ProForm PFEVEL3502 950RXI ELLIPTICAL Handleiding

ProForm PFEVEL3502 950RXI ELLIPTICAL Handleiding
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit
apparaat hebt gekocht.
•
het MODELNUMMER van het produkt (PFEVEL35021)
•
de NAAM van het produkt (PROFORM® 950 RXi elliptische crosstrainer)
•
het SERIENUMMER van het produkt (zie de kaft van de handleiding)
•
het NUMMER VAN HET ONDERDEEL en de BESCHRIJVING van het onderdeel op pagina 22.
Modelnr. PFEVEL35021
Serienr.
GEBRUIKSAANWIJZING
Sticker met
Serienummer
VRAGEN?
Als fabrikant zijn wij gesteld op
uw volledige tevredenheid. Mocht
u nog vragen hebben, mochten
sommige onderdelen ontbreken
of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit
produkt hebt gekocht.
WAARSCHUWING
PROFORM is een merk van ICON Health & Fitness, Inc..
Onderdeel Nr. 189942 R0203A
Gedrukt in China © 2003 ICON Health & Fitness, Inc.
Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar
deze handleiding voor verdere
raadpleging.
Bezoek onze website
www.iconeurope.com
INHOUD
GEDETAILLEERDE TEKENING—Modelnr. PFEVEL35021
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
HOE DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
RICHTLIJNEN VOOR DE CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina
20
19
11
5
80
12
17
11
84
58
70 71
71
59
66
10
70
84
9
19
38
14
18
18
53
24
23
46
50
82
58
88
7
59
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen door
voordat u de elliptische crosstrainer gaat gebruiken om persoonlijk letsel te voorkomen.
1. Lees alle instructies in deze handleiding
door voordat u de elliptische crosstrainer
gaat gebruiken.
22
8. Houd u altijd aan de handgreep met polssensorof aan de armhendels vast wanneer u
de elliptische crosstrainer opstapt, gebruikt
of afstapt.
3. Plaats de elliptische crosstrainer op een
vlakke ondergrond met een matje onder de
elliptische crosstrainer om uw vloer (bedekking) te beschermen. Gebruik de elliptische
crosstrainer uitsluitend binnenshuis en uit
de buurt van vocht en stof.
9. De polssensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De
polssensor is alleen als hulpmiddel bedoeld
voor algemene hartslag meting.
11. Stop meteen en begin geleidelijk af te koelen wanneer u pijn voelt of duizelig wordt.
5. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12
en huisdieren bij de elliptische crosstrainer
vandaan.
59
67
26
2
46
79
86
65
28
38
63
70
83
29
38
28
29
30
38
8
38 27
87
79
68
66 67
65
62
64
55
64
3
60
34
85
28
27
61 61
72
90
29
32
42
44
45
42
46
45
60
8
46
74
75
43
57 54
89
41
66
69
47
36
46
47
52
51
60 60
49
21
21
40
48
39
40
35
29
77 78
73
89
76
57
20
45
13. Deze elliptische crosstrainer is alleen voor
huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de crosstrainer niet commercieel of voor verhuur.
58
75
51
59
29
32
33
72
31
12. Laat de pedalen langzaam tot stilstand
komen wanneer u met uw oefening stopt.
6. De elliptische crosstrainer kan alleen door
mensen die minder dan 114 kg wegen worden gebruikt.
6
66
50
10. Houd tijdens het gebruik van de elliptische
crosstrainer uw rug recht. Krom uw rug niet.
4. Inspecteer regelmatig alle onderdelen van
de elliptische crosstrainer en draai ze dan
goed vast. Vervang versleten onderdelen
meteen.
46
24
25
53 24
7. Draag geschikte kleding wanneer u de elliptische crosstrainer gebruikt. Draag altijd
sportschoenen.
2. De eigenaar moet zich te ervan vergewissen
dat allen die gebruik maken van de elliptische crosstrainer voldoende op de hoogte
zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
25
24
4
1
29
13
35
34
37
19
56
17
WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik door. ICON is niet aansprakelijk voor persoonlijk
letsel of schade door het gebruik van dit produkt.
58
19
59 38
18
15
14
18
21
65
23
88
16
59
2
51
66
51
26
23
21
15
22
81
R0203A
58
LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PFEVEL35021
Nr.
Aantal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
4
12
2
4
2
2
4
2
2
2
4
6
1
1
2
2
4
2
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
1
6
1
2
1
2
1
1
3
7
2
1
Beschrijving
Nr.
Aantal
Onderstel
Staander
Voorste Stabilisator
Achterste Stabilisator
Bedieningspaneel
Linker Zijschild
Rechter Zijschild
Pedaalschijf
Linker Armhendel
Rechter Armhendel
Schuimrubber Handvat
Rechter Pedaal
Linker Pedaal
Pedaalveer
Pedaalknop
Linker Veersteun
Voorste Veerhouder
Huls van de Achterveer
M6 x 33.5mm Bout
Bijstelbout
Ring
M8 x 19mm Schroef met Ronde Kop
Armhendel Kapje
Armhendel Hulsjes
Armhendel Tussenstuk
Staandertussenstuk
M10 x 78mm Bout met Ronde Kop
Huls van de Voorveer
M10 Nylon Klemmoer
Staander Huls
Linker Voorste Beschermkapje
Wiel
M6 x 72mm Bout van het Wiel
M10 x 112mm Draagbout
Beschermkapje voor de Achterste
Stabilisator
Linker Zwengelarm
Katrol
M10 Tussenring
Slinger
Lager van de Slinger
Vliegwiel
Pakking van het Vliegwiel
Magneet
As van het Vliegwiel
M8.5mm Tussenring
M8 Nylon Klemmoer
Schroef van de Slinger
Rechter Zwengelarm
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
#
#
#
#
#
#
#
1
4
4
1
2
1
1
1
2
13
16
4
4
4
1
2
8
11
4
1
1
4
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
4
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
R0203A
Beschrijving
M6 x 25mm Bout
M8 x 45mm Bout met Ronde Kop
M6 x 18mm Bout met Ronde Kop
Houder van "C" Magneet
M10.3 Zwarte Tussenring
C-Magneet
Motor
Riem
M8 x 33mm Schroef met Ronde Kop
M6 Tussenring
M6 Nylon Klemmoer
M6 Moer
M5 Nylon Klemmoer
M5 x 12mm Bout
M10 x 88mm Bout met Ronde Kop
M4 x 6mm Schroef
M5 x 33mm Schroef
M4 x 16mm Schroef
M4 x 25mm Schroef
Rechter Beschermkapje
Snelheidssensorklip
M10 Veerringen
M10 x 27mm Schroef
Instelvoet
M5 x 16mm Schroef
4.5mm Tussenstuk
M6 Oogbout
Veer
Snelheidssensor
Houder voor de Snelheidssensor
Linkerstang van de Armhendel
Beschermer van het Zijschild
Handgreep met Polssensor
Rechter Veersteun
Tussenstuk van het Onderstel
M4 x 12mm Klemschroef
M5 Moer
Bovenste Draadkoker
Onderste Draadkoker
Tussenstuk van de Veerhouder
M8 x 22mm Schroef met Ronde Kop
"U" Houder
Splitter
Audio Snoer
Adapter
Deksel
Imbussleutel
Vet
Gebruiksaanwijzing
VOORDAT U BEGINT
gebruikt. Mocht u nog vragen hebben, neem dan
contact op met de winkel waar u dit produkt hebt
gekocht. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg
ervoor dat u het model- en serienummer bij de hand
hebt voordat u belt. Het modelnummer van de elliptische crosstrainer is PFEVEL35021. Het serienummer
bevindt zich op een sticker op de elliptische crosstrainer (zie kaft van deze handleiding).
Fijn dat u de nieuwe PROFORM® 950 RXi hebt
gekocht. De PROFORM® 950 RXi is een ongelofelijk
soepel apparaat met een natuurlijke elliptische beweging die voor een verminderde belasting op knie- en
enkelgewrichten zorgt. En de unieke PROFORM® 950
RXi biedt een regelbare weerstand en een geavanceerd bedieningspaneel om het hoogst mogelijke rendement uit uw oefeningen te verkrijgen. Welkom in
een hele nieuwe oefenwereld met de natuurlijke elliptische beweging van PROFORM.
Voordat uw verder gaat met lezen, bekijk a.u.b. de
volgende tekening aandachtig om bekend te raken
met de verschillende onderdelen.
Lees voor uw eigen welzijn deze handleiding zorgvuldig door voordat u de elliptische crosstrainer
Houder voor de waterfles*
Boekenstandaard
Bedieningspaneel
Handgreep met Polssensor
Armhendels
VOORKANT
Pedaal
Pedaalveer
Wiel
ACHTERKANT
Stelpoot
Pedaalschijf
LINKERKANT
* Fles niet inbegrepen
Opgelet: # betekent onderdeel niet getoond. Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd zijn.
22
3
MONTAGE
RICHTLIJNEN VOOR DE CONDITIE
De montage van deze elliptische crosstrainer moet door twee mensen gebeuren. Plaats de elliptische
crosstrainer op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de elliptische
crosstrainer volledig gemonteerd heeft. U zult de twee meegeleverde inbussleutels, uw eigen kruiskop
schroevedraaier
, een Engelse sleutel
, en een rubberen hamer
nodig hebben.
Gebruik de hieronder getoonde tekeningen om tijdens de montage de kleine onderdelen te herkennen. Het getal
tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN op
pagina 22. Het tweede getal geeft het aantal te monteren onderdelen aan. Opgelet: Sommige kleine onderdelen zijn al gemonteerd om de verzending te vergemakkelijken. Wanneer u een onderdeel niet in de zak
met onderdelen kunt vinden, bekijk dan het apparaat om te zien of het al gemonteerd is.
M4 x 16mm
Schroef (66)–2
M10 Nylon
Klemmoer (29)–6
M8 Nylon
Klemmoer (46)–4
Tussenstuk van het
Onderstel (83)–1
M10 Veerringen
(70)–4
M10.3 Zwarte
Tussenring (53)–2
M10 Tussenring
(38)–6
Tijdens de eerste minuten van uw oefening verbruikt
uw lichaam makkelijk bereikbare koolhydraten. Pas
na de eerste paar minuten begint uw lichaam vet als
energie te verbruiken. Stel de snelheid en de helling
van de loopband zodanig bij dat uw hartslag rond het
laagste getal van uw trainingszone ligt als u vet wilt
verbranden.
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw huisarts voor u met dit of enig
ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of
mensen met gezondheidsproblemen. Lees
alle instructies door voor gebruik.
Aerobicoefening
De polssensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De
polssensor is alleen als hulpmiddel bedoeld
voor algemene hartslagmeting.
De volgende richtlijnen zullen u helpen bij het plannen
van uw oefenprogramma. Vergeet niet dat een goede
voeding en voldoende rust essentieel zijn voor optimale resultaten.
Als uw doel is uw cardiovasculair systeem te verbeteren dan moet uw oefening “aerobic” zijn. Een aerobic
oefening vereist gedurende langere periodes een
grote hoeveelheid zuurstof. Dit vraagt van het hart
een verhoogde pompbeweging naar de spieren en
van de longen een grotere zuurstofvoorziening van
het bloed. Pas voor een aerobic oefening uw programma zodanig aan dat uw hartslag zo dicht mogelijk het hoogste getal van uw trainingszone benadert.
INTENSITEIT VAN UW OEFENING
RICHTLIJNEN VOOR UW OEFENING
Als uw doel is om vet te verbranden of uw cardiovasculair systeem te verbeteren dan is de juiste intensiteithet middel. U kunt het juiste intensiteitniveau bepalen door uw hartslag als leidraad te gebruiken. Het
diagram hieronder geeft de aanbevolen hartslag aan
voor vetverbranding, voor maximale vetverbranding
en voor een cardiovasculaire (aerobic) oefening.
Iedere oefening moet uit de volgende drie onderdelen
bestaan:
Opwarming—Begin iedere oefening met een
opwarmfase van 5 à 10 minuten door spieren te strekken en wat lichte oefeningen te doen. Een juiste
opwarmoefening verhoogt uw lichaamstemperatuur,
uw hartslag en bevordert uw bloedsomloop als voorbereiding op uw oefening.
Bijstelbout (20)–2
M8 x 19mm Schroef
met Ronde Kop (22)–2
Oefening in uw trainingszone—Verhoog de intensiteit van uw oefening na het opwarmen zodat uw hartslag binnen uw trainingszone valt. Houdt dit 20 à 60
minuten vol. (Beperk tijdens de eerste paar weken
van uw oefenprogramma uw oefening tot 20 minuten.)
M10 x 27mm
Schroef (71)–3
M10 x 78mm Bout met Ronde
Kop (27)–2
M8 x 45mm Bout met Ronde
Kop (50)–4
M10 x 88mm Bout met Ronde
Kop (63)–1
M10 x 112mm Draagbout (34)–4
Afkoeling—Beëindig uw oefening weer met 5 à 10
minuten strekoefeningen. Dit zal de soepelheid van
uw spieren bevorderen en problemen helpen voorkomen na de oefening.
Om uw juiste hartslag te berekenen moet u eerst
onder het diagram uw leeftijd opzoeken (leeftijden zijn
per 10 jaar afgerond). Zoek vervolgens de drie getallen boven uw leeftijd. Deze drie getallen geven uw
trainingszone aan. De twee laagste getallen worden
aanbevolen om vet te verbranden. Het hoogste getal
is voor aerobic oefeningen aanbevolen.
OEFENFREQUENTIE
Om uw conditie te consolideren of te verbeteren moet
u 3 keer per week oefenen met minstens één dag rust
tussen de oefendagen. Na een paar maanden kunt u
als u dat wilt 5 keer per week oefenen. Om succes te
hebben is het belangrijk om plezierig en regelmatig te
oefenen.
Vetverbranden
Om effectief vet te verbranden moet u gedurende langere tijd met een relatief lage intensiteit oefenen.
4
21
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Bekijk de onderdelen van de elliptische crosstrainer
regelmatig en draai ze goed vast. Vervang versleten
onderdelen meteen.
PROBLEMEN VAN DE HANDGREEP MET DE POLSSENSOR OPLOSSEN
• Beweeg uw handen niet te veel. Uw hartslag zal
niet kunnen worden gemeten wanneer U uw handen te veel beweegt. Druk niet te hard op de contactpunten; dit kan de meting van de hartslag beïnvloeden.
Gebruik een zachte doek en een niet agressief schoonmaakmiddel om de elliptische crosstrainer schoon te
maken. Belangrijk: Houd vloeistoffen weg bij het
bedieningspaneel. Houd het bedieningspaneel uit
direct zonlicht.
• Houd de contactpunten ongeveer 15 seconden vast
voor het meest zuivere resultaat.
HET VERVANGEN VAN BATTERIJEN
• Maak, voor optimaal gebruik van de handgreep met
Polssensor de metalen contactpunten schoon met
een zachte doek. Gebruik nooit alcohol, schuur- of
oplosmiddelen.
De batterijen moeten vervangen worden wanneer het
bedieningspaneel niet meer goed oplicht. De meeste
problemen ontstaan door lege batterijen. Bekijk montage stap 5 op pagina 6 voor instructies om de batterijen te vervangen.Voor het bedieningspaneel heeft u
vier 1,5V "D" batterijen nodig.
1. Zoek naar de Voorste Stabilisator (3), met Wieltjes
(32) eraan. Maak terwijl de tweede persoon de voorkant van het Onderstel (1) wat optilt de Voorste
Stabilisator aan het Onderstel vast met twee M10 x
112mm Draagbouten (34) en twee M10 Nylon
Klemmoeren (29). Zorg ervoor dat de Voorste
Stabilisator zodanig gedraaid wordt dat de Wielen
de grond niet raken.
1
32
34
32
3
1
29
2. Maak terwijl de tweede persoon de achterkant van het
Onderstel (1) wat optilt de Achterste Stabilisator (4) aan
het Onderstel vast met twee M10 x 112mm Draagbouten
(34) en twee M10 Nylon Klemmoeren (29).
2
29
4
29
HOE DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER TE VERPLAATSEN
DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER STEVIG VLAK
STELLEN
1
34
Ga voor de elliptische crosstrainer staan. Houdt
de armhendels
goed vast en
kantel de elliptiWiel
sche crosstrainer
totdat deze met
behulp van de
wieltjes verplaatst kan worden. Verplaats de elliptische crosstrainer voorzichtig
en laat deze dan weer zakken. Wees, gezien de
grootte en gewicht van de elliptische crosstrainer,
heel voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Zorg ervoor
nadat de elliptische crosstrainer
verplaatst is naar
een andere
plaats dat beide
stabilisatoren de
vloer raken. Als
Stelpoot
de elliptische
crosstrainer wat
kantelt tijdens het
gebruik draai dan een of beide pootjes onder de voorste stabilisator wat bij totdat de crosstrainer goed vlak
staat.
3. Verbindt, terwijl de tweede persoon de Staander (2) in
de aangegeven positie vasthoudt, de Bovenste
Draadkoker (86) met de Onderste Draadkoker (87).
Trek voorzichtig aan de bovenkant van het
Bovenste Draadkoker. Steek terwijl U de bovenkant
van het Bovenste Draadkoker vasthoudt de
Staander in het Onderstel (1). Wees voorzichtig dat
de Draadkokers niet beklemd raken.
3
Zorg ervoor dat
de Draadkokers
(86, 87) niet
beklemd raken
en beschadigd
worden tijdens
het monteren.
2
Schuif een M10 Veerring (70) en een Tussenstuk van
het Onderstel (83) op de M10 x 88mm Bout met
Ronde Kop (63). Steek de Bout met Ronde Kop in het
Onderstel en de Staander. Zorg ervoor dat het holle
einde van Tussenstuk van het Onderstel naar het
Onderstel toe is gedraaid. Draai de Bout met
Ronde Kop nog niet vast.
63
86
70
83
87
1
4. Sluit de draadkoker van de Handgreep met Polssensor (81) aan op de aangegeven draadkoker van het
Bedieningspaneel (5). Steek beide draadkokers in de
opening aan de onderkant van het Bedieningspaneel.
Steek vervolgens de metalen buis van de Handgreep
met Polssensor (81) in de opening aan de onderkant
van het Bedieningspaneel (5). Wees voorzichtig dat
de draadkokers niet beklemd raken. Stel de gaten in
de metalen buis op dezelfde hoogte met de gaten in
de metalen houder en draai twee M4 x 16mm
Schroeven (66) vast in de aangegeven gaten.
20
5
4
5
66
5
Houder
Buis
66
81
Draadkokers
81
5. Voor het Bedieningspaneel (5) heeft u vier 1,5V "D" batterijen nodig. Wij bevelen alkaliën batterijen aan. Druk op
het flapje van het batterijdeksel en verwijder het deksel.
Steek vier batterijen in. Zorg ervoor dat de batterijen
worden geplaatst zoals aangegeven in het diagram
aan de binnenkant van de batterijhouder. Maak het
deksel weer vast.
Boekenstandaard
5
HOE DE INFORMATIE-INSTELLING TE
GEBRUIKEN
5
Het bedieningspaneel biedt een informatie-instelling
die het aantal afgewerkte trainingsuren en de afgelopen afstand in mijlen (of kilometers) op de crosstrainer
bijhoudt. Met de informatie-instelling kunt u ook mijlen
of kilometers als eenheid voor de snelheid en de
afstand kiezen.
Flapje
Verbind terwijl de tweede persoon het Bedieningspaneel
(5) in de aangegeven positie vasthoudt de draadkoker
van het Bedieningpaneel met op het Bovenste Draadkoker (86). Steek het verlengstuk van de draadkoker in
het Staander (2). Maak het Bedieningspaneel aan het
Staander vast met drie M10 x 27mm Schroeven (71) en
drie M10 Veerringen (70). Wees voorzichtig dat de
draadkokers niet beklemd raken.
Draadkoker
Deksel
2
86
Batterijen
71
71
70
70
Op het display zal
een E voor Engelse
mijlen of een M voor
kilometers verschijnen wanneer de
informatie-instelling
gekozen wordt. Druk
op de + toets om
van eenheid te veranderen.
71
Plaats de boekenstandaard op het Bedieningspaneel (5)
zoals aangegeven.
5
6
6. Zoek naar de Linker Armhendel (9) (door een sticker aangegeven). Steek de Linker Armhendel in een van de
Linkerstang van de Armhendel (79). Zorg ervoor dat de
Linkerstang van de Armhendel zodanig gedraaid wordt
dat de zeshoekige gaten zich aan de getoonde zijde
bevinden. Maak de Linker Armhendel vast aan een van
de Linkerstang van de Armhendel met twee M8 x 45mm
Bout met Ronde Kop (50) en twee M8 Nylon Klemmoeren
(46). Zorg ervoor dat de Nylon Klemmoeren zich in de
zeshoekige gaten bevinden. Draai de de Bout met
Ronde Kop nog niet te vast.
Vet
9
22
Smeer royaal het meegeleverde vet op de linker as van
de Staander (2) en in de twee Hulzen (24) van de Linker
Armhendel (9).
2
53
26
25
46
23
50
Houdt de On/Reset toets zes seconden ingedrukt om
de informatie-instelling te kiezen.
Druk nogmaals op de
Display toets. Dit display geeft dat de totale afstand aan in mijlen (of kilometers).
Druk nogmaals op de On/Reset toets om de informatie-instelling te verlaten.
DE OPTIONELE BORSTKAS-SENSOR
Door het gebruik van de optionele borstkas-sensor
krijt u uw handen en een constante weergave van uw
hartslag tijdens het oefenen. Om de optionele borstkast-sensor te kopen, neem dan contact op met de
winkel waar u dit apparaat heeft gekocht.
Druk op de Display
toets. Dit display zal
het totaal aantal
uren aangeven dat u
de elliptische
crosstrainer heeft
gebruikt.
Zeshoekige
Gaten
Schuif voorzichtig een Staandertussenstuk (26), een
Armhendel Tussenstuk (25), de Linker Armhendel (9) en
een Armhendel Kapje (23) op de linker as van de Staander
(2) zoals aangegeven. Schuif een M10.3 Zwarte Tussenring
(53) op een M8 x 19mm Schroef met Ronde Kop (22) en
draai de Schroef met Ronde Kop vast in de as.
79
Monteur de Rechter Armhendel en de Linkerstang van de
Armhendel (niet getoond) op dezelfde manier.
7. Houd de onderkant van de Linkerstang van de Armhendel
(79) aan de binnenkant van de linker Voorste Veerhouder
(17). Smeer een kleine hoeveelheid vet op een M10 x
78mm Bout met Ronde Kop (27). Bevestig de Linkerstang
van de Armhendel aan de linker Voorste Veerhouder (17)
met de Bout met Ronde Kop, twee M10 Tussenringen
(38), en een M10 Nylon Klemmoer (29). Draai de Nylon
Klemmoer niet te hard aan; de Linkerstang van de
Armhendel moet vrij kunnen draaien.
Bevestig de rechter Linkerstang van de Armhendel (79) met
de rechter Voorste Voorhouder (17) op dezelfde manier.
7
79
79
29
38
17
38
27
17
Vet
Zie stap 6. Draai de M8 x 45mm Bout met Ronde Kop (50)
vast in de Linkerstangen van de Armhendels (79). Zie stap
3. Draai de M10 x 88mm Bout met Ronde Kop (63) vast.
6
19
HOE DE PROGRAMMA’S DIRECT VAN ONZE
WEBSITE TE GEBRUIKEN
Door onze website www.iFIT.com kunt u geluid en
video programma’s direct van internet downloaden.
Om deze programma’s van onze website te gebruiken
moet de elliptische crosstrainer aangesloten zijn op
uw computer. Zie HOE OP UW COMPUTER AAN TE
SLUITEN op pagina 16. Bovendien moet U een internet aansluiting en een provider hebben. Een lijst met
specifieke systeemvereisten kunt u op onze website
vinden.
4
Ga naar onze website www.iFIT.com.
5
Kies het gewenste programma van onze website.
6
Volg de internet instructies en start het programma.
Een aftelprocedure op uw scherm begint wanneer
u met een programma start.
7
Volg de stappen hieronder om een programma van
onze website te gebruiken.
1
Zie stap 1 op pagina 11.
2
Kies de iFIT.com instelling.
8
De handmatige
instelling wordt
gekozen telkens wanneer u
het bedieningspaneel in
gebruik neemt.
Om de iFIT.com
instelling te kiezen druk op de iFIT.com toets. De
indicator bij de toets zal gaan branden en de letters IF zullen in de rechter bovenhoek van de display verschijnen.
3
Uw vordering met de informatie-instellingen
volgen.
Zie stap 4 op pagina 11.
9
8
20
13
Maak het Rechter Pedaal (niet getoond) op dezelfde
manier vast. Zorg ervoor dat beide Pedalen in dezelfde
stand staan en in dezelfde gaten bevestigd zijn.
14
38
15
Ga naar uw elliptische crosstrainer terug en
begin te trappen.
Uw programma zal beginnen wanneer de aftelprocedure voorbij is. Het programma zal bijna
altijd werken als een gewoon programma (zie
stap 3 op pagina 12). U zult echter een “piep”
geluid horen wanneer de weerstands- en/of de
snelheidsinstelling gaat veranderen.
Het bedieningspaneel inschakelen.
8. Zoek naar de door een sticker aangegeven linker
Pedaal (13). Maak het Linker Pedaal aan de linker
Pedaalveer (14) vast met een Bijstelbout (20), een M10
Tussenring (38) en een Verstelknop (15) zoals aangegeven. Opgelet: Het Linker Pedaal kan in verschillende
standen worden gesteld. Het Linker Pedaal biedt 5
standen en de Pedaalveer kent 3 stelgaten.
Uw hartslag meten als u dat wilt.
9. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de elliptische crosstrainer goed vastgedraaid worden. Opgelet:
Het kan zijn dat sommige onderdelen na montage overblijven. Leg een matje onder de elliptische trainer om
uw vloer (bedekking) niet te beschadigen.
HOE DE ONTVANGER VOOR DE OPTIONELE BORSTKAS-SENSOR TE INSTALLEREN
Als u de optionele borstkas-sensor koopt (zie bladzijde 19), volg dan onderstaande stappen om de ontvanger en
de verbindingsdraad die bijgesloten zitten bij de borstkas-sensor te installeren.
1. Draai de aangegeven korte en de lange schroeven uit
de achterkant van het Bedieningspaneel (5) los. Til de
voorkant van het Bedieningspaneel.
1
5
Til hier
op
Zie stap 5 op pagina 11.
10
Korte
Schroeven
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Lange
Schroeven
Zie stap 6 op pagina 11.
Ga naar uw computer en start de internetverbinding.
2. Steek verbindingsdraad (A) in de aangegeven contactbus op het Bedieningspaneel (5). Verbind de andere
kant van de verbindingsdraad met de draad op de ontvanger (B). Opmerking: Alle andere draden die
ingesloten zitten bij de borstkas-sensor kunnen
weggegooid worden.
Neem vervolgens het papier van het zelfklevende blokje aan de achterkant van de ontvanger (B). Plaats de
ontvanger zoals aangewezen en druk die in het
Bedieningspaneel (5) op de aangegeven plaats.
Zie stap 1 boven. Raadpleeg stap 1 hierboven. Maak
de voorkant van het Bedieningspaneel (5) weer vast
met de korte en de lange schroeven. Zorg ervoor dat
de draden niet bekneld zitten.
18
7
2
B
Cylinder
5
Contactbus
A
HOE DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER TE GEBRUIKEN
HOE DE PEDALEN BIJ TE STELLEN
Wacht tot de elliptische crosstrainer stopt voor u van
de elliptische crosstrainer afstapt. Met de elliptische
crosstrainer kan men niet freewheelen. De pedalen
blijven ronddraaien totdat het vliegwiel stopt.
Wanneer de pedalen stilhouden, stap dan eerst van
het hoogste pedaal af. Stap vervolgens van het laagste pedaal.
De mechaniek
van de pedalen
wordt bepaald
door de stand
van de pedalen
op de veren. Om
Pedaal
de pedalen bij te
stellen moet u
Knop
Pedaaleerst de pedaalveer
knop onder beide
pedalen losdraaien. Schuif de
pedalen naar voren of naar achteren en maak iedere
pedaal weer vast door gebruik te maken van een van
de vijf standen in de pedalen en van een van de drie
gaten in de pedaalveer. Zorg ervoor dat beide pedalen
in dezelfde stand staan.
HOE DE ARMHENDELS TE GEBRUIKEN
De armhendels zijn
ontwikkeld om uw
bovenlichaam tijdens uw programma te oefenen.
Duw en trek tijdens
uw oefening aan
de armhendels om
uw armen, rug en
schouders te trainen.
OEFENEN MET DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER
Houdt u vast aan de handgrepen met polssensor en
stap op het laagste pedaal om de elliptische crosstrainer te gebruiken. Stap vervolgens op het andere
pedaal. Duw op de pedalen tot u een vloeiende beweging bereikt. Opgelet: De pedaalschijven kunnen in
beide richtingen draaien. Aangeraden wordt de
pedaalschijven in de door de pijl aangegeven richting te duwen. Duw de pedaalschijven in de tegenovergestelde richting om variatie in uw oefening
aan te brengen.
Dit programma werkt bijna altijd hetzelfde als een
gewoon trainingsprogramma (zie stap 3 op pagina 12). U zult echter een “piep” geluid horen
wanneer de weerstands- en/of de snelheidsinstelling gaat veranderen.
Opgelet: Als de weerstand van de elliptische
crosstrainer en/of de snelheid niet verandert
wanneer u het “piep” geluid hoort:
Follow the steps below to use an iFIT.com CD or
video program.
Armhendels
1
Het bedieningspaneel inschakelen.
• Zorg er dan voor dat de indicator naast de
iFIT.com indicator aan is.
Zie stap 1 op pagina 11.
Handgreep
met
Polssensor
2
• Houd u altijd aan de handgreep met polssensor of aan de armhendels vast wanneer u de
elliptische crosstrainer opstapt, gebruikt of
afstapt.
• Stel de volume van uw CD speler of video
bij. Het kan zijn dat het bedieningspaneel het
signaal van het programma niet ontvangt
omdat de geluidsterkte van de CD speler of
video te hoog of the laag is.
Kies de iFIT.com instelling.
De handmatige
instelling wordt
gekozen telkens
wanneer u het
bedieningspaneel in gebruik
neemt. Om de
iFIT.com instelling te kiezen druk op de iFIT.com toets. De indicator bij de toets zal gaan branden en de letters
IF zullen in de rechter bovenhoek van de display
verschijnen.
WAARSCHUWING:
Lees
alle voorzorgsmaatregelen door voordat u de
elliptische crosstrainer gaat gebruiken.
3
• Zorg ervoor dat het audio snoergoed en volledig is aangesloten.
5
6
Steek de iFIT.com CD of videocassette in.
Uw hartslag meten als u dat wilt.
Zie stap 5 op pagina 11.
Als u een iFIT.com wilt gebruiken steek de CD
dan in de CD speler. Als u een iFIT.com videocassette wilt gebruiken, steek dan de videocassette in uw video speler.
7
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Zie stap 6 op pagina 11.
• De polssensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren (inclusief het bewegen
van de gebruiker) kunnen de nauwkeurigheid
van de metingen beïnvloeden. De polssensor
is alleen als hulpmiddel bedoeld voor een
algemene indicatie van de hartslag.
Pedaalschijf
8
Uw vordering met de informatie-instellingen
volgen.
Zie stap 4 op pagina 11.
• Laat wanneer u met uw oefening stopt de
pedalen langzaam tot stilstand komen.
Pedalen
Druk op de play-toets van uw CD speler of
video.
Direct nadat u de play-toets hebt gedrukt zal uw
persoonlijke trainer u helpen met uw oefening.
Volg de instructies van uw trainer.
Om de iFIT.com CD’s of videocassettes te gebruiken
moet u de elliptische crosstrainer op uw portable CD
speler, portable stereo, geluidssysteem, computer of
video aansluiten. Zie HOE OP UW CD SPELER,
VIDEO OF COMPUTER AAN TE SLUITEN op pagina
14. Voor meer informatie over de beschikbaarheid
van de iFIT.com CD’s of videocassettes stuur dan
een email naar workouts@iFIT.com.
Als u alleen uw
onderlichaam wilt
trainen, houdt u
dan alleen aan de
handgrepen vast.
Handgreep met
Polssensor
4
HOE DE IFIT.COM CD EN VIDEOPROGRAMMA’S TE GEBRUIKEN
17
HOE OP UW COMPUTER AAN TE SLUITEN
HOE OP UW VIDEO AAN TE SLUITEN
Opgelet: Zie intructie A als uw computer van een
3,5 mm LINE OUT plug is voorzien. Zie instructie B
als uw computer alleen een PHONES plug heeft.
Opgelet: Zie instructie A als uw video speler een
AUDIO OUT plug heeft die niet gebruikt wordt. Zie
instructie B als de AUDIO OUT plug al in gebruik
is. Zie instructie B als u een televisie hebt met
ingebouwde video speler. Zie HOE OP UW
GELUIDSSYSTEEM AAN TE SLUITEN op pagina 15
als uw video op uw geluidssysteem is aangesloten.
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de LINE OUT plug van uw
computer.
A
LINE OUT
C
D
E
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in de AUDIO OUT plug van uw video.
A
B
F
G
A
ANT. IN
Audio
snoer
VIDEO AUDIO
IN
RF OUT
CH
3 4
OUT
AUDIO OUT
RIGHT
LEFT
H
Adapter
K
Audio snoer
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de splitter. Steek de splitter in de PHONES plug van uw computer. Steek uw
koptelefoon in de splitter.
J
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in een Y-adapter (verkrijgbaar in elektronica winkels). Verwijder vervolgens het snoer dat nu
in de AUDIO OUT plug zit van uw video en steek
dit in de Y-adapter. Steek de Y-adapter in de
AUDIO OUT plug van uw video.
B
PHONES
Audio
snoer
L
I
Splitter
B
ANT. IN
VIDEO AUDIO
IN
werkt als een persoonlijke trainer bij uw thuis. Met het
meegeleverde audio snoer kunt u de elliptische
crosstrainer op uw geluidssysteem, uw draagbare stereo of computer aansluiten en de speciale iFIT.com
CD-programma’s afspelen (CD’s apart te koop). De
iFIT.com CD-programma’s controleren automatisch de
weerstand van de elliptische crosstrainer en geven
duidelijk aan hoe u uw snelheid moet toepassen net
zoals een trainer dat doet tijdens uw training. Intense
muziek motiveert extra. Op iedere CD staan 2 programma’s die door erkende trainers zijn ontwikkeld.
Het moderne bedieningspaneel is voorzien van verschillende functies om doeltreffend en plezierig te
oefenen. U kunt de weerstand van de elliptische
crosstrainer door een druk op de knop bijstellen wanneer de handmatige instelling van het bedieningspaneel gekozen wordt. Het bedieningspaneel zal tijdens
uw oefening constant informatie geven. U kunt zelfs
uw hartslag meten wanneer u de handgreep met polssensor gebruikt. Opgelet: Zie pagina 19 voor meer
informatie over de optionele borstkas-sensor.
U kunt ook de elliptische crosstrainer op uw video of
televisie aansluiten en de iFIT.com-videoprogramma’s
afspelen (videobanden apart te koop). Deze iFIT.comvideoprogramma’s bieden dezelfde voordelen als de
iFIT.com CD-programma’s. Het verschil is dat u werkt
in een groep met een instructeur.
RF OUT
CH
3 4
OUT
Koptelefoon/Speakers
RCA
Y-adapter
Audio snoer
Het bediningspaneel biedt ook zes vooraf ingestelde
programma’s. In ieder programma verandert automatisch de weerstand van de pedalen en zal tijdens uw
oefening aangegeven wanneer u uw tempo moet verhogen of verlagen.
Adapter
Snoer verwijderd uit
de AUDIO OUT plug
Het bedieningspaneel biedt tevens twee programma’s
speciaal voor de hartslag die de weerstand van de
pedalen verandert en aangeeft wanneer u uw tempo
moet verhogen of verlagen om uw hartslag tijdens de
oefening zo dicht mogelijk bij de ten doel gestelde
hartslag te houden.
Als de elliptische crosstrainer op uw computer is aangesloten, kunt U ook onze nieuwe website
www.iFIT.com bekijken en daar de audio en video programma’s direct van internet oproepen.
Voor meer informatie over de beschikbaarheid van
de iFIT.com CD’s of videobanden stuur dan een email naar workouts@iFIT.com.
Het bedieningspaneel kent tevens de nieuwe iFIT.com
interactieve technologie. De iFIT.com technologie
16
9
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
de afstand wordt aangegeven. De letters MPH of
Km/H zullen verschijnen wanneer uw snelheid
wordt aangegeven; als uw hartslag aangegeven
wordt, zullen de letters BPM verschijnen.
Zie de tekening op pagina 9. Opgelet: Het kan zijn
dat er op het bedieningspaneel een plastic vel zit.
Verwijder deze voordat u het bedieningspaneel
gebruikt.
G. Tempo indicatoren—Alleen de linker tempo indicator zal verschijnen wanneer de handmatige instelling gekozen wordt. Deze indicator geeft uw oefentempo aan. De indicator zal in hoogte toenemen of
afnemen wanneer u uw snelheid verhoogt of vermindert. Beide tempo indicatoren zullen verschijnen wanneer een oefenprogramma gekozen wordt.
De linker indicator zal uw huidig tempo aangeven
en de rechter indicator zal uw ten doel gestelde
tempo aangeven. Het ten doel gestelde tempo zal
tijdens uw programma veranderen. Als de rechter
indicator in hoogte verandert, pas dan gewoon uw
snelheid aan zodat beide indicatoren op gelijke
hoogte komen. Belangrijk: Het ten doel gestelde
tempo is alleen als motivatie bedoeld. Uw feitelijke snelheid kan wat lager zijn dan het gangbare tempo, zeker tijdens de eerste paar maanden dat u oefent. Zorg er gewoon voor dat u
met een snelheid, die geriefelijk voor u is,
oefent.
A. Oefening informatie display—Dit display biedt 7
instellingen die u meteen informatie over uw oefening geven: uw huidige snelheid, de verlopen tijd
(of de resterende voor een programma), de weerstand, bij benadering het aantal verbruikte calorieën, de afstand, uw krachtinspanning in watts, en
uw hartslag (wanneer u de handgreep met polssensor of de optionele borstkas-sensor gebruikt).
Telkens na een paar seconden zal het display van
instelling veranderen wanneer u de scan instelling
kiest. U kunt ook een bepaalde instelling kiezen
om informatie aan te geven. Deze instelling is dan
de enige die aangegeven wordt.
Opgelet: Het bedieningspaneel kan de snelheid
en de afstand in mijlen of kilometers aangeven.
Zie HOE DE INFORMATIE-INSTELLING TE
GEBRUIKEN op pagina 19 om van eenheid te
veranderen.
H. On/Reset toets—Wanneer het bedieningspaneel uit
is, zal met een druk op deze toets het display aangaan. Eén druk op deze toets zal het display
opnieuw instellen (resetten) wanneer het bedieningspaneel aan is. Deze toets wordt ook gebruikt om
de eenheid voor snelheid en afstand te kiezen.
B. Opgaande en neergaande pijlen—Deze pijlen zullen tijdens het programma aangeven wanneer u
uw tempo moet verhogen of verminderen om deze
bij het ten doel gestelde tempo aan te laten sluiten.
C. Handmatige instelling/programma indicator—
Wanneer u een programma kiest zal in de rechter
bovenhoek van de display een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
of 8 verschijnen (afhankelijk van het programma).
De letters IF zullen in de rechter bovenhoek verschijnen wanneer de iFIT.com instelling wordt
gekozen. Wanneer U de handmatige instelling
kiest zal de rechter boven hoek blanco zijn.
I. Display toets—Deze toets wordt gebruikt om de
informatie-instellingen te kiezen.
J. + en – toetsen—Deze toetsen controleren de
weerstand van de elliptische crosstrainer. Er
bestaan 10 weerstandniveaus. Stand 10 is de
moeilijkste. Deze toetsen worden ook gebruikt om
informatie in te geven als een hartslagprogramma
geselecteerd is.
D. Programma overzichten—Deze overzichten geven
aan hoe de weerstand van de elliptische crosstrainer en het ten doel gestelde tempo tijdens het programma zullen veranderen.
HOE OP UW PORTABLE STEREO AAN TE SLUITEN
HOE OP UW GELUIDSSYSTEEM AAN TE SLUITEN
Opgelet: Zie instructie A als uw stereo van een
AUDIO OUT plug is voorzien. Zie instructie B als
uw stereo van een 3,5 mm LINE OUT plug is voorzien. Zie instructie C als uw stereo alleen een
PHONES plug heeft.
Opgelet: Zie instructie A als uw systeem een LINE
OUT plug heeft die niet gebruikt wordt. Zie instructie B als de LINE OUT plug in gebruik is.
A. Bekijk de tekening hierboven. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere uiteinde van het
snoer in de adapter. Steek de adapter in de LINE
OUT plug van uw systeem.
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in de AUDIO OUT plug van uw stereo.
A
CD
A, B
VCR
AUDIO OUT
Amp
LINE OUT
RIGHT
LEFT
Audio
snoer
LINE OUT
Adapter
Audio
snoer
B. Bekijk de tekening hierboven. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere uiteinde van het
snoer in de LINE OUT plug van uw stereo. Gebruik
geen adapter.
Adapter
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in een Y-adapter (verkijgbaar in elektronica
winkels). Verwijder vervolgens de kabel die nu in
de LINE OUT plug zit en steek deze kabel in de Yadapter. Steek de Y-adapater in de LINE OUT plug
van uw stereo.
C. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de splitter. Steek de splitter in de PHONES plug van uw stereo. Steek uw
koptelefoon in de splitter.
B
CD
VCR
C
Amp
LINE OUT
PHONES
K. Programma toets – Deze toets wordt gebruikt om
de handmatige instelling en programma’s te kiezen.
E. Waarschuwingen—De sticker op het bedieningspaneel is in het Engels. Het meegeleverde blad met
stickers bevat dezelfde informatie in vijf verschillende talen. Zoek naar de sticker met Nederlands
opschrift. Plak de sticker op de aangegeven plaats.
L. IFIT.com-toets—Deze toets wordt gebruik om de
iFIT.com-instelling te selecteren. De indicator dichtbij de toets zal oplichten als de iFIT.com-instelling
geselecteerd is.
RCA Y-adapter
Audio
snoer
Audio snoer
Splitter
Snoer verwijderd uit
de LINE OUT plug
Koptelefoon
Om de handmatige instelling van het bedieningspaneel te gebruiken, zie bladzijde 11. Om een vooraf
ingestelde programma te gebruiken, zie bladzijde 12.
Om een hartslagprogramma te gebruiken, zie bladzijde 13. Om de iFIT.com CD’s of videobanden te
gebruiken, zie page 17. Om een programma rechtstreeks van onze website, zie bladzijde 18.
F. Feedback instelling indicatoren—Deze indicatoren
geven aan welke huidige informatie-instelling (scan
[Scan], snelheid [Speed], tijd [Time], weerstandsniveau [Resistance Level], calorieën [Calories],
afstand [Distance], watts [Watts], of hartslag [Heart
Rate]) gekozen is. Opgelet: Het woord Miles (mijlen) of de letters Kms zullen verschijnen wanneer
10
Adapter
15
Als u trapt, zullen de tempoindicatoren u
helpen uw hartslag dichtbij de
uidige ten doel
gestelde hartslag te houden.
De linker indicator zal uw werkelijke trapsnelheid
aangeven. De rechter indicator zal een ten doel
gesteld tempo aangeven. Als u de handgreep met
polssensor vasthoudt of de borstkas-sensor
draagt, zal het bedieningspaneel uw hartslag vergelijken met de huidige ten doel gestelde hartslag. Als het nodig is, zal de rechter indicator dan
van hoogte veranderen om u aan te sporen om
uw tempo te verhogen of te verlagen om zo uw
hartslag dichter bij de beoogde hartslag te brengen. Als de rechter indicator van hoogte verandert, verhoog of verlaag dan uw tempo zodat beideindicatoren op dezelfde hoogte staan. Als uw
tempo lager ligt dan het huidige beoogde tempo,
zal het pijltje omhoog in het display verschijnen;
als uw tempo hoger ligt dan het beoogde tempo,
dan zal het pijltje omlaag verschijnen. Belangrijk:
het beoogde tempo is alleen bedoeld om een
doel te hebben. Uw werkelijke tempo kan lager
zijn dan het beoogde tempo, vooral tijdens de
eerste paar maanden van uw trainingsprogramma. Zorg ervoor dat u trapt op een voor u
aangenaam tempo.
HOE OP UW CD-SPELER, VIDEO OF COMPUTER AAN TE SLUITEN
Om de iFIT.com CD’s te kunnen gebruiken moet u de
elliptische crosstrainer op uw portable CD speler, portable stereo, geluidsysteem of computer (met CD speler) aansluiten. Zie pagina’s 14 tot en met 16 voor
instructies m.b.t. aansluiting. Om de iFIT.com videocassettes te gebruiken moet u de elliptische crosstrainer op uw video speler aansluiten. Zie pagina 16 voor
instructies m.b.t. aansluiting. Om de iFIT.com programma’s op te roepen van internet moet u de elliptische crosstrainer op uw computer aansluiten. Zie
pagina 16 voor instructies m.b.t. aansluiting.
7
Druk, om het bedieningspaneel te laten functioneren op de on/reset knop of begin te trappen.
2
De handmatige instelling kiezen.
De handmatige
Deze hoek moet
instelling wordt
blanco zijn.
gekozen elke
keer dat u het
bedieningspaneel in gebruik
neemt. Druk
meerdere keren
op de Programma toets wanneer een programma
gekozen is totdat de display rechts boven leeg is.
3
5
PHONES
Koptelefoon
Audio
snoer
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in een splitter. Steek de splitter in de PHONES-plug van uw CD speler. Steek
uw koptelefoon in de splitter.
Zie stap 6 op pagina 11.
B
PHONES
PHONES
Audio
snoer
Splitter
Koptelefoon
14
4
Uw hartslag meten als u dat wilt.
Opgelet: Het kan zijn dat het bedieningspaneel de juiste meting van de hartslag niet kan
aangeven als u de optionele borstkast-sensor
gebruikt en u zich vasthoudt aan de handgrepen met polssensor.
Het kan zijn dat
er op de metalen
contactpunten
van de handgreep met polsContactsensor een plaspunten
tic vel zit.
Verwijder deze
voor gebruik.
Plaats uw handen op de contactpunten om uw
hartslag te kunnen meten. Plaats uw handpalmen
op de dichtstbijzijnde contactpunten en uw vingers op de andere contactpunten. Zorg dat u uw
handen niet beweegt. Als uw pols wordt waargenomen, zal de hartvormige indicator op de display bij iedere hartslag opflikkeren (– –) zullen
even later verschijnen gevolgd door uw hartslag.
Uw oefening beginnen en de weerstand van
de elliptische crosstrainer bijstellen.
U kunt tijdens uw oefening de weerstand van de
elliptische crosstrainer bijstellen door op de + en
– toetsen te drukken. Er bestaan tien weerstand
hoogtes. Stand 10 is de moeilijkste. Opgelet: Het
kan een paar seconden duren nadat u op de
toetsen heeft gedrukt voordat de gekozen instelling bereikt wordt.
PHONES LINE OUT
Uw vordering met de informatie-instellingen
volgen.
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Tevens zal de linker tempo indicator op de display verschijnen om de snelheid om uw oefensnelheid aan te geven. De indicator zal in hoogte
toe- of afnemen wanneer U uw tempo verhoogt
of vermindert.
A
De display zal informatie blijven vertrekken als uw
programma afgelopen is en u doorgaat met oefenen.
Zie stap 4 op pagina 11.
U kunt als u dat wilt alleen een bepaalde informatie instelling kiezen. Deze instelling is dan de
enige die aangegeven wordt. Druk meerdere
keren op de Display toets totdat alleen de MPH
(of Km/H), Time, Resist., Cals., Miles (of Kms), of
de Watts indicator verschijnt op de display. Zorg
ervoor dat de Scan indicator niet verschijnt.
Het bedieningspaneel inschakelen.
Opgelet: Voor het bedieningspaneel heeft u vier
"D" batterijen van 1,5 V nodig (zie montage stap
5 op pagina 6).
Opgelet: Zie instructie A als uw portable CD speler
van aparte LINE OUT en PHONES pluggen is voorzien. Zie instructie B als uw CD speler maar van
één plug is voorzien.
LINE OUT
6
1
HOE OP UW CD SPELER AAN TE SLUITEN
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de plug
onder het bedieningspaneel. Steek het andere uiteinde van het snoer in de LINE OUT plug van uw CD
speler. Steek uw koptelefoon in de PHONES-plug.
laten zien. De display zal wanneer een programma gekozen is de resterende tijd van het programma in plaats van de verlopen tijd aangeven.
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE
GEBRUIKEN
Volg uw vordering op de informatie-instellingen en de linker tempo indicator.
De scan instelling wordt gekozen wanneer u
het bedieningspaneel in
gebruik neemt.
De display zal
tijdens uw oefening de huidige snelheid, de verlopen tijd, de
afgelegde afstand, het huidige weerstand hoogte,
en bij benadering het aantal verbruikte calorieën
en uw inspanningskracht in watts. Tevens zal uw
hartslag worden weergegeven wanneer u de
handgreep met polssensor of de optionele borstkas-sensor gebruikt. Opgelet: Het bedieningspaneel zal met iedere verandering van de weerstand zes seconden lang het weerstand hoogte
Houdt de contactpunten ongeveer 15 seconden
vast voor het meest zuivere resultaat. Opgelet:
Wanneer u de handgrepen heeft vast genomen
zal de display uw hartslag 15 seconden lang aangeven. De display zal dan met uw hartslag de
andere instellingen aangeven.
6
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
om de batterijen te sparen wanneer u de pedalen
en de toetsen van het bedieningspaneel een
paar minuten niet aanraakt.
11
De ten doel
gestelde tempoinstellingen van
het programma
zullen op de
Opgaande Pijl
rechter indicator
van de display
verschijnen. (De
linker indicator geeft uw feitelijke snelheid aan).
Wanneer de hoogte van de rechter indicator tijdens het programma verandert, pas dan gewoon
uw snelheid wat aan zodat beide indicatoren op
gelijke hoogte komen. Wanneer uw tempo lager
ligt dan het huidige doel tempo dan zal de
opgaande pijl op de display verschijnen om u aan
te geven dat u uw snelheid moet aanpassen.
Wanneer uw tempo hoger ligt dan het doel tempo
zal een neergaande pijl verschijnen. Belangrijk:
De tempo indicaties van het programma zijn
alleen als motivatie bedoeld. Uw feitelijke
snelheid kan wat lager zijn dan het gangbare
tempo, zeer zeker in de eerste maanden dat u
oefent. Zorg er gewoon voor dat u met een
snelheid, die geriefelijk voor u is, oefent.
HOE EEN VOORAF INGESTELD PROGRAMMA
TE GEBRUIKEN
1
Het bedieningspaneel inschakelen.
Zie stap 1 op pagina 11.
2
Een van de zes vooraf ingestelde programma’s kiezen.
De handmatige
instelling wordt
gekozen telkens
wanneer u het
bedieningspaneel in gebruik
neemt. Druk
meerdere keren
op de Programma toets om een vooraf ingesteld
programma te kiezen totdat het getal 1, 2, 3, 4, 5,
of 6 rechts boven in de display verschijnt.
Overzicht 1 tot en met 6 aan de rechterkant van
het bedieningspaneel geeft de weerstand en de
tempo instellingen aan voor de vooraf ingestelde
programma’s.
3
Programma voor de hartslag 7 is ontwikkeld om uw
hartslag tijdens uw oefening tussen de 65% en 85%
van uw maximale hartslag te houden. (Uw maximale
hartslag wordt berekend door uw leeftijd van 220 af te
trekken. Als uw leeftijd bijvoorbeeld 25 is dan is uw
maximale hartslag 195 slagen per minuut). Programma voor de hartslag 8 is ontwikkeld om uw hartslag bij
een ten doel gestelde hartslag te houden.
Begin om het programma te starten gewoon te
trappen. Ieder programma bestaat uit twintig of
dertig periodes van 1 minuut. Een weerstand en
tempo instelling zijn voor iedere periode geprogrammeerd. (Dezelfde weerstand en/of tempo
instellingen kan/kunnen voor meerdere periodes
geprogrammeerd worden).
4
1
2
De weerstand van de elliptische crosstrainer zal
tijdens het programma automatisch veranderen
zoals aangegeven in het toepasselijke overzicht
op het bedieningspaneel. U kunt de weerstand
aanpassen door op de + of – toetsen te drukken
wanneer de huidige weerstand te hoog of te laag
ligt. Wanneer de huidige periode echter voltooid
is zal de weerstand zich automatisch aan de volgende periode aanpassen als deze anders is.
6
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Zie stap 6 op pagina 11.
Een van de twee programma’s voor de hartslag kiezen.
5
3
Uw leeftijd of een ten doel te stellen hartslag
invoeren.
Het woord AGE (leeftijd) en de actuele leeftijd
instelling zullen in de display opflikkeren (zie tekening hierboven) wanneer u programma 7 gekozen heeft. Druk meerdere keren op de + of –
toets om uw leeftijd in te stellen. Wanneer U uw
leeftijd heeft ingevoerd zal deze in het geheugen
worden opgeslagen totdat u de batterijen vervangt.
Als u programma 8 geselecteerd hebt, zullen de letters
PLS en een
beoogde hartslaginstelling
12
Het programma starten.
Begin om het programma te starten gewoon te
trappen. Programma 7 bevat twintig segmenten,
ieder met een tijdsduur van 1 minuut. Ieder segment heeft een geprogrammeerde weerstand
instelling en hartslag instelling. (Dezelfde weerstand instelling en/of hartslag instelling kan/kunnen voor meerdere opeenvolgende segmenten
geprogrammeerd worden). Programma 8 duurt
zestig minuten (u kunt ervoor kiezen om maar
een gedeelte van het programma te gebruiken).
Dezelfde weerstandsinstelling en ten doel gestelde hartslaginstelling zijn geprogrammeerd voor
het volledige programma.
Overzicht 7 en 8 rechts van het bedieningspaneel
geven de weerstandsinstellingen aan van de programma’s voor de hartslag.
Uw hartslag meten als u dat wilt.
Zie stap 5 op pagina 11.
Het bedieningspaneel inschakelen.
De handmatige
instelling wordt
gekozen telkens
wanneer u het
bedieningspaneel in gebruik
neemt. Druk
meerdere keren
op de Programma toets om een programma voor
de hartslag te kiezen totdat de display rechts
boven een 7 of 8 aangeeft.
Uw vordering met de informatie-instellingen
volgen.
Pak de handgreep met polssensor vast of
draag de optionele borstkas-sensor.
Voor een programma voor de hartslag moet u
gebruik maken van de handgreep met polssensor
of de optionele borstkas-sensor. Wanneer u de
handgreep met polssensor gebruikt is het niet
nodig de handgrepen tijdens het programma continu vast te houden. U moet wel echter de handgrepen vaak vast houden zodat het programma
goed functioneert. Iedere keer u de handrepen
vastpakt, houdt dan uw handen minstens 30
seconden op de metalen contactpunten.
Opgelet: De letters PLS zullen in de display verschijnen in plaats van uw hartslag meting wanneer u de handgrepen niet vasthoudt.
Zie stap 1 op pagina 11.
Zie stap 4 op pagina 11.
5
4
Volg de stappen hieronder om het programma voor de
hartslag te gebruiken.
De display zal tijdens uw programma de resterende tijd van het programma aangeven. Het programma eindigt wanneer er geen tijd meer over
is. Als u doorgaat met oefenen nadat u programma voltooid is zal de display gewoon doorgaan
met het weergeven van informatie/feedback.
Het programma starten.
van 70 slagen per minuut oplichten in het display.
Druk herhaaldelijk op de + of – toets om de ten
doel gestelde hartslaginstelling te veranderen, als
u dat wenst. De beoogde hartslaginstelling kan
variëren van 70 tot 170 slagen per minuut.
HOE EEN PROGRAMMA VOOR DE HARTSLAG
TE GEBRUIKEN
13
Wanneer programma 7 wordt gekozen zal de
weerstand van de elliptische crosstrainer automatisch worden aangepast zoals aangegeven in
overzicht 7 op het bedieningspaneel. (Opgelet: U
kunt de weerstand bijstellen als deze te hoog of
te laag ligt door de + of – toets te drukken.
Wanneer u dat deel (het segment) van het programma waar u mee bezig bent voltooid heeft zal
de weerstand instelling zich echter automatisch
aan het volgend segment aanpassen). Als programma 8 geselecteerd is, zal de weerstand niet
veranderen, tenzij de ten doel gestelde hartslaginstelling veranderd wordt. Door op de + en –
toetsen te drukken zal de ten doel gestelde hartslaginstelling veranderen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement