ProForm PFEVEL49716 Endurance 420e ELLIPTICAL Handleiding

ProForm PFEVEL49716 Endurance 420e ELLIPTICAL Handleiding
Modelnr. PFEVEL49716.0
Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Sticker met
Serienummer
KLANTENDIENST
Neem contact op met de Klanten­
dienst (zie informatie hieronder)
of neem contact op met de winkel
waar u dit product gekocht heeft
wanneer u nog vragen heeft of
wanneer er onderdelen ontbreken
of beschadigd zijn.
4021 529 7186
Maandag–Vrijdag 08:00–20:00
GMT; Zaterdag 09:00–13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKER MET WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
LIJST MET ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterzijde
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterzijde
DE STICKER MET WAARSCHUWING
De hier afgebeelde waarschuwingssticker
wordt meegeleverd bij dit product. Bevestig
de waarschuwingssticker bovenop de
Engelse waarschuwing op de aangegeven
locatie. Deze tekening toont de locatie van
de waarschuwingssticker. Bel, wanneer een
sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het
nummer op de voorkant van deze handleiding en vraag om een gratis vervangende
sticker. Plak de sticker op de aangegeven
plaats. Aandacht: de sticker wordt mogelijk niet
op ware grootte weergegeven.
PROFORM is een geregistreerd handelsmerk van ICON Health & Fitness, Inc. IFIT is een geregistreerd handels­
merk van ICON Health & Fitness, Inc. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en
andere landen. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. Het woordmerk BLUETOOTH® en
de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en in licentie worden gebruikt. IOS is een
handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie
gebruikt.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
elliptische trainer voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of
schade door het gebruik van dit product.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar om zich ervan te vergewissen
dat alle gebruikers van de elliptische trainer voldoende op de hoogte zijn van alle
voorzorgsmaatregelen.
8. Controleer steeds bij gebruik alle onderdelen
van de elliptische trainer en draai ze goed
vast. Vervang versleten onderdelen meteen.
9. Houd kinderen jonger dan 13 jaar en huisdieren uit de buurt van de elliptische trainer.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit
of enig ander oefenprogramma begint. Dit
is vooral belangrijk voor personen boven
de 35 jaar, of personen met bestaande
gezondheidsproblemen.
10. De elliptische trainer is niet geschikt voor
personen die meer dan 125 kg wegen.
11. Draag geschikte kleding wanneer u de
elliptische trainer gebruikt; draag geen losse
kleding die vast kan komen te zitten in de
elliptische trainer. Draag altijd gymschoenen tijdens het oefenen om uw voeten te
beschermen.
3. De elliptische trainer is niet bedoeld voor
gebruik door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of tenzij
zij instructie hebben ontvangen over het
gebruik van de elliptische trainer door
iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
12. Houd de handgrepen of de armen van het
bovendeel vast bij het opstappen, het afstappen of tijdens het gebruik van de elliptische
trainer.
4. Gebruik de elliptische trainer alleen zoals in
deze handleiding beschreven.
13. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren kunnen invloed
hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De hartslagmonitor dient slechts
om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij het oefenen.
5. De elliptische trainer is alleen voor thuisgebruik bedoeld. Gebruik de elliptische trainer
niet commercieel, voor verhuur of institutionele situatie.
14. Met de elliptische trainer kan men niet freewheelen; de pedalen blijven ronddraaien
totdat het vliegwiel stopt. Verlaag uw fietssnelheid op een gecontroleerde manier.
6. Gebruik de elliptische trainer enkel binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats
de elliptische trainer niet in een garage, op
een overdekt terras of bij water.
15. Houd tijdens het gebruik van de elliptische
trainer uw rug recht. Krom uw rug niet.
7. Plaats de elliptische trainer op een vlakke
ondergrond en zorg ervoor dat er minstens
0,9 m vrije ruimte voor en achter en 0,6 m
vrije ruimte aan zijkanten van de elliptische
trainer is. Leg een matje onder de elliptische
trainer om uw vloer of de vloerbedekking te
beschermen.
16. Te veel oefeningen doen kan leiden tot
ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt,
kortademig of duizelig wordt tijdens het
oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en
af te koelen.
3
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de revolutionaire PROFORM®
ENDURANCE 420 E elliptische trainer gekozen heeft.
De ENDURANCE 420 E elliptische trainer biedt een
aantal indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om
uw trainingen thuis effectiever en leuker te maken.
vragen hebt. Noteer het productnummer en het serien­
ummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats
waar u de stickers met het productnummer en het
serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de
handleiding aangegeven.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de elliptische trainer.
Raadpleeg de omslag van deze handleiding als u nog
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Arm van het Bovendeel
Tablethouder
Hartslagmonitor
Bedieningspaneel
Handvat
Luidsprekers
Accessoirehouder
Wiel
Pedaal
Roller
Lengte: 173 cm
Breedte: 66 cm
Gewicht: 76 kg
Hendel
Stelvoet
4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tus­
sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin
deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn
mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
M8 Borgmoer
(102)–4
M5 Tussenring
(32)–2
M4 x 16mm
Schroef (101)–16
M10 x 25mm
Schroef (92)–4
M8 Tussenring
(97)–8
M8 x 13mm
Schroef (82)–6
M10 Gespleten
Tussenring (105)–8
M8 x 14mm
Hechtschroef
(9)–2
M10 x 122mm Schroef
(104)–4
5
16mm Gegolfde
Tussenring (54)–2
M8 x 38mm Bout
(96)–4
MONTAGE
• De montage moet door twee personen uitgevoerd
worden.
• Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het
volgende gereedschap nodig:
een kruiskopschroevendraaier
• Plaats alle onderdelen op een open plek en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar
bent met de montage.
een rubber hamer
Montage is makkelijker met een set sleutels.
Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade
aan onderdelen te voorkomen.
• De linkeronderdelen staan aangegeven met “L”
of “Left” (links) en de rechteronderdelen staan
aangegeven met “R” of “Right” (rechts).
• Zie bladzijde 5 om kleine onderdelen te kunnen
herkennen.
1.
Ga naar www.iconsupport.eu op uw
computer en registreer uw product.
1
•activeert uw garantie
•bespaart u tijd als u ooit contact moet
opnemen met de Klantendienst
•hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van
upgrades en aanbiedingen
Aandacht: indien u geen internettoegang heeft,
belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van
deze handleiding) om uw product te registreren.
2. Plaats met de hulp van een tweede persoon,
wat verpakkingsmateriaal (niet afgebeeld) onder
de achterkant van het Onderstel (1). Laat de
tweede persoon het Onderstel vasthouden
om te zorgen dat deze niet omvalt terwijl u
deze stap voltooit.
2
Maak de Achterste Stabilisator (2) aan het
Onderstel (1) vast met twee M10 x 122mm
Schroeven (104) en twee M10 Gespleten
Tussenringen (105).
2 1
Verwijder het verpakkingsmateriaal van onder de
achterkant van het Onderstel (1).
104
6
105
3. Druk de Steunen van de Kap (106) aan de
onderkant van de Kap van de Achterste
Stabilisator (15) op de Achterste Stabilisator (2).
3
15
106
2
4. Plaats met de hulp van een tweede persoon, wat
van het verpakkingsmateriaal (niet afgebeeld)
onder de voorkant van het Onderstel (1). Laat
de tweede persoon het Onderstel vasthouden
om te zorgen dat deze niet omvalt terwijl u
deze stap voltooit.
4
6
Maak de Voorste Stabilisator (6) aan het
Onderstel (1) vast met twee M10 x 122mm
Schroeven (104) en twee M10 Gespleten
Tussenringen (105).
Verwijder het verpakkingsmateriaal van onder de
voorkant van het Onderstel (1).
1
7
105
104
5. Richt de Staander (4) zoals is afgebeeld. Zorg
dat een tweede persoon de Staander vasthoudt
in de buurt van het Onderstel (1).
5
Binddraad
Raadpleeg de inzet-tekening. Zoek het bind­
draad in de onderrkant van de Staander (4).
Verbind het binddraad met de Hoofddraad (48).
Trek vervolgens aan de bovenkant van het
binddraad tot de Hoofddraad helemaal door de
Staander loopt.
48
48
Tip: om te voorkomen dat de Hoofddraad (48)
in de Staander (4) valt, zet u de Hoofddraad
vast met het binddraad.
4
Binddraad
1
6. Tip: vermijd het afklemmen van de
Hoofddraad (48). Vermijd dat de aangegeven
plastic lipjes beschadigd worden. Plaats de
Staander (4) op het Onderstel (1).
6
Bevestig de Staander (4) met vier M10 x
25mm Schroeven (92) en vier M10 Gespleten
Tussenringen (105); draai alle Schroeven eerst
aan en draai ze daarna vast.
Vermijd het afklemmen
van de Hoofddraad
(48) en vermijd het
beschadigen van de
lipjes.
4
48
92
105
92
105
Lipjes
8
1
7. Gebruik een plastic zakje om uw vingers schoon
te houden en breng wat van het meegeleverde
smeervet aan op de Zwenkas (35) en op de
twee 16mm Gegolfde Tussenring (54).
7
Steek de Zwenkas (35) door de Staander (4) en
leg deze in het midden. Tip: Het kan handig
zijn om een rubber hamer te gebruiken.
4
Zoek het Rechterbeen van het Bovendeel (60)
en richt deze zoals is afgebeeld.
35
Smeervet
54
46
Schuif een 16mm Gegolfde Tussenring (54) en
het Rechterbeen van het Bovendeel (60) op de
rechterkant van de Zwenkas (35).
60
Herhaal deze procedure voor het Linkerbeen
van het Bovendeel (46).
Draai een M8 x 13mm Schroef (82) en een M8
Tussenring (97) tegelijkertijd in ieder uiteinde
van de Zwenkas (35).
8. Zoek de Rechterarm van het Bovendeel (61) en
richt deze zoals is afgebeeld.
8
Schuif de Rechterarm van het Bovendeel (61) op
het Rechterbeen van het Bovendeel (60).
Maak de Rechterarm van het Bovendeel
(61) vast met twee M8 x 38mm Bouten (96)
en twee M8 Borgmoeren (102). Zorg dat de
Borgmoeren in de zeshoekige gaten zitten.
47
Herhaal deze stap voor de Linkerarm van het
Bovendeel (47).
Zeshoekige
Gaten
102
61
96
9
60
97
82
9. Het Bedieningspaneel (7) werkt met vier
D-batterijen (niet meegeleverd); alkalinebatte­
rijen worden aanbevolen. Gebruik geen oude
en nieuwe batterijen of alkaline, standaard en
oplaadbare batterijen samen. BELANGRIJK:
als het Bedieningspaneel is blootgesteld
aan koude temperaturen, dient u het op
kamertemperatuur te laten komen voordat
u er batterijen in plaatst. Anders kunt u de
displays van het bedieningspaneel of andere
elektrische onderdelen beschadigen.
9
Verwijder de schroeven en de batterijdeksel van
de achterkant van het Bedieningspaneel (7),
steek de batterijen in het batterijcompartiment
en maak de batterijdeksel weer vast. Richt
de batterijen zoals wordt aangegeven met
de markeringen aan de binnenkant van het
batterijcompartiment.
7
Deksel van
de Batterij
Bel met het telefoonnummer vermeld op de
kaft van deze handleiding om een optionele
stroomadapter aan te schaffen. Gebruik
alleen een door de fabrikant geleverde
stroomadapter om schade aan het bedieningspaneel te voorkomen. Steek het ene
einde van de stroomadapter in de aansluiting
in het batterijcompartiment op het bedie­
ningspaneel en leid de stroomadapter via de
inkeping op de batterijdeksel, steek het andere
uiteinde in een stopcontact dat voldoet aan de
lokale normen en bepalingen.
10. Maak het binddraad rond de Hoofddraad (48) los
en gooi weg.
10
Sluit terwijl een tweede persoon het
Bedieningspaneel (7) bij de Staander (4)
houdt, de Hoofddraad (48) en de Draden van
de Hartslagsensoren (63) aan op de bijbeho­
rende aansluitingen op de achterkant van het
Bedieningspaneel.
7
63
48
De connectoren van de Hoofddraad (48) en
de Draden van de Hartslagsensoren (63)
zouden makkelijk in de aansluitingen moeten
schuiven en vastklikken. Indien een connector
niet makkelijk in een aansluiting glijdt, draait u
de connector en probeert u het opnieuw. Als u
de connectoren niet goed verbindt, kan het
bedieningspaneel beschadigd raken.
4
Stop het overschot aan draad in de Staander (4)
of in het Bedieningspaneel (7).
10
11. Tip: vermijd dat de draden bekneld raken.
Bevestig het Bedieningspaneel (7) aan de
Staander (4) met vier M4 x 16mm Schroeven
(101); draai alle Schroeven eerst aan en draai
ze daarna vast.
11
7
Vermijd dat de
draden bekneld
raken
101
4
101
12. Richt de Rechterpedaalarm (58) zoals is
afgebeeld.
12
Breng smeervet aan op de as van de
Rechterpedaalarm (58).
Bevestig de Rechterpedaalarm (58) aan de
Rechterrolarm (59) met een M8 x 14mm
Hechtschroef (9), een Kleine Askap (55) en een
M8 Tussenring (97).
44
Herhaal deze stap voor de Linkerpedaalarm
(44).
9
55
59
97
Smeervet
11
58
13. Breng een klein beetje van het smeervet aan op
een van de Assen van de Pedaalarm (64).
13
Schuif dan een M8 Tussenring (97) en een
Tussenstuk van de As (77) op een M8 x 13mm
Schroef (82) en draai de Schroef een paar sla­
gen in de As van de Pedaalarm (64) vast.
Steek, terwijl een tweede persoon het voorste
uiteinde van de Rechterpedaalarm (58) aan de
binnenkant van de beugel van het Rechterbeen
van het Bovendeel (60) vasthoudt, de As van de
Pedaalarm (64) in beide onderdelen.
46
60
Schuif een M8 Tussenring (97) en een
Tussenstuk van de As (77) op een andere M8
x 13mm Schroef (82) en draai de Schroef een
paar slagen in de As van de Pedaalarm (64)
vast. Draai dan beide Schroeven tegelijkertijd
vast.
82
Smeervet
97
64
77
58
97
82
Herhaal deze stap aan de andere kant van de
elliptische trainer.
14. Draai de Achterste Kap van de Staander (81)
zoals afgebeeld.
77
14
12
Bevestig de Achterste Kap van de Staander
(81) aan de Staander (4) met vier M4 x 16mm
Schroeven (101); draai alle Schroeven eerst
aan en draai ze daarna vast.
Richt de Voorste Kap van de Staander (12) zoals
is afgebeeld.
101
Bevestig de Voorste Kap van de Staander (12)
rond de Staander (4) door de haakjes aan de
Achterste Kap van de Staander in de lipjes op
Voorste Kap van de Staander (81) te drukken.
81
12
4
15. Zoek de Voorste Kap van de Rechterarm (65) en
richt deze zoals is afgebeeld.
15
Bevestig de Voorste Kap van de Rechterarm
(65) aan het Rechterbeen van het Bovendeel
(60) met twee M4 x 16mm Schroeven (101).
Zoek vervolgens de Achterste Kap van
de Rechterarm (66) en richt deze zoals is
afgebeeld.
65
Bevestig de Achterste Kap van de Rechterarm
(66) rond het Rechterbeen van het Bovendeel
(60) door de haakjes op de Achterste Kap van
de Rechterarm te drukken op de lipjes van de
Voorste Kap van de Rechterarm (65).
101
66
Herhaal deze stap aan de andere kant van de
elliptische trainer.
16. Zoek de Binnenste Kap van de
Rechterbeenstang (83) en richt deze zoals is
afgebeeld.
60
16
Bevestig de Binnenste Kap van de
Rechterbeenstang (83) aan het Rechterbeen
van het Bovendeel (60) met een M4 x 16mm
Schroef (101) en een M5 Tussenring (32).
Zoek vervolgens de Buitenste Kap van de
Rechterbeenstang (69) en richt deze zoals is
afgebeeld.
60
83
Bevestig de Buitenste Kap van de
Rechterbeenstang (69) rond het Rechterbeen
van het Bovendeel (60) door de haakjes op de
Binnenste Kap van de Rechterbeenstang (83) te
drukken op de lipjes van de Buitenste Kap van
de Rechterbeenstang.
Herhaal deze stap aan de andere kant van de
elliptische trainer.
13
32
101
69
17. Richt de Beschermkap van het Scherm (11) en
de Kap van het Scherm (75) zoals getoond.
17
Druk de lipjes van de Beschermkap van het
Scherm (11) op het Linker- en Rechterscherm
(73, 74).
11
Druk de lipjes van de Kap van het Scherm (75)
op het Linker- en Rechterscherm (73, 74).
18. Draai de Achterste Kap van het
Bedieningspaneel (80) zoals afgebeeld.
73, 74
75
18
79
Maak de Achterste Kap van het
Bedieningspaneel (80) aan de Staander (4) vast
met twee M4 x 16mm Schroeven (101).
Richt vervolgens de Voorste Kap van het
Bedieningspaneel (79) zoals is afgebeeld.
Bevestig de Voorste Kap van het
Bedieningspaneel (79) rond de Staander (4)
door de haakjes aan de Achterste Kap van het
Bedieningspaneel (80) in de lipjes op de Voorste
Kap van het Bedieningspaneel te drukken.
4
101
80
19. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastgedraaid zijn voordat u de elliptische trainer gaat gebruiken. Er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Leg een matje onder de elliptische trainer om de vloer te
beschermen.
14
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN
DE ELLIPTISCHE TRAINER VERPLAATSEN
DE ELLIPTISCHE TRAINER WATERPAS STELLEN
Gezien de afmetingen en de zwaarte van de elliptische trainer, moet deze door twee personen
verplaatst worden. Ga voor de elliptische trainer
staan, houd de staander vast en plaats één voet tegen
een van de wielen. Trek aan de staander en laat een
tweede persoon de hendel optillen tot de elliptische
trainer rolt op de wielen. Verplaats de elliptische trainer
voorzichtig naar de gewenste plaats en laat hem dan
op de vloer zakken.
Indien de elliptische
trainer enigszins
schommelt op uw
vloer tijdens gebruik,
dient u één of beide
stelvoeten onder het
onderstel te draaien
tot de speling weg is.
Stelvoeten
DE TABLETHOUDER GEBRUIKEN
BELANGRIJK: de tablethouder is ontwikkeld om
te gebruiken met de meest gebruikte formaten
tablets. Plaats geen ander elektronisch apparaat of
object in de tablethouder.
Trek aan de
staander
Plaats de onderste
rand van de tablet in
de houder om een
tablet in de tablethou­
der te steken. Zorg
ervoor dat de tablet
stevig vastzit in de
tablethouder. Doe
deze handelingen in
omgekeerde volgorde
om de tablet uit de
tablethouder te halen.
Plaats
hier uw
voet
Til hier
op
15
HOE OP DE ELLIPTISCHE TRAINER TE OEFENEN
Armen
van het
Bovendeel
Om de elliptische trainer te monteren houdt u de
handvaten of de armen van het bovendeel vast en
stapt u op het pedaal dat zich in de laagste positie
bevindt. Stap vervolgens op het andere pedaal. Duw
op de pedalen tot u een vloeiende beweging bereikt.
Aandacht: de pedalen kunnen in beide richtingen
draaien. Het wordt aanbevolen om de pedalen in de
richting van onderstaande pijl te bewegen. Om af
te wisselen, kunt u de pedalen ook in de tegenovergestelde richting bewegen.
Handvaten
Wacht tot de pedalen helemaal gestopt zijn voordat u
van de elliptische trainer afstapt. Aandacht: met de
elliptische trainer kan men niet freewheelen; de
pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel
stopt. Wanneer de pedalen tot stilstand zijn gekomen,
stapt u eerst van de hoogste pedaal. Stap vervolgens
van het laagste pedaal.
Pedalen
16
DIAGRAM VAN HET BEDIENINGSPANEEL
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Het bedieningspaneel bevat bepaalde keuzen om uw
oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.
U kunt de weerstand van de pedalen door een druk
op de toets bijstellen wanneer de handmatige instel­
ling van het bedieningspaneel gekozen wordt. Het
bedieningspaneel zal tijdens het oefenen doorlopend
feedback geven. U kunt zelfs uw hartslag meten door
gebruik te maken van de handgreep met hartslag­
monitor of door middel van een compatibele borstkas
hartslagmonitor. Zie bladzijde 21 voor informatie
over het kopen van een borstkas hartslagmonitor.
U kunt ook uw tablet aansluiten op het bedie­
ningspaneel en de iFit® Bluetooth Tablet app gebruiken
om uw oefeninginformatie te registreren en te volgen.
Het bedieningspaneel kent ook een selectie aan vooraf
ingestelde oefeningen. Elke oefening wijzigt automa­
tisch de weerstand van de pedalen en vraagt u om de
pedaalsnelheid te variëren terwijl u door een effectieve
oefening wordt begeleid.
U kunt zelfs, terwijl u oefent, uw MP3-speler of
CD-speler op het geluidssysteem van het bedie­
ningspaneel aansluiten en naar uw favoriete muziek of
audioboeken luisteren.
Voor gebruik van de handmatige modus, zie blad­
zijde 18. Voor gebruik van het geluidssysteem, zie
bladzijde 19. Om een vooraf ingestelde oefening
te gebruiken, zie bladzijde 20. Om uw tablet aan te
sluiten op het bedieningspaneel, zie bladzijde 21.
Om uw hartslagmonitor aan te sluiten op het bedieningspaneel, zie bladzijde 22. Voor gebruik van de
instellingenmodus, zie bladzijde 22.
Aandacht: zorg ervoor voordat u het bedieningspaneel
gebruikt dat de batterijen goed zijn geïnstalleerd (zie
montagestap 9 op bladzijde 10). Als er een laagje plas­
tic op het display ligt, moet u dat verwijderen.
Audi
ELPE49716
PFEVEL49716
17
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE
GEBRUIKEN
De bovenste display: Deze
display toont uw trapsnel­
heid in rotaties per minuut
(RPM) en uw tempo in watt.
De display zal iedere paar
seconden veranderen.
1. Zet het bedieningspaneel aan.
Druk op welke toets dan ook of begin gewoon te
stappen om het bedieningspaneel in te schakelen.
Deze display toont ook het weerstandsniveau van
de trappers gedurende enkele seconden telkens
wanneer het weerstandsniveau verandert.
Wanneer u het bedieningspaneel aanzet zullen de
displays aangaan en is het bedieningspaneel klaar
voor gebruik.
Deze display toont uw
hartslag (BPM) als u de hart­
slagmonitor met handgreep
gebruikt of een geschikte
hartslagmonitor (zie stap 5).
2. Kies de handmatige instelling.
Wanneer u het bedie­
ningspaneel aanzet zal de
handmatige instelling auto­
matisch gekozen worden.
De middelste display: Deze
display toont de afstand
(Dist.) die u heeft gefietst
in mijlen of kilometer en de
verstreken tijd. De display
zal iedere paar seconden
veranderen.
U kunt, als u een oefening
gekozen heeft, de handma­
tige instelling opnieuw kiezen
door op de toets On/Reset
(aan/resetten) te drukken.
3.Begin te stappen en verander desgewenst de
weerstand van de pedalen.
Aandacht: tijdens een vooraf ingestelde oefening,
zal het display de resterende tijd in de oefening
weergeven in plaats van de verstreken tijd.
Verander tijdens het stap­
pen de weerstand van de
pedalen door op de toena­
metoets en de afnametoets
Resistance (weerstand) te
drukken.
e onderste display: Deze
D
display toont uw fietssnelheid
in mijlen per uur of kilometer
per uur en het geschatte
aantal calorieën (Cals.) dat
u heeft verbrand. De display
zal iedere paar seconden veranderen.
Aandacht: nadat u op de toetsen gedrukt heeft,
zal het eventjes duren voordat het gewenste
weerstandsniveau bereikt wordt.
Wanneer u een informatiemodus voor doorlopende
weergave wilt selecteren, drukt u herhaaldelijk op
de toets Display tot de gewenste informatie wordt
weergegeven in de display.
4. Volg uw voortgang met de displays.
De snelheidsmeter: Deze
display toont een visuele
weergave van uw trapsnel­
heid. Er zullen balkjes op de
snelheidsmeter verschijnen
of verdwijnen wanneer u uw
trapsnelheid verhoogt of verlaagt.
Druk om naar de informatie die in de displays wordt
weergeven, terug te keren herhaaldelijk op de toets
Display totdat het woord SCAN in de middelste
display verschijnt.
Druk op de toenameen
afnametoets Volume om het
volumeniveau van het bedie­
ningspaneel te veranderen.
Aandacht: tijdens een vooraf ingestelde oefening
geeft dit scherm een doelsnelheidszone aan voor
ieder segment van de oefening.
18
Stop met stappen om het bedieningspaneel tot stil­
stand te brengen. Wanneer het bedieningspaneel
wordt stilgezet, stopt de display. Begin gewoon
weer te trappen om met uw oefening door te gaan.
Als uw hartslag wordt gedetecteerd, zal uw hart­
slag worden getoond op de bovenste display. Voor
een correcte hartslagmeting, houdt u de contactpunten ongeveer 15 seconden vast.
Druk op de toets On/Reset om de displays op nul
te resetten.
Als uw hartslag niet weergegeven wordt, zorg er
dan voor dat u uw handen geplaatst zijn zoals
beschreven. Zorg ervoor dat u uw handen niet te
veel beweegt of houd de contacten niet te stevig
vast. Voor de beste werking maakt u de contact­
punten schoon met een zachte doek; gebruik
nooit alcohol, schuur- of chemische middelen
om de contactpunten schoon te maken.
Aandacht: het bedieningspaneel kan de gestapte
snelheid en afstand in mijlen of kilometers aange­
ven. Zie DE INSTELLINGENMODUS op bladzijde
22 om van eenheid te wisselen.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
U kunt uw hartslag meten door gebruik te
maken van de ingebouwde handgreep met
hartslagmonitor of door middel van de bijbehorende borstkas hartslagmonitor. Zie
bladzijde 21 voor informatie over het kopen van
een optionele borstkas hartslagmonitor.
Indien de pedalen enkele seconden lang niet
bewegen zal een serie tonen te horen zijn, zal het
bedieningspaneel stilvallen en stoppen de displays.
Als de pedalen een paar minuten lang niet bewe­
gen zal het bedieningspaneel uitgaan en zullen de
displays zich resetten.
Het bedieningspaneel is compatibel met
BLUETOOTH® Smart hartslagmonitoren. Om
uw hartslagmonitor aan te sluiten op het bedie­
ningspaneel, zie bladzijde 22.
HOE HET GELUIDSSYSTEEM TE GEBRUIKEN
Aandacht: wanneer u beide hartslagmonitoren
tegelijkertijd gebruikt dan zal de BLUETOOTH
Smart hartslagmonitor prioriteit krijgen.
Om muziek of ingesproken boeken met de geluidsin­
stallatie van het bedieningspaneel te beluisteren, sluit
u een 3,5 mm mannetje tot mannetje audiokabel (niet
inbegrepen) in de aansluiting op het bedieningspaneel
en uw MP3-speler of CD-speler of andere persoonlijke
audiospeler; zorg ervoor dat de audiokabel goed
aangesloten is. Aandacht: ga naar uw plaatselijke elektronicawinkel om een audiokabel aan te
schaffen.
ls er velletjes plastic
A
op de metalen conContactpunten
tactpunten van de
handgreep met hartslagmonitor zitten,
verwijder die dan.
Zorg er ook voor dat
uw handen schoon
zijn. Om uw hartslag te
meten, houd uw handen
op de hartslagmonitor
met de palmen van uw
hand leunend tegen de contactpunten. Beweeg uw
handen niet en houd de contacten niet te stevig
vast.
Druk dan op de play-toets van
uw eigen audio-speler. Pas het
volume aan met de volume-toe­
nametoets en -afnametoets op
het bedieningspaneel of de volu­
meregelknop op uw persoonlijke audiospeler.
19
HOE EEN VOORAF INGESTELDE WORKOUT TE
GEBRUIKEN
Als u traint, dient u uw trapsnelheid binnen de
doelsnelheidszone te houden voor het huidige seg­
ment door uw trapsnelheid te verhogen of verlagen
of door het verhogen of verlagen van de weerstand
van de pedalen.
1. Zet het bedieningspaneel aan.
Druk op welke toets dan ook of begin gewoon te
stappen om het bedieningspaneel in te schakelen.
BELANGRIJK: de doelsnelheid is uitsluitend
bedoeld om u te motiveren. Zorg ervoor dat u
op een tempo stapt en een weerstandsniveau
hebt dat aangenaam voor u is.
Wanneer u het bedieningspaneel aanzet zullen de
displays aangaan en is het bedieningspaneel klaar
voor gebruik.
Wanneer het weerstandsniveau voor het huidige
segment te hoog of te laag ligt, kunt u de instel­
ling handmatig veranderen door op de toetsen
Resistance (weerstand) drukken. BELANGRIJK:
de pedalen zullen, wanneer het huidig segment
van de oefening eindigt, automatisch aan de
geprogrammeerde weerstandsinstelling van het
volgend segment aangepast worden.
2. Kies een vooraf ingestelde oefening.
Druk, om een vooraf ingestelde oefening te kie­
zen, herhaaldelijk op de toets Watts Workouts
(watt-oefeningen) of op de toets Calorie Workouts
(calorie-oefeningen) tot het nummer van de
gewenste oefening in de onderste display ver­
schijnt. De duur van de oefening zal dan op de
middelste display verschijnen.
Als u enkele seconden lang stopt met stappen, dan
zal een serie tonen te horen zijn en zal de oefening
stilvallen.
3. Start de oefening.
Begin met trappen om de oefening te starten.
Begin gewoon weer te stappen om de oefening
opnieuw te starten. De oefening zal zo doorgaan
totdat het laatste segment van de oefening is
voltooid.
Elke oefening is verdeeld in 1 minuut-segmen­
ten. Een weerstandsniveau en een na te streven
snelheid zijn voor elk segment geprogrammeerd.
Aandacht: u kunt hetzelfde weerstand- en/of doel­
temponiveau programmeren voor opeenvolgende
segmenten.
4. Volg uw voortgang met de displays.
Zie stap 4 op bladzijde 18.
Een reeks tonen zal aan het einde van ieder
segment van de oefening te horen zijn. Het weer­
standsniveau voor het volgende segment zal een
paar seconden lang op de bovenste display ver­
schijnen om u te waarschuwen. De weerstand van
de pedalen zal dan veranderen.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
De snelheidsmeter
toont twee knippe­
Doelsnelheidszone
rende balkjes die de
doelsnelheidszone
voor dat segment
vertegenwoordigen;
de doelsnelheidszone
omvat een reeks
snelheden die zich binnen een aantal RPM’s van
de doelsnelheid van het segment bevinden. De
niet knipperende balkjes vertegenwoordigen uw
feitelijke trapsnelheid.
Zie stap 6 op bladzijde 19.
Zie stap 5 op bladzijde 19.
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
20
DE OPTIONELE BORSTKAS HARTSLAGMONITOR
2.Sluit uw hartslagmonitor indien gewenst aan op
het bedieningspaneel.
Of uw doel is om
vet te verbran­
den of om uw
cardiovasculair
systeem te
verbeteren, de
sleutel tot het
bereiken van de
beste resultaten
is het behouden
van de juiste
hartslagwaarde tijdens uw oefening. De optionele
hartslagmonitor stelt u in staat om tijdens het oefenen
voortdurend uw hartslag te meten, en dat zal u helpen
om uw persoonlijke fitnessdoelen te behalen. Voor
aankoop van de optionele borstkas hartslagmonitor kijkt u op de voorkant van deze handleiding.
Indien u zowel uw hartslagmonitor en uw tablet
aansluit op het bedieningspaneel, dient u de hartslagmonitor eerder dan de tablet aan te sluiten.
Zie UW HARTSLAGMONITOR AANSLUITEN OP
HET BEDIENINGSPANEEL op bladzijde 22.
3.Uw tablet aansluiten op het bedieningspaneel.
Druk op de toets Bluetooth Smart button op het
bedieningspaneel; het koppelingsnummer van het
bedieningspaneel zal in de display verschijnen.
Volg vervolgens de instructies op de iFit Bluetooth
Tablet app om uw tablet op het bedieningspaneel
aan te sluiten.
Als er een verbinding tot stand is gekomen dan zal
de LED verlichting op het bedieningspaneel blauw
branden.
Aandacht: het bedieningspaneel is compatibel met alle
BLUETOOTH Smart hartslagmonitoren.
4.Leg uw oefeninginformatie vast en houd die bij.
HOE UW TABLET OP HET BEDIENINGSPANEEL
AANSLUITEN
Volg de instructies op de iFit Bluetooth Tablet app
om uw oefeninginformatie vast te leggen en bij te
houden.
Het bedieningspaneel ondersteunt BLUETOOTHverbindingen naar tablets via de iFit Bluetooth app en
naar compatibele hartslagmonitoren. Let op: Andere
BLUETOOTH-verbindingen worden niet ondersteund.
5.Ontkoppel desgewenst uw tablet van het
bedieningspaneel.
Om uw tablet te ontkoppelen van het bedie­
ningspaneel, dient u eerst de ontkoppelingsoptie
in de iFit Bluetooth Tablet app te selecteren. Houd
vervolgens de toets Bluetooth Smart op het bedie­
ningspaneel ingedrukt tot de LED-verlichting op het
bedieningspaneel groen brandt.
1.Download en installeer de iFit Bluetooth Tablet
app op uw tablet.
Open op uw iOS® of Android™ tablet, de App
Store℠ of de Google Play™ store, zoek naar de
gratis iFit Bluetooth Tablet app, en installeer dan
de app op uw tablet. Zorg ervoor dat de optie
BLUETOOTH op uw tablet is ingeschakeld.
Let op: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen het
bedieningspaneel en andere toestellen (inclusief
tablets, hartslagmonitoren etc.) zullen losgekoppeld
worden.
Open dan de iFit Bluetooth Tablet app en volg de
instructies om een iFit-account aan te maken en
instellingen aan te passen.
21
UW HARTSLAGMONITOR AANSLUITEN OP HET
BEDIENINGSPANEEL
DE INSTELLINGENMODUS
Het bedieningspaneel heeft een instellingenmodus
zodat u een meeteenheid voor het bedieningspaneel
kunt kiezen en om de gebruikersinformatie van het
bedieningspaneel te kunnen bekijken.
Het bedieningspaneel is compatibel met alle
BLUETOOTH Smart hartslagmonitoren.
Druk op de toets Bluetooth Smart op het bedie­
ningspaneel om uw BLUETOOTH Smart hartslag­
monitor met het bedieningspaneel te verbinden; het
koppelingsnummer van het bedieningspaneel zal in
het display verschijnen. Wanneer een verbinding tot
stand is gekomen zal de LED verlichting op het bedie­
ningspaneel tweemaal rood knipperen.
Houd de toets On/Reset (aan/resetten) een paar
seconden ingedrukt om de instellingenmodus te
selecteren, tot de instellingenmodus op het scherm
verschijnt.
Het bedieningspaneel kan de
gestapte snelheid en afstand in
mijlen of kilometers aangeven.
De bovenste display zal de geko­
zen meeteenheid aangeven. Er
verschijnt een M voor metrische
kilometers of een E voor Engelse mijlen op de display.
Druk om van meeteenheid te wisselen herhaaldelijk op
de de toets Watts Workouts (watt oefeningen).
Let op: Als er zich meer dan één compatibele hart­
slagmonitor in de nabijheid van het bedieningspaneel
bevindt, dan zal het bedieningspaneel verbinding
maken met de hartslagmonitor met het sterkste
signaal.
Om uw hartslagmonitor los te koppelen van het bedie­
ningspaneel, houdt u de toets Bluetooth Smart op het
bedieningspaneel ingedrukt tot de LED-verlichting
groen gaat branden.
Aandacht: u moet mogelijk opnieuw een meeteenheid
kiezen wanneer u de batterijen vervangt.
Let op: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen het
bedieningspaneel en andere toestellen (inclusief
tablets, hartslagmonitoren etc.) zullen losgekoppeld
worden.
Druk op de toets Calorie
Workouts (calorie-oefeningen)
om de totale afstand en de totale
tijd te zien. De middelste display
zal de totale tijd (in uren) aan­
geven dat het bedieningspaneel
sinds de aankoop van de ellip­
tische trainer in gebruik is. De
onderste display zal de totale afstand (in mijlen of
kilometers) op de elliptische trainer aangeven.
Druk herhaaldelijk op de toets Calorie Workouts om de
instellingenmodus te verlaten.
22
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ONDERHOUD
Aandacht: voor de duidelijkheid, het linkerscherm is
verwijderd weergegeven in de onderstaande tekening.
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor optimale
werking en vermindering van slijtage. Controleer
regelmatig alle onderdelen van de elliptische trainer
en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen
meteen.
Zoek de Snelheidssensor (38). Draai de Katrol (19)
totdat een Magneet (43) op dezelfde hoogte komt als
de Snelheidssensor.
Gebruik een vochtige doek en een klein beetje
milde zeep om de elliptische trainer te reinigen.
BELANGRIJK: houd vloeistoffen uit de buurt van
het bedieningspaneel om schade te voorkomen.
Houd het bedieningspaneel uit direct zonlicht.
19
PROBLEMEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL
OPLOSSEN
De meeste problemen met het bedieningspaneel ont­
staan door lege batterijen. Raadpleeg montagestap 9
op bladzijde 10 om de batterijen te vervangen.
38
Als het bedieningspaneel uw hartslag niet goed aan­
geeft wanneer u de hartslagsensor van de handgreep
vasthoudt of wanneer de aangegeven hartslag te hoog
of te laag blijkt, raadpleeg dan stap 5 op bladzijde 19.
43
101
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER WATERPAS TE
STELLEN
Als de elliptische trainer schommelt tijdens uw oefe­
ning, raadpleegt u DE ELLIPTISCHE TRAINER
WATERPAS STELLEN op bladzijde 15.
Draai de aangegeven M4 x 16mm Schroef (101) los
maar verwijder deze niet. Schuif de Snelheidssensor
(38) dichter bij of verder van de Magneet (43) en draai
de Schroef opnieuw vast.
DE SNELHEIDSSENSOR AFSTELLEN
Wanneer het bedieningspaneel gegevens niet goed
weergeeft, moet u de snelheidssensor afstellen.
Gebruik eerst
een standaard
schroeven­
draaier om de
linker Schijf
(71) eraf te
drukken voor
het afstel­
len van de
aandrijfriem.
Beweeg vervolgens de Katrol (19) voldoende heen
en weer, zodat de Snelheidssensor (38) verschillende
keren voorbij de Magneet (43) komt. Herhaal deze
procedure tot het bedieningspaneel de juiste informatie
weergeeft.
Wanneer de snelheidssensor juist is ingesteld, beves­
tigt u de linkerschijf opnieuw.
71
23
DE AANDRIJFRIEM AFSTELLEN
Zie GEDETAILLEERDE TEKENING C op bladzijde
31. Verwijder de M4 x 25mm Schroeven (3), de M4 x
19mm Schroeven (5) en de M4 x 48mm Schroef (107)
van het Linker- en Rechterscherm (73, 74); zorg dat u
de locatie van elke maat schroef noteert. Verwijder
dan voorzichtig het Rechterscherm.
De drijfriem moeten bijgesteld worden wanneer de
pedalen slippen tijdens het stappen, ook wanneer de
weerstand tot de hoogste stand is ingesteld.
Om de aandrijfriem af te stellen, kijk u eerst bij montagestap 17 op bladzijde 14. Gebruik een standaard
schroevendraaier om de Kap van het Scherm (75) en
de Beschermkap van het Scherm (11) te verwijderen.
Maak vervolgens de Ruststandschroef (89) los. Draai
vervolgens de Bijstelschroef van de Riem (91) vas­
ter, tot de Aandrijfriem (17) strak staat. Maak dan de
Ruststandschroef weer vast.
Raadpleeg montagestap 16 op bladzijde 13.
Verwijder de en de Buitenste en Binnenste Kappen van
de Rechterbeenstang (69, 83).
Raadpleeg montagestap 13 op bladzijde 12.
Verwijder de Rechterpedaalarm (58) van het
Rechterbeen van het Bovendeel (60).
17
Verwijder vervolgens de M8 x 16mm Schroef (95), de
Kap van de Grote As (53), en de M8 Tussenring (niet
afgebeeld) van de rechter Arm van de Krukas (20).
Verwijder vervolgens voorzichtig de Rechterrollerarm
(59) en de Rechterpedaalarm (58) van de elliptische
trainer.
91
89
Bevestig vervolgens weer de onderdelen die u heeft
verwijderd.
20
59
95 53
58
24
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
Vet Verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensit­
eit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
voordat u begint met dit of een ander
oefeningenprogramma, dient u een arts te
consulteren. Dit is vooral belangrijk voor
personen boven de 35 jaar of personen met
bestaande gezondheidsproblemen.
De hartslagmonitor is geen medisch apparaat. Diverse factoren kunnen invloed hebben
op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden.
De hartslagmonitor is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het bepalen van
de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en
vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobicoefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote
hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere peri­
oden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde
oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen
of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding
en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming Up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstro­
ming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren
van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel
voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste
intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aan­
bevolen hartslagen voor het verbranden van vet en
voor een aerobic-oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningen­
programma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regel­
matig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd
uw adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maxi­
maal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefenin­
gen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie get­
allen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone”. Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
25
AANBEVOLEN STREKOEFENINGEN
De juiste manier voor verschillende basisstrekoefeningen wordt rechts getoond. Beweeg langzaam bij het strek­
ken—spring nooit op.
1. Teen Aanraken Strekoefening
1
Sta met lichtgebogen knieën en buig langzaam vanuit uw heupen
naar voren. Houd uw rug en schouders ontspannen als u zover
mogelijk naar beneden reikt, richting uw tenen. Houd deze positie
gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie
keer. Strekken: achillespees, achterkant van de knieën en rug.
2. Strekken van de Achillespees
2
Ga zitten met één uitgestrekt been. Breng de zool van de andere
voet naar u toe en laat deze rusten tegen de binnenkant van de dij
van uw uitgestrekte been. Probeer zover mogelijk naar uw teen te
reiken. Houd deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan
dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been. Strekken: achil­
lespezen, onderrug en liezen.
3. Strekken van Kuiten/Achillespees
Reik naar voren met het ene been voor de ander en plaats uw
handen tegen een muur. Houd uw achterbeen gestrekt en uw achter­
voet plat op de vloer. Buig uw voorbeen, leun naar voren en beweeg
uw heupen in de richting van de muur. Houd deze positie gedurende
15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk
been. Voor het nog verder strekken van de achillespezen, kunt u ook
uw achterbeen buigen. Strekken: kuiten, achillespezen en enkels.
3
4
4. Strekken van de Dijbeenspier
Leun met een hand tegen de muur voor balans en reik met de
andere hand naar achteren en grijp uw voet. Breng uw hiel zo dicht
mogelijk bij uw billen. Houd deze positie gedurende 15 seconden
aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been.
Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
5. Strekken Binnenkant Dijbeen
Zit met de zolen van uw voeten tegen elkaar aan en uw knieën naar
buiten gericht. Trek uw voeten zover mogelijk naar uw liezen. Houd
deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer.
Herhaal dit drie keer. Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
26
5
LIJST MET ONDERDELEN
Nr.
Aant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
1
2
1
6
1
1
2
2
1
1
1
2
4
1
2
1
1
1
2
4
1
2
1
1
4
2
1
1
4
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Modelnr. PFEVEL49716.0 R0916A
Beschrijving
Nr.
Onderstel
Achterste Stabilisator
M4 x 25mm Schroef
Staander
M4 x 19mm Schroef
Voorste Stabilisator
Bedieningspaneel
Rollergeleider
M8 x 14mm Hechtschroef
Kap van het Spoor
Beschermkap van het Scherm
Voorste Kap van de Staander
Ring van de Schijf
M4 x 40mm Schroef
Kap van de Achterste Stabilisator
Spoor
Aandrijfriem
Krukas
Katrol
Arm van de Krukas
M4 x 12mm Schroef
Ruststandrol
Bumper
Kleine Stelvoet
Weerstandmotor
M10 Borgmoer
M4 x 19mm Zelftappende Schroef
Eddymechanisme
As van het Mechanisme
Stabilisatorkap
M4 x 16mm Machineschroef
M5 Tussenring
Stelvoet
Wiel
Zwenkas
Huls van de Staander
Accessoireshouder
Snelheidssensor/Draad
Klem van de Snelheidssensor
Lager van het Onderstel
Borgring
Huls
Magneet
Linkerpedaalarm
Linkerrollerarm
Linkerbeen van het Bovendeel
Linkerarm van het Bovendeel
Hoofddraad
Pedaal
Lager van de Kleine Arm
Roller
Achterste Kap van de Pedaalarm
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
27
Aant.
Beschrijving
4
Kap van de Grote As
2
16mm Gegolfde Tussenring
2
Kleine Askap
4
Huls van de Rollerarm
6
Lager van de Grote Arm
1
Rechterpedaalarm
1
Rechterrollerarm
1
Rechterbeen van het Bovendeel
1
Rechterarm van het Bovendeel
2
Greep
2
Hartslagsensor/Draad
2
As van de Pedaalarm
1
Voorste Kap van de Rechterarm
1
Achterste Kap van de Rechterarm
1
Voorste Kap van de Linkerarm
1
Achterste Kap van de Linkerarm
1Buitenste Kap van de
Rechterbeenstang
1Buitenste Kap van de
Linkerbeenstang
2
Schijf
1Binnenste Kapje van de
Linkerbeenstang
1
Linkerscherm
1
Rechterscherm
1
Kap van het Scherm
1
Zijkap van de Linkerpedaalarm
4
Tussenstuk van de As
2
Sleutel
1Voorste Kap van het
Bedieningspaneel
1Achterste Kap van het
Bedieningspaneel
1
Achterste Kap van de Staander
10
M8 x 13mm Schroef
1Binnenste Kap van de
Rechterbeenstang
2
M10 x 62mm Bout
2
M4 x 14mm Schroef
2
M10 x 58mm Bout
1
Zijkap van de Rechterpedaalarm
1
Schroef van de Ruststandrol
1
Ruststandschroef
2
M6 Tussenring
1
Bijstelschroef van de Riem
4
M10 x 25mm Schroef
4
M4 x 12mm Schroef
2
M6 x 13mm Schroef
8
M8 x 16mm Schroef
4
M8 x 38mm Bout
10
M8 Tussenring
2
M8 x 18mm Tussenring
Nr.
Aant.
99
100
101
102
103
104
1
4
29
6
8
4
Beschrijving
Nr.
Aant.
Plastic Tussenstuk
Pakking van de Stang
M4 x 16mm Schroef
M8 Borgmoer
M6 x 12mm Schroef
M10 x 122mm Schroef
105
106
107
*
*
*
8
3
3
–
–
–
Beschrijving
M10 Gespleten Tussenring
Steun van de Kap
M4 x 48mm Schroef
Gereedschap voor het Monteren
Pakje Smeervet
Gebruikershandleiding
Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
28
30
21
29
104
15
21
105
2
106
10
16
21
33
101
14
30
85
102
20
90
14
21
94
86
29
22
107
78
38
24
42
26
1
101
40
91
102
39
89
28
88
40
82
93
41
43
99
25
30
43
17
19
34
6
86
27
26
105
85
18
26
20
23
101
90
30
94
78
84
34
104
GEDETAILLEERDE TEKENING A­­
Modelnr. PFEVEL49716.0 R0916A
30
103
52
95 76
47
103
49
96
62
95
70
102
101
97
53
44
82
68
57
64
101
97
51
56
77
32
46
101
82
57
8
98
98
8
100
9
97
55
9
53 97
82
95
56
95
97
45
77
95
100
67
72
50
51
55
97
52
95
103
57
53
56
49
56
59
103
66
100
57
97
83
82
101 60
50
97
53
95
87
58
77
100
97
65
95
61
57
82
77
32
57
64
82
97
102
101
69
96
101
62
GEDETAILLEERDE TEKENING B­­
Modelnr. PFEVEL49716.0 R0916A
71
31
7
101
101
5
5
101
13
107
5
37
81
3
80
3
54
63
73
101
36
4
75
105
92
79
101
5
105
36
5
92
74
54
5
63
11
12
35
101
13
101
48
101
31
71
GEDETAILLEERDE TEKENING C­­
31
Modelnr. PFEVEL49716.0 R0916A
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de vol­
gende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• h
et nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid.
Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het ver­
werken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 379798 R0916A
Gedrukt in China © 2016 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement