ProForm PFEVEL74912 420 ZLE ELLIPTICAL Handleiding

ProForm PFEVEL74912 420 ZLE ELLIPTICAL Handleiding
Modelnr. PFEVEL74912.1
Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
gebruikERSHANDLEIDING
Sticker met
serienummer
KLANTENDIENST
Neem contact op met de
Klantendienst (zie informatie
hieronder) of neem contact op met
de winkel waar u dit product gekocht
heeft wanneer u nog vragen heeft of
wanneer er onderdelen ontbreken of
beschadigd zijn.
4021 529 7186
Maandag-Vrijdag 08:00-20:00
GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
LIJST MET ONDERDELEN­­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit
product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen
heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing
is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt.
Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding
wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar
is en vraag om een vervangende sticker. Plak de
sticker op de aangegeven
plaats. Aandacht: de
Italian
English
sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.
French
Spanish
German
Dutch
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
Hungarian
Portugue
Polish
Russian
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
elliptische trainer voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of
schade door het gebruik van dit product.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar te waarborgen dat alle gebruikers van
de elliptische trainer voldoende op de hoogte
zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
9. De elliptische trainer is niet geschikt voor
gebruik door personen die meer dan 120 kg
wegen.
10. Draag geschikte kleding wanneer u de
elliptische trainer gebruikt; draag geen losse
kleding die vast kan komen te zitten in de
elliptische trainer. Draag altijd gymschoenen
om uw voeten te beschermen tijdens het
trainen.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit
of enig ander oefenprogramma begint. Dit
is vooral belangrijk voor personen boven
de 35 jaar, of personen met bestaande
gezondheidsproblemen.
3. Gebruik de elliptische trainer alleen zoals
beschreven in deze handleiding.
11. Houd de handgrepen of de armen van het
bovendeel vast bij het monteren, demonteren
of gebruiken van de elliptische trainer.
4. De elliptische trainer is alleen voor thuisgebruik bedoeld. Gebruik de elliptische trainer
niet commercieel, voor verhuur of institutionele situatie.
12. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren kunnen invloed
hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De hartslagmonitor dient slechts
om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
5. Gebruik de elliptische trainer enkel binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats
de elliptische trainer niet in een garage, op
een overdekt terras of bij water.
13. Met de elliptische trainer kan men niet freewheelen; de pedalen blijven ronddraaien
totdat het vliegwiel stopt. Verlaag uw fietssnelheid op een gecontroleerde manier.
6. Zorg ervoor dat er minstens 0,9 m vrije ruimte voor en achter en 0,6 m vrije ruimte aan
zijkanten van de elliptische trainer is. Leg
een matje onder de elliptische trainer om uw
vloer of de vloerbedekking te beschermen.
14. Houd tijdens het gebruik van de elliptische
trainer uw rug recht. Krom uw rug niet.
7. Controleer en draai alle delen regelmatig
aan. Vervang versleten onderdelen direct.
15. Te veel oefeningen doen kan leiden tot
ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of
duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u
onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
8. Houd kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren uit de buurt van de elliptische trainer.
3
VOORDAT U BEGINT
Dank u voor uw aankoop van de PROFORM® 420 ZLE
elliptische trainer. De 420 ZLE elliptische trainer biedt
een aantal indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld
om uw trainingen thuis effectiever en leuker te maken.
vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats
waar u de stickers met het productnummer en het
serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de
handleiding aangegeven.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de elliptische trainer.
Raadpleeg de omslag van deze handleiding als u nog
Lengte:
Breedte:
Gewicht:
163 cm
69 cm
56 kg
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Arm van het
Bovendeel
Bedieningspaneel
Hartslagmonitor
Ventilator
Armhendel
Opklapmagneet
Houder voor de Waterfles*
Wiel
Pedaal
Crankarm
Trapperarmgrendel
Opbergvergrendeling
Hendel
Stelvoet
*Waterfles niet inbegrepen
4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET Onderdelen achterin
deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn
mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
M4
M4
Gespleten Tussenring M8 Gespeten
Tussenring
Tussenring (102)–8
(90)–3
(112)–8
M4 x 16mm
Botschroef
(104)–8
Gegolfde
Tussenring
(111)–2
M4 x 16mm
Schroef met Ronde
Kop (101)–10
Hubschroef
(87)–8
M8 Tussenring
(88)–6
M10 Slotmoer
(81)–2
M4 x 50mm Schroef
(108)–2
M4 x 32mm
Schroef met Ronde
Kop (105)–6
M8 x 23mm
Schouderschroef
(115)–4
M8 Slotmoer
(79)–7
M8 x 23mm
Schroef (84)–4
M8 x 41mm
Bout (78)–4
M8 x 80mm Bout (116)–2
M8 x 69mm Bout (80)–1
M10 x 80mm Bout van de Drager
(82)–2
M10 x 127mm Schroef (83)–2
5
MONTAGE
• Naast de meegeleverde hulpmiddelen vereist voor
montage heeft u het volgende gereedschap:
• Montage moet door twee personen worden
uitgevoerd.
een Kruiskopschrovendraaier
• Plaats alle onderdelen op een open plek en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg wanneer u helemaal
klaar bent met monteren.
een instelbare sleutel
een Rubberen hamer
• Links staat aangegeven met “L” of “Left” en rechts
staat aangegeven met “R” of “Right”.
e montage zal wat makkelijker verlopen als u uw
D
eigen sleutels heeft. Om schade aan onderdelen
te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap
gebruiken.
• Voor het herkennen van de kleine onderdelen,
kijkt u op pagina 5.
1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw
computer en registreer uw product.
1
• activeert uw garantie
• b
espaart u tijd als u ooit contact moet
opnemen met de Klantendienst
• h
iermee kunnen wij u op de hoogte stellen van
upgrades en aanbiedingen
Aandacht: indien u geen internettoegang heeft,
belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van
deze handleiding) om uw product te registreren.
6
2. Terwijl een tweede persoon de Basis (1) optilt,
maak de Voorste Stabilisator (6) aan de Basis
vast met twee M10 x 80mm Draagbouten (82)
en twee M10 Slotmoeren (81).
2
82
6
81
81
3. Verwijder de aangegeven schroef en de transporthouder van de Basis (1). Gooi de schroef en
de transporthouder weg.
1
3
Draai dan de Basisvoet (26) in de Basis (1).
1
26
Schroef
7
Transporthouder
4. Maak de Achterste Stabilisator (7) aan het
Onderstel (2) vast met twee M10 x 127mm
Schroeven (83).
4
83
Houd dan de hendel van het Onderstel (2) vast,
druk op de Vergrendelingstoets (68) en laat het
Onderstel zakken totdat de Achterste Stabilisator
(7) op de grond steunt.
7
Hendel
2
68
5. Houd een Naafkapje (75) en een Crankarm (36)
tegen de Crank (45).
5
Lijn de gaten in de Naafkapje (75) en de
Crankarm (36) uit met de ongebruikte gaten aan
de Linkerkant van de Crank (45).
Steek vier Naafschroeven (87) in het Naafkapje
(75) en de Crankarm (36) en draai de
Naafschroeven met uw vingers in de Crank
(45). Draai eerst één Naafschroef vast en
draai dan de Naafschroef die er het verst van
verwijderd is, vast. Draai dan de overige twee
Naafschroeven strak vast.
98
45
Herhaal deze stap aan de rechterkant van de
elliptische trainer.
87
Zorg dat de Crankarmen (36) in de
weergegeven stand zijn gericht met de
Crankbushulzen (43). Aandacht: er zijn geen
Katrolschroeven (98) aan de rechterkant.
75
36
87
43
8
43
36
6. Terwijl een tweede persoon de Staander (3)
bij het Basis (1) vasthoudt, sluit de Bovenste
Draadkoker (48) op de Onderste Draadkoker
(49).
6
Vermijd het afklemmen van de
draden
Tip: Vermijd het afklemmen van de draden.
Plaats de Staander in (3) in de Basis (1).
Maak de Staander (3) vast met een M8 x 69mm
Bout (80), een M8 Gespleten Tussenring (90)
en een M8 Slotmoer (79). Draai de Bout nog
niet vast; zorg ervoor dat de Slotmoer in het
zeshoekige gat in de Basis zit.
3
Maak vervolgens twee M8 x 23mm Schroeven
(84) vingervast en twee M8 Gespleten
Tussenringen (90) in de Basis (1). Maak de
Schroeven nog niet vast.
48
80
49
90
Maak de Houder van de Waterfles (22) aan
de Basis (1) vast met twee M4 x 16mm
Botschroeven (104).
79
90
84
90
84
1
7. Zoek de Kap van de Linkerstaander (17) en
houd deze tegen de linkerkant van de Staander
(3).
22
104
7
Bevestig de Kap van de Linkerstaander (17) met
twee M4 x 16mm Schroeven met Ronde Kop
(101).
3
Maak de Kap van de Rechterstaander (39) op
dezelfde manier vast.
17
101
9
39
101
8. Neem de Linker- en Rechterhandvaten (60, 119)
en richt deze zoals aangegeven.
8
116
Tip: Vermijd het afklemmen van de Draden
van de hartslagsensoren (118). Bevestig de
Linker- en Rechterhandvaten (60, 119) aan de
Staander (3) met twee M8 x 80mm Bouten (116)
en twee M8 Slotmoeren (79).
3
60
116
119
118
79
118
9. Steek de Draden van de Hartslagsensoren (118)
omhoog door de Staander (3) zoals getoond.
Vermijd het afklemmen van de
draden
9
118
3
118
10
10. Het Bedieningspaneel (5) werkt met vier
D-batterijen (niet meegeleverd); alkalinebatterijen worden aanbevolen. Gebruik geen
combinatie van oude en nieuwe batterijen of
alkaline, standaard en oplaadbare batterijen.
BELANGRIJK: Als het Bedieningspaneel is
blootgesteld aan koude temperaturen, dient
u het op kamertemperatuur te laten komen
voordat u er batterijen in plaatst. Anders kunt
u het bedieningspaneel of andere elektrische
onderdelen beschadigen. Verwijder de schroeven en de klepjes van de batterij weg en plaats
de batterijen in de batterijcompartimenten. Richt
de batterijen zoals wordt aangegeven met de
markeringen aan de binnenkant van het batterijcompartiment. Maak dan de klepjes van de
batterijdoos opnieuw vast.
10
Batterijklep
5
Batterijklep
Aansluiting
Om het stroomsnoer te kopen, telefoneer
naar het nummer op de omslag van deze
handleiding. Om schade aan het bedieningspaneel te voorkomen dient u alleen een
door de fabrikant geleverde stroomadapter
te gebruiken. Steek het ene einde van de
stroomadapter in de aansluiting van het bedieningspaneel (5); steek het andere deel in een
stopcontact dat voldoet aan de lokale normen en
bepalingen.
11. Terwijl een tweede persoon het
Bedieningspaneel (5) bij de Staander (3)
vasthoudt, sluit de draad van het bedieningspaneel aan op de Bovenste Draadkoker (48) en de
Draad van de Hartslagsensoren (118).
11
5
3
Stop het overmatige draad in de Staander (3) of
in het Bedieningspaneel (5).
Tip: Vermijd het afklemmen van de draden.
Bevestig het Bedieningspaneel (5) aan de
Staander (3) met vier M4 x 16mm Schroeven
met Ronde Kop (101).
101
Vermijd het
afklemmen van
de draden
11
118
48
12. Bevestig de Kap van de Staander (4) aan het
Bedieningspaneel (5) met twee M4 x 16mm
Schroeven met Ronde Kop (101).
12
5
4
101
13. Stel vast wat de Linkerarm van het Bovendeel
(8) en Linkerbeen van het Bovendeel (11) zijn en
richt ze zoals is aangegeven.
13
Schuif de Linkerarm van het Bovendeel (8) op
het Been van het Bovendeel (11).
9
Bevestig de Linkerarm van het Bovendeel (8)
met twee M8 x 41mm Bouten (78) en twee
M8 Slotmoeren (79). Zorg ervoor dat de
Borgmoeren in de zeshoekige gaten van het
Linkerbeen van het Bovendeel (11) zitten.
8
Zeshoekige
Gaten
Schuif de Rechterarm van het Bovendeel (9)
op dezelfde manier op het Rechterbeen van
het Bovendeel (12).
79
78
79
78
11
12
12
14. Gebruik een kleine plastic tas om uwvingers
schoon te houden, breng een flinke hoeveelheid
vet aan op de Draaias (74) en de twee Gegolfde
Tussenringen (111).
14
Steek de Draaias (74) in de Staander (3) en
centreer de as.
88 84
3
Schuif een Gegolfde Tussenring (111) op elke
kant van de Draaias (74).
111
Smeervet
Richt het Linkerbeen van het Bovendeel (11)
zoals getoond en schuif het op het linker uiteinde
van de Draaias (74). Schuif de Rechterbeen van
het Bovendeel (12) op het rechter uiteinde van
de Draaias.
74
84
12
111
88
11
Bevestig een M8 x 23mm Schroef (84) met
een M8 Tussenring (88) in elk uiteinde van de
Draaias (74).
15. Houd de Linker Voorste Armkap (18) en
de Linker Achterste Armkap (19) rond het
Linkerbeen van het Bovendeel (11).
15
Maak de Armkappen (18, 19) vast met drie M4 x
32mm Schroeven met Ronde Kop (105).
Bevestig de Rechter Voorste Armkap (20)
en de Rechter Achterste Armkap (21) op
dezelfde manier.
20
105
21
12
18
11
13
19
16. Neem de Linker Pedaal (13) en het Linker
Pedaalarm (14).
16
13
Maak de Linker Pedaal (13) aan het Linker
Pedaalarm (14) vast met een M4 x 50mm
Schroef (108), drie M4 x 16mm Botschroeven
(104), vier M4 Gespleten Tussenringen (112) en
vier M4 Tussenringen (102).
Maak de Rechter Pedaal (niet getoond) op
dezelfde manier aan de Rechter Pedaalarm
(niet getoond) vast.
102
112
104
14
102
108
112
104
17. Breng een ruime hoeveelheid van het vet aan op
de Assen van de Pedaalarmen (32).
17
Draai een M8 x 23mm Schouderschroef
(115) met een M8 Tussenring (88) en een
Pedaalarmkapje (31) in een uiteinde van de
Pedaalarm-as (32).
Plaats, terwijl een andere persoon het voorste
gedeelte vasthoudt in de Linker Pedaalarm
(14) in de beugel op het Rechterbeen van het
Bovendeel (11), een Pedaalarm-as (32) in beide
delen.
11
31 88
Draai met een paar slagen een M8 x
23mm Schouderschroef (115) met een M8
Tussenring (88) en een Pedaalarmkapje
(31) in de Pedaalarm-as (32). Draai beide
Schouderschroeven op dezelfde wijze aan;
om schade aan de Pedaalarmkappen te vermijden dient u de Schouderschroeven niet te
strak te draaien.
88
31
12
115
115
32
Smeervet
Herhaal deze stap om de Rechter Pedaalarm
(niet getoond) op het Rechterbeen van het
Bovendeel (12) te monteren.
14
14
18. Trek aan de hendel aan de onderkant van de
Linker Pedaalarm (14) en plaats de Linker
Pedaalarm op de linker Crankbushuls (43).
18
Laat de hendel los en zorg dat de
Linkerpedaalarm (14) stevig vastzit aan de
Crankbushuls (43).
Maak de Rechter Pedaalarm (niet getoond)
op dezelfde manier vast.
14
Zie stap 6. Draai de M8 x 69mm Bouten (80) en
de twee M8 x 23mm Schroeven (84) vast.
Vergrendeling
43
19. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de elliptische trainer goed vastgedraaid worden. Aandacht: er
kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn. Leg een matje onder de elliptische trainer om uw vloer of de
vloerbedekking te beschermen.
15
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN
DE ELLIPTISCHE TRAINER IN- EN UITKLAPPEN
Trek dan aan de pedaalarmen van de magneten op de
armen voor het bovendeel. Trek aan de vergrendelingen van de pedaalarmen, en zet de pedaalarmen
op de hulzen van de crankarmen. Laat de vergrendelingen los en zorg ervoor dat de pedaalarmen goed
vastzitten op de crankarmen.
Wanneer u de elliptische trainer niet gebruikt, kunt u
het kader toevouwen. Trek eerst aan de vergrendeling
onder elk pedaalarm en verwijder de pedaalarmen van
de hulzen van de crankarmen.
DE ELLIPTISCHE TRAINER VERPLAATSEN
Om de elliptische trainer te verplaatsen, klapt u deze
eerst in zoals links aangegeven. Ga vervolgens voor
de elliptische trainer staan, houd de staander vast
en plaats één voet tegen het midden van de Voorste
stabilisator. Trek aan de staander totdat de elliptische
trainer op de voorste wielen rolt. Verplaats de elliptische trainer voorzichtig naar de gewenste positie en
laat hem dan zakken.
Crankarm
Pedaalarm
Vergrendeling
Huls
Hef de pedaalarmen op totdat ze de magneten van de
armen van het bovendeel raken; de magneten zullen
de pedaalarmen op hun plaats houden. Houd dan de
handgreep vast en til het onderstel op totdat het in de
verticale positie vast klikt.
Staander
Pedaalarm
Hendel
Plaats
hier uw
voet
Magneet
Onderstel
Vergrendelknop
Om de elliptische trainer te gebruiken, moet u eerst het
handvat vastnemen, dan op de vergrendelingsknop
drukken en vervolgens het onderstel laten zakken.
16
DE ELLIPTISCHE TRAINER GEBRUIKEN
Aandacht: de crankarmen kunnen in beide richtingen draaien. Het is aan te bevelen dat u de
crankarmen in de met de pijl aangegeven richting draait. U kunt, echter, de crankarmen in
de tegenovergestelde richting draaien voor
afwisseling.
Om op de elliptische trainer te gaan staan, neemt u
de armen van het bovendeel of de handgrepen vast
en stapt u op de trapper die zich in de laagste positie
bevindt. Vervolgens stapt u op de andere trapper. Duw
op de pedalen tot u een vloeiende beweging bereikt.
Wacht tot de elliptische trainer helemaal is gestopt voor
u van de elliptische trainer afstapt. Aandacht: met de
elliptische trainer kan men niet freewheelen; de
pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel
stopt. Wanneer de pedalen stilhouden, stap dan eerst
van het hoogste pedaal af. Stap vervolgens van het
laagste pedaal.
Handvaten
Armen van het Bovendeel
DE ELLIPTISCHE TRAINER WATERPAS STELLEN
Als de elliptische
trainer enigszins schommelt
tijdens het
gebruik, draai
aan één of beide
stelvoeten onder
de achterste stabilisator tot het
toestel niet meer
schommelt.
Pedalen
Crankarm
17
Stelvoeten
BEDIENINGSPANEELDIAGRAM
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Verlies, bijvoorbeeld, ongewenste ponden met de 8
weken Afvaloefeningen. iFit-oefeningen regelen de
weerstand van de pedalen terwijl de stem van een
persoonlijke trainer u door de oefening begeleidt. iFitkaarten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Om Fit-kaarten
te kopen gaat u naar www.iFit.com of kijkt u op de
achterkant van deze handleiding. iFit-kaarten zijn
ook in geselecteerde winkels verkrijgbaar.
Het bedieningspaneel bevat bepaalde keuzen om uw
oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.
U kunt de weerstand van de pedalen door een druk op
de knop bijstellen wanneer de handmatige instelling
van het bedieningspaneel gekozen wordt. Het bedieningspaneel zal tijdens uw oefening constant informatie
geven. U kunt zelfs uw hartslag meten wanneer u de
handgreep van de hartslagmonitor gebruikt.
U kunt zelfs uw MP3-speler of CD-speler aansluiten op
het geluidssysteem van het bedieningspaneel en luisteren naar uw favoriete muziek of audioboeken terwijl u
oefeningen doet.
Aanvullend biedt het bedieningspaneel zestien vooraf
ingestelde oefeningen- acht afvaloefeningen en acht
prestatie-oefeningen. Elke vooraf ingestelde oefening
verandert automatisch de weerstand van de pedalen
terwijl u een doeltreffende oefening uitvoert.
Zie pagina 19 voor de handmatige modus. Zie
pagina 20 om een vooraf ingestelde oefening te
gebruiken. Voor gebruik van een iFit Live oefening
kijkt u op pagina 21. Voor gebruik van het geluidsysteem kijkt u op pagina 22.
Het bedieningspaneel heeft ook het iFit-interactief
oefensysteem waarmee het bedieningspaneel iFitkaarten accepteert die oefeningen bevatten die u
helpen bij het bereiken van specifieke fitnessdoelen.
Aandacht: als er een laagje plastic op het display ligt,
moet u dat verwijderen.
Sulfur
ELPF04911
PFEL04911.0
18
DE HANDMATIGE INSTELLING GEBRUIKEN
Profiel:
Wanneer u een oefening selecteert, bevat
deze weergave een profiel van de weerstandsinstellingen van de oefening.
1. Zet het bedieningspaneel aan.
Hartslag:
De display geeft ook uw hartslag weer
als u gebruik maakt van de handgreep hartslagmonitor (zie stap 5 op pagina 20).
Druk
op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel te activeren.
u het bedieningspaneel aanzet, zal de display
Als
oplichten. Er is een geluid te horen en het bedieningspaneel is klaar voor gebruik.
Weerstand
(Res): Deze weergave toont het weerstandsniveau van de pedalen gedurende enkele
seconden telkens wanneer het weerstandsniveau
verandert.
2.Kies de handmatige instelling.
Speed (Snelheid): Deze display toont uw fietssnelheid in omwentelingen per minuut.
Elke
keer als u het bedieningspaneel aanzet, wordt de
handmatige instelling automatisch geselecteerd.
TIme (Tijd): In de handmatige instelling toont deze
weergave de verstreken tijd. Wanneer een oefening wordt geselecteerd, toont deze weergave de
resterende tijd van de oefening.
u een oefening heeft
Als
geselecteerd, kunt u de
handmatige instelling
opnieuw selecteren door
herhaaldelijk te drukken op
de toets 8 Wt. Loss Workouts
(8 Wt. Afvaloefeningen) of de toets 8 Perform.
Workouts (8 Uitvoeroefeningen) tot een track verschijnt in de bovenste display.
Track: Wanneer de handmatige instelling is geselecteerd, toont deze weergave een track van 400
m. Terwijl u oefent, zullen verschillende indicators
achter elkaar rond de track verschijnen totdat de
hele piste verdwijnt. De track zal dan verdwijnen
en de indicators zullen weer opnieuw na elkaar
verschijnen.
3. Begin
te trappen en verander de weerstand van
de pedalen als u dat wilt.
Druk
herhaaldelijk op de
toets Display Mode (Display)
om de gewenste oefening
informatie te zien.
Tijdens
het stappen kunt
u de weerstand van de
Pedalen veranderen door
op de toetsen Resistance
(Weerstand) toenemen of
afnemen te drukken.
Druk
op de On/Reset (Aan/
Reset) toets om de display
opnieuw in te stellen.
Aandacht: Nadat u op
de toetsen heeft gedrukt,
duurt het even voordat de
gewenste weerstand wordt
ingeschakeld.
Om
het volume van het bedieningspaneel te wijzigen, drukt
u op toetsen Volume verhogen
verlagen.
4. Volg uw vorderingen op de weergave.
weergave kan de volgende oefeninginformatie
De
bevatten:
Calories
(Calorieën): Deze weergave bevat bij
benadering het aantal calorieën dat u verbrand
hebt.
Distance (Afstand): Deze display geeft de afstand
die u heeft afgelegd in totale omwentelingen weer.
19
5. Meet desgewenst uw hartslag.
EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING
GEBRUIKEN
Als
er velletjes
plastic op de metalen
Contactpunten
contactpunten van
de handgreep met
hartslagmonitor
bevinden, verwijder
deze dan. Zorg er
ook voor dat uw
handen schoon zijn.
Om uw hartslag te
meten, houd uw handen op de hartslagmonitor
met de palmen van uw hand leunend tegen de
contactpunten. Vermijd het bewegen van uw
handen of het te strak vasthouden van de
contactpunten.
1. Zet het bedieningspaneel aan.
Druk
op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel aan te zetten.
u het bedieningspaneel aanzet, zal de display
Als
oplichten. Er is een geluid te horen en het bedieningspaneel is klaar voor gebruik.
2. Selecteer een vooraf ingestelde oefening.
Voor
het selecteren van een
vooraf ingestelde oefening
drukt u herhaaldelijk op de
toetsen 8 Wt. Loss Workouts
(8 Wt. Afvaloefeningen)
of 8 Perform. Workouts (8
Uitvoeringoefeningen) tot het
nummer van de gewenste
oefening verschijnt in de
onderste display.
Elke
keer dat uw hart klopt, knippert er een
hartsymbooltje op de display en wordt daarna
uw hartslag getoond. Voor een correcte
hartslagmeting, dient u de contactpunten ongeveer
15 seconden vast te houden.
uw hartslag niet wordt weergegeven, zorgt
Als
u ervoor dat uw handen zich op de juiste plaats
bevinden zoals aangegeven. Zorg ervoor dat
u uw handen niet te veel beweegt en houd de
contactpunten ook niet te strak vast. Voor de beste
werking, maak de contactpunten schoon met een
zacht doek; gebruik nooit alcohol, schuur- of
chemische middelen om de contactpunten
schoon te maken.
Profiel
Wanneer
u een vooraf ingestelde oefening selecteert, zal een profiel van de weerstandsniveaus van
de oefening over het bovenste display bewegen,
zal de duur van de oefening verschijnen in de middelste display en zal het nummer van de oefening
verschijnen in de onderste display.
3.Begin te fietsen om de oefening te starten.
6.Zet de ventilator indien gewenst aan.
oefening is onderverdeeld in verschillende
Elk
segmenten van 1 minuut. Voor ieder segment
wordt één weerstandsniveau ingeprogrammeerd.
Aandacht: Dezelfde instelling kan voor meerdere
opeenvolgende segmenten ingeprogrammeerd
zijn.
ventilator heeft hoge en
De
lage snelheidsinstellingen. Druk
herhaaldelijk op de ventilatortoets
verhogen of verlagen om een
ventilatorsnelheid te kiezen of om
de ventilator aan of uit te zetten.
Tijdens
de oefening zal het oefeningprofiel uw
vooruitgang laten zien (zie de tekening hierboven).
De knipperende balk van het profiel stelt het
huidige oefeningsegment voor. De hoogte van het
knipperende segment geeft de weerstand van het
huidige segment aan.
Aandacht:
Als de pedalen gedurende 30 seconden
niet bewegen, gaat de ventilator automatisch uit.
7. Het
bedieningspaneel gaat automatisch uit
wanneer u klaar bent met uw training.
Indien
de pedalen enkele seconden niet
bewegen is een serie geluidjes te horen, zal het
bedieningspaneel pauzeren en zal de tijd op het
display knipperen.
een paar minuten zal het bedieningspaneel
Na
uitgaan en de display zal zich opnieuw instellen.
20
Aan
het einde van elk segment van de oefening, zult u een aantal tonen horen en het zal het
volgende segment beginnen te knipperen. Als
een verschillend weerstandniveau voor het volgende segment geprogrammeerd is, dan zal het
weerstandniveau enkele seconden op de display
verschijnen om u te waarschuwen. De weerstand
van de pedalen zal dan veranderen.
u het bedieningspaneel aanzet, zal de display
Als
oplichten. Er is een geluid te horen en het bedieningspaneel is klaar voor gebruik.
2. Plaats een iFit-kaart en selecteer een oefening.
Om
een iFit-oefening te doen, steek een iFit
kaart in de iFit-gleuf. Zorg ervoor dat de iFit-kaart
zodanig gedraaid is dat de metalen contactpunten
naar beneden wijzen en tegen de gleuf aanwijzen.
Als de iFit-kaart juist is geplaatst dan zal de indicator naast de gleuf oplichten.
Wanneer
het weerstandsniveau voor het huidige
segment te hoog of te laag ligt kunt u de instelling handmatig veranderen door op de toetsen
Resistance (Weerstand) drukken. Als het huidige
segment echter stopt, zullen de pedalen automatisch worden aangepast aan het weerstandsniveau
voor het volgende segment.
iFit-gleuf
u enkele seconden stopt met fietsen, dan zult u
Als
enkele pieptonen horen en de oefening zal worden
stilgezet.
iFit-kaart
Om
verder te gaan met de oefening, dient u
eenvoudigweg verder te gaan met trappen. De
oefening gaat door tot het laatste segment van
het profiel knippert en het laatste segment van de
oefening stopt.
Kies
vervolgens de gewenste oefening op de iFitkaart door op de toetsen verhogen en verlagen
naast de iFit-gleuf te drukken.
4. Volg uw vorderingen op de display.
zal een profiel van de weerstandsniveaus van
Er
de oefening over het bovenste display bewegen,
de duur van de oefening zal in de middelste display
verschijnen en het aantal van de oefening zal in de
onderste display verschijnen.
Zie stap 4 op pagina 19.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 5 op pagina 20.
Nadat
u de oefening heeft geselecteerd zal de
stem van de personal trainer beginnen met u door
de oefening te begeleiden. iFit-oefeningen werken
op dezelfde manier als de vooraf ingestelde
oefeningen. Raadpleeg stap 3 tot en met 6 op
pagina 20 om de oefening uit te voeren.
6. Zet de ventilator indien gewenst aan.
Zie stap 6 op pagina 20.
7. Het
bedieningspaneel gaat automatisch uit
wanneer u klaar bent met uw training.
3. Als
u klaar bent met de oefening, haalt u de iFitkaart eruit.
Zie stap 7 op pagina 20.
ls u klaar bent met de oefening, haalt u de iFitA
kaart eruit. Berg de iFit-kaart goed op.
HET GEBRUIK VAN EEN IFIT-OEFENING
IFit-kaarten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Om i Fitkaarten te kopen gaat u naar www.iFit.com of kijkt u op
de achterkant van deze handleiding. iFit-kaarten zijn
ook in geselecteerde winkels verkrijgbaar.
1. Zet het bedieningspaneel aan.
Druk
op een toets of begin met fietsen om het bedieningspaneel aan te zetten.
21
DE GELUIDSINSTALLATIE GEBRUIKEN
Druk vervolgens op de play-toets
van uw eigen audio-speler. Pas het
volumeniveau aan met de Volume
toename- of afnametoetsen op
het bedieningspaneel bij of met
de volumeregelaar van uw eigen
audio-speler.
Steek een 3,5 mm mannelijk tot 3,5 mm mannelijk
audiokabel (niet meegeleverd) in het contact op zowel
het bedieningspaneel als in uw MP3-speler, CD-speler
of andere eigen audio-speler om via het geluidssysteem van het bedieningspaneel muziek of audioboeken
af te spelen; zorg ervoor dat de audiokabel volledig
ingestoken is. Aandacht: Ga naar uw plaatselijke elektronicawinkel om een audiokabel aan te
schaffen.
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
DE ELLIPTISCHE TRAINER WATERPAS STELLEN
Controleer alle onderdelen van de elliptische trainer en
draai ze regelmatig vast. Vervang versleten onderdelen
direct.
Als de elliptische trainer enigszins schommelt tijdens
het gebruik, draai dan één of beide stelvoeten onder
de achterste stabilisator tot het toestel niet meer
schommelt.
Gebruik een vochtige doek en een klein beetje
milde zeep om de elliptische trainer te reinigen.
BELANGRIJK: Houd vloeistoffen uit de buurt van
het bedieningspaneel om schade te voorkomen.
Houd het bedieningspaneel uit direct zonlicht.
PROBLEMEN OPLOSSEN VAN HET
BEDIENINGSPANEEL
Basisvoet
Als het bedieningspaneel wordt gedimd wanneer u
batterijen installeert, vervang dan alle batterijen; de
meeste problemen met een bedieningspaneel zijn het
resultaat van slechte batterijen. Zie montage stap 10
op pagina 11 voor vervangingsinstructies.
Stelvoeten
Als de handgreep van de hartslagmonitor niet goed
werkt, raadpleegt u stap 5 op pagina 20.
HET UITSLUITEN VAN BUIGING IN HET MIDDEN
VAN DE ELLIPTISCHE TRAINER
Als de elliptische trainer in het midden doorbuigt tijdens
uw oefeningen, draai dan de poot van de basis (raadpleeg bovenstaande tekening) totdat buigen niet meer
mogelijk is.
22
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
voordat u begint met dit of een ander
oefeningenprogramma, dient u een arts te
consulteren. Dit is vooral belangrijk voor
personen boven de 35 jaar of personen met
bestaande gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel
bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en
vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobicoefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote
hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde
oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen
of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding
en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren
van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel
voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste
intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en
voor een aerobic oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd
uw adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
23
LIJST MET ONDERDELEN­­1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Modelnr. PFEVEL74912.1 R0713A
Aant.Beschrijving
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
6
4
2
4
1
2
2
2
1
1
1
2
4
2
2
1
1
2
1
1
1
Nr.
Basis
Onderstel
Staander
Kap van de Staander
Bedieningspaneel
Voorste Stabilisator
Achterste Stabilisator
Linkerarm van het Bovendeel
Rechterarm van het Bovendeel
Armkap
Linker Been van het Bovendeel
Rechter Been van het Bovendeel
Linkerpedaal
Linkerpedaalarm
Rechterpedaal
Rechterpedaalarm
Kap van de Linkerstaander
Linker Voorste Armkap
Linker Achterste Armkap
Rechter Voorste Armkap
Rechter Voorste Armkap
Waterfleshouder
Kap van de Voorste Stabilisator
Kap van de Achterste Stabilisator
Wiel
Voet van de Basis
Stelvoet
Linkerscherm
Rechterscherm
Bus van het Bovendeel
Kap van de Pedaalarm
Pedaalarm-As
Pedaalarmbus
As van de Basis
Bus van de Basis
Crankarm
Kap van de Binnenste Crank
Crankhub
Kap van de Rechterstaander
Katrol
Kap van de Crankbus
Crankbus
Crankbushuls
Cranklagerset
Crank
Cranktussenstuk
Crankborgring
Bovenste Draadkoker
Onderste Draadkoker
Snelheidssensor/Draad
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
24
Aant.Beschrijving
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
4
9
1
4
2
2
6
1
1
8
10
2
3
1
1
1
4
1
1
1
4
2
2
Aandrijfriem
Vliegwiel
C-Magneet
Kussenblok
Magneet
Veer
Ruststand
Ruststandbeugel
Klem
Rechter Handvat
Basispen
Tussenstuk Vergrendelingsbeugel
Dunne Splitpen
Vergrendelingsbeugel
Draaibeugel
Tussenstuk van de Draaibeugel
Pen van het Onderstel
Vergrendelingstoets
Rolpen
Motor
Weerstand Kabelkatrol
Weerstand Kabelset
Schuimgreep
Draaias
Naafkapje
Kap van de Buitenste Crank
Vliegwielbeugel
M8 x 41mm Bout
M8 Slotmoer
M8 x 69mm Bout
M10 Slotmoer
M10 x 80mm Bout van de Drager
M10 x 127mm Schroef
M8 x 23mm Schroef
M6 x 10mm Schroef
Crankschroef
Naafschroef
M8 Tussenring
M10 x 60mm Schroef
M8 Gespeten Tussenring
Tussenstuk van het Vliegwiel
Tussenring van het Vliegwiel
Borgring van het Tussenstuk
Schroef van het Kussenblok
Stopschroef
M8 x 35mm Schroef
E-clip
Katrolschroef
Cranktussenring
M4 x 25mm Schroef
Nr.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Aant.Beschrijving
Nr.
10M4 x 16mm Schroef met Ronde
Kop
12
M4 Tussenring
26
M4 x 16mm Schroef
8
M4 x 16mm Botschroef
6M4 x 32mm Schroef met Ronde
Kop
2
M8 x 31mm Schouderschroef
4
M4 x 12mm Schroef
2
M4 x 50mm Schroef
2
Grote Gegolfde Tussenring
2
M8 Kleine Tussenring
111
112
113
114
115
116
117
118
119
*
*
*
Aant.Beschrijving
2
8
1
1
4
2
2
2
1
–
–
–
Gegolfde Tussenring
M4 Gespleten Tussenring
M10 Tussenring
M6 Moer
M8 x 23mm Schouderschroef
M8 x 80mm Bout
Handgreep van de Hartslagsensor
Draad van de Hartslagsensor
Linkerhandvat
Gebruikershandleiding
Montagegereedschap
Smeervetpakket
Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
25
GEDETAILLEERDE TEKENING A
Modelnr. PFEVEL74912.1 R0713A
117
4
10
105
5
60
116
101
101
79
30
111
73
80
101
79
90
90
84
19
84
104
22
73
32
31
88
115
16
88
31
88
115
115
1
102
31
112
108
33
31
32
33
34
84
104
88
35
112
108
112
104
14
102
13
9
90
33
115
15
49
30
11
88
21
12
48
3
10
118
39
101
78
88
111
101
30
17
105
84
30
101
79
30
74
119
18
30
78
116
117
8
88 84
20
101
105
79
102
104
35
26
82
25
81
23
26
23
25
88
89
112
84
104
6
81
GEDETAILLEERDE TEKENING B
54
52
103
77 94
92
94
93
29
57
53
77
51
103
59
50
103
56
44
44
103
85
62
66
114
62
66
69
103
36
88
99
106
109
38
55
98
40
98
47
47
41
55
99
75
41
2
68
76
103
103
37
103
75
103
87
24
27
7
24
27
27
43
88
109
86
37
43
42
42
106
36
103
42
67
45
103
76
87
103
70 102
46
107
107
102
65
97 113
63
107
79
61 95
64
100
103
110
96
63
103
71
103
58
28
100
72
79
110
91
94
Modelnr. PFEVEL74912.1 R0713A
83
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• h
et nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid.
Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 349499 R0713A
Gedrukt in China © 2013 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement