ProForm PFEVEL93407 REFLEX STEP ELLIPTICAL Instrukcja obsługi

ProForm PFEVEL93407 REFLEX STEP ELLIPTICAL Instrukcja obsługi
Nr Modelu PFEVEL93407.0
Nr seryjny
Napisać numer seryjny w linijce
powyżej dla późniejszej identyfikacji
pliku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nalepka z
numerem
seryjnym
PYTANIA?
Jako producentowi zależy
nam na pełnej satysfakcji
naszych klientów. Jeśli masz wątpliwości lub jeśli pewnych elementów produktu brakuje bądź
są uszkodzone, należy skontaktować się z placówką, w której
produkt został zakupiony.
Odwiedź naszą stronę:
www.iconsupport.eu
UWAGA
Przed przystąpieniem do
użytkowania przyrządu należy
przeczytać wszystkie ostrzeżenia
i zalecenia zawarte w niniejszej
instrukcji obsługi. Zachować
instrukcję do użytku w
przyszłości.
Odwiedź naszą stronę
www.iconeurope.com
SPIS TREŚCI
UMIESZCZANIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
OBSŁUGA TRENAŻERA ELIPTYCZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
KONSERWACJA I USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
ZASADY PROWADZENIA ĆWICZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
WYKAZ CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
WIDOK ROZSTRZELONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
UMIESZCZANIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH
Pokazane tutaj naklejki ostrzegawcze zostały
umieszczone we wskazanych miejscach.
Jeśli naklejki brak lub jest nieczytelna,
proszę zadzwonić pod numer telefonu
podany na pierwszej stronie okładki
niniejszego podręcznika i poprosić o darmową naklejkę zamienną. Umieścić naklejkę w pokazanym miejscu. Uwaga: Naklejki
mogą być pokazane w zmienionej skali.
PROFORM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ICON IP, Inc.
2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE:
Aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń, należy przeczytać
o wszystkich ważnych środkach ostrożności oraz instrukcje niniejszego podręcznika jak też wszystkie ostrzeżenia umieszczone na Twojej bieżni przed użyciem bieżni. ICON nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub straty majątkowe spowodowane przez produkt lub przez jego użycie.
1. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest
to szczególnie ważne dla osób powyżej 35
roku życia lub z historią problemów zdrowotnych.
7. Osoby o wadze przekraczającej 250 funtów
(113 kg) nie mogą używać przyrządu.
8. W trakcie korzystania z trenażera eliptycznego należy zawsze nosić odpowiednią
odzież. Podczas ćwiczeń stopy powinny być
zabezpieczone obuwiem sportowym.
2. Właściciel trenażera eliptycznego jest zobowiązany do poinformowania jego użytkowników o wszelkich dotyczących korzystania z
niego zaleceniach.
9. W czasie rozkładania, składania i użytkowania
trenażera eliptycznego należy zawsze trzymać
rączki z czujnikami tętna lub rękojeści.
3. Trenażer eliptyczny przeznaczony jest
wyłącznie do użytku domowego. Nie należy
go stosować w celach komercyjnych, w
wypożyczalniach czy instytucjach.
10. W czasie korzystania z trenażera eliptycznego należy przyjąć pozycję z wyprostowanym kręgosłupem, unikając jego pochylania.
4. Ustawić trenażer eliptyczny na równym
podłożu, umieszczając pod nim matę
chroniącą podłogę lub dywan. Przyrząd
należy przechowywać w pomieszczeniu z
dala od wilgoci i kurzu. Upewnić się, czy
pozostawione wokół przyrządu miejsce
umożliwia jego bezpieczny rozstawienie,
złożenie i użytkowanie.
11. Czujnik tętna nie jest przyrządem medycznym. Wiele czynników może wpływać na
precyzję pomiaru rytmu pracy serca. Czujnik
tętna jest wyłącznie elementem wspomagającym ćwiczenia określającym przybliżoną
jego wartość.
12. W przypadku wystąpienia objawów bólu lub
zawrotów głowy powinniśmy natychmiast
przerwać ćwiczenia i odpocząć.
5. Należy regularnie kontrolować i dokręcać
wszystkie części przyrządu. Wszelkie zużyte
elementy powinny zostać natychmiast
wymienione.
13. W końcowej fazie treningu należy stopniowo
zwolnić rytm aż do całkowitego zatrzymania
pedałów.
6. Dzieci poniżej 12 roku życie oraz zwierzęta
domowe nie powinny przebywać w pobliżu
trenażera eliptycznego.
14. Przyrządu należy używać zgodnie z jego
przeznaczeniem.
3
PRZED ROZPOCZĘCIEM
nażera eliptycznego. Jeśli będziesz mieć pytania po
przeczytaniu niniejszego podręcznika, prosimy o spojrzenie na pierwszą stronę okładki niniejszego
podręcznika. Aby pomóc nam w rozwiązaniu Twego
problemu, zanotuj numer modelu produktu oraz numer
seryjny przed skontaktowaniem się z nami. Numer
modelu oraz miejsce naklejki z numerem seryjnym są
pokazane na pierwszej stronie okładki niniejszego
podręcznika.
Gratulujemy wyboru nowego trenażera eliptycznego
PROFORM® REFLEX STEP, charakteryzującego się
niezwykłą płynnością ruchu. REFLEX STEP prowadzi
stopy w naturalny sposób po elipsie, maksymalnie
chroniąc przed nadwerężaniem stawy kolanowe i
skokowe. Trenażer REFLEX STEP wyposażony został
w komputer umożliwiający regulację oporu pedałowania. Jego łatwa obsługa sprawia, że użytkownik optymalnie wykorzystuje każdy trening.
Dla własnej korzyści, przeczytaj uważnie niniejszy
podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z tre-
Przed dalszą lekturą prosimy o zapoznanie się z częściami oznakowanymi na poniższej ilustracji.
Rękojeść
Komputer
Rączka z czujnikiem tętna
Uchwyt na butelkę*
Kółko transportowe
Pedał
Tarcza pedału
Dźwignia ramienia pedału
*Zestaw nie zawiera butelki na wodę
4
MONTAŻ
Montaż wymaga udziału dwóch osób. Umieścić wszystkie części trenażera eliptycznego w odpowiednim do
montażu miejscu. Elementy opakowania należy usunąć, zachowując je jednak aż do zakończenia montażu.
, w trakcie montażu potrzebny nam
Poza dołączonymi do zestawu kluczami imbusowymi
będzie także śrubokręt krzyżowy
, klucz nastawny i gumowy pobijak
.
Zamieszczone poniżej rysunki umożliwiają identyfikację niewielkich części stosowanych przy montażu
urządzenia. Numer w nawiasie umieszczony w opisie pod rysunkami odpowiada numerowi referencyjnemu danego
elementu ujętego w WYKAZIE CZĘŚCI umieszczonej pod koniec niniejszego podręcznika. Numer poza nawiasem oznacza liczbę części potrzebnych do montażu. Uwaga: Niektóre małe części mogą być już uprzednio
zmontowane. Jeśli części nie ma w zestawie narzędzi, sprawdź, czy została ona już zmontowana.
5
1.
Aby usprawnić montaż trenażera eliptycznego,
przed jego rozpoczęciem, należy zapoznać się z
informacjami zamieszczonymi na stronie 5.
1
33
22
34
Przygotować wyposażoną w kółka (22) przednią podporę (10). Upewnić się, że ustawiona jest ona w
taki sposób, aby kółka nie dotykały podłogi. Jedna
osoba unosi do góry przednią część ramy (1), druga
natomiast przymocowuje do niej przednią podporę za
pomocą dwóch śrub z łbem okrągłym M10 x 75mm
(34) i dwóch nylonowych przeciwnakrętek M10 (33).
2. Jedna osoba unosi do góry przednią część ramy (1),
druga natomiast przymocowuje do niej tylną podporę
(9), używając do tego celu dwóch śrub z łbem
okrągłym M10 x 75 mm (34) i dwóch nylonowych
przeciwnakrętek M10 (33).
22
34
1
10
2
33
33
9
33
1
34
3. Jedna osoba przytrzymuje wspornik dolny (2)
umieszczony w pobliżu ramy (1), druga łączy środkowy (44) i dolny kabel (79). Pociągnąć delikatnie
górną końcówkę środkowego kabla w taki
sposób, aby nie pozostawał nazbyt luźny, a
następnie osadzić dolny wspornik na ramie i przymocować go za pomocą dwóch śrub z łbem okrągłym
M10 x 74mm (28), dwóch podkładek dzielonych M10
(59) i dwóch nylonowych przeciwnakrętek M10 (33).
Należy uważać, aby nie doszło przy tym do
uszkodzenia kabla.
Jedna osoba przytrzymuje górny wspornik (73)
umieszczony w pobliżu wspornika dolnego (2). W tym
czasie druga osoba przeciąga środkowy kabel przez
(44) wspornik górny (73).
Trzymając naciągnięty środkowy kabel (44), osadzić
górny wspornik (73) w dolnym (2), a następnie przymocować go za pomocą trzech śrub z łbem
półkulistym M10 x 25mm (67) i trzech podkładek
dzielonych M10 (59). Należy uważać, aby nie doszło
przy tym do uszkodzenia kabla. Upewnić się, że
nylonowe przeciwnakrętki znajdują się w sześciokątnych otworach.
6
3
44
Uważać, aby nie
doszło do
uszkodzenia kabla.
73
59 67
67
59
2
59
33
Sześciokątne
nakrętki
28
44
79
59
1
4. Komputer (23) zasilany jest przy pomocy czterech
baterii typu “AA” - zaleca się stosowanie baterii alkalicznych. WAŻNE: Jeśli maszynę eliptyczną wystawiono na działanie niskich temperatur, pozwól
jej osiągnąć temperaturę pokojową przed włożeniem baterii do Konsoli. Jeśli tego nie zrobisz,
wyświetlacze konsoli lub inne elementy elektroniczne mogą ulec zniszczeniu. Zdjąć pokrywę
kieszeni i założyć baterie. Należy upewnić się, że
ustawienie baterii jest zgodne z oznakowaniem
umieszczonym wewnątrz kieszeni. Po założeniu
baterii umieścić pokrywę na swoim miejscu.
4
Pokrywa
kieszeni
Baterie
23
5. Jedna osoba przytrzymuje komputer (23) w pobliżu
górnego wspornika (73), druga natomiast łączy kabel
komputera z środkowym kablem (44). W razie potrzeby, wsuwamy wystający kabel do wnętrza wspornika
górnego.
Uważać, aby nie doszło do
uszkodzenia kabla.
5
23
Zamocować komputer (23) na górnym wsporniku (73)
za pomocą czterech śrub M4 x 16mm (52). Należy
uważać, aby nie doszło przy tym do uszkodzenia
kabla.
Kabel
komputera
Zamontować na dolnym wsporniku (2) uchwyt na
bidon (65), używając do tego celu dwóch śrub M4 x
19mm (26).
44
52
73
65
2
26
6. Przygotować podstawę pedału (11) oznaczoną naklejką z napisem “L”. Zamocować lewy pedał (13) na
odpowiadającej mu podstawie za pomocą śruby z
łbem okrągłym M10 x 30mm (80), podkładki M10 (78),
podkładki dzielonej M10 (59) i gałki (81), tak jak to
zostało ukazane na rysunku. Uwaga: Istnieje możliwość zamontowania pedału w różnych pozycjach. Do
tego celu wykorzystujemy jedną z pięciu pozycji
przewidzianych w samym pedale i trzy otwory
umieszczone w jego podstawie.
Na takiej samej zasadzie przymocować prawy
pedał (nie ukazano na rysunku).
6
80
13
11
78
59
81
Upewnić się, że obydwa pedały zamontowane
zostały jednakowo (w tych samych otworach
pedału i jego podstawy).
7
7. Przygotować lewą rękojeść (6) oznaczoną naklejką z
napisem “L” i “Left” (lewa), a następnie osadzić ją w
jednym z ramion rękojeści (5). Należy upewnić się,
że sześciokątne otwory ramienia znajdują się po
stronie wskazanej na rysunku. Przymocować lewą
rękojeść za pomocą dwóch śrub z łbem półkulistym
M8 x 45mm (50) i dwóch nylonowych przeciwnakrętek
M8 (38). Sprawdzić, czy nylonowe przeciwnakrętki
zostały prawidłowo umieszczone w sześciokątnych otworach. Wstrzymać się z dokręceniem
śrub.
7
8
6
Nałożyć grubą warstwę dołączonego do zestawu
smaru na oś przegubu (7) oraz na nakładki faliste
(43).
Smara
47
Wprowadzić oś przegubu (7) w otwór wspornika
górnego (2), a następnie wyśrodkować. Ustawić
rozpórkę (47) w taki sposób, aby umieszczona na niej
strzałka wskazywała podłogę, a następnie nałożyć ją
na lewą rękojeść (6). Umieścić nakładkę falistą (43)
na osi przegubu.
Nasunąć lewą rękojeść (6) na oś przegubu (7), po
czym przykręcić za pomocą śruby mocującej M8 x
25mm (56) i podkładki (55). Następnie zamocować na
wcisk kapturek rękojeści (46), łącząc ją z rozpórką
(47).
W analogiczny sposób zamontować prawą rękojeść (8) na drugim ramieniu (5).
8
55
43
56
46
Wcisk
Strzałka
7
38
5
Sześciokątne
Nakrętki
50
5
2
8. Wyszukać uchwyt (12) podstawy lewego pedału (11).
Nałożyć cienką warstwę smaru wewnątrz panewek
(37) uchwytu lewej podstawy pedału i na lewą półoś
poprzeczki tarczy (16). Nałożyć na półoś rozpórkę
(63), i 23mm Podkładka falista (83) upewniając się
przy tym, że jest ona umieszczona przodem do trenażera, a następnie nasunąć na nią uchwyt lewej
podstawy pedału. Po założeniu podkładki sprężystej
(35) na śrubę mocującą M10 x 27mm (40), wkręcić ją
na półoś.
Wsunąć dolną część lewego ramienia rękojeści (5) w
widełki (76) podstawy lewego pedału (11). Nałożyć
smar na zestaw śrub M10 (74), a następnie połączyć
za ich pomocą ramię rękojeści z widełkami. Śrub nie
należy dokręcać zbyt mocno. Rękojeść powinna
obracać się swobodnie na osi przegubu.
8
5
74
Smara
74
76
11
Na takiej samej zasadzie przymocować podstawę
drugiego pedału (nie ukazaną na rysunku) po
prawej stronie trenażera.
Patrz punkt 7. Dokręcić śruby z łbem okrągłym M8
x 45mm (50).
Smara
11
16
63
12
83
37
40
35
9. Make sure that all parts of the elliptical exerciser are properly tightened. Note: Some hardware may be
left over after assembly is completed. To protect the floor or carpet from damage, place a mat under the
elliptical exerciser.
9
OBSŁUGA TRENAŻERA ELIPTYCZNEGO
JAK PRZESUNĄĆ PRZYRZĄD
Stanąć za trenażerem eliptycznym, chwycić mocno
tylną podporę (9) i unieść ją do góry aż do ustawienia
przyrządu w pozycji umożliwiającej jego
przemieszczanie na kółkach (22). Przeciągnąć
ostrożnie trenażer w wybrane miejsce i ustawić w pierwotnej pozycji. Aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko
kontuzji, unosząc do góry tylną podporę, uginamy
nogi w kolanach, zachowując wyprostowane plecy.
Należy starać się dźwigać ciężar siłą nóg, a nie
mięśni kręgosłupa.
22
podstawy. Należy upewnić się, że obydwa pedały
ustawione są jednakowo.
OBSŁUGA RĘKOJEŚCI
Rękojeści zostały
zaprojektowane z
myślą o objęciu
treningiem także
górnych partii ciała.
W czasie wykonywania ćwiczeń,
pociąganie do
siebie i odpychanie
rękojeści umożliwia
pracę mięśni
ramion, barków i pleców.
Rękojeści
JAK ĆWICZYMY NA PRZYRZĄDZIE
9
JAK WYPOZIOMOWAĆ PRZYRZĄD
Jeżeli w czasie użytkowania trenażera eliptycznego
zauważymy, że kołysze się on nieznacznie na
podłodze, należy go wypoziomować przy użyciu stopek
regulacyjnych znajdujących się pod tylną podporą stabilizacyjną aż do całkowitego wyeliminowania kołysania.
JAK WYREGULOWAĆ PEDAŁY
Ruch trenażera
eliptycznego uzależniony jest od
pozycji pedałów.
Aby przePedal
prowadzić ich
regulację należy,
przede wszystkim, odkręcić
gałkę znajdującą
się pod każdym z
nich. Następnie
Pedal
przesunąć pedał
Knob
do przodu lub do
Pedal
tyłu, przymoSpring
cowując go w jednej z pięciu
dostępnych na nim pozycji i w jednym z trzech otworów
Trening
rozpoczynamy
Rękojeść
ujmując rękojeści i stając
najpierw jedną
nogą na pedale
znajdującym się
w niższej pozyPedał
cji, a następnie
dostawiając
drugą nogę.
Ćwiczenie polega na wykonywaniu rytmicznych
ruchów aż do
Pedał
uzyskania płynnego
Ramię Wahacza
przemieszczania się pedałów.
Uwaga:
Ramiona wahacza mogą poruszać się dwóch
kierunkach. Zaleca się, aby obrót ramion wahacza
przebiegał w kierunku zaznaczonym strzałką na
umieszczonym po prawej stronie rysunku. Aby
urozmaicić trening, istnieje możliwość wykonywania ćwiczeń z ramionami wahacza obracającymi się
w przeciwnym kierunku.
Przed zejściem z przyrządu należy poczekać aż
całkowicie ustanie ruch pedałów. Uwaga: Trenażer
eliptyczny nie został wyposażony w funkcję wolnego koła, w związku z czym pedały obracają się aż
do zatrzymania się koła zamachowego. Po całkowitym ustaniu ruchu pedałów, schodzimy najpierw z
wyższego pedału, a następnie z niższego.
10
SCHEMAT KOMPUTERA
CHARAKTERYSTYKA KOMPUTERA
nych programów treningowych iFIT.com z płyt CD i
kaset wideo (do nabycia osobno). Programy te
automatycznie kontrolują opór pedałowania i sygnalizują
osobie ćwiczącej konieczność zmiany tempa, podczas
gdy osobisty trener prowadzi ją przez poszczególne fazy
treningu, co stanowi dla użytkownika dodatkową
motywację. Program treningowy iFIT.com na płytach
CD i kasetach wideo można nabyć na naszej stronie
internetowej: www.iconeurope.com
Ponadto komputer obsługuje technologię interaktywnego
treningu iFIT.com, którą można porównać do korzystania
w domu z usług osobistego trenera. Za pomocą kabla
audio możemy podłączyć trenażer eliptyczny do
przenośnej mini wieży, wieży stereo, komputera lub
magnetowidu, które umożliwiają odtwarzanie specjal-
Przed przystąpieniem do używania komputera, należy
upewnić się, że założono baterie (patrz wskazówki montażowe, punkt 4 na stronie 7). Jeżeli na wyświetlaczu
znajduje się plastikowa folia ochronna, powinniśmy ją
usunąć.
Komputer trenażera oferuje szereg funkcji zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu efektywności treningu.
W trybie ręcznym istnieje możliwość regulacji oporu
pedałowania poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. W trakcie wykonywania ćwiczeń na wyświetlaczu
pojawiają bieżące wskazania poszczególnych parametrów treningu. Można także dokonać pomiaru rytmu
pracy serca za pomocą dotykowego czujnika tętna lub
Podłączając trenażer eliptyczny do komputera można
opcjonalnego pasa na klatkę piersiową (szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się na stronie 20). Crickettakże odwiedzić naszą witrynę internetową
www.iFIT.com i uzyskać bezpośredni dostęp do wspomELPE2786 / ELPE5996
Komputer wyposażony został w sześć programów
nianych programów. Szczegółowe informacje na ten
PFEVEL2786.0
treningowych automatycznie zmieniających opór
temat znajdują się na stronie www.iFIT.com.
PFEVEL5996.0
pedałowania i ułatwiających ćwiczącemu utrzymanie
Opis działania komputera w trybie ręcznym
odpowiedniego rytmu w ramach możliwie najbardziej
zamieszczony został w rozdziale na stronie 12. Dziefektywnego treningu.
ałanie programu Smart wyjaśnione zostało na stronie
Dysponuje on także dwoma programami sterowanymi
13, a programu sterowanego tętnem na stronie 14.
tętnem. Kontrolują one automatycznie opór pedałowaAby skorzystać z programu treningowego iFIT.com
nia i pomagają osobie ćwiczącej utrzymać jego częstotlina płycie CD lub kasecie wideo, należy zastosować
wość na stałym poziomie i tym samym osiągnąć stały
się do wskazówek na stronie 18. Informacje na temat
rytm pracy serca maksymalnie zbliżony do docelowej
dostępu do programu treningowego bezpośrednio z
wartości przyjętej dla danego treningu.
naszej strony internetowej znajdują się na stronie 19.
11
OBSŁUGA PRZYRZĄDU W TRYBIE RĘCZNYM
Trzecia sekcja wyświetlacza ukazuje przybliżoną wartość
spalonych kalorii
[CALS.] i poziom oporu
pedałowania. Wskazania ukazują się na wyświetlaczu naprzemiennie co
kilka sekund. Jeżeli korzystamy z dotykowego czujnika tętna, wyświetlone zostanie także wskazanie
rytmu pracy serca.
1. Uruchomienie komputera.
Komputer włączamy wciskając dowolny przycisk
lub rozpoczynając pedałowanie. Jednocześnie
następuje uruchomienie wyświetlacza i tym
samym komputer przygotowany jest do użytku.
2. Wybór trybu ręcznego.
Każdorazowe włączenie komputera
powoduje automatyczne uruchomienie
przyrządu w trybie
ręcznym. W przypadku gdybyśmy chcieli zmienić wybrany uprzednio
tryb automatyczny na ręczny, należy kilkakrotnie
wcisnąć dowolny przycisk programu aż do pojawienia się na wyświetlaczu wartości zerowych.
W ostatniej sekcji
ukazuje się tor o długości odpowiadającej
640 obrotom. W trakcie
treningu pojawiać się
będzie stopniowo linia
przebiegu aż do dopełnienia całego okrążenia. Po
jego zakończeniu, tor zniknie, a na jego miejscu
wyświetlany będzie stopniowo przebieg kolejnego
okrążenia.
3. Rozpoczęcie pedałowania i ustawienie żądanej
wartości oporu.
5. Możliwość pomiaru rytmu pracy serca.
Jeżeli na metPłytki
alowych płytkach
kontaktowe
kontaktowych
dotykowego czujnika tętna znajduje
się plastikowa folia
ochronna, należy ją
usunąć. W celu
dokonania pomiaru
rytmu pracy serca
ujmujemy rączki czujnika tętna, opierając dłonie na
metalowych płytkach kontaktowych. Należy unikać
gwałtownego poruszania rękami oraz nadmiernego dociskania płytek kontaktowych. W
momencie wykrycia pulsu na wyświetlaczu pojawia
się ikona pulsująca w rytmie pracy serca i jednocześnie wyświetlone zostaje odpowiednie
wskazanie. Aby uzyskać maksymalnie precyzyjny
pomiar należy opierać dłonie na płytkach kontaktowych przez co najmniej 15 sekund.
Istnieje możliwość
zmiany oporu
pedałowania w trakcie
ćwiczenia poprzez
wciśnięcie przycisków
zwiększenia lub
zmniejszenia wartości. Przewidziano dziesięć
poziomów oporu. Uwaga: zmiana poziomu nie
następuje natychmiast po wciśnięciu danego przycisku.
4. Wyświetlacz umożliwiający śledzenie treningu.
W pierwszej sekcji
wyświetlacza pojawia
się czas ćwiczenia
[TIME] i przebyta
odległość [DIST.]
(całkowita liczba wykonanych obrotów). Wskazania ukazują się na wyświetlaczu naprzemiennie co kilka sekund. Uwaga:
jeżeli wybraliśmy wcześniej program treningowy, w
tym miejscu pojawi się czas pozostały do
zakończenia ćwiczenia, a nie czas, który minął od
jego rozpoczęcia. Wyjątek od powyższej zasady
stanowi drugi program sterowania tętnem.
6. Po zakończeniu treningu następuje automatyczne wyłączenie komputera.
Jeżeli w ciągu kilkunastu sekund pedały pozostają
nieruchome, komputer przechodzi w stan
spoczynku, czemu towarzyszy odpowiedni sygnał
akustyczny. Jeżeli pedały nie zostaną uruchomione w ciągu kilku minut i w tym czasie nie
zostanie wciśnięty żaden przycisk funkcyjny,
nastąpi automatyczne wyłączenie komputera i zresetowanie wyświetlacza.
W drugiej sekcji wyświetlacza pojawia się
wskazanie tempa
pedałowania wyrażone
w obrotach na minutę
(obr/min) [RPM].
12
OBSŁUGA PROGRAMU SMART
W trakcie treningu
komputer pomaga
ćwiczącemu utrzymać
tempo pedałowania
zbliżone do wartości
przewidzianej dla
danego segmentu. Pojawienie się napisu FASTER
oznacza, że powinniśmy zwiększyć tempo. Słowo
SLOWER sygnalizuje, że tempo powinno być wolniejsze. Jeżeli symbol tarczy pulsuje należy starać
się utrzymać bieżący rytm.
1. Uruchomienie komputera.
Komputer włączamy wciskając dowolny przycisk
lub rozpoczynając pedałowanie. Jednocześnie
następuje uruchomienie wyświetlacza i tym
samym komputer przygotowany jest do użytku.
2. Wybór programu Smart.
Aby wybrać program
Smart należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk "Select Program"
aż wyświetlone
zostanie P3, P4, P5,
P6, P7 lub P8. Pierwsza sekcja wyświetlacza
ukazuje czas danego programu.
WAŻNE: zaprogramowane tempo ma stanowić
wyłącznie element motywujący użytkownika.
Tylko od niego zależy rzeczywisty rytm
treningu, który może być wolniejszy od
przyjętej nastawy. Należy zawsze starać się
ćwiczyć zachowując tempo dostosowane do
naszych możliwości.
3. Aby uruchomić program wystarczy rozpocząć
ćwiczenie.
Jeżeli ustawienie oporu pedałowania przewidziane
dla bieżącego segmentu jest nadmiernie wysokie
lub zbyt niskie, można je ręcznie zmienić, wciskając odpowiednio przycisk zwiększenia lub
zmniejszenia wartości. WAŻNE: w momencie
zakończenia danego segmentu programu
następuje automatyczne dostosowanie
nastawy oporu pedałowania do wartości
przewidzianej dla kolejnego segmentu.
Każdy program podzielony jest na 30 jednominutowych segmentów. Każdemu segmentowi
odpowiada zaprogramowane pojedyncze ustawienie oporu pedałowania oraz tempa. Uwaga: to
samo ustawienie oporu i/lub tempa może być
zaprogramowane dla dwóch lub większej liczby
następujących po sobie segmentów.
Przerwanie pedałowania przez kilkanaście sekund
sygnalizowane jest pulsującym wskazaniem czasu
na wyświetlaczu. Możemy wrócić do programu
kontynuując przerwane ćwiczenie.
Przed każdą zmianą ustawienia oporu pedałowania, przez kilka sekund na wyświetlaczu pulsować
będzie wskazanie jego poziomu. Jednocześnie
następuje automatyczne dostosowanie nastawy do
wartości oporu pedałowania przewidzianej dla
kolejnego segmentu. Uwaga: Jeżeli ustawienie
oporu bieżącego segmentu jest nadmiernie wysokie lub zbyt niskie, można je ręcznie zmienić,
wciskając odpowiednio przycisk zwiększenia lub
zmniejszenia wartości. Należy jednak pamiętać, że
wraz z zakończeniem bieżącego segmentu,
nastąpi automatyczne dostosowanie nastawy do
poziomu oporu pedałowania przewidzianego dla
kolejnego segmentu.
Program wykonywany jest aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu wskazania czasu 0:00.
Jeżeli po jego zakończeniu, użytkownik kontynuuje
ćwiczenie, wciąż będą wyświetlane bieżące parametry treningu, z wyjątkiem wskazania czasu,
które pojawi się dopiero po ponownym wyborze
trybu ręcznego lub nowego programu.
4. Możliwość śledzenia parametrów treningu na
wyświetlaczu.
Zob. punkt 4 na stronie 12.
5. Możliwość pomiaru rytmu pracy serca.
Zob. punkt 5 na stronie 12.
6. Po zakończeniu treningu następuje automatyczne wyłączenie komputera.
Zob. punkt 6 na stronie 12.
13
OBSŁUGA PROGRAMU STEROWANEGO TĘTNEM
W przypadku drugiego programu sterowanego
tętnem, na wyświetlaczu pojawia się docelowa
wartość rytmu pracy serca. Możemy zmienić
ustawienie górnej granicy tętna, wciskając przyciski zwiększenia/zmniejszenia wartości. Uwaga: Ta
sama docelowa wartość rytmu pracy serca używana będzie w odniesieniu do całego
programu
1. Uruchomienie komputera.
Komputer włączamy wciskając dowolny przycisk
lub rozpoczynając pedałowanie. Jednocześnie
następuje uruchomienie wyświetlacza i tym
samym komputer przygotowany jest do użytku.
2. Wybór programu sterowanego tętnem.
4. Korzystanie z czujnika tętna.
Aby wybrać jeden z
dwóch dostępnych
programów
sterowanych tętnem
należy wcisnąć jednokrotnie lub dwukrotnie przycisk z symbolem rytmu serca aż wyświetlony zostanie żądany program P1 lub P2. Pierwsza sekcja wyświetlacza ukazuje czas danego
programu.
Nie ma potrzeby opierania dłoni przez cały czas
na rączkach czujnika tętna w trakcie programu
sterowania tętnem. Aby zapewnić jednak prawidłowe działanie programu należy dość często
powtarzać tę czynność. Każdorazowe przyłożenie dłoni do metalowych płytek kontaktowych
czujnika tętna powinno trwać co najmniej 30
sekund.
5. Aby uruchomić program wystarczy rozpocząć
ćwiczenie.
3. Wprowadzić docelową wartość rytmu pracy
serca.
Pierwszy program sterowany tętnem—
podzielony jest na 30 jednominutowych segmentów. Każdemu segmentowi odpowiada zaprogramowane pojedyncze ustawienie rytmu pracy
serca. Uwaga: ta sama wartość docelowego rytmu
serca może być zaprogramowana dla dwóch
następujących po sobie segmentów.
Po wyborze pierwszego programu
sterowanego tętnem,
na wyświetlaczu
pojawia się
przewidziana
docelowa wartość rytmu pracy serca. Wciskając
przyciski zwiększenia/zmniejszenia wartości możemy zmienić ustawienie górnej granicy tętna.
Uwaga: zmiana maksymalnej docelowej wartości
rytmu pracy serca pociąga za sobą modyfikację
poziomu intensywności treningu całego programu
Drugi program sterowany tętnem—ta sama
docelowa wartość rytmu pracy serca zaprogramowana jest w odniesieniu do wszystkich segmentów programu.
14
iFIT.com na kasetach wideo wymaga podłączenia do
trenażera eliptycznego magnetowidu. Zalecenia dotyczące jego podłączenia znajdują się na stronie 17. Aby
uzyskać dostęp do programu treningowego iFIT.com
bezpośrednio z naszej strony internetowej, trenażer
eliptyczny musi być podłączony do komputera. Informacje na ten temat zamieszczono na stronie 17.
Obydwa programy sterowane tętnem—w czasie
ćwiczeń komputer systematycznie zestawia odczyt
tętna użytkownika z jego wartością docelową.
Jeżeli bieżące wskazanie znacznie odbiega od
przewidzianego, następuje automatyczne zwiększenie lub zmniejszenie oporu pedałowania w celu
dostosowania rytmu pracy serca do ustawienia
docelowego.
JAK PODŁĄCZYĆ PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD
W trakcie treningu
komputer pomaga
także ćwiczącemu
utrzymać tempo
pedałowania zbliżone
do wartości
przewidzianej dla danego segmentu. Pojawienie się
napisu FASTER oznacza, że powinniśmy zwiększyć tempo. Słowo SLOWER sygnalizuje, że tempo
powinno być wolniejsze. UWAGA: Jeżeli symbol
tarczy pulsuje należy starać się utrzymać bieżący rytm.
Uwaga: jeżeli odtwarzacz CD posiada osobne gniazda jack wyjściowe (LINE OUT) i słuchawkowe
(PHONES), należy zastosować się do wskazówek
zamieszczonych poniżej w podpunkcie A. W
odniesieniu do odtwarzaczy CD wyposażonych tylko
w jedno gniazdo jack stosuje się procedurę ujętą w
podpunkcie B.
A. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do gniazda LINE OUT odtwarzacza
CD. Słuchawki podłączamy do gniazda PHONES
typu jack.
Jeżeli ustawienie oporu pedałowania przewidzianego dla bieżącego segmentu jest nadmiernie
wysokie lub zbyt niskie, można je ręcznie zmienić,
wciskając odpowiednio przycisk zwiększenia/zmniejszenia wartości. Należy jednak pamiętać, że
modyfikując opór pedałowania, zmianie ulec może
także docelowy rytm pracy serca.
A
PHONES LINE OUT
LINE OUT
PHONES LINE OUT
LINE OUT
Słuchawki
Kabel
audio
6. Wyświetlacz umożliwia śledzenie parametrów
treningu.
Zob. punkt 4 na stronie 12.
7. Możliwość pomiaru rytmu pracy serca.
PHONES
PHONES
B. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do rozgałęźnika, który należy podpiąć do gniazda słuchawkowego PHONES typu
jack. Słuchawki podłączamy do drugiego wejścia
rozgałęźnika.
A
A
Zob. punkt 5 na stronie 12.
8. Po zakończeniu treningu następuje automatyczne wyłączenie komputera.
Zob. punkt 6 na stronie 12.
B
PHONES
PHONES
JAK PODŁĄCZYĆ ODTWARZACZ CD,
MAGNETOWID I KOMPUTER
PHONES
PHONES
Kabel
audio Rozgałęźnik
Aby skorzystać z programu treningowego iFIT.com
na płycie CD, trenażer eliptyczny musi być podłączony
do przenośnego odtwarzacza CD, mini wieży, wieży
stereo lub komputera wyposażonego w odtwarzacz CD.
Zalecenia dotyczące podłączenia powyższych urządzeń
zamieszczono na stronach 15-17. Program treningowy
Słuchawki
B
B
15
JAK PODŁĄCZYĆ PRZENOŚNĄ MINI WIEŻĘ
JAK PODŁĄCZYĆ WIEŻĘ STEREO
Uwaga: jeżeli mini wieża posiada gniazdo jack
[AUDIO OUT] typu RCA, należy zastosować się do
wskazówek zamieszczonych poniżej w podpunkcie
A. W odniesieniu do urządzeń wyposażonych tylko
w gniazdo jack linii wyjścia [LINE OUT] 3,5 mm
stosuje się procedurę ujętą w podpunkcie B, natomiast do tych, które posiadają wyłącznie gniazdo
słuchawkowe typu jack [PHONES] – zalecenia
przedstawione w podpunkcie C.
Uwaga: jeżeli wieża dysponuje wolnym gniazdem
jack linii wyjścia [LINE OUT] należy zastosować
się do wskazówek zamieszczonych poniżej w podpunkcie A. Jeśli powyższe gniazdo jest używane,
obowiązuje procedura ujęta w podpunkcie B.
A. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do przejściówki, którą należy podpiąć do gniazda LINE OUT typu jack wieży stereo.
A. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do przejściówki, którą należy
podAUDIO OUT
piąć do gniazda AUDIO OUT typu jack mini
wieży.
RIGHT
A
CD
VCR
LEFT
AmpCD
A/B
LINE OUT
VCR
LINE
OUT
LEFT
Kabel
audio
A
Rozgałęźnik
Amp
LINE OUT
A
A
LINE OUT
CD
C. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do rozgałęźnika, który należy podpiąć do gniazda słuchawkowego PHONES typu
jack. Słuchawki podłączamy do drugiego wejścia
rozgałęźnika.
LINE OUT
VCR
B
AmpCD
LINE OUT
B
C
VCR
Amp
Kabel audio
B
PHONES
Kabel
audio
Rozgałęźnik
B
B
PHONES
C
16
LINE OUT
Rozgałęźnik RCA
Przewód przepięty z gniazda LINE OUT typu jack
Rozgałęźnik
Słuchawki
LINE OUT
B. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do przejściówki, a tę z kolei do
rozgałęźnika RCA (dostępnego w sklepach elektronicznych). Przepiąć przewód z gniazda LINE
OUT typu jack wieży stereo do drugiego wejścia
rozgałęźnika RCA, który należy podłączyć do wolnego teraz gniazda LINE OUT.
B. Zgodnie z rysunkiem umieszczonym powyżej,
podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do gniazda LINE OUT typu jack
mini wieży. W tym przypadku nie stosujemy przejściówki.
A
Rozgałęźnik
Kabel
audio
AUDIO OUT
RIGHT
JAK PODŁĄCZYĆ KOMPUTER
JAK PODŁĄCZYĆ MAGNETOWID
Uwaga: jeżeli komputer posiada gniazdo jack
3,5mm linii wyjścia [LINE OUT] należy zastosować
się do wskazówek zamieszczonych poniżej w podpunkcie A. Jeśli dysponuje on natomiast
wyłącznie słuchawkowym gniazdem jack
[PHONES], obowiązuje procedura ujęta w podpunkcie B,
Uwaga: Jeżeli magnetowid dysponuje wolnym gniazdem [AUDIO OUT] typu jack, należy zastosować
się do wskazówek zamieszczonych poniżej w podpunkcie A. Jeśli powyższe gniazdo jest używane,
obowiązuje procedura ujęta w podpunkcie B. W
przypadku telewizora z wbudowanym magnetowidem również należy skorzystać ze wskazówek
przedstawionych w podpunkcie B. Jeżeli magnetowid podłączony jest do wieży stereo należy
zapoznać się z treścią punktu JAK PODŁĄCZYĆ
WIEŻĘ STEREO na stronie 16.
A. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera
przyrządu, drugi natomiast do przejściówki, którą
należy podpiąć do gniazda LINE OUT typu jack
komputera.
A. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera
przyrządu, drugi natomiast do przejściówki, którą
należy podpiąć do gniazda AUDIO OUT typu jack
magnetowidu.
A
LINE OUT
A
Kabel
audio
ANT. IN
VIDEO AUDIO
IN
RF OUT
CH
3 4
OUT
LINE OUT
AUDIO OUT
RIGHT
Rozgałęźnik
A
VIDEO AUDIO
IN
RF OUT
CH
3 4
OUT
AUDIO OUT
Kabel audio
B. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera
przyrządu, drugi natomiast do rozgałęźnika, który
należy podpiąć do gniazda słuchawkowego
PHONES typu jack komputera. Słuchawki
podłączamy do drugiego wejścia rozgałęźnika.
A
RIGHT
LEFT
B. Podłączyć dowolny wtyk kabla audio do gniazda
jack znajdującego się w dolnej części komputera,
drugi natomiast do przejściówki, a tę z kolei do
rozgałęźnika RCA (dostępnego w sklepach elektronicznych). Przepiąć przewód z gniazda AUDIO
OUT typu jack magnetowidu do drugiego wejścia
rozgałęźnika, który należy podłączyć do wolnego
teraz gniazda AUDIO OUT.
A
PHONES
B
ANT. IN
LEFT
A
PHONES
ANT. IN
VIDEO AUDIO
IN
RF OUT
CH
3 4
OUT
Rozgałęźnik
Kabel
audio
B
ANT. IN
VIDEO AUDIO
IN
RF OUT
CH
3 4
OUT
B
Słuchawki
Kabel audio
B
Rozgałęźnik
RCA
Rozgałęźnik
Przewód przepięty z gniazda
AUDIO OUT typu jack
B
B
17
Program działa w bardzo zbliżonej formie do programu Smart (patrz punkt 3 na stronie 13). Elektroniczny “dzwonek” sygnalizuje bliską zmianę
poziomu oporu i/lub docelowej wartości tempa.
JAK KORZYSTAå Z PROGRAMU TRENINGOWEGO IFIT.COM NA P¸YCIE CD LUB KASECIE
WIDEO
Aby skorzystać z programu treningowego iFIT.com na
płycie CD lub kasecie wideo, trenażer eliptyczny musi
być podłączony do przenośnego odtwarzacza CD,
mini wieży, wieży stereo, komputera wyposażonego w
odtwarzacz CD lub magnetowid. Wskazówki dotyczące podłączenia powyższych urządzeń zamieszczono w punkcie JAK PODŁĄCZYĆ ODTWARZACZ
CD, MAGNETOWID I KOMPUTER na stronie 15. Program treningowy iFIT.com na płytach CD i kasetach wideo można nabyć na naszej stronie internetowej: www.iFIT.com.
Uwaga: Jeżeli mimo elektronicznego sygnału
„dzwonka” nie nastąpiła zmiana oporu
pedałowania ani/lub docelowej wartości tempa
należy wykonać następujące czynności:
• Upewnić się, że świeci się wskaźnik znajdujący się obok przycisku iFIT.
• Wyregulować głośność odtwarzacza CD lub
magnetowidu. Nadmiernie wysoki lub zbyt
niski poziom głośności może uniemożliwiać
komputerowi prawidłowe wykrywanie sygnału
programu treningowego.
Z programu treningowego iFIT.com na płycie CD lub
kasecie wideo korzystamy w oparciu o poniższą procedurę.
• Sprawdzić, czy kabel audio został prawidłowo
podłączony, a wtyczka mocno wciśnięta do
gniazda.
1. Włączyć komputer trenażera.
Patrz punkt 1 na stronie 12.
5. Wyświetlacz umożliwia śledzenie parametrów
treningu.
2. Wybrać tryb iFIT.com.
Aby wybrać tryb iFIT.com, wciskamy przycisk iFIT.
Patrz punkt 4 na stronie 12.
3. Założyć płytę CD lub kasetę wideo z programem treningowym iFIT.com.
6. Możliwość pomiaru rytmu pracy serca.
Patrz punkt 5 na stronie 12.
Płytę CD lub kasetę wideo z programem iFIT.com
wkładamy odpowiednio do kieszeni odtwarzacza
CD lub magnetowidu.
7. Po zakończeniu treningu następuje automatyczne wyłączenie komputera.
4. Wcisnąć przycisk Play odtwarzacza CD lub
magnetowidu.
Patrz punkt 6 na stronie 12.
Po wciśnięciu przycisku Play, osobisty trener
prowadzi ćwiczącego przez poszczególne fazy
treningu. Wystarczy wykonywać jego polecenia.
18
JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU BEZPO-ŚREDNIO
Z NASZEJ STRONY INTERNET-OWEJ
5. Wybrać żądany program, korzystając z
odpowiednich odnośników na naszej stronie.
6. Uruchomić program zgodnie z zamieszczonymi
na stronie internetowej wskazówkami.
Istnieje możliwość uzyskania dostępu do programów
treningowych FIT.com bezpośrednio z naszej witryny
internetowej. Aby skorzystać z tej opcji, trenażer eliptyczny musi być podłączony do komputera. Informacje
na ten temat zostały zamieszczone w punkcie JAK
PODŁĄCZYĆ KOMPUTER na stronie 17. Ponadto
musimy dysponować odpowiednią instalacją umożliwiającą korzystanie z dostępu do Internetu. Wykaz
minimalnych wymagań systemowych znajduje się na
naszej stronie internetowej.
W momencie włączenia programu, na ekranie
pojawia się wskaźnik odliczania wstępnego.
7. Możemy wrócić do trenażera i rozpocząć
trening.
Działanie programu rozpoczyna się w chwili
zakończenia wstępnego odliczania. Program działa w bardzo zbliżonej formie do programu Smart
(patrz punkt 3 na stronie 13). Elektroniczny
“dzwonek” sygnalizuje bliską zmianę poziomu
oporu i/lub docelowej wartości tempa.
Aby uzyskać dostęp do programu treningowego
bezpośrednio z naszej strony internetowej należy
wykonać poniższe czynności.
1. Włączyć komputer trenażera.
Patrz punkt 1 na stronie 12.
8. Wyświetlacz umożliwia śledzenie parametrów
treningu.
Aby wybrać tryb iFIT.com, wciskamy przycisk iFIT.
9. Możliwość pomiaru rytmu pracy serca.
2. Wybrać tryb iFIT.com.
Patrz punkt 4 na stronie 12.
3. Podłączyć się do Internetu przy pomocy komputera domowego.
Patrz punkt 5 na stronie 12.
10. Po zakończeniu treningu następuje automatyczne wyłączenie komputera.
4. Uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć
naszą witrynę www.iFIT.com.
Patrz punkt 6 na stronie 12.
19
OPCJONALNY PAS NA KLATKĘ PIERSIOWĄ
Opcjonalny czujnik tętna umieszczony w pasie
zakładanym na klatkę piersiową umożliwia w czasie
treningu wygodny ciągły pomiar rytmu pracy serca
bez użycia rąk. Aby zakupić pas, wystarczy zadzwonić na numer telefoniczny zamieszczony na
przedniej okładce.
KONSERWACJA I USUWANIE USTEREK
USUWANIE USTEREK ZWIĄZANYCH Z
CZUJNIKAMI TĘTNA
Należy regularnie kontrolować i dokręcać wszystkie
części trenażera eliptycznego. Wszelkie zużyte elementy powinny zostać natychmiast wymienione.
•
Do czyszczenia przyrządu używamy ściereczki lekko
zwilżonej wodą z delikatnym mydłem. WAŻNE: należy
chronić komputer przed działaniem wszelkiego
rodzaju płynów oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W czasie przechowywania
przyrządu należy usunąć baterie z komputera.
•
WYMIANA BATERII
Przyćmione światło wyświetlacza wskazuje na wyczerpanie się baterii. Instrukcje dotyczące ich wymiany
zostały ujęte w punkcie 4 dotyczącym montażu
przyrządu na stronie 7.
•
20
W czasie używania dotykowego czujnika tętna
powinniśmy starać się nie poruszać rękami. Nadmierny ruch może spowodować nieprawidłowe
wskazania rytmu pracy serca.
Aby uzyskać maksymalnie precyzyjne wskazania
rytmu pracy serca zaleca się oparcie dłoni na metalowych płytkach kontaktowych przez około 15
sekund.
W celu zapewnienia optymalnego działania
dotykowego czujnika tętna należy utrzymywać
metalowe płytki kontaktowe w stanie należytej
czystości. Do ich czyszczenia stosujemy miękką
szmatkę. Nie należy używać alkoholu, materiałów
ściernych ani żadnych substancji chemicznych.
JAK WYREGULOWAĆ ZESTYK MAGNETYCZNY
wskazań parametrów na wyświetlaczu. Po prawidłowym ustawieniu zestyku magnetycznego, zamontować osłony (3, 4), prawą tarczę i podstawy pedałów
(11).
W przypadku stwierdzenia, że na wyświetlaczu pojawiają nieprawidłowe wskazania parametrów treningu,
należy wyregulować zestyk magnetyczny. W tym celu
trzeba najpierw usunąć podstawy pedałów (11),
prawą tarczę (15) i osłony (3, 4). Przed demontażem
podstaw pedałów przeczytać treść punktu 8 na
stronie 9.
58
15
3
4
52
64
15
11
JAK WYREGULOWAĆ PASEK NAPĘDU
52
Jeżeli w czasie treningu
zauważymy,
że pedały ślizgają się nawet
przy maksymalnej
68
nastawie
poziomu
oporu, pasek
62
napędu (19)
19
wymaga prawdopodobnie
regulacji. Przed przystąpieniem do nastawy należy
usunąć obie osłony. Wskazówki na ten temat znajdują
się w punkcie JAK WYREGULOWAĆ ZESTYK
MAGNETYCZNY, umieszczonym w kolumnie obok.
77
64
11
51
77
64
53
52
51
Następnie wykręcić cztery śruby (51) i zdjąć prawą
tarczę (15). Wykręcić wszystkie śruby (52, 64) z
prawej osłony (4) oraz dwie śruby (77) znajdujące pod
tarczą, po czym zdjąć prawą osłonę. Wykręcić wszystkie śruby (52) po lewej stronie i zdjąć lewą osłonę
(3).
Zlokalizować na rysunku poniżej zestyk magnety
czny (53). Poluzować, bez usuwania, wskazaną na
nim śrubę M4 x 16 mm (52). Delikatnie odciągnąć lub
zbliżyć zestyk do magnesu (58) koła zamachowego, a
następnie ponownie dokręcić wspomnianą śrubę.
Dokonać obrotu lewej tarczy (15). Powtórzyć
powyższe czynności aż do uzyskania prawidłowych
Następnie poluzować śrubę z łbem płaskim M8 x
22mm (68) i dokręcić śrubę M10 x 60mm (62) aż do
uzyskania odpowiedniego naprężenia paska napędu
(19). Po zakończeniu powyższych czynności,
ponownie dokręcić śrubę z łbem płaskim i założyć
osłony.
21
ZASADY PROWADZENIA ĆWICZEŃ
OSTRZEŻENIE: Przed
Twój organizm zaczyna zużywać kalorie z tłuszczu
aby uzyskać energię. Jeśli Twoim celem jest spalanie
tłuszczu, dostosuj prędkość i pochylnię bieżni tak, aż
Twój rytm pracy serca znajdzie się w okolicach
najniższej liczby Twojej strefy treningowej.
rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek programu ćwiczeń porozum się z lekarzem. Jest to
szczególnie ważne dla osób powyżej 35 roku
życia lub z historią problemów zdrowotnych.
W celu maksymalnego spalania tłuszczu, dostosuj
prędkość i pochylnię bieżni tak, aż Twój rytm pracy
serca znajdzie się w okolicach środkowej liczby Twojej
strefy treningowej.
Czujnik tętna nie jest urządzeniem lekarskim.
Różne czynniki, także Twój ruch, mogą mieć
wpływ na dokładność pomiarów rytmu pracy
serca. Czujnik tętna ma służyć jedynie jako
pomoc w ćwiczeniach w zakresie ogólnego
określania zmian rytmu pracy serca.
Ćwiczenia aerobowe— Jeśli Twoim celem jest
wzmocnienie układu krążenia, Twoje ćwiczenia muszą
być “aerobowe”. Ćwiczenia aerobowe to ćwiczenia
wymagające dużych ilości tlenu w dłuższych
odcinkach czasowych. Wzmaga to nakłady serca w
kierunku pompowania krwi do mięsni, i do płuc aby
utleniać krew. Dla ćwiczeń aerobowych, dostosuj
prędkość i pochylnię bieżni tak, aż Twój rytm pracy
serca znajdzie się w okolicach najwyższej liczby Twojej strefy treningowej.
Następujące zasady pomogą Ci zaplanować program
ćwiczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat
ćwiczeń, prosimy o nabycie stosownej publikacji lub
udanie się po poradę lekarską.
INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ
ZASADY SESJI ĆWICZEŃ
Czy zamierzasz spalać tłuszcz, czy też wzmocnić
układ krążenia, kluczem do osiągnięcia pożądanych
wyników jest stosowanie ćwiczeń gimnastycznych o
odpowiedniej intensywności. Właściwy poziom intensywności można ustalić kierując się rytmem pracy
serca. Poniższa tabela pokazuje zalecane rytmy pracy
serca dla spalania tłuszczu i ćwiczeń aerobowych.
Każda sesja ćwiczeń powinna składać się z następujących trzech części:
Rozgrzewka–Rozpocznij każdą sesję ćwiczeń od 5
do 10 minut rozciągania i lekkich ćwiczeń. Odpowiednia rozgrzewka podwyższa Twoją ciepłotę ciała, rytm
pracy serca i krążenie w przygotowaniu do ćwiczeń.
Ćwiczenia w strefie treningowej–Po rozgrzewce
zwiększ intensywność Twoich ćwiczeń aż Twój rytm
pracy serca znajdzie się w strefie treningowej przez
20 do 30 minut. (Podczas pierwszych kilku tygodni
programu ćwiczeń, nie utrzymuj swego pulsu w strefie
treningowej przez czas dłuższy niż 20 minut). Oddychaj
regularnie i głęboko podczas gimnastyki – nigdy nie
powstrzymuj oddechu.
Aby odnaleźć odpowiedni dla Ciebie rytm pracy serca,
najpierw odnajdź swój wiek na dole tabeli (wiek jest
zaokrąglony do dziesięciu lat). Następnie odnajdź trzy
liczby ponad Twoim wiekiem. Te trzy liczby określają
Twoją “strefę treningową”. Dwie niższe liczby to zalecane rytmy pracy serca dla spalania tłuszczu; wyższa
liczba to zalecany rytm pracy serca dla ćwiczeń aerobowych.
Ochłonięcie–Zakończ każdą sesję ćwiczeń 5 do 10
minut rozciągania w celu ostudzenia. Zwiększy to elastyczność Twoich mięsni i wspomoże zapobieganie problemom po ćwiczeniach.
Częstotliwość ćwiczeń
Aby utrzymać lub poprawić kondycję, przeprowadzaj
trzy sesje ćwiczeń tygodniowo, z co najmniej jednym
dniem przerwy pomiędzy sesjami. Po kilku miesiącach
możesz przeprowadzać do pięciu sesji tygodniowo jeśli
masz ochotę. Kluczem do sukcesu jest uczynienie z
ćwiczeń regularnego i przyjemnego fragmentu Twojego
życia codziennego.
Spalanie tłuszczu— Aby skutecznie spalać tłuszcz,
musisz ćwiczyć na dość niskim poziomie intensywności przez dłuższy okres czasu. Podczas pierwszych
kilku minut ćwiczeń, Twój organizm zużywa łatwo
dostępne kalorie z węglowodanów aby uzyskać
energię. Dopiero po tych pierwszych paru minutach,
22
ZALECANE ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE
Odpowiedni sposób rozciągania pokazano po prawej stronie.
Poruszaj się wolno podczas rozciągania, nigdy nie podskakuj.
1
1. Rozciąganie poprzez dotykanie stóp
Stań zginając lekko nogi w kolanach i pochylaj się do stóp.
Rozluźnij ramiona i plecy i spróbuj sięgnąć jak najbliżej stóp.
Policz do 15, potem rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy.
Ćwiczenia rozciągające: Rozciąganie mięśni ud, kolan i pleców.
2
2. Rozciąganie mięśni ud
Usiądź z jedna nogą wyprostowaną. Stopę drugiej nogi oprzyj o
wewnętrzną część uda wyprostowanej nogi. Próbuj dosięgnąć do
palców wyprostowanej nogi. Policz do 15, potem rozluźnij się.
Powtórz ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi. Ćwiczenia rozciągające: Rozciąganie mięśni ud, dolnej części pleców i pachwiny.
3. Rozciąganie łydki/mięśni stóp
Jedną nogę wysuń do przodu, pochyl się i oprzyj się o ścianę.
Wyprostuj nogę pozostawioną w tyle i postaw płasko stopę tej
nogi na podłodze. Zegnij nogę wysuniętą do przodu, pochyl się
do przodu i poruszaj biodrami w kierunku ściany. Policz do 15,
potem rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy dla każdej nogi.
Aby dalej naciągać ścięgna Achillesa, zegnij również nogę
wysuniętą do tyłu. Ćwiczenia rozciągające: Łydki, ścięgna Achillesa i kostki.
3
4
4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego
Jedną ręką oprzyj się o ścianę, by utrzymać równowagę, odchyl
się i złap jedną stopę. Ciągnij stopę i próbuj dosięgnąć do pośladków. Policz do 15, potem rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy
dla każdej nogi. Ćwiczenia rozciągające: Mięśnie czworogłowe i
mięśnie bioder.
5. Rozciąganie wewnętrznych części ud
Usiądź, łącząc stopy przy zgiętych kolanach. Ciągnij stopy w
kierunku pachwiny, jak najdalej potrafisz. Policz do 15, potem
rozluźnij się. Powtórz ćwiczenie 3 razy. Ćwiczenia rozciągające:
Mięśnie czworogłowe i mięśnie bioder.
23
5
UWAGI
24
UWAGI
25
WYKAZ CZĘŚCI—Nr Modelu PFEVEL93407.0
Nr ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ilość
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
9
4
2
12
4
5
1
2
2
4
2
Opis
Rama
Wspornik górny
Osłona lewostronna
Osłona prawostronna
Ramię rękojeści
Rękojeść lewa
Oś przegubu
Rękojeść prawa
Podpora stabilizacyjna tylna
Podpora stabilizacyjna przednia
Podstawa pedału
Uchwyt podstawy lewego pedału
Pedał lewy
Pedał prawy
Tarcza
Poprzeczka tarczy
Koło zamachowe
Uchwyt osłony
Pasek napędu
Kapturek tylny
Kapturek przedni
Kółko transportowe
Komputer
Rękojeść
Koło pasowe luźne
Śruba M4 x 19mm
Zaślepka rękojeści
Śruba z łbem półkulistym
M10 x 74 mm
M3 x 16mm Śruba
Pierścień zabezpieczający duży
Łożysko duże
Oś pedału
Nylonowa przeciwnakrętka M10
M10 x 75mm Śruba z łbem
okrągłym
Podkładka uchwytu podstawy
pedału
Śruba z łbem płaskim M6 x 33.5
mm
Panewka podstawy pedału
Nylonowa przeciwnakrętka M8
Podkładka koła zamachowego
Śruba mocująca M10 x 2 mm
Śruba M10 x 45mm
Podkładka M5
Podkładka falista
Nr ref.
Ilość
46
47
48
49
50
2
2
2
6
4
44
45
1
1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
8
11
1
1
2
2
1
1
7
4
2
1
2
4
1
14
3
81
82
83
*
*
*
2
2
2
-
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1
2
1
4
2
1
2
12
2
2
3
1
2
Opis
R0907A
Kabel środkowy
Silnik sterujący oporem
pedałowania
Zaślepka rękojeści
Rozpórka rękojeści
Rozpórka wspornika
Panewka rękojeści mała
M8 x 45mm Śruba z łbem
półkulistym
M6 x 28mm Śruba
M4 x 16mm Śruba
Łącznik/Kabel
Gniazdo
Podkładka rękojeści
M8 x 25mm Śruba mocująca
Śruba z łbem płaskim M10
Magnes
Podkładka dzielona M10
Panewka ramienia rękojeści duża
Śruba sześciokątna 5/16" x 25.4mm
M10 x 60mm Śruba
Rozpórka podstawy pedału
M4 x 25mm Śruba
Uchwyt na butelkę
Nylonowa przeciwnakrętka M6
M10 x 25mm Śruba z łbem
półkulistym
M8 x 22mm Śruba z łbem płaskim
M5 Nylonowa przeciwnakrętka
Uchwyt podstawy prawego pedału
Wkręt samogwintujący M5 x 16mm
M5 x 16mm Śruba
Wspornik górny
Zestaw śrub M10
Podkładka M6
Widełki podstawy pedału
M6 x 18mm Śruba
Podkładka M10
Kabel dolny
M10 x 30mm Śruba z łbem
okrągłym
Gałka pedału
M5 x 14mm Wkręt samogwintujący
23mm Podkładka falista
Klucz imbusowy
Smar
Instrukcja obsługi
Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Na tylnej okładce instrukcji obsługi zamieszczono
informacje na temat zamawiania części zamiennych. *oznacza części, które nie zostały ukazane na rysunku.
26
WIDOK ROZSTRZELONY—Nr Modelu PFEVEL93407.0 R0907A
64
27
27
24
52
23
77
4
52
52
49
6
24
73
48
67
59
43
47
67 59
46 3
56
64
29
55
49
46
49
29
7
55
38
56
49
65
2
59
33
5
36
76
52
14
66 78
5
60
74
41
58
57
60
74
74
33
63
22
15
53
38
82 31
30
33
54
16
51
80
66
33
9
13
78
66 59
36
81
40
11
12
37
35
66
83
45
63 69
34
20
19
37
75
27
71
20
42
75
18
66
79
51
32
71 72
51
76
31
1
61
35
37
70
75
66
30
33
62
40
61
25
82
22 52
51
15
16
68
33
10
37
51
17
39
41
83
81 11
21
33
36
59
78
28
59
74
60
36
75
33
60
21
52
50
80
49
44
34
47
43
48 38
26
49
50
77
52
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Aby zamówić części zamienne, spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika. Aby pomóc nam w
rozwiązaniu Twego problemu, prosimy abyś był gotów podać następujące dane gdy się z nami skontaktujesz:
• numer modelu oraz numer seryjny produktu (spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika)
• nazwę produktu (podana na pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika)
• numer kluczowy oraz opis części (por. LISTA CZĘŚCI oraz WIDOK ROZSTRZELONY pod koniec niniejszego
podręcznika)
Nr części 258758 R0907A
Wydrukowano w Chinach © 2007 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement