ProForm 605 ZLE ELLIPTICAL Handleiding

ProForm 605 ZLE ELLIPTICAL Handleiding
Modelnr. PFEVEL98014.1
Serienr
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Sticker met serienummer
(beneden onderstel)
KLANTENDIENST
Neem contact op met de
Klantendienst (zie informatie
hieronder) of neem contact op met
de winkel waar u dit product gekocht
heeft wanneer u nog vragen heeft of
wanneer er onderdelen ontbreken of
beschadigd zijn.
4021 529 7186
Maandag-Vrijdag 08:00-20:00
GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKER MET WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
LIJST MET ONDERDELEN­­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKER MET WAARSCHUWING
De waarschuwingsticker hier afgebeeld is met
uw dit product inbegrepen. Plak de sticker
op de aangegeven plaats over de Engelse
waarschuwing heen. De hier getoonde sticker(s)
met waarschuwing is/zijn op de aangegeven
plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pagina
van deze handleiding wanneer een sticker
ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een
vervangende sticker. Plak de sticker op de
aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.
PROFORM is een merk van ICON Health & Fitness, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
elliptische trainer voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of
schade door het gebruik van dit product.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar om zich ervan te vergewissen
dat alle gebruikers van de elliptische trainer voldoende op de hoogte zijn van alle
voorzorgsmaatregelen.
8. Houd kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren te alle tijde uit de buurt van de elliptische
trainer.
9. De elliptische trainer mag niet door personen
die meer dan 150 kg wegen gebruikt worden.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met
enig oefenprogramma begint. Dit is vooral
belangrijk voor personen van boven de 35
jaar, of voor personen met reeds bestaande
gezondheidsproblemen.
10. Draag geschikte kleding wanneer u de elliptische trainer gebruikt; draag geen losse
kleding die in de elliptische trainer verstrikt
kan raken. Draag altijd gymschoenen om uw
voeten tijdens het oefenen te beschermen.
3. Gebruik de elliptische trainer alleen zoals in
deze handleiding beschreven.
11. Houd de handgrepen of de armhendels vast
bij het opstappen, het afstappen of gebruik
van de elliptische trainer.
4. De elliptische trainer is alleen voor gebruik in
huis bedoeld. Gebruik de elliptische trainer
niet commercieel, niet voor verhuur of in een
instelling.
12. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren kunnen invloed
hebben op de nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De hartslagmonitor dient
slechts om de hartslag globaal te meten, als
hulpmiddel bij het oefenen.
5. Gebruik de elliptische trainer enkel binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats
de elliptische trainer niet in een garage, op
een overdekt terras of bij water.
13. Met de elliptische trainer kan men niet
freewheelen; de pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel stopt. Verlaag uw
stapsnelheid op een gecontroleerde manier.
6. Plaats de elliptische trainer op een vlakke
ondergrond met minstens 0,9 m vrije ruimte
voor en achter de elliptische trainer en
0,6 m vrije ruimte aan de zijkanten van de
elliptische trainer. Leg een matje onder de
elliptische trainer om de vloer of de vloerbedekking te beschermen.
14. Houd uw rug tijdens het gebruik van de elliptische trainer recht. Krom uw rug niet.
15. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de
dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk
en begin af te koelen.
7. Inspecteer regelmatig alle onderdelen en
draai ze dan goed vast. Vervang welk versleten onderdeel dan ook meteen.
3
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de revolutionaire PROFORM® 605 ZLE
elliptische trainer gekozen heeft. De 605 ZLE elliptische
trainer kent een indrukwekkende reeks mogelijkheden
die ontworpen zijn om uw workouts thuis effectiever en
leuker te maken.
vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats
waar u de stickers met het productnummer en het
serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de
handleiding aangegeven.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de elliptische trainer.
Raadpleeg de omslag van deze handleiding als u nog
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Lengte:
Breedte:
Gewicht:
170 cm
64 cm
80 kg
Bedieningspaneel
Armhendel
Hartslagmonitor
Handgreep
Accessoirehouder
Wiel
Pedaal
Handvat van het Hellingplatform
Roller
Hellingplatform
Hendel
Stelpoot
4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin
deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn
mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
M8 Tussenring
(103)–2
M4 x 16mm
Schroef (97)–12
M10 Tussenring
(111)–4
M8 x 18mm
Schroef (109)–2
M10 x 20mm
Schroef (107)–4
M8 Borgmoer
(110)–4
M8 x 38mm Bout
(108)–4
M10 x 60mm Schroef
(106)–4
M10 x 115mm Schroef
(104)–4
5
MONTAGE
• De montage moet door twee personen uitgevoerd
worden.
• Zie bladzijde 5 om kleine onderdelen te
herkennen.
• Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig met
de montage klaar bent.
• Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het
volgende gereedschap nodig:
een kruiskopschroevendraaier
een rubber hamer
• Linker onderdelen zijn met een “L” of “Left” aangegeven en rechter onderdelen zijn met een “R” of
“Right” aangegeven.
Montage kan makkelijker zijn met een set sleutels.
Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade
aan onderdelen te voorkomen.
1.
Ga naar www.iconsupport.eu op uw
computer en registreer uw product.
1
•activeert uw garantie
•bespaart u tijd als u ooit contact moet
opnemen met de Klantendienst
•hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van
upgrades en aanbiedingen
Aandacht: indien u geen internettoegang heeft,
belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van
deze handleiding) om uw product te registreren.
2. Leg, met hulp van een tweede persoon, wat van
het verpakkingsmateriaal (niet afgebeeld) onder
de achterkant van het Onderstel (1). Laat de
tweede persoon het Onderstel vasthouden
om te zorgen dat deze niet omvalt terwijl u
deze stap voltooit.
2
Maak de Achterste Stabilisator (2) aan het
Onderstel (1) vast met twee M10 x 115mm
Schroeven (104).
2
Verwijder het verpakkingsmateriaal van onder de
achterkant van het Onderstel (1).
104
6
1
3. Steek, met hulp van een tweede persoon, wat
van het verpakkingsmateriaal (niet afgebeeld)
onder de voorkant van het Onderstel (1). Laat
het tweede persoon het Onderstel vasthouden om te zorgen dat deze niet omvalt terwijl
u deze stap voltooit.
3
3
Maak de Voorste Stabilisator (3) aan het
Onderstel (1) vast met twee M10 x 115mm
Schroeven (104).
104
Verwijder het verpakkingsmateriaal van onder de
voorkant van het Onderstel (1).
1
4. Draai de Staander (4) zoals afgebeeld.
4
Tip: Vermijd dat de draden bekneld raken.
Laat een tweede persoon de Staander (4) tegen
het Onderstel (1) houden. Maak de Staander
vast met vier M10 x 60mm Schroeven (106).
Draai alle vier de Schroeven eerst aan en
draai ze dan vast.
4
Vermijd dat
de draden
bekneld raken
106
1
7
5. Zie de inzet-tekening. Sluit de Bovenste Draad
(116) aan op de Onderste Draad (115). Druk
de connectoren neerwaarts in de Kap van het
Scherm (30).
5
Schuif dan de Kap van de Staander (23) op de
Kap van het Scherm (30).
23
30
116
115
30
6. Zoek naar de Rechter Beenstang (26) en naar
de Arm van het Rechter Pedaal (37) en draai die
zoals afgebeeld.
6
Gebruik een plastic zakje om uw vingers schoon
te houden en breng wat van het meegeleverde
vet aan op de as op de Rechter Beenstang (26).
Schuif de Arm van het Rechter Pedaal (37) op
de Rechter Beenstang (26). Maak de Arm van
het Rechter Pedaal vast met een M10 x 20mm
Schroef (107) en een M10 Tussenring (111).
28
38
Herhaal deze stap om de Arm van het Linker
Pedaal (38) aan de Linker Beenstang (28) vast
te maken.
26
Smeervet
37
111
8
107
7. Smeer wat van het meegeleverde smeervet op
de as van de Arm van het Rechter Pedaal (37).
7
Steek de as van de Arm van het Rechter Pedaal
(37) in de Arm van de Rechter Roller (39).
Draai dan een M10 x 20mm Schroef (107) met
een M10 Tussenring (111) in het uiteinde van de
Arm van het Rechter Pedaal (37).
38
Herhaal deze stap om de Arm van het Linker
Pedaal (38) aan de Arm van de Linker Roller
(40) vast te maken.
107
111
39
37
40
Smeervet
8. Zoek naar de Rechter Armhendel (25) en
draai deze zoals afgebeeld. Steek de Rechter
Armhendel nog niet in de Rechter Beenstang
(26).
8
Smeer wat van het meegeleverde vet op de as
aan de rechterkant van de Staander (4).
27
4 Smeervet
Schuif de Rechter Armhendel (25) op de rechterkant van de Staander (4). Maak de Rechter
Armhendel vast met een M8 x 18mm Schroef
(109) en een M8 Tussenring (103).
25
103
Herhaal deze stap om de Linker Armhendel
(27) aan de Staander (4) vast te maken.
26
9
109
9. Steek de Rechter Armhendel (25) in de Rechter
Beenstang (26).
9
Maak de Rechter Armhendel (25) vast met
twee M8 x 38mm Bouten (108) en twee M8
Borgmoeren (110). Zorg dat de Borgmoeren in
de zeshoekige gaten zitten.
27
Herhaal deze stap om de Linker Armhendel
(27) aan de Linker Beenstang (niet afgebeeld)
vast te maken.
25
Zeshoekige
Gaten
26
108
10. Zoek naar een Kap A van de Armhendel (31) en
naar een Kap B van de Armhendel (32) en draai
die zoals afgebeeld.
110
10
Maak de Kap B van de Armhendel (32) aan de
Rechter Armhendel (25) vast met twee M4 x
16mm Schroeven (97).
31
25
27
97
Druk dan de Kap A van de Armhendel (31) op de
Kap B van de Armhendel (32).
Herhaal deze stap voor de andere kant van
de elliptische trainer.
11. Zoek naar de Kap A van de Arm van het Rechter
Pedaal (41) en naar de Kap B van de Arm van
het Rechter Pedaal (42) en draai die zoals
afgebeeld.
32
11
41
Maak de Kap B van de Arm van het Rechter
Pedaal (42) aan de Arm van het Rechter Pedaal
(37) vast met twee M4 x 16mm Schroeven (97).
97
Druk dan de Kap A van de Arm van het Rechter
Pedaal (41) op de Kap B van de Arm van het
Rechter Pedaal (42).
37
Herhaal deze stap voor de andere kant van
de elliptische trainer.
42
10
12. Sluit, terwijl een tweede persoon het
Bedieningspaneel (8) bij de Staander (4) houdt,
de draden van het Bedieningspaneel aan op
de Bovenste Draad (116), op de Draad voor de
Hartslag (117) en op de Verlengdraad (93).
12
Vermijd dat de
draden bekneld
raken
8
117
Stop het overschot aan draad in de Staander (4).
Tip: vermijd dat de draden bekneld raken.
Maak het Bedieningspaneel (8) aan de Staander
(4) vast met vier M4 x 16mm Schroeven (97).
13. Smeer een klein beetje van het meegeleverde
PFTE smeervet op een papieren handdoekje.
Smeer een dun laagje van het PFTE smeervet
gelijkmatig langs de Rechter en de Linker Piste
(11, 33) daar waar de Rollers (48) langs rollen.
Veeg ieder extra vet weg.
116
4
93
97
13
48
33
PFTE
Smeervet
11
14. Steek de Stroomadapter (114) in de contactdoos
op het onderstel van de elliptische trainer.
14
114
Aandacht: zie HOE DE STROOMADAPTER
IN TE STEKEN op bladzijde 12 om de
Stroomadapter (114) in een stopcontact te
steken.
15. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastgedraaid zijn voordat u de elliptische trainer gaat gebruiken.
Aandacht: er kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn. Leg een matje onder de elliptische trainer om de
vloer te beschermen.
11
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE GEBRUIKEN
HOE DE STROOMADAPTER IN TE STEKEN
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER TE VERPLAATSEN
BELANGRIJK: laat de elliptische trainer tot kamertemperatuur komen, wanneer die aan koude
temperaturen blootgesteld is geweest, voordat u
de stroomadapter insteekt. Als u dit niet doet kunt
u de displays van het bedieningspaneel of andere
elektrische componenten beschadigen.
Gezien de afmeting en de zwaarte van de elliptische trainer, moet deze door twee personen
verplaatst worden. Ga aan de voorkant van de elliptische trainer staan, houd de staander vast en plaats
een voet tegen een van de wielen. Trek aan de staander en laat een tweede persoon de hendel optillen tot
de elliptische trainer op de wielen rolt. Verplaats de
elliptische trainer voorzichtig naar de gewenste plek en
laat hem dan op de vloer zakken.
Steek de stroomadapter in de contactdoos
op het onderstel van
de elliptische trainer.
Steek, indien nodig, de
juiste stekkeradapter
in de stroomadapter.
Steek dan de stekkeradapter in een
geschikt stopcontact
dat goed geïnstalleerd
is volgens alle lokale bepalingen en verordeningen.
Trek aan de
staander
HOE DE ELLIPTISCHE TRAINER WATERPAS TE
STELLEN
Draai als de
elliptische trainer
tijdens het gebruik
enigszins wiebelt
aan een stelpoot of
aan beide stelpoten onder de
achterkant van het
onderstel tot het
toestel niet meer
wiebelt.
Plaats
hier uw
voet
Stelpoten
Til hier op
12
HOE DE HELLING VAN HET HELLINGPLATFORM
TE VERANDEREN
HOE OP DE ELLIPTISCHE TRAINER TE OEFENEN
Houd, om op de elliptische trainer te stappen, de handgrepen of de armhendels vast en stap op het pedaal
die in de laagste stand staat. Stap vervolgens op het
andere pedaal. Duw op de pedalen tot u een vloeiende
beweging bereikt. Aandacht: de pedalen kunnen
in beide richtingen draaien. Aangeraden wordt de
pedalen in de richting van de pijl te draaien. U kunt
ter afwisseling, de pedalen ook in de tegenovergestelde richting draaien.
U kunt de helling van het hellingplatform veranderen
om de gang van de pedalen af te wisselen. Druk, om
het hellingplatform omhoog te brengen, op de vergrendelingsknop en trek de hendel van het hellingplatform
omhoog tot het gewenste hellingniveau. Laat dan de
vergrendelingsknop los en steek de vergrendelingspen in een van de bijstelgaten in het onderstel. Zorg
ervoor dat de vergrendelingspen stevig in een van
de bijstelgaten van het onderstel vastzit.
Armhendels
Greep
Hendels
Knop
Hellingplatform
Pedalen
Druk, om het hellingplatform te laten zakken, op
de vergrendelingsknop, trek aan de hendel van het
hellingplatform, en laat het hellingplatform tot het
gewenste hellingniveau zakken. Laat dan de vergrendelingsknop los en steek de vergrendelingspen in een
van de bijstelgaten in het onderstel. Zorg ervoor dat
de vergrendelingspen stevig in een van de bijstelgaten van het onderstel vastzit.
Wacht tot de pedalen helemaal gestopt zijn voordat u
van de elliptische trainer afstapt. Aandacht: met de
elliptische trainer kan men niet freewheelen; de
pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel
stopt. Stap eerst van het hoogste pedaal wanneer de
pedalen tot stilstand gekomen zijn. Stap vervolgens
van het laagste pedaal.
13
DIAGRAM VAN HET BEDIENINGSPANEEL
MAAK UW FITNESSDOELEN WERKELIJKHEID
MET IFIT.COM
Met uw nieuw iFit-compatibele fitnessapparatuur, kunt
u een diversiteit aan functies gebruiken op iFit.com om
uw fitnessdoelen werkelijkheid te maken:
Doe overal ter wereld oefeningen met aanpasbare Google Maps.
Download trainingsoefeningen die zijn
ontwikkeld om u te helpen uw persoonlijke
doelen te behalen.
Meet uw vooruitgang door tegen andere
gebruikers in de iFit-gemeenschap te
strijden.
Upload uw oefeningsresultaten naar de iFit
cloud en volg uw vooruitgang.
Stel calorie-, tijd- en afstandsdoelen in voor
uw oefeningen.
Kies en download sets afvaloefeningen.
Ga naar iFit.com voor meer informatie.
Carbon
ELPE98014V1
ELPE87914V1
PFEVEL98014
PFEVEL87914
14
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE
GEBRUIKEN
Het bedieningspaneel bevat bepaalde keuzen om uw
oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
U kunt de weerstand van de pedalen door een druk op
de knop bijstellen wanneer de handmatige instelling
gekozen wordt. Het bedieningspaneel zal tijdens uw
oefening doorlopend trainingsinformatie weergeven. U
kunt uw hartslag ook meten met gebruik van de handgreep van de hartslagmonitor of de optionele borstkas
hartslagmonitor (zie bladzijde 21 voor informatie
over de optionele borstkas hartslagmonitor).
De display zal aangaan wanneer u het bedieningspaneel inschakelt. Het bedieningspaneel is
dan klaar voor gebruik.
2. Kies de handmatige instelling.
Druk op de toets Manual Control (handmatig controle) om de handmatige instelling te kiezen.
Het bedieningspaneel biedt ook een keuze aan vooraf
ingestelde oefeningen. Iedere oefening verandert
automatisch de weerstand van de pedalen terwijl u een
doeltreffende oefening uitvoert. U kunt ook calorieën,
afstand of tijdsdoel instellen.
Als een draadloze iFit-module niet in het bedieningspaneel is geplaatst en aangesloten op
iFit, wordt de handmatige modus automatisch
geselecteerd.
Het bedieningspaneel heeft ook een iFit instelling
waardoor het bedieningspaneel door middel van een
optionele iFit module op uw draadloos netwerk aangesloten is. U kunt, met de iFit-modus, persoonlijke
oefeningen downloaden, uw eigen oefeningen samenstellen, resultaten van uw oefening bijhouden, tegen
andere iFit-hardlopers racen en vele andere keuzes
raadplegen. Voor aankoop van de iFit-module gaat
u naar www.iFit.com of belt u met het telefoonnummer op de voorkant van deze handleiding.
3.Verander de weerstand van de pedalen als u dat
wilt.
Tijdens het stappen kunt u de weerstand van de
pedalen veranderen door op de toetsen Resistance
(weerstand) verhogen en verlagen te drukken,
of te drukken op de genummerde toetsen Quick
Resistance (snelle weerstand).
Aandacht: als u een toets hebt ingedrukt, zal het
een tijdje duren voordat de pedalen het gewenste
weerstandsniveau hebben bereikt.
U kunt zelfs uw MP3-speler of CD-speler aansluiten op
het geluidssysteem van het bedieningspaneel en luisteren naar uw favoriete muziek of audioboeken terwijl u
oefeningen doet.
4. Volg uw vordering op de display.
Om de handmatige instelling te gebruiken, zie
deze bladzijde. Om een vooraf ingestelde oefening
te gebruiken, zie bladzijde 18. Om een oefening
met een ingesteld doel te gebruiken, zie bladzijde
19. Om een iFit-oefening te gebruiken, raadpleeg
bladzijde 20. Om de geluidsinstallatie te gebruiken,
raadpleeg bladzijde 21. Voor het wijzigen van de
bedieningspaneelinstellingen, kijkt u op bladzijde
22.
De display kan de volgende oefeninginformatie
bevatten:
Aandacht: als er een laagje plastic op het display ligt,
moet u dat verwijderen.
15
Cals. (calorieën): deze display instelling zal bij
benadering het aantal calorieën die u verbrand
heeft weergeven.
Als u oefeningen doet, zal de oefeningintensiteitsniveaubalk het geschatte intensiteitsniveau van
uw oefening aangeven.
Cals./Hr (calorieën per uur): deze display instelling geeft bij benadering het aantal calorieën dat u
per uur verbrandt aangeven.
Dist. (afstand): deze display instelling zal
de gestapte afstand in mijlen of in kilometers
aangeven.
Druk op de Home-toets om de oefening te verlaten
en naar het standaardmenu terug te keren (raadpleeg DE BEDIENINGSPANEELINSTELLINGEN
WIJZIGEN op bladzijde 22 om het standaardmenu in te stellen). Druk, indien nodig, nogmaals
op de toets Home.
Pulse (hartslag): deze display-instelling toont uw
hartslag wanneer u gebruik maakt van de handgreep met hartslagsensor of de optionele borstkas
hartslagmonitor (zie stap 5).
Resist. (weerstand): deze display-instelling zal
telkens wanneer de weerstandsniveau van de
pedalen verandert, de weerstandsinstelling een
paar seconden lang aangeven.
Het draadloze symbool aan
de bovenkant van de display
zal wanneer een draadloze
iFit module aangesloten is
de sterkte van uw draadloos
signaal weergeven. Vier bogen geven volle sterkte
aan.
RPM (TPM): deze display-instelling zal uw
stapsnelheid in toeren per minuut (tpm) aangeven.
Stride (stappen): deze display-instelling toont het
totale aantal stappen dat u getrapt hebt.
Om het volume van het bedieningspaneel te wijzigen, drukt
u op toetsen volume verhogen
verlagen.
Time (tijd): deze display-instelling zal wanneer de
handmatige instelling gekozen wordt de verlopen
tijd aangeven. Wanneer een oefening wordt geselecteerd, toont deze weergave de resterende tijd
van de oefening.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
U kunt uw hartslag meten met gebruik van de
handgreep van de hartslagmonitor of de optionele borstkas hartslagmonitor (zie bladzijde 21
voor informatie over de optionele borstkas
hartslagmonitor).
Het scherm heeft verschillende display tabbladen. Druk op de toets Disp. (weergeven) tot de
gewenste aangepaste oefening wordt weergegeven. U kunt ook drukken op de toetsen verhogen
en verlagen naast de toets Enter.
Aandacht: het bedieningspaneel zal uw hartslag niet nauwkeurig weergeven wanneer u
beide hartslagmonitoren tegelijkertijd gebruikt.
Speed (snelheid): dit tabblad zal een profiel van
de snelheidsinstellingen van de oefening weergeven. Een nieuw segment zal aan het einde van
elke minuut aangegeven worden.
Als er velletjes
plastic op de
metalen contactpunten van de
handgreep met
hartslagmonitor
bevinden, verwijder deze dan.
Contact­
Om uw hartslag te
punten
meten, houd uw
handen op de hartslagmonitor met de palmen van uw hand leunend
tegen de contactpunten. Beweeg uw handen niet
en houd de contacten niet te stevig vast.
My Trail (mijn route): dit tabblad zal een route van
400 m (1/4 mijl) aangeven. De knipperende rechthoek geeft uw vordering aan tijdens uw oefening.
Het My Trail-tabblad (mijn route) zal het aantal
rondjes aangeven dat u voltooit.
Calorie: dit tabblad zal bij benadering het aantal
calorieën dat u verbrand heeft weergeven. De
hoogte van elk segment stelt het aantal verbrande
calorieën tijdens dat segment voor.
16
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Als uw hartslag is gevonden zal het hartsymbooltje
in het scherm met elke hartslag knipperen, een of
twee streepjes zullen verschijnen en uw hartslag
wordt aangegeven. Houd u de contacten minstens 15 seconden lang vast voor de meest
nauwkeurige hartslagwaarde.
Indien de pedalen enkele seconden niet bewegen
is een serie geluidjes te horen, zal het bedieningspaneel pauzeren en zal de tijd op het display
knipperen.
Als de display uw hartslag niet weergeeft, zorg er
dan voor dat u uw handen zoals beschreven op de
juiste wijze geplaatst heeft. Zorg ervoor dat u uw
handen niet te veel beweegt of houd de contacten
niet te stevig vast. Maak voor optimale werking,
de contactpunten schoon met een zachte doek;
gebruik nooit alcohol, schuur- of chemische
middelen om de contacten schoon te maken.
Als de pedalen een paar minuten lang niet bewegen zal het bedieningspaneel uitgaan en zal de
display zich resetten.
Aandacht: het bedieningspaneel heeft een
demo-instelling, die ontworpen is voor als de
elliptische trainer in een winkel geëtaleerd wordt.
Wanneer de demo-instelling aangezet wordt
zal het bedieningspaneel een vooraf ingestelde
presentatie laten zien. Om de demo-instelling
aan of uit te zetten, zie DE INSTELLINGEN VAN
HET BEDIENINGSPANEEL VERANDEREN op
bladzijde 22.
17
EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING
GEBRUIKEN
Aan het einde van elke segment van de oefening,
zult u een aantal tonen horen en het volgende segment zal beginnen te knipperen. Als er een andere
weerstand- en/of doel-tpm zijn geprogrammeerd
voor het volgende segment, dan zal dit een paar
seconden lang in de display verschijnen om u te
waarschuwen. De weerstand van de pedalen zal
dan veranderen.
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
De display zal aangaan wanneer u het bedieningspaneel inschakelt. Het bedieningspaneel is
dan klaar voor gebruik.
Terwijl u oefent, wordt u aangegeven uw loopsnelheid zo dicht mogelijk bij uw doel-tpm voor het
huidige segment te houden. Als er een opwaarts
pijltje op de display verschijnt, moet u uw tempo
verhogen. Als er een neerwaarts pijltje verschijnt, moet u uw tempo verlagen. Behoud uw
huidige snelheid wanneer er geen pijl verschijnt.
2. Kies een vooraf ingestelde oefening.
Druk herhaaldelijk op de toets Calorie Workouts
(calorie-oefeningen) of Performance Workouts
(prestatie-oefeningen) tot de gewenste vooraf ingestelde oefening op het scherm verschijnt.
BELANGRIJK: de doel-tpm is uitsluitend
bedoeld om u te motiveren. Uw feitelijke tempo
kan langzamer zijn dat de doel-tpm. Zorg ervoor
dat u op een tempo stapt dat aangenaam voor u
is.
De display zal, wanneer u een oefening kiest,
de tijdsduur van de oefening en de naam van de
oefening aangeven. Een profiel van de snelheidsinstellingen van de oefening verschijnt in de matrix.
De display toont ook de maximale fietssnelheid
(tpm) en het maximale weerstandsniveau.
Wanneer het weerstandsniveau voor het huidige
segment te hoog of te laag ligt, kunt u de instelling handmatig veranderen door op de toetsen
Resistance (weerstand) drukken. BELANGRIJK:
de pedalen zullen, wanneer het huidig segment
van de oefening eindigt, automatisch aan de
geprogrammeerde weerstandsinstelling van het
volgend segment aangepast worden.
3. Begin met stappen om de oefening te starten.
Elke oefening is verdeeld in 1-minuut segmenten.
Een weerstand en na te streven snelheid (tpm) zijn
voor ieder segment geprogrammeerd. Aandacht:
Hetzelfde weerstandsniveau en/of na te streven
snelheid kunnen voor opeenvolgende segmenten
geprogrammeerd worden.
De oefening gaat zo verder tot het laatste onderdeel is uitgevoerd. Stop gewoon met stappen om
de oefening wanneer dan ook te stoppen. De tijd
zal op de display knipperen. Ga eenvoudigweg
verder met stappen om de oefening te hervatten.
Het weerstandsniveau en de doel-tpm voor het eerste segment verschijnen in de matrix.
4. Volg uw vordering op de display.
Tijdens de
oefening
wordt uw
profiel op
het tabblad
snelheid
Profiel
aangegeven zodat
u uw vordering kunt volgen. Het knipperend segment van het profiel stelt het huidige segment van
de oefening voor. De hoogte van het knipperende
segment geeft de doel-tpm van het huidige segment aan.
Zie stap 4 op bladzijde 15.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 5 op bladzijde 16.
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Zie stap 6 op bladzijde 17.
18
EEN OEFENING MET EEN VOORAF INGESTELD
DOEL GEBRUIKEN
Aandacht: het calorieëndoel is een schatting van het aantal calorieën dat u tijdens de
oefening zult verbranden. Het feitelijke aantal
calorieën dat u verbrandt zal van verschillende factoren, zoals uw gewicht, afhangen.
Daarnaast heeft een handmatige wijziging van
het weerstandsniveau tijdens de oefening effect
op het aantal calorieën dat u zult verbranden.
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
Als u het bedieningspaneel aanzet, zal de display
oplichten. Het bedieningspaneel is dan klaar voor
gebruik.
De oefening zal op deze wijze doorgaan tot het
calorieën-, afstands- of tijdsdoel is bereikt. Stop
met het stappen om de oefening te pauzeren. De
tijd zal op de display knipperen. Ga eenvoudigweg
verder met stappen om de oefening te hervatten.
2. Stel calorieën, afstand of tijdsdoel in.
Druk allereerst op de toets Set A Goal (vooraf ingesteld doel), voor het instellen van calorieën, afstand
of tijdsdoel.
4. Volg uw vordering op de display.
Druk dan op de toetsen Increase/decrease verhogen/verlagen naast de toets Enter tot de naam van
het gewenste doel in de display verschijnt. Druk
dan op de Enter toets.
Als u oefent telt de calorie, tijd of afstanddisplay
terug totdat het gewenste doel is bereikt.
Druk op de toetsen verhogen en verlagen naast de
Enter-toets om het gewenst doel in te stellen.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 4 op bladzijde 15.
Zie stap 5 op bladzijde 16.
3. Begin met stappen om de oefening te starten.
6.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Elke oefening is verdeeld in 1-minuut segmenten.
Zie stap 6 op bladzijde 17.
U kunt handmatig de weerstand van de pedalen
naar wens wijzigen tijdens de oefening door te
drukken op de toetsen Resistance (weerstand).
Let op: indien u handmatig het weerstandsniveau
wijzigt tijdens een caloriedoeloefening, dan kan de
duur van de oefening automatisch worden afgesteld om ervoor te zorgen dat u uw caloriedoel
haalt.
19
EEN IFIT-OEFENING GEBRUIKEN
Druk op de toets Map (kaart), Train (training) of
Lose Wt. (gewicht verliezen) om de volgende oefening van dat type op uw lijst te downloaden.
U heeft een iFit-module nodig om een iFit-oefening te
kunnen doen. Voor aankoop van de iFit-module gaat
u naar www.iFit.com of belt u met het telefoonnummer op de voorkant van deze handleiding.
Druk op de Compete (competitie) toets om aan een
race deel te nemen die u al eerder gekozen heeft.
Aandacht: Voor gebruik van een iFit-module dient u
toegang te hebben tot een computer met een internetverbinding en een USB-poort. Bovendien heeft u
een iFit.com lidmaatschap nodig. Om een draadloze
iFit-module te kunnen gebruiken heeft U ook uw eigen
draadloos netwerk, inclusief een 802.11b/g/n router
met geactiveerde SSID verzending nodig (verborgen
netwerken worden niet ondersteund).
Druk op de toets Track (route) om een recentelijke
iFit-oefening van uw planning opnieuw te doen.
Druk vervolgens op de toetsen increase/decrease
(verhogen/verlagen) om de gewenste oefening te
selecteren. Druk op de toets Enter om de oefening
te laten beginnen.
Voor het selecteren van een oefening met een
vooraf ingesteld doel, drukt u op de toets Set A
Goal (Vooraf ingesteld Doel) (zie bladzijde 19).
1.Begin met trappen of druk op een toets op het
bedieningspaneel om het bedieningspaneel te
activeren.
Voor meer informatie over de iFit oefeningen,
kijkt u op www.iFit.com.
Als u het bedieningspaneel aanzet, zal de display
oplichten. Het bedieningspaneel is dan klaar voor
gebruik.
De display zal, wanneer u een iFit-oefening kiest,
de tijdsduur van de oefening en het geschatte aantal calorieën dat u zult verbranden, aangeven. De
display kan ook de naam van de oefening aangeven. De display zal, als u een competitie-oefening
kiest, aftellen totdat de race begint.
2.Plaats de iFit-module in het bedieningspaneel.
Om gebruik te kunnen maken van een iFit-oefening
moet de iFit-module in het bedieningspaneel zijn
geplaatst.
Aandacht: de iFit -toetsen kunnen ook demo-oefeningen uitvoeren. Om de demo-oefeningen
te gebruiken, haalt u de iFit-module van het
bedieningspaneel af en drukt u op een van de
iFit-toetsen.
BELANGRIJK: Om te voldoen aan de blootstellingsvereisten, dienen de antenne en de zender
in de iFit-module minstens 20 cm afstand te
hebben van alle personen en mogen ze niet
vlakbij of aangesloten zijn op een andere
antenne of zender.
5. Begin met de oefening.
Zie stap 3 op bladzijde 18.
3. Kies een gebruiker.
Tijdens sommige oefeningen zal een audio
coach u begeleiden tijdens de oefening. U kunt
een audio-instelling voor de audio-coach kiezen
(zie DE BEDIENINGSPANEELINSTELLINGEN
VERANDEREN op bladzijde 22).
U kunt, als er meer dan één gebruiker is geregistreerd bij uw iFit-lidmaatschap, overschakelen op
andere gebruikers in het iFit-hoofdscherm. Druk op
de toetsen verhogen en verlagen naast de toets
Enter om een gebruiker te kiezen.
Stop gewoon met stappen om de oefening wanneer dan ook te stoppen. De tijd zal op de display
knipperen. Om verder te gaan met de oefening,
dient u eenvoudigweg verder te gaan met trappen.
4. Kies een iFit-oefening.
Selecteer een iFit-oefening door op een van de
iFit-toetsen te drukken. U moet, voordat oefeningen worden gedownload, ze aan uw lijst op
www.iFit.com toevoegen.
20
DE GELUIDSINSTALLATIE GEBRUIKEN
6. Volg uw vordering op de display.
Om muziek of ingesproken boeken met de geluidsinstallatie van het bedieningspaneel te beluisteren, sluit
u een 3,5 mm mannetje tot mannetje audiokabel (niet
inbegrepen) in de aansluiting op het bedieningspaneel
en uw MP3-speler of CD-speler of andere persoonlijke
audiospeler; zorg ervoor dat de audiokabel goed
aangesloten is. Ga naar uw plaatselijke elektronicawinkel om een audiokabel aan te schaffen.
Zie stap 4 op bladzijde 15.
Het tabblad My Trail (mijn route) zal een kaart van
het pad weergeven, of het toont een route met het
aantal rondes dat u voltooit.
Het tabblad Compete (competitie), zal tijdens een
competitie-oefening, uw vordering tijdens de race
aangeven. De bovenste lijn in de matrix zal laten
zien hoeveel u van de race voltooid heeft tijdens
de race. De andere lijnen geven de andere racers
aan. Het eind van het scherm geeft het eind van de
race aan.
Druk vervolgens op de toets
afspelen op uw persoonlijke
audiospeler. Pas het volume
aan met de toetsen volume
verhogen en verlagen op het
bedieningspaneel of de volumeregelknop op uw persoonlijke audiospeler.
7. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 5 op bladzijde 16.
DE OPTIONELE BORSTKAS HARTSLAGMONITOR
8.Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Of het nu uw
doel is om vet te
verbranden om
om uw bloedvatenstelsel te
versterken, het
belangrijkste
bij het bereiken
van de beste
resultaten is om
de juist hartslag
tijdens de oefeningen te behouden. De optionele hartslagmonitor stelt u in staat om voortdurend uw hartslag
te meten tijdens uw oefening, en dat zal u helpen u
persoonlijke fitnessdoelen te behalen. Raadpleeg de
kaft van deze handleiding om een optionele borstkas hartslagmonitor a
Zie stap 6 op bladzijde 17.
Ga naar www.iFit.com voor meer informatie over de
iFit-modus.
21
DE INSTELLINGEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL
VERANDEREN
Demo: het bedieningspaneel heeft een demo-instelling, die ontwikkeld is voor als de elliptische
trainer in een winkel uitgestald wordt. Druk herhaaldelijk op de toets Enter om de demo-stand ON
(aan) of OFF (uit) te zetten.
1. Selecteer de stand instellingen.
Om de instellingsmodus te selecteren, houdt u
de toets Disp. (weergeven) een paar seconden
ingedrukt tot de instellingsinformatie op het scherm
verschijnt.
Contrast Level (contrastniveau): het huidig
geselecteerde contrastniveau verschijnt op de display. Druk op de toetsen Resistance (weerstand)
verhogen en verlagen om het contrastniveau aan
te passen.
De display toont het aantal uren dat de elliptische
trainer is gebruikt en de totale afstand (in mijlen of
kilometers) dat is gefietst op de elliptische trainer.
De display zal wanneer een iFit-module op het
bedieningspaneel aangesloten is, de woorden WIFI
MODULE of USB MODULE aangeven.
Trainer Voice (stem van de trainer): de momenteel geselecteerde audio-instelling voor de stem
van uw audio-trainer verschijnt in de display. Druk
herhaaldelijk op de toets Enter om de audio coach
ON of OFF te zetten.
De display zal wanneer er geen module aangesloten is de woorden NO IFIT MODULE (geen
iFit module) aangeven. Als er geen module is
aangesloten zijn bepaalde instellingsopties niet
beschikbaar.
Default Menu (standaard menu): het standaard
menu verschijnt wanneer u drukt op de toets
Home. Druk herhaaldelijk op de toets Enter om het
handmatige menu of het iFit-menu als standaardmenu te kiezen.
2. Navigeren door de instellingenmodus.
Check Status: de woorden CHECK WIFI STATUS
(controleer WIFI-status) of CHECK USB STATUS
verschijnen op de display. Druk dan op de toets
Enter. Na een paar seconden verschijnt de status
van de iFit-module op het display. Druk op de toets
Disp. (weergeven) om het display te verlaten.
Als de instellingenmodus is geselecteerd, zal
het matrix van het scherm verschillende optionele schermen weergeven. Druk herhaaldelijk op
de toetsen increase en decrease (verhogen en
verlagen) naast de toets Enter om het gewenste
optionele scherm te selecteren.
Send/Receive (versturen/ontvangen): de woorden SEND/RECEIVE DATA (gegevens versturen/
ontvangen) zullen op de display verschijnen. Druk
dan op de toets Enter. Het bedieningspaneel
controleert dan op iFit-oefeningen en firmware
downloads.
Het onderste gedeelte van de display zal de
instructies voor het geselecteerde scherm weergeven. Zorg ervoor dat u de weergegeven
instructies in het onderste gedeelte van het
scherm opvolgt.
4. Verlaat de stand instellingen.
3. Wijzig desgewenst instellingen.
Druk op de toets Disp. (weergeven) om de instellingenmodus te verlaten.
Units (eenheden): de momenteel geselecteerde
meeteenheid verschijnt in de display. Druk herhaaldelijk op de toets Enter om de meeteenheid
te wijzigen. Om de afstand in mijlen te bekijken,
selecteert u ENGLISH. Om de afstand in kilometers te bekijken, selecteert u METRIC.
22
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ONDERHOUD
Bekijk de tekening hieronder. Verwijder de M8 x
14mm Hechtschroef (89), de Kap van de Arm van de
Roller (58), en de M8 Tussenring (niet afgebeeld) van
de Arm van de Linker Roller (40).
Inspecteer regelmatig alle onderdelen van de elliptische trainer en draai ze dan goed aan. Vervang welk
versleten onderdeel dan ook meteen.
Gebruik een vochtige doek en een klein beetje zachte
zeep om de elliptische trainer schoon te maken.
BELANGRIJK: houd vloeistoffen weg uit de buurt
van het bedieningspaneel om schade eraan te voorkomen. Houd het bedieningspaneel weg uit direct
zonlicht.
28
29
HOE DE PISTES IN TE SMEREN
Smeer, voor een optimale werking, elke drie maanden
een klein beetje van het PFTE smeervet op de pistes
van het hellingplatform. Zie montage stap 13 op
bladzijde 11 voor instructies.
PROBLEMEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL
OPLOSSEN
Als er lijnen verschijnen in de display van het bedieningspaneel, raadpleegt u DE INSTELLINGEN VAN
HET BEDIENINGSPANEEL VERANDEREN op bladzijde 22 en past u het contrastniveau van de display
aan.
Zie stap 5 op bladzijde 16 als het bedieningspaneel
uw hartslag niet aangeeft wanneer u de hartslagmonitor met handgreep vasthoudt, of als de aangegeven
hartslag te hoog of te laag lijkt te zijn.
89
58
40
38
Zie montage stap 10 op bladzijde 10. Verwijder de
Kap A en de Kap B van de Armhendel (31, 32) van de
Linker Armhendel (27).
Zie montage stap 9 op bladzijde 10. Verwijder de
Linker Armhendel (27) van de Linker Beenstang (28).
Zie de tekening hierboven. Verwijder de Arm van de
Linker Roller (40), de Arm van het Linker Pedaal (38),
en de Linker Beenstang (28) van de elliptische trainer.
Gebruik dan een platte schroevendraaier om de linker
Schijf (29) voorzichtig te verwijderen.
Bel met het nummer op de kaft van deze handleiding om een vervang stroomadapter aan te
schaffen. BELANGRIJK: gebruik alleen een door de
fabrikant geleverde stroomadapter om schade aan
het bedieningspaneel te voorkomen.
HOE DE BLADVEERSCHAKELAAR BIJ TE
STELLEN
De bladveerschakelaar moet bijgesteld worden wanneer het bedieningspaneel geen juiste feedback
aangeeft. Trek eerst de stroomadapter uit.
23
Zoek vervolgens naar de Bladveerschakelaar (60).
Draai de Katrol (52) totdat een Magneet (86) op
dezelfde lijn komt met de Bladveerschakelaar.
Zie montage stap 10 op bladzijde 10. Verwijder de
Kap A en de Kap B van de Armhendel (31, 32) van de
Rechter Armhendel (25).
Zie montage stap 9 op bladzijde 10. Verwijder de
Rechter Armhendel (25) van de Rechter Beenstang
(26).
Zie de GEDETAILLEERDE TEKENING C op bladzijde 27 en zie de GEDETAILLEERDE TEKENING
B op bladzijde 26. Verwijder eerst de Arm van de
Rechter Roller (39), de Arm van het Rechter Pedaal
(37), en de Rechter Beenstang (26) van de elliptische
trainer.
86
97
52
Gebruik dan een platte schroevendraaier om de rechter
Schijf (29) voorzichtig te verwijderen. Verwijder dan
alle Schroeven (97, 98) van de Linker en de Rechter
Schermen (35, 36); zorg ervoor dat u de plaats van
elke schroefmaat noteert. Verwijder dan voorzichtig
het Rechter Scherm.
60
Draai de twee aangegeven M4 x 16mm Schroeven
(97) los maar verwijder die niet. Schuif de
Bladveerschakelaar (60) wat dichter naar of wat verder
van de Magneet (86) en draai dan de Schroeven
weer vast. Steek dan de stroomadapter in en beweeg
de Katrol (52) wat naar voren en naar achteren, net
genoeg dat de Magneet verschillende keren voorbij de
Bladveerschakelaar gaat. Herhaal deze procedure tot
de display van het bedieningspaneel juiste feedback
weergeeft.
Trek de stroomadapter uit wanneer de bladveerschakelaar juist bijgesteld is. Volg de stappen hierboven
in omgekeerde volgorde en maak de linker schijf, de
arm van het linker pedaal, de linker beenstang, en
de arm van de linker roller weer vast. Steek dan de
stroomadapter in.
HOE DE AANDRIJFRIEM BIJ TE STELLEN
De aandrijfriem moeten bijgesteld worden wanneer de
pedalen tijdens het stappen slippen, ook wanneer de
weerstand op de hoogste stand ingesteld is.
Trek eerst de stroomadapter uit. Zie
GEDETAILLEERDE TEKENING C op bladzijde 27.
Verwijder de M8 x 14mm Hechtschroef (89), de Kap
van de Arm van de Roller (58), en de M8 Tussenring
(103) van de Arm van de Rechter Roller (39).
113
75
78
Zoek vervolgens naar de Zwenkschroef (78) en draai
deze los. Draai vervolgens de Bijstelschroef (75) vast
tot de Aandrijfriem (113) strak staat. Maak dan de
Zwenkschroef weer vast.
Volg, wanneer de aandrijfriem strak staat, de stappen
hierboven in omgekeerde volgorde en maak het rechter scherm, de rechter schijf, de arm van het rechter
pedaal, de rechter beenstang, en de arm van de rechter roller weer vast. Steek dan de stroomadapter in.
24
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
voordat u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te
consulteren. Dit is vooral belangrijk voor
personen boven de 35 jaar of personen met
bestaande gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel
bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart
en vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobic-oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote
hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of
uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en
voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren
van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel
voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen
hartslagen voor het verbranden van vet en voor een
aerobic oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd
uw adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt u
uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen
boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
25
AANBEVOLEN STREKOEFENINGEN
De juiste manier voor verschillende basisstrekoefeningen wordt rechts getoond. Beweeg langzaam bij het strekken–spring nooit op.
1. Teen Aanraken Strekoefening
1
Sta met lichtgebogen knieën en buig langzaam vanuit uw heupen
naar voren. Houd uw rug en schouders ontspannen als u zover
mogelijk naar beneden reikt, richting uw tenen. Houd deze positie
gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie
keer. Strekken: achillespees, achterkant van de knieën en rug.
2. Strekken van de Achillespees
2
Ga zitten met één uitgestrekt been. Breng de zool van de andere
voet naar u toe en laat deze rusten tegen de binnenkant van de dij
van uw uitgestrekte been. Probeer zover mogelijk naar uw teen te
reiken. Houd deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan
dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been. Strekken: achillespezen, onderrug en liezen.
3. Strekken van Kuiten/Achillespees
Reik naar voren met het ene been voor de ander en plaats uw handen tegen een muur. Houd uw achterbeen gestrekt en uw achtervoet
plat op de vloer. Buig uw voorbeen, leun naar voren en beweeg uw
heupen in de richting van de muur. Houd deze positie gedurende 15
seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk
been. Voor het nog verder strekken van de achillespezen, kunt u ook
uw achterbeen buigen. Strekken: kuiten, achillespezen en enkels.
3
4
4. Strekken van de Dijbeenspier
Leun met een hand tegen de muur voor balans en reik met de
andere hand naar achteren en grijp uw voet. Breng uw hiel zo dicht
mogelijk bij uw billen. Houd deze positie gedurende 15 seconden
aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been.
Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
5. Strekken Binnenkant Dijbeen
Zit met de zolen van uw voeten tegen elkaar aan en uw knieën naar
buiten gericht. Trek uw voeten zover mogelijk naar uw liezen. Houd
deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer.
Herhaal dit drie keer. Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
26
5
LIJST MET ONDERDELEN­­
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Aant.
Modelnr. PFEVEL98014.1 R0514A
Beschrijving
Nr.
1
Onderstel
1
Achterste Stabilisator
1
Voorste Stabilisator
1
Staander
1
Accessoirehouder
1
Kap van het Houder
1
Invoegstuk van het Houder
1
Bedieningspaneel
2Voorkant van de Greep voor de
Hartslag
1
Hellingplatform
1
Rechter Piste
1
Kap van de Achterste Stabilisator
1
Kap van het Hellingplatform
1Invoegstuk van de Linker Hendel
van het Hellingplatform
1Invoegstuk van de Rechter Hendel
van het Hellingplatform
1
Knop
1
Hendel
1
Veer
1
Pen
1
As van het Hellingplatform
6
Kap van de Stabilisator
2
Wiel
1
Kap van de Staander
2
Greep
1
Rechter Armhendel
1
Rechter Beenstang
1
Linker Armhendel
1
Linker Beenstang
2
Schijf
1
Kap van het Scherm
2
Kap A van de Armhendel
2
Kap B van de Armhendel
1
Linker Piste
1Kleine Tussenstuk van de Arm van
de Krukas
1
Rechter Scherm
1
Linker Scherm
1
Arm van het Rechter Pedaal
1
Arm van het Linker Pedaal
1
Arm van de Rechter Roller
1
Arm van de Linker Roller
1Kap A van de Arm van het Rechter
Pedaal
1Kap B van de Arm van het Rechter
Pedaal
1Kap A van de Arm van het Linker
Pedaal
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
27
Aant.
Beschrijving
1Kap B van de Arm van het Linker
Pedaal
1
Rechter Pedaal
1
Linker Pedaal
4
Kap van de Arm van het Pedaal
2
Roller
2
Kap van de Stang
2
Arm van de Krukas
1Grote Tussenstuk van de Arm van
de Krukas
1
Katrol
1
Krukas
1
Tussenstuk van de Krukas
4
Grote Lager
2
Stelpoot
4
Huls van de Arm van de Roller
2
Kap van de Arm van de Roller
5
Stelpoot
1
Bladveerschakelaar/Draad
1
Weerstandsmotor
1
Klem
1
Hendel van het Hellingplatform
4
Huls van de Arm van het Pedaal
4
Huls van de Armhendel
1
Rad
1
Weerstandsmechanisme
1
As van het Mechanisme
2
Sleutel
2
Tussenring met Rand
2
Schroef van de Krukas
1
M4 Borgmoer
2
Schroef van de Sleutel
2
Bout van de Arm van de Krukas
1
Bijstelschroef
1
Schroef van het Rad
1
M6 Tussenring
1
Zwenkschroef
4
M8 x 12mm Schroef
2
Kleine Lager
4
Huls van het Hellingplatform
1
As met Ronde Kop
4
E-clip
1
M4 x 20mm Bout
12
Bevestiging voor Wrijving/Schroef
2
Magneet
2
Tussenstuk van het Mechanisme
4
M8 x 16mm Schroef
2
M8 x 14mm Hechtschroef
2
M6 x 35mm Schroef
2
M6 x 14mm Schroef
Nr.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Aant.
Beschrijving
Nr.
110
111
112
113
114
115
116
117
118
6
M6 x 12mm Schroef
1
Verlengdraad
2
M4 x 38mm Schroef
8
M4 x 25mm Schroef
1
As van de Hendel
53
M4 x 16mm Schroef
6
M4 x 12mm Schroef
1
Aardschroef
4
M4 x 10mm Schroef
2Borgmoer van de Arm van de
Krukas
2
M10 Borgmoer
8
M8 Tussenring
4
M10 x 115mm Schroef
2
M10 x 58mm Bout
4
M10 x 60mm Schroef
4
M10 x 20mm Schroef
4
M8 x 38mm Bout
2
M8 x 18mm Schroef
119
120
121
122
*
*
*
*
Aant.
Beschrijving
6
M8 Borgmoer
4
M10 Tussenring
1
Stroomdraad/Contactdoos
1
Aandrijfriem
1
Stroomadapter
1
Onderste Draad
1
Bovenste Draad
1
Draad voor de Hartslag
2Achterkant van de Greep voor de
Hartslag
2
Kap van de Greep voor de Hartslag
2
Plastic Bus
2
M6 x 62mm Schroef
1
Ontvanger
–
Gereedschap voor het Monteren
–
Pakje met Algemeen Wit Smeervet
–
Pakje PFTE Smeervet
–
Gebruikershandleiding
Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
28
88
29
20
103
81
80
33
13
10
11
95
100
97
80
90
97
88
47
100
83
15
94
84
83
103
97
14
46
48
63
100
27
91
97
38
40
18
82
83
96 83
72
17
91
97
16
24
19
32
43
28
31
44
8
7
9
5
97
119
118
9
119
118
97
97
4
122
6
65
93
23
97
106
GEDETAILLEERDE TEKENING A
Modelnr. PFEVEL98014.1 R0514A
30
104
2
12
95
29
97
97
95
81
56
21
115
36
81
85
97
98
97
74
114
1
69
59
97
50
73
71
87
112
34
70 101
97
110
97
59
68
97
113
21
97
55
99
110
62
87
76 77 78
75
98
60
66 61
55
67
86
54
53
3
86
97
59
116
74
102
104
79
79
51
52
21
22
117
73
71
101
50
69 70
105
GEDETAILLEERDE TEKENING B
Modelnr. PFEVEL98014.1 R0514A
97
97
97
98
97
88
103
85
85
31
47
111
29
107
97
48
97
35
55
120
92
47
39
57
30
92
121
45
57
103
37
58 89 32
25
108
49
97
24
42
97
26
109
103
64
110
65
97
31
64
41
111
107
GEDETAILLEERDE TEKENING C
Modelnr. PFEVEL98014.1 R0514A
12
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• h
et nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid.
Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 358203 R0514A
Gedrukt in China © 2014 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement