ProForm PFEVEX4983 760 BIKE Handleiding

ProForm PFEVEX4983 760 BIKE Handleiding
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit
apparaat hebt gekocht.
•
het MODELNUMMER van het produkt (PFEVEX49832)
•
de NAAM van het produkt (PROFORM® 760 HR fiets)
•
het SERIENUMMER van het produkt (zie de kaft van de handleiding)
•
het NUMMER VAN HET ONDERDEEL en de BESCHRIJVING van het onderdeel op pagina 22
Modelnummer PFEVEX49832
Serienummer
GEBRUIKSAANWIJZING
Sticker met
serienummer
VRAGEN?
Als fabrikant zijn wij gesteld op
uw volledige tevredenheid.
Mocht u nog vragen hebben,
mochten sommige onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn
neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt
gekocht.
WAARSCHUWING
Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze
handleiding voor verdere raadpleging.
Onderdeel Nr 210727 R0504A
In China gedrukt © 2004 ICON IP, Inc.
Bezoek onze website
www.iconeurope.com
GEDETAILLEERDE TEKENING—Modelnr. PFEVEX49832
R0504A
73
57
49
4
INHOUD
59
75 49 6
59
73
5
59
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
HOE DE FIETS TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
RICHTLIJNEN VOOR DE CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina
57
57
3
42
52
9
2
57
57
67
27
57
31
68
43
57
57
10
71
11
18
41
7
23
57
8
21
50
78
53
62
64
12
69
13
30
20
69
63
17 15
66
63
66
17 49
81
82
19
81
48
56 81
19
56
81
54 74
35
51
72
34
51 44
57
39
37
36
58
72 60
60
57
45
60
51
80
32
51 61
44 79
40
65
25
29
63
33
83
77
63
60
57
70
70
38
84
78
64
12
46
50
28
1
33
24
22
57
16
62
57
47
14
76
67
62 55
57
62
57 26 67
57
68
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
23
68
LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PFEVEX49832
Nr.
Aantal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
Beschrijving
Nr.
Aantal
Onderstel
Staander
Linker Armhendel
Bedieningspaneel
Rechter Armhendel
Houder van de Armhendel
Houder van het Zadel
Stang van het Zadel
Zadel
Knop van het Zadel
Drager van het Zadel
Klein Tussenstuk van het Onderstel
Kap van de Voorste Stabilisator
Linker Stabilisator Kapje
Voorste Stabilisator
Achterste Stabilisator
Wiel
Rechter Pedaal Beugel
Stelpootjes
Bijstelknop
Rechter Pedaal
Linker Pedaal
Rechter Crankarm
Linker Crankarm
Linker Pedaal Beugel
Linker Zijschild
Rechter Zijschild
Grote Ring
Katrol
Magneet
Waterfles Houder
Tussenring van het Vliegwiel
Lager van de Slinger
Vliegwiel
C-Magneet
Weerstandskabel
Veer
Weerstandsmotor
Rad Samenstelling
M6 Moer
M4 x 12mm Schroef
Bovenste Draadharnas
Onderste Draadharnas
Houder van het Tussenstuk
Klip
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
1
1
1
3
2
4
2
1
2
1
2
21
1
4
8
1
5
6
4
1
2
3
6
2
4
1
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#
#
#
#
#
2
2
1
1
1
1
2
1
2
6
1
1
1
1
1
1
3
1
R0504A
Beschrijving
Sensordraad/Draad
Drijfriem
Kap van het Vliegwiel
M8 Nylon Borgmoer
Schroef met Rand
M6 x 13mm Schroef met Ronde Kop
M8 x 39mm Bout met Ronde Kop
Kap van de Rechter Riem
M8 x 52mm Schroef met Ronde Kop
Kap van de Linker Riem
M4 x 50mm Schroef
M4 x 16mm Schroef
Kleine Katrol
M8 x 22mm Schroef met Ronde Kop
M4 x 7mm Schroef
M6 x 8mm Schroef met Ronde Kop
M4 x 10mm Schroef
M6 Nylon Borgmoer
M6 x 18mm Bout
M8 x 35mm Schroef
M6 Tussenringen
M4 x 38mm Schroef
M8 x 70mm Schroef met Ronde Kop
Groot Tussenstuk van het Onderstel
M4 x 12mm Schroef met Rand
M6 x 8mm Gegalvaniseerde
Schroef met Ronde Kop
Kleine Veerring
Kraag van de Armhendel
Houder van “C” Magneet
M8 x 14mm Schroef met Ronde Kop
Rechter Stabilisator Kapje
Stalen Tussenring
Kap van de Pedaalarm
Houder van het Rad
Tussenring van de Kleine Katrol
M8 Tussenringen
7.5mm Tussenstuk
Crankas
M6 x 35mm Bout
Audio Snoer
iFIT Splitter
iFIT Adapter
Zeshoekige Sleutel
Gebruiksaanwijzing
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen door
voordat u de fiets gaat gebruiken om persoonlijk letsel te voorkomen.
1. Lees alle instructies in deze handleiding goed
door voordat u de fiets gebruikt.
8. Houdt tijdens het gebruik van de fiets uw rug
recht; krom uw rug niet.
2. De eigenaar moet zich te ervan vergewissen
dat allen die gebruik maken van de fiets voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen. Gebruik de fiets alleen zoals
voorgeschreven in deze handleiding.
9. Stop meteen en begin geleidelijk af te koelen
wanneer u pijn voelt of duizelig wordt.
10. De polssensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De
polssensor is alleen als hulpmiddel bedoeld
voor algemene hartslag meting.
3. Gebruik de fiets uitsluitend binnenshuis. Plaats
de fiets op een vlakke ondergrond met een
matje onder de fiets om uw vloer (bedekking) te
beschermen en uit de buurt van vocht en stof.
11. Deze fiets is alleen voor huiselijk gebruik
bedoeld. Gebruik de fiets niet commercieel of
voor verhuur.
4. Inspecteer regelmatig alle onderdelen van de
fiets en draai ze dan goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.
12.De weergegeven sticker (pagina 4) bevindt
zich op uw elliptische trainer. De vertaling van
de engelse sticker is ala volgt:
5. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en
huisdieren bij de fiets vandaan.
WAARSCHUWING:
• Verkeerd gebruik van dit apparaat kan tot
ernstig persoonlijk letsel leiden.
• Lees deze gebruikershandleiding door en volg
alle waarschuwingen en gebruiksinstructies
op voor U dit apparaat gaat gebruiken.
• Laat kinderen niet rond of op dit apparaat
spelen.
• Vervang een sticker wanneer deze beschadigd, onleesbaar of verdwenen is.
6. Draag geschikte kleding wanneer u de fiets
gebruikt; draag nooit losse kleding die in de
fiets bekneld kunnen raken. Draag altijd sportschoenen.
7. De fiets kan alleen door mensen die minder
dan 115 kg wegen worden gebruikt.
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik door. ICON is niet aansprakelijk voor persoonlijk
letsel of schade door het gebruik van dit produkt.
Opgelet: # betekent onderdeel niet getoond. Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd zijn.
Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen.
22
3
RICHTLIJNEN VOOR DE CONDITIE
VOORDAT U BEGINT
nog vragen hebben, neem dan contact op met de
winkel waar u dit produkt hebt gekocht. Om u beter
van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het
model- en serienummer bij de hand hebt voordat u
belt. Het modelnummer van de fiets is PFEVEX49832.
Het serienummer bevindt zich op een sticker op de
fiets (zie kaft van deze handleiding).
Fijn dat U voor de nieuwe PROFORM® 760 HR fiets
heeft gekozen. Fietsen is een van de meest doeltreffende oefeningen om uw cardiovasculaire conditie
te verbeteren, uw weerstand te verhogen, en uw
lichaam een goede houding te geven. De PROFORM®
760 HR biedt een reeks indrukwekkende elementen
die in belangrijke mate bijdragen aan het uitvoeren
van een gezonde oefening binnen de sfeer en privacy
van uw eigen huis.
Voordat uw verder gaat met lezen, bekijk a.u.b. de
volgende tekening aandachtig om bekend te raken
met de verschillende onderdelen.
Lees voor uw eigen welzijn deze handleiding zorgvuldig door voordat u de fiets gebruikt. Mocht u
Armhendels
Ventilator
De volgende richtlijnen zullen u helpen bij het plannen
van uw oefenprogramma. Vergeet niet dat een goede
voeding en voldoende rust essentieel zijn voor optimale resultaten.
Tijdens de eerste minuten van uw oefening gebruikt
uw lichaam makkelijk bereikbare koolhydraten. Pas
na de eerste paar minuten begint uw lichaam vet als
energie te verbruiken. Stel de intensiteit van uw oefening bij totdat uw hartslag rond een van de twee laagste getallen van uw trainingszone ligt als u vet wilt
verbranden. Stel voor maximale vet verbranding, de
intensiteit van uw oefening bij totdat uw hartslag rond
het middelste getal van uw trainingszone ligt.
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw huisarts voor u met dit of enig
ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of
mensen met gezondheidsproblemen. Lees
alle instructies door voor gebruik.
Aerobicoefening
Als uw doel is uw cardiovasculair systeem te verbeteren dan moet uw oefening “aerobic” zijn. Een aerobic
oefening vereist gedurende langere periodes een
grote hoeveelheid zuurstof. Dit vraagt van het hart
een verhoogde pompbeweging naar de spieren en
van de longen een grotere zuurstofvoorziening van
het bloed. Pas voor een aerobic oefening uw programma zodanig aan dat uw hartslag zo dicht mogelijk het hoogste getal van uw trainingszone benadert.
De polssensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De
polssensor is alleen als hulpmiddel bedoeld
voor algemene hartslagmeting.
Polssensor
INTENSITEIT VAN UW OEFENING
Bedieningspaneel
RICHTLIJNEN VOOR UW OEFENING
Als uw doel is om vet te verbranden of uw cardiovasculair systeem te verbeteren dan is de juiste intensiteithet middel. U kunt het juiste intensiteitniveau bepalen door uw hartslag als leidraad te gebruiken. Het
diagram hieronder geeft de aanbevolen hartslag aan
voor vetverbranding, voor maximale vetverbranding
en voor een cardiovasculaire (aerobic) oefening.
Houder voor de Waterfles*
Iedere oefening moet uit de volgende drie onderdelen
bestaan:
Opwarming—Begin iedere oefening met een
opwarmfase van 5 à 10 minuten door spieren te strekken en wat lichte oefeningen te doen. Een juiste
opwarmoefening verhoogt uw lichaamstemperatuur,
uw hartslag en bevordert uw bloedsomloop als voorbereiding op uw oefening.
Zadel
Knop van het Zadel
Oefening in uw trainingszone—Verhoog de intensiteit van uw oefening na het opwarmen zodat uw hartslag binnen uw trainingszone valt. Houdt dit 20 à 30
minuten vol. (Beperk tijdens de eerste paar weken
van uw oefenprogramma uw oefening tot 20 minuten.)
Bijstelknop
Bijstelknop
Wiel
ACHTERKANT REAR
Pedaal/Beugel
RECHTERKANT
Om de juiste hartslag te berekenen moet u eerst
onderaan de diagram uw leeftijd opzoeken (leeftijden
zijn per 10 jaar afgerond). Zoek vervolgens de drie
getallen boven uw leeftijd. Deze drie getallen geven
uw trainingszone aan. Het laagste getal is de aanbevolen hartslag voor vetverbranding. Het middelste
getal is de aanbevolen hartslag voor maximale vetverbranding. Het hoogste getal is voor aerobic oefeningen aanbevolen.
Afkoeling—Beëindig uw oefening weer met 5 à 10
minuten strekoefeningen. Dit zal de soepelheid van
uw spieren bevorderen en problemen helpen voorkomen na de oefening.
OEFENFREQUENTIE
Om uw conditie te consolideren of te verbeteren moet
U 3 keer per week oefenen met minstens één dag
rust tussen de oefendagen. Na een paar maanden
kunt U als U dat wilt 5 keer per week oefenen. Om
succes te hebben is het belangrijk om plezierig en
regelmatig te oefenen.
Vetverbranden
*Fles niet inbegrepen
4
Om effectief vet te verbranden moet U gedurende langere tijd op een relatieve lage intensiteit oefenen.
21
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
MONTAGE
Bekijk de onderdelen van de fiets regelmatig en draai
ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.
• Houd de contactpunten ongeveer 15 seconden vast
voor het meest zuivere resultaat.
Gebruik een zachte doek en een niet agressief schoonmaakmiddel om de fiets schoon te maken. Belangrijk:
Houdt vloeistoffen weg bij het bedieningspaneel.
Houdt het bedieningspaneel uit direct zonlicht.
• Maak, voor optimaal gebruik van de handgreep met
Polssensor de metalen contactpunten schoon met
een zachte doek. Gebruik nooit alcohol, schuur- of
oplosmiddelen.
BATTERIJEN VERVANGEN
HOE DE FIETS TE VERPLAATSEN
Wanneer het bedieningspaneel niet goed meer oplicht
moeten de batterijen vervangen worden. Raadpleeg
stap 9 op pagina 8 om de batterijen te vervangen en
maak het bedieningspaneel van de staander los.
Ga voor de fiets staan. Houdt de armhendels goed
vast en plaats een voet op de voorste stabilisator.
Trek de armhendels zodanig op dat de fiets met
behulp van de wieltjes verplaatst kan worden.
Verplaats de fiets voorzichtig naar de plek waar u wilt
oefenen en laat deze dan weer zakken.
HOE DE FIETS GOED VLAK TE STELLEN
Zorg ervoor nadat
de fiets verplaatst
is naar de plek
waar u wilt oefenen dat beide einden van de voorste stabilisator de
Stelpootjes
vloer raken. Als
de fiets wat wiebelt tijdens het
gebruik draai dan
een of beide pootjes onder de voorste stabilisator wat
bij totdat de fiets goed vlak staat.
De montage van deze fiets moet door twee mensen gebeuren. Plaats de fiets op een open plek en verwijder
de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de fiets volledig gemonteerd heeft.
U zult het meegeleverde gereedschap en uw eigen kruiskop schroevendraaier
sleutels nodig hebben
.
en engelse
Gebruik de hieronder getoonde tekeningen om tijdens de montage de kleine onderdelen te herkennen. Het getal
tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN op
pagina 22. Het tweede getal geeft het aantal te monteren onderdelen aan. Opgelet: Sommige kleine onderdelen zijn al gemonteerd om de verzending te vergemakkelijken. Wanneer u een onderdeel niet in de zak
met onderdelen kunt vinden, bekijk dan het apparaat om te zien of het al gemonteerd is.
M4 x 12mm
Schroef (41)–2
M4 x 16mm
Schroef (57)–6
M8 Nylon
Klemmoer (49)–2
M8 Veerring
(81)–2
M8 x 22mm Schroef
met Ronde Kop
(59)–4
M8 x 39mm Bout
met Ronde Kop
(52)–2
Armhendels
M6 x 8mm
Gegalvaniseerde
Schroef met
Ronde Kop (71)–1
PROBLEMEN VAN DE HANDGREEP MET DE
POLS-SENSOR OPLOSSEN
Wiel
• Druk niet te hard op de contactpunten; dit kan de
meting van de hartslag beïnvloeden.
M8 x 70mm Schroef met
Ronde Kop (68)–4
M8 x 52mm Schroef met
Ronde Kop (54)–2
Plaats
uw voet
hier
• Beweeg uw handen niet te veel. Uw hartslag zal
niet kunnen worden gemeten wanneer U uw handen te veel beweegt.
M8 x 14mm Schroef
met Ronde Kop
(75)–1
1. Plaats de Voorste Stabilisator (15) zoals aangegeven.
Maak terwijl de andere persoon de voorkant van het
Onderstel (1) optilt de Voorste Stabilisator aan het
Onderstel vast met two M8 x 52mm Schroeven met
Ronde Kop (54) en twee M8 Tussenringen (81).
1
1
15
81
81
20
5
54
2. Maak terwijl de andere persoon de achterkant van het
Onderstel (1) optilt de Achterste Stabilisator (16) aan
het Onderstel vast met vier M8 x 70mm Schroeven met
Ronde Kop (68).
2
1
16
Door onze website www.iFIT.com kunt u geluid en
video programma’s direct van internet downloaden.
Om deze programma’s van onze website te gebruiken
moet de gebruikt aangesloten zijn op uw computer.
Zie HOE OP UW COMPUTER AAN TE SLUITEN op
pagina 17. Bovendien moet U een internet aansluiting
en een provider hebben. Een lijst met specifieke systeemvereisten kunt u op onze website vinden.
68
3. Sluit terwijl de andere persoon de Staander (2) in de
getoonde positie vasthoudt de Bovenste Draadharnas
(42) aan de Onderste Draadharnas (43). Trek voorzichtig aan de bovenkant van de Bovenste Draadharnas
om iedere speling in de Draadharnassen op te heffen.
HOE DE PROGRAMMA’S DIRECT VAN ONZE
WEBSITE TE GEBRUIKEN
Draai de aangegeven Bijstelknop (20) twee à drie slagen
tegen de klok in los. Trek vervolgens aan de Knop en
steek de Staander (2) in het Onderstel (1) en laat dan de
Knop weer los. Zorg ervoor dat de Draadharnassen
(42, 43) niet bekneld raken. Schuif de Staander wat
naar boven of naar beneden totdat de pen op de
knop in een van de gaten van de Staander past. Draai
vervolgens de Knop met de klok mee vast.
2
1
2
41
3
20
43
Ga naar uw gebruikt terug en begin te trappen.
Uw programma zal beginnen wanneer de aftelprocedure voorbij is. Het programma zal bijna
altijd werken als een Smart programma (zie stap
3 op pagina 13). U zult echter een “piep” geluid
horen wanneer de weerstands- en/of de snelheidsinstelling gaat veranderen.
Kies de iFIT.com instelling.
8
Uw vordering met de grote display.
Zie stap 4 op pagina 11.
9
Uw hartslag meten als u dat wilt.
Zie stap 5 op pagina 12.
bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
10 Het
wanneer u stopt met oefenen.
Zie stap 7 op pagina 12.
Ga naar uw computer en start de internetverbinding.
4
73
5
57
6
59
59
73
57
6
Volg de internet instructies en start het programma.
1
42
3
6
Het bedieningspaneel inschakelen.
De handmatige instelling
wordt gekozen telkens
wanneer u het bedieningspaneel in gebruik neemt.
Om de iFIT.com instelling
te kiezen druk op de
iFIT.com toets. De indicator bij de toets zal gaan
branden en de letters IF zullen in de rechter
bovenhoek van de kleine display.
31
Maak de Houder van de Armhendel (6) aan de Linker
and Rechter Armhendels (3, 5) vast met vier M8 x
22mm Schroeven met Ronde Kop (59).
Kies het gewenste programma van onze website.
Zie stap 1 op pagina 11.
Maak de Waterfles Houder (31) aan de Staander (2)
vast met twee M4 x 12mm Schroeven (41).
4. Schuif de twee Kragen van de Armhendel (73) in de
Linker Armhendel (3). Steek de einden van de Rechter
Armhendel (5) in de Linker Armhendel. Maak de
Kragen van de Armhendel, de Linker Armhendel en de
Rechter Armhendel vast met twee M4 x 16mm
Schroeven (57).
5
7
Volg de stappen hieronder om een programma van
onze website te gebruiken.
Zorg ervoor dat de
Draadharnassen
(42, 43) niet bekneld
raken of beschadigd
worden tijdens deze
stap.
Ga naar onze website www.iFIT.com.
Een aftelprocedure op uw scherm begint wanneer
u met een programma start.
68
3
4
19
Dit programma werkt bijna altijd hetzelfde als een
gewoon trainingsprogramma (zie stap 3 op pagina 13). U zult echter een “piep” geluid horen
wanneer de weerstands- en/of de snelheidsinstelling gaat veranderen.
HOE DE IFIT.COM CD EN VIDEOPROGRAMMA’S TE GEBRUIKEN
Om de iFIT.com CD’s of videocassettes te gebruiken
moet u de gebruikt op uw portable CD speler, portable
stereo, geluidssysteem, computer of video aansluiten.
Zie HOE OP UW CD SPELER, VIDEO OF COMPUTER AAN TE SLUITEN op pagina’s 15 en 17. U kunt
onze website www.iconeurope.com bekijken en
daar iFIT CD’s en video’s kope.
• Stel de volume van uw CD speler of video
bij. Het kan zijn dat het bedieningspaneel het
signaal van het programma niet ontvangt
omdat de geluidsterkte van de CD speler of
video te hoog of the laag is.
Het bedieningspaneel inschakelen.
• Zorg ervoor dat het audio snoergoed en volledig is aangesloten.
Kies de iFIT.com instelling.
De handmatige instelling
wordt gekozen telkens
wanneer u het bedieningspaneel in gebruik neemt.
Om de iFIT.com instelling
te kiezen druk op de
iFIT.com toets. De indicator bij de toets zal gaan
branden en de letters IF zullen in de rechter
bovenhoek van de kleine display.
5
Uw vordering met de grote display.
6
2
52
6. Houdt het Bedieningspaneel (4) bij de Staander (2)
vast. Sluit de draad van het bedieningspaneel aan de
Bovenste Draadharnas (42). Steek het overschot van
de draad in de Staander.
6
4
Maak het Bedieninspaneel (4) op de Staander (2) met
vier M4 x 16mm Schroeven (57) vast. Zorg ervoor
dat de draden niet bekneld raken.
57
Draadharnas
42
Uw hartslag meten als u dat wilt.
2
Zie stap 5 op pagina 12.
7
De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
Steek de iFIT.com CD of videocassette in.
8
Als u een iFIT.com wilt gebruiken steek de CD
dan in de CD speler. Als u een iFIT.com videocassette wilt gebruiken, steek dan de videocassette in uw video speler.
4
75
6
Zie stap 4 op pagina 11.
Zie stap 6 op pagina 12.
3
49
• Zorg er dan voor dat de indicator naast de
iFIT.com indicator aan is.
Zie stap 1 op pagina 11.
2
5
Opgelet: Als de weerstand van de gebruikt
en/of de snelheid niet verandert wanneer u
het “piep” geluid hoort:
Volg de stappen hieronder om het iFIT.com cd’s of
videobanden te gebruiken.
1
5. Maak de Houder van de Armhendel (6) aan de
Staander (2) vast met twee M8 x 39mm Bouten met
Ronde Kop (52), twee M8 Nylon Borgmoeren (49) en
een M8 x 14mm Schroef met Ronde Kop (75).
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Zie stap 7 op pagina 12.
7. Draai de aangegeven Bijstelknop (20) twee à drie slagen tegen de klok in los. Trek vervolgens aan de Knop
en verwijder de packingsbuis van het Onderstel (1).
Steek de Stang van het Zadel (8) in het Onderstel en
laat dan de Knop weer los. Schuif de Stang van het
Zadel wat naar boven of naar beneden totdat de
pen in een van de gaten van de Stang past. Draai
vervolgens de Knop met de klok mee vast.
Schuif de Drager van het Zadel (11) op de Houder van
het Zadel (7) en draai de Knop van het Zadel (10) in
de rechterkant van de Drager van het Zadel. Draai de
M6 x 8mm Gegalvaniseerde Schroef met Ronde Kop
(71) in de Houder van het Zadel achter de Drager van
het Zadel.
Druk op de play-toets van uw CD speler of
video.
Direct nadat u de play-toets hebt gedrukt zal uw
persoonlijke trainer u helpen met uw oefening.
Volg de instructies van uw trainer.
Draai de twee moeren (niet getoond) van de houder
onder het Zadel (9) los. Schuif de houder volledig op
de Drager van het Zadel (11). Til het Zadel tot de
gewenste hellingsgraad en draai de moeren weer in
de houder vast.
18
7
7
Moer
9
Moer
71
10
8
7
20
Packingsbuis
1
11
8. Zoek naar het Linker Pedaal (22), die van een “L” is
voorzien. Draai met gebruik van een engelse sleutel
het Linker Pedaal tegen de klok in goed vast in de
Linker Crankarm (24). Draai het Rechter Pedaal (niet
getoond) met de klok mee in de Rechter Crankarm.
Belangrijk: Draai beide Pedalen zo goed mogelijk
vast. Draai de Pedalen nadat u de fiets een week
lang heeft gebruikt nogmaals goed vast. Voor een
optimaal gebruik moeten de Pedalen goed vastgedraaid blijven.
8
HOE OP UW VIDEO AAN TE SLUITEN
Opgelet: Zie intructie A als uw computer van een
3.5 mm LINE OUT plug is voorzien. Zie instructie B
als uw computer alleen een PHONES plug heeft.
Opgelet: Zie instructie A als uw video speler een
AUDIO OUT plug heeft die niet gebruikt wordt. Zie
instructie B als de AUDIO OUT plug al in gebruik
is. Zie instructie B als u een televisie hebt met
ingebouwde video speler. Zie HOE OP UW
GELUIDSSYSTEEM AAN TE SLUITEN op pagina 16
als uw video op uw geluidssysteem is aangesloten.
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de LINE OUT plug van uw
computer.
25
Stel de Linker Pedaal Beugel (25) op de gewenste
stand en steek het einde van de Pedaal Beugel in het
lusje in het Linker Pedaal (22). Stel de Rechter Pedaal
Gesp (niet getoond) op dezelfde manier in.
9. Het Bedieningspaneel (4) verbruikt vier “D” batterijen.
We raden alkaline batterijen aan. Verwijder de schroef
uit de batterijlade. Trek de lade open en steek vier batterijen in. Zorg ervoor dat de batterijen zoals
getoond in de batterij-lade gelegd worden. Sluit de
batterij-lade en draai de schroef weer vast. Opgelet:
De ventilator zal even gaan draaien wanneer de batterijen goed geplaatst zijn.
HOE OP UW COMPUTER AAN TE SLUITEN
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in de AUDIO OUT plug van uw video.
A
24
LINE OUT
Rand
22
A
9
ANT. IN
4
VIDEO AUDIO
IN
Audio
snoer
RF OUT
CH
3 4
OUT
AUDIO OUT
Batterijen
RIGHT
LEFT
Adapter
Audio snoer
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de splitter. Steek de splitter in de PHONES plug van uw computer. Steek uw
koptelefoon in de splitter.
Schroef
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in een Y-adapter (verkrijgbaar in elektronica winkels). Verwijder vervolgens het snoer dat nu
in de AUDIO OUT plug zit van uw video en steek
dit in de Y-adapter. Steek de Y-adapter in de
AUDIO OUT plug van uw video.
Batterijlade
B
10. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de fiets goed vastgedraaid worden. Opgelet: Het kan zijn dat sommige onderdelen na montage overblijven. Leg een matje onder de elliptische trainer om uw vloer (bedekking)
niet te beschadigen.
PHONES
Audio
snoer
Splitter
B
ANT. IN
VIDEO AUDIO
IN
RF OUT
CH
3 4
OUT
Koptelefoon/Speakers
RCA
Y-adaptor
Audio snoer
Adapter
Snoer verwijderd uit
de AUDIO OUT plug
8
17
HOE OP UW PORTABLE STEREO AAN TE SLUITEN
HOE OP UW GELUIDSSYSTEEM AAN TE SLUITEN
Opgelet: Zie instructie A als uw stereo van een
AUDIO OUT plug is voorzien. Zie instructie B als
uw stereo van een 3.5 mm LINE OUT plug is voorzien. Zie instructie C als uw stereo alleen een
PHONES plug heeft.
Opgelet: Zie instructie A als uw systeem een LINE
OUT plug heeft die niet gebruikt wordt. Zie instructie B als de LINE OUT plug in gebruik is.
A. Bekijk de tekening hierboven. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere uiteinde van het
snoer in de adapter. Steek de adapter in de LINE
OUT plug van uw systeem.
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in de AUDIO OUT plug van uw stereo.
A
CD
A/B
VCR
AUDIO OUT
Amp
RIGHT
LEFT
Audio
snoer
LINE OUT
LINE OUT
Adapter
Audio
snoer
B. Bekijk de tekening hierboven. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere uiteinde van het
snoer in de LINE OUT plug van uw stereo. Gebruik
geen adapter.
Adapter
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de adapter. Steek de
adapter in een Y-adapter (verkijgbaar in elektronica
winkels). Verwijder vervolgens de kabel die nu in
de LINE OUT plug zit en steek deze kabel in de Yadapter. Steek de Y-adapater in de LINE OUT plug
van uw stereo.
C. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in de splitter. Steek de splitter in de PHONES plug van uw stereo. Steek uw
koptelefoon in de splitter.
B
CD
VCR
C
Amp
LINE OUT
PHONES
Audio
snoer
RCA Y-adaptor
Splitter
Audio snoer
HOE DE FIETS TE GEBRUIKEN
HOE DE STANG VAN HET ZADEL BIJ TE STELLEN
HOE DE STAANDER BIJ TE STELLEN
Voor een effectieve
oefening moet het
Zadel
zadel op de juiste
hoogte staan.
Wanneer de pedaStang van
len in de laagste
het Zadel
stand staan moeKnop
ten uw kniëen tijdens het fietsen
wat gebogen zijn.
Om de hoogte van
het zadel bij te stellen moet u eerst de
aangegeven knop twee à drie slagen tegen de klok in
losdraaien (u kunt de stang beschadigen als de knop
niet los genoeg is gedraaid). Trek vervolgens aan de
knop, schuif de stang van het zadel tot de gewenste
hoogte en laat dan de knop weer los. Schuif de stang
van het zadel wat naar boven of naar beneden totdat de pen in een van de gaten van de stang past.
Draai vervolgens de knop met de klok mee vast.
De staander kan zo
worden bijgesteld
dat de stand voor u
comfortabel is. Om
de staander bij te
stellen moet u eerst
Staander
de aangegeven
knop twee à drie
slagen tegen de
klok in losdraaien (u
kunt de stang
beschadigen als de
Knop
knop niet los
genoeg is
gedraaid). Trek vervolgens aan de
knop, schuif de
staander tot de
gewenste hoogte en
laat de knop dan weer los. Schuif de staander wat
naar boven of naar beneden totdat de pen in een
van de gaten van de houder past. Draai vervolgens
de knop met de klok mee vast.
HOE HET ZADEL BIJ TE STELLEN
Het zadel kan zo
worden bijgesteld
Zadel
dat de stand voor
u comfortabel is.
Stap van de fiets
voordat u het
zadel wilt bijstelKnop
len. Stel het zadel
Houder van
niet bij wanneer u
het Zadel
er op zit. Draai de
aangegeven knop
tegen de klok in
los. Schuif de drager van de zitting naar voren of naar achteren en draai
de knop weer vast.
HOE DE PEDAAL GESPEN BIJ TE STELLEN
Zie montage stap 8 op pagina 8 om de beugels van de
pedalen bij te stellen.
Adapter
Snoer verwijderd uit
de LINE OUT plug
Koptelefoon
16
9
Opgelet: Het programma zal na een paar seconden wanneer u met fietsen stopt eindigen. Kies
het programma weer om het programma opnieuw
te starten en start weer bij het begin.
Ventilator
Toets
6
Volg uw vordering op de grote display.
Zie stap 4 op pagina 11.
7
De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
Zie stap 6 op pagina 12.
8
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Zie stap 7 op pagina 12.
Display Toetsen
HOE OP UW CD-SPELER, VIDEO OF COMPUTER AAN TE SLUITEN
Om de iFIT.com CD’s te gebruiken moet u de fiets op
uw portable CD speler, portable stereo, geluidssysteem, computer met CD speler aansluiten. Zie pagina’s
15 tot en met 17 voor instructies m.b.t. aansluiting. Om
de iFIT.com videocassettes te gebruiken moet u de
fiets op uw video speler aansluiten. Zie pagina 17 voor
instructies m.b.t. aansluiting. Om de iFIT.com programma’s op te roepen van internet moet u de fiets
uw computer aansluiten. Zie pagina 17.
HOE OP UW CD SPELER AAN TE SLUITEN
Opgelet: Zie instructie A als uw portable CD speler
van aparte LINE OUT en PHONES pluggen is voorzien. Zie instructie B als uw CD speler maar van
één plug is voorzien.
On/Reset Toets
Weerstand Toetsen
A. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de plug
onder het bedieningspaneel. Steek het andere uiteinde van het snoer in de LINE OUT plug van uw CD
speler. Steek uw koptelefoon in de PHONES-plug.
A
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Het moderne bedieningspaneel is voorzien van verschillende functies om doeltreffend en plezierig te
oefenen. U kunt de weerstand van de gebruikt door
een druk op de knop bijstellen wanneer de handmatige instelling van het bedieningspaneel gekozen wordt.
Het bedieningspaneel zal tijdens uw oefening constant
informatie geven. U kunt zelfs uw hartslag meten wanneer u de handgreep met polssensorof.
Het bedieningspaneel biedt ook vier vooraf Smart programma. In ieder programma verandert automatisch
de weerstand van de pedalen en zal tijdens uw oefening aangegeven wanneer u uw tempo moet verhogen
of verlagen.
Het bedieningspaneel biedt tevens twee programma’s
speciaal voor de hartslag die de weerstand van de
pedalen verandert en aangeeft wanneer u uw tempo
moet verhogen of verlagen om uw hartslag tijdens de
oefening zo dicht mogelijk bij de ten doel gestelde
hartslag te houden.
werkt als een persoonlijke trainer bij uw thuis. Met het
meegeleverde audio snoer kunt u de gebruikt op uw
geluidssysteem, uw draagbare stereo of computer
aansluiten en de speciale iFIT.com cd-programma’s
afspelen (cd’s apart te koop). De iFIT.com cd-programma’s controleren automatisch de weerstand van de
gebruikt en geven duidelijk aan hoe u uw snelheid
moet toepassen net zoals een trainer dat doet tijdens
uw training. Intense muziek motiveert extra. U kunt
onze website www.iconeurope.com bekijken en
daar iFIT CD’s en video’s kope.
Als de gebruikt op uw computer is aangesloten, kunt U
ook onze nieuwe website www.iFIT.com bekijken en
daar de audio en video programma’s direct van internet oproepen. Raadpleeg de website voor meer
informatie.
PHONES LINE OUT
LINE OUT
PHONES
Koptelefoon
Audio
snoer
B. Steek het ene uiteinde van het audio snoer in de
plug onder het bedieningspaneel. Steek het andere
uiteinde van het snoer in een splitter. Steek de splitter in de PHONES-plug van uw CD speler. Steek
uw koptelefoon in de splitter.
B
PHONES
Zie pagina 11 om de handmatige mode te gebruiken. Zie pagina 13 om een Smart programma te
gebruiken. Zie pagina 14 om een programma voor
de hartslag. Zie pagina 18 om iFIT CD’s of video’s
te gebruiken. Zie pagina 19 om direct een programma van onze website op te roepen.
PHONES
Audio
snoer
Het bedieningspaneel kent tevens de nieuwe iFIT.com
interactieve technologie. De iFIT.com technologie
Splitter
Koptelefoon
10
15
handgrepen niet constant vast te houden. U moet
echter de handgrepen voor het programma vaak
vasthouden. Elke keer u de handgrepen vasthoudt moet u minstens uw handen 30 seconden lang op de metalen contacten plaatsen.
Opgelet: De letters PLS zullen wanneer u de
handgrepen niet vasthoudt in de grote display in
plaats van uw hartslag verschijnen.
HOE EEN PROGRAMMA VOOR DE HARTSLAG
Programma voor het hart 1 is ontworpen om uw
hartslag tussen 65% en 85% van uw maximale
hartslag tijdens uw oefening te houden. (Uw maximale hartslag is berekend door 220 van uw leeftijd
af te trekken. Als u 25 jaar oud bent bijvoorbeeld,
dan is uw maximale hartslag 195 slagen per
minuut). Programma voor het hart 2 is ontworpen
om uw hartslag bij uw gekozen doel hartslag te
houden.
5
Volg de stappen hieronder om een programma
voor het hart te gebruiken.
1
Schakel het bedieningspaneel in.
Zie stap 1 op pagina 11.
2
Kies een van de programma’s voor het hart.
De weerstand van de pedalen zal wanneer programma 1 gekozen wordt van tijd tot tijd veranderen. (Opgelet: U kunt wanneer de weerstand te
hoog of te laag is de weerstand veranderen door
op de + en - toetsen onder de grote display drukken. De weerstand zal echter tot de geprogrammeerde instelling met de volgende periode overgaan). De weerstand kan wanneer programma 2
gekozen wordt niet worden veranderd. Opgelet:
U kunt als u dat wilt de weerstand voor de duur
van het programma veranderen door op de + en –
toetsen te drukken.
De handmatige instelling
wordt gekozen elke keer
het bedieningspaneel in
wordt geschakeld. Druk
om een programa voor het
hart te kiezen meerdere
keren op de programma
toetst totdat het cijfer 1 of
2 in de kleine display verschijnt
.
3 Uw leeftijd of doel hartslag in voeren.
Het word leeftijdAGE zal wanneer programma 1
gekozen wordt op de grote display verschijnen
en de huidige leeftijdsinstelling zal flikkeren. Druk
de Enter toets wanneer u al uw leeftijd hebt ingevoerd. Druk wanneer u uw leeftijd nog niet hebt
ingevoerd de kleine – en + toetsen om dan uw
leeftijd in te voeren. Druk vervolgens op de Enter
toets. Nadat u uw leeftijd hebt ingevoerd zal het
in het geheugen worden opgeslagen totdat de
batterijen vervangen moeten worden.
De letters PLS (hartslag) zal wanneer programma 2 gekozen wordt op de grote display verschijnen en de huidige doel hartslag instelling zal
flikkeren. Druk wanneer u de doel hartslag niet
wilt veranderen op de Enter toets. Druk wanneer
u de doel hartslag wilt veranderen op de kleine –
en + toetsen. Druk dan vervolgens op de Enter
toets. Het na te streven hartslag kan tussen de
70 tot 170 slagen per minuut liggen.
4
De handgreep met pols-sensor vasthouden.
U hoeft tijdens de programma voor het hart de
14
1
De pijlen in de
kleine display zullen tijdens proIndicator
gramma’s 1 en 2
uw helpen om uw
Opgaande
hartslag bij uw
Pijl
doel hartslag te
houden. Het
bedieningspaneel zal wanneer u de handgreep
met pols-sensor vasthoudt uw hartslag met de
huidige doel hartslag vergelijken. Het aantal pijlen
zal wanneer uw hartslag hoger of lager dan uw
doel hartslag ligt in de kleine display veranderen
om zodoende u aan te geven wanneer u uw
tempo moet verhogen of verlagen. Verander uw
tempo wanneer het aantal pijlen veranderd totdat
er maar een stang indicator tegen de tip van de
pijl zit. Belangrijk: Het na te streven tempo is
een doel. Uw ware tempo kan wat hoger of
lager liggen dan het na te streven tempo,
zeker gedurende de eerste paar maanden van
uw oefenprogramma. Zorg ervoor dat u op
een temp fietst dat aangenaam voor u is.
Druk om alleen de afgelegBovenste Toets
de afstand óf de verbruikte
calorieën of vetcalorieën te
bekijken zolang op de
bovenste toets aan de linkerkant van de grote display
tot het woord DISTANCE
(afstand), CALORIES (calorieën), of FAT CALS (vetcalorieën) in het bovenste
gedeelte van de grote display verschijnt. Zorg
ervoor dat het woord SCAN niet verschijnt. Druk op
de bovenste toets totdat het woord SCAN verschijnt om zowel de afgelegde afstand als de verbruikte calorieën en vetcalorieën te bekijken.
Het bedieningspaneel aanzetten.
Opgelet: Het bedieningspaneel verbruikt vier
1,5V “D” batterijen (raadpleeg montage stap 9 op
pagina 8 om de batterijen te installeren).
Begin te fietsen om het programma te starten.
Begin te fietsen om het programma te starten.
Programma 1 bevat 20 periodes, elk een minuut
lang. Iedere periode heeft een weerstandsinstelling en een na te streven hartslag. (Dezelfde
weerstandsinstelling en/of na te streven hartslag
kunnen voor twee of meer opeenvolgende periodes geprogrammeerd worden). Programma 2 is
zestig minuten lang (u kunt als u dat wilt alleen
een gedeelte van het programma uitvoeren).
Dezelfde weerstandsinstelling en doel hartslag
worden voor het programma geprogrammeerd.
veranderen. De kleine display zal uw hartslag
aangeven wanneer u de pols-sensor gebruikt.
(raadpleeg stap 5 op pagina 12).
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE GEBRUIKEN
Druk op de On/Reset knop om het bedieningspaneel aan te zetten (zie de tekening op pagina 10
om de On/Reset knop te kunnen vinden).
2
De handmatige instelling kiezen.
De handmatige instelling
wordt gekozen elke keer
dat u het bedieningspaneel in gebruik neemt.
Druk meerdere keren op
de Programma toets wanneer een programma
gekozen zullen de letters
RPM verschijnenen de kleine display.
3
Het middengedeelte van de
grote display zal
de verlopen tijd
[TIME] en uw huidige tempo
[PACE] aangeven (tempo wordt in minuten per
mijl aangegeven). De display zal telkens na een
paar seconden van getal veranderen. Opgelet:
Wanneer een programma gekozen is (met uitzondering Programma 2 [SelfSelect]) voor het zal de
display de resterende tijd van het programma in
plaats van de verlopen tijd aangeven.
Begin te trappen en verander de weerstand
als u dat wilt.
Druk, terwijl u trapt, op de + en – toetsen onder
de grote display om de weerstand van de pedalen te veranderen. Er zijn 10 weerstandsinstellingen voorzien—niveau 10 is de grootste. Opgelet:
Het kan nadat u op de toetsen hebt gedrukt een
paar seconden duren voor de weerstand de
gewenste instelling bereikt.
4
Druk om alleen de verlopen tijd óf uw tempo te
bekijken zolang op de middelste toets aan de linkerkant van de grote display tot het woord TIME
(tijd), of PACE (tempo) in de grote display verschijnt. Zorg ervoor dat het woord SCAN niet verschijnt. Druk op de bovenste toets tot het woord
SCAN verschijnt om zowel de verlopen tijd als
uw tempo te bekijken.
Volg uw vorderingen op de kleine en grote
display.
De kleine display geeft
uw tempo [RPM] aan, in
slagen per minuut. De
indicator op de kleine display zal in lengte toe- of
afnemen naar gelang uw
snelheid toe- of afneemt.
Het onderste
gedeelte van de
grote display
geeft uw snelheid
[SPEED] en de
weerstandsinstelling [RESISTANCE] aan. De display zal telkens
na een paar seconden van getal veranderen.
Indicator
Het bovenste
gedeelte van
de grote display geeft de
afgelegde
afstand [DISTANCE] en het aantal verbranden calorieën
[CALORIES] en vetcalorieën [FAT CALS] aan
(raadpleeg VETVERBRANDEN op pagina 21
voor meer informatie over vetcalorieën). De display zal telkens na een paar seconden van getal
Druk om alleen de snelheid óf de weerstandsinstelling te bekijken zolang op de onderste toets
aan de linkerkant van de grote display tot alleen
het woord SPEED (Snelheid), of RESISTANCE
(Weerstand) in het grote display verschijnt. Zorg
ervoor dat het woord SCAN niet verschijnt. Druk
op de bovenste toets tot het woord SCAN verschijnt om zowel de snelheid als de weerstandsinstelling te bekijken.
11
Druk op de On/Reset toets om de displays
opnieuw in te stellen.
zal de display uw hartslag 30 seconden lang aangeven. De display zal dan met uw hartslag de
andere instellingen aangeven.
Opgelet: Het
bedieningspaneel kan de
snelheid en de
afstand in mijlen of kilometers aangeven. De letters MPH of KM/H zullen in
het onderste gedeelte van de grote display de
gekozen eenheid aangeven. Druk ongeveer zes
seconden op de On/Reset toets om van eenheid
te veranderen. Opgelet: Wanneer u de toets ingedrukt houdt zal de ventilator even aangaan. Het
kan zijn dat u de eenheid opnieuw moet kiezen
wanneer u de batterijen vervangt.
5
6
De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
Druk op de ventilator toets om
de ventilator op
lage snelheid te
laten draaien.
Wieltje
Druk nogmaals
Ventilator
op de ventilator
Toets
toets om de ventilator op hoge
snelheid te laten draaien. Druk een derde keer
op de toets om de ventilator uit te doen. Opgelet:
De ventilator zal automatisch uitgaan om batterijen te sparen wanneer de pedalen gedurende een
halve minuut niet worden bewogen.
Uw hartslag meten als u dat wilt.
Het kan zijn
dat er plastic
Contactvelletjes op de
punten
metalen contactpunten van
de handvaten
zitten. Haal
deze van de
handvaten af.
Plaats uw handen op de metalen contactpunten
om de pols-sensor te gebruiken. Beweeg uw
handen niet. Wanneer uw pols gemeten wordt
zal de hartvormige indicator in de kleine display
bij iedere hartslag beginnen op te flikkeren. Even
nadien zullen twee streepjes (– –) verschijnen en
zal uw hartslag worden aangegeven.
Ieder Smart programma verandert automatisch de
weerstand van de pedalen en dan zal uw tempo tijdens uw oefening direct verhogen of verlagen.
Programma’s 3 en 4 zijn programma’s om mee af te
slanken. Programma 5 zijn aerobic programma.
Programma 6 zijn prestatie programma. Volg de stappen hieronder om een Smart programma te gebruiken.
Volg de stappen hieronder om het Smart programma
te gebruiken.
1
2
Wanneer de pedalen gedurende een paar seconden niet bewogen worden zal de display stoppen
en de tijd op de grote display opflikkeren.
Houdt de handvaten, voor het beste resultaat,
ongeveer 30 seconden lang vast. Opgelet:
Wanneer u de handgrepen heeft vast genomen
Een van de vooraf Smart programma kiezen.
De handmatige instelling
wordt gekozen telkens
wanneer u het bedieningspaneel in gebruik neemt.
Druk meerdere keren op
de Programma toets om
een vooraf ingesteld programma te kiezen totdat
het getal 3, 4, 5, of 6 zal in de kleine display verschijnen.
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
om batterijen te sparen wanneer de pedalen niet
bewegen en de toetsen gedurende een paar
minuten niet ingedrukt worden.
Het bedieningspaneel inschakelen.
Zie stap 1 op pagina 11.
Draai het (vleugel) wieltje aan de rechterkant van
het bedieningspaneel om de ventilator in de
gewenste stand te plaatsen.
7
Het na te streven
tempo voor de
Indicator
huidige periode
zal door pijlen op
de kleine display
Opgaande
worden aangegePijl
ven. Verhoog of
verlaag, om uw
oefening in het na te streven tempo uit te voeren,
eenvoudigweg uw tempo totdat er een pijl naar
ieder segment op de indicator wijst (zie de tekening hierboven). Het aantal pijlen zal aan het eind
van iedere periode veranderen wanneer er een
ander na te streven tempo voor de volgende
periode geprogrammeerd is. Wanneer het aantal
pijlen verandert, verander dan ook uw tempo totdat er weer een pijl naar ieder segment op de
indicator wijst. Belangrijk: De tempo indicaties
van het programma zijn alleen als motivatie
bedoeld. Uw feitelijke snelheid kan wat lager
zijn dan het gangbare tempo, zeer zeker in de
eerste maanden dat u oefent. Zorg er gewoon
voor dat u met een snelheid, die geriefelijk
voor u is, oefent.
HOE EEN SMART PROGRAMMA TE GEBRUIKEN
3
De display zal tijdens uw programma de resterende tijd van het programma aangeven. Het programma eindigt wanneer er geen tijd meer over
is. Als u doorgaat met oefenen nadat u programma voltooid is zal de display gewoon doorgaan
met het weergeven van informatie/feedback.
Begin, om het programma te starten, met trappen.
4
Zie stap 4 op pagina 11.
Begin om het programma te starten gewoon te
trappen. Ieder programma bestaat uit 20 of 30
periodes van 1 minuut. Een weerstand en tempo
instelling zijn voor iedere periode geprogrammeerd. (Dezelfde weerstand en/of tempo instellingen kan/kunnen voor meerdere periodes geprogrammeerd worden.)
5
Uw hartslag meten als u dat wilt.
Zie stap 5 op pagina 12.
6
De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
Zie stap 6 op pagina 12.
De weerstand van de pedalen zal aan het eind
van iedere periode van het programma automatisch veranderen wanneer een andere weerstandsinstelling voor de volgende periode geprogrammeerd is. Note: U kunt de weerstand aanpassen door op de + of – toetsen te drukken
wanneer de huidige weerstand te hoog of te laag
ligt. Wanneer de huidige periode echter voltooid
is zal de weerstand zich automatisch aan de volgende periode aanpassen als deze anders is.
12
Volg uw vordering op de grote display.
7
Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u stopt met oefenen.
Zie stap 7 op pagina 12.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement