ProForm PFEVEX71413 Tour De France BIKE Посібник користувача

ProForm PFEVEX71413 Tour De France BIKE Посібник користувача
Номер моделі PFEVEX71413.3
Серійний номер
Запишіть серійний номер виробу
в рядку вище, щоб мати його під
рукою в разі потреби.
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Наклейка з
серійним номером
(знизу рами)
ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРИСТУВАЧІВ
Якщо якихось деталей бракує
або їх пошкоджено, а також із
будь-якими іншими запитаннями
просимо звертатися в центри
обслуговування, вказані на
вкладеному аркуші DECATHLON
CUSTOMER SERVICE
INFORMATION, або ж у магазин,
де ви придбали цей виріб.
Веб-сайт:
www.iconsupport.eu
УВАГА!
Ознайомтеся з усіма інструкціями та застереженнями,
перш ніж користуватися цим
обладнанням. Збережіть
цей посібник для довідки в
майбутньому.
www.iconeurope.com
ЗМІСТ
РОЗТАШУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ НАКЛЕЙОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
СХЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ЗБИРАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНОГО ВЕЛОТРЕНАЖЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТРЕНУВАНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
ДЕТАЛІЗОВАНА СХЕМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Остання сторінка обкладинки
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Остання сторінка обкладинки
РОЗТАШУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ НАКЛЕЙОК
Зображені тут попереджувальні наклейки постачаються в комплекті з виробом.
Наклейте їх поверх попереджувальних
наклейок англійською мовою у вказаних
місцях. На цьому малюнку вказано розташування попереджувальних наклейок.
Якщо наклейки немає або текст на ній
неможливо прочитати, замовте безкоштовно нову наклейку за телефоном
або адресою ел. пошти, які зазначені на
першій сторінці обкладинки цього посібника. Наклейте її у відповідному місці.
Примітка. На малюнку наклейки можуть
бути зображені не в реальному розмірі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
PROFORM – це зареєстрований товарний знак компанії ICON Health & Fitness, Inc. LE TOUR DE FRANCE
– це зареєстрований товарний знак організації Société du Tour de France. ANT+™ – це зареєстрований товарний знак компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Назва і логотипи BLUETOOTH® – це
зареєстровані товарні знаки компанії Bluetooth SIG, Inc., які використовуються за ліцензією. iPad – це
зареєстрований товарний знак компанії Apple Computer, Inc., зареєстрований у США та інших країнах.
iPad® не постачається в комплекті.
2
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Щоб зменшити ризик опіків, травмування або ураження
електричним струмом, перед користуванням спортивним велотренажером ознайомтеся з
усіма правилами техніки безпеки та інструкціями в цьому посібнику, а також зі змістом попереджувальних наклейок на тренажері. Компанія ICON не несе відповідальності за травми або
пошкодження майна, що пов’язані з використанням цього виробу.
1. Власник спортивного велотренажера
відповідальний за те, щоб усі користувачі
тренажера були належним чином ознайомлені з усіма правилами техніки безпеки та застереженнями.
10. Жодним чином не змінюйте кабель живлення та не використовуйте перехідники
для підключення кабелю живлення до
невідповідних розеток. Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями. Не використовуйте
подовжувачів.
2. Перш ніж розпочинати тренування за
будь-якою програмою, порадьтеся з лікарем. Це особливо важливо для людей
віком понад 35 років та тих, хто має певні
проблеми зі здоров’ям.
11. Не користуйтеся спортивним велотренажером, якщо кабель живлення або штепсель пошкоджено, або якщо тренажер не
працює належним чином.
3. Використовуйте спортивний велотренажер виключно у спосіб, описаний у цьому
посібнику.
НЕБЕЗПЕКА!
Завжди від’єднуй12. те кабель живлення від розетки та переводьте вимикач живлення в положення Off
(вимкнено), якщо спортивний велотренажер не використовується, а також перед
чищенням тренажера. Будь-яке обслуговування, що не описано в цьому посібнику,
має здійснюватися лише представником
уповноваженого сервісного центру.
4. Цей спортивний велотренажер призначений лише для домашнього користування.
Не використовуйте його в комерційних,
прокатних та інших установах.
5. Зберігайте спортивний велотренажер у
приміщенні та оберігайте його від вологи
та пилу. Не встановлюйте спортивний велотренажер у гаражі або критому подвір’ї,
а також поблизу води.
13. На час тренування одягайте відповідний одяг; він не має бути надто вільним,
оскільки його може затиснути між рухомими частинами спортивного велотренажера. Завжди займайтеся у спортивному
взутті, щоб захистити стопи ніг.
6. Розмістіть спортивний велотренажер на
рівній поверхні, залишивши щонайменше 0,6 м вільного місця з усіх боків. Щоб
запобігти пошкодженню підлоги або килима, можна покласти під спортивний велотренажер килимок.
14. Максимальна припустима вага користувача для цього спортивного велотренажера
становить 160 кг.
15. Будьте обережні, сідаючи на спортивний
велотренажер і встаючи з нього.
7. Регулярно перевіряйте всі деталі тренажера та затягуйте всі різьбові з’єднання
належним чином. Негайно заміняйте зношені деталі.
16. Займаючись на спортивному велотренажері, тримайте спину рівно, не допускаючи прогину назад.
8. Ніколи не допускайте дітей віком до 13
років і домашніх тварин до спортивного
велотренажера.
17. Надмірне тренування може спричинити
серйозну шкоду для здоров’я або навіть
смерть. Якщо під час тренування ви відчуваєте слабкість або біль, негайно припиніть тренування та відпочиньте.
9. Під’єднуючи кабель живлення, обов’язково підключайте його до заземленого електричного ланцюга.
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
3
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
Вітаємо вас із придбанням революційного спортивного велотренажера PROFORM® LE TOUR DE
FRANCE®. Спортивний велотренажер LE TOUR
DE FRANCE – це не просто велотренажер для
фітнесу. Безліч можливостей налаштування, консоль із модулем Wi-Fi, система нахилу, яка імітує
справжній рельєф траси, та багато інших інноваційних функцій у спортивному велотренажері LE
TOUR DE FRANCE створюють реалістичне враження тренування на справжніх трасах.
прочитання цього посібника у вас залишаться
питання, зверніться до нас за телефоном або
адресою, які зазначені на першій сторінці обкладинки. Щоб ми могли швидше допомогти вам,
знайдіть номер моделі та серійний номер виробу
перед тим, як зателефонувати. Номер моделі та
малюнок, що вказує розташування наклейки з
серійним номером, ви знайдете на першій сторінці
обкладинки цього посібника.
Перш ніж читати далі, ознайомтеся з основними
частинами тренажера, позначеними на малюнку
нижче.
Задля власної користі уважно прочитайте
цей посібник, перш ніж починати користуватися спортивним велотренажером. Якщо після
Тримач для iPad
Довжина: 163 см
Ширина: 64 см
Маса:
57 кг
Консоль
Манетка
Нерухома
ручка
Сідло
Кронштейн сідла
Тримач для пляшки з водою*
Вимикач живлення
Педаль із ремінцем
Коліщатко
Кабель живлення
Ніжка
регулювання рівня
*Пляшка з водою не додається
4
СХЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ
На малюнках нижче зображено дрібні деталі та кріпильні елементи, необхідні для збирання. Число в
дужках під кожним малюнком відповідає номеру деталі в переліку деталей у кінці цього посібника. Число
після номеру деталі – це кількість елементів, потрібна для збирання. Примітка. Якщо ви не знаходите
якогось кріпильного елемента в комплекті, можливо, його вже закріплено на якійсь із деталей. У
комплекті можуть постачатися запасні кріпильні елементи.
гвинт M4 x 10мм
(116)–2
гвинт M4 x 12мм
(111)–4
гвинт M4 x 14мм
(117)–1
гвинт M10 x 58мм
(74)–4
гвинт M6 x 16 мм
(110)–4
шайба M4
(54)–1
5
ЗБИРАННЯ
• Для збирання тренажера вам знадобиться
помічник.
• Схема на сторінці 5 допоможе розпізнати дрібні деталі та кріпильні елементи.
• Звільніть достатньо місця в кімнаті, розкладіть
і розпакуйте всі деталі тренажера. Не викидайте пакувальні матеріали до завершення
всіх етапів збирання.
• Окрім інструментів, що постачаються в комплекті, для збирання потрібні також додаткові
інструменти:
хрестова викрутка
• Парні деталі мають маркування «L» або «Left»
для лівої сторони і «R» або «Right» – для правої сторони.
Якщо у вас є свій набір гайкових ключів, це
може полегшити процес збирання. Не використовуйте електроінструменти під час збирання, щоб уникнути пошкодження деталей.
1. В
ідкрийте на комп’ютері веб-сайт
www.iconsupport.eu і зареєструйте придбаний виріб.
1
• активує гарантію для вашого виробу;
•заощаджує час у разі потреби звернення у
службу обслуговування користувачів;
•дає нам змогу повідомляти вас про оновлення та спеціальні пропозиції.
Примітка. Якщо у вас немає доступу до
Інтернету, зателефонуйте за номером, вказаним під заголовком ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРИСТУВАЧІВ на передній сторінці обкладинки, щоб зареєструвати виріб.
2. Вийміть і утилізуйте вставку для транспортування, показану на малюнку. Якщо
в передньому стабілізаторі (22) є гвинти
для транспортування, викрутіть і утилізуйте їх.
2
Вставка для
транспортування
Прикріпіть передній стабілізатор (22) до
основи (1) двома гвинтами M10 x 58мм (74).
74
1
22
6
3. Якщо в задньому стабілізаторі (23) є
гвинти для транспортування, викрутіть і
утилізуйте їх.
3
Прикріпіть задній стабілізатор (23) до основи
(1) двома гвинтами M10 x 58мм (74).
74
1
23
4. Дивіться малюнок-вставку. Щоб не забруднити пальці, одягніть на руку поліетиленовий
пакет. Нанесіть невелику кількість мастила,
що додається в комплекті, на боки пазу
нагорі стійки сідла (3).
4
Мастило
3
Візьміть стійку сідла (3) таким чином, щоб
позначки висоти були розташовані, як
показано.
Послабте вказаний гвинт регулювання (47) і
вставте стійку сідла (3) в раму (2). Посуньте
стійку сідла вгору або вниз, щоб установити
потрібну висоту сідла, та затягніть гвинт
регулювання.
Позначки
3
2
47
7
5. Порада: за бажанням ви можете встановити своє власне сідло на кронштейні сідла
(4). Послабте кріплення (не показано) під сідлом (5) і зніміть сідло. Установіть своє власне
сідло і знову зафіксуйте кріплення.
5
5
4
Розташуйте кронштейн сідла (4), як показано
на малюнку.
91
117
Послабте вказаний гвинт M8 x 15мм із
круглою головкою (115) і вставте кронштейн
сідла (4) у паз на стійці сідла (3). Посуньте
кронштейн сідла до потрібного положення та
затягніть гвинт із круглою головкою.
3
54
115
Після цього прикріпіть шайбу M4 (54) та
кришку кронштейна (91) до кронштейна сідла (4) гвинтом M4 x 14мм (117).
6. Дивіться пункт 8. Якщо затискач ручок
(28) і чотири гвинти M6 x 16мм (110) вже
прикріплені до кронштейна ручок (105),
від’єднайте їх і відкладіть до пункту 8.
6
Потягніть тут
105
Попросіть помічника тримати стійку ручок (6)
біля рами (2).
Знайдіть кінець довгого шнурка протяжки з
нижнього кінця стійки ручок (6). Прив’яжіть
головний кабель (68) до довгого шнурка протяжки. Знайдіть той самий шнурок протяжки
в отворі в кронштейні ручок (105). Потягніть
за шнурок, поки кінець головного кабелю не
з’явиться в отворі.
Не пошкодьте
ізоляцію головного
кабелю (68)
Шнурок
протяжки
Отвір
6
Шнурок протяжки
68
Дивіться малюнок-вставку. Після цього
потягніть за верхній кінець довгого шнурка
протяжки, щоб протягнути головний кабель
(68) через кронштейн ручок (105), як показано. Відв’яжіть і утилізуйте довгий шнурок
протяжки.
2
47
68
105
Порада: будьте обережні, щоб не пошкодити ізоляцію головного кабелю (68).
Послабте вказаний гвинт регулювання (47) і
вставте стійку ручок (6) у раму (2).
Шнурок
протяжки
Посуньте стійку ручок (6) угору або вниз, щоб
установити потрібну висоту ручок, і затягніть
гвинт регулювання (47).
8
7. Попросіть помічника тримати нерухомі ручки
(7) біля кронштейну ручок (105).
7
7
Знайдіть кінець одного зі шнурків протяжки,
що залишилися у кронштейні ручок (105).
Прив’яжіть вказаний кінець шнурка протяжки до правого подовжувального кабелю
(107). Тягнучи за другий кінець шнурка,
протягніть правий подовжувальний кабель
через кронштейн ручок. Відв’яжіть і утилізуйте шнурок протяжки.
108
107
Шнурок протяжки
105
Аналогічним чином протягніть лівий
подовжувальний кабель (108) через
кронштейн ручок (105).
8. Порада: будьте обережні, щоб не пошкодити ізоляцію кабелів. Прикладіть нерухомі
ручки (7) до кронштейну ручок (105) і поверніть їх під потрібним кутом; слідкуйте за
тим, щоб нерухомі ручки були правильно
відцентровані на кронштейні.
8
110
28
7
Прикріпіть нерухомі ручки (7) за допомогою
затискача (28) і чотирьох гвинтів M6 x 16мм
(110); спочатку вкрутіть усі чотири гвинти,
а потім затягніть їх.
Не пошкодьте
ізоляцію кабелів
9. Попросіть помічника тримати консоль (9) біля
кронштейну ручок (105).
105
9
9
З’єднайте кабелі консолі з головним кабелем
(68) і подовжувальними кабелями (107, 108);
слідкуйте за тим, щоб кабель консолі з
ярликом «L» був з’єднаний із подовжувальним кабелем із ярликом «L», а кабель
консолі з ярликом «R» був з’єднаний із
подовжувальним кабелем із ярликом «R»,
відповідно.
107
68
Сховайте надлишок кабелів у консоль (9).
9
108
105
10. Порада: будьте обережні, щоб не пошкодити ізоляцію кабелів. Закріпіть консоль (9)
на кронштейні ручок (105) чотирма гвинтами
M4 x 12мм (111).
10
9
105
111
Не пошкодьте
ізоляцію кабелів
11. Прикріпіть лоток (8) до рами (2) двома
гвинтами M4 x 10мм (116).
11
2
8
116
12. Порада: за бажанням ви можете встановити свої власні педалі.
12
Знайдіть праву педаль (62).
За допомогою ріжкового ключа, що додається в комплекті, міцно вкрутіть праву
педаль (62) за годинниковою стрілкою у
праве плече кривошипа (64).
64
Міцно вкрутіть ліву педаль (не показано)
проти годинникової стрілки у ліве плече
кривошипа (не показано).
62
13. Після завершення збирання спортивного велотренажера перевірте його та переконайтеся, що
його зібрано правильно і він працює належним чином. Перш ніж почати користуватися спортивним велотренажером, перевірте затяжку всіх різьбових з’єднань. Примітка. У комплекті можуть
постачатися деякі запасні деталі. Щоб не пошкодити підлогу, підкладіть під тренажер килимок.
10
ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНОГО ВЕЛОТРЕНАЖЕРА
ПІД’ЄДНАННЯ КАБЕЛЮ ЖИВЛЕННЯ
Цей виріб обов’язково має бути заземлений. У
TYPE E
разі несправності або поломки заземлення забезпечує шлях найменшого опору для електричного
струму, зменшуючи таким чином небезпеку враження струмом. Кабель живлення цього виробу
має спеціальний дріт для заземлення виробу і штепсель із контактом заземлення. ВАЖЛИВО! У разі
пошкодження кабелю живлення замініть його
кабелем, рекомендованим виробником.
FR/
SP/
PL/
SK
НЕБЕЗПЕКА!
Неналежне
під’єднання контакту заземлення може
підвищити ризик ураження електричним
струмом. Якщо у вас виникають сумніви
щодо належного заземлення виробу,
проконсультуйтеся з кваліфікованим
електриком або працівником сервісного
центру. Не змінюйте штепсель кабелю живлення, що постачається з виробом. Якщо
штепсель не входить у розетку, забезпечте
встановлення розетки відповідного типу
кваліфікованим електриком.
Під’єднайте кабель живлення, як описано
нижче.
1.Вставте вказаний кінець кабелю живлення в
гніздо на рамі.
Гніздо на рамі
Кабель живлення
2.Вставте штепсель кабелю живлення у відповідну розетку, належним чином встановлену та
заземлену з дотриманням усіх місцевих правил
та вимог.
Розетка
IT
11
TYPE F
GR
DU
RU
GR
HU
RU
HU
CZ
TR
RO
BU
UKR
SW
Функції спортивного велотренажера
РЕГУЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ СПОРТИВНОГО
ВЕЛОТРЕНАЖЕРА
Вимірювання робочого зусилля
Щоб тренувати правильну поставу і роботу м’язів,
геометрію спортивного велотренажера можна
відрегулювати відповідно до геометрії вашого
велосипеда. Примітка. Рекомендуємо здійснювати регулювання з невеликими кроками,
випробовуючи тренажер після кожного кроку
регулювання.
Кожен велотренажер індивідуально відкалібрований для забезпечення необхідної точності
вимірювання вашого робочого зусилля та відображення даних зусилля і швидкості обертання
педалей безпосередньо на консолі.
Контролюючи значення зусилля та швидкості
обертання педалей, ви можете слідкувати за
інтенсивністю свого тренування, ставити перед
собою цілі та досягати їх.
Регулювання кута нахилу сідла
Кут нахилу сідла можна відрегулювати для більшої
зручності. Також можна посунути сідло вперед
або назад для більшої зручності або встановлення
потрібної відстані від ручок.
Система регулювання нахилу
Спортивний велотренажер може нахилятися
вперед і назад до 20 відсотків, щоб реалістично
відтворювати рельєф траси. Коли ви створюєте
карти своїх тренувальних трас на iFit.com (докладніше дивіться в розділі інструкцій для роботи з
консоллю на стор. 14 і далі), спортивний тренажер
автоматично нахилятиметься вперед або відхилятиметься назад, повторюючи рельєф місцевості.
Для регулювання
положення сідла
послабте кріплення під сідлом
на кілька обертів.
Нахиліть сідло
вперед або назад
або посуньте
його в потрібний
бік. Після цього
знову затягніть
кріплення.
Манетки на ручках
На цьому спортивному велотренажері можна перемикати передачі, як на справжньому велосипеді.
Манетки на правій і лівій ручках імітують роботу
переднього та заднього перемикачів; їх можна
налаштувати відповідно до кількості передач на
вашому велосипеді (докладніше дивіться в розділі
інструкцій для роботи з консоллю на стор. 14 і
далі).
Кріплення
Примітка. За бажанням ви можете зняти стандартне сідло і встановити своє власне.
Регулювання положення кронштейна сідла
Щоб змінити положення кронштейна
сідла, послабте
гвинт регулювання, посуньте
кронштейн сідла
вперед або
назад і знову
затягніть гвинт
регулювання.
Функції для правильної роботи педалями
На цьому спортивному велотренажері є спеціальні
функції, що допомагають напрацьовувати правильні навички роботи педалям:
Режим холостого обертання – спортивний
велотренажер має режим холостого обертання,
щоб точніше імітувати рух на справжньому велосипеді, ніж це роблять звичайні велотренажери з
постійним приводом. Це не дозволяє ногам розслаблятися у верхній та нижній точках руху педалей.
Маховик – маховик цього спортивного велотренажера забезпечує достатню інерцію, щоб
підтримувати рівномірний рух педалей, водночас
стимулюючи вас до правильної роботи педалями.
12
Кронштейн
сідла
Гвинт
Регулювання висоти стійки сідла
ВИРІВНЮВАННЯ СПОРТИВНОГО
ВЕЛОТРЕНАЖЕРА
Для оптимальної
ефективності
тренування сідло
треба встановити
на відповідну
Стійка
висоту. Під час
сідла
обертання педалей нога в
Гвинт
найнижчому
положенні має
бути легко зігнута
в коліні. Щоб змінити висоту стійки сідла, послабте
гвинт регулювання, посуньте стійку сідла вгору або
вниз і знову затягніть гвинт регулювання.
Якщо спортивний
велотренажер
легко хитається
на підлозі під час
використання,
підкрутіть одну
або обидві регулювальні ніжки
на задньому
стабілізаторі, щоб
тренажер стояв
нерухомо.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАЛЕЙ
Регулювання кута нахилу нерухомих ручок
Щоб повернути ручки до
положення, яке
відповідає положенню ручок
керма на вашому
велосипеді,
послабте вказані
гвинти, поверніть
ручки та знову
затягніть гвинти.
Вставте носки взуття в тукліпси на педалях і
потягніть за кінчики ремінців. Щоб відрегулювати
ремінці тукліпсів, натисніть на виступ на пряжці і,
утримуючи його натиснутим, витягніть ремінець на
потрібну довжину. Після цього відпустіть пряжку.
Гвинти
Примітка. За бажанням ви можете встановити
на цей спортивний велотренажер свої власні
педалі.
ВИКОРИСТАННЯ ТРИМАЧА ДЛЯ IPAD
ВАЖЛИВО! Тримач iPad® розрахований на
роботу з більшістю повнорозмірних моделей
iPad. Не вставляйте в нього iPad mini або будьякі інші електронні пристрої.
Регулювання висоти стійки ручок
Щоб змінити
висоту стійки
ручок, послабте
гвинт регулювання, посуньте
стійку ручок угору
або вниз і знову
затягніть гвинт
регулювання.
Щоб вставити iPad
у тримач, поставте
його нижнім
краєм у лоток.
Переконайтеся,
що iPad надійно
зафіксований
у тримачі. Щоб
вийняти iPad із
тримача, виконайте ці дії у
зворотному
порядку.
Стійка
ручок
Гвинт
Регулювання положення кронштейна ручок
Щоб змінити положення кронштейна
ручок відповідно
до положення
керма на вашому
велосипеді,
послабте вказані
гвинти, посуньте
кронштейн ручок
уперед або назад
і знову затягніть
гвинти.
Ніжка
регулювання
рівня
Кронштейн
ручок
Гвинти
13
Лоток
ЗОБРАЖЕННЯ КОНСОЛІ
ПОКРАЩУЙТЕ СВОЮ СПОРТИВНУ ФОРМУ З
IFIT.COM
Завантажуйте свої результати тренувань у хмару iFit і слідкуйте за своїми
досягненнями.
Ваш новий спортивний велотренажер підтримує
режим iFit, даючи вам можливість скористатися
численними функціями порталу iFit.com для досягнення своїх цілей у покращенні спортивної форми.
Встановлюйте конкретні цілі своїх тренувань: час, дистанцію, робоче зусилля
або кількість калорій.
Тренуйтеся в різних куточках світу завдяки можливостям персоналізації карт
Google.
Дивіться відео високої чіткості з імітацією тренування в різних мальовничих
місцях.
Завантажуйте тренувальні програми,
які допоможуть вам у досягненні ваших
особистих цілей.
Вибирайте та завантажуйте комплекcи
тренувальних програм для схуднення.
Iceman
EBPF01912
Перевірте себе, змагаючись із іншими
Дізнайтеся більше на порталі www.iFit.com.
членами спільноти iFit.
PFEX01912.0
14
ФУНКЦІЇ КОНСОЛІ
УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ
На цій удосконаленій консолі представлено цілий
набір функцій, спеціально розроблених для того,
щоб зробити ваші тренування ефективнішими та
приємнішими.
ВАЖЛИВО! Якщо спортивний велотренажер
перебував на холоді, почекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, і тільки
після цього вмикайте живлення. Якщо цього не
зробити, існує ризик пошкодження дисплеїв на
консолі та інших електричних компонентів.
У режимі ручного керування можна змінювати
рівень нахилу тренажера (і силу опору руху педалей) та перемикати передачі простим натисненням
кнопки.
Підключіть кабель живлення (дивіться розділ
ПІД’ЄДНАННЯ КАБЕЛЮ
ЖИВЛЕННЯ на стор.
11). Знайдіть вимикач
живлення на рамі поруч
із гніздом живлення.
Переведіть вимикач у
положення Reset (ввімкнено).
Під час тренування на консолі постійно відображається інформація про перебіг тренування, зокрема
дані про робоче зусилля та швидкість обертання
педалей.
У будь-який час протягом тренування ви можете вибирати інтервали та вимірювати показники
ефективності тренування за короткі проміжки
часу. Результати для кожного інтервалу будуть
зберігатися та відображатися на консолі.
Положення
ввімкнено
Дисплей увімкнеться, і консоль буде готова до
роботи.
Примітка. Після першого ввімкнення живлення тренажер може виконати автоматичне
калібрування системи нахилу. Під час процесу калібрування велотренажер піднімається
та опускається. Коли тренажер зупиниться, це
означатиме, що калібрування системи нахилу
завершено.
Ви також можете слідкувати за своїм пульсом за
допомогою нагрудного датчика пульсу (додаткова
комплектація).
Окрім цього, на консолі можна вибрати одну із вбудованих програм Le Tour de France (Тур де Франс).
Протягом кожної програми спортивний велотренажер автоматично змінюватиме нахил (силу опору),
повторюючи реальний рельєф траси велоперегонів
Le Tour de France; ви зможете вручну змінювати
передачі, щоб підтримувати оптимальну швидкість
обертання педалей.
ВАЖЛИВО! Якщо калібрування системи нахилу
не виконується автоматично, відкалібруйте систему вручну, як описано в пункті 4 на стор. 24.
ВАЖЛИВО! Консоль має вбудований демонстраційний режим, розрахований на
демонстрацію спортивного велотренажера в
магазині. Коли демонстраційний режим увімкнено, після завершення тренування дисплей
на консолі не вимикається, і дані на ньому не
скидаються. Щоб вимкнути демонстраційний
режим, дивіться вказівки в пункті 8 на стор. 22.
Консоль також підтримує нову технологію iFit,
завдяки якій консоль може підключатися до вашої
бездротової мережі. Із технологією iFit ви можете
завантажувати індивідуальні програми тренувань,
створювати власні програми, стежити за своїми
результатами та користуватися багатьма іншими
функціями. Докладну інформацію дивіться на
порталі www.iFit.com.
Ви також можете підключити дисковий або MP3програвач до аудіосистеми консолі та слухати
улюблену тренувальну музику чи аудіокнигу під
час тренування.
Увімкнення живлення – дивіться на цій сторінці.
Користування сенсорним екраном – дивіться
стор. 16. Налаштування консолі – дивіться стор.
16.
15
КОРИСТУВАННЯ СЕНСОРНИМ ЕКРАНОМ
завантаження тренувальних програм iFit і користування деякими іншими функціями консолі. Дивіться розділ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ на стор. 25, щоб під’єднати
консоль до своєї бездротової мережі.
У консоль вмонтовано планшет із повноколірним
сенсорним екраном. Викладені нижче поради та
рекомендації допоможуть вам ефективніше користуватися цією технологічною новинкою:
2.Перевірте наявність оновлень внутрішнього
програмного забезпечення.
• Екран консолі працює так само, як і інші планшетні комп’ютери. Ковзаючи або проводячи
пальцем по екрану, можна пересувати деякі
зображення, наприклад, змінювати режим відображення результатів під час тренування. Однак
на цьому екрані не підтримується можливість
збільшення або зменшення масштабу жестами
пальців.
Насамперед виберіть режим обслуговування,
як описано в пункті 1 на стор. 22 і пункті 2 на
стор. 24. Потім виконайте перевірку наявності
оновлень, як описано в пункті 3 на стор. 24.
3. Відкалібруйте систему регулювання нахилу.
• Якщо потрібно ввести інформацію в текстове
поле, торкніться його, і з’явиться екранна клавіатура. Для введення цифр або інших символів
торкніться на клавіатурі кнопки ?123. Для відображення додаткового набору символів торкніться кнопки Alt. Щоб повернутися до клавіатури з цифрами, торкніться кнопки Alt іще раз. Щоб
повернутися до текстової клавіатури, торкніться
кнопки ABC. Для введення великої літери торкніться кнопки зі стрілкою догори. Якщо потрібно
ввести кілька великих літер, торкніться кнопки
зі стрілкою ще раз. Щоб повернутися до малих
літер, торкніться кнопки зі стрілкою третій раз.
Щоб стерти останній введений символ, торкніться кнопки зі стрілкою назад і символом Х.
Насамперед виберіть режим обслуговування,
як описано в пункті 1 на стор. 22 і пункті 2 на
стор. 24. Виконайте калібрування системи регулювання нахилу спортивного велотренажера,
як описано в пункті 4 на стор. 24.
• Для навігації в меню
планшета можна
використовувати
кнопки на консолі.
Натисніть кнопку
основного екрана (з
піктограмою дому), щоб повернутися до головного меню. Натисніть середню кнопку, щоб перейти до меню налаштувань (дивіться стор. 22).
Натисніть кнопку повернення назад, щоб повернутися до попереднього екрана.
Консоль готова до роботи, ви можете починати
тренування. На наступних сторінках описано різні
режими тренування та інші функції консолі.
4. Створіть свій обліковий запис iFit.
Відкрийте інтернет-браузер на комп’ютері,
смартфоні, планшеті або іншому пристрої з
можливістю перегляду інтернет-сайтів і перейдіть за адресою www.iFit.com. Зареєструйтеся на порталі, виконуючи підказки на екрані.
Якщо ви маєте код активації, виберіть варіант
активації за допомогою коду.
Режим ручного керування – дивіться стор. 17.
Програми Le Tour de France (Тур де Франс) – дивіться стор. 19. Програми з вибором цілі – дивіться стор. 20. Програми iFit – дивіться стор. 21.
Режим налаштування тренажера – дивіться
стор. 22. Режим обслуговування – дивіться стор.
24. Використання бездротової мережі – дивіться
стор. 25. Використання аудіосистеми – дивіться
стор. 26. Використання інтернет-браузера –
дивіться стор. 26.
• Якщо вам часто не вдається торкнутися потрібної кнопки на сенсорному екрані, це може означати, що екран не відкалібрований належним чином. Інструкції для калібрування екрана дивіться
в пункті 5 на стор. 24.
Примітка. Якщо дисплей на консолі закрито поліетиленовою плівкою, зніміть плівку.
НАЛАШТУВАННЯ КОНСОЛІ
Швидкість і дистанція можуть відображатися на
консолі в милях або кілометрах. Якщо ви хочете
перевірити, які одиниці вимірювання вибрано, дивіться пункт 15 на стор. 23.
Перш ніж почати користуватися спортивним велотренажером, налаштуйте консоль, як описано
нижче.
1. Під’єднайтеся до бездротової мережі.
Примітка. З’єднання з бездротовою мережею потрібне для доступу до Інтернету,
16
ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ РУЧНОГО
КЕРУВАННЯ
Щоб змінити передачу, натискайте кнопки на
манетках. Примітка. Після натиснення кнопки
вибрану передачу буде встановлено не одразу,
а з деякою затримкою. Не тягніть за манетки
та не стискайте їх, щоб не пошкодити.
1.Щоб активувати консоль, торкніться екрана
або починайте натискати на педалі.
Дивіться розділ УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ на
стор. 15.
Для зміни передачі на системі натискайте
кнопки на лівій манетці; для зміни передачі на
касеті натискайте кнопки на правій манетці.
2.Виберіть головне меню.
На лівій манетці натискайте передню кнопку,
щоб збільшити силу опору, або задню кнопку,
щоб зменшити силу опору.
Коли консоль вмикається, після завершення
завантаження на екрані з’являється головне
меню.
На правій манетці натискайте передню кнопку,
щоб зменшити силу опору, або задню кнопку,
щоб збільшити силу опору.
Щоб повернутися до головного меню в будьякий час, торкніться кнопки з піктограмою
дому внизу екрана.
Номери вибраних передач на системі та касеті
відображаються на екрані консолі.
Щоб розпочати тренування в режимі ручного
керування, торкніться кнопки Start (пуск).
5. Слідкуйте за результатами тренування.
3.Змінюйте нахил (силу опору) спортивного
велотренажера, коли забажаєте.
Дисплей консолі має декілька режимів відображення. Набір інформації, яка відображається
на дисплеї, змінюється залежно від вибраного
режиму відображення.
Під час тренування можна довільно змінювати
нахил (силу опору) спортивного велотренажера, натискаючи кнопки Grade (ухил) зі
стрілками вгору та вниз на консолі.
Для зміни режиму відображення просто проведіть пальцем по екрану. Торкаючись червоних
прямокутників на екрані, можна переглядати
додаткові відомості про своє тренування.
Також нахил тренажера можна змінювати
натисненням кнопок на манетках. Щоб збільшити нахил, натисніть одночасно передню й
задню кнопку на правій манетці; щоб зменшити
нахил, натисніть одночасно передню й задню
кнопку на лівій манетці
У разі потреби можна регулювати гучність
динаміків натисканням кнопок Volume (гучність)
зі стрілками вгору та вниз на консолі.
Примітка. Після натиснення кнопки вибраний
рівень нахилу буде встановлено не одразу,
а поступово. Під час зміни рівня нахилу ви
можете чути звук роботи двигуна нахилу. Це
нормально.
Щоб зупинити тренування, припиніть натискати
на педалі або торкніться кнопки повернення
чи кнопки головного меню внизу екрана. Щоб
продовжити тренування, торкніться кнопки
Resume (продовжити). Щоб завершити тренування, торкніться кнопки End Workout (кінець
тренування).
УВАГА! Цей спортивний велотренажер має
широкий діапазон регулювання нахилу.
Змінюючи рівень нахилу, тримайтеся за
ручки і будьте готові до руху тренажера.
Після натиснення кнопки End Workout на екрані
з’являться підсумки тренування. Переглянувши
підсумки, торкніться кнопки Finish (завершити),
щоб повернутися до головного меню. Також на
екрані можуть бути кнопки для збереження або
публікування результатів.
4.Змінюйте передачі, коли забажаєте.
Цей спортивний тренажер можна налаштувати таким чином, щоб він був максимально
схожим на ваш велосипед. Щоб вибрати
параметри передач для тренажера, дивіться
пункт 7 на стор. 22.
Примітка. Перемикання передач лише імітується засобами велотренажера. На ньому
немає справжньої ланцюгової передачі.
17
7.За бажанням ви можете контролювати свій
пульс протягом тренування за допомогою
нагрудного датчика пульсу.
6.За бажанням ви можете розділяти
тренування на інтервали.
У будь-який час протягом тренування ви
можете перейти до екрана інтервалів, щоб
вимірювати показники ефективності тренування за короткі проміжки часу. Для переходу
до екрана інтервалів просто проведіть пальцем
по екрану.
Для контролю пульсу потрібно одягти
датчик пульсу, що постачається додатково.
Докладнішу інформацію про додатковий
датчик пульсу дивіться на стор. 26. Примітка.
Консоль сумісна з датчиками пульсу ANT+™ і
BLUETOOTH® Smart.
Щоб розпочати інтервал, торкніться кнопки
Start. Щоб завершити поточний інтервал, торкніться кнопки Lap (коло). Протягом тренування
ви можете записувати необмежену кількість
інтервалів.
Коли датчик розпізнає ваше серцебиття, частота вашого пульсу відобразиться на екрані.
8.Після закінчення тренування від’єднайте
кабель живлення від розетки.
Консоль зберігає дані кожного інтервалу, і
ви можете їх переглядати в будь-який час
протягом тренування. На екрані інтервалів
відображається список збережених інтервалів.
Прокрутіть список, щоб переглянути дані для
потрібного інтервалу.
Після закінчення тренування переведіть вимикач живлення в положення Off (вимкнено)
та від’єднайте кабель живлення від розетки.
ВАЖЛИВО! Якщо не дотримуватися цих
інструкцій, електричні компоненти спортивного велотренажера можуть зноситися
передчасно.
18
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ LE TOUR DE
FRANCE (ТУР ДЕ ФРАНС)
Перебіг виконання програми позначатиметься
на графіках. Щоб перейти до графіків, проведіть пальцем по екрану.
1.Щоб активувати консоль, торкніться екрана
або починайте натискати на педалі.
Із завершенням першого сегмента програми
спортивний велотренажер автоматично встановить значення рівня нахилу, запрограмоване
для наступного сегмента.
Дивіться розділ УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ на
стор. 15.
2.Виберіть головне меню.
Зі зміною рівня нахилу також зміниться сила
опору руху педалей. Для підтримання стабільної швидкості обертання педалей змінюйте
передачі, натискаючи кнопки на манетках.
Дивіться пункт 2 на стор. 17.
3.Виберіть програму Le Tour de France (Тур де
Франс).
Примітка. Ви можете вручну змінювати встановлені налаштування нахилу, натискаючи
кнопки Grade (ухил). Якщо ви схочете повернутися до запрограмованого значення рівня
нахилу, торкніться кнопки Follow Workout
(дотримуватися програми).
Для вибору програми Le Tour de France (Тур де
Франс) спочатку торкніться кнопки з піктограмою велосипедиста внизу екрана. На екрані
з’явиться меню програм.
Примітка. Вказана кількість калорій – це
приблизне розрахункове значення витрати
калорій за час виконання цієї програми.
Фактична кількість витрачених калорій
залежить від різних чинників, зокрема від
вашої ваги. Також на кількість витрачених
калорій впливатиме швидкість обертання
педалей.
Виберіть кнопку Tour de France. Виберіть
потрібну програму. Примітка. Можливо,
потрібно буде прокрутити список на екрані,
щоб переглянути всі доступні програми.
На екрані відображатиметься назва програми,
її очікувана тривалість і запланована дистанція.
Також буде відображено приблизну кількість
калорій, яку ви витратите під час тренування
та карту траси програми. Примітка. На цьому
екрані також можуть бути доступні деякі змінні
параметри програми, які можна налаштувати.
Щоб зупинити тренування, припиніть натискати
на педалі або торкніться кнопки повернення
чи кнопки головного меню внизу екрана. Щоб
продовжити тренування, торкніться кнопки
Resume (продовжити). Щоб завершити тренування, торкніться кнопки End Workout (кінець
тренування).
4.Запустіть програму.
Щоб запустити програму, торкніться кнопки
Start Workout (початок тренування).
Програма буде продовжуватися таким чином,
допоки не закінчиться останній сегмент.
На екрані з’явиться підсумкова інформація
про тренування. Переглянувши підсумки,
торкніться кнопки Finish (завершити), щоб
повернутися до головного меню. Також на
екрані можуть бути кнопки для збереження або
публікування результатів.
Програма може розпочинатися з етапу
розігріву. Щоб пропустити етап розігріву, торкніться кнопки Skip (пропустити). Щоб вибрати
параметри етапу розігріву для свого спортивного велотренажера, дивіться пункт 16 на
стор. 23.
Кожна програма розділена на декілька сегментів. Для кожного сегмента запрограмовано
одне значення рівня нахилу (сили опору).
Примітка. Запрограмоване значення нахилу
може бути незмінним протягом кількох послідовних сегментів.
5. Слідкуйте за результатами тренування.
Дивіться пункт 5 на стор. 17.
6.За бажанням ви можете розділяти
тренування на інтервали.
Під час тренування за програмою, на екрані
відображатиметься карта траси з маркером,
який позначатиме ваше поточне розташування.
Щоб налаштувати параметри відображення
карти, торкніться відповідних кнопок на екрані.
Дивіться пункт 6 на стор. 18.
19
7.За бажанням ви можете контролювати свій
пульс протягом тренування за допомогою
нагрудного датчика пульсу.
Тренування відбувається аналогічно до тренування в режимі ручного керування (дивіться
стор. 17).
Дивіться пункт 7 на стор. 18.
Примітка. Ви можете вручну змінювати встановлені налаштування нахилу, натискаючи
кнопки Grade (ухил). Якщо ви схочете повернутися до запрограмованого значення рівня
нахилу, торкніться кнопки Follow Workout
(дотримуватися програми).
8.Після закінчення тренування від’єднайте
кабель живлення від розетки.
Дивіться пункт 8 на стор. 18.
Програма триватиме до досягнення встановленої цілі. На екрані з’явиться підсумкова
інформація про тренування. Переглянувши
підсумки, торкніться кнопки Finish (завершити),
щоб повернутися до головного меню. Також на
екрані можуть бути кнопки для збереження або
публікування результатів.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТРЕНУВАННЯ З
ВИБОРОМ ЦІЛІ
1.Щоб активувати консоль, торкніться екрана
або починайте натискати на педалі.
Дивіться розділ УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ на
стор. 15.
Примітка. Вказана кількість калорій – це
приблизне розрахункове значення витрати
калорій за час виконання цієї програми.
Фактична кількість витрачених калорій
залежить від різних чинників, зокрема від
вашої ваги. Крім того, якщо під час виконання програми ви вручну змінюєте передачі
або рівень нахилу, це також впливає на
кількість витрачених калорій.
2. Виберіть головне меню.
Дивіться пункт 2 на стор. 17.
3.Виберіть програму тренування з вибором
цілі.
Щоб вибрати програму тренування з вибором
цілі, торкніться кнопки Set A Goal (встановлення цілі) на екрані.
5. Слідкуйте за результатами тренування.
Дивіться пункт 5 на стор. 17.
Щоб установити персональну ціль, спочатку
торкніться кнопки потрібного цільового параметру. Після цього встановіть значення цілі
та виберіть інші змінні параметри програми за
допомогою кнопок збільшення та зменшення
на екрані. На дисплеї відображатиметься
тривалість тренування, дистанція, яку потрібно
подолати, і приблизна кількість калорій, які ви
витратите за тренування.
6.За бажанням ви можете розділяти
тренування на інтервали.
Дивіться пункт 6 на стор. 18.
7.За бажанням ви можете контролювати свій
пульс протягом тренування за допомогою
нагрудного датчика пульсу.
4.Запустіть програму.
Дивіться пункт 7 на стор. 18.
Програма може розпочинатися з етапу
розігріву. Щоб пропустити етап розігріву, торкніться кнопки Skip (пропустити). Щоб вибрати
параметри етапу розігріву для свого спортивного велотренажера, дивіться пункт 16 на
стор. 23.
8.Після закінчення тренування від’єднайте
кабель живлення від розетки.
Дивіться пункт 8 на стор. 18.
Щоб запустити програму, торкніться кнопки
Start (початок).
20
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ IFIT
Докладнішу інформацію про програми iFit
дивіться на порталі www.iFit.com.
Примітка. Для використання програм iFit потрібен
доступ до бездротової мережі (дивіться розділ
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ на
стор. 25). Ви також маєте мати зареєстрований
обліковий запис на порталі iFit.com.
Коли вибрано програму iFit, на екрані відображається її назва, очікувана тривалість і
загальна дистанція. Також на екрані відображатиметься приблизна кількість калорій,
яку ви витратите протягом тренування. Якщо
вибрано програму змагання, на дисплеї відображатиметься таймер зворотного відліку часу
до старту перегонів.
1.Щоб активувати консоль, торкніться екрана
або починайте натискати на педалі.
Дивіться розділ УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ на
стор. 15.
5. Запустіть програму.
2. Виберіть головне меню.
Дивіться пункт 4 на стор. 19.
Дивіться пункт 2 на стор. 17.
У деяких програмах ви можете отримувати
вказівки аудіотренера під час тренування
(дивіться розділ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОСИСТЕМИ на стор. 26).
3. Увійдіть у свій обліковий запис iFit.
Якщо вхід в обліковий запис iFit іще не виконано, торкніться кнопки Login (вхід), щоб
увійти. На екрані з’являться поля для введення
імені користувача і пароля iFit. Введіть свої дані
і торкніться кнопки Login. Якщо потрібно вийти
з екрана входу, торкніться кнопки Cancel (скасувати). Примітка. Ім’я користувача та пароль
чутливі до регістру.
Примітка. Ви можете вручну змінювати встановлені налаштування нахилу, натискаючи
кнопки Grade (ухил). Якщо ви схочете повернутися до запрограмованого значення рівня
нахилу, торкніться кнопки Follow Workout
(дотримуватися програми).
6. Слідкуйте за результатами тренування.
Щоб змінити користувача в межах свого облікового запису iFit, торкніться кнопки зміни
користувача внизу екрана. Якщо з обліковим
записом пов’язано декілька користувачів,
список користувачів з’явиться на екрані.
Торкніться потрібного імені користувача.
Дивіться пункт 5 на стор. 17. На екрані може
відображатися карта траси, якою ви йдете або
біжите. Щоб налаштувати параметри відображення карти, торкніться відповідних кнопок на
екрані.
4. Виберіть програму iFit.
Під час змагання на екрані відображатимуться
показники швидкості та подоланої дистанції
інших учасників. Також на екрані можна буде
побачити, на скільки секунд інші учасники
випереджають вас або відстають.
Щоб завантажити програму iFit зі свого розкладу, торкніться кнопки Map (карта), Train
(тренування), Video (відео) або Lose Wt. (схуднення); чергову програму вибраного типу з
вашого розкладу буде завантажено на тренажер. Примітка. Якщо вхід в обліковий запис iFit
не виконано, то доторком до цих кнопок можна
ввімкнути відповідні демонстраційні програми.
7.За бажанням ви можете розділяти
тренування на інтервали.
Дивіться пункт 6 на стор. 18.
Щоб взяти участь у запланованих раніше перегонах, торкніться кнопки Compete (змагання).
Щоб переглянути Workout History (записи) про
свої попередні тренування, торкніться кнопки
Track (відстеження). Щоб вибрати програму
тренування з вибором цілі, торкніться кнопки
Set A Goal (встановлення цілі) (дивіться стор.
20).
8.За бажанням ви можете контролювати свій
пульс протягом тренування за допомогою
нагрудного датчика пульсу.
Для завантаження програм потрібно попередньо додати їх до свого розкладу на
веб-сайті iFit.com.
Дивіться пункт 8 на стор. 18.
Дивіться пункт 7 на стор. 18.
9.Після закінчення тренування від’єднайте
кабель живлення від розетки.
Докладнішу інформацію про iFit дивіться на
порталі www.iFit.com.
21
ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ НАЛАШТУВАННЯ
ОБЛАДНАННЯ
кнопки Browser (браузер). Торкніться квадратика Enable або Disable. Потім торкніться
кнопки повернення назад на екрані.
1. Виберіть головне меню налаштування.
6.Виберіть тривалість періоду очікування руху
педалей.
Увімкніть консоль і виберіть головне меню
(дивіться пункти 1 і 2 на стор. 17). Після цього
торкніться кнопки з піктограмою зубчастих
коліщат унизу екрана, щоб перейти до головного меню налаштувань.
На консолі передбачено обмеження часу
очікування руху педалей – якщо протягом
визначеного часу користувач не торкається
жодної кнопки і педалі не рухаються, консоль запропонує продовжити або завершити
тренування.
Примітка. Для переходу до головного меню
налаштувань можна також натиснути середню
кнопку на консолі.
Щоб установити період часу, після завершення
якого консоль пропонуватиме продовжити
або завершити тренування, торкніться кнопки Cadence Timeout (період очікування руху
педалей) і встановіть потрібне значення. Потім
торкніться кнопки повернення назад на екрані.
2. Виберіть режим налаштування обладнання.
У головному меню налаштувань торкніться
кнопки Equipment Settings (налаштування
обладнання).
Примітка. Можливо, потрібно буде прокрутити
список на екрані, щоб переглянути всі доступні
пункти.
7. Виберіть параметри передач.
Параметри перемикання передач на тренажері можна налаштовувати, щоб імітувати
різні варіанти передач на справжніх
велосипедах.
3.Увімкніть або вимкніть функцію автомати­
чного повторного входу.
Увімкніть цю функцію, якщо ви хочете, щоб
консоль автоматично виконувала вхід у ваш
обліковий запис iFit одразу після ввімкнення
живлення. Примітка. Цією функцією рекомендується користуватися лише в тому разі, якщо
ви є власником спортивного велотренажера і
сторонні особи не мають до нього доступу.
Щоб вибрати передачі системи, торкніться
кнопки Choose Front Gears (вибрати систему).
Виберіть потрібне налаштування передач системи для спортивного велотренажера. Потім
торкніться кнопки повернення назад на екрані.
Щоб вибрати передачі касети, торкніться
кнопки Choose Rear Gears (вибрати касету).
Виберіть потрібне налаштування передач
касети для спортивного велотренажера. Потім
торкніться кнопки повернення назад на екрані.
Щоб активувати або заблокувати функцію
автоматичного повторного входу, торкніться
кнопки Auto Relogin (автоматичний повторний
вхід). Торкніться квадратика Enable (увімкнути)
або Disable (вимкнути). Потім торкніться кнопки повернення назад на екрані.
ВАЖЛИВО! Докладну інформацію про різні
варіанти передач на шосейних велосипедах
можна отримати з книги чи веб-сайту на відповідну тематику.
4.Увімкніть або вимкніть функцію автомати­
чного оновлення програмного забезпечення
консолі.
8.Увімкніть або вимкніть демонстраційний
режим.
Щоб активувати або заблокувати функцію
автоматичного оновлення, торкніться кнопки Auto Update (автоматичне оновлення).
Торкніться квадратика Enable або Disable.
Потім торкніться кнопки повернення назад на
екрані.
Консоль має вбудований демонстраційний
режим, розрахований на демонстрацію спортивного велотренажера в магазині. Коли
демонстраційний режим увімкнено, на екрані
відображатиметься встановлена презентаційна
програма.
Примітка. Щоб вибрати час для автоматичного
встановлення оновлень, дивіться пункт 14.
Щоб увімкнути або вимкнути демонстраційний
режим, торкніться кнопки Demo Mode (демонстраційний режим). Торкніться квадратика On
(увімк.) або Off (вимк.). Потім торкніться кнопки
повернення назад на екрані.
5. Увімкніть або ввімкніть інтернет-браузер.
Щоб активувати або заблокувати можливість
користування інтернет-браузером, торкніться
22
9.Установіть параметри видимості кнопки
налаштувань.
12.Увімкніть або ввімкніть режим перегляду
вулиць.
На консолі передбачена можливість приховання
кнопки налаштувань, щоб інші користувачі не
могли відкрити головне меню налаштувань.
У деяких програмах під час тренування на
екрані може відображатися карта траси. Щоб
активувати або заблокувати функцію відображення фотографій вулиць на карті, торкніться
кнопки Street View (перегляд вулиць). Торк­
ніться квадратика Enable або Disable. Потім
торкніться кнопки повернення назад на екрані.
Щоб приховати кнопку налаштувань або
зробити її видимою, торкніться кнопки Hide
Settings (приховати налаштування) і виберіть
потрібний квадратик. Дотримуйтеся інструкцій
на екрані.
13. Виберіть часовий пояс.
Щоб вибрати свій часовий пояс, торкніться
кнопки Timezone (часовий пояс) і виберіть
потрібний варіант у списку. Потім торкніться
кнопки повернення назад на екрані.
ВАЖЛИВО!
Щоб відкрити
головне меню
налаштувань,
коли кнопку
налаштувань
приховано,
накресліть на
екрані квадрат
за годинниковою стрілкою.
14. Виберіть час для оновлення.
Щоб встановити час для автоматичного оновлення програмного забезпечення консолі,
торкніться кнопки Update Time (час оновлення)
і виберіть оптимальний час. Потім торкніться
кнопки повернення назад на екрані.
10. Виберіть мову.
Вибираючи час оновлення, не забудьте
також увімкнути автоматичні оновлення для
консолі (дивіться пункт 4).
Щоб вибрати мову меню, торкніться кнопки
Language (мова) і виберіть потрібну мову.
Дотримуйтеся інструкцій на екрані. Примітка.
Ця функція може бути заблокована.
ВАЖЛИВО! Після завершення тренування на
спортивному велотренажері потрібно від’єднувати кабель живлення від розетки. Тому
для оновлення потрібно вибирати такий час,
коли ви користуєтеся тренажером і зможете
від’єднати кабель живлення від розетки
після закінчення оновлення.
11. Увімкніть або ввімкніть захисний код.
На консолі можна встановити захисний код,
який запобігає використанню спортивного
велотренажера дітьми або іншими особами без
дозволу.
15. Виберіть одиниці вимірювання.
Щоб увімкнути або вимкнути захисний код,
торкніться кнопки Passcode (код доступу).
Щоб увімкнути захисний код, торкніться квадратика Enable. Введіть 4-значний цифровий
код на свій вибір. Торкніться кнопки Save
(зберегти), щоб почати використовувати цей
код. Торкніться кнопки Cancel (скасувати), щоб
повернутися до режиму налаштування обладнання і не використовувати захисний код. Щоб
вимкнути захисний код, торкніться квадратика
Disable. Потім торкніться кнопки повернення
назад на екрані.
Щоб переглянути встановлені на даний момент
одиниці вимірювання, торкніться кнопки
US/Metric (американські/метричні). Торкніться
відповідного квадратика залежно від того,
які одиниці ви хочете використовувати. Потім
торкніться кнопки повернення назад на екрані.
16. Виберіть налаштування для етапу розігріву.
У тренувальних програмах може бути передбачений етап розігріву перед початком програми.
Щоб налаштувати тривалість етапу розігріву
або вимкнути його, торкніться кнопки Warm
Up Time (час розігріву) та виберіть потрібне
значення. Потім торкніться кнопки повернення
назад на екрані.
Примітка. Якщо захисний код увімкнено, на
консолі регулярно відображатиметься запит на
введення цього коду. До введення правильного
коду консоль буде заблоковано. ВАЖЛИВО!
Якщо ви забудете свій захисний код, для
розблокування консолі потрібно ввести
універсальний код: 1985.
17.Вийдіть із режиму налаштування обладнання.
Для виходу з режиму налаштування обладнання
торкніться кнопки повернення назад на екрані.
23
ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Велотренажер автоматично підніметься на
максимальний рівень, потім опуститься до
мінімального рівня і повернеться у вихідне
положення. Таким чином відбувається калібрування системи регулювання нахилу.
1. Виберіть головне меню налаштування.
Дивіться пункт 1 на стор. 22.
2. Виберіть режим обслуговування.
ВАЖЛИВО! Під час калібрування системи
регулювання нахилу слідкуйте за тим, щоб
ваші ноги, домашні тварини чи сторонні
предмети не потрапили під тренажер.
Щоб перейти в режим обслуговування, у головному меню налаштування торкніться кнопки
Maintenance (обслуговування).
Коли калібрування системи нахилу буде завершено, торкніться кнопки повернення назад на
екрані.
На головному екрані режиму обслуговування
відображатиметься інформація про програмне
забезпечення консолі та бездротову мережу.
5. Відкалібруйте екран.
3.Оновіть внутрішнє програмне забезпечення
консолі.
Якщо сенсорний екран не буде відкалібровано належним чином, у вас можуть виникати
труднощі з натисканням кнопок на екрані.
Щоб відкалібрувати екран, торкніться кнопки
Calibrate Screen (калібрувати екран). На екрані
з’явиться маленький хрестик.
Для оптимальної роботи консолі регулярно
перевіряйте наявність оновлень для внутрішнього програмного забезпечення.
Торкніться кнопки Firmware Update (оновлення
програмного забезпечення), щоб перевірити
наявність оновлень через бездротову мережу.
Оновлення розпочнеться автоматично.
Примітка. Якщо доступних оновлень немає,
торкніться кнопки повернення назад на екрані.
Торкніться центру перехрестя гумкою на
кінці олівця або іншим невеликим предметом.
Повторіть цю операцію з іншими хрестиками,
які будуть з’являтися. За декілька секунд консоль вийде з режиму калібрування. Примітка.
Ця функція може бути заблокована.
ВАЖЛИВО! Не вимикайте живлення під час
оновлення, щоб не пошкодити спортивний
велотренажер.
6.Перегляньте зведену інформацію про
тренажер.
Перебіг оновлення відображатиметься на
екрані. Після завершення оновлення спортивний велотренажер вимкнеться і ввімкнеться
знову. Якщо цього не відбудеться, натисніть на
вимикач живлення і Off (вимкніть) тренажер.
Почекайте кілька секунд, а потім переведіть
вимикач живлення в положення Reset (ввімкнено). Примітка. Приготування консолі до
роботи може тривати кілька хвилин.
Для перегляду інформації про свій спортивний
велотренажер торкніться кнопки Machine Info
(інформація про тренажер). Переглянувши
потрібну інформацію, торкніться кнопки повернення назад на екрані.
7. Перегляньте коди клавіш.
Ця функція передбачена для того, щоб спеціаліст із технічного обслуговування міг визначити,
чи працює та чи інша кнопка належним чином.
Примітка. У деяких випадках після оновлення
програмного забезпечення консоль може працювати дещо інакше, ніж до того. Оновлення
завжди мають на меті покращити ваш тренувальний процес.
8. Введіть свою IP-адресу.
Якщо ваша мережа не призначає IP-адреси
автоматично, торкніться кнопки Custom IP (введення IP-адреси вручну) і введіть IP-адресу.
Примітка. Ця функція може бути заблокована.
4.Відкалібруйте систему регулювання нахилу
спортивного велотренажера.
9. Вийдіть із режиму обслуговування.
Торкніться кнопки Calibrate Incline (калібрування системи нахилу). Натисніть кнопку Begin
(почати), щоб розпочати процес калібрування.
Для виходу з режиму обслуговування торкніться кнопки повернення назад на екрані.
24
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ
Коли на екрані з’явиться перелік доступних
мереж, торкніться назви потрібної мережі.
Примітка. Вам потрібно знати назву (SSID-ім’я)
своєї мережі. Якщо мережа захищена паролем,
вам також потрібно знати пароль.
На консолі передбачено режим бездротової
мережі, за допомогою якого можна встановити
бездротове з’єднання з мережею.
Примітка. Ви маєте мати власну бездротову
локальну мережу з маршрутизатором класу
802.11b/g/n, що відкрито транслює SSID-ім’я
мережі (приховані мережі не підтримуються).
З’явиться інформаційне вікно із запитом,
чи бажаєте ви під’єднатися до бездротової
мережі. Щоб під’єднатися до мережі, торкніться
кнопки Connect (з’єднати), а щоб повернутися
до переліку мереж, торкніться кнопки Cancel
(скасувати). Якщо мережа захищена паролем,
торкніться поля введення пароля. На екрані
з’явиться клавіатура. Якщо ви бажаєте, щоб
символи пароля відображалися під час введення, торкніться квадратика Show Password
(показувати пароль).
1. Виберіть головне меню налаштування.
Дивіться пункт 1 на стор. 22.
2. Виберіть режим бездротової мережі.
Щоб перейти в режим бездротової мережі, у
головному меню налаштування торкніться кнопки Network Setup (параметри мережі).
Інструкції для роботи з клавіатурою дивіться
в розділі КОРИСТУВАННЯ СЕНСОРНИМ
ЕКРАНОМ на стор. 16.
Примітка. Для переходу в режим бездротової
мережі можна також торкнутися піктограми
бездротового зв’язку внизу екрана.
Коли консоль установить з’єднання з вашою
бездротовою мережею, в меню Wi-Fi з’явиться
відповідна інформація.
3. Увімкніть модуль Wi-Fi.
Щоб від’єднатися від бездротової мережі,
виберіть мережу в переліку і торкніться кнопки
Forget (забути).
Перевірте, чи у квадратику Wi-Fi є зелена
позначка. Якщо ні, торкніться пункту меню
Wi-Fi один раз і почекайте кілька секунд.
Консоль розпочне пошук доступних бездротових мереж.
Якщо вам не вдається встановити з’єднання із
зашифрованою мережею, перевірте, чи правильно ви вводите пароль. Примітка. Паролі
чутливі до регістру.
4.Налаштуйте бездротове з’єднання з
мережею та керуйте ним.
Примітка. У режимі iFit підтримуються різні
типи шифрування, як із захистом, так і без
(WEP, WPA та WPA2). Рекомендуємо використовувати широкосмугове з’єднання,
оскільки якість роботи консолі в цьому режимі
залежить від швидкості з’єднання.
Коли модуль Wi-Fi увімкнено, на екрані
відображається перелік доступних мереж.
Примітка. Для відображення переліку може
знадобитися декілька секунд.
Перевірте, чи біля пункту меню Network
Notification (сповіщення мережі) є зелена
позначка; якщо так, то в разі виявлення
доступної мережі в радіусі дії приймача на
екрані консолі з’явиться відповідне сповіщення.
Примітка. Якщо після ознайомлення з цими
інструкціями у вас виникли запитання, ви
можете отримати допомогу на веб-сайті
www.support.iFit.com.
5. Вийдіть із режиму бездротової мережі.
Для виходу з режиму бездротової мережі торкніться кнопки повернення назад на екрані.
25
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОСИСТЕМИ
Інструкції для роботи з клавіатурою дивіться в
розділі КОРИСТУВАННЯ СЕНСОРНИМ ЕКРАНОМ
на стор. 16.
Щоб слухати музику або аудіокниги через аудіосистему консолі під час тренування, потрібно
підключити дисковий, MP3 або інший портативний
програвач до аудіороз’єму консолі, використовуючи аудіокабель із двома штекерами 3,5 мм
(продається окремо). Вставте штекери аудіокабелю до упору в роз’єми на програвачі та
на консолі. Примітка. Придбати аудіокабель
можна в місцевому магазині електроніки.
Якщо потрібно ввести іншу адресу веб-сайту в
рядку URL-адреси, спочатку проведіть пальцем
вниз по екрану, якщо рядок URL-адреси не відображається. Тоді торкніться рядка URL-адреси,
введіть адресу за допомогою клавіатури і торкніться кнопки Go переходу.
Натисніть кнопку відтворення на портативному
програвачі. Регулювати гучність можна як на
програвачі, так і кнопками Volume (гучність) зі
стрілками вгору та вниз на консолі.
Примітка. Якщо ви користуєтеся інтернет-браузером під час тренування, кнопки регулювання
нахилу, перемикання передач і регулювання
гучності працюватимуть, але всі інші кнопки будуть
неактивні.
Якщо ви підключили портативний програвач
компакт-дисків, і під час тренування відтворення
збивається, покладіть програвач не на консоль, а
на підлогу або іншу рівну поверхню.
Примітка. Якщо після ознайомлення з цими
інструкціями у вас виникли запитання, ви
можете отримати допомогу на веб-сайті
www.support.iFit.com.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРА
ДОДАТКОВИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСУ
Примітка. Для користування інтернет-браузером потрібний доступ до бездротової локальної
мережі з бездротовим маршрутизатором класу
802.11b/g/n, що відкрито транслює SSID-ім’я
мережі (приховані мережі не підтримуються).
Незалежно від
того, чи ви тренуєтеся заради
схуднення, чи
хочете зміцнити свою
серцево-судинну систему,
оптимальна
частота
пульсу під час
тренування є важливим чинником досягнення найкращого результату. За допомогою додаткового
нагрудного датчика пульсу ви зможете постійно
контролювати частоту пульсу протягом тренування, щоб ефективніше досягати поставлених
цілей. Щоб придбати нагрудний датчик пульсу,
зверніться за телефоном або адресою, які
зазначені на першій сторінці обкладинки цього
посібника.
Щоб відкрити інтернет-браузер, торкніться кнопки
з піктограмою земної кулі внизу екрана. Виберіть
потрібний веб-сайт.
Для навігації в інтернет-браузері використовуйте
кнопки Back (переходу назад), Refresh (оновлення
сторінки) та Forward (переходу вперед) на сенсорному екрані. Для виходу з браузера торкніться
кнопки Return (повернення) на екрані.
26
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ДОГЛЯД ЗА СПОРТИВНИМ ВЕЛОТРЕНАЖЕРОМ
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВІДНОГО РЕМЕНЯ
Регулярно перевіряйте всі деталі спортивного
велотренажера та затягуйте всі різьбові з’єднання.
Негайно заміняйте зношені деталі.
Якщо педалі проковзують ухолосту під час руху,
імовірно, потрібно відрегулювати привідний ремінь.
Перед початком регулювання переведіть вимикач
живлення в положення Off (вимкнено) та від’єднайте кабель живлення від розетки.
Для миття спортивного велотренажера використовуйте вологу ганчірку та невелику кількість
слабкого миючого розчину. ВАЖЛИВО! Щоб
уникнути пошкодження консолі, не допускайте
потрапляння рідини на поверхню консолі та
оберігайте її від прямого сонячного проміння.
Знайдіть отвір для доступу знизу правої корпусної
панелі (12). Поступово дотягуйте гвинт регулювання ролика вільного ходу (39) шестигранним
ключем до досягнення належного натягу привідного ременя (не показано).
КАЛІБРУВАННЯ ЕКРАНА
Якщо вам часто не вдається торкнутися потрібної
кнопки на сенсорному екрані, це може означати,
що екран не відкалібрований належним чином.
Інструкції для калібрування екрана дивіться в
пункті 5 на стор. 24.
12
39
27
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТРЕНУВАНЬ
максимально ефективного схуднення тренуйтеся на
частоті пульсу, близькій до середнього значення у
вашій зоні тренування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Перш
ніж розпочинати тренування за будь-якою
програмою, порадьтеся з лікарем. Це
особливо важливо для людей віком понад
35 років та тих, хто має певні проблеми зі
здоров’ям.
Аеробні тренування – для зміцнення серцево-судинної системи потрібно тренуватися в аеробному
режимі, який передбачає активне прокачування
легенями великих обсягів кисню протягом достатньо
довгого часу. Для аеробного тренування регулюйте інтенсивність таким чином, щоб частота пульсу
була близькою до найвищого значення у вашій зоні
тренування.
Ці рекомендації допоможуть вам правильно спланувати тренування. Щоб отримати докладнішу
інформацію про різні види тренувань, придбайте
книгу автора, що заслуговує довіри, або порадьтеся
зі своїм лікарем. Пам’ятайте, що важливими передумовами позитивного результату є також правильне
харчування та достатній відпочинок.
ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ПУЛЬСУ
Щоб виміряти свій
пульс, потренуйтеся на
тренажері принаймні
чотири хвилини. Потім
припиніть тренування і
покладіть два пальці на
зап’ясток іншої руки, як
показано. Порахуйте кількість ударів пульсу протягом шести секунд і помножте результат на 10 – це
і буде частота вашого пульсу. Наприклад, якщо за
шість секунд ви нарахували 14 ударів, то частота
пульсу становить 140 ударів на хвилину.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРЕНУВАНЬ
Незалежно від того, чи ви тренуєтеся заради схуднення, чи хочете зміцнити свою серцево-судинну
систему, важливим чинником досягнення найкращого результату є оптимальна інтенсивність
тренувань. Одним із методів визначення оптимального рівня інтенсивності є контроль частоти пульсу.
У таблиці внизу подано рекомендовані рівні частоти
пульсу для тренувань на схуднення та аеробних
тренувань.
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ТРЕНУВАННЯ
Розігрів – розпочинайте тренування 5-10-хвилинним
прорухом, що включає вправи на розтягування та
легкі навантаження для розігріву. Під час проруху ви
готуєтеся до тренування – ваше тіло розігрівається,
зростає частота пульсу та активізується кровообіг.
Зона тренування – займайтеся протягом 20-30
хвилин із частотою пульсу, близькою до вибраного
значення у зоні тренування. (Протягом перших кількох тижнів тренувань тривалість заняття з частотою
пульсу в зоні тренування не повинна перевищувати
20 хвилин). Під час тренування дихайте глибоко і
неперервно; ніколи не затримуйте дихання.
Щоб визначити оптимальний рівень пульсу для себе,
знайдіть свій вік у нижньому рядку (із заокругленням до найближчого кратного десяти рокам). Три
числа у стовпчику над вашим віком – це оптимальні
показники частоти пульсу, які формують вашу "зону
тренування". Нижнє число у стовпчику – це частота
пульсу для тренувань на схуднення, середнє – для
максимально ефективного схуднення, і найвище –
для аеробних тренувань.
Схуднення – для спалювання надлишкового жиру в
організмі потрібно тренуватися з невисокою інтенсивністю протягом довшого часу. Протягом перших
кількох хвилин тренування організм отримує енергію
з вуглеводневих калорій. І лише після кількох хвилин
тренування організм починає витрачати відкладені
жирові калорії для отримання енергії. Якщо ви бажаєте схуднути, регулюйте інтенсивність тренування
таким чином, щоб частота пульсу була близькою до
найнижчого значення у вашій зоні тренування. Для
Завершення – наприкінці тренування присвятіть
5-10 хвилин вправам на розтягування. Розтягування
робить м’язи еластичнішими та допомагає уникнути
неприємних відчуттів після тренування.
ЧАСТОТА ТРЕНУВАНЬ
28
Для підтримання або покращення своєї фізичної
форми тренуйтеся тричі на тиждень, залишаючи
принаймні один день відпочинку між тренуваннями.
За бажанням, після кількох місяців регулярних тренувань ви можете довести кількість тренувань до п’яти
на тиждень. Пам’ятайте, що успіх можливий лише
тоді, коли регулярні тренування стануть постійною та
приємною часткою вашого повсякденного життя.
ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ
№ дет. К-ть
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Номер моделі: PFEVEX71413.3 R0116A
Назва
№ дет. К-ть
1
основа
1
рама
1
стійка сідла
1
кронштейн сідла
1
сідло
1
стійка ручок
1
нерухомі ручки
1
лоток
1
консоль
1
верхня корпусна панель
1
ліва корпусна панель
1
права корпусна панель
2
кришка корпуса
1
права кришка магніту
1
ліва кришка магніту
1
ліва кришка рами
1
права кришка рами
1
нижня корпусна панель
1
гнучкий пильник
2
кріплення кришки
2
кришка основи
1
передній стабілізатор
1
задній стабілізатор
4
заглушка стабілізатора
2
ніжка регулювання рівня
2
ніжка
2
коліщатко
1
затискач ручок
2
кришка кривошипа
1
підйомний двигун
1
двигун опору
1
магніт опору
1
тяга
1
вісь магніту
1
права накладка стійки сідла
1
ліва накладка стійки сідла
1
ролик вільного ходу
1
гвинт ролика вільного ходу
1гвинт регулювання ролика
вільного ходу
1
кільце маховика
1
диск маховика
1
вісь маховика
1
розпірна втулка маховика
1
упорна шайба
1
шків маховика
1
права накладка стійки ручок
2
гвинт регулювання
1
вимикач живлення
1
втулка
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
29
Назва
1
плата керування
1
кронштейн плати
4
проставка
1шків кривошипа (робочого
зусилля)
3
шайба M4
8
магніт
1
гвинт кривошипа
2
підшипник
1
стопорна шайба
2
втулка рами
1
шворінь
1
ліва педаль
1
права педаль
1
ліве плече кривошипа
1
праве плече кривошипа
2
заглушка ручки
1
привідний ремінь
1
кабель живлення
1
головний кабель
1
ліва накладка стійки ручок
1
ліва манетка з кабелем
3
затискна гайка 3/8"
2
шайба 1/2"
2
гвинт 1/2" x 1"
4
гвинт M10 x 58мм
2
гвинт 5/16" x 1 3/4"
2
стопорна гайка 5/16"
1гвинт M10 x 35мм із
шестигранною головкою
2
стопор стійки
5
гвинт M8 x 17мм
1
затискач
1
права манетка з кабелем
5гвинт #10 x 12мм із пласкою
головкою
1гвинт 1/4" x 125мм із пласкою
головкою
4
втулка коліщатка
2
шайба M10
2
гвинт M8 x 15мм
2
втулка підйомного двигуна
1
пружина магніту
5
нікельований гвинт M4 x 16мм
2
фрикційне кріплення
3
кришка кронштейна
1
кріплення сідла в зборі
2
зіркоподібна шайба #8
2
гвинт M4 x 16мм
10
самонарізний гвинт #8 x 1/2"
№ дет. К-ть
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Назва
№ дет. К-ть
4
гвинт M4 x 12мм із фланцем
7
гвинт M4 x 19мм
1кришка доступу до електронних
компонентів
2
гайка 1/4"
1
стопорна гайка M10
1
герконовий вимикач із дротом
1
диск кривошипа
10
розпірна втулка кривошипа
4
стопорна гайка M8
1
кронштейн ручок
5
гвинт M8 x 20мм
1
правий подовжувальний кабель
1
лівий подовжувальний кабель
10
гвинт M4 x 9мм
4
гвинт M6 x 16мм
4
гвинт M4 x 12мм
112
113
114
115
116
117
118
*
*
*
*
*
*
*
*
Назва
1
кривошип
2
гвинт #8 x 1/2"
4
нікельований гвинт #8 x 1/2"
3гвинт M8 x 15мм із круглою
головкою
2
гвинт M4 x 10мм
3
гвинт M4 x 14мм
5
гвинт M8 x 30мм
–
кабель підйомного двигуна
–
дріт двигуна опору
–
синій дріт
–
зелений дріт
–
білий дріт
–
комплект мастила
–
інструмент для збирання
–
посібник користувача
Примітка. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення. Інформацію про
порядок замовлення запасних частин дивіться на останній сторінці обкладинки цього посібника. * Ці
деталі не зображені на схемі.
30
71
13
106
106
97
31
42
40
113
29
56
61
108
11
82
41
95
43
82
44
33
45
32
71
16
97
54
95 15
94
91
92
117
109
109
63
68
107
3
67
85
71
14
37
85
95
39
34
102
88
86
103
87
99
78
57
47
31
30
38
86
35
89
51
89
101
96
91 117
92
58
54
49 48 36
115
59
4
5
10
83
66
17
24
53
55
47
69
111
91
117
97
78
59
104
2
8
50
57
97
80
93
52
98
114
9
90
112
74
113
13
25
72
28
24
77
20
24
70
94
118
23
105
65
18
115
46
6
73
21
95
116 100
12
54
65
111
110
1
20
103
75
19
7
81
76
109
64
103
109
95
72
73
79
29
62
21
24
22 27
84
26
89
74
27
95 60
84
ДЕТАЛІЗОВАНА СХЕМА
Номер моделі: PFEVEX71413.3 R0116A
ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
Для замовлення запасних частин зверніться за телефоном або адресою, які зазначені на першій сторінці
обкладинки цього посібника. Щоб ми могли швидше допомогти вам, будьте готові надати таку інформацію під час здійснення замовлення:
• номер моделі та серійний номер виробу (дивіться на першій сторінці обкладинки цього посібника);
• назву виробу (дивіться на першій сторінці обкладинки цього посібника);
•номер деталі та назву кожної потрібної запасної частини (дивіться ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ і
ДЕТАЛІЗОВАНІ СХЕМИ в кінці цього посібника)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ
Цей електричний пристрій не можна викидати разом із побутовим
сміттям. Для збереження довкілля, після завершення строку
експлуатації виробу його потрібно здати на переробку згідно з
нормами чинного законодавства.
Здайте виріб для переробки місцевій організації, яка уповноважена збирати
відходи такого типу. Таким чином ви допоможете зберегти природні
ресурси та покращити європейські екологічні стандарти. Якщо вам потрібна
додаткова інформація щодо безпечних способів правильної утилізації
виробу, зверніться до органів місцевого самоврядування або за місцем
придбання цього виробу.
Код виробу: 381138 R0116A
Надруковано в Китаї © 2016 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement