ProForm PFEVEX73012 225 ZLX BIKE Handleiding

ProForm PFEVEX73012 225 ZLX BIKE Handleiding
Modelnr. PFEVEX73012.0
Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Sticker met
serienummer
(beneden onderstel)
VRAGEN?
Als u nog vragen hebt of er zijn
onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met
de winkel waar u dit product hebt
gekocht.
Bezoek onze website:
www.iconsupport.eu
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKER MET WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
HOE DE TRAININGSFIETS TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
LIJST MET ONDERDELEN­­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKER MET WAARSCHUWING
De waarschuwingsticker hier
afgebeeld is met uw dit product
inbegrepen. Plak de sticker op de
aangegeven plaats over de Engelse
waarschuwing heen. De hier getoonde
sticker(s) met waarschuwing is/zijn op
de aangegeven plaats(en) geplakt.
Raadpleeg de laatste pagina van
deze handleiding wanneer een
sticker ontbreekt of niet leesbaar
is en vraag om een vervangende
sticker. Plak de sticker op de
aangegeven plaats. Aandacht: de
sticker(s) worden niet op ware grootte
weergegeven.
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op
uw trainingsfiets voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of
schade door het gebruik van dit product.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of
enig ander oefenprogramma begint. Dit is
vooral belangrijk voor personen van boven
de 35 jaar, of voor personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 en
huisdieren bij de trainingsfiets vandaan.
9. Draag de juiste kleding bij gebruik van de
trainingsfiets. Draag geen losse kleding die
in de fiets verstrikt kan raken. Draag altijd
gymschoenen om uw voeten te beschermen.
2. Gebruik de trainingsfiets alleen zoals in deze
handleiding beschreven.
10. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren kunnen invloed
hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De hartslagsensor dient slechts om
een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat
allen die gebruik maken van de trainingsfiets voldoende op de hoogte zijn van alle
voorzorgsmaatregelen.
4. Deze trainingsfiets is alleen voor gebruik in
huis bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel, voor verhuur of in een instelling.
11. De trainingsfiets mag alleen gebruikt worden
door mensen die minder dan 120 kg wegen.
12. Houd tijdens het gebruik van de trainingsfiets uw rug recht. Krom uw rug niet.
5. Gebruik de trainingsfiets uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats
de trainingsfiets niet in een garage, niet op
een overdekt terras of bij water.
13. Met de trainingsfiets kan men niet freewheelen; de pedalen blijven ronddraaien
totdat het vliegwiel stopt. Verlaag uw fietssnelheid op een gecontroleerde manier.
6. Plaats de trainingsfiets op een vlakke ondergrond met een matje onder de fiets om uw
vloer (bedekking) te beschermen. Zorg dat er
tenminste 0.6 m ruimte rondom de trainingsfiets is.
14. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot
de dood leiden. Als u, tijdens het oefenen,
pijn voelt of duizelig wordt, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
7. Controleer alle (onder)delen regelmatig
en draai ze goed vast. Vervang versleten
onderdelen meteen.
3
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de nieuwe PROFORM® 225 ZLXtrainingsfiets gekozen heeft. Fietsen is een effectieve
workout voor het verbeteren van hart- en vaatstelsel,
voor het opbouwen van uithoudingsvermogen en voor
het beter vormgeven aan het gehele lichaam. De 225
ZLX trainingsfiets heeft een aantal indrukwekkende
functies die ontwikkeld zijn om uw workouts thuis effectiever en aangenamer te maken.
de omslag van deze handleiding als u nog vragen
hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats
waar u de stickers met het productnummer en het
serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de
handleiding aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig
door voor gebruik van de trainingsfiets. Raadpleeg
Lengte:
Breedte:
Gewicht:
109 cm
61 cm
38 kg
Hartslagmonitor
Bedieningspaneel
Armhendel
Houder voor de Waterfles*
Zadelknop
Knop van de Buis van het Zadel
Pedaal
Wiel
*Waterfles niet meegeleverd
Stelpoot
4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin
deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn
mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
M8 Gespleten
Tussenring
(45)–4
M4 x 16mm
Schroef (40)–6
M8 Gebogen Tussenring
(57)–2
M8 x 60mm Schroef
(43)–4
M8 x 25mm Schroef
(44)–6
M10 x 80mm Schroef
(36)–2
5
M4 x 22mm
Schroef (54)–2
MONTAGE
• De montage moet door twee mensen gebeuren.
• Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het
volgende gereedschap nodig:
• Plaats alle onderdelen op een open plek en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u helemaal met
de montage klaar bent.
een kruiskopschroevendraaier
een baco
Montage is makkelijker als u een set sleutels
heeft. Gebruik nooit elektrisch gereedschap om
schade aan de onderdelen te voorkomen.
• Kijk voor het herkennen van de kleine
onderdelen, op bladzijde 5.
1. Draai de Achterste Stabilisator (14) zoals afgebeeld.
1
Draai dan de twee Stelpoten (50) vast in de
onderkant van de Achterste Stabilisator (14).
Steek, terwijl een tweede persoon de achterkant van het Onderstel (1) optilt, de Achterste
Stabilisator (14) in het Onderstel.
Maak de Achterste Stabilisator (14) vast met vier
M8 x 60mm Schroeven (43).
14
1
43
50
50
2. Draai de Voorste Stabilisator (2) zoals op de
sticker afgebeeld.
2
Maak, terwijl een tweede persoon de voorkant van het Onderstel (1) optilt, de Voorste
Stabilisator (2) aan het Onderstel vast met twee
M10 x 80mm Schroeven (36).
2
1
6
36
3. Draai de Staander (3) zoals afgebeeld. Laat een
tweede persoon de Staander bij het Onderstel
(1) houden.
3
Draadband
Zoek naar de draadband in het onderste uiteinde
van de Staander (3). Maak de draadband aan
de Hoofddraad (31) vast. Trek vervolgens het
bovenste uiteinde van het draadband totdat de
Hoofddraad door de Staander ligt.
Tip: maak de Hoofddraad (31) met een draadband vast zodat deze niet in de Staander (3)
valt.
3
31
Draadband
1
4. Tip: zorg ervoor dat de Hoofddraad (31) niet
bekneld raakt. Plaats de Staander (3) op het
Onderstel (1). 4
31
Maak de Staander (3) vast met vier M8 x
25mm Schroeven (44) en vier M8 Gespleten
Tussenringen (45). Tip: draai al de Schroeven
eerst wat aan en draai ze dan goed vast.
Zorg ervoor dat de
Hoofddraad (31)
niet bekneld raakt
3
44
44
45
45
1
7
5. Draai het Bovenste Scherm (9) zoals afgebeeld.
Schuif het Bovenste Scherm op de Staander (3).
5
Maak het Bovenste Scherm (9) aan het
Onderstel (1) vast met twee M4 x 16mm
Schroeven (40).
Draai de Kap van het Bovenste Scherm (10)
zoals afgebeeld. Druk de Kap van het Bovenste
Scherm op de Linker en de Rechter Schermen
(17, 18).
40
3
9
10
17, 18
6. Draai het Zadel (12) en de Zadeldrager (30)
zoals afgebeeld. Maak het Zadel aan de
Zadeldrager vast met vier M8 Borgmoeren (37),
vier M8 Gespleten Tussenringen (45), en vier M8
Tussenringen (56).
1
6
12
30
56
45
8
56
45
37
37
7. Draai de Zadelknop (11) los en pak deze van de
Zadeldrager (30) weg.
7
12
Kijk onder het Zadel (12) en zoek naar het Blokje
van de Drager (55) aan de binnenkant van de
Zadeldrager (30).
55
Draai de Buis van het Zadel (5) zoals afgebeeld.
Plaats de Zadeldrager (30) in de beugel op de
Buis van het Zadel.
30
Duw vervolgens de Zadelknop (11) omhoog door
de beugel op de Buis van het Zadel (5) in het gat
op het Blokje van de Drager (55). Draai dan de
Zadelknop vast.
11
5
8. Draai de Knop van de Buis van het Zadel (48)
los en pak deze van het Onderstel (1) weg.
8
Steek vervolgens de Buis van het Zadel (5)
in het Onderstel (1) en steek de Huls van de
Buis van het Zadel (20) naar beneden in het
Onderstel.
Schuif de Buis van het Zadel (5) naar boven of
naar beneden tot de gewenste stand en steek
dan de Knop van de Buis van het Zadel (48) in
het Onderstel en in een van de bijstelgaten in de
Buis van het Zadel. Draai dan de Knop van de
Buis van het Zadel vast.
Bijstelgaten
20
5
1
48
9
9. Houd de Plaat van het Bedieningspaneel (19) bij
de Staander (3). Duw de Hoofddraad (31) naar
boven door de Plaat van het Bedieningspaneel.
9
31
Steek vervolgens de Plaat van het
Bedieningspaneel (19) in de Staander (3) en stel
de aangegeven grote gaten gelijk.
10. Laat een twee persoon de Armhendel (47) bij de
Staander (3) houden.
19
Grote Gaten
3
10
Zoek naar de Draad voor de Hartslag (52) in
de Armhendel (47). Steek de Draad voor de
Hartslag in het grote gat in de Staander (3) en
trek dan de Draad voor de Hartslag uit de bovenkant van de Plaat van het Bedieningspaneel
(19).
19
47
52
Maak de Armhendel (47) en de Plaat van het
Bedieningspaneel (19) aan de Staander (3) vast
met twee M8 x 25mm Schroeven (44) en twee
M8 Gebogen Tussenringen (57).
57
44
10
3
11. Het Bedieningspaneel (6) werkt op vier
D-batterijen (niet meegeleverd); alkalinebatterijen worden aanbevolen. Gebruik geen oude
en nieuwe batterijen of alkaline, standaard en
oplaadbare batterijen samen. BELANGRIJK:
Als het Bedieningspaneel aan koude temperaturen blootgesteld geweest is, dient u
deze op kamertemperatuur te laten komen
voordat u er batterijen in plaatst. Anders kunt
u het bedieningspaneel of andere elektrische
onderdelen beschadigen. Verwijder de schroeven en de batterijdeksels van de achterkant
van het Bedieningspaneel, en steek de batterijen
in de batterijvakjes. Plaats de batterijen zoals
aan de binnenkant van de batterijvakjes
aangegeven wordt. Maak dan de batterijdeksels opnieuw vast.
11
Batterijdeksel
6
Batterijdeksel
Aansluiting
Bel, om een optionele stroomadapter te
kopen, met het nummer op de kaft van deze
handleiding. Gebruik alleen een door de fabrikant geleverde stroomadapter om schade
aan het bedieningspaneel te voorkomen.
Steek het ene einde van de stroomadapter in de
aansluiting aan de binnenkant van het batterijvakje van het bedieningspaneel en het andere
uiteinde in een stopcontact die aan de lokale
normen en bepalingen voldoet.
12. Sluit, terwijl een tweede persoon het
Bedieningspaneel (6) bij de Plaat van het
Bedieningspaneel (19) houdt, de draad van het
Bedieningspaneel aan op de Hoofddraad (31) en
op de Draad voor de Hartslag (52).
12
6
Steek het overschot aan draad in de Plaat
van het Bedieningspaneel (19) of in het
Bedieningspaneel (6).
31
Tip: zorg ervoor dat de draden niet bekneld
raken. Maak de Bedieningspaneel (6) aan de
Plaat van het Bedieningspaneel (19) vast met
vier M4 x 16mm Schroeven (40).
19
52
40
11
13. Maak de Houder voor de Waterfles (49) aan
de Staander (3) vast met twee M4 x 22mm
Schroeven (54).
13
49
3
54
14. Zoek naar het Rechter Pedaal (26), met een “R”
(L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts
aan) aangegeven. Draai, met een baco, het
Rechter Pedaal met de klok mee goed vast in
de Rechter Krukasarm (59).
14
Gesp
Draai het Linker Pedaal (niet afgebeeld) tegen
de klok in vast in de Linker Krukasarm (niet
afgebeeld).
59
Stel de gesp van het Rechter Pedaal (26) in de
gewenste stand bij en druk het uiteinde van de
gesp op het lipje van het Rechter Pedaal. Stel
de gesp van het Linker Pedaal (niet afgebeeld) op dezelfde manier bij.
26
Lipje
15. Zorg dat alle delen van de trainingsfiets goed vastzitten. Aandacht: er kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn. Leg een matje onder de trainingsfiets om uw vloer of vloerbedekking niet te beschadigen.
12
HOE DE TRAININGSFIETS TE GEBRUIKEN
HOE DE TRAININGSFIETS WATERPAS TE
STELLEN
Draai, wanneer de
trainingsfiets tijdens
het gebruik wat wiebelt, aan één of aan
beide stelpoten onder
de achterste stabilisator totdat het toestel
niet meer wiebelt.
HOE DE BUIS VAN HET ZADEL BIJ TE STELLEN
Voor een effectieve oefening moet het zadel op de
juiste hoogte staan. Wanneer de pedalen in de laagste
stand staan moeten uw knieën tijdens het fietsen wat
gebogen zijn.
Verwijder eerst, om
de buis van het zadel
bij te stellen, de knop
van de buis van het
zadel uit het onderstel. Schuif dan de
Buis van
buis van het zadel
Zadel
naar boven of naar
Knop
beneden tot de gewenste stand en steek
de knop van de buis
van het zadel in het
onderstel en in een
van de bijstelgaten
in de buis van het
zadel. Draai dan de
knop van de buis van het zadel vast.
BELANGRIJK: stel de buis van het zadel niet
verder bij dan tot het stopteken op de buis van het
zadel.
Stelpoten
HOE HET ZADEL BIJ TE STELLEN
Draai, om de hoogte
van zadel bij te stellen, de zadelknop
los, schuif het zadel
naar voren of naar
achteren tot de gewenste stand en draai
de zadelknop weer
stevig vast.
Zadel
Knop
13
BEDIENINGSPANEELDIAGRAM
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Verlies, bijvoorbeeld, ongewenste kilo’s met de 8
weken lange Afslank workouts. iFit-workouts regelen
de weerstand van de pedalen terwijl de stem van een
persoonlijke trainer u door de workout leidt. iFit kaarten
zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Ga, voor aankoop van
de iFit-kaarten naar www.iFit.com of bel met het
telefoonnummer op de kaft van deze handleiding.
Het bedieningspaneel biedt een indrukwekkende
waaier aan mogelijkheden, ontworpen om effectiever
en prettiger te oefenen.
U kunt, wanneer u de handmatige instelling van het
bedieningspaneel gebruikt, de weerstand van de pedalen veranderen door een druk op een toets. Tijdens
het oefenen zal het bedieningspaneel directe feedback over uw workout geven. U kunt zelfs uw hartslag
meten door gebruik te maken van de hartslagmonitor
met handgreep.
U kunt zelfs tijdens het oefenen naar uw favoriete
workoutmuziek of audioboeken luisteren door uw MP3speler of CD-speler op het geluidssysteem van het
bedieningspaneel aan te sluiten.
Zie bladzijde 15 om de handmatige instelling te
gebruiken. Zie pagina 17 om een vooraf ingestelde
oefening te gebruiken. Zie bladzijde 18 om een iFit
Live workout te gebruiken. Zie bladzijde 18 om het
stereo geluidssysteem te gebruiken. Zie bladzijde
19 om de gebruikersinstelling te gebruiken.
Het moderne bedieningspaneel heeft veertien vooraf
ingestelde workouts—zeven afslank workouts en
zeven prestatie workouts. Elke workout verandert
automatisch de weerstand van de pedalen en zal u
aansporen uw fietssnelheid te wijzigen, terwijl u door
een effectieve oefensessie geleid wordt.
Aandacht: zorg ervoor dat de batterijen goed geinstalHet bedieningspaneel heeft ook het iFit-Interactief
leerd zijn (zie montage stap 11 op bladzijde 11) voordat
Sulfur
workout-systeem zodat het bedieningspaneel iFitu het bedieningspaneel gebruikt. Als er een laagje
EBPE73012
kaarten kan accepteren met workouts ontworpen om u
plastic op het display zit, verwijder dat dan.
te helpen om specifieke fitnessdoelen te bereiken. PFEVEX73012.0
14
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE
GEBRUIKEN
Profiel—Deze display zal, wanneer een workout
gekozen wordt, een profiel van de weerstandsinstellingen van de workout aangeven.
1. Schakel het bedieningspaneel in.
Hartslag—Deze display instelling zal, wanneer u
de hartslagmonitor met handgreep gebruikt, uw
hartslag aangeven (zie stap 5 op bladzijde 16).
Druk om het bedieningspaneel in te schakelen op
een willekeurige toets of begin gewoon te trappen.
Res (Weerstand)—Deze display instelling zal,
telkens wanneer het weerstandsniveau verandert,
een paar seconden lang de weerstandsinstelling
van de pedalen aangeven.
De display zal, wanneer u het bedieningspaneel
inschakelt, aangaan. U zult een (piep)toon horen
en het bedieningspaneel is dan klaar voor gebruik.
2. Kies de handmatige instelling.
Speed (Snelheid)—Deze display instelling geeft
de trapsnelheid in mijlen of kilometers per uur aan.
De handmatige instelling zal
automatisch gekozen worden
wanneer u het bedieningspaneel inschakelt.
Time (Tijd)—Deze display instelling zal, wanneer de handmatige instelling gekozen wordt, de
verlopen tijd aangeven. Deze display instelling zal,
wanneer een workout gekozen wordt, de resterende tijd van de workout aangeven.
Kies, wanneer u een workout
gekozen heeft, opnieuw de
handmatige instelling door
herhaaldelijk op de 7 Wt.
Loss Workouts (7 Afslank
Workouts) of de 7 Perform.
Workouts (7 Prestatie Workouts) toets te drukken
totdat een piste op de bovenste display verschijnt.
Piste—Deze display instelling zal, wanneer de
handmatige instelling gekozen wordt, een piste
van 400 m (1/4 mijl) aangeven. Verschillende
indicatoren rond de piste zullen tijdens het oefenen
opflikkeren totdat de hele piste verschijnt. De piste
zal dan verdwijnen en de indicatoren zullen weer
opnieuw na elkaar verschijnen.
3.Begin te trappen en verander de weerstand als
u dat wilt.
Druk herhaaldelijk op de
Display Mode (Display
Instelling) toets om de gewenste workout-informatie te
kunnen bekijken.
U kunt tijdens het trappen de
weerstand van de pedalen
veranderen door op de
Resistance (Weerstands-)
toename- en afnametoetsen
te drukken.
Druk op de On/Reset toets
om de displays te resetten.
Aandacht: na het drukken
op de toetsen kan het even
duren voordat de trainingsfiets de gekozen weerstand
bereikt.
Aandacht: het bedieningspaneel kan de trapsnelheid en
afstand in mijlen of kilometers aangeven. Zie DE
GEBRUIKERSINSTELLING op bladzijde 18 om de
eenheid te bekijken of om van eenheid te wisselen.
4. Volg uw voortgang op de display.
Druk op de volume toename- of
afnametoetsen om het volume
van het bedieningspaneel te
veranderen.
De display kan de volgende workout-informatie
tonen:
Calories (Calorieën)—Deze display instelling zal
bij benadering het aantal calorieën dat u verbrand
heeft aangeven.
Distance (Afstand)—Deze display instelling zal de
getrapte afstand in mijlen of kilometers aangeven.
15
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zorg ervoor dat, als uw hartslag niet aangegeven
wordt, uw handen op de juiste manier geplaatst
zijn, zoals aangegeven. Zorg ervoor dat u
uw handen niet te veel beweegt en houd de
contactpunten ook niet te stevig vast. Maak, voor
de beste werking, de contactpunten met een
zachte doek schoon; gebruik nooit alcohol,
schuur- of chemische middelen om de
contactpunten schoon te maken.
Verwijder, indien
nodig, de velletjes
Contactpunten
plastic van de metalen contactpunten
voordat u de hartslagmonitor met
handgreep gebruikt.
Zorg er ook voor dat
uw handen schoon
zijn. Houd, om uw
hartslag te meten, de
hartslagmonitor vast
met uw palmen tegen de contactpunten. Beweeg
uw handen niet en houd de contactpunten niet
te stevig vast.
6.Het bedieningspaneel gaat automatisch uit
wanneer u klaar bent met oefenen.
Indien de pedalen enkele seconden lang niet
bewegen is een serie tonen te horen, het
bedieningspaneel zal stilvallen en de tijd zal op de
display opflikkeren.
Een hartsymbooltje zal in de display opflikkeren
en uw hartslag zal aangegeven worden wanneer
uw hartslag gemeten kan worden. Houd, voor de
meest nauwkeurige hartslagwaarde, de contactpunten 15 seconden lang vast.
Na een paar minuten zal het bedieningspaneel
uitgaan en zal de display zich resetten.
16
HOE EEN VOORAF INGESTELDE WORKOUT TE
GEBRUIKEN
Houd tijdens het oefenen
uw trapnelheid dicht bij
de streefsnelheid van het
huidige segment. De streefsnelheid zal op de display
verschijnen wanneer de
display instelling voor de
snelheid gekozen wordt.
1. Schakel het bedieningspaneel in.
Druk om het bedieningspaneel in te schakelen op
een willekeurige toets of begin gewoon te trappen.
De display zal, wanneer u het bedieningspaneel
inschakelt, aangaan. U zult een (piep)toon horen
en het bedieningspaneel is dan klaar voor gebruik.
BELANGRIJK: de doelsnelheid is uitsluitend
bedoeld om u te motiveren. Uw huidige trapsnelheid kan langzamer dan de aangegeven
snelheid zijn. Zorg ervoor dat u met een snelheid fietst die aangenaam voor u is.
2. Kies een vooraf ingestelde workout.
Druk, om een vooraf
ingestelde workout te kiezen,
herhaaldelijk op de 7 Wt.
Loss Workouts (7 Afslank
Workouts) of de 7 Perform.
Workouts (7 Prestatie
Workouts) toets totdat het
nummer van de gewenste
workout op de onderste display verschijnt.
Profiel
U kunt, wanneer het weerstandsniveau voor het
huidige segment te hoog of te laag ligt, de instelling handmatig veranderen door op de Resistance
(Weerstands-) toetsen te drukken. BELANGRIJK:
de pedalen zullen, wanneer het huidig segment
van de workout eindigt, automatisch aan de
geprogrammeerde weerstandsinstelling van het
volgende segment aangepast worden.
Een profiel van de weerstandsinstellingen van de workout zal, wanneer
u een vooraf ingestelde workout kiest, langs de
bovenste display lopen, de tijdsduur van de workout zal op het middelste display verschijnen en het
nummer van de workout zal op de onderste display
verschijnen.
U zult enkele een serie tonen horen en de workout
zal stilvallen als u enkele seconden lang stopt met
trappen.
U dient, om met de workout verder te gaan, eenvoudigweg opnieuw te gaan trappen. De workout
gaat op deze wijze door tot het laatste segment
van het profiel in de display opflikkert en het laatste
segment eindigt
3.Begin te trappen om met de workout te
beginnen.
4. Volg uw voortgang op de display.
Elke workout is verdeeld in segmenten van
1-minuut. Er is één weerstandsinstelling en één
snelheidsinstelling voor elk segment geprogrammeerd. Aandacht: dezelfde weerstands- en/of
snelheidsinstelling kan voor opeenvolgende segmenten geprogrammeerd worden.
Zie stap 4 op bladzijde 15.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 5 op bladzijde 16.
6.Het bedieningspaneel gaat automatisch uit
wanneer u klaar bent met oefenen.
Het workoutprofiel zal tijdens de workout uw
voortgang laten zien (zie de tekening hierboven).
Het opflikkerende segment van het profiel stelt het
huidige segment van de workout voor. De hoogte
van het opflikkerende segment geeft de weerstandsinstelling van het huidige segment aan.
Zie stap 6 op bladzijde 16.
U zult aan het einde van elk segment van de
workout een serie tonen horen en het volgende
segment zal beginnen op te flikkeren. Als voor het
volgende segment een ander weerstandsniveau
geprogrammeerd is, dan zal het weerstandsniveau
enkele seconden lang op de display verschijnen
om u te waarschuwen. De weerstand van de pedalen zal dan veranderen.
17
HOE EEN IFIT WORKOUT TE GEBRUIKEN
HOE DE GELUIDSINSTALLATIE TE GEBRUIKEN
IFit-kaarten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Ga, voor
aankoop van de iFit-kaarten naar www.iFit.com of
bel met het telefoonnummer op de kaft van deze
handleiding.
Om muziek of audioboeken via de geluidsinstallatie
van het bedieningspaneel af te spelen, moet u via de
audioaansluiting uw MP3-speler, CD-speler, of andere
persoonlijke audio-speler op het bedieningspaneel
aansluiten. Zorg ervoor dat het audiosnoer goed
ingestoken is.
1. Schakel het bedieningspaneel in.
Druk om het bedieningspaneel in te schakelen op
een willekeurige toets of begin gewoon te trappen.
Druk dan op de Play-toets van uw MP3-speler of
CD-speler. Pas het volume op uw persoonlijke
MP3-speler of CD-speler aan, of druk op de volume
toename- en afnametoetsen op het bedieningspaneel
De display zal, wanneer u het bedieningspaneel
inschakelt, aangaan. U zult een (piep)toon horen
en het bedieningspaneel is dan klaar voor gebruik.
DE GEBRUIKERSINSTELLING
2. Steek een iFit-kaart in en kies een workout.
Het bedieningspaneel heeft een gebruikersinstelling
zodat u een meeteenheid voor het bedieningspaneel
kunt kiezen en om de gebruikersinformatie van het
bedieningspaneel te kunnen bekijken.
Steek, om een iFit-workout te gebruiken, een iFit
kaart in de iFit gleuf. Zorg ervoor dat de iFit kaart
zodanig gedraaid is dat de metalen contactpunten
naar beneden en naar de gleuf wijzen. De indicator naast de gleuf zal, wanneer de iFit-kaart goed
ingestoken is, gaan branden.
1. Kies de gebruikersinstelling.
Druk een paar seconden lang op de Display Mode
(Gebruikersinstelling) toets om de gebruikersinstelling te kiezen totdat de informatie van de
gebruikersinstelling op de display verschijnt.
IFit gleuf
2.Kies, als u dat wilt, een meeteenheid.
Het bedieningspaneel kan
de trapsnelheid en afstand
in mijlen of kilometers
aangeven.
iFit-kaart
Kies vervolgens de gewenste workout op de iFit
kaart door op de toename- of afnametoetsen naast
de iFit gleuf te drukken.
De bovenste display zal
de gekozen meeteenheid
aangeven. Op de display
verschijnt een M voor
metrische kilometers of een
E voor Engelse mijlen. Druk
om van meeteenheid te wisselen herhaaldelijk
op de Resistance (Weerstands-) afnametoets.
Aandacht: u moet opnieuw een meeteenheid
kiezen wanneer u de batterijen vervangt.
Een profiel van de weerstandsinstellingen van de
workout zal langs de bovenste display lopen, de
tijdsduur van de workout zal op het middelste display verschijnen en het nummer van de workout zal
op de onderste display verschijnen.
De stem van een personal trainer zal, even nadat
u de workout gekozen heeft, beginnen met u door
de oefening te leiden. iFit-workouts werken op
dezelfde manier als vooraf ingestelde workouts.
Raadpleeg stap 3 tot en met 6 op bladzijde 17 om
de workout te gebruiken.
3. Bekijk de gebruikersinformatie als u dat wilt
De middelste display zal het totaal aantal uren aangeven dat het bedieningspaneel gebruikt is sinds
de aankoop van de fiets. Het onderste display zal
de totale getrapte afstand sinds de aankoop van de
fiets aangeven.
3.Trek de iFit-kaart uit wanneer u klaar bent met
oefenen.
4. Verlaat de gebruikersinstelling.
Trek de iFit-kaart uit wanneer u klaar bent met
oefenen. Bewaar de iFit-kaart op een veilige plaats.
Druk op de Display Mode toets om de gebruikersinstelling te verlaten.
18
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Inspecteer de onderdelen van de trainingsfiets regelmatig en draai ze goed vast. Vervang versleten
onderdelen meteen.
Zoek naar de Bladveerschakelaar (21). Maak de M4 x
16mm Schroef (40) los, maar verwijder deze niet.
Gebruik een vochtige doek en een klein beetje
zachte zeep om de trainingsfiets schoon te maken.
BELANGRIJK: houd vloeistoffen uit de buurt van
het bedieningspaneel om schade te voorkomen.
Houd het bedieningspaneel weg uit direct zonlicht.
13
PROBLEMEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL
OPLOSSEN
De meeste problemen met het bedieningspaneel
ontstaan door lege batterijen. Zie montage stap 11
op bladzijde 11 voor instructies om de batterijen te
vervangen.
16
Raadpleeg stap 5 op bladzijde 16 als het bedieningspaneel uw hartslag niet aangeeft, wanneer u de
hartslagmonitor met handgreep gebruikt.
HOE DE BLADVEERSCHAKELAAR BIJ TE
STELLEN
40
21
De bladveerschakelaar moet bijgesteld worden
wanneer het bedieningspaneel gegevens niet juist
aangeeft.
40
Draai de Katrol (13) totdat de Katrolmagneet gelijk
ligt met de Bladveerschakelaar (21). Schuif de
Bladveerschakelaar wat dichter naar of verder van de
Magneet. Draai dan de M4 x 16mm Schroef (40) weer
vast.
Draai de katrol eventjes. Herhaal deze instructies tot
het bedieningspaneel juiste informatie aangeeft.
9
Maak, wanneer de bladveerschakelaar goed is bijgesteld, het bovenste scherm en de kap van het bovenste
scherm weer vast.
10
Verwijder met gebruik van een platte schroevendraaier,
de Kap van het Bovenste Scherm (10). Verwijder
dan de twee M4 x 16mm Schroeven (40) en til het
Bovenste Scherm (9) van het Onderstel af.
19
HOE DE AANDRIJFRIEM BIJ TE STELLEN
Tip: Verwijder, indien nodig, het rechter pedaal.
Draai met gebruik van een baco het rechter pedaal
tegen de klok in los en verwijder deze.
Het kan zijn dat de aandrijfriem bijgesteld moet worden
wanneer u de pedalen voelt slippen zelfs wanneer de
weerstand in de hoogste stand is.
Houd de M8 Borgmoeren (37) vast en draai de twee
M8 x 16mm Schroeven (53) los. Draai vervolgens de
M10 x 50mm Schroef (33) los totdat de Aandrijfriem
(23) strak staat. Houd vervolgens de M8 Borgmoeren
vast en draai de M8 x 16mm Schroeven vast.
U moet, om de aandrijfriem bij te stellen, de kap van
het bovenste scherm, het bovenste scherm, en het
rechter scherm verwijderen (zie instructies hieronder).
Verwijder, met gebruik van een platte schroevendraaier, de Kap van het Bovenste Scherm (10).
Verwijder vervolgens de twee M4 x 16mm Schroeven
(40) en til het Bovenste Scherm (9) van het Onderstel
af.
40
Maak het rechter scherm, het bovenste scherm, en de
kap van het bovenste scherm opnieuw vast. Maak het
rechter pedaal, indien nodig, weer vast.
23
9
37
10
33
40
40
18
40
40
Verwijder de vijf M4 x 16mm Schroeven (40) van het
Rechter Scherm (18). Verwijder voorzichtig het Rechter
Scherm van het Onderstel.
20
53
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
voordat u begint met dit of een ander
oefeningenprogramma, dient u een arts te
consulteren. Dit is vooral belangrijk voor
personen boven de 35 jaar of personen met
bestaande gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel
bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en
vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobicoefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote
hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde
oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen
of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding
en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren
van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel
voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste
intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en
voor een aerobic oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening – houd
uw adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
21
LIJST MET ONDERDELEN­­
Nr.
Aant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Modelnr. PFEVEX73012.0 R0412A
Beschrijving
Nr.
Aant.
Onderstel
Voorste Stabilisator
Staander
Kap van de Stabilisator
Buis van het Zadel
Bedieningspaneel
Montage van het Vliegwiel
Linker Krukasarm
Bovenste Scherm
Kap van het Bovenste Scherm
Zadelknop
Zadel
Katrol/Krukas
Achterste Stabilisator
Wiel
Katrolmagneet
Linker Scherm
Rechter Scherm
Plaat van het Bedieningspaneel
Huls van de Buis van het Zadel
Bladveerschakelaar/Draad
Klem van de Bladveerschakelaar
Aandrijfriem
Linker Pedaal/Gesp
Tussenwiel/Rad
Rechter Pedaal/Gesp
Krukaslager
Kap van de Buis van het Zadel
Weerstandsmotor
Zadeldrager
Hoofddraad
M10 Flensmoer
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
*
*
1
1
3
2
10
2
4
17
4
1
4
6
12
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
4
2
1
1
2
2
2
–
–
Beschrijving
M10 x 50mm Schroef
Weerstandskabel
M4.2 x 16mm Schroef
M10 x 80mm Schroef
M8 Borgmoer
M10 x 41mm Schroef
M8 x 20mm Bout
M4 x 16mm Schroef
M4 x 12mm Flensschroef
As van het Vliegwiel
M8 x 60mm Schroef
M8 x 25mm Schroef
M8 Gespleten Tussenring
Polssensor
Armhendel
Knop van de Buis van het Zadel
Houder voor de Waterfles
Stelpoot
Kapje van de Armhendel
Draad voor de Hartslag
M8 x 16mm Schroef
M4 x 22mm Schroef
Blokje van de Drager
M8 Tussenring
M8 Gebogen Tussenring
Krukas
Rechter Krukasarm
5/16" Flensschroef
Kap van de Krukasarm
Borgring
Gebruikershandleiding
Gereedschap voor de Montage
Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
22
GEDETAILLEERDE TEKENING
40
40
Modelnr. PFEVEX73012.0 R0412A
6
40
40
40
19
51
40
40
17
18
55
51
40
40
46
12
5
11
30
56
56
45
45
10
37
37
61
41
24
3
46
40
35
9
54
44
49
20
27
15
28
48
21
40
44
44
38
45
45
22
36
1
8
32
29
34
47
31
40
57
60
62
52
15
42
27
62
37
7
38
2
45 58 16
37
4
32 53
33
50
35
14
37
25
39
45
16
23
43 43
26
59
4
35
60
50
23
61
13
39
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
•
het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
•
de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
•
et nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
h
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid.
Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 326080 R0412A
Gedrukt in China © 2012 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement