ProForm 320 SPX BIKE Handleiding

ProForm 320 SPX BIKE Handleiding
Modelnr. PFEVEX73813.0
Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
gebruikERSHANDLEIDING
Sticker met
serienummer
KLANTENDIENST
Neem contact op met de
Klantendienst (zie informatie
hieronder) of neem contact op met
de winkel waar u dit product gekocht
heeft wanneer u nog vragen heeft of
wanneer er onderdelen ontbreken of
beschadigd zijn.
4021 529 7186
Maandag-Vrijdag 08:00-20:00
GMT; Zaterdag 09:00-13:00 GMT
Website:
www.iconsupport.eu
Email:
csuk@iconeurope.com
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
HOE DE OEFENFIETS TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
LIJST MET ONDERDELEN­­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De waarschuwingsticker hier
afgebeeld is met uw dit product
inbegrepen. Plak de sticker op
de aangegeven plaats over de
Engelse waarschuwing heen.
De hier getoonde sticker(s)
met waarschuwing is/zijn op de
aangegeven plaats(en) geplakt.
Raadpleeg de laatste pagina
van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of
niet leesbaar is en vraag om
een vervangende sticker. Plak
de sticker op de aangegeven
plaats. Aandacht: de sticker(s)
worden niet op ware grootte
weergegeven.
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle
belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
trainingsfiets voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade
door het gebruik van dit product.
9. Draag juiste kleding bij gebruik van de
oefenfiets. Draag geen losse kleding die in
de oefenfiets verstrikt kan raken. Draag altijd
gymschoenen om uw voeten te beschermen.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van de oefenfiets
voldoende op de hoogte zijn van alle
voorzorgsmaatregelen.
10. De oefenfiets mag alleen door personen die
minder dan 120 kg wegen gebruikt worden.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig
(ander) oefenprogramma begint. Dit is vooral
belangrijk voor personen van boven de 35
jaar, of voor personen met reeds bestaande
gezondheidsproblemen.
11. Wees voorzichtig bij het opstappen en het
afstappen van de oefenfiets.
12. Houd tijdens het gebruik van de oefenfiets
uw rug recht. Krom uw rug niet.
3. Gebruik de oefenfiets alleen zoals in deze
handleiding beschreven.
13. Met de oefenfiets kan men niet freewheelen;
de pedalen blijven ronddraaien totdat het
vliegwiel stopt. Verlaag uw trapsnelheid op
een gecontroleerde manier.
4. Deze oefenfiets is alleen voor gebruik in huis
bedoeld. Gebruik de oefenfiets niet commercieel, niet voor verhuur, of in een instelling.
5. Gebruik de oefenfiets uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats
de oefenfiets niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
14. Druk de remhendel naar beneden om het
vliegwiel snel tot stilstand te brengen.
15. Draai de weerstandsknop helemaal vast om
te voorkomen dat het vliegwiel gaat bewegen
als de oefenfiets niet gebruikt wordt.
6. Plaats de oefenfiets op een vlakke ondergrond met minstens 0,6 m ruimte rondom de
oefenfiets. Leg een matje onder de oefenfiets om uw vloer of de vloerbedekking te
beschermen.
16. Smeer de remmen niet in om schade aan de
remmen te voorkomen.
17. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of de
dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop onmiddellijk en
begin af te koelen.
7. Controleer regelmatig alle (onder)delen van
de elliptische trainer en draai ze goed vast.
Vervang versleten onderdelen meteen.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 en
huisdieren bij de oefenfiets vandaan.
3
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de nieuwe PROFORM® 320 SPX oefenfiets gekozen heeft. Fietsen is een effectieve oefening
voor het verbeteren van hart en vaten, het opbouwen
van uithoudingsvermogen en het vormgeven aan het
gehele lichaam. De 320 SPX oefenfiets biedt een
reeks mogelijkheden die ontwikkeld zijn om uw workouts thuis effectiever en leuker te maken.
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.
Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de
stickers met het productnummer en het serienummer
kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding
aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig
door voor gebruik van de oefenfiets. Raadpleeg de
Lengte:
Breedte:
Gewicht:
117 cm
51 cm
43 kg
Weerstandsknop
Handgreep
Remhendel
Bijstelknop
Zadel
Houder voor de Waterfles*
Bijstelknoppen
Wiel
Pedaal/Riem
Stelpoot
Stelpoten
*Waterfles niet inbegrepen
4
MONTAGE
• De montage moet door twee personen uitgevoerd
worden.
• Sommige onderdelen kunnen al gemonteerd zijn.
Er kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn.
• Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig met
de montage stappen klaar bent.
• Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het
volgende gereedschap nodig:
• Linker onderdelen zijn met “L” of “Left” aangegeven en rechter onderdelen zijn met “R” of “Right”
aangegeven.
Montage is makkelijker met een set sleutels.
Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade
aan onderdelen te voorkomen.
een instelbare sleutel
1. Ga naar www.iconsupport.eu op uw
computer en registreer uw product.
1
• activeert uw garantie
• b
espaart u tijd als u ooit contact moet
opnemen met de Klantendienst
• h
iermee kunnen wij u op de hoogte stellen van
upgrades en aanbiedingen
Aandacht: indien u geen internettoegang heeft,
belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van
deze handleiding) om uw product te registreren.
5
2. Als er een beugel voor het verzenden (niet afgebeeld) op de achterkant van het Onderstel (1) zit,
verwijder de twee schroeven, de twee tussenringen, en de beugel voor het verzenden. Gooi de
schroeven, de tussenringen en de beugel voor
het verzenden weg.
2
Zoek naar de Achterste Stabilisator (7), deze
heeft geen wielen.
Maak de Achterste Stabilisator (7) aan het
Onderstel (1) vast met twee M8 x 90mm
Draagbouten (34), twee M8 Tussenringen (33)
en twee M8 Dopmoeren (53).
33
53
1
7
53
33
34
3. Als er een beugel voor het verzenden (niet afgebeeld) op de voorkant van het Onderstel (1) zit,
verwijder de twee schroeven, de twee tussenringen, en de beugel voor het verzenden. Gooi de
schroeven, de tussenringen en de beugel voor
het verzenden weg.
3
Draai de Voorste Stabilisator (8) zodanig dat de
Wielen (21) in de afgebeelde stand zitten.
21
Maak de Voorste Stabilisator (8) aan het
Onderstel (1) vast met twee M8 x 90mm
Draagbouten (34), twee M8 Tussenringen (33)
en twee M8 Dopmoeren (53).
1
53
6
33
53
33
34
8
4. Zoek naar het Rechter Pedaal (35).
4
Draai het Rechter Pedaal (35) in de Rechter Arm
van de Krukas (31) met een instelbare sleutel
goed met de klok mee vast.
Draai dan het Linker Pedaal (45) in de Linker
Arm van de Krukas (12) tegen de klok in vast.
31
45
5. Zoek naar de Bijstelknop (23) aan de voorkant
van het Onderstel (1). Maak de Bijstelknop los
en trek deze naar buiten. Steek dan de Buis van
de Handgreep (4) in het Onderstel.
12
35
5
4
Schuif de Buis van de Handgreep (4) naar boven
of naar beneden in de gewenste stand, laat de
Bijstelknop (23) in een bijstelgat van de Buis van
de Handgreep los en draai dan de Bijstelknop
vast. Zorg dat de Bijstelknop goed in een
bijstelgat gestoken is.
23
1
7
6. Maak de Handgreep (5) aan de Buis van de
Handgreep (4) vast met vier M8 x 16mm Bouten
(25), vier M8 Tussenringen (33) en vier M8
Borgmoeren (48).
6
25
33
33
5
4
48
7. Draai de Buis van het Zadel (2) zoals afgebeeld.
7
Zoek naar de Bijstelknop (23) aan de achterkant
van het Onderstel (1). Maak de Bijstelknop los
en trek deze naar buiten. Steek dan de Buis van
het Zadel (2) in het Onderstel.
2
Schuif de Buis van het Zadel (2) naar boven
of naar beneden in de gewenste stand, laat de
Bijstelknop (23) in een bijstelgat van de Buis van
het Zadel los en draai dan de Bijstelknop vast.
Zorg dat de Bijstelknop goed in een bijstelgat
gestoken is.
23
1
8
8. Draai de Drager van het Zadel (3) zoals
afgebeeld.
8
3
Zoek naar de Bijstelknop (23) op de Buis van het
Zadel (2). Maak de Bijstelknop los en trek deze
naar buiten. Steek dan de Drager van het Zadel
(3) in de Buis van het Zadel.
2
Schuif de Drager van het Zadel (3) in de
gewenste positie, laat de Bijstelknop (23) los
in een bijstelgat van de Drager van het Zadel,
en draai dan de Bijstelknop vast. Zorg dat de
Bijstelknop goed in een bijstelgat gestoken
is.
23
9. Schuif het Zadel (22) op de buis van de Drager
van het Zadel (3). Zorg dat het Zadel waterpas
is en dat het Zadel recht naar voren wijst.
9
22
Draai dan de twee moeren (alleen een moer is
afgebeeld) onder het Zadel (22) vast.
3
Moer
10. Controleer de oefenfiets om te zorgen dat deze goed samengesteld is en dat deze goed werkt nadat de
oefenfiets gemonteerd is. Zorg dat alle onderdelen van de oefenfiets goed vastgedraaid zijn voordat u
deze gebruikt. Aandacht: er kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn. Leg een matje onder de oefenfiets
om de vloer te beschermen.
9
HOE DE OEFENFIETS TE GEBRUIKEN
HOE DE HOEK VAN HET ZADEL BIJ TE STELLEN
HOE DE DE BUIS VAN HET ZADEL BIJ TE
STELLEN
U kunt de hoek van het zadel in een stand die u meest
aangenaam is bijstellen. U kunt het zadel ook naar
voren of naar achteren schuiven voor meer comfort, of
om de afstand tot de handgreep bij te stellen.
Het zadel moet om effectief te oefenen op juiste hoogte
staan. Uw knieën moeten tijdens het trappen wat gebogen zijn wanneer de pedalen in de laagste stand staan.
Raadpleeg stap 9 op pagina 9 om het zadel bij te
stellen. Draai de moeren aan de klem van het zadel
een paar slagen los, en kantel dan het zadel omhoog
of omlaag of schuif het zadel naar voren of naar achteren in de gewenste stand. Maak de moeren dan weer
vast.
Draai de bijstelknop
van het zadel los
en trek deze naar
buiten om de hoogte
van het zadel bij te
stellen. Schuif dan
Bijstelknop
de buis van het zadel
naar boven of naar
Buis
beneden, laat de
van het
bijstelknop in een bijZadel
stelgat in de buis van
het zadel los en draai
de bijstelknop goed vast. Zorg dat de bijstelknop
goed in een bijstelgat gestoken is.
HOE DE STAND VAN HET ZADEL HORIZONTAAL
BIJ TE STELLEN
Draai de bijstelknop
eerst lost en trek
deze naar beneden
om de stand van het
zadel bij te stellen. Schuif dan het
zadel naar voren of
naar achteren in de
gewenste positie, laat
Bijstelknop
de bijstelknop in een
bijstelgat in de drager
van het zadel los en
draai de bijstelknop
goed vast. Zorg dat de bijstelknop goed in een bijstelgat gestoken is.
HOE DE BUIS VAN DE HANDGREEP BIJ TE
STELLEN
Draai de bijstelknop
eerst los en trek deze
naar buiten om de
hoogte van de buis
van de handgreep bij
te stellen. Schuif dan
de buis van de handgreep naar boven of
naar beneden, laat
Bijstelknop
de bijstelknop in een
bijstelgat in de buis
van de handgreep los
en draai de bijstelknop goed vast. Zorg dat de bijstelknop goed in een
bijstelgat gestoken is.
10
HOE DE PEDAALRIEMEN BIJ TE STELLEN
HOE DE FIETS WATERPAS TE STELLEN
Trek aan de uiteinden van de pedaalriemen om deze
(zie de tekening op pagina 4) vast te maken. Druk en
de houd de lipjes op de gespen, stel de pedaalriemen
in de gewenste stand, en laat dan de lipjes los om de
pedaalriemen los te maken.
Draai, indien de oefenfiets tijdens gebruik enigszins op
de vloer wiebelt, aan een of beide stelpoten onder de
voorste of de achterste stabilisator (zie de tekening op
pagina 4) tot de speling weg is.
HOE DE OEFENFIETS TE ONDERHOUDEN
HOE DE WEERSTAND VAN HET FIETSEN BIJ TE
STELLEN
Draai de weerstandsknop met de klok
mee om de weerstand van de pedalen
te verhogen. Draai
de weerstandsknop
tegen de klok in om
de weerstand te
verlagen.
Controleer en draai alle onderdelen van de oefenfiets
regelmatig vast. Vervang versleten onderdelen meteen.
Gebruik een vochtige doek en een klein beetje mild
schoonmaakmiddel om de oefenfiets schoon te maken.
BELANGRIJK: houd vloeistoffen weg van het
bedieningspaneel om schade aan deze te voorkomen. Houd het bedieningspaneel weg uit direct
zonlicht.
Weerstandsknop
Remhendel
Druk de remhendel naar beneden om het vliegwiel
snel tot stilstand te brengen. Het vliegwiel zal snel
tot stilstand gebracht worden.
BELANGRIJK: draai de weerstandsknop helemaal
vast als de oefenfiets niet gebruikt wordt.
11
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
Voordat u begint met dit of een ander
oefeningenprogramma, dient u een arts te
consulteren. Dit is vooral belangrijk voor
personen boven de 35 jaar of personen met
bestaande gezondheidsproblemen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart
en vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobic-oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die
gedurende langere perioden grote hoeveelheden
zuurstof vereist. Voor een aerobic-oefening past
u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van het hoogste nummer van uw
trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde
oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen
of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding
en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
HET METEN VAN UW HARTSLAG
Om uw hartslag te
meten dient u de
oefening minstens vier
minuten uit te voeren.
Stop dan met oefenen
en plaats twee vingers
op uw pols zoals
afgebeeld. Neem uw
hartslag gedurende zes seconden op en vermenigvuldig het resultaat met tien om uw hartslag te weten. Als
u bijvoorbeeld 14 hartslagen voelt in zes seconden tijd,
dan is uw hartslag 140 slagen per minuut.
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van
oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel bij het
bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken
als gids voor het vinden van het juiste intensiteitniveau.
De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen
voor het verbranden van vet en voor een aerobic
oefening.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt ter voorbereiding op de training.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd
uw adem niet in.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u, als u dat wenst,
tot vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig oefeningen doen en hier plezier in
hebben, de sleutel tot uw succes is.
12
AANBEVOLEN STREKOEFENINGEN
De juiste manier voor verschillende basisstrekoefeningen wordt rechts getoond. Beweeg langzaam bij het strekken–spring nooit op.
1. Teen Aanraken Strekoefening
1
Sta met lichtgebogen knieën en buig langzaam vanuit uw heupen
naar voren. Houd uw rug en schouders ontspannen als u zover
mogelijk naar beneden reikt, richting uw tenen. Houd deze positie
gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie
keer. Strekken: achillespees, achterkant van de knieën en rug.
2. Strekken van de Achillespees
2
Ga zitten met één uitgestrekt been. Breng de zool van de andere
voet naar u toe en laat deze rusten tegen de binnenkant van de dij
van uw uitgestrekte been. Probeer zover mogelijk naar uw teen te
reiken. Houd deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan
dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been. Strekken: achillespezen, onderrug en liezen.
3. Strekken van Kuiten/Achillespees
Reik naar voren met het ene been voor de ander en plaats uw
handen tegen een muur. Houd uw achterbeen gestrekt en uw achtervoet plat op de vloer. Buig uw voorbeen, leun naar voren en beweeg
uw heupen in de richting van de muur. Houd deze positie gedurende
15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk
been. Voor het nog verder strekken van de achillespezen, kunt u ook
uw achterbeen buigen. Strekken: kuiten, achillespezen en enkels.
3
4
4. Strekken van de Dijbeenspier
Leun met een hand tegen de muur voor balans en reik met de
andere hand naar achteren en grijp uw voet. Breng uw hiel zo dicht
mogelijk bij uw billen. Houd deze positie gedurende 15 seconden
aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been.
Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
5. Strekken Binnenkant Dijbeen
Zit met de zolen van uw voeten tegen elkaar aan en uw knieën naar
buiten gericht. Trek uw voeten zover mogelijk naar uw liezen. Houd
deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer.
Herhaal dit drie keer. Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
13
5
LIJST MET ONDERDELEN­­
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Modelnr. PFEVEX73813.0 R0713A
Aant.Beschrijving
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12
1
1
4
3
1
2
1
2
1
3
1
4
1
6
1
2
Nr.
Onderstel
Buis van het Zadel
Drager van het Zadel
Buis van de Handgreep
Handgreep
Flensmoer
Achterste Stabilisator
Voorste Stabilisator
Remhendel
Viltring
Weerstandmotor
Linker Arm van de Krukas
ST4,8 x 12mm Schroef
Buitenste Scherm
Achterste Binnenscherm
Kap van de Stabilisator
Kleine Huls
Tussenstuk van de Korte As
Kap van de Drager
Voorste Binnenscherm
Wiel
Zadel
Bijstelknop
Grote Huls
M8 x 16mm Bout
Remklauw
ST4,2 x 20mm Schroef
Ketting
M10 Tussenring
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
*
*
Aant.Beschrijving
1
Onderste Beugel
1Rechter Arm van de Krukas/
Tandwiel
2
Kap van de Krukas
12
M8 Tussenring
4
M8 x 90mm Draagbout
1
Rechter Pedaal/Riem
1
Vliegwiel
1
As van het Vliegwiel
2
Kettingspanner
1
Tussenstuk van de Lange As
2
M6 Moer
1
Set Remblokjes
1
Rembeugel
1
3/8" Vierkante Moer
2
Lager van het Vliegwiel
1
Linker Pedaal/Riem
2
M8 x 45mm Bout
1
Houder van de Waterfles
6
M8 Borgmoer
2
M10 Dunne Moer
1
M6 x 38mm Bout
1
M6 Borgmoer
2
Schroef van de Arm van de Krukas
4
M8 Dopmoer
2
M6,5 Tussenring
–
Gereedschap voor de Montage
–
Gebruikershandleiding
Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
14
GEDETAILLEERDE TEKENING
Modelnr. PFEVEX73813.0 R0713A
25
11
28
33
22
10
9
19
42
48
5
43
49
3
48
26
19
50
41
2
6
17
23
27
29
44
4
17
17
36
39
23
44
54
37
54
47
23
18
51
16
1
34
48
24
32
45
29
40
52
38
6
21
20
13
13
16
27
13
53
14
53
33
16
46
8
33
53
30
13
15
13
13
31
16
34
33
33
12
33
49
13
7
27
15
13
52
32
35
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden
gegooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet
worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 348745 R0713A
Gedrukt in in China © 2013 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement