ProForm PFEVEX95807 785 WATTS BIKE Handleiding

ProForm PFEVEX95807 785 WATTS BIKE Handleiding
Modelnr. PFEVEX95807.0
Serienr.
GEBRUIKSAANWIJZING
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
Sticker met
Serienummer
VRAGEN?
Als fabrikant zijn wij gesteld op
uw volledige tevredenheid.
Mocht u nog vragen hebben,
mochten sommige onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn
neem dan contact op met de
winkel waar u dit produkt hebt
gekocht.
OPGELET
Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding
door voordat u dit apparaat gaat
gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
Bezoek onze website
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKER MET WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HOE DE FIETS TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LIJST MET ONDERDELEN . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina
219979
258870
DE STICKER MET WAARSCHUWING
De sticker met waarschuwing hier getoond zijn
• Not for
therapeutic
wanop de aangegeven plaatsen geplakt. Bel,
use.
neer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is,
het nummer op de kaft van deze handleiding
en vraag voor een vervangsticker. Plak
• Nichtde
für therapeutisch Gebrauch.
sticker op de aangegeven plaats. Opmerking:
De sticker worden niet op ware groote
weergegeven.
151249
!
250085
259345
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
166909
218557
218556
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in
deze handleiding en alle waarschuwingen op uw fiets voordat u deze gebruikt om het risico van ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het
gebruik van dit produkt.
1. Raadpleeg uw huisarts voor u met dit of enig
ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of
mensen met gezondheidsproblemen. Lees
alle instructies door voor gebruik.
7. Inspecteer regelmatig alle onderdelen van de
fiets en draai ze dan goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.
8. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12
en huisdieren bij de fiets vandaan.
2. Lees, voordat u de fiets gebruikt, alle
instructies in deze handleiding en alle
waarschuwingen op de fiets.
9. Draag geschikte kleding wanneer u de fiets
gebruikt. Draag nooit losse kleding die in de
fiets bekneld kunnen raken. Draag altijd
sportschoenen.
3. Gebruik de fiets alleen zoals in deze handleiding beschreven wordt.
10. De fiets kan alleen door mensen die minder
dan 113 kg wegen worden gebruikt.
4. De eigenaar moet zich te ervan vergewissen
dat allen die gebruik maken van de fiets voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
11. De polssensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren kunnen de
nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De polssensor is alleen als hulpmiddel
voor algemene hartslag meting bedoeld.
5. Deze fiets is alleen voor huiselijk gebruik
bedoeld. Gebruik de fiets niet commercieel
of voor verhuur.
12. Houd tijdens het gebruik van de fiets uw rug
recht; krom uw rug niet.
6. Gebruik de fiets uitsluitend binnenshuis en
uit de buurt van vocht en stof. Plaats de fiets
op een vlakke ondergrond met een matje
onder de fiets om uw vloer (bedekking) te
beschermen. Zorg ervoor dat er genoeg
ruimte rond de fiets is zodat u gemakkelijk
kunt opstappen en afstappen en om de fiets
te kunnen gebruiken.
13. Stop meteen en begin geleidelijk af te koelen
wanneer u pijn voelt of duizelig wordt.
3
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat U voor de nieuwe PROFORM® PF 785
WATTS fiets hebt gekozen. Fietsen is een van de
meest doeltreffende oefeningen om uw cardiovasculaire conditie te verbeteren, uw weerstand te verhogen, en uw lichaam een goede houding te geven.
De PF 785 WATTS biedt een reeks indrukwekkende
elementen aan die in belangrijke mate bijdragen aan
het uitvoeren van een gezonde oefening binnen de
sfeer en privacy van uw eigen huis.
Mocht u vragen hebben na het lezen van deze
gebruikershandleiding, raadpleeg dan de kaft van
deze handleiding. Om u beter van dienst te zijn, schrijf
het model- en serienummer op voordat u met ons contact neemt. Het modelnummer en de plaats waar u het
serienummer kunt vinden worden op de kaft van deze
handleiding aangegeven.
Voordat uw verder gaat met lezen, bekijk a.u.b. de volgende tekening aandachtig om bekend te raken met
de verschillende onderdelen.
Voor uw welzijn, lees deze handleiding zorvuldig
door voordat u de oefenfiets in gebruikt neemt.
Controller spel
Handgreep met Polssensor
Bedieningspaneel
Armhendel
Bijstelhandvat
Houder voor de Waterfles*
Fietszitje
Bijstelknop van het Zadel
Buis van de Zadel
Bijstelknop van de Fietszitje
Wiel
Zijschild
Pedaal met Beugel
Stelpoot
*Fles niet inbegrepen
4
MONTAGE
Plaats de fiets op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de fiets
volledig gemonteerd heeft.
U zult het meegeleverde gereedschap en een kruiskop schroevendraaier
nodig hebben
.
en engelse sleutels
Gebruik de tekeningen hieronder tijdens de montage van de fiets om de kleine onderdelen te herkennen. Het getal
tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het
eind van deze handleiding. Het tweede getal geeft het aantal te monteren onderdelen aan. Opmerking: Sommige
kleine onderdelen zijn al gemonteerd om de verzending te vergemakkelijken. Wanneer u een onderdeel niet
in de zak met onderdelen kunt vinden, bekijk dan de fiets om te zien of het al gemonteerd is.
M10 Veerring
(55)–3
M4 x 16mm
Schroef (54)–9
M6 x 10mm
Schroef (46)–2
M4 x 19mm
Schroef (47)–2
M10 x 85mm Schroef met
Ronde Kop (23)–4
M10 x 50mm Schroef met
Ronde Kop (48)–3
1. Maak, terwijl de tweede persoon de voorkant van
het Onderstel (1) wat optilt, de Voorste Stabilisator
(2) aan het Onderstel vast met twee M10 x 85mm
Schroeven met Ronde Koppen (23).
1
1
2
23
5
2. Maak, terwijl de tweede persoon de achterkant van
het Onderstel (1) wat optilt, de Achterste Stabilisator
(3) an het Onderstel vast met twee M10 x 85mm
Schroeven met Ronde Koppen (23).
2
3
1
23
3. Terwijl een tweede persoon de Buis van de Handvat
(6) bij het Onderstel (1) vasthoudt, verbind het
Bovenste Draadharnas (51) met het Onderste
Draadharnas (50). Trek de resterende stuk van het
Bovenste Draadharnas uit het bovenste uiteinde
van de Buis van de Handvat en schuif de Buis van
de Handvat op het Onderstel. Wees voorzichtig
dat de draadharnassen niet beklemd raken.
3
6
55
55
48
48
51
55
50
Maak de Buis van de Handvat (6) aan het Onderstel
(1) vast met drie M10 x 50mm Schroeven met
Ronde Koppen (48) en drie M10 Veerringen (55);
draai eerst de twee Schroeven met Ronde
Koppen aan de voorkant van de Buis van de
Handvat vast en dan de derde Schroef met
Ronde Kop.
Zorg ervoor dat de
draden niet
bekneld raken
1
4
54
4. Maak de Houder voor de Waterfles (18) aan de
Buis van de Handvat (6) vast met twee M4 x 19mm
Schroeven (47).
74
6
Maak de Linker and Rechter Kapjes van de
Handvat (73, 74) rond de Buis voor de Armhendel
(6) vast met vier M4 x 16mm Schroeven (54).
73
18
54
47
6
5. Steek, terwijl een tweede persoon de Handvat (7)
vasthoudt bij de Buis voor de Handvat (6), de Linker
en Rechter Draden van de Controller (59, 60) in het
gat in de Buis voor de Handvat en uit de bovenkant
van de Buis voor de Handvat.
Zorg ervoor dat
tijdens deze
stap de draden
van de controller niet
bekneld raken
5
51
Maak de Handvat (7) aan de Buis van de Handvat
(6) vast met de Handvatklem (22), het Klemkapje
(75), een M4 x 16mm Schroef (54), en de
Bijstelhendel (10). Opmerking: Het Bijstelhandvat
werkt als een moersleutel. Draai het Bijstelhandvat
met de klok mee, trek het uit de Handvat, draai het
tegen de klok in, druk het terug naar de Handvat en
draai het dan weer met de klok mee. Herhaal deze
handeling totdat de Handvat vastzit.
59
60
7
6
22
75
10
54
6. Terwijl een tweede persoon het Bedieningspaneel
(9) bij de Handvat (7) vasthoudt, maak het draadharnas van het bedieningspaneel aan het Bovenste
Draadharnas (51) vast. Sluit vervolgens de Linker
Draad van de Controller (59), met een “Left” (Links)
etiket aangegeven, aan de draad van de controller
voor het bedieningspaneel, ook met een “Left”
(Links) etiket aangegeven. Sluit dan de Rechter
Draad van de Controller (60) aan op de andere
draad van de controller voor het bedieningspaneel.
Steek het overschot in de Buis voorde Handvat (6).
6
Draden van de
Controller voor het
Bedieningspaneel
6
60
59
9
Maak het Bedieningspaneel (9) aan de Handvat (7)
vast met vier M4 x 16mm Schroeven (54). Wees
voorzichtig dat de draaden niet bekneld raken.
51
54
7
7
Draadharnas van het
Bedieningspaneel
Zorg ervoor dat
de draden in deze
stap niet bekneld
raken
7. Draai de Knop van de Zittingbuis (20) drie of vier
keer tegen de klok in om de knop los te draaien.
Trek dan de Knop van de Zitting naar buiten en
steek de Buis voor het Zadel (11) in het Onderstel
(1). Schuif de Buis voor het Fietszitje naar boven of
naar beneden in de gewenste positie en laat de
Knop van de Zitting los. Beweeg de Buis voor het
Fietszitje naar boven of naar beneden om te
controleren of de Bijstelknop voor het Fietszitje
Zitting in een van de bijstelgaten van de Zitting
vastzit. Draai vervolgens de Knop van de
Zittingbuis met de klok mee vast.
7
8. Maak een M6 x 10mm Schroef (46) aan de Buis
van de Zitting (11) vast. Schuif de Drager van de
Zitting (19) dan op de Buis van de Zitting. Stel de
Drager van de Zitting dan in de juiste positie en
draai Knop van de Zitting (31) vast op de Drager
van de Zitting.
8
11
1
20
46
11
31
Bekijk de inzettekening. Maak een andere M6 x
10mm Schroef (46) aan de Buis voor het Fietszitje
(11) vast.
19
46
11
9. Neem het Linker Pedaal (24), aangegeven door een
“Left” (Links) sticker. Draai met gebruik van een
engelse sleutel het Linker Pedaal tegen de klok in
goed vast in de Linker Krukasarm (15). Draai het
Rechter Pedaal (niet getoond) met de klok mee in
de Rechter Krukasarm (niet getoond).
BELANGRIJK: Draai beide Pedalen zo goed
mogelijk vast. Draai de Pedalen nadat u de fiets
een week lang heeft gebruikt nogmaals goed
vast. Voor een optimaal gebruik moeten de
Pedalen goed vastgedraaid blijven.
9
Gesp
Druk op het lipje aan de zijkant van het Linker
Pedaal (24) en stel de pedaalgesp in de gewenste
positie. Maak de andere pedaalgesp (niet
getoond) op dezelfde manier vast.
Lipje
15
24
10. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de fiets goed vastgedraaid worden. Opmerking: Het kan zijn dat
sommige onderdelen na montage overblijven. Plaats een matje onder de fiets om de vloer te beschermen.
Opgelet: Raadpleeg pagina 19 mocht u de optionele borstkassensor hebben gekocht voor de instructies om de ontvanger van de optionele borstkas-polssensor te installeren.
8
HOE DE FIETS TE GEBRUIKEN
HOE DE FIETS GOED VLAK TE STELLEN
HOE DE PEDAALGESPEN BIJ TE STELLEN
Als de fiets wat wiebelt tijdens het gebruik draai dan
één of beide pootjes onder de voorste stabilisator wat
bij totdat de fiets goed vlak staat.
Om de pedaalgespen bij te stellen,
druk op de lipjes
aan de zijkant van
de pedalen en stel
de pedaalgespen in
de gewenste positie.
HOE DE HOOGTE VAN HET FIETSZITJE BIJ TE
STELLEN
Voor een effectieve oefening moet het fietszitje op de
juiste hoogte staan. Wanneer de pedalen in de laagste
stand staan moeten uw knieën tijdens het fietsen wat
gebogen zijn.
Lipje
HOE DE ARMHENDEL BIJ TE STELLEN
Om het fietszitje bij
Fietszitje
te stellen, draai
eerst de bijstelknop
tegen de klok in los.
Bijstelkn
Trek dan aan de
op van
knop, schuif de buis
de
voor het fietszitje
Fietszitje
naar boven of naar
beneden in de
gewenste positie en
Buis van
laat de knop los.
de Zadel
Beweeg de buis
voor het fietszitje
naar boven of naar
beneden om te
controleren of de
bijstelknop voor
het fietszitje in een van de bijstelgaten van de buis
voor het fietszitje vastzit. Draai dan de knop met de
klok mee totdat de knop vastzit.
Om de armhendel bij
te stellen, draai eerst
het aangegeven
bijstelhandvat los
tegen de klok in.
Opmerking: Het
Bijstelhandbijstelhandvat werkt
vat
als een moersleutel.
Draai het handvat
tegen de klok in, trek
het weg van de
armhendel, draai het
met de klok mee, druk het opnieuw tegen de armhendel en draai het opnieuw tegen de klok in. Herhaal
deze handeling totdat de armhendel los is. Verplaats
de armhendel naar boven of naar onderen in de
gewenste positie en draai het handvat dan opnieuw
vast.
HOE DE POSITIE VAN HET FIETSZITJE
ZIJWAARTS BIJ TE STELLEN
Om de positie van
het fietszitje
zijwaarts bij te
stellen, draai de
bijstelknop voor het
fietszitje eerst los.
Beweeg het fietszitje
naar voren of naar
achteren in de
gewenste positie en
draai de bijstelknop
voor het fietszitje
opnieuw vast.
Gesp
Fietszitje
Bijstelknop
van het Zadel
Buis van de
Zadel
9
BEDIENINGSPANEELDIAGRAM
WAARSCHUWINGEN
Het bedieningspaneel biedt tevens twee programma’s
speciaal voor de hartslag die de weerstand van de pedDe sticker op het bedieningspaneel is in het Engels.
alen verandert en aangeeft wanneer u uw tempo moet
Het meegeleverde blad met stickers bevat dezelfde
verhogen of verlagen om uw hartslag tijdens de oefening zo dicht mogelijk bij de ten doel gestelde hartslag te
informatie in verschillende talen. Zoek naar de sticker
houden.
met Nederlandse opschrift. Plak de sticker op het
ELPE5986
bedieningspaneel.
PFEVEL5986
Het bedieningspaneel biedt bovendien twee interactieve
Locust games die betrekking hebben op de motivatie. U kunt
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Fat Blocker™ (Vet Blocker) of het snelle Calorie
Destroyer™ (Calorie vernietiging) tijdens uw oefening
Het moderne bedieningspaneel is voorzien van verspelen door de tweevoudige game controllers te
schillende functies om doeltreffend en plezierig te
gebruiken-hoe harder uw oefent, hoe groter uw
oefenen. De weerstand van de pedalen kan, wanneer
voordeel in het spel! Het bedieningspaneel houdt de
de handmatige instelling gekozen wordt, door een
vier hoogste scores bij van ieder spel bij spelen tegen
druk op een toets veranderd worden. Het bedienandere spelers of bij pogingen uw eigen hoge score te
ingspaneel zal tijdens uw oefening continu informatie
weergeven. U kunt zelfs uw hartslag meten door
breken.
gebruik te maken van de ingebouwde handgreep met
polssensor of door middel van de optionele borstkasOm de handmatige instelling van het bedieningspasensor. Opmerking: Zie pagina 19 voor meer inforneel te gebruiken, zie bladzijde 11. Zie pagina 13 om
matie over de optionele borstkas-polssensor.
een Smart-programma te gebruiken. Om een hartslagprogramma te gebruiken, zie bladzijde 14. Zie
Het bedieningspaneel bevat acht smart-programma’s.
pagina 16 voor het watt-programma. Zie pagina 17
In ieder programma verandert automatisch de weerom Fat Blocker te spelen. Zie pagina 18 om Calorie
stand van de pedalen en zal tijdens uw oefening
Destroyer spel te spelen.
aangegeven wanneer u uw tempo moet verhogen of
verlagen.
10
4. Volg uw vorderingen op de display.
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE
GEBRUIKEN
In de linker bovenhoek van de display wordt de
verlopen tijd [TIME] getoond. Opmerking: De display zal, wanneer een programma gekozen wordt,
het watt-programma niet inbegrepen, de overblijvende tijd in plaats van de verlopen tijd van het
programma aangeven.
Opmerking: Als er een doorzichtig plastic laagje
op het bedieningspaneel ligt, dan moet u dat verwijderen.
1. Begin te trappen om het bedieningspaneel aan
te zetten.
De fiets heeft geen batterijen of externe
stroomvoorziening nodig. De stroom wordt
voorzien door een generator bij het fietsen. Om
het bedieningspaneel in te schakelen, begin te
fietsen tegen een snelheid van ongeveer 5 kilometer per uur of sneller. Na enkele seconden zal het
bedieningspaneel oplichten. U zult een pieptoon
horen en het bedieningspaneel zal dan kunnen
worden gebruikt.
2. De handmatige instelling kiezen.
Telkens als u het
bedieningspaneel
aanzet, zal de
handmatige
modus worden
geactiveerd. U
kunt, wanneer
een programma gekozen is, de handmatige
instelling opnieuw kiezen door meerdere keren op
een van de Programma toetsen te drukken totdat
het word MANUAL (handmatig) links onder in de
hoek van de display verschijnt.
De afstand [DISTANCE] in kilometers of mijlen en
uw inspanningsvermogen in watts zullen in de
hoek links onder van de display verschijnen.
In de rechter bovenhoek van de display wordt
het aantal verbrande calorieën [CALORIES] bij
benadering weergegeven. In de rechter bovenhoek van de display wordt ook uw hartslag
weergegeven als u de handsensoren gebruikt
(raadpleeg stap 5 op pagina 12).
In de rechter onderhoek van de display wordt
het fietstempo in mijl [MPH] of kilometer per uur
[KMH] getoond.
3. Verander de weerstand als u dat wilt.
U kunt tijdens het
gebruik van de
elliptische trainer
de weerstand van
de pedalen veranderen door op
een van de 1 tot
en met 12 genummerde [QUICK RESISTANCE]
(Snelle Weerstand) toetsen te drukken.
Opmerking: Het kan een paar seconden duren
nadat u op de toetsen gedrukt heeft voordat de
pedalen de gewenste weerstand bereiken.
In het midden van de display wordt de weerstand [RESISTANCE] van de pedalen enkele seconden weergegeven telkens als de weerstand
wijzigt.
U kunt bepaalde informatie ook in een groter formaat zien. Druk meerdere keren op de [DISPLAY]
toets om de tijd en watt informatie, tijd en calorieën information, of tijd en tempo information te
kunnen zien. Druk opnieuw op de Display toets
om alle informatie te zien. Druk op de
[START/RESET] toets om de display informatie
opnieuw in te stellen.
11
U kunt kiezen tussen drie soorten achtergrondverlichtingen. In de “On”-stand blijft de achtergrondverlichting altijd aanstaan. Om de batterijen te
sparen, kunt u de “Auto”-stand kiezen. De achtergrondverlichting zal dan slechts aangaan wanneer
u begint te trappen. In de “Off”-stand blijft de
achtergrondverlichting uit. Druk, om een achtergrondlicht te kiezen, een paar seconden op de
Personal Trainer Programma [PERSONAL TRAINER PROGRAMS] toets. Druk dan op de toename
toets om de gewenste achtergrondlicht te kiezen.
Druk dan weer op de Personal Trainer Programma
toets om uw keuzen op te slaan.
Het kan zijn dat er
Contactpunten
op de metalen
contactpunten
van de handgreep
met polssensor
een plastic vel zit.
Om uw hartslagfrequentie te meten,
houd de handsensoren vast met uw
palmen tegen de
metalen contactpunten. Zorg ervoor dat uw handen niet bewegen en houd de contactpunten
niet te strak vast.
Opmerking: Het bedieningspaneel kan de snelheid en de afstand in kilometers of mijlen
aangeven. De letter MPH of KM/H zullen op de
display verschijnen om aan te geven welke eenheid van toepassing is. Druk, om van eenheid te
veranderen, voor een paar seconden eerst op de
Personal Trainer Programa toets. Het woord ENGLISH (engels) of METRIC (metriek) zal op de display verschijnen. Druk dan op de omlaagtoets om
de gewenste meeteenheid te kiezen. Druk dan
weer op de Personal Trainer Programma toets om
uw keuzen op te slaan. Opmerking: Het kan zijn
dat wanneer u van batterijen verandert dat u nogmaals de eenheid moet instellen.
Als uw hartslag wordt gedetecteerd, zullen er één,
twee of drie streepjes verschijnen en dan wordt uw
hartslag weergegeven. Voor een correcte hartslagmeting, houd de contactpunten ongeveer 15 seconden vast. Opmerking: Als u de handsensoren
blijft vasthouden, dan zal uw hartslag 30 seconden
op de onderste display worden weergegeven.
Als uw hartslag niet wordt weergegeven, zorg
ervoor dat u uw handen goed op de sensoren hebt
geplaatst zoals hierboven wordt aangegeven.
Beweeg uw handen niet of houd de metalen contactpunten niet te strak vast. Voor de beste werking, maak de metalen contactpunten schoon met
een zacht doek; gebruik nooit alcohol,
schurende of chemische middelen om de contactpunten schoon te maken.
5. Uw hartslag meten als u dat wilt.
U kunt uw hartslag met de handsensoren of met
de optionele borstkas-polssensor meten (raadpleeg pagina 19 voor meer informatie over de
optionele borstkas-polssensor). Opmerking: Het
kan zijn dat het bedieningspaneel de juiste meting
van de hartslag niet kan aangeven als u de
borstkast-polssensor gebruikt en u zich vasthoudt
aan de handgrepen met polssensor.
6. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
Druk op de ventilator [FAN] toets om de ventilator
op lage snelheid te laten draaien. Druk nogmaals
op de ventilator toets om de ventilator op hoge
snelheid te laten draaien. Druk een derde keer op
de toets om de ventilator uit te doen.
7. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Als de pedalen enkele seconden niet bewegen,
dan zult u een pieptoon horen en het bedieningspaneel zal blijven stilstaan. Als de pedalen
enkele minuten niet bewegen, dan zal het bedieningspaneel worden uitgeschakeld en de displays
worden gereset.
12
HOE EEN SMART PROGRAMMA TE GEBRUIKEN
Terwijl u oefent,
wordt u
aangegeven uw
tempo zo dicht
mogelijk bij uw
doelomwentelingen
voor het huidige segment te houden. Als er een
opwaarts pijltje op de display verschijnt, moet u uw
ritme verhogen. Als er een neerwaarts pijltje verschijnt, dan moet u uw ritme vertragen. Als er
geen pijltjes op de display verschijnen, moet u uw
ritme aanhouden.
1. Begin te trappen om het bedieningspaneel aan
te zetten.
Zie stap 1 op pagina 11.
2. Selecteer een smart-programma.
Druk, om een van
Profiel
de acht smart-programma’s te
kiezen, meerdere
keren op de
Personal Trainer
Programma [PERSONAL TRAINER
PROGRAMS] toets totdat de naam van het
gewenste programma op het scherm verschijnt.
De programmatijd en een profiel van de weerstandinstellingen van het programma zullen op de
display worden weergegeven.
BELANGRIJK: De doel tempo instellingen zijn
alleen als motivatie bedoeld. Uw tempo kan
langzamer zijn dat de doel tempo instellingen.
Zorg ervoor dat u op een aangenaam tempo
oefent.
Wanneer het weerstandsniveau voor het huidige
segment te hoog of te laag ligt kunt u de instelling
handmatig veranderen door op de [QUICK
RESISTANCE] toetsen drukken. BELANGRIJK:
Als het huidige segment van het programma
voltooid is, dan zal de weerstand van de pedalen automatisch naar de instellingen van het
volgende segment worden gewijzigd.
3. Begin te trappen om het programma testarten.
Elk programma is onderverdeeld in 20 of 30 segmenten van één minuut. Er wordt een weerstandsniveau en een tempo geprogrammeerd voor elk
segment. Opmerking: Hetzelfde weerstandsniveau
en/of tempo kan voor twee of meer opeenvolgende segmenten worden geprogrammeerd.
Het programma zal zo doorgaan totdat het laatste
segment voltooid is. Om het programma te stoppen, moet u gewoon stoppen met lopen. U zult
een pieptoon horen en de tijd zal op de display
beginnen te flikkeren. Om het programma opnieuw
te starten [START/RESET], moet u gewoon
opnieuw beginnen te trappen.
Het profiel van uw programma geeft uw vordering
aan (zie tekening hierboven). Het flikkerend segment van het profiel op de display geeft het huidige segment van het programma aan. De hoogte
van het flikkerend segment geeft de weerstand
van het huidige segment aan.
4. Volg uw vorderingen op de display.
Het weestandsniveau en het doel tempo van het
tweede segment zullen wanneer het eerste segment van het programma eindigt in het midden
van de display voor een paar seconden verschijnen. Het profiel van het volgende segment zal
opflikkeren, en de de weerstand van de pedalen
zullen automatisch worden bijgesteld.
Zie stap 4 op pagina 11.
5. Uw hartslag meten als u dat wilt.
Zie stap 5 op pagina 12.
6. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
Zie stap 6 op pagina 12.
7. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Zie stap 7 op pagina 12.
13
HOE EEN PROGRAMMA VOOR DE HARTSLAG DE
GEBRUIKEN
4. Houd de handgreep met polssensor vast of
draag de optionele borstkas-polssensor.
Om een programma voor de hartslag te gebruiken
moet u de handgreep met polssensor gebruiken of
de optionele borstkas-polssensor dragen (zie pagina 19 voor meer informatie over de borstkaspolssensor). Opmerking: Het bedieningspaneel zal
de hartslag niet goed kunnen aangeven wanneer
u zich aan de handgreep met polssensor
vasthoudt of wanneer u de borstkas-polssensor
draagt.
1. Begin te trappen om het bedieningspaneel aan
te zetten.
Zie stap 1 op pagina 11.
2. Kies een programma voor de hartslag.
Druk, om een van de twee hartslagprogramma’s te
kiezen, meerdere keren op de [HEART RATE
CONTROL PROGRAMS] (Hartslag) toets totdat de
woorden HEART RATE 1 of HEART RATE 2 (hartslag 1 of hartslag 2) op de display verschijnen. De
programmatijd en een profiel van de doelhartslaginstellingen van het programma zullen op de display worden weergegeven.
Wanneer u de borstkas-polssensor gebruikt, is het
niet nodig om de handgreep tijdens het programma continu vast te houden. U moet, enigzins, de
handgreep regelmatig vasthouden om te zorgen
dat het programma goed werkt. Elke keer dat u
de handgreep gebruikt moet u uw handen voor
minstens 30 seconden op de metalen contacten plaatsen.
3. Voer in de doelinstelling van de hartslag.
Als u een hartslagprogramma
selecteert, dan zal
de maximale doelhartslag in het midden van de display
verschijnen.
Gebruik, als u dat
wilt, de toename of afname toetsen om de
instelling van de maximaal na te streven hartslag
te veranderen. Druk vervolgens op de [ENTER]
toets. Opmerking: Als u de maximale doelhartslag
bijstelt, dan wordt het intensiteitsniveau van het
hele programma gewijzigd.
5. Begin te trappen om het programma testarten.
Elk hartslagprogramma is onderverdeeld in 20 of
30 segmenten van één minuut. Er wordt een doelhartslag geprogrammeerd voor elk segment.
Opmerking: U kunt dezelfde doelhartslag programmeren voor twee of meer opeenvolgende segmenten.
De doelhartslaginstelling van het eerste segment
zal door de hoogte van het flikkerend segment van
het profiel op de display worden aangegeven. De
doelhartslaginstelling voor een aantal opeenvolgende segmenten zullen door de hoogte van het
profiel rechts van het flikkerende segment worden
aangegeven.
Het profiel van het volgende segment zal, waneer
het eerste segment van het programma eindigt,
beginnen op te flikkeren. De na te streven hartslaginstelling van het volgende segment zal dan door
de hoogte van het flikkerende segment van het
profiel worden aangegeven.
14
vergelijkt, dan kan de weerstand van de pedalen
automatisch verhogen of verlagen om uw hartslag
dichter bij de doelhartslag te brengen.
Tijdens uw oefensessie zal het bedieningspaneel
regelmatig uw hartslag met de doelhartslag voor
het huidige segment vergelijken. Als uw hartslag te
ver onder of boven de doelhartslag ligt, dan zal de
weerstand van de pedalen automatisch verhogen
of verlagen om uw hartslag dichter bij uw doelhartslag te brengen.
Het programma zal zo doorgaan totdat het laatste
segment voltooid is. Om het programma te stoppen, moet u gewoon stoppen met lopen. U zult
een pieptoon horen en de tijd zal op de display
beginnen te flikkeren. Om het programma opnieuw
te starten, moet u gewoon opnieuw beginnen te
trappen.
U zult ook een
waarschuwing krijgen om een vast
ritme aan te
houden. Als er
een opwaarts pijltje op de display
verschijnt, moet u uw ritme verhogen. Als er een
neerwaarts pijltje op de display verschijnt, moet u
uw ritme verlagen. Als er geen pijltjes op de display verschijnen, moet u uw ritme aanhouden.
Houdt uw huidig tempo aan wanneer de middelste
indicator begint te flikkeren.
6. Volg uw vorderingen op de display.
Zie stap 4 op pagina 11.
7. Uw hartslag meten als u dat wilt.
Zie stap 5 op pagina 12.
8. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u op een aangenaam tempo oefent. Opmerking: U kunt de weerstandinstellingen handmatig bijstellen; als u de
weerstand echter bijstelt, dan zult u de doelhartslag waarschijnlijk niet kunnen aanhouden. Als het
bedieningspaneel uw hartslag met de doelhartslag
Zie stap 6 op pagina 12.
9. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Zie stap 7 op pagina 12.
15
veel te laag of bovcen uw wattinstelling ligt,
automatisch toenemen of afnemen
om uw inspanningsvermogen in
lijn te brengen met uw doelwattinstelling. U zul
ook, tijdens het programma, worden gevraagd om
uw ritme te handhaven.
HOE HET WATT-PROGRAMMA TE GEBRUIKEN
1. Begin te trappen om het bedieningspaneel aan
te zetten.
Zie stap 1 op pagina 11.
2. Selecteer het watt-programma.
Druk, om het watt-programma, te kiezen op de
[WATTS SELF SELECT PROGRAM] (Watt
Zelfkies Programma) toets te drukken. De woorden WATTS PROGRAM (Watt-Programma) zullen
op de display verschijnen.
Als er een opwaarts pijltje op de display verschijnt,
moet u uw ritme verhogen. Als er een neerwaarts
pijltje verschijnt, dan moet u uw ritme vertragen.
Als er geen pijltjes op de display verschijnen, moet
u uw ritme aanhouden.
3. Voer de doelwattinstelling in.
De doelwattinstelling zal na een
paar seconden dat
u het watt-programma hebt
gekozen op de display verschijnen.
Druk, als u dat wilt,
meerdere keren op de toename of afname toets
om de instelling van het doelwatt te veranderen.
Druk dan vervolgens op de [ENTER] toets. U kunt
de doelwattinstelling tussen 20 en 400 watt
instellen.
Het programma zal zo door blijven gaan. Oefen zo
lang als u wenst door. Stop met het stappen om
het bedieningspaneel tot stilstand te brengen. Om
met uw oefening door te gaan, begin gewoon weer
te stappen. Druk op de [START/RESET] toets om
het programma opnieuw in te stellen.
5. Volg uw vorderingen op de display.
Zie stap 4 op pagina 11.
6. Uw hartslag meten als u dat wilt.
Zie stap 5 op pagina 12.
4. Begin te trappen om het programma testarten.
7. De ventilator aanschakelen als u dat wilt.
De display zal, tijdens het watt-programma, de
verlopen tijd aangeven. Uw inspanningsvermogen
in watts zal in het midden van de display verschijnen.
Zie stap 6 op pagina 12.
8. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Het bedieningspaneel zal, tijdens het fietsen,
reglematig uw inpanningsvermogen vergelijken
met de doelwattinstelling. De weerstand van de
pedalen zullen, wanneer uw inspanningsvermogen
Zie stap 7 op pagina 12.
16
HOE FAT BLOCKER TE SPELEN
Uw doel is om de
blokken zodanig te
Voltooide Rij
manoeuvreren dat u
een hele rij zwarte
blokken hebt langs
de hele piste. Elke
keer dat u een rij
zwarte vierkanten voltooit, zal de rij verdwijnen, en
alle blokken boven zullen een rij naar beneden
komen.
Om Fat Blocker te spelen moet u snel denken en snel
reageren. U zult om het spelletje te kunnen spelen,
naast de toetsen van de bedieningspaneel, ook de
vier toetsen van de controllers op de armhendel
gebruiken. Volg de stappen hieronder om Fat Blocker
te spelen.
1. Begin te trappen om het bedieningspaneel aan
te zetten.
De blokken zullen tijdens het spel sneller en sneller
naar beneden komen. echter Uw fietstempo zal de
snelheid van de blokken beïnvloeden -hoe sneller u
trapt hoe langzamer de blokken zullen vallen. Dit
geeft u extra tijd om de blokken te plaatsen en te
richten. Het spel zal zo door blijven gaan totdat welk
deel dan ook van een gestapelde blok de bovenkant
van de piste bereikt.
Zie stap 1 op pagina 11.
2. Kies Fat Blocker game.
Druk om de Fat Blocker game te kiezen op de
[FAT BLOCKER] toets. De woorden FAT BLOCKER zullen boven in de display verschijnen.
3. Begin te trappen om het spelletje te starten.
De display zal aan het eind van het spel uw eindscore en het bereikte spelniveau/game level
aangeven. De display zal dan de vier hoogste
scores aangeven sinds de scores voor het laatst
waren ingesteld. Houdt, als u dat wilt, de rechter
toets van een van de controllers ingedrukt om de
scores opnieuw in te stellen. Opmerking: De display
zal om een naam vragen wanneer uw score een
van de vier hoogste is. U kunt dan een naam van
drie letters of cijfers intoetsen. Druk terwijl de lijn
onder de eerste letter oplicht op de up of down toetsen van een van de controllers om de gewenste letter of cijfer te kiezen. Druk dan op de rechter toets
van een van de controllers en kies een ander letter
of cijfer. Herhaal deze handeling voor de derde letter
of cijfer. Druk dan nogmaals de rechter toets van
een van de controllers. De display zal dan de vier
hoogste scores aangeven sinds de scores voor het
laatst waren ingesteld.
Wanneer u de Fat Blocker game start zal een game
piste in het midden van de display verschijnen.
4.
Een blok van vier of vijf vierkanten zullen langzaam naar beneden vallen totdat ze de bodem van
de piste bereiken. Een ander blok zal dan naar
beneden komen. De blokken bestaan uit acht verschillende vormen. U kunt, terwijl ieder blok valt,
het blok naar links of naar rechts bewegen door
de linker of rechter toets van de linker controller te
gebruiken. U kunt tevens het blok tegen de klok in
of met de klok mee draaien door de linker en
rechter toetsen van de rechter controller te
gebruiken. Wanneer u een blok geplaatst en
gericht hebt kunt u, als u dat wilt, de snelheid
waarmee het blok naar beneden valt aanpassen
door op de down toets van een van de controllers
te drukken.
Volg uw vorderingen op de display.
De hoeken van de display zullen tijdens het spelen
van Fat Blocker de verlopen tijd, het bij benadering
aantal verbranden calorieën, et uw tempo aangeven.
De display zal tevens uw huidige score en het
bereikte spelniveau aangeven.
Druk op de Display toets om het spel te onderbreken. Druk meerdere keren op de display toets
totdat de woorden FAT BLOCKER boven in de display verschijnen om weer met het spel te beginnen.
Begin dan weer te trappen. Druk op de
[START/RESET] toets om het spel opnieuw in te
stellen.
5. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Zie stap 7 op pagina 12.
17
Er bevinden zich vijf schilden tussen de vliegtuigen en de laser blaster. U kunt, als u dat wilt, de
laser onder een van de schilden verbergen. Echter
telkens wanneer een schild getroffen wordt zal een
stuk van het schild verdwijnen.
HOE CALORIE DESTROYER TE SPELEN
Calorie Destroyer is een snel spelletje dat u een tegen
laser vurend eskader van vliegtuigen laat vechten. U
zult om het spelletje te kunnen spelen naast de toetsen van het bedieningspaneel ook de vier toetsen van
de controllers op de armhendel gebruiken. Volg de
stappen hieronder om Calorie Destroyer te spelen.
Uw doel is het voorkomen dat de laser blaster
wordt getroffen en de vliegtuigen de onderkant van
de de piste bereiken. Wanneer de laser blaster
wordt getroffen wordt deze onbruikbaar en een
nieuwe laser blaster zal er voor in de plaats
komen. Er bestaan totaal vier laser blasters. Een
nieuw eskader vliegtuigen zal verschijnen wanneer
u alle vliegtuigen laat verdampen.
1. Begin te trappen om het bedieningspaneel aan
te zetten.
Zie stap 1 op pagina 11.
2. Kies Calorie Destroyer
De vliegtuigen zullen tijdens het spel sneller en
sneller vliegen. Het spel blijft doorgaan totdat alle
vier laser blasters onbruikbaar zijn of wanneer een
vliegtuig de onderkant van de piste bereikt.
Druk om Calorie Destroyer te kiezen op de
[CALORIE DESTROYER] toets. Het woord
DESTROYER zal boven in de display verschijnen.
3. Begin te trappen om de game te starten.
De display zal aan het eind van het spel uw eindscore en het bereikte niveau aangeven. De display
zal dan de vier hoogste scores aangeven sinds de
scores voor het laatst waren ingesteld. Houdt, als
u dat wilt, de rechter toets van een van de controllers ingedrukt om de scores opnieuw in te
stellen. Opmerking: De display zal om een naam
vragen wanneer uw score een van de vier hoogste
is. De naam kan bestaan uit drie letters of cijfers.
Druk terwijl de lijn onder de eerste letter verlicht is
op de up of down toets van een van de controllers
om de gewenste letter of cijfer te kiezen. Druk dan
op de rechter toets van een van de controllers en
kies een ander letter of cijfer. Herhaal deze handeling voor de derde letter of cijfer. Druk dan nogmaals de rechter toets van een van de controllers.
De display zal dan de vier hoogste scores
aangeven.
Wanneer je met Calorie Destroyer begint zal een
game piste op de display verschijnen. Drie rijen
vliegtuigen zullen langs de bovenkant van de piste
vliegen. Ze zullen van tijd tot tijd hun lasers naar
beneden vuren. Iedere keer dat de vliegtuigen de
linker of rechter kant van de piste bereiken dan
zullen ze van richting veranderen en naar beneden komen.
4. Volg uw vorderingen op de display.
De linker boven hoek van de display zal tijdens
het oefenen en het spelen van Calorie Destroyer
de verlopen tijd aangeven. De display zal tevens
uw huidige score en bereikte spelniveau
aangeven.
Aan de onderkant van de piste bevindt zich een
laser blaster. U kunt de laser revolver op de vliegtuigen afvuren door op de up toets van een van de
controllers te drukken. U kunt ook wanneer u fietst
de laser blaster naar links of naar rechts verplaatsen door op de linker of op de rechter toets van de
controllers te drukken. Hoe sneller u trapt hoe
sneller de laser baster beweegt.
Druk op de [DISPLAY] toets om het spel te
pauzeren. Druk om het spel weer te starten
meerdere keren op de display toets totdat het
word DESTROYER boven in de display verschijnt.
Druk op de [START/RESET] toets om het spel
opnieuw in te stellen.
5. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan
wanneer u klaar bent met uw oefening.
Zie stap 7 op pagina 12.
18
OPTIONELE BORSTKAS-POLSSENSOR
Door het gebruik van de optionele borstkas-polssensor krijt u uw handen en een constante weergave van
uw hartslag tijdens het oefenen. Om de optionele
borstkast-polssensor te kopen, neem dan contact
op met de winkel waar u dit apparaat heeft
gekocht.
DE ONTVANGER VAN DE OPTIONELE BORTSKAS-POLSSENSOR INSTALLEREN
Volg de stappen hieronder wanneer u de optionele borstkas-polssensor gekocht hebt om de ontvanger van de
sensor te installeren.
1. Verwijder de deksel van compartiment aan de
onderkant van het Bedieningspaneel (9).
1
Sluit de draad van de ontvanger (A) aan de draad van
het bedieningspaneel.
9
Draad voor
het
Bedieningspa
neel
A
Kapje
2. Verwijder het papier van de ene kant van het plakpapier en druk deze op de achterkant van de ontvanger (A). Verwijder dan vervolgens het papier van
de andere kant van het plakpapier en druk de ontvanger tegen de binnenwand van het
Bedieningspaneel (9) op de aangegeven plaats.
2
Maak de deksel weer vast.
Opmerking: Enig andere draad die bij de
borstkassensor is inbegrepen kan weggegooid worden.
9
A
Maak de
ontvanger
hier vast
19
Papier van de
plaksticker
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Controleer regelmatig alle onderdelen van de fiets en
draai ze goed vast. De fiets kan met een zachte,
vochtige doek worden schoongemaakt. Om schade
aan het bedieningspaneel te vermijden, breng geen
vloeistoffen in contact met het bedieningspaneel en
houd het bedieningspaneel uit de zon.
HOE DE BAND BIJ TE STELLEN
Als u de pedalen voelt slippen bij het fietsen, ook al
staat de weerstand op het hoogste niveau, dan moet u
waarschijnlijk de drijfriem bijstellen. Verwijder eerst om
de riem bij te stellen alle schroeven uit de linker en
rechter zijschilden. Trek de schilden voorzichtig uit
elkaar.
HOE DE PEDALEN VAST TE ZETTEN
Voor een optimaal gebruik moeten de pedalen goed
vastgedraaid blijven.
Draai vervolgens de aangegeven M8 Nylon Klemmoer
(43) totdat de Riem (28) goed vastligt en de pedalen
niet meer slippen. Maak dan weer de zijschilden vast.
HOE DE FIETS GOED VLAK TE STELLEN
Als de fiets wat
wiebelt tijdens het
gebruik draai dan één
of beide pootjes onder
de voorste stabilisator
wat bij totdat de fiets
goed vlak staat.
Stelpoten
28
43
20
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
oefening gebruikt uw lichaam makkelijke bereikbare
koolhydraten. Pas na de eerste paar minuten begint
uw lichaam vet als energie te verbruiken. Stel de snelheid en de helling van de loopband bij todat uw hartslag rond het laagste getal van uw trainingszone ligt
als u vet wilt verbranden. Stel voor maximale vet verbranding, de snelheid en helling van de loopband bij
totdat uw hartslag rond het middelste getal van uw
trainingszone ligt.
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw huisarts voor u met dit of enig
ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of
mensen met gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren zoals beweging van
de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van
de hartslag metingen beïnvloeden. De polssensor is alleen als hulpmiddel bedoeld.
Aerobic oefening—Uw oefening moet aerobic zijn als
het uw doel is uw cardiovasculair systeem te verbeteren. Een aerobic oefening is een activiteit met een
hogere zuurstof toevoer voor een langere tijd. Deze
hogere intensiteit vraagt een grotere prestatie van uw
hart om bloed naar uw spieren te pompen. Het vereist
ook een grotere prestatie van uw longen om het bloed
van zuurstof te voorzien. Stel de snelheid en de helling van de loopband bij totdat uw hartslag rond het
hoogste getal van uw trainingszone ligt als u een
aerobic oefening wilt uitvoeren.
De volgende richtlijnen zullen u helpen met het uitvoeren van uw oefenprogramma. Voor meer informatie
raadpleeg een goed boek of raadpleeg uw huisarts.
INTENSITEIT VAN UW OEFENING
Als uw doel is om vet te verbranden of uw cardivasculair systeem te verbeteren dan is de juiste intensiteit
het middel. U kunt het juiste intensiteitsniveau bepalen
door uw hartslag als leidraad te gebruiken. De diagram hieronder geeft de aanbevolen hartslag aan voor
verbranding en voor een aerobic oefening.
RICHTLIJNEN VOOR UW OEFENING
Opwarming—Begin iedere oefening met een
opwarmfase door 5 à 10 minuten de spieren te strekken en wat lichte oefeningen te doen. Een juiste
opwarmoefening verhoogt uw lichaamstemperatuur,
uw hartslag en bevordert uw bloedsomloop als voorbereiding op uw oefening.
Oefening in uw trainingszone—Verhoog de intensiteit
van uw oefening na het opwarmen zodat uw hartslag
binnen uw trainingszone valt. Houdt dit 20 à 30 minuten
vol. (Beperk tijdens de eerste paar weken van uw oefenprogramma uw oefening tot 20 minuten.) Haal diep en
regelmatig adem. Houdt nooit uw adem in.
Afkoeling—Beëindig uw oefening weer met 5 à 10
minuten strekoefeningen. Dit zal de soepelheid van
uw spieren bevorderen en problemen helpen voorkomen na de oefening.
Om de juiste harstlag meting te berekenen moet u
eerst onder de diagram uw leeftijd opzoeken (leeftijden zijn per 10 jaar afgerond). Zoek vervolgens de
drie getallen boven uw leeftijd. Deze drie getallen
geven uw trainingszone aan. De twee laagste getallen
zijn voor vet verbranding aanbevolen. Het hoogste
getal is voor aerobic oefeningen aanbevolen.
OEFENFREQUENTIE
Om uw conditie te consolideren of te verbeteren moet
u 3 keer per week oefenen met minstens een dag rust
tussen de oefendagen. Na een paar maanden kunt u
als u dat wilt 5 keer per week oefenen. Om succes te
hebben is het belangrijk om plezierig en regelmatig te
oefenen.
Vet verbruiken—Om effectief vet te verbranden moet
U voor een langere tijd op een betrekkelijke lage
intensiteit oefenen. Tijdens de eerste minuten van uw
21
LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PFEVEX95807.0
Nr.
Aant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
1
2
1
1
2
2
1
1
4
1
2
1
4
1
1
Beschrijving
Nr.
Aant.
Onderstel
Voorste Stabilisator
Achterste Stabilisator
Linker Zijschild
Rechter Zijschild
Buis van de Handvat
Handvat
Pedaalbeschermring
Bedieningspaneel
Bijstelhandvat
Buis van de Zitting
Fietszitje
Borgring
Kap voor het Zijschild
Linker Krukasarm
Rechter Krukasarm
Wiel
Houder voor de Waterfles
Drager van de Zitting
Knop van de Zittingbuis
Krukaslager
Houder voor de Handvat
M10 x 85mm Schroef met Ronde
Kop
Linker Pedaal/-Gesp
Rechter Pedaal/-Gesp
Krukaskap
Krukas
Riem
Stelpoot
Greep van de Controller
Knop van de Zitting
Borgring van de Krukas
M6 Nylon Klemmoer
Katrol
Wielkap
M4 x 5mm Schroef
M6 Tussenring
Tussenring voor de Krukas
Generator
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4
2
2
3
4
2
2
2
3
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
*
*
4
1
1
4
4
25
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
R0807A
Beschrijving
M6 Veerring
Controller
Apje van de Stabilisator
M8 Nylon Klemmoer
M8 Veerring
5/16" x 1" Schroef met Rand
M6 x 10mm Schroef
M4 x 19mm Schroef
M10 x 50mm Schroef met Ronde
Kop
M8 Nylon Borgmoer
Onderste Draadharnas
Bovenste Draadharnas
M6 x 16mm Schroef
M6 Nylon Borgmoer
M4 x 16mm Schroef
M10 Veerring
Tussenstuk van Idler
Moer van Idler
Greepschroef
Linker Draad van de Conroller
Rechter Draad van de Controller
Controlboord
Controlbeugel
Stroombord
Stroomhouder
Controllerschroef
Offset
Spanrol
"J"-Bout
Controldraadharnas
Geaarde Draad
28 1/2" Draadharnas
26" Draadharnas
Kap van de Linker Handvat
Kap van de Rechter Handvat
Klemkapje
Gebruiksaanwijzing
Inbussleutel
Opgelet: Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd zijn. Kijk op de achterkant van deze
gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Betekent onderdeel niet getoond.
22
GEDETAILLEERDE TEKENING—Modelnr. PFEVEX95807.0 0807A
25
9
41
59
74
25
54
16
65
30
58
26
5
45
54
54
14
54
41
54
8
54
73
65
60
54
30
7
58
54
18
47
75
22
6
46
10
51
54
55
19
55 48
48
12 11
31
53
34
13
27
44
20
44
52
35
55
38
49
17 43
63
61
36
52
21 33
66
54
66
2
17
39
23
37
67
54
40
37
57
43
35 54
64
40
21
32
43
66
1
62
69
56
42
71
68
54
29
3
54
24
23
29
72
45
4
26
15
14
42
70
54
50
8
54
24
23
28
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Om vervang onderdelen te bestellen, bekijk dan de kaft van deze handleiding. Zorg ervoor dat u de volgende
informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en serienummer van het apparaat (raadpleeg de kaft van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de kaft van deze handleiding)
• het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
Onderdeel Nr. 255525 R0807A
Gebrukt in China © 2007 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement