ProForm PFIVEX15016 80 CSX BIKE Handleiding

ProForm PFIVEX15016 80 CSX BIKE Handleiding
Modelnr. PFIVEX15016.0
Serienr.:
Noteer het serienummer hierboven
ter informatie.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Sticker met
serienummer
KLANTENDIENST
BELGIË/NEDERLAND
Tel.: +4021 529 7186
Website: www.iconsupport.eu
E-mail: csuk@iconeurope.com
Postadres:
ICON Health & Fitness, Ltd.
Unit 4
Westgate Court, Silkwood Park,
OSSETT
WAKEFIELD
WF5 9TT
UNITED KINGDOM
OPGELET
Lees alle
voorzorgsmaatregelen en
instructies in deze handleiding
voordat u dit apparaat in
gebruik neemt. Bewaar deze
handleiding voor latere naslag.
www.iconeurope.com
INHOUDSOPGAVE
AANBRENGEN WAARSCHUWINGSSTICKERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ONDERDELENIDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
HOE DE HOMETRAINER TE GEBRUIKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FUNCTIES VAN DE CONSOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RICHTLIJNEN VOOR OEFENINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
AANBEVOLEN STREKOEFENINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
OPENGEWERKTE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterkaft
RECYCLING-INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterkaft
TECNISCHE SPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achterkaft
AANBRENGEN WAARSCHUWINGSSTICKERS
Deze tekening toont de plaats(en) van de waarschuwingssticker(s).
Ontbreekt er een sticker of is hij onleesbaar, kijk dan op
de voorkaft van deze handleiding en vraag een gratis
vervangsticker. Breng de sticker aan op de afgebeelde
plaats. Opmerking: Het is mogelijk dat de sticker(s) niet op
werkelijke grootte is (zijn) afgebeeld.
130 Kg
IFIT en PROFORM zijn gedeponeerde handelsmerken van ICON Health & Fitness, Inc. App Store is een handelsmerk
van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
Het BLUETOOTH® woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden
gebruikt onder licentie. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en
wordt gebruikt onder licentie.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
Lees alle belangrijke voorzorgen en instructies in deze
handleiding en alle waarschuwingen over de hometrainer alvorens deze te gebruiken om het
risico op ernstig letsel te verkleinen. ICON wijst alle aansprakelijkheid af voor lichamelijk letsel
of materiële schade opgelopen door het gebruik van dit product.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar
ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de
hometrainer degelijk zijn ingelicht over alle
voorzorgsmaatregelen.
9. Houd kinderen jonger dan 13 jaar en huisdieren
steeds uit de buurt van de hometrainer.
10. Draag passende kleding tijdens het oefenen;
draag geen losse kleding die in de hometrainer
vast kan komen te zitten. Draag altijd
atletiekschoenen als voetbescherming.
2. Raadpleeg uw dokter voordat u aan een
oefenprogramma begint. Dit is vooral van
belang voor personen ouder dan 35 jaar of
personen met gezondheidsproblemen.
11. De hometrainer mag niet worden gebruikt door
personen die meer dan 100 kg wegen.
3. De hometrainer is niet bedoeld voor gebruik
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij zij door een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn
onderricht in of begeleid bij het gebruik van
de hometrainer.
12. Wees voorzichtig bij het op- en afstappen van
de hometrainer.
13. De hartslagmeter is geen medisch apparaat.
Verschillende factoren, waaronder de beweging
van de gebruiker, kunnen de nauwkeurigheid
van de hartslagmetingen beïnvloeden.
De hartslagmeter is slechts bedoeld als
een hulpmiddel voor het bepalen van
hartslagindicaties tijdens oefeningen in
het algemeen.
4. Gebruik de hometrainer alleen zoals in deze
handleiding wordt beschreven.
5. De hometrainer is alleen bestemd voor
thuisgebruik. Gebruik de hometrainer niet in een
commerciële context, noch voor verhuur of in
een instelling.
14. Houd uw rug steeds recht wanneer u de
hometrainer gebruikt; buig uw rug niet.
6. Gebruik de hometrainer alleen binnenshuis,
uit de buurt van vocht en stof. Plaats de
hometrainer niet in een garage, op een
overdekte binnenplaats of in de buurt van water.
15. De hometrainer heeft geen vrijloop; de pedalen
blijven draaien totdat het vliegwiel stilstaat.
Rem uw trapsnelheid geleidelijk aan af.
16. Overmatig oefenen kan tot ernstige letsels of
zelfs levensgevaar leiden. Voelt u een flauwte of
wordt u kortademig tijdens het oefenen,
stop dan onmiddellijk totdat u afgekoeld bent.
7. Plaats de hometrainer op een vlakke ondergrond
met ten minste 0,6 m vrije ruimte rond het
apparaat. Plaats een mat onder de hometrainer
om de vloer of het tapijt te beschermen.
8. Inspecteer en draai alle onderdelen zorgvuldig
vast telkens wanneer de hometrainer wordt
gebruikt. Vervang versleten onderdelen
onmiddellijk.
3
VOORDAT U BEGINT
Hartelijk dank voor uw aankoop van de nieuwe PROFORM
80 CSX hometrainer. De 80 CSX hometrainer biedt een
reeks functies om uw fitness-oefeningen thuis effectiever
en aangenamer te maken.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken
wij u het model- en het serienummer van het product bij
de hand te houden voordat u contact met ons opneemt.
Het modelnummer en de plaats van de sticker met het
serienummer zijn vermeld op de voorkaft van deze
handleiding.
Lees
voor
uw
eigen
veiligheid
deze
gebruikershandleiding aandachtig door alvorens
de hometrainer te gebruiken. Hebt u nog vragen na
het lezen van deze handleiding, kijk dan op de voorkaft.
Bestudeer goed de onderdelen die in de onderstaande
tekening zijn gebruikt alvorens voort te lezen.
Tablethouder
Hartslagmeter
Console
Handgreep
Zadel
Zadelstelknop
Wiel
Pedaal
Stelvoet
4
ONDERDELENIDENTIFICATIESCHEMA
Zie de tekeningen hieronder om de kleine montagedelen te identificeren. Het nummer onder elke tekening is het
legendenummer van het onderdeel zoals vermeld in de ONDERDELENLIJST aan het einde van deze handleiding. Het
getal na het sleutelnummer geeft het aantal aan dat nodig is voor de montage. Opmerking: Zit een onderdeel niet in
de montageset, kijk dan of het niet is voorgemonteerd.
S13
S6 1PCS
S14
5
S15
MONTAGE
• Voor de montage zijn twee personen nodig.
• Leg alle onderdelen overzichtelijk neer en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Werp het
verpakkingsmateriaal niet weg voordat u klaar bent
met de hele montage.
• Linker- en rechterdelen zijn aangeduid met “L” of
“Left” en “R” of “Right.”
• Om kleine montagedelen te identificeren,
zie pagina 17.
• Zie de tekeningen hieronder om de kleine
montagedelen te identificeren tijdens de montage
van de hometrainer. Het nummer tussen haakjes
Ga naar
www.iconservice.ca/CustomerService/registration en
registreer uw product.
•activeert uw garantie
•
bespaart u tijd als u ooit met de Klantendienst
contact moet opnemen
•
maakt het ons mogelijk u te verwittigen van
upgrades en aanbiedingen
Opmerking: Als u geen toegang hebt tot het internet,
belt u met de Klantendienst (zie voorkaft van deze
handleiding) om uw product te registreren
onder elke tekening is het legendenummer van het
onderdeel zoals vermeld in de ONDERDELENLIJST
aan het einde van deze handleiding. Het getal na
de haakjes geeft het aantal aan dat nodig is voor
de montage.
• Naast de meegeleverde gereedschappen hebt u
voor het monteren de volgende gereedschappen
nodig:
• één verstelbare sleutel
• één kruiskopschroevendraaier
• Opmerking: Zit een onderdeel niet in de
montageset, kijk dan of het niet is voorgemonteerd.
STAP 1
Bevestig de voorste stabilisator (2) en de
achterste stabilisator (3) aan het hoofdframe (1)
met de slotbouten (5), gebogen ringen (6) en
dopmoeren (7) zoals in de afbeelding.
Opmerking: De afdekkapjes van de achterste
stabilisator kunnen worden afgesteld om het
apparaat stabiel te houden.
STAP 2
Bevestig de pedalen (9L/R) aan de
respectievelijke cranks (8L/R), vanuit de positie
zoals u op de hometrainer zit.
Zorg steeds dat de pedalen zorgvuldig vastzitten
voordat u de hometrainer gaat gebruiken.
Opmerking: Beide pedalen zijn gemerkt met "L"
voor links en "R" voor rechts.
Om deze aan te draaien moet u het linkerpedaal
TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK en het
rechterpedaal MET DE WIJZERS VAN DE KLOK
MEE draaien.
STAP 3
Bevestig het zadel (19) aan de zadelbuis (12)
met de nylon moer (25) en de vlakke sluitring (20)
zoals afgebeeld.
Steek de zadelbuis (12) in het hoofdframe (1) en
zet ze met de knop (29) op de juiste hoogte vast
zoals afgebeeld.
Opmerking: Zorg ervoor dat het zadel vastzit
voordat u de hometrainer gaat gebruiken.
7
STAP 4
Sluit de verlengdraad (13) aan op de
sensordraad (11), bevestig dan de
handgreepbuis (17) aan het hoofdframe (1) met
de binnenzeskantbouten (14) en dopmoeren (6).
STAP 5
I: Steek de draad van de hartslagsensor (28)
door de handgreepbuis (17) en vervolgens door
het gat van de computersteun bovenaan.
II: Bevestig de handgreep (27) aan de
handgreepbuis (17) met de binnenzeskantbout
(14), veerring (16) en gebogen ring (6).
STAP 6
Sluit alle kabels (13 en 28) aan op de kabels
van de computer (24) en plaats dan de
computer (24) op de steun bovenop de
handgreepbuis (17) met de de
kruiskopschroef (21) zoals afgebeeld.
De machine is nu klaar voor gebruik.
8
HOE DE HOMETRAINER TE GEBRUIKEN
HOE DE HOEK VAN HET ZADEL TE VERSTELLEN
HOE DE HOMETRAINER WATERPAS TE STELLEN
Om effectief te kunnen oefenen moet het zadel op de
juiste hoogte staan. Tijdens het trappen moet uw knie
licht gebogen zijn wanneer de pedalen in hun laagste
stand staan.
Als de hometrainer tijdens
het gebruik enigszins
schommelt op uw vloer,
moet u één of beide
stelvoeten (D) van de
achterste stabilisator
draaien totdat de
hometrainer waterpas staat.
Om de horizontale positie van
het zadel te verstellen, draait u
eerst de stelknop enkele slagen
los. Trek dan de knop uit,
schuif de zadelbuis omhoog of
omlaag in de gewenste positie
en laat de knop los in een van
de stelgaten van de zadelbuis.
Beweeg de zadelbuis iets
naar boven of naar onder om zeker te zijn dat de
knop in een van de stelgaten in de zadelbuis zit. Draai
vervolgens de knop vast.
HOE DE TABLETHOUDER TE GEBRUIKEN
BELANGRIJK: De tablethouder is
ontworpen voor gebruik met de
meeste standaardtablets. Plaats
geen elektronisch apparaat of
voorwerp in de tablethouder.
Om een tablet in de tablethouder
(E) aan te brengen, plaatst u de
E
onderste rand van de tablet in het
vak. Zorg ervoor dat de tablet
stevig in de tablethouder is bevestigd. Voer deze
handelingen in de omgekeerde volgorde uit om de tablet
uit de tablethouder te verwijderen.
HOE DE VOETRIEMEN TE VERSTELLEN
Om de voetriemen
te verstellen, trekt u
eerst de uiteinden van
de voetriemen (B) los
B
van de lippen (C) op
de pedalen. Verstel
dan de voetriemen
in de gewenste stand
en druk vervolgens
de uiteinden van de
voetriemen vast op de lippen.
D
C
9
FUNCTIES VAN DE CONSOLE
Contactpunten
KENMERKEN VAN DE CONSOLE
De geavanceerde console biedt een reeks functies om uw
trainingen effectiever en aangenamer te maken.
In de handmatige modus kunt u op de console de weerstand
van de pedalen wijzigen met een druk op een toets. Terwijl
u oefent verschijnt op de console voortdurend feedback
over de oefeningen. U kunt zelfs uw hartslag meten met
de hartslagmeter via de handgreep of een compatibele
hartslagmeter. Zie informatie over de aanschaf van een
optionele borst-hartslagmeter op de kaft.
U kunt uw smartapparaat ook op de console aansluiten
en een iFit® app gebruiken om uw trainingsgegevens te
registreren en te volgen.
De console biedt ook een reeks vooraf ingestelde
trainingen. Bij elke training verandert automatisch de
weerstand van de pedalen en wordt u aangezet om uw
doelsnelheid te variëren terwijl u zich door een effectieve
training heen werkt.
U kunt zelfs uw mp3- of cd-speler op het geluidssysteem
van de console aansluiten en uw favoriete muziek of
audioboeken beluisteren terwijl u fitnest.
Om de handmatige modus te gebruiken, zie pagina 11,
Om het geluidssysteem te gebruiken, zie pagina 12.
Om een vooraf ingestelde training te gebruiken, zie
pagina 12. Om uw smartapparaat met de console te
verbinden, zie pagina 13, Om uw hartslagmeter met de
console te verbinden, zie pagina 13. Om de instelmodus
te gebruiken, zie pagina 13,
Opmerking: Zorg ervoor dat er batterijen in de console
zitten voordat u deze gaat gebruiken. Als er plastic folie
op het scherm van de console is aangebracht, moet u dit
verwijderen.
10
HOE DE HANDMATIGE MODUS TE GEBRUIKEN
1.Schakel de console in.
Druk op een willekeurige toets of begin te trappen om de
console in te schakelen.
Wanneer u de console inschakelt, worden de displays
geactiveerd, hoort u een pieptoon en is de console klaar
voor gebruik.
2.Selecteer de handmatige modus.
Het middelste display—Dit
display geeft de afgelegde
afstand (Dist.) in mijl of
kilometer
weer
en
de
verstreken tijd. Het display
verandert
om
de
paar
seconden.
Opmerking: Tijdens een vooraf ingestelde training geeft
het display de resterende tijd van de training weer in
plaats van de verstreken tijd.
et onderste display—Dit
H
display geeft uw trapsnelheid
weer in mijl of kilometer
per uur en het geschatte
aantal
calorieën
(Cals.)
dat u hebt verbrand. Het
display verandert om de paar
seconden.
Wanneer u de console inschakelt,
wordt automatisch de handmatige
modus geselecteerd.
Als u een trainingsprogramma
hebt geselecteerd, kunt u naar de
handmatige modus terugkeren
door op de ON/RESET-toets te
drukken.
3.
Begin met trappen en wijzig de trapweerstand
wanneer gewenst.
Tijdens het trappen kunt
u de weerstand van de
pedalen wijzigen door op de
RESISTANCE-toetsen voor
weerstandsverhoging en
-verlaging te drukken.
Opmerking: Na het drukken op de toetsen duurt het even
voordat de pedalen het geselecteerde weerstandsniveau
bereiken.
4.Volg uw vorderingen aan de hand van de displays.
De snelheidsmeter—Dit
display geeft uw trapsnelheid
weer. Naarmate uw trapsnelheid
stijgt of daalt, verschijnen
of verdwijnen balkjes in de
snelheidsmeter.
Om terug te keren naar de afwisselende weergave van
informatie op de displays, drukt u herhaaldelijk op de
DISPLAY-toets totdat het woord SCAN op het middelste
display verschijnt.
Wijzig het volumeniveau
van de console door op
de volumeverhogings- en
verlagingstoetsen te drukken.
U kunt de training stopzetten door op te houden
met trappen. Wanneer de console in pauzestand
staat, gaan de displays in pauzestand. Om
uw training voort te zetten moet u gewoon het trappen
hervatten.
Om de displays terug te stellen, drukt u op de ON/
RESET-toets.
Opmerking: Tijdens een vooraf ingestelde training
verschijnt op dit display een doelsnelheidszone voor elk
segment van de training.
Het bovenste display—Dit
display geeft uw trapsnelheid
weer in omwentelingen per
minuut (RPM) en uw vermogen
in watt. Het display verandert om
de paar seconden.
Dit display geeft ook gedurende enkele seconden het
weerstandsniveau van de pedalen weer telkens wanneer
het weerstandsniveau wijzigt.
Dit display geeft uw hartslag
(BPM) weer wanneer u de
hartslagmeter via de handgreep
of een compatibele hartslagmeter
gebruikt (zie stap 5).
Om een informatiemodus continu te laten weergeven,
drukt u herhaaldelijk op de DISPLAY-toets totdat de
gewenste informatie op het display verschijnt.
Opmerking: De console kan de trapsnelheid en de afstand
in mijl of kilometer weergeven. Om van meeteenheid te
veranderen, zie de INSTELMODUS op pagina 13.
5.Meet uw hartslag indien gewenst.
kunt uw hartslag meten met de hartslagmeter via
U
de handgreep of een compatibele hartslagmeter. Zie
informatie over de aanschaf van een optionele borsthartslagmeter op de kaft.
De console is compatibel met alle BLUETOOTH® Smarthartslagmeters. Om uw
hartslagmeter op de console
A
aan te sluiten, zie pagina 13.
Opmerking: Als u
beide hartslagmeters
tegelijkertijd gebruikt,
heeft de BLUETOOTH
Smart-hartslagmeter
voorrang.
11
erwijder het plastic folie dat eventueel op de
V
metalen contactpunten (A) van de hartslagmeter in de
handgreep is aangebracht. Zorg er ook voor dat uw
handen schoon zijn. Om uw hartslag te meten, neemt
u de hartslagmeter in de handgreep vast. Laat daarbij
uw handpalmen op de metalen contactpunten rusten.
Verplaats uw handen niet en grijp de contacten niet
te stevig vast.
Wanneer uw hartslag wordt gedetecteerd, knippert een
hartsymbool op het bovenste display en wordt uw hartslag
weergegeven. Houd de handgrepen gedurende
ongeveer 15 seconden vast voor een zo nauwkeurig
mogelijke hartslagwaarde.
Als uw hartslag niet wordt weergegeven, moet u ervoor
zorgen dat uw handen correct zijn geplaatst zoals
hiervoor beschreven. Verplaats uw handen niet te veel
en grijp de metalen contactpunten niet te stevig vast.
Reinig de metalen contactpunten met een zachte doek
voor optimale prestaties; gebruik daarbij nooit alcohol,
schuurmiddelen of chemische producten.
6.
Wanneer u klaar bent met oefenen, wordt de console
automatisch uitgeschakeld.
Als de pedalen gedurende enkele seconden niet
bewegen, krijgt u een reeks pieptonen te horen, gaat de
console in pauzestand en knippert de tijdsaanduiding op
het display.
Als de pedalen gedurende enkele minuten niet bewegen,
worden de console uitgeschakeld en de displays gereset.
HOE HET GELUIDSSYSTEEM TE GEBRUIKEN
Om tijdens uw oefeningen muziek of audioboeken via de
geluidsinstallatie van de console te beluisteren, steekt u een
(niet meegeleverd) audiosnoer met 3,5 mm plug naar 3,5 mm
plug in de ingang van de console en in een ingang van uw
persoonlijke audiospeler; zorg dat het audiosnoer volledig
is ingestoken. Opmerking: U kunt zich een audiosnoer
aanschaffen bij uw lokale elektronicawinkel.
Druk vervolgens op de weergavetoets op uw persoonlijke
audiospeler. Pas het volume aan door middel van de
volumeverhogings- en -verlagingstoetsen op de console of
de volumeregeling op uw persoonlijke audiospeler.
HOE EEN VOORAF INGESTELDE
TRAINING TE GEBRUIKEN
1.Schakel de console in.
Druk op een willekeurige toets of begin te trappen om de
console in te schakelen.
Wanneer u de console inschakelt, worden de displays
geactiveerd, hoort u een pieptoon en is de console klaar
voor gebruik.
2.Selecteer een vooraf ingestelde training.
Om een vooraf ingestelde training te selecteren, drukt
u herhaaldelijk op de toets WATTS WORKOUTS of
CALORIE WORKOUTS totdat het nummer van de
gewenste training op het onderste display verschijnt. De
duur van de training verschijnt op het middelste display.
3.Start de training.
Begin te trappen om de training te starten.
Elke training is verdeeld in segmenten van één minuut.
Voor elk segment worden één weerstandsniveau en
één doel-rpm (snelheid) geprogrammeerd. Opmerking:
Hetzelfde weerstandsniveau en/of dezelfde doelrpm kan voor opeenvolgende segmenten worden
geprogrammeerd zijn.
Aan het einde van elk segment van de training krijgt
u een reeks tonen te horen. Het weerstandsniveau voor
het volgende segment verschijnt gedurende enkele
seconden als waarschuwing op het bovenste display. De
weerstand van de pedalen verandert dan.
De snelheidsmeter (B) toont
twee knipperende balkjes voor
B
de doelsnelheidszone voor dat
segment; de doelsnelheidszone
omvat een reeks snelheden
die slechts enkele RPM's
van de doelsnelheid voor het
segment verwijderd zijn. De
niet-knipperende balkjes stellen uw feitelijke trapsnelheid
voor. Houd tijdens het trainen uw trapsnelheid binnen
de doelsnelheidszone voor het huidige segment door
uw trapsnelheid te verhogen of verlagen of door de
weerstand van de pedalen te verhogen of verlagen.
BELANGRIJK: De doelsnelheid is alleen bedoeld om
u te motiveren. Zorg ervoor dat u op een tempo en
weerstandsniveau trapt dat aangenaam voor u is.
Als het weerstandsniveau voor het huidige segment
te hoog of te laag is, kunt u de instelling handmatig
wijzigen door op de RESISTANCE-toetsen te drukken.
BELANGRIJK: Aan het einde van het huidige
segment van de training worden de pedalen
automatisch aangepast aan het geprogrammeerde
weerstandsniveau voor het volgende segment.
Als u de pedalen gedurende enkele seconden niet
beweegt, krijgt u een reeks pieptonen te horen en gaat
de training in pauzestand.
Om de training weer te starten moet u gewoon het trappen
hervatten. De training gaat zo door tot aan het einde van
het laatste segment 4.Volg uw vorderingen aan de hand van de displays.
Zie stap 4 op pagina 11.
5.Meet uw hartslag indien gewenst.
Zie stap 5 op pagina 11.
12
6.Wanneer u klaar bent met oefenen, wordt de console
automatisch uitgeschakeld.
Zie stap 6 op pagina 12.
Opmerking: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen de
console en andere apparaten (zoals smartapparaten,
hartslagmeters enz.) worden dan verbroken.
HOE UW HARTSLAGMETER MET DE CONSOLE
TE VERBINDEN
DE OPTIONELE BORST-HARTSLAGMETER
Zowel voor het verbranden van overtollig vet als voor het
versterken van uw harten bloedvatenstelsel is
het handhaven van de
juiste hartslag tijdens uw
trainingen essentieel om
resultaten te boeken.
Met de optionele borsthartslagmeter kunt u uw
hartslag
voortdurend
monitoren
terwijl
u
oefent, om u te helpen
uw persoonlijke fitnessdoelen te bereiken. Zie de voorkaft
van deze handleiding voor het aanschaffen van een
borst-hartslagmeter.
Opmerking: De console is compatibel met alle BLUETOOTH®
Smart-hartslagmeters.
HOE UW SMARTAPPARAAT MET DE CONSOLE TE
VERBINDEN
De
console
ondersteunt
BLUETOOTH-verbindingen
met smartapparaten via de iFit-app en met compatibele
hartslagmeters.
Opmerking:
Andere
BLUETOOTHverbindingen zijn niet ondersteund.
1.Download en installeer de iFit-app op
uw smartapparaat.
Open op uw iOS® of Android™ smartapparaat de App
Store℠ of de Google Play™ store, zoek de gratis iFitapp, en installeer die dan op uw smartapparaat. Zorg
dat de BLUETOOTH-optie op uw smartapparaat is
geactiveerd.
Open dan de iFit-app en volg de instructies om een iFitaccount aan te maken en pas de instellingen aan.
2.Verbind uw smartapparaat met de console.
Volg de instructies in de iFit-app om uw smartapparaat
met de console te verbinden.
Wanneer een verbinding is tot stand gebracht, knippert
de LED op de console blauw. Druk op de BLUETOOTH
SMART-toets op de console om de verbinding tot stand te
brengen; de LED op de console licht dan vast blauw op.
3. Registreer en volg uw trainingsgegevens.
Volg de instructies in de iFit-app om uw trainingsgegevens
te registreren en te volgen.
4.
Verbreek desgewenst de verbinding van uw
smartapparaat met de console.
Om de verbinding van uw smartapparaat met de console
te verbreken, drukt u gedurende 5 seconden op de
BLUETOOTH SMART-toets op de console; de LED op de
console licht op terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden
en dooft wanneer de toets wordt losgelaten.
De console is compatibel
Smart-hartslagmeters.
met
alle
BLUETOOTH®
Druk op de BLUETOOTH SMART-toets op de console om
uw BLUETOOTH® Smart-hartslagmeter met de console te
verbinden. Wanneer een verbinding is tot stand gebracht,
knippert de LED op de console tweemaal rood.
Opmerking: Als zich meer dan één compatibele hartslagmeter
in de buurt van de console bevindt, verbindt deze zich met de
hartslagmeter met het sterkste signaal.
Om de verbinding van uw hartslagmeter met de console te
verbreken, drukt u gedurende 5 seconden op de BLUETOOTH
SMART-toets op de console; de LED op de console licht op
terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden en dooft wanneer
de toets wordt losgelaten.
Opmerking: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen de
console en andere apparaten (zoals smartapparaten,
hartslagmeters enz.) worden dan verbroken.
DE INSTELMODUS
De console beschikt over een instelmodus waardoor u
een meeteenheid voor de console kunt selecteren en
gebruiksgegevens van de console kunt weergeven.
Om de instelmodus te selecteren, drukt u op de ON/RESETtoets en houdt u die ingedrukt totdat de instelgegevens op het
display verschijnen.
De console kan de trapsnelheid en de afstand in mijl
of kilometer weergeven. Het bovenste display geeft de
geselecteerde meeteenheid weer. Op het display verschijnt
een E voor (Engelse) mijl of een M voor (metrische)
kilometer. Druk herhaaldelijk op de
WATTS WORKOUTS-toets om van
meeteenheid te veranderen.
Opmerking: Mogelijk moet bij het
vervangen van de batterijen de
meeteenheid opnieuw worden
geselecteerd.
Druk op de CALORIE WORKOUTS-toets om de totale afstand
en de totale tijd weer te geven. Op het middelste display
verschijnt de totale tijd (in uur) dat de console is gebruikt
sinds de aankoop van de hometrainer.
Op het onderste display verschijnt de
totale afstand (in mijl of kilometer) die
de hometrainer heeft afgelegd.
Druk herhaaldelijk op de CALORIEStoets om de instelmodus af te sluiten.
13
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een optimale
werking en om slijtage tegen te gaan. Inspecteer en
draai alle onderdelen zorgvuldig vast telkens wanneer
de hometrainer wordt gebruikt. Vervang versleten
onderdelen onmiddellijk.
Reinig de hometrainer regelmatig met een vochtige doek
en wat zacht reinigingsmiddel.
BELANGRIJK: Houd vloeistoffen uit de buurt van de
console en stel deze ook niet bloot aan direct zonlicht
om beschadiging te voorkomen. Pas daarna begint
uw lichaam opgeslagen vet (calorieën) als energie te
verbruiken. Is het uw bedoeling vet te verbranden, pas
de intensiteit van uw oefening dan aan totdat uw hartslag
nabij het laagste getal in uw trainingszone ligt. Oefen
voor maximale vetverbranding met uw hartslag nabij het
middelste getal in uw trainingszone.
OPLOSSEN VAN CONSOLEPROBLEMEN
Als de console uw hartslag niet weergeeft wanneer u
de hartslagmeter in de handgreep vasthoudt, of als de
weergegeven hartslag blijkbaar te hoog of te laag is, zie
stap 5 op 11.
Als de stroomadapter moet worden vervangen, kunt
u het telefoonnummer bellen dat op de voorpagina
van deze handleiding staat vermeld. BELANGRIJK:
Gebruik alleen een door de fabrikant meegeleverde
gereguleerde stroomadapter om schade aan de
console te voorkomen.
RICHTLIJNEN VOOR OEFENINGEN
Vetverbranding—Om effectief vet te verbranden
moet u gedurende een langere periode op een laag
intensiteitsniveau oefenen. Tijdens de eerste paar minuten
oefening verbruikt uw lichaam koolhydraten (calorieën) als
energie. Pas daarna begint uw lichaam opgeslagen vet
(calorieën) als energie te verbruiken. Is het uw bedoeling
vet te verbranden, pas de intensiteit van uw oefening
dan aan totdat uw hartslag nabij het laagste getal in uw
trainingszone ligt. Oefen voor maximale vetverbranding met
uw hartslag nabij het middelste getal in uw trainingszone.
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw dokter voordat u aan een
oefenprogramma begint. Dit is vooral van
belang voor personen ouder dan 35 jaar of
personen met gezondheidsproblemen.
De hartslagmeter is geen medisch
apparaat. Verschillende factoren kunnen de
nauwkeurigheid van de hartslagmetingen
beïnvloeden. De hartslagmeter is slechts
bedoeld als een hulpmiddel voor het bepalen
van hartslagindicaties tijdens oefeningen in
het algemeen.
Deze richtlijnen helpen u uw oefenprogramma te plannen.
Voor gedetailleerde trainingsinformatie raden we aan een
degelijke publicatie of uw arts te raadplegen. Denk eraan,
een juiste voeding en voldoende rust zijn essentieel voor
goede resultaten.
OEFENINTENSITEIT
Zowel voor het verbranden van overtollig vet als voor
het versterken van uw hart- en bloedvatenstelsel
is de juiste intensiteit essentieel om resultaten te
boeken. Aan de hand van uw hartslag kunt u het juiste
intensiteitsniveau zoeken. De onderstaande tabel geeft
de aanbevolen hartslagwaarden voor vetverbranding en
aerobicsoefeningen.
Aerobicsoefeningen—Is het uw bedoeling uw
hart- en bloedvatenstelsel te versterken, dan moet
u aerobicsoefeningen doen, omdat daarbij grote
hoeveelheden zuurstof over langdurige perioden nodig
zijn. Pas voor aerobicsoefeningen de intensiteit van uw
oefening aan totdat uw hartslag nabij het hoogste getal in
uw trainingszone ligt.
RICHTLIJNEN VOOR OEFENINGEN
Opwarmen—Begin met 5 tot 10 minuten strekken
en lichte oefeningen. Een opwarming verhoogt uw
lichaamstemperatuur, hartslag en bloedcirculatie als
voorbereiding op oefeningen.
Oefenen in trainingszone—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone. (Tijdens
de eerste paar weken van uw oefenprogramma mag uw
hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone
liggen.) Haal regelmatig en diep adem terwijl u oefent –
houd uw adem nooit in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken. Strekken
verhoogt de flexibiliteit van uw spieren en helpt problemen
na oefeningen te voorkomen.
OEFENFREQUENTIE
Voor het juiste intensiteitsniveau zoekt u uw leeftijd
onderaan de tabel (leeftijden worden afgerond naar de
dichtstbije 10 jaar). De drie getallen boven uw leeftijd
bepalen uw "trainingszone". Het laagste getal is de
hartslag voor vetverbranding, het middelste getal is de
hartslag voor maximale vetverbranding en het hoogste
getal is de hartslag voor aerobicsoefeningen.
Oefen drie keer per week, met minstens één dag rust
tussen elke oefendag om uw conditie te behouden of te
verbeteren. Na enkele maanden regelmatig oefenen kunt
u de frequentie desgewenst opvoeren tot vijf keer per
week. Denk eraan dat de sleutel tot succes erin bestaat
van oefening een regelmatig en aangenaam deel van uw
dagelijks leven te maken.
15
AANBEVOLEN STREKOEFENINGEN
De juiste houding voor de diverse basisstrekoefeningen wordt rechts getoond. Beweeg langzaam
tijdens het strekken en veer niet op en neer.
1
1. Tenen aanraken
Sta met uw knieën licht gebogen en buig langzaam
vanuit de heupen naar voren. Ontspan uw rug
en schouders en reik zo ver mogelijk naar uw
tenen toe. Houd deze houding 15 tellen vol en
ontspan. Herhaal dit 3 keer. Strekoefening voor:
achterdijbeenspieren, achterkant van knieën en rug.
2. Achterdijbeenspieren strekken
2
Zit met één been gestrekt. Trek de voet van uw
andere been naar u toe en leg deze tegen de
binnenkant van het gestrekte been. Reik zover
mogelijk naar uw tenen. Houd deze houding
15 tellen vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer voor elk
been. Strekoefening voor: achterdijbeenspieren,
onderrug en lies.
3. Kuit/achillespees strekken
Leun met het ene been voor het andere naar
voren en plaats uw handen tegen de muur. Houd
uw achterste been gestrekt en uw achterste voet
plat op de grond. Buig uw voorste been, leun naar
voren en duw uw heupen naar de muur toe. Houd
deze houding 15 tellen vol en ontspan. Herhaal dit
3 keer voor elk been. Om uw achillespees verder te
strekken, buig ook uw achterste been. Strekoefening
voor: kuiten, achillespezen en enkels.
3
4
4. Dijspieren strekken
Pak met één hand tegen de muur voor evenwicht
uw voet met uw andere hand vast. Breng uw hiel zo
dicht mogelijk tegen uw zitvlak aan.
Houd deze houding 15 tellen vol en ontspan.
Herhaal dit 3 keer voor elk been. Strekoefening voor:
dijspieren en heupspieren.
5. Binnendij strekken
Zit met de voetzolen tegen elkaar en de knieën naar
buiten gebogen. Trek uw voeten zover mogelijk
naar uw lies toe. Houd deze houding 15 tellen vol
en ontspan. Herhaal dit 3 keer. Strekoefening voor:
dijspieren en heupspieren.
5
ONDERDELENLIJST
Nr.
Aant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9L/R
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
1
1
2
4
10
4
1
2.
2
1
1
1
6
1
2
1
1
1
3
4
15
2
1
3
1
1
2
4
4
1
1
1
1
Beschrijving
Hoofdframe
Voorste stabilisator
Achterste stabilisator
Achterste afdekkapjes
Slotbout M8×74
Gebogen ring Φ8.5×1.5×Φ25×R33.5
Dopmoer M8
Crank
Pedaal
Voorste eindkapjes
Sensordraad
Zadelbuis
Verlengdraad
Binnenzeskantbout M8×16
Bus zadelbuis
Veerring D8
Handgreepbuis
Adapter
Zadel
Vlakke sluitring D8
Kruiskopschroef M4×10
Schroef ST4.2x18
Ronde afdekkap
Console
Nylon moer M8
Penknop
Handgreep
Draad hartslagsensor
Schroef ST4.8X20
Vlakke sluitring d4x1
Moerkap
Zeskantbout M5×L60
Spankabel
Motor
Nr.
Aant.
35
36
37L/R
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
8
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
Beschrijving
Magnetisch
Dichting crank
Kettingdeksel
Moer
Borgring
Moer
Kogellager
Lagerkraag
Zeskantmoer
Schroef ST3X10
Moer met drie sleuven
Grote sluitring
Riem
Riemhouder
Flensmoer M10x1
Bout M6×50
Sluitring
Zeskantmoer M6
Vlakke sluitring d10.5xФ20x2
Dunne zeskantmoer M10x1
Lager 6000Z
Vliegwiel
Vliegwielas
Kleine riemschijf
Afstandsbus
Zeskantbout M6xL15
Veerring d6
Vlakke sluitring D6
Sluitring
As van magneetplaat
Magneetplaat
Veer
Zeskantbout M5×L60
Zeskantmoer M5
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de achterkaft van deze
handleiding voor informatie over het bestellen van reserveonderdelen. *Deze onderdelen zijn niet afgebeeld.
17
OPENGEWERKTE TEKENING
18
OPENGEWERKTE TEKENING
19
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Voor het bestellen van reserveonderdelen, zie de voorkaft van deze handleiding. Om u zo goed mogelijk te kunnen
helpen vragen wij u wanneer u contact met ons opneemt de volgende informatie bij de hand te houden:
• het modelnummer en het serienummer van het product (zie de voorkaft van deze handleiding)
• de naam van het product (zie de voorkaft van deze handleiding)
• het legendenummer en de beschrijving van het reserveonderdeel (de reserveonderdelen) (zie de ONDERDELENLIJST
en de OPENGEWERKTE TEKENING aan het einde van deze handleiding)
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER RECYCLING VOOR KLANTEN
IN DE EU
Dit elektronisch product mag niet samen met het huishoudelijk afval worden
weggeworpen. Om het milieu te sparen moet dit product na einde levensduur
worden gerecycled zoals wettelijk voorgeschreven.
Gebruik de recycling-installaties die gemachtigd zijn om dit soort afval in uw regio op te
halen. Op die manier draagt u bij aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en de
verbetering van de Europese normen voor milieubescherming. Voor meer informatie
over veilige en correcte verwijderingsmethodes kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke overheidsinstantie of de instelling waar u dit product hebt gekocht.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productafmetingen: (L x B x H): 92 x 51 x 137 cm
Productgewicht: BG/NG: 25,7 / 22 kg
Onderdeelnr. M07138
Gedrukt in China © 2016 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement