ProForm PFIVEX29415 BIKE Instrukcja obsługi

ProForm PFIVEX29415  BIKE Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nr modelu PFIVEX29415.1
Nr seryjny: ___________
Etykieta z numerem seryjnym
Powyżej wpisać numer seryjny,
aby zachować go na przyszłość.
PYTANIA?
W razie pytań lub w przypadku
brakujących części prosimy
o kontakt pod numerem telefonu:
Polska
Telefon: (0)0800 331 13 92
Strona internetowa:
www.iconsupport.eu
E-mail: csuk@iconeurope.com
Adres:
ICON Health & Fitness, Ltd.
c/o HI Group PLC
Express Way
Whitwood, West Yorkshire
WF10 5QJ
Wielka Brytania
OSTROŻNIE
Przed użyciem urządzenia należy
zapoznać się ze wszystkimi
środkami ostrożności
i zaleceniami znajdującymi się
w instrukcji obsługi. Należy
zachować instrukcję obsługi
na przyszłość.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej
www.iconsupport.eu
SPIS TREŚCI
UMIEJSCOWIENIE ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRZED ROZPOCZĘCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTAŻ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
OBSŁUGA ROWERU TRENINGOWEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JAK MIERZYĆ TĘTNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FUNKCJE KONSOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RYSUNKI POGLĄDOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LISTA CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ostatnia strona
UMIEJSCOWIENIE ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH
Ten rysunek pokazuje umiejscowienie etykiet
ostrzegawczych. Jeśli etykiety brakuje lub
jest nieczytelna, należy zadzwonić pod numer
podany na okładce tej instrukcji i zamówić
bezpłatną etykietę zamienną. Nakleić etykietę
w miejscu pokazanym na rysunku.
Uwaga: Ilustracja może nie oddawać
rzeczywistej wielkości etykiet.
ENGLISH
115 Kg
2
115 Kg
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE:
Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, przed użyciem
roweru należy zapoznać się ze wszystkimi istotnymi środkami ostrożności i wskazówkami
zawartymi w tej instrukcji, a także wszystkimi ostrzeżeniami umieszczonymi na urządzeniu.
Firma ICON nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub uszkodzenia mienia powstałe w wyniku
używania tego produktu.
1. Przed rozpoczęciem każdego programu
ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
Jest to szczególnie ważne w przypadku osób
powyżej 35 roku życia lub osób, które mają
problemy zdrowotne.
7. Dzieci poniżej 12 roku życia i zwierzęta nie
powinny się zbliżać do roweru.
2. Należy używać roweru tylko w sposób
opisany w tej instrukcji obsługi.
9. Podczas ćwiczeń nosić odpowiednią
odzież: unikać luźnych ubrań, które mogą się
zakleszczyć w rowerze. Zawsze do ćwiczeń
zakładać buty sportowe dla ochrony stóp.
3. Właściciel roweru jest odpowiedzialny za
poinformowanie wszystkich użytkowników
o wszelkich środkach ostrożności.
4. Ten rower jest przeznaczony wyłącznie
do użytku domowego. Nie należy używać
roweru do celów komercyjnych
(np. w wypożyczalniach, instytucjach itp.).
5. Rower należy przechowywać w
pomieszczeniach, z dala od kurzu i wilgoci.
Ustawić rower na płaskiej powierzchni, a pod
nim umieścić matę, aby zabezpieczyć podłogę
lub dywan przed uszkodzeniami. Należy
zostawić co najmniej 0,9 m wolnej przestrzeni
przed i za rowerem oraz 0,6 m z obu stron.
6. Regularnie sprawdzać i dokręcać wszystkie
części. Wymieniać natychmiast wszystkie
zużyte części.
8. Z roweru nie mogą korzystać osoby ważące
powyżej 115 kg.
10. W trakcie wsiadania na rower, zsiadania
z niego oraz ćwiczenia należy trzymać
kierownicę lub uchwyty ramion urządzenia.
11. Czujnik tętna nie jest urządzeniem
medycznym. Wiele czynników może wpływać
na rzetelność odczytów tętna. Czujnik tętna
ma jedynie na celu określenie tendencji zmian
tętna podczas ćwiczeń.
12. Podczas ćwiczeń na rowerze należy
utrzymywać wyprostowaną postawę; nie należy
zginać pleców.
13. Zbyt intensywne wykonywanie ćwiczeń
może prowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci. W przypadku wystąpienia uczucia
słabości lub bólu podczas wykonywania
ćwiczeń należy natychmiast zakończyć trening
i odpocząć.
3
PRZED ROZPOCZĘCIEM
Dziękujemy za zakupienie urządzenia ProForm®
Sargas. Rower oferuje szereg funkcji, dzięki
którym treningi w domu staną się skuteczniejsze
i przyjemniejsze.
jakiekolwiek pytania, prosimy zapoznać się
z okładką. Aby ułatwić nam udzielenie wsparcia, przed
skontaktowaniem się z nami prosimy zanotować
numer modelu oraz numer seryjny produktu. Numer
modelu to PFIVEX29415.1. Umiejscowienie etykiety
z numerem seryjnym jest wskazane na okładce tej
instrukcji obsługi.
Dla własnej korzyści należy uważnie przeczytać
tę instrukcję przed użyciem roweru. Jeśli
po przeczytaniu instrukcji nasuną się Państwu
4
MONTAŻ
Do przeprowadzenia montażu potrzebne są dwie osoby. Umieścić wszystkie części trenażera
eliptycznego w uprzątniętym miejscu i usunąć materiały pakowe. Nie należy wyrzucać opakowań
przed zakończeniem montażu.
Oprócz dostarczonych narzędzi do montażu potrzebny jest wkrętak krzyżakowy
nastawny
.
i klucz
Podczas montażu urządzenia należy korzystać z poniższych rysunków. Liczby w nawiasach pod
każdym rysunkiem to numery części z LISTY CZĘŚCI znajdującej się na końcu tej instrukcji.
Liczba za nawiasem oznacza ilość potrzebną do montażu.
Uwaga: Jeżeli część nie znajduje się w zestawie części, należy sprawdzić, czy nie została
fabrycznie zmontowana.
Krok 5
5
KROK 1
Przed montażem stabilizatora
zdemontować cylinder zamocowany
na dolnej rurce i zachować śruby
i podkładki.
Przytwierdzić przedni stabilizator (18)
do ramy głównej (1) za pomocą śrub
imbusowych (20) i podkładek łukowych
(19), następnie przymocować tylny
stabilizator (24) do ramy głównej (1)
za pomocą śrub imbusowych (25)
i podkładek łukowych (26), jak
pokazano.
KROK 2
Wsunąć osłonę (13) na kolumnę uchwytu (11).
Połączyć niższy przewód czujnika (14)
z przewodem przedłużającym czujnika (12).
Przymocować kolumnę uchwytu (11) do ramy
głównej (1) za pomocą śrub imbusowych (7),
podkładek sprężynujących (36) i podkładek
płaskich (15), jak pokazano.
Zsunąć i osadzić osłonę (13).
KROK 3
Przymocować pedały (21L/R) do odpowiednich
korb (22L/R), patrząc od strony osoby
siedzącej na siodełku.
Zawsze przed ćwiczeniami sprawdzać,
czy pedały są mocno przytwierdzone.
Uwaga: oba pedały są oznakowane: L – lewy
i R – prawy. Dokręcić lewy pedał zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, a prawy
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
6
KROK 4
Włożyć kolumnę siodełka (29) do ramy głównej (1)
i zablokować pokrętłem (27) na odpowiedniej wysokości,
jak pokazano.
Wyregulować rozstęp wzdłużny poziomego wspornika
siodełka (34), następnie przytwierdzić poziomy wspornik
siodełka (34) do kolumny siodełka (29) i przykręcić
pokrętłem gwiazdowym (30) z podkładką płaską (31),
jak pokazano.
Przymocować siodełko (35) do poziomego wspornika
siodełka (34) i dokręcić śrubą z nakrętką pod siodełkiem.
KROK 5
Wyprowadzić przewody czujnika tętna (8) z kolumny
uchwytu (11) przez uchwyt konsoli u góry.
Przymocować przednią osłonę uchwytu do uchwytu (5)
i wyregulować położenie uchwytu (5), następnie dokręcić
uchwyt (5) do kolumny uchwytu (11) śrubą (3),
z przekładką (37) i podkładką płaską (38), jak pokazano.
KROK 6
Połączyć wszystkie przewody (8 i 12) z przewodami
wychodzącymi z konsoli (4), następnie przymocować
konsolę (4) do wspornika na szczycie kolumny
uchwytu (11) i przykręcić śrubami (39), jak pokazano.
Przytwierdzić tylną osłonę uchwytu (9) do kolumny
uchwytu (11), poprawnie założyć przednią i tylną
osłonę (6 i 9), następnie połączyć je za pomocą wkrętu
z gniazdem krzyżowym (10), jak pokazano.
Jedną wtyczkę zasilacza (40) podłączyć do gniazda prądu
stałego (80) z tyłu roweru, a drugą do gniazda sieciowego.
Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.
7
OBSŁUGA ROWERU TRENINGOWEGO
REGULACJA WYSOKOŚCI
I WYSUNIĘCIA SIODEŁKA
USTAWIANIE PASKÓW PEDAŁÓW
Aby ustawić długość pasków pedałów, w pierwszej
kolejności należy zdjąć zakończenia pasków
z zaczepów na
pedałach.
Pedał
Wyregulować długość,
następnie założyć
Pasek
końce pasków na
zaczepy na pedałach
i docisnąć.
Aby ćwiczenia były
efektywne, siodełko
powinno znajdować się na
odpowiedniej wysokości.
Podczas pedałowania
kolana powinny być lekko
ugięte, kiedy pedały
znajdują się w najniższym
położeniu. Aby ustawić
wysokość siodełka, należy
w pierwszej kolejności
poluzować pokrętło na wsporniku siodełka. Następnie
należy pociągnąć pokrętło, odpowiednio przesunąć
wspornik siodełka w górę lub w dół i puścić pokrętło.
Delikatnie poruszać wspornikiem siodełka w górę
i w dół, aby upewnić się, że pokrętło zostało
zablokowane w jednym z otworów we wsporniku
siodełka. Na koniec dokręcić pokrętło.
Aby ustawić pozycję wzdłużną siodełka, należy
w pierwszej kolejności poluzować pokrętło na
wsporniku siodełka o kilka obrotów. Następnie
przesunąć siodełko w przód lub w tył do żądnego
położenia i mocno dokręcić pokrętło.
PODŁĄCZANIE ZASILACZA
WAŻNE: Jeżeli rower treningowy został
wystawiony na działanie niskich temperatur, przed
podłączeniem zasilacza należy zaczekać, aż rower
osiągnie temperaturę pokojową. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia
wyświetlacza konsoli i innych podzespołów
elektronicznych.
Podłączyć zasilacz do gniazda na korpusie roweru
treningowego.
Następnie
Adapter do
podłączyć
gniazd
zasilacz do
brytyjskich
adaptera wtyczki.
Adapter podłączyć
do odpowiedniego
gniazda
ściennego
zainstalowanego
zgodnie z
miejscowymi
Zasilacz
przepisami.
REGULACJA KĄTA
UCHWYTU
Aby ustawić kąt uchwytu,
poluzować dźwignię,
obrócić uchwyt do
żądanego kąta
i ponownie zablokować
dźwignię.
Pokrętło
JAK MIERZYĆ TĘTNO
Jeśli metalowe styki czujnika tętna są pokryte
plastikową folią, należy ją usunąć. Należy się
również upewnić, że dłonie są czyste.
Aby zmierzyć tętno, należy trzymać czujnik w dłoniach.
Dłonie powinny spoczywać na metalowych stykach. Nie
należy poruszać dłońmi ani zbyt mocno ściskać styków.
Po wykryciu pulsu tętno zostanie wyświetlone na
ekranie. Aby uzyskać najbardziej precyzyjny pomiar
tętna, należy trzymać styki przez co najmniej 15 sekund.
Jeżeli wskazanie tętna się nie pojawi, należy się
upewnić, że dłonie są ustawione jak opisano.
Należy pamiętać, aby nie poruszać gwałtownie dłońmi
ani nie ściskać zbyt mocno styków. Dla optymalnej
wydajności metalowe styki należy czyścić miękką
ściereczką; nigdy nie używać alkoholu, środków
ściernych ani środków chemicznych.
Mierzenie tętna.
Mierzenie tętna jest możliwe za pośrednictwem
ręcznego czujnika.
Styk
8
FUNKCJE KONSOLI
oporu podczas pedałowania. W trybie ustawień
wciśnięcie przycisku zmniejsza wartość ustawień
czasu, odległości, kalorii, wieku, płci lub programów.
MODE:
W trybie ustawiania czasu wcisnąć ten przycisk,
aby zatwierdzić godziny i minuty.
W trybie ustawiania wcisnąć ten przycisk,
aby zatwierdzić wprowadzone wartości.
W trybie STOP wcisnąć ten przycisk, aby wyzerować
wprowadzone wartości.
START/STOP:
Wcisnąć ten przycisk, aby od razu rozpocząć trening.
Konsola rozpocznie naliczanie, zaczynając od 0.
Wciśnięcie przycisku na ponad 2 sekundy powoduje
zresetowanie wartości.
PULSE RECOVERY:
Wcisnąć ten przycisk, aby włączyć test powrotu do
tętna spoczynkowego.
FUNKCJE KONSOLI
Wyświetlacz umożliwia śledzenie postępów.
Konsola zawiera sześć wyświetlaczy z poniższymi
informacjami:
Speed (Prędkość) — na tym wyświetlaczu pokazana
jest przybliżona prędkość, wyrażona w kilometrach
na godzinę.
Time (Czas) — na tym wyświetlaczu pokazany jest
czas od momentu rozpoczęcia.
Uwaga: jeśli wybrano program inteligentny, na
ekranie będzie pokazany pozostały czas programu
zamiast czasu od rozpoczęcia.
Distance (Odległość) — na tym ekranie pokazana
jest pokonana odległość, wyrażona w obrotach.
Calories (Kalorie) — na tym ekranie pokazana jest
przybliżona liczba spalonych kalorii.
RPM (Obr./min) — na tym wyświetlaczu pokazana
jest prędkość pedałowania, wyrażona w obrotach na
minutę (obr./min).
Watts (Waty) — na tym wyświetlaczu pokazana jest
liczba watów wygenerowanych w trakcie treningu.
KORZYSTANIE Z KONSOLI
Należy pamiętać o podłączeniu wtyczki zasilacza.
Jeśli na wierzch konsoli naklejona jest folia,
należy ją usunąć.
1. Włączyć konsolę.
Aby włączyć konsolę, wcisnąć dowolny przycisk lub
po prostu zacząć pedałować.
2. Wcisnąć przyciski:
W GÓRĘ:
wciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie
oporu podczas pedałowania. W trybie ustawień
wciśnięcie przycisku zwiększa wartość ustawień
czasu, odległości, kalorii, wieku, płci lub programów.
DOWN:
Wciśnięcie tego przycisku spowoduje zmniejszenie
3. Zacząć pedałować i śledzić przebieg na ekranie.
Podczas treningu na konsoli będzie wyświetlany
wybrany tryb.
4. Po zakończeniu ćwiczeń konsola wyłączy
się automatycznie.
Jeżeli przez kilka sekund pedały nie będą obracane,
słowo STOP pojawi się na wyświetlaczu, a konsola
zostanie przełączona w tryb wstrzymania. Konsola
ma funkcję automatycznego wyłączania. Jeżeli
przez kilka minut pedały nie będą obracane i nie
zostaną wciśnięte żadne przyciski, zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone.
Jak korzystać z testu tempa powrotu do
tętna spoczynkowego
Jest to funkcja sprawdzania tempa powrotu do tętna
spoczynkowego. Wynik jest wyrażony w skali od
A+ do C, gdzie A+ oznacza najlepszy wynik a C –
najgorszy. Poszczególne możliwości to: A+, A, B+, B,
C+, C.
Aby uzyskać precyzyjny odczyt, użytkownik musi
wykonać test natychmiast po treningu poprzez
wciśnięcie przycisku TEST (RECOVERY)
i przerwanie treningu. Po wciśnięciu przycisku
należy w prawidłowy sposób skorzystać z czujnika
tętna. Test trwa 1 minutę, po czym na wyświetlaczu
pojawiają się wyniki testu. Jeżeli komputer nie
wykrywa aktualnego tętna, wciśnięcie TEST
(RECOVERY) nie uruchomi testu tempa powrotu do
tętna spoczynkowego. Podczas testu powrotu do
tętna spoczynkowego wcisnąć TEST (RECOVERY),
aby zakończyć test i przywrócić stan zatrzymania.
1. Włączyć konsolę.
Aby włączyć konsolę, nacisnąć przycisk lub
rozpocząć pedałowanie. Wyświetlacz zostanie na
chwilę podświetlony, po czym konsola będzie gotowa
do użytku.
9
2. Wybór trybu ręcznego.
W chwili włączenia konsoli zostanie wybrany tryb
ręczny. Jeśli wybrano program, należy ponownie
wybrać tryb ręczny przez wciskanie przycisku
inteligentnych programów aż na wyświetlaczu
pojawią się zera.
Za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać program
1. Domyślny poziom oporu wynosi 5. Wskazanie TIME
(Czas) będzie migało na wyświetlaczu. Ustawić czas
treningu za pomocą przycisków UP i DOWN. Zatwierdzić
wybór przyciskiem MODE. Powtórzyć czynności dla
odległości, kalorii i tętna. Na koniec wcisnąć przycisk
START/STOP, aby rozpocząć trening.
4. Ustawić żądany opór pedałów.
Wciskanie przycisków zwiększania i zmniejszania
oporu podczas pedałowania spowoduje zmianę oporu
pedałów. Dostępnych jest dziesięć poziomów oporu.
Uwaga: Wciśnięcie przycisku nie spowoduje
natychmiastowej zmiany oporu pedałów.
5. Po zakończeniu ćwiczeń konsola wyłączy
się automatycznie.
Jeżeli przez kilka sekund pedały nie będą obracane,
wskazanie czasu na ekranie zacznie migać, a konsola
zostanie przełączona w tryb wstrzymania. Jeżeli
przez kilka minut pedały nie będą obracane, konsola
zostanie wyłączona, a ekran wyzerowany.
3. Zmiana oporu pedałów.
Wciskanie przycisków zwiększania i zmniejszania
oporu podczas pedałowania spowoduje zmianę
oporu pedałów. Dostępnych jest dziesięć poziomów
oporu. Uwaga: Wciśnięcie przycisku nie spowoduje
natychmiastowej zmiany oporu pedałów.
PROGRAM WATÓW:
1. Włączyć konsolę.
Aby włączyć konsolę, wcisnąć dowolny przycisk lub po
prostu zacząć pedałować.
4. Wyświetlacz umożliwia śledzenie postępów.
Na wyświetlaczu jest pokazywany czas od rozpoczęcia
treningu i pokonana odległość. Uwaga: jeśli wybrano
program inteligentny, na wyświetlaczu będzie
pokazany pozostały czas programu zamiast czasu
od rozpoczęcia. Wyświetlacz podaje również
prędkość pedałowania (w obr./min), spalone kalorie
i tkankę tłuszczową, a także tętno, po użyciu
ręcznego czujnika.
5. Mierzenie tętna.
Patrz strona 8.
6. Po zakończeniu ćwiczeń konsola wyłączy
się automatycznie.
Jeżeli przez kilka sekund pedały nie będą obracane,
wskazanie czasu na ekranie zacznie migać, a konsola
zostanie przełączona w tryb wstrzymania.
Jeżeli przez kilka minut pedały nie będą obracane,
konsola zostanie wyłączona, a ekran wyzerowany.
JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW:
1. Włączyć konsolę.
Aby włączyć konsolę, wcisnąć dowolny przycisk lub po
prostu zacząć pedałować.
2. Wybrać program.
Za pomocą przycisków UP/DOWN wybrać program.
Wybrać program dostosowany do celów i profili
wyświetlanych na konsoli.
3. Ustawić program zgodnie z celami dnia:
Wskazanie TIME (Czas) będzie migało na wyświetlaczu.
Ustawić czas trwania treningu za pomocą przycisków
UP i DOWN. Zatwierdzić wybór przyciskiem MODE.
DISTANCE (Odległość) będzie migać. Powtórzyć
operację, aby wybrać i zatwierdzić odległość. Wykonać
powyższe czynności dla kalorii oraz tętna. Wcisnąć
przycisk START/STOP, aby rozpocząć trening.
2. Wybrać program.
Za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać program
z oznaczeniem WATT (program 15). Zaczekać aż
słowo PROGRAM zacznie migać. Zatwierdzić wybór
przyciskiem MODE.
3. Wprowadzanie danych.
Kiedy wskazanie TIME (Czas) zacznie migać, należy
wybrać czas za pomocą przycisków UP i DOWN,
następnie ustawić odległość i waty za pomocą
przycisków UP i DOWN. Zatwierdzić wybór
przyciskiem MODE. Na koniec wcisnąć START/STOP,
aby rozpocząć trening.
Ten program zależy od prędkości, dlatego ustawianie
poziomu oporu nie jest możliwe.
4. Zmiana oporu pedałów.
Wciskanie przycisków zwiększania i zmniejszania
oporu podczas pedałowania spowoduje zmianę oporu
pedałów. Dostępnych jest dziesięć poziomów oporu.
Uwaga: Wciśnięcie przycisku nie spowoduje
natychmiastowej zmiany oporu pedałów.
5. Po zakończeniu ćwiczeń konsola wyłączy się
automatycznie.
Jeżeli przez kilka sekund pedały nie będą obracane,
wskazanie czasu na ekranie zacznie migać, a konsola
zostanie przełączona w tryb wstrzymania.
Jeżeli przez kilka minut pedały nie będą obracane,
konsola zostanie wyłączona, a ekran wyzerowany.
POMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ:
1. Włączyć konsolę.
Aby włączyć konsolę, wcisnąć dowolny przycisk lub po
prostu zacząć pedałować.
2. Wybrać program.
Za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać program 16
(BODY FAT). Zaczekać aż słowo PROGRAM zacznie
10
migać. Zatwierdzić wybór przyciskiem MODE. Jest to
specjalny program służący do obliczania wskaźnika
tkanki tłuszczowej oraz ustalania właściwego profilu
obciążenia użytkownika.
3. Wprowadzanie danych.
Komputer może wygenerować 4 różne profile dla
każdego z 4 typów sylwetki. Wcisnąć przycisk MODE,
aby wybrać wzrost, masę, wiek oraz płeć. Następnie
ustawić wartość za pomocą przycisków UP i DOWN.
Po wciśnięciu przycisku START/STOP w celu
obliczenia tkanki tłuszczowej, należy w prawidłowy
sposób zastosować ręczny czujnik tętna. Jeżeli czujnik
nie odbierze sygnału, na ekranie profilu pojawi się
komunikat o błędzie „Err”. W takim przypadku należy
wcisnąć START/STOP, aby ponownie wykonać
obliczenie. Profil zostanie wyświetlony na ekranie.
Istnieje 9 rodzajów ciała, podzielonych w zależności od
obliczonej procentowej zawartości tłuszczu (FAT%).
Rodzaj 1 od 5% do 9%.
Rodzaj 2 od 10% do 14%.
Rodzaj 3 od 15% do 19%.
Rodzaj 4 od 20% do 24%.
Rodzaj 5 od 25% do 29%.
Rodzaj 6 od 30% do 34%.
Rodzaj 7 od 35% do 39%.
Rodzaj 8 od 40% do 44%.
Rodzaj 9 od 45% do 50%.
BMR: Basal Metabolism Ratio – podstawowa
przemiana materii.
BMI: Body Mass Index – wskaźnik masy ciała.
Aby powrócić do ekranu głównego, nacisnąć przycisk
START/STOP.
PROGRAMY KONTROLI TĘTNA:
1. Włączyć konsolę.
Aby włączyć konsolę, wcisnąć dowolny przycisk lub po
prostu zacząć pedałować.
2. Wybrać program.
Za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać program
kontroli tętna (Heart Rate). Zaczekać aż słowo
PROGRAM zacznie migać. Zatwierdzić wybór
przyciskiem MODE.
Każdy program odpowiada określonemu celowi:
Program 17 umożliwia samodzielne ustalenie
tętna docelowego
Program 18 odpowiada 60% maksymalnego tętna
Program 19 odpowiada 75% maksymalnego tętna
Program 20 odpowiada 85% maksymalnego tętna
Tętno docelowe jest obliczane w poniższy sposób:
220 - wiek. Np. dla osoby w wieku 35 lat:
220 - 35 = 185 ud./min.
3. Wprowadzanie danych.
Wskazanie AGE (Wiek) będzie migać. Aby ustawić
wiek, wciskać przyciski UP i DOWN. Następnie za
pomocą przycisków UP i DOWN wartości wybrać
wartość i zatwierdzić wybór przyciskiem MODE.
Ustawić czas, odległość i kalorie w sposób
opisany powyżej.
Na koniec wcisnąć START/STOP, aby rozpocząć
trening.
4. Zmiana oporu pedałów.
Wciskanie przycisków zwiększania i zmniejszania
oporu podczas pedałowania spowoduje zmianę oporu
pedałów. Dostępnych jest dziesięć poziomów oporu.
Uwaga: Wciśnięcie przycisku nie spowoduje
natychmiastowej zmiany oporu pedałów.
5. Po zakończeniu ćwiczeń konsola wyłączy
się automatycznie.
Jeżeli przez kilka sekund pedały nie będą obracane,
wskazanie czasu na ekranie zacznie migać, a konsola
zostanie przełączona w tryb wstrzymania. Jeżeli
przez kilka minut pedały nie będą obracane, konsola
zostanie wyłączona, a ekran wyzerowany.
PROGRAMY UŻYTKOWNIKA:
1. Włączyć konsolę.
Aby włączyć konsolę, wcisnąć dowolny przycisk lub po
prostu zacząć pedałować.
2. Wybrać program.
Za pomocą przycisków UP i DOWN wybrać program
(od U1 do U4). Zaczekać aż słowo PROGRAM zacznie
migać. Zatwierdzić wybór przyciskiem MODE.
3. Wprowadzanie danych.
Użytkownik może dowolnie zmieniać wartości
w kolejności: czas, odległość, kalorie, wiek oraz
poziom oporu w 10 krokach. Ustawione wartości
i profile zostaną przechowane w pamięci.
Po wybraniu programu i przytrzymaniu przycisku MODE
przez 3 sekundy pierwsza kolumna zacznie migać.
Można teraz utworzyć profil za pomocą przycisków UP
i DOWN. Po zatwierdzeniu przyciskiem MODE zostanie
wybrana druga kolumna. Ponowne naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku MODE na 3 sekundy
umożliwia regulację poziomu kolumny. Powtórzyć
opisane wcześniej kroki dla 10 kolumn. Na koniec
wcisnąć przycisk START/STOP, aby rozpocząć trening.
4. Zmiana oporu pedałów.
Wciskanie przycisków zwiększania i zmniejszania
oporu podczas pedałowania spowoduje zmianę
oporu pedałów. Dostępnych jest dziesięć poziomów
oporu. Uwaga: Wciśnięcie przycisku nie spowoduje
natychmiastowej zmiany oporu pedałów.
Jeżeli przez kilka sekund pedały nie będą obracane,
słowo STOP pojawi się na wyświetlaczu, a konsola
zostanie przełączona w tryb wstrzymania. Konsola
ma funkcję automatycznego wyłączania. Jeżeli
przez kilka minut pedały nie będą obracane i nie
zostaną wciśnięte żadne przyciski, zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone w celu oszczędzania baterii.
11
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem każdego programu
ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
Jest to szczególnie ważne w przypadku osób
powyżej 35 roku życia lub osób, które mają
problemy zdrowotne.
Czujnik tętna nie jest urządzeniem
medycznym. Wiele czynników może wpływać
na rzetelność odczytów tętna. Czujnik tętna
ma jedynie na celu określenie tendencji
zmian tętna podczas ćwiczeń.
Te zalecenia są pomocne w planowaniu programu
ćwiczeń. Szczegółowych informacji dotyczących
ćwiczeń może dostarczyć książka lub konsultacja
z lekarzem. Należy pamiętać, że właściwe
odżywianie i odpowiednia ilość odpoczynku mają
duże znaczenie w osiągnięciu wyników.
INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ
Bez względu na to, czy celem ćwiczeń jest spalenie
tłuszczu czy wzmocnienie układu krążenia, kluczem
do osiągnięcia żądanych wyników jest trenowanie
z odpowiednią intensywnością. Pomiar tętna
może pomóc w znalezieniu właściwego poziomu
intensywności. Poniższa tabela przedstawia
zalecane tętno w przypadku ćwiczeń aerobowych
i spalania tłuszczu.
Spalanie tłuszczu—Aby skutecznie spalać tłuszcz,
należy ćwiczyć z niewielką intensywnością przez
dłuższy czas. W trakcie pierwszych kilku minut
ćwiczenia ciało przerabia węglowodany na energię.
Dopiero po pierwszych kilku minutach ćwiczeń
zaczyna przetwarzać zapasy tłuszczu na energię.
Jeśli celem ćwiczeń jest spalanie tłuszczu, należy
dostosować intensywność ćwiczeń aż do uzyskania
tętna bliskiego najniższej wartości ze strefy ćwiczeń.
Aby maksymalnie spalać tłuszcz, należy ćwiczyć
przy tętnie bliskim środkowej liczbie ze
strefy ćwiczeń.
Ćwiczenia aerobowe—Jeśli celem jest
wzmocnienie układu krążenia, należy wykonywać
ćwiczenia aerobowe, które wymagają dużych
ilości tlenu w dłuższych okresach czasu.
W przypadku ćwiczeń aerobowych należy
dostosować ich intensywność tak, by uzyskać tętno
bliskie najwyższej wartości w strefie ćwiczeń.
WYTYCZNE DOTYCZĄCE TRENINGU
Rozgrzewka—Rozpocząć od 5-10 minut
rozciągania i lekkich ćwiczeń. Rozgrzewka
umożliwia podniesienie temperatury ciała
oraz przyspieszenie tętna i obiegu krwi w celu
przygotowania się do ćwiczeń.
Ćwiczenia w strefie ćwiczeń—Ćwiczyć przez
20-30 minut, zachowując tętno ze strefy ćwiczeń.
(Podczas pierwszych kilku tygodni programu
ćwiczeń nie utrzymywać tętna w strefie ćwiczeń
dłużej niż 20 minut.) Podczas ćwiczeń regularnie
i głęboko oddychać - nigdy nie
wstrzymywać oddechu.
Odpoczynek—Zakończyć 5-10 minutami
rozciągania. Rozciąganie zwiększa elastyczność
mięśni i pomaga uniknąć problemów, które
występują po ćwiczeniach.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ĆWICZEŃ
Aby znaleźć prawidłową intensywność, najpierw
należy znaleźć swój wiek w dole tabeli (wiek
jest zaokrąglony do dziesiątek). Trzy liczby
znajdujące się powyżej wieku to „strefa ćwiczeń”.
Najniższa liczba to tętno zalecane do spalania
tłuszczu, środkowa liczba to tętno zalecane do
maksymalnego spalania tłuszczu, a najwyższa to
tętno zalecane przy ćwiczeniach aerobowych.
Aby utrzymać kondycję lub ją poprawić, należy
zaplanować trzy treningi na tydzień i co najmniej
jeden dzień odpoczynku pomiędzy treningami.
Po kilku miesiącach regularnych ćwiczeń można
dojść w razie potrzeby do pięciu treningów
w tygodniu. Należy pamiętać, że kluczem do
sukcesu jest uczynienie z ćwiczeń regularnego
zajęcia, które sprawia przyjemność.
12
RYSUNEK POGLĄDOWY - Nr modelu: PFIVEX29415.1 część 1
13
RYSUNEK POGLĄDOWY - Nr modelu: PFIVEX29415.1 część 2
14
LISTA CZĘŚCI - nr modelu PFIVEX29415.1
Pozycja Ilość Opis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
1
1
1
1
7
2
1
21
1
1
1
1
4
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
4
1
Pozycja Ilość Opis
Rama główna
Nasadka owalna
Śruba w kształcie litery T M8×65
Konsola
Kierownica
Przednia osłona uchwytu
Śruba imbusowa M8×15
Przewód czujnika tętna
Tylna osłona uchwytu
Wkręt samogwintujący ST4.2×18
Wspornik uchwytów
Przewód przedłużający czujnika
Osłona
Niższy przewód czujnika
Podkładka płaska d8
Nasadka kółka
Wkręt z łbem krzyżowym ST3.5×20
Przedni stabilizator
Podkładka łukowa D8
Śruba imbusowa M8×L72
Pedał
Korba
Nasadka nóżki
Stabilizator tylny
Śruba imbusowa M8×L90
Podkładka łukowa D8
Pokrętło M16×1.5×32
Tuleja kolumny siodełka
Kolumna siodełka
Pokrętło gwiazdowe M10
Podkładka płaska D10
Zaślepka kwadratowa
Uchwyt ślizgowy w kształcie litery U
Wspornik siodełka
Siodełko
Podkładka sprężynująca d8
Element dystansowy
Podkładka płaska d8
Śruba M5×10
Adapter
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
15
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
8
1
1
1
Silnik
Koło zamachowe
Małe koło pasowe
Podkładka falista Φ17
Osłona korby
Śruba kołnierzowa M8
Osłona łańcucha
Podkładka sprężynująca D17
Łożysko 6203
Pierścień uszczelniający wspornik
Podkładka dystansowa Φ22
Koło pasowe
Oś środkowa
Nakrętka nylonowa M8
Pas
Śruba z łbem sześciokątnym M5×60
Nakrętka sześciokątna M5
Koło pasowe luźne
Łącznik koła pasowego luźnego
Śruba
Sprężyna naprężająca 1
Śruba z łbem sześciokątnym M6×15
Podkładka sprężynująca D6
Podkładka płaska D6
Podkładka sprężynująca D12
Oś tarczy magnetycznej
Płyta magnetyczna
Sprężyna naprężająca 2
Zaślepka na nakrętkę
Nakrętka sześciokątna M10×1
Śruba
Podkładka U-kształtna
Nakrętka sześciokątna M6
Nakrętka płaska M10×1
Podkładka dystansowa Φ16
Podkładka dystansowa stożkowa Φ16
Oś koła zamachowego
Magnetyczne
Podkładka falista Φ12
Obwód prądu stałego
Tension Cable
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
W celu zamówienia części zamiennych patrz dane kontaktowe na okładce instrukcji. Aby uzyskać pomoc
naszego centrum obsługi, należy przygotować sobie następujące informacje i podać je podczas rozmowy:
• numer modelu i numer seryjny wyrobu (patrz okładka niniejszej instrukcji)
• nazwa wyrobu (patrz okładka niniejszej instrukcji)
• numer kluczowy i opis części zamiennej (patrz LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH i RYSUNEK POGLĄDOWY
przy końcu niniejszej instrukcji)
WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW W UE
NA TEMAT RECYKLINGU
Produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa
domowego. Zgodnie z przepisami w celu ochrony środowiska produkt należy
poddać recyklingowi po wycofaniu go z eksploatacji. Należy skorzystać z form
recyklingu, które są dostępne dla tego typu odpadów w danym regionie. Takie
działanie pomaga chronić środowisko naturalne i spełniać normy europejskie
w zakresie ochrony środowiska. Informacje na temat poprawnej i bezpiecznej
utylizacji można uzyskać od miejscowej administracji lub od sprzedawcy produktu.
SPECYFIKACJE:
Wymiary otwarte 104 cm x 60 cm x 138 cm (Dł. x Szer. x Wys.)
Ciężar produktu: 35 kg
Ref.: M08133
Wydrukowano w Chinach © 2015 Icon Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement