ProForm PFIVEX87214 BIKE Manual de utilizare

ProForm PFIVEX87214  BIKE Manual de utilizare
Model nr. PFIVEX87214.0
Nr. de serie: ___________
MANUAL DE UTILIZARE
Autocolant Număr de serie
Scrieţi numărul de serie în spaţiul
de mai sus, pentru referinţă.
ÎNTREBĂRI?
Vă rugăm să ne contactaţi dacă
aveţi întrebări sau dacă lipsesc unele
componente:
România
Număr de telefon: 021 204 69 87
Site web: www.iconsupport.eu
E-mail: csuk@iconeurope.com
Adresa:
ICON Health & Fitness, Ltd.
c/o HI Group PLC
Express Way
Whitewood West Yorkshire
WF10 5QJ
Regatul Unit
ATENŢIE
Citiţi toate măsurile de precauţie
şi instrucţiunile din acest manual
înainte de a utiliza echipamentul.
Păstraţi acest manual pentru
consultarea ulterioară.
Vizitaţi site-ul nostru web
www.iconsupport.eu
CUPRINS
POZIŢIE AUTOCOLANT DE AVERTIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MĂSURI DE PRECAUŢIE IMPORTANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ÎNAINTE DE A ÎNCEPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ASAMBLARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
UTILIZAREA BICICLETEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MĂSURAREA RITMULUI CARDIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CARACTERISTICILE CONSOLEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INSTRUCŢIUNI PENTRU EXERCIŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DESENE DETALIATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LISTA DE PIESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ultima pagină
POZIŢIE AUTOCOLANT DE AVERTIZARE
Acest desen arată poziţiile autocolantelor de avertizare.
Dacă unul dintre autocolante lipseşte sau este ilizibil,
sunaţi la numărul de telefon de pe coperta din faţă
a acestui manual şi solicitaţi înlocuirea gratuită
a autocolantului. Aplicaţi autocolantul în poziţia indicată.
Notă: Autocolantele nu pot fi expuse la dimensiunile reale.
ENGLISH
115 Kg
2
115
MĂSURI DE PRECAUŢIE IMPORTANTE
AVERTIZARE:
Pentru reducerea riscurilor de vătămare gravă, citiţi toate măsurile
de precauţie şi instrucţiunile importante din acest manual, precum şi toate avertizările de pe
bicicletă înainte de utilizarea acesteia. ICON nu îşi asumă nicio răspundere pentru vătămarea
corporală sau pagubele materiale cauzate de sau prin utilizarea acestui produs.
1. Înainte de a începe orice program de
exerciţii, consultaţi un medic. Acest lucru
este important mai ales pentru persoanele
peste 35 de ani sau pentru persoanele
cu probleme de sănătate pre-existente.
7. Ţineţi în permanenţă copiii sub 12 ani
şi animalele departe de bicicletă.
2. Utilizaţi această bicicletă numai conform
instrucţiunilor din acest manual.
9. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată atunci când
vă antrenaţi; nu purtaţi haine largi care se
pot prinde în bicicletă. Purtaţi întotdeauna
încălţăminte sport pentru protecţia piciorului
în timpul antrenamentelor.
8. Bicicleta nu trebuie utilizată de persoane
cu greutatea peste 115 kg.
3. Este responsabilitatea proprietarului să
se asigure că toţi utilizatorii bicicletei sunt
informaţi corespunzător cu privire la toate
măsurile de precauţie.
10. Ţineţi-vă de ghidon sau de barele mobile
în timp ce urcaţi pe bicicletă, coborâţi de pe
bicicletă sau utilizaţi bicicleta.
4. Bicicleta este destinată doar utilizării
la domiciliu. Nu folosiţi bicicleta în scop
comercial, pentru închiriere sau în instituţii.
11. Senzorul de puls nu este un dispozitiv
medical. Acurateţea rezultatelor de măsurare
a ritmului cardiac pot fi influenţate de diverşi
factori. Senzorul de puls este doar un ajutor în
timpul exerciţiilor, având ca scop determinarea
tendinţelor de ritm cardiac în general.
5. Păstraţi bicicleta în interior, departe de
umezeală şi praf. Aşezaţi bicicleta pe o
suprafaţă plană, cu o mochetă dedesubt
pentru a proteja podeaua sau covorul.
Asiguraţi-vă că există un spaţiu liber de cel
puţin 0,9 m în faţa şi spatele bicicletei şi
de 0,6 m în părţile laterale.
12. Ţineţi întotdeauna spatele drept în timpul
utilizării bicicletei; nu arcuiţi spatele.
13. Antrenamentul excesiv poate conduce
la vătămări grave sau deces. Dacă aveţi
o stare de slăbiciune sau simţiţi durere
în timpul antrenamentului, opriţi-vă imediat
şi odihniţi-vă.
6. Inspectaţi şi strângeţi cu regularitate toate
componentele. Înlocuiţi imediat componentele
uzate.
3
ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
Vă mulţumim pentru achiziţionarea ProForm®
Power Sensitive 7.0. Bicicleta prezintă o gamă
de caracteristici concepute pentru a vă face
antrenamentele de acasă mai eficiente şi plăcute.
consultaţi coperta din faţă a acestuia. Pentru a
ne ajuta să vă oferim asistenţă, notaţi numărul
modelului de produs şi numărul de serie înainte
de a ne contacta. Numărul modelului este
PFIVEX87214.0 iar poziţia autocolantului cu
numărul de serie este indicată pe coperta din faţă
a acestui manual.
În beneficiul dumneavoastră, citiţi cu atenţie
acest manual înainte de a utiliza bicicleta.
Dacă aveţi întrebări după citirea acestui manual,
4
ASAMBLARE
Asamblarea necesită două persoane. Aşezaţi toate componentele bicicletei pentru exerciţii într-o
zonă liberă şi îndepărtaţi materialele de împachetare. Nu aruncaţi materialele de împachetare înainte
de a termina asamblarea.
În plus faţă de sculele incluse, pentru asamblare este nevoie de o şurubelniţă
de o cheie
reglabilă.
Phillips şi
În timpul asamblării bicicletei pentru exerciţii, utilizaţi desenele de mai jos pentru a identifica piesele
de dimensiuni reduse. Numărul din paranteză de sub fiecare desen este numărul cheie al piesei
din LISTA DE PIESE de la sfârşitul acestui manual. Numărul care urmează după paranteze este
cantitatea necesară pentru asamblare.
Notă: Dacă o piesă nu se află în kitul de armături, verificaţi dacă aceasta nu a fost asamblată în
prealabil.
9
M8X75
2PCS
10
D8
2PCS
11
D8 ! 19 1.5 R30
2PCS
15
M8X15
10
D8
6PCS
17
D8 ! 19 1.5
6PCS
6PCS
S14
S13
22 M10
1PCS
S15
S=13\14\15
1PCS
23
D10 ! 40 4
1PCS
S6 1PCS
5
27
M8X65
28
! 13 2 35
1PCS
1PCS
43
D8 ! 13 1.5
1PCS
PASUL 1:
Prindeţi bara stabilizatoare faţă (2) la
cadrul principal (1) folosind şuruburile
cu cap hexagonal (9), şaiba elastică (10)
şi şaibele cu arc (11), apoi fixaţi bara
stabilizatoare spate (3) la cadrul
principal (1) folosind şuruburile cu cap
hexagonal (15), şaiba elastică (10) şi
şaibeLE plate (17) la fel ca în imagine.
PASUL 2
Montaţi pedalele (12L/R) pe axe (18L/R),
vizualizat din poziţia de efectuare a exerciţiilor
de către utilizator.
Asiguraţi-vă întotdeauna că pedalele sunt
strânse corespunzător înainte de efectuarea
oricărui exerciţiu.
Notă: Ambele pedale sunt etichetate, L pentru
stânga şi R pentru dreapta. Pentru a strânge
pedala stângă în sens invers acelor de ceasornic
şi pedala dreaptă în sensul acelor de ceasornic.
PASUL 3
A.
Introduceţi şaua (26) în tija suportului
pentru reglare (25) şi apoi montaţi-o folosind
sculele.
B.
Montaţi suportul pentru reglare (25) la
montantul şeii (21) folosind piuliţa cu capac (22)
şi şaiba plată (23).
C.
Trageţi întâi butonul inserabil (19),
apoi introduceţi montantul şeii (21) în cadrul
principal (1), apoi fixaţi-l în poziţia dorită
folosind butonul inserabil (19).
Notă: Menţineţi poziţia şeii (26) în tija suportului
pentru reglare (25)
6
PASUL 4
A.
Fixaţi capacul coloanei verticale (39)
la montantul ghidonului (40) şi apoi conectaţi
cablul de prelungire al senzorului (16) folosind
cablul senzorului (41).
B.
Fixaţi montantul ghidonului (40) la
montantul cadrului principal (1) folosind şurubul
cu cap hexagonal (15) şaiba elastică (10)
şi şaiba plată (17). La final, montaţi capacul
coloanei verticale (39) în mod corespunzător.
PASUL 5
Introduceţi cablul senzorului de puls (30) prin orificiul
montantului ghidonului (40) şi apoi prin partea superioară.
Fixaţi ghidonul (31) la montantul ghidonului (40) cu şaiba
în formă de T (27), bucşa distanţier (28). învelişul posterior
ghidon (29) şi şaiba plată (43) după reglarea ghidonului
într-o poziţie corespunzătoare.
PASUL 6
Conectaţi corespunzător cablul de prelungire
al senzorului (16), cabul senzorului de puls (30)
şi conectorul consolei (32). Apoi montaţi consola (32)
la montantul ghidonului (40) folosind şurubul (36)
şi şaiba plată (35).
Fixaţi bine învelişul frontal al ghidonului (38) şi
învelişul posterior al ghidonului (29) cu şurubul (37).
La final, introduceţi o latură a adaptorului (42) în
partea din spate a bicicletei şi o altă fişă în sursa de
alimentare.
Bicicleta dumneavoastră este acum gata de utilizare.
7
UTILIZAREA BICICLETEI ERGOMETRICE
MODUL DE REGLARE A ÎNĂLŢIMII ŞI A POZIŢIEI
LATERALE A SCAUNULUI
REGLAREA CURELELOR PEDALELOR
Pentru un antrenament
eficient, scaunul trebuie
să fie la înălţimea
potrivită. În timpul
pedalării, trebuie ca
genunchii dumneavoastră
să fie uşor îndoiţi atunci
când pedalele sunt în
poziţia cea mai coborâtă.
Pentru a regla înălţimea
scaunului, desfaceţi mai întâi butonul rotativ al
montantului scaunului. Trageţi apoi butonul rotativ,
ridicaţi sau coborâţi tija şeii până ajunge în poziţia
dorită şi eliberaţi butonul. Deplasaţi încet tija şeii în
sus sau în jos pentru a vă asigura că butonul rotativ
este fixat într-unul din orificiile de reglare din tija şeii.
Apoi strângeţi butonul rotativ.
Pentru a regla poziţia laterală a scaunului,
deşurubaţi mai întâi butonul rotativ al scaunului
câteva rotaţii. Apoi, mutaţi scaunul în faţă sau în
spate în poziţia dorită şi strângeţi bine butonul
rotativ al scaunului.
Pentru a regla curelele pedalelor, scoateţi mai întâi
marginile curelelor de pe vârfurile pedalelor.
Reglaţi curelele
pedalelor în poziţia
Pedală
dorită, apoi apăsaţi
marginile acestora
Curea
pe vârfuri.
CONECTAREA ADAPTORULUI DE CURENT
IMPORTANT: Dacă bicicleta pentru exerciţii a fost
expusă la temperaturi scăzute, lăsaţi-o să ajungă la
temperatura camerei înainte de a conecta adaptorul
de curent. În caz contrar, ecranul consolei sau alte
componente electronice pot fi deteriorate.
Conectaţi adaptorul de curent la priza de pe cadrul
bicicletei pentru exerciţii.
Introduceţi apoi adaptorul de curent în adaptorul
de priză.
Adaptor
Conectaţi apoi
de priză
adaptorul de priză
pentru
într-o priză
Regatul
corespunzătoare,
Unit
instalată corect
în conformitate
cu toate
standardele
şi reglementările
locale.
REGLAREA UNGHIULUI
GHIDONULUI
Pentru a regla unghiul
ghidonului, slăbiţi mânerul
pivotant, rotiţi ghidonul
în unghiul dorit iar apoi
strângeţi din nou mânerul
pivotant.
Buton
rotativ
Adaptor alimentare
MĂSURAREA RITMULUI CARDIAC
Măsuraţi-vă ritmul cardiac dacă doriţi.
mânere, îndepărtaţi plasticul. Asiguraţi-vă de
asemenea că aveţi mâinile curate.
Pentru a vă măsura ritmul cardiac, ţineţi senzorul
de puls din mânere cu palmele aşezate pe contactele
metalice. Evitaţi mişcarea mâinilor sau strângerea
cu putere a contactelor.
Atunci când este detectat pulsul, ritmul cardiac va
fi afişat pe ecran. Pentru o măsurare cât mai corectă
a ritmului cardiac, ţineţi contactele timp de cel puţin
15 secunde.
Dacă ritmul cardiac nu este afişat, asiguraţi-vă că
mâinile sunt poziţionate ca în descriere.
Nu mişcaţi excesiv mâinile şi nu strângeţi puternic
contactele metalice. Pentru rezultate optime, ştergeţi
contactele metalice cu un material moale; nu utilizaţi
niciodată alcool, substanţe abrazive sau chimice
pentru curăţarea contactelor.
Puteţi măsura ritmul cardiac folosind senzorul
de puls din mânere.
Dacă există folii subţiri de plastic pe
contactele metalice ale senzorului de puls din
Contact
8
CARACTERISTICILE CONSOLEI
3. Începeţi să pedalaţi şi urmăriţi-vă evoluţia
pe ecran:
În timpul exerciţiilor, consola afişează modul selectat.
4. După ce aţi terminat exerciţiile, consola se închide
automat
Urmăriţi-vă evoluţia pe ecran.
Consola are un ecran tactil mare care indică următoarele
informaţii privind antrenamentul:
Speed (Viteza)—Acest ecran afişează viteza de
pedalare, în rotaţii pe minut (rpm).
Time (Timpul)—Acest ecran afişează timpul scurs.
Notă: Atunci când este selectat un program inteligent,
ecranul va afişa timpul rămas din program
şi nu timpul scurs.
Distance (Distanţa)—Acest ecran afişează distanţa
pedalată, în rotaţii totale.
Calories (Calorii)— Acest ecran afişează numărul
aproximativ de calorii consumate.
Pulse (Puls)— Acest ecran afişează ritmul
dumneavoastră cardiac când utilizaţi senzorul de puls
din mânere.
Watts (Waţi)—Acest ecran afişează numărul de waţi
dezvoltaţi în timpul antrenamentului.
Dacă pedalele nu se mişcă timp de câteva secunde,
cuvântul STOP este afişat pe ecran, iar consola se va
închide.
La sfârşitul unui program, veţi auzi un ton iar programul
va lumina intermitent.
UTILIZAREA TESTULUI DE RECUPERARE A
PULSULUI:
Aceasta este o funcţie de verificare a stării de recuperare
a pulsului, cu o scară de la 1,0 la 6,0, în care 1,0 este
valoarea optimă, iar 6,0 valoarea cea mai rea. Valoarea
se modifică în trepte de 0,1. Pentru a obţine o măsurare
corectă, utilizatorii trebuie să o testeze imediat după
antrenament, apăsând tasta „TEST RECOVERY”, apoi
încetând exerciţiul. După apăsarea tastei, aplicaţi în
mod corespunzător şi indicatorul de ritm cardiac. Testul
durează 1 minut, iar rezultatul se afişează pe ecran.
În cazul în care consola nu detectează ritmul cardiac
curent, apăsarea tastei „TEST RECOVERY” nu va
accesa testul de recuperare a pulsului. În timpul testului
de recuperare a pulsului, apăsaţi „TEST RECOVERY”
pentru a părăsi testul şi a reveni în starea de oprire.
MODUL DE UTILIZARE A CONSOLEI
MODUL DE UTILIZARE A MODULUI MANUAL
Asiguraţi-vă că adaptorul este conectat. (consultaţi
pagina 8 CONECTAREA ADAPTORULUI DE CURENT).
Dacă există o folie de plastic transparent pe suprafaţa
consolei, îndepărtaţi-o.
1. Porniţi consola.
1. Porniţi consola.
Pentru a porni consola, apăsaţi orice buton de pe aceasta
sau începeţi pur şi simplu să pedalaţi.
2. Apăsaţi butoanele ecranului tactil:
ENTER:
Apăsaţi ENTER pentru validarea datelor.
UP şi DOWN:
Prin apăsarea acestor butoane, veţi creşte şi reduce
valoarea în timpul presetării sau regla rezistenţa.
Pentru a porni consola, apăsaţi orice buton de pe aceasta
sau începeţi pur şi simplu să pedalaţi. Întregul ecran se
luminează timp de o secundă. Consola este acum gata
de utilizare.
2. Selectaţi programul manual
La pornirea consolei, cuvântul MANUAL va lumina
intermitent pe ecran.
În caz contrar, apăsaţi ENTER timp de 3 secunde iar
computerul va fi resetat.
Când cuvântul MANUAL luminează intermitent, apăsaţi
ENTER pentru a-l selecta.
3. Introducerea datelor dumneavoastră.
Timpul luminează intermitent, utilizaţi UP şi DOWN
pentru a selecta valoarea şi apăsaţi ENTER.
Distanţa va lumina intermitent, setaţi valoarea în acelaşi
mod şi apăsaţi enter pentru validare. Procedaţi la fel
pentru Calorii şi în final apăsaţi START/STOP pentru
a începe programul.
Pentru o pornire rapidă, apăsaţi butonul Pornire rapidă
şi începeţi să pedalaţi.
START/STOP:
Pentru o pornire rapidă, apăsaţi acest buton pentru
a începe numărătoarea consolei (de la 0).
RECOVERY:
Apăsaţi acest buton pentru a folosi testul de recuperare
a pulsului (disponibil doar la finalul unui program).
9
4. Modificaţi rezistenţa pedalelor după preferinţă.
În timp ce pedalaţi, modificaţi rezistenţa pedalelor
apăsând butoanele de creştere sau de reducere
a rezistenţei. Există şaisprezece niveluri de rezistenţă.
Notă: După apăsarea butoanelor, sunt necesare
câteva secunde pentru ca pedalele să atingă nivelul
de rezistenţă selectat.
4. Modificaţi rezistenţa pedalelor după preferinţă.
În timp ce pedalaţi, modificaţi rezistenţa pedalelor
apăsând butoanele de creştere sau de reducere a
rezistenţei. Există şaisprezece niveluri de rezistenţă.
Notă: După apăsarea butoanelor, sunt necesare
câteva secunde pentru ca pedalele să atingă nivelul
de rezistenţă selectat.
5. Urmăriţi-vă evoluţia pe ecran.
5. După ce aţi terminat exerciţiile, consola se închide
automat.
Consola afişează timpul scurs şi distanţa pedalată.
Notă: Când este selectat un program inteligent, ecranul
afişează timpul rămas din program, şi nu timpul scurs.
De asemenea, se afişează viteza de pedalare (în RPM),
caloriile şi caloriile din grăsimi consumate, dar şi ritmul
cardiac atunci când utilizaţi senzorul de puls din mânere.
Dacă pedalele nu se mişcă timp de câteva secunde,
consola se va închide.
La sfârşitul unui program, veţi auzi un ton iar programul
va lumina intermitent.
6. Măsuraţi-vă ritmul cardiac dacă doriţi.
PROGRAMUL WATT:
Consultaţi MĂSURAREA RITMULUI CARDIAC
de la pagina 8.
1. Porniţi consola.
7. După ce aţi terminat exerciţiile, consola va trece
automat în starea de repaus.
Pentru a porni consola, apăsaţi orice buton de pe aceasta
sau începeţi pur şi simplu să pedalaţi. Întregul ecran se
luminează timp de o secundă. Consola este acum gata
de utilizare.
Dacă pedalele nu se mişcă timp de câteva secunde,
consola va trece în starea de repaus. Dacă pedalele
nu se mişcă iar butoanele consolei nu sunt apăsate
timp de câteva minute, temperatura va apărea pe
ecran iar consola se va închide automat.
2. Selectaţi un program Watt
La pornirea consolei, cuvântul MANUAL va lumina
intermitent pe ecran.
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
programul WATT. WATT va lumina intermitent pe ecran.
Apăsaţi ENTER pentru validare.
UTILIZAREA PROGRAMELOR PRESETATE:
1. Porniţi consola.
Pentru a porni consola, apăsaţi orice buton de pe aceasta
sau începeţi pur şi simplu să pedalaţi. Întregul ecran se
luminează timp de o secundă. Consola este acum gata
de utilizare.
2. Selectaţi un program
La pornirea consolei, cuvântul MANUAL va lumina
intermitent pe ecran.
Apăsaţi UP sau DOWN pentru a selecta un program
în funcţie de obiectivele dumneavoastră şi de profilul
afişat pe ecran. Apăsaţi ENTER pentru validare.
Notă: Programele 2, 3, 4, 6 şi 7 sunt programe
de performanţă iar programele 1, 5, 8, 9 şi 10 sunt
programe de rezistenţă.
Consultaţi un antrenor pentru detalii suplimentare
privind selectarea şi utilizarea unui program.
Profilul va lumina intermitent pe ecran.
3. Introducerea datelor dumneavoastră.
Atunci veţi putea alege obiectivul antrenamentului: timp,
distanţă şi calorii.
Selectaţi datele folosind UP şi DOWN, apoi apăsaţi
ENTER. Procedaţi la fel pentru distanţă şi calorii, apoi
apăsaţi START/STOP pentru a porni.
Pentru o pornire rapidă, apăsaţi butonul Pornire rapidă
şi începeţi să pedalaţi.
3. Introducerea datelor dumneavoastră.
Atunci veţi putea alege obiectivul antrenamentului: timp,
distanţă şi calorii.
Selectaţi datele folosind UP şi DOWN, apoi apăsaţi
ENTER. Procedaţi la fel pentru distanţă, calorii şi WATT,
apoi apăsaţi START/STOP pentru a porni.
NOTĂ: Întrucât acest program se bazează pe viteza
dumneavoastră, nu puteţi modifica rezistenţa pedalelor
după preferinţă.
4. După ce aţi terminat exerciţiile, consola se închide
automat
Dacă pedalele nu se mişcă timp de câteva secunde,
consola se va închide.
La sfârşitul unui program, veţi auzi un ton iar programul
va lumina intermitent.
PROGRAMELE DE CONTROLARE A RITMULUI
CARDIAC (HRC):
1. Porniţi consola.
Pentru a porni consola, apăsaţi orice buton de pe aceasta
sau începeţi pur şi simplu să pedalaţi. Întregul ecran se
luminează timp de o secundă. Consola este acum gata
de utilizare.
10
2. Selectaţi un program Heart Rate (Ritm cardiac)
La pornirea consolei, cuvântul MANUAL va lumina
intermitent pe ecran.
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta un
program ritm cardiac. Programul HR va lumina intermitent
pe ecran. Apăsaţi ENTER pentru validare.
Apăsaţi butoanele UP şi DOWN pentru a alege obiectivul
privind ritmul cardiac (55%, 75% sau 90% din ritmul
cardiac maxim sau ritmul cardiac ţintă stabilit).
HRC este calculat astfel: 220 - vârsta dumneavoastră.
De exemplu, pentru o persoană de 35 ani:
220 - 35 = 185 puls/min.
3. Introducerea datelor dumneavoastră.
Atunci veţi putea alege obiectivul antrenamentului:
timp, distanţă şi calorii.
Selectaţi datele folosind UP şi DOWN, apoi apăsaţi
ENTER. Procedaţi la fel pentru distanţă, calorii şi
VÂRSTĂ, apoi apăsaţi START/STOP pentru a porni.
Notă:Asiguraţi-vă că aţi selectat VÂRSTA
corespunzătoare pentru a calcula corect % din ritmul
cardiac maxim În timpul programului de controlare a
ritmului cardiac, nu puteţi modifica rezistenţa, nivelul
de rezistenţă se modifică automat, fapt care forţează
atingerea obiectivului privind ritmul cardiac.
Notă: Trebuie să ţineţi mâinile pe contacte.
5. După ce aţi terminat exerciţiile, consola se închide
automat
Dacă pedalele nu se mişcă timp de câteva secunde,
cuvântul STOP este afişat pe ecran, iar consola se va
închide. La sfârşitul unui program, veţi auzi un ton iar
programul va lumina intermitent.
PROGRAMELE SETATE DE UTILIZATOR:
1. Porniţi consola.
Pentru a porni consola, apăsaţi orice buton de pe aceasta
sau începeţi pur şi simplu să pedalaţi. Întregul ecran se
luminează timp de o secundă. Consola este acum gata
de utilizare.
2. Selectaţi un program personalizat
La pornirea consolei, cuvântul MANUAL va lumina
intermitent pe ecran.
Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta
programul personalizat dorit. Apăsaţi ENTER
pentru validare.
3. Introduceţi datele dumneavoastră
Timpul luminează intermitent, utilizaţi UP şi DOWN pentru
a selecta valoarea şi apăsaţi ENTER. Distanţa va lumina
intermitent, setaţi valoarea în acelaşi mod şi apăsaţi enter
pentru validare. Procedaţi la fel pentru calorii.
Utilizatorul nu poate modifica valorile rezistenţei (există
16 niveluri de rezistenţă). Profilul va fi salvat în consolă
după configurare. Odată programul selectat şi după
apăsarea butonului ENTER, prima coloană începe să
lumineze intermitent iar dumneavoastră puteţi apăsa
butoanele sus şi jos pentru a creşte sau reduce valorile
şi crea profilul. Apăsaţi ENTER pentru validarea valorii.
Atunci veţi putea regla valorile pentru a doua coloană
şi tot aşa. Procedaţi la fel pentru cele 10 coloane.
Apăsaţi apoi butonul START/STOP pentru a începe.
5. După ce aţi terminat exerciţiile, consola se
închide automat
Dacă pedalele nu se mişcă timp de câteva secunde,
cuvântul STOP este afişat pe ecran, iar consola se va
închide.
La sfârşitul unui program, veţi auzi un ton iar programul
va lumina intermitent.
TEST GRĂSIME CORPORALĂ:
1. Porniţi consola.
Pentru a porni consola, apăsaţi orice buton de pe aceasta
sau începeţi pur şi simplu să pedalaţi.
2. Selectaţi testul pentru grăsimea corporală
Apăsaţi butoanele UP şi DOWN pentru a selecta
programul pentru grăsimea corporală. Aşteptaţi până
când cuvântul FAT începe să lumineze intermitent.
Apăsaţi butonul ENTER pentru validare. Acesta este un
test special conceput să calculeze procentul de grăsime
corporală a utilizatorilor (GRĂSIME%), ritmul metabolic
bazal (BMR), indicele de masă corporală (BMI) şi să vă
încadreze într-un tip corporal.
3. Introducerea datelor dumneavoastră.
Înălţimea luminează intermitent, reglaţi-o folosind
butoanele sus şi jos, apoi validaţi apăsând ENTER.
Reglaţi în acelaşi mod valoarea pentru GREUTATE,
VÂRSTĂ, SEX şi validaţi de fiecare dată apăsând ENTER.
Apoi, apăsaţi butonul START/STOP pentru a începe
calcularea. În timpul măsurării grăsimii corporale, aşezaţi
ambele palme pe pernuţele de contact. Rezultatele
testului sunt: FAT%: Cantitatea totală de grăsime
corporală măsurată în procente BMR: Ritmul metabolic
bazal (metabolismul) este energia (măsurată în calorii)
consumată de corp în stare de repaus pentru menţinerea
funcţiilor corporale normale. BMI: înseamnă Indicele
de masă corporală care este utilizat pentru modelarea
formei corporale. În timpul măsurării grăsimii corporale,
dacă palmele nu sunt în contact cu senzorul de puls,
computerul nu poate primi niciun semnal şi va afişa
ERROR2. Apăsaţi butonul START/STOP pentru a încerca
din nou. În timpul testului, nu puteţi părăsi testul prin
apăsarea oricărui buton. După finalizarea testului, apăsaţi
UP, DOWN pentru a părăsi programul de măsurare a
greutăţii corporale şi comuta pe alt program.
Forma corporală
Vârstă/
Gen
GRĂSIME%:
Bărbat/≤30 de ani
Suplu
Sănătos
CORP1
CORP2
<14%
14%~20%
Corpolent
CORP3
20,1%~25%
Supraponderal
CORP4
25,1%~35%
Obez
CORP5
>35%
Bărbat/>30 de ani
<17%
17%~23%
23,1%~28%
28,1%~38%
>38%
Femeie/≤30 de ani
<17%
17%~24%
24,1%~30%
30,1%~40%
>40%
Femeie/>30 de ani
<20%
20%~27%
27,1%~33%
33,1%~43%
>43%
11
INSTRUCŢIUNI PENTRU EXERCIŢII
Arderea grăsimilor—Pentru a arde grăsimile în mod
eficient, trebuie să vă antrenaţi la un nivel scăzut al
intensităţii o perioadă susţinută de timp. În primele
minute de antrenament, corpul utilizează caloriile
din glucide pentru a obţine energie. Doar după
primele minute de exerciţii corpul începe să utilizeze
caloriile din grăsimile stocate pentru energie. Dacă
scopul dumneavoastră este arderea grăsimilor,
reglaţi intensitatea exerciţiilor astfel încât ritmul
cardiac să se afle în apropierea numărului de jos din
zona dumneavoastră de antrenare. Pentru arderea
maximă a grăsimilor, antrenaţi-vă având ritmul
cardiac în apropierea numărului din mijloc al zonei
dumneavoastră de antrenare.
AVERTIZARE:
Înainte de a începe acest program sau
orice alt program de exerciţii, consultaţi
un medic. Acest lucru este important mai
ales pentru persoanele peste 35 de ani sau
pentru persoanele cu probleme de sănătate
pre-existente.
Senzorul de puls nu este un dispozitiv medical.
Acurateţea rezultatelor de măsurare a ritmului
cardiac pot fi influenţate de diverşi factori.
Senzorul de puls este doar un ajutor în timpul
exerciţiilor, având ca scop determinarea
tendinţelor de ritm cardiac în general.
Aceste instrucţiuni vă vor ajuta să planificaţi
programul de exerciţii. Pentru informaţii detaliate
privind exerciţiile, procuraţi-vă o carte recunoscută
sau consultaţi un medic. Nu uitaţi, o dietă adecvată
şi odihna suficientă sunt esenţiale pentru obţinerea
rezultatelor dorite.
INTENSITATEA ANTRENAMENTULUI
Dacă scopul dumneavoastră este acela de a arde
grăsimi sau de a vă întări sistemul cardiovascular,
cheia obţinerii de rezultate constă în antrenarea la
intensitatea adecvată. Vă puteţi ghida după ritmul
cardiac pentru a descoperi nivelul adecvat de
intensitate. Tabelul de mai jos prezintă ritmul cardiac
recomandat pentru arderea grăsimilor şi pentru
exerciţiile aerobice.
Exerciţii aerobice—Dacă scopul dumneavoastră
este întărirea sistemului cardiovascular, trebuie
să faceţi exerciţii aerobice, o activitate ce necesită
cantităţi mari de oxigen o perioadă prelungită de timp.
Pentru a efectua exerciţii aerobice, reglaţi intensitatea
astfel încât ritmul cardiac să fie apropiat de numărul
din partea superioară a zonei dumneavoastră de
antrenare.
INSTRUCŢIUNI PENTRU
ANTRENAMENT
Încălzirea—Începeţi cu 5 - 10 minute de întinderi
şi exerciţii uşoare. Încălzirea creşte temperatura
corpului, ritmul cardiac şi circulaţia pentru a vă pregăti
pentru antrenament.
Exerciţii în zona de antrenare—Antrenaţi-vă timp
de 20 - 30 de minute cu ritmul cardiac în zona
dumneavoastră de antrenare. (În primele săptămâni
din programul de exerciţii, nu menţineţi ritmul cardiac
în zona de antrenare mai mult de 20 de minute.)
Respiraţi regulat şi adânc în timpul exerciţiilor - nu vă
ţineţi niciodată respiraţia.
Relaxarea—Terminaţi cu 5 - 10 minute de întinderi.
Întinderile cresc flexibilitatea muşchilor şi vă ajută să
preveniţi problemele ulterioare exerciţiilor.
FRECVENŢA EXERCIŢIILOR
Pentru a afla care este nivelul de intensitate adecvat,
găsiţi vârsta în partea de jos a tabelului (vârstele
sunt rotunjite din zece în zece ani). Cele trei numere
listate deasupra vârstei dumneavoastră definesc
„zona de antrenare”. Numărul de jos este ritmul
cardiac pentru arderea grăsimilor, numărul din mijloc
este ritmul cardiac pentru arderea maximă
a grăsimilor, iar numărul de sus este ritmul cardiac
pentru exerciţii aerobice.
Pentru a vă menţine sau îmbunătăţi condiţia fizică,
efectuaţi trei antrenamente în fiecare săptămână, cu
cel puţin o zi de pauză după fiecare antrenament.
După câteva luni de exerciţii regulate, puteţi efectua
până la cinci antrenamente pe săptămână dacă doriţi.
Reţineţi, cheia succesului constă în transformarea
exerciţiilor într-o parte constantă şi plăcută a vieţii
dumneavoastră zilnice.
12
DESEN DETALIAT—Model nr. PFIVEX87214.0 partea 1
13
DESEN DETALIAT—Model nr. PFIVEX87214.0 partea 2
84
14
LISTĂ DE PIESE - Model nr. PFIVEX87214.0
Articol Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
1
1
2
2
6
2
2
2
8
2
2
2
2
9
1
6
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
4
4
15
1
1
1
1
1
Descriere
Articol Cant. Descriere
Cadru
Bară stabilizatoare faţă
Bară stabilizatoare spate
Capac terminal nivelator
Capac terminal rolă
Piuliţă de nylon
Roată
Şurub cu cap hexagonal M8X70
Şurub cu cap hexagonal M8X75
Şaibă elastică D8
Şaibă cu arc D8×Φ19×1,5×R30
Pedală
Suport reglabil pentru picioare
Piuliţă hexagonală M10
Şurub cu cap hexagonal M8X15
Cablu prelungire senzor
Şaibă plată D8
Ax
Buton inserabil
Bucşă montant şa
Montant şa
Piuliţă cu capac
Şaibă plată D10
Capac terminal alungit
Suport pentru reglare
Şa
Şurub în formă de T
Bucşă distanţier
Înveliş posterior ghidon
Cablu senzor de puls
Ghidon
Consolă
Capac terminal rotund
Mâner contur
Şaibă plată D5
Şurub ST4X12
Şurub ST4.2X18
Înveliş frontal ghidon
Capac coloană verticală
Montant ghidon
Cablu senzor
Adaptor
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
15
1
2
2
1
1
10
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
Şaibă plată D8
Piuliţă hexagonală M6
Şaibă plată D6
Ax placă magnetică Φ12×49,5
Resort de presiune
Magnet
Placă magnetică
Cablu de tensiune
Piuliţă cu guler M10×1
Şaibă în formă de U
Şurub
Piuliţă hexagonală M10×1
Distanţier conic
Volant
Axă volant
Curea roată mică
Şaibă elastică D17
Lagăr 6203
Şurub cu cap hexagonal M6*15
Cerc
Şaiba elastică D12
Motor
Unitate
Piuliţă hexagonală M5
Şurub cu cap hexagonal M5×60
Piuliţă de nylon M10
Roată intermediară
Bielă roată intermediară
Resort de tracţiune
Distanţier conic D10
Şurub cu cap hexagonal M8*20
Ax metalic
Şaiba elastică D6
Locaş pentru curea
Ax
Curea
Capac terminal ax
Piuliţă cu guler M10×1,25
Învelitoare lanţ
Piuliţă specială cu înălţime mică M10×1
Distanţier Φ22×Φ18×8
Adaptor principal
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
Pentru a comanda piese de schimb, consultaţi coperta din faţă a acestui manual. Pentru a ne ajuta să vă
oferim asistenţă, fiţi pregătit să ne furnizaţi următoarele informaţii atunci când ne contactaţi:
• numărul modelului şi numărul de serie al produsului (vezi coperta din faţă a acestui manual)
• numele produsului (vezi coperta din faţă a acestui manual)
• numărul cheie şi descrierea pieselor de schimb (vezi LISTA DE PIESE şi DESENUL DETALIAT de la
sfârşitul acestui manual)
INFORMAŢII IMPORTANTE DE RECICLARE PENTRU CLIENŢII
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
Acest produs electronic nu trebuie aruncat în depozitele de deşeuri urbane.
Pentru protejarea mediului, produsul trebuie reciclat după durata sa de viaţă,
conform legii. Utilizaţi instalaţiile de reciclare autorizate pentru a colecta acest tip
de deşeuri din regiunea dumneavoastră. Astfel, veţi contribui la conservarea
resurselor naturale şi la îmbunătăţirea standardelor europene de protecţie a mediului.
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare privind metodele sigure și corecte
de eliminare a deşeurilor, contactaţi oficiul local din oraşul dumneavoastră sau
agenţia de unde aţi achiziţionat produsul.
SPECIFICAŢIE:
Dimensiune deschis: (L x l x î): 109*64*136 cm
Greutate produs: 31,4 Kg
Ref: M09111
Tipărit în China © 2014 Icon Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement