ProForm 290 SPX SPINNER BIKE Instrukcja obsługi

ProForm 290 SPX SPINNER BIKE Instrukcja obsługi
Nr modelu PFEVEX74910.0
Nr seryjny
Napisać numer seryjny w linijce po-wyżej dla późniejszej identyfikacji
pliku.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nalepka z numerem seryjnym
PYTANIA?
Jeśli masz wątpliwości lub jeśli pewnych elementów produktu brakuje
bądź są uszkodzone, należy skontaktować się z placówką, w której
produkt został zakupiony.
Odwiedź naszą stronę:
www.iconsupport.eu
UWAGA
Przeczytaj wszystkie środki
ostrożności i instrukcje obsługi
przed korzystaniem z tego
sprzętu. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do
przyszłego użytku.
www.iconeurope.com
SPIS TREŚCI
UMIESZCZENIE NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ZANIM ZACZNIESZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MONTAŻ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
JAK KORZYSTAĆ Z ROWERU TRENINGOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
LISTA CZĘŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
UMIESZCZENIE NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH
Nalepki ostrzegawcze pokazane tutaj są
dołączone do tego produktu. Naklej nalepki
ostrzegawcze na angielskojęzycznych naleЗА ДА СПРЕТЕ,
Om te stoppen,
НАМАЛЕТЕ
neem uw
we wskazanych miejscach. Pokazane
СКОРОСТТА pkach
НА
pedaalsnelheid in
ПЕДАЛИТЕ ПО
een
tutaj nalepki ostrzegawcze zostały umieszcКОНТРОЛИРАН
gecontroleerde
НАЧИН.
manier af.
zone we wskazanych miejscach. Jeśli nalepki
ЗА ДА СПРЕТЕ
Om snel te
БЪРЗО, brak lub jest nieczytelna, proszę zadzwonić
stoppen, gebruik
ИЗПОЛЗВАЙТЕ
de rem.
pod numer telefonu podany na pierwszej
СПИРАЧКАТА.
De pedalen
stronie okładki niniejszego podręcznika blijven
i
ПЕДАЛИТЕ ЩЕ
ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ
ronddraaien zo
o darmową nalepkę zamienną.
ВЪРТЯТ, ТАКАpoprosić
МЕ
wees voorzichtig
ВНИМАВАЙТЕ ПРИ
wanneer u
nalepkę w pokazanym miejscu.
НАМАЛЯВАНЕUmieścić
НА
langzaam
СКОРОСТТА И
tot stilstand
СПИРАНЕ.Uwaga: nalepki mogą być pokazane w roz- komt.
miarze innym, niż rzeczywisty.
Pour arrêter,
réduisez votre
vitesse de
pédalage de
manière
contrôlée.
Pour arrêter
rapidement,
utilisez le frein.
Les pédales
continueront à
tourner, soyez
donc prudent
lorsque vous
ralentissez et
stoppez.
Per fermarsi
ridurre la
velocità della
pedalata in
modo
controllato.
Para parar,
reduza a
velocidade da
pedalada de
forma
controlada.
Per fermarsi
velocemente
usare il freno.
Para parar
rapidamente,
utilize o travão.
I pedali
continueranno a
girare fare
quindi
attenzione
quando si
rallenta o ci si
ferma.
Os pedais
continuam a
rodar, por isso
tenha
cuidado ao
abrandar e parar.
Para parar,
reduzca la
velocidad de sus
pedales de
manera
controlada.
STANNA GENOM
ATT MINSKA
PEDALHASTIGHETEN PÅ ETT
KONTROLLERAT
SÄTT.
ЩОБ ЗУПИНИТИ
ТРЕНАЖЕР,
ЗМЕНШУЙТЕ
ШВИДКІСТЬ
ОБЕРТАННЯ
ПЕДАЛЕЙ
ПОСТУПОВО.
Para parar
rápidamente, use
el freno.
STANNA SNABBT
GENOM ATT
ANVÄNDA
BROMSEN.
ЩОБ ЗУПИНИТИ
ТРЕНАЖЕР
ШВИДКО,
СКОРИСТАЙТЕСЯ
ГАЛЬМОМ.
PEDALERNA
KOMMER ATT
FORTSÄTTA ATT
ROTERA, SÅ VAR
FÖRSIKTIG NÄR
DU SAKTAR NER
OCH STANNAR.
ПЕДАЛІ
ПРОДОВЖУЮТЬ
ОБЕРТАТИСЯ, ТОМУ
СПОВІЛЬНЮЙТЕ
ОБЕРТАННЯ І
ЗУПИНЯЙТЕ
ТРЕНАЖЕР
ОБЕРЕЖНО.
Los pedales
continuarán
girando así que
tome precaución
al reducir
velocidad o parar.
PROFORM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ICON IP, Inc.
2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE:
aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń, przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i wszystkie ostrzeżenia na Twoim
rowerze treningowym. ICON nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub straty majątkowe
spowodowane przez produkt lub przez jego użycie.
1. P
rzed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.
Jest to szczególnie ważne dla osób powyżej
35 roku życia lub z historią problemów
zdrowotnych.
9. P
odczas ćwiczeń noś odpowiednie ubranie;
nie zakładaj luźnych ubrań, które mogłyby
wkręcić się w rower treningowy. Zawsze miej
na sobie obuwie sportowe dla ochrony stóp.
10. Z
roweru treningowego nie powinny
korzystać osoby ważące ponad 113 kg.
2. U
żywaj roweru treningowego wyłącznie w
sposób opisany w niniejszym podręczniku.
11. Z
awsze miej proste plecy korzystając z roweru treningowego; nie wyginaj pleców.
3. N
a właścicielu roweru treningowego spoczywa obowiązek poinformowania wszystkich
użytkowników tego roweru treningowego o
ostrzeżeniach i środkach ostrożności.
12. R
ower treningowy nie jest wyposażony w
wolnobieg; pedały będą poruszać się, aż
zatrzyma się koło zamachowe. Zmniejszaj
tempo pedałowania w sposób kontrolowany.
4. R
ower treningowy jest przeznaczony
wyłącznie do użytku domowego. Rower
treningowy nie nadaje się do zastosowań
komercyjnych, do wynajmu i użytkowania w
instytucjach.
13. A
by szybko zatrzymać koło zamachowe,
wciśnij dźwignię hamulca w dół.
14. G
dy nie używasz roweru treningowego,
dokręć gałkę regulującą opór pedałowania
do końca, by zapobiec ruchom koła
zamachowego.
5. T
rzymaj rower treningowy w pomieszczeniu,
z dala od kurzu i wilgoci. Nie umieszczaj roweru treningowego w garażu, na zadaszonym
ganku ani w pobliżu wody.
15. A
by uniknąć zniszczenia klocków hamulcowych, nie pokrywaj ich smarem.
6. U
mieść rower treningowy na stabilnej i
równej powierzchni, na macie, aby chronić
podłogę lub dywan. Upewnij się, że wokół
roweru treningowego znajduje się co najmniej 2 stopy (0,6 m) wolnego miejsca.
16. Przemęczenie
���������������������������������������
podczas ćwiczeń może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Jeśli podczas wykonywania ćwiczeń odczuwasz ból lub zawroty głowy, natychmiast
zaprzestań ćwiczeń i odpocznij.
7. R
egularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie
części. Natychmiast wymieniaj wszelkie
zużyte części.
8. N
ie dopuszczaj do kontaktu z rowerem
treningowym dzieci w wieku poniżej 12 lat i
zwierząt domowych.
3
ZANIM ZACZNIESZ
Dziękujemy, że wybrałeś nowy rower treningowy
PROFORM® 290 SPX. Jazda na rowerze jest skutecznym ćwiczeniem poprawiającym sprawność układu
krążenia, wytrzymałość oraz kształtującym sylwetkę.
Rower treningowy 290 SPX posiada szereg funkcji
stworzonych, by uczynić Twoje ćwiczenia w domu
skuteczniejszymi i przyjemniejszymi.
niniejszego podręcznika, prosimy o spojrzenie na
pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika. Aby
pomóc nam w rozwiązaniu Twego problemu, zanotuj
numer modelu produktu oraz numer seryjny przed
skontaktowaniem się z nami. Numer modelu oraz
miejsce naklejki z numerem seryjnym są pokazane na
pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika.
Dla własnej korzyści przeczytaj niniejszy podręcznik uważnie przed użyciem roweru treningowego.
Jeśli będziesz mieć pytania po przeczytaniu
Przed dalszą lekturą prosimy o zapoznanie się z częściami oznakowanymi na poniższej ilustracji.
Gałka regulująca opór pedałowania
Dźwignia hamulca
Rękojeść
Siedzisko
Gałka regulacyjna
Gałka regulacyjna
Uchwyt na butelkę z wodą
Pedał/Pasek
Kółko
Stopka poziomująca
Stopka poziomująca
4
MONTAŻ
Do złożenia systemu potrzeba dwóch osób. Umieść wszystkie części roweru treningowego na wolnej przestrzeni i usuń materiały opakowania. Nie wyrzucaj opakowań do czasu całkowitego złożenia systemu.
Poza załączonym(i) narzędziem/narzędziami, do montażu niezbędny jest klucz nastawny
śrubokręt krzyżakowy
.
i
Uwaga: jeśli części nie ma w torbie z częściami, sprawdź, czy została ona już zmontowana.
1.Usuń dwa wkręty, dwie podkładki i wspornik
transportowy (nie pokazano) z tylnej części
ramy (1). Wyrzuć wkręty, podkładki i wspornik
transportowy.
1
34
Odnajdź tylną podporę stabilizującą (7), która nie
ma kółek.
33
33
Dokręć dwie nakrętki sześciokątne M10 (49) do
dwóch stopek poziomujących (16). Następnie
dokręć stopki poziomujące do dolnej części
tylnej podpory stabilizującej (7).
1
7
Przymocuj tylną podporę stabilizującą (7) do
ramy (1) za pomocą dwóch wkrętów M10 x
25mm (34) i dwóch podkładek M10 (33).
49
16
49
16
2.Usuń dwa wkręty, dwie podkładki i wspornik
transportowy (nie pokazano) z przedniej części
ramy (1). Wyrzuć wkręty, podkładki i wspornik
transportowy.
2
Umieść przednią podporę stabilizującą tak (8),
by kółka (21) znalazły się w pokazanej pozycji.
34
Przymocuj przednią podporę stabilizującą (8)
do ramy (1) za pomocą dwóch wkrętów M10 x
25mm (34) i dwóch podkładek M10 (33).
33
1
8
21
21
5
3.Odnajdź prawy pedał (35), który jest oznaczony
literą „R” (L lub Left oznacza lewą stronę; R lub
Right oznacza prawą stronę).
3
Za pomocą klucza nastawnego, mocno dokręć
prawy pedał (35) w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara do prawego ramienia wahacza (31).
31
61
Przykręć lewy pedał (61) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do lewego
ramienia wahacza (nie pokazano).
35
4.Umieść wspornik rękojeści (4) tak, jak pokazano
na ilustracji.
4
Odnajdź gałkę regulacyjną (23) z przodu ramy
(1). Poluzuj gałkę regulacyjną i odciągnij ją od
ramy. Następnie włóż wspornik rękojeści (4) do
ramy.
4
Przesuwaj wspornik rękojeści (4) w górę lub w
dół do pożądanej pozycji, puść gałkę regulacyjną
(23) rak, by znalazła się w otworze regulacyjnym we wsporniku rękojeści, a następnie
dokręć gałkę regulacyjną. Upewnij się, że gałka
regulacyjna jest mocno osadzona w otworze
regulacyjnym.
1
5.Przymocuj rękojeść (5) do wspornika rękojeści
(4) za pomocą dwóch wkrętów M10 x 25mm (34)
i dwóch podkładek M10 (33).
5
34
5
33
4
6
23
6.Umieść wspornik siedziska (2) tak, jak pokazano
na ilustracji.
6
Odnajdź gałkę regulacyjną (23) z tyłu ramy (1).
Poluzuj gałkę regulacyjną i odciągnij ją od ramy.
Następnie włóż wspornik siedziska (2) do ramy.
Przesuwaj wspornik siedziska (2) w górę lub w
dół do pożądanej pozycji, puść gałkę regulacyjną
(23) tak, by znalazła się w otworze regulacyjnym we wsporniku siedziska, a następnie
dokręć gałkę regulacyjną. Upewnij się, że gałka
regulacyjna jest mocno osadzona w otworze
regulacyjnym.
2
23
1
7.Umieść siedzisko (22) i podstawę siedziska (3)
tak, jak pokazano na ilustracji.
7
or. rysunek w tekście. Przymocuj siedzisko
P
(22) do podstawy siedziska (3) za pomocą
dwóch nakrętek sześciokątnych M8 (66).
Upewnij się, że przód siedziska skierowany
jest równo do przodu przed dokręceniem
nakrętek sześciokątnych.
22
2
3
23
Odnajdź gałkę regulacyjną (23) na wsporniku
siedziska (2). Poluzuj gałkę regulacyjną i
pociągnij ją w dół. Następnie włóż podstawę
siedziska (3) do wspornika siedziska.
1
Wśliźnij podstawę siedziska (3) w odpowiednie
miejsce, a następnie puść gałkę regulacyjną
(23) by wsunęła się w jeden z otworów regulacyjnych podstawy siedziska – następnie dokręć
gałkę regulacyjną. Upewnij się, że gałka
regulacyjna jest mocno osadzona w otworze
regulacyjnym.
22
3
66
8. U
pewnij się przed użyciem roweru treningowego, że wszystkie części są dobrze dokręcone. Uwaga: Po
zakończeniu montażu mogą pozostać dodatkowe części. Umieść matę pod rowerem treningowym, by chronić
podłogę.
7
JAK KORZYSTAĆ Z ROWERU TRENINGOWEGO
JAK REGULOWAĆ KĄT USTAWIENIA SIEDZISKA
JAK REGULOWAĆ WSPORNIK SIEDZISKA
Możesz regulować kąt ustawienia siedziska do najbardziej odpowiadającej ci pozycji. Możesz także
przesuwać siedzisko w przód lub w tył, by wygodniej
siedzieć lub zmieniać odległość od rękojeści.
Dla zapewnienia skuteczności ćwiczeń, siedzisko
powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości.
Podczas pedałowania kolana powinny być lekko ugięte
w momencie, gdy pedały są w najniższej pozycji.
Aby wyregulować siedzisko, p. rysunek w etapie montażu 7 na s. 7. Poluzuj nakrętki w klamrze siedziska o
kilka obrotów, a następnie odchyl siedzisko w górę lub
w dół albo przesuń je w przód lub w tył do pożądanej
pozycji. Następnie ponownie dokręć nakrętki.
Aby wyregulować
pozycję wspornika
siedziska, najpierw
poluzuj gałkę regulacyjną i odciągnij ją od
wspornika. Przesuwaj
Gałka
Wspornik
wspornik siedziska
regulacyjna
siedziska
w górę lub w dół do
pożądanej pozycji,
puść gałkę regulacyjną rak, by znalazła się w otworze regulacyjnym we
wsporniku siedziska, a następnie mocno dokręć gałkę
regulacyjną. Upewnij się, że gałka regulacyjna jest
osadzona w otworze regulacyjnym.
JAK REGULOWAĆ POZYCJĘ SIEDZISKA W
POZIOMIE
Aby wyregulować
pozycję siedziska,
Siedzisko
najpierw poluzuj
gałkę regulacyjną i
pociągnij ją w dół.
Następnie przesuń
Gałka
siedzisko w przód
regulacyjna
lub w tył, puść gałkę
regulacyjną, by
weszła w otwór regulacyjny w podstawie siedziska i mocno dokręć gałkę
regulacyjną. Upewnij się, że gałka regulacyjna jest
osadzona w otworze regulacyjnym.
JAK REGULOWAĆ WSPORNIK RĘKOJEŚCI
Aby wyregulować
pozycję wspornika
Wspornik
rękojeści, najpierw
rękojeści
poluzuj gałkę regulacyjną i odciągnij ją od
wspornika. Przesuwaj
wspornik rękojeści w
Gałka
regulacyjna
górę lub w dół, puść
gałkę regulacyjną
tak, by znalazła się
w otworze regulacyjnym we wsporniku rękojeści, a
następnie mocno dokręć gałkę regulacyjną. Upewnij
się, że gałka regulacyjna jest osadzona w otworze
regulacyjnym.
8
JAK REGULOWAĆ PASKI PEDAŁÓW
JAK WYPOZIOMOWAĆ ROWER TRENINGOWY
Aby zacieśnić paski pedałów (p. rysunek na s. 4), po
prostu pociągnij za końce pasków. Aby poluzować
paski pedałów, przyciśnij i przytrzymaj klapki
sprzączek, wyreguluj paski, a następnie puść klapki.
Jeśli rower treningowy nieco kołysze się na podłodze
podczas używania, obracaj jedną lub obiema nóżkami
poziomującymi (p. rys. na s. 4), aż kołysanie ustanie.
JAK KONSERWOWAĆ ROWER TRENINGOWY
JAK DOSTOSOWAĆ OPÓR PRZY PEDAŁOWANIU
Regularnie badaj i dokręcaj wszystkie części roweru
treningowego. Natychmiast wymieniaj wszelkie zużyte
części.
Aby zwiększyć opór
pedałów, obracaj
Gałka
gałkę regulującą
regulacyjna
opór pedałowania
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara;
Dźwignia
hamulca
aby zmniejszyć
opór – obracaj
gałkę regulującą
opór pedałowania
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby szybko zatrzymać koło zamachowe, wciśnij
dźwignię hamulca w dół. Koło zamachowe powinno
wtedy szybko się zatrzymać.
Do czyszczenia roweru treningowego używaj wilgotnej
szmatki i niewielkiej ilości łagodnego mydła. WAŻNE:
Aby nie zniszczyć konsoli, należy utrzymywać
płyny z dala od konsoli, a samej konsoli nie
wystawiać na bezpośrednie działanie światła
słonecznego.
WAŻNE: Gdy nie używasz roweru treningowego,
całkowicie dokręć gałkę regulującą opór
pedałowania.
9
LISTA CZĘŚCI
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Ilość
Nr modelu PFEVEX74910.0 R0212A
Opis
1
Rama
1
Wspornik siedziska
1
Podstawa siedziska
1
Wspornik rękojeści
1
Rękojeść
2
Nakrętka kołpakowa M12
1
Tylna podpora stabilizująca
1
Przednia podpora stabilizująca
1
Dźwignia hamulca
1
Podkładka filcowa
1
Gałka regulująca opór pedałowania
1
Lewe ramię wahacza
7
Wkręt samogwintujący
1
Prawa osłona
1
Lewa osłona
4
Stopka poziomująca
2
Tuleja wspornika siedziska
4
Zaślepka podpory stabilizującej
3
Zaślepka wspornika
1
Obudowa osłony
2
Kółko
1
Siedzisko
3
Gałka regulacyjna
1
Zaślepka hamulca
1
Zaślepka ramy
2
Rozpórka plastikowa 6.5mm
5
Nakrętka T1
1
Łańcuch
2
Podkładka wspornika
1
Oś wahacza
1Prawe ramię wahacza/kółko
wahacza
2
Zaślepka wahacza
6
Podkładka M10
6
Wkręt M10 x 25mm
Nr
Ilość
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
*
*
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
4
1
2
4
3
1
4
2
2
3
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
–
–
Opis
Prawy pedał/Pasek
Koło zamachowe
Oś koła zamachowego
Uchwyt koła zamachowego
Tuleja
Nakrętka zabezpieczająca M8
Klocek hamulcowy
Zacisk hamulca
Mała podkładka gałki
Łożysko koła zamachowego
Łożysko wahacza
Łożysko kółka
Koło zębate koła zamachowego
Pierścień sprężynujący
Wkręt sześciokątny M10
Zestaw śruby kółka
Śruba M6 x 40mm
Podkładka M5
Nakrętka wahacza
Wkręt M5 x 25mm
Cienka nakrętka sześciokątna M12
Nakrętka wieńcowa M6
Nakrętka oczkowa
Nakrętka zabezpieczająca M10
Wkręt M5 x 12mm
Uchwyt na butelkę z wodą
Lewy pedał/Pasek
Wkręt M5 x 12mm
Przewód hamulca
Hamulec tarczowy
Uchwyt klocka hamulcowego
Wkręt sześciokątny M8
Tuleja wspornika rękojeści
Narzędzie do montażu
Podręcznik użytkownika
Uwaga: specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Zob. tył okładki niniejszego podręcznika, aby uzyskać
informacje na temat zamawiania części zamiennych. *Oznacza część niepokazaną na rysunkach.
10
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY
Nr modelu PFEVEX74910.0 R0212A
66
66
17
22
3
23
19
34
33
33
5
2
11
19
17
18
49
15
26
48
31
30
47
35
38
6
29
55
37 57
61
23
24
25
64
32
53
1
34
18
33
6
27
39
28
32 53
12
48
56
51
41
54
45
67
45
65
35
19
60
16
27
16
35
33
49
18
50
50
23 62
52 42
63
58
34
7
43
9 10
61
4
44
44
55
38
29
18
40
50
36
13
13
40
14
13
27
52
59
52
13
11
20
50
49
16
8
50
49
50
46
16 46 21
46
46 21
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Aby zamówić części zamienne, spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika. Aby pomóc nam w
rozwiązaniu Twego problemu, prosimy abyś był gotów podać następujące dane gdy się z nami skontaktujesz:
• numer modelu oraz numer seryjny produktu (spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika)
• nazwę produktu (podana na pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika)
• n
umer kluczowy oraz opis części (por. LISTA CZĘŚCI oraz RYSUNEK ZŁOŻENIOWY pod koniec niniejszego
podręcznika)
Część nr 316622 R0212A
Wydrukowano w Chinach © 2012 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement