ProForm PFEMBE1346 PROFORM ABS BENCH Handleiding

ProForm PFEMBE1346 PROFORM ABS BENCH Handleiding
Modelnummer PFEMBE1346.0
Serienummer
Scrijf het serienummer op de lijn
hierboven voor raadpleging.
Sticker met Serienummer
(onder de zitting)
VRAGEN?
Als fabrikant zijn wij gesteld op
uw volledige tevredenheid.
Mocht u nog vragen hebben,
mochten sommige onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn
neem dan contact op met de
winkel waar u dit produkt hebt
gekocht.
OPGELET
Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar
deze handleiding voor verdere
raadpleging.
GEBRUIKSAANWIJZING
INHOUD
PLAATSING VAN DE WAARSCHUWINGSSTICKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
DE WEERSTANDSBANDEN EN -HANDVATEN VASTMAKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina
PLAATSING VAN DE WAARSCHUWINGSSTICKER
De waarschuwingsstickers zijn rechts op de
oefenbank gekleefd op
de aangegeven plaatsen. Als er een sticker
ontbreekt of onleesbaar is, telefoneer naar
het nummer op de eerste pagina van deze
handleiding of bestel
gratis een nieuwe sticker. Kleef de sticker
op de oefenbank op de
aangegeven plaats.
21859
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen door voordat u de oefenbank gaat gebruiken om persoonlijk letsel te voorkomen.
1. Lees alle instructies in deze handleiding en
alle waarschuwingen voor de oefenbank
door voordat u het apparaat gebruikt.
Gebruik de oefenbank door voordat u de
oefenbank gaat gebruiken.
7. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12
en huisdieren bij de oefenbank weg.
2. Gebruik de oefenbank alleen zoals beschreven in deze handleiding.
8. De oefenbank is ontworpen voor een gebruiker die maximaal 136 kg weegt.
3. De eigenaar moet zich ervan te vergewissen
dat allen die gebruik maken van de oefenbank voldoende op de hoogte zijn van alle
voorzorgsmaatregelen.
9. Houdt uw handen en voeten bij bewegende
onderdelen weg.
gebruikt. Vervang versleten onderdelen
meteen.
10. Draag altijd geschikte kleding als u oefent.
Draag geen losse kleding die in de oefenbank kan gekneld geraken. Mocht u lang
haar hebben, steek het op zodat uw haar niet
bekneld kan raken. Draag altijd sportschoenen wanneer u de gewichtsbank gebruikt.
4. Deze oefenbank is alleen voor huiselijk
gebruik bedoeld. Gebruik de oefenbank niet
commercieel of voor verhuur.
5. Houdt de oefenbank binnenshuis, weg van
vocht en stof. Houdt de oefenbank binnenshuis, weg van vocht en stof. Plaats de oefenbank op een vlakke ondergrond met een
matje eronder om de vloerbedekking te
beschermen. Zorg ervoor dat er genoeg
ruimte rond het apparaat is om gemakkelijk
op het apparaat te stappen, om te kunnen
oefenen, en om af te stappen.
11. Zorg er altijd voor dat de draai van de rugleuning helemaal vastzit voordat u tegen de rugleuning steunt.
12. Gebruik de oefenbank alleen met de bijgeleverde weerstand. De oefenbank is niet ontworpen om gewichten te gebruiken.
13. Stop meteen en begin geleidelijk af te koelen
wanneer u pijn voelt of duizelig wordt.
6. Zorg er steeds voor dat alle onderdelen goed
zijn vastgedraaid wanneer u de oefenbank
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik door. ICON is niet aansprakelijk voor persoonlijk
letsel of schade door het gebruik van dit product.
3
VOORDAT U BEGINT
met de winkel waar u dit product hebt gekocht. Om u
beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het
model- en serienummer bij de hand hebt voordat u
belt. Het modelnummer is PFEMBE1346.0. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de gewichtsbank (zie kaft van deze handleiding).
Hartelijk dank voor uw keuze van de veelzijdige oefenbank PROFORM® ABS. De ABS-oefenbank is ontworpen om uw lichaam te vormen en te versterken en een
strakkere, slankere buik te krijgen in enkele minuten
per dag.
Lees voor uw eigen welzijn deze handleiding zorgvuldig door voordat u de gewichtsbank gebruikt.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op
Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de
tekening hieronder met de verschillende onderdelen.
Hoofdsteun
AFMETINGEN:
Hoogte:
84 cm
Hoogte:
43 cm
Lengte: 102 cm
Rugleuningkussen
Buikspierband
Haak
Zitting
Weerstandsband
Voorste Onderstel
Handvat
Rugleuning Draaiend Onderstel
4
DE WEERSTANDSBANDEN EN –HANDVATEN VASTMAKEN
Er zitten zes weerstandsbanden bij de oefenbank.
Om de weerstandsbanden en –handvaten aan de
oefenbank vast te maken, maak een uiteinde van de
weerstandsband aan een van de haken vast met een
gewichtsclip. Maak het andere uiteinde aan het handvat vast.
Haken
Gewichtsclip
Weerstandsband
Handvat
5
LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PFEMBE1346.0
Nr.
Aantal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
1
2
1
1
4
1
3
1
1
1
1
14
1
15
16
17
18
19
20
21
1
1
4
1
2
1
1
Beschrijving
Nr.
Aantal
Achterste Onderstel
Voorste Onderstel
Lage Rugleuning
Boven Rugleuning
Hoofdsteun
Zitting
Rugleuningkussen
Zittingkussen
Tussenstukken
Rugleuningstang
Buikspierband
ShakelRugleuning
Korte Hoekijzer van de
Rugleuning
Lange Hoekijzer van de
Rugleuning
Bovenste Stangbeugel
Onderste Stangbeugel
Stabilisatorkapje
Bussen
35mm Rondkapje
M8 x 62mm Schouderbout
M10 x 218mm Bout
22
4
23
1
24
2
25
2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#
#
2
8
1
3
1
2
1
2
2
2
2
2
-
R0107A
Beschrijving
M8 x 75mm Bout met Afgeronde
Kop
M8 x 70mm Bout met Afgeronde
Kop
M8 x 40mm Bout met Afgeronde
Kop
M6 x 35mm Bout met Afgeronde
Kop
M6 Nylon Klemmoer
M8 Nylon Klemmoer
M10 Nylon Klemmoer
M8 Tussenring
Pen
Weerstandsstang
Splitpen
Gewichtsklip
Lichte weerstandsband
Handvat
Medium weerstandsband
Sterke weerstandsband
Gebruiksaanwijzing
Gids met oefeningen
Opgelet: “#” betekent onderdeel niet getoond. Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd
zijn/worden. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen.
6
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit
apparaat hebt gekocht.
Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u onderdelen wilt bestellen:
• het MODELNUMMER van het produkt (PFEMBE1346.0)
• de NAAM van het product (PROFORM ABS gewichtsbank)
• het SERIENUMMER van het product (zie de kaft van de handleiding)
• het NUMMER en BESCHRIJVING VAN HET ONDERDEEL (zie LIJST MET ONDERDELEN en de GEDETAILLEERDE TEKENING op paginas 6 en 7)
Onderdeelnr 245948 R0107A
In China gedrukt © 2007 ICON IP, Inc.
GEDETAILLEERDE TEKENING—Modelnr. PFEMBE1346.0 R0107A
7
5
25
15
11
16
7
9
7
4
26
10
9
8
7
24
22
9
23
6
3
22
13
17
14
18
27
1
28
17
19
30
19
29
29
2
17
32
21
20
27
34
33
36
27
12
17
35
7
31
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement