ProForm PETL15717 Power 1295i TREADMILL Používateľská príručka

ProForm PETL15717 Power 1295i TREADMILL Používateľská príručka
Modellszám PETL15717.0
Sorozatszám:
Írja be a sorozatszámot a fenti helyre
későbbi hivatkozáshoz.
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Sorozatszám
matrica
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Kérdések, hiányzó, vagy sérült
alkatrészek esetén kérjük, nézze
meg a DECATHLON CUSTOMER
SERVICE INFORMATION címkéjű
oldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot
azzal az üzlettel, ahol a terméket
vásárolta.
Honlap:
iconsupport.eu
ÓVINTÉZKDÉS!
A készülék használata előtt
olvassa el a kézikönyvben
szereplő összes óvintézkedést
és utasítást. Õrizze meg ezt a
kézikönyvet a jövõben is.
iconeurope.com
TARTALOMJEGYZÉK
FIGYELMEZTETŐ MATRICÁK ELHELYEZÉSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MIELŐTT NEKILÁTNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ALKATRÉSZAZONOSÍTÁSI TÁBLÁZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ÖSSZESZERELÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A FUTÓPAD HASZNÁLATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
A FUTÓPAD ÖSSZECSUKÁSA ÉS MOZGATÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
EDZÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
ALKATRÉSZJEGYZÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
ROBBANTOTT NÉZETRAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
CSEREALKATRÉSZEK RENDELÉSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hátsó borító
ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hátsó borító
DE-323073
FIGYELMEZTETŐ MATRICA ELHELYEZÉSE
Az itt ábrázolt figyelmeztető matricák a termékhez tartoznak. Helyezze fel a figyelmeztető
matricákat az angol nyelvű figyelmeztetésekre
a megjelölt helyeken. Az ábra a figyelmeztető
matricák helyét mutatja. Ha a matrica hiányzik vagy olvashatatlanná vált, olvassa el a
kézikönyv borítóján található tudnivalókat,
és kérjen ingyenes cserematricát. Ezután
a matricát a jelzett módon helyezze el.
Megjegyzés: A matricákat nem eredeti méretükben ábrázoljuk.
A PROFORM és az IFIT az ICON Health & Fitness, Inc. bejegyzett védjegye. Az App store alkalmazásáruház az
Apple Inc. védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az Android és a Google
Play a Google Inc. védjegyei. A BLUETOOTH® szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegyei,
és licenc alatt használják azokat. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban, és licenc alatt használják.
2
FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
VIGYÁZAT!
Az égés, tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében a futópad használata előtt olvassa el az e kézikönyvben található összes fontos óvintézkedést és utasítást, valamint a futópadon lévő figyelmeztetéseket. Az ICON semmilyen felelősséget
nem vállal a termék használata révén vagy abból kifolyólag elszenvedett sérülésekért, illetve vagyoni
kárért.
1. A tulajdonos felelőssége, hogy biztosítsa, hogy a futópad összes felhasználója
megfelelő tájékoztatást kapjon a figyelmeztetésekről és óvintézkedésekről.
10. A futópadot csak 150 kg vagy az alatti testsúlyú személyek használják.
11. Soha ne engedjen egynél több személyt egy
időben a futópadon tartózkodni.
2. Bármely edzésprogram megkezdése előtt
konzultáljon orvosával. Különösen fontos ez
a 35 évesnél idősebb, illetve a korábban már
meglévő egészségügyi problémával rendelkező személyek esetében.
12. Viseljen megfelelő sportruházatot a futópad
használata közben. Ne viseljen laza öltözetet,
amelyet a futópad becsíphet. Sportruházatot
ajánlunk nőknek és férfiaknak egyaránt.
Mindig viseljen sportcipőt. Soha ne használja
a futópadot mezítláb, illetve csak zoknit vagy
szandált viselve.
3. A futópadot csökkent fizikai, érzékelési vagy
mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek kizárólag az ő biztonságukért felelős személy felügyelete és
utasításai mellett használhatják.
13. Amikor a hálózati kábelt csatlakoztatja (lásd
17. oldalon), csatlakoztassa azt egy földelt
áramkörbe. Ne csatlakoztasson erre az áramkörre más gépet. Amikor biztosítékot cserél a
hálózatikábel-adapterben, illesszen be egy, az
ASTA által jóváhagyott BS1362, 13 amperes
biztosítékot a biztosíték-tartóba.
4. Kizárólag az előírtak szerint használja a
futópadot.
5. A futópadot kizárólag otthoni használatra
szánták. Ne alkalmazza a berendezést kereskedelmi helyeken, bérbeadás céljával vagy
intézményes keretek között.
14. Ha hosszabbító kábelre van szükség, kizárólag 1,5 m-nél nem hosszabb, három eres,
14-es (1 mm2-es) kábelt használjon.
6. Tartsa a futópadot belső, zárt térben, nedvességtől és portól távol. Ne helyezze a
futópadot garázsba, fedett udvarba vagy víz
közelébe.
15. Tartsa a hálózati kábelt fűtött felületektől
távol.
16. Soha ne mozgassa a sétálószalagot,
miközben a futópad ki van kapcsolva.
Ne működtesse a futópadot, ha a hálózati kábel vagy dugasza sérült, vagy ha a
futópad nem működik megfelelően. (Ha a
futópad nem működik megfelelően, lásd a
KARBANTARTÁS ÉS HIBAKERESÉS fejezetet
a 32. oldalon.)
7. Helyezze el a futópadot vízszintes felületre,
hogy minimum 2,4 m szabad tér legyen
mögötte és 0,6 m szabad tér legyen még
minden oldalánál. Ne tegye a futópadot olyan
felületre, amely a légnyílásokat elzárja. Hogy
a padlót és a szőnyeget megóvja a sérüléstől,
helyezzen egy szőnyeget a futópad alá.
17. Olvassa el, értelmezze, és tesztelje a vészleállítási műveletet, mielőtt használatba
veszi a futópadot (lásd AZ ÁRAMELLÁTÁS
BEKAPCSOLÁSA fejezetet a 19. oldalon).
Mindig viselje a csíptetőt a futópad használata közben.
8. Ne működtesse a futópadot olyan térben,
ahol aeroszolos termékeket használnak, vagy
ahol oxigént alkalmaznak.
9. 13 éven aluli gyermekeket és háziállatokat ne
engedjen a gép közelébe.
3
18. Mindig álljon a talpsínekre, amikor elindítja
vagy megállítja a sétálószalagot. Mindig
fogja a kapaszkodókat a futópad használata
közben.
MOZGATÁSA részt a 31. oldalon.) Képesnek
kell lennie biztonságosan felemelni 20 kg-ot,
hogy a futópadot felemelje, leengedje vagy
ozgassa. Amikor összecsukja vagy mozgatja
a futópadot, győződjön meg arról, hogy a
tároláskor használt összekötőpánt biztonságosan tárolási helyzetben tartja-e a keretet.
Ne működtesse a futópadot összecsukott
állapotban.
19. Ha egy személy gyalogol a futópadon, a futópad zajszintje megnövekszik.
20. Tartsa távol az ujjait, haját és a ruházatát a
mozgó sétálószalagtól.
25. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a futópad
nyílásaiba.
21. A futópad nagy sebességre is képes.
Apránként változtassa a sebességet, hogy
elkerülje a hirtelen sebességugrást.
26. Ellenőrizze és rögzítse megfelelően a futópad minden alkatrészét, akárhányszor csak
használja.
22. A pulzusszám-monitor nem orvosi eszköz.
Több tényező is befolyásolhatja a pulzus�szám-leolvasás pontosságát, mint például a
felhasználó mozgása. A pulzusszám-monitor csupán edzési segédeszközként szolgál
a pulzusszám-trendek általában történő
meghatározásakor.
27.
23. Működés közben soha ne hagyja őrizetlenül a
futópadot. Mindig távolítsa el a kulcsot, kapcsolja ki off (állásba) a készüléket (tekintse
meg az 5. oldal ábráját, ahol jól látszik az
áramkapcsoló helye) és húzza ki az áramforrásból a hálózati kábelt, amikor a futópad
nincs használatban.
VESZÉLY: Mindig húzza ki a futópad
hálózati kábelét a konnektorból közvetlenül a
használat után, a berendezés tisztítása előtt,
és mielőtt a kézikönyvben leírt karbantartási
és beállítási eljárásokat elvégezné. Soha ne
vegye le a motorháztetőt, kivéve, ha erre egy
kiképzett szakember be nem tanítja Önt. A
szervizelést és minden más itt leírt szerelést
csak az arra kiképzett szakember végezheti.
28. A túlzott edzés súlyos sérülést vagy halált is
okozhat. Ha gyengeséget vagy fájdalmat érez
edzés közben, vagy nem kap levegőt, azonnal hagyja abba és lazítson.
24. Ne próbálja meg elmozdítani a futópadot,
amíg nincs megfelelően összeszerelve.
(Lásd az ÖSSZESZERELÉS részt a 7. oldalon, és a FUTÓPAD ÖSSZEHAJTÁSA ÉS
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
4
HASZNÁLAT ELŐTT
Köszönjük, hogy ezt az új PROFORM® POWER 1295 I
futópadot választotta. A POWER 1295 I futópad különböző funkciók lenyűgözően széles választékát nyújtja,
amelyek az otthonában végzett edzéseket élvezetesebbé és hatékonyabbá teszik. És amikor nem edz, a
különleges futópadot össze lehet csukni, és így feleannyi helyet foglal el, mint egy hagyományos futópad.
után felmerülő kérdésekkel kapcsolatban lásd a
kézikönyv borítóját. Ha azt szeretné, hogy gyorsan
segítsünk, jegyezze fel a termék modell- és sorozatszámát, mielőtt hozzánk fordulna. A modellszámot,
valamint a sorozatszámot tartalmazó matrica helyét a
kézikönyv borítóján találja.
Mielőtt folytatná az olvasást, nézze át az alábbi ábrát,
és ismerkedjen meg a jelölt alkatrészekkel.
A futópad használata előtt saját érdekében gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyv elolvasása
Tablet-tartó
Konzol
Tálca
Pulzusszám-monitor
Kapaszkodó
Kulcs/csíptető
Támasztóoszlop
Áramkapcsoló
Sétálószalag
Talpsín
Platform rugós
felfüggesztése
Hossz:
165 cm
Szélesség: 84 cm
Súly:
57 kg
Szabadonfutó görgőt
beállító csavarok
5
ALKATRÉSZ-BEAZONOSÍTÓ TÁBLÁZAT
Az összerakáshoz szükséges kis alkatrészek azonosításához használja az alábbi ábrát. Az egyes rajzok alatt
zárójelben lévő szám az alkatrésznek a kézikönyv végén található ALKATRÉSZLISTA kulcsszáma. A kulcs�számot követő szám az alkatrész darabszámát mutatja. Megjegyzés: Ha egy alkatrész nincs a szerelvény
csomagban, ellenőrizze, hogy nincs-e előre felszerelve. A berendezéshez plusz alkatrészek is lehetnek
csomagolva.
#10 csillagalátét
(5)–4
#8 x 1/2"
földelőcsavar
5/16" csillagalátét
(11)–14
#8 x 1/2" csavar
(1)–10
3/8" csillagalátét
(13)–8
#8 x 5/8" gépcsavar
(115)–4
3/8" x 1 1/4" csavar
(63)–2
#10 x 3/4" csavar
(9)–4
3/8" x 1 3/4" csavar (62)–2
5/16" x 2 1/2"
csavar (28)–4
3/8" x 2 1/4" csavar (7)–4
6
ÖSSZESZERELÉS
• Az összeszerelés két embert igényel.
• Az apróbb alkatrészek beazonosításához lapozzon a 6. oldalra.
• Helyezzen minden alkatrészt egy üres felületre,
majd távolítsa el a csomagolóanyagot. Ne dobja
ki a szemétbe a csomagolóanyagot, amíg teljesen be nem fejezte az összeszerelést.
• Az összeszereléshez az alábbi eszközök
szükségesek:
a csomagolásban található hatszögletű
csavarkulcs
• A szállítást követően előfordulhat, hogy olajmaradványokat talál a futópad külső felületén. Ez
teljesen normális. Ha a futópadon olajszerű anyagot talál, egyszerűen törölje le egy puha kendővel
és kímélő, nem maró hatású tisztítószerrel.
egy állítható csavarkulcs
egy csillagfejű csavarhúzó
• A bal oldalra való alkatrészeken „L” vagy „Left”
megjelölés, míg a jobb oldalra szánt részeken „R”
vagy „Right” szerepel.
Hogy elkerülje az alkatrészek károsodását, ne
használjon elektromos szerszámokat.
1.Számítógépén keresse fel a iconsupport.eu
oldalt és regisztrálja termékét.
1
• aktiválja a jótállást
•időt takarít meg, ha valaha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia
• így értesíthetjük a frissítésekről és ajánlatokról
Megjegyzés: Ha nincs internet-hozzáférése,
hívja az ügyfélszolgálatot (lásd a jelen kézikönyv
borítóját) a termék regisztrálásához.
7
2. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel ki
van húzva.
2
A
Távolítsa el a kötőelemet, amely a támasztóoszlop-vezetéket (81) az alap (94) elejére rögzíti.
81
81
Ezután azonosítsa be a jobb oldali támasztóoszlopot (90). Egy másik személy tartsa a jobb oldali
támasztóoszlopot az alap (94) mellett.
90
Lásd a belső rajzot. Kösse a jobb oldali támasztóoszlopban (90) lévő vezetékkötegelőt (A)
szorosan a támasztóoszlop-vezetékének (81) a
vége köré. Ezt követően illessze a támasztóoszlop-vezetéket a jobb oldali támasztóoszlop alsó
végéhez, miközben a vezetékkötegelő másik
végét húzza át a jobb oldali támasztóoszlopon.
A
90
94
3. Fektesse a jobb oldali támasztóoszlopot
(90) az alap (94) közelébe. Nyomja be a
támasztóoszlop-alátétgyűrűt (77) a jobb oldali
támasztóoszlopban lévő négyszögletes nyílásba
(B). Legyen óvatos, nehogy a földelővezeték
(C) becsípődjön.
3
Ezután távolítsa el és tegye el a megjelölt csavart (D).
94
Ezután rögzítse a földelővezetéket a jobb oldali
támasztóoszlophoz (90) egy #8 x 1/2" földelőcsavarral (10).
10
77
B
D
C
90
8
4. Tartsa meg a jobb oldali támasztóoszlopot (90)
az alapnál (94). Legyen óvatos, nehogy a
támasztóoszlop-vezetéke (81) becsípődjön.
4
Rögzítse a jobb oldali támasztóoszlopot (90)
és a kereket (97) két 3/8" x 2 1/4" csavarral (7),
egy 3/8" x 1 1/4" csavarral (63), egy 3/8" x 1 3/4"
csavarral (62), valamint négy 3/8" csillagalátéttel
(13) a bemutatott módon; még ne húzza meg
teljesen a csavarokat.
7
Rögzítse a bal oldali támasztóoszlopot (az
ábrán nem látható) ugyanilyen módon.
Megjegyzés: A bal oldalon nincsenek vezetékek.
13
81
94
62
13
63
5.Távolítsa el és tegye el a négy megjelölt
5/16" x 3/4" csavart (25).
13
90
97
5
25
Azonosítsa be az alap bal és a jobb oldali
burkolatát (82, 83). Csúsztassa rá a bal alap
burkolatot a bal oldali támasztóoszlopra (89)
és csúsztassa a jobb alap burkolatot a jobb
oldali támasztóoszlopra (90). Még ne nyomja a
helyükre az alap-burkolatokat.
89
85
Ezután azonosítsa be a jobb és a bal alsó
kapaszkodó burkolatokat (84, 85). Csúsztassa
rá a bal alsó kapaszkodó burkolatot a bal oldali
támasztóoszlopra (89) és csúsztassa a jobb alsó
kapaszkodó burkolatot a jobb oldali támasztóoszlopra (90).
82
25
90
84
83
9
6.Tartsa a jobb oldali kapaszkodót (87) a jobb
oldali támasztóoszlop (90) mellett. Dugja be
a támasztóoszlop-vezetéket (81) a jobb oldali
kapaszkodó alján található nyílásba az ábrán látható módon, majd távolítsa el a vezetékkötegelőt
(A) a támasztóoszlop-vezetékről.
6
28
11
86
Ezután erősítse fel a jobb oldali kapaszkodót (87) a jobb oldali támasztóoszlopra (90)
két 5/16" x 2 1/2" csavar (28), valamint a két
5/16" csillagalátét (11) segítségével. Legyen
óvatos, nehogy a támasztóoszlop-vezetéke (81) becsípődjön. Húzza meg erősen a
csavarokat.
89
Ezután erősítse fel a bal oldali kapaszkodót (86) a bal oldali támasztóoszlopra (89)
ugyanígy. Megjegyzés: A bal oldalon nincsenek
vezetékek.
7.Ha a jelölt helyeken van négy csavar (E), távolítsa el és tegye félre azokat.
28
81
11
87
90
A
7
E
E
10
8.Állítsa a konzolszerelvényt (F) felszínével lefelé
egy puha felületre, hogy elkerülje a konzolszerelvény megkarcolódását. Távolítsa el és tegye el
a négy 5/16" x 1/2" csavart (4).
9.Állítsa a konzolszerelvényt (F) a bal és jobb
kapaszkodóra (86, 87). Legyen óvatos, nehogy
valamelyik vezeték (G, 81) becsípődjön.
8
4
F
4
9
F
Szerelje fel a konzolszerelvényt (F) a négy
5/16" x 1/2" csavarral (4), amelyeket a 8. lépésben távolított el, illetve négy 5/16" csillagalátéttel
(11). Még ne húzza meg teljesen a csavarokat.
G
11
4
11
87
81
86
11
4
10.Rögzítse a konzolszerelvényt (F) a jobb és bal
oldali kapaszkodókhoz (86, 87) négy #10 x 3/4"
csavarral (9) és négy #10 csillagalátéttel (5) az
ábrán látható módon. Hajtsa be kissé mind a
négy csavart, majd húzza meg őket.
10
9
F
5
9
86
87
11.Lásd a képmellékletet. Csatlakoztassa a
támasztóoszlop-vezetéket (81) a konzolvezetékhez (G). A csatlakozóknak könnyen
össze kell csúszniuk és a helyükre kell
pattanniuk. Ha nem ez a helyzet, forgassa el
valamelyik csatlakozót és próbálja meg újból.
HA A CSATLAKOZÓKAT NEM ILLESZTI
ÖSSZE MEGFELELŐEN, A KONZOL AZ
ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSAKOR
KÁROSODHAT.
5
11
Dugja a fölösleges vezetékeket (G, 81) a jobb
oldali kapaszkodóba (87).
4
Ezután erősen húzza meg a négy 5/16" x 1/2"
csavart (4) (az ábrán csak kettő látható).
81
G
87
G
81
12
12.Rögzítse a jobb oldali kapaszkodó burkolatot
(92) a jobb kapaszkodóhoz (87) három #8 x 1/2"
csavarral (1). Ne húzza túl a csavarokat.
12
Erősítse fel a bal oldali kapaszkodó burkolatot (79) a bal kapaszkodóhoz (86) ugyanígy.
79
86
92
87
1
1
13.Csúsztassa a bal alsó kapaszkodó burkolatot
(85) a bal oldali kapaszkodó burkolatra (79),
és rögzítse a bal alsó kapaszkodó burkolatot két #8 x 1/2" csavarral (1). Ne húzza túl a
csavarokat.
13
79
Erősítse fel a jobb alsó kapaszkodó burkolatot (84) ugyanilyen módon. Ügyeljen
arra, hogy a támasztóoszlop-vezeték (81)
be legyen dugva a jobb alsó kapaszkodó
burkolatba.
85
1
1
84
13
81
14.Megjegyzés: Ha a futópadot eddig puha felületen szerelte, ennél a lépésnél a futószalag
elindulhat.
14
Emelje fel a keretet (56) álló helyzetbe.
FONTOS: Ne emelje a keretet a függőleges
helyzeten túl. Egy másik személy tartsa meg
a keretet addig, amíg a 16. lépéssel nem
végzett.
I
I
11
Távolítsa el a két 5/16" x 3/4" csavart (25) az
összekötőpánt keresztdarabból (38).
25
Helyezze az összekötőpánt keresztdarabot (38)
az ábrán bemutatott irányba. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a “This side toward belt” (ez
a fele mutasson a szíj irányába) matrica (H)
a futógép irányába néz. Illessze az összekötőpánt keresztdarabot a kereten (56) található
konzolokra (I) a két 5/16" x 3/4" csavarral (25),
és két 5/16" csillagalátéttel (11).
15.Távolítsa el az 5/16" anyát (12) és az
5/16" x 1 3/4" csavart (6) az alapon (94) levő
konzolokból.
H
38
11
25
56
15
J
Ezután az ábrán látható módon igazítsa be a
tároláskor használt összekötőpántot (53).
Erősítse fel a tároláskor használt összekötőpánt
(53) alsó végét az alapon (94) lévő konzolra az
5/16" x 1 3/4" csavar (6) és az 5/16" anya (12)
segítségével.
53
Ezután emelje a tároláskor használt összekötőpántot (53) függőleges helyzetbe, majd távolítsa
el a kötőelemet (J).
12
14
94
6
16. Távolítsa el az 5/16" anyát (12) és a négy
5/16" x 2 1/4" csavart (3) a retesszel ellátott
keresztrúdon (38) levő konzolból.
16
12 38
Igazítsa a tároláskor használt összekötőpánt
(53) felső végét az összekötőpánt keresztdarabján (38) lévő konzolra, és illessze be az 5/16" x 2
1/4" csavart (3) a konzolon és a tároláskor használt összekötőpánton keresztül. Ezzel kitolja
a tároláskor használt összekötőpántból a
távtartót (K); tegye félre a távtartót.
3
K
56
53
Ezután húzza meg az 5/16" anyát (12) az 5/16" x
2 1/4" csavaron (3). Ne feszítse túl az anyát;
a tároláskor használt összekötőpántnak (53)
tudnia kell forogni.
Ezután eressze le a keretet (56). (Lásd A
FUTÓPAD LEERESZTÉSE HASZNÁLAT ELŐTT
részt a 31. oldalon.)
17.Erősen húzza meg a négy 3/8" x 2 1/4" csavart (7) és a két 3/8" x 1 1/4" csavart (63).
17
89
Ezután húzza meg a két 3/8" x 1 3/4" csavart (62); a kerekeknek (97) szabadon kell
forogniuk.
82
Ezután illessze az alap bal oldali belső burkolatát (74) a bal oldali támasztóoszlop (89) alsó
végéhez. Majd csúsztassa lefelé az alap bal
oldali burkolatát (82), és nyomja az alap bal
oldali belső burkolatára.
74
63
Ezután illessze az alap jobb oldali belső burkolatát (111) a jobb oldali támasztóoszlop (90) alsó
végéhez. Majd csúsztassa lefelé az alap jobb
oldali belső burkolatát (83), és nyomja az alap
jobb oldali belső burkolatára.
83
7
111
63
15
62
90 7
97
62
97
18.Nyomja be a tablet-tartón (110) található két fület
a konzolszerelvényen (F) lévő nyílásokba (L).
18
110
Négy #8 x 5/8” gépcsavarral (115) erősítse fel
a tablet-tartót (110). Megjegyzés: Kezdje a két
felső gépcsavarral, és csak ezután kezdje
becsavarni a két alsó gépcsavart. Ügyeljen
arra, hogy a gépcsavarokat ne feszítse túl.
Először ezeket
csavarja be
115
FONTOS: A tablet-tartót (110) úgy tervezték,
hogy a legtöbb teljes méretű tablettel használható legyen. Ne helyezzen a tablet-tartóba
más elektronikai eszközt vagy tárgyat.
19.Óvatosan csúsztassa a támasztóoszlop
keresztdarabját (88) a bal és jobb oldali támasztóoszlopok (89, 90) közé. Illessze vissza a
támasztóoszlop keresztdarabját a négy 5/16" x
3/4" csavarral (25), amelyeket a 5. lépésben
távolított el, illetve a négy 5/16" csillagalátéttel
(11). Hajtsa be mind a négy csavart, majd
húzza meg mindegyiket.
L
F
19
11 25
90
88
25 11
89
20.Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően rögzítve vannak, mielőtt a futópadot használja.
Ha átlátszó műanyag van a futópad matricáin, távolítsa el a műanyagot. A padló vagy a szőnyeg védelme
érdekében helyezzen szőnyeget a futópad alá. A konzol sérüléseinek elkerüléséhez ne tegye ki a futópadot
közvetlen napfénynek. Tartsa a tartozék hatszögletű csavarkulcsot biztonságos helyen. Az egyik hatszögletű
csavarkulcs a sétálószalag beállításához való (lásd a 33. és 34. oldalon). Megjegyzés: A berendezéshez plusz
alkatrészek is lehetnek csomagolva.
16
A FUTÓPAD HASZNÁLATA
A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
Kövesse az alábbi lépéseket az áram-kábel
bedugaszolásához.
TYPE E
Ezt a terméket földelni kell. Ha hibásan működne
vagy elromolna, a földelés az elektromos áram számára biztosítja a legkisebb ellenállási útvonalat, ezzel
csökkentve az áramütés kockázatát. Ez a termék
készülék-földelő vezetéket tartalmazó áram-kábellel
rendelkezik és földelt dugasszal. FONTOS: Ha az
áram-kábel megrongálódott, a gyártó által javasolt
áram-kábelre kell kicserélni.
FR/
SP/
PL/
SK
1.Dugaszolja be az áram-kábel ábrán látható végét a
futópadon lévő aljzatba.
A futópad csatlakozója
VESZÉLY!
A készülék-földelő
vezeték nem megfelelő csatlakoztatása
megnövelt áramütés veszélyét idézheti elő.
Ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel vagy szervizessel, ha nem biztos abban,
hogy a termék megfelelően van-e földelve.
Ne módosítsa a termékhez kapott dugaszt,
ha nem illeszkedik az aljzatba, szereltessen
be egy megfelelő aljzatot egy szakképzett
villanyszerelővel.
Hálózati kábel
2.Dugja be az áramkábelt egy megfelelő hálózati
csatlakozóba, amely a helyi szabályoknak, rendeleteknek megfelelően van beszerelve.
TYPE F
IT
Aljzat
DU
TYPE E
GR
RU
FR/
HU
SP/
CZ
PL/
TR
SK
RO
BU
UKR
SW
IT
17
KONZOLDIAGRAM
VALÓSÍTSA MEG FITNESZCÉLJAIT AZ IFIT.COM
SEGÍTSÉGÉVEL
A FIGYELMEZTETŐ MATRICA ELHELYEZÉSE
Keresse meg a konzolon az angol nyelvű
figyelmeztetéseket. A csomagban mellékelt matricás
lapon más nyelveken is szerepelnek ugyanezek a
figyelmeztetések. Helyezze fel a konzolra a magyar
nyelvű figyelmeztető matricát.
Az új iFit-funkcióval rendelkező fitneszgépen az iFit.
com számos funkcióját használhatja, hogy edzési céljait valóra válthassa:
A személyre szabható Google Maps alkalmazással bárhol a világon futhat.
A KONZOL JELLEMZŐI
A speciális futópad konzol több jellemző választékát
nyújtja, arra tervezték, hogy a testedzése hatékonyabb
és élvezetesebb legyen.
Töltsön le edzésprogramokat, amelyeket
segítenek személyes céljai elérésében.
Amikor a manuális módot alkalmazza, egy gombnyomással megváltoztathatja a futópad sebességét és
lejtését. Edzés közben a konzol az edzésről azonnali
visszajelzést ad. A pulzusszámát is megmérheti a
markolatos pulzusszám-monitor, vagy egy kompatibilis
mellkasi pulzusszám-monitor segítségével. Olvassa el
a 26. oldalt az opcionális mellkasi pulzusszám-monitorra vonatkozó információkért.
Mérje előrehaladását, és versenyezzen az
iFit közösség többi tagjával.
Töltse fel edzésének eredményeit az iFit
felhőbe, és kövesse nyomon teljesítményét.
Állítson be az edzésprogramokhoz kalória-,
idő, illetve távolságcélokat.
Emellett a konzol számos beépített edzésprogramot is
kínál. Mindegyik edzésprogram automatikusan szabályozza a futópad sebességét és lejtését, miközben
végigvezeti Önt a hatékony program-összeállításon.
Ezen kívül beállíthatja a kalória-, idő-, távolság- vagy
sebességcélt.
Nézzen nagy felbontású videókat a szimulált edzésről.
Még az interneten is böngészhet vagy saját kedvenc
Válassza ki és töltse le a súlycsökkentő
zenéjét vagy hangoskönyvét is hallgathatja edzés közedzésterv-sorozatokat.
ETPE15717
ben a konzol hangosító rendszere segítségével.
PETL15717
Az áramellátás bekapcsolásához lapozza fel a
19. oldalt. Az érintőképernyő használatának megismeréséhez lapozza fel a 19. oldalt. A konzol
beállításához lapozza fel a 20. oldalt.
További információért látogasson el az iFit.com
honlapra.
18
AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA
FONTOS: Ha a futópad hidegnek volt kitéve, az
áramellátás bekapcsolása előtt tegye lehetővé,
hogy szobahőmérsékletre melegedhessen fel. Ha
ezt nem teszi meg, a konzol kijelzői vagy más elektromos alkatrészek károsodhatnak.
A konzolhoz tartozik egy színes, érintőkijelzős táblagép. Az alábbi információk segítségével megismerheti
a táblagép korszerű technológiáját.
Dugja be a hálózati kábelt
(lásd a 17. oldalon). Ezután
keresse meg a futópad
keretén található áramkapcsolót a hálózati kábel
mellett. Az áramkapcsolót
állítsa a Reset (visszaállítás) pozícióba.
• A konzol más táblagépekhez hasonlóan működik. A
képernyőn látható képek (például az edzésprogram
képei) mozgatásához az ujjával kell pöccintenie vagy
el kell csúsztatnia a képernyőt (lásd az 5. lépést a
21. oldalon). Azonban nem tudja a képet nagyítani
vagy kicsinyíteni azáltal, hogy az ujjait elhúzza a
képernyőn.
Visszaállítás
• A képernyő nem érzékeny a nyomásra. Nem kell
erősen nyomni a képernyőt.
• Ha egy szövegmezőbe információt szeretne megadni, érintse meg a szövegmezőt a billentyűzet
megjelenítéséhez. Ha a billentyűzeten számokat
vagy egyéb karaktereket szeretne használni, érintse
meg a ?123 gombot. További karakterek megjelenítéséhez érintse meg az Alt gombot. Érintse meg
ismét az Alt gombot a számbillentyűzet megjelenítéséhez. A betűbillentyűzethez való visszatéréshez
érintse meg az ABC gombot. Ha nagybetűt szeretni
írni, érintse meg a felfelé mutató nyíllal jelölt gombot.
Ha egymás után több nagybetűt szeretne beírni,
ismételten érintse meg a nyíl gombot. A kisbetűs
billentyűzethez való visszatéréshez érintse meg
harmadszor is a nyíl gombot. Az utolsó karakter
törléséhez nyomja meg a visszafelé mutató nyíllal és
X-szel jelölt gombot.
ONTOS: A konzol egyik jellemzője a demó üzemF
mód is, amelyet arra a használatra terveztek,
amikor a futópadot üzletben kiállítják. Ha a demó
üzemmód van bekapcsolva, a kijelzőn megjelenik
a demó bemutató, amikor Ön bedugja a hálózati
kábelt és az áramkapcsolót a Reset állásba kapcsolja, mielőtt még a kulcsot bedugná. A demó
üzemmód kikapcsolásához nézze meg a 7. lépést a
27. oldalon.
Ezután álljon rá a
futópad talpsíneKulcs
ire. Keresse meg
a kulcsra erősített
csipeszt, majd
Csíptető
csúsztassa rá a
csipeszt a ruházata
övpántjára. Ezt
követően helyezze
be a kulcsot a
konzolba. A kijelzők
egy pillanat múlva már világítanak is. Megjegyzés:
Lehetséges, hogy a konzol készenlétbe lépéséhez egy perc is kell. FONTOS: Vészhelyzetben a
kulcs ki tud húzódni a konzolból, és ennek következtében a sétálószalag lassan leáll. Próbálja ki a
csíptetőt úgy, hogy óvatosan tesz pár lépést hátrafelé; és ha a kulcs nemETPE15717
húzódik ki a konzolból,
állítson a csíptető helyzetén.
PETL15717
A táblagépben való navigáláshoz használja a
konzolon található gombokat. A főmenübe való
visszalépéshez nyomja meg a kezdőlap gombot. A
beállítások főmenüjébe való belépéshez nyomja
meg a beállítások gombot (lásd a 27. oldalon). Az
előző képernyőre való visszalépéshez nyomja meg a
vissza gombot.
Kezdőlap Beállítások Vissza
Megjegyzés: A konzol a sebességet és a távolságot
kilométerben vagy mérföldben is megjelenítheti. Annak
eldöntésére, hogy melyik mértékegységet választotta,
nézze meg a 4. lépést a 27. oldalon. Az egyszerűség
kedvéért minden, ebben a kézikönyvben szereplő utasítás kilométerre vonatkozik.
E
P
19
A KONZOL BEÁLLÍTÁSA
A hangrendszer használatát lásd a 26. oldalon. Az
internetes böngésző használatát lásd a 26. oldalon.
A berendezés-beállítási üzemmód használatát lásd
a 27. oldalon. A beállítások üzemmód használatát
lásd a 28. oldalon. A vezeték nélküli üzemmód használatát lásd a 29. oldalon. A tablet-tartó használatát
lásd a 30. oldalon.
A futópad első használata előtt állítsa be a konzolt.
1. Csatlakozzon a vezeték nélküli hálózatra.
Megjegyzés: Csatlakoznia kell egy vezeték nélküli
hálózathoz, hogy hozzáférjen az internethez, letölthesse az iFit edzésprogramokat, és használhassa
a konzol különböző funkcióit. A konzol vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásához nézze meg
A VEZETÉK NÉLKÜLI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
c. pontot a 29. oldalon.
FONTOS: Ha a konzol felületén műanyag lapok
vannak, távolítsa el a műanyagot. A járóplatform
károsodásának megelőzésére viseljen tiszta
edzőcipőt, amikor a futópadot használja. Amikor a
futópadot első alkalommal használja, figyelje meg
a sétálószalag egy vonalba állítását, és – ha szükséges – centrírozza a sétálószalagot (lásd a 34.
oldalt).
2. Ellenőrizze a firmware frissítéseket.
Először olvassa el az 1. lépést a 27. oldalon és a
2. lépést a 28. oldalon, és válassza ki a karbantartási üzemmódot. Majd olvassa el a 3. lépést a 28.
oldalon, és keressen frissítéseket a firmware-hez.
A MANUÁLIS ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.
3. Kalibrálja a lejtési rendszert.
Olvassa el a 4. lépést a 29. oldalon, és kalibrálja a
futópad lejtési rendszerét.
Lásd AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA részt
a 19. oldalon. Megjegyzés: Lehetséges, hogy a
konzol készenlétbe lépéséhez egy perc is kell.
4. Hozzon létre egy iFit-fiókot.
2. Válassza ki a főmenüt.
Érintse meg a képernyő bal alsó sarkánál található
földgömb gombot, majd érintse meg az iFit gombot.
Amikor bekapcsolja a készüléket, megjelenik a
főmenü, miután a konzol betöltötte a rendszert. A
főmenübe bármikor visszatérhet, ehhez nyomja
meg a képernyő bal alsó sarkában (az ábrán nem
látható) található kezdőlap gombot.
A böngésző megnyitja az iFit.com kezdőoldalát.
Kövesse a webhelyen megjelenő utasításokat az
iFit-tagságra való regisztrációhoz. Megjegyzés: A
böngészőben való navigációról további információt
olvashat a 26. oldalon.
3.Indítsa el a sétálószalagot és állítsa be a
sebességet.
A konzol most már készen áll, elkezdheti az edzést. A
következő oldalak ismertetik a konzol által kínált különböző edzésprogramokat és egyéb funkciókat.
Érintse meg
a képernyőn
látható Start
(indítás)
gombot vagy
nyomja meg
a konzolon
található Start
gombot a sétálószalag elindításához. Megnyomhatja a Manual
(kézi) gombot a konzolon, majd a Resume (vissza)
gombot a képernyőn. A sétálószalag 2 km/ó sebességgel mozogni kezd. Edzés közben kívánsága
szerint változtasson a sétálószalag sebességén
a Speed (sebesség) növelése, illetve csökkentése gomb megnyomásával. Minden alkalommal,
amikor valamelyik gombot megnyomja, a sebesség
beállítása 0,1 km/ó-val változik; ha egy gombot
lenyomva tart, a sebességbeállítás gyorsabban
változik.
A kézi üzemmód használatát lásd a 20. oldalon. A
beépített edzéstervek használatát lásd a 22. oldalon.
A beállított célú edzésprogramok használatát lásd
a 23. oldalon. A pulzus edzéstervek használatát lásd
a 24. oldalon. Az iFit edzésprogramok használatát
lásd a 25. oldalon.
20
Ha a számozott Speed gombok valamelyikét
lenyomta, a sétálószalag sebessége fokozatosan
változik addig, amíg a kijelölt sebesség-beállítást el
nem érte.
Miközben a futópadon sétál vagy fut, a kijelzőn
az edzésprogrammal kapcsolatos alábbi adatok
láthatók:
• A futópad lejtési szintje
A sétálószalag leállításához nyomja meg a Stop
gombot. A sétálószalag újraindításához nyomja
meg a Start gombot.
• Az eltelt idő
•A hátralévő idő (kézi üzemmódban nincs visszaszámlálás a hátralevő időről)
4.Változtassa meg a futópad lejtését kívánsága
szerint.
•Az Ön által elégetett kalóriák hozzávetőleges
száma
A futópad lejtésének megváltoztatásához nyomja
meg az Incline (lejtés) növelés illetve csökkentés
gombot, vagy a számozott lejtésbeállító gombok
valamelyikét. Minden egyes alkalommal, amikor
valamelyik gombot megnyomta, a lejtés mértéke
mindaddig fokozatosan nő, amíg a kijelölt lejtésbeállítást el nem érte.
•Az Ön által óránként elégetett kalóriák hozzávetőleges száma
• Az eddig sétával vagy futással megtett távolság
•A megmászott függőleges méterek (VM) száma
Megjegyzés: Amikor először állítja be a lejtést,
először kalibrálnia kell a lejtési rendszert (lásd a 4.
lépést a 29. oldalon).
•A sétálószalag sebessége
• A 400 m-es pálya
5.Kövesse az előrehaladását a kijelzők
segítségével.
• Az Ön tempója
A konzol különböző kijelzési
üzemmódokat
kínál. A kijelölt
kijelzési üzemmód dönti el,
hogy az edzésprogramra
vonatkozó
melyik információ jelenik meg. A kívánt megjelenítési mód kiválasztásához egyszerűen pöccintse
meg vagy csúsztassa el a képernyőt. A képernyőn
található piros mezők megérintésével további információkat is megtekinthet.
• Az Ön aktuális kör száma
• Az Ön pulzusszáma (lásd a 6. lépést)
Ha szeretné, beállíthatja
a hangerőt a konzolon
található hangerő gombok
megnyomásával.
Az edzés szüneteltetéséhez érintse meg a menü
gombok egyikét, vagy nyomja meg a konzolon
található Stop gombot. Az edzés folytatásához
érintse meg a Resume gombot vagy nyomja meg
a Start gombot. Az edzésprogram befejezéséhez
nyomja meg az End Workout (edzésprogram befejezése) gombot.
21
6. Ha szeretné, mérje meg a pulzusszámát.
Amikor befejezte a futópad használatát, nyomja az
áram gombot az Off (kikapcsolt) állásba és húzza
ki a hálózati kábelt. FONTOS: Ha nem így jár
el, a futópad elektromos alkatrészei idő előtt
elhasználódhatnak.
Megjegyzés: Ha a markolatos pulzusszám-monitort és a mellkasi pulzusszám-monitort
egyszerre használja, a konzol nem fogja
pontosan mutatni a pulzusszámát. A mellkasi
pulzusszám-monitorra vonatkozó információt lásd a 26. oldalon. Megjegyzés: A konzol
kompatibilis az összes BLUETOOTH® Smart
pulzusszám-monitorral.
A-markolatos
pulzus�szám-monitor
használata
előtt vegye le
a műanyag
lapokat a
fémérintkezőkről. Ezen kívül
ügyeljen arra
is, hogy keze
tiszta legyen.
FEDÉLZETI EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA
1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.
Lásd AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA részt a
19. oldalon.
2. Válasszon ki egy fedélzeti edzésprogramot.
Egy fedélzeti edzésprogram kiválasztásához
nyomja meg az Incline (lejtés), a Calorie (kalória)
gombot, az Interval (intervallum) gombot, vagy a
Speed (sebesség) gombot. Megjegyzés: Az edzésprogramok menü kiválasztásához megnyomhatja a
képernyőn található futó gombot.
Érintkezők
Ezután válassza ki a kívánt edzésprogramot. A
kijelző a következőket mutatja: az edzésprogram
neve, időtartama, a távolság, valamint a lejtésbeállítás. A kijelzőn ezenkívül látszik még az elégetett
kalóriák hozzávetőleges mértéke és az edzésprogram lejtésbeállításainak a profilja is.
Pulzusszámának megméréséhez álljon a
talpsínekre, majd fogja meg a tenyerével a fémérintkezőket körülbelül 10 másodpercig; a kezét ne
mozgassa. Amikor a pulzusa érzékelhető, megjelenik a pulzusszáma. A lehető legpontosabb
pulzusszám-leolvasáshoz tartsa folyamatosan
az érintkezőket kb. 15 másodpercig.
3. Kezdje el az edzésprogramot.
7. Kapcsolja be a ventilátort, ha szeretné.
Az edzésprogram újraindításához érintse meg
a Start Workout (edzésprogram indítása) gombot. Egy pillanattal azután, hogy a Start (indítás)
gombot megnyomta, a sétálószalag mozogni kezd.
Fogja meg a kapaszkodókat, majd kezdjen sétálni.
A ventilátor több sebességbeállítást nyújt. Nyomja
meg a ventilátor gombokat
a ventilátor sebességének
kiválasztásához vagy a ventilátor kikapcsolásához.
Minden egyes teljesítmény-edzésprogram egyperces szegmensekre oszlik. Minden szegmenshez
egy sebesség-, illetve egy lejtésbeállítás van
beprogramozva. Megjegyzés: Ugyanaz a sebesség- és/vagy lejtésbeállítás több, egymást követő
szegmenshez is programozható.
8.Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot
a konzolból.
Lépjen fel a sétálóplatformra, majd érintse meg a
képernyőn található kezdőlap vagy vissza gombot, vagy nyomja meg a konzolon a Stop gombot.
Megjelenik a képernyőn az edzésprogram összefoglalója. Miután megnézte az edzésprogram
összefoglalóját, érintse meg a Finish (befejezés) gombot a főmenübe való visszatéréshez.
Az eredményeit el is mentheti vagy közzéteheti
a képernyőn található opciók egyikével. Ezután
vegye ki a kulcsot a konzolból, majd tegye biztonságos helyre.
Az edzésprogram során a profil mutatja az Ön
előrehaladását. A profil megtekintéséhez pöccintse
meg vagy csúsztassa oldalra a kijelzőt. A függőleges, színes vonal jelzi az edzésprogram aktuális
szegmensét. Az alsó profil jelzi az adott szegmens
lejtési beállítását. A felső profil jelzi az adott szegmens sebességbeállítását.
ETPE15717
PETL15717
22
5. Ha szeretné, mérje meg a pulzusszámát.
Az edzésprogram első szegmensének végén a
futópad automatikusan a következő szegmensre
programozott sebesség-, illetve lejtésbeállításhoz
igazodik.
Lásd a 6. lépést a 22. oldalon.
6. Kapcsolja be a ventilátort, ha szeretné.
Az edzésprogram így folytatódik egészen addig,
amíg az utolsó szegmens véget nem ért. A
sétálószalag ekkor lassan leáll, és megjelenik
a képernyőn az edzésprogram összefoglalása.
Miután megnézte az edzésprogram összefoglalóját, érintse meg a Finish (befejezés) gombot a
főmenübe való visszatéréshez. Az eredményeit el
is mentheti vagy közzéteheti a képernyőn található
opciók egyikével.
Lásd a 7. lépést a 22. oldalon.
7.Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot
a konzolból.
Lásd a 8. lépést a 22. oldalon.
A CÉLÉRTÉK-BEÁLLÍTÁSOS EDZÉSPROGRAM
ALKALMAZÁSA
Ha a sebesség- és/vagy lejtésbeállítások az
edzésprogram közben túl magasak vagy túl
alacsonyak, a beállításokat felülírhatja a Speed
vagy Incline gombok megnyomásával. Ha megnyomja a Speed gombot, manuálisan állíthatja
be a sebességet (lásd a 3. lépést a 20. oldalon).
Ha megnyomja az Incline gombot, manuálisan
állíthatja be a lejtést (lásd a 4. lépést a 21. oldalon).
Az edzésterv beprogramozott sebesség- és/
vagy lejtésbeállításaihoz való visszatéréshez
érintse meg a Follow Workout (edzésterv követése)
gombot.
1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.
Lásd AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA részt a
19. oldalon.
2. Válassza ki a főmenüt.
Lásd a 2. lépést a 20. oldalon.
3.Válasszon ki egy célérték-beállításos
edzésprogramot.
Az edzésterv megállításához érintse meg a
képernyő bal alsó sarkában található vissza vagy
kezdőlap gombot, vagy nyomja meg a konzolon
található Stop gombot. Az edzés folytatásához
érintse meg a Resume (vissza) gombot vagy
nyomja meg a Start gombot a konzolon. Az edzés
befejezéséhez nyomja meg az End Workout
(edzés befejezése) gombot.
A célérték-beállításos edzésprogram kiválasztásához érintse meg a konzolon a Set A Goal (célérték
beállítása) gombot.
Kalória-, idő-,
távolság- vagy
sebességcél
kiválasztásához
érintse meg
a Calories
(kalória), Time
(idő), Distance
(távolság) vagy
Pace (sebesség) gombot. Ezután érintse meg a
képernyőn látható növelés vagy csökkentés gombokat a kalória-, idő-, távolság- vagy sebességcél
beállításához és az edzésterv sebességének és
lejtésének beállításához. A képernyőn megjelenik
az edzésprogram hossza és távolsága, valamint az
elégetendő kalóriák hozzávetőleges száma.
Megjegyzés: A kalória célérték az Ön által
az edzésprogram során elégetendő kalóriák
becsült száma. Az Ön által elégetett kalóriák
valós száma számos tényezőtől, például az Ön
testsúlyától is függ. Ráadásul, ha az edzésprogram során Ön manuálisan megváltoztatja a
futópad sebességét vagy lejtését, ez az Ön által
elégetett kalóriák számát befolyásolja.
4.Kövesse az előrehaladását a kijelzők
segítségével.
Lásd az 5. lépést a 21. oldalon. A kijelzőn ezen
kívül megjeleníthető az adott edzésprogram sebesség- és lejtésbeállítási profilja.
23
4. Kezdje el az edzésprogramot.
A PULZUS EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA
Az edzésprogram újraindításához nyomja meg
a Start (indítás) gombot. Egy pillanattal azután,
hogy a Start gombot megnyomta, a sétálószalag
mozogni kezd. Fogja meg a kapaszkodókat, majd
kezdjen sétálni.
A pulzus edzéstervek automatikusan szabályozzák a
futópad sebességét és lejtését, hogy edzés közben a
célérték körül tartsa a pulzusát. Megjegyzés: A pulzus edzésterv használatához viselnie kell a mellkasi
pulzusszám-monitort.
Az edzésprogram ugyanúgy működik, mint a
manuális mód (lásd a 20. oldalon).
1.Vegye fel a tartozék mellkasi
pulzusszám-monitort.
Az edzés addig tart, míg el nem éri a beállított célt.
A sétálószalag ekkor lassan leáll, és megjelenik
a képernyőn az edzésprogram összefoglalása.
Miután megnézte az edzésprogram összefoglalóját, érintse meg a Finish (befejezés) gombot a
főmenübe való visszatéréshez. Az eredményeit el
is mentheti vagy közzéteheti a képernyőn található
opciók egyikével.
A mellkasi pulzusszám-monitorra vonatkozó
információt lásd a 26. oldalon.
2.Helyezze be a kulcsot a konzolba.
Lásd AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA részt a
19. oldalon.
3. Válasszon ki egy pulzus edzésprogramot.
Megjegyzés: A kalória célérték az Ön által
az edzésprogram során elégetendő kalóriák
becsült száma. Az Ön által elégetett kalóriák
valós száma számos tényezőtől, például az Ön
testsúlyától is függ.
A pulzus edzésprogram kiválasztásához nyomja
meg a konzolon a Pulse (pulzus) gombot.
Majd érintse meg a képernyőn a Performance (teljesítmény) vagy Endurance (állóképesség) fület.
5.Kövesse az előrehaladását a kijelzők
segítségével.
4. Adja meg a maximális pulzusszámot.
Lásd az 5. lépést a 21. oldalon.
A maximális pulzusszám megadásához érintse
meg a növelés vagy csökkentés gombokat.
Beállíthatja az edzésterv maximális sebességét
és hosszát. Megjegyzés: A maximális pulzusszám
meghatározásához beszéljen orvosával vagy
olvassa el az orvos által javasolt szakirodalmat.
6. Ha szeretné, mérje meg a pulzusszámát.
Lásd a 6. lépést a 22. oldalon.
7. Kapcsolja be a ventilátort, ha szeretné.
5.Kezdje el az edzésprogramot.
Lásd a 7. lépést a 22. oldalon.
Az edzésprogram újraindításához érintse meg a
képernyőn a Start (indítás) gombot. Egy pillanattal
azután, hogy a Start gombot megnyomta, a sétálószalag mozogni kezd. Fogja meg a kapaszkodókat,
majd kezdjen sétálni.
8.Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot
a konzolból.
Lásd a 8. lépést a 22. oldalon.
24
6.Kövesse az előrehaladását a kijelzők
segítségével.
Az előzőleg beütemezett versenyeken való részvételhez érintse meg a Compete (verseny) gombot.
A Workout History (edzésprogram előzmények)
megtekintéséhez érintse meg a Track (nyomon
követés) gombot. Célérték-beállításos edzésprogram beállításához nyomja meg a Set A Goal
(célérték beállítása) gombot (lásd a 23. oldalon).
Lásd az 5. lépést a 21. oldalon.
7.Kapcsolja be a ventilátort, ha szeretné.
Lásd a 7. lépést a 22. oldalon.
Ha váltani szeretne a felhasználók között a fiókon
belül, érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában
található felhasználó gombot.
8.Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot
a konzolból.
Lásd a 8. lépést a 22. oldalon.
Mielőtt néhány edzésprogramot letöltene, Önnek
hozzá kell adnia őket a saját ütemtervéhez az iFit.
com oldalon.
IFIT EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA
Az iFit edzésprogramokra vonatkozó további
információ beszerzése céljából kérjük, látogassa meg a www.iFit.com weboldalt.
Megjegyzés: Az iFit edzésprogram használatához
hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hálózathoz (lásd A
VEZETÉK NÉLKÜLI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA fejezetet a 29. oldalon). Egy iFit-fiók is szükséges.
Amikor Ön egy iFit edzésprogramot választ, a
kijelző a következőket mutatja: az edzésprogram
neve, időtartama, a távolság, valamint a lejtésbeállítás. A képernyőn megjelenik az edzésprogram
során elégetendő kalóriák hozzávetőleges száma.
Ha egy verseny-edzésprogramot választ, a kijelző
visszafelé számol a verseny indulásáig.
1. Helyezze be a kulcsot a konzolba.
Lásd AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA részt a
19. oldalon.
2. Válassza ki a főmenüt.
5. Kezdje el az edzésprogramot.
Lásd a 2. lépést a 20. oldalon.
Lásd a 3. lépést a 22. oldalon.
3. Jelentkezzen be iFit-fiókjába.
Az edzésprogram során valószínűleg egy személyi
edző vezeti Önt végig az edzésprogramján.
Ha ezt még nem tette meg, érintse meg a Login
(bejelentkezés) gombot az iFit-fiókba való bejelentkezéshez. A képernyőn meg kell adnia iFit.
com felhasználónevét és jelszavát. Írja be ezeket,
majd érintse meg a Submit (jóváhagyás) gombot. A
bejelentkezési képernyőből való kilépéshez érintse
meg a Cancel (mégse) gombot.
6.Kövesse az előrehaladását a kijelzők
segítségével.
Lásd az 5. lépést a 21. oldalon. A képernyőn megjeleníthető a nyomvonal térképe, amelyen Ön sétál
vagy fut.
4.Válasszon ki egy iFit edzésprogramot.
A verseny-edzés során a képernyőn megjelenik
a többi iFit-felhasználó sebessége, és az általuk
megtett távolság. A képernyőn az is megjelenik,
hogy a többi iFit-felhasználó hány másodperccel
tart Ön előtt vagy Ön mögött.
Az iFit
edzésterv
letöltéséhez
érintse meg a
Map (térkép),
Train (edzés),
Video (videó)
vagy a Lose
Weight (testsúlycsökkentés) gombot, és így letöltheti a
következő edzéstervet, amely megfelel terveinek.
Megjegyzés: A demó edzésprogramokat ezeken
az opciókon keresztül is elérheti akkor is, ha nem
jelentkezik be az iFit-fiókba.
7. Ha szeretné, mérje meg a pulzusszámát.
Lásd a 6. lépést a 22. oldalon.
25
8. Kapcsolja be a ventilátort, ha szeretné.
A HANGRENDSZER HASZNÁLATA
Lásd a 7. lépést a 22. oldalon.
Ha edzés közben zenét vagy hangoskönyveket szeretne lejátszani a konzol hangrendszerén keresztül,
dugaszoljon be egy 3,5 mm-es dugós–3,5 mm-es
dugós jack átjátszó audiokábelt (nem tartozék) a konzolon és személyes zenelejátszóján lévő jack aljzatba;
ügyeljen arra, hogy az audiokábel teljesen be
legyen dugaszolva. Megjegyzés: Audiokábel a helyi
elektronikai szakboltban vásárolható.
9.Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot
a konzolból.
Lásd a 8. lépést a 22. oldalon.
Az iFit módra vonatkozó további információ
beszerzése céljából látogassa meg a www.iFit.com
weboldalt.
Ezután nyomja meg a lejátszás
gombot személyi audiolejátszóján. Állítsa be a hangerőt a
megfelelő gombokkal a konzolon
vagy személyi audiolejátszóján.
OPCIONÁLIS MELLKASI PULZUSSZÁM-MONITOR
Akár a zsírégetés, akár a
szív- és érrendszer erősítése a
célja, a legjobb
eredmények
elérésének
kulcsa, hogy
az edzések
során megfelelő
pulzusszámot
tartson fent. Az opcionális mellkasi pulzusszám-monitor lehetővé teszi, hogy edzés közben folyamatosan
felügyelje pulzusát, ezzel segítve Önt személyes
fitneszcéljai elérésében. Ha mellkasi pulzus�szám-monitort kíván vásárolni, kérjük, nézze meg e
kézikönyv borítóját.
AZ INTERNETES BÖNGÉSZŐ HASZNÁLATA
Megjegyzés: A böngésző használatához Önnek
rendelkeznie kell vezeték nélküli hálózathoz való
hozzáféréssel, valamint egy 802.11b/g/n routerrel,
amelyen az SSID adás engedélyezve van (a rejtett
hálózatok nem támogatottak).
A böngésző megnyitásához érintse meg a képernyő
bal alsó sarkában található földgömb gombot. Ezután
válassza ki a weboldalt.
Az internetböngészőben való navigáláshoz érintse
meg a képernyőn található Back (vissza), Refresh
(frissítés) és Forward (előre) gombokat. Az internetböngészőből való kilépéshez érintse meg a képernyőn
található Return (vissza) gombot.
Megjegyzés: A konzol kompatibilis a BLUETOOTH
Smart pulzusszám-monitorokkal.
A billentyűzet használatához lásd AZÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA című fejezetet a
19. oldalon.
Ha egy másik weboldal címét szeretné beírni az URLsávba, először csúsztassa le az ujját a képernyőn az
URL-sáv megtekintéséhez, ha szükséges. Ezután
érintse meg az URL-sávot, a billentyűzettel írja be a
címet, majd érintse meg a Go (ugrás) gombot.
Megjegyzés: Miközben a böngészőt használja, a
sebesség-, lejtés-, ventilátor- és hangerőgombok
továbbra is működnek, azonban az edzésprogram-gombok nem fognak működni.
Megjegyzés: Ha az utasítások követése után
további kérdései lennének, keresse fel a support.
iFit.com honlapot.
26
A BERENDEZÉS-BEÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD
HASZNÁLATA
FONTOS: A futópad használata után húzza ki
a hálózati kábelt. Frissítési időnek olyan időt
állítson be, amikor általában használja a futópadot, és a frissítés után ki tudja húzni a hálózati
kábelt.
1. Válassza ki a beállítások főmenüjét.
Helyezze a kulcsot a konzolba
(lásd AZ ÁRAMELLÁTÁS
BEKAPCSOLÁSA fejezetet a
19. oldalon). Ezután válassza
ki a főmenüt (lásd a 2. lépést a
20. oldalon). Majd érintse meg
a képernyő jobb alsó sarkában
található fogaskerék gombot a beállítások főmenüjébe való belépéshez.
7. Kapcsolja be vagy ki a kijelző demó módját.
A konzol egyik jellemzője a demó üzemmód is,
amelyet arra a használatra terveztek, amikor
a futópadot üzletben kiállítják. Amikor a demó
üzemmód van bekapcsolva, a konzol akkor üzemel
normálisan, amikor Ön bedugja a hálózati kábelt,
az áramkapcsolót a Reset (visszaállítás) állásba
kapcsolja és bedugja a kulcsot a konzolba. Ha
kihúzza a kulcsot, a képernyőn megjelenik a demó
bemutató.
2. Válassza ki a berendezés-beállítási üzemmódot.
A beállítások főmenüjében érintse meg az
Equipment Settings (berendezés beállítások) gombot. Megjegyzés: Csúsztassa el vagy pöccintse
meg a képernyőt az opciók fel- vagy legörgetéséhez, ha szükséges.
A demó mód kikapcsolásához először érintse meg
a Demo Mode (demó mód) gombot. Ezután érintse
meg az On (be) vagy Off (ki) jelölőnégyzetet.
Ezután érintse meg a képernyőn a vissza gombot.
3. Válasszon ki egy nyelvet.
8.Engedélyezze vagy tiltsa le az
internetböngészőt.
A nyelv kiválasztásához érintse meg a Language
(nyelv) gombot, és válassza ki a kívánt nyelvet.
Majd érintse meg a képernyőn található vissza
gombot, hogy visszatérjen a berendezés-beállítási
üzemmódba. Megjegyzés: Lehet, hogy ez a funkció
nem engedélyezett.
Az internetböngésző engedélyezéséhez vagy tiltásához először érintse meg a Browser (böngésző)
gombot. Ezután érintse meg az Enable (engedélyezés) vagy Disable (tiltás) jelölőnégyzetet. Ezután
érintse meg a képernyőn a vissza gombot.
4. Válassza ki a mértékegységet.
9. Engedélyezze vagy tiltsa le az utcaképet.
Érintse meg az US/Metric gombot a kiválasztott
mértékegység megtekintéséhez. Változtassa meg
a mértékegységet, ha szeretné. Ezután érintse
meg a képernyőn a vissza gombot.
Az edzésprogram közben a képernyőn megjelenhet egy térkép. A térkép utcakép funkciójának
engedélyezéséhez vagy letiltásához először érintse
meg a Street View (utcakép) gombot. Ezután
érintse meg az Enable vagy Disable jelölőnégyzetet. Ezután érintse meg a képernyőn a vissza
gombot.
5. Válasszon ki egy időzónát.
rintse meg a Timezone (időzóna) gombot.
É
Válassza ki a helyi időzónát, hogy a konzol azzal
szinkronizáljon. Ezután érintse meg a képernyőn a
vissza gombot.
10. Engedélyezze vagy tiltsa le a kulcsot.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Ön futópadja
nem támogatja ezt a funkciót.
6. Válassza ki a frissítések idejét.
Letilthatja a kulcsot, hogy a futópad használatához
ne kelljen azt használnia, ha szeretné. Érintse meg
a Safety Key (biztonsági kulcs) gombot. A kulcs
letiltásához jelölje be a Disable jelölőnégyzetet.
VIGYÁZAT! A kulcs letiltása előtt olvassa el a
képernyőn megjelenő biztonsági figyelmeztetést. A kulcs ismételt engedélyezéséhez jelölje be
az Enable jelölőnégyzetet.
A konzol-frissítések automatikus idejének
kiválasztásához érintse meg az Update Time
(frissítések ideje) gombot, és válassza ki a kívánt
időt. Ezután érintse meg a képernyőn a vissza
gombot.
27
11. Engedélyezze vagy tiltsa le a hozzáférési kódot.
A KARBANTARTÁSI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
A konzolban van egy gyerekzáras kód-funkció,
amely megakadályozza, hogy jogosulatlan felhasználók használhassák a futópadot.
1. Válassza ki a beállítások főmenüjét.
Érintse meg a Passcode (hozzáférési kód) gombot. A kód engedélyezéséhez jelölje be az Enable
jelölőnégyzetet. Ezután írjon be egy tetszőleges 4
számjegyből álló kódot. A kód mentéséhez érintse
meg a Save (mentés) gombot. Ha nem szeretné
használni a kódot, a berendezés-beállításokhoz
való visszatéréshez érintse meg a Cancel (mégse)
gombot. A kód letiltásához jelölje be a Disable
jelölőnégyzetet.
2. Válassza ki a karbantartási üzemmódot.
Lásd a 1. lépést a 27. oldalon.
A beállítások
főmenüjében
érintse meg a
Maintenance
(karbantartás) gombot a
karbantartási
üzemmódba
való belépéshez.
Megjegyzés: Ha engedélyezi a kódot, a konzol
rendszeresen arra fogja kérni, hogy adja meg
a kódot. A konzol addig marad zárolva, amíg a
helyes kódot meg nem adja. FONTOS: Ha elfelejtette a kódot, az alábbi mesterkód is feloldja a
zárolást: 1985.
A karbantartási üzemmód képernyője információkat
jelenít meg a futópad modelljéről és változatáról.
3. Frissítse a konzol firmware-jét.
12. Állítsa be a képernyő biztonsági időkorlátját.
A legjobb teljesítmény érdekében rendszeresen
ellenőrizze a firmware-frissítéseket.
A konzolban automatikus képernyő-visszaállítás
funkció van. Ha a beállított időtartamig nem érint
meg vagy nyom meg semmilyen gombot, és a
sétálószalag nem mozog, a konzol automatikusan
visszaáll.
Érintse meg a Firmware Update (firmware frissítés) gombot, hogy a vezeték nélküli hálózaton
ellenőrizze a firmware-hez elérhető frissítéseket. A
frissítés automatikusan elindul.
Állítsa be azt az időtartamot, ameddig a konzolnak az automatikus visszaállítás előtt várnia kell:
érintse meg a Safety Screen Timeout (képernyő
biztonsági időkorlát) gombot az időkorlátok listájának megtekintéséhez. Ezután válassza ki a kívánt
időkorlátot. Érintse meg a képernyőn a vissza
gombot.
A futópad megrongálódásának elkerülése érdekében ne kapcsolja be az áramot és ne vegye ki
a kulcsot, miközben a firmware frissül.
A frissítés előrehaladása megjelenik a képernyőn.
Ha a frissítés befejeződött, a futópad kikapcsol,
majd ismét bekapcsol. Ha ez mégsem történik
meg, nyomja az áramkapcsolót az Off (kikapcsolt)
pozícióba. Várjon néhány másodpercet, majd
nyomja az áramkapcsolót a Reset (visszaállítás) pozícióba. Megjegyzés: Lehetséges, hogy a
konzol készenlétbe lépéséhez néhány percre van
szükség.
13. Lépjen ki a berendezés-beállítási üzemmódból.
A berendezés-beállítási üzemmódból való kilépéshez érintse meg a képernyőn található vissza
gombot.
Megjegyzés: Alkalmanként előfordulhat, hogy a
firmware-frissítés miatt a konzol kicsit másképp
működik. A frissítéseket mindig úgy tervezik, hogy
azok javítsák az edzés élményét.
28
4.Kalibrálja a futópad lejtési rendszerét.
A VEZETÉK NÉLKÜLI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
Érintse meg a Calibrate Incline (lejtés kalibrálása)
gombot. Ezután érintse meg a Begin (indítás)
gombot a lejtési rendszer kalibrálásának indításához. A futópad automatikusan felemelkedik a
maximális lejtésszögbe, leereszkedik a minimális
szintre, majd visszatér a kiindulási pozícióba. Ezzel
újrakalibrálódik a lejtési rendszer. Érintse meg
ismét a Cancel (mégse) gombot a karbantartási
üzemmódba való visszatéréshez. Miután kalibrálta
a lejtési rendszert, érintse meg a Finish (befejezés)
gombot.
A konzolon található vezeték nélküli üzemmód lehetővé teszi, hogy beállítson egy vezeték nélküli hálózati
kapcsolatot.
1. Válassza ki a beállítások főmenüjét.
Lásd a 1. lépést a 27. oldalon.
2. Válassza ki a vezeték nélküli üzemmódot.
A beállítások főmenüjében érintse meg a Wireless
Network (vezeték nélküli hálózat) gombot a karbantartási üzemmódba való belépéshez.
FONTOS: A lejtési rendszer kalibrálása során
tartsa távol a háziállatokat, a lábát, illetve egyéb
tárgyakat a futópadtól. Vészhelyzet esetén
húzza ki a konzolból a kulcsot, hogy a lejtés
kalibrálását megállítsa.
3. Engedélyezze a Wi-Fi-t.
Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelölőnégyzet
be van jelölve egy zöld pipával. Ha nincs, érintse
meg egyszer a Wi-Fi menü opciót, és várjon
néhány másodpercig. A konzol megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
5. Nézze meg a gép információit.
Érintse meg a Machine Info (gép információk)
gombot, hogy megtekintse a futópad információit.
Miután elolvasta az információkat, érintse meg a
képernyőn található vissza gombot.
4.Állítsa be és kezelje a vezeték nélküli hálózati
kapcsolatot.
6. Keresse meg a kulcskódokat.
Ha engedélyezte a Wi-Fi-t, a képernyőn megjelenik
az elérhető hálózatok listája. Megjegyzés: Eltelhet
néhány másodperc, amíg megjelenik a vezeték
nélküli hálózatok listája.
A Keycodes (kulcskód) gomb rendeltetése, hogy
a szerviztechnikusok azonosítani tudják, hogy egy
adott gomb megfelelően működik-e.
Győződjön meg arról, hogy a Network (hálózati)
értesítés menü opcióban található jelölőnégyzet
be van jelölve egy zöld pipával, és a konzol értesíti
Önt, ha egy vezeték nélküli hálózat a tartományon
belül van és elérhető.
7. Állítsa vissza a konzolt a gyári
alapbeállításokra.
A konzol gyári alapbeállításokra való visszaállításához nyomja meg a kijelzőn a Factory Reset (Gyári
alapbeállítások) gombot.
Megjegyzés: Önnek rendelkeznie kell saját vezeték
nélküli hálózattal, valamint egy 802.11b/g/n routerrel, amelyen az SSID adás engedélyezve van (a
rejtett hálózatok nem támogatottak).
8. Lépjen ki a karbantartási üzemmódból.
A karbantartási üzemmódból való kilépéshez
érintse meg a képernyőn található vissza gombot.
29
A TABLET-TARTÓ HASZNÁLATA
Amikor megjelenik a hálózatok listája, érintse meg
a kívánt hálózatot. Megjegyzés: Ismernie kell a
hálózat nevét (SSID). Ha a hálózathoz van jelszó,
akkor ismernie kell a jelszót is.
FONTOS: A tablet-tartót úgy tervezték, hogy a legtöbb teljes méretű tablettel használható legyen. Ne
helyezzen a tablet-tartóba más elektronikai eszközt
vagy tárgyat.
Egy információs mező megkérdezi, hogy szeretne-e kapcsolódni a vezeték nélküli hálózathoz.
Érintse meg a Connect (kapcsolódás) gombot a
hálózathoz való kapcsolódáshoz, vagy érintse meg
a Cancel (mégse) gombot a hálózatok listájához
való visszatéréshez. Ha a hálózathoz van jelszó,
érintse meg a jelszó-beviteli mezőt. Megjelenik a
képernyőn egy billentyűzet. Ha beírás közben meg
szeretné jeleníteni a jelszót, érintse meg a Show
Password (jelszó megjelenítése) jelölőnégyzetet.
Amikor a tabletet a tablet-tartóba helyezi, először
illessze a tablet alját a tálcába. Ezután húzza a rögzítőt
a tablet felső széle fölé. Győződjön meg arról, hogy
a tablet stabilan rögzült a tablet-tartóban. A tablet
eltávolításához végezze el a műveleteket fordított
sorrendben.
A billentyűzet használatához lásd AZ
ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA című fejezetet
a 19. oldalon.
Tablet-tartó
Ha a konzolt csatlakoztatta a vezeték nélküli
hálózathoz, a képernyő tetején található Wi-Fi
menü opciónál megjelenik a CONNECTED (csatlakoztatva) szó. Ezután érintse meg a képernyőn
található vissza gombot, hogy visszatérjen a vezeték nélküli üzemmódba.
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bontásához
válassza ki a vezeték nélküli hálózatot, majd
érintse meg a Forget (felejtse el) gombot.
Ha problémái vannak a titkosított hálózathoz
való kapcsolódással, győződjön meg arról, hogy
a helyes jelszót írta-e be. Megjegyzés: A jelszavak beírása során különböztesse meg a kis- és
nagybetűket.
Megjegyzés: Az iFit üzemmód támogatja a nem
biztonságos és biztonságos (WEP, WPA és WPA2)
titkosítást. Javasoljuk, hogy szélessávú kapcsolatot
használjon, a teljesítmény a kapcsolat sebességétől függ.
Megjegyzés: Ha az utasítások követése után
további kérdései lennének, keresse fel a iFit.
com honlapot.
5. Lépjen ki a vezeték nélküli üzemmódból.
A vezeték nélküli üzemmódból való kilépéshez
érintse meg a képernyőn található vissza gombot.
30
A FUTÓPAD ÖSSZEHAJTÁSA ÉS MOZGATÁSA
A FUTÓPAD ÖSSZEHAJTÁSA
A FUTÓPAD MOZGATÁSA
A futópad károsodásának elkerülése érdekében
állítsa a lejtést a nulla pozícióra, mielőtt összehajtja
a futópadot. Ezután távolítsa el a kulcsot, és húzza
ki a hálózati kábelt. VIGYÁZAT! Képesnek kell
lennie biztonságosan felemelni 20 kg-ot, hogy a
futópadot felemelje, leengedje vagy mozgassa.
A futópad mozgatása előtt hajtsa össze a bal oldalon
leírt módon. VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a tároláskor használt összekötőpánt tárolási helyzetben
rögzüljön. A futópad mozgatásához két személyre
lehet szükség.
Tartsa a kapaszkodókat két kézzel és óvatosan mozgassa a futópadot a kívánt pozícióba. VIGYÁZAT! Ne
a keretnél fogva húzza, és ne mozgassa a futópadot egyenetlen talajon!
1. Fogja meg erősen a fém keretet az alább lévő
nyíl által mutatott helyen. VIGYÁZAT! Ne fogja a
keretet a műanyag talpsíneknél fogva. Hajlítsa
be mindkét lábát és tartsa a hátát egyenesen.
1
Kapaszkodó
Keret
Kerék
2.Emelje fel addig a keretet, amíg a tároláskor
használt retesz a tárolási helyzetben nem rögzül.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a tároláskor
használt összekötőpánt rögzüljön.
Kerék
A FUTÓPAD LEENGEDÉSE HASZNÁLAT ELŐTT
1. Tolja előre a váz felső
végét, és eközben
óvatosan nyomja meg a
lábával a tároláskor használt összekötőpánt felső
végét.
2
Keret
2. Miközben a lábával
nyomja az összekötőpántot, húzza maga felé a
váz felső részét.
Retesz
3.Lépjen hátra, és engedje
le a vázat a padlóra.
A padló vagy a szőnyeg védelme érdekében
helyezzen szőnyeget a futópad alá. Tartsa távol a
futópadot a közvetlen napfénytől. Ne hagyja a tárolási helyzetben lévő futópadot 30°C-nál magasabb
hőmérsékleten.
31
1
2
KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS
KARBANTARTÁS
c.Ellenőrizze a futópad keretén található áramkapcsolót a hálózati kábel mellett. Ha a kapcsoló a rajz
szerint áll, a kapcsoló lecsapódott. Hogy visszaállítsa az áramkapcsolót, várjon pár percet, majd
állítsa vissza a kapcsolót.
A rendszeres karbantartás fontos az optimális teljesítmény fenntartásához és a kopás csökkentéséhez.
Ellenőrizze és rögzítse megfelelően a futópad minden
alkatrészét, akárhányszor csak használja. Azonnal
cserélje ki a kopott alkatrészeket.
c
Rendszeresen takarítsa a futópadot, a sétálószalag
mindig legyen tiszta és száraz. Először kapcsolja
ki off (állásba) az áramkapcsolót, és válassza le
a berendezést az áramforrásról. Nedves ruhával
és kevés, kímélő tisztítószerrel törölje át a futópad
külső felületét. FONTOS: Soha ne fújjon semmiféle
tisztítószert közvetlenül a futópadra. A konzol meghibásodásának elkerülése érdekében tartsa kellő
távolságban a folyadékokat a konzoltól. Majd egy
puha törölközővel törölje át az egész berendezést.
Lekapcsolt
Visszaállítás
PROBLÉMA: A gép kikapcsol működés közben
a.Ellenőrizze az áramkapcsolót (lásd a képet fent).
Hogy visszaállítsa a kapcsolót, várjon pár percet,
majd állítsa vissza a kapcsolót.
HIBAKERESÉS
b.Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel be
van dugva a konnektorba. Ha igen, húzza ki majd
várjon öt percig, és dugja vissza.
A legtöbb futópadokkal kapcsolatos problémát az
alábbiakban felsorolt egyszerű lépések betartásával el lehet kerülni. Találja meg az ide vonatkozó
problémát és kövesse a lépéseket. Amennyiben
van még kérdése, nézze meg a kézikönyv borítóját.
c.Vegye ki a kulcsot a konzolból és illessze vissza.
d.Ha a futópad még mindig nem működik, olvassa át
a kézikönyv borítóját.
PROBLÉMA: Az áram nem kapcsol be
PROBLÉMA: A konzol kijelzője továbbra is világít,
amikor Ön a kulcsot eltávolítja a konzolból
a.Győződjön meg arról, hogy a berendezés csatlakoztatva van egy megfelelően földelt hálózati
aljzathoz (lásd 17. oldal). Ha hosszabbító kábelre
van szükség, kizárólag 1,5 m-nél nem hosszabb,
három eres, 14-es (1 mm2-es) kábelt használjon.
a.A konzol egyik jellemzője a demó üzemmód is,
amelyet arra a használatra terveztek, amikor a
futópadot üzletben kiállítják. Amennyiben a kijelző
világítása nem alszik ki a kulcs eltávolításával, a
demó mód bekapcsol. A demó üzemmód kikapcsolásához nézze meg a 7. lépést a 27. oldalon.
b.Miután a hálózati kábelt bedugta a konnektorba,
győződjön meg arról, hogy a kulcsot behelyezte a
konzolba.
32
PROBLÉMA: A konzol kijelzői nem működnek
megfelelően
PROBLÉMA: A sétálószalag lelassul gyaloglás
közben
a.Vegye ki a kulcsot a konzolból és HÚZZA KI A
HÁLÓZATI KÁBELT. Ezután távolítsa el a hét #8 x
3/4" csavart (2) (Előfordulhat, hogy csak öt csavar
van). Óvatosan forgatva vegye le a motorháztetőt
(65).
a.Ha hosszabbító kábelre van szükség, kizárólag
1,5 m-nél nem hosszabb, három eres, 14-es (1
mm2-es) kábelt használjon.
a
65
b.Ha megnyúlik a sétálószalag, a futópad tönkremehet, és a futófelület is sérülhet. Vegye ki a
kulcsot és HÚZZA KI A HÁLÓZATI KÁBELT. Az
imbuszkulcsot használva fordítsa el a két szabadonfutó görgőcsavart az óramutató járásával
ellentétes irányba, 1/4 fordulattal. Ha a sétálószalag rendesen meg van feszítve, akkor azt a
járóplatformról mindkét szélén 5–7 cm-re meg
lehet emelni. Ügyeljen arra, hogy a sétálószalag
középen maradjon. Dugaszolja be a hálózati kábelt
a konnektorba, helyezze be a kulcsot és sétáljon
pár percet a futópadon. Ezt addig ismételje, amíg a
sétálószalag megfelelően nincs megfeszítve.
2
2
2
2
Keresse meg a Reed-kapcsolót (130) és a mágnest (129) a tárcsa (49) bal oldalán. Forgassa a
tárcsát, amíg a mágnes egy vonalban nem lesz a
Reed-kapcsolóval. Győződjön meg arról, hogy a
mágnes és a Reed-kapcsoló között megvan-e
a körülbelül 3 mm-es hézag. Ha szükséges,
lazítsa meg a #8 x 3/4" gombafejű csavart (102),
kicsit mozdítsa el a Reed-kapcsolót, majd húzza
meg újra a csavart. Szerelje vissza a motorháztetőt
(a képen nem látható) a #8 x 3/4" csavarokkal (a
képen nem láthatók). Ezután járassa pár percig a
futópadot, hogy a sebesség megfelelő adat-leolvasását ellenőrizze.
b
5–7 cm
Szabadonfutó görgő csavarok
c.A futópad jellemzője egy nagy teljesítményű
kenőanyaggal bevont sétálószalag. FONTOS:
Soha ne alkalmazzon szilikon sprayt vagy
egyéb anyagokat a sétálószalagra vagy a
járóplatformra, hacsak egy jogosult szervizképviselő nem utasítja erre. Az ilyen anyagok
károsíthatják a sétálószalagot és túlzott kopást
okozhatnak. Ha azt gyanítja, hogy a sétáIószalag
több kenőanyagot igényel, lásd a jelen kézikönyv
előlapját.
Felülnézet
130
102
3 mm
49
129
d.Ha a sétálószalag még mindig lelassul, olvassa
el ennek a kézikönyvnek a borítóján lévő
információkat.
33
PROBLÉMA: A sétálószalag nem középen
helyezkedik el a lábtartók között
PROBLÉMA: A tablet-tartó nem marad a helyén
a.Forgassa hátrafelé a tablet-tartót. Miután a kívánt
helyzetbe fordította, kissé húzza meg a jelölt csavart, hogy a tablet-tartó a helyén maradjon.
a. F
ONTOS: Ha a sétálószalag a talpsíneknek
dörzsölődik, a sétálószalag károsodhat. Először
húzza ki a kulcsot, és HÚZZA KI A HÁLÓZATI
KÁBELT. Ha a sétálószalag balra mozdult, az
imbuszkulcs segítségével fordítsa a bal szabadonfutó görgő csavarját az óramutató járásával
megegyező irányba 1/2 fordulattal; ha a sétálószalag jobb oldalra mozdult el, fordítsa a bal
szabadonfutó csavart az óramutató járásával
ellentétes irányba 1/2 fordulattal. Ügyeljen arra,
hogy a sétálószalagot ne feszítse túl. Dugaszolja
be a hálózati kábelt a konnektorba, helyezze be
a kulcsot és sétáljon pár percet a futópadon. Ezt
addig ismételje, amíg a sétálószalag be nem áll a
központi helyére.
a
a
Csavar
Tablettartó
PROBLÉMA: Az iFit üzemmód nem működik
megfelelően
Lábtartók
a.Ha az iFit üzemmód nem működik megfelelően,
győződjön meg arról, hogy a futópadon a legújabb
elérhető firmware van telepítve (lásd a 3. lépést a
28. oldalon).
PROBLÉMA: A futópad lejtése nem megfelelően
változik
PROBLÉMA: A sétálószalag elcsúszik gyaloglás
közben
a. Kalibrálja a lejtési rendszert (lásd a 4. lépést a 29.
oldalon).
a. E
lőször vegye ki a kulcsot és HÚZZA KI A
HÁLÓZATI KÁBELT. Az imbuszkulcsot használva
fordítsa el mindkét szabadonfutó görgőcsavart
az óramutató járásával megegyező irányba, 1/4
fordulattal. Ha a sétálószalag rendesen meg van
feszítve, akkor azt mindkét szélén 5–7 cm-re meg
lehet emelni a járóplatformról. Ügyeljen arra, hogy
a sétálószalag középen maradjon. Dugaszolja be
a hálózati kábelt a konnektorba, helyezze be a kulcsot és sétáljon pár percet a futópadon. Ezt addig
ismételje, amíg a sétálószalag megfelelően nincs
megfeszítve.
PROBLÉMA: A futópad nem csatlakozik a vezeték
nélküli hálózathoz
a.Győződjön meg arról, hogy megfelelőek a konzol
vezeték nélküli beállításai (lásd a 29. oldalon).
b.Győződjön meg arról, hogy megfelelőek a vezeték
nélküli hálózat beállításai.
c.Amennyiben van még kérdése, kérjük, nézze meg
a kézikönyv borítóját.
a
34
EDZÉSI ÚTMUTATÓ
Zsírégetés – Ahhoz, hogy a zsírt hatékonyan elégethesse, huzamosabb ideig kell kis intenzitásszinten
edzenie. Az edzés első pár percében a test – hogy
energiához jusson – a szénhidrátból származó kalóriákat használja fel. Csupán az első pár perc eltelte után
kezdi meg a test ugyanebből a célból a tárolt zsírkalóriákat is hasznosítani. Ha az a cél, hogy zsírt égessen
el, addig állítgassa edzésének intenzitását, amíg
pulzusszáma a közelében nem lesz az edzészónában
látható legalsó számnak. A maximális zsírégetéshez
pedig úgy eddzen, hogy pulzusszáma az edzészónában látható középső szám közelében legyen.
FIGYELEM!
Ennek vagy bármely
más edzésprogramnak a megkezdése előtt
kérje orvosa tanácsát. Különösen fontos ez
a 35 évnél idősebbeknél vagy olyanoknál,
akiknél eleve fennáll már valamilyen egészségügyi probléma.
A pulzusszám-érzékelő nem orvosi eszköz.
Különböző tényezők befolyásolhatják a
pulzusszám leolvasásának a pontosságát.
A pulzusszám-érzékelő csak az edzés során
használható segédeszközként alkalmazható a
pulzusszámban tapasztalható trendek általános meghatározásakor.
Aerobik edzés – Ha az a cél, hogy kardiovaszkuláris rend-szerét erősítse, akkor aerobik edzést kell
végeznie, amely huzamosabb ideig nagy mennyiségű
oxigént igénylő tevékenység. Aerobik edzéshez addig
állítgassa edzésének intenzitását, amíg pulzusszáma
a közelében nincs az edzészónában látható legfelső
számnak.
Ez az útmutató segít edzésprogramjának a megtervezésekor. Az edzéssel kapcsolatos részletesebb
tájékozódás végett szerezzen be valamilyen jobb
szakköny-vet, vagy konzultáljon orvosával. Ne felejtse
el, hogy a sikeres eredmény érdekében lényeges a
megfelelő táplálkozás és az elegendő pihenés.
EDZÉSI IRÁNYELVEK
Bemelegítés – Kezdje 5–10 perc nyújtással és kön�nyebb testmozgással. A bemelegítéskor emelkedik a
testhőmérséklet, a pulzusszám és fokozódik a keringés, mintegy előkészítve mindent az edzéshez.
EDZÉSINTENZITÁS
Akár az a cél, hogy zsírt égessen el, akár erősíteni
kívánja kardiovaszkuláris rendszerét, a megfelelő
intenzitású edzés az eredmények elérésének a kulcsa.
Irányadónak veheti a saját pulzusszámát, amikor meg
akarja állapítani a megfelelő intenzitásszintet. Az alábbi
táblázaton láthatók a zsírégetéshez és az aerobik
jellegű edzéshez javasolt pulzusszámok.
Edzés az edzészónában – Eddzen 20–30 percig
úgy, hogy pulzusszáma az edzészónában van. (Az
edzésprogram első pár hetében figyeljen arra is, hogy
pulzusszáma 20 percnél tovább ne legyen az edzészónában.) Edzés közben lélegezzen szabályosan és
mélyen – soha ne tartsa vissza lélegzetét.
Levezetés – Fejezze be 5–10 perces nyújtással. A
nyújtással fokozható az izmok rugalmassága, ugyanakkor mindez segít megakadályozni az edzés után
jelentkező esetleges problémákat is.
EDZÉSGYAKORISÁG
Állapotának fenntartásához vagy javításához hetente
három edzést tartson, legalább egy pihenőnappal az
edzések között. Pár hónapos rendszeres edzést követően hetente akár öt edzést is végezhet, ha szükséges.
Ne fe-lejtse el: a siker kulcsa, hogy az edzést mindennapi életének rendszeres és élvezhető részévé teszi.
Ahhoz, hogy a megfelelő intenzitásszintet megtalálja,
keresse meg saját életkorát a táblázat alján (az életkorokat a legközelebbi tíz évre kerekítettük). Az Ön kora
feletti három szám határozza meg az adott „edzési
zónát.” A legalsó szám a zsírégetéshez szükséges
pulzusszám, a középső a maximális zsírégetéshez
szükséges pulzusszám, a legfelső pedig az aerobik
edzéshez szükséges pulzusszám.
35
JAVASOLT GYAKORLATOK A NYÚJTÁSHOZ
Jobb oldalon látható többféle alapvető nyújtási gyakorlat végrehajtásának a megfelelő formája. Nyújtáskor mozogjon lassan – soha ne szökdécseljen.
1. Hajolgatás a lábujjak megérintésével
Álljon kicsit behajlított térddel, majd lassan hajoljon előre csípőből.
Hagyja, hogy – miközben, amennyire tudja, próbálja elérni a lábujjait – a háta és a válla ellazuljon. Ezt addig csinálja, amíg el számolt
15-ig, majd pihenjen. Ismételje meg 3-szor. Nyújtási javaslatok: Térd
ínak, térdhajlat és hát.
1
2. A térd ínak nyújtása
Üljön le, egyik lábát nyújtsa ki. Húzza maga felé másik lábának a talpát, majd támassza azt a kinyújtott láb combjának a belső oldalához.
Amennyire csak lehet, nyújtózkodva igyekezzen elérni a lábujjait. Ezt
addig csinálja, amíg el nem számolt 15-ig, majd pihenjen. Mindkét
láb esetében ismételje meg 3-szor. Nyújtási javaslatok: Térd ínak, a
hát alsó része és a ágyék.
2
3. A lábikra/az Achilles-in nyújtása
Egyik lábát a másik elé helyezve hajoljon előre, majd támaszkodjon mindkét kezével a falnak. Hátsó lába maradjon egyenes, hátsó
lábának talpa pedig teljes egészében érintse a talajt. Hajlítsa be elöl
lévő lábát, dőljön előre és közelítsen csípőjével a fal felé. Ezt addig
csinálja, amíg el számolt 15-ig, majd pihenjen. Mindkét láb esetében
ismételje meg 3-szor. Az Achilles-inak további nyújtásához hajlítsa
be a hátsó lábát is. Nyújtási javaslatok: Lábikra, Achilles-inak és
boka.
3
4
4. A négyfejű izom nyújtása
Miközben egyik kezével a falnak támaszkodik, hogy egyensúlyát
megtartsa, nyúljon hátra és fogja meg egyik lábát a másik kezével.
Vigye a sarkát olyan közel a fenekéhez, amennyire csak lehet. Ezt
addig csinálja, amíg el számolt 15-ig, majd pihenjen. Ismételje meg
mindkét lábbal 3-szor. Nyújtási javaslatok: Négyfejű izom, illetve a
csípő izmai.
5
5. A belső combizom nyújtása
Üljön le úgy, hogy talpai egymás felé legyenek, térddel kifelé.
Amennyire csak tudja, húzza mindkét lábát az ágyék felé. Ezt addig
csinálja, amíg el számolt 15-ig, majd pihenjen. Ismételje meg 3-szor.
Nyújtási javaslatok: A négyfejű izom és a csípő izmai.
36
MEGJEGYZÉSEK
37
ALKATRÉSZLISTA
Szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Db
Modellszám PETL15717.0 R0317A
Leírás
Szám
42
#8 x 1/2" csavar
43
#8 x 3/4" csavar
1
5/16" x 2 1/4" csavar
4
5/16" x 1/2" csavar
4
#10 csillagalátét
5
5/16" x 1 3/4" csavar
4
3/8" x 2 1/4" csavar
2
5/16" x 1 1/2" csavar
4
#10 x 3/4" csavar
1
#8 x 1/2" földelőcsavar
16
5/16" csillagalátét
6
5/16" anya
8
3/8" csillagalátét
12
#8 x 3/4" Tek-csavar
3
1/4" x 2 1/2" csavar
1
3/8" x 1 1/2" csavar
2
3/8" x 1 1/2" kerékcsavar
1
Konzol keret
4
#8 x 7/16" csavar
2
5/16" motor csavar
2
3/8" szeg
2
3/8" x 1" csavar
1
Jobb hátsó talpalátét
8
#8 x 3/4" félgömbfejű Tek-csavar
6
5/16" x 3/4" csavar
2
Hátsó rugós felfüggesztés teteje
1
Jobb tálca
4
5/16" x 2 1/2" csavar
1
3/8" x 2" csavar
4
5/16" lapos alátét
1
Ventilátor rács
2Távtartó a lejtésszabályozó
motorhoz
6
3/8" ellenanya
7
#8 x 1/2" alátétcsavar
4
Rugós felfüggesztés alja
1
Bal tálca
1
Ventilátorburkolat
1
Összekötőpánt keresztdarab
4
Rugós felfüggesztés
2
Motorházfedél-oszlop
2
Konzol rögzítőtag
1
Bal oldali talpsín
1
Figyelmeztető matrica
1
Járóplatform
1
Sétálószalag
2
Szíjvezető
1
Jobb hátsó talp
4
Vezetékkötegelő
1
Meghajtás görgő/tárcsa
2
9/32" műanyag persely
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
38
Db
Leírás
4
3/8" műanyag persely
2
3/8" alátét
1
Tároláskor használt összekötőpánt
1
Hajtómotor
1
Motor-hajtószíj
1
Keret
1
Bal hátsó talp
2
Konzol-földelővezeték
4
Rugós felfüggesztés
1
Jobb oldali talpsín
1
Szabadonfutó görgő
2
3/8" x 1 3/4" csavar
2
3/8" x 1 1/4" csavar
1
Konzolalap
1
Motorháztető
1
Motorházfedél előlap
2
Lejtő keret-távtartó
7
Motorháztető-leszorító kapocs
1
Lejtésszabályozó motor
1
Lejtő keret
2
Keret-távtartó
1
Vezérlő
1
Elektronika-konzol
1
Alap bal oldali belső burkolata
1
Áramkapcsoló
1
Hálózati kábel
2Támasztóoszlop-vezeték
alátétgyűrű
1
Hasi érzékelő
1
Bal kapaszkodó burkolata
1
Konzol
1
Támasztóoszlop-vezeték
1
Alap bal oldali burkolata
1
Alap jobb oldali burkolata
1
Jobb alsó kapaszkodó-burkolat
1
Bal alsó kapaszkodó-burkolat
1
Bal oldali kapaszkodó
1
Jobb oldali kapaszkodó
1
Támasztóoszlop-keresztdarab
1
Bal oldali támasztóoszlop
1
Jobb oldali támasztóoszlop
2
Figyelmeztető matrica
1
Jobb kapaszkodó burkolata
1
Pulzusmérő rúd alja
1
Alap
1
Pulzusmérő rúd
4
#4 ventilátorcsavar
4
Kerék
1
Kulcs/csíptető
2
Kábelösszekötő elem
2
1/4" x 1 1/2" csavar
Szám
Db
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1
8
1
1
1
1
2
8
2
1
1
1
1
4
4
1
Leírás
Ventilátor
#8 x 3/4" gombafejű csavar
Bal hátsó záróburkolat
Jobb hátsó záróburkolat
1/4" anya
Konzol rögzítőtag
#8 x 1 3/4 csavar
#8 x 3/4" alátétcsavar
Alap-alátét
Tablet-tartó
Alap jobb oldali belső burkolata
Bal első rugós felfüggesztés teteje
Jobb első rugós felfüggesztés teteje
1/4" x 2 1/4" csavar
#8 x 5/8" gépcsavar
Bal hátsó talpalátét
Szám
Db
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
*
4
2
2
2
2
1
1
1
8
1
1
1
1
1
–
Leírás
#8 csillagalátét
#8 x 1/2" gépcsavar
#8 anya
Motorpersely
Motoralátét
Szűrő-konzol
Szűrő
Motorszigetelő
Kis alátét
Földelés tartókonzol
Dugaszolóaljzat
Bilincs a Reed-kapcsolóhoz
Mágnes
Reed-kapcsoló
Felhasználói kézikönyv
Megjegyzés: A műszaki jellemzők értesítés nélkül módosulhatnak. Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban
lásd a kézikönyv hátsó borítóját. *Ezek az ábrán nem látható alkatrészek.
39
15
40
2
2
103
59
30
12
6
61
125
108
2
57
15
44
39
35
2
14
24
43
116
104
35
39
2
14
26
112
2
2
60
25
11
23
6
45
125
108
114
42
24
47
59
30
12
125
46
19
35
39
2
26
125
108
59
108 14
30
12
102
102
6
12
108
14
125
21
102
128
100
50
113
35
3
39
2
14
114
49
25
11
129
55
53
125
108
56
38
19
125
105
54
46
108
12
48
59
30
12
34
107
124
6
21
50
118
123
122
100
117
15
102
34
6
20
119
120
121
121 120
107
34
130
„A” ROBBANTOTT ÁBRA
Modellszám PETL15717.0 R0317A
„B” ROBBANTOTT ÁBRA
Modellszám PETL15717.0 R0317A
102
102
68
102
65
66
29
68
67
51
71
52
33
33
69
70
33
16
52
32
34
51
33
67
72
2
2
126
71
2
106
2
2
117
68
40
2
2
68
76
73
2
68
40
2
127
24
24
68
78
24
41
75
„C” ROBBANTOTT ÁBRA
Modellszám PETL15717.0 R0317A
1
79
11
28
11
4
92
86
1
1
1
1
1
89
11
4
87
1
25
1
84
81
25
88
1
25
11
25
7
63
13
22
82
74
17
97
28
11
11
85
11
1
91
13
90
11
97
13
62
51
51
109
14
81
33
97
17
42
13
7
77
13
77
10
91
33
22
62
94
97
109
111
14
13
13
7
83
63
„D” ROBBANTOTT ÁBRA
Modellszám PETL15717.0 R0317A
18
98
41
1
2
58
41
2
110
34
1
1
1
36
80
1
99
115
1
1
64
27
2
1
1
1
95
9
5
2
93
1
1
2
1
1
1
1
37
2
31
1
11
8
2
1
9
5
1
1
43
101
96
96
1
CSEREALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A cserealkatrészek rendeléséről tájékozódjon a kézikönyv borítójáról. A gyorsabb segítségnyújtás érdekében
készítse elő a következő információkat, amikor kapcsolatba lép velünk:
• a termék modell- és sorozatszámát (lásd a kézikönyv borítóját)
• a termék nevét (lásd a kézikönyv borítóját)
• a
cserealkatrész azonosítószámát és leírását (lásd a kézikönyv vége felé található ALKATRÉSZLISTÁT és
ROBBANTOTT ÁBRÁT)
ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Ezt az elektromos terméket tilos a lakossági hulladékkal együtt kidobni! A
törvény előírja, hogy a terméket újra kell hasznosítani élettartamának lejárta
után, a környezet védelme érdekében.
Kérjük, használja az elektromos hulladékok gyűjtésére kijelölt újrahasznosító
létesítményeket! Az ilyen létesítmények használatával segíti természeti értékeink
megőrzését és a környezet védelmére vonatkozó európai szabványok javítását. Az
ártalmatlanítás biztonságos és szakszerű módszereivel kapcsolatos további információért, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz és/vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket vette.
Alkatrészszám 388655 R0317A
Kínában nyomtatták © 2017 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement