KTM 1190 Adventure R FR 2013 Travel Bike Kasutusjuhend

KTM 1190 Adventure R FR 2013 Travel Bike Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE 2013
1190 Adventure R EU
1190 Adventure R FR
1190 Adventure R AUS
1190 Adventure R JP
Tuote Nr. 3211956fi
ARVOISA KTM ASIAKAS
1
Haluamme onnitella Sinua sydämellisesti KTM moottoripyörän hankintapäätöksestä. Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän omistaja, se tulee varmasti tuottamaan Sinulle paljon iloa, kunhan huollat ja hoidat sitä oikein.
ARVOISA KTM ASIAKAS
Toivotamme Sinulle paljon ajamisen iloa!
Ole hyvä, kirjoita tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Rungonnumero (
s. 20)
Moottorinumero (
s. 21)
Avainnumero (
Myyjän leima
s. 21)
Käyttöohje vastaa tämän sarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Pienet poikkeamat, jotka johtuvat jatkuvasta tuotekehityksestä, eivät kuitenkaan milloinkaan ole täysin poissuljettuja.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM-Sportmotorcycle AG pidättää itsellään erityisesti oikeudet teknisten tietojen, hintojen, värien, muotojen,
materiaalien, palvelu- ja huoltosuoritusten, rakenteiden, varusteiden ja vastaavien muuttamiseen tai korvauksetta poistamiseen ilman edeltävää ilmoitusta ja ilman ilmoitusta perusteista, niiden sovittamisesta paikallisiin olosuhteisiin tai tietyn mallin valmistuksen lopettamista
ilman edeltävää ilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista ja kuvauksista poikkeamista sekä painovirheistä
ja erehdyksistä. Kuvatut mallit sisältävät osittain erikoisvarusteita, jotka eivät kuulu sarjatuotannon toimitussisältöön.
© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, kuten kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ARVOISA KTM ASIAKAS
2
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaan KTM käyttää laadunvarmistusprosessiohjelmaa, joka johtaa korkeimpaan mahdolliseen tuotelaatuun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Itävalta
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO
1
2
3
4
5
KUVAUSTAVAT ............................................................... 7
1.1
Käytetyt merkit .................................................... 7
1.2
Käytetyt korostukset ............................................. 7
TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 8
2.1
Käyttömääritys - määräysten mukainen käyttö ......... 8
2.2
Turvallisuusohjeet ................................................ 8
2.3
Vaara-asteet ja merkinnät ..................................... 9
2.4
Varoitus muutosrakentelusta ................................. 9
2.5
Turvallinen käyttö .............................................. 10
2.6
Suojavaatetus .................................................... 11
2.7
Työskentelysäännöt ............................................ 11
2.8
Ympäristö.......................................................... 11
2.9
Käyttöohje......................................................... 12
TÄRKEITÄ OHJEITA ...................................................... 13
3.1
Takuu ............................................................... 13
3.2
Käyttöaineet, apuaineet ...................................... 13
3.3
Varaosat, lisävarusteet ........................................ 13
3.4
Huolto .............................................................. 13
3.5
Kuvat................................................................ 14
3.6
Asiakaspalvelu ................................................... 14
AJONEUVON KUVA ....................................................... 16
4.1
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ..................... 16
4.2
Ajoneuvon kuva takaa oikealta............................. 18
SARJANUMEROT .......................................................... 20
5.1
Rungonnumero .................................................. 20
5.2
Tyyppikilpi ........................................................ 20
5.3
Avainnumero ..................................................... 21
5.4
Moottorinumero ................................................. 21
5.5
Etuhaarukan artikkelinumero............................... 22
3
6
5.6
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero................
HALLINTALAITTEET......................................................
6.1
Kytkinkahva.......................................................
6.2
Etujarrukahva ....................................................
6.3
Kaasukahva .......................................................
6.4
Katkaisin ohjaustangossa vasemmalla ..................
6.4.1
Yhdistelmäkatkaisin .......................................
6.4.2
Valokatkaisin .................................................
6.4.3
Varoitusvilkkupainike .....................................
6.4.4
Valikkokatkaisin.............................................
6.4.5
Vilkkukatkaisin ..............................................
6.4.6
Äänimerkkipainike .........................................
6.5
Katkaisin ohjaustangossa oikealla ........................
6.5.1
Hätäpysäytyskatkaisin ....................................
6.5.2
Sähkökäynnistysnappi ....................................
6.6
Virta-/ohjauslukko ..............................................
6.7
Ajonesto............................................................
6.8
Pistorasia sähköisille lisävarusteille......................
6.9
Polttoainetankin korkin avaaminen ......................
6.10 Polttoainetankin korkin sulkeminen .....................
6.11 Polttoainehanat .................................................
6.12 Säilytyslokeron avaaminen ..................................
6.13 Säilytyslokeron sulkeminen .................................
6.14 Istuinlukko ........................................................
6.15 Työkalut............................................................
6.16 Tartuntakahvat...................................................
6.17 Tavaratelineen kiinnityslevy.................................
6.18 Matkustajan jalkatapit ........................................
6.19 Vaihdepoljin ......................................................
22
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
29
30
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
SISÄLLYSLUETTELO
7
6.20 Sivutuki ............................................................
6.21 Keskituki...........................................................
YHDISTELMÄNÄYTTÖ ...................................................
7.1
Yleiskuva...........................................................
7.2
Aktivointi ja testaus............................................
7.3
Matriisinäyttö ....................................................
7.4
Segmenttinäyttö.................................................
7.5
Merkkivalot .......................................................
7.6
Ilmoitus matriisinäytössä ....................................
7.7
Vaihtamiskehote ................................................
7.8
Huoltonäyttö......................................................
7.9
Matriisinäytön valikko.........................................
7.9.1
"Favorites".....................................................
7.9.2
"Trip 1" .........................................................
7.9.3
"Trip 2" .........................................................
7.9.4
"General Info" ................................................
7.9.5
"TPMS" (lisävaruste).......................................
7.9.6
"Set Favorites" ...............................................
7.9.7
"Settings" ......................................................
7.9.8
"Warnings" ....................................................
7.9.9
"Heat Grip" (lisävaruste) .................................
7.9.10
"MTC/ABS" ....................................................
7.9.11
"Drive Mode" .................................................
7.9.12
Valikkoyleiskuva.............................................
7.9.13
"Language" ....................................................
7.9.14
"Distance" .....................................................
7.9.15
"Temp" .........................................................
7.9.16
"Volume" .......................................................
7.9.17
"Pressure" .....................................................
4
38
38
39
39
39
40
40
41
42
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
52
52
53
53
7.9.18
"Clock/Date" ..................................................
7.9.19
"Fuel Cons" ...................................................
7.9.20
"DRL" ...........................................................
7.9.21
"Shift Light" ..................................................
7.9.22
"Quick Shift" .................................................
7.9.23
"Heat Grips" ..................................................
8
ERGONOMIA ................................................................
8.1
Ohjaustangon paikka ..........................................
8.2
Ohjaustangon paikan säätö
............................
8.3
Visiirin säätö......................................................
8.4
Kytkinkahvan perusasennon säätö........................
8.5
Etujarrukahvan perusasennon säätö .....................
8.6
Ajajan jalkatapit.................................................
8.7
Jalkatappien säätö
........................................
8.8
Jarrupoljin.........................................................
8.9
Jarrupolkimen perusasennon säätö
.................
8.10 Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus ...............
8.11 Vaihdepolkimen perusasennon säätö
...............
9
KÄYTTÖÖNOTTO...........................................................
9.1
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon ..................
9.2
Moottorin sisäänajo ............................................
9.3
Ajoneuvon kuormaus ..........................................
10 AJO-OHJEITA................................................................
10.1 Tarkistus- ja hoitotehtävät ennen jokaista
käyttöönottoa.....................................................
10.2 Käynnistäminen .................................................
10.3 Liikkeellelähtö ...................................................
10.4 Vaihtaminen, ajaminen .......................................
10.5 Jarruttaminen ....................................................
x
x
x
x
54
54
55
55
56
56
57
57
57
58
60
60
61
61
63
63
65
65
67
67
68
69
71
71
72
73
73
77
SISÄLLYSLUETTELO
10.6 Pysähtyminen, pysäköinti.................................... 79
10.7 Kuljetus ............................................................ 80
10.8 Polttoaineen tankkaus ........................................ 81
11 HUOLTO-OHJELMA....................................................... 83
11.1 Lisätietoja ......................................................... 83
11.2 Pakolliset työt.................................................... 83
11.3 Suositellut työt .................................................. 85
12 ALUSTAN SÄÄTÖ.......................................................... 86
12.1 Etuhaarukka/takavaimennin ................................ 86
12.2 Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö ............ 86
12.3 Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö ................ 87
12.4 Etuhaarukan jousien esijännityksen säätö ............. 88
12.5 Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus ........... 89
12.6 Takaiskunvaimentimen Low Speed
puristusvaimennuksen säätö ............................... 89
12.7 Takaiskunvaimentimen High Speed
puristusvaimennuksen säätö ............................... 90
12.8 Takaiskunvaimentimen puristusvaimennuksen
säätö ................................................................ 91
12.9 Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö....... 92
13 ALUSTAN HUOLTOTYÖT ............................................... 94
13.1 Ajoneuvon nosto keskituelle ................................ 94
13.2 Ajoneuvon alasottaminen keskituelta.................... 94
13.3 Istuimen irrottaminen......................................... 95
13.4 Istuimen asentaminen ........................................ 96
13.5 Ketjun likaisuuden tarkistus................................ 96
13.6 Ketjun puhdistus ............................................... 97
13.7 Ketjunkireyden tarkistus ..................................... 98
13.8 Ketjunkireyden säätö .......................................... 99
13.9 Ketjun, takarattaan ja eturattaan tarkastus ......... 100
5
13.10 Hydraulisen kytkimen nestemäärän
tarkistus/korjaus...............................................
13.11 Ohjauspään laakerivälyksen tarkistus .................
13.12 Etuhaarukan alapeitelevyn irrottaminen..............
13.13 Etuhaarukan alapeitelevyn asentaminen
........
13.14 Etusivukattteen irrottaminen .............................
13.15 Etusivukatteen asentaminen .............................
13.16 Etumaskin ilmanohjaimen irrottaminen
.........
13.17 Etumaskin ilmanohjaimen asentaminen
........
13.18 Etulokasuojan irrottaminen ...............................
13.19 Etulokasuojan asentaminen
..........................
13.20 Tankinsuojuksen irrottaminen ...........................
13.21 Tankinsuojuksen asentaminen...........................
13.22 Visiirin irrottaminen..........................................
13.23 Visiirin asentaminen.........................................
14 JARRULAITTEISTO .....................................................
14.1 ABS / Anti-Blockier-System...............................
14.2 Jarrulevyjen tarkistus........................................
14.3 Jarrunestemäärän tarkistus etujarrusta ...............
14.4 Jarrunesteen lisääminen etujarruun
..............
14.5 Jarrupalojen tarkistus etujarrusta .......................
14.6 Jarrunesteen määrän tarkistus takajarrusta .........
14.7 Jarrunesteen lisääminen takajarruun
.............
14.8 Jarrupalojen tarkistus takajarrusta .....................
15 PYÖRÄT, RENKAAT.....................................................
15.1 Etupyörän irrottaminen
................................
15.2 Etupyörän asentaminen
...............................
15.3 Takapyörän irrottaminen
..............................
15.4 Takapyörän asentaminen
.............................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
103
103
105
105
106
107
108
111
113
114
114
116
117
118
119
119
121
121
122
124
125
126
127
129
129
130
133
135
SISÄLLYSLUETTELO
6
15.5 Takanavan vaimennuskumien tarkistus
..........
15.6 Renkaiden kunnon tarkistus ..............................
15.7 Rengaspaineiden tarkistus ................................
15.8 Pinnojen kireyden tarkistus ...............................
SÄHKÖISET OSAT.......................................................
16.1 Päiväajovalo ....................................................
16.2 Akun irrottaminen
.......................................
16.3 Akun asentaminen
......................................
16.4 Akun lataaminen
.........................................
16.5 Pääsulakkeen vaihto.........................................
16.6 Sulakekotelossa olevien sulakkeiden vaihto.........
16.7 Valomaskin ja ajovalon irrottaminen ...................
16.8 Valomaskin ja ajovalon asentaminen ..................
16.9 Lähivalolampun vaihto......................................
16.10 Kaukovalolampun vaihto ...................................
16.11 Valokantaman tarkistus.....................................
16.12 Ajovalon valokantaman säätö.............................
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ ..........................................
17.1 Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
paisuntasäiliöstä ..............................................
17.2 Jäähdytysnesteen määrän korjaaminen
paisuntasäiliössä..............................................
MOOTTORIN SÄÄTÖ....................................................
18.1 "Drive Mode"....................................................
18.2 MTC / Moottoripyörän luistonesto.......................
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT .........................................
19.1 Moottoriöljymäärän tarkistus .............................
19.2 Moottoriöljyn ja öljysuodattimen vaihto,
öljysihtien puhdistus
...................................
x
16
x
x
x
17
18
19
x
137
138
140
140
142
142
142
144
145
149
151
153
154
155
156
158
159
160
160
161
163
163
163
165
165
166
19.3 Moottoriöljyn lisääminen...................................
20 PUHDISTUS, HOITO ...................................................
20.1 Moottoripyörän puhdistus..................................
20.2 Talvikäytön tarkistus- ja hoitotehtävät ................
21 SÄILYTYS ...................................................................
21.1 Säilytys ...........................................................
21.2 Käyttöönotto seisokin jälkeen ............................
22 VIANHAKU .................................................................
23 TEKNISET TIEDOT......................................................
23.1 Moottori ..........................................................
23.2 Moottorin kiristysmomentit................................
23.3 Täyttömäärät ...................................................
23.3.1
Moottoriöljy .................................................
23.3.2
Jäähdytysneste ............................................
23.3.3
Polttoaine ...................................................
23.4 Runko.............................................................
23.5 Sähköiset osat .................................................
23.6 Renkaat ..........................................................
23.7 Etuhaarukka ....................................................
23.8 Takavaimennin ................................................
23.9 Rungon kiristysmomentit ..................................
24 KÄYTTÖAINEET ..........................................................
25 APUAINEET................................................................
26 STANDARDIT..............................................................
HAKEMISTO ......................................................................
170
173
173
175
177
177
178
179
181
181
182
185
185
186
186
186
188
188
189
190
191
195
198
201
202
1
KUVAUSTAVAT
1.1
Käytetyt merkit
7
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua tapahtumaa (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta tapahtumaa (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä nämä työt oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat
moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Merkitsee sivuviitettä (ilmoitetulta sivulta löytyy lisää tietoa).
1.2
Käytetyt korostukset
Jäljempänä selitetään käytettyjen tekstikorostusten merkitykset.
Oma nimi
Tarkoittaa nimeä.
Nimi®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™
Tarkoittaa tavaramerkkiä.
2
TURVALLISUUSOHJEET
2.1
Käyttömääritys - määräysten mukainen käyttö
KTM-urheilumoottoripyörät on kehitetty ja suunniteltu siten, että ne kestävät normaalin katukäytön tavalliset rasitukset sekä käytön helpossa maastossa (päällystämättömät tiet), eivät kuitenkaan käyttöä kilparadoilla.
Info
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitettynä vakiotehoversiona.
2.2
Turvallisuusohjeet
Ajoneuvon turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue siksi tämä käyttöohje huolellisti läpi. Turvallisuusohjeet ovat korostettuina tekstissä ja niissä viitataan merkityksellisiin kohtiin.
Info
Ajoneuvoon on liimattu hyvin näkyville paikoille erilaisia ohje-/varoitustarroja. Älä poista mitään näistä ohje-/varoitustarroista. Jos
niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä jäädä vaaratilanteita huomaamatta ja siksi loukkaantua.
8
2
TURVALLISUUSOHJEET
2.3
Vaara-asteet ja merkinnät
9
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä
suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin- tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
2.4
Varoitus muutosrakentelusta
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaaminen ovat lain mukaan kiellettyjä:
1
Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai ohittaminen ennen sen
myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tarkoituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2
Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
2
TURVALLISUUSOHJEET
1
Äänenvaimentajan poistaminen tai reiän poraaminen siihen, ohjauspeltiin, pakoputkeen tai muihin osiin, joissa pakokaasu virtaa.
2
Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3
Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4
Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
2.5
10
Turvallinen käyttö
Vaara
Onnettomuusvaara Puutteellisesta liikennekelpoisuudesta johtuva vaara.
–
Ajoneuvoa ei saa ottaa käyttöön, jos olet nauttinut alkoholia, lääkkeitä tai huumeita tai fyysisesti tai psyykkisesti et ole ajokunnossa.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai kuolemaan.
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa,
jos siellä ei ole sopivaa poistojärjestelmää.
Varoitus
Palamisvaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Kuumia osia, kuten pakoputkisto, jäähdytin, moottori, iskunvaimentajat ja jarrut ei pidä koskettaa. Näiden osien on annettava
jäähtyä, ennen kuin työskentely niiden kanssa aloitetaan.
Ajoneuvoa tulee käyttää vain sen ollessa teknisesti moitteettomassa kunnossa, tarkoituksensa mukaisesti, turvallisesti ja ympäristötietoisesti.
Ajoneuvoa saavat käyttää vain siihen opastetut henkilöt. Tieliikenteessä tarvitaan vaadittu ajokortti.
Häiriöt, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on välittömästi poistatettava valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimatut ohje-/varoitustarrat on huomioitava.
2
TURVALLISUUSOHJEET
2.6
Suojavaatetus
11
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavarustus aiheuttaa lisääntyneen loukkaantumisvaaran.
–
Suojavaatetusta (kypärä, saappaat, käsineet, housut ja takki suojuksineen) on käytettävä aina ajettaessa. Käytä aina suojavarusteita, jotka ovat moitteettomassa kunnossa ja jotka täyttävät lain vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.7
Työskentelysäännöt
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata suluissa olevan numeron
perusteella. Esim.: Ventiilijousen nostaja (59029019000)
Asennettaessa on kertakäyttöiset osat (esim. itselukittuvat ruuvit ja -mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat, sokat ja varmistusprikat)
korvattava uusilla.
Jos ruuviliitoksissa käytetään kierrelukitusainetta (esim. Loctite®) on sitä käytettäessä noudatettava valmistajan ainekohtaisia ohjeita.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, on puhdistettava ja niiden vauriot ja kuluneisuus on tarkastettava. Vahingoittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huoltamisen jälkeen on ajoneuvon liikenneturvallisuus tarkistettava.
2.8
Ympäristö
Moottoripyöräily on hienoa urheilua ja me toivomme luonnollisesti, että voit nauttia siitä täysin siemauksin. Kuitenkin – se pitää sisällään
aineksia ongelmiin ympäristön suhteen kuten myös erimielisyyksiin muiden henkilöiden kanssa. Moottoripyörän vastuullinen käyttö saa
aikaan sen, että näitä ongelmia ja erimielisyyksiä ei pääse syntymään. Moottoripyöräurheilun tulevaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä,
että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa, osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
2
TURVALLISUUSOHJEET
2.9
Käyttöohje
12
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa. Tämä käyttöohje sisältää paljon tietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten
sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje helposti esille saatavana, jotta aina tarvittaessa voit tarkistaa siitä asioita.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTM‑kauppiaan puoleen.
Käyttöohjekirja on tärkeä osa ajoneuvoa ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
3
TÄRKEITÄ OHJEITA
3.1
Takuu
13
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt on teetettävä ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa ja ne on merkittävä huolto- & takuuvihkoon sekä myös KTM dealer.net:iin, muuten koko takuu raukeaa. Vahingoille ja seurausvahingoille, jotka aiheutuvat ajoneuvon muuntelusta
ja/tai rakentelusta, ei voida myöntää mitään takuuta.
Tarkempia tietoja takuusta tai vastuusta ja niiden käsittelystä voit katsoa huolto- & takuuvihkosta.
3.2
Käyttöaineet, apuaineet
Varoitus
Ympäristövahingon vaara Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
On käytettävä käyttöohjeessa mainittuja käyttö- ja apuaineita (esim. poltto- ja voiteluaineet) ominaisuuksiensa mukaisesti.
3.3
Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia ja asennuta ne valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi opastaa sinua mielellään.
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
3.4
Huolto
Edellytys virheettömään toimivuuteen ja ennenaikaisen kulumisen välttämiseen ovat käyttöohjeessa mainittujen moottorin sekä alustan
huolto-, hoito- ja säätötöiden suorittaminen. Huono alustan säätö voi saada aikaan vaurioita ja murtumia runkokomponenteissa.
Moottoripyörien käyttö rankoissa olosuhteissa, esim. vahvasti liejuisilla ja märillä teillä, voi johtaa joidenkin komponenttien, kuten voimansiirto tai jarrut, keskimääräistä suurempaan kulumiseen. Sen seurauksena saattaa kulutusosien huolto tai vaihto olla tarpeellista jo ennen
huolto-ohjelman mukaisen kulumisrajan saavuttamista.
3
TÄRKEITÄ OHJEITA
14
Noudata ehdottomasti annettuja sisäänajoaikoja ja huoltovälejä. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi
kestoiän nostamiseen.
3.5
Kuvat
Ohjekirjassa esitetyt kuvat sisältävät osittain erikoisvarusteita.
Paremmin havannoitavaksi tai selittämiseksi voivat jotkut osat olla irrotettuina tai ei-kuvattuina. Kunkin kuvauksen kohdalla ei purkamiseen aina ole pakottavaa tarvetta. Huomioi tekstissä olevat tiedot.
3.6
Asiakaspalvelu
Ajoneuvoasi koskeviin kysymyksiin on valtuutettu KTM‑kauppiaasi mielellään käytettävissä.
Listan valtuutetuista KTM-kauppiaista läydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
15
4
AJONEUVON KUVA
4.1
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
16
S00318-10
4
AJONEUVON KUVA
17
1
Pistorasia sähköisille lisävarusteille (
2
Kytkinkahva (
3
Työkalut (
4
Tartuntakahvat (
5
Tavaratelineen kiinnityslevy (
6
Istuinlukko (
s. 23)
s. 35)
s. 35)
s. 36)
s. 34)
7
Matkustajan jalkatapit (
8
Keskituki (
9
Ajajan jalkatapit (
10
Vaihdepoljin (
11
Sivutuki (
12
Moottoriöljyn tarkistusikkuna
13
Polttoainehanat (
s. 36)
s. 38)
s. 61)
s. 37)
s. 38)
s. 33)
s. 29)
4
AJONEUVON KUVA
4.2
Ajoneuvon kuva takaa oikealta
18
S00319-10
4
AJONEUVON KUVA
1
Yhdistelmäkatkaisin (
s. 24)
2
Polttoainetankin korkki
3
Etuhaarukan puristusvaimennus
4
Etuhaarukan paluuvaimennus
5
Hätäpysäytyskatkaisin (
s. 27)
6
Sähkökäynnistysnappi (
s. 28)
7
Etujarrukahva (
8
Säilytyslokero
9
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
10
Jarrupoljin (
11
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus
12
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennus
s. 23)
s. 63)
19
5
SARJANUMEROT
5.1
Rungonnumero
20
Rungonnumero 1 on prässätty runkoon ohjauspään taakse oikealle alas.
Rungonnumero on merkitty myös tyyppikilpeen.
S00257-10
5.2
Tyyppikilpi
Tyyppikilpi 1 on rungossa ohjauspään takana oikealle ylhäällä.
S00256-10
5
SARJANUMEROT
5.3
Avainnumero
21
Avainnumero Code number 1 on merkitty KEYCODECARD:iin.
Info
Tarvitset avainnumeron vara-avaimen tilaamiseen. Säilytä KEYCODECARD turvallisessa
paikassa.
Oranssisella ohjelmointiavaimella aktivoidaan tai passivoidaan mustat avaimet. Säilytä oranssinen ohjelmointiavain turvallisessa paikassa, sitä saa käyttää vain opetusja ohjelmointitoimintoihin.
700222-01
5.4
Moottorinumero
Moottorinumero 1 on lyöty moottorin oikeanpuoleiseen kylkeen.
S00261-10
5
SARJANUMEROT
5.5
Etuhaarukan artikkelinumero
22
Etuhaarukan arktikkelinumero 1 on lyöty akselinkiinnityspalaan sisäpuolelle.
S00306-10
5.6
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero 1 on lyöty iskunvaimentimen yläosaan.
S00264-10
6
HALLINTALAITTEET
6.1
Kytkinkahva
23
Kytkinkahva 1 on ohjaustangossa vasemmalla.
Kytkin toimii hydraulisesti ja on automaattisesti itsesäätyvä.
S00214-10
6.2
Etujarrukahva
Etujarrukahva 1 on ohjaustangossa oikealla.
Etujarrukahvalla käytetään samanaikaisesti etu- ja takajarrua.
Info
Jos ABS‑asetus Offroad on päällä, käytetään vain etujarrua.
Jos ABS on päältä pois, käytetään vain etujarrua.
S00215-10
6
HALLINTALAITTEET
6.3
Kaasukahva
24
Kaasukahva 1 on ohjaustangossa oikealla.
S00216-10
6.4
Katkaisin ohjaustangossa vasemmalla
6.4.1
Yhdistelmäkatkaisin
Yhdistelmäkatkaisin on ohjaustangossa vasemmalla.
Yleiskuva yhdistelmäkatkaisimesta vasemmalla
S00224-10
1
Valokatkaisin (
s. 25)
2
Varoitusvilkkupainike (
3
Valikkokatkaisin (
4
Vilkkukatkaisin (
5
Äänimerkkipainike (
s. 25)
s. 26)
s. 26)
s. 27)
6
HALLINTALAITTEET
6.4.2
Valokatkaisin
25
Valokatkaisin 1 on vasemmalla monitoimikatkaisimessa.
Mahdolliset tilat
Lähivalo päällä – Valokatkaisin asennossa A. Tässä asennossa ovat lähivalo
ja takavalo päällä.
Kaukovalo päällä – Valokatkaisin asennossa B. Tässä asennossa ovat kaukovalo ja takavalo päällä.
Kaukovalovilkku – Valokatkaisinta painetaan asentoon C.
S00219-10
6.4.3
Varoitusvilkkupainike
Varoitusvilkkukatkaisin 1 on vasemmalla monitoimikatkaisimessa.
Varoitusvilkkuja käytetään näyttämään hätätilanteita.
Info
Varoitusvilkkujärjestelmä voidaan kytkeä päälle tai pois sytytyksen ollessa päällä, tai
enintään 60 sekunnin kuluessa sytytyksen päälle- tai poiskytkemisen jälkeen.
Varoitusvilkkujärjestelmää käytetään vain niin kauan kuin on tarpeen, akku purkautuu käytön aikana.
602606-10
Mahdolliset tilat
Varoitusvilkkujärjestelmä päälle – Kaikki neljä vilkkua ja vihreät varoitusvalot yhdistelmänäytössä vilkkuvat.
6
HALLINTALAITTEET
6.4.4
Valikkokatkaisin
26
Valikkokatkaisin on vasemmalla keskellä yhdistelmäkatkaisinta.
Valikkopainikkeilla käytetään yhdistelmänäytön matriisinäyttöä.
Painike 1 on UP‑painike.
Painike 2 on DOWN‑painike.
Painike 3 on SET‑painike.
Painike 4 on BACK‑painike.
S00224-11
6.4.5
Vilkkukatkaisin
Vilkkukatkaisin 1 on vasemmalla monitoimikatkaisimessa.
Mahdolliset tilat
Vilkku pois päältä – Vilkkukatkaisinta painetaan.
Vilkku vasemmalle päälle – Vilkkukatkaisinta on painettu vasemmalle. Vilkkukatkaisin palautuu painamisen jälkeen takaisin keskiasentoon.
Vilkku oikealle päälle – Vilkkukatkaisinta on painettu oikealle. Vilkkukatkaisin palautuu painamisen jälkeen takaisin keskiasentoon.
S00217-10
Vilkun poiskytkemiseksi painetaan vilkkukatkaisinta katkaisinkoteloon päin.
6
HALLINTALAITTEET
6.4.6
Äänimerkkipainike
27
Äänimerkkipainike 1 on vasemmalla monitoimikatkaisimessa.
Mahdolliset tilat
• Äänimerkkipainike
• Äänimerkkipainike
perusasennossa.
painettuna – Tässä asennossa äänimerkki toimii.
S00218-10
6.5
Katkaisin ohjaustangossa oikealla
6.5.1
Hätäpysäytyskatkaisin
Hätäpysäytyskatkaisin 1 on ohjaustangossa oikealla.
Mahdolliset tilat
Hätäpysäytyskatkaisin päällä – Tässä asennossa on sytytysvirtapiiri katkaistuna, käynnissä ollut moottori sammuu, moottoria ei voi käynnistää. llmoitus ilmestyy matriisinäyttöön.
Hätäpysäytyskatkaisin pois päältä – Tämä asento on käytettäessä tarpeellinen, sytytysvirtapiiri on yhdistetty.
S00220-10
6
HALLINTALAITTEET
6.5.2
Sähkökäynnistysnappi
28
Sähkökäynnistysnappi 1 on ohjaustangossa oikealla.
Mahdolliset tilat
• Sähkökäynnistysnappi
• Sähkökäynnistysnappi
perusasennossa.
painettuna – Tässä asennossa käynnistysmoottori toimii.
S00221-10
6.6
Virta-/ohjauslukko
Virta-/ohjauslukko 1 on ylemmän T-kappaleen edessä.
Info
Sytytyksen päälle kytkemiseksi saa käyttää vain mustaa virta-avainta.
Oranssisella ohjelmointiavaimella aktivoidaan tai passivoidaan mustat avaimet.
Mahdolliset tilat
S00222-10
Sytytys pois päältä OFF – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistu,
käynnissä ollut moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty. Musta
virta-avain voidaan vetää pois.
Sytytys päällä ON – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytkettynä, moottori
voidaan käynnistää.
Ohjaus on lukittu – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistuna ja
ohjaus lukittuna. Musta virta-avain voidaan vetää pois.
6
HALLINTALAITTEET
6.7
Ajonesto
29
Elektroninen ajonesto suojaa ajoneuvon luvattomalta käyttöönotolta.
Virta-avaimen vetäminen virtalukosta aktivoi automaattisesti ajoneston ja lukitsee moottorielektroniikan.
Ajoneston merkkivalo 1 voi vilkkumalla ilmoittaa virhestä.
Jos lisävarusteena saatava hälytysjärjestelmä on asennettu, vilkkuu ajoneston
merkkivalo 1, kun hälytysjärjestelmä on päällekytkettynä.
Info
Virta-avaimissa on elektronisia osia. Koskaan ei pidä pitää useampia virta-avaimia
samassa avainnipussa, ne voivat häiritä toisiaan.
401815-10
Kadonnut musta virta-avain täytyy deaktivoida, jotta ajoneuvon luvaton käyttöönotto estetään.
Mustat virta-avaimet ovat luovutustilanteessa aktivoituina.
Voidaan tilata vielä kaksi vara-avainta (avainnumero KEYCODECARD:ssa) valtuutetulta KTMhuoltokorjaamolta, nämä täytyy aktivoida käyttöä varten.
6.8
Pistorasia sähköisille lisävarusteille
Pistorasia 1 sähköisille lisävarusteille on vasemmalla yhdistelmänäytön vieressä.
Se on liitetty jatkuvaan plussaan ja suojattu sulakkeella.
Pistorasia sähköisille lisävarusteille
S00223-10
Jännite
12 V
maksimaalinen virta
10 A
6
HALLINTALAITTEET
6.9
Polttoainetankin korkin avaaminen
30
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Ajoneuvoa ei saa tankata avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja moottori on aina sammutettava. On huolehdittava,
että polttoainetta ei roisku varsinkaan ajoneuvon kuumien osien päälle. Roiskunut polttoaine on heti pyyhittävä pois.
–
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja se voi liian täyteen tankattuna vuotaa yli. Polttoaineen tankkausohjeet huomioitava.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Polttoainetta ei saa päästää kosketuksiin ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Polttoainehöyryjä ei saa hengittää. Silmäkosketuksessa huuhdotaan heti vedellä ja hakeudutaan lääkäriin. Kosketuksen saaneet ihokohdat puhdistetaan heti vedellä ja saippualla. Jos polttoainetta on nielty, on heti hakeudeuttava lääkäriin. Polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuneet vaatteet vaihdetaan. Polttoaine on säilytettävä säädösten mukaisesti soveltuvassa kanisterissa ja pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Varoitus
Ympäristövahingon vaara Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
6
HALLINTALAITTEET
31
–
Polttoainetankin lukon suojaläppä 1 käännetään ylös ja virta-avain 2 työnnetään lukkoon.
S00225-10
Ohje
Vaurioitumisvaara Virta-avaimen murtuma.
–
S00227-10
Virta-avaimen rasituksen keventämiseksi painetaan tankin korkkia. Vaurioituneet
virta-avaimet on uusittava.
–
Virta-avainta 2 käännetään myötäpäivään.
–
Polttoainetankin korkki 3 käännetään ylös.
6
HALLINTALAITTEET
6.10
Polttoainetankin korkin sulkeminen
32
–
Polttoainetankin korkki 1 käännetään alas.
–
Virta-avainta 2 käännetään myötäpäivään.
–
Polttoainetankin korkki painetaan alas ja virta-avainta 2 käännetään takaisinpäin, kunnes tankkilukko lukkiutuu.
S00228-10
Varoitus
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää, myrkyllistä ja terveydelle vaarallista.
–
S00229-10
–
Polttoainetankin korkin kunnollinen lukittuminen tarkistetaan korkin sulkemisen jälkeen. Polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuneet vaatteet vaihdetaan. Kosketuksen saaneet ihokohdat puhdistetaan heti vedellä ja saippualla.
Virta-avain 2 vedetään pois ja suojaläppä 3 käännetään alas.
6
HALLINTALAITTEET
6.11
Polttoainehanat
33
Polttoainetankin kummallakin puolella on polttoainehana 1.
Info
Polttoainehanojen on käytettäessä oltava aina auki.
Polttoainehanat suljetaan vain tankin irrottamista varten.
S00341-10
6.12
Mahdolliset tilat
• Polttoainehanat suljettuina – Nestepintojen tasaus ei voi tapahtua eikä polttoaine
pääse virtaamaan polttoainetankista.
• Polttoainehanat auki – Nestepintojen tasaus voi tapahtua ja polttoaine pääse virtaamaan polttoainetankista.
Säilytyslokeron avaaminen
–
S00226-10
Painiketta 1 painetaan nuolen suuntaan ja samalla kantta nostetaan.
6
HALLINTALAITTEET
6.13
Säilytyslokeron sulkeminen
34
–
Kantta 1 painetaan alaspäin, kunnes lukituksen sulkeutuminen kuuluu.
S00226-11
6.14
Istuinlukko
Istuinlukko 1 on ajoneuvon vasemmalla puolella.
Se voidaan avata virta-avaimella.
S00238-10
6
HALLINTALAITTEET
6.15
Työkalut
35
Työkalut 1 ovat istuimen alla olevassa tavaratilassa.
S00235-10
6.16
Tartuntakahvat
Markustaja voi pitää ajon aikana kiinni tartuntakahvoista 1.
S00236-10
6
HALLINTALAITTEET
6.17
Tavaratelineen kiinnityslevy
36
Tavaratelineen kiinnityslevy 1 on istuimen takana.
Tavaratelineen kiinnityslevyyn voidaan kiinnittää laukkujärjestelmän peruslevy (lisävaruste).
Tavaratelineen kiinnityslevyä saa kuormittaa enintäään ilmoitetun painon verran.
Suurin sallittu matkatavaratelineen kuormitus
8 kg
Info
Laukunvalmistajan ilmoittamat tiedot huomioitava.
S00237-10
6.18
Matkustajan jalkatapit
Matkustajan jalkatapit ovat kääntyvät.
Mahdolliset tilat
• Matkustajan jalkatapit sisään käännettyinä – Ajo ilman matkustajaa.
• Matkustajan jalkatapit ulos käännettyinä – Ajo matkustajan kanssa.
S00234-10
6
HALLINTALAITTEET
6.19
Vaihdepoljin
37
Vaihdepoljin 1 on moottorissa vasemmalla.
S00231-10
Vaihteiden paikat näkyvät kuvassa.
Vaihdevapaa on 1. ja 2. vaihteen välissä.
S00232-10
6
HALLINTALAITTEET
6.20
Sivutuki
38
Sivutuki 1 on ajoneuvon vasemmalla puolella.
Sivutukea käytetään moottoripyörän pysäköimiseen.
Info
Ajettaessa on sivutuen oltava ylöskäännettynä.
Sivutuki on yhdistetty turvakäynnistysjärjestelmään, huomioi ohjeet kappaleessa
Pysähtyminen, pysäköinti.
S00240-10
6.21
Mahdolliset tilat
• Sivutuki uloskäännettynä – Ajoneuvo voidaan asettaa sivutuen varaan. Turvakäynnistysjärjestelmä on aktiivinen.
• Sivutuki sisään käännettynä – Tämä asento on aina ajettaessa tarpeellinen. Turvakäynnistysjärjestelmä ei ole aktiivinen.
Keskituki
Sivutuen lisäksi ajoneuvo on varustettu keskituella 1.
S00258-10
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.1
Yleiskuva
39
1
Matriisinäyttö (
2
Kierroslukumittari
s. 40)
3
Vaihtamiskehote (
4
Segmenttinäyttö
5
Merkkivalot (
s. 43)
s. 41)
401800-10
7.2
Aktivointi ja testaus
Aktivointi
Yhdistelmänäyttö kytkeytyy päälle yhdessä sytytyksen kanssa.
Info
Näyttöjen kirkkautta ohjaa yhdistelmänäytön valoisuussensori.
401801-01
Testaus
Segmenttinäyttö, merkkivalot ja kierroslukumittari aktivoituvat lyhyeksi aikaa toimintatestiksi.
Matriisinäyttöön ilmestyy tervehdysteksti ja ilmoitus seuraavasta huollosta ( s. 44).
Info
Jos akku on ollut irrotettuna, täytyy kellonaika ja päiväys asettaa uudelleen.
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.3
Matriisinäyttö
40
Matriisinäyttöä ohjataan valikkokatkaisijalla ( s. 26).
Sytytyksen päällekytkemisen jälkeen näytetään milloin seuraava huolto ( s. 44) on ajankohtainen.
Jos merkkivaloissa ( s. 41) syttyy yleisvaroitusvalo , näytetään sitä vastaava ilmoitus
matriisinäytössä. Set ‑painikkeella kuitataan tieto vastaanotetuksi ja ilmoitus poistuu näytöstä.
Ilmoitukset tulevat näkyviin
10 s
401821-01
7.4
Segmenttinäyttö
401854-10
1
Polttoainemäärä
2
Kellonaika
3
Nopeusnäytön yksikkö
4
Vaihdenäyttö
5
Nopeus
6
"Drive Mode" (
7
Jäähdytysnesteen lämpötila
8
Ilman toimintoa
9
Varoitus liukkaudesta
s. 163)
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.5
Merkkivalot
41
Mahdolliset tilat
Kaukovalon merkkivalo palaa sinisenä – Kaukovalo on päällä.
Ajoneston merkkivalo palaa/vilkkuu punaisena – Tila- tai virheilmoitus ajonestolaitteesta/hälytysjärjestelmästä.
Öljynpaineen merkkivalo palaa punaisena – Moottoriöljynpaine on liian
alhainen.
401813-01
Yleisvaroitusvalo palaa keltaisena – Ohje/varoitus käyttöturvallisuudesta on
tunnistettu. Tämä näytetään lisäksi matriisinäytössä.
Vilkun merkkivalo vasemmalle vilkkuu vihreänä vilkun tahdissa – Vilkku
vasemmalle on päällä.
Vaihteisto vapaalla merkkivalo palaa vihreänä – Vaihteisto on kytketty
vapaalle.
Vilkun merkkivalo oikealle vilkkuu vihreänä vilkun tahdissa – Vilkku oikealle
on päällä.
Moottorivaroitusvalo palaa/vilkkuu keltaisena – Moottorinohjausyksikkö on
havainnut vian.
ABS‑valo palaa/vilkkuu keltaisena – ABS ei ole aktiivinen. ABS‑valo palaa
myös, jos on havaittu virhe.
TC‑valo palaa/vilkkuu keltaisena – Luistonesto ei ole aktiivinen tai toimii
juuri silloin. TC‑valo palaa myös, jos on havaittu virhe.
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.6
Ilmoitus matriisinäytössä
42
Mahdolliset tilat
Moottorihäiriö – Moottorinohjausyksikkö on havainnut vian. Hakeudutaan
valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
Yleinen ilmoitus – Yleinen käyttöturvallisuuteen liittyvä ilmoitus. Hakeudutaan valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
ABS-varoitus – ABS-toiminto ei ole käytettävissä. Hakeudutaan valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
401850-01
Luistonesto – Luistonesto ei ole käytettävissä. Hakeudutaan valtuutettuun
KTM‑huoltokorjaamoon.
Moottoriöljypaine – Moottoriöljynpaine on liian alhainen. Moottori on heti
sammutettava. Otetaan yhteyttä valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
Moottoriöljymäärä – Moottoriöljytaso on liian alhainen. Moottoriöljytaso tarkistetaan ja korjataan.
Rengaspaine – Rengaspaineet eivät pidä paikkaansa, tai järjestelmä on pois
päältä. Tarkista rengaspaineet.
Valot – Palaa, jos jokin valolaitteiston elementeistä ei ole kunnossa.
Viallinen valokomponentti vaihdetaan, tai hakeudutaan valtuutettuun
KTM‑huoltokorjaamoon.
Jäähdytysnesteen lämpötila – Jäähdytysnesteen lämpötila on liian
korkea. Moottori sammutetaan. Otetaan yhteyttä valtuutettuun
KTM‑huoltokorjaamoon.
Polttoainereservi – Polttoainemäärä lähenee loppumista. Tankattava seuraavan tilaisuuden tullen.
Jäätymisvaroitus – Jäätyminen on mahdollista. Nopeus sovitettava muuttuneisiin ajoradan olosuhteisiin.
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
43
Akkujännite – Akkujännite on liian alhainen. Akku ladataan sopivalla
latauslaitteella.
Huolto – Huolto on ajankohtainen. Otetaan yhteyttä valtuutettuun
KTM‑huoltokorjaamoon.
Hätäpysäytyskatkaisin – Hätäpysäytyskatkaisin on päällä.
Ilmoitukset näytetään "Warnings" valikossa.
7.7
Vaihtamiskehote
Vaihtamiskehote vilkkuu tai palaa, kun pitää suorittaa vaihtaminen.
"Shift Light" valikossa voidaan asettaa vaihtamiskehotteen kierrosluku. "RMP1" vaihtamiskehote vilkkuu ja "RPM2" vaihtamiskehote palaa.
401855-01
Moottoriöljyn lämpötila
> 35 °C
"RPM1" vaihtamiskehote
vilkkuu
"RPM2" vaihtamiskehote
palaa
Moottoriöljyn lämpötila
≤ 35 °C
Vaihtamiskehote palaa aina
6 500 kierr./min
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.8
Huoltonäyttö
44
Sytytyksen päällekytkemisen jälkeen näytetään huoltonäyttö lyhyesti.
Huoltovälit ovat ajomatkasta- ja ajasta riippuvaisia. Riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin.
Tarkat huoltovälit löytyvät huolto-ohjelmasta.
401821-01
7.9
Matriisinäytön valikko
7.9.1
"Favorites"
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Favorites" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painikkeella valitaan valikkokohta ja siihen siirrytään SET‑painikkeella.
–
Painamalla kaksi kertaa BACK‑painiketta vaihtuu näyttö aina "Favorites"valikkoon.
"Favorites" valikosta voidaan siirtyä suoraan viiteen eri valikkoon.
Valikossa "Set Favorites" muokataan "Favorites" valikkoa.
401827-01
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.2
"Trip 1"
–
45
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Trip 1" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
"Trip 1" näyttää ajomatkan viimeisestä nollauksesta, esimerkiksi kahden tankkauksen välin.
"Trip 1" käy aina ja laskee 9999 saakka.
"Ø Speed 1" näyttää keskinopeuden perustuen "Trip 1" ja "Trip Time 1" arvoihin.
"Ø Cons 1" näyttää keskikulutuksen perustuen "Trip 1" ja "Trip Time 1" arvoihin.
"Trip Time 1" näyttää ajoajan perustuen "Trip 1" ja se alkaa käydä heti kun nopeussignaali
tulee.
"Fuel Range" näyttää mahdollisen ajomatkan varapolttoaineen kanssa.
painiketta pidetään 3-5 sekuntia
painettuna.
401826-01
7.9.3
Kaikki merkinnät valikossa "Trip 1" poistetaan.
"Trip 2"
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Trip 2" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
"Trip 2" näyttää ajomatkan viimeisestä nollauksesta, esimerkiksi kahden tankkauksen välin.
"Trip 2" käy aina ja laskee 9999 saakka.
"Ø Speed 2" näyttää keskinopeuden perustuen "Trip 2" ja "Trip Time 2" arvoihin.
"Ø Cons 2" näyttää keskikulutuksen perustuen "Trip 2" ja "Trip Time 2" arvoihin.
"Trip Time 2" näyttää ajoajan perustuen "Trip 2" ja se alkaa käydä heti kun nopeussignaali
tulee.
"Fuel Range" näyttää mahdollisen ajomatkan varapolttoaineen kanssa.
401825-01
painiketta pidetään 3-5 sekuntia
painettuna.
Kaikki merkinnät valikossa "Trip 2" poistetaan.
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.4
"General Info"
–
46
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "General Info" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
"Air Temp" näyttää ulkoilman lämpötilan.
"Date" näyttää päiväyksen.
"ODO" näyttää ajetun kokonaismatkan.
"Battery" näyttää akkujännitteen.
"Oil Temp" näyttää moottoriöljyn lämpötilan.
401824-01
7.9.5
"TPMS" (lisävaruste)
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "TPMS" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Ohjearvo
Rengaspaineet yksin / matkustajan kanssa / täydellä kuormalla
401845-01
edessä: kylmällä renkaalla
2,4 bar
takana: kylmällä renkaalla
2,9 bar
Valikko "TPMS" näyttää etu- ja takarenkaan rengaspaineen.
"Front" näyttää rengaspaineen edessä.
"Rear" näyttää rengaspaineen takana.
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.6
"Set Favorites"
47
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Set Favorites" valikko ilmestyy matriisinäyttöön. Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painikkeella valitaan valikko. SET‑painikkeella asetetaan valikko pikavalintaan.
Valikossa "Set Favorites" muokataan "Favorites" valikkoa.
401843-01
7.9.7
"Settings"
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
"Settings" valikossa valitaan asetukset yksiköille tai erilaisille arvoille. Jotkut toiminnot voidaan aktivoida tai passivoida.
401841-01
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.8
"Warnings"
48
Ehto
• Ilmoitus tai varoitus
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Warnings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painikkeella selataan varoituksia.
"Warnings" valikossa näytetään ja tallennetaan ilmestyneet varoitukset, kunnes ne eivät
enää ole aktiivisia.
401840-01
7.9.9
"Heat Grip" (lisävaruste)
401838-01
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Heat Grip" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painikkeella liikutaan valikossa. SET‑painikkeella valitaan lämmitysteho tai
lämpökahvojen päältä pois kytkeminen.
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.10
"MTC/ABS"
49
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "MTC/ABS" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
"MTC/ABS" valikossa voidaan "MTC" ja "ABS" kytkeä pois päältä.
"ABS moodissa" voidaan valita joko "Road" tai "Offroad".
Info
Sytytyksen päällekytkemisen jälkeen ovat luistonesto ja ABS jälleen päällä.
Jos ABS‑moodi "Offroad" on aktiivinen, säätelee ABS vain etupyörää. ABS ei säätele
enää takapyörää, se voi jarrutettaessa lukkiintua.
Jos ABS‑moodissa on "Road" aktiivinen, niin käytettäessä etujarrua, jarruttaa myös
takapyörä mukana. ABS voi säädellä molempia pyöriä.
401837-01
7.9.11
"Drive Mode"
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Drive Mode" valikko ilmestyy matriisinäyttöön. Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painikkeella liikutaan valikossa. SET‑painikkeella voidaan valita keskenään
sovitettuja moottorin ja luistoneston asetuksia.
SPORT - vakioteho hyvin suoralla kaasuun vastaamisella, luistonesto sallii lisääntyneen takapyörän luiston
STREET - vakioteho tasapainotetulla kaasuun vastaamisella, luistonesto sallii normaalin takapyörän luiston
401829-01
RAIN - kuristettu vakioteho paremman ajettavuuden saavuttamiseksi, luistonesto
sallii takapyörän normaalin luiston
OFFROAD - kuristettu vakioteho paremman ajettavuuden saavuttamiseksi, luistonesto sallii suuren takapyörän luiston
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.12
Valikkoyleiskuva
50
401849-01
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
51
KTM käynnistyskuvaruutu
Valikkopainikkeet
"Favorites"
"Trip 1"
"Trip 2"
"General Info"
"TPMS" (lisävaruste)
"Set Favorites"
"Settings"
"Warnings" (aktiivinen vain, jos ilmoituksia on olemassa)
"Heat Grip" (lisävaruste)
"MTC/ABS"
"Drive Mode"
7.9.13
"Language"
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
Painamalla uudestaan SET‑painiketta valitaan kieli.
Valikkokielet ovat englanti, saksa, italia, ranska ja espanja.
401842-10
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.14
"Distance"
52
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Distance" on matriisinäytössä mustalla pohjalla. Painamalla uudestaan SET‑painiketta valitaan yksikkö.
Etäisyydeksi valitaan kilometrit "km" tai mailit "mi".
401842-11
7.9.15
"Temp"
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Temp" on matriisinäytössä mustalla pohjalla.
Painamalla uudestaan SET‑painiketta valitaan yksikkö.
Lämpötilanäytön yksiköksi valitaan "°C" tai "°F".
401842-12
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.16
"Volume"
53
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Volume" on matriisinäytössä mustalla pohjalla. Painamalla uudestaan SET‑painiketta valitaan yksikkö.
Kulutusnäytön yksiköksi valitaan "Liter" tai "Gallon".
401842-13
7.9.17
"Pressure"
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Pressure" on matriisinäytössä mustalla pohjalla. Painamalla uudestaan SET‑painiketta valitaan yksikkö.
Rengaspaineen näytön yksiköksi valitaan "bar" tai "psi".
401842-14
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.18
"Clock/Date"
54
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
401823-01
7.9.19
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Clock/Date" on matriisinäytössä mustalla
pohjalla. Painamalla uudestaan SET‑painiketta avautuu valikko.
–
UP tai DOWN‑painikkeella liikutaan valikossa. SET‑painikkeella asetetaan kellonaika ja
päiväys.
Jos akku on ollut irti, täytyy matriisinäytössä asettaa kellonaika ja päiväys.
"Fuel Cons"
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Fuel Cons" on matriisinäytössä mustalla pohjalla. Painamalla uudestaan SET‑painiketta valitaan yksikkö.
Valitaan jokin mahdollisista kulutusnäytöistä.
401842-16
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.20
"DRL"
55
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "DRL" on matriisinäytössä mustalla pohjalla.
Painamalla uudestaan SET‑painiketta päiväajovalo syttyy tai sammuu.
Päiväajovalon päälle- ja poiskytkeminen.
Info
401842-17
7.9.21
Huomioi lakisääteiset määräykset päiväajovaloista.
"Shift Light"
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
401846-01
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Shift Light" on matriisinäytössä mustalla
pohjalla. Painamalla uudestaan SET‑painiketta avautuu valikko.
–
UP tai DOWN‑painikkeella valitaan toiminto. SET‑painikkeella asetetaan vaihtamiskehotteen kierrosluku.
Kun moottorikierrosluku "RPM 1" saavutetaan, vilkkuu vaihtamiskehote.
Kun moottorikierrosluku "RPM 2" saavutetaan, palaa vaihtamiskehote.
"Shift Light" toiminnon päälle- ja poiskytkeminen.
7
YHDISTELMÄNÄYTTÖ
7.9.22
"Quick Shift"
56
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
Toimintoa "Quick Shift" ei voida aktivoida.
Info
Toiminto ei ole tarkoitettu tähän malliin.
401842-20
7.9.23
"Heat Grips"
Ehto
• Ajoneuvo seisoo.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Settings" valikko ilmestyy matriisinäyttöön.
Painamalla SET‑painiketta valikko avautuu.
–
UP tai DOWN‑painiketta painetaan, kunnes "Heat Grips" ilmestyy matriisinäyttöön mustalla pohjalla. Painamalla uudestaan SET‑painiketta kytkeytyy kahvanlämmitinvalikko
päälle tai pois.
Kahvanlämmitinvalikon päälle- tai poiskytkeminen.
401842-21
8
ERGONOMIA
8.1
Ohjaustangon paikka
57
Reiät ohjaustangon kiinnikeosassa sijaitsevat etäisyydellä A keskikohdasta.
Reikäväli A
3,5 mm
Ohjaustanko voidaan asentaa kahteen eri asentoon. Tällä tavoin voidaan ohjaustanko asentaa ajajalle mieluisimpaan asentoon.
401666-11
8.2
Ohjaustangon paikan säätö
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Ohjaustangon murtuminen.
–
Jos ohjaustankoa väännetään tai sitä oikaistaan, väsyy sen materiaali ja tanko saattaa murtua. Ohjaustanko vaihdetaan aina.
–
Ruuvit 1 poistetaan. Ohjaustangon kiinnityskaaret irrotetaan. Ohjaustanko irrotetaan ja
laitetaan sivuun.
Info
Moottoripyörä varusteineen suojataan vaurioitumisilta peittämällä se.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
308080-01
–
Ruuvit 2 poistetaan. Ohjaustangon kiinnityskappaleet irrotetaan.
–
Ohjaustangon kiinnityskappaleet laitetaan haluttuun asentoon. Ruuvit 2 asennetaan ja
kiristetään.
8
ERGONOMIA
58
Ohjearvo
Ohjaustagonpidikkeen ruuvi
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Info
Vasen ja oikea ohjaustangon kiinnityskappale kohdistetaan samalla tavalla.
–
Ohjaustanko laitetaan paikalleen.
Info
Kaapeleiden ja letkujen oikea asettelu huomioitava.
–
Ohjaustangon kiinnityskaaret kohdistetaan. Ruuvit 1 asennetaan ja kiristetään tasaisesti.
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
8.3
M8
Visiirin säätö
–
S00342-10
Lukitusvipu 1 vapautetaan vetämällä sitä nuolen suuntaan.
20 Nm
8
ERGONOMIA
59
–
Visiiri viedään haluttuun asentoon.
–
Lukitusvipu 1 lukitaan painamalla sitä nuolen suuntaan.
S00247-10
S00342-11
8
ERGONOMIA
8.4
Kytkinkahvan perusasennon säätö
60
–
Kytkinkahvan perusasentoa säädetään säätöruuvilla 1 käden koolle sopivaksi.
Info
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, loittonee kytkinkahva ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee kytkinkahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
S00244-10
8.5
Etujarrukahvan perusasennon säätö
–
Etujarrukahvan perusasentoa säädetään säätöruuvilla 1 käden koolle sopivaksi.
Info
Etujarrukahvaa työnnetään eteenpäin ja säätöpyörää käännetään.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajamisen aikana.
S00243-10
8
ERGONOMIA
8.6
Ajajan jalkatapit
61
Ajajan jalkatapit voidaan asentaa kahteen asentoon.
Mahdolliset tilat
• Ajajan jalkatapit ala-asennossa A
• Ajajan jalkatapit yläasennossa B
S00230-10
8.7
Jalkatappien säätö
x
Info
Työvaiheet ovat samat vasemmalla ja oikealla puolella.
S00248-10
–
Varmistussokka 1 prikkoineen 2 irrotetaan.
–
Ajajan jalkatapin tappi 3 poistetaan.
–
Ajajan jalkatappi jousineen 4 irrotetaan.
8
ERGONOMIA
62
–
Ruuvit 5 poistetaan.
–
Jalkatapin kiinnike laitetaan haluttuun paikkaan.
S00249-10
S00250-10
–
Ruuvit 5 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etujalkatapin kannattimen
ruuvi
S00249-10
M8
25 Nm
Loctite® 243™
8
ERGONOMIA
63
–
Ajajan jalkatappi jousineen 4 ja tappeineen 3 asennetaan.
Jalkatappijousien pihti (58429083000)
–
Prikka 2 ja varmistussokka 1 asennetaan.
S00251-10
8.8
Jarrupoljin
Jarrupoljin 1 sijaitsee oikean jalkatapin edessä.
Jarrupolkimella käytetään takapyörän jarrua.
S00233-10
8.9
Jarrupolkimen perusasennon säätö
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrupolkimessa ei ole tyhjäliikettä, kehittyy takajarrun jarrujärjestelmään painetta. Takajarru voi ylikuumenemisen vuoksi
lakata toimimasta. Jarrupolkimen tyhjäliike säädetään ohjeen mukaan.
8
ERGONOMIA
64
–
Jousi 1 irrotetaan.
–
Mutteri 2 löysätään.
–
Ruuvi 3 poistetaan.
–
Jalkajarrupolkimen perusasennon yksilölliseksi sovittamiseksi kuulaniveltä 4 käännetään tarvittava määrä.
Info
Säätöalue on rajallinen.
Vähintäin 5 kierrekierrosta on oltava kierrettynä kuulanivelen sisään.
S00283-10
–
Kuulanivelestä 4 pidetään kiinni ja mutteri 2 kiristetään.
Ohjearvo
Loput alustan mutterit
–
M6
10 Nm
M6
10 Nm
Ruuvi 3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput alustan mutterit
–
Jousi 1 kiinnitetään.
8
ERGONOMIA
8.10
Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus
65
–
Istutaan ajoneuvon päälle ajoasentoon ja määritetään etäisyys A saappaan kärjen yläreunasta vaihdepolkimeen.
Etäisyys vaihdepolkimesta saappaan kärjen yläreunaan
»
A
0
10… 20 mm
Jos välimatka ei vastaa ohjearvoa:
–
Vaihdepolkimen perusasentoa säädetään.
400692-10
8.11
Vaihdepolkimen perusasennon säätö
–
101873-10
x
Ruuvi 1 poistetaan ja vaihdepoljin 2 irrotetaan.
x(
s. 65)
8
ERGONOMIA
66
–
Hammastukset A vaihdepolkimesta ja vaihdeakselista puhdistetaan.
–
Vaihdepoljin työnnetään haluttussa asennossa vaihdeakselin hammastuksiin.
Info
Säätöalue on rajallinen.
Vaihdepoljin ei saa vaihdettaessa koskettaa mihinkään ajoneuvon osaan.
–
Ruuvi asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
101874-10
Vaihdepolkimen ruuvi
M6
18 Nm
Loctite® 243™
9
KÄYTTÖÖNOTTO
9.1
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon
67
Vaara
Onnettomuusvaara Puutteellisesta liikennekelpoisuudesta johtuva vaara.
–
Ajoneuvoa ei saa ottaa käyttöön, jos olet nauttinut alkoholia, lääkkeitä tai huumeita tai fyysisesti tai psyykkisesti et ole ajokunnossa.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavarustus aiheuttaa lisääntyneen loukkaantumisvaaran.
–
Suojavaatetusta (kypärä, saappaat, käsineet, housut ja takki suojuksineen) on käytettävä aina ajettaessa. Käytä aina suojavarusteita, jotka ovat moitteettomassa kunnossa ja jotka täyttävät lain vaatimukset.
Varoitus
Kaatumisvaara Ajo-ominaisuuksien huononeminen johtuen etu- ja takapyörän rengaskuviointien erilaisuudesta.
–
Etu- ja takapyörän saa varustaa vain kuvioinniltaan samantapaisilla renkailla, muuten ajoneuvo voi muuttua mahdottomaksi hallita.
Varoitus
Onnettomuusvaara Hallitsemattomat ajo-ominaisuudet johtuen ei hyväksytyistä ja/tai ei suositelluista renkaista/pyöristä.
–
On käytettävä vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia ja sopivilla nopeusindekseillä varustettuja renkaita/pyöriä.
Varoitus
Onnettomuusvaara Heikentynyt pitokyky uusista renkaista johtuen.
–
Uusissa renkaissa on sileä pinta, siksi niissä ei ole täyttä pitokykyä. Koko kulutuspinta tulee ensimmäisten 200 kilometrin
aikana karheuttaa kohtuullisesti ja kallistellen ajaen. Vasta "sisäänajolla" saadaan aikaa täysi pito.
9
KÄYTTÖÖNOTTO
68
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta.
–
Jos jarrupoljin kantaa, jarrupalat laahaavat jatkuvasti. Takajarru voi ylikuumenemisen takia lakata toimimasta. Ota jalka pois
jarrupolkimelta, kun et halua jarruttaa.
Info
Muista ajoneuvoa käyttäessäsi, että liiallinen melu häiritsee muita ihmisiä.
–
Varmistu siitä, että luovutushuollon työtehtävät on suorittanut valtuutettu KTM-huoltokorjaamo.
Saat luovutustodistuksen ja huolto & takuuvihkon ajoneuvon luovutustilasuudessa.
–
Lue ennen ensimmäistä ajokertaa koko käyttöohje huolellisesti läpi.
–
Tutustu hallintalaitteisiin.
–
Säädä moottoripyörä omien tarpeittesi mukaiseksi, kuten kappaleessa Ergonomia on kuvattu.
–
Totuttele sopivalla alueella moottoripyörän käsittelyyn, ennenkuin ajat sillä pitempiä matkoja. Kokeile myös mahdollisimman hidasta
ajamista ja ajamista seisten, saadaksesi enemmän tuntumaa moottoripyörään.
–
Pidä ajamisen aikana tiukasti molemmilla käsillä kiinni ohjaustagosta ja pidä jalat jalkatapeilla.
–
Moottori sisäänajetaan.
9.2
–
Moottorin sisäänajo
Sisäänajovaiheen aikana ei ilmoitettua kierroslukua saa ylittää.
Ohjearvo
Maksimi moottorin kierrosluku
–
ensimmäisten aikana: 1 000 km
6 500 kierr./min
ensimmäisten jälkeen: 1 000 km
10 250 kierr./min
Täydellä kaasulla ajamista vältettävä!
9
KÄYTTÖÖNOTTO
69
Info
Jos ennen ensimmäistä huoltoa ylitetään maksimi moottorinkierrosluku, vilkkuu vaihtamiskehote.
9.3
Ajoneuvon kuormaus
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen.
–
Korkeimpia sallittuja kokonais- ja akselipainoja ei saa ylittää. Kokonaispaino muodostuu: ajovalmis moottoripyörä täyteen tankattuna, kuljettaja ja matkustaja suojavarusteineen sekä kypärineen ja matkatavaroineen.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen väärinasennetusta laukuista ja/tai tankkilaukusta johtuen.
–
Matkalaukut ja tankkilaukku asennetaan ja varmistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajo-ominaisuuden epävakaus suurissa nopeuksissa.
–
Sovita nopeus lisäpainon mukaan. Aja hitaammin silloin, kun moottoripyörässä on laukkuja tai muuta matkatavaraa.
Suurin sallittu nopeus matkatavaroiden kanssa
150 km/h
Varoitus
Onnettomuusvaara Matkalaukkujärjestelmän rikkoutumisvaara.
–
Jos olet asentanut moottoripyörään matkalaukkuja, noudata valmistajan maksimikuormitusta koskevia ohjeita.
Varoitus
Onnettomuusvaara Huono näkyvyys muille tielläliikkujille siirtyneiden matkatavaroiden johdosta.
–
Jos takavalo peittyy, olet jäljessä tuleville tielläliikkujille huonosti nähtävissä, etenkin pimeällä. Tarkista mukana olevien matkatavaroiden kiinnitys säännöllisesti.
9
KÄYTTÖÖNOTTO
70
Varoitus
Onnettomuusvaara Muuttuneet ajo-ominaisuudet ja pidentynyt jarrutusmatka suuren lisäpainon johdosta.
–
Sovita ajonopeus kuormauksen mukaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen siirtyneiden matkatavaroiden johdosta.
–
Tarkista mukana kulkevien matkatavaroiden kiinnitys säännöllisesti.
Varoitus
Palamisvaara Kuuma pakoputkisto voi poltaa matkatavaran.
–
Kiinnitä matkatavara siten, ettei se pääse kuuman pakoputkiston vaikutuksesta palamaan tai kuumenemaan.
–
Jos otat matkatavaroita mukaan, on huomoitava niiden kunnollinen kiinnitys mahdollisimman lähelle ajoneuvon keskikohtaa sekä tasainen painon jakautuminen etu- ja takapyörälle.
–
Suurinta sallittua kokonaispainoa ja suurimpia sallittuja akselipainoja on noudatettava.
Ohjearvo
Suurin sallittu kokonaispaino
440 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
159 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
281 kg
10
AJO-OHJEITA
10.1
Tarkistus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa
71
Info
Ennen jokaista ajoa on ajoneuvon kunto ja liikenneturvallisuus tarkistettava.
Ajoneuvon on käytettäessä oltava teknisesti moitteettomassa kunnossa.
–
Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
–
Jarrunestemäärä tarkistetaan etujarrusta. (
–
Jarrunesteen määrä tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrulaitteiden toiminta tarkastetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä tarkistetaan. (
–
Ketjun likaisuus tarkistetaan. (
–
Ketjunkireys tarkistetaan. (
–
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
–
Rengaspaineet tarkistetaan. (
s. 140)
–
Pinnojen kireys tarkistetaan. (
s. 140)
–
Kaikkien hallintalaitteiden säädöt ja kevyt toimivuus tarkistetaan.
–
Sähköjärjestelmän toiminta tarkistetaan.
–
Matkatavaroiden virheetön kiinnitys tarkastetaan.
–
Taustapeilien asento tarkistetaan.
–
Polttoainemäärä tarkistetaan.
s. 165)
s. 121)
s. 125)
s. 124)
s. 127)
s. 160)
s. 96)
s. 98)
s. 138)
10
AJO-OHJEITA
10.2
Käynnistäminen
72
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai kuolemaan.
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa,
jos siellä ei ole sopivaa poistojärjestelmää.
Varo
Onnettomuusvaara Jos ajoneuvoa käytetään akku tyhjentyneenä tai ilman akkua, elektroniset komponentit ja turvalaitteet voivat
vahingoittua.
–
Älä käytä ajoneuvoa koskaan akku tyhjentyneenä tai ilman akkua.
Ohje
Moottorivaurio Korkeat kierrosluvut kylmällä moottorilla vaikuttavat negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Moottori ajetaan aina matalilla kierroksilla lämpimäksi.
–
Hätäpysäytyskatkaisin painetaan ON
–
Sytytys kytketään päälle kääntämällä musta virta-avain ON
asentoon.
asentoon.
Sytytyksen päälle kytkemisen jälkeen kuuluu n. 2 sekunnin ajan polttoainepumpun
toimintaääni. Samanaikaisesti suoritetaan yhdistelmänäytön toimintatesti.
ABS-valo syttyy ja se sammuu liikkeelle lähdön jälkeen.
–
Vaihteisto laitetaan vapaalle
.
Vihreä vaihdevapaan merkkivalo
602607-01
palaa.
10
AJO-OHJEITA
73
–
Sähkökäynnistysnappia
painetaan.
Info
Sähkökäynnistysnappia painetaan vasta sitten, kun yhdistelmänäytön toimintatesti on päättynyt.
Käynnistettäessä EI SAA antaa kaasua. Jos käynnistettäessä annetaan kaasua, ei
moottorinohjaus salli polttoaineen ruiskutusta ja näin ollen moottori ei voi käynnistyä.
Enintään 5 sekuntia painetaan sähkökäynnistysnappia . Seuraavaan käynnistysyritykseen odotettava vähintäin 5 sekuntia.
Tämä moottoripyörä on varustettu turvakäynnistysjärjestelmällä. Moottori voidaan
käynnistää vain jos vaihteisto on vapaalla, tai vaihteen ollessa päällä, kytkin on
vedettynä. Jos sivutuen ollessa uloskäännettynä laitat vaihteen päälle, sammuu
moottori.
602608-01
–
10.3
–
Moottoripyörä otetaan keskituelta tai sivutuelta.
Liikkeellelähtö
Kytkinkahva vedetään, 1. vaihde laitetaan päälle, kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja samanaikaisesti annetaan varovasti kaasua.
10.4
Vaihtaminen, ajaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Äkkinäisessä painonjakauman muutoksessa saatetaan menettää ajoneuvon hallinta.
–
Äkkinäisiä painonjakauman muutoksia ja voimakkaita jarrutuksia on vältettävä, nopeus on sovitettava ajo-olosuhteisiin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörä lukkiutuu vaihdettaessa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvun ollessa korkea.
–
Pienemmälle vaihteelle ei tule vaihtaa moottorin kierrosluvun ollessa korkea. Moottori pyörii ylikierroksille ja takapyörä voi lukkiutua.
10
AJO-OHJEITA
74
Varoitus
Onnettomuusvaara Virhetoimintojen syntyminen väärän virta-avaimen asennon johdosta.
–
Älä muuta virta-avaimen asentoa ajon aikana.
Varoitus
Onnettomuusvaara Huomion kiinnittyminen pois liikenteestä tehtäessä säätöjä ajon aikana.
–
Kaikki säätötoimet tehtävä ajoneuvon ollessa pysäytettynä.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Matkustajan putoaminen.
–
Matkustajan on istuttava kunnolla matkustajan istuimella ja pidettävä kiinni ajajasta tai tartuntakahvoista. Jalat on pidettävä
matkustajan jalkatapeilla. Säädökset matkustajan vähimmäisiästä on huomioitava.
Varoitus
Onnettomuusvaara Onnettomuusvaara riskialttiin ajotavan johdosta.
–
Noudata liikennesääntöjä, aja hillitysti ja ennakoivasti vaarojen tunnistamiseksi mahdollisimman varhain.
Varoitus
Onnettomuusvaara Heikentynyt pitokyky renkaiden ollessa kylmät.
–
Ensimmäiset kilometrit tulee aina ajaa varovasti kohtalaisella nopeudella, kunnes renkaat ovat saavuttaneet käyttölämpötilansa
ja saadaan optimaalinen pitokyky.
Varoitus
Onnettomuusvaara Heikentynyt pitokyky uusista renkaista johtuen.
–
Uusissa renkaissa on sileä pinta, siksi niissä ei ole täyttä pitokykyä. Koko kulutuspinta tulee ensimmäisten 200 kilometrin
aikana karheuttaa kohtuullisesti ja kallistellen ajaen. Vasta "sisäänajolla" saadaan aikaa täysi pito.
10
AJO-OHJEITA
75
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen.
–
Korkeimpia sallittuja kokonais- ja akselipainoja ei saa ylittää. Kokonaispaino muodostuu: ajovalmis moottoripyörä täyteen tankattuna, kuljettaja ja matkustaja suojavarusteineen sekä kypärineen ja matkatavaroineen.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen siirtyneiden matkatavaroiden johdosta.
–
Tarkista mukana kulkevien matkatavaroiden kiinnitys säännöllisesti.
Varoitus
Onnettomuusvaara Puuttuva liikenneturvallisuus.
–
Kaatumisen jälkeen ajoneuvo tulee tarkastaa kuten aina ennen käyttöönottamista.
Ohje
Moottorivahinkoja Suodattamaton imuilma vaikuttaa negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman ilmasuodatinta, koska pöly ja likaa joutuu moottorin sisään ja nopeuttaa sen kulumista.
Ohje
Moottorivahinkoja Moottorin ylikuumeneminen.
–
Jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalon syttyessä pysäytä ajoneuvo ja sammuta moottori. Anna moottorin jäähtyä ja tarkasta sekä
korjaa jäähdyttimen jäähdytysnestetaso. Jos jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalon palamisesta huolimatta edelleen ajetaan, tulee
moottorivaurioita.
Info
Jos ajettaessa esiintyy epätavallisia käyttöääniä, on heti pysähdyttävä, moottori sammutettava ja otettava yhteys valtuutettuun KTMhuoltokorjaamoon.
10
AJO-OHJEITA
76
–
Kun olosuhteet (mäet, ajotilanne, jne.) sallivat, voit vaihtaa suuremmille vaihteille.
–
Kaasu otetaan pois, samanaikaisesti vedetään kytkinkahva, vaihdetaan seuraavalle vaihteelle, kytkinkahva vapautetaan ja annetaan kaasua.
Info
6 eteenpäinvievän vaihteen paikat näet kuvasta. Vapaa-asento on 1. ja 2. vaihteen välissä. 1. vaihde on liikkeellelähtö- tai ylämäkivaihde.
–
Huippunopeuden saavuttamisen jälkeen kun kaasukahva on käännetty aivan täysille,
käännetään se takaisin ¾ asentoon. Nopeus vähenee tuskin lainkaan, polttoaineen
kulutus alenee kuitenkin voimakkaasti.
–
Annetaan kaasua vain sen verran, kuin ajorata ja sääolosuhteet sallivat. Varsinkin kurveissa ei tulisi vaihtaa ja vain erittäin varovasti antaa kaasua.
–
Pienemmälle vaihdettaessa moottoripyörää jarrutetaan tarvittaessa ja samanaikaisesti
otetaan kaasu pois.
–
Kytkinkahva vedetään ja pienempi vaihde laitetaan päälle, kytkin vapautetaan hitaasti ja
annetaan kaasua tai vaihdetaan vielä kerran.
–
Jos esimerkiksi risteyksessä moottori sammuu, vedetään vain kytkinkahva ja painetaan
sähkökäynnistysnappia. Vaihteistoa ei tarvitse siirtää vapaalle.
–
Sammuta moottori, jos on odotettavissa pitempi aika tyhjäkäyntiä tai seisokki.
–
Jos ajamisen aikana öljynpaineen varoitusvalo syttyy, on heti pysähdyttävä ja moottori
sammutettava. Otettava yhteyttä valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
–
Jos ajon aikana moottorivaroitusvalo syttyy, on otettava mahdollisimman pian
yhteyttä valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
S00232-10
Info
Vilkun rytmistä saadaan selville kaksinumeroinen luku, ns. vilkkukoodi. Vilkkukoodi ilmoittaa, mitä komponenttia häiriö koskee.
–
Jos ajamisen aikana yleinen varoitusvalo
sekunnin ajan.
syttyy, näyttää matriisinäyttö ilmoituksen 10
10
AJO-OHJEITA
77
Info
Erityisen tärkeät ilmoitukset tallennetaan "Warnings" valikkoon.
–
10.5
Jos jäätymisvaroitus ilmestyy yhdistelmänäyttöön, on tiepintojen jäätyminen mahdollista. Nopeus sovitettava muuttuneisiin ajoradan olosuhteisiin.
Jarruttaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusvaikutus johtuen märästä tai likaantuneesta jarrulaitteistosta.
–
Likaiset tai kosteat jarrut jarrutetaan varovasti puhtaiksi/kuiviksi.
Varoitus
Onnettomuusvaara Pehmeästä jarrutustuntumasta johtuva etu- tai takajarrun heikentynyt jarrutusteho.
–
Jarrujärjestelmä tarkastetaan, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta.
–
Jos jarrupoljin kantaa, jarrupalat laahaavat jatkuvasti. Takajarru voi ylikuumenemisen takia lakata toimimasta. Ota jalka pois
jarrupolkimelta, kun et halua jarruttaa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Pitempi jarrutusmatka suuremman kokonaispainon johdosta.
–
Ota huomioon pitempi jarrutusmatka, kun mukanasi on matkustaja ja matkatavaraa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Hidastunut jarrutusvaikutus suolatuilla kaduilla.
–
Suolaa voi kertyä jarrulevyihin. Totutun jarrutusvaikutuksen saavuttamiseksi tulee jarrulevyt ennen sitä jarruttaa puhtaiksi.
10
AJO-OHJEITA
78
Varoitus
Onnettomuusvaara ABS:stä johtuva pidentynyt jarrutusmatka.
–
Jarrutustapa on sovitettava ajotilanteeseen ja ajoradan olosuhteisiin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Liian voimakas jarruttaminen johtaa pyörien lukkiintumiseen.
–
ABS:n vaikutus on olemassa vain silloin kun se on päällekytkettynä.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajoneuvon kaatuminen
–
–
Ajoneuvon kaatumista poikkeuksellisissa ajotilanteissa (esim. matkatavarat kuormattu korkealla painopisteelle, vaihtuvat ajoradan pinnat, jyrkät alamäet, täysjarrutukset ilman kytkimen vetoa), ei aina voida välttää. Sovita ajotapasi ajoradan olosuhteisiin
ja ajotaitoosi.
Jarruttamiseksi otetaan kaasu pois ja jarrutetaan etu- ja takajarrulla samanaikaisesti.
Info
ABS päällä voit käyttää sekä täysjarrutuksessa että myös vähäisemmällä pidolla olevalla hiekkaisella, märällä tai liukkaalla ajopohjalla täyttä jarrutusvoimaa, ilman että pyörien lukkiintuminen on vaarana.
Varoitus
Onnettomuusvaara Pyörän lukkiintuminen moottorin jarrutusvaikutuksesta.
–
Vedä kytkinkahva hätäjarrutuksissa, täysjarrutuksissa ja jarrutettaessa liukkaalla maapohjalla.
Varoitus
Onnettomuusvaara Heikentynyt pito jarrutettaessa kallistettuna tai jarrutettaessa sivuttain jyrkästi viettävällä maapohjalla.
–
–
Jarruttaminen tulee lopettaa ennen kurvin alkamista.
Jarruttamisen tulisi aina olla lopetettu ennen kurviin menoa. Vaihda tällöin, nopeutta vastaavasti, pienemmälle vaihteelle.
10
–
AJO-OHJEITA
79
Hyödynnä pitkissä alamäissä moottorijarrutusta. Vaihda yksi tai kaksi vaihdetta pienemmälle, älä kuitenkaan päästä moottoria ylikierroksille. Näin joudut jarruttamaan huomattavasti vähemmän, eivätkä jarrut ylikuumene.
10.6
Pysähtyminen, pysäköinti
Varoitus
Varkauden vaara Luvaton käyttöönotto.
–
Ajoneuvoa ei koskaan saa jättää ilman valvontaa, kun sen moottori on käynnissä. Ajoneuvo on varmistettava luvattomalta käyttöönotolta. Poistuttaessa ajoneuvon luota, ohjaus lukitaan ja virta-avain otetaan pois.
Varoitus
Palamisvaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Kuumia osia, kuten pakoputkisto, jäähdytin, moottori, iskunvaimentajat ja jarrut ei pidä koskettaa. Näiden osien on annettava
jäähtyä, ennen kuin työskentely niiden kanssa aloitetaan.
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Jotkut moottoripyörän osista kuumenevat erittäin paljon kun moottoripyörää käytetään.
–
Älä jätä moottoripyörää paikkoihin jossa on helposti palavaa ja/tai syttyvää materiaalia. Mitään tavaroita ei saa laittaa kuuman moottoripyörän päälle. Moottoripyörän on aina ensin annettava jäähtyä.
Ohje
Materiaalivahinko Osien vaurioituminen ja tuhoutuminen liiallisesta kuormituksesta johtuen.
–
Sivutuki on mitoitettu vain moottoripyörän painolle.Älä istuudu moottoripyörän päälle, kun tämä on sivutuen varassa.Sivutuki tai runko
saattavat vaurioitua ja moottoripyörä voi kaatua.
10
AJO-OHJEITA
80
Ohje
Materiaalivahinko Osien vaurioituminen ja tuhoutuminen liiallisesta kuormituksesta johtuen.
–
Keskituki on mitoitettu vain moottoripyörän painolle ja matkatavaroille. Älä istu moottoripyörän päälle, kun tämä on keskituella. Keskituki tai runko saattavat vaurioitua ja moottoripyörä voi kaatua.
–
Vedä moottoripyörä tartuntakahvasta ylöspäin keskituelle.
–
Moottoripyörää jarrutetaan.
–
Vaihteisto laitetaan vapaalle
–
Sytytys katkaistaan kääntämällä musta virta-avain OFF
.
asentoon.
Info
Jos moottori sammutetaan hätäpysäytyspainikkeella ja sytytys jää päälle virtalukkoon, ei useimpien virrankuluttajien virransyöttö
katkea. Tällöin akku purkautuu. Sen vuoksi moottori sammutetaan aina virtalukosta, hätäpysäytyskatkaisin on vain hätätilanteita varten.
–
Moottoripyörä pysäköidään kovalle alustalle.
Vaihtoehto 1
– Sivutuki käännetään jalalla eteenpäin vasteeseen saakka ja sitä kuormitetaan ajoneuvolla.
Vaihtoehto 2
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
–
s. 94)
Ohjaus lukitaan kääntämällä ohjaustanko täysin vasemmalle, musta virta-avain käännetään asentoon OFF , painetaan alas ja käännetään asentoon LOCK . Ohjauslukon lukittumisen helpottamiseksi, liikutellaan ohjaustankoa hieman edestakaisin. Musta virta-avain
vedetään pois.
10.7
Kuljetus
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
10
AJO-OHJEITA
81
Ohje
Palovaara Jotkut moottoripyörän osista kuumenevat erittäin paljon kun moottoripyörää käytetään.
–
Älä jätä moottoripyörää paikkoihin jossa on helposti palavaa ja/tai syttyvää materiaalia. Mitään tavaroita ei saa laittaa kuuman moottoripyörän päälle. Moottoripyörän on aina ensin annettava jäähtyä.
–
Moottori sammutetaan.
–
Moottoripyörä varmistetaan kiinnityshihnoilla tai muilla sopivilla kiinnitysvälineillä kaatumista ja paikaltaan siirtymistä vastaan.
401475-01
10.8
Polttoaineen tankkaus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Ajoneuvoa ei saa tankata avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja moottori on aina sammutettava. On huolehdittava,
että polttoainetta ei roisku varsinkaan ajoneuvon kuumien osien päälle. Roiskunut polttoaine on heti pyyhittävä pois.
–
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja se voi liian täyteen tankattuna vuotaa yli. Polttoaineen tankkausohjeet huomioitava.
10
AJO-OHJEITA
82
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Polttoainetta ei saa päästää kosketuksiin ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Polttoainehöyryjä ei saa hengittää. Silmäkosketuksessa huuhdotaan heti vedellä ja hakeudutaan lääkäriin. Kosketuksen saaneet ihokohdat puhdistetaan heti vedellä ja saippualla. Jos polttoainetta on nielty, on heti hakeudeuttava lääkäriin. Polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuneet vaatteet vaihdetaan.
Ohje
Materiaalivaurio Polttoainesuodattimen ennenaikainen tukkeutuminen.
–
Joissakin maissa ja alueilla saattaa tulla eteen tilanne, jolloin käytettävissä olevan polttoaineen laatu ja puhtaus eivät ole riittäviä. Seurauksena on ongelmia polttoainejärjestelmässä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Tankkaa vain puhdasta polttoainetta, joka vastaa annettuja normeja.
Varoitus
Ympäristövahingon vaara Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
–
Moottori sammutetaan.
–
Polttoainetankin korkki avataan. (
–
Polttoainetankki täytetään polttoaineella enintään täyttöputken alareunaan merkkiin A
saakka.
Polttoainetankin
tilavuus yhteensä
n.
–
S00239-10
s. 30)
23 l
Polttoainetankin korkki suljetaan. (
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
( s. 197)
s. 32)
11
HUOLTO-OHJELMA
11.1
Lisätietoja
83
Kaikki ne jatkotyöt, jotka ovat seurausta pakollisista tai suositelluista töistä, on tilattava erikseen ja ne laskutetaan eritellysti.
11.2
Pakolliset työt
joka toinen vuosi
joka vuosi
kaikki 30 000 km
kaikki 15 000 km
perustuen1 000 km
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
s. 125)
○
●
●
●
Takaiskunvaimentimen ja etuhaarukan tiiviys tarkistetaan. Etuhaarukan huolto ja takavaimentimen huolto
suoritetaan tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan.
○
●
●
●
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella.
Polttoaineenpaine tarkistetaan.
○
x
x
Sähköjärjestelmän toiminta tarkistetaan.
Moottoriöljy ja öljysuodatin vaihdetaan, öljysihdit puhdistetaan.
Jarrulevyt tarkistetaan. (
s. 166)
s. 121)
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 124)
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
Pinnat kiristetään.
x(
s. 127)
○
x
Pinnojen kireys tarkistetaan. (
Vanteenheitto tarkistetaan.
s. 140)
x
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
Rengaspaineet tarkistetaan. (
s. 138)
s. 140)
Jarrunesteen määrä tarkistetaan takajarrusta. (
●
11
HUOLTO-OHJELMA
84
joka toinen vuosi
joka vuosi
kaikki 30 000 km
kaikki 15 000 km
perustuen1 000 km
Ketju, takaratas ja eturatas tarkastetaan. (
Ketjunkireys tarkistetaan. (
Jarruletkujen vauriot ja tiiviys tarkistetaan.
Jarrunestemäärä tarkistetaan etujarrusta. (
s. 121)
Jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä tarkistetaan. (
Ilmansuodatin vaihdetaan. Suodatinkotelo puhdistetaan.
s. 160)
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
x
Kaapeleiden vauriot ja taitteeton kulku tarkistetaan. (Polttoainetankki irrotettuna)
Sytytystulpat vaihdetaan. (Ilmansuodatin irrotettuna)
x
●
x
Ventiilivälykset tarkistetaan. (Ilmansuodatin ja sytytystulpat irrotettuina)
Toisioilmajärjestemän läpät vaihdetaan.
●
○
s. 100)
s. 98)
●
x
●
x
●
Jarruneste vaihdetaan etujarruun.
x
Jarruneste vaihdetaan takajarruun. x
●
○
●
●
○
●
●
Lopputarkastus: Ajoneuvon liikenneturvallisuus tarkastetaan ja koeajo suoritetaan.
○
●
Vikamuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella koeajon jälkeen.
○
●
○
●
●
○
●
●
Ohjauspään laakerivälys tarkistetaan. (
Valokantama tarkistetaan. (
s. 103)
s. 158)
CO-päästöt tarkistetaan KTM-diagnoosilaitteella.
x
x
Huoltomerkintä tehdään KTM DEALER.NET:iin ja huolto & takuuvihkoon.
x
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
11
HUOLTO-OHJELMA
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
11.3
85
Suositellut työt
joka neljäs vuosi
joka toinen vuosi
joka vuosi
kaikki 15 000 km
perustuen1 000 km
Kytkimen voitelun öljysuutin tarkistetaan.
○
x
●
Takahaarukan laakerointi tarkistetaan.
●
Pyöränlaakereiden välys tarkistetaan.
●
x
x
Kaikki liikkuvat osat (esim. sivutuki, käsikahvat, ketju, ...) voidellaan ja niiden kevyt toimivuus
tarkistetaan.
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
x
Kaikkien letkujen (esim. polttoaine-, jäähdytys-, ilmaus-, tyhjennysletkujen, ...) ja mansettien repeymät, tiiviys ja oikea asennus tarkastetaan.
x
Pakkasenkesto tarkistetaan.
○
x
Hydraulisen kytkimen nestemäärä tarkistetaan/korjataan. (
Hydraulisen kytkimen neste vaihdetaan.
x
Ruuvien ja muttereiden kireys tarkistetaan.
Jäähdytysneste vaihdetaan.
x
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
s. 103)
x
○
●
●
●
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
12.1
Etuhaarukka/takavaimennin
86
Etuhaarukka ja takavaimennin tarjoavat monia mahdollisuuksia, joilla alustaa voidaan säätää ajotapasi ja kuormauksen mukaisesti.
Info
Suositukset alustan säätöiksi on koottu taulukkoon 1. Taulukko on vasemman puoleisessa polttoainetankin sisäverhouksessa.
101875-10
12.2
Nämä säätöarvot ovat ohjearvoja ja niiden tulee aina olla lähtökohtana alustan säädöille.
Jos oletusarvoista poiketaan, saattavat ajo-ominaisuudet, varsinkin suurilla nopeusalueilla,
huonontua.
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen puristusvaimennus määrittää etuhaarukan käyttäytymisen sisäänjoustoissa.
–
Valkoinen säätöruuvi 1 kierretään myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Säätöruuvi 1 on vasemmanpuoleisen haarukkaputken yläpäässä.
Puristusvaimennnus on vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen säätöruuvi). Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB (punainen säätöruuvi).
–
S00262-10
Haarukkatyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
87
Ohjearvo
Puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Sport
7 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
7 naksahdusta
Info
Kiertäminen myötäpäivään lisää vaimennusta, kiertäminen vastapäivään vähentää vaimennusta sisäänjoustoissa.
12.3
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen paluuvaimennus määrittää etuhaarukan käyttäytymisen ulosjoustoissa.
–
Punainen säätöruuvi 1 kierretään myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Säätöruuvi 1 on oikeanpuoleisen haarukkaputken yläpäässä.
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB (punainen säätöruuvi).
Puristusvaimennnus on vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen
säätöruuvi).
–
S00263-10
Haarukkatyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
88
Ohjearvo
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Sport
7 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
7 naksahdusta
Info
Kiertäminen myötäpäivään lisää vaimennusta, kiertäminen vastapäivään vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
12.4
Etuhaarukan jousien esijännityksen säätö
–
Säätöruuveja 1 kierretään vastapäivään vasteeseen saakka.
Info
Säädöt suoritetaan molemmissa haarukkaputkissa samalla tavalla.
–
Haarukkatyyppiä vastaava määrä kierroksia kierretään myötäpäivään.
Ohjearvo
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
S00260-10
Mukavuus
2 kierr.
Vakio
5 kierr.
Sport
5 kierr.
Täysi hyötykuorma
8 kierr.
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
89
Info
Kiertäminen myötäpäivään lisää esijännitystä, kiertäminen vastapäivään vähentää esijännitystä.
Esijännityksen säädöllä ei ole mitään vaikutusta paluuvaimennuksen vaimennusasetukseen.
Periaatteessa kuitenkin suuremmalle esijännitykselle olisi säädettävä myös suurempi paluuvaimennus.
12.5
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus on jaettu kahteen alueeseen, High Speed ja Low Speed.
High- ja Low Speed tarkoittavat takapyörän sisäänjoustonopeutta, ei ajonopeutta.
High Speed asetus vaikuttaa esim. ajettaessa asvalttikantin yli, takapyörä joustaa tällöin nopeasti sisäänpäin.
Low Speed asetus vaikuttaa esim. ajettaessa pitkien aaltomuodostumien yli, takapyörä joustaa tällöin hitaasti sisäänpäin.
Näitä kahta aluetta voidaan säätää erikseen, siirtyminen High- ja Low Speed alueiden välillä on kuitenkin liukuvaa. Sen seurauksena muutokset puristusvaimennuksen High Speed alueessa vaikuttavat myös Low Speed alueeseen ja päinvastoin.
12.6
Takaiskunvaimentimen Low Speed puristusvaimennuksen säätö
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
Low Speed asetus näyttää vaikutuksensa takavaimentimen joustaessa hitaasti tai normaalisti sisäänpäin.
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
90
–
Säätöruuvia 1 kierretään ruuvimeisselillä myötäpäivään viimeiseen tunnistettavissa olevaan naksahdukseen asti.
Info
Ruuviliitosta 2 ei saa avata!
–
Iskunvaimentimentyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
Low Speed puristusvaimennus
S00265-10
Mukavuus
15 naksahdusta
Vakio
10 naksahdusta
Sport
8 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
8 naksahdusta
Info
Kiertäminen myötäpäivään lisää vaimennusta, kiertäminen vastapäivään vähentää vaimennusta.
12.7
Takaiskunvaimentimen High Speed puristusvaimennuksen säätö
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
High Speed asetus näyttää vaikutuksensa kun takavaimennin joustaa nopeasti sisäänpäin.
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
91
–
Säätöruuvia 1 kierretään hylsyavaimella myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Ruuviliitosta 2 ei saa avata!
–
Iskunvaimentimen tyyppiä vastaava määrä kierroksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
High Speed puristusvaimennus
S00266-10
Mukavuus
1,5 kierr.
Vakio
1,5 kierr.
Sport
1 kierr.
Täysi hyötykuorma
1 kierr.
Info
Kiertäminen myötäpäivään lisää vaimennusta, kiertäminen vastapäivään vähentää vaimennusta.
12.8
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennuksen säätö
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
92
–
Säätöruuvia 1 käännetään myötäpäivään viimeiseen tunnistettavissa olevaan naksahdukseen asti.
–
Iskunvaimentimentyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
Paluuvaimennus
S00267-10
Mukavuus
15 naksahdusta
Vakio
10 naksahdusta
Sport
8 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
8 naksahdusta
Info
Kiertäminen myötäpäivään lisää vaimennusta, kiertäminen vastapäivään vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
12.9
Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
12
ALUSTAN SÄÄTÖ
93
–
Säätöpyörää 1 käännetään vastapäivään vasteeseen saakka.
–
Vaimentimen tyypin ja käyttötarkoituksen mukainen määrä kierroksia käännetään myötäpäivään.
Ohjearvo
Jousen esijännitys
S00268-10
Mukavuus
4 kierr.
Vakio
4 kierr.
Sport
4 kierr.
Täysi hyötykuorma
16 kierr.
Info
Kiertäminen myötäpäivään lisää esijännitystä, kiertäminen vastapäivään vähentää esijännitystä.
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.1
Ajoneuvon nosto keskituelle
94
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Materiaalivahinko Osien vaurioituminen ja tuhoutuminen liiallisesta kuormituksesta johtuen.
–
Keskituki on mitoitettu vain moottoripyörän painolle ja matkatavaroille. Älä istu moottoripyörän päälle, kun tämä on keskituella. Keskituki tai runko saattavat vaurioitua ja moottoripyörä voi kaatua.
–
Vedä moottoripyörä tartuntakahvasta ylöspäin keskituelle.
–
Asetutaan ajoneuvon vasemmalle puolelle.
–
Tartutaan ohjaustankoon vasemmalla kädellä ja oikealla jalalla painetaan keskituki maahan.
–
Keskituen ulokevartta 1 kuormitetaan koko kehon painolla ja samanaikaisesti vedetään
ajoneuvoa vasemmasta tartuntakahvasta ylöspäin, kunnes keskituki ponnahtaa eteenpäin vasteeseen saakka.
S00307-10
13.2
Ajoneuvon alasottaminen keskituelta
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
–
Ohjaus vapautetaan ja ajoneuvoa liikutetaan ohjaustangosta molemmin käsin eteenpäin.
–
Samalla kun ajoneuvo tulee alas keskituelta, käytetään etujarrua ajoneuvon eteenpäin
vierimisen estämiseksi.
–
Tarkistettava, onko keskituki kääntynyt ylös vasteeseen saakka.
–
Virta-avain työnnetään istuinlukkoon 1 ja sitä käännetään 45° myötäpäivään.
–
Istuinta nostetaan takaa ylöspäin, vedetään taaksepäin ja otetaan ylöspäin irti.
–
Virta-avain vedetään lukosta.
S00308-10
13.3
Istuimen irrottaminen
S00241-10
95
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.4
Istuimen asentaminen
2
0
1
0
96
–
Istuin kohdistetaan polttoainetankkiin nokastaan 1, lasketaan takaa alaspäin ja samanaikaisesti työnnetään eteenpäin.
–
Lukitustapit 2 ohjataan lukkorunkoon ja istuinta painetaan takaa alaspäin, kunnes lukitustapit kuuluvasti loksahtaen tarttuvat kiinni.
–
Tarkistettava, onko istuin asennettu oikein.
–
Ketjun karkea likaisuus tarkistetaan.
401677-10
13.5
Ketjun likaisuuden tarkistus
»
Jos ketju on voimakkaasti likaantunut:
–
400678-01
Ketju puhdistetaan. (
s. 97)
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.6
Ketjun puhdistus
97
Varoitus
Onnettomuusvaara Jos voiteluainetta joutuu renkaille, renkaiden pito heikkenee.
–
Poista voiteluaine sopivalla puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa puhdistettava jarrujen puhdistusaineelle.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Info
Ketjun ikä riippuu suurelta osin sen hoidosta.
–
Ketju puhdistetaan säännöllisesti.
–
Karkea lika huuhdotaan pois kevyellä vesisuihkulla.
–
Käytetyt voiteluainejäämät poistetaan ketjunpuhdistusaineella.
Ketjupuhdistusaine (
–
Kuivumisen jälkeen levitetään ketjusumutetta.
Ketjusuihke Onroad (
400725-01
s. 198)
s. 198)
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.7
Ketjunkireyden tarkistus
98
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjunkireys aiheuttaa vaaraa.
–
Jos ketju on liian tiukalla, rasittuvat toisiovoimansiirron komponentit (ketju, eturatas, takaratas, laakerit vaihteistossa ja
takapyörässä) ylimääräisesti. Ennenaikaisen kulumisen lisäksi saattaa äärimmäisessä tapauksessa ketju katketa tai vaihteiston
vetoakseli murtua. Jos ketju taas on liian löysällä, saattaa se pudota etu- tai takarattaalta ja jumiuttaa takapyörän tai vaurioittaa
moottoria. Oikeaa ketjunkireyttä tarkkailtava ja tarvittaessa säädettävä.
–
Moottoripyörä asetetaan sivutuelle.
–
Vaihteisto laitetaan vapaalle
–
Ketjua painetaan ylöspäin alueelta ennen ketjunohjainta ja ketjun kireys A määritetään.
.
Info
Ylemmän ketjunosan B täytyy olla tällöin kireällä.
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus on toistettava ketjun eri kohdista.
401664-10
Ketjunkireys
»
40… 45 mm
Jos ketjun kireys ei vastaa ohjearvoa:
–
Ketjunkireyttä säädetään. (
s. 99)
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.8
Ketjunkireyden säätö
99
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjunkireys aiheuttaa vaaraa.
–
Jos ketju on liian tiukalla, rasittuvat toisiovoimansiirron komponentit (ketju, eturatas, takaratas, laakerit vaihteistossa ja
takapyörässä) ylimääräisesti. Ennenaikaisen kulumisen lisäksi saattaa äärimmäisessä tapauksessa ketju katketa tai vaihteiston
vetoakseli murtua. Jos ketju taas on liian löysällä, saattaa se pudota etu- tai takarattaalta ja jumiuttaa takapyörän tai vaurioittaa
moottoria. Oikeaa ketjunkireyttä tarkkailtava ja tarvittaessa säädettävä.
Esityö
– Ketjunkireys tarkistetaan. (
s. 98)
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
100
Päätyö
– Mutteri 1 löysätään.
–
Mutterit 2 löysätään.
–
Ketjun kireyttä säädetään kiertämällä säätöruuveja 3 vasemmalla ja oikealla puolella.
Ohjearvo
Ketjunkireys
40… 45 mm
Säätöruuveja 3 vasemmalla ja oikealla puolella kierretään siten, että molempien ketjunkiristäjien 4 merkit ovat samassa kohdassa referenssimerkkeihin C nähden. Tällöin takapyörä on suunnattu oikein.
Info
Ylemmän ketjunosan täytyy tällöin olla kireällä.
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, tarkista sen takia säätö ketjun eri kohdista.
–
Mutterit 2 kiristetään.
–
Varmistettava, että ketjunkiristimet 4 ovat kiinni säätöruuveissa 3.
–
Mutteri 1 kiristetään.
Ohjearvo
S00242-10
Taka-akselin mutteri
M25x1,5
Info
Ketjunkiristäjät 4 voidaan kääntää 180°.
13.9
Ketjun, takarattaan ja eturattaan tarkastus
Esityö
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
s. 94)
90 Nm
Kierteet rasvattu
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
101
Päätyö
– Takarattaan ja eturattaan kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos takaratas tai eturatas on kulunut:
–
Voimalinjan osat vaihdetaan.
x
Info
Eturatas, takaratas ja ketju tulisi vaihtaa vain yhdessä.
100132-10
–
Vaihteisto laitetaan vapaalle
–
Ketjun alaosasta vedetään ilmoitetulla painolla A.
.
Ohjearvo
Ketjunkulumismittauksen paino
–
15 kg
18 ketjurullan välinen etäisyys B mitataan alemmasta ketjuosasta.
Info
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus on toistettava ketjun eri kohdista.
Maksimi välimatka B ketjun pisimmässä
kohdassa
»
Jos välimatka B on suurempi kuin annettu mitta:
–
0
272 mm
Voimalinjan osat vaihdetaan.
x
Info
Kun uusi ketju asennetaan, tulisi myös takaratas ja eturatas vaihtaa.
Uudet ketjut kuluvat nopeammin, jos takaratas tai eturatas on kulunut.
Ketjussa ei turvallisuussyistä ole ketjulukkoa.
401665-10
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
–
102
Ketjunohjainsuojuksen kuluneisuus tarkistetaan kolon kohdalta.
»
Jos ketjun niitti 1 ei ole enää nähtävissä ketjunohjainsuojuksen kolon
alareunassa C:
–
–
Ketjunohjainsuojus vaihdetaan.
x
Ketjunohjainsuojuksen asennustiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjainsuojus on löysällä:
–
Ketjunohjainsuojus kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainsuojuksen ruuvi
M5
5 Nm
S00338-10
–
Ketjunohjaimen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjain on kulunut:
–
–
Ketjunohjain vaihdetaan.
x
Ketjunohjaimen asennustiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjain on löysällä:
–
Ketjunohjain kiristetään.
Ohjearvo
401670-01
Ketjunohjaimen ruuvi
M6
5 Nm
Loctite® 243™
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
103
Viimeistely
– Ajoneuvo otetaan alas keskituelta. (
13.10
s. 94)
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkistus/korjaus
Info
Nestetaso nousee kytkinlamellien kulumisen myötä.
Ei saa käyttää jarrunestettä.
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen nestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit 1 poistetaan.
–
Kansi 2 kalvoineen 3 otetaan irti.
–
Nestemäärä tarkistetaan.
Nestetaso säiliön yläreunan alapuolella
»
Jos nestemäärä ei vastaa ohjearvoa:
–
S00270-10
Hydraulisen kytkimen nestemäärä korjataan.
Hydrauliikkaöljy (15) (
–
13.11
4 mm
s. 195)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Ohjauspään laakerivälyksen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen johtuen väärästä ohjauspään laakerivälyksestä.
–
Ohjauspään laakerivälys säädetään välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
104
Info
Jos ajetaan pitempiä aikoja ohjauspään laakeroinnin ollessa väljä, vahingoittuvat laakerit ja seuraavaksi laakeripesät rungossa.
Esityö
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
s. 94)
Päätyö
– Ajoneuvoa painetaan peräpäästä.
Etupyörä ei kosketa lattiaan.
–
Ohjaustanko käännetään suoraan. Etuhaarukkaa liikutetaan ajosuunnassa edestakaisin.
Ohjauspään laakerissa ei saa olla tuntuvaa välystä.
»
Jos tuntuvaa välystä on havaittavissa:
–
400738-11
–
Ohjauspään laakerivälys säädetään.
x
Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
Ohjaustangon on liikuttava kevyesti koko kääntöalueensa yli. Mitään tuntuvia kiinnitarttumiskohtia ei saa tuntua.
»
Jos kiinnitarttumiskohtia on havaittavissa:
–
Ohjauspään laakerivälys säädetään.
–
Ohjauspään laakerit tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan.
x
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.12
Etuhaarukan alapeitelevyn irrottaminen
105
–
Ruuvit 1 poistetaan.
–
Äänimerkki kytketään irti.
–
Etuhaarukan alapeitelevy 2 otetaan irti.
202248-12
13.13
Etuhaarukan alapeitelevyn asentaminen
x
–
Etuhaarukan alapeitelevy 1 kohdistetaan paikalleen.
–
Äänimerkki yhdistetään.
–
Ruuvit 2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
202248-13
M6
10 Nm
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.14
Etusivukattteen irrottaminen
–
Ruuvi 1 irrotetaan.
307815-10
307816-10
–
Ruuvit 2 poistetaan.
–
Sivuverhous 3 irrotetaan.
–
Työvaiheet toistetaan vastakkaisella puolella.
106
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.15
Etusivukatteen asentaminen
107
–
Sivuverhous kohdistetaan alueelta A tankinsuojuksen alle.
–
Sivuverhous kiinnitetään nokastaan 1 ja kiinnikkeestään 2 ja kohdistetaan polttoainetankkiin.
307817-10
307818-10
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
–
108
Ruuvi 3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
M5x12
3,5 Nm
M5x12
3,5 Nm
307815-11
–
Ruuvit 4 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
–
Työvaiheet toistetaan vastakkaisella puolella.
307816-11
13.16
Etumaskin ilmanohjaimen irrottaminen
x
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 95)
–
Etusivukate irrotetaan. (
–
Tankinsuojus irrotetaan. (
s. 106)
s. 114)
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Ruuvi 1 irrotetaan.
307823-10
–
Ruuvi 2 poistetaan.
–
Tartuntanokka 3 irrotetaan sisäverhouksesta.
307824-10
307825-10
109
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
–
Etumaskin ilmanohjain vedetään sivusuuntaan irti kiinnikkeistään.
–
Etumaskin ilmanohjain vedetään ylöspäin irti pidikkeestään 4.
–
Liitin 5 vedetään irti.
–
Etumaskin ilmanohjain vilkkuineen irrotetaan.
–
Työvaiheet toistetaan vastakkaisella puolella.
307828-10
307826-10
307827-10
110
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.17
Etumaskin ilmanohjaimen asentaminen
111
x
Päätyö
– Liitin 1 yhdistetään.
307827-11
–
Etumaskin ilmanohjain kiinnikkeineen 2 kohdistetaan paikalleen.
Info
Vilkkukaapeleiden oikea asettelu huomioitava.
307826-11
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
112
–
Etumaskin ilmanohjain painetaan sivuttain kiinnikkeisiin.
–
Uloke 3 kohdistetaan reikään.
–
Ruuvi 4 asennetaan ja kiristetään.
307828-11
307825-10
Ohjearvo
Etumaskin ilmanohjaimen ruuvi
307824-11
M5x17
3,5 Nm
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
–
113
Ruuvi 5 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etumaskin ilmanohjaimen ruuvi
–
Työvaiheet toistetaan vastakkaisella puolella.
307823-11
Viimeistely
– Tankinsuojus asennetaan. (
13.18
s. 116)
–
Etusivukate asennetaan. (
–
Istuin asennetaan. (
–
Pidike 1 lokasuojasta irrotetaan.
–
Ruuvit 2 poistetaan.
–
Etulokasuoja otetaan eteenpäin irti.
s. 107)
s. 96)
Etulokasuojan irrottaminen
Info
Jarruletkut huomioitava.
S00323-10
M5x17
3,5 Nm
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.19
Etulokasuojan asentaminen
114
x
–
Etulokasuoja kohdistetaan paikalleen.
Info
Jarruletkujen asettelu huomioitava.
–
Ruuvit 1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etulokasuojan ruuvi
S00323-11
13.20
–
M5x12
Pidike 2 jarruletkuineen asennetaan elulokasuojaan.
Tankinsuojuksen irrottaminen
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
–
Päätyö
– Ruuvi 1 poistetaan.
–
307819-10
s. 95)
Etusivukate irrotetaan. (
Ruuvi 2 poistetaan.
s. 106)
3,5 Nm
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
–
Ruuvi 3 poistetaan.
–
Ruuvi 4 poistetaan.
–
Ruuvi 5 poistetaan.
–
Tankinsuojusta nostetaan takaa ylös ja otetaan eteenpäin irti.
307820-10
307821-10
307822-10
115
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.21
Tankinsuojuksen asentaminen
116
Päätyö
– Tankinsuojus kohdistetaan paikalleen.
Info
Tiivistelista huomioitava.
–
Ruuvi 1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
M5x12
3,5 Nm
M6
6 Nm
M5x12
3,5 Nm
307821-11
–
Ruuvi 2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
–
Ruuvi 3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
307820-11
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
–
117
Ruuvi 4 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
–
M6
6 Nm
M5x12
3,5 Nm
Ruuvi 5 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
307819-11
Viimeistely
– Etusivukate asennetaan. (
13.22
s. 107)
–
Istuin asennetaan. (
–
Ruuvit 1 poistetaan ja visiiri 2 irrotetaan.
s. 96)
Visiirin irrottaminen
S00259-10
13
ALUSTAN HUOLTOTYÖT
13.23
Visiirin asentaminen
–
Visiiri 1 kohdistetaan.
–
Ruuvit 2 asennetaan ja kiristetään.
118
Ohjearvo
Visiirin ruuvi
S00259-11
M5
3,5 Nm
14
JARRULAITTEISTO
14.1
ABS / Anti-Blockier-System
119
ABS‑yksikkö 1 muodostuen hydrauliikkayksiköstä, ABS‑ohjausyksiköstä ja paluukiertopumpusta on sijoitettu istuimen alle. Pyörien liiketunnistimet 2 ovat etu- ja takapyörässä.
3
0
0
2
Varoitus
Onnettomuusvaara ABS:n toimintarajoitukset
–
Takapyörän sudittaminen käsijarrua käyttäen (Burn Out), on sallittua vain ABS:n
ollessa poiskytkettynä.
–
Modifioinneissa, kuten lyhennetyt tai pidennetyt jousitusmatkat, muut vannekoot, muut renkaat, väärät rengaspaineet, muut jarrupalat jne. ei ABS enää voi
toimia optimaalisesti. ABS:n optimaalinen toiminta on taattu vain silloin, kun
jarrujärjestelmässä käytetään pelkästään KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia
varaosia ja renkaita.
–
Huoltotyöt ja korjaukset on tehtävä ammattitaitoisesti. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
ABS on turvajärjestelmä, joka suoraan ajettaessa ilman sivuttaisvoimien vaikutusta estää
pyörien lukkiintumisen.
Varoitus
1
0
Onnettomuusvaara Ajoneuvon kaatuminen
–
0
2
Ajoneuvon kaatumista poikkeuksellisissa ajotilanteissa (esim. matkatavarat kuormattu korkealla painopisteelle, vaihtuvat ajoradan pinnat, jyrkät alamäet, täysjarrutukset ilman kytkimen vetoa), ei aina voida välttää. Sovita ajotapasi ajoradan
olosuhteisiin ja ajotaitoosi.
ABS:llä on kaksi käyttötapaa, ABS‑moodi "Road" ja ABS‑moodi "Offroad".
ABS‑moodissa "Road" jarruttaa takapyörä mukana, kun etujarrulla jarrutetaan. ABS voi säädellä molempia pyöriä.
401662-01
14
JARRULAITTEISTO
120
ABS‑moodissa "Offroad" jarruttaa etujarru etupyörää. Takajarru jarruttaa takapyörää. Takapyörässä ei tapahdu ABS-toimintoa. ABS‑valo 3 vilkkuu hitaasti, muistuttaen aktiivisesta
ABS‑moodista "Offroad".
Info
ABS‑moodissa "Offroad" voi takapyörä lukkiintua - kaatumisvaara.
ABS toimii kahden toisistaan riippumattoman jarrupiirin (etupyörä ja takapyörä) kanssa.
Kun ABS-ohjausyksikkö tunnistaa yhden pyörän lukkiintumistaipumuksen, alkaa ABS toimia säätelemällä jarrupainetta. Säätötapahtuma tuntuu kevyenä sykähtelynä jarrukahvassa
tai jarrupolkimessa.
ABS‑valon 3 täytyy syttyä virran päälle kytkemisen jälkeen ja sammua liikkeelle lähdön
jälkeen. Jos se ei sammu liikkeelle lähdön jälkeen tai palaa ajettaessa, tarkoittaa se vikaa
ABS-järjestelmässä. ABS ei tällöin ole enää aktiivinen ja pyörät saattavat jarrutettaessa lukkiintua. Jarrujärjestelmä itsessään on toimintakuntoinen, vain ABS-toiminto ei ole käytössä.
ABS-valo saattaa myös syttyä, kun ekstreemiajotilanteissa etu- ja takapyörän pyörimisnopeudet poikkeavat paljon toisistaan, esim. keulimisessa ja sutimisessa. Tällöin ABS kytkeytyy pois päältä.
ABS:n uudelleen aktivoimiseksi on ajoneuvo pysäytettävä ja sytytys käännettävä pois päältä.
Otettaessa ajoneuvo uudelleen käyttöön, aktivoituu myös ABS jälleen. ABS‑valo sammuu
liikkeelle lähdön jälkeen.
"MTC/ABS" valikossa voidaan ABS kytkeä manuaalisesti pois päältä.
Info
Sytytyksen päälle kytkemisen jälkeen on ABS jälleen aktiivinen.
14
JARRULAITTEISTO
14.2
Jarrulevyjen tarkistus
121
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho kuluneesta jarrulevy(i)stä johtuen.
–
Kuluneet jarrulevyt on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Etu- ja takajarrulevyjen paksuus jarrulevyn monesta kohdasta tarkistetaan mittaan A.
Info
Kulumisesta johtuen pienenee jarrulevyn paksuus jarrupalojen tartunkohdan alueelta 1.
Jarrulevyt - kulumisraja
400618-10
»
edessä
4 mm
takana
4,5 mm
Jos jarrulevyn paksuus on alle ohjearvon.
–
–
Etu- ja takajarrulevyistä tarkistetaan vauriot, säröilyt ja vääntyneisyys.
»
Jos jarrulevyssä havaitaan vaurioita, säröilyä tai vääntyneisyyttä:
–
14.3
Jarrulevy vaihdetaan.
Jarrulevy vaihdetaan.
Jarrunestemäärän tarkistus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunesteen taso laskee MIN merkinnän alapuolelle, tarkoittaa se vuotoa jarrujärjestelmässä tai täysin loppuunkuluneita
jarrupaloja. Jarrujärjestelmä tarkistetaan, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
14
JARRULAITTEISTO
122
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
Jarrunesteen määrä jarrunestesäiliössä 1 tarkistetaan.
Jos jarrunesteen määrä on laskenut MIN-merkin A alapuolelle:
»
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
x(
s. 122)
S00269-10
14.4
Jarrunesteen lisääminen etujarruun
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunesteen taso laskee MIN merkinnän alapuolelle, tarkoittaa se vuotoa jarrujärjestelmässä tai täysin loppuunkuluneita
jarrupaloja. Jarrujärjestelmä tarkistetaan, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
14
JARRULAITTEISTO
123
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty punaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut
eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta asiasta!
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 124)
Päätyö
– Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit 1 poistetaan.
–
Kansi 2 kalvoineen 3 otetaan irti.
–
Jarrunestettä täytetään MAX-merkkiin A saakka.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
S00272-10
s. 195)
–
Kansi 2 kalvoineen 3 kohdistetaan paikalleen.
–
Ruuvit 1 asennetaan ja kiristetään.
14
JARRULAITTEISTO
124
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
14.5
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneista jarrupaloista johtuva vähentynyt jarrutusteho.
–
Kuluneet jarrupalat on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusvaikutus vaurioituneista jarrulevyistä johtuen.
–
Jos jarrupalat vaihdetaan liian myöhään, hankaavat jarrupalojen teräksiset runko-osat jarrulevyyn. Jarrutusvaikutus heikkenee voimakkaasti ja jarrulevyt vaurioituvat. Jarrupalat tarkastettava säännöllisesti.
–
Molempien jarrusatuloiden kaikista jarrupaloista tarkistetaan vähimmäispäällystepaksuudet A.
≥ 1 mm
Vähimmäispäällystepaksuus
»
Jos vähimmäispäällystepaksuus on alittunut:
–
–
x
Molempien jarrusatuloiden kaikista jarrupaloista tarkistetaan vauriot ja säröilyt.
»
S00305-10
Etujarrun jarrupalat vaihdetaan.
Jos vaurioita tai säröilyä todetaan:
–
Etujarrun jarrupalat vaihdetaan.
x
14
JARRULAITTEISTO
14.6
Jarrunesteen määrän tarkistus takajarrusta
125
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunesteen taso laskee MIN merkinnän alapuolelle, tarkoittaa se vuotoa jarrujärjestelmässä tai täysin loppuunkuluneita
jarrupaloja. Jarrujärjestelmä tarkistetaan, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Esityö
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
s. 94)
Päätyö
– Jarrunesteen määrä jarrunestesäiliössä 1 tarkistetaan.
»
Jos nestemäärä on saavuttanut MIN-merkin A:
–
S00273-10
Jarrunestettä lisätään takajarruun.
x(
s. 126)
14
JARRULAITTEISTO
14.7
Jarrunesteen lisääminen takajarruun
126
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunesteen taso laskee MIN merkinnän alapuolelle, tarkoittaa se vuotoa jarrujärjestelmässä tai täysin loppuunkuluneita
jarrupaloja. Jarrujärjestelmä tarkistetaan, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty punaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut
eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta asiasta!
14
JARRULAITTEISTO
127
Esityö
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
–
s. 94)
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
s. 127)
Päätyö
– Kierrekansi 1 kalvoineen 2 poistetaan.
–
Jarrunestettä täytetään MAX-merkkiin A saakka.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 195)
Kierrekansi 1 kalvoineen 2 asennetaan ja kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
S00274-10
14.8
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneista jarrupaloista johtuva vähentynyt jarrutusteho.
–
Kuluneet jarrupalat on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusvaikutus vaurioituneista jarrulevyistä johtuen.
–
Jos jarrupalat vaihdetaan liian myöhään, hankaavat jarrupalojen teräksiset runko-osat jarrulevyyn. Jarrutusvaikutus heikkenee voimakkaasti ja jarrulevyt vaurioituvat. Jarrupalat tarkastettava säännöllisesti.
14
JARRULAITTEISTO
128
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus A tarkistetaan.
≥ 1 mm
Vähimmäispäällystevahvuus A
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
»
x
Jos vaurioita tai säröilyä todetaan:
–
S00292-10
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
Jarrupalojen vauriot ja säröilyt tarkastetaan.
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
x
15
PYÖRÄT, RENKAAT
15.1
Etupyörän irrottaminen
129
x
Esityö
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
s. 94)
Päätyö
– Ajoneuvoa painetaan peräpäästä.
Etupyörä ei kosketa lattiaan.
–
Ruuvi 1 poistetaan ja pyörän liiketunnistin 2 vedetään reiästä.
–
Ruuvit 3 molemmista jarrusatuloista irrotetaan.
–
Jarrupalat painetaan jarrulevyä kohti jarrusatulaa kevyesti sivuun kallistaen. Jarrusatulat
vedetään varovasti takaisinpäin jarrulevyistä ja ripustetaan sivuun riippumaan.
S00313-10
Info
Etujarrukahvaa ei saa käyttää jarrusatulan ollessa irti.
S00314-10
15
PYÖRÄT, RENKAAT
130
–
Ruuvi 4 ja ruuvit 5 löysätään.
–
Ruuvia 4 kierretään n. 6 kierrosta auki, sitä painetaan käsin akselin työntämiseksi pois
etuhaarukan akselikiinnikkeestä. Ruuvi 4 poistetaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vaurioituneista jarrulevyistä johtuen.
–
–
S00315-10
Pyörä on aina laitettava sivuun siten, etteivät jarrulevyt vahingoitu.
Etupyörästä pidetään kiinni ja akseli vedetään ulos. Etupyörä otetaan pois etuhaarukasta.
Info
Etujarrukahvaa ei saa käyttää etupyörän ollessa irti.
–
Väliholkit 6 poistetaan.
S00316-10
15.2
Etupyörän asentaminen
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa puhdistettava jarrujen puhdistusaineelle.
15
PYÖRÄT, RENKAAT
131
–
Pyöränlaakereiden vauriot ja kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Pyörälaakeri vaihdetaan.
x
Akselitiivisterenkaat 1 ja väliholkkien kosketuspinnat A puhdistetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
s. 198)
S00316-11
–
Leveä väliholkki 2 laitetaan pyörimissuuntaan nähden vasemmalle.
Info
Nuoli B näyttää etupyörän pyörimissuunnan.
ABS‑tunnistinkehä on ajosuunnassa vasemmalla.
–
Kapea väliholkki laitetaan pyörimissuuntaan nähden oikealle.
S00339-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
S00317-10
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa
puhdistettava jarrujen puhdistusaineelle.
–
Ruuvi 3 ja akseli 4 puhdistetaan.
–
Etupyörä nostetaan etuhaarukkaan, kohdistetaan paikalleen ja akseli työnnetään sisään.
15
PYÖRÄT, RENKAAT
132
–
Ruuvi 3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etuakselin ruuvi
M25x1,5
45 Nm
–
Jarrusatulat kohdistetaan paikoilleen ja tällöin on huomioitava jarrupalojen oikea
asento.
–
Ruuvit 5 asennetaan molempiin jarrusatuloihin, mutta niitä ei vielä kiristetä.
–
Etujarrukahvaa puristetaan useasti, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy
jarrutustuntuma. Etujarrukahva lukitaan jarrutusasentoon.
–
Ruuvit 5 molemmista jarrusatuloista kiristetään.
Jarrusatulat asettuvat oikeisiin asentoihinsa.
Ohjearvo
Etujarrusatulan ruuvi
S00314-11
M10
45 Nm
–
Etujarrukahvan lukitus poistetaan.
–
Pyörän liikeanturi 6 työnnetään paikalleen reikään.
–
Ruuvi 7 asennetaan ja kiristetään.
Loctite® 243™
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
–
S00313-11
Ajoneuvo otetaan alas keskituelta. (
M6
s. 94)
10 Nm
15
PYÖRÄT, RENKAAT
133
–
Etujarrukahvasta puristetaan ja etuhaarukkaa painalletaan muutamia kertoja voimakkaasti.
–
Ruuvit 8 kiristetään.
Haarukkaputket asettuvat suoraan.
Ohjearvo
Etuakselin kiinnityspalan ruuvi
M8
15 Nm
S00315-11
15.3
Takapyörän irrottaminen
x
Esityö
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
s. 94)
Päätyö
– Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyyn päin, jotta jarrumännät painuvat takaisinpäin.
S00275-10
15
PYÖRÄT, RENKAAT
134
–
Ruuvi 1 poistetaan ja pyörän liiketunnistin 2 vedetään reiästä.
–
Mutteri 3 poistetaan. Ketjunkiristin 4 irrotetaan.
–
Akselia 5 vedetään ulospäin vain sen verran, että takapyörää voi työntää eteenpäin.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin paljon kuin mahdollista.Ketju otetaan takarattaalta ja ketjunsuojus 6 irrotetaan.
S00277-10
S00276-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusvaikutus vaurioituneista jarrulevyistä johtuen.
–
S00286-10
Pyörä on aina asetettava niin, etteivät jarrulevyt vaurioidu.
15
PYÖRÄT, RENKAAT
135
–
Takapyörästä pidetään kiinni ja akseli vedetään ulos.Takapyörä otetaan takahaarukasta.
Info
Jalkajarrua ei saa käyttää takapyörän ollessa irrotettuna.
–
15.4
Takapyörän asentaminen
Väliholkit 7 poistetaan.
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa puhdistettava jarrujen puhdistusaineelle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ei jarrutusvaikutusta käytettäessä takajarrua.
–
Takapyörän asennuksen jälkeen käytetään aina jalkajarrua, kunnes jarrutustuntuma on käsillä.
–
Takanavan vaimennuskumit tarkistetaan.
–
Pyöränlaakereiden vauriot ja kuluneisuus tarkastetaan.
»
Pyörälaakeri vaihdetaan.
–
s. 198)
Akselin ja mutterin kierteet puhdistetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
S00285-10
x
Akselintiivisterengas 1 ja väliholkin kosketuspinta A puhdistetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
–
s. 137)
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
x(
s. 198)
Vaimennuskumit ja takarattaan kannatin asennetaan takapyörään.
15
PYÖRÄT, RENKAAT
136
–
Takapyörä laitetaan takahaarukkaan ja jarrulevy saatetaan jarrusatulan kanssa lähekkäin.
–
Akseli 2 asennetaan, mutta sitä ei vielä työnnetä pohjaan saakka.
–
Takapyörää työnnetään mahdollisimman pitkälle eteenpäin ja ketju nostetaan takarattaalle.
–
Akseli työnnetään vasteeseen saakka, ketjunkiristäjä 4 ja mutteri 5 asennetaan.
S00287-10
Info
Ketjunkiristäjät 3 ja 4 asennetaan samaan asentoon.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin, jotta ketjunkiristimet nojaavat kiristysruuveihin ja
mutteri 5 kiristetään.
Ohjearvo
S00288-10
Jotta takapyörä olisi suorassa, vasemman ja oikean ketjunkiristimen merkkien tulee
olla samassa kohdassa referenssimerkkeihin B nähden.
Taka-akselin mutteri
M25x1,5
90 Nm
Kierteet rasvattu
15
PYÖRÄT, RENKAAT
137
–
Pyörän liiketunnistin 6 työnnetään reikään. Ruuvi 7 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
–
M6
10 Nm
Jarrupoljinta painetaan monta kertaa kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy
jarrutustuntuma.
S00289-10
15.5
Takanavan vaimennuskumien tarkistus
x
Info
Moottorin voima siirretään takarattaalta 6 vaimennuskumin kautta takapyörälle. Vaimennuskumit kuluvat käytössä. Jos vaimennuskumeja ei vaihdeta oikea-aikaisesti, vaurioituvat takarattaan kannatin ja takanapa.
Esityö
– Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
–
Takapyörä irrotetaan.
x(
s. 94)
s. 133)
Päätyö
– Takanavan vaimennuskumeista 1 tarkistetaan vauriot ja kuluneisuus.
»
Jos takanavan vaimennuskumit ovat vaurioituneet tai kuluneet:
–
S00290-10
Kaikki takanavan vaimennuskumit vaihdetaan.
15
PYÖRÄT, RENKAAT
138
–
Takapyörä asetetaan ruuvipenkkiin ratas ylöspäin ja akseli työnnetään napaan.
–
Takarattaan välys A tarkistetaan.
Info
Välys mitataan takarattaan ulkokehältä.
Takapyörän vaimennuskumien välys
»
S00291-10
Jos välys A on suurempi kuin annettu arvo:
–
Kaikki takanavan vaimennuskumit vaihdetaan.
Viimeistely
– Takapyörä asennetaan.
15.6
≤ 5 mm
x(
s. 135)
Renkaiden kunnon tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Hallitsematon ajokäyttäytyminen renkaan puhkeamisesta johtuen.
–
Vaurioituneet tai kuluneet renkaat on vaihdettava heti turvallisuuden vuoksi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Kaatumisvaara Ajo-ominaisuuksien huononeminen johtuen etu- ja takapyörän rengaskuviointien erilaisuudesta.
–
Etu- ja takapyörän saa varustaa vain kuvioinniltaan samantapaisilla renkailla, muuten ajoneuvo voi muuttua mahdottomaksi hallita.
Varoitus
Onnettomuusvaara Hallitsemattomat ajo-ominaisuudet johtuen ei hyväksytyistä ja/tai ei suositelluista renkaista/pyöristä.
–
On käytettävä vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia ja sopivilla nopeusindekseillä varustettuja renkaita/pyöriä.
15
PYÖRÄT, RENKAAT
139
Varoitus
Onnettomuusvaara Heikentynyt pitokyky uusista renkaista johtuen.
–
Uusissa renkaissa on sileä pinta, siksi niissä ei ole täyttä pitokykyä. Koko kulutuspinta tulee ensimmäisten 200 kilometrin
aikana karheuttaa kohtuullisesti ja kallistellen ajaen. Vasta "sisäänajolla" saadaan aikaa täysi pito.
Info
Rengastyyppi, renkaan kunto ja rengaspaine vaikuttavat ajoneuvon jarrutus- ja ajo-ominaisuuksiin.
Kuluneet renkaat toimivat huonosti varsinkin märällä pinnalla.
–
Etu- ja takarenkaasta tarkastetaan viillot, kiinnitarttuneet esineet sekä muut vauriot.
»
Jos renkaasta löytyy viiltoja, tarttuneita esineitä tai muita vaurioita:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Kulutuspinnan syvyys tarkistetaan.
Info
Huomioi lakisääteinen maakohtainen kulutuspinnan vähimmäissyvyys.
Kulutuspinnan vähimmäissyvyys
400602-10
»
Jos kulutuspinnan vähimmäissyvyys on alittunut:
–
–
≥ 2 mm
Rengas vaihdetaan.
Renkaan ikä tarkistetaan.
Info
Renkaan valmistumispäiväys on tavallisesti renkaan teksteissä ja se ilmoitetaan DOT merkinnän neljällä viimeisellä numerolla. Ensimmäiset kaksi numeroa
ilmoittavat valmistusviikon ja kaksi viimeistä numeroa valmistusvuoden.
KTM suosittelee renkaan vaihtamista, todellisesta kulumisesta riippumatta, viimeistään 5 vuoden jälkeen.
15
PYÖRÄT, RENKAAT
140
»
Jos rengas on vanhempi kuin 5 vuotta:
–
15.7
Rengas vaihdetaan.
Rengaspaineiden tarkistus
Info
Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan epänormaaliin kulumiseen ja ylikuumenemiseen.
Oikea rengaspaine takaa renkaan optimaalisen ajomukavuuden ja maksimaalisen kestoiän.
–
Ventiilihattu poistetaan.
–
Rengaspaine tarkistetaan renkaan ollessa kylmä.
Rengaspaineet yksin / matkustajan kanssa / täydellä kuormalla
»
15.8
–
2,4 bar
takana: kylmällä renkaalla
2,9 bar
Jos rengaspaineet eivät vastaa ohjearvoa:
–
400695-01
edessä: kylmällä renkaalla
Rengaspaine korjataan.
Ventiilihattu asennetaan.
Pinnojen kireyden tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen johtuen vääristä pinnojen kireydestä.
–
Huolehdi pinnojen oikeasta kireydestä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
15
PYÖRÄT, RENKAAT
141
Info
Löysästä pinnasta johtuen saattaa pyörä saada erittäin helposti sivuttais- tai pystysuuntaista heittoa. Lisää pinnoja löystyy lyhyen
ajan kuluessa.
Jos pinnat ovat kiristettyinä liian tiukalle, voivat ne katketa ylikuormituksesta johtuen.
Pinnojen tiukkuus tarkistetaan säännöllisesti, varsinkin uudesta moottoripyörästä.
–
Ruuvimeisselin terällä lyödään lyhyesti jokaista pinnaa.
Info
Äänitaajuus riippuu pinnan pituudesta ja paksuudesta.
Jos äänitaajuus vaihtelee yksittäisten yhtä pitkien ja yhtä paksujen pinnojen
välillä, on se osoitus pinnojen erilaisesta kireydestä.
Täytyy kuulua heleä ääni.
400694-01
»
Jos pinojen kireys vaihtelee:
–
Pinnojen tiukkuus korjataan.
x
16
SÄHKÖISET OSAT
16.1
Päiväajovalo
142
Päiväajovalo/seisontavalo on integroitu pääajovaloon.
Päiväajovalo voidaan kytkeä päälle hyvissä näkyvyysolosuhteissa. Aktivoi päiväajovalo yhdistelmänäytössä. Ohjauksen hoitaa yhdistelmänäytön valoisuussensori. Jos on hyvät näkyvyysolosuhteet, sammutetaan lähivalo ja päiväajovalo kytkeytyy päälle. Se palaa monta kertaa
kirkkaampana kuin seisontavalo. Kun päiväajovalo on sammutettuna, toimii se seisontavalona.
Info
Huomioi lakisääteiset määräykset päiväajovalosta.
S00381-01
16.2
Akun irrottaminen
x
Varoitus
Loukkaantumisvaara Akkuhappo ja akkukaasut aiheuttavat vakavia syöpymisiä.
–
Akut on pidettävä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Vältä kosketusta akkuhapon ja akkukaasujen kanssa.
–
Kipinät tai avotuli pidettävä pois akun läheisyydestä. Lataus vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Ihokosketuksen yhteydessä huuhdeltava runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhdeltava vähintään 15 minuutin
ajan vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Varo
Onnettomuusvaara Jos ajoneuvoa käytetään akku tyhjentyneenä tai ilman akkua, elektroniset komponentit ja turvalaitteet voivat
vahingoittua.
–
Älä käytä ajoneuvoa koskaan akku tyhjentyneenä tai ilman akkua.
16
SÄHKÖISET OSAT
143
Esityö
– Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
s. 95)
Päätyö
– Lukitusta 1 vedetään nuolen suuntaan.
–
Suojus 2 käännetään auki.
–
Akun miinuskaapeli 3 otetaan irti.
–
Akun pluskaapeli 4 otetaan irti.
–
Akku suojakoteloineen 5 otetaan akkulokerosta.
S00302-10
S00303-10
16
SÄHKÖISET OSAT
16.3
Akun asentaminen
144
x
Varoitus
Loukkaantumisvaara Akkuhappo ja akkukaasut aiheuttavat vakavia syöpymisiä.
–
Akut on pidettävä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Vältä kosketusta akkuhapon ja akkukaasujen kanssa.
–
Kipinät tai avotuli pidettävä pois akun läheisyydestä. Lataus vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Ihokosketuksen yhteydessä huuhdeltava runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhdeltava vähintään 15 minuutin
ajan vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Varo
Onnettomuusvaara Jos ajoneuvoa käytetään akku tyhjentyneenä tai ilman akkua, elektroniset komponentit ja turvalaitteet voivat
vahingoittua.
–
Älä käytä ajoneuvoa koskaan akku tyhjentyneenä tai ilman akkua.
Päätyö
– Akku laitetaan suojakoteloon 1.
Info
Akkukotelon tasaisen sivun tulee olla akkunapoja vastapäätä.
–
Akku koteloineen laitetaan akkulokeroon.
–
Molemmat pluskaapelit 2 kytketään.
Ohjearvo
602677-10
Akunnavan ruuvi
–
Molemman miinuskaapelit 3 kytketään.
M6
4,5 Nm
16
SÄHKÖISET OSAT
145
Ohjearvo
Akunnavan ruuvi
–
M6
4,5 Nm
Suojakansi 4 käännetään kiinni ja luikitaan painamalla sitä kevyesti alaspäin.
S00304-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
–
16.4
Akun lataaminen
s. 96)
Kellonaika ja päiväys asetetaan.
x
Varoitus
Loukkaantumisvaara Akkuhappo ja akkukaasut aiheuttavat vakavia syöpymisiä.
–
Akut on pidettävä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Vältä kosketusta akkuhapon ja akkukaasujen kanssa.
–
Kipinät tai avotuli pidettävä pois akun läheisyydestä. Lataus vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Ihokosketuksen yhteydessä huuhdeltava runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhdeltava vähintään 15 minuutin
ajan vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
16
SÄHKÖISET OSAT
146
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Akku ja sen osat kuormittavat ympäristöä.
–
Akkua ei saa heittää kotitalousjätteeseen. Hävitä viallinen akku ympäristötietoisesti. Anna akku valtuutetulle KTM-kauppiaalle
tai toimita se vanhojen akkujen vastaanottopisteeseen.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Info
Vaikka akkua ei kuormitettaisikaan, menettää se päivittäin lataustaan.
Erittäin tärkeitä akun kestoiän kannalta ovat akun varaustila ja lataustapa.
Pikalataukset korkealla latausvirralla vaikuttavat negatiivisesti akun kestoikään.
Jos latausvirta, latausjännite ja latausaika ylitetään, elektrolyyttejä poistuu varoventtiilin kautta. Sen vuoksi akku menettää kapasiteettiaan.
Jos akku on startattu tyhjäksi, on se ladattava välittömästi.
Jos akku on pitkään tyhjänä, se syväpurkautuu ja sulfonoituu sekä tuhoutuu.
Akku on huoltovapaa, joten hapon määrää ei tarvitse tarkistaa.
Jos akkua ei ladata KTM‑akkulaturilla, on akku irrotettava latauksen ajaksi.Ylijännitteestä johtuen saattavat muuten elektroniset
osat vaurioitua.Akku on ladattava akun kyljessä olevien tietojen mukaisesti.
Esityö
– Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
s. 95)
16
SÄHKÖISET OSAT
147
Päätyö
– Lukitusta 1 vedetään nuolen suuntaan.
–
Suojus 2 käännetään auki.
–
Akun miinuskaapeli 3 irrotetaan, jotta vältetään elektronisten osien vaurioita.
–
Latauslaite liitetään akkuun. Latauslaite kytketään päälle.
S00302-10
602677-11
Akkulaturi (58429074000)
Tällä latauslaitteella voidaan lisäksi tarkistaa akun lepojännite ja käynnistämiskyky sekä
laturi. Akun ylilataaminen tällä laitteella ei ole mahdollista.
Info
Akkua ladataan enintään 10%:lla sen kotelossa ilmoitetusta kapasiteetistä.
602678-01
–
Latauslaite kytketään pois päältä ja irrotetaan latauksen päätyttyä.
16
SÄHKÖISET OSAT
148
Ohjearvo
Latausvirtaa, latausjännitettä sekä latausaikaa ei saa ylittää.
Akkua tulee ladata säännöllisin välein,
jos moottoripyörää ei käytetä
–
3 kk
Molemmat miinuskaapelit 3 kytketään.
Ohjearvo
Akunnavan ruuvi
M6
4,5 Nm
602677-11
–
Suojakansi 4 käännetään kiinni ja lukitaan painamalla sitä kevyesti alaspäin.
S00304-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
–
s. 96)
Kellonaika ja päiväys asetetaan.
16
SÄHKÖISET OSAT
16.5
Pääsulakkeen vaihto
149
Varoitus
Palovaara Käytettäessä vääriä sulakkeita voi sähköjärjestelmä ylikuormittua.
–
On käytettävä vain oikean ampeeriluvun sulakkeita. Sulakkeita ei saa koskaan ohittaa tai yrittää korjata.
Esityö
– Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
s. 95)
Päätyö
– Ruuvit 1 poistetaan.
–
Takakatetta 2 nostetaan hiukan.
–
Suojakuvut 3 poistetaan.
S00332-10
S00311-10
16
SÄHKÖISET OSAT
150
–
Viallinen pääsulake 4 poistetaan.
Info
Viallisen sulakkeen tunnistaa katkenneesta sulamislangasta A.
Käynnistysreleessä on varasulake 5.
Pääsulakkeella on suojattu kaikki ajoneuvon virrankuluttajat.
–
Uusi pääsulake asetetaan paikalleen.
Sulake (58011109130) (
S00312-10
s. 188)
–
Sähköjärjestelmän toiminta tarkistetaan.
–
Suojakuvut asennetaan.
Vihje
Uusi varasulake asetetaan käynnistysreleeseen, jotta se on tarvittaessa käytettävissä.
–
Takakate 2 laitetaan paikalleen.
–
Ruuvit 1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Katteen ruuvi
M5x12
S00332-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
–
s. 96)
Kellonaika ja päiväys asetetaan.
3,5 Nm
16
SÄHKÖISET OSAT
16.6
Sulakekotelossa olevien sulakkeiden vaihto
151
Varoitus
Palovaara Käytettäessä vääriä sulakkeita voi sähköjärjestelmä ylikuormittua.
–
On käytettävä vain oikean ampeeriluvun sulakkeita. Sulakkeita ei saa koskaan ohittaa tai yrittää korjata.
Info
Sulakekotelo, jossa yksittäisten virrankuluttajien sulakkeet ovat, on istuimen alla.
Esityö
– Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
s. 95)
Päätyö
– Sulakekotelon kansi 1 avataan.
S00322-10
16
SÄHKÖISET OSAT
152
–
Sulakkeet tarkistetaan.
Info
Viallisen sulakkeen tunnistaa katkenneesta sulamislangasta A.
–
Viallinen sulake poistetaan.
Ohjearvo
Sulake res - 10 A - varasulakkeet
Sulake 1 - 10 A - jännitteensyöttö, ohjausjärjestelmät ja komponentit
S00321-10
Sulake 2 - 10 A - pistorasia (ACC1)
Sulake 3 - 25 A - ABS‑hydrauliikkayksikkö
Sulake 4 - 40 A - ABS‑paluukiertopumppu
Sulake 5 - ei käytössä
–
Sopivan vahvuinen varasulake laitetaan paikalleen.
Sulake (58011109110) (
s. 188)
Sulake (58011109125) (
s. 188)
Sulake (58011109140) (
s. 188)
Vihje
Uusi varasulake laitetaan paikalleen, jotta se on tarvittaessa käytettävissä.
–
Virrankuluttajan toiminta tarkistetaan.
–
Sulakekotelon kansi suljetaan.
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
s. 96)
16
SÄHKÖISET OSAT
16.7
Valomaskin ja ajovalon irrottaminen
153
Esityö
– Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
–
Etusivukate irrotetaan. (
–
Tankinsuojus irrotetaan. (
–
Etumaskin ilmanohjain irrotetaan.
–
Visiiri irrotetaan. (
s. 95)
s. 106)
s. 114)
x(
s. 108)
s. 117)
Päätyö
– Ruuvit 1 poistetaan.
–
Valomaski otetaan eteenpäin irti.
–
Liitin 2 irrotetaan.
–
Ajovalomaski peitetään pehmeällä kankaalla, jotta ajovalo ei vaurioidu.
S00293-10
S00294-10
16
SÄHKÖISET OSAT
16.8
Valomaskin ja ajovalon asentaminen
154
Päätyö
– Ajovalon liitin 1 yhdistetään.
–
Valojen toiminta tarkistetaan.
–
Valomaski kohdistetaan paikalleen.
S00294-11
–
Ruuvit 2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
S00293-11
Viimeistely
– Visiiri asennetaan. (
s. 118)
–
Etumaskin ilmanohjain asennetaan.
–
Tankinsuojus asennetaan. (
–
Etusivukate asennetaan. (
–
Istuin asennetaan. (
–
Valokantama tarkistetaan. (
x(
s. 116)
s. 107)
s. 96)
s. 158)
s. 111)
10 Nm
16
SÄHKÖISET OSAT
16.9
Lähivalolampun vaihto
155
Ohje
Heijastinviat Vähentynyt valaisuteho.
–
Rasva lampun lasipinnalla höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu heijastimeen kiinni. Lasipinta on puhdistettava ennen asennusta ja pidettävä rasvattomana.
Esityö
– Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
–
Etusivukate irrotetaan. (
–
Tankinsuojus irrotetaan. (
–
Etumaskin ilmanohjain irrotetaan.
–
Visiiri irrotetaan. (
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
s. 95)
s. 106)
s. 114)
x(
s. 108)
s. 117)
s. 153)
Päätyö
– Ajovalolamppua 1 painetaan kevyesti istukkaan, käännetään vastapäivään vasteeseen
saakka ja vedetään ulos.
–
S00297-10
Liitin 2 irrotetaan.
16
SÄHKÖISET OSAT
156
–
Liitin 2 yhdistetään uuteen ajovalolamppuun.
Lähivalo (H11 / kanta PGJ19-2) (
–
s. 188)
Ajovalolamppu 1 kohdistetaan istukkaan ja käännetään myötäpäivään vasteeseen
saakka.
Ajovalolamppu lukittuu istukkaan.
S00298-10
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
16.10
–
Visiiri asennetaan. (
–
Etumaskin ilmanohjain asennetaan.
–
Tankinsuojus asennetaan. (
–
Etusivukate asennetaan. (
–
Istuin asennetaan. (
–
Valokantama tarkistetaan. (
s. 154)
s. 118)
x(
s. 111)
s. 116)
s. 107)
s. 96)
s. 158)
Kaukovalolampun vaihto
Ohje
Heijastinviat Vähentynyt valaisuteho.
–
Rasva lampun lasipinnalla höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu heijastimeen kiinni. Lasipinta on puhdistettava ennen asennusta ja pidettävä rasvattomana.
Esityö
– Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
16
SÄHKÖISET OSAT
157
–
Istuin irrotetaan. (
–
Etusivukate irrotetaan. (
–
Tankinsuojus irrotetaan. (
–
Etumaskin ilmanohjain irrotetaan.
–
Visiiri irrotetaan. (
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
s. 95)
s. 106)
s. 114)
x(
s. 108)
s. 117)
s. 153)
Päätyö
– Ajovalolamppua 1 painetaan kevyesti istukkaan, käännetään vastapäivään vasteeseen
saakka ja vedetään ulos.
–
Liitin 2 irrotetaan.
–
Liitin 2 yhdistetään uuteen ajovalolamppuun.
S00295-10
Kaukovalo (H11 / kanta PGJ19-2) (
–
s. 188)
Ajovalolamppu 1 kohdistetaan istukkaan ja käännetään myötäpäivään vasteeseen
saakka.
Ajovalolamppu lukittuu istukkaan.
S00296-10
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
Visiiri asennetaan. (
s. 118)
s. 154)
16
16.11
SÄHKÖISET OSAT
158
–
Etumaskin ilmanohjain asennetaan.
–
Tankinsuojus asennetaan. (
–
Etusivukate asennetaan. (
–
Istuin asennetaan. (
–
Valokantama tarkistetaan. (
–
Ajoneuvo asetetaan vaakasuoralle pinnalle vaalean seinän eteen ja ajovalon keskikohdan
korkeudelle seinään tehdään merkki.
–
Toinen merkki tehdään etäisyydelle B ensimmäisen merkin alapuolelle.
x(
s. 111)
s. 116)
s. 107)
s. 96)
s. 158)
Valokantaman tarkistus
Ohjearvo
Etäisyys B
–
5 cm
Ajoneuvo asetetaan etäisyydelle A pystysuoraan seinän eteen ja lähivalo kytketään
päälle.
Ohjearvo
400726-10
Etäisyys A
5m
–
Nyt kuljettaja istuuntuu, tarvittaessa matkatavaroiden ja matkustajan kanssa, moottoripyörän päälle.
–
Valokantama tarkistetaan.
Valorajan on ajovalmiissa moottoripyörässä kuljettajineen, mahdollisesti myös matkatavaroiden ja matkustajan kanssa, oltava tarkalleen alemmassa merkissä.
»
Jos valoraja ei yhtenevä ohjearvon kanssa:
–
Ajovalon valokantamaa säädetään. (
s. 159)
16
SÄHKÖISET OSAT
16.12
Ajovalon valokantaman säätö
159
Esityö
– Valokantama tarkistetaan. (
–
s. 158)
Etuhaarukan alapeitelevy irrotetaan. (
s. 105)
Päätyö
– Säätöruuvilla 1 säädetään ajovalon valokantamaa.
Info
Kiertämällä myötäpäivään suurenee valokantama, kiertämällä vastapäivään pienenee valokantama.
Kuormaus saattaa mahdollisesti vaatia ajovalon valokantaman säätämistä.
S00301-10
–
Ajovalo säädetään merkkiin B.
Ohjearvo
Valorajan on ajovalmiissa moottoripyörässä kuljettajineen, mahdollisesti myös matkatavaroiden ja matkustajan kanssa, oltava tarkalleen alemmassa merkissä B.
400726-11
Viimeistely
– Etuhaarukan alapeitelevy asennetaan.
x(
s. 105)
17
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
17.1
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus paisuntasäiliöstä
160
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä heti haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästää kosketuksiin ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Silmäkosketuksessa huuhdotaan heti vedellä
ja hakeudutaan lääkäriin. Kosketuksen saaneet ihokohdat puhdistetaan heti vedellä ja saippualla. Jos jäähdytysnestettä on
nielty, on heti hakeudeuttava lääkäriin. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet vaatteet vaihdetaan. Jäähdytysneste
on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Ehto
Moottori on kylmä.
Jäähdytin on aivan täynnä.
–
Moottoripyörä asetetaan vaakasuoralle pinnalle.
–
Jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä 1 tarkistetaan.
Jäähdytysnesteen tason on oltava MIN ja MAX välillä.
»
Jos paisuntasäiliössä ei ole ollenkaan jäähdytysnestettä:
–
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkistetaan.
x
Info
Moottoripyörää ei saa ottaa käyttöön!
S00324-10
–
Jäähdytysnestettä täytetään / jäähdytysjärjestelmä ilmataan.
x
17
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
»
Jos jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä ei ole ohjearvon mukainen, mutta säiliö ei ole vielä tyhjä:
–
17.2
161
Jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä korjataan. (
s. 161)
Jäähdytysnesteen määrän korjaaminen paisuntasäiliössä
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä heti haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästää kosketuksiin ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Silmäkosketuksessa huuhdotaan heti vedellä
ja hakeudutaan lääkäriin. Kosketuksen saaneet ihokohdat puhdistetaan heti vedellä ja saippualla. Jos jäähdytysnestettä on
nielty, on heti hakeudeuttava lääkäriin. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet vaatteet vaihdetaan. Jäähdytysneste
on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Ehto
Moottori on kylmä.
Jäähdytin on aivan täynnä.
Esityö
– Jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä tarkistetaan. (
–
Etusivukate irrotetaan. (
s. 106)
Info
Vain oikeanpuoleinen sivu irrotetaan.
s. 160)
17
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
162
Päätyö
– Paisuntasäiliön kansi 1 poistetaan.
S00325-10
–
Jäähdytysnestettä lisätään, kunnes nesteen taso vastaa ohjearvoa.
Ohjearvo
Jäähdytysnesteen tason on oltava MIN ja MAX välissä.
Vaihtoehto 1
Jäähdytysneste (
s. 196)
Vaihtoehto 2
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
S00326-01
–
Paisuntasäiliön kansi asennetaan.
Viimeistely
– Etusivukate asennetaan. (
s. 107)
s. 196)
18
MOOTTORIN SÄÄTÖ
18.1
"Drive Mode"
163
Mahdolliset tilat
• SPORT – vakioteho suoralla kaasuun vastaamisella, luistonesto sallii lisääntyneen takapyörän luiston
• STREET – vakioteho tasapainotetulla kaasuun vastaamisella, luistonesto sallii normaalin takapyörän luiston
• RAIN – kuristettu vakioteho paremman ajettavuuden saavuttamiseksi, luistonesto sallii
normaalin takapyörän luiston
• OFFROAD – kuristettu vakioteho paremman ajettavuuden saavuttamiseksi, luistonesto
sallii suuren takapyörän luiston
401829-01
"Drive Mode" valikossa voidaan ajoneuvolle valita erilaisia asetuksia. "SPORT", "STREET",
"RAIN" ja "OFFROAD".
Viimeksi valittu ajomoodi näkyy segmenttinäytössä oikealla.
Info
Ajomoodin valinnalla ei ole mitään vaikutusta ABS:ään.
18.2
MTC / Moottoripyörän luistonesto
Luistonesto vähentää vääntömomenttia pidon heikennyttyä takapyörässä. Riippuen luistoneston asetuksesta, on takapyörän vähäinen luistaminen jopa suotavaa. Esimerkki: Offroad.
Info
Luistoneston ollessa pois päältä voi takapyörä voimakkaassa kiihdytyksessä tai huonosti pitävällä pinnalla luistaa - kaatumisvaara.
Sytytyksen päällekytkemisen jälkeen on luistonesto taas päällä.
401837-01
Yhdistelmänäytössä luistonestoa ohjataan "Drive Mode" ( s. 163) valikon kautta.
"MTC/ABS" valikossa voidaan luistonesto kytkeä pois päältä.
18
MOOTTORIN SÄÄTÖ
164
Info
Kun luistonesto toimii, vilkkuu TC‑valo .
Jos luistonesto on pois päältä, palaa TC‑valo
.
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
19.1
Moottoriöljymäärän tarkistus
165
Info
Öljyn kulutus riippuu ajotavasta ja käyttöolosuhteista.
Ehto
Moottori on käyttölämmin.
Esityö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
Päätyö
– Moottoriöljymäärä tarkistetaan moottoriöljyn tarkistusikkunasta.
Info
Moottorin sammuttamisen jälkeen odotetaan minuutti ja vasta siten tarkistetaan.
Moottoriöljytason pitäisi olla moottoriöljyn tarkistusikkunan ylemmällä alueella B.
»
401696-11
Jos moottoriöljytaso on moottoriöljyn tarkistusikkunassa alueella A ist:
–
»
Jos moottoriöljytaso on moottoriöljyn tarkistusikkunassa alueella B ist:
–
»
Moottoriöljyä ei lisätä.
Moottoriöljyä voidaan lisätä.
Jos moottoriöljytaso on moottoriöljyn tarkistusikkunassa alueella C:
–
Moottoriöljyä lisätään. (
s. 170)
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
19.2
Moottoriöljyn ja öljysuodattimen vaihto, öljysihtien puhdistus
166
x
Varoitus
Palovammavaara Moottori- ja vaihteistoöljy tulevat moottoripyörää käytettäessä erittäin kuumaksi.
–
Sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä on käytettävä. Palovamman sattuessa on palanutta kohtaa heti pidettävä haaleassa
vedessä.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Esityö
– Moottorisuojus irrotetaan.
x
Päätyö
– Moottoripyörä asetetaan vaakasuoralle alustalle sivutuen varaan.
S00333-10
–
Sopiva astia laitetaan moottorin alle.
–
Öljynpoistoruuvit 1 magneetteineen, O-renkaineen ja öljysihteineen poistetaan.
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
Ruuvit 2 poistetaan. Öljysuodattimenkansi 3 O-renkaineen otetaan irti.
–
Öljysuodatin 4 vedetään suodatinpesästä.
S00334-10
Käänteiset jousirengaspihdit (51012011000)
–
Moottoriöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Osat ja tiivistepinnat puhdistetaan perusteellisesti.
–
Öljynsuodatin 4 asetetaan paikalleen.
–
Öljynsuodattimen kannen O-rengas öljytään. Öljynsuodattimen kansi 3 asennetaan.
S00335-10
S00336-10
167
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
168
Ruuvit 2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput moottorin ruuvit
M5
6 Nm
S00334-11
–
Öljynpoistoruuvien magneetit A ja öljysihdit B puhdistetaan huolellisesti.
–
Öljynpoistoruuvit 1 magneetteineen, O-renkaineen ja öljysihteineen asennetaan ja kiristetään.
100773-12
Ohjearvo
Öljyproppu
S00333-10
M20x1,5
20 Nm
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
169
Öljymäärä täytetään kahdessa vaiheessa.
Moottoriöljy
–
–
Ulkoilmalämpötila:
≥ 0 °C
Moottoriöljy
(SAE 10W/50)
( s. 196)
Ulkoilmalämpötila:
< 0 °C
Moottoriöljy (SAE
5W/40) ( s. 197)
Sulkutulppa 5 poistetaan ja moottoriölyä kaadetaan sisään.
Moottoriöljy (1.
määräosa) n.
S00330-11
3,60 l
3,0 l
Ulkoilmalämpötila:
≥ 0 °C
Moottoriöljy
(SAE 10W/50)
( s. 196)
Ulkoilmalämpötila:
< 0 °C
Moottoriöljy (SAE
5W/40) ( s. 197)
Sulkutulppa 5 asennetaan.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai
kuolemaan.
–
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria
ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole sopivaa
poistojärjestelmää.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
170
–
Sulkutulppa avataan ja loput moottoriöljystä kaadetaan sisään moottoriöljyn tarkistusikkunan ylimpään merkkiin A saakka.
–
Sulkutulppa asennetaan.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai
kuolemaan.
–
S00329-10
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria
ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole sopivaa
poistojärjestelmää.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
Viimeistely
– Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
–
19.3
Moottorisuojus asennetaan.
s. 165)
x
Moottoriöljyn lisääminen
Info
Liian vähäinen määrä moottoriöljyä tai huonolaatuinen moottoriöljy johtaa moottorin ennenaikaiseen kulumiseen.
Liian suuri määrä moottoriöljyä voi johtaa moottorivaurioihin.
Ehto
Moottori on käyttölämmin.
Esityö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
s. 165)
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
171
Päätyö
– Sulkutulppa 1 poistetaan.
S00330-10
–
Moottoriöljyä täytetään tarkistusikkunan ylimpään merkkiin A asti.
Ehto
Ulkoilmalämpötila: ≥ 0 °C
Moottoriöljy (SAE 10W/50) (
s. 196)
Ehto
Ulkoilmalämpötila: < 0 °C
Moottoriöljy (SAE 5W/40) (
S00329-10
s. 197)
Info
Moottoriöljyn ominaisuuksien optimaaliseksi hyödyntämiseksi, ei ole järkevää
sekoittaa erilaisia moottoriöljyjä.
KTM suosittelee tarvittaessa moottoriöljyn vaihdon suorittamista.
–
Sulkutulppa asennetaan.
19
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
172
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai
kuolemaan.
–
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria
ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole sopivaa
poistojärjestelmää.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
Viimeistely
– Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
s. 165)
20
PUHDISTUS, HOITO
20.1
Moottoripyörän puhdistus
173
Ohje
Materiaalivaurio Osien vahingoittuminen ja rikkoontuminen painepesurin käytön seurauksena.
–
Puhdistettaessa ajoneuvoa painepesurilla, ei vesisuihkua saa kohdistaa suoraan sähköisiin osiin, liittimiin, vaijereihin, laakereihin jne.
Pienin etäisyys painepesurin suuttimen ja puhdistettava kohdan välillä on oltava vähintäin 60 cm. Liian suuri paine voi saada aikaa
häiriöitä tai näiden osien vahingoittumista.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Info
Puhdista moottoripyörä säännöllisin välein, näin sen arvo ja ulkonäkö säilyvät pitkään.
Suoraa auringonpaistetta tulee välttää moottoripyörän puhdistuksen aikana.
–
Pakoputkisto suljetaan, jotta estetään veden sisään tunkeutuminen.
–
Karkea lika poistetaan ensin pehmeällä vesisuihkulla.
–
Voimakkaasti likaantuneisiin kohtiin sumutetaan tavallista moottoripyörille tarkoitettua
puhdistusainetta ja sitä levitetään pensselillä.
Moottoripyörän puhdistusaine (
401061-01
s. 199)
20
PUHDISTUS, HOITO
174
Info
Käytetään lämmintä vettä, johon on lisätty tavallista moottoripyörille tarkoitettua
puhdistusainetta ja pehmeää sientä.
Puhdistusainetta ei saa koskaan levittää kuivan ajoneuvon pinnalle, se on aina
ensin kasteltava vedellä.
Jos ajoneuvolla on ajettu suolatulla tiellä, on se puhdistettava kylmällä vedellä.
Lämmin vesi vain vahvistaisi suolavaikutusta.
–
Sen jälkeen kun moottoripyörä on huuhdeltu kunnolla kevyellä vesisuihkulla, tulee se
kuivata hyvin.
–
Pakoputken tulppa poistetaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusvaikutus johtuen märästä tai likaantuneesta jarrulaitteistosta.
–
–
Likaiset tai kosteat jarrut jarrutetaan varovasti puhtaiksi/kuiviksi.
Puhdistuksen jälkeen ajetaan lyhyt matka, kunnes mottori on saavuttanut käyttölämpötilansa.
Info
Lämmön vaikutuksesta haihtuu vesi myös moottorin ja jarrujen piiloon jäävistä
paikoista.
–
Ohjaustangon varusteiden suojakumeja työnnetään takaisinpäin, jotta sisään päässyt
vesi voi haihtua.
–
Moottoripyörän jäähdyttyä kaikki liuku- ja laakeripaikat voidellaan.
–
Ketju puhdistetaan. (
–
Paljaat metalliosat (paitsi jarrulevyt ja pakoputkisto) käsitellään korroosion
suoja-aineella.
s. 97)
20
PUHDISTUS, HOITO
175
Puhdistus- ja hoitoaine metallille ja kumille (
–
Maalatut osat käsitellään miedolla maalinhoitoaineella.
Maalin kiillotusaine (
–
s. 199)
s. 198)
Muoviosat ja pulveripinnoitetut osat käsitelläänn miedolla puhdistus- ja hoitoaineella.
Puhdistus- ja kiillotusaineet kiiltäville- ja mattamaaleille, metalli- ja muovipinnoille
( s. 199)
–
Virta-/ohjauslukko, polttoainetankkilukko ja istuinlukko öljytään.
Yleisöljyspray (
20.2
s. 200)
Talvikäytön tarkistus- ja hoitotehtävät
Info
Jos moottoripyörää käytetään myös talvella, on varauduttava teille levitettävään suolaan. Siksi on tehtävä ennakkotoimenpiteitä syövyttävää suolavaikutusta vastaan.
Jos ajoneuvoa on käytetty suolatuilla teillä, on se ajamisen päätyttyä puhdistettava kylmällä vedellä. Lämmin vesi vain vahvistaisi
suolavaikutusta.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Jarrut pudistetaan.
s. 173)
Info
JOKAISEN suolatulla tiellä tapahtuneen ajon jälkeen on jarrusatulat ja jarrupalat, jäähtyneenä ja paikoillaan ollessaan, huuhdeltava perusteellisesti kylmällä
vedellä ja kuivattava hyvin.
Suolatuilla teillä ajamisen jälkeen on moottoripyörä puhdistettava huolellisesti
kylmällä vedellä ja kuivattava hyvin.
401060-01
20
PUHDISTUS, HOITO
176
–
Moottori, takahaarukka ja kaikki muut paljaat tai sinkityt osat (paitsi jarrulevyt) on käsiteltävä vahapohjaisella ruosteensuoja-aineella.
Info
Jarrulevyille ei saa päästä ruosteensuoja-ainetta. Jarrutusteho vähenee huomattavasti sen vuoksi.
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 97)
21
SÄILYTYS
21.1
Säilytys
177
Info
Jos haluat ottaa ajoneuvon pitemmäksi aikaa pois käytöstä, tulisi sille suorittaa tai suorituttaa seuraavat toimenpiteet.
Tarkista ennen moottoripyörän seisokkia kaikkien osien toiminta ja kuluneisuus. Jos huoltotöitä, korjauksia tai muutostöitä on tiedossa, tulisi ne teettää seisokin aikana (korjaamoilla on silloin vähäisempi kuiormitus). Näin voit välttää pitkiä odostusaikoja korjaamoissa ajokauden alkaessa.
–
Viimeisessä tankkauksessa ennen moottoripyörän seisokkia lisätään polttoaineen lisäainetta.
Polttoaineen lisäaine (
401058-01
s. 199)
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Moottoriöljy ja öljysuodatin vaihdetaan, öljysihdit puhdistetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä ja pakkasenkesto tarkistetaan.
–
Rengaspaineet tarkistetaan. (
–
Akku irrotetaan.
x(
s. 173)
x(
s. 166)
x
s. 140)
s. 142)
Ohjearvo
Akun varastointilämpötila ilman suoraa
auringonpaistetta
0… 35 °C
–
Akku ladataan.
–
Ajoneuvo sijoitetaan kuivaan varastotilaan, jossa ei ole suuria lämpötilavaihteluja.
–
Ajoneuvo nostetaan keskituelle. (
–
Moottoripyörä peitetään ilmaa läpäisevällä peitteellä.
x(
s. 145)
s. 94)
21
SÄILYTYS
178
Info
Ilmaa läpäisemättömiä materiaaleja ei saa missään tapauksessa käyttää, koska
silloin kosteus ei pääse haihtumaan ja syntyy korroosiota.
On erittäin huono asia käynnistää seisomassa olevan moottoripyörän moottori
lyhyeksi aikaa. Koska moottori ei tällöin kuumene tarpeeksi, tiivistyy palamistapahtumassa syntynyt vesihöyry ja ruostuttaa venttiilejä ja pakoputkea.
21.2
Käyttöönotto seisokin jälkeen
–
Ajoneuvo otetaan alas keskituelta. (
–
Akku ladataan.
–
Akku asennetaan.
s. 94)
x ( s. 145)
x ( s. 144)
Info
Jos akku on ollut irrotettuna, täytyy kellonaika ja päiväys asettaa uudelleen.
401059-01
–
Polttoainetta tankataan. (
–
Tarkistus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa suoritetaan. (
–
Koeajo suoritetaan.
s. 81)
s. 71)
22
VIANHAKU
179
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Yhdistelmänäytön näytössä ei näy
mitään
Sulake 1 palanut
–
Sulakekotelossa olevat sulakkeet vaihdetaan.
( s. 151)
Pääsulake on palanut
–
Pääsulake vaihdetaan. (
Akku tyhjentynyt
–
Akku ladataan.
–
Lepovirta tarkistetaan.
Moottori ei pyöri kun käynnistysnappia
painetaan
x(
s. 149)
s. 145)
x
Virta-/ohjauslukko rikki
–
Virta-/ohjauslukko tarkistetaan.
Hätäpysäytyskatkaisin on päällä
–
Hätäpysäytyskatkaisin painetaan ON
x
asentoon.
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan. (
Akku tyhjentynyt
–
Akku ladataan.
–
Lepovirta tarkistetaan.
Turvakäynnistysjärjestelmä on rikki
–
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella.
EWS‑ohjausyksikkö ei aktivoituna
–
Virhetoiminto CAN-väylän tiedonsiirrossa
–
EFI‑ohjausyksikössä on vikaa.
–
MCU‑ohjausyksikössä on vikaa.
–
Moottori pyörii vain, jos kytkinkahva on
vedettynä
Vaihde on päällä
–
Turvakäynnistysjärjestelmä on rikki
–
Moottori pyörii, vaikka vaihde on päällä
Turvakäynnistysjärjestelmä on rikki
–
Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
Polttoaineletkuliitin ei ole yhdistettynä
–
Vika polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä
–
x
EWS‑ohjausyksikkö aktivoidaan. x
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella. x
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella. x
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella. x
Vaihteisto laitetaan vapaalle .
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella. x
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella. x
Polttoaineletkuliitin yhdistetään.
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella. x
Polttoaineen laatu ei ole riittävän hyvää
–
Tankataan sopivaa polttoainetta.
Polttoaineen puute
–
Polttoainetta tankataan. (
Moottori sammuu ajettaessa
x(
s. 72)
s. 145)
x
s. 81)
22
VIANHAKU
180
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori sammuu ajettaessa
Vika polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä
–
Moottorivaroitusvalo palaa tai vilkkuu
Vika polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä
–
ABS‑varoitusvalo palaa
ABS sulake palanut
–
Sulakekotelossa olevat sulakkeet vaihdetaan.
( s. 151)
Etu- ja takapyörän pyörimisnopeudet
voimakkaasti toisistaan poikkeavia
–
Pysähdytään, sytytys käännetään pois päältä,
käynnistetään uudelleen.
Virhetoiminto ABS:ssä
–
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella.
Moottoriöljyn taso liian korkealla
–
Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
Moottoriöljy liian ohutta (viskositeetti)
–
Moottoriöljy ja öljysuodatin vaihdetaan, öljysihdit
puhdistetaan.
( s. 166)
Korkea öljynkulutus
Akku tyhjentynyt
Virrankuluttaja on liitetty ACC1 pistorasiaan.
–
Varoitusvilkkulaitteisto on päällä
–
–
–
Laturi ei lataa akkua
–
Sytytystä ei ole käännetty pois päältä
pysäköitäessä
–
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella.
x
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella. x
x
s. 165)
x
Virrankuluttaja irrotetaan ACC1 pistorasiasta.
Akku ladataan. x ( s. 145)
Varoitusvilkkulaitteisto kytketään pois päältä.
Akku ladataan. x ( s. 145)
Latausjännite tarkistetaan. x
Akku ladataan. x ( s. 145)
23
TEKNISET TIEDOT
23.1
Moottori
181
Rakenne
2-sylinterinen 4-tahtinen Otto-moottori, 75° V-kulma, nestejäähdytetty
Iskutilavuus
1 195 cm³
Iskunpituus
69 mm
Sylinterin halkaisija
105 mm
Puristus
12,5:1
Tyhjäkäyntikierrosluku
1 300… 1 500 kierr./min
Moottorinohjaus
DOHC, 4 venttiiliä per sylinteri, ketjukäyttö
Venttiilinhalkaisija
Imu
42 mm
Pako
34 mm
Venttiilivälys
Pako: 20 °C
0,25… 0,30 mm
Imu: 20 °C
0,10… 0,15 mm
Kampiakselin laakeri
liukulaakeri
Kiertokangenlaakeri
liukulaakeri
Mäntä
taottu, kevytmetallista
Männänrengas
1 suorakulmainen rengas, 1 kaavintarengas, 1 öljyrengas
Moottorin voitelu
kuivasumppuvoitelu kolmella roottoripumpulla
Ensiövälitys
40:76
Kytkin
Luistokytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen
Vaihteistonvälitys
23
TEKNISET TIEDOT
182
1. vaihde
12:35
2. vaihde
15:32
3. vaihde
18:30
4. vaihde
20:27
5. vaihde
24:27
6. vaihde
27:26
Seosesikäsittely
elektronisesti ohjattu polttoaineenruiskutus
Sytytysjärjestelmä
kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä
Laturi
12 V, 450 W
Sytytystulppa
sisempi sytytystulppa
NGK LKAR9BI9
ulompi sytytystulppa
NGK LMAR7A-9
Sytytystulpan kärkiväli
0,8… 0,9 mm
Jäähdytys
nestejäähdytys, jatkuva jäähdytysnesteenkierto vesipumpulla
Käynnistysapu
sähkökäynnistin
23.2
Moottorin kiristysmomentit
Takimmaisen venttiilikannen tukipellin
mutteri
EJOT Altracs M6x10
10 Nm
–
Imulaipan kiristyspanta
M4
1,5 Nm
–
Impulssianturin ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Laakeriliuskan tukilevyn ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Laakerinvarmistusruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Loput moottorin ruuvit
M5
6 Nm
–
23
TEKNISET TIEDOT
183
Moottoriöljyn tarkistusikkunan ruuvi
M5
4 Nm
–
Vaihteentunnistimen ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Alipaineliitännän sulkuruuvi
M6
5 Nm
Loctite® 243™
Alipaineliitäntä
M6
2,5 Nm
Loctite® 243™
Jäähdytysnesteen liitoksen ruuvi sylinterinkannessa
M6
10 Nm
–
Ketjukuilun puikkoruuvi
M6
8 Nm
–
Kytkinjousen ruuvi
M6
12 Nm
–
Kytkinkopan ruuvi
M6
10 Nm
–
Käynnistysmoottorin ruuvi
M6
10 Nm
–
Loput moottorin ruuvit
M6
10 Nm
–
Lukitusvivun ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Moottorilohkon ruuvi
M6x60
10 Nm
–
Moottorilohkon ruuvi
M6x80
10 Nm
–
Moottorilohkon ruuvi
M6x90
10 Nm
–
Nokka-akselinlaakerisillan ruuvi
M6 – 10.9
10 Nm
–
Staattorin ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Sylinterinkannen mutteri
M6
9 Nm
–
Vaihdepolkimen ruuvi
M6
18 Nm
Loctite® 243™
Vaihteenlukituksen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vaimennuspellin ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vapaakytkimen pidikkeen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vapaakytkimen renkaan ruuvi
M6 – 10.9
15 Nm
Loctite® 648™
Venttilikopan ruuvi
M6
10 Nm
–
23
TEKNISET TIEDOT
184
Vesipumpunkannen ilmausruuvi
M6
10 Nm
–
Vesipumpunkannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Vesipumpunrattaan ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Öljypumpunkannen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Suutin 100
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Öljysuutin
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Kampiakselinkiinnityksen lukitusruuvi
M8
15 Nm
–
Moottorikonsolin ruuvi
M8
20 Nm
Loctite® 243™
Moottorilohkon ruuvi
M8
18 Nm
–
Nokka-akselinlaakerisillan ruuvi
M8 – 10.9
1. vaihe
10 Nm
2. vaihe
18 Nm
–
Nokkaketjun kiristyskiskon ruuvi
M8
15 Nm
Loctite® 243™
Nokkaketjun ohjauskiskon ruuvi
M8
15 Nm
Loctite® 243™
Äänenvaimentimenpannan puikkoruuvi
M8
10 Nm
–
Kiertokangenlaakerin ruuvi
M10x1
1. vaihe
25 Nm
2. vaihe
30 Nm
3. vaihe
90°
–
Kytkimenvoitelun sulkuruuvi
M10x1
12 Nm
–
Nokkaketjun kiristimen vapauttajan
ruuvi
M10x1
10 Nm
–
Siirtovipuakselin sulkuruuvi
M10x1
15 Nm
–
23
TEKNISET TIEDOT
185
Sytytystulppa
M10x1
15 Nm
–
Öljynpaineenkatkaisin
M10x1
10 Nm
–
Sylinterinkannen ruuvi
M11x1,5
Kiristysjärjestys:
ristiin
1. vaihe
15 Nm
2. vaihe
30 Nm
3. vaihe
90°
4. vaihe
90°
voideltu moottoriöljyllä
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
M12x1,5
12 Nm
–
Roottorin ruuvi
M12x1,5
90 Nm
–
Sytytystulppa
M12x1,5
15 Nm
–
Eturattaan mutteri
M20x1,5
100 Nm
Loctite® 243™
Öljyproppu
M20x1,5
20 Nm
–
Kytkimen siirtäjän mutteri
M22x1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Laturinkannen ruuvi
M24x1,5
8 Nm
–
Nokkaketjunkiristäjän lukitusruuvi
M24x1,5
25 Nm
–
Ensiörattaan mutteri
M33LHx1,5
130 Nm
Loctite® 243™
23.3
Täyttömäärät
23.3.1
Moottoriöljy
Moottoriöljy
3,60 l
Ulkoilmalämpötila: ≥ 0 °C
Moottoriöljy (SAE 10W/50)
( s. 196)
23
TEKNISET TIEDOT
Moottoriöljy
23.3.2
186
3,60 l
Ulkoilmalämpötila: < 0 °C
2,40 l
Jäähdytysneste (
Moottoriöljy (SAE 5W/40)
( s. 197)
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste
s. 196)
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
23.3.3
Polttoaine
Polttoainetankin tilavuus
yhteensä n.
Varapolttoaine n.
23.4
s. 196)
23 l
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95) (
s. 197)
3,5 l
Runko
Runko
Ristikkoputkirunko Chrom-Molybden-teräsputkesta, pulverimaalattu
Etuhaarukka
WP Suspension 4860 MXTA SPLIT
Takaiskunvaimennin
WP Suspension 4618 BAVP DCC PA
Jousitusmatka
edessä
220 mm
takana
220 mm
Jarrulaitteisto
edessä
Kaksoislevyjarru säteettäisesti kiinnitetyillä nelimäntäjarrusatuloilla, uivasti kiinnitetyt jarrulevyt
23
TEKNISET TIEDOT
takana
187
Yksilevyjarru kaksimäntäisellä jarrusatulalla, uivasti kiinnitetty jarrulevy
Jarrulevyt - halkaisija
edessä
320 mm
takana
267 mm
Jarrulevyt - kulumisraja
edessä
4 mm
takana
4,5 mm
Rengaspaineet yksin / matkustajan kanssa / täydellä kuormalla
edessä: kylmällä renkaalla
2,4 bar
takana: kylmällä renkaalla
2,9 bar
Toisiovälitys
17:42
Ketju
5/8 x 5/16” (525) X‑rengas
Ohjauskulma
64°
Akseliväli
1 580 mm
Istuinkorkeus kuormittamattomana
890 mm
Maavara kuormittamattomana
250 mm
Paino ilman polttoainetta n.
217 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
159 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
281 kg
Suurin sallittu kokonaispaino
440 kg
23
TEKNISET TIEDOT
23.5
Sähköiset osat
188
Akku
YTZ14S
Akkujännite: 12 V
Nimelliskapasiteetti: 11,2 Ah
huoltovapaa
Sulake
58011109110
10 A
Sulake
58011109125
25 A
Sulake
58011109130
30 A
Sulake
58011109140
40 A
Lähivalo
H11 / kanta PGJ19-2
12 V
55 W
Kaukovalo
H11 / kanta PGJ19-2
12 V
55 W
Seisontavalo
LED
Mittaristovalaistus ja merkkivalot
LED
Vilkku
LED
Takavalo
LED
Jarruvalo
LED
Rekisterikilvenvalo
LED
23.6
Renkaat
Eturengas
Takarengas
90/90 V 21 M/C (54V) TL
Continental ContiTrailATTACK 2
150/70 ZR 18 M/C 70W TL
Continental ContiTrailATTACK 2
Lisää informaatiota löydät kohdasta Service:
http://www.ktm.com
23
TEKNISET TIEDOT
23.7
Etuhaarukka
189
Etuhaarukan artikkelinumero
14.18.8M.25
Etuhaarukka
WP Suspension 4860 MXTA SPLIT
Puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Sport
7 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
7 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Sport
7 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
7 naksahdusta
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
Mukavuus
2 kierr.
Vakio
5 kierr.
Sport
5 kierr.
Täysi hyötykuorma
8 kierr.
Jousipituus esijännitysholkkeineen
475 mm
Jousituskerroin
normaali (vakio)
5,5 N/mm
Haarukkapituus
915 mm
Ilmasäiliön pituus
95+25
−15 mm
23
TEKNISET TIEDOT
Haarukkaöljyä yhdessä haarukkaputkessa
23.8
720 ml
190
Haarukkaöljy (SAE 4) (48601166S1) (
Takavaimennin
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero
15.18.7M.25
Takaiskunvaimennin
WP Suspension 4618 BAVP DCC PA
Low Speed puristusvaimennus
Mukavuus
15 naksahdusta
Vakio
10 naksahdusta
Sport
8 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
8 naksahdusta
High Speed puristusvaimennus
Mukavuus
1,5 kierr.
Vakio
1,5 kierr.
Sport
1 kierr.
Täysi hyötykuorma
1 kierr.
Paluuvaimennus
Mukavuus
15 naksahdusta
Vakio
10 naksahdusta
Sport
8 naksahdusta
Täysi hyötykuorma
8 naksahdusta
Jousen esijännitys
Mukavuus
4 kierr.
Vakio
4 kierr.
s. 195)
23
TEKNISET TIEDOT
191
Sport
4 kierr.
Täysi hyötykuorma
16 kierr.
Jousen vaimennusarvo
normaali (vakio)
170 N/mm
Jousipituus
205 mm
Kaasupaine
10 bar
Painuma
55 mm
Riippuma
25 mm
Asennuspituus
406 mm
Iskunvaimenninöljy (
23.9
s. 195)
SAE 2,5
Rungon kiristysmomentit
Sivutuenkatkaisijan ruuvi
M4
2 Nm
–
Vasemmanpuoleisen yhdistelmäkatkaisijan ruuvi
M4
2 Nm
–
Jarruletkun pitimen ruuvi takahaarukassa
M5
5 Nm
–
Jarrupolkimen pään ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Kaapelikanavan ruuvi
M5
5 Nm
–
Katteen ruuvi
M5x12
3,5 Nm
–
Ketjunohjainsuojuksen ruuvi
M5
5 Nm
–
Loput rungon ruuvit
M5
5 Nm
–
Oikeanpuoleisen yhdistelmäkatkaisijan
ruuvi
M5
3,5 Nm
–
Pinnanippeli
M5
4… 6 Nm
–
23
TEKNISET TIEDOT
Polttoainemäärän ilmaisimen ruuvi
192
M5
3 Nm
–
Polttoainetankin korkin ruuvi
M5
5 Nm
–
Takapyörän liiketunnistimen kaapeliohjaimen ruuvi
M5
3 Nm
–
Visiirin ruuvi
M5
3,5 Nm
–
Äänenvaimentimen lämpösuojapellin
ruuvi
M5
4 Nm
–
ABS-yksikön kiinnitysmutteri
M6
8 Nm
–
Akunnavan ruuvi
M6
4,5 Nm
–
Etujarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Etupyörän liiketunnistimen ruuvi
M6
10 Nm
–
Jalkajarrusylinterin ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Jarruletkun pitimen ruuvi alemmassa Tkappaleessa
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Jännitteensäätimen ruuvi
M6
6 Nm
–
Jäähdyttäjän tukipellin ruuvi
M6
7 Nm
–
Kaapelikanavan ruuvi
M6
5 Nm
–
Katteen ruuvi
M6
6 Nm
–
Ketjunohjaimen ruuvi
M6
5 Nm
Loctite® 243™
Kytkinlaitteiston ruuvi
M6
5 Nm
–
Loput alustan mutterit
M6
10 Nm
–
Loput rungon ruuvit
M6
10 Nm
–
Maadoitusruuvi rungossa
M6
6 Nm
–
Moottorisuojuksen ruuvi
M6
10 Nm
–
Pakoputken pitimen ruuvi
M6
12 Nm
Loctite® 243™
23
TEKNISET TIEDOT
193
Polttoainehanan ruuvi
M6
6 Nm
–
Polttoainepumpun ruuvi
M6
6 Nm
–
Polttoainetankin ruuvi
M6
10 Nm
–
Sivutuen magneettipitimen ruuvi
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Takahäkin alaosan ruuvi
M6
6 Nm
–
Takajarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Takapyörän liikeanturin ruuvi
M6
10 Nm
–
Alemman T-kappaleen ruuvi
M8
12 Nm
–
Etuakselin kiinnityspalan ruuvi
M8
15 Nm
–
Etujalkatapin kannattimen ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Jarrupolkimen ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Laukkukoukun ruuvi
M8
20 Nm
–
Loput rungon mutterit
M8
25 Nm
–
Loput rungon ruuvit
M8
25 Nm
–
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
–
Ohjausvaimentimen pannan ruuvi
M8
12 Nm
–
Pakoputken pannan ruuvi
M8
12 Nm
–
Takajalkatapin kiinnikkeen ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Virtalukon ruuvi (kertakäyttöruuvi)
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
M8
15 Nm
–
Etujarrusatulan ruuvi
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Loput rungon mutterit
M10
45 Nm
–
Loput rungon ruuvit
M10
45 Nm
–
Moottorinkiinnitysruuvi
M10
45 Nm
–
23
TEKNISET TIEDOT
194
Ohjaustagonpidikkeen ruuvi
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Sivutuen ruuvi
M10
35 Nm
Loctite® 243™
Sivutuenkonsolin ruuvi
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Jarruletkun onttoruuvi
M10x1
25 Nm
–
Rengaspainetunnustelijan mutteri
M10x1
12 Nm
–
Rungon ulokkeen ruuvi
M10x1,25
45 Nm
Loctite® 243™
Lambdatunnistin
M12x1,25
25 Nm
–
Takavaimentimen alaruuvi
M14x1,5
80 Nm
Kierteet rasvattu
Takavaimentimen yläruuvi
M14x1,5
80 Nm
Kierteet rasvattu
Pistorasian mutteri
M18x1
4 Nm
–
Takahaarukantapin mutteri
M19x1,5
130 Nm
Kierteet rasvattu
Ohjauspään yläruuvi
M22x1,5
50 Nm
–
Etuakselin ruuvi
M25x1,5
45 Nm
–
Taka-akselin mutteri
M25x1,5
90 Nm
Kierteet rasvattu
Ohjauspään yläruuvi
M28x1,0
12 Nm
–
24
KÄYTTÖAINEET
195
Haarukkaöljy (SAE 4) (48601166S1)
/
–
SAE (
s. 201) (SAE 4)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vaadittavat ominaisuudet.
Hydrauliikkaöljy (15)
/
–
ISO VG (15)
Ohjearvo
– Käytä vain hydrauliikkaöljyä, joka täyttää ilmoitetun normin (ks. pakkauksen merkintöjä) ja jossa on vaaditut ominaisuudet. KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Hydraulic Fluid 75
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180342S1)
/
–
SAE (
s. 201) (SAE 2,5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1
/
–
DOT
Ohjearvo
– Käytä vain jarrunestettä, joka vastaavaa ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja jossa on vastaavat ominaisuudet. KTM
suosittelee Castrol ja Motorex® tuotteita.
24
KÄYTTÖAINEET
196
Toimittaja
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Jäähdytysneste
Ohjearvo
– On käytettävä vain sopivaa jäähdytysnestettä (myös korkean lämpötilan maissa). Sopimaton jäähdytysneste saattaa johtaa korroosioon
ja vaahdonmuodostukseen. KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Seossuhde
Jäätymissuoja: −25… −45 °C
50 % korroosionesto-/pakkasneste
50 % tislattu vesi
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos)
−40 °C
Pakkasneste
Toimittaja
Motorex®
– COOLANT G48
Moottoriöljy (SAE 10W/50)
/
–
JASO T903 MA (
–
SAE (
s. 201)
s. 201) (SAE 10W/50)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka täyttävät ilmoitetut standardit (ks. pakkauksen merkintöjä) ja joissa on vaaditut ominaisuudet. KTM
suosittelee Motorex®-tuotteita.
24
KÄYTTÖAINEET
täyssynteettinen moottoriöljy
Toimittaja
Motorex®
– Power Synt 4T
Moottoriöljy (SAE 5W/40)
/
–
JASO T903 MA (
–
SAE (
s. 201)
s. 201) (SAE 5W/40)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka täyttävät annetut normit (katso tiedot astiasta) ja joissa on vastaavat ominaisuudet. KTM suosittelee
Motorex® tuotteita.
täyssynteettinen moottoriöljy
Toimittaja
Motorex®
– Power Synt 4T
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
/
–
DIN EN 228 (ROZ 95)
Ohjearvo
– Käytä vain lyijytöntä superpolttoainetta, joka vastaa annettua normia tai on vastaavaa.
–
Etanolipitoisuus 10 %:n asti (E10 polttoaine) on vaaratonta.
Info
Älä käytä mitään metanolia sisältävää polttoainetta (esim. M15, M85, M100) tai jotain muuta jossa on enemmän kuin 10 %
etanolia (esim. E15, E25, E85, E100).
197
25
APUAINEET
Kestorasva
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Bike Grease 2000
Ketjupuhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Chain Clean
Ketjusuihke Onroad
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Chainlube Road
Maalin kiillotusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Moto Polish
198
25
APUAINEET
Moottoripyörän puhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Moto Clean 900
Polttoaineen lisäaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Fuel Stabilizer
Puhdistus- ja hoitoaine metallille ja kumille
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Protect & Shine
Puhdistus- ja kiillotusaineet kiiltäville- ja mattamaaleille, metalli- ja muovipinnoille
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Clean & Polish
199
25
APUAINEET
Yleisöljyspray
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
200
26
STANDARDIT
201
SAE
SAE-viskositeettiluokat on määrittänyt Society of Automotive Engineers ja ne palvelevat öljyjen jaottelua niiden viskositeetin mukaan. Viskositetti kuvaa vain öljyn yhtä ominaisuutta eikä sisällä minkäänlaista lausumaa laatuun.
JASO T903 MA
Erilaiset tekniset kehityssuunnat ovat vaatineet 4-tahtisille moottoripyörille oman spesifikaation - JASO T903 MA Norm. Aiemmin
4-tahtisissa moottoripyörissä käytettiin henkilöautojen moottoriöljyjä, koska omaa erityistä moottoripyöräspesifikaatiota ei ollut.
Henkilöautojen moottoreissa huoltovälien on oltava pitkiä, mutta moottoripyörissä vaaditaankin enemmän suurta tehoa ja korkeita
kierroslukuja. Useimmissa moottoripyörien moottoreissa voidellaan myös vaihteisto ja kytkin samalla öljyllä kuin moottori. JASO MA Norm
ottaa huomioon nämä erityisvaatimukset.
HAKEMISTO
202
HAKEMISTO
E
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Ajajan jalkatapit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ajaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
liikkeellelähtö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ajonesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ajoneuvo
alasottaminen keskituelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
kuormaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
nosto keskituelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ajoneuvon kuva
edestä vasemmalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
takaa oikealta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ajovalo
päiväajovalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
valokantaman säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Akku
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
lataaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Alustan säätö . . . . .
Anti-Blockier-System
Apuaineet . . . . . . .
Asiakaspalvelu . . . .
Avainnumero . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
86-93
. . 119
. . . 13
. . . 14
. . . 21
Etuhaarukan alapeitelevy
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Etuhaarukan artikkelinumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Etuhaarukka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
jousien esijännityksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
paluuvaimennuksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
puristusvaimennuksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Etujarrukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Etulokasuoja
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Etumaskin ilmanohjain
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Etupyörä
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Eturatas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Etusivukate
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
HAKEMISTO
H
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Huolto-ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83-85
Hätäpysäytyskatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
I
Istuin
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
203
Jarrupoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Jarrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Jarruttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Jäähdytysnesteen määrä
korjaaminen paisuntasäiliössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
tarkistus paisuntasäiliöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
K
Istuinlukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kaasukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
J
Katkaisin
ohjaustangossa oikealla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ohjaustangossa vasemmalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jalkatapit
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Jarrulaitteisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-128
Kaukovalolamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Jarrulevyt
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Keskituki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jarruneste
lisääminen etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
lisääminen takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ketju
likaisuuden tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Jarrunestemäärä
tarkistus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Ketjunkireys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Jarrupalat
tarkistus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Kuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kytkin
nestemäärän tarkistus/korjaus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
HAKEMISTO
204
Kytkinkahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Käynnistäminen
Käyttöaineet .
Käyttömääritys
Käyttöohje . . .
...
....
....
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 72
. 13
..8
. 12
Käyttöönotto
ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon . . . . . . . . . . . . . . . 67
seisokin jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
tarkistus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa . . . 71
L
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lähivalolamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
M
Matkatavarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Matkustajan jalkatapit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Matriisinäyttö
valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Moottori
sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Moottorinumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Moottoripyörä
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Moottoripyörän luistonesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Moottoriöljy
lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Moottoriöljymäärä
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
O
Ohjauslukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ohjauspään laakerivälys
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ohjaustangon paikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
P
Pinnojen kireys
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Pistorasia sähköisille lisävarusteille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Polttoainehanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Polttoainetankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pysähtyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Pysäköinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Pääsulake
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
HAKEMISTO
205
Renkaiden kunto
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Takavaimennin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
High Speed puristusvaimennuksen säätö . . . . . . . . . . . .
jousen esijännityksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Low Speed puristusvaimennuksen säätö . . . . . . . . . . . . .
puristusvaimennuksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
puristusvaimennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rungonnumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
S
Talvikäyttö
tarkistus- ja hoitotehtävät
R
Rengaspaine
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Sivutuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sulakkeet
sulakekotelossa olevien vaihto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Suojavaatetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sähkökäynnistysnappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Säilytyslokero
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
T
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Takanavan vaimennuskumit
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Takapyörä
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Takaratas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
86
. 90
. 92
. 89
. 91
. 89
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Tankinsuojus
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tankkaus
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Tartuntakahvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tavaratelineen kiinnityslevy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tekniset tiedot
etuhaarukka . . . . . . . . . .
moottori . . . . . . . . . . . .
moottorin kiristysmomentit
renkaat . . . . . . . . . . . . .
rungon kiristysmomentit .
runko . . . . . . . . . . . . . .
sähköiset osat . . . . . . . .
takavaimennin . . . . . . . .
täyttömäärät . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . 189
181-194
. . . . 182
. . . . 188
. . . . 191
. . . . 186
. . . . 188
. . . . 190
. . . . 185
Turvallinen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HAKEMISTO
206
Tyyppikilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Työkalut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Työskentelysäännöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Täyttömäärä
jäähdytysneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
moottoriöljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169, 185-186
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 186
V
Vaihdepoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
perusasennon tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vaihtaminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Valokantama
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Valokatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Valomaski ja ajovalo
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Varaosat . . . . . . . . . . .
Varoitusvilkkujärjestelmä
Varoitusvilkkupainike . .
Vianhaku . . . . . . . . . .
Vilkkukatkaisin . . . . . .
Virtalukko . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . 13
. . . . . 25
. . . . . 25
179-180
. . . . . 26
. . . . . 28
Visiiri
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Y
Yhdistelmäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Yhdistelmänäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-56
"ABS" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
aktivointi ja testaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
"Clock/Date" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
"Distance" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
"Drive Mode" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 163
"DRL" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
"Favorites" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
"Fuel Cons" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
"General Info" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
"Heat Grip" valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
"Heat Grips" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
huoltonäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ilmoitus matriisinäytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
"Language" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
matriisinäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
"MTC" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
"Pressure" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
"Quick Shift" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
segmenttinäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
"Set Favorites" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
"Settings" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
HAKEMISTO
"Shift Light" . . .
"Temp" . . . . . .
"TPMS" . . . . . .
"Trip 1" . . . . . .
"Trip 2" . . . . . .
vaihtamiskehote
valikkoyleiskuva
"Warnings" . . . .
"Volume" . . . . .
yleiskuva . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
207
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 55
. 52
. 46
. 45
. 45
. 43
. 50
. 48
. 53
. 39
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ä
Äänimerkkipainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ö
Öljysihdit
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Öljysuodatin
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
*3211956fi*
3211956fi
07/2013
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Itävalta
http://www.ktm.com
Valokuva: Mitterbauer/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement