KTM 390 Duke EU 2013 Naked Bike Εγχειρίδιο χρήστη

KTM 390 Duke EU 2013 Naked Bike Εγχειρίδιο χρήστη

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

2013

390 Duke EU 390 Duke AUS 390 Duke MAL

Κωδ. είδους 3211964el

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM Θέλουμε να σας συγχαρούμε θερμά για την απόφασή σας να αγοράσετε μια μοτοσυκλέτα της KTM. Είστε πλέον κάτοχος μιας σύγχρονης σπορ μοτοσυκλέτας, η οποία θα σας προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, εφόσον τη συντηρείτε και τη φροντίζετε σωστά.

Σας ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε την οδήγησή της!

Καταχωρήστε παρακάτω τους αριθμούς σειράς του οχήματός σας.

Αριθμός πλαισίου ( σελ. 20)

Σφραγίδα εμπόρου 1

Αριθμός κινητήρα ( σελ. 21) Κωδικός κλειδιού ( σελ. 21)

Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις αυτής της κατασκευαστικής σειράς, όπως είχαν κατά την εκτύπωση του παρόντος. Μικρές αποκλίσεις που προκύπτουν από την κατασκευαστική εξέλιξη δεν μπορούν όμως να αποκλειστούν εντελώς.

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν είναι δεσμευτικά. Η εταιρεία KTM-Sportmotorcycle AG διατηρεί το δικαίωμα να τρο ποποιεί ή να καταργεί καθώς και να προσαρμόζει στα κατά τόπους δεδομένα τα τεχνικά στοιχεία, τις τιμές, τα χρώματα, τις μορφές, τα υλικά, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και σέρβις, τις κατασκευές, τους εξοπλισμούς και τα λοιπά παρόμοια στοιχεία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς την ανακοίνωση αιτιολογίας, καθώς και να αναστέλλει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μοντέλου χωρίς προηγού μενη ειδοποίηση. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δυνατότητες παράδοσης, τις τυχόν αποκλίσεις από τις εικόνες και τις περιγραφές καθώς και για πιθανά λάθη εκτύπωσης και νοηματικά σφάλματα. Τα μοντέλα που εικονίζονται περιλαμβάνουν εν μέρει ειδι κούς εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό που συνοδεύει τη μοτοσυκλέτα.

© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Αυστρία Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Η ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, καθώς και οποιουδήποτε είδους αναπαραγωγή επιτρέπονται μόνο με έγγραφη έγκριση του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM ISO 9001(12 100 6061) Η KTM εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, οι οποίες οδηγούν στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων.

Εκδόθηκε από: TÜV Management Service KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Αυστρία 2

2

3

4

5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ..................................................... 7 1.1

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται ............................... 7 1.2

Μορφοποιήσεις που χρησιμοποιούνται .................... 7

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................................................... 8 2.1

Ορισμός χρήσης ....................................................... 8 2.2

Υποδείξεις ασφαλείας ............................................... 8

2.3

2.4

2.5

2.6

Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα........................... 9 Προειδοποίηση για τυχόν παραποιήσεις .................. 9

Ασφαλής λειτουργία ................................................ 10

Προστατευτικός εξοπλισμός.................................... 11 2.7

2.8

Κανόνες εργασίας ................................................... 11

Περιβάλλον ............................................................. 12 2.9

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη................................................. 12

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ............................................... 13 3.1

Εγγύηση, εγγυοδοσία ............................................. 13 3.2

3.3

3.4

3.5

Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά προϊόντα .................. 13 Ανταλλακτικά, αξεσουάρ ......................................... 13

Σέρβις...................................................................... 14 Εικόνες.................................................................... 14 3.6

Εξυπηρέτηση πελατών ........................................... 14

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ .................................................... 16 4.1

Εμφάνιση οχήματος μπροστά αριστερά (συμβολική απεικόνιση) .......................................... 16

4.2

Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά (συμβολική απεικόνιση) ............................................................. 18

ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ................................................................ 20 5.1

Αριθμός πλαισίου.................................................... 20 5.2

Πινακίδα τύπου ....................................................... 20

6

3

5.3

5.4

Αριθμός κινητήρα .................................................... 21 Κωδικός κλειδιού..................................................... 21

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ....................................................................... 22 6.1

Μανέτα συμπλέκτη.................................................. 22 6.2

Μανέτα φρένου ....................................................... 22

6.3

6.4

6.5

6.6

Γκαζιέρα .................................................................. 23 Κουμπί κόρνας........................................................ 23

Διακόπτης φώτων ................................................... 24 Κουμπί σινιάλου φώτων.......................................... 24

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.11.1

6.11.2

6.11.3

6.11.4

6.11.5

6.11.6

6.11.7

6.11.8

6.11.9

6.11.10

6.11.11

6.11.12

6.11.13

Διακόπτης φλας ...................................................... 25 Διακόπτης Run-Off.................................................. 25

Κουμπί μίζας ........................................................... 26 Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης / τιμονιού ............... 26

Ταμπλό οργάνων .................................................... 27 Συνοπτική παρουσίαση ...................................... 27

Ενεργοποίηση και έλεγχος ................................. 28

Υποδείξεις προειδοποίησης ............................... 29

Κουμπιά λειτουργιών.......................................... 32

Ενδεικτικές λυχνίες ............................................. 33

Οθόνη................................................................. 34

Ένδειξη στάθμης πλήρωσης στο ρεζερβουάρ καυσίμου............................................................. 35

Ένδειξη TRIP F................................................... 36

Ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού ....... 37

Οθόνη πληροφοριών.......................................... 38

Μενού χρόνος οδήγησης / μέση ταχύτητα.......... 39

Μενού μέση ταχύτητα / μέση κατανάλωση 1 ...... 40

Μενού μέση κατανάλωση 1 / μέση κατανάλωση 2 .................................................... 41

7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6.11.14

6.11.15

6.11.16

6.11.17

6.11.18

6.11.19

6.11.20

6.11.21

6.11.22

6.11.23

6.12

6.13

6.14

6.15

Μενού μέση κατανάλωση 2 / σέρβις................... 42

Μενού σέρβις / αυτονομία .................................. 43

Μενού αυτονομία / χρόνος οδήγησης................. 44

Μενού συνολική χιλιομετρική απόσταση ODO ................................................................... 45

Μενού χιλιομετρική απόσταση 1 TRIP 1 ............ 46

Μενού χιλιομετρική απόσταση 2 TRIP 2 ............ 47 Ρύθμιση χιλιόμετρα ή μίλια ................................. 47

Ρύθμιση ώρας .................................................... 48 Ρύθμιση αριθμού στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 1................................................ 48

Ρύθμιση αριθμού στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 2................................................ 49

Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ .................................... 50

Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ.................................... 52 Κλειδαριά σέλας...................................................... 52

Εργαλεία μοτοσυκλέτας .......................................... 53 6.16

6.17

6.18

6.19

Χειρολαβές.............................................................. 53

Μαρσπιέ συνοδηγού............................................... 54 Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων...................................... 54

Πεντάλ φρένου........................................................ 55

6.20

Πλαϊνό σταντ ........................................................... 56

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...................................................... 57 7.1

Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της μοτοσυκλέτας .......................................................... 57

7.2

7.3

Ροντάρισμα του κινητήρα........................................ 58

Φόρτωση του οχήματος .......................................... 59

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ............................................ 61 8.1

Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε θέση σε λειτουργία .................................................. 61

8.2

Διαδικασία εκκίνησης .............................................. 62

8.3

8.4

Ξεκίνημα.................................................................. 64 Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση.................................. 64

8.5

8.6

8.7

8.8

Φρενάρισμα ............................................................ 68

Ακινητοποίηση, στάθμευση..................................... 70

Μεταφορά ............................................................... 71

Ανεφοδιασμός καυσίμου ......................................... 72

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ........................................................ 74 9.1

Πρόγραμμα σέρβις.................................................. 74

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ............................ 76 10.1

Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου του αμορτισέρ x .......................................................... 76

10.2

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ............................................ 79 11.1

Ρύθμιση λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων.......................... 77

Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με πίσω σταντ ανύψωσης............................................................... 79 11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το πίσω σταντ ανύψωσης............................................................... 79

Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με μπροστινό σταντ ανύψωσης............................................................... 80

Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το μπροστινό σταντ ανύψωσης..................................................... 81

Αφαίρεση σέλας συνοδηγού ................................... 82

Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού............................... 83 Αφαίρεση σέλας ...................................................... 83

Τοποθέτηση σέλας.................................................. 84

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11.9

12.1

Έλεγχος της ρύπανσης της αλυσίδας ..................... 85 11.10 Καθαρισμός της αλυσίδας....................................... 85

11.11 Έλεγχος τάσης αλυσίδας......................................... 86

11.12 Ρύθμιση τάσης αλυσίδας ........................................ 88

11.13 Έλεγχος αλυσίδας, γραναζιού τροχού και γραναζιού κινητήρα αλυσίδας ................................. 90

11.14 Αφαίρεση καρίνας κινητήρα .................................... 94

11.15 Τοποθέτηση καρίνας κινητήρα................................ 95

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ........................................................... 96 ABS / Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών.......... 96

12.2

12.3

Έλεγχος δίσκων φρένων......................................... 97

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού................................................. 98

12.4

12.5

12.6

Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού x ............................................ 99

Έλεγχος τακακιών φρένου μπροστινού τροχού .... 101

Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ φρένου .......... 102

12.7

12.8

Ρύθμιση νεκρής διαδρομής του πεντάλ φρένου x ............................................................. 103

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού ......................................................... 104

12.9

12.10 Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω τροχού............... 106

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ......................................................... 108 13.1

Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού x .................................................... 105

Αφαίρεση μπροστινού τροχού x ......................... 108

13.2

13.3

13.4

Τοποθέτηση μπροστινού τροχού

Αφαίρεση πίσω τροχού

Τοποθέτηση πίσω τροχού

x ..................... 109

x ................................... 110

x ............................... 112

13.5

13.6

Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού x ....... 114

Έλεγχος κατάστασης ελαστικών ........................... 115

13.7

Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών........................... 117

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.................................................... 118 14.1

14.2

14.3

14.4

Αφαίρεση μπαταρίας x

Τοποθέτηση μπαταρίας

Φόρτιση της μπαταρίας

....................................... 118

x ................................... 119

x ................................... 120

Αλλαγή ασφαλειών του ABS ................................. 123

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ............................................................ 137 15.1

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού............................................................... 134

Σύστημα ψύξης ..................................................... 137

15.2

15.3

Αντικατάσταση ασφαλειών των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος ........................................ 125

Αντικατάσταση λάμπας φαναριού ......................... 126

Αντικατάσταση λάμπας φωτός στάθμευσης.......... 130

Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού ............. 133

Έλεγχος της αντιψυκτικής προστασίας και της στάθμης του ψυκτικού υγρού................................ 138

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού ........................ 141

15.4

15.5

16.1

Άδειασμα ψυκτικού υγρού x ............................... 142

Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος ψύξης

Έλεγχος νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden

x ....... 144

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ....................................................... 146 γκαζιού.................................................................. 146

16.2

16.3

Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden γκαζιού x ............................................................ 147 Έλεγχος ανοχής μανέτας συμπλέκτη .................... 147

5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

16.4

17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ......................................... 149 17.1

Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντίζας Bowden συμπλέκτη x ....................................................... 148

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα........................ 149 17.2

Αλλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού, καθαρισμός της σήτας λαδιού x .......................... 149

17.3

18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ .............................................. 154 18.1

Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα.............................. 153

Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας.............................. 154

18.2

19 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ................................................................. 158 19.1

Εργασίες ελέγχου και φροντίδας για χειμερινή χρήση.................................................................... 156

Αποθήκευση ......................................................... 158

19.2

21.1

Έναρξη λειτουργίας μετά την αποθήκευση............ 159

20 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ..................................................... 160

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ............................................ 163 Κινητήρας.............................................................. 163

21.2

21.3

21.3.1

21.3.2

21.3.3

21.4

21.5

21.6

Ροπές σύσφιξης κινητήρα ..................................... 164

Χωρητικότητες....................................................... 167 Λάδι κινητήρα ................................................... 167 Ψυκτικό υγρό.................................................... 167

Καύσιμο............................................................ 168 Πλαίσιο.................................................................. 168

Ηλεκτρικό σύστημα ............................................... 169

Ελαστικά ............................................................... 170 21.7

21.8

Πιρούνι.................................................................. 170

Αμορτισέρ ............................................................. 171 21.9

Ροπές σύσφιξης πλαισίου..................................... 171

22 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ........................................................ 176

6

23 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ................................................. 179

24 ΠΡΟΤΥΠΑ ......................................................................... 182

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.............................................................................. 183

1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.1

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Στη συνέχεια επεξηγείται η χρήση ορισμένων συμβόλων.

Χαρακτηρίζει μια αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).

Χαρακτηρίζει μια μη αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).

Όλες οι εργασίες, που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, απαιτούν ειδικές γνώσεις και τεχνικό υπόβαθρο. Για τη δική σας ασφάλεια, οι εργασίες αυτές πρέπει να ανατίθενται σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM! Εκεί η φροντίδα της μοτοσυκλέτας σας πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία.

Χαρακτηρίζει μια παραπομπή σελίδας (Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα που αναφέρε ται).

1.2

Μορφοποιήσεις που χρησιμοποιούνται Στη συνέχεια επεξηγούνται οι μορφοποιήσεις γραφής που χρησιμοποιούνται.

Πρωτότυπη ονομασία Χαρακτηρίζει μια πρωτότυπη ονομασία.

Ονομασία ® Εμπορικό σήμα™ Χαρακτηρίζει μια προστατευόμενη ονομασία.

Χαρακτηρίζει ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.

7

2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.1

Ορισμός χρήσης Οι σπορ μοτοσυκλέτες της KTM έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις για την κανονική χρήση σε δημόσιους δρόμους, όχι όμως και τις απαιτήσεις για χρήση σε πίστες αγώνων και εκτός ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

8 Πληροφορίες Η χρήση της μοτοσυκλέτας σε δημόσιους δρόμους επιτρέπεται μόνο στην εγκεκριμένη έκδοση.

2.2

Υποδείξεις ασφαλείας Για την ασφαλή χρήση του οχήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες υποδείξεις ασφαλείας. Για αυτό το λόγο συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Οι υποδείξεις ασφαλείας είναι τονισμένες οπτικά στο κείμενο και διασυνδέονται στα ανάλογα σημεία.

Πληροφορίες Στο όχημα υπάρχουν σε εμφανή σημεία διάφορα τοποθετημένα αυτοκόλλητα με υποδείξεις / υποδείξεις προειδοποίησης. Μην αφαιρείτε τα αυτοκόλλητα με τις υποδείξεις / υποδείξεις προειδοποίησης. Εάν τα αυτοκόλλητα αυτά λείπουν, ενδέχεται να μη δια κρίνετε εσείς ο ίδιος ή άλλα άτομα, κάποιους υπάρχοντες κινδύνους και να προκληθεί τραυματισμός.

2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.3

Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα Κίνδυνος Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε κάθε περίπτωση άμεσα σε θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς ή μόνιμες βλάβες, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.

Προειδοποίηση Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος είναι πιθανό να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.

Προσοχή Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να καταλήξει σε ελαφρούς τραυματισμούς, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.

Υπόδειξη Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να καταλήξει σε πρόκληση σοβαρών ζημιών στον κινητήρα ή υλικών ζημιών, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.

Προειδοποίηση Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε πρόκληση βλαβών στο περιβάλλον, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.

9 2.4

Προειδοποίηση για τυχόν παραποιήσεις Απαγορεύεται η πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε εξαρτήματα ηχομόνωσης. Τα παρακάτω μέτρα ή η δημιουργία των ανάλογων κατα στάσεων απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία:

2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 Η αφαίρεση ή η αχρήστευση των ηχομονωτικών διατάξεων ή εξαρτημάτων ενός νέου οχήματος, πριν την πώλησή του ή την παράδοσή του στον τελικό πελάτη ή κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος, για διαφορετικούς σκοπούς από τη συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάσταση καθώς και 2 η χρήση του οχήματος, μετά την αφαίρεση ή την αχρήστευση μιας τέτοιας διάταξης ή ενός τέτοιου εξαρτήματος.

Παραδείγματα για παραποιήσεις, που αντιβαίνουν στη σχετική νομοθεσία: 1 Αφαίρεση ή διάτρηση σιλανσιέ, διαφραγμάτων, λαιμών εξάτμισης ή άλλων εξαρτημάτων, που καθοδηγούν τα καυσαέρια.

2 Αφαίρεση ή διάτρηση τμημάτων του συστήματος εισαγωγής αέρα.

3 Χρήση σε κατάσταση συντήρησης μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές.

4 Αντικατάσταση κινούμενων εξαρτημάτων του οχήματος καθώς και εξαρτημάτων του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων ή του συστή ματος εισαγωγής αέρα με εξαρτήματα μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

10 2.5

Ασφαλής λειτουργία Κίνδυνος Κίνδυνος ατυχήματος Κίνδυνος λόγω ελλιπούς οδηγικής ικανότητας.

– Μην οδηγήσετε το όχημα, σε περίπτωση μειωμένης ικανότητας οδήγησης λόγω λήψης αλκοόλ, φαρμάκων ή/και ναρκωτικών ουσιών καθώς και εάν δεν το επιτρέπει η φυσική ή η ψυχική σας κατάσταση.

Κίνδυνος Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή/και θάνατο.

– Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, φροντίστε να υπάρχει πάντοτε επαρκής αερισμός. Μην εκκινείτε τον κινητήρα και μην τον αφήνετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο χωρίς κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11 Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του οχήμα τος.

– Μην αγγίζετε τα θερμά εξαρτήματα, π.χ. την εξάτμιση, το ψυγείο, τον κινητήρα, το αμορτισέρ και το σύστημα φρένων. Πριν ξεκι νήσετε τις εργασίες σε αυτά τα εξαρτήματα, αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν.

Το όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε τεχνικά άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τους κανονισμούς και με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τη χρήση σε δημόσιους δρόμους απαιτείται η αντίστοιχη άδεια οδήγησης.

Οι βλάβες, που επηρεάζουν την ασφάλεια, πρέπει να επισκευάζονται αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.

Προσέξτε τα τοποθετημένα στο όχημα αυτοκόλλητα με υποδείξεις / υποδείξεις προειδοποίησης.

2.6

Προστατευτικός εξοπλισμός Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.

– Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, μπότες, γάντια, παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά) σε κάθε δια δρομή. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό που είναι σε άριστη κατάσταση και καλύπτει τις νομικές απαιτήσεις.

Για τη δική σας ασφάλεια, η KTM συνιστά τη χρήση του οχήματος μόνο με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

2.7

Κανόνες εργασίας Για ορισμένες εργασίες απαιτούνται ειδικά εργαλεία. Αυτά δεν συνοδεύουν το όχημα, αλλά μπορείτε να τα παραγγείλετε με τον ανάλογο αριθμό που αναφέρεται σε παρενθέσεις. Παράδ.: Εξολκέας ρουλεμάν (15112017000) Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει τα εξαρτήματα μίας χρήσης (π.χ. αυτασφαλιζόμενες βίδες και παξιμάδια, στεγανοποιήσεις, στεγανοποιη τικοί δακτύλιοι, O-ρινγκ, κοπίλιες, ελάσματα ασφάλισης) να αντικαθίστανται με καινούργια.

Σε ορισμένες βίδες απαιτείται η χρήση κόλλας ασφάλισης σπειρωμάτων (π.χ. Loctite ® ). Κατά τη χρήση, πρέπει να τηρηθούν οι ανάλογες υποδείξεις του κατασκευαστή.

2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα εξαρτήματα που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αποσυναρμολόγηση, πρέπει να καθαρίζονται και να ελέγχονται για τυχόν ζημιά ή/και φθορά. Αντικαταστήστε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή παρουσιάζουν φθορά.

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ή ενός σέρβις πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια του οχήματος.

12 2.8

Περιβάλλον Η υπεύθυνη χρήση της μοτοσυκλέτας σας συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων και διενέξεων. Για να διασφαλιστεί το μέλλον της οδή γησης μοτοσυκλέτας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα στα πλαίσια της νομιμότητας, συμβάλλετε στην προστασία του περι βάλλοντος και σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων.

Προσέξτε κατά τη διάθεση στα απορρίμματα του χρησιμοποιημένου λαδιού, των λοιπών υλικών λειτουργίας, των βοηθητικών προϊόντων και των παλαιών εξαρτημάτων τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες, που ισχύουν στην κάθε χώρα.

Λόγω του ότι οι μοτοσυκλέτες δεν υπόκεινται στην Οδηγία της ΕΕ για τη διάθεση των παλαιών οχημάτων, δεν υπάρχει καμία νομική ρύθ μιση για τη διάθεση στα απορρίμματα μιας παλαιάς μοτοσυκλέτας. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της KTM θα χαρεί να σας βοηθή σει.

2.9

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη Διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, πριν οδηγήσετε για πρώτη φορά. Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες και συμβουλές, οι οποίες θα σας διευκολύνουν κατά τη λειτουργία, το χειρισμό και τη συντήρηση.

Μόνο έτσι θα μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε το όχημά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα μέτρα σας και πώς θα προστατευθείτε από πιθανούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο, έτσι ώστε να μπορείτε να το συμβουλεύεστε ανά πάσα στιγμή.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το όχημα ή εάν κατά την ανάγνωση προκύψουν ασάφειες, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM.

Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη είναι ένα σημαντικό στοιχείο του οχήματος και πρέπει σε περίπτωση πώλησης να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη.

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 13 3.1

Εγγύηση, εγγυοδοσία Οι εργασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται οπωσδήποτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM και να καταχωρούνται στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης καθώς και στο KTM dealer.net, διότι διαφορετικά αποκλείεται οποιαδή ποτε αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης. Στις περιπτώσεις ζημιών και επακόλουθων ζημιών, που προκλήθηκαν από παραποιήσεις ή/και μετατροπές στο όχημα, δεν μπορεί να υπάρχει αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ή την εγγυοδοσία και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, παρακαλούμε συμ βουλευθείτε το βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.

3.2

Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά προϊόντα Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον.

– Το καύσιμο δεν επιτρέπεται να καταλήξει στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα υλικά λειτουργίας και τα βοηθητικά προϊόντα (π.χ. καύσιμα και λιπαντικά), που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

3.3

Ανταλλακτικά, αξεσουάρ Χρησιμοποιήστε για τη δική σας ασφάλεια αποκλειστικά ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ, που έχουν εγκριθεί ή/και συνι στώνται από την KTM και αναθέστε την τοποθέτησή τους σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προϊόντα άλλου κατασκευαστή ή για ζημιές, που τυχόν προκληθούν από τη χρήση τους.

Ορισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ αναφέρονται στις αντίστοιχες περιγραφές σε παρενθέσεις. Ο εξουσιοδοτη μένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τα τρέχοντα KTM PowerParts για το όχημά σας μπορείτε να τα βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.

Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 3.4

Σέρβις Προϋπόθεση για την απροβλημάτιστη λειτουργία και την αποφυγή πρόωρης φθοράς είναι η τήρηση των εργασιών σέρβις, φροντίδας και ρύθμισης του κινητήρα και των αναρτήσεων, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Η λανθασμένη ρύθμιση των αναρτήσεων μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ζημιών και θραύσης των εξαρτημάτων των αναρτήσεων.

Η χρήση του οχήματος σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας, π.χ. δυνατή βροχή, καύσωνας ή υψηλό φορτίο, μπορεί να προκαλέσει εμφα νώς αυξημένη φθορά σε εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του συστήματος φρένων ή του συστήματος ανάρτησης. Για αυτό το λόγο, ενδέχεται να απαιτείται ο έλεγχος ή η αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων πριν τη λήξη του διαστήματος για το επόμενο σέρβις.

Τηρήστε οπωσδήποτε τις προβλεπόμενες περιόδους ρονταρίσματος του κινητήρα καθώς και τα διαστήματα σέρβις. Η ακριβής τήρηση των διαστημάτων αυτών συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της μοτοσυκλέτας σας.

3.5

Εικόνες Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών περιέχουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς.

Για λόγους καλύτερης παρουσίασης και επεξήγησης ενδέχεται ορισμένα εξαρτήματα να έχουν αφαιρεθεί ή να μην εικονίζονται. Η αφαί ρεση για την ανάλογη περιγραφή δεν είναι πάντοτε απολύτως απαραίτητη. Τηρήστε τις σχετικές οδηγίες κειμένου.

14 3.6

Εξυπηρέτηση πελατών Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το όχημά σας και την KTM, ο τοπικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της KTM θα χαρεί να σας βοηθή σει.

Τη λίστα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της KTM μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.

Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com

15

4 4.1

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Εμφάνιση οχήματος μπροστά αριστερά (συμβολική απεικόνιση) 16 101923-10

4 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κουμπιά λειτουργιών (

Ενδεικτικές λυχνίες (

Καθρέπτης

σελ. 32)

σελ. 33)

Μανέτα συμπλέκτη (

Σέλα

σελ. 22)

Σέλα συνοδηγού

Κλειδαριά σέλας (

Χειρολαβές (

σελ. 52)

σελ. 53)

Αριθμός κινητήρα (

Πλαϊνό σταντ (

σελ. 21)

σελ. 56)

Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων ( σελ. 54)

17

4 4.2

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά (συμβολική απεικόνιση) 18 101924-10

4 5 6 7 8 8 9 10 1 2 2 2 2 3 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εργαλεία μοτοσυκλέτας ( σελ. 53)

Διακόπτης φώτων ( σελ. 24) Κουμπί σινιάλου φώτων ( σελ. 24)

Διακόπτης φλας (

Κουμπί κόρνας (

σελ. 25)

σελ. 23)

Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης / τιμονιού (

Διακόπτης Run-Off ( σελ. 25)

Γκαζιέρα ( σελ. 23)

Μανέτα φρένου ( σελ. 22)

Κουμπί μίζας ( σελ. 26)

Αριθμός πλαισίου ( Πινακίδα τύπου ( σελ. 20) σελ. 20)

Μαρσπιέ συνοδηγού (

Πεντάλ φρένου (

σελ. 54)

σελ. 55)

σελ. 26)

19

5 5.1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ Αριθμός πλαισίου Ο αριθμός πλαισίου 1 είναι χαραγμένος στο λαιμό του πλαισίου δεξιά.

20 5.2

Πινακίδα τύπου 101877-10 Η πινακίδα τύπου 1 βρίσκεται στο πλαίσιο δεξιά μετά το λαιμό του πλαισίου.

101877-11

5 5.3

ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ Αριθμός κινητήρα Ο αριθμός του κινητήρα 1 είναι χαραγμένος στην αριστερή πλευρά του κινητήρα, κάτω από το γρανάζι κινητήρα της αλυσίδας.

21 5.4

Κωδικός κλειδιού 101876-10 Ο κωδικός κλειδιού 1 αναγράφεται στην KEYCODECARD.

Πληροφορίες Για την παραγγελία ενός ανταλλακτικού κλειδιού απαιτείται ο κωδικός κλειδιού.

Φυλάξτε την KEYCODECARD σε ασφαλές σημείο.

B00755-10

6 6.1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Μανέτα συμπλέκτη Η μανέτα συμπλέκτη 1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

22 6.2

Μανέτα φρένου 101878-10 Η μανέτα φρένου 1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Με τη μανέτα φρένου ενεργοποιείται το φρένο του μπροστινού τροχού.

101879-10

6 6.3

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Γκαζιέρα Η γκαζιέρα 1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

6.4

Κουμπί κόρνας 101880-10 Το κουμπί κόρνας 1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

Πιθανές καταστάσεις • Κουμπί κόρνας • Κουμπί κόρνας στη βασική θέση πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται η κόρνα.

B00706-11 23

6 6.5

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Διακόπτης φώτων Ο διακόπτης των φώτων Πιθανές καταστάσεις 1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

Φως μεσαίας σκάλας αναμμένο – Διακόπτης φώτων στην κάτω θέση. Σε αυτή τη θέση, το φως μεσαίας σκάλας και το πίσω φως είναι αναμμένα.

Φως μεγάλης σκάλας αναμμένο – Διακόπτης φώτων στην επάνω θέση. Σε αυτή τη θέση, το φως μεγάλης σκάλας και το πίσω φως είναι αναμμένα.

6.6

B00704-10 Κουμπί σινιάλου φώτων Το κουμπί σινιάλου φώτων 1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

Πιθανές καταστάσεις • Κουμπί σινιάλου φώτων στη βασική θέση • Κουμπί σινιάλου φώτων πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται το σινιάλο φώτων (φως μεγάλης σκάλας).

24 B00705-10

6 6.7

6.8

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Διακόπτης φλας B00706-10 Ο διακόπτης των φλας 1 Πιθανές καταστάσεις βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

Φλας απενεργοποιημένα Αριστερό φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας πατημένος προς τα αρι στερά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει στη συνέχεια στη μεσαία θέση.

Δεξί φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας πατημένος προς τα δεξιά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει στη συνέχεια στη μεσαία θέση.

Για την απενεργοποίηση του φλας, πατήστε το διακόπτη των φλας προς το κέλυφος του διακόπτη.

25 Διακόπτης Run-Off Ο διακόπτης Run-Off Πιθανές καταστάσεις 1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Διακόπτης Run-Off κλειστός – Σε αυτή τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται. Ο ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει και ο κινητή ρας δεν μπορεί να εκκινηθεί.

Διακόπτης Run-Off ανοιχτός – Αυτή η θέση απαιτείται για τη λειτουργία, το κύκλωμα ρεύματος ανάφλεξης είναι κλειστό.

B00707-10

6 6.9

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Κουμπί μίζας Το κουμπί της μίζας 1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Πιθανές καταστάσεις • Κουμπί μίζας στη βασική θέση • Κουμπί μίζας πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται η ηλεκτρική μίζα.

26 6.10

B00708-10 Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης / τιμονιού Η κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης / τιμονιού είναι τοποθετημένη μπροστά από την επάνω τιμονόπλακα.

Πιθανές καταστάσεις Σύστημα ανάφλεξης απενεργοποιημένο OFF – Σε αυτή τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται. Ο ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει και ο σβηστός κινητήρας δεν μπορεί να εκκινηθεί. Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.

Σύστημα ανάφλεξης ενεργοποιημένο ON – Σε αυτή τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης είναι κλειστό και ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί.

B00709-01 Τιμόνι μπλοκαρισμένο – Σε αυτή τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται και το τιμόνι μπλοκάρει. Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.

6 6.11

6.11.1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ταμπλό οργάνων Συνοπτική παρουσίαση 1 2 3 4

Οθόνη ( σελ. 34)

Κουμπιά λειτουργιών (

Οθόνη πληροφοριών (

Ενδεικτικές λυχνίες (

σελ. 32)

σελ. 38)

σελ. 33)

401685-10 27

6 6.11.2

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ενεργοποίηση και έλεγχος Ενεργοποίηση Το ταμπλό οργάνων ενεργοποιείται, μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα ανάφλεξης.

Έλεγχος Τα επιμέρους τμήματα του στροφόμετρου και της ένδειξης επιλεγμένης ταχύτητας ανάβουν με τη σειρά και ξανασβήνουν.

Η ένδειξη ταχύτητας μετράει από το 0 μέχρι το 199 και αντίστροφα.

Τα υπόλοιπα τμήματα απεικόνισης εκτός της οθόνης πληροφοριών ανάβουν για λίγο.

Στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται η επιγραφή READY TO RACE >>.

Στη συνέχεια η ένδειξη περνάει στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία.

28 401686-01

6 6.11.3

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Υποδείξεις προειδοποίησης Η ένδειξη Low Oil Pressure εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών, εάν η πίεση λαδιού είναι πολύ χαμηλή.

29 401309-01 Η ένδειξη Low Fuel Level εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών, όταν η στάθμη καυσίμου έχει φτάσει στο επίπεδο της ρεζέρβας.

401310-01

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 30 Η ένδειξη High Coolant Temperature εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών, εάν η θερμο κρασία ψυκτικού υγρού υπερβεί την προκαθορισμένη τιμή.

Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού 125 °C 401311-01 Η ένδειξη Side Stand Down εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών, όταν το πλαϊνό σταντ είναι κατεβασμένο.

401312-01 Η ένδειξη Low Battery εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών, εάν η τάση της μπαταρίας μειωθεί κάτω από την προκαθορισμένη τιμή.

Τάση μπαταρίας 10,80 V 401313-01

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 31 Η ένδειξη Service Not Reset εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών για 10 δευτερόλε πτα, όταν ενεργοποιείται το σύστημα ανάφλεξης και υπάρχει υπέρβαση της χιλιομετρι κής απόστασης για κάποιο σέρβις ή εάν η ένδειξη διαστήματος σέρβις δεν μηδενίστηκε σε κάποιο σέρβις.

401461-01

6 6.11.4

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Κουμπιά λειτουργιών 32 Με το πλήκτρο MODE Οι υπάρχουσες λειτουργίες ένδειξης είναι η συνολική διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση (ODO), η χιλιομετρική απόσταση 1 (TRIP 1) και η χιλιομετρική απόσταση 2 (TRIP 2).

Με το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου SET απόστασης 1 (TRIP 1) και χιλιομετρικής απόστασης 2 (TRIP 2) στο 0.0 και με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου SET ένδειξης.

Με το πλήκτρο 3 1 αλλάζει η λειτουργία ένδειξης.

2 2 ρυθμίζεται η λειτουργία χιλιομετρικής , η οθόνη πληροφοριών περνάει στην επόμενη λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί το ABS.

401685-12

6 6.11.5

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ενδεικτικές λυχνίες 401686-01 Πιθανές καταστάσεις Η ενδεικτική λυχνία φλας αναβοσβήνει πράσινη με το ρυθμό των φλας – Το φλας είναι ενεργοποιημένο.

Η προειδοποιητική λυχνία διάγνωσης κινητήρα (MIL) ανάβει κόκκινη – Η λειτουργία OBD (On-Board-Diagnose) αναγνώρισε κρίσιμη βλάβη εκπο μπής ρύπων ή ασφαλείας.

Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας ανάβει / αναβοσβήνει κόκκινη – Έχει επιτευχθεί ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας.

Η ενδεικτική λυχνία νεκράς ανάβει πράσινη – Το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκε ται στη νεκρά.

Η ενδεικτική λυχνία για το φως μεγάλης σκάλας ανάβει με μπλε χρώμα – Το φως μεγάλης σκάλας είναι αναμμένο.

Η ενδεικτική λυχνία για το σύστημα ακινητοποίησης ανάβει / αναβοσβήνει κόκκινη – Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος στο σύστημα ακινητοποίησης (Immobilizer) / σύστημα συναγερμού. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) Η γενική προειδοποιητική λυχνία ανάβει κίτρινη – Αναγνωρίστηκε υπόδειξη / προειδοποιητική υπόδειξη για τη λειτουργική ασφάλεια. Το ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται επιπρόσθετα στην οθόνη πληροφοριών.

Η προειδοποιητική λυχνία ABS ανάβει/αναβοσβήνει κίτρινη – Μήνυμα κατάστασης ή βλάβης στο ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών).

33

6 6.11.6

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Οθόνη 34 Η ταχύτητα 1 καταδεικνύεται σε χιλιόμετρα ανά ώρα km/h ή/και σε μίλια ανά ώρα mph.

Το στροφόμετρο 2 δείχνει τον αριθμό στροφών του κινητήρα σε στροφές ανά λεπτό.

Η ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας 3 δείχνει την επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτή των.

Η θερμοκρασία ψυκτικού υγρού εμφανίζεται στην περιοχή Η ώρα εμφανίζεται στην περιοχή Η στάθμη πλήρωσης στο ρεζερβουάρ καυσίμου εμφανίζεται στην περιοχή Στην οθόνη πληροφοριών 7 5 .

4 .

εμφανίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες.

6 .

Πληροφορίες Η ώρα πρέπει να ρυθμίζεται, όταν αποσυνδέεται η μπαταρία ή/και όταν αφαιρείται η ασφάλεια.

Η ένταση φωτισμού της οθόνης LED εξαρτάται από τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

401685-11

6 6.11.7

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ένδειξη στάθμης πλήρωσης στο ρεζερβουάρ καυσίμου Η ένδειξη στάθμης πλήρωσης στην οθόνη αποτελείται από 9 μπάρες. Όσο περισσότερες μπάρες ανάβουν, τόσο περισσότερο καύσιμο υπάρχει στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

35 401292-01

6 6.11.8

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ένδειξη TRIP F Όταν η στάθμη καυσίμου φτάσει στο επίπεδο της ρεζέρβας, η λειτουργία ένδειξης αλλάζει αυτόματα σε TRIP F και ξεκινάει να μετράει από το 0.0, ανεξάρτητα από τη λειτουργία ένδειξης που είχε επιλεχθεί νωρίτερα.

Πληροφορίες Ταυτόχρονα με τη λειτουργία ένδειξης TRIP F ξεκινάει να αναβοσβήνει η γενική προειδοποιητική λυχνία και στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται η υπόδειξη προειδοποίησης Low Fuel Level.

36 401293-01

6 6.11.9

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού Η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη αποτελείται από 13 μπάρες. Όσο περισσότερες μπάρες ανάβουν, τόσο θερμότερο είναι το ψυκτικό υγρό. Όταν ανάβουν όλες οι μπάρες εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών επιπρόσθετα η υπόδειξη προειδοποίησης High Coolant Temperature.

Πιθανές καταστάσεις • Κρύος κινητήρας – Ανάβουν μέχρι τρεις μπάρες.

• • Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας – Ανάβουν τέσσερις έως δέκα μπάρες.

Πολύ θερμός κινητήρας – Ανάβουν έντεκα έως δεκατρείς μπάρες.

37 401292-01

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6.11.10 Οθόνη πληροφοριών 38 Στην οθόνη πληροφοριών 1 εμφανίζονται διάφορες υποδείξεις προειδοποίησης.

Όταν ανάβει η γενική προειδοποιητική λυχνία , εμφανίζεται η ανάλογη υπόδειξη προειδο ποίησης στην οθόνη πληροφοριών.

401291-10

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 39 6.11.11 Μενού χρόνος οδήγησης / μέση ταχύτητα 401334-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυ μητή ένδειξη στην οθόνη πληροφοριών.

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται ο χρόνος οδήγησης και η μέση ταχύτητα.

Πληροφορίες Εάν το σύστημα ανάφλεξης παραμείνει απενεργοποιημένο για περισσότερο από 60 λεπτά, η ένδειξη ρυθμίζεται και πάλι στο 0.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET.

Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη πληροφοριών

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 40 6.11.12 Μενού μέση ταχύτητα / μέση κατανάλωση 1 401465-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυ μητή ένδειξη στην οθόνη πληροφοριών.

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η μέση ταχύτητα και η μέση κατανάλωση 1 σε L/100km (ή L/100mile).

Πληροφορίες Η μέση κατανάλωση 1 εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλε ξης, αφού πρώτα διανυθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Εάν το σύστημα ανάφλεξης παραμείνει απενεργοποιημένο για περισσότερο από 60 λεπτά, η ένδειξη μέσης ταχύτητας και μέσης κατανάλωσης 1 ρυθμίζεται και πάλι στο 0.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET.

Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη πληροφοριών

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 41 6.11.13 Μενού μέση κατανάλωση 1 / μέση κατανάλωση 2 401466-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυ μητή ένδειξη στην οθόνη πληροφοριών.

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η μέση κατανάλωση 1 σε L/100km (ή L/100mile) και η μέση κατανάλωση 2 σε km/L (ή mile/L).

Πληροφορίες Η μέση κατανάλωση 1 και 2 εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, αφού πρώτα διανυθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Εάν το σύστημα ανάφλεξης παραμείνει απενεργοποιημένο για περισσότερο από 60 λεπτά, η ένδειξη μέσης κατανάλωσης 1 και 2 ρυθμίζεται και πάλι στο 0.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET.

Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη πληροφοριών

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 42 6.11.14 Μενού μέση κατανάλωση 2 / σέρβις 401467-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυ μητή ένδειξη στην οθόνη πληροφοριών.

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η μέση κατανάλωση 2 σε km/L (ή mile/L) και η απόσταση μέχρι το επόμενο σέρβις.

Πληροφορίες Η μέση κατανάλωση 2 εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλε ξης, αφού πρώτα διανυθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Εάν το σύστημα ανάφλεξης παραμείνει απενεργοποιημένο για περισσότερο από 60 λεπτά, η ένδειξη μέσης κατανάλωσης 2 ρυθμίζεται και πάλι στο 0.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET.

Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη πληροφοριών

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6.11.15 Μενού σέρβις / αυτονομία 43 401468-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυ μητή ένδειξη στην οθόνη πληροφοριών.

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η απόσταση μέχρι το επόμενο σέρβις και η αυτονομία.

Πληροφορίες Η αυτονομία εξαρτάται από τη μέση κατανάλωση και την ποσότητα καυσίμου, που υπάρχει στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Η αυτονομία εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, αφού πρώτα διανυθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Εάν το σύστημα ανάφλεξης παραμείνει απενεργοποιημένο για περισσότερο από 60 λεπτά, η ένδειξη αυτονομίας και χρόνου οδήγησης ρυθμίζεται και πάλι στο 0.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET.

Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη πληροφοριών

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 44 6.11.16 Μενού αυτονομία / χρόνος οδήγησης 401469-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυ μητή ένδειξη στην οθόνη πληροφοριών.

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η αυτονομία και ο χρόνος οδήγησης.

Πληροφορίες Η αυτονομία εξαρτάται από τη μέση κατανάλωση και την ποσότητα καυσίμου, που υπάρχει στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Η αυτονομία εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, αφού πρώτα διανυθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Εάν το σύστημα ανάφλεξης παραμείνει απενεργοποιημένο για περισσότερο από 60 λεπτά, η ένδειξη αυτονομίας και χρόνου οδήγησης ρυθμίζεται και πάλι στο 0.

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET.

Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη πληροφοριών

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 45 6.11.17 Μενού συνολική χιλιομετρική απόσταση ODO 401303-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.

Η ένδειξη ODO δείχνει τη συνολική απόσταση που έχει διανυθεί.

Πληροφορίες Αυτή η τιμή διατηρείται στη μνήμη ακόμη και εάν αποσυνδεθεί η μπαταρία ή/και καεί η ασφάλεια.

Πατήστε το πλή κτρο MODE.

Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6.11.18 Μενού χιλιομετρική απόσταση 1 TRIP 1 401304-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 1 στην οθόνη.

Η ένδειξη TRIP 1 δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση από τον τελευταίο μηδενισμό. Π.χ. τη χιλιομετρική απόσταση από μια στάση ανεφοδιασμού μέχρι την επόμενη στάση ανεφοδια σμού. Το TRIP 1 λειτουργεί πάντοτε παράλληλα και μετράει μέχρι το 999.9.

Πατήστε το πλή κτρο SET για 5 - 10 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το πλή κτρο MODE.

Η ένδειξη TRIP 1 μηδενίζεται Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη 46

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6.11.19 Μενού χιλιομετρική απόσταση 2 TRIP 2 401305-01 Προϋπόθεση Εναλλακτική λύση 1 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

Εναλλακτική λύση 2 • Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

• Η μοτοσυκλέτα κινείται.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.

Η ένδειξη TRIP 2 δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση από τον τελευταίο μηδενισμό. Π.χ. τη χιλιομετρική απόσταση από μια στάση ανεφοδιασμού μέχρι την επόμενη στάση ανεφοδια σμού. Το TRIP 2 λειτουργεί πάντοτε παράλληλα και μετράει μέχρι το 999.9.

Πατήστε το πλή κτρο SET για 5 - 10 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το πλή κτρο MODE.

Η ένδειξη TRIP 2 μηδενίζεται Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη 47 6.11.20 Ρύθμιση χιλιόμετρα ή μίλια Πληροφορίες Πραγματοποιήστε την ανάλογη ρύθμιση για τη χώρα σας.

Προϋπόθεση Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ – Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.

– Πατήστε το πλήκτρο MODE για 5 - 10 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη αλλάζει από km/h σε mph ή από mph σε km/h.

48 401303-01 6.11.21 Ρύθμιση ώρας Προϋπόθεση Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.

– Πατήστε το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET για 5 - 10 δευτερόλεπτα.

Η ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.

– Ρυθμίστε την ένδειξη ώρας με το πλήκτρο MODE.

– Ρυθμίστε την ένδειξη λεπτών με το πλήκτρο SET.

– Πατήστε το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET για 5 - 10 δευτερόλεπτα.

Η ώρα έχει ρυθμιστεί.

401303-01 6.11.22 Ρύθμιση αριθμού στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 1 Προϋπόθεση Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 401307-01 49 Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

– Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.

– Πατήστε το πλήκτρο MODE για 5 - 10 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη RPM 1 εμφανίζεται.

Πληροφορίες Ο αριθμός στροφών μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των 50 στροφών.

Η ένδειξη RPM 1 αντιστοιχεί στον αριθμό στροφών, μετά τον οποίο ενεργοποιεί ται και αρχίζει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας.

– Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών με το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET.

Πληροφορίες Το πλήκτρο MODE αυξάνει την τιμή.

Το πλήκτρο SET μειώνει την τιμή.

– Μην πατήσετε κανένα από τα δύο πλήκτρα για περ. 15 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη RPM 1 σβήνει και ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών αποθηκεύεται.

6.11.23 Ρύθμιση αριθμού στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 2 Προϋπόθεση Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 401308-01 50 – Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.

– Πατήστε το πλήκτρο SET για 5 - 10 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη RPM 2 εμφανίζεται.

Πληροφορίες Ο αριθμός στροφών μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των 50 στροφών.

Η ένδειξη RPM 2 αντιστοιχεί στον αριθμό στροφών, μετά τον οποίο η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας ανάβει μόνιμα.

Ο αριθμός στροφών RPM 2 πρέπει να είναι πάντοτε ψηλότερος από τον αριθμό στροφών RPM 1.

– Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών με το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET.

Πληροφορίες Το πλήκτρο MODE αυξάνει την τιμή.

Το πλήκτρο SET μειώνει την τιμή.

– Μην πατήσετε κανένα από τα δύο πλήκτρα για περ. 15 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη RPM 2 σβήνει και ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών αποθηκεύεται.

6.12

Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ Κίνδυνος Κίνδυνος πυρκαγιάς Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.

– Μην ανεφοδιάζετε ποτέ το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνή φλόγα ή αναμμένο τσιγάρο, και σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα.

Προσέξτε να μη χυθεί καύσιμο, ιδίως επάνω στα θερμά εξαρτήματα του οχήματος. Σκουπίστε αμέσως το καύσιμο, σε περί πτωση που χυθεί.

– Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε περίπτωση υπερπλήρω σης του ρεζερβουάρ. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία, που αφορούν στον ανεφοδιασμό καυσίμου.

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.

– Φροντίστε να μην έρθει το καύσιμο σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα σας. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις καυσί μου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με νερό και επισκεφθείτε γιατρό. Καθαρίστε αμέσως με νερό και σαπούνι τα ανάλογα σημεία του δέρματός σας. Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως για τρό. Αλλάξτε τα ρούχα σας, εάν ρυπανθούν με καύσιμο. Φυλάξτε το καύσιμο σε κατάλληλο δοχείο και φροντίστε να διατηρείται μακριά από παιδιά.

51 Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον.

– Το καύσιμο δεν επιτρέπεται να καταλήξει στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.

B00710-10 – Ανασηκώστε το κάλυμμα 1 στην τάπα του ρεζερβουάρ και τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά.

Υπόδειξη Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Θραύση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης.

– Για να αποφορτίσετε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης, πιέστε την τάπα του ρεζερ βουάρ. Τα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικα θίστανται.

– Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης 90° δεξιόστροφα.

– Ανασηκώστε την τάπα του ρεζερβουάρ.

– Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.

6 6.13

6.14

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ B00711-01 Προειδοποίηση Κίνδυνος πυρκαγιάς Το καύσιμο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο, δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.

– Ελέγξτε την τάπα του ρεζερβουάρ μετά το κλείσιμο, για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά. Αλλάξτε τα ρούχα σας, εάν ρυπανθούν με καύσιμο.

Καθαρίστε αμέσως με νερό και σαπούνι τα ανάλογα σημεία του δέρματός σας.

– Κατεβάστε την τάπα του ρεζερβουάρ.

– Πιέστε ελαφρά την τάπα του ρεζερβουάρ προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει η κλειδα ριά.

52 Κλειδαριά σέλας Η κλειδαριά σέλας 1 είναι τοποθετημένη αριστερά δίπλα από τη σέλα.

Κλειδώνει με το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.

101881-10

6 6.15

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Εργαλεία μοτοσυκλέτας Κάτω από τη σέλα του συνοδηγού είναι τοποθετημένα τα εργαλεία της μοτοσυκλέτας 1 .

53 6.16

Χειρολαβές B00758-10 Οι χειρολαβές γηση.

1 χρησιμοποιούνται για το μανουβράρισμα της μοτοσυκλέτας.

Κατά τη χρήση με συνοδηγό, μπορεί ο συνοδηγός να κρατιέται από αυτές κατά την οδή 101882-10

6 6.17

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Μαρσπιέ συνοδηγού Τα μαρσπιέ συνοδηγού είναι αναδιπλούμενα.

Πιθανές καταστάσεις • Μαρσπιέ συνοδηγού ανεβασμένα – Για χρήση χωρίς συνοδηγό.

• Μαρσπιέ συνοδηγού κατεβασμένα – Για χρήση με συνοδηγό.

6.18

B00713-01 Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων Ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων 1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του κινητήρα.

54 101885-11

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Η θέση των ταχυτήτων παρουσιάζεται στην εικόνα.

Η νεκρά ή η θέση λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ της 1ης και της 2ης ταχύτητας.

55 6.19

Πεντάλ φρένου 101885-10 Το πεντάλ φρένου 1 είναι τοποθετημένο μπροστά από το δεξιό μαρσπιέ.

Με το πεντάλ φρένου ενεργοποιείται το φρένο του πίσω τροχού.

101883-10

6 6.20

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Πλαϊνό σταντ 101884-10 Το πλαϊνό σταντ 1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οχήματος.

Το πλαϊνό σταντ χρησιμοποιείται για τη στήριξη της μοτοσυκλέτας.

Πληροφορίες Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το πλαϊνό σταντ πρέπει να είναι ανεβασμένο.

Το πλαϊνό σταντ είναι συνδεδεμένο με το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας, προσέξτε τις οδηγίες για την οδήγηση.

Πιθανές καταστάσεις • Πλαϊνό σταντ κατεβασμένο – Το όχημα μπορεί να στηριχθεί στο πλαϊνό σταντ. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας είναι ενεργό.

• Πλαϊνό σταντ ανασηκωμένο – Αυτή η θέση απαιτείται για την οδήγηση. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας δεν είναι ενεργό.

56

7 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7.1

Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της μοτοσυκλέτας Κίνδυνος Κίνδυνος ατυχήματος Κίνδυνος λόγω ελλιπούς οδηγικής ικανότητας.

– Μην οδηγήσετε το όχημα, σε περίπτωση μειωμένης ικανότητας οδήγησης λόγω λήψης αλκοόλ, φαρμάκων ή/και ναρκωτικών ουσιών καθώς και εάν δεν το επιτρέπει η φυσική ή η ψυχική σας κατάσταση.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.

– Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, μπότες, γάντια, παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά) σε κάθε δια δρομή. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό που είναι σε άριστη κατάσταση και καλύπτει τις νομικές απαιτήσεις.

Προειδοποίηση Κίνδυνος πτώσης Υποβάθμιση της οδηγικής συμπεριφοράς, λόγω ελαστικών διαφορετικού πέλματος στον μπροστινό και στον πίσω τροχό.

– Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν ελαστικά με διαφορετικό πέλμα στον μπροστινό και στον πίσω τροχό, διότι υπάρχει περί πτωση απώλειας του ελέγχου του οχήματος.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μη ελεγχόμενη οδική συμπεριφορά λόγω χρήσης μη εγκεκριμένων ή/και συνιστώμενων ελαστικών / τρο χών.

– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά / τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.

57

7 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη πρόσφυση σε καινούργια ελαστικά.

– Τα καινούργια ελαστικά διαθέτουν λεία επιφάνεια κύλισης και συνεπώς δεν παρέχουν πλήρη πρόσφυση. Πρέπει πρώτα να αγριέψετε ολόκληρη την επιφάνεια κύλισης κατά τα πρώτα 200 χιλιόμετρα με συγκρατημένη οδήγηση και εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης. Μόνο μετά την ολοκλήρωση του "ρονταρίσματος" επιτυγχάνεται η πλήρης ικανότητα πρόσφυσης.

58 Πληροφορίες Κατά τη χρήση του οχήματός σας, λάβετε υπόψη ότι ο υπερβολικός θόρυβος ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους.

– Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες της επιθεώρησης παράδοσης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM.

Κατά την παράδοση του οχήματος σάς παραδίδεται το πιστοποιητικό παράδοσης και το βιβλίο συντήρησης.

– Πριν την πρώτη διαδρομή, μελετήστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.

– Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια.

– Εξοικειωθείτε σε κατάλληλο έδαφος με το χειρισμό της μοτοσυκλέτας, πριν επιχειρήσετε να διανύσετε μεγαλύτερη διαδρομή. Επιχειρή στε να οδηγήσετε με όσο το δυνατό μικρότερη ταχύτητα, προκειμένου να αποκτήσετε καλύτερη αίσθηση της μοτοσυκλέτας.

– Κρατάτε κατά τη διάρκεια της οδήγησης το τιμόνι και με τα δύο χέρια και στηρίζετε τα πόδια στα μαρσπιέ.

– Ροντάρετε τον κινητήρα. ( σελ. 58)

7.2

Ροντάρισμα του κινητήρα – Κατά το στάδιο του ρονταρίσματος, μην υπερβαίνετε τον προβλεπόμενο αριθμό στροφών κινητήρα.

Προδιαγραφή Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα Κατά τα πρώτα: 1.000 km 7.500 1/min

7 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 59 Συμβουλή Κατά το στάδιο του ρονταρίσματος, ρυθμίστε τη φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας στον προβλεπόμενο αριθμό στροφών κινη τήρα.

– Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 1. (

– Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 2. (

– Αποφεύγετε την οδήγηση με πλήρες άνοιγμα του γκαζιού!

σελ. 48)

σελ. 49)

7.3

Φόρτωση του οχήματος Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Ασταθής οδηγική συμπεριφορά.

– Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό συνολικό βάρος και το μέγιστο επιτρεπτό βάρος ανά άξονα. Το συνολικό βάρος προ κύπτει ως εξής: μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση με γεμάτο ρεζερβουάρ, οδηγός και συνοδηγός με προστατευτική ενδυμασία και κράνος, αποσκευές.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Ασταθής οδική συμπεριφορά λόγω λανθασμένης τοποθέτησης βαλίτσας ή/και σάκου ρεζερβουάρ.

– Τοποθετήστε και ασφαλίστε τη βαλίτσα και το σάκο ρεζερβουάρ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Κίνδυνος θραύσης του συστήματος βαλιτσών.

– Εάν έχετε τοποθετήσει βαλίτσες στη μοτοσυκλέτα σας, προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή σχετικά με το μέγιστο επιτρε πόμενο φορτίο.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Κακή ορατότητα για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου λόγω μετατόπισης των αποσκευών.

– Εάν έχει καλυφθεί το πίσω φως, δεν είστε επαρκώς ορατός από τα οχήματα που βρίσκονται πίσω σας, ιδιαίτερα στο σκοτάδι.

Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.

7 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και αυξημένη απόσταση πέδησης σε υψηλό φορτίο.

– Προσαρμόστε την ταχύτητα ανάλογα με το φορτίο.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Ασταθής οδική συμπεριφορά λόγω μετατόπισης των αποσκευών.

– Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.

– Όταν μεταφέρετε αποσκευές, πρέπει να φροντίζετε για την ασφαλή στερέωσή τους όσο πιο κοντά γίνεται στο κέντρο του οχήματος καθώς και για την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους στον μπροστινό και στον πίσω τροχό.

– Πρέπει να τηρείται το ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος και τα ανώτατα επιτρεπτά φορτία ανά άξονα.

Προδιαγραφή Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα μπροστά Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω 335 kg 125 kg 210 kg 60

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 8.1

Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε θέση σε λειτουργία Πληροφορίες Πριν από κάθε οδήγηση, ελέγξτε την κατάσταση του οχήματος και την οδική ασφάλεια.

Το όχημα πρέπει κατά τη λειτουργία του να βρίσκεται σε τεχνικά άριστη κατάσταση.

– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. ( σελ. 149)

– Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (

– Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (

σελ. 98)

σελ. 104)

– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (

– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (

σελ. 101)

σελ. 106)

– Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος φρένων.

– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. ( σελ. 141)

– Ελέγξτε τη ρύπανση της αλυσίδας. (

– Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (

σελ. 85)

σελ. 86)

– Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (

– Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. (

σελ. 115)

σελ. 117)

– Ελέγξτε τη ρύθμιση και την ευκολία κίνησης όλων των χειριστηρίων.

– Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

– Ελέγξτε τις αποσκευές για σωστή στερέωση.

– Ανεβείτε στη μοτοσυκλέτα και ελέγξτε τη ρύθμιση των καθρεπτών.

– Ελέγξτε την ποσότητα καυσίμου.

61

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 62 8.2

Διαδικασία εκκίνησης Κίνδυνος Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή/και θάνατο.

– Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, φροντίστε να υπάρχει πάντοτε επαρκής αερισμός. Μην εκκινείτε τον κινητήρα και μην τον αφήνετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο χωρίς κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

Προσοχή Κίνδυνος ατυχήματος Εάν το όχημα χρησιμοποιηθεί με αποφορτισμένη μπαταρία ή χωρίς μπαταρία, μπορεί να υποστούν ζημιά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα συστήματα ασφαλείας.

– Μη χρησιμοποιείτε το όχημα ποτέ με αποφορτισμένη μπαταρία ή χωρίς μπαταρία.

Υπόδειξη Ζημιά κινητήρα Ο μη φιλτραρισμένος αέρας εισαγωγής επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

– Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το όχημα χωρίς φίλτρο αέρα, διότι μπορεί να εισέλθουν ρύποι και σκόνη στον κινητήρα και να προκα λέσουν αυξημένη φθορά.

Υπόδειξη Ζημιά κινητήρα Οι υψηλές στροφές με κρύο κινητήρα επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του.

– Προθερμαίνετε πάντοτε τον κινητήρα με χαμηλές στροφές.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ B00782-10 63 – Καθίστε επάνω στο όχημα, αποφορτίστε το πλαϊνό σταντ και περιστρέψτε το με το πόδι μέχρι το τέρμα προς τα επάνω.

– Πιέστε το διακόπτη Run-Off στη θέση .

– Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .

Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ακούγεται για περίπου 2 δευ τερόλεπτα ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας καυσίμου. Ταυτόχρονα πραγματο ποιείται ο έλεγχος λειτουργίας του ταμπλό οργάνων.

– Επιλέξτε τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία νεκράς N ανάβει.

Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει και ξανασβήνει μόλις ξεκινήσετε.

– Πατήστε το κουμπί μίζας .

Πληροφορίες Το κουμπί μίζας πρέπει να πατηθεί, αφού ολοκληρωθεί πρώτα ο έλεγχος λει τουργίας του ταμπλό οργάνων.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα ΜΗΝ ανοίγετε το γκάζι. Εάν ανοίξετε το γκάζι κατά τη διαδικασία εκκίνησης, το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα δεν επι τρέπει τον ψεκασμό καυσίμου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκκινηθεί ο κινητήρας.

Ενεργοποιήστε τη μίζα συνεχόμενα το πολύ για 5 δευτερόλεπτα. Περιμένετε του λάχιστον 5 δευτερόλεπτα μέχρι την επόμενη απόπειρα εκκίνησης.

Αυτή η μοτοσυκλέτα έχει εξοπλιστεί με σύστημα εκκίνησης ασφαλείας. Ο κινητή ρας μπορεί να εκκινηθεί μόνο όταν στο κιβώτιο ταχυτήτων έχει επιλεχθεί η νεκρά ή εάν με επιλεγμένη κάποια ταχύτητα πατηθεί η μανέτα του συμπλέκτη. Εάν επι λέξετε με ανοιχτό το πλαϊνό σταντ μια ταχύτητα στο κιβώτιο και ελευθερώσετε τη μανέτα του συμπλέκτη, ο κινητήρας σβήνει.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 64 Απενεργοποίηση του ABS Η KTM συνιστά να οδηγείτε πάντοτε με ενεργοποιημένο το ABS. Μπορεί όμως να υπάρξουν οδηγικές καταστάσεις, στις οποίες δεν είναι επιθυμητή η λειτουργία του ABS.

Προϋπόθεση Όχημα ακινητοποιημένο, κινητήρας σε λειτουργία.

– Πατήστε το πλήκτρο 1 για 3 - 5 δευτερόλεπτα.

Η προειδοποιητική λυχνία του ABS αρχίζει να αναβοσβήνει, το ABS είναι απενεργοποιημένο.

401685-15 8.3

Ξεκίνημα – Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη, βάλτε την 1η ταχύτητα, αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε ταυτόχρονα προσε κτικά το γκάζι.

Συμβουλή Εάν ο κινητήρας σβήσει κατά την εκκίνηση, τραβήξτε μόνο τη μανέτα του συμπλέκτη και πατήστε το κουμπί της μίζας. Δεν χρειάζεται να βάλετε νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

8.4

Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση απότομης μεταβολής του φορτίου, μπορεί να προκληθεί απώλεια του ελέγχου του οχήμα τος.

– Αποφύγετε τις απότομες μεταβολές φορτίου και τους ελιγμούς με δυνατό φρενάρισμα και προσαρμόστε την ταχύτητα στις συν θήκες του οδοστρώματος.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 65 Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Το κατέβασμα ταχύτητας με υψηλό αριθμό στροφών κινητήρα έχει ως αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού.

– Μην κατεβάζετε ταχύτητα με υψηλό αριθμό στροφών κινητήρα. Προκαλείται υπέρβαση του ορίου στροφών του κινητήρα και ενδεχομένως μπλοκάρισμα του πίσω τροχού.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Πρόκληση δυσλειτουργιών λόγω λανθασμένης θέσης του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης.

– Μην αλλάζετε τη θέση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης κατά την οδήγηση.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Διάσπαση της προσοχής σας, σε περίπτωση πραγματοποίησης ρυθμίσεων στο όχημα κατά την οδήγηση.

– Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ακινητοποιημένο όχημα.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού Πτώση του συνοδηγού.

– Ο συνοδηγός πρέπει να κάθεται σωστά στη σέλα συνοδηγού και να κρατιέται από τον οδηγό ή από τις χειρολαβές. Επίσης πρέπει να στηρίζει τα πόδια του στα μαρσπιέ συνοδηγού. Τηρήστε τις διατάξεις σχετικά με την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία συνοδηγού.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Κίνδυνος ατυχήματος εξαιτίας ριψοκίνδυνης οδήγησης.

– Τηρήστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδηγήστε αμυντικά και συγκρατημένα, για να μπορείτε να αναγνωρίσετε έγκαιρα πιθανούς κινδύνους.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη πρόσφυση σε κρύα ελαστικά.

– Σε κάθε διαδρομή πρέπει κατά τα πρώτα χιλιόμετρα να οδηγείτε προσεκτικά και με μέτρια ταχύτητα, μέχρι να φτάσουν τα ελα στικά στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας τους και να διασφαλιστεί έτσι η βέλτιστη πρόσφυση.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη πρόσφυση σε καινούργια ελαστικά.

– Τα καινούργια ελαστικά διαθέτουν λεία επιφάνεια κύλισης και συνεπώς δεν παρέχουν πλήρη πρόσφυση. Πρέπει πρώτα να αγριέψετε ολόκληρη την επιφάνεια κύλισης κατά τα πρώτα 200 χιλιόμετρα με συγκρατημένη οδήγηση και εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης. Μόνο μετά την ολοκλήρωση του "ρονταρίσματος" επιτυγχάνεται η πλήρης ικανότητα πρόσφυσης.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Ασταθής οδική συμπεριφορά λόγω μετατόπισης των αποσκευών.

– Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Απώλεια οδικής ασφάλειας.

– Μετά από τυχόν πτώση, το όχημα πρέπει να ελέγχεται, όπως και πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας.

66 Υπόδειξη Ζημιά κινητήρα Υπερθέρμανση του κινητήρα.

– Εάν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, σταματήστε το όχημα και σβήστε τον κινητήρα. Αφήστε τον κινη τήρα να κρυώσει και ελέγξτε ή/και διορθώστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού στο ψυγείο. Εάν συνεχίσετε την οδήγηση με αναμμένη προει δοποιητική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, θα προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.

Πληροφορίες Εάν κατά τη λειτουργία ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι, πρέπει να σταματήσετε αμέσως, να σβήσετε τον κινητήρα και να επικοι νωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 67 – Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες (κλίση, οδηγικές συνθήκες κ.λπ.), μπορείτε να επι λέξετε μεγαλύτερες ταχύτητες στο κιβώτιο.

– Κλείστε το γκάζι πατώντας ταυτόχρονα τη μανέτα του συμπλέκτη, επιλέξτε την επόμενη ταχύτητα, αφήστε τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε το γκάζι.

101885-10 Πληροφορίες Η θέση των 6 ταχυτήτων κίνησης προς τα εμπρός παρουσιάζεται στην εικόνα. Η νεκρά ή η θέση λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ της 1ης και της 2ης ταχύτη τας. Η 1η ταχύτητα χρησιμοποιείται για το ξεκίνημα ή για την κίνηση σε απότομη ανηφόρα.

Η θερμοκρασία λειτουργίας επιτυγχάνεται όταν ανάβουν 4 μπάρες της ένδειξης θερμοκρασίας.

– Ανοίξτε κάθε φορά το γκάζι μόνο όσο το επιτρέπουν το οδόστρωμα και οι καιρικές συν θήκες. Ιδιαίτερα μέσα στις στροφές δεν συνιστάται να αλλάζετε ταχύτητα στο κιβώτιο και πρέπει να ανοίγετε το γκάζι πολύ προσεκτικά.

– Για να κατεβάσετε ταχύτητα φρενάρετε, εάν απαιτείται, τη μοτοσυκλέτα κλείνοντας ταυ τόχρονα το γκάζι.

– Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη και επιλέξτε μικρότερη ταχύτητα. Αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε το γκάζι ή αλλάξτε και πάλι ταχύτητα.

– Σβήνετε τον κινητήρα, εάν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο διάστημα στο ρελαντί ή όταν η μοτοσυκλέτα παραμένει ακίνητη.

– Εάν κατά την οδήγηση ανάψει η προειδοποιητική λυχνία διάγνωσης κινητήρα , πρέπει να σταματήσετε αμέσως, να σβήσετε τον κινητήρα και να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 8.5

Φρενάρισμα Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω υγρασίας ή ρύπων στο σύστημα φρένου.

– Εάν το σύστημα φρένου παρουσιάζει ρύπανση ή είναι βρεγμένο, φρενάρετε προσεκτικά, μέχρι να καθαρίσει ή να στεγνώσει το φρένο.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω σπογγώδους αίσθησης σημείου πίεσης του μπροστινού ή του πίσω φρένου.

– Ελέγξτε το σύστημα φρένου, μη συνεχίσετε την οδήγηση. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Βλάβη του συστήματος φρένων.

– Εάν δεν απελευθερώσετε το πεντάλ φρένου, τρίβονται συνεχώς τα τακάκια των φρένων. Το φρένο του πίσω τροχού μπορεί να υποστεί βλάβη λόγω υπερθέρμανσης. Όταν δεν θέλετε να φρενάρετε, απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ φρένου.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Αυξημένη απόσταση πέδησης λόγω υψηλότερου συνολικού βάρους.

– Λάβετε υπόψη την αυξημένη απόσταση πέδησης που απαιτείται, όταν στη μοτοσυκλέτα επιβαίνει συνοδηγός και μεταφέρετε αποσκευές.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Καθυστερημένη απόκριση των φρένων σε δρόμους που έχουν επιστρωθεί με αλάτι.

– Το αλάτι μπορεί να επικαθίσει στους δίσκους των φρένων. Για να επιτευχθεί η συνήθης αποτελεσματικότητα των φρένων, πρέπει πρώτα να καθαρίσετε τους δίσκους του φρένου με επαναλαμβανόμενο φρενάρισμα.

68

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Αυξημένη απόσταση φρεναρίσματος, λόγω του ABS.

– Ο τρόπος φρεναρίσματος πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες οδήγησης και την κατάσταση του οδοστρώματος.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Το πολύ δυνατό φρενάρισμα έχει ως αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα των τροχών.

– Η αποτελεσματικότητα του ABS διασφαλίζεται μόνο όταν το ABS είναι ενεργοποιημένο.

– Για να φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα, κλείστε το γκάζι και φρενάρετε ταυτόχρονα με το φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού.

Πληροφορίες Με το ABS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη δύναμη πέδησης τόσο σε φρενάρισμα με πλήρη ισχύ, όσο και σε συνθή κες μειωμένης πρόσφυσης σε αμμώδες, βρεγμένο ή ολισθηρό έδαφος, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος των τρο χών.

69 Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μπλοκάρισμα του τροχού, λόγω της δύναμης πέδησης του κινητήρα.

– Τραβήξτε σε φρεναρίσματα πανικού, φρεναρίσματα με πλήρη ισχύ και σε φρεναρίσματα σε ολισθηρό έδαφος τη μανέτα του συμπλέκτη.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη πρόσφυση στο έδαφος, σε περίπτωση φρεναρίσματος υπό κλίση ή φρεναρίσματος σε έδα φος με πλευρική κλίση.

– Ολοκληρώστε τη διαδικασία φρεναρίσματος πριν την είσοδο της στροφής.

– Η διαδικασία φρεναρίσματος πρέπει να ολοκληρώνεται πάντοτε πριν από την αρχή της στροφής. Κατεβάστε ταυτόχρονα ταχύτητα στο κιβώτιο, ανάλογα με την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας.

– Κατά την οδήγηση σε μεγάλες κατηφόρες αξιοποιήστε την πέδηση του κινητήρα. Για το σκοπό αυτό, κατεβάστε μία ή δύο ταχύτητες, αλλά αποφύγετε την υπέρβαση του ορίου στροφών του κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο απαιτείται πολύ λιγότερο φρενάρισμα και τα φρένα δεν υπερθερμαίνονται.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 70 8.6

Ακινητοποίηση, στάθμευση Προειδοποίηση Κίνδυνος κλοπής Χρήση από αναρμόδια άτομα.

– Μην αφήνετε ποτέ το όχημα χωρίς επιτήρηση, όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Το όχημα πρέπει να ασφαλίζεται από ενδεχόμενη χρήση από αναρμόδια άτομα. Όταν εγκαταλείπετε το όχημα, κλειδώστε το τιμόνι και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλε ξης.

Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του οχήμα τος.

– Μην αγγίζετε τα θερμά εξαρτήματα, π.χ. την εξάτμιση, το ψυγείο, τον κινητήρα, το αμορτισέρ και το σύστημα φρένων. Πριν ξεκι νήσετε τις εργασίες σε αυτά τα εξαρτήματα, αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν.

Υπόδειξη Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή/και να πέσει.

– Σταθμεύετε πάντοτε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.

Υπόδειξη Κίνδυνος πυρκαγιάς Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του οχήματος.

– Μη σταθμεύετε το όχημα σε σημεία, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω από το όχημα, όταν αυτό βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας. Πρέπει να αφήνετε πάντοτε πρώτα το όχημα να κρυώσει.

Υπόδειξη Υλικές ζημιές Φθορά και καταστροφή εξαρτημάτων, λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης.

– Το πλαϊνό σταντ έχει σχεδιαστεί μόνο για το βάρος της μοτοσυκλέτας. Μην κάθεστε επάνω στη μοτοσυκλέτα, όταν στηρίζεται στο πλαϊνό σταντ. Το πλαϊνό σταντ ή/και το πλαίσιο μπορεί να υποστούν ζημιά και η μοτοσυκλέτα μπορεί να πέσει.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ – Φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα.

– Επιλέξτε τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .

71 Πληροφορίες Εάν σβήσετε τον κινητήρα με το διακόπτη Run-Off και παραμείνει στην κλειδαριά του διακόπτη ανάφλεξης το σύστημα ανάφλε ξης ενεργοποιημένο, δεν διακόπτεται η τροφοδοσία των περισσότερων καταναλωτών ρεύματος και η μπαταρία αποφορτίζεται.

Για αυτό το λόγο συνιστάται να σβήνετε τον κινητήρα πάντοτε από την κλειδαριά του διακόπτη ανάφλεξης. Ο διακόπτης Run Off έχει προβλεφθεί μόνο για καταστάσεις ανάγκης.

– Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε σταθερό έδαφος.

– Περιστρέψτε το πλαϊνό σταντ με το πόδι σας προς τα μπροστά μέχρι το τέρμα και στηρίξτε το όχημα.

– Για να μπλοκάρετε το τιμόνι, στρίψτε το τιμόνι προς τα αριστερά, πιέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση και περιστρέψτε το στη θέση . Για να διευκολυνθείτε κατά την ασφάλιση του μηχανισμού κλειδώματος, περιστρέψτε ελαφρά το τιμόνι και προς τις δύο πλευρές. Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.

προς τα κάτω 8.7

Μεταφορά Υπόδειξη Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή/και να πέσει.

– Σταθμεύετε πάντοτε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.

Υπόδειξη Κίνδυνος πυρκαγιάς Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του οχήματος.

– Μη σταθμεύετε το όχημα σε σημεία, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω από το όχημα, όταν αυτό βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας. Πρέπει να αφήνετε πάντοτε πρώτα το όχημα να κρυώσει.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ – Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.

– Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα με ιμάντες σύσφιξης ή άλλα κατάλληλα μέσα στερέωσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει ή να κυλήσει.

72 401448-01 8.8

Ανεφοδιασμός καυσίμου Κίνδυνος Κίνδυνος πυρκαγιάς Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.

– Μην ανεφοδιάζετε ποτέ το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνή φλόγα ή αναμμένο τσιγάρο, και σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα.

Προσέξτε να μη χυθεί καύσιμο, ιδίως επάνω στα θερμά εξαρτήματα του οχήματος. Σκουπίστε αμέσως το καύσιμο, σε περί πτωση που χυθεί.

– Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε περίπτωση υπερπλήρω σης του ρεζερβουάρ. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία, που αφορούν στον ανεφοδιασμό καυσίμου.

Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.

– Φροντίστε να μην έρθει το καύσιμο σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα σας. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις καυσί μου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με νερό και επισκεφθείτε γιατρό. Καθαρίστε αμέσως με νερό και σαπούνι τα ανάλογα σημεία του δέρματός σας. Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Αλλάξτε τα ρούχα σας, εάν ρυπανθούν με καύσιμο.

Υπόδειξη Υλικές ζημιές Πρόωρο φράξιμο του φίλτρου καυσίμου.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 73 – Σε ορισμένες χώρες και περιοχές υπάρχει περίπτωση να μην επαρκεί η διαθέσιμη ποιότητα και καθαριότητα του καυσίμου. Η συνέπεια είναι η πρόκληση προβλημάτων στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) – Εφοδιάζετε το όχημα μόνο με καθαρό καύσιμο που αντιστοιχεί στο πρότυπο που αναφέρεται.

Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον.

– Το καύσιμο δεν επιτρέπεται να καταλήξει στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.

– Σβήστε τον κινητήρα.

– Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ. ( σελ. 50)

– Γεμίστε το ρεζερβουάρ το πολύ μέχρι την κάτω ακμή σιμο.

1 του στομίου πλήρωσης με καύ Συνολική χωρητι κότητα ρεζερβουάρ καυσίμου περ.

11 l

– Κλείστε την τάπα του ρεζερβουάρ. (

Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON 95)

( σελ. 176)

σελ. 52)

B00719-10

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ 9.1

Πρόγραμμα σέρβις Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.

Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού.

x

(

x

σελ. 149)

Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. ( σελ. 101)

Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (

Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. ( σελ. 97)

σελ. 106)

Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (

Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.

Ελέγξτε το ρουλεμάν του ψαλιδιού.

x Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.

Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. ( σελ. 115)

x Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.

σελ. 104)

Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. ( σελ. 117)

Ελέγξτε την αλυσίδα, το γρανάζι τροχού και το γρανάζι κινητήρα αλυσίδας. (

Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. ( σελ. 86)

σελ. 90)

Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης.

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (

Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.

σελ. 98)

Κάθε 15.000 km ή κάθε 2 χρόνια Κάθε 7.500 km ή μία φορά ετησίως Μία φορά μετά από 1.000 km ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● x ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 74

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ Αλλάξτε τα μπουζί.

x Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων.

x Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση.

Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (

x

σελ. 138)

Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης.

x Ελέγξτε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση.

x Αλλάξτε το φίλτρο αέρα. Καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα.

x Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών.

x Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο μπροστινού τροχού.

x Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (

x

σελ. 133)

Κάθε 15.000 km ή κάθε 2 χρόνια Κάθε 7.500 km ή μία φορά ετησίως Μία φορά μετά από 1.000 km ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου.

x Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.

Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο.

x Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM DEALER.NET και στο βιβλίο συντήρησης.

x ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ Μεμονωμένο διάστημα ● Περιοδικό διάστημα 75

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10.1

Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου του αμορτισέρ x Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Οι αλλαγές ρύθμισης στο σύστημα ανάρτησης μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την οδική συμπε ριφορά του οχήματος.

– Μετά από αλλαγές, οδηγήστε πρώτα αργά, για να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με την οδική συμπεριφορά.

76 Πληροφορίες Η προφόρτιση ελατηρίου καθορίζει τη θέση έναρξης της διαδικασίας λειτουργίας της ανάρτησης στο αμορτισέρ.

Η βέλτιστα ρυθμισμένη προφόρτιση ελατηρίου είναι προσαρμοσμένη στο βάρος του οδηγού, ενδεχομένως με αποσκευές και συνο δηγό, και διασφαλίζει τον άριστο συνδυασμό φιλικότητας χειρισμού και ευστάθειας.

101886-10 – Ρυθμίστε την προφόρτιση ελατηρίου μέσω της περιστροφής του δακτύλιου ρύθμισης 1 .

Προδιαγραφή Προφόρτιση ελατηρίου Κανονική Πλήρες ωφέλιμο φορτίο 3 κλικ 10 κλικ Γαντζόκλειδο (T106S) Πληροφορίες Η προφόρτιση ελατηρίου μπορεί να ρυθμιστεί σε 10 διαφορετικές θέσεις.

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10.2

Ρύθμιση λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων Πληροφορίες Η περιοχή ρύθμισης του λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων είναι περιορισμένη.

101927-10 77 – Λασκάρετε τα παξιμάδια 1 .

– Ρυθμίστε το λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων περιστρέφοντας τη ράβδο αλλαγής ταχυτήτων Προδιαγραφή 2 .

Περιοχή ρύθμισης της ράβδου αλλαγής ταχυτήτων A 110… 122 mm Πληροφορίες Η ρύθμιση πρέπει να είναι ομοιόμορφη και στις δύο πλευρές.

Τουλάχιστον 5 στροφές του σπειρώματος πρέπει να έχουν βιδωθεί στη βάση έδρασης.

– Ελέγξτε τη γωνία ρύθμισης B .

Προδιαγραφή Γωνία ρύθμισης ταχυτήτων για το μοχλικό του λεβιέ αλλα γής ταχυτήτων B ράβδου αλλαγής – Σφίξτε τα παξιμάδια 1 .

75° Πληροφορίες Τα έδρανα της ράβδου αλλαγής ταχυτήτων πρέπει μετά τη σύσφιξη των παξιμα διών να είναι κεντραρισμένα και ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους, για να μπορεί να διασφαλιστεί η ελευθερία κίνησης στους τριβείς.

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – Ελέγξτε τη λειτουργία και την ελευθερία κίνησης του λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων.

78

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 11.1

Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με πίσω σταντ ανύψωσης Υπόδειξη Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή/και να πέσει.

– Σταθμεύετε πάντοτε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.

– Τοποθετήστε τις υποδοχές του σταντ ανύψωσης.

– Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο πίσω σταντ ανύψωσης.

Προσαρμογέας (61029055130) Πίσω σταντ ανύψωσης (61029055400) – Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση, ευθυγραμμίστε το σταντ ανύψωσης με το ψαλίδι και τους προσαρμογείς και ανασηκώστε τη μοτοσυκλέτα στο σταντ.

79 B01387-01 11.2

Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το πίσω σταντ ανύψωσης Υπόδειξη Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή/και να πέσει.

– Σταθμεύετε πάντοτε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα από τυχόν πτώση.

– Αφαιρέστε το πίσω σταντ ανύψωσης και στηρίξτε το όχημα στο πλαϊνό σταντ – Αφαιρέστε τις υποδοχές του σταντ ανύψωσης.

1 .

80 101884-10 11.3

Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με μπροστινό σταντ ανύψωσης Υπόδειξη Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή/και να πέσει.

– Σταθμεύετε πάντοτε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.

Προεργασία

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης. (

Προϋπόθεση – Αφαιρέστε το καπάκι 1 .

σελ. 79)

101887-10

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – Ισιώστε το τιμόνι. Τοποθετήστε το σταντ ανύψωσης στον άξονα της τιμονόπλακας.

Προσαρμογέας (61029955620) Μπροστινό σταντ ανύψωσης (61029055500) 81 Πληροφορίες Η μοτοσυκλέτα πρέπει να ανυψώνεται πάντοτε πρώτα πίσω.

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα μπροστά.

101888-01 11.4

Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το μπροστινό σταντ ανύψωσης Υπόδειξη Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή/και να πέσει.

– Σταθμεύετε πάντοτε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.

– Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα από τυχόν πτώση.

– Αφαιρέστε το μπροστινό σταντ ανύψωσης.

101889-01

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – Τοποθετήστε το καπάκι 1 .

11.5

101887-10 Αφαίρεση σέλας συνοδηγού – Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά σέλας περιστρέψτε το δεξιόστροφα.

1 και – Ανασηκώστε το πίσω μέρος της σέλας, σπρώξτε τη σέλα προς το πίσω μέρος του οχή ματος και στη συνέχεια αφαιρέστε την προς τα επάνω.

– Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης από την κλειδαριά σέλας.

101881-10 82

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 11.6

83 Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού – Αγκιστρώστε τα άγκιστρα 1 της σέλας συνοδηγού στα ελάσματα 2 στο υποπλαίσιο, κατεβάστε την στην πίσω πλευρά και ταυτόχρονα σπρώξτε την προς τα μπροστά.

– Πιέστε τη σέλα του συνοδηγού προς τα κάτω, για να ασφαλίσει.

101890-10 Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, η σέλα του συνοδηγού μπορεί να πεταχτεί έξω από τη βάση συγκράτησης.

– Μετά την τοποθέτηση της σέλας συνοδηγού, ελέγξτε τη σωστή ασφάλιση της σέλας, τραβώντας την προς τα επάνω.

– Ελέγξτε στη συνέχεια εάν η σέλα του συνοδηγού είναι τοποθετημένη σωστά.

11.7

Αφαίρεση σέλας Προεργασία

– Αφαιρέστε τη σέλα του συνοδηγού. (

Κύρια εργασία – Ξεβιδώστε τις βίδες 1 .

σελ. 82)

– Ανασηκώστε το πίσω μέρος της σέλας, τραβήξτε τη σέλα προς το πίσω μέρος του οχή ματος και στη συνέχεια αφαιρέστε την προς τα επάνω.

101891-10

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 11.8

Τοποθέτηση σέλας Κύρια εργασία – Αγκιστρώστε τις εγκοπές της σέλας πλευρά.

A στις βίδες 1 και κατεβάστε τη σέλα στην πίσω – Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες 2 .

Προδιαγραφή Βίδα σέλας M6 11 Nm 84 101892-10 Εργασία περάτωσης

– Τοποθετήστε τη σέλα του συνοδηγού. ( σελ. 83)

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 11.9

Έλεγχος της ρύπανσης της αλυσίδας – Ελέγξτε την αλυσίδα για εμφανείς ρύπους.

» Εάν η αλυσίδα παρουσιάζει έντονη ρύπανση:

– Καθαρίστε την αλυσίδα. ( σελ. 85)

85 400678-01 11.10

Καθαρισμός της αλυσίδας Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Η παρουσία λιπαντικών ουσιών στα ελαστικά περιορίζει την πρόσφυση.

– Αφαιρέστε τις λιπαντικές ουσίες με κατάλληλο καθαριστικό.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης, λόγω της παρουσίας λαδιού ή γράσου στους δίσκους των φρένων.

– Διατηρήστε οπωσδήποτε τους δίσκους των φρένων καθαρούς από λάδι ή γράσο και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τους με καθαρι στικό φρένων.

Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.

– Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κ.λπ. στα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Πληροφορίες Η διάρκεια ζωής της αλυσίδας εξαρτάται κυρίως από τη φροντίδα.

86 – Καθαρίστε τακτικά την αλυσίδα.

– Ξεπλύντε τους εμφανείς ρύπους με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.

– Απομακρύνετε τα υπολείμματα λιπαντικού με καθαριστικό αλυσίδας.

Καθαριστικό αλυσίδας ( σελ. 179)

– Όταν η αλυσίδα στεγνώσει, ψεκάστε σπρέι αλυσίδας.

Σπρέι αλυσίδας για χρήση εντός δρόμου ( σελ. 180)

400725-01 11.11

Έλεγχος τάσης αλυσίδας Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Κίνδυνος εξαιτίας εσφαλμένης τάσης της αλυσίδας.

– Εάν η αλυσίδα τεντωθεί υπερβολικά, τα εξαρτήματα της τελικής μετάδοσης κίνησης (αλυσίδα, γρανάζια αλυσίδας, ρουλεμάν στο κιβώτιο ταχυτήτων και στον πίσω τροχό) καταπονούνται περισσότερο. Εκτός από την πρόωρη φθορά, ενδέχεται σε ακραία περίπτωση, να σπάσει η αλυσίδα ή ο δευτερεύων άξονας του κιβωτίου ταχυτήτων. Εάν, αντιθέτως, η αλυσίδα είναι υπερβολικά χαλαρή, ενδέχεται να βγει από τα γρανάζια και να μπλοκάρει τον πίσω τροχό ή να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. Βεβαιω θείτε ότι η τάση της αλυσίδας είναι σωστή και ρυθμίστε την, εάν απαιτείται.

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – Στηρίξτε τη μοτοσυκλέτα στο πλαϊνό σταντ.

– Επιλέξτε τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

– Πιέστε στην περιοχή μετά τη γλίστρα της αλυσίδας την αλυσίδα προς τα επάνω, προς την κατεύθυνση του ψαλιδιού και μετρήστε την τάση της αλυσίδας A .

87 Πληροφορίες Το επάνω μέρος της αλυσίδας B πρέπει να είναι τεντωμένο.

Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα. Για αυτό το λόγο, επανα λάβετε τη μέτρηση αυτή σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.

Τάση αλυσίδας 5… 7 mm » Εάν η τάση της αλυσίδας δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:

– Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας. ( σελ. 88)

B00731-10

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 88 11.12

Ρύθμιση τάσης αλυσίδας Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Κίνδυνος εξαιτίας εσφαλμένης τάσης της αλυσίδας.

– Εάν η αλυσίδα τεντωθεί υπερβολικά, τα εξαρτήματα της τελικής μετάδοσης κίνησης (αλυσίδα, γρανάζια αλυσίδας, ρουλεμάν στο κιβώτιο ταχυτήτων και στον πίσω τροχό) καταπονούνται περισσότερο. Εκτός από την πρόωρη φθορά, ενδέχεται σε ακραία περίπτωση, να σπάσει η αλυσίδα ή ο δευτερεύων άξονας του κιβωτίου ταχυτήτων. Εάν, αντιθέτως, η αλυσίδα είναι υπερβολικά χαλαρή, ενδέχεται να βγει από τα γρανάζια και να μπλοκάρει τον πίσω τροχό ή να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. Βεβαιω θείτε ότι η τάση της αλυσίδας είναι σωστή και ρυθμίστε την, εάν απαιτείται.

Προεργασία

– Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. ( σελ. 86)

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Κύρια εργασία – Λασκάρετε το παξιμάδι 1 .

– Λασκάρετε τα παξιμάδια 2 .

– Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας περιστρέφοντας τις ρυθμιστικές βίδες δεξιά.

3 αριστερά και Προδιαγραφή Τάση αλυσίδας 5… 7 mm Περιστρέψτε τις ρυθμιστικές βίδες 3 αριστερά και δεξιά κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα σημάδια στον αριστερό και στο δεξιό τεντωτήρα αλυσίδας ίδια θέση σε σχέση με τα σημάδια αναφοράς τροχός.

C 4 να βρίσκονται στην . Έτσι ευθυγραμμίζεται σωστά ο πίσω 89 101893-10 Πληροφορίες Το επάνω μέρος της αλυσίδας πρέπει να είναι τεντωμένο.

Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα. Για αυτό το λόγο, ελέγξτε τη ρύθμιση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.

– Σφίξτε τα παξιμάδια 2 .

– Βεβαιωθείτε ότι οι τεντωτήρες της αλυσίδας 4 – Σφίξτε το παξιμάδι Προδιαγραφή 1 .

εφαρμόζουν στις ρυθμιστικές βίδες 3 .

Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω M14x1,5 60 Nm

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 11.13

Έλεγχος αλυσίδας, γραναζιού τροχού και γραναζιού κινητήρα αλυσίδας – Ελέγξτε τα γρανάζια της αλυσίδας για φθορά.

» Εάν τα γρανάζια της αλυσίδας έχουν φθαρεί: – Αντικαταστήστε το σετ μετάδοσης κίνησης.

x 90 Πληροφορίες Τα γρανάζια της αλυσίδας και η αλυσίδα πρέπει πάντοτε να αντικαθίστα νται μαζί.

100132-10

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – Επιλέξτε τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

– Τραβήξτε το κάτω μέρος της αλυσίδας με δύναμη που αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο βάρος A .

Προδιαγραφή Βάρος μέτρησης φθοράς αλυσίδας 15 kg – Μετρήστε την απόσταση B των 20 κρίκων της αλυσίδας στο κάτω τμήμα της.

91 Πληροφορίες Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.

1 2 3 18 19 20

401288-10 Μέγιστη απόσταση σημείο της αλυσίδας B στο μακρύτερο 301,6 mm » Εάν η απόσταση B είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη διάσταση: – Αντικαταστήστε το σετ μετάδοσης κίνησης.

x Πληροφορίες Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί καινούργια αλυσίδα, πρέπει επίσης να αντικατασταθούν τα γρανάζια της αλυσίδας.

Οι καινούργιες αλυσίδες φθείρονται πιο γρήγορα, όταν χρησιμοποιού νται με παλιό, φθαρμένο γρανάζι τροχού αλυσίδας / γρανάζι κινητήρα αλυσίδας.

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 92 – Αφαιρέστε τις βίδες σίδας προς το πλάι.

2 και 3 και λασκάρετε τη βίδα 1 . Σπρώξτε το προστατευτικό αλυ B01416-10 – Ελέγξτε τη γλίστρα της αλυσίδας για φθορά.

» Εάν στη γλίστρα αλυσίδας, στην περιοχή C είναι ορατή η οπή D : – Αλλάξτε τη γλίστρα της αλυσίδας.

x – Ελέγξτε τη γλίστρα αλυσίδας, για να βεβαιωθείτε ότι εδράζει σταθερά.

» Εάν η γλίστρα αλυσίδας έχει λασκάρει: – Σφίξτε τη γλίστρα αλυσίδας.

C00199-10

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – Τοποθετήστε το προστατευτικό αλυσίδας και σφίξτε τη βίδα 1 .

Προδιαγραφή Βίδα προστατευτικού αλυσίδας EJOT PT ® – Σφίξτε τη βίδα 2 .

Προδιαγραφή Βίδα προστατευτικού αλυσίδας EJOT PT ® – Σφίξτε τη βίδα 3 .

Προδιαγραφή Υπόλοιπες βίδες πλαισίου M5 4 Nm 4 Nm 5 Nm 93 B01416-10

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 11.14

Αφαίρεση καρίνας κινητήρα – Ξεβιδώστε τις βίδες 1 .

101895-10 – Αφαιρέστε τις βίδες 2 .

– Αφαιρέστε την καρίνα κινητήρα.

101896-10 94

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 11.15

95 Τοποθέτηση καρίνας κινητήρα – Τοποθετήστε την καρίνα κινητήρα στη σωστή θέση. Τοποθετήστε τις βίδες τις σφίξετε ακόμη.

1 , αλλά μην 101895-10 – Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες 2 .

Προδιαγραφή Υπόλοιπες βίδες πλαισίου – Σφίξτε τις βίδες 1 .

Προδιαγραφή Υπόλοιπες βίδες πλαισίου 101896-10 M6 M6 10 Nm 10 Nm

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 12.1

96 ABS / Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών Η μονάδα του ABS 1 , που αποτελείται από μια υδραυλική μονάδα, τη μονάδα ελέγχου του ABS και μια αντλία επιστροφής, είναι τοποθετημένη κάτω από τη σέλα. Στον μπροστινό και στον πίσω τροχό υπάρχει ένας αισθητήρας αριθμού στροφών τροχού 2 .

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Αρνητική επίδραση στη λειτουργία του ABS – Το σπινάρισμα του πίσω τροχού με πατημένο το φρένο του μπροστινού τροχού (Burn Out) επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο με απενεργοποιημένο ABS.

– Σε περίπτωση πραγματοποίησης τροποποιήσεων, όπως μείωση ή αύξηση των διαδρομών ελατηρίων, διαφορετικές διαμέτρους ζάντας, διαφορετικά ελαστικά, λανθασμένη πίεση αέρα ελαστικών, διαφορετικά τακάκια φρένων κ.λπ., το ABS δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει σωστά. Η βέλτιστη λειτουργία του ABS δια σφαλίζεται μόνο εάν στο σύστημα φρένων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα ανταλλακτικά εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM καθώς και τα εγκεκριμένα ελαστικά.

– Οι εργασίες σέρβις και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται με το σωστό τρόπο. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) 401687-10 Το ABS αποτελεί ένα σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τρο χών κατά την κίνηση σε ευθεία πορεία χωρίς την επίδραση πλευρικών δυνάμεων.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Ανατροπή του οχήματος – Η ανατροπή του οχήματος σε ακραίες οδηγικές καταστάσεις (π.χ. φορτίο αποσκευών με υψηλό κέντρο βάρους, εναλλασσόμενα οδοστρώματα, απότομες κατηφόρες, φρεναρίσματα με πλήρη ισχύ χωρίς αποσύμπλεξη) δεν είναι πάντοτε δυνατόν να αποφευχθεί. Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες του οδοστρώματος και στις οδηγικές σας ικανότητες.

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 97 Το ABS λειτουργεί με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα φρένων (φρένο μπροστινού τροχού και φρένο πίσω τροχού). Κατά την κανονική λειτουργία, το σύστημα φρένων λει τουργεί όπως ένα συμβατικό σύστημα φρένων χωρίς ABS. Μόνο όταν η μονάδα ελέγχου του ABS αναγνωρίσει την τάση ενός τροχού για μπλοκάρισμα, αρχίζει το ABS να λειτουργεί και να ρυθμίζει την πίεση των φρένων. Η διαδικασία ρύθμισης γίνεται αισθητή μέσω μιας ελαφριάς παλμικής κίνησης της μανέτας ή του πεντάλ φρένου.

Η προειδοποιητική λυχνία του ABS 3 πρέπει να ανάψει μετά την ενεργοποίηση του συστή ματος ανάφλεξης και να σβήσει μόλις το όχημα ξεκινήσει. Εάν μετά το ξεκίνημα δεν σβή σει ή εάν ανάψει κατά την κίνηση του οχήματος, η λυχνία σηματοδοτεί την ύπαρξη βλάβης στο σύστημα ABS. Σε αυτήν την περίπτωση, το ABS δεν είναι πλέον ενεργό και οι τροχοί ενδέχεται να μπλοκάρουν κατά το φρενάρισμα. Το ίδιο το σύστημα φρένων παραμένει λει τουργικό, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος ABS.

Η προειδοποιητική λυχνία του ABS μπορεί επίσης να ανάψει, εάν σε ακραίες οδηγικές καταστάσεις αναγνωριστεί μεγάλη απόκλιση του αριθμού στροφών του μπροστινού και του πίσω τροχού, π.χ. σε Wheelie ή σε σπινάρισμα του πίσω τροχού. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιείται το ABS.

Για να επανενεργοποιηθεί το ABS, πρέπει να ακινητοποιήσετε το όχημα και να απενεργο ποιήσετε το σύστημα ανάφλεξης. Μόλις θέσετε το όχημα και πάλι σε λειτουργία, επανενερ γοποιείται και το ABS. Η προειδοποιητική λυχνία του ABS σβήνει μετά το ξεκίνημα.

Με το πλήκτρο εκκίνησης).

4 μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το ABS (βλέπε διαδικασία 12.2

Έλεγχος δίσκων φρένων Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω φθαρμένου(-ων) δίσκου(-ων) φρένου.

– Ο δίσκος / οι δίσκοι φρένου που έχουν φθαρεί πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ – Ελέγξτε το πάχος των δίσκων φρένων μπροστά και πίσω σε περισσότερα σημεία του δίσκου φρένου στη διάσταση A .

98 Πληροφορίες Λόγω της φθοράς, μειώνεται το πάχος του δίσκου φρένου στην περιοχή της επι φάνειας επαφής 1 των τακακιών.

400480-10 Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς Εμπρός Πίσω 3,6 mm 3,6 mm » Εάν το πάχος του δίσκου του φρένου είναι μικρότερο από την προκαθορισμένη τιμή.

– Αλλάξτε τους δίσκους φρένου.

– Ελέγξτε τους δίσκους φρένου μπροστά και πίσω για τυχόν ζημιά, δημιουργία ρωγμών και παραμόρφωση.

x » Εάν ο δίσκος του φρένου έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει ρωγμές ή παραμόρ φωση: – Αλλάξτε τους δίσκους φρένου.

x 12.3

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Βλάβη του συστήματος φρένων.

– Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN (ελάχιστη στάθμη), αυτό παραπέμπει σε διαρροή στο σύστημα φρένου ή σε εντελώς φθαρμένα τακάκια φρένου. Ελέγξτε το σύστημα φρένου, μη συνεχίσετε την οδήγηση. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 99 Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω παλαιότητας του υγρού φρένων.

– Αλλάξτε το υγρό φρένων για το φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού σύμφωνα με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδο τημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) – Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο υγρού φρένων που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.

– Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο τζαμάκι 1 .

» Εάν η στάθμη του υγρού φρένων κατέβει κάτω από την ένδειξη MIN: – Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.

x

( σελ. 99)

C00200-10 12.4

Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού x Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Βλάβη του συστήματος φρένων.

– Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN (ελάχιστη στάθμη), αυτό παραπέμπει σε διαρροή στο σύστημα φρένου ή σε εντελώς φθαρμένα τακάκια φρένου. Ελέγξτε το σύστημα φρένου, μη συνεχίσετε την οδήγηση. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) Προειδοποίηση Ερεθισμοί του δέρματος Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με το δέρμα, προκαλεί ερεθισμό.

– Φροντίστε να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια και να διατηρείται μακριά από παιδιά.

– Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.

– Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 100 Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω παλαιότητας του υγρού φρένων.

– Αλλάξτε το υγρό φρένων για το φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού σύμφωνα με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδο τημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.

– Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κ.λπ. στα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πληροφορίες Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα. Το υγρό φρένων αλλοιώνει τη βαφή!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο!

C00201-10 – Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο υγρού φρένων που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.

– Ξεβιδώστε τις βίδες 1 .

– Αφαιρέστε το καπάκι 2 Προδιαγραφή με τη μεμβράνη 3 .

– Γεμίστε με υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη A .

Διάσταση A 5 mm

Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 ( σελ. 177)

– Τοποθετήστε το καπάκι με τη μεμβράνη. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες.

Πληροφορίες Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει υπερχειλίσει ή χυθεί.

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 101 12.5

Έλεγχος τακακιών φρένου μπροστινού τροχού Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω φθαρμένων τακακιών φρένων.

– Αλλάξτε αμέσως τα φθαρμένα τακάκια φρένων. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθή σει.) Υπόδειξη Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω ζημιάς στους δίσκους των φρένων.

– Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι χαλύβδινοι φορείς των επενδύσεων τριβής τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι δίσκοι των φρένων καταστρέφονται. Ελέγξτε τακτικά τα τακάκια των φρένων.

B00739-10 – Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε σχέση με το ελάχιστο επι τρεπτό πάχος A .

Ελάχιστο επιτρεπτό πάχος A ≥ 1 mm » Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος: – Αντικαταστήστε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.

x – Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία ρωγμών.

» Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές: – Αντικαταστήστε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.

x

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 12.6

Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ φρένου Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Βλάβη του συστήματος φρένων.

– Εάν η νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου είναι μηδενική, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του πίσω τροχού. Το φρένο του πίσω τροχού μπορεί να υποστεί βλάβη λόγω υπερθέρμανσης. Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

102 – Απαγκιστρώστε το ελατήριο 1 .

– Μετακινήστε το πεντάλ φρένου από το στοπ έως το σημείο επαφής με το αξονάκι πίε σης της τρόμπας του πίσω φρένου και ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή A .

Προδιαγραφή Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου 3… 5 mm » Εάν η νεκρή διαδρομή δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές: – Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου.

x (

– Αγκιστρώστε το ελατήριο 1 .

σελ. 103)

101897-10

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 12.7

Ρύθμιση νεκρής διαδρομής του πεντάλ φρένου x Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Βλάβη του συστήματος φρένων.

– Εάν η νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου είναι μηδενική, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του πίσω τροχού. Το φρένο του πίσω τροχού μπορεί να υποστεί βλάβη λόγω υπερθέρμανσης. Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

103 – Απαγκιστρώστε το ελατήριο – Ξεβιδώστε το παξιμάδι δρομή A .

2 1 .

και ρυθμίστε με τη βίδα Προδιαγραφή 3 την προβλεπόμενη νεκρή δια Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου 3… 5 mm Πληροφορίες Η περιοχή ρύθμισης είναι περιορισμένη.

– Κοντράρετε τη βίδα 3 και σφίξτε το παξιμάδι – Αγκιστρώστε το ελατήριο 1 .

2 .

101897-11

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 104 12.8

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Βλάβη του συστήματος φρένων.

– Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN (ελάχιστη στάθμη), αυτό παραπέμπει σε διαρροή στο σύστημα φρένου ή σε εντελώς φθαρμένα τακάκια φρένου. Ελέγξτε το σύστημα φρένου, μη συνεχίσετε την οδήγηση. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω παλαιότητας του υγρού φρένων.

– Αλλάξτε το υγρό φρένων για το φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού σύμφωνα με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδο τημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) – Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.

– Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο υγρού φρένων.

» Εάν η στάθμη του υγρού φτάσει στην ένδειξη MIN 1 : – Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.

x

( σελ. 105)

101898-10

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 105 12.9

Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού x Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Βλάβη του συστήματος φρένων.

– Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN (ελάχιστη στάθμη), αυτό παραπέμπει σε διαρροή στο σύστημα φρένου ή σε εντελώς φθαρμένα τακάκια φρένου. Ελέγξτε το σύστημα φρένου, μη συνεχίσετε την οδήγηση. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) Προειδοποίηση Ερεθισμοί του δέρματος Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με το δέρμα, προκαλεί ερεθισμό.

– Φροντίστε να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια και να διατηρείται μακριά από παιδιά.

– Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.

– Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω παλαιότητας του υγρού φρένων.

– Αλλάξτε το υγρό φρένων για το φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού σύμφωνα με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδο τημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.

– Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κ.λπ. στα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πληροφορίες Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα. Το υγρό φρένων αλλοιώνει τη βαφή!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο!

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ – Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.

– Αφαιρέστε το βιδωτό καπάκι 1 με τη μεμβράνη 2 .

– Συμπληρώστε υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη A .

Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 ( σελ. 177)

– Τοποθετήστε το βιδωτό καπάκι με τη μεμβράνη.

Πληροφορίες Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει υπερχειλίσει ή χυθεί.

101899-10 106 12.10

Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω τροχού Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω φθαρμένων τακακιών φρένων.

– Αλλάξτε αμέσως τα φθαρμένα τακάκια φρένων. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθή σει.) Υπόδειξη Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω ζημιάς στους δίσκους των φρένων.

– Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι χαλύβδινοι φορείς των επενδύσεων τριβής τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι δίσκοι των φρένων καταστρέφονται. Ελέγξτε τακτικά τα τακάκια των φρένων.

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ B01390-10 107 – Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε σχέση με το ελάχιστο επι τρεπτό πάχος A .

Ελάχιστο επιτρεπτό πάχος A ≥ 1 mm » Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος: – Αντικαταστήστε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού.

x – Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία ρωγμών.

» Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές: – Αντικαταστήστε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού.

x

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13.1

Αφαίρεση μπροστινού τροχού B01391-10 x 108 Προεργασία

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης. ( σελ. 79)

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 80)

Κύρια εργασία – Αφαιρέστε τις βίδες 1 και πιέστε το φτερό προς το πλάι.

– Αφαιρέστε τη βίδα την οπή.

2 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού 3 έξω από – Ξεβιδώστε τις βίδες 4 και τη βίδα 5 .

– Ξεβιδώστε τη βίδα 5 κατά περίπου 6 περιστροφές και πιέστε με το χέρι σας τη βίδα, για να σπρώξετε τον άξονα έξω από το νύχι του καλαμιού. Αφαιρέστε τη βίδα 5 .

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω ζημιάς στους δίσκους των φρένων.

– Ακουμπήστε τον τροχό κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στους δίσκους του φρένου.

– Συγκρατήστε τον μπροστινό τροχό και τραβήξτε έξω τον άξονα. Αφαιρέστε τον μπρο στινό τροχό από το πιρούνι.

Πληροφορίες Μην πατάτε τη μανέτα του φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει τον μπροστινό τροχό.

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 109 13.2

Τοποθέτηση μπροστινού τροχού x Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης, λόγω της παρουσίας λαδιού ή γράσου στους δίσκους των φρένων.

– Διατηρήστε οπωσδήποτε τους δίσκους των φρένων καθαρούς από λάδι ή γράσο και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τους με καθαρι στικό φρένων.

Κύρια εργασία – Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.

» Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά: – Αντικαταστήστε το ρουλεμάν τροχού.

x – Καθαρίστε και λιπάνετε τους στεγανοποιητικούς δακτύλιους βής A των δαχτυλιδιών-αποστατών.

1 και τις επιφάνειες τρι-

Γράσο μακράς διάρκειας ( σελ. 179)

– Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.

B01392-10

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ B01391-11 110 – Καθαρίστε το σπείρωμα του άξονα και της βίδας 2 .

– Φέρτε στη σωστή θέση τον μπροστινό τροχό και τοποθετήστε τον άξονα.

Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.

– Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα Προδιαγραφή 2 .

Βίδα άξονα τροχού εμπρός M8 30 Nm – Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού και σφίξτε τη βίδα 4 .

3 Προδιαγραφή μέσα στην οπή. Τοποθετήστε Βίδα στηρίγματος αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού M6 8 Nm – Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες 5 .

– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 81)

– Πατήστε το φρένο του μπροστινού τροχού και συμπιέστε δυνατά το πιρούνι μερικές φορές, για να ευθυγραμμιστούν οι μπουκάλες.

– Σφίξτε τις βίδες 6 .

Προδιαγραφή Βίδα νυχιού καλαμιού M8 15 Nm Εργασία περάτωσης

– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης. ( σελ. 79)

13.3

Αφαίρεση πίσω τροχού x Προεργασία

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης. ( σελ. 79)

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 111 Κύρια εργασία – Αφαιρέστε τη βίδα την οπή.

1 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού 2 έξω από – Αφαιρέστε το παξιμάδι 3 – Συγκρατήστε τον πίσω τροχό και τραβήξτε έξω τον άξονα τεντωτήρα αλυσίδας 4 .

και τη ροδέλα. Αφαιρέστε τους τεντωτήρες της αλυσίδας 4 .

5 με τη ροδέλα και τον – Σπρώξτε τον πίσω τροχό όσο περισσότερο γίνεται προς τα μπροστά και αφαιρέστε την αλυσίδα από το γρανάζι τροχού αλυσίδας.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω ζημιάς στους δίσκους των φρένων.

– Ακουμπήστε τον τροχό κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στους δίσκους του φρένου.

– Τραβήξτε τον πίσω τροχό προς τα πίσω και αφαιρέστε τον από το ψαλίδι.

Πληροφορίες Μην πατάτε το πεντάλ φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει τον πίσω τροχό.

101900-10

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 112 13.4

Τοποθέτηση πίσω τροχού x Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης, λόγω της παρουσίας λαδιού ή γράσου στους δίσκους των φρένων.

– Διατηρήστε οπωσδήποτε τους δίσκους των φρένων καθαρούς από λάδι ή γράσο και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τους με καθαρι στικό φρένων.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Απώλεια ικανότητας πέδησης κατά τη χρήση του φρένου πίσω τροχού.

– Μετά την τοποθέτηση του πίσω τροχού πρέπει πάντοτε να πατάτε επαναλαμβανόμενα το πεντάλ πίσω φρένου, μέχρι να γίνει αισθητό το σημείο πίεσης.

101901-10 Κύρια εργασία – Ελέγξτε τα σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού.

x

( σελ. 114)

– Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.

» Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά: – Αντικαταστήστε το ρουλεμάν τροχού.

x – Καθαρίστε και λιπάνετε τους στεγανοποιητικούς δακτύλιους βής A των δαχτυλιδιών-αποστατών.

1 και τις επιφάνειες τρι-

Γράσο μακράς διάρκειας ( σελ. 179)

– Καθαρίστε το σπείρωμα του άξονα και του παξιμαδιού 2 .

– Καθαρίστε τα σημεία επαφής στη βάση της δαγκάνας φρένου και στο ψαλίδι.

– Τοποθετήστε το σινεμπλόκ και τη γραναζιέρα στον πίσω τροχό.

– Τοποθετήστε στη σωστή θέση τον πίσω τροχό.

Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ – Σπρώξτε τον πίσω τροχό όσο περισσότερο γίνεται προς τα μπροστά και τοποθετήστε την αλυσίδα στο γρανάζι τροχού αλυσίδας.

– Τραβήξτε τον πίσω τροχό προς τα πίσω και τοποθετήστε τον άξονα του τροχού τη ροδέλα και τον τεντωτήρα αλυσίδας 4 .

3 με 113 Πληροφορίες Τοποθετήστε τον τεντωτήρα αλυσίδας 4 αριστερά και δεξιά στην ίδια θέση.

101900-11 – Τοποθετήστε το παξιμάδι 2 και τη ροδέλα.

– Πιέστε τον πίσω τροχό προς τα μπροστά, για να εφαρμόσουν οι τεντωτήρες της αλυσί δας στις βίδες και σφίξτε το παξιμάδι 2 .

Προδιαγραφή Για να είναι ευθυγραμμισμένος σωστά ο πίσω τροχός, πρέπει τα σημάδια στους τεντωτήρες αλυσίδας αριστερά και δεξιά να βρίσκονται στην ίδια θέση, σε σχέση με τα σημάδια αναφοράς B .

Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω M14x1,5 60 Nm – Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού και σφίξτε τη βίδα 6 .

5 Προδιαγραφή μέσα στην οπή. Τοποθετήστε Βίδα στηρίγματος αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού M6 8 Nm Εργασία περάτωσης

– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης. ( σελ. 79)

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13.5

Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού x Πληροφορίες Η δύναμη του κινητήρα μεταδίδεται από το γρανάζι τροχού της αλυσίδας μέσω 6 σινεμπλόκ στον πίσω τροχό. Αυτά φθείρονται κατά τη χρήση. Εάν δεν αλλαχθούν έγκαιρα τα σινεμπλόκ, προκαλείται ζημιά στη γραναζιέρα και στο κέντρο του πίσω τροχού.

114 Προεργασία

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης. (

– Αφαιρέστε τον πίσω τροχό.

x ( σελ. 110)

Κύρια εργασία – Ελέγξτε το έδρανο 1 .

σελ. 79)

» Εάν το έδρανο έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά: – Αντικαταστήστε το έδρανο.

– Ελέγξτε τα σινεμπλόκ 2 x του κέντρου πίσω τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.

» Εάν τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού έχουν υποστεί ζημιά ή/και παρου σιάζουν φθορά: – Αντικαταστήστε όλα τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού.

101925-10 – Ακουμπήστε τον πίσω τροχό σε έναν πάγκο εργασίας με το γρανάζι τροχού αλυσίδας προς τα επάνω και τοποθετήστε τον άξονα στο κέντρο.

– Για να ελέγξετε την ανοχή A , συγκρατήστε τον πίσω τροχό και προσπαθήστε να περι στρέψετε το γρανάζι τροχού αλυσίδας.

Πληροφορίες Η ανοχή μετριέται στην εξωτερική πλευρά του γραναζιού τροχού αλυσίδας.

Ανοχή σινεμπλόκ πίσω τροχού ≤ 5 mm 101926-10

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ » Εάν η ανοχή A είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη τιμή: – Αντικαταστήστε όλα τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού.

Εργασία περάτωσης – Τοποθετήστε τον πίσω τροχό.

x ( σελ. 112)

– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης. ( σελ. 79)

13.6

Έλεγχος κατάστασης ελαστικών Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μη ελεγχόμενη οδική συμπεριφορά λόγω κλαταρίσματος ενός ελαστικού.

– Για λόγους ασφάλειας συνιστάται η άμεση αντικατάσταση των ελαστικών που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί. (Το εξου σιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.) Προειδοποίηση Κίνδυνος πτώσης Υποβάθμιση της οδηγικής συμπεριφοράς, λόγω ελαστικών διαφορετικού πέλματος στον μπροστινό και στον πίσω τροχό.

– Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν ελαστικά με διαφορετικό πέλμα στον μπροστινό και στον πίσω τροχό, διότι υπάρχει περί πτωση απώλειας του ελέγχου του οχήματος.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μη ελεγχόμενη οδική συμπεριφορά λόγω χρήσης μη εγκεκριμένων ή/και συνιστώμενων ελαστικών / τρο χών.

– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά / τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.

115 Πληροφορίες Ο τύπος, η κατάσταση και η πίεση αέρα των ελαστικών επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.

Τα φθαρμένα ελαστικά επηρεάζουν αρνητικά την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, ιδιαίτερα σε υγρό έδαφος.

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ – Ελέγξτε το μπροστινό και το πίσω ελαστικό για σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα και λοιπές φθορές.

» Εάν το ελαστικό παρουσιάζει σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα ή λοιπές φθορές: – Αλλάξτε τα ελαστικά.

– Ελέγξτε το βάθος των αυλακώσεων του πέλματος.

116 Πληροφορίες Προσέξτε το νομικά καθορισμένο ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος αυλακώσεων πέλματος που ισχύει στη χώρα σας.

400602-10 Ελάχιστο βάθος αυλακώσεων πέλματος ≥ 2 mm » Εάν το βάθος αυλακώσεων πέλματος είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό βάθος: – Αλλάξτε τα ελαστικά.

– Ελέγξτε την παλαιότητα των ελαστικών.

Πληροφορίες Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών περιλαμβάνεται συνήθως στην επι γραφή του ελαστικού και καταδεικνύεται με τα τελευταία τέσσερα ψηφία του χαρακτηρισμού DOT. Τα πρώτα δύο ψηφία δηλώνουν την εβδομάδα κατα σκευής και τα τελευταία δύο ψηφία το έτος κατασκευής.

Η KTM συνιστά την αλλαγή των ελαστικών, ανεξάρτητα από την πραγματική φθορά, το αργότερο μετά από 5 χρόνια.

» Εάν το ελαστικό είναι παλαιότερο από 5 χρόνια: – Αλλάξτε τα ελαστικά.

13 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13.7

Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών Πληροφορίες Η πολύ χαμηλή πίεση αέρα στα ελαστικά προκαλεί μη κανονική φθορά και υπερθέρμανση των ελαστικών.

Η σωστή πίεση αέρα στα ελαστικά διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή οδηγική άνεση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

117 400695-01 – Αφαιρέστε το καπάκι προστασίας σκόνης.

– Ελέγχετε την πίεση αέρα με κρύα ελαστικά.

Πίεση αέρα ελαστικών, μόνο οδηγός Εμπρός Πίσω 2,0 bar 2,0 bar Πίεση αέρα ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο Εμπρός 2,0 bar Πίσω 2,2 bar » Εάν η πίεση αέρα των ελαστικών δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές: – Διορθώστε την πίεση αέρα των ελαστικών.

– Τοποθετήστε το καπάκι προστασίας σκόνης.

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 118 14.1

Αφαίρεση μπαταρίας x Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.

– Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

– Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.

– Αποφεύγετε την επαφή με υγρά και αέρια μπαταρίας.

– Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες. Φορτίζετέ την μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.

– Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν το υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύ νετε για τουλάχιστον 15 λεπτά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.

Προεργασία

– Αφαιρέστε τη σέλα του συνοδηγού. ( σελ. 82)

– Αφαιρέστε τη σέλα. ( σελ. 83)

Κύρια εργασία – Τραβήξτε προς τα πίσω το κάλυμμα του αρνητικού πόλου 1 .

– Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο 2 της μπαταρίας.

101903-10

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Τραβήξτε προς τα πίσω το κάλυμμα του θετικού πόλου 3 .

– Αποσυνδέστε το θετικό καλώδιο 4 της μπαταρίας.

– Απαγκιστρώστε το λαστιχένιο ιμάντα 5 .

– Τραβήξτε την μπαταρία προς τα επάνω, έξω από τη βάση στήριξης της μπαταρίας.

119 101904-10 Πληροφορίες Μη χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα ποτέ με αποφορτισμένη μπαταρία ή χωρίς μπαταρία. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να υποστούν ζημιά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα συστήματα ασφαλείας. Σε μια τέτοια περίπτωση, το όχημα δεν είναι πλέον ασφαλές για οδήγηση.

14.2

Τοποθέτηση μπαταρίας x Κύρια εργασία – Τοποθετήστε την μπαταρία στη βάση στήριξης της μπαταρίας.

Πληροφορίες Οι πόλοι της μπαταρίας πρέπει να βρίσκονται στην επάνω πλευρά.

– Αγκιστρώστε το λαστιχένιο ιμάντα 1 .

– Συνδέστε το θετικό καλώδιο 2 της μπαταρίας.

– Τοποθετήστε το καπάκι του θετικού πόλου 3 .

101904-11

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο 4 της μπαταρίας.

– Τοποθετήστε το κάλυμμα του αρνητικού πόλου 5 στη θέση του.

120 101903-11 Εργασία περάτωσης

– Τοποθετήστε τη σέλα. ( σελ. 84)

– Τοποθετήστε τη σέλα του συνοδηγού. (

– Ρυθμίστε την ώρα. ( σελ. 48)

σελ. 83)

14.3

Φόρτιση της μπαταρίας x Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.

– Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

– Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.

– Αποφεύγετε την επαφή με υγρά και αέρια μπαταρίας.

– Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες. Φορτίζετέ την μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.

– Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν το υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύ νετε για τουλάχιστον 15 λεπτά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Τα κύρια και τα επιμέρους εξαρτήματα της μπαταρίας ρυπαίνουν το περιβάλλον.

– Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Διαθέστε τις μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά στα απορρίμματα με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Παραδώστε την μπαταρία στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο KTM της περιοχής σας ή σε ένα σημείο συγκέντρωσης για παλαιές μπαταρίες.

121 Πληροφορίες Ακόμη και όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, το φορτίο της μειώνεται καθημερινά.

Ιδιαίτερα σημαντικά για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι η κατάσταση και το είδος της φόρτισης.

Η ταχυφόρτιση με υψηλότερη ένταση ρεύματος φόρτισης έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σε περίπτωση υπέρβασης της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης και του χρόνου φόρτισης, διαφεύγει υγρό μέσω των βαλβίδων ασφαλείας. Εξαιτίας αυτού μειώνεται η χωρητικότητα της μπαταρίας.

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί άμεσα, εάν αποφορτιστεί εντελώς.

Μεγάλα διαστήματα ακινησίας με άδεια μπαταρία προκαλούν πλήρη αποφόρτιση και θειίκωση της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την καταστροφή της.

Η μπαταρία δεν χρειάζεται συντήρηση, δηλαδή, δεν απαιτείται έλεγχος της στάθμης των υγρών της.

Προεργασία – Απενεργοποιήστε όλους τους ηλεκτρικούς καταναλωτές και σβήστε τον κινητήρα.

– Αφαιρέστε τη σέλα του συνοδηγού. ( σελ. 82)

– Αφαιρέστε τη σέλα. ( σελ. 83)

– Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσυκλέτας.

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 122 Κύρια εργασία – Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης στην μπαταρία. Ενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης.

Συσκευή φόρτισης μπαταρίας (58429074000) Με τη συγκεκριμένη συσκευή φόρτισης μπορείτε να ελέγξετε επίσης την τάση ηρεμίας, την ικανότητα εκκίνησης της μπαταρίας και τον εναλλάκτη. Εκτός αυτού, με αυτή τη συσκευή αποκλείεται η υπερφόρτωση της μπαταρίας.

Πληροφορίες Σε καμία περίπτωση μην αφαιρείτε το καπάκι Φορτίστε την μπαταρία με μέγιστη τιμή το 10 % της χωρητικότητας που ανα γράφεται στο κέλυφος της μπαταρίας 2 .

1 .

– Μετά τη φόρτιση απενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης. Συνδέστε την μπαταρία.

Προδιαγραφή Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης και του χρόνου φόρτισης.

Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα 3 μήνες B01395-10 Εργασία περάτωσης

– Τοποθετήστε τη σέλα. ( σελ. 84)

– Τοποθετήστε τη σέλα του συνοδηγού. (

– Ρυθμίστε την ώρα. ( σελ. 48)

σελ. 83)

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14.4

Αλλαγή ασφαλειών του ABS Προειδοποίηση Κίνδυνος πυρκαγιάς Η χρήση εσφαλμένων ασφαλειών μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτιση του ηλεκτρικού κυκλώματος.

– Χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες με τα προβλεπόμενα αμπέρ. Μη γεφυρώνετε και μην επιδιορθώνετε ποτέ τις ασφάλειες.

123 Πληροφορίες Δύο ασφάλειες για το ABS είναι τοποθετημένες κάτω από τη σέλα συνοδηγού. Με αυτές τις δύο ασφάλειες προστατεύεται η αντλία επιστροφής και η υδραυλική μονάδα του ABS. Η τρίτη ασφάλεια, με την οποία προστατεύεται η μονάδα ελέγχου του ABS, βρίσκε ται στην ασφαλειοθήκη.

101905-10 Προεργασία – Απενεργοποιήστε όλους τους ηλεκτρικούς καταναλωτές και σβήστε τον κινητήρα.

– Αφαιρέστε τη σέλα του συνοδηγού. ( σελ. 82)

Αλλαγή ασφάλειας της υδραυλικής μονάδας του ABS: – Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε την ασφάλεια 1 .

Πληροφορίες Οι καμένες ασφάλειες αναγνωρίζονται από το διακεκομμένο εύτηκτο σύρμα A .

Προειδοποίηση Κίνδυνος πυρκαγιάς Η χρήση εσφαλμένων ασφαλειών μπορεί να προκα λέσει υπερφόρτιση του ηλεκτρικού κυκλώματος.

– Χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες με τα προβλεπόμενα αμπέρ. Μη γεφυ ρώνετε και μην επιδιορθώνετε ποτέ τις ασφάλειες.

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή έντασης ρεύματος.

Ασφάλεια (75011088015) ( σελ. 169)

101905-11 124 Συμβουλή Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική ασφάλεια να την έχετε στη διάθεσή σας, εάν σας χρειαστεί.

B στην ασφαλειοθήκη, για – Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.

Αλλαγή ασφάλειας της αντλίας επιστροφής του ABS: – Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε την ασφάλεια 2 .

Προειδοποίηση Κίνδυνος πυρκαγιάς Η χρήση εσφαλμένων ασφαλειών μπορεί να προκα λέσει υπερφόρτιση του ηλεκτρικού κυκλώματος.

– Χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες με τα προβλεπόμενα αμπέρ. Μη γεφυ ρώνετε και μην επιδιορθώνετε ποτέ τις ασφάλειες.

– Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή έντασης ρεύματος.

Ασφάλεια (90111088025) Συμβουλή Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική ασφάλεια να την έχετε στη διάθεσή σας, εάν σας χρειαστεί.

C στην ασφαλειοθήκη, για – Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.

Εργασία περάτωσης

– Τοποθετήστε τη σέλα του συνοδηγού. ( σελ. 83)

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 125 14.5

Αντικατάσταση ασφαλειών των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος Πληροφορίες Η ασφαλειοθήκη με την κύρια ασφάλεια και τις ασφάλειες για τους επιμέρους καταναλωτές ρεύματος είναι τοποθετημένη κάτω από τη σέλα του συνοδηγού.

B01410-01 Προεργασία – Απενεργοποιήστε όλους τους ηλεκτρικούς καταναλωτές και σβήστε τον κινητήρα.

– Αφαιρέστε τη σέλα του συνοδηγού. ( σελ. 82)

Κύρια εργασία – Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.

– Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια.

Προδιαγραφή Ασφάλεια 1 - 30 A - κύρια ασφάλεια Ασφάλεια 2 - 15 A - βοηθητικό ρελέ μίζας, σύστημα συναγερμού (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) Ασφάλεια 3 - 15 A - μονάδα ελέγχου, κύριο ρελέ Ασφάλεια 4 - 15 A - πολλαπλασιαστής Ασφάλεια 5 - 15 A - βεντιλατέρ ψυγείου Ασφάλεια 6 - 15 A - κόρνα, φως φρένων, φλας, φως μεγάλης σκάλας, φως μεσαίας σκάλας, φως στάθμευσης, πίσω φως, φως πινακίδας κυκλοφορίας Ασφάλεια 7 - 10 A - μονάδα ελέγχου ABS Ασφάλεια 8 - 10 A - ταμπλό οργάνων, μονάδα ελέγχου Ασφάλεια 9 - 10 A - πρόσθετες συσκευές Πληροφορίες Οι καμένες ασφάλειες αναγνωρίζονται από το διακεκομμένο εύτηκτο σύρμα A .

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 126 Προειδοποίηση Κίνδυνος πυρκαγιάς Η χρήση εσφαλμένων ασφαλειών μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτιση του ηλεκτρικού κυκλώματος.

– Χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες με τα προβλεπόμενα αμπέρ. Μη γεφυρώνετε και μην επιδιορθώνετε ποτέ τις ασφάλειες.

– Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή έντασης ρεύματος.

Ασφάλεια (75011088010) ( Ασφάλεια (75011088015) ( Ασφάλεια (75011088030) ( σελ. 169) σελ. 169) σελ. 169)

Συμβουλή Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική ασφάλεια στην ασφαλειοθήκη, για να την έχετε στη διάθεσή σας, εάν σας χρειαστεί.

– Ελέγξτε τη λειτουργία του καταναλωτή ρεύματος.

– Κλείστε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.

Εργασία περάτωσης

– Τοποθετήστε τη σέλα του συνοδηγού. ( σελ. 83)

14.6

Αντικατάσταση λάμπας φαναριού Υπόδειξη Ζημιά στο κάτοπτρο Μειωμένη φωτιστική ισχύς.

– Οι λιπαρές ουσίες στο γυάλινο σώμα της λάμπας εξατμίζονται λόγω της θερμότητας και επικάθονται στο κάτοπτρο. Καθαρίστε το γυάλινο σώμα πριν την τοποθέτηση και διατηρήστε το καθαρό από λιπαρές ουσίες.

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Προεργασία – Απενεργοποιήστε όλους τους ηλεκτρικούς καταναλωτές και σβήστε τον κινητήρα.

Κύρια εργασία – Αφαιρέστε τα διαστελλόμενα πριτσίνια 1 .

127 101907-10 – Αφαιρέστε τις βίδες 2 .

– Ανασηκώστε ελαφρά τη μάσκα του μπροστινού φαναριού και περιστρέψτε την προς τα μπροστά.

101908-10

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι 3 .

– Αποσυνδέστε τη φίσα 4 .

128 B00760-10 B00761-10 – Απαγκιστρώστε το έλασμα 5 .

– Αφαιρέστε τη λάμπα του φαναριού 6 .

– Τοποθετήστε μια καινούργια λάμπα φαναριού στο κέλυφος του φαναριού.

Μπροστινό φανάρι (H4 / υποδοχή P43t) ( σελ. 170)

Πληροφορίες Τοποθετήστε τη λάμπα του φαναριού κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι προεξοχές να οδηγούνται μέσα στις αντίστοιχες εγκοπές.

– Αγκιστρώστε το έλασμα 5 .

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Συνδέστε τη φίσα 4 .

– Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι 3 .

B00760-10 – Περιστρέψτε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού προς τα επάνω.

– Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες 2 .

Προδιαγραφή Βίδα μάσκας μπροστινού φαναριού M6 11 Nm 101908-10 – Τοποθετήστε τα διαστελλόμενα πριτσίνια 1 – Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων.

και στις δύο πλευρές.

101907-10 129

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14.7

Αντικατάσταση λάμπας φωτός στάθμευσης Υπόδειξη Ζημιά στο κάτοπτρο Μειωμένη φωτιστική ισχύς.

– Οι λιπαρές ουσίες στο γυάλινο σώμα της λάμπας εξατμίζονται λόγω της θερμότητας και επικάθονται στο κάτοπτρο. Καθαρίστε το γυάλινο σώμα πριν την τοποθέτηση και διατηρήστε το καθαρό από λιπαρές ουσίες.

130 Προεργασία – Απενεργοποιήστε όλους τους ηλεκτρικούς καταναλωτές και σβήστε τον κινητήρα.

Κύρια εργασία – Αφαιρέστε τα διαστελλόμενα πριτσίνια 1 .

101907-10 – Αφαιρέστε τις βίδες 2 .

– Ανασηκώστε ελαφρά τη μάσκα του μπροστινού φαναριού και περιστρέψτε την προς τα μπροστά.

307324-10

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Αφαιρέστε τις βίδες 3 .

– Αφαιρέστε το κάλυμμα 4 .

B00762-10 – Τραβήξτε το ντουί με τη λάμπα – Αφαιρέστε τη λάμπα.

5 έξω από το κέλυφος.

– Τοποθετήστε την καινούργια λάμπα στο ντουί.

Φως στάθμευσης (W5W / υποδοχή W2,1x9,5d) (

– Τοποθετήστε το ντουί με τη λάμπα 5 στο κέλυφος.

σελ. 170)

131 B00763-10

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Τοποθετήστε το κάλυμμα 4 .

– Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες 3 .

B00762-10 – Περιστρέψτε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού προς τα επάνω.

– Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες 2 .

Προδιαγραφή Βίδα μάσκας μπροστινού φαναριού M6 11 Nm 307324-10 – Τοποθετήστε τα διαστελλόμενα πριτσίνια 1 – Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων.

και στις δύο πλευρές.

101907-10 132

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14.8

Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού – Ακινητοποιήστε το όχημα σε οριζόντια επιφάνεια μπροστά από έναν ανοιχτόχρωμο τοίχο και κάντε ένα σημάδι στο ύψος της μέσης του φαναριού.

– Κάντε και ένα δεύτερο σημάδι σε απόσταση B κάτω από το πρώτο σημάδι.

Προδιαγραφή Απόσταση B 5 cm 400726-10 – Ακινητοποιήστε το όχημα σε όρθια θέση και σε απόσταση και ανάψτε τα φώτα μεσαίας σκάλας.

Προδιαγραφή A μπροστά από τον τοίχο Απόσταση A 5 m – Στη συνέχεια πρέπει να ανέβει στη μοτοσυκλέτα ο οδηγός, εάν απαιτείται, με τις απο σκευές και το συνοδηγό.

– Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού.

Το όριο φωτός - σκότους πρέπει να βρίσκεται σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό, ακριβώς στο κάτω σημάδι.

» Εάν το όριο φωτός - σκότους δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:

– Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού. ( σελ. 134)

133

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14.9

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού Κύρια εργασία – Αφαιρέστε τα διαστελλόμενα πριτσίνια 1 .

134 101907-10 – Αφαιρέστε τις βίδες 2 .

– Ανασηκώστε ελαφρά τη μάσκα του μπροστινού φαναριού και περιστρέψτε την προς τα μπροστά.

101908-10

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 135 – Ρυθμίστε το ύψος δέσμης φώτων του μπροστινού φαναριού περιστρέφοντας τη βίδα 3 .

Προδιαγραφή Το όριο φωτός - σκότους πρέπει σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση και οδηγό, εάν απαιτείται, με τις αποσκευές και το συνοδηγό, να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι (βρίσκεται στο: έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού).

B00764-10 Πληροφορίες Η δεξιόστροφη περιστροφή μειώνει το ύψος της δέσμης των φώτων, ενώ η αρι στερόστροφη το αυξάνει.

– Περιστρέψτε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού προς τα επάνω.

– Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες 2 .

Προδιαγραφή Βίδα μάσκας μπροστινού φαναριού M6 11 Nm 101908-10

14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Τοποθετήστε τα διαστελλόμενα πριτσίνια 1 και στις δύο πλευρές.

136 101907-10 Εργασία περάτωσης

– Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. ( σελ. 133)

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 15.1

Σύστημα ψύξης 137 Μέσω της αντλίας νερού ψυκτικού υγρού.

1 στον κινητήρα επιτυγχάνεται εξαναγκασμένη κυκλοφορία του Η πίεση που δημιουργείται κατά τη θέρμανση στο σύστημα ψύξης ρυθμίζεται μέσω μιας βαλβίδας στην τάπα του ψυγείου 2 . Μέσω της θερμικής διαστολής, η περιττή ποσότητα του ψυκτικού υγρού οδηγείται στο δοχείο διαστολής να προκαλούνται βλάβες λειτουργίας.

3 . Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, η ποσότητα αυτή επιστρέφει και πάλι στο σύστημα ψύξης μέσω αναρρόφησης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιτρεπόμενη θερμοκρασία ψυκτικού υγρού που αναφέρεται, χωρίς 125 °C 101909-10

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 138 Η ψύξη πραγματοποιείται με τη βοήθεια του αέρα και ενός βεντιλατέρ ψυγείου 4 , το οποίο ελέγχεται μέσω θερμοδιακόπτη.

Όσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι και η ικανότητα ψύξης. Η ρύπανση των ψυκτρών του ψυγείου μειώνει επίσης την ικανότητα ψύξης.

101922-10 15.2

Έλεγχος της αντιψυκτικής προστασίας και της στάθμης του ψυκτικού υγρού Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.

– Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου και τα λοιπά εξαρτήματα του συστήματος ψύξης, όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Αφήστε να κρυώσει ο κινητήρας και το σύστημα ψύξης. Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 139 Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.

– Αποφύγετε την επαφή του δέρματος, των ματιών και των ρούχων με ψυκτικό υγρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύ νετε αμέσως τα μάτια σας με νερό και επισκεφθείτε γιατρό. Καθαρίστε αμέσως με νερό και σαπούνι τα ανάλογα σημεία του δέρ ματός σας. Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Αλλάξτε τα ρούχα σας, εάν ρυπανθούν με ψυκτικό υγρό. Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.

101910-10 Προϋπόθεση Ο κινητήρας είναι κρύος.

– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.

– Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής 1 .

– Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.

−25… −45 °C » Εάν η αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις προδιαγρα φές: – Διορθώστε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.

– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.

Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX.

» Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές: – Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.

Εναλλακτική λύση 1

Ψυκτικό υγρό ( σελ. 177)

Εναλλακτική λύση 2

Ψυκτικό υγρό (αναμεμειγμένο και έτοιμο προς χρήση) ( σελ. 178)

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 101911-10 140 – Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.

– Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου 2 .

– Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.

−25… −45 °C » Εάν η αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις προδιαγρα φές: – Διορθώστε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.

– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο.

Το ψυγείο πρέπει να είναι εντελώς γεμάτο.

» Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές: – Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εξακριβώστε την αιτία της απώλειας.

Εναλλακτική λύση 1

Ψυκτικό υγρό ( σελ. 177)

Εναλλακτική λύση 2

Ψυκτικό υγρό (αναμεμειγμένο και έτοιμο προς χρήση) ( σελ. 178)

» Εάν απαιτείται συμπλήρωση μεγαλύτερης ποσότητας ψυκτικού υγρού από την προκαθορισμένη τιμή: > 0,20 l – Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.

– Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου.

x

( σελ. 144)

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 141 15.3

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.

– Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου και τα λοιπά εξαρτήματα του συστήματος ψύξης, όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Αφήστε να κρυώσει ο κινητήρας και το σύστημα ψύξης. Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.

Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.

– Αποφύγετε την επαφή του δέρματος, των ματιών και των ρούχων με ψυκτικό υγρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύ νετε αμέσως τα μάτια σας με νερό και επισκεφθείτε γιατρό. Καθαρίστε αμέσως με νερό και σαπούνι τα ανάλογα σημεία του δέρ ματός σας. Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Αλλάξτε τα ρούχα σας, εάν ρυπανθούν με ψυκτικό υγρό. Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.

101910-10 Προϋπόθεση Ο κινητήρας είναι κρύος.

– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.

– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής 1 .

Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX.

» Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές: – Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.

Εναλλακτική λύση 1

Ψυκτικό υγρό ( σελ. 177)

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 101911-10 Εναλλακτική λύση 2

Ψυκτικό υγρό (αναμεμειγμένο και έτοιμο προς χρήση) ( σελ. 178)

– Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου ψυγείο.

2 και ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο Το ψυγείο πρέπει να είναι εντελώς γεμάτο.

» Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές: – Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εξακριβώστε την αιτία της απώλειας.

Εναλλακτική λύση 1

Ψυκτικό υγρό ( σελ. 177)

Εναλλακτική λύση 2

Ψυκτικό υγρό (αναμεμειγμένο και έτοιμο προς χρήση) ( σελ. 178)

» Εάν απαιτείται συμπλήρωση μεγαλύτερης ποσότητας ψυκτικού υγρού από την προκαθορισμένη τιμή: > 0,20 l – Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.

x

( σελ. 144)

– Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου.

142 15.4

Άδειασμα ψυκτικού υγρού x Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.

– Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου και τα λοιπά εξαρτήματα του συστήματος ψύξης, όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Αφήστε να κρυώσει ο κινητήρας και το σύστημα ψύξης. Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 143 Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.

– Αποφύγετε την επαφή του δέρματος, των ματιών και των ρούχων με ψυκτικό υγρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύ νετε αμέσως τα μάτια σας με νερό και επισκεφθείτε γιατρό. Καθαρίστε αμέσως με νερό και σαπούνι τα ανάλογα σημεία του δέρ ματός σας. Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Αλλάξτε τα ρούχα σας, εάν ρυπανθούν με ψυκτικό υγρό. Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.

101912-10 Προϋπόθεση Ο κινητήρας είναι κρύος.

Προεργασία

– Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. (

Κύρια εργασία – Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση.

σελ. 94)

– Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.

– Αφαιρέστε τη βίδα 1 .

– Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου.

– Αφήστε να αδειάσει εντελώς το ψυκτικό υγρό.

– Τοποθετήστε τη βίδα 1 με καινούργιο στεγανοποιητικό δακτύλιο και σφίξτε την.

Προδιαγραφή Βιδωτή τάπα οπής εξόδου αντλίας νερού M6 8 Nm

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 144 15.5

Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος ψύξης x Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.

– Αποφύγετε την επαφή του δέρματος, των ματιών και των ρούχων με ψυκτικό υγρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύ νετε αμέσως τα μάτια σας με νερό και επισκεφθείτε γιατρό. Καθαρίστε αμέσως με νερό και σαπούνι τα ανάλογα σημεία του δέρ ματός σας. Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Αλλάξτε τα ρούχα σας, εάν ρυπανθούν με ψυκτικό υγρό. Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.

– Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου 1 .

101911-11 101913-10 – Ανοίξτε τη βίδα εξαέρωσης 2 κατά 3 περιστροφές.

– Γείρετε το όχημα ελαφρά προς τα δεξιά.

– Γεμίστε με ψυκτικό υγρό, μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται ψυκτικό υγρό χωρίς φυσαλίδες από τη βίδα εξαέρωσης και σφίξτε αμέσως τη βίδα εξαέρωσης.

Εναλλακτική λύση 1

Ψυκτικό υγρό ( σελ. 177)

Εναλλακτική λύση 2

Ψυκτικό υγρό (αναμεμειγμένο και έτοιμο προς χρήση) ( σελ. 178)

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ – Γεμίστε εντελώς το ψυγείο με ψυκτικό υγρό. Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου.

– Ακουμπήστε το όχημα στο πλαϊνό σταντ.

145 Κίνδυνος Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή/και θάνατο.

– Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, φροντίστε να υπάρχει πάντοτε επαρκής αερι σμός. Μην εκκινείτε τον κινητήρα και μην τον αφήνετε να λειτουργεί σε κλει στό χώρο χωρίς κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

– Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί.

– Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

– Αφού κρυώσει, ελέγξτε ακόμη μία φορά τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε ψυκτικό υγρό.

– Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής υγρού μέχρι την ένδειξη MAX.

3 και συμπληρώστε τη στάθμη ψυκτικού – Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.

– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. ( σελ. 95)

101910-11

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 16.1

Έλεγχος νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden γκαζιού – Ελέγξτε εάν η γκαζιέρα κινείται με ευκολία.

– Ισιώστε το τιμόνι. Ανοιγοκλείστε ελαφρά την γκαζιέρα και προσδιορίστε τη νεκρή δια δρομή των ντιζών Bowden του γκαζιού.

Νεκρή διαδρομή ντιζών Bowden γκαζιού 3… 5 mm 400192-10 146 » Εάν η νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού δεν συμφωνεί με τις προδιαγρα φές: – Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden του γκαζιού.

x ( σελ. 147)

Κίνδυνος Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή/και θάνατο.

– Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, φροντίστε να υπάρχει πάντοτε επαρκής αερι σμός. Μην εκκινείτε τον κινητήρα και μην τον αφήνετε να λειτουργεί σε κλει στό χώρο χωρίς κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

– Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει στο ρελαντί. Περιστρέψτε αριστερά-δεξιά το τιμόνι σε όλο το εύρος της διαδρομής του.

Οι στροφές του ρελαντί δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

» Εάν οι στροφές του ρελαντί μεταβάλλονται: – Ελέγξτε την τοποθέτηση των ντιζών Bowden του γκαζιού.

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 16.2

Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden γκαζιού B00728-10 x – Ισιώστε το τιμόνι.

– Σπρώξτε προς τα πίσω το λαστιχένιο κάλυμμα 1 .

– Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης 2 .

– Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού με τη ρυθμιστική βίδα 3 .

Προδιαγραφή Νεκρή διαδρομή ντιζών Bowden γκαζιού 3… 5 mm – Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης 2 .

– Τοποθετήστε στη θέση του το λαστιχένιο κάλυμμα 1 .

147 16.3

Έλεγχος ανοχής μανέτας συμπλέκτη – Ελέγξτε τη μανέτα συμπλέκτη για ευκολία κίνησης.

– Ισιώστε το τιμόνι. Τραβήξτε ελαφρά τη μανέτα του συμπλέκτη και εξακριβώστε την ανοχή της μανέτας συμπλέκτη A .

Ανοχή μανέτας συμπλέκτη 1… 3 mm » Εάν η ανοχή μανέτας συμπλέκτη δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές: – Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή ντίζας Bowden συμπλέκτη.

x

( σελ. 148)

101914-10 Υπόδειξη Ζημιές στο συμπλέκτη Εάν στη μανέτα του συμπλέκτη δεν υπάρχει καθόλου ανοχή, ο συμπλέκτης αρχίζει να πατινάρει.

– Κατά τη χρήση της μοτοσυκλέτας πρέπει πάντοτε να ελέγχεται η ανοχή μανέτας συμπλέκτη.

– Περιστρέψτε αριστερά-δεξιά το τιμόνι σε όλο το εύρος της διαδρομής του.

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η ανοχή της μανέτας συμπλέκτη δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται.

» Εάν η ανοχή της μανέτας συμπλέκτη μεταβάλλεται: – Ελέγξτε την τακτοποίηση της ντίζας Bowden του συμπλέκτη.

16.4

Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντίζας Bowden συμπλέκτη x – Ισιώστε το τιμόνι.

– Σπρώξτε προς τα πίσω το λαστιχένιο κάλυμμα 1 .

– Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης 2 .

– Ρυθμίστε την ανοχή της μανέτας συμπλέκτη Προδιαγραφή A με τη ρυθμιστική βίδα Ανοχή μανέτας συμπλέκτη 1… 3 mm 3 .

– Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης 2 .

– Τοποθετήστε στη θέση του το λαστιχένιο κάλυμμα 1 .

148 101915-10

17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17.1

149 Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα Προϋπόθεση Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας.

Προεργασία – Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.

Κύρια εργασία – Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.

Πληροφορίες Μετά το σβήσιμο του κινητήρα, περιμένετε ένα λεπτό και στη συνέχεια ελέγξτε τη στάθμη.

101916-10 Η στάθμη λαδιού κινητήρα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στην κάτω και στην επάνω ακμή στο τζαμάκι.

» Εάν η στάθμη λαδιού κινητήρα δεν βρίσκεται εντός της καθορισμένης περιοχής:

– Συμπληρώστε λάδι κινητήρα. ( σελ. 153)

17.2

Αλλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού, καθαρισμός της σήτας λαδιού x Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων Το λάδι κινητήρα ή/και το λάδι κιβωτίου ταχυτήτων θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία της μοτοσυ κλέτας.

– Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και γάντια προστασίας. Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.

17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 150 Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.

– Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κ.λπ. στα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πληροφορίες Το άδειασμα του λαδιού του κινητήρα πρέπει να πραγματοποιείται με τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας.

Προεργασία

– Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. ( σελ. 94)

– Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε οριζόντια επιφάνεια χρησιμοποιώντας το πλαϊνό σταντ.

17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κύρια εργασία – Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.

– Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης λαδιού 1 με το Ο-ρινγκ.

– Αφαιρέστε τη σήτα λαδιού 2 με το Ο-ρινγκ.

– Αφαιρέστε τη βιδωτή τάπα 3 με τη σήτα λαδιού 4 .

– Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.

– Καθαρίστε προσεκτικά τις βίδες αποστράγγισης λαδιού και τις σήτες λαδιού.

– Τοποθετήστε τη σήτα λαδιού λαδιού 1 με το Ο-ρινγκ.

2 και βιδώστε και σφίξτε τη βίδα αποστράγγισης Προδιαγραφή Βίδα αποστράγγισης λαδιού M24x1,5 15 Nm – Τοποθετήστε τη βιδωτή τάπα Προδιαγραφή 3 με τη σήτα λαδιού 4 και το Ο-ρινγκ και σφίξτε την.

Βιδωτή τάπα σήτας λαδιού μικρή M17x1,5 12 Nm 151 101917-10 – Αφαιρέστε τις βίδες 5 . Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού – Τραβήξτε το φίλτρο λαδιού 7 6 με το Ο-ρινγκ.

έξω από το κέλυφος του φίλτρου λαδιού.

Μυτοτσίμπιδο ανάποδο (51012011000) – Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.

– Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα και την επιφάνεια στεγανοποίησης.

101918-10

17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 152 – Τοποθετήστε το φίλτρο λαδιού 7 .

– Λιπάνετε με λάδι το Ο-ρινγκ του καπακιού του φίλτρου λαδιού. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού 6 .

– Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες.

Προδιαγραφή Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού M5 8 Nm 101919-10 101920-10 Πληροφορίες Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή η χρήση λαδιού κατώτερης ποιότη τας έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά του κινητήρα.

– Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και συμπληρώστε λάδι κινητήρα.

8 με το Ο-ρινγκ από το καπάκι του συμπλέκτη Λάδι κινητήρα 1,6 l Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50)

( σελ. 176)

– Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού με το Ο-ρινγκ και σφίξτε την.

Κίνδυνος Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή/και θάνατο.

– Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, φροντίστε να υπάρχει πάντοτε επαρκής αερι σμός. Μην εκκινείτε τον κινητήρα και μην τον αφήνετε να λειτουργεί σε κλει στό χώρο χωρίς κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

– Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.

Εργασία περάτωσης

– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. (

– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (

σελ. 95)

σελ. 149)

17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17.3

Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα Πληροφορίες Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή η χρήση λαδιού κατώτερης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά του κινητήρα.

153 101921-10 Κύρια εργασία – Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και συμπληρώστε λάδι κινητήρα.

1 με το Ο-ρινγκ από το καπάκι του συμπλέκτη

Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50) ( σελ. 176)

Πληροφορίες Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του λαδιού κινητήρα δεν συνιστάται η ανάμειξη διαφορετικών λαδιών κινητήρα.

Συνιστούμε, εάν απαιτείται, την πραγματοποίηση αλλαγής λαδιού κινητήρα.

– Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού με το Ο-ρινγκ και σφίξτε την.

Κίνδυνος Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή/και θάνατο.

– Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, φροντίστε να υπάρχει πάντοτε επαρκής αερι σμός. Μην εκκινείτε τον κινητήρα και μην τον αφήνετε να λειτουργεί σε κλει στό χώρο χωρίς κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων.

– Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.

Εργασία περάτωσης

– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. ( σελ. 149)

18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 154 18.1

Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας Υπόδειξη Υλικές ζημιές Φθορά και καταστροφή εξαρτημάτων, λόγω χρήσης συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης.

– Κατά τον καθαρισμό του οχήματος με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης, μην κατευθύνετε τη δέσμη νερού απευθείας επάνω σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, φίσες, ντίζες Bowden, έδρανα κ.λπ. Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 60 cm ανάμεσα στο ακροφύσιο της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης και στο εξάρτημα. Η πολύ υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή/και την καταστροφή αυτών των εξαρτημάτων.

Προειδοποίηση Κίνδυνος για το περιβάλλον Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.

– Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κ.λπ. στα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πληροφορίες Καθαρίζετε τακτικά τη μοτοσυκλέτα. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείτε αναλλοίωτη την αξία και την εμφάνισή της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση της μοτοσυκλέτας στο ηλιακό φως κατά τον καθαρισμό.

18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 155 – Σφραγίστε το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, για να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού.

– Απομακρύνετε πρώτα τους έντονους ρύπους με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.

– Ψεκάστε τα σημεία που παρουσιάζουν έντονη ρύπανση με καθαριστικό του εμπορίου για μοτοσυκλέτες και καθαρίστε τα επιπρόσθετα με ένα πινέλο.

Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες ( σελ. 179)

401061-01 Πληροφορίες Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, στο οποίο έχετε προσθέσει καθαριστικό για μοτο συκλέτες του εμπορίου και ένα μαλακό σφουγγάρι.

Μην απλώνετε ποτέ καθαριστικό για μοτοσυκλέτες επάνω σε στεγνό όχημα, το όχημα πρέπει πάντοτε να ξεπλένεται πρώτα με νερό.

Εάν το όχημα κινήθηκε σε δρόμους που έχουν επιστρωθεί με αλάτι, πρέπει να καθαριστεί με κρύο νερό. Το ζεστό νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.

– Αφήστε τη μοτοσυκλέτα να στεγνώσει καλά, αφού την ξεπλύνετε σχολαστικά με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.

– Αφαιρέστε την τάπα από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Προειδοποίηση Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω υγρασίας ή ρύπων στο σύστημα φρένου.

– Εάν το σύστημα φρένου παρουσιάζει ρύπανση ή είναι βρεγμένο, φρενάρετε προσεκτικά, μέχρι να καθαρίσει ή να στεγνώσει το φρένο.

– Μετά τον καθαρισμό διανύστε με τη μοτοσυκλέτα μια μικρή απόσταση, μέχρι να φτάσει ο κινητήρας σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

Πληροφορίες Το νερό εξατμίζεται με τη θερμότητα ακόμη και στα σημεία του κινητήρα και του συστήματος φρένων, στα οποία δεν έχετε πρόσβαση.

18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 156 – Μετακινήστε προς τα πίσω τα λαστιχένια καλύμματα στα χειριστήρια του τιμονιού, ώστε να μπορέσει να εξατμιστεί το νερό που έχει διεισδύσει.

– Αφού κρυώσει η μοτοσυκλέτα, λιπάνετε όλα τα σημεία ολίσθησης και έδρασης.

– Καθαρίστε την αλυσίδα. ( σελ. 85)

– Επιστρώστε αντιδιαβρωτικό υλικό στα άβαφα μεταλλικά εξαρτήματα (με εξαίρεση τους δίσκους των φρένων και την εξάτμιση).

Προϊόντα καθαρισμού και αντιδιαβρωτικής προστασίας για μέταλλο και λάστιχο

( σελ. 180)

– Επιστρώστε μη δραστικό προϊόν φροντίδας της βαφής σε όλα τα βαμμένα εξαρτήματα.

Γυαλιστικό βαφής ( σελ. 179)

– Καθαρίστε όλα τα πλαστικά τμήματα και τα τμήματα ηλεκτροστατικής βαφής με ένα μη δραστικό καθαριστικό και επεξεργαστείτε τα με ένα ανάλογο προϊόν φροντίδας.

Καθαριστικό και γυαλιστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές

επιφάνειες ( σελ. 180)

– Λιπάνετε την κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης / τιμονιού.

Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης ( σελ. 181)

18.2

Εργασίες ελέγχου και φροντίδας για χειμερινή χρήση Πληροφορίες Εάν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα και το χειμώνα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την επίστρωση αλατιού στους δρόμους. Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν κάποια προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του δραστικού αλατιού.

Εάν το όχημα κινήθηκε σε δρόμους που έχουν επιστρωθεί με αλάτι, πρέπει μετά τον τερματισμό της οδήγησης να καθαριστεί με κρύο νερό. Το ζεστό νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.

18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ

– Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (

– Καθαρίστε τα φρένα.

401060-01

σελ. 154)

157 Πληροφορίες Μετά από ΚΑΘΕ τερματισμό της οδήγησης σε δρόμους που έχουν επιστρω θεί με αλάτι, οι δαγκάνες των φρένων και τα τακάκια των φρένων πρέπει, αφού κρυώσουν και σε τοποθετημένη κατάσταση, να καθαρίζονται σχολαστικά με κρύο νερό και να στεγνώνονται καλά.

Μετά από οδήγηση σε δρόμους που έχουν επιστρωθεί με αλάτι πρέπει να καθα ρίζετε τη μοτοσυκλέτα προσεκτικά με κρύο νερό και να την στεγνώνετε καλά.

– Επιστρώστε στον κινητήρα, στο ψαλίδι και σε όλα τα υπόλοιπα γυμνά ή γαλβανισμένα εξαρτήματα (εξαιρούνται οι δίσκοι των φρένων) αντιδιαβρωτικό υλικό με βάση το κερί.

Πληροφορίες Δεν επιτρέπεται να πέσει αντιδιαβρωτικό υλικό στους δίσκους των φρένων, διότι θα μειωθεί πάρα πολύ η ικανότητα πέδησης.

– Καθαρίστε την αλυσίδα. ( σελ. 85)

19 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 19.1

Αποθήκευση Πληροφορίες Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μοτοσυκλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να πραγματοποιήσετε ή να ανα θέσετε σε τρίτους τις παρακάτω εργασίες.

Πριν την αποθήκευση της μοτοσυκλέτας, ελέγξτε τη λειτουργία και τη φθορά όλων των εξαρτημάτων. Εάν απαιτούνται εργασίες συντήρησης, επισκευές ή μετατροπές, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαστήματος αποθήκευσης (μικρότερος φόρτος εργασίας των συνεργείων). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τους μεγάλους χρόνους αναμονής στο συνεργείο κατά την έναρξη της σεζόν.

158 401058-01 – Κατά τον τελευταίο ανεφοδιασμό καυσίμου πριν την ακινητοποίηση της μοτοσυκλέτας, προσθέστε πρόσθετο καυσίμου.

Πρόσθετο καυσίμου ( σελ. 180)

– Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο. (

– Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (

σελ. 72)

σελ. 154)

– Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού.

( σελ. 149)

x

– Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. ( σελ. 138)

σελ. 117) – Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. (

– Αφαιρέστε την μπαταρία.

x (

– Φορτίστε την μπαταρία.

x

(

Προδιαγραφή

σελ. 118)

σελ. 120)

Θερμοκρασία αποθήκευσης της μπατα ρίας χωρίς άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία 0… 35 °C – Σταθμεύστε το όχημα σε ένα στεγνό χώρο αποθήκευσης, που δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

19 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 159 Πληροφορίες Η KTM συνιστά την τοποθέτηση της μοτοσυκλέτας σε σταντ ανύψωσης.

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης. ( σελ. 79)

– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 80)

– Καλύψτε τη μοτοσυκλέτα με αεριζόμενη κουκούλα ή αεριζόμενο κάλυμμα.

Πληροφορίες Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε υλικά που δεν επι τρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, διότι δεν μπορεί να διαφύγει η υγρασία με αποτέλεσμα την πρόκληση διάβρωσης.

Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση να αφήνετε τον κινητήρα της αποθηκευ μένης μοτοσυκλέτας να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Λόγω του ό,τι ο κινητήρας δεν ζεσταίνεται επαρκώς, ο υδρατμός που δημιουργείται κατά τη διαδικασία της καύσης υγροποιείται και σκουριάζει τις βαλβίδες και την εξάτμιση.

19.2

Έναρξη λειτουργίας μετά την αποθήκευση

– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. (

– Πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.

σελ. 81)

– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης. (

– Φορτίστε την μπαταρία.

x

(

– Τοποθετήστε την μπαταρία.

x

(

σελ. 120)

σελ. 119)

– Ρυθμίστε την ώρα. ( σελ. 48)

σελ. 79)

– Πραγματοποιήστε τις εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε θέση σε λειτουρ-

γία. ( σελ. 61)

401059-01

20 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Σφάλμα Ο κινητήρας δεν περιστρέφεται, όταν πατάτε το κουμπί της μίζας Ο κινητήρας περιστρέφεται μόνο όταν είναι πατημένη η μανέτα του συμπλέκτη Ο κινητήρας περιστρέφεται, αλλά δεν εκκινείται Ο κινητήρας έχει πολύ χαμηλή απόδοση Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά Πιθανή αιτία Σφάλμα χειρισμού Η μπαταρία αποφορτίζεται Η ασφάλεια 1, 3, 4 ή 8 έχει καεί Μέτρο – Πραγματοποιήστε τα βήματα εργασίας για τη

διαδικασία εκκίνησης. ( σελ. 62)

– Φορτίστε την μπαταρία.

x

( σελ. 120)

– Αντικαταστήστε τις ασφάλειες των επιμέρους

καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 125)

Δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο κιβώτιο Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο κιβώτιο και το πλαϊνό σταντ είναι κατεβασμένο Σφάλμα χειρισμού – Ελέγξτε τη σύνδεση γείωσης.

– Επιλέξτε τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

– Επιλέξτε τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Βλάβη στο σύστημα ψεκασμού καυσί μου Έντονη ρύπανση του φίλτρου αέρα Έντονη ρύπανση του φίλτρου καυσί μου Βλάβη στο σύστημα ψεκασμού καυσί μου Πολύ χαμηλή ποσότητα ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης – Πραγματοποιήστε τα βήματα εργασίας για τη

διαδικασία εκκίνησης. ( σελ. 62)

– Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλα βών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.

– Αλλάξτε το φίλτρο αέρα.

– Ελέγξτε την πίεση καυσίμου.

x x – Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλα βών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.

x – Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος ψύξης.

– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.

( σελ. 141)

Έντονη ρύπανση ψυκτρών ψυγείου – Καθαρίστε τις ψύκτρες του ψυγείου.

Δημιουργία αφρού στο σύστημα ψύξης – Αδειάστε το ψυκτικό υγρό.

x

( σελ. 142)

– Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.

( σελ. 144)

x 160

20 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Σφάλμα Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά Η προειδοποιητική λυχνία διάγνωσης κινητήρα (MIL) ανάβει κόκκινη Ο κινητήρας σβήνει κατά την οδήγηση Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει Πιθανή αιτία Βλάβη θερμοστάτη Η ασφάλεια 5 έχει καεί Μέτρο – Ελέγξτε το θερμοστάτη.

x – Αντικαταστήστε τις ασφάλειες των επιμέρους

καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 125)

– Ελέγξτε το σύστημα βεντιλατέρ ψυγείου.

x 161 Βλάβη στο σύστημα βεντιλατέρ ψυγείου Βλάβη στο σύστημα ψεκασμού καυσί μου Έλλειψη καυσίμου Η ασφάλεια 1, 3, 4 ή 8 έχει καεί Η ασφάλεια του ABS έχει καεί Μεγάλη απόκλιση του αριθμού στρο φών του μπροστινού και του πίσω τρο χού Δυσλειτουργία στο ABS – Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλα βών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.

x

– Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο. ( σελ. 72)

– Αντικαταστήστε τις ασφάλειες των επιμέρους

καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 125)

– Αλλάξτε τις ασφάλειες του ABS. ( σελ. 123)

– Σταματήστε, απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης και επανεκκινήστε το όχημα.

– Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλα βών ABS με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.

x Υψηλή κατανάλωση λαδιού Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού κινη τήρα διπλωμένος Πολύ υψηλή στάθμη λαδιού κινητήρα Το μπροστινό φανάρι και το φως στάθ μευσης δεν λειτουργούν Πολύ λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα (ιξώδες) Η ασφάλεια 6 έχει καεί – Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού χωρίς να διπλώσει και, εάν απαιτείται, αντικατα στήστε τον.

– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.

( σελ. 149)

– Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού.

x ( σελ. 149)

– Αντικαταστήστε τις ασφάλειες των επιμέρους

καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 125)

20 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Σφάλμα Τα φλας, το φως φρένων και η κόρνα δεν λειτουργούν Η ώρα δεν εμφανίζεται πλέον ή είναι λανθασμένη Πιθανή αιτία Η ασφάλεια 6 έχει καεί Η ασφάλεια 8 έχει καεί Η μπαταρία αποφορτίζεται Στην οθόνη του ταμπλό οργάνων δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη Η ένδειξη ταχύτητας στο ταμπλό οργάνων δεν λειτουργεί Μέτρο – Αντικαταστήστε τις ασφάλειες των επιμέρους

καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 125)

– Αντικαταστήστε τις ασφάλειες των επιμέρους

καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 125)

– Ρυθμίστε την ώρα. ( σελ. 48)

– Φορτίστε την μπαταρία.

x

( σελ. 120)

Δεν απενεργοποιήθηκε το σύστημα ανάφλεξης κατά το σβήσιμο του κινη τήρα του οχήματος Η μπαταρία δεν φορτίζεται από τον εναλλάκτη Η ασφάλεια 8 έχει καεί Η πλεξούδα καλωδίων για την ένδειξη ταχύτητας έχει υποστεί ζημιά ή/και η σύνδεση φίσας έχει οξειδωθεί – Ελέγξτε την τάση φόρτισης.

x – Ελέγξτε το ρεύμα ηρεμίας.

x – Αντικαταστήστε τις ασφάλειες των επιμέρους

καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 125)

– Ρυθμίστε την ώρα. ( σελ. 48)

– Ελέγξτε την πλεξούδα καλωδίων και τη σύνδεση φίσας.

162

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 21.1

Κινητήρας Τύπος κατασκευής Κυβισμός Διαδρομή Διάμετρος (κυλίνδρου) Συμπίεση Σύστημα χρονισμού Διάμετρος βαλβίδων εισαγωγής Διάμετρος βαλβίδων εξαγωγής Διάκενο βαλβίδων εισαγωγής (με κρύο κινητήρα) Διάκενο βαλβίδων εξαγωγής (με κρύο κινητήρα) Έδραση στροφαλοφόρου άξονα Έδραση μπιέλας Έμβολο Ελατήρια εμβόλου Λίπανση κινητήρα Πρωτεύουσα σχέση μετάδοσης κίνησης Συμπλέκτης Κιβώτιο ταχυτήτων Σχέση μετάδοσης κιβωτίου ταχυτήτων 1η ταχύτητα 163 Μονοκύλινδρος 4-χρονος βενζινοκινητήρας, υδρόψυκτος 375 cm³ 60 mm 89 mm 12,8:1 DOHC, 4 βαλβίδες ελεγχόμενες μέσω ζυγώθρων πιανόλας, κίνηση μέσω καδένας 36 mm 29 mm 0,08… 0,12 mm 0,13… 0,17 mm 2 έδρανα ολίσθησης Έδρανο ολίσθησης Κράμα ελαφρού μετάλλου σφυρηλατημένο 1 ελατήριο συμπίεσης, 1 ελατήριο με τραπεζοειδή τομή, 1 ελατήριο λαδιού Λίπανση κλειστού κυκλώματος υπό πίεση με 2 περιστροφικές αντλίες 30:80 Συμπλέκτης σε ελαιόλουτρο / μηχανική ενεργοποίηση 6 ταχυτήτων, συνεχούς εμπλοκής 12:32

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2η ταχύτητα 3η ταχύτητα 4η ταχύτητα 5η ταχύτητα 6η ταχύτητα Προετοιμασία μείγματος Σύστημα ανάφλεξης Εναλλάκτης Μπουζί Απόσταση ηλεκτροδίων μπουζί Ψύξη Στροφές ρελαντί Βοήθημα εκκίνησης 164 14:26 19:27 21:24 23:22 25:21 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός καυσίμου Πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης χωρίς επαφή ελέγχου με ψηφιακή ρύθμιση αβάνς 12 V, 238 W BOSCH VR 5 NE 0,8 mm Υδρόψυξη, διαρκής επανακυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μέσω της αντλίας νερού 1.550… 1.650 1/min Ηλεκτρική μίζα 21.2

Ροπές σύσφιξης κινητήρα Βίδα αισθητήρα αναγνώρισης επιλεγ μένης ταχύτητας Βίδα ελάσματος στήριξης Βίδα ελάσματος στήριξης καλωδίου στάτη Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού Βίδα πικάπ Βίδα στάτη M5 M5 M5 M5 M5 M5 6 Nm 6 Nm 8 Nm 8 Nm 6 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μπεκ λαδιού Βίδα άκρου (αστεράκι) μύλου κιβωτίου ταχυτήτων Βίδα αντλίας λαδιού Βίδα απασφάλισης για τον τεντωτήρα καδένας χρονισμού Βίδα ασφάλειας εδράνου Βίδα γέφυρας έδρασης εκκεντροφόρου άξονα Βίδα γλίστρας τεντώματος καδένας χρο νισμού Βίδα εκκεντροφόρου άξονα, άξονας αποσυμπίεσης Βίδα ελάσματος ασφάλισης γραναζιού κινητήρα αλυσίδας Βίδα ελάσματος εξαερισμού κινητήρα Βίδα ελάσματος στήριξης γραναζιού ελεύθερης περιστροφής Βίδα ελάσματος στήριξης στεγανοποιη τικού δακτύλιου καπακιού συμπλέκτη Βίδα ελατηρίου συμπλέκτη Βίδα καπακιού αντλίας νερού Βίδα καπακιού βαλβίδας Βίδα καπακιού εναλλάκτη Βίδα καπακιού συμπλέκτη Βίδα κάσας κινητήρα M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x35 12 Nm 10 Nm 12 Nm 11 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 6 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 12 Nm 11 Nm 12 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 165

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βίδα κάσας κινητήρα Βίδα κυλινδροκεφαλής Βίδα μίζας Βίδα μοχλού ασφάλισης Βίδα προστατευτικού αλυσίδας Βίδα τεντωτήρα καδένας χρονισμού Βιδωτή τάπα οπής εξόδου αντλίας νερού Μπεκ λαδιού Παξιμάδι φτερωτής αντλίας νερού Βίδα γραναζιού αντικραδασμικού άξονα Βίδα επανατατικού ελατηρίου αυτόμα του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων Βιδωτή τάπα Μπουζόνι βάσης σύσφιξης λαιμού εξάτμισης Παξιμάδι βάσης σύσφιξης λαιμού εξάτμι σης Βίδα έδρασης μπιέλας Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού Βίδα γραναζιού εκκεντροφόρου άξονα Βίδα κυλινδροκεφαλής M6x75 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8x1 M10 M10 M10 Βίδα ρότορα M10 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 11 Nm 12 Nm 8 Nm 6 Nm 10 Nm 20 Nm 12 Nm 12 Nm 22 Nm 22 Nm 34 Nm 14 Nm 32 Nm 1η βαθμίδα 30 Nm 2η βαθμίδα 60 Nm 60 Nm 166 – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 243™ Σπείρωμα λαδωμένο, επι φάνεια επαφής κεφαλής γρα σαρισμένη Loctite ® 243™

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διακόπτης πίεσης λαδιού Βιδωτή τάπα άξονα ζυγώθρου πιανόλας M10x1 Μπουζί M12 Παξιμάδι γραναζιού στροφαλοφόρου καδένας χρονισμού Παξιμάδι αφαλού καμπάνας Παξιμάδι πρωτεύοντος γραναζιού / γρα ναζιού στροφαλοφόρου καδένας χρονι σμού Βιδωτή τάπα σήτας λαδιού μικρή Βιδωτή τάπα καπακιού εναλλάκτη Βίδα αποστράγγισης λαδιού Βιδωτή τάπα καπακιού εναλλάκτη Παξιμάδι γραναζιού αντικραδασμικού άξονα M10 M14 M16LHx1,5 M16x1,5 M17x1,5 M18x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M28x1,5 21.3

Χωρητικότητες 21.3.1

Λάδι κινητήρα Λάδι κινητήρα 21.3.2

Ψυκτικό υγρό Ψυκτικό υγρό 1,6 l 1,1 l 14 Nm 9 Nm 15 Nm 55 Nm 120 Nm 120 Nm 12 Nm 15 Nm 15 Nm 10 Nm 60 Nm – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – Loctite ® 243™

Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50) ( σελ. 176)

Ψυκτικό υγρό ( σελ. 177)

Ψυκτικό υγρό (αναμεμειγμένο και έτοιμο προς χρήση)

( σελ. 178)

167

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 21.3.3

Καύσιμο Συνολική χωρητικότητα ρεζερ βουάρ καυσίμου περ.

Ρεζέρβα καυσίμου περ.

11 l

Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON 95) ( σελ. 176)

1,5 l 21.4

Πλαίσιο Πλαίσιο Πιρούνι Αμορτισέρ Σύστημα φρένων Εμπρός Πίσω Διαδρομή ανάρτησης Εμπρός Πίσω Δίσκοι φρένου - διάμετρος Εμπρός Πίσω Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς Εμπρός Πίσω Πίεση αέρα ελαστικών, μόνο οδηγός Εμπρός Σωληνωτό χωροδικτύωμα από χαλύβδινους σωλήνες, ηλεκτρο στατική βαφή WP Suspension WP Suspension 168 Δισκόφρενο με δαγκάνα φρένου τεσσάρων εμβόλων Δισκόφρενο με δαγκάνα φρένου μονού εμβόλου, πλευστού τύπου 150 mm 150 mm 300 mm 230 mm 3,6 mm 3,6 mm 2,0 bar

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πίσω Πίεση αέρα ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο Εμπρός Πίσω Δευτερεύουσα μετάδοση Αλυσίδα Γωνία κάστερ Μεταξόνιο Ύψος σέλας χωρίς φορτίο Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο Βάρος χωρίς καύσιμο περ.

Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα μπροστά Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος 2,0 bar 2,0 bar 2,2 bar 15:45 5/8 x 1/4” (520) O‑Ring 65° 1.367±15 mm 800 mm 172 mm 142 kg 125 kg 210 kg 335 kg 21.5

Μπαταρία Ηλεκτρικό σύστημα FTZ-9 Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια 75011088010 75011088015 90111088025 75011088030 Τάση μπαταρίας: 12 V Ονομαστική χωρητικότητα: 8 Ah Δεν χρειάζεται συντήρηση 10 A 15 A 25 A 30 A 169

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μπροστινό φανάρι H4 / υποδοχή P43t Φως στάθμευσης W5W / υποδοχή W2,1x9,5d Φωτισμός ταμπλό οργάνων και ενδεικτικές λυχνίες Φλας Φως φρένων / πίσω φως Φως πινακίδας κυκλοφορίας LED LED LED LED 12 V 60/55 W 12 V 5 W 21.6

Ελαστικά Ελαστικό εμπρός 110/70 ZR 17 M/C 54W TL Metzeler SPORTEC MS Ελαστικό πίσω 150/70 ZR 17 M/C 66W TL Metzeler SPORTEC MS Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον τομέα Σέρβις στη διεύθυνση: http://www.ktm.com

21.7

Πιρούνι Κωδικός πιρουνιού Πιρούνι Μήκος πιρουνιού Λάδι πιρουνιού 450 ml 90101000044 WP Suspension 736 mm

Λάδι πιρουνιού (SAE 5) ( σελ. 176)

170

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 21.8

Αμορτισέρ Κωδικός αμορτισέρ Αμορτισέρ Προφόρτιση ελατηρίου Κανονική Πλήρες ωφέλιμο φορτίο Στατική βύθιση Βύθιση με αναβάτη Μήκος τοποθέτησης 90204010000 WP Suspension 3 κλικ 10 κλικ 15 mm 50… 55 mm 300 mm 21.9

Ροπές σύσφιξης πλαισίου Βίδα μπροστινού φαναριού Βίδα προστατευτικού αλυσίδας Βίδα καλύμματος υποπλαισίου κάτω Βίδα μονάδας ελέγχου EFI Υπόλοιπες βίδες πλαισίου Βίδα αισθητήρα γωνίας κλίσης Βίδα αντλίας καυσίμου Βίδα βάσης πινακίδας αριθμού κυκλο φορίας Βίδα διακόπτη πλαϊνού σταντ Βίδα δοχείου υγρού φρένων πίσω τρο χού Βίδα ζελατίνας EJOT PT ® EJOT PT ® M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 4 Nm 4 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm 6 Nm 5 Nm 11 Nm 5 Nm 6 Nm 3 Nm – – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 171

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βίδα καλύμματος βραχίονα πλαισίου κάτω Βίδα καλύμματος ρεζερβουάρ καυσίμου Βίδα καπακιού (σπόιλερ) M5 M5 M5 Βίδα στηρίγματος σωλήνα φρένου πίσω M5 Βίδα σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα ABS M5 Βίδα τάπας ρεζερβουάρ M5 Βίδα φλάντζας στεγανοποίησης ρεζερ βουάρ καυσίμου Υπόλοιπες βίδες πλαισίου Βίδα βάσης πινακίδας αριθμού κυκλο φορίας Βίδα βάσης στερέωσης σέλας εμπρός Βίδα βάσης στερέωσης ψυγείου Βίδα γλίστρας αλυσίδας Βίδα δοχείου διαστολής Βίδα δοχείου υγρού φρένων πίσω τρο χού M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Βίδα κάτω πίσω τμήματος Βίδα κουτιού φίλτρου αέρα Βίδα μαγνητικής βάσης πλαϊνού σταντ Βίδα μάσκας μπροστινού φαναριού Βίδα μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων Βίδα μπροστινού φτερού M6 M6 M6 M6 M6 M6 5 Nm 6 Nm 9 Nm 11 Nm 9 Nm 11 Nm 6 Nm 5 Nm 11 Nm 11 Nm 11 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 8 Nm 8 Nm 4 Nm 3 Nm 5 Nm 14 Nm – – – – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – 172

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βίδα πολλαπλασιαστή Βίδα προστατευτικού για τα νερά πίσω Βίδα ρεζερβουάρ καυσίμου Βίδα ρυθμιστή τάσης Βίδα σέλας Βίδα στηρίγματος αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού Βίδα στηρίγματος αισθητήρα γωνίας κλίσης Βίδα άξονα τροχού εμπρός Βίδα βάσης κινητήρα στο πλαίσιο Βίδα βάσης μαρσπιέ πίσω Βίδα δίσκου φρένου εμπρός Βίδα δίσκου φρένου πίσω Βίδα καβαλέτου τιμονιού M6 Βίδα στηρίγματος καλωδίων διακόπτη πλαϊνού σταντ M6 Βίδα στηρίγματος μπροστινού φαναριού M6 Βίδα στηρίγματος ρυθμιστή τάσης Βίδα στηρίγματος ψυγείου M6 M6 Βίδα τρόμπας πίσω φρένου Παξιμάδι ρύθμισης πεντάλ φρένου Παξιμάδι ψυγείου Υπόλοιπα παξιμάδια πλαισίου Υπόλοιπες βίδες πλαισίου M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6 M6 M6 M6 9 Nm 9 Nm 11 Nm 10 Nm 11 Nm 8 Nm 11 Nm 9 Nm 11 Nm 15 Nm 9 Nm 9 Nm 10 Nm 5 Nm 15 Nm 10 Nm 30 Nm 30 Nm 26 Nm 30 Nm 30 Nm 21 Nm – – – – – – – Loctite ® 243™ – – – – – – – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 173

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βίδα κόρνας Βίδα λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων Βίδα νυχιού καλαμιού Βίδα πεντάλ φρένου Βίδα τιμονόπλακας επάνω Βίδα τιμονόπλακας κάτω Βίδα χειρολαβής Υπόλοιπα παξιμάδια πλαισίου Υπόλοιπες βίδες πλαισίου Βίδα δαγκάνας φρένου εμπρός Βιδωτή σύνδεση βάσης κινητήρα Βιδωτή σύνδεση πλαϊνού σταντ Παξιμάδι καθρέπτη Υπόλοιπα παξιμάδια πλαισίου Υπόλοιπες βίδες πλαισίου Ρακόρ για το σωληνάκι του φρένου Βίδα βάσης μαρσπιέ εμπρός Βίδα βάσης πλαϊνού σταντ Βιδωτή σύνδεση βάσης τιμονιού Επάνω βίδα αμορτισέρ Μπουζόνι γραναζιού τροχού αλυσίδας Παξιμάδι βίδας γραναζιού τροχού αλυσί δας Παξιμάδι φλας M10x1,25 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8x1 M10 M10 M10 M10 M10 M10x1 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 16 Nm 50 Nm 45 Nm 20 Nm 46 Nm 25 Nm 21 Nm 50 Nm 50 Nm 32 Nm 6 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 11 Nm 15 Nm 31 Nm 30 Nm 25 Nm 27 Nm 55 Nm 34 Nm 6 Nm – – – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – – – – – – – – – – – Loctite ® 243™ – 174

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω Παξιμάδι πείρου ψαλιδιού Επάνω κεντρική βίδα άξονα λαιμού Δακτύλιος ρύθμισης ρουλεμάν ψαλιδιού M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M22x1 Παξιμάδι λαιμού M30x1 60 Nm 140 Nm 52 Nm Σύσφιξη χωρίς διάκενο 1η βαθμίδα 50 Nm 2η βαθμίδα (λασκάρισμα, αριστερόστροφα) 2 στροφές 3η βαθμίδα 5 Nm – – – – – 175

22 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON 95) Κατά – DIN EN 228 (RON 95) Προδιαγραφή – Χρησιμοποιήστε μόνο αμόλυβδη βενζίνη Super, που αντιστοιχεί στο αναφερόμενο πρότυπο ή είναι ισοδύναμη με αυτό.

– Η αναλογία μέχρι και 10 % αιθανόλη (καύσιμο E10) θεωρείται ασφαλής.

Πληροφορίες Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο από μεθανόλη (π.χ. M15, M85, M100) ή καύσιμο με αναλογία αιθανόλης μεγαλύτερη από 10 % (π.χ. E15, E25, E85, E100).

176 Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50) Κατά

– JASO T903 MA ( – SAE ( σελ. 182) σελ. 182) (SAE 15W/50)

Προδιαγραφή – Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια κινητήρα, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες. Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα Προμηθευτής Motorex ® – Formula 4T Λάδι πιρουνιού (SAE 5) Κατά

– SAE ( σελ. 182) (SAE 5)

22 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προδιαγραφή – Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες. Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Racing Fork Oil 177 Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1

Κατά – DOT Προδιαγραφή – Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υγρό φρένων, που πληροί τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες. Η KTM συνιστά προϊόντα Castrol και Motorex ® .

Προμηθευτής Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

Ψυκτικό υγρό Προδιαγραφή – Χρησιμοποιείτε μόνο το κατάλληλο ψυκτικό υγρό (ακόμη και σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες). Σε περίπτωση χρήσης αντιψυκτικών κατώτερης ποιότητας, μπορεί να προκληθεί διάβρωση και να δημιουργηθεί αφρός. Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Αναλογία μίγματος Αντιψυκτική προστασία: −25… −45 °C 50 % Αντιδιαβρωτικό / αντιψυκτικό 50 % Αποσταγμένο νερό

22 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ψυκτικό υγρό (αναμεμειγμένο και έτοιμο προς χρήση) Αντιψυκτική προστασία Προμηθευτής Motorex ® – COOLANT G48 −40 °C 178

23 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Γράσο μακράς διάρκειας Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Bike Grease 2000 Γυαλιστικό βαφής Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Moto Polish Καθαριστικό αλυσίδας Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Chain Clean Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Moto Clean 900 179

23 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Καθαριστικό και γυαλιστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Clean & Polish Προϊόντα καθαρισμού και αντιδιαβρωτικής προστασίας για μέταλλο και λάστιχο Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Protect & Shine Πρόσθετο καυσίμου Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Fuel Stabilizer Σπρέι αλυσίδας για χρήση εντός δρόμου Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Chainlube Road 180

23 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης Προδιαγραφή – Η KTM συνιστά προϊόντα Motorex ® .

Προμηθευτής Motorex ® – Joker 440 Synthetic 181

24 ΠΡΟΤΥΠΑ 182 JASO T903 MA Οι διαφορετικές τάσεις εξέλιξης της τεχνολογίας κατέστησαν αναγκαία μια ειδική προδιαγραφή για τετράχρονες μοτοσυκλέτες - το πρότυπο JASO T903 MA. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για τις τετράχρονες μοτοσυκλέτες λάδια κινητήρα από τον τομέα των επιβατικών αυτοκι νήτων, διότι δεν υπήρχαν ειδικές προδιαγραφές για τις μοτοσυκλέτες. Ενώ για τους κινητήρες των αυτοκινήτων απαιτούνται μεγάλα δια στήματα σέρβις, για τους κινητήρες των μοτοσυκλετών προέχει η εκμετάλλευση της υψηλής απόδοσης με υψηλό αριθμό στροφών. Στους περισσότερους κινητήρες μοτοσυκλετών λιπαίνεται επίσης το κιβώτιο ταχυτήτων και ο συμπλέκτης με το ίδιο λάδι. Το πρότυπο JASO MA καλύπτει αυτές τις ειδικές απαιτήσεις.

SAE Οι κατηγορίες ιξώδους SAE έχουν καθοριστεί από την Society of Automotive Engineers και χρησιμεύουν για την κατάταξη των λαδιών σύμφωνα με το ιξώδες τους. Το ιξώδες περιγράφει μόνο μία ιδιότητα ενός λαδιού και δεν παρέχει καμία πληροφορία για την ποιότητα.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Α

Ακινητοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Αλυσίδα

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Έλεγχος ρύπανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Αμορτισέρ

Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Αναζήτηση βλάβης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-162

Ανεφοδιασμός

Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Ανοχή μανέτας συμπλέκτη

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Ανταλλακτικά εξαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Αντιψυκτική προστασία

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Αξεσουάρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Αποσκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Αριθμός κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Αριθμός πλαισίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 1

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

183 Αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM 2

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ασφάλεια

των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος, αντικατάσταση . . 125

Ασφάλειες του ABS

Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Ασφαλής λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Β

Βοηθητικά προϊόντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Γ

Γκαζιέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Γρανάζι κινητήρα αλυσίδας

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Γρανάζι τροχού αλυσίδας

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Δ

Διαδικασία εκκίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Διακόπτης Run-Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Διακόπτης φλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Διακόπτης φώτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Δίσκοι φρένου

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ε

Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Εγγυοδοσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Εικόνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Εμφάνιση οχήματος

Μπροστά αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Πίσω δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ενδεικτικές λυχνίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Εξυπηρέτηση πελατών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Επιλογή ταχύτητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Εργαλεία μοτοσυκλέτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Έ Έναρξη λειτουργίας Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε θέση σε

λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Μετά την αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της μοτοσυ-

κλέτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Κ

Κανόνες εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Καρίνα κινητήρα

Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Κατάσταση ελαστικών

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Κινητήρας

Ροντάρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

184

Κλειδαριά σέλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Κλειδαριά τιμονιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Κουμπί κόρνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Κουμπί μίζας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Κουμπί σινιάλου φώτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Κωδικός κλειδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Λ Λάδι κινητήρα

Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Συμπλήρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Λάμπα για το φως στάθμευσης

Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Λάμπα φαναριού

Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Μ

Μανέτα συμπλέκτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Μανέτα φρένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Μαρσπιέ συνοδηγού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Μοτοσυκλέτα

Ανύψωση με μπροστινό σταντ ανύψωσης . . . . . . . . . . . . 80

Ανύψωση με πίσω σταντ ανύψωσης . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Κατέβασμα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης . . . . . . . . 81

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Κατέβασμα από το πίσω σταντ ανύψωσης . . . . . . . . . . . . 79

Μπαταρία

Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Φόρτιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Μπροστινός τροχός

Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Ν Νεκρή διαδρομή ντίζας Bowden συμπλέκτη

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Νεκρή διαδρομή ντιζών Bowden γκαζιού

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Ο Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 Ξεκίνημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Ορισμός χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Π Πεντάλ φρένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Έλεγχος νεκρής διαδρομής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Ρύθμιση νεκρής διαδρομής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Πίεση αέρα ελαστικών

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

185

Πινακίδα τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Πίσω τροχός

Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Πλαϊνό σταντ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Πρόγραμμα σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75

Προστατευτικός εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ρ Ρύθμιση μπροστινού φαναριού

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Σ Σέλα

Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Σέλα συνοδηγού

Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Σήτα λαδιού

Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Στάθμευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Στάθμη λαδιού κινητήρα

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Στάθμη υγρού φρένων

του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . . . . . . . . . . . . 98

του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Στάθμη ψυκτικού υγρού

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138, 141

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Σύστημα ψύξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Πλήρωση / εξαέρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Τ Τακάκια φρένων

του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . . . . . . . . . . . 101

του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Ταμπλό οργάνων

Ενδεικτικές λυχνίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού . . . . . . . . . . . 37

Ένδειξη στάθμης πλήρωσης στο ρεζερβουάρ καυσίμου . . . 35

Ένδειξη TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Ενεργοποίηση και έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Κουμπιά λειτουργιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Μενού αυτονομία / χρόνος οδήγησης . . . . . . . . . . . . . . . 44

Μενού μέση κατανάλωση 1 / μέση κατανάλωση 2 . . . . . . . 41

Μενού μέση κατανάλωση 2 / σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Μενού μέση ταχύτητα / μέση κατανάλωση 1 . . . . . . . . . . . 40

Μενού σέρβις / αυτονομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

186

Μενού συνολική χιλιομετρική απόσταση ODO . . . . . . . . . 45

Μενού χιλιομετρική απόσταση 1 TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . 46

Μενού χιλιομετρική απόσταση 2 TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . 47

Μενού χρόνος οδήγησης / μέση ταχύτητα . . . . . . . . . . . . 39

Οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Οθόνη πληροφοριών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Υποδείξεις προειδοποίησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Τάπα ρεζερβουάρ

Άνοιγμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Κλείσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Τάση αλυσίδας

Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αμορτισέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Ελαστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Ηλεκτρικό σύστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Κινητήρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Πιρούνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Πλαίσιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Ροπές σύσφιξης κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Ροπές σύσφιξης πλαισίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Χωρητικότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Υ Υγρό φρένων

του φρένου μπροστινού τροχού, συμπλήρωση . . . . . . . . . 99

του φρένου πίσω τροχού, συμπλήρωση . . . . . . . . . . . . 105

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Υλικά λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Φ Φίλτρο λαδιού

Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Φόρτωση του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Φρένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Φρενάρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Χ Χειμερινή χρήση

Εργασίες ελέγχου και φροντίδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Χειρολαβές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Χιλιόμετρα ή μίλια

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Χωρητικότητα

Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 168

Λάδι κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Ψυκτικό υγρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Ψ Ψυκτικό υγρό

Άδειασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Ώ Ώρα

Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

187

*3211964el*

3211964el 04/2013 KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Αυστρία http://www.ktm.com

Φωτογραφία: Mitterbauer/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement