KTM 690 SMC AU GB 2010 Supermoto Bike Navodila za uporabo

KTM 690 SMC AU GB 2010 Supermoto Bike Navodila za uporabo
NAVODILA ZA UPORABO 2010
690 SMC EU
690 SMC AUS/UK
Št. art. 3211517sl
SPOŠTOVANI KUPEC MOTOCIKLA KTM
1
Iskreno vam čestitamo k odločitvi za nakup motocikla KTM. Ste novi lastnik modernega športnega motocikla, s katerim boste, če ga
boste pravilno vzdrževali in negovali, gotovo doživeli veliko veselih trenutkov.
SPOŠTOVANI KUPEC MOTOCIKLA KTM
Želimo vam veliko veselja pri vožnji!
Prosimo, da spodaj vnesete serijsko številko svojega motocikla.
Številka okvirja (
Številka motorja (
Številka ključa (
str. 16)
Žig prodajalca
str. 17)
str. 17)
Navodilo za uporabo je ob izdaji ustrezalo najnovejšemu stanju te serije. Nikoli pa ni mogoče popolnoma izključiti majhnih odstopanj, ki
so posledica stalnega konstrukcijskega razvoja.
Vsi vsebovani podatki so neobvezujoči. Podjetje KTM-Sportmotorcycle AG si posebej pridržuje pravico, da tehnične podatke, cene,
barve, oblike, materiale, usluge in storitve, konstrukcijo, opremo ipd. brez predhodne napovedi in brez navedbe razloga spremeni, brez
nadomestila črta, prilagodi lokalnim pogojem, ter da ukine proizvodnjo določenega modela brez predhodne napovedi. KTM ne prevzema
odgovornosti za možnosti dostave, odstopanja od prikazov in opisov ter za tiskarske napake in pomote. V nekaterih prikazanih modelih je
vgrajena posebna oprema, ki ni del serijskega obsega dobave.
SPOŠTOVANI KUPEC MOTOCIKLA KTM
© 2009 by KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Avstrija
Vse pravice pridržane
Ponatis, tudi delni, je dovoljen samo s pisnim dovoljenjem avtorja.
ISO 9001(12 100 6061)
V skladu z mednarodnim standardom za vodenje kakovosti ISO 9001 KTM izvaja postopke za zagotavljanje kakovosti, s
katerimi zagotavlja najvišjo možno kakovost izdelkov.
Izdal: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Avstrija
2
VSEBINSKO KAZALO
PRIKAZNA SREDSTVA ................................................................ 7
POMEMBNI NAPOTKI .................................................................. 8
PRIKAZ VOZILA.......................................................................... 12
Pogled podvozja spredaj levo................................................. 12
Pogled podvozja zadaj desno................................................. 14
MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI ......................................... 16
Številka okvirja ........................................................................ 16
Ploščica s podatki ................................................................... 16
Številka ključa ......................................................................... 17
Številka motorja ...................................................................... 17
Številka artikla vilic.................................................................. 18
Številka artikla vzmetne noge ................................................. 18
UPRAVLJALNI ELEMENTI ......................................................... 19
Ročica sklopke........................................................................ 19
Ročica zavore ......................................................................... 19
Stikalo za luči .......................................................................... 20
Stikalo smernikov.................................................................... 20
Tipka hupe .............................................................................. 21
Stikalo za izklop v sili .............................................................. 21
Gumb za zagon ...................................................................... 22
Ključavnica za vžig/ključavnica na krmilu ............................... 22
Kombinirani instrument ........................................................... 23
Kombinirani instrument – funkcijske tipke............................... 23
Kombinirani instrument - merilnik števila vrtljajev ................... 24
Kombinirani instrument – kontrolne lučke ............................... 24
Kombinirani instrument – prikazovalnik .................................. 25
Kombinirani instrument – prikaz hitrosti .................................. 26
Nastavitev kilometrov ali milj................................................... 26
VSEBINSKO KAZALO
3
Kombinirani instrument – čas..................................................
Nastavitev časa ......................................................................
Kombinirani instrument – prikaz ODO ....................................
Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev
prikaza TRIP 1 ........................................................................
Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev
prikaza TRIP 2 ........................................................................
Kombinirani instrument – prikaz TRIP F .................................
Kombinirani prikaz – prikaz temperature hladilne tekočine ....
Odpiranje zapirala posode za gorivo ......................................
Zapiranje zapirala posode za gorivo.......................................
Ročaji ......................................................................................
Sprostitev sedeža ...................................................................
Nožni opori za sopotnika ........................................................
Prestavna ročica .....................................................................
Stopalka zavore ......................................................................
Stransko stojalo ......................................................................
SPLOŠNI NASVETI IN NAVODILA ZA ZAČETEK
UPORABE...................................................................................
Nasveti za začetek uporabe ...................................................
Utekanje motorja.....................................................................
Natovarjanje motocikla ...........................................................
NAVODILO ZA VOŽNJO.............................................................
Preverjanje pred vsakim prvim zagonom................................
Zagonski postopek..................................................................
Speljevanje .............................................................................
Prestavljanje, vožnja...............................................................
Zaviranje .................................................................................
Ustavljanje, parkiranje ............................................................
27
27
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
35
36
36
37
38
40
40
41
42
42
46
47
VSEBINSKO KAZALO
4
Nalivanje goriva ......................................................................
SERVISNI NAČRT ......................................................................
Servisni načrt ..........................................................................
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU..............
Dvig sprednjega dela motocikla..............................................
Snemanje sprednjega dela mocikla z montažnega stojala.....
Dvig zadnjega dela motocikla .................................................
Snemanje zadnjega dela motocikla z montažnega stojala .....
Vilice/vzmetna noga................................................................
Nastavitev kompresijskega blaženja vilic................................
Nastavitev blaženja vilic v raztegu..........................................
Kompresijsko blaženje vzmetne noge ....................................
Nastavitev kompresijskega blaženja Low Speed za
vzmetno nogo .........................................................................
Nastavitev kompresijskega blaženja High Speed za
vzmetno nogo .........................................................................
Nastavitev blaženja vzmetne noge v raztegu .........................
Določanje mere razbremenjenega zadnjega kolesa ..............
Kontrola statičnega poseda vzmetne noge.............................
Kontrola poseda vzmetne noge med vožnjo...........................
Nastavitev prednapetosti vzmeti vzmetne noge
................
Odzračevanje nog vilic............................................................
Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic ...................................
Odstranitev zaščite vilic ..........................................................
Vgradnja zaščite vilic ..............................................................
Kontrola zrahljanosti krmilnega ležaja ....................................
Nastavitev zračnosti krmilnega ležaja
...............................
Položaj krmila .........................................................................
x
x
49
51
51
54
54
54
55
55
56
56
57
58
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
67
68
69
Nastavitev položaja krmila
................................................. 70
Kontrola umazanosti verige .................................................... 71
Čiščenje verige ....................................................................... 71
Kontrola napetosti verige ........................................................ 72
Nastavitev napetosti verige..................................................... 73
Kontrola verige, verižnika in verižnega pastorka .................... 75
Nastavitev vodila verige
.................................................... 78
Kontrola zavornih kolutov ....................................................... 78
Nastavitev osnovnega položaja ročice ročne zavore ............. 79
Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore ............ 80
Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro
................ 81
Kontrola zavornih oblog sprednje zavore ............................... 82
Zamenjava zavornih oblog sprednje zavore ...................... 83
Odstranitev zavornih oblog sprednje zavore
..................... 85
Vgradnja zavornih oblog sprednje zavore
......................... 86
Preverjanje prostega hoda stopalke zavore ........................... 88
Nastavitev osnovnega položaja stopalke zavore
.............. 89
Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore................ 90
Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro
................... 91
Kontrola zavornih oblog zadnje zavore................................... 92
Zamenjava zavornih oblog zadnje zavore
......................... 93
Odstranitev sprednjega kolesa
.......................................... 96
Vgradnja sprednjega kolesa
.............................................. 97
Odstranitev zadnjega kolesa
............................................. 99
Vgradnja zadnjega kolesa
............................................... 100
Kontrola blažilne gume na pestu zadnjega kolesa
.......... 102
Kontrola stanja pnevmatik .................................................... 103
Kontrola napetosti naper....................................................... 105
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
VSEBINSKO KAZALO
Sistem pnevmatik brez zračnic .............................................
Kontrola zračnega tlaka v pnevmatikah................................
Snemanje sedeža .................................................................
Namestitev sedeža ...............................................................
Odstranitev akumulatorja
................................................
Vgradnja akumulatorja
....................................................
Polnjenje akumulatorja
....................................................
Menjava glavne varovalke ....................................................
Menjava varovalk posameznih porabnikov toka ...................
Nastavitev karakteristik motorja............................................
Odstranitev maske žarometa z žarometom ..........................
Vgradnja maske žarometa z žarometom ..............................
Menjava žarnice žarometa....................................................
Menjava žarnice pozicijske luči.............................................
Menjava žarnice smernika ....................................................
Kontrola nastavitve luči.........................................................
Nastavitev dolžine svetlobnega snopa žarometa .................
Odstranitev zračnega filtra
..............................................
Vgradnja zračnega filtra
..................................................
Hladilni sistem.......................................................................
Preverjanje zaščite prroti zmrzovanju in nivoja hladilne
tekočine ................................................................................
Kontrola nivoja hladilne tekočine ..........................................
Izpuščanje hladilne tekočine
...........................................
Polnjenje hladilnega sistema
...........................................
Nastavitev osnovnega položaja ročice sklopke ....................
Preverjanje/korigiranje nivoja tekočine hidravlične
sklopke..................................................................................
x
x
x
x
x
x
x
5
106
106
107
108
108
109
110
112
114
116
117
119
120
121
122
123
124
124
126
127
127
129
131
132
134
134
Kontrola zračnosti bovdenskega vleka za plin......................
Nastavitev zračnosti bovdenskega vleka za plin
.............
Kontrola nivoja motornega olja .............................................
Menjava motornega olja in oljnega filtra ter čiščenje sita
za olje
..............................................................................
Izpuščanje motornega olja
..............................................
Odstranitev oljnega filtra
..................................................
Vgradnja oljnega filtra
......................................................
Čiščenje cedil za olje
.......................................................
Nalivanje motornega olja
.................................................
Dolivanje motornega olja ......................................................
ISKANJE NAPAK ......................................................................
KODA UTRIPANJA ...................................................................
ČIŠČENJE.................................................................................
Čiščenje motocikla................................................................
KONZERVIRANJE ZA OBRATOVANJE POZIMI .....................
Konzerviranje za uporabo pozimi .........................................
SKLADIŠČENJE .......................................................................
Skladiščenje..........................................................................
Začetek uporabe po skladiščenju .........................................
TEHNIČNI PODATKI – MOTOR ...............................................
Količina polnjenja – motorno olje ..........................................
Količina polnjenja - hladilna tekočina....................................
TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR.....
TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE ..........................................
Opremljenost z žarnicami .....................................................
Pnevmatike ...........................................................................
Količina polnjenja – gorivo ....................................................
x
x
x
x
x
x
x
135
136
136
137
138
139
141
141
143
144
146
149
154
154
156
156
157
157
158
159
160
160
161
165
166
167
167
VSEBINSKO KAZALO
TEHNIČNI PODATKI - VILICE ..................................................
TEHNIČNI PODATKI – VZMETNA NOGA ................................
TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA
PODVOZJE ...............................................................................
POGONSKA SREDSTVA .........................................................
POMOŽNE SNOVI ....................................................................
STANDARDI..............................................................................
STVARNO KAZALO..................................................................
6
168
169
171
175
179
182
183
PRIKAZNA SREDSTVA
Uporabljeni simboli
Spodaj je naveden pomen posameznih simbolov.
Označuje pričakovan odziv (npr. delovnega koraka ali funkcije).
Označuje nepričakovan odziv (npr. delovnega koraka ali funkcije).
Vsa dela, ob katerih je prikazan ta simbol, zahtevajo strokovno znanje in tehnično usposobljenost. Zaradi lastne
varnosti ta dela prepustite pooblaščeni servisni delavnici KTM! Tam bodo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki
uporabljajo potrebno posebno orodje, poskrbeli za optimalno vzdrževanje vašega motocikla.
Označuje kazalko na stran (podrobnejše informacije se nahajajo na navedeni strani).
Uporabljene oblike zapisa
Spodaj so razložene uporabljene oblike zapisa besedila.
Lastno ime
Označuje lastno ime.
Ime®
Označuje zaščiteno ime.
Znamka™
Označuje znamko v blagovnem prometu.
7
POMEMBNI NAPOTKI
8
Definicija uporabe
Športni motocikli KTM so zasnovani in izdelani tako, da so kos vsem običajnim obremenitvam, do katerih prihaja ob pravilni cestni uporabi, niso pa namenjeni uporabi na dirkalnih progah in izven asfaltiranih poti.
Informacije
Motocikel je za uporabo v javnem cestnem prometu dovoljen samo v homologirani izvedbi.
Vzdrževanje
Upoštevanje vzdrževalnih, negovalnih in nastavitvenih del na motorju, ki so navedena v navodilih za uporabo, je predpogoj za brezhibno
delovanje motocikla in preprečevanje predčasne obrabe. Nepravilna nastavitev okvirja lahko povzroči poškodbe in lom sestavnih delov
okvirja.
Uporaba motociklov v ekstremnih pogojih, na primer zelo blaten in vlažen teren, lahko povzroči nadpovprečno obrabo sestavnih delov,
kot so prenosnik moči in zavore. Zaradi tega bodo morda vzdrževalna dela ali zamenjava obrabljenih delov potrebna še pred mejo
obrabe, ki je navedena v servisnem načrtu.
Prosimo, da obvezno upoštevate predpisano obdobje utekanja motocikla ter servisne in vzdrževalne intervale. S tem v veliki meri pripomorete k daljši življenjski dobi svojega motocikla.
Garancija
Dela, predpisana v servisnem načrtu, se morajo izvajati izključno v pooblaščeni delavnici KTM in potrditi jih je treba v servisni knjigi, ker
sicer garancija ne velja. Za škodo in posredno škodo, ki sta posledici manipulacij in predelav motocikla, ni možno uveljavljati garancije.
Pogonska sredstva
Gorivo in maziva oz. pogonska sredstva, ki so navedena v navodilih za uporabo, je treba uporabljati v skladu s specifikacijami.
Nadomestni deli, pribor
Za lastno varnost uporabljajte samo dodatno opremo in nadomestne dele, ki jih je odobrilo in/ali priporočilo podjetje KTM, in katere naj
namestijo v pooblaščeni delavnici KTM. KTM ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe, ki so posledica uporabe izdelkov drugih
proizvajalcev.
POMEMBNI NAPOTKI
9
Nekateri nadomestni deli in deli dodatne opreme so navedeni v oklepaju pri posameznem opisu. KTM prodajalec vam bo z veseljem svetoval.
Aktualni deli KTM PowerParts za vaše vozilo se nahajajo na spletni strani KTM.
Mednarodno KTM-ovo spletno mesto: http://www.ktm.com
Delovna pravila
Za nekatera dela je potrebno specialno orodje. Slednje ni sestavni del vozila, lahko pa ga naročite pod navedeno številko v oklepaju.
Npr.: ventilni vzmetni dvižnik (59029019000)
Pri sestavljanju je treba dele za enkratno uporabo (npr. samovarovalne vijake in matice, tesnila, tesnilne obroče, O-tesnila, razcepke,
varovalne pločevine) zamenjati z novimi.
Če pri vijačnih povezavah uporabljate varovalno sredstvo za vijake (npr. Loctite®), je treba upoštevati specifične napotke proizvajalca.
Dele, ki jih boste po demontaži znova uporabili, je treba očistiti in pregledati, če so poškodovani oz. obrabljeni. Zamenjajte poškodovane
oz. obrabljene dele.
Po koncu popravila oz. vzdrževanja je treba zagotoviti, da je vozilo varno za uporabo v prometu.
Transport
Napotek
Nevarnost poškodbe
–
Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.
Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.
Napotek
Nevarnost požara
Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.
–
Ne postavljajte vozila na mesta, v bližini katerih se nahajajo gorljive in/ali vnetljive snovi. Nad segreto vozilo ne odlagajte predmetov.
Vselej počakajte, da se vozilo najprej ohladi.
–
Ugasnite motor in izvlecite ključe za vžig.
–
Zavarujte motocikel z napenjalnimi trakovi ali drugimi primernimi pripomočki za pritrditev tako, da ne more pasti ali se premakniti.
POMEMBNI NAPOTKI
10
Okolje
Motociklizem je čudovit šport, zato upamo, da boste lahko deležni vseh njegovih lepot. Kljub temu pa s seboj prinaša potencialne težave
zaradi onesnaževanja okolja ter nesoglasij z drugimi osebami. Z odgovornim ravnanjem z motociklom lahko poskrbite, da do teh težav
sploh ne pride. Da bi motociklizmu zagotovili prihodnost, pri uporabi motocikla vedno upoštevajte zakonske predpise in ravnajte odgovorno do okolja ter spoštujte pravice drugih.
Napotki/varnostni napotki
Obvezno upoštevajte navedene napotke/varnostne napotke.
Informacije
Na vozilu so nameščene različne nalepke z napotki/varnostnimi napotki. Ne odstranjujte nameščenih nalepk. Če teh ni, vi ali
druge osebe ne boste mogli prepoznati nevarnosti, zaradi česar se lahko poškodujete.
POMEMBNI NAPOTKI
11
Stopnje nevarnosti
Nevarnost
Opozorilo za nevarnost, ki neposredno povzroči smrt ali težke in trajne poškodbe, če potrebni ukrepi niso izvedeni.
Opozorilo
Opozorilo za nevarnost, ki verjetno povzroči smrt ali težke in trajne poškodbe, če potrebni ukrepi niso izvedeni.
Previdno
Opozorilo za nevarnost, ki lahko povzroči lažje poškodbe, če potrebni ukrepi niso izvedeni.
Napotek
Opozorilo za nevarnost, ki lahko povzroči veliko škodo na strojih ali materialno škodo, če potrebni ukrepi niso izvedeni.
Opozorilo
Opozorilo za nevarnost, ki povzroči škodo v okolju, če potrebni ukrepi niso izvedeni.
Navodila za uporabo
–
Pred prvo vožnjo si obvezno natančno preberite celotna Navodila za uporabo. V njih se nahajajo številne informacije in nasveti, ki
olajšajo uporabo in ravnanje z motociklom. Le tako boste namreč izvedeli, kako najbolje prilagoditi motocikel svojim zahtevam in kako
se obvarovati pred poškodbami. Poleg tega pa se v teh navodilih nahajajo tudi pomembne informacije o vzdrževanju motocikla.
–
Navodila za uporabo so pomemben sestavni del motocikla in jih je treba ob prodaji predati novemu lastniku.
PRIKAZ VOZILA
12
Pogled podvozja spredaj levo
3.1
600637-10
PRIKAZ VOZILA
1
Ročica ročne zavore
2
Ročica sklopke
3
Sedež
4
Zapiralo posode za gorivo
5
Držalo
6
Zavorna čeljust spredaj
7
Prestavna ročica
8
Številka motorja
9
Stransko stojalo
10
Nožna opora
11
Zanka za zapah sedeža
13
PRIKAZ VOZILA
14
Pogled podvozja zadaj desno
3.2
600638-10
PRIKAZ VOZILA
1
Ključavnica za vžig/krmilo
2
Stikalo luči, stikalo smernikov, tipka hupe
3
Vzvratno ogledalo
4
Kombinirani instrument
5
Stikalo za izklop v sili, gumb za zagon
6
Ročica za plin
7
Številka okvirja
8
Zavorna čeljust zadaj
9
Sopotnikova nožna opora
10
Vzmetna noga za blaženje v raztegu
11
Stopalka zavore
12
Kontrolno okence motornega olja
15
MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI
Številka okvirja
4.1
Številka okvirja  je vgravirana na desni strani glave krmila.
100217-10
Ploščica s podatki
4.2
Ploščica s podatki  je nameščena na zgornji desni cevi okvirja, pod sedežem.
100218-10
16
MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI
Številka ključa
4.3
Številka ključa  je navedena na KEYCODECARD.
Informacije
Številko ključa potrebujete ob naročilu dodatnega ključa. Shranite KEYCODECARD na varnem mestu.
100179-10
Številka motorja
4.4
Številka motorja  je vtisnjena na levi strani motorja pod menjalno ročico.
600479-10
17
MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI
Številka artikla vilic
4.5
Številka artikla vilic  je vtisnjena na notranji strani konca vilic.
600480-10
Številka artikla vzmetne noge
4.6
Št. artikla na vzmetni nogi  se nahaja na desni strani odbijača.
100216-10
18
UPRAVLJALNI ELEMENTI
Ročica sklopke
5.1
Ročica sklopke  se nahaja na levi strani krmila.
Sklopka se aktivira hidravlično in se samodejno nastavi.
700542-01
Ročica zavore
5.2
Ročica ročne zavore  je nameščena na krmilu desno.
Z ročico zavore se aktivira sprednja zavora.
600598-11
19
UPRAVLJALNI ELEMENTI
20
Stikalo za luči
5.3
Stikalo za luči  je nameščeno na levi strani krmila.
Možna stanja
Zasenčena luč je vklopljena – Pritisnjena je spodnja stran stikala luči. V
tem položaju sta vklopljeni zasenčena luč in zadnja luč.
Dolga luč je vklopljena – Pritisnjena je zgornja stran stikala luči. V tem
položaju sta vklopljeni dolga luč in zadnja luč.
100222-10
Stikalo smernikov
5.4
Stikalo smernikov  je nameščeno na levi strani krmila.
Možna stanja
Smernik je izklopljen
Levi smernik je vklopljen – Pritisnjena je leva stran stikala smernikov. Stikalo smernikov se po aktivaciji vrne v izhodiščni položaj.
Desni smernik je vklopljen – Pritisnjena je desna stran stikala smernikov.
Stikalo smernikov se po aktivaciji vrne v izhodiščni položaj.
100223-10
Če želite izklopiti smernik, potisnite stikalo smernikov proti ohišju stikala.
UPRAVLJALNI ELEMENTI
21
Tipka hupe
5.5
Tipka hupe  se nahaja na levi strani krmila.
Možna stanja
• Tipka hupe
• Tipka hupe
je v osnovnem položaju
je pritisnjena – V tem položaju je hupa aktivirana.
100224-10
Stikalo za izklop v sili
5.6
Stikalo za izklop v sili  je nameščeno na desni strani krmila.
Možna stanja
Stikalo za izklop v sili je izklopljeno – V tem položaju je vžigalni tokokrog
prekinjen, motor ugasne, ponovni zagon ni mogoč.
Stikalo za izklop v sili je vklopljeno – Ta položaj je potreben za obratovanje, vžigalni tokokrog je prekinjen.
100225-10
UPRAVLJALNI ELEMENTI
22
Gumb za zagon
5.7
Gumb za zagon  je nameščen na desni strani krmila.
Možna stanja
• Gumb za zagon
• Gumb za zagon
je v osnovnem položaju
je pritisnjen – V tem položaju se zaganjalnik aktivira.
100226-10
Ključavnica za vžig/ključavnica na krmilu
5.8
Ključavnica za vžig/krmilo  se nahaja pred sedežem.
Možna stanja
Vžig je izključen OFF – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen.
Delujoči motor se ustavi, mirujoči motor se ne zažene. Ključ za vžig lahko
izvlečete.
Vžig je vključen ON – V tem položaju je vžigalni tokokrog sklenjen. Motor
je mogoče zagnati.
600825-01
Krmilo je blokirano – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen in krmilo
je blokirano. Ključ za vžig lahko izvlečete.
UPRAVLJALNI ELEMENTI
Kombinirani instrument
5.9
Kombinirani instrument se nahaja pred krmilom.
Kombinirani instrument je razporejen v 4 funkcijska območja.
 Funkcijske tipke
 Merilnik števila vrtljajev
 Kontrolne lučke
 Prikazovalnik
400832-10
Kombinirani instrument – funkcijske tipke
5.10
S tipko MODE  spremenite način prikaza.
Možni načini prikaza so prevožene poti (ODO), Tripmaster 1 (TRIP 1) in
Tripmaster 2 (TRIP 2).
S tipko SET  se funkciji Tripmaster 1 ( TRIP 1) in Tripmaster 2 ( TRIP 2) ponastavita
na 0.0.
Tipka  je brez funkcije.
400833-10
23
UPRAVLJALNI ELEMENTI
24
Kombinirani instrument - merilnik števila vrtljajev
5.11
Merilnik števila vrtljajev  prikazuje število vrtljajev motorja v vrtljajih na minuto.
Rdeča oznaka  označuje območje previsokega števila vrtljajev motorja.
400834-10
Kombinirani instrument – kontrolne lučke
5.12
Kontrolne lučke dajejo dodatne informacije o stanju obratovanja motocikla.
Možna stanja
Kontrolna lučka za smernik utripa zeleno v enakih presledkih kot smernik
– Smernik je vklopljen.
Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjalnik je v prostem teku.
Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč je vklopljena.
400835-01
Opozorilna lučka za temperaturo sveti rdeče – Hladilna tekočina je dosegla
kritično vrednost.
Opozorilna lučka nivoja goriva sveti oranžno – Nivo goriva je dosegel
oznako za rezervo. Prikazovalnik preklopi v prikaz TRIP F.
UPRAVLJALNI ELEMENTI
25
FI Opozorilna lučka (MIL) sveti/utripa oranžno – OBD je zaznal napako, ki
je kritična z vidika emisij ali varnosti.
Opozorilna lučka za akumulator sveti rdeče – Napetost omrežja je prenizka.
Kombinirani instrument – prikazovalnik
5.13
Ob vključitvi vžiga za eno sekundo zasvetijo vsi segmenti prikaza (preskus delovanja).
400836-01
LEnGth
Po preskusu delovanja prikazovalnika se za eno sekundo prikaže obseg kolesa LEnGth.
Informacije
Številka 1870 ustreza obsegu 17" sprednjega kolesa s serijskimi pnevmatikami.
Prikaz se nato vrne v nazadnje izbrani način.
400881-01
UPRAVLJALNI ELEMENTI
Kombinirani instrument – prikaz hitrosti
5.14
Hitrost  je prikazana v kilometrih na uro km/h ali v miljah na uro mph.
400838-10
Nastavitev kilometrov ali milj
5.15
Informacije
Če zamenjate enoto, se vrednost za ODO ohrani, le da se preračuna v izbrano enoto.
Spremenite nastavitve, značilne za določeno državo.
Pogoj
Motocikel stoji.
26
UPRAVLJALNI ELEMENTI
27
–
Vključite vžig, ključ obrnite v položaj ON
.
–
Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza ODO.
–
Držite tipko MODE, dokler se način prikaza ne spremeni iz km/h v mph oz. iz mph v
km/h.
400839-01
Kombinirani instrument – čas
5.16
Čas je prikazan v območju  prikazovalnika.
Informacije
Čas je treba znova nastaviti po odklopu akumulatorja ali odstranitvi varovalke.
400838-11
Nastavitev časa
5.17
Pogoj
Motocikel stoji.
UPRAVLJALNI ELEMENTI
28
–
Vključite vžig, ključ obrnite v položaj ON
.
–
Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza ODO.
–
Držite hkrati pritisnjeni tipki MODE in SET.
–
S tipko MODE nastavite vrednost za uro.
–
S tipko SET nastavite vrednost za minute.
–
Držite hkrati pritisnjeni tipki MODE in SET.
Čas začne utripati.
Čas je nastavljen.
400838-01
Kombinirani instrument – prikaz ODO
5.18
V načinu prikaza ODO se prikaže seštevek prevožene poti v kilometrih oz. miljah.
Informacije
Ta vrednost ostane shranjena, tudi če se akumulator odklopi in/ali varovalke stalijo.
400839-01
Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 1
5.19
Informacije
Števec dnevno prevožene poti TRIP 1 vedno teče in meri do 999.9.
Števec dnevno prevožene poti lahko meri dolžino med vožnjo prevožene poti ali razdaljo med dvema postankoma na črpalki. Če
prekorači vrednost 999.9, prične števec znova šteti od 0.0 naprej.
UPRAVLJALNI ELEMENTI
29
–
Vključite vžig, ključ obrnite v položaj ON
.
–
Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza TRIP 1.
–
Držite pritisnjeno tipko SET.
Prikaz TRIP 1 je nastavljen na 0.0.
400840-01
Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 2
5.20
Informacije
Števec dnevno prevožene poti TRIP 2 vedno teče in meri do 999.9.
Števec dnevno prevožene poti lahko meri dolžino med vožnjo prevožene poti ali razdaljo med dvema postankoma na črpalki. Če
prekorači vrednost 999.9, prične števec znova šteti od 0.0 naprej.
–
Vključite vžig, ključ obrnite v položaj ON
–
Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza TRIP 2.
–
Držite pritisnjeno tipko SET.
Prikaz TRIP 2 je nastavljen na 0.0.
400841-01
.
UPRAVLJALNI ELEMENTI
30
Kombinirani instrument – prikaz TRIP F
5.21
Če nivo goriva pade do oznake za rezervo, se prikaz samodejno spremeni v TRIP F in
začne šteti pri 0.0, ne glede na to, kateri način prikaza je bil aktiviran pred tem.
Informacije
Sočasno s prikazom TRIP F začne svetiti opozorilna lučka za gorivo.
400842-01
Kombinirani prikaz – prikaz temperature hladilne tekočine
5.22
Prikaz temperature na prikazovalniku je sestavljen iz dvanajstih polj. Več prikazovalnih
stolpcev sveti, bolj segreta je hladilna tekočina. Ko se prižge zgornji prikazovalni stolpec,
začnejo utripati vsi stolpci, opozorilna lučka za temperaturo pa zasveti.
Možna stanja
• Motor je hladen – Svetijo do 4 prikazovalna polja.
• Motor je segret za obratovanje – Sveti med 5 in 11 prikazovalnih polj.
• Motor je vroč – Vseh dvanajst prikazovalnih polj utripa.
700124-01
UPRAVLJALNI ELEMENTI
31
Odpiranje zapirala posode za gorivo
5.23
–
Dvignite pokrov zapirala posode za gorivo  in vtaknite ključ za vžig.
–
Obrnite ključ za vžig za 90° v obratni smeri urnega kazalca in snemite zapiralo posode
za gorivo.
Informacije
Zapiralo posode za gorivo je opremljeno s prezračevalnim sistemom.
100227-10
Zapiranje zapirala posode za gorivo
5.24
100228-01
–
Namestite zapiralo posode za gorivo in obrnite ključ za vžig za 90° v smeri urnega
kazalca.
–
Izvlecite ključ za vžig in spustite pokrov.
UPRAVLJALNI ELEMENTI
Ročaji
5.25
Ročaji  so namenjeni premikanju motocikla.
Če vozite sopotnika, se lahko ta med vožnjo prime zanje.
100229-10
Sprostitev sedeža
5.26
Sedež lahko sprostite z zanko .
100230-10
32
UPRAVLJALNI ELEMENTI
Nožni opori za sopotnika
5.27
Nožni opori za sopotnika sta zložljivi.
Možna stanja
• Nožni opori za sopotnika sta zloženi – Pri vožnji brez sopotnika.
• Nožni opori za sopotnika sta iztegnjeni – Pri vožnji s sopotnikom.
600640-01
Prestavna ročica
5.28
Prestavna ročica  je nameščena na levi strani motorja.
600484-10
33
UPRAVLJALNI ELEMENTI
Položaj prestav je razviden s slike.
Nevtralni položaj oz. položaj za prosti tek se nahaja med 1. in 2. prestavo.
600484-11
Stopalka zavore
5.29
Stopalka zavore  se nahaja pred desno nožno oporo.
S stopalko zavore aktivirate zadnjo zavoro.
600485-10
34
UPRAVLJALNI ELEMENTI
35
Stransko stojalo
5.30
Stransko stojalo  je povezano z varnostnim sistemom zagona, upoštevajte navodila za
vožnjo.
Možna stanja
• Stransko stojalo je iztegnjeno – Motocikel je mogoče postaviti na stransko stojalo.
Varnostni sistem zagona je aktiven.
• Stransko stojalo je zloženo – Med vožnjo mora biti stojalo v tem položaju. Varnostni
sistem zagona je neaktiven.
600486-10
SPLOŠNI NASVETI IN NAVODILA ZA ZAČETEK UPORABE
36
Nasveti za začetek uporabe
6.1
Nevarnost
Nevarnost nesreče
–
Nevarnost zaradi zmanjšane sposobnosti za vožnjo.
Vozila ne vozite, če ne poznate prometnih pravil oz. ste pod vplivom alkohola in/ali zdravil oz. nedovoljenih poživil.
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
–
Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno tveganje.
Ob vsaki uporabi motocikla nosite zaščitno opremo (čelado, škornje, rokavice, hlače in jakno s ščitniki). Vedno uporabljajte le
zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.
Opozorilo
Nevarnost padca
–
Razlika v profilu pnevmatik na zadnjem in sprednjem kolesu vpliva na vozne lastnosti.
Na sprednjem in zadnjem kolesu so lahko nameščene samo pnevmatike z enakim profilom, saj lahko v nasprotnem primeru
motocikel postane neobvladljiv.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nenadzorovana vožnja zaradi neodobrenih pnevmatik/koles.
Uporabljajte samo s strani KTM odobrene pnevmatike/kolesa z ustreznim indeksom hitrosti.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Slabša oprijemljivost novih pnevmatik.
Kotalna površina novih pnematik je gladka, zato je oprijemljivost slabša. Celotno kotalno površino pnevmatik je treba prvih 200
kilometrov ob vožnji z zmerno hitrostjo najprej uteči. Končna oprijemljivost se doseže šele po končanem utekanju.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad funkcije zavor.
Če ne popustite stopalke zavore, zavorne obloge pritiskajo brez prekinitve. To lahko povzroči izpad zadnje zavore zaradi pregretja. Ko ne želite zavirati, umaknite nogo s stopalke zavore.
SPLOŠNI NASVETI IN NAVODILA ZA ZAČETEK UPORABE
37
Informacije
Pri uporabi motocikla pomislite na to, da premočan hrup lahko moti ostale ljudi.
–
Prepričajte se, da so bila servisna dela pred dobavo opravljena v pooblaščeni servisni delavnici KTM.
Ob prevzemu vozila prejmete dokument o izročitvi in servisno knjigo.
–
Pred prvo vožnjo pozorno preberite celotna Navodila za uporabo.
–
Seznanite se z upravljalnimi elementi.
–
Nastavite osnovni položaj ročice sklopke. (
–
Nastavite osnovni položaj ročice ročne zavore. (
str. 79)
–
Nastavite osnovni položaj stopalke zavore.
str. 89)
–
Preden se odpravite na daljšo vožnjo, se na parkirišču seznanite z lastnostmi vozila. Na primernem mestu se poskusite peljati stoje in
čim počasneje, da dobite občutek za motocikel.
–
Med vožnjo držite krmilo z obema rokama, noge pa naj počivajo na nožnih oporah.
–
Počakajte, da se motor uteče.
str. 134)
x(
Utekanje motorja
6.2
–
Med postopkom utekanja pazite, da ne prekoračite navedenega števila vrtljajev in moči motorja.
Določilo
Največje število vrtljajev motorja
–
Do: 1.000 km
6.000 1/min
Nad: 1.000 km
7.800 1/min
Izogibajte se vožnji s polnim plinom!
SPLOŠNI NASVETI IN NAVODILA ZA ZAČETEK UPORABE
38
Natovarjanje motocikla
6.3
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo.
Ne prekoračite najvišje dovoljene skupne teže in osne obremenitve. V skupno težo je všteto: motocikel, ki je pripravljen na
vožnjo in napolnjen z gorivom, voznik in sopotnik z zaščitnima oblekama in čeladama ter prtljaga.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo zaradi neprimerne namestitve kovčka in/ali druge prtljage.
Kovček oz. prtljago namestite in zavarujte v skladu s proizvajalčevimi predpisi.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo pri večji obremenitvi.
Ustrezno prilagodite hitrost glede na obremenitev motocikla. Kadar imate na motociklu kovček ali drugo prtljago, vozite počasneje.
Najvišja hitrost s prtljago
130 km/h
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nevarnost zloma sistema za kovčke.
Če ste na motocikel namestili kovček, pri tem obvezno upoštevajte maksimalno dovoljeno obremenitev.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Slaba vidljivost za druge udeležence v prometu zaradi zdrsa prtljage.
Če je zadnja luč zakrita, ste zlasti v temi slabo vidni za ostale udeležence v prometu. Redno preverjajte, ali je prtljaga na
motociklu dobro pritrjena.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Spremenjeno vedenje motocikla med vožnjo in daljša zavorna pot pri večji obremenitvi.
Ustrezno prilagodite hitrost glede na obremenitev motocikla.
SPLOŠNI NASVETI IN NAVODILA ZA ZAČETEK UPORABE
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo zaradi zdrsa prtljage.
Redno preverjajte, ali je prtljaga na motociklu dobro pritrjena.
Opozorilo
Nevarnost ožiga
–
Vroč izpušni sistem lahko ožge prtljago.
Pritrdite svojo prtljago tako, da se ne bo ožgala ali umazala na vročem izpušnem sistemu.
–
Če boste s seboj vzeli prtljago, jo namestite čim bližje sredini motocikla in pazite na porazdelitev teže na sprednje in zadnje kolo.
–
Pri tem upoštevajte največjo dovoljeno skupno težo in osno obremenitev.
Določilo
Največja dovoljena skupna teža
350 kg
Največja dovoljena osna obremenitev spredaj
150 kg
Največja dovoljena osna obremenitev zadaj
200 kg
39
NAVODILO ZA VOŽNJO
40
Preverjanje pred vsakim prvim zagonom
7.1
Informacije
Ob uporabi mora biti motocikel tehnično brezhiben.
Pred vsakim začetkom uporabe motocikla preglejte nekatere, za varnost pomembne dele.
–
Preverite nivo motornega olja. (
–
Preverjanje morebitnega uhajanja olja iz motorja.
str. 136)
–
Preverjanje zaloge goriva.
–
Kontrola napetosti verige. (
–
Čiščenje verige. (
–
Kontrolirajte stanje pnevmatik. (
–
Preverite zračni tlak v pnevmatikah. (
–
Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore. (
–
Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore. (
–
Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (
–
Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (
–
Preverjanje delovanja zavornega sistema.
–
Preverjanje nivoja hladilne tekočine. (
–
Preverjanje nastavitve in možnosti premikanja vseh upravljalnih elementov.
–
Preverjanje delovanja električnega sistema.
–
Preverjanje pravilne namestitve prtljage.
–
Preverjanje nastavitve ogledal med sedenjem na motociklu.
str. 72)
str. 71)
str. 103)
str. 106)
str. 80)
str. 90)
str. 82)
str. 92)
str. 129)
NAVODILO ZA VOŽNJO
41
Zagonski postopek
7.2
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve
–
Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v nezavest in/ali smrt.
Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez
primernega prezračevalnega sistema.
Previdno
Nevarnost nesreče Ob uporabi motocikla z izpraznjenim akumulatorjem ali celo brez lahko pride do poškodb na elektronskih
sestavnih delih in varnostnih napravah.
–
Motocikla nikoli ne uporabljajte z izpraznjenim akumulatorjem ali celo brez.
Napotek
Okvara motorja
–
Visoko število vrtljajev hladnega motorja zmanjša trajnost motorja.
Motor vedno segrejte pri nizkem številu vrtljajev.
–
Potisnite stikalo za izklop v sili v položaj
.
–
Vključite vžig, ključ obrnite v položaj ON
.
Po aktiviranju je mogoče še pribl. 2 sekundi slišati delovanje črpalke za gorivo.
Hkrati se preizkusi delovanje kombiniranega instrumenta.
–
Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.
–
Pritisnite gumb za zagon
Zelena kontrolna lučka za prosti tek N sveti.
B00103-10
.
NAVODILO ZA VOŽNJO
42
Informacije
Gumb za zagon pritisnite šele po končanem preizkusu delovanja kombiniranega instrumenta.
Ob zagonu motorja NE dodajajte plina. Če med zagonskim postopkom dodate
plin, sistem za upravljanje motorja ne vbrizga goriva, zaradi česar motor ne
vžge.
Motor lahko brez prekinitve poskušate zagnati najdlje 5 sekund. Do
naslednjega poskusa zagona počakajte vsaj 5 sekund.
Motocikel je opremljen z varnostnim sistemom zagona. Motor lahko zaženete
samo, kadar je menjalnik v položaju za prosti tek ali kadar je v prestavi in je ob
tem povlečena ročica sklopke. Če pri iztegnjenem stranskem stojalu prestavite
v prestavo in spustite ročico sklopke, se motor ne zažene.
–
Razbremenite stransko stojalo in ga z nogo potisnite navzgor do omejevala.
Speljevanje
7.3
–
Povlecite ročico sklopke, prestavite v 1. prestavo, nato pa počasi popuščajte ročico sklopke in hkrati dodajajte plin.
Prestavljanje, vožnja
7.4
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
V primeru nenadne spremembe teže lahko izgubite nadzor nad motociklom.
Da bi se izognili nenadni spremembi teže in nevarnemu zavornemu manevru, prilagodite hitrost razmeram na vozišču.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Prestavljanje v nižjo prestavo pri visokem številu vrtljajev motorja blokira zadnje kolo.
Ne prestavljajte v nižjo prestavo pri visokem številu vrtljajev. Motor se preturira, zadnje kolo pa lahko zablokira.
NAVODILO ZA VOŽNJO
43
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nevarnost nepravilnega delovanja zaradi napačnega položaja ključa za vžig motorja.
Med vožnjo ne spreminjajte položaja ključa za vžig motorja.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Odvračanje pozornosti od dogajanja v prometu zaradi spreminjanja nastavitev na motociklu.
Vse nastavitve spreminjajte, ko motocikel miruje.
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
–
Sopotnik na motociklu mora sedeti na sopotnikovem sedežu v skladu s predpisi.
Sopotnik se mora trdno držati voznika oz. ročajev, noge pa mora imeti na nožnih oporah za sopotnika. Prosimo, upoštevajte
predpise o spodnji starostni meji sopotnika v določeni državi.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nevarnost nesreče zaradi tveganega načina vožnje.
Upoštevajte prometne predpise, vozite previdno in poskušajte čim prej predvideti preteče nevarnosti.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Slabša oprijemljivost hladnih pnevmatik.
Ob vsaki vožnji je treba prvih nekaj kilometrov prevoziti previdno, z zmerno hitrostjo, da se pnevmatike segrejejo na delovno
temperaturo in zagotovijo optimalno oprijemljivost.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Slabša oprijemljivost novih pnevmatik.
Kotalna površina novih pnematik je gladka, zato je oprijemljivost slabša. Celotno kotalno površino pnevmatik je treba prvih 200
kilometrov ob vožnji z zmerno hitrostjo najprej uteči. Končna oprijemljivost se doseže šele po končanem utekanju.
NAVODILO ZA VOŽNJO
44
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo.
Ne prekoračite najvišje dovoljene skupne teže in osne obremenitve. V skupno težo je všteto: motocikel, ki je pripravljen na
vožnjo in napolnjen z gorivom, voznik in sopotnik z zaščitnima oblekama in čeladama ter prtljaga.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo zaradi zdrsa prtljage.
Redno preverjajte, ali je prtljaga na motociklu dobro pritrjena.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Ni varnosti v prometu.
Po padcu preglejte motocikel, preden ga ponovno uporabite.
Napotek
Okvara motorja
–
Nefiltriran vsesan zrak zmanjša trajnost motorja.
V nobenem primeru ne zaženite vozila brez zračnega filtra, saj lahko v motor zaideta prah in umazanija ter povečata obrabo.
Napotek
Okvara motorja
–
Pregretje motorja.
Če zasveti opozorilna lučka za temperaturo hladilne tekočine, zaustavite motocikel in ugasnite motor. Pustite, da se motor ohladi in
preverite oz. popravite stanje hladilne tekočine v hladilniku. Če kljub goreči opozorilni lučki za temperaturo hladilne tekočine nadaljujete z vožnjo, pride do okvare motorja.
Informacije
Če med vožnjo z motociklom zaslišite nenavaden zvok, nemudoma zaustavite motocikel, izklopite motor in stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.
NAVODILO ZA VOŽNJO
45
–
Če razmere dopuščajo (klanec, vozne razmere itd.), lahko prestavite v višje prestave.
–
Prenehajte z dodajanjem plina, hkrati povlecite ročico sklopke, prestavite v naslednjo
prestavo, nato pa popustite ročico sklopke in dodajte plin.
Informacije
Položaj 6 voznih prestav je prikazan na sliki. Nevtralni položaj oz. položaj za
prosti tek se nahaja med 1. in 2. prestavo. 1. prestava je namenjena speljevanju in vožnji v klanec.
Obratovalna temperatura je dosežena, ko na prikazovalniku temperature sveti 5
prikazovalnih stolpcev.
600484-11
–
Ko s skrajno obrnjeno ročico za plin dosežete največjo hitrost, ročico nato povlecite
nazaj na ¾ plina. Hitrost se bo le malce zmanjšala, poraba goriva pa močno.
–
Vedno dodajte le toliko plina, kot ga cesta in vremenske razmere dopuščajo. Zlasti v
ovinkih ne prestavljajte, plin pa dodajajte zelo previdno.
–
Ob prestavljanju v nižjo prestavo z zaviranjem upočasnite motocikel, hkrati pa odvzemite plin.
–
Povlecite ročico sklopke in prestavite v nižjo prestavo, nato pa počasi popustite ročico
sklopke in dodajte plin oz. ponovno prestavite v nižjo prestavo.
–
Če na primer v križišču motor zadušite, povlecite ročico sklopke in pritisnite gumb za
zagon. Menjalnika ni treba prestaviti v prosti tek.
–
Če pričakujete daljši postanek, ne pustite motorja teči v prostem teku, temveč ga izklopite.
–
Izogibajte se večkratnemu in daljšemu drsenju sklopke. Zaradi drsenja se segreje najprej motorno olje, nato pa še sam motor in hladilni sistem.
–
Raje kot z visokim številom vrtljajev in drsečo sklopko vozite z nizkim številom vrtljajev.
–
Če med vožnjo zasveti opozorilna lučka FI (MIL), nemudoma ustavite motocikel. Takoj
ko je menjalnik v prostem teku, začne utripati opozorilna lučka FI (MIL).
NAVODILO ZA VOŽNJO
46
Informacije
Iz frekvence utripanja je mogoče ugotoviti dvomestno številko, tako imenovano
kodo utripanja. Koda utripanja pove, kateri sestavni del ima motnjo.
Zaviranje
7.5
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
S premočnim zaviranjem blokirate kolesa.
Način zaviranja je treba prilagoditi prometni situaciji in razmeram na cestišču.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi mokrih ali umazanih zavor.
S previdnim zaviranjem očistite oz. osušite umazane ali mokre zavore.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi mehke točke prijema zavore za sprednje oz. zadnje kolo.
Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad funkcije zavor.
Če ne popustite stopalke zavore, zavorne obloge pritiskajo brez prekinitve. To lahko povzroči izpad zadnje zavore zaradi pregretja. Ko ne želite zavirati, umaknite nogo s stopalke zavore.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Daljša zavorna pot zaradi večje skupne teže.
Upoštevajte daljšo zavorno pot, kadar je na motociklu še sopotnik ali prtljaga.
NAVODILO ZA VOŽNJO
47
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zakasnjen zavorni učinek na cestah, ki so posipane s soljo.
Sol za posipanje se lahko nabira na zavornih kolutih. Da bi dosegli običajen zavorni učinek, z zaviranjem očistite zavorne
kolute.
–
Ob zaviranju odvzemite plin in hkrati zavirajte s sprednjo in zadnjo zavoro.
–
Na peščeni, deževni ali spolzki podlagi uporabljajte predvsem zadnjo zavoro.
–
Postopek zaviranja mora biti vedno končan pred začetkom ovinka. Pri tem upoštevajte hitrost in po potrebi prestavite v nižjo prestavo.
–
Pri daljši vožnji navzdol uporabite zavorni učinek motorja. Pri tem prestavite eno ali dve prestavi nižje, vendar ne preturirajte motorja.
Tako bo potrebno bistveno manj zavorne moči, zavore pa se ne bodo pregrele.
Ustavljanje, parkiranje
7.6
Opozorilo
Nevarnost kraje
–
Uporaba motocikla s strani nepooblaščenih oseb.
Nikoli ne pustite motocikla brez nadzora, kadar je motor v teku. Motocikel je treba zavarovati pred nepooblaščenimi osebami.
Če se oddaljite od motocikla, zaklenite krmilo in izvlecite ključ za vžig.
Opozorilo
Nevarnost opeklin
–
Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.
Ne dotikajte se vročih delov, na primer izpušnega sistema, hladilnika, motorja, blažilnika in zavor. Pred začetkom dela na teh
delih počakajte, da se ohladijo.
Napotek
Nevarnost poškodbe
–
Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.
Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.
NAVODILO ZA VOŽNJO
48
Napotek
Nevarnost požara
–
Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.
Ne postavljajte vozila na mesta, v bližini katerih se nahajajo gorljive in/ali vnetljive snovi. Nad segreto vozilo ne odlagajte predmetov.
Vselej počakajte, da se vozilo najprej ohladi.
Napotek
Materialna škoda
Poškodbe in uničenje sestavnih delov zaradi preobremenitve.
–
Stransko stojalo je prilagojeno le teži motocikla. Ne sedajte na motocikel, ko je postavljen na stransko stojalo. S tem lahko namreč
poškodujete stransko stojalo oz. okvir, motocikel pa se lahko prevrne.
–
Z zaviranjem ustavite motocikel.
–
Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.
–
Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj OFF
.
Informacije
Če motor izklopite s stikalom za izklop v sili, na ključavnici za vžig pa ostane vžig vključen, se oskrba s tokom ne prekine, akumulator pa se izprazni. Zaradi tega motor vedno izklopite s pomočjo ključavnice za vžig, stikalo za izklop v sili je predvideno
samo za uporabo v sili.
–
Motocikel parkirajte na trdni podlagi.
–
Z nogo pomaknite stransko stojalo naprej do omejevala in naslonite motocikel na stojalo.
–
Blokirajte krmilo, tako da ga obrnete povsem v levo, ključ za vžig pa potisnite v položaj
krmila lažje zaskoči, nekoliko pomaknite krmilo sem ter tja. Izvlecite ključ za vžig.
in obrnite v položaj
. Da se ključavnica
NAVODILO ZA VOŽNJO
49
Nalivanje goriva
7.7
Nevarnost
Nevarnost požara
Gorivo je zelo vnetljivo.
–
Ne dolivajte goriva v bližini odprtega ognja oz. tlečih cigaret in pri dolivanju zmeraj izklopite motor. Pazite, da ne polijete
goriva, še zlasti na vroče dele vozila. Polito gorivo takoj obrišite.
–
Gorivo v posodi za gorivo se ob segretju razširi, zato lahko, če nalijete preveč goriva, izstopi iz posode. Upoštevajte napotke
za nalivanje goriva.
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
–
Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.
Pazite, da gorivo ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Ne vdihujte hlapov goriva. Če pride gorivo v stik z očmi, jih nemudoma izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili gorivo,
takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik z gorivom.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.
Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.
Informacije
Motocikel je opremljen z uravnavanim katalizatorjem. Gorivo, ki vsebuje svinec, uniči katalizator. Zaradi tega uporabljajte samo
neosvinčeno gorivo.
NAVODILO ZA VOŽNJO
50
–
Ugasnite motor.
–
Odprite zapiralo posode za gorivo. (
–
Nalijte gorivo v posodo največ do mere .
str. 31)
Določilo
Mera 
Prostornina rezervoarja za gorivo
skupaj pribl.
400405-10
20 mm
12 l
–
Zaprite zapiralo posode za gorivo. (
–
Dve sekundi držite tipko SET .
Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95)
( str. 177)
str. 31)
Opozorilna lučka za nivo goriva  ugasne. TRIP F se nastavi na 0.0 in prikaže se
prejšnji prikaz.
Informacije
Če ne pritisnete tipke SET , se prikaz po približno 3 minutah samodejno
ponastavi.
400882-10
SERVISNI NAČRT
51
Servisni načrt
8.1
Preverite delovanje električnega sistema.
Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.
x
Zamenjajte motorno olje in oljni filter ter očistite cedilo za olje.
Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (
Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (
Preverite zavorne kolute. (
x(
str. 137)
str. 82)
str. 92)
str. 78)
Preverjanje zavornih vodov glede poškodb in tesnjenja.
Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore. (
Preverjanje prostega hoda stopalke zavore. (
str. 90)
str. 88)
Namastite preusmerjanje vzmetenja zadnjega kolesa.
Preverite napetost naper. (
Kontrola opletanja koles.
str. 106)
str. 105)
x
Kontrolirajte verigo, verižnik in verižni pastorek. (
Kontrola napetosti verige. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
str. 75)
str. 72)
Vse gibljive dele (npr. stranska stojala, ročne vzvode, verigo, …) podmažite in prekontrolirajte, da
so prosto gibljivi.
x
K300A
x
str. 103)
Preverite zračni tlak v pnevmatikah. (
K150A
x
Preverjanje morebitne zračnosti kolesnih ležajev.
Kontrolirajte stanje pnevmatik. (
K75A
x
Preverite tesnost vzmetne noge in vilic. Servisiranje vilic in vzmetne noge po potrebi in glede na
namen uporabe.
Preverjanje uležajenja nihajne ročice.
K10N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SERVISNI NAČRT
52
K10N
Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic. (
str. 65)
Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore. (
Odzračevanje nog vilic. (
str. 80)
•
str. 64)
Preverite zrahljanost krmilnega ležaja. (
str. 67)
•
K75A
K150A
K300A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zamenjajte vžigalno svečko.
Preverite ventilne stike.
•
x
Preverite morebitne razpoke, tesnost in pravilno speljavo vseh gibkih cevi (npr. cevi za gorivo,
hladilnih, odzračevalnih, drenažnih cevi, …).
x
Preverite zaščito proti zmrzovanju in nivo hladilne tekočine. (
Preverjanje kablov glede poškodb in položitve brez pregibov.
str. 127)
•
x
Kontrolirajte bovdenske vleke glede poškodb, položitve brez pregibov in nastavitve.
•
Zamenjajte zračni filter. Očistite ohišje zračnega filtra.
x
Preverjanje vijakov in matic glede trdne namestitve. x
Zamenjava hladilne tekočine. x
Zamenjava zavorne tekočine za sprednjo zavoro. x
Zamenjajte zavorno tekočino za zadnjo zavoro. x
Preverite sklopko. x
Preverjanje nastavitve luči. ( str. 123)
Kontrola delovanja ventilatorja hladilnika. x
Preverjanje in uravnanje nivoja tekočine hidravlične sklopke. (
str. 134)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Končna kontrola: preverite prometno varnost vozila in izvedite poskusno vožnjo.
•
•
•
•
Po poskusni vožnji odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.
•
•
•
•
•
•
•
•
Podatek o servisu vnesite v KTM DEALER.NET in v servisno knjigo.
x
x
SERVISNI NAČRT
K10N: enkratno po 1.000 km
K75A: vsakih 7.500 km ali enkrat na leto
K150A: vsakih 15.000 km ali vsaki 2 leti
K300A: vsakih 30.000 km ali vsaka 4 leta
53
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
54
Dvig sprednjega dela motocikla
9.1
Napotek
Nevarnost poškodbe
–
Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.
Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.
–
Dvignite zadnji del motocikla. (
str. 55)
–
Poravnajte krmilo v položaj za vožnjo naprej. Poravnajte sprednji del montažnega stojala z nastavki proti nogam vilic.
Montažno stojalo spredaj (61029055300)
Informacije
Vedno najprej dvignite zadnji del motocikla.
–
Dvignite sprednji del motocikla.
600493-01
Snemanje sprednjega dela mocikla z montažnega stojala
9.2
Napotek
Nevarnost poškodbe
Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.
–
Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.
–
Zavarujte motor pred padcem.
–
Odstranite sprednji del montažnega stojala.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
55
Dvig zadnjega dela motocikla
9.3
Napotek
Nevarnost poškodbe
–
Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.
Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.
–
Namestite montažni nastavek z zadnje strani v montažno stojalo in ga privijte v
nihalke.
Nastavek montažnega stojala (61029055110)
Montažno stojalo zadaj (61029055100)
–
Postavite motocikel navpično, poravnajte montažno stojalo z zadnje strani in dvignite
motocikel.
600492-01
Snemanje zadnjega dela motocikla z montažnega stojala
9.4
Napotek
Nevarnost poškodbe
Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.
–
Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.
–
Zavarujte motocikel pred padcem.
–
Odstranite montažno stojalo z zadnje strani in postavite motocikel na stransko stojalo.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
56
Vilice/vzmetna noga
9.5
Vilice in vzmetna noga omogočajo prilagoditev okvirja načinu vožnje in obremenitvi.
Informacije
Za lažjo prilagoditev si oglejte naše empirične vrednosti v tabeli . Tabelo najdete
na spodnji strani sedeža.
100242-01
Te nastavitvene vrednosti naj služijo kot orientacijske vrednosti in ne kot obvezne vrednosti za vaše osebne nastavitve okvirja. Ne spreminjajte nastavitev po svoji volji (maksimalno
±40 %), saj se lahko sicer vozne lastnosti zlasti pri visokih hitrostih poslabšajo.
Nastavitev kompresijskega blaženja vilic
9.6
Informacije
Hidravlično kompresijsko blaženje uravnava vedenje pri vhodnem hodu vilic.
–
Zavrtite nastavitvene vijake  v smeri urnega kazalca do omejevala.
Informacije
Nastavitveni vijaki so na spodnjem koncu nog vilic.
Nastavitev mora biti na obeh nogah vilic enaka.
–
600490-10
Odvijte vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za želeno število klikov, odvisno od tipa
vilic.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
57
Določilo
Kompresijsko blaženje
Komfort
20 klikov
Standard
15 klikov
Sport
10 klikov
Polna obremenitev
10 klikov
Informacije
Privijanje v smeri urnega kazalca povečuje blaženje, v nasprotni smeri urnega
kazalca pa zmanjšuje blaženje pri vhodnem hodu vilic.
Nastavitev blaženja vilic v raztegu
9.7
Informacije
Hidravlično kompresijsko blaženje določa obnašanje pri raztegu vilic.
–
Zavrtite nastavitvene vijake  v smeri urnega kazalca do omejevala.
Informacije
Nastavitveni vijaki so na zgornjem koncu nog vilic.
Nastavitev mora biti na obeh nogah vilic enaka.
–
100244-10
Odvijte vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za želeno število klikov, odvisno od tipa
vilic.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
58
Določilo
Blaženje v raztegu
Komfort
15 klikov
Standard
10 klikov
Sport
5 klikov
polna delovna obremenitev
5 klikov
Informacije
Vrtenje v smeri urnega kazalca poveča blaženje pri izhodnem hodu, vrtenje v
nasprotni smeri urnega kazalca pa ga zmanjša.
Kompresijsko blaženje vzmetne noge
9.8
Vzmetna noga omogoča ločeno nastavitev stopnje blaženja v območju Low in High Speed (Dual Compression Control).
Pri tem se oznaka Low in High Speed nanaša na gibanje vzmetne noge pri blaženju, ne pa na hitrost vožnje.
Spremembe nastavitev na območju Low Speed se kažejo na območju High Speed in obratno.
Nastavitev kompresijskega blaženja Low Speed za vzmetno nogo
9.9
Nevarnost
Nevarnost nesreče
–
Razstavljanje delov, ki so pod pritiskom, lahko povzroči poškodbe.
Vzmetna noga je napolnjena z visoko zgoščenim dušikom. Upoštevajte navedeni opis. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Informacije
Nastavitev Low Speed pride do izraza pri počasnem do običajnem blaženju vzmetne noge.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
59
Z izvijačem zavrtite nastavitveni vijak  v smeri urnega kazalca do zadnjega občutnega klika.
Informacije
Ne zrahljajte vijačnega spoja .
–
Obrnite vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za število klikov, ki ustreza tipu vzmetne noge.
Določilo
100245-10
Kompresijsko blaženje Low Speed
Komfort
20 klikov
Standard
15 klikov
Sport
10 klikov
Polna obremenitev
10 klikov
Informacije
Vrtenje v smeri urnega kazalca povečuje blaženje, vrtenje v nasprotni smeri
urnega kazalca pa ga zmanjšuje.
Nastavitev kompresijskega blaženja High Speed za vzmetno nogo
9.10
Nevarnost
Nevarnost nesreče
–
Razstavljanje delov, ki so pod pritiskom, lahko povzroči poškodbe.
Vzmetna noga je napolnjena z visoko zgoščenim dušikom. Upoštevajte navedeni opis. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
60
Informacije
Nastavitev High Speed pride do izraza pri hitrem blaženju vzmetne noge.
–
Z nasadnim ključem nastavitveni vijak  privijte v smeri urnega kazalca do omejevala.
Informacije
Ne zrahljajte vijačnega spoja .
–
Nato obrnite nastavitveni vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za število obratov, ki
ustreza tipu vzmetne noge.
Določilo
Kompresijsko blaženje High Speed
100246-10
Komfort
1,5 obrata
Standard
1 obrat
Sport
0,5 obratov
polna delovna obremenitev
0,5 obratov
Informacije
Vrtenje v smeri urnega kazalca povečuje blaženje, vrtenje v nasprotni smeri
urnega kazalca pa ga zmanjšuje.
Nastavitev blaženja vzmetne noge v raztegu
9.11
Nevarnost
Nevarnost nesreče
–
Razstavljanje delov, ki so pod pritiskom, lahko povzroči poškodbe.
Vzmetna noga je napolnjena z visoko zgoščenim dušikom. Upoštevajte navedeni opis. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
61
–
Nastavitveni vijak  obrnite v smeri urnega kazalca do zadnjega občutnega klika.
–
Obrnite vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za število klikov, ki ustreza tipu vzmetne noge.
Določilo
Blaženje v raztegu
100247-10
Komfort
20 klikov
Standard
15 klikov
Sport
10 klikov
polna delovna obremenitev
10 klikov
Informacije
Vrtenje v smeri urnega kazalca poveča blaženje pri izhodnem hodu, vrtenje v
nasprotni smeri urnega kazalca pa ga zmanjša.
Določanje mere razbremenjenega zadnjega kolesa
9.12
A
0
400389-10
–
Postavite motocikel na stojalo.
–
Po možnosti navpično izmerite odmik med osjo zadnjega kolesa in negibno točko – na
primer oznako na stranski oblogi.
–
Zabeležite vrednost kot mero .
–
Snemite motocikel z montažnega stojala.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Kontrola statičnega poseda vzmetne noge
9.13
A
0
–
Določite mero  razbremenjenega zadnjega kolesa. (
–
Prosite pomočnika naj motocikel drži navpično.
str. 61)
–
Ponovno izmerite razmik med osjo zadnjega kolesa in fiksno točko.
–
Vrednost zabeležite kot mero .
Informacije
Statični posed je razlika med merama  in .
–
Preverite statični posed.
Statični posed
»
Če je statični posed manjši ali večji od navedene mere:
–
B
0
400383-10
20 mm
Nastavite prednapetost vzmeti vzmetne noge.
x(
str. 63)
62
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
63
Kontrola poseda vzmetne noge med vožnjo
9.14
0
A
–
Določite mero  razbremenjenega zadnjega kolesa. (
–
S pomočjo osebe, ki drži motocikel, naj voznik v kompletni zaščitni obleki sede na
motor v običajni položaj za vožnjo (nogi na stopalkah) in se nekajkrat zaziba gor in dol,
da se obešenje zadnjega kolesa nivelira.
str. 61)
–
Druga oseba sedaj ponovno izmeri razmik med osjo zadnjega kolesa in fiksno točko.
–
Vrednost zabeležite kot mero .
Informacije
Posed med vožnjo je razlika med merama  in .
–
Preverite posed med vožnjo.
Posed med vožnjo
»
C
70… 80 mm
Če posed med vožnjo odstopa od navedene mere:
–
Nastavite posed med vožnjo.
x
400384-10
Nastavitev prednapetosti vzmeti vzmetne noge
9.15
x
Nevarnost
Nevarnost nesreče
–
Razstavljanje delov, ki so pod pritiskom, lahko povzroči poškodbe.
Vzmetna noga je napolnjena z visoko zgoščenim dušikom. Upoštevajte navedeni opis. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Informacije
Preden spremenite prednapetost vzmeti, si zabeležite trenutno nastavitev – npr. izmerite dolžino vzmeti.
–
Odstranite vzmetno nogo.
–
Temeljito očistite razstavljeno vzmetno nogo.
–
Odvijte varovalni obroč .
–
Obrnite nastavni obroč  toliko, da vzmet popolnoma popusti.
x
Ključ s kavljem (T106S)
–
Izmerite celotno dolžino vzmeti, ko le ta ni napeta.
–
S privijanjem nastavnega vijaka  napnite vzmet na določeno mero.
Določilo
Prednapetost vzmeti
700541-01
18 mm
–
Zategnite varovalni obroč .
–
Vgradite vzmetno nogo.
–
Postavite motocikel na stransko stojalo.
x
Odzračevanje nog vilic
9.16
64
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
65
Za kratek čas odstranite odzračevalne vijake .
Nadtlak, ki je morda ostal v notranjosti vilic, se sprosti.
–
Namestite odzračevalne vijake in jih privijte.
Informacije
To storite na obeh nogah vilic.
100844-10
Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic
9.17
–
Postavite motocikel na stojalo in ga zavarujte pred padcem.
Sprednje kolo nima stika s podlago in noge vilic so razbremenjene.
–
Odstranite zaščito vilic. (
–
Potisnite protiprašni manšeti  na obeh nogah vilic navzdol.
str. 66)
Informacije
Protiprašni manšeti sta namenjeni odstranjevanju prahu in večje umazanije
z nosilcev vilic. Sčasoma lahko umazanija prodre za protiprašni manšeti. Če
nabrane umazanije ne odstranite, lahko tesnilni obroči, ki so nameščeni za protiprašnima manšetama, prenehajo tesniti.
Opozorilo
600634-10
Nevarnost nesreče
kolutih.
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom
za zavore.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Očistite protiprašno manšeto in notranjo cev vilic na obeh nogah vilic in te naoljite.
Univerzalno oljno razpršilo (
str. 181)
–
Potisnite protiprašni manšeti nazaj v vgradni položaj.
–
Odstranite odvečno olje.
–
Vgradite zaščito za vilice. (
–
Snemite motocikel z montažnega stojala.
–
Odstranite vijake  in snemite sponko.
–
Odstranite vijake  z leve noge vilic. Snemite zaščito vilic.
–
Odstranite vijake z desne noge vilic. Snemite zaščito vilic.
str. 67)
Odstranitev zaščite vilic
9.18
600633-11
66
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
67
Vgradnja zaščite vilic
9.19
–
Namestite zaščito za vilice na levi nogi vilic. Vstavite vijake  in jih privijte.
Določilo
Preostali vijaki okvirja
M6
10 Nm
–
Napeljite zavorni vod in kable. Nataknite sponko ter vstavite vijake  in jih privijte.
–
Namestite zaščito za vilice na desni nogi vilic. Vstavite vijake in jih privijte.
Določilo
Preostali vijaki okvirja
M6
10 Nm
600633-10
Kontrola zrahljanosti krmilnega ležaja
9.20
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilne vozne lastnosti zaradi nepravilne zračnosti krmilnega ležaja.
Nemudoma nastavite zračnost krmilnega ležaja. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Informacije
Če dlje časa vozite z zrahljanim krmilnim ležajem, se poškodujejo ležaji in pozneje tudi ležišča ležajev v okvirju.
–
Motocikel postavite na stojalo in ga zavarujte pred prevrnitvijo.
Sprednje kolo nima stika s tlemi in noge vilic so razbremenjene.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
68
Krmilo izravnajte v smeri naprej. Noge vilic v smeri vožnje premikajte sem ter tja.
Krmilni ležaj ne sme biti opazno zrahljan.
»
Če je zrahljanost občutna:
–
–
Nastavite zračnost krmilnega ležaja.
x(
str. 68)
Krmilo obračajte levo in desno do skrajnega položaja.
Krmilo se mora brez težav premikati čez celotno območje. Pri tem ne smete začutiti
zaskočnih položajev.
600636-10
»
–
Nastavitev zračnosti krmilnega ležaja
9.21
Če začutite zaskočne položaje:
–
Nastavite zračnost krmilnega ležaja.
–
Preverite krmilni ležaj in ga po potrebi zamenjajte.
x(
str. 68)
Motocikel snemite z montažnega stojala.
x
–
Postavite motocikel na stojalo.
–
Popustite vijake . Odstranite vijak .
–
Popustite vijak , nato pa ga znova privijte.
Sprednje kolo nima stika s podlago in noge vilic so razbremenjene.
Določilo
Vijak glave krmila zgoraj
M20x1,5
10 Nm
–
S plastičnim kladivom narahlo potolcite na zgornji most vilic, da preprečite napenjanje.
–
Privijte vijake .
Določilo
100297-10
Vijak mostiča vilic zgoraj
M8
17 Nm
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
69
Vstavite vijak  in ga privijte.
Določilo
Vijak osi vilic
M8
–
Preverite zrahljanost krmilnega ležaja. (
–
Snemite motocikel z montažnega stojala.
20 Nm
Loctite® 243™
str. 67)
Položaj krmila
9.22
Na zgornjem mostu vilic se nahajata 2 izvrtini, ki sta med seboj oddaljeni za razdaljo .
Razdalja med izvrtinama 
15 mm
Izvrtini na opori krmila sta nameščeni v razdalji  od sredine.
0
A
Razdalja med izvrtinama 
B
0
3,5 mm
Krmilo je mogoče namestiti v 4 različnih položajih. To omogoča vozniku, da ga namesti v
položaj, ki mu najbolj ustreza.
400271-11
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Nastavitev položaja krmila
9.23
70
x
–
1
0
2
0
Odstranite štiri vijake . Snemite vpenjalne mostiče krmila. Snemite krmilo in ga odložite.
Informacije
Pokrijte motocikel in sestavne dele, da jih zaščitite pred poškodbami.
Pazite, da ne prelomite kablov in vodov.
–
Odstranite dva vijaka . Snemite nastavka krmilne opore.
–
Pomaknite nastavka krmilne opore v želeni položaj. Namestite vijaka  in ju privijte.
Določilo
400271-10
Vijak opore krmila
M10
40 Nm
Informacije
Poravnajte levi in desni nastavek krmilne opore.
–
Izberite položaj krmila.
Informacije
Bodite pozorni na pravilen potek kablov in vodov.
–
Namestite vpenjalna mostiča krmila. Namestite štiri vijake  in jih enakomerno privijte.
Določilo
Vijak vpenjalnega mostiča
krmila
M8
20 Nm
Loctite® 243™
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Kontrola umazanosti verige
9.24
–
Preverite, ali je veriga močno umazana.
»
Če je veriga močno umazana:
–
Čiščenje verige. (
str. 71)
400678-01
Čiščenje verige
9.25
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Mazivo na pnevmatikah zmanjša njihovo oprijemljivost.
Mazivo odstranite s primernim čistilom.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
71
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
72
Informacije
Življenjska doba verige je odvisna predvsem od nege.
–
Redno čistite verigo.
–
Večje dele umazanije sperite z blagim vodnim curkom.
–
S čistilnim sredstvom za verige odstranite ostanke maziva z verige.
Sredstvo za čiščenje verig (
–
str. 180)
Ko se posuši naneseite razpršilo za verige.
Razpršilo za verige Onroad (
str. 180)
400725-01
Kontrola napetosti verige
9.26
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nevarnost zaradi neprimerne napetosti verige.
Če je veriga napeta premočno, so komponente sekundarnega prenosa moči (veriga, pogonski verižnik, gnani verižnik, ležaji v
gonilu in v zadnjem kolesu) preobremenjene. Poleg prehitre obrabe se lahko v izjemnih primerih veriga strga ali zlomi gnana
gred gonilnika. Če veriga ni dovolj napeta, se lahko sname s pogonskega oz. gnanega verižnika in blokira zadnje kolo ali pa
poškoduje motor. Bodite pozorni na dejansko napetost verige in jo po potrebi pravilno nastavite.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Postavite motocikel na stransko stojalo.
–
Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.
–
Potisnite verigo navzgor v oddaljenosti  od zaščite in ugotovite napetost verige .
73
Informacije
Zgornji del verige  mora biti pri tem napet.
Verige niso vedno enakomerno obrabljene, zato meritev ponovite na različnih
mestih na verigi.
Napetost verige
5 mm
Razdalja do zaščite verige
30 mm
»
Če napetost verige ne ustreza določilom:
–
Nastavite napetost verige. (
str. 73)
100249-10
Nastavitev napetosti verige
9.27
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nevarnost zaradi neprimerne napetosti verige.
Če je veriga napeta premočno, so komponente sekundarnega prenosa moči (veriga, pogonski verižnik, gnani verižnik, ležaji v
gonilu in v zadnjem kolesu) preobremenjene. Poleg prehitre obrabe se lahko v izjemnih primerih veriga strga ali zlomi gnana
gred gonilnika. Če veriga ni dovolj napeta, se lahko sname s pogonskega oz. gnanega verižnika in blokira zadnje kolo ali pa
poškoduje motor. Bodite pozorni na dejansko napetost verige in jo po potrebi pravilno nastavite.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
74
–
Kontrola napetosti verige. (
str. 72)
–
Popustite matico .
–
Popustite matice .
–
Z vrtenjem nastavitvenih vijakov  levo in desno nastavite napetost verige.
Določilo
Napetost verige
5 mm
Obrnite nastavitvena vijaka  levo in desno, tako da bosta oznaki na levem in
desnem napenjalniku verige  v enakem položaju do referenčnih oznak . Takrat
je zadnje kolo pravilno poravnano.
Informacije
Zgornji del verige mora biti pri tem napet.
Veriga se ne obrabi vedno enakomerno, zato preverite nastavitev na različnih
mestih verige.
–
Privijte matice .
–
Prepričajte se, da se napenjalniki verige  tesno prilegajo nastavitvenim vijakom .
–
Privijte matico .
Določilo
600597-10
Matica osi zadaj
M25x1,5
90 Nm
Informacije
Zaradi večjega nastavitvenega območja napenjalnikov verige (30 mm) je
mogoče voziti z različnimi sekundarnimi prenosi ob nespremenjeni dolžini
verige.
Napenjalnike verige  je mogoče zavrteti za 180°.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Kontrola verige, verižnika in verižnega pastorka
9.28
–
Preverite obrabljenost verižnika in verižnega pastorka.
»
Če sta verižnik oz. verižni pastorek obrabljena:
–
Zamenjajte verižnik oz. verižni pastorek.
x
Informacije
Verižni pastorek, verižnik in verigo zamenjajte samo v kompletu.
100132-10
75
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
76
Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek, na spodnjem delu verige povlecite z navedeno težo .
Določilo
Teža - merjenje obrabe verige
–
15 kg
Na spodnjem delu verige izmerite oddaljenost  med 18 valji verige.
Informacije
Verige niso vedno enakomerno obrabljene, zato meritev ponovite na različnih
mestih verige.
A
Največja razdalja  na najdaljšem
mestu verige
»
1 2 3
Če je razdalja  večja od navedene mere:
–
B
272 mm
Zamenjajte verigo.
x
Informacije
16 17 18
400409-10
Pri zamenjavi verige je treba zamenjati tudi verižnik in verižni pastorek.
Nove verige se na starem, obrabljenem verižniku oz. verižnem pastorku
hitreje obrabijo.
Veriga iz varnostnih razlogov nima vezne ploščice.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Preverite obrabo zdrsne zaščite verige.
»
Če je zdrsna zaščita verige obrabljena:
–
–
77
Zamenjajte zdrsno zaščito verige.
x
Preverite trdnost naseda zdrsne zaščite verige.
»
Če je zdrsna zaščita verige zrahljana:
–
Pritegnite zdrsno zaščito verige.
Določilo
Preostali vijaki okvirja
400925-01
–
10 Nm
M6
10 Nm
Preverite obrabo vodila verige.
»
Če je vodilo verige obrabljeno:
–
–
M6
Zamenjajte vodilo verige.
x
Preverite trdnost naseda vodila verige.
»
Če je vodilo verige zrahljano:
–
Pritegnite vodilo verige.
Določilo
302112-10
Preostali vijaki okvirja
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Nastavitev vodila verige
9.29
78
x
–
Odstranite vijaka  in . Snemite vodilo verige.
Pogoj
Število zobov: ≤ 44 zobov
–
Vstavite matico  v izvrtino . Nastavite položaj vodila verige.
–
Namestite vijaka  in  in ju privijte.
Določilo
Preostali vijaki okvirja
M6
10 Nm
Pogoj
Število zobov: ≥ 45 zobov
–
Vstavite matico  v izvrtino . Nastavite položaj vodila verige.
–
Namestite vijaka  in  in ju privijte.
Določilo
Preostali vijaki okvirja
M6
10 Nm
600635-10
Kontrola zavornih kolutov
9.30
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi obrabljenih zavornih kolutov.
Obrabljene zavorne kolute takoj zamenjajte. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
79
Na več mestih zavornega koluta, spredaj in zadaj, preverite debelino zavornih oblog in
se prepričajte, da dosegajo mero .
Informacije
Z obrabo se zmanjša debelina zavornega koluta v območju stične površine 
zavornih oblog.
Meja obrabe zavornih kolutov
100135-10
»
4,0 mm
zadaj
4,5 mm
Če je debelina zavornega koluta pod določeno vrednostjo.
–
–
spredaj
Zamenjajte zavorni kolut.
Preverite sprednje in zadnje zavorne kolute, če so poškodovani, razpokani ali deformirani.
»
Če so zavorni koluti poškodovani, razpokani ali deformirani:
–
Zamenjajte zavorni kolut.
Nastavitev osnovnega položaja ročice ročne zavore
9.31
–
Z nastavitvenim obročem  prilagodite osnovni položaj ročice ročne zavore velikosti
roke voznika.
Informacije
Povlecite zavorno ročico naprej in zavrtite nastavitveni obroč.
Nastavitvenih del ne izvajajte med vožnjo.
600598-10
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
80
Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore
9.32
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad zavorne naprave.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene
zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado
pomagalo.)
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.
Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
–
Postavite posodo z zavorno tekočino, nameščeno na krmilu, v vodoraven položaj.
–
Skozi kontrolno okence  preverite nivo zavorne tekočine.
»
Če je nivo zavorne tekočine pod oznako MIN:
–
600603-10
Dolijte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.
x(
str. 81)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro
9.33
81
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad zavorne naprave.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene
zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado
pomagalo.)
Opozorilo
Draženje kože
Zavorna tekočina lahko ob stiku draži kožo.
–
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi in jo hranite izven dosega otrok.
–
Nosite ustrezno zaščitno obleko in zaščitna očala.
–
Če pride zavorna tekočina v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.
Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
Informacije
Nikar ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5! Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerne za zavorno tekočino DOT 5.
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli. Zavorna tekočina nažira lak!
Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz neprodušno zaprte posode!
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Postavite posodo z zavorno tekočino, nameščeno na krmilu, v vodoraven položaj.
–
Odstranite vijake .
–
Snemite pokrov  z membrano .
–
Nalijte zavorno tekočino do mere .
82
Določilo
Mera 
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 (
100254-10
–
5 mm
str. 177)
Namestite pokrov z membrano. Vstavite vijake in jih privijte.
Informacije
Prelito in polito zavorno tekočino nemudoma sperite z vodo.
Kontrola zavornih oblog sprednje zavore
9.34
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi obrabljenih zavornih oblog.
Obrabljene zavorne obloge takoj zamenjajte. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Napotek
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih kolutov.
Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, jekleni nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. V tem primeru se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči. Redno preverjajte stanje zavornih oblog.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Preverite, ali je debelina zavornih oblog večja od najmanjše debeline .
Najmanjša debelina oblog 
»
≥ 1 mm
Če najmanjša debelina obloge ni dosežena:
–
–
83
Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.
x(
str. 83)
Preverite morebitne poškodbe in razpoke na zavornih oblogah.
»
Če opazite poškodbe ali razpoke:
–
Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.
600625-10
Zamenjava zavornih oblog sprednje zavore
9.35
x(
str. 83)
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad zavorne naprave.
Vzdrževalna dela in popravila je treba strokovno izvesti. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Opozorilo
Draženje kože
Zavorna tekočina lahko ob stiku draži kožo.
–
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi in jo hranite izven dosega otrok.
–
Nosite ustrezno zaščitno obleko in zaščitna očala.
–
Če pride zavorna tekočina v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.
Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
84
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi uporabe nedovoljenih zavornih oblog.
Zavorne obloge, ki so na voljo v trgovini z dodatno opremo, pogosto niso preizkušene in so posledično neprimerne za uporabo
z motocikli KTM. Sestava in torni koeficient takšnih zavornih oblog in tudi zavorni učinek se lahko zelo razlikujejo od originalnih KTM-ovih zavornih oblog. Če uporabite zavorne obloge, ki niso enake zavornim oblogam, nameščenim ob dobavi motocikla, vozilo morda ne bo izpolnjevalo meril, na podlagi katerih je pridobilo dovoljenje. Stanje vozila v tem primeru ni več enakovredno stanju dobave, zato preneha veljati garancija zanj.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
Informacije
Nikar ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5! Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerni za zavorno tekočino DOT 5.
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli. Zavorna tekočina nažira lak!
Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz neprodušno zaprte posode!
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odstranite zavorne obloge sprednje zavore.
–
Postavite posodo z zavorno tekočino, nameščeno na krmilu, v vodoraven položaj.
–
Odstranite vijake .
–
Snemite pokrov  z membrano .
–
Potisnite zavorni bat v osnovni položaj in se prepričajte, da zavorna tekočina ne izteka
iz posode. Če je treba, jo posesajte.
–
Vgradite zavorne obloge sprednje zavore.
–
Uravnajte nivo zavorne tekočine, tako da bo segal do mere .
x(
x(
str. 85)
str. 86)
100254-11
Določilo
Mera 
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
str. 177)
Namestite pokrov z membrano. Vstavite vijake in jih privijte.
Informacije
100254-12
Odstranitev zavornih oblog sprednje zavore
9.36
Prelito in polito zavorno tekočino nemudoma sperite z vodo.
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
85
Izpad zavorne naprave.
Vzdrževalna dela in popravila je treba strokovno izvesti. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Potisnite naprej vzmetno spono vzmeti  in izvlecite zatič .
–
Snemite vzmeti . Odstranite zavorne obloge .
–
Odstranite vijake  in distančno pušo . Snemite zavorne čeljusti.
–
Očistite zavorne čeljusti.
400421-11
100845-10
Vgradnja zavornih oblog sprednje zavore
9.37
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.
86
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
87
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi uporabe nedovoljenih zavornih oblog.
Zavorne obloge, ki so na voljo v trgovini z dodatno opremo, pogosto niso preizkušene in so posledično neprimerne za uporabo
z motocikli KTM. Sestava in torni koeficient takšnih zavornih oblog in tudi zavorni učinek se lahko zelo razlikujejo od originalnih KTM-ovih zavornih oblog. Če uporabite zavorne obloge, ki niso enake zavornim oblogam, nameščenim ob dobavi motocikla, vozilo morda ne bo izpolnjevalo meril, na podlagi katerih je pridobilo dovoljenje. Stanje vozila v tem primeru ni več enakovredno stanju dobave, zato preneha veljati garancija zanj.
–
Preverite zavorne kolute. (
str. 78)
–
Pozicionirajte zavorno čeljust. Montirajte vijake  z distančnimi pušami , vendar jih
ne pritegnite.
–
Vstavite zavorne obloge . Nastavite vzmeti  in namestite zatiče .
100845-11
Informacije
Namestite vzmetno obeso vzmeti  navzgor.
–
Večkrat pritisnite ročico ročne zavore, dokler se zavorne obloge ne prilegajo zavornemu kolutu in ne začutite točke prijema. Blokirajte pritisnjeno ročico ročne zavore.
Zavorna čeljust se izravna.
400421-12
–
Privijte vijak .
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
88
Določilo
Vijak zavornih čeljusti spredaj
–
M10x1,25
45 Nm
Loctite® 243™
Odstranite blokado ročice ročne zavore.
Preverjanje prostega hoda stopalke zavore
9.38
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad funkcije zavor.
Če stopalka zavore nima prostega hoda, začne v zavornem sistemu delovati tlak na zadnjo zavoro. To lahko povzroči izpad
zadnje zavore zaradi pregretja. V skladu s predpisi nastavite prosti hod na stopalki zavore.
–
Premikajte stopalko zavore sem ter tja med končnim omejevalom in batom valja nožne
zavore ter preverite prosti hod .
Določilo
Prosti hod stopalke zavore
3… 5 mm
Informacije
Naslon na batu valja nožne zavore spoznate po večjem uporu ob pritisku stopalke zavore.
600599-10
»
Če prosti hod ne ustreza normativu:
–
Nastavite osnovni položaj stopalke zavore.
x(
str. 89)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Nastavitev osnovnega položaja stopalke zavore
9.39
89
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad funkcije zavor.
Če stopalka zavore nima prostega hoda, začne v zavornem sistemu delovati tlak na zadnjo zavoro. To lahko povzroči izpad
zadnje zavore zaradi pregretja. V skladu s predpisi nastavite prosti hod na stopalki zavore.
–
Odvijte navojne spoje  na nožnem zavornem valju .
–
Osnovni položaj stopalke zavore prilagodite lastnim potrebam tako, da odvijete
matico  in zavrtite vijak  v ustrezno smer.
Informacije
Nastavitveno območje je omejeno. Vijak je potrebno z vsaj štirimi vrtljaji priviti v
nosilec nožne opore.
–
Namestite nožni zavorni valj  tako, da je prosti hod na stopalki zavore. Podržite
vijak  z nasprotne smeri in privijte matico.
Določilo
Matica vijaka nožnega zavornega valja
600639-10
M6
–
Preverjanje prostega hoda stopalke zavore. (
–
Privijte matico .
10 Nm
str. 88)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
90
Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore
9.40
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad zavorne naprave.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene
zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado
pomagalo.)
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.
Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
–
Postavite motocikel navpično.
–
Preverite nivo zavorne tekočine v posodi za zavorno tekočino.
»
Če nivo tekočine dosega oznako MIN :
–
100258-10
Dolijte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.
x(
str. 91)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro
9.41
91
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad zavorne naprave.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene
zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado
pomagalo.)
Opozorilo
Draženje kože
Zavorna tekočina lahko ob stiku draži kožo.
–
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi in jo hranite izven dosega otrok.
–
Nosite ustrezno zaščitno obleko in zaščitna očala.
–
Če pride zavorna tekočina v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.
Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
Informacije
Nikar ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5! Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerne za zavorno tekočino DOT 5.
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli. Zavorna tekočina nažira lak!
Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz neprodušno zaprte posode!
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Postavite vozilo v navpični položaj.
–
Odstranite pokrov z navojem  s kolutom in membrano .
–
Nalijte zavorno tekočino do oznake MAX.
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
92
str. 177)
Montirajte pokrov z navojem s kolutom in membrano.
Informacije
100259-10
Prelito in polito zavorno tekočino nemudoma sperite z vodo.
Kontrola zavornih oblog zadnje zavore
9.42
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi obrabljenih zavornih oblog.
Obrabljene zavorne obloge takoj zamenjajte. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Napotek
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih kolutov.
Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, jekleni nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. V tem primeru se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči. Redno preverjajte stanje zavornih oblog.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Preverite, ali je debelina zavornih oblog večja od najmanjše debeline .
Najmanjša debelina oblog 
»
≥ 1 mm
Če najmanjša debelina obloge ni dosežena:
–
–
93
Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.
x(
str. 93)
Preverite morebitne poškodbe in razpoke na zavornih oblogah.
»
Če opazite poškodbe ali razpoke:
–
Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.
100260-10
Zamenjava zavornih oblog zadnje zavore
9.43
x(
str. 93)
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Izpad zavorne naprave.
Vzdrževalna dela in popravila je treba strokovno izvesti. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Opozorilo
Draženje kože
Zavorna tekočina lahko ob stiku draži kožo.
–
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi in jo hranite izven dosega otrok.
–
Nosite ustrezno zaščitno obleko in zaščitna očala.
–
Če pride zavorna tekočina v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.
Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
94
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi uporabe nedovoljenih zavornih oblog.
Zavorne obloge, ki so na voljo v trgovini z dodatno opremo, pogosto niso preizkušene in so posledično neprimerne za uporabo
z motocikli KTM. Sestava in torni koeficient takšnih zavornih oblog in tudi zavorni učinek se lahko zelo razlikujejo od originalnih KTM-ovih zavornih oblog. Če uporabite zavorne obloge, ki niso enake zavornim oblogam, nameščenim ob dobavi motocikla, vozilo morda ne bo izpolnjevalo meril, na podlagi katerih je pridobilo dovoljenje. Stanje vozila v tem primeru ni več enakovredno stanju dobave, zato preneha veljati garancija zanj.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
Informacije
Nikar ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5! Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerni za zavorno tekočino DOT 5.
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli. Zavorna tekočina nažira lak!
Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz neprodušno zaprte posode!
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Postavite motocikel navpično.
–
Odstranite pokrov  z membrano .
–
Z roko potisnite zavorno sedlo k zavornemu kolutu, da potisnete zavorni bat nazaj.
Pazite, da zavorna tekočina iz posode ne steče preko roba, sicer jo izčrpajte.
Informacije
Pazite, da pri potiskanju zavornega bata ne potisnete zavornega sedla proti
naperam.
100259-10
–
Odstranite varovalno razcepko , izbijte čep v levo  in odstranite zavorne obloge.
–
Očistite zavorno sedlo in nosilec.
–
Preverite, ali sta listnata vzmet  v zavornem sedlu in drsna pločevina  v nosilcu
zavornega sedla pravilno nameščeni.
100288-10
400419-10
95
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Vstavite zavorne obloge in sornik ter namestite varovalne razcepke.
–
Večkrat pritisnite stopalko zavore, dokler se zavorne obloge ne prilegajo zavornemu
kolutu in ne začutite točke prijema.
–
Popravite nivo zavorne tekočine na oznako MAX.
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Odstranitev sprednjega kolesa
Namestite pokrov z navojem in membrano.
Informacije
100289-01
9.44
str. 177)
Prelito in polito zavorno tekočino nemudoma sperite z vodo.
x
–
Dvignite zadnji del motocikla. (
str. 55)
–
Dvignite sprednji del motocikla. (
–
Odstranite vijake  in distančno pušo .
–
Rahlo nagnite zavorne čeljusti na zavornem kolutu v stran in potisnite nazaj zavorne
obloge. Previdno povlecite zavorne čeljusti nazaj in obesite na stran.
str. 54)
Informacije
Ne pritiskajte ročice zavore, kadar so zavorne čeljusti snete.
600621-10
96
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
97
–
Odvijte vijak  in vijake .
–
Odvijte vijak s ca. 6 vrtljaji , pritisnite z roko na vijak in tako potisnite polos iz konca
vilic. Odstranite vijake .
Opozorilo
Nevarnost nesreče
kolutov.
–
600622-10
Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih
Kolo vedno odložite tako, da ne poškodujete zavornega koluta.
–
Držite sprednje kolo in povlecite ven polos. Snemite sprednje kolo iz vilic.
–
Odstranite distančne puše .
600626-11
Vgradnja sprednjega kolesa
9.45
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Preglejte ležaj kolesa glede poškodb in obrabe.
»
Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen:
–
–
98
Zamenjajte ležaj kolesa.
x
Očistite radialne tesnilke gredi in naletno površino distančnih puš  ter jih namažite z
mastjo.
Trajna mast (
str. 180)
–
Vstavite distančne puše.
–
Očistite in namastite navoje polosi in vijake .
600626-10
Trajna mast (
–
str. 180)
Dvignite sprednje kolo, ga namestite v vilice in vstavite polos. Vstavite vijak  in ga
privijte.
Določilo
Vijak polosi spredaj
600621-11
M24x1,5
40 Nm
–
Namestite zavorno čeljust, pri tem pa bodite pozorni na pravilno lego zavornih oblog.
–
Pozicionirajte distančne puše . Montirajte vijake , vendar jih ne pritegnite.
–
Večkrat pritisnite ročico ročne zavore, dokler se zavorne obloge ne prilegajo zavornemu kolutu in ne začutite točke prijema. Blokirajte pritisnjeno ročico ročne zavore.
Zavorna čeljust se izravna.
–
Privijte vijak .
Določilo
Vijak zavornih čeljusti spredaj
–
M10x1,25
Odstranite blokado ročice ročne zavore.
45 Nm
Loctite® 243™
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
99
–
Snemite sprednji del motocikla z montažnega stojala. (
str. 54)
–
Pritisnite sprednjo zavoro in večkrat močno pritisnite vilico, da se nogi vilic poravnata.
–
Privijte vijak .
Določilo
Vijak konca vilic
M8
15 Nm
–
Snemite zadnji del motocikla z montažnega stojala. (
str. 55)
–
Dvignite zadnji del motocikla. (
–
Z roko potisnite zavorne čeljusti k zavornemu kolutu, da potisnete zavorni bat nazaj.
–
Odstranite matico . Snemite napenjalnik verige .
–
Zadržite zadnje kolo in izvlecite polos .
600490-11
Odstranitev zadnjega kolesa
9.46
x
100267-10
str. 55)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
100
Potisnite zadnje kolo, kolikor je mogoče, naprej in snemite verigo z gnanega verižnika.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
kolutov.
–
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih
Kolo vedno odložite tako, da ne poškodujete zavornega koluta.
Odstranite zadnjo kolo iz nihajne ročice.
Informacije
600627-01
Ne aktivirajte nožne zavore, kadar je zadnje kolo odstranjeno.
Vgradnja zadnjega kolesa
9.47
x
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Ob aktiviranju zavor zadnjega kolesa ni zavornega učinka.
Po vgradnji zadnjega kolesa vedno aktivirajte nožno zavoro, dokler ne dosežete točke prijema.
–
Preverite blažilne gume na pestu zadnjega kolesa.
x(
str. 102)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Preglejte ležaj kolesa glede poškodb in obrabe.
»
Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen:
–
–
Zamenjajte ležaj kolesa.
str. 180)
Očistite in namastite navoje polosi in matico .
Trajna mast (
600628-10
x
Odstranite pušo . Očistite in namastite tekalno površino puše in radialno tesnilko
gredi .
Trajna mast (
–
101
str. 180)
–
Namestite gumijaste elemente blažilnika in nosilec verižnika v zadnje kolo.
–
Zadnje kolo postavite v nihajno ročico, zavorni kolut mora biti poravnan z zavornimi
čeljustmi.
–
Potisnite zadnje kolo, kolikor je mogoče, naprej in namestite verigo na gnani verižnik.
–
Namestite polos, napenjalnik verige in matice.
Določilo
Zadnje kolo je poravnano, ko so oznake na napenjalnikih verige levo in desno v enakem položaju glede na referenčne oznake .
Informacije
Namestite napenjalnik verige  levo in desno v enak položaj.
100270-10
–
Privijte matico .
Določilo
Matica osi zadaj
M25x1,5
90 Nm
–
Večkrat pritisnite stopalko zavore, dokler se zavorne obloge ne prilegajo zavornemu
kolutu in ne začutite točke prijema.
–
Snemite zadnji del motocikla z montažnega stojala. (
str. 55)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Kontrola blažilne gume na pestu zadnjega kolesa
9.48
102
x
Informacije
Moč motorja se z gnanega verižnika prek šestih blažilnih gum prenaša na zadnje kolo. Med obratovanjem se gumijasti blažilniki
obrabijo. Če dušilnih gumic ne zamenjate pravočasno, se poškodujejo nosilci gnanega verižnika in pesto zadnjega kolesa.
–
Odstranite zadnje kolo.
–
Prekontrolirajte ležaj .
»
str. 99)
Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen:
–
–
x(
Zamenjajte ležaj.
x
Preverite dušilne gumice  pesta zadnjega kolesa glede poškodb in obrabe.
»
Če so blažilne gume na pestu zadnjega kolesa poškodovane ali obrabljene:
–
Zamenjajte vse blažilne gume na pestu zadnjega kolesa.
600623-10
–
Položite zadnje kolo z navzgor obrnjenim gnanim verižnikom na delovno mizo in vstavite polos v pesto.
–
Če želite preveriti zračnost , močno primite zadnje kolo in poskusite zavrteti verižnik.
Informacije
Zračnost se izmeri na zunanji strani gnanega verižnika.
Zračnost blažilnih gum, zadnje kolo
»
600624-10
Če je zračnost  večja od navedene vrednosti:
–
–
≤ 5 mm
Zamenjajte vse blažilne gume na pestu zadnjega kolesa.
Vgradite zadnje kolo.
x(
str. 100)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
103
Kontrola stanja pnevmatik
9.49
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nenadzorovano vedenje motocikla zaradi predrte pnevmatike.
Zaradi lastne varnosti je treba takoj zamenjati poškodovane pnevmatike.
Opozorilo
Nevarnost padca
–
Razlika v profilu pnevmatik na zadnjem in sprednjem kolesu vpliva na vozne lastnosti.
Na sprednjem in zadnjem kolesu so lahko nameščene samo pnevmatike z enakim profilom, saj lahko v nasprotnem primeru
motocikel postane neobvladljiv.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nenadzorovana vožnja zaradi neodobrenih pnevmatik/koles.
Uporabljajte samo s strani KTM odobrene pnevmatike/kolesa z ustreznim indeksom hitrosti.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Slabša oprijemljivost novih pnevmatik.
Kotalna površina novih pnematik je gladka, zato je oprijemljivost slabša. Celotno kotalno površino pnevmatik je treba prvih 200
kilometrov ob vožnji z zmerno hitrostjo najprej uteči. Končna oprijemljivost se doseže šele po končanem utekanju.
Informacije
Tip pnevmatike, stanje pnevmatik in zračni tlak v pnevmatikah vplivajo na vozne lastnosti motocikla.
Negativen vpliv obrabljenih pnevmatik pride do izraza predvsem na mokri podlagi.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Preglejte pnevmatike glede ureznin, ujetih predmetov in drugih poškodb.
»
Če v pnevmatiki opazite ureznine, ujete predmete in druge poškodbe:
–
–
104
Zamenjajte pnevmatike.
Preverite globino profila.
Informacije
Upoštevajte zakonsko določeno najmanjšo globino profila, ki velja v državi uporabe.
400602-10
Minimalna globina profila
»
Če najmanjša globina profila ni dosežena:
–
–
≥ 2 mm
Zamenjajte pnevmatike.
Preverite starost pnevmatik.
Informacije
Datum izdelave pnevmatike je običajno zapisan na pnevmatiki in je označen
z zadnjimi štirimi številkami oznake DOT. Prvi dve številki označujeta teden in
zadnji dve leto izdelave.
Podjetje KTM priporoča menjavo pnevmatik najkasneje po 5 letih, ne glede na
dejansko obrabo pnevmatik.
»
Če je pnevmatika starejša od 5 let:
–
Zamenjajte pnevmatike.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Kontrola napetosti naper
9.50
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo zaradi napačne napetosti naper.
Pazite na pravilno napetost naper. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)
Informacije
Zrahljana napera povzroči neuravnoteženost kolesa, v najkrajšem času pa se zrahljajo tudi druge napere.
Če so napere preveč napete, se lahko zaradi lokalne preobremenitve strgajo.
Redno preverjajte napetost naper, zlasti pri novem motociklu.
–
Napetost preverite tako, da z rezilom izvijača na kratko potrkate po vsaki naperi.
Informacije
Frekvenca tona je odvisna od dolžine in premera napere.
Če je frekvenca tona pri enako dolgih in enako debelih naperah različna, to
kaže na različno napetost naper.
Zaslišati se mora svetel ton.
400694-01
»
Če je napetost naper različna:
–
Korigirajte napetost naper.
x
105
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
106
Sistem pnevmatik brez zračnic
9.51
Pri tem vozilu je uporabljen sistem pnevmatik brez zračnic, pri katerem brezzračni tesnilni
profil  nadomesti običajno zračnico.
Prednost sistema brez zračnic je odsotnost tveganja defekta na zračnici. Tveganje nenadne izgube tlaka je pri tem močno znižano.
Mase oz. masni vztrajnostni momenti so nižji kot pri konvencionalnih kolesih z zračnico. Iz
tega izhaja izboljšanje rokovanja in povečanje udobja.
Toga konstrukcija platišča omogoča kolo z naperami, ki skorajda ne potrebuje vzdrževanja.
Podjetje KTM priporoča menjavo brezzračnega tesnilnega profila najkasneje po 5 letih, ne
glede na dejansko obrabo.
301978-10
Kontrola zračnega tlaka v pnevmatikah
9.52
Informacije
Prenizek zračni tlak v pnevmatikah poveča obrabo in povzroči pregretje pnevmatik.
Pravilen zračni tlak v pnevmatikah zagotavlja optimalno udobje med vožnjo in maksimalno življenjsko dobo prevmatike.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odstranite protiprašni pokrovček.
–
Zračni tlak preverjajte, ko so pnevmatike hladne.
Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika
spredaj
2,0 bara
zadaj
2,0 bara
Zračni tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom / skupna nosilnost
400695-01
»
spredaj
2,0 bara
zadaj
2,2 bara
Če zračni tlak v pnevmatikah ne ustreza zahtevani vrednosti:
–
Uravnajte zračni tlak v pnevmatikah.
–
Namestite protiprašni pokrovček.
–
Povlecite za zanke  in hkrati dvignite zadnjo stran sedeža.
–
Povlecite sedež nazaj in ga snemite navzgor.
Snemanje sedeža
9.53
100230-10
107
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
108
Namestitev sedeža
9.54
–
Namestite sedež z utorom  na vijak , nato pa spustite zadnjo stran sedeža in ga
sočasno potisnite naprej.
–
Vstavite zaporni čep  v ohišje ključavnice  in potisnite zadnji del sedeža navzdol,
dokler se zaporni čep slišno ne zaskoči.
–
Prepričajte se, da je sedež pravilno nameščen.
100276-10
Odstranitev akumulatorja
9.55
x
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.
–
Akumulatorje hranite izven dosega otrok.
–
Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitna očala.
–
Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.
–
Ne približujte isker ali odprtega ognja akumulatorju. Akumulator polnite samo v dobro prezračenih prostorih.
–
Če pride do stika s kožo, jo izperite z izdatno količino vode. Če akumulatorska kislina zaide v oči, jih vsaj 15 minut izpirajte z
vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.
–
Snemite sedež. (
str. 107)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odklopite kabel minus akumulatorja.
–
Povlecite vtično povezavo  navzgor.
–
Odstranite vijake .
–
Povlecite držalo  za baterije navzgor in ga odstranite.
–
Snemite pokrov pozitivnega pola .
–
Odklopite kabel plus akumulatorja.
–
Potisnite kable na stran in potegnite akumulator z držala.
109
Informacije
100277-10
Motocikla nikoli ne uporabljajte z izpraznjenim akumulatorjem ali celo brez.
V obeh primerih lahko pride do poškodb na elektronskih delih ali varnostnih
napravah. V takšnem primeru motocikel ni več varen za uporabo v prometu.
Vgradnja akumulatorja
9.56
x
–
Potisnite akumulator v držalo.
Informacije
Poli akumulatorja morajo biti na zadnji strani.
–
Priključite kabel plus in namestite pokrov pola .
–
Namestite držalo .
–
Namestite vijake  in jih privijte.
Določilo
100277-11
Preostali vijaki okvirja
–
Priključite vtično povezavo .
–
Priključite kabel minus.
M6
10 Nm
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Polnjenje akumulatorja
9.57
–
Namestite sedež. (
–
Nastavite čas. (
110
str. 108)
str. 27)
x
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.
–
Akumulatorje hranite izven dosega otrok.
–
Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitna očala.
–
Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.
–
Ne približujte isker ali odprtega ognja akumulatorju. Akumulator polnite samo v dobro prezračenih prostorih.
–
Če pride do stika s kožo, jo izperite z izdatno količino vode. Če akumulatorska kislina zaide v oči, jih vsaj 15 minut izpirajte z
vodo in poiščite zdravniško pomoč.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Sestavni deli in kislina akumulatorja ogrožajo okolje.
Ne odlagajte akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Pokvarjene akumulatorje pravilno odstranite. Akumulatorje vrnite svojemu prodajalcu KTM ali jih odnesite na zbirališče starih akumulatorjev.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
111
Informacije
Čeprav akumulator ni pod obremenitvijo, se vsak dan nekoliko izprazni.
Napolnjenost in način polnjenja sta bistvenega pomena za življenjsko dobo akumulatorja.
Hitro polnjenje pri visokem polnilnem toku skrajša življenjsko dobo.
Če presežete polnilni tok, polnilno napetost in čas polnjenja, začne elektrolit uhajati prek varnostnih ventilov. S tem akumulator
izgublja svojo zmogljivost.
Če zaženete prazen akumulator, ga je treba nemudoma napolniti.
Pri daljšem mirovanju izpraznjenega akumulatorja pride do globoke izpraznitve in sulfatiranja akumulatorja, kar uniči akumulator.
Akumulator ne potrebuje vzdrževanja, kar pomeni, da preverjanje nivoja kisline ni potrebno.
–
Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.
–
Odstranite akumulator.
x(
str. 108)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
112
Priklopite polnilnik na akumulator. Vklopite polnilnik.
Polnilnik za akumulator (58429074000)
S polnilnikom lahko preizkusite tudi mirovno napetost, sposobnost zagona akumulatorja in generator. Poleg tega pa je polnilnik opremljen z zaščito pred prenapolnitvijo
akumulatorja.
Informacije
V nobenem primeru ne odstranite pokrova .
Akumulator napolnite z največ 10% kapacitete, navedene na ohišju akumulatorja .
–
Po končanem polnjenju izklopite in odklopite polnilnik.
Določilo
Pazite, da ne prekoračite polnilnega toka, polnilne napetosti in časa polnjenja.
Tudi če motocikel dlje časa miruje, redno
polnite akumulator
–
Vgradite akumulator.
x(
3 mesece
str. 109)
100151-10
Menjava glavne varovalke
9.58
Opozorilo
Nevarnost požara
–
Uporaba napačnih varovalk lahko preobremeni električni sistem.
Uporabljajte samo varovalke, ki ustrezajo predpisanemu številu amperov. V nobenem primeru ne premeščajte ali popravljajte
varovalk.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Informacije
Glavna varovalka varuje vse porabnike toka vašega motocikla. Nahaja se v ohišju releja za zagon poleg akumulatorja.
–
Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.
–
Snemite sedež. (
–
Snemite zaščitne pokrovčke .
–
Odstranite pokvarjeno glavno varovalko  z ostrimi kleščami.
–
Vstavite novo glavno varovalko.
str. 107)
600604-10
Varovalka (58011109130) (
str. 166)
Informacije
V releju zaganjalnika je nadomestna varovalka .
600605-10
–
Preverite delovanje električnega sistema.
–
Nataknite zaščitni pokrov.
–
Namestite sedež. (
–
Nastavite čas. (
str. 108)
str. 27)
113
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Menjava varovalk posameznih porabnikov toka
9.59
Informacije
Omarica z varovalkami posameznih porabnikov toka se nahaja pod sedežem.
600604-11
–
Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.
–
Snemite sedež. (
–
Odprite pokrov škatle z varovalkami .
str. 107)
114
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
115
Odstranite pokvarjene varovalke.
Določilo
Varovalka 1 – 10A – vžig, kombinirani instrument, alarmna naprava (opcijsko)
Varovalka 2 - 10A - ura, vžig (EFI-krmilna naprava)
Varovalka 3 - 10A - krmilna naprava dušilna loputa
Varovalka 4 – 10A – črpalka za gorivo
Varovalka 5 – 10A – ventilator hladilnika
Varovalka 6 – 10A – hupa, zavorna luč, smernik, alarmna naprava (opcijsko)
Varovalka 7 – 15A – dolga luč, zasenčena luč, pozicijska luč, zadnja luč, osvetlitev
registrske tablice
Varovalka 8 – 10A – za dodatne naprave (s stikalom za vžig plus)
Varovalka 9 – 10A – za dodatne naprave (stalni plus)
Varovalka 10 – ni zasedena
Varovalka SPARE – 10A/15A – nadomestna varovalka
Informacije
Okvarjeno varovalko prepoznate po prekinjeni žici .
600606-10
Opozorilo
Nevarnost požara
sistem.
–
–
Uporaba napačnih varovalk lahko preobremeni električni
Uporabljajte samo varovalke, ki ustrezajo predpisanemu številu amperov. V
nobenem primeru ne premeščajte ali popravljajte varovalk.
Vstavite nadomestno varovalko ustrezne moči.
Varovalka (75011088010) (
str. 166)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Varovalka (75011088015) (
116
str. 166)
Namig
Vstavite novo nadomestno varovalko v omarico, da jo boste imeli ob potrebi pri
roki.
–
Preverite delovanje porabnikov.
–
Zaprite pokrov omarice za varovalke.
–
Namestite sedež. (
–
Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj OFF
–
Snemite sedež. (
–
Povlecite stikalo Map‑Select z držalom  navzgor, stran od pločevine.
–
Povlecite stikalo Map‑Select iz držala.
str. 108)
Nastavitev karakteristik motorja
9.60
600641-10
.
str. 107)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
117
Vrtite nastavitveni gumb, dokler ne bo želeno število poravnano z oznako .
Nastavitev stikala Map‑Select na Soft.
– Obrnite nastavitveni gumb v položaj 1.
Soft – Zmanjšana homologirana najvišja zmogljivost za boljše vozne lastnosti
Nastavitev stikala Map‑Select na Advanced.
– Obrnite nastavitveni gumb v položaj 2.
Advanced – Homologirana moč z zelo neposrednim odzivom
100238-10
Nastavitev stikala Map‑Select na Standard.
– Obrnite nastavitveni gumb v položaj 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali 9.
Standard – Homologirana moč z enakomernim odzivom
Nastavitev stikala Map‑Select na slabšo kakovost goriva.
– Obrnite nastavitveni gumb v položaj 0.
Slaba kakovost goriva – Homologirana moč se ob slabi kakovosti goriva ustrezno zmanjša, uporabite največ za 1 polnjenje z gorivom
–
Nastavite položaj stikala Map‑Select v držalu.
–
Potisnite stikalo Map‑Select z držalom navzdol do pločevine.
–
Namestite sedež. (
str. 108)
Odstranitev maske žarometa z žarometom
9.61
–
Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Zaščitite blatnik tako, da ga prekrijete s krpo.
–
Odstranite vijake  na levi in desni strani.
–
Nagnite masko žarometa naprej in jo snemite navzgor.
–
Ločite vtične povezave smernikov  in žarometa .
–
Odložite masko žarometa.
100296-11
100294-10
118
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
119
Vgradnja maske žarometa z žarometom
9.62
–
Priključite vtične povezave žarometa  in smernika .
–
Preverite delovanje luči.
–
Vzemite krpo z blatnika, na točkah  namestite masko žarometa na blatnik in jo obrnite navzgor proti krmilni glavi.
100294-11
100295-10
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Nastavite utor  na nasprotnem delu .
–
Namestite vodilo zavornih cevi . Vstavite vijake  in jih privijte.
120
700543-01
Določilo
Preostali vijaki okvirja
M6
10 Nm
100296-10
Menjava žarnice žarometa
9.63
Napotek
Okvara na reflektorju
–
Zmanjšana svetilna moč.
Maščoba na stekleni bučki luči zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju. Stekleno bučko pred montažo očistite in z nje
odstranite maščobo.
–
Odstranite masko žarometa z žarometom. (
str. 117)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odvijte vtič .
–
Snemite gumijasti pokrov  žarnice žarometa.
–
Odpnite vzmetno sponko .
–
Odstranite žarnico žarometa .
–
Vstavite novo žarnico v ohišje žarometa.
121
600610-10
Žaromet (H4 / podstavek P43t) (
str. 166)
–
Pritrdite žarnico žarometa z vzmetno sponko v žaromet.
–
Namestite gumijasti pokov. Nataknite vtič.
–
Vgradite masko žarometa z žarometom. (
str. 119)
600611-10
Menjava žarnice pozicijske luči
9.64
Napotek
Okvara na reflektorju
–
Zmanjšana svetilna moč.
Maščoba na stekleni bučki luči zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju. Stekleno bučko pred montažo očistite in z nje
odstranite maščobo.
–
Odstranite masko žarometa z žarometom. (
str. 117)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odstranite gumijasti pokrov .
–
Potegnite okov žarnice  iz reflektorja.
–
Povlecite žarnico pozicijske luči  iz okova.
–
Vstavite novo žarnico v okov.
122
600610-12
Pozicijska luč (W5W / podstavek W2,1x9,5d) (
–
Vstavite okov v reflektor.
–
Vstavite gumijasti pokrov.
–
Vgradite masko žarometa z žarometom. (
str. 166)
str. 119)
600612-10
Menjava žarnice smernika
9.65
Napotek
Okvara na reflektorju
–
Zmanjšana svetilna moč.
Maščoba na stekleni bučki luči zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju. Stekleno bučko pred montažo očistite in z nje
odstranite maščobo.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odstranite vijak na hrbtni strani ohišja smernika.
–
Previdno nagnite razpršilno steklo  naprej in ga snemite.
–
Narahlo potisnite žarnico smernika v okov, jo obrnite za pribl. 30° v nasprotni smeri
urnega kazalca in povlecite iz okvirja.
123
Informacije
Če je le možno, se žarometa ne dotikajte s prsti, saj ne sme biti masten.
–
100160-10
Nežno potisnite novo žarnico smernika v okvir in jo v smeri urnega kazalca privijte do
naslona.
Smernik (RY10W / Sockel BAU15s) (
str. 166)
–
Namestite razpršilno steklo.
–
Vstavite vijak in ga najprej zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se z rahlim
sunkom ne zaskoči v sedež navoja. Narahlo privijte vijak.
–
Preverite delovanje smernika.
–
Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlim zidom in na višini sredine žarometa naredite oznako.
–
Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno za .
Kontrola nastavitve luči
9.66
A
0
Določilo
0
B
Razdalja 
–
5 cm
Vozilo postavite z razmikom  navpično pred zid.
Določilo
Razdalja 
400726-10
–
Preverjanje nastavitve luči.
5m
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
124
Meja med svetlim in temnim območjem mora biti pri na vožnjo pripravljenem vozilu z
voznikom točno na spodnji oznaki.
»
Če meja med svetlim in temnim ne ustreza normativu:
–
Nastavite dolžino svetlobnega snopa žarometa. (
str. 124)
Nastavitev dolžine svetlobnega snopa žarometa
9.67
–
Preverjanje nastavitve luči. (
str. 123)
–
Nastavite snop svetlobe žarometa z vrtenjem nastavitvenega vijaka .
Določilo
Pri motociklu, pripravljenem za uporabo, na katerem sedi voznik, mora biti meja med
temnim in svetlim natanko na spodnji oznaki (ki ste jo namestili pri: Pregled nastavitve žarometa).
Informacije
Z vrtenjem v smeri urnega kazalca podaljšate snop svetlobe, z vrtenjem v
nasprotni smeri urnega kazalca pa ga skrajšate.
Ob večji obremenitvi motocikla je lahko potrebna sprememba nastavitve.
800084-10
Odstranitev zračnega filtra
9.68
x
–
Snemite sedež. (
str. 107)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
125
Odstranite vijake . Snemite zgornji del škatle filtra .
100285-10
Napotek
Okvara motorja
–
–
100286-10
Nefiltriran vsesan zrak zmanjša trajnost motorja.
V nobenem primeru ne zaženite vozila brez zračnega filtra, saj lahko v motor zaideta prah in umazanija ter povečata obrabo.
Odstranite zračni filter .
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Vgradnja zračnega filtra
9.69
126
x
–
Očistite ohišje zračnega filtra.
–
Namestite zračni filter .
Informacije
Zračni filter se mora s celotno stično površino  prilegati škatli zračnega filtra.
Če zračni filter ni pravilno montiran, lahko v motor pridejo prah in umazanija in
ga poškodujejo.
–
Vpnite zgornji del škatle filtra  na sprednji del škatle in jo obrnite navzdol.
–
Namestite in privijte vijake .
100287-10
Določilo
Vijak za zgornji del zaboja zračnega filtra
–
100285-11
Namestite sedež. (
str. 108)
M6
2 Nm
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
127
Hladilni sistem
9.70
Vodna črpalka  v motorju zagotavlja prisilni obtok hladilne tekočine.
Ventil v zapiralu hladilnika  uravnava tlak v hladilnem sistemu, ki nastane pri segrevanju.
Z raztezanjem toplote se odvečni del hladilne tekočine odvede v izravnalno posodo . V
primeru padca temperature, se ta delež ponovno vsesa v hladilni sistem. Zato je navedena
temperatura hladilne tekočine zanesljiva in ne prihaja do motenj v delovanju.
125 °C
600630-10
Hlajenje poteka s pomočjo nasprotnega vetra in ventilatorja hladilnika , ki ga uravnava
termostikalo.
Nižja je hitrost, manjši je učinek hlajenja. Učinek hlajenja zmanjšujejo tudi umazana hladilna rebra.
400407-10
Preverjanje zaščite prroti zmrzovanju in nivoja hladilne tekočine
9.71
Opozorilo
Nevarnost oparin
–
Hladilna tekočina se med delovanjem motocikla zelo segreje in je pod pritiskom.
Ne odpirajte hladilnika, cevi hladilnika in drugih sestavnih delov hladilnega sistema, ko je motor segret. Počakajte, da se motor
in hladilni sistem ohladita. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
128
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
–
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma
izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno tekočino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven
dosega otrok.
Pogoj
Motor je hladen.
–
Postavite motocikel na vodoravni podlagi na stransko stojalo.
–
Snemite zapiralo izravnalne posode .
–
Preverite zaščito proti zmrzovanju hladilne tekočine.
−25… −45 °C
»
Če zaščita proti zmrzovanju hladilne tekočine ne ustreza normativu:
–
100283-10
–
Spremenite zaščito proti zmrzovanju hladilne tekočine.
Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.
Nivo hladilne tekočine mora biti približno v območju, ki je razviden s slike.
»
Če nivo hladilne tekočine ne ustreza normativu:
–
Korigirajte nivo hladilne tekočine.
Alternativa 1
Hladilna tekočina (
str. 175)
Alternativa 2
Hladilna tekočina (gotova mešanica) (
–
Snemite zapiralo z izravnalne posode.
str. 175)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odvijte zapiralo hladilnika .
–
Preverite zaščito proti zmrzovanju hladilne tekočine.
129
−25… −45 °C
»
Če zaščita proti zmrzovanju hladilne tekočine ne ustreza normativu:
–
–
Spremenite zaščito proti zmrzovanju hladilne tekočine.
Preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku.
Hladilnik mora biti vedno poln.
100284-10
»
Če nivo hladilne tekočine ne ustreza normativu:
–
Uravnajte nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za izgubo.
Alternativa 1
Hladilna tekočina (
str. 175)
Alternativa 2
Hladilna tekočina (gotova mešanica) (
–
str. 175)
Namestite zapiralo hladilnika.
Kontrola nivoja hladilne tekočine
9.72
Opozorilo
Nevarnost oparin
–
Hladilna tekočina se med delovanjem motocikla zelo segreje in je pod pritiskom.
Ne odpirajte hladilnika, cevi hladilnika in drugih sestavnih delov hladilnega sistema, ko je motor segret. Počakajte, da se motor
in hladilni sistem ohladita. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
130
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
–
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma
izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno tekočino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven
dosega otrok.
Pogoj
Motor je hladen.
–
Postavite motocikel na vodoravni podlagi na stransko stojalo.
–
Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi .
Nivo hladilne tekočine mora biti približno v območju, ki je razviden s slike.
»
Če nivo hladilne tekočine ne ustreza normativu:
–
100283-10
Korigirajte nivo hladilne tekočine.
Alternativa 1
Hladilna tekočina (
str. 175)
Alternativa 2
Hladilna tekočina (gotova mešanica) (
str. 175)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
131
Odvijte zapiralo hladilnika  in preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku.
Hladilnik mora biti vedno poln.
»
Če nivo hladilne tekočine ne ustreza normativu:
–
Uravnajte nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za izgubo.
Alternativa 1
Hladilna tekočina (
Alternativa 2
100284-10
Hladilna tekočina (gotova mešanica) (
–
Izpuščanje hladilne tekočine
9.73
str. 175)
str. 175)
Namestite zapiralo hladilnika.
x
Opozorilo
Nevarnost oparin
–
Hladilna tekočina se med delovanjem motocikla zelo segreje in je pod pritiskom.
Ne odpirajte hladilnika, cevi hladilnika in drugih sestavnih delov hladilnega sistema, ko je motor segret. Počakajte, da se motor
in hladilni sistem ohladita. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
–
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma
izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno tekočino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven
dosega otrok.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Postavite motocikel navpično.
–
Pod motor postavite primerno posodo.
–
Odstranite vijak . Snemite zapiralo hladilnika.
–
Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.
–
Namestite vijak  z novim tesnilnim obročem in ga privijte.
132
Določilo
Zaporni vijak odtočne odprtine vodne
črpalke
600616-10
Polnjenje hladilnega sistema
9.74
M10x1
15 Nm
x
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
–
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma
izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno tekočino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven
dosega otrok.
600618-10
–
Postavite motocikel na vodoravni podlagi na stransko stojalo.
–
Odstranite zapiralo hladilnika .
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
133
Nalijte hladilno tekočino.
Alternativa 1
Hladilna tekočina (
str. 175)
Alternativa 2
Hladilna tekočina (gotova mešanica) (
str. 175)
–
Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite zapiralo hladilnika .
–
Snemite zapiralo izravnalne posode , nalijte hladilno tekočino do nivoja, ki je razviden s slike.
–
Snemite zapiralo z izravnalne posode.
600619-10
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve
nezavest in/ali smrt.
–
100283-11
Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v
Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne
zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračevalnega sistema.
–
Zaženite motor in ga pustite teči, dokler ne zasveti 5. polje na prikazu temperature.
–
Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.
–
Potem, ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku in izravnalni posodi ter jo po potrebi dolijte.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
134
Nastavitev osnovnega položaja ročice sklopke
9.75
Informacije
Z vrtenjem nastavitvenega vijaka v smeri urnega kazalca se ročica sklopke oddaljuje od krmila.
Z vrtenjem nastavitvenega vijaka v nasprotni smeri urnega kazalca se ročica sklopke približuje krmilu.
Nastavitveno območje je omejeno.
Nastavitveni vijak vrtite samo z roko in ne uporabljajte sile.
Nastavitvenih del ne izvajajte med vožnjo.
–
Z nastavitvenim vijakom  prilagodite osnovni položaj ročice sklopke velikosti roke
voznika.
–
Pri nastavitvi ročice sklopke upoštevajte minimalni odmik do drugih delov motocikla.
Določilo
Minimalni odmik
5 mm
100282-10
Preverjanje/korigiranje nivoja tekočine hidravlične sklopke
9.76
Informacije
Nivo tekočine narašča glede na obrabo lamelnih oblog sklopke.
Ne uporabljajte zavorne tekočine.
–
Posodo za hidravlično sklopko, ki je nameščena na krmilu, postavite v vodoravni položaj.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odstranite vijake .
–
Snemite pokrov  z membrano .
–
Preverite nivo tekočine.
Nivo tekočine pod zgornjim robom
posode
»
4 mm
Če nivo tekočine ne ustreza normativu:
–
Korigirajte nivo tekočine hidravlične sklopke.
Hidravlično olje (15) (
100281-10
–
135
str. 175)
Namestite pokrov z membrano. Vstavite vijake in jih privijte.
Kontrola zračnosti bovdenskega vleka za plin
9.77
–
Poravnajte krmilo v položaj za vožnjo naprej. Nežno premikajte ročico za plin v levo in
desno ter ugotovite zračnost bovdenskega vleka.
Zračnost bovdenskega vleka za plin
»
3… 5 mm
Če zračnost bovdenskega vleka ne ustreza normativu:
–
Nastavite zračnost bovdenskega vleka za plin.
x(
str. 136)
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve
nezavest in/ali smrt.
400192-10
–
–
Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v
Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne
zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračevalnega sistema.
Zaženite motor in ga pustite teči v prostem teku. Premikajte krmilo po celotnem območju levo in desno.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Število vrtljajev prostega teka se ne sme spreminjati.
»
Če se število vrtljajev spreminja:
–
Nastavite zračnost bovdenskega vleka za plin.
Nastavitev zračnosti bovdenskega vleka za plin
9.78
x(
str. 136)
x
–
Poravnajte krmilo v položaj za vožnjo naprej.
–
Z diagnostičnim orodjem KTM postavite ventil dušilne lopute na osnovni položaj.
–
Odvijte protimatico .
–
Z nastavitvenim vijakom  nastavite zračnost bovdenskega vleka za plin.
Določilo
Zračnost bovdenskega vleka za plin
–
3… 5 mm
Privijte protimatico .
600631-10
Kontrola nivoja motornega olja
9.79
Informacije
Nivo motornega olja je treba preveriti, ko je motor hladen.
–
Postavite motocikel pravokotno na vodoravno podlago.
136
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Pogoj
Motor je segret na delovno temperaturo.
–
Preverite nivo motornega olja.
Informacije
Po izklopu motorja počakajte eno minuto in šele nato preverite olje.
Nivo motornega olja mora biti med spodnjim in zgornjim robom kontrolnega
okenca.
600602-01
»
Če nivo motornega olja ni v navedenem območju:
–
Dolijte motorno olje. (
Menjava motornega olja in oljnega filtra ter čiščenje sita za olje
9.80
–
–
–
–
–
601022-10
Izpustite motorno olje.
str. 144)
x
x ( str. 138)
Odstranite oljni filter. x ( str. 139)
Očistite cedila za olje. x ( str. 141)
Vgradite oljni filter. x ( str. 141)
Nalijte motorno olje. x ( str. 143)
137
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Izpuščanje motornega olja
9.81
x
Opozorilo
Nevarnost oparin
–
Motorno olje oz. olje v menjalniku se med delovanjem motocikla zelo segreje.
Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
Informacije
Motorno olje je treba izpustiti, ko je motor segret na delovno temperaturo.
100200-10
–
Pod motor postavite primerno posodo.
–
Odstranite vijak za izpust olja  z magnetom in tesnilom.
–
Izpustite celotno motorno olje.
138
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Temeljito očistite vijak za izpust olja z magnetom.
–
Namestite in trdno privijte vijak za izpust olja in tesnilo.
139
Določilo
Vijak za izpust olja z magnetom
M12x1,5
20 Nm
100201-01
Odstranitev oljnega filtra
9.82
x
Opozorilo
Nevarnost oparin
–
Motorno olje oz. olje v menjalniku se med delovanjem motocikla zelo segreje.
Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
–
Pod motor postavite primerno posodo.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odstranite vijake . Snemite pokrov oljnega filtra  z okroglim tesnilom.
–
Povlecite oljni filter  iz ohišja oljnega filtra.
Klešče za segerjeve obroče (51012011000)
100202-10
–
Odstranite vijake . Snemite oljni filter  z okroglim tesnilom.
–
Povlecite oljni filter  iz ohišja oljnega filtra.
Klešče za segerjeve obroče (51012011000)
100203-10
–
Počakajte, da motorno olje v celoti izteče.
–
Temeljito očistite dele in tesnilne površine.
140
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
Vgradnja oljnega filtra
9.83
141
x
–
Vstavite oljni filter  in .
–
Naoljite okrogla tesnila pokrova oljnega filtra. Namestite pokrov oljnega filtra  in .
–
Vstavite vijake in jih privijte.
Določilo
Vijak pokrova oljnega filtra
M5
6 Nm
100204-10
Čiščenje cedil za olje
9.84
x
Opozorilo
Nevarnost oparin
–
Motorno olje oz. olje v menjalniku se med delovanjem motocikla zelo segreje.
Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
–
Pod motor postavite primerno posodo.
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Odstranite zaporni vijak  s cedilom za olje  in okroglimi tesnili.
–
Odstranite zaporni vijak  s cedilom za olje  in okroglimi tesnili.
–
Izpustite preostalo motorno olje.
–
Temeljito očistite dele in tesnilne površine.
–
Namestite cedilo za olje  z okroglimi tesnili.
–
Namestite in trdno privijte zaporni vijak  z okroglim tesnilom.
142
100205-10
100206-10
Določilo
Zaporni vijak cedila za olje
100207-10
M20x1,5
15 Nm
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
–
Namestite cedilo za olje  z okroglimi tesnili.
–
Namestite in trdno privijte zaporni vijak  z okroglim tesnilom.
143
Določilo
Zaporni vijak cedila za olje
M20x1,5
15 Nm
100208-10
Nalivanje motornega olja
9.85
x
Informacije
Premalo motornega olja ali manj kakovostno olje povzroči predčasno obrabo motorja.
–
Odstranite vijak za izpust olja z O-obročkom  na pokrovu sklopke in nalijte motorno
olje.
Motorno olje
1,70 l
Motorno olje (SAE 10W/60)
(00062010035) ( str. 176)
Alternativno
motorno olje
–
100209-10
Namestite in privijte vijak za izpust olja z O-obročkom .
Motorno olje
(SAE 10W/50)
( str. 176)
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
144
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve
nezavest in/ali smrt.
–
Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v
Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne
zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračevalnega sistema.
–
Zaženite motor in preverite propustnost.
–
Preverite nivo motornega olja. (
str. 136)
Dolivanje motornega olja
9.86
Informacije
Premalo motornega olja ali nekakovostno olje povzroča predčasno obrabo motorja.
–
Odstranite vijak za nalivanje olja z okroglim tesnilom  s pokrova sklopke in nalijte
motorno olje.
Motorno olje (SAE 10W/60) (00062010035) (
Motorno olje (SAE 10W/50) (
str. 176)
str. 176)
Informacije
Za optimalno zmogljivost motornega olja ni priporočljivo mešati različnih vrst
olja.
Priporočamo, da po potrebi zamenjate motorno olje.
100209-10
–
Namestite in trdno privijte vijak za nalivanje olja z okroglim tesnilom .
VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU
145
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve
nezavest in/ali smrt.
–
Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v
Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne
zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračevalnega sistema.
–
Zaženite motor in preverite tesnjenje.
–
Preverite nivo motornega olja. (
str. 136)
ISKANJE NAPAK
146
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Motor se ob aktiviranju gumba za
zagon ne zavrti
Napaka v upravljanju
–
Izvedba delovnih korakov zagonskega postopka.
( str. 41)
Akumulator je izpraznjen
–
Napolnite akumulator.
Varovalka 1, 2, 3 ali 4 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
Glavna varovalka je pregorela
–
Zamenjajte glavno varovalko. (
Ni povezave z maso.
–
Preverite povezavo z maso.
Motor se vrti samo na mestu, tudi ko je
povlečena ročica sklopke
Menjalnik je v prestavi
–
Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.
Menjalnik je v prestavi, stransko stojalo je iztegnjeno
–
Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.
Motor se vrti na mestu, ampak se ne
zažene
Napaka v upravljanju
–
Izvedba delovnih korakov zagonskega postopka.
( str. 41)
Varovalka 4 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
Sklopka priključka cevi za gorivo ni
sklenjena
–
Sklenite sklopko priključka cevi za gorivo.
Vtična povezava kablov je oksidirana
–
Očistite vtično povezavo in jo poškropite z razpršilom za stike.
Napaka v sistemu vbrizgavanja goriva
–
Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.
x(
str. 110)
str. 112)
x
Motor nima zadostne moči
Zračni filter je zelo umazan
–
Odstranite zračni filter.
–
Vgradite zračni filter.
Filter goriva je zelo umazan
–
Napaka v sistemu vbrizgavanja goriva
–
x ( str. 124)
x ( str. 126)
Kontrolirajte tlak goriva. x
Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM. x
ISKANJE NAPAK
147
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Motor je prevroč
Preveč hladilne tekočine v hladilnem
sistemu
–
Kontrola tesnenja hladilnega sistema.
–
Preverjanje nivoja hladilne tekočine. (
Lamele hladilnika so zelo umazane
–
Očistite lamele hladilnika.
Penjenje v hladilnem sistemu
–
Izpustite hladilno tekočino.
–
str. 129)
x ( str. 131)
Napolnite hladilni sistem x ( str. 132)
Zamenjajte cev hladilnika. x
Kontrolirajte termostat. x
Pregibana ali poškodovana cev hladilnika
–
Pokvarjen termostat
–
Varovalka 5 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
Okvara na ventilatorskem sistemu hladilnika
–
Kontrolirajte ventilatorski sistem hladilnika.
Zrak v hladilnem sistemu
–
Napolnite hladilni sistem
FI Opozorilna lučka (MIL) sveti oz.
utripa
Napaka v sistemu vbrizgavanja goriva
–
Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.
Motor se med vožnjo ugaša
Pomanjkanje goriva
–
Nalijte gorivo. (
Varovalka 1, 2 ali 4 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
Prepognjena cev v odzračevalnem
sistemu motorja
–
Cev napeljite tako, da ne bo pregibov oz. po
potrebi zamenjajte odzračevalno cev.
Nivo olja je previsok
–
Preverite nivo motornega olja. (
Preredko motorno olje (viskoznost)
–
Zamenjajte motorno olje in oljni filter ter očistite
cedilo za olje.
( str. 137)
Višja poraba olja kot običajno
x(
x
str. 132)
x
str. 49)
str. 136)
x
Žaromet in parkirna luč ne delujeta
Varovalka 7 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
ISKANJE NAPAK
148
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Smernik, zavorna luč in hupa ne delujejo
Varovalka 6 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
Čas je prikazan narobe ali pa sploh ne
Varovalka 2 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
–
Nastavite čas. (
Izpraznjen akumulator
Vžig se ob ustavitvi motocikla ne
izklopi
–
Napolnite akumulator.
Generator ne polni akumulatorja
–
Kontrolirajte polnilno napetost.
–
Kontrolirajte mirovalni tok.
str. 27)
x(
str. 110)
x
x
Kombinirani instrument na zaslonu ne
prikaže ničesar
Varovalka 1 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov
toka. ( str. 114)
Prikazovalnik hitrosti na kombiniranem
instrumentu ne deluje
Kabli za prikaz hitrosti so poškodovani
oz. vtična povezava oksidirana
–
Preverite speljavo kablov in vtično povezavo.
KODA UTRIPANJA
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
02 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x kratko
Pogoj za pojav napake
Dajalnik impulzov - nepravilno delovanje v vezju
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
06 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 6x kratko
Pogoj za pojav napake
Senzor dušilne lopute krog A - vhodni signal prenizek
Senzor dušilne lopute krog A - vhodni signal previsok
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
08 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 8x kratko
Pogoj za pojav napake
Senzor ročice za plin - vhodni signal prenizek
Senzor ročice za plin - vhodni signal previsok
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
09 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x kratko
Pogoj za pojav napake
Tlačni senzor sesalne cevi cilinder 1 - vhodni signal prenizek
Tlačni senzor sesalne cevi cilinder 1 - vhodni signal previsok
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
12 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 2x kratko
Pogoj za pojav napake
Temperaturni senzor hladilne tekočine - vhodni signal prenizek
Temperaturni senzor hladilne tekočine - vhodni signal previsok
149
KODA UTRIPANJA
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
13 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 3x kratko
Pogoj za pojav napake
Temperaturni senzor vsesanega zraka - vhodni signal prenizek
Temperaturni senzor vsesanega zraka - vhodni signal previsok
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
14 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 4x kratko
Pogoj za pojav napake
Tlačni senzor okoljskega zraka - vhodni signal prenizek
Tlačni senzor okoljskega zraka - vhodni signal previsok
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
15 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 5x kratko
Pogoj za pojav napake
Senzor naklonskega kota - vhodni signal prenizek
Senzor naklonskega kota - vhodni signal previsok
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
17 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 7x kratko
Pogoj za pojav napake
Lambda sonda cilinder 1, sonda 1 - nepravilno delovanje v vezju
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
24 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x dolgo, 4x kratko
Pogoj za pojav napake
Napajanje - nepravilno delovanje v vezju
150
KODA UTRIPANJA
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
25 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x dolgo, 5x kratko
Pogoj za pojav napake
Stikalo stranskega stojala- nepravilno delovanje v vezju
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
26 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x dolgo, 6x kratko
Pogoj za pojav napake
Hallov senzor ventila dušilne lopute - nepravilno delovanje v vezju
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
37 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 3x dolgo, 7x kratko
Pogoj za pojav napake
Vžigalna tuljava cilinder 1 - nepravilno delovanje v vezju
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
41 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 4x dolgo, 1x kratko
Pogoj za pojav napake
Regulacija črpalke za gorivo - prekinitev/kratek stik po masi
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
45 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 4x dolgo, 5x kratko
Pogoj za pojav napake
Lambda sonda cilinder 1, sonda 1 - prekinitev/kratek stik po masi
Lambda sonda cilinder 1, sonda 1 - vhodni signal previsok
151
KODA UTRIPANJA
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
54 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 5x dolgo, 4x kratko
Pogoj za pojav napake
Sekundarni zračni ventil - prekinitev/kratek stik po masi
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
58 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 5x dolgo, 8x kratko
Pogoj za pojav napake
Ventil dušilne lopute v EPT modusu - napaka v signalu
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
60 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 6x dolgo
Pogoj za pojav napake
Ventil dušilne lopute - nepravilno delovanje v vezju
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
90 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x dolgo
Pogoj za pojav napake
Pozicija dušilne lopute - nepravilno delovanje v vezju
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
91 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x dolgo, 1x kratko
Pogoj za pojav napake
Nepravilno delovanje komunikacije vodila CAN
152
KODA UTRIPANJA
Koda utripanja FI opozorilne
lučke (MIL)
92 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x dolgo, 2x kratko
Pogoj za pojav napake
Napajanje krmilne naprave‑dušilne lopute (interno) - nepravilno delovanje v vezju
153
ČIŠČENJE
154
Čiščenje motocikla
12.1
Napotek
Materialna škoda
–
Poškodbe in uničenje sestavnih delov z visokotlačnim čistilnikom.
Nikar ne čistite vozila z visokotlačnim čistilnikom ali močnim vodnim curkom. Previsok tlak lahko namreč prodre v sestavne dele,
vtične povezave, bovdenske vleke, ležaje ipd. in povzroči motnje oz. te dele uniči.
Opozorilo
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.
Informacije
Redno čistite motocikel, saj s tem dlje časa ohranite njegovo vrednost in njegov videz.
Poskrbite, da bo motocikel med čiščenjem skrit pred neposrednimi sončnimi žarki.
–
Izpušni sistem zaprite, da preprečite vdor vode.
–
Večje kose umazanije predhodno sperite s šibkim vodnim curkom.
–
Zelo umazana mesta poškropite z običajnim čistilom in jih dodatno obdelajte s čopičem.
Čistilo za motocikle (
str. 179)
Informacije
Vozilo perite z mehko gobico in s toplo vodo, ki ste ji dodali standardno čistilo za motocikle.
Če ste vozilo vozili po cesti, posipani s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda namreč okrepi učinek soli.
–
Potem ko motor temeljito sperete s šibkim curkom, počakajte, da se povsem osuši na zraku oz. ga obrišite s suho krpo.
ČIŠČENJE
155
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
–
Zmanjšan zavorni učinek zaradi mokrih ali umazanih zavor.
S previdnim zaviranjem očistite oz. osušite umazane ali mokre zavore.
Po čiščenju naredite kratko vožnjo, da se motor segreje na obratovalno temperaturo, pri tem pa nekajkrat pritisnite tudi na zavore.
Informacije
Zaradi toplote voda izpari tudi s sicer nedostopnih mest motorja in zavor.
–
Zaščitne pokrovčke na armaturi krmila potisnite nazaj, da lahko voda izhlapi.
–
Potem, ko se motocikel ohladi, namažite ali namastite vsa stična in ležajna mesta.
–
Čiščenje verige. (
–
Namažite izpostavljene kovinske dele (z izjemo zavornih kolutov in izpušnega sistema) s sredstvom za zaščito pred korozijo.
str. 71)
Sredstvo za čiščenje in konzerviranje za kovino in gumo (
–
Vse lakirane dele namažite z blagim sredstvom za nego laka.
Politura za lake (
–
str. 180)
str. 179)
Vse dele iz umetne mase in praškasto prevlečene dele obdelajte z blagim čistilnim in negovalnim sredstvom.
Čistila in politure za sijoče in mataste lake, kovinske površine in površine iz umetne mase (
–
Da bi preprečili motnje v električnem sistemu, poškropite električne stike in stikala s pršilom za stike.
Razpršilo za stike (
–
str. 179)
str. 179)
Namažite ključavnico za vžig/ključavnico na krmilu z oljem.
Univerzalno oljno razpršilo (
str. 181)
KONZERVIRANJE ZA OBRATOVANJE POZIMI
156
Konzerviranje za uporabo pozimi
13.1
Informacije
Če boste motocikel uporabljali tudi pozimi, računajte na to, da bodo ceste posipane s soljo. Zaradi tega so potrebni so preventivni
ukrepi pred agresivno posipno soljo.
Če ste motocikel vozili po cesti, posipani s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda namreč okrepi učinek soli.
–
Očistite motocikel. (
–
Motor, nihajno ročico in vse druge izpostavljene ali pocinkane dele (razen zavornih kolutov) namažite z antikorozijskim sredstvom na
osnovi voska.
str. 154)
Informacije
Antikorozijsko sredstvo ne sme priti v stik z zavornimi koluti, saj bi to močno poslabšalo zavorni učinek.
Po vožnji po cesti, posipani s soljo, temeljito očistite motocikel s hladno vodo in ga dobro posušite.
–
Čiščenje verige. (
str. 71)
SKLADIŠČENJE
157
Skladiščenje
14.1
Informacije
Če dlje časa ne nameravate uporabljati motocikla, opravite (sami ali servisno osebje) naslednje ukrepe.
Pred skladiščenjem motorja preverite delovanje in obrabo vseh delov. Če so potrebni servisni posegi, popravila ali predelave, jih
opravite med mirovanjem (manjša zasedenost servisnih delavnic). Tako se izognete daljšim čakalnim dobam ob začetku sezone.
–
Posoda za gorivo naj bo čim bolj prazna, da bo ob ponovnem začetnem zagonu napolnjena s svežim gorivom.
–
Očistite motocikel. (
–
Zamenjajte motorno olje in oljni filter ter očistite cedilo za olje.
–
Preverite zaščito proti zmrzovanju in nivo hladilne tekočine. (
–
Preverite zračni tlak v pnevmatikah. (
–
Odstranite akumulator.
–
Napolnite akumulator.
str. 154)
x(
x(
x(
str. 137)
str. 127)
str. 106)
str. 108)
str. 110)
Določilo
Temperatura skladiščenja akumulatorja brez izpostavljenosti
neposrednim sončnim žarkom
–
0… 35 °C
Mesto skladiščenja mora biti suho, v njem ne sme biti večjih temperaturnih nihanj.
Informacije
KTM priporoča, da motocikel postavite na stojalo.
–
Dvignite zadnji del motocikla. (
str. 55)
–
Dvignite sprednji del motocikla. (
–
Pokrijte motocikel s plahto ali odejo, ki prepušča zrak.
str. 54)
SKLADIŠČENJE
158
Informacije
Ne uporabljajte materialov, ki ne prepuščajo zraka, saj v tem primeru vlaga ne bo mogla uhajati, zaradi česar pride do
nastanka korozije.
Zagon motorja dlje časa mirujočega motocikla za kratek čas ni priporočljivo. Pri tem namreč motor ni dovolj ogret, ob postopku
izgorevanja pa nastala vodna para kondenzira, kar privede do rjavenja ventilov in izpušnega sistema.
Začetek uporabe po skladiščenju
14.2
–
Snemite sprednji del motocikla z montažnega stojala. (
–
Snemite zadnji del motocikla z montažnega stojala. (
–
Napolnite akumulator.
–
x(
Vgradite akumulator. x (
–
Nastavite čas. (
str. 27)
–
Nalijte gorivo. (
str. 49)
–
Pred začetnim zagonom preverite potrebne točke. (
–
Opravite poskusno vožnjo.
str. 54)
str. 55)
str. 110)
str. 109)
str. 40)
TEHNIČNI PODATKI – MOTOR
159
Vrsta
1-valjni 4-taktni vodno hlajen bencinski motor
Delovna prostornina
654 cm³
Hod
80 mm
Izvrtina
102 mm
Kompresija
11,8/1
Krmiljenje
OHC, 4 ventili, krmiljeni prek nihajnega vzvoda, verižni pogon
Premer sesalnega ventila
40 mm
Premer izpušnega ventila
34 mm
Zračnost ventila, hladen
0,07… 0,13 mm
Uležajenje ročične gredi
2 valjčna ležaja
Ojnični ležaj
Iglični ležaj
Ležaj sorknika bata
Bronasta puša
Bat
Kovan iz lahke kovine
Batni obročki
1 L-obroček, 1 minutni obroček, 1 posnemalni obroček
Mazanje motorja
Polsuho mazanje z 2 črpalkama rotorjev
Primarni prenos
36/79
Sklopka
APTC™ Antihopping sklopka v oljni kopeli / hidravlično delovanje
Menjalnik
6-prestav, čeljustni mehanizem
Prestavno razmerje
1. prestava
14/35
2. prestava
16/28
3. prestava
21/28
4. prestava
21/23
5. prestava
23/22
TEHNIČNI PODATKI – MOTOR
6. prestava
160
23/20
Priprava goriva
Elektronsko krmiljeno vbrizgavanje goriva
Vžigalni sistem
Brezkontaktno krmiljena, povsem elektronska, vžigalna naprava z
digitalno nastavitvijo vžiga
Generator
12 V, 224 W
Vžigalna svečka
NGK LKAR 8AI - 9
Razdalja med elektrodami, vžigalna svečka
0,9 mm
Hlajenje
Hlajenje tekočine, neprestano kroženje hladilne tekočine prek
vodne črpalke
Pomoč pri zagonu
Gumb za zagon, samodejni dekompresor
Količina polnjenja – motorno olje
15.1
Motorno olje
1,70 l
Motorno olje (SAE 10W/60) (00062010035) (
Alternativno motorno olje
str. 176)
Motorno olje (SAE 10W/50)
( str. 176)
Količina polnjenja - hladilna tekočina
15.2
Hladilna tekočina
1,20 l
Hladilna tekočina (
str. 175)
Hladilna tekočina (gotova mešanica) (
str. 175)
TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR
Zaporni vijak oljne odprtine
Samorezni
9 Nm
Loctite® 243™
Vijak za pritrditev membrane
M3
2,5 Nm
Loctite® 243™
Cevna objemka sesalne prirobnice
M4
1,5 Nm
–
Oljna šoba za mazanje ojnic
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Vijak krovne pločevine povratnega voda
za olje
M5
6 Nm
–
Vijak ležajnega varovala
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Vijak odzračevalnega pokrova na
pokrovu ventila
M5
3 Nm
Loctite® 243™
Vijak pokrova oljne črpalke
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Vijak pokrova oljnega filtra
M5
6 Nm
–
Vijak senzorja za zaznavanje prestav
M5
5 Nm
Loctite® 243™
Vijak vzmeti sklopke
M5
6 Nm
–
Vijak aretirnega mehanizma stikala
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak blokirne ročice
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak dajalnika impulzov
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak glave motorja
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak kolesa vodne črpalke
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak motorja zaganjalnika
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak napenjalne tirnice za krmilno
verigo
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak ohišja motorja
M6
10 Nm
–
Vijak ohišja termostata
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak osi nagibne ročice
M6
12 Nm
–
Vijak osne zaščite odmične gredi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
161
TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR
Vijak pokrova generatorja
M6
10 Nm
–
Vijak pokrova generatorja (prehodna
vrtina verižnega jaška)
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak pokrova sklopke
M6
10 Nm
–
Vijak pokrova ventila
M6
10 Nm
–
Vijak pokrova vodne črpalke
M6
10 Nm
–
Vijak prestavne ročice
M6
10 Nm
Loctite® 222
Vijak valja
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak valja odjemalnika sklopke
M6x20
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak valja odjemalnika sklopke
M6x35
10 Nm
–
Vijak vodilne tirnice za krmilno verigo
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak za pritrditev statorja
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak, okrasni
M6
3… 4 Nm
Loctite® 243™
Zaporni vijak podtlačnega priključka
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Oljna šoba za hlajenje batov
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Zaporni vijak za pritrditev ročične gredi
M8
20 Nm
–
Zatični vijak prirobnice izpušnega sistema
M8
10 Nm
Loctite® 243™
162
TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR
Vijak glave valja
M10
Vrstni red privijanja:
Križno privijte vijake, začnite
z zadnjim vijakom na jašku
za verigo.
1. stopnja
15 Nm
2. stopnja
30 Nm
3. stopnja
45 Nm
4. stopnja
60 Nm
Mazanje z motornim oljem
Vijak za sprostitev blokade napenjalnika
krmilne verige
M10x1
10 Nm
–
Zaporni vijak odtočne odprtine vodne
črpalke
M10x1
15 Nm
–
Zaporni vijak oljne odprtine
M10x1
15 Nm
Loctite® 243™
Zaporni vijak oljne odprtine v oljnem
hladilniku
M10x1
15 Nm
–
Vžigalna svečka
M12x1,25
17 Nm
–
Temperaturni senzor hladilne tekočine
na glavi motorja
M12x1,5
12 Nm
–
Vijak za izpust olja z magnetom
M12x1,5
20 Nm
–
Zaporni vijak ventila za regulacijo oljnega tlaka
M12x1,5
20 Nm
–
Zaporni vijak oljne odprtine
M14x1,5
15 Nm
Loctite® 243™
Vijačni nastavek na ohišju motorja
M16x1,5
25 Nm
Loctite® 243™
Matica rotorja
M18x1,5
100 Nm
–
163
TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR
Matica primarnega kolesa
M20LHx1,5
90 Nm
Loctite® 243™
Matica sojemala sklopke
M20x1,5
100 Nm
Loctite® 243™
Matica verižnega pastorka
M20x1,5
60 Nm
Loctite® 243™
Zaporni vijak cedila za olje
M20x1,5
15 Nm
–
Zaporni vijak napenjalnika krmilne
verige
M20x1,5
25 Nm
–
Vijak v pokrovu generatorja
M24x1,5
8 Nm
–
Zaporni vijak oljnega termostata
M24x1,5
15 Nm
–
164
TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE
Okvir
Okvir mrežaste cevi iz krom-molibdenove jeklene cevi, prašno
barvan
Vilice
WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA
Vzmetna noga
WP Suspension 4618 z mehanizmom Pro‑Lever
165
Vzmetna pot
spredaj
275 mm
zadaj
265 mm
Zavorna naprava
spredaj
Kolutna zavora z radialno privito štiribatno zavorno čeljustjo,
zavorni kolut je nameščen gibljivo
zadaj
Kolutna zavora z enobatno zavorno čeljustjo, gibljiva namestitev
Premer zavornega koluta
spredaj
320 mm
zadaj
240 mm
Meja obrabe zavornih kolutov
spredaj
4,0 mm
zadaj
4,5 mm
Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika
spredaj
2,0 bara
zadaj
2,0 bara
Zračni tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom / skupna nosilnost
spredaj
2,0 bara
zadaj
2,2 bara
Sekundarno prestavno razmerje
16:42
Veriga
5/8 x 1/4” X‑obroč
TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE
Kot krmilne glave
63°
Medosje
1.480±15 mm
Višina sedeža, neobremenjen
910 mm
Odmik od tal, neobremenjen
290 mm
Teža brez goriva pribl.
139,5 kg
Največja dovoljena osna obremenitev spredaj
150 kg
Največja dovoljena osna obremenitev zadaj
200 kg
Največja dovoljena skupna teža
350 kg
166
Akumulator
YTZ10S
Napetost akumulatorja: 12 V
Nazivna kapaciteta: 8,6 Ah
Ne zahteva vzdrževanja
Varovalka
58011109130
30 A
Varovalka
75011088015
15 A
Varovalka
75011088010
10 A
Žaromet
H4 / podstavek P43t
12 V
60/55 W
Pozicijska luč
W5W / podstavek W2,1x9,5d
12 V
5W
Osvetlitev instrumentov in kontrolne lučke
LED
Smernik
RY10W / Sockel BAU15s
Zavorna/zadnja luč
LED
Opremljenost z žarnicami
17.1
12 V
10 W
TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE
Osvetlitev registracijske tablice
W5W / podstavek W2,1x9,5d
167
12 V
5W
Pnevmatike
17.2
Sprednje pnevmatike
Zadnje pnevmatike
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
Pirelli Dragon Supercorsa Pro
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
Pirelli Dragon Supercorsa Pro
Nadaljnje informacije najdete v poglavju za servisiranje pod:
http://www.ktm.com
Količina polnjenja – gorivo
17.3
Prostornina rezervoarja za
gorivo skupaj pribl.
Rezerva goriva pribl.
12 l
Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95) (
2,5 l
str. 177)
TEHNIČNI PODATKI - VILICE
168
Številka artikla vilic
14.18.7E.12
Vilice
WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA
Kompresijsko blaženje
Komfort
20 klikov
Standard
15 klikov
Sport
10 klikov
Polna obremenitev
10 klikov
Blaženje v raztegu
Komfort
15 klikov
Standard
10 klikov
Sport
5 klikov
polna delovna obremenitev
5 klikov
Dolžina vzmeti s prednapenjalnimi pušami
480 mm
Stopnja vzmetenja
mehko
5,0 N/mm
srednje (standard)
5,2 N/mm
trdo
5,4 N/mm
Dolžina zračne komore
100±20 mm
Dolžina vilic
915 mm
Olje za vilice na vsako nogo
vilic
634 ml
Olje za vilice (SAE 5) (
str. 177)
TEHNIČNI PODATKI – VZMETNA NOGA
Številka artikla vzmetne noge
15.18.7E.12
Vzmetna noga
WP Suspension 4618 z mehanizmom Pro‑Lever
Kompresijsko blaženje High Speed
Komfort
1,5 obrata
Standard
1 obrat
Sport
0,5 obratov
polna delovna obremenitev
0,5 obratov
Kompresijsko blaženje Low Speed
Komfort
20 klikov
Standard
15 klikov
Sport
10 klikov
Polna obremenitev
10 klikov
Blaženje v raztegu
Komfort
20 klikov
Standard
15 klikov
Sport
10 klikov
polna delovna obremenitev
10 klikov
Prednapetost vzmeti
18 mm
Stopnja vzmetenja
Teža voznika: 65… 75 kg
80 N/mm
Teža voznika: 75… 85 kg
85 N/mm
Teža voznika: 85… 95 kg
90 N/mm
Dolžina vzmeti
220 mm
Plinski tlak
10 barov
169
TEHNIČNI PODATKI – VZMETNA NOGA
Statični posed
20 mm
Posed med vožnjo
70… 80 mm
Vgradna dolžina
400 mm
Olje blažilnika
Olje blažilnika udarcev (SAE 2,5) (50180342S1) (
170
str. 177)
TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE
Vijak ventila SLS
EJOT
2 Nm
–
Vijak, držalo registrske tablice spodaj
EJOT
3 Nm
–
Matica napere, sprednje kolo
M4,5
4 Nm
–
Matica napere, zadnje kolo
M5
4 Nm
–
Preostali vijaki okvirja
M5
4 Nm
–
Vijak črpalke goriva
M5
6 Nm
–
Vijak držala za elektriko
M5
3 Nm
–
Vijak kabla na zaganjalniku
M5
3 Nm
–
Vijak ključavnice sedeža
M5
3 Nm
Loctite® 222
Vijak maske žarometa
M5
5 Nm
–
Vijak pločevine za zaščito pred vročino
na izpuhu
M5
8 Nm
–
Vijak stikala stranskega stojala
M5
3 Nm
–
Vijak stopalke nožne zavore
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Vijak stranske obloge
M5
2 Nm
–
Vijak za kazalnik nivoja goriva
M5
3 Nm
–
Matica vijaka nožnega zavornega valja
M6
10 Nm
–
Preostale matice okvirja
M6
15 Nm
–
Preostali vijaki na posodi za gorivo
M6
6 Nm
–
Preostali vijaki okvirja
M6
10 Nm
–
Vijak ključavnice za vžig
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak krogelnega zgiba tlačnega droga
na valju nožne zavore
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vijak magnetnega držala na stranskem
stojalu
M6
10 Nm
Loctite® 243™
171
TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE
Vijak posode za zavorno tekočino za
zadnjo zavoro
M6
5 Nm
–
Vijak pritrditve hladilnika
M6
5 Nm
–
Vijak regulatorja/usmernika napetosti
M6
8 Nm
–
Vijak za zgornji del zaboja zračnega
filtra
M6
2 Nm
–
Vijak zavornega koluta spredaj
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Vijak zavornega koluta zadaj
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Matica kolena na glavi motorja
M8
25 Nm
Pasta za baker
Matica vijaka verižnika
M8
35 Nm
Loctite® 243™
Preostale matice okvirja
M8
30 Nm
–
Preostali vijaki okvirja
M8
25 Nm
–
Vijak držala končnega blažilnika
M8
25 Nm
–
Vijak držala končnega blažilnika na
posodi za gorivo
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Vijak držala registrske tablice zgoraj
M8
20 Nm
–
Vijak držala vzmeti na konzoli stranskega stojala
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Vijak konca vilic
M8
15 Nm
–
Vijak konzole stranskega stojala
M8
25 Nm
–
Vijak mostiča vilic spodaj
M8
12 Nm
–
Vijak mostiča vilic zgoraj
M8
17 Nm
–
Vijak nosilca nožne opore spredaj
M8
25 Nm
–
Vijak nosilca nožne opore zadaj
M8x16
25 Nm
–
172
TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE
Vijak objemke izpuha na končnem blažilniku
M8
25 Nm
–
Vijak osi vilic
M8
20 Nm
Loctite® 243™
Vijak posode za gorivo spodaj
M8
20 Nm
–
Vijak posode za gorivo zgoraj
M8
20 Nm
–
Vijak povezovalne ročice na okvirju
M8
30 Nm
–
Vijak ročaja
M8
20 Nm
–
Vijak vpenjalnega mostiča krmila
M8
20 Nm
Loctite® 243™
Nosilni vijak motorja
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Preostale matice okvirja
M10
50 Nm
–
Preostali vijaki okvirja
M10
45 Nm
–
Vijak nosilca motorja na okvirju
M10
45 Nm
–
Vijak opore krmila
M10
40 Nm
–
Vijak ročice nožne zavore
M10LH
25 Nm
Loctite® 243™
Vijak stranskega stojala
M10
35 Nm
Loctite® 243™
Vijak vzmetne noge spodaj
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Vijak vzmetne noge zgoraj
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Vijak zavornih čeljusti spredaj
M10x1,25
45 Nm
Loctite® 243™
Lambda sonda
M12x1,25
24,5 Nm
Pasta za baker
Vijak čepa nihajne ročice
M12x1,75
80 Nm
–
Matica kotne ročice na nihalki
M14x1,5
100 Nm
–
Matica zvezne ročice na kotni ročici
M14x1,5
100 Nm
–
Vijak glave krmila spodaj
M20x1,5
60 Nm
Loctite® 243™
Vijak glave krmila zgoraj
M20x1,5
10 Nm
–
173
TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE
Vijak polosi spredaj
M24x1,5
40 Nm
–
Matica osi zadaj
M25x1,5
90 Nm
–
174
POGONSKA SREDSTVA
175
Hidravlično olje (15)
po
– ISO VG (15)
Zahteva
– Uporabljajte samo hidravlično olje, ki ustreza navedenim normam (gl. podatke na posodi) in ki ima ustrezne lastnosti. KTM priporoča
izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Hydraulic Fluid 75
Hladilna tekočina
Zahteva
– Uporabite samo primerno hladilno tekočino (tudi v državah z visokimi temperaturami). Nekakovostna sredstva za zaščito pred zmrzovanjem lahko povzročijo korozijo in nastanek pene. Podjetje KTM priporoča izdelke proizvajalca Motorex®.
Mešalno razmerje
Zaščita pred zmrzovanjem: −25… −45 °C
50 % Zaščita pred korozijo/zmrzovanjem
50 % Destilirana voda
Hladilna tekočina (gotova mešanica)
Zaščita pred zmrzovanjem
Dobavitelj
Motorex®
– Anti Freeze
−40 °C
POGONSKA SREDSTVA
176
Motorno olje (SAE 10W/60) (00062010035)
po
– JASO T903 MA (
–
SAE (
–
KTM LC4 2007+
str. 182)
str. 182) (SAE 10W/60)
Zahteva
– Uporabljajte samo motorno olje, ki ustreza navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in ima ustrezne lastnosti. Podjetje KTM
priporoča izdelke proizvajalca Motorex®.
Sintetično motorno olje
Dobavitelj
Motorex®
– Motorex® KTM Cross Power 4T
Motorno olje (SAE 10W/50)
po
– JASO T903 MA (
–
SAE (
str. 182)
str. 182) (SAE 10W/50)
Zahteva
– Uporabljajte samo motorna olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in imajo ustrezne lastnosti. KTM priporoča izdelke Motorex®.
Sintetično motorno olje
Dobavitelj
Motorex®
– Power Synt 4T
POGONSKA SREDSTVA
177
Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95)
po
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Olje blažilnika udarcev (SAE 2,5) (50180342S1)
po
– SAE (
str. 182) (SAE 2,5)
Zahteva
– Uporabljajte samo olja, ki ustrezajo navedenim standardom (gl. podatke na posodi) in ki imajo ustrezne lastnosti.
Olje za vilice (SAE 5)
po
– SAE (
str. 182) (SAE 5)
Zahteva
– Uporabljajte samo olja, ki ustrezajo navedenim normam (gl. podatke na posodi) in ki imajo ustrezne lastnosti. KTM priporoča izdelke
Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Racing Fork Oil
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1
po
– DOT
Zahteva
– Uporabljajte zgolj zavorno tekočino, ki ustreza navedeni normi (glejte podatke na posodi) in ima ustrezne lastnosti. KTM priporoča
izdelke Castrol in Motorex®.
POGONSKA SREDSTVA
Dobavitelj
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
178
POMOŽNE SNOVI
Čistila in politure za sijoče in mataste lake, kovinske površine in površine iz umetne mase
Zahteva
– KTM priporoča izdelke proizvajalca Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Clean & Polish
Čistilo za motocikle
Zahteva
– KTM priporoča izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Moto Clean 900
Politura za lake
Zahteva
– KTM priporoča izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Moto Polish
Razpršilo za stike
Zahteva
– KTM priporoča izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Accu Contact
179
POMOŽNE SNOVI
Razpršilo za verige Onroad
Zahteva
– KTM priporoča izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Chain Lube 622 Strong
Sredstvo za čiščenje in konzerviranje za kovino in gumo
Zahteva
– KTM priporoča izdelke proizvajalca Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Protect & Shine 645
Sredstvo za čiščenje verig
Zahteva
– KTM priporoča izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Chain Clean 611
Trajna mast
Zahteva
– KTM priporoča izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Fett 2000
180
POMOŽNE SNOVI
Univerzalno oljno razpršilo
Zahteva
– KTM priporoča izdelke Motorex®.
Dobavitelj
Motorex®
– Joker 440 Universal
181
STANDARDI
182
JASO T903 MA
Različne smeri tehničnega razvoja so zahtevale lastne specifikacije za 4-taktne motocikle - standard JASO T903 MA. V preteklosti so bila
za 4-taktne motocikle v uporabi motorna olja iz avtomobilizma, saj motocikli niso imeli lastne specifikacije. Medtem ko so pri avtomobilih
zaželeni čim daljši intevali vzdrževanja, je pri motorjih motociklov v ospredju predvsem visoka zmogljivost pri visokih vrtljajih. Pri večini
motorjev za motocikle se tudi menjalnik in sklopka mažeta z enakim oljem. Standard JASO MA upošteva posebne zahteve motociklov.
SAE
Razrede viskoznosti SAE je določila zveza Society of Automotive Engineers, namenjeni pa so razvrstitvi mazalnih olj glede na viskoznost. Viskoznost je zgolj ena od lastnosti določenega olja in ne predstavlja nikakršnega zagotovila za kakovost.
STVARNO KAZALO
STVARNO KAZALO
A
Akumulator
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
C
Cedila za olje
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 141
Č
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-155
183
Hladilni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
I
Iskanje napak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148
K
Karakteristike motorja
Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Ključavnica na krmilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ključavnica za vžig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Koda utripanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149-153
H
Kombinirani instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcijske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merilnik števila vrtljajev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev časa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev kilometrov ali milj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 1 . . . . . . . . . . . .
Nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 2 . . . . . . . . . . . .
Prikaz hitrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz temperature hladilne tekočine . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hladilna tekočina
Izpuščanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Kontrola nastavitve luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
D
Definicija uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Delovna pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dušilne gumice pesta zadnjega kolesa
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
G
Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Glavna varovalka
Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Gumb za zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
27
23
24
24
27
26
28
29
26
30
28
30
25
STVARNO KAZALO
184
Konzerviranje za obratovanje pozimi . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Konzerviranje za zimsko uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Napetost naper
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
M
Napetost verige
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Maska žarometa z žarometom
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Menjava žarnice smernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Menjava žarnice žarometa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Merilnik števila vrtljajev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Motocikel
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dvig sprednjega dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dvig zadnjega dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snemanje sprednjega dela z montažnega stojala
Snemanje zadnjega dela z montažnega stojala .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
154
. 54
. 55
. 54
. 55
Motor
Utekanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Motorno olje
Dolivanje
Izpuščanje
Menjava .
Nalivanje
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
144
138
137
143
N
Nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nalivanje goriva
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nastavitev prednapetosti vzmeti
Nastavitev za vzmetno nogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Natovarjanje motocikla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Navodila za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nivo hladilne tekočine
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 129
Nivo motornega olja
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Nivo zavorne tekočine
Preverjanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Preverjanje za zadnjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nožni opori za sopotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
O
Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oljni filter
Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
P
Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
STVARNO KAZALO
Ploščica s podatki
185
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pogled podvozja
Spredaj levo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zadaj desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pogonska sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Položaj krmila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Prestavljanje . .
Prestavna ročica
Prikazovalnik . .
Prtljaga . . . . . .
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
33
25
38
Prvi zagon
Preverjanje pred vsakim prvim zagonom . . . . . . . . . . . . . 40
R
Ročaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ročica ročne zavore
Nastavitev osnovnega položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ročica sklopke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavitev osnovnega položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ročica zavore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
S
Sedež
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Servisni načrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-53
Sistem pnevmatik brez zračnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Sklopka
Preverjanje/korigiranje nivoja tekočine
. . . . . . . . . . . . . 134
Sprednje kolo
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Sprostitev sedeža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Stanje pnevmatik
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Stikalo smernikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stikalo za izklop v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Stikalo za luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stopalka zavore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nastavitev osnovnega položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Preverjanje prostega hoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Stransko stojalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Š
Številka artikla vilic . . . . . . .
Številka artikla vzmetne noge
Številka ključa . . . . . . . . . .
Številka motorja . . . . . . . . .
Številka okvirja . . . . . . . . . .
..
.
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18
17
17
16
STVARNO KAZALO
186
Nastavitev kompresije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nastavitev stopnje raztega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Odzračevanje vilic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
T
Tehnični podatki
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podvozje . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pritezni vrtilni momenti za motor . .
Pritezni vrtilni momenti za podvozje
Vilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzmetna noga . . . . . . . . . . . . . .
....
....
....
...
....
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
159-160
165-167
161-164
171-174
. . . 168
169-170
Tipka hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
U
Ustavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
V
Varovalka
Menjava za posamezne porabnike toka
. . . . . . . . . . . . 114
Veriga
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kontrola umazanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Verižni pastorek
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Verižnik
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Vilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Čiščenje protiprašnih manšet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vodilo verige
Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Speljevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vzmetna noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kompresijsko blaženje, splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola poseda med vožnjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola statičnega poseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev blaženja v raztegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev kompresijskega blaženja High Speed . . . . . .
Nastavitev kompresijskega blaženja Low Speed . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
56
58
63
62
60
59
58
Z
Začetek uporabe
Napotki za začetek uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Po skladiščenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Zadnje kolo
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Zagonski postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zapiralo posode za gorivo
Odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zapiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
STVARNO KAZALO
187
Zaščita proti zmrzovanju
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Zračnost krmilnega ležaja
Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zaščita vilic
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zrahljanost krmilnega ležaja
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zaviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zavorna tekočina
Dolivanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Dolivanje za zadnjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zavorne obloge
Kontrola na sprednji zavori . . .
Kontrola na zadnji zavori . . . . .
Odstranitev za sprednjo zavoro
Vgradnja za sprednjo zavoro . .
Zamenjava za sprednjo zavoro
Zamenjava za zadnjo zavoro . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82
92
85
86
83
93
Zavorni koluti
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zračni filter
Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Zračni tlak v pnevmatikah
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Zračnost bovdenskega vleka za plin
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Ž
Žarnica pozicijske luči
Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Žaromet
Nastavitev dolžine svetlobnega snopa
. . . . . . . . . . . . . 124
*3211517sl*
3211517sl
10/2009
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Avstrija
http://www.ktm.com
Fotografija: Mitterbauer
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement