KTM 690 Duke R JP 2010 Naked Bike Navodila za uporabo

KTM 690 Duke R JP 2010 Naked Bike Navodila za uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

2010 690 DUKE EU 690 DUKE AUS/UK 690 DUKE JP 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R JP

Št. art. 3211520sl

SPOŠTOVANI KUPEC MOTOCIKLA KTM Iskreno vam čestitamo k odločitvi za nakup motocikla KTM. Ste novi lastnik modernega športnega motocikla, s katerim boste, če ga boste pravilno vzdrževali in negovali, gotovo doživeli veliko veselih trenutkov.

Želimo vam veliko užitkov pri vožnji!

1 Prosimo, da spodaj vnesete serijsko številko svojega motocikla.

Številka okvirja/tipska tablica ( str. 16)

Številka motorja ( str. 17)

Številka ključa ( str. 16)

Žig prodajalca Navodila za uporabo so ob izdaji vključevala vse tehnološke novosti za to serijo. Nikoli pa ni mogoče popolnoma izključiti majhnih odsto panj, ki so posledica stalnega konstrukcijskega razvoja.

Vsi vsebovani podatki so neobvezujoči. Podjetje KTM-Sportmotorcycle AG si posebej pridržuje pravico, da tehnične podatke, cene, barve, oblike, materiale, usluge in storitve, konstrukcijo, opremo ipd. brez predhodne napovedi in brez navedbe razloga spremeni, brez nadomestila črta, prilagodi lokalnim pogojem, ter da ukine proizvodnjo določenega modela brez predhodne napovedi. KTM ne prevzema odgovornosti za možnosti dostave, odstopanja od slik in opisov ter za tiskarske napake ali zmote. Prikazani modeli deloma vsebujejo dodatno opremo, ki ne sodi k serijskemu obsegu dobave.

SPOŠTOVANI KUPEC MOTOCIKLA KTM © 2009 by KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Avstrija Vse pravice pridržane Ponatis, tudi delni, je dovoljen samo s pisnim dovoljenjem avtorja.

ISO 9001(12 100 6061) V skladu z mednarodnim standardom za vodenje kakovosti ISO 9001 KTM izvaja postopke za zagotavljanje kakovosti, s katerimi zagotavlja najvišjo možno kakovost izdelkov.

Izdal: TÜV Management Service KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Avstrija 2

VSEBINSKO KAZALO VSEBINSKO KAZALO

PRIKAZNA SREDSTVA ................................................................ 6

POMEMBNI NAPOTKI .................................................................. 7

PRIKAZ MOTOCIKLA ................................................................. 12 Prikaz vozila z leve sprednje strani (simbolični prikaz)........... 12

Prikaz vozila z zadnje desne strani (simbolični prikaz)........... 14

MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI ......................................... 16 Številka okvirja/tipska tablica .................................................. 16 Številka ključa ......................................................................... 16

Številka motorja ...................................................................... 17 Številka artikla vilic.................................................................. 17

Številka artikla vzmetne noge ................................................. 18

UPRAVLJALNI ELEMENTI ......................................................... 19 Ročica sklopke........................................................................ 19 Ročica ročne zavore ............................................................... 19

Stikalo za luči.......................................................................... 20 Tipka svetlobne hupe.............................................................. 20

Stikalo smernikov.................................................................... 21 Tipka hupe .............................................................................. 21

Ključavnica za vžig/krmilo....................................................... 22 Stikalo za izklop v sili .............................................................. 22

Gumb za zagon ...................................................................... 23 Kombinirani instrument ........................................................... 23

Kombinirani instrument – funkcijske tipke............................... 24 Kombinirani instrument - merilnik števila vrtljajev................... 24

Kombinirani instrument – kontrolne lučke............................... 25

Kombinirani instrument – prikazovalnik .................................. 26

Kombinirani instrument – prikaz hitrosti .................................. 27 Nastavitev kilometrov ali milj................................................... 27

3

Kombinirani instrument – čas.................................................. 28 Nastavitev časa ...................................................................... 28

Kombinirani instrument – prikaz ODO .................................... 29 Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 1 ........................................................................ 29

Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 2 ........................................................................ 30

Kombinirani instrument – prikaz TRIP F ................................. 31 Kombinirani prikaz – prikaz temperature hladilne tekočine .... 31

Odpiranje zapirala posode za gorivo ...................................... 32 Zapiranje zapirala posode za gorivo....................................... 32

Pipe za gorivo ......................................................................... 33 Ročaji...................................................................................... 33

Ključavnica na sedežu ............................................................ 34 Navodila za uporabo............................................................... 34

Orodje motocikla..................................................................... 35 Nožni opori za sopotnika ........................................................ 35

Prestavna ročica ..................................................................... 36

Stopalka zavore ...................................................................... 37 Stransko stojalo ...................................................................... 37

SPLOŠNI NASVETI IN NAPOTKI ZA ZAČETEK UPORABE ..... 38 Nasveti za začetek uporabe ................................................... 38

Utekanje motorja..................................................................... 39

Natovarjanje motocikla ........................................................... 40

NAVODILO ZA VOŽNJO............................................................. 42 Preverjanje pred vsakim prvim zagonom................................ 42

Zagonski postopek.................................................................. 43

Speljevanje ............................................................................. 44 Prestavljanje, vožnja............................................................... 44

VSEBINSKO KAZALO

Zaviranje ................................................................................. 48

Ustavljanje, parkiranje ............................................................ 49

Nalivanje goriva ...................................................................... 50

SERVISNI NAČRT ...................................................................... 53 Servisni načrt .......................................................................... 53

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU.............. 56 Dvig sprednjega dela motocikla.............................................. 56 Snemanje sprednjega dela mocikla z montažnega stojala..... 56

Dvig zadnjega dela motocikla ................................................. 57 Snemanje zadnjega dela motocikla z montažnega stojala..... 57

Vilice/vzmetna noga................................................................ 58 Nastavitev kompresijskega blaženja vilic................................ 58

Nastavitev blaženja vilic v raztegu.......................................... 59

Kompresijsko blaženje vzmetne noge .................................... 61 Nastavitev kompresijskega blaženja Low Speed za vzmetno nogo ......................................................................... 61

Nastavitev kompresijskega blaženja High Speed za vzmetno nogo ......................................................................... 62

Nastavitev blaženja vzmetne noge v raztegu ......................... 64

Odzračevanje nog vilic............................................................ 65 Kontrola umazanosti verige .................................................... 65

Čiščenje verige ....................................................................... 66

Kontrola napetosti verige ........................................................ 67

Nastavitev napetosti verige..................................................... 68

Kontrola verige, verižnika in verižnega pastorka .................... 70

Kontrola zavornih kolutov ....................................................... 72

Nastavitev osnovnega položaja ročice ročne zavore ............. 73 Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore ............ 73

Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro

Kontrola zavornih oblog sprednje zavore ............................... 76 Preverjanje prostega hoda stopalke zavore ........................... 76

Nastavitev osnovnega položaja zavorne stopalke

Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore................ 78

Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro

Kontrola zavornih oblog zadnje zavore................................... 81 Odstranitev sprednjega kolesa x

x

x

x

................ 74

............ 77

................... 79

.......................................... 81

Vgradnja sprednjega kolesa x .............................................. 82

Odstranitev zadnjega kolesa x ............................................. 84

Vgradnja zadnjega kolesa

Kontrola blažilne gume na pestu zadnjega kolesa

Kontrola stanja pnevmatik ...................................................... 88

Kontrola zračnega tlaka v pnevmatikah.................................. 89

Snemanje sedeža ................................................................... 90

Namestitev sedeža ................................................................. 91 Vgradnja posode za gorivo ..................................................... 91

Namestitev posode za gorivo ................................................. 92

Odstranitev akumulatorja x

x ................................................. 85

x ............ 87

.................................................. 93

Vgradnja akumulatorja

Polnjenje akumulatorja

x ...................................................... 95

x ...................................................... 97

Menjava glavne varovalke ...................................................... 99

Menjava varovalk posameznih porabnikov toka................... 101

Nastavitev karakteristik motorja............................................ 103

Odstranitev maske žarometa z žarometom.......................... 105

Vgradnja maske žarometa z žarometom.............................. 107

Menjava žarnice zasenčene luči........................................... 108

Menjava dolge luči ................................................................ 111

4

VSEBINSKO KAZALO

Menjava žarnice pozicijske luči............................................. 113

Menjava žarnice smernika .................................................... 114

Nastavitev luči preverjanje zasenčenih luči .......................... 115

Kontrola nastavitve žarometov za dolgi snop ....................... 116

Nastavitev dolžine svetlobnega snopa žarometa zasenčene luči ...................................................................... 117

Nastavitev dolžine svetlobnega snopa žarometa za dolgi snop ...................................................................................... 118

Hladilni sistem....................................................................... 120 Kontrola zaščite pred zamrznitvijo in nivoja hladilne tekočine ................................................................................ 120

Kontrola nivoja hladilne tekočine .......................................... 123

Izpuščanje hladilne tekočine

za olje x Izpuščanje motornega olja x

x ........................................... 124

Polnjenje/odzračevanje hladilnega sistema x .................... 126

Nastavitev osnovnega položaja ročice sklopke .................... 128

Preverjanje/korigiranje nivoja tekočine hidravlične sklopke.................................................................................. 129

Kontrola zračnosti bovdenskega vleka za plin...................... 130

Nastavitev zračnosti bovdenskega vleka za plin x ............. 131 Kontrola nivoja motornega olja ............................................. 131

Menjava motornega olja in oljnega filtra ter čiščenje sita .............................................................................. 132 .............................................. 132

Odstranitev oljnega filtra

Vgradnja oljnega filtra

x .................................................. 133

x ...................................................... 135 Čiščenje cedil za olje x ....................................................... 135

Nalivanje motornega olja x ................................................. 137

Dolivanje motornega olja ...................................................... 138

ISKANJE NAPAK ...................................................................... 140

5

KODA UTRIPANJA ................................................................... 143

ČIŠČENJE................................................................................. 148 Čiščenje motocikla................................................................ 148

KONZERVIRANJE ZA OBRATOVANJE POZIMI ..................... 150 Konzerviranje za uporabo pozimi ......................................... 150

SKLADIŠČENJE ....................................................................... 151 Skladiščenje.......................................................................... 151

Prvi zagon po skladiščenju ................................................... 152

TEHNIČNI PODATKI – MOTOR ............................................... 153

Količina polnjenja – motorno olje .......................................... 154 Količina polnjenja - hladilna tekočina.................................... 154

TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR..... 155

TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE .......................................... 159

Opremljenost z žarnicami ..................................................... 160

Količina polnjenja – gorivo .................................................... 161

TEHNIČNI PODATKI - VILICE .................................................. 162 Duke...................................................................................... 162

Duke R.................................................................................. 163

TEHNIČNI PODATKI – VZMETNA NOGA ................................ 164 Duke...................................................................................... 164

Duke R.................................................................................. 165

TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE ............................................................................... 167

POGONSKA SREDSTVA ......................................................... 171

POMOŽNE SNOVI .................................................................... 175

STANDARDI.............................................................................. 178

STVARNO KAZALO.................................................................. 179

PRIKAZNA SREDSTVA Uporabljeni simboli Spodaj je naveden pomen posameznih simbolov.

Označuje pričakovan odziv (npr. delovnega koraka ali funkcije).

Označuje nepričakovan odziv (npr. delovnega koraka ali funkcije).

Vsa dela, ob katerih je prikazan ta simbol, zahtevajo strokovno znanje in tehnično usposobljenost. Zaradi lastne varnosti ta dela prepustite pooblaščeni servisni delavnici KTM! Tam bodo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki uporabljajo potrebno posebno orodje, poskrbeli za optimalno vzdrževanje vašega motocikla.

Označuje kazalko na stran (podrobnejše informacije se nahajajo na navedeni strani).

Uporabljene oblike zapisa Spodaj so razložene uporabljene oblike zapisa besedila.

Lastno ime Označuje lastno ime.

Ime ® Znamka™ Označuje zaščiteno ime.

Označuje znamko v blagovnem prometu.

6

POMEMBNI NAPOTKI Definicija uporabe Športni motocikli KTM so zasnovani in izdelani tako, da so kos vsem običajnim obremenitvam, do katerih prihaja ob pravilni cestni upo rabi, niso pa namenjeni uporabi na dirkalnih progah in izven asfaltiranih poti.

7 Informacije Motocikel je za uporabo v javnem cestnem prometu dovoljen samo v homologirani izvedbi.

Vzdrževanje Upoštevanje vzdrževalnih, negovalnih in nastavitvenih del na motorju, ki so navedena v navodilih za uporabo, je predpogoj za brezhibno delovanje motocikla in preprečevanje predčasne obrabe. Nepravilna nastavitev okvirja lahko povzroči poškodbe in lom sestavnih delov okvirja.

Uporaba motociklov v ekstremnih pogojih, na primer zelo blaten in vlažen teren, lahko povzroči nadpovprečno obrabo sestavnih delov, kot so prenosnik moči in zavore. Zaradi tega bodo morda vzdrževalna dela ali zamenjava obrabljenih delov potrebna še pred mejo obrabe, ki je navedena v servisnem načrtu.

Prosimo, da obvezno upoštevate predpisano obdobje utekanja motocikla ter servisne in vzdrževalne intervale. S tem v veliki meri pripo morete k daljši življenjski dobi svojega motocikla.

Garancija Dela, predpisana v servisnem načrtu, se morajo izvajati izključno v pooblaščeni delavnici KTM in potrditi jih je treba v servisni knjigi, ker sicer garancija ne velja. Za škodo in posredno škodo, ki sta posledici manipulacij in predelav motocikla, ni možno uveljavljati garancije.

Pogonska sredstva Gorivo in maziva oz. pogonska sredstva, ki so navedena v navodilih za uporabo, je treba uporabljati v skladu s specifikacijami.

Nadomestni deli, pribor Za lastno varnost uporabljajte samo dodatno opremo in nadomestne dele, ki jih je odobrilo in/ali priporočilo podjetje KTM, in katere naj namestijo v pooblaščeni delavnici KTM. KTM ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe, ki so posledica uporabe izdelkov drugih proizvajalcev.

POMEMBNI NAPOTKI Nekateri nadomestni deli in deli dodatne opreme so navedeni v oklepaju pri posameznem opisu. KTM prodajalec vam bo z veseljem sve toval.

Aktualni deli KTM PowerParts za vaše vozilo se nahajajo na spletni strani KTM.

Mednarodno KTM-ovo spletno mesto: http://www.ktm.com

8 Delovna pravila Za nekatera dela je potrebno specialno orodje. Slednje ni sestavni del vozila, lahko pa ga naročite pod navedeno številko v oklepaju.

Npr.: ventilni vzmetni dvižnik (59029019000) Pri sestavljanju je treba dele za enkratno uporabo (npr. samovarovalne vijake in matice, tesnila, tesnilne obroče, O-tesnila, razcepke, varovalne pločevine) zamenjati z novimi.

Če pri vijačnih povezavah uporabljate varovalno sredstvo za vijake (npr. Loctite oz. obrabljene dele.

® ), je treba upoštevati specifične napotke proizvajalca.

Dele, ki jih boste po demontaži znova uporabili, je treba očistiti in pregledati, če so poškodovani oz. obrabljeni. Zamenjajte poškodovane Po koncu popravila oz. vzdrževanja je treba zagotoviti, da je vozilo varno za uporabo v prometu.

Transport Napotek Nevarnost poškodbe Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.

– Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.

Napotek Nevarnost požara Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.

– Ne postavljajte vozila na mesta, v bližini katerih se nahajajo gorljive in/ali vnetljive snovi. Nad segreto vozilo ne odlagajte predmetov.

Vselej počakajte, da se vozilo najprej ohladi.

– Ugasnite motor in izvlecite ključe za vžig.

– Zavarujte motocikel z napenjalnimi trakovi ali drugimi primernimi pripomočki za pritrditev tako, da ne more pasti ali se premakniti.

POMEMBNI NAPOTKI Okolje Motociklizem je čudovit šport, zato upamo, da boste lahko deležni vseh njegovih lepot. Kljub temu pa s seboj prinaša potencialne težave zaradi onesnaževanja okolja ter nesoglasij z drugimi osebami. Z odgovornim ravnanjem z motociklom lahko poskrbite, da do teh težav sploh ne pride. Da bi motociklizmu zagotovili prihodnost, pri uporabi motocikla vedno upoštevajte zakonske predpise in ravnajte odgo vorno do okolja ter spoštujte pravice drugih.

9 Napotki/varnostni napotki Obvezno upoštevajte navedene napotke/varnostne napotke.

Informacije Na vozilu so nameščene različne nalepke z napotki/varnostnimi napotki. Ne odstranjujte nameščenih nalepk. Če teh ni, vi ali druge osebe ne boste mogli prepoznati nevarnosti, zaradi česar se lahko poškodujete.

POMEMBNI NAPOTKI Stopnje nevarnosti Nevarnost Opozorilo za nevarnost, ki neposredno povzroči smrt ali težke in trajne poškodbe, če potrebni ukrepi niso izvedeni.

Opozorilo Opozorilo za nevarnost, ki verjetno povzroči smrt ali težke in trajne poškodbe, če potrebni ukrepi niso izvedeni.

Previdno Opozorilo za nevarnost, ki lahko povzroči lažje poškodbe, če potrebni ukrepi niso izvedeni.

Napotek Opozorilo za nevarnost, ki lahko povzroči veliko škodo na strojih ali materialno škodo, če potrebni ukrepi niso izvedeni.

Opozorilo Opozorilo za nevarnost, ki povzroči škodo v okolju, če potrebni ukrepi niso izvedeni.

10 Navodila za uporabo – Pred prvo vožnjo si obvezno natančno preberite celotna Navodila za uporabo. V njih se nahajajo številne informacije in nasveti, ki olajšajo uporabo in ravnanje z motociklom. Le tako boste namreč izvedeli, kako najbolje prilagoditi motocikel svojim zahtevam in kako se obvarovati pred poškodbami. Poleg tega pa se v teh navodilih nahajajo tudi pomembne informacije o vzdrževanju motocikla.

– Navodila za uporabo so pomemben sestavni del motocikla in jih je treba ob prodaji predati novemu lastniku.

11

PRIKAZ MOTOCIKLA 3.1

Prikaz vozila z leve sprednje strani (simbolični prikaz) 12 700132-01

PRIKAZ MOTOCIKLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kombinirani instrument Vzvratno ogledalo Ročica sklopke Sedež Ročaj Zavorna čeljust spredaj Pipa za gorivo levo Prestavna ročica Številka motorja Stransko stojalo 13

PRIKAZ MOTOCIKLA 3.2

Prikaz vozila z zadnje desne strani (simbolični prikaz) 14 700133-01

PRIKAZ MOTOCIKLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ključavnica na sedežu Stikalo luči, tipka svetlobne hupe, stikalo smernikov, tipka hupe Zapiralo posode za gorivo Stikalo za izklop v sili, gumb za zagon Ročica ročne zavore Številka okvirja, tipska tablica Zavorna čeljust zadaj Nožni opori za sopotnika Stikalo Map‑Select Stopalka zavore Kontrolno okence motornega olja Pipa za gorivo desno 15

MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI 4.1

Številka okvirja/tipska tablica Številka okvirja Tipska tablica  je vtisnjena na glavi krmila desno.

 je na desni strani okvirja za glavo krmila.

4.2

Številka ključa 500006-01 Številka ključa  je navedena na KEYCODECARD.

Informacije Številko ključa potrebujete ob naročilu dodatnega ključa. Shra nite KEYCODECARD na varnem mestu.

100179-10 16

MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI 4.3

Številka motorja Številka motorja  je vtisnjena na levi strani motorja pod menjalno ročico.

17 4.4

Številka artikla vilic 700125-01 Številka artikla vilic  je vtisnjena na notranji strani konca vilic.

700126-01

MESTA S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI 4.5

Številka artikla vzmetne noge 18 Številka artikla vzmetne noge  je vtisnjena na zgornjem delu vzmetne noge, nad nastavi tvenim obročem proti strani motorja.

700128-01

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.1

Ročica sklopke Ročica sklopke  se nahaja na levi strani krmila.

Sklopka se aktivira hidravlično in se samodejno nastavi.

5.2

Ročica ročne zavore 100114-10 Ročica zavore  je na desni strani krmila.

Z ročico ročne zavore aktivirate sprednjo zavoro.

500018-01 19

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.3

Stikalo za luči Stikalo za luči  je nameščeno na levi strani krmila.

Možna stanja Zasenčena luč je vklopljena – Pritisnjena je spodnja stran stikala luči. V tem položaju sta vklopljeni zasenčena luč in zadnja luč.

Dolga luč je vklopljena – Pritisnjena je zgornja stran stikala luči. V tem položaju sta vklopljeni dolga luč in zadnja luč.

20 500020-01 5.4

Tipka svetlobne hupe Tipka svetlobne hupe  se nahaja na levi strani krmila.

Možna stanja • Tipka svetlobne hupe v osnovnem položaju • Tipka svetlobne hupe pritisnjena – V tem položaju je svetlobna hupa (dolga luč) aktivi rana.

500020-11

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.5

Stikalo smernikov Stikalo smernikov  je nameščeno na levi strani krmila.

Možna stanja Smernik je izklopljen Levi smernik je vklopljen – Pritisnjena je leva stran stikala smernikov. Sti kalo smernikov se po aktivaciji vrne v izhodiščni položaj.

Desni smernik je vklopljen – Pritisnjena je desna stran stikala smernikov.

Stikalo smernikov se po aktivaciji vrne v izhodiščni položaj.

21 500021-10 Če želite izklopiti smernik, potisnite stikalo smernikov proti ohišju stikala.

5.6

Tipka hupe Tipka hupe  Možna stanja • Tipka hupe • Tipka hupe se nahaja na levi strani krmila.

v osnovnem položaju pritisnjena – V tem položaju je hupa aktivirana.

500021-11

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.7

Ključavnica za vžig/krmilo 600825-01 22 Ključavnica za vžig/ključavnica krmila  Možna stanja se nahaja pred zgornjim mostom vilic.

Vžig izklopljen OFF – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen. Delu joči motor se ustavi, mirujoči motor se ne zažene. Ključ za vžig lahko izvle čete.

Vžig je vključen ON – V tem položaju je vžigalni tokokrog sklenjen. Motor je mogoče zagnati.

Krmilo je blokirano – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen in krmilo je blokirano. Ključ za vžig lahko izvlečete.

5.8

Stikalo za izklop v sili Stikalo za izklop v sili  je nameščeno na desni strani krmila.

Možna stanja Stikalo za izklop v sili je izklopljeno – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen, motor ugasne, ponovni zagon ni mogoč.

Stikalo za izklop v sili je vklopljeno – Ta položaj je potreben za obratova nje, vžigalni tokokrog je prekinjen.

500022-10

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.9

Gumb za zagon Gumb za zagon  je nameščen na desni strani krmila.

Možna stanja • Gumb za zagon • Gumb za zagon je v osnovnem položaju je pritisnjen – V tem položaju se zaganjalnik aktivira.

23 5.10

Kombinirani instrument 500022-11 Kombinirani instrument se nahaja pred krmilom.

Kombinirani instrument je razporejen v 4 funkcijska območja.

 Funkcijske tipke  Merilnik števila vrtljajev  Kontrolne lučke  Prikazovalnik 400832-10

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.11

Kombinirani instrument – funkcijske tipke S tipko MODE  spremenite način prikaza.

Možni načini prikaza so prevožene poti (ODO), Tripmaster 1 (TRIP 1) in Tripmaster 2 (TRIP 2).

S tipko SET na 0.0.

Tipka   se funkciji Tripmaster 1 ( TRIP 1) in Tripmaster 2 ( TRIP 2) ponastavita je brez funkcije.

24 400833-10 5.12

Kombinirani instrument - merilnik števila vrtljajev Merilnik števila vrtljajev Rdeča oznaka   prikazuje število vrtljajev motorja v vrtljajih na minuto.

označuje območje previsokega števila vrtljajev motorja.

400834-10

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.13

Kombinirani instrument – kontrolne lučke Kontrolne lučke dajejo dodatne informacije o stanju obratovanja motocikla.

Možna stanja Kontrolna lučka za smernik utripa zeleno v enakih presledkih kot smernik – Smernik je vklopljen.

Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjalnik je v prostem teku.

25 400835-01 Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč je vklopljena.

Opozorilna lučka za temperaturo sveti rdeče – Hladilna tekočina je dosegla kritično vrednost.

Opozorilna lučka nivoja goriva sveti oranžno – Nivo goriva je dosegel oznako za rezervo. Prikazovalnik preklopi v prikaz TRIP F.

FI Opozorilna lučka (MIL) sveti/utripa oranžno – OBD je zaznal napako, ki je kritična z vidika emisij ali varnosti.

Opozorilna lučka za akumulator sveti rdeče – Napetost omrežja je pre nizka.

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.14

Kombinirani instrument – prikazovalnik Ob vključitvi vžiga za eno sekundo zasvetijo vsi segmenti prikaza za preskus delovanja.

26 400836-01 LEnGth Po preskusu delovanja prikazovalnika se za eno sekundo prikaže obseg kolesa LEnGth.

Informacije Številka 1870 ustreza obsegu 17" sprednjega kolesa s serijskimi pnevmatikami.

Prikaz se nato vrne v nazadnje izbrani način.

400881-01

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.15

Kombinirani instrument – prikaz hitrosti Hitrost  je prikazana v kilometrih na uro km/h ali v miljah na uro mph.

27 400838-10 5.16

Nastavitev kilometrov ali milj Informacije Če zamenjate enoto, se vrednost za ODO ohrani, le da se preračuna v izbrano enoto.

Spremenite nastavitve, značilne za določeno državo.

Pogoj Motocikel stoji.

UPRAVLJALNI ELEMENTI – Vključite vžig, ključ obrnite v položaj .

– Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza ODO.

– Držite tipko MODE, dokler se način prikaza ne spremeni iz km/h v mph oz. iz mph v km/h.

28 400839-01 5.17

Kombinirani instrument – čas Čas je prikazan v območju  prikazovalnika.

Informacije Čas je treba znova nastaviti po odklopu akumulatorja ali odstranitvi varovalke.

5.18

Nastavitev časa 400838-11 Pogoj Motocikel stoji.

UPRAVLJALNI ELEMENTI 400838-01 – Vključite vžig, ključ obrnite v položaj .

– Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza ODO.

– Držite hkrati pritisnjeni tipki MODE in SET.

Čas začne utripati.

– S tipko MODE nastavite vrednost za uro.

– S tipko SET nastavite vrednost za minute.

– Držite hkrati pritisnjeni tipki MODE in SET.

Čas je nastavljen.

5.19

Kombinirani instrument – prikaz ODO V načinu prikaza ODO se prikaže seštevek prevožene poti v kilometrih oz. miljah.

29 Informacije Ta vrednost ostane shranjena, tudi če se akumulator odklopi in/ali varovalke stalijo.

400839-01 5.20

Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 1 Informacije Števec dnevno prevožene poti TRIP 1 vedno teče in meri do 999.9.

Števec dnevno prevožene poti lahko meri dolžino med vožnjo prevožene poti ali razdaljo med dvema postankoma na črpalki. Če prekorači vrednost 999.9, prične števec znova šteti od 0.0 naprej.

UPRAVLJALNI ELEMENTI – Vključite vžig, ključ obrnite v položaj .

– Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza TRIP 1.

– Držite pritisnjeno tipko SET.

Prikaz TRIP 1 je nastavljen na 0.0.

400840-01 5.21

Kombinirani instrument – nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 2 Informacije Števec dnevno prevožene poti TRIP 2 vedno teče in meri do 999.9.

Števec dnevno prevožene poti lahko meri dolžino med vožnjo prevožene poti ali razdaljo med dvema postankoma na črpalki. Če prekorači vrednost 999.9, prične števec znova šteti od 0.0 naprej.

– Vključite vžig, ključ obrnite v položaj .

– Pritiskajte tipko MODE, dokler ne aktivirate prikaza TRIP 2.

– Držite pritisnjeno tipko SET.

Prikaz TRIP 2 je nastavljen na 0.0.

400841-01 30

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.22

Kombinirani instrument – prikaz TRIP F Če nivo goriva pade do oznake za rezervo, se prikaz samodejno spremeni v TRIP F in začne šteti pri 0.0, ne glede na to, kateri način prikaza je bil aktiviran pred tem.

31 Informacije Sočasno s prikazom TRIP F začne svetiti opozorilna lučka za gorivo.

400842-01 5.23

Kombinirani prikaz – prikaz temperature hladilne tekočine Prikaz temperature na prikazovalniku je sestavljen iz dvanajstih polj. Več prikazovalnih stolpcev sveti, bolj segreta je hladilna tekočina. Ko se prižge zgornji prikazovalni stolpec, začnejo utripati vsi stolpci, opozorilna lučka za temperaturo pa zasveti.

Možna stanja • Motor je hladen – Svetijo do 4 prikazovalna polja.

• • Motor je segret za obratovanje – Sveti med 5 in 11 prikazovalnih polj.

Motor je vroč – Vseh dvanajst prikazovalnih polj utripa.

700124-01

UPRAVLJALNI ELEMENTI 32 5.24

Odpiranje zapirala posode za gorivo – Dvignite pokrov zapirala posode za gorivo  in vtaknite ključ za vžig.

– Obrnite ključ za vžig za 90° v obratni smeri urnega kazalca in snemite zapiralo posode za gorivo.

Informacije Zapiralo posode za gorivo je opremljeno s prezračevalnim sistemom.

500023-10 5.25

Zapiranje zapirala posode za gorivo – Namestite zapiralo posode za gorivo in obrnite ključ za vžig za 90° v smeri urnega kazalca.

– Izvlecite ključ za vžig in spustite pokrov.

500023-01

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.26

Pipe za gorivo Pipi za gorivo  se nahajata na levi oz. desni spodnji strani posode za gorivo.

Možna stanja • Pipe za gorivo zaprte – Narebričeni vijaki so priviti do omejevala v smeri urnega kazalca. Izenačitev nivoja ni mogoča in gorivo ne steče iz posode za gorivo.

• Pipe za gorivo odprte – Narebričeni vijaki so priviti do omejevala v nasprotni smeri urnega kazalca. Izenačitev nivoja je mogoča in gorivo steče iz posode za gorivo.

33 700127-01 5.27

Ročaji Ročaji  so namenjeni premikanju motocikla.

Če vozite sopotnika, se lahko ta med vožnjo prime zanje.

700130-01

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.28

Ključavnica na sedežu Ključavnica na sedežu  se nahaja desno poleg sedeža.

Zaklenete jo lahko s ključem za vžig.

5.29

Navodila za uporabo 700131-01 Navodila za uporabo  najdete v zaščitnem ovitku na spodnji strani sedeža.

34 500031-10

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.30

Orodje motocikla Orodje za motocikel se nahaja v predalu pod sedežem  .

5.31

Nožni opori za sopotnika 700134-01 Nožni opori za sopotnika sta zložljivi.

Možna stanja • Nožni opori za sopotnika sta zloženi – Pri vožnji brez sopotnika.

• Nožni opori za sopotnika sta iztegnjeni – Pri vožnji s sopotnikom.

700135-01 35

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.32

Prestavna ročica Prestavna ročica  je nameščena na levi strani motorja.

700137-01 Položaj prestav je razviden s slike.

Nevtralni položaj oz. položaj za prosti tek se nahaja med 1. in 2. prestavo.

700138-01 36

UPRAVLJALNI ELEMENTI 5.33

Stopalka zavore Stopalka zavore  se nahaja pred desno nožno oporo.

S stopalko zavore aktivirate zadnjo zavoro.

5.34

Stransko stojalo 700136-01 700139-01 Stransko stojalo vožnjo.

 je povezano z varnostnim sistemom zagona, upoštevajte navodila za Možna stanja • Stransko stojalo je iztegnjeno – Motocikel je mogoče postaviti na stransko stojalo.

Varnostni sistem zagona je aktiven.

• Stransko stojalo je zloženo – Med vožnjo mora biti stojalo v tem položaju. Varnostni sistem zagona je neaktiven.

37

SPLOŠNI NASVETI IN NAPOTKI ZA ZAČETEK UPORABE 38 6.1

Nasveti za začetek uporabe Nevarnost Nevarnost nesreče Nevarnost zaradi zmanjšane sposobnosti za vožnjo.

– Vozila ne vozite, če ne poznate prometnih pravil oz. ste pod vplivom alkohola in/ali zdravil oz. nedovoljenih poživil.

Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno tveganje.

– Ob vsaki uporabi motocikla nosite zaščitno opremo (čelado, škornje, rokavice, hlače in jakno s ščitniki). Vedno uporabljajte le zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.

Opozorilo Nevarnost padca Razlika v profilu pnevmatik na zadnjem in sprednjem kolesu vpliva na vozne lastnosti.

– Na sprednjem in zadnjem kolesu so lahko nameščene samo pnevmatike z enakim profilom, saj lahko v nasprotnem primeru motocikel postane neobvladljiv.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nenadzorovana vožnja zaradi neodobrenih pnevmatik/koles.

– Uporabljajte samo s strani KTM odobrene pnevmatike/kolesa z ustreznim indeksom hitrosti.

Opozorilo Nevarnost nesreče Slabša oprijemljivost novih pnevmatik.

– Kotalna površina novih pnematik je gladka, zato je oprijemljivost slabša. Celotno kotalno površino pnevmatik je treba prvih 200 kilometrov ob vožnji z zmerno hitrostjo najprej uteči. Končna oprijemljivost se doseže šele po končanem utekanju.

Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad funkcije zavor.

– Če ne popustite stopalke zavore, zavorne obloge pritiskajo brez prekinitve. To lahko povzroči izpad zadnje zavore zaradi pre gretja. Ko ne želite zavirati, umaknite nogo s stopalke zavore.

SPLOŠNI NASVETI IN NAPOTKI ZA ZAČETEK UPORABE Informacije Pri uporabi motocikla pomislite na to, da lahko pretiran hrup moti druge ljudi.

– Prepričajte se, da so bila servisna dela pred dobavo opravljena v pooblaščeni servisni delavnici KTM.

Ob prevzemu vozila prejmete potrdilo o izročitvi in servisno knjižico.

– Pred prvo vožnjo pozorno preberite celotna Navodila za uporabo.

– Seznanite se z upravljalnimi elementi.

– Nastavite osnovni položaj ročice sklopke. ( str. 128)

– Nastavite osnovni položaj ročice ročne zavore. ( str. 73)

– Nastavite osnovni položaj zavorne stopalke.

x ( str. 77)

– Preden se odpravite na daljšo vožnjo, se na primernem terenu privadite na upravljanje motocikla. Poskusite se peljati tudi čim poča sneje, da dobite boljši občutek za motocikel.

– Med vožnjo držite krmilo z obema rokama, noge pa naj počivajo na nožnih oporah.

– Počakajte, da se motor uteče.

6.2

Utekanje motorja – Med postopkom utekanja pazite, da ne prekoračite navedenega števila vrtljajev in moči motorja.

Določilo Največje število vrtljajev motorja Do: 1.000 km Nad: 1.000 km 6.000 1/min 7.800 1/min – Izogibajte se vožnji s polnim plinom!

39

SPLOŠNI NASVETI IN NAPOTKI ZA ZAČETEK UPORABE 6.3

Natovarjanje motocikla Opozorilo Nevarnost nesreče Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo.

– Ne prekoračite najvišje dovoljene skupne teže in osne obremenitve. V skupno težo je všteto: motocikel, ki je pripravljen na vožnjo in napolnjen z gorivom, voznik in sopotnik z zaščitnima oblekama in čeladama ter prtljaga.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo zaradi neprimerne namestitve kovčka in/ali druge prtljage.

– Kovček oz. prtljago namestite in zavarujte v skladu s proizvajalčevimi predpisi.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo pri večji obremenitvi.

– Ustrezno prilagodite hitrost glede na obremenitev motocikla. Kadar imate na motociklu kovček ali drugo prtljago, vozite poča sneje.

Najvišja hitrost s prtljago 130 km/h Opozorilo Nevarnost nesreče Nevarnost zloma sistema za kovčke.

– Če ste na motocikel namestili kovček, pri tem obvezno upoštevajte maksimalno dovoljeno obremenitev.

Opozorilo Nevarnost nesreče Slaba vidljivost za druge udeležence v prometu zaradi zdrsa prtljage.

– Če je zadnja luč zakrita, ste zlasti v temi slabo vidni za ostale udeležence v prometu. Redno preverjajte, ali je prtljaga na motociklu dobro pritrjena.

Opozorilo Nevarnost nesreče Spremenjeno vedenje motocikla med vožnjo in daljša zavorna pot pri večji obremenitvi.

– Ustrezno prilagodite hitrost glede na obremenitev motocikla.

40

SPLOŠNI NASVETI IN NAPOTKI ZA ZAČETEK UPORABE Opozorilo Nevarnost nesreče Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo zaradi zdrsa prtljage.

– Redno preverjajte, ali je prtljaga na motociklu dobro pritrjena.

Opozorilo Nevarnost ožiga Vroč izpušni sistem lahko ožge prtljago.

– Pritrdite svojo prtljago tako, da se ne bo ožgala ali umazala na vročem izpušnem sistemu.

– Če boste s seboj vzeli prtljago, jo namestite čim bližje sredini motocikla in pazite na porazdelitev teže na sprednje in zadnje kolo.

– Pri tem upoštevajte največjo dovoljeno skupno težo in osno obremenitev.

Določilo Največja dovoljena skupna teža 350 kg Največja dovoljena osna obremenitev spredaj Največja dovoljena osna obremenitev zadaj 150 kg 200 kg 41

NAVODILO ZA VOŽNJO 7.1

Preverjanje pred vsakim prvim zagonom Informacije Ob uporabi mora biti motocikel tehnično brezhiben.

Pred vsakim začetkom uporabe motocikla preglejte nekatere, za varnost pomembne dele.

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 131)

– Preverjanje morebitnega uhajanja olja iz motorja.

– Preverjanje zaloge goriva.

– Preverite napetost verige. (

– Očistite verigo. ( str. 66)

str. 67)

– Kontrolirajte stanje pnevmatik. ( str. 88)

– Preverite zračni tlak v pnevmatikah. ( str. 89)

– Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore. (

– Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore. (

– Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (

– Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (

str. 76)

str. 81)

str. 73)

str. 78)

– Preverjanje delovanja zavornega sistema.

– Preverite nivo hladilne tekočine. ( str. 123)

– Preverjanje nastavitve in možnosti premikanja vseh upravljalnih elementov.

– Preverjanje delovanja električnega sistema.

– Preverjanje pravilne namestitve prtljage.

– Preverjanje nastavitve ogledal med sedenjem na motociklu.

42

NAVODILO ZA VOŽNJO 7.2

Zagonski postopek Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v nezavest in/ali smrt.

– Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračevalnega sistema.

Previdno Nevarnost nesreče Ob uporabi motocikla z izpraznjenim akumulatorjem ali celo brez lahko pride do poškodb na elektronskih sestavnih delih in varnostnih napravah.

– Motocikla nikoli ne uporabljajte z izpraznjenim akumulatorjem ali celo brez.

Napotek Okvara motorja Visoko število vrtljajev hladnega motorja zmanjša trajnost motorja.

– Motor vedno segrejte pri nizkem številu vrtljajev.

43 – Potisnite stikalo za izklop v sili v položaj .

– Vključite vžig, ključ obrnite v položaj .

Po aktiviranju je mogoče še pribl. 2 sekundi slišati delovanje črpalke za gorivo.

Hkrati se preizkusi delovanje kombiniranega instrumenta.

– Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.

Zelena kontrolna lučka za prosti tek N sveti.

– Pritisnite gumb za zagon .

B00103-10

NAVODILO ZA VOŽNJO Informacije Gumb za zagon pritisnite šele po končanem preizkusu delovanja kombinira nega instrumenta.

Ob zagonu motorja NE dodajajte plina. Če med zagonskim postopkom dodate plin, sistem za upravljanje motorja ne vbrizga goriva, zaradi česar motor ne vžge.

Motor lahko brez prekinitve poskušate zagnati najdlje 5 sekund. Do naslednjega poskusa zagona počakajte vsaj 5 sekund.

Motocikel je opremljen z varnostnim sistemom zagona. Motor lahko zaženete samo, kadar je menjalnik v položaju za prosti tek ali kadar je v prestavi in je ob tem povlečena ročica sklopke. Če pri iztegnjenem stranskem stojalu prestavite v prestavo in spustite ročico sklopke, se motor ne zažene.

– Razbremenite stransko stojalo in ga z nogo potisnite navzgor do omejevala.

7.3

Speljevanje – Povlecite ročico sklopke, prestavite v 1. prestavo, nato pa počasi popuščajte ročico sklopke in hkrati dodajajte plin.

7.4

Prestavljanje, vožnja Opozorilo Nevarnost nesreče V primeru nenadne spremembe teže lahko izgubite nadzor nad motociklom.

– Da bi se izognili nenadni spremembi teže in nevarnemu zavornemu manevru, prilagodite hitrost razmeram na vozišču.

Opozorilo Nevarnost nesreče Prestavljanje v nižjo prestavo pri visokem številu vrtljajev motorja blokira zadnje kolo.

– Ne prestavljajte v nižjo prestavo pri visokem številu vrtljajev. Motor se preturira, zadnje kolo pa lahko zablokira.

44

NAVODILO ZA VOŽNJO 45 Opozorilo Nevarnost nesreče Nevarnost nepravilnega delovanja zaradi napačnega položaja ključa za vžig motorja.

– Med vožnjo ne spreminjajte položaja ključa za vžig motorja.

Opozorilo Nevarnost nesreče Odvračanje pozornosti od dogajanja v prometu zaradi spreminjanja nastavitev na motociklu.

– Vse nastavitve spreminjajte, ko motocikel miruje.

Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Sopotnik na motociklu mora sedeti na sopotnikovem sedežu v skladu s predpisi.

– Sopotnik se mora trdno držati voznika oz. ročajev, noge pa mora imeti na nožnih oporah za sopotnika. Prosimo, upoštevajte predpise o spodnji starostni meji sopotnika v določeni državi.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nevarnost nesreče zaradi tveganega načina vožnje.

– Upoštevajte prometne predpise, vozite previdno in poskušajte čim prej predvideti preteče nevarnosti.

Opozorilo Nevarnost nesreče Slabša oprijemljivost hladnih pnevmatik.

– Ob vsaki vožnji je treba prvih nekaj kilometrov prevoziti previdno, z zmerno hitrostjo, da se pnevmatike segrejejo na delovno temperaturo in zagotovijo optimalno oprijemljivost.

Opozorilo Nevarnost nesreče Slabša oprijemljivost novih pnevmatik.

– Kotalna površina novih pnematik je gladka, zato je oprijemljivost slabša. Celotno kotalno površino pnevmatik je treba prvih 200 kilometrov ob vožnji z zmerno hitrostjo najprej uteči. Končna oprijemljivost se doseže šele po končanem utekanju.

NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost nesreče Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo.

– Ne prekoračite najvišje dovoljene skupne teže in osne obremenitve. V skupno težo je všteto: motocikel, ki je pripravljen na vožnjo in napolnjen z gorivom, voznik in sopotnik z zaščitnima oblekama in čeladama ter prtljaga.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nestabilno vedenje motocikla med vožnjo zaradi zdrsa prtljage.

– Redno preverjajte, ali je prtljaga na motociklu dobro pritrjena.

Opozorilo Nevarnost nesreče Ni varnosti v prometu.

– Po padcu preglejte motocikel, preden ga ponovno uporabite.

Napotek Okvara motorja Nefiltriran vsesan zrak zmanjša trajnost motorja.

– V nobenem primeru ne zaženite vozila brez zračnega filtra, saj lahko v motor zaideta prah in umazanija ter povečata obrabo.

46 Napotek Okvara motorja Pregretje motorja.

– Če zasveti opozorilna lučka za temperaturo hladilne tekočine, zaustavite motocikel in ugasnite motor. Pustite, da se motor ohladi in preverite oz. popravite stanje hladilne tekočine v hladilniku. Če kljub goreči opozorilni lučki za temperaturo hladilne tekočine nadalju jete z vožnjo, pride do okvare motorja.

Informacije Če med vožnjo z motociklom zaslišite nenavaden zvok, nemudoma zaustavite motocikel, izklopite motor in stopite v stik s poobla ščeno servisno delavnico KTM.

NAVODILO ZA VOŽNJO – Če razmere dopuščajo (klanec, vozne razmere itd.), lahko prestavite v višje prestave.

– Prenehajte z dodajanjem plina, hkrati povlecite ročico sklopke, prestavite v naslednjo prestavo, nato pa popustite ročico sklopke in dodajte plin.

47 700138-01 Informacije Položaj 6 voznih prestav je prikazan na sliki. Nevtralni položaj oz. položaj za prosti tek se nahaja med 1. in 2. prestavo. 1. prestava je namenjena speljeva nju in vožnji v klanec.

Obratovalna temperatura je dosežena, ko na prikazovalniku temperature sveti 5 prikazovalnih polj.

– Ko s skrajno obrnjeno ročico za plin dosežete največjo hitrost, ročico nato povlecite nazaj na ¾ plina. Hitrost se bo le malce zmanjšala, poraba goriva pa močno.

– Vedno dodajte le toliko plina, kot ga cesta in vremenske razmere dopuščajo. Zlasti v ovinkih ne prestavljajte, plin pa dodajajte zelo previdno.

– Ob prestavljanju v nižjo prestavo z zaviranjem upočasnite motocikel, hkrati pa odvze mite plin.

– Povlecite ročico sklopke in prestavite v nižjo prestavo, nato pa počasi popustite ročico sklopke in dodajte plin oz. ponovno prestavite v nižjo prestavo.

– Če na primer v križišču motor zadušite, povlecite ročico sklopke in pritisnite gumb za zagon. Menjalnika pri tem ni treba prestaviti v položaj za prosti tek.

– Če pričakujete daljši postanek, ne pustite motorja teči v prostem teku, temveč ga izklo pite.

– Če med vožnjo zasveti opozorilna lučka FI (MIL), nemudoma ustavite motocikel. Takoj ko je menjalnik v prostem teku, začne utripati opozorilna lučka FI (MIL).

Informacije Iz frekvence utripanja je mogoče ugotoviti dvomestno številko, tako imenovano kodo utripanja. Koda utripanja pove, kateri sestavni del ima motnjo.

NAVODILO ZA VOŽNJO 7.5

Zaviranje Opozorilo Nevarnost nesreče S premočnim zaviranjem blokirate kolesa.

– Način zaviranja je treba prilagoditi prometni situaciji in razmeram na cestišču.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi mokrih ali umazanih zavor.

– S previdnim zaviranjem očistite oz. osušite umazane ali mokre zavore.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi mehke točke prijema zavore za sprednje oz. zadnje kolo.

– Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad funkcije zavor.

– Če ne popustite stopalke zavore, zavorne obloge pritiskajo brez prekinitve. To lahko povzroči izpad zadnje zavore zaradi pre gretja. Ko ne želite zavirati, umaknite nogo s stopalke zavore.

Opozorilo Nevarnost nesreče Daljša zavorna pot zaradi večje skupne teže.

– Upoštevajte daljšo zavorno pot, kadar je na motociklu še sopotnik ali prtljaga.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zakasnjen zavorni učinek na cestah, ki so posipane s soljo.

– Sol za posipanje se lahko nabira na zavornih kolutih. Da bi dosegli običajen zavorni učinek, z zaviranjem očistite zavorne kolute.

48

NAVODILO ZA VOŽNJO – Ob zaviranju odvzemite plin in hkrati zavirajte s sprednjo in zadnjo zavoro.

– Na peščeni, deževni ali spolzki podlagi uporabljajte predvsem zadnjo zavoro.

– Postopek zaviranja mora biti vedno končan pred začetkom ovinka. Pri tem upoštevajte hitrost in po potrebi prestavite v nižjo pre stavo.

– Pri daljši vožnji navzdol uporabite zavorni učinek motorja. Pri tem prestavite eno ali dve prestavi nižje, vendar ne preturirajte motorja.

Tako bo potrebno bistveno manj zavorne moči, zavore pa se ne bodo pregrele.

49 7.6

Ustavljanje, parkiranje Opozorilo Nevarnost kraje Uporaba motocikla s strani nepooblaščenih oseb.

– Nikoli ne pustite motocikla brez nadzora, kadar je motor v teku. Motocikel je treba zavarovati pred nepooblaščenimi osebami.

Če se oddaljite od motocikla, zaklenite krmilo in izvlecite ključ za vžig.

Opozorilo Nevarnost opeklin Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.

– Ne dotikajte se vročih delov, na primer izpušnega sistema, hladilnika, motorja, blažilnika in zavor. Pred začetkom dela na teh delih počakajte, da se ohladijo.

Napotek Nevarnost poškodbe Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.

– Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.

Napotek Nevarnost požara Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.

– Ne postavljajte vozila na mesta, v bližini katerih se nahajajo gorljive in/ali vnetljive snovi. Nad segreto vozilo ne odlagajte predmetov.

Vselej počakajte, da se vozilo najprej ohladi.

NAVODILO ZA VOŽNJO Napotek Materialna škoda Poškodbe in uničenje sestavnih delov zaradi preobremenitve.

– Stransko stojalo je prilagojeno le teži motocikla. Ne sedajte na motocikel, ko je postavljen na stransko stojalo. S tem lahko namreč poškodujete stransko stojalo oz. okvir, motocikel pa se lahko prevrne.

50 – Z zaviranjem ustavite motocikel.

– Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.

– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

Informacije Če motor izklopite s stikalom za izklop v sili, na ključavnici za vžig pa ostane vžig vključen, se oskrba s tokom ne prekine, aku mulator pa se izprazni. Zaradi tega motor vedno izklopite s pomočjo ključavnice za vžig, stikalo za izklop v sili je predvideno samo za uporabo v sili.

– Motocikel parkirajte na trdni podlagi.

– Z nogo pomaknite stransko stojalo naprej do omejevala in naslonite motocikel na stojalo.

– Blokirajte krmilo, tako da ga obrnete povsem v levo, ključ za vžig pa potisnite v položaj krmila lažje zaskoči, nekoliko pomaknite krmilo sem ter tja. Izvlecite ključ za vžig.

in obrnite v položaj . Da se ključavnica 7.7

Nalivanje goriva Nevarnost Nevarnost požara Gorivo je zelo vnetljivo.

– Ne dolivajte goriva v bližini odprtega ognja oz. tlečih cigaret in pri dolivanju zmeraj izklopite motor. Pazite, da ne polijete goriva, še zlasti na vroče dele vozila. Polito gorivo takoj obrišite.

– Gorivo v posodi za gorivo se ob segretju razširi, zato lahko, če nalijete preveč goriva, izstopi iz posode. Upoštevajte napotke za nalivanje goriva.

NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost zastrupitve Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.

– Pazite, da gorivo ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Ne vdihujte hlapov goriva. Če pride gorivo v stik z očmi, jih nemu doma izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili gorivo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik z gorivom.

51 Opozorilo Ogrožanje okolja Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.

– Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.

Informacije Motocikel je opremljen z uravnavanim katalizatorjem. Gorivo, ki vsebuje svinec, uniči katalizator. Zaradi tega uporabljajte samo neosvinčeno gorivo.

100120-10 – Ugasnite motor.

– Odprite zapiralo posode za gorivo. (

Določilo

str. 32)

– Nalijte gorivo v posodo največ do mere  .

Mera  50 mm Prostornina rezer voarja za gorivo skupaj pribl.

13,5 l

– Zaprite zapiralo posode za gorivo. (

Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95)

( str. 173)

str. 32)

NAVODILO ZA VOŽNJO – Dve sekundi držite tipko SET  .

Opozorilna lučka za nivo goriva prejšnji način prikaza.

 ugasne. TRIP F se nastavi na 0 in prikaže se 52 Informacije Če ne pritisnete tipke SET ponastavi.

 , se prikaz po približno 3 minutah samodejno 400882-10

SERVISNI NAČRT 8.1

Servisni načrt Preverite delovanje električnega sistema.

Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.

x Zamenjajte motorno olje in oljni filter ter očistite cedilo za olje.

x

(

Preverite zavorne obloge sprednje zavore. ( str. 76)

Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (

Preverite zavorne kolute. ( str. 72)

str. 81)

Preverjanje zavornih vodov glede poškodb in tesnjenja.

Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore. (

Preverjanje prostega hoda stopalke zavore. ( str. 76)

str. 78)

str. 132)

Namastite preusmerjanje vzmetenja zadnjega kolesa.

x Preverite tesnost vzmetne noge in vilic. Servisiranje vilic in vzmetne noge po potrebi in glede na namen uporabe.

Preverjanje uležajenja nihajne ročice.

x Preverjanje morebitne zračnosti kolesnih ležajev.

Kontrolirajte stanje pnevmatik. ( str. 88)

x

Preverite zračni tlak v pnevmatikah. ( str. 89)

Kontrolirajte verigo, verižnik in verižni pastorek. (

Preverite napetost verige. ( str. 67)

str. 70)

Vse gibljive dele (npr. stranska stojala, ročne vzvode, verigo, …) podmažite in prekontrolirajte, da so prosto gibljivi.

x Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic.

Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore. ( str. 73)

K10N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • K75A • • • • • • • • • • • • • • • • K150A K300A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53

SERVISNI NAČRT

Odzračevanje nog vilic. ( str. 65)

Preverjanje zračnosti krmilnega ležaja.

Zamenjajte vžigalno svečko.

Preverite ventilne stike.

x Preverite morebitne razpoke, tesnost in pravilno speljavo vseh gibkih cevi (npr. cevi za gorivo, hladilnih, odzračevalnih, drenažnih cevi, …).

x

Preverite zaščito pred zamrznitvijo in nivo hladilne tekočine. ( str. 120)

Preverjanje kablov glede poškodb in položitve brez pregibov.

x Kontrolirajte bovdenske vleke glede poškodb, položitve brez pregibov in nastavitve.

Zamenjajte zračni filter. Očistite ohišje zračnega filtra.

x

Preverjanje in uravnanje nivoja tekočine hidravlične sklopke. (

Preverjanje vijakov in matic glede trdne namestitve.

x Zamenjava hladilne tekočine.

x Zamenjajte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.

x Zamenjajte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.

x Preverite sklopko.

x Preverjanje nastavitve luči.

str. 129)

Kontrola delovanja ventilatorja hladilnika.

x Končna kontrola: preverite prometno varnost vozila in izvedite poskusno vožnjo.

Po poskusni vožnji odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.

x Podatek o servisu vnesite v KTM DEALER.NET in v servisno knjigo.

x K10N: enkratno po 1.000 km K75A: vsakih 7.500 km ali enkrat na leto • • • • • K10N • • • • 54 • • • • • • • • • • • K75A • • • • • • • • • • • K150A K300A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SERVISNI NAČRT K150A: vsakih 15.000 km ali vsaki 2 leti K300A: vsakih 30.000 km ali vsaka 4 leta 55

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.1

Dvig sprednjega dela motocikla Napotek Nevarnost poškodbe Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.

– Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.

– Dvignite zadnji del motocikla. ( str. 57)

– Poravnajte krmilo v položaj za vožnjo naprej. Poravnajte sprednji del montažnega sto jala z nastavki proti nogam vilic.

Montažno stojalo spredaj (61029055300) Informacije Vedno najprej dvignite zadnji del motocikla.

– Dvignite sprednji del motocikla.

700141-01 9.2

Snemanje sprednjega dela mocikla z montažnega stojala Napotek Nevarnost poškodbe Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.

– Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.

– Zavarujte motor pred padcem.

– Odstranite sprednji del montažnega stojala.

56

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.3

Dvig zadnjega dela motocikla Napotek Nevarnost poškodbe Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.

– Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.

– Namestite montažni nastavek z zadnje strani v montažno stojalo in ga privijte v nihalke.

Nastavek montažnega stojala (61029055110) Montažno stojalo zadaj (61029055100) – Postavite motocikel navpično, poravnajte montažno stojalo z zadnje strani in dvignite motocikel.

57 700142-01 9.4

Snemanje zadnjega dela motocikla z montažnega stojala Napotek Nevarnost poškodbe Parkirano vozilo se lahko odkotali stran oz. prevrne.

– Vozilo zato vedno postavite na trdo in ravno podlago.

– Zavarujte motocikel pred padcem.

– Odstranite montažno stojalo z zadnje strani in postavite motocikel na stransko stojalo.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.5

Vilice/vzmetna noga 58 Vilice in vzmetna noga nudijo obilo možnosti, s pomočjo katerih lahko podvozje prilagodite svojemu slogu vožnje in obremenitvi.

Informacije Da bi vam olajšali nastavitev, smo v preglednici  povzeli empirične vrednosti. Pre glednico najdete pod sedežem, na ohišju zračnega filtra.

700143-01 Te nastavitvene vrednosti naj vam služijo kot orientacijske vrednosti pri osebni nastavi tvi podvozja. Ne spreminjajte nastavitev po svoji volji (največ ± 40 %), saj se lahko sicer vozne lastnosti poslabšajo, še zlasti pri visokih hitrostih.

9.6

Nastavitev kompresijskega blaženja vilic Informacije Hidravlično kompresijsko blaženje uravnava vedenje pri vhodnem hodu vilic.

– Zavrtite nastavitvene vijake  v smeri urnega kazalca do omejevala.

Informacije Nastavitveni vijaki so na spodnjem koncu nog vilic.

Nastavitev mora biti na obeh nogah vilic enaka.

– Odvijte vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za želeno število klikov, odvisno od tipa vilic.

700146-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU Določilo Kompresijsko blaženje (Duke) Komfort Standard Sport Polna obremenitev Kompresijsko blaženje (Duke R) Komfort Standard Sport Polna obremenitev 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov Informacije Privijanje v smeri urnega kazalca povečuje blaženje, v nasprotni smeri urnega kazalca pa zmanjšuje blaženje pri vhodnem hodu vilic.

59 9.7

Nastavitev blaženja vilic v raztegu Informacije Hidravlično kompresijsko blaženje določa obnašanje pri raztegu vilic.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Zavrtite nastavitvene vijake  v smeri urnega kazalca do omejevala.

Informacije Nastavitveni vijaki so na zgornjem koncu nog vilic.

Nastavitev mora biti na obeh nogah vilic enaka.

700145-01 60 – Odvijte vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za želeno število klikov, odvisno od tipa vilic.

Določilo Blaženje v raztegu (Duke) Komfort Standard Sport polna obremenitev 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov Blaženje v raztegu (Duke R) Komfort Standard Sport polna obremenitev 25 klikov 20 klikov 15 klikov 15 klikov Informacije Vrtenje v smeri urnega kazalca poveča blaženje pri izhodnem hodu, vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca pa ga zmanjša.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.8

Kompresijsko blaženje vzmetne noge Vzmetna noga omogoča ločeno nastavitev stopnje blaženja v območju Low in High Speed (Dual Compression Control).

Pri tem se oznaka Low in High Speed nanaša na gibanje vzmetne noge pri blaženju, ne pa na hitrost vožnje.

Spremembe nastavitev na območju Low Speed se kažejo na območju High Speed in obratno.

9.9

Nastavitev kompresijskega blaženja Low Speed za vzmetno nogo Nevarnost Nevarnost nesreče Razstavljanje delov, ki so pod pritiskom, lahko povzroči poškodbe.

– Vzmetna noga je napolnjena z visoko zgoščenim dušikom. Upoštevajte navedeni opis. (Osebje v pooblaščeni servisni delav nici KTM vam bo rado pomagalo.) 61 Informacije Nastavitev Low Speed pride do izraza pri počasnem do običajnem blaženju vzmetne noge.

– Z izvijačem zavrtite nastavitveni vijak tnega klika.

 v smeri urnega kazalca do zadnjega obču Informacije Ne zrahljajte vijačnega spoja  .

– Obrnite vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za število klikov, ki ustreza tipu vzme tne noge.

700144-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU Določilo Kompresijsko blaženje Low Speed (Duke) Komfort Standard Sport polna obremenitev 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov Kompresijsko blaženje Low Speed (Duke R) Komfort 20 klikov Standard Sport polna obremenitev 15 klikov 10 klikov 10 klikov Informacije Vrtenje v smeri urnega kazalca povečuje blaženje, vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca pa ga zmanjšuje.

62 9.10

Nastavitev kompresijskega blaženja High Speed za vzmetno nogo Nevarnost Nevarnost nesreče Razstavljanje delov, ki so pod pritiskom, lahko povzroči poškodbe.

– Vzmetna noga je napolnjena z visoko zgoščenim dušikom. Upoštevajte navedeni opis. (Osebje v pooblaščeni servisni delav nici KTM vam bo rado pomagalo.) Informacije Nastavitev High Speed pride do izraza pri hitrem blaženju vzmetne noge.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 63 – Z nasadnim ključem nastavitveni vijak  privijte v smeri urnega kazalca do omejevala.

Informacije Ne zrahljajte vijačnega spoja  .

100843-10 – Nato obrnite nastavitveni vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za število obratov, ki ustreza tipu vzmetne noge.

Določilo Kompresijsko blaženje High Speed (Duke) Komfort Standard Sport 2,0 obrata 1,5 obrata polna obremenitev Kompresijsko blaženje High Speed (Duke R) 1,0 obrat 1,0 obrat Komfort Standard Sport polna obremenitev 2,0 obrata 1,5 obrata 1,0 obrat 1,0 obrat Informacije Vrtenje v smeri urnega kazalca povečuje blaženje, vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca pa ga zmanjšuje.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.11

Nastavitev blaženja vzmetne noge v raztegu Nevarnost Nevarnost nesreče Razstavljanje delov, ki so pod pritiskom, lahko povzroči poškodbe.

– Vzmetna noga je napolnjena z visoko zgoščenim dušikom. Upoštevajte navedeni opis. (Osebje v pooblaščeni servisni delav nici KTM vam bo rado pomagalo.) 64 700148-01 – Nastavitveni vijak  obrnite v smeri urnega kazalca do zadnjega občutnega klika.

– Obrnite vijak v nasprotni smeri urnega kazalca za število klikov, ki ustreza tipu vzme tne noge.

Določilo Blaženje v raztegu (Duke) Komfort Standard Sport polna delovna obremenitev Blaženje v raztegu (Duke R) Komfort Standard Sport polna delovna obremenitev 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov Informacije Vrtenje v smeri urnega kazalca poveča blaženje pri izhodnem hodu, vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca pa ga zmanjša.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.12

Odzračevanje nog vilic – Postavite motocikel na stransko stojalo.

– Za kratek čas odstranite odzračevalne vijake  .

Nadtlak, ki je morda ostal v notranjosti vilic, se sprosti.

– Namestite odzračevalne vijake in jih privijte.

Informacije To storite na obeh nogah vilic.

600830-10 9.13

Kontrola umazanosti verige – Preverite, ali je veriga močno umazana.

» Če je veriga močno umazana:

– Očistite verigo. ( str. 66)

400678-01 65

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.14

Čiščenje verige Opozorilo Nevarnost nesreče Mazivo na pnevmatikah zmanjša njihovo oprijemljivost.

– Mazivo odstranite s primernim čistilom.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.

Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Življenjska doba verige je v veliki meri odvisna od nege.

– Redno čiščite verigo.

– Večje dele umazanije sperite z blagim vodnim curkom.

– S čistilnim sredstvom za verige z verige odstranite ostanke maziva.

Sredstvo za čiščenje verig ( str. 176)

– Po sušenju verigo poškropite s pršilom za verige.

Razpršilo za verige Onroad ( str. 176)

400725-01 66

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 67 9.15

Kontrola napetosti verige Opozorilo Nevarnost nesreče Nevarnost zaradi neprimerne napetosti verige.

– Če je veriga napeta premočno, so komponente sekundarnega prenosa moči (veriga, pogonski verižnik, gnani verižnik, ležaji v gonilu in v zadnjem kolesu) preobremenjene. Poleg prehitre obrabe se lahko v izjemnih primerih veriga strga ali zlomi gnana gred gonilnika. Če veriga ni dovolj napeta, se lahko sname s pogonskega oz. gnanega verižnika in blokira zadnje kolo ali pa poškoduje motor. Bodite pozorni na dejansko napetost verige in jo po potrebi pravilno nastavite.

– Motocikel postavite na stransko stojalo.

– Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.

– V območju vodoravnega rebra na nihajni ročici potisnite verigo navzgor in izmerite napetost verige  .

Informacije Zgornji del verige mestih na verigi.

 mora biti pri tem napet.

Verige niso vedno enakomerno obrabljene, zato meritev ponovite na različnih Napetost verige » Če napetost verige ne ustreza določilom:

– Nastavite napetost verige. ( str. 68)

5 mm 700150-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 68 9.16

Nastavitev napetosti verige Opozorilo Nevarnost nesreče Nevarnost zaradi neprimerne napetosti verige.

– Če je veriga napeta premočno, so komponente sekundarnega prenosa moči (veriga, pogonski verižnik, gnani verižnik, ležaji v gonilu in v zadnjem kolesu) preobremenjene. Poleg prehitre obrabe se lahko v izjemnih primerih veriga strga ali zlomi gnana gred gonilnika. Če veriga ni dovolj napeta, se lahko sname s pogonskega oz. gnanega verižnika in blokira zadnje kolo ali pa poškoduje motor. Bodite pozorni na dejansko napetost verige in jo po potrebi pravilno nastavite.

– Preverite napetost verige. ( str. 67)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Popustite matico  .

– Popustite matice  .

– Z vrtenjem nastavitvenih vijakov  levo in desno nastavite napetost verige.

Določilo Napetost verige 5 mm Obrnite nastavitvena vijaka desnem napenjalniku verige   levo in desno, tako da bosta oznaki na levem in v enakem položaju do referenčnih oznak je zadnje kolo pravilno poravnano.

 . Takrat 69 100131-10 Informacije Zgornji del verige mora biti pri tem napet.

Veriga se ne obrabi vedno enakomerno, zato preverite nastavitev na različnih mestih verige.

– Privijte matice  .

– Prepričajte se, da se napenjalniki verige  tesno prilegajo nastavitvenim vijakom  .

– Privijte matico  .

Določilo Matica osi zadaj M25x1,5 90 Nm Informacije Zaradi večjega nastavitvenega območja napenjalnikov verige (30 mm) je mogoče voziti z različnimi sekundarnimi prenosi ob nespremenjeni dolžini verige.

Napenjalnike verige  je mogoče zavrteti za 180°.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.17

Kontrola verige, verižnika in verižnega pastorka – Preverite obrabljenost verižnika in verižnega pastorka.

» Če sta verižnik oz. verižni pastorek obrabljena: – Zamenjajte verižnik oz. verižni pastorek.

x Informacije Verižni pastorek, verižnik in verigo zamenjajte samo v kompletu.

70 100132-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek, na spodnjem delu verige povlecite z nave deno težo  .

Določilo Teža - merjenje obrabe verige 15 kg – Na spodnjem delu verige izmerite razmik  med 18 valji verige.

71 Informacije Verige niso vedno enakomerno obrabljene, zato meritev ponovite na različnih mestih verige.

700152-01 Največji razmik verige  na najdaljšem mestu » Če je razmik  večji od navedene mere: – Zamenjajte verigo.

x 272 mm Informacije Pri zamenjavi verige je treba zamenjati tudi verižnik in verižni pastorek.

Nove verige se na starem, obrabljenem verižniku oz. verižnem pastorku hitreje obrabijo.

Veriga iz varnostnih razlogov nima vezne ploščice.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Preverite obrabo zdrsne zaščite verige.

» Če je zdrsna zaščita verige obrabljena: – Zamenjajte zdrsno zaščito verige.

x – Preverite trdnost naseda zdrsne zaščite verige.

» Če je zdrsna zaščita verige zrahljana: – Pritegnite zdrsno zaščito verige.

Določilo Preostali vijaki okvirja M6 302113-10 10 Nm 9.18

Kontrola zavornih kolutov Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi obrabljenih zavornih kolutov.

– Obrabljene zavorne kolute takoj zamenjajte. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) 100135-10 72 – Na več mestih zavornega koluta, spredaj in zadaj, preverite debelino zavornih oblog in se prepričajte, da dosegajo mero  .

Informacije Z obrabo se zmanjša debelina zavornega koluta v območju stične površine zavornih oblog.

 Meja obrabe zavornih kolutov spredaj zadaj 3,6 mm 4,5 mm » Če je debelina zavornega koluta pod določeno vrednostjo.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 73 – Zamenjajte zavorni kolut.

– Preverite sprednje in zadnje zavorne kolute, če so poškodovani, razpokani ali deformi rani.

» Če so zavorni koluti poškodovani, razpokani ali deformirani: – Zamenjajte zavorni kolut.

9.19

Nastavitev osnovnega položaja ročice ročne zavore – Z nastavitvenim obročem roke voznika.

 prilagodite osnovni položaj ročice ročne zavore velikosti Informacije Povlecite zavorno ročico naprej in zavrtite nastavitveni obroč.

Nastavitvenih del ne izvajajte med vožnjo.

100117-10 9.20

Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad zavorne naprave.

– Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 74 Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.

– Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servi sni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) – Postavite posodo z zavorno tekočino, nameščeno na krmilu, v vodoraven položaj.

– Skozi kontrolno okence  preverite nivo zavorne tekočine.

» Če je nivo zavorne tekočine pod oznako MIN: – Dolijte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.

x

( str. 74)

100134-11 9.21

Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro x Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad zavorne naprave.

– Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) Opozorilo Draženje kože Zavorna tekočina lahko ob stiku draži kožo.

– Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi in jo hranite izven dosega otrok.

– Nosite ustrezno zaščitno obleko in zaščitna očala.

– Če pride zavorna tekočina v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 75 Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.

– Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servi sni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Nikar ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5! Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavor nega sistema niso primerne za zavorno tekočino DOT 5.

Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli. Zavorna tekočina nažira lak!

Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz neprodušno zaprte posode!

– Postavite posodo z zavorno tekočino, nameščeno na krmilu, v vodoraven položaj.

– Odstranite vijake.

– Snemite pokrov  z membrano  .

– Nalijte zavorno tekočino do oznake MAX.

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 173)

– Namestite pokrov z membrano. Vstavite vijake in jih privijte.

Informacije Prelito in polito zavorno tekočino nemudoma sperite z vodo.

100181-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.22

Kontrola zavornih oblog sprednje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi obrabljenih zavornih oblog.

– Obrabljene zavorne obloge takoj zamenjajte. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) Napotek Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih kolutov.

– Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, jekleni nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. V tem primeru se zavorni uči nek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči. Redno preverjajte stanje zavornih oblog.

76 – Preverite, ali je debelina zavornih oblog večja od najmanjše debeline  .

Najmanjša debelina oblog  ≥ 1 mm » Če najmanjša debelina obloge ni dosežena: – Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.

x – Preverite morebitne poškodbe in razpoke na zavornih oblogah.

» Če opazite poškodbe ali razpoke: – Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.

x 100137-10 9.23

Preverjanje prostega hoda stopalke zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad funkcije zavor.

– Če stopalka zavore nima prostega hoda, začne v zavornem sistemu delovati tlak na zadnjo zavoro. To lahko povzroči izpad zadnje zavore zaradi pregretja. V skladu s predpisi nastavite prosti hod na stopalki zavore.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 77 – Odpnite vzmet  .

– Premikajte stopalko zavore sem ter tja med končnim omejevalom in batom valja nožne zavore ter preverite prosti hod  .

Določilo Prosti hod stopalke zavore 3… 5 mm » Če prosti hod ne ustreza normativu: – Nastavite osnovni položaj zavorne stopalke.

– Vpnite vzmet  .

x ( str. 77)

700153-01 9.24

Nastavitev osnovnega položaja zavorne stopalke x Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad funkcije zavor.

– Če stopalka zavore nima prostega hoda, začne v zavornem sistemu delovati tlak na zadnjo zavoro. To lahko povzroči izpad zadnje zavore zaradi pregretja. V skladu s predpisi nastavite prosti hod na stopalki zavore.

302084-10 – Odpnite vzmet  .

– Odstranite vijak  .

– Popustite matico sti hod.

 in jo s krogličnim sklepom  , odvijte, da dosežete maksimalni pro – Osnovni položaj zavorne stopalke prilagodite lastnim potrebam tako, da odvijete matico  in zavrtite vijak  v ustrezno smer.

Informacije Nastavitveno območje je omejeno.

– Kroglični sklep  ustrezno obračajte, da dosežete prosti hod osnovni položaj zavorne stopalke.

 . Po potrebi prilagodite

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU Določilo Prosti hod stopalke zavore – Vijak  Določilo držite proti in pritegnite matico  .

Preostale matice okvirja 3… 5 mm M6 – Kroglični sklep  Določilo držite proti in pritegnite matico  .

Preostale matice okvirja M6 – Vijak  montirajte in ga pritegnite.

Določilo Vijak krogelnega zgiba tlač nega droga na valju nožne zavore M6 – Vpnite vzmet  .

10 Nm 15 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ 78 9.25

Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad zavorne naprave.

– Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 79 Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.

– Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servi sni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) – Postavite motocikel navpično.

– Preverite nivo zavorne tekočine v posodi za zavorno tekočino.

» Če nivo tekočine dosega oznako MIN  : – Dolijte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.

x

( str. 79)

700154-01 9.26

Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro x Opozorilo Nevarnost nesreče Izpad zavorne naprave.

– Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, to kaže na puščanje v zavornem sistemu oz. na popolnoma obrabljene zavorne obloge. Preverite zavorni sistem in ne nadaljujte z vožnjo. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) Opozorilo Draženje kože Zavorna tekočina lahko ob stiku draži kožo.

– Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi in jo hranite izven dosega otrok.

– Nosite ustrezno zaščitno obleko in zaščitna očala.

– Če pride zavorna tekočina v stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 80 Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi prestare zavorne tekočine.

– Zavorno tekočino zavore prednjega in zadnjega kolesa zamenjajte v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servi sni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Nikar ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5! Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavor nega sistema niso primerne za zavorno tekočino DOT 5.

Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli. Zavorna tekočina nažira lak!

Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz neprodušno zaprte posode!

– Postavite vozilo v navpični položaj.

– Odstranite pokrov z navojem  s kolutom in membrano  .

– Nalijte zavorno tekočino do oznake MAX.

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 173)

– Montirajte pokrov z navojem s kolutom in membrano.

Informacije Prelito in polito zavorno tekočino nemudoma sperite z vodo.

100176-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.27

Kontrola zavornih oblog zadnje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi obrabljenih zavornih oblog.

– Obrabljene zavorne obloge takoj zamenjajte. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo rado pomagalo.) Napotek Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih kolutov.

– Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, jekleni nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. V tem primeru se zavorni uči nek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči. Redno preverjajte stanje zavornih oblog.

81 – Preverite, ali je debelina zavornih oblog večja od najmanjše debeline  .

Najmanjša debelina oblog  ≥ 1 mm » Če najmanjša debelina obloge ni dosežena: – Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.

x – Preverite morebitne poškodbe in razpoke na zavornih oblogah.

» Če opazite poškodbe ali razpoke: – Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.

x 100139-10 9.28

Odstranitev sprednjega kolesa x

– Dvignite zadnji del motocikla. (

– Dvignite sprednji del motocikla. (

str. 57)

str. 56)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odstranite vijake  in distančno pušo  .

– Z rahlim nagibom zavorne čeljusti k zavornemu kolutu potisnite zavorne obloge nazaj.

Previdno povlecite zavorno čeljust nazaj od zavornega koluta in jih obesite na stran.

82 Informacije Ne aktivirajte ročice ročne zavore, kadar je zavorna čeljust sneta.

700155-10 700156-10 – Odvijte vijak  in vijaka  .

– Odvijte vijak  za pribl. 6 vrtljajev, z roko pritisnite na vijak in potisnite polos iz konca vilic. Odstranite vijak  .

Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih kolutov.

– Kolo vedno odložite tako, da ne poškodujete zavornega koluta.

– Držite sprednje kolo in izvlecite polos. Vzemite sprednje kolo z vilic.

9.29

Vgradnja sprednjega kolesa x Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 700155-11 – Preglejte ležaj kolesa glede poškodb in obrabe.

» Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte ležaj kolesa.

x – Očistite in namastite navoje polosi in vijak  .

Trajna mast ( str. 176)

– Dvignite sprednje kolo, ga namestite v vilice in vstavite polos. Vstavite vijak privijte.

 in ga Določilo Vijak polosi spredaj M24x1,5 40 Nm – Namestite zavorno čeljust, pri tem pa bodite pozorni na pravilno lego zavornih oblog.

– Namestite distančne puše  . Vijake  montirajte, vendar jih še ne pritegnite.

– Večkrat pritisnite ročico zavore, dokler se zavorne obloge ne prilegajo zavornemu kolutu in ne začutite točke prijema. Blokirajte pritisnjeno ročico ročne zavore.

Zavorna čeljust se izravna.

– Privijte vijake  .

Določilo Vijak zavorne čeljusti spre daj M10x1,25 45 Nm Loctite ® 243™ – Odstranite blokado ročice ročne zavore.

83

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU

– Snemite sprednji del motocikla z montažnega stojala. ( str. 56)

– Pritisnite sprednjo zavoro in večkrat močno pritisnite vilico, da se nogi vilic poravnata.

– Privijte vijake  .

Določilo Vijak konca vilic M8 15 Nm

– Snemite zadnji del motocikla z montažnega stojala. ( str. 57)

84 600826-10 9.30

Odstranitev zadnjega kolesa x

– Dvignite zadnji del motocikla. ( str. 57)

– Odstranite matico cite polos  .

 . Snemite napenjalnik verige  . Trdno držite zadnje kolo in izvle – Potisnite zadnje kolo čim bolj naprej in snemite verigo z gnanega verižnika.

100144-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Zadnje kolo in nosilec zavorne čeljusti  potisnite skupaj nazaj, dokler ne bo mogoče odmakniti nosilca zavorne čeljusti na stran.

85 100145-10 Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi poškodovanih zavornih kolutov.

– Kolo vedno odložite tako, da ne poškodujete zavornega koluta.

– Snemite zadnje kolo z nihajne ročice.

Informacije Ne aktivirajte stopalke zavore, kadar je zadnje kolo odstranjeno.

9.31

Vgradnja zadnjega kolesa x Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi olja ali masti na zavornih kolutih.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti. Po potrebi jih očistite s čistilom za zavore.

Opozorilo Nevarnost nesreče Ob aktiviranju zavor zadnjega kolesa ni zavornega učinka.

– Po vgradnji zadnjega kolesa vedno aktivirajte nožno zavoro, dokler ne dosežete točke prijema.

– Preverite blažilne gume na pestu zadnjega kolesa.

x

( str. 87)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 100146-10 – Preglejte ležaj kolesa glede poškodb in obrabe.

» Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte ležaj kolesa.

– Odstranite pušo gredi  .

x  . Očistite in namastite tekalno površino puše in radialno tesnilko

Trajna mast ( Trajna mast ( str. 176)

– Očistite in namastite navoje polosi in matico  .

str. 176)

– Očistite prijemna mesta na nosilcu zavorne čeljusti in nihajni ročici.

– Namestite gumijaste elemente blažilnika in nosilec verižnika v zadnje kolo.

– Namestite zadnje kolo v nihajno ročico in vstavite zavorno čeljust v zavorni kolut.

– Poravnajte podpornik nosilca zavorne čeljusti in nihajno ročico gnani verižnik in namestite polos.

 . Položite verigo na 86 100147-10 Informacije Namestite napenjalnik verige  levo in desno v enak položaj.

– Zadnje kolo potisnite naprej, tako da se napenjalniki verige prilegajo napenjalnim vija kom, in privijte matico  .

Določilo Zadnje kolo je poravnano, ko so oznake na napenjalnikih verige levo in desno v ena kem položaju glede na referenčne oznake  .

Matica osi zadaj M25x1,5 90 Nm – Večkrat pritisnite stopalko zavore, dokler se zavorne obloge ne prilegajo zavornemu kolutu in ne začutite točke prijema.

– Snemite zadnji del motocikla z montažnega stojala. ( str. 57)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.32

Kontrola blažilne gume na pestu zadnjega kolesa x Informacije Moč motorja se z gnanega verižnika prek šestih blažilnih gum prenaša na zadnje kolo. Med obratovanjem se gumijasti blažilniki obrabijo. Če dušilnih gumic ne zamenjate pravočasno, se poškodujejo nosilci gnanega verižnika in pesto zadnjega kolesa.

87 – Odstranitev zadnjega kolesa.

x (

– Prekontrolirajte ležaj  .

str. 84)

» Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte ležaj.

x – Preverite dušilne gumice  pesta zadnjega kolesa glede poškodb in obrabe.

» Če so blažilne gume na pestu zadnjega kolesa poškodovane ali obrabljene: – Zamenjajte vse blažilne gume na pestu zadnjega kolesa.

100148-10 100149-10 – Položite zadnje kolo z navzgor obrnjenim gnanim verižnikom na delovno mizo in vsta vite polos v pesto.

– Če želite preveriti zračnost  , močno primite zadnje kolo in poskusite zavrteti verižnik.

Informacije Zračnost se izmeri na zunanji strani gnanega verižnika.

Zračnost blažilnih gum, zadnje kolo ≤ 5 mm » Če je zračnost  večja od navedene vrednosti: – Zamenjajte vse blažilne gume na pestu zadnjega kolesa.

– Vgradite zadnje kolo.

x

( str. 85)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 88 9.33

Kontrola stanja pnevmatik Opozorilo Nevarnost nesreče Nenadzorovano vedenje motocikla zaradi predrte pnevmatike.

– Zaradi lastne varnosti je treba takoj zamenjati poškodovane pnevmatike.

Opozorilo Nevarnost padca Razlika v profilu pnevmatik na zadnjem in sprednjem kolesu vpliva na vozne lastnosti.

– Na sprednjem in zadnjem kolesu so lahko nameščene samo pnevmatike z enakim profilom, saj lahko v nasprotnem primeru motocikel postane neobvladljiv.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nenadzorovana vožnja zaradi neodobrenih pnevmatik/koles.

– Uporabljajte samo s strani KTM odobrene pnevmatike/kolesa z ustreznim indeksom hitrosti.

Opozorilo Nevarnost nesreče Slabša oprijemljivost novih pnevmatik.

– Kotalna površina novih pnematik je gladka, zato je oprijemljivost slabša. Celotno kotalno površino pnevmatik je treba prvih 200 kilometrov ob vožnji z zmerno hitrostjo najprej uteči. Končna oprijemljivost se doseže šele po končanem utekanju.

Informacije Tip pnevmatike, stanje pnevmatik in zračni tlak v pnevmatikah vplivajo na vozne lastnosti motocikla.

Negativen vpliv obrabljenih pnevmatik pride do izraza predvsem na mokri podlagi.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Preglejte pnevmatike glede ureznin, ujetih predmetov in drugih poškodb.

» Če v pnevmatiki opazite ureznine, ujete predmete in druge poškodbe: – Zamenjajte pnevmatike.

– Preverite globino profila.

89 Informacije Upoštevajte zakonsko določeno najmanjšo globino profila, ki velja v državi upo rabe.

400602-10 Minimalna globina profila ≥ 2 mm » Če najmanjša globina profila ni dosežena: – Zamenjajte pnevmatike.

– Preverite starost pnevmatik.

Informacije Datum izdelave pnevmatike je običajno zapisan na pnevmatiki in je označen z zadnjimi štirimi številkami oznake DOT. Prvi dve številki označujeta teden in zadnji dve leto izdelave.

Podjetje KTM priporoča menjavo pnevmatik najkasneje po 5 letih, ne glede na dejansko obrabo pnevmatik.

» Če je pnevmatika starejša od 5 let: – Zamenjajte pnevmatike.

9.34

Kontrola zračnega tlaka v pnevmatikah Informacije Prenizek zračni tlak v pnevmatikah povzroča nenormalno obrabo pnevmatik in pregretje pnevmatike.

Pravilen zračni tlak v pnevmatikah zagotavlja optimalno udobje in podaljša življenjsko dobo pnevmatike.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odstranite protiprašni pokrovček.

– Zračni tlak preverjajte, ko so pnevmatike hladne.

Zračni tlak v pnevmatikah pri obremenitvi enega potnika spredaj 2,0 bara zadaj 2,0 bara 400695-01 Zračni tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom / skupna nosilnost spredaj 2,0 bara zadaj 2,2 bara » Če zračni tlak v pnevmatikah ne ustreza določilom: – Uravnajte zračni tlak v pnevmatikah.

– Namestite protiprašni pokrovček.

9.35

Snemanje sedeža – Vtaknite ključ za vžig v ključavnico sedeža urnega kazalca.

 in ga obrnite za 45° v nasprotni smeri – Dvignite zadnji del sedeža, ga povlecite nazaj, nato pa izvlecite navzgor.

90 700131-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.36

Namestitev sedeža – Zataknite sedež na vijak morata biti obe izboklini   , spustite zadnji del in ga hkrati potisnite naprej. Pri tem vpeti v okvir.

– Vstavite zaporni čep  v ohišje ključavnice in potisnite zadnji del sedeža navzdol, dokler se zaporni čep ne zaskoči, kar se sliši kot glasen klik.

– Izvlecite ključ za vžig iz sedežne ključavnice.

– Prepričajte se, da je sedež pravilno nameščen.

91 9.37

Vgradnja posode za gorivo 700199-01

– Snemite sedež. (

– Odstranite vijak  .

str. 90)

Informacije Ne ločite vodov za gorivo.

700159-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 92 – Položite krpo  preko nosilca okvirja in poravnajte krmilo.

– Previdno dvignite posodo za gorivo in jo pomaknite nazaj.

– Odstavite posodo za gorivo na motocikel tako, da bo levi spojler še oprt na izravnalno posodo  (gl. sliko). Med izravnalno posodo in spojler položite krpo morebitnim poškodbam.

 , da se izognete 700160-10 9.38

Namestitev posode za gorivo – Odstranite krpo  , ki ste jo vstavili med izravnalno posodo in spojler.

700160-11

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Previdno premaknite posodo za gorivo naprej in jo spustite.

– Namestite in trdno privijte vijak  z gumijasto pušo se, da je posoda za gorivo trdno nameščena.

 in tulcem ležaja Določilo  . Prepričajte Vijak ležaja posode za gorivo M8 15 Nm – Preverite napeljavo cevi za gorivo.

– Namestite sedež. ( str. 91)

93 700161-01 9.39

Odstranitev akumulatorja x Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.

– Akumulatorje hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitna očala.

– Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.

– Ne približujte isker ali odprtega ognja akumulatorju. Akumulator polnite samo v dobro prezračenih prostorih.

– Če pride do stika s kožo, jo izperite z izdatno količino vode. Če akumulatorska kislina zaide v oči, jih vsaj 15 minut izpirajte z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Snemite sedež. ( str. 90)

– Vgradite posodo za gorivo. ( str. 91)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odklopite kabel minus  akumulatorja.

– Odpnite in snemite gumijasti trak  .

700162-10 – Dvignite pokrov pozitivnega pola  .

– Odklopite kabel plus  akumulatorja.

– Odpnite in snemite gumijasti trak  .

700163-10 – Ločite vtično povezavo – Odstranite pokrov  .

 .

700164-10 94

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Povlecite akumulator navzgor iz držala  . Vzemite akumulator z desne iz okvirja.

Informacije Motocikla nikoli ne uporabljajte z izpraznjenim akumulatorjem ali celo brez.

V obeh primerih lahko pride do poškodb na elektronskih delih ali varnostnih napravah. V takšnem primeru motocikel ni več varen za uporabo v prometu.

95 9.40

Vgradnja akumulatorja x 700165-10 – Potisnite akumulator  z desne v okvir. Namestite akumulator v držalo.

Informacije Akumulatorska pola morata biti spredaj.

700165-11

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Namestite pokrov  .

– Priključite vtično povezavo  .

700164-11 – Zavarujte pokrov z gumijastim trakom  .

– Priklopite kabel plus  akumulatorja. Namestite pokrov pozitivnega pola  .

700163-11 – Zavarujte pokrov z gumijastim trakom  .

– Pripnite kabel minus  .

– Namestite posodo za gorivo. ( str. 92)

– Namestite sedež. (

– Nastavite čas. (

str. 91)

str. 28)

700162-11 96

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 97 9.41

Polnjenje akumulatorja x Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.

– Akumulatorje hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitna očala.

– Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.

– Ne približujte isker ali odprtega ognja akumulatorju. Akumulator polnite samo v dobro prezračenih prostorih.

– Če pride do stika s kožo, jo izperite z izdatno količino vode. Če akumulatorska kislina zaide v oči, jih vsaj 15 minut izpirajte z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Opozorilo Ogrožanje okolja Sestavni deli in kislina akumulatorja ogrožajo okolje.

– Ne odlagajte akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Pokvarjene akumulatorje pravilno odstranite. Akumulatorje vrnite svo jemu prodajalcu KTM ali jih odnesite na zbirališče starih akumulatorjev.

Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU Informacije Čeprav akumulator ni pod obremenitvijo, se vsak dan nekoliko izprazni.

Napolnjenost in način polnjenja sta bistvenega pomena za življenjsko dobo akumulatorja.

Hitro polnjenje pri visokem polnilnem toku skrajša življenjsko dobo.

Če presežete polnilni tok, polnilno napetost in čas polnjenja, začne elektrolit uhajati prek varnostnih ventilov. S tem akumulator izgublja svojo zmogljivost.

Če zaženete prazen akumulator, ga je treba nemudoma napolniti.

Pri daljšem mirovanju izpraznjenega akumulatorja pride do globoke izpraznitve in sulfatiranja akumulatorja, kar uniči akumulator.

Akumulator ne potrebuje vzdrževanja, kar pomeni, da preverjanje nivoja kisline ni potrebno.

98 – Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.

– Vgradite posodo za gorivo. ( str. 91)

– Odklopite kabel minus akumulatorja, da preprečite poškodbe elektronskega sistema.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Priklopite polnilnik na akumulator. Vklopite polnilnik.

Polnilnik za akumulator (58429074000) S polnilnikom lahko preizkusite tudi mirovno napetost, sposobnost zagona akumula torja in generator. Poleg tega pa je polnilnik opremljen z zaščito pred prenapolnitvijo akumulatorja.

99 100151-10 Informacije V nobenem primeru ne odstranite pokrova Akumulator napolnite z največ 10% kapacitete, navedene na ohišju akumula torja  .

 .

– Po končanem polnjenju izklopite polnilnik. Priklopite sponke akumulatorja.

Določilo Pazite, da ne prekoračite polnilnega toka, polnilne napetosti in časa polnjenja.

Tudi če motocikel dlje časa miruje, redno polnite akumulator 3 mesece

– Namestite posodo za gorivo. (

– Namestite sedež. ( str. 91)

– Nastavite čas. ( str. 28)

str. 92)

9.42

Menjava glavne varovalke Opozorilo Nevarnost požara Uporaba napačnih varovalk lahko preobremeni električni sistem.

– Uporabljajte samo varovalke, ki ustrezajo predpisanemu številu amperov. V nobenem primeru ne premeščajte ali popravljajte varovalk.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU Informacije Glavna varovalka varuje vse porabnike toka vašega motocikla. Nahaja se v ohišju releja za zagon poleg akumulatorja.

– Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.

– Snemite sedež. ( str. 90)

– Vgradite posodo za gorivo. (

– Snemite zaščitni pokrov  .

str. 91)

100 700166-01 700167-01 – Odstranite pokvarjeno glavno varovalko  z ostrimi kleščami.

– Vstavite novo glavno varovalko.

Varovalka (58011109130) ( str. 160)

Informacije V releju zaganjalnika je nadomestna varovalka  .

– Nataknite zaščitni pokrovček.

– Namestite posodo za gorivo. (

– Namestite sedež. (

– Nastavite čas. (

str. 91)

str. 28)

str. 92)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.43

Menjava varovalk posameznih porabnikov toka Informacije Omarica z varovalkami posameznih porabnikov toka se nahaja pod sedežem.

– Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.

– Snemite sedež. ( str. 90)

– Odprite pokrov škatle z varovalkami  .

101 700168-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odstranite pokvarjene varovalke.

Določilo Varovalka 1 – 10A – vžig, kombinirani instrument, alarmna naprava (opcijsko) Varovalka 2 - 10A - ura, vžig (EFI-krmilna naprava) Varovalka 3 - 10A - krmilna naprava dušilna loputa Varovalka 4 – 10A – črpalka za gorivo Varovalka 5 – 10A – ventilator hladilnika Varovalka 6 – 10A – hupa, zavorna luč, smernik, alarmna naprava (opcijsko) Varovalka 7 – 15A – dolga luč, zasenčena luč, pozicijska luč, zadnja luč, osvetlitev registrske tablice Varovalka 8 – 10A – za dodatne naprave (s stikalom za vžig plus) Varovalka 9 – 10A – za dodatne naprave (stalni plus) Varovalka 10 – ni zasedena Varovalka SPARE – 10A/15A – nadomestna varovalka 102 Informacije Okvarjeno varovalko prepoznate po prekinjeni žici  .

100154-10 Opozorilo Nevarnost požara Uporaba napačnih varovalk lahko preobremeni električni sistem.

– Uporabljajte samo varovalke, ki ustrezajo predpisanemu številu amperov. V nobenem primeru ne premeščajte ali popravljajte varovalk.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne moči.

Varovalka (75011088010) ( str. 160)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU

Varovalka (75011088015) ( str. 160)

103 Namig Vstavite novo nadomestno varovalko v omarico, da jo boste imeli ob potrebi pri roki.

– Preverite delovanje porabnikov.

– Zaprite pokrov omarice za varovalke.

– Namestite sedež. ( str. 91)

9.44

Nastavitev karakteristik motorja – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Izvlecite stikalo Map‑Select z držalom  navzdol iz pločevine.

700196-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Položite stikalo Map‑Select skozi okvir navzven.

– Povlecite stikalo Map‑Select iz držala.

104 700197-01 700198-01 – Vrtite nastavitveni gumb, dokler ne bo želeno število poravnano z oznako  .

Informacije Položaj 0 nima funkcije.

Nastavite stikalo Map‑Select na Soft.

– Obrnite nastavitveni gumb v položaj 1.

Soft – Zmanjšana homologirana najvišja zmogljivost za boljše vozne lastnosti Nastavitev stikala Map‑Select na Advanced.

– Obrnite nastavitveni gumb v položaj 2.

Advanced – Homologirana moč z zelo neposrednim odzivom Nastavitev stikala Map‑Select na Standard.

– Nastavite nastavitveni obroč v položaj 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali 9.

Standard – Homologirana moč z enakomernim odzivom

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Namestite stikalo Map‑Select v držalu.

– Potisnite stikalo Map‑Select z držalom navzgor na pločevino.

700196-11 9.45

Odstranitev maske žarometa z žarometom – Odstranite vijake  .

105 700169-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Masko žarometa nagnite naprej.

106 700170-10 – Ločite vtično povezavo.

700171-01 – Odstranite vijačenje  na obeh straneh.

– Odložite masko žarometa.

700172-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.46

Vgradnja maske žarometa z žarometom – Namestite masko žarometa. Obojestransko namestite in privijte vijake  .

Določilo Vijak maske žarometa M6 5 Nm 107 700172-11 – Priključite vtično povezavo.

700171-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Masko žarometa nagnite navzgor.

108 700170-11 – Namestite masko žarometa. Namestite in privijte vijake  .

Določilo Vijak maske žarometa M6 – Preverite delovanje luči.

5 Nm 700169-11 9.47

Menjava žarnice zasenčene luči Napotek Okvara na reflektorju Zmanjšana svetilna moč.

– Maščoba na stekleni bučki luči zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju. Stekleno bučko pred montažo očistite in z nje odstranite maščobo.

– Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odstranite vijake  .

109 700169-10 – Masko žarometa nagnite naprej.

700170-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 110 – Žarnico žarometa vtič.

 zavrtite v obratni smeri urnega kazalca in jo vzemite ven. Odvijte – Namestite v ohišje žarometa novo žarnico. Privijte vtič.

Zasenčena luč/dolga luč (HB3 / podstavek P20d) ( str. 160)

Informacije Vstavite žarnico tako, da so nastavki vtaknjeni v izdolbino.

600828-10 – Masko žarometa nagnite navzgor.

700170-11

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Namestite masko žarometa. Namestite in privijte vijake  .

Določilo Vijak maske žarometa M6 – Preverite delovanje luči.

5 Nm 111 700169-12 9.48

Menjava dolge luči Napotek Okvara na reflektorju Zmanjšana svetilna moč.

– Maščoba na stekleni bučki luči zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju. Stekleno bučko pred montažo očistite in z nje odstranite maščobo.

– Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.

– Odstranite vijake  .

700169-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Masko žarometa nagnite naprej.

112 700170-10 – Žarnico žarometa vtič.

 zavrtite v obratni smeri urnega kazalca in jo vzemite ven. Odvijte – Namestite v ohišje žarometa novo žarnico. Privijte vtič.

Zasenčena luč/dolga luč (HB3 / podstavek P20d) ( str. 160)

Informacije Vstavite žarnico tako, da so nastavki vtaknjeni v izdolbino.

600829-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Masko žarometa nagnite navzgor.

113 700170-11 – Namestite masko žarometa. Namestite in privijte vijake  .

Določilo Vijak maske žarometa M6 – Preverite delovanje luči.

5 Nm 700169-12 9.49

Menjava žarnice pozicijske luči Napotek Okvara na reflektorju Zmanjšana svetilna moč.

– Maščoba na stekleni bučki luči zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju. Stekleno bučko pred montažo očistite in z nje odstranite maščobo.

– Izklopite vse porabnike in ugasnite motor.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 114

– Odstranitev maske žarometa z žarometom. ( str. 105)

– Odložite masko žarometa predse, kot je to prikazano na sliki, in previdno nagnite žar nico dolge luči v smeri žarnice zasenčene luči.

– Obrnite držalo žarnice  za pribl. 30° v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.

700175-01 – Povlecite žarnico pozicijske luči iz okvirja.

– Vstavite novo žarnico pozicijske luči v okov.

Pozicijska luč (W5W / podstavek W2,1x9,5d) ( str. 160)

– Namestite držalo žarnice in ga zavrtite v smeri urnega kazalca do omejevala.

– Vgradite masko žarometa z žarometom. ( str. 107)

700176-01 9.50

Menjava žarnice smernika Napotek Okvara na reflektorju Zmanjšana svetilna moč.

– Maščoba na stekleni bučki luči zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju. Stekleno bučko pred montažo očistite in z nje odstranite maščobo.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odstranite vijak na hrbtni strani ohišja smernika.

– Previdno nagnite razpršilno steklo  naprej in ga snemite.

– Narahlo potisnite žarnico smernika v okov, jo obrnite za pribl. 30° v nasprotni smeri urnega kazalca in povlecite iz okvirja.

115 100160-10 Informacije Če je le možno, se žarometa ne dotikajte s prsti, saj ne sme biti masten.

– Nežno potisnite novo žarnico smernika v okvir in jo v smeri urnega kazalca privijte do naslona.

Smernik (RY10W / Sockel BAU15s) ( str. 160)

– Namestite razpršilno steklo.

– Vstavite vijak in ga najprej zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se z rahlim sunkom ne zaskoči v sedež navoja. Narahlo privijte vijak.

– Preverite delovanje smernika.

9.51

Nastavitev luči preverjanje zasenčenih luči – Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlim zidom in na višini sredine žaro meta naredite oznako.

– Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno za  .

Določilo Razdalja  5 cm 400726-10 – Vozilo postavite navpično pred zid z razmakom  Določilo in vklopite zasenčeno luč.

Razdalja  5 m – Nastavitev luči preverjanje zasenčenih luči.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 116 Meja med svetlim in temnim mora biti pri na vožnjo pripravljenim motociklom z vozni kom točno na spodnji oznaki.

» Če meja med svetlim in temnim ne ustreza normativu:

– Nastavite dolžino svetlobnega snopa žarometa zasenčene luči. ( str. 117)

9.52

Kontrola nastavitve žarometov za dolgi snop – Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlim zidom in na višini sredine žaro meta za olgi snop naredite oznako.

– Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno za  .

Določilo Razdalja  5 cm – Vozilo postavite navpično pred zid z razmikom  in vklopite žaromet za dolgi snop.

Določilo Razdalja  5 m – Preverite nastavitev žarometov za dolgi snop.

Sredina svetlobnega stožca mora biti pri na vožnjo pripravljenem motociklu z vozni kom točno na spodnji oznaki.

» Če sredina svetlobnega stožca ne ustreza normativu:

– Nastavite dolžino svetlobnega snopa žarometa za dolgi snop. ( str. 118)

400575-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.53

Nastavitev dolžine svetlobnega snopa žarometa zasenčene luči

– Nastavitev luči preverjanje zasenčenih luči. (

– Odstranite vijake  .

– Masko žarometa nagnite naprej.

str. 115)

117 700169-10 700177-01 – Nastavite snop svetlobe žarometa z vrtenjem vijaka  .

Določilo Pri motociklu, pripravljenem za uporabo, na katerem sedi voznik, mora biti meja med temnim in svetlim natanko na spodnji oznaki (ki ste jo namestili pri: Pregled nastavi tve žarometa).

Informacije Z vrtenjem v smeri urnega kazalca podaljšate snop svetlobe, z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca pa ga skrajšate.

Ob večji obremenitvi motocikla je lahko potrebna sprememba nastavitve.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Masko žarometa nagnite navzgor.

– Namestite masko žarometa. Namestite vijake  Določilo in jih privijte.

Vijak maske žarometa M6 5 Nm 118 700169-10 9.54

Nastavitev dolžine svetlobnega snopa žarometa za dolgi snop

– Preverite nastavitev žarometov za dolgi snop. (

– Odstranite vijake  .

– Masko žarometa nagnite naprej.

str. 116)

700169-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Nastavite snop svetlobe žarometa z vrtenjem vijaka  .

Določilo Pri motociklu, pripravljenem za uporabo, na katerem sedi voznik, mora biti sredina svetlobnega stožca natanko na spodnji oznaki (narejeni pod: kontrola nastavitve žarometov).

119 700178-01 Informacije Z vrtenjem v smeri urnega kazalca skrajšate snop svetlobe, z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca pa ga podaljšate.

Ob večji obremenitvi motocikla je lahko potrebna sprememba nastavitve snopa svetlobe.

– Masko žarometa nagnite navzgor.

– Namestite masko žarometa. Namestite vijake  in jih privijte.

Določilo Vijak maske žarometa M6 5 Nm 700169-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.55

Hladilni sistem 120 Vodna črpalka  v motorju zagotavlja prisilni obtok hladilne tekočine.

Ventil v zapiralu hladilnika  uravnava tlak v hladilnem sistemu, ki nastane pri segrevanju.

Z raztezanjem toplote se odvečni del hladilne tekočine odvede v izravnalno posodo primeru padca temperature, se ta delež ponovno vsesa v hladilni sistem. Zato je navedena temperatura hladilne tekočine zanesljiva in ne prihaja do motenj v delovanju.

 . V 125 °C 700180-01 Hlajenje poteka s pomočjo nasprotnega vetra in ventilatorja hladilnika  , ki ga uravnava termostikalo.

Nižja je hitrost, manjši je učinek hlajenja. Učinek hlajenja zmanjšujejo tudi umazana hla dilna rebra.

100167-10 9.56

Kontrola zaščite pred zamrznitvijo in nivoja hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med delovanjem motocikla zelo segreje in je pod pritiskom.

– Ne odpirajte hladilnika, cevi hladilnika in drugih sestavnih delov hladilnega sistema, ko je motor segret. Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 121 Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno teko čino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

700181-10

– Snemite sedež. ( str. 90)

– Vgradite posodo za gorivo. (

Pogoj Motor je hladen.

str. 91)

– Motocikel na vodoravni podlagi postavite pokončno.

– Snemite zapiralo izravnalne posode  .

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

−25… −45 °C » Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza določilu: – Korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.

Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama MIN in MAX.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza določilu: – Korigirajte nivo hladilne tekočine.

Alternativa 1

Hladilna tekočina ( str. 171)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 700182-11 Alternativa 2

Hladilna tekočina (gotova mešanica) (

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

– Odvijte zapiralo hladilnika  .

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

str. 171)

−25… −45 °C » Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza določilu: – Korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

– Preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku.

Hladilnik mora biti vedno poln.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza določilu: – Uravnajte nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za izgubo.

Alternativa 1

Hladilna tekočina ( str. 171)

Alternativa 2

Hladilna tekočina (gotova mešanica) ( str. 171)

» Če je bilo treba doliti več hladilne tekočine, kot je navedeno v določilih: > 0,50 l – Napolnite/odzračite hladilni sistem.

– Namestite zapiralo hladilnika.

– Namestite posodo za gorivo. (

– Namestite sedež. ( str. 91)

str. 92)

x ( str. 126)

122

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 123 9.57

Kontrola nivoja hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med delovanjem motocikla zelo segreje in je pod pritiskom.

– Ne odpirajte hladilnika, cevi hladilnika in drugih sestavnih delov hladilnega sistema, ko je motor segret. Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno teko čino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

700181-10

– Snemite sedež. ( str. 90)

– Vgradite posodo za gorivo. (

Pogoj Motor je hladen.

str. 91)

– Motocikel na vodoravni podlagi postavite pokončno.

– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi  .

Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama MIN in MAX.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza določilu: – Korigirajte nivo hladilne tekočine.

Alternativa 1

Hladilna tekočina ( str. 171)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 700182-11 Alternativa 2

Hladilna tekočina (gotova mešanica) ( str. 171)

– Odvijte zapiralo hladilnika  in preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku.

Hladilnik mora biti vedno poln.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza določilu: – Uravnajte nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za izgubo.

Alternativa 1

Hladilna tekočina ( str. 171)

Alternativa 2

Hladilna tekočina (gotova mešanica) ( str. 171)

» Če je bilo treba doliti več hladilne tekočine, kot je navedeno v določilih: > 0,50 l – Napolnite/odzračite hladilni sistem.

x ( str. 126)

– Namestite zapiralo hladilnika.

– Namestite posodo za gorivo. ( str. 92)

– Namestite sedež. ( str. 91)

124 9.58

Izpuščanje hladilne tekočine x Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med delovanjem motocikla zelo segreje in je pod pritiskom.

– Ne odpirajte hladilnika, cevi hladilnika in drugih sestavnih delov hladilnega sistema, ko je motor segret. Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 125 Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno teko čino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

700184-01

– Snemite sedež. ( str. 90)

– Vgradite posodo za gorivo. (

– Postavite motocikel navpično.

str. 91)

– Pod motor postavite primerno posodo.

– Odstranite vijak  . Snemite zapiralo hladilnika.

– Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.

– Namestite vijak  z novim tesnilnim obročem in ga privijte.

Določilo Zaporni vijak odtočne odprtine vodne črpalke (Duke) Zaporni vijak odtočne odprtine vodne črpalke (Duke R) M10x1 M10x1 15 Nm 15 Nm

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 126 9.59

Polnjenje/odzračevanje hladilnega sistema x Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Pazite, da hladilna tekočina ne pride v stik s kožo, z očmi in obleko. Če hladilna tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Prizadeta mesta takoj očistite z milnico. Če ste pomotoma zaužili hladilno teko čino, takoj poiščite zdravniško pomoč. Preoblecite obleko, ki je prišla v stik s hladilno tekočino. Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

Pogoj Rezervoar za gorivo je pomaknjen nazaj ali demontiran.

– Odstranite zapiralo hladilnika  .

700182-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 700183-01 – Odstranite odzračevalni vijak  .

– Nagnite motocikel nekoliko v desno.

– Dolivajte hladilno tekočino, dokler ta brez mehurčkov ne začne izstopati na odzrače valni odprtini. Nato takoj namestite in zategnite odzračevalni vijak.

Alternativa 1

Hladilna tekočina ( str. 171)

Alternativa 2

Hladilna tekočina (gotova mešanica) ( str. 171)

– Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite zapiralo hladilnika.

– Postavite motocikel na stransko stojalo.

Rezervoar za gorivo je pomaknjen nazaj.

– Pomaknite posodo za gorivo naprej.

Rezervoar za gorivo je demontiran.

– Priklopite in namestite rezervoar za gorivo.

127 Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v nezavest in/ali smrt.

– Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračeval nega sistema.

– Zaženite motor in ga pustite teči, dokler ne zasveti 5. polje na prikazu temperature.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.

– Potem ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku in jo po potrebi dolijte.

– Odstranite zapiralo izravnalne posode oznake MAX.

 in napolnite hladilno tekočino do – Snemite zapiralo z izravnalne posode.

128 700181-11 9.60

Nastavitev osnovnega položaja ročice sklopke Informacije Z vrtenjem nastavitvenega vijaka v smeri urnega kazalca se ročica sklopke oddaljuje od krmila.

Z vrtenjem nastavitvenega vijaka v nasprotni smeri urnega kazalca se ročica sklopke približuje krmilu.

Nastavitveno območje je omejeno.

Nastavitveni vijak vrtite samo z roko in ne uporabljajte sile.

Nastavitvenih del ne izvajajte med vožnjo.

– Z nastavitvenim vijakom voznika.

 prilagodite osnovni položaj ročice sklopke velikosti roke 100116-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.61

Preverjanje/korigiranje nivoja tekočine hidravlične sklopke Informacije Nivo tekočine narašča glede na obrabo lamelnih oblog sklopke.

Ne uporabljajte zavorne tekočine.

129 – Posodo za hidravlično sklopko, ki je nameščena na krmilu, postavite v vodoravni polo žaj.

– Preverite nivo tekočine.

Nivo tekočine mora biti med oznakama MIN in MAX.

» Če nivo tekočine ne ustreza normativu: – Odstranite pokrov z membrano.

– Korigirajte nivo tekočine hidravlične sklopke.

Hidravlično olje (15) ( str. 171)

– Namestite pokrov z navojem in membrano.

100194-10

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 130 9.62

Kontrola zračnosti bovdenskega vleka za plin – Poravnajte krmilo v položaj za vožnjo naprej. Nežno premikajte ročico za plin v levo in desno ter ugotovite zračnost bovdenskega vleka.

Zračnost bovdenskega vleka za plin 3… 5 mm » Če zračnost bovdenskega vleka ne ustreza normativu: – Nastavite zračnost bovdenskega vleka za plin.

x ( str. 131)

400192-10 Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v nezavest in/ali smrt.

– Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračeval nega sistema.

– Zaženite motor in ga pustite teči v prostem teku. Premikajte krmilo po celotnem obmo čju levo in desno.

Število vrtljajev prostega teka se ne sme spreminjati.

» Če se število vrtljajev spreminja: – Nastavite zračnost bovdenskega vleka za plin.

x ( str. 131)

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.63

Nastavitev zračnosti bovdenskega vleka za plin x – Poravnajte krmilo v položaj za vožnjo naprej.

– Z diagnostičnim orodjem KTM postavite ventil dušilne lopute na osnovni položaj.

– Odvijte protimatico  .

– Z nastavitvenim vijakom  Določilo nastavite zračnost bovdenskega vleka za plin.

Zračnost bovdenskega vleka za plin 3… 5 mm – Privijte protimatico  .

100195-10 9.64

Kontrola nivoja motornega olja Informacije Nivo motornega olja je treba preveriti, ko je motor hladen.

131 700185-01 – Postavite motocikel pravokotno na vodoravno podlago.

Pogoj Motor je segret na delovno temperaturo.

– Preverite nivo motornega olja.

Informacije Po izklopu motorja počakajte eno minuto in šele nato preverite olje.

Nivo motornega olja mora biti med spodnjim in zgornjim robom kontrolnega okenca.

» Če nivo motornega olja ni v navedenem območju:

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU

– Dolijte motorno olje. ( str. 138)

9.65

Menjava motornega olja in oljnega filtra ter čiščenje sita za olje x – Izpustite motorno olje.

– Odstranite oljni filter.

x

(

x

(

– Očistite cedila za olje.

x (

– Vgradite oljni filter.

– Nalijte motorno olje.

x

(

x

(

str. 132)

str. 133)

str. 135) str. 135)

str. 137)

601022-10 9.66

Izpuščanje motornega olja x Opozorilo Nevarnost oparin Motorno olje oz. olje v menjalniku se med delovanjem motocikla zelo segreje.

– Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.

Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Motorno olje je treba izpustiti, ko je motor segret na delovno temperaturo.

132

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Postavite motocikel na stransko stojalo na vodoravno površino.

– Pod motor postavite primerno posodo.

– Odstranite vijak za izpust olja  z magnetom in tesnilom.

– Počakajte, da motorno olje v celoti izteče.

700186-01 – Temeljito očistite vijak za izpust olja z magnetom.

– Namestite in trdno privijte vijak za izpust olja in tesnilo.

Določilo Vijak za izpust olja z magnetom (Duke) Vijak za izpust olja z magnetom (Duke R) M12x1,5 M12x1,5 20 Nm 20 Nm 700187-01 9.67

Odstranitev oljnega filtra x Opozorilo Nevarnost oparin Motorno olje oz. olje v menjalniku se med delovanjem motocikla zelo segreje.

– Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.

133

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

– Pod motor postavite primerno posodo.

– Odstranite vijake  . Snemite pokrov oljnega filtra  z okroglim tesnilom.

– Povlecite oljni filter  iz ohišja oljnega filtra.

Klešče za segerjeve obroče (51012011000) 134 700188-01 – Odstranite vijake  . Snemite oljni filter  z okroglim tesnilom.

– Povlecite oljni filter  iz ohišja oljnega filtra.

Klešče za segerjeve obroče (51012011000) – Počakajte, da motorno olje v celoti izteče.

– Temeljito očistite dele in tesnilne površine.

700189-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU 9.68

Vgradnja oljnega filtra x – Vstavite oljni filter  in  .

– Naoljite okrogla tesnila pokrova oljnega filtra. Namestite pokrov oljnega filtra  – Vstavite vijake in jih privijte.

in  .

Določilo Vijak pokrova oljnega filtra (Duke) Vijak pokrova oljnega filtra (Duke R) M5 M5 6 Nm 6 Nm 135 700190-01 9.69

Čiščenje cedil za olje x Opozorilo Nevarnost oparin Motorno olje oz. olje v menjalniku se med delovanjem motocikla zelo segreje.

– Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Oparjena mesta telesa takoj podržite pod mlačno vodo.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

– Pod motor postavite primerno posodo.

– Odstranite zaporni vijak  s cedilom za olje  in okroglimi tesnili.

136 700191-01 – Odstranite zaporni vijak  s cedilom za olje  in okroglimi tesnili.

– Izpustite preostalo motorno olje.

– Temeljito očistite dele in tesnilne površine.

700192-01

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Namestite cedilo za olje  z okroglimi tesnili.

– Namestite in trdno privijte zaporni vijak  z okroglim tesnilom.

Določilo Zaporni vijak cedila za olje (Duke) Zaporni vijak cedila za olje (Duke R) M20x1,5 M20x1,5 15 Nm 15 Nm 700193-01 – Namestite cedilo za olje  z okroglimi tesnili.

– Namestite in trdno privijte zaporni vijak  z okroglim tesnilom.

Določilo Zaporni vijak cedila za olje (Duke) Zaporni vijak cedila za olje (Duke R) M20x1,5 M20x1,5 15 Nm 15 Nm 700194-01 9.70

Nalivanje motornega olja x Informacije Premalo motornega olja oz. olje slabe kakovosti vodi k predčasni obrabi motorja.

137

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odstranite vijak za nalivanje olja z okroglim tesnilom motorno olje.

 s pokrova sklopke in nalijte Motorno olje 1,70 l Motorno olje (SAE 10W/60)

(00062010035) ( str. 172)

Alternativno motorno olje Motorno olje (SAE 10W/50)

( str. 172)

– Namestite in trdno privijte vijak za nalivanje olja z okroglim tesnilom  .

138 700195-01 Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v nezavest in/ali smrt.

– Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračeval nega sistema.

– Zaženite motor in preverite tesnjenje.

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 131)

9.71

Dolivanje motornega olja Informacije Premalo motornega olja ali nekakovostno olje povzroča predčasno obrabo motorja.

VZDRŽEVALNA DELA NA PODVOZJU IN MOTORJU – Odstranite vijak za nalivanje olja z okroglim tesnilom motorno olje.

 s pokrova sklopke in nalijte

Motorno olje (SAE 10W/60) (00062010035) ( Motorno olje (SAE 10W/50) ( str. 172) str. 172)

139 700195-01 Informacije Za optimalno zmogljivost motornega olja ni priporočljivo mešati različnih vrst olja.

Priporočamo, da po potrebi zamenjate motorno olje.

– Namestite in trdno privijte vijak za nalivanje olja z okroglim tesnilom  .

Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo padec v nezavest in/ali smrt.

– Pri uporabi motorja vedno poskrbite za zadostno prezračevanje. Motorja ne zaženite ali pustite teči v zaprtem prostoru brez primernega prezračeval nega sistema.

– Zaženite motor in preverite tesnjenje.

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 131)

ISKANJE NAPAK Napaka Motor se ob aktiviranju gumba za zagon ne zavrti Možen vzrok Napaka v upravljanju Akumulator je izpraznjen Varovalka 1, 2, 3 ali 4 je pregorela Motor se vrti samo na mestu, tudi ko je povlečena ročica sklopke Motor se vrti na mestu, ampak se ne zažene Glavna varovalka je pregorela Ni povezave z maso.

Menjalnik je v prestavi Menjalnik je v prestavi, stransko sto jalo je iztegnjeno Napaka v upravljanju Varovalka 4 je pregorela Motor nima zadostne moči

– Zamenjajte glavno varovalko. (

– Preverite povezavo z maso.

str. 99)

– Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.

– Prestavite menjalnik v položaj za prosti tek.

140 Ukrep – Izvedba delovnih korakov zagonskega postopka.

( str. 43)

– Napolnite akumulator.

x ( str. 97)

– Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Izvedba delovnih korakov zagonskega postopka.

( str. 43)

– Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Sklenite sklopko priključka cevi za gorivo.

Sklopka priključka cevi za gorivo ni sklenjena Vtična povezava kablov je oksidirana Napaka v sistemu vbrizgavanja goriva Zračni filter je zelo umazan Filter goriva je zelo umazan Napaka v sistemu vbrizgavanja goriva – Očistite vtično povezavo in jo poškropite z razpr šilom za stike.

– Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orod jem KTM.

x – Odstranite zračni filter.

x – Vgradite zračni filter.

x – Kontrolirajte tlak goriva.

x – Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orod jem KTM.

x

ISKANJE NAPAK Napaka Motor je prevroč FI Opozorilna lučka (MIL) sveti oz.

utripa Motor se med vožnjo ugaša Višja poraba olja kot običajno Možen vzrok Preveč hladilne tekočine v hladilnem sistemu Lamele hladilnika so zelo umazane Nastajanje pene v hladilnem sistemu Ukrep – Kontrola tesnenja hladilnega sistema.

– Preverite nivo hladilne tekočine. ( str. 123)

– Očistite lamele hladilnika.

– Izpustite hladilno tekočino.

x (

– Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 126)

str. 124)

x – Zamenjajte cev hladilnika.

x Pregibana ali poškodovana cev hladil nika Pokvarjen termostat Varovalka 5 je pregorela Okvara na ventilatorskem sistemu hla dilnika Zrak v hladilnem sistemu Napaka v sistemu vbrizgavanja goriva Pomanjkanje goriva Varovalka 1, 2 ali 4 je pregorela Prepognjena cev v odzračevalnem sistemu motorja Nivo olja je previsok Preredko motorno olje (viskoznost) – Kontrolirajte termostat.

x – Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Kontrolirajte ventilatorski sistem hladilnika.

x – Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 126)

x – Odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orod jem KTM.

x

– Nalijte gorivo. ( str. 50)

– Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Cev napeljite tako, da ne bo pregibov oz. po potrebi zamenjajte odzračevalno cev.

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 131)

– Zamenjajte motorno olje in oljni filter ter očistite cedilo za olje.

x

( str. 132)

141

ISKANJE NAPAK Napaka Žaromet in parkirna luč ne delujeta Možen vzrok Varovalka 7 je pregorela Smernik, zavorna luč in hupa ne delu jejo Varovalka 6 je pregorela Čas je prikazan narobe ali pa sploh ne Varovalka 2 je pregorela Ukrep – Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Nastavite čas. ( str. 28)

– Napolnite akumulator.

x ( str. 97)

Izpraznjen akumulator Vžig se ob ustavitvi motocikla ne izklopi Generator ne polni akumulatorja Kombinirani instrument na zaslonu ne prikaže ničesar Prikazovalnik hitrosti na kombiniranem instrumentu ne deluje Varovalka 1 je pregorela Kabli za prikaz hitrosti so poškodovani oz. vtična povezava oksidirana – Kontrolirajte polnilno napetost.

x – Kontrolirajte mirovalni tok.

x – Zamenjajte varovalke posameznih porabnikov

toka. ( str. 101)

– Preverite speljavo kablov in vtično povezavo.

142

KODA UTRIPANJA Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 02 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x kratko Dajalnik impulzov - nepravilno delovanje v vezju Pogoj za pojav napake 06 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 6x kratko Senzor dušilne lopute krog A - vhodni signal prenizek Senzor dušilne lopute krog A - vhodni signal previsok Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake 08 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 8x kratko Senzor ročice za plin - vhodni signal prenizek Senzor ročice za plin - vhodni signal previsok Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake 09 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x kratko Tlačni senzor sesalne cevi cilinder 1 - vhodni signal prenizek Tlačni senzor sesalne cevi cilinder 1 - vhodni signal previsok Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake 12 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 2x kratko Temperaturni senzor hladilne tekočine - vhodni signal prenizek Temperaturni senzor hladilne tekočine - vhodni signal previsok 143

KODA UTRIPANJA Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake 13 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 3x kratko Temperaturni senzor vsesanega zraka - vhodni signal prenizek Temperaturni senzor vsesanega zraka - vhodni signal previsok Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake 14 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 4x kratko Tlačni senzor okoljskega zraka - vhodni signal prenizek Tlačni senzor okoljskega zraka - vhodni signal previsok Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake 15 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 5x kratko Senzor naklonskega kota - vhodni signal prenizek Senzor naklonskega kota - vhodni signal previsok Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 17 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 1x dolgo, 7x kratko Lambda sonda cilinder 1, sonda 1 - nepravilno delovanje v vezju Pogoj za pojav napake 24 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x dolgo, 4x kratko Napajanje - nepravilno delovanje v vezju 144

KODA UTRIPANJA Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 25 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x dolgo, 5x kratko Stikalo stranskega stojala- nepravilno delovanje v vezju Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 26 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 2x dolgo, 6x kratko Hallov senzor ventila dušilne lopute - nepravilno delovanje v vezju Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 37 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 3x dolgo, 7x kratko Vžigalna tuljava cilinder 1 - nepravilno delovanje v vezju Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 41 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 4x dolgo, 1x kratko Regulacija črpalke za gorivo - prekinitev/kratek stik po masi Pogoj za pojav napake 45 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 4x dolgo, 5x kratko Lambda sonda cilinder 1, sonda 1 - prekinitev/kratek stik po masi Lambda sonda cilinder 1, sonda 1 - vhodni signal previsok 145

KODA UTRIPANJA Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 54 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 5x dolgo, 4x kratko Sekundarni zračni ventil - prekinitev/kratek stik po masi Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 58 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 5x dolgo, 8x kratko Ventil dušilne lopute v EPT modusu - napaka v signalu Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 60 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 6x dolgo Ventil dušilne lopute - nepravilno delovanje v vezju Pogoj za pojav napake Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) 90 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x dolgo Pozicija dušilne lopute - nepravilno delovanje v vezju Pogoj za pojav napake 91 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x dolgo, 1x kratko Nepravilno delovanje komunikacije vodila CAN 146

KODA UTRIPANJA Koda utripanja FI opozorilne lučke (MIL) Pogoj za pojav napake 92 FI opozorilna lučka (MIL) utripa 9x dolgo, 2x kratko Napajanje krmilne naprave‑dušilne lopute (interno) - nepravilno delovanje v vezju 147

ČIŠČENJE 12.1

Čiščenje motocikla Napotek Materialna škoda Poškodbe in uničenje sestavnih delov z visokotlačnim čistilnikom.

– Nikar ne čistite vozila z visokotlačnim čistilnikom ali močnim vodnim curkom. Previsok tlak lahko namreč prodre v sestavne dele, vtične povezave, bovdenske vleke, ležaje ipd. in povzroči motnje oz. te dele uniči.

Opozorilo Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, maziva, filtre, goriva, čistila, zavorno tekočino itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

148 Informacije Redno čistite motocikel, saj s tem dlje časa ohranite njegovo vrednost in njegov videz.

Poskrbite, da bo motocikel med čiščenjem skrit pred neposrednimi sončnimi žarki.

– Izpušni sistem zaprite, da preprečite vdor vode.

– Večje kose umazanije predhodno sperite s šibkim vodnim curkom.

– Zelo umazana mesta poškropite z običajnim čistilom in jih dodatno obdelajte s čopičem.

Čistilo za motocikle ( str. 175)

Informacije Vozilo perite z mehko gobico in s toplo vodo, ki ste ji dodali standardno čistilo za motocikle.

Če ste vozilo vozili po cesti, posipani s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda namreč okrepi učinek soli.

– Potem ko motor temeljito sperete s šibkim curkom, počakajte, da se povsem osuši na zraku oz. ga obrišite s suho krpo.

ČIŠČENJE Opozorilo Nevarnost nesreče Zmanjšan zavorni učinek zaradi mokrih ali umazanih zavor.

– S previdnim zaviranjem očistite oz. osušite umazane ali mokre zavore.

– Po čiščenju naredite kratko vožnjo, da se motor segreje na obratovalno temperaturo, pri tem pa nekajkrat pritisnite tudi na zavore.

Informacije Zaradi toplote voda izpari tudi s sicer nedostopnih mest motorja in zavor.

– Zaščitne pokrovčke na armaturi krmila potisnite nazaj, da lahko voda izhlapi.

– Potem, ko se motocikel ohladi, namažite ali namastite vsa stična in ležajna mesta.

– Očistite verigo. ( str. 66)

– Namažite izpostavljene kovinske dele (z izjemo zavornih kolutov in izpušnega sistema) s sredstvom za zaščito pred korozijo.

Sredstvo za čiščenje in konzerviranje za kovino in gumo (

– Vse lakirane dele namažite z blagim sredstvom za nego laka.

str. 176)

Politura za lake ( str. 175)

– Vse dele iz umetne mase in praškasto prevlečene dele obdelajte z blagim čistilnim in negovalnim sredstvom.

Čistila in politure za sijoče in mataste lake, kovinske površine in površine iz umetne mase ( str. 175)

– Da bi preprečili motnje v električnem sistemu, poškropite električne stike in stikala s pršilom za stike.

Razpršilo za stike ( str. 175)

– Namažite ključavnico za vžig/ključavnico na krmilu z oljem.

Univerzalno oljno razpršilo ( str. 177)

149

KONZERVIRANJE ZA OBRATOVANJE POZIMI 150 13.1

Konzerviranje za uporabo pozimi Informacije Če boste motocikel uporabljali tudi pozimi, računajte na to, da bodo ceste posipane s soljo. Zaradi tega so potrebni so preventivni ukrepi pred agresivno posipno soljo.

Če ste motocikel vozili po cesti, posipani s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda namreč okrepi učinek soli.

– Očistite motocikel. ( str. 148)

– Motor, nihajno ročico in vse druge izpostavljene ali pocinkane dele (razen zavornih kolutov) namažite z antikorozijskim sredstvom na osnovi voska.

Informacije Antikorozijsko sredstvo ne sme priti v stik z zavornimi koluti, saj bi to močno poslabšalo zavorni učinek.

Po vožnji po cesti, posipani s soljo, temeljito očistite motocikel s hladno vodo in ga dobro posušite.

– Očistite verigo. ( str. 66)

SKLADIŠČENJE 151 14.1

Skladiščenje Informacije Če dlje časa ne nameravate uporabljati motocikla, opravite (sami ali servisno osebje) naslednje ukrepe.

Pred skladiščenjem motorja preverite delovanje in obrabo vseh delov. Če so potrebni servisni posegi, popravila ali predelave, jih opravite med mirovanjem (manjša zasedenost servisnih delavnic). Tako se izognete daljšim čakalnim dobam ob začetku sezone.

– Posoda za gorivo naj bo čim bolj prazna, da bo ob ponovnem začetnem zagonu napolnjena s svežim gorivom.

– Očistite motocikel. ( str. 148)

– Zamenjajte motorno olje in oljni filter ter očistite cedilo za olje.

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo in nivo hladilne tekočine. (

– Preverite zračni tlak v pnevmatikah. ( str. 89)

x ( str. 132)

str. 120)

– Odstranite akumulator.

– Napolnite akumulator.

x

(

x

(

Določilo

str. 93)

str. 97)

Temperatura skladiščenja akumulatorja brez izpostavljenosti neposrednim sončnim žarkom 0… 35 °C – Mesto skladiščenja mora biti suho, v njem ne sme biti večjih temperaturnih nihanj.

Informacije KTM priporoča, da motocikel postavite na stojalo.

– Dvignite zadnji del motocikla. (

– Dvignite sprednji del motocikla. (

str. 57)

str. 56)

– Pokrijte motocikel s plahto ali odejo, ki prepušča zrak.

SKLADIŠČENJE 152 Informacije Ne uporabljajte materialov, ki ne prepuščajo zraka, saj v tem primeru vlaga ne bo mogla uhajati, zaradi česar pride do nastanka korozije.

Zagon motorja dlje časa mirujočega motocikla za kratek čas ni priporočljivo. Pri tem se namreč motor ne segreje dovolj, vodna para, ki nastaja pri postopku izgorevanja, kondenzira, to pa povzroča rjavenje ventilov in izpuha.

14.2

Prvi zagon po skladiščenju

– Snemite sprednji del motocikla z montažnega stojala. (

– Snemite zadnji del motocikla z montažnega stojala. (

– Napolnite akumulator.

x

(

– Vgradite akumulator.

– Nastavite čas. (

x

str. 28)

(

str. 97)

str. 95)

– Nalijte gorivo. ( str. 50)

– Pred začetnim zagonom preverite potrebne točke. (

– Opravite preizkusno vožnjo.

str. 56)

str. 57)

str. 42)

TEHNIČNI PODATKI – MOTOR Vrsta Delovna prostornina (Duke) Delovna prostornina (Duke R) Hod (Duke) Hod (Duke R) Izvrtina Kompresija (Duke) Kompresija (Duke R) Krmiljenje Premer sesalnega ventila Premer izpušnega ventila Zračnost ventila, hladen Uležajenje ročične gredi Ojnični ležaj Ležaj sorknika bata (Duke) Ležaj sorknika bata (Duke R) Bat Batni obročki Mazanje motorja Primarni prenos Sklopka Menjalnik Prestavno razmerje 1. prestava 14/35 153 1-valjni 4-taktni vodno hlajen bencinski motor 654 cm³ 690 cm³ 80 mm 84,5 mm 102 mm 11,8/1 12,5:1 OHC, 4 ventili, krmiljeni prek nihajnega vzvoda, verižni pogon 40 mm 34 mm 0,07… 0,13 mm 2 valjčna ležaja Iglični ležaj Bronasta puša Batni sorniki s DLC prevleko Kovan iz lahke kovine 1 L-obroček, 1 minutni obroček, 1 posnemalni obroček Polsuho mazanje z 2 črpalkama rotorjev 36/79 APTC™ Antihopping sklopka v oljni kopeli / hidravlično delovanje 6-prestav, čeljustni mehanizem

TEHNIČNI PODATKI – MOTOR 2. prestava 3. prestava 4. prestava 5. prestava 6. prestava Priprava goriva Vžigalni sistem Generator Vžigalna svečka Razdalja med elektrodami, vžigalna svečka Hlajenje Pomoč pri zagonu 15.1

Količina polnjenja – motorno olje Motorno olje 1,70 l 154 16/28 21/28 21/23 23/22 23/20 Elektronsko krmiljeno vbrizgavanje goriva Brezkontaktno krmiljena, povsem elektronska, vžigalna naprava z digitalno nastavitvijo vžiga 12 V, 224 W NGK LKAR 8AI - 9 0,9 mm Hlajenje tekočine, neprestano kroženje hladilne tekočine prek vodne črpalke Gumb za zagon, samodejni dekompresor

Motorno olje (SAE 10W/60) (00062010035) (

Alternativno motorno olje

( str. 172) str. 172)

Motorno olje (SAE 10W/50) 15.2

Količina polnjenja - hladilna tekočina Hladilna tekočina 1,20 l

Hladilna tekočina ( str. 171) Hladilna tekočina (gotova mešanica) ( str. 171)

TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR Zaporni vijak oljne odprtine Vijak za pritrditev membrane Cevna objemka sesalne prirobnice Oljna šoba za mazanje ojnic Vijak krovne pločevine povratnega voda za olje Vijak ležajnega varovala Vijak odzračevalnega pokrova na pokrovu ventila Vijak pokrova oljne črpalke Vijak pokrova oljnega filtra Vijak senzorja za zaznavanje prestav Vijak vzmeti sklopke Vijak aretirnega mehanizma stikala Vijak blokirne ročice Vijak dajalnika impulzov Vijak glave motorja Vijak kolesa vodne črpalke Vijak motorja zaganjalnika Vijak napenjalne tirnice za krmilno verigo Vijak ohišja motorja Vijak ohišja termostata Vijak osi nagibne ročice Vijak osne zaščite odmične gredi Samorezni M3 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 9 Nm 2,5 Nm 1,5 Nm 2 Nm 6 Nm 6 Nm 3 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ 155

TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR Vijak pokrova generatorja Vijak pokrova generatorja (prehodna vrtina verižnega jaška) Vijak pokrova sklopke Vijak pokrova ventila Vijak pokrova vodne črpalke Vijak prestavne ročice Vijak valja Vijak valja odjemalnika sklopke Vijak valja odjemalnika sklopke Vijak vodilne tirnice za krmilno verigo Vijak za pritrditev statorja Vijak, okrasni Zaporni vijak podtlačnega priključka Oljna šoba za hlajenje batov Zaporni vijak za pritrditev ročične gredi Zatični vijak prirobnice izpušnega sis tema M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x20 M6x35 M6 M6 M6 M6 M6x0,75 M8 M8 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 3… 4 Nm 10 Nm 4 Nm 20 Nm 10 Nm – Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 222 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ 156

TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR Vijak glave valja M10 Vrstni red privijanja: Križno privijte vijake, začnite z zadnjim vijakom na jašku za verigo.

1. stopnja 15 Nm 2. stopnja 30 Nm 3. stopnja 45 Nm 4. stopnja 60 Nm 10 Nm Mazanje z motornim oljem – Vijak za sprostitev blokade napenjalnika krmilne verige Zaporni vijak odtočne odprtine vodne črpalke Zaporni vijak oljne odprtine Zaporni vijak oljne odprtine v oljnem hladilniku Vžigalna svečka Temperaturni senzor hladilne tekočine na glavi motorja Vijak za izpust olja z magnetom Zaporni vijak ventila za regulacijo olj nega tlaka Zaporni vijak oljne odprtine Vijačni nastavek na ohišju motorja Matica rotorja M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M12x1,25 M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 15 Nm 15 Nm 15 Nm 17 Nm 12 Nm 20 Nm 20 Nm 15 Nm 25 Nm 100 Nm – – – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 157

TEHN. POD. – PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA MOTOR Matica primarnega kolesa Matica sojemala sklopke Matica verižnega pastorka Zaporni vijak cedila za olje Zaporni vijak napenjalnika krmilne verige Vijak v pokrovu generatorja Zaporni vijak oljnega termostata M20LHx1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M24x1,5 M24x1,5 90 Nm 100 Nm 60 Nm 15 Nm 25 Nm 8 Nm 15 Nm – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 158

TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE Okvir Vilice Vzmetna noga Vzmetna pot spredaj zadaj Zavorna naprava spredaj Okvir mrežaste cevi iz krom-molibdenove jeklene cevi, prašno barvan WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA WP Suspension 4618 z mehanizmom Pro‑Lever 140 mm 140 mm zadaj Premer zavornega koluta spredaj zadaj Meja obrabe zavornih kolutov spredaj zadaj Kolutna zavora z radialno privito štiribatno zavorno čeljustjo, zavorni kolut je nameščen gibljivo Kolutna zavora z enobatno zavorno čeljustjo, gibljiva namestitev 320 mm 240 mm 3,6 mm 4,5 mm Zračni tlak v pnevmatikah pri obremenitvi enega potnika spredaj zadaj Zračni tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom / skupna nosilnost 2,0 bara 2,0 bara spredaj zadaj Sekundarno prestavno razmerje Veriga 2,0 bara 2,2 bara 16:40 5/8 x 1/4” X‑obroč 159

TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE Kot krmilne glave Medosje Višina sedeža, neobremenjen Odmik od tal, neobremenjen Teža brez goriva pribl.

Največja dovoljena osna obremenitev spredaj Največja dovoljena osna obremenitev zadaj Največja dovoljena skupna teža Akumulator YTZ10S 63,5° 1.472±15 mm 865 mm 155 mm 148,5 kg 150 kg 200 kg 350 kg Varovalka Varovalka Varovalka 17.1

Opremljenost z žarnicami Zasenčena luč/dolga luč 58011109130 75011088015 75011088010 HB3 / podstavek P20d Pozicijska luč Osvetlitev instrumentov in kontrolne lučke Smernik W5W / podstavek W2,1x9,5d LED RY10W / Sockel BAU15s Zavorna/zadnja luč LED Napetost akumulatorja: 12 V Nazivna kapaciteta: 8,6 Ah Ne zahteva vzdrževanja 30 A 15 A 10 A 12 V 60 W 12 V 5 W 12 V 10 W 160

TEHNIČNI PODATKI - PODVOZJE Osvetlitev registracijske tablice W5W / podstavek W2,1x9,5d Sprednje pnevmatike 120/70 R 17 M/C 58H TL Dunlop Sportmax GPR Alpha 10 Nadaljnje informacije najdete v poglavju za servisiranje pod: http://www.ktm.com

17.2

Količina polnjenja – gorivo Prostornina rezervoarja za gorivo skupaj pribl.

13,5 l Rezerva goriva pribl.

12 V 5 W Zadnje pnevmatike 160/60 R 17 M/C 69H TL Dunlop Sportmax GPR Alpha 10

Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95) ( str. 173)

2,5 l 161

TEHNIČNI PODATKI - VILICE 18.1

Duke Številka artikla vilic Vilice Kompresijsko blaženje Komfort Standard Sport Polna obremenitev Blaženje v raztegu Komfort Standard Sport polna obremenitev Dolžina vzmeti s prednapenjalnimi pušami Stopnja vzmetenja srednje (standard) Dolžina zračne komore Dolžina vilic Olje za vilice na vsako nogo vilic 775 ml 14.18.7J.09

WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 352 mm 6,5 N/mm 110 ±20 mm 850 mm

Olje za vilice (SAE 5) ( str. 173)

162

TEHNIČNI PODATKI - VILICE 18.2

Duke R Številka artikla vilic Vilice Kompresijsko blaženje Komfort Standard Sport Polna obremenitev Blaženje v raztegu Komfort Standard Sport polna obremenitev Dolžina vzmeti s prednapenjalnimi pušami Stopnja vzmetenja srednje (standard) Dolžina zračne komore Dolžina vilic Olje za vilice na vsako nogo vilic 760 ml 14.18.7J.46

WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 25 klikov 20 klikov 15 klikov 15 klikov 352 mm 7,5 N/mm 120 +10 −30 mm 850 mm

Olje za vilice (SAE 5) ( str. 173)

163

TEHNIČNI PODATKI – VZMETNA NOGA 19.1

Duke Številka artikla vzmetne noge Vzmetna noga Kompresijsko blaženje High Speed Komfort Standard Sport polna obremenitev Kompresijsko blaženje Low Speed Komfort Standard Sport polna obremenitev Blaženje v raztegu Komfort Standard Sport polna delovna obremenitev Prednapetost vzmeti Komfort Standard Sport polna delovna obremenitev Stopnja vzmetenja 15.18.7J.09

WP Suspension 4618 z mehanizmom Pro‑Lever 2,0 obrata 1,5 obrata 1,0 obrat 1,0 obrat 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 164

TEHNIČNI PODATKI – VZMETNA NOGA srednje (standard) trdo Dolžina vzmeti Plinski tlak Statični posed Posed med vožnjo Vgradna dolžina Olje blažilnika 70 N/mm 75 N/mm 185 mm 10 barov 25 mm 60… 65 mm 376 mm

Olje blažilnika udarcev (SAE 2,5) (50180342S1) ( str. 173)

165 19.2

Duke R Številka artikla vzmetne noge Vzmetna noga Kompresijsko blaženje High Speed Komfort Standard Sport polna obremenitev Kompresijsko blaženje Low Speed Komfort Standard Sport polna obremenitev Blaženje v raztegu Komfort 15.18.7J.46

WP Suspension 4618 z mehanizmom Pro‑Lever 2,0 obrata 1,5 obrata 1,0 obrat 1,0 obrat 20 klikov 15 klikov 10 klikov 10 klikov 20 klikov

TEHNIČNI PODATKI – VZMETNA NOGA Standard Sport polna delovna obremenitev Prednapetost vzmeti Komfort Standard Sport polna delovna obremenitev Stopnja vzmetenja srednje (standard) trdo Dolžina vzmeti Plinski tlak Statični posed Posed med vožnjo Vgradna dolžina Olje blažilnika 15 klikov 10 klikov 10 klikov 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 70 N/mm 75 N/mm 185 mm 10 barov 25 mm 60… 65 mm 376 mm

Olje blažilnika udarcev (SAE 2,5) (50180342S1) ( str. 173)

166

TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE Vijak držala kombiniranega instrumenta Vijak kombiniranega instrumenta Preostali vijaki okvirja Vijak stikala stranskega stojala Preostali vijaki okvirja Vijak črpalke goriva Vijak kabla na zaganjalniku Vijak ključavnice sedeža Vijak plastične objemke zavornega voda na nogi vilic Vijak regulatorja tlaka Vijak stopalke nožne zavore Vijak stranske obloge Vijak za kazalnik nivoja goriva Matica pritrditve hladilnika spodaj Preostale matice okvirja Preostali vijaki na posodi za gorivo Preostali vijaki okvirja Vijak bug spoiler Vijak držala akumulatorja Vijak držala krmilne naprave Vijak držala registrske tablice Vijak hupe Vijak konzole stranskega stojala M6 M6 M6 M6 M6 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 EJOT EJOT M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 1 Nm 1 Nm 4 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm 3 Nm 3 Nm 2 Nm 4 Nm 6 Nm 2 Nm 3 Nm 5 Nm 15 Nm 6 Nm 10 Nm 7 Nm 3 Nm 3 Nm 8 Nm 6 Nm 10 Nm – – – Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 222 – – – – – – Loctite ® 243™ – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 167

TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE Vijak krogelnega zgiba tlačnega droga na valju nožne zavore Vijak magnetnega držala na stranskem stojalu Vijak maske žarometa Vijak pipe za gorivo M6 M6 M6 M6 M6 10 Nm 10 Nm 5 Nm Vrstni red privijanja: Vzporedno privijte 6 Nm 5 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Vijak posode za zavorno tekočino za zadnjo zavoro Vijak regulatorja/usmernika napetosti Vijak valja nožne zavore Vijak ventila SLS Vijak za pritrditev hladilnika spodaj Matica kolena na glavi motorja Matica vijaka verižnika Preostale matice okvirja Preostali vijaki okvirja Vijak držalo vzmeti na konzoli stran skega stojala Vijak ključavnice za vžig Vijak kolena na končnem blažilniku Vijak konca vilic Vijak konzole stranskega stojala Vijak ležaja posode za gorivo Vijak mostiča vilic spodaj M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 8 Nm 10 Nm 6 Nm 5 Nm 25 Nm 35 Nm 30 Nm 25 Nm 15 Nm 25 Nm 15 Nm 25 Nm 15 Nm 15 Nm – – – Loctite ® 243™ Pasta za baker Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Pasta za baker – – – Loctite ® 243™ 168

TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE Vijak mostiča vilic zgoraj Vijak nosilca nožne opore zadaj Vijak nosilca okvirja zgoraj Vijak osi vilic Vijak povezovalnega nosilca držala motorja spredaj Vijak pritrditev za končni blažilnik Vijak ročaja Vijak spojnega mostiča krmila Vijak zavornega koluta spredaj Vijak zavornega koluta zadaj Nosilni vijak motorja Preostale matice okvirja Preostali vijaki okvirja Vijak nastavka krmila Vijak ročice nožne zavore Vijak stranskega stojala Vijak vzmetne noge spodaj Vijak vzmetne noge zgoraj Vijak nosilca okvirja spodaj Vijak zavorne čeljusti spredaj Lambda sonda Matica kotne ročice na nihalki Matica okvirja na zvezni ročici M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M14x1,5 M14x1,5 12 Nm 25 Nm 35 Nm 20 Nm 25 Nm 25 Nm 6 Nm 20 Nm 30 Nm 30 Nm 45 Nm 50 Nm 45 Nm 20 Nm 25 Nm 35 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 24,5 Nm 100 Nm 100 Nm – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Pasta za baker 169

TEHN. POD. - PRITEZNI VRTILNI MOMENTI ZA PODVOZJE Matica zvezne ročice na kotni ročici Matica čepa nihajne ročice Vijak glave krmila Nastavitev nihajnih ležajev Vijak polosi spredaj Matica osi zadaj M14x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M25x1,5 100 Nm 100 Nm 12 Nm 25 Nm 40 Nm 90 Nm – – – – – – 170

POGONSKA SREDSTVA 171 Hidravlično olje (15) po – ISO VG (15) Zahteva – Uporabljajte samo hidravlično olje, ki ustreza navedenim normam (gl. podatke na posodi) in ki ima ustrezne lastnosti. KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Hydraulic Fluid 75 Hladilna tekočina Zahteva – Uporabite samo primerno hladilno tekočino (tudi v državah z visokimi temperaturami). Nekakovostna sredstva za zaščito pred zmrzo vanjem lahko povzročijo korozijo in nastanek pene. Podjetje KTM priporoča izdelke proizvajalca Motorex ® .

Mešalno razmerje Zaščita pred zmrzovanjem: −25… −45 °C 50 % Zaščita pred korozijo/zmrzovanjem 50 % Destilirana voda Hladilna tekočina (gotova mešanica) Zaščita pred zmrzovanjem Dobavitelj Motorex ® – Anti Freeze −40 °C

POGONSKA SREDSTVA 172 Motorno olje (SAE 10W/60) (00062010035) po

– JASO T903 MA ( str. 178) – SAE ( str. 178) (SAE 10W/60)

– KTM LC4 2007+ Zahteva – Uporabljajte samo motorno olje, ki ustreza navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in ima ustrezne lastnosti. Podjetje KTM priporoča izdelke proizvajalca Motorex ® .

Sintetično motorno olje Dobavitelj Motorex ® – Motorex ® KTM Cross Power 4T Motorno olje (SAE 10W/50) po

– JASO T903 MA ( – SAE ( str. 178) str. 178) (SAE 10W/50)

Zahteva – Uporabljajte samo motorna olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in imajo ustrezne lastnosti. KTM pri poroča izdelke Motorex ® .

Sintetično motorno olje Dobavitelj Motorex ® – Power Synt 4T

POGONSKA SREDSTVA Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95) po – DIN EN 228 (ROZ 95) 173 Olje blažilnika udarcev (SAE 2,5) (50180342S1) po

– SAE ( str. 178) (SAE 2,5)

Zahteva – Uporabljajte samo olja, ki ustrezajo navedenim standardom (gl. podatke na posodi) in ki imajo ustrezne lastnosti.

Olje za vilice (SAE 5) po

– SAE ( str. 178) (SAE 5)

Zahteva – Uporabljajte samo olja, ki ustrezajo navedenim normam (gl. podatke na posodi) in ki imajo ustrezne lastnosti. KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Racing Fork Oil Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1

po – DOT Zahteva – Uporabljajte zgolj zavorno tekočino, ki ustreza navedeni normi (glejte podatke na posodi) in ima ustrezne lastnosti. KTM priporoča izdelke Castrol in Motorex ® .

POGONSKA SREDSTVA Dobavitelj Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

174

POMOŽNE SNOVI Čistila in politure za sijoče in mataste lake, kovinske površine in površine iz umetne mase Zahteva – KTM priporoča izdelke proizvajalca Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Clean & Polish Čistilo za motocikle Zahteva – KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Moto Clean 900 Politura za lake Zahteva – KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Moto Polish Razpršilo za stike Zahteva – KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Accu Contact 175

POMOŽNE SNOVI Razpršilo za verige Onroad Zahteva – KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Chain Lube 622 Strong Sredstvo za čiščenje in konzerviranje za kovino in gumo Zahteva – KTM priporoča izdelke proizvajalca Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Protect & Shine 645 Sredstvo za čiščenje verig Zahteva – KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Chain Clean 611 Trajna mast Zahteva – KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Fett 2000 176

POMOŽNE SNOVI Univerzalno oljno razpršilo Zahteva – KTM priporoča izdelke Motorex ® .

Dobavitelj Motorex ® – Joker 440 Universal 177

STANDARDI 178 JASO T903 MA Različne smeri tehničnega razvoja so zahtevale lastne specifikacije za 4-taktne motocikle - standard JASO T903 MA. V preteklosti so bila za 4-taktne motocikle v uporabi motorna olja iz avtomobilizma, saj motocikli niso imeli lastne specifikacije. Medtem ko so pri avtomobilih zaželeni čim daljši intevali vzdrževanja, je pri motorjih motociklov v ospredju predvsem visoka zmogljivost pri visokih vrtljajih. Pri večini motorjev za motocikle se tudi menjalnik in sklopka mažeta z enakim oljem. Standard JASO MA upošteva posebne zahteve motociklov.

SAE Razrede viskoznosti SAE je določila zveza Society of Automotive Engineers, namenjeni pa so razvrstitvi mazalnih olj glede na visko znost. Viskoznost je zgolj ena od lastnosti določenega olja in ne predstavlja nikakršnega zagotovila za kakovost.

STVARNO KAZALO STVARNO KAZALO A Akumulator

Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

C Cedila za olje

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, 135

Č

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148-149

D

Definicija uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Delovna pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Dolga luč

Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Dušilne gumice pesta zadnjega kolesa

Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

G

Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Glavna varovalka

Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Gumb za zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

179 H Hladilna tekočina

Izpuščanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Hladilni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Polnjenje/odzračevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

I

Iskanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-142

K Karakteristike motorja

Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ključavnica na krmilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ključavnica na sedežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Ključavnica za vžig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Koda utripanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-147

Kombinirani instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Funkcijske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Merilnik števila vrtljajev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Nastavitev časa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Nastavitev kilometrov ali milj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . 29

Nastavitev/ponastavitev prikaza TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . 30

Prikaz hitrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Prikaz temperature hladilne tekočine . . . . . . . . . . . . . . . 31

Prikaz ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

STVARNO KAZALO

Prikaz TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Konzerviranje za obratovanje pozimi . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Konzerviranje za zimsko uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

M Maska žarometa z žarometom

Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Merilnik števila vrtljajev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Motocikel

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Dvig sprednjega dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Dvig zadnjega dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Snemanje sprednjega dela z montažnega stojala . . . . . . . 56

Snemanje zadnjega dela z montažnega stojala . . . . . . . . 57

Motor

Utekanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Motorno olje

Dolivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Izpuščanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Nalivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

N

Nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

180 Nalivanje goriva

Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Napetost verige

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Nastavitev luči

Nastavitev dolge luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Nastavitev zasenčene luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Nastavitev žarometov

Kontrola zasenčenih luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Kontrola žarometa za dolgi snop . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Natovarjanje motocikla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Navodila za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 34

Nivo hladilne tekočine

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 123

Nivo motornega olja

Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Nivo zavorne tekočine

Preverjanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Preverjanje za zadnjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Nožni opori za sopotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

O

Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Oljni filter

Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

STVARNO KAZALO

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Orodje motocikla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

P

Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Pipe za gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Pogonska sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Posoda za gorivo

Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Prestavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Prestavna ročica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Prikaz motocikla

Spredaj levo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

zadaj desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Prvi zagon

Napotki za prvi zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Po skladiščenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Preverjanje pred vsakim prvim zagonom . . . . . . . . . . . . . 42

R

Ročaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ročica ročne zavore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Nastavitev osnovnega položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

181 Ročica sklopke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Nastavitev osnovnega položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

S Sedež

Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Servisni načrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-55

Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Sklopka

Preverjanje/korigiranje nivoja tekočine . . . . . . . . . . . . . 129

Sprednje kolo

Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Stanje pnevmatik

Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Stikalo smernikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Stikalo za izklop v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Stikalo za luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Stopalka zavore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Preverjanje prostega hoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Stransko stojalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Š

Številka artikla vilic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Številka artikla vzmetne noge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Številka ključa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

STVARNO KAZALO

Številka motorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Številka okvirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

T Tehnični podatki

Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153-154

Podvozje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159-161

Pritezni vrtilni momenti za motor . . . . . . . . . . . . . . . 155-158

Pritezni vrtilni momenti za podvozje . . . . . . . . . . . . 167-170

Vilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162-163

Vzmetna noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164-166

Tipka hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tipka svetlobne hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tipska tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

U

Ustavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

V Varovalka

Menjava za posamezne porabnike toka . . . . . . . . . . . . 101

Veriga

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Kontrola umazanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Verižni pastorek

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

182 Verižnik

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Vilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 Nastavitev kompresije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Nastavitev stopnje raztega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Odzračevanje vilic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 Speljevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Vzmetna noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Kompresijsko blaženje, splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Nastavitev blaženja v raztegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Nastavitev kompresijskega blaženja High Speed . . . . . . . 62

Nastavitev kompresijskega blaženja Low Speed . . . . . . . . 61

Z Zadnje kolo

Odstranitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Zagonski postopek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Zapiralo posode za gorivo

Odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zapiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Zaščita pred zamrznitvijo

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Zaviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

STVARNO KAZALO Zavorna stopalka

Nastavitev osnovnega položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Zavorna tekočina

Dolivanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Dolivanje za zadnjo zavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Zavorne obloge

Kontrola na sprednji zavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Kontrola na zadnji zavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zavorni koluti

Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Zračni tlak v pnevmatikah

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Zračnost bovdenskega vleka za plin

Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Ž Žarnica pozicijske luči

Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Žarnica smernika

Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Žarnica zasenčene luči

Menjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

183

*3211520sl*

3211520sl KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Avstrija http://www.ktm.com

10/2009 Fotografija: Mitterbauer

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement