KTM 250 XC-F US 2011 Cross Country Bike Používateľská príručka

KTM 250 XC-F US 2011 Cross Country Bike Používateľská príručka
NÁVOD K OBSLUZE 2011
250 SX‑F EU
250 SX‑F MUSQUIN REPLICA EU
250 SX‑F USA
250 XC-F USA
Výr.č. 3211623cs
MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM
1
Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM. Nyní jste majitelem moderního, sportovního motocyklu,
který Vám určitě přinese plno radosti, pokud o něj budete příslušně pečovat a udržovat jej.
MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM
Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě!
Níže prosím uveďte sériová čísla vašeho vozidla.
Číslo podvozku (
Číslo motoru (
Str. 9)
Razítko obchodníka
Str. 9)
K datu tisku opovídal návod k obsluze nejnovějšímu stavu této konstrukční řady. Nelze však vyloučit drobné odchylky, které vzniknou
v důsledku dalšího konstrukčního vývoje.
Všechny zde obsažené údaje jsou nezávazné. KTM-Sportmotorcycle AG si vyhrazuje zejména právo bez předchozího oznámení a
bez udání důvodů změnit technické údaje, ceny, barvy, typy, materiál, služby a servisní služby, konstrukce, vybavení a ostatní, resp.
je bez náhrad vyškrtnout, přizpůsobit místním podmínkám stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení.
KTM neručí za možnosti dodávky, odlišnosti ve vyobrazeních a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahují
zčásti zvláštní vybavení, které nepatří k rozsahu sériové dodávky.
© 2010 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Rakousko
Všechna práva vyhrazena
Dotisk, i částečný, jakož i rozmnožování jakéhokoliv druhu jen s písemným souhlasem autora dokumentu.
ISO 9001(12 100 6061)
Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001 používá KTM procesy zajištění kvality, které vedou k nejvyšší
možné kvalitě výrobku.
Vystavil: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Rakousko
OBSAH
ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY............................................... 4
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ........................................................ 5
POHLED NA VOZIDLO............................................................. 7
Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické
znázornění) ........................................................................... 7
Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické
znázornění) ........................................................................... 8
SÉRIOVÁ ČÍSLA ....................................................................... 9
Číslo podvozku ..................................................................... 9
Identifikační štítek ................................................................. 9
Číslo motoru ......................................................................... 9
Číslo výrobku na vidlici ......................................................... 9
Výrobní číslo pružné vzpěry ................................................. 9
OVLÁDACÍ PRVKY ................................................................. 10
Páčka spojky....................................................................... 10
Páčka ruční brzdy ............................................................... 10
Otočná rukojeť plynu .......................................................... 10
Zkratovací tlačítko............................................................... 10
Tlačítko E-startéru (XC‑F)................................................... 10
Přehled kontrolek................................................................ 11
Otevření uzávěru nádrže .................................................... 11
Zavření uzávěru palivové nádrže........................................ 11
Factory start (SX‑F MUSQUIN REPLICA).......................... 12
Regulační šroub otáček volnoběhu .................................... 12
Řadicí páka ......................................................................... 12
Nožní startér ....................................................................... 13
Nožní brzda ........................................................................ 13
Zasouvací stojan (všechny modely SX‑F) .......................... 13
Boční stojan (XC‑F) ............................................................ 13
UVEDENÍ DO PROVOZU ....................................................... 14
pokyny pro první uvedení do provozu................................. 14
Záběh motoru ..................................................................... 15
Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení ................ 15
Přípravy na jízdy v suchém písku ....................................... 15
Přípravy na jízdy v mokrém písku....................................... 16
Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu .................. 17
Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti ........ 17
Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo při sněhu ..... 18
NÁVOD K JÍZDĚ ..................................................................... 19
Práce kontroly a údržby před každým uvedením do
provozu ............................................................................... 19
Startování ........................................................................... 19
Rozjezd ............................................................................... 20
Řazení, jízda ....................................................................... 20
Brzdění................................................................................ 20
Zastavení, parkování .......................................................... 20
Tankování paliva................................................................. 21
SERVISNÍ PLÁN ..................................................................... 22
Servisní plán ....................................................................... 22
Servisní práce (jako zakázka navíc) ................................... 23
VYLADĚNÍ PODVOZKU ......................................................... 24
Kontrola základního nastavení podvozku podle
hmotnosti jezdce................................................................. 24
Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry..................... 24
Nastavení tlumení Low Speed při stlačování tlumiče
pružné vzpěry ..................................................................... 24
Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné
vzpěry ................................................................................. 25
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné
vzpěry ................................................................................. 26
OBSAH
2
Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola .......................
Kontrola statického prověšení pružné vzpěry.....................
Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě ........................
Nastavení předepnutí pružiny na pružné vzpěře ...........
Nastavení prověšení při jízdě
........................................
Kontrola základního nastavení vidlice ................................
Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici .............
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice...............
Poloha řídítek......................................................................
Nastavení polohy řídítek
................................................
Aktivování Factory startu (SX‑F MUSQUIN REPLICA) ......
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU .......................................
Zdvihnutí motocyklu na stojan ............................................
Sejmutí motocyklu ze stojanu .............................................
Odvzdušnění vidlic..............................................................
Čištění prachových manžet na vidlici..................................
Uvolnění krytu vidlice..........................................................
Nastavení polohy krytu vidlice ............................................
Demontáž vidlic
.............................................................
Montáž vidlic
..................................................................
Demontáž krytu vidlice
..................................................
Montáž krytu vidlice
.......................................................
Demontáž spodního můstku vidlice
...............................
Montáž spodního můstku vidlice
...................................
Kontrola vůle ložiska hlavy řízení .......................................
Nastavení vůle ložiska hlavy řízení
...............................
Mazání ložiska hlavy řízení
...........................................
Demontáž tabulky se startovním číslem .............................
Montáž tabulky se startovním číslem..................................
Demontáž předního blatníku...............................................
Montáž předního blatníku ...................................................
Demontáž pružné vzpěry ...............................................
Montáž pružné vzpěry
...................................................
Demontáž sedačky .............................................................
Montáž sedačky..................................................................
Demontáž krytu schránky vzduchového filtru .....................
Montáž krytu schránky vzduchového filtru..........................
Demontáž vzduchového filtru
........................................
Montáž vzduchového filtru
.............................................
Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového
filtru
................................................................................
Demontáž tlumicí koncovky výfuku.....................................
Montáž tlumicí koncovky výfuku .........................................
Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku
....................
Demontáž palivové nádrže
............................................
Montáž palivové nádrže .................................................
Kontrola znečištění řetězu ..................................................
Čištění řetězu......................................................................
Kontrola napnutí řetězu ......................................................
Nastavení napnutí řetězu....................................................
Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a
vedení řetězu ......................................................................
Nastavení vedení řetězu ................................................
Kontrola uložení plynového bovdenu..................................
Nastavení základní polohy páčky spojky ............................
Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky .....................
Výměna kapaliny hydraulické spojky
.............................
Demontáž krytu motoru (SX‑F MUSQUIN REPLICA) ........
Montáž krytu motoru (SX‑F MUSQUIN REPLICA) .............
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
26
27
27
27
28
29
29
29
30
30
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
35
35
35
37
37
38
38
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
44
45
46
46
46
47
47
49
49
50
50
50
51
51
OBSAH
3
BRZDY ....................................................................................
Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy ........................
Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy ....................
Kontrola brzdových kotoučů ...............................................
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola .....
Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola ............
Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola .............
Výměna brzdových obložení brzdy předního kola .........
Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy ..................................
Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy
.............
Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola....
Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola
..........
Kontrola brzdového obložení zadní brzdy ..........................
Výměna brzdových obložení brzdy zadního kola
..........
KOLA, PNEUMATIKY .............................................................
Demontáž předního kola
...............................................
Montáž předního kola
....................................................
Demontáž zadního kola
.................................................
Montáž zadního kola
.....................................................
Kontrola stavu pneumatik ...................................................
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách .............................
Kontrola napnutí paprsků....................................................
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA .....................................................
Demontáž baterie
(XC‑F) ..............................................
Montáž baterie
(XC‑F) ...................................................
Nabíjení baterie
(XC‑F) .................................................
Výměna hlavní pojistky (XC‑F) ...........................................
CHLADICÍ SYSTÉM................................................................
Chladicí systém ..................................................................
Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny ........
Kontrola hladiny chladicí kapaliny.......................................
Vypuštění chladicí kapaliny
...........................................
Doplnění chladicí kapaliny
.............................................
VYLADĚNÍ MOTORU..............................................................
Kontrola vůle plynového bovdenu.......................................
Nastavení vůle plynového bovdenu ...............................
Nastavení otáček volnoběhu
.........................................
Kontrola základní polohy řadicí páky ..................................
Nastavení základní polohy řadicí páky
..........................
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU ...........................................
Kontrola hladiny motorového oleje .....................................
Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění
olejového sítka ...............................................................
Doplnění motorového oleje.................................................
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ ..............................................................
Mytí motocyklu ....................................................................
ULOŽENÍ .................................................................................
Uložení................................................................................
Uvedení do provozu po uložení ..........................................
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD ..........................................................
BLIKAJÍCÍ KÓD .......................................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR ..............................................
Plnicí množství - motorový olej ...........................................
Plnicí množství - chladicí kapalina......................................
UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU ...................................
TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK........................................
Osazení žárovkami .............................................................
Pneumatiky .........................................................................
Plnicí množství - palivo .......................................................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
52
52
52
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
58
60
60
60
61
62
62
63
63
65
65
65
65
66
68
68
68
68
69
70
71
71
71
71
72
72
73
73
73
75
77
77
78
78
78
79
81
82
83
83
84
86
86
87
87
TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE..............................................
všechny modely SX‑F EU...................................................
SX‑F USA ...........................................................................
XC‑F....................................................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA .............................
všechny modely SX‑F EU...................................................
SX‑F USA ...........................................................................
XC‑F....................................................................................
UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU ...............................
PROVOZNÍ LÁTKY .................................................................
POMOCNÉ PROSTŘEDKY ....................................................
NORMY ...................................................................................
REJSTŘÍK ...............................................................................
88
88
88
89
90
90
90
91
92
93
95
97
98
ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY
Použité symboly
Dále je vysvětleno používání určitých symbolů.
Označuje očekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).
Označuje neočekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).
Všechny práce, které jsou označeny tímto symbolem, vyžadují odborné znalosti a technické chápání. V zájmu
vlastní bezpečnosti nechte tyto práce provést autorizovaným servisem KTM! Údržbu Vašeho motocyklu tam
optimálně provedou speciálně vyškolení odborníci pomocí nezbytných speciálních nástrojů.
Označuje odkaz na stránku (na uvedené straně si můžete přečíst více informací).
Použité formátování
Dále je vysvětleno používané formátování.
Vlastní název
Označuje vlastní název.
Název®
Označuje ochranný název.
Značka™
Označuje obchodní značku.
4
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
5
Definice použití
Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že vyhovují současným nárokům a obstojí v regulérní konkurenci.
Motocykly odpovídají současný platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motocyklových sportovních svazů.
Informace
Motocykl se smí provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.
Servis
Předpokladem pro bezchybný provoz a pro předcházení předčasného opotřebení je dodržování servisu, péče a seřizování motoru a
podvozku tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení podvozku může vyvolat poškození a zlomení součástí podvozku.
Použití motocyklu ve ztížených podmínkách, např. na písku, v silně bahnitém a mokrém terénu může vést k nadprůměrnému opotřebení součástí, jako např. hnacího ústrojí nebo brzd. Může to mít za následek servis resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před
dosažením hranice jejich opotřebení podle servisního plánu.
Bezpodmínečně dodržujte předepsané doby záběhu a servisní intervaly. Jejich přesné dodržování značně přispívá ke zvýšení životnosti Vašeho motocyklu.
Záruka
Práce předepsané v servisním plánu musí provádět výhradně autorizovaný servis KTM a musí je potvrdit jak v servisní knížce, tak
na KTM dealer.net, jinak zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při škodách a následných škodách, které byly způsobeny manipulací
a/nebo přestavbami na vozidle, nemůže být uplatňováno žádné záruční plnění.
Provozní prostředky
Palivo, mazací prostředky resp. provozní prostředky je nutno používat dle specifikace, která je uvedena v návodu k obsluze.
Náhradní díly, příslušenství
Pro svoji vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly schválené a/nebo doporučené KTM a nechte si je namontovat v autorizovaném servisu KTM. KTM nepřebírá žádné záruky za jiné výrobky, a tím vzniklé škody.
Některé náhradní díly a příslušenství jsou uvedeny v závorkách u příslušných popisů. Obchodník KTM vás rád bude informovat.
Aktuální KTM PowerParts pro své vozidlo naleznete na webových stránkách KTM.
Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com
Pravidla při práci
Pro některé práce jsou nutné speciální nástroje. Nejsou součástí vozidla, lze je ale objednat pod číslem uvedeným v závorkách.
Příkl.: Stahovák ložisek (15112017000)
Při montáži je nutno znovu nepoužitelné součásti (např. samojisticí šrouby a matice, matice, těsnění, těsnicí kroužky, o-kroužky,
závlačky, pojistné plechy) nahradit novými součástmi.
Pokud se u šroubových spojení použije prostředek k zajištění šroubů (např. Loctite®) je nutno dodržovat specifické pokyny výrobce k
jejich použití.
Součásti, které se mají po demontáži znovu použít, je nutno vyčistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozené resp. opotřebované.
Poškozené příp. opotřebené díly vyměňte.
Po skončení opravy resp. údržby je nutno se ujistit o provozní bezpečnosti vozidla.
Přeprava
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Upozornění
Nebezpečí požáru
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
–
Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte
žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.
–
Vypněte motor.
–
Zajistěte motocykl upínacími pásy nebo jiným vhodným upínacím prostředkem proti převrhnutí a sklouznutí.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
6
Životní prostředí
Jízda na motocyklu je nádherný sport a přirozeně doufáme, že si ho budete moci užít plnými doušky. Přesto v sobě skrývá potenciál
pro problémy se životním prostředím, stejně jako konflikty s jinými lidmi. Odpovědné zacházení s motocyklem ale zajistí, aby k problémům nebo konfliktům nedocházelo. Pro zajištění budoucnosti motocyklového sportu se ujistěte, zda používáte motocykl legálně,
chovejte se uvědoměle k životnímu prostředí a respektujte práva ostatních lidí.
Upozornění/Výstražná upozornění
Bezpodmínečně dbejte uvedených upozornění/výstražných upozornění.
Informace
Na vozidle jsou umístěny různé nálepky s upozorněním/ výstražným upozorněním. Žádnou nálepku s upozorněním/výstražným upozorněním neodstraňujte. Pokud by některá chyběla, nemuseli byste Vy nebo někdo jiný poznat nebezpečí
a v důsledku toho by mohlo dojít ke zranění.
Stupně nebezpečí
Nebezpečí
Upozornění na nebezpečí, které má za následek jistou smrt nebo těžká zranění s trvalými následky, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Výstraha
Upozornění na nebezpečí, které má pravděpodobně za následek smrt nebo těžká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Pozor
Upozornění na nebezpečí, které může mít za následek lehká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Upozornění
Upozornění na nebezpečí, které má za následek značné hmotné škody nebo poškození stroje, pokud nebudou provedena příslušná
preventivní opatření.
Výstraha
Upozornění na nebezpečí, které má za následek poškození životního prostředí, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Návod k obsluze
–
Před první jízdou si nezbytně důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Obsahuje mnoho informací a tipů, které Vám usnadní
ovládání a manipulaci vašeho motocyklu. Jen tak zjistíte, jak nejlépe motocykl sladit se svými potřebami, a jak se můžete chránit
před úrazem. Návod k obsluze kromě toho obsahuje důležité informace o údržbě motocyklu.
–
Návod k obsluze je důležitá součást motocyklu a musí být při dalším prodeji předán novému vlastníkovi.
POHLED NA VOZIDLO
7
Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění)
3.1
100900-10
1
Páčka ruční brzdy (
Str. 10)
2
Páčka spojky (
3
Uzávěr palivové nádrže
4
Vidlice - nastavení tlumiče pro roztahování
Str. 10)
5
Regulační šroub otáček volnoběhu (
6
Řadicí páka (
7
Kryt schránky na vzduchový filtr
8
Zasouvací stojan (
Str. 12)
Str. 13)
Str. 12)
POHLED NA VOZIDLO
8
Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)
3.2
100901-10
1
Zkratovací tlačítko (
Str. 10)
2
Otočná rukojeť plynu (
3
Vidlice - nastavení tlumiče pro stlačování
4
Průzor - brzdová kapalina vzadu
5
Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro roztahování
6
Průzor motorového oleje
7
Nožní brzda (
8
Nožní startér (
Str. 13)
Str. 13)
Str. 10)
SÉRIOVÁ ČÍSLA
9
Číslo podvozku
4.1
Číslo podvozku  je vyraženo na hlavě řízení vpravo.
B00262-10
Identifikační štítek
4.2
Identifikační štítek  je umístěn na hlavě rámu vpředu.
B00262-20
Číslo motoru
4.3
Číslo motoru  je vyraženo na levé straně motoru pod pastorkem.
100902-10
Číslo výrobku na vidlici
4.4
Číslo výrobku na vidlici  je vyraženo na vnitřní straně koncovky vidlice.
B00265-01
Výrobní číslo pružné vzpěry
4.5
Výrobní číslo pružné vzpěry  je vyraženo na horní části pružné vzpěry nad nastavovacím kroužkem směrem ke straně motoru.
100903-10
OVLÁDACÍ PRVKY
10
Páčka spojky
5.1
Páčka spojky  je umístěna na řídítkách vlevo.
Spojka je ovládaná hydraulicky a reguluje se automaticky.
100904-10
Páčka ruční brzdy
5.2
Páčka ruční brzdy  je umístěna na řídítkách vpravo.
Páčkou ruční brzdy se ovládá brzda předního kola.
B00369-11
Otočná rukojeť plynu
5.3
Otočná rukojeť plynu  je umístěná na řídítkách vpravo.
100858-10
Zkratovací tlačítko
5.4
Zkratovací tlačítko  je umístěno na řídítkách vlevo.
Možné stavy
• Zkratovací tlačítko v základní poloze – V této poloze je zapalovací obvod uzavřený, motor lze nastartovat.
• Zkratovací tlačítko stisknuté – V této poloze je zapalovací obvod přerušený,
běžící motor se zastaví, stojící motor nenaskočí.
100905-10
Tlačítko E-startéru (XC‑F)
5.5
Tlačítko E-startéru  je umístěno na řídítkách vpravo.
Možné stavy
• Tlačítko E-startéru
• Tlačítko E-startéru
400198-10
v základní poloze
stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.
OVLÁDACÍ PRVKY
11
Přehled kontrolek
5.6
Možné stavy
FI kontrolka (MIL) svítí/bliká oranžově – OBD (On-Board-Diagnose)
rozpoznala závažnou chybu emisí nebo bezpečnosti.
(XC‑F)
Kontrolka hladiny paliva svítí oranžově – Hladina paliva dosáhla
značky rezervy.
101081-10
Otevření uzávěru nádrže
5.7
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí , otočte uzávěrem nádrže proti směru hodinových ručiček a vytáhněte směrem nahoru.
–
Nasaďte uzávěr palivové nádrže a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud
tlačítko pro odemknutí  nezapadne.
101082-10
Zavření uzávěru palivové nádrže
5.8
Informace
Uložte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže  tak, aby se nikde nelámala.
101083-10
OVLÁDACÍ PRVKY
12
Factory start (SX‑F MUSQUIN REPLICA)
5.9
Factory start  je namontovaný na pravém krytu vidlice.
Možné stavy
•  Factory start deaktivovaný – Vidlice je v normálním provozním stavu.
•  Factory start aktivovaný – Vidlice je stlačená a čelo motocyklu je snížené.
Aktivováním Factory startu se sníží čelo motocyklu, a pří následném zrychlení se
přední kolo zvedne ze země.
Při prvním stlačení pružiny se automaticky uvolní zajišťovací knoflík Factory startu.
Od této doby funguje vidlice tak, jako kdyby byl Factory start deaktivovaný nebo nebyl
vůbec zabudovaný.
101079-10
Regulační šroub otáček volnoběhu
5.10
Regulační šroub otáček volnoběhu  se nachází na tělese škrticí klapky vlevo
nahoře.
Regulační šroub otáček volnoběhu má 2 funkce.
Otáčením se regulují otáčky volnoběhu.
Vytažením až na doraz lze zvýšit otáčky volnoběhu pro studený start.
401096-10
Možné stavy
• Zvýšení otáček aktivováno – Regulační šroub otáček volnoběhu je vyšroubovaný
až na doraz.
• Zvýšení otáček deaktivováno – Regulační šroub otáček volnoběhu je zašroubovaný až na doraz.
Řadicí páka
5.11
Řadicí páka  je namontovaná na motoru vlevo.
100908-10
Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobrazení.
Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stupněm.
100909-10
OVLÁDACÍ PRVKY
13
Nožní startér
5.12
Nožní startér  je umístěný na motoru vpravo.
Horní část nožního startéru je sklopná.
Informace
Před jízdou sklopte horní část nožního spouštěče k motoru.
100910-10
Nožní brzda
5.13
Nožní brzda  je umístěna před pravou stupačkou.
Nožní brzdou se ovládá brzda zadního kola.
100911-10
Zasouvací stojan (všechny modely SX‑F)
5.14
Uchycení zasouvacího stojanu  je na levé straně výsuvného čepu kola.
Zasouvací stojan slouží k odstavení motocyklu.
Informace
Před jízdou zasouvací stojan odstraňte.
100950-10
Boční stojan (XC‑F)
5.15
Boční stojan  se nachází na levé straně vozidla.
101084-10
Boční stojan slouží k odstavení motocyklu.
Informace
Během jízdy musí být boční stojan  zaklapnutý nahoře a zajištěný gumovým
páskem .
101085-10
UVEDENÍ DO PROVOZU
14
pokyny pro první uvedení do provozu
6.1
Nebezpečí
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí při snížené schopnosti řízení.
Neuvádějte vozidlo do provozu, pokud jste požili alkohol, léky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém
stavu.
Výstraha
Nebezpečí poranění
–
Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.
Ochranný oděv (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste při každé jízdě. Používejte vždy
ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným požadavkům.
Výstraha
Nebezpečí pádu
–
Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.
Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolovatelné.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečná jízda při nevhodném způsobu jízdy.
Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a svému řidičskému umění.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí úrazu při vození spolujezdce.
Vaše vozidlo není určeno pro vození spolujezdce. Nevozte žádného spolujezdce.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízda.
Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav.
Výstraha
Nebezpečí odcizení
–
Použití neoprávněnými osobami.
Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.
Informace
Při provozu vašeho motocyklu mějte na paměti, že jiní lidé se mohou cítit obtěžováni nadměrným hlukem.
–
Ujistěte se, že práce na kontrole dodávky provedl autorizovaný servis KTM.
Při předání vozidla obdržíte doklad o vydání a servisní knížku.
–
Před první jízdou si pozorně pročtěte celý návod na ovládání.
–
Seznamte se s ovládacími prvky.
–
Nastavte základní polohu páčky spojky. (
Str. 50)
–
Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. (
–
Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy.
Str. 52)
–
Než uskutečníte větší jízdu, zvykněte si na vhodném povrchu na ovládání motocyklu.
x(
Str. 56)
Informace
Váš motocykl není schválený pro provoz na veřejných silnicích.
Při jízdě v terénu doporučujeme, abyste jezdili s další osobou na druhém vozidle, abyste si mohli vzájemně pomoci.
–
Vyzkoušejte si také jednou jet co nejpomaleji a ve stoje, abyste získali více citu pro motocykl.
–
Nepodnikejte žádné jízdy v terénu, které by přesahovaly vaše schopnosti a zkušenosti.
–
Během jízdy držte řídítka pevně oběma rukama a nohy nechte na stupačkách.
(všechny modely SX‑F)
– Neberte si s sebou žádná zavazadla.
(XC‑F)
– Berete-li si s sebou zavazadla, dbejte na bezpečné upevnění co nejblíže středu vozidla a na rovnoměrné rozložení hmotnosti
na přední a zadní kolo.
Informace
Motocykly reagují citlivě na změny rozložení hmotnosti.
UVEDENÍ DO PROVOZU
–
15
Je nutno dodržovat nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a nejvyšší přípustné zatížení náprav.
Předepsaná hodnota
–
Nejvyšší přípustná celková hmotnost
335 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu
145 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu
190 kg
Záběh motoru. (
Str. 15)
Záběh motoru
6.2
–
Během fáze náběhu nepřekračujte udaný počet otáček a výkon motoru.
Předepsaná hodnota
Maximální otáčky motoru
první provozní hodinu
7 000 ot/min
Maximální výkon motoru
během prvních 3 provozních hodin
–
≤ 75 %
Vyvarujte se jízdy na plný plyn!
Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení
6.3
–
Používání motocyklů při ztížených podmínkách nasazení, může vést k nadměrnému opotřebení součástí, jako třeba pohonné
jednotky nebo brzd. Může to mít za následek údržbu resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hranice jejich
opotřebení podle servisního plánu.
–
Při ztížených podmínkách nasazení a pro zvýšení výkonu KTM doporučuje používat uvedený motorový olej.
Motorový olej (SAE 10W/60) (00062010035) (
Str. 93)
Ztížené podmínky nasazení jsou:
– Jízdy v suchém písku. ( Str. 15)
–
Jízdy v mokrém písku. (
Str. 16)
–
Jízdy v mokrém a bahnitém terénu. (
–
Jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti. (
–
Jízdy pří nízkých teplotách nebo při sněhu. (
Str. 17)
Str. 17)
Str. 18)
Přípravy na jízdy v suchém písku
6.4
–
Utěsněte schránku na vzduchový filtr.
x
Tip
Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.
–
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
x(
Informace
Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.
–
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti prachu.
Kryt vzduchového filtru proti prachu (77206920000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
B00435-01
Str. 42)
UVEDENÍ DO PROVOZU
–
16
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti písku.
Kryt vzduchového filtru proti písku (77206922000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
B00436-01
–
Vyčistěte řetěz.
Prostředek na čištění řetězu (
–
Str. 95)
Namontujte ocelové řetězové kolo.
Tip
Řetěz nemažte.
600868-01
–
Vyčistěte lamely chladiče.
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
–
Při pravidelném používání v písku – vyměňujte píst každých 20 provozních hodin.
–
Utěsněte schránku na vzduchový filtr.
Přípravy na jízdy v mokrém písku
6.5
x
Tip
Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.
–
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
x(
Str. 42)
Informace
Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.
–
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.
Kryt vzduchového filtru proti vodě (77206921000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
B00437-01
–
Vyčistěte řetěz.
Prostředek na čištění řetězu (
–
Str. 95)
Namontujte ocelové řetězové kolo.
Tip
Řetěz nemažte.
600868-01
–
Vyčistěte lamely chladiče.
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
–
Při pravidelném používání v písku – vyměňujte píst každých 20 provozních hodin.
UVEDENÍ DO PROVOZU
17
Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu
6.6
–
Utěsněte schránku na vzduchový filtr.
x
Tip
Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.
–
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
x(
Str. 42)
Informace
Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.
–
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.
Kryt vzduchového filtru proti vodě (77206921000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
B00437-01
–
Namontujte ocelové řetězové kolo.
–
Mytí motocyklu. (
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
Str. 77)
600868-01
Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti
6.7
–
Utěsněte schránku na vzduchový filtr.
x
Tip
Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.
–
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
x(
Str. 42)
Informace
Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.
–
Přizpůsobte sekundární převod terénu.
Informace
Pokud by se z důvodů příliš dlouhého sekundárního převodu musela často
aktivovat spojka, rychle by se zahříval motorový olej.
–
Vyčistěte řetěz.
Prostředek na čištění řetězu (
600868-01
Str. 95)
–
Vyčistěte lamely chladiče.
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (
Str. 68)
UVEDENÍ DO PROVOZU
18
Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo při sněhu
6.8
–
Utěsněte schránku na vzduchový filtr.
x
Tip
Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.
–
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
x(
Informace
Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.
–
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.
Kryt vzduchového filtru proti vodě (77206921000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
B00437-01
Str. 42)
NÁVOD K JÍZDĚ
19
Práce kontroly a údržby před každým uvedením do provozu
7.1
Informace
Před každou jízdou zkontrolujte stav vozidla a jeho provozní bezpečnost.
Vozidlo musí být při provozu v technicky bezvadném stavu.
–
Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (
Str. 73)
–
Zkontrolujte stav brzdové kapaliny brzdy předního kola. (
–
Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (
–
Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. (
–
Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (
–
Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (
–
Zkontrolujte znečištění řetězu. (
–
Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. (
–
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
Str. 46)
–
Kontrolujte stav pneumatik. (
Str. 62)
–
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
–
Vyčistěte prachové manžety na vidlici. (
–
Odvzdušněte vidlice. (
–
Zkontrolujte vzduchový filtr.
–
Zkontrolujte nastavení a lehký chod všech ovládacích prvků.
–
Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů, matic a hadicových spon.
–
Zkontrolujte zásobu paliva.
Str. 53)
Str. 57)
Str. 54)
Str. 58)
Str. 68)
Str. 46)
Str. 47)
Str. 63)
Str. 33)
Str. 32)
Startování
7.2
Nebezpečí
Nebezpečí otravy
–
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru
nebo bez vhodného odsávacího zařízení.
Upozornění
Poškození motoru
–
Vysoké otáčky při studeném motoru působí negativně na životnost motoru.
Motor zahřívejte vždy při nízkých otáčkách.
(všechny modely SX‑F)
– Odstraňte zasouvací stojan.
(XC‑F)
– Sejměte motocykl ze stojanu a stojan zajistěte gumovým páskem .
–
Zařaďte převodovku na neutrál.
Podmínka
Teplota okolí: < 20 °C
–
–
101085-11
Vyšroubujte regulační šroub otáček volnoběhu až na doraz.
Stiskněte tlačítko E-startéru nebo silně prošlápněte nožní startér v celém jeho rozsahu.
Informace
Při startování nepřidávejte plyn.
Tlačítko E-startéru stiskněte maximálně 5 sekund. Do dalšího pokusu o
nastartování vyčkejte minimálně 5 sekund.
Během startování se z důvodů funkční kontroly krátce rozsvítí kontrolka FI.
NÁVOD K JÍZDĚ
20
Rozjezd
7.3
–
Stiskněte spojku, zařaďte 1. stupeň, pomalu pouštějte spojku a současně opatrně přidávejte plyn.
Řazení, jízda
7.4
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Podřazení při vysokých otáčkách vede k zablokování zadního kola.
Při vysokých otáčkách nepodřazujte na nižší stupeň. Motor se přetočí a zadní kolo se může zablokovat.
Informace
Pokud se při jízdě vyskytnou neobvyklé zvuky, ihned zastavte, vypněte motor a kontaktujte autorizovaný servis KTM.
1. stupeň je stupeň pro rozjíždění nebo jízdu v horském terénu.
–
Pokud to podmínky (stoupání, jízdní situace atd.) dovolují, můžete zařadit vyšší stupně. Uberte plyn, současně stiskněte spojku,
zařaďte další stupeň, uvolněte spojku a přidejte plyn.
–
Pokud jste při startování zvýšili otáčky volnoběhu, po zahřátí motoru stlačte regulační šroub otáček volnoběhu až na doraz.
–
Po dosažení nejvyšší rychlosti plným vytočením otočné rukojeti plynu, plyn snižte na ¾. Rychlost se téměř nesníží, ale značně
se sníží spotřeba paliva.
–
Vždy přidávejte pouze tolik plynu, kolik právě motor může spotřebovat - náhlé vytočení plynu zvyšuje spotřebu.
–
Pro podřazení motocykl přibrzděte a současně uberte plyn.
–
Stiskněte spojku a zařaďte nižší stupeň, pomalu uvolňujte spojku a přidávejte plyn resp. ještě jednou zařaďte.
–
Vypněte motor, pokud má dojít k delšímu provozu na volnoběh nebo při stání.
Předepsaná hodnota
≥ 1 min
–
Předcházejte častému a delšímu obrušování spojky. Zahřívá se tím motorový olej, a tudíž i motor a chladicí systém.
–
Jezděte s nízkým počtem otáček namísto vysokého počtu otáček a obrušování spojky.
Brzdění
7.5
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Příliš silné brzdění vede k zablokování kol.
Přizpůsobte způsob brzdění jízdní situaci a stavu vozovky.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku porézního působiště tlaku přední resp. zadní brzdy.
Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špinavých brzd.
Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.
–
Na písčitém povrchu, kluzkém povrchu nebo povrchu nasáklém po dešti byste převážně měli používat brzdu zadního kola.
–
Brzdění byste měli ukončit vždy před začátkem zatáčky. Přitom podle rychlosti zařaďte nižší rychlostní stupeň.
–
Při dlouhých jízdách s kopce využívejte brzdný účinek motoru. Za tím účelem zařaďte o jeden nebo o dva nižší stupeň, avšak
nepřetáčejte motor. Potřebujete tak podstatně méně brzdit a brzdy se tolik nepřehřívají.
Zastavení, parkování
7.6
Výstraha
Nebezpečí odcizení
–
Použití neoprávněnými osobami.
Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzd. Předtím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.
NÁVOD K JÍZDĚ
21
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Upozornění
Nebezpečí požáru
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
–
Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte
žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.
–
Motocykl zabrzděte.
–
Zařaďte převodovku na neutrál.
–
Stiskněte zkratovací tlačítko
–
Odstavte motocykl na pevný podklad.
při volnoběžných otáčkách motoru, až se motor zastaví.
Tankování paliva
7.7
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.
Upozornění
Materiální škody
Předčasné ucpání palivového filtru.
–
V některých zemích nebo regionech se může stát, že není k dispozici dostatečná kvalita a čistota paliva. Následkem jsou problémy v palivovém systému. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Čerpejte jen čisté palivo, které odpovídá uvedené normě.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
–
Vypněte motor.
–
Otevřete uzávěr nádrže. (
–
Str. 11)
Naplňte palivovou nádrž palivem maximálně k rysce .
Předepsaná hodnota
Ryska 
A
400382-10
–
35 mm
Objem palivové
nádrže celkem
cca (všechny
modely SX‑F)
7,5 l
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)
( Str. 93)
Objem palivové
nádrže celkem
cca (XC‑F)
9,5 l
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)
( Str. 93)
Zavřete uzávěr palivové nádrže. (
Str. 11)
SERVISNÍ PLÁN
22
Servisní plán
8.1
Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.
x
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko. x (
Kontrola a nabití baterie.
S1N
S10A
S20A
S30A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x (XC‑F)
Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. (
Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (
Zkontrolujte brzdové kotouče. (
•
Str. 73)
Str. 54)
Str. 58)
Str. 52)
Kontrola těsnění a poškození brzdových vedení.
Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (
Výměna těsnicích manžet brzdového válce nožní brzdy.
Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy. (
Str. 57)
•
x
Str. 56)
Kontrola rámu a kyvného ramena.
x
Kontrola ložiska kyvného ramene. x
Kontrola připojení pružné vzpěry. x
Proveďte malý servis vidlice. x
Proveďte velký servis vidlice. x
Kontrolujte stav pneumatik. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Str. 62)
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
Str. 63)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola vůle ložisek kol.
x
Kontrola nábojů kol. x
Kontrola házivosti ráfku. x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Namazání všech pohyblivých částí (např. ruční páky, řetěz, ...) a kontrola jejich lehkého
chodu.
•
•
•
Zkontrolujte hladinu kapaliny hydraulické spojky. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte napnutí paprsků. (
Str. 63)
Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. (
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
Str. 47)
Str. 46)
•
x
Str. 50)
Zkontrolujte stav brzdové kapaliny brzdy předního kola. (
Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. (
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
Str. 53)
Str. 52)
Str. 37)
•
•
Kontrola vůle ventilů.
x
Kontrola spojky. x
Zkontrolujte tlak paliva. x
•
•
•
•
•
Kontrola všech hadic (např. palivových, chladicích, odvzdušňovacích, drenážních hadic, ...) a
manžet, zda nemají trhliny, jsou správně uložené a utěsněné.
•
•
•
•
Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
Str. 68)
Kontrola kabelů, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů.
x
Zkontrolujte bovdenová lanka, zda nejsou poškozená, jsou uložena bez ohybů a správně
nastavená.
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
x(
•
Str. 42)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Závěrečná kontrola: Kontrola provozní bezpečnosti vozidla a provedení zkušební jízdy.
•
•
•
•
Po zkušební jízdě přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.
•
•
•
•
•
•
•
•
Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku.
Kontrola pevného utažení šroubů a matic.
Kontrola volnoběhu.
x(
x
Str. 43)
x
Provedení záznamu o servisu na KTM DEALER.NET a v servisní knížce.
x
x
S1N: jednorázově po 1 provozní hodině - odpovídá cca 7 litrům paliva
S10A: každých 10 provozních hodin - odpovídá cca 70 litrům paliva / po každém závodě
S20A: každých 20 provozních hodin - odpovídá cca 140 litrům paliva
S30A: každých 30 provozních hodin - odpovídá cca 210 litrům paliva
SERVISNÍ PLÁN
23
Servisní práce (jako zakázka navíc)
8.2
S20N
S40A
S50A
S100A
J1A
Výměna brzdové kapaliny brzdy předního kola.
x
x
•
Výměna brzdové kapaliny brzdy zadního kola.
•
Str. 50)
•
Výměna kapaliny hydraulické spojky.
Mazání ložiska hlavy řízení.
x(
•
x ( Str. 38)
x
•
Proveďte servis pružné vzpěry.
•
•
•
•
•
Kontrola/měření válce.
•
•
Kontrola hlavy válce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výměna zapalovací svíčky a kabelové koncovky zapalovací svíčky.
Výměna pístů.
x
x
x
x
Výměna ventilů, ventilových pružin a misek ventilových pružin.
Kontrola rozvodového hřídele a vahadla.
x
Výměna ojnice, ojničních ložisek a čepu kliky.
Kontrola převodovky a řazení.
x
x
Kontrola regulačního ventilu tlaku oleje.
x
Kontrola olejových čerpadel a systému mazání.
Kontrola pohonu rozvodu.
x
x
x
Výměna všech motorových ložisek.
x
S20N: jednorázově po 20 provozních hodinách - odpovídá cca 140 litrům paliva
S40A: každých 40 provozních hodin - odpovídá cca 280 litrům paliva
S50A: každých 50 provozních hodin - odpovídá cca 350 litrům paliva
S100A: každých 100 provozních hodin - odpovídá cca 700 litrům paliva
J1A: ročně
•
VYLADĚNÍ PODVOZKU
24
Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce
9.1
Informace
Při základním nastavení podvozku nastavte nejprve pružnou vzpěru a potom vidlici.
–
Abyste dosáhli optimálních jízdních vlastností motocyklu a abyste předešli poškození vidlice, pružných vzpěr, vahadla a rámu, musí odpovídat nastavení pružných
komponent tělesné hmotnosti řidiče.
–
Offroadové motocykly KTM jsou při dodávce nastaveny na standardní hmotnost
jezdce (s kompletním ochranným oděvem).
Předepsaná hodnota
Standardní hmotnost jezdce
75… 85 kg
–
Pokud je hmotnost řidiče mimo tento rozsah, musí se příslušně přizpůsobit
základní nastavení pružících součástí.
–
Menší hmotnostní odchylky lze vyrovnat změnou předepnutí pružin, při větších
odchylkách je nutno namontovat odpovídající pružiny.
401030-01
Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry
9.2
Tlumení při stlačování pružné vzpěry je rozděleno na dvě oblasti, High Speed a Low Speed.
High- a Low Speed se vztahuje k pohybu pružné vzpěry při zapružení a ne k rychlosti motocyklu při jízdě.
Nastavení High Speed se projeví např. při přistání po skoku, zadní kolo přitom rychleji propruží.
Nastavení Low Speed se projeví např. při jídě přes dlouhé terénní vlny, zadní kolo přitom pomaleji propruží.
Tyto dvě oblasti lze nastavit odděleně, přechod mezi High- a Low Speed je však plynulý. Následkem toho se změny v oblasti přetlakového stupně High Speed projeví i v oblasti Low Speed a naopak.
Nastavení tlumení Low Speed při stlačování tlumiče pružné vzpěry
9.3
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Informace
Při nastavení Low Speed se projeví váš vliv při pomalém až normálním zatížení pružiny pružné vzpěry.
–
Šroubovákem otočte regulační šroub  po směru hodinových ručiček až k poslednímu citelnému kliknutí.
Informace
Nepovolujte závit !
–
Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových
ručiček.
Předepsaná hodnota
B00290-10
VYLADĚNÍ PODVOZKU
25
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče (všechny modely SX‑F EU)
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče (SX‑F USA)
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče (XC‑F)
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje pružení.
Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné vzpěry
9.4
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Informace
Při nastavení High Speed se projeví váš vliv při rychlém zatížení pružiny pružné vzpěry.
–
Nástrčným klíčem otočte regulační šroub  po směru hodinových ručiček až na
doraz.
Informace
Nepovolujte závit !
–
Otáčejte zpět proti směru hodinových ručiček o tolik otáček, které odpovídají typu
pružné vzpěry.
Předepsaná hodnota
B00289-10
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče (všechny modely SX‑F EU)
Komfort
2,5 otáčky
Standard
2 otáčky
Sport
1,5 otáčky
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče (SX‑F USA)
Komfort
2,5 otáčky
Standard
2 otáčky
Sport
1,5 otáčky
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče (XC‑F)
Komfort
2,5 otáčky
Standard
2 otáčky
Sport
1,5 otáčky
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje pružení.
VYLADĚNÍ PODVOZKU
26
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry
9.5
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
–
Otočte regulační šroub  po směru hodinových ručiček až k poslednímu citelnému kliknutí.
–
Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových
ručiček.
Předepsaná hodnota
Tlumení při roztahování tlumiče (všechny modely SX‑F EU)
100912-10
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Tlumení při roztahování tlumiče (SX‑F USA)
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Tlumení při roztahování tlumiče (XC‑F)
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.
Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola
9.6
A
0
400988-10
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
Str. 32)
–
Změřte pokud možno svislou vzdálenost mezi nápravou zadního kola a pevným
bodem - např. značkou na postranním plášti.
–
Hodnotu poznamenejte jako rozměr .
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Str. 32)
VYLADĚNÍ PODVOZKU
27
Kontrola statického prověšení pružné vzpěry
9.7
A
0
–
Zjistěte rozměr  odlehčeného zadního kola. (
Str. 26)
–
Podržte s pomocníkem motocykl kolmo k zemi.
–
Znovu změřte vzdálenost mezi nápravou zadního kola a pevným bodem.
–
Poznamenejte hodnotu jako rozměr .
Informace
Statické prověšení je rozdíl mezi hodnotou  a .
–
B
0
Zkontrolujte statické prověšení.
Statické prověšení (všechny modely
SX‑F EU)
30 mm
Statické prověšení (SX‑F USA)
34 mm
Statické prověšení (XC‑F)
35 mm
»
Pokud je statické prověšení menší nebo větší než zadaný rozměr:
–
Nastavte předepnutí pružiny na pružné vzpěře.
x(
Str. 27)
400989-10
Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě
9.8
–
Zjistěte rozměr  odlehčeného zadního kola. (
–
Za pomoci osoby, která motocykl podrží, se jezdec v kompletním ochranném
oděvu posadí do normálního sedu (nohy na stupačkách) na motocykl a několikrát
se zhoupne nahoru a dolů.
A
0
Str. 26)
Zavěšení zadního kola se srovná.
–
Druhá osoba nyní znovu změří vzdálenost mezi osou zadního kola a pevným
bodem.
–
Poznamenejte hodnotu jako rozměr .
Informace
Prověšení při jízdě je rozdíl mezi hodnotou  a .
–
C
0
Zkontrolujte prověšení při jízdě.
Prověšení při jízdě (všechny modely
SX‑F EU)
90 mm
Prověšení při jízdě (SX‑F USA)
100 mm
Prověšení při jízdě (XC‑F)
100 mm
»
400990-10
Pokud se prověšení při jízdě liší od předepsané hodnoty:
–
Nastavení prověšení při jízdě.
Nastavení předepnutí pružiny na pružné vzpěře
9.9
x(
Str. 28)
x
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Informace
Než změníte předepnutí pružiny, měli byste si poznamenat současné nastavení - např. změřit délku pružiny.
–
Demontáž pružné vzpěry.
–
Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.
x(
Str. 39)
VYLADĚNÍ PODVOZKU
28
–
Povolte šroub .
–
Otáčejte nastavovacím kroužkem , až se pružina zcela uvolní.
Hákový klíč (T106S)
–
–
Změřte celkovou délku pružiny v uvolněném stavu.
Otáčením nastavovacího kroužku  utáhněte pružinu na udanou hodnotu .
Předepsaná hodnota
Předepnutí pružiny (všechny modely
SX‑F EU)
15 mm
Předepnutí pružiny (SX‑F USA)
12 mm
Předepnutí pružiny (XC‑F)
12 mm
Informace
V závislosti na statickém prověšení resp. prověšení při jízdě může být
zapotřebí vyšší nebo nižší předepnutí pružiny.
–
Pevně utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
401025-10
Nastavení prověšení při jízdě
9.10
Šroub u nastavovacího kroužku
pružné vzpěry (všechny modely
SX‑F EU)
M5
5 Nm
Šroub u nastavovacího kroužku
pružné vzpěry (SX‑F USA)
M5
5 Nm
Šroub u nastavovacího kroužku
pružné vzpěry (XC‑F)
M5
5 Nm
–
Namontujte pružnou vzpěru.
–
Demontáž pružné vzpěry.
–
Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.
–
Vyberte odpovídající pružinu a namontujte ji.
x(
Str. 39)
x
x(
Str. 39)
Předepsaná hodnota
Tuhost pružiny (všechny modely SX‑F EU)
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
51 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
54 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
57 N/mm
Tuhost pružiny (SX‑F USA)
B00292-10
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
48 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
51 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
54 N/mm
Tuhost pružiny (XC‑F)
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
51 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
54 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
57 N/mm
Informace
Tuhost pružiny je uvedena na vnější straně pružiny.
–
Namontujte pružnou vzpěru.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Zkontrolujte prověšení pružné vzpěry při jízdě. (
–
Nastavte tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry. (
x(
Str. 39)
Str. 32)
Str. 27)
Str. 26)
VYLADĚNÍ PODVOZKU
29
Kontrola základního nastavení vidlice
9.11
Informace
Na vidlici nelze z různých důvodů zjistit přesné prověšení při jízdě.
–
Menší odchylky tělesné hmotnosti řidiče lze stejně jako u pružných vzpěr vyrovnat
předepnutím pružin.
–
Pokud ale vidlice častěji naráží (tvrdší doraz při zapružení), je třeba do vidlice
namontovat tvrdší pružiny, abyste předešli poškození vidlice a rámu.
401000-01
Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici
9.12
Informace
Hydraulický tlumič určuje chování při napružení vidlice.
–
Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.
Informace
Regulační šrouby  se nacházejí na horních koncích obou vidlic.
Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.
–
Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.
Předepsaná hodnota
Tlumení v tlaku (všechny modely SX‑F EU)
B00294-10
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Tlumení v tlaku (SX‑F USA)
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Tlumení v tlaku (XC‑F)
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje pružení.
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice
9.13
Informace
Hydraulické tlumení při roztahování určuje chování při uvolnění pružin vidlice.
VYLADĚNÍ PODVOZKU
30
–
Sejměte ochranné kryty .
–
Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.
Informace
Regulační šrouby  se nacházejí na spodních koncích obou vzpěr vidlice.
Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.
–
Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.
Předepsaná hodnota
B00295-10
Tlumení v tahu (všechny modely SX‑F EU)
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Tlumení v tahu (SX‑F USA)
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Tlumení v tahu (XC‑F)
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje pružení.
–
Namontujte ochranné kryty .
Poloha řídítek
9.14
Na horní svorce vidlice jsou ve vzdálenosti  dva vyvrtané otvory.
Vzdálenost otvorů A
15 mm
Otvory vyvrtané na úchytu řídítek jsou umístěny ve vzdálenosti  ze středu.
0
A
Vzdálenost otvorů B
B
0
3,5 mm
Řídítka lze montovat do 4 různých poloh. Proto je možné zvolit takovou polohu řídítek,
která bude pro řidiče nepříjemnější.
800116-10
Nastavení polohy řídítek
9.15
x
–
1
2
0
1
0
2
0
Vyšroubujte čtyři šrouby . Sejměte svorky z řídítek. Sejměte řídítka a odložte
stranou.
Informace
Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.
Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.
–
Vyšroubujte šrouby . Sejměte úchyty řídítek.
–
Úchyty řídítek natavte do požadované polohy. Našroubujte šrouby  a utáhněte
je.
B00375-10
Předepsaná hodnota
Šroub u úchytu řídítek
M10
40 Nm
Informace
Nastavte úchyt řídítek stejně vlevo a vpravo.
–
Nastavte řídítka.
Loctite® 243™
VYLADĚNÍ PODVOZKU
31
Informace
Dbejte na správné uložení kabelů a vedení.
–
Nasaďte svorky na řídítka. Našroubujte čtyři šrouby  a všechny stejně utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u svorky řídítek
M8
20 Nm
Aktivování Factory startu (SX‑F MUSQUIN REPLICA)
9.16
Informace
Při mrazu by mohl zajišťovací knoflík zamrznout, potom by se při stlačení pružiny automaticky neuvolnil.
–
Zkontrolujte lehkost chodu zajišťovacího knoflíku .
–
V sedu na motocyklu se ohněte přes řídítka. Chyťte se za ráfek a stlačte vidlici.
Stiskněte zajišťovací knoflík , pomalu propružte kolo dolů, až zajišťovací knoflík
zapadne do zajišťovacího kroužku .
Při prvním propružení se zajišťovací knoflík uvolní automaticky.
101078-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
32
Zdvihnutí motocyklu na stojan
10.1
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
–
Motocykl zvedejte za rám pod motorem.
Kola se nesmí dotýkat podlahy.
–
Zajistěte motocykl proti převrhnutí.
Stojan (54829055000)
100913-01
Sejmutí motocyklu ze stojanu
10.2
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
(všechny modely SX‑F)
– Sejměte motocykl ze stojanu.
–
Odstraňte stojan.
–
Pro odstavení motocyklu nasaďte zasouvací stojan  z levé strany do výsuvného čepu kola.
Informace
Před jízdou zasouvací stojan odstraňte.
100950-10
(XC‑F)
– Sejměte motocykl ze stojanu.
–
Odstraňte stojan.
–
Pro postavení motocyklu stiskněte nohou k zemi boční stojan  a zatížete jej
motocyklem.
Informace
Během jízdy musí být boční stojan zaklapnutý nahoře a zajištěný
gumovým páskem.
101084-10
Odvzdušnění vidlic
10.3
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Na okamžik vyšroubujte odvzdušňovací šrouby .
Str. 32)
–
Našroubujte odvzdušňovací šrouby a utáhněte je.
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Případný přetlak z vidlice unikne.
B00296-10
Str. 32)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
33
Čištění prachových manžet na vidlici
10.4
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Uvolněte kryt vidlice. (
Str. 32)
–
Na obou vidlicích posuňte dolů prachovou manžetu .
Str. 33)
Informace
Prachové manžety mají stírat prach a hrubou nečistotu z nosníků vidlic.
Časem se nečistoty mohou dostat za prachové manžety. Pokud tyto nečistoty neodstraníte, může dojít k netěsnosti olejových těsnících kroužků,
které se nacházejí za manžetami.
Výstraha
B00297-10
Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje
nebo maziva na brzdných kotoučích.
–
–
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě
potřeby ošetřete čističem brzd.
Vyčistěte a naolejujte prachové manžety a vnitřky obou vidlic.
Univerzální olejový sprej (
Str. 96)
–
Zatlačte prachové manžety zpět do výchozí polohy.
–
Odstraňte nadbytečný olej.
–
Nastavte polohu krytu vidlice. (
Str. 33)
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Str. 32)
–
Odšroubujte šrouby  a sejměte svorku.
–
Vyjměte šrouby  na levé vzpěře vidlice. Posuňte kryt vidlice dolů.
–
Odšroubujte šrouby na pravé vidlici. Posuňte kryt vidlice dolů.
–
Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Uvolnění krytu vidlice
10.5
B00298-10
Nastavení polohy krytu vidlice
10.6
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
–
Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
–
Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
B00298-20
Demontáž vidlic
10.7
x
B00300-10
–
Vyjměte přední kolo.
–
Odšroubujte šrouby  a sejměte svorku.
–
Odšroubujte šrouby  a vyjměte čelist kotoučové brzdy.
–
Zavěste čelist kotoučové brzdy s brzdovým vedením na stranu (bez pnutí).
x(
Str. 60)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
34
–
Povolte šrouby . Vyjměte levou vidlici.
–
Povolte šrouby . Vyjměte pravou vidlici.
–
Srovnejte polohu vidlic.
B00339-10
Montáž vidlic
10.8
x
Informace
Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany
můstku vidlice.
Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.
B00296-10
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice horní
–
M8
17 Nm
M8
12 Nm
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice spodní
B00339-11
–
Umístěte brzdovou čelist. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Šroub u brzdových čelistí
přední
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
–
Vsaďte přední kolo.
x(
Str. 60)
–
Demontujte vidlice.
x(
Str. 33)
–
Vyjměte šrouby  na levé vzpěře vidlice. Vyjměte kryt vidlice směrem nahoru.
–
Odšroubujte šrouby na pravé vidlici. Vyjměte kryt vidlice směrem nahoru.
B00300-11
Demontáž krytu vidlice
10.9
x
B00306-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Montáž krytu vidlice
10.10
35
x
–
Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
M6
10 Nm
Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
M6
10 Nm
Namontujte vidlice.
x(
Str. 34)
–
Demontujte vidlice.
x(
Str. 33)
–
Demontujte tabulku se startovním číslem. (
–
Demontujte blatník vpředu. (
–
Vyšroubujte šroub .
–
Vyšroubujte šroub .
–
Sejměte horní můstek vidlice s řídítky a odložte je stranou.
B00306-10
Demontáž spodního můstku vidlice
10.11
x
Str. 38)
Str. 38)
Informace
Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.
Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.
B00309-10
–
Sejměte o-kroužek . Sejměte bezpečnostní kroužek .
–
Vyjměte dolní můstek vidlice s pouzdrem vidlice.
–
Vyjměte ložisko hlavy řízení.
–
Vyčistěte ložiska a těsnící prvky, zkontrolujte poškození a promažte.
B00310-10
Montáž spodního můstku vidlice
10.12
x
Mazací tuk s vysokou viskozitou (
3
0
2
0
1
0
800115-10
Str. 95)
–
Spodní můstek vidlice nasaďte na trubku vidlice. Namontujte horní ložisko hlavy
řízení.
–
Zkontrolujte, zda je nahoře správně nastaveno těsnění hlavy řízení .
–
Nasuňte bezpečnostní kroužek  a o-kroužek .
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
36
–
Nastavte polohu horního můstku vidlice a řídítek.
–
Našroubujte šroub , ale ještě ho pevně neutahujte.
–
Srovnejte polohu vidlic.
B00376-10
Informace
Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany
můstku vidlice.
Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.
B00377-10
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice spodní
M8
12 Nm
M20x1,5
10 Nm
B00378-10
–
Utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Šroub u hlavy rámu horní
B00380-10
–
Našroubujte šroub  a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u pouzdra vidlice
horní
M8
17 Nm
Loctite® 243™
B00380-11
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice horní
B00378-11
M8
17 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
37
Umístěte brzdovou čelist. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
M8
Šroub u brzdových čelistí
přední
B00379-10
25 Nm
Loctite® 243™
–
Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
–
Namontujte přední blatník. (
–
Namontujte tabulku se startovním číslem. (
–
Zkontrolujte volný chod a uložení kabeláže, bovdenů, vedení brzdy a spojky.
–
Vsaďte přední kolo.
–
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
x(
Str. 38)
Str. 38)
Str. 60)
Str. 37)
Kontrola vůle ložiska hlavy řízení
10.13
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nejistá jízda v důsledku nesprávné vůle ložiska hlavy rámu.
Neodkladně nastavte vůli ložiska hlavy rámu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Informace
Budete-li jezdit delší dobu s vůlí v ložisku hlavy řízení, poškodí se ložisko a při delším používání uložení ložiska v rámu.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Řídítka nastavte rovně. Pohybujte vidlicemi ve směru jízdy sem a tam.
Str. 32)
V ložisku hlavy řízení nesmíte cítit žádnou vůli.
»
Pokud cítíte vůli:
–
–
Nastavte vůli ložiska hlavy řízení.
x(
Str. 37)
Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.
Pohyb řídítek musí být možný bez jakéhokoliv odporu v celém rozsahu řízení.
Nesmí být znatelné žádné klidové polohy.
400738-11
»
–
Nastavení vůle ložiska hlavy řízení
10.14
Pokud cítíte klidové polohy:
–
Nastavte vůli ložiska hlavy řízení.
–
Zkontrolujte ložisko hlavy řízení příp. ho vyměňte.
x(
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Str. 32)
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
Str. 32)
–
Povolte šrouby . Vyšroubujte šroub .
–
Povolte šroub  a znovu jej pevně utáhněte.
Str. 37)
x
Předepsaná hodnota
M20x1,5
Šroub u hlavy rámu horní
10 Nm
–
Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstky vidlice, aby nedošlo k
předpětí.
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
B00299-10
M8
Šroub u můstku vidlice horní
–
17 Nm
Našroubujte šroub  a pevně jej dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u pouzdra vidlice
horní
–
M8
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
17 Nm
Str. 37)
Loctite® 243™
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Mazání ložiska hlavy řízení
10.15
38
x
–
–
Demontujte spodní můstek vidlice.
x(
Namontujte spodní můstek vidlice. x (
Str. 35)
Str. 35)
800010-10
Demontáž tabulky se startovním číslem
10.16
–
Vyšroubujte šroub  a sejměte svorku.
–
Vyšroubujte šroub . Vyjměte tabulku se startovním číslem.
B00308-10
Montáž tabulky se startovním číslem
10.17
–
Nasaďte tabulku se startovním číslem. Našroubujte šroub  a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
Informace
Dejte pozor na zasunutí západek k blatníku.
B00308-11
–
Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šroub  a pevně jej dotáhněte.
–
Vyšroubujte šrouby . Sejměte přední blatník.
–
Dejte pozor, aby distanční objímky zůstaly na svém místě.
–
Ujistěte se, že v blatníku jsou namontovaná distanční pouzdra.
Demontáž předního blatníku
10.18
B00307-10
Montáž předního blatníku
10.19
–
Upravte polohu předního blatníku. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
Informace
Dávejte pozor, aby úchyty nezasahovaly do tabulky se startovacím číslem.
B00307-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Demontáž pružné vzpěry
10.20
39
x
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
Str. 32)
–
Demontáž tlumicí koncovky výfuku. (
–
Vyšroubujte šroub .
–
Vyšroubujte šroubový uzávěr .
–
Zatlačte zalomenou páku  dozadu.
–
Zatlačte spojovací páku  dolů.
–
Vyvěste pružiny .
Str. 42)
100914-10
100915-10
Pružný hákový čep (50305017000)
–
Vyšroubujte šroub .
–
Stlačte pružnou vzpěru dozadu a sejměte sběrač výfuku.
–
Vyšroubujte šroub .
–
Vyjměte pružnou vzpěru nahorun.
–
Zaveďte pružnou vzpěru seshora.
–
Upravte polohu pružné vzpěry.
100916-10
100917-10
Montáž pružné vzpěry
10.21
x
–
Našroubujte šroub  a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u pružné vzpěry
nahoře
100918-10
M10
60 Nm
Loctite® 2701
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
Umístěte sběrač výfuku.
–
Zavěste pružiny .
40
Pružný hákový čep (50305017000)
–
Našroubujte šroub  a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M8
25 Nm
100916-11
–
–
Umístěte zalomenou páku a spojovací páku.
Našroubujte šroubový uzávěr  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Matice spojovací páky na zalomené
páce
–
M14x1,5
80 Nm
Našroubujte šroub  a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u pružné vzpěry
dole
100914-11
M10
60 Nm
Loctite® 2701
–
Montáž tlumicí koncovky výfuku. (
Str. 42)
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
–
Vyšroubujte šroub .
–
Sedačku vzadu nadzvedněte, stáhněte zpět a potom vyjměte nahoru.
–
Sedačku zavěste vpředu na pouzdro s věncem palivové nádrže, vzadu skloňte a
současně posuňte směrem dopředu.
–
Přesvědčte se, zda je sedačka správně zaklapnutá.
–
Našroubujte šrouby upevnění sedačky a pevně utáhněte.
Str. 32)
Demontáž sedačky
10.22
B00317-10
Montáž sedačky
10.23
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
B00318-01
Demontáž krytu schránky vzduchového filtru
10.24
–
100919-10
Kryt schránky vzduchového filtru v oblasti  vytáhněte do strany a vyjměte směrem dopředu.
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
41
Montáž krytu schránky vzduchového filtru
10.25
–
Kryt schránky vzduchového filtru zavěste v zadní části  a v přední části 
zasuňte západku.
100920-10
Demontáž vzduchového filtru
10.26
x
Upozornění
Poškození motoru
–
Nefiltrovaný nasávaný vzduch působí negativně na životnost motoru.
Vozidlo nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru, protože by se do motoru dostal prach a nečistota, což by zvýšilo opotřebení
motoru.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
–
Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
–
Vyvěste přidržovací třmen vzduchového filtru  dolů a natočte jej do strany.
Vyjměte vzduchový filtr i s držákem.
Str. 40)
–
Sejměte vzduchový filtr z držáku.
–
Namontujte čistý vzduchový filtr na držák vzduchového filtru.
–
Namažte vzduchový filtr v oblasti .
100921-10
Montáž vzduchového filtru
10.27
x
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
Str. 95)
301262-10
–
Nasaďte oba díly současně, upravte polohu a zajistěte přidržovacím třmenem
vzduchového filtru .
Informace
Když není vzduchový filtr správně namontovaný, může prach a nečistoty
vniknout do motoru a zapříčinit poškození.
–
100921-10
Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
Str. 41)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru
10.28
42
x
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Vzduchový filtr nečistěte palivem nebo petrolejem, protože tyto prostředky nepříznivě působí na pěnovou hmotu.
–
Demontáž vzduchového filtru.
–
Vzduchový filtr důkladně vyperte v čistícím roztoku a nechte dobře proschnout.
x(
Str. 41)
Čisticí prostředek vzduchového filtru (
Str. 95)
Informace
Vzduchový filtr pouze vymačkejte, v žádném případě neždímejte.
–
Suchý vzduchový filtr naolejujte kvalitním olejem na filtry.
Olej pro pěnový vzduchový filtr (
B00325-01
Str. 95)
–
Vyčištění schránky na vzduchový filtr.
–
Vyčistěte sací hrdlo, zkontrolujte jeho pevné utažení a zda není poškozené.
–
Namontujte vzduchový filtr.
x(
Str. 41)
Demontáž tlumicí koncovky výfuku
10.29
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.
Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.
–
Vyvěste pružinu .
Pružný hákový čep (50305017000)
–
Vyšroubujte šrouby  a sejměte tlumicí koncovku výfuku.
–
Umístěte tlumicí koncovku výfuku. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
B00266-10
Montáž tlumicí koncovky výfuku
10.30
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
Zavěste pružinu .
Pružný hákový čep (50305017000)
B00266-11
M6
10 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku
10.31
43
x
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.
Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.
Informace
Časem se vlákna izolační látky rozpustí, tlumič výfuku "vyhoří".
Mimo zvýšenou hladinu hluku se tím změní i charakteristika výkonu.
–
0
1
Demontáž tlumicí koncovky výfuku. (
Str. 42)
(SX‑F EU/USA, XC‑F)
– Vyšroubujte všechny šrouby z koncového tlumiče. Sejměte uzávěr  a vnější
trubku .
0
2
–
Vytáhněte výplň ze skelných vláken  z vnitřní trubice .
–
Vyčistěte součásti, které budou znovu namontovány.
–
Na vnitřní trubku namontujte novou výplň ze skelných vláken .
–
Na výplň ze skelných vláken nasuňte vnější trubku .
–
Do vnější trubky nastrčte uzávěr .
–
Našroubujte a pevně utáhněte všechny šrouby.
4
0
3
0
400256-10
(SX‑F MUSQUIN REPLICA)
– Vyvrtejte všechny nýty na koncovém tlumiči a sejměte ocelové pásky . Opatrně vyklepte nýty dovnitř.
–
101090-10
–
Sejměte uzávěr  a vnější trubku .
–
Vytáhněte výplň ze skelných vláken  z vnitřní trubice .
–
Vyčistěte součásti, které budou znovu namontovány.
–
Vnitřní trubku oviňte na konci lepicí páskou.
–
Na vnitřní trubku namontujte novou výplň ze skelných vláken .
–
Odstraňte lepicí pásku z vnitřní trubky.
–
Na výplň ze skelných vláken nasuňte vnější trubku .
–
Do vnější trubky nastrčte uzávěr .
–
Umístěte ocelové pásky  a namontujte nýty.
Montáž tlumicí koncovky výfuku. (
Str. 42)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Demontáž palivové nádrže
10.32
44
x
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.
–
Demontujte sedačku. (
–
Odpojte elektrické konektory  z palivového čerpadla.
Str. 40)
–
Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte spojky  palivového vedení.
Informace
Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by
ucpala trysku vstřikování paliva.
100922-10
–
Odpojte spojky palivového vedení.
–
Namontujte sadu mycích čepiček .
Sada mycích čepiček (81212016000)
–
Sejměte hadici odvětrání palivové nádrže.
–
Vyšroubujte šrouby  s pouzdrem s věncem.
–
Vyšroubujte šroub  s gumovou objímkou.
100949-10
B00315-10
B00316-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
45
Vysuňte oba boční spoilery od držáku chladiče a vyjměte palivovou nádrž směrem
nahoru.
B00319-10
Montáž palivové nádrže
10.33
x
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.
–
Zkontrolujte uložení plynového bowdenu. (
–
Srovnejte polohu palivové nádrže a oba spoilery zavěste po stranách upevnění
chladiče.
Str. 49)
–
Ujistěte se, že žádné kabely resp. bovdeny nejsou přiskřípnuté nebo poškozené.
–
Nasaďte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže.
–
Našroubujte a utáhněte šroub  s gumovou objímkou.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
B00316-11
–
Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  s distanční objímkou.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
B00315-11
–
Připojte elektrický konektor .
–
Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte spojky palivového vedení.
Informace
Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by
ucpala trysku vstřikování paliva.
–
100922-11
Sejměte sadu mycích čepiček. Namažte O-kroužek a spojte konektory  palivového vedení.
Informace
Kabel a palivové vedení veďte v bezpečné vzdálenosti od výfukového zařízení.
–
Namontujte sedačku. (
Str. 40)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
46
Kontrola znečištění řetězu
10.34
–
Zkontrolujte hrubé nečistoty na řetězu.
»
Pokud je řetěz silně znečištěný:
–
Vyčistěte řetěz. (
Str. 46)
400678-01
Čištění řetězu
10.35
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Maziva na pneumatikách snižují jejich přilnavost.
Odstraňte maziva vhodným čistícím prostředkem.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Životnost řetězu závisí z velké části na péči, kterou mu věnujete.
–
Řetěz pravidelně čistěte a potom ošetřete sprejem na řetěz.
Prostředek na čištění řetězu (
Sprej na řetězy pro offroad (
Str. 95)
Str. 96)
400725-01
Kontrola napnutí řetězu
10.36
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.
Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo,
ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo
se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z
řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
Str. 32)
–
Na konci přesmykače přitiskněte řetěz nahoru a zjistěte jeho napnutí .
Informace
Spodní část řetězu  musí být přitom napnutá.
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření
na různých místech řetězu.
Napnutí řetězu
B00421-10
55… 58 mm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
»
Pokud napnutí řetězu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
–
47
Nastavte napnutí řetězu. (
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Str. 47)
Str. 32)
Nastavení napnutí řetězu
10.37
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.
Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo,
ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo
se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z
řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
Str. 32)
–
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
–
Povolte matici .
–
Povolte matice .
–
Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačních šroubů  doleva a doprava.
Str. 46)
Předepsaná hodnota
Napnutí řetězu
55… 58 mm
Natočte regulační šrouby  doleva a doprava tak, aby značky na levém a pravém napínáku řetězu byly ve stejné pozici k referenčním značkám . Tím je
zadní kolo správně vyrovnáno.
–
Utáhněte matice .
–
Zajistěte, aby napínáky řetězu  přiléhaly k regulačnímu šroubu .
–
Utáhněte matici .
Předepsaná hodnota
Matice u zadního výsuvného čepu kola
M20x1,5
80 Nm
Informace
Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze
jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.
Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.
B00343-12
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Str. 32)
Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a vedení řetězu
10.38
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Zařaďte převodovku na neutrál.
–
Zkontrolujte opotřebení řetězového kola a pastorku.
»
Str. 32)
Pokud je řetězové kolo resp. pastorek obroušený:
–
Vyměňte řetězové kolo resp. pastorek.
x
Informace
Pastorek, řetězové kolo a řetěz byste měli vždy vyměňovat současně.
400227-01
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
48
V horní části řetězu zatáhněte uvedenou hmotností .
Předepsaná hodnota
Hmotnost měření opotřebení řetězu
0
A
–
10… 15 kg
Změřte vzdálenost  u 18 kladek na dolní části řetězu.
Informace
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření
na různých místech řetězu.
Maximální vzdálenost  na nejdelším
místě řetězu
»
Pokud je vzdálenost  větší než zadaný rozměr:
–
B
0
1 2 3
272 mm
Vyměňte řetěz.
x
Informace
Pokud nasazujete nový řetěz, měli byste vyměnit současně i řetězové kolo a pastorek.
Nové řetězy se na starém, obroušeném řetězovém kole resp. pastorku opotřebovávají rychleji.
16 17 18
400987-10
–
Zkontrolujte opotřebení protiskluzového krytu řetězu.
»
Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši protiskluzového krytu
řetězu nebo pod ním:
–
–
Vyměňte protiskluzový kryt řetězu.
x
Zkontrolujte pevné utažení protiskluzového krytu řetězu.
»
Pokud je protiskluzový kryt řetězu uvolněný:
–
Pevně protiskluzový kryt řetězu utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub protiskluzového
krytu řetězu
M6
6 Nm
Loctite® 243™
B00346-01
–
Zkontrolujte opotřebení kluznice řetězu.
»
Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši kluznice řetězu nebo pod
ní:
–
–
Vyměňte kluznici řetězu.
x
Zkontrolujte pevné utažení kluznice řetězu.
»
Pokud je kluznice řetězu uvolněná:
–
Pevně kluznici řetězu utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub kluznice řetězu
B00345-01
M8
15 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
49
Změřte tloušťku materiálu  na spodní straně vedení řetězu.
Minimální vzdálenost  v nejspodnějším místě
»
12 mm
Pokud je vzdálenost  menší než zadaný rozměr:
–
Vyměňte vedení řetězu.
x
400984-10
–
Zkontrolujte pevné utažení vedení řetězu.
»
Pokud je vedení řetězu uvolněné:
–
Pevně vedení řetězu utáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Str. 32)
–
Povolte šroub . Vyšroubujte šroub . Vedení řetězu vychylte dolů.
B00347-01
Nastavení vedení řetězu
10.39
x
Podmínka
Počet zubů: ≤ 44 zubů
–
Pouzdro s věncem  vložte do otvoru . Srovnejte polohu vedení řetězu.
–
Našroubujte šroub  a pevně jej dotáhněte. Pevně utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
Podmínka
Počet zubů: ≥ 45 zubů
–
Pouzdro s věncem  vložte do otvoru . Srovnejte polohu vedení řetězu.
–
Našroubujte šroub  a pevně jej dotáhněte. Pevně utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
B00348-10
Kontrola uložení plynového bovdenu
10.40
–
Demontujte palivovou nádrž.
–
Zkontrolujte uložení plynového bowdenu.
x(
Str. 44)
Oba plynové bovdeny musí být vedené vedle sebe na zadní straně řídítek, nad
palivovou nádrží ke škrticí klapce.
»
Pokud uložení plynového bovdenu neodpovídá danému postupu:
–
–
100923-10
Upravte uložení plynového bovdenu.
Vsaďte palivovou nádrž.
x(
Str. 45)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
50
Nastavení základní polohy páčky spojky
10.41
–
Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu  na velikost
ruky.
Informace
Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se spojka
přiblíží k řídítkům.
Šroubováním regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se spojka
oddálí od řídítek.
Rozsah nastavení je omezený.
Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
B00372-10
Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky
10.42
Informace
Hladina spojkové kapaliny stoupá s narůstajícím opotřebením lamel spojky.
–
Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, uveďte do
vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víko  s membránou .
–
Zkontrolujte hladinu kapaliny.
Hladina kapaliny pod horní hranou
nádrže
»
B00040-10
4 mm
Pokud hladina kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Výměna kapaliny hydraulické spojky
10.43
Str. 93)
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
x
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
–
Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, uveďte do
vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víko  s membránou .
–
Naplňte injekční stříkačku  vhodnou kapalinou.
B00040-10
Injekční stříkačka pro odvzdušnění (50329050000)
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
100924-10
Str. 93)
Na spojkovém válci odstraňte odvzdušňovací šroub  a nasaďte stříkačku .
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
51
–
Nyní vstřikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosáhne k
otvoru  ovládacího válce.
–
Průběžně odsávejte kapalinu ze zásobníku ovládacího válce, abyste předešli přetečení.
–
Odstraňte stříkačku. Našroubujte a utáhněte odvzdušňovací šroub.
–
Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.
Předepsaná hodnota
Hladina kapaliny pod horní hranou
nádrže
100925-10
–
4 mm
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Demontáž krytu motoru (SX‑F MUSQUIN REPLICA)
10.44
–
Vyšroubujte šrouby  z přidržovacího oblouku. Sejměte kryt motoru.
101076-10
Montáž krytu motoru (SX‑F MUSQUIN REPLICA)
10.45
–
Kryt motoru zavěste vzadu na rám a vpředu jej vychylte nahoru.
–
Srovnejte polohu přidržovacího oblouku. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
101077-01
M6
10 Nm
BRZDY
52
Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy
11.1
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud ruční brzda nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu předního kola. Brzda předního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod ruční brzdy dle předlohy.
–
Stiskněte páčku ruční brzdy dopředu a zkontrolujte mrtvý chod .
Mrtvý chod ruční brzdy
»
≥ 3 mm
Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:
–
Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. (
Str. 52)
B00370-10
Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy
11.2
–
Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. (
Str. 52)
–
Upravte základní polohu páčky ruční brzdy pomocí nastavovacího šroubu  podle
velikosti ruky.
Informace
Šroubováním regulačního šroubu po směru hodinových ručiček se páčka
ruční brzdy oddálí od řídítek.
Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se páčka
ruční brzdy přiblíží k řídítkům.
Rozsah nastavení je omezený.
Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
B00369-11
Kontrola brzdových kotoučů
11.3
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaného brzdového kotouče/ kotoučů.
Neodkladně vyměňte brzdový kotouč (brzdové kotouče). (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Tloušťku brzdových kotoučů vpředu a vzadu zkontrolujte dle rozměru  na více
místech brzdového kotouče.
Informace
A
Opotřebením se snižuje tloušťka brzdového kotouče v oblasti dosedací plochy brzdových obložení.
Brzdové kotouče - mez opotřebení
400257-10
»
2,5 mm
vzadu
3,5 mm
Pokud je tloušťka brzdových kotoučů nižší než předepsaná hodnota.
–
–
vpředu
Vyměňte brzdový kotouč.
Zkontrolujte brzdové kotouče vpředu a vzadu, zda nejsou poškozené, popraskané
nebo zdeformované.
»
Pokud brzdový kotouč vykazuje poškození, popraskání nebo deformaci:
–
Vyměňte brzdový kotouč.
BRZDY
53
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola
11.4
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
–
–
Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na
řídítkách.
Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
»
Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku MIN:
–
Doplňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.
x(
Str. 53)
100926-10
Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola
11.5
x
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou konstruována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
BRZDY
54
–
Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na
řídítkách.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víko  s membránou .
–
Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku .
Předepsaná hodnota
Ryska  (hladina brzdové kapaliny
pod horní hranou nádrže)
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
Str. 93)
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
100927-10
Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola
11.6
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.
Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.
Minimální tloušťka obložení 
»
Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení:
–
–
≥ 1 mm
Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.
x(
Str. 54)
Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.
»
Pokud je vidět poškození nebo praskliny:
–
Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.
x(
Str. 54)
B00350-10
Výměna brzdových obložení brzdy předního kola
11.7
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Údržba a opravy musí být provedeny odborně. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
BRZDY
55
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou konstruována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
–
Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na
řídítkách.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víko  s membránou .
–
Rukou přitlačte brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste přitlačili brzdový píst
a ujistěte se, že z nádržky brzdové kapaliny nepřetéká žádná brzdová kapalina,
příp. ji odsajte.
100928-10
Informace
Zajistěte, aby se při přitlačení pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na
paprsky.
B00351-10
7
0
06
–
Sejměte bezpečnostní závlačky , vytáhněte čepy  a vyjměte brzdové obložení.
–
Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.
–
Zkontrolujte správné uložení listové pružiny  v brzdové čelisti a kluzného plechu  v nosiči brzdové čelisti.
–
Nasaďte brzdové obložení, nasaďte čep  a namontujte bezpečnostní
závlačky .
–
Několikrát stiskněte ruční brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové
kotouče a vznikne tlakový bod.
100397-01
B00351-11
BRZDY
56
–
Upravte hladinu brzdové kapaliny až k rysce .
Předepsaná hodnota
Ryska  (hladina brzdové kapaliny
pod horní hranou nádrže)
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Nasaďte víčko  s membránou .
–
Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
5 mm
Str. 93)
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
100927-10
Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy
11.8
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda
zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.
–
Vyvěste pružinu .
–
Pohybujte páčkou nožní brzdy mezi koncovým dorazem a kontaktem s pístem brzdového válce tam a zpět a zkontrolujte mrtvý chod .
Předepsaná hodnota
Mrtvý chod pedálu nožní brzdy
»
Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:
–
100929-10
–
3… 5 mm
Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy.
x(
Str. 56)
Zavěste pružinu .
Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy
11.9
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda
zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.
BRZDY
57
–
Vyvěste pružinu .
–
Povolte matici  a otáčejte zpět tlačnou tyčkou , až dosáhnete maximálního
mrtvého chodu.
–
Pro individuální nastavení základní polohy nožní brzdy povolte matku  a odpovídajícím způsobem otáčejte šroubem .
Informace
Rozsah nastavení je omezený.
–
Otáčejte tlačnou tyčkou  natolik, až dosáhnete mrtvého chodu . Popřípadě
upravte základní polohu páčky nožní brzdy.
Předepsaná hodnota
Mrtvý chod pedálu nožní brzdy
–
3… 5 mm
Podržte tlačnou tyčku  proti a utáhněte matku .
Předepsaná hodnota
Ostatní matky na podvozku
–
M6
15 Nm
Podržte šroub  proti a utáhněte matku .
Předepsaná hodnota
100930-10
Matice dorazu pedálu nožní brzdy
–
M8
20 Nm
Zavěste pružinu .
Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola
11.10
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
–
–
Postavte vozidlo do svislé polohy.
Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
»
Pokud je v průzoru  vidět vzduchová bublina:
–
Doplňte brzdovou kapalinu u brzdy zadního kola.
x(
Str. 57)
100931-10
Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola
11.11
x
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
BRZDY
58
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou konstruována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
–
Postavte vozidlo do svislé polohy.
–
Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.
–
Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku .
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Str. 93)
Našroubujte uzávěr s membránou a o-kroužkem a pevně jej utáhněte.
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
B00360-10
Kontrola brzdového obložení zadní brzdy
11.12
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.
Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.
Minimální tloušťka obložení 
»
Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení:
–
–
≥ 1 mm
Vyměňte brzdová obložení brzdy zadního kola.
x(
Str. 58)
Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.
»
Pokud je vidět poškození nebo praskliny:
–
Vyměňte brzdová obložení brzdy zadního kola.
x(
Str. 58)
B00355-10
Výměna brzdových obložení brzdy zadního kola
11.13
x
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
BRZDY
59
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou konstruována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
–
Postavte vozidlo do svislé polohy.
–
Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.
–
Rukou přitlačte brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste přitlačili brzdový píst
a ujistěte se, že z nádržky brzdové kapaliny nepřetéká žádná brzdová kapalina,
příp. ji odsajte.
B00356-10
Informace
Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprskům kola.
B00357-10
–
Sejměte bezpečnostní závlačky , vytáhněte čepy  a vyjměte brzdové obložení.
–
Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.
–
Zkontrolujte správnou polohu listové pružiny  v brzdové čelisti a kluzného plechu  v držáku brzdové čelisti.
Informace
Šipka na listové pružině ukazuje po směru otáčení brzdového kotouče.
B00358-10
–
Nasaďte brzdová obložení, nasaďte čep  a namontujte bezpečnostní
závlačky .
Informace
Zajistěte, aby rozpojovací plech  byl namontován na té straně brzdového
obložení, kde se nachází píst brzdy.
–
Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové
kotouče a vznikne tlakový bod.
–
Upravte hladinu brzdové kapaliny až ke značce .
B00359-10
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Str. 93)
Našroubujte uzávěr  s membránou  a o-kroužkem a pevně jej utáhněte.
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
B00360-10
KOLA, PNEUMATIKY
Demontáž předního kola
12.1
60
x
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
Str. 32)
–
Přitiskněte brzdovou čelist rukou k brzdovému kotouči, abyste mohli zatlačit písty
brzdy zpět.
Informace
Zajistěte, aby se při přitlačení pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na
paprsky.
B00301-10
–
Vyšroubujte šroub .
–
Povolte šrouby .
–
Podržte přední kolo a vytáhněte výsuvný čep. Vyjměte přední kolo z vidlice.
B00302-10
Informace
Netiskněte ruční brzdu při demontovaném předním kole.
Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.
B00303-10
–
Vyjměte distanční objímky .
B00304-10
Montáž předního kola
12.2
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
–
Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.
»
Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované:
–
–
Vyměňte ložisko kola.
x
Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele  a třecí plochu  distančních objímek.
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
B00304-11
Str. 95)
–
Nasaďte distanční objímky.
–
Nasaďte přední kolo do vidlice, srovnejte polohu a nasaďte čep.
KOLA, PNEUMATIKY
61
(SX‑F MUSQUIN REPLICA)
– Vyrovnejte kryt brzdového kotouče tak, aby byla stejně velká štěrbina  i .
101075-10
–
Našroubujte šroub  a pevně jej dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u výsuvného čepu kola přední
B00302-11
M24x1,5
45 Nm
–
Několikrát stiskněte ruční brzdu, až bude brzdové obložení přiléhat k brzdovému
kotouči.
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
–
Stiskněte brzdu předního kola a několikrát silně zapružte vidlicí.
Str. 32)
Srovnají se vzpěry vidlice.
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
M8
Šroub u koncovky vidlice
Demontáž zadního kola
12.3
15 Nm
x
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Rukou přitiskněte brzdovou čelist k brzdnému kotouči, abyste přitlačili píst brzdy.
Str. 32)
Informace
Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprskům kola.
–
Sejměte matici .
–
Odmontujte napínák řetězu . Výsuvný čep  vytáhněte pouze tak daleko, aby
se zadní kolo dalo posunout dopředu.
–
Posuňte zadní kolo dopředu tolik, jak je to možné. Sejměte řetěz z řetězového
kola.
–
Držte zadní kolo a vytáhněte výsuvný čep. Sejměte zadní kolo z kyvného ramena.
Informace
Při demontovaném zadním kole nestiskávejte nožní brzdu.
Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.
B00340-10
–
B00341-10
Vyjměte distanční objímky .
KOLA, PNEUMATIKY
Montáž zadního kola
12.4
62
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
–
Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.
»
Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované:
–
–
Vyměňte ložisko kola.
x
Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele  a třecí plochu  distančních objímek.
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
Str. 95)
–
Nasaďte distanční objímky.
–
Zvedněte zadní kolo ke kyvnému rameni, srovnejte a nasaďte čep .
–
Nasaďte řetěz.
–
Nastavte napínáky řetězu . Namontujte matku , ale zatím neutahujte.
–
Zajistěte, aby napínáky řetězu  přiléhaly k regulačnímu šroubu .
–
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
B00341-11
B00342-10
–
Str. 46)
Utáhněte matici .
Předepsaná hodnota
Matice u zadního výsuvného čepu kola
M20x1,5
80 Nm
Informace
Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze
jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.
Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.
–
Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové
kotouče a vznikne tlakový bod.
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
Str. 32)
B00343-10
Kontrola stavu pneumatik
12.5
Informace
Namontujte jen pneumatiky schválené a/nebo doporučené KTM.
Jiné pneumatiky se mohou negativně projevit v chování při jízdě.
Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu při jízdě.
Přední a zadní kolo smí mít pouze pneumatiky se stejně upraveným profilem.
Sjeté pneumatiky se zvláště nepříznivě projeví na chování při jízdě na mokrém podkladu.
KOLA, PNEUMATIKY
63
–
Zkontrolujte přední i zadní pneumatiku, zda na nich nejsou zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození.
»
Pokud pneumatika vykazuje zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození:
–
–
Vyměňte pneumatiky.
Zkontrolujte hloubku profilu.
Informace
Dodržujte zákonnou minimální hloubku profilu v dané zemi.
400602-10
Minimální hloubka profilu
»
Pokud je minimálni hloubka profilu nižší než uvedená hodnota:
–
–
≥ 2 mm
Vyměňte pneumatiky.
Zkontrolujte stáří pneumatik.
Informace
Datum výroby pneumatik je obvykle obsaženo v popisu pneumatiky a je
vyjádřeno posledními čtyřmi číslicemi označení DOT. První dvě číslice
označují týden výroby a poslední dvě číslice rok výroby.
KTM doporučuje vyměnit pneumatiky nejpozději po 5 letech, nezávisle na
skutečném opotřebení.
»
Pokud je pneumatika starší než 5 let:
–
Vyměňte pneumatiky.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
12.6
Informace
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání pneumatiky.
Správný tlak vzduchu v pneumatikách zaručuje optimální jízdní komfort a maximální životnost pneumatiky.
–
Sejměte čepičku ventilu.
–
Tlak vzduchu kontrolujte při studených pneumatikách.
Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu
»
–
1,0 bar
vzadu
1,0 bar
Pokud tlak vzduchu v pneumatikách neodpovídá předepsané hodnotě:
–
400695-01
vpředu
Upravte tlak vzduchu v pneumatikách.
Nasaďte čepičku ventilu.
Kontrola napnutí paprsků
12.7
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízda v důsledku nesprávného napnutí paprsků.
Dbejte na správné napnutí paprsků. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Informace
Následkem jednoho uvolněného paprsku kolo ztrácí potřebné zpevnění a během krátké doby se uvolní i další paprsek.
Pokud jsou paprsky napnuté příliš pevně, mohou v důsledku lokálního přetížení prasknout.
Kontrolujte pravidelně napnutí paprsků, zejména u nového motocyklu.
KOLA, PNEUMATIKY
64
–
Kovovým koncem šroubováku krátce poklepejte na každý paprsek.
Informace
Frekvence tónů je závislá na délce a průměru paprsku.
Pokud se u jednotlivých stejně dlouhých a stejně silných paprsků ozývají
různé tóny, ukazuje to na rozdílné napnutí paprsků.
Musí zaznít čistý tón.
»
400694-01
Pokud je napnutí paprsků rozdílné:
–
–
Upravte napnutí paprsků.
x
Zkontrolujte točivý moment paprsků.
Předepsaná hodnota
Uchycení paprsků předního kola
M4,5
5… 6 Nm
Uchycení paprsků zadního kola
M4,5
5… 6 Nm
Momentový klíč se sadou různých nástavců (58429094000)
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
Demontáž baterie
13.1
65
x (XC‑F)
Výstraha
Nebezpečí poranění
Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.
–
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.
–
Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.
–
Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
–
Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku. (
–
Odpojte kabel  ze záporného pólu baterie.
–
Stáhněte kryt kladného pólu  a odpojte z baterie kabel ke kladnému pólu.
–
Vyvěste gumový pásek  dole.
–
Vyjměte baterii směrem nahoru.
–
Vsaďte baterii do prostoru pro baterii.
Str. 40)
101086-10
Montáž baterie
13.2
x (XC‑F)
Baterie (YTX5L-BS) (
Str. 86)
–
Zahákněte gumový pásek .
–
Připojte svorkou kabel ke kladnému pólu a nasaďte krytku kladného pólu .
–
Připojte svorkou kabel k zápornému pólu .
–
Namontujte sedačku. (
Str. 40)
101086-11
Nabíjení baterie
13.3
x (XC‑F)
Výstraha
Nebezpečí poranění
Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.
–
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.
–
Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.
–
Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Součásti a kyselina z baterie zatěžují životní prostředí.
Neodhazujte baterie do domovního odpadu. Vadnou baterii zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte baterii svému obchodníkovi
KTM nebo do sběrny starých baterií.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
66
Informace
I když je baterie bez zátěže, ztrácí každý den náboj.
Pro životnost baterie je velmi důležitý stav nabití a způsob nabíjení.
Rychlonabíjení s vyšším proudem se negativně projeví na životnosti baterie.
V případě překročení nabíjecího proudu, napětí a doby nabíjení uniká elektrolyt přes bezpečnostní ventily. Tím baterie ztrácí
kapacitu.
Pokud jste startovali s prázdnou baterií, je třeba ji bez odkladu nabít.
Při delším stání ve vybitém stavu dochází k hlubokému vybití a k zasíření, a baterie se zničí.
Baterie je bezúdržbová, to znamená, že odpadá kontrola stavu kyseliny.
–
Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku. (
–
Odpojte z baterie minusový kabel, abyste předešli škodám na palubní elektronice.
–
Připojte k baterii nabíječku. Zapněte nabíječku.
Str. 40)
Nabíječka baterie (58429074000)
Na této nabíječce můžete navíc otestovat klidové napětí, startovací schopnost
baterie a alternátor. Mimo to je na tomto přístroji vyloučeno přebití baterie.
Informace
V žádném případě nesundávejte kryt .
Nabíjejte baterii s maximálně 10% kapacity, která je uvedená na krytu baterie .
400240-10
–
Po nabití nabíječku vypněte. Přisvorkujte baterii.
Předepsaná hodnota
Nesmí být překročen nabíjecí proud, napětí ani doba nabíjení.
Pravidelně baterii dobíjejte, pokud s
motocyklem nevyjíždíte
–
Namontujte sedačku. (
3 měsíce
Str. 40)
Výměna hlavní pojistky (XC‑F)
13.4
Výstraha
Nebezpečí požáru
–
Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.
Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.
Informace
Hlavní pojistkou jsou jištěny všechny elektrické spotřebiče vozidla. Nachází se ve skříni startovacího relé pod krytem filtru.
101087-10
–
Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
–
Vyšroubujte šroub .
Str. 40)
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
67
–
Trochu nazdvihněte kapotu zádě vozidla  a vytáhněte startovací relé  z
držáku.
–
Sejměte ochranné kryty .
–
Vyjměte vadnou hlavní pojistku .
101088-10
Informace
Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu .
Ve startovacím relé je zastrčena náhradní pojistka .
–
101089-10
Nasaďte novou hlavní pojistku.
Pojistka (58011109110) (
–
Str. 86)
Kontrola funkce elektrické soustavy.
Tip
Vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v případě potřeby k dispozici.
–
Nasaďte ochranné kryty.
–
Nasaďte startovací relé do držáku a uložte kabel.
–
Srovnejte polohu kapoty zádě vozidla. Našroubujte šroub a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
M6
Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
10 Nm
Str. 41)
CHLADICÍ SYSTÉM
68
Chladicí systém
14.1
Vodním čerpadlem  v motoru je vytvářen vynucený oběh chladicí kapaliny.
Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chladiče . Uvedená teplota chladicí kapaliny je přípustná, aniž by se muselo počítat s
funkčními poruchami.
120 °C
Chlazení se provádí proudem vzduchu.
Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují špinavá žebra chladiče.
100932-10
Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny
14.2
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
Podmínka
Motor je studený.
–
Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploše.
–
Sejměte uzávěr chladiče.
–
Zkontrolujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.
−25… −45 °C
»
Pokud mrazuvzdornost chladicí kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě:
–
–
400243-10
Zkorigujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.
Hladina chladicí kapaliny  nad lamelami chladiče.
»
10 mm
Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Upravte hladinu chladicí kapaliny.
Alternativně 1
Chladicí kapalina (
Str. 93)
Alternativně 2
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
–
Str. 93)
Namontujte uzávěr chladiče.
Kontrola hladiny chladicí kapaliny
14.3
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
CHLADICÍ SYSTÉM
69
Podmínka
Motor je studený.
–
Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploše.
–
Sejměte uzávěr chladiče.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.
Hladina chladicí kapaliny  nad lamelami chladiče.
»
10 mm
Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Upravte hladinu chladicí kapaliny.
Alternativně 1
400243-10
Chladicí kapalina (
Str. 93)
Alternativně 2
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
–
Vypuštění chladicí kapaliny
14.4
Str. 93)
Namontujte uzávěr chladiče.
x
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
Podmínka
Motor je studený.
–
Postavte motocykl do svislé polohy.
–
Pod víko vodního čerpadla si připravte vhodnou nádobu.
–
Vyšroubujte šroub . Sejměte uzávěr chladiče .
–
Nechte zcela vytéci chladicí kapalinu.
–
S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Šroub víka vodní pumpy
100933-10
M6
10 Nm
CHLADICÍ SYSTÉM
Doplnění chladicí kapaliny
14.5
70
x
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
–
Zajistěte, aby šroub  byl pevně dotažen.
–
Postavte motocykl do svislé polohy.
–
Doplňte chladicí kapalinu až po rysku  nad lamelami chladiče.
Předepsaná hodnota
Měrka  nad lamelami chladiče
10 mm
Chladicí kapalina
Chladicí kapalina (
1,2 l
Str. 93)
Chladicí kapalina (směs připravená k
použití) ( Str. 93)
100934-10
–
Namontujte uzávěr chladiče.
–
Proveďte krátkou zkušební jízdu.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (
Str. 68)
VYLADĚNÍ MOTORU
71
Kontrola vůle plynového bovdenu
15.1
–
Řídítka nastavte rovně. Pohybujte sem a tam otočnou rukojetí plynu a zjistěte vůli
plynového bovdenu.
Vůle plynového bovdenu
»
3… 5 mm
Pokud vůle plynového bovdenu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte vůli plynového bovdenu.
x(
Str. 71)
Nebezpečí
Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
400192-10
–
–
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor
nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez
vhodného odsávacího zařízení.
Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.
Nesmí se měnit otáčky volnoběhu.
»
Pokud se mění otáčky volnoběhu:
–
Nastavení vůle plynového bovdenu
15.2
Nastavte vůli plynového bovdenu.
x(
Str. 71)
x
–
Zkontrolujte uložení plynového bowdenu. (
–
Řídítka nastavte rovně.
Str. 49)
–
Manžety  posuňte zpět.
–
Povolte matici . Regulační šroub  úplně zašroubujte.
–
Povolte matici . Regulační šroub  otočte tak, aby u otočné plynové rukojeti
byla u plynového bovdenu vůle.
Předepsaná hodnota
Vůle plynového bovdenu
100935-10
Nastavení otáček volnoběhu
15.3
3… 5 mm
–
Utáhněte matici .
–
Otočnou rukojeť plynu stlačte do uzavřené koncové polohy a podržte. Vyšroubujte
regulační šroub , až je bovden  bez vůle.
–
Utáhněte matici .
–
Nasuňte manžety . Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.
–
Vsaďte palivovou nádrž.
–
Zkontrolujte vůli plynového bovdenu. (
–
Zahřejte motor a stlačte regulační šroub otáček volnoběhu  až na doraz.
–
Otočením regulačního šroubu otáček volnoběhu nastavte požadované otáčky volnoběhu.
x(
Str. 45)
Str. 71)
x
Předepsaná hodnota
Počet otáček volnoběhu
2 150… 2 250 ot/min
Informace
401096-10
Otáčení proti směru hodinových ručiček zvyšuje otáčky volnoběhu.
Otáčení po směru hodinových ručiček snižuje otáčky volnoběhu.
VYLADĚNÍ MOTORU
72
Kontrola základní polohy řadicí páky
15.4
–
Posaďte se na vozidlo do jízdní polohy a změřte vzdálenost  mezi horní hranou
boty a řadicí pákou.
Vzdálenost řadicí páky od horní hrany
boty
»
A
0
10… 20 mm
Pokud vzdálenost nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte základní polohu řadicí páky.
x(
Str. 72)
400692-10
Nastavení základní polohy řadicí páky
15.5
x
–
Vyšroubujte šroub  a vyjměte řadicí páku .
–
Vyčistěte ozubení  řadicí páky a rozvodového hřídele.
–
Nasaďte řadicí páku do požadované polohy na rozvodový hřídel a uveďte ozubení
do záběru.
100936-10
Informace
Rozsah nastavení je omezený.
Řadicí páka se při řazení nesmí dotýkat žádných součástí vozidla.
–
100937-10
Našroubujte šroub a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Šroub řadicí páky
M6
14 Nm
Loctite® 243™
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
73
Kontrola hladiny motorového oleje
16.1
Informace
Hladinu motorového oleje lze kontrolovat při studeném motoru a při provozně zahřátém motoru.
–
Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploše.
Podmínka
Motor je studený.
–
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Motorový olej je až do středu průzoru .
»
Pokud motorový olej nedosahuje až ke středu průzoru:
–
100938-10
Doplňte motorový olej. (
Str. 75)
Podmínka
Motor je zahřátý na provozní teplotu.
–
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Informace
Po vypnutí motoru počkejte minutu a teprve potom zkontrolujte.
Hladina motorového oleje je mezi středem průzoru  a horní hranou průzoru .
»
Pokud motorový olej nedosahuje až ke středu průzoru :
–
Doplňte motorový olej. (
Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka
16.2
Str. 75)
x
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Motorový resp. převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Motorový olej se musí vypouštět při provozní teplotě motoru.
(SX‑F MUSQUIN REPLICA)
– Demontujte kryt motoru. (
100939-10
Str. 51)
–
Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.
–
Připravte si pod motor vhodnou nádobu.
–
Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje  s magnetem a těsnicím kroužkem.
–
Vyšroubujte uzavírací šroub  s krátkým olejovým sítkem.
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
74
–
Vyšroubujte uzavírací šroub  s dlouhým olejovým sítkem .
–
Vyšroubujte šrouby . Sejměte víko olejového filtru s o-kroužkem.
–
Vytáhněte olejový filtr  z pouzdra filtru.
100940-10
100941-10
Obrácené kleště na rozpěrné pojistné kroužky (51012011000)
–
Nechte zcela vytéci motorový olej.
–
Důkladně vyčistěte jednotlivé části a těsnící plochy.
–
Namontujte a utáhněte vypouštěcí šroub oleje  s magnetem a novým těsnicím
kroužkem.
100942-10
Předepsaná hodnota
Vypouštěcí šroub oleje s magnetem
M12x1,5
20 Nm
100945-10
–
Krátké olejové sítko  zastrčte do šroubového uzávěru, namontujte s o-kroužkem
a pevně utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroubový uzávěr olejového sítka krátký
M16x1,5
10 Nm
Naolejován motorovým olejem
100944-10
–
Dlouhé olejové sítko  s o-kroužky nasuňte na čepový klíč.
Informace
Větší vnitřní průměr olejového sítka směřuje ke skříni motoru.
–
Čepový klíč zasuňte otvorem do vrtání protilehlé stěny skříně motoru a nasuňte
olejové sítko do skříně motoru až na doraz.
–
Namontujte a utáhněte šroubový uzávěr s O-kroužkem.
Předepsaná hodnota
100943-10
Šroubový uzávěr olejového sítka
dlouhý
M20x1,5
15 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
75
–
Položte motocykl na bok a naplňte pouzdro olejového filtru asi z ⅓ motorovým olejem.
–
Naplňte olejový filtr  motorovým olejem a zastrčte do pouzdra filtru.
–
Naolejujte o-kroužek víčka olejového filtru a namontujte s víčkem olejového filtru .
–
Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
M5
Šroub víka olejového filtru
100946-10
6 Nm
–
Motocykl postavte.
–
Vyšroubujte plnicí šroub oleje  s O-kroužkem z víka spojky a doplňte motorový
olej, až dosahuje k horní hraně průzoru.
Motorový olej
1,20 l
Motorový olej (SAE 10W/50)
( Str. 93)
alternativní motorový olej pro ztížené podmínky
nasazení a zlepšení provozního
stavu
100947-10
Motorový olej
(SAE 10W/60)
(00062010035)
( Str. 93)
Informace
Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.
–
Namontujte a utáhněte šroub pro plnění oleje s O-kroužkem.
Nebezpečí
Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
–
–
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor
nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez
vhodného odsávacího zařízení.
Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.
(SX‑F MUSQUIN REPLICA)
– Namontujte kryt motoru. (
–
Str. 51)
Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (
Str. 73)
Doplnění motorového oleje
16.3
Informace
Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.
–
Vyšroubujte plnicí šroub oleje  s O-kroužkem z víka spojky.
–
Doplňte stejný motorový olej, který byl použitý i při výměně motorového oleje.
Motorový olej (SAE 10W/50) (
Str. 93)
Alternativně 1
Motorový olej (SAE 10W/60) (00062010035) (
Str. 93)
Informace
Pro optimální účinnost motorového oleje se nedoporučuje mísit různé
druhy motorových olejů.
Doporučujeme příp. provést výměnu motorového oleje.
100948-10
–
Namontujte a utáhněte šroub pro plnění oleje s O-kroužkem.
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
76
Nebezpečí
Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
–
–
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor
nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez
vhodného odsávacího zařízení.
Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
77
Mytí motocyklu
17.1
Upozornění
Materiální škody
–
Poškození nebo zničení součástí vysokotlakým čističem.
Vozidlo nikdy nečistěte vysokotlakým čističem nebo silným proudem vody. Příliš vysoký tlak může vniknout do elektrických součástí, konektorů, bovdenových lanek, ložisek atd. a způsobit poruchy resp. vést ke zničení těchto součástí.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Myjte motocykl pravidelně, uchováte tím jeho hodnotu i vzhled po dlouhou dobu.
Během mytí nevystavujte motocykl přímému slunci.
–
Uzavřete výfukové potrubí, aby do něj nevnikla voda.
–
Nejprve odstraňte jemným proudem vody hrubé nečistoty.
–
Silně znečištěná místa postříkejte běžným čisticím prostředkem na motocykly a
poté ještě vyčistěte štětcem.
Čistič motocyklů (
Str. 95)
Informace
Použijte teplou vodu, do které jste přidali běžný čistící prostředek na motocykly, a měkkou houbu.
401061-01
–
Po důkladném opláchnutí jemným proudem vody by měl motocykl dobře
vyschnout.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
navých brzd.
–
–
Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špi-
Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.
Po mytí se kousek projeďte, až dosáhne motor provozní teploty.
Informace
Díky teplu se odpaří voda i z nepřístupných míst na motoru a brzdách.
–
Odsuňte z armatury řídítek ochranné kryty, aby se i odsud mohla odpařit zateklá
voda.
–
Po vychladnutí motocyklu namažte všechna kluzná místa a ložiska.
–
Vyčistěte řetěz. (
–
Kovové části bez ochranné vrstvy (s výjimkou brzdových kotoučů a výfukového
potrubí) ošetřete antikorozním prostředkem.
Str. 46)
Čistící a konzervační prostředky na kov a pryž (
–
Str. 95)
Všechny plastové díly a díly s práškovým nástřikem ošetřete jemným čisticím a
ošetřujícím prostředkem.
Čistič a leštěnka na lesklé a matné laky, kovové a plastové povrchy (
Str. 95)
ULOŽENÍ
78
Uložení
18.1
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.
Informace
Chcete-li motocykl na delší dobu odstavit, měli byste provést nebo nechat provést následující opatření.
Před uložením zkontrolujte funkčnost a stav opotřebení všech částí motocyklu. Pokud jsou potřeba servisní práce, opravy
nebo úpravy, měly by být provedeny v době odstavení (menší vytížení servisů). Tím se můžete vyhnout dlouhým čekacím
dobám v servisech na začátku sezóny.
–
Mytí motocyklu. (
–
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.
Str. 77)
x(
–
Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. (
Str. 68)
–
Vypusťte palivo z nádrže do vhodné nádoby.
–
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
(XC‑F)
– Vyjměte baterii.
–
401058-01
x(
Nabijte baterii. x (
Str. 73)
Str. 63)
Str. 65)
Str. 65)
Předepsaná hodnota
Skladovací teplota baterie bez přímého působení slunečních paprsků
–
0… 35 °C
Vozidlo odstavte na suchém místě, které nepodléhá velkému kolísání teploty.
Informace
KTM doporučuje postavit motocykl na stojan.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Přikryjte vozidlo prodyšnou plachtou nebo dekou.
Str. 32)
Informace
V žádném případě byste neměli používat neprodyšné materiály, protože
potom nemůže odcházet vlhkost a dochází ke korozi.
Je velmi špatné nechat odstavenému motocyklu běžet na krátkou dobu
motor. Protože se přitom motor dostatečně nezahřeje, kondenzuje vodní
pára vzniklá při spalovacím procesu a způsobuje korozi ventilů a výfuku.
Uvedení do provozu po uložení
18.2
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
(XC‑F)
– Vsaďte baterii.
401059-01
x(
Str. 32)
Str. 65)
–
Natankujte palivo. (
Str. 21)
–
Před každým uvedením do provozu proveďte kontrolu a údržbu. (
–
Proveďte zkušební jízdu.
Str. 19)
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
79
Chyba
Možná příčina
Opatření
Motor se neprotáčí (E-startér)
(XC‑F)
Chyba obsluhy
–
Proveďte pracovní kroky pro startování.
( Str. 19)
Vybitá baterie
–
Nabijte baterii.
–
Zkontrolujte dobíjecí napětí.
–
Zkontrolujte klidový proud.
Motor se protáčí, ale nenaskočí
x(
Str. 65)
x
x
–
Zkontrolujte vinutí statoru alternátoru.
Hlavní pojistka přepálená
–
Vyměňte hlavní pojistku. (
Vadné startovací relé
–
Zkontrolujte startovací relé.
Vadný motor startéru
–
Není spojené palivové potrubí
–
Nesprávně nastavené otáčky volnoběhu
–
Zapalovací svíčka je zrezivělá nebo
mokrá
–
Příliš velká vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
–
Prodřený zkratovací kabel v kabelovém svazku, vadné zkratovací tlačítko
–
Zkontrolujte kabelový svazek. (optická kontrola)
–
Zkontrolujte elektrickou soustavu.
Zoxidovaný konektor řídicí jednotky
EFI, impulzní generátor, palivové čerpadlo nebo cívka zapalování
–
Vyčistěte a kontaktním sprejem ošetřete
konektory.
Chyba v systému vstřikování paliva
–
Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
x
Str. 66)
x
Zkontrolujte motor startéru. x
Spojte palivové hadice.
Nastavení otáček volnoběhu. x (
Str. 71)
Vyčistěte a vysušte příp. vyměňte zapalovací
svíčku.
Nastavte vzdálenost elektrod.
Předepsaná hodnota
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,7 mm
x
Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM. x
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového
filtru. x ( Str. 42)
Vyměňte palivový filtr. x
Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM. x
Motor se nevytáčí do vysokých otáček
Chyba v systému vstřikování paliva
–
Motor má příliš malý výkon
Silně znečištěný vzduchový filtr
–
Palivový filtr silně znečištěný
–
Chyba v systému vstřikování paliva
–
Výfukový systém je netěsný, deformovaný nebo příliš málo náplně skelného vlákna v koncovém tlumiči
–
Zkontrolujte výfukový systém, zda není poškozený.
–
Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku.
( Str. 43)
Příliš malá vůle ventilu
–
Nastavte vůli ventilů.
Motor se během jízdy vypne
Nedostatek paliva
–
Natankujte palivo. (
Motor je nadměrně zahřátý
příliš málo chladicí kapaliny v chladicím systému
–
Zkontrolujte těsnění chladicího systému.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
( Str. 68)
příliš slabé proudění vzduchu
–
Vypněte a odstavte motor.
Lamely chladiče jsou silně znečištěné
–
Vyčistěte lamely chladiče.
Tvorba pěny v chladicím systému
–
Vypusťte chladicí kapalinu.
Str. 69)
–
Doplnění chladicí kapaliny.
Str. 70)
FI kontrolka (MIL) svítí resp. bliká
x
x
Str. 21)
x(
x(
Vyměňte hadici chladiče. x
zalomená hadice chladiče
–
Chyba v systému vstřikování paliva
–
Zastavte motocykl a pomocí blikajícího kódu
identifikujte vadnou součást.
–
Zkontrolujte kabely a elektrické konektory, zda
nejsou poškozené nebo zkorodované.
–
Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
–
Uložte odvzdušňovací hadici bez zalomení,
příp. ji vyměňte.
x
Vysoká spotřeba oleje
Zalomená odvzdušňovací hadice
motoru
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
80
Chyba
Možná příčina
Opatření
Vysoká spotřeba oleje
Příliš vysoká hladina motorového
oleje
–
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
( Str. 73)
příliš tekutý motorový olej (viskozita)
–
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte
olejové sítko.
( Str. 73)
Píst resp. válec opotřebovaný
–
Píst/válec - zjištění montážní vůle.
Baterie se nenabíjí
–
Zkontrolujte dobíjecí napětí.
x
Vybitá baterie
(XC‑F)
–
Nechtěný elektrický spotřebič
–
x
Zkontrolujte vinutí statoru alternátoru. x
Zkontrolujte klidový proud. x
BLIKAJÍCÍ KÓD
81
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
02 FI kontrolka (MIL) bliká 2x krátce
Podmínka nastavení chyby
Impulzní generátor - chybná funkce v obvodu
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
06 FI kontrolka (MIL) bliká 6x krátce
Podmínka nastavení chyby
Senzor škrticí klapky okruh A - příliš nízký vstupní signál
Senzor škrticí klapky okruh A - příliš vysoký vstupní signál
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
09 FI kontrolka (MIL) bliká 9x krátce
Podmínka nastavení chyby
Snímač tlaku sacího potrubí válec 1 - příliš nízký vstupní signál
Snímač tlaku sacího potrubí válec 1 - příliš vysoký vstupní signál
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
12 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 2x krátce
Podmínka nastavení chyby
Teplotní čidlo‑chladicí kapalina - příliš nízký vstupní signál
Teplotní čidlo‑chladicí kapalina - příliš vysoký vstupní signál
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
13 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 3x krátce
Podmínka nastavení chyby
Teplotní čidlo nasávaného vzduchu - příliš nízký vstupní signál
Teplotní čidlo nasávaného vzduchu - příliš vysoký vstupní signál
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
15 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 5x krátce
Podmínka nastavení chyby
Snímač úhlu sklonu (typ A/D) - příliš nízký vstupní signál
Snímač úhlu sklonu (typ A/D) - příliš vysoký vstupní signál
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
33 FI kontrolka (MIL) bliká 3x dlouze, 3x krátce
Podmínka nastavení chyby
Vstřikovací ventil válce 1 - chybná funkce v el. obvodu
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
37 FI kontrolka (MIL) bliká 3x dlouze, 7x krátce
Podmínka nastavení chyby
Cívka zapalování 1, válec 1 - chybná funkce v el. obvodu
Blikající kód FI
kontrolky (MIL)
41 FI kontrolka (MIL) bliká 4x dlouze, 1x krátce
Podmínka nastavení chyby
Řízení palivového čerpadla - přerušení/zkrat na kostru
Řízení palivového čerpadla - příliš nízký vstupní signál
TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR
82
Druh konstrukce
1-válcový 4-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou
Zdvihový objem
248,60 cm³
Zdvih
54,80 mm
Otvor válce
76 mm
Stlačení
13,2:1
Počet otáček volnoběhu
2 150… 2 250 ot/min
Řízení
DOHC, 4 ventily řízené vahadly, pohon ozubeným řetězem
Průměr ventilu vtok
30,0 mm
Průměr ventilu odtok
26,0 mm
Vůle ventilů
Odtok při: 20 °C
0,12… 0,17 mm
Vtok při: 20 °C
0,10… 0,15 mm
Uložení klikové hřídele
2 válečková ložiska
Ojniční ložisko
Jehlové ložisko
Válečkové ložisko
Bronzové pouzdro
Písty
Kovaný lehký kov
Pístní kroužky
1 pístní těsnicí kroužek, 1 pístní stěrací kroužek
Mazání motoru
Tlakové oběžné mazání s 2 rotorovými čerpadly
Primární převod
22:68
Spojka
Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná
Převodovka
6rychlostní s přímým záběrem
Převody (všechny modely SX‑F)
1. převodový stupeň
13:32
2. převodový stupeň
15:30
3. převodový stupeň
17:28
4. převodový stupeň
19:26
5. převodový stupeň
21:25
6. převodový stupeň
22:24
Převody (XC‑F)
1. převodový stupeň
13:33
2. převodový stupeň
17:33
3. převodový stupeň
19:29
4. převodový stupeň
23:28
5. převodový stupeň
23:23
6. převodový stupeň
26:22
Alternátor
12 V, 66 W
Zapalování
bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s
digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan
Zapalovací svíčka
NGK CR 9 EKB
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,7 mm
Chlazení
Chlazení kapalinou, permanentní cirkulace chladicí kapaliny
pomocí vodního čerpadla
Pomoc při startu (všechny modely SX‑F)
Nožní startér
Pomoc při startu (XC‑F)
Nožní startér a E- startér
TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR
83
Plnicí množství - motorový olej
21.1
Motorový olej
1,20 l
Motorový olej (SAE 10W/50) (
Str. 93)
alternativní motorový olej pro
ztížené podmínky nasazení a
zlepšení provozního stavu
Motorový olej (SAE 10W/60)
(00062010035) ( Str. 93)
Plnicí množství - chladicí kapalina
21.2
Chladicí kapalina
1,2 l
Chladicí kapalina (
Str. 93)
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
Str. 93)
UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU
84
Olejová tryska k mazání ojnice
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Olejová tryska pro chlazení alternátoru
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Šroub statoru
M4
4 Nm
Loctite® 243™
Tryska odvětrání prostoru klikového
hřídele
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Olejová tryska pro mazání vahadla
M5
4 Nm
Loctite® 243™
Šroub aretační páky
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub synchronizátoru
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub víka olejového čerpadla vlevo
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub víka olejového čerpadla vpravo
M5
5 Nm
Loctite® 243™
Šroub víka olejového filtru
M5
6 Nm
–
Šroub aretace řazení
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub hlavy válce
M6
10 Nm
–
Šroub krytu spojky
M6
10 Nm
–
Šroub lišty napínáku rozvodového
řetězu
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Šroub na krytu motoru
M6
10 Nm
–
Šroub nárazníku nožního startéru
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub plechového krytu víka ventilu
M6
3 Nm
Loctite® 243™
Šroub pracovního válce spojky
M6
10 Nm
–
Šroub řadicí páky
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Šroub u pojistky ložiska
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub u spojkové pružiny
M6
10 Nm
–
Šroub úchytu kabelu na víku alternátoru
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub víčka ventilu
M6
10 Nm
–
Šroub víka alternátoru
M6
10 Nm
–
Šroub víka vodní pumpy
M6
10 Nm
–
Šroub výfukové příruby
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub zajištění proti pádu rozvodového řetězu
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Olejová tryska k chlazení pístů
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Matice můstku ložiska vačkového hřídele
M7
15 Nm
Naolejován motorovým olejem
Šroub můstku ložiska vačkového hřídele
M7
15 Nm
Naolejován motorovým olejem
Šroubový čep můstku ložiska vačkového hřídele
M7
2 Nm
Loctite® 243™
Šroub nožního startéru
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroub vodicí lišty rozvodového řetězu
M8
10 Nm
Loctite® 243™
Závěrný šroub pro fixaci klikového hřídele
M8
20 Nm
–
Šroub hlavy válce
M10
Posloupnost utahování:
Dotahujte diagonálně, počínaje zadním šroubem na
šachtici řetězu.
1. stupeň
40 Nm
2. stupeň
50 Nm
Naolejován motorovým olejem
Šroub pastorku
M10
60 Nm
Loctite® 243™
Zapalovací svíčka
M10
10… 12 Nm
–
Šroub odjištění napínáku rozvodného
řetězu
M10x1
10 Nm
–
UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU
85
Šroub rotoru
M10x1
70 Nm
Závit naolejovaný motorovým olejem / kónus odmaštěný
Šroub kola vačkového hřídele
M12x1
80 Nm
Loctite® 243™
Šroubový uzávěr regulačního ventilu
tlaku oleje
M12x1,5
20 Nm
–
Teplotní čidlo chladicí kapaliny
M12x1,5
12 Nm
–
Vypouštěcí šroub oleje s magnetem
M12x1,5
20 Nm
–
Šroubový uzávěr olejového sítka
krátký
M16x1,5
10 Nm
Naolejován motorovým olejem
Matice primárního kola
M18LHx1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Matice unášeče spojky
M18x1,5
100 Nm
Loctite® 243™
Šroubový uzávěr olejového sítka
dlouhý
M20x1,5
15 Nm
–
Závěrný šroub napínáku rozvodného
řetězu
M24x1,5
25 Nm
–
TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK
86
Rám
Středový rám z trubek z chrom-molybden-oceli
Vidlice
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Zdvih pružiny
vpředu
300 mm
Zdvih pružiny (všechny modely SX‑F EU)
vzadu
330 mm
Zdvih pružiny (SX‑F USA, XC‑F)
vzadu
317 mm
Osazení vidlice
22 mm
Pružná vzpěra
WP Suspension 5018 BAVP DCC
Brzda
Kotoučové brzdy, brzdové čelisti mají plovoucí uložení
Brzdové kotouče - průměr
vpředu
260 mm
vzadu
220 mm
Brzdové kotouče - mez opotřebení
vpředu
2,5 mm
vzadu
3,5 mm
Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu
vpředu
1,0 bar
vzadu
1,0 bar
Sekundární převod (všechny modely SX‑F)
13:48
Sekundární převod (XC‑F)
13:50
Řetěz
5/8 x 1/4"
Dodávaná řetězová kola
38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Úhel hlavy rámu
63,5°
Rozchod kol
1 495±10 mm
Výška sedadla bez zátěže
992 mm
Světlá výška bez zatížení
375 mm
Hmotnost bez paliva cca (všechny modely SX‑F)
100,5 kg
Hmotnost bez paliva cca (XC‑F)
104,6 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu
145 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu
190 kg
Nejvyšší přípustná celková hmotnost
335 kg
Baterie (XC‑F)
YTX5L-BS
Napětí baterie: 12 V
Jmenovitá kapacita: 4 Ah
bezúdržbová
Pojistka
58011109110
10 A
Osazení žárovkami
23.1
FI výstražná kontrolka
LED
Zbývající kontrolky (XC‑F)
W2,3W / patice W2x4,6d
12 V
2,3 W
TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK
87
Pneumatiky
23.2
Platnost
Pneumatiky vpředu
Pneumatiky vzadu
(SX‑F EU/USA)
80/100 - 21 51M TT
Bridgestone M59
110/90 - 19 62M TT
Bridgestone M70
(SX‑F MUSQUIN REPLICA)
80/100 - 21 M/C 51M TT
Pirelli SCORPION MX MST
100/90 - 19 57M TT
Pirelli SCORPION MX NHS
(XC‑F)
80/100 - 21 51M TT
Bridgestone M59
100/100 - 18 59M TT
Bridgestone M402
Další informace naleznete v oddílu servis na:
http://www.ktm.com
Plnicí množství - palivo
23.3
Objem palivové nádrže celkem
cca (všechny modely SX‑F)
7,5 l
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) (
Str. 93)
Objem palivové nádrže celkem
cca (XC‑F)
9,5 l
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) (
Str. 93)
Rezerva paliva cca (XC‑F)
1,5 l
TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE
88
všechny modely SX‑F EU
24.1
Číslo výrobku na vidlici
14.18.7K.03
Vidlice
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Tlumení v tlaku
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Tlumení v tahu
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Délka pružiny s předepnutím
492 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
4,2 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
4,4 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
4,6 N/mm
Tlak plynu
1,2 bar
Délka vidlice
940 mm
Množství oleje na jednu cartridge
195 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
Str. 94)
Množství oleje na jednu vidlici
bez cartridge
380 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
Str. 94)
SX‑F USA
24.2
Číslo výrobku na vidlici
14.18.7K.53
Vidlice
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Tlumení v tlaku
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Tlumení v tahu
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Délka pružiny s předepnutím
492 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
4,4 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
4,6 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
4,8 N/mm
Tlak plynu
1,2 bar
Délka vidlice
940 mm
Množství oleje na jednu cartridge
195 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
Str. 94)
Množství oleje na jednu vidlici
bez cartridge
380 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
Str. 94)
TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE
89
XC‑F
24.3
Číslo výrobku na vidlici
14.18.7K.22
Vidlice
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Tlumení v tlaku
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Tlumení v tahu
Komfort
14 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
10 kliknutí
Délka pružiny s předepnutím
492 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
4,4 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
4,6 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
4,8 N/mm
Tlak plynu
1,2 bar
Délka vidlice
940 mm
Množství oleje na jednu cartridge
195 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
Str. 94)
Množství oleje na jednu vidlici
bez cartridge
360 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
Str. 94)
TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA
90
všechny modely SX‑F EU
25.1
Výrobní číslo pružné vzpěry
18.18.7K.03
Pružná vzpěra
WP Suspension 5018 BAVP DCC
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče
Komfort
2,5 otáčky
Standard
2 otáčky
Sport
1,5 otáčky
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Předepnutí pružiny
15 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
51 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
54 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
57 N/mm
Délka pružiny
260 mm
Tlak plynu
10 bar
Statické prověšení
30 mm
Prověšení při jízdě
90 mm
Montážní délka
490 mm
Tlumičový olej
Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) (
SX‑F USA
25.2
Výrobní číslo pružné vzpěry
18.18.7K.53
Pružná vzpěra
WP Suspension 5018 BAVP DCC
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče
Komfort
2,5 otáčky
Standard
2 otáčky
Sport
1,5 otáčky
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Předepnutí pružiny
12 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
48 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
51 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
54 N/mm
Délka pružiny
260 mm
Tlak plynu
10 bar
Statické prověšení
34 mm
Str. 94)
TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA
Prověšení při jízdě
100 mm
Montážní délka
486 mm
Tlumičový olej
Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) (
91
Str. 94)
XC‑F
25.3
Výrobní číslo pružné vzpěry
18.18.7K.22
Pružná vzpěra
WP Suspension 5018 BAVP DCC
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče
Komfort
2,5 otáčky
Standard
2 otáčky
Sport
1,5 otáčky
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
15 kliknutí
Sport
13 kliknutí
Předepnutí pružiny
12 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
51 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
54 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
57 N/mm
Délka pružiny
260 mm
Tlak plynu
10 bar
Statické prověšení
35 mm
Prověšení při jízdě
100 mm
Montážní délka
486 mm
Tlumičový olej
Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) (
Str. 94)
UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU
92
Uchycení paprsků předního kola
M4,5
5… 6 Nm
–
Uchycení paprsků zadního kola
M4,5
5… 6 Nm
–
Ostatní matky na podvozku
M6
15 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
–
Šroub kulového kloubu tlačné tyčky u
válce nožní brzdy
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub protiskluzového krytu řetězu
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub u brzdového kotouče přední
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Šroub u brzdového kotouče zadní
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Matice dorazu pedálu nožní brzdy
M8
20 Nm
–
Matice k držáku pneumatiky
M8
10 Nm
–
Matice ke šroubu řetězového kola
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Ostatní matky na podvozku
M8
30 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M8
25 Nm
–
Šroub kluznice řetězu
M8
15 Nm
–
Šroub u brzdových čelistí přední
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroub u koncovky vidlice
M8
15 Nm
–
Šroub u můstku vidlice horní
M8
17 Nm
–
Šroub u můstku vidlice spodní
M8
12 Nm
–
Šroub u postranního uchycení stojanu
(XC‑F)
M8
40 Nm
Loctite® 2701
Šroub u pouzdra vidlice horní
M8
17 Nm
Loctite® 243™
Šroub u svorky řídítek
M8
20 Nm
–
Šroub u výztuhy motoru
M8
33 Nm
–
Šroub u vzpěry rámu
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Nosný šroub motoru
M10
60 Nm
–
Ostatní matky na podvozku
M10
50 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M10
45 Nm
–
Šroub u pružné vzpěry dole
M10
60 Nm
Loctite® 2701
Šroub u pružné vzpěry nahoře
M10
60 Nm
Loctite® 2701
Šroub u úchytu řídítek
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Matka uchycení sedla
M12x1
20 Nm
–
Matice rámu na spojovací páce
M14x1,5
80 Nm
Loctite® 2701
Matice spojovací páky na zalomené
páce
M14x1,5
80 Nm
–
Matice zalomené páky na kyvném
rameni
M14x1,5
80 Nm
–
Matice k čepu vahadla
M16x1,5
100 Nm
–
Matice u zadního výsuvného čepu
kola
M20x1,5
80 Nm
–
Šroub u hlavy rámu horní
M20x1,5
10 Nm
–
Šroubovací hrdlo chlazení
M20x1,5
12 Nm
Loctite® 243™
Šroub u výsuvného čepu kola přední
M24x1,5
45 Nm
–
PROVOZNÍ LÁTKY
93
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)
podle
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1
podle
– DOT
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takovou brzdovou kapalinu, která odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající
vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Castrol a Motorex®.
Dodavatel
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Chladicí kapalina
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze vhodnou chladicí kapalinu (i v zemích s vysokými teplotami). U prostředků s nižší mrazuvzdorností může dojít
ke korozi nebo tvorbě pěny. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Poměr směsi
Ochrana před zamrznutím: −25… −45 °C
50 % Prostředek na ochranu proti korozi a mrazu
50 % destilovaná voda
Chladicí kapalina (směs připravená k použití)
Ochrana před zamrznutím
−40 °C
Dodavatel
Motorex®
– Anti Freeze
Motorový olej (SAE 10W/60) (00062010035)
podle
– JASO T903 MA (
–
SAE (
–
KTM LC4 2007+
Str. 97)
Str. 97) (SAE 10W/60)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu), a který má odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Plně syntetický motorový olej
Dodavatel
Motorex®
– Motorex® KTM Cross Power 4T
Motorový olej (SAE 10W/50)
podle
– JASO T903 MA (
–
SAE (
Str. 97)
Str. 97) (SAE 10W/50)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu) a který má odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Plně syntetický motorový olej
Dodavatel
Motorex®
– Cross Power 4T
PROVOZNÍ LÁTKY
Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1)
podle
– SAE (
Str. 97) (SAE 2,5)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.
Vidlicový olej (SAE 5)
podle
– SAE (
Str. 97) (SAE 5)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti. KTM
doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Racing Fork Oil
94
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
Čistič a leštěnka na lesklé a matné laky, kovové a plastové povrchy
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Clean & Polish
Čistič motocyklů
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Moto Clean 900
Čistící a konzervační prostředky na kov a pryž
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Protect & Shine
Čisticí prostředek vzduchového filtru
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Twin Air Dirt Bio Remover
Mazací tuk s vysokou viskozitou
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky SKF®.
Dodavatel
SKF®
– LGHB 2
Mazivo s dlouhodobým účinkem
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Bike Grease 2000
Olej pro pěnový vzduchový filtr
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Twin Air Liquid Bio Power
Prostředek na čištění řetězu
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Chain Clean
95
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
Sprej na řetězy pro offroad
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Chainlube Offroad
Univerzální olejový sprej
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Dodavatel
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
96
NORMY
97
JASO T903 MA
Různé technické vývojové směry si vyžádaly vlastní specifikaci pro 4-taktní motocykly - normu JASO T903 MA. Dříve se pro 4-taktní
motocykly používaly motorové oleje určené pro osobní automobily, protože neexistovala žádná vlastní specifikace pro motocykly.
Jestliže u motorů osobních automobilů se požadují dlouhé intervaly údržby, je u motocyklových motorů v popředí zájmu vysoký
výkon motoru při vysokých otáčkách. U většiny motocyklových motorů se stejným olejem maže i převodovka a spojka. Norma JASO
MA se zabývá těmito zvláštními požadavky.
SAE
Viskozitní třídy SAE byly stanoveny společností Society of Automotive Engineers a slouží rozdělení olejů podle jejich viskozity.
Viskozita popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovídá o kvalitě oleje.
REJSTŘÍK
98
B
L
Baterie
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ložisko hlavy řízení
mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
REJSTŘÍK
Blikající kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Boční stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Brzdová kapalina
brzdy předního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
brzdy zadního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Brzdová obložení
brzdy předního kola - výměna
brzdy zadního kola - výměna .
kontrola brzdy předního kola .
kontrola brzdy zadního kola . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
54
58
54
58
Brzdové kotouče
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
C
Chladicí kapalina
doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Chladicí systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
M
Motocykl
mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
sejmutí ze stojanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
zdvihnutí na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Motor
záběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Motorový olej
doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Mrazuvzdornost
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
N
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Napnutí paprsků
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Napnutí řetězu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Č
Návod k obsluze
Číslo motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Číslo podvozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nožní brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
D
Definice použití
............................... 5
.............................. 6
Nožní startér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
F
O
Factory start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
aktivování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Olejové sítko
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
H
Olejový filtr
výměna
Hladina brzdové kapaliny
kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Hladina chladicí kapaliny
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hladina motorového oleje
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Hlavní pojistka
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
I
Identifikační štítek
............................. 9
K
Kryt motoru
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kryt schránky na vzduchový filtr
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kryt vidlice
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Otočná rukojeť plynu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
P
Páčka ruční brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Páčka spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Palivová nádrž
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Počet otáček volnoběhu
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pohled na vozidlo
zepředu zleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
zezadu zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pojistka
výměna hlavní pojistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Poloha řídítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pravidla při práci
.............................. 5
REJSTŘÍK
99
Přední blatník
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Přední kolo
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Přehled kontrolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prověšení při jízdě
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Provozní prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pružná vzpěra
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontrola prověšení při jízdě . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontrola statického prověšení . . . . . . . . . . . . . . .
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení předepnutí pružiny na pružné vzpěře . . .
nastavení tlumení při roztahování tlumiče . . . . . . .
nastavení tlumení při stlačování tlumiče High Speed
nastavení tlumení při stlačování tlumiče Low Speed
tlumení při stlačování tlumiče obecně . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
27
27
39
27
26
25
24
24
R
Regulační šroub otáček volnoběhu
. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ř
Řadicí páka
kontrola základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Řetěz
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Řetězové kolo
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Řetězový pastorek
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
S
Schránka na vzduchový filtr
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sedačka
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Servisní plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Spodní můstek vidlice
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Spojka
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
výměna kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stav pneumatik
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
T
Tabulka se startovním číslem
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tankování
palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Technické údaje
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podvozek . . . . . . . . . . . . . . .
pružná vzpěra . . . . . . . . . . . .
utahovací momenty u motoru . .
utahovací momenty u podvozku
vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82-83
86-87
90-91
84-85
. . 92
88-89
Tlačítko E-startéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tlak vzduchu v pneumatikách
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče
pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče
pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tlumení při roztahování tlumiče
na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tlumení při stlačování tlumiče
na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tlumicí koncovka výfuku
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
výměna výplně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
U
Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Uložení plynového bowdenu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Uvedení do provozu
kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu . 19
po uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
pokyny pro první uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . 14
Uzávěr palivové nádrže
nádrže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
palivového potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
V
Vedení řetězu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vidlice
čištění prachových manžet . . . . . . . . . .
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontrola základního nastavení . . . . . . . .
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení tlumení při roztahování tlumiče
nastavení tlumení při stlačování tlumiče .
odvzdušnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
33
29
34
29
29
32
Víko schránky na vzduchový filtr
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
REJSTŘÍK
100
Vůle ložiska hlavy řízení
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vůle plynového bovdenu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Vzduchový filtr
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Z
Zadní kolo
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Základní nastavení podvozku
podle hmotnosti jezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zasouvací stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zkratovací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ztížené podmínky nasazení
bahnitý terén . . . . . . . .
mokrý písek . . . . . . . .
mokrý terén . . . . . . . . .
nízká teplota . . . . . . . .
pomalá jízda . . . . . . . .
sníh . . . . . . . . . . . . . .
suchý písek . . . . . . . . .
vysoká teplota . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
15
17
16
17
18
17
18
15
17
Ž
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
*3211623cs*
3211623cs
11/2010
Foto: Mitterbauer
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Rakousko
http://www.ktm.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement