KTM 150 SX EU 2011 MX Bike Používateľská príručka

KTM 150 SX EU 2011 MX Bike Používateľská príručka

NÁVOD K OBSLUZE

2011 125 SX 150 SX 250 SX 150 XC USA 250 XC EU/USA 300 XC EU/USA

Výr.č. 3211596cs

MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM. Nyní jste majitelem moderního, sportovního motocyklu, který Vám určitě přinese plno radosti, pokud o něj budete příslušně pečovat a udržovat jej.

Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě!

1 Níže prosím uveďte sériová čísla vašeho vozidla.

Číslo podvozku ( Str. 9)

Razítko obchodníka

Číslo motoru ( Str. 9)

K datu tisku opovídal návod k obsluze nejnovějšímu stavu této konstrukční řady. Nelze však vyloučit drobné odchylky, které vzniknou v důsledku dalšího konstrukčního vývoje.

Všechny zde obsažené údaje jsou nezávazné. KTM-Sportmotorcycle AG si vyhrazuje zejména právo bez předchozího oznámení a bez udání důvodů změnit technické údaje, ceny, barvy, typy, materiál, služby a servisní služby, konstrukce, vybavení a ostatní, resp.

je bez náhrad vyškrtnout, přizpůsobit místním podmínkám stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení.

KTM neručí za možnosti dodávky, odlišnosti ve vyobrazeních a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahují zčásti zvláštní vybavení, které nepatří k rozsahu sériové dodávky.

© 2010 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Rakousko Všechna práva vyhrazena Dotisk, i částečný, jakož i rozmnožování jakéhokoliv druhu jen s písemným souhlasem autora dokumentu.

ISO 9001(12 100 6061) Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001 používá KTM procesy zajištění kvality, které vedou k nejvyšší možné kvalitě výrobku.

Vystavil: TÜV Management Service KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Rakousko

OBSAH OBSAH

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY............................................... 4

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ........................................................ 5

POHLED NA VOZIDLO............................................................. 7 Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění)........................................................................... 7

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)........................................................................... 8

SÉRIOVÁ ČÍSLA ....................................................................... 9 Číslo podvozku ..................................................................... 9 Identifikační štítek ................................................................. 9 Číslo motoru ......................................................................... 9 Číslo výrobku na vidlici ......................................................... 9 Výrobní číslo pružné vzpěry ................................................. 9

OVLÁDACÍ PRVKY ................................................................. 10 Páčka spojky....................................................................... 10 Páčka ruční brzdy ............................................................... 10 Otočná rukojeť plynu .......................................................... 10 Zkratovací tlačítko............................................................... 10

Tlačítko E-startéru (250/300 XC) ........................................ 11 Otevření uzávěru palivové nádrže ...................................... 11 Zavření uzávěru palivové nádrže........................................ 11 Kohout palivového potrubí (všechny modely XC)............... 11

Kohout palivového potrubí (všechny modely SX)............... 12 Sytič .................................................................................... 12 Řadicí páka......................................................................... 12

Nožní startér ....................................................................... 13 Nožní brzda ........................................................................ 13 Boční stojan (všechny modely XC)..................................... 13

Zasouvací stojan (všechny modely SX).............................. 14

UVEDENÍ DO PROVOZU ....................................................... 15 Pokyny pro první uvedení do provozu ................................ 15

Záběh motoru ..................................................................... 16 Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení ................ 16 Přípravy na jízdy v suchém písku ....................................... 16

Přípravy na jízdy v mokrém písku....................................... 17

Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu.................. 18

Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti........ 19 Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo při sněhu..... 19

NÁVOD K JÍZDĚ ..................................................................... 20 Kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu .... 20 Startování ........................................................................... 20

Rozjezd............................................................................... 21 Řazení, jízda....................................................................... 21 Brzdění................................................................................ 21

Zastavení, parkování .......................................................... 22 Tankování paliva................................................................. 22

SERVISNÍ PLÁN (SX) ............................................................. 24 Servisní plán ....................................................................... 24

Servisní práce (jako zakázka navíc) ................................... 25

SERVISNÍ PLÁN (XC)............................................................. 26 Servisní plán ....................................................................... 26

Servisní práce (jako zakázka navíc) ................................... 27

VYLADĚNÍ PODVOZKU ......................................................... 28 Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce................................................................. 28 Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry..................... 28 Nastavení tlumení Low Speed při stlačování pružné vzpěry ................................................................................. 28

Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné vzpěry ................................................................................. 29

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry ................................................................................. 30

Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola....................... 31 Kontrola statického prověšení pružné vzpěry..................... 31 Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě ........................ 31

Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře x ............... 32 Nastavení prověšení při jízdě

Kontrola základního nastavení vidlice ................................ 33 Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici ............. 33

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče na vidlici........... 34

Poloha řídítek...................................................................... 35 Nastavení polohy řídítek

Demontáž vidlic x

x

x ........................................ 32

................................................ 35

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU ....................................... 36 Zdvihnutí motocyklu na stojan ............................................ 36 Sejmutí motocyklu ze stojanu ............................................. 36 Odvzdušnění vidlic.............................................................. 36

Čištění prachových manžet na vidlici.................................. 37 Uvolnění krytu vidlice.......................................................... 37 Nastavení polohy krytu vidlice ............................................ 37 ............................................................. 37

Montáž vidlic x .................................................................. 38 Demontáž krytu vidlice x .................................................. 38

Montáž krytu vidlice x ....................................................... 39 Demontáž spodního můstku vidlice x ............................... 39 Montáž spodního můstku vidlice

Kontrola vůle ložiska hlavy řízení ....................................... 41 Nastavení vůle ložiska hlavy rámu

x

x

................................... 39

................................ 41

Mazání ložiska hlavy řízení Demontáž tabulky se startovacím číslem ........................... 42 Montáž tabulky startovacího čísla....................................... 42 Demontáž předního blatníku............................................... 42 Montáž předního blatníku ................................................... 42

Demontáž pružné vzpěry x

x ........................................... 42

............................................... 43 Montáž pružné vzpěry x ................................................... 43 Demontáž sedačky ............................................................. 43 Montáž sedačky.................................................................. 43

Demontáž krytu schránky vzduchového filtru ..................... 44 Montáž krytu schránky vzduchového filtru.......................... 44 Demontáž vzduchového filtru x ........................................ 44

Montáž vzduchového filtru Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru x x ............................................. 45 ................................................................................ 45 Demontáž tlumicí koncovky výfuku..................................... 45

Montáž tlumicí koncovky výfuku ......................................... 46 Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku x .................... 46

Demontáž palivové nádrže Montáž palivové nádrže x ............................................ 47 x ................................................. 47

Kontrola znečištění řetězu .................................................. 48 Čištění řetězu...................................................................... 48

Kontrola napnutí řetězu ...................................................... 49 Nastavení napnutí řetězu.................................................... 49

Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a vedení řetězu ...................................................................... 50

Nastavení vedení řetězu x ................................................ 52 Kontrola uložení plynového bovdenu.................................. 52 Nastavení základní polohy páčky spojky............................ 52

Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky ..................... 53 Výměna kapaliny hydraulické spojky x ............................. 53

BRZDY .................................................................................... 56 Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy ........................ 56

2

OBSAH

Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy .................... 56 Kontrola brzdových kotoučů ............................................... 56

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola ..... 57 Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola

Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola ............. 58 Výměna brzdového obložení brzdy předního kola

Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy .................................. 60 Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy

Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola.... 61 Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola

Kontrola brzdového obložení zadní brzdy .......................... 62 Výměna obložení brzdy zadního kola

Demontáž předního kola x

x

x

x

x

............ 57

x ........ 58

............. 60

.......... 61

............................ 62

KOLA, PNEUMATIKY ............................................................. 64 ............................................... 64 Montáž předního kola

Demontáž zadního kola Montáž zadního kola

Kontrola stavu pneumatik ................................................... 66

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách ............................. 67 Kontrola napnutí paprsků.................................................... 67

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ..................................................... 68 Demontáž baterie Montáž baterie x

x

x .................................................... 64

x ................................................. 65 ..................................................... 65

(250/300 XC).................................... 68 Nabíjení baterie x (250/300 XC) ........................................ 68 x (250/300 XC)....................................... 68

Demontáž hlavní pojistky (250/300 XC) ............................. 69

Montáž hlavní pojistky (250/300 XC) .................................. 70

CHLADICÍ SYSTÉM................................................................ 71 Chladicí systém .................................................................. 71 Ochranný kryt chladiče (všechny modely SX) .................... 71 Demontáž ochranného krytu chladiče (všechny modely SX)...................................................................................... 71

Montáž ochranného krytu chladiče (všechny modely SX)...................................................................................... 72 Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny ........ 72

Kontrola hladiny chladicí kapaliny....................................... 73 Vypuštění chladicí kapaliny x ........................................... 73

Doplnění chladicí kapaliny x ............................................. 74

VYLADĚNÍ MOTORU.............................................................. 75 Kontrola vůle plynového bovdenu....................................... 75 Nastavení vůle plynového bovdenu

Nastavení volnoběhu na karburátoru

Výměna převodového oleje x

x

Nastavení základní polohy řadicí páky

x

............................... 75 Karburátor........................................................................... 75

x

............................ 76

Vyprázdnění plovákové komory karburátoru x ................. 77

Konektor oblouku zážehu ................................................... 78 Změna zážehového oblouku............................................... 78 Kontrola základní polohy řadicí páky .................................. 78 .......................... 78

Charakteristika motoru - pomocná pružina (Všechny modely 250/300) ................................................................. 79 Charakteristika motoru - nastavení pomocné pružiny x (Všechny modely 250/300) ................................................. 79

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU ........................................... 80 Kontrola hladiny převodového oleje.................................... 80 ........................................... 80

Vypuštění převodového oleje x ........................................ 81 Naplnění převodovky převodovým olejem x ..................... 81

Doplnění převodového oleje x .......................................... 82

MYTÍ, PÉČE ............................................................................ 83 Mytí motocyklu.................................................................... 83

ULOŽENÍ................................................................................. 84 Uložení................................................................................ 84 Uvedení do provozu po uložení .......................................... 84

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD .......................................................... 85

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR .............................................. 87 125 SX ................................................................................ 87 150 SX ................................................................................ 87

150 XC USA ....................................................................... 88 250 SX ................................................................................ 88

250 XC EU/USA ................................................................. 89

300 XC EU/USA ................................................................. 90 Plnicí množství - převodový olej ......................................... 90

Plnicí množství - chladicí kapalina...................................... 91

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU ................................... 92 Všechny modely 125/150 ................................................... 92

250 SX ................................................................................ 93

250/300 XC......................................................................... 94

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR................................... 95 125 SX ................................................................................ 95 Karburátor - základní nastavení písečné cesty (125 SX) ... 95

Konfigurace karburátoru (125 SX) ...................................... 96

150 SX ................................................................................ 97 Karburátor - základní nastavení písečné cesty (150 SX) ... 97

Konfigurace karburátoru (150 SX) ...................................... 98

250 SX ................................................................................ 99 Karburátor - základní nastavení písečné cesty (250 SX) ... 99

Konfigurace karburátoru (250 SX) .................................... 100

150 XC USA ..................................................................... 101 Konfigurace karburátoru (150 XC USA) ........................... 101

250 XC EU/USA ............................................................... 102

Konfigurace karburátoru (250 XC EU/USA) ..................... 103

300 XC EU/USA ............................................................... 104 Konfigurace karburátoru (300 XC EU/USA) x ................ 104

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK...................................... 106 Pneumatiky ....................................................................... 106

Plnicí množství - palivo ..................................................... 107

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE............................................ 108 125/150 SX ....................................................................... 108 250 SX .............................................................................. 108

150 XC USA ..................................................................... 109 250/300 XC....................................................................... 109

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA ........................... 110 125/150 SX ....................................................................... 110 250 SX .............................................................................. 110

150 XC USA ..................................................................... 111 250/300 XC....................................................................... 111

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU ............................. 113

PROVOZNÍ LÁTKY ............................................................... 114

POMOCNÉ PROSTŘEDKY .................................................. 116

NORMY ................................................................................. 118

REJSTŘÍK ............................................................................. 119

3

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY Použité symboly Dále je vysvětleno používání určitých symbolů.

Označuje očekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).

Označuje neočekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).

Všechny práce, které jsou označeny tímto symbolem, vyžadují odborné znalosti a technické chápání. V zájmu vlastní bezpečnosti nechte tyto práce provést autorizovaným servisem KTM ! Údržbu Vašeho motocyklu tam optimálně provedou speciálně vyškolení odborníci pomocí nezbytných speciálních nástrojů.

Označuje odkaz na stránku (na uvedené straně si můžete přečíst více informací).

Použité formátování Dále je vysvětleno používané formátování.

Vlastní název Označuje vlastní název.

Název ® Označuje ochranný název.

Značka™ Označuje obchodní značku.

4

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Definice použití Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že vyhovují současným nárokům a obstojí v regulérní konkurenci.

Motocykly odpovídají současný platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motocyklových sportovních svazů.

Informace Motocykl se smí provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.

Servis Předpokladem pro bezchybný provoz a pro předcházení předčasného opotřebení je dodržování servisu, péče a seřizování motoru a podvozku tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení podvozku může vyvolat poškození a zlomení součástí pod vozku.

Použití motocyklu ve ztížených podmínkách, např. písek, silně bahnitý a mokrý terén může vést k nadprůměrnému opotřebení sou částí, jako např. hnacího ústrojí nebo brzd. Může to mít za následek servis resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosaže ním hranice jejich opotřebení podle servisního plánu.

Bezpodmínečně dodržujte předepsané doby záběhu a servisní intervaly. Jejich přesné dodržování značně přispívá ke zvýšení život nosti Vašeho motocyklu.

Záruka Práce předepsané v servisním plánu musí provádět výhradně autorizovaný servis KTM a potvrdit je v servisní knížce, jinak zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při škodách a následných škodách, které byly způsobeny manipulací a/nebo přestavbami na vozidle, nemůže být uplatňováno žádné záruční plnění.

Provozní prostředky Palivo, mazací prostředky resp. provozní prostředky je nutno používat dle specifikace, která je uvedena v návodu k obsluze.

Náhradní díly, příslušenství Pro svoji vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly schválené a/nebo doporučené KTM a nechte si je namontovat v autorizova ném servisu KTM. KTM nepřebírá žádné záruky za jiné výrobky, a tím vzniklé škody.

Některé náhradní díly a příslušenství je u příslušných popisů uvedeno v závorkách. Váš obchodník KTM Vám rád poradí.

Aktuální KTM PowerParts pro Vaše vozidlo naleznete na webových stránkách KTM.

Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com

Pravidla při práci Pro některé práce jsou zapotřebí speciální nástroje. Tyto nástroje nejsou součástí vozidla, lze je ale objednat pod číslem uvedeným v závorce. Příkl.: Stahovák ložisek (15112017000) Při montáži je nutno znovu nepoužitelné součásti (např. samojisticí šrouby a matice, matice, těsnění, těsnicí kroužky, o-kroužky, závlačky, pojistné plechy) nahradit novými součástmi.

Pokud se u šroubových spojení použije prostředek k zajištění šroubů (např. Loctite ® ) je nutno dodržovat specifické pokyny výrobce k jejich použití.

Součásti, které se mají po demontáži znovu použít, je nutno vyčistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozené resp. opotřebované.

Poškozené příp. opotřebené díly vyměňte.

Po skončení opravy resp. údržby je nutno se ujistit o provozní bezpečnosti vozidla.

Přeprava Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

Upozornění Nebezpečí požáru Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.

– Vypněte motor.

(všechny modely SX) – Otočnou rukojeť 

u palivového kohoutu otočte do polohy OFF. (Obrázek 601185-10 Str. 12)

5

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ (všechny modely XC) – Otočnou rukojeť 

u palivového kohoutu otočte do polohy OFF. (Obrázek 601157-11 Str. 11)

– Zajistěte motocykl upínacími pásy nebo jiným vhodným upínacím prostředkem proti převrhnutí a sklouznutí.

Životní prostředí Jízda na motocyklu je nádherný sport a přirozeně doufáme, že si ho budete moci užít plnými doušky. Přesto v sobě skrývá potenciál pro problémy se životním prostředím, stejně jako konflikty s jinými lidmi. Odpovědné zacházení s motocyklem ale zajistí, aby k pro blémům nebo konfliktům nedocházelo. Pro zajištění budoucnosti motocyklového sportu se ujistěte, zda používáte motocykl legálně, chovejte se uvědoměle k životnímu prostředí a respektujte práva ostatních lidí.

Upozornění/Výstražná upozornění Bezpodmínečně dbejte uvedených upozornění/výstražných upozornění.

Informace Na vozidle jsou umístěny různé nálepky s upozorněním/ výstražným upozorněním. Žádnou nálepku s upozorně ním/výstražným upozorněním neodstraňujte. Pokud by některá chyběla, nemuseli byste Vy nebo někdo jiný poznat nebezpečí a v důsledku toho by mohlo dojít ke zranění.

Stupně nebezpečí Nebezpečí Upozornění na nebezpečí, které má za následek jistou smrt nebo těžká zranění s trvalými následky, pokud nebudou prove dena příslušná preventivní opatření.

Výstraha Upozornění na nebezpečí, které má pravděpodobně za následek smrt nebo těžká zranění, pokud nebudou provedena pří slušná preventivní opatření.

Pozor Upozornění na nebezpečí, které může mít za následek lehká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opat ření.

Upozornění Upozornění na nebezpečí, které má za následek značné hmotné škody nebo poškození stroje, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Výstraha Upozornění na nebezpečí, které má za následek poškození životního prostředí, pokud nebudou provedena příslušná preven tivní opatření.

Návod k obsluze – Před první jízdou si nezbytně důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Obsahuje mnoho informací a tipů, které Vám usnadní ovládání a manipulaci vašeho motocyklu. Jen tak zjistíte, jak nejlépe motocykl sladit se svými potřebami, a jak se můžete chránit před úrazem. Návod k obsluze kromě toho obsahuje důležité informace o údržbě motocyklu.

– Návod k obsluze je důležitá součást motocyklu a musí být při dalším prodeji předán novému vlastníkovi.

6

POHLED NA VOZIDLO 3.1

Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění) 7 1 2 3 4 5 6 7 8

Páčka ruční brzdy ( Zkratovací tlačítko ( Str. 10) Str. 10) Páčka spojky ( Str. 10)

Víko schránky na vzduchový filtr Kohout palivového potrubí

Sytič ( Str. 12) Řadicí páka (

Vedení řetězu

Str. 12)

601175-10

POHLED NA VOZIDLO 3.2

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění) 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sedačka Uzávěr palivové nádrže Polstrování řídítek

Otočná rukojeť plynu ( Str. 10)

Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro roztahování Průzor - brzdová kapalina vzadu Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro stlačování

Nožní brzda ( Nožní startér ( Str. 13) Str. 13)

601176-10

SÉRIOVÁ ČÍSLA 4.1

Číslo podvozku Číslo podvozku  je vyraženo na hlavě řízení vpravo.

4.2

Identifikační štítek 601177-10 Identifikační štítek  je umístěn na hlavě rámu vpředu.

4.3

Číslo motoru 601177-11 Číslo motoru  je vyraženo na levé straně motoru pod pastorkem.

4.4

Číslo výrobku na vidlici 601178-10 Číslo výrobku na vidlici  je vyraženo na vnitřní straně koncovky vidlice.

9 B00265-01 4.5

Výrobní číslo pružné vzpěry Výrobní číslo pružné vzpěry  je vyraženo na horní části pružné vzpěry nad nastavo vacím kroužkem směrem ke straně motoru.

601179-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.1

Páčka spojky (Všechny modely 125/150) Páčka spojky  je umístěna na řídítkách vlevo.

Spojka je ovládaná hydraulicky a reguluje se automaticky.

B00001-10 (Všechny modely 250/300) Páčka spojky  je umístěna na řídítkách vlevo.

Spojka je ovládaná hydraulicky a reguluje se automaticky.

5.2

Páčka ruční brzdy B00009-10 Páčka ruční brzdy  je umístěna na řídítkách vpravo.

Páčkou ruční brzdy se ovládá brzda předního kola.

5.3

Otočná rukojeť plynu 400196-10 Otočná rukojeť plynu  je umístěna na řídítkách vpravo.

10 5.4

Zkratovací tlačítko B00060-10 Zkratovací tlačítko  je umístěno na řídítkách vlevo.

Možné stavy • Zkratovací tlačítko v základní poloze – V této poloze je zapalovací okruh uza vřený, motor lze startovat.

• Zkratovací tlačítko stisknuté – V této poloze je zapalovací okruh přerušený, běžící motor zhasne, stojící motor nenaskočí.

B00002-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.5

Tlačítko E-startéru (250/300 XC) Tlačítko E-startéru  Možné stavy • Tlačítko E-startéru • Tlačítko E-startéru je umístěno na řídítkách vpravo.

v základní poloze stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.

11 B00080-10 5.6

Otevření uzávěru palivové nádrže – Stiskněte tlačítko pro odemknutí  , otočte uzávěrem palivové nádrže proti směru hodinových ručiček a vytáhněte směrem nahoru.

B00277-10 5.7

Zavření uzávěru palivové nádrže – Nasaďte uzávěr palivové nádrže a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud tlačítko pro odemknutí  nezapadne.

Informace Uložte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže mala.

 tak, aby se nikde nelá B00278-10 5.8

Kohout palivového potrubí (všechny modely XC) Kohout palivového potrubí se nachází na levé straně palivové nádrže.

Otočnou rukojetí do karburátoru.

 na kohoutu palivového potrubí lze otevřít nebo zavřít přívod paliva Možné stavy • Přívod paliva uzavřený OFF – Z nádrže do karburátoru nemůže přitékat žádné palivo.

• • Přívod paliva otevřený ON – Do karburátoru může přitékat palivo z nádrže. Nádrž se vyprázdní až po rezervu.

Přívod rezervního paliva otevřený RES – Do karburátoru může přitékat palivo z nádrže. Nádrž se vyprázdní úplně.

601157-11

OVLÁDACÍ PRVKY 12 5.9

Kohout palivového potrubí (všechny modely SX) Kohout palivového potrubí se nachází na levé straně palivové nádrže.

Otočnou rukojetí do karburátoru.

 na kohoutu palivového potrubí lze otevřít nebo zavřít přívod paliva Možné stavy • Přívod paliva uzavřený OFF – Z nádrže do karburátoru nemůže přitékat žádné palivo.

• Přívod paliva otevřený ON – Do karburátoru může přitékat palivo z nádrže. Nádrž se vyprázdní úplně.

5.10

Sytič 5.11

Řadicí páka 601185-10 601180-10 Tlačítko sytiče Při aktivní funkci sytiče se v karburátoru otevře otvor, kterým motor může nasávat další palivo. Tím se vytvoří nasycená směr paliva a vzduchu, která je potřebná při stu deném startu.

 je umístěno na karburátoru vlevo.

Informace Při provozní teplotě motoru se musí funkce sytiče deaktivovat.

Možné stavy • Funkce sytiče aktivovaná – Tlačítko sytiče je vytaženo až na doraz.

• Funkce sytiče neaktivovaná – Tlačítko sytiče je stlačeno až na doraz.

Řadicí páka  je namontovaná na motoru vlevo.

B00005-10 (Všechny modely 125/150, všechny modely XC) Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobrazení.

Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stupněm.

B00005-12

OVLÁDACÍ PRVKY (250 SX) Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobrazení.

Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stupněm.

13 5.12

Nožní startér B00005-11 Nožní startér  je umístěný na motoru vpravo. Horní část je otočná.

5.13

Nožní brzda 601181-10 Nožní brzda  je umístěna před pravou stupačkou.

Nožní brzdou se ovládá brzda zadního kola.

B00007-10 5.14

Boční stojan (všechny modely XC) Boční stojan  se nachází na levé straně vozidla.

601188-10 Boční stojan slouží k odstavení motocyklu.

Informace Během jízdy musí být boční stojan  páskem  .

sklopený nahoru a zajištěný gumovým 601189-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.15

Zasouvací stojan (všechny modely SX) Uchycením pro zasouvací stojan  je levá strana výsuvného čepu kola.

Zasouvací stojan slouží k odstavení motocyklu.

Informace Před jízdou zasouvací stojan odstraňte.

100950-10 14

UVEDENÍ DO PROVOZU 6.1

Pokyny pro první uvedení do provozu Nebezpečí Nebezpečí úrazu Nebezpečí při snížené schopnosti řízení.

– Neuvádějte vozidlo do provozu, pokud jste požili alkohol, léky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém stavu.

Výstraha Nebezpečí poranění Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.

– Ochranný oděv (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste při každé jízdě. Používejte vždy ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným požadavkům.

Výstraha Nebezpečí pádu Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.

– Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolo vatelné.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečná jízda při nevhodném způsobu jízdy.

– Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a svému řidičskému umění.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí úrazu při vození spolujezdce.

– Vaše vozidlo není určeno pro vození spolujezdce. Nevozte žádného spolujezdce.

Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Není-li nožní brzda uvolněná, obrušuje se soustavně brzdové obložení. Brzda zadního kola může selhat v důsledku pře hřátí. Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu brzdy.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízda.

– Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav.

Výstraha Nebezpečí odcizení Použití neoprávněnými osobami.

– Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.

15 Informace Při provozu vašeho motocyklu mějte na paměti, že jiní lidé se mohou cítit obtěžováni nadměrným hlukem.

– Ujistěte se, že práce na kontrole dodávky provedl autorizovaný servis KTM.

Při předání vozidla obdržíte doklad o vydání a servisní knížku.

– Před první jízdou si pozorně pročtěte celý návod na ovládání.

– Seznamte se s ovládacími prvky.

– Nastavte základní polohu páčky spojky. ( Str. 52)

– Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. ( Str. 56)

– Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.

x

(

– Na ovládání motocyklu si zvykněte ve vhodném terénu.

Str. 60)

Informace Váš motocykl není schválený pro provoz na veřejných silnicích.

Při jízdě v terénu doporučujeme, abyste jezdili s další osobou na druhém vozidle, abyste si mohli vzájemně pomoci.

– Vyzkoušejte si také jednou jet co nejpomaleji a ve stoje, abyste získali více citu pro motocykl.

– Nepodnikejte žádné jízdy v terénu, které by přesahovaly vaše schopnosti a zkušenosti.

– Během jízdy držte řídítka pevně oběma rukama a nohy nechte na stupačkách.

– Neberte si s sebou žádná zavazadla.

UVEDENÍ DO PROVOZU – Je nutno dodržovat nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a nejvyšší přípustné zatížení náprav.

Předepsaná hodnota Nejvyšší přípustná celková hmotnost Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu 335 kg 145 kg 190 kg

– Zkontrolujte napnutí paprsků. ( Str. 67)

Informace Napnutí paprsků je nutno zkontrolovat po půl hodině provozu.

– Záběh motoru.

6.2

Záběh motoru – Během záběhu nepřekračujte uvedený výkon motoru.

Předepsaná hodnota maximální výkon motoru během prvních 3 provozních hodin během prvních 5 provozních hodin – Vyvarujte se jízdy na plný plyn!

< 70 % < 100 % 6.3

Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení – Používání motocyklů při ztížených podmínkách nasazení může vést k nadměrnému opotřebení součástí, jako třeba pohonné jednotky nebo brzd. Může to mít za následek údržbu resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hranice jejich opotřebení podle servisního plánu.

Ztížené podmínky nasazení jsou:

– Jízdy v suchém písku. ( Str. 16)

– Jízdy v mokrém písku. ( Str. 17)

– Jízdy v mokrém a bahnitém terénu. ( Str. 18)

– Jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti. ( Str. 19) – Jízdy pří nízkých teplotách nebo při sněhu. ( Str. 19)

6.4

Přípravy na jízdy v suchém písku 600872-10 – Zkontrolujte uzávěr chladiče.

Hodnota na uzávěru chladiče 1,8 bar » Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě: Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladi cího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

– Vyměňte uzávěr chladiče.

– Utěsněte schránku na vzduchový filtr.

x Tip Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.

– Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x (

Informace Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.

Str. 45)

16

UVEDENÍ DO PROVOZU – Na vzduchový filtr namontujte kryt proti prachu.

Kryt vzduchového filtru proti prachu (59006019000) Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

B00435-01 B00436-01 600868-01 – Na vzduchový filtr namontujte kryt proti písku.

Kryt vzduchového filtru proti písku (59006022000) Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

– Čištění řetězu.

Prostředek na čištění řetězu ( Str. 116)

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

Tip Řetěz nemažte.

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

– Při pravidelném použití v písku – měňte píst každých 10 provozních hodin.

6.5

Přípravy na jízdy v mokrém písku 600872-10 – Zkontrolujte uzávěr chladiče.

Hodnota na uzávěru chladiče 1,8 bar » Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě: Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladi cího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

– Vyměňte uzávěr chladiče.

– Utěsněte schránku na vzduchový filtr.

x Tip Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.

– Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x (

Informace Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.

Str. 45)

17

UVEDENÍ DO PROVOZU B00437-01 600868-01 Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

– Čištění řetězu.

Prostředek na čištění řetězu ( Str. 116)

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

Tip Řetěz nemažte.

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

– Při pravidelném použití v písku – měňte píst každých 10 provozních hodin.

6.6

Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu – Utěsněte schránku na vzduchový filtr.

x Tip Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.

Str. 45)

– Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x (

Informace Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.

– Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000) B00437-01 – Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000) Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

– Umyjte motocykl. ( Str. 83)

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

18 600868-01

UVEDENÍ DO PROVOZU 6.7

Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti – Zkontrolujte uzávěr chladiče.

Hodnota na uzávěru chladiče 1,8 bar » Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě: 600872-10 Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladi cího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

– Vyměňte uzávěr chladiče.

– Utěsněte schránku na vzduchový filtr.

x Tip Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.

600868-01 – Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x (

Informace Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.

Str. 45)

– Přizpůsobte sekundární převod terénu.

Informace Pokud by se z důvodů příliš dlouhého sekundárního převodu musela často aktivovat spojka, rychle by se zahříval motorový olej.

– Čištění řetězu.

Prostředek na čištění řetězu ( Str. 116)

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. ( Str. 73)

6.8

Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo při sněhu – Utěsněte schránku na vzduchový filtr.

x Tip Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.

– Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x (

Informace Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.

– Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000)

Str. 45)

B00437-01 Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

19

NÁVOD K JÍZDĚ 20 7.1

Kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu Informace Před každou jízdou zkontrolujte stav vozidla a jeho provozní bezpečnost.

Vozidlo musí být při provozu v technicky bezvadném stavu.

– Zkontrolujte hladinu převodového oleje. ( Str. 80)

– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (

– Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. ( Str. 58)

Str. 57)

Str. 61)

– Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (

– Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.

Str. 62)

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (

– Zkontrolujte znečištění řetězu. ( Str. 48)

Str. 73)

– Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. (

– Zkontrolujte napnutí řetězu. ( Str. 49)

– Zkontrolujte stav pneumatik. ( Str. 66)

– Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( Str. 67)

– Vyčistěte prachové manžety na vidlici. (

– Odvzdušněte vidlice. ( Str. 36)

Str. 37)

– Zkontrolujte vzduchový filtr.

– Zkontrolujte nastavení a lehký chod všech ovládacích prvků.

Str. 50)

– Pravidelná kontrola pevného utažení všech šroubů, matic a hadicových spon.

– Zkontrolujte zásobu paliva.

7.2

Startování Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

Upozornění Poškození motoru Vysoké otáčky při studeném motoru působí negativně na životnost motoru.

– Motor zahřívejte vždy při nízkých otáčkách.

Informace Pokud motocykl špatně naskočí, může být příčinou staré palivo v komoře karburátoru. Snadno vznětlivé částice paliva se při delším stání vypaří.

Jestliže se komora karburátoru naplní čerstvým vznětlivým palivem, motor ihned naskočí.

Odstavení motocyklu na více než 1 týden – Vyprázdněte komoru karburátoru.

x (

(všechny modely SX) – Otočnou rukojeť 

Str. 77)

u palivového kohoutu otočte do polohy ON. (Obrázek 601185-10

Do karburátoru může přitékat palivo z palivové nádrže.

(všechny modely XC) – Otočnou rukojeť 

u palivového kohoutu otočte do polohy ON. (Obrázek 601157-11

Do karburátoru může přitékat palivo z palivové nádrže.

– Sejměte motocykl ze stojanu.

– Zařaďte převodovku na neutrál.

Studený motor – Vytáhněte tlačítko sytiče až na doraz.

– Stiskněte tlačítko E-startéru nebo silně prošlápněte nožní startér v celém jeho rozsahu.

Str. 12)

Str. 11)

NÁVOD K JÍZDĚ Informace Nepřidávejte plyn.

7.3

Rozjezd Informace Před jízdou musí být zasouvací stojan odstraněn.

Během jízdy musí být boční stojan sklopený nahoru a zajištěný gumovým páskem.

– Stiskněte spojku, zařaďte 1. stupeň, pomalu pouštějte spojku a současně opatrně přidávejte plyn.

7.4

Řazení, jízda Výstraha Nebezpečí úrazu Podřazení při vysokých otáčkách vede k zablokování zadního kola.

– Při vysokých otáčkách nepodřazujte na nižší stupeň. Motor se přetočí a zadní kolo se může zablokovat.

Informace Pokud se při jízdě vyskytnou neobvyklé zvuky, ihned zastavte, vypněte motor a kontaktujte autorizovaný servis KTM.

1. stupeň je stupeň pro rozjíždění nebo jízdu v horském terénu.

– Pokud to podmínky (stoupání, jízdní situace atd.) dovolují, můžete zařadit vyšší stupně. Uberte plyn, současně stiskněte spojku, zařaďte další stupeň, uvolněte spojku a přidejte plyn.

– Pokud je zapnutý sytič, je třeba jej po zahřátí motoru vypnout.

– Po dosažení nejvyšší rychlosti plným vytočením otočné rukojeti plynu, plyn snižte na ¾. Rychlost se téměř nesníží, ale značně se sníží spotřeba paliva.

– Vždy přidávejte pouze tolik plynu, kolik právě motor může spotřebovat - náhlé vytočení plynu zvyšuje spotřebu.

– Pro podřazení motocykl přibrzděte a současně uberte plyn.

– Stiskněte spojku a zařaďte nižší stupeň, pomalu uvolňujte spojku a přidávejte plyn resp. ještě jednou zařaďte.

– Vypněte motor, pokud má dojít k delšímu provozu na volnoběh nebo při stání.

Předepsaná hodnota ≥ 2 min – Předcházejte častému a delšímu obrušování spojky. To zahřívá motorový olej a tím motor a chladicí systém.

– Jezděte s nízkým počtem otáček namísto vysokého počtu otáček a obrušování spojky.

7.5

Brzdění Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš silné brzdění vede k zablokování kol.

– Přizpůsobte způsob brzdění jízdní situaci a stavu vozovky.

Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku porézního působiště tlaku přední resp. zadní brzdy.

– Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špinavých brzd.

– Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.

– Na písčitém povrchu, kluzkém povrchu nebo povrchu nasáklém po dešti byste převážně měli používat brzdu zadního kola.

– Brzdění byste měli ukončit vždy před začátkem zatáčky. Přitom podle rychlosti zařaďte nižší rychlostní stupeň.

– Při dlouhých jízdách s kopce využívejte brzdný účinek motoru. Za tím účelem zařaďte o jeden nebo o dva nižší stupeň, avšak nepřetáčejte motor. Potřebujete tak podstatně méně brzdit a brzdy se tolik nepřehřívají.

21

NÁVOD K JÍZDĚ 7.6

Zastavení, parkování Výstraha Nebezpečí odcizení Použití neoprávněnými osobami.

– Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.

Výstraha Nebezpečí popálení Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzd. Před tím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.

Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

Upozornění Nebezpečí požáru Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.

Upozornění Materiální škody Poškození nebo zničení součástí v důsledku nadměrného zatížení.

– Postranní stojan je dimenzován pouze na hmotnost motocyklu. Nesedejte si na motocykl, pokud stojí na postranním stojanu.

Postranní stojan resp. rám by se mohl poškodit a motocykl by mohl spadnout.

– Motocykl zabrzděte.

– Zařaďte převodovku na neutrál.

– Stiskněte zkratovací tlačítko při volnoběžných otáčkách motoru, až se motor zastaví.

(všechny modely XC) – Otočnou rukojeť (všechny modely SX) – Otočnou rukojeť  

u palivového kohoutu otočte do polohy OFF. (Obrázek 601157-11

u palivového kohoutu otočte do polohy OFF. (Obrázek 601185-10

– Odstavte vozidlo na boční stojan.

Str. 11)

Str. 12)

7.7

Tankování paliva Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

– Vypněte motor.

– Otevřete uzávěr palivové nádrže. ( Str. 11)

22

NÁVOD K JÍZDĚ 400382-10 – Palivo doplňujte do nádrže maximálně k rysce Předepsaná hodnota  .

Ryska  35 mm Objem palivové nádrže celkem cca Objem palivové nádrže celkem cca 7,5 l 11,5 l Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory

(1:40) ( Str. 115) (125/150 SX)

Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory

(1:60) ( Str. 115) (250 SX)

Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory

(1:40) ( Str. 115) (150 XC USA)

Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory

(1:60) ( Str. 115) (250/300 XC)

Motorový olej 2-takt ( Str. 114)

– Zavřete uzávěr palivové nádrže. ( Str. 11)

23

SERVISNÍ PLÁN (SX) 8.1

Servisní plán Vyměňte převodový olej.

Vyměňte převodový olej.

x (125/150 SX) x (250 SX)

Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. ( Str. 58)

Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (

Zkontrolujte brzdové kotouče. ( Str. 56)

Str. 62)

Kontrola těsnění a poškození brzdových vedení.

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (

Výměna těsnicích manžet brzdového válce nožní brzdy.

x

Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. ( Str. 60)

Kontrola rámu a kyvného ramena.

x Kontrola ložiska kyvného ramene.

x Kontrola naklápěcího ložiska na pružné vzpěře nahoře a dole.

x Proveďte malý servis vidlice. (všechny modely SX) Proveďte velký servis vidlice. (všechny modely SX) x x

Zkontrolujte stav pneumatik. ( Str. 66)

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( Str. 67)

Str. 61)

Kontrola vůle ložisek kol.

Kontrola nábojů kol.

x Kontrola házivosti ráfku.

x x

Zkontrolujte napnutí paprsků. ( Str. 67)

Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. ( Str. 50)

Zkontrolujte napnutí řetězu. ( Str. 49)

Namazání všech pohyblivých částí (např. ruční páky, řetěz, ...) a kontrola jejich lehkého chodu.

x

Zkontrolujte hladinu kapaliny hydraulické spojky. ( Str. 53)

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( Str. 56)

Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. ( Str. 41)

Str. 57)

Kontrola válců a výměna pístů.

x Kontrola válců a výměna pístů. (při ztížených podmínkách nasazení) Výměna zapalovací svíčky a kabelové koncovky zapalovací svíčky.

x x (125/150 SX) Výměna zapalovací svíčky a kabelové koncovky zapalovací svíčky.

x (250 SX) Kontrola sací membrány.

x Kontrola funkce a lehkého chodu řízení výfukového systému.

x Kontrola spojky.

x Kontrola všech hadic (např. palivových, chladicích, odvzdušňovacích, drenážních hadic, ...) a manžet, zda nemají trhliny, jsou správně uložené a utěsněné.

x

Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. ( Str. 72)

Kontrola kabelů, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů.

x Kontrola bovdenových lanek, zda nejsou poškozená, jsou uložena bez ohybů a správně nastavená.

Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru.

Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.

x ( Str. 46)

x Kontrola pevného utažení šroubů a matic.

x Kontrola volnoběhu.

x Závěrečná kontrola: Kontrola provozní bezpečnosti vozidla a provedení zkušební jízdy.

Provedení záznamu o servisu na KTM DEALER.NET a v servisní knížce.

x S10A: každých 10 provozních hodin - odpovídá cca 70 litrům paliva / po každém závodě S20A: každých 20 provozních hodin - odpovídá cca 140 litrům paliva S30A: každých 30 provozních hodin - odpovídá cca 210 litrům paliva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S10A • • • • • S20A • • • • • • • • • • • • • S30A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24

SERVISNÍ PLÁN (SX) 8.2

Servisní práce (jako zakázka navíc) Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

Namažte ložisko hlavy řízení.

x ( Str. 42)

x Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy zadního kola.

Výměna kapaliny hydraulické spojky.

x (

x

Str. 53)

Kontrola/nastavení součástí karburátoru.

x Proveďte servis pružné vzpěry. (všechny modely SX) x Výměna ojnice, ojničních ložisek a čepu kliky.

x Kontrola převodovky a řazení.

x Výměna všech motorových ložisek.

x S20N: jednorázově po 20 provozních hodinách - odpovídá cca 140 litrům paliva S40A: každých 40 provozních hodin - odpovídá cca 280 litrům paliva J1A: ročně S20N S40A J1A • • • • • • • • • • • 25

SERVISNÍ PLÁN (XC) 9.1

Servisní plán Kontrola a nabití baterie.

Vyměňte převodový olej.

x x (250/300 XC)

Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. ( Str. 58)

Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (

Zkontrolujte brzdové kotouče. ( Str. 56)

Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. (

Str. 62)

Kontrola těsnění a poškození brzdových vedení.

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (

Str. 60)

Kontrola rámu a kyvného ramena.

x Kontrola ložiska kyvného ramene.

x Kontrola naklápěcího ložiska na pružné vzpěře nahoře a dole.

x Proveďte malý servis vidlice. (všechny modely XC) x

Zkontrolujte stav pneumatik. ( Str. 66)

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( Str. 67)

Str. 61)

Kontrola vůle ložisek kol.

Kontrola nábojů kol.

x Kontrola házivosti ráfku.

x x

Zkontrolujte napnutí paprsků. ( Str. 67)

Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. ( Str. 50)

Zkontrolujte napnutí řetězu. ( Str. 49)

Namazání všech pohyblivých částí (např. ruční páky, řetěz, ...) a kontrola jejich lehkého chodu.

x

Zkontrolujte hladinu kapaliny hydraulické spojky. ( Str. 53)

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( Str. 56)

Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. ( Str. 41)

Str. 57)

Výměna zapalovací svíčky a kabelové koncovky zapalovací svíčky.

x Kontrola sací membrány.

x Kontrola funkce a lehkého chodu řízení výfukového systému.

x Kontrola spojky.

x Kontrola všech hadic (např. palivových, chladicích, odvzdušňovacích, drenážních hadic, ...) a manžet, zda nemají trhliny, jsou správně uložené a utěsněné.

x

Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. ( Str. 72)

Kontrola kabelů, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů.

x Kontrola bovdenových lanek, zda nejsou poškozená, jsou uložena bez ohybů a správně nastavená.

Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru.

Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.

x ( Str. 46)

x Kontrola pevného utažení šroubů a matic.

x Kontrola volnoběhu.

x Závěrečná kontrola: Kontrola provozní bezpečnosti vozidla a provedení zkušební jízdy.

Provedení záznamu o servisu na KTM DEALER.NET a v servisní knížce.

x S20A: každých 20 provozních hodin - odpovídá cca 140 litrům paliva S40A: každých 40 provozních hodin - odpovídá cca 280 litrům paliva / po každém závodě • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S20A • • • • • • • • • S40A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26

SERVISNÍ PLÁN (XC) 27 9.2

Servisní práce (jako zakázka navíc) Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

x Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy zadního kola.

x Výměna těsnicích manžet brzdového válce nožní brzdy.

x Výměna kapaliny hydraulické spojky.

x ( Str. 53)

Namažte ložisko hlavy řízení.

x ( Str. 42)

Kontrola/nastavení součástí karburátoru.

x Proveďte velký servis vidlice. (všechny modely XC) Proveďte servis pružné vzpěry. (všechny modely XC) x x Kontrola hnacího ústrojí startéru.

Kontrola válců a výměna pístů.

x (250/300 XC) x (Všechny modely 125/150) Výměna ojnice, ojničních ložisek a čepu kliky.

x Kontrola převodovky a řazení.

x Výměna všech motorových ložisek.

x S40A • • • • S80A • • • • • • • • J1A • • • • • • S40A: každých 40 provozních hodin - odpovídá cca 280 litrům paliva S80A: každých 80 provozních hodin - odpovídá cca 560 litrům paliva / každých 40 provozních hodin při sportovním nasazení - odpo vídá cca 280 litrům paliva J1A: ročně

VYLADĚNÍ PODVOZKU 10.1

Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce Informace Při základním nastavení podvozku nastavte nejprve pružnou vzpěru a potom vidlici.

– Abyste dosáhli optimálních jízdních vlastností motocyklu a abyste předešli poško zení vidlice, pružných vzpěr, vahadla a rámu, musí odpovídat nastavení pružných komponent tělesné hmotnosti řidiče.

– Offroadové motocykly KTM jsou při dodávce nastaveny na standardní hmotnost jezdce (s kompletním ochranným oděvem).

Předepsaná hodnota Standardní hmotnost jezdce 75… 85 kg – Pokud je hmotnost řidiče mimo tento rozsah, musí se příslušně přizpůsobit základní nastavení pružících součástí.

– Menší hmotnostní odchylky lze vyrovnat změnou předepnutí pružin, při větších odchylkách je nutno namontovat odpovídající pružiny.

28 401030-01 10.2

Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry Tlumení při stlačování pružné vzpěry je rozděleno na dvě oblasti, High Speed a Low Speed.

High- a Low Speed se vztahuje k pohybu pružné vzpěry při zapružení a ne k rychlosti motocyklu při jízdě.

Nastavení High Speed se projeví např. při přistání po skoku, zadní kolo přitom rychleji propruží.

Nastavení Low Speed se projeví např. při jídě přes dlouhé terénní vlny, zadní kolo přitom pomaleji propruží.

Tyto dvě oblasti lze nastavit odděleně, přechod mezi High- a Low Speed je však plynulý. Následkem toho se změny v oblasti přetla kového stupně High Speed projeví i v oblasti Low Speed a naopak.

10.3

Nastavení tlumení Low Speed při stlačování pružné vzpěry Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Při nastavení Low Speed se projeví váš vliv při pomalém až normálním zatížení pružiny pružné vzpěry.

– Šroubovákem otočte regulačním šroubem poslednímu citelnému kliknutí.

 po směru hodinových ručiček až k Informace Nepovolujte závit  !

– Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

601182-11

VYLADĚNÍ PODVOZKU 29 Předepsaná hodnota Tlumení v tlaku Low Speed (125/150 SX) Komfort Standard Sport 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí Tlumení v tlaku Low Speed (250 SX) Komfort Standard Sport 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí Tlumení v tlaku Low Speed (150 XC USA) Komfort Standard 17 kliknutí 15 kliknutí Sport Tlumení v tlaku Low Speed (250/300 XC) 13 kliknutí Komfort Standard Sport 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje pružení.

10.4

Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné vzpěry Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Při nastavení High Speed se projeví váš vliv při rychlém zatížení pružiny pružné vzpěry.

– Nástrčným klíčem otočte regulační šroub doraz.

 po směru hodinových ručiček až na Informace Nepovolujte závit  !

– Počtem otáček podle typu vzpěry otočte proti směru hodinových ručiček zpět.

601183-10

VYLADĚNÍ PODVOZKU 30 Předepsaná hodnota Tlumení v tlaku High Speed (125/150 SX) Komfort Standard Sport 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka Tlumení v tlaku High Speed (250 SX) Komfort Standard Sport 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka Tlumení v tlaku High Speed (150 XC USA) Komfort Standard 2 otáčky 1,5 otáčky Sport Tlumení v tlaku High Speed (250/300 XC) 1 otáčka Komfort Standard Sport 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje pružení.

10.5

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 400210-10 – Otočte nastavovacím šroubem citelnému kliknutí.

 ve směru hodinových ručiček až k poslednímu Informace Nepovolujte závit  !

– Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota Tlumení při roztahování tlumiče (125/150 SX) Komfort Standard 24 kliknutí 22 kliknutí Sport Tlumení při roztahování tlumiče (250 SX) 22 kliknutí Komfort Standard 24 kliknutí 22 kliknutí Sport 22 kliknutí Tlumení při roztahování tlumiče (150 XC USA) Komfort Standard Sport 24 kliknutí 22 kliknutí 22 kliknutí Tlumení při roztahování tlumiče (250/300 XC) Komfort 24 kliknutí Standard Sport 22 kliknutí 22 kliknutí

VYLADĚNÍ PODVOZKU Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

10.6

Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( Str. 36)

– Změřte pokud možno v kolmé poloze vzdálenost mezi osou zadního kola a pev ným bodem - např. značka na postranním plášti.

– Hodnotu poznamenejte jako rozměr  .

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

31 400988-10 10.7

Kontrola statického prověšení pružné vzpěry – Zjistěte rozměr 

odlehčeného zadního kola. ( Str. 31)

– S pomocí druhé osoby podržte motocykl kolmo k zemi.

– Znovu změřte vzdálenost mezi nápravou zadního kola a pevným bodem.

– Hodnotu poznamenejte jako rozměr  .

Informace Statické prověšení je rozdíl mezi hodnotou  a  .

– Zkontrolujte statické prověšení.

Statické prověšení (125/150 SX) Statické prověšení (250 SX) Statické prověšení (150 XC USA) 33 mm 33 mm 33 mm Statické prověšení (250/300 XC) 33 mm » Pokud je statické prověšení menší nebo větší než zadaný rozměr: – Nastavte předpětí pružiny na pružné vzpěře.

x ( Str. 32)

400989-10 10.8

Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě – Zjistěte rozměr 

odlehčeného zadního kola. ( Str. 31)

– Za pomoci osoby, která motocykl podrží, se řidič v kompletním ochranném oděvu posadí do normálního sedu (nohy na stupačkách) na motocykl a několikrát se zhoupne nahoru a dolů.

Srovná se zavěšení zadního kola.

– Další osoba nyní znovu změří vzdálenost mezi osou zadního kola a pevným bodem.

– Hodnotu poznamenejte jako rozměr  .

Informace Prověšení při jízdě je rozdíl mezi hodnotou  a  .

– Zkontrolujte prověšení při jízdě.

Předepsaná hodnota Prověšení při jízdě (125/150 SX) Prověšení při jízdě (250 SX) Prověšení při jízdě (150 XC USA) Prověšení při jízdě (250/300 XC) 109 mm 105 mm 109 mm 105 mm 400990-10

VYLADĚNÍ PODVOZKU » Pokud se prověšení při jízdě liší od předepsané hodnoty: – Nastavte prověšení při jízdě.

x ( Str. 32)

10.9

Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře x Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 32 Informace Než změníte předepnutí pružiny, měli byste si poznamenat současné nastavení - např. změřit délku pružiny.

401026-10 – Demontujte pružnou vzpěru.

x ( Str. 43)

– Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.

– Povolte šroub  .

– Otáčejte nastavovacím kroužkem  , až se pružina zcela uvolní.

Hákový klíč (T106S) – Změřte celkovou délku pružiny v uvolněném stavu.

– Otáčením nastavovacího kroužku Předepsaná hodnota  utáhněte pružinu na udanou hodnotu  .

Předepnutí pružiny (125/150 SX) Předepnutí pružiny (250 SX) Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny (150 XC USA) Předepnutí pružiny (250/300 XC) 5 mm 5 mm 3 mm 5 mm 7 mm 5 mm Informace V závislosti na statickém prověšení resp. prověšení při jízdě může být zapotřebí větší nebo menší předpětí pružiny.

– Pevně utáhněte šroub Předepsaná hodnota  .

Šroub u nastavovacího kroužku pružné vzpěry – Namontujte pružnou vzpěru.

x (

M5

Str. 43)

5 Nm 10.10

Nastavení prověšení při jízdě x – Demontujte pružnou vzpěru.

x ( Str. 43)

– Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.

– Vyberte odpovídající pružinu a namontujte ji.

B00292-10

VYLADĚNÍ PODVOZKU Předepsaná hodnota Tuhost pružiny (125/150 SX) Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tuhost pružiny (250 SX) Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tuhost pružiny (150 XC USA) Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tuhost pružiny (250/300 XC) Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg 60 N/mm 63 N/mm 66 N/mm 66 N/mm 69 N/mm 72 N/mm 60 N/mm 63 N/mm 66 N/mm 66 N/mm 69 N/mm 72 N/mm Informace Tuhost pružiny je uvedena na vnější straně pružiny.

– Namontujte pružnou vzpěru.

x ( Str. 43)

– Zkontrolujte statické prověšení pružné vzpěry. ( – Zkontrolujte prověšení pružné vzpěry při jízdě. ( Str. 31) Str. 31)

– Nastavte tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry. ( Str. 30)

10.11

Kontrola základního nastavení vidlice Informace Na vidlici nelze z různých důvodů zjistit přesné prověšení při jízdě.

– Menší odchylky tělesné hmotnosti řidiče lze stejně jako u pružných vzpěr vyrovnat předepnutím pružin.

– Pokud ale vidlice častěji naráží (tvrdší doraz při zapružení), je třeba do vidlice namontovat tvrdší pružiny, abyste předešli poškození vidlice a rámu.

33 401000-01 10.12

Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici Informace Hydraulický tlumič určuje chování při napružení vidlice.

– Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Regulační šrouby  se nacházejí na horních koncích obou vidlic.

Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

– Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

B00294-10

VYLADĚNÍ PODVOZKU Předepsaná hodnota Tlumení v tlaku (125/150 SX) Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku (250 SX) Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku (150 XC USA) Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku (250/300 XC) Komfort Standard Sport 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pružin vidlice.

10.13

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče na vidlici Informace Hydraulické tlumení při roztahování určuje chování při uvolnění pružin vidlice.

B00295-10 – Sejměte ochranné kryty – Regulační šrouby   .

dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Regulační šrouby  se nacházejí na spodních koncích obou vzpěr vidlice.

Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

– Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota Tlumení v tahu (125/150 SX) Komfort Standard Sport 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí Tlumení v tahu (250 SX) Komfort Standard Sport 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí Tlumení v tahu (150 XC USA) Komfort Standard Sport Tlumení v tahu (250/300 XC) Komfort Standard Sport 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 34

VYLADĚNÍ PODVOZKU 35 Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

– Namontujte ochranné kryty  .

10.14

Poloha řídítek Na horní svorce vidlice jsou ve vzdálenosti  dva vyvrtané otvory.

Vzdálenost otvorů A 15 mm Otvory vyvrtané na úchytu řídítek jsou umístěny ve vzdálenosti  ze středu.

Vzdálenost otvorů B 3,5 mm Řídítka lze montovat do 4 různých poloh. Proto je možné zvolit takovou polohu řídítek, která bude pro řidiče nepříjemnější.

B00025-11 10.15

Nastavení polohy řídítek x Výstraha Nebezpečí úrazu Prasknutí řídítek.

– Pokud se řídítka ohýbají nebo vyrovnávají, unaví se materiál a řídítka mohou prasknout. Řídítka vždy vyměňte.

1 0 B00375-10 – Vyšroubujte šrouby nou.

 . Sejměte svorky na řídítkách. Sejměte řídítka a odložte stra Informace Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.

Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.

– Vyšroubujte šrouby  . Sejměte úchyt řídítek.

– Nastavte úchyt řídítek do požadované polohy. Našroubujte šrouby je.

 a utáhněte Předepsaná hodnota Šroub u úchytu řídítek M10 40 Nm Loctite ® 243™ Informace Nastavte úchyt řídítek stejně vlevo a vpravo.

– Nastavte řídítka.

Informace Dbejte na správné uložení kabelů a vedení.

– Nasaďte svorky na řídítka. Našroubujte šrouby něte.

Předepsaná hodnota  a pevně je rovnoměrně utáh Šroub u svorky řídítek M8 20 Nm

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.1

Zdvihnutí motocyklu na stojan 601193-01 Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

– Motocykl zvedejte za rám pod motorem.

Stojan (54829055000) Kola se nesmí dotýkat podlahy.

– Zajistěte motocykl proti převrhnutí.

11.2

Sejmutí motocyklu ze stojanu Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

(všechny modely SX) – Sejměte motocykl ze stojanu.

– Odstraňte stojan.

– Pro odstavení motocyklu nasaďte zasouvací stojan ného čepu kola.

 z levé strany do výsuv Informace Před jízdou zasouvací stojan odstraňte.

100950-10 (všechny modely XC) – Sejměte motocykl ze stojanu.

– Odstraňte stojan.

– Pro postavení motocyklu stiskněte nohou k zemi boční stojan motocyklem.

 a zatížete jej Informace Během jízdy musí být boční stojan sklopený nahoru a zajištěný gumo vým páskem.

601188-10 11.3

Odvzdušnění vidlic

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( Str. 36)

– Na okamžik vyšroubujte odvzdušňovací šrouby  .

Případný přetlak z vidlice unikne.

– Našroubujte odvzdušňovací šrouby a utáhněte je.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

36 601204-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 37 11.4

Čištění prachových manžet na vidlici

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Uvolněte kryt vidlice. ( Str. 37)

Str. 36)

– Na obou vidlicích posuňte prachové manžety  dolů.

Informace Prachové manžety mají stírat prach a hrubou nečistotu z nosníků vidlic.

Časem se nečistoty mohou dostat za prachové manžety. Pokud tyto nečis toty neodstraníte, může dojít k netěsnosti olejových těsnících kroužků, které se nacházejí za manžetami.

B00297-10 Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

– Vyčistěte a naolejujte prachové manžety a vnitřky obou vidlic.

Univerzální olejový sprej ( Str. 117)

– Zatlačte prachové manžety zpět do výchozí polohy.

– Odstraňte nadbytečný olej.

– Nastavte polohu krytu vidlice. ( Str. 37)

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

11.5

Uvolnění krytu vidlice – Odšroubujte šrouby – Vyjměte šrouby   a sejměte svorku.

z levé vidlice. Posuňte kryt vidlice dolů.

– Vyšroubujte šrouby z pravé vidlice. Posuňte kryt vidlice dolů.

B00013-11 11.6

Nastavení polohy krytu vidlice – Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota  a utáhněte je.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Srovnejte brzdové vedení. Nasaďte svorku, našroubujte šrouby  a utáhněte je.

– Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm B00013-10 11.7

Demontáž vidlic x – Vyjměte přední kolo.

– Odšroubujte šrouby  x

( Str. 64)

a sejměte svorku.

– Odšroubujte šrouby  a vyjměte čelist kotoučové brzdy.

– Zavěste čelist kotoučové brzdy s brzdovým vedením na stranu (bez pnutí).

B00020-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Povolte šrouby – Povolte šrouby  . Vyjměte levou vidlici.

 . Vyjměte pravou vidlici.

B00306-10 38 B00021-10 11.8

Montáž vidlic x – Srovnejte polohu vidlic.

Informace Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany můstku vidlice.

Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.

601204-10 – Pevně utáhněte šrouby Předepsaná hodnota  .

Šroub u můstku vidlice nahoře – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice spodní B00021-11 M8 M8 17 Nm 12 Nm – Srovnejte polohu čelisti kotoučové brzdy, našroubujte šrouby  a pevně utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub u brzdových čelistí vpředu M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Srovnejte brzdové vedení. Nasaďte svorku, našroubujte šrouby – Namontujte přední kolo.

x

( Str. 64)

 a utáhněte je.

11.9

Demontáž krytu vidlice x B00020-11 – Demontujte vidlice.

– Vyšroubujte šrouby x

( Str. 37)

 z levé vidlice. Vyjměte kryt směrem nahoru.

– Vyšroubujte šrouby z pravé vidlice. Vyjměte kryt směrem nahoru.

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.10

Montáž krytu vidlice x – Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota  a utáhněte je.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Namontujte vidlice.

x

( Str. 38)

B00306-10 11.11

Demontáž spodního můstku vidlice x – Demontujte vidlice.

x

( Str. 37)

– Demontujte tabulku se startovacím číslem. ( Str. 42) – Demontujte blatník vpředu. (

– Vyšroubujte šrouby 

Str. 42)

a řídící jednotku CDI zavěste po straně.

B00022-10 Informace Řídící jednotku CDI neodepínejte.

– Vyšroubujte šroub  . Vyšroubujte šroub lečně s řídítky, a odložte na stranu.

 , sejměte horní můstek vidlice spo Informace Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.

Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.

– Sejměte o-kroužek  . Sejměte bezpečnostní kroužek – Vyjměte dolní můstek vidlice s pouzdrem vidlice.

– Vyjměte ložisko hlavy řízení.

 .

39 B00023-11 11.12

Montáž spodního můstku vidlice x 0 1 – Vyčistěte ložiska a těsnící prvky, zkontrolujte poškození a promažte.

Mazací tuk s vysokou viskozitou ( Str. 116)

– Spodní můstek vidlice nasaďte na trubku vidlice. Namontujte horní ložisko hlavy řízení.

– Zkontrolujte, zda je nahoře správně nastaveno těsnění hlavy řízení  .

– Nasuňte bezpečnostní kroužek  a o-kroužek  .

B00024-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Nastavte polohu horního můstku vidlice a řídítek.

– Namontujte šroub  , ale zatím jej neutahujte.

– Pomocí šroubů  namontujte řídicí jednotku CDI.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm B00022-11 – Srovnejte polohu vidlic.

Informace Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany můstku vidlice.

Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.

40 601199-11 – Pevně utáhněte šrouby Předepsaná hodnota  .

Šroub u můstku vidlice spodní M8 12 Nm B00378-12 – Pevně utáhněte šroub  .

Předepsaná hodnota Šroub u hlavy rámu horní M20x1,5 10 Nm B00380-10 – Našroubujte šroub  a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota Šroub u pouzdra vidlice horní M8 17 Nm Loctite ® 243™ B00380-12 – Pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice nahoře M8 17 Nm B00378-13

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU B00379-11 – Upravte polohu brzdové čelisti. Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota  a utáhněte je.

Šroub u brzdových čelistí vpředu M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šrouby

– Namontujte přední blatník. ( Str. 42) – Namontujte tabulku startovacího čísla. ( Str. 42)

 a utáhněte je.

– Zkontrolujte volný chod a uložení kabeláže, bovdenů, vedení brzdy a spojky.

– Namontujte přední kolo.

x

( Str. 64)

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. ( Str. 41)

11.13

Kontrola vůle ložiska hlavy řízení Výstraha Nebezpečí úrazu Nejistá jízda v důsledku nesprávné vůle ložiska hlavy rámu.

– Neodkladně nastavte vůli ložiska hlavy rámu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 41 Informace Budete-li jezdit delší dobu s vůlí v ložisku hlavy řízení, poškodí se ložisko a při delším používání uložení ložiska v rámu.

400738-11

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( Str. 36)

– Řídítka nastavte rovně. Pohybujte vidlicemi ve směru jízdy sem a tam.

V ložisku hlavy řízení nesmíte cítit žádnou vůli.

» Pokud cítíte vůli: – Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.

x

( Str. 41)

– Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.

Pohyb řídítek musí být možný bez jakéhokoliv odporu v celém rozsahu řízení.

Nesmí být znatelné žádné klidové polohy.

» Pokud cítíte klidové polohy: – Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.

x

( Str. 41)

– Zkontrolujte ložisko hlavy řízení příp. ho vyměňte.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

11.14

Nastavení vůle ložiska hlavy rámu x

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Povolte šrouby  . Vyjměte šroub – Povolte šroub  a znovu utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub u hlavy rámu horní

Str. 36)

 .

M20x1,5 B00299-10 10 Nm – Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstky vidlice, aby nedošlo k předpětí.

– Pevně utáhněte šrouby Předepsaná hodnota  .

Šroub u můstku vidlice nahoře M8 17 Nm – Našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Šroub u pouzdra vidlice horní M8

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (

17 Nm

Str. 41)

Loctite ® 243™

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.15

Mazání ložiska hlavy řízení x – Demontujte spodní můstek vidlice.

– Namontujte spodní můstek vidlice.

x x

( ( Str. 39) Str. 39)

800010-10 11.16

Demontáž tabulky se startovacím číslem – Odšroubujte šroub – Vyšroubujte šroub  a sejměte svorku.

 . Vyjměte tabulku startovacího čísla.

B00308-10 11.17

Montáž tabulky startovacího čísla – Srovnejte polohu tabulky startovacího čísla. Našroubujte šroub Předepsaná hodnota  a utáhněte jej.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm Informace Dejte pozor na zasunutí západek k blatníku.

– Srovnejte brzdové vedení. Nasaďte svorku, našroubujte šroub  a utáhněte jej.

B00308-11 11.18

Demontáž předního blatníku – Vyšroubujte šrouby  . Sejměte přední blatník.

– Dejte pozor, aby distanční objímky zůstaly na svém místě.

11.19

Montáž předního blatníku B00307-10 – Zajistěte, aby v blatníku byly namontovány distanční kroužky.

– Upravte polohu předního blatníku. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm Informace Dávejte pozor, abyste neporušili úchytné nosy tabulky startovního čísla.

B00307-10 42

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.20

Demontáž pružné vzpěry x

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Vyšroubujte šroub  a pomocí vahadla snižte zadní kolo natolik, aby se jím dalo ještě točit. Zafixujte zadní kolo v této poloze.

– Vyšroubujte šroub pružnou vzpěru.

Str. 36)

, stiskněte ke straně ochranu proti postříkání  a vyjměte 43 601191-10 11.21

Montáž pružné vzpěry x 601191-11 – Stiskněte ke straně ochranu proti postříkání Našroubujte šroub  a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota  a srovnejte polohu pružné vzpěry.

Šroub u pružné vzpěry nahoře M12 80 Nm Loctite ® 2701 – Našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Šroub u pružné vzpěry dole M12 80 Nm Loctite ® 2701 Informace Naklápěcí ložisko pro pružnou vzpěru na kyvném rameni je pokryto teflonem. Nesmí se mazat ani mazivem ani jinými lubrikačními prostředky.

Lubrikační prostředky rozpouštějí teflonovou vrstvu, tím se drasticky snižuje životnost.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

11.22

Demontáž sedačky – Vyšroubujte šroub vyjměte nahoru.

 . Sedačku vzadu nadzvedněte, stáhněte zpět a potom 11.23

Montáž sedačky 601192-10 – Sedačku zavěste vpředu na pouzdro s věncem palivové nádrže, vzadu skloňte a současně posuňte směrem dopředu.

– Přesvědčte se, zda je sedačka správně zaklapnutá.

B00318-01

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Našroubujte šroub upevnění sedačky Předepsaná hodnota  a pevně jej utáhněte.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 44 601192-10 11.24

Demontáž krytu schránky vzduchového filtru – Víko schránky vzduchového filtru v oblasti rem dopředu.

 vytáhněte do strany a vyjměte smě 601195-10 11.25

Montáž krytu schránky vzduchového filtru – Víko vzduchového filtru zavěste v zadní části západku.

 a v přední části  zasuňte 601195-11 11.26

Demontáž vzduchového filtru x Upozornění Poškození motoru Nefiltrovaný nasávaný vzduch působí negativně na životnost motoru.

– Vozidlo nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru, protože by se do motoru dostal prach a nečistota, což by zvýšilo opotřebení motoru.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

– Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. (

– Vyvěste přidržovací třmen vzduchového filtru Vyjměte vzduchový filtr i s držákem.

– Sejměte vzduchový filtr z držáku.

Str. 44)

dolů a natočte jej do strany.

601196-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.27

Montáž vzduchového filtru x – Namontujte čistý vzduchový filtr na držák vzduchového filtru.

– Namažte vzduchový filtr v oblasti  .

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( Str. 116)

301262-10 – Nasaďte oba díly současně, upravte polohu a zajistěte přidržovacím třmenem vzduchového filtru  .

Informace Když není vzduchový filtr správně namontovaný, může prach a nečistoty vniknout do motoru a zapříčinit poškození.

– Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. ( Str. 44)

601196-10 11.28

Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru x Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace Vzduchový filtr nečistěte palivem nebo petrolejem, protože tyto prostředky nepříznivě působí na pěnovou hmotu.

– Demontujte vzduchový filtr.

x ( Str. 44)

– Vzduchový filtr důkladně vyperte v čistícím roztoku a nechte dobře proschnout.

Čisticí prostředek vzduchového filtru ( Str. 116)

B00325-01 Informace Vzduchový filtr pouze vymačkejte, v žádném případě neždímejte.

– Suchý vzduchový filtr naolejujte kvalitním olejem na filtry.

Olej pro pěnový vzduchový filtr ( Str. 116)

– Vyčistěte schránku na vzduchový filtr.

– Zkontrolujte pevné utažení manžety karburátoru a její ev. poškození.

– Namontujte vzduchový filtr.

x ( Str. 45)

11.29

Demontáž tlumicí koncovky výfuku Výstraha Nebezpečí popálení Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.

– Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.

45

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Vyšroubujte šrouby  .

– Stáhněte tlumicí koncovku výfuku ze sběrače za gumový nátrubek  .

46 601184-10 11.30

Montáž tlumicí koncovky výfuku – Namontujte tlumicí koncovku výfuku s gumovým nátrubkem – Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

 .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 601184-11 11.31

Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku x Výstraha Nebezpečí popálení Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.

– Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.

Informace Časem se vlákna izolační látky rozpustí, tlumič výfuku "vyhoří".

Mimo zvýšenou hladinu hluku se tím změní i charakteristika výkonu.

– Demontujte tlumicí koncovku výfuku. (

– Vyšroubujte šrouby 

Str. 45)

. Vytáhněte vnitřní trubku  .

– Vytáhněte výplň ze skelných vláken  z vnitřní trubky.

– Vyčistěte součásti, které budou znovu namontovány.

– Na vnitřní trubku namontujte novou výplň ze skelných vláken – Vnější trubku   .

nasuňte přes vnitřní trubku s novou výplní ze skelných vláken.

– Našroubujte a pevně utáhněte všechny šrouby

– Nasaďte tlumicí koncovku výfuku. ( Str. 46)

 .

401045-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.32

Demontáž palivové nádrže x Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhod ném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.

– Sejměte sedačku. ( Str. 43)

– Uzavřete kohout palivového potrubí.

– Stáhněte přívodní hadičku paliva.

Informace Z palivové hadice může vytéci zbytek paliva.

– Vyšroubujte šrouby  s pouzdrem s věncem.

47 B00315-12 – Vyšroubujte šroub  s pouzdrem s věncem.

– Sejměte hadici odvětrání palivové nádrže.

B00316-12 – Vysuňte oba boční spoilery od držáku chladiče a směrem nahoru vyjměte palivo vou nádrž.

B00319-10 11.33

Montáž palivové nádrže x Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU

– Zkontrolujte uložení plynového bovdenu. ( Str. 52)

– Srovnejte polohu palivové nádrže a oba spoilery zavěste po stranách upevnění chladiče.

– Ujistěte se, že žádné kabely resp. bovdeny nebyly přiskřípnuté nebo poškozené.

48 B00319-10 – Nasaďte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže.

– Našroubujte a pevně utáhněte šroub Předepsaná hodnota  s pouzdrem s věncem.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm B00316-11 – Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  s pouzdrem s věncem.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Připojte přívodní hadičku paliva.

– Namontujte sedačku. ( Str. 43)

11.34

Kontrola znečištění řetězu B00315-13 – Zkontrolujte hrubé nečistoty na řetězu.

» Pokud je řetěz silně znečištěný:

– Vyčistěte řetěz. ( Str. 48)

400678-01 11.35

Čištění řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Maziva na pneumatikách snižují jejich přilnavost.

– Odstraňte maziva vhodným čistícím prostředkem.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace Životnost řetězu závisí z velké části na péči, kterou mu věnujete.

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Řetěz pravidelně čistěte a potom ošetřete sprejem na řetěz.

Prostředek na čištění řetězu ( Sprej na řetězy pro offroad ( Str. 116) Str. 116)

400725-01 11.36

Kontrola napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.

– Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo, ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( Str. 36)

– Na konci přesmykače přitiskněte řetěz nahoru a zjistěte jeho napnutí  .

Informace Spodní část řetězu  musí být přitom napnutá.

Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření na různých místech řetězu.

B00421-10 Napnutí řetězu 55… 58 mm » Pokud napnutí řetězu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:

– Nastavte napnutí řetězu. ( Str. 49)

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

11.37

Nastavení napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.

– Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo, ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

Str. 36)

Str. 49)

49

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Povolte matici – Povolte matice  .

 .

– Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačních šroubů Předepsaná hodnota  doleva a doprava.

Napnutí řetězu 55… 58 mm Natočte regulační šrouby  doleva a doprava tak, aby značky na levém a pra vém napínáku řetězu byly ve stejné pozici k referenčním značkám zadní kolo správně vyrovnáno.

 . Tím je – Utáhněte matice  .

– Zajistěte, aby napínáky řetězu  přiléhaly k regulačnímu šroubu  .

– Utáhněte matici  .

Předepsaná hodnota Matice u zadního výsuvného čepu kola M20x1,5 80 Nm B00343-11 Informace Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.

Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

11.38

Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a vedení řetězu

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Zařaďte převodovku na neutrál.

Str. 36)

– Zkontrolujte opotřebení řetězového kola a pastorku.

» Pokud je řetězové kolo resp. pastorek obroušený: – Vyměňte řetězové kolo resp. pastorek.

x Informace Pastorek, řetězové kolo a řetěz byste měli vždy vyměňovat sou časně.

400227-01 – V horní části řetězu zatáhněte uvedenou hmotností Předepsaná hodnota Hmotnost měření opotřebení řetězu  10… 15 kg .

– Změřte vzdálenost  u 18 kladek na dolní části řetězu.

Informace Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření na různých místech řetězu.

1 2 3 16 17 18

400987-10 Maximální vzdálenost místě řetězu  na nejdelším 272 mm » Pokud je vzdálenost  větší než zadaný rozměr: – Vyměňte řetěz.

x Informace Pokud nasazujete nový řetěz, měli byste vyměnit současně i řetě zové kolo a pastorek.

Nové řetězy se na starém, obroušeném řetězovém kole resp. pas torku opotřebovávají rychleji.

50

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Zkontrolujte opotřebení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši protiskluzového krytu řetězu nebo pod ním: – Vyměňte protiskluzový kryt řetězu.

x – Zkontrolujte pevné utažení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud je protiskluzový kryt řetězu uvolněný: – Pevně protiskluzový kryt řetězu utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub protiskluzového krytu řetězu M6 6 Nm Loctite ® 243™ 51 401056-01 – Zkontrolujte opotřebení kluznice řetězu.

» Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši kluznice řetězu nebo pod ní: – Vyměňte kluznici řetězu.

x – Zkontrolujte pevné utažení kluznice řetězu.

» Pokud je kluznice řetězu uvolněná: – Pevně kluznici řetězu utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub kluznice řetězu M8 15 Nm 401057-01 – Změřte tloušťku materiálu  na spodní straně vedení řetězu.

Minimální vzdálenost místě  v nejhlubším 12 mm » Pokud je vzdálenost  menší než zadaný rozměr: – Vyměňte vedení řetězu.

x 400984-10 – Zkontrolujte pevné utažení vedení řetězu.

» Pokud je vedení řetězu uvolněné: – Pevně vedení řetězu utáhněte.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

M6 B00347-01 10 Nm

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.39

Nastavení vedení řetězu x – Povolte šroub  . Vyjměte šroub Podmínka Počet zubů: ≤ 44 zubů – Pouzdro s věncem   . Vedení řetězu vychylte dolů.

vložte do otvoru  . Srovnejte polohu vedení řetězu.

– Našroubujte šroub  a utáhněte jej. Utáhněte šroub  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm Podmínka Počet zubů: ≥ 45 zubů – Pouzdro s věncem  vložte do otvoru  . Srovnejte polohu vedení řetězu.

– Našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej. Utáhněte šroub  .

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 52 B00348-10 11.40

Kontrola uložení plynového bovdenu – Demontujte palivovou nádrž.

x

( Str. 47)

– Zkontrolujte uložení plynového bovdenu.

Plynový bovden musí být vedený na zadní straně řídítek, vlevo podle horní trubky rámu ke karburátoru.

» Pokud uložení plynového bovdenu neodpovídá danému postupu: – Upravte uložení plynového bovdenu.

– Vsaďte palivovou nádrž.

x

( Str. 47)

601197-01 11.41

Nastavení základní polohy páčky spojky (Všechny modely 125/150) – Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu velikost ruky.

 na B00001-11 Informace Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se páčka spojky oddálí od řídítek.

Šroubováním regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se páčka spojky přiblíží k řídítkům.

Rozsah nastavení je omezený.

Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU B00009-11 (Všechny modely 250/300) – Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu velikost ruky.

 na Informace Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se spojka přiblíží k řídítkům.

Šroubováním regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se spojka oddálí od řídítek.

Rozsah nastavení je omezený.

Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

53 11.42

Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky Informace Hladina spojkové kapaliny stoupá s narůstajícím opotřebením lamel spojky.

400245-10 B00040-10 (Všechny modely 125/150) – Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víčko  s membránou – Zkontrolujte hladinu kapaliny.

 .

Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm » Pokud hladina kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.

Hydraulický olej (15) ( Str. 114)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

(Všechny modely 250/300) – Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víčko  s membránou – Zkontrolujte hladinu kapaliny.

 .

Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm » Pokud hladina kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 114)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

11.43

Výměna kapaliny hydraulické spojky x Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU (Všechny modely 125/150) – Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víčko  s membránou  .

54 400245-10 – Naplňte injekční stříkačku  vhodnou kapalinou.

Injekční stříkačka pro odvzdušnění (50329050000)

Hydraulický olej (15) ( Str. 114)

– Na spojkovém válci odstraňte odvzdušňovací šroub  a nasaďte stříkačku  .

B00041-10 400247-10 – Nyní vstřikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosáhne k otvoru  ovládacího válce.

– Průběžně odsávejte kapalinu ze zásobníku ovládacího válce, abyste předešli přetečení.

– Odstraňte stříkačku. Našroubujte a utáhněte odvzdušňovací šroub.

– Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.

Předepsaná hodnota Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm – Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

(Všechny modely 250/300) – Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víčko  s membránou  .

B00040-10 – Naplňte injekční stříkačku  vhodnou kapalinou.

Injekční stříkačka pro odvzdušnění (50329050000)

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 114)

– Na spojkovém válci odstraňte odvzdušňovací šroub  a nasaďte stříkačku  .

B00064-10 B00042-10 – Nyní vstřikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosáhne k otvoru  ovládacího válce.

– Průběžně odsávejte kapalinu ze zásobníku ovládacího válce, abyste předešli přetečení.

– Odstraňte stříkačku. Našroubujte a utáhněte odvzdušňovací šroub.

– Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.

Předepsaná hodnota Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

55

BRZDY 56 12.1

Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Pokud ruční brzda nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu předního kola. Brzda před ního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod ruční brzdy dle předlohy.

– Stiskněte páčku ruční brzdy dopředu a zkontrolujte mrtvý chod  .

Mrtvý chod ruční brzdy ≥ 3 mm » Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:

– Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. ( Str. 56)

400196-11 12.2

Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy

– Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( Str. 56)

– Upravte základní polohu páčky ruční brzdy pomocí nastavovacího šroubu velikosti ruky.

 podle 400196-12 Informace Šroubováním regulačního šroubu po směru hodinových ručiček se páčka ruční brzdy oddálí od řídítek.

Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se páčka ruční brzdy přiblíží k řídítkům.

Rozsah nastavení je omezený.

Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

12.3

Kontrola brzdových kotoučů Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaného brzdového kotouče/ kotoučů.

– Neodkladně vyměňte brzdový kotouč (brzdové kotouče). (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 400257-10 – Tloušťku brzdových kotoučů vpředu a vzadu zkontrolujte dle rozměru místech brzdového kotouče.

 na více Informace Opotřebením se snižuje tloušťka brzdového kotouče v oblasti dosedací plo chy brzdových obložení.

Brzdové kotouče - mez opotřebení vpředu vzadu 2,5 mm 3,5 mm » Pokud je tloušťka brzdových kotoučů je nižší než předepsaná hodnota: – Vyměňte brzdový kotouč.

– Zkontrolujte brzdové kotouče vpředu a vzadu, zda nejsou poškozené, nemají trh liny nebo nejsou deformované.

» Pokud brzdový kotouč vykazuje poškození, trhliny nebo deformace: – Vyměňte brzdový kotouč.

BRZDY 57 12.4

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Zásobníky brzdové kapaliny, umístěné na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

» Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku MIN: – Doplňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

x

( Str. 57)

B00070-10 12.5

Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola x Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

BRZDY – Zásobníky brzdové kapaliny, umístěné na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víčko  s membránou  .

– Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku Předepsaná hodnota  .

Ryska  (hladina brzdové kapaliny pod horní hranou nádrže) 5 mm

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 114)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

58 600706-10 12.6

Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.

– Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.

Minimální tloušťka obložení  ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte brzdové obložení brzdy předního kola.

x ( Str. 58)

– Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.

» Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte brzdové obložení brzdy předního kola.

x ( Str. 58)

B00350-10 12.7

Výměna brzdového obložení brzdy předního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Údržba a opravy musí být provedeny odborně. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

BRZDY Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku použití nepřípustných brzdových obložení.

– Brzdová obložení, která jsou k dostání v obchodech s příslušenstvím často nejsou odzkoušená a přípustná pro vozidla KTM. Konstrukce a koeficient tření brzdových obložení, a tím i výkonu brzd mohou být velmi odlišné od originálních brz dových obložení KTM. Pokud se použijí brzdová obložení, která jsou odlišná od originálního vybavení od výrobce, není zaručeno, že jsou výrobcem schválena. Vozidlo potom již neodpovídá stavu při dodávce a zaniká záruka.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

59 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

100395-10 – Zásobník brzdové kapaliny, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víčko  s membránou  .

– Přitiskněte rukou brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout písty brzdy. Ujistěte se, že nepřetekla žádná brzdová kapalina z nádržky brzdové kapaliny, příp. ji odsajte.

Informace Zajistěte, aby se při vymáčknutí pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na paprsky.

– Sejměte bezpečnostní závlačky  , vytáhněte čepy – Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.

 a vyjměte brzdové obložení.

100396-10 – Zkontrolujte správnou polohu listové pružiny chu  v držáku brzdové čelisti.

 v brzdové čelisti a kluzného ple 100397-01 – Nasaďte brzdové obložení, nasaďte čep a namontujte bezpečnostní závlačky.

– Několikrát stiskněte ruční brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod.

100398-10

BRZDY 60 100399-10 – Upravte hladinu brzdové kapaliny k měrce Předepsaná hodnota  .

Ryska  (hladina brzdové kapaliny pod horní hranou nádrže) 5 mm

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 114)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

12.8

Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.

– Vyvěste pružinu  .

– Pohybujte páčkou nožní brzdy mezi koncovým dorazem a kontaktem s pístem brz dového válce tam a zpět a zkontrolujte mrtvý chod  .

Předepsaná hodnota Mrtvý chod pedálu nožní brzdy 3… 5 mm » Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě: – Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.

– Zavěste pružinu  .

x

( Str. 60)

B00028-10 12.9

Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy x Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.

B00008-10 – Vyvěste pružinu  .

– Povolte matici  mrtvého chodu.

a otáčejte zpět tlačnou tyčkou  , až dosáhnete maximálního – Pro individuální nastavení základní polohy nožní brzdy povolte matku dajícím způsobem otáčejte šroubem  .

 a odpoví Informace Rozsah nastavení je omezený.

– Otáčejte tlačnou tyčkou  , až dosáhnete mrtvého chodu základní polohu páčky nožní brzdy.

Předepsaná hodnota  . Popřípadě upravte Mrtvý chod pedálu nožní brzdy 3… 5 mm – Podržte šroub  proti a utáhněte matku Předepsaná hodnota  .

Matice dorazu pedálu nožní brzdy M8 20 Nm – Podržte tlačnou tyčku  proti a utáhněte matici  .

Předepsaná hodnota Ostatní matky na podvozku M6 15 Nm – Zavěste pružinu  .

BRZDY 61 12.10

Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

» Pokud je v průzoru  vidět vzduchová bublina: – Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola.

x

( Str. 61)

400234-10 12.11

Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola x Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

BRZDY – Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.

– Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku  .

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 114)

– Našroubujte šroubový uzávěr s membránou a O-kroužkem.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

B00360-10 12.12

Kontrola brzdového obložení zadní brzdy Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.

– Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.

Minimální tloušťka obložení  ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte obložení brzdy zadního kola.

x

( Str. 62)

– Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.

» Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte obložení brzdy zadního kola.

x

( Str. 62)

B00355-10 12.13

Výměna obložení brzdy zadního kola x Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

62 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

– Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.

B00356-10

BRZDY 63 B00357-10 – Rukou přitiskněte brzdovou čelist k brzdovému kotouči, aby se stlačil zpět brzdový píst a zajistěte, aby z nádržky na brzdovou kapalinu nepřetekla žádná brzdová kapalina, příp. ji odsajte.

Informace Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprs kům kola.

– Sejměte bezpečnostní závlačky  , vytáhněte čepy – Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.

 a vyjměte brzdové obložení.

– Zkontrolujte správnou polohu listové pružiny chu  v držáku brzdové čelisti.

 v brzdové čelisti a kluzného ple Informace Šipka na listové pružině ukazuje po směru otáčení brzdového kotouče.

B00358-10 – Nasaďte brzdové obložení, nasaďte čep závlačky  .

 a namontujte bezpečnostní Informace Zajistěte, aby rozpojovací plech  byl namontován na té straně brzdového obložení, kde se nachází píst brzdy.

– Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod.

B00359-10 – Upravte hladinu brzdové kapaliny až ke značce  .

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 114)

– Našroubujte uzávěr  s membránou  a o-kroužkem a pevně je utáhněte.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

B00360-10

KOLA, PNEUMATIKY 13.1

Demontáž předního kola x

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( Str. 36)

– Přitiskněte rukou brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout písty brzdy.

Informace Zajistěte, aby se při vymáčknutí pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na paprsky.

64 B00301-10 – Vyšroubujte šroub – Povolte šrouby  .

 .

B00302-10 – Podržte přední kolo a vytáhněte čep. Vyjměte přední kolo z vidlice.

Informace Netiskněte ruční brzdu při vyjmutém předním kole.

Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.

B00303-10 – Odstraňte distanční objímky  .

B00304-10 13.2

Montáž předního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

– Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.

» Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované: – Vyměňte ložisko kola.

x – Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele mek.

 a třecí plochu  distančních objí-

Mazivo s dlouhodobým účinkem (

– Vložte distanční objímky.

Str. 116)

B00304-11

KOLA, PNEUMATIKY 13.3

Demontáž zadního kola x B00302-11 – Nasaďte přední kolo do vidlice, srovnejte polohu a nasaďte čep.

– Našroubujte šroub  a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota Šroub u výsuvného čepu kola vpředu M24x1,5 45 Nm – Několikrát stiskněte ruční brzdu dokud nebude brzdové obložení přiléhat k brzdo vému kotouči.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

– Stiskněte brzdu předního kola a několikrát silně zapružte vidlicí, aby se srovnaly vzpěry vidlice.

– Pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u koncovky vidlice M8 15 Nm

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( Str. 36)

– Přitiskněte rukou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout píst brzdy.

Informace Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprs kům kola.

– Sejměte matici  .

– Odmontujte napínák řetězu  . Výsuvný čep se zadní kolo dalo posunout dopředu.

 vytáhněte pouze tak daleko, aby – Posuňte zadní kolo dopředu tolik, jak je to možné. Sejměte řetěz z řetězového kola.

– Držte zadní kolo a vytáhněte výsuvný čep. Sejměte zadní kolo z kyvného ramene.

Informace Při demontovaném zadním kole nestiskávejte nožní brzdu.

Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.

65 B00340-10 – Odstraňte distanční objímky  .

B00341-10 13.4

Montáž zadního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

KOLA, PNEUMATIKY – Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.

» Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované: – Vyměňte ložisko kola.

x – Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele mek.

 a třecí plochu  distančních objí-

Mazivo s dlouhodobým účinkem (

– Vložte distanční objímky.

Str. 116)

66 B00341-11 – Zvedněte zadní kolo ke kyvnému rameni, srovnejte a nasaďte čep – Nasaďte řetěz.

 .

B00342-10 – Nastavte napínáky řetězu  . Namontujte matku – Zajistěte, aby napínáky řetězu   , ale zatím neutahujte.

přiléhaly k regulačnímu šroubu  .

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

– Utáhněte matici  .

Předepsaná hodnota

Str. 49)

Matice u zadního výsuvného čepu kola M20x1,5 80 Nm Informace Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.

Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.

– Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

B00343-10 13.5

Kontrola stavu pneumatik Informace Namontujte jen pneumatiky schválené a/nebo doporučené KTM.

Jiné pneumatiky se mohou negativně projevit v chování při jízdě.

Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu při jízdě.

Přední a zadní kolo smí mít pouze pneumatiky se stejně upraveným profilem.

Sjeté pneumatiky se zvláště nepříznivě projeví na chování při jízdě na mokrém podkladu.

400602-10 – Zkontrolujte přední i zadní pneumatiku, zda na nich nejsou zářezy, zaražené před měty nebo jiná poškození.

» Pokud pneumatika vykazuje zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození: – Vyměňte pneumatiku.

– Zkontrolujte hloubku profilu.

Informace Dodržujte zákonnou minimální hloubku profilu v dané zemi.

Minimální hloubka profilu ≥ 2 mm

KOLA, PNEUMATIKY » Pokud je minimálni hloubka profilu nižší než uvedená hodnota: – Vyměňte pneumatiku.

– Zkontrolujte stáří pneumatik.

Informace Datum výroby pneumatik je obvykle obsaženo v popisu pneumatiky a je vyjádřeno posledními čtyřmi číslicemi označení DOT. První dvě číslice označují týden výroby a poslední dvě číslice rok výroby.

KTM doporučuje vyměnit pneumatiky nejpozději po 5 letech, nezávisle na skutečném opotřebení.

» Pokud je pneumatika starší než 5 let: – Vyměňte pneumatiku.

13.6

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Informace Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání pneumatiky.

Správný tlak vzduchu v pneumatikách zaručuje optimální jízdní komfort a maximální životnost pneumatiky.

400695-01 – Sejměte čepičku ventilu.

– Tlak vzduchu kontrolujte při studených pneumatikách.

Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu vpředu vzadu 1,0 bar 1,0 bar » Pokud tlak pneumatik neodpovídá předepsané hodnotě: – Upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

– Nasaďte čepičku ventilu.

13.7

Kontrola napnutí paprsků Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízda v důsledku nesprávného napnutí paprsků.

– Dbejte na správné napnutí paprsků. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 67 Informace Následkem jednoho uvolněného paprsku kolo ztrácí potřebné zpevnění a během krátké doby se uvolní i další paprsek.

Pokud jsou paprsky napnuté příliš pevně, mohou v důsledku lokálního přetížení prasknout.

Kontrolujte pravidelně napnutí paprsků, zejména u nového motocyklu.

400694-01 – Ostřím šroubováku lehce poklepejte na každý paprsek.

Informace Zvuková frekvence je závislá na délce a průměru paprsku.

Pokud se u jednotlivých stejně dlouhých a stejně tlustých paprsků ozývají různé tóny, ukazuje to na rozdílné napnutí paprsků.

Musí zaznít čistý tón.

» Pokud je napnutí paprsků rozdílné: – Upravte napnutí paprsků.

x – Zkontrolujte utahovací moment paprsků.

Předepsaná hodnota Uchycení paprsků předního kola Uchycení paprsků zadního kola M4,5 M4,5 Momentový klíč se sadou různých nástavců (58429094000) 5… 6 Nm 5… 6 Nm

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 68 14.1

Demontáž baterie x (250/300 XC) Výstraha Nebezpečí poranění Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.

– Udržujte baterie mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

– Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.

– Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.

– Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( Str. 43)

– Odpojte z baterie kabel k zápornému pólu – Stáhněte kryt kladného pólu   .

a odpojte z baterie kabel ke kladnému pólu.

– Vyvěste gumový pásek  dole.

– Vyjměte baterii směrem nahoru.

B00361-10 14.2

Montáž baterie x (250/300 XC) – Vsaďte baterii do prostoru pro baterii.

Baterie (YTX4L-BS) ( Str. 106)

– Zahákněte gumový pásek  .

– Připojte svorkou kabel ke kladnému pólu a nasaďte na něj krytku  .

– Připojte svorkou kabel k zápornému pólu

– Namontujte sedačku. ( Str. 43)

 .

B00361-11 14.3

Nabíjení baterie x (250/300 XC) Výstraha Nebezpečí poranění Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.

– Udržujte baterie mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

– Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.

– Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Součásti a kyselina z baterie zatěžují životní prostředí.

– Neodhazujte baterie do domovního odpadu. Vadnou baterii zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte baterii svému obchodníkovi KTM nebo do sběrny starých baterií.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 69 Informace I když je baterie bez zátěže, ztrácí každý den náboj.

Pro životnost baterie je velmi důležitý stav nabití a způsob nabíjení.

Rychlonabíjení s vyšším proudem se negativně projeví na životnosti baterie.

V případě překročení nabíjecího proudu, napětí a doby nabíjení uniká elektrolyt přes bezpečnostní ventily. Tím baterie ztrácí kapacitu.

Pokud jste startovali s prázdnou baterií, je třeba ji bez odkladu nabít.

Při delším stání ve vybitém stavu dochází k hlubokému vybití a k zasíření a baterie se zničí.

Baterie je bezúdržbová, to znamená, že odpadá kontrola stavu kyseliny.

400240-10 – Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( Str. 43)

– Odpojte kabel ze záporného pólu baterie, abyste předešli škodám na palubní elek tronice.

– Připojte k baterii nabíječku. Zapněte nabíječku.

Nabíječka baterie (58429074000) Na této nabíječce můžete navíc otestovat klidové napětí, startovací schopnost baterie a alternátor. Mimo to je na tomto přístroji vyloučeno přebití baterie.

Informace V žádném případě nesundávejte víčko Nabíjejte baterii s maximálně 10% kapacity, která je uvedená na krytu bate rie  .

 .

– Po nabití nabíječku vypněte. Přisvorkujte baterii.

Předepsaná hodnota Nesmí být překročen nabíjecí proud, napětí ani doba nabíjení.

Pravidelně baterii dobíjejte, pokud s motocyklem nevyjíždíte 3 měsíce

– Namontujte sedačku. ( Str. 43)

14.4

Demontáž hlavní pojistky (250/300 XC) – Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. (

– Vytáhněte startovací relé  z držáku.

Str. 44)

Informace Hlavní pojistka se nachází ve startovacím relé  pod krytem filtru.

B00362-10 – Sejměte ochranný kryt – Vyjměte hlavní pojistku.

 .

B00363-10

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 14.5

Montáž hlavní pojistky (250/300 XC) Výstraha Nebezpečí požáru Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.

– Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.

B00363-11 – Nasaďte hlavní pojistku.

Pojistka (58011109110) Informace Ve startovacím relé je zastrčena náhradní pojistka Vadnou pojistku  .

 nahraďte pouze pojistkou se stejnou hodnotou.

– Nasaďte ochranný kryt.

– Namontujte startovací relé na držák.

– Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. ( Str. 44)

70

CHLADICÍ SYSTÉM 71 15.1

Chladicí systém 601186-10 (Všechny modely 125/150) Vodním čerpadlem Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chla diče   v motoru je vytvářen vynucený oběh chladicí kapaliny.

. Uvedená teplota chladicí kapaliny je přípustná, aniž by se muselo počítat s funkčními poruchami.

120 °C Chlazení se provádí proudem vzduchu.

Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují špinavá žebra chladiče.

(Všechny modely 250/300) Vodním čerpadlem Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chla diče   v motoru je vytvářen vynucený oběh chladicí kapaliny.

. Uvedená teplota chladicí kapaliny je přípustná, aniž by se muselo počítat s funkčními poruchami.

120 °C Chlazení se provádí proudem vzduchu.

Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují špinavá žebra chladiče.

601187-10 15.2

Ochranný kryt chladiče (všechny modely SX) Ochranný kryt chladiče je namontovaný před levým chladičem, mezi ochranou chla diče a chladičem.

Díky ochrannému krytu chladiče se teplota chladicí kapaliny udržuje v optimálním roz mezí.

Teplota chladicí kapaliny 65… 70 °C 601198-10 401055-10 Ochranný kryt chladiče v provedení podle teploty okolí se namontuje před levý chla dič.

ochranný kryt chladiče bez zářezu  < 7 °C ochranný kryt chladiče se zářezem  bez ochranného krytu chla diče 7… 16 °C > 16 °C Informace Nepoužívejte oba ochranné kryty chladiče zároveň!

15.3

Demontáž ochranného krytu chladiče (všechny modely SX) – Demontujte palivovou nádrž.

– Ochranu chladiče kryt chladiče  .

 x

( Str. 47)

vyvěste z montážních bodů  a vyjměte. Sejměte ochranný 601202-10

CHLADICÍ SYSTÉM 72 – Ochranu chladiče zavěste na přídržné nosy dič.

– Vsaďte palivovou nádrž.

x

( Str. 47)

 . Montážní body  zavěste na chla 601203-10 15.4

Montáž ochranného krytu chladiče (všechny modely SX) – Demontujte palivovou nádrž.

– Ochranu chladiče  x

( Str. 47)

vyvěste z montážních bodů  a vyjměte.

601200-10 – Umístěte příslušný ochranný kryt chladiče přídržné nosy  . Montážní body   a ochranu chladiče zavěste na zavěste na chladič.

– Vsaďte palivovou nádrž.

x

( Str. 47)

601201-10 15.5

Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.

Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

400243-10 Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl svisle na vodorovné ploše.

– Sejměte uzávěr chladiče.

– Zkontrolujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

−25… −45 °C » Pokud mrazuvzdornost chladicí kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě: – Zkorigujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

Hladina chladicí kapaliny lami chladiče.

 nad lame 10 mm

CHLADICÍ SYSTÉM » Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Upravte hladinu chladicí kapaliny.

Alternativně 1

Chladicí kapalina ( Str. 114)

Alternativně 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (

– Namontujte uzávěr chladiče.

Str. 114)

15.6

Kontrola hladiny chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.

Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

400243-10 Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl svisle na vodorovné ploše.

– Sejměte uzávěr chladiče.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

Hladina chladicí kapaliny lami chladiče.

 nad lame 10 mm » Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Upravte hladinu chladicí kapaliny.

Alternativně 1

Chladicí kapalina ( Str. 114)

Alternativně 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (

– Namontujte uzávěr chladiče.

Str. 114)

15.7

Vypuštění chladicí kapaliny x Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.

Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl do svislé polohy.

– Pod víko vodního čerpadla si připravte vhodnou nádobu.

73

CHLADICÍ SYSTÉM (Všechny modely 125/150) – Vyšroubujte šroub  . Sejměte uzávěr chladiče – Nechte zcela vytéct chladicí kapalinu.

 .

– S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Vypouštěcí šroub víčka vodního čer padla M10x1 15 Nm 601186-11 (Všechny modely 250/300) – Vyšroubujte šroub  . Sejměte uzávěr chladiče – Nechte zcela vytéct chladicí kapalinu.

 .

– S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Vypouštěcí šroub víčka vodního čer padla M10x1 15 Nm 601187-11 15.8

Doplnění chladicí kapaliny x Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

(Všechny modely 125/150) – Zajistěte, aby šroub  byl pevně dotažen.

74 B00071-10 (Všechny modely 250/300) – Zajistěte, aby šroub  byl pevně dotažen.

B00072-10 B00073-10 – Postavte motocykl do svislé polohy.

– Chladič zcela naplňte chladicí kapalinou.

Chladicí kapalina 1,2 l

Chladicí kapalina ( Str. 114)

Chladicí kapalina (směs připravená k

použití) ( Str. 114)

– Namontujte uzávěr chladiče  .

– Nechte motor běžet, až se zahřeje.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. ( Str. 73)

VYLADĚNÍ MOTORU 75 16.1

Kontrola vůle plynového bovdenu B00026-10 – Řídítka nastavte rovně.

– Odsuňte manžetu  .

– Stáhněte izolaci plynového bovdenu tak, až je cítit odpor.

– Nyní zkontrolujte vůli plynového bovdenu  .

Vůle plynového bovdenu 3… 5 mm » Pokud vůle plynového bovdenu nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Nastavte vůli plynového bovdenu.

– Nasuňte kryt x

( Str. 75)

 . Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.

16.2

Nastavení vůle plynového bovdenu x – Řídítka nastavte rovně.

– Odsuňte manžetu – Povolte matici   .

. Regulační šroub  úplně zašroubujte.

– Regulačním šroubem otočte tak, až je na izolaci plynového bovdenu cítit vůli ply nového bovdenu  .

Předepsaná hodnota Vůle plynového bovdenu 3… 5 mm B00026-11 – Utáhněte matici.

– Nasuňte kryt  . Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.

16.3

Karburátor Nastavení volnoběhu na karburátoru se silně projeví na chování při startu, stabilním volnoběhu a reakci při přidání plynu. To znamená, že motor se správně nastaveným volnoběhem lze nastartovat snadněji než motor se špatně nastaveným volnoběhem.

B00048-11 0 500282-01 Informace Karburátor a jeho součásti podléhají v důsledku vibrací motoru zvýšenému opotřebení. V důsledku opotřebení může docházet k chybným funkcím.

Nastavení karburátoru z výroby odpovídá následujícím hodnotám.

(Všechny modely 125/150) Nadmořská výška Teplota okolí 500 m 20 °C Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory

(1:40) ( Str. 115)

(Všechny modely 250/300) Nadmořská výška Teplota okolí 500 m 20 °C Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory

(1:60) ( Str. 115)

Otáčky volnoběhu se nastavují seřizovacím šroubem  .

Volnoběžná směs se nastavuje regulačním šroubem volnoběžného vzduchu  .

Oblast volnoběhu A Provoz při zavřeném plynovém šoupátku. Tato oblast je ovlivněna nastavovacím šrou bem  a regulačním šroubem volnoběžného vzduchu  .

Přechodná oblast B Chování motoru při otevřeném plynovém šoupátku. Tato oblast je ovlivněna volnoběž nou tryskou a typem plynového šoupátka.

Pokud i při dobrém nastavení volnoběhu i částečného zatížení běží motor při ote vření plynového šoupátka nepravidelně a silně kouří, a při vyšších otáčkách dosáhne prudce plného výkonu, je karburátor regulován s příliš velkým množstvím paliva resp.

je plovák příliš vysoko nebo je netěsný jehlový plovákový ventil.

VYLADĚNÍ MOTORU 76 Oblast částečného zatížení C Provoz při částečně otevřeném plynovém šoupátku. Tato oblast je ovlivněna jehlou trysky (tvarem a polohou). Ve spodní oblasti ovlivňuje nastavení volnoběhu a v horní oblasti hlavní trysku nastavení motoru.

Pokud motor při zrychlení s částečně otevřeným plynovým šoupátkem běží jen s nepravidelným výkonem, musí se jehla trysky snížit o jeden výřez. Pokud motor zvoní, zejména při zrychlení, když se dostane do oblasti otáček plného výkonu, musí se jehla trysky zvýšit. Pokud k výše popsaným jevům dojde při volnoběhu nebo krátce poté, je nutno při nepravidelném výkonu nastavit volnoběžný systém s nižším obsahem paliva a při zvonění s vyšším obsahem paliva.

Oblast plného zatížení D Provoz při otevřeném plynovém šoupátku (plný plyn). Tato oblast je ovlivněna hlavní tryskou a jehlou trysky.

Pokud je izolace nové zapalovací svíčky po krátké jízdě na plný plyn velmi světlá nebo bílá, resp. motor zvoní, musí se použít větší hlavní tryska. Pokud je izolace tmavě hnědá nebo rezavá, musí se použít menší hlavní tryska.

16.4

Nastavení volnoběhu na karburátoru x – Regulační šroub pro volnoběžný vzduch předepsané základní nastavení.

Předepsaná hodnota  zašroubujte až na doraz a natočte na B00048-11 Regulační šroub volnoběžného vzduchu (125 SX) otevřený 1,5 otáčky Regulační šroub volnoběžného vzduchu (150 SX) otevřený 2 otáčky Regulační šroub volnoběžného vzduchu (150 XC USA) otevřený 1,5 otáčky Regulační šroub volnoběžného vzduchu (250 SX) otevřený 1,0 otáčka Regulační šroub volnoběžného vzduchu (250 XC EU/USA) otevřený 1,5 otáčky Regulační šroub volnoběžného vzduchu (300 XC EU/USA) otevřený 2 otáčky – Zahřejte motor.

Předepsaná hodnota Doba jízdy se zahřátým motorem ≥ 5 min Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvě domí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

– Pomocí nastavovacího šroubu Předepsaná hodnota  nastavte otáčky volnoběhu.

Funkce sytiče neaktivovaná – Tlačítko sytiče je stlačeno až na doraz.

( Str. 12)

Počet otáček volnoběhu 1 400… 1 500 ot/min – Regulačním šroubem volnoběžného vzduchu  pomalu otáčejte po směru hodi nových ručiček, až počet otáček na volnoběh začne klesat.

– Zapamatujte si polohu a regulačním šroubem volnoběžného vzduchu nyní pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud počet otáček volnoběhu opět neklesne.

– Mezi oběma polohami nastavte bod s nejvyšším počtem otáček.

VYLADĚNÍ MOTORU 77 Informace Pokud by při tom došlo k většímu nárůstu počtu otáček, snižte počet otá ček na volnoběh na normální úroveň a znovu proveďte předchozí pracovní postup.

Pokud pomocí výše uvedeného postupu nedojde k uspokojivému výsledku, může být příčinou chybně dimenzovaná volnoběžná tryska.

Pokud byste zatočili regulační šroub volnoběžného vzduchu až na doraz a nedošlo by při tom ke změně počtu otáček, musíte použít menší volnoběž nou trysku.

Po výměně trysky je třeba začít s nastavením od začátku.

Při větších změnách vnější teploty a extrémně odlišných výškových polo hách byste měli volnoběh znovu nastavit.

16.5

Vyprázdnění plovákové komory karburátoru x Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhod ném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

Informace Tuto práci provádějte při studeném motoru.

Voda v komoře karburátoru vede k poruchám funkčnosti.

(všechny modely SX) – Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy OFF.

(Obrázek 601185-10 Str. 12)

Do karburátoru již neteče palivo z nádrže.

(všechny modely XC) – Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy OFF.

(Obrázek 601157-11 Str. 11)

Do karburátoru již neteče palivo z nádrže.

– Pod karburátor položte hadr, aby zachytil vytékající palivo.

– Vyšroubujte šroubový uzávěr  .

– Nechte zcela vytéci palivo.

– Našroubujte šroubový uzávěr a utáhněte jej.

601194-10

VYLADĚNÍ MOTORU 16.6

Konektor oblouku zážehu Konektory  jsou umístěny před palivovou nádrží na levé straně rámu.

Možné stavy • Soft – Konektory jsou rozpojené, dosahuje se lepší jízdní chování.

• Performance – Konektory jsou spojené, dosahuje se vyšší výkon.

78 601190-10 16.7

Změna zážehového oblouku Přepnutí zážehového oblouku z Performance na Soft.

– Rozpojte konektory 

. (Obrázek 601190-10 Str. 78)

Soft – lepší jízdní chování Přepnutí zážehového oblouku ze Soft na Performance.

– Spojte konektory 

. (Obrázek 601190-10 Str. 78)

Performance – vyšší výkon 16.8

Kontrola základní polohy řadicí páky – Posaďte se na vozidlo do jízdní polohy a změřte vzdálenost boty a řadicí pákou.

 mezi horní hranou Vzdálenost řadicí páky od horní hrany boty 10… 20 mm » Pokud vzdálenost nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Nastavte základní polohu řadicí páky.

x ( Str. 78)

400692-10 16.9

Nastavení základní polohy řadicí páky x – Vyšroubujte šroub  a vyjměte řadicí páku  .

B00065-10 B00066-10 – Vyčistěte ozubení  řadicí páky a rozvodového hřídele.

– Nasaďte řadicí páku do požadované polohy na rozvodový hřídel a uveďte ozubení do záběru.

Informace Rozsah nastavení je omezený.

Řadicí páka se při řazení nesmí dotýkat žádných součástí vozidla.

– Našroubujte šroub a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota Šroub řadící páky M6 14 Nm Loctite ® 243™

VYLADĚNÍ MOTORU 16.10

Charakteristika motoru - pomocná pružina (Všechny modely 250/300) Pomocná pružina se nachází na pravé straně motoru pod víčkem vodního čerpadla.

Možné stavy • Pomocná pružina se žlutým označením – Pomocná pružina je při dodání namon tovaná se středním nastavením (standard) pro dobré jízdní chování.

• • Pomocná pružina se zeleným označením – Přiložená pomocná pružina pro ještě měkčí výkonnostní nasazení.

Pomocná pružina s červeným označením – Přiložená pomocná pružina pro agre sivnější výkonnostní nasazení.

Charakteristiku motoru lze změnit různými silami pomocné pružiny  .

B00056-10 16.11

Charakteristika motoru - nastavení pomocné pružiny x (Všechny modely 250/300) Výstraha Nebezpečí popálení Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzd. Před tím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.

– Nakloňte motocykl doleva v úhlu cca 45º a v této poloze jej zajistěte proti pádu.

– Vyšroubujte šrouby  .

79 B00057-10 – Vyjměte uzávěr žiny   , nastavovací pružinu z krytu spojky.

– Obě pružiny vytáhněte z vložky pružiny.

 , pomocnou pružinu  a vložku pru B00056-11 B00058-10 – Namontujte požadovanou pomocnou pružinu lečně nasuňte do krytu spojky.

 a nastavovací pružinu  a spo Pomocná pružina se žlutým označením (54837072300) Pomocná pružina se zeleným označením (54837072100) Pomocná pružina s červeným označením (54837072000) Vybrání vložky pružiny  zasazuje do zalomené páky.

Informace Šroub  se nesmí v žádném případě přetočit, protože by se jinak zhoršila charakteristika motoru.

– Zkontrolujte O-kroužek v uzávěru.

– Nasaďte uzávěr.

– Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Šroub krytu výfukového systému M5 5 Nm

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 17.1

Kontrola hladiny převodového oleje Informace Hladina převodového oleje se musí kontrolovat při studeném motoru.

B00049-10 B00050-10 – Postavte motocykl svisle na vodorovné ploše.

(Všechny modely 125/150) – Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje – Zkontrolujte hladinu převodového oleje.

 .

Z otvoru musí vytéci malé množství převodového oleje.

» Pokud nevyteče žádný převodový olej: – Doplňte převodový olej.

x

( Str. 82)

– Našroubujte a utáhněte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje.

Předepsaná hodnota Šroub kontroly hladiny převodového oleje M6 10 Nm (Všechny modely 250/300) – Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje – Zkontrolujte hladinu převodového oleje.

 .

Z otvoru musí vytéci malé množství převodového oleje.

» Pokud nevyteče žádný převodový olej: – Doplňte převodový olej.

x

( Str. 82)

– Našroubujte a utáhněte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje.

Předepsaná hodnota Šroub kontroly hladiny převodového oleje M6 10 Nm 17.2

Výměna převodového oleje x – Vypusťte převodový olej.

x ( Str. 81)

80 400721-01 – Naplňte převodovku převodovým olejem.

x

( Str. 81)

400722-01

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 17.3

Vypuštění převodového oleje x Výstraha Nebezpečí opaření Motorový resp. převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

81 Informace Převodový olej se musí vypustit při motoru zahřátém na provozní teplotu.

B00051-10 B00052-10 – Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.

– Připravte si pod motor vhodnou nádobu.

(Všechny modely 125/150) – Vyšroubujte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem  .

– Vyšroubujte vypouštěcí šroub převodového oleje  .

– Převodový olej nechte úplně vytéci.

– Vypouštěcí šroub převodového oleje důkladně vyčistěte.

– Vyčistěte těsnící plochu motoru.

– Našroubujte a utáhněte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem těsnicím kroužkem.

 Předepsaná hodnota a Vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem M12x1,5 20 Nm – Našroubujte a utáhněte vypouštěcí šroub převodového oleje kroužkem.

 Předepsaná hodnota s těsnicím Vypouštěcí šroub převodového oleje M10x1 15 Nm (Všechny modely 250/300) – Vyšroubujte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem  .

– Převodový olej nechte úplně vytéci.

– Vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem důkladně vyčistěte.

– Vyčistěte těsnící plochu motoru.

– Našroubujte a utáhněte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem těsnicím kroužkem.

 Předepsaná hodnota a Vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem M12x1,5 20 Nm 17.4

Naplnění převodovky převodovým olejem x Informace Příliš málo převodového oleje nebo olej nižší kvality vede k předčasnému opotřebení převodovky.

– Vyšroubujte šroubový uzávěr  a doplňte převodový olej.

Převodový olej (Všechny modely 125/150) Převodový olej (Všechny modely 250/300) 0,70 l 0,80 l

Motorový olej (15W/50) ( Motorový olej (15W/50) (

– Našroubujte šroubový uzávěr a utáhněte jej.

Str. 114) Str. 114)

B00053-10

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 82 Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvě domí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

– Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.

– Zkontrolujte hladinu převodového oleje. ( Str. 80)

17.5

Doplnění převodového oleje x Informace Příliš málo převodového oleje nebo olej nižší kvality vede k předčasnému opotřebení převodovky.

Hladina převodového oleje se musí doplňovat při studeném motoru.

– Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.

(Všechny modely 125/150) – Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje  .

B00049-10 (Všechny modely 250/300) – Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje  .

B00050-10 B00053-11 – Vyšroubujte šroubový uzávěr  .

– Doplňte převodový olej, až vychází z otvoru šroubu pro kontrolu hladiny převodo vého oleje.

Motorový olej (15W/50) ( Str. 114)

– Našroubujte a utáhněte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje.

Předepsaná hodnota Šroub kontroly hladiny převodového oleje M6 10 Nm – Našroubujte šroubový uzávěr  a utáhněte jej.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvě domí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

– Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.

MYTÍ, PÉČE 18.1

Mytí motocyklu Upozornění Materiální škody Poškození nebo zničení součástí vysokotlakým čističem.

– Vozidlo nikdy nečistěte vysokotlakým čističem nebo silným proudem vody. Příliš vysoký tlak může vniknout do elektrických sou částí, konektorů, bovdenových lanek, ložisek atd. a způsobit poruchy resp. vést ke zničení těchto součástí.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

83 Informace Myjte motocykl pravidelně, uchováte tím jeho hodnotu i vzhled po dlouhou dobu.

Během mytí nevystavujte motocykl přímému slunci.

– Uzavřete výfukový systém, aby do něj nevnikla voda.

– Hrubé nečistoty odstraňte jemným proudem vody.

– Silně znečištěná místa postříkejte běžným čisticím prostředkem na motocykly a poté ještě vyčistěte štětcem.

Čistič motocyklů ( Str. 116)

Informace Použijte teplou vodu, do které jste přidali běžný čistící prostředek na motocykly, a měkkou houbu.

– Po důkladném opláchnutí jemným proudem vody by měl motocykl dobře vyschnout.

– Vyprázdněte komoru karburátoru.

x ( Str. 77)

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špinavých brzd.

– Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.

– Po mytí se kousek projeďte, až dosáhne motor provozní teploty.

Informace Díky teplu se odpaří voda i z nepřístupných míst na motoru a brzdách.

– Vysuňte ochranné kryty z řídítek, aby se mohla i zde odpařit zateklá voda.

– Po vychladnutí motocyklu namažte všechna kluzná místa a ložiska.

– Vyčistěte řetěz. ( Str. 48)

– Kovové části bez ochranné vrstvy (s výjimkou brzdových kotoučů a výfukového potrubí) ošetřete antikorozním prostředkem.

Čistící a konzervační prostředky na kov a pryž ( Str. 116)

– Všechny plastové a nastříkané součásti ošetřete jemným čisticím a ošetřujícím prostředkem.

Čistící a konzervační prostředky na kov a pryž ( Str. 116)

ULOŽENÍ 19.1

Uložení Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhod ném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.

84 Informace Chcete-li motocykl na delší dobu odstavit, měli byste provést nebo nechat provést následující opatření.

Před uložením zkontrolujte funkčnost a stav opotřebení všech částí motocyklu. Pokud jsou potřeba servisní práce, opravy nebo úpravy, měly by být provedeny v době odstavení (menší vytížení servisů). Tím se můžete vyhnout dlouhým čekacím dobám v servisech na začátku sezóny.

– Umyjte motocykl. ( Str. 83)

– Vyměňte převodový olej.

x ( Str. 80)

– Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. (

– Vypusťte palivo z nádrže do vhodné nádoby.

– Vyprázdněte komoru karburátoru.

x ( Str. 77)

– Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( Str. 67)

Str. 72)

– Uložte vozidlo na suchém místě, kde nejsou vysoké rozdíly teplot.

Informace KTM doporučuje postavit motocykl na stojan.

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( Str. 36)

– Vozidlo přikryjte prodyšnou plachtou nebo dekou.

Informace V žádném případě byste neměli používat neprodyšné materiály, protože potom nemůže odcházet vlhkost a dochází ke korozi.

Je velmi špatné nechat odstavenému motocyklu běžet na krátkou dobu motor. Protože se přitom motor dostatečně neza hřeje, kondenzuje vodní pára vzniklá při spalovacím procesu a způsobuje korozi součástí motoru a výfuku.

19.2

Uvedení do provozu po uložení

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( Str. 36)

– Tankování paliva. ( Str. 22)

– Proveďte práce kontroly a ošetření před každým uvedením do provozu. (

– Proveďte zkušební jízdu.

Str. 20)

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Chyba motor se neprotáčí (E-startér) (250/300 XC) Motor se protáčí, ale nenaskočí Motor nemá volnoběh Motor se nevytáčí do vysokých otá ček Motor má příliš malý výkon Možná příčina Chyba obsluhy Vybitá baterie Hlavní pojistka přepálená Startovací relé vadné Motor startéru vadný Chyba obsluhy Opatření – Proveďte pracovní kroky pro proces startování.

( Str. 20)

– Nabijte baterii.

x ( Str. 68)

– Zkontrolujte dobíjecí napětí.

x – Zkontrolujte klidový proud.

x – Zkontrolujte alternátor.

x

– Demontujte hlavní pojistku. ( Str. 69)

– Namontujte hlavní pojistku. ( Str. 70)

– Zkontrolujte startovací relé.

x – Zkontrolujte motor startéru.

x – Proveďte pracovní kroky pro proces startování.

( Str. 20)

– Vyprázdněte komoru karburátoru.

( Str. 77)

x Motocykl nebyl delší čas v provozu, proto je v plovákové komoře staré palivo Přerušený přívod paliva Zapalovací svíčka je zrezivělá nebo mokrá Příliš velká vzdálenost elektrod zapa lovací svíčky – Zkontrolujte odvzdušnění palivové nádrže.

– Vyčistěte kohout palivového potrubí.

– Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.

– Vyčistěte a vysušte příp. vyměňte zapalovací svíčku.

– Nastavte vzdálenost elektrod.

Předepsaná hodnota (Všechny modely 125/150) Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0,60 mm (Všechny modely 250/300) Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0,60 mm – Zkontrolujte zapalovací systém.

x – Zkontrolujte zkratovací tlačítko.

x Závada v zapalovacím systému Prodřený zkratovací kabel v kabe lovém svazku, vadné zkratovací tla čítko Uvolněný nebo zoxidovaný konektor nebo zapalovací cívka Voda v karburátoru resp. ucpané trysky Ucpaná volnoběžná tryska Přetočené nastavovací šrouby na karburátoru Vadná zapalovací svíčka Vadná zapalovací soustava – Vyčistěte a kontaktním sprejem ošetřete konektory.

– Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.

– Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.

– Nastavte na karburátoru volnoběh.

( Str. 76)

x – Vyměňte zapalovací svíčku.

– Zkontrolujte zapalovací cívku.

– Zkontrolujte kabelovou koncovku zapalovací svíčky.

x x – Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.

Karburátor přetéká, protože je jehla plováku znečištěná nebo opotřebo vaná Uvolněné trysky karburátoru Závada v zapalovacím systému Přerušený přívod paliva Silně znečištěný vzduchový filtr – Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.

– Zkontrolujte zapalovací systém.

x – Zkontrolujte odvzdušnění palivové nádrže.

– Vyčistěte kohout palivového potrubí.

– Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.

– Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x ( Str. 45)

85

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Chyba Motor má příliš malý výkon Motor vysadí nebo střelí v karburá toru Motor je nadměrně zahřátý Vytváření bílého kouře (pára ve výfu kových plynech) Převodový olej vytéká u odvzdušňo vací hadice Voda v převodovém oleji Možná příčina Výfukový systém je netěsný, defor movaný nebo příliš málo náplně skel ného vlákna v koncovém tlumiči Závada v zapalovacím systému Poškozená membrána nebo kryt membrány Nedostatek paliva Opatření – Zkontrolujte výfukový systém, zda není poško zený.

– Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.

( Str. 46)

x – Zkontrolujte zapalovací systém.

x – Zkontrolujte membránu a kryt membrány.

Motor nasává falešný vzduch Uvolněný nebo zoxidovaný konektor nebo zapalovací cívka Příliš málo chladicí kapaliny v chladi cím systému Příliš slabé proudění vzduchu Lamely chladiče jsou silně znečiš těné Tvorba pěny v chladicím systému (všechny modely SX) – Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy ON.

(Obrázek 601185-10 Str. 12)

(všechny modely XC) – Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy ON.

(Obrázek 601157-11 Str. 11)

– Tankování paliva. ( Str. 22)

– Zkontrolujte pevné utažení sací příruby a kar burátoru.

– Vyčistěte a kontaktním sprejem ošetřete konektory.

– Zkontrolujte těsnění chladicího systému.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

( Str. 73)

– Vypněte a odstavte motor.

– Vyčistěte lamely chladiče.

Poškozená hlava válce nebo těsnění hlavy válce Zalomená hadice chladiče Nesprávný bod zážehu v důsledku uvolněného statoru Poškozená hlava válce nebo těsnění hlavy válce Doplněno příliš mnoho převodového oleje Poškozený těsnicí kroužek hřídele nebo vodní čerpadlo – Vypusťte chladicí kapalinu.

– Doplňte chladicí kapalinu.

x

x (

( Str. 73)

Str. 74)

– Zkontrolujte hlavu válce nebo těsnění hlavy válce.

– Vyměňte hadici chladiče.

x – Nastavte zapalování.

x – Zkontrolujte hlavu válce nebo těsnění hlavy válce.

– Zkontrolujte hladinu převodového oleje.

( Str. 80)

– Zkontrolujte těsnicí kroužek hřídele a vodní čerpadlo.

86

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR 21.1

125 SX Druh konstrukce Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce) Rozměr Z (výška ovládací klapky) Primární převod Spojka Převodovka Převody 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 6. převodový stupeň Zapalování Bod zážehu (před horní úvratí) Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Pomoc při startu 21.2

150 SX Druh konstrukce Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce) Rozměr Z (výška ovládací klapky) Primární převod Spojka Převodovka Převody 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 1-válcový 2-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membrá novým přívodem a řízeným výfukovým systémem 124,8 cm³ 54,5 mm 54 mm 1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko Jehlové ložisko Jehlové ložisko Odlitý hliník 2 lichoběžníkové kroužky 0… 0,10 mm 43,7 mm 23:73 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 6-rychlostí s přímým záběrem 13:32 15:30 17:28 20:28 19:23 22:24 Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan 1,4 mm NGK BR9 ECMVX 0,60 mm Nožní startér 1-válcový 2-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membrá novým přívodem a řízeným výfukovým systémem 143,6 cm³ 58,4 mm 56 mm 1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko Jehlové ložisko Jehlové ložisko Odlitý hliník 2 lichoběžníkové kroužky 0… 0,10 mm 44,3 mm 23:73 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 6-rychlostí s přímým záběrem 13:32 15:30 17:28 20:28 19:23 87

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR 6. převodový stupeň Zapalování Bod zážehu (před horní úvratí) Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Pomoc při startu 21.3

150 XC USA Druh konstrukce 22:24 Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan 1,4 mm NGK BR9 ECMVX 0,60 mm Nožní startér Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce) Rozměr Z (výška ovládací klapky) Primární převod Spojka Převodovka Převody 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 6. převodový stupeň Zapalování Bod zážehu (před horní úvratí) Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Pomoc při startu 1-válcový 2-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membrá novým přívodem a řízeným výfukovým systémem 143,6 cm³ 58,4 mm 56 mm 1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko Jehlové ložisko Jehlové ložisko Odlitý hliník 2 lichoběžníkové kroužky 0… 0,10 mm 44,3 mm 23:73 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 6-rychlostí s přímým záběrem 13:32 15:30 17:28 19:26 21:25 22:23 Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan 1,4 mm NGK BR9 ECMVX 0,60 mm Nožní startér 21.4

250 SX Druh konstrukce Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Výfukový systém - začátek nastavení Výfukový systém - konec nastavení s červenou pomocnou pru žinou Výfukový systém - konec nastavení se žlutou pomocnou pruži nou Výfukový systém - konec nastavení se zelenou pomocnou pru žinou Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko 1-válcový 2-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membrá novým přívodem a řízeným výfukovým systémem 249 cm³ 72 mm 66,4 mm 5 500 ot/min 7 000 ot/min 7 500 ot/min 7 900 ot/min 1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko Jehlové ložisko 88

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce) Rozměr Z (výška ovládací klapky) Primární převod Spojka Převodovka Převody 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň Zapalování Bod zážehu (před horní úvratí) Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Pomoc při startu Jehlové ložisko Odlitý hliník 2 lichoběžníkové kroužky 0… 0,10 mm 48 mm 26:72 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 5-rychlostí s přímým záběrem 14:28 15:24 18:24 21:24 22:21 Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan 1,9 mm NGK BR 8 ECM 0,60 mm Nožní startér 21.5

250 XC EU/USA Druh konstrukce Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Výfukový systém - začátek nastavení Výfukový systém - konec nastavení s červenou pomocnou pru žinou Výfukový systém - konec nastavení se žlutou pomocnou pruži nou Výfukový systém - konec nastavení se zelenou pomocnou pru žinou Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce) Rozměr Z (výška ovládací klapky) Primární převod Spojka Převodovka Převody 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 6. převodový stupeň Zapalování 1-válcový 2-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membrá novým přívodem a řízeným výfukovým systémem 249 cm³ 72 mm 66,4 mm 5 500 ot/min 7 300 ot/min 7 800 ot/min 8 300 ot/min 1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko Jehlové ložisko Jehlové ložisko Odlitý hliník 2 lichoběžníkové kroužky 0… 0,10 mm 48 mm 26:72 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 6-rychlostí s přímým záběrem 15:31 16:25 20:25 22:23 25:22 26:20 Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan 89

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR Bod zážehu (před horní úvratí) Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Pomoc při startu 21.6

300 XC EU/USA Druh konstrukce Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Výfukový systém - začátek nastavení Výfukový systém - konec nastavení s červenou pomocnou pru žinou Výfukový systém - konec nastavení se žlutou pomocnou pruži nou Výfukový systém - konec nastavení se zelenou pomocnou pru žinou Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce) Rozměr Z (výška ovládací klapky) Primární převod Spojka Převodovka Převody 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 6. převodový stupeň Zapalování Bod zážehu (před horní úvratí) Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Pomoc při startu 1-válcový 2-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membrá novým přívodem a řízeným výfukovým systémem 293 cm³ 72 mm 72 mm 5 500 ot/min 7 300 ot/min 7 800 ot/min 8 300 ot/min 1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko Jehlové ložisko Jehlové ložisko Odlitý hliník 2 obdélníkové kroužky 0… 0,10 mm 48 mm 26:72 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 6-rychlostí s přímým záběrem 15:31 16:25 20:25 22:23 25:22 26:20 Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan 1,9 mm NGK BR 7 ES 0,60 mm Nožní startér a E- startér 21.7

Plnicí množství - převodový olej Převodový olej (Všechny modely 125/150) Převodový olej (Všechny modely 250/300) 0,70 l 0,80 l 1,9 mm NGK BR 7 ES 0,60 mm Nožní startér a E- startér

Motorový olej (15W/50) ( Str. 114) Motorový olej (15W/50) ( Str. 114)

90

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR 21.8

Plnicí množství - chladicí kapalina Chladicí kapalina 1,2 l

Chladicí kapalina ( Str. 114) Chladicí kapalina (směs připravená k použití) ( Str. 114)

91

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU 22.1

Všechny modely 125/150 Šroub membrány Šroub aretační páky Šroub kola vodního čerpadla Šroub krytu výfukového systému Šroub pojistného plechu osy ovládací klapky Šroub u pojistky ložiska Šroub víka alternátoru Šroub výfukové příruby Šroub zapalovací soustavy/ stator Odvzdušňovací šroub hlavy válce Šroub dorazového plechu nožního startéru Šroub kontroly hladiny převodového oleje Šroub krytu spojky Šroub na krytu motoru Šroub pracovního válce spojky Šroub řadicí kulisy Šroub řadící páky Šroub řízení výfukového systému Šroub sací manžety/ kryt membrány Šroub u spojkové pružiny Šroub víčka vodního čerpadla Šroub hlavy válce Matice patky válce Osa ovládací klapky výfukového sys tému M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M7 M8 M8 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 Šroub aretace řazení Šroub nožního startéru Šroub patice válce Šroub pastorku Vypouštěcí šroub převodového oleje Vypouštěcí šroub víčka vodního čer padla Matice rotoru Vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem Zapalovací svíčka Matice primárního kola Matice unášeče spojky Matice řízení výfukového systému držák ložiska M8 M8 M8 M10 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,25 M16LHx1,5 M18x1,5 M26x1 2 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – Loctite ® 222 – Loctite ® 243™ – 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 18 Nm 30 Nm 1. stupeň 3 Nm 2. stupeň (povolení proti směru hodinových ručiček) 1/4 otáčka 25 Nm 25 Nm 35 Nm 60 Nm 15 Nm 15 Nm – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 2701 60 Nm 20 Nm 25 Nm 130 Nm 130 Nm 35 Nm – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 92

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU 22.2

250 SX Šroub aretační páky Šroub kola vodního čerpadla Šroub krytu výfukového systému Šroub přídržného plechu výfukového systému Šroub statoru Šroub synchronizátoru Šroub víka alternátoru Šroub zalomené páky výfukového sys tému Šroub aretace řazení Šroub dorazového plechu nožního startéru Šroub kontroly hladiny převodového oleje Šroub krytu spojky Šroub na krytu motoru Šroub na krytu motoru Šroub na krytu motoru Šroub ovládací klapky výfukového systému Šroub pojistky ložiska vačkového bubnu Šroub pracovního válce spojky Šroub pružiny nožního startéru Šroub řadící páky Šroub sací manžety/ kryt membrány Šroub u spojkové pružiny Šroub víčka vodního čerpadla Šroub výfukové příruby Šroub hlavy válce Šroub nožního startéru Matice patky válce Šroub pastorku Vypouštěcí šroub víčka vodního čer padla Matice rotoru Vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem Zapalovací svíčka Matice primárního kola Matice unášeče spojky M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6x40 M6x55 M6x60 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,25 M18LHx1,5 M18x1,5 6 Nm 6 Nm 5 Nm 7 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 27 Nm 25 Nm 35 Nm 60 Nm 15 Nm 60 Nm 20 Nm 25 Nm 150 Nm 100 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 – Loctite ® 2701 – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 93

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU 22.3

250/300 XC Šroub aretační páky Šroub kola vodního čerpadla Šroub krytu výfukového systému Šroub přídržného plechu výfukového systému Šroub synchronizátoru Šroub zalomené páky výfukového sys tému Šroub aretace řazení Šroub dorazového plechu nožního startéru Šroub kontroly hladiny převodového oleje Šroub krytu spojky Šroub motoru startéru Šroub na krytu motoru Šroub na krytu motoru Šroub na krytu motoru Šroub ovládací klapky výfukového systému Šroub pojistky ložiska vačkového bubnu Šroub pracovního válce spojky Šroub pružiny nožního startéru Šroub řadící páky Šroub sací manžety/ kryt membrány Šroub statoru Šroub u spojkové pružiny Šroub víčka vodního čerpadla Šroub víka alternátoru Šroub výfukové příruby Šroub hlavy válce Šroub nožního startéru Matice patky válce Šroub pastorku Vypouštěcí šroub víčka vodního čer padla Matice rotoru Vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem Zapalovací svíčka Matice primárního kola Matice unášeče spojky M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6x40 M6x55 M6x60 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,25 M18LHx1,5 M18x1,5 6 Nm 6 Nm 5 Nm 7 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 8 Nm 27 Nm 25 Nm 35 Nm 60 Nm 15 Nm 60 Nm 20 Nm 25 Nm 150 Nm 100 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 2701 – Loctite ® 2701 – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 94

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.1

125 SX Typ karburátoru Identifikační číslo karburátoru Poloha jehly Jehla trysky Hlavní tryska Tryska volnoběhu Startovací tryska Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Šoupátko 23.2

Karburátor - základní nastavení písečné cesty (125 SX) Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu Jehla trysky Poloha jehly Hlavní tryska 1,5 otáčky 45 NOZH 4. Poloha seshora 208 KEIHIN PWK 38S AG AQ7_0 3. Poloha seshora NOZI (NOZH, NOZJ) 182 (180, 185) 42 (40, 45) 85 1,5 otáčky 7 s výřezem Informace Pokud motor radiálně hází, je nutno použít menší hlavní trysku.

95

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.3

Konfigurace karburátoru (125 SX) 96 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 400709-01 Nadmořská výška teplota Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu Jehla Poloha jehly seshora Hlavní tryska 1... 5 Poloha jehly seshora Konfigurace karburátoru závisí na definovaných podmínkách okolí a nasazení vozidla.

Informace Ne pro písečné cesty

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.4

150 SX Typ karburátoru Identifikační číslo karburátoru Poloha jehly Jehla trysky Hlavní tryska Tryska volnoběhu Startovací tryska Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Šoupátko 23.5

Karburátor - základní nastavení písečné cesty (150 SX) Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu Jehla trysky Poloha jehly Hlavní tryska 1,5 otáčky 45 NOZH 3. Poloha seshora 208 KEIHIN PWK 38S AG BC0_0 2. Poloha seshora NOZI (NOZH, NOZJ) 182 (180, 185) 40 (42) 85 2 otáčky 6,5 s výřezem Informace Pokud motor radiálně hází, je nutno použít menší hlavní trysku.

97

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.6

Konfigurace karburátoru (150 SX) 98 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 401037-01 Nadmořská výška teplota Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu Jehla Poloha jehly seshora Hlavní tryska 1... 5 Poloha jehly seshora Konfigurace karburátoru závisí na definovaných podmínkách okolí a nasazení vozidla.

Informace Ne pro písečné cesty

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.7

250 SX Typ karburátoru Identifikační číslo karburátoru Poloha jehly Jehla trysky Hlavní tryska Tryska volnoběhu Startovací tryska Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Šoupátko 23.8

Karburátor - základní nastavení písečné cesty (250 SX) Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu Jehla trysky Poloha jehly Hlavní tryska 1,0 otáčka 45 NOZG 4. Poloha seshora 175 KEIHIN PWK 36S AG FK0180 3. Poloha seshora N1EI (N1EH, N1EJ) 158 (155, 160) 42 (40) 85 1,0 otáčka 6,5 s výřezem Informace Pokud motor radiálně hází, je nutno použít menší hlavní trysku.

99

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.9

Konfigurace karburátoru (250 SX) 100 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 401038-01 Nadmořská výška teplota Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu Jehla Poloha jehly seshora Hlavní tryska 1... 5 Poloha jehly seshora Konfigurace karburátoru závisí na definovaných podmínkách okolí a nasazení vozidla.

Informace Ne pro písečné cesty

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.10

150 XC USA Typ karburátoru Identifikační číslo karburátoru Poloha jehly Jehla trysky Hlavní tryska Tryska volnoběhu Startovací tryska Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Šoupátko 23.11

Konfigurace karburátoru (150 XC USA) KEIHIN PWK 36S AG BC1_0 3. Poloha seshora NOZI (NOZH, NOZJ) 170 (168, 172) 42 (40, 45) 85 1,5 otáčky 7 s výřezem 101 M/FT ASL TEMP ASO IJ Nadmořská výška teplota Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu 401039-01

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR NDL POS MJ 102 Jehla Poloha jehly seshora Hlavní tryska 1... 5 Poloha jehly seshora Konfigurace karburátoru závisí na definovaných podmínkách okolí a nasazení vozidla.

Informace Ne pro písečné cesty B00075-10 23.12

250 XC EU/USA Typ karburátoru Identifikační číslo karburátoru Poloha jehly Jehla trysky Hlavní tryska Tryska volnoběhu Startovací tryska Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Šoupátko KEIHIN PWK 36S AG BC3_0 4. Poloha seshora N8RW (N8RH) 168 (170) 35 85 1,5 otáčky 7 s výřezem

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.13

Konfigurace karburátoru (250 XC EU/USA) 103 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 401040-01 Nadmořská výška teplota Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu Jehla Poloha jehly seshora Hlavní tryska 1... 5 Poloha jehly seshora Konfigurace karburátoru závisí na definovaných podmínkách okolí a nasazení vozidla.

Informace Ne pro písečné cesty

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR 23.14

300 XC EU/USA Typ karburátoru Identifikační číslo karburátoru Poloha jehly Jehla trysky Hlavní tryska Tryska volnoběhu Startovací tryska Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Šoupátko 23.15

Konfigurace karburátoru (300 XC EU/USA) x KEIHIN PWK 36S AG BC5_0 4. Poloha seshora N2ZK (N2ZJ, N2ZL) 165 (162) 35 85 2 otáčky 7 s výřezem 104 M/FT ASL TEMP ASO IJ Nadmořská výška teplota Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený Tryska volnoběhu 401044-01

TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR NDL POS MJ 105 Jehla Poloha jehly seshora Hlavní tryska 1... 5 Poloha jehly seshora Konfigurace karburátoru závisí na definovaných podmínkách okolí a nasazení vozidla.

Informace Ne pro písečné cesty B00075-10

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK Rám Vidlice Zdvih pružiny vpředu vzadu Osazení vidlice Pružná vzpěra Brzda Brzdové kotouče - průměr vpředu vzadu Brzdové kotouče - mez opotřebení vpředu vzadu Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu vpředu vzadu sekundární převod (125 SX, 150 XC USA) sekundární převod (250/300 XC, 150 SX) sekundární převod (250 SX) Řetěz Dodávaná řetězová kola Úhel hlavy rámu Rozchod kol (Všechny modely 125/150) Rozchod kol (Všechny modely 250/300) Výška sedadla bez zátěže Světlá výška bez zatížení (Všechny modely 125/150, 250 XC EU/USA) Světlá výška bez zatížení (250 SX, 300 XC EU/USA) Hmotnost bez paliva cca (125/150 SX) Hmotnost bez paliva cca (150 XC USA) Hmotnost bez paliva cca (250 SX) Hmotnost bez paliva cca (250/300 XC) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu Nejvyšší přípustná celková hmotnost Baterie YTX4L-BS Středový rám z trubek z chrom-molybden-oceli WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 300 mm 336 mm 22 mm WP Suspension PDS 5018 DCC Kotoučové brzdy, brzdové čelisti mají plovoucí uložení 260 mm 220 mm 2,5 mm 3,5 mm 1,0 bar 1,0 bar 13:50 14:50 13:48 5/8 x 1/4" 38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52 63,5° 1 480±10 mm 1 495±10 mm 992 mm 395 mm 385 mm 89 kg 90,1 kg 94,2 kg 101,1 kg 145 kg 190 kg 335 kg Napětí baterie: 12 V Jmenovitá kapacita: 3 Ah bezúdržbová 24.1

Pneumatiky Platnost Pneumatiky vpředu (125/150 SX) (250 SX) (150 XC USA) (250/300 XC) 80/100 - 21 51M TT Bridgestone M59 80/100 - 21 51M TT Bridgestone M59 80/100 - 21 51M TT Bridgestone M59 80/100 - 21 51M TT Bridgestone M59 Další informace naleznete v oddílu servis na: http://www.ktm.com

Pneumatiky vzadu 100/90 - 19 57M TT Bridgestone M70 110/90 - 19 62M TT Bridgestone M70 100/100 - 18 59M TT Bridgestone M402 110/100 - 18 64M TT Bridgestone M402 106

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK 24.2

Plnicí množství - palivo Objem palivové nádrže celkem cca 7,5 l Objem palivové nádrže celkem cca 11,5 l Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro

2-taktní motory (1:40) ( Str. 115) (125/150 SX)

Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro

2-taktní motory (1:60) ( Str. 115) (250 SX)

Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro

2-taktní motory (1:40) ( Str. 115) (150 XC USA)

Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro

2-taktní motory (1:60) ( Str. 115) (250/300 XC)

107

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE 25.1

125/150 SX Číslo výrobku na vidlici Vidlice Tlumení v tlaku Komfort Standard Sport Tlumení v tahu Komfort Standard Sport Délka pružiny s předepnutím Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tlak plynu Délka vidlice Množství oleje na jednu car tridge Množství oleje na jednu vidlici bez cartridge 195 ml 350 ml 25.2

250 SX Číslo výrobku na vidlici Vidlice Tlumení v tlaku Komfort Standard Sport Tlumení v tahu Komfort Standard Sport Délka pružiny s předepnutím Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tlak plynu Délka vidlice Množství oleje na jednu car tridge Množství oleje na jednu vidlici bez cartridge 195 ml 380 ml 14.18.7K.01

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 492 mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 1,2 bar 940 mm

Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115) Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115)

14.18.7K.03

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 492 mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 4,6 N/mm 1,2 bar 940 mm

Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115) Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115)

108

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE 25.3

150 XC USA Číslo výrobku na vidlici Vidlice Tlumení v tlaku Komfort Standard Sport Tlumení v tahu Komfort Standard Sport Délka pružiny s předepnutím Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tlak plynu Délka vidlice Množství oleje na jednu car tridge Množství oleje na jednu vidlici bez cartridge 195 ml 365 ml 25.4

250/300 XC Číslo výrobku na vidlici Vidlice Tlumení v tlaku Komfort Standard Sport Tlumení v tahu Komfort Standard Sport Délka pružiny s předepnutím Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tlak plynu Délka vidlice Množství oleje na jednu car tridge Množství oleje na jednu vidlici bez cartridge 195 ml 365 ml 14.18.7K.27

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 492 mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 1,2 bar 940 mm

Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115) Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115)

14.18.7K.28

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 14 kliknutí 12 kliknutí 10 kliknutí 492 mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 4,6 N/mm 1,2 bar 940 mm

Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115) Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 115)

109

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA 26.1

125/150 SX Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení v tlaku Low Speed Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku High Speed Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka

Tlumičový olej ( Str. 115)

26.2

250 SX Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení v tlaku Low Speed Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku High Speed Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Komfort Standard Sport Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Délka pružiny 12.18.7K.01

WP Suspension PDS 5018 DCC 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka 24 kliknutí 22 kliknutí 22 kliknutí 5 mm 60 N/mm 63 N/mm 66 N/mm 250 mm 10 bar 33 mm 109 mm 417 mm SAE 2,5 12.18.7K.03

WP Suspension PDS 5018 DCC 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka 24 kliknutí 22 kliknutí 22 kliknutí 5 mm 3 mm 5 mm 66 N/mm 69 N/mm 72 N/mm 250 mm 110

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka

Tlumičový olej ( Str. 115)

26.3

150 XC USA Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení v tlaku Low Speed Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku High Speed Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka

Tlumičový olej ( Str. 115)

26.4

250/300 XC Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení v tlaku Low Speed Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku High Speed Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg 10 bar 33 mm 105 mm 417 mm SAE 2,5 12.18.7K.27

WP Suspension PDS 5018 DCC 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka 24 kliknutí 22 kliknutí 22 kliknutí 7 mm 60 N/mm 63 N/mm 66 N/mm 250 mm 10 bar 33 mm 109 mm 417 mm SAE 2,5 12.18.7K.28

WP Suspension PDS 5018 DCC 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka 24 kliknutí 22 kliknutí 22 kliknutí 5 mm 66 N/mm 111

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka

Tlumičový olej ( Str. 115)

69 N/mm 72 N/mm 250 mm 10 bar 33 mm 105 mm 417 mm SAE 2,5 112

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU Uchycení paprsků předního kola Uchycení paprsků zadního kola Šroub u nastavovacího kroužku pružné vzpěry Ostatní matky na podvozku Ostatní šrouby na podvozku Šroub kulového kloubu tlačné tyčky u válce nožní brzdy Šroub protiskluzového krytu řetězu Šroub u brzdového kotouče vpředu Šroub u brzdového kotouče vzadu Držák bočního stojanu Držák bočního stojanu Matice dorazu pedálu nožní brzdy Matice k držáku pneumatiky Matice ke šroubu řetězového kola Ostatní matky na podvozku Ostatní šrouby na podvozku Šroub kluznice řetězu Šroub u brzdových čelistí vpředu Šroub u koncovky vidlice Šroub u můstku vidlice nahoře Šroub u můstku vidlice spodní Šroub u pouzdra vidlice horní Šroub u svorky řídítek Šroub u výztuhy motoru Šroub u vzpěry rámu Nosný šroub motoru Nosný šroub motoru Nosný šroub motoru Ostatní matky na podvozku Ostatní šrouby na podvozku Šroub u úchytu řídítek Šroub u pružné vzpěry dole Šroub u pružné vzpěry nahoře Matka uchycení sedla Matice k čepu vahadla Matice u zadního výsuvného čepu kola Šroub u hlavy rámu horní Šroubovací hrdlo chlazení Šroub u výsuvného čepu kola vpředu M4,5 M4,5 M5 M6 M6 M6 M8 M8 M10x105 M10x115 M10x123 M10 M10 M10 M12 M12 M12x1 M16x1,5 M20x1,5 M8 M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6 M8x20 M8x26 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M20x1,5 M20x1,5 M24x1,5 5… 6 Nm 5… 6 Nm 5 Nm 15 Nm 10 Nm 10 Nm 33 Nm 35 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 50 Nm 45 Nm 40 Nm 80 Nm 80 Nm 20 Nm 100 Nm 80 Nm 6 Nm 14 Nm 14 Nm 40 Nm 40 Nm 20 Nm 10 Nm 35 Nm 30 Nm 25 Nm 15 Nm 25 Nm 15 Nm 17 Nm 12 Nm 17 Nm 20 Nm 10 Nm 12 Nm 45 Nm – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 Loctite ® 2701 – – – – Loctite ® 2701 – Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ – – – – – – Loctite ® 2701 – Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 Loctite ® 2701 – – – – Loctite ® 243™ – 113

PROVOZNÍ LÁTKY 114 Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1

podle – DOT Předepsaná hodnota – Používejte pouze takovou brzdovou kapalinu, která odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Castrol a Motorex ® .

Dodavatel Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

Chladicí kapalina Předepsaná hodnota – Používejte pouze vhodnou chladicí kapalinu (i v zemích s vysokými teplotami). U prostředků s nižší mrazuvzdorností může dojít ke korozi nebo tvorbě pěny. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Poměr směsi Ochrana před zamrznutím: −25… −45 °C 50 % Prostředek na ochranu proti korozi a mrazu 50 % destilovaná voda Chladicí kapalina (směs připravená k použití) Ochrana před zamrznutím Dodavatel Motorex ® – Anti Freeze −40 °C Hydraulický olej (15) podle – ISO VG (15) Předepsaná hodnota – Používejte pouze takový hydraulický olej, který odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající vlast nosti. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Hydraulic Fluid 75 Motorový olej (15W/50) podle

– JASO T903 MA ( – SAE ( Str. 118) Str. 118) (15W/50)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu), a který má odpovídající vlast nosti. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Top Speed 4T Motorový olej 2-takt podle

– JASO FC ( Str. 118)

Předepsaná hodnota – Používejte jen kvalitní 2-taktní motorový olej známých značek. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

plně syntetický

PROVOZNÍ LÁTKY Dodavatel Motorex ® – Cross Power 2T Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory (1:40) podle – DIN EN 228

– JASO FC (

Poměr směsi 1:40

Str. 118) (1:40)

Motorový olej 2-takt ( Str. 114)

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2-taktní motory (1:60) podle – DIN EN 228

– JASO FC (

Poměr směsi 1:60

Str. 118) (1:60)

Motorový olej 2-takt ( Str. 114)

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) podle

– SAE ( Str. 118) (SAE 2,5)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.

Vidlicový olej (SAE 5) podle

– SAE ( Str. 118) (SAE 5)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Racing Fork Oil 115

POMOCNÉ PROSTŘEDKY Čistič motocyklů Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Moto Clean 900 Čistící a konzervační prostředky na kov a pryž Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Protect & Shine Čisticí prostředek vzduchového filtru Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Twin Air Dirt Bio Remover Mazací tuk s vysokou viskozitou Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky SKF ® .

Dodavatel SKF ® – LGHB 2 Mazivo s dlouhodobým účinkem Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Bike Grease 2000 Olej pro pěnový vzduchový filtr Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Twin Air Liquid Bio Power Prostředek na čištění řetězu Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Chain Clean Sprej na řetězy pro offroad Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Chainlube Offroad 116

POMOCNÉ PROSTŘEDKY Univerzální olejový sprej Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Joker 440 Synthetic 117

NORMY 118 JASO T903 MA Různé technické vývojové směry si vyžádaly vlastní specifikaci pro 4-taktní motocykly - normu JASO T903 MA. Dříve se pro 4-taktní motocykly používaly motorové oleje určené pro osobní automobily, protože neexistovala žádná vlastní specifikace pro motocykly.

Jestliže u motorů osobních automobilů se požadují dlouhé intervaly údržby, je u motocyklových motorů v popředí zájmu vysoký výkon motoru při vysokých otáčkách. U většiny motocyklových motorů se stejným olejem maže i převodovka a spojka. Norma JASO MA se zabývá těmito zvláštními požadavky.

SAE Viskozitní třídy SAE byly stanoveny společností Society of Automotive Engineers a slouží rozdělení olejů podle jejich viskozity.

Viskozita popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovídá o kvalitě oleje.

JASO FC JASO FC je klasifikace 2-taktního motorového oleje, který byl vyvinutý speciálně pro extrémní požadavky závodního sportu. Díky prvotřídním syntetickým esterům a aditivům, které jsou speciálně sladěny, se dosahuje bezvadné spalování i při extrémních podmín kách.

REJSTŘÍK 119 REJSTŘÍK B Baterie

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Boční stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Brzdová kapalina

brzdy předního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

brzdy zadního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Brzdová obložení

brzdy předního kola výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

brzdy zadního kola - výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Brzdové kotouče

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

C Charakteristika motoru

pomocná pružina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 pružina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Chladicí kapalina

doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Chladicí systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Č

Číslo motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Číslo podvozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Číslo výrobku na vidlici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

D

Definice použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

H Hladina brzdové kapaliny

kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Hladina chladicí kapaliny

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-73

Hladina převodového oleje

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Hlavní pojistka

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

I

Identifikační štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

K

Karburátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

nastavení volnoběhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

vyprázdnění plovákové komory . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Kohout palivového potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12

Kryt chladiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Kryt vidlice

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

L Ložisko hlavy řízení-

mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

M Motocykl

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

sejmutí ze stojanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 zdvihnutí na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Motor

záběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Mrazuvzdornost

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

N

Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Napnutí paprsků

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Napnutí řetězu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nožní brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Nožní startér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

O Ochranný kryt chladiče

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Otočná rukojeť plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

P

Páčka ruční brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Páčka spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Palivová nádrž

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Pohled na vozidlo

zepředu zleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

zezadu zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pojistka

demontáž hlavní pojistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

montáž hlavní pojistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Poloha řídítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Pravidla při práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Přední blatník

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Přední kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

REJSTŘÍK 120 Převodový olej

doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

naplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Prověšení při jízdě

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Provozní prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Pružná vzpěra

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

kontrola prověšení při jízdě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 kontrola statického prověšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře . . . . . . . . 32

tlumení při stlačování tlumiče obecně . . . . . . . . . . . . . 28

Ř

Řadicí páka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

kontrola základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Řetěz

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Řetězové kolo

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Řetězový pastorek

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

S Schránka na vzduchový filtr

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Sedačka

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Servisní plán

SX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

XC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27

Spodní můstek vidlice

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Spojka

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 výměna kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Stav pneumatik

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Sytič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

T Tabulka se startovacím číslem

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tankování

palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Technické údaje

karburátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-105

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-91

podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107

pružná vzpěra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-112

utahovací momenty u motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-94

utahovací momenty u podvozku . . . . . . . . . . . . . . . . 113

vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109

Tlačítko E-startéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tlak vzduchu v pneumatikách

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Tlumení High Speed při stlačování tlumiče

pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče

pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tlumení při roztahování tlumiče

na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tlumení při stlačování tlumiče

na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tlumicí koncovka výfuku

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 výměna výplně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

U

Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Uložení plynového bovdenu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Uvedení do provozu

kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu . 20

po uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

pokyny pro první uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . 15

Uzávěr palivové nádrže

otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 palivového potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

V Vedení řetězu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Vidlice

čištění prachových manžet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

kontrola základního nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

odvzdušnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Víko schránky na vzduchový filtr

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Vůle ložiska hlavy řízení

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Vůle plynového bovdenu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86

REJSTŘÍK

Výrobní číslo pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Vzduchový filtr

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Z Zadní kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Základní nastavení podvozku

podle hmotnosti jezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Zasouvací stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Zážehový oblouk

konektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Zkratovací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ztížené podmínky nasazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

bahnitý terén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

mokrý písek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

mokrý terén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

nízká teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 pomalá jízda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 sníh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

suchý písek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

vysoká teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ž

Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

121

*3211596cs*

3211596cs KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Rakousko http://www.ktm.com

05/2010 Foto: Mitterbauer

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement