KTM 150 SX EU 2012 MX Bike Instrukcja obsługi

KTM 150 SX EU 2012 MX Bike Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2012 125 SX 150 SX 250 SX 150 XC USA 250 XC EU/USA 300 XC EU/USA

Nr art. 3211714pl

SZANOWNY KLIENCIE KTM SZANOWNY KLIENCIE KTM Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś się właścicielem nowoczesnego, sportowego motocykla, który z pew nością sprawi Ci dużo przyjemności, jeżeli będziesz go odpowiednio serwisował i pielęgnował.

Życzymy przyjemnej jazdy!

Wpisz tutaj numery seryjne swojego pojazdu.

Numer podwozia ( str. 10)

Pieczątka dealera 1

Numer silnika ( str. 10)

W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jednakże całkowicie wykluczyć niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.

Wszystkie informacje są niewiążące. Firma KTM-Sportmotorcycle AG zastrzega sobie prawo zmiany lub usunięcia, dopasowania do lokalnych warunków lub wstrzymania przygotowania konkretnego modelu bez wcześniejszego powiadomienia lub nie podając powodów dane techniczne, cenę, kolory, formy, materiały, zakres usług świadczonych na rzecz klienta w tym usługi serwisowe, kon strukcje, wyposażenie itp. Firma KTM nie ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilu stracji i opisów oraz za błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustracjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie wchodzące w seryjny zakres dostawy.

© 2011 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Austria Wszelkie prawa zastrzeżone Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą właści ciela.

ISO 9001(12 100 6061) Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma KTM stosuje proces zapewniania jakości, gwarantujący najwyższą możliwą jakość produktów.

Wydane przez: TÜV Management Service KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Austria

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

ŚRODKI PREZENTACJI ........................................................... 5

WAŻNE WSKAZÓWKI .............................................................. 6

WIDOK MOTOCYKLA............................................................... 8 Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny) ......................................................................... 8

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny) ......................................................................... 9

NUMERY SERYJNE ............................................................... 10 Numer podwozia................................................................. 10 Tabliczka znamionowa ....................................................... 10 Numer silnika ...................................................................... 10 Numer katalogowy widelca ................................................. 10 Numer katalogowy amortyzatora ........................................ 10

ELEMENTY OBSŁUGOWE .................................................... 11 Dźwignia sprzęgła............................................................... 11 Dźwignia hamulca ręcznego............................................... 11 Pokrętło gazu...................................................................... 11 Przycisk zwierający............................................................. 11

Przycisk rozrusznika elektrycznego (250/300 XC) ............. 12 Otwieranie korka wlewu paliwa........................................... 12 Zamykanie korka wlewu paliwa .......................................... 12

Kranik paliwa (Wszystkie modele XC) ................................ 13 Kranik paliwa (Wszystkie modele SX) ................................ 13 Dławik ................................................................................. 13

Dźwignia zmiany biegów .................................................... 14 Rozrusznik nożny ............................................................... 14 Dźwignia hamulca nożnego................................................ 14

Stopka boczna (Wszystkie modele XC).............................. 15 Podstawka wtykana (Wszystkie modele SX)...................... 15

URUCHAMIANIE..................................................................... 16 Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia................ 16

Docieranie silnika................................................................ 17 Przygotowanie pojazdu do ekstrmalnych warunków eksploatacyjnych ................................................................ 17

Przygotowania do jazdy w suchym piachu ......................... 18

Przygotowanie do jazdy po mokrym piachu ....................... 19 Przygotowania do jazdy po mokrych i błotnistych trasach ................................................................................ 19

Przygotowanie motocykla do jazdy przy wysokiej temperatury i z małą prędkością......................................... 20 Przygotowanie motocykla do jazdy w niskich temperaturach i po śniegu .................................................. 20

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA .............................................. 21 Sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem ................................................................... 21 Proces rozruchu.................................................................. 21

Ruszanie............................................................................. 22 Zmiana biegów, jazda......................................................... 22 Hamowanie......................................................................... 22

Zatrzymywanie, parkowanie ............................................... 23 Tankowanie paliwa ............................................................. 23

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (SX) ....... 25 Harmonogram czynności serwisowych............................... 25

Prace serwisowe (jako zlecenie dodatkowe)...................... 26

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (XC) ....... 27 Harmonogram czynności serwisowych............................... 27

Prace serwisowe (jako zlecenie dodatkowe)...................... 28

REGULACJA PODWOZIA ...................................................... 29 Sprawdzanie ustawień podstawowych pod ciężar motocyklisty ........................................................................ 29 Tłumienie dobijania amortyzatora....................................... 29 Ustawianie tłumienia dobijania Low Speed w amortyzatorze ................................................................. 29

Ustawianie tłumienia dobijania High Speed w amortyzatorze ................................................................. 30

Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora ..................... 31

Oznaczanie wymiaru dla odciążonego koła tylnego........... 32 Sprawdzanie ugięcia statycznego amortyzatora ................ 32 Sprawdzanie ugięcia amortyzatora podczas jazdy............. 32

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora x .................................................................. 33 Regulacja ugięcia podczas jazdy

Regulacja pozycji kierownicy

Demontaż goleni widelca x

x

x .................................. 33

Sprawdzanie ustawienia podstawowego widelca............... 34 Ustawianie tłumienia dobijania widelca .............................. 34

Ustawianie tłumienia odbijania widelca .............................. 35

Pozycja kierownicy ............................................................. 36 ......................................... 36

PRACE SERWISOWE PODWOZIA........................................ 37 Podnoszenie motocykla na stojak ...................................... 37 Zdejmowanie motocykla ze stojaka .................................... 37

Odpowietrzanie goleni widelca ........................................... 38 Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych .......................... 38 Odkręcanie osłony widelca ................................................. 38

Ustawianie osłony widelca.................................................. 39 ............................................... 39 Montaż goleni widelca

Demontaż osłony widelca Montaż osłony widelca

x ................................................... 39

x x .............................................. 40 .................................................. 40 Demontaż dolnej półki widelca x ...................................... 40

Montaż dolnej półki widelca x ........................................... 41

Sprawdzanie luzu łożyskowego główki ramy...................... 42

Regulacja luzu łożyskowego główki ramy x ..................... 43 Smarowanie łożyska główki ramy Demontaż tabliczki z numerem startowym ......................... 43 Montaż tabliczki z numerem startowym.............................. 43

Demontaż błotnika z przodu ............................................... 44 Montaż błotnika z przodu.................................................... 44 Demontaż amortyzatora x

x .................................. 43

................................................ 44

Montaż amortyzatora x ..................................................... 45 Zdejmowanie kanapy.......................................................... 45 Montaż kanapy ................................................................... 45

Demontaż pokrywy obudowy filtra powietrza...................... 46 Montaż pokrywy obudowy filtra powietrza .......................... 46 Demontaż filtra powietrza x .............................................. 46 Montaż filtra powietrza

Czyszczenie filtra powietrza i obudowy filtra powietrza x

x ................................................... 46

....................................................................... 47 Demontaż tłumika ............................................................... 47

Montaż tłumika.................................................................... 48 Wymiana wkładki z włókna szklanego w tłumiku x ........... 48 Demontaż zbiornika paliwa

Montaż zbiornika paliwa

x ............................................ 48

x ................................................ 49

Sprawdzanie stopnia zabrudzenia łańcucha ...................... 50 Czyszczenie łańcucha ........................................................ 50

Sprawdzanie naciągu łańcucha .......................................... 51 Regulacja naciągu łańcucha............................................... 51

Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego, mniejszego koła łańcuchowego i prowadzenia łańcucha....................... 52

Regulacja prowadzenia łańcucha x .................................. 53

Sprawdzanie ramy x ......................................................... 54 Sprawdzanie wahacza x ................................................... 54

2

SPIS TREŚCI

Sprawdzanie ułożenia linki gazu......................................... 54

Sprawdzanie rączki gumowej ............................................. 56 Dodatkowe zabezpieczenie rączki gumowej ...................... 56 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła .......... 56

Sprawdzanie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego....... 57 Wymiana płynu sprzęgła hydraulicznego x ...................... 57

HAMULCE............................................................................... 60 Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca ręcznego.................... 60 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego ............................................................................. 60 Sprawdzanie tarcz hamulcowych ....................................... 60

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego .................................................................. 61 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego

przedniego

nożnego

tylnego x

x

x ..................................................................... 61

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego .......................................................................... 62 Wymiana okładzin hamulcowych hamulca koła x ..................................................................... 62

Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca nożnego..................... 64 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca ......................................................................... 64

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego......................................................................... 65 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła ........................................................................... 65

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła tylnego ................................................................................ 66 Wymiana okładzin hamulcowych hamulca koła tylnego x ........................................................................... 66

KOŁA, OPONY........................................................................ 68 Demontaż koła przedniego x ............................................ 68 Montaż koła przedniego

Demontaż koła tylnego

Montaż akumulatora

x ................................................ 68

x .................................................. 69 Montaż koła tylnego x

Sprawdzanie stanu opon .................................................... 70

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach ..................... 71 Sprawdzanie naciągu szprych ............................................ 71

ELEKTRYKA ........................................................................... 72 Demontaż akumulatora

....................................................... 69

x (250/300 XC)........................... 72 x (250/300 XC)................................ 72 Ładowanie akumulatora x (250/300 XC).......................... 72

Wymontowanie bezpiecznika głównego (250/300 XC) ...... 73

Montowanie bezpiecznika głównego (250/300 XC)............ 74

UKŁAD CHŁODZENIA ............................................................ 75 Układ chłodzenia ................................................................ 75 Osłona chłodnicy (Wszystkie modele SX) .......................... 75 Zdejmowanie osłony chłodnicy (Wszystkie modele SX)..... 75

Zamontowanie osłony chłodnicy (Wszystkie modele SX)...................................................................................... 76 Sprawdzanie zabezpieczenia przed zamarzaniem i poziomu płynu chłodzącego.............................................. 76

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego.......................... 77 Spuszczanie płynu chłodzącego

Napełnianie płynu chłodzącego

Regulacja luzu cięgna gazu x

x

x

Ustawianie biegu jałowego gaźnika

................................... 77

..................................... 78

REGULACJA SILNIKA ............................................................ 80 Sprawdzanie luzu cięgna gazu ........................................... 80 ........................................... 80 Gaźnik................................................................................. 80

x ............................... 81

Opróżnianie komory pływakowej gaźnika x ...................... 82

Połączenie wtykowe krzywej cięgna................................... 83 Zmiana krzywej cięgna ....................................................... 83 Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów ................................................................................ 83

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów x ........................................................................... 84 Sprężyna pomocnicza charakterystyki silnika (Wszystkie modele 250/300)................................................................. 84 Charakterystyka silnika - regulacja sprężyny pomocniczej x (Wszystkie modele 250/300) .................... 84

PRACE SERWISOWE W SILNIKU......................................... 86 Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego.................... 86 Wymiana oleju przekładniowego x ................................... 86

Spuszczanie oleju przekładniowego Napełnianie oleju przekładniowego x .............................. 87 x ............................... 87

Dolewanie oleju przekładniowego x ................................. 88

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA.......................................... 90 Czyszczenie motocykla ...................................................... 90

PRZECHOWYWANIE ............................................................. 91 Przechowywanie................................................................. 91 Uruchamianie po składowaniu............................................ 91

POSZUKIWANIE USTEREK................................................... 92

DANE TECHNICZNE - SILNIK................................................ 94 125 SX ................................................................................ 94 150 SX ................................................................................ 94

150 XC USA ....................................................................... 95 250 SX ................................................................................ 95

250 XC EU/USA ................................................................. 96

300 XC EU/USA ................................................................. 97

Ilość oleju przekładniowego................................................ 98 Ilość płynu chłodzącego...................................................... 98

DANE TECHNICZNE, MOMENTY DOKRĘCANIA, SILNIK.... 99 Wszystkie modele 125/150................................................. 99

250 SX .............................................................................. 100 250/300 XC....................................................................... 100

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK............................................ 102 125 SX .............................................................................. 102 Ustawienie podstawowe gaźnika na tereny piaszczyste (125 SX)............................................................................ 102

Konfiguracja gaźnika (125 SX) ......................................... 103

150 SX .............................................................................. 104 Ustawienie podstawowe gaźnika na tereny piaszczyste (150 SX)............................................................................ 104

Konfiguracja gaźnika (150 SX) ......................................... 105

250 SX .............................................................................. 106 Ustawienie podstawowe gaźnika na tereny piaszczyste (250 SX)............................................................................ 106

Konfiguracja gaźnika (250 SX) ......................................... 107

150 XC USA ..................................................................... 108 Konfiguracja gaźnika (150 XC USA)................................. 108

250 XC EU/USA ............................................................... 109

Konfiguracja gaźnika (250 XC EU/USA)........................... 110

300 XC EU/USA ............................................................... 111 Konfiguracja gaźnika (300 XC EU/USA) x ..................... 111

DANE TECHNICZNE - PODWOZIE ..................................... 113

Opony ............................................................................... 114 Pojemność - paliwo........................................................... 114

DANE TECHNICZNE - WIDELEC......................................... 115 125/150 SX ....................................................................... 115 250 SX .............................................................................. 115

150 XC USA ..................................................................... 116

3

SPIS TREŚCI

250/300 XC....................................................................... 116

DANE TECHNICZNE - AMORTYZATOR ............................. 117 125/150 SX ....................................................................... 117 250 SX .............................................................................. 117

150 XC USA ..................................................................... 118 250/300 XC....................................................................... 118

DANE TECHNICZNE - MOMENTY DOKRĘCANIA PODWOZIA........................................................................... 120

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE........................................ 121

MATERIAŁY POMOCNICZE................................................. 123

NORMY ................................................................................. 125

INDEKS ................................................................................. 126

4

ŚRODKI PREZENTACJI Używane symbole Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych symboli.

Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej. Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsztacie KTM! Motocykl może być tam optymalnie serwisowany przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, korzystających z niezbędnych narzędzi specjalnych.

Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informacje).

Użyte style formatowania Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.

Nazwa własna Oznacza nazwę własną.

Nazwa ® Oznacza zastrzeżoną nazwę.

Marka™ Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.

5

WAŻNE WSKAZÓWKI Przeznaczenie Motocykle sportowe KTM zostały tak skonstruowane i wyprodukowane, aby były odporne na typowe obciążenia, występujące przy regularnej jeździe wyczynowej. Motocykle spełniają obowiązujące w chwili obecnej wymagania regulaminowe i kategorie naczelnych międzynarodowych organizacji sportu motorowego.

Informacja Motocykl należy użytkować tylko na torach zamkniętych, poza publicznym ruchem drogowym.

Serwis Warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu jest terminowe wykonywanie prac serwisowych, pie lęgnacyjnych oraz regulacyjnych silnika i podwozia, zgodnie z wymaganiami, podanymi w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zestroje nie zawieszenia może spowodować uszkodzenia lub pęknięcia podzespołów podwozia.

Użytkowanie motocykli w ekstremalnych warunkach, np. w piachu, bardzo błotnym i mokrym terenie, może spowodować nadmierne zużycie podzespołów, na przykład zespołu napędowego lub hamulców. W związku z tym serwisowanie lub wymiana części ulegają cych zużyciu mogą stać się konieczne już przed osiągnięciem granicy zużycia, podanej w harmonogramie prac serwisowych.

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań, dotyczących okresów docierania oraz terminów serwisowania. Ich dokładne przestrze ganie przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia żywotności motocykla.

Gwarancja Prace podane w harmonogramie serwisowym mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat KTM, który musi potwierdzić ich wykonanie w książce serwisowej i w serwisie KTM dealer.net, ponieważ w przeciwnym razie tracą ważność wszelkie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń i szkód następczych, spowodowanych przez manipulacje i/lub modyfikacje pojazdu.

Materiały eksploatacyjne Należy stosować tylko smary, paliwa i materiały eksploatacyjne, podane w instrukcji obsługi i zgodne ze specyfikacją.

Części zamienne, akcesoria Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, dopuszczone lub zalecane przez firmę KTM.

Ich montaż należy powierzać autoryzowanemu warsztatowi KTM. Firma KTM nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za inne pro dukty i spowodowane przez nie szkody.

Niektóre części zamienne i akcesoria zostały podane przy określonych opisach w nawiasach. Zapytaj o poradę najbliższego autory zowanego przedstawiciela KTM.

Aktualny wykaz KTM PowerParts do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Międzynarodowy portal internetowy KTM: http://www.ktm.com

Zasady pracy Do niektórych prac potrzebne będą narzędzia specjalne. Nie zostały one dołączone do pojazdu, można je jednak zamówić podając numer widoczny w nawiasie. Przykład: ściągacz do łożysk (15112017000).

Podczas montażu należy wymieniać na nowe wszystkie elementy, których nie można ponownie użyć (np. śruby i nakrętki samoza kleszczające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpieczające).

Jeżeli połączenia śrubowe są zabezpieczane za pomocą środka do zabezpieczania śrub (np. Loctite ® ), należy przestrzegać instruk cji producenta, dotyczącej stosowania tego środka.

Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu, należy oczyścić i sprawdzić, czy nie są uszkodzone albo zużyte. Uszko dzone lub zużyte części należy wymienić.

Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować jego bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Transport Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie odstawiać pojazdu w miejscach przechowywania łatwopalnych i/lub łatwozapalnych materiałów. Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad rozgrzanym pojazdem. Zawsze najpierw odczekać do wystygnięcia pojazdu.

6

WAŻNE WSKAZÓWKI – Wyłączyć silnik.

(Wszystkie modele SX) – Uchwyt obrotowy 

na kurku paliwa obrócić na pozycję OFF. (Ilustracja 601185-10 str. 13)

(Wszystkie modele XC) – Uchwyt obrotowy 

na kraniku paliwa obrócić na pozycję OFF. (Ilustracja 601157-11 str. 13)

– Zabezpieczyć motocykl taśmami lub innymi zamocowaniami przed przewróceniem i stoczeniem się.

Ochrona środowiska Jazda motocyklem to wspaniały sport. Mamy oczywiście nadzieję, że będziesz mógł się nim w pełni cieszyć. Niemniej jednak jest on związany z zagrożeniem dla środowiska naturalnego i może powodować również konflikty z innymi osobami. Odpowiedzialne obcho dzenie się z motocyklem zapewni, że takie problemy i konflikty nie będą musiały wystąpić. Aby zapewnić przyszłość sportu moto cyklowego zadbaj o to, by motocykl był użytkowany zawsze zgodnie z prawem, a ponadto nie niszcz środowiska i respektuj prawa innych.

Wskazówki i ostrzeżenia Należy bezwzględnie przestrzegać podanych wskazówek i ostrzeżeń.

Informacja Na pojeździe umieszczone zostały różne naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żadnych naklejek informacyjnych i ostrzegawczych. W przypadku ich braku możesz sam lub inne osoby mogą przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obraże nia.

7 Stopnie zagrożenia Zagrożenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do śmierci lub ciężkich obra żeń ciała.

Ostrożnie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lekkich obrażeń ciała.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia maszyny lub szkody materialne.

Ostrzeżenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszczenie środowiska.

Instrukcja obsługi – Przed pierwszym wyjazdem należy bezwzględnie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zawiera ona wiele informacji i rad, ułatwiających obsługę i korzystanie z motocykla. Tylko w ten sposób dowiesz się, jak najlepiej dopasować motocykl do swoich wymagań i jak chronić się przed obrażeniami. Instrukcja obsługi zawiera ponadto ważne informacje dotyczące serwisowania motocykla.

– Instrukcja obsługi stanowi ważny element motocykla. W przypadku jego odsprzedaży należy ją przekazać nowemu właścicielowi.

WIDOK MOTOCYKLA 3.1

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny) 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Dźwignia hamulca ręcznego ( Przycisk zwierający ( str. 11) str. 11) Dźwignia sprzęgła ( str. 11)

Pokrywa obudowy filtra powietrza Kranik paliwa

Dławik ( str. 13)

Dźwignia zmiany biegów (

Prowadzenie łańcucha

str. 14)

800192-10

WIDOK MOTOCYKLA 3.2

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny) 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kanapa Korek wlewu paliwa Okładzina kierownicy

Pokrętło gazu ( str. 11)

Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy odbiciu Wizjer płynu hamulcowego z tyłu Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy dobiciu

Dźwignia hamulca nożnego ( str. 14) Rozrusznik nożny ( str. 14)

800193-10

NUMERY SERYJNE 4.1

Numer podwozia Numer podwozia  jest nabity po prawej stronie główki ramy motocykla.

10 4.2

Tabliczka znamionowa 601177-10 Tabliczka znamionowa  jest umieszczona z przodu na główce ramy motocykla.

4.3

Numer silnika 601177-11 Numer silnika wym.

 jest nabity na lewej stronie silnika pod mniejszym kołem łańcucho 4.4

Numer katalogowy widelca 601178-10 Numer katalogowy widelca widelca.

 jest nabity od strony wewnętrznej końcówki goleni B00265-01 4.5

Numer katalogowy amortyzatora Numer katalogowy amortyzatora  jest nabity od strony silnika na górnej części amor tyzatora ponad pierścieniem regulacyjnym.

800194-10

ELEMENTY OBSŁUGOWE 5.1

Dźwignia sprzęgła (Wszystkie modele 125/150) Dźwignia sprzęgła  jest umieszczona na kierownicy po lewej stronie.

Sprzęgło jest uruchamiane hydraulicznie i posiada automatyczną regulację luzu.

11 B00001-10 (Wszystkie modele 250/300) Dźwignia sprzęgła  jest umieszczona na kierownicy po lewej stronie.

Sprzęgło jest uruchamiane hydraulicznie i posiada automatyczną regulację luzu.

B00009-10 5.2

Dźwignia hamulca ręcznego Dźwignia hamulca ręcznego  znajduje się po prawej stronie kierownicy.

Za pomocą dźwigni hamulca ręcznego uruchamiany jest hamulec koła przedniego.

5.3

Pokrętło gazu 400196-10 Pokrętło gazu  jest umieszczone na kierownicy po prawej stronie.

5.4

Przycisk zwierający B00060-10 Przycisk zwierający  jest umieszczony na kierownicy po lewej stronie.

Możliwe stany • Przycisk zwierający w położeniu wyjściowym – W tym położeniu obwód zapło nowy jest zwarty, a silnik może zostać uruchomiony.

• Przycisk zwierający naciśnięty – W tym położeniu obwód zapłonowy jest prze rwany, pracujący silnik gaśnie, a nieruchomy silnik nie rusza.

B00002-10

ELEMENTY OBSŁUGOWE 5.5

Przycisk rozrusznika elektrycznego (250/300 XC) Przycisk rozrusznika elektrycznego  Możliwe stany • Przycisk rozrusznika elektrycznego • Przycisk rozrusznika elektrycznego rozrusznik elektryczny.

jest umieszczony po prawej stronie kierownicy.

w pozycji podstawowej naciśnięty – W tej pozycji uruchamia się 12 B00080-10 5.6

Otwieranie korka wlewu paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwozapalne.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów i zawsze wyłączać silnik. Uważać, aby paliwo nie zostało rozlane zwłaszcza na gorące części pojazdu. Natychmiast zetrzeć rozlane paliwo.

– Paliwo znajdujące się w zbiorniku zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury i w przypadku przepełnienia może się wylać ze zbiornika. Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z paliwem. Nie wdychać oparów paliwa. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem.

W razie połknięcia paliwa natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną paliwem. Przechowywać paliwo wyłącznie w odpowiednim kanistrze i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środo wiska naturalnego.

– Paliwo nie może przedostać się do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

– Nacisnąć przycisk odryglowania góry.

 , odkręcić korek wlewu paliwa w lewo i zdjąć do 303502-10 5.7

Zamykanie korka wlewu paliwa – Założyć korek wlewu paliwa i dokręcić w prawo aż do zaryglowania przycisku odryglowania  .

Informacja Ułożyć wężyk odpowietrzania zbiornika paliwa  bez załamań.

303503-10

ELEMENTY OBSŁUGOWE 5.8

Kranik paliwa (Wszystkie modele XC) Kranik paliwa znajduje się po lewej stronie zbiornika paliwa.

Za pomocą uchwytu obrotowego dopływ paliwa do gaźnika.

 na kraniku paliwa można otworzyć lub zamknąć Możliwe stany • Dopływ paliwa zamknięty OFF – Teraz paliwo nie może przepływać do gaźnika.

• • Dopływ paliwa otwarty ON – Teraz paliwo może przepływać do gaźnika. Zbiornik opróżnia się aż do rezerwy.

Dopływ paliwa rezerwowego otwarty RES – Teraz paliwo może przepływać do gaźnika. Zbiornik opróżnia się całkowicie.

13 601157-11 5.9

Kranik paliwa (Wszystkie modele SX) Kranik paliwa znajduje się po lewej stronie zbiornika paliwa.

Za pomocą uchwytu obrotowego gaźnika na kurku paliwa.

 można otworzyć lub zamknąć dopływ paliwa do Możliwe stany • Dopływ paliwa zamknięty OFF – Teraz paliwo nie może przepływać do gaźnika.

• Dopływ paliwa otwarty ON – Teraz paliwo może przepływać do gaźnika. Zbiornik opróżnia się całkowicie.

5.10

Dławik 601185-10 B00004-10 Przycisk ssania  jest umieszczony po lewej stronie gaźnika.

Przy aktywnej funkcji ssania gaźnik zwalnia otwór, przez który silnik może dodatkowo pobierać paliwo. W ten sposób powstaje bogatsza mieszanka paliwowa, potrzebna przy zimnym rozruchu.

Informacja Przy silniku ciepłym w trakcie pracy funkcja ssania musi zostać dezaktywo wana.

Możliwe stany • Funkcja dławika aktywna – Przycisk ssania jest wyciągnięty do oporu.

• Funkcja ssania nieaktywna – Przycisk ssania jest wsunięty do oporu.

ELEMENTY OBSŁUGOWE 5.11

Dźwignia zmiany biegów Dźwignia zmiany biegów  jest zamontowana na silniku po lewej stronie.

14 B00005-10 (Wszystkie modele 125/150, Wszystkie modele XC) Pozycje poszczególnych biegów zostały pokazane na ilustracji.

Położenie neutralne i biegu jałowego znajduje się pomiędzy pierwszym i drugim biegiem.

B00005-12 (250 SX) Pozycje poszczególnych biegów zostały pokazane na ilustracji.

Położenie neutralne i biegu jałowego znajduje się pomiędzy pierwszym i drugim biegiem.

5.12

Rozrusznik nożny B00005-11 Rozrusznik nożny odchylana.

 jest umieszczony po prawej stronie silnika. Część górna jest 800195-10 5.13

Dźwignia hamulca nożnego Dźwignia hamulca nożnego  znajduje się przed prawym podnóżkiem.

Za pomocą dźwigni hamulca nożnego uruchamiany jest hamulec koła tylnego.

B00007-10

ELEMENTY OBSŁUGOWE 5.14

Stopka boczna (Wszystkie modele XC) Stopka boczna  znajduje się z lewej strony motocykla.

15 800211-10 Stopka boczna służy do stawiania motocykla.

Informacja Podczas jazdy stopka boczna gumową  .

 musi być podniesiona i zabezpieczona taśmą 800212-10 5.15

Podstawka wtykana (Wszystkie modele SX) Mocowanie podstawki wtykanej  znajduje się z lewej strony osi koła.

Podstawka wtykana służy do stawiania motocykla.

Informacja Przed jazdą należy usunąć podstawkę wtykaną.

100950-10

URUCHAMIANIE 16 6.1

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczeństwo na skutek braku zdolności do prowadzenia pojazdu.

– Nie uruchamiać motocykla w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spożycia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny powoduje zwiększenie ryzyka odniesie nia obrażeń.

– Podczas jazdy zawsze nosić ubiór ochronny (kask, buty z holewami, spodnie i kurtkę z protektorami). Należy zawsze uży wać ubioru ochronnego, będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Negatywny wpływ różnych profili przedniej i tylnej opony na właściwości trakcyjne pojazdu.

– Na kole przednim i tylnym stosować tylko opony o tym samym rodzaju profilu, gdyż inaczej pojazd może wymykać się spod kontroli.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Krytyczne właściwości trakcyjne na skutek niedopasowanego stylu jazdy.

– Prędkość jazdy dostosowywać do właściwości i stanu nawierzchni oraz własnych umiejętności.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zabierania pasażera.

– Pojazd nie jest przeznaczony do zabierania pasażera. Nie zabierać pasażerów.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane. Hamulec tylny może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne.

– Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków na osie.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo kradzieży Użycie przez nieupoważnione osoby.

– Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem. Należy chronić pojazd przed dostępem osób nieupoważ nionych.

Informacja Podczas eksploatacji motocykla należy pamiętać, że nadmierny hałas może przeszkadzać innym osobom.

– Upewnić się, że przegląd w chwili odbioru motocykla został przeprowadzony przez autoryzowany warsztat KTM.

W chwili odbioru pojazdu otrzymasz dokument dostawy i książkę serwisową.

– Przed pierwszą jazdą uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

– Zapoznać się z elementami obsługowymi.

– Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła. ( str. 56)

– Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego. ( str. 60)

– Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca nożnego.

x ( str. 64)

– Zapoznać się z obsługą motocykla na przystosowanym do tego terenie.

Informacja Twój motocykl nie jest dopuszczony do jazdy po drogach publicznych.

W terenie warto poruszać się z drugą osobą na innym pojeździe, aby w razie potrzeby móc wzajemnie udzielić sobie pomocy.

– Spróbować także jechać przez chwilę bardzo powoli i w pozycji stojącej, aby uzyskać lepsze wyczucie motocykla.

URUCHAMIANIE 17 – Nie jeździj po terenie przekraczającym Twoje umiejętności i doświadczenie.

– Podczas jazdy trzymać kierownicę obiema rękami, a stopy cały czas opierać na podnóżkach.

– Nie zabierać ze sobą bagażu.

– Należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnych nacisków na osie.

Wymaganie Dopuszczalna masa całkowita Dopuszczalny nacisk na oś przednią Dopuszczalny nacisk na oś tylną 335 kg 145 kg 190 kg

– Sprawdzić naciąg szprych. ( str. 71)

Informacja Naprężenie szprych należy sprawdzać po półgodzinnej jeździe próbnej.

– Dotrzeć silnik.

6.2

Docieranie silnika – Podczas fazy docierania nie przekraczać podanej mocy silnika.

Wymaganie Maksymalna moc silnika Podczas pierwszych 3 godzin pracy Podczas pierwszych 5 godzin pracy – Unikać jazdy na pełnym gazie!

< 70 % < 100 % 6.3

Przygotowanie pojazdu do ekstrmalnych warunków eksploatacyjnych Informacja Użytkowanie motocykla w utrudnionych warunkach eksploatacyjnych może doprowadzić do szybszego zużywania się ele mentów, na przykład przeniesienia napędu i hamulców. W związku z tym serwisowanie lub wymiana części ulegających zuży ciu mogą stać się konieczne już przed osiągnięciem granicy zużycia, podanej w harmonogramie prac serwisowych.

– Uszczelnić obudowę filtra powietrza.

x Rada Obudowę filtra powietrza uszczelnić na krawędziach przed przedostawaniem się brudu do środka.

– Wyczyścić filtr powietrza i obudowę filtra powietrza.

x

( str. 47)

Informacja Filtr powietrza sprawdzać w odstępach około 30 minut.

– Dodatkowo zabezpieczyć rączkę gumową. ( str. 56)

– Skontrolować wtyki pod względem występowania wilgoci, korozji oraz czy są prawidłowo zamocowane.

» W razie stwierdzenia wilgoci, korozji lub innych uszkodzeń: – Oczyścić i wysuszyć wtyki, w razie potrzeby wymienić.

Ekstremalne warunki eksploatacyjne to:

– Jazda w suchym piachu. ( str. 18)

– Jazda po mokrym piachu. ( str. 19) – Jazda po mokrych i błotnistych trasach. ( str. 19)

– Jazda przy wysokiej temperaturze i z małą prędkością. ( – Jazda w niskich temperaturach i po śniegu. ( str. 20) str. 20)

URUCHAMIANIE 18 6.4

Przygotowania do jazdy w suchym piachu – Sprawdzić korek chłodnicy.

Wartość podana na korku 1,8 bara » Jeżeli pokazywana wartość nie odpowiada wartości zadanej: 600872-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

– Wymienić korek chłodnicy.

– Na filtr powietrza założyć osłonę chroniącą przed przedostaniem się pyłu.

Osłona na filtr powietrza chroniąca przed przedostaniem się pyłu (59006019000) Informacja Przestrzegać dołączonej instrukcji montażu KTM PowerParts.

B00435-01 B00436-01 600868-01 – Na filtr powietrza założyć osłonę chroniącą przed przedostaniem się piachu.

Osłona na filtr powietrza chroniąca przed przedostaniem się piachu (59006022000) Informacja Przestrzegać dołączonej instrukcji montażu KTM PowerParts.

– Dostosować regulację dysz gaźnika i ustawienie.

Informacja Wskazówek dotyczących prawidłowego dostrojenia gaźnika udzieli najbliż szy autoryzowany warsztat KTM.

– Oczyścić łańcuch.

Środek do czyszczenia łańcuchów (

– Zamontować stalowe koło zębate.

Rada Nie smarować łańcucha.

str. 123)

– Oczyścić żeberka chłodnicy.

– Ostrożnie wyprostować powyginane żeberka chłodnicy.

– W przypadku regularnego użytkowania w piachu – tłoki wymieniać co 10 roboczo godzin.

URUCHAMIANIE 19 6.5

Przygotowanie do jazdy po mokrym piachu – Sprawdzić korek chłodnicy.

Wartość podana na korku 1,8 bara » Jeżeli pokazywana wartość nie odpowiada wartości zadanej: 600872-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

– Wymienić korek chłodnicy.

– Na filtr powietrza założyć osłonę chroniącą przed wodą.

Osłona na filtr powietrza chroniąca przed przedostaniem się wody (59006021000) B00437-01 600868-01 Informacja Przestrzegać instrukcji montażu KTM PowerParts.

– Wykonać dopasowanie i ustawienie dyszy gaźnika.

Informacja Prawidłowe ustawienie gaźnika można wykonać w autoryzowanym warsz tacie KTM.

– Oczyścić łańcuch.

Środek do czyszczenia łańcuchów (

– Założyć stalowe koło łańcuchowe.

Rada Nie smarować łańcucha.

str. 123)

– Oczyścić żeberka chłodnicy.

– Ostrożnie wyprostować powyginane żeberka chłodnicy.

– W przypadku regularnego użytkowania w piachu – tłoki wymieniać co 10 roboczo godzin.

6.6

Przygotowania do jazdy po mokrych i błotnistych trasach – Na filtr powietrza założyć osłonę chroniącą przed wodą.

Osłona na filtr powietrza chroniąca przed przedostaniem się wody (59006021000) B00437-01 Informacja Przestrzegać instrukcji montażu KTM PowerParts.

– Wykonać dopasowanie i ustawienie dyszy gaźnika.

Informacja Prawidłowe ustawienie gaźnika można wykonać w autoryzowanym warsz tacie KTM.

URUCHAMIANIE – Założyć stalowe koło łańcuchowe.

– Oczyścić motocykl. ( str. 90)

– Ostrożnie wyprostować powyginane żeberka chłodnicy.

20 600868-01 6.7

Przygotowanie motocykla do jazdy przy wysokiej temperatury i z małą prędkością – Sprawdzić korek chłodnicy.

Wartość na korku chłodnicy 1,8 bara » Jeśli podana wartość nie odpowiada wymaganiu: 600872-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

600868-01 – Wymienić korek chłodnicy.

– Dopasować przekładnię wtórną do charakterystyki trasy.

Informacja Olej silnikowy szybko się nagrzeje, gdy będzie zachodziła konieczność częstego używania sprzęgła przy zbyt długiej przekładni wtórnej.

– Oczyścić łańcuch.

Środek do czyszczenia łańcuchów ( str. 123)

– Oczyścić żeberka chłodnicy.

– Ostrożnie wyprostować wygięte żeberka chłodnicy.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. ( str. 77)

6.8

Przygotowanie motocykla do jazdy w niskich temperaturach i po śniegu – Na filtr powietrza założyć osłonę chroniącą przed wodą.

Osłona na filtr powietrza chroniąca przed przedostaniem się wody (59006021000) B00437-01 Informacja Przestrzegać instrukcji montażu KTM PowerParts.

– Wykonać dopasowanie i ustawienie dyszy gaźnika.

Informacja Prawidłowe ustawienie gaźnika można wykonać w autoryzowanym warsz tacie KTM.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 7.1

Sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem Informacja Przed każdą jazdą sprawdzić stan pojazdu i bezpieczeństwo użytkowania.

Stan pojazdu w czasie użytkowania nie może budzić żadnych zastrzeżeń.

– Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. ( str. 86)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego. (

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. (

str. 61)

str. 65)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. ( str. 62)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego. (

– Sprawdzić działanie układu hamulcowego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. (

– Sprawdzić stopień zabrudzenia łańcucha. (

str. 77)

str. 50)

str. 66)

– Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe, mniejsze koło łańcuchowe i prowadzenie łańcucha. (

– Sprawdzić naciąg łańcucha. ( str. 51)

– Sprawdzić stan opon. ( str. 70)

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 71) – Sprawdzić naciąg szprych. ( str. 71)

– Oczyścić kapturki przeciwpyłowe. ( str. 38) – Odpowietrzyć golenie widelca. (

– Sprawdzić filtr powietrza.

str. 38)

– Sprawdzić ustawienia i swobodę ruchu wszystkich elementów obsługowych.

– Regularnie sprawdzać mocne dokręcenie wszystkich śrub, nakrętek i opasek zaciskowych.

– Sprawdzić zapas paliwa.

str. 52)

7.2

Proces rozruchu Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wentylację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentylacyjnej.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Wysokie prędkości obrotowe przy zimnym silniku mają negatywny wpływ na jego żywotność.

– Nagrzewać silnik zawsze przy niskich prędkościach obrotowych.

21 Informacja Jeżeli silnik motocykla nie chce ruszyć, przyczyną może być stare paliwo w komorze pływakowej gaźnika. Podczas dłuższego postoju z paliwa ulatniają się łatwopalne składniki.

Gdy komora pływakowa gaźnika napełni się świeżym paliwem, silnik ruszy natychmiast.

Przestój motocykla przez ponad 1 tydzień – Opróżnić komorę pływakową gaźnika.

(Wszystkie modele SX) – Uchwyt obrotowy  x

( str. 82)

na kurku paliwa obrócić na pozycję ON. (Ilustracja 601185-10

Paliwo ze zbiornika może płynąć do gaźnika.

(Wszystkie modele XC) – Uchwyt obrotowy 

na kraniku paliwa obrócić na pozycję ON. (Ilustracja 601157-11

Paliwo ze zbiornika może płynąć do gaźnika.

– Zdjąć motocykl ze stopki.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

Silnik zimny – Przycisk ssania wyciągnąć do oporu.

str. 13) str. 13)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (250/300 XC) – Nacisnąć przycisk rozrusznika elektrycznego lub nadepnąć mocno rozrusznik nożny.

Informacja Nie dodawać gazu.

(150 XC, wszystkie modele SX) – Mocno nadepnąć rozrusznik nożny.

Informacja Nie dodawać gazu.

7.3

Ruszanie Informacja Przed jazdą należy usunąć podstawkę wtykaną.

Podczas jazdy stopka boczna musi być podniesiona i zabezpieczona taśmą gumową.

– Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć 1. bieg i powoli zwalniać dźwignię sprzęgła, równocześnie ostrożnie dodając gazu.

7.4

Zmiana biegów, jazda Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przełączenie na niższy bieg przy wysokiej prędkości obrotowej silnika powoduje zablokowa nie tylnego koła.

– Przy wysokiej prędkości obrotowej silnika nie przełączać na niższy bieg. Nastąpi przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika, a tylne koło może ulec zablokowaniu.

22 Informacja Jeżeli podczas jazdy wystąpią nietypowe odgłosy, należy natychmiast zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Pierwszy bieg to bieg do ruszania lub do jazdy po wzniesieniach.

– W odpowiednich uwarunkowaniach (nachylenie, sytuacja jazdy itp.) można przełączać na wyższe biegi. W tym celu odjąć gazu, równocześnie pociągając dźwignię sprzęgła, włączyć następny bieg, zwolnić dźwignię sprzęgła i dodać gazu.

– Jeśli aktywowana została funkcja dławika wówczas po nagrzaniu się silnika należy ją dezaktywować.

– Po osiągnięciu prędkości maksymalnej przez całkowite obrócenie pokrętła gazu należy cofnąć pokrętło do położenia ¾ gazu.

Prędkość nie ulegnie praktycznie zmniejszeniu, ale znacznie spadnie zużycie paliwa.

– Należy dawać zawsze tylko tyle gazu, ile silnik jest w stanie wykorzystać - gwałtowne otwieranie przepustnicy zwiększa zużycie paliwa.

– Aby zredukować bieg, zahamować motocykl, ujmując równocześnie gazu.

– Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć niższy bieg, powoli zwalniać dźwignię sprzęgła i dodać gazu lub ponownie zmienić bieg.

– Wyłączyć silnik przed dłuższym postojem lub pracą na biegu jałowym.

Wymaganie ≥ 2 min – Unikać częstego i długiego tarcia sprzęgła. Powoduje to nagrzewanie oleju silnikowego oraz silnika i układu chłodzenia.

– Należy jeździć z niższą prędkością obrotową silnika, zamiast z wysoką prędkością obrotową i ślizgającym się sprzęgłem.

7.5

Hamowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zbyt silne hamowanie prowadzi do zablokowania kół.

– Sposób hamowania należy zawsze dopasowywać do sytuacji na drodze i właściwości nawierzchni.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania przez niewyczuwalny punkt przyporu hamulca koła przedniego lub tylnego.

– Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek mokrych lub zanieczyszczonych hamulców.

– Zabrudzone lub mokre hamulce należy oczyścić bądź osuszyć przez ostrożne hamowanie.

– Na piaszczystym, mokrym lub śliskim podłożu należy hamować przede wszystkim hamulcem koła tylnego.

– Proces hamowania należy zawsze zakończyć przed początkiem zakrętu. Odpowiednio do prędkości jazdy należy przy tym prze łączyć na niższy bieg.

– Przy długich zjazdach z góry należy korzystać z hamowania silnikiem. W tym celu należy zredukować przełożenie o jeden albo nawet dwa biegi, nie przekraczając jednak przy tym maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Pozwala to na znaczne zreduko wanie konieczności używania hamulców, dzięki czemu nie następuje ich przegrzanie.

7.6

Zatrzymywanie, parkowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo kradzieży Użycie przez nieupoważnione osoby.

– Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem. Należy chronić pojazd przed dostępem osób nieupoważ nionych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać gorących części, np. układu wydechowego, chłodnicy, silnika, amortyzatorów i hamulców. Przed rozpoczę ciem pracy przy tych częściach należy odczekać, aż elementy ostygną.

Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie odstawiać pojazdu w miejscach przechowywania łatwopalnych i/lub łatwozapalnych materiałów. Nie umieszczać żadnych przedmiotów nad rozgrzanym pojazdem. Zawsze najpierw odczekać do wystygnięcia pojazdu.

Wskazówka Szkody materialne Uszkodzenie i zniszczenie elementów konstrukcyjnych przez nadmierne obciążenie.

– Podstawka boczna jest przewidziana tylko do podpierania masy motocykla. Nie siadać na motocyklu, gdy jest on podparty na podstawce bocznej. Podstawka boczna lub rama mogą zostać uszkodzone, a motocykl może się przewrócić.

– Zahamować motocykl.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

– Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwierający przy silniku pracującym na biegu jałowym aż do zatrzymania silnika.

(Wszystkie modele XC) – Uchwyt obrotowy (Wszystkie modele SX) – Uchwyt obrotowy  

na kraniku paliwa obrócić na pozycję OFF. (Ilustracja 601157-11 na kurku paliwa obrócić na pozycję OFF. (Ilustracja 601185-10

– Pojazd postawić na stopce bocznej.

str. 13) str. 13)

7.7

Tankowanie paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwozapalne.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów i zawsze wyłączać silnik. Uważać, aby paliwo nie zostało rozlane zwłaszcza na gorące części pojazdu. Natychmiast zetrzeć rozlane paliwo.

– Paliwo znajdujące się w zbiorniku zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury i w przypadku przepełnienia może się wylać ze zbiornika. Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z paliwem. Nie wdychać oparów paliwa. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem.

W razie połknięcia paliwa natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną paliwem.

23

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 24 Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środo wiska naturalnego.

– Paliwo nie może przedostać się do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

400382-10 – Wyłączyć silnik.

– Otworzyć korek wlewu paliwa. (

Wymaganie

str. 12)

– Zbiornik paliwa napełniać paliwem maksymalnie do poziomu oznaczonego wymia rem  .

Wymiar  35 mm Całkowita pojem ność zbiornika paliwa ok.

Całkowita pojem ność zbiornika paliwa ok.

7,5 l 11,5 l

Olej silnikowy do silników dwusuwowych (

– Zamknąć korek wlewu paliwa. ( str. 12)

Paliwo bezołowiowe super z dodat kiem oleju do silników dwusuwowych

(1:40) ( str. 122) (125/150 SX)

Paliwo bezołowiowe super z dodat kiem oleju do silników dwusuwowych

(1:60) ( str. 122) (250 SX)

Paliwo bezołowiowe super z dodat kiem oleju do silników dwusuwowych

(1:40) ( str. 122) (150 XC USA)

Paliwo bezołowiowe super z dodat kiem oleju do silników dwusuwowych

(1:60) ( str. 122) (250/300 XC)

str. 121)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (SX) 8.1

Harmonogram czynności serwisowych Wymienić olej przekładniowy.

x (125/150 SX) Wymienić olej przekładniowy.

x (250 SX)

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. (

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego. (

str. 62)

str. 66)

Sprawdzić tarcze hamulcowe. ( str. 60)

Sprawdzić przewody hamulcowe, czy są szczelne i nieuszkodzone.

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. ( str. 65)

Wymienić pierścienie samouszczelniające pompy hamulca nożnego.

x

Sprawdzić luz dźwigni hamulca nożnego. ( str. 64)

Sprawdzić ramę i wahacz.

x Sprawdzić łożyskowanie wahacza.

x Sprawdzić połączenie przegubowe amortyzatora.

x Wykonać mały serwis widelca. (Wszystkie modele SX) Wykonać duży serwis widelca. (Wszystkie modele SX) x x

Sprawdzić stan opon. ( str. 70)

str. 71) Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (

Sprawdzić luz łożyska koła.

Sprawdzić piasty kół.

x Sprawdzić bicie obręczy kół.

x

Sprawdzić naciąg szprych. (

x

str. 71)

Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe, mniejsze koło łańcuchowe i prowadzenie łańcucha. (

Sprawdzić naciąg łańcucha. ( str. 51)

Przesmarować wszystkie ruchome części e (np. dźwignia ręczna, łańcuch ...) i sprawdzić swobodę ruchu tych elementów.

x

Sprawdzić poziom płynu sprzęgła hydraulicznego. ( str. 57)

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego. (

Sprawdzić luz dźwigni hamulca ręcznego. (

Sprawdzić luz łożyskowy główki ramy. (

str. 60)

str. 42)

str. 61)

Wymienić tłoki i sprawdzić cylindry.

x Wymienić tłoki i sprawdzić cylindry. (w utrudnionych warunkach eksploatacyjnych) Wymienić świecę zapłonową i końcówkę przewodu świecy zapłonowej.

x x (125/150 SX) Wymienić świecę zapłonową i końcówkę przewodu świecy zapłonowej.

x (250 SX) Sprawdzić membranę wlotu.

x Sprawdzić działanie i swobodną pracę sterownika wydechu.

x Sprawdzić sprzęgło.

x Sprawdzić wszystkie węże (np. węże paliwa, chłodzenia, odpowietrzania, węże diagnostyczne ...) i tuleje, czy nigdzie nie pojawiły się pęknięcia, nieszczelności oraz czy przewody zostały prawidłowo rozłożone.

x

Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu chłodzącego. ( str. 76)

Sprawdzić, czy kable nie są uszkodzone ani pozaginane.

x Sprawdzić cięgna i linki, czy nie są uszkodzone a także czy są wyregulowane oraz ułożone bez zała mań.

Wyczyścić filtr powietrza i obudowę filtra powietrza.

Wymienić wkładkę z włókna szklanego w tłumiku.

x

x (

(

Sprawdzić mocne osadzenie śrub i nakrętek,.

x

str. 47)

str. 48)

Sprawdzić bieg jałowy.

x Kontrola końcowa: sprawdzić bezpieczeństwo drogowe pojazdu i wykonać jazdę próbną.

Dokonać wpisu serwisowego w serwisie KTM DEALER.NET i w książce serwisowej.

x S10A: Co 10 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 70 litrów paliwa / po każdym wyścigu S20A: Co 20 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 140 litrów paliwa

str. 52)

25 • • • • • • • • • • • • • • • • • • S10A • • • • • S20A • • • • • • • • • • • • • S30A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (SX) S30A: Co 30 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 210 litrów paliwa 8.2

Prace serwisowe (jako zlecenie dodatkowe) Wymienić płyn hamulcowy w hamulcu koła przedniego.

Wymienić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.

Wymienić płyn sprzęgła hydraulicznego.

x

(

x

str. 57)

Nasmarować łożysko główki ramy.

x

(

Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

str. 43)

x Wykonać serwis amortyzatorów. (Wszystkie modele SX) x Wymienić korbowód, łożysko korbowodu i czop korbowy.

Sprawdzić skrzynię biegów i mechanizm zmiany biegów.

Wymienić wszystkie łożyska silnika.

x x x x S20N: Jednorazowo po upływie 20 roboczogodzin – odpowiada zużyciu ok. 140 litrów paliwa S40A: Co 40 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 280 litrów paliwa J1A: co roku S20N S40A J1A • • • • • • • • • • • 26

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (XC) 9.1

Harmonogram czynności serwisowych Sprawdzić i naładować akumulator,.

x (250/300 XC) Wymienić olej przekładniowy.

x

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. (

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego. (

str. 62)

str. 66)

Sprawdzić tarcze hamulcowe. ( str. 60)

Sprawdzić przewody hamulcowe, czy są szczelne i nieuszkodzone.

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. (

Sprawdzić luz dźwigni hamulca nożnego. ( str. 64)

str. 65)

Sprawdzić ramę i wahacz.

x Sprawdzić łożyskowanie wahacza.

x Sprawdzić połączenie przegubowe amortyzatora.

x Wykonać mały serwis widelca. (Wszystkie modele XC) x

Sprawdzić stan opon. ( str. 70)

str. 71) Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (

Sprawdzić luz łożyska koła.

Sprawdzić piasty kół.

x Sprawdzić bicie obręczy kół.

x

Sprawdzić naciąg szprych. (

x

str. 71)

Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe, mniejsze koło łańcuchowe i prowadzenie łańcucha. (

Sprawdzić naciąg łańcucha. ( str. 51)

str. 52)

Przesmarować wszystkie ruchome części e (np. dźwignia ręczna, łańcuch ...) i sprawdzić swobodę ruchu tych elementów.

x

Sprawdzić poziom płynu sprzęgła hydraulicznego. ( str. 57)

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego. ( str. 61)

Sprawdzić luz dźwigni hamulca ręcznego. (

Sprawdzić luz łożyskowy główki ramy. (

str. 60)

str. 42)

Wymienić świecę zapłonową i końcówkę przewodu świecy zapłonowej.

x Sprawdzić membranę wlotu.

x Sprawdzić działanie i swobodną pracę sterownika wydechu.

x Sprawdzić sprzęgło.

x Sprawdzić wszystkie węże (np. węże paliwa, chłodzenia, odpowietrzania, węże diagnostyczne ...) i tuleje, czy nigdzie nie pojawiły się pęknięcia, nieszczelności oraz czy przewody zostały prawidłowo rozłożone.

x

Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu chłodzącego. ( str. 76)

Sprawdzić, czy kable nie są uszkodzone ani pozaginane.

x Sprawdzić cięgna i linki, czy nie są uszkodzone a także czy są wyregulowane oraz ułożone bez załamań.

Wyczyścić filtr powietrza i obudowę filtra powietrza.

Wymienić wkładkę z włókna szklanego w tłumiku.

x

x (

(

Sprawdzić mocne osadzenie śrub i nakrętek,.

x

str. 47)

str. 48)

Sprawdzić bieg jałowy.

x Kontrola końcowa: sprawdzić bezpieczeństwo drogowe pojazdu i wykonać jazdę próbną.

Dokonać wpisu serwisowego w serwisie KTM DEALER.NET i w książce serwisowej.

x S20A: Co 20 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 140 litrów paliwa S40A: Co 40 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 280 litrów paliwa / po każdym wyścigu 27 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S20A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S40A • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (XC) 9.2

Prace serwisowe (jako zlecenie dodatkowe) S40A S80A Wymienić płyn hamulcowy w hamulcu koła przedniego.

x Wymienić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.

Wymienić płyn sprzęgła hydraulicznego.

x

(

x

str. 57)

Nasmarować łożysko główki ramy.

x

( str. 43)

Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

x Wykonać duży serwis widelca. (Wszystkie modele XC) Wykonać serwis amortyzatorów. (Wszystkie modele XC) x x Sprawdzić mechanizm rozrusznika.

Wymienić tłoki i sprawdzić cylindry.

x (250/300 XC) x (Wszystkie modele 125/150) Wymienić korbowód, łożysko korbowodu i czop korbowy.

x Sprawdzić skrzynię biegów i mechanizm zmiany biegów.

x Wymienić wszystkie łożyska silnika.

x • • • • • • • • • • • • S40A: Co 40 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 280 litrów paliwa S80A: Co 80 roboczogodzin - odpowiada zużyciu ok. 560 litrów paliwa / co 40 roboczogodzin przy jeździe sportowej - odpowiada zużyciu ok. 280 litrów paliwa J1A: co roku J1A • • • • • 28

REGULACJA PODWOZIA 29 10.1

Sprawdzanie ustawień podstawowych pod ciężar motocyklisty Informacja Przy przeprowadzaniu podstawowych ustawień podwozia najpierw ustawić amortyzator, a następnie widelec.

– Aby uzyskać optymalne właściwości jezdne motocykla i zapobiec uszkodzeniu widelca, amortyzatora, wahacza i ramy, ustawienia podstawowe elementów układu zawieszenia muszą zostać dopasowane do wagi ciała kierowcy.

– W stanie dostawy motocykle terenowe KTM są ustawione na standardowy ciężar motocyklisty (z pełnym wyposażeniem ochronnym).

Wymaganie Standardowa waga motocyklisty 75… 85 kg – Jeżeli Twoja waga nie mieści się w tym zakresie, musisz odpowiednio dopasować ustawienia podstawowe elementów układu zawieszenia.

– Mniejsze różnice wagi można skompensować przez zmianę naprężenia wstęp nego sprężyn, przy większych różnicach należy zamontować odpowiednie sprę żyny.

401030-01 10.2

Tłumienie dobijania amortyzatora Tłumienie dobijania amortyzatora jest podzielone na dwa zakresy, High Speed i Low Speed.

High i Low Speed odnosi się do prędkości amortyzacji koła tylnego a nie do prędkości jazdy.

Ustawienie High Speed działa np. przy lądowaniu po skoku, koło tylne szybciej amortyzuje.

Ustawienie Low Speed działa np. podczas długotrwałej jazdy po nierównym terenie, koło tylne amortyzuje przy tym wolniej.

Te dwa zakresy można regulować oddzielnie, przejście między ustawieniem High i Low Speed jest jednakże płynne. W związku z tym zmiany w zakresie High Speed działają również na zakres Low Speed i odwrotnie.

10.3

Ustawianie tłumienia dobijania Low Speed w amortyzatorze Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Rozkłdanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autory zowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Informacja Ustawienie Low Speed oddziałuje przy powolnych i normalnych ruchach amortyzatora.

– Wkręcić śrubę nastawczą nego kliknięcia.

 śrubokrętem w prawo aż do ostatniego wyczuwal Informacja Nie odkręcać złącza śrubowego  !

– Cofnąć w lewo o liczbę kliknięć, dopasowaną do typu amortyzatora.

B00290-10

REGULACJA PODWOZIA Wymaganie Tłumienie dobijania Low Speed (125/150 SX) Komfort Standard 17 kliknięć 15 kliknięć Sport 13 kliknięć Tłumienie dobijania Low Speed (250 SX) Komfort 17 kliknięć Standard Sport 15 kliknięć 13 kliknięć Tłumienie dobijania Low Speed (150 XC USA) Komfort 17 kliknięć Standard Sport 15 kliknięć 13 kliknięć Tłumienie dobijania Low Speed (250/300 XC) Komfort Standard Sport 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć Informacja Obracanie w prawo zwiększa tłumienie, a obracanie w lewo zmniejsza tłu mienie.

10.4

Ustawianie tłumienia dobijania High Speed w amortyzatorze Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Rozkłdanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autory zowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) 30 Informacja Ustawienie High Speed oddziałuje przy szybkich ruchach amortyzatora.

– Wkręcić śrubę nastawczą  z ruchem wskazówek zegara.

kluczem nasadowym do oporu, obracając ją zgodnie Informacja Nie odkręcać złącza śrubowego  !

– Obrócić w lewo o liczbę obrotów, dopasowaną do typu amortyzatora.

B00289-10

REGULACJA PODWOZIA Wymaganie Tłumienie dobijania High Speed (125/150 SX) Komfort Standard 2,5 obr.

2 obr.

Sport 1,5 obr.

Tłumienie dobijania High Speed (250 SX) Komfort 2,5 obr.

Standard Sport 2 obr.

1,5 obr.

Tłumienie dobijania High Speed (150 XC USA) Komfort 2,5 obr.

Standard Sport 2 obr.

1,5 obr.

Tłumienie dobijania High Speed (250/300 XC) Komfort Standard Sport 2,5 obr.

2 obr.

1,5 obr.

Informacja Obracanie w prawo zwiększa tłumienie, a obracanie w lewo zmniejsza tłu mienie.

10.5

Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Rozkłdanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autory zowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) B00291-10 – Wkręcić śrubę nastawczą  w prawo aż do ostatniego wyczuwalnego kliknięcia.

Informacja Nie odkręcać złącza śrubowego  !

– Cofnąć w lewo o liczbę kliknięć, dopasowaną do typu amortyzatora.

Wymaganie Tłumienie odbijania (125/150 SX) Komfort Standard Sport 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć Tłumienie odbijania (250 SX) Komfort Standard Sport 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć Tłumienie odbijania (150 XC USA) Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania (250/300 XC) Komfort Standard Sport 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 31

REGULACJA PODWOZIA Informacja Obracanie w prawo zwiększa tłumienie, a obracanie w lewo zmniejsza tłu mienie podczas rozciągania amortyzatora.

10.6

Oznaczanie wymiaru dla odciążonego koła tylnego

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Zmierzyć możliwie pionowo odstęp pomiędzy osią koła tylnego i punktem stałym np. oznakowaniem na owiewce.

– Wynik zanotować jako wymiar  .

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

32 400988-10 10.7

Sprawdzanie ugięcia statycznego amortyzatora – Oznaczyć wymiar 

dla odciążonego koła tylnego. ( str. 32)

– Poprosić drugą osobę o przytrzymanie motocykla w pionie.

– Ponownie zmierzyć odstęp pomiędzy osią koła tylnego i punktem stałym.

– Wynik zanotować jako wymiar  .

Informacja Ugięcie statyczne to różnica pomiędzy wymiarem  i  .

– Sprawdzić ugięcie statyczne.

Ugięcie statyczne (125/150 SX) Ugięcie statyczne (250 SX) Ugięcie statyczne (150 XC USA) 30 mm 30 mm 34 mm Ugięcie statyczne (250/300 XC) 34 mm » Jeżeli ugięcie statyczne jest mniejsze lub większe od podanego wymiaru: – Ustawić naprężenie wstępne sprężyny amortyzatora.

x ( str. 33)

400989-10 10.8

Sprawdzanie ugięcia amortyzatora podczas jazdy – Oznaczyć wymiar 

dla odciążonego koła tylnego. ( str. 32)

– Korzystając z pomocy drugiej osoby, trzymającej motocykl, motocyklista ubrany w pełne wyposażenie ochronne siada na motocyklu, zajmując normalną pozycję (stopy na podnóżkach) i kilkakrotnie dobija zawieszenie.

Zawieszenie koła tylnego reguluje się.

– Dodatkowa osoba musi teraz ponownie zmierzyć odstęp pomiędzy osią koła tyl nego i punktem stałym.

– Wynik zanotować jako wymiar  .

Informacja Ugięcie podczas jazdy to różnica pomiędzy wymiarem  i  .

– Sprawdzić ugięcie podczas jazdy.

Wymaganie Ugięcie podczas jazdy (125/150 SX) Ugięcie podczas jazdy (250 SX) Ugięcie podczas jazdy (150 XC USA) Ugięcie podczas jazdy (250/300 XC) 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 400990-10

REGULACJA PODWOZIA » Jeżeli ugięcie podczas jazdy różni się od podanego wymiaru: – Wyregulować ugięcie podczas jazdy.

x ( str. 33)

10.9

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora x Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Rozkłdanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autory zowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) 33 Informacja Przed zmianą naprężenia wstępnego sprężyny należy zanotować aktualne ustawienie - np. zmierzyć długość sprężyny.

– Wymontować amortyzator.

x ( str. 44)

– Dokładnie oczyścić amortyzator w wymontowanym stanie.

– Odkręcić śrubę  .

– Obracać pierścień nastawczy  , aż sprężyna będzie całkowicie zwolniona.

Klucz hakowy (T106S) – Zmierzyć całą długość sprężyny w odprężonym stanie.

– Przez obracanie pierścienia nastawczego wymiaru  .

Wymaganie  naprężyć sprężynę do podanego 15 mm Naprężenie wstępne sprężyny (125/150 SX) Naprężenie wstępne sprężyny (250 SX) Naprężenie wstępne sprężyny (150 XC USA) Naprężenie wstępne sprężyny (250/300 XC) 15 mm 12 mm 12 mm 401025-10 Informacja Zależnie od ugięcia statycznego lub ugięcia podczas jazdy konieczne może być wyższe lub niższe naprężenie wstępne sprężyny.

– Dokręcić śrubę Wymaganie  .

Śruba pierścienia regulacyjnego amor tyzatora – Zamontować amortyzator.

x

( str. 45)

M5 10.10

Regulacja ugięcia podczas jazdy x – Wymontować amortyzator.

x ( str. 44)

– Dokładnie oczyścić amortyzator w wymontowanym stanie.

– Wybrać odpowiednią sprężynę i zamontować.

5 Nm B00292-10

REGULACJA PODWOZIA Wymaganie Sztywność sprężyny (125/150 SX) Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Sztywność sprężyny (250 SX) Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Sztywność sprężyny (150 XC USA) Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Sztywność sprężyny (250/300 XC) Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg 45 N/mm 48 N/mm 51 N/mm 51 N/mm 54 N/mm 57 N/mm 48 N/mm 51 N/mm 54 N/mm 51 N/mm 54 N/mm 57 N/mm Informacja Sztywność sprężyny jest podana na zewnętrznej stronie sprężyny.

– Zamontować amortyzator.

x

( str. 45)

– Sprawdzić ugięcie statyczne amortyzatora. ( str. 32) – Sprawdzić ugięcie amortyzatora podczas jazdy. ( str. 32)

– Ustawić tłumienie odbijania amortyzatora. ( str. 31)

10.11

Sprawdzanie ustawienia podstawowego widelca Informacja Z różnych powodów w widelcu nie można ustalić precyzyjnie ugięcia podczas jazdy.

– Niewielkie różnice wagi ciała można skompensować tak samo jak w przypadku amortyzatora za pomocą naprężenia wstępnego sprężyny.

– Jeżeli jednak widelec często dobija (twarde uderzenie przy uginaniu sprężyny), należy zamontować twardsze sprężyny widelca, aby zapobiec uszkodzeniu widelca i ramy.

34 401000-01 10.12

Ustawianie tłumienia dobijania widelca Informacja Hydrauliczne tłumienie dobijania definiuje zachowanie przy wciskaniu widelca.

– Wkręcić śruby nastawcze  do oporu, obracając je w prawo.

Informacja Śruby nastawcze  znajdują się u góry goleni widelca.

Dokonać równomiernego ustawienia obydwu goleni widelca.

– Cofnąć w lewo o liczbę kliknięć, dopasowaną do typu widelca.

101275-10

REGULACJA PODWOZIA Wymaganie Tłumienie dobijania (125/150 SX) Komfort Standard Sport Tłumienie dobijania (250 SX) Komfort Standard Sport Tłumienie dobijania (150 XC USA) Komfort Standard Sport Tłumienie dobijania (250/300 XC) Komfort Standard Sport 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć Informacja Obracanie w prawo zwiększa tłumienie, a obracanie w lewo zmniejsza tłu mienie podczas wciskania zawieszenia.

10.13

Ustawianie tłumienia odbijania widelca Informacja Hydrauliczne tłumienie odbijania definiuje zachowanie przy rozciąganiu widelca.

B00295-10 – Zdjąć kapturki ochronne  .

– Wkręcić śruby nastawcze  do oporu, obracając je w prawo.

Informacja Śruby nastawcze  znajdują się u dołu goleni widelca.

Dokonać równomiernego ustawienia obydwu goleni widelca.

– Cofnąć w lewo o liczbę kliknięć, dopasowaną do typu widelca.

Wymaganie Tłumienie odbijania (125/150 SX) Komfort Standard Sport 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć Tłumienie odbijania (250 SX) Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania (150 XC USA) Komfort Standard 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć Sport Tłumienie odbijania (250/300 XC) Komfort Standard Sport 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 35

REGULACJA PODWOZIA 36 Informacja Obracanie w prawo zwiększa tłumienie, a obracanie w lewo zmniejsza tłu mienie podczas rozciągania amortyzatora.

– Założyć kapturki ochronne  .

10.14

Pozycja kierownicy B00025-11 10.15

Regulacja pozycji kierownicy x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pęknięcie kierownicy.

– Materiał wygiętej lub wyrobionej kierownicy ulega zmęczeniu, przez co kierownica może pęknąć. Kierownicę taką należy niezwłocznie wymienić.

B00375-10 Na górnej półce widelca znajdują się 2 otwory w odległości  od siebie.

Odstęp między otworami A 15 mm Otwory w nasadzie kierownicy są ustawione w odległości  od środka.

Odstęp między otworami B 3,5 mm Kierownicę można założyć w 4 różnych pozycjach. Dzięki temu kierowca ma możli wość dobrania najodpowiedniejszej dla siebie pozycji kierownicy.

– Wykręcić śruby żyć na bok.

 . Zdjąć elementy zaciskowe kierownicy. Zdjąć kierownicę i odło Informacja Zabezpieczyć motocykl i elementy wyposażenia przed uszkodzeniem przez ich przykrycie.

Nie załamywać kabli i przewodów.

– Wykręcić śruby  . Zdjąć nasadę kierownicy.

– Ustawić nasadę kierownicy w wymaganej pozycji. Zamontować i dociągnąć śruby  .

Wymaganie Śruba nasady kierownicy M10 40 Nm Loctite ® 243™ Informacja Równomiernie ustawić nasadę kierownicy po lewej i po prawej stronie.

– Wypozycjonować kierownicę.

Informacja Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie kabli i przewodów.

– Ustawić elementy zaciskowe kierownicy. Założyć śruby cić.

 i równomiernie dokrę Wymaganie Śruba elementów zaciskowych kierow nicy M8 20 Nm

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 37 11.1

Podnoszenie motocykla na stojak 800196-10 800208-10 (Wszystkie modele 125/150) Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

– Motocykl unieść za ramę pod silnikiem.

Stojak (54829055000) Koła nie mogą dotykać podłoża.

– Zabezpieczyć motocykl przed przewróceniem.

(Wszystkie modele 250/300) Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

– Motocykl unieść za ramę pod silnikiem.

Stojak (54829055000) Koła nie mogą dotykać podłoża.

– Zabezpieczyć motocykl przed przewróceniem.

11.2

Zdejmowanie motocykla ze stojaka Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

(Wszystkie modele SX) – Motocykl zdjąć ze stojaka.

– Usunąć stojak.

– Aby odstawić motocykl należy wetknąć podstawkę wtykaną osi koła.

 po lewej stronie Informacja Przed jazdą należy usunąć podstawkę wtykaną.

100950-10 (Wszystkie modele XC) – Motocykl zdjąć ze stojaka.

– Usunąć stojak.

– Aby odstawić motocykl, stopkę boczną niej motocykl.

 wysunąć nogą do ziemi i oprzeć na Informacja Podczas jazdy stopka boczna musi być podniesiona i zabezpieczona taśmą gumową.

800211-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.3

Odpowietrzanie goleni widelca

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Na krótko wykręcić śruby odpowietrzające  .

Ulatnia się ewentualne nadciśnienie z wnętrza widelca.

– Zamontować i dokręcić śruby odpowietrzające.

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

38 101276-10 11.4

Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych

– Motocykl podnieść na stojak. (

– Odkręcić osłonę widelca. (

str. 37)

str. 38)

– Przesunąć kapturek przeciwpyłowy  obu goleni w dół.

Informacja Zadaniem kapturków przeciwpyłowych jest ochrona goleni widelca przed pyłem i zanieczyszczeniami. Z upływem czasu pod kapturki przeciwpyłowe może dostawać się brud. Jeżeli brud nie zostanie usunięty, może dojść do uszkodzenia znajdujących się głębiej pierścieni uszczelniających komory olejowe.

B00297-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

W razie potrzeby oczyścić za pomocą preparatu do czyszczenia hamulców.

– Oczyścić i naoliwić kapturki przeciwpyłowe oraz wnętrze rur obu goleni widelca.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 124)

– Cofnąć kapturki przeciwpyłowe z powrotem do pierwotnej pozycji montażowej.

– Usunąć nadmiar oleju.

– Ustawić osłonę widelca. (

– Motocykl zdjąć ze stojaka. (

str. 39)

str. 37)

11.5

Odkręcanie osłony widelca – Wykręcić śruby – Wykręcić śruby   i zdjąć element zaciskowy.

z lewej goleni widelca. Osłonę widelca ściągnąć w dół.

– Wykręcić śruby z prawej goleni widelca. Osłonę widelca ściągnąć w dół.

800197-11

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.6

Ustawianie osłony widelca – Ustawić osłonę widelca na lewej goleni widelca. Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie  .

Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm – Ustawić przewód hamulcowy. Założyć zacisk, włożyć śruby  i dokręcić je.

– Ustawić osłonę widelca na prawej goleni widelca. Zamontować i dociągnąć śruby.

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm 39 11.7

Demontaż goleni widelca x 800197-10 – Zdemontować koło przednie.

– Wykręcić śruby

x ( str. 68)

 i zdjąć element zaciskowy.

– Wykręcić śruby  i zdjąć zacisk hamulcowy.

– Zawiesić zacisk hamulcowy razem z przewodem hamulcowym z boku, nie powo dując ich naprężeń.

800191-10 – Odkręcić śruby – Odkręcić śruby  . Wyjąć lewą goleń widelca.

 . Wyjąć prawą goleń widelca.

11.8

Montaż goleni widelca x 800217-10 – Ustawić golenie widelca.

Informacja Najwyższy rowek wyfrezowany w goleni widelca musi znajdować się na równi z górną krawędzią górnej półki widelca.

Ustawić śruby odpowietrzające  do przodu.

101276-10 – Dokręcić śruby Wymaganie  .

Śruba półki widelca u góry – Dokręcić śruby Wymaganie  .

Śruba półki widelca u dołu 800217-11 M8 M8 17 Nm 12 Nm

PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Ustawić zacisk hamulcowy, włożyć śruby Wymaganie  i dokręcić je.

Śruba zacisku hamulco wego z przodu M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Ustawić przewód hamulcowy. Założyć zacisk, włożyć śruby – Zamontować koło przednie.

x

( str. 68)

 i dokręcić je.

40 800191-11 11.9

Demontaż osłony widelca x – Zdemontować golenie widelca.

– Wykręcić śruby

x ( str. 39)

 z lewej goleni widelca. Zdjąć osłonę widelca do góry.

– Wykręcić śruby z prawej goleni widelca. Zdjąć osłonę widelca do góry.

B00306-10 11.10

Montaż osłony widelca x B00306-10 11.11

Demontaż dolnej półki widelca x – Ustawić osłonę widelca na lewej goleni widelca. Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie  .

Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm – Ustawić osłonę widelca na prawej goleni widelca. Zamontować i dociągnąć śruby.

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm – Zamontować golenie widelca.

x ( str. 39)

– Zdemontować golenie widelca.

x ( str. 39)

– Zdemontować tabliczkę z numerem startowym. (

– Zdemontować błotnik z przodu. ( str. 44)

str. 43)

– Zdjąć okładzinę kierownicy.

– Wykręcić śrubę  .

– Wykręcić śrubę  .

– Zdjąć górną półkę widelca z kierownicą i odłożyć na bok.

Informacja Zabezpieczyć motocykl i elementy wyposażenia przed uszkodzeniem przez ich przykrycie.

Nie załamywać kabli i przewodów.

800218-10 – Zdemontować o-ring  . Wyjąć pierścień zabezpieczający – Wyjąć dolną półkę widelca z rurą kolumny widelca.

 .

– Wyjąć górne łożysko główki ramy.

B00310-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.12

Montaż dolnej półki widelca x 0 1 – Oczyścić łożyska i elementy uszczelniające, sprawdzić czy nie są uszkodzone i nasmarować.

Smar o dużej lepkości ( str. 123)

– Włożyć dolną półkę widelca z rurą kolumny widelca. Zamontować górne łożysko główki ramy.

– Sprawdzić, czy uszczelka główki ramy u góry  jest prawidłowo ustawiona.

– Nasunąć pierścień zabezpieczający  i o-ring  .

41 B00024-10 – Ustawić górną półkę widelca z kierownicą.

– Założyć śrubę  , ale jeszcze nie dokręcać.

800218-11 – Ustawić golenie widelca.

Informacja Najwyższy rowek wyfrezowany w goleni widelca musi znajdować się na równi z górną krawędzią górnej półki widelca.

Ustawić śruby odpowietrzające  do przodu.

800219-10 – Dokręcić śruby Wymaganie  .

Śruba półki widelca u dołu M8 12 Nm B00378-10 – Dokręcić śrubę Wymaganie  .

Śruba głowicy sterującej na górze M20x1,5 12 Nm 303508-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie  .

Śruba rury kolumny widelca u góry M8 17 Nm Loctite ® 243™ 42 800218-12 – Dokręcić śruby Wymaganie  .

Śruba półki widelca u góry M8 17 Nm B00378-11 800220-10 – Ustawić zacisk hamulca. Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie  .

Śruba zacisku hamulco wego z przodu M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Ustawić przewód hamulca i zacisk. Zamontować i dokręcić śruby

– Zamontować błotnik z przodu. ( str. 44)

 .

– Założyć okładzinę kierownicy.

– Zamontować tabliczkę z numerem startowym. ( str. 43)

– Skontrolować wiązkę przewodów, linki Bowdena, przewód hamulca i sprzęgła pod względem ich rozłożenia oraz swobody ruchów.

– Zamontować koło przednie.

x

( str. 68)

– Sprawdzić luz łożyskowy główki ramy. ( str. 42)

11.13

Sprawdzanie luzu łożyskowego główki ramy Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczne właściwości trakcyjne na skutek nieprawidłowego luzu łożyskowego główki ramy motocykla.

– Niezwłocznie wyregulować luz łożyskowy główki ramy. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Informacja Jazda przez dłuższy czas z luzem łożyska główki ramy powoduje uszkodzenie łożysk, a następnie gniazd łożysk w ramie.

400738-11

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Ustawić kierownicę do jazdy na wprost. Poruszać golenie widelca tam i z powro tem w kierunku jazdy.

W łożysku główki ramy nie może być wyczuwalny żaden luz.

» Jeżeli występuje wyczuwalny luz: – Wyregulować luz łożyskowy główki ramy.

x

( str. 43)

– Poruszać kierownicę tam i z powrotem w całym zakresie obrotu.

Kierownica musi lekko poruszać się w całym zakresie obrotu. Nie mogą być wyczuwalne żadne opory i blokady.

» Jeżeli wyczuwalne są blokady: – Wyregulować luz łożyskowy główki ramy.

x

( str. 43)

– Sprawdzić i ewentualnie wymienić łożysko główki ramy.

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 43 11.14

Regulacja luzu łożyskowego główki ramy x

– Motocykl podnieść na stojak. (

– Odkręcić śruby 

str. 37)

. Wykręcić śrubę  .

– Odkręcić śrubę Wymaganie  i ponownie dokręcić.

Śruba głowicy sterującej na górze 303536-10 M20x1,5 12 Nm – Lekko uderzać młotkiem z tworzywa sztucznego w górną półkę widelca, aby zapo biec naprężeniom.

– Dokręcić śruby  .

Wymaganie Śruba półki widelca u góry M8 17 Nm – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie  .

Śruba rury kolumny widelca u góry M8

– Sprawdzić luz łożyskowy główki ramy. (

17 Nm

str. 42)

Loctite ® 243™ 11.15

Smarowanie łożyska główki ramy x – Zdemontować dolną półkę widelca.

– Zamontować dolną półkę widelca.

x

x (

(

str. 40)

str. 41)

800010-10 11.16

Demontaż tabliczki z numerem startowym – Wykręcić śrubę – Wykręcić śrubę  i zdjąć zacisk.

 . Zdjąć tabliczkę z numerem startowym.

101278-10 11.17

Montaż tabliczki z numerem startowym – Ustawić tabliczkę z numerem startowym. Zamontować i dokręcić śrubę  .

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm Informacja Zwrócić uwagę na zamocowanie zaczepów w błotniku.

– Ustawić przewód hamulcowy. Założyć zacisk, włożyć śrubę  i dokręcić ją.

101278-11

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.18

Demontaż błotnika z przodu – Wykręcić śruby  . Zdjąć błotnik przedni.

– Upewnić się, czy w błotniku zostały tuleje dystansowe.

11.19

Montaż błotnika z przodu B00307-10 – Upewnić się, że błotniki mają zamontowane tuleje dystansowe.

– Ustawić błotnik z przodu. Zamontować i dokręcić śruby  .

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm Informacja Uważać na zazębienie nosków podtrzymujących z tabliczką z numerem startowym.

11.20

Demontaż amortyzatora x B00307-10

– Motocykl podnieść na stojak. (

– Zdemontować tłumik. ( str. 47)

str. 37)

– Wykręcić śrubę  .

– Zdjąć połączenie śrubowe  .

B00408-10 – Dźwignię kątową  wycisnąć do tyłu.

– Dźwignię łączącą  wycisnąć w dół.

B00268-10 – Wykręcić śrubę  .

– Amortyzator wyjąć do góry.

800207-10 44

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.21

Montaż amortyzatora x – Amortyzator wsunąć od góry.

– Ustawić amortyzator.

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie  .

Śruba amortyzatora u góry M10 60 Nm 800207-11 B00408-12 – Ustawić dźwignię kątową i dźwignię łączącą.

– Zamontować i dokręcić połączenie śrubowe  .

Wymaganie Nakrętka skręcająca dźwignię łączącą z dźwignią kątową M14x1,5 – Zamontować i dokręcić śrubę  .

Wymaganie Śruba amortyzatora u dołu M10

– Zamontować tłumik. ( str. 48)

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

60 Nm 11.22

Zdejmowanie kanapy Loctite ® 2701 80 Nm Loctite ® 2701 – Wykręcić śrubę  . Podnieść kanapę z tyłu, cofnąć, a następnie zdjąć do góry.

45 11.23

Montaż kanapy 800198-10 – Kanapę odwiesić z przodu na kołnierzu ze zbiornika z paliwem, obniżyć z tyłu i jednocześnie przesunąć do przodu.

– Upewnić się, że kanapa prawidłowo się zaryglowała.

B00318-01 – Założyć i dokręcić śrubę Wymaganie  mocowania kanapy.

Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm 800198-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.24

Demontaż pokrywy obudowy filtra powietrza – Ściągnąć pokrywę obudowy filtra powietrza w obszarze przodu.

 na bok i wyjąć do 46 800200-10 11.25

Montaż pokrywy obudowy filtra powietrza – Zaczepić pokrywę obudowy filtra powietrza w części tylnej ści przedniej  .

 i zaryglować w czę 800200-11 11.26

Demontaż filtra powietrza x Wskazówka Uszkodzenie silnika Niefiltrowane powietrze zasysane ma negatywny wpływ na żywotność silnika.

– Nigdy nie uruchamiać pojazdu bez filtra powietrza, gdyż pył i brud dostaną się do silnika i spowodują jego zwiększone zużycie.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

– Zdemontować pokrywę obudowy filtra powietrza. (

– Wyczepić na dole pałąk mocujący filtr powietrza powietrza ze wspornikiem filtra powietrza.

– Zdjąć filtr powietrza ze wspornika filtra powietrza.

str. 46)

i odchylić na bok. Wyjąć filtr 11.27

Montaż filtra powietrza x 601196-10 – Zamontować czysty filtr powietrza na wspornik filtra powietrza.

– Filtr powietrza nasmarować w obszarze  .

Smar stały ( str. 123)

301262-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Włożyć razem obydwie części, ustawić i zamocować pałąkiem mocującym filtr powietrza  .

Informacja Jeżeli filtr powietrza nie jest prawidłowo zamontowany, do silnika może dostać się pył lub brud i spowodować jego uszkodzenie.

– Zamontować pokrywę obudowy filtra powietrza. ( str. 46)

47 601196-10 11.28

Czyszczenie filtra powietrza i obudowy filtra powietrza x Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Nie czyścić filtra powietrza paliwem lub naftą, gdyż niszczą one tworzywo piankowe.

– Zdemontować filtr powietrza.

x ( str. 46)

– Dokładnie wymyć filtr powietrza w specjalnym płynie czyszczącym i pozwolić mu dobrze wyschnąć.

Środek do czyszczenia filtrów powietrza ( str. 123)

B00325-01 Informacja Filtr powietrza należy tylko wycisnąć, pod żadnym pozorem nie należy go wyżymać.

– Nasączyć suchy filtr powietrza wysokiej jakości olejem do filtrów.

Olej do piankowych filtrów powietrza ( str. 123)

– Oczyścić obudowę filtra powietrza.

– Oczyścić króciec ssący i sprawdzić, czy jest mocno osadzony i nieuszkodzony.

– Zamontować filtr powietrza.

x

( str. 46)

11.29

Demontaż tłumika Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas pracy układ wydechowy pojazdu mocno się nagrzewa.

– Odczekać do wystygnięcia układu wydechowego. Nie dotykać gorących części.

– Wykręcić śruby  .

– Ściągnąć tłumik z uszczelki gumowej  kolektora.

800199-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.30

Montaż tłumika – Zamontować tłumik z uszczelką gumową – Zamontować i dokręcić śruby  .

 .

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm 48 800199-11 11.31

Wymiana wkładki z włókna szklanego w tłumiku x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas pracy układ wydechowy pojazdu mocno się nagrzewa.

– Odczekać do wystygnięcia układu wydechowego. Nie dotykać gorących części.

Informacja Z biegiem czasu włókna wkładki tłumiącej wydostają się na zewnątrz, tłumik „wypala się”.

Oprócz zwiększenia hałaśliwości zmienia się przez to również charakterystyka osiągów silnika.

– Zdemontować tłumik. (

– Wykręcić śruby 

str. 47)

. Wyciągnąć rurę wewnętrzną  .

– Ściągnąć wkładkę z włókna szklanego  z rury wewnętrznej.

– Oczyścić części, które będą ponownie montowane.

– Na rurę wewnętrzną założyć nową wkładkę z włókna szklanego – Rurę zewnętrzną nego.

  .

nasunąć na rurę wewnętrzną z nową wkładką z włókna szkla – Wkręcić i dokręcić wszystkie śruby

– Zamontować tłumik. ( str. 48)

 .

401045-10 11.32

Demontaż zbiornika paliwa x Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwozapalne.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów i zawsze wyłączać silnik. Uważać, aby paliwo nie zostało rozlane zwłaszcza na gorące części pojazdu. Natychmiast zetrzeć rozlane paliwo.

– Paliwo znajdujące się w zbiorniku zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury i w przypadku przepełnienia może się wylać ze zbiornika. Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z paliwem. Nie wdychać oparów paliwa. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem.

W razie połknięcia paliwa natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną paliwem. Przechowywać paliwo wyłącznie w odpowiednim kanistrze i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRACE SERWISOWE PODWOZIA

– Zdjąć kanapę. ( str. 45)

– Zamknąć kranik paliwa.

– Odłączyć elastyczny przewód paliwowy.

Informacja Ze zbiornika paliwa może wypłynąć pozostałość paliwa.

– Wykręcić śruby  z tuleją z wieńcem.

B00315-12 – Wykręcić śrubę  z tuleją z wieńcem.

– Odłączyć wężyk odpowietrzania zbiornika paliwa.

49 B00316-12 – Zdjąć oba spojlery po bokach z zamocowania chłodnicy i wyjąć zbiornik paliwa do góry.

B00319-10 11.33

Montaż zbiornika paliwa x Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwozapalne.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów i zawsze wyłączać silnik. Uważać, aby paliwo nie zostało rozlane zwłaszcza na gorące części pojazdu. Natychmiast zetrzeć rozlane paliwo.

– Paliwo znajdujące się w zbiorniku zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury i w przypadku przepełnienia może się wylać ze zbiornika. Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z paliwem. Nie wdychać oparów paliwa. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem.

W razie połknięcia paliwa natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną paliwem.

– Sprawdzić ułożenie linki gazu. ( str. 54)

– Ustawić zbiornik paliwa i zaczepić oba spojlery po bokach do zamocowania chłod nicy.

– Upewnić się, że nie zostały zakleszczone lub uszkodzone żadne przewody albo cięgna.

B00319-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Podłączyć wężyk odpowietrzania zbiornika paliwa.

– Założyć i zacisnąć śruby  z kołnierzem.

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm 50 B00316-11 – Wkręcić i dokręcić śruby Wymaganie  z tuleją z wieńcem.

Pozostałe śruby podwozia M6 – Podłączyć wąż paliwa.

– Zamontować kanapę. ( str. 45)

B00315-13 11.34

Sprawdzanie stopnia zabrudzenia łańcucha – Sprawdzić łańcuch, czy nie wykazuje dużych zabrudzeń.

» Jeżeli łańcuch jest mocno zabrudzony:

– Oczyścić łańcuch. ( str. 50)

10 Nm 400678-01 11.35

Czyszczenie łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Smar na oponach redukuje ich przyczepność.

– Usunąć smar za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe. W razie potrzeby oczyścić za pomocą preparatu do czyszczenia hamulców.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Żywotność łańcucha zależy przede wszystkim od jego pielęgnacji.

– Regularnie czyścić łańcuch, a następnie smarować go aerozolem do łańcuchów.

Środek do czyszczenia łańcuchów ( Spray do łańcuchów typu off-road ( str. 123) str. 123)

400725-01

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 51 11.36

Sprawdzanie naciągu łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zagrożenie na skutek nieprawidłowego naciągu łańcucha.

– Jeżeli łańcuch jest za mocno naciągnięty, powoduje to dodatkowe obciążenie wtórnego układu przeniesienia napędu (łań cuch, mniejsze koło łańcuchowe, większe koło łańcuchowe, łożyska skrzyni biegów i koła tylnego). Oprócz przedwcze snego zużycia w ekstremalnych przypadkach może dojść do zerwania łańcucha lub złamania wałka wyjściowego skrzyni biegów. Natomiast jeśli łańcuch jest za słabo naciągnięty, to może on spaść z mniejszego lub większego koła łańcucho wego, zablokować koło tylne i spowodować uszkodzenie silnika. Zwracać uwagę na prawidłowy naciąg łańcucha i regulo wać go w razie potrzeby.

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Na końcu elementu ślizgowego łańcucha nacisnąć łańcuch do góry i oznaczyć naciąg łańcucha  .

Informacja Dolna część łańcucha  musi być przy tym naciągnięta.

Łańcuchy nie zawsze ulegają równomiernemu zużyciu, dlatego należy powtórzyć pomiar w różnych miejscach łańcucha.

B00421-10 Naciąg łańcucha 55… 58 mm » Jeżeli naciąg łańcucha nie jest zgodny z wymaganiami:

– Wyregulować naciąg łańcucha. ( str. 51)

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

11.37

Regulacja naciągu łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zagrożenie na skutek nieprawidłowego naciągu łańcucha.

– Jeżeli łańcuch jest za mocno naciągnięty, powoduje to dodatkowe obciążenie wtórnego układu przeniesienia napędu (łań cuch, mniejsze koło łańcuchowe, większe koło łańcuchowe, łożyska skrzyni biegów i koła tylnego). Oprócz przedwcze snego zużycia w ekstremalnych przypadkach może dojść do zerwania łańcucha lub złamania wałka wyjściowego skrzyni biegów. Natomiast jeśli łańcuch jest za słabo naciągnięty, to może on spaść z mniejszego lub większego koła łańcucho wego, zablokować koło tylne i spowodować uszkodzenie silnika. Zwracać uwagę na prawidłowy naciąg łańcucha i regulo wać go w razie potrzeby.

B00343-11

– Motocykl podnieść na stojak. (

– Sprawdzić naciąg łańcucha. (

– Odkręcić nakrętkę  .

str. 37)

str. 51)

– Odkręcić nakrętki Wymaganie  .

– Ustawić naciąg łańcucha przez obracanie śrub nastawczych stronie.

 po lewej i prawej Naciąg łańcucha 55… 58 mm Tak obracać śruby nastawcze lewym i prawym napinaczu łańcucha były ustawione w tej samej pozycji do znaczników odniesienia wione.

  po lewej i prawej stronie, aby znaczniki na . W ten sposób koło tylne zostało prawidłowo usta – Dokręcić nakrętki  .

– Upewnić się, że napinacze łańcucha – Dokręcić nakrętkę Wymaganie  .

 przylegają do śrub nastawczych  .

Nakrętka osi koła tylnego M20x1,5 80 Nm Informacja Dzięki dużemu zakresowi regulacji napinaczy łańcucha (32 mm) możliwe jest wykorzystywanie różnych przełożeń wtórnych przy tej samej długości łańcucha.

Napinacze łańcucha  można obrócić o 180°.

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 52

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

11.38

Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego, mniejszego koła łańcuchowego i prowadzenia łańcucha

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

– Sprawdzić stan zużycia dużego i małego koła łańcuchowego.

» Jeżeli duże lub małe koło łańcuchowe jest zużyte: – Wymienić koło łańcuchowe wzgl. mniejsze koło łańcuchowe.

x Informacja Duże i małe koło łańcuchowe oraz łańcuch należy wymieniać zawsze razem.

400227-01 – Pociągnąć górną część łańcucha podanym odważnikiem Wymaganie  .

Odważnik pomiaru zużycia łańcucha 10… 15 kg – Zmierzyć odstęp  18 rolek łańcucha w dolnej części łańcucha.

Informacja Łańcuchy nie zawsze ulegają równomiernemu zużyciu, dlatego należy powtórzyć pomiar w różnych miejscach łańcucha.

1 2 3 16 17 18

400987-10 Maksymalny odstęp miejscu łańcucha  w najdłuższym 272 mm » Jeżeli odstęp  jest większy od podanego wymiaru: – Wymienić łańcuch.

x Informacja W przypadku montażu nowego łańcucha należy wymienić także duże i małe koło łańcuchowe.

Na starym, zużytym dużym lub małym kole łańcuchowym nowy łań cuch ulega szybszemu zużyciu.

– Sprawdzić zużycie osłony ślizgowej łańcucha.

» Gdy krawędź dolna sworzni łańcucha znajdzie się na wysokości lub pod osłoną ślizgową łańcucha: – Wymienić osłonę ślizgową łańcucha.

x – Sprawdzić zamocowanie osłony ślizgowej łańcucha.

» Jeżeli osłona ślizgowa łańcucha jest poluzowana: – Dokręcić osłonę ślizgową łańcucha.

Wymaganie Śruba osłony ślizgowej łańcucha M6 6 Nm Loctite ® 243™ 800201-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Sprawdzić zużycie osłony ślizgowej łańcucha.

» Gdy krawędź dolna sworzni łańcucha znajdzie się na wysokości elementu śli zgowego łańcucha lub pod nim: – Wymienić element ślizgowy łańcucha.

x – Sprawdzić zamocowanie elementu ślizgowego łańcucha.

» Jeżeli element ślizgowy łańcucha jest poluzowany: – Dokręcić element ślizgowy łańcucha.

Wymaganie Śruba elementu ślizgowego łańcu cha M8 15 Nm 53 800202-10 – Zmierzyć grubość materiału  dolnej części prowadzenia łańcucha.

Odstęp minimalny miejscu  w najniższym 12 mm » Jeżeli odstęp  jest mniejszy od podanego wymiaru: – Wymienić prowadzenie łańcucha.

x 400984-10 – Sprawdzić zamocowanie prowadzenia łańcucha.

» Jeżeli prowadzenie łańcucha jest poluzowane: – Dokręcić prowadzenie łańcucha.

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M6

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

10 Nm B00347-01 11.39

Regulacja prowadzenia łańcucha x – Odkręcić śrubę  . Wykręcić śrubę  . Odchylić prowadzenie łańcucha w dół.

Warunek Liczba zębów: ≤ 44 zębów – Wetknąć tuleję z wieńcem  – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie do otworu  . Ustawić prowadzenie łańcucha.

 . Dokręcić śrubę  .

Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm Warunek Liczba zębów: ≥ 45 zębów – Wetknąć tuleję z wieńcem  – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie do otworu  . Ustawić prowadzenie łańcucha.

 . Dokręcić śrubę  .

Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm B00348-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.40

Sprawdzanie ramy x 800206-10 – Sprawdzić, czy na ramie nie ma pęknięć ani odkształceń.

» Gdy na ramie widać ślady pęknięć lub odkształceń w wyniku działania sił mechanicznych: – Wymienić ramę.

x Informacja Ramę, której konstrukcja została naruszona w wyniku działania sił mechanicznych należy zawsze wymienić. Naprawa ramy ze strony KTM nie jest dozwolona.

54 11.41

Sprawdzanie wahacza x – Sprawdzić, czy na wahaczu nie ma uszkodzeń, pęknięć ani odkształceń.

» Jeżeli wahacz wykazuje uszkodzenia, pęknięcia lub odkształcenia: – Wymienić wahacz.

x Informacja Uszkodzony wahacz należy zawsze wymienić. Naprawa wahacza ze strony KTM jest nie jest dozwolona.

500285-01 11.42

Sprawdzanie ułożenia linki gazu – Zdemontować zbiornik paliwa.

x (

(125/150 SX) – Sprawdzić ułożenie linki gazu.

str. 48)

Linka gazu musi przechodzić z tyłu kierownicy po lewej stronie przy górnej rurze ramy, do gaźnika.

» Gdy ułożenie linki gazu nie odpowiada zaleceniu: – Poprawić ułożenie linki gazu.

800203-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA (150 XC USA) – Sprawdzić ułożenie linki gazu.

Linka gazu musi przechodzić z tyłu kierownicy po lewej stronie przy górnej rurze ramy, do gaźnika.

» Gdy ułożenie linki gazu nie odpowiada zaleceniu: – Poprawić ułożenie linki gazu.

55 800214-10 (250 SX) – Sprawdzić ułożenie linki gazu.

Linka gazu musi przechodzić z tyłu kierownicy po lewej stronie przy górnej rurze ramy, do gaźnika.

» Gdy ułożenie linki gazu nie odpowiada zaleceniu: – Poprawić ułożenie linki gazu.

800209-10 (250/300 XC) – Sprawdzić ułożenie linki gazu.

Linka gazu musi przechodzić z tyłu kierownicy po lewej stronie przy górnej rurze ramy, do gaźnika.

» Gdy ułożenie linki gazu nie odpowiada zaleceniu: – Poprawić ułożenie linki gazu.

– Zamontować zbiornik paliwa.

x

( str. 49)

800213-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 11.43

Sprawdzanie rączki gumowej – Sprawdzić rączki gumowe na kierownicy, czy nie uległy uszkodzeniu, zużyciu, a także czy są prawidłowo zamocowane.

» Gdy rączka gumowa jest uszkodzona, zużyta lub luźna: – Wymienić i zabezpieczyć rączkę gumową.

Klej do rączek gumowych (00062030051) ( str. 123)

56 401197-01 11.44

Dodatkowe zabezpieczenie rączki gumowej

– Sprawdzić rączkę gumową. ( str. 56)

– Rączkę gumową zabezpieczyć w dwóch miejscach drutem zabezpieczającym.

Drut zabezpieczający (54812016000) Szczypce (U6907854) Skręcone końce drutu są zwrócone od powierzchni rąk i są zagięte do rączki gumowej.

401198-01 11.45

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła (Wszystkie modele 125/150) – Dopasować położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła za pomocą śruby nastaw czej  do wielkości dłoni.

B00001-11 Informacja Obracanie śruby nastawczej w lewo powoduje oddalanie dźwigni sprzę gła od kierownicy.

Obracanie śruby nastawczej w prawo powoduje przybliżanie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą należy obracać wyłącznie siłą ręki, nie stosując prze mocy.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

B00009-11 (Wszystkie modele 250/300) – Dopasować położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła za pomocą śruby nastaw czej  do wielkości dłoni.

Informacja Obracanie śruby nastawczej w lewo powoduje przysuwanie dźwigni sprzęgła do kierownicy.

Obracanie śruby nastawczej w prawo powoduje odsuwanie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą należy obracać wyłącznie siłą ręki, nie stosując prze mocy.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 57 11.46

Sprawdzanie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego Informacja Poziom płynu wzrasta wraz ze wzrastającym zużyciem płytek okładziny sprzęgła.

400245-10 B00040-10 (Wszystkie modele 125/150) – Umieścić w pozycji poziomej zbiornik sprzęgła hydraulicznego zamontowany przy kierownicy.

– Wykręcić śruby  .

– Zdjąć pokrywę  z membraną – Sprawdzić poziom płynu.

 .

Poziom płynu pod górną krawędzią zbiornika 4 mm » Jeżeli poziom płynu nie jest zgodny z wymaganiami: – Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Olej hydrauliczny (15) ( str. 121)

– Ustawić pokrywę z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

(Wszystkie modele 250/300) – Umieścić w pozycji poziomej zbiornik sprzęgła hydraulicznego zamontowany przy kierownicy.

– Wykręcić śruby  .

– Zdjąć pokrywę  z membraną – Sprawdzić poziom płynu.

 .

Poziom płynu pod górną krawędzią zbiornika 4 mm » Jeżeli poziom płynu nie jest zgodny z wymaganiami: – Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 122)

– Ustawić pokrywę z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

11.47

Wymiana płynu sprzęgła hydraulicznego x Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

(Wszystkie modele 125/150) – Ustawić poziomo zbiorniczek zapasu płynu sprzęgła hydraulicznego, zamonto wany na kierownicy.

– Wykręcić śruby  .

– Zdjąć pokrywę  z membraną  .

400245-10 – Napełnić pistolet do odpowietrzania  odpowiednim płynem.

Pistolet do odpowietrzania (50329050000)

Olej hydrauliczny (15) ( str. 121)

– Wykręcić śrubę odpowietrzającą odpowietrzania  .

 w siłowniku i zamontować pistolet do 800204-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA 58 400247-10 – Dotąd wtłaczać płyn do systemu, aż zacznie wypływać bez pęcherzyków przez otwór  pompy.

– Od czasu do czasu odciągnąć przy tym płyn ze zbiornika zapasu pompy, aby zapobiec jego przepełnieniu.

– Zdemontować pistolet do odpowietrzania. Zamontować i dokręcić śrubę odpo wietrzającą.

– Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Wymaganie Poziom płynu pod górną krawędzią zbiornika 4 mm – Założyć pokrywę z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

(250 SX) – Ustawić poziomo zbiorniczek zapasu płynu sprzęgła hydraulicznego, zamonto wany na kierownicy.

– Wykręcić śruby  .

– Zdjąć pokrywę  z membraną  .

B00040-10 – Napełnić pistolet do odpowietrzania  odpowiednim płynem.

Pistolet do odpowietrzania (50329050000)

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 122)

– Wykręcić śrubę odpowietrzającą odpowietrzania  .

 w siłowniku i zamontować pistolet do 800210-10 B00042-10 – Dotąd wtłaczać płyn do systemu, aż zacznie wypływać bez pęcherzyków przez otwór  pompy.

– Od czasu do czasu odciągnąć przy tym płyn ze zbiornika zapasu pompy, aby zapobiec jego przepełnieniu.

– Zdemontować pistolet do odpowietrzania. Zamontować i dokręcić śrubę odpo wietrzającą.

– Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Wymaganie Poziom płynu pod górną krawędzią zbiornika 4 mm – Założyć pokrywę z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

(250/300 XC) – Ustawić poziomo zbiorniczek zapasu płynu sprzęgła hydraulicznego, zamonto wany na kierownicy.

– Wykręcić śruby  .

– Zdjąć pokrywę  z membraną  .

B00040-10

PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Napełnić pistolet do odpowietrzania  odpowiednim płynem.

Pistolet do odpowietrzania (50329050000)

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 122)

– Wykręcić śrubę odpowietrzającą odpowietrzania  .

 w siłowniku i zamontować pistolet do 59 800215-10 B00042-10 – Dotąd wtłaczać płyn do systemu, aż zacznie wypływać bez pęcherzyków przez otwór  pompy.

– Od czasu do czasu odciągnąć przy tym płyn ze zbiornika zapasu pompy, aby zapobiec jego przepełnieniu.

– Zdemontować pistolet do odpowietrzania. Zamontować i dokręcić śrubę odpo wietrzającą.

– Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Wymaganie Poziom płynu pod górną krawędzią zbiornika 4 mm – Założyć pokrywę z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

HAMULCE 60 12.1

Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca ręcznego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca ręcznego w układzie hamulcowym jest wytwarzane ciśnienie, działające na hamulec koła przedniego. Może to doprowadzić do awarii hamulca koła przedniego na skutek przegrzania. Ustawić luz na dźwigni hamulca ręcznego zgodnie z wymaganiami.

– Nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego do przodu i sprawdzić luz  .

Luz dźwigni hamulca ręcznego ≥ 3 mm » Jeżeli luz nie jest zgodny z wymaganiami:

– Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego. ( str. 60)

400196-11 12.2

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego

– Sprawdzić luz dźwigni hamulca ręcznego. ( str. 60)

– Dopasować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego za pomocą śruby nastawczej  do wielkości dłoni.

400196-12 Informacja Obracanie śruby nastawczej w prawo powoduje odsuwanie dźwigni hamulca ręcznego od kierownicy.

Obracanie śruby nastawczej w lewo powoduje natomiast przysuwanie dźwigni hamulca ręcznego do kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą należy obracać wyłącznie siłą ręki, nie stosując prze mocy.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

12.3

Sprawdzanie tarcz hamulcowych Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ograniczona skuteczność hamowania spowodowana zużytą(ymi) tarczą(ami) hamulcową(ymi).

– Zużytą(e) tarczę(e) hamulcową(e) niezwłocznie wymienić. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) 400257-10 – Sprawdzić grubość tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu w kilku miejscach, czy jest większa od wymiaru  .

Informacja Zużycie powoduje spadek grubości tarcz hamulcowych w obszarze przyle gania okładzin hamulcowych.

Granica zużycia tarcz hamulcowych Z przodu Z tyłu 2,5 mm 3,5 mm » Jeżeli grubość tarczy hamulcowej spadnie poniżej wymaganej wartości: – Wymienić tarczę hamulcową.

– Sprawdzić przednie i tylne tarcze hamulcowe, czy nie są uszkodzone, popękane lub odkształcone.

» Jeżeli tarcza hamulcowa wykazuje uszkodzenia, pęknięcia lub odkształcenia: – Wymienić tarczę hamulcową.

HAMULCE 12.4

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym wzgl.

całkowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy przedniego i tylnego wymienić zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) – Ustawić poziomo zbiorniczek płynu hamulcowego zamontowany na kierownicy.

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w wizjerze  .

» Jeżeli poziom płynu hamulcowego spadł poniżej znacznika MIN: – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła przedniego.

x

( str. 61)

61 B00070-10 12.5

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym wzgl.

całkowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Podrażnienia skóry W przypadku kontaktu ze skórą płyn hamulcowy może powodować podrażnienia skóry.

– Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, dokładnie wypłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie udać się do leka rza.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy przedniego i tylnego wymienić zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja W żadnym wypadku nie używać płynu hamulcowego DOT 5! Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpu rowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami. Płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie!

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika!

HAMULCE – Ustawić poziomo zbiorniczek płynu hamulcowego zamontowany na kierownicy.

– Wykręcić śruby  .

– Zdjąć pokrywę  z membraną  .

– Napełnić płynem hamulcowym do poziomu, odpowiadającemu wymiarowi Wymaganie  .

Wymiar niczka)  (poziom płynu hamulco wego poniżej krawędzi górnej zbior 5 mm

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 122)

– Ustawić pokrywę z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

Informacja Wylany lub rozlany płyn hamulcowy natychmiast zmyć wodą.

62 600706-10 12.6

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek zużycia okładzin hamulcowych.

– Zużyte okładziny hamulcowe niezwłocznie wymienić. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) B00350-10 – Sprawdzić minimalną grubość okładzin hamulcowych  .

Minimalna grubość okładzin hamulco wych  ≥ 1 mm » Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przedniego.

x

(

– Sprawdzić okładziny hamulcowe, czy nie są uszkodzone ani popękane.

» Jeżeli widoczne są uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przedniego.

x

( str. 62) str. 62)

12.7

Wymiana okładzin hamulcowych hamulca koła przedniego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Konserwacja i naprawy muszą być wykonywane w profesjonalny sposób. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Podrażnienia skóry W przypadku kontaktu ze skórą płyn hamulcowy może powodować podrażnienia skóry.

– Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, dokładnie wypłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie udać się do leka rza.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy przedniego i tylnego wymienić zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe. W razie potrzeby oczyścić za pomocą preparatu do czyszczenia hamulców.

HAMULCE 63 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek zastosowania niedopuszczonych okładzin hamulcowych.

– Okładziny hamulcowe, dostępne w sklepach z akcesoriami, często nie są przetestowane i dopuszczone do stosowania w pojazdach KTM. Konstrukcja i współczynnik tarcia takich okładzin hamulcowych i tym samym ich skuteczność hamowa nia mogą znacznie różnić się od oryginalnych okładzin hamulcowych KTM. W razie zastosowania okładzin hamulcowych, różniących się od wyposażenia seryjnego, nie ma gwarancji, że odpowiadają one oryginalnej homologacji pojazdu. Wtedy pojazd nie odpowiada stanowi z chwili dostawy, co powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja W żadnym wypadku nie używać płynu hamulcowego DOT 5! Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpu rowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami. Płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie!

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika!

100395-10 – Ustawić poziomo zbiorniczek płynu hamulcowego zamontowany na kierownicy.

– Wykręcić śruby  .

– Zdjąć pokrywę  z membraną  .

– Ręką docisnąć zacisk hamulcowy do tarczy hamulcowej, aby cofnąć tłoczki hamul cowe. Upewnić się, że płyn hamulcowy nie wypływa ze zbiorniczka płynu hamul cowego. W razie potrzeby odessać.

Informacja Upewnić się, że przy cofaniu tłoczków hamulcowych zacisk hamulcowy nie zostanie dociśnięty do szprych.

– Wyjąć zawleczki zabezpieczające hamulcowe.

 , wyciągnąć sworzeń  i wyjąć okładziny – Oczyścić zacisk hamulcowy i wspornik zacisku hamulcowego.

100396-10 – Sprawdzić prawidłowe osadzenie sprężyny płytkowej i płytki przesuwnej  w zacisku hamulcowym  we wsporniku zacisku hamulcowego.

100397-01 – Włożyć okładziny hamulcowe, wetknąć sworzeń i zamontować zawleczki zabez pieczające.

– Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu.

100398-10

HAMULCE 100399-10 – Uzupełnić poziom Wymaganie  płynu hamulcowego do wymiaru.

Wymiar niczka)  (poziom płynu hamulco wego poniżej krawędzi górnej zbior 5 mm

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 122)

– Ustawić pokrywę z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

Informacja Wylany lub rozlany płyn hamulcowy natychmiast zmyć wodą.

12.8

Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca nożnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego w układzie hamulcowym wytwarza się ciśnienie, działające na hamulec koła tylnego. Hamulec tylny może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. Ustawić luz na dźwigni hamulca noż nego zgodnie z wymaganiami.

B00028-10 – Wyczepić sprężynę  .

– Poruszać dźwignią hamulca nożnego pomiędzy ogranicznikiem końcowym i punk tem przylgnięcia tłoczka hamulcowego hamulca nożnego i sprawdzić luz  .

Wymaganie Luz dźwigni hamulca nożnego 3… 5 mm » Jeżeli luz nie jest zgodny z wymaganiami: – Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca nożnego.

( str. 64)

x – Zaczepić sprężynę  .

12.9

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego w układzie hamulcowym wytwarza się ciśnienie, działające na hamulec koła tylnego. Hamulec tylny może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. Ustawić luz na dźwigni hamulca noż nego zgodnie z wymaganiami.

B00008-10 – Wyczepić sprężynę  .

– Odkręcić nakrętkę  i cofnąć razem z drążkiem dociskowym zostanie maksymalny luz.

 , aż uzyskany – W celu indywidualnego dostosowania położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego odkręcić nakrętkę  i odpowiednio obrócić śrubę  .

Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

– Obracać drążek dociskowy  aż do uzyskania luzu położenie wyjściowe dźwigni hamulca nożnego.

 . Ewentualnie dostosować Wymaganie Luz dźwigni hamulca nożnego 3… 5 mm – Przytrzymać śrubę Wymaganie  i dokręcić nakrętkę  .

Nakrętka ogranicznika dźwigni hamulca nożnego M8 30 Nm – Przytrzymać drążek dociskowy Wymaganie  i dokręcić nakrętkę  .

Pozostałe nakrętki podwozia M6 10 Nm 64

HAMULCE – Zaczepić sprężynę  .

12.10

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym wzgl.

całkowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy przedniego i tylnego wymienić zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) – Ustawić pojazd w pionie.

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w wizjerze  .

» Jeżeli w wizjerze  widoczny jest pęcherzyk powietrza: – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.

x ( str. 65)

65 800205-10 12.11

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym wzgl.

całkowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Podrażnienia skóry W przypadku kontaktu ze skórą płyn hamulcowy może powodować podrażnienia skóry.

– Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, dokładnie wypłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie udać się do leka rza.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy przedniego i tylnego wymienić zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja W żadnym wypadku nie używać płynu hamulcowego DOT 5! Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpu rowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami. Płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie!

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika!

HAMULCE – Ustawić pojazd w pionie.

– Usunąć pokrywę śrubową  z membraną  i o-ringiem.

– Napełnić płynem hamulcowym do znacznika  .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 122)

– Zamontować zakrętkę z membraną i o-ringiem.

Informacja Wylany lub rozlany płyn hamulcowy natychmiast zmyć wodą.

B00360-10 12.12

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek zużycia okładzin hamulcowych.

– Zużyte okładziny hamulcowe niezwłocznie wymienić. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) B00355-10 – Sprawdzić minimalną grubość okładzin hamulcowych  .

Minimalna grubość okładzin hamulco wych  ≥ 1 mm » Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tylnego.

x (

– Sprawdzić okładziny hamulcowe, czy nie są uszkodzone ani popękane.

str. 66)

» Jeżeli widoczne są uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tylnego.

x ( str. 66)

12.13

Wymiana okładzin hamulcowych hamulca koła tylnego x Ostrzeżenie Podrażnienia skóry W przypadku kontaktu ze skórą płyn hamulcowy może powodować podrażnienia skóry.

– Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, dokładnie wypłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie udać się do leka rza.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy przedniego i tylnego wymienić zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

66 Informacja W żadnym wypadku nie używać płynu hamulcowego DOT 5! Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpu rowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami. Płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie!

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika!

HAMULCE 67 – Ustawić pojazd pionowo.

– Odkręcić zakrętkę  z membraną  i o-ringiem.

B00356-10 B00357-10 – Zacisk hamulca docisnąć ręką do tarczy hamulcowej, by cofnąć tłoczek hamul cowy i nie pozwolić na wypłynięcie płynu hamulcowego ze zbiorniczka. W razie potrzeby odessać.

Informacja Upewnić się, że przy cofaniu tłoczka hamulcowego zacisk hamulcowy nie zostanie dociśnięty do szprych.

– Wyjąć zawleczki zabezpieczające hamulcowe.

 , wyciągnąć sworzeń  i wyjąć okładziny – Oczyścić zacisk hamulcowy i wspornik zacisku hamulcowego.

– Sprawdzić prawidłowe osadzenie sprężyny płytkowej i płytki przesuwnej  w zacisku hamulcowym  we wsporniku zacisku hamulcowego.

Informacja Strzałka na sprężynie płytkowej wskazuje w kierunku obrotów tarczy hamulcowej.

B00358-10 – Włożyć okładziny hamulcowe,wetknąć sworzeń pieczające  .

 i zamontować zawleczki zabez Informacja Upewnić się, że podkładka odprzęgająca nie, znajdującej się od strony tłoczka.

 jest zamontowana na okładzi – Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca nożnego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu.

B00359-10 – Uzupełnić poziom płynu hamulcowego aż do znacznika  .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 122)

– Zamontować zakrętkę  z membraną  z o-ringiem i dokręcić.

Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany lub rozchlapany płyn hamulcowy.

B00360-10

KOŁA, OPONY 13.1

Demontaż koła przedniego x 68

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Ręką docisnąć zacisk hamulcowy do tarczy hamulcowej, aby cofnąć tłoczki hamul cowe.

Informacja Upewnić się, że przy cofaniu tłoczków hamulcowych zacisk hamulcowy nie zostanie dociśnięty do szprych.

B00301-10 – Wykręcić śrubę – Odkręcić śruby   .

.

B00302-10 – Przytrzymać koło przednie i odciągnąć wał osiowy. Wyjąć koło przednie z widelca.

Informacja Przy zdemontowanym kole przednim nie naciskać dźwigni hamulca ręcz nego.

Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie uszkodzić tarczy hamulco wej.

B00303-10 – Usunąć tuleje dystansowe  .

B00304-10 13.2

Montaż koła przedniego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe. W razie potrzeby oczyścić za pomocą preparatu do czyszczenia hamulców.

– Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożyska kół.

x – Wyczyścić i nasmarować pierścienie uszczelniające wału toczną  tulei dystansowych.

 i powierzchnię

Smar stały ( str. 123)

– Założyć tuleje dystansowe.

B00304-11

KOŁA, OPONY 13.3

Demontaż koła tylnego x B00302-11 – Koło przednie zawiesić na widelcu, osadzić i ustawić wał osiowy.

– Zamontować i dokręcić śrubę  .

Wymaganie Śruba osi koła przedniego M24x1,5 45 Nm – Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej.

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

– Aktywować hamulec koła przedniego i kilkakrotnie nacisnąć widelec w dół, aby nastąpiło wypozycjonowanie goleni widelca.

– Dokręcić śruby  .

Wymaganie Śruba końcówki goleni widelca M8 15 Nm

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Ręką docisnąć zacisk hamulcowy do tarczy hamulcowej, aby cofnąć tłoczek hamulcowy.

Informacja Upewnić się, że przy cofaniu tłoczka hamulcowego zacisk hamulcowy nie zostanie dociśnięty do szprych.

– Wykręcić nakrętkę  .

– Zdjąć napinacz łańcucha  . Na tyle wyciągnąć oś koła liło się przesunąć do przodu.

 , aby koło tylne pozwo – Przesunąć koło tylne maksymalnie do przodu. Zdjąć łańcuch z koła łańcucho wego.

– Przytrzymać koło tylne i wyciągnąć oś. Wyjąć koło tylne z wahacza.

Informacja Przy zdemontowanym kole tylnym nie naciskać dźwigni hamulca nożnego.

Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie uszkodzić tarczy hamulco wej.

69 B00340-10 – Usunąć tuleje dystansowe  .

B00341-10 13.4

Montaż koła tylnego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe. W razie potrzeby oczyścić za pomocą preparatu do czyszczenia hamulców.

KOŁA, OPONY B00341-11 – Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożyska kół.

x – Wyczyścić i nasmarować pierścienie uszczelniające wału toczną  tulei dystansowych.

 i powierzchnię

Smar stały ( str. 123)

– Założyć tuleje dystansowe.

– Koło tylne zawiesić na wahaczu, osadzić i ustawić wał osiowy – Założyć łańcuch.

 .

70 B00342-10 – Ustawić naciągacz łańcucha  . Założyć nakrętkę – Upewnić się, że napinacze łańcucha   , ale jeszcze nie dokręcać.

przylegają do śrub nastawczych  .

– Sprawdzić naciąg łańcucha. (

– Dokręcić nakrętkę Wymaganie  .

str. 51)

Nakrętka osi koła tylnego M20x1,5 80 Nm Informacja Dzięki dużemu zakresowi nastawczemu naciągacza łańcucha (32 mm) można stosować różne wtórne przełożenia przy tej samej długości łańcu cha.

Naciągacz łańcucha  można obrócić o 180°.

– Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca nożnego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu.

– Motocykl zdjąć ze stojaka. ( str. 37)

B00343-10 13.5

Sprawdzanie stanu opon Informacja Należy montować tylko opony uznane i/lub zalecane przez firmę KTM.

Inne opony mogą mieć negatywny wpływ na właściwości trakcyjne.

Typ i stan opony oraz ciśnienie powietrza w oponie mają wpływ na właściwości trakcyjne motocykla.

Na kole przednim i tylnym można stosować tylko opony o tym samym rodzaju profilu.

Zużyte opony mają negatywny wpływ na właściwości trakcyjne, zwłaszcza na mokrym podłożu.

400602-10 – Sprawdzić oponę przedniego i tylnego koła, czy nie są ponacinane, nie mają wbi tych obcych przedmiotów lub czy nie są uszkodzone w inny sposób.

» Jeżeli w oponie przedniego lub tylnego koła występują nacięcia, są wbite obce przedmioty lub występują inne uszkodzenia: – Wymienić oponę (lub opony).

– Sprawdzić głębokość profilu bieżnika opony.

Informacja Należy przestrzegać minimalnej głębokości bieżnika, wymaganej przepi sami danego kraju.

Minimalna głębokość profilu bieżnika ≥ 2 mm

KOŁA, OPONY » Jeżeli głębokość profilu bieżnika jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić oponę (lub opony).

– Sprawdzić wiek opony.

Informacja Data produkcji opon znajduje się zwykle na opisie opony i jest oznaczona czterema ostatnimi cyframi symbolu DOT. Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji a dwie ostatnie rok produkcji.

KTM zaleca zmianę opon, niezależnie od rzeczywistego zużycia, najpóź niej po upływie pięciu lat.

» Jeżeli opona jest starsza niż pięć lat: – Wymienić oponę (lub opony).

13.6

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach Informacja Za niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje nadmierne zużycie i przegrzanie opony.

Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach gwarantuje optymalny komfort jazdy i maksymalną żywotność opony.

400695-01 – Odkręcić kapturek zaworka.

– Sprawdzić ciśnienie powietrza przy zimnych oponach.

Ciśnienie powietrza w ogumieniu do jazdy terenowej Z przodu Z tyłu 1,0 bar 1,0 bar » Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie jest zgodne z wymaganiami: – Skorygować ciśnienie powietrza w oponach.

– Zamontować kapturek zaworka.

13.7

Sprawdzanie naciągu szprych Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne spowodowane nieprawidłowym naprężeniem szprych.

– Należy zwracać uwagę na prawidłowe naprężenie szprych. (Autoryzowane warsztaty serwisowe KTM służą chętnie pomocą.) 71 Informacja Poluzowana szprycha powoduje niewyważenie koła, co pociąga za sobą szybkie poluzowanie innych szprych.

Jeżeli szprychy są zbyt mocno naciągnięte, to możliwe jest ich zerwanie przez lokalne przeciążenie.

Naprężenie szprych należy sprawdzać regularnie, szczególnie w przypadku nowego motocykla.

400694-01 – Uderzyć każdą szprychę końcówką śrubokrętu.

Informacja Częstotliwość dźwięku zależy od długości i średnicy szprychy.

Jeżeli poszczególne szprychy tej samej długości i grubości wydają dźwięki o różnych częstotliwościach, to sygnalizuje to różne naciągnięcie szprych.

Musi być słyszalny wysoki dźwięk.

» Jeżeli stwierdzone zostaje różne naprężenie szprych: – Skorygować naprężenie szprych.

x – Sprawdzić moment dokręcenia szprych.

Wymaganie Złącze szprychowe koła przedniego Nypel szprychy koła tylnego M4,5 M4,5 5… 6 Nm 5… 6 Nm Klucz dynamometryczny w zestawie z różnymi nasadkami (58429094000)

ELEKTRYKA 14.1

Demontaż akumulatora x (250/300 XC) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne poparzenia.

– Przechowywać akumulatory w miejscach niedostępnych dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Nie powodować iskrzenia i nie używać otwartego ognia w pobliżu akumulatora. Ładować tylko w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody. Jeżeli kwas akumulatorowy dostanie się do oczu, natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

– Wyłączyć wszystkie odbiorniki i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 45)

– Odłączyć przewód ujemny  akumulatora.

– Odsunąć osłonę bieguna dodatniego  i odłączyć przewód dodatni akumulatora.

– Wyczepić taśmę gumową  u dołu.

– Wyjąć akumulator do góry.

72 B00361-10 14.2

Montaż akumulatora x (250/300 XC) – Włożyć akumulator do komory akumulatora.

Akumulator (YTX4L-BS) ( str. 113)

– Zaczepić taśmę gumową  .

– Podłączyć przewód dodatni i zamontować osłonę bieguna dodatniego  .

– Podłączyć przewód ujemy

– Zamontować kanapę. (

 .

str. 45)

B00361-11 14.3

Ładowanie akumulatora x (250/300 XC) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne poparzenia.

– Przechowywać akumulatory w miejscach niedostępnych dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Nie powodować iskrzenia i nie używać otwartego ognia w pobliżu akumulatora. Ładować tylko w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody. Jeżeli kwas akumulatorowy dostanie się do oczu, natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Elementy konstrukcyjne i części akumulatora stanowią nie bezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska.

– Akumulatorów nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Uszkodzone akumulatory utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Akumulator zwrócić do autoryzowanego przedstawiciela KTM lub oddać do punktu zbiórki zużytych akumulatorów.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

ELEKTRYKA 73 Informacja Nawet jeżeli akumulator nie jest obciążany, to i tak codziennie traci on część swojego ładunku.

Bardzo duże znaczenie dla żywotności akumulatora ma stan naładowania i sposób ładowania.

Szybkie ładowania z dużym prądem ładowania mają negatywny wpływ na żywotność.

W razie przekroczenia prądu ładowania, napięcia ładowania i czasu ładowania następuje ulatnianie się elektrolitu przez zawory bezpieczeństwa. Powoduje to, że akumulator traci pojemność.

Jeżeli akumulator został całkowicie rozładowany, należy go natychmiast naładować.

Przy dłuższym postoju rozładowanego akumulatora dochodzi do jego całkowitego rozładowania i wytrącenia się siarki, a w konsekwencji do zniszczenia akumulatora.

Akumulator jest bezobsługowy, dzięki czemu sprawdzanie poziomu kwasu nie jest konieczne.

400240-10 – Wyłączyć wszystkie odbiorniki i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 45)

– Odłączyć przewód ujemny od akumulatora, w celu uniknięcia uszkodzenia instala cji elektronicznej.

– Podłączyć prostownik do akumulatora. Włączyć prostownik.

Prostownik (58429074000) Za pomocą prostownika można dodatkowo zmierzyć napięcie spoczynkowe, wydolność rozruchową akumulatora i prądnicę. Ponadto to urządzenie uniemożliwia przeładowanie akumulatora.

Informacja Pod żadnym pozorem nie zdejmować pokrywy ności podanej na korpusie akumulatora  .

 .

Ładować akumulator prądem, odpowiadającym maksymalnie 10% pojem – Po zakończeniu ładowania wyłączyć prostownik. Podłączyć akumulator.

Wymaganie Nie wolno przekraczać prądu ładowania, napięcia ładowania i czasu ładowania.

Akumulator regularnie doładowywać, jeżeli motocykl nie jest użytkowany 3 miesiące

– Zamontować kanapę. ( str. 45)

14.4

Wymontowanie bezpiecznika głównego (250/300 XC) – Wyłączyć wszystkie odbiorniki i silnik.

– Zdemontować pokrywę obudowy filtra powietrza. (

– Przekaźnik rozruchowy  wyciągnąć ze wspornika.

str. 46)

Informacja Bezpiecznik główny znajduje się w przekaźniku rozruchowym pokrywą obudowy filtra.

 pod B00362-10 – Zdjąć kapturek ochronny  – Wyjąć bezpiecznik główny.

.

B00363-10

ELEKTRYKA 74 14.5

Montowanie bezpiecznika głównego (250/300 XC) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Zastosowanie niewłaściwych bezpieczników może spowodować przeciążenie instalacji elek trycznej.

– Stosować wyłącznie bezpieczniki o przepisanym amperażu. Nigdy nie mostkować ani nie naprawiać bezpieczników.

B00363-11 – Założyć bezpiecznik główny.

Bezpiecznik (58011109110) Informacja W przekaźniku rozruchowym wetknięty jest bezpiecznik zapasowy Wymienić uszkodzony bezpiecznik parametrach i tego samego rodzaju.

  .

tylko na bezpiecznik o takich samych – Założyć kapturek ochronny.

– Przekaźnik rozruchowy zamontować we wsporniku.

– Zamontować pokrywę obudowy filtra powietrza. ( str. 46)

UKŁAD CHŁODZENIA 75 15.1

Układ chłodzenia 601186-10 601187-10 (Wszystkie modele 125/150) Pompa wodna Ciśnienie w układzie chłodzenia, powstające przy nagrzewaniu, jest regulowane przez zawór w zamknięciu chłodnicy cie podanej temperatury płynu chłodzącego bez ryzyka wystąpienia zakłóceń dzia łania.

 w silniku zapewnia wymuszony obieg płynu chłodzącego.

 . Dzięki temu dopuszczalne jest osiągnię 120 °C Chłodzenie następuje przez przepływ powietrza, powstający podczas jazdy.

Im mniejsza prędkość, tym mniejsza wydajność chłodzenia. Również zabrudzone żebra chłodzące pogarszają skuteczność chłodzenia.

(Wszystkie modele 250/300) Pompa wodna Ciśnienie w układzie chłodzenia, powstające przy nagrzewaniu, jest regulowane przez zawór w zamknięciu chłodnicy cie podanej temperatury płynu chłodzącego bez ryzyka wystąpienia zakłóceń dzia łania.

 w silniku zapewnia wymuszony obieg płynu chłodzącego.

 . Dzięki temu dopuszczalne jest osiągnię 120 °C Chłodzenie następuje przez przepływ powietrza, powstający podczas jazdy.

Im mniejsza prędkość, tym mniejsza wydajność chłodzenia. Również zabrudzone żebra chłodzące pogarszają skuteczność chłodzenia.

15.2

Osłona chłodnicy (Wszystkie modele SX) Osłonę chłodnicy montuje się przed lewą chłodnicą, między zabezpieczeniem chłod nicy a chłodnicą.

Osłona chłodnicy pomaga utrzymywać optymalną temperaturę płynu chłodzącego.

Temperatura płynu chło dzącego 65… 70 °C 601198-10 401055-10 Osłonę chłodnicy montuje się przed lewą chłodnicą, w zależności od temperatury oto czenia.

Osłona chłodnicy nacięcia  bez < 7 °C Osłona chłodnicy nacięciem  z Bez osłony chłodnicy 7… 16 °C > 16 °C Informacja Nie stosować jednocześnie obu osłon chłodnicy!

15.3

Zdejmowanie osłony chłodnicy (Wszystkie modele SX) – Zdemontować zbiornik paliwa.

x (

– Odczepić zabezpieczenie chłodnicy osłonę chłodnicy  .

str. 48)

 w punktach montażowych  i zdjąć. Zdjąć 601227-10

UKŁAD CHŁODZENIA – Zaczepić zabezpieczenie chłodnicy za noski podtrzymujące żowe  zaczepić o chłodnicę.

– Zamontować zbiornik paliwa.

x

( str. 49)

 . Punkty monta 76 601224-10 15.4

Zamontowanie osłony chłodnicy (Wszystkie modele SX) – Zdemontować zbiornik paliwa.

x (

– Odczepić zabezpieczenie chłodnicy

str. 48)

 w punktach montażowych  i zdjąć.

601225-10 – Przystawić odpowiednią osłonę chłodnicy za noski podtrzymujące   i zaczepić zabezpieczenie chłodnicy . Punkty montażowe  zaczepić o chłodnicę.

– Zamontować zbiornik paliwa.

x

( str. 49)

601226-10 15.5

Sprawdzanie zabezpieczenia przed zamarzaniem i poziomu płynu chłodzącego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z płynem chłodzącym. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i udać się do lekarza. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem. W razie połknięcia płynu chłodzącego natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną płynem chłodzącym. Przechowywać płyn chłodzący w miej scach niedostępnych dla dzieci.

Warunek Silnik jest zimny.

– Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

– Odkręcić zakrętkę chłodnicy.

– Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzącego.

−25… −45 °C » Jeżeli zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzącego nie jest zgodne z wymaganiami: – Skorygować zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzącego.

400243-10

UKŁAD CHŁODZENIA 77 – Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy.

Poziom płynu chłodzącego żeberek chłodnicy.

 powyżej 10 mm » Jeżeli poziom płynu chłodzącego nie jest zgodny z wymaganiami: – Skorygować poziom płynu chłodzącego.

Alternatywa 1

Płyn chłodzący ( str. 122)

Alternatywa 2

Płyn chłodzący (gotowa mieszanka) (

– Zakręcić zakrętkę chłodnicy.

str. 122)

15.6

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z płynem chłodzącym. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i udać się do lekarza. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem. W razie połknięcia płynu chłodzącego natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną płynem chłodzącym. Przechowywać płyn chłodzący w miej scach niedostępnych dla dzieci.

400243-10 Warunek Silnik jest zimny.

– Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

– Odkręcić zakrętkę chłodnicy.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy.

Poziom płynu chłodzącego żeberek chłodnicy.

 powyżej 10 mm » Jeżeli poziom płynu chłodzącego nie jest zgodny z wymaganiami: – Skorygować poziom płynu chłodzącego.

Alternatywa 1

Płyn chłodzący ( str. 122)

Alternatywa 2

Płyn chłodzący (gotowa mieszanka) (

– Zakręcić zakrętkę chłodnicy.

str. 122)

15.7

Spuszczanie płynu chłodzącego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z płynem chłodzącym. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i udać się do lekarza. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem. W razie połknięcia płynu chłodzącego natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną płynem chłodzącym. Przechowywać płyn chłodzący w miej scach niedostępnych dla dzieci.

UKŁAD CHŁODZENIA Warunek Silnik jest zimny.

– Ustawić motocykl pionowo.

– Podstawić odpowiednie naczynie pod pokrywę pompy wodnej.

(Wszystkie modele 125/150) – Wykręcić śrubę  . Odkręcić zakrętkę chłodnicy  .

– Całkowicie spuścić płyn chłodzący.

– Zamontować śrubę  z nowym pierścieniem uszczelniającym i dokręcić.

Wymaganie Śruba spustowa korka pompy wody M10x1 15 Nm 78 601186-11 (Wszystkie modele 250/300) – Wykręcić śrubę  . Odkręcić zakrętkę chłodnicy  .

– Całkowicie spuścić płyn chłodzący.

– Zamontować śrubę  z nowym pierścieniem uszczelniającym i dokręcić.

Wymaganie Śruba spustowa korka pompy wody M10x1 15 Nm 601187-11 15.8

Napełnianie płynu chłodzącego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z płynem chłodzącym. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i udać się do lekarza. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem. W razie połknięcia płynu chłodzącego natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną płynem chłodzącym. Przechowywać płyn chłodzący w miej scach niedostępnych dla dzieci.

(Wszystkie modele 125/150) – Upewnić się, że śruba  jest dokręcona.

B00071-10 (Wszystkie modele 250/300) – Upewnić się, że śruba  jest dokręcona.

B00072-10

UKŁAD CHŁODZENIA B00073-10 – Ustawić motocykl pionowo.

– Wlać do pełna płyn chłodzący do chłodnicy.

Płyn chłodzący 1,2 l

Płyn chłodzący ( str. 122)

Płyn chłodzący (gotowa mieszanka)

( str. 122)

– Przykręcić korek chłodnicy – Nagrzać silnik.

 .

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. ( str. 77)

79

REGULACJA SILNIKA 80 16.1

Sprawdzanie luzu cięgna gazu 400192-10 – Sprawdzić swobodę ruchu pokrętła gazu.

– Ustawić kierownicę do jazdy na wprost. Lekko poruszać pokrętło gazu tam i z powrotem i sprawdzić luz cięgna gazu.

Luz cięgna gazu 2… 3 mm » Jeżeli luz cięgna gazu nie jest zgodny z wymaganiami: – Wyregulować luz cięgna gazu.

x ( str. 80)

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodo wać utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wenty lację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentyla cyjnej.

– Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. Poruszać kierownicę tam i z powrotem w całym zakresie obrotu.

Prędkość obrotowa biegu jałowego nie może się zmienić.

» Jeżeli prędkość obrotowa biegu jałowego ulegnie zmianie: – Wyregulować luz cięgna gazu.

x ( str. 80)

16.2

Regulacja luzu cięgna gazu x – Zdemontować zbiornik paliwa.

x (

– Odłączyć cięgno gazu.

– Ustawić kierownicę do jazdy na wprost.

str. 48)

– Cofnąć kołnierzyk  .

– Otoczka cięgna gazu w śrubie nastawczej – Cofnąć kołnierzyk  .

 powinna być dosunięta do oporu.

– Odkręcić nakrętkę  .

– Śrubą nastawczą luz  .

Wymaganie  kręcić dotąd, aż na otoczce cięgna gazu na dole powstanie Luz cięgna gazu 2… 3 mm – Dokręcić nakrętkę  .

– Nasunąć kołnierzyk  i  .

– Rozłożyć cięgno gazu i przymocować.

– Zamontować zbiornik paliwa.

x

( str. 49)

– Sprawdzić swobodę ruchu pokrętła gazu.

800216-10 16.3

Gaźnik B00048-11 Ustawienie biegu jałowego gaźnika ma znaczący wpływ na zachowanie podczas uru chamiania, stabilną pracę na jałowym biegu oraz reakcję podczas dodawania gazu.

Oznacza to, że silnik z prawidłowo ustawionym biegiem jałowym daje się łatwiej uru chomić niż silnik z błędnie ustawionym biegiem jałowym.

Informacja Gaźnik oraz jego elementy konstrukcyjne podlegają zwiększonemu zużyciu w wyniku wibracji silnika. Poprzez zużycie może dojść do błędnego funkcjonowa nia.

Ustawienie fabryczne gaźnika odpowiada następującym wartościom.

(Wszystkie modele 125/150) Wysokość nad poziomem morza 500 m

REGULACJA SILNIKA 81 0 500282-01 Temperatura otoczenia 20 °C Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwusuwowych (1:40)

( str. 122)

(Wszystkie modele 250/300) Wysokość nad poziomem morza 500 m Temperatura otoczenia 20 °C Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwusuwowych (1:60)

( str. 122)

Liczbę obrotów jałowych silnika ustawia się za pomocą śruby nastawczej Mieszankę biegu jałowego ustawia się za pomocą śruby regulującej mieszkankę biegu jałowego  .

 .

Zakres biegu jałowego A Praca przy zamkniętej przepustnicy. Ten zakres jest zależny od położenia śruby nastawczej  i śruby regulującej biegu jałowego  .

Zakres przejściowy B Zachowanie motoru przy otwieraniu przepustnicy. Ten zakres jest zależny od położe nia dyszy biegu jałowego i od ksztaltu przepustnicy.

Gdy, mimo dobrego ustawienia biegu jałowego i obciążenia częściowego, po otwarciu przepustnicy silnik się dławi, mocno dymi i uzyskuje gwałtownie pełną moc dopiero na wyższych obrotach, gaźnik został ustawiony na zbyt bogatą mieszankę, wzgl. poziom pływaka jest za wysoki lub zawór iglicowy pływaka jest nieszczelny.

Zakres częściowy C Praca przy częściowo otwartej przepustnicy. Ten zakres jest zależny od iglicy dyszy (kształt i położenie). Ustawienie silnika w dolnym zakresie pracy jest zależne od poło żenia biegu jałowego, natomiast w górnym zakresie od dyszy głównej.

Gdy moc silnika, przy przyspieszaniu z częściowo otwartą przepustnicą, gwałtownie wzrasta i ponownie spada, należy obniżyć iglicę dyszy o jeden stopień. Gdy silnik dzwoni szczególnie przy przyspieszaniu po wejściu na zakres obrotów pełnej mocy, należy podnieść iglicę dyszy. Gdy powyższe symptomy występują na biegu jałowym lub nieznacznie powyżej biegu jałowego, przy przerywanym spadaniu mocy należy ustawić uboższą mieszankę biegu jałowego, natomiast przy dzwonieniu bogatszą.

Zakres pełnego obciążenia D Praca przy otwartej przepustnicy (pełny gaz). Ten zakres jest zależny od dyszy głów nej i iglicy dyszy.

Gdy izolator nowej świecy zapłonowej po krótkiej jeździe na pełnym gazie będzie bar dzo jasny lub biały, wzgl. silnik będzie dzwonił, należy zastosować większą dyszę główną. Gdy izolator będzie ciemno-brązowy lub pokryje się sadzą, należy zastoso wać mniejszą dyszę główną.

16.4

Ustawianie biegu jałowego gaźnika x – Wkręcić śrubę regulacji mieszanki biegu jałowego podanej pozycji podstawowej.

Wymaganie  do oporu i przekręcić do B00048-11 Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego (125 SX) Otwarta 1,5 obr.

Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego (150 SX) Otwarta 2 obr.

Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego (150 XC USA) Otwarta 1,5 obr.

Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego (250 SX) Otwarta 2 obr.

Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego (250 XC EU/USA) Otwarta 1,5 obr.

Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego (300 XC EU/USA) Otwarta 2 obr.

– Rozgrzać silnik.

REGULACJA SILNIKA 82 Wymaganie Czas rozgrzania silnika ≥ 5 min Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodo wać utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wenty lację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentyla cyjnej.

– Za pomocą śruby nastawczej Wymaganie  ustawić liczbę obrotów jałowych silnika.

Funkcja ssania nieaktywna – Przycisk ssania jest wsunięty do oporu. (

Prędkość obrotowa biegu jałowego 1 400… 1 500 obr/min

str. 13)

– Powoli przekręcić śrubę nastawczą biegu jałowego  w kierunku ruchu wskazó wek zegara, aż liczba obrotów biegu jałowego zacznie się zmniejszać.

– Zaznaczyć pozycję i obrócić śrubę nastawczą biegu jałowego w ruchu przeciw nym do ruchu wskazówek zegara, aż liczbę obrotów biegu jałowego ponownie się zmniejszy.

– Pomiędzy obiema tymi pozycjami ustawić punkt najwyższej ilości liczby obrotów biegu jałowego.

Informacja Jeśli przy tym dochodzi do wzrostu ilości obrotów, wówczas zredukować liczbę obrotów do normalnego poziomu i przeprowadzić poprzednie kroki robocze.

Jeśli podejmując powyższe kroki robocze użytkownik nie dochodzi do zadowalających wyników, wówczas powodem tego może być błędnie ustawiona dysza biegu jałowego.

Jeśli śruba nastawcza biegu jałowego jest wkręcona do oporu nastawnego i nie ma zmiany ilości obrotów wówczas należy zastosować mniejszą dyszę biegu jałowego.

Po wymianie dysz konieczne jest rozpoczęcie prac nastawczych od początku.

W przypadku większych zmian temperatury oraz ekstremalnie różnych wysokości należy ponownie ustawić bieg jałowy.

16.5

Opróżnianie komory pływakowej gaźnika x Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwozapalne.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów i zawsze wyłączać silnik. Uważać, aby paliwo nie zostało rozlane zwłaszcza na gorące części pojazdu. Natychmiast zetrzeć rozlane paliwo.

– Paliwo znajdujące się w zbiorniku zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury i w przypadku przepełnienia może się wylać ze zbiornika. Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z paliwem. Nie wdychać oparów paliwa. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem.

W razie połknięcia paliwa natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną paliwem. Przechowywać paliwo wyłącznie w odpowiednim kanistrze i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środo wiska naturalnego.

– Paliwo nie może przedostać się do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

REGULACJA SILNIKA Informacja Tę czynność należy przeprowadzać przy zimnym silniku.

Woda w komorze pływakowej powoduje zakłócenia działania.

(Wszystkie modele SX) – Uchwyt obrotowy  na kurku paliwa obrócić na pozycję OFF.

(Ilustracja 601185-10 str. 13)

Ze zbiornika nie płynie już paliwo do gaźnika.

(Wszystkie modele XC) – Uchwyt obrotowy  na kraniku paliwa obrócić na pozycję OFF.

(Ilustracja 601157-11 str. 13)

Ze zbiornika nie płynie już paliwo do gaźnika.

– Pod gaźnik podłożyć szmatkę, by zebrać wypływające paliwo.

– Wykręcić śrubę  .

– Spuścić całe paliwo.

– Wkręcić i dokręcić śrubę.

83 B00047-10 16.6

Połączenie wtykowe krzywej cięgna Połączenie wtykowe  znajduje się przed zbiornikiem paliwa po lewej stronie ramy.

Możliwe stany • Soft – Połączenie wtykowe jest rozłączone, osiąga się lepsze właściwości jezdne.

• Performance – Połączenie wtykowe jest podłączone, osiąga się większą moc.

601190-10 16.7

Zmiana krzywej cięgna Krzywą cięgna przełączyć z Performance na Soft.

– Rozłączyć połączenie wtykowe 

. (Ilustracja 601190-10

Soft – lepsze właściwości jezdne Krzywą cięgna przełączyć z Soft na Performance.

– Połączyć połączenie wtykowe 

. (Ilustracja 601190-10

Performance – wyższa moc

str. 83) str. 83)

16.8

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów – Usiąść na pojazd przyjmując sylwetkę do jazdy i ustalić odstęp dzią górną butów a dźwignią zmiany biegów.

 między krawę Odległość dźwignik zmiany biegów od krawędzi górnej buta 10… 20 mm » Jeżeli odstęp nie jest zgodny z wymaganiami: – Ustawić położenie wyjściowe dźwigni zmiany biegów.

x ( str. 84)

400692-10

REGULACJA SILNIKA 16.9

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów x – Wykręcić śrubę  i zdjąć dźwignię zmiany biegów  .

84 B00065-10 B00066-10 – Wyczyść uzębienie  dźwigni zmiany biegów i wałka zmiany biegów.

– Dźwignię zmiany biegów założyć w żądanym położeniu na wałek zmiany biegów i zazębić.

Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

Dźwignia podczas zmiany biegów nie może dotykać żadnych elementów pojazdu.

– Zamontować i dokręcić śrubę.

Wymaganie Śruba dźwigni zmiany bie gów M6 14 Nm Loctite ® 243™ 16.10

Sprężyna pomocnicza charakterystyki silnika (Wszystkie modele 250/300) Sprężyna pomocnicza znajduje się po prawej stronie silnika pod korkiem pompy wody.

Możliwe stany • Sprężyna pomocnicza z żółtym zaznaczeniem – Sprężyna pomocnicza zamonto wana w stanie dostawy ze średnim ustawieniem (standard) na dobre właściwości jezdne.

• • Sprężyna pomocnicza z zielonym zaznaczeniem – Dodatkowa sprężyna zapew niająca bardziej płynny wzrost.

Sprężyna pomocnicza z czerwonym zaznaczeniem – Dodatkowa sprężyna zapewniająca bardziej agresywny wzrost.

B00056-10 Dzięki różnym grubościom sprężyny pomocniczej silnika.

 można zmieniać charakterystykę 16.11

Charakterystyka silnika - regulacja sprężyny pomocniczej x (Wszystkie modele 250/300) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać gorących części, np. układu wydechowego, chłodnicy, silnika, amortyzatorów i hamulców. Przed rozpoczę ciem pracy przy tych częściach należy odczekać, aż elementy ostygną.

– Motocykl pochylić w lewo około 45º i w tym położeniu zabezpieczyć przed prze wróceniem.

– Wykręcić śruby  .

B00057-10

REGULACJA SILNIKA – Z pokrywy sprzęgła wyjąć zamknięcie pomocniczą  i wkład sprężyny  .

– Obie sprężyny ściągnąć z wkładu.

 , sprężynę regulacyjną  , sprężynę 85 B00056-11 B00058-10 – Założyć odpowiednią sprężynę pomocniczą razem do pokrywy sprzęgła.

 i sprężynę regulacyjną  i wsunąć Sprężyna pomocnicza z żółtym zaznaczeniem (54637072300) Sprężyna pomocnicza z zielonym zaznaczeniem (54837072100) Sprężyna pomocnicza z czerwonym zaznaczeniem (54837072000) Wygłębienie we wkładzie sprężyny  zazębia się z dźwignią kątową.

Informacja Śruby  nie wolno przekręcić, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na charakterystykę silnika.

– Sprawdzić o-ring w zamknięciu.

– Przyłożyć zamknięcie.

– Zamontować i dokręcić śruby.

Wymaganie Śruba pokrywy sterowania wylotowego M5 5 Nm

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 17.1

Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego Informacja Poziom oleju przekładniowego sprawdza się przy zimnym silniku.

B00049-10 B00050-10 – Ustawić motocykl pionowo na równej powierzchni.

(Wszystkie modele 125/150) – Wykręcić śrubę kontroli poziomu oleju przekładniowego  .

– Sprawdzić poziom oleju przekładniowego.

Z otworu musi wypłynąć niewielka ilość oleju przekładniowego.

» Gdy olej przekładniowy nie wypływa: – Dolać oleju przekładniowego.

x ( str. 88)

– Założyć śrubę kontroli poziomu oleju przekładniowego i dokręcić.

Wymaganie Śruba kontroli poziomu oleju prze kładniowego M6 10 Nm (Wszystkie modele 250/300) – Wykręcić śrubę kontroli poziomu oleju przekładniowego  .

– Sprawdzić poziom oleju przekładniowego.

Z otworu musi wypłynąć niewielka ilość oleju przekładniowego.

» Gdy olej przekładniowy nie wypływa: – Dolać oleju przekładniowego.

x ( str. 88)

– Założyć śrubę kontroli poziomu oleju przekładniowego i dokręcić.

Wymaganie Śruba kontroli poziomu oleju prze kładniowego M6 10 Nm 17.2

Wymiana oleju przekładniowego x – Spuścić olej przekładniowy.

x

( str. 87)

86 400721-01 – Napełnić olej przekładniowy.

x

( str. 87)

400722-01

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 17.3

Spuszczanie oleju przekładniowego x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Olej silnikowy i olej przekładniowy mocno się nagrzewają podczas eksploatacji motocykla.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i rękawice ochronne. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

87 Informacja Olej przekładniowy należy spuszczać przy silniku w temperaturze roboczej.

B00051-10 B00052-10 – Motocykl postawić na poziomej powierzchni.

– Podstawić odpowiednie naczynie pod silnik.

(Wszystkie modele 125/150) – Wykręcić śrubę spustową oleju przekładniowego z magnesem  .

– Wykręcić śrubę spustową oleju przekładniowego  .

– Spuścić cały olej przekładniowy.

– Starannie oczyścić śruby spustowe oleju przekładniowego.

– Oczyścić powierzchnię uszczelniającą silnika.

– Wkręcić śrubę spustową oleju przekładniowego z magnesem uszczelniającym, a następnie dokręcić.

 Wymaganie i pierścieniem Śruba spustowa oleju z magnesem M12x1,5 20 Nm – Wkręcić śrubę spustową oleju przekładniowego jącym i dokręcić.

 Wymaganie z pierścieniem uszczelnia Śruba spustowa oleju przekładnio wego M10x1 15 Nm (Wszystkie modele 250/300) – Wykręcić śrubę spustową oleju przekładniowego z magnesem – Spuścić cały olej przekładniowy.

 .

– Dokładnie wyczyścić śrubę spustową oleju przekładniowego z magnesem.

– Oczyścić powierzchnię uszczelniającą silnika.

– Wkręcić śrubę spustową oleju przekładniowego z magnesem uszczelniającym, a następnie dokręcić.

 Wymaganie i pierścieniem Śruba spustowa oleju z magnesem M12x1,5 20 Nm 17.4

Napełnianie oleju przekładniowego x Informacja Za mało oleju przekładniowego lub olej przekładniowy o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie skrzyni biegów.

– Odkręcić nakrętkę  i wlać olej przekładniowy.

Olej przekładniowy (Wszystkie modele 125/150) Olej przekładniowy (Wszystkie modele 250/300) 0,70 l 0,80 l

Olej silnikowy (15W/50) ( Olej silnikowy (15W/50) ( str. 121) str. 121)

B00053-10

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 88 – Nałożyć i dokręcić nakrętkę.

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodo wać utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wenty lację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentyla cyjnej.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

– Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. ( str. 86)

17.5

Dolewanie oleju przekładniowego x Informacja Za mało oleju przekładniowego lub olej przekładniowy o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie skrzyni biegów.

Poziom oleju przekładniowego uzupełnia się przy zimnym silniku.

– Motocykl postawić na poziomej powierzchni.

(Wszystkie modele 125/150) – Wykręcić śrubę kontroli poziomu oleju przekładniowego  .

B00049-10 (Wszystkie modele 250/300) – Wykręcić śrubę kontroli poziomu oleju przekładniowego  .

B00050-10 B00053-11 – Zdjąć nakrętkę  .

– Dolać oleju przekładniowego, aż jego niewielka ilość wypłynie przez otwór śruby kontroli poziomu oleju.

Olej silnikowy (15W/50) ( str. 121)

– Założyć śrubę kontroli poziomu oleju przekładniowego i dokręcić.

Wymaganie (Wszystkie modele 125/150) Śruba kontroli poziomu oleju prze kładniowego M6 10 Nm (Wszystkie modele 250/300) Śruba kontroli poziomu oleju prze kładniowego M6 10 Nm – Zamontować i dokręcić nakrętkę  .

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodo wać utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wenty lację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentyla cyjnej.

PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

89

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 18.1

Czyszczenie motocykla Wskazówka Szkody materialne Uszkodzenie i zniszczenie elementów konstrukcyjnych przez myjkę ciśnieniową.

– Nigdy nie czyścić pojazdu myjką ciśnieniową lub silnym strumieniem wody. Zbyt wysokie ciśnienie może spowodować dostanie się wody do elementów instalacji elektrycznej, złączy wtykowych, cięgien, łożysk itp. i doprowadzić do wystąpienia zakłóceń lub zniszczenia tych części.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

90 Informacja Aby utrzymać wartość i wygląd motocykla przez długi czas, należy go regularnie czyścić.

Podczas czyszczenia należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia motocykla.

401061-01 – Zatkać układ wydechowy, by zapobiec przedostawania się wody.

– Najpierw usunąć brud za pomocą słabego strumienia wody.

– Mocno zabrudzone miejsca spryskać ogólnodostępnym w handlu preparatem do czyszczenia motocykli i dodatkowo przemyć pędzlem.

Preparat do czyszczenia motocykli ( str. 123)

Informacja Używać ciepłej wody z dodatkiem ogólnodostępnego w handlu preparatu do czyszczenia motocykli i miękkiej gąbki.

– Po dokładnym spłukaniu motocykla słabym strumieniem wody należy go dobrze wysuszyć.

– Opróżnić komorę pływakową gaźnika.

x

( str. 82)

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek mokrych lub zanieczyszczonych hamulców.

– Zabrudzone lub mokre hamulce należy oczyścić bądź osuszyć przez ostrożne hamowanie.

– Po wyczyszczeniu wykonać krótką jazdę próbną, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą.

Informacja Ciepło powoduje parowanie wody także w niedostępnych miejscach silnika i hamulców.

– Odsunąć zatyczki przyrządów na kierownicy, aby mogła wyparować również woda, która dostała się do ich wnętrza.

– Po wystygnięciu motocykla przesmarować wszystkie powierzchnie ślizgowe i łoży ska.

– Oczyścić łańcuch. ( str. 50)

– Niepowlekane części metalowe (za wyjątkiem tarcz hamulcowych i układu wyde chowego) należy pokryć środkiem antykorozyjnym.

Środki czyszczące i konserwujące do metalu i gumy ( str. 124)

– Wszystkie elementy plastikowe i zabezpieczone powłoką proszkową czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i konserwującym.

Środki czyszczące i konserwujące do metalu i gumy ( str. 124)

PRZECHOWYWANIE 19.1

Przechowywanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Chronić skórę, oczy i ubranie przed kontaktem z paliwem. Nie wdychać oparów paliwa. W razie kontaktu z oczami natychmiast wypłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. Natychmiast umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem.

W razie połknięcia paliwa natychmiast udać się do lekarza. Zmienić odzież, zmoczoną paliwem. Przechowywać paliwo wyłącznie w odpowiednim kanistrze i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

91 Informacja Jeżeli motocykl ma nie być użytkowany przez dłuższy czas, należy wykonać lub zlecić wykonanie poniższych prac.

Przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji sprawdzić działanie i stan zużycia wszystkich części. Jeżeli konieczne jest wyko nanie prac serwisowych, napraw lub modyfikacji, to powinny one zostać przeprowadzone w okresie nieużytkowania (mniejsze obciążenie warsztatów). W ten sposób można unikać długiego czekania w warsztacie na początku sezonu.

401058-01

– Oczyścić motocykl. ( str. 90)

– Wymienić olej przekładniowy.

x

( str. 86)

– Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu chłodzącego.

( str. 76)

– Spuścić paliwo ze zbiornika do odpowiedniego kanistra.

– Opróżnić komorę pływakową gaźnika.

x

(

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (

str. 82)

str. 71)

– Pojazd postawić w suchym miejscu, w którym panuje przez cały czas mniej więcej równa temperatura.

Informacja KTM zaleca podniesienie motocykla.

– Motocykl podnieść na stojak. ( str. 37)

– Przykryć pojazd plandeką przepuszczającą powietrze lub pokrowcem.

Informacja Nie należy używać materiałów nieprzepuszczających powietrza, gdyż wil goć nie będzie mogła parować, co spowoduje korozję.

Bardzo niekorzystnym jest krótkotrwałe włączanie silnika motocykla, który został wyłączony z eksploatacji. Ponieważ silnik nie nagrzeje się przy tym wystarczająco, powstająca podczas spalania para wodna skrapla się we wnętrzu silnika, powodując korozję zaworów i układu wydechowego.

19.2

Uruchamianie po składowaniu

– Motocykl zdjąć ze stojaka. (

– Zatankować paliwo. ( str. 23)

str. 37)

– Przeprowadzić sprawdzanie i konserwację przed każdym uruchomieniem.

( str. 21)

– Wykonać jazdę próbną.

401059-01

POSZUKIWANIE USTEREK Usterka Silnik nie obraca się (rozrusznik elek tryczny) (250/300 XC) Możliwa przyczyna Błąd w obsłudze Rozładowanie akumulatora Silnik obraca się, ale nie rusza Silnik nie chce pracować na biegu jałowym Silnik nie osiąga wyższych prędkości obrotowych Silnik ma za małą moc Spalony bezpiecznik główny Uszkodzony przekaźnik startowy Uszkodzony silnik rozrusznika Błąd w obsłudze Przedsięwzięcie – Przeprowadzić operacje robocze, konieczne

do rozruchu. ( str. 21)

– Naładować akumulator.

x

( str. 72)

– Sprawdzić prąd ładowania.

x – Sprawdzić prąd spoczynkowy.

x – Sprawdzić prądnicę.

x

– Wymontować bezpiecznik główny. ( str. 73)

– Zamontować bezpiecznik główny. ( str. 74)

– Sprawdzić przekaźnik rozruchowy.

x – Sprawdzić silnik rozrusznika.

x – Przeprowadzić operacje robocze, konieczne

do rozruchu. ( str. 21)

– Opróżnić komorę pływakową gaźnika.

( str. 82)

x Motocykl nie był użytkowany przez dłuższy czas, przez co w komorze pływakowej znajduje się stare paliwo Przerwany dopływ paliwa Świeca zapłonowa pokryta sadzą lub mokra Za duży odstęp elektrod świecy zapłonowej – Sprawdzić odpowietrzanie zbiornika paliwa.

– Oczyścić kranik paliwa.

– Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

– Oczyścić i wysuszyć świecę zapłonową, w razie potrzeby wymienić.

– Wyregulować odstęp elektrod.

Wymaganie (Wszystkie modele 125/150) Odstęp elektrod świecy zapłonowej 0,60 mm (Wszystkie modele 250/300) Odstęp elektrod świecy zapłonowej 0,60 mm – Sprawdzić układ zapłonowy.

x – Sprawdzić przycisk zwierający.

x Uszkodzenie układu zapłonowego Przetarty przewód zwierający w wiązce przewodów, uszkodzony przycisk zwierający Utlenione albo poluzowane złącze wtykowe lub cewka zapłonowa Woda w gaźniku lub zatkane dysze Zatkana dysza biegu jałowego Rozregulowane śruby nastawcze gaźnika Uszkodzona świeca zapłonowa Uszkodzony układ zapłonowy Gaźnik jest przepełniany na skutek zabrudzenia lub zużycia iglicy pły waka Luźne dysze gaźnika Uszkodzenie układu zapłonowego Przerwany dopływ paliwa Znacznie zabrudzony filtr powietrza Układ wydechowy nieszczelny albo zdeformowany albo za mało wkładu z włókien szklanych w tłumiku – Oczyścić złącze wtykowe i spryskać aerozo lem kontaktowym.

– Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

– Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

– Ustawić bieg jałowy gaźnika.

x ( str. 81)

– Wymienić świecę zapłonową.

– Sprawdzić cewkę zapłonową.

– Sprawdzić końcówkę przewodu zapłonowego.

x x – Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

– Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

– Sprawdzić układ zapłonowy.

x – Sprawdzić odpowietrzanie zbiornika paliwa.

– Oczyścić kranik paliwa.

– Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.

– Wyczyścić filtr powietrza i obudowę filtra powietrza.

x ( str. 47)

– Sprawdzić układ wydechowy, czy nie jest uszkodzony.

– Wymienić wkładkę z włókna szklanego w tłu miku.

x ( str. 48)

92

POSZUKIWANIE USTEREK Usterka Silnik ma za małą moc Silnik przerywa lub strzela do gaź nika Silnik za bardzo się nagrzewa Biały dym (para w spalinach) Olej przekładniowy wypływa z wężyka do odpowietrzania Woda w oleju przekładniowym Możliwa przyczyna Uszkodzenie układu zapłonowego Uszkodzona membrana lub obudowa memebrany Brak paliwa Uszkodzona głowica cylindra lub uszczelka pod głowicą cylindra załamany wąż chłodnicy Nieprawidłowy moment zapłonu na skutek poluzowania stojana Uszkodzona głowica cylindra lub uszczelka pod głowicą cylindra Napełniono za dużo oleju przekła dniowego Uszkodzony pierścień uszczelniający wał lub pompa wodna Przedsięwzięcie – Sprawdzić układ zapłonowy.

x – Sprawdzić membranę i obudowę membrany.

Silnik zasysa „fałszywe powietrze” Utlenione albo poluzowane złącze wtykowe lub cewka zapłonowa Za mało płynu chłodzącego w ukła dzie chłodzenia (Wszystkie modele SX) – Uchwyt obrotowy  na kurku paliwa obrócić na pozycję ON.

(Ilustracja 601185-10 str. 13)

(Wszystkie modele XC) – Uchwyt obrotowy  na kraniku paliwa obrócić na pozycję ON.

(Ilustracja 601157-11 str. 13)

– Zatankować paliwo. ( str. 23)

– Sprawdzić mocne osadzenie kołnierza ssą cego i gaźnika.

– Oczyścić złącze wtykowe i spryskać aerozo lem kontaktowym.

– Sprawdzić szczelność układu chłodzącego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

( str. 77)

– Wyłączyć silnik na postoju.

Za słaby przepływ powietrza podczas jazdy Znacznie zabrudzone żeberka chłod nicy Pienienie w układzie chłodzenia – Oczyścić żeberka chłodnicy.

– Spuścić płyn chłodzący.

x

(

– Napełnić płynem chłodzącym.

x

str. 77)

( str. 78)

– Sprawdzić głowicę cylindra lub uszczelkę pod głowicą cylindra.

– Wymienić wąż chłodnicy.

x – Wyregulować zapłon.

x – Sprawdzić głowicę cylindra lub uszczelkę pod głowicą cylindra.

– Sprawdzić poziom oleju przekładniowego.

( str. 86)

– Sprawdzić pierścień uszczelniający wał lub pompę wodną.

93

DANE TECHNICZNE - SILNIK 21.1

125 SX Typ Pojemność skokowa Skok Średnica cylindra Łożysko wału korbowego Łożysko korbowodu Łożysko sworznia tłokowego Tłok Pierścienie tłokowe Wymiar X (krawędź górna tłoka krawędzi górnej cylindra) Wymiar Z (wysokość zaworu sterującego) Przełożenie pierwotne Sprzęgło Skrzynia biegów Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Układ zapłonowy Moment zapłonu (przed GMP) Świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Pomoc rozruchowa 21.2

150 SX Typ Pojemność skokowa Skok Średnica cylindra Łożysko wału korbowego Łożysko korbowodu Łożysko sworznia tłokowego Tłok Pierścienie tłokowe Wymiar X (krawędź górna tłoka krawędzi górnej cylindra) Wymiar Z (wysokość zaworu sterującego) Przełożenie pierwotne Sprzęgło Skrzynia biegów Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 1-cylindrowy benzynowy silnik 2-suwowy, chłodzony cieczą, z membranowym sterowaniem wlotu i wylotu 124,8 cm³ 54,5 mm 54 mm 1 żłobkowane łożyska kulkowe / 1 łożyska wałeczkowe wal cowe Łożysko igiełkowe Łożysko igiełkowe Odlew aluminiowy 2 pierścienie trapezowe 0… 0,10 mm 43,7 mm 23:73 Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie 6-biegowa, z przełączaniem kłowym 13:32 15:30 17:28 20:28 19:23 22:24 Bezstykowy całkowicie elektroniczny układ zapłonowy z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu, typ Kokusan 1,4 mm NGK BR9 ECMVX 0,60 mm Rozrusznik nożny 1-cylindrowy benzynowy silnik 2-suwowy, chłodzony cieczą, z membranowym sterowaniem wlotu i wylotu 143,6 cm³ 58,4 mm 56 mm 1 żłobkowane łożyska kulkowe / 1 łożyska wałeczkowe wal cowe Łożysko igiełkowe Łożysko igiełkowe Odlew aluminiowy 2 pierścienie trapezowe 0… 0,10 mm 44,3 mm 23:73 Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie 6-biegowa, z przełączaniem kłowym 13:32 15:30 94

DANE TECHNICZNE - SILNIK 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Układ zapłonowy Moment zapłonu (przed GMP) Świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Pomoc rozruchowa 21.3

150 XC USA Typ Pojemność skokowa Skok Średnica cylindra Łożysko wału korbowego Łożysko korbowodu Łożysko sworznia tłokowego Tłok Pierścienie tłokowe Wymiar X (krawędź górna tłoka krawędzi górnej cylindra) Wymiar Z (wysokość zaworu sterującego) Przełożenie pierwotne Sprzęgło Skrzynia biegów Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Układ zapłonowy Moment zapłonu (przed GMP) Świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Pomoc rozruchowa 21.4

250 SX Typ Pojemność skokowa Skok Średnica cylindra Sterownik wylotowy - początek regulacji Sterownik wylotowy – koniec regulacji z czerwoną sprężyną pomocniczą 17:28 20:28 19:23 22:24 Bezstykowy całkowicie elektroniczny układ zapłonowy z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu, typ Kokusan 1,4 mm NGK BR9 ECMVX 0,60 mm Rozrusznik nożny 1-cylindrowy benzynowy silnik 2-suwowy, chłodzony cieczą, z membranowym sterowaniem wlotu i wylotu 143,6 cm³ 58,4 mm 56 mm 1 żłobkowane łożyska kulkowe / 1 łożyska wałeczkowe wal cowe Łożysko igiełkowe Łożysko igiełkowe Odlew aluminiowy 2 pierścienie trapezowe 0… 0,10 mm 44,3 mm 23:73 Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie 6-biegowa, z przełączaniem kłowym 13:32 15:30 17:28 19:26 21:25 22:23 Bezstykowy całkowicie elektroniczny układ zapłonowy z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu, typ Kokusan 1,4 mm NGK BR9 ECMVX 0,60 mm Rozrusznik nożny 1-cylindrowy benzynowy silnik 2-suwowy, chłodzony cieczą, z membranowym sterowaniem wlotu i wylotu 249 cm³ 72 mm 66,4 mm 5 600 obr/min 7 200 obr/min 95

DANE TECHNICZNE - SILNIK Sterownik wylotowy – koniec regulacji z żółtą sprężyną pomoc niczą Sterownik wylotowy – koniec regulacji z zieloną sprężyną pomocniczą Łożysko wału korbowego Łożysko korbowodu Łożysko sworznia tłokowego Tłok Pierścienie tłokowe Wymiar X (krawędź górna tłoka krawędzi górnej cylindra) Wymiar Z (wysokość zaworu sterującego) Przełożenie pierwotne Sprzęgło Skrzynia biegów Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg Układ zapłonowy Moment zapłonu (przed GMP) Świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Pomoc rozruchowa 7 900 obr/min 8 400 obr/min 1 żłobkowane łożyska kulkowe / 1 łożyska wałeczkowe wal cowe Łożysko igiełkowe Łożysko igiełkowe Odlew aluminiowy 2 pierścienie trapezowe 0… 0,10 mm 48 mm 26:72 Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie 5-biegowa, z przełączaniem kłowym 14:28 15:24 18:24 21:24 22:21 Bezstykowy całkowicie elektroniczny układ zapłonowy z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu, typ Kokusan 1,9 mm NGK BR 8 ECM 0,60 mm Rozrusznik nożny 21.5

250 XC EU/USA Typ Pojemność skokowa Skok Średnica cylindra Sterownik wylotowy - początek regulacji Sterownik wylotowy – koniec regulacji z czerwoną sprężyną pomocniczą Sterownik wylotowy – koniec regulacji z żółtą sprężyną pomoc niczą Sterownik wylotowy – koniec regulacji z zieloną sprężyną pomocniczą Łożysko wału korbowego Łożysko korbowodu Łożysko sworznia tłokowego Tłok Pierścienie tłokowe Wymiar X (krawędź górna tłoka krawędzi górnej cylindra) Wymiar Z (wysokość zaworu sterującego) Przełożenie pierwotne Sprzęgło Skrzynia biegów 1-cylindrowy benzynowy silnik 2-suwowy, chłodzony cieczą, z membranowym sterowaniem wlotu i wylotu 249 cm³ 72 mm 66,4 mm 5 600 obr/min 7 200 obr/min 7 900 obr/min 8 400 obr/min 1 żłobkowane łożyska kulkowe / 1 łożyska wałeczkowe wal cowe Łożysko igiełkowe Łożysko igiełkowe Odlew aluminiowy 2 pierścienie trapezowe 0… 0,10 mm 48 mm 26:72 Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie 6-biegowa, z przełączaniem kłowym 96

DANE TECHNICZNE - SILNIK Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Układ zapłonowy Moment zapłonu (przed GMP) Świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Pomoc rozruchowa 15:31 16:25 20:25 22:23 25:22 26:20 Bezstykowy całkowicie elektroniczny układ zapłonowy z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu, typ Kokusan 1,9 mm NGK BR 7 ES 0,60 mm Rozrusznik nożny i elektryczny 21.6

300 XC EU/USA Typ Pojemność skokowa Skok Średnica cylindra Sterownik wylotowy - początek regulacji Sterownik wylotowy – koniec regulacji z czerwoną sprężyną pomocniczą Sterownik wylotowy – koniec regulacji z żółtą sprężyną pomoc niczą Sterownik wylotowy – koniec regulacji z zieloną sprężyną pomocniczą Łożysko wału korbowego Łożysko korbowodu Łożysko sworznia tłokowego Tłok Pierścienie tłokowe Wymiar X (krawędź górna tłoka krawędzi górnej cylindra) Wymiar Z (wysokość zaworu sterującego) Przełożenie pierwotne Sprzęgło Skrzynia biegów Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Układ zapłonowy Moment zapłonu (przed GMP) Świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Pomoc rozruchowa 1-cylindrowy benzynowy silnik 2-suwowy, chłodzony cieczą, z membranowym sterowaniem wlotu i wylotu 293 cm³ 72 mm 72 mm 5 600 obr/min 7 200 obr/min 7 900 obr/min 8 400 obr/min 1 żłobkowane łożyska kulkowe / 1 łożyska wałeczkowe wal cowe Łożysko igiełkowe Łożysko igiełkowe Odlew aluminiowy 2 pierścienie prostokątne 0… 0,10 mm 48,5 mm 26:72 Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie 6-biegowa, z przełączaniem kłowym 15:31 16:25 20:25 22:23 25:22 26:20 Bezstykowy całkowicie elektroniczny układ zapłonowy z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu, typ Kokusan 1,9 mm NGK BR 7 ES 0,60 mm Rozrusznik nożny i elektryczny 97

DANE TECHNICZNE - SILNIK 21.7

Ilość oleju przekładniowego Olej przekładniowy (Wszystkie modele 125/150) Olej przekładniowy (Wszystkie modele 250/300) 0,70 l 0,80 l 21.8

Ilość płynu chłodzącego Płyn chłodzący 1,2 l

Olej silnikowy (15W/50) ( str. 121) Olej silnikowy (15W/50) ( str. 121)

Płyn chłodzący ( str. 122) Płyn chłodzący (gotowa mieszanka) ( str. 122)

98

DANE TECHNICZNE, MOMENTY DOKRĘCANIA, SILNIK 22.1

Wszystkie modele 125/150 Śruba membrany Śruba blachy zabezpieczającej osi klapy sterującej Śruba dźwigni zatrzymującej Śruba koła pompy wodnej Śruba kołnierza układu wydechowego Śruba pokrywy generatora Śruba pokrywy sterowania wyloto wego Śruba stojana układu zapłonowego Śruba zabezpieczenia łożyska Śruba cylindra zabieraka sprzęgła Śruba dźwigni zmiany biegów Śruba kołnierza ssania/obudowy membrany Śruba kontroli poziomu oleju przekła dniowego Śruba korpusu silnika Śruba odpowietrzająca głowicy Śruba ogranicznika rozrusznika noż nego Śruba pokrywa sprzęgła Śruba pokrywy pompy wodnej Śruba sprężyna sprzęgła Śruba sterownika wylotowego Śruba tablicy rozdzielczej Śruba głowicy cylindra Nakrętka tulei cylindrowej Oś klapy sterującej sterownika wyloto wego M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M7 M8 M8 Śruba blokady przełączania Śruba dwustronna podstawy cylindra Śruba rozrusznika Śruba spustowa korka pompy wody Śruba spustowa oleju przekładnio wego Nakrętka wirnika Śruba spustowa oleju z magnesem Świeca zapłonowa Nakrętka koła pierwotnego Nakrętka zabierak sprzęgła Nakrętka zamykająca sterownika wydechu M8 M8 M8 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,25 M16LHx1,5 M18x1,5 M26x1 2 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 5 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite Loctite Loctite Loctite – ® ® ® ® 222 243™ 243™ 243™ – – – Loctite ® 243™ 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 18 Nm 30 Nm 1. stopień 3 Nm 2. stopień (odkręcić, w kie runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) 1/4 obr.

25 Nm 35 Nm 25 Nm 15 Nm 15 Nm – – – – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – – 60 Nm 20 Nm 25 Nm 130 Nm 130 Nm 35 Nm – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 99

DANE TECHNICZNE, MOMENTY DOKRĘCANIA, SILNIK 22.2

250 SX Śruba blaszanego elementu ustalają cego sterownika wylotowego Śruba dźwigni kątowej sterownika wylotowego Śruba dźwigni zatrzymującej Śruba generator impulsów Śruba koła pompy wodnej Śruba pokrywy prądnicy Śruba pokrywy sterowania wyloto wego Śruba stojana Śruba blokady przełączania Śruba cylindra zabieraka sprzęgła Śruba dźwigni zmiany biegów Śruba kołnierza ssania/obudowy membrany Śruba kołnierza układu wydechowego Śruba kontroli poziomu oleju przekła dniowego Śruba obudowy łożyska Śruba obudowy łożyska Śruba obudowy łożyska Śruba ogranicznika rozrusznika noż nego Śruba pokrywa sprzęgła Śruba pokrywy pompy wodnej Śruba sprężyna sprzęgła Śruba sprężyny rozrusznika nożnego Śruba zabezpieczająca łożysko bębna zmiany biegów Śruba zaworu sterującego sterownika wylotowego Śruba głowicy cylindra Śruba rozrusznika Nakrętka tulei cylindrowej Śruba spustowa korka pompy wody Nakrętka wirnika Śruba spustowa oleju z magnesem Świeca zapłonowa Nakrętka koła pierwotnego Nakrętka zabierak sprzęgła M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6x40 M6x55 M6x60 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,25 M18LHx1,5 M18x1,5 22.3

250/300 XC Śruba blaszanego elementu ustalają cego sterownika wylotowego Śruba dźwigni kątowej sterownika wylotowego Śruba dźwigni zatrzymującej Śruba generator impulsów Śruba koła pompy wodnej Śruba pokrywy sterowania wyloto wego M5 M5 M5 M5 M5 M5 7 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 27 Nm 25 Nm 35 Nm 15 Nm 60 Nm 20 Nm 25 Nm 150 Nm 100 Nm 7 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 5 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – – Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 2701 – Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 100

DANE TECHNICZNE, MOMENTY DOKRĘCANIA, SILNIK Śruba blokady przełączania Śruba cylindra zabieraka sprzęgła Śruba dźwigni zmiany biegów Śruba kołnierza ssania/obudowy membrany Śruba kołnierza układu wydechowego Śruba kontroli poziomu oleju przekła dniowego Śruba obudowy łożyska Śruba obudowy łożyska Śruba obudowy łożyska Śruba ogranicznika rozrusznika noż nego Śruba pokrywa sprzęgła Śruba pokrywy pompy wodnej Śruba pokrywy prądnicy Śruba silnika rozruchowego Śruba sprężyna sprzęgła Śruba sprężyny rozrusznika nożnego Śruba stojana Śruba zabezpieczająca łożysko bębna zmiany biegów Śruba zaworu sterującego sterownika wylotowego Śruba głowicy cylindra Śruba rozrusznika Nakrętka tulei cylindrowej Śruba spustowa korka pompy wody Nakrętka wirnika Śruba spustowa oleju z magnesem Świeca zapłonowa Nakrętka koła pierwotnego Nakrętka zabierak sprzęgła M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x40 M6x55 M6x60 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,25 M18LHx1,5 M18x1,5 10 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 27 Nm 25 Nm 35 Nm 15 Nm 60 Nm 20 Nm 25 Nm 150 Nm 100 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – – Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 2701 – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 101

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.1

125 SX Typ gaźnika Numer identyfikacyjny gaźnika Pozycja iglicy Iglica dyszy Dysza główna Dysza biegu jałowego Dysza rozruchowa Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta Suwak KEIHIN PWK 38S AG AQ7_0 3. pozycja od góry NOZI (NOZH, NOZJ) 182 (180, 185) 42 (40, 45) 85 1,5 obr.

7 z wycięciem 23.2

Ustawienie podstawowe gaźnika na tereny piaszczyste (125 SX) Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta 1,5 obr.

Dysza biegu jałowego Iglica dyszy 45 NOZH Pozycja iglicy Dysza główna 4. pozycja od góry 208 Informacja Gdy silnik pracuje nierówno, zastosować mniejszą dyszę główną.

102

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.3

Konfiguracja gaźnika (125 SX) 103 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 400709-01 Wysokość NPM Temperatura Śruba nastawcza biegu jałowego otwarta Dysza biegu jałowego Iglica Położenie iglicy od góry Dysza główna 1... 5 Położenie iglicy od góry Konfiguracja gaźnika zależy od panujących warunków otoczenia i eksploatacji.

Informacja Nie w terenach piaszczystych

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.4

150 SX Typ gaźnika Numer identyfikacyjny gaźnika Pozycja iglicy Iglica dyszy Dysza główna Dysza biegu jałowego Dysza rozruchowa Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta Suwak KEIHIN PWK 38S AG BC0_0 2. pozycja od góry NOZI (NOZH, NOZJ) 182 (180, 185) 40 (42) 85 2 obr.

6,5 z wycięciem 23.5

Ustawienie podstawowe gaźnika na tereny piaszczyste (150 SX) Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta 1,5 obr.

Dysza biegu jałowego Iglica dyszy 45 NOZH Pozycja iglicy Dysza główna 3. pozycja od góry 208 Informacja Gdy silnik pracuje nierówno, zastosować mniejszą dyszę główną.

104

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.6

Konfiguracja gaźnika (150 SX) 105 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 401037-01 Wysokość NPM Temperatura Śruba nastawcza biegu jałowego otwarta Dysza biegu jałowego Iglica Położenie iglicy od góry Dysza główna 1... 5 Położenie iglicy od góry Konfiguracja gaźnika zależy od panujących warunków otoczenia i eksploatacji.

Informacja Nie w terenach piaszczystych

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.7

250 SX Typ gaźnika Numer identyfikacyjny gaźnika Pozycja iglicy Iglica dyszy Dysza główna Dysza biegu jałowego Dysza rozruchowa Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta Suwak KEIHIN PWK 36S AG FK0181 3. pozycja od góry N1EI (N1EH, N1EJ) 158 (155, 160) 42 (40) 85 2 obr.

6,5 z wycięciem 23.8

Ustawienie podstawowe gaźnika na tereny piaszczyste (250 SX) Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta 1,0 obr.

Dysza biegu jałowego Iglica dyszy 45 NOZG Pozycja iglicy Dysza główna 4. pozycja od góry 175 Informacja Gdy silnik pracuje nierówno, zastosować mniejszą dyszę główną.

106

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.9

Konfiguracja gaźnika (250 SX) 107 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 401038-01 Wysokość NPM Temperatura Śruba nastawcza biegu jałowego otwarta Dysza biegu jałowego Iglica Położenie iglicy od góry Dysza główna 1... 5 Położenie iglicy od góry Konfiguracja gaźnika zależy od panujących warunków otoczenia i eksploatacji.

Informacja Nie w terenach piaszczystych

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.10

150 XC USA Typ gaźnika Numer identyfikacyjny gaźnika Pozycja iglicy Iglica dyszy Dysza główna Dysza biegu jałowego Dysza rozruchowa Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta Suwak 23.11

Konfiguracja gaźnika (150 XC USA) KEIHIN PWK 36S AG BC1_0 3. pozycja od góry NOZI (NOZH, NOZJ) 170 (168, 172) 42 (40, 45) 85 1,5 obr.

7 z wycięciem 108 M/FT ASL TEMP ASO IJ Wysokość NPM Temperatura Śruba nastawcza biegu jałowego otwarta Dysza biegu jałowego 401039-01

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK NDL POS MJ Iglica Położenie iglicy od góry Dysza główna 1... 5 Położenie iglicy od góry Konfiguracja gaźnika zależy od panujących warunków otoczenia i eksploatacji.

Informacja Nie w terenach piaszczystych 109 B00075-10 23.12

250 XC EU/USA Typ gaźnika Numer identyfikacyjny gaźnika Pozycja iglicy Iglica dyszy Dysza główna Dysza biegu jałowego Dysza rozruchowa Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta Suwak KEIHIN PWK 36S AG BC3_0 4. pozycja od góry N8RW (N8RH) 168 (170) 35 85 1,5 obr.

7 z wycięciem

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.13

Konfiguracja gaźnika (250 XC EU/USA) 110 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ B00075-10 401040-01 Wysokość NPM Temperatura Śruba nastawcza biegu jałowego otwarta Dysza biegu jałowego Iglica Położenie iglicy od góry Dysza główna 1... 5 Położenie iglicy od góry Konfiguracja gaźnika zależy od panujących warunków otoczenia i eksploatacji.

Informacja Nie w terenach piaszczystych

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK 23.14

300 XC EU/USA Typ gaźnika Numer identyfikacyjny gaźnika Pozycja iglicy Iglica dyszy Dysza główna Dysza biegu jałowego Dysza rozruchowa Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego Otwarta Suwak 23.15

Konfiguracja gaźnika (300 XC EU/USA) x KEIHIN PWK 36S AG BC5_0 4. pozycja od góry N2ZK (N2ZJ, N2ZL) 165 (162) 35 85 2 obr.

7 z wycięciem 111 M/FT ASL TEMP ASO IJ Wysokość NPM Temperatura Śruba nastawcza biegu jałowego otwarta Dysza biegu jałowego 401044-01

DANE TECHNICZNE - GAŹNIK NDL POS MJ Iglica Położenie iglicy od góry Dysza główna 1... 5 Położenie iglicy od góry Konfiguracja gaźnika zależy od panujących warunków otoczenia i eksploatacji.

Informacja Nie w terenach piaszczystych 112 B00075-10

DANE TECHNICZNE - PODWOZIE Rama Widelec Ugięcie resorów Z przodu Ugięcie resorów (Wszystkie modele SX) Z tyłu Ugięcie resorów (Wszystkie modele XC) Z tyłu Odległość osi główki od linii mocowania goleni Amortyzator Układ hamulcowy Średnica tarcz hamulcowych Z przodu Z tyłu Granica zużycia tarcz hamulcowych Z przodu Z tyłu Ciśnienie powietrza w ogumieniu do jazdy terenowej Z przodu Z tyłu Przełożenie wtórne (125 SX, 150 XC USA) Przełożenie wtórne (250/300 XC, 150 SX) Przełożenie wtórne (250 SX) Łańcuch Dostępne koła łańcuchowe Kąt pochylenia osi główki ramy Rozstaw osi (Wszystkie modele 125/150) Rozstaw osi (Wszystkie modele 250/300) Wysokość kanapy bez obciążenia Prześwit bez obciążenia (Wszystkie modele 125/150, 250 XC EU/USA) Prześwit bez obciążenia (250 SX, 300 XC EU/USA) Masa bez paliwa ok. (125/150 SX) Masa bez paliwa ok. (150 XC USA) Masa bez paliwa ok. (250 SX) Masa bez paliwa ok. (250/300 XC) Dopuszczalny nacisk na oś przednią Dopuszczalny nacisk na oś tylną Dopuszczalna masa całkowita Akumulator YTX4L-BS Rama środkowa z rur ze stali chromowo-molibdenowej WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 300 mm 330 mm 317 mm 22 mm WP Suspension 5018 BAVP DCC Hamulce tarczowe, zaciski hamulcowe pływakowe 260 mm 220 mm 2,5 mm 3,5 mm 1,0 bar 1,0 bar 13:50 14:50 13:48 5/8 x 1/4" 38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52 63,5° 1 480±10 mm 1 495±10 mm 992 mm 395 mm 385 mm 91,6 kg 94,2 kg 97 kg 104 kg 145 kg 190 kg 335 kg Napięcie akumulatora: 12 V Pojemność znamionowa: 3 Ah bezobsługowy 113

DANE TECHNICZNE - PODWOZIE 24.1

Opony Ważność Ogumienie przednie (125/150 SX) (250 SX) (150 XC USA) (250/300 XC) 80/100 - 21 51M TT Pirelli SCORPION MX Midsoft 32 80/100 - 21 51M TT Pirelli SCORPION MX Midsoft 32 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX51F 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX51F Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale serwisowym pod adresem: http://www.ktm.com

24.2

Pojemność - paliwo Całkowita pojemność zbior nika paliwa ok.

Całkowita pojemność zbior nika paliwa ok.

7,5 l 11,5 l Ogumienie tylne 100/90 - 19 57M TT Pirelli SCORPION MX Midsoft 32 110/90 - 19 62M TT Pirelli SCORPION MX Midsoft 32 100/100 - 18 59M TT Dunlop GEOMAX MX51 110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX MX51 Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwu-

suwowych (1:40) ( str. 122) (125/150 SX)

Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwu-

suwowych (1:60) ( str. 122) (250 SX)

Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwu-

suwowych (1:40) ( str. 122) (150 XC USA)

Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwu-

suwowych (1:60) ( str. 122) (250/300 XC)

114

DANE TECHNICZNE - WIDELEC 25.1

125/150 SX Numer katalogowy widelca Widelec Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Długość sprężyny z tuleją (tulejami) wstępnego naprężania Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Ciśnienie gazu Długość widelca Ilość oleju we wkładzie Ilość oleju w goleniu widelca bez wkładu 195 ml 360 ml 25.2

250 SX Numer katalogowy widelca Widelec Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Długość sprężyny z tuleją (tulejami) wstępnego naprężania Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Ciśnienie gazu Długość widelca Ilość oleju we wkładzie Ilość oleju w goleniu widelca bez wkładu 195 ml 390 ml 14.18.7L.01

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 494 mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 1,2 bara 940 mm

Olej widelca (SAE 5) ( Olej widelca (SAE 5) ( str. 121) str. 121)

14.18.7L.05

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 494 mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 4,6 N/mm 1,2 bara 940 mm

Olej widelca (SAE 5) ( Olej widelca (SAE 5) ( str. 121) str. 121)

115

DANE TECHNICZNE - WIDELEC 25.3

150 XC USA Numer katalogowy widelca Widelec Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Długość sprężyny z tuleją (tulejami) wstępnego naprężania Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Ciśnienie gazu Długość widelca Ilość oleju we wkładzie Ilość oleju w goleniu widelca bez wkładu 195 ml 365 ml 25.4

250/300 XC Numer katalogowy widelca Widelec Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Długość sprężyny z tuleją (tulejami) wstępnego naprężania Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Ciśnienie gazu Długość widelca Ilość oleju we wkładzie Ilość oleju w goleniu widelca bez wkładu 195 ml 365 ml 14.18.7L.71

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 492 mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 1,2 bara 940 mm

Olej widelca (SAE 5) ( Olej widelca (SAE 5) ( str. 121) str. 121)

14.18.7L.75

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 14 kliknięć 12 kliknięć 10 kliknięć 492 mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 4,6 N/mm 1,2 bara 940 mm

Olej widelca (SAE 5) ( Olej widelca (SAE 5) ( str. 121) str. 121)

116

DANE TECHNICZNE - AMORTYZATOR 26.1

125/150 SX Numer katalogowy amortyzatora Amortyzator Tłumienie dobijania Low Speed Komfort Standard Sport Tłumienie dobijania High Speed Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Naprężenie wstępne sprężyny Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Długość sprężyny Ciśnienie gazu Ugięcie statyczne Ugięcie podczas jazdy Długość montażowa

Olej do amortyzatorów ( str. 121)

26.2

250 SX Numer katalogowy amortyzatora Amortyzator Tłumienie dobijania Low Speed Komfort Standard Sport Tłumienie dobijania High Speed Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Naprężenie wstępne sprężyny Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Długość sprężyny Ciśnienie gazu Ugięcie statyczne Ugięcie podczas jazdy 18.18.7L.01

WP Suspension 5018 BAVP DCC 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 2,5 obr.

2 obr.

1,5 obr.

17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 15 mm 45 N/mm 48 N/mm 51 N/mm 260 mm 10 barów 30 mm 90 mm 490 mm SAE 2,5 18.18.7L.03

WP Suspension 5018 BAVP DCC 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 2,5 obr.

2 obr.

1,5 obr.

17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 15 mm 51 N/mm 54 N/mm 57 N/mm 260 mm 10 barów 30 mm 90 mm 117

DANE TECHNICZNE - AMORTYZATOR Długość montażowa

Olej do amortyzatorów ( str. 121)

26.3

150 XC USA Numer katalogowy amortyzatora Amortyzator Tłumienie dobijania Low Speed Komfort Standard Sport Tłumienie dobijania High Speed Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Naprężenie wstępne sprężyny Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Długość sprężyny Ciśnienie gazu Ugięcie statyczne Ugięcie podczas jazdy Długość montażowa

Olej do amortyzatorów ( str. 121)

26.4

250/300 XC Numer katalogowy amortyzatora Amortyzator Tłumienie dobijania Low Speed Komfort Standard Sport Tłumienie dobijania High Speed Komfort Standard Sport Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Naprężenie wstępne sprężyny Sztywność sprężyny Ciężar kierowcy: 65… 75 kg Ciężar kierowcy: 75… 85 kg Ciężar kierowcy: 85… 95 kg Długość sprężyny 490 mm SAE 2,5 18.18.7L.71

WP Suspension 5018 BAVP DCC 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 2,5 obr.

2 obr.

1,5 obr.

17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 12 mm 48 N/mm 51 N/mm 54 N/mm 260 mm 10 barów 34 mm 100 mm 486 mm SAE 2,5 18.18.7L.75

WP Suspension 5018 BAVP DCC 17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 2,5 obr.

2 obr.

1,5 obr.

17 kliknięć 15 kliknięć 13 kliknięć 12 mm 51 N/mm 54 N/mm 57 N/mm 260 mm 118

DANE TECHNICZNE - AMORTYZATOR Ciśnienie gazu Ugięcie statyczne Ugięcie podczas jazdy Długość montażowa

Olej do amortyzatorów ( str. 121)

10 barów 34 mm 100 mm 486 mm SAE 2,5 119

DANE TECHNICZNE - MOMENTY DOKRĘCANIA PODWOZIA 120 Nypel szprychy koła tylnego Złącze szprychowe koła przedniego Śruba pierścienia regulacyjnego amor tyzatora Nakrętka silnika rozrusznika (250/300 XC) Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba osłony ślizgowej łańcucha Śruba przegubu kulowego drążka naciskowego pompy hamulca noż nego Śruba tarczy hamulcowej z przodu Śruba tarczy hamulcowej z tyłu Nakrętka ogranicznika dźwigni hamulca nożnego Nakrętka śruby koła łańcuchowego Nakrętka wspornika opony Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba elementów zaciskowych kierow nicy Śruba elementu ślizgowego łańcucha Śruba końcówki goleni widelca Śruba półki widelca u dołu Śruba półki widelca u góry Śruba profilu silnika Śruba rury kolumny widelca u góry Śruba wysięgnika ramy Śruba zacisku hamulcowego z przodu Śruba zamocowania stopki bocznej Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba amortyzatora u dołu Śruba amortyzatora u góry Śruba nasady kierownicy Śruba nośna silnika Nakrętka mocowania kanapy Nakrętka skręcająca dźwignię kątową z wahaczem Nakrętka skręcająca dźwignię łączącą z dźwignią kątową Nakrętka skręcająca ramę z dźwignią łączącą Nakrętka sworznia wahacza Króciec wkręcany układu chłodzenia Nakrętka osi koła tylnego Śruba głowicy sterującej na górze Śruba osi koła przedniego M4,5 M4,5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12x1 M14x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M24x1,5 5… 6 Nm 5… 6 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 10 Nm 14 Nm 14 Nm 30 Nm 35 Nm 10 Nm 25 Nm 25 Nm 20 Nm 15 Nm 15 Nm 12 Nm 17 Nm 33 Nm 17 Nm 35 Nm 25 Nm 40 Nm 45 Nm 45 Nm 60 Nm 60 Nm 40 Nm 60 Nm 20 Nm 80 Nm 80 Nm 80 Nm 100 Nm 12 Nm 80 Nm 12 Nm 45 Nm – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 2701 – – – – – – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 Loctite ® 243™ Loctite ® 2701 – – Loctite ® 2701 – – Loctite ® 2701 Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ – – –

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 121 Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) Odpowiada – DIN EN 228 (LO 95) Wymaganie – Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową, zgodną z podaną normą lub o takiej samej jakości.

– Dopuszcza się przy tym zawartość 10 % etanolu (paliwo E10).

Informacja Nie stosować paliwa zawierającego metanol (np. M15, M85, M100) ani żadnego innego paliwa zawierającego więcej niż 10 % etanolu (np. E15, E25, E85, E100).

Olej do amortyzatorów (SAE 2,5) (50180342S1) Odpowiada

– SAE ( str. 125) (SAE 2,5)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Olej hydrauliczny (15) Odpowiada – ISO VG (15) Wymaganie – Należy stosować wyłącznie olej hydrauliczny, spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posia dający odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Hydraulic Fluid 75 Olej silnikowy (15W/50) Odpowiada

– JASO T903 MA ( str. 125) – SAE ( str. 125) (15W/50)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posia dające odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Top Speed 4T Olej silnikowy do silników dwusuwowych Odpowiada

– JASO FC ( str. 125)

Wymaganie – Należy stosować tylko wysokiej jakości olej do silników dwusuwowych znanych marek. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

całkowicie syntetyczny Dostawca Motorex ® – Cross Power 2T Olej widelca (SAE 5) Odpowiada

– SAE ( str. 125) (SAE 5)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 122 Dostawca Motorex ® – Racing Fork Oil Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwusuwowych (1:40) Odpowiada – DIN EN 228

– JASO FC ( str. 125) (1:40)

Stosunek mieszania 1:40

Olej silnikowy do silników dwusuwowych ( str. 121) Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) ( str. 121)

Dostawca Motorex ® – Cross Power 2T Paliwo bezołowiowe super z dodatkiem oleju do silników dwusuwowych (1:60) Odpowiada – DIN EN 228

– JASO FC ( str. 125) (1:60)

Stosunek mieszania 1:60

Olej silnikowy do silników dwusuwowych ( str. 121) Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) ( str. 121)

Dostawca Motorex ® – Cross Power 2T Płyn chłodzący Wymaganie – Stosować tylko odpowiedni płyn chłodzący (także w krajach o wysokich temperaturach). Niskiej jakości preparaty zabezpiecza jące przed zamarzaniem mogą powodować korozję i pienienie. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Stosunek mieszania Zabezpieczenie przed zamarzaniem: −25… −45 °C 50 % Środek antykorozyjny i chroniący przed zamarzaniem 50 % Woda destylowana Płyn chłodzący (gotowa mieszanka) Zabezpieczenie przed zamarzaniem Dostawca Motorex ® – Anti Freeze −40 °C Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1

Odpowiada – DOT Wymaganie – Należy stosować wyłącznie płyn hamulcowy, spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posia dający odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Castrol i Motorex ® .

Dostawca Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

MATERIAŁY POMOCNICZE Klej do rączek gumowych (00062030051) Dostawca KTM-Sportmotorcycle AG – GRIP GLUE Olej do piankowych filtrów powietrza Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Twin Air Liquid Bio Power Preparat do czyszczenia motocykli Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Moto Clean 900 Smar o dużej lepkości Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy SKF ® .

Dostawca SKF ® – LGHB 2 Smar stały Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Bike Grease 2000 Spray do łańcuchów typu off-road Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Chainlube Offroad Środek do czyszczenia filtrów powietrza Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Twin Air Dirt Bio Remover Środek do czyszczenia łańcuchów Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Chain Clean 123

MATERIAŁY POMOCNICZE Środki czyszczące i konserwujące do metalu i gumy Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Protect & Shine Uniwersalny olej w aerozolu Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Joker 440 Synthetic 124

NORMY 125 SAE Klasy lepkości SAE zostały zdefiniowane przez „Society of Automotive Engineers” i służą do podziału olejów na klasy odpowiednio do ich lepkości. Lepkość opisuje tylko jedną właściwość oleju i nie zawiera żadnych informacji na temat jakości oleju.

JASO T903 MA Różne kierunki rozwoju technicznego wymagały stworzenia oddzielnej specyfikacji do motocykli 4-suwowych - normy JASO T903 MA. W motocyklach 4-suwowych stosowano dawniej oleje do samochodów osobowych, gdyż nie istniała oddzielna specyfikacja motocyklowa. O ile w przypadku samochodów osobowych wymagane są długie okresy międzyprzeglądowe, to w przypadku motocykli pierwszoplanowe znaczenie ma duży wydatek mocy przy wysokich prędkościach obrotowych. W przypadku większości silników motocyklowych również skrzynia biegów i sprzęgło są smarowane tym samym olejem. Norma JASO MA kładzie nacisk na te specjalne wymagania.

JASO FC JASO FC to klasyfikacja oleju do silników 2-suwowych, opracowanego specjalnie do ekstremalnych wymagań sportu motorowego.

Dzięki doskonałym estrom syntetycznym i odpowiednio dobranym dodatkom zapewnia on dobre spalanie także w ekstremalnych warunkach.

INDEKS 126 INDEKS A

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Akumulator

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Amortyzator

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ogólnie o tłumieniu dobijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

sprawdzanie ugięcia podczas jazdy . . . . . . . . . . . . . . 32 sprawdzanie ugięcia statycznego . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ustawianie naprężenia wstępnego . . . . . . . . . . . . . . . 33

B Bezpiecznik

montaż bezpiecznika głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

wymontowanie bezpiecznika głównego . . . . . . . . . . . . 73

Bezpiecznik główny

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Błotnik z przodu

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

C Charakterystyka silnika

regulacja sprężyny pomocniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 sprężyna pomocnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Ciśnienie powietrza w oponach

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

D Dane techniczne

amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117-119

gaźnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102-112

momenty dokręcania elementów podwozia . . . . . . . . 120

momenty dokręcania w silniku . . . . . . . . . . . . . . . 99-101

podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-114

silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-98

widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-116

Dławik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dolna półka widelca

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Dźwignia hamulca nożnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . 64 sprawdzanie luzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Dźwignia hamulca ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . 60 sprawdzanie luzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Dźwignia sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Dźwignia zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . 84

sprawdzanie położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . 83

E

Ekstremalne warunki eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . 17

błotniste trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mokre trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mokry piach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

niska temeratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

suchy piach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

śnieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

F Filtr powietrza

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

G

Gaźnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

opróżnianie komory pływakowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ustawianie biegu jałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Golenie widelca

czyszczenie kapturków przeciwpyłowych . . . . . . . . . . . 38

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

odpowietrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

H Harmonogram czynności serwisowych

SX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26

XC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28

I

Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

K Kanapa

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Koło łańcuchowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Koło przednie

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Koło tylne

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Korek wlewu paliwa

otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kranik paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Krzywa cięgna

złącze wtykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 zmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

L Luz cięgna gazu

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

INDEKS 127 Luz łożyskowy główki ramy

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ł Łańcuch

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Łożysko główki ramy

smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

M

Materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Mniejsze koło łańcuchowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Motocykl

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

podnoszenie na stojak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 zdejmowanie ze stojaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

N Naciąg łańcucha

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Naciąg szprych

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Numer katalogowy amortyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Numer katalogowy widelca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Numer podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Numer silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

O Obudowa filtra powietrza

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Okładziny hamulcowe

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . . . . . . . . . 62

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . . . . . . . . . 66

wymiana w hamulcu koła przedniego . . . . . . . . . . . . . 62

wymiana w hamulcu koła tylnego . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Olej przekładniowy

napełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 spuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

uzupełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Osłona chłodnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Osłona widelca

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

P Płyn chłodzący

napełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

spuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Płyn hamulcowy

uzupełnianie w hamulcu koła przedniego . . . . . . . . . . . 61

uzupełnianie w hamulcu koła tylnego . . . . . . . . . . . . . 65

Podstawka wtykana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Podstawowe ustawienia podwozia

sprawdzanie pod ciężar motocyklisty . . . . . . . . . . . . . 29

Pokrętło gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Pokrywa obudowy filtra powietrza

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Poszukiwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-93

Poziom oleju przekładniowego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Poziom płynu chłodzącego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77

Poziom płynu hamulcowego

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . . . . . . . . . 61

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . . . . . . . . . 65

Pozycja kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Proces rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Prowadzenie łańcucha

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Przycisk rozrusznika elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Przycisk zwierający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

R Rama

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Rączka gumowa

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 zabezpieczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Rozrusznik nożny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

S

Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Silnik

docieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Sprzęgło

sprawdzanie poziomu płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 wymiana płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Stan opon

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Stopka boczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

T Tabliczka z numerem startowym

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tankowanie

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tarcze hamulcowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Tłumienie dobijania

widelca - regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

INDEKS Tłumienie dobijania High Speed

ustawianie w amortyzatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tłumienie dobijania Low Speed

ustawianie w amortyzatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tłumienie odbijania

ustawianie w amortyzatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

widelca - regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Tłumik

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 wymiana wkładki z włókna szklanego . . . . . . . . . . . . . 48

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

U Ugięcie podczas jazdy

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ułożenie linki gazu

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Uruchamianie

informacje dotyczące pierwszego uruchomienia . . . . . . 16

po składowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem 21

Utrudnione warunki eksploatacyjne

powolna jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 wysoka temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

W Wahacz

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Widelec

sprawdzanie ustawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . 34

Widok motocykla

od przodu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

od tyłu z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Z Zabezpieczenie przed zamarzaniem

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Zasady pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Zbiornik paliwa

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

128

*3211714pl*

3211714pl KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Austria http://www.ktm.com

04/2011 Zdjęcie: Mitterbauer

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement