KTM 350 XCF-W US 2012 Cross Country Bike Používateľská príručka

KTM 350 XCF-W US 2012 Cross Country Bike Používateľská príručka

NÁVOD K OBSLUZE

2012 350 EXC‑F EU 350 EXC‑F AUS 350 EXC‑F SIX DAYS EU 350 XCF‑W USA

Výr.č. 3211721cs

MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM. Nyní jste majitelem moderního, sportovního motocyklu, který Vám určitě přinese plno radosti, pokud o něj budete příslušně pečovat a udržovat jej.

Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě!

Níže prosím uveďte sériová čísla vašeho vozidla.

Číslo podvozku ( str. 9)

Razítko obchodníka

Číslo motoru ( str. 9)

1

Číslo klíčků (všechny modely EXC-F) ( str. 9)

K datu tisku opovídal návod k obsluze nejnovějšímu stavu této konstrukční řady. Nelze však vyloučit drobné odchylky, které vzniknou v důsledku dalšího konstrukčního vývoje motocyklů.

Všechny zde obsažené údaje jsou nezávazné. KTM-Sportmotorcycle AG si vyhrazuje zejména právo bez předchozího oznámení a bez udání důvodů změnit technické údaje, ceny, barvy, typy, materiál, služby a servisní služby, konstrukce, vybavení a ostatní, resp.

je bez náhrad vyškrtnout, přizpůsobit místním podmínkám stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení.

KTM neručí za možnosti dodávky, odlišnosti ve vyobrazeních a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahují zčásti zvláštní vybavení, které nepatří k rozsahu sériové dodávky.

© 2011 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Rakousko Všechna práva vyhrazena Dotisk i dílčích výtahů, jakož i rozmnožování jakéhokoliv druhu jen s písemným svolením autora.

ISO 9001(12 100 6061) Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001 používá KTM procesy zajištění kvality, které vedou k nejvyšší možné kvalitě výrobku.

Vystavil: TÜV Management Service KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Rakousko

OBSAH OBSAH

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY............................................... 4

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ........................................................ 5

POHLED NA VOZIDLO............................................................. 7 Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění)........................................................................... 7

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)........................................................................... 8

SÉRIOVÁ ČÍSLA ....................................................................... 9 Číslo podvozku ..................................................................... 9 Identifikační štítek ................................................................. 9 Číslo klíčků (všechny modely EXC-F) .................................. 9 Číslo motoru ......................................................................... 9 Číslo výrobku na vidlici ......................................................... 9

Výrobní číslo pružné vzpěry ............................................... 10

OVLÁDACÍ PRVKY ................................................................. 11 Páčka spojky....................................................................... 11 Páčka ruční brzdy ............................................................... 11 Otočná rukojeť plynu .......................................................... 11 Zkratovací tlačítko (XCF‑W) ............................................... 11 Zkratovací tlačítko (všechny modely EXC-F)...................... 11

Tlačítko houkačky (všechny modely EXC-F)...................... 12 Přepínač světel (všechny modely EXC-F) .......................... 12 Přepínač blinkrů (všechny modely EXC-F)......................... 12 Nouzový vypínač (EXC‑F AUS).......................................... 12 Tlačítko E-startéru (EXC‑F AUS)........................................ 12

Tlačítko E-startéru (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC-F SIX DAYS)................................................................................. 13 Přepínač světel (XCF‑W).................................................... 13 Přehled kontrolek (XCF‑W)................................................. 13 Přehled kontrolek (všechny modely EXC-F)....................... 13 Tachometr........................................................................... 13

Aktivace a test tachometru ................................................. 14 Spínač Tripmaster .............................................................. 14 Nastavení kilometrů nebo mílí ............................................ 14

Nastavení času ................................................................... 15 Nastavení funkcí tachometru .............................................. 15

Dotaz na čas soutěžního kola............................................. 16 Režim zobrazení SPEED (rychlost).................................... 16 Režim zobrazení SPEED/H (provozní hodiny) ................... 16

Režim zobrazení SPEED/CLK (čas)................................... 17 Režim zobrazení SPEED/LAP (čas kola) ........................... 17 Režim zobrazení SPEED/ODO (počítadlo ujetých kilometrů) ............................................................................ 17 Režim zobrazení SPEED/TR1 (Tripmaster 1) .................... 17

Režim zobrazení SPEED/TR2 (Tripmaster 2) .................... 18 Režim zobrazení SPEED/A1 (průměrná rychlost 1)........... 18 Režim zobrazení SPEED/A2 (průměrná rychlost 2)........... 18

Režim zobrazení SPEED/S1 (stopky 1) ............................. 19 Režim zobrazení SPEED/S2 (stopky 2) ............................. 19

Otevření uzávěru nádrže .................................................... 20

Zavření uzávěru palivové nádrže........................................ 21 Regulační šroub otáček volnoběhu .................................... 21 Páčka řazení....................................................................... 21 Nožní startér ....................................................................... 21

Nožní brzda ........................................................................ 22 Boční stojan ........................................................................ 22 Zámek řízení (všechny modely EXC-F).............................. 22 Uzamknutí řízení (všechny modely EXC-F)........................ 22

Odemknutí řízení (všechny modely EXC-F) ....................... 23

UVEDENÍ DO PROVOZU ....................................................... 24 Pokyny pro první uvedení do provozu ................................ 24

Záběh motoru ..................................................................... 25 Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení ................ 25

Přípravy na jízdy v suchém písku ....................................... 26 Přípravy na jízdy v mokrém písku....................................... 26

Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu.................. 27 Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti........ 27

Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu..... 28

NÁVOD K JÍZDĚ ..................................................................... 29 Práce kontroly a údržby před každým uvedením do provozu ............................................................................... 29 Startování ........................................................................... 29

Rozjezd............................................................................... 30 Řazení, jízda....................................................................... 30 Brzdění................................................................................ 30

Zastavení, parkování .......................................................... 31 Tankování paliva................................................................. 31

SERVISNÍ PLÁN ..................................................................... 33 Servisní plán ....................................................................... 33

Servisní práce (jako zakázka navíc) ................................... 34

VYLADĚNÍ PODVOZKU ......................................................... 35 Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce................................................................. 35 Tlumení při stlačování pružné vzpěry ................................. 35 Nastavení tlumení Low Speed při stlačování tlumiče pružné vzpěry ..................................................................... 35

Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné vzpěry ................................................................................. 36 Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry ................................................................................. 36

Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola....................... 37 Kontrola statického prověšení pružné vzpěry..................... 37 Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě ........................ 37

Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře x ............... 38 Nastavení prověšení při jízdě

Kontrola základního nastavení vidlice ................................ 39 Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici ............. 39 Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice............... 39

Nastavení předepnutí pružiny vidlice.................................. 40 Poloha řídítek...................................................................... 40 Nastavení polohy řídítek

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU ....................................... 42 Zdvihnutí motocyklu na stojan ............................................ 42 Sejmutí motocyklu ze stojanu ............................................. 42 Odvzdušnění vidlic.............................................................. 42 Čištění prachových manžet na vidlici.................................. 42

Uvolnění krytu vidlice.......................................................... 43 Nastavení polohy krytu vidlice ............................................ 43 Demontáž vidlic .................................................................. 43

Montáž vidlic x

Demontáž krytu vidlice x

x

x ........................................ 38

................................................ 40

.................................................................. 44

.................................................. 45 Montáž krytu vidlice x ....................................................... 45 Demontáž spodního můstku vidlice EXC‑F EU, EXC‑F AUS)..................................................... 45

Demontáž spodního můstku vidlice DAYS)................................................................................. 46 Montáž spodního můstku vidlice

Montáž spodního můstku vidlice

x

x

x

x

(XCF‑W,

(EXC-F SIX (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) ....................................................................... 46

(EXC-F SIX DAYS).... 48

Kontrola vůle ložiska hlavy řízení ....................................... 49

2

OBSAH

Nastavení vůle ložiska hlavy rámu EXC‑F EU, EXC‑F AUS)..................................................... 50 Nastavení vůle ložiska hlavy rámu DAYS)................................................................................. 50

Mazání ložiska hlavy řízení x

x x (XCF‑W, (EXC-F SIX

........................................... 51 Demontáž pružné vzpěry Montáž pružné vzpěry x ............................................... 51 x ................................................... 51 Demontáž předního blatníku............................................... 51

Montáž předního blatníku ................................................... 52 Demontáž sedačky ............................................................. 52 Montáž sedačky.................................................................. 52 Demontáž krytu schránky vzduchového filtru ..................... 52 Montáž krytu schránky vzduchového filtru.......................... 52

Demontáž vzduchového filtru x ........................................ 53 Montáž vzduchového filtru Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru x x ............................................. 53 ................................................................................ 53

Demontáž tlumicí koncovky výfuku..................................... 54 Montáž tlumicí koncovky výfuku ......................................... 54 Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku x .................... 54

Demontáž palivové nádrže

Montáž palivové nádrže

x ............................................ 55

x ................................................. 57 Kontrola znečištění řetězu .................................................. 57

Čištění řetězu...................................................................... 58 Kontrola napnutí řetězu ...................................................... 58

Nastavení napnutí řetězu.................................................... 59 Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a vedení řetězu ...................................................................... 59

Nastavení vedení řetězu x ................................................ 61 Kontrola rámu x ................................................................ 61

Kontrola kyvného ramena x .............................................. 62 Kontrola uložení plynového bowdenu................................. 62 Kontrola gumové rukojeti .................................................... 62 Dodatečné zajištění gumové rukojeti.................................. 62

Nastavení základní polohy páčky spojky............................ 63 Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky ..................... 63 Výměna kapaliny hydraulické spojky x ............................. 63

Demontáž krytu motoru (EXC‑F AUS, EXC-F SIX DAYS)................................................................................. 64 Montáž krytu motoru (EXC‑F AUS, EXC-F SIX DAYS) ...... 64

BRZDY .................................................................................... 65 Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy ........................ 65 Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy (XCF‑W) ..... 65 Nastavení mrtvého chodu páčky ruční brzdy (všechny modely EXC-F) ................................................................... 65

Kontrola brzdových kotoučů ............................................... 66 Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola ..... 66 Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola

Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola ............. 67 Výměna brzdového obložení brzdy předního kola

Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy .................................. 69 Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy

Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola.... 70 Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola

Kontrola brzdového obložení zadní brzdy .......................... 71

Výměna obložení brzdy zadního kola

Demontáž předního kola x

x

x

x

x

............ 66

x ........ 67

............. 69

.......... 70

............................ 72

KOLA, PNEUMATIKY ............................................................. 74 ............................................... 74 Montáž předního kola

Demontáž zadního kola

x .................................................... 74

x ................................................. 75 Montáž zadního kola

Kontrola stavu pneumatik ................................................... 76

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách ............................. 77 Kontrola napnutí paprsků.................................................... 77

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ..................................................... 79 Demontáž baterie x

x ..................................................... 75

.......................................................... 79 Montáž baterie Nabíjení baterie x ............................................................... 79 x ............................................................. 79

Výměna hlavní pojistky ....................................................... 80

Výměna pojistek jednotlivých elektrických spotřebičů ........ 81

Výměna pojistky ventilátoru chladiče (EXC-F SIX DAYS)................................................................................. 82

Demontáž masky světlometu se světlometem ................... 83 Montáž masky světlometu se světlometem........................ 83 Výměna žárovky světlometu............................................... 83

Kontrola nastavení světlometu ........................................... 84 Nastavení dosahu světlometu ............................................ 84 Výměna baterie tachometru................................................ 84

CHLADICÍ SYSTÉM................................................................ 86 Chladicí systém .................................................................. 86 Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny ........ 86

Kontrola hladiny chladicí kapaliny....................................... 87 Vypuštění chladicí kapaliny x ........................................... 87

Doplnění chladicí kapaliny x ............................................. 88

VYLADĚNÍ MOTORU.............................................................. 89 Kontrola vůle plynového bovdenu....................................... 89 Nastavení vůle plynového bovdenu x ............................... 89 Nastavení otáček volnoběhu x ......................................... 89

Kontrola základní polohy řadicí páky .................................. 90 Nastavení základní polohy řadicí páky

olejového sítka x

x .......................... 90

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU ........................................... 91 Kontrola hladiny motorového oleje ..................................... 91 Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění ............................................................... 91

Doplnění motorového oleje................................................. 93

MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ .............................................................. 94 Mytí motocyklu.................................................................... 94

Kontrola a ošetření pro zimní provoz.................................. 95

ULOŽENÍ................................................................................. 96 Uložení................................................................................ 96 Uvedení do provozu po uložení .......................................... 96

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD .......................................................... 97

BLIKAJÍCÍ KÓD ....................................................................... 99

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR ............................................ 100 Plnicí množství - motorový olej ......................................... 100 Plnicí množství - chladicí kapalina.................................... 100

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU ................................. 101

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK...................................... 103 Osazení žárovkami ........................................................... 103

Pneumatiky ....................................................................... 104 Plnicí množství - palivo ..................................................... 104

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE............................................ 105

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA ........................... 106

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU ............................. 107

PROVOZNÍ LÁTKY ............................................................... 109

POMOCNÉ PROSTŘEDKY .................................................. 111

NORMY ................................................................................. 113

REJSTŘÍK ............................................................................. 114

3

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY Použité symboly V následujícím textu je vysvětleno použití určitých symbolů.

Označuje očekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).

Označuje neočekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).

Všechny práce označené tímto symboelm vyžadují odborné znalosti a technické chápání. V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nechte tyto práce provést v autorizované servisní dílně KTM! Tam bude údržba Vašeho motocyklu optimálně provedena speciálně vyškoleným odborným personálem s potřebnými speciálními nástroji.

Označuje odkaz na stránku (více informací se lze dočíst na uvedené stránce).

Použitá formátování V následujícím textu jsou vysvětlena použitá formátování písma.

Vlastní jméno Označuje vlastní jméno.

Název ® Označuje chráněný název.

Značka™ Označuje značku v oběhu zboží.

4

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Definice použití (všechny modely EXC-F) Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že vyhovují současným nárokům a obstojí v regulérní konkurenci.

Motocykly odpovídají současný platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motocyklových sportovních svazů.

Informace Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované (přiškrcené) verzi.

V nepřiškrcené verzi se smí motocykl provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.

Motocykl je navržen pro cross-country vytrvalostní závody (Enduro) a ne pro převažující použití pro motokros.

Definice použití (XCF‑W) Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že vyhovují současným nárokům a obstojí v regulérní konkurenci.

Motocykly odpovídají současný platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motocyklových sportovních svazů.

Informace Motocykl se smí provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.

Motocykl je navržen pro cross-country vytrvalostní závody (Enduro) a ne pro převažující použití pro motokros.

Servis Předpokladem pro bezchybný provoz a pro předcházení předčasného opotřebení je dodržování prací servisu, údržby a seřizování motoru a podvozku tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení podvozku může vyvolat poškození a zlomení sou částí podvozku.

Použití motocyklu ve ztížených podmínkách, např. na písku, v silně bahnitém a mokrém terénu může vést k nadprůměrnému opotře bení součástí, jako např. hnacího ústrojí nebo brzd. Může to mít za následek servis resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hranice jejich opotřebení podle servisního plánu.

Bezpodmínečně dodržujte předepsané doby záběhu a servisní intervaly. Jejich přesné dodržování značně přispívá ke zvýšení život nosti Vašeho motocyklu.

Záruka Práce předepsané v servisním plánu musí provádět výhradně autorizovaný servis KTM a musí je potvrdit jak v servisní knížce, tak na KTM dealer.net, jinak zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při škodách a následných škodách, které byly způsobeny manipulací a/nebo přestavbami na vozidle, nemůže být uplatňováno žádné záruční plnění.

Provozní prostředky Palivo, mazací prostředky resp. provozní prostředky je nutno používat dle specifikace, která je uvedena v návodu k obsluze.

Náhradní díly, příslušenství Pro svoji vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly a příslušenství, které schválila a/nebo doporučila firma KTM, a nechte si je namontovat v autorizovaném servisu KTM. Za jiné výrobky a následně vzniklé škody firma KTM neručí.

Některé náhradní díly a příslušenství je u příslušných popisů uvedeno v závorkách. Váš obchodník KTM Vám rád poradí.

Aktuální KTM PowerParts pro Vaše vozidlo naleznete na webových stránkách KTM.

Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com

Pravidla při práci Pro některé práce jsou zapotřebí speciální nástroje. Tyto nástroje nejsou součástí vozidla, lze je ale objednat pod číslem uvedeným v závorce. Příkl.: zdvihač ventilové pružiny (59029019000) Při montáži je nutno znovu nepoužitelné součásti (např. samojisticí šrouby a matice, matice, těsnění, těsnicí kroužky, o-kroužky, závlačky, pojistné plechy) nahradit novými součástmi.

Pokud se u šroubových spojení použije prostředek k zajištění šroubů (např. Loctite ® ) je nutno dodržovat specifické pokyny výrobce k jejich použití.

Součásti, které se mají po demontáži znovu použít, je nutno vyčistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozené resp. opotřebované.

Poškozené příp. opotřebené díly vyměňte.

Po skončení opravy resp. údržby je nutno se ujistit o provozní bezpečnosti vozidla.

5

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Přeprava Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

Upozornění Nebezpečí požáru Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.

– Vypněte motor.

– Zajistěte motocykl upínacími pásy nebo jiným vhodným upínacím prostředkem proti převrhnutí a sklouznutí.

Životní prostředí Jízda na motocyklu je nádherný sport a přirozeně doufáme, že si ho budete moci užít plnými doušky. Přesto v sobě skrývá potenciál pro problémy se životním prostředím, stejně jako konflikty s jinými lidmi. Odpovědné zacházení s motocyklem ale zajistí, aby k pro blémům nebo konfliktům nedocházelo. Pro zajištění budoucnosti motocyklového sportu se ujistěte, zda používáte motocykl legálně, chovejte se uvědoměle k životnímu prostředí a respektujte práva ostatních lidí.

Upozornění/Výstražná upozornění Bezpodmínečně dbejte uvedených upozornění/výstražných upozornění.

Informace Na vozidle jsou umístěny různé nálepky s upozorněním/ výstražným upozorněním. Žádnou nálepku s upozorně ním/výstražným upozorněním neodstraňujte. Pokud by některá chyběla, nemuseli byste Vy nebo někdo jiný poznat nebezpečí a v důsledku toho by mohlo dojít ke zranění.

Stupně nebezpečí Nebezpečí Upozornění na nebezpečí, které má za následek jistou smrt nebo těžká zranění s trvalými následky, pokud nebudou prove dena příslušná preventivní opatření.

Výstraha Upozornění na nebezpečí, které má pravděpodobně za následek smrt nebo těžká zranění, pokud nebudou provedena pří slušná preventivní opatření.

Pozor Upozornění na nebezpečí, které může mít za následek lehká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opat ření.

Upozornění Upozornění na nebezpečí, které má za následek značné hmotné škody nebo poškození stroje, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Výstraha Upozornění na nebezpečí, které má za následek poškození životního prostředí, pokud nebudou provedena příslušná preven tivní opatření.

Návod k obsluze – Před první jízdou si nezbytně důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Obsahuje mnoho informací a tipů, které Vám usnadní ovládání a manipulaci vašeho motocyklu. Jen tak zjistíte, jak nejlépe motocykl sladit se svými potřebami, a jak se můžete chránit před úrazem. Návod k obsluze kromě toho obsahuje důležité informace o údržbě motocyklu.

– Návod k obsluze je důležitá součást motocyklu a musí být při dalším prodeji předán novému vlastníkovi.

6

POHLED NA VOZIDLO 3.1

Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění) 7 1 2 3 4 5 6 7 Uzávěr palivové nádrže Kryt schránky na vzduchový filtr Vidlice - nastavení tlumiče pro stlačování

Páčka řazení ( str. 21)

Číslo motoru (

Boční stojan (

Vedení řetězu

str. 9)

str. 22)

101287-10

POHLED NA VOZIDLO 3.2

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění) 8 7 8 9 10 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6

Zkratovací tlačítko (

Tlačítko houkačky ( Přepínač světel ( Přepínač blinkrů (

str. 11)

str. 12) str. 12) str. 12) Nouzový vypínač (

Tlačítko E-startéru (

str. 12)

str. 13)

Otočná rukojeť plynu ( str. 11)

Nastavení tlumiče vidlice pro roztahování a nastavení předpětí pružiny vidlice Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro roztahování Průzor - brzdová kapalina vzadu Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro stlačování Průzor motorového oleje

Nožní brzda (

Nožní startér (

str. 22)

str. 21)

101288-10

SÉRIOVÁ ČÍSLA 4.1

Číslo podvozku Číslo podvozku  je vyraženo na hlavě řízení vpravo.

4.2

Identifikační štítek 101289-10 Identifikační štítek  je umístěn na hlavě rámu vpředu.

101290-10 4.3

Číslo klíčků (všechny modely EXC-F) Číslo klíčků  je vyraženo na sponě klíčků.

4.4

Číslo motoru 500125-10 Číslo motoru  je vyraženo na levé straně motoru pod pastorkem.

9 4.5

Číslo výrobku na vidlici 101291-10 Číslo výrobku na vidlici  je vyraženo na vnitřní straně koncovky vidlice.

B00265-01

SÉRIOVÁ ČÍSLA 4.6

Výrobní číslo pružné vzpěry 10 Výrobní číslo pružné vzpěry  je vyraženo na horní části pružné vzpěry nad nastavo vacím kroužkem směrem ke straně motoru.

101292-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.1

Páčka spojky Páčka spojky  je umístěna na řídítkách vlevo.

Spojka je ovládaná hydraulicky a reguluje se automaticky.

5.2

Páčka ruční brzdy 101293-10 Páčka ruční brzdy  je umístěna na řídítkách vpravo.

Páčkou ruční brzdy se ovládá brzda předního kola.

5.3

Otočná rukojeť plynu 101294-10 Otočná rukojeť plynu  je umístěna na řídítkách vpravo.

101295-10 5.4

Zkratovací tlačítko (XCF‑W) Zkratovací tlačítko  je umístěno na řídítkách vlevo.

Možné stavy • Zkratovací tlačítko v základní poloze – V této poloze je zapalovací okruh uza vřený, motor lze startovat.

• Zkratovací tlačítko stisknuté – V této poloze je zapalovací okruh přerušený, běžící motor zhasne, stojící motor nenaskočí.

101296-10 5.5

Zkratovací tlačítko (všechny modely EXC-F) Zkratovací tlačítko  je umístěno na řídítkách vlevo.

Možné stavy • Zkratovací tlačítko v základní poloze – V této poloze je zapalovací okruh uza vřený, motor lze startovat.

• Zkratovací tlačítko stisknuté – V této poloze je zapalovací okruh přerušený, běžící motor zhasne, stojící motor nenaskočí.

101297-10 11

OVLÁDACÍ PRVKY 5.6

Tlačítko houkačky (všechny modely EXC-F) Tlačítko houkačky  Možné stavy • Tlačítko houkačky • Tlačítko houkačky je umístěno na řídítkách vlevo.

v základní poloze stisknuté – Houkačka je v této poloze zapnutá.

12 101297-11 5.7

Přepínač světel (všechny modely EXC-F) Přepínač světel Možné stavy  je umístěn na řídítkách vlevo.

Světla vypnutá – Přepínač světel je vychýlený doprava. V této poloze jsou světla vypnutá.

Potkávací světlo zapnuté – Přepínač světel je ve střední poloze. V této poloze je zapnuté potkávací a zadní světlo.

Dálkové světlo zapnuté – Přepínač světel je vychýlený doleva. V této poloze je zapnuté dálkové a zadní světlo.

101298-10 5.8

Přepínač blinkrů (všechny modely EXC-F) Přepínač blinkrů Možné stavy  je umístěn na řídítkách vlevo.

Blinkr vyp – Přepínač blinkrů je ve střední poloze.

Blinkr vlevo zap – Přepínač blinkrů vychýlený vlevo.

Blinkr vpravo zap – Přepínač blinkrů vychýlený vpravo.

101299-10 5.9

Nouzový vypínač (EXC‑F AUS) Nouzový vypínač Možné stavy  je umístěný na řídítkách vpravo.

Zapalování vyp – V této poloze je zapalovací okruh přerušený, běžící motor zhasne, stojící motor nenaskočí.

Zapalování zap – V této poloze je zapalovací okruh uzavřený, motor lze startovat.

101300-10 5.10

Tlačítko E-startéru (EXC‑F AUS) Tlačítko E-startéru  Možné stavy • Tlačítko E-startéru • Tlačítko E-startéru je umístěno na řídítkách vpravo.

v základní poloze stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.

101300-11

OVLÁDACÍ PRVKY 5.11

Tlačítko E-startéru (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC-F SIX DAYS) Tlačítko E-startéru  Možné stavy • Tlačítko E-startéru • Tlačítko E-startéru je umístěno na řídítkách vpravo.

v základní poloze stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.

13 5.12

Přepínač světel (XCF‑W) 101301-10 Přepínač světel  se nachází vpravo vedle tachometru.

Možné stavy • Světla vypnutá – Přepínač světel je vtlačený dovnitř až na doraz. V této poloze jsou světla vypnutá.

• Světla zap – Přepínač světel je vytažený na doraz. V této poloze je zapnuté potkávací a zadní světlo.

5.13

Přehled kontrolek (XCF‑W) 101303-10 Možné stavy Kontrolka FI (MIL) svítí/bliká oranžově – OBD identifikoval kritickou chybu emisí nebo bezpečnosti.

Kontrolka hladiny paliva svítí oranžově – Hladina paliva dosáhla značky rezervy.

101302-01 5.14

Přehled kontrolek (všechny modely EXC-F) Možné stavy Kontrolka dálkového světla svítí modře – Dálkové světlo je zapnuté.

101304-01 kontrolka FI (MIL) svítí/bliká oranžově – OBD identifikoval kritickou chybu emisí nebo bezpečnosti.

Kontrolka hladiny paliva svítí oranžově – Hladina paliva dosáhla značky rezervy.

Kontrolka blinkru bliká zeleně – Blinkr je zapnutý.

5.15

Tachometr – Tlačítkem – Tlačítkem – Tlačítkem se mění režim zobrazení nebo se přechází do menu nastavení.

se ovládají různé funkce.

se ovládají různé funkce.

Informace Při dodávce jsou aktivovány jen režimy zobrazení SPEED/H a SPEED/ODO.

400312-01

OVLÁDACÍ PRVKY 5.16

Aktivace a test tachometru 14 Aktivace tachometru Tachometr se aktivuje, pokud stisknete jedno z tlačítek nebo přijde impulz ze snímače otáček kola.

Test displeje Funkce displeje se testují krátkým rozsvícením všech segmentů zobrazení.

400313-01 WS (wheel size) Po funkčním testu displeje se na chvíli zobrazí obvod kola WS (wheel size).

Informace Číslo 2205 odpovídá obvodu 21" předního kola se sériovými pneumatikami.

Potom se zobrazí posledně zvolený režim.

400314-01 5.17

Spínač Tripmaster (Doplňkové vybavení: Spínač Tripmaster) Spínačem Tripmaster můžete z řídítek ovládat funkce tachometru.

Informace Tripmaster je k dostání jako doplňkové vybavení.

5.18

Nastavení kilometrů nebo mílí Informace Pokud se mění jednotka, hodnota ODO zůstane zachovaná a příslušně se přepočítá.

Hodnoty TR1, TR2, A1, A2 a S1 se při přestavení vymažou.

400329-01 Podmínka Motocykl stojí.

– Tlačítko tel H.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza – Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Zobrazí se menu nastavení a jsou podsvíceny aktivované funkce.

– Stiskněte tlačítko tolikrát, až začne blikat ukazatel Km/h/Mph.

Km/h nastavení – Stiskněte tlačítko .

Mph nastavení – Stiskněte tlačítko .

– Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Nastavení se uloží do paměti a menu nastavení se uzavře.

Informace Pokud se 20 sekund nestiskne žádné tlačítko nebo nepřijde impulz od sní mače otáček kola, nastavení se automaticky uloží do paměti a menu nasta vení se zavře.

OVLÁDACÍ PRVKY 15 5.19

Nastavení času 400330-01 Podmínka Motocykl stojí.

– Tlačítko tel CLK.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza – Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Ukazatel hodin bliká.

– Tlačítkem resp. tlačítkem – Krátce stiskněte tlačítko .

nastavte ukazatel hodin.

Bliká další segment ukazatele a lze jej nastavit.

– Stisknutím tlačítka teli hodin.

a tlačítka lze nastavit další segmenty, analogicky k ukaza Informace Sekundy lze nastavit pouze na nulu.

– Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Nastavení se uloží do paměti a menu nastavení se uzavře.

Informace Pokud se 20 sekund nestiskne žádné tlačítko nebo nepřijde impulz od sní mače otáček kola, nastavení se automaticky uloží do paměti a menu nasta vení se zavře.

5.20

Nastavení funkcí tachometru Informace Ve stavu při dodání je aktivovaný pouze režim zobrazení SPEED/H a SPEED/ODO.

400318-01 Podmínka Motocykl stojí.

– Tlačítko tel H.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza – Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Zobrazí se menu nastavení a jsou podsvíceny aktivované funkce.

– Krátkým stisknutím tlačítka Zvolená funkce bliká.

zvolte požadovanou funkci.

Aktivování funkce – Stiskněte tlačítko .

Symbol zůstane zobrazený na displeji a ukazatel přejde k další funkci.

Deaktivování funkce – Stiskněte tlačítko .

Symbol na displeji zhasne a ukazatel přejde k další funkci.

– Všechny požadované funkce příslušně aktivujte nebo deaktivujte.

– Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Nastavení se uloží do paměti a menu nastavení se uzavře.

Informace Pokud se 20 sekund nestiskne žádné tlačítko nebo nepřijde impulz od sní mače otáček kola, nastavení se automaticky uloží do paměti a menu nasta vení se zavře.

OVLÁDACÍ PRVKY 16 5.21

Dotaz na čas soutěžního kola Informace Tuto funkci lze vyvolat jen tehdy, když byla stopována soutěžní kola.

400321-01 Podmínka Motocykl stojí.

– Tlačítko tel LAP.

– Tlačítkem krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza – Krátce stiskněte tlačítko .

Na levé straně displeje se zobrazí LAP 1.

lze vyvolat soutěžní kola 1-10.

– Tlačítko bez funkce.

– Krátce stiskněte tlačítko .

další režim zobrazení Informace Pokud přijde impulz ze snímače otáček kola, vrátí se levá strana displeje zpět do režimu SPEED.

5.22

Režim zobrazení SPEED (rychlost) – Tlačítko krátce stiskněte tolikrát, až se vlevo na displeji objeví požadovaný uka zatel SPEED.

V režimu zobrazení SPEED se zobrazí aktuální rychlost.

Aktuální rychlost může být zobrazena v Km/h nebo v Mph.

Informace Proveďte nastavení uživatelské země.

Jakmile přijde impulz z předního kola, přejde levá strana displeje tachometru do režimu SPEED a zobrazí se aktuální rychlost.

400317-02 5.23

Režim zobrazení SPEED/H (provozní hodiny) Podmínka • Motocykl stojí.

– Tlačítko tel H.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza V režimu zobrazení H se zobrazují provozní hodiny motoru.

Počitadlo provozních hodin ukládá do paměti celkovou dobu jízdy.

400316-01 Informace Počitadlo provozních hodin je důležité pro dodržování prací údržby.

Pokud je tachometr při rozjíždění v režimu zobrazení H, automaticky přejde do režimu zobrazení ODO.

Režim zobrazení H je během jízdy potlačený.

Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

bez funkce bez funkce Ukazatel přejde do menu nastavení funkcí tachometru.

další režim zobrazení

OVLÁDACÍ PRVKY 5.24

Režim zobrazení SPEED/CLK (čas) 400319-01 – Tlačítko tel CLK.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza V režimu zobrazení CLK se zobrazí čas.

Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

bez funkce bez funkce Ukazatel přejde do menu nastavení hodin.

další režim zobrazení 5.25

Režim zobrazení SPEED/LAP (čas kola) – Tlačítko tel LAP.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza V režimu zobrazení LAP lze stopkami měřit až 10 časů soutěžních kol.

Informace Pokud čas soutěžního kola po stisknutí tlačítka míst obsazených.

Soutěžní kolo 10 se musí zastavit tlačítkem .

dále běží, je 9 paměťových 400320-01 Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

Spouští a zastavuje hodiny.

Zastavuje běžící čas soutěžního kola, ukládá jej do paměti a stopky zahajují další kolo.

Stopky a čas soutěžního kola jsou vynulovány.

další režim zobrazení 5.26

Režim zobrazení SPEED/ODO (počítadlo ujetých kilometrů) – Tlačítko tel ODO.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza V režimu zobrazení ODO se zobrazí celkový počet ujetých kilometrů.

400317-01 Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

bez funkce bez funkce – další režim zobrazení 5.27

Režim zobrazení SPEED/TR1 (Tripmaster 1) – Tlačítko tel TR1.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza TR1(Tripmaster 1) běží stále a počítá do 999,9.

Pomocí něj lze měřit délky tras při vyjížďkách nebo vzdálenosti mezi dvěma zastáv kami pro tankování.

TR1 je spojený s A1 (průměrná rychlost 1) a S1 (stopky 1).

400323-01 Informace Pokud se překročí 999,9, jsou hodnoty TR1, A1 a S1 automaticky nastaveny na 0,0.

17

OVLÁDACÍ PRVKY 18 Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

bez funkce bez funkce Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.

další režim zobrazení 5.28

Režim zobrazení SPEED/TR2 (Tripmaster 2) – Tlačítko tel TR2.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza TR2(Tripmaster 2) běží stále a počítá do 999,9.

Zobrazenou hodnotu lze ručně nastavit pomocí tlačítka funkce při jízdách podle jízdní knihy (Roadbook).

a tlačítka . Velmi praktická 400324-01 Informace Hodnotu TR2 lze i během jízdy manuálně korigovat pomocí tlačítka čítka .

Pokud se překročí 999,9 hodnota TR2 se automaticky nastaví na 0,0.

a tla Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

Zvyšuje hodnotu TR2.

Snižuje hodnotu TR2.

Maže hodnoty TR2.

další režim zobrazení 5.29

Režim zobrazení SPEED/A1 (průměrná rychlost 1) – Tlačítko tel A1.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza A1 (průměrná rychlost 1) zobrazuje průměrnou rychlost na základě výpočtu z TR1 (Tripmaster 1) a S1 (stopky 1).

Výpočet této hodnoty je aktivovaný prvním impulzem snímače kola a končí 3 sekundy po posledním impulzu.

400325-01 Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

bez funkce bez funkce Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.

další režim zobrazení 5.30

Režim zobrazení SPEED/A2 (průměrná rychlost 2) – Tlačítko tel A2.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza A2 (průměrná rychlost 2) zobrazuje průměrnou rychlost na základě aktuální rychlosti, pokud běží stopky S2 (stopky 2).

Informace Zobrazená hodnota se může odlišovat od skutečné průměrné rychlosti, pokud po jízdě nebyly zastaveny S2.

400326-01 Stiskněte tlačítko .

bez funkce

OVLÁDACÍ PRVKY Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

bez funkce – další režim zobrazení 5.31

Režim zobrazení SPEED/S1 (stopky 1) – Tlačítko tel S1.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza S1 (stopky 1) ukazují čas jízdy na základě TR1 a běží dále, jakmile přijde impulz se snímače kola.

Výpočet této hodnoty začíná s prvním impulzem snímače kola a končí 3 sekundy po posledním impulzu.

400327-01 Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

bez funkce bez funkce Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.

další režim zobrazení 5.32

Režim zobrazení SPEED/S2 (stopky 2) – Tlačítko tel S2.

krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza S2 (stopky 2) jsou manuální stopky.

Pokud v pozadí běží S2, bliká na displeji tachometru ukazatel S2.

400328-01 Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Tlačítko držte stisknuté 3 - 5 sekund.

při Krátce stiskněte tlačítko .

Spouští nebo zastavuje S2.

bez funkce Ukazatele S2, a A2 jsou nastaveny na 0,0.

další režim zobrazení Přehled funkcí Ukazatel Stiskněte tlačítko .

Režim zobrazení SPEED/H (provozní hodiny) Režim zobrazení SPEED/CLK (čas) Režim zobrazení SPEED/LAP (čas kola) bez funkce bez funkce Spouští a zastavuje hodiny.

bez funkce Stiskněte tlačítko .

bez funkce bez funkce Zastavuje běžící čas soutěžního kola, ukládá jej do paměti a stopky zahajují další kolo.

bez funkce – Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Ukazatel přejde do menu nastavení funkcí tachometru.

Ukazatel přejde do menu nastavení hodin.

Stopky a čas soutěž ního kola jsou vynulo vány.

Krátce stiskněte tla čítko .

další režim zobrazení další režim zobrazení další režim zobrazení další režim zobrazení Režim zobrazení SPEED/ODO (počítadlo ujetých kilometrů) Režim zobrazení SPEED/TR1 (Tripmaster 1) bez funkce bez funkce Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.

další režim zobrazení 19

OVLÁDACÍ PRVKY Přehled funkcí Ukazatel Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko .

Režim zobrazení SPEED/TR2 (Tripmaster 2) Režim zobrazení SPEED/A1 (průměrná rychlost 1) Režim zobrazení SPEED/A2 (průměrná rychlost 2) Režim zobrazení SPEED/S1 (stopky 1) Zvyšuje hodnotu TR2.

bez funkce bez funkce bez funkce Snižuje hodnotu TR2.

bez funkce bez funkce bez funkce Režim zobrazení SPEED/S2 (stopky 2) Spouští nebo zastavuje S2.

Přehled podmínek a aktivovatelnosti Ukazatel bez funkce Tlačítko přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.

Maže hodnoty TR2.

Krátce stiskněte tla čítko .

další režim zobrazení Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.

– další režim zobrazení další režim zobrazení Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.

Ukazatele S2, a A2 jsou nastaveny na 0,0.

další režim zobrazení další režim zobrazení Motocykl stojí.

Menu aktivova telné Režim zobrazení SPEED/H (provozní hodiny) Režim zobrazení SPEED/CLK (čas) Režim zobrazení SPEED/LAP (čas kola) Režim zobrazení SPEED/TR1 (Tripmaster 1) Režim zobrazení SPEED/TR2 (Tripmaster 2) Režim zobrazení SPEED/A1 (průměrná rychlost 1) Režim zobrazení SPEED/A2 (průměrná rychlost 2) Režim zobrazení SPEED/S1 (stopky 1) Režim zobrazení SPEED/S2 (stopky 2) • • • • • • • • • 5.33

Otevření uzávěru nádrže Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhod ném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

– Stiskněte tlačítko pro odemknutí  , otočte uzávěrem nádrže proti směru hodino vých ručiček a vytáhněte směrem nahoru.

20 101305-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.34

Zavření uzávěru palivové nádrže – Nasaďte uzávěr palivové nádrže a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud tlačítko pro odemknutí  nezapadne.

Informace Uložte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže mala.

 tak, aby se nikde nelá 21 101306-10 5.35

Regulační šroub otáček volnoběhu 401342-10 Regulační šroub otáček volnoběhu  se nachází na tělese škrticí klapky vlevo nahoře.

Regulační šroub otáček volnoběhu má 2 funkce.

Otáčením se regulují otáčky volnoběhu.

Vytažením až na doraz lze zvýšit otáčky volnoběhu pro studený start.

Možné stavy • Zvýšení otáček aktivováno – Regulační šroub otáček volnoběhu je vytažen až na doraz.

• Zvýšení otáček deaktivováno – Regulační šroub otáček volnoběhu je stlačen až na doraz.

5.36

Páčka řazení Páčka řazení  je namontovaná na motoru vlevo.

101307-10 Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobrazení.

Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stupněm.

5.37

Nožní startér 101308-10 Nožní startér  je umístěný na motoru vpravo.

Motor lze alternativně uvést do provozu nožním startérem nebo E-startérem.

Horní část nožního startéru je sklopná.

Informace Před jízdou sklopte horní část nožního spouštěče k motoru.

101309-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.38

Nožní brzda Nožní brzda  je umístěna před pravou stupačkou.

Nožní brzdou se ovládá brzda zadního kola.

5.39

Boční stojan 101310-10 Boční stojan  se nachází na levé straně vozidla.

101311-10 Boční stojan slouží k odstavení motocyklu.

Informace Během jízdy musí být boční stojan  páskem  .

zaklapnutý nahoře a zajištěný gumovým 101312-10 5.40

Zámek řízení (všechny modely EXC-F) Zámek řízení  je umístěn vlevo na hlavě řízení.

Zámkem řízení lze zamknout řízení. Není možné řídit a tím ani jet.

101313-10 5.41

Uzamknutí řízení (všechny modely EXC-F) Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

– Odstavte vozidlo.

– Řídítka otočte zcela doprava.

– Do zámku řízení vložte klíček, otočte jím doleva, vtlačte a otočte doprava. Klíček vytáhněte.

Pohyb řídítky již není možný.

Informace Nikdy nenechávejte klíček v zámku řízení.

400732-01 22

OVLÁDACÍ PRVKY 5.42

Odemknutí řízení (všechny modely EXC-F) – Do zámku řízení vložte klíček, otočte jím doleva, vytáhněte a otočte doprava. Klí ček vytáhněte.

Pohyb řídítky je opět možný.

Informace Nikdy nenechávejte klíček v zámku řízení.

23 400731-01

UVEDENÍ DO PROVOZU 6.1

Pokyny pro první uvedení do provozu Nebezpečí Nebezpečí úrazu Nebezpečí při snížené schopnosti řízení.

– Neuvádějte vozidlo do provozu, pokud jste požili alkohol, léky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém stavu.

Výstraha Nebezpečí poranění Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.

– Ochranný oděv (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste při každé jízdě. Používejte vždy ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným požadavkům.

Výstraha Nebezpečí pádu Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.

– Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolo vatelné.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečná jízda při nevhodném způsobu jízdy.

– Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a svému řidičskému umění.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí úrazu při vození spolujezdce.

– Vaše vozidlo není určeno pro vození spolujezdce. Nevozte žádného spolujezdce.

Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Není-li nožní brzda uvolněná, obrušuje se soustavně brzdové obložení. Brzda zadního kola může selhat v důsledku pře hřátí. Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu brzdy.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízda.

– Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav.

Výstraha Nebezpečí odcizení Použití neoprávněnými osobami.

– Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.

24 Informace Při provozu vašeho motocyklu mějte na paměti, že jiní lidé se mohou cítit obtěžováni nadměrným hlukem.

– Ujistěte se, že práce na kontrole dodávky provedl autorizovaný servis KTM.

Při předání vozidla obdržíte doklad o vydání a servisní knížku.

– Před první jízdou si pozorně pročtěte celý návod na ovládání.

– Seznamte se s ovládacími prvky.

– Nastavte základní polohu páčky spojky. ( str. 63)

(XCF‑W)

– Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. (

(všechny modely EXC-F)

– Nastavte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( str. 65) str. 65)

– Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.

x

( str. 69)

– Nastavte základní polohu řadicí páky.

x ( str. 90)

– Než uskutečníte větší jízdu, zvykněte si na vhodném povrchu na ovládání motocyklu.

Informace Při jízdě v terénu doporučujeme, abyste jezdili s další osobou na druhém vozidle, abyste si mohli vzájemně pomoci.

– Vyzkoušejte si také jednou jet co nejpomaleji a ve stoje, abyste získali více citu pro motocykl.

UVEDENÍ DO PROVOZU 25 – Nepodnikejte žádné jízdy v terénu, které by přesahovaly vaše schopnosti a zkušenosti.

– Během jízdy držte řídítka pevně oběma rukama a nohy nechte na stupačkách.

– Berete-li si s sebou zavazadla, dbejte na bezpečné upevnění co nejblíže středu vozidla a na rovnoměrné rozložení hmotnosti na přední a zadní kolo.

Informace Motocykly reagují citlivě na změny rozložení hmotnosti.

– Je nutno dodržovat nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a nejvyšší přípustné zatížení náprav.

Předepsaná hodnota Nejvyšší přípustná celková hmotnost Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu 335 kg 145 kg 190 kg – Záběh motoru.

6.2

Záběh motoru – Během fáze náběhu nepřekračujte udaný počet otáček a výkon motoru.

Předepsaná hodnota Maximální otáčky motoru první provozní hodinu Maximální výkon motoru první 3 provozní hodiny 7 000 ot/min ≤ 75 % – Vyvarujte se jízdy na plný plyn!

6.3

Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení Informace Používání motocyklů při ztížených podmínkách nasazení, může vést k nadměrnému opotřebení součástí, jako třeba pohonné jednotky nebo brzd. Může to mít za následek údržbu resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hranice jejich opotřebení podle servisního plánu.

– Při ztížených podmínkách nasazení a pro zvýšení výkonu KTM doporučuje používat uvedený motorový olej.

Motorový olej (SAE 10W/60) (00062010035) ( str. 109)

– Utěsněte schránku na vzduchový filtr.

x Tip Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.

– Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x (

Informace Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.

str. 53)

– Zajistěte dodatečně gumovou rukojeť. ( str. 62)

– Zkontrolujte elektrické konektory, zda nejsou vlhké nebo zrezivělé a zda jsou pevně utažené.

» Pokud se vyskytuje vlhkost, koroze nebo poškození: – Konektory vyčistěte a vysušte příp. vyměňte.

Ztížené podmínky nasazení jsou:

– Jízdy v suchém písku. ( str. 26) – Jízdy v mokrém písku. ( str. 26)

– Jízdy v mokrém a bahnitém terénu. ( str. 27) – Jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti. ( str. 27)

– Jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu. ( str. 28)

UVEDENÍ DO PROVOZU 6.4

Přípravy na jízdy v suchém písku 600872-10 – Zkontrolujte uzávěr chladiče.

Hodnota na uzávěru chladiče 1,8 bar » Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě: Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladi cího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

– Vyměňte uzávěr chladiče.

– Na vzduchový filtr namontujte kryt proti prachu.

Kryt vzduchového filtru proti prachu (59006019000) Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

26 600869-01 600871-01 600868-01 6.5

Přípravy na jízdy v mokrém písku – Na vzduchový filtr namontujte kryt proti písku.

Kryt vzduchového filtru proti písku (59006022000) Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

– Vyčistěte řetěz.

Prostředek na čištění řetězu ( str. 112)

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

Tip Řetěz nemažte.

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

600872-10 – Zkontrolujte uzávěr chladiče.

Hodnota na uzávěru chladiče 1,8 bar » Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě: Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladi cího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

UVEDENÍ DO PROVOZU 600870-01 – Vyměňte uzávěr chladiče.

– Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000) Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

– Vyčistěte řetěz.

Prostředek na čištění řetězu ( str. 112)

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

Tip Řetěz nemažte.

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

600868-01 6.6

Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu – Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000) 600870-01 Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

– Mytí motocyklu. ( str. 94)

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

27 600868-01 6.7

Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti – Zkontrolujte uzávěr chladiče.

Hodnota na uzávěru chladiče 1,8 bar » Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě: 600872-10 Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladi cího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

– Vyměňte uzávěr chladiče.

UVEDENÍ DO PROVOZU 600868-01 – Přizpůsobte sekundární převod terénu.

Informace Pokud by se z důvodů příliš dlouhého sekundárního převodu musela často aktivovat spojka, rychle by se zahříval motorový olej.

– Vyčistěte řetěz.

Prostředek na čištění řetězu ( str. 112)

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. ( str. 87)

6.8

Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu – Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000) 600870-01 Informace Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.

– Proveďte nastavení trysky karburátoru.

Informace Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.

28

NÁVOD K JÍZDĚ 29 7.1

Práce kontroly a údržby před každým uvedením do provozu Informace Před každou jízdou zkontrolujte stav vozidla a jeho provozní bezpečnost.

Vozidlo musí být při provozu v technicky bezvadném stavu.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (

– Zkontrolujte elektrickou soustavu.

– Zkontrolujte stav brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

– Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (

– Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. (

– Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (

– Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (

str. 91)

str. 71)

str. 87)

str. 66)

str. 70)

str. 67)

– Zkontrolujte znečištění řetězu. ( str. 57)

– Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. (

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

– Kontrolujte stav pneumatik. (

str. 58)

str. 76)

– Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( – Zkontrolujte napnutí paprsků. ( str. 77)

– Vyčistěte prachové manžety na vidlici. ( – Odvzdušněte vidlice. ( str. 42)

str. 77)

str. 42)

str. 59)

– Zkontrolujte vzduchový filtr.

– Zkontrolujte nastavení a lehký chod všech ovládacích prvků.

– Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů, matic a hadicových spon.

– Zkontrolujte zásobu paliva.

7.2

Startování Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

Upozornění Poškození motoru Vysoké otáčky při studeném motoru působí negativně na životnost motoru.

– Motor zahřívejte vždy při nízkých otáčkách.

– Sejměte motocykl ze stojanu a stojan zajistěte gumovým páskem – Zařaďte převodovku na neutrál.

 .

(EXC‑F AUS) – Nouzový vypínač stiskněte do polohy .

101312-11 – Stiskněte tlačítko E-startéru nebo silně prošlápněte nožní startér v celém jeho roz sahu.

Informace Tlačítko E-startéru stiskněte maximálně 5 sekund. Do dalšího pokusu o nastartování vyčkejte minimálně 5 sekund.

Během startování se z důvodů funkční kontroly krátce rozsvítí kontrolka FI.

400733-01

NÁVOD K JÍZDĚ 7.3

Rozjezd Informace U motocyklů se světelným zařízením zapněte před jízdou světla. Ostatní účastníci provozu Vás tak dříve uvidí.

Během jízdy musí být boční stojan zaklapnutý nahoře a zajištěný gumovým páskem.

– Stiskněte spojku, zařaďte 1. stupeň, pomalu pouštějte spojku a současně opatrně přidávejte plyn.

7.4

Řazení, jízda Výstraha Nebezpečí úrazu Podřazení při vysokých otáčkách vede k zablokování zadního kola.

– Při vysokých otáčkách nepodřazujte na nižší stupeň. Motor se přetočí a zadní kolo se může zablokovat.

Informace Pokud se při jízdě vyskytnou neobvyklé zvuky, ihned zastavte, vypněte motor a kontaktujte autorizovaný servis KTM.

1. stupeň je stupeň pro rozjíždění nebo jízdu v horském terénu.

– Pokud to podmínky (stoupání, jízdní situace atd.) dovolují, můžete zařadit vyšší stupně. Uberte plyn, současně stiskněte spojku, zařaďte další stupeň, uvolněte spojku a přidejte plyn.

– Po dosažení nejvyšší rychlosti plným vytočením otočné rukojeti plynu, plyn snižte na ¾. Rychlost se téměř nesníží, ale značně se sníží spotřeba paliva.

– Vždy přidávejte pouze tolik plynu, kolik právě motor může spotřebovat - náhlé vytočení plynu zvyšuje spotřebu.

– Pro podřazení motocykl přibrzděte a současně uberte plyn.

– Stiskněte spojku a zařaďte nižší stupeň, pomalu uvolňujte spojku a přidávejte plyn resp. ještě jednou zařaďte.

– Vypněte motor, pokud má dojít k delšímu provozu na volnoběh nebo při stání.

Předepsaná hodnota ≥ 2 min – Předcházejte častému a delšímu obrušování spojky. Zahřívá se tím motorový olej, a tudíž i motor a chladicí systém.

– Jezděte s nízkým počtem otáček namísto vysokého počtu otáček a obrušování spojky.

7.5

Brzdění Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš silné brzdění vede k zablokování kol.

– Přizpůsobte způsob brzdění jízdní situaci a stavu vozovky.

Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku porézního působiště tlaku přední resp. zadní brzdy.

– Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špinavých brzd.

– Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.

– Na písčitém povrchu, kluzkém povrchu nebo povrchu nasáklém po dešti byste převážně měli používat brzdu zadního kola.

– Brzdění byste měli ukončit vždy před začátkem zatáčky. Přitom podle rychlosti zařaďte nižší rychlostní stupeň.

– Při dlouhých jízdách s kopce využívejte brzdný účinek motoru. Za tím účelem zařaďte o jeden nebo o dva nižší stupeň, avšak nepřetáčejte motor. Potřebujete tak podstatně méně brzdit a brzdy se tolik nepřehřívají.

30

NÁVOD K JÍZDĚ 7.6

Zastavení, parkování Výstraha Nebezpečí odcizení Použití neoprávněnými osobami.

– Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.

Výstraha Nebezpečí popálení Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzd. Před tím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.

Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

Upozornění Nebezpečí požáru Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.

Upozornění Materiální škody Poškození nebo zničení součástí v důsledku nadměrného zatížení.

– Postranní stojan je dimenzován pouze na hmotnost motocyklu. Nesedejte si na motocykl, pokud stojí na postranním stojanu.

Postranní stojan resp. rám by se mohl poškodit a motocykl by mohl spadnout.

– Motocykl zabrzděte.

– Zařaďte převodovku na neutrál.

(XCF‑W) – Stiskněte zkratovací tlačítko při volnoběžných otáčkách motoru, až se motor zastaví.

(všechny modely EXC-F) – Stiskněte zkratovací tlačítko při volnoběžných otáčkách motoru, až se motor zastaví.

– Odstavte motocykl na pevný podklad.

7.7

Tankování paliva Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

– Vypněte motor.

– Otevřete uzávěr nádrže. ( str. 20)

31

NÁVOD K JÍZDĚ 401226-10 – Palivo doplňujte do nádrže maximálně k rysce Předepsaná hodnota  .

Ryska  35 mm Objem palivové nádrže celkem cca (XCF‑W) Objem palivové nádrže celkem cca (všechny modely EXC-F) 9,5 l 9 l

– Zavřete uzávěr palivové nádrže. (

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)

( str. 109)

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)

( str. 109)

str. 21)

32

SERVISNÍ PLÁN 8.1

Servisní plán Přečtěte paměť chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.

Zkontrolujte a nabijte baterii.

x Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. ( str. 67)

x (

Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (

Zkontrolujte brzdové kotouče. ( str. 66)

Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. (

str. 71)

Kontrola těsnění a poškození brzdových vedení.

Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (

str. 69)

str. 70)

str. 91)

Zkontrolujte rám a kyvné rameno.

x Zkontrolujte ložisko kyvného ramene.

x Zkontrolujte naklápěcí ložisko na pružné vzpěře nahoře a dole.

x

Kontrolujte stav pneumatik. ( str. 76)

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( str. 77)

Zkontrolujte vůli ložisek kol.

Zkontrolujte náboj kol.

x Zkontrolujte házivost ráfku.

x x

Zkontrolujte napnutí paprsků. ( str. 77)

Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. ( str. 59)

Zkontrolujte napnutí řetězu. ( str. 58)

Namažte všechny pohyblivé součásti (např. boční stojan, ruční páčky, řetěz, ...) a zkontrolujte jejich lehký chod.

x

Zkontrolujte hladinu kapaliny hydraulické spojky. ( str. 63)

Zkontrolujte stav brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( str. 65)

Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. ( str. 49)

str. 66)

Zkontrolujte vůli ventilů.

x Zkontrolujte spojku.

x Vyměňte těsnicí kroužky vodního čerpadla.

x Zkontrolujte tlak paliva.

x Zkontrolujte všechny hadice (např. palivové, chladicí, odvzdušňovací, drenážní hadice, ...) a manžety, zda nemají trhliny, jsou těsné a správně uložené.

x

Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. ( str. 86)

Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů.

x Zkontrolujte bovdenová lanka, zda nejsou poškozená, jsou správně nastavená a jsou uložena bez ohybů.

Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.

x (

x

str. 54)

Zkontrolujte pevné utažení šroubů a matic.

Zkontrolujte nastavení světlometu. (

x

str. 84)

Zkontrolujte volnoběh.

x Zkontrolujte funkci ventilátoru chladiče.

x (EXC-F SIX DAYS) Závěrečná kontrola: Zkontrolujte provozní bezpečnost vozidla a proveďte zkušební jízdu.

Po zkušební jízdě přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x Proveďte záznam o servisu na KTM DEALER.NET a v servisní knížce.

x S1N: jednorázově po 1 provozní hodině S15A: každých 15 provozních hodin S30A: každých 30 provozních hodin / po každém závodě 33

SERVISNÍ PLÁN 8.2

Servisní práce (jako zakázka navíc) Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

x Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy zadního kola.

x Vyměňte těsnicí manžety brzdového válce nožní brzdy.

x Vyměňte kapalinu hydraulické spojky.

x

( str. 63)

Namažte ložisko hlavy řízení.

x ( str. 51)

Proveďte servis vidlice.

x Proveďte servis pružné vzpěry.

x Vyměňte zapalovací svíčku a kabelovou koncovku zapalovací svíčky.

x Vyměňte písty.

x Zkontrolujte/změřte válce.

x Zkontrolujte hlavu válce.

x Vyměňte ventily, ventilové pružiny a misky ventilových pružin.

x Zkontrolujte rozvodový hřídel a vahadlo.

x Vyměňte ojnici, ojniční ložiska a čep kliky.

x Zkontrolujte převodovku a řazení.

x Zkontrolujte regulační ventil tlaku oleje.

x Vyměňte sací čerpadlo oleje.

x Zkontrolujte olejová čerpadla a systém mazání.

x Vyměňte rozvodový řetěz.

Zkontrolujte pohon rozvodu.

x x Vyměňte všechna motorová ložiska.

x S15N: jednorázově po 15 provozních hodinách S45A: každých 45 provozních hodin S105A: každých 105 provozních hodin / každých 50 provozních hodin při sportovním nasazení J1A: ročně S15N S45A S105A J1A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34

VYLADĚNÍ PODVOZKU 9.1

Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce Informace Při základním nastavení podvozku nastavte nejprve pružnou vzpěru a potom vidlici.

– Abyste dosáhli optimálních jízdních vlastností motocyklu a abyste předešli poško zení vidlice, pružných vzpěr, vahadla a rámu, musí odpovídat nastavení pružných komponent tělesné hmotnosti řidiče.

– Offroadové motocykly KTM jsou při dodávce nastaveny na standardní hmotnost jezdce (s kompletním ochranným oděvem).

Předepsaná hodnota Standardní hmotnost jezdce 75… 85 kg – Pokud je hmotnost řidiče mimo tento rozsah, musí se příslušně přizpůsobit základní nastavení pružících součástí.

– Menší hmotnostní odchylky lze vyrovnat změnou předepnutí pružin, při větších odchylkách je nutno namontovat odpovídající pružiny.

35 401030-01 9.2

Tlumení při stlačování pružné vzpěry Tlumení při stlačování pružné vzpěry je rozděleno na dvě oblasti, High Speed a Low Speed.

High- a Low Speed se vztahuje k pohybu pružné vzpěry při zapružení a ne k rychlosti motocyklu při jízdě.

Nastavení High Speed se projeví např. při přistání po skoku, zadní kolo přitom rychleji propruží.

Nastavení Low Speed se projeví např. při jízdě přes dlouhé terénní vlny, zadní kolo přitom pomaleji propruží.

Tyto dvě oblasti lze nastavit odděleně, přechod mezi High- a Low Speed je však plynulý. Následkem toho se změny v oblasti přetla kového stupně High Speed projeví i v oblasti Low Speed a naopak.

9.3

Nastavení tlumení Low Speed při stlačování tlumiče pružné vzpěry Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Při nastavení Low Speed se projeví váš vliv při pomalém až normálním zatížení pružiny pružné vzpěry.

101314-10 – Šroubovákem otočte regulační šroub nímu citelnému kliknutí.

 po směru hodinových ručiček až k posled Informace Nepovolujte závit  !

– Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota Tlumení v tlaku Low Speed Komfort Standard Sport 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí

VYLADĚNÍ PODVOZKU 36 Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje pružení.

9.4

Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné vzpěry Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Při nastavení High Speed se projeví váš vliv při rychlém zatížení pružiny pružné vzpěry.

101314-11 – Nástrčným klíčem otočte regulační šroub doraz.

 po směru hodinových ručiček až na Informace Nepovolujte závit  !

– Otáčejte zpět proti směru hodinových ručiček o tolik otáček, které odpovídají typu pružné vzpěry.

Předepsaná hodnota Tlumení v tlaku High Speed Komfort Standard Sport 2 otáčky 1,5 otáčky 1,25 otáčky Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje pružení.

9.5

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 101315-10 – Otočte regulační šroub nému kliknutí.

 po směru hodinových ručiček až k poslednímu citel Informace Nepovolujte závit  !

– Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport 28 kliknutí 24 kliknutí 22 kliknutí Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

VYLADĚNÍ PODVOZKU 9.6

Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Změřte pokud možno v kolmé poloze vzdálenost mezi osou zadního kola a pev ným bodem - např. značka na postranním plášti.

– Poznamenejte si hodnotu jako rozměr

– Sejměte motocykl ze stojanu. (

str. 42)

.

37 400988-10 9.7

Kontrola statického prověšení pružné vzpěry – Zjistěte rozměr 

odlehčeného zadního kola. (

– Podržte s pomocníkem motocykl kolmo k zemi.

str. 37)

– Znovu změřte vzdálenost mezi nápravou zadního kola a pevným bodem.

– Poznamenejte hodnotu jako rozměr  .

Informace Statické prověšení je rozdíl mezi hodnotou  a  .

– Zkontrolujte statické prověšení.

Statické prověšení 34 mm » Pokud je statické prověšení menší nebo větší než zadaný rozměr: – Nastavte předpětí pružiny na pružné vzpěře.

x ( str. 38)

400989-10 9.8

Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě – Zjistěte rozměr 

odlehčeného zadního kola. ( str. 37)

– Za pomoci osoby, která motocykl podrží, se jezdec v kompletním ochranném oděvu posadí do normálního sedu (nohy na stupačkách) na motocykl a několikrát se zhoupne nahoru a dolů.

Zavěšení zadního kola se srovná.

– Druhá osoba nyní znovu změří vzdálenost mezi osou zadního kola a pevným bodem.

– Poznamenejte hodnotu jako rozměr  .

Informace Prověšení při jízdě je rozdíl mezi hodnotou  a  .

– Zkontrolujte prověšení při jízdě.

Prověšení při jízdě 110 mm » Pokud se prověšení při jízdě liší od předepsané hodnoty: – Nastavte prověšení při jízdě.

x ( str. 38)

400990-10

VYLADĚNÍ PODVOZKU 9.9

Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře x Pozor Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 38 Informace Než změníte předpětí pružiny, měli byste si poznamenat současné nastavení - např. změřit délku pružiny.

401026-10 9.10

Nastavení prověšení při jízdě x – Demontujte pružnou vzpěru.

x ( str. 51)

– Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.

– Povolte šroub  .

– Otáčejte nastavovacím kroužkem  , až se pružina zcela uvolní.

Kombi klíč (50329080000) Hákový klíč (T106S) – Změřte celkovou délku pružiny v uvolněném stavu.

– Otáčením nastavovacího kroužku  utáhněte pružinu na udanou hodnotu  .

Předepsaná hodnota Předepnutí pružiny 8 mm Informace V závislosti na statickém prověšení resp. prověšení při jízdě může být zapotřebí vyšší nebo nižší předpětí pružiny.

– Pevně utáhněte šroub  .

Předepsaná hodnota Šroub u nastavovacího kroužku pružné vzpěry – Namontujte pružnou vzpěru.

x ( str. 51)

M5 5 Nm B00292-10 – Demontujte pružnou vzpěru.

x ( str. 51)

– Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.

– Vyberte odpovídající pružinu a namontujte ji.

Předepsaná hodnota Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg 66 N/mm 69 N/mm 72 N/mm Informace Tuhost pružiny je uvedena na vnější straně pružiny.

Menší odchylky hmotnosti lze vyrovnat změnou předepnutí pružiny.

– Namontujte pružnou vzpěru.

x ( str. 51)

– Zkontrolujte statické prověšení pružné vzpěry. ( str. 37) – Zkontrolujte prověšení pružné vzpěry při jízdě. ( str. 37)

– Nastavte tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry. ( str. 36)

VYLADĚNÍ PODVOZKU 39 9.11

Kontrola základního nastavení vidlice Informace Na vidlici nelze z různých důvodů zjistit přesné prověšení při jízdě.

– Menší odchylky tělesné hmotnosti řidiče lze stejně jako u pružných vzpěr vyrovnat předepnutím pružin.

– Pokud ale vidlice častěji naráží (tvrdší doraz při zapružení), je třeba do vidlice namontovat tvrdší pružiny, abyste předešli poškození vidlice a rámu.

401000-01 9.12

Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici Informace Hydraulický tlumič určuje chování při napružení vidlice.

100020-10 – Sejměte ochranné kryty – Regulační šrouby   .

dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Regulační šrouby  se nacházejí na spodních koncích obou vzpěr vidlice.

Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

– Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota Tlumení v tlaku Komfort Standard Sport 24 kliknutí 22 kliknutí 20 kliknutí Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pružin vidlice.

– Namontujte ochranné kryty  .

9.13

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice Informace Hydraulické tlumení při roztahování určuje chování při uvolnění pružin vidlice.

101316-10 – Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Regulační šrouby  se nacházejí na horních koncích obou vidlic.

Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

– Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport 22 kliknutí 20 kliknutí 18 kliknutí

VYLADĚNÍ PODVOZKU Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

9.14

Nastavení předepnutí pružiny vidlice – Regulační šrouby otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

101317-01 – Ve směru hodinových ručiček otočte zpět o počet otočení odpovídající danému typu vidlice.

Předepsaná hodnota Předepnutí pružiny - Preload Adjuster Komfort Standard Sport 1 otáčka 2 otáčky 2 otáčky Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje předepnutí pružiny, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje předepnutí pružiny.

Nastavení předepnutí pružiny nemá žádný vliv na nastavení tlumení při roztahování.

Zásadně by ale při větším předepnutí pružiny mělo být nastaveno i vyšší tlumení při roztahování.

9.15

Poloha řídítek Na horní svorce vidlice jsou ve vzdálenosti  dva vyvrtané otvory.

Vzdálenost otvorů  15 mm Otvory vyvrtané na úchytu řídítek jsou umístěny ve vzdálenosti  ze středu.

Vzdálenost otvorů  3,5 mm Úchyty řídítek lze namontovat ve 4 různých polohách.

40 101318-10 9.16

Nastavení polohy řídítek x Výstraha Nebezpečí úrazu Prasknutí řídítek.

– Pokud se řídítka ohýbají nebo vyrovnávají, unaví se materiál a řídítka mohou prasknout. Řídítka vždy vyměňte.

101318-11 – Vyšroubujte čtyři šrouby stranou.

 . Sejměte svorky na řídítkách. Sejměte řídítka a odložte Informace Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.

Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.

– Sejměte dva šrouby Předepsaná hodnota  . Sejměte úchyty řídítek.

– Úchyty řídítek natavte do požadované polohy. Našroubujte dva šrouby něte.

 a utáh Šroub u úchytu řídítek M10 40 Nm Loctite ® 243™ Informace Nastavte úchyt řídítek stejně vlevo a vpravo.

VYLADĚNÍ PODVOZKU – Nastavte řídítka.

Informace Dbejte na správné uložení kabelů a vedení.

– Nasaďte svorky na řídítka. Našroubujte čtyři šrouby Předepsaná hodnota  a všechny stejně utáhněte.

Šroub u svorky řídítek M8 20 Nm Informace Dbejte na stejnoměrné rozměry mezer.

41

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 42 10.1

Zdvihnutí motocyklu na stojan 101424-01 Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

– Motocykl zvedejte za rám pod motorem.

Stojan (54829055000) Kola se nesmí dotýkat podlahy.

– Zajistěte motocykl proti převrhnutí.

10.2

Sejmutí motocyklu ze stojanu Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

– Sejměte motocykl ze stojanu.

– Odstraňte stojan.

– Pro postavení motocyklu stiskněte nohou k zemi boční stojan motocyklem.

 a zatížete jej Informace Během jízdy musí být boční stojan zaklapnutý nahoře a zajištěný gumovým páskem.

101311-10 10.3

Odvzdušnění vidlic

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Na okamžik vyšroubujte odvzdušňovací šrouby  .

Případný přetlak z vidlice unikne.

– Našroubujte odvzdušňovací šrouby a utáhněte je.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

101319-10 10.4

Čištění prachových manžet na vidlici

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Uvolněte kryt vidlice. ( str. 43)

– Na obou vidlicích posuňte prachové manžety  dolů.

Informace Prachové manžety mají stírat prach a hrubou nečistotu z nosníků vidlic.

Časem se nečistoty mohou dostat za prachové manžety. Pokud tyto nečis toty neodstraníte, může dojít k netěsnosti olejových těsnících kroužků, které se nacházejí za manžetami.

101320-10 Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Vyčistěte a naolejujte prachové manžety a vnitřky obou vidlic.

Univerzální olejový sprej ( str. 112)

– Zatlačte prachové manžety zpět do výchozí polohy.

– Odstraňte nadbytečný olej.

– Nastavte polohu krytu vidlice. (

– Sejměte motocykl ze stojanu. (

str. 43)

str. 42)

10.5

Uvolnění krytu vidlice – Odšroubujte šrouby  a sejměte svorku.

– Sejměte šrouby  na levé vzpěře vidlice. Posuňte kryt vidlice dolů.

– Odšroubujte šrouby na pravé vidlici. Posuňte kryt vidlice dolů.

43 101321-10 10.6

Nastavení polohy krytu vidlice 101321-11 – Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Umístěte kabelový svazek.

– Umístěte brzdové vedení. Nasaďte svorku, našroubujte šrouby  a utáhněte je.

– Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 10.7

Demontáž vidlic

– Demontujte masku světlometu se světlometem. (

– Vyjměte přední kolo.

– Odšroubujte šrouby  x

( str. 74)

a sejměte svorku.

– Odstraňte spojku kabelu  .

str. 83)

– Odšroubujte šrouby  a vyjměte čelist kotoučové brzdy.

– Zavěste čelist kotoučové brzdy s brzdovým vedením na stranu (bez pnutí).

101322-10 (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) – Povolte šrouby  . Vyjměte levou vidlici.

– Povolte šrouby  . Vyjměte pravou vidlici.

101323-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU (EXC-F SIX DAYS) – Povolte šrouby – Povolte šrouby  . Vyjměte levou vidlici.

 . Vyjměte pravou vidlici.

44 10.8

Montáž vidlic x 101324-10 – Srovnejte polohu vidlic.

Informace Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany můstku vidlice.

Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.

101325-10 (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice horní – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice spodní M8 M8 20 Nm 15 Nm 101323-11 (EXC-F SIX DAYS) – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice horní – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice spodní M8 M8 17 Nm 12 Nm 101324-11 101326-10 – Srovnejte polohu čelisti kotoučové brzdy, našroubujte šrouby  a pevně utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub u brzdových čelistí přední M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Namontujte spojku kabelů  .

– Namontujte masku světlometu se světlometem. (

– Umístěte brzdové vedení, kabelový svazek a svorku. Našroubujte šrouby utáhněte je.

– Vsaďte přední kolo.

x

( str. 74)

str. 83)

 a

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.9

Demontáž krytu vidlice x

– Demontujte vidlice. (

– Sejměte šrouby 

str. 43)

na levé vzpěře vidlice. Vyjměte kryt směrem nahoru.

– Odšroubujte šrouby na pravé vidlici. Vyjměte kryt směrem nahoru.

45 101327-10 10.10

Montáž krytu vidlice x – Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota  a utáhněte je.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Namontujte vidlice.

x

( str. 44)

101327-10 10.11

Demontáž spodního můstku vidlice x (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS)

– Demontujte vidlice. ( str. 43)

– Demontujte přední blatník. (

– Sejměte polstrování řídítek.

str. 51)

– Otevřete úchyt kabelu před pravým chladičem a uvolněte kabelový svazek.

– Vyšroubujte šrouby  a regulátor napětí zavěste ke straně.

– Vyšroubujte šroub je stranou.

 a šroub  . Sejměte horní můstek vidlice s řídítky a odložte Informace Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.

Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.

101328-10 – Sejměte o-kroužek  . Sejměte bezpečnostní kroužek – Vyjměte spodni můstek vidlice s pouzdrem vidlice.

– Vyjměte ložisko hlavy řízení.

 .

101329-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.12

Demontáž spodního můstku vidlice x (EXC-F SIX DAYS)

– Demontujte vidlice. ( str. 43)

– Demontujte přední blatník. ( str. 51)

– Sejměte polstrování řídítek.

– Otevřete úchyt kabelu před pravým chladičem a uvolněte kabelový svazek.

– Vyšroubujte šrouby  a regulátor napětí zavěste ke straně.

– Vyšroubujte šroub  . Vyšroubujte šroub lečně s řídítky a odložte na stranu.

 , sejměte horní můstek vidlice spo Informace Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.

Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.

46 101335-10 – Sejměte o-kroužek  . Sejměte bezpečnostní kroužek – Vyjměte spodni můstek vidlice s pouzdrem vidlice.

 .

– Vyjměte ložisko hlavy řízení.

101336-10 10.13

Montáž spodního můstku vidlice x (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) – Vyčistěte ložiska a těsnící prvky, zkontrolujte poškození a promažte.

0 1

Mazací tuk s vysokou viskozitou ( str. 111)

– Spodní můstek vidlice nasaďte na trubku vidlice. Namontujte horní ložisko hlavy řízení.

– Zkontrolujte, zda je nahoře správně nastaveno těsnění hlavy řízení  .

– Nasuňte bezpečnostní kroužek  a o-kroužek  .

101330-10 – Nastavte polohu horního můstku vidlice a řídítek.

– Našroubujte šroub  , ale ještě ho pevně neutahujte.

– Nastavte polohu vedení spojky, kabelového svazku a regulátoru napětí. Našrou bujte šrouby  a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 101427-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Srovnejte polohu vidlic.

Informace Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany můstku vidlice.

Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.

47 101332-10 – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice spodní M8 15 Nm 101333-10 – Utáhněte šroub  .

Předepsaná hodnota Šroub u hlavy rámu horní M20x1,5 12 Nm 101428-10 – Utáhněte šroub  .

Předepsaná hodnota Šroub u pouzdra vidlice horní M8 20 Nm 101334-11 – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice horní M8 – Kabelový svazek zajistěte úchytem kabelu  .

20 Nm 101333-11 101326-11 – Umístěte brzdovou čelist. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Šroub u brzdových čelistí přední M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Namontujte spojku kabelů  .

– Umístěte brzdové vedení, kabelový svazek a svorku. Našroubujte šrouby utáhněte je.

– Namontujte přední blatník. (

– Namontujte polstrování řídítek.

str. 52)

– Namontujte masku světlometu se světlometem. (

– Vsaďte přední kolo.

x

( str. 74)

str. 83)

 a

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Zkontrolujte volný chod a uložení kabeláže, bovdenů, vedení brzdy a spojky.

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. ( str. 49)

10.14

Montáž spodního můstku vidlice x (EXC-F SIX DAYS) – Vyčistěte ložiska a těsnící prvky, zkontrolujte poškození a promažte.

0 1

Mazací tuk s vysokou viskozitou ( str. 111)

– Spodní můstek vidlice nasaďte na trubku vidlice. Namontujte horní ložisko hlavy řízení.

– Zkontrolujte, zda je nahoře správně nastaveno těsnění hlavy řízení – Nasuňte bezpečnostní kroužek  a o-kroužek  .

 .

48 101331-10 – Nastavte polohu horního můstku vidlice a řídítek.

– Našroubujte šroub  , ale ještě ho pevně neutahujte.

– Nastavte polohu vedení spojky, kabelového svazku a regulátoru napětí. Našrou bujte šrouby  a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 101337-10 – Srovnejte polohu vidlic.

Informace Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany můstku vidlice.

Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.

101338-10 – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice spodní M8 12 Nm 101339-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Utáhněte šroub  .

Předepsaná hodnota Šroub u hlavy rámu horní M20x1,5 12 Nm 49 101340-10 – Našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a pevně jej dotáhněte.

Šroub u pouzdra vidlice horní M8 17 Nm Loctite ® 243™ 101341-10 – Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice horní M8 – Kabelový svazek zajistěte úchytem kabelu  .

17 Nm 101339-11 101326-11 – Umístěte brzdovou čelist. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Šroub u brzdových čelistí přední M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Namontujte spojku kabelů  .

– Umístěte brzdové vedení, kabelový svazek a svorku. Našroubujte šrouby utáhněte je.

– Namontujte přední blatník. (

– Namontujte polstrování řídítek.

str. 52)

– Namontujte masku světlometu se světlometem. ( str. 83)

 a – Vsaďte přední kolo.

x

( str. 74)

– Zkontrolujte volný chod a uložení kabeláže, bovdenů, vedení brzdy a spojky.

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. ( str. 49)

10.15

Kontrola vůle ložiska hlavy řízení Výstraha Nebezpečí úrazu Nejistá jízda v důsledku nesprávné vůle ložiska hlavy rámu.

– Neodkladně nastavte vůli ložiska hlavy rámu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Budete-li jezdit delší dobu s vůlí v ložisku hlavy řízení, poškodí se ložisko a při delším používání uložení ložiska v rámu.

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 400738-11 – Řídítka nastavte rovně. Pohybujte vidlicemi ve směru jízdy sem a tam.

V ložisku hlavy řízení nesmíte cítit žádnou vůli.

» Pokud cítíte vůli: (EXC-F SIX DAYS) – Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.

x ( str. 50)

(XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) – Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.

x (

– Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.

str. 50)

Pohyb řídítek musí být možný bez jakéhokoliv odporu v celém rozsahu řízení.

Nesmí být znatelné žádné klidové polohy.

» Pokud cítíte klidové polohy: (EXC-F SIX DAYS) – Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.

x ( str. 50)

(XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) – Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.

x ( str. 50)

– Zkontrolujte ložisko hlavy řízení příp. ho vyměňte.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

10.16

Nastavení vůle ložiska hlavy rámu x (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS)

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Povolte šrouby  a  .

– Povolte šroub  a znovu utáhněte.

Předepsaná hodnota

str. 42)

Šroub u hlavy rámu horní M20x1,5 101343-10 12 Nm – Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstky vidlice, aby nedošlo k předpětí.

– Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice horní M8 20 Nm – Utáhněte šroub  .

Předepsaná hodnota Šroub u pouzdra vidlice horní

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (

M8

str. 49)

20 Nm 10.17

Nastavení vůle ložiska hlavy rámu x (EXC-F SIX DAYS)

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

Šroub u hlavy rámu horní

str. 42)

– Povolte šrouby – Povolte šroub  . Sejměte šroub   a znovu utáhněte.

.

Předepsaná hodnota M20x1,5 101342-10 12 Nm – Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstky vidlice, aby nedošlo k předpětí.

– Pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vidlice horní M8 17 Nm – Našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Šroub u pouzdra vidlice horní M8

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (

17 Nm

str. 49)

Loctite ® 243™ 50

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.18

Mazání ložiska hlavy řízení x (EXC-F SIX DAYS) – Demontujte spodní můstek vidlice.

x

– Namontujte spodní můstek vidlice.

x

(XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) – Demontujte spodní můstek vidlice.

x

– Namontujte spodní můstek vidlice.

x (

(

(

( str. 46)

str. 48)

str. 45)

str. 46)

51 10.19

Demontáž pružné vzpěry x 800010-10

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Sejměte šroub  a pomocí vahadla snižte zadní kolo natolik, aby se jím dalo ještě točit. Zafixujte zadní kolo v této poloze.

– Vyšroubujte šroub pružnou vzpěru.

str. 42)

, stiskněte ke straně ochranu proti postříkání  a vyjměte 101344-10 10.20

Montáž pružné vzpěry x 101344-11 – Stiskněte ke straně ochranu proti postříkání Našroubujte šroub  a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota  a srovnejte polohu pružné vzpěry.

Šroub u pružné vzpěry nahoře M12 80 Nm Loctite ® 2701 – Našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Šroub u pružné vzpěry dole M12 80 Nm Loctite ® 2701 Informace Naklápěcí ložisko pro pružnou vzpěru na výkyvném rameni je pokryto teflonem. Nesmí se mazat ani mazivem ani jinými lubrikačními prostředky.

Lubrikační prostředky rozpouštějí teflonovou vrstvu, tím se drasticky snižuje životnost.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

10.21

Demontáž předního blatníku – Vyšroubujte šrouby  . Sejměte přední blatník.

– Dejte pozor, aby distanční pouzdra zůstaly na svém místě.

101345-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.22

Montáž předního blatníku – Zajistěte, aby v blatníku byly namontovány distanční kroužky.

– Blatník umístěte vpředu. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm Informace Dávejte pozor, abyste neporušili úchytné nosy desky se startovním číslem resp. masku světlometu.

52 101345-10 10.23

Demontáž sedačky – Sejměte šroub  .

– Sedačku vzadu nazdvihněte, zatáhněte dozadu a potom vyjměte směrem nahoru.

101346-10 10.24

Montáž sedačky – Sedačku zavěste vpředu na pouzdro s věncem palivové nádrže, vzadu skloňte a současně posuňte směrem dopředu.

– Přesvědčte se, zda je sedačka správně zaklapnutá.

– Našroubujte šrouby upevnění sedačky a pevně utáhněte.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 101347-01 10.25

Demontáž krytu schránky vzduchového filtru – Víko schránky vzduchového filtru v oblasti rem dopředu.

 vytáhněte do strany a vyjměte smě 101348-10 10.26

Montáž krytu schránky vzduchového filtru – Víko vzduchového filtru zavěste v zadní části západku.

 a v přední části  zasuňte 101349-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.27

Demontáž vzduchového filtru x Upozornění Poškození motoru Nefiltrovaný nasávaný vzduch působí negativně na životnost motoru.

– Vozidlo nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru, protože by se do motoru dostal prach a nečistota, což by zvýšilo opotřebení motoru.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

– Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. (

– Vyvěste přidržovací třmen vzduchového filtru Vyjměte vzduchový filtr i s držákem.

str. 52)

dolů a natočte jej do strany.

– Sejměte vzduchový filtr z držáku.

53 101350-10 10.28

Montáž vzduchového filtru x – Namontujte čistý vzduchový filtr na držák vzduchového filtru.

– Namažte vzduchový filtr v oblasti  .

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( str. 111)

101351-10 – Nasaďte oba díly současně, upravte polohu a zajistěte přidržovacím třmenem vzduchového filtru  .

Informace Když není vzduchový filtr správně namontovaný, může prach a nečistoty vniknout do motoru a zapříčinit poškození.

– Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. ( str. 52)

101350-10 10.29

Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru x Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace Vzduchový filtr nečistěte palivem nebo petrolejem, protože tyto prostředky nepříznivě působí na pěnovou hmotu.

– Demontujte vzduchový filtr.

x ( str. 53)

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Vzduchový filtr důkladně vyperte v čistícím roztoku a nechte dobře proschnout.

Čisticí prostředek vzduchového filtru ( str. 111)

101352-01 Informace Vzduchový filtr pouze vymačkejte, v žádném případě neždímejte.

– Suchý vzduchový filtr naolejujte kvalitním olejem na filtry.

Olej pro pěnový vzduchový filtr ( str. 111)

– Vyčištění schránky na vzduchový filtr.

– Zkontrolujte pevné utažení sací manžety a její příp. poškození.

– Namontujte vzduchový filtr.

x ( str. 53)

10.30

Demontáž tlumicí koncovky výfuku Výstraha Nebezpečí popálení Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.

– Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.

– Vyvěste pružinu  – Vyšroubujte šrouby .

 a sejměte tlumicí koncovku výfuku.

54 101353-10 10.31

Montáž tlumicí koncovky výfuku – Namontujte tlumicí koncovku výfuku. Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota  a utáhněte je.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Zavěste pružinu  .

101353-11 10.32

Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku x Výstraha Nebezpečí popálení Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.

– Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.

Informace Časem se vlákna izolační látky rozpustí, tlumič výfuku "vyhoří".

Mimo zvýšenou hladinu hluku se tím změní i charakteristika výkonu.

– Demontujte tlumicí koncovku výfuku. ( str. 54)

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 55 0 0 0 4 101425-10 101426-10 (všechny modely EXC-F) – Vyšroubujte šrouby  připojovací čepičky  .

– Vyjměte připojovací čepičku s děrovanou trubkou, O-kroužek skelných vláken  .

 a výplň ze – Vyšroubujte šrouby micí výztuží  .

 , sejměte koncovou čepičku  s O-kroužkem  a tlu – Součásti, které se mají znovu namontovat vyčistěte a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

– Na koncovou čepičku namontujte O-kroužek.

– Na koncovou čepičku namontujte novou tlumicí výztuž a zajistěte ji lepicí pás kou.

– Nasaďte koncovou čepičku. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

– Na připojovací čepičku namontujte O-kroužek.

– Novou výplň ze skelných vláken nasuňte přes děrovanou trubku.

– Připojovací čepičku včetně výplně ze skelných vláken namontujte do tlumicí koncovky výfuku.

Informace Výplň ze skelných vláken nasuňte tupým nástrojem tlumicí koncovky výfuku.

– Našroubujte šrouby a utáhněte je.

(XCF‑W) – Vyšroubujte šrouby  připojovací čepičky  .

– Vyjměte připojovací čepičku s děrovanou trubkou, O-kroužek skelných vláken  .

 a výplň ze – Vyšroubujte šrouby  a sejměte koncovou čepičku  s O-kroužkem  .

– Vyšroubujte šroub  a vyjměte nástavec  s tlumicí výztuží  .

– Součásti, které se mají znovu namontovat vyčistěte a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

– Namontujte novou tlumicí výztuž na nástavec a zajistěte lepicí páskou.

– Nástavec s tlumicí výztuží nasuňte do tlumicí koncovky výfuku a zajistěte šrou bem.

– Na připojovací čepičku namontujte O-kroužek.

– Novou výplň ze skelných vláken nasuňte přes děrovanou trubku.

– Připojovací čepičku včetně výplně ze skelných vláken namontujte do tlumicí koncovky výfuku.

Informace Výplň ze skelných vláken nasuňte tupým nástrojem tlumicí koncovky výfuku.

– Našroubujte šrouby a utáhněte je.

– Na koncovou čepičku namontujte O-kroužek.

– Nasaďte koncovou čepičku. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

– Nasaďte tlumicí koncovku výfuku. ( str. 54)

10.33

Demontáž palivové nádrže x Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhod ném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.

– Sejměte sedačku. ( str. 52)

– Odpojte elektrické konektory  z palivového čerpadla.

– Sejměte hadici odvětrání palivové nádrže.

56 101354-10 101355-10 – Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte spojky palivového vedení.

Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala trysku vstřikování paliva.

– Odpojte spojky palivového vedení.

– Namontujte sadu mycích čepiček  .

Sada mycích čepiček (81212016000) – Vyšroubujte šrouby  s nákružkem a vyjměte houkačku.

101356-10 – Vyšroubujte šroub  s gumovou objímkou.

101357-10 – Vysuňte oba boční spoilery od držáku chladiče a vyjměte palivovou nádrž směrem nahoru.

101358-01

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.34

Montáž palivové nádrže x Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.

– Zkontrolujte uložení plynového bowdenu. ( str. 62)

– Srovnejte polohu palivové nádrže a oba spoilery zavěste po stranách upevnění chladiče.

– Ujistěte se, že žádné kabely resp. bovdeny nejsou přiskřípnuté nebo poškozené.

– Nasaďte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže.

– Našroubujte a utáhněte šroub Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku  s gumovou objímkou.

M6 10 Nm 101357-11 – Srovnejte polohu houkačky, našroubujte šrouby něte.

Předepsaná hodnota  s nákružky a pevně je utáh Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 57 10.35

Kontrola znečištění řetězu 101356-11 101359-10 – Připojte elektrický konektor  .

– Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte spojky palivového vedení.

Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala trysku vstřikování paliva.

– Sejměte sadu mycích čepiček. Namažte O-kroužek a spojte konektory vého vedení.

 palivo Informace Kabel a palivové vedení veďte v bezpečné vzdálenosti od výfukového zaří zení.

– Namontujte sedačku. ( str. 52)

– Zkontrolujte hrubé nečistoty na řetězu.

» Pokud je řetěz silně znečištěný:

– Vyčistěte řetěz. ( str. 58)

400678-01

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.36

Čištění řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Maziva na pneumatikách snižují jejich přilnavost.

– Odstraňte maziva vhodným čistícím prostředkem.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace Životnost řetězu závisí z velké části na péči, kterou mu věnujete.

– Řetěz pravidelně čistěte a potom ošetřete sprejem na řetěz.

Prostředek na čištění řetězu ( Sprej na řetězy pro offroad ( str. 112) str. 112)

58 400725-01 10.37

Kontrola napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.

– Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo, ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Na konci přesmykače přitiskněte řetěz nahoru a zjistěte jeho napnutí  .

Informace Spodní část řetězu  musí být přitom napnutá.

Při namontovaném krytu řetězu musí být možné vytáhnout řetěz nahoru až k zarážce na krytu řetězu  Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření na různých místech řetězu.

.

Napnutí řetězu 55… 58 mm » Pokud napnutí řetězu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:

– Nastavte napnutí řetězu. ( str. 59)

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

101430-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.38

Nastavení napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.

– Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo, ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

– Povolte matici  .

str. 58)

– Povolte matice  .

– Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačních šroubů  doleva a doprava.

Předepsaná hodnota Napnutí řetězu 55… 58 mm Natočte regulační šrouby  doleva a doprava tak, aby značky na levém a pra vém napínáku řetězu byly ve stejné pozici k referenčním značkám zadní kolo správně vyrovnáno.

 . Tím je – Utáhněte matice  .

– Zajistěte, aby napínáky řetězu – Utáhněte matici  .

 přiléhaly k regulačnímu šroubu  .

Předepsaná hodnota Matka u zadního výsuvného čepu kola M20x1,5 80 Nm 101360-10 Informace Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.

Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

10.39

Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a vedení řetězu

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Zařaďte převodovku na neutrál.

str. 42)

– Zkontrolujte opotřebení řetězového kola a pastorku.

» Pokud je řetězové kolo resp. pastorek obroušený: – Vyměňte řetězové kolo resp. pastorek.

x Informace Pastorek, řetězové kolo a řetěz byste měli vždy vyměňovat sou časně.

400227-01 59

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU

1 2 3 16 17 18

400987-10 – V horní části řetězu zatáhněte uvedenou hmotností Předepsaná hodnota Závaží pro měření opotřebení řetězu  10… 15 kg .

– Změřte vzdálenost  u 18 kladek na dolní části řetězu.

Informace Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření na různých místech řetězu.

Maximální vzdálenost místě řetězu  na nejdelším 272 mm » Pokud je vzdálenost  větší než zadaný rozměr: – Vyměňte řetěz.

x Informace Pokud nasazujete nový řetěz, měli byste vyměnit současně i řetě zové kolo a pastorek.

Nové řetězy se na starém, obroušeném řetězovém kole resp. pas torku opotřebovávají rychleji.

– Zkontrolujte opotřebení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši protiskluzového krytu řetězu nebo pod ním: – Vyměňte protiskluzový kryt řetězu.

x – Zkontrolujte pevné utažení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud je protiskluzový kryt řetězu uvolněný: – Pevně protiskluzový kryt řetězu utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub protiskluzového krytu řetězu M6 6 Nm Loctite ® 243™ 60 401343-01 – Zkontrolujte opotřebení kluznice řetězu.

» Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši kluznice řetězu nebo pod ní: – Vyměňte kluznici řetězu.

x – Zkontrolujte pevné utažení kluznice řetězu.

» Pokud je kluznice řetězu uvolněná: – Pevně kluznici řetězu utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub kluznice řetězu M8 15 Nm 401344-01

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Zkontrolujte opotřebení vedení řetězu.

Informace Opotřebení se pozná na přední straně vedení řetězu.

» Pokud je opotřebovaná světlá část vedení řetězu: – Vyměňte vedení řetězu.

x 400985-01 – Zkontrolujte pevné utažení vedení řetězu.

» Pokud je vedení řetězu uvolněné: – Pevně vedení řetězu utáhněte.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku Ostatní matky na podvozku

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

M6 M6 10 Nm 10 Nm 10.40

Nastavení vedení řetězu x 101361-01 101362-10 – Vyšroubujte matici šroubu – Sejměte šrouby  a  .

 . Sundejte vedení řetězu.

Podmínka Počet zubů: ≤ 44 zubů – Zasuňte matku  do otvoru  . Srovnejte polohu vedení řetězu.

– Našroubujte a utáhněte šroub Předepsaná hodnota  a  .

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Na šroub  našroubujte matici a pevně ji utáhněte.

Předepsaná hodnota Ostatní matky na podvozku M6 10 Nm Podmínka Počet zubů: ≥ 45 zubů – Zasuňte matku  do otvoru  . Srovnejte polohu vedení řetězu.

– Našroubujte a utáhněte šroub  a  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm – Na šroub  našroubujte matici a pevně ji utáhněte.

Předepsaná hodnota Ostatní matky na podvozku M6 10 Nm 10.41

Kontrola rámu x – Zkontrolujte rám, zda není zdeformovaný nebo popraskaný.

» Pokud je rám z důvodů působení mechanických sil popraskaný nebo zdefor movaný: – Vyměňte rám.

x Informace Rám, který byl z důvodů působení mechanických sil popraskaný nebo zdeformovaný, se musí vždy vyměnit. Opravu rámu firma KTM nepovoluje.

401340-01 61

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 10.42

Kontrola kyvného ramena x 62 – Zkontrolujte kyvné rameno, zda není poškozené, popraskané nebo zdeformované.

» Pokud je kyvné rameno poškozené, popraskané nebo zdeformované: – Vyměňte kyvné rameno.

x Informace Poškozené kyvné rameno se musí vždy vyměnit. Opravu kyvného ramena firma KTM nepovoluje.

401341-01 10.43

Kontrola uložení plynového bowdenu – Demontáž palivové nádrže.

x ( str. 55)

– Zkontrolujte uložení plynového bowdenu.

Oba plynové bowdeny musí být vedené vedle sebe na zadní straně řídítek, nad palivovou nádrží ke karburátoru.

» Pokud uložení plynového bowdenu neodpovídá danému postupu: – Upravte uložení plynového bowdenu.

– Montáž palivové nádrže.

x

( str. 57)

10.44

Kontrola gumové rukojeti 101363-10 – Zkontrolujte gumové rukojeti na řídítkách, zda nejsou poškozené, opotřebované nebo uvolněné.

» Pokud je gumová rukojeť poškozená, opotřebovaná nebo uvolněná: – Gumovou rukojeť vyměňte a zajistěte.

Lepidlo pro gumovou rukojeť (00062030051) ( str. 111)

401197-01 10.45

Dodatečné zajištění gumové rukojeti

– Zkontrolujte gumovou rukojeť. ( str. 62)

– Gumovou rukojeť zajistěte pojistným drátem na dvou místech.

Pojistný drát (54812016000) Kleště na kroucení drátů (U6907854) Zkroucené konce drátů uložte směrem od dlaně a ohněte je ke gumové ruko jeti.

401198-01

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 63 10.46

Nastavení základní polohy páčky spojky – Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu ruky.

 na velikost 101364-10 Informace Šroubováním regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se spojka oddálí od řídítek.

Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se spojka přiblíží k řídítkům.

Rozsah nastavení je omezený.

Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

10.47

Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky Informace Hladina spojkové kapaliny stoupá s narůstajícím opotřebením lamel spojky.

101365-10 – Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, uveďte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víko  s membránou – Zkontrolujte hladinu kapaliny.

 .

Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm » Pokud hladina kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 109)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

10.48

Výměna kapaliny hydraulické spojky x Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

– Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, uveďte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby – Sejměte víko   .

s membránou  .

101365-10 – Naplňte injekční stříkačku  vhodnou kapalinou.

Injekční stříkačka pro odvzdušnění (50329050000)

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 109)

– Na spojkovém válci odstraňte odvzdušňovací šroub  a nasaďte stříkačku  .

101366-10

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 64 101367-10 – Nyní vstřikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosáhne k otvorům  ovládacího válce.

– Průběžně odsávejte kapalinu ze zásobníku ovládacího válce, abyste předešli pře tečení.

– Odstraňte stříkačku. Našroubujte a utáhněte odvzdušňovací šroub.

– Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.

Předepsaná hodnota Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm – Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

10.49

Demontáž krytu motoru (EXC‑F AUS, EXC-F SIX DAYS) – Otočte rychlouzávěr motoru.

 proti směru hodinových ručiček, až se uvolní. Sejměte kryt 101368-10 10.50

Montáž krytu motoru (EXC‑F AUS, EXC-F SIX DAYS) – Kryt motoru zavěste vzadu na rám a vpředu jej vychylte nahoru.

– Utáhněte rychlouzávěr  po směru hodinových ručiček až na doraz.

101369-10

BRZDY 65 11.1

Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Pokud ruční brzda nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu předního kola. Brzda před ního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod ruční brzdy dle předlohy.

(XCF‑W) – Stiskněte páčku ruční brzdy dopředu a zkontrolujte mrtvý chod  .

Mrtvý chod ruční brzdy ≥ 3 mm » Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:

– Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. ( str. 65)

101370-10 (všechny modely EXC-F) – Páčku ruční brzdy stiskněte k řídítkům a zkontrolujte mrtvý chod  .

Mrtvý chod ruční brzdy ≥ 3 mm » Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:

– Nastavte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( str. 65)

101371-10 11.2

Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy (XCF‑W)

– Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( str. 65)

– Upravte základní polohu páčky ruční brzdy pomocí nastavovacího šroubu velikosti ruky.

 podle 101372-10 Informace Šroubováním regulačního šroubu po směru hodinových ručiček se páčka ruční brzdy oddálí od řídítek.

Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se páčka ruční brzdy přiblíží k řídítkům.

Rozsah nastavení je omezený.

Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

11.3

Nastavení mrtvého chodu páčky ruční brzdy (všechny modely EXC-F)

– Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( str. 65)

– Mrtvý chod páčky ruční brzdy nastavte nastavovacím šroubem  .

101372-10 Informace Pokud otáčíte nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, mrtvý chod se zmenšuje. Bod stlačení se vzdaluje od řídítek.

Pokud otáčíte nastavovacím šroubem proti směru hodinových ručiček, mrtvý chod se zvětšuje. Bod stlačení se přibližuje k řídítkům.

Rozsah nastavení je omezený.

Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

BRZDY 66 11.4

Kontrola brzdových kotoučů Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaného brzdového kotouče/ kotoučů.

– Neodkladně vyměňte brzdový kotouč (brzdové kotouče). (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Tloušťku brzdových kotoučů vpředu a vzadu zkontrolujte dle rozměru místech brzdového kotouče.

 na více Informace Opotřebením se snižuje tloušťka brzdového kotouče v oblasti dosedací plo chy brzdových obložení.

400257-10 Brzdové kotouče - mez opotřebení vpředu vzadu 2,5 mm 3,5 mm » Pokud je tloušťka brzdových kotoučů nižší než předepsaná hodnota.

– Vyměňte brzdový kotouč.

– Zkontrolujte brzdové kotouče vpředu a vzadu, zda nejsou poškozené, popraskané nebo zdeformované.

» Pokud brzdový kotouč vykazuje poškození, popraskání nebo deformaci: – Vyměňte brzdový kotouč.

11.5

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídítkách.

– Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

» Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku MIN: – Doplňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

x

( str. 66)

101373-10 11.6

Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola x Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

BRZDY Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

67 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

101374-10 – Zásobník brzdové kapaliny, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby – Sejměte víčko   .

s membránou  .

– Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku Předepsaná hodnota  .

Ryska  (hladina brzdové kapaliny pod horní hranou nádrže) 5 mm

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 109)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

11.7

Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.

– Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.

Minimální tloušťka obložení  ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte brzdové obložení brzdy předního kola.

x ( str. 67)

– Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.

» Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte brzdové obložení brzdy předního kola.

x ( str. 67)

101375-10 11.8

Výměna brzdového obložení brzdy předního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Údržba a opravy musí být provedeny odborně. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

BRZDY Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku použití nepřípustných brzdových obložení.

– Brzdová obložení, která jsou k dostání v obchodech s příslušenstvím často nejsou odzkoušená a přípustná pro vozidla KTM. Konstrukce a koeficient tření brzdových obložení, a tím i výkonu brzd mohou být velmi odlišné od originálních brz dových obložení KTM. Pokud se použijí brzdová obložení, která jsou odlišná od originálního vybavení od výrobce, není zaručeno, že jsou výrobcem schválena. Vozidlo potom již neodpovídá stavu při dodávce a zaniká záruka.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

68 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdová vedení nejsou konstruována pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

101374-11 – Zásobník brzdové kapaliny, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.

– Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte víčko  s membránou  .

– Přitiskněte rukou brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout písty brzdy. Ujistěte se, že nepřetekla žádná brzdová kapalina z nádržky brzdové kapaliny, příp. ji odsajte.

Informace Zajistěte, aby se při vymáčknutí pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na špice.

– Sejměte bezpečnostní závlačky  , vytáhněte čepy – Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.

 a vyjměte brzdové obložení.

101376-10 – Zkontrolujte správnou polohu listové pružiny chu  v držáku brzdové čelisti.

 v brzdové čelisti a kluzného ple 100397-01

BRZDY – Nasaďte brzdové obložení, nasaďte čep a namontujte bezpečnostní závlačky.

– Několikrát stiskněte ruční brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod.

69 100398-10 – Upravte hladinu brzdové kapaliny k měrce Předepsaná hodnota  .

Ryska  5 mm

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 109)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

101374-12 11.9

Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.

– Vyvěste pružinu  .

– Pohybujte páčkou nožní brzdy mezi koncovým dorazem a kontaktem s pístem brz dového válce tam a zpět a zkontrolujte mrtvý chod  .

Předepsaná hodnota Mrtvý chod pedálu nožní brzdy 3… 5 mm » Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě: – Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.

x – Zavěste pružinu  .

( str. 69)

101377-10 11.10

Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy x Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.

BRZDY 70 101378-10 – Vyvěste pružinu  .

– Povolte matici  mrtvého chodu.

a otáčejte zpět tlačnou tyčkou  , až dosáhnete maximálního – Pro individuální nastavení základní polohy nožní brzdy povolte matku dajícím způsobem otáčejte šroubem  .

 a odpoví Informace Rozsah nastavení je omezený.

– Otáčejte tlačnou tyčkou  natolik, až dosáhnete mrtvého chodu upravte základní polohu páčky nožní brzdy.

 . Popřípadě Předepsaná hodnota Mrtvý chod pedálu nožní brzdy 3… 5 mm – Podržte šroub  proti a utáhněte matku Předepsaná hodnota  .

Matice dorazu pedálu nožní brzdy M8 – Podržte tlačnou tyčku Předepsaná hodnota  proti a utáhněte matku  .

Ostatní matky na podvozku M6 – Zavěste pružinu  .

30 Nm 10 Nm 11.11

Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

» Pokud je v průzoru  vidět vzduchová bublina: – Doplňte brzdovou kapalinu u brzdy zadního kola.

x ( str. 70)

101379-10 11.12

Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola x Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

BRZDY Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

71 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

– Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou – Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku  .

 a o-kroužkem.

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 109)

– Našroubujte uzávěr s membránou a o-kroužkem.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

101380-10 11.13

Kontrola brzdového obložení zadní brzdy Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.

– Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.

Minimální tloušťka obložení  ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte obložení brzdy zadního kola.

x

( str. 72)

– Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.

» Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte obložení brzdy zadního kola.

x

( str. 72)

101381-10

BRZDY 11.14

Výměna obložení brzdy zadního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Údržba a opravy musí být provedeny odborně. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku použití nepřípustných brzdových obložení.

– Brzdová obložení, která jsou k dostání v obchodech s příslušenstvím často nejsou odzkoušená a přípustná pro vozidla KTM. Konstrukce a koeficient tření brzdových obložení, a tím i výkonu brzd mohou být velmi odlišné od originálních brz dových obložení KTM. Pokud se použijí brzdová obložení, která jsou odlišná od originálního vybavení od výrobce, není zaručeno, že jsou výrobcem schválena. Vozidlo potom již neodpovídá stavu při dodávce a zaniká záruka.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

72 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdová vedení nejsou konstruována pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

– Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.

– Píst brzdy zatlačte do základní polohy a zajistěte, aby nepřetékala žádná brzdová kapalina z nádržky brzdové kapaliny, popř.ji odsajte.

Informace Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprs kům kola.

101382-10 – Sejměte bezpečnostní závlačky  , vytáhněte čepy  a vyjměte brzdové obložení.

– Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.

101383-10

BRZDY – Zkontrolujte správnou polohu listové pružiny chu  v držáku brzdové čelisti.

 v brzdové čelisti a kluzného ple 73 100407-10 – Nasaďte brzdové obložení, nasaďte čep a namontujte bezpečnostní závlačky.

– Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod.

101384-01 – Upravte hladinu brzdové kapaliny až ke značce  .

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 109)

– Našroubujte uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

101380-10

KOLA, PNEUMATIKY 12.1

Demontáž předního kola x

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Přitiskněte brzdovou čelist rukou k brzdovému kotouči, abyste mohli zatlačit písty brzdy zpět.

Informace Zajistěte, aby se při přitlačení pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na paprsky.

74 101385-01 – Vyšroubujte šroub – Povolte šrouby  .

 .

101386-10 – Podržte přední kolo a vytáhněte výsuvný čep. Vyjměte přední kolo z vidlice.

Informace Netiskněte ruční brzdu při demontovaném předním kole.

Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.

101387-10 – Vyjměte distanční objímky  .

101388-10 12.2

Montáž předního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

– Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.

» Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované: – Vyměňte ložisko kola.

x – Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele mek.

 a třecí plochu  distančních objí-

Mazivo s dlouhodobým účinkem (

– Nasaďte distanční objímky.

str. 111)

101388-11

KOLA, PNEUMATIKY 12.3

Demontáž zadního kola x 101386-11 – Nasaďte přední kolo do vidlice, srovnejte polohu a nasaďte čep.

– Našroubujte šroub  a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota Šroub u výsuvného čepu kola vpředu M24x1,5 45 Nm – Několikrát stiskněte ruční brzdu, až bude brzdové obložení přiléhat k brzdovému kotouči.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

– Stiskněte brzdu předního kola a několikrát silně zapružte vidlicí, aby se srovnaly vzpěry vidlice.

– Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub u koncovky vidlice M8 15 Nm

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Přitlačte brzdovou čelist rukou k brzdovému kotouči, abyste vymáčkli píst brzdy.

Informace Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprs kům kola.

– Sejměte matici  .

– Odmontujte napínák řetězu  . Výsuvný čep se zadní kolo dalo posunout dopředu.

 vytáhněte pouze tak daleko, aby – Posuňte zadní kolo dopředu tolik, jak je to možné. Sejměte řetěz z řetězového kola.

– Držte zadní kolo a vytáhněte výsuvný čep. Sejměte zadní kolo z kyvného ramena.

Informace Při demontovaném zadním kole nestiskávejte nožní brzdu.

Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.

75 101389-10 – Odstraňte distanční objímky  .

101390-10 12.4

Montáž zadního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

KOLA, PNEUMATIKY – Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.

» Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované: – Vyměňte ložisko kola.

x – Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele mek.

 a třecí plochu  distančních objí-

Mazivo s dlouhodobým účinkem (

– Nasaďte distanční objímky.

str. 111)

76 101390-11 – Zvedněte zadní kolo k vahadlu, srovnejte a nasaďte čep – Nasaďte řetěz.

 .

101391-10 – Nastavte napínáky řetězu  . Namontujte matku – Zajistěte, aby napínáky řetězu   , ale zatím neutahujte.

přiléhaly k regulačnímu šroubu  .

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

– Utáhněte matici  .

Předepsaná hodnota

str. 58)

Matka u zadního výsuvného čepu kola M20x1,5 80 Nm Informace Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.

Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.

– Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 42)

101392-10 12.5

Kontrola stavu pneumatik Informace Namontujte jen pneumatiky schválené a/nebo doporučené KTM.

Jiné pneumatiky se mohou negativně projevit v chování při jízdě.

Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu při jízdě.

Přední a zadní kolo smí mít pouze pneumatiky se stejně upraveným profilem.

Sjeté pneumatiky se zvláště nepříznivě projeví na chování při jízdě na mokrém podkladu.

400602-10 – Zkontrolujte přední i zadní pneumatiku, zda na nich nejsou zářezy, zaražené před měty nebo jiná poškození.

» Pokud pneumatika vykazuje zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození: – Vyměňte pneumatiky.

– Zkontrolujte hloubku profilu.

Informace Dodržujte zákonnou minimální hloubku profilu v dané zemi.

Minimální hloubka profilu ≥ 2 mm

KOLA, PNEUMATIKY » Pokud je minimálni hloubka profilu nižší než uvedená hodnota: – Vyměňte pneumatiky.

– Zkontrolujte stáří pneumatik.

Informace Datum výroby pneumatik je obvykle obsaženo v popisu pneumatiky a je vyjádřeno posledními čtyřmi číslicemi označení DOT. První dvě číslice označují týden výroby a poslední dvě číslice rok výroby.

KTM doporučuje vyměnit pneumatiky nejpozději po 5 letech, nezávisle na skutečném opotřebení.

» Pokud je pneumatika starší než 5 let: – Vyměňte pneumatiky.

12.6

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Informace Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání pneumatiky.

Správný tlak vzduchu v pneumatikách zaručuje optimální jízdní komfort a maximální životnost pneumatiky.

400695-01 – Sejměte čepičku ventilu.

– Tlak vzduchu kontrolujte při studených pneumatikách.

Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu vpředu vzadu 1 bar 1 bar Tlak v pneumatikách na silnici (všechny modely EXC-F) vpředu 1,5 bar vzadu 2,0 bar » Pokud tlak pneumatik neodpovídá předepsané hodnotě: – Upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

– Nasaďte čepičku ventilu.

12.7

Kontrola napnutí paprsků Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízda v důsledku nesprávného napnutí paprsků.

– Dbejte na správné napnutí paprsků. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 77 Informace Následkem jednoho uvolněného paprsku kolo ztrácí potřebné zpevnění a během krátké doby se uvolní i další paprsek.

Pokud jsou paprsky napnuté příliš pevně, mohou v důsledku lokálního přetížení prasknout.

Kontrolujte pravidelně napnutí paprsků, zejména u nového motocyklu.

400694-01 – Ostřím šroubováku lehce poklepejte na každý paprsek.

Informace Zvuková frekvence je závislá na délce a průměru paprsku.

Pokud se u jednotlivých stejně dlouhých a stejně tlustých paprsků ozývají různé tóny, ukazuje to na rozdílné napnutí paprsků.

Musí zaznít čistý tón.

» Pokud je napnutí paprsků rozdílné: – Upravte napnutí paprsků.

x – Zkontrolujte utahovací moment paprsků.

Předepsaná hodnota Uchycení paprsků předního kola Uchycení paprsků zadního kola M4,5 M5 5 Nm 5 Nm

KOLA, PNEUMATIKY Momentový klíč se sadou různých nástavců (58429094000) 78

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 79 13.1

Demontáž baterie x Výstraha Nebezpečí poranění Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.

– Udržujte baterie mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

– Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.

– Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.

– Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( str. 52)

– Odpojte od baterie kabel k zápornému pólu – Stáhněte kryt kladného pólu   .

a odpojte z baterie kabel ke kladnému pólu.

– Vyvěste gumový pásek  dole.

– Vyjměte baterii směrem nahoru.

13.2

Montáž baterie x 101393-10 – Do přihrádky pro baterii vsaďte baterii póly směrem dopředu.

Baterie (YTX4L-BS) ( str. 103)

– Zahákněte gumový pásek – Připojte kabel ke kladnému  .

 a zápornému pólu  .

Předepsaná hodnota Šroub pólu baterie M5 2,5 Nm Informace Kontaktní kotouče baterie   musí být namontovány s ozubením nahoru mezi pól a oko kabelu  .

– Přes kladný pól nasuňte kryt kladného pólu

– Namontujte sedačku. ( str. 52)

 .

101394-10 13.3

Nabíjení baterie x Výstraha Nebezpečí poranění Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.

– Udržujte baterie mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

– Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.

– Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 80 Výstraha Ohrožení životního prostředí Součásti a obsah baterie zatěžují životní prostředí.

– Neodhazujte baterie do domovního odpadu. Vadnou baterii zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte baterii svému obchodníkovi KTM nebo do sběrny starých baterií.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace I když je baterie bez zátěže, ztrácí každý den náboj.

Pro životnost baterie je velmi důležitý stav nabití a způsob nabíjení.

Rychlonabíjení s vyšším proudem se negativně projeví na životnosti baterie.

V případě překročení nabíjecího proudu, napětí a doby nabíjení uniká elektrolyt přes bezpečnostní ventily. Tím baterie ztrácí kapacitu.

Pokud jste startovali s prázdnou baterií, je třeba ji bez odkladu nabít.

Při delším stání ve vybitém stavu dochází k hlubokému vybití a k zasíření a baterie se zničí.

Baterie je bezúdržbová, to znamená, že odpadá kontrola stavu kyseliny.

400240-10 – Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( str. 52)

– Od baterie odpojte kabel k zápornému pólu, aby se zabránilo škodám na palubní elektronice.

– Připojte k baterii nabíječku. Zapněte nabíječku.

Nabíječka baterie (58429074000) Na této nabíječce můžete navíc otestovat klidové napětí, startovací schopnost baterie a alternátor. Mimo to je na tomto přístroji vyloučeno přebití baterie.

Informace V žádném případě nesundávejte kryt Nabíjejte baterii s maximálně 10% kapacity, která je uvedená na krytu bate rie  .

 .

– Po nabití nabíječku vypněte. Přisvorkujte baterii.

Předepsaná hodnota Nesmí být překročen nabíjecí proud, napětí ani doba nabíjení.

Pravidelně baterii dobíjejte, pokud s motocyklem nevyjíždíte 3 měsíce

– Namontujte sedačku. ( str. 52)

13.4

Výměna hlavní pojistky Výstraha Nebezpečí požáru Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.

– Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.

Informace Hlavní pojistkou jsou jištěny všechny elektrické spotřebiče vozidla. Nachází se ve skříni startovacího relé pod krytem filtru.

– Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. ( str. 52)

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA – Vyšroubujte šroub  .

81 101395-10 – Trochu nazdvihněte kapotu zádě vozidla držáku.

 a vytáhněte startovací relé  z 101396-10 101397-10 – Sejměte ochranné kryty  .

– Vyjměte vadnou hlavní pojistku  .

Informace Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu Ve startovacím relé je zastrčena náhradní pojistka  .

 .

– Nasaďte novou pojistku.

Pojistka (58011109120) ( str. 103)

– Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.

Tip Vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v případě potřeby k dispozici.

– Nasaďte ochranné kryty.

– Nasaďte startovací relé do držáku a uložte kabel.

– Srovnejte polohu kapoty zádě vozidla. Našroubujte šroub a pevně ho dotáhněte.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm

– Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. ( str. 52)

13.5

Výměna pojistek jednotlivých elektrických spotřebičů Informace Pojistková skříňka s pojistkami jednotlivých elektrických spotřebičů se nachází pod sedačkou.

– Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( str. 52)

– Otevřete víko pojistkové skříňky  .

101398-10

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 101399-10 – Vyjměte vadnou pojistku.

Předepsaná hodnota Pojistka 1 - 10 A - řídicí jednotka EFI Pojistka 2 - 10 A - palivové čerpadlo Pojistka 3 - 10 A - dálkové světlo, potkávací světlo, obrysové světlo, zadní světlo, osvětlení poznávací značky Pojistka 4 - 10 A - houkačka, brzdové světlo, blinkr, ventilátor chladiče (doplň kové vybavení) Pojistka 5 - neobsazená Pojistky res - 10 A - náhradní pojistky Informace Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu  .

Výstraha Nebezpečí požáru Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elek trický systém.

– Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.

– Použijte náhradní pojistku s vhodnou velikostí.

Pojistka (58011109110) ( str. 103)

Tip Do pojistkové skříňky vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v pří padě potřeby k dispozici.

– Zkontrolujte funkci elektrického spotřebiče.

– Zavřete víko pojistkové skříňky.

– Namontujte sedačku. ( str. 52)

13.6

Výměna pojistky ventilátoru chladiče (EXC-F SIX DAYS) Výstraha Nebezpečí požáru Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.

– Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.

101400-10 – Demontáž palivové nádrže.

– Sejměte ochranný kryt.

x ( str. 55)

Informace Pojistka  ventilátoru chladiče se nachází v oblasti pravého chladiče.

– Vyjměte vadnou pojistku.

– Nasaďte novou pojistku.

Pojistka (58011109105) ( str. 103)

Informace Nahraďte vadnou pojistku pouze pojistkou se stejnou hodnotou.

– Namontujte ochrannou čepičku.

– Montáž palivové nádrže.

x

( str. 57)

82

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 83 13.7

Demontáž masky světlometu se světlometem – Vypněte všechny elektrické spotřebiče.

– Odšroubujte šroub  a sejměte svorku.

– Povolte gumovou pásku  . Masku světlometu vysuňte nahoru a vychylte dopředu.

101401-10 – Rozpojte elektrický konektor  a sejměte masku světlometu se světlometem.

101402-10 13.8

Montáž masky světlometu se světlometem – Připojte elektrický konektor  .

101402-11 – Umístěte masku světlometu a zajistěte gumovou páskou  .

Informace Dejte pozor na zasunutí západek k blatníku.

– Umístěte brzdové vedení a kabelový svazek. Nasaďte svorku, našroubujte šroub  a utáhněte jej.

– Zkontrolujte nastavení světlometu. ( str. 84)

101401-11 13.9

Výměna žárovky světlometu Upozornění Poškození reflektoru Snížená intenzita světla.

– Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte ji bez mastnoty.

– Demontujte masku světlometu se světlometem. ( str. 83)

– Proti směru hodinových ručiček vyšroubujte gumový kryt nou objímkou žárovky až na doraz, a sejměte je.

– Vytáhněte objímku žárovky   spolu s pod ním ulože obrysového světla z reflektoru.

101403-10

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 84 100862-10 13.11

Nastavení dosahu světlometu – Zatlačte žárovku světlometu  ručiček až na doraz a vyjměte ji.

lehce do objímky, vytočte proti směru hodinových – Nasaďte novou žárovku světlometu.

Světlomet (S2 / patice BA20d) ( str. 103)

– Do reflektoru nasaďte gumový kryt spolu s objímkou žárovky a otočte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Dbejte na správné umístění O-kroužku  .

– Do reflektoru zastrčte objímku žárovky obrysového světla.

– Namontujte masku světlometu se světlometem. ( str. 83)

13.10

Kontrola nastavení světlometu 400726-10 – Postavte vozidlo na vodorovnou plochu před světlou stěnu a ve výši středu světlo metů udělejte na stěnu značku.

– Další značku udělejte ve vzdálenosti  pod první značkou.

Předepsaná hodnota Vzdálenost  5 cm – Postavte vozidlo kolmo před stěnu ve vzdálenosti Předepsaná hodnota  .

Vzdálenost  5 m – Nyní se na motocykl posadí řidič.

– Zapněte potkávací světlo.

– Zkontrolujte nastavení světlometu.

Rozmezí světla a tmy musí u motocyklu připraveného pro jízdu s řidičem být přímo na dolní značce.

» Pokud rozmezí světla a tmy nesouhlasí s předepsanou hodnotou:

– Nastavení dosahu světlometu. ( str. 84)

101404-10

– Zkontrolujte nastavení světlometu. (

– Povolte šroub  .

str. 84)

– Dosah světla světlometu nastavte vychylováním světlometu.

Předepsaná hodnota Hranice světla a tmy musí být v případě motocyklu připraveného k jízdě s řidi čem přesně na spodní značce (vytvořené při: Kontrola nastavení světlometu).

Informace Při změně hmotnosti může být zapotřebí úprava dosahu světlometu.

– Utáhněte šroub  .

13.12

Výměna baterie tachometru

– Demontujte masku světlometu se světlometem. (

– Vyšroubujte šrouby  .

– Vytáhněte tachometr nahoru z držáku.

str. 83)

101405-10

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA – Pomocí mince otočte uzávěrem sejměte jej.

– Vyjměte baterii tachometru  .

 proti směru hodinových ručiček až na doraz a – Nasaďte novou baterii, popisem nahoru.

Baterie tachometru (CR 2430) ( str. 103)

– Zkontrolujte správné usazení O-kroužku uzávěru.

85 101406-10 101407-10 – Umístěte uzávěr ček až na doraz.

 a pomocí mince otočte uzávěrem po směru hodinových ruči – Stiskněte libovolné tlačítko na tachometru.

Tachometr se aktivuje.

– Umístěte tachometr do držáku.

– Našroubujte a utáhněte šrouby s podložkami.

– Namontujte masku světlometu se světlometem. (

– Nastavte kilometry nebo míle. ( str. 14)

– Nastavte funkce tachometru. ( – Nastavte čas. ( str. 15) str. 15)

str. 83)

CHLADICÍ SYSTÉM 14.1

Chladicí systém Vodním čerpadlem Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chla diče   v motoru je vytvářen vynucený oběh chladicí kapaliny.

. Uvedená teplota chladicí kapaliny je přípustná, aniž by se muselo počítat s funkčními poruchami.

120 °C Chlazení se provádí proudem vzduchu.

Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují špi navá žebra chladiče.

(EXC-F SIX DAYS) Přídavné chlazení se provádí ventilátorem chladiče. Ten je řízen tepelným spína čem.

86 101408-10 14.2

Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.

Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

400243-10 Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploše.

– Sejměte uzávěr chladiče.

– Zkontrolujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

−25… −45 °C » Pokud mrazuvzdornost chladicí kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě: – Zkorigujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

Hladina chladicí kapaliny lami chladiče.

 nad lame 10 mm » Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Upravte hladinu chladicí kapaliny.

Alternativa 1

Chladicí kapalina ( str. 109)

Alternativa 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (

– Namontujte uzávěr chladiče.

str. 109)

CHLADICÍ SYSTÉM 14.3

Kontrola hladiny chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.

Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

400243-10 Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploše.

– Sejměte uzávěr chladiče.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

Hladina chladicí kapaliny lami chladiče.

 nad lame 10 mm » Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Upravte hladinu chladicí kapaliny.

Alternativa 1

Chladicí kapalina ( str. 109)

Alternativa 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (

– Namontujte uzávěr chladiče.

str. 109)

14.4

Vypuštění chladicí kapaliny x Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.

Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl do svislé polohy.

– Pod víko vodního čerpadla si připravte vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte šroub  . Sejměte uzávěr chladiče  .

– Nechte zcela vytéci chladicí kapalinu.

– S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota Šroub víka vodní pumpy M6 10 Nm 101409-10 87

CHLADICÍ SYSTÉM 14.5

Doplnění chladicí kapaliny x Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

101410-10 – Zajistěte, aby šroub  byl pevně dotažen.

– Postavte motocykl do svislé polohy.

– Doplňte chladicí kapalinu až po rysku Předepsaná hodnota  nad lamelami chladiče.

10 mm Chladicí kapalina 1,2 l

Chladicí kapalina ( str. 109)

Chladicí kapalina (směs připravená k

použití) ( str. 109)

– Namontujte uzávěr chladiče.

– Proveďte krátkou zkušební jízdu.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. ( str. 87)

88

VYLADĚNÍ MOTORU 89 15.1

Kontrola vůle plynového bovdenu 400192-10 – Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.

– Řídítka nastavte rovně. Pohybujte sem a tam otočnou rukojetí plynu a zjistěte vůli plynového bovdenu.

Vůle plynového bovdenu 3… 5 mm » Pokud vůle plynového bovdenu nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Nastavte vůli plynového bovdenu.

x

( str. 89)

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvě domí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

– Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. Pohybujte řídítky v celém roz sahu řízení sem a tam.

Nesmí se měnit otáčky volnoběhu.

» Pokud se mění otáčky volnoběhu: – Nastavte vůli plynového bovdenu.

x

( str. 89)

15.2

Nastavení vůle plynového bovdenu x

– Zkontrolujte uložení plynového bowdenu. ( str. 62)

– Řídítka nastavte rovně.

– Manžety  posuňte zpět.

– Povolte matici  . Regulační šroub – Povolte matici  . Regulační šroub byla u plynového bovdenu vůle.

Předepsaná hodnota   úplně zašroubujte.

otočte tak, aby u otočné plynové rukojeti Vůle plynového bovdenu 3… 5 mm 101411-10 – Utáhněte matici  .

– Otočnou rukojeť plynu stlačte do uzavřené koncové polohy a podržte. Vyšroubujte regulační šroub  , až je bovden  bez vůle.

– Utáhněte matici  – Nasuňte manžety .

 . Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.

– Montáž palivové nádrže.

x

( str. 57)

– Zkontrolujte vůli plynového bovdenu. ( str. 89)

15.3

Nastavení otáček volnoběhu x – Zahřejte motor a stlačte regulační šroub otáček volnoběhu  až na doraz.

– Otočením regulačního šroubu otáček volnoběhu nastavte požadované otáčky vol noběhu.

Předepsaná hodnota Počet otáček volnoběhu 1 950… 2 050 ot/min Informace Otáčení proti směru hodinových ručiček zvyšuje otáčky volnoběhu.

Otáčení po směru hodinových ručiček snižuje otáčky volnoběhu.

401342-10

VYLADĚNÍ MOTORU 15.4

Kontrola základní polohy řadicí páky – Posaďte se na vozidlo do jízdní polohy a změřte vzdálenost boty a řadicí pákou.

 mezi horní hranou Vzdálenost řadicí páky od horní hrany boty 10… 20 mm » Pokud vzdálenost nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Nastavte základní polohu řadicí páky.

x ( str. 90)

90 400692-10 15.5

Nastavení základní polohy řadicí páky x – Vyšroubujte šroub  a vyjměte řadicí páku  .

101412-10 101413-10 – Vyčistěte ozubení  řadicí páky a rozvodového hřídele.

– Nasaďte řadicí páku do požadované polohy na rozvodový hřídel a uveďte ozubení do záběru.

Informace Rozsah nastavení je omezený.

Řadicí páka se při řazení nesmí dotýkat žádných součástí vozidla.

– Našroubujte šroub a pevně ho dotáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub řadící páky M6 14 Nm Loctite ® 243™

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 16.1

Kontrola hladiny motorového oleje Informace Hladinu motorového oleje lze kontrolovat při studeném motoru a při provozně zahřátém motoru.

101414-10 – Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploše.

Podmínka Motor je studený.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Motorový olej je až do středu průzoru  .

» Pokud motorový olej nedosahuje až ke středu průzoru:

– Doplňte motorový olej. ( str. 93)

Podmínka Motor je zahřátý na provozní teplotu.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Informace Po vypnutí motoru počkejte minutu a teprve potom zkontrolujte.

Hladina motorového oleje je mezi středem průzoru zoru  .

 a horní hranou prů » Pokud motorový olej nedosahuje až ke středu průzoru  :

– Doplňte motorový olej. ( str. 93)

16.2

Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka x Výstraha Nebezpečí opaření Motorový resp. převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

91 Informace Motorový olej se musí vypouštět při provozní teplotě motoru.

(EXC‑F AUS, EXC-F SIX DAYS)

– Demontujte kryt motoru. ( str. 64)

– Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.

– Připravte si pod motor vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje  s magnetem a těsnicím kroužkem.

Informace Neodstraňujte šroub  .

101415-10

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU – Sejměte šroubový uzávěr  s olejovým sítkem – Nechte zcela vytéci motorový olej.

 a O-kroužkem.

– Důkladně vyčistěte jednotlivé části a těsnící plochy.

92 101416-10 – Olejové sítko s O-kroužky nasuňte na čepový klíč.

– Čepový klíč zasuňte otvorem do vrtání protilehlé stěny skříně motoru a nasuňte olejové sítko do skříně motoru až na doraz.

101417-10 – Namontujte a utáhněte šroubový uzávěr Předepsaná hodnota  s O-kroužkem.

Šroubový uzávěr olejového sítka M20x1,5 15 Nm – Namontujte a utáhněte vypouštěcí šroub oleje kroužkem.

Předepsaná hodnota  s magnetem a novým těsnicím Vypouštěcí šroub oleje s magnetem M12x1,5 20 Nm 101418-10 – Vyšroubujte šrouby  . Sejměte víko olejového filtru s o-kroužkem.

101419-10 – Vytáhněte olejový filtr  z pouzdra filtru.

Obrácené kleště na rozpěrné pojistné kroužky (51012011000) – Nechte zcela vytéci motorový olej.

– Důkladně vyčistěte jednotlivé části a těsnící plochu.

101420-10 101421-10 – Položte motocykl na bok a naplňte pouzdro olejového filtru asi z ⅓ motorovým ole jem.

– Naplňte olejový filtr motorovým olejem a zastrčte do pouzdra filtru.

– Naolejujte o-kroužek víčka olejového filtru a namontujte s víčkem olejového fil tru  .

– Našroubujte šrouby a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Šroub víka olejového filtru M6 10 Nm – Motocykl postavte.

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 93 101422-10 – Vyšroubujte šroub pro plnění oleje rový olej.

 s O-kroužkem u víka spojky a doplňte moto Motorový olej 1,20 l Motorový olej (SAE 10W/50)

( str. 110)

Alternativní moto rový olej pro ztí žené podmínky nasazení a zlep šení provozního stavu Motorový olej (SAE 10W/60) (00062010035)

( str. 109)

Informace Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k před časnému opotřebení motoru.

– Namontujte a utáhněte šroub pro plnění oleje s O-kroužkem.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvě domí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

– Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.

(EXC‑F AUS, EXC-F SIX DAYS)

– Namontujte kryt motoru. ( str. 64)

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. ( str. 91)

16.3

Doplnění motorového oleje Informace Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.

101423-10 – Vyšroubujte šroubový uzávěr  z krytu spojky a doplňte motorový olej.

Motorový olej (SAE 10W/50) ( str. 110)

– Našroubujte šroubový uzávěr  a utáhněte jej.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvě domí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

– Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. ( str. 91)

MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ 17.1

Mytí motocyklu Upozornění Materiální škody Poškození nebo zničení součástí vysokotlakým čističem.

– Vozidlo nikdy nečistěte vysokotlakým čističem nebo silným proudem vody. Příliš vysoký tlak může vniknout do elektrických sou částí, konektorů, bovdenových lanek, ložisek atd. a způsobit poruchy resp. vést ke zničení těchto součástí.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

94 Informace Myjte motocykl pravidelně, uchováte tím jeho hodnotu i vzhled po dlouhou dobu.

Během mytí nevystavujte motocykl přímému slunci.

401061-01 – Uzavřete výfukový systém, aby do něj nevnikla voda.

– Nejprve odstraňte jemným proudem vody hrubé nečistoty.

– Silně znečištěná místa postříkejte běžným čisticím prostředkem na motocykly a poté ještě vyčistěte štětcem.

Čistič motocyklů ( str. 111)

Informace Použijte teplou vodu, do které jste přidali běžný čistící prostředek na moto cykly, a měkkou houbu.

– Po důkladném opláchnutí jemným proudem vody by měl motocykl dobře vyschnout.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špi navých brzd.

– Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.

– Po mytí se kousek projeďte, až dosáhne motor provozní teploty.

Informace Díky teplu se odpaří voda i z nepřístupných míst na motoru a brzdách.

– Po vychladnutí motocyklu namažte všechna kluzná místa a ložiska.

– Vyčistěte řetěz. ( str. 58)

– Kovové části bez ochranné vrstvy (s výjimkou brzdových kotoučů a výfukového potrubí) ošetřete antikorozním prostředkem.

Čisticí a konzervační prostředky na kov a pryž ( str. 111)

– Všechny plastové díly a díly s práškovým nástřikem ošetřete jemným čisticím a ošetřujícím prostředkem.

str. 111) Čistič a leštěnka na lesklé a matné laky, kovové a plastové povrchy (

(všechny modely EXC-F) – Naolejujte zámek řízení.

Univerzální olejový sprej ( str. 112)

MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ 95 17.2

Kontrola a ošetření pro zimní provoz Informace Pokud se motocykl používá i v zimě, je třeba počítat s posypem solí na silnicích. Musí se proto provést ochranná opatření proti agresivní posypové soli.

Pokud bylo vozidlo provozováno na posypové soli, je nutné jej po jízdě umýt studenou vodou. Teplá voda by působení soli zesílila.

401060-01

– Mytí motocyklu. (

– Vyčistěte brzdy.

str. 94)

Informace Po KAŽDÉ jízdě na posolených silnicích se vychladlé a namontované brz dové čelisti a brzdová obložení musí důkladně umýt studenou vodou a poté se musí nechat dobře vyschnout.

Po jízdách na posolených silnicích je nutno motocykl důkladně umýt stude nou vodou a dobře vysušit.

– Motor, kyvné rameno a všechny ostatní holé nebo pozinkované součásti (kromě brzdových kotoučů) ošetřete ochranným prostředkem proti korozi na bázi vosku.

Informace Na brzdové kotouče se nesmí dostat žádný ochranný prostředek proti korozi, velmi by se tím snížil brzdný účinek.

– Vyčistěte řetěz. ( str. 58)

ULOŽENÍ 18.1

Uložení Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhod ném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.

96 Informace Chcete-li motocykl na delší dobu odstavit, měli byste provést nebo nechat provést následující opatření.

Před uložením zkontrolujte funkčnost a stav opotřebení všech částí motocyklu. Pokud jsou potřeba servisní práce, opravy nebo úpravy, měly by být provedeny v době odstavení (menší vytížení servisů). Tím se můžete vyhnout dlouhým čekacím dobám v servisech na začátku sezóny.

401058-01

– Mytí motocyklu. ( str. 94)

– Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

– Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. (

x (

str. 86)

str. 91)

– Vypusťte palivo z nádrže do vhodné nádoby.

– Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (

– Demontujte baterii.

– Nabijte baterii.

x (

Předepsaná hodnota x

( str. 79) str. 79)

Skladovací teplota baterie bez pří mého působení slunečních paprsků

str. 77)

0… 35 °C – Vozidlo odstavte na suchém místě, které nepodléhá velkému kolísání teploty.

Informace KTM doporučuje postavit motocykl na stojan.

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 42)

– Pokud možno motocykl zakryjte prodyšnou plachtou nebo dekou. V žádném pří padě byste neměli používat neprodyšné materiály, protože potom nemůže odchá zet vlhkost a dochází ke korozi.

Informace Je velmi špatné nechat odstavenému motocyklu běžet na krátkou dobu motor. Protože se přitom motor dostatečně nezahřeje, kondenzuje vodní pára vzniklá při spalovacím procesu a způsobuje korozi ventilů a výfuku.

18.2

Uvedení do provozu po uložení

– Sejměte motocykl ze stojanu. (

– Proveďte zkušební jízdu.

str. 42)

– Montáž baterie.

x

– Tankování paliva. (

( str. 79)

str. 31)

– Před každým uvedením do provozu proveďte kontrolu a údržbu. ( str. 29)

401059-01

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Chyba Motor se neprotáčí (E-startér) Motor se protáčí, ale nenaskočí Motor se nevytáčí do vysokých otá ček Motor má příliš malý výkon Motor se během jízdy vypne Možná příčina Chyba obsluhy Vybitá baterie Propálená hlavní pojistka Startovací relé vadné Vadný motor startéru Chyba obsluhy Není spojené palivové potrubí Přepálená pojistka 1 Přepálená pojistka 2 Opatření – Proveďte pracovní kroky pro startování.

( str. 29)

– Nabijte baterii.

x ( str. 79)

– Zkontrolujte dobíjecí napětí.

x – Zkontrolujte klidový proud.

x – Zkontrolujte vinutí statoru alternátoru.

x

– Vyměňte hlavní pojistku. ( str. 80)

– Zkontrolujte startovací relé.

x – Zkontrolujte motor startéru.

x – Proveďte pracovní kroky pro startování.

( str. 29)

– Spojte palivové hadice.

– Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( str. 81)

– Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( str. 81)

– Nastavení otáček volnoběhu.

x ( str. 89)

Nesprávně nastavené otáčky volno běhu Zapalovací svíčka je zrezivělá nebo mokrá Příliš velká vzdálenost elektrod zapa lovací svíčky Vadná zapalovací soustava Prodřený zkratovací kabel v kabe lovém svazku, vadné zkratovací tla čítko resp. nouzový vypínač Zoxidovaný konektor řídicí jednotky EFI, impulzní generátor nebo cívka zapalování Chyba v systému vstřikování paliva – Vyčistěte a vysušte příp. vyměňte zapalovací svíčku.

– Nastavte vzdálenost elektrod.

Předepsaná hodnota Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0,8 mm – Zkontrolujte zapalovací systém.

x – Zkontrolujte kabelový svazek. (optická kont rola) – Zkontrolujte elektrickou soustavu.

– Vyčistěte a kontaktním sprejem ošetřete konektory.

Chyba v systému vstřikování paliva Vadná zapalovací soustava Silně znečištěný vzduchový filtr Palivový filtr silně znečištěný Chyba v systému vstřikování paliva Výfukový systém je netěsný, defor movaný nebo příliš málo náplně skel ného vlákna v koncovém tlumiči.

Příliš malá vůle ventilu Vadná zapalovací soustava Nedostatek paliva – Přečtěte paměť chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x – Přečtěte paměť chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x – Zapalovací cívka - zkontrolujte sekundární vinutí.

– Zkontrolujte kabelovou koncovku zapalovací svíčky.

x x – Zkontrolujte vinutí statoru alternátoru.

x – Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.

x ( str. 53)

– Vyměňte palivový filtr.

x – Přečtěte paměť chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x – Zkontrolujte výfukový systém, zda není poško zený.

– Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.

( str. 54)

x – Nastavte vůli ventilů.

– Tankování paliva. (

x – Zapalovací cívka - zkontrolujte sekundární vinutí.

– Zkontrolujte kabelovou koncovku zapalovací svíčky.

x x – Zkontrolujte vinutí statoru alternátoru.

x

str. 31)

97

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Chyba Motor se během jízdy vypne Motor je nadměrně zahřátý Kontrolka FI (MIL) svítí resp. bliká Vysoká spotřeba oleje Vybitá baterie Možná příčina Přepálená pojistka 1 Přepálená pojistka 2 Příliš málo chladicí kapaliny v chladi cím systému Příliš slabé proudění vzduchu Lamely chladiče jsou silně znečiš těné Tvorba pěny v chladicím systému Opatření – Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( str. 81)

– Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( str. 81)

– Zkontrolujte těsnění chladicího systému.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

( str. 87)

– Vypněte a odstavte motor.

– Vyčistěte lamely chladiče.

Zalomená hadice chladiče Vadný termostat Závada v systému ventilátoru chla diče (EXC-F SIX DAYS) Chyba v systému vstřikování paliva Zalomená odvzdušňovací hadice motoru Příliš vysoká hladina motorového oleje Příliš tekutý motorový olej (viskozita) Píst resp. válec opotřebovaný Baterie se alternátorem nenabíjí Hodnoty tachometru vymazané (čas, stopky, časy soutěžních kol) Nefunguje dálkové světlo, potkávací světlo, obrysové světlo, zadní světlo a osvětlení poznávací značky Nefunguje tachometr, houkačka, brz dové světlo, blinkr a ventilátor chla diče (doplňkové vybavení) Neúmyslný spotřebič Baterie v tachometru je prázdná Přepálená pojistka 3 Přepálená pojistka 4 – Vypusťte chladicí kapalinu.

– Doplnění chladicí kapaliny.

x

x (

(

– Vyměňte hadici chladiče.

x – Zkontrolujte termostat.

x Předepsaná hodnota Teplota otvoru: 70 °C

str. 87)

str. 88)

– Zkontrolujte pojistku ventilátoru chladiče.

– Zkontrolujte pojistku 4.

– Zkontrolujte ventilátor chladiče.

x – Zastavte motocykl a pomocí blikajícího kódu identifikujte vadnou součást.

Informace viz blikající kód – Zkontrolujte kabely a elektrické konektory, zda nejsou poškozené nebo zkorodované.

– Přečtěte paměť chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x – Odvzdušňovací hadici uložte bez ohybů, příp.

ji vyměňte.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

( str. 91)

– Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

x ( str. 91)

– Píst/válec - zjištění montážní vůle.

x – Zkontrolujte dobíjecí napětí.

x – Zkontrolujte vinutí statoru alternátoru.

x – Zkontrolujte klidový proud.

x

– Vyměňte baterii tachometru. ( str. 84)

– Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( str. 81)

– Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( str. 81)

98

BLIKAJÍCÍ KÓD Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby 02 Kontrolka FI (MIL) bliká 2x krátce Impulzní generátor - chybná funkce v obvodu 06 Kontrolka FI (MIL) bliká 6x krátce Senzor škrticí klapky okruh A - příliš nízký vstupní signál Senzor škrticí klapky okruh A - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby 09 Kontrolka FI (MIL) bliká 9x krátce Snímač tlaku sacího potrubí válec 1 - příliš nízký vstupní signál Snímač tlaku sacího potrubí válec 1 - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby 12 Kontrolka FI (MIL) bliká 1x dlouze, 2x krátce Teplotní čidlo‑chladicí kapalina - příliš nízký vstupní signál Teplotní čidlo‑chladicí kapalina - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby 13 Kontrolka FI (MIL) bliká 1x dlouze, 3x krátce Teplotní čidlo nasávaného vzduchu - příliš nízký vstupní signál Teplotní čidlo nasávaného vzduchu - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby 15 Kontrolka FI (MIL) bliká 1x dlouze, 5x krátce Snímač úhlu sklonu (typ A/D) - příliš nízký vstupní signál Snímač úhlu sklonu (typ A/D) - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky FI (MIL) Podmínka nastavení chyby 33 Kontrolka FI (MIL) bliká 3x dlouze, 3x krátce Vstřikovací ventil válce 1 - chybná funkce v el. obvodu 37 Kontrolka FI (MIL) bliká 3x dlouze, 7x krátce Cívka zapalování 1, válec 1 - chybná funkce v el. obvodu 41 Kontrolka FI (MIL) bliká 4x dlouze, 1x krátce Řízení palivového čerpadla - přerušení/zkrat na kostru Řízení palivového čerpadla - příliš nízký vstupní signál 99

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR Druh konstrukce Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Stlačení Počet otáček volnoběhu Řízení Průměr ventilu vtok Průměr ventilu odtok Vůle ventilů Sání při: 20 °C Výfuk při: 20 °C Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Mazání motoru Primární převod Spojka Převody 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 6. převodový stupeň Alternátor Zapalování Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Chlazení Pomoc při startu 21.1

Plnicí množství - motorový olej Motorový olej 1,20 l 1válcový 4taktní Ottův motor, chlazený kapalinou 349,7 cm³ 57,5 mm 88 mm 12,3:1 1 950… 2 050 ot/min DOHC, 4 ventily řízené vahadly, pohon rozvodovým řetězem 36,3 mm 29,1 mm 0,10… 0,15 mm 0,13… 0,18 mm 2 válečková ložiska Jehlové ložisko Bez ložiskového pouzdra - pístní čep povrstvený DLC Kovaný lehký kov 1 pístní těsnicí kroužek, 1 pístní stěrací kroužek Tlakové oběžné mazání s 2 čerpadly Eaton 24:73 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 12 V, 168 W Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování NGK LMAR9AI-8 0,8 mm Chlazení kapalinou, permanentní cirkulace chladicí kapaliny pomocí vodního čerpadla Nožní startér a E- startér

Motorový olej (SAE 10W/50) (

Alternativní motorový olej pro ztížené podmínky nasazení a zlepšení provozního stavu

str. 110)

Motorový olej (SAE 10W/60)

(00062010035) ( str. 109)

100 21.2

Plnicí množství - chladicí kapalina Chladicí kapalina 1,2 l

Chladicí kapalina ( str. 109) Chladicí kapalina (směs připravená k použití) ( str. 109)

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU Olejová tryska k mazání ojnice M4 Olejová tryska pro chlazení alternátoru M4 Olejová tryska pro mazání vyvažova cího hřídele Šroub olejové trysky k chlazení pístů Tryska odvětrání prostoru klikového hřídele Olejová tryska k chlazení pístů Olejová tryska pro mazání spojky Olejová tryska pro mazání vahadla Šroub aretační páky M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 Šroub statoru Šroub synchronizátoru Šroub u pojistky ložiska Šroub u spojkové pružiny Šroub víka alternátoru Šroub víka olejové pumpy Šroubový uzávěr olejového kanálu ve víku alternátoru Matice hlavy válce M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 Matice kola vodního čerpadla Šroub aretace řazení Šroub krytu spojky Šroub motoru startéru Šroub na krytu motoru Šroub nárazníku nožního startéru Šroub řadící páky Šroub válce unašeče spojky Šroub víčka ventilu Šroub víka olejového filtru Šroub víka vodní pumpy Šroub vodicí lišty rozvodového řetězu Šroub výfukové příruby Šroub zajištění proti pádu rozvodo vého řetězu Závrtný šroub hlavy válce Šroub můstku ložiska rozvodového hřídele Šroub lišty napínáku rozvodového řetězu Šroub nožního startéru Šroubový uzávěr upevnění klikového hřídele Šroub pastorku Šroub odjištění napínáku rozvodového řetězu Šroub rotoru M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M7x1 M8 M8 M8 M10 M10x1 M10x1 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 6 Nm 3 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 3 Nm 10 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 15 Nm 25 Nm 10 Nm 60 Nm 10 Nm 70 Nm Šroubový uzávěr osy vlečné páky Zapalovací svíčka Závěrný šroub olejového kanálku M10x1 M10x1 M10x1 10 Nm 10… 12 Nm 15 Nm 101 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 648™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Naolejován motorovým ole jem Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Naolejován motorovým ole jem Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 2701 – Závit naolejovaný motoro vým olejem / kónus odmaš těný – – Loctite ® 243™

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU Matice hlavy válce M10x1,25 Závrtný šroub hlavy válce Šroub u ozubeného kolečka vačkové hřídele Šroubový uzávěr regulačního ventilu tlaku oleje Teplotní čidlo chladicí kapaliny Vypouštěcí šroub oleje s magnetem Šroub vypouštění oleje Matice primárního kola Matice unášeče spojky Šroubový uzávěr olejového sítka Šroub víka alternátoru Závěrný šroub napínáku rozvodového řetězu M10x1,25 M12x1 M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M14x1,5 M18LHx1,5 M18x1,5 M20x1,5 M24x1,5 M24x1,5 Posloupnost utahování: Šikmo přitáhněte.

1. stupeň dotažení 10 Nm 2. stupeň dotažení 30 Nm 3. stupeň dotažení 50° 20 Nm 80 Nm 20 Nm 12 Nm 20 Nm 15 Nm 100 Nm 100 Nm 15 Nm 18 Nm 25 Nm Závit naolejovaný moto rovým olejem / podložka namazaná tukem 102 – Loctite ® 243™ / kónus odmaštěný – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ –

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK Rám Vidlice Zdvih pružiny vpředu vzadu Osazení vidlice Pružná vzpěra Brzda Brzdové kotouče - průměr vpředu vzadu Brzdové kotouče - mez opotřebení vpředu vzadu Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu vpředu vzadu Tlak v pneumatikách na silnici (všechny modely EXC-F) vpředu vzadu Sekundární převod (všechny modely EXC-F) Sekundární převod (XCF‑W) Řetěz Dodávaná řetězová kola Úhel hlavy rámu Rozchod kol Výška sedadla bez zátěže Světlá výška bez zatížení Hmotnost bez paliva cca (všechny modely EXC-F) Hmotnost bez paliva cca (XCF‑W) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu Nejvyšší přípustná celková hmotnost Baterie YTX4L-BS Baterie tachometru Pojistka Pojistka Pojistka 23.1

Osazení žárovkami Světlomet Obrysové světlo Kontrolky (všechny modely EXC-F) Blinkr (všechny modely EXC-F) Brzdové / zadní světlo CR 2430 58011109105 58011109110 58011109120 S2 / patice BA20d W5W / patice W2,1x9,5d W2,3W / patice W2x4,6d R10W / patice BA15s LED Středový rám z trubek z chrom-molybden-oceli WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA 300 mm 335 mm 20 mm WP Suspension PDS 5018 DCC Kotoučové brzdy, brzdové čelisti mají plovoucí uložení 260 mm 220 mm 2,5 mm 3,5 mm 1 bar 1 bar 1,5 bar 2,0 bar 14:52 (13:52) 13:52 5/8 x 1/4" 38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52 63,5° 1 482±10 mm 970 mm 345 mm 108,5 kg 107 kg 145 kg 190 kg 335 kg Napětí baterie: 12 V Jmenovitá kapacita: 3 Ah bezúdržbová Napětí baterie: 3 V 5 A 10 A 20 A 12 V 35/35 W 12 V 5 W 12 V 2,3 W 12 V 10 W 103

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK Osvětlení poznávací značky (všechny modely EXC-F) W5W / patice W2,1x9,5d 23.2

Pneumatiky Platnost (všechny modely EXC-F) Pneumatiky vpředu 90/90 - 21 M/C 54M M+S TT Metzeler MEC 6 DAYS EXTREME (XCF‑W) 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX51 Další informace naleznete v oddílu servis na: http://www.ktm.com

23.3

Plnicí množství - palivo Objem palivové nádrže celkem cca (XCF‑W) Objem palivové nádrže celkem cca (všechny modely EXC-F) Rezerva paliva cca 9,5 l 9 l 1,5 l 12 V 5 W Pneumatiky vzadu 140/80 - 18 M/C 70M M+S TT Metzeler MEC 6 DAYS EXTREME 110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX MX51

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) ( str. 109) Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) ( str. 109)

104

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE Číslo výrobku na vidlici Vidlice Tlumení v tlaku Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny - Preload Adjuster Komfort Standard Sport Délka pružiny s předepnutím Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Délka vidlice Délka vzduchové komůrky Vidlicový olej na jednu vidlici 620 ml 14.18.7L.67

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA 24 kliknutí 22 kliknutí 20 kliknutí 22 kliknutí 20 kliknutí 18 kliknutí 1 otáčka 2 otáčky 2 otáčky 513 mm 513 mm 513 mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 940 mm 110 +10 −20 mm

Vidlicový olej (SAE 5) ( str. 110)

105

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení v tlaku Low Speed Komfort Standard Sport Tlumení v tlaku High Speed Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65… 75 kg Hmotnost jezdce: 75… 85 kg Hmotnost jezdce: 85… 95 kg Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka Tlumičový olej 12.18.7L.67

WP Suspension PDS 5018 DCC 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 2 otáčky 1,5 otáčky 1,25 otáčky 28 kliknutí 24 kliknutí 22 kliknutí 8 mm 66 N/mm 69 N/mm 72 N/mm 250 mm 10 bar 34 mm 110 mm 417 mm

Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) ( str. 110)

106

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU Uchycení paprsků předního kola Šroub pólu baterie šroub spojleru na palivové nádrži (XCF‑W) Šroub u můstku vidlice spodní (EXC-F SIX DAYS) Šroub u můstku vidlice spodní (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) M4,5 M5 M5x12 Šroub teplotního čidla - nasávaný vzduch Šroub u nastavovacího kroužku pružné vzpěry Uchycení paprsků zadního kola Ostatní matky na podvozku Ostatní šrouby na podvozku Šroub kulového kloubu tlačné tyčky u válce nožní brzdy Šroub protiskluzového krytu řetězu Šroub u brzdového kotouče přední M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 Šroub u brzdového kotouče zadní Matice dorazu pedálu nožní brzdy Matka k držáku pneumatiky Matka ke šroubu řetězového kola Ostatní matky na podvozku Šroub kluznice řetězu Šroub u brzdových čelistí přední Šroub u koncovky vidlice Šroub u můstku vidlice horní (EXC-F SIX DAYS) Šroub u můstku vidlice horní (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) M6 M6 M8 M8 M8 M8 Ostatní šrouby na podvozku M8 Připojení paliva k palivovému čerpadlu M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 Šroub u postranního uchycení stojanu Šroub u pouzdra vidlice horní (EXC-F SIX DAYS) M8 M8 Šroub u pouzdra vidlice horní (XCF‑W, EXC‑F EU, EXC‑F AUS) Šroub u svorky řídítek Šroub u výztuhy motoru Šroub u vzpěry rámu Nosný šroub motoru Ostatní matky na podvozku Ostatní šrouby na podvozku M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 Šroub u úchytu řídítek Matice upevnění palivového čerpadla Šroub u pružné vzpěry dole Šroub u pružné vzpěry nahoře Matka uchycení sedla Matka k čepu vahadla M10 M12 M12 M12 M12x1 M16x1,5 Matka u zadního výsuvného čepu kola M20x1,5 Šroub u hlavy rámu horní Šroubovací hrdlo chlazení M20x1,5 M20x1,5 20 Nm 12 Nm 15 Nm 45 Nm 17 Nm 20 Nm 20 Nm 33 Nm 35 Nm 60 Nm 45 Nm 45 Nm 40 Nm 15 Nm 80 Nm 80 Nm 20 Nm 100 Nm 80 Nm 12 Nm 12 Nm 5 Nm 2,5 Nm 1,5 Nm 2 Nm 5 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 14 Nm 14 Nm 30 Nm 10 Nm 35 Nm 25 Nm 25 Nm 10 Nm 15 Nm 25 Nm 15 Nm 17 Nm – – – Loctite ® 2701 Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 2701 – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 2701 Loctite ® 2701 – – – – Loctite ® 243™ – – – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – Loctite ® 2701 – – – – Loctite ® 243™ 107

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU Šroub u výsuvného čepu kola vpředu M24x1,5 45 Nm – 108

PROVOZNÍ LÁTKY 109 Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) podle – DIN EN 228 (ROZ 95) Předepsaná hodnota – Používejte jen bezolovnaté palivo Super, které splňuje uvedenou normu nebo je stejně hodnotné.

– Podíl až 10 % etanolu (palivo E10) je přitom nezávadný.

Informace Nepoužívejte žádné palivo z metanolu (např. M15, M85, M100) nebo s podílem etanolu více než 10 % (např. E15, E25, E85, E100).

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1

podle – DOT Předepsaná hodnota – Používejte pouze takovou brzdovou kapalinu, která odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Castrol a Motorex ® .

dodavatel Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

Chladicí kapalina Předepsaná hodnota – Používejte pouze vhodnou chladicí kapalinu (i v zemích s vysokými teplotami). U prostředků s nižší mrazuvzdorností může dojít ke korozi nebo tvorbě pěny. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Poměr směsi Ochrana před zamrznutím: −25… −45 °C 50 % prostředek na ochranu proti korozi a mrazu 50 % destilovaná voda Chladicí kapalina (směs připravená k použití) Ochrana před zamrznutím dodavatel Motorex ® – Anti Freeze −40 °C Motorový olej (SAE 10W/60) (00062010035) podle

– JASO T903 MA ( – SAE ( str. 113) str. 113) (SAE 10W/60)

– KTM LC4 2007+ Předepsaná hodnota – Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu), a který má odpovídající vlast nosti. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Plně syntetický motorový olej dodavatel Motorex ® – Motorex ® KTM Cross Power 4T

PROVOZNÍ LÁTKY Motorový olej (SAE 10W/50) podle

– JASO T903 MA ( – SAE ( str. 113) str. 113) (SAE 10W/50)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu) a který má odpovídající vlast nosti. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Plně syntetický motorový olej dodavatel Motorex ® – Cross Power 4T Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) podle

– SAE ( str. 113) (SAE 2,5)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.

Vidlicový olej (SAE 5) podle

– SAE ( str. 113) (SAE 5)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Racing Fork Oil 110

POMOCNÉ PROSTŘEDKY Čistič a leštěnka na lesklé a matné laky, kovové a plastové povrchy Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Clean & Polish Čistič motocyklů Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Moto Clean 900 Čisticí a konzervační prostředky na kov a pryž Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Protect & Shine Čisticí prostředek vzduchového filtru Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Twin Air Dirt Bio Remover Lepidlo pro gumovou rukojeť (00062030051) dodavatel KTM-Sportmotorcycle AG – GRIP GLUE Mazací tuk s vysokou viskozitou Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky SKF ® .

dodavatel SKF ® – LGHB 2 Mazivo s dlouhodobým účinkem Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Bike Grease 2000 Olej pro pěnový vzduchový filtr Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Twin Air Liquid Bio Power 111

POMOCNÉ PROSTŘEDKY Prostředek na čištění řetězu Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Chain Clean Sprej na řetězy pro offroad Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Chainlube Offroad Univerzální olejový sprej Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

dodavatel Motorex ® – Joker 440 Synthetic 112

NORMY 113 JASO T903 MA Různé technické vývojové směry si vyžádaly vlastní specifikaci pro 4taktní motocykly - normu JASO T903 MA. Dříve se pro 4taktní motocykly používaly motorové oleje určené pro osobní automobily, protože neexistovala žádná vlastní specifikace pro motocykly.

Jestliže u motorů osobních automobilů se požadují dlouhé intervaly údržby, je u motocyklových motorů v popředí zájmu vysoký výkon motoru při vysokých otáčkách. U většiny motocyklových motorů se stejným olejem maže i převodovka a spojka. Norma JASO MA se zabývá těmito zvláštními požadavky.

SAE Viskozitní třídy SAE byly stanoveny společností Society of Automotive Engineers a slouží rozdělení olejů podle jejich viskozity.

Viskozita popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovídá o kvalitě oleje.

REJSTŘÍK 114 REJSTŘÍK B Baterie

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Blikající kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Boční stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Brzdová kapalina

brzdy předního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

brzdy zadního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Brzdová obložení

brzdy předního kola výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

brzdy zadního kola výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Brzdové kotouče

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-73

C Chladicí kapalina

doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Chladicí systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Č

Číslo klíčků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Číslo motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Číslo podvozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

D

Definice použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

G Gumová rukojeť

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 zajištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

H Hladina brzdové kapaliny

kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Hladina chladicí kapaliny

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86-87

Hladina motorového oleje

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Hlavní pojistka

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

I

Identifikační štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

K Kryt motoru

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Kryt vidlice

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Kyvné rameno

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

L Ložisko hlavy řízení-

mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

M Maska světlometu se světlometem

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Motocykl

mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

sejmutí ze stojanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 zdvihnutí na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Motor

záběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Motorový olej

doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Mrazuvzdornost

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

N

Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Napnutí paprsků

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Napnutí řetězu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Nastavení světlometů

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nouzový vypínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Nožní brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Nožní startér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

O Olejové sítko

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Olejový filtr

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Otočná rukojeť plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

P

Páčka řazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Páčka ruční brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 nastavení mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Páčka spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Palivová nádrž

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

REJSTŘÍK 115 Počet otáček volnoběhu

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Pohled na vozidlo

zepředu zleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

zezadu zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pojistka

jednotlivých elektrických spotřebičů - výměna . . . . . . . 81

ventilátoru chladiče - výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

výměna hlavní pojistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Poloha řídítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Pravidla při práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Přední blatník

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Přední kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Přehled kontrolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Přepínač blinkrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Přepínač světel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Prověšení při jízdě

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Provozní prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Pružná vzpěra

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

kontrola prověšení při jízdě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 kontrola statického prověšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

nastavení předpětí pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

R Rám

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Regulační šroub otáček volnoběhu . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ř Řadicí páka

kontrola základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Řetěz

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Řetězové kolo

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Řetězový pastorek

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Řízení

odemknutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

uzamknutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

S Schránka na vzduchový filtr

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Sedačka

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Servisní plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34

Spodní můstek vidlice

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-46

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 48

Spojka

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 výměna kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Stav pneumatik

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Světlomet

nastavení dosahu světla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

T Tachometr

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 nastavení času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

nastavení kilometrů nebo mílí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

popis funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

výměna baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Tankování

Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Technické údaje

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104

pružná vzpěra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

utahovací momenty u motoru . . . . . . . . . . . . . . . 101-102

utahovací momenty u podvozku . . . . . . . . . . . . . 107-108

vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Tlačítko E-startéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

Tlačítko houkačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tlak vzduchu v pneumatikách

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Tlumení High Speed při stlačování tlumiče

pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče

pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Tlumení při roztahování tlumiče

na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Tlumení při stlačování tlumiče

na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tlumicí koncovka výfuku

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 výměna výplně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

U

Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Uložení plynového bowdenu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

REJSTŘÍK 116 Uvedení do provozu

kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu . 29

po uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

pokyny pro první uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . 24

Uzávěr palivové nádrže

schließen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

V Vedení řetězu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Vidlice

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

kontrola základního nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

nastavení předpětí pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

odvzdušnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 vyčištění prachových manžet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Víko schránky na vzduchový filtr

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Vůle ložiska hlavy řízení

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Vůle plynového bovdenu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-98

Vzduchový filtr

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Z Zadní kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Základní nastavení podvozku

podle hmotnosti jezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Zavření

nádrže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Zimní provoz

kontrola a ošetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Zkratovací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ztížené podmínky nasazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

bahnitý terén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

mokrý písek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

mokrý terén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

nízká teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

pomalá jízda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

sníh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

suchý písek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

vysoká teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ž Žárovka světlometu

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

*3211721cs*

3211721cs KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Rakousko http://www.ktm.com

04/2011 Foto: Mitterbauer

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement