KTM 1190 Adventure AU 2013 Travel Bike Používateľská príručka

KTM 1190 Adventure AU 2013 Travel Bike Používateľská príručka
NÁVOD K OBSLUZE 2013
1190 Adventure EU
1190 Adventure FR
1190 Adventure AUS
1190 Adventure JP
Výr.č. 3211955cs
MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM
1
Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM. Nyní jste majitelem moderního, sportovního motocyklu, který
Vám určitě přinese plno radosti, pokud o něj budete příslušně pečovat a udržovat jej.
MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM
Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě!
Níže prosím uveďte sériové číslo Vašeho vozidla.
Číslo podvozku (
Číslo motoru (
Číslo klíčku (
str. 20)
Razítko obchodníka
str. 21)
str. 21)
K datu tisku opovídal návod k obsluze nejnovějšímu stavu této konstrukční řady. Nelze však vyloučit drobné odchylky, které vzniknou v
důsledku dalšího konstrukčního vývoje.
Všechny zde obsažené údaje jsou nezávazné. KTM-Sportmotorcycle AG si vyhrazuje zejména právo bez předchozího oznámení a bez
udání důvodů změnit technické údaje, ceny, barvy, typy, materiál, služby a servisní služby, konstrukce, vybavení a ostatní, resp. je bez
náhrad vyškrtnout, přizpůsobit místním podmínkám stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení. KTM neručí
za možnosti dodávky, odlišnosti ve vyobrazeních a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahují zčásti zvláštní
vybavení, které nepatří k rozsahu sériové dodávky.
© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Rakousko
Všechna práva vyhrazena
Dotisk i dílčích výtahů, jakož i rozmnožování jakéhokoliv druhu jen s písemným svolením autora.
MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM
2
ISO 9001(12 100 6061)
Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001 používá KTM procesy zajištění kvality, které vedou k nejvyšší možné
kvalitě výrobku.
Vystavil: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Rakousko
OBSAH
1
OBSAH
2
3
4
5
ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY........................................... 8
1.1
Použité symboly........................................................ 8
1.2
Použité formátování .................................................. 8
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ......................................... 9
2.1
Definice použití - použití k určenému účelu .............. 9
2.2
Bezpečnostní pokyny................................................ 9
2.3
Stupně nebezpečí a symboly.................................. 10
2.4
Výstraha před manipulacemi .................................. 10
2.5
Bezpečný provoz .................................................... 11
2.6
Ochranný oděv ....................................................... 12
2.7
Pravidla při práci ..................................................... 12
2.8
Životní prostředí ...................................................... 12
2.9
Návod k obsluze ..................................................... 13
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .................................................. 14
3.1
Záruka..................................................................... 14
3.2
Provozní látky, pomocné prostředky....................... 14
3.3
Náhradní díly, příslušenství .................................... 14
3.4
Servis ...................................................................... 14
3.5
Obrázky................................................................... 15
3.6
Zákaznický servis ................................................... 15
POHLED NA VOZIDLO....................................................... 16
4.1
Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické
znázornění) ............................................................. 16
4.2
Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické
znázornění) ............................................................. 18
SÉRIOVÁ ČÍSLA ................................................................. 20
5.1
Číslo podvozku ....................................................... 20
5.2
Typový štítek........................................................... 20
3
6
5.3
Číslo klíčku..............................................................
5.4
Číslo motoru............................................................
5.5
Výrobní číslo vidlice ................................................
5.6
Výrobní číslo pružné vzpěry ...................................
OVLÁDACÍ PRVKY .............................................................
6.1
Páčka spojky...........................................................
6.2
Páčka ruční brzdy ...................................................
6.3
Otočná rukojeť plynu ..............................................
6.4
Spínače vlevo na řídítkách .....................................
6.4.1
Kombinovaný spínač ..........................................
6.4.2
Přepínač světel...................................................
6.4.3
Spínač varovných světel ....................................
6.4.4
Přepínač menu ...................................................
6.4.5
Přepínač blinkrů .................................................
6.4.6
Tlačítko houkačky...............................................
6.5
Spínače vpravo na řídítkách ...................................
6.5.1
Nouzový vypínač ................................................
6.5.2
Tlačítko E-startéru ..............................................
6.6
Zámek zapalování/řízení ........................................
6.7
Imobilizér.................................................................
6.8
Zásuvka pro elektrické příslušenství.......................
6.9
Otevření uzávěru nádrže ........................................
6.10
Zavření uzávěru palivové nádrže............................
6.11
Palivové kohouty.....................................................
6.12
Otevření odkládací přihrádky..................................
6.13
Zavření odkládací přihrádky ...................................
6.14
Zámek sedačky.......................................................
6.15
Palubní nářadí ........................................................
21
21
22
22
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
32
33
34
34
35
36
OBSAH
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7
Držadla....................................................................
Nosná deska pro zavazadla ...................................
Stupačky spolujezdce .............................................
Řadicí páka .............................................................
Boční stojan ............................................................
Střední stojan (Doplňkové vybavení: Střední
stojan) .....................................................................
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE ..................
7.1
Přehled....................................................................
7.2
Aktivace a test.........................................................
7.3
Maticový displej ......................................................
7.4
Segmentový displej.................................................
7.5
Kontrolky .................................................................
7.6
Hlášení na maticovém displeji ................................
7.7
Indikátor řazení .......................................................
7.8
Ukazatel servisu .....................................................
7.9
Menu maticového displeje ......................................
7.9.1
"Favorites" ..........................................................
7.9.2
"Trip 1"................................................................
7.9.3
"Trip 2"................................................................
7.9.4
"General Info" .....................................................
7.9.5
"TPMS" (doplňkové vybavení)............................
7.9.6
"Set Favorites"....................................................
7.9.7
"Settings"............................................................
7.9.8
"Warnings"..........................................................
7.9.9
"Heat Grip" (doplňkové vybavení) ......................
7.9.10
"MTC/ABS".........................................................
7.9.11
"Load".................................................................
4
36
37
37
38
39
39
40
40
40
41
41
42
43
44
45
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
8
7.9.12
"Damping" ..........................................................
7.9.13
"Drive Mode" ......................................................
7.9.14
Přehled menu .....................................................
7.9.15
"Language".........................................................
7.9.16
"Distance"...........................................................
7.9.17
"Temp"................................................................
7.9.18
"Volume".............................................................
7.9.19
"Pressure" ..........................................................
7.9.20
"Clock/Date" .......................................................
7.9.21
"Fuel Cons" ........................................................
7.9.22
"DRL"..................................................................
7.9.23
"Shift Light".........................................................
7.9.24
"Quick Shift" .......................................................
7.9.25
"Heat Grips"........................................................
ERGONOMIE ......................................................................
8.1
Nastavení sedadla řidiče ........................................
8.2
Poloha řídítek..........................................................
8.3
Nastavení polohy řídítek
....................................
8.4
Nastavení krytu proti větru......................................
8.5
Nastavení základní polohy páčky spojky ................
8.6
Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy ........
8.7
Stupačky řidiče .......................................................
8.8
Nastavení stupaček
...........................................
8.9
Nožní brzda.............................................................
8.10
Nastavení základní polohy pedálu nožní
brzdy
..................................................................
8.11
Kontrola základní polohy řadicí páky ......................
8.12
Nastavení základní polohy řadicí páky
..............
x
x
x
x
51
51
52
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
60
60
61
61
62
64
64
65
65
67
67
69
69
OBSAH
9
10
11
12
UVEDENÍ DO PROVOZU ...................................................
9.1
Pokyny pro první uvedení do provozu ....................
9.2
Záběh motoru .........................................................
9.3
Naložení vozidla .....................................................
NÁVOD K JÍZDĚ .................................................................
10.1
Kontrola a ošetření před každým uvedením do
provozu ...................................................................
10.2
Startování................................................................
10.3
Rozjezd ...................................................................
10.4
Řazení, jízda ...........................................................
10.5
Brzdění....................................................................
10.6
Zastavení, parkování ..............................................
10.7
Přeprava .................................................................
10.8
Tankování paliva.....................................................
SERVISNÍ PLÁN .................................................................
11.1
Doplňující informace ...............................................
11.2
Povinné práce .........................................................
11.3
Doporučené práce ..................................................
NASTAVENÍ PODVOZKU...................................................
12.1
"Damping" (Doplňkové vybavení: s EDS)...............
12.2
"Load" (Doplňkové vybavení: s EDS) .....................
12.3
Vidlice/pružná vzpěra .............................................
12.4
Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na
vidlici (Doplňkové vybavení: bez EDS) ...................
12.5
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice
(Doplňkové vybavení: bez EDS).............................
12.6
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné
vzpěry (Doplňkové vybavení: bez EDS) .................
5
71
71
72
73
75
75
76
77
77
81
83
85
86
88
88
88
90
91
91
91
92
92
93
94
12.7
13
Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře
(Doplňkové vybavení: bez EDS)............................. 95
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU ................................... 97
13.1
Postavení vozidla na střední stojan (Doplňkové
vybavení: Střední stojan) ........................................ 97
13.2
Sejmutí vozidla ze středního stojanu (Doplňkové
vybavení: Střední stojan) ........................................ 97
13.3
Demontáž sedačky spolujezdce ............................. 98
13.4
Namontování sedačky spolujezdce ........................ 99
13.5
Sejmutí sedačky řidiče............................................ 99
13.6
Montáž sedačky řidiče .......................................... 100
13.7
Kontrola znečištění řetězu .................................... 100
13.8
Čištění řetězu........................................................ 101
13.9
Kontrola napnutí řetězu ........................................ 102
13.10 Nastavení napnutí řetězu...................................... 103
13.11 Kontrola řetězu, řetězového kola a řetězového
pastorku ................................................................ 105
13.12 Kontrola/doplnění hladiny kapaliny hydraulické
spojky.................................................................... 108
13.13 Kontrola vůle ložiska hlavy řízení ......................... 109
13.14 Demontáž masky můstku vidlice dole................... 110
13.15 Montáž masky můstku vidlice dole
.................. 110
13.16 Demontáž boční kapoty vpředu ............................ 111
13.17 Montáž boční kapoty vpředu................................. 112
13.18 Demontáž spojleru masky
............................... 113
13.19 Montáž spojleru masky
.................................... 116
13.20 Demontáž předního blatníku................................. 118
13.21 Montáž předního blatníku
................................ 119
13.22 Demontáž krytu nádrže......................................... 119
x
x
x
x
OBSAH
14
6
13.23 Montáž krytu nádrže .............................................
13.24 Demontáž krytu proti větru....................................
13.25 Montáž krytu proti větru ........................................
BRZDOVÁ SOUSTAVA ....................................................
14.1
ABS / Anti-lock Brake-System ..............................
14.2
Kontrola brzdových kotoučů .................................
14.3
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy
předního kola ........................................................
14.4
Doplnění brzdové kapaliny do brzdy předního
kola
..................................................................
14.5
Kontrola brzdového obložení brzdy předního
kola .......................................................................
14.6
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy
zadního kola .........................................................
14.7
Doplnění brzdové kapaliny do brzdy zadního
kola
..................................................................
14.8
Kontrola brzdových obložení brzdy zadního
kola .......................................................................
KOLA, PNEUMATIKY .......................................................
15.1
Demontáž předního kola
.................................
15.2
Montáž předního kola
......................................
15.3
Demontáž zadního kola
...................................
15.4
Montáž zadního kola
.......................................
15.5
Kontrola gum tlumiče náboje zadního kola
.....
15.6
Kontrola stavu pneumatik .....................................
15.7
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách ...............
15.8
Kontrola napnutí paprsků......................................
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ...............................................
16.1
světlo pro denní svícení........................................
x
x
15
x
x
x
x
x
16
121
122
123
124
124
125
x
x
x
126
127
129
17
130
131
132
134
134
135
138
140
142
143
145
146
148
148
16.2
Demontáž baterie
............................................
16.3
Montáž baterie
.................................................
16.4
Nabíjení baterie
...............................................
16.5
Výměna hlavní pojistky .........................................
16.6
Výměna pojistek v pojistkové skříňce ...................
16.7
Demontáž masky světlometu se světlometem .....
16.8
Montáž masky světlometu se světlometem ..........
16.9
Výměna žárovky potkávacího světla ....................
16.10 Výměna žárovky dálkového světla .......................
16.11 Kontrola nastavení světlometu .............................
16.12 Nastavení dosahu světlometu ..............................
CHLADICÍ SYSTÉM..........................................................
17.1
Kontrola hladiny chladicí kapaliny ve
vyrovnávací nádrži ................................................
17.2
Úprava hladiny chladicí kapaliny ve
vyrovnávací nádrži ................................................
NASTAVENÍ MOTORU .....................................................
18.1
"Drive Mode" .........................................................
18.2
MTC / Kontrola trakce motocyklu..........................
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU .....................................
19.1
Kontrola hladiny motorového oleje .......................
19.2
Výměna motorového oleje a olejového filtru,
vyčištění olejového sítka
.................................
19.3
Doplnění motorového oleje...................................
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ ........................................................
20.1
Mytí motocyklu ......................................................
20.2
Kontrola a ošetření pro zimní provoz....................
ULOŽENÍ ...........................................................................
21.1
Uložení..................................................................
18
19
x
20
21
148
150
151
155
157
160
162
163
164
166
167
168
168
169
171
171
171
173
173
174
178
181
181
183
185
185
OBSAH
21.2
Uvedení do provozu po uložení ............................
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD ....................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................
23.1
Motor.....................................................................
23.2
Utahovací momenty u motoru...............................
23.3
Plnicí množství......................................................
23.3.1
Motorový olej ....................................................
23.3.2
Chladicí kapalina ..............................................
23.3.3
Palivo................................................................
23.4
Podvozek ..............................................................
23.4.1
Doplňkové vybavení: s EDS.............................
23.4.2
Doplňkové vybavení: bez EDS.........................
23.5
Elektrická soustava ...............................................
23.5.1
Doplňkové vybavení: bez EDS.........................
23.5.2
Doplňkové vybavení: s EDS.............................
23.6
Pneumatiky ...........................................................
23.7
Vidlice ...................................................................
23.7.1
Doplňkové vybavení: s EDS.............................
23.7.2
Doplňkové vybavení: bez EDS.........................
23.8
Pružná vzpěra.......................................................
23.8.1
Doplňkové vybavení: s EDS.............................
23.8.2
Doplňkové vybavení: bez EDS.........................
23.9
Utahovací momenty u podvozku ..........................
24 PROVOZNÍ LÁTKY ...........................................................
25 POMOCNÉ PROSTŘEDKY ..............................................
26 NORMY .............................................................................
REJSTŘÍK .................................................................................
22
23
7
186
187
189
189
190
194
194
194
194
195
195
195
196
196
197
198
198
198
198
199
199
200
201
205
209
212
213
1
ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY
1.1
Použité symboly
Dále je vysvětleno použití určitých symbolů.
Označuje očekávanou reakci (např. pracovního postupu nebo funkce).
Označuje neočekávanou reakci (např. pracovního postupu nebo funkce).
Všechny práce, které jsou označeny tímto symbolem, vyžadují odborné znalosti a technické chápání. V zájmu
vlastní bezpečnosti nechte tyto práce provést autorizovaným servisem KTM! Údržbu Vašeho motocyklu tam
optimálně provedou speciálně vyškolení odborníci pomocí nezbytných speciálních nástrojů.
Označuje odkaz na stránku (na uvedené straně si můžete přečíst více informací).
1.2
Použité formátování
Dále je vysvětleno použité formátování písma.
Vlastní název
Označuje vlastní název.
Název®
Označuje ochranný název.
Značka™
Označuje obchodní značku.
8
2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.1
Definice použití - použití k určenému účelu
Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že odolávají běžnému namáhání v silničním provozu a nasazení ve snadném terénu (nezpevněné vozovky), ale ne pro použití na závodních dráhách.
Informace
Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované verzi.
2.2
Bezpečnostní pokyny
Pro bezpečné zacházení s vozidlem se musí dodržovat několik bezpečnostních pokynů. Proto si pozorně přečtěte tento návod. Bezpečnostní pokyny jsou v textu opticky zvýrazněny a jsou pomocí odkazů propojeny s relevantními místy v textu.
Informace
Na vozidle jsou na dobře viditelných místech umístěny různé informační/výstražné nálepky. Žádnou informační/výstražnou
nálepku neodstraňujte. Pokud by některá chyběla, nemuseli byste Vy nebo někdo jiný poznat nebezpečí a v důsledku toho by
mohlo dojít ke zranění.
9
2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.3
Stupně nebezpečí a symboly
10
Nebezpečí
Upozornění na nebezpečí, které má za následek jistou smrt nebo těžká zranění s trvalými následky, pokud nebudou provedena
příslušná preventivní opatření.
Výstraha
Upozornění na nebezpečí, které má pravděpodobně za následek smrt nebo těžká zranění, pokud nebudou provedena příslušná
preventivní opatření.
Pozor
Upozornění na nebezpečí, které může mít za následek lehká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Upozornění
Upozornění na nebezpečí, které má za následek značné hmotné škody nebo poškození stroje, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Výstraha
Upozornění na nebezpečí, které má za následek poškození životního prostředí, pokud nebudou provedena příslušná preventivní
opatření.
2.4
Výstraha před manipulacemi
Provádění změn na součástech tlumení hluku je zakázáno. Následující opatření nebo vytváření určitých stavů je ze zákona zakázáno:
1
Odstranění jakýchkoliv zařízení nebo součástí nového vozidla sloužících k tlumení hluku nebo jejich vyřazení z provozu před prodejem nebo dodáním vozidla koncovému zákazníkovi nebo během používání vozidla k jinému účelu než je údržba, oprava nebo
výměna těchto součástí, jakož i
2
používání vozidla po odstranění zařízení nebo součásti tohoto druhu nebo po jejich vyřazení z provozu.
Příklady protizákonné manipulace:
2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
1
Odstranění nebo provrtání tlumicích koncovek výfuku, nárazových plechů, kolen nebo jiných součástí, které vedou výfukové plyny.
2
Odstranění nebo provrtání částí sacího systému.
3
Používání v neudržovaném stavu.
4
Výměna mobilních dílů vozidla nebo částí výfukového systému nebo sacího systému za díly neschválené výrobcem.
2.5
Bezpečný provoz
Nebezpečí
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí při snížené schopnosti řízení.
Neuvádějte vozidlo do provozu, pokud jste požili alkohol, léky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém
stavu.
Nebezpečí
Nebezpečí otravy
–
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru
nebo bez vhodného odsávacího zařízení.
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzdové soustavy. Předtím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.
Vozidlo provozujte pouze v technicky bezvadném stavu, podle určeného účelu, s vědomím bezpečnosti a šetrně k životnímu prostředí.
Vozidlo smí používat pouze instruované osoby. Pro silniční provoz je zapotřebí příslušné řidičské oprávnění.
Poruchy, které snižují bezpečnost, nechte ihned odstranit v odborném autorizovaném servisu KTM.
Řiďte se pokyny na informačních/výstražných nálepkách umístěných na vozidle.
11
2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.6
Ochranný oděv
12
Výstraha
Nebezpečí poranění
–
Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.
Ochranný oděv (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste při každé jízdě. Používejte vždy
ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným požadavkům.
V zájmu Vaší bezpečnosti KTM doporučuje, abyste provozovali vozidlo pouze ve vhodném ochranném oděvu.
2.7
Pravidla při práci
Pro některé práce jsou nutné speciální nástroje. Tyto nástroje nejsou součástí vozidla, lze je ale objednat pod číslem uvedeným v
závorce. Příkl.: zdvihač ventilové pružiny (59029019000)
Součásti, které nelze znovu použít (např. samopojistné šrouby a matice, těsnění, těsnicí kroužky, O-kroužky, závlačky, pojistné podložky)
je nutno při montáži nahradit novými součástmi.
Pokud se u šroubových spojení použije prostředek k zajištění šroubů (např. Loctite®) je nutno dodržovat specifické pokyny výrobce k
jejich použití.
Součásti, které se mají po demontáži znovu použít, je nutno vyčistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozené resp. opotřebované. Poškozené resp. opotřebované součásti vyměňte.
Po skončení opravy resp. údržby je nutno se ujistit o provozní bezpečnosti vozidla.
2.8
Životní prostředí
Jízda na motocyklu je nádherný sport a my přirozeně doufáme, že si jej budete moci užít plnými doušky. Avšak – skrývá v sobě potenciál pro problémy s životním prostředím, stejně jako pro konflikty s jinými lidmi. Odpovědné zacházení s motocyklem ale zajistí, aby k
problémům nebo konfliktům nedocházelo. Pro zajištění budoucnosti motocyklového sportu se ujistěte, zda používáte motocykl legálně,
chovejte se uvědoměle k životnímu prostředí a respektujte práva ostatních lidí.
2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.9
Návod k obsluze
13
Nezbytně si před první jízdou důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze obsahuje mnoho informací a tipů, které Vám
usnadní ovládání, manipulaci a údržbu. Jen tak zjistíte, jak nejlépe vozidlo sladit se svými potřebami, a jak se můžete chránit před úrazem.
Uschovejte návod k obsluze na dobře přístupném místě, abyste do něj v případě potřeby mohli kdykoliv nahlédnout.
Pokud byste se chtěli dozvědět více o vozidle nebo se při čtení vyskytly nejasnosti, obraťte se na autorizovaného prodejce KTM.
Návod k obsluze je důležitá součást vozidla, a musí být při prodeji předán novému vlastníkovi.
3
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
3.1
Záruka
14
Práce předepsané v servisním plánu musí provádět výhradně autorizovaný odborný servis KTM a musí je potvrdit jak v servisní a záruční
knížce, tak na KTM dealer.net, jinak zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při škodách a následných škodách, které byly způsobeny manipulací a/nebo přestavbami na vozidle, nemůže být poskytnuto žádné záruční plnění.
Další informace o záruce a záručním plnění a jejich vyřízení si prosím přečtěte v servisní a záruční knížce.
3.2
Provozní látky, pomocné prostředky
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
Provozní látky a pomocné prostředky uvedené v návodu k obsluze (např. palivo a maziva) je nutné používat podle jejich specifikace.
3.3
Náhradní díly, příslušenství
Pro svoji vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly a příslušenství, které schválila a/nebo doporučila firma KTM, a nechte si je
namontovat v autorizovaném odborném servisu KTM. Za jiné výrobky a následně vzniklé škody firma KTM neručí.
Některé náhradní díly a příslušenství je u příslušných popisů uvedeno v závorkách. Váš autorizovaný prodejce KTM Vám rád poradí.
Aktuální KTM PowerParts pro své vozidlo naleznete na webových stránkách KTM.
Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com
3.4
Servis
Předpokladem pro bezchybný provoz a pro předcházení předčasného opotřebení je dodržování servisu, péče a seřizování motoru a podvozku tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení podvozku může způsobit poškození nebo zlomení součástí podvozku.
Použití motocyklů v extrémních podmínkách, např. na silně bahnitých a mokrých vozovkách může vést k nadprůměrnému opotřebení
součástí, jako např. hnacího ústrojí nebo brzd. Může to mít za následek servis resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hranice jejich opotřebení podle servisního plánu.
3
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
15
Bezpodmínečně dodržujte předepsané doby záběhu a servisní intervaly. Jejich přesné dodržování výrazně přispívá k prodloužení životnosti Vašeho motocyklu.
3.5
Obrázky
Obrázky obsažené v návodu zčásti znázorňují zvláštní vybavení.
Pro lepší znázornění a vysvětlení mohou být některé díly demontované nebo nezobrazené. Pro příslušný popis není vždy nutně zapotřebí provádět demontáž. Řiďte se uvedeným popisem v textu.
3.6
Zákaznický servis
Pro dotazy k Vašemu vozidlu a k firmě KTM Vám bude rád k dispozici Váš autorizovaný prodejce KTM.
Seznam autorizovaných prodejců KTM naleznete na webových stránkách KTM.
Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com
4
POHLED NA VOZIDLO
4.1
Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění)
16
S00337-10
4
POHLED NA VOZIDLO
1
Zásuvka pro elektrické příslušenství (
2
Páčka spojky (
3
Palubní nářadí (
4
Držadla (
5
Nosná deska pro zavazadla (
str. 24)
str. 36)
str. 36)
6
Zámek sedačky (
7
Stupačky spolujezdce (
8
Střední stojan (
9
Stupačky řidiče (
10
Řadicí páka (
str. 38)
11
Boční stojan (
str. 39)
12
Průzor motorového oleje
13
Palivové kohouty (
str. 37)
str. 35)
str. 37)
str. 39)
str. 65)
str. 33)
str. 30)
17
4
POHLED NA VOZIDLO
4.2
Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)
18
S00343-10
4
POHLED NA VOZIDLO
1
Kombinovaný spínač (
str. 25)
2
Uzávěr nádrže
3
Zámek zapalování/řízení (
4
Tlačítko E-startéru (
5
Nouzový vypínač (
6
Otočná rukojeť plynu (
7
Páčka ruční brzdy (
8
Odkládací přihrádka
9
Vyrovnávací nádrž chladicího systému
10
Nožní brzda (
str. 29)
str. 29)
str. 28)
str. 25)
str. 24)
str. 67)
19
5
SÉRIOVÁ ČÍSLA
5.1
Číslo podvozku
20
Číslo podvozku 1 je vyraženo v rámu vpravo dole za hlavou řízení.
Číslo podvozku je rovněž zaneseno na typovém štítku.
602610-10
5.2
Typový štítek
Typový štítek 1 je umístěn na rámu vpravo nahoře za hlavou řízení.
602609-10
5
SÉRIOVÁ ČÍSLA
5.3
Číslo klíčku
21
Číslo klíčku Code number 1 je uvedeno na KEYCODECARD.
Informace
Číslo klíčku potřebujete k objednání náhradního klíčku. Uschovejte KEYCODECARD ne bezpečném místě.
Oranžovým programovacím klíčkem aktivujete resp. deaktivujete černý klíček zapalování. Uschovejte oranžový programovací klíček na bezpečném místě, smí se
používat jen pro funkce výuky a programování.
700222-01
5.4
Číslo motoru
Číslo motoru 1 je vyraženo na pravé straně motoru.
S00261-10
5
SÉRIOVÁ ČÍSLA
5.5
Výrobní číslo vidlice
22
Výrobní číslo vidlice 1 je vyraženo na vnitřní straně koncovky vidlice.
S00306-10
5.6
Výrobní číslo pružné vzpěry
(Doplňkové vybavení: bez EDS)
Výrobní číslo pružné vzpěry 1 je vyraženo v horní části pružné vzpěry.
S00347-10
5
SÉRIOVÁ ČÍSLA
23
(Doplňkové vybavení: s EDS)
Výrobní číslo pružné vzpěry 1 je umístěno na nálepce na krytu pružné vzpěry pod
pružinou.
S00361-10
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.1
Páčka spojky
24
Páčka spojky 1 je umístěna na řídítkách vlevo.
Spojka je ovládaná hydraulicky a automaticky se seřizuje.
S00214-10
6.2
Páčka ruční brzdy
Páčka ruční brzdy 1 je umístěna na řídítkách pravo.
Páčkou ruční brzdy se současně aktivuje brzda předního kola i brzda zadního kola.
Informace
Pokud je zapnutý režim ABS Offroad, aktivuje se jen brzda předního kola.
Pokud je vypnuté ABS, aktivuje se jen brzda předního kola.
S00215-10
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.3
Otočná rukojeť plynu
25
Otočná rukojeť plynu 1 je umístěná na řídítkách vpravo.
S00216-10
6.4
Spínače vlevo na řídítkách
6.4.1
Kombinovaný spínač
Kombinovaný spínač je umístěn na řídítkách vlevo.
Přehled kombinovaného spínače vlevo
S00224-10
1
Přepínač světel (
2
Spínač varovných světel (
3
Přepínač menu (
4
Přepínač blinkrů (
5
Tlačítko houkačky (
str. 26)
str. 26)
str. 27)
str. 27)
str. 28)
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.4.2
Přepínač světel
26
Přepínač světel 1 je umístěn na kombinovaném spínači vlevo.
Možné stavy
Potkávací světlo zapnuté – Přepínač světel v poloze A. V této poloze je
zapnuté potkávací světlo a zadní světlo.
Dálkové světlo zapnuté – Přepínač světel v poloze B. V této poloze je
zapnuté dálkové světlo a zadní světlo.
Světelná houkačka – Stlačte přepínač světel do polohy C.
S00219-10
6.4.3
Spínač varovných světel
Spínač varovných světel 1 je umístěn na kombinovaném spínači vlevo.
Varovná světla se používají k označení nouzových situací.
Informace
Varovná světla lze zapnout resp. vypnout při zapnutém zapalování resp. do 60
sekund po vypnutí zapalování.
Varovná světla používejte jen na dobu nezbytně nutnou, vybíjí se tím baterie.
Možné stavy
602606-10
Varovná světla zap – Blikají všechny čtyři blinkry a zelené kontrolky blinkrů
na sdruženém přístroji na palubní desce.
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.4.4
Přepínač menu
27
Přepínač menu je umístěn uprostřed na kombinovaném spínači vlevo.
Tlačítky menu se ovládá maticový displej na sdruženém přístroji na palubní desce.
Tlačítko 1 je tlačítko UP.
Tlačítko 2 je tlačítko DOWN.
Tlačítko 3 je tlačítko SET.
Tlačítko 4 je tlačítko BACK.
S00224-11
6.4.5
Přepínač blinkrů
Přepínač blinkrů 1 je umístěn na kombinovaném spínači vlevo.
Možné stavy
Blinkr vypnutý – Stiskněte přepínač blinkrů.
Blinkr vlevo zapnutý – Přepínač blinkrů stlačen doleva. Přepínač blinkrů se
po stisknutí vrátí zpět do střední polohy.
Blinkr vpravo zapnutý – Přepínač blinkrů stlačený doprava. Přepínač blinkrů se po stisknutí vrátí zpět do střední polohy.
S00217-10
Pro vypnutí blinkru stiskněte přepínač blinkrů k tělesu přepínače.
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.4.6
Tlačítko houkačky
28
Tlačítko houkačky 1 je umístěno na kombinovaném spínači vlevo.
Možné stavy
• Tlačítko houkačky
• Tlačítko houkačky
v základní poloze.
stisknuté – Houkačka je v této poloze zapnutá.
S00218-10
6.5
Spínače vpravo na řídítkách
6.5.1
Nouzový vypínač
Nouzový vypínač 1 je umístěný na řídítkách vpravo.
Možné stavy
Nouzový vypínač vypnutý – V této poloze je zapalovací okruh přerušený,
běžící motor zhasne, motor nelze nastartovat. V maticovém displeji se
zobrazí hlášení.
Nouzový vypínač zapnutý – Pro provoz je nutná tato poloha, zapalovací
okruh je uzavřený.
S00220-10
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.5.2
Tlačítko E-startéru
29
Tlačítko E-startéru 1 je umístěno na řídítkách vpravo.
Možné stavy
• Tlačítko E-startéru
• Tlačítko E-startéru
v základní poloze.
stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.
S00221-10
6.6
Zámek zapalování/řízení
Zámek zapalování/řízení 1 se nachází před horním můstkem vidlice.
Informace
K zapnutí zapalování se smí použít jen černý klíček zapalování.
Oranžovým programovacím klíčkem aktivujete resp. deaktivujete černý klíček zapalování.
Možné stavy
602611-10
Zapalování vyp OFF – V této poloze je zapalovací obvod přerušený, běžící
motor zhasne, stojící motor nenaskočí. Černý klíček zapalování lze vytáhnout.
Zapalování zapnuté ON – V této poloze je zapalovací obvod uzavřený,
motor lze nastartovat.
Řízení je zablokované – V této poloze je okruh zapalování přerušený a
řízení je zablokované. Černý klíček zapalování lze vytáhnout.
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.7
Imobilizér
30
Elektronický imobilizér zajišťuje vozidlo před neoprávněným použitím.
Vytažením klíčku zapalování se automaticky aktivuje imobilizér a uzamkne se elektronika
motoru.
Kontrolka imobilizéru 1 může blikáním signalizovat poruchu.
Pokud je zabudovaný doplňkový alarm, bliká kontrolka imobilizéru tehdy 1, je-li alarm
zapnutý.
Informace
401815-10
Klíčky zapalování jsou osazeny elektronickými součástmi. Nikdy nepřipevňujte do
jednoho svazku víc klíčků zapalování, mohly by se vzájemně rušit.
Ztracený černý klíček zapalování musí být deaktivován, aby se zabránilo neoprávněnému
uvedení vozidla do provozu.
Černé klíčky zapalování jsou při dodávce aktivovány.
U autorizovaného servisu KTM lze objednat ještě dva další náhradní klíčky zapalování
(číslo klíčku na KEYCODECARD), tyto klíčky se pro použití musí aktivovat.
6.8
Zásuvka pro elektrické příslušenství
Zásuvka 1 pro elektrické příslušenství je umístěna vlevo vedle sdruženého přístroje na
palubní desce.
Zásuvka je připojena na trvalé plus a je jištěná.
Zásuvka pro elektrické příslušenství
S00383-10
napětí
12 V
maximální odběr proudu
10 A
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.9
Otevření uzávěru nádrže
31
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se
palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může unikat. Respektujte pokyny k čerpání paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Zabraňte kontaktu paliva s pokožkou, očima a oblečením. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí paliva ihned
vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo řádně skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu
dětí.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
–
602612-10
Odklopte kryt 1 na uzávěru nádrže a do zámku nádrže vstrčte klíček zapalování 2.
6
OVLÁDACÍ PRVKY
32
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Zlomení klíčku zapalování.
Zatlačte na uzávěr nádrže, aby se odlehčil klíček zapalování. Poškozené klíčky
zapalování se musí vyměnit.
–
Otočte klíčkem zapalování 2 po směru hodinových ručiček.
–
Odklopte uzávěr nádrže 3 nahoru.
S00351-10
6.10
Zavření uzávěru palivové nádrže
S00352-10
–
Sklopte uzávěr nádrže 1.
–
Otočte klíčkem zapalování 2 po směru hodinových ručiček.
6
OVLÁDACÍ PRVKY
–
33
Stlačte uzávěr nádrže a otočte klíčkem zapalování 2 zpět, až se zámek nádrže uzavře.
Výstraha
Nebezpečí požáru
–
S00353-10
6.11
–
Palivo je lehce vznětlivé, jedovaté a zdraví škodlivé.
Po zavření palivové nádrže zkontrolujte uzávěr, zda je správně zajištěný.
Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Zasažená místa na pokožce ihned
očistěte vodou a mýdlem.
Vytáhněte klíček zapalování 2 a sklopte kryt 3.
Palivové kohouty
Na každé straně palivové nádrže se nachází jeden palivový kohout 1.
Informace
Při provozu musí být palivové kohouty vždy otevřené.
Palivové kohouty se zavřou jen při demontáži palivové nádrže.
202396-10
Možné stavy
• Palivové kohouty uzavřené – Nemůže dojít k vyrovnání hladin a z palivové nádrže
nemůže vytékat palivo.
• Palivové kohouty otevřené – Muže dojít k vyrovnání hladin a z palivové nádrže muže
vytékat palivo.
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.12
Otevření odkládací přihrádky
–
Stiskněte tlačítko 1 ve směru šipky a zároveň nazdvihněte víko.
S00385-10
6.13
Zavření odkládací přihrádky
–
S00385-11
Stlačte víko 1 v zadní oblasti, až je slyšet zapadnutí západky.
34
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.14
Zámek sedačky
(Doplňkové vybavení: bez EDS)
Zámek sedačky 1 se nachází na levé straně vozidla.
S00355-10
(Doplňkové vybavení: s EDS)
Zámek sedačky 1 se nachází na levé straně vozidla.
Klíčkem zapalování jej lze odblokovat.
602614-10
35
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.15
Palubní nářadí
Palubní nářadí 1 se nachází v odkládací schránce pod sedačkou.
602615-10
6.16
Držadla
Spolujezdec se během jízdy může držet úchytů 1.
602616-10
36
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.17
Nosná deska pro zavazadla
37
Nosná deska pro zavazadla 1 se nachází za sedačkou.
Na nosnou desku pro zavazadla lze připevnit základní desku kufrového systému (doplňkové vybavení).
Nosnou desku pro zavazadla lze maximálně zatížit uvedenou hmotností.
Nejvyšší přípustné zatížení
nosné desky pro zavazadla
8 kg
Informace
602616-11
6.18
Respektujte údaje výrobce kufrů.
Stupačky spolujezdce
Stupačky spolujezdce jsou provedeny vyklápěcí.
Možné stavy
• Stupačky spolujezdce zaklopené – Pro provoz bez spolujezdce.
• Stupačky spolujezdce vyklopené – Pro provoz se spolujezdcem.
S00234-10
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.19
Řadicí páka
Řadicí páka 1 je umístěna na motoru vlevo.
602629-10
Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobrazení.
Volnoběh se nachází mezi 1. a 2. rychlostním stupněm.
602630-10
38
6
OVLÁDACÍ PRVKY
6.20
Boční stojan
39
Boční stojan 1 se nachází na levé straně vozidla.
Boční stojan slouží k odstavení motocyklu.
Informace
Během jízdy musí být postranní stojan sklopený nahoru.
Boční stojan je spojený s bezpečnostním systémem startování, dodržujte pokyny v
kapitole Zastavení, parkování.
602618-10
6.21
Možné stavy
• Boční stojan vyklopený – Na bočním stojanu lze vozidlo odstavit. Bezpečnostní systém startování je aktivován.
• Boční stojan sklopený – Tato poloha je nutná při každé jízdě. Bezpečnostní systém
startování není aktivován.
Střední stojan (Doplňkové vybavení: Střední stojan)
Kromě bočního stojanu je vozidlo vybaveno středním stojanem 1.
602619-10
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.1
Přehled
1
Maticový displej (
2
Otáčkoměr
3
Indikátor řazení (
4
Segmentový displej
5
Kontrolky (
str. 41)
str. 44)
str. 42)
401800-10
7.2
Aktivace a test
Aktivace
Sdružený přístroj na palubní desce se zapne se zapalováním.
Informace
Jas ukazatelů řídí senzor jasu ve sdruženém přístroji na palubní desce.
Test
Segmentový displej, kontrolky a otáčkoměr se krátce aktivují pro funkční test.
Na maticovém displeji se zobrazí uvítací text a upozornění na příští servis ( str. 45).
401801-01
Informace
Pokud byla odpojena baterie, musí se nastavit čas a datum.
40
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.3
Maticový displej
41
Zobrazení na maticovém displeji se ovládá přepínačem menu ( str. 27).
Po zapnutí zapalování se zobrazí, kdy je nutný příští servis ( str. 45).
Pokud se u kontrolek ( str. 42) rozsvítí zároveň všeobecná výstražná kontrolka , zobrazí se příslušné hlášení na maticovém displeji. Tlačítkem Set se potvrdí příjem informace
a hlášení se skryje.
Hlášení se zobrazují
10 s
401821-01
7.4
Segmentový displej
401854-10
1
Hladina paliva
2
Čas
3
Jednotka ukazatele rychlosti
4
Ukazatel rychlostního stupně
5
Rychlost
6
"Drive Mode" (
7
Teplota chladicí kapaliny
8
Nastavený stav naložení (jen u EDS)
9
Výstraha před náledím
str. 171)
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.5
Kontrolky
42
Možné stavy
Kontrolka dálkového světla svítí modře – Dálkové světlo je zapnuté.
Kontrolka imobilizéru svítí/bliká červeně – Stavové nebo chybové hlášení
imobilizéru/zařízení alarmu.
Výstražná kontrolka tlaku oleje svítí červeně – Tlak motorového oleje je
příliš nízký.
401813-01
Všeobecná výstražná kontrolka svítí žlutě – Bylo rozpoznáno upozornění/výstražné upozornění pro provozní bezpečnost. Toto upozornění se
navíc zobrazí na maticovém displeji.
Levá žárovka blinkru bliká zeleně v rytmu blikání – Levý blinkr je zapnutý.
Kontrolka volnoběhu svítí zeleně – Převodovka je zařazená na volnoběh.
Pravá žárovka blinkru bliká zeleně v rytmu blikání – Pravý blinkr je
zapnutý.
Výstražná kontrolka motoru svítí/bliká žlutě – Řídicí jednotka motoru identifikovala chybu.
Kontrolka ABS svítí/bliká žlutě – ABS není aktivní. Kontrolka ABS svítí
také tehdy, je-li identifikována chyba.
Kontrolka TC svítí/bliká žlutě – Kontrola trakce není aktivovaná nebo právě
reguluje. Kontrolka TC svítí také tehdy, je-li identifikována chyba.
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.6
Hlášení na maticovém displeji
43
Možné stavy
Porucha motoru – Řídicí jednotka motoru identifikovala chybu. Vyhledejte
autorizovaný odborný servis KTM.
Všeobecné hlášení – Všeobecné hlášení pro provozní bezpečnost. Vyhledejte autorizovaný odborný servis KTM.
Výstraha ABS – Funkce ABS není k dispozici. Vyhledejte autorizovaný
odborný servis KTM.
401850-01
Kontrola trakce – Kontrola trakce není k dispozici. Vyhledejte autorizovaný
odborný servis KTM.
Tlak motorového oleje – Tlak motorového oleje je příliš nízký. Ihned
vypněte motor. Kontaktujte autorizovaný odborný servis KTM.
Hladina motorového oleje – Hladina motorového oleje je příliš nízká. Zkontrolujte a upravte hladinu motorového oleje.
Tlak vzduchu v pneumatikách – Tlak vzduchu v pneumatikách nesouhlasí
nebo porucha systému. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Světelné zařízení – Svítí, pokud je v poruše některý prvek světelného zařízení. Vyměňte vadný osvětlovací prostředek nebo vyhledejte autorizovaný
odborný servis KTM.
Teplota chladicí kapaliny – Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká.
Vypněte motor. Kontaktujte autorizovaný odborný servis KTM.
Rezerva paliva – Zásoba paliva dochází. Při nejbližší příležitosti doplňte
palivo.
Symbol náledí – Může se vyskytovat náledí. Přizpůsobte rychlost změněnému stavu vozovky.
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
44
Napětí baterie – Napětí baterie je příliš nízké. Nabijte baterii vhodnou nabíječkou.
Servis – Servis je zapotřebí. Kontaktujte autorizovaný odborný servis KTM.
Nouzový vypínač – Nouzový vypínač je vypnutý.
Hlášení se zobrazují v menu "Warnings".
7.7
Indikátor řazení
Indikátor řazení bliká nebo svítí, pokud se má provést řazení rychlostního stupně.
V menu "Shift Light" lze nastavit otáčky pro indikátor řazení. Při otáčkách "RMP1" indikátor řazení bliká a při otáčkách "RPM2" svítí.
401855-01
Teplota motorového oleje
> 35 °C
"RPM1" indikátor řazení
bliká
"RPM2" indikátor řazení
svítí
Teplota motorového oleje
≤ 35 °C
Indikátor řazení svítí vždy při
6 500 ot/min
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.8
Ukazatel servisu
45
Po zapnutí zapalování se ukazatel servisu na chvíli rozsvítí.
Intervaly servisu závisí na ujeté vzdálenosti a na času. Podle toho, která událost nastane
jako první.
Přesné intervaly servisu jsou uvedeny v servisním plánu.
401821-01
7.9
Menu maticového displeje
7.9.1
"Favorites"
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "Favorites". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Tlačítkem UP nebo DOWN zvolte bod menu a tlačítkem SET jej aktivujte.
–
Dvojnásobným stisknutím tlačítka BACK přejde zobrazení vždy do menu "Favorites".
V menu "Favorites" lze přímo aktivovat pět menu.
V menu "Set Favorites" se menu "Favorites" konfiguruje.
401827-01
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.2
"Trip 1"
–
401826-01
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "Trip 1".
"Trip 1" zobrazuje ujetou vzdálenost od posledního vynulování, například mezi dvěma tankováními paliva. "Trip 1" běží a počítá do 9999.
"Ø Speed 1" zobrazuje průměrnou rychlost vypočítanou na základě hodnot "Trip 1" a
"Trip Time 1".
"Ø Cons 1" zobrazuje průměrnou spotřebu vypočítanou na základě hodnot "Trip 1" a
"Trip Time 1".
"Trip Time 1" zobrazuje dobu jízdy na základě hodnoty "Trip 1" a je v chodu, pokud přichází signál rychlosti.
"Fuel Range" zobrazuje vzdálenost, kterou je možné ujet na palivovou rezervu.
Přidržte tlačítko
stisknuté 3 - 5
sekund.
7.9.3
46
Všechny záznamy v menu "Trip 1" se vymažou.
"Trip 2"
–
401825-01
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "Trip 2".
"Trip 2" zobrazuje ujetou vzdálenost od posledního vynulování, například mezi dvěma tankováními paliva. "Trip 2" běží a počítá do 9999.
"Ø Speed 2" zobrazuje průměrnou rychlost vypočítanou na základě hodnot "Trip 2" a
"Trip Time 2".
"Ø Cons 2" zobrazuje průměrnou spotřebu vypočítanou na základě hodnot "Trip 2" a
"Trip Time 2".
"Trip Time 2" zobrazuje dobu jízdy na základě hodnoty "Trip 2" a je v chodu, pokud přichází signál rychlosti.
"Fuel Range" zobrazuje vzdálenost, kterou je možné ujet na palivovou rezervu.
Přidržte tlačítko
stisknuté 3 - 5
sekund.
Všechny záznamy v menu "Trip 2" se vymažou.
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.4
"General Info"
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "General Info".
"Air Temp" zobrazuje teplotu okolního vzduchu.
"Date" zobrazuje datum.
"ODO" zobrazuje celkově ujetou trasu.
"Battery" zobrazuje napětí baterie.
"Oil Temp" zobrazuje teplotu motorového oleje.
401824-01
7.9.5
"TPMS" (doplňkové vybavení)
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "TPMS".
Předepsaná hodnota
Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu pouze s řidičem / se spolujezdcem / plné
užitné zatížení
401845-01
47
vpředu: studená pneumatika
2,4 bar
vzadu: studená pneumatika
2,9 bar
Menu "TPMS" zobrazuje tlak vzduchu v pneumatikách předního a zadního kola.
"Front" zobrazuje tlak vzduchu v přední pneumatice.
"Rear" zobrazuje tlak vzduchu v zadní pneumatice.
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.6
"Set Favorites"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "Set
Favorites". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Tlačítkem UP nebo DOWN zvolíte menu. Pomocí tlačítka SET nastavíte menu pro
rychlou volbu.
V menu "Set Favorites" se menu "Favorites" konfiguruje.
401843-01
7.9.7
"Settings"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
V menu "Settings" se provádí nastavení jednotek nebo různých hodnot. Některé funkce
lze aktivovat nebo deaktivovat.
401841-01
48
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.8
"Warnings"
49
Podmínka
• Hlášení nebo výstraha
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "Warnings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Pomocí tlačítka UP nebo DOWN procházíte výstrahami.
V menu "Warnings" se zobrazují a ukládají výstrahy od jejich vyskytnutí až do doby, kdy
již nejsou aktivní.
401840-01
7.9.9
"Heat Grip" (doplňkové vybavení)
401838-01
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Heat Grip". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Pomocí tlačítka UP nebo DOWN procházíte menu. Pomocí tlačítka SET zvolíte stupeň
vyhřívání nebo vyhřívání rukojetí vypnete.
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.10
"MTC/ABS"
50
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "MTC/ABS".
V menu "MTC/ABS" lze vypínat "MTC" a "ABS".
V režimu "ABS Mode" lze volit mezi "Road" a "Offroad".
Informace
Po zapnutí zapalování jsou kontrola trakce i ABS opět aktivní.
Pokud je aktivovaný režim ABS "Offroad", reguluje ABS jen přední kolo. Zadní kolo
se pomocí ABS již nereguluje, může se při brzdění zablokovat.
Pokud je aktivovaný režim ABS "Road", tak se při aktivaci brzdy předního kola
brzdí zároveň zadní kolo. ABS může regulovat obě kola.
401837-01
7.9.11
"Load"
Podmínka
• Model s EDS.
•
Vozidlo stojí.
•
Motor běží.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "Load".
Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Pomocí tlačítka UP nebo DOWN zvolte stav naložení. Tlačítkem SET potvrďte volbu.
V menu "Load" můžete vybrat jeden ze čtyř stavů naložení.
401833-01
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.12
"Damping"
51
Podmínka
• Model s EDS.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí menu "Damping". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Pomocí tlačítka UP nebo DOWN procházíte menu. Tlačítkem SET můžete nastavit
tlumení.
V menu "Damping" můžete zvolit "SPORT", "STREET" nebo "COMFORT".
401831-01
7.9.13
"Drive Mode"
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Drive Mode". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Pomocí tlačítka UP nebo DOWN procházíte menu. Pomocí tlačítka SET lze volit vzájemně sladěná nastavení motoru a kontroly trakce.
SPORT - homologovaný výkon s velmi přímou reakcí, kontrola trakce toleruje
vyšší prokluz zadního kola
STREET - homologovaný výkon s vyrovnanou reakcí, kontrola trakce toleruje normální prokluz zadního kola
401829-01
RAIN - omezený homologovaný výkon pro lepší jízdní chování, kontrola trakce
toleruje normální prokluz zadního kola
OFFROAD - omezený homologovaný výkon pro lepší jízdní chování, kontrola
trakce toleruje vysoký prokluz zadního kola
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.14
Přehled menu
52
401848-01
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
Úvodní obrazovka "KTM"
Tlačítka menu
"Favorites"
"Trip 1"
"Trip 2"
"General Info"
"TPMS" (doplňkové vybavení)
"Set Favorites"
"Settings"
"Warnings" (aktivované jen tehdy, jsou-li přítomná hlášení)
"Heat Grip" (doplňkové vybavení)
"MTC/ABS"
"Load" (model s EDS)
"Damping" (model s EDS)
"Drive Mode"
53
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.15
"Language"
54
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Dalším stisknutím tlačítka SET zvolíte jazyk.
Jako jazyk menu je k dispozici angličtina, němčina, italština, francouzština a španělština.
401842-10
7.9.16
"Distance"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Distance" na maticovém displeji černé
pozadí. Dalším stisknutím tlačítka SET se nastaví jednotka.
Zvolte kilometry "km" nebo míle "mi" jako jednotku pro vzdálenost.
401842-11
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.17
"Temp"
55
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Temp" na maticovém displeji černé pozadí.
Dalším stisknutím tlačítka SET se nastaví jednotka.
Zvolte jednotku "°C" nebo "°F" pro zobrazení teploty.
401842-12
7.9.18
"Volume"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Volume" na maticovém displeji černé
pozadí. Dalším stisknutím tlačítka SET se nastaví jednotka.
Zvolte "litry" nebo "galony" jako jednotku pro zobrazení spotřeby.
401842-13
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.19
"Pressure"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Pressure" na maticovém displeji černé
pozadí. Dalším stisknutím tlačítka SET se nastaví jednotka.
Zvolte "bar" nebo "psi" jako jednotku pro zobrazení tlaku pneumatik.
401842-14
7.9.20
"Clock/Date"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
401823-01
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Clock/Date" na maticovém displeji černé
pozadí. Dalším stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Pomocí tlačítka UP nebo DOWN procházíte menu. Pomocí tlačítka SET se nastaví
čas nebo datum.
Pokud byla odpojena baterie, musí se na maticovém displeji nastavit čas a datum.
56
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.21
"Fuel Cons"
57
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Fuel Cons" na maticovém displeji černé
pozadí. Dalším stisknutím tlačítka SET se nastaví jednotka.
Zvolte jeden z možných ukazatelů spotřeby.
401842-16
7.9.22
"DRL"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "DRL" na maticovém displeji černé pozadí.
Dalším stisknutím tlačítka SET se zapíná nebo vypíná světlo pro denní svícení.
Zapněte nebo vypněte světlo pro denní svícení.
401842-17
Informace
Dodržujte zákonné předpisy o svícení při denním světle.
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.23
"Shift Light"
58
Podmínka
• Vozidlo stojí.
401846-01
7.9.24
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Shift Light" na maticovém displeji černé
pozadí. Dalším stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Tlačítkem UP nebo DOWN zvolíte funkci. Pomocí tlačítka SET se nastaví otáčky pro
indikátor řazení.
Jakmile jsou dosaženy otáčky motoru "RPM 1", indikátor řazení bliká.
Jakmile jsou dosaženy otáčky motoru "RPM 2", indikátor řazení svítí.
Zapněte nebo vypněte funkci "Shift Light".
"Quick Shift"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Funkci "Quick Shift" nelze aktivovat.
Informace
Funkce není určena pro tento model.
401842-20
7
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ NA PALUBNÍ DESCE
7.9.25
"Heat Grips"
Podmínka
• Vozidlo stojí.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až se na maticovém displeji zobrazí
menu "Settings". Stisknutím tlačítka SET se menu otevře.
–
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, až má "Heat Grips" na maticovém displeji černé
pozadí. Dalším stisknutím tlačítka SET se zapíná nebo vypíná vyhřívání rukojetí.
Zapněte nebo vypněte vyhřívání rukojetí.
401842-21
59
8
ERGONOMIE
8.1
Nastavení sedadla řidiče
60
Přípravná práce
– Demontujte sedačku spolujezdce. (
str. 98)
Alternativa 1
– Zavěste sedačku řidiče vybráními 1 na palivovou nádrž, stlačte ji dolů a současně
posuňte dopředu.
401678-10
Alternativa 2
– Zavěste sedačku řidiče vybráními 1 na palivovou nádrž, nadzvedněte a současně
posuňte dopředu.
–
Nakonec zkontrolujte, zda je sedačka řidiče správně namontovaná.
401679-10
Následná práce
– Namontujte sedačku spolujezdce. (
str. 99)
8
ERGONOMIE
8.2
Poloha řídítek
61
Otvory vyvrtané na úchytu řídítek jsou umístěny ve vzdálenosti A ze středu.
Vzdálenost otvorů A
3,5 mm
Řídítka lze namontovat do dvou různých poloh. Řídítka tak lze nastavit do polohy, která je
pro řidiče nejpříjemnější.
401666-11
8.3
Nastavení polohy řídítek
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Prasknutí řídítek.
Pokud se řídítka ohýbají nebo vyrovnávají, unaví se materiál a řídítka mohou prasknout. Řídítka vždy vyměňte.
–
Vyšroubujte šrouby 1. Sejměte svorky z řídítek. Sejměte řídítka a odložte stranou.
Informace
Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.
Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.
–
Vyšroubujte šrouby 2. Sejměte úchyt řídítek.
–
Nastavte úchyt řídítek do požadované polohy. Našroubujte šrouby 2 a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
308080-01
Šroub u úchytu řídítek
M10
40 Nm
Loctite® 243™
8
ERGONOMIE
62
Informace
Nastavte úchyt řídítek stejně vlevo a vpravo.
–
Nastavte řídítka.
Informace
Dbejte na správné uložení kabelů a vedení.
–
Nasaďte svorky na řídítka. Našroubujte šrouby 1 a pevně je rovnoměrně utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u svorky řídítek
8.4
M8
Nastavení krytu proti větru
–
S00344-10
Uvolněte upínací páku 1 tažením ve směru šipky.
20 Nm
8
ERGONOMIE
63
–
Nastavte kryt proti větru do požadované polohy.
–
Zajistěte upínací páku 1 stlačením ve směru šipky.
S00345-01
S00344-11
8
ERGONOMIE
8.5
Nastavení základní polohy páčky spojky
64
–
Nastavovacím šroubem 1 přizpůsobte základní polohu páčky spojky velikosti ruky.
Informace
Šroubováním nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček se spojka
oddálí od řídítek.
Šroubováním nastavovacím šroubem proti směru hodinových ručiček se spojka
přiblíží k řídítkům.
Rozsah nastavení je omezený.
Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou, bez použití síly.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
S00244-10
8.6
Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy
–
Regulačním kolečkem 1 přizpůsobte základní polohu páčky ruční brzdy velikosti ruky.
Informace
Stlačte páčku ruční brzdy dopředu a otočte nastavovacím kolečkem.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
S00243-10
8
ERGONOMIE
8.7
Stupačky řidiče
65
Stupačky řidiče lze namontovat do dvou různých poloh.
Možné stavy
• Stupačky řidiče nízko A
• Stupačky řidiče vysoko B
602622-10
8.8
Nastavení stupaček
x
Informace
Pracovní postup je stejný vpravo i vlevo.
602623-10
–
Vyjměte pojistnou závlačku 1 s podložkou 2.
–
Odstraňte čep 3 ze stupačky řidiče.
–
Vyjměte stupačku řidiče s pružinou 4.
8
ERGONOMIE
66
–
Vyšroubujte šrouby 5.
–
Nastavte nosič stupačky do požadované polohy.
–
Našroubujte šrouby 5 a pevně je utáhněte.
602624-10
602625-01
Předepsaná hodnota
Šroub nosníku stupačky
vpředu
602624-10
M8
25 Nm
Loctite® 243™
8
ERGONOMIE
67
–
Přimontujte stupačku řidiče pomocí pružiny 4 a čepu 3.
Kleště pro pružinu stupačky (58429083000)
–
Přimontujte podložku 2 a pojistnou závlačku 1.
602626-10
8.9
Nožní brzda
Nožní brzda 1 se nachází před pravou stupačkou.
Pedálem nožní brzdy se ovládá brzda zadního kola.
602627-10
8.10
Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdové soustavě tlak na brzdu zadního kola. Brzda zadního
kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.
8
ERGONOMIE
68
–
Vyvěste pružinu 1.
–
Povolte matici 2.
–
Vyšroubujte šroub 3.
–
Pro individuální přizpůsobení základní polohy nožní brzdy příslušně otočte kulovým
kloubem 4.
Informace
Rozsah nastavení je omezený.
V kulovém kloubu musí být zašroubováno minimálně 5 otáček závitu.
602628-10
–
Podržte kulový kloub 4 proti a utáhněte matici 2.
Předepsaná hodnota
Zbývající matice podvozku
–
M6
10 Nm
M6
10 Nm
Našroubujte šroub 3 a pevně jej dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Zbývající matice podvozku
–
Zavěste pružinu 1.
8
ERGONOMIE
8.11
Kontrola základní polohy řadicí páky
69
–
Posaďte se na vozidlo do jízdní polohy a změřte vzdálenost A mezi horní hranou boty
a řadicí pákou.
Vzdálenost řadicí páky od horní hrany
boty
»
A
0
10… 20 mm
Pokud vzdálenost nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte základní polohu řadicí páky.
x(
400692-10
8.12
Nastavení základní polohy řadicí páky
–
602787-10
x
Vyšroubujte šroub 1 a vyjměte řadicí páku 2.
str. 69)
8
ERGONOMIE
70
–
Vyčistěte ozubení A řadicí páky a rozvodového hřídele.
–
Nasaďte řadicí páku do požadované polohy na rozvodový hřídel a uveďte ozubení do
záběru.
Informace
Rozsah nastavení je omezený.
Řadicí páka se při řazení nesmí dotýkat žádných součástí vozidla.
–
602630-10
Našroubujte šroub a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub řadicí páky
M6
18 Nm
Loctite® 243™
9
UVEDENÍ DO PROVOZU
9.1
Pokyny pro první uvedení do provozu
Nebezpečí
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí při snížené schopnosti řízení.
Neuvádějte vozidlo do provozu, pokud jste požili alkohol, léky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém
stavu.
Výstraha
Nebezpečí poranění
–
Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.
Ochranný oděv (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste při každé jízdě. Používejte vždy
ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným požadavkům.
Výstraha
Nebezpečí pádu
–
Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.
Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolovatelné.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Nekontrolovatelné jízdní chování v důsledku nepovolených a/nebo nedoporučených pneumatik/kol.
Používejte pouze pneumatiky/kola schválené a/nebo doporučené KTM s odpovídajícím indexem rychlosti.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížená přilnavost k vozovce při nových pneumatikách.
Nové pneumatiky mají hladký běhoun a proto nevykazují plnou přilnavost k vozovce. Celý běhoun pneumatiky musí být prvních 200 kilometrů zdrsněný při umírněném způsobu jízdy střídavě v šikmých polohách. Teprve po "zajetí" je docílena plná
přilnavost.
71
9
UVEDENÍ DO PROVOZU
72
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Není-li nožní brzda uvolněná, obrušuje se soustavně brzdové obložení. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí.
Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu brzdy.
Informace
Při provozu vašeho vozidla mějte na paměti, že jiní lidé se mohou cítit obtěžováni nadměrným hlukem.
–
Ujistěte se, že práce na kontrole dodávky provedl autorizovaný servis KTM.
–
Před první jízdou si pozorně pročtěte celý návod na ovládání.
–
Seznamte se s ovládacími prvky.
–
Nastavte motocykl podle svých potřeb tak, jak je popsáno v kapitole Ergonomie.
–
Než uskutečníte větší jízdu, zvykněte si na vhodném povrchu na ovládání motocyklu. Vyzkoušejte si také jednou jet co nejpomaleji a
ve stoje, abyste získali více citu pro motocykl.
–
Během jízdy držte řídítka pevně oběma rukama a nohy nechte na stupačkách.
–
Záběh motoru.
Při předání vozidla obdržíte doklad o vydání a servisní a záruční knížku.
9.2
–
Záběh motoru
Během záběhu nepřekračujte uvedené otáčky motoru.
Předepsaná hodnota
Maximální otáčky motoru
–
Během prvních: 1 000 km
6 500 ot/min
Po prvních: 1 000 km
10 250 ot/min
Vyvarujte se jízdy na plný plyn!
9
UVEDENÍ DO PROVOZU
73
Informace
Pokud se před prvním servisem překročí maximální otáčky motoru, bliká indikátor řazení.
9.3
Naložení vozidla
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízda.
Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav. Celková hmotnost se vypočítá takto: Motocykl připravený k provozu a plně natankovaný, jezdec a spolujezdec v ochranném obleku a přilbě, zavazadla.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízdní chování v důsledku neodborné montáže kufru a/nebo tankvaku.
Kufry a tankvaky namontujte a zajistěte podle předpisu výrobce.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Při vysoké rychlosti nestabilní jízdní chování.
Přizpůsobte rychlost příslušnému naložení. Pokud je váš motocykl naložen kufry nebo jinými zavazadly, jeďte pomaleji.
Nejvyšší rychlost se zavazadlem
150 km/h
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí prasknutí systému kufrů.
Pokud máte na svém motocyklu namontované kufry, dodržujte údaje výrobce o maximálním naložení.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
V důsledku posunutých zavazadel špatná viditelnost pro ostatní účastníky provozu.
Pokud je zadní světlo zakryté, účastníci provozu, jedoucí za Vámi Vás zejména ve tmě špatně vidí. Pravidelně kontrolujte
upevnění vezeného zavazadla.
9
UVEDENÍ DO PROVOZU
74
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Změněné jízdní chování a delší brzdná dráha při vyšším naložení.
Přizpůsobte rychlost příslušnému naložení.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízdní chování v důsledku posunutých kusů zavazadel.
Pravidelně kontrolujte upevnění vezeného zavazadla.
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Horké výfukové potrubí může popálit zavazadlo.
Zavazadlo upevněte tak, aby nemohlo být popáleno nebo zašpiněno horkým výfukovým potrubím.
–
Pokud si s sebou vezete zavazadla, je nutno dbát na bezpečné upevnění co nejblíže středu vozidla a na stejnoměrné rozložení hmotnosti na přední a zadní kolo.
–
Je nutno dodržovat nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a nejvyšší přípustné zatížení náprav.
Předepsaná hodnota
Nejvyšší přípustná celková hmotnost
440 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu
159 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu
281 kg
10
NÁVOD K JÍZDĚ
10.1
Kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu
75
Informace
Před každou jízdou zkontrolujte stav vozidla a jeho provozní bezpečnost.
Vozidlo musí být při provozu v technicky bezvadném stavu.
–
Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (
str. 173)
–
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (
–
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy zadního kola. (
–
Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. (
–
Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (
–
Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.
str. 126)
str. 130)
str. 129)
str. 132)
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži. (
–
Zkontrolujte znečištění řetězu. (
str. 100)
–
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
str. 102)
–
Kontrolujte stav pneumatik. (
str. 143)
–
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
–
Zkontrolujte napnutí paprsků. (
–
Zkontrolujte nastavení a lehký chod všech ovládacích prvků.
–
Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.
–
Zkontrolujte správné upevnění zavazadel.
–
Zkontrolujte nastavení zpětných zrcátek.
–
Zkontrolujte zásobu paliva.
str. 145)
str. 146)
str. 168)
10
NÁVOD K JÍZDĚ
10.2
Startování
76
Nebezpečí
Nebezpečí otravy
–
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru
nebo bez vhodného odsávacího zařízení.
Pozor
Nebezpečí úrazu Pokud by se vozidlo provozovalo s vybitou baterií nebo bez baterie, mohly by se poškodit elektronické součásti nebo bezpečnostní zařízení.
–
Nikdy neprovozujte vozidlo s vybitou baterií nebo bez baterie.
Upozornění
Poškození motoru
–
Vysoké otáčky při studeném motoru působí negativně na životnost motoru.
Motor zahřívejte vždy při nízkých otáčkách.
–
Nouzový vypínač stiskněte do polohy ON
–
Zapněte zapalování tak, že otočíte černým klíčkem zapalování do polohy ON
.
.
Po zapnutí zapalování je cca 2 sekundy slyšet práci palivového čerpadla. Současně se provede kontrola funkcí sdruženého přístroje na palubní desce.
Rozsvítí se kontrolka ABS a po rozjezdu zase zhasne.
–
Zařaďte převodovku na volnoběh
.
Svítí zelená kontrolka volnoběhu
602607-01
.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
77
–
Stiskněte tlačítko E-startéru
.
Informace
Tlačítko E-startéru stiskněte teprve tehdy, až se dokončí kontrola funkcí sdruženého přístroje.
Při startování NEPŘIDÁVEJTE plyn. Pokud během startování přidáte plyn,
řízení motoru nebude vstřikovat žádné palivo, motor proto nemůže naskočit.
Tiskněte tlačítko E-startéru maximálně 5 sekund. Do dalšího pokusu o
nastartování vyčkejte minimálně 5 sekund.
Tento motocykl je vybaven bezpečnostním systémem startování. Motor může
být nastartován jen tehdy, když je převodovka zařazená na volnoběh nebo je
při zařazené rychlosti zatažená páčka spojky. Pokud při vyklopeném bočním
stojanu zařadíte rychlost, motor se zastaví.
602608-01
–
10.3
–
Sejměte motocykl ze středního resp. bočního stojanu.
Rozjezd
Zatáhněte páčku spojky, zařaďte 1. rychlostní stupeň, páčku spojky pomalu uvolňujte a zároveň opatrně přidávejte plyn.
10.4
Řazení, jízda
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Při skokových změnách zátěže se vozidlo může dostat mimo kontrolu.
Předcházejte skokovým změnám zátěže a velkým brzdovým manévrům, přizpůsobte rychlost stavu vozovky.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Podřazení při vysokých otáčkách vede k zablokování zadního kola.
Při vysokých otáčkách nepodřazujte na nižší stupeň. Motor se přetočí a zadní kolo se může zablokovat.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
78
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Vyvolání chybných funkcí v důsledku nesprávné polohy klíče zapalování.
Během jízdy neměňte polohu klíče zapalování.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nesledování dění v provozu v důsledku nastavovacích činností na vozidle.
Všechny činnosti nastavení provádějte při klidovém stavu vozidla.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Spadnutí spolujezdce.
Spolujezdec musí správně sedět na sedačce pro spolujezdce a držet se řidiče nebo úchytů. Nohy musí mít na stupačkách pro
spolujezdce. Dodržuje předpisy o minimálním věku spolujezdce.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Nebezpečí nehody v důsledku riskantního způsobu jízdy.
Dodržujte předpisy jízdního provozu, jezděte defenzívně a předvídavě, abyste co nejdříve rozpoznali možná nebezpečí.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Při studených pneumatikách snížená přilnavost k vozovce.
Při každé jízdě musíte jet první kilometry s mírnou rychlostí do té doby, než pneumatiky docílí svoji provozní teplotu a je zajištěna optimální přilnavost k vozovce.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížená přilnavost k vozovce při nových pneumatikách.
Nové pneumatiky mají hladký běhoun a proto nevykazují plnou přilnavost k vozovce. Celý běhoun pneumatiky musí být prvních 200 kilometrů zdrsněný při umírněném způsobu jízdy střídavě v šikmých polohách. Teprve po "zajetí" je docílena plná
přilnavost.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
79
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízda.
Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav. Celková hmotnost se vypočítá takto: Motocykl připravený k provozu a plně natankovaný, jezdec a spolujezdec v ochranném obleku a přilbě, zavazadla.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízdní chování v důsledku posunutých kusů zavazadel.
Pravidelně kontrolujte upevnění vezeného zavazadla.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Nedostatečná provozní bezpečnost vozidla.
Po pádu je nutno vozidlo zkontrolovat jako před každým uvedením do provozu.
Upozornění
Poškození motoru
–
Nefiltrovaný nasávaný vzduch působí negativně na životnost motoru.
Vozidlo nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru, protože by se do motoru dostal prach a nečistota, což by zvýšilo opotřebení
motoru.
Upozornění
Poškození motoru
–
Přehřátí motoru.
Při rozsvícení kontrolky teploty chladicí kapaliny zastavte vozidlo a vypněte motor. Motor nechte vychladnout a zkontrolujte resp.
doplňte chladicí kapalinu. Pokud navzdory svítící kontrolce teploty chladicí kapaliny pojedete dále, poškodí se motor.
Informace
Pokud se při jízdě vyskytnou neobvyklé zvuky, ihned zastavte, vypněte motor a kontaktujte autorizovaný servis KTM.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
80
–
Pokud to podmínky (stoupání, jízdní situace atd.) dovolují, můžete zařadit vyšší
stupně.
–
Uberte plyn, současně zatáhněte spojku, zařaďte další stupeň, uvolněte spojku a přidejte plyn.
Informace
Polohu 6 stupňů vpřed vidíte na obrázku. Poloha volnoběhu se nachází mezi 1.
a 2. rychlostním stupněm. 1. stupeň je stupeň pro rozjíždění nebo jízdu v horském terénu.
602630-10
–
Po dosažení nejvyšší rychlosti plným vytočením otočné rukojeti plynu, plyn snižte na
¾. Rychlost se téměř nesníží, ale značně se sníží spotřeba paliva.
–
Přidávejte jen tolik plynu, kolik dovoluje vozovka a povětrnostní poměry. Zejména v
zatáčkách by se nemělo řadit a jen velmi opatrně přidávat plyn.
–
Pro podřazení motocykl v případě potřeby přibrzděte a současně uberte plyn.
–
Stiskněte spojku a zařaďte nižší stupeň, pomalu uvolňujte spojku a přidávejte plyn
nebo ještě jednou zařaďte.
–
Pokud se například na křižovatce přetočí motor, jenom zatáhněte páčku spojky a stiskněte tlačítko E-startéru. Převodovka nemusí být uvedena do polohy volnoběhu.
–
Vypněte motor, pokud má dojít k delšímu provozu na volnoběh nebo při stání.
–
Pokud během jízdy začne svítit výstražná kontrolka tlaku oleje , musí se okamžitě
zastavit a vypnout motor. Kontaktujte autorizovaný odborný servis KTM.
–
Pokud během jízdy začne svítit výstražná kontrolka motoru
autorizovaný odborný servis KTM.
, kontaktujte co nejdříve
Informace
Podle rytmu blikání lze zjistit dvoumístné číslo, takzvaný blikající kód. Blikající
kód udává, na které součásti je porucha.
–
Pokud během jízdy začne svítit všeobecná výstražná kontrolka
displej po dobu 10 sekund příslušné hlášení.
, zobrazuje maticový
10
NÁVOD K JÍZDĚ
81
Informace
Mimořádně důležitá hlášení jsou navíc uložena v menu "Warnings".
–
10.5
Pokud se na sdruženém přístroji na palubní desce zobrazí symbol náledí
výskyt náledí. Přizpůsobte rychlost změněnému stavu vozovky.
, je možný
Brzdění
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku mokré nebo špinavé brzdové soustavy.
Znečištěnou nebo mokrou brzdovou soustavu opatrně vyčistěte resp. vysušte.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku porézního působiště tlaku přední resp. zadní brzdy.
Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Není-li nožní brzda uvolněná, obrušuje se soustavně brzdové obložení. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí.
Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu brzdy.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Delší brzdná dráha v důsledku vyšší celkové hmotnosti.
Počítejte s delší brzdou dráhou, pokud povezete spolujezdce nebo zavazadla.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Zpožděný brzdný účinek na silnicích s posypovou solí.
Posypová sůl se může usadit na brzdových kotoučích. Abyste docílili brzdného účinku, na který jste zvyklí, musí být brzdové
kotouče předtím čistě zabrzděny.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
82
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Prodloužená brzdná dráha v důsledku ABS.
Přizpůsobte způsob brzdění jízdní situaci a stavu vozovky.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Příliš silné brzdění vede k zablokování kol.
Účinnost ABS je zaručena jen tehdy, je-li ABS zapnuté.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
–
Převrácení vozidla
Při extrémních jízdních situacích (např. zavazadla s vysokým těžištěm, střídavé povrchy silnic, strmé sjezdy, plné brzdění bez
rozpojení spojky) nelze vždy zabránit převrácení vozidla. Přizpůsobte způsob jízdy stavu vozovky a svým jízdním dovednostem.
Při brzdění uberte plyn a brzděte zároveň brzdou předního i zadního kola.
Informace
S ABS můžete jak při plném brzdění tak i při menší přilnavosti k vozovce na písčitém, mokrém nebo kluzkém podkladu využít
plnou sílu brzdění bez rizika, že se zablokují kola.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Zablokování kola v důsledku brzdného účinku motoru.
Při nouzovém brzdění, plném brzdění a při brzdění na klouzavém povrchu zatáhněte spojku.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
–
Snížená přilnavost k zemi při brzdění v šikmé poloze nebo brzdění v bočně svažitém terénu.
Brzdění ukončete před začátkem zatáčky.
Brzdění byste měli ukončit vždy před začátkem zatáčky. Přitom podle rychlosti zařaďte nižší rychlostní stupeň.
10
–
NÁVOD K JÍZDĚ
Při dlouhých jízdách s kopce využívejte brzdný účinek motoru. Za tím účelem zařaďte o jeden nebo o dva nižší stupeň, avšak nepřetáčejte motor. Potřebujete tak podstatně méně brzdit a brzdy se tolik nepřehřívají.
10.6
Zastavení, parkování
Výstraha
Nebezpečí odcizení
–
Použití neoprávněnými osobami.
Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby. Pokud
opouštíte vozidlo, zamkněte řízení a vytáhněte klíč zapalování.
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzdové soustavy. Předtím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Upozornění
Nebezpečí požáru
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné
předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.
Upozornění
Materiální škody
–
83
Poškození nebo zničení součástí v důsledku nadměrného zatížení.
Boční stojan je dimenzován pouze na hmotnost motocyklu. Nesedejte si na motocykl, pokud stojí na bočním stojanu. Boční stojan
resp. rám by se mohl poškodit a motocykl by mohl spadnout.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
84
Upozornění
Materiální škody
Poškození nebo zničení součástí v důsledku nadměrného zatížení.
–
Střední stojan je dimenzován pouze na hmotnost motocyklu a zavazadlo. Nesedejte si na motocykl, pokud stojí na středním stojanu.
Střední stojan resp. rám by se mohl poškodit a motocykl by mohl spadnout.
–
Vytáhněte motocykl nahoru na střední stojan.
–
Zabrzděte motocykl.
–
Zařaďte převodovku na volnoběh
–
Vypněte zapalování tak, že otočíte černým klíčkem zapalování do polohy OFF
.
.
Informace
Pokud se motor vypne nouzovým vypínačem a zapalování zůstane v zámku zapnuté, nepřeruší se elektrické napájení většiny
spotřebičů. Vybíjí se tím baterie. Motor proto vždy vypínejte zámkem zapalování, nouzový vypínač slouží jen pro nouzové situace.
–
Motocykl zaparkujte na pevném povrchu.
Alternativa 1
– Nohou posuňte boční stojan dopředu až na doraz a tíhu vozidla přeneste na stojan.
Alternativa 2
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
–
str. 97)
Zablokujte řídítka tak, že je otočte doleva, černý klíček zapalování stlačte v poloze OFF
zapadnutí zámku otočte trochu řídítky sem a tam. Vytáhněte černý klíček zapalování.
a otočte do polohy LOCK
. Pro snazší
10
NÁVOD K JÍZDĚ
10.7
Přeprava
85
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Upozornění
Nebezpečí požáru
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné
předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.
401475-01
–
Vypněte motor.
–
Zajistěte motocykl upínacími popruhy nebo jinými vhodnými upínacími prostředky proti
převržení nebo samovolnému odjetí.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
10.8
Tankování paliva
86
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se
palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může unikat. Respektujte pokyny k čerpání paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Zabraňte kontaktu paliva s pokožkou, očima a oblečením. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí paliva ihned
vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.
Upozornění
Materiální škody
Předčasné ucpání palivového filtru.
–
V některých zemích nebo regionech se může stát, že není k dispozici dostatečná kvalita a čistota paliva. Následkem jsou problémy v
palivovém systému. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Čerpejte jen čisté palivo, které odpovídá uvedené normě.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
10
NÁVOD K JÍZDĚ
87
–
Vypněte motor.
–
Otevřete uzávěr nádrže. (
–
Palivo doplňujte do nádrže maximálně k spodní hraně A plnicího hrdla.
Objem palivové
nádrže celkem cca
–
S00346-10
str. 31)
23 l
Zavřete uzávěr palivové nádrže. (
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)
( str. 205)
str. 32)
11
SERVISNÍ PLÁN
11.1
Doplňující informace
88
Všechny další práce, které vyplývají z povinných resp. doporučených prací, se musí objednat zvlášť a jsou také zvlášť účtovány.
11.2
Povinné práce
každé dva roky
každý rok
každých 30 000 km
každých 15 000 km
po 1 000 km
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.
Zkontrolujte tlak paliva.
○
x
x
●
●
●
●
●
●
●
●
Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.
○
●
●
●
●
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
Zkontrolujte brzdové kotouče. (
str. 174)
str. 125)
Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. (
Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (
Dotáhněte paprsky.
x(
str. 129)
str. 132)
○
x
Zkontrolujte napnutí paprsků. (
Zkontrolujte házivost ráfku.
str. 146)
x
Kontrolujte stav pneumatik. (
str. 143)
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
str. 145)
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy zadního kola. (
str. 130)
Zkontrolujte těsnění pružné vzpěry a vidlice. Servis vidlice a pružné vzpěry podle potřeby a účelu použití.
Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo a řetězový pastorek. (
str. 105)
11
SERVISNÍ PLÁN
89
každé dva roky
každý rok
každých 30 000 km
každých 15 000 km
po 1 000 km
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
str. 102)
Zkontrolujte brzdová vedení, zda jsou utěsněná a nejsou poškozená.
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (
str. 126)
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži. (
Vyměňte vzduchový filtr. Vyčistěte schránku na vzduchový filtr.
str. 168)
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
x
●
x
Zkontrolujte vůli ventilů. (demontovaný vzduchový filtr a zapalovací svíčky)
Vyměňte membrány systému sekundárního vzduchu.
●
x
Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů. (demontovaná palivová nádrž)
Vyměňte svíčky zapalování. (demontovaný vzduchový filtr)
○
●
x
●
x
●
Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.
x
Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy zadního kola. x
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
●
○
●
●
○
●
●
Závěrečná kontrola: Zkontrolujte provozní bezpečnost vozidla a proveďte zkušební jízdu.
○
●
Po zkušební jízdě přečtěte chybovou paměť pomocí diagnostického nástroje KTM.
○
●
○
●
●
○
●
●
Zkontrolujte nastavení světlometu. (
str. 109)
str. 166)
x
Zkontrolujte nastavení CO pomocí diagnostického nástroje KTM. x
Proveďte záznam o servisu do KTM DEALER.NET a do servisní a záruční knížky. x
○
jednorázový interval
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
11
●
SERVISNÍ PLÁN
90
periodický interval
11.3
Doporučené práce
každé čtyři roky
každé dva roky
každý rok
každých 15 000 km
po 1 000 km
Zkontrolujte olejovou trysku k mazání spojky.
Zkontrolujte ložisko kyvného ramene.
Zkontrolujte vůli ložisek kol.
○
x
●
●
x
●
x
Namažte všechny pohyblivé součásti (např. boční stojan, ruční páčky, řetěz, ...) a zkontrolujte jejich lehký
chod.
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
x
Zkontrolujte všechny hadice (např. palivové, chladicí, odvzdušňovací, drenážní, ...) a manžety, zda nemají
trhliny, jsou těsné a správně uložené.
x
Zkontrolujte mrazuvzdornost.
○
x
Zkontrolujte/doplňte hladinu kapaliny hydraulické spojky. (
Vyměňte kapalinu hydraulické spojky.
x
Zkontrolujte pevné utažení šroubů a matic.
Vyměňte chladicí kapalinu.
○
jednorázový interval
●
periodický interval
x
str. 108)
x
○
●
●
●
12
NASTAVENÍ PODVOZKU
12.1
"Damping" (Doplňkové vybavení: s EDS)
91
Možné stavy
• Sport – Tvrdé nastavení pružných prvků s velmi přímou odezvou podvozku
• Street – Normální nastavení pružných prvků s přímou odezvou podvozku
• COMFORT – Měkké nastavení pružných prvků s dobrou odezvou podvozku
V menu "Damping" lze zvolit různá nastavení tlumení pružných prvků. K dispozici jsou
nastavení "SPORT", "STREET" a "COMFORT".
401831-01
12.2
"Load" (Doplňkové vybavení: s EDS)
V menu "Load" lze zvolit nastavení vozidla pro různé stavy naložení. K dispozici je nastavení pro jízdu samotného řidiče, jízdu řidiče se zavazadlem, jízdu řidiče a spolujezdce a
jízdu řidiče a spolujezdce se zavazadlem.
Posledně zvolený stav naložení je zobrazen na segmentovém displeji vpravo.
Informace
Motocykl může převzít nastavení jen tehdy, když stojí a běží motor.
Symbol posledního stavu naložení bliká, dokud se nepřevezme nové nastavení.
401833-01
12
NASTAVENÍ PODVOZKU
12.3
Vidlice/pružná vzpěra
92
(Doplňkové vybavení: bez EDS)
Vidlice a pružná vzpěra nabízí mnoho možností, jak podvozek příslušně přizpůsobit
stylu jízdy a naložení.
Informace
Doporučení pro nastavení podvozku jsou shrnuta v tabulce 1. Tabulka je umístěna na vnitřním levém obložení palivové nádrže.
S00380-10
Tyto nastavovací hodnoty jsou orientačními hodnotami a měly by být vždy východiskem pro nastavení podvozku. Pokud se nastavené hodnoty budou lišit od orientačních
hodnot, mohou se zejména při vysoké rychlosti zhoršit jízdní vlastnosti.
(Doplňkové vybavení: s EDS)
Pomocí EDS (Electronic Damping System) lze bez nástroje individuálně nastavit podvozek.
Podvozek vždy přizpůsobte stylu jízdy a naložení.
V menu "Load" se podvozek nastavuje na situovaný náklad.
V menu "Damping" se nastavují tlumicí vlastnosti podvozku.
401831-01
12.4
Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici (Doplňkové vybavení: bez EDS)
Informace
Hydraulické tlumení při stlačování tlumiče určuje chování při napružení vidlice.
12
NASTAVENÍ PODVOZKU
–
93
Bílý nastavovací šroub 1 dotáhněte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Informace
Nastavovací šroub 1 se nachází na horním konci levé vidlice.
Tlumení při stlačování tlumiče se nachází v levé vidlici COMP (bílý nastavovací
šroub). Tlumení při roztahování tlumiče se nachází v pravé vidlici REB (červený
nastavovací šroub).
–
S00262-10
Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik kliknutí, které odpovídají typu vidlice.
Předepsaná hodnota
Tlumení při stlačování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
7 kliknutí
Plné užitné zatížení
7 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pružin vidlice.
12.5
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice (Doplňkové vybavení: bez EDS)
Informace
Hydraulické tlumení při roztahování tlumiče určuje chování při uvolnění pružin vidlice.
12
NASTAVENÍ PODVOZKU
–
94
Červený nastavovací šroub 1 dotáhněte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Informace
Nastavovací šroub 1 se nachází na horním konci pravé vidlice.
Tlumení při roztahování tlumiče se nachází v pravé vidlici REB (červený nastavovací šroub). Tlumení při stlačování tlumiče se nachází v levé vidlici COMP
(bílý nastavovací šroub).
–
S00263-10
Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik kliknutí, které odpovídají typu vidlice.
Předepsaná hodnota
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
7 kliknutí
Plné užitné zatížení
7 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.
12.6
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry (Doplňkové vybavení: bez EDS)
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám
rád pomůže.)
12
NASTAVENÍ PODVOZKU
95
–
Otočte nastavovacím šroubem 1 ve směru hodinových ručiček až k poslednímu citelnému kliknutí.
–
Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik kliknutí, které odpovídají typu pružné
vzpěry.
Předepsaná hodnota
Tlumení při roztahování tlumiče
S00372-10
Komfort
17 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
7 kliknutí
Plné užitné zatížení
7 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.
12.7
Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře (Doplňkové vybavení: bez EDS)
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám
rád pomůže.)
12
NASTAVENÍ PODVOZKU
96
–
Otočte ruční kolečko 1 proti směru hodinových ručiček až na doraz.
–
Otáčejte zpět po směru hodinových ručiček o tolik otáček, které odpovídají typu pružné
vzpěry a nasazení vozidla.
Předepsaná hodnota
Předpětí pružiny
S00371-10
Komfort
4 otáčky
Standard
4 otáčky
Sport
4 otáčky
Plné užitné zatížení
12 otáčky
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje předpětí pružiny, otáčení proti
směru hodinových ručiček snižuje předpětí pružiny.
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.1
Postavení vozidla na střední stojan (Doplňkové vybavení: Střední stojan)
97
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Upozornění
Materiální škody
Poškození nebo zničení součástí v důsledku nadměrného zatížení.
–
Střední stojan je dimenzován pouze na hmotnost motocyklu a zavazadlo. Nesedejte si na motocykl, pokud stojí na středním stojanu.
Střední stojan resp. rám by se mohl poškodit a motocykl by mohl spadnout.
–
Vytáhněte motocykl nahoru na střední stojan.
–
Postavte se vlevo vedle vozidla.
–
Uchopte řídítka levou rukou a pravou nohou tiskněte střední stojan k zemi.
–
Silou celého těla zatižte rameno 1 středního stojanu a zároveň za levé držadlo táhněte vozidlo nahoru, až se střední stojan vyklopí.
602633-10
13.2
Sejmutí vozidla ze středního stojanu (Doplňkové vybavení: Střední stojan)
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
98
–
Odblokujte řízení a oběma rukama na řídítkách pohybujte vozidlem vpřed.
–
Jakmile se vozidlo překlopí ze středního stojanu, stiskněte brzdu předního kola, abyste
zabránili samovolnému odjetí vozidla.
–
Zkontrolujte, zda je střední stojan sklopený nahoru až na doraz.
202376-10
13.3
Demontáž sedačky spolujezdce
S00349-10
–
Do zámku sedačky 1 zasuňte klíček zapalování a otočte jím ve směru hodinových
ručiček.
–
Sedačku spolujezdce vpředu nazdvihněte, táhněte směrem k nádrži a nahoru vyjměte.
–
Vytáhněte klíček zapalování.
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.4
Namontování sedačky spolujezdce
99
–
Háčky na sedačce spolujezdce zavěste do třmenů na vzpěře rámu, vpředu stlačte dolů
a současně posuňte dozadu.
–
Do zámku zaveďte zajišťovací čep 1 a sedačku spolujezdce stlačte vpředu dolů, až
slyšitelným kliknutím zapadne zajišťovací čep.
–
Zkontrolujte, zda je sedačka spolujezdce správně namontovaná.
401680-10
13.5
Sejmutí sedačky řidiče
Přípravná práce
– Demontujte sedačku spolujezdce. (
str. 98)
Hlavní práce
– Vzadu sedačku řidiče nadzvedněte.
–
S00350-01
Vpředu sedačku řidiče vyvěste a sejměte.
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.6
Montáž sedačky řidiče
100
Hlavní práce
– Zavěste sedačku řidiče na palivovou nádrž, vybráním do požadované polohy sezení A
nebo B, současně posuňte sedačku řidiče dopředu a vzadu ji stlačte dolů.
–
Nakonec zkontrolujte, zda je sedačka řidiče správně namontovaná.
401704-10
Následná práce
– Namontujte sedačku spolujezdce. (
13.7
str. 99)
Kontrola znečištění řetězu
–
Zkontroluje, zda nejsou na řetězu hrubé nečistoty.
»
Pokud je řetěz silně znečištěný:
–
400678-01
Vyčistěte řetěz. (
str. 101)
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.8
Čištění řetězu
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Maziva na pneumatikách snižují jejich přilnavost.
Odstraňte maziva vhodným čisticím prostředkem.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdové kotouče nesmí být znečištěné olejem nebo tukem, v případě potřeby je vyčistěte čisticím prostředkem na brzdy.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Životnost řetězu závisí z velké části na péči, kterou mu věnujete.
–
Řetěz pravidelně čistěte.
–
Hrubou nečistotu opláchněte jemným proudem vody.
–
Zbytky spotřebovaného maziva odstraňte prostředkem na čištění řetězů.
Prostředek na čištění řetězu (
–
Po vyschnutí naneste řetězový sprej.
Sprej na řetěz Onroad (
400725-01
str. 210)
str. 210)
101
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.9
Kontrola napnutí řetězu
102
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.
Pokud je řetěz napnutý příliš silně, jsou navíc zatíženy komponenty sekundárního přenosu síly (řetěz, řetězový pastorek, řetězové kolo, ložiska v převodovce a v zadním kole). Kromě předčasného opotřebení se v extrémním případě může řetěz přetrhnout nebo prasknout hnací hřídel převodovky. Pokud je řetěz naopak příliš volný, může spadnout z řetězového pastorku resp.
kola a zablokovat tak zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, příp. jej nastavte.
–
Motocykl postavte na boční stojan.
–
Zařaďte převodovku na volnoběh
–
V oblasti před vedením řetězu zatlačte řetěz nahoru a zjistěte napnutí řetězu A.
.
Informace
Horní část řetězu B musí být přitom napnutá.
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, opakujte toto měření na různých místech řetězu.
401664-10
Napnutí řetězu
»
40… 45 mm
Pokud napnutí řetězu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte napnutí řetězu. (
str. 103)
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.10
Nastavení napnutí řetězu
103
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.
Pokud je řetěz napnutý příliš silně, jsou navíc zatíženy komponenty sekundárního přenosu síly (řetěz, řetězový pastorek, řetězové kolo, ložiska v převodovce a v zadním kole). Kromě předčasného opotřebení se v extrémním případě může řetěz přetrhnout nebo prasknout hnací hřídel převodovky. Pokud je řetěz naopak příliš volný, může spadnout z řetězového pastorku resp.
kola a zablokovat tak zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, příp. jej nastavte.
Přípravná práce
– Zkontrolujte napnutí řetězu. (
str. 102)
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
104
Hlavní práce
– Povolte matici 1.
–
Povolte matice 2.
–
Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačních šroubů 3 doleva a doprava.
Předepsaná hodnota
Napnutí řetězu
40… 45 mm
Otočte regulační šrouby 3 doleva a doprava tak, aby značky na levém a pravém
napínáku řetězu 4 byly ve stejné pozici k referenčním značkám C. Tak je zadní
kolo správně vyrovnané.
Informace
Horní část řetězu musí být přitom napnutá.
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto zkontrolujte nastavení na
různých místech řetězu.
S00242-10
–
Pevně utáhněte matice 2.
–
Ujistěte se, že napínáky řetězu 4 dosedají k nastavovacím šroubům 3.
–
Pevně utáhněte matici 1.
Předepsaná hodnota
Matice výsuvného čepu
kola vzadu
M25x1,5
Informace
Napínáky řetězu 4 lze otočit o 180°.
90 Nm
závit namazaný
tukem
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.11
Kontrola řetězu, řetězového kola a řetězového pastorku
Přípravná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
105
str. 97)
Hlavní práce
– Zkontrolujte opotřebení řetězového kola a řetězového pastorku.
»
Pokud je řetězové kolo resp. řetězový pastorek opotřebený:
–
Vyměňte řetězovou sadu.
x
Informace
Pastorek, řetězové kolo a řetěz byste měli vyměňovat vždy současně.
100132-10
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
106
–
Zařaďte převodovku na volnoběh
.
–
Ve spodní části řetězu zatáhněte uvedenou hmotností A.
Předepsaná hodnota
Závaží pro měření opotřebení řetězu
–
15 kg
Na spodní části řetězu změřte délku B, která zahrnuje 18 řetězových kladek.
Informace
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, opakujte toto měření na různých místech řetězu.
Maximální vzdálenost B na nejdelším
místě řetězu
»
0
272 mm
Pokud je vzdálenost B větší než zadaný rozměr:
–
Vyměňte řetězovou sadu.
x
Informace
401665-10
Pokud nasazujete nový řetěz, měli byste vyměnit současně i řetězové
kolo a pastorek.
Nový řetěz se na starém, obroušeném řetězovém kole resp. řetězovém
pastorku opotřebovává rychleji.
Z bezpečnostních důvodů nemá řetěz žádný zámek.
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
Zkontrolujte opotřebení protiskluzového krytu řetězu u vybrání.
»
Pokud již není vidět nýt 1 řetězu u spodní hrany C vybrání prostiskluzového krytu
řetězu:
–
–
107
Vyměňte protiskluzový kryt řetězu.
x
Zkontrolujte pevné usazení protiskluzového krytu řetězu.
»
Pokud je protiskluzový kryt řetězu uvolněný:
–
Pevně utáhněte protiskluzový kryt řetězu.
Předepsaná hodnota
Šroub protiskluzového krytu řetězu
M5
5 Nm
S00348-10
–
Zkontrolujte opotřebení vedení řetězu.
»
Pokud je vedení řetězu obroušené:
–
–
Vyměňte vedení řetězu.
x
Zkontrolujte pevné usazení vedení řetězu.
»
Pokud je vedení řetězu uvolněné:
–
Pevně utáhněte vedení řetězu.
Předepsaná hodnota
401670-01
Šroub vedení řetězu
M6
5 Nm
Loctite® 243™
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Následná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Sejměte vozidlo ze středního stojanu. (
13.12
108
str. 97)
Kontrola/doplnění hladiny kapaliny hydraulické spojky
Informace
Hladina spojkové kapaliny stoupá s narůstajícím opotřebením lamel spojky.
Nepoužívejte brzdovou kapalinu.
–
Uveďte do vodorovné polohy zásobní nádržku kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěnou na řídítkách.
–
Vyšroubujte šrouby 1.
–
Sejměte víko 2 s membránou 3.
–
Zkontrolujte hladinu kapaliny.
Hladina kapaliny pod horní hranou
nádrže
»
S00270-10
Pokud hladina kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě:
–
Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.
Hydraulický olej (15) (
–
4 mm
str. 206)
Nasaďte víko s membránou. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.13
Kontrola vůle ložiska hlavy řízení
109
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nejistá jízda v důsledku nesprávné vůle ložiska hlavy rámu.
Neodkladně nastavte vůli ložiska hlavy rámu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
Informace
Budete-li jezdit delší dobu s vůlí v ložisku hlavy řízení, poškodí se ložisko a při delším používání uložení ložiska v rámu.
Přípravná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
str. 97)
Hlavní práce
– Zatižte vozidlo na zádi.
Přední kolo nemá kontakt se zemí.
–
Řídítka nastavte rovně. Pohybujte vidlicemi ve směru jízdy sem a tam.
V ložisku hlavy řízení nesmíte cítit žádnou vůli.
»
Pokud cítíte vůli:
–
400738-11
–
Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.
x
Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.
Pohyb řídítek musí být možný bez jakéhokoliv odporu v celém rozsahu řízení. Nesmí
být znatelné žádné klidové polohy.
»
Pokud cítíte klidové polohy:
–
Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.
x
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
13.14
110
Zkontrolujte ložisko hlavy řízení příp. ho vyměňte.
Demontáž masky můstku vidlice dole
–
Vyšroubujte šrouby 1.
–
Odpojte houkačku.
–
Sejměte masku můstku vidlice 2.
202248-12
13.15
Montáž masky můstku vidlice dole
x
–
Uložte masku můstku vidlice 1.
–
Připojte houkačku.
–
Našroubujte šrouby 2 a pevně je utáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
202248-13
M6
10 Nm
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.16
Demontáž boční kapoty vpředu
–
Vyšroubujte šroub 1.
–
Vyšroubujte šrouby 2.
–
Sejměte boční kapotu 3.
–
Opakujte pracovní postup na protilehlé straně.
S00384-10
602637-10
111
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.17
Montáž boční kapoty vpředu
–
Boční kapotu umístěte pod kryt palivové nádrže v oblasti A.
–
Zavěste boční kapotu nosem 1 a držákem 2 a umístěte ji na palivovou nádrž.
602637-11
307818-10
112
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
113
Našroubujte šroub 3 a pevně jej dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub dílu obložení
M5x12
3,5 Nm
M5x12
3,5 Nm
S00384-11
–
Našroubujte šrouby 4 a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Šroub dílu obložení
–
Opakujte pracovní postup na protilehlé straně.
602637-12
13.18
Demontáž spojleru masky
x
Přípravná práce
– Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
–
Demontujte boční kapotu vpředu. (
–
Demontujte kryt nádrže. (
str. 98)
str. 99)
str. 119)
str. 111)
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Hlavní práce
– Vyšroubujte šroub 1.
307823-10
–
Vyšroubujte šroub 2.
–
Uvolněte přidržovací nos 3 vnitřního obložení.
307824-10
602638-10
114
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
Vytáhněte spojler masky do strany z uchycení.
–
Vytáhněte spojler masky nahoru z držáku 4.
–
Odpojte konektor 5.
–
Vyjměte spojler masky s blinkrem.
–
Opakujte pracovní postup na protilehlé straně.
307828-10
307826-10
307827-10
115
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.19
Montáž spojleru masky
x
Hlavní práce
– Připojte konektor 1.
307827-11
–
Umístěte spojler masky do držáku 2.
Informace
Dbejte na správné uložení kabelu blinkru.
307826-11
116
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
117
–
Zatlačte spojler masky ze strany do uchycení.
–
Vložte přidržovací nos 3 do otvoru.
–
Našroubujte šroub 4 a pevně ho dotáhněte.
307828-11
307825-10
Předepsaná hodnota
Šroub spojleru masky
307824-11
M5x17
3,5 Nm
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
118
Našroubujte šroub 5 a pevně jej utáhněte.
Předepsaná hodnota
M5x17
Šroub spojleru masky
–
Opakujte pracovní postup na protilehlé straně.
307823-11
Následná práce
– Namontujte krytu nádrže. (
13.20
str. 121)
–
Namontujte boční kapotu vpředu. (
–
Namontujte sedačku řidiče. (
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
str. 112)
str. 100)
str. 99)
Demontáž předního blatníku
–
Uvolněte z blatníku držák 1.
–
Vyšroubujte šrouby 2.
–
Vyjměte blatník směrem dopředu.
Informace
Dávejte pozor na brzdová vedení.
S00356-10
3,5 Nm
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.21
Montáž předního blatníku
119
x
–
Umístěte blatník.
Informace
Dávejte pozor na uložení brzdových vedení.
–
Našroubujte šrouby 1 a pevně je utáhněte.
Předepsaná hodnota
M5x12
Šroub blatníku
S00356-11
13.22
–
K blatníku přimontujte držák 2 s brzdovým vedením.
Demontáž krytu nádrže
Přípravná práce
– Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
–
Demontujte boční kapotu vpředu. (
Hlavní práce
– Vyšroubujte šroub 1.
–
202565-10
Vyšroubujte šroub 2.
str. 98)
str. 99)
str. 111)
3,5 Nm
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
Vyšroubujte šroub 3.
–
Vyšroubujte šroub 4.
–
Vyšroubujte šroub 5.
–
Nazdvihněte vzadu kryt nádrže a směrem dopředu jej vyjměte.
202566-10
307821-10
307822-10
120
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.23
Montáž krytu nádrže
121
Hlavní práce
– Uložte kryt nádrže.
Informace
Dávejte pozor na těsnicí chlopeň.
–
Našroubujte šroub 1 a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub dílu obložení
307821-11
–
M5x12
3,5 Nm
M6
6 Nm
M5x12
3,5 Nm
Našroubujte šroub 2 a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub dílu obložení
–
Našroubujte šroub 3 a pevně jej utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub dílu obložení
202565-11
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
122
Našroubujte šroub 4 a pevně jej utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub dílu obložení
–
M6
6 Nm
M5x12
3,5 Nm
Našroubujte šroub 5 a pevně jej utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub dílu obložení
202566-11
Následná práce
– Namontujte boční kapotu vpředu. (
13.24
str. 112)
–
Namontujte sedačku řidiče. (
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
str. 100)
–
Odšroubujte šrouby 1 a sejměte kryt proti větru 2.
str. 99)
Demontáž krytu proti větru
202388-10
13
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
13.25
Montáž krytu proti větru
–
Umístěte kryt proti větru 1.
–
Našroubujte šrouby 2 a pevně je utáhněte.
123
Předepsaná hodnota
Šroub krytu proti větru
202388-11
M5
3,5 Nm
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
14.1
ABS / Anti-lock Brake-System
3
0
0
2
124
Jednotka ABS 1 se skládá z hydraulické jednotky, řídicí jednotky ABS a zpětného čerpadla, a je namontovaná pod sedačkou. U předního a zadního kola je vždy jeden snímač
otáček kola 2.
Výstraha
Nebezpečí nehody
Negativní ovlivnění funkce ABS
–
Protáčení zadního kola se zataženou brzdou předního kola (Burn Out) se smí
provádět jen při vypnutém ABS.
–
V případě modifikací, jako zkrácené nebo prodloužené zdvihy pružin, jiné průměry ráfků, jiné pneumatiky, nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách, jiná brzdová obložení apod. nemůže ABS optimálně fungovat. Optimální funkce ABS je
zaručena jen tehdy, používají-li se v brzdové soustavě výhradně náhradní díly a
pneumatiky schválené a/nebo doporučené firmou KTM.
–
Servisní práce a opravy musí být provedeny odborně. (Váš autorizovaný
odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
ABS je bezpečnostní systém, který zamezí blokování kol při jízdě rovně bez působení bočních sil.
1
0
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
0
2
401662-01
Převrácení vozidla
Při extrémních jízdních situacích (např. zavazadla s vysokým těžištěm, střídavé
povrchy silnic, strmé sjezdy, plné brzdění bez rozpojení spojky) nelze vždy
zabránit převrácení vozidla. Přizpůsobte způsob jízdy stavu vozovky a svým
jízdním dovednostem.
ABS má dva provozní režimy, režim ABS "Road" a režim ABS "Offroad".
V režimu ABS "Road" se při aktivování brzdy předního kola brzdí i zadní kolo. ABS může
regulovat obě kola.
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
125
V režimu ABS "Offroad" brzda předního kola brzdí přední kolo. Brzda zadního kola brzdí
zadní kolo. ABS nereguluje zadní kolo. Kontrolka ABS 3 pomalu bliká, aby Vás upozornila
na aktivovaný režim ABS "Offroad".
Informace
V režimu ABS "Offroad" se zadní kolo může zablokovat, hrozí nebezpečí pádu.
ABS pracuje se dvěma na sobě nezávislými brzdnými okruhy (brzdy předního kola a brzdy
zadního kola). Jakmile řídicí jednotka ABS rozpozná náchylnost k blokování kola, začne
ABS pracovat tak, že reguluje brzdný tlak. Proces regulace je cítit lehkým pulzováním
páky ruční brzdy resp. brzdového pedálu.
Po zapnutí zapalování se musí rozsvítit kontrolka ABS 3 a po rozjezdu musí zhasnout.
Pokud kontrolka po rozjezdu nezhasne nebo svítí během jízdy, signalizuje to chybu v ABS
systému. ABS potom není aktivní a kola se mohou při brzdění zablokovat. Brzdová soustava samotná zůstává funkční i nadále, pouze odpadá regulace ABS.
Kontrolka ABS se může také rozsvítit v případě, že se při extrémní jízdní situaci výrazně
liší otáčky předního a zadního kola, např. při wheelie nebo při protáčejícím se zadním
kole. ABS se tím vypne.
Pro opětovnou aktivaci ABS je nutno vozidlo zastavit a vypnout zapalování. Pokud se vozidlo uvede znovu do provozu, ABS se znovu aktivuje. Kontrolka ABS zhasne po rozjezdu.
V menu "MTC/ABS" lze ABS manuálně vypnout.
Informace
Po zapnutí zapalování je ABS vždy aktivované.
14.2
Kontrola brzdových kotoučů
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaného brzdového kotouče/ kotoučů.
Neodkladně vyměňte brzdový kotouč (brzdové kotouče). (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
–
126
Zkontrolujte tloušťku brzdových kotoučů vpředu a vzadu, na více místech brzdového
kotouče, zda odpovídá rozměru A.
Informace
Tloušťka brzdových kotoučů se zmenšuje v důsledku opotřebení v oblasti dosedací plochy brzdových obložení 1.
Brzdové kotouče - meze opotřebení
400618-10
»
vpředu
4 mm
vzadu
4,5 mm
Pokud je tloušťka brzdových kotoučů menší než předepsaná hodnota.
–
–
»
Pokud brzdový kotouč vykazuje poškození, popraskání nebo deformaci:
–
14.3
Vyměňte brzdový kotouč.
Zkontrolujte brzdové kotouče vpředu a vzadu, zda nejsou poškozené, popraskané
nebo zdeformované.
Vyměňte brzdový kotouč.
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti v brzdové soustavě resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný odborný servis KTM
Vám rád pomůže.)
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
127
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád
pomůže.)
–
Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídítkách.
–
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádrži brzdové kapaliny 1.
»
Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku MINA:
–
Doplňte brzdovou kapalinu do brzdy předního kola.
x(
str. 127)
S00269-10
14.4
Doplnění brzdové kapaliny do brzdy předního kola
x
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti v brzdové soustavě resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný odborný servis KTM
Vám rád pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
128
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
Přípravná práce
– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. (
str. 129)
Hlavní práce
– Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídítkách.
–
Vyšroubujte šrouby 1.
–
Sejměte víčko 2 s membránou 3.
–
Doplňte brzdovou kapalinu až po značku MAXA.
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
S00272-10
str. 205)
–
Nasaďte víčko 2 s membránou 3.
–
Našroubujte šrouby 1 a pevně je utáhněte.
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
129
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
14.5
Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.
Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
Upozornění
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdových kotoučů.
Pokud se brzdová obložení vymění příliš pozdě, obrušují ocelové nosiče brzdového obložení brzdový kotouč. Brzdný účinek se
výrazně sníží a brzdové kotouče se zničí. Pravidelně kontrolujte brzdová obložení.
–
Na obou brzdových čelistech zkontrolujte minimální tloušťku A všech brzdových obložení.
Minimální tloušťka obložení
»
Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení:
–
–
S00358-10
≥ 1 mm
Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.
x
Zkontrolujte všechna brzdová obložení na obou brzdových čelistech, zda nevykazují
poškození nebo praskliny.
»
Pokud se vyskytuje poškození nebo praskliny:
–
Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.
x
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
14.6
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy zadního kola
130
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti v brzdové soustavě resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný odborný servis KTM
Vám rád pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Přípravná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
str. 97)
Hlavní práce
– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádrži brzdové kapaliny 1.
»
Pokud je hladina kapaliny na značce MIN A:
–
S00360-10
Doplňte brzdovou kapalinu do brzdy zadního kola.
x(
str. 131)
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
14.7
Doplnění brzdové kapaliny do brzdy zadního kola
131
x
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti v brzdové soustavě resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdovou soustavu, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný odborný servis KTM
Vám rád pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
Přípravná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
–
132
str. 97)
Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (
str. 132)
Hlavní práce
– Vyšroubujte šroubový uzávěr 1 s membránou 2.
–
Doplňte brzdovou kapalinu až po značku MAXA.
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
str. 205)
Našroubujte víčko 1 s membránou 2 a pevně jej utáhněte.
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
S00359-10
14.8
Kontrola brzdových obložení brzdy zadního kola
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.
Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
Upozornění
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdových kotoučů.
Pokud se brzdová obložení vymění příliš pozdě, obrušují ocelové nosiče brzdového obložení brzdový kotouč. Brzdný účinek se
výrazně sníží a brzdové kotouče se zničí. Pravidelně kontrolujte brzdová obložení.
14
BRZDOVÁ SOUSTAVA
–
Zkontrolujte minimální tloušťku A brzdových obložení.
Minimální tloušťka obložení A
»
Vyměňte brzdová obložení brzdy zadního kola.
x
Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.
»
Pokud se vyskytuje poškození nebo praskliny:
–
S00292-10
≥ 1 mm
Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení:
–
–
133
Vyměňte brzdová obložení brzdy zadního kola.
x
15
KOLA, PNEUMATIKY
15.1
Demontáž předního kola
134
x
Přípravná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
str. 97)
Hlavní práce
– Zatižte vozidlo na zádi.
Přední kolo nemá kontakt se zemí.
–
Vyšroubujte šroub 1 a z otvoru vytáhněte snímač otáček kola 2 s objímkou.
–
Vyšroubujte šrouby 3 z obou brzdových čelistí.
–
Brzdová obložení tlačte zpět pomocí lehkého naklopení brzdových čelistí do strany
na brzdový kotouč. Brzdové čelisti opatrně táhněte dozadu od brzdových kotoučů a
zavěste je ke straně.
S00362-10
Informace
Netiskněte ruční brzdu při vyjmutých brzdových čelistech.
S00363-10
15
KOLA, PNEUMATIKY
135
–
Povolte šroub 4 a šrouby 5.
–
Šroub 4 vyšroubujte o cca 6 otočení, rukou zatlačte na šroub, aby se výsuvný čep
vysunul z koncovky vidlice. Vyšroubujte šroub 4.
Výstraha
Nebezpečí nehody
vých kotoučů.
–
S00364-10
–
Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdo-
Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodily brzdové kotouče.
Podržte přední kolo a vytáhněte výsuvný čep. Vyjměte přední kolo z vidlice.
Informace
Netiskněte ruční brzdu při vyjmutém předním kole.
–
Odstraňte distanční objímky 6.
S00316-10
15.2
Montáž předního kola
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdové kotouče nesmí být znečištěné olejem nebo tukem, v případě potřeby je vyčistěte čisticím prostředkem na brzdy.
15
KOLA, PNEUMATIKY
–
Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.
»
Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované:
–
–
136
Vyměňte ložisko kola.
x
Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele 1 a třecí plochu A distančních objímek.
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
str. 210)
S00316-11
–
Širokou distanční objímku 2 nasaďte po směru chodu vlevo.
Informace
Šipka B udává směr chodu předního kola.
Snímač otáček kola ABS se nachází vlevo po směru otáčení kola.
–
Úzkou distanční objímku nasaďte po směru chodu vpravo.
S00339-10
Výstraha
Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo
maziva na brzdných kotoučích.
–
S00365-10
Brzdové kotouče nesmí být znečištěné olejem nebo tukem, v případě
potřeby je vyčistěte čisticím prostředkem na brzdy.
–
Vyčistěte šroub 3 a výsuvný čep 4.
–
Nasaďte přední kolo do vidlice, srovnejte polohu a nasaďte čep.
15
KOLA, PNEUMATIKY
–
137
Našroubujte šroub 3 a pevně jej dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub výsuvného čepu kola vpředu
M25x1,5
45 Nm
–
Umístěte brzdové čelisti a přitom dbejte na správné usazení brzdových obložení.
–
Našroubujte šrouby 5 na obě brzdové čelisti, ale ještě je pevně neutahujte.
–
Několikrát stiskněte ruční brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a
vznikne tlakový bod. Zajistěte stisknutou páčku ruční brzdy.
Brzdové čelisti se vyrovnají.
–
Pevně utáhněte šrouby 5 na obou brzdových čelistech.
Předepsaná hodnota
S00363-11
Šroub přední brzdové čelisti
M10
45 Nm
–
Odstraňte zajištění páčky ruční brzdy.
–
Zastrčte snímač otáček kola 6 do otvoru a upravte jeho polohu.
–
Našroubujte šroub 7 a pevně jej dotáhněte.
Loctite® 243™
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Sejměte vozidlo ze středního stojanu. (
S00362-11
M6
str. 97)
10 Nm
15
KOLA, PNEUMATIKY
–
138
Stiskněte brzdu předního kola a několikrát silně zapružte vidlicí.
Srovnají se vzpěry vidlice.
–
Utáhněte šrouby 8.
Předepsaná hodnota
Šroub koncovky vidlice
M8
15 Nm
S00364-11
15.3
Demontáž zadního kola
x
Přípravná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
str. 97)
Hlavní práce
– Přitiskněte rukou brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout písty
brzdy.
S00275-10
15
KOLA, PNEUMATIKY
139
–
Vyšroubujte šroub 1 a z otvoru vytáhněte snímač otáček kola 2 s objímkou.
–
Odšroubujte matici 3. Demontujte napínák řetězu 4.
–
Výsuvný čep 5 vytáhněte pouze tak daleko, aby se zadní kolo dalo posunout dopředu.
–
Posuňte zadní kolo dopředu tolik, jak je to možné. Sejměte řetěz z řetězového kola a
odložte jen na kryt řetězového kola 6.
S00277-10
S00276-10
Výstraha
Nebezpečí úrazu
kotoučů.
–
S00286-10
Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdových
Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodily brzdové kotouče.
15
KOLA, PNEUMATIKY
–
140
Držte zadní kolo a vytáhněte výsuvný čep. Sejměte zadní kolo z kyvného ramena.
Informace
Při demontovaném zadním kole neaktivujte nožní brzdu.
–
15.4
Montáž zadního kola
Vyjměte distanční objímku 7.
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdové kotouče nesmí být znečištěné olejem nebo tukem, v případě potřeby je vyčistěte čisticím prostředkem na brzdy.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Při ovládání brzdy zadního kola není žádný brzdný účinek.
Po montáži zadního kola vždy stiskněte nožní brzdu, až je dosažen bod tlaku.
–
Zkontrolujte gumy tlumiče náboje zadního kola.
–
Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.
»
Vyměňte ložisko kola.
x
Vyčistěte a namažte těsnící kroužek hřídele 1 a třecí plochu A distanční objímky.
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
–
S00285-10
str. 210)
Vyčistěte a namažte závit výsuvného čepu a matici.
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
–
str. 142)
Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované:
–
–
x(
str. 210)
Namontujte tlumicí gumy a nosník řetězového kola do zadního kola.
15
KOLA, PNEUMATIKY
–
141
Zadní kolo nasaďte do kyvného ramene a uveďte do záběru brzdový kotouč na brzdové čelisti.
–
Namontujte výsuvný čep kola 2, ale nezasuňte jej až na doraz.
–
Zadní kolo posuňte dopředu tak daleko jak to lze a nasaďte řetěz na řetězové kolo.
–
Zasuňte výsuvný čep kola na doraz, namontujte napínák řetězu 4 a matici 5.
S00287-10
Informace
Namontujte napínák řetězu 3 a 4 do stejné polohy.
–
Zadní kolo zatlačte dopředu tak, aby napínáky řetězu přiléhaly k napínacím šroubům a
pevně utáhněte matice 5.
Předepsaná hodnota
S00288-10
Aby bylo zadní kolo správně vyrovnané, musí být značky na napínákách řetězu
vlevo a vpravo ve stejné poloze k referenčním značkám B.
Matice výsuvného čepu
kola vzadu
M25x1,5
90 Nm
závit namazaný
tukem
15
KOLA, PNEUMATIKY
–
142
Nasaďte snímač otáček kola 6 do otvoru. Našroubujte šroub 7 a pevně ho dotáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
M6
10 Nm
Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a
vznikne tlakový bod.
S00289-10
15.5
Kontrola gum tlumiče náboje zadního kola
x
Informace
Síla motoru se přenáší z řetězového kola přes 6 gum tlumiče na zadní kolo. Gumy tlumiče se při provozu opotřebovávají. Pokud
se gumy tlumiče včas nevymění, poškodí se nosník řetězového kola a náboj zadního kola.
Přípravná práce
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
–
Demontujte zadní kolo.
x(
str. 138)
str. 97)
15
KOLA, PNEUMATIKY
143
Hlavní práce
– Zkontrolujte gumy tlumiče 1 náboje zadního kola, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.
»
Pokud jsou gumy tlumiče náboje zadního kola poškozené resp. opotřebované:
–
Vyměňte všechny gumy tlumiče náboje zadního kola.
S00290-10
–
Položte zadní kolo řetězovým kolem nahoru na pracovní stůl a výsuvný čep kola
vstrčte do náboje.
–
Zkontrolujte vůli řetězového kola A.
Informace
Vůle se měří na řetězovém kole zvenku.
Vůle gum tlumiče zadní kolo
S00291-10
»
Pokud je vůle A větší než zadaná hodnota:
–
Vyměňte všechny gumy tlumiče náboje zadního kola.
Následná práce
– Nasaďte zadní kolo.
15.6
≤ 5 mm
x(
str. 140)
Kontrola stavu pneumatik
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Nekontrolované jízdní chování v důsledku prasknutí pneumatiky.
V zájmu bezpečnosti nechte poškozené nebo ojeté pneumatiky ihned vyměnit. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám
rád pomůže.)
15
KOLA, PNEUMATIKY
144
Výstraha
Nebezpečí pádu
–
Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.
Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolovatelné.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Nekontrolovatelné jízdní chování v důsledku nepovolených a/nebo nedoporučených pneumatik/kol.
Používejte pouze pneumatiky/kola schválené a/nebo doporučené KTM s odpovídajícím indexem rychlosti.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížená přilnavost k vozovce při nových pneumatikách.
Nové pneumatiky mají hladký běhoun a proto nevykazují plnou přilnavost k vozovce. Celý běhoun pneumatiky musí být prvních 200 kilometrů zdrsněný při umírněném způsobu jízdy střídavě v šikmých polohách. Teprve po "zajetí" je docílena plná
přilnavost.
Informace
Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikách ovlivňují chování vozidla při jízdě a brzdění.
Ojeté pneumatiky se nepříznivě projeví zejména při jízdě na mokrém podkladu.
–
Zkontrolujte přední i zadní pneumatiku, zda na nich nejsou zářezy, zaražené předměty
nebo jiná poškození.
»
Pokud pneumatika vykazuje zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození:
–
–
Vyměňte pneumatiky.
Zkontrolujte hloubku profilu.
Informace
Dodržujte zákonnou minimální hloubku profilu v dané zemi.
400602-10
15
KOLA, PNEUMATIKY
145
Minimální hloubka profilu
»
Pokud je minimální hloubka profilu nižší než uvedená hodnota:
–
–
≥ 2 mm
Vyměňte pneumatiky.
Zkontrolujte stáří pneumatik.
Informace
Datum výroby pneumatik je obvykle obsaženo v popisu pneumatiky a je vyjádřeno posledními čtyřmi číslicemi označení DOT. První dvě číslice označují
týden výroby a poslední dvě číslice rok výroby.
KTM doporučuje vyměnit pneumatiky nejpozději po 5 letech, nezávisle na skutečném opotřebení.
»
Pokud je pneumatika starší než 5 let:
–
15.7
Vyměňte pneumatiky.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Informace
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání pneumatiky.
Správný tlak vzduchu v pneumatikách zaručuje optimální jízdní komfort a maximální životnost pneumatiky.
15
KOLA, PNEUMATIKY
146
–
Sejměte čepičku ventilu.
–
Tlak vzduchu kontrolujte při studených pneumatikách.
Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu pouze s řidičem / se spolujezdcem / plné
užitné zatížení
»
–
15.8
2,4 bar
vzadu: studená pneumatika
2,9 bar
Pokud tlak vzduchu v pneumatikách neodpovídá předepsané hodnotě:
–
400695-01
vpředu: studená pneumatika
Upravte tlak vzduchu v pneumatikách.
Nasaďte čepičku ventilu.
Kontrola napnutí paprsků
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízda v důsledku nesprávného napnutí paprsků.
Dbejte na správné napnutí paprsků. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.)
Informace
Následkem jednoho uvolněného paprsku může velmi snadno dojít k bočnímu nebo radiálnímu házení kola. Během krátké doby se
uvolní další paprsky.
Pokud jsou paprsky napnuté příliš pevně, mohou v důsledku lokálního přetížení prasknout.
Kontrolujte pravidelně napnutí paprsků, zejména u nového motocyklu.
15
KOLA, PNEUMATIKY
–
147
Na každý paprsek lehce poklepejte kovovým koncem šroubováku.
Informace
Frekvence tónů je závislá na délce paprsku a jeho průměru.
Pokud se u jednotlivých stejně dlouhých a stejně silných paprsků ozývají různé
tóny, ukazuje to na rozdílné napnutí paprsků.
Musí zaznít čistý tón.
400694-01
»
Pokud je napnutí paprsků různé:
–
Upravte napnutí paprsků.
x
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
16.1
světlo pro denní svícení
148
Světlo pro denní svícení/obrysové světlo je zabudované v hlavním světlometu.
Světlo pro denní svícení se může zapnout při dobrých světelných podmínkách. Aktivujte
světlo pro denní svícení na sdruženém přístroji na palubní desce. Ovládání převezme senzor jasu ve sdruženém přístroji na palubní desce. Pokud jsou dobré světelné podmínky,
vypne se potkávací světlo a zapne se světlo pro denní svícení. Svítí čtyřikrát jasněji než
obrysové světlo. Když je světlo pro denní svícení vypnuté, slouží jako obrysové světlo.
Informace
Dodržujte zákonné předpisy o svícení při denním světle.
S00382-01
16.2
Demontáž baterie
x
Výstraha
Nebezpečí poranění
Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.
–
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.
–
V blízkosti baterie se nesmí vyskytovat otevřený oheň ani jiskry. Nabíjejte jen v dobře větraných prostorách.
–
Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
Pozor
Nebezpečí úrazu Pokud by se vozidlo provozovalo s vybitou baterií nebo bez baterie, mohly by se poškodit elektronické součásti nebo bezpečnostní zařízení.
–
Nikdy neprovozujte vozidlo s vybitou baterií nebo bez baterie.
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
149
Přípravná práce
– Vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
str. 98)
str. 99)
Hlavní práce
– Odtáhněte zajištění 1 ve směru šipky.
–
Odklopte kryt 2.
–
Odpojte kabel ze záporného pólu baterie 3.
–
Odpojte od baterie kabel ke kladnému pólu 4.
–
Vyjměte baterii včetně pouzdra na baterii 5 z přihrádky na baterii.
S00373-10
S00375-10
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
16.3
Montáž baterie
150
x
Výstraha
Nebezpečí poranění
Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.
–
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.
–
V blízkosti baterie se nesmí vyskytovat otevřený oheň ani jiskry. Nabíjejte jen v dobře větraných prostorách.
–
Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
Pozor
Nebezpečí úrazu Pokud by se vozidlo provozovalo s vybitou baterií nebo bez baterie, mohly by se poškodit elektronické součásti nebo bezpečnostní zařízení.
–
Nikdy neprovozujte vozidlo s vybitou baterií nebo bez baterie.
Hlavní práce
– Nasaďte baterii do pouzdra 1.
Informace
Horní strana pouzdra na baterii musí být umístěna proti pólům.
–
Vsaďte baterii s pouzdrem do přihrádky na baterii.
–
Připojte oba kabely ke kladnému pólu 2.
Předepsaná hodnota
S00375-11
Šroub pólu baterie
–
Připojte oba kabely k zápornému pólu 3.
M6
4,5 Nm
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
151
Předepsaná hodnota
M6
Šroub pólu baterie
–
4,5 Nm
Přiklopte kryt 4 a lehkým stlačením dolů jej nechte zapadnout.
202567-10
Následná práce
– Namontujte sedačku řidiče. (
16.4
Nabíjení baterie
str. 100)
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
–
Nastavte čas a datum.
str. 99)
x
Výstraha
Nebezpečí poranění
Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.
–
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.
–
V blízkosti baterie se nesmí vyskytovat otevřený oheň ani jiskry. Nabíjejte jen v dobře větraných prostorách.
–
Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
152
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Součásti a obsah baterie zatěžují životní prostředí.
Neodhazujte baterie do domovního odpadu. Vadnou baterii zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte baterii svému autorizovanému
obchodníkovi KTM nebo do sběrny starých baterií.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
I když je baterie bez zátěže, ztrácí každý den náboj.
Pro životnost baterie je velmi důležitý stav nabití a způsob nabíjení.
Rychlonabíjení s vyšším proudem se negativně projeví na životnosti baterie.
V případě překročení nabíjecího proudu, napětí a doby nabíjení uniká elektrolyt přes bezpečnostní ventily. Tím baterie ztrácí
kapacitu.
Pokud jste startovali s prázdnou baterií, je třeba ji bez odkladu nabít.
Při delším stání ve vybitém stavu dochází k hlubokému vybití a k zasíření a baterie se zničí.
Baterie je bezúdržbová, to znamená, že odpadá kontrola stavu kyseliny.
Pokud se baterie nebude dobíjet nabíječkou baterie KTM, je nutno baterii pro dobíjení demontovat. Přepětím by se jinak mohly
poškodit elektronické součástí. Nabíjejte baterii dle údajů na obalu baterie.
Přípravná práce
– Vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
str. 99)
str. 98)
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
153
Hlavní práce
– Odtáhněte zajištění 1 ve směru šipky.
–
Odklopte kryt 2.
–
Odpojte z baterie kabel k zápornému pólu 3, abyste předešli škodám na palubní elektronice.
–
Připojte k baterii nabíječku. Zapněte nabíječku.
S00373-10
602677-11
Nabíječka baterie (58429074000)
Na této nabíječce můžete navíc otestovat klidové napětí, startovací schopnost baterie
a alternátor. Mimo to je na tomto přístroji vyloučeno přebití baterie.
Informace
Nabíjejte baterii s maximálně 10% kapacity, která je uvedená na krytu baterie.
602678-01
–
Po nabití nabíječku vypněte a odpojte.
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
154
Předepsaná hodnota
Nesmí být překročen nabíjecí proud, napětí ani doba nabíjení.
Pokud s motocyklem nevyjíždíte, pravidelně dobíjejte baterii
–
3 měsíce
Připojte oba kabely k zápornému pólu 3.
Předepsaná hodnota
M6
Šroub pólu baterie
602677-11
–
Přiklopte kryt 4 a lehkým stlačením dolů jej nechte zapadnout.
202567-10
Následná práce
– Namontujte sedačku řidiče. (
str. 100)
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
–
Nastavte čas a datum.
str. 99)
4,5 Nm
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
16.5
Výměna hlavní pojistky
155
Výstraha
Nebezpečí požáru
–
Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.
Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.
Přípravná práce
– Vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
str. 99)
Hlavní práce
– Vyšroubujte šrouby 1.
–
S00376-10
Trochu nadzvedněte kapotu zádě 2.
str. 98)
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
156
–
Sejměte ochranné kryty 3.
–
Vyjměte vadnou hlavní pojistku 4.
S00377-10
Informace
Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu A.
Ve startovacím relé je zastrčena náhradní pojistka 5.
Hlavní pojistkou jsou jištěny všechny elektrické spotřebiče vozidla.
–
Nasaďte novou hlavní pojistku.
Pojistka (58011109130) (
S00378-10
str. 196)
–
Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.
–
Namontujte ochranné kryty.
Tip
Do startovacího relé doplňte nové náhradní pojistky, aby byly v případě potřeby
k dispozici.
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
157
–
Srovnejte polohu kapoty zádě vozidla 2.
–
Našroubujte šrouby 1 a pevně je utáhněte.
Předepsaná hodnota
M5x12
Šroub dílu obložení
3,5 Nm
S00376-10
Následná práce
– Namontujte sedačku řidiče. (
16.6
str. 100)
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
–
Nastavte čas a datum.
str. 99)
Výměna pojistek v pojistkové skříňce
Výstraha
Nebezpečí požáru
–
Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.
Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.
Informace
Pojistková skříňka s pojistkami jednotlivých elektrických spotřebičů se nachází pod sedačkou.
Přípravná práce
– Vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku spolujezdce. (
str. 98)
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
158
Hlavní práce
– Otevřete víko pojistkové skříňky 1.
S00369-10
(Doplňkové vybavení: bez EDS)
– Zkontrolujte pojistky.
Informace
Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu A.
–
Vyjměte vadnou pojistku.
Předepsaná hodnota
Pojistka res - 10 A - náhradní pojistky
S00370-10
Pojistka 1 - 10 A - zdroj napětí řídicích jednotek a komponent
Pojistka 2 - 10 A - zásuvka (ACC1)
Pojistka 3 - 25 A - ABS- hydraulická jednotka
Pojistka 4 - 40 A - ABS- zpětné čerpadlo
Pojistka 5 - neobsazená
–
Použijte náhradní pojistku s vhodnou velikostí.
Pojistka (58011109110) (
str. 196)
Pojistka (58011109125) (
str. 196)
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
Pojistka (58011109140) (
159
str. 197)
Tip
Vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v případě potřeby k dispozici.
(Doplňkové vybavení: s EDS)
– Zkontrolujte pojistky.
Informace
Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu A.
–
Vyjměte vadnou pojistku.
Předepsaná hodnota
Pojistka res - 10 A - náhradní pojistka
S00370-11
Pojistka res - 15 A - náhradní pojistka
Pojistka 1 - 15 A - zdroj napětí řídicích jednotek a komponent
Pojistka 2 - 10 A - zásuvka (ACC1)
Pojistka 3 - 25 A - ABS- hydraulická jednotka
Pojistka 4 - 40 A - ABS- zpětné čerpadlo
Pojistka 5 - neobsazená
–
Použijte náhradní pojistku s vhodnou velikostí.
Pojistka (58011109110) (
str. 196)
Pojistka (58011109115) (
str. 197)
Pojistka (58011109125) (
str. 196)
Pojistka (58011109140) (
str. 197)
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
160
Tip
Vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v případě potřeby k dispozici.
–
Zkontrolujte funkci elektrického spotřebiče.
–
Zavřete víko pojistkové skříňky.
Následná práce
– Namontujte sedačku řidiče. (
–
16.7
str. 100)
Namontujte sedačku spolujezdce. (
str. 99)
Demontáž masky světlometu se světlometem
Přípravná práce
– Vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
–
Demontujte boční kapotu vpředu. (
str. 98)
str. 99)
–
Demontujte kryt nádrže. (
–
Demontujte spojler masky.
–
Demontujte kryt proti větru. (
str. 111)
str. 119)
x(
str. 113)
str. 122)
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
Hlavní práce
– Vyšroubujte šrouby 1.
–
Vyjměte masku světlometu směrem dopředu.
–
Odpojte konektor 2.
–
Podložte masku světlometu měkkým hadrem, aby se světlomet nepoškodil.
S00368-10
602645-10
161
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
16.8
Montáž masky světlometu se světlometem
162
Hlavní práce
– Připojte konektor 1 světlometu.
–
Zkontrolujte funkci světel.
–
Upravte polohu masky světlometu.
–
Našroubujte šrouby 2 a pevně je utáhněte.
602645-11
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
S00368-11
Následná práce
– Namontujte kryt proti větru. (
str. 123)
–
Namontujte spojler masky.
–
Namontujte krytu nádrže. (
–
Namontujte boční kapotu vpředu. (
–
Namontujte sedačku řidiče. (
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
x(
str. 116)
str. 121)
str. 112)
str. 100)
str. 99)
10 Nm
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
–
16.9
163
Zkontrolujte nastavení světlometu. (
str. 166)
Výměna žárovky potkávacího světla
Upozornění
Poškození reflektoru
–
Snížená intenzita světla.
Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte
ji bez mastnoty.
Přípravná práce
– Vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
str. 98)
–
Demontujte boční kapotu vpředu. (
–
Demontujte kryt nádrže. (
–
Demontujte spojler masky.
–
Demontujte kryt proti větru. (
–
Demontujte masku světlometu se světlometem. (
str. 99)
str. 111)
str. 119)
x(
str. 113)
str. 122)
str. 160)
Hlavní práce
– Zatlačte žárovku světlometu 1 lehce do objímky, vytočte proti směru hodinových ručiček až na doraz a vyjměte ji.
–
S00297-10
Odpojte konektor 2.
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
–
164
Připojte konektor 2 k nové žárovce světlometu.
Potkávací světlo (H11 / patice PGJ19-2) (
–
str. 197)
Umístěte žárovku světlometu 1 do objímky žárovky a otočte jí po směru hodinových
ručiček až na doraz.
Žárovka světlometu zajištěná v objímce žárovky.
S00298-10
Následná práce
– Namontujte masku světlometu se světlometem. (
–
16.10
Namontujte kryt proti větru. (
str. 162)
str. 123)
–
Namontujte spojler masky.
–
Namontujte krytu nádrže. (
–
Namontujte boční kapotu vpředu. (
–
Namontujte sedačku řidiče. (
x(
str. 116)
str. 121)
str. 112)
str. 100)
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
str. 99)
–
Zkontrolujte nastavení světlometu. (
str. 166)
Výměna žárovky dálkového světla
Upozornění
Poškození reflektoru
–
Snížená intenzita světla.
Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte
ji bez mastnoty.
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
165
Přípravná práce
– Vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte sedačku spolujezdce. (
–
Sejměte sedačku řidiče. (
str. 98)
–
Demontujte boční kapotu vpředu. (
–
Demontujte kryt nádrže. (
–
Demontujte spojler masky.
–
Demontujte kryt proti větru. (
–
Demontujte masku světlometu se světlometem. (
str. 99)
str. 111)
str. 119)
x(
str. 113)
str. 122)
str. 160)
Hlavní práce
– Zatlačte žárovku světlometu 1 lehce do objímky, vytočte proti směru hodinových ručiček až na doraz a vyjměte ji.
–
Odpojte konektor 2.
–
Připojte konektor 2 k nové žárovce světlometu.
S00295-10
Dálkové světlo (H11 / patice PGJ19-2) (
–
str. 197)
Umístěte žárovku světlometu 1 do objímky žárovky a otočte jí po směru hodinových
ručiček až na doraz.
Žárovka světlometu zajištěná v objímce žárovky.
S00296-10
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
166
Následná práce
– Namontujte masku světlometu se světlometem. (
–
16.11
Namontujte kryt proti větru. (
str. 162)
str. 123)
–
Namontujte spojler masky.
–
Namontujte krytu nádrže. (
–
Namontujte boční kapotu vpředu. (
–
Namontujte sedačku řidiče. (
x(
str. 116)
str. 121)
str. 112)
str. 100)
–
Namontujte sedačku spolujezdce. (
str. 99)
–
Zkontrolujte nastavení světlometu. (
str. 166)
Kontrola nastavení světlometu
–
Postavte vozidlo na vodorovnou plochu před světlou stěnu a ve výši středu světlometu
potkávacího světla udělejte na stěnu značku.
–
Další značku udělejte ve vzdálenosti B pod první značkou.
Předepsaná hodnota
Vzdálenost B
–
5 cm
Postavte vozidlo před stěnu ve vzdálenosti A a zapněte potkávací světlo.
Předepsaná hodnota
Vzdálenost A
400726-10
5m
–
Nyní se na motocykl posadí řidič, případně i se spolujezdcem a zavazadlem.
–
Zkontrolujte nastavení světlometu.
Rozmezí světla a tmy musí u motocyklu připraveného pro jízdu s řidičem, případně i
se spolujezdcem a zavazadlem ležet přímo na dolní značce.
»
Pokud rozmezí světla a tmy nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte dosah světlometu. (
str. 167)
16
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
16.12
Nastavení dosahu světlometu
Přípravná práce
– Zkontrolujte nastavení světlometu. (
–
167
str. 166)
Demontujte masku můstku vidlice dole. (
str. 110)
Hlavní práce
– Regulačním šroubem 1 nastavte dosah světlometu.
Informace
Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje dosah světla, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje dosah světla.
Dodatečné naložení bude možná vyžadovat opravu dosahu světla světlometu.
S00301-10
–
Nastavte světlomet na značku B.
Předepsaná hodnota
Rozmezí světla a tmy musí u motocyklu připraveného pro jízdu s řidičem, případně i
se spolujezdcem a zavazadlem ležet přímo na dolní značce B.
400726-11
Následná práce
– Namontujte masku můstku vidlice dole.
x(
str. 110)
17
CHLADICÍ SYSTÉM
17.1
Kontrola hladiny chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži
168
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte
motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte
lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte
lékaře. Oděv potřísněný chladicí kapalinou si vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
Podmínka
Motor je studený.
Chladič je zcela naplněný.
–
Postavte motocykl na vodorovné ploše.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži 1.
Hladina chladicí kapaliny musí být mezi MIN a MAX.
»
Pokud ve vyrovnávací nádrži není žádná chladicí kapalina:
–
Zkontrolujte těsnění chladicího systému.
x
Informace
Neprovozujte motocykl!
602646-10
–
»
Nalijte chladicí kapalinu / odvzdušněte chladicí systém.
x
Pokud hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži nesouhlasí s předepsanou
hodnotou, ale nádrž ještě není prázdná:
17
CHLADICÍ SYSTÉM
169
–
17.2
Upravte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži. (
str. 169)
Úprava hladiny chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte
motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte
lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte
lékaře. Oděv potřísněný chladicí kapalinou si vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
Podmínka
Motor je studený.
Chladič je zcela naplněný.
Přípravná práce
– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži. (
–
Demontujte boční kapotu vpředu. (
Informace
Demontujte jen pravou stranu.
str. 111)
str. 168)
17
CHLADICÍ SYSTÉM
170
Hlavní práce
– Sejměte víčko 1 vyrovnávací nádrže.
602647-10
–
Nalévejte chladicí kapalinu, až její hladina dosáhne předepsanou hodnotu.
Předepsaná hodnota
Hladina chladicí kapaliny musí být mezi MIN a MAX.
Alternativa 1
Chladicí kapalina (
str. 205)
Alternativa 2
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
602648-01
–
Namontujte víčko vyrovnávací nádrže.
Následná práce
– Namontujte boční kapotu vpředu. (
str. 112)
str. 206)
18
NASTAVENÍ MOTORU
18.1
"Drive Mode"
171
Možné stavy
• Sport – homologovaný výkon s velmi přímou reakcí, kontrola trakce toleruje vyšší prokluz zadního kola
• Street – homologovaný výkon s vyrovnanou reakcí, kontrola trakce toleruje normální
prokluz zadního kola
• RAIN – omezený homologovaný výkon pro lepší jízdní chování, kontrola trakce toleruje normální prokluz zadního kola
• Offroad – omezený homologovaný výkon pro lepší jízdní chování, kontrola trakce toleruje vysoký prokluz zadního kola
401829-01
V menu "Drive Mode" lze volit různá nastavení vozidla. K dispozici jsou režimy "SPORT",
"STREET", "RAIN" a "OFFROAD".
Posledně zvolený jízdní režim je zobrazen na segmentovém displeji vpravo.
Informace
Volba jízdního režimu nemá žádný vliv na ABS.
18.2
MTC / Kontrola trakce motocyklu
Kontrola trakce snižuje točivý moment při ztrátě trakce zadního kola. V závislosti na nastavení kontroly trakce může být rovněž žádoucí malý prokluz zadního kola. Příklad: Offroad.
Informace
Při vypnuté kontrole trakce se při velkém zrychlení nebo na povrchu s malou přilnavostí může zadní kolo protáčet - nebezpečí pádu.
Po zapnutí zapalování je kontrola trakce vždy aktivovaná.
401837-01
Kontrola trakce se řídí v menu "Drive Mode" ( str. 171) na sdruženém přístroji na
palubní desce. V menu "MTC/ABS" lze kontrolu trakce vypnout.
18
NASTAVENÍ MOTORU
Informace
Pokud kontrola trakce reguluje, bliká kontrolka TC .
Pokud je kontrola trakce vypnutá, svítí kontrolka TC .
172
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
19.1
Kontrola hladiny motorového oleje
173
Informace
Spotřeba oleje je závislá na způsobu jízdy a jízdních podmínkách.
Podmínka
Motor je zahřátý na provozní teplotu.
Přípravná práce
– Postavte motocykl kolmo na vodorovnou plochu.
Hlavní práce
– Průzorem motorového oleje zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Informace
Po zastavení motoru nejprve minutu počkejte a teprve potom zkontrolujte hladinu.
Hladina motorového oleje by měla být v horní oblasti B průzoru motorového oleje.
401696-11
»
Pokud je hladina motorového oleje v průzoru motorového oleje v oblasti A:
–
»
Pokud je hladina motorového oleje v průzoru motorového oleje v oblasti B:
–
»
Nedoplňujte motorový olej.
Motorový olej lze doplnit.
Pokud je hladina motorového oleje v průzoru motorového oleje v oblasti C:
–
Doplňte motorový olej. (
str. 178)
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
19.2
Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka
174
x
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Motorový resp. převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Přípravná práce
– Demontujte kryt motoru.
x
Hlavní práce
– Postavte motocykl na vodorovné ploše na postranní stojan.
S00333-10
–
Připravte si pod motor vhodnou nádobu.
–
Vyšroubujte vypouštěcí šrouby oleje 1 s magnetem, O-kroužky a olejovým sítkem.
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
–
Vyšroubujte šrouby 2. Sejměte víčko olejového filtru 3 s O-kroužkem.
–
Vytáhněte olejový filtr 4 z pouzdra filtru.
S00334-10
Obrácené kleště na rozpěrné pojistné kroužky (51012011000)
–
Nechte zcela vytéci motorový olej.
–
Důkladně vyčistěte jednotlivé části a těsnicí plochu.
S00335-10
S00336-10
–
Nasaďte olejový filtr 4.
–
Naolejujte O kroužek víka olejového filtru. Namontujte víko olejového filtru 3.
175
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
–
176
Našroubujte šrouby 2 a pevně je utáhněte.
Předepsaná hodnota
Zbývající šrouby motoru
M5
6 Nm
S00334-11
–
Důkladně vyčistěte magnet A a olejové sítko B vypouštěcích šroubů oleje.
–
Našroubujte a pevně utáhněte vypouštěcí šrouby oleje 1 s magnetem, O-kroužky a
olejovým sítkem.
100773-12
Předepsaná hodnota
Šroub vypouštění oleje
S00333-10
M20x1,5
20 Nm
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
–
Olej je nutno naplňovat nadvakrát, po částech z celkového množství.
Motorový olej
–
S00366-11
3,60 l
Venkovní teplota:
≥ 0 °C
Motorový olej
(SAE 10W/50)
( str. 206)
Venkovní teplota:
< 0 °C
Motorový olej
(SAE 5W/40)
( str. 207)
Vyšroubujte šroubový uzávěr 5 a doplňte motorový olej.
Motorový olej
(1.dílčí množství)
cca
–
177
3,0 l
Venkovní teplota:
≥ 0 °C
Motorový olej
(SAE 10W/50)
( str. 206)
Venkovní teplota:
< 0 °C
Motorový olej
(SAE 5W/40)
( str. 207)
Našroubujte šroubový uzávěr 5.
Nebezpečí
Nebezpečí otravy
a/nebo smrt.
–
–
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.
Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
178
–
Vyšroubujte šroubový uzávěr a nalijte zbývající motorový olej až k horní značce A v
průzoru motorového oleje.
–
Našroubujte šroubový uzávěr.
Nebezpečí
Nebezpečí otravy
a/nebo smrt.
–
S00367-10
–
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.
Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.
Následná práce
– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (
–
19.3
Namontujte kryt motoru.
str. 173)
x
Doplnění motorového oleje
Informace
Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.
Příliš vysoká hladina motorového oleje může poškodit motor.
Podmínka
Motor je zahřátý na provozní teplotu.
Přípravná práce
– Postavte motocykl kolmo na vodorovnou plochu.
–
Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (
str. 173)
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
179
Hlavní práce
– Vyšroubujte šroubový uzávěr 1.
S00366-10
–
Nalijte motorový olej k horní značce A v průzoru motorového oleje.
Podmínka
Venkovní teplota: ≥ 0 °C
Motorový olej (SAE 10W/50) (
str. 206)
Podmínka
Venkovní teplota: < 0 °C
Motorový olej (SAE 5W/40) (
S00367-10
str. 207)
Informace
Pro optimální účinnost motorového oleje se nedoporučuje mísit různé druhy
motorových olejů.
KTM doporučuje případně provést výměnu motorového oleje.
–
Našroubujte šroubový uzávěr.
19
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
180
Nebezpečí
Nebezpečí otravy
a/nebo smrt.
–
–
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.
Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.
Následná práce
– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (
str. 173)
20
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
20.1
Mytí motocyklu
181
Upozornění
Materiální škody
–
Poškození nebo zničení součástí vysokotlakým čističem.
Při mytí vozidla vysokotlakým čističem nemiřte proudem vody přímo na elektrické součásti, konektory, bovdenová lanka, ložiska atd.
Mezi tryskou vysokotlakého čističe a součástí udržujte minimální vzdálenost 60 cm. Příliš vysoký tlak může způsobit poruchy resp.
mít za následek zničení součásti.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Myjte motocykl pravidelně, zůstane tak dlouhou dobu zachována jeho hodnota i optický vzhled.
Během mytí nevystavujte motocykl přímému slunci.
–
Zavřete výfukový systém, aby se zabránilo vniknutí vody.
–
Nejprve odstraňte hrubou nečistotu slabým proudem vody.
–
Silně znečištěná místa postříkejte běžným čisticím prostředkem na motorová vozidla a
poté ještě vyčistěte štětcem.
Čistič motocyklů (
401061-01
str. 209)
20
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
182
Informace
Použijte teplou vodu, do které jste přidali běžný čisticí prostředek na motocykly,
a měkkou houbu.
Čisticí prostředek na motocykly nikdy nenanášejte na suché vozidlo, vždy ho
nejprve opláchněte vodou.
Pokud bylo vozidlo provozováno při posypu vozovky solí, je nutno jej umýt studenou vodou. Teplá voda by působení soli zesílila.
–
Po důkladném opláchnutí jemným proudem vody by měl motocykl dobře vyschnout.
–
Sejměte uzávěr výfukového systému.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
dové soustavy.
–
–
Snížený brzdný účinek v důsledku mokré nebo špinavé brz-
Znečištěnou nebo mokrou brzdovou soustavu opatrně vyčistěte resp.
vysušte.
Po mytí se kousek projeďte, až dosáhne motor provozní teploty.
Informace
Díky teplu se odpaří voda i z nepřístupných míst v motoru a brzdové soustavě.
–
Odsuňte z armatury řídítek ochranné kryty, aby se i odsud mohla odpařit zateklá voda.
–
Po vychladnutí motocyklu namažte všechna kluzná místa a ložiska.
–
Vyčistěte řetěz. (
–
Lesklé kovové součásti (s výjimkou brzdových kotoučů a výfukového systému) ošetřete prostředkem na ochranu proti korozi.
str. 101)
Čisticí a konzervační prostředky na kov a pryž (
str. 209)
20
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
–
183
Lakované části ošetřete jemným prostředkem na ošetření laku.
Leštěnka na lak s vysokým leskem (
–
str. 210)
Plastové díly a díly s práškovým nástřikem ošetřete jemným čisticím a ošetřujícím prostředkem.
Čistič a leštěnka na lesklé a matné laky, kovové a plastové povrchy (
–
Naolejujte zámek zapalování/řízení, zámek palivové nádrže a sedačky.
Univerzální olejový sprej (
20.2
str. 209)
str. 211)
Kontrola a ošetření pro zimní provoz
Informace
Pokud se motocykl používá i v zimě, je třeba počítat s posypem solí na silnicích. Proto se musí proto provést ochranná opatření
proti agresivní posypové soli.
Pokud bylo vozidlo provozováno na posypové soli, je nutné jej po jízdě umýt studenou vodou. Teplá voda by působení soli zesílila.
–
Umyjte motocykl. (
–
Vyčistěte brzdy.
str. 181)
Informace
Po KAŽDÉ jízdě na posolených silnicích se vychladlé a namontované brzdové
čelisti a brzdová obložení musí důkladně umýt studenou vodou a poté se musí
nechat dobře vyschnout.
Po jízdách na posolených silnicích je nutno motocykl důkladně umýt studenou
vodou a dobře vysušit.
401060-01
–
Motor, kyvné rameno a všechny ostatní holé nebo pozinkované součásti (kromě brzdových kotoučů) ošetřete ochranným prostředkem proti korozi na bázi vosku.
20
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
184
Informace
Na brzdové kotouče se nesmí dostat žádný prostředek na ochranu proti korozi.
Silně by se tím snížil brzdný účinek.
–
Vyčistěte řetěz. (
str. 101)
21
ULOŽENÍ
21.1
Uložení
185
Informace
Chcete-li motocykl na delší dobu odstavit, měli byste provést nebo nechat provést následující opatření.
Před uložením zkontrolujte funkčnost a stav opotřebení všech částí motocyklu. Pokud jsou potřeba servisní práce, opravy nebo
úpravy, měly by být provedeny v době odstavení (menší vytížení servisů). Tím se můžete vyhnout dlouhým čekacím dobám v servisech na začátku sezóny.
–
Při posledním tankování před odstavením motocyklu přidejte do paliva aditivum.
Aditivum paliva (
str. 209)
str. 181)
–
Umyjte motocykl. (
–
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.
–
Zkontrolujte hladinu a mrazuvzdornost chladicí kapaliny.
–
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
–
Demontujte baterii.
401058-01
x(
x(
str. 174)
x
str. 145)
str. 148)
Předepsaná hodnota
Skladovací teplota baterie bez přímého
působení slunečních paprsků
0… 35 °C
–
Nabijte baterii.
–
Vozidlo by se mělo odstavit na suchém místě bez velkých změn teplot.
x(
str. 151)
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Postavte vozidlo na střední stojan. (
–
str. 97)
Motocykl přikryjte prodyšnou plachtou nebo dekou.
21
ULOŽENÍ
186
Informace
V žádném případě byste neměli používat neprodyšné materiály, protože potom
nemůže odcházet vlhkost a dochází ke korozi.
Je velmi špatné nechat odstavenému motocyklu běžet na krátkou dobu motor.
Protože se přitom motor dostatečně nezahřeje, kondenzuje vodní pára vzniklá
při spalovacím procesu a způsobuje korozi ventilů a výfuku.
21.2
Uvedení do provozu po uložení
(Doplňkové vybavení: Střední stojan)
– Sejměte vozidlo ze středního stojanu. (
–
Nabijte baterii.
–
Namontujte baterii.
x(
str. 97)
str. 151)
x(
str. 150)
Informace
Pokud byla odpojena baterie, musí se nastavit čas a datum.
401059-01
–
Natankujte palivo. (
str. 86)
–
Proveďte práce kontroly a ošetření před každým uvedením do provozu. (
–
Proveďte zkušební jízdu.
str. 75)
22
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
187
Chyba
Možná příčina
Opatření
Sdružený přístroj na palubní desce na
displeji nic nezobrazuje
Přepálená pojistka 1
–
Vyměňte pojistky v pojistkové skříňce.
( str. 157)
Hlavní pojistka přepálená
–
Vyměňte hlavní pojistku. (
Vybitá baterie
–
Nabijte baterii.
–
Zkontrolujte klidový proud.
Motor se při stisknutí tlačítka
E-startéru netočí
x(
str. 155)
str. 151)
x
Zámek zapalování/řízení vadný
–
Zkontrolujte zámek zapalování/řízení.
Nouzový vypínač je vypnutý
–
Nouzový vypínač stiskněte do polohy ON
Chyba obsluhy
–
Proveďte pracovní postup startování. (
Vybitá baterie
x
.
str. 76)
–
Nabijte baterii.
–
Zkontrolujte klidový proud.
Bezpečnostní systém startování vadný
–
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
Řídicí přístroj EWS není aktivován
–
Aktivujte řídicí přístroj EWS.
Chybná funkce komunikace sběrnice
CAN
–
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
Chyba v řídicí jednotce EFI.
–
Chyba v řídicí jednotce MCU.
–
Motor se protáčí jen tehdy, je-li zatažená páčka spojky
Je zařazená rychlost
–
Zařaďte převodovku na volnoběh
Bezpečnostní systém startování vadný
–
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
Motor se protáčí, i když je zařazená
rychlost
Bezpečnostní systém startování vadný
–
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
Motor se točí, ale nenaskočí
Spojka palivové hadice není spojena
–
Spojte spojku palivové hadice.
x(
str. 151)
x
x
x
x
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM. x
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM. x
x
x
.
22
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
188
Chyba
Možná příčina
Opatření
Motor se točí, ale nenaskočí
Chyba v systému vstřikování paliva
–
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
Kvalita paliva je nedostačující
–
Natankujte vhodné palivo.
Nedostatek paliva
–
Natankujte palivo. (
Chyba v systému vstřikování paliva
–
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
x
Motor se během jízdy vypne
str. 86)
x
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM. x
Výstražná kontrolka motoru svítí resp.
bliká
Chyba v systému vstřikování paliva
–
Kontrolka ABS svítí
Přepálená pojistka ABS
–
Vyměňte pojistky v pojistkové skříňce.
( str. 157)
Otáčky předního a zadního kola se
podstatně liší
–
Zastavte, vypněte zapalování, znovu nastartujte.
Chybná funkce v ABS
–
Přečtěte z paměti chyb pomocí diagnostického
nástroje KTM.
Příliš vysoká hladina motorového oleje
–
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
( str. 173)
Příliš tekutý motorový olej (viskozita)
–
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte
olejové sítko.
( str. 174)
x
Vysoká spotřeba oleje
Vybitá baterie
K zásuvce/ACC1 je připojený nějaký
elektrický spotřebič.
–
Zapnutá jsou varovná světla
–
–
–
Baterie se alternátorem nenabíjí
–
Zapalování při odstavení vozidla není
vypnuté
–
x
Odpojte elektrický spotřebič od zásuvky/ACC1.
Nabijte baterii. x ( str. 151)
Vypněte varovná světla.
Nabijte baterii. x ( str. 151)
Zkontrolujte dobíjecí napětí. x
Nabijte baterii. x ( str. 151)
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
23.1
Motor
189
Konstrukční typ
2válcový 4taktní Ottův motor, uspořádání V 75°, chlazený kapalinou
Zdvihový objem
1 195 cm³
Zdvih
69 mm
Otvor
105 mm
Komprese
12,5:1
Otáčky volnoběhu
1 300… 1 500 ot/min
Řízení
DOHC, 4 ventily na válec, pohon přes řetěz
Ventil - průměr dříku ventilu
vstup
42 mm
výstup
34 mm
Vůle ventilu
výstup při: 20 °C
0,25… 0,30 mm
vstup při: 20 °C
0,10… 0,15 mm
Ložisko klikového hřídele
Kluzné ložisko
Ojničního ložisko
Kluzné ložisko
Píst
Kovaný lehký kov
Pístní kroužek
1 kroužek s obdélníkovým průřezem, 1 minutový kroužek s
nosem, 1 sběrný kroužek oleje
Mazání motoru
Mazání se suchou klikovou skříní se 3 rotorovými čerpadly
Primární převod
40:76
Spojka
Spojka antihopping v olejové lázni / ovládaná hydraulicky
Převodovka
6rychlostní převodová skříň s ozuby
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
190
Převod převodovky
1. převodový stupeň
12:35
2. převodový stupeň
15:32
3. převodový stupeň
18:30
4. převodový stupeň
20:27
5. převodový stupeň
24:27
6. převodový stupeň
27:26
Zpracování směsi
Elektronicky řízené vstřikování paliva
Zapalovací systém
Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování
Alternátor
12 V, 450 W
Zapalovací svíčka
vnitřní zapalovací svíčka
NGK LKAR9BI9
vnější zapalovací svíčka
NGK LMAR7A-9
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčka
0,8… 0,9 mm
Chlazení
Chlazení kapalinou, permanentní cirkulace chladicí kapaliny
pomocí vodního čerpadla
Pomůcka při startování
E-startér
23.2
Utahovací momenty u motoru
Šroub přídržného plechu víčka ventilu
vzadu
EJOT Altracs M6x10
10 Nm
–
Příchytka hadice sací příruby
M4
1,5 Nm
–
Šroub přídržného plechu ložiskové
pánve
M5
6 Nm
Loctite® 243™
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
191
Šroub průzoru motorového oleje
M5
4 Nm
–
Šroub senzoru indikace rychlostního
stupně
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub u pojistky ložiska
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub vysílače impulzů
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Zbývající šrouby motoru
M5
6 Nm
–
Matice hlavy válce
M6
9 Nm
–
Odvzdušňovací šroub víčka vodního
čerpadla
M6
10 Nm
–
Přípojka podtlaku
M6
2,5 Nm
Loctite® 243™
Šroub aretace řazení
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub aretovací páčky
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub držáku volnoběžky
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub kapoty motoru
M6x60
10 Nm
–
Šroub kapoty motoru
M6x80
10 Nm
–
Šroub kapoty motoru
M6x90
10 Nm
–
Šroub kola vodního čerpadla
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub kroužku volnoběžky
M6 – 10.9
15 Nm
Loctite® 648™
Šroub motoru startéru
M6
10 Nm
–
Šroub můstku ložiska rozvodového hřídele
M6 – 10.9
10 Nm
–
Šroub přípojky chladicí kapaliny na
hlavě válce
M6
10 Nm
–
Šroub pružiny spojky
M6
12 Nm
–
Šroub řadicí páky
M6
18 Nm
Loctite® 243™
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
192
Šroub statoru
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub tlumicího plechu
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub víka olejové pumpy
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub víka spojky
M6
10 Nm
–
Šroub víka ventilu
M6
10 Nm
–
Šroub víka vodního čerpadla
M6
10 Nm
–
Šroubový uzávěr přípojky podtlaku
M6
5 Nm
Loctite® 243™
Závrtný šroub šachty řetězu
M6
8 Nm
–
Zbývající šrouby motoru
M6
10 Nm
–
Olejová tryska
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Tryska 100
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Šroub kapoty motoru
M8
18 Nm
–
Šroub konzoly motoru
M8
20 Nm
Loctite® 243™
Šroub lišty napínáku rozvodového
řetězu
M8
15 Nm
Loctite® 243™
Šroub můstku ložiska rozvodového hřídele
M8 – 10.9
1. stupeň
10 Nm
2. stupeň
18 Nm
–
Šroub vodicí lišty rozvodového řetězu
M8
15 Nm
Loctite® 243™
Šroubový uzávěr upevnění klikového
hřídele
M8
15 Nm
–
Závrtný šroub příruby výfuku
M8
10 Nm
–
Spínač tlaku oleje
M10x1
10 Nm
–
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
193
Šroub odjištění napínáku rozvodného
řetězu
M10x1
10 Nm
–
Šroub ojničního ložiska
M10x1
1. stupeň
25 Nm
2. stupeň
30 Nm
3. stupeň
90°
–
Šroubový uzávěr mazání spojky
M10x1
12 Nm
–
Šroubový uzávěr osy vlečné páky
M10x1
15 Nm
–
Zapalovací svíčka
M10x1
15 Nm
–
Šroub hlavy válce
M11x1,5
Posloupnost utahování:
přes kříž
1. stupeň
15 Nm
2. stupeň
30 Nm
3. stupeň
90°
4. stupeň
90°
Naolejován motorovým olejem
Šroub rotoru
M12x1,5
90 Nm
–
Teplotní čidlo chladicí kapaliny
M12x1,5
12 Nm
–
Zapalovací svíčka
M12x1,5
15 Nm
–
Matice řetězového pastorku
M20x1,5
100 Nm
Loctite® 243™
Šroub vypouštění oleje
M20x1,5
20 Nm
–
Matice unášeče spojky
M22x1,5
130 Nm
Loctite® 243™
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
194
Šroub ve víku generátoru
M24x1,5
8 Nm
–
Šroubový uzávěr napínáku rozvodného
řetězu
M24x1,5
25 Nm
–
Matice primárního kola
M33LHx1,5
130 Nm
Loctite® 243™
23.3
Plnicí množství
23.3.1
Motorový olej
Motorový olej
23.3.2
3,60 l
Venkovní teplota: ≥ 0 °C
Motorový olej (SAE 10W/50)
( str. 206)
Venkovní teplota: < 0 °C
Motorový olej (SAE 5W/40)
( str. 207)
Chladicí kapalina
Chladicí kapalina
2,40 l
Chladicí kapalina (
str. 205)
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
23.3.3
Palivo
Rezerva paliva cca
Objem palivové nádrže celkem
cca
3,5 l
23 l
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) (
str. 205)
str. 206)
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
23.4
Podvozek
Rám
23.4.1
195
Mřížkový trubkový rám z chrom-molybdenových ocelových trubek,
nastříkaný
Doplňkové vybavení: s EDS
Vidlice
WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Pružná vzpěra
WP Suspension 4614 WAD EDS
23.4.2
Doplňkové vybavení: bez EDS
Vidlice
WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Pružná vzpěra
WP Suspension 4618 Emulsion
Dráha propružení
vpředu
190 mm
vzadu
190 mm
Brzdová soustava
vpředu
Dvojitá kotoučová brzda s radiálně zašroubovaným čtyřpístovým
třmenem, plovoucí uložení brzdových kotoučů
vzadu
Jednokotoučová brzda s dvoupístovým třmenem, plovoucí uložení
brzdového kotouče
Brzdové kotouče - průměr
vpředu
320 mm
vzadu
267 mm
Brzdové kotouče - meze opotřebení
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
196
vpředu
4 mm
vzadu
4,5 mm
Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu pouze s řidičem / se spolujezdcem / plné užitné zatížení
vpředu: studená pneumatika
2,4 bar
vzadu: studená pneumatika
2,9 bar
Sekundární převod
17:42
Řetěz
5/8 x 5/16” (525) X‑kroužek
Úhel hlavy řízení
64°
Rozvor kol
1 560 mm
Výška sedu nezatížená
860/875 mm
Světlá výška nezatížená
220 mm
Hmotnost bez paliva cca
212 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu
159 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu
281 kg
Nejvyšší přípustná celková hmotnost
440 kg
23.5
Elektrická soustava
23.5.1
Doplňkové vybavení: bez EDS
Baterie
YTZ14S
Napětí baterie: 12 V
Jmenovitá kapacita: 11,2 Ah
bezúdržbová
Pojistka
58011109110
10 A
Pojistka
58011109125
25 A
Pojistka
58011109130
30 A
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pojistka
197
58011109140
40 A
Baterie
YTZ14S
Napětí baterie: 12 V
Jmenovitá kapacita: 11,2 Ah
bezúdržbová
Pojistka
58011109110
10 A
Pojistka
58011109115
15 A
Pojistka
58011109125
25 A
Pojistka
58011109130
30 A
Pojistka
58011109140
40 A
Potkávací světlo
H11 / patice PGJ19-2
12 V
55 W
Dálkové světlo
H11 / patice PGJ19-2
12 V
55 W
Obrysové světlo
LED
Osvětlení přístrojů a kontrolky
LED
Blinkr
LED
Zadní světlo
LED
Brzdové světlo
LED
Osvětlení poznávací značky
LED
23.5.2
Doplňkové vybavení: s EDS
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
23.6
Pneumatiky
198
Pneumatika vpředu
Pneumatika vzadu
120/70 ZR 19 M/C 60W TL
Continental ContiTrailATTACK 2 K
170/60 ZR 17 M/C 72W TL
Continental ContiTrailATTACK 2 K
Další informace naleznete v oddílu servis na:
http://www.ktm.com
23.7
Vidlice
23.7.1
Doplňkové vybavení: s EDS
Výrobní číslo vidlice
14.18.9M.24
Vidlice
WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Délka pružiny s předpětím
393 mm
Tuhost pružiny
střední (standard)
6,0 N/mm
Délka vidlice
885 mm
Délka vzduchové komůrky
70±20 mm
Vidlicový olej na jednu vidlici
23.7.2
675 ml
Vidlicový olej (SAE 4) (48601166S1) (
Doplňkové vybavení: bez EDS
Výrobní číslo vidlice
14.18.8M.24
Vidlice
WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Tlumení při stlačování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
str. 207)
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
199
Standard
12 kliknutí
Sport
7 kliknutí
Plné užitné zatížení
7 kliknutí
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
7 kliknutí
Plné užitné zatížení
7 kliknutí
Délka pružiny s předpětím
393 mm
Tuhost pružiny
střední (standard)
6,0 N/mm
Délka vidlice
885 mm
Délka vzduchové komůrky
70±20 mm
Vidlicový olej na jednu vidlici
675 ml
23.8
Pružná vzpěra
23.8.1
Doplňkové vybavení: s EDS
Vidlicový olej (SAE 4) (48601166S1) (
Výrobní číslo pružné vzpěry
11.18.9M.24
Pružná vzpěra
WP Suspension 4614 WAD EDS
Tuhost pružiny
střední (standard)
160 N/mm
Délka pružiny
205 mm
Statické prověšení
25 mm
str. 207)
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
200
Prověšení při jízdě
55 mm
Montážní délka
403 mm
Tlumičový olej (
23.8.2
str. 207)
SAE 2,5
Doplňkové vybavení: bez EDS
Výrobní číslo pružné vzpěry
01.18.7M.24
Pružná vzpěra
WP Suspension 4618 Emulsion
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
17 kliknutí
Standard
12 kliknutí
Sport
7 kliknutí
Plné užitné zatížení
7 kliknutí
Předpětí pružiny
Komfort
4 otáčky
Standard
4 otáčky
Sport
4 otáčky
Plné užitné zatížení
12 otáčky
Předpětí pružiny
Komfort
10 mm
Standard
10 mm
Sport
10 mm
Plné užitné zatížení
14 mm
Tuhost pružiny
střední (standard)
170 N/mm
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
201
Délka pružiny
205 mm
Statické prověšení
25 mm
Prověšení při jízdě
55 mm
Montážní délka
402 mm
Tlumičový olej (
23.9
str. 207)
SAE 2,5
Utahovací momenty u podvozku
Šroub kombinovaného spínače vlevo
M4
2 Nm
–
Šroub vypínače bočního stojanu
M4
2 Nm
–
Matice k paprskům do kol
M5
4… 6 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M5
5 Nm
–
Šroub čidla hladiny paliva
M5
3 Nm
–
Šroub dílu obložení
M5x12
3,5 Nm
–
Šroub držáku brzdového vedení na kyvném rameni
M5
5 Nm
–
Šroub kabelového kanálu
M5
5 Nm
–
Šroub kabelového vedení snímače otáček kola vzadu
M5
3 Nm
–
Šroub kombinovaného spínače vpravo
M5
3,5 Nm
–
Šroub krytu proti větru
M5
3,5 Nm
–
Šroub ochranného plechu na tlumicí
koncovce výfuku
M5
4 Nm
–
Šroub protiskluzového krytu řetězu
M5
5 Nm
–
Šroub stupačky nožní brzdy
M5
6 Nm
Loctite® 243™
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
202
Šroub uzávěru nádrže
M5
5 Nm
–
Matice upevnění jednotky ABS
M6
8 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
–
Přišroubování kostry k rámu
M6
6 Nm
–
Šroub armatury spojky
M6
5 Nm
–
Šroub dílu obložení
M6
6 Nm
–
Šroub držáku brzdového vedení na
můstku vidlice dole
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Šroub držáku sběrače
M6
12 Nm
Loctite® 243™
Šroub kabelového kanálu
M6
5 Nm
–
Šroub krytu motoru
M6
10 Nm
–
Šroub magnetického držáku na bočním
stojanu
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub palivové nádrže
M6
10 Nm
–
Šroub palivového čerpadla
M6
6 Nm
–
Šroub palivového kohoutu
M6
6 Nm
–
Šroub pólu baterie
M6
4,5 Nm
–
Šroub přídržného plechu chladiče
M6
7 Nm
–
Šroub regulátoru napětí
M6
6 Nm
–
Šroub snímače otáček kola vpředu
M6
10 Nm
–
Šroub snímače otáček kola vzadu
M6
10 Nm
–
Šroub spodní části zádě
M6
6 Nm
–
Šroub u brzdového kotouče přední
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Šroub u brzdového kotouče zadní
M6
14 Nm
Loctite® 243™
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
203
Šroub válce nožní brzdy
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub vedení řetězu
M6
5 Nm
Loctite® 243™
Zbývající matice podvozku
M6
10 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M8
25 Nm
–
Šroub háčku na kufr
M8
20 Nm
–
Šroub koncovky vidlice
M8
15 Nm
–
Šroub můstku vidlice dole
M8
12 Nm
–
Šroub můstku vidlice nahoře
M8
15 Nm
–
Šroub nosníku stupačky vpředu
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroub nosníku stupačky vzadu
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroub objímky tlumiče řízení
M8
12 Nm
–
Šroub objímky výfuku
M8
12 Nm
–
Šroub pedálu nožní brzdy
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroub u svorky řídítek
M8
20 Nm
–
Šroub zámku zapalování (přímý šroub)
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Zbývající matice podvozku
M8
25 Nm
–
Nosný šroub motoru
M10
45 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M10
45 Nm
–
Šroub bočního stojanu
M10
35 Nm
Loctite® 243™
Šroub konzole bočního stojanu
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Šroub přední brzdové čelisti
M10
45 Nm
Loctite® 243™
Šroub u úchytu řídítek
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Zbývající matice podvozku
M10
45 Nm
–
Dutý šroub brzdového vedení
M10x1
25 Nm
–
23
TECHNICKÉ ÚDAJE
204
Matice snímače tlaku pneumatik
M10x1
12 Nm
–
Šroub ramene rámu
M10x1,25
45 Nm
Loctite® 243™
Lambda sonda
M12x1,25
25 Nm
–
Šroub u pružné vzpěry dole
M14x1,5
80 Nm
závit namazaný tukem
Šroub u pružné vzpěry nahoře
M14x1,5
80 Nm
závit namazaný tukem
Matice zásuvky
M18x1
4 Nm
–
Matice čepu kyvného ramene
M19x1,5
130 Nm
závit namazaný tukem
Šroub hlavy řízení nahoře
M22x1,5
50 Nm
–
Matice výsuvného čepu kola vzadu
M25x1,5
90 Nm
závit namazaný tukem
Šroub výsuvného čepu kola vpředu
M25x1,5
45 Nm
–
Matice hlavy řízení nahoře
M28x1,0
12 Nm
–
24
PROVOZNÍ LÁTKY
205
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)
podle
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Předepsaná hodnota
– Používejte jen bezolovnaté palivo Super, které splňuje uvedenou normu nebo je stejně hodnotné.
–
Podíl až 10 % etanolu (palivo E10) je přitom nezávadný.
Informace
Nepoužívejte žádné palivo z metanolu (např. M15, M85, M100) nebo s podílem etanolu více než 10 % (např. E15, E25, E85,
E100).
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1
podle
– DOT
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takovou brzdovou kapalinu, která odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Castrol a Motorex®.
dodavatel
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Chladicí kapalina
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze vhodnou chladicí kapalinu (i v zemích s vysokými teplotami). U prostředků s nižší mrazuvzdorností může dojít ke
korozi nebo tvorbě pěny. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
24
PROVOZNÍ LÁTKY
206
Poměr směsi
Ochrana před zamrznutím: −25… −45 °C
50 % prostředek na ochranu proti korozi a mrazu
50 % destilovaná voda
Chladicí kapalina (směs připravená k použití)
Ochrana před zamrznutím
−40 °C
dodavatel
Motorex®
– COOLANT G48
Hydraulický olej (15)
podle
– ISO VG (15)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takový hydraulický olej, který odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající vlastnosti.
KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Hydraulic Fluid 75
Motorový olej (SAE 10W/50)
podle
– JASO T903 MA (
–
SAE (
str. 212)
str. 212) (SAE 10W/50)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu), a který má odpovídající vlastnosti.
KTM doporučuje výrobky Motorex®.
24
PROVOZNÍ LÁTKY
207
Plně syntetický motorový olej
dodavatel
Motorex®
– Power Synt 4T
Motorový olej (SAE 5W/40)
podle
– JASO T903 MA (
–
SAE (
str. 212)
str. 212) (SAE 5W/40)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu), a který má odpovídající vlastnosti.
KTM doporučuje výrobky Motorex®.
plně syntetický motorový olej
dodavatel
Motorex®
– Power Synt 4T
Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1)
podle
– SAE (
str. 212) (SAE 2,5)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.
Vidlicový olej (SAE 4) (48601166S1)
podle
– SAE (
str. 212) (SAE 4)
24
PROVOZNÍ LÁTKY
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.
208
25
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
Aditivum paliva
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Fuel Stabilizer
Čistič a leštěnka na lesklé a matné laky, kovové a plastové povrchy
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Clean & Polish
Čistič motocyklů
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Moto Clean 900
Čisticí a konzervační prostředky na kov a pryž
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Protect & Shine
209
25
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
Leštěnka na lak s vysokým leskem
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Moto Polish
Mazivo s dlouhodobým účinkem
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Bike Grease 2000
Prostředek na čištění řetězu
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Chain Clean
Sprej na řetěz Onroad
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Chainlube Road
210
25
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
Univerzální olejový sprej
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
211
26
NORMY
212
JASO T903 MA
Různé technické vývojové směry si vyžádaly vlastní specifikaci pro 4taktní motocykly - normu JASO T903 MA. Dříve se pro 4taktní motocykly používaly motorové oleje určené pro osobní automobily, protože neexistovala žádná vlastní specifikace pro motocykly. Jestliže se
u motorů osobních automobilů požadují dlouhé servisní intervaly, je u motocyklových motorů v popředí zájmu vysoký výkon motoru při
vysokých otáčkách. U většiny motocyklových motorů se stejným olejem maže i převodovka a spojka. Norma JASO MA se zabývá těmito
zvláštními požadavky.
SAE
Viskozitní třídy SAE byly stanoveny společností Society of Automotive Engineers a slouží rozdělení olejů podle jejich viskozity. Viskozita
popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovídá o kvalitě oleje.
REJSTŘÍK
REJSTŘÍK
213
Č
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Anti-lock Brake-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Číslo klíčku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Číslo motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Číslo podvozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
B
D
Baterie
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Definice použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Držadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bezpečný provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Boční kapota vpředu
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
G
Gumy tlumiče náboje zadního kola
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
H
Boční stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Brzdění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hladina brzdové kapaliny
kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Brzdová kapalina
brzdy předního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
brzdy zadního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Hladina chladicí kapaliny
kontrola ve vyrovnávací nádrži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
úprava ve vyrovnávací nádrži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Brzdová obložení
kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Hladina motorového oleje
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Brzdová soustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-133
Brzdové kotouče
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Brzdy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hlavní pojistka
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
I
Imobilizér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
REJSTŘÍK
J
Jízda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
rozjezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
K
Kombinovaný spínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kontrola trakce motocyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Kryt nádrže
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kryt proti větru
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
M
Maska můstku vidlice dole
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Maska světlometu se světlometem
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Maticový displej
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Motocykl
mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
214
Motor
záběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Motorový olej
doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
N
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Napnutí paprsků
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Napnutí řetězu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Nastavení podvozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91-96
Nastavení světlometů
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nosná deska pro zavazadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nouzový vypínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nožní brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
O
Obrázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ochranný oděv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
REJSTŘÍK
215
Odkládací přihrádka
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
zavření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Poloha řídítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Olejové sítko
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Potkávací světlo
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Olejový filtr
výměna
Použití k určenému účelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pravidla při práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Otočná rukojeť plynu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
P
Páčka ruční brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Páčka spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Palivové kohouty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Palubní nářadí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Parkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Plnicí množství
chladicí kapalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
motorový olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177, 194
paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 194
Pohled na vozidlo
zepředu zleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
zezadu zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pojistky
výměna v pojistkové skříňce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Pomocné prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přední blatník
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Přední kolo
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Přepínač blinkrů
Přepínač světel
Přeprava . . . . .
Příslušenství . .
Provozní látky .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
26
85
14
14
Pružná vzpěra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
nastavení předpětí pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
nastavení tlumení při roztahování tlumiče . . . . . . . . . . . . 94
Ř
Řadicí páka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
kontrola základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Řazení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
REJSTŘÍK
216
Řetěz
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
kontrola znečištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Řetězové kolo
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Řetězový pastorek
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
S
Sdružený přístroj na palubní desce
"ABS" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aktivace a test . . . . . . . . . . . .
"Clock/Date" . . . . . . . . . . . . .
"Damping" . . . . . . . . . . . . . .
"Damping" menu . . . . . . . . . .
"Distance" . . . . . . . . . . . . . . .
"Drive Mode" . . . . . . . . . . . . .
"DRL" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Favorites" . . . . . . . . . . . . . .
"Fuel Cons" . . . . . . . . . . . . .
"General Info" . . . . . . . . . . . .
"Heat Grips" . . . . . . . . . . . . .
hlášení na maticovém displeji .
indikátor řazení . . . . . . . . . . .
kontrolky . . . . . . . . . . . . . . . .
"Language" . . . . . . . . . . . . . .
"Load" . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . 40-59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . . . . . . 51, 171
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
"Load" menu . . . .
maticový displej . .
Menu "Heat Grip"
"MTC" . . . . . . . .
přehled . . . . . . . .
přehled menu . . .
"Pressure" . . . . .
"Quick Shift" . . . .
segmentový displej
"Set Favorites" . .
"Settings" . . . . . .
"Shift Light" . . . . .
"Temp" . . . . . . . .
"TPMS" . . . . . . .
"Trip 1" . . . . . . . .
"Trip 2" . . . . . . . .
ukazatel servisu . .
"Volume" . . . . . .
"Warnings" . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
41
49
50
40
52
56
58
41
48
48
58
55
47
46
46
45
55
49
Sedačka řidiče
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sedačka spolujezdce
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sedadlo řidiče
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
REJSTŘÍK
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Servisní plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-90
Spínač varovných světel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Spínače
na řídítkách vlevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
na řídítkách vpravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spojka
kontrola/doplnění hladiny kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Spojler masky
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Stav pneumatik
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Střední stojan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stupačky
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stupačky řidiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stupačky spolujezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Světlomet
nastavení dosahu světla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
světlo pro denní svícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
217
Technické údaje
elektrická soustava . . . . . . . . .
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plnicí množství . . . . . . . . . . . .
pneumatiky . . . . . . . . . . . . . .
podvozek . . . . . . . . . . . . . . .
pružná vzpěra . . . . . . . . . . . .
utahovací momenty u motoru . .
utahovací momenty u podvozku
vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . 196
189-204
. . . 194
. . . 198
. . . 195
. . . 199
. . . 190
. . . 201
. . . 198
Tlačítko E-startéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tlačítko houkačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tlak vzduchu v pneumatikách
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Typový štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
U
Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Uvedení do provozu
kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu . . . 75
po uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
pokyny pro první uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . 71
T
Uzávěr palivové nádrže
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
zavření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tankování
paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Varovná světla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
V
REJSTŘÍK
218
Vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
nastavení stupně roztahování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
nastavení tlumení při stlačování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Vozidlo
naložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
sejmutí ze středního stojanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
zdvihnutí na střední stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Vůle ložiska hlavy řízení
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187-188
Výrobní číslo pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Výrobní číslo vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Z
Zadní kolo
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Zákaznický servis . . . . . . . . . . . . .
Zámek řízení . . . . . . . . . . . . . . . .
Zámek sedačky . . . . . . . . . . . . . .
Zámek zapalování . . . . . . . . . . . .
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zásuvka pro elektrické příslušenství
Zavazadla . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
29
35
29
14
83
30
73
Zimní provoz
kontrola a ošetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Ž
Žárovka dálkového světla
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
*3211955cs*
3211955cs
07/2013
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Rakousko
http://www.ktm.com
Foto: Mitterbauer/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement