KTM 300 EXC AU 2013 Enduro Bike Användarmanual

KTM 300 EXC AU 2013 Enduro Bike Användarmanual

BRUKSANVISNING 2013 125 EXC EU 125 EXC SIX DAYS EU 200 EXC EU 200 EXC AUS 200 XC-W USA 250 EXC EU 250 EXC AUS 250 EXC SIX DAYS EU 250 XC-W USA 300 EXC EU 300 EXC AUS 300 EXC SIX DAYS EU 300 XC-W USA

Art.nr 3211861sv

KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.

Vi önskar dig mycket nöje med den!

Notera ditt fordons serienummer.

Chassinummer ( s 11)

Återförsäljarens stämpel

Motornummer ( s 11)

1

Nyckelnummer (Alla EXC-modeller) ( s 11)

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p g a vidareutveckling av motorcyklarnas konstruk tion kan ej helt uteslutas.

Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM-Sportmotorcycle AG förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk infor mation, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM ansvarar ej för leveransmöjligheter, avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis speciell utrustning som ej ingår i standardleveransen.

© 2012 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österrike Alla rättigheter förbehållna Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrifliga medgivande.

ISO 9001(12 100 6061) KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvali tet.

Utfärdat av: TÜV Management Service KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Österrike

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

2

3

4

5

6

FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ............................................. 5 1.1

Symboler............................................................... 5 1.2

Format................................................................... 5

SÄKERHETSANVISNINGAR............................................ 6 2.1

Användningsdefinition - ändamålsenlig användning ........................................................... 6 2.2

Säkerhetsanvisningar ........................................... 6 2.3

2.4

2.5

2.6

Risknivåer och symboler....................................... 6 Varning för manipulationer.................................... 6

Säker drift.............................................................. 7 Skyddsutrustning .................................................. 7 2.7

2.8

Arbetsregler .......................................................... 7 Miljö....................................................................... 7 2.9

Bruksanvisning ..................................................... 7

VIKTIG INFORMATION .................................................... 8 3.1

Garanti, reklamationsrätt ...................................... 8 3.2

3.3

3.4

3.5

Drivmedel, tillsatsmedel........................................ 8 Reservdelar, tillbehör............................................ 8 Service.................................................................. 8 Bilder..................................................................... 8 3.6

Kundtjänst............................................................. 8

FORDON........................................................................... 9 4.1

Fordonet sett framifrån, vänster sida (översikt) .... 9

4.2

Fordonet sett bakifrån, höger sida (översikt) ...... 10

SERIENUMMER ............................................................. 11 5.1

Chassinummer.................................................... 11 5.2

5.3

5.4

5.5

Typskylt............................................................... 11 Nyckelnummer (Alla EXC-modeller) ................... 11 Motornummer ..................................................... 11 Gaffelns artikelnummer....................................... 11

5.6

Fjäderbenets artikelnummer ............................... 12

MANÖVERANORDNINGAR ........................................... 13 6.1

Kopplingshandtag ............................................... 13 6.2

6.3

Bromshandtag .................................................... 13 Gashandtag ........................................................ 13 6.4

6.5

6.6

6.7

Kortslutningsknapp (Alla EXC-modeller) ............ 13

Kortslutningsknapp (XC-W) ................................ 14 Signalhornsknapp (Alla EXC-modeller) .............. 14 Ljusomkopplare (Alla EXC-modeller).................. 14 6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.14.7

6.14.8

6.14.9

6.14.10

6.14.11

6.14.12

6.14.13

Ljusomkopplare (XC-W) ..................................... 14 Blinkersomkopplare (Alla EXC-modeller) ........... 14

Nödavstängningsknapp (EXC AUS) ................... 15 Elstartknapp (200/250/300 EXC EU, 250/300 EXC SIX DAYS EU, XC‑W) .................. 15 Elstartknapp (EXC AUS)..................................... 15 Översikt kontrollampor (Alla EXC-modeller) ....... 15 Hastighetsmätare................................................ 15 Översikt .......................................................... 15

Aktivering och test.......................................... 16 Tripmasterknapp ............................................ 16 Ställa in kilometer/engelsk mil........................ 16 Ställa in hastighetsmätarfunktionerna ............ 16

Ställa in klockan ............................................. 17 Avläsa varvtid................................................. 17

Visningsläge SPEED (hastighet).................... 18 Visningsläge SPEED/H (driftstimmar)............ 18 Visningsläge SPEED/CLK (klocka) ................ 18

Visningsläge SPEED/LAP (varvtid)................ 19 Visningsläge SPEED/ODO (odometer).......... 19 Visningsläge SPEED/TR1 (tripmaster 1) ....... 19

7

8

6.14.14

6.14.15

6.14.16

6.14.17

6.14.18

6.14.19

6.14.20

6.15

Visningsläge SPEED/TR2 (tripmaster 2) ....... 20 Visningsläge SPEED/A1 (genomsnittshastighet 1)................................ 20 Visningsläge SPEED/A2 (genomsnittshastighet 2)................................ 20

Visningsläge SPEED/S1 (stoppur 1).............. 21 Visningsläge SPEED/S2 (stoppur 2).............. 21 Funktionsöversikt ........................................... 21

Översikt över villkor och aktiverbarhet ........... 22 Öppna tanklocket................................................ 22

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

Stänga tanklocket ............................................... 23 Bränslekran......................................................... 23 Choke.................................................................. 23 Växelspak ........................................................... 23

Kickstart .............................................................. 24 Fotbromspedal.................................................... 24 Sidostöd.............................................................. 24

Styrlås (Alla EXC-modeller) ................................ 25 6.24

6.25

Låsa styrningen (Alla EXC-modeller).................. 25 Låsa upp styrningen (Alla EXC-modeller)........... 25

IDRIFTTAGANDE ........................................................... 26 7.1

Anvisningar för det första idrifttagandet .............. 26

7.2

Köra in motorn .................................................... 27 7.3

7.4

7.5

7.6

Förberedelser inför svåra körförhållanden.......... 27

Förberedelser inför körning i torr sand................ 28 Förberedelser inför körning i våt sand ................ 28

Förberedelser inför körning på vått underlag och i lerig terräng ................................................ 29 7.7

7.8

8.3

Förberedelser inför körning vid höga temperaturer och långsam körning ..................... 29

Förberedelser inför körning vid låg temperatur eller snö .............................................................. 30

KÖRANVISNING............................................................. 31 8.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande ........................................................ 31 8.2

Starta motorcykeln.............................................. 31

Börja köra............................................................ 32 8.4

8.5

8.6

8.7

9

8.8

Fylla på bränsle .................................................. 34

SERVICESCHEMA ......................................................... 35 9.1

Serviceschema ................................................... 35

9.2

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT .......................................... 37 10.1

Sevicearbeten (som extra uppdrag) ................... 36

Kontrollera chassits grundinställning med aktuell förarvikt.................................................... 37 10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Växla, köra.......................................................... 32 Inbromsning ........................................................ 32

Stanna, parkera .................................................. 33 Transport............................................................. 33

Kompressionsdämpning fjäderben ..................... 37 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet ....................................................... 37

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet ...................................................... 38 Ställa in fjäderbenets returdämpning .................. 38

Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet..... 39 Kontrollera fjäderbenets statiska häng ............... 39

Kontrollera fjäderbenets häng under körning...... 40 10.9

Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning

10.10 Ställa in hänget under körning x

x ........ 40

....................... 41 10.11 Kontrollera gaffelns grundinställning................... 41

10.12 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning .......... 42

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10.13 Ställa in gaffelns returdämpning ......................... 43

10.14 Ställa in gaffelns fjäderförspänning 10.15 Styrets läge......................................................... 44 10.16 Ställa in styrets läge

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT ................................. 46 11.1

(EXC EU/AUS, XC‑W) ........................................ 44 x ...................................... 44

Palla upp motorcykeln på mc-lyften.................... 46 11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Ta bort motorcykeln från mc-lyften ..................... 46

Avlufta gaffelbenen ............................................. 47 Rengöra gaffelbenens dammtätningar ............... 47 Lossa gaffelskyddet ............................................ 47

Placera gaffelskyddet i rätt läge.......................... 48 11.7

11.8

Demontera gaffelbenen Montera gaffelbenen x ................................. 48 x ...................................... 48

11.9

Demontera gaffelskyddet

11.10 Montera gaffelskyddet x

x ............................... 49

................................... 50 11.11 Demontera den nedre gaffelkronan x (EXC EU/AUS, XC‑W) ........................................ 50 11.12 Demontera den nedre gaffelkronan x (EXC SIX DAYS)................................................. 50

11.13 Montera den nedre gaffelkronan x (EXC EU/AUS, XC‑W) ........................................ 51

11.14 Montera den nedre gaffelkronan x (EXC SIX DAYS)................................................. 53

11.15 Kontrollera styrhuvudets lagerspel ..................... 54

11.16 Ställa in styrhuvudets lagerspel x ..................... 55 11.17 Smörja styrhuvudets lager

11.18 Demontera framskärmen .................................... 56 11.19 Montera framskärmen......................................... 56 11.20 Demontera fjäderbenet x

x ............................. 55

.................................. 56 11.21 Montera fjäderbenet

11.22 Ta bort sadeln..................................................... 57 11.23 Montera sadeln ................................................... 57

11.24 Demontera luftfilterboxens skydd ....................... 58 11.25 Montera luftfilterboxens skydd ............................ 58 11.26 Demontera luftfiltret

x

x

...................................... 56

....................................... 58 11.27 Montera luftfiltret x ............................................ 58

11.28 Rengöra luftfiltret och luftfilterboxen x .............. 59 11.29 Täta luftfilterboxen

11.30 Demontera slutdämparen ................................... 60 11.31 Montera slutdämparen........................................ 60 11.32 Byta slutdämparens

x

glasfibergarnstoppning

......................................... 59

x .................................. 60

11.33 Demontera bränsletanken

11.34 Montera bränsletanken

x ............................. 61

x .................................. 62

11.35 Kontrollera kedjans nedsmutsning...................... 63 11.36 Rengöra kedjan .................................................. 63 11.37 Kontrollera kedjespänning .................................. 63

11.38 Ställa in kedjespänningen................................... 64

11.39 Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning....................................................... 65

11.40 Ställa in kedjestyrningen x ................................ 67 11.41 Kontrollera ramen x .......................................... 67 11.42 Kontrollera baksvingen x .................................. 67

11.43 Kontrollera gasvajerns dragning ......................... 68 11.44 Kontrollera gummihandtaget............................... 68

11.45 Sätta fast gummihandtag, extra säkerhetsåtgärd .................................................. 69 11.46 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ........ 69 11.47 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå........................................................... 69

11.48 Byta vätska i hydraulkopplingen

11.49 Demontera motorskyddet (EXC SIX DAYS) ....... 71 11.50 Montera motorskyddet (EXC SIX DAYS)............ 71

12 BROMSSYSTEM ............................................................ 72 12.1

x .................... 70

Kontrollera bromshandtagets spel ...................... 72 12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Ställa in bromshandtagets spel (Alla EXC-modeller) .................................................... 72 Ställa in bromshandtagets utgångsläge (XC-W)................................................................ 72

Kontrollera bromsskivorna .................................. 73 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen .... 73 Fylla på bromsvätska i frambromsen x ............. 73

Kontrollera frambromsens bromsbelägg............. 74

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Byta frambromsens bromsbelägg

12.12 Fylla på bromsvätska i bakbromsen

12.14 Byta bakbromsens bromsbelägg

Demontera framhjulet Montera framhjulet

Demontera bakhjulet Montera bakhjulet x

x

x

x .................. 75

Kontrollera fotbromspedalens spel ..................... 76 12.10 Ställa in fotbromspedalens utgångsläge

12.11 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen...... 77 x

x ........ 76

.............. 77

12.13 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg .............. 78 ................... 78

13 HJUL, DÄCK ................................................................... 81 .................................... 81 x ......................................... 81

..................................... 82 x .......................................... 82

Kontrollera däckens skick ................................... 83

13.6

Kontrollera lufttrycket i däcken............................ 84 13.7

Kontrollera ekrarnas spänning............................ 84

14 ELSYSTEM ..................................................................... 86 14.1

Demontera batteriet x (alla 200/250/300 modeller) ................................ 86 14.2

14.3

Montera batteriet x (alla 200/250/300 modeller) ................................ 86

Ladda batteriet x (alla 200/250/300 modeller) ................................ 87

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Byta lampa för körriktningsvisaren (Alla EXC-modeller) .................................................... 90

14.9

15.1

Kontrollera strålkastarinställningen..................... 91 14.10 Ställa in strålkastarens räckvidd ......................... 91 14.11 Byta hastighetsmätarens batteri ......................... 91

15 KYLSYSTEM................................................................... 93 Kylsystem............................................................ 93 15.2

15.3

Byta huvudsäkring (alla 200/250/300 modeller) ................................ 88

Demontera strålkastarmasken med strålkastaren ....................................................... 89 Montera strålkastarmasken med strålkastaren... 89 Byta strålkastarlampa ......................................... 89

Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån....... 93

Kontrollera kylvätskenivån .................................. 94 15.4

15.5

16.1

Tappa av kylvätska

Fylla på kylvätska x

x ........................................ 94

.......................................... 95

16 INSTÄLLNING AV MOTORN .......................................... 97 Kontrollera gasvajerns spel ................................ 97 16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Ställa in gasvajerns spel x ................................ 97 Förgasare - tomgång .......................................... 97

Förgasare - ställa in tomgång x ........................ 98

Tömma förgasarens flottörkammare x ............. 99

Kontrollera växelspakens utgångsläge ............. 100 Ställa in växelspakens utgångsläge x ............ 100

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

16.8

Motorkarakteristik - hjälpfjäder (Alla 250/300 modeller)........................................................... 100 16.9

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN............................... 102 17.1

Motorkarakteristik – inställning av hjälpfjäder x (Alla 250/300 modeller).............. 100

Kontrollera oljenivån i växellådan ..................... 102 17.2

17.3

17.4

Byta växellådsolja x ........................................ 102

Tappa av växellådsolja Fylla på växellådsolja x ................................ 103 x .................................. 103

17.5

18.1

Fylla på växellådsolja x .................................. 104

18 RENGÖRING, SKÖTSEL.............................................. 106 Rengöra motorcykeln........................................ 106

18.2

19 FÖRVARING ................................................................. 108 19.1

Kontroll- och skötselarbeten för vinterkörning ..................................................... 107

Förvaring........................................................... 108 19.2

21.1

Idrifttagande efter förvaring............................... 108

20 FELSÖKNING ............................................................... 109

21 TEKNISK INFORMATION............................................. 111 Motor................................................................. 111 21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU......... 111 Alla 200 modeller.......................................... 111

Alla 250 modeller.......................................... 112 Alla 300 modeller.......................................... 112

21.2

21.2.1

21.2.2

21.3

21.3.1

21.3.2

21.3.3

21.4

Åtdragningsmoment motor ............................... 113 Alla 125/200 modeller .................................. 113

Alla 250/300 modeller .................................. 114

Volymer............................................................. 115 Växellådsolja ................................................ 115 Kylvätska...................................................... 115 Bränsle ......................................................... 115 Chassi............................................................... 115

21.5

21.6

21.7

21.7.1

Elsystem ........................................................... 116 Däck.................................................................. 116

Gaffel ................................................................ 117 125 EXC EU, alle 200-modeller ................... 117 21.7.2

21.7.3

21.7.4

21.8

21.8.1

21.8.2

250/300 EXC EU, 250/300 EXC AUS, 250/300 XC‑W.............................................. 117

125 EXC SIX DAYS EU ............................... 118 250/300 EXC SIX DAYS EU ........................ 118

Fjäderben.......................................................... 119 Alla 125/200 modeller .................................. 119 Alla 250/300 modeller .................................. 119

21.9

21.10 Förgasare.......................................................... 121 21.10.1

Åtdragningsmoment chassi .............................. 120

125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU......... 121 21.10.2

21.10.3

21.10.4

21.10.5

21.10.6

21.10.7

21.10.8

200 EXC EU................................................. 121 200 EXC AUS............................................... 121

200 XC-W USA ............................................ 122 250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU......... 122 250/300 EXC AUS........................................ 122 250 XC-W USA ............................................ 122

300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU......... 123 21.10.9

300 XC-W USA ............................................ 123 21.10.10 Förgasarinställning (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU) x ......................... 123

21.10.11 Förgasarinställning (Alla 200 modeller)

21.10.12 Förgasarinställning (Alla 250 modeller) x

x .................................. 124

................................................. 125

21.10.13 Förgasarinställning (Alla 300 modeller) x ................................................. 126

21.10.14 Förgasarinställning, allmänt x .................... 127

22 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......................... 128

23 ÖVRIGA MEDEL ........................................................... 130

24 STANDARDER.............................................................. 132

INDEXFÖRTECKNING ......................................................... 133

4

1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL 1.1

Symboler Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.

Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).

Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).

Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.

Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).

1.2

Format Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn Betecknar ett egennamn.

Namn ® Varumärke™ Betecknar ett registrerat namn.

Betecknar ett varumärke.

5

2 SÄKERHETSANVISNINGAR 2.1

Användningsdefinition - ändamålsenlig användning KTM sportmotorcyklar är designade och konstruerade för normala påfrestningar under reguljära tävlingssituationer. Motorcyklarna uppfyller de högsta internationella motorsportförbundens aktuella regler och kategorier.

Info Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat (strypt) utförande.

I det ostrypta utförandet får motorcykeln endast köras på avspärrade vägar utanför den allmänna trafiken.

Motorcykeln är framtagen för längre tävlingskörning i terräng (enduro) och inte i första hand för motocross.

2.2

Säkerhetsanvisningar För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säker hetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.

Info På fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen. Ta inte bort några informations /varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig på grund av detta.

2.3

Risknivåer och symboler Fara Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgär der vidtas.

Varning Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Försiktigt Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Observera Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Varning Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

2.4

Varning för manipulationer Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd: 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation: 1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.

2 Borttagning eller borrning av hål i samtliga delar av insugningssystemet.

3 Användning i felaktigt underhållsskick.

4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverka ren.

6

2 SÄKERHETSANVISNINGAR 2.5

Säker drift Fara Risk för olyckor Risk på grund av nedsatt körförmåga.

– Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

Varning Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills kom ponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid vägtrafik krävs motsvarande körkort.

Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.

Observera de informations- och varningsdekaler som sitter på fordonet.

2.6

Skyddsutrustning Varning Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

– Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.7

Arbetsregler Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes. Exempel: lagerurdragare (15112017000) Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar, lås brickor) ersättas med nya.

Till vissa skruvar krävs det skruvlåsningsmedel (t ex Loctite slitna detaljer ska ersättas med nya.

® ). I dessa fall ska tillverkarens anvisningar följas vid användningen.

Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.

2.8

Miljö Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra männi skors rättigheter.

Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.

Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motor cyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

2.9

Bruksanvisning Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM‑återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

7

3 VIKTIG INFORMATION 3.1

Garanti, reklamationsrätt Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras i servicehäftet och i KTM dealer.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.

Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i servicehäftet.

3.2

Drivmedel, tillsatsmedel Varning Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t ex bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.

3.3

Reservdelar, tillbehör För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Kontakta din KTM-återförsäljare för mer infor mation.

De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.

Internationell KTM-webbsida: http://www.ktm.com

3.4

Service För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel samt anpassning av motor och chassi följas. Felaktig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.

När fordonet körs på svåra sträckor, t ex i sand, i våt eller lerig terräng kan en del av komponenterna slitas mer (t ex drivlinan, bromssystemet eller fjädringens komponenter). Därför kan vissa komponenter behöva kontrolleras eller bytas ut tidigare än nästa föreskrivna servicetillfälle.

De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallerna måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

3.5

Bilder Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.

För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvän digt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.

3.6

Kundtjänst Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.

Internationell KTM-webbsida: http://www.ktm.com

8

4 4.1

FORDON Fordonet sett framifrån, vänster sida (översikt) 9 B01138-10 6 7 8 1 2 3 4 5

Bromshandtag ( s 13) Kortslutningsknapp ( s 13) Kopplingshandtag (

Luftfilterboxens skydd

Bränslekran ( s 23)

s 13)

Kedjestyrning

Sidostöd ( s 24)

Växelspak ( s 23)

4 4.2

FORDON Fordonet sett bakifrån, höger sida (översikt) 10 B01137-10 1 2 3 4 5 6 7 Tanklock Avluftningsskruv gaffelben

Gashandtag (

Chassinummer (

Kickstart (

s 13)

s 11)

s 24) Fotbromspedal ( s 24)

Synglas, bromsvätska bak

5 5.1

SERIENUMMER Chassinummer Chassinumret 1 är instansat på styrhuvudets högra sida.

5.2

Typskylt 303438-10 Typskylten 1 är fäst framtill på styrhuvudet.

5.3

303439-10 Nyckelnummer (Alla EXC-modeller) Nyckelnumret 1 till styrlåset är instansat på nyckelbandet.

5.4

Motornummer 500125-10 Motornumret 1 är instansat på motorns vänstra sida under framdrevet.

5.5

B01139-10 Gaffelns artikelnummer Gaffelns artikelnummer 1 är instansat på axelklämmans insida.

B00265-01 11

5 5.6

SERIENUMMER Fjäderbenets artikelnummer Fjäderbenets artikelnummer ringen på motorsidan.

1 är instansat på fjäderbenets övre del ovanför ställ 12 B00786-10

6 6.1

MANÖVERANORDNINGAR Kopplingshandtag (Alla 125/200 modeller) Kopplingshandtaget 1 sitter till vänster på styret.

Kopplingen manövreras hydrauliskt och efterjusteras automatiskt.

13 B01140-10 (Alla 250/300 modeller) Kopplingshandtaget 1 sitter till vänster på styret.

Kopplingen manövreras hydrauliskt och efterjusteras automatiskt.

6.2

Bromshandtag B01146-10 Bromshandtaget 1 sitter till höger på styret.

Med bromshandtaget manövreras frambromsen.

6.3

Gashandtag B01141-10 Gashandtaget 1 sitter till höger på styret.

6.4

B01142-10 Kortslutningsknapp (Alla EXC-modeller) Kortslutningsknappen 1 sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd • Kortslutningsknappen i utgångsläge – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och motorn kan startas.

• Kortslutningsknappen nedtryckt – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten.

En motor som är igång stängs av, en avstängd motor startar inte.

B01143-10

6 6.5

MANÖVERANORDNINGAR Kortslutningsknapp (XC-W) Kortslutningsknappen 1 sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd • Kortslutningsknapp i utgångsläge – I detta läge är tändningsströmkretsen slu ten och motorn kan startas.

• Kortslutningsknappen nedtryckt – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten.

En motor som är igång stängs av, en avstängd motor startas inte.

14 6.6

B01144-10 Signalhornsknapp (Alla EXC-modeller) Signalhornsknappen 1 sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd • Signalhornsknappen befinner sig i utgångsläget • Signalhornsknappen har tryckts – I detta läge manövreras signalhornet.

6.7

6.8

B01143-11 Ljusomkopplare (Alla EXC-modeller) Ljusomkopplaren Möjliga tillstånd 1 sitter till vänster på styret.

Ljuset är släckt – Ljusomkopplaren är vriden åt höger. I detta läge är ljuset släckt.

Halvljus på – Ljusomkopplaren befinner sig i mellanställningen. I detta läge är halvljuset och bakljuset tända.

Helljus på – Ljusomkopplaren är vriden åt vänster. I detta läge är hel ljuset och bakljuset tända.

B01143-12 Ljusomkopplare (XC-W) Ljusomkopplaren 1 sitter till höger bredvid hastighetsmätaren.

Möjliga tillstånd • Vid leveransen har ljusomkopplaren ingen funktion – Den kan användas om ett belysningssystem monteras.

6.9

500146-10 Blinkersomkopplare (Alla EXC-modeller) Blinkersomkopplaren Möjliga tillstånd 1 sitter till vänster på styret.

Körriktningsvisare från – Blinkersomkopplaren befinner sig i mellan ställningen.

Körriktningsvisaren till vänster till – Blinkersomkopplaren är vriden åt vänster.

Körriktningsvisaren till höger till – Blinkersomkopplaren är vriden åt höger.

B01147-10

6 6.10

MANÖVERANORDNINGAR Nödavstängningsknapp (EXC AUS) Nödavstängningsknappen Möjliga tillstånd 1 sitter till höger på styret.

Tändningen avstängd – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten.

En motor som är igång stängs av, en avstängd motor startas inte.

Tändningen på – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och motorn kan startas.

15 6.11

B01148-10 Elstartknapp (200/250/300 EXC EU, 250/300 EXC SIX DAYS EU, XC‑W) Elstartknappen 1 Möjliga tillstånd • Elstartknappen • Elstartknappen sitter till höger på styret.

i utgångsläget nedtryckt – i detta läge aktiveras elstartmotorn.

6.12

B01145-10 Elstartknapp (EXC AUS) Elstartknappen 1 Möjliga tillstånd • Elstartknappen • Elstartknappen sitter till höger på styret.

i utgångsläget nedtryckt – i detta läge aktiveras elstartmotorn.

6.13

B01148-11 Översikt kontrollampor (Alla EXC-modeller) Möjliga tillstånd Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.

Kontrollampan för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren är påslagen.

6.14

6.14.1

Hastighetsmätare Översikt 500147-01 – Med knappen – Knappen – Knappen byts visningsläget eller en av inställningsmenyerna hämtas upp.

används för att styra olika funktioner.

används för att styra olika funktioner.

Info Vid leverans är endast visningslägena SPEED/H och SPEED/ODO aktiva.

400312-01

6 MANÖVERANORDNINGAR 6.14.2

Aktivering och test Aktivera hastighetsmätaren Hastighetsmätaren aktiveras när en av knapparna trycks in eller när en impuls över förs från hjulvarvtalsgivaren.

Displaytest För kontrollen av displayens funktioner tänds alla displaysegment under en kort tid.

16 400313-01 WS (wheel size) Efter displayens funktionskontroll visas hjulens omkrets WS (wheel size).

Info Siffran 2205 motsvarar framhjulets omkrets 21" med standarddäck.

Därefter återgår indikeringen till det senast valda läget.

400314-01 6.14.3

Tripmasterknapp (Tillval: Tripmasterknapp) Med Tripmasterknappen kan du styra hastighetsmätarens funktioner på styret.

Info Tripmaster finns som tillval.

6.14.4

Ställa in kilometer/engelsk mil Info När man byter enhet raderas inte värdet ODO utan det räknas om till den nya enheten.

Värdena TR1, TR2, A1, A2 och S1 raderas vid omställning.

400329-01 Krav Motorcykeln står.

– Tryck kort på knappen – Tryck på knappen flera gånger tills H visas nere till höger på displayen.

i 3 - 5 sekunder.

Inställningsmenyn visas och de aktiva funktionerna kommer upp på displayen.

– Tryck på knappen tills texten Km/h/Mph.

Km/h inställning – Tryck på knappen .

Mph inställning – Tryck på knappen .

– Tryck på knappen i 3 - 5 sekunder.

Inställningarna sparas och inställningsmenyn stängs.

Info Om inga knappar trycks in på 20 sekunder eller om det kommer en signal från hjulvarvtalsgivaren sparas inställningarna automatiskt och inställnings menyn stängs.

6.14.5

Ställa in hastighetsmätarfunktionerna Info Vid leveransen är endast läget SPEED/H och SPEED/ODO aktiverat.

Krav Motorcykeln står.

6 MANÖVERANORDNINGAR 17 400318-01 – Tryck kort på knappen – Tryck på knappen flera gånger tills H visas nere till höger på displayen.

i 3 - 5 sekunder.

Inställningsmenyn visas och de aktiva funktionerna kommer upp på displayen.

– Tryck en gång på knappen för att gå till önskad funktion.

Vald funktion blinkar.

Aktivera funktion – Tryck på knappen .

Symbolen är kvar på displayen och nästa funktion visas på displayen.

Avaktivera funktion – Tryck på knappen .

Symbolen försvinner från displayen och nästa funktion visas på displayen.

– Alla valda funktioner kan aktiveras och avaktiveras efter behov.

– Tryck på knappen i 3 - 5 sekunder.

Inställningarna sparas och inställningsmenyn stängs.

Info Om inga knappar trycks in på 20 sekunder eller om det kommer en signal från hjulvarvtalsgivaren sparas inställningarna automatiskt och inställnings menyn stängs.

6.14.6

Ställa in klockan 400330-01 Krav Motorcykeln står.

– Tryck kort på knappen – Tryck på knappen flera gånger tills CLK visas nere till höger på displayen.

i 3 - 5 sekunder.

Timmarna blinkar.

– Ställ in timmar med knappen – Tryck kort på knappen .

eller knappen .

Nästa segment blinkar och kan ställas in.

– Tryck på knappen sätt som timmarna.

och knappen för att ställa in följande segment på samma Info Sekunderna kan endast ställas på noll.

– Tryck på knappen i 3 - 5 sekunder.

Inställningarna sparas och inställningsmenyn stängs.

Info Om inga knappar trycks in på 20 sekunder eller om det kommer en signal från hjulvarvtalsgivaren sparas inställningarna automatiskt och inställnings menyn stängs.

6.14.7

Avläsa varvtid Info Denna funktion kan endast aktiveras om varvtiden har uppmätts.

Krav Motorcykeln står.

6 MANÖVERANORDNINGAR 400321-01 – Tryck kort på knappen – Tryck kort på knappen .

flera gånger tills LAP visas nere till höger på displayen.

Till vänster på displayen visas LAP 1.

– Varv 1-10 kan hämtas med knappen .

– Knapp utan funktion.

– Tryck kort på knappen .

Nästa visningsläge Info När en impuls kommer in från hjulvarvtalsgivaren återgår displayens vänstra sida till SPEED-läget.

18 6.14.8

Visningsläge SPEED (hastighet) – Tryck kort på knappen flera gånger tills SPEED visas till vänster på displayen.

I visningsläget SPEED visas den aktuella hastigheten.

Den aktuella hastigheten kan visas i Km/h eller Mph.

Info Nationella inställningar När en impuls kommer från framhjulet växlar displayens vänstra sida till läget SPEED och den aktuella hastigheten visas.

400317-02 6.14.9

Visningsläge SPEED/H (driftstimmar) Krav • Motorcykeln står.

– Tryck kort på knappen flera gånger tills H visas nere till höger på displayen.

I visningsläget H visas motorns driftstimmar.

Timräknaren sparar den totala körtiden.

400316-01 Info Tack vare drifttidsräknaren vet du när service måste genomföras.

Om hastighetsmätaren är i läget H när motorcykeln startas byter den automa tiskt till visningsläget ODO.

Visningsläget H visas inte under körning.

Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ingen funktion Ingen funktion Displayen växlar till hastighetsmätarens inställningsmeny.

Nästa visningsläge 6.14.10 Visningsläge SPEED/CLK (klocka) – Tryck kort på knappen flera gånger tills CLK visas nere till höger på displayen.

I visningsläget CLK visas den aktuella tiden.

400319-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ingen funktion Ingen funktion Displayen växlar till klockans inställningsmeny.

Nästa visningsläge

6 MANÖVERANORDNINGAR 6.14.11 Visningsläge SPEED/LAP (varvtid) – Tryck kort på knappen flera gånger tills LAP visas nere till höger på displayen.

I visningsläget LAP kan upp till 10 varvtider mätas med stoppuret.

Info När varvtiden fortsätter gå efter det att knappen har tryckts är 9 minnesplat ser upptagna.

Tiden på det tionde varvet måste tas med knappen .

400320-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Startar och stoppar uret.

Tar tiden för det pågående varvet, sparar den och startar stoppuret för nästa varv.

Stoppuret och varvtiden återställs.

Nästa visningsläge 6.14.12 Visningsläge SPEED/ODO (odometer) – Tryck kort på knappen flera gånger tills ODO visas nere till höger på displayen.

I visningsläget ODO visas den totala körsträckan.

400317-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ingen funktion Ingen funktion – Nästa visningsläge 6.14.13 Visningsläge SPEED/TR1 (tripmaster 1) – Tryck kort på knappen flera gånger tills TR1 visas uppe till höger på displayen.

TR1 (tripmaster 1) går alltid och räknar upp till 999,9.

Den kan användas för att mäta sträckan av en åktur eller avståndet mellan två mack stopp.

TR1 är kopplad till A1 (genomsnittshastighet 1) och S1 (stoppur 1).

Info När 999,9 överskrids nollställs (0,0) värdena TR1, A1 och S1 automatiskt.

400323-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ingen funktion Ingen funktion De visade värdena för TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).

Nästa visningsläge 19

6 MANÖVERANORDNINGAR 6.14.14 Visningsläge SPEED/TR2 (tripmaster 2) – Tryck kort på knappen flera gånger tills TR2 visas uppe till höger på displayen.

TR2 (tripmaster 2) går alltid och räknar upp till 999,9.

Det visade värdet kan ställas in manuellt med knapp är extra praktisk vid körning enligt roadbook.

och knapp . Denna funktion Info TR2-värdet kan även korrigeras manuellt med knapp och knapp körning.

När 999,9 överskrids nollställs (0,0) värdet TR2 automatiskt.

under 400324-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ökar TR2-värdet.

Minskar TR2-värdet.

Raderar TR2-värdet.

Nästa visningsläge 6.14.15 Visningsläge SPEED/A1 (genomsnittshastighet 1) – Tryck kort på knappen flera gånger tills A1 visas uppe till höger på displayen.

A1 (genomsnittshastighet 1) anger genomsnittshastigheten beräknad med hjälp av TR1 (tripmaster 1) och S1 (stoppur 1).

Beräkning av hastighetsvärdet aktiveras med hjulvarvtalsgivarens första impuls och slutar 3 sekunder efter den sista impulsen.

400325-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ingen funktion Ingen funktion De visade värdena för TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).

Nästa visningsläge 6.14.16 Visningsläge SPEED/A2 (genomsnittshastighet 2) – Tryck kort på knappen flera gånger tills A2 visas uppe till höger på displayen.

A2 (genomsnittshastighet 2) anger genomsnittshastigheten beräknad med hjälp av den aktuella hastigheten när stoppuret S2 (stoppur 2) går.

Info Det indikerade värdet kan avvika från den faktiska genomsnittshastigheten om S2 inte stoppats efter körningen.

400326-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ingen funktion Ingen funktion – Nästa visningsläge 20

6 MANÖVERANORDNINGAR 6.14.17 Visningsläge SPEED/S1 (stoppur 1) – Tryck kort på knappen flera gånger tills S1 visas uppe till höger på displayen.

S1 (stoppur 1) visar körtiden utgående från TR1 och fortsätter gå så snart en impuls inkommer från hjulvarvtalsgivaren.

Beräkning av hastighetsvärdet startar med hjulvarvtalsgivarens första impuls och slu tar 3 sekunder efter den sista impulsen.

400327-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Ingen funktion Ingen funktion De visade värdena för TR1, A1 och S1 nollställs (0,0).

Nästa visningsläge 6.14.18 Visningsläge SPEED/S2 (stoppur 2) – Tryck kort på knappen flera gånger tills S2 visas uppe till höger på displayen.

S2 (stoppur 2) är ett manuellt stoppur.

När S2 räknar tid i bakgrunden blinkar symbolen S2 på hastighetsmätarens display.

400328-01 Tryck på knap pen .

Tryck på knap pen .

Tryck på knappen sekunder.

i 3 - 5 Tryck kort på knap pen .

Startar och stoppar S2.

Ingen funktion De visade värdena för S2, och A2 nollställs (0,0).

Nästa visningsläge 6.14.19 Funktionsöversikt Display Tryck på knappen .

Visningsläge SPEED/H (driftstimmar) Ingen funktion Visningsläge SPEED/CLK (klocka) Visningsläge SPEED/LAP (varvtid) Ingen funktion Startar och stoppar uret.

Visningsläge SPEED/ODO (odometer) Visningsläge SPEED/TR1 (tripmaster 1) Visningsläge SPEED/TR2 (tripmaster 2) Visningsläge SPEED/A1 (genom snittshastighet 1) Visningsläge SPEED/A2 (genom snittshastighet 2) Ingen funktion Ingen funktion Ökar TR2-värdet.

Ingen funktion Ingen funktion Tryck på knappen .

Ingen funktion Ingen funktion Tar tiden för det pågående varvet, sparar den och startar stoppuret för nästa varv.

Ingen funktion Ingen funktion Minskar TR2-värdet.

Ingen funktion Ingen funktion Tryck på knappen - 5 sekunder.

i 3 Displayen växlar till hastighetsmätarens inställningsmeny.

Displayen växlar till klockans inställnings meny.

Stoppuret och varvtiden återställs.

Tryck kort på knap pen .

Nästa visningsläge Nästa visningsläge Nästa visningsläge – De visade värdena för TR1, A1 och S1 noll ställs (0,0).

Raderar TR2-värdet.

De visade värdena för TR1, A1 och S1 noll ställs (0,0).

– Nästa visningsläge Nästa visningsläge Nästa visningsläge Nästa visningsläge Nästa visningsläge 21

6 MANÖVERANORDNINGAR Display Visningsläge SPEED/S1 (stoppur 1) Visningsläge SPEED/S2 (stoppur 2) Tryck på knappen .

Ingen funktion Tryck på knappen .

Ingen funktion Startar och stoppar S2.

Ingen funktion Tryck på knappen - 5 sekunder.

De visade värdena för TR1, A1 och S1 noll ställs (0,0).

De visade värdena för S2, och A2 nollställs (0,0).

i 3 Tryck kort på knap pen .

Nästa visningsläge Nästa visningsläge 6.14.20 Översikt över villkor och aktiverbarhet Display Visningsläge SPEED/H (driftstimmar) Visningsläge SPEED/CLK (klocka) Visningsläge SPEED/LAP (varvtid) Visningsläge SPEED/TR1 (tripmaster 1) Visningsläge SPEED/TR2 (tripmaster 2) Visningsläge SPEED/A1 (genomsnittshastighet 1) Visningsläge SPEED/A2 (genomsnittshastighet 2) Visningsläge SPEED/S1 (stoppur 1) Visningsläge SPEED/S2 (stoppur 2) Motorcykeln står.

• Meny aktiverbar • • • • • • • • 6.15

Öppna tanklocket Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

– Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.

Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.

– Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögo nen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vat ten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.

Varning Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

– Tryck på låsknappen 1 , vrid tanklocket motsols och lyft av det.

22 B01211-10

6 6.16

MANÖVERANORDNINGAR Stänga tanklocket – Sätt på tanklocket och vrid det medsols tills låsknappen 1 hakas fast.

Info Tankavluftningens 2 slang ska dras utan veck.

23 6.17

Bränslekran B01212-10 Bränslekranen sitter på vänster sida av bränsletanken.

Med vredet saren.

1 på bränslekranen kan man öppna och stänga bränsletillförseln till förga Möjliga tillstånd • Bränsletillförseln stängd OFF – Det kan inte rinna något bränsle från bränsletan ken till förgasaren.

• • Bränsletillförseln öppen ON – Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasa ren. Bränsletanken töms ned till reservnivån.

Bränslereservtillförseln öppen RES – Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren. Bränsletanken töms helt.

6.18

Choke 6.19

Växelspak 601157-10 B00004-10 Chokeknappen 1 sitter till vänster på förgasaren.

När chokefunktionen aktiveras öppnas ett hål i förgasaren så att motorn kan suga in extra bränsle. På så sätt blir bränsleluftblandningen fetare, vilket behövs vid kallstart.

Info När motorn är driftsvarm måste chokefunktionen vara avaktiverad.

Möjliga tillstånd • Chokefunktionen är aktiverad – Chokeknappen är helt utdragen.

• Chokefunktionen är avstängd – Chokeknappen är helt intryckt.

Växelspaken 1 är monterad till vänster på motorn.

B01149-10

6 MANÖVERANORDNINGAR De olika växlarnas lägen framgår av bilden.

Neutral- eller tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

6.20

Kickstart B01149-11 Kickstarten 1 sitter till höger på motorn. Överdelen är utfällbar.

24 6.21

Fotbromspedal B00787-10 Fotbromspedalen 1 sitter framför höger fotpinne.

Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.

6.22

Sidostöd B00788-10 Sidostödet 1 sitter på fordonets vänstra sida.

B00789-10 Motorcykeln parkeras på sidostödet.

Info Under körning ska sidostödet 1 vara uppfällt och säkrat med gummibandet 2 .

B00790-10

6 6.23

MANÖVERANORDNINGAR 25 Styrlås (Alla EXC-modeller) Styrlåset längre.

1 sitter till vänster på styrhuvudet.

Med styrlåset kan styret blockeras. Motorcykeln kan inte styras och därmed inte köras B00791-10 6.24

Låsa styrningen (Alla EXC-modeller) Observera Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

– Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

6.25

– Parkera fordonet.

– Vrid styret helt åt höger.

– Stick in nyckeln i styrlåset, vrid åt vänster, tryck in och vrid åt höger. Dra ut nyc keln.

Styret är nu blockerat.

Info Lämna aldrig kvar nyckeln i styrlåset.

400732-01 Låsa upp styrningen (Alla EXC-modeller) – Stick in nyckeln i styrlåset, vrid åt vänster, dra ut och vrid åt höger. Dra ut nyckeln.

Styret är nu inte längre blockerat.

Info Lämna aldrig kvar nyckeln i styrlåset.

400731-01

7 IDRIFTTAGANDE 7.1

Anvisningar för det första idrifttagandet Fara Risk för olyckor Risk på grund av nedsatt körförmåga.

– Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.

Varning Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

– Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.

Varning Risk för omkullkörning Nedsättning av köregenskaperna p g a olika mönster på fram- och bakhjulets däck.

– Framhjul och bakhjul ska alltid ha däck med likartat mönster. Om däck med olika mönster används kan fordonet bli svårt att kontrollera.

Varning Risk för olyckor Farligt körsätt p g a bristfällig anpassning till den aktuella situationen.

– Kör inte snabbare än vad som är lämpligt med avseende på körbanan och ditt eget kunnande.

Varning Risk för olyckor Risk för olyckor när en passagerare tas med.

– Fordonet är inte avsett för att ta med passagerare. Ta aldrig med passagerare.

Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.

Varning Risk för olyckshändelser Osäker körning – Överskrid aldrig fordonets maximala tillåtna totalvikt eller axellaster.

Varning Risk för stöld Användning genom obehöriga personer – Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld.

26 Info Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder din motorcykel.

– Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras vid leveransen.

Leveransdokumentet och servicehäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.

– Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.

– Lär känna manöveranordningarna.

– Ställ in kopplingshandtagets utgångsläge. (

(Alla EXC-modeller)

– Ställ in bromshandtagets spel. ( s 72)

(XC-W)

– Ställ in bromshandtagets utgångsläge. (

s 69)

s 72)

– Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.

– Ställ in växelspakens utgångsläge.

x (

x ( s 76)

s 100)

– Testa att manövrera motorcykeln på en avskild plats innan du gör en längre åktur.

Info I terrängen är det bäst att vara tillsammans med en annan person på ett eget fordon så att man kan hjälpa varandra.

– Försök även att köra så långsamt som möjligt och att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.

7 IDRIFTTAGANDE 27 – Kör inte i terräng som kräver mer kunskap och erfarenhet än den du själv har.

– Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.

– Om packning ska tas med: se till att fästa den så nära fordonets mitt som möjligt och att fördela packningens vikt jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.

Info Motorcyklar är känsliga för förändringar av viktfördelningen.

– Den tillåtna maximala totalvikten och de tillåtna maximala axellasterna får inte överskridas.

Specifikation Maximal tillåten totalvikt Maximal tillåten axellast fram Maximal tillåten axellast bak 335 kg 145 kg 190 kg

– Kontrollera ekrarnas spänning. ( s 84)

Info Ekerspänningen måste kontrolleras efter en halvtimmes körning.

– Kör in motorn. ( s 27)

7.2

Köra in motorn – Under inkörningstiden får den angivna motoreffekten inte överskridas.

Specifikation Max motoreffekt under de första 3 driftstimmarna under de första 5 driftstimmarna < 70 % < 100 % – Undvik att köra med fullt gaspådrag!

7.3

Förberedelser inför svåra körförhållanden Info Om fordonet används under svåra förhållanden, t ex i sand, på våta och leriga sträckor eller terräng, kan det leda till att vissa komponenter utsätts för ökat slitage. Detta gäller främst drivlinan, bromssystemet och fjädringen. Därför kan vissa komponen ter behöva kontrolleras eller bytas ut tidigare än nästa föreskrivna servicetillfälle.

– Täta luftfilterboxen.

x ( s 59)

– Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.

x ( s 59)

Info Kontrollera luftfiltret ca var 30:e minut.

– Sätt fast gummihandtagen med extra säkerhetsåtgärd. ( s 69)

– Kontrollera att elektriska kontakter sitter ordentligt och inte är fuktiga och korroderade.

» Om de är fuktiga, korroderade eller skadade: – Gör rent och torka kontakterna, byt ut dem vid behov.

Svåra körförhållanden är:

– Körning i torr sand. ( – Körning i våt sand. ( s 28) s 28)

– Körning på vått underlag och i lerig terräng. ( s 29) – Körning vid höga temperaturer och långsam körning. (

– Körning vid låg temperatur eller snö. ( s 30)

s 29)

7 7.4

IDRIFTTAGANDE Förberedelser inför körning i torr sand – Kontrollera kylarlocket.

Värde på kylarlocket 1,8 bar » Om det visade värdet inte motsvarar börvärdet: 600872-10 Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kyl systemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kyl systemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.

– Byt ut kylarlocket.

– Montera dammskyddet för luftfiltret.

Dammskydd för luftfilter (59006019000) Info Läs igenom montageinstruktionen för KTM PowerParts.

28 7.5

600869-01 600871-01 600868-01 – Montera sandskyddet för luftfiltret.

Sandskydd för luftfilter (59006022000) Info Läs igenom montageinstruktionen för KTM PowerParts.

– Anpassa förgasarens munstycken och inställning.

Info Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.

– Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel (

– Montera bakdrevet av stål.

s 130)

Tips Smörj inte kedjan.

– Rengör kylarens lameller.

– Rikta försiktigt böjda kylarlameller.

– Vid regelbunden körning i sand – byt kolv var 10:e drifttimme.

Förberedelser inför körning i våt sand – Kontrollera kylarlocket.

Värde på kylarlocket 1,8 bar » Om det visade värdet inte motsvarar börvärdet: 600872-10 Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kyl systemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kyl systemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.

7 7.6

IDRIFTTAGANDE 600870-01 600868-01 – Byt ut kylarlocket.

– Montera vattenskyddet för luftfiltret.

Vattenskydd för luftfilter (59006021000) Info Läs igenom montageinstruktionen för KTM PowerParts.

– Anpassa förgasarens munstycken och inställning.

Info Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.

– Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel (

– Montera bakdrevet av stål.

s 130)

Tips Smörj inte kedjan.

– Rengör kylarens lameller.

– Rikta försiktigt böjda kylarlameller.

– Vid regelbunden körning i sand – byt kolv var 10:e drifttimme.

Förberedelser inför körning på vått underlag och i lerig terräng – Montera vattenskyddet för luftfiltret.

Vattenskydd för luftfilter (59006021000) 600870-01 Info Läs igenom montageinstruktionen för KTM PowerParts.

– Anpassa förgasarens munstycken och inställning.

Info Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.

– Montera bakdrevet av stål.

– Rengör motorcykeln. ( s 106)

– Rikta försiktigt böjda kylarlameller.

29 7.7

600868-01 Förberedelser inför körning vid höga temperaturer och långsam körning – Kontrollera kylarlocket.

Värde på kylarlocket 1,8 bar » Om det visade värdet inte motsvarar börvärdet: 600872-10 Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kyl systemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kyl systemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.

7 7.8

IDRIFTTAGANDE 600868-01 – Byt ut kylarlocket.

– Anpassa sekundärutväxlingen till sträckan.

Info Motoroljan blir snabbt varm om man måste dra i kopplingen för ofta p g a för lång sekundärutväxling.

– Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel ( s 130)

– Rengör kylarens lameller.

– Rikta försiktigt böjda kylarlameller.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 94)

Förberedelser inför körning vid låg temperatur eller snö – Montera vattenskyddet för luftfiltret.

Vattenskydd för luftfilter (59006021000) 600870-01 Info Läs igenom montageinstruktionen för KTM PowerParts.

– Anpassa förgasarens munstycken och inställning.

Info Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.

30

8 KÖRANVISNING 8.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande Info Kontrollera alltid fordonet samt dess driftsäkerhet innan du påbörjar en körning.

Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det används.

– Kontrollera oljenivån i växellådan. (

– Kontrollera elsystemet.

s 102)

– Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (

– Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (

s 74)

s 78)

s 73)

s 77)

– Kontrollera att bromsanläggningen fungerar korrekt.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 94)

– Kontrollera kedjans nedsmutsning. ( s 63)

– Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning. (

– Kontrollera kedjespänningen. (

– Kontrollera däckens skick. (

s 63)

s 83)

– Kontrollera lufttrycket i däcken. ( – Kontrollera ekrarnas spänning. ( s 84) s 84)

s 65)

– Rengör gaffelbenens dammtätningar. ( – Avlufta gaffelbenen. ( s 47) s 47)

– Kontrollera luftfiltret.

– Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och går lätt.

– Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar, muttrar och slangklämmor är fast åtdragna.

– Kontrollera bränslenivån.

8.2

Starta motorcykeln Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

Observera Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

– Varmkör alltid motorn med låga varvtal.

31 Info Om motorcykeln är svårstartad kan det bero på att det finns gammalt bränsle i flottörkammaren. De lättantändliga delarna av bränslet avdunstar om motorcykeln inte används på länge.

När flottörkammaren fylls med nytt, antändligt bränsle startar motorn direkt.

Om motorcykeln står still i mer än en vecka – Töm förgasarens flottörkammare.

x – Vrid vredet 1

( s 99)

på bränslekranen till läget ON. (Bild 601157-10

Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren.

– Ta ner motorcykeln från stödet.

– Lägg i växellådans friläge.

(EXC AUS) – Tryck nödavstängningsknappen till läget .

Motorn är kall – Dra ut chokeknappen tills det tar stopp.

s 23)

8 KÖRANVISNING (alla 200/250/300 modeller) – Tryck på elstartknappen eller trampa ned kickstarten helt.

Info Inget gaspådrag.

(125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU) – Trampa ned kickstarten helt med kraft.

Info Inget gaspådrag.

8.3

Börja köra Info Tänd ljuset innan du startar körningen om fordonet har ett belysningssystem. Med ljuset tänt kan andra vägtrafikanter se dig bättre.

Under körning ska sidostödet vara uppfällt och säkrat med gummibandet.

– Dra i kopplingshandtaget, lägg i ettans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.

8.4

Växla, köra Varning Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal kan leda till att bakhjulet blockeras.

– Växla inte ner till en lägre växel vid högt motorvarvtal. Motorn går upp för högt i varv och bakhjulet kan blockeras.

32 Info Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.

1:ans växel är start- och bergväxeln.

– När situationen (uppförsbacke, körsituation etc) tillåter det kan du lägga in högre växlar. Lätta på gashandtaget, dra samtidigt i kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.

– Om chokefunktionen är aktiverad ska denna stängas av när motorn har blivit varm.

– När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, ska gashandtaget släppas något för ¾ gaspådrag. Hastigheten sjunker knappast, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.

– Kör inte med mer gas än vad motorn kan utnyttja. Plötsligt gaspådrag i handtaget ökar bränsleförbrukningen.

– För nedväxling måste du bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.

– Dra i kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.

– Stäng av motorn i stället för att låta den gå på tomgång eller stå stilla längre tid.

Specifikation ≥ 2 min – Undvik upprepad eller lång slirning av kopplingen. Motoroljan och därmed även motorn och kylsystemet blir heta.

– Kör hellre med lågt varvtal istället för högt varvtal och slirande koppling.

8.5

Inbromsning Varning Risk för olyckshändelser För stark inbromsning låser hjulen.

– Anpassa bromsningen till körsituationen och vägförhållandena.

Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a otydlig tryckpunkt för fram- eller bakbromsen.

– Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a väta eller smuts i bromssystemet.

– Bromsa försiktigt tills det våta eller smutsiga bromssystemet är torrt och rent.

8 KÖRANVISNING 33 – På sandigt, vått eller halt underlag bör framför allt bakbromsen användas.

– Bromsningen bör alltid ha avslutats innan en kurva påbörjas. Lägg i en lägre växel som är anpassad till hastigheten.

8.6

Stanna, parkera Varning Risk för stöld Användning genom obehöriga personer – Låt aldrig fordonet stå utan uppsikt när motorn går. Säkra fordonet mot stöld.

Varning Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills kom ponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.

Observera Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

– Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

Observera Brandrisk Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordo net. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.

Observera Materialskada Skador och förstöring av komponenter genom för stor belastning.

– Sidostödet är endast dimensionerat för motorcykelns vikt. Sitt inte på motorcykeln när den vilar på sidostödet. Sidostödet och ramen kan skadas och motorcykeln kan ramla omkull.

– Bromsa ner motorcykeln.

– Lägg i växellådans friläge.

(Alla EXC-modeller) – Tryck på kortslutningsknappen när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.

(XC-W) – Tryck på kortslutningsknappen – Vrid vredet 1 när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.

på bränslekranen till läget OFF.

– Parkera motorcykeln på fast mark.

8.7

Transport Observera Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

– Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

Observera Brandrisk Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Parkera inte fordonet i närheten av lätt brännbart eller lättantändligt material. Lägg inte några föremål över det driftsvarma fordo net. Vänta alltid tills fordonet har svalnat.

– Stäng av motorn.

– Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.

401475-01

8 KÖRANVISNING 34 8.8

Fylla på bränsle Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

– Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.

Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.

– Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten.

Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas.

Varning Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

400382-10 – Stäng av motorn.

– Öppna tanklocket. ( s 22)

– Fyll bränsletanken maximalt upp till mått Specifikation A .

Mått A 35 mm Volym bränsletank, totalt ca (EXC EU, EXC SIX DAYS) Volym bränsletank, totalt ca (EXC AUS, XC‑W) 9,5 l 10 l

Tvåtaktsmotorolja (

– Stäng tanklocket. (

s 129)

s 23)

Blyfri bensin (95 oktan) blandad med

tvåtaktsolja (1:60) ( s 128)

Blyfri bensin (95 oktan) blandad med

tvåtaktsolja (1:60) ( s 128)

9 SERVICESCHEMA 9.1

Serviceschema Kontrollera att elsystemet fungerar korrekt.

Kontrollera och ladda batteriet.

x (alla 200/250/300 modeller)

Kontrollera frambromsens bromsbelägg. ( s 74)

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (

Kontrollera bromsskivorna. ( s 73)

Kontrollera fotbromspedalens spel. ( s 76)

s 78)

Kontrollera att bromsledningarna är täta och oskadade.

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. ( s 77)

Kontrollera ramen och baksvingen.

x Kontrollera baksvingens lager.

x Kontrollera styrspindeln upptill och nedtill på fjäderbenet.

x

Kontrollera däckens skick. ( s 83)

Kontrollera lufttrycket i däcken. ( s 84)

Kontrollera hjullagrets spel.

Kontrollera hjulnaven.

x Kontrollera fälgarnas slag.

x x

Kontrollera ekrarnas spänning. ( s 84)

Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning. ( s 65)

Kontrollera kedjespänningen. ( s 63)

Smörj alla rörliga delar (t ex sidostöd, handspak, kedja, ...) och kontrollera att de går lätt.

x

Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. ( s 69)

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (

Kontrollera bromshandtagets spel. ( s 72)

Kontrollera styrhuvudets lagerspel. ( s 54)

s 73)

Byt tändstift och tändstiftskabelsko.

Kontrollera inloppsmembranet.

x x Kontrollera att utblåsningskontrollen fungerar och går lätt.

x Kontrollera kopplingen.

Byt växellådsolja.

x (

x

s 102)

Kontrollera alla slangar (t ex bränsle-, kyl-, urluftning-, dräneringsslangar, ...) och hylsor avseende sprickor, tät het och korrekt dragning.

x

Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. ( s 93)

Kontrollera att kablarna inte är skadade eller veckade.

x Kontrollera att vajrarna har dragits rakt och inte är skadade. Kontrollera även vajrarnas inställning.

Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.

x (

Byt slutdämparens glasfibergarnstoppning.

s 59)

x ( s 60)

Kontrollera att skruvar och muttrar sitter fast ordentligt.

x

Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 91)

Kontrollera tomgången.

Slutkontroll: kontrollera att fordonet är driftsäkert och genomför en provkörning.

För in servicearbetet på KTM DEALER.NET och i servicehäftet.

x S20A: var 20:e drifttimme S40A: var 40:e drifttimme/efter varje tävling • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S20A • • • • • • • • • S40A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35

9 9.2

SERVICESCHEMA Sevicearbeten (som extra uppdrag) Byt frambromsens bromsvätska.

x Byt bakbromsens bromsvätska.

Byt vätska i hydraulkopplingen.

x x

(

Smörj styrhuvudets lager.

x

( s 55)

Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter.

Utför gaffelservice. (EXC SIX DAYS) x Genomför gaffelservice. (EXC EU/AUS, XC‑W) x x Genomför fjäderbenservice.

x

s 70)

Kontrollera startmotorns drivenhet.

x (alla 200/250/300 modeller) Byt kolv och kontrollera cylindern.

Byt kolv och kontrollera cylindern.

Byt vevstake, vevstakslager och vevtapp.

Kontrollera växellådan och transmissionen.

x x Byt alla motorlager.

x x (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU) x (alla 200/250/300 modeller) S10N: en gång efter 10 drifttimmar S40A: var 40:e drifttimme S80A: var 80:e drifttimme/var 40:e drifttimme vid sportkörning J1A: varje år S10N S40A S80A J1A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 37 10.1

Kontrollera chassits grundinställning med aktuell förarvikt Info Börja grundinställningen med att ställa in fjäderbenet och ställ därefter in gaffeln.

– För att uppnå optimala köregenskaper samt för att undvika skador på gaffel, fjä derben, baksving och ram måste fjädringskomponenterna anpassas till förarens vikt.

– Vid leverans är KTMs offroad-motorcyklar inställda på standardförarvikt (med kom plett skyddsutrustning).

Specifikation Standard förarvikt 75… 85 kg – Om föraren väger mer eller mindre än standardvikten måste fjäderkomponenter nas grundinställning anpassas.

– Mindre avvikelser i vikten kan kompenseras genom ändring av fjäderns förspän ning. Vid större avvikelser ska lämpliga fjädrar monteras.

401030-01 10.2

Kompressionsdämpning fjäderben Fjäderbenets kompressionsdämpning är uppdelad i två områden, hög hastighet och låg hastighet.

Hög och låg hastighet betecknar här bakhjulets infjädringshastighet, inte körhastigheten.

Höghastighetsinställningen är t ex aktiv när man landar efter ett hopp. Bakhjulet komprimeras då snabbt.

Låghastighetsinställningen är t ex aktiv man kör över längre gupp. Bakhjulet komprimeras då långsamt.

Dessa två områden kan ställas in separat, övergången mellan hög och låg hastighet är dock flytande. En ändring av höghastighets inställningen för kompressionen påverkar även låghastighetsområdet och vice versa.

10.3

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet Försiktigt Risk för olyckor Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.

– Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Låghastighetsinställningen gör sig gällande vid långsam eller normal kompression av fjäderbenet.

B00794-10 – Vrid justerskruven klickandet.

1 medsols med en skruvmejsel ända till det sista kännbara Info Lossa inte skruvförbandet 2 !

– Vrid tillbaka ett antal klickningar motsvarande fjäderbenstypen motsols.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) Kompressiondämpning, låg hastighet Komfort Standard Sport 25 klickningar 20 klickningar 15 klickningar

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 38 (Alla 250/300 modeller) Kompressiondämpning, låg hastighet Komfort Standard Sport 25 klickningar 20 klickningar 15 klickningar Info Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämp ning.

10.4

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet Försiktigt Risk för olyckor Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.

– Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Höghastighetsinställningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras snabbt.

B00793-10 – Vrid justerskruven 1 medsols med en hylsnyckel tills det tar stopp.

Info Lossa inte skruvförbandet 2 !

– Vrid tillbaka ett antal varv motsvarande fjäderbenstypen motsols.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) Kompressionsdämpning, hög hastighet Komfort 2 varv Standard Sport 1,5 varv 1,25 varv (Alla 250/300 modeller) Kompressionsdämpning, hög hastighet Komfort 2 varv Standard Sport 1,5 varv 1,25 varv Info Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämp ning.

10.5

Ställa in fjäderbenets returdämpning Försiktigt Risk för olyckor Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.

– Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT B00792-10 39 – Vrid justerskruven 1 medsols ända till det sista kännbara klickandet.

Info Lossa inte skruvförbandet 2 !

– Vrid tillbaka ett antal klickningar motsvarande fjäderbenstypen motsols.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) Returdämpning Komfort Standard Sport 28 klickningar 24 klickningar 22 klickningar (Alla 250/300 modeller) Returdämpning Komfort Standard Sport 28 klickningar 24 klickningar 22 klickningar Info Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämp ning vid utfjädringen.

10.6

Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

Huvudarbete – Mät helst ett vertikalt avstånd mellan bakaxeln och en fixpunkt, t ex ett märke på sidokåpan.

– Anteckna värdet som mått A .

10.7

400988-10 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

Kontrollera fjäderbenets statiska häng – Bestäm mått A

för det avlastade bakhjulet. ( s 39)

– En medhjälpare ska hålla motorcykeln i vertikalt läge.

– Mät avståndet mellan bakaxeln och fixpunkten igen.

– Anteckna värdet som mått B .

Info Differensen mellan mått A och B är det statiska hänget.

– Kontrollera det statiska hänget.

(Alla 125/200 modeller) Statiskt häng (Alla 250/300 modeller) Statiskt häng 33… 35 mm 33… 35 mm » Om det statiska hänget är större eller mindre än det angivna måttet: – Ställ in fjäderbenets fjäderförspänning.

x ( s 40)

400989-10

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 40 10.8

Kontrollera fjäderbenets häng under körning – Bestäm mått A

för det avlastade bakhjulet. ( s 39)

– En medhjälpare ska hålla fast motorcykeln. Föraren sätter sig på motorcykeln med komplett skyddsutrustning och intar normal sittposition med fötterna på fot pinnarna. Föraren gungar några gånger upp och ner.

Bakhjulets upphängning stabiliseras.

– En medhjälpare mäter nu avståndet mellan bakhjulsaxeln och fixpunkten igen.

– Anteckna värdet som mått C .

Info Differensen mellan mått A och C är hänget under körning.

400990-10 – Kontrollera hänget under körning.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) Häng under körning (Alla 250/300 modeller) Häng under körning 105… 115 mm 105… 115 mm » Om hänget under körning avviker från det angivna måttet: – Ställ in hänget under körning.

x

( s 41)

10.9

Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning x Försiktigt Risk för olyckor Demontering av trycksatta delar kan leda till skador.

– Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve. Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Innan fjäderns förspänning ändras ska den aktuella inställningen noteras t ex genom att fjäderlängden mäts.

401026-10 Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

– Demontera fjäderbenet.

x ( s 56)

– Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.

Huvudarbete – Lossa skruven – Vrid ställringen 1 .

2 tills fjädern inte längre är spänd.

Tappnyckel (T106S) – Mät fjäderns totala längd när den inte längre är spänd.

– Spänn fjädern genom att vrida ställringen uppnåtts.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) 2 tills det specificerade måttet A har Fjäderförspänning Komfort Standard Sport 6 mm 6 mm 6 mm (Alla 250/300 modeller) Fjäderförspänning Komfort Standard Sport 7 mm 7 mm 7 mm

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 41 10.10

Info Beroende på det statiska hänget resp hänget under körning kan högre eller lägre fjäderförspänning väljas.

– Dra åt skruven Specifikation 1 .

Skruv ställring fjäderben Efterarbete – Montera fjäderbenet.

x ( s 56)

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

M5

s 46)

5 Nm Ställa in hänget under körning x Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

– Demontera fjäderbenet.

x ( s 56)

– Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.

Huvudarbete – Välj och montera en lämplig fjäder.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) B00292-10 Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg 63 N/mm 66 N/mm 69 N/mm (Alla 250/300 modeller) Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg 66 N/mm 69 N/mm 72 N/mm Info Fjäderkonstanten anges på fjäderns utsida.

Efterarbete – Montera fjäderbenet.

x ( s 56)

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

– Kontrollera fjäderbenets statiska häng. (

s 46)

s 39)

– Kontrollera fjäderbenets häng under körning. (

– Ställ in fjäderbenets returdämpning. ( s 38)

s 40)

10.11

Kontrollera gaffelns grundinställning Info Av olika skäl kan man inte definiera ett visst exakt häng under körning för gaffeln.

– Mindre avvikelser av förarvikten kan kompenseras genom justering av fjäderför spänningen på samma sätt som för fjäderbenet.

– Om gaffeln ofta slår igenom (hårt dunk vid kompression) är det absolut nödvändigt att montera hårdare gaffelfjädrar för att undvika skador på gaffeln och ramen.

401000-01

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 10.12

Ställa in gaffelns kompressionsdämpning Info Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.

B00295-10 B01206-10 (EXC EU/AUS, XC‑W) – Ta bort skyddshättorna 1 .

– Vrid justerskruvarna 2 medsols tills det tar stopp.

Info Justerskruvarna 2 sitter längst ner på gaffelbenen.

Ställ in båda gaffelbenen likadant.

– Vrid tillbaka motsols det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen.

Specifikation (125 EXC EU, alle 200-modeller) Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport 22 klickningar 20 klickningar 18 klickningar (250/300 EXC EU, 250/300 EXC AUS, 250/300 XC‑W) Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport 22 klickningar 20 klickningar 18 klickningar Info Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid kompressionsrörelsen.

– Montera skyddshättorna 1 .

(EXC SIX DAYS) – Vrid den vita justerskruven 3 medsols tills det tar stopp.

Info Justerskruven 3 sitter längst upp på vänster gaffelben.

Kompressionsdämpningen sitter i vänster gaffelben (vit justerskruv).

Returdämpningen sitter i höger gaffelben (röd justerskruv).

– Vrid tillbaka motsols det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen.

Specifikation (125 EXC SIX DAYS EU) Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport 24 klickningar 22 klickningar 16 klickningar (250/300 EXC SIX DAYS EU) Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport 24 klickningar 22 klickningar 16 klickningar Info Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid kompressionsrörelsen.

42

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 10.13

Ställa in gaffelns returdämpning Info Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid utfjädringen.

800017-10 B01207-10 (EXC EU/AUS, XC‑W) – Vrid justerskruvarna 1 medsols tills det tar stopp.

Info Justerskruvarna 1 sitter längst upp på gaffelbenen.

Ställ in båda gaffelbenen likadant.

– Vrid tillbaka motsols det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen.

Specifikation (125 EXC EU, alle 200-modeller) Returdämpning Komfort Standard Sport 20 klickningar 18 klickningar 16 klickningar (250/300 EXC EU, 250/300 EXC AUS, 250/300 XC‑W) Returdämpning Komfort Standard Sport 20 klickningar 18 klickningar 16 klickningar Info Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid utfjädringen.

(EXC SIX DAYS) – Vrid den röda justerskruven 2 medsols tills det tar stopp.

Info Justerskruven 2 sitter längst upp på höger gaffelben.

Returdämpningen sitter i höger gaffelben (röd justerskruv). Kompres sionsdämpningen sitter i vänster gaffelben (vit justerskruv).

– Vrid tillbaka motsols det antal klickningar som motsvarar gaffeltypen.

Specifikation (125 EXC SIX DAYS EU) Returdämpning Komfort Standard Sport 20 klickningar 18 klickningar 18 klickningar (250/300 EXC SIX DAYS EU) Returdämpning Komfort Standard Sport 20 klickningar 18 klickningar 18 klickningar Info Vridning medsols ger ökad dämpning, vridning motsols ger minskad dämpning vid utfjädringen.

43

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 44 10.14

Ställa in gaffelns fjäderförspänning (EXC EU/AUS, XC‑W) – Vrid justerskruvarna motsols tills det tar stopp.

Info Ställ in båda gaffelbenen likadant.

B00795-01 – Vrid tillbaka ett antal varv medsols (varierar beroende på gaffeltypen).

Specifikation (125 EXC EU, alle 200-modeller) Fjäderförspänning - Preload Adjuster Komfort Standard Sport 1 varv 2 varv 2 varv (250/300 EXC EU, 250/300 EXC AUS, 250/300 XC‑W) Fjäderförspänning - Preload Adjuster Komfort Standard Sport 1 varv 2 varv 2 varv Info Vridning medsols ger ökad fjäderförspänning, vridning motsols ger minskad fjäderförspänning.

Fjäderförspänningens inställning påverkar inte returdämpningens inställ ning.

Vid högre fjäderförspänning bör man dock även välja en starkare retur dämpning.

10.15

Styrets läge På den övre gaffelkronan finns 2 borrhål med avstånd A .

Borrhålsavstånd A 15 mm Borrhålen i styrhållaren är förskjutna med avstånd B i förhållande till centrum.

Borrhålsavstånd B 3,5 mm Styret kan monteras i 4 olika positioner. Föraren kan välja den mest bekväma positio nen.

400223-11 10.16

Ställa in styrets läge x Varning Risk för olyckshändelser Styret kan brytas sönder.

– Om styret böjs eller riktas försvagas materialet och styret kan brytas av. Byt alltid styre.

400223-10 – Ta bort skruvarna 1 . Ta bort klämelementen som håller fast styret. Ta bort styret och lägg det åt sidan.

Info Skydda motorcykeln och komponenter mot skador med hjälp av en presen ning.

Vecka inte kablar och ledningar.

– Ta bort skruvarna 2 . Ta bort styrhållaren.

– Placera styrhållaren i önskat läge. Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation 2 .

Skruv styrhållare M10 40 Nm Loctite ® 243™

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT Info Placera vänster och höger styrhållare i samma läge.

– Placera styret i rätt läge.

Info Se till att kablarna och ledningarna ligger rätt.

– Placera styrets klämelement i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation 1 lika mycket.

Skruv klämelement M8 20 Nm 45

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.1

Palla upp motorcykeln på mc-lyften (Alla 125/200 modeller) Observera Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

– Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

B00796-01 B00803-10 – Lyft upp motorcykeln på ramen under motorn.

Mc-lyft (54829055000) Hjulen får inte längre ha kontakt med marken.

– Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

(Alla 250/300 modeller) Observera Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

– Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

– Lyft upp motorcykeln på ramen under motorn.

Mc-lyft (54829055000) Hjulen får inte längre ha kontakt med marken.

– Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

11.2

Ta bort motorcykeln från mc-lyften Observera Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla bort eller ramla omkull.

– Parkera alltid fordonet på fast och slät mark.

B00789-10 (Alla 125/200 modeller) – Ta bort motorcykeln från mc-lyften.

– Ta bort mc-lyften.

– För att parkera motorcykeln, fäll ut sidostödet och låt motorcykeln vila på det.

1 ner mot marken med foten Info Under körning ska sidostödet vara uppfällt och säkrat med gummiban det.

(Alla 250/300 modeller) – Ta bort motorcykeln från mc-lyften.

– Ta bort mc-lyften.

– För att parkera motorcykeln, fäll ut sidostödet och låt motorcykeln vila på det.

1 ner mot marken med foten Info Under körning ska sidostödet vara uppfällt och säkrat med gummiban det.

B00802-10 46

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.3

Avlufta gaffelbenen Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (

Huvudarbete – Ta bort avluftningsskruvarna 1

s 46)

en kort stund.

Ett eventuellt övertryck inuti gaffeln utjämnas.

– Sätt i och dra åt avluftningsskruvarna.

11.4

11.5

303391-10 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

Rengöra gaffelbenens dammtätningar Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (

– Lossa gaffelskyddet. ( s 47)

s 46)

Huvudarbete – Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar 1 .

Info Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.

B00797-10 Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

– Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.

– Rengör och olja in dammtätning och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.

Universal oljesprej ( s 131)

– Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.

– Torka bort överflödig olja.

Efterarbete

– Placera gaffelskyddet i rätt läge. ( s 48)

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

Lossa gaffelskyddet – Ta bort skruvarna 1 och klämman.

– Ta bort skruvarna 2 på det vänstra gaffelbenet. Skjut ner gaffelskyddet.

– Ta bort skruvarna på det högra gaffelbenet. Skjut ner gaffelskyddet.

47 B00800-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.6

11.7

Placera gaffelskyddet i rätt läge – Placera gaffelskyddet i rätt läge på vänster gaffelben. Sätt i och dra åt skruvarna 1 .

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm B00800-11 – Placera bromsledningen i rätt läge. Sätt dit klämman, montera och dra åt skru varna 2 .

– Positionera gaffelskyddet på det högra gaffelbenet. Sätt i och dra åt skruvarna.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm Demontera gaffelbenen x Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (

– Demontera framhjulet.

x ( s 81)

s 46)

– Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. ( s 89)

Huvudarbete – Ta bort skruvarna – Ta bort buntbandet 1 och klämman.

2 .

– Ta bort skruvarna 3 och bromsoket.

– Häng bromsoket med bromsledningen åt sidan utan att den spänns.

48 B00798-10 (EXC EU/AUS, XC‑W) – Lossa skruvarna 4 . Ta bort vänster gaffelben.

– Lossa skruvarna 5 . Ta bort höger gaffelben.

B00799-10 (EXC SIX DAYS) – Lossa skruvarna 4 . Ta bort vänster gaffelben.

– Lossa skruvarna 5 . Ta bort höger gaffelben.

11.8

B01214-10 Montera gaffelbenen x Huvudarbete (EXC EU/AUS, XC‑W) – Placera gaffelbenen i rätt läge.

Info På övre delen av gaffelbenen finns det infrästa spår på sidan. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

Avluftningsskruvarna 1 ska vara vända framåt.

303637-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT B01215-10 49 (EXC SIX DAYS) – Placera gaffelbenen i rätt läge.

Info Returdämpningen sitter i höger gaffelben (röd justerskruv). Kompres sionsdämpningen sitter i vänster gaffelben (vit justerskruv).

På övre delen av gaffelbenen finns det infrästa spår på sidan. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

Avluftningsskruvarna 1 ska vara vända framåt.

(EXC EU/AUS, XC‑W) – Dra åt skruvarna 2 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill – Dra åt skruvarna 3 .

Specifikation Skruv gaffelkrona nedtill M8 M8 20 Nm 15 Nm B00799-11 (EXC SIX DAYS) – Dra åt skruvarna 2 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill – Dra åt skruvarna 3 .

Specifikation Skruv gaffelkrona nedtill M8 M8 17 Nm 12 Nm B01214-11 – Sätt bromsoket på plats, sätt i och dra åt skruvarna 4 .

Specifikation Skruv bromsok framtill M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Montera buntbandet 5 .

– Placera bromsledningen och kabelhärvan i rätt läge. Sätt dit klämman, sätt i och dra åt skruvarna 6 .

11.9

B00798-11 Efterarbete – Montera framhjulet.

x

( s 81)

– Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 91)

s 89)

Demontera gaffelskyddet x Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (

– Demontera framhjulet.

x ( s 81)

s 46)

– Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. ( s 89)

– Demontera gaffelbenen.

Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1

x ( s 48)

på det vänstra gaffelbenet. Ta av gaffelskyddet uppåt.

– Ta bort skruvarna på det högra gaffelbenet. Ta av gaffelskyddet uppåt.

B00801-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 50 11.10

11.11

Montera gaffelskyddet x B00801-10 Huvudarbete – Placera gaffelskyddet i rätt läge på vänster gaffelben. Sätt i och dra åt skruvarna 1 .

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm – Positionera gaffelskyddet på det högra gaffelbenet. Sätt i och dra åt skruvarna.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm Efterarbete – Montera gaffelbenen.

x ( s 48)

– Montera framhjulet.

x

( s 81)

– Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 91)

s 89)

Demontera den nedre gaffelkronan x (EXC EU/AUS, XC‑W) Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (

– Demontera framhjulet.

x ( s 81)

– Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (

– Demontera gaffelbenen.

x (

– Demontera framskärmen. (

s 48)

s 56)

s 46)

s 89)

– Ta av styrskydden.

Huvudarbete – Ta bort skruven 1 lägg dem åt sidan.

. Lossa skruven 2 . Ta av den övre gaffelkronan och styret och Info Skydda motorcykeln och komponenter mot skador med hjälp av en presen ning.

Se till att kablar och ledningar inte viks.

B00805-10 – Ta bort o-ringen 3 . Ta bort skyddsringen 4 .

– Ta bort den nedre gaffelkronan med gaffelröret.

– Ta bort det övre lagret på styrhuvudet.

11.12

B00806-10 Demontera den nedre gaffelkronan x (EXC SIX DAYS) Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

– Demontera framhjulet.

x ( s 81)

– Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (

– Demontera gaffelbenen.

x (

– Demontera framskärmen. (

– Ta av styrskydden.

s 48)

s 56)

s 89)

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 51 Huvudarbete – Ta bort skruven 1 . Ta bort skruven med styret och lägg dessa åt sidan.

2 , ta av den övre gaffelkronan tillsammans Info Skydda motorcykeln och komponenter mot skador med hjälp av en presen ning.

Se till att kablar och ledningar inte viks.

B01216-10 – Ta bort o-ringen 3 . Ta bort skyddsringen 4 .

– Ta bort den nedre gaffelkronan med gaffelröret.

– Ta bort det övre lagret på styrhuvudet.

11.13

B01217-10 Montera den nedre gaffelkronan x (EXC EU/AUS, XC‑W) Huvudarbete – Gör rent lagren och tätningselementen, kontrollera att de inte är skadade och smörj in dem.

Högvisköst smörjfett ( s 130)

– Sätt in den nedre gaffelkronan tillsammans med gaffelröret. Montera styrhuvudets övre lager.

– Kontrollera att styrhuvudets övre tätning 1 sitter rätt.

– Skjut på skyddsringen 2 .

500151-10 – Sätt den övre gaffelkronan och styret i rätt läge.

– Placera kopplingsledningen och kabelhärvan i rätt läge.

– Sätt i skruven 3 , men dra inte åt den än.

B00805-11 – Placera gaffelbenen i rätt läge.

Info På övre delen av gaffelbenen finns det infrästa spår på sidan. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

Avluftningsskruvarna 4 ska vara vända framåt.

B00809-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT – Dra åt skruvarna Specifikation 5 .

Skruv gaffelkrona nedtill M8 B00799-12 – Dra åt skruven Specifikation 3 .

Skruv styrhuvud upptill B00810-10 – Dra åt skruven Specifikation 6 .

Skruv gaffelrör upptill B00810-11 – Dra åt skruvarna 7 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill M20x1,5 12 Nm M8 M8 15 Nm 20 Nm 20 Nm 52 B00799-13 – Placera bromsoket i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna 8 .

Specifikation Skruv bromsok framtill M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Montera buntbandet 9 .

– Sätt bromsledningen, kabelhärvan och klämman på plats. Sätt i och dra åt skru varna bk .

B00798-12 Efterarbete – Montera styrskydden.

– Montera framskärmen. (

– Montera framhjulet.

x

(

s 56)

s 81)

– Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 91)

s 89)

– Kontrollera att kabelhärvan, vajrarna, broms- och kopplingsledningarna sitter rätt och inte är inklämda.

– Kontrollera styrhuvudets lagerspel. ( s 54)

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.14

Montera den nedre gaffelkronan x (EXC SIX DAYS) Huvudarbete – Gör rent lagren och tätningselementen, kontrollera att de inte är skadade och smörj in dem.

Högvisköst smörjfett ( s 130)

– Sätt in den nedre gaffelkronan tillsammans med gaffelröret. Montera styrhuvudets övre lager.

– Kontrollera att styrhuvudets övre tätning 1 sitter rätt.

– Skjut på skyddsringen 2 och o-ringen 3 .

53 B01218-10 – Sätt den övre gaffelkronan och styret i rätt läge.

– Sätt i skruven 4 , men dra inte åt den än.

– Placera kopplingsledningen och kabelhärvan i rätt läge.

B01219-10 – Placera gaffelbenen i rätt läge.

Info Det övre frästa spåret i gaffelbenet måste ligga kant i kant med den övre gaffelkronans övre kant.

Avluftningsskruvarna 5 ska vara vända framåt.

B01215-11 – Dra åt skruvarna 6 .

Specifikation Skruv gaffelkrona nedtill M8 12 Nm B01214-12 – Dra åt skruven 4 .

Specifikation Skruv styrhuvud upptill B01215-12 M20x1,5 12 Nm

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT – Sätt i och dra åt skruven Specifikation 7 .

Skruv gaffelrör upptill M8 17 Nm Loctite ® 243™ 54 B01220-10 – Dra åt skruvarna Specifikation 8 .

Skruv gaffelkrona upptill M8 17 Nm B01214-13 B00798-13 – Placera bromsoket i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation 9 .

Skruv bromsok framtill M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Montera buntbandet bk .

– Sätt bromsledningen, kabelhärvan och klämman på plats. Sätt i och dra åt skru varna bl .

– Montera framskärmen. (

– Montera styrskydden.

s 56)

– Montera strålkastarmasken med strålkastaren. ( s 89)

– Montera framhjulet.

x

( s 81)

Efterarbete – Kontrollera att kabelhärvan, vajrarna, broms- och kopplingsledningarna sitter rätt och inte är inklämda.

– Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

s 54)

s 46)

11.15

Kontrollera styrhuvudets lagerspel Varning Risk för olyckshändelser Osäker körning p g a felaktigt lagerspel i styrhuvudet.

– Ställ omedelbart in styrhuvudets lagerspel. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Om man under längre tid kör med spel i styrhuvudets lager kommer lagren och därefter även ramens lagersäten att skadas.

400738-11 Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

Huvudarbete – Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Skjut gaffelbenen fram och tillbaka i färd riktning.

Det får inte finnas något spel i styrhuvudets lager.

» Om det finns ett märkbart spel: – Ställ in styrhuvudets lagerspel.

x ( s 55)

– Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Styret ska kunna vridas lätt över hela styrområdet. Inga kännbara rasterlägen får finnas.

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.16

11.17

» Om rasterlägen finns: – Ställ in styrhuvudets lagerspel.

x ( s 55)

– Kontrollera styrhuvudets lager. Byt lager vid behov.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

Ställa in styrhuvudets lagerspel x Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. (

Specifikation

s 46)

Huvudarbete (EXC EU/AUS, XC‑W) – Lossa skruvarna – Lossa skruven 3 1 och 2 .

och dra åt den igen.

Skruv styrhuvud upptill M20x1,5 B00812-10 12 Nm – Knacka lätt på den övre gaffelkronan med en plasthammare för att undvika spänningar.

– Dra åt skruvarna 1 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill M8 20 Nm – Dra åt skruven 2 .

Specifikation Skruv gaffelrör upptill M8 20 Nm B01221-10 (EXC SIX DAYS) – Lossa skruvarna 1 . Ta bort skruven 2 .

– Lossa skruven 3 och dra åt den igen.

Specifikation Skruv styrhuvud upptill M20x1,5 12 Nm – Knacka lätt på den övre gaffelkronan med en plasthammare för att undvika spänningar.

– Dra åt skruvarna 1 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill M8 17 Nm – Sätt i och dra åt skruven Specifikation 2 .

Skruv gaffelrör upptill M8 Efterarbete

– Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

s 54)

s 46)

17 Nm Loctite ® 243™ Smörja styrhuvudets lager x (EXC EU/AUS, XC‑W) – Demontera den nedre gaffelkronan.

– Montera den nedre gaffelkronan.

x (

(EXC SIX DAYS) – Demontera den nedre gaffelkronan.

x

(

– Montera den nedre gaffelkronan.

x (

x

( s 50)

s 51)

s 50)

s 53)

55 800010-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.18

Demontera framskärmen – Ta bort skruvarna 1 . Ta bort framskärmen.

– Se till att distanshylsorna inte tappas bort.

11.19

B00814-10 Montera framskärmen – Se till att distanshylsorna har monterats i skärmen.

– Placera framskärmen i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation Övriga skruvar chassi M6 1 .

10 Nm Info Se till att startnummerskylten sitter fast i piggarna.

11.20

B00814-10 Demontera fjäderbenet x Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

Huvudarbete (Alla 125/200 modeller) – Ta bort skruven 1 och sänk bakhjulet med baksvingen tills bakhjulet knappt kan vridas. Fixera bakhjulet i denna position.

– Ta bort skruven 2 , tryck stänkskyddet 3 åt sidan och ta bort fjäderbenet.

B00815-10 (Alla 250/300 modeller) – Ta bort skruven 1 och sänk bakhjulet med baksvingen tills bakhjulet knappt kan vridas. Fixera bakhjulet i denna position.

– Ta bort skruven 2 , tryck stänkskyddet 3 åt sidan och ta bort fjäderbenet.

11.21

B00816-10 Montera fjäderbenet x B00815-11 Huvudarbete (Alla 125/200 modeller) – Tryck stänkskyddet dra åt skruven 2 .

Specifikation 1 åt sidan och placera fjäderbenet i rätt läge. Sätt dit och Skruv fjäderben upptill M12 80 Nm Loctite ® 2701 – Sätt dit och dra åt skruven 3 .

Specifikation Skruv fjäderben nedtill M12 80 Nm Loctite ® 2701 56

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 57 B00816-11 Info Fjäderbenets styrspindel på baksvingen har ett teflonskikt. Det får var ken smörjas med fett eller med andra glidmedel. Smörjmedel löser upp teflonskiktet vilket minskar livslängden avsevärt.

(Alla 250/300 modeller) – Tryck stänkskyddet dra åt skruven 2 .

Specifikation 1 åt sidan och placera fjäderbenet i rätt läge. Sätt dit och Skruv fjäderben upptill M12 80 Nm Loctite ® 2701 – Sätt dit och dra åt skruven 3 .

Specifikation Skruv fjäderben nedtill M12 80 Nm Loctite ® 2701 Info Fjäderbenets styrspindel på baksvingen har ett teflonskikt. Det får var ken smörjas med fett eller med andra glidmedel. Smörjmedel löser upp teflonskiktet vilket minskar livslängden avsevärt.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

11.22

Ta bort sadeln – Ta bort skruven uppåt.

1 . Lyft upp sadeln baktill, dra den bakåt och ta sedan av den 11.23

Montera sadeln B00817-10 – Fäst sadeln framtill i förbindningshylsan för bränsletanken, sänk ned sadeln baktill och skjut den samtidigt framåt.

– Se till att sadeln hakas fast ordentligt.

B00818-01 – Sätt i skruven Specifikation 1 för fastsättning av sadeln och dra åt skruven.

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm B00817-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.24

Demontera luftfilterboxens skydd – Dra av luftfilterboxens skydd i sidled vid området A och ta av det framåt.

58 11.25

B00819-10 Montera luftfilterboxens skydd – Haka fast luftfilterboxens skydd i det bakre området området B .

A och sedan i det främre B00819-11 11.26

Demontera luftfiltret x Observera Motorskada Ofiltrerad insugningsluft minskar motorns livslängd.

– Kör aldrig fordonet utan luftfilter eftersom damm och smuts kan hamna i motorn och leda till ökat slitage.

Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Förarbete

– Demontera luftfilterboxens skydd. ( s 58)

Huvudarbete – Haka ur luftfiltrets fästbygel samt dess hållare.

1 – Ta bort luftfiltret från hållaren.

nedtill och sväng den åt sidan. Ta bort luftfiltret 11.27

B01222-10 Montera luftfiltret x Huvudarbete – Montera ett rent luftfilter i luftfilterhållaren.

– Smörj in luftfiltret i området A .

Långtidsfett ( s 130)

301262-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT – Sätt i båda delarna tillsammans, positionera dem och fixera dem med fästbygeln 1 .

Pilen i markeringen UP pekar uppåt.

Info Om luftfiltret inte monterats korrekt kan damm och smuts hamna i motorn och förstöra den.

59 B01223-10 Efterarbete

– Montera luftfilterboxens skydd. ( s 58)

11.28

Rengöra luftfiltret och luftfilterboxen x Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Info Gör inte rent luftfiltret med bränsle eller fotogen eftersom dessa medel kan angripa skumplasten.

S00044-10 Förarbete

– Demontera luftfilterboxens skydd. ( s 58)

– Demontera luftfiltret.

x ( s 58)

Huvudarbete – Tvätta luftfiltret i speciell rengöringsvätska och låt det torka noggrant.

Rengöringsmedel för luftfilter ( s 131)

Info Luftfiltret får bara pressas ur, inte vridas ur.

– Smörj det torra luftfiltret med högkvalitativ filterolja.

Olja för luftfilter av skumplast ( s 130)

– Rengör luftfilterboxen.

– Rengör insugningsröret. Kontrollera att insugningsröret är intakt och sitter fast.

Efterarbete – Montera luftfiltret.

x

( s 58) – Montera luftfilterboxens skydd. ( s 58)

11.29

Täta luftfilterboxen x – Täta luftfilterboxen vid de markerade områdena A .

401527-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.30

Demontera slutdämparen Varning Risk för brännskador Avgassystemet blir mycket varmt under drift.

– Vänta tills avgassystemet har svalnat. Undvik beröring med heta delar.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Dra av slutdämparen vid gummimuffen 2 från grenröret.

11.31

B00821-10 Montera slutdämparen – Montera slutdämparen med gummimuffen – Sätt i och dra åt skruvarna 2 .

1 .

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 B00821-11 11.32

Byta slutdämparens glasfibergarnstoppning x Varning Risk för brännskador Avgassystemet blir mycket varmt under drift.

– Vänta tills avgassystemet har svalnat. Undvik beröring med heta delar.

Info Med tiden försvinner glasfibergarnets fibrer ut i luften, en "utbränning" sker i dämparen.

Detta leder både till högre ljudnivå och förändrad prestanda.

Förarbete

– Demontera slutdämparen. ( s 60)

10 Nm 60

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1 . Dra ut innerröret – Dra ut glasfibergarnstoppningen 3 2 .

ur innerröret.

– Gör rent de delar som ska monteras tillbaka.

– Montera ny glasfibergarnstoppning 3 på det inre röret.

– Skjut ytterröret ningen.

4 över innerröret tillsammans med den nya glasfibergarnstopp – Sätt i och dra åt alla skruvar 1 .

61 401045-10 Efterarbete

– Montera slutdämparen. ( s 60)

11.33

Demontera bränsletanken x Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

– Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.

Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.

– Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögo nen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vat ten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.

B00090-10 Förarbete

– Ta bort sadeln. (

Huvudarbete – Vrid vredet 1

s 57)

på bränslekranen till läget OFF. (Bild 601157-10

– Dra av bränsleslangen.

Info Lite restbränsle kan rinna ut ur bränsleslangen.

– Ta bort skruvarna 1 med flänshylsa.

(Alla EXC-modeller) – Häng signalhornet och signalhornsfästet åt sidan.

– Ta bort skruven 2 med gummibussningen.

– Dra av bränsletankavluftningens slang.

s 23)

B00822-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT – Dra av båda spoilrarna från kylarfästets 3 sidor och ta av bränsletanken uppåt.

62 B00032-10 11.34

Montera bränsletanken x Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

– Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.

Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.

– Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten.

Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas.

Huvudarbete

– Kontrollera gasvajerns dragning. ( s 68)

– Placera bränsletanken i rätt läge och haka fast båda spoilrarna på kylarfästets sidor.

– Se till att ingel kabel eller vajer kläms fast eller skadas.

B00032-01 – Sätt på bränsletankavluftningens slang.

– Sätt i skruven 1 med gummibussningen och dra åt.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 (Alla EXC-modeller) – Placera signalhornet och signalhornsfästet i korrekt läge.

10 Nm B00822-11 – Sätt dit skruvarna Specifikation 2 med förbindningshylsa och dra åt skruvarna.

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm – Anslut bränsleslangen.

B00090-11 Efterarbete

– Montera sadeln. ( s 57)

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.35

Kontrollera kedjans nedsmutsning – Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.

» Om kedjan är mycket smutsig:

– Rengör kedjan. ( s 63)

400678-01 11.36

Rengöra kedjan Varning Risk för olyckor Smörjmedel på däcken reducerar deras adhesionskraft.

– Avlägsna smörjmedlet med lämpligt rengöringsmedel.

Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

– Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.

Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Info Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

– Rengör kedjan med jämna mellanrum. Efter rengöringen ska kedjan behandlas med kedjesprej.

Kedjerengöringsmedel ( Kedjesprej offroad ( s 130) s 130)

400725-01 11.37

Kontrollera kedjespänning Varning Risk för olyckor Risk för olyckor p g a felaktig kedjespänning.

– Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i kraftöverföringen (kedja, framdrev, bak drev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.

Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

63

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT Huvudarbete – Tryck kedjan uppåt vid kedjegliddelens ände och bestäm kedjespänningen A .

Info Kedjans nedre del Vid monterat kedjeskydd måste kedjan gå att dra uppåt minst så långt att den går emot kedjeskyddet Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

1 ska vara spänd.

B .

Kedjespänning 55… 58 mm » Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:

– Ställ in kedjespänningen. ( s 64)

64 101430-10 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

11.38

Ställa in kedjespänningen Varning Risk för olyckor Risk för olyckor p g a felaktig kedjespänning.

– Om kedjan är för starkt spänd ökar belastningen på de komponenter som ingår i kraftöverföringen (kedja, framdrev, bak drev, lager i växellådan och i bakhjulet). Förutom ökat slitage finns det risk för att kedjan i extrema fall kan gå av eller att växellådans utgående axel bryts av. Om kedjan är för slak kan den hoppa av från framdrevet resp bakdrevet och låsa bakhjulet eller skada motorn. Se till att kedjan är korrekt spänd. Justera kedjespänningen vid behov.

Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

Huvudarbete – Tryck kedjan uppåt vid kedjegliddelens ände och bestäm kedjespänningen A .

Info Kedjans nedre del Vid monterat kedjeskydd måste kedjan gå att dra uppåt minst så långt att den går emot kedjeskyddet Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

1 ska vara spänd.

B .

101430-10

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.39

B00825-10 – Lossa muttern 2 – Lossa muttrarna .

3 .

– Justera kedjans spänning genom att vrida på justerskruvarna höger.

Specifikation 4 till vänster och Kedjespänning 55… 58 mm Vrid justerskruvarna och högra kedjespännaren står i samma position i förhållande till referensmärkena B 4 till vänster och höger så att märkena på vänstra . Bakhjulet är nu rätt justerat.

– Dra åt muttrarna 3 .

– Se till att kedjespännarna 5 ligger an mot justerskruvarna 4 .

– Dra åt muttern Specifikation 2 .

Mutter hjulaxel bak M20x1,5 80 Nm Info Tack vare kedjespännarnas stora justeringsområde (32 mm) kan olika sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd.

Kedjespännarna 5 kan vridas 180°.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrning Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

Huvudarbete – Lägg i växellådans friläge.

– Kontrollera bakdrevet och framdrevet avseende slitage.

» När bakdrevet resp framdrevet är nedslitna: – Byt bakdrev resp framdrev.

x Info Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

400227-01 – Dra i kedjans övre del med angiven vikt Specifikation A .

Vikt, mätning av kedjans slitage 10… 15 kg – Mät avståndet B mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre del.

Info Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Maximalt avstånd längsta del B på kedjans 272 mm » Om avståndet B – Byt kedja.

x är större än det angivna måttet: Info När en ny kedja monteras bör även bakdrev och framdrev bytas.

Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev och fram drev.

400987-10 65

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT – Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.

» När kedjebultens undre kant befinner sig i höjd med kedjeskyddet eller under kedjeskyddet: – Byt kedjeskydd.

x – Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.

» Om kedjeskyddet sitter löst: – Dra åt kedjeskyddet.

Specifikation Skruv kedjeskydd M6 6 Nm Loctite ® 243™ 66 B00823-01 – Kontrollera om kedjegliddelen är sliten.

» När kedjebultens undre kant befinner sig i höjd med kedjegliddelen eller under kedjegliddelen: – Byt kedjegliddel.

x – Kontrollera att kedjegliddelen sitter fast ordentligt.

» Om kedjegliddelen sitter löst: – Dra åt kedjegliddelen.

Specifikation Skruv kedjegliddel M8 15 Nm B00824-01 – Kontrollera om kedjestyrningen är sliten.

Info Slitaget syns på kedjestyrningens framsida.

» Om kedjestyrningens ljusa del är sliten: – Byt kedjestyrning.

x 400985-01 – Kontrollera att kedjestyrningen sitter fast ordentligt.

» Om kedjestyrningen sitter löst: – Dra åt kedjestyrningen.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 100865-10 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

10 Nm

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.40

Ställa in kedjestyrningen x – Ta bort skruvens mutter – Ta bort skruvarna 1 och 1 .

2 . Ta bort kedjestyrningen.

Krav Kuggantal: ≤ 44 kuggar – Placera muttern 3 i hålet – Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation A . Placera kedjestyrningen i rätt läge.

1 och 2 .

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm – Sätt dit muttern på skruven 1 och dra åt den.

Specifikation Övriga muttrar chassi M6 10 Nm 400252-10 Krav Kuggantal: ≥ 45 kuggar – Placera muttern 3 i hålet – Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation B . Placera kedjestyrningen i rätt läge.

1 och 2 .

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm – Sätt dit muttern på skruven 1 och dra åt den.

Specifikation Övriga muttrar chassi M6 10 Nm 11.41

Kontrollera ramen x – Kontrollera att ramen inte har sprickor eller deformationer.

» Om ramen uppvisar sprickor eller deformationer p g a mekanisk kraftinverkan: – Byt ut ramen.

x Info En ram som skadats genom mekanisk kraftinverkan måste alltid bytas ut. KTM tillåter inte att ramen repareras.

67 11.42

401347-01 Kontrollera baksvingen x – Kontrollera att baksvingen inte har skador, sprickor eller deformationer.

» Om skador, sprickor eller deformation upptäcks på baksvingen: – Byt ut baksvingen.

x Info En skadad baksving måste alltid bytas ut. KTM tillåter inte att bak svingen repareras.

401341-01

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.43

Kontrollera gasvajerns dragning Förarbete

– Ta bort sadeln. ( s 57)

– Demontera bränsletanken.

x

( s 61)

Huvudarbete (Alla 125/200 modeller) – Kontrollera gasvajerns dragning.

Gasvajern måste dras till förgasaren på baksidan av styret till höger på ramöverröret.

» Om gasvajrarna inte är dragna som de ska: – Rätta till dragningen av gasvajrarna.

68 B01150-01 (Alla 250/300 modeller) – Kontrollera gasvajerns dragning.

Gasvajern måste dras till förgasaren på baksidan av styret till höger på ramöverröret.

» Om gasvajrarna inte är dragna som de ska: – Rätta till dragningen av gasvajrarna.

11.44

B01151-01 Efterarbete – Montera bränsletanken.

– Montera sadeln. ( s 57)

x ( s 62)

Kontrollera gummihandtaget – Kontrollera att gummihandtagen på styret inte är skadade, slitna eller lösa.

» Om ett gummihandtag är skadat, slitet eller löst: – Byt ut gummihandtaget och sätt fast det ordentligt.

Gummihandtagslim (00062030051) ( s 130)

401197-01

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 11.45

Sätta fast gummihandtag, extra säkerhetsåtgärd Förarbete

– Kontrollera gummihandtaget. ( s 68)

Huvudarbete – Fäst gummihandtagen med låstråd på två ställen.

Låstråd (54812016000) Trådtång (U6907854) De ihoptvinnade trådändarna vrids bort från handflatan och böjs in mot gum mihandtaget.

69 11.46

401198-01 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge (Alla 125/200 modeller) – Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven 1 .

B01152-10 Info När justerskruven vrids motsols ökar avståndet mellan kopplingshand taget och styret.

När justerskruven vrids medsols minskar avståndet mellan kopplings handtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

B01153-10 (Alla 250/300 modeller) – Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven 1 .

Info När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan kopplings handtaget och styret.

När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan kopplingshand taget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

11.47

Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå Info Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ner.

400245-10 (Alla 125/200 modeller) – Ställ hydraulkopplingens förrådsbehållare (som sitter på styret) i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 med membran – Kontrollera vätskenivån.

3 .

Vätskenivå nedanför behållarens övre kant 4 mm » Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Hydraulolja (15) ( s 128)

– Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT B00040-10 70 (Alla 250/300 modeller) – Ställ hydraulkopplingens förrådsbehållare (som sitter på styret) i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 med membran – Kontrollera vätskenivån.

3 .

Vätskenivå nedanför behållarens övre kant 4 mm » Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 128)

– Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedel bart med vatten.

11.48

Byta vätska i hydraulkopplingen x Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

(Alla 125/200 modeller) – Ställ hydraulkopplingens förrådsbehållare (som sitter på styret) i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 med membran 3 .

400245-10 – Fyll avluftningssprutan 4 med lämplig vätska.

Avluftningsspruta (50329050000)

Hydraulolja (15) ( s 128)

– Ta bort avluftningsskruven ningssprutan 4 .

5 på kopplingens slavcylinder och montera avluft B01224-10 400247-10 – Tryck in vätska i systemet tills den rinner ut utan luftbubblor ur hålet på kopp lingens manövercylinder 6 .

– Sug ibland ut vätska ur manövercylinderns förrådsbehållare för att undvika att vätskan rinner över.

– Ta bort avluftningssprutan. Sätt i och dra åt avluftningsskruven.

– Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Specifikation Vätskenivå nedanför behållarens övre kant 4 mm – Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

11 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT (Alla 250/300 modeller) – Ställ hydraulkopplingens förrådsbehållare (som sitter på styret) i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 med membran 3 .

71 B00040-10 – Fyll avluftningssprutan 4 med lämplig vätska.

Avluftningsspruta (50329050000)

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 128)

– Ta bort avluftningsskruven ningssprutan 4 .

5 på kopplingens slavcylinder och montera avluft 11.49

303440-10 B00042-10 – Tryck in vätska i systemet tills den rinner ut utan luftbubblor ur hålet på kopp lingens manövercylinder 6 .

– Sug ibland ut vätska ur manövercylinderns förrådsbehållare för att undvika att vätskan rinner över.

– Ta bort avluftningssprutan. Sätt i och dra åt avluftningsskruven.

– Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Specifikation Vätskenivå nedanför behållarens övre kant 4 mm – Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

Demontera motorskyddet (EXC SIX DAYS) – Skruva snabbkopplingen 1 moturs tills den hoppar ur. Ta av motorskyddet.

11.50

B01204-10 Montera motorskyddet (EXC SIX DAYS) – Haka fast motorskyddet bak på ramen och vrid det uppåt framtill.

– Vrid snabbkopplingen 1 medsols tills det tar stopp.

B01205-10

12 BROMSSYSTEM 12.1

Kontrollera bromshandtagets spel Varning Risk för olyckshändelser Bortfall av bromsverkan.

– När det inte finns något spel för bromshandtaget utövar bromssystemet tryck på framhjulsbromsen. Framhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera bromshandtagets spel enligt angivna värden.

(Alla EXC-modeller) – Tryck bromshandtaget mot styret och kontrollera spelet A .

Bromshandtagets spel ≥ 3 mm » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:

– Ställ in bromshandtagets spel. ( s 72)

72 B01155-10 (XC-W) – Tryck bromshandtaget framåt och kontrollera spelet A .

Bromshandtagets spel ≥ 3 mm » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:

– Ställ in bromshandtagets utgångsläge. ( s 72)

12.2

12.3

B01154-10 Ställa in bromshandtagets spel (Alla EXC-modeller)

– Kontrollera bromshandtagets spel. (

– Vrid på justerskruven 1

s 72)

för att justera bromshandtagets spel.

B01156-10 Info När justerskruven vrids medsols minskar spelet. Tryckpunkten förskjuts längre bort från styret.

När justerskruven vrids motsols ökar spelet. Tryckpunkten förskjuts när mare styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

Ställa in bromshandtagets utgångsläge (XC-W)

– Kontrollera bromshandtagets spel. ( s 72)

– Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven 1 .

B01156-10 Info När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

12 BROMSSYSTEM 73 12.4

Kontrollera bromsskivorna Varning Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsskivor.

– Slitna bromsskivor ska bytas omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 400257-10 – Kontrollera mått bromsskivan.

A för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på Info Genom slitage blir bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläg gen ligger an.

Bromsskivor, slitagegräns fram bak 2,5 mm 3,5 mm » Om bromsskivans tjocklek är lägre än det angivna värdet: – Byt bromsskiva.

– Kontrollera bromskivorna framtill och baktill med avseende på skador, sprickor och deformation.

» Om skador, sprickor eller deformation upptäcks: – Byt bromsskiva.

12.5

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsa ken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

– Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) – Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.

– Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset 1 .

» Om bromsvätskenivån har sjunkit under MIN‑markeringen: – Fyll på bromsvätska i frambromsen.

x

( s 73)

B01225-10 12.6

Fylla på bromsvätska i frambromsen x Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsa ken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

– Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.

12 BROMSSYSTEM Varning Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

– Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

74 Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

– Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.

– Ta bort skruvarna – Ta bort locket 2 1 .

och membranet – Fyll på bromsvätska upp till måttet Specifikation 3 .

A .

Mått A (bromsvätskenivå under behål larens övre kant) 5 mm

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 128)

– Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

600706-10 12.7

Kontrollera frambromsens bromsbelägg Varning Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.

– Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) – Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek A .

Minsta tillåtna beläggtjocklek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt frambromsens bromsbelägg.

x ( s 75)

– Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.

» Om skador eller sprickor upptäcks: – Byt frambromsens bromsbelägg.

x ( s 75)

100394-10

12 BROMSSYSTEM 75 12.8

Byta frambromsens bromsbelägg x Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– Underhåll och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

– Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.

Varning Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

– Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

– Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.

Varning Risk för olyckshändelser Nedsatt bromsverkan om ej tillåtna bromsbelägg används.

– De bromsbelägg som kan köpas i handeln är oftast inte testade och godkända för användning i KTM-fordon. Bromsbeläg gens struktur och friktionsvärde och därmed deras bromsverkan kan avvika avsevärt från KTM-orginalbromsbelägg. Om bromsbelägg används som avviker från originalutrustningen är det inte säkert att bromsbeläggen motsvarar det ursprung liga typgodkännandet. Fordonet motsvarar då inte längre leveranstillståndet och garantin upphör att gälla.

Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

100395-10 – Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren är fäst vid styret.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 med membran 3 .

– Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolvarna trycks tillbaka.

Se till att ingen bromsvätska rinner ut ur bromsvätskebehållaren, sug upp den vid behov.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvarna trycks tillbaka.

– Ta bort saxpinnarna 4 , dra ut bulten 5 – Rengör bromsok och bromsokshållare.

och ta bort bromsbeläggen.

100396-10

12 BROMSSYSTEM – Kontrollera att bladfjädern korrekt i bromsokshållaren.

6 sitter korrekt i bromsoket och att glidplåten 7 sitter 76 100397-01 – Sätt i bromsbeläggen. Sätt i bulten och montera saxpinnen.

– Manövrera bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot broms skivan och en tydlig tryckpunkt känns.

100398-10 100399-10 – Korrigera bromsvätskenivån så att den överensstämmer med mått Specifikation A .

Mått A (bromsvätskenivå under behål larens övre kant) 5 mm

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 128)

– Placera locket med membran i rätt läge. Sätt dit och dra åt skruvarna.

Info Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

12.9

Kontrollera fotbromspedalens spel Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– När det inte finns något spel för fotbromspedalen utövar bromssystemet tryck på bakhjulsbromsen. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedalens spel enligt angivna värden.

– Haka av fjädern 1 .

– Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stoppläget och anliggning mot fotbromsens cylinderkolv och kontrollera spelet A .

Specifikation Fotbromspedalens spel 3… 5 mm » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.

– Haka i fjädern 1 .

x ( s 76)

B00028-10 12.10

Ställa in fotbromspedalens utgångsläge x Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– När det inte finns något spel för fotbromspedalen utövar bromssystemet tryck på bakhjulsbromsen. Bakhjulsbromsen kan sluta fungera helt genom överhettning. Justera fotbromspedalens spel enligt angivna värden.

12 BROMSSYSTEM 77 B00828-10 – Haka av fjädern – Lossa muttern 1 .

4 och vrid tillbaka den med tryckstången 5 tills max. spel uppnås.

– För individuell anpassning av fotbromspedalens utgångsläge, lossa muttern vrid skruven 3 tills önskat läge har uppnåtts.

2 och Info Inställningsområdet är begränsat.

– Vrid tryckstången 5 tills önskat spel utgångsläge anpassas.

A finns. Vid behov ska fotbromspedalens Specifikation Fotbromspedalens spel 3… 5 mm – Håll fast skruven Specifikation 3 och dra åt muttern 2 .

Mutter bromspedalstopp M8 – Håll fast tryckstången Specifikation 5 och dra åt muttern 4 .

Övriga muttrar chassi M6 – Haka i fjädern 1 .

20 Nm 10 Nm 12.11

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsa ken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

– Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset » Om en luftbubbla syns i synglaset 1 : – Fyll på bromsvätska i bakbromsen.

1 .

x ( s 77)

B00829-10 12.12

Fylla på bromsvätska i bakbromsen x Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-märket kan läckage i bromssystemet eller helt slitna bromsbelägg vara orsa ken. Kontrollera bromssystemet, fortsätt inte att köra. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

– Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.

Varning Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

– Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

12 BROMSSYSTEM Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

78 Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

400233-10 – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Ta bort skruvlocket 1 med membran 2 och o-ring.

– Fyll på bromsvätska upp till märket A .

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 128)

– Montera skruvlocket med membran och o-ring.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

12.13

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg Varning Risk för olyckor Nedsatt bromsverkan på grund av slitna bromsbelägg.

– Slitna bromsbelägg måste bytas ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) – Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek A .

Minsta tillåtna beläggtjocklek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt bakbromsens bromsbelägg.

x

( s 78)

– Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.

» Om skador eller sprickor upptäcks: – Byt bakbromsens bromsbelägg.

x

( s 78)

400238-10 12.14

Byta bakbromsens bromsbelägg x Varning Risk för olyckor Bortfall av bromsverkan.

– Underhåll och reparationer måste utföras med fackkunskaper. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Hudirritationer Hudkontakt med bromsvätskan kan orsaka hudirritationer.

– Undvik kontakt med huden eller ögonen. Förvara bromsvätskan utom räckhåll för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Om ögonen kommer i kontakt med bromsvätska, spola noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart.

Varning Risk för olyckor Nedsatt bromseffekt p g a gammal bromsvätska.

– Byt bromsvätska i fram- och bakbromsen enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

12 BROMSSYSTEM 79 Varning Risk för olyckshändelser Nedsatt bromsverkan om ej tillåtna bromsbelägg används.

– De bromsbelägg som kan köpas i handeln är oftast inte testade och godkända för användning i KTM-fordon. Bromsbeläg gens struktur och friktionsvärde och därmed deras bromsverkan kan avvika avsevärt från KTM-orginalbromsbelägg. Om bromsbelägg används som avviker från originalutrustningen är det inte säkert att bromsbeläggen motsvarar det ursprung liga typgodkännandet. Fordonet motsvarar då inte längre leveranstillståndet och garantin upphör att gälla.

Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5. Denna är silikonoljebaserad och är purpurfärgad. Tätningar och bromsledningar är inte gjorda för bromsvätska typ DOT 5.

Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken!

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare!

– Ställ upp fordonet lodrätt.

– Ta bort skruvlocket 1 med membran 2 och o-ring.

– Tryck tillbaka bromskolvarna till utgångsläget och se till att det inte läcker ut bromsvätska ur bromsvätskebehållaren. Sug upp den om det behövs.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks till baka.

303395-10 – Ta bort saxpinnarna 3 , dra ut bulten 4 – Rengör bromsok och bromsokshållare.

och ta bort bromsbeläggen.

101383-10 – Kontrollera att bladfjädern korrekt i bromsokshållaren.

5 sitter korrekt i bromsoket och att glidplåten 6 sitter 100407-10 – Sätt i bromsbeläggen. Sätt i bulten och montera saxpinnen.

– Manövrera fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot broms skivan och en tydlig tryckpunkt känns.

101384-01

12 BROMSSYSTEM – Fyll på bromsvätska upp till märket A .

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 128)

– Montera skruvlocket 1 med membran 2 och o-ring.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

80 400233-10

13 HJUL, DÄCK 13.1

Demontera framhjulet x Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

Huvudarbete – Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolvarna trycks tillbaka.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvarna trycks tillbaka.

81 B00055-10 – Ta bort skruven 1 .

– Lossa skruvarna 2 .

500084-10 – Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.

Info Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.

Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivan inte skadas.

500085-10 – Ta bort distanshylsorna 3 .

500086-10 13.2

Montera framhjulet x Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

– Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.

– Kontrollera hjullagret avseende skador och slitage.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt hjullager.

x – Rengör och fetta in distanshylsornas axeltätningsringar 1 och löpyta A .

Långtidsfett ( s 130)

– Sätt i distanshylsorna.

500086-11

13 HJUL, DÄCK 13.3

500084-11 – Lyft in framhjulet i gaffeln, placera det i rätt läge och sätt i hjulaxeln.

– Montera och dra åt skruven 2 .

Specifikation Skruv hjulaxel fram M24x1,5 45 Nm – Manövrera bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot broms skivan.

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

– Dra åt frambromsen och komprimera gaffeln kraftigt flera gånger så att gaffelbe nen kan justeras in.

– Dra åt skruvarna Specifikation 3 .

Skruv axelklämma M8 15 Nm Demontera bakhjulet x Förarbete

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

Huvudarbete – Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolven trycks tillbaka.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks till baka.

– Ta bort muttern 1 .

– Ta bort kedjespännaren skjutas framåt.

2 . Dra endast ut hjulaxeln 3 så långt att bakhjulet kan – Skjut bakhjulet framåt så långt som möjligt. Ta bort kedjan från bakdrevet.

– Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut bakhjulet ur baksvingen.

Info Manövrera inte fotbromspedalen när bakhjulet är demonterat.

Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivan inte skadas.

82 B00830-10 – Ta bort distanshylsorna 4 .

400260-11 13.4

Montera bakhjulet x Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan om det finns olja eller fett på bromsskivorna.

– Det är viktigt att bromsskivorna alltid är fria från olja eller fett. Rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel vid behov.

13 HJUL, DÄCK 400260-10 Huvudarbete – Kontrollera hjullagret avseende skador och slitage.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt hjullager.

x – Rengör och fetta in distanshylsornas axeltätningsringar 1 och löpyta A .

Långtidsfett ( s 130)

– Sätt i distanshylsorna.

– Lyft in bakhjulet i baksvingen, placera det i rätt läge det och sätt i hjulaxeln – Lägg på kedjan.

2 .

83 B00831-10 – Placera kedjespännaren – Se till att kedjespännarna 3 3 i rätt läge. Montera muttern 4 ligger an mot justerskruvarna utan att dra åt den.

5 .

– Kontrollera kedjespänningen. (

– Dra åt muttern Specifikation 4 .

s 63)

Mutter hjulaxel bak M20x1,5 80 Nm Info Tack vare kedjespännarnas stora justeringsområde (32 mm) kan olika sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd.

Kedjespännarna 3 kan vridas 180°.

– Manövrera fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot broms skivan och en tydlig tryckpunkt känns.

B00825-11 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 46)

13.5

Kontrollera däckens skick Info Montera endast däck som godkänts och/eller rekommenderats av KTM.

Andra däck kan minska köregenskaperna.

Däckens typ, skick och lufttryck påverkar motorcykelns köregenskaper.

Fram- och bakhjul ska alltid ha däck med likartat profilmönster.

Slitna däck påverkar köregenskaperna negativt, i synnerhet på våt körbana.

400602-10 – Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.

» Om däcket har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador: – Byt däck.

– Kontrollera mönsterdjupet.

Info Beakta de nationella kraven angående mönsterdjupet.

Minsta mönsterdjup ≥ 2 mm

13 HJUL, DÄCK 84 » Om mönsterdjupet är underskridet: – Byt däck.

– Kontrollera däckens ålder.

Info Däckens tillverkningsdatum ingår vanligtvis i texten på däcken. Det är de sista fyra sifforna i DOT beteckningen. De första två siffrorna anger tillverk ningsveckan och de två sista anger tillverkningsåret.

KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckens slitage.

» Om däcket är äldre än 5 år: – Byt däck.

13.6

Kontrollera lufttrycket i däcken Info För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till överhettning.

Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckens livslängd.

400695-01 – Ta bort dammskyddet.

– Kontrollera lyfttrycket på det kalla däcket.

Däcktryck terräng fram bak 1,0 bar 1,0 bar Däcktryck väg (Alla EXC-modeller) fram bak 1,5 bar 1,5 bar » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera däcktrycket.

– Montera dammskyddet.

13.7

Kontrollera ekrarnas spänning Varning Risk för olyckshändelser Instabila köregenskaper på grund av felaktig ekerspänning.

– Se till att ekerspänningen är korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info En lös eker gör att hjulet kommer ur balans. Inom kort tid kommer ytterligare ekrar att lossna.

Om ekrarna är för hårt spända kan de gå av på grund av lokal överbelastning.

Kontrollera ekerspänningen regelbundet, i synnerhet på en ny motorcykel.

400694-01 – Slå en gång på varje eker med klingan på en skruvmejsel.

Info Ljudfrekvensen beror på ekerns längd och diameter.

Olika ljudfrekvenser från ekrar med samma längd och tjocklek tyder på olika spänningar.

Ett ljust ljud ska höras.

» Om ekerspänningen är olika: – Korrigera ekerspänningen.

x – Kontrollera ekrarnas åtdragningsmoment.

Specifikation Ekernippel framhjul Ekernippel bakhjul M4,5 M4,5 5… 6 Nm 5… 6 Nm

13 HJUL, DÄCK Momentnyckel med flera insatser i en sats (58429094000) 85

14 ELSYSTEM 86 14.1

Demontera batteriet x (alla 200/250/300 modeller) Varning Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

– Förvara batterier utom räckhåll för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast batterier i lokaler med god ventilation.

– Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

Förarbete – Stäng av alla strömförbrukare och motorn.

– Ta bort sadeln. ( s 57)

Huvudarbete – Lossa batteriets minuskabel 1 .

– Dra tillbaka pluspolens polskydd – Haka loss gummibandet 3 2 nedtill.

– Lyft ut batteriet uppåt.

och lossa pluskabeln från batteriet.

14.2

101711-10 Montera batteriet x (alla 200/250/300 modeller) Huvudarbete – Sätt in batteriet i batterifacket med polerna framåt.

Batteri (YTX4L-BS) (

– Haka i gummibandet – Anslut pluskabeln 2 .

1 .

Specifikation Skruv batteripol

s 116)

M5 2,5 Nm Info Kontaktbrickan A med klorna nedåt.

måste monteras mellan skruven 4 och kabelskon 5 – Skjut för pluspolslocket 6 över pluspolen.

– Sätt dit minuskabeln Specifikation 3 .

Skruv batteripol M5 2,5 Nm 101712-10 Efterarbete

– Montera sadeln. ( s 57)

14 ELSYSTEM 87 14.3

Ladda batteriet x (alla 200/250/300 modeller) Varning Risk för kroppsskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

– Förvara batterier utom räckhåll för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Undvik kontakt med batterisyra och batterigaser.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batteriet. Ladda endast batterier i lokaler med god ventilation.

– Spola med mycket vatten vid hudkontakt. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

Varning Miljörisker Batteriets komponenter och beståndsdelar skadar miljön.

– Släng inte batterier i hushållssoporna. Defekta batterier måste kasserars med hänsyn till miljön. Lämna in batteriet till din KTM-återförsäljare eller till återvinningscentralen.

Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Info Batteriets laddningsnivå sjunker även när batteriet inte belastas.

Laddningsnivå och laddningstyp är mycket viktiga för batteriets livslängd.

Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.

När laddningsström, laddningsspänning och laddningstid överskrids läcker elektrolyt ut via säkerhetsventilerna. Detta gör att batteriets kapacitet sjunker.

När batteriet tömts genom startförsöken ska det laddas direkt.

Om batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djup urladdning och sulfatering. Batteriet förstörs.

Batteriet är underhållsfritt. Det innebär att syranivån inte behöver kontrolleras.

400240-10 Förarbete – Stäng av alla strömförbrukare och motorn.

– Ta bort sadeln. ( s 57)

– Dra av batteriets minuskabel för att undvika skador på fordonets elektroniska utrustning.

Huvudarbete – Anslut laddaren till batteriet. Slå på laddaren.

Batteriladdare (58429074000) Dessutom kan laddaren användas för att testa vilospänningen, batteriets startför måga och generatorn. Det är inte möjligt att överladda batteriet med denna lad dare.

Info Ta aldrig bort locket Ladda batteriet med max 10% av den kapacitet som är angiven på batteri höljet 2 .

1 .

– Stäng av laddaren efter uppladdningen. Anslut batteriet.

Specifikation Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.

Ladda upp batteriet med jämna mel lanrum om motorcykeln inte körs 3 månader Efterarbete

– Montera sadeln. ( s 57)

14 ELSYSTEM 14.4

Byta huvudsäkring (alla 200/250/300 modeller) Varning Brandrisk När felaktiga säkringar används kan elsystemet överbelastas.

– Använd endast säkringar med korrekt amperetal. Säkringar får aldrig förbikopplas eller repareras.

Info Huvudsäkringen skyddar alla elektriska förbrukare i fordonet. Den sitter i startreläets hus under luftfilterboxens skydd.

Förarbete – Stäng av alla strömförbrukare och motorn.

– Demontera luftfilterboxens skydd. ( s 58)

Huvudarbete – Ta bort skruven 1 .

88 101395-10 – Lyft upp inklädnaden bak 2 något och dra av startreläet 3 från hållaren.

101396-10 B01226-10 – Ta bort skyddshättorna.

– Ta bort den trasiga huvudsäkringen 4 .

Info När smälttråden A är bruten är säkringen defekt.

Inne i startreläet finns en reservsäkring 5 .

– Sätt i en ny huvudsäkring.

Säkring (58011109110) – Kontrollera att elsystemet fungerar.

Tips Sätt i en ny reservsäkring så att en sådan finns till hands.

– Stick på skyddshättorna.

– Stick på startreläet på hållaren och dra kabeln.

– Sätt inklädnaden bak på plats. Sätt dit och dra åt skruven.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 Efterarbete

– Montera luftfilterboxens skydd. ( s 58)

10 Nm

14 ELSYSTEM 14.5

Demontera strålkastarmasken med strålkastaren – Stäng av alla strömbrytare.

– Ta bort skruven 1 och klämman.

– Lossa gummibandet 2 . Skjut strålkastarmasken uppåt och sväng den framåt.

89 B00833-10 – Lossa den elektriska stickkontakten taren.

3 och ta av strålkastarmasken med strålkas 14.6

303402-10 Montera strålkastarmasken med strålkastaren Huvudarbete – Anslut den elektriska stickkontakten 1 .

303402-11 – Placera strålkastarmasken i rätt läge och fixera den med gummiband 2 .

Info Se till att piggarna sitter fast i framskärmen.

– Placera bromskablarna och kabelhärvan i korrekt läge. Sätt dit klämman, sätt i och dra åt skruven 3 .

B00833-11 Efterarbete

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 91)

14.7

Byta strålkastarlampa Observera Skador på reflektorn Minskad lyskraft.

– Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.

Förarbete

– Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. ( s 89)

14 ELSYSTEM Huvudarbete – Vrid gummihättan 1 stopp. Lyft av hättan.

och den underliggande lamphållaren motsols tills det tar – Dra ut lamphållaren 2 för positionsljuset ur reflektorn.

90 100861-10 100862-10 – Tryck in strålkastarlampan stopp och dra ut lampan.

3 lätt i lamphållaren och vrid den motsols tills det tar – Sätt i en ny strålkastarlampa.

Strålkastare (S2 / sockel BA20d) ( s 116)

– Sätt in gummihättan tillsammans med lamphållaren i reflektorn och vrid medsols tills det tar stopp.

Info Se till att o-ringen 4 sitter korrekt.

– Sätt in lamphållaren för positionsljuset i reflektorn.

Efterarbete

– Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 91)

s 89)

14.8

Byta lampa för körriktningsvisaren (Alla EXC-modeller) Observera Skador på reflektorn Minskad lyskraft.

– Fett på lampans glaskolv förångas i värmen och fastnar på reflektorn. Gör rent glaskolven innan den monteras och se till att den hålls fri från fett.

Huvudarbete – Ta bort skruven på körriktningsvisarens baksida.

– Ta försiktigt bort 1 glaset från körriktningsvisaren.

– Tryck försiktigt ihop det orangefärgade skyddet 2 vid piggarna och ta bort det.

– Tryck in körriktningsvisarlampan lätt i hållaren, vrid moturs ca 30° och dra ut den ur hållaren.

Info Vidrör inte reflektorn med fingrarna och se till att det inte kommer fett på den.

– Tryck in den nya körriktningsvisarlampan lätt i hållaren och vrid den medurs så långt det går.

Körriktningsvisare (R10W / sockel BA15s) ( s 116)

– Montera det orangefärgade skyddet.

– Sätt glaset på plats.

– Sätt dit skruven och skruva den först moturs tills den hakar i gängorna med ett litet hopp. Dra åt skruven lätt.

101722-10 Efterarbete – Kontrollera att körriktningsvisarna fungerar.

14 ELSYSTEM 14.9

14.10

14.11

Kontrollera strålkastarinställningen – Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus mur och rita ett märke i höjd med strålkastarens mitt.

– Rita ett annat märke på avstånd B under det första märket.

Specifikation Avstånd B 5 cm 400726-10 – Ställ upp fordonet lodrätt framför muren på avståndet Specifikation A .

Avstånd A 5 m – Nu sätter sig föraren på motorcykeln.

– Tänd halvljuset.

– Kontrollera strålkastarinställningen.

För en motorcykel med förare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket.

» Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överensstämmer med specifi kationen:

– Ställ in strålkastarens räckvidd. ( s 91)

Ställa in strålkastarens räckvidd Förarbete

– Kontrollera strålkastarinställningen. (

Huvudarbete – Lossa skruven 1 .

s 91)

– Ställ in strålkastarens räckvidd genom att vrida på den.

Specifikation För en motorcykel med förare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt på det nedre märket (enligt avsnittet Kontrollera strålkastarens inställning).

301251-10 Info Om motorcykeln har monterad packning måste strålkastarens räckvidd eventuellt korrigeras.

– Dra åt skruven 1 .

Byta hastighetsmätarens batteri Förarbete

– Demontera strålkastarmasken med strålkastaren. (

Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1 .

– Dra ut hastighetsmätaren uppåt ur hållaren.

s 89)

91 100859-10 – Vrid skyddet 2 motsols med ett mynt tills det tar stopp och ta av locket.

– Ta bort hastighetsmätarens batteri 3 .

– Sätt i ett nytt batteri med texten vänd uppåt.

Hastighetsmätarbatteri (CR 2430) ( s 116)

– Kontrollera att skyddets o-ring sitter rätt.

100860-10

14 ELSYSTEM – Sätt skyddet 2 på plats och vrid det medsols med ett mynt tills det tar stopp.

– Tryck på en valfri knapp på hastighetsmätaren.

Hastighetsmätaren aktiveras.

– Sätt hastighetsmätaren på plats i hållaren.

– Sätt dit skruvarna och brickorna och dra åt skruvarna.

92 100864-10 Efterarbete

– Montera strålkastarmasken med strålkastaren. (

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 91)

– Ställ in kilometer/engelsk mil. ( s 16) – Ställ in hastighetsmätarfunktionerna. (

– Ställ in klockan. ( s 17)

s 16)

s 89)

15 KYLSYSTEM 93 15.1

Kylsystem B00834-10 (Alla 125/200 modeller) Vattenpumpen Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket 2 1 i motorn sörjer för en tvångscirkulation av kylvätskan.

. Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funk tionsstörningar uppstår.

120 °C Kylningen fås av fartvinden.

Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kylflänsar minskar också kyleffek ten.

(Alla 250/300 modeller) Vattenpumpen Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket 2 1 i motorn sörjer för en tvångscirkulation av kylvätskan.

. Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funk tionsstörningar uppstår.

120 °C Kylningen fås av fartvinden.

Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kylflänsar minskar också kyleffek ten.

B00835-10 15.2

Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.

Varning Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.

400243-10 Krav Motorn är kall.

– Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Ta bort kylarlocket.

– Kontrollera kylvätskans frostskydd.

−25… −45 °C » Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera kylvätskans frostskydd.

– Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylvätskans nivå lerna.

A över kylarlamel 10 mm » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera kylvätskenivån.

Alternativ 1

Kylvätska ( s 128)

Alternativ 2

Kylvätska (färdigblandad) (

– Montera kylarlocket.

s 129)

15 KYLSYSTEM 94 15.3

Kontrollera kylvätskenivån Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.

Varning Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.

400243-10 Krav Motorn är kall.

– Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Ta bort kylarlocket.

– Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylvätskans nivå lerna.

A över kylarlamel 10 mm » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera kylvätskenivån.

Alternativ 1

Kylvätska ( s 128)

Alternativ 2

Kylvätska (färdigblandad) (

– Montera kylarlocket.

s 129)

15.4

Tappa av kylvätska x Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylare, kylarslangar eller andra komponenter i kylsystemet när motorn är driftsvarm. Vänta tills motorn och kylsystemet har svalnat. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljummet vatten.

Varning Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.

Krav Motorn är kall.

– Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Ställ en lämplig behållare under vattenpumpens lock.

(Alla 125/200 modeller) – Ta bort skruven 1 . Ta bort kylarlocket 2 .

– Låt kylvätskan rinna ut helt.

– Sätt i skruven 1 och en ny tätningsring och dra åt den.

Specifikation Avtappningsskruv vattenpumplock M10x1 15 Nm B00834-11

15 KYLSYSTEM 95 (Alla 250/300 modeller) – Ta bort skruven 1 . Ta bort kylarlocket – Låt kylvätskan rinna ut helt.

2 .

– Sätt i skruven 1 Specifikation och en ny tätningsring och dra åt den.

Avtappningsskruv vattenpumplock M10x1 15 Nm B00835-11 15.5

Fylla på kylvätska x Varning Brandrisk Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med kylvätskan. Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vatten. Om kylvätska har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med kylvätska ska bytas. Förvara kylvätskan utom räckhåll för barn.

(Alla 125/200 modeller) – Se till att skruven 1 är fast åtdragen.

– Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Fyll kylaren helt med kylvätska.

Kylvätska 1,2 l

Kylvätska ( s 128)

Kylvätska (färdigblandad) ( s 129)

B00071-10 – Skruva ur skruven 3 tills kylvätskan som rinner ut inte innehåller några luft bubblor. Sätt dit skruven 3 igen och dra åt den.

Specifikation Avluftningsskruv topplock M6 10 Nm B00091-10 (Alla 250/300 modeller) – Se till att skruven 1 är fast åtdragen.

– Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Fyll kylaren helt med kylvätska.

Kylvätska 1,2 l

Kylvätska ( s 128)

Kylvätska (färdigblandad) ( s 129)

B00072-10 – Ställ fordonet som på bilden och se till att det inte kan rulla iväg. Höjdskillna den måste vara A .

Specifikation Höjdskillnad A 75 cm Info För att all luft ska kunna komma ut ur kylsystemet måste man lyfta upp fordonet framtill. Om kylsystemet är dåligt avluftat minskar kyleffekten och motorn kan överhettas.

400677-10

15 KYLSYSTEM – Ställ fordonet på en vågrät yta igen.

– Fyll kylaren helt med kylvätska.

– Montera kylarlocket – Varmkör motorn.

2 .

B00836-10 Efterarbete

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 94)

96

16 INSTÄLLNING AV MOTORN 16.1

16.2

Kontrollera gasvajerns spel – Kontrollera att gashandtaget går lätt.

– Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Vrid gashandtaget lätt fram och tillbaka för att bestämma gasvajerns spel.

400192-10 Gasvajer, spel 3… 5 mm » Om gasvajerns spel inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in gasvajerns spel.

x ( s 97)

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

– Starta motorn och låt den gå på tomgång. Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Tomgångsvarvtalet får inte förändras.

» Om tomgångsvarvtalet förändras: – Ställ in gasvajerns spel.

x ( s 97)

Ställa in gasvajerns spel x Huvudarbete – Ställ styret i läget för körning rakt framåt.

– Skjut tillbaka dammtätningen 1 .

– Se till att gasvajerns hölje är inskjutet i justerskruven – Lossa muttern 3 .

– Vrid justerskruven Specifikation 2 2 så långt det går.

så att gasvajern har spel vid gashandtaget A .

Gasvajer, spel 3… 5 mm – Dra åt muttern 3 .

– Skjut på skyddshylsan 1 .

97 16.3

B01159-10 Efterarbete – Kontrollera att gashandtaget går lätt.

Förgasare - tomgång B00048-11 Förgasarens tomgångsinställning har stor betydelse för startegenskaperna, för en stabil tomgång och för reaktionen vid gaspådrag. Detta innebär att en motor med rätt inställd tomgång går lättare att starta än en motor med felinställd tomgång.

Info Förgasaren och tillhörande komponenter utsätts för extra stort slitage pga.

motorvibrationerna. Slitaget kan leda till funktionsfel.

Vid leveransen är förgasaren inställd på följande värden.

Höjd över havet Omgivningstemperatur 500 m 20 °C

Blyfri bensin (95 oktan) blandad med tvåtaktsolja (1:60) (

Tomgångsvarvtalet ställs in med justerskruven 1 .

s 128)

16 INSTÄLLNING AV MOTORN 16.4

98 500282-01 Tomgångsblandningen ställs in med reglerskruven för tomgångsluft 2 .

Tomgångsområde A Körning med stängd gasventil. Detta område påverkas av justerskruven skruven för tomgångsluft 2 .

1 och regler Övergångsområde B Motorns beteende när gasventilen öppnas. Detta område påverkas av tomgångsmun stycket och gasventilens form.

Om motorn hackar och ryker när gasventilen öppnas vid start trots bra tomgångs- och dellastinställning och om motorn får full effekt abrupt när varvtalet ökar är förgasarens blandning för fet. Flottörnivån kan även vara för hög eller flottörnålventilen otät.

Dellastområde C Körning med delvis öppen gasventil. Detta område påverkas av munstycksnålen (form och läge). I det nedre området påverkar tomgångsinställningen motorn. I det övre området påverkar huvudmunstycket motorn.

Om motorn hackar vid acceleration med delvis öppet gasspjäll måste man sänka mun stycksnålen till nästa läge. Om motorn ger ifrån sig ett ringande ljud vid acceleration på högsta effekt måste man höja munstycksnålen. Om ovan nämnda beskrivningar stämmer in på tomgång eller strax över tomgång ska tomgångssystemet regleras till ett magrare läge vid hackande och till ett fetare läge om motorn ringer.

Fullastområde D Körning med öppen gasventil (fullgas). Detta område påverkas av huvudmunstycket och munstycksnålen.

Om ett nytt tändstifts isolator blir mycket ljus eller vit efter en kort körning med fullt gaspådrag eller om det hörs ett ringande ljud från motorn måste ett större huvudmun stycke monteras. Om isolatorn är mörkbrun eller sotig måste ett mindre huvudmun stycke monteras.

Förgasare - ställa in tomgång x – Skruva in reglerskruven för tomgångsluft cificerade grundinställningen.

Specifikation 2 tills det tar stopp och vrid till den spe B00048-11 Reglerskruv för tomgångsluft (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU) öppen 2,75 varv Reglerskruv för tomgångsluft (XC-W) öppen 2,0 varv Reglerskruv för tomgångsluft (200 EXC EU) öppen 1,5 varv Reglerskruv för tomgångsluft (200 EXC AUS) öppen 1,0 varv Reglerskruv för tomgångsluft (250/300 EXC AUS) öppen 3,5 varv Reglerskruv för tomgångsluft (250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU) öppen 1,5 varv Reglerskruv för tomgångsluft (300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU) öppen 1,75 varv – Kör motorn varm.

Specifikation Varmkörningstid ≥ 5 min Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

– Ställ in tomgångsvarvtalet med justerskruven Specifikation 1 .

Chokefunktionen är avstängd – Chokeknappen är helt intryckt. (

Tomgångsvarvtal 1 400… 1 500 v/min

s 23)

16 INSTÄLLNING AV MOTORN 99 – Vrid reglerskruven för tomgångsluft börjar sjunka.

2 långsamt medsols tills tomgångsvarvtalet – Notera läget och skruva nu reglerskruven för tomgångsluft långsamt motsols tills tomgångsvarvtalet börjar sjunka igen.

– Ställ in punkten med det högsta tomgångsvarvtalet mellan dessa båda punkter.

Info Om tomgångsvarvtalet ökar avsevärt ska tomgångsvarvtalet reduceras till normal nivå och tidigare arbetssteg upprepas.

Om tillvägagångssättet som beskrivs här inte leder till önskat resultat kan det bero på att tomgångsmunstycket är feldimensionerat.

Om reglerskruven för tomgångsluft kan skruvas i helt utan att varvtalet för ändras måste man montera ett mindre tomgångsmunstycke.

Efter ett munstycksbyte måste man göra om inställningarna från början.

Vid större temperaturförändringar och extrema skillnader i höjdförhållanden ska tomgången ställas in på nytt.

16.5

Tömma förgasarens flottörkammare x Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

– Fyll inte på bränsle i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter. Stäng alltid av motorn när du ska fylla på bränsle.

Se till att inget bränsle spills på heta fordonsdelar. Torka genast bort utspillt bränsle.

– Bränslet i bränsletanken utvidgas när det blir varmt och kan tränga fram vid överfyllning. Följ tankningsanvisningarna.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögo nen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vat ten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.

Varning Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Info Utför dessa arbeten när motorn är kall.

Vatten i flottörkammaren leder till funktionsfel.

Förarbete – Vrid vredet 1 på bränslekranen till läget OFF.

Det rinner inget mer bränsle från bränsletanken till förgasaren.

Huvudarbete – Lägg en trasa under förgasaren för att samla upp bränsle som rinner ut.

– Ta bort skruvlocket 1 – Tappa av allt bränsle.

.

– Sätt i och dra åt skruvlocket.

B01158-10

16 INSTÄLLNING AV MOTORN 16.6

Kontrollera växelspakens utgångsläge – Sätt dig på fordonet i körposition och mät avstånd och växelspaken.

A mellan stövelns övre kant Avstånd mellan växelspaken och stö velns övre kant 10… 20 mm » Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in växelspakens utgångsläge.

x ( s 100)

100 16.7

400692-10 Ställa in växelspakens utgångsläge x – Ta bort skruven 1 och ta av växelspaken 2 .

B00065-10 B00066-10 – Gör rent kuggarna A på växelspaken och kopplingsaxeln.

– Placera växelspaken i önskat läge på kopplingsaxeln och se till att kuggarna grep par.

Info Inställningsområdet är begränsat.

Växelspaken får inte beröra någon av fordonets komponenter vid växling.

– Sätt dit och dra åt skruven.

Specifikation Skruv växelspak M6 14 Nm Loctite ® 243™ 16.8

Motorkarakteristik - hjälpfjäder (Alla 250/300 modeller) Hjälpfjädern sitter på motorns högra sida under vattenpumpens lock.

Möjliga tillstånd • Hjälpfjäder med gul färgmarkering – Hjälpfjädern (med mellananpassning - stan dard) för bra köregenskaper är monterad vid leverans.

• • Hjälpfjäder med grön färgmarkering – Hjälpfjäder i en bifogad förpackning för en mjukare effekt.

Hjälpfjäder med röd färgmarkering – Hjälpfjäder i en bifogad förpackning för en aggressivare effekt.

Motorkarakteristiken kan förändras genom att hjälpfjädrarnas fjäderstyrka varieras 1 .

B00056-10 16.9

Motorkarakteristik – inställning av hjälpfjäder x (Alla 250/300 modeller) Varning Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills kom ponenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.

Förarbete – Luta motorcykeln ca 45º åt vänster och fixera den i detta läge så att den inte kan välta.

16 INSTÄLLNING AV MOTORN Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1 .

B00057-10 – Ta ut locket 2 , inställningsfjädern kopplingslocket.

3 , hjälpfjädern 4 och fjäderinsatsen 5 ur – Dra bort båda fjädrarna från fjäderinsatsen.

B00056-11 B00058-10 – Montera önskad hjälpfjäder kopplingslocket.

4 och ställfjäder 3 och skjut in dem tillsammans i Hjälpfjäder med gul färgmarkering (54637072300) Hjälpfjäder med grön färgmarkering (54837072100) Hjälpfjäder med röd färgmarkering (54837072000) Fjäderinsatsens ursparing 5 hakar i vinkelarmen.

Info Skruven 6 får under inga omständigheter vridas, då försämras motorka rakteristiken.

– Kontrollera o-ringen i locket.

– Sätt locket på plats.

– Sätt i och dra åt skruvarna.

Specifikation Skruv utblåsningskontroll M5 6 Nm 101

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 17.1

Kontrollera oljenivån i växellådan Info Växellådsoljans nivå ska kontrolleras när motorn är kall.

B00049-10 B00050-10 Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete (Alla 125/200 modeller) – Ta bort kontrollskruven för växellådans oljenivå 1 .

– Kontrollera oljenivån i växellådan.

Det måste rinna ut lite växellådsolja ur hålet.

» Om ingen växellådsolja rinner ut: – Fyll på växellådsolja.

x ( s 104)

– Sätt dit och dra åt kontrollskruven för växellådans oljenivå.

Specifikation Skruv för växellådsoljenivåkontroll M6 (Alla 250/300 modeller) – Ta bort kontrollskruven för växellådans oljenivå 1 .

– Kontrollera oljenivån i växellådan.

Det måste rinna ut lite växellådsolja ur hålet.

» Om ingen växellådsolja rinner ut: – Fyll på växellådsolja.

x ( s 104)

– Sätt dit och dra åt kontrollskruven för växellådans oljenivå.

Specifikation Skruv för växellådsoljenivåkontroll M6 10 Nm 10 Nm 17.2

Byta växellådsolja x – Tappa av växellådsoljan.

x ( s 103)

102 400721-01 – Fyll på växellådsolja.

x ( s 103)

400722-01

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 103 17.3

Tappa av växellådsolja x Varning Risk för skållskador Motoroljan och växellådsoljan blir mycket varma när motorcykeln körs.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Om skållskador uppstår ska de drabbade ställena spolas med ljum met vatten.

Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Info Växellådsoljan ska tappas av när motorn är driftvarm.

B00051-10 B00052-10 Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Ställ en lämplig behållare under motorn.

Huvudarbete (Alla 125/200 modeller) – Ta bort avtappningsskruven för växellådsoljan samt magneten 1 .

– Ta bort avtappningsskruven för växellådsoljan 2 .

– Tappa av all växellådsolja.

– Gör rent avtappningsskruven för växellådsolja ordentligt.

– Gör rent tätningsytan på motorn.

– Sätt i avtappningsskruven för växellådsoljan tillsammans med magneten och tätningsringen och dra åt skruven.

1 Specifikation Avtappningsskruv för växellådsoljan med magnet M12x1,5 20 Nm – Sätt i avtappningsskruven för växellådsoljan 2 Specifikation med tätningsringen och dra åt.

Avtappningsskruv för växellådsoljan M10x1 15 Nm (Alla 250/300 modeller) – Ta bort avtappningsskruven för växellådsoljan samt magneten – Tappa av all växellådsolja.

1 .

– Rengör avtappningsskruven för växellådsoljan samt magneten noggrant.

– Gör rent tätningsytan på motorn.

– Sätt i avtappningsskruven för växellådsoljan tillsammans med magneten och tätningsringen och dra åt skruven.

1 Specifikation Avtappningsskruv för växellådsoljan med magnet M12x1,5 20 Nm 17.4

Fylla på växellådsolja x Info För lite växellådsolja eller olja av sämre kvalitet leder till ökat slitage av växellådan.

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 104 B00053-10 Huvudarbete – Ta bort skruvförbandet 1 och fyll på växellådsolja.

Växellådsolja (Alla 125/200 modeller) Växellådsolja (Alla 250/300 modeller) 0,70 l 0,80 l – Sätt tillbaka och dra åt skruvförbandet.

Motorolja (15W/50) ( Motorolja (15W/50) ( s 129) s 129)

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete

– Kontrollera oljenivån i växellådan. ( s 102)

17.5

Fylla på växellådsolja x Info För lite växellådsolja eller olja av sämre kvalitet leder till ökat slitage av växellådan.

Växellådsolja ska fyllas på när motorn är kall.

Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete (Alla 125/200 modeller) – Ta bort kontrollskruven för växellådans oljenivå 1 .

B00049-10 (Alla 250/300 modeller) – Ta bort kontrollskruven för växellådans oljenivå 1 .

B00050-10 B00053-11 – Ta bort skruvförbandet 2 .

– Fyll på växellådsolja tills det rinner över ur hålet på kontrollskruven för växellådans oljenivån.

Motorolja (15W/50) ( s 129)

– Sätt dit och dra åt kontrollskruven för växellådans oljenivå.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) Skruv för växellådsoljenivåkontroll M6 (Alla 250/300 modeller) Skruv för växellådsoljenivåkontroll M6 10 Nm 10 Nm

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 105 – Sätt dit och dra åt skruvförbandet 2 .

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsugning.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

18 RENGÖRING, SKÖTSEL 106 18.1

Rengöra motorcykeln Observera Materialskada Skador och förstöring av komponenter genom högtryckstvätt.

– När fordonet görs rent med högtryckstvätt ska man undvika att rikta strålen mot elektriska komponenter, kontaktdon, vajrar, lager etc. Håll ett avstånd på minst 60 cm mellan högtrycksmunstycket och komponenten. För högt tryck kan leda till att delarna ska das eller förstörs.

Varning Risk för miljöskador Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Oljor, fetter, filter, bränsle, rengöringsmedel, bromsvätska etc ska alltid tas omhand och lämnas in för avfallshantering enligt gällande bestämmelser.

Info Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid.

Undvik direkt solinstrålning på motorcykeln när du rengör den.

401061-01 – Stäng till avgassystemet för att skydda det mot vatten.

– Ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.

– Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengöringsmedel för motor cyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel ( s 131)

Info Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Börja aldrig tvätta fordonet med motorcykelrengöringsmedel, skölj alltid av det med vatten först.

– När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vattenstråle bör den torka ordentligt.

– Töm förgasarens flottörkammare.

x

( s 99)

– Ta bort locket på avgassystemet.

Varning Risk för olyckor Minskad bromsverkan p g a väta eller smuts i bromssy stemet.

– Bromsa försiktigt tills det våta eller smutsiga bromssystemet är torrt och rent.

– Kör litet efter rengöringen tills motorn nått driftstemperatur.

Info Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på motorn och bromssystemet.

– Skjut tillbaka skyddshättorna på styrets armaturer så att vatten som har trängt in kan torka bort.

– Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.

– Rengör kedjan. ( s 63)

– Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi ( s 130)

– Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas med milda rengö ringsmedel och vårdande medel.

Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi ( s 130)

18 RENGÖRING, SKÖTSEL 107 (Alla EXC-modeller) – Olja in styrlåset.

Universal oljesprej ( s 131)

18.2

Kontroll- och skötselarbeten för vinterkörning Info Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör skyddas mot det aggres siva saltet.

Efter att fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten. Varmt vatten förstärker saltets skadliga effekt.

401060-01

– Rengör motorcykeln. (

– Gör rent bromsarna.

s 106)

Info Efter VARJE körning på saltade vägar ska bromsoken och bromsbeläggen göras rent med kallt vatten och torkas ordentligt. Vänta tills motorcykeln har kallnat.

När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas noggrant med kallt vatten och torkas av.

– Behandla motorn, baksvingen och alla övriga blanka eller förzinkade delar (utom bromsskivorna) med vaxbaserat korrosionsskyddsmedel.

Info Se till att korrosionsskyddsmedlet inte hamnar på bromsskivorna eftersom bromseffekten då reduceras avsevärt.

– Rengör kedjan. ( s 63)

19 FÖRVARING 108 19.1

Förvaring Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte huden, ögonen och kläderna komma i kontakt med bränslet. Andas inte in bränsleångor. Vid kontakt med ögo nen, spola med vatten och kontakta läkare omedelbart. Vid hudkontakt ska huden rengöras omedelbart med tvål och vat ten. Om bränsle har svalts, kontakta läkare omedelbart. Kläder som har kommit i kontakt med bränsle ska bytas. Förvara bränslet korrekt i en lämplig behållare och utom räckhåll för barn.

19.2

Info När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder: Kontrollera alla delar med avseende på funktion och slitage. Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstidennär verkstäderna har mindre att göra. På så sätt du slipper långa väntetider inför säsongstarten.

401058-01

– Rengör motorcykeln. ( s 106)

– Byt växellådsolja.

x ( s 102)

– Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. ( s 93)

– Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsletillsats blandas i.

Bränsletillsats ( s 130)

– Tappa av bränslet från bränsletanken i en lämplig behållare.

– Töm förgasarens flottörkammare.

– Kontrollera lufttrycket i däcken. (

x (alla 200/250/300 modeller) – Demontera batteriet.

– Ladda batteriet.

x

(

x (

s 87)

s 86)

Specifikation

(

s 84)

s 99)

Förvaringstemperatur batteri utan direkt solstrålning 0… 35 °C – Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större temperaturväxlingar bör före komma.

Info KTM rekommenderar att man lyfter upp motorcykeln.

– Palla upp motorcykeln på mc-lyften. ( s 46)

– Täck fordonet med en presenning eller ett täcke som är genomtränglig(t) för luften.

Info Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vattenångan som bildas vid förbränningen kon denseras och gör att delar av motorn och avgasröret rostar.

Idrifttagande efter förvaring

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

(alla 200/250/300 modeller) – Ladda batteriet.

x

(

– Montera batteriet.

– Fyll på bränsle. (

x

s 34)

(

s 87)

s 86)

s 46)

– Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagandet. (

– Provkör fordonet.

401059-01

s 31)

20 FELSÖKNING Fel Motorn roterar inte (elstartmotor) (alla 200/250/300 modeller) Motorn roterar, men startar inte Motorn har ingen tomgång Motorn kommer inte upp i varvtal Motorn har för lite effekt 109 Möjlig orsak Handhavandefel Batteriet urladdat Huvudsäkringen har gått sönder Startrelä defekt Startmotor defekt Handhavandefel Åtgärd – Utför arbetsmomenten för start av

motorcykeln. ( s 31)

– Ladda batteriet.

x ( s 87)

– Kontrollera laddningsspänningen.

x – Kontrollera viloströmmen.

x – Kontrollera generatorn.

x – Demontera huvudsäkringen.

– Montera huvudsäkringen.

– Kontrollera startreläet.

– Kontrollera startmotorn.

x x – Utför arbetsmomenten för start av

motorcykeln. ( s 31)

– Töm förgasarens flottörkammare.

x

(

Motorcykeln har stått still en längre tid och därför finns det gammalt bränsle i flottörkammaren Bränsletillförseln är bruten Tändstift nedsotat eller vått Tändstiftets elektrodavstånd är för stort – Kontrollera tankavluftningen.

– Gör rent bränslekranen.

– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.

– Rengör och torka resp byt ut tändstiftet.

– Ställ in elektrodavståndet.

Specifikation (Alla 125/200 modeller) Elektrodavstånd tändstift 0,60 mm (Alla 250/300 modeller) Elektrodavstånd tändstift 0,60 mm – Kontrollera tändsystemet.

x – Kontrollera kortslutningsknappen.

x

s 99)

Fel i tändsystemet Kortslutningskabeln i kabelhärvan är skavd, kortslutningsknappen är defekt Kontakten eller tändspolen sitter löst eller har oxiderat Vatten i förgasaren eller igensatta munstycken Tomgångsmunstycket är igensatt Justerskruven på förgasaren har ställts om Tändstiftet är defekt Tändsystemet defekt – Rengör kontakten och behandla den med kon taktsprej.

– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.

– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.

– Förgasare - ställ in tomgång.

x ( s 98)

Förgasaren svämmar över p g a smutsig eller sliten flottörnål Lösa förgasarmunstycken Fel i tändsystemet Bränsletillförseln är bruten Luftfiltret mycket smutsigt Avgassystemet otätt, deformerat eller för lite glasfibergarnstoppning i slut dämparen Fel i tändsystemet – Byt tändstift.

– Kontrollera tändspolen.

x – Kontrollera tändstiftskabelskon.

x – Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.

– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.

– Kontrollera tändsystemet.

x – Kontrollera tankavluftningen.

– Gör rent bränslekranen.

– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.

– Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.

( s 59)

x – Kontrollera avgassystemet med avseende på skador.

– Byt slutdämparens glasfibergarnstoppning.

( s 60)

x – Kontrollera tändsystemet.

x

20 FELSÖKNING 110 Fel Motorn har för lite effekt Motorn stannar eller smäller i förga saren Motorn blir ovanligt varm Möjlig orsak Membranet eller membranhuset är skadat Bränslebrist Motorn suger in tjuvluft Kontakten eller tändspolen sitter löst eller har oxiderat För lite kylvätska i kylsystemet För svag fartvind Kylarens lameller mycket smutsiga Skumbildning i kylsystemet Vit rök bildas (ånga i avgaserna) Växellådsolja rinner ut ur avluftnings skruven Vatten i växellådsoljan Topplocket eller topplockspackningen skadade Veck i kylarslangen Fel tändningsögonblick p g a att sta torn sitter löst Topplocket eller topplockspackningen skadade För mycket växellådsolja påfylld Axeltätningsringen eller vattenpum pen är skadade Åtgärd – Kontrollera membran och membranhus.

– Vrid vredet 1 på bränslekranen till läget ON.

– Fyll på bränsle. ( s 34)

– Kontrollera att sugflänsen och förgasaren sitter ordentligt.

– Rengör kontakten och behandla den med kon taktsprej.

– Kontrollera att kylsystemet är tätt.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 94)

– Stäng av motorn när motorcykeln står stilla.

– Rengör kylarens lameller.

– Tappa av kylvätskan.

– Fyll på kylvätska.

x (

x (

s 95)

s 94)

– Kontrollera topplocket eller topplockspack ningen.

– Byt kylarslangen.

x (Alla 125/200 modeller) – Ställ in tändningen.

x – Kontrollera topplocket eller topplockspack ningen.

– Kontrollera oljenivån i växellådan. ( s 102)

– Kontrollera axeltätningsringen och vattenpum pen.

21 TEKNISK INFORMATION 21.1

21.1.1

Typ Motor 125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU Cylindervolym Slag Diameter Vevaxellager Vevstakslager Kolvtappslager Kolv Kolvringar X-mått (mellan kolvens övre kant och cylinderns övre kant) Z-mått (spjällets höjd) Primärutväxling Koppling Transmission Utväxlingsförhållande 1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel 4:ans växel 5:ans växel 6:ans växel Tändsystem Tändtidpunkt (före ÖD) Tändstift Elektrodavstånd tändstift Starthjälp 21.1.2

Typ Alla 200 modeller Cylindervolym Slag Diameter Vevaxellager Vevstakslager Kolvtappslager Kolv Kolvringar X-mått (mellan kolvens övre kant och cylinderns övre kant) Z-mått (spjällets höjd) Primärutväxling Koppling Transmission Utväxlingsförhållande 1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel Encylindrig tvåtakts bensinmotor, vätskekyld, med membranin lopp och utblåsningskontroll 124,8 cm³ 54,5 mm 54 mm 1 spårkullager / 1 cylindriskt rullager Nållager Nållager Gjuten aluminium 2 trapetsformade ringar 0… 0,10 mm 43,7 mm 23:73 Lamellkoppling i oljebad / hydraulisk manövrering 6-växlad, klokoppling 12:33 15:31 17:28 19:26 21:25 20:20 Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning, typ Kokusan 1,4 mm NGK BR9 ECMVX 0,60 mm Kickstart Encylindrig tvåtakts bensinmotor, vätskekyld, med membranin lopp och utblåsningskontroll 193 cm³ 60 mm 64 mm 1 spårkullager / 1 cylindriskt rullager Nållager Nållager Gjuten aluminium 2 fyrkantiga ringar 0… 0,10 mm 47 mm 23:73 Lamellkoppling i oljebad / hydraulisk manövrering 6-växlad, klokoppling 12:33 15:31 17:28 111

21 TEKNISK INFORMATION 4:ans växel 5:ans växel 6:ans växel Tändsystem Tändtidpunkt (före ÖD) Tändstift Elektrodavstånd tändstift Starthjälp 21.1.3

Typ Alla 250 modeller Cylindervolym Slag Diameter Utblåsningskontroll - justeringsstart Utblåsningskontroll - justeringsslut med röd hjälpfjäder Utblåsningskontroll - justeringsslut med gul hjälpfjäder Utblåsningskontroll - justeringsslut med grön hjälpfjäder Vevaxellager Vevstakslager Kolvtappslager Kolv Kolvringar X-mått (mellan kolvens övre kant och cylinderns övre kant) Z-mått (spjällets höjd) Primärutväxling Koppling Transmission Utväxlingsförhållande 1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel 4:ans växel 5:ans växel 6:ans växel Tändsystem Tändtidpunkt (före ÖD) Tändstift Elektrodavstånd tändstift Starthjälp 21.1.4

Typ Alla 300 modeller Cylindervolym Slag Diameter Utblåsningskontroll - justeringsstart Utblåsningskontroll - justeringsslut med röd hjälpfjäder 19:26 17:19 22:20 Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning, typ Kokusan 1,6 mm NGK BR 8 EG 0,60 mm Kickstart och elstartmotor Encylindrig tvåtakts bensinmotor, vätskekyld, med membranin lopp och utblåsningskontroll 249 cm³ 72 mm 66,4 mm 5 600 v/min 7 200 v/min 7 900 v/min 8 400 v/min 1 spårkullager / 1 cylindriskt rullager Nållager Nållager Gjuten aluminium 2 trapetsformade ringar 0… 0,10 mm 48 mm 26:72 Lamellkoppling i oljebad / hydraulisk manövrering 6-växlad, klokoppling 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning, typ Kokusan 1,9 mm NGK BR 7 ES 0,60 mm Kickstart och elstartmotor Encylindrig tvåtakts bensinmotor, vätskekyld, med membranin lopp och utblåsningskontroll 293 cm³ 72 mm 72 mm 5 600 v/min 7 200 v/min 112

21 TEKNISK INFORMATION Utblåsningskontroll - justeringsslut med gul hjälpfjäder Utblåsningskontroll - justeringsslut med grön hjälpfjäder Vevaxellager Vevstakslager Kolvtappslager Kolv Kolvringar X-mått (mellan kolvens övre kant och cylinderns övre kant) Z-mått (spjällets höjd) Primärutväxling Koppling Transmission Utväxlingsförhållande 1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel 4:ans växel 5:ans växel 6:ans växel Tändsystem Tändtidpunkt (före ÖD) Tändstift Elektrodavstånd tändstift Starthjälp 21.2

Åtdragningsmoment motor 21.2.1

Alla 125/200 modeller Skruv membran Skruv arreteringsspak Skruv avgasrörfläns Skruv centrifugaljustering Skruv generatorlock Skruv lagerlåsning Skruv låsbricka spjällaxel Skruv tändsystem/stator Skruv utblåsningskontroll Skruv vattenpumphjul Avluftningsskruv topplock Justeringsaxel utblåsningskontroll Skruv för växellådsoljenivåkontroll Skruv kickstartplåt Skruv kopplingens slavcylinder Skruv kopplingsfjäder Skruv kopplingslock Skruv motorhölje Skruv sugfläns/membranhus Skruv utblåsningskontroll Skruv vattenpumplock Skruv växelkuliss Skruv växelspak M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 2 Nm 6 Nm 6 Nm 8 Nm 5 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 7 900 v/min 8 400 v/min 1 spårkullager / 1 cylindriskt rullager Nållager Nållager Gjuten aluminium 2 fyrkantiga ringar 0… 0,10 mm 48,5 mm 26:72 Lamellkoppling i oljebad / hydraulisk manövrering 6-växlad, klokoppling 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning, typ Kokusan 1,9 mm NGK BR 7 ES 0,60 mm Kickstart och elstartmotor Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 222 – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 113

21 TEKNISK INFORMATION Skruv topplock Mutter cylinderfot Skruv kickstart Skruv växlingsarretering Spjällaxel utblåsningskontroll M7 M8 M8 M8 M8 Stiftskruv cylinderfot Avtappningsskruv för växellådsoljan Avtappningsskruv vattenpumplock Mutter rotor Avtappningsskruv för växellådsoljan med magnet Tändstift Mutter primärhjul Mutter kopplingsmedbringare Låsmutter utblåsningskontroll 21.2.2

Alla 250/300 modeller Skruv arreteringsspak Skruv lock till utblåsningskontrollen Skruv pulsgivare Skruv utblåsningskontroll Skruv utblåsningskontrollens fästplåt Skruv vattenpumphjul Skruv vinkelarm utblåsningskontroll Skruv avgasrörsfläns Skruv för växellådsoljenivåkontroll Skruv generatorlock Skruv kickstartfjäder Skruv kickstartplåt Skruv kopplingens slavcylinder Skruv kopplingsfjäder Skruv kopplingslock Skruv lagersäkring Skruv mellandrevbult Skruv motorhölje Skruv startmotor Skruv stator Skruv sugfläns/membranhus Skruv utblåsningskontrollens spjäll Skruv vattenpumplock Skruv växelspak Skruv växlingsarretering Skruv cylinderhuvud Skruv kickstart Mutter cylinderfot Avtappningsskruv vattenpumplock Mutter rotor Avtappningsskruv för växellådsoljan med magnet M8 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,25 M16LHx1,5 M18x1,5 M26x1 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10x1 M12x1 M12x1,5 6 Nm 5 Nm 6 Nm 6 Nm 7 Nm 6 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 8 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 14 Nm 10 Nm 27 Nm 25 Nm 35 Nm 15 Nm 60 Nm 20 Nm 18 Nm 30 Nm 25 Nm 25 Nm 1:a steget 3 Nm 2:a steget (lossa, motsols) 1/4 varv 35 Nm 15 Nm 15 Nm 60 Nm 20 Nm 25 Nm 130 Nm 130 Nm 35 Nm – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 648™ – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ – – 114

21 TEKNISK INFORMATION Tändstift Mutter kopplingsmedbringare Mutter primärhjul 21.3

Volymer 21.3.1

Växellådsolja Växellådsolja (Alla 125/200 modeller) Växellådsolja (Alla 250/300 modeller) 21.3.2

Kylvätska Kylvätska 0,70 l 0,80 l 1,2 l M14x1,25 M18x1,5 M18LHx1,5 25 Nm 120 Nm 150 Nm

Motorolja (15W/50) ( s 129) Motorolja (15W/50) ( s 129)

Kylvätska ( s 128)

Kylvätska (färdigblandad) ( s 129)

– Loctite ® 2701 Loctite ® 648™ 21.3.3

Bränsle Volym bränsletank, totalt ca (EXC EU, EXC SIX DAYS) Volym bränsletank, totalt ca (EXC AUS, XC‑W) 9,5 l 10 l Bränslereserv ca (EXC EU, EXC SIX DAYS) Bränslereserv ca (EXC AUS, XC‑W) 21.4

Chassi Ram Gaffel (EXC EU/AUS, XC‑W) Gaffel (EXC SIX DAYS) Fjäderväg (EXC EU/AUS, XC‑W) fram Fjäderväg (EXC SIX DAYS) fram Fjäderväg bak Gaffeloffset (Alla 125/200 modeller) Gaffeloffset (Alla 250/300 modeller) Fjäderben Bromsanläggning Bromsskivor - diameter fram bak Bromsskivor, slitagegräns fram bak Däcktryck väg (Alla EXC-modeller) fram bak Däcktryck terräng fram bak Sekundärutväxling (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU) Blyfri bensin (95 oktan) blandad med tvåtaktsolja (1:60)

( s 128)

Blyfri bensin (95 oktan) blandad med tvåtaktsolja (1:60)

( s 128)

2 l 2,5 l Centralrörram av krommolybdenstål WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA WP Suspension Up Side Down 4860 4CS 300 mm 292 mm 335 mm 22 mm 20 mm WP Suspension PDS 5018 DCC Skivbromsar, bromsok flytande lagrade 260 mm 220 mm 2,5 mm 3,5 mm 1,5 bar 1,5 bar 1,0 bar 1,0 bar 14:50 (13:50) 115

21 TEKNISK INFORMATION Sekundärutväxling (200 EXC EU, 200 EXC AUS) Sekundärutväxling (Alla 250/300 EXC-modeller) Sekundärutväxling (250/300 XC‑W) Sekundärutväxling (200 XC-W USA) Kedja Tillgängliga bakdrev Styrhuvudvinkel Hjulbas (Alla 125/200 modeller) Hjulbas (Alla 250/300 modeller) Sitthöjd utan last Markfrigång utan last Vikt utan bränsle ca (Alla 200 modeller) Vikt utan bränsle ca (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU) Vikt utan bränsle ca (Alla 250/300 modeller) Maximal tillåten axellast fram Maximal tillåten axellast bak Maximal tillåten totalvikt 21.5

Elsystem Batteri (alla 200/250/300 modeller) YTX4L-BS 14:45 14:50 (13:50) 13:50 14:48 5/8 x 1/4" 38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52 63,5° 1 471±10 mm 1 482±10 mm 960 mm 355 mm 100,2 kg 95 kg 102,4 kg 145 kg 190 kg 335 kg Hastighetsmätarbatteri Strålkastare Positionsljus Kontrollampor Körriktningsvisare Broms-/bakljus Nummerskyltsbelysning CR 2430 S2 / sockel BA20d W5W / sockel W2,1x9,5d W2,3W / sockel W1x4,6d R10W / sockel BA15s LED W5W / sockel W2,1x9,5d Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 3 Ah underhållsfri Batterispänning: 3 V 12 V 35/35 W 12 V 5 W 12 V 2,3 W 12 V 10 W 12 V 5 W 21.6

Däck Giltighet Framdäck (Alla 125/200 EXC-modeller) (Alla 250/300 EXC-modeller) (200 XC-W USA) (250/300 XC‑W) 80/100 - 21 M/C 51M TT MAXXIS MAXX CROSS SI 80/100 - 21 M/C 51M TT MAXXIS MAXX CROSS SI 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX 51 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX 51 För ytterligare information, se avsnittet Service på: http://www.ktm.com

Bakdäck 120/90 - 18 M/C 65R TT MAXXIS MAXX ENDURO 140/80 - 18 M/C 70R TT MAXXIS MAXX ENDURO 100/100 - 18 59M TT Dunlop GEOMAX MX 51 110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX MX 51 116

21 TEKNISK INFORMATION 21.7

Gaffel 21.7.1

125 EXC EU, alle 200-modeller Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderförspänning - Preload Adjuster Komfort Standard Sport Fjäderlängd med förspänningshylsa/förspänningshylsor Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg Gaffellängd Luftkammarlängd Gaffelolja per gaffelben 620 ml 14.18.7L.61

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA 22 klickningar 20 klickningar 18 klickningar 20 klickningar 18 klickningar 16 klickningar 1 varv 2 varv 2 varv 513 mm 513 mm 513 mm 3,8 N/mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 940 mm 110 +10 mm

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) ( s 128)

21.7.2

250/300 EXC EU, 250/300 EXC AUS, 250/300 XC‑W Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderförspänning - Preload Adjuster Komfort Standard Sport Fjäderlängd med förspänningshylsa/förspänningshylsor Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg 14.18.7L.63

WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA 22 klickningar 20 klickningar 18 klickningar 20 klickningar 18 klickningar 16 klickningar 1 varv 2 varv 2 varv 513 mm 513 mm 513 mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 117

21 TEKNISK INFORMATION Vikt förare: 85… 95 kg Gaffellängd Luftkammarlängd Gaffelolja per gaffelben 625 ml 21.7.3

125 EXC SIX DAYS EU Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderlängd med förspänningsbussning(ar) Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg Gaffellängd Luftkammarlängd Gaffelolja per gaffelben 607 ml 21.7.4

250/300 EXC SIX DAYS EU Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderlängd med förspänningsbussning(ar) Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg Gaffellängd Luftkammarlängd Gaffelolja per gaffelben 607 ml 4,4 N/mm 940 mm 110 +10 mm

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) ( s 128)

24.18.7M.61

WP Suspension Up Side Down 4860 4CS 24 klickningar 22 klickningar 16 klickningar 20 klickningar 18 klickningar 18 klickningar 470 mm 3,8 N/mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 932 mm 110 mm

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) ( s 128)

24.18.7M.63

WP Suspension Up Side Down 4860 4CS 24 klickningar 22 klickningar 16 klickningar 20 klickningar 18 klickningar 18 klickningar 470 mm 4,0 N/mm 4,2 N/mm 4,4 N/mm 932 mm 110 mm

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) ( s 128)

118

21 TEKNISK INFORMATION 21.8

Fjäderben 21.8.1

Alla 125/200 modeller Fjäderbenets artikelnummer Fjäderben Kompressiondämpning, låg hastighet Komfort Standard Sport Kompressionsdämpning, hög hastighet Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderförspänning Komfort Standard Sport Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg Fjäderlängd Gastryck Statiskt häng Häng under körning Monteringslängd

Stötdämparolja ( s 129)

21.8.2

Alla 250/300 modeller Fjäderbenets artikelnummer Fjäderben Kompressiondämpning, låg hastighet Komfort Standard Sport Kompressionsdämpning, hög hastighet Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderförspänning Komfort Standard Sport 12.18.7L.61

WP Suspension PDS 5018 DCC 25 klickningar 20 klickningar 15 klickningar 2 varv 1,5 varv 1,25 varv 28 klickningar 24 klickningar 22 klickningar 6 mm 6 mm 6 mm 63 N/mm 66 N/mm 69 N/mm 250 mm 10 bar 33… 35 mm 105… 115 mm 417 mm SAE 2,5 12.18.7L.63

WP Suspension PDS 5018 DCC 25 klickningar 20 klickningar 15 klickningar 2 varv 1,5 varv 1,25 varv 28 klickningar 24 klickningar 22 klickningar 7 mm 7 mm 7 mm 119

21 TEKNISK INFORMATION Fjäderkonstant Vikt förare: 65… 75 kg Vikt förare: 75… 85 kg Vikt förare: 85… 95 kg Fjäderlängd Gastryck Statiskt häng Häng under körning Monteringslängd

Stötdämparolja ( s 129)

21.9

Åtdragningsmoment chassi Ekernippel bakhjul Ekernippel framhjul Skruv batteripol (alla 200/250/300 modeller) Skruv ställring fjäderben Mutter för kabeln till startmotorn (alla 200/250/300 modeller) Skruv bromsskiva bak Skruv bromsskiva fram Skruv gashandtag Skruv kedjeskydd Skruv kulled tryckstång på fotbromscy lindern Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Mutter bakdrevsskruv Mutter bromspedalstopp Mutter däcklås Skruv axelklämma Skruv bromsok framtill Skruv gaffelkrona nedtill (EXC EU/AUS, XC‑W) Skruv gaffelkrona nedtill (EXC SIX DAYS) Skruv gaffelkrona upptill (EXC EU/AUS, XC‑W) Skruv gaffelkrona upptill (EXC SIX DAYS) Skruv gaffelrör upptill (EXC EU/AUS, XC‑W) Skruv gaffelrör upptill (EXC SIX DAYS) Skruv kedjegliddel Skruv klämelement Skruv motorstag Skruv ramarm Skruv sidostödinfästning Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Skruv motorfäste Skruv styrhållare M4,5 M4,5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 66 N/mm 69 N/mm 72 N/mm 250 mm 10 bar 33… 35 mm 105… 115 mm 417 mm SAE 2,5 5… 6 Nm 5… 6 Nm 2,5 Nm 5 Nm 4 Nm 14 Nm 14 Nm 3 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 35 Nm 20 Nm 10 Nm 15 Nm 25 Nm 15 Nm 12 Nm 20 Nm 17 Nm 20 Nm 17 Nm 15 Nm 20 Nm 33 Nm 35 Nm 45 Nm 25 Nm 25 Nm 60 Nm 40 Nm – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – Loctite ® 2701 – – – Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 243™ – – – – – Loctite ® 2701 Loctite ® 2701 – Loctite ® 243™ 120

21 TEKNISK INFORMATION Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Skruv fjäderben nedtill Skruv fjäderben upptill Mutter sadelfastsättning Mutter vingbult Inskruvningsstuts kylsystem Mutter hjulaxel bak Skruv styrhuvud upptill Skruv hjulaxel fram 21.10.2 200 EXC EU Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp M10 M10 M12 M12 M12x1 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M24x1,5 21.10

Förgasare 21.10.1 125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp 21.10.3 200 EXC AUS Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp 45 Nm 45 Nm 80 Nm 80 Nm 20 Nm 100 Nm 12 Nm 80 Nm 12 Nm 45 Nm KEIHIN PWK 36S AG FK125 4:e läget uppifrån N84I (NOZF / NOZG / NOZH) 100 (168 / 170 / 172) 38x38 (45) 50 (85) 2,75 varv 7 med urtag KEIHIN PWK 36S AG FK027 3:e läget uppifrån NPRH (N1EH / N1EI / N1EJ) 100 (158 / 160) 35x35 (40) 50 (85) 1,5 varv 7 med urtag finns KEIHIN PWK 36S AG FK0121 3:e läget uppifrån R1475J (N1EH / N1EI / N1EJ) 162 (158 / 160) 35 (40) 85 1,0 varv 7 med urtag finns – – Loctite ® 2701 Loctite ® 2701 – – – – – Loctite ® 243™ 121

21 TEKNISK INFORMATION 21.10.4 200 XC-W USA Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp 21.10.5 250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp 21.10.6 250/300 EXC AUS Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp 21.10.7 250 XC-W USA Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil KEIHIN PWK 36S AG BM9 0 3:e läget uppifrån N1EI (N1EH / N1EJ) 158 (160) 40 85 2,0 varv 7 med urtag KEIHIN PWK 36S AG FK028 2:a läget uppifrån N84K (N8RW / N8RJ / N8RK) 110 (162 / 165) 38X38 (35) 50 (85) 1,5 varv 7 med urtag finns KEIHIN PWK 36S AG 3600C 1:e läget uppifrån N3CJ (N8RW / N8RJ / N8RK / N2ZK / N2ZJ / N2ZL) 160 (162 / 165) 35 85 3,5 varv 7 med urtag finns KEIHIN PWK 36S AG BC4 0 4:e läget uppifrån N8RJ (N8RW / N8RK) 165 (162) 35 85 2,0 varv 7 med urtag 122

21 TEKNISK INFORMATION Ventilstopp 21.10.8 300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp 21.10.9 300 XC-W USA Förgasartyp Förgasarnummer Nålposition Munstycksnål Huvudmunstycke Tomgångsmunstycke Startmunstycke Reglerskruv för tomgångsluft öppen Ventil Ventilstopp KEIHIN PWK 36S AG FK029 2:a läget uppifrån N84K (N2ZJ / N2ZK / N2ZL) 115 (162 / 165) 38X38 (35) 50 (85) 1,75 varv 7 med urtag finns KEIHIN PWK 36S AG BC5 0 4:e läget uppifrån N2ZK (N2ZJ / N2ZL) 165 (162) 35 85 2,0 varv 7 med urtag 21.10.10 Förgasarinställning (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU) x Fara Försäkring och fordonstillstånd kan sluta att gälla Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i homologerat (strypt) skick.

– Motorcykelns ostrypta utförande får endast köras på spärrade vägar utanför den allmänna vägtrafiken.

123

21 TEKNISK INFORMATION 124 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ Gäller inte sandvägar!

Havshöjd Temperatur Reglerskruven för tomgångsluft är öppen Tomgångsmunstycke Nål Nålläge uppifrån Huvudmunstycke 21.10.11 Förgasarinställning (Alla 200 modeller) x Fara Försäkring och fordonstillstånd kan sluta att gälla Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i homologerat (strypt) skick.

– Motorcykelns ostrypta utförande får endast köras på spärrade vägar utanför den allmänna vägtrafiken.

401348-01

21 TEKNISK INFORMATION 125 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ Gäller inte sandvägar!

Havshöjd Temperatur Reglerskruven för tomgångsluft är öppen Tomgångsmunstycke Nål Nålläge uppifrån Huvudmunstycke 21.10.12 Förgasarinställning (Alla 250 modeller) x Fara Försäkring och fordonstillstånd kan sluta att gälla Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i homologerat (strypt) skick.

– Motorcykelns ostrypta utförande får endast köras på spärrade vägar utanför den allmänna vägtrafiken.

401526-01

21 TEKNISK INFORMATION 126 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ Gäller inte sandvägar!

Havshöjd Temperatur Reglerskruven för tomgångsluft är öppen Tomgångsmunstycke Nål Nålläge uppifrån Huvudmunstycke 21.10.13 Förgasarinställning (Alla 300 modeller) x Fara Försäkring och fordonstillstånd kan sluta att gälla Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i homologerat (strypt) skick.

– Motorcykelns ostrypta utförande får endast köras på spärrade vägar utanför den allmänna vägtrafiken.

401043-01

21 TEKNISK INFORMATION 127 401044-01 M/FT ASL TEMP ASO IJ NDL POS MJ Gäller inte sandvägar!

Havshöjd Temperatur Reglerskruven för tomgångsluft är öppen Tomgångsmunstycke Nål Nålläge uppifrån Huvudmunstycke 21.10.14 Förgasarinställning, allmänt x 1... 5 Nålläge uppifrån Här visas de fem möjliga nållägena.

Förgasarinställningen varierar beroende på omgivnings- och användningsförhållan dena.

B00075-10

22 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 128 Blyfri bensin (ROZ 95) enligt – DIN EN 228 (ROZ 95) Specifikation – Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.

– En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.

Info Använd inte bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Blyfri bensin (95 oktan) blandad med tvåtaktsolja (1:60) enligt – DIN EN 228

– JASO FC ( s 132) (1:60)

Blandningsförhållande 1:60

Tvåtaktsmotorolja ( s 129)

Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 128)

Leverantör Motorex ® – Cross Power 2T Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1

enligt – DOT Specifikation – Använd endast bromsvätska som motsvarar den angivna standarden (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenska per. KTM rekommenderar produkter från Castrol och Motorex ® .

Leverantör Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) enligt

– SAE ( s 132) (SAE 4)

Specifikation – Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Hydraulolja (15) enligt – ISO VG (15) Specifikation – Använd endast hydraulolja som motsvarar den angivna standarden (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenska per. KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Hydraulic Fluid 75 Kylvätska Specifikation – Använd endast lämplig kylvätska (även i varma länder). Dåliga frostskyddsmedel kan förorsaka korrosion och skumbildning. KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Blandningsförhållande Frostskydd: −25… −45 °C 50 % korrosions-/frostskyddsmedel 50 % destillerat vatten

22 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR Kylvätska (färdigblandad) Frostskydd Leverantör Motorex ® – COOLANT G48 −40 °C Motorolja (15W/50) enligt

– JASO T903 MA ( – SAE ( s 132) s 132) (15W/50)

Specifikation – Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Top Speed 4T Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180342S1) enligt

– SAE ( s 132) (SAE 2,5)

Specifikation – Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Tvåtaktsmotorolja enligt

– JASO FC ( s 132)

Specifikation – Använd endast högkvalitativ tvåtaktsmotorolja från välkända tillverkare. KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Helsyntetisk Leverantör Motorex ® – Cross Power 2T 129

23 ÖVRIGA MEDEL Bränsletillsats Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Fuel Stabilizer Gummihandtagslim (00062030051) Leverantör KTM-Sportmotorcycle AG – GRIP GLUE Högvisköst smörjfett Specifikation – KTM rekommenderar produkter från SKF ® .

Leverantör SKF ® – LGHB 2 Kedjerengöringsmedel Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Chain Clean Kedjesprej offroad Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Chainlube Offroad Långtidsfett Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Bike Grease 2000 Olja för luftfilter av skumplast Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Twin Air Liquid Bio Power Rengörings- och skyddsmedel för metall och gummi Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Protect & Shine 130

23 ÖVRIGA MEDEL Rengöringsmedel för luftfilter Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Twin Air Dirt Bio Remover Rengöringsmedel för motorcykel Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Moto Clean 900 Universal oljesprej Specifikation – KTM rekommenderar produkter från Motorex ® .

Leverantör Motorex ® – Joker 440 Synthetic 131

24 STANDARDER 132 JASO FC JASO FC är en klassificering för en tvåtaktsmotorolja som är specialutvecklad för de extrema krav som ställs inom tävlingsspor ten. Tack vare de förstklassiga syntetiska estrarna och de specialanpassade tillsatserna fungerar förbränningen perfekt, även under extrema förhållanden.

SAE SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för fyrtaktsmotorcyklar - standarden JASO T903 MA. I fyrtakts motorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar. För bilmotorer är långa underhållsintervaller viktiga. För motorcykelmotorer är högt effektutbyte och höga varvtal viktigt. I de flesta motorcyklarna används motoroljan för smörjning av transmissionen och kopplingen. Standarden JASO MA tar hänsyn till dessa speciella krav.

INDEXFÖRTECKNING 133 INDEXFÖRTECKNING A

Arbetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

B Bakdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Bakhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Baksving

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Batteri

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Blinkersomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Bromsbelägg

byte av bakbromsens belägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

byte av frambromsens belägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

kontroll av bakbromsens belägg . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

kontroll av frambromsens belägg . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Bromshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

inställning av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Bromsskivor

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Bromsvätska

påfyllning i bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

påfyllning i frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Bromsvätskenivå

kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Bränslekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Bränslen, vätskor och oljor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Bränsletank

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

C

Chassinummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Choke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

D Dragning av gasvajern

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Däckens skick

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Däcktryck

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

E Ekerspänning

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Elstartknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

F

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109-110

Fjäderben

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

kompressionsdämpning, allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . 37

kontroll av hänget under körning . . . . . . . . . . . . . . . . 40

kontroll av statiskt häng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Fjäderbenets artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fordon

sett bakifrån, höger sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

sett framifrån, vänster sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fotbromspedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Framdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Framhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Framskärm

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Frostskydd

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Förgasare

inställning av tomgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

tomgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

tömning av flottörkammaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

G Gaffel

kontroll av grundinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Gaffelben

avluftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

rengöring av dammtätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Gaffelns artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gaffelskydd

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Gashandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Gasvajer, spel

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Grundinställning chassi

kontroll av inställning med aktuell förarvikt . . . . . . . . . . 37

Gummihandtag

fastsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

INDEXFÖRTECKNING 134

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

H Hastighetsmätare

byte av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 inställning av kilometer/engelsk mil . . . . . . . . . . . . . . . 16

inställning av klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Huvudsäkring

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Häng under körning

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

I Idrifttagande

anvisningar för det första idrifttagandet . . . . . . . . . . . . 26

efter förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande . . . 31

K Kedja

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Kedjespänning

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Kedjestyrning

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Kickstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kompressiondämpning, låg hastighet

inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kompressionsdämpning

inställning av gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Kompressionsdämpning, hög hastighet

inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Koppling

byte av vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

kontroll/åtgärd av vätskenivån . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Kopplingshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Kortslutningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14

Kundtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kylsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Kylvätska

avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Kylvätskenivå

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-94

L Lampa för körriktningsvisare

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Ljusomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Luftfilter

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Luftfilterbox

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 tätning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

M

Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Motor

inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Motorcykel

borttagning från mc-lyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

uppallning på mc-lyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Motorkarakteristik

hjälpfjäder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 inställning av hjälpfjäder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Motornummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Motorskydd

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

N Nedre gaffelkrona

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 53

Nyckelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Nödavstängningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

R Ram

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Reklamationsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Rengöring, skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Returdämpning

inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

inställning av gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

S Sadel

borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Serviceschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-36

Sidostöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Signalhornsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Skydd till luftfilterboxen

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Skyddsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Slutdämpare

byte av glasfibergarnstoppning . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Starta motorcykeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Strålkastare

inställning av räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

INDEXFÖRTECKNING 135 Strålkastarinställning

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Strålkastarlampa

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Strålkastarmask med strålkastare

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Styrets läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Styrhuvudets lager

smörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Styrhuvudets lagerspel

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Styrning

låsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 upplåsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Svåra körförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

hög temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 lerig terräng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

låg temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

långsam körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

snö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

torr sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 våt sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

vått underlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Säker drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Säkring

byta huvudsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

T Tanka

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Tanklock

stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Teknisk information

chassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 elsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

förgasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

volymer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

åtdragningsmoment chassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

åtdragningsmoment motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

V Vinterkörning

kontroll- och skötselarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Volymer

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 115 kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 115 växellådsolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 115

Växellådsolja

avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104

Växellådsoljenivå

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kontroll av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ä

Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ö

Översikt kontrollampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Övriga medel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

*3211861sv*

3211861sv 06/2012 KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Österrike http://www.ktm.com

Foto: Mitterbauer/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement