KTM 300 EXC Six Days EU 2012 Enduro Bike Používateľská príručka

KTM 300 EXC Six Days EU 2012 Enduro Bike Používateľská príručka
NÁVOD K OBSLUZE 2012
125 EXC EU
125 EXC SIX DAYS EU
200 EXC EU
200 EXC AUS
200 XC‑W USA
250 EXC EU
250 EXC AUS
250 EXC SIX DAYS EU
250 XC‑W USA
300 EXC EU
300 EXC AUS
300 EXC SIX DAYS EU
300 XC‑W USA
Výr.č. 3211718cs
MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM
1
Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM. Nyní jste majitelem moderního, sportovního motocyklu,
který Vám určitě přinese plno radosti, pokud o něj budete příslušně pečovat a udržovat jej.
MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM
Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě!
Níže prosím uveďte sériová čísla vašeho vozidla.
Číslo podvozku (
Číslo motoru (
Razítko obchodníka
str. 10)
str. 11)
Číslo klíčku (všechny modely EXC) (
str. 10)
K datu tisku opovídal návod k obsluze nejnovějšímu stavu této konstrukční řady. Nelze však vyloučit drobné odchylky, které vzniknou
v důsledku dalšího konstrukčního vývoje.
Všechny zde obsažené údaje jsou nezávazné. KTM-Sportmotorcycle AG si vyhrazuje zejména právo bez předchozího oznámení a
bez udání důvodů změnit technické údaje, ceny, barvy, typy, materiál, služby a servisní služby, konstrukce, vybavení a ostatní, resp.
je bez náhrad vyškrtnout, přizpůsobit místním podmínkám stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení.
KTM neručí za možnosti dodávky, odlišnosti ve vyobrazeních a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahují
zčásti zvláštní vybavení, které nepatří k rozsahu sériové dodávky.
© 2011 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Rakousko
Všechna práva vyhrazena
Dotisk i dílčích výtahů, jakož i rozmnožování jakéhokoliv druhu jen s písemným svolením autora.
ISO 9001(12 100 6061)
Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001 používá KTM procesy zajištění kvality, které vedou k nejvyšší
možné kvalitě výrobku.
Vystavil: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Rakousko
OBSAH
ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY............................................... 5
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ........................................................ 6
POHLED NA VOZIDLO............................................................. 8
Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické
znázornění) ........................................................................... 8
Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické
znázornění) ........................................................................... 9
SÉRIOVÁ ČÍSLA ..................................................................... 10
Číslo podvozku ................................................................... 10
Identifikační štítek ............................................................... 10
Číslo klíčku (všechny modely EXC).................................... 10
Číslo motoru ....................................................................... 11
Číslo výrobku na vidlici ....................................................... 11
Výrobní číslo pružné vzpěry ............................................... 11
OVLÁDACÍ PRVKY ................................................................. 12
Páčka spojky....................................................................... 12
Páčka ruční brzdy ............................................................... 12
Otočná rukojeť plynu .......................................................... 12
Zkratovací tlačítko (všechny modely EXC) ......................... 12
Zkratovací tlačítko (XC-W).................................................. 13
Přepínač světel (všechny modely EXC) ............................. 13
Přepínač blinkrů (všechny modely EXC) ............................ 13
Tlačítko houkačky (všechny modely EXC) ......................... 13
Nouzový vypínač (200 EXC AUS) ...................................... 13
Nouzový vypínač (250/300 EXC AUS) ............................... 14
Tlačítko E-startéru (250/300 EXC EU, EXC SIX DAYS,
250/300 XC‑W) ................................................................... 14
Tlačítko E-startéru (250/300 EXC AUS) ............................. 14
Přepínač světel (XC-W) ...................................................... 14
Přehled kontrolek (všechny modely EXC) .......................... 14
Tachometr........................................................................... 15
Aktivace a test tachometru ................................................. 15
Spínač Tripmaster .............................................................. 15
Nastavení kilometrů nebo mílí ............................................ 15
Nastavení času ................................................................... 16
Nastavení funkcí tachometru .............................................. 16
Dotaz na čas soutěžního kola............................................. 17
Režim zobrazení SPEED (rychlost).................................... 17
Režim zobrazení SPEED/H (provozní hodiny) ................... 17
Režim zobrazení SPEED/CLK (čas)................................... 18
Režim zobrazení SPEED/LAP (čas kola) ........................... 18
Režim zobrazení SPEED/ODO (počítadlo ujetých
kilometrů) ............................................................................ 18
Režim zobrazení SPEED/TR1 (Tripmaster 1) .................... 18
Režim zobrazení SPEED/TR2 (Tripmaster 2) .................... 19
Režim zobrazení SPEED/A1 (průměrná rychlost 1) ........... 19
Režim zobrazení SPEED/A2 (průměrná rychlost 2) ........... 19
Režim zobrazení SPEED/S1 (stopky 1) ............................. 20
Režim zobrazení SPEED/S2 (stopky 2) ............................. 20
Kohout palivového potrubí .................................................. 21
Otevření uzávěru palivové nádrže ...................................... 22
Zavření uzávěru palivové nádrže........................................ 22
Řadicí páka ......................................................................... 22
Nožní startér ....................................................................... 23
Nožní brzda ........................................................................ 23
Boční stojan ........................................................................ 23
Zámek řízení (všechny modely EXC) ................................. 24
Uzamknutí řízení (všechny modely EXC) ........................... 24
Odemknutí řízení (všechny modely EXC)........................... 24
OBSAH
2
UVEDENÍ DO PROVOZU .......................................................
Pokyny pro první uvedení do provozu ................................
Záběh motoru .....................................................................
Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení ................
Přípravy na jízdy v suchém písku .......................................
Přípravy na jízdy v mokrém písku.......................................
Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu ..................
Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti ........
Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu .....
NÁVOD K JÍZDĚ .....................................................................
Kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu ....
Startování ...........................................................................
Rozjezd ...............................................................................
Řazení, jízda .......................................................................
Brzdění................................................................................
Zastavení, parkování ..........................................................
Tankování paliva.................................................................
SERVISNÍ PLÁN .....................................................................
Servisní plán .......................................................................
Servisní práce (jako zakázka navíc) ...................................
VYLADĚNÍ PODVOZKU .........................................................
Kontrola základního nastavení podvozku podle
hmotnosti jezdce.................................................................
Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry.....................
Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné
vzpěry .................................................................................
Nastavení tlumení Low Speed při stlačování pružné
vzpěry .................................................................................
Nastavení tlumení při roztahování pružné vzpěry ..............
Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola .......................
Kontrola statického prověšení pružné vzpěry.....................
Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě ........................
Nastavení předepnutí pružiny na pružné vzpěře ...........
Nastavení prověšení při jízdě
........................................
Kontrola základního nastavení vidlice ................................
Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici .............
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče na vidlici...........
Nastavení předepnutí pružiny vidlice..................................
Poloha řídítek......................................................................
Nastavení polohy řídítek
................................................
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU .......................................
Zdvihnutí motocyklu na stojan ............................................
Sejmutí motocyklu ze stojanu .............................................
Odvzdušnění vidlic..............................................................
Čištění prachových manžet na vidlici..................................
Uvolnění krytu vidlice..........................................................
Nastavení polohy krytu vidlice ............................................
Demontáž vidlic
.............................................................
Montáž vidlic
..................................................................
Demontáž krytu vidlice
..................................................
Montáž krytu vidlice
.......................................................
Demontáž spodního můstku vidlice
(EXC EU/AUS,
XC‑W) .................................................................................
Demontáž spodního můstku vidlice
(EXC SIX DAYS) ................................................................
Montáž spodního můstku vidlice
(EXC EU/AUS,
XC‑W) .................................................................................
Montáž spodního můstku vidlice
(EXC SIX DAYS) .......
Kontrola vůle ložiska hlavy řízení .......................................
Nastavení vůle ložiska hlavy rámu
................................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
30
30
31
31
31
32
32
34
34
35
36
36
36
36
37
38
38
39
39
39
40
41
41
42
42
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
47
48
48
48
49
50
52
52
OBSAH
3
Mazání ložiska hlavy řízení
...........................................
Demontáž tabulky se startovacím číslem (XC-W) ..............
Montáž tabulky startovního čísla (XC-W) ...........................
Demontáž předního blatníku...............................................
Montáž předního blatníku ...................................................
Demontáž pružné vzpěry ...............................................
Montáž pružné vzpěry
...................................................
Demontáž sedačky .............................................................
Montáž sedačky..................................................................
Demontáž krytu schránky vzduchového filtru .....................
Montáž krytu schránky vzduchového filtru..........................
Demontáž vzduchového filtru
........................................
Montáž vzduchového filtru
.............................................
Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového
filtru
................................................................................
Demontáž tlumicí koncovky výfuku.....................................
Montáž tlumicí koncovky výfuku .........................................
Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku
....................
Demontáž palivové nádrže
............................................
Montáž palivové nádrže .................................................
Kontrola znečištění řetězu ..................................................
Čištění řetězu......................................................................
Kontrola napnutí řetězu ......................................................
Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a
vedení řetězu ......................................................................
Nastavení napnutí řetězu....................................................
Nastavení vedení řetězu ................................................
Kontrola rámu
................................................................
Kontrola kyvného ramena ..............................................
Kontrola uložení plynového bowdenu.................................
Kontrola gumové rukojeti ....................................................
Dodatečné zajištění gumové rukojeti..................................
Nastavení základní polohy páčky spojky ............................
Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky .....................
Výměna kapaliny hydraulické spojky
.............................
BRZDY ....................................................................................
Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy ........................
Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy (XC-W) .......
Nastavení mrtvého chodu páčky ruční brzdy (všechny
modely EXC).......................................................................
Kontrola brzdových kotoučů ...............................................
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola .....
Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola ............
Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola .............
Výměna brzdového obložení brzdy předního kola
........
Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy ..................................
Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy
.............
Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola....
Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola
..........
Kontrola brzdového obložení zadní brzdy ..........................
Demontáž obložení brzdy zadního kola
........................
Montáž obložení brzdy zadního kola
.............................
Výměna obložení brzdy zadního kola ............................
KOLA, PNEUMATIKY .............................................................
Demontáž předního kola
...............................................
Montáž předního kola
....................................................
Demontáž zadního kola
.................................................
Montáž zadního kola
.....................................................
Kontrola stavu pneumatik ...................................................
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách .............................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
53
53
53
54
54
54
54
55
55
56
56
56
56
57
57
58
58
58
59
60
60
61
61
63
64
64
65
65
66
66
66
67
67
69
69
69
69
70
70
70
71
72
73
73
74
74
75
75
76
76
78
78
78
79
79
80
81
Kontrola napnutí paprsků.................................................... 81
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ..................................................... 83
Demontáž baterie
(všechny modely 250/300) ............... 83
Montáž baterie
(všechny modely 250/300).................... 83
Nabíjení baterie
(všechny modely 250/300) .................. 83
Výměna hlavní pojistky (všechny modely 250/300)............ 84
Demontáž masky světlometu se světlometem (všechny
modely EXC)....................................................................... 85
Montáž masky světlometu se světlometem (všechny
modely EXC)....................................................................... 86
Výměna žárovky světlometu (všechny modely EXC) ......... 86
Kontrola nastavení světlometu (všechny modely EXC)...... 87
Nastavení dosahu světlometu (všechny modely EXC)....... 87
Výměna baterie tachometru................................................ 87
CHLADICÍ SYSTÉM................................................................ 89
Chladicí systém .................................................................. 89
Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny ........ 89
Kontrola hladiny chladicí kapaliny....................................... 90
Vypuštění chladicí kapaliny
........................................... 90
Doplnění chladicí kapaliny
............................................. 91
VYLADĚNÍ MOTORU.............................................................. 93
Kontrola vůle plynového bovdenu....................................... 93
Nastavení vůle plynového bovdenu ............................... 93
Karburátor ........................................................................... 93
Nastavení volnoběhu na karburátoru
............................ 94
Vyprázdnění plovákové komory karburátoru
................. 95
Kontrola základní polohy řadicí páky .................................. 96
Nastavení základní polohy řadicí páky
.......................... 96
Charakteristika motoru - pomocná pružina (všechny
modely 250/300) ................................................................. 96
Charakteristika motoru - nastavení pomocné pružiny
(všechny modely 250/300).................................................. 96
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU ........................................... 98
Kontrola hladiny převodového oleje.................................... 98
Výměna převodového oleje
........................................... 98
Vypuštění převodového oleje
........................................ 99
Naplnění převodovky převodovým olejem ..................... 99
Doplnění převodového oleje
........................................ 100
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ ............................................................ 102
Mytí motocyklu .................................................................. 102
Kontrola a ošetření pro zimní provoz................................ 103
ULOŽENÍ ............................................................................... 104
Uložení.............................................................................. 104
Uvedení do provozu po uložení ........................................ 104
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD ........................................................ 105
TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR ............................................ 107
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU ............................. 107
Všechny modely 200 ........................................................ 107
všechny modely 250 ......................................................... 108
všechny modely 300 ......................................................... 109
Plnicí množství - převodový olej ....................................... 109
Plnicí množství - chladicí kapalina.................................... 109
UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU ................................. 110
všechny modely 125/200 .................................................. 110
všechny modely 250/300 .................................................. 111
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR................................. 112
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU ............................. 112
200 EXC EU ..................................................................... 112
200 EXC AUS ................................................................... 112
200 XC‑W USA ................................................................. 112
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OBSAH
4
250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU .............................
250 EXC AUS ...................................................................
250 XC‑W USA .................................................................
300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU .............................
300 EXC AUS ...................................................................
300 XC‑W USA .................................................................
Konfigurace karburátoru (125 EXC EU,
125 EXC SIX DAYS EU)
.............................................
Konfigurace karburátoru (Všechny modely 200)
.........
Konfigurace karburátoru (všechny modely 250) ..........
Konfigurace karburátoru (všechny modely 300) ..........
Konfigurace karburátoru obecně
.................................
TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK......................................
Osazení žárovkami ...........................................................
Pneumatiky .......................................................................
Plnicí množství - palivo .....................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE............................................
všechny modely 125/200 ..................................................
všechny modely 250/300 ..................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA ...........................
všechny modely 125/200 ..................................................
všechny modely 250/300 ..................................................
UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU .............................
PROVOZNÍ LÁTKY ...............................................................
POMOCNÉ PROSTŘEDKY ..................................................
NORMY .................................................................................
REJSTŘÍK .............................................................................
x
x
x
x
x
113
113
113
113
114
114
114
116
117
118
119
120
121
121
121
122
122
122
124
124
124
126
127
129
131
132
ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY
Použité symboly
Dále je vysvětleno používání určitých symbolů.
Označuje očekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).
Označuje neočekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).
Všechny práce, které jsou označeny tímto symbolem, vyžadují odborné znalosti a technické chápání. V zájmu
vlastní bezpečnosti nechte tyto práce provést autorizovaným servisem KTM ! Údržbu Vašeho motocyklu tam
optimálně provedou speciálně vyškolení odborníci pomocí nezbytných speciálních nástrojů.
Označuje odkaz na stránku (na uvedené straně si můžete přečíst více informací).
Použité formátování
Dále je vysvětleno používané formátování.
Vlastní název
Označuje vlastní název.
Název®
Označuje ochranný název.
Značka™
Označuje obchodní značku.
5
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
6
Definice použití (všechny modely EXC)
Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že vyhovují současným nárokům a obstojí v regulérní konkurenci.
Motocykly odpovídají současný platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motocyklových sportovních svazů.
Informace
Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované (přiškrcené) verzi.
V nepřiškrcené verzi se smí motocykl provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.
Motocykl je navržen pro cross-country vytrvalostní závody (Enduro) a ne pro převažující použití pro motokros.
Definice použití (XC-W)
Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že vyhovují současným nárokům a obstojí v regulérní konkurenci.
Motocykly odpovídají současný platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motocyklových sportovních svazů.
Informace
Motocykl se smí provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.
Motocykl je navržen pro cross-country vytrvalostní závody (Enduro) a ne pro převažující použití pro motokros.
Servis
Předpokladem pro bezchybný provoz a pro předcházení předčasného opotřebení je dodržování servisu, péče a seřizování motoru a
podvozku tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení podvozku může vyvolat poškození a zlomení součástí podvozku.
Použití motocyklu ve ztížených podmínkách, např. písek, silně bahnitý a mokrý terén může vést k nadprůměrnému opotřebení součástí, jako např. hnacího ústrojí nebo brzd. Může to mít za následek servis resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hranice jejich opotřebení podle servisního plánu.
Bezpodmínečně dodržujte předepsané doby záběhu a servisní intervaly. Jejich přesné dodržování značně přispívá ke zvýšení životnosti Vašeho motocyklu.
Záruka
Práce předepsané v servisním plánu musí provádět výhradně autorizovaný servis KTM a musí je potvrdit jak v servisní knížce, tak
na KTM dealer.net, jinak zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při škodách a následných škodách, které byly způsobeny manipulací
a/nebo přestavbami na vozidle, nemůže být uplatňováno žádné záruční plnění.
Provozní prostředky
Palivo, mazací prostředky resp. provozní prostředky je nutno používat dle specifikace, která je uvedena v návodu k obsluze.
Náhradní díly, příslušenství
Pro svoji vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly schválené a/nebo doporučené KTM a nechte si je namontovat v autorizovaném servisu KTM. KTM nepřebírá žádné záruky za jiné výrobky, a tím vzniklé škody.
Některé náhradní díly a příslušenství je u příslušných popisů uvedeno v závorkách. Váš obchodník KTM Vám rád poradí.
Aktuální KTM PowerParts pro Vaše vozidlo naleznete na webových stránkách KTM.
Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com
Pravidla při práci
Pro některé práce jsou zapotřebí speciální nástroje. Tyto nástroje nejsou součástí vozidla, lze je ale objednat pod číslem uvedeným
v závorce. Příkl.: Stahovák ložisek (15112017000)
Při montáži je nutno znovu nepoužitelné součásti (např. samojisticí šrouby a matice, matice, těsnění, těsnicí kroužky, o-kroužky,
závlačky, pojistné plechy) nahradit novými součástmi.
Pokud se u šroubových spojení použije prostředek k zajištění šroubů (např. Loctite®) je nutno dodržovat specifické pokyny výrobce k
jejich použití.
Součásti, které se mají po demontáži znovu použít, je nutno vyčistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozené resp. opotřebované.
Poškozené příp. opotřebené díly vyměňte.
Po skončení opravy resp. údržby je nutno se ujistit o provozní bezpečnosti vozidla.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
7
Přeprava
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Upozornění
Nebezpečí požáru
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
–
Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte
žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.
–
Vypněte motor.
–
Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy OFF.
–
Zajistěte motocykl upínacími pásy nebo jiným vhodným upínacím prostředkem proti převrhnutí a sklouznutí.
Životní prostředí
Jízda na motocyklu je nádherný sport a přirozeně doufáme, že si ho budete moci užít plnými doušky. Přesto v sobě skrývá potenciál
pro problémy se životním prostředím, stejně jako konflikty s jinými lidmi. Odpovědné zacházení s motocyklem ale zajistí, aby k problémům nebo konfliktům nedocházelo. Pro zajištění budoucnosti motocyklového sportu se ujistěte, zda používáte motocykl legálně,
chovejte se uvědoměle k životnímu prostředí a respektujte práva ostatních lidí.
Upozornění/Výstražná upozornění
Bezpodmínečně dbejte uvedených upozornění/výstražných upozornění.
Informace
Na vozidle jsou umístěny různé nálepky s upozorněním/ výstražným upozorněním. Žádnou nálepku s upozorněním/výstražným upozorněním neodstraňujte. Pokud by některá chyběla, nemuseli byste Vy nebo někdo jiný poznat nebezpečí
a v důsledku toho by mohlo dojít ke zranění.
Stupně nebezpečí
Nebezpečí
Upozornění na nebezpečí, které má za následek jistou smrt nebo těžká zranění s trvalými následky, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Výstraha
Upozornění na nebezpečí, které má pravděpodobně za následek smrt nebo těžká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Pozor
Upozornění na nebezpečí, které může mít za následek lehká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Upozornění
Upozornění na nebezpečí, které má za následek značné hmotné škody nebo poškození stroje, pokud nebudou provedena příslušná
preventivní opatření.
Výstraha
Upozornění na nebezpečí, které má za následek poškození životního prostředí, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.
Návod k obsluze
–
Před první jízdou si nezbytně důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Obsahuje mnoho informací a tipů, které Vám usnadní
ovládání a manipulaci vašeho motocyklu. Jen tak zjistíte, jak nejlépe motocykl sladit se svými potřebami, a jak se můžete chránit
před úrazem. Návod k obsluze kromě toho obsahuje důležité informace o údržbě motocyklu.
–
Návod k obsluze je důležitá součást motocyklu a musí být při dalším prodeji předán novému vlastníkovi.
POHLED NA VOZIDLO
8
Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění)
3.1
B00784-10
1
Páčka ruční brzdy (
str. 12)
2
Zkratovací tlačítko (
str. 12)
3
Páčka spojky (
4
Víko schránky na vzduchový filtr
5
Kohout palivového potrubí (
6
Vedení řetězu
7
Boční stojan (
str. 23)
8
Řadicí páka (
str. 22)
9
Vidlice - nastavení tlumiče pro roztahování
10
Vidlice - nastavení tlumiče pro stlačování
str. 12)
str. 21)
POHLED NA VOZIDLO
9
Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)
3.2
B00783-10
1
Uzávěr nádrže
2
Odvzdušňovací šroub vidlice
3
Otočná rukojeť plynu (
4
Číslo podvozku (
5
Nožní startér (
6
Nožní brzda (
7
Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro stlačování
8
Průzor - brzdová kapalina vzadu
9
Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro roztahování
str. 12)
str. 10)
str. 23)
str. 23)
SÉRIOVÁ ČÍSLA
10
Číslo podvozku
4.1
(XC-W)
Číslo podvozku  je vyraženo na hlavě řízení vpravo.
B00015-10
(všechny modely EXC)
Číslo podvozku  je vyraženo na hlavě řízení vpravo.
303438-10
Identifikační štítek
4.2
(XC-W)
Identifikační štítek  je umístěn na hlavě rámu vpředu.
400284-10
(všechny modely EXC)
Identifikační štítek  je umístěn na hlavě rámu vpředu.
303439-10
Číslo klíčku (všechny modely EXC)
4.3
Číslo klíčků  pro zámek řízení je vyraženo na sponě klíčků.
500125-10
SÉRIOVÁ ČÍSLA
11
Číslo motoru
4.4
Číslo motoru  je vyraženo na levé straně motoru pod pastorkem.
B00016-10
Číslo výrobku na vidlici
4.5
Číslo výrobku na vidlici  je vyraženo na vnitřní straně koncovky vidlice.
B00265-01
Výrobní číslo pružné vzpěry
4.6
Výrobní číslo pružné vzpěry  je vyraženo na horní části pružné vzpěry nad nastavovacím kroužkem směrem ke straně motoru.
B00786-10
OVLÁDACÍ PRVKY
12
Páčka spojky
5.1
(všechny modely 125/200)
Páčka spojky  je umístěna na řídítkách vlevo.
Spojka je ovládaná hydraulicky a reguluje se automaticky.
B00001-10
(všechny modely 250/300)
Páčka spojky  je umístěna na řídítkách vlevo.
Spojka je ovládaná hydraulicky a reguluje se automaticky.
B00009-10
Páčka ruční brzdy
5.2
Páčka ruční brzdy  je umístěna na řídítkách vpravo.
Páčkou ruční brzdy se ovládá brzda předního kola.
400196-10
Otočná rukojeť plynu
5.3
Otočná rukojeť plynu  je umístěna na řídítkách vpravo.
B00060-10
Zkratovací tlačítko (všechny modely EXC)
5.4
Zkratovací tlačítko  je umístěno na řídítkách vlevo.
Možné stavy
• Zkratovací tlačítko v základní poloze – V této poloze je zapalovací okruh uzavřený, motor lze startovat.
• Zkratovací tlačítko stisknuté – V této poloze je zapalovací okruh přerušený,
běžící motor zhasne, stojící motor nenaskočí.
B00078-10
OVLÁDACÍ PRVKY
13
Zkratovací tlačítko (XC-W)
5.5
Zkratovací tlačítko  je umístěno na řídítkách vlevo.
Možné stavy
• Zkratovací tlačítko v základní poloze – V této poloze je zapalovací okruh uzavřený, motor lze startovat.
• Zkratovací tlačítko stisknuté – V této poloze je zapalovací okruh přerušený,
běžící motor zhasne, stojící motor nenaskočí.
B00002-10
Přepínač světel (všechny modely EXC)
5.6
Přepínač světel  je umístěn na řídítkách vlevo.
Možné stavy
Světla vypnutá – Přepínač světel je vychýlený doprava. V této poloze
jsou světla vypnutá.
Potkávací světlo zapnuté – Přepínač světel je ve střední poloze. V této
poloze je zapnuté potkávací a zadní světlo.
Dálkové světlo zapnuté – Přepínač světel je vychýlený doleva. V této
poloze je zapnuté dálkové a zadní světlo.
B00082-10
Přepínač blinkrů (všechny modely EXC)
5.7
Přepínač blinkrů  je umístěn na řídítkách vlevo.
Možné stavy
Blinkr vyp – Přepínač blinkrů je ve střední poloze.
Blinkr vlevo zap – Přepínač blinkrů vychýlený vlevo.
Blinkr vpravo zap – Přepínač blinkrů vychýlený vpravo.
101299-10
Tlačítko houkačky (všechny modely EXC)
5.8
Tlačítko houkačky  je umístěno na řídítkách vlevo.
Možné stavy
• Tlačítko houkačky
• Tlačítko houkačky
v základní poloze
stisknuté – Houkačka je v této poloze zapnutá.
B00083-10
Nouzový vypínač (200 EXC AUS)
5.9
Nouzový vypínač  je umístěný na řídítkách vpravo.
Možné stavy
Zapalování vyp – V této poloze je zapalovací okruh přerušený, běžící
motor zhasne, stojící motor nenaskočí.
Zapalování zap – V této poloze je zapalovací okruh uzavřený, motor
lze startovat.
B00087-10
OVLÁDACÍ PRVKY
14
Nouzový vypínač (250/300 EXC AUS)
5.10
Nouzový vypínač  je umístěný na řídítkách vpravo.
Možné stavy
Zapalování vyp – V této poloze je zapalovací okruh přerušený, běžící
motor zhasne, stojící motor nenaskočí.
Zapalování zap – V této poloze je zapalovací okruh uzavřený, motor
lze startovat.
B00079-10
Tlačítko E-startéru (250/300 EXC EU, EXC SIX DAYS, 250/300 XC‑W)
5.11
Tlačítko E-startéru  je umístěno na řídítkách vpravo.
Možné stavy
• Tlačítko E-startéru
• Tlačítko E-startéru
v základní poloze
stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.
B00080-10
Tlačítko E-startéru (250/300 EXC AUS)
5.12
Tlačítko E-startéru  je umístěno na řídítkách vpravo.
Možné stavy
• Tlačítko E-startéru
• Tlačítko E-startéru
v základní poloze
stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.
B00081-10
Přepínač světel (XC-W)
5.13
Přepínač světel  se nachází vpravo vedle tachometru.
Možné stavy
• Přepínač světel je při dodávce bez funkce – Lze jej použít při dovybavení světly.
500146-10
Přehled kontrolek (všechny modely EXC)
5.14
Možné stavy
Kontrolka dálkového světla svítí modře – Dálkové světlo je zapnuté.
Kontrolka blinkru bliká zeleně – Blinkr je zapnutý.
500147-01
OVLÁDACÍ PRVKY
15
Tachometr
5.15
–
Tlačítkem
se mění režim zobrazení nebo se přechází do menu nastavení.
–
Tlačítkem
se ovládají různé funkce.
–
Tlačítkem
se ovládají různé funkce.
Informace
Při dodávce jsou aktivovány jen režimy zobrazení SPEED/H a SPEED/ODO.
400312-01
Aktivace a test tachometru
5.16
Aktivace tachometru
Tachometr se aktivuje, pokud stisknete jedno z tlačítek nebo přijde impulz ze snímače
otáček kola.
Test displeje
Funkce displeje se testují krátkým rozsvícením všech segmentů zobrazení.
400313-01
WS (wheel size)
Po funkčním testu displeje se na chvíli zobrazí obvod kola WS (wheel size).
Informace
Číslo 2205 odpovídá obvodu 21" předního kola se sériovými pneumatikami.
Potom se zobrazí posledně zvolený režim.
400314-01
Spínač Tripmaster
5.17
(Doplňkové vybavení: Spínač Tripmaster)
Spínačem Tripmaster můžete z řídítek ovládat funkce tachometru.
Informace
Tripmaster je k dostání jako doplňkové vybavení.
Nastavení kilometrů nebo mílí
5.18
Informace
Pokud se mění jednotka, hodnota ODO zůstane zachovaná a příslušně se přepočítá.
Hodnoty TR1, TR2, A1, A2 a S1 se při přestavení vymažou.
Podmínka
Motocykl stojí.
–
Tlačítko
tel H.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza-
–
Tlačítko
přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.
–
Stiskněte tlačítko
Zobrazí se menu nastavení a jsou podsvíceny aktivované funkce.
400329-01
tolikrát, až začne blikat ukazatel Km/h/Mph.
Km/h nastavení
– Stiskněte tlačítko
.
Mph nastavení
– Stiskněte tlačítko
.
OVLÁDACÍ PRVKY
16
–
Tlačítko
přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.
Nastavení se uloží do paměti a menu nastavení se uzavře.
Informace
Pokud se 20 sekund nestiskne žádné tlačítko nebo nepřijde impulz od snímače otáček kola, nastavení se automaticky uloží do paměti a menu nastavení se zavře.
Nastavení času
5.19
Podmínka
Motocykl stojí.
–
Tlačítko
tel CLK.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza-
–
Tlačítko
přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.
Ukazatel hodin bliká.
–
Tlačítkem
–
Krátce stiskněte tlačítko
resp. tlačítkem
–
Stisknutím tlačítka
teli hodin.
nastavte ukazatel hodin.
.
Bliká další segment ukazatele a lze jej nastavit.
400330-01
a tlačítka
lze nastavit další segmenty, analogicky k ukaza-
Informace
Sekundy lze nastavit pouze na nulu.
–
Tlačítko
přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.
Nastavení se uloží do paměti a menu nastavení se uzavře.
Informace
Pokud se 20 sekund nestiskne žádné tlačítko nebo nepřijde impulz od snímače otáček kola, nastavení se automaticky uloží do paměti a menu nastavení se zavře.
Nastavení funkcí tachometru
5.20
Informace
Ve stavu při dodání je aktivovaný pouze režim zobrazení SPEED/H a SPEED/ODO.
Podmínka
Motocykl stojí.
–
Tlačítko
tel H.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza-
–
Tlačítko
přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.
–
Krátkým stisknutím tlačítka
Zobrazí se menu nastavení a jsou podsvíceny aktivované funkce.
zvolte požadovanou funkci.
Zvolená funkce bliká.
Aktivování funkce
– Stiskněte tlačítko
400318-01
.
Symbol zůstane zobrazený na displeji a ukazatel přejde k další funkci.
Deaktivování funkce
– Stiskněte tlačítko
.
Symbol na displeji zhasne a ukazatel přejde k další funkci.
–
Všechny požadované funkce příslušně aktivujte nebo deaktivujte.
–
Tlačítko
přidržte stisknuté 3 - 5 sekund.
Nastavení se uloží do paměti a menu nastavení se uzavře.
Informace
Pokud se 20 sekund nestiskne žádné tlačítko nebo nepřijde impulz od snímače otáček kola, nastavení se automaticky uloží do paměti a menu nastavení se zavře.
OVLÁDACÍ PRVKY
17
Dotaz na čas soutěžního kola
5.21
Informace
Tuto funkci lze vyvolat jen tehdy, když byla stopována soutěžní kola.
Podmínka
Motocykl stojí.
–
Tlačítko
tel LAP.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza-
–
Krátce stiskněte tlačítko
–
Tlačítkem
–
Tlačítko
–
Krátce stiskněte tlačítko
.
Na levé straně displeje se zobrazí LAP 1.
lze vyvolat soutěžní kola 1-10.
bez funkce.
.
další režim zobrazení
400321-01
Informace
Pokud přijde impulz ze snímače otáček kola, vrátí se levá strana displeje
zpět do režimu SPEED.
Režim zobrazení SPEED (rychlost)
5.22
–
Tlačítko krátce stiskněte tolikrát, až se vlevo na displeji objeví požadovaný ukazatel SPEED.
V režimu zobrazení SPEED se zobrazí aktuální rychlost.
Aktuální rychlost může být zobrazena v Km/h nebo v Mph.
Informace
Proveďte nastavení uživatelské země.
Jakmile přijde impulz z předního kola, přejde levá strana displeje tachometru
do režimu SPEED a zobrazí se aktuální rychlost.
400317-02
Režim zobrazení SPEED/H (provozní hodiny)
5.23
Podmínka
• Motocykl stojí.
–
Tlačítko
tel H.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza-
V režimu zobrazení H se zobrazují provozní hodiny motoru.
Počitadlo provozních hodin ukládá do paměti celkovou dobu jízdy.
Informace
400316-01
Počitadlo provozních hodin je důležité pro dodržování prací údržby.
Pokud je tachometr při rozjíždění v režimu zobrazení H, automaticky přejde do
režimu zobrazení ODO.
Režim zobrazení H je během jízdy potlačený.
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Ukazatel přejde do menu nastavení funkcí tachometru.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
OVLÁDACÍ PRVKY
18
Režim zobrazení SPEED/CLK (čas)
5.24
–
Tlačítko
tel CLK.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza-
V režimu zobrazení CLK se zobrazí čas.
400319-01
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Ukazatel přejde do menu nastavení hodin.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/LAP (čas kola)
5.25
–
Tlačítko
tel LAP.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukaza-
V režimu zobrazení LAP lze stopkami měřit až 10 časů soutěžních kol.
Informace
Pokud čas soutěžního kola po stisknutí tlačítka
míst obsazených.
Soutěžní kolo 10 se musí zastavit tlačítkem .
400320-01
dále běží, je 9 paměťových
Stiskněte
tlačítko .
Spouští a zastavuje hodiny.
Stiskněte
tlačítko .
Zastavuje běžící čas soutěžního kola, ukládá jej do paměti a
stopky zahajují další kolo.
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Stopky a čas soutěžního kola jsou vynulovány.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/ODO (počítadlo ujetých kilometrů)
5.26
–
Tlačítko krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo dole zobrazí ukazatel ODO.
V režimu zobrazení ODO se zobrazí celkový počet ujetých kilometrů.
400317-01
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
–
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/TR1 (Tripmaster 1)
5.27
–
Tlačítko
tel TR1.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza-
TR1(Tripmaster 1) běží stále a počítá do 999,9.
Pomocí něj lze měřit délky tras při vyjížďkách nebo vzdálenosti mezi dvěma zastávkami pro tankování.
TR1 je spojený s A1 (průměrná rychlost 1) a S1 (stopky 1).
Informace
400323-01
Pokud se překročí 999,9, jsou hodnoty TR1, A1 a S1 automaticky nastaveny
na 0,0.
OVLÁDACÍ PRVKY
19
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/TR2 (Tripmaster 2)
5.28
–
Tlačítko
tel TR2.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza-
TR2(Tripmaster 2) běží stále a počítá do 999,9.
Zobrazenou hodnotu lze ručně nastavit pomocí tlačítka
funkce při jízdách podle jízdní knihy (Roadbook).
a tlačítka
. Velmi praktická
Informace
Hodnotu TR2 lze i během jízdy manuálně korigovat pomocí tlačítka a tlačítka .
Pokud se překročí 999,9 hodnota TR2 se automaticky nastaví na 0,0.
400324-01
Stiskněte
tlačítko .
Zvyšuje hodnotu TR2.
Stiskněte
tlačítko .
Snižuje hodnotu TR2.
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Maže hodnoty TR2.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/A1 (průměrná rychlost 1)
5.29
–
Tlačítko
tel A1.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza-
A1 (průměrná rychlost 1) zobrazuje průměrnou rychlost na základě výpočtu z TR1
(Tripmaster 1) a S1 (stopky 1).
Výpočet této hodnoty je aktivovaný prvním impulzem snímače kola a končí 3 sekundy
po posledním impulzu.
400325-01
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/A2 (průměrná rychlost 2)
5.30
–
Tlačítko
tel A2.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza-
A2 (průměrná rychlost 2) zobrazuje průměrnou rychlost na základě aktuální rychlosti,
pokud běží stopky S2 (stopky 2).
Informace
Zobrazená hodnota se může odlišovat od skutečné průměrné rychlosti, pokud
po jízdě nebyly zastaveny S2.
400326-01
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
OVLÁDACÍ PRVKY
20
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
–
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/S1 (stopky 1)
5.31
–
Tlačítko
tel S1.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza-
S1 (stopky 1) ukazují čas jízdy na základě TR1 a běží dále, jakmile přijde impulz se
snímače kola.
Výpočet této hodnoty začíná s prvním impulzem snímače kola a končí 3 sekundy po
posledním impulzu.
400327-01
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Ukazatele TR1, A1 a S1 jsou nastaveny na 0,0.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Režim zobrazení SPEED/S2 (stopky 2)
5.32
–
Tlačítko
tel S2.
krátce stiskněte tolikrát, až se na displeji vpravo nahoře zobrazí ukaza-
S2 (stopky 2) jsou manuální stopky.
Pokud v pozadí běží S2, bliká na displeji tachometru ukazatel S2.
400328-01
Stiskněte
tlačítko .
Spouští nebo zastavuje S2.
Stiskněte
tlačítko .
bez funkce
Tlačítko přidržte stisknuté 3
- 5 sekund.
Ukazatele S2, a A2 jsou nastaveny na 0,0.
Krátce stiskněte
tlačítko .
další režim zobrazení
Přehled funkcí
Ukazatel
Stiskněte tlačítko
Režim zobrazení
SPEED/H (provozní
hodiny)
bez funkce
Režim zobrazení
SPEED/CLK (čas)
.
Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko přidržte
stisknuté 3 - 5 sekund.
Krátce stiskněte tlačítko .
bez funkce
Ukazatel přejde do
menu nastavení funkcí
tachometru.
další režim zobrazení
bez funkce
bez funkce
Ukazatel přejde do
menu nastavení hodin.
další režim zobrazení
Režim zobrazení
SPEED/LAP (čas kola)
Spouští a zastavuje
hodiny.
Zastavuje běžící čas
soutěžního kola, ukládá
jej do paměti a stopky
zahajují další kolo.
Stopky a čas soutěžního kola jsou vynulovány.
další režim zobrazení
Režim zobrazení
SPEED/ODO
(počítadlo ujetých
kilometrů)
bez funkce
bez funkce
–
další režim zobrazení
Režim zobrazení
SPEED/TR1
(Tripmaster 1)
bez funkce
bez funkce
Ukazatele TR1, A1 a
S1 jsou nastaveny na
0,0.
další režim zobrazení
OVLÁDACÍ PRVKY
21
Přehled funkcí
Ukazatel
Stiskněte tlačítko
.
Režim zobrazení
SPEED/TR2
(Tripmaster 2)
Zvyšuje hodnotu TR2.
Režim zobrazení
SPEED/A1 (průměrná
rychlost 1)
Stiskněte tlačítko
.
Tlačítko přidržte
stisknuté 3 - 5 sekund.
Krátce stiskněte tlačítko .
Snižuje hodnotu TR2.
Maže hodnoty TR2.
další režim zobrazení
bez funkce
bez funkce
Ukazatele TR1, A1 a
S1 jsou nastaveny na
0,0.
další režim zobrazení
Režim zobrazení
SPEED/A2 (průměrná
rychlost 2)
bez funkce
bez funkce
–
další režim zobrazení
Režim zobrazení
SPEED/S1 (stopky 1)
bez funkce
bez funkce
Ukazatele TR1, A1 a
S1 jsou nastaveny na
0,0.
další režim zobrazení
Režim zobrazení
SPEED/S2 (stopky 2)
Spouští nebo zastavuje
S2.
bez funkce
Ukazatele S2, a A2 jsou
nastaveny na 0,0.
další režim zobrazení
Motocykl stojí.
Menu aktivovatelné
Přehled podmínek a aktivovatelnosti
Ukazatel
Režim zobrazení SPEED/H (provozní hodiny)
•
Režim zobrazení SPEED/CLK (čas)
•
Režim zobrazení SPEED/LAP (čas kola)
•
Režim zobrazení SPEED/TR1 (Tripmaster 1)
•
Režim zobrazení SPEED/TR2 (Tripmaster 2)
•
Režim zobrazení SPEED/A1 (průměrná rychlost 1)
•
Režim zobrazení SPEED/A2 (průměrná rychlost 2)
•
Režim zobrazení SPEED/S1 (stopky 1)
•
Režim zobrazení SPEED/S2 (stopky 2)
•
Kohout palivového potrubí
5.33
Kohout palivového potrubí se nachází na levé straně palivové nádrže.
Otočnou rukojetí  na kohoutu palivového potrubí lze otevřít nebo zavřít přívod paliva
do karburátoru.
Možné stavy
• Přívod paliva uzavřený OFF – Z nádrže do karburátoru nemůže přitékat žádné
palivo.
• Přívod paliva otevřený ON – Do karburátoru může přitékat palivo z nádrže. Nádrž
se vyprázdní až po rezervu.
• Přívod rezervního paliva otevřený RES – Do karburátoru může přitékat palivo z
nádrže. Nádrž se vyprázdní úplně.
601157-10
OVLÁDACÍ PRVKY
22
Otevření uzávěru palivové nádrže
5.34
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí , otočte uzávěrem palivové nádrže proti směru
hodinových ručiček a vytáhněte směrem nahoru.
–
Nasaďte uzávěr palivové nádrže a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud
tlačítko pro odemknutí  nezapadne.
303520-10
Zavření uzávěru palivové nádrže
5.35
Informace
Uložte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže  tak, aby se nikde nelámala.
303521-10
Řadicí páka
5.36
Řadicí páka  je namontovaná na motoru vlevo.
B00005-10
OVLÁDACÍ PRVKY
23
Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobrazení.
Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stupněm.
B00005-12
Nožní startér
5.37
Nožní startér  je umístěný na motoru vpravo. Horní část je otočná.
B00787-10
Nožní brzda
5.38
Nožní brzda  je umístěna před pravou stupačkou.
Nožní brzdou se ovládá brzda zadního kola.
B00788-10
Boční stojan
5.39
Boční stojan  se nachází na levé straně vozidla.
B00789-10
Boční stojan slouží k odstavení motocyklu.
Informace
Během jízdy musí být boční stojan  sklopený nahoru a zajištěný gumovým
páskem .
B00790-10
OVLÁDACÍ PRVKY
24
Zámek řízení (všechny modely EXC)
5.40
Zámek řízení  je umístěn vlevo na hlavě řízení.
Zámkem řízení lze zamknout řízení. Není možné řídit a tím ani jet.
B00791-10
Uzamknutí řízení (všechny modely EXC)
5.41
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
–
Odstavte vozidlo.
–
Řídítka otočte zcela doprava.
–
Do zámku řízení vložte klíček, otočte jím doleva, vtlačte a otočte doprava. Klíček
vytáhněte.
Pohyb řídítky již není možný.
Informace
Nikdy nenechávejte klíček v zámku řízení.
400732-01
Odemknutí řízení (všechny modely EXC)
5.42
–
Do zámku řízení vložte klíček, otočte jím doleva, vytáhněte a otočte doprava. Klíček vytáhněte.
Pohyb řídítky je opět možný.
Informace
Nikdy nenechávejte klíček v zámku řízení.
400731-01
UVEDENÍ DO PROVOZU
25
Pokyny pro první uvedení do provozu
6.1
Nebezpečí
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí při snížené schopnosti řízení.
Neuvádějte vozidlo do provozu, pokud jste požili alkohol, léky nebo drogy resp. nejste ve fyzicky nebo psychicky dobrém
stavu.
Výstraha
Nebezpečí poranění
–
Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.
Ochranný oděv (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste při každé jízdě. Používejte vždy
ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným požadavkům.
Výstraha
Nebezpečí pádu
–
Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.
Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolovatelné.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečná jízda při nevhodném způsobu jízdy.
Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a svému řidičskému umění.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí úrazu při vození spolujezdce.
Vaše vozidlo není určeno pro vození spolujezdce. Nevozte žádného spolujezdce.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Není-li nožní brzda uvolněná, obrušuje se soustavně brzdové obložení. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu brzdy.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízda.
Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav.
Výstraha
Nebezpečí odcizení
–
Použití neoprávněnými osobami.
Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.
Informace
Při provozu vašeho motocyklu mějte na paměti, že jiní lidé se mohou cítit obtěžováni nadměrným hlukem.
–
Ujistěte se, že práce na kontrole dodávky provedl autorizovaný servis KTM.
Při předání vozidla obdržíte doklad o vydání a servisní knížku.
–
Před první jízdou si pozorně pročtěte celý návod na ovládání.
–
Seznamte se s ovládacími prvky.
–
Nastavte základní polohu páčky spojky. (
str. 66)
(XC-W)
– Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. (
(všechny modely EXC)
– Nastavte mrtvý chod páčky ruční brzdy. (
str. 69)
str. 69)
–
Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.
–
Nastavte základní polohu řadicí páky.
–
Než uskutečníte větší jízdu, zvykněte si na vhodném povrchu na ovládání motocyklu.
x(
x(
str. 73)
str. 96)
Informace
Při jízdě v terénu doporučujeme, abyste jezdili s další osobou na druhém vozidle, abyste si mohli vzájemně pomoci.
–
Vyzkoušejte si také jednou jet co nejpomaleji a ve stoje, abyste získali více citu pro motocykl.
UVEDENÍ DO PROVOZU
26
–
Nepodnikejte žádné jízdy v terénu, které by přesahovaly vaše schopnosti a zkušenosti.
–
Během jízdy držte řídítka pevně oběma rukama a nohy nechte na stupačkách.
–
Berete-li si s sebou zavazadla, dbejte na bezpečné upevnění co nejblíže středu vozidla a na rovnoměrné rozložení hmotnosti na
přední a zadní kolo.
Informace
Motocykly reagují citlivě na změny rozložení hmotnosti.
–
Je nutno dodržovat nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a nejvyšší přípustné zatížení náprav.
Předepsaná hodnota
–
Nejvyšší přípustná celková hmotnost
335 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu
145 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu
190 kg
Zkontrolujte napnutí paprsků. (
str. 81)
Informace
Napnutí paprsků je nutno zkontrolovat po půl hodině provozu.
–
Záběh motoru.
Záběh motoru
6.2
–
Během záběhu nepřekračujte uvedený výkon motoru.
Předepsaná hodnota
Maximální výkon motoru
–
během prvních 3 provozních hodin
< 70 %
během prvních 5 provozních hodin
< 100 %
Vyvarujte se jízdy na plný plyn!
Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení
6.3
Informace
Používání motocyklů při ztížených podmínkách nasazení, může vést k nadměrnému opotřebení součástí, jako třeba pohonné
jednotky nebo brzd. Může to mít za následek údržbu resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hranice
jejich opotřebení podle servisního plánu.
–
Utěsněte schránku na vzduchový filtr.
x
Tip
Utěsněte hrany schránky na vzduchový filtr proti vniknutí nečistoty.
–
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
x(
str. 57)
Informace
Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.
–
Zajistěte dodatečně gumovou rukojeť. (
–
Zkontrolujte elektrické konektory, zda nejsou vlhké nebo zrezivělé a zda jsou pevně utažené.
»
str. 66)
Pokud se vyskytuje vlhkost, koroze nebo poškození:
–
Konektory vyčistěte a vysušte příp. vyměňte.
Ztížené podmínky nasazení jsou:
– Jízdy v suchém písku. ( str. 27)
–
Jízdy v mokrém písku. (
str. 27)
–
Jízdy v mokrém a bahnitém terénu. (
–
Jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti. (
–
Jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu. (
str. 28)
str. 28)
str. 29)
UVEDENÍ DO PROVOZU
27
Přípravy na jízdy v suchém písku
6.4
–
Zkontrolujte uzávěr chladiče.
Hodnota na uzávěru chladiče
»
1,8 bar
Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě:
Výstraha
Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu
velice horká a je pod tlakem.
–
600872-10
–
–
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte
motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte
postižená místa pod vlažnou vodou.
Vyměňte uzávěr chladiče.
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti prachu.
Kryt vzduchového filtru proti prachu (59006019000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
600869-01
–
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti písku.
Kryt vzduchového filtru proti písku (59006022000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
–
Proveďte nastavení trysky karburátoru.
Informace
600871-01
Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.
–
Čištění řetězu.
Prostředek na čištění řetězu (
–
str. 129)
Namontujte ocelové řetězové kolo.
Tip
Řetěz nemažte.
600868-01
–
Vyčistěte lamely chladiče.
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
–
Při pravidelném použití v písku – měňte píst každých 10 provozních hodin.
–
Zkontrolujte uzávěr chladiče.
Přípravy na jízdy v mokrém písku
6.5
Hodnota na uzávěru chladiče
»
1,8 bar
Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě:
Výstraha
Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu
velice horká a je pod tlakem.
–
600872-10
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte
motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte
postižená místa pod vlažnou vodou.
UVEDENÍ DO PROVOZU
28
–
–
Vyměňte uzávěr chladiče.
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.
Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
–
Proveďte nastavení trysky karburátoru.
Informace
600870-01
Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.
–
Čištění řetězu.
Prostředek na čištění řetězu (
–
str. 129)
Namontujte ocelové řetězové kolo.
Tip
Řetěz nemažte.
600868-01
–
Vyčistěte lamely chladiče.
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
–
Při pravidelném použití v písku – měňte píst každých 10 provozních hodin.
Příprava na jízdy v mokrém a bahnitém terénu
6.6
–
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.
Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
–
Proveďte nastavení trysky karburátoru.
Informace
600870-01
Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.
–
Namontujte ocelové řetězové kolo.
–
Umyjte motocykl. (
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
str. 102)
600868-01
Přípravy pro jízdy při vysoké teplotě a nízké rychlosti
6.7
–
Zkontrolujte uzávěr chladiče.
Hodnota na uzávěru chladiče
»
1,8 bar
Pokud zobrazená hodnota neodpovídá požadované hodnotě:
Výstraha
Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu
velice horká a je pod tlakem.
–
600872-10
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte
motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte
postižená místa pod vlažnou vodou.
UVEDENÍ DO PROVOZU
29
–
–
Vyměňte uzávěr chladiče.
Přizpůsobte sekundární převod terénu.
Informace
Pokud by se z důvodů příliš dlouhého sekundárního převodu musela často
aktivovat spojka, rychle by se zahříval motorový olej.
–
Čištění řetězu.
Prostředek na čištění řetězu (
600868-01
str. 129)
–
Vyčistěte lamely chladiče.
–
Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (
str. 90)
Přípravy pro jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu
6.8
–
Na vzduchový filtr namontujte kryt proti vodě.
Kryt vzduchového filtru proti vodě (59006021000)
Informace
Dodržujte montážní návod KTM PowerParts.
–
600870-01
Proveďte nastavení trysky karburátoru.
Informace
Doporučení pro nastavení karburátoru má Váš autorizovaný servis KTM.
NÁVOD K JÍZDĚ
30
Kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu
7.1
Informace
Před každou jízdou zkontrolujte stav vozidla a jeho provozní bezpečnost.
Vozidlo musí být při provozu v technicky bezvadném stavu.
–
Zkontrolujte hladinu převodového oleje. (
str. 98)
–
Zkontrolujte elektrickou soustavu.
–
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (
–
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (
–
Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. (
–
Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (
–
Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (
–
Zkontrolujte znečištění řetězu. (
–
Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. (
–
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
–
Zkontrolujte stav pneumatik. (
–
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
–
Zkontrolujte napnutí paprsků. (
–
Vyčistěte prachové manžety na vidlici. (
–
Odvzdušněte vidlice. (
–
Zkontrolujte vzduchový filtr.
–
Zkontrolujte nastavení a lehký chod všech ovládacích prvků.
–
Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů, matic a hadicových spon.
–
Zkontrolujte zásobu paliva.
str. 70)
str. 74)
str. 71)
str. 75)
str. 90)
str. 60)
str. 61)
str. 61)
str. 80)
str. 81)
str. 81)
str. 45)
str. 45)
Startování
7.2
Nebezpečí
Nebezpečí otravy
–
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru
nebo bez vhodného odsávacího zařízení.
Upozornění
Poškození motoru
–
Vysoké otáčky při studeném motoru působí negativně na životnost motoru.
Motor zahřívejte vždy při nízkých otáčkách.
Informace
Pokud motocykl špatně naskočí, může být příčinou staré palivo v komoře karburátoru. Snadno vznětlivé částice paliva se při
delším stání vypaří.
Jestliže se komora karburátoru naplní čerstvým vznětlivým palivem, motor ihned naskočí.
Odstavení motocyklu na více než 1 týden
– Vyprázdněte komoru karburátoru.
x(
str. 95)
–
Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy ON. (Obrázek 601157-10
–
Sejměte motocyklu ze stojanu.
–
Zařaďte převodovku na neutrál.
Do karburátoru může přitékat palivo z palivové nádrže.
(200 EXC AUS)
– Nouzový vypínač stiskněte do polohy
.
(250/300 EXC AUS)
– Nouzový vypínač stiskněte do polohy
.
str. 21)
NÁVOD K JÍZDĚ
31
(všechny modely 250/300)
– Stiskněte tlačítko E-startéru nebo silně prošlápněte nožní startér v celém jeho rozsahu.
Informace
Nepřidávejte plyn.
(všechny modely 125/200)
– Prošlápněte nožní startér po celé jeho dráze.
Informace
Nepřidávejte plyn.
Rozjezd
7.3
Informace
U vozidel vybavených světly zapněte před jízdou světlo. Ostatní účastníci provozu Vás tak dříve uvidí.
Během jízdy musí být boční stojan sklopený nahoru a zajištěný gumovým páskem.
–
Stiskněte spojku, zařaďte 1. stupeň, pomalu pouštějte spojku a současně opatrně přidávejte plyn.
Řazení, jízda
7.4
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Podřazení při vysokých otáčkách vede k zablokování zadního kola.
Při vysokých otáčkách nepodřazujte na nižší stupeň. Motor se přetočí a zadní kolo se může zablokovat.
Informace
Pokud se při jízdě vyskytnou neobvyklé zvuky, ihned zastavte, vypněte motor a kontaktujte autorizovaný servis KTM.
1. stupeň je stupeň pro rozjíždění nebo jízdu v horském terénu.
–
Pokud to podmínky (stoupání, jízdní situace atd.) dovolují, můžete zařadit vyšší stupně. Uberte plyn, současně stiskněte spojku,
zařaďte další stupeň, uvolněte spojku a přidejte plyn.
–
Pokud je zapnutý sytič, je třeba jej po zahřátí motoru vypnout.
–
Po dosažení nejvyšší rychlosti plným vytočením otočné rukojeti plynu, plyn snižte na ¾. Rychlost se téměř nesníží, ale značně
se sníží spotřeba paliva.
–
Vždy přidávejte pouze tolik plynu, kolik právě motor může spotřebovat - náhlé vytočení plynu zvyšuje spotřebu.
–
Pro podřazení motocykl přibrzděte a současně uberte plyn.
–
Stiskněte spojku a zařaďte nižší stupeň, pomalu uvolňujte spojku a přidávejte plyn resp. ještě jednou zařaďte.
–
Vypněte motor, pokud má dojít k delšímu provozu na volnoběh nebo při stání.
Předepsaná hodnota
≥ 2 min
–
Předcházejte častému a delšímu obrušování spojky. To zahřívá motorový olej a tím motor a chladicí systém.
–
Jezděte s nízkým počtem otáček namísto vysokého počtu otáček a obrušování spojky.
Brzdění
7.5
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Příliš silné brzdění vede k zablokování kol.
Přizpůsobte způsob brzdění jízdní situaci a stavu vozovky.
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku porézního působiště tlaku přední resp. zadní brzdy.
Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špinavých brzd.
Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.
NÁVOD K JÍZDĚ
32
–
Na písčitém povrchu, kluzkém povrchu nebo povrchu nasáklém po dešti byste převážně měli používat brzdu zadního kola.
–
Brzdění byste měli ukončit vždy před začátkem zatáčky. Přitom podle rychlosti zařaďte nižší rychlostní stupeň.
Zastavení, parkování
7.6
Výstraha
Nebezpečí odcizení
–
Použití neoprávněnými osobami.
Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby.
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzd. Předtím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Upozornění
Nebezpečí požáru
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte
žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.
Upozornění
Materiální škody
Poškození nebo zničení součástí v důsledku nadměrného zatížení.
–
Postranní stojan je dimenzován pouze na hmotnost motocyklu. Nesedejte si na motocykl, pokud stojí na postranním stojanu.
Postranní stojan resp. rám by se mohl poškodit a motocykl by mohl spadnout.
–
Motocykl zabrzděte.
–
Zařaďte převodovku na neutrál.
(všechny modely EXC)
– Stiskněte zkratovací tlačítko
při volnoběžných otáčkách motoru, až se motor zastaví.
(XC-W)
– Stiskněte zkratovací tlačítko
při volnoběžných otáčkách motoru, až se motor zastaví.
–
Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy OFF.
–
Motocykl odstavte na pevném podkladu.
Tankování paliva
7.7
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
–
Vypněte motor.
–
Otevřete uzávěr palivové nádrže. (
str. 22)
NÁVOD K JÍZDĚ
33
–
Palivo doplňujte do nádrže maximálně k rysce .
Předepsaná hodnota
Ryska 
A
400382-10
35 mm
Objem palivové
nádrže celkem
cca (EXC EU,
EXC SIX DAYS)
9,5 l
Palivo Super bezolovnaté smíchané s
motorovým olejem pro 2taktní motory
(1:60) ( str. 128)
Objem palivové
nádrže celkem
cca (EXC AUS,
XC‑W)
10 l
Palivo Super bezolovnaté smíchané s
motorovým olejem pro 2taktní motory
(1:60) ( str. 128)
Motorový olej 2taktní motory (
–
Zavřete uzávěr palivové nádrže. (
str. 128)
str. 22)
SERVISNÍ PLÁN
34
Servisní plán
8.1
S20A
S40A
Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.
•
•
Zkontrolujte a nabijte baterii.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyměňte převodový olej.
x (všechny modely 250/300)
x(
str. 98)
Zkontrolujte brzdové obložení brzdy předního kola. (
Zkontrolujte brzdové obložení zadní brzdy. (
Zkontrolujte brzdové kotouče. (
str. 71)
str. 75)
str. 70)
Zkontrolujte těsnění a poškození brzdových vedení.
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. (
Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. (
Zkontrolujte rám a kyvné rameno.
str. 74)
str. 73)
•
x
Zkontrolujte ložisko kyvného ramene.
•
•
x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Namažte všechny pohyblivé součásti (např. boční stojan, ruční páčky, řetět, ...) a zkontrolujte jejich lehký
chod.
•
•
Zkontrolujte hladinu kapaliny hydraulické spojky. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte naklápěcí ložisko na pružné vzpěře nahoře a dole.
Zkontrolujte stav pneumatik. (
x
str. 80)
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
str. 81)
Zkontrolujte vůli ložisek kol.
x
Zkontrolujte náboje kol. x
Zkontrolujte házivost ráfku. x
Zkontrolujte napnutí paprsků. (
str. 81)
Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, řetězový pastorek a vedení řetězu. (
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
str. 61)
str. 61)
x
str. 67)
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (
Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. (
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
str. 70)
str. 69)
str. 52)
Vyměňte zapalovací svíčku a kabelovou koncovku zapalovací svíčky.
Zkontrolujte sací membránu.
•
x
Zkontrolujte funkci a lehký chod řízení výfukového systému.
Zkontrolujte spojku.
x
•
•
x
•
x
Zkontrolujte všechny hadice (např. palivové, chladicí, odvzdušňovací, drenážní hadice, ...) a manžety, zda
nemají trhliny, jsou těsné a správně uložené.
•
•
Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. (
•
•
x
str. 89)
•
•
Zkontrolujte bovdenová lanka, zda nejsou poškozená, jsou správně nastavená a jsou uložena bez ohybů.
•
•
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového filtru.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte volnoběh.
•
•
Závěrečná kontrola: zkontrolujte provozní bezpečnost vozidla a proveďte zkušební jízdu.
•
•
Proveďte záznam o servisu na KTM DEALER.NET a v servisní knížce.
•
•
Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů.
Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.
x(
x
x(
x
str. 57)
str. 58)
Zkontrolujte pevné utažení šroubů a matic.
Zkontrolujte nastavení světlometu. (všechny modely EXC) (
S20A: každých 20 provozních hodin
S40A: každých 40 provozních hodin / po každém závodě
str. 87)
x
SERVISNÍ PLÁN
35
Servisní práce (jako zakázka navíc)
8.2
S10N
S40A
S80A
J1A
Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.
•
Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy zadního kola.
•
x
x
Vyměňte těsnicí manžety brzdového válce nožní brzdy.
Vyměňte kapalinu hydraulické spojky.
Namažte ložisko hlavy řízení.
x(
x(
•
x
•
str. 67)
•
str. 53)
Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.
•
x
•
•
Proveďte servis pružné vzpěry.
•
•
Zkontrolujte hnací ústrojí startéru.
•
•
•
•
Proveďte servis vidlice.
x
x
x (všechny modely 250/300)
Zkontrolujte válce a vyměňte písty. x (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
Kontrola válců a výměna pístů. x (všechny modely 200/250/300)
Vyměňte ojnici, ojniční ložiska a čep kliky. x
Zkontrolujte převodovku a řazení. x
Vyměňte všechna motorová ložiska. x
S10N: jednorázově po 10 provozních hodinách
S40A: každých 40 provozních hodin
S80A: každých 80 provozních hodin / každých 40 provozních hodin při sportovním nasazení
J1A: ročně
•
•
•
•
•
•
VYLADĚNÍ PODVOZKU
36
Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce
9.1
Informace
Při základním nastavení podvozku nastavte nejprve pružnou vzpěru a potom vidlici.
–
Abyste dosáhli optimálních jízdních vlastností motocyklu a abyste předešli poškození vidlice, pružných vzpěr, vahadla a rámu, musí odpovídat nastavení pružných
komponent tělesné hmotnosti řidiče.
–
Offroadové motocykly KTM jsou při dodávce nastaveny na standardní hmotnost
jezdce (s kompletním ochranným oděvem).
Předepsaná hodnota
Standardní hmotnost jezdce
75… 85 kg
–
Pokud je hmotnost řidiče mimo tento rozsah, musí se příslušně přizpůsobit
základní nastavení pružících součástí.
–
Menší hmotnostní odchylky lze vyrovnat změnou předepnutí pružin, při větších
odchylkách je nutno namontovat odpovídající pružiny.
401030-01
Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry
9.2
Tlumení při stlačování pružné vzpěry je rozděleno na dvě oblasti, High Speed a Low Speed.
High- a Low Speed se vztahuje k pohybu pružné vzpěry při zapružení a ne k rychlosti motocyklu při jízdě.
Nastavení High Speed se projeví např. při přistání po skoku, zadní kolo přitom rychleji propruží.
Nastavení Low Speed se projeví např. při jídě přes dlouhé terénní vlny, zadní kolo přitom pomaleji propruží.
Tyto dvě oblasti lze nastavit odděleně, přechod mezi High- a Low Speed je však plynulý. Následkem toho se změny v oblasti přetlakového stupně High Speed projeví i v oblasti Low Speed a naopak.
Nastavení tlumení High Speed při stlačování pružné vzpěry
9.3
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Informace
Při nastavení High Speed se projeví váš vliv při rychlém zatížení pružiny pružné vzpěry.
–
Nástrčným klíčem otočte regulační šroub  po směru hodinových ručiček až na
doraz.
Informace
Nepovolujte závit !
–
Počtem otáček podle typu vzpěry otočte proti směru hodinových ručiček zpět.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
B00793-10
Tlumení v tlaku High Speed
Komfort
2 otáčky
Standard
1,5 otáčky
Sport
1,25 otáčky
Plné užitné zatížení
1,25 otáčky
VYLADĚNÍ PODVOZKU
37
(všechny modely 250/300)
Tlumení v tlaku High Speed
Komfort
2 otáčky
Standard
1,5 otáčky
Sport
1,25 otáčky
Plné užitné zatížení
1,25 otáčky
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje pružení.
Nastavení tlumení Low Speed při stlačování pružné vzpěry
9.4
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Informace
Při nastavení Low Speed se projeví váš vliv při pomalém až normálním zatížení pružiny pružné vzpěry.
–
Šroubovákem otočte regulačním šroubem  po směru hodinových ručiček až k
poslednímu citelnému kliknutí.
Informace
Nepovolujte závit !
–
B00794-10
Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových
ručiček.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
Tlumení v tlaku Low Speed
Komfort
25 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
15 kliknutí
Plné užitné zatížení
15 kliknutí
(všechny modely 250/300)
Tlumení v tlaku Low Speed
Komfort
25 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
15 kliknutí
Plné užitné zatížení
15 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje pružení.
VYLADĚNÍ PODVOZKU
38
Nastavení tlumení při roztahování pružné vzpěry
9.5
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
–
Otočte nastavovacím šroubem  ve směru hodinových ručiček až k poslednímu
citelnému kliknutí.
Informace
Nepovolujte závit !
–
Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových
ručiček.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
B00792-10
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
28 kliknutí
Standard
24 kliknutí
Sport
22 kliknutí
Sport
22 kliknutí
(všechny modely 250/300)
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
28 kliknutí
Standard
24 kliknutí
Sport
22 kliknutí
Plné užitné zatížení
22 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.
Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola
9.6
A
0
400988-10
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Změřte pokud možno v kolmé poloze vzdálenost mezi osou zadního kola a pevným bodem - např. značka na postranním plášti.
str. 44)
–
Hodnotu poznamenejte jako rozměr .
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 44)
VYLADĚNÍ PODVOZKU
39
Kontrola statického prověšení pružné vzpěry
9.7
A
0
–
Zjistěte rozměr  odlehčeného zadního kola. (
str. 38)
–
S pomocí druhé osoby podržte motocykl kolmo k zemi.
–
Znovu změřte vzdálenost mezi nápravou zadního kola a pevným bodem.
–
Hodnotu poznamenejte jako rozměr .
Informace
Statické prověšení je rozdíl mezi hodnotou  a .
–
Zkontrolujte statické prověšení.
(všechny modely 125/200)
Statické prověšení
33… 35 mm
(všechny modely 250/300)
Statické prověšení
B
0
»
33… 35 mm
Pokud je statické prověšení menší nebo větší než zadaný rozměr:
–
Nastavte předepnutí pružiny na pružné vzpěře.
x(
str. 39)
400989-10
Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě
9.8
–
Zjistěte rozměr  odlehčeného zadního kola. (
–
Za pomoci osoby, která motocykl podrží, se řidič v kompletním ochranném oděvu
posadí do normálního sedu (nohy na stupačkách) na motocykl a několikrát se
zhoupne nahoru a dolů.
A
0
str. 38)
Srovná se zavěšení zadního kola.
–
Další osoba nyní znovu změří vzdálenost mezi osou zadního kola a pevným
bodem.
–
Hodnotu poznamenejte jako rozměr .
Informace
Prověšení při jízdě je rozdíl mezi hodnotou  a .
–
Zkontrolujte prověšení při jízdě.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
C
0
Prověšení při jízdě
105… 115 mm
(všechny modely 250/300)
Prověšení při jízdě
400990-10
»
Pokud se prověšení při jízdě liší od předepsané hodnoty:
–
Nastavte prověšení při jízdě.
Nastavení předepnutí pružiny na pružné vzpěře
9.9
105… 115 mm
x(
str. 40)
x
Pozor
Nebezpečí nehody
–
Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.
Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Informace
Než změníte předepnutí pružiny, měli byste si poznamenat současné nastavení - např. změřit délku pružiny.
–
Demontujte pružnou vzpěru.
–
Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.
x(
str. 54)
VYLADĚNÍ PODVOZKU
40
–
Povolte šroub .
–
Otáčejte nastavovacím kroužkem , až se pružina zcela uvolní.
Hákový klíč (T106S)
–
–
Změřte celkovou délku pružiny v uvolněném stavu.
Otáčením nastavovacího kroužku  utáhněte pružinu na udanou hodnotu .
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
Předepnutí pružiny
Komfort
6 mm
Standard
6 mm
Sport
6 mm
Plné užitné zatížení
7 mm
(všechny modely 250/300)
Předepnutí pružiny
Komfort
401026-10
7 mm
Standard
7 mm
Sport
7 mm
Plné užitné zatížení
8 mm
Informace
V závislosti na statickém prověšení resp. prověšení při jízdě může být
zapotřebí větší nebo menší předepnutí pružiny.
–
Pevně utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
M5
Šroub u nastavovacího kroužku
pružné vzpěry
Nastavení prověšení při jízdě
9.10
5 Nm
–
Namontujte pružnou vzpěru.
x(
str. 54)
–
Demontujte pružnou vzpěru.
x(
str. 54)
–
Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.
x
–
Vyberte odpovídající pružinu a namontujte ji.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
63 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
66 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
69 N/mm
(všechny modely 250/300)
B00292-10
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
66 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
69 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
72 N/mm
Informace
Tuhost pružiny je uvedena na vnější straně pružiny.
–
Namontujte pružnou vzpěru.
–
Zkontrolujte statické prověšení pružné vzpěry. (
str. 39)
–
Zkontrolujte prověšení pružné vzpěry při jízdě. (
str. 39)
–
Nastavte tlumení při roztahování pružné vzpěry. (
x(
str. 54)
str. 38)
VYLADĚNÍ PODVOZKU
41
Kontrola základního nastavení vidlice
9.11
Informace
Na vidlici nelze z různých důvodů zjistit přesné prověšení při jízdě.
–
Menší odchylky tělesné hmotnosti řidiče lze stejně jako u pružných vzpěr vyrovnat
předepnutím pružin.
–
Pokud ale vidlice častěji naráží (tvrdší doraz při zapružení), je třeba do vidlice
namontovat tvrdší pružiny, abyste předešli poškození vidlice a rámu.
401000-01
Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici
9.12
Informace
Hydraulický tlumič určuje chování při napružení vidlice.
–
Sejměte ochranné kryty .
–
Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.
Informace
Regulační šrouby  se nacházejí na spodních koncích obou vzpěr vidlice.
Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.
–
Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
100020-10
Tlumení v tlaku
Komfort
24 kliknutí
Standard
22 kliknutí
Sport
20 kliknutí
Plné užitné zatížení
20 kliknutí
(všechny modely 250/300)
Tlumení v tlaku
Komfort
24 kliknutí
Standard
22 kliknutí
Sport
20 kliknutí
Plné užitné zatížení
20 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pružin vidlice.
–
Namontujte ochranné kryty .
VYLADĚNÍ PODVOZKU
42
Nastavení tlumení při roztahování tlumiče na vidlici
9.13
Informace
Hydraulické tlumení při roztahování určuje chování při uvolnění pružin vidlice.
–
Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.
Informace
Regulační šrouby  se nacházejí na horních koncích obou vidlic.
Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.
–
Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
Tlumení při roztahování tlumiče
800017-10
Komfort
22 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
18 kliknutí
Plné užitné zatížení
18 kliknutí
(všechny modely 250/300)
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
22 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
18 kliknutí
Plné užitné zatížení
18 kliknutí
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru
hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.
Nastavení předepnutí pružiny vidlice
9.14
–
Regulační šrouby otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.
Informace
Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.
–
Ve směru hodinových ručiček otočte zpět o počet otočení odpovídající danému
typu vidlice.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
B00795-01
Předepnutí pružiny - Preload Adjuster
Komfort
1 otáčka
Standard
2 otáčky
Sport
2 otáčky
Plné užitné zatížení
4 otáčky
(všechny modely 250/300)
Předepnutí pružiny - Preload Adjuster
Komfort
1 otáčka
Standard
2 otáčky
Sport
2 otáčky
Plné užitné zatížení
4 otáčky
VYLADĚNÍ PODVOZKU
43
Informace
Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje předepnutí pružiny, otáčení
proti směru hodinových ručiček snižuje předepnutí pružiny.
Nastavení předepnutí pružiny nemá žádný vliv na nastavení tlumení při
roztahování.
Zásadně by ale při větším předepnutí pružiny mělo být nastaveno i vyšší
tlumení při roztahování.
Poloha řídítek
9.15
Na horní svorce vidlice jsou ve vzdálenosti  dva vyvrtané otvory.
Vzdálenost otvorů A
15 mm
Otvory vyvrtané na úchytu řídítek jsou umístěny ve vzdálenosti  ze středu.
0
A
B
0
A
0
B
0
Vzdálenost otvorů B
3,5 mm
Řídítka lze montovat do 4 různých poloh. Proto je možné zvolit takovou polohu řídítek,
která bude pro řidiče nepříjemnější.
400223-11
Nastavení polohy řídítek
9.16
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Prasknutí řídítek.
Pokud se řídítka ohýbají nebo vyrovnávají, unaví se materiál a řídítka mohou prasknout. Řídítka vždy vyměňte.
0
1
2
0
1
0
0
2
–
Vyšroubujte šrouby . Sejměte svorky na řídítkách. Sejměte řídítka a odložte stranou.
Informace
Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.
Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.
–
Vyšroubujte šrouby . Sejměte úchyt řídítek.
–
Nastavte úchyt řídítek do požadované polohy. Našroubujte šrouby  a utáhněte
je.
400223-10
Předepsaná hodnota
Šroub u úchytu řídítek
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Informace
Nastavte úchyt řídítek stejně vlevo a vpravo.
–
Nastavte řídítka.
Informace
Dbejte na správné uložení kabelů a vedení.
–
Nasaďte svorky na řídítka. Našroubujte šrouby  a pevně je rovnoměrně utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u svorky řídítek
M8
20 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
44
Zdvihnutí motocyklu na stojan
10.1
(všechny modely 125/200)
Upozornění
Nebezpečí poškození
tit.
–
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrá-
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Motocykl zvedejte za rám pod motorem.
Stojan (54829055000)
B00796-01
Kola se nesmí dotýkat podlahy.
–
Zajistěte motocykl proti převrhnutí.
(všechny modely 250/300)
Upozornění
Nebezpečí poškození
tit.
–
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrá-
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
Motocykl zvedejte za rám pod motorem.
Stojan (54829055000)
B00803-10
Kola se nesmí dotýkat podlahy.
–
Zajistěte motocykl proti převrhnutí.
Sejmutí motocyklu ze stojanu
10.2
Upozornění
Nebezpečí poškození
–
Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.
Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.
(všechny modely 125/200)
– Sejměte motocykl ze stojanu.
–
Odstraňte stojan.
–
Pro postavení motocyklu stiskněte nohou k zemi boční stojan  a zatížete jej
motocyklem.
Informace
Během jízdy musí být boční stojan sklopený nahoru a zajištěný gumovým páskem.
B00789-10
(všechny modely 250/300)
– Sejměte motocykl ze stojanu.
–
Odstraňte stojan.
–
Pro postavení motocyklu stiskněte nohou k zemi boční stojan  a zatížete jej
motocyklem.
Informace
B00802-10
Během jízdy musí být boční stojan sklopený nahoru a zajištěný gumovým páskem.
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
45
Odvzdušnění vidlic
10.3
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
(všechny modely EXC)
– Na okamžik vyšroubujte odvzdušňovací šrouby .
Případný přetlak z vidlice unikne.
–
Našroubujte odvzdušňovací šrouby a utáhněte je.
303391-10
(XC-W)
– Na okamžik vyšroubujte odvzdušňovací šrouby .
Případný přetlak z vidlice unikne.
–
–
Našroubujte odvzdušňovací šrouby a utáhněte je.
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 44)
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
–
Uvolněte kryt vidlice. (
–
Na obou vidlicích posuňte prachové manžety  dolů.
303637-10
Čištění prachových manžet na vidlici
10.4
str. 45)
Informace
Prachové manžety mají stírat prach a hrubou nečistotu z nosníků vidlic.
Časem se nečistoty mohou dostat za prachové manžety. Pokud tyto nečistoty neodstraníte, může dojít k netěsnosti olejových těsnících kroužků,
které se nacházejí za manžetami.
Výstraha
B00797-10
Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje
nebo maziva na brzdných kotoučích.
–
–
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě
potřeby ošetřete čističem brzd.
Vyčistěte a naolejujte prachové manžety a vnitřky obou vidlic.
Univerzální olejový sprej (
str. 130)
–
Zatlačte prachové manžety zpět do výchozí polohy.
–
Odstraňte nadbytečný olej.
–
Nastavte polohu krytu vidlice. (
str. 46)
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 44)
–
Odšroubujte šrouby  a sejměte svorku.
–
Vyjměte šrouby  z levé vidlice. Posuňte kryt vidlice dolů.
–
Vyšroubujte šrouby z pravé vidlice. Posuňte kryt vidlice dolů.
Uvolnění krytu vidlice
10.5
B00800-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
46
Nastavení polohy krytu vidlice
10.6
–
Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
–
Srovnejte brzdové vedení. Nasaďte svorku, našroubujte šrouby  a utáhněte je.
–
Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
B00800-11
Demontáž vidlic
10.7
x
(všechny modely EXC)
– Demontujte masku světlometu se světlometem. (
(XC-W)
– Demontujte tabulku se startovacím číslem. (
str. 85)
str. 53)
–
Vyjměte přední kolo.
–
Odšroubujte šrouby  a sejměte svorku.
–
Odstraňte spojku kabelu .
–
Odšroubujte šrouby  a vyjměte čelist kotoučové brzdy.
–
Zavěste čelist kotoučové brzdy s brzdovým vedením na stranu (bez pnutí).
x(
str. 78)
B00798-10
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Povolte šrouby . Vyjměte levou vidlici.
–
Povolte šrouby . Vyjměte pravou vidlici.
B00799-10
(EXC SIX DAYS)
– Povolte šrouby . Vyjměte levou vidlici.
–
Povolte šrouby . Vyjměte pravou vidlici.
B00804-10
Montáž vidlic
10.8
x
(všechny modely EXC)
– Srovnejte polohu vidlic.
Informace
Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní
hrany můstku vidlice.
Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.
303637-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
47
(XC-W)
– Srovnejte polohu vidlic.
Informace
Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní
hrany můstku vidlice.
Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.
303391-10
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice nahoře
–
M8
20 Nm
M8
15 Nm
M8
17 Nm
M8
12 Nm
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice spodní
B00799-11
(EXC SIX DAYS)
– Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice nahoře
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice spodní
B00804-11
–
Srovnejte polohu čelisti kotoučové brzdy, našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
M8
Šroub u brzdových čelistí
vpředu
B00798-11
Demontáž krytu vidlice
Loctite® 243™
–
Namontujte spojku kabelů .
–
Umístěte brzdové vedení a kabelový svazek. Nasaďte svorku, našroubujte
šrouby  a utáhněte je.
–
Namontujte přední kolo.
x(
str. 78)
(všechny modely EXC)
– Namontujte masku světlometu se světlometem. (
(XC-W)
– Namontujte tabulku startovního čísla. (
10.9
25 Nm
str. 86)
str. 53)
x
B00801-10
–
Demontujte vidlice.
–
Vyšroubujte šrouby  z levé vidlice. Vyjměte kryt směrem nahoru.
–
Vyšroubujte šrouby z pravé vidlice. Vyjměte kryt směrem nahoru.
x(
str. 46)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Montáž krytu vidlice
10.10
48
x
–
Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
M6
10 Nm
Nastavte polohu krytu vidlice na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
Namontujte vidlice.
x(
M6
10 Nm
str. 46)
B00801-10
Demontáž spodního můstku vidlice
10.11
x (EXC EU/AUS, XC‑W)
– Demontujte vidlice. x ( str. 46)
–
Demontujte blatník vpředu. (
str. 54)
–
Sejměte polstrování řídítek.
–
Vyšroubujte šroub . Povolte šroub . Sejměte horní můstek vidlice s řídítky a
odložte je stranou.
Informace
Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.
Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.
B00805-10
–
Sejměte o-kroužek . Sejměte bezpečnostní kroužek .
–
Vyjměte spodni můstek vidlice s pouzdrem vidlice.
–
Vyjměte ložisko hlavy řízení.
B00806-10
Demontáž spodního můstku vidlice
10.12
x (EXC SIX DAYS)
– Demontujte vidlice. x (
str. 46)
–
Demontujte blatník vpředu. (
–
Sejměte polstrování řídítek.
str. 54)
–
Vyšroubujte šroub . Vyšroubujte šroub , sejměte horní můstek vidlice společně s řídítky, a odložte na stranu.
Informace
Chraňte motocykl a demontované části před poškozením překrytím.
Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.
B00807-10
B00808-10
–
Sejměte o-kroužek . Sejměte bezpečnostní kroužek .
–
Vyjměte spodni můstek vidlice s pouzdrem vidlice.
–
Vyjměte ložisko hlavy řízení.
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Montáž spodního můstku vidlice
10.13
49
x (EXC EU/AUS, XC‑W)
–
Vyčistěte ložiska a těsnící prvky, zkontrolujte poškození a promažte.
Mazací tuk s vysokou viskozitou (
2
0
1
0
str. 129)
–
Spodní můstek vidlice nasaďte na trubku vidlice. Namontujte horní ložisko hlavy
řízení.
–
Zkontrolujte, zda je nahoře správně nastaveno těsnění hlavy řízení .
–
Nasuňte ochranný kroužek .
–
Nastavte polohu horního můstku vidlice a řídítek.
–
Umístěte vedení spojky a kabelový svazek.
–
Namontujte šroub , ale zatím jej neutahujte.
–
Srovnejte polohu vidlic.
500151-10
B00805-11
Informace
Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany
můstku vidlice.
Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.
B00809-10
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice spodní
M8
15 Nm
M20x1,5
12 Nm
B00799-12
–
Utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Šroub u hlavy rámu horní
B00810-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
50
Utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Šroub u pouzdra vidlice horní
M8
20 Nm
M8
20 Nm
B00810-11
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice nahoře
B00799-13
–
Nasaďte brzdovou čelist. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Šroub u brzdových čelistí
vpředu
B00798-12
M8
25 Nm
–
Namontujte spojku kabelů .
–
Umístěte brzdové vedení, kabelový svazek a svorku. Našroubujte šrouby  a
utáhněte je.
–
Namontujte přední blatník. (
–
Namontujte polstrování řídítek.
str. 54)
(EXC EU/AUS)
– Namontujte masku světlometu se světlometem. (
(XC-W)
– Namontujte tabulku startovního čísla. (
Montáž spodního můstku vidlice
10.14
Loctite® 243™
str. 86)
str. 53)
–
Namontujte přední kolo.
–
Zkontrolujte volný chod a uložení kabeláže, bovdenů, vedení brzdy a spojky.
–
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
x(
str. 78)
str. 52)
x (EXC SIX DAYS)
–
Vyčistěte ložiska a těsnící prvky, zkontrolujte poškození a promažte.
Mazací tuk s vysokou viskozitou (
3
0
2
0
1
0
303408-01
str. 129)
–
Spodní můstek vidlice nasaďte na trubku vidlice. Namontujte horní ložisko hlavy
řízení.
–
Zkontrolujte, zda je nahoře správně nastaveno těsnění hlavy řízení .
–
Nasuňte bezpečnostní kroužek  a o-kroužek .
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
51
–
Nastavte polohu horního můstku vidlice a řídítek.
–
Namontujte šroub , ale zatím jej neutahujte.
–
Umístěte vedení spojky a kabelový svazek.
–
Srovnejte polohu vidlic.
B00807-11
Informace
Nejvyšší vyfrézovaná drážka ve vidlici musí být max. na úrovni horní hrany
můstku vidlice.
Odvzdušňovací šrouby  nastavte dopředu.
B00811-10
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice spodní
M8
12 Nm
M20x1,5
12 Nm
B00804-12
–
Pevně utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Šroub u hlavy rámu horní
B00811-11
–
Utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Šroub u pouzdra vidlice
horní
M8
17 Nm
Loctite® 243™
B00811-12
–
Utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice nahoře
B00804-13
M8
17 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
52
Umístěte brzdovou čelist. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Šroub u brzdových čelistí
vpředu
B00798-13
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Namontujte spojku kabelů .
–
Umístěte brzdové vedení, kabelový svazek a svorku. Našroubujte šrouby  a
utáhněte je.
–
Namontujte přední blatník. (
–
Namontujte polstrování řídítek.
–
Namontujte masku světlometu se světlometem. (
–
Namontujte přední kolo.
–
Zkontrolujte volný chod a uložení kabeláže, bovdenů, vedení brzdy a spojky.
–
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
str. 54)
x(
str. 86)
str. 78)
str. 52)
Kontrola vůle ložiska hlavy řízení
10.15
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nejistá jízda v důsledku nesprávné vůle ložiska hlavy rámu.
Neodkladně nastavte vůli ložiska hlavy rámu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Informace
Budete-li jezdit delší dobu s vůlí v ložisku hlavy řízení, poškodí se ložisko a při delším používání uložení ložiska v rámu.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
–
Řídítka nastavte rovně. Pohybujte vidlicemi ve směru jízdy sem a tam.
V ložisku hlavy řízení nesmíte cítit žádnou vůli.
»
Pokud cítíte vůli:
–
–
Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.
x(
str. 52)
Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.
Pohyb řídítek musí být možný bez jakéhokoliv odporu v celém rozsahu řízení.
Nesmí být znatelné žádné klidové polohy.
400738-11
»
–
Nastavení vůle ložiska hlavy rámu
10.16
Pokud cítíte klidové polohy:
–
Nastavte vůli ložiska hlavy rámu.
–
Zkontrolujte ložisko hlavy řízení příp. ho vyměňte.
x(
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 44)
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
str. 52)
x
–
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Povolte šrouby  a .
–
Povolte šroub  a znovu utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub u hlavy rámu horní
–
B00812-10
–
M20x1,5
12 Nm
Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstky vidlice, aby nedošlo k
předpětí.
Pevně utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
Šroub u můstku vidlice nahoře
–
M8
20 Nm
M8
20 Nm
Utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Šroub u pouzdra vidlice horní
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
53
(EXC SIX DAYS)
– Povolte šrouby . Vyšroubujte šroub .
–
Povolte šroub  a znovu utáhněte.
Předepsaná hodnota
M20x1,5
Šroub u hlavy rámu horní
B00813-10
12 Nm
–
Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstky vidlice, aby nedošlo k
předpětí.
–
Pevně utáhněte šrouby .
Předepsaná hodnota
M8
Šroub u můstku vidlice nahoře
–
17 Nm
Našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Šroub u pouzdra vidlice
horní
–
Mazání ložiska hlavy řízení
10.17
M8
Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (
17 Nm
Loctite® 243™
str. 52)
x
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Demontujte spodní můstek vidlice.
x(
– Namontujte spodní můstek vidlice. x (
(EXC SIX DAYS)
– Demontujte spodní můstek vidlice. x (
– Namontujte spodní můstek vidlice. x (
str. 48)
str. 49)
str. 48)
str. 50)
800010-10
Demontáž tabulky se startovacím číslem (XC-W)
10.18
–
Odšroubujte šroub  a sejměte svorku.
–
Vyšroubujte šroub . Vyjměte tabulku startovacího čísla.
500123-10
Montáž tabulky startovního čísla (XC-W)
10.19
–
Srovnejte polohu tabulky startovacího čísla. Našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
Informace
Dejte pozor na zasunutí západek k blatníku.
–
500123-11
Umístěte brzdové vedení. Nasaďte svorku, našroubujte šroub  a utáhněte jej.
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
54
Demontáž předního blatníku
10.20
–
Vyšroubujte šrouby . Sejměte přední blatník.
–
Dejte pozor, aby distanční objímky zůstaly na svém místě.
–
Zajistěte, aby v blatníku byly namontovány distanční kroužky.
–
Upravte polohu předního blatníku. Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
B00814-10
Montáž předního blatníku
10.21
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
Informace
Dávejte pozor, abyste neporušili úchytné nosy tabulky startovního čísla.
B00814-10
Demontáž pružné vzpěry
10.22
x
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
(všechny modely 125/200)
– Vyšroubujte šroub  a pomocí vahadla snižte zadní kolo natolik, aby se jím
dalo ještě točit. Zafixujte zadní kolo v této poloze.
–
Vyšroubujte šroub , stiskněte ke straně ochranu proti postříkání  a vyjměte
pružnou vzpěru.
B00815-10
(všechny modely 250/300)
– Vyšroubujte šroub  a pomocí vahadla snižte zadní kolo natolik, aby se jím
dalo ještě točit. Zafixujte zadní kolo v této poloze.
–
Vyšroubujte šroub , stiskněte ke straně ochranu proti postříkání  a vyjměte
pružnou vzpěru.
B00816-10
Montáž pružné vzpěry
10.23
x
(všechny modely 125/200)
– Stiskněte ke straně ochranu proti postříkání  a srovnejte polohu pružné
vzpěry. Našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Šroub u pružné vzpěry
nahoře
–
M12
80 Nm
Loctite® 2701
80 Nm
Loctite® 2701
Našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
B00815-11
Šroub u pružné vzpěry
dole
M12
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
55
Informace
Naklápěcí ložisko pro pružnou vzpěru na kyvném rameni je pokryto
teflonem. Nesmí se mazat ani mazivem ani jinými lubrikačními prostředky. Lubrikační prostředky rozpouštějí teflonovou vrstvu, tím se
drasticky snižuje životnost.
(všechny modely 250/300)
– Stiskněte ke straně ochranu proti postříkání  a srovnejte polohu pružné
vzpěry. Našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Šroub u pružné vzpěry
nahoře
–
M12
80 Nm
Loctite® 2701
80 Nm
Loctite® 2701
Našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
B00816-11
Šroub u pružné vzpěry
dole
M12
Informace
Naklápěcí ložisko pro pružnou vzpěru na kyvném rameni je pokryto
teflonem. Nesmí se mazat ani mazivem ani jinými lubrikačními prostředky. Lubrikační prostředky rozpouštějí teflonovou vrstvu, tím se
drasticky snižuje životnost.
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 44)
–
Vyšroubujte šroub . Sedačku vzadu nadzvedněte, stáhněte zpět a potom
vyjměte nahoru.
–
Sedačku zavěste vpředu na pouzdro s věncem palivové nádrže, vzadu skloňte a
současně posuňte směrem dopředu.
–
Přesvědčte se, zda je sedačka správně zaklapnutá.
–
Našroubujte šroub upevnění sedačky  a pevně jej utáhněte.
Demontáž sedačky
10.24
B00817-10
Montáž sedačky
10.25
B00818-01
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
B00817-10
M6
10 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
56
Demontáž krytu schránky vzduchového filtru
10.26
–
Víko schránky vzduchového filtru v oblasti  vytáhněte do strany a vyjměte směrem dopředu.
B00819-10
Montáž krytu schránky vzduchového filtru
10.27
–
Víko vzduchového filtru zavěste v zadní části  a v přední části  zasuňte
západku.
B00819-11
Demontáž vzduchového filtru
10.28
x
Upozornění
Poškození motoru
–
Nefiltrovaný nasávaný vzduch působí negativně na životnost motoru.
Vozidlo nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru, protože by se do motoru dostal prach a nečistota, což by zvýšilo opotřebení
motoru.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
–
Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
str. 56)
–
Vyvěste přidržovací třmen vzduchového filtru  dolů a natočte jej do strany.
Vyjměte vzduchový filtr i s držákem.
–
Sejměte vzduchový filtr z držáku.
–
Namontujte čistý vzduchový filtr na držák vzduchového filtru.
–
Namažte vzduchový filtr v oblasti .
B00820-10
Montáž vzduchového filtru
10.29
x
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
301262-10
str. 129)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
57
Nasaďte oba díly současně, upravte polohu a zajistěte přidržovacím třmenem
vzduchového filtru .
Informace
Když není vzduchový filtr správně namontovaný, může prach a nečistoty
vniknout do motoru a zapříčinit poškození.
–
Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
str. 56)
B00820-10
Vyčištění vzduchového filtru a skříně vzduchového filtru
10.30
x
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Vzduchový filtr nečistěte palivem nebo petrolejem, protože tyto prostředky nepříznivě působí na pěnovou hmotu.
–
Demontujte vzduchový filtr.
–
Vzduchový filtr důkladně vyperte v čistícím roztoku a nechte dobře proschnout.
x(
str. 56)
Čisticí prostředek vzduchového filtru (
str. 129)
Informace
Vzduchový filtr pouze vymačkejte, v žádném případě neždímejte.
–
Suchý vzduchový filtr naolejujte kvalitním olejem na filtry.
Olej pro pěnový vzduchový filtr (
B00325-01
–
str. 129)
Vyčistěte schránku na vzduchový filtr.
–
Vyčistěte sací hrdlo, zkontrolujte jeho pevné utažení a zda není poškozené.
–
Namontujte vzduchový filtr.
x(
str. 56)
Demontáž tlumicí koncovky výfuku
10.31
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.
Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.
B00821-10
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Stáhněte tlumicí koncovku výfuku ze sběrače za gumový nátrubek .
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
58
Montáž tlumicí koncovky výfuku
10.32
–
–
Namontujte tlumicí koncovku výfuku s gumovým nátrubkem .
Našroubujte šrouby  a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
B00821-11
Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku
10.33
x
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.
Nechte výfukový systém vychladnout. Nedotýkejte se horkých součástí.
Informace
Časem se vlákna izolační látky rozpustí, tlumič výfuku "vyhoří".
Mimo zvýšenou hladinu hluku se tím změní i charakteristika výkonu.
0
4
1
0
–
Demontujte tlumicí koncovku výfuku. (
–
Vyšroubujte šrouby . Vytáhněte vnitřní trubku .
str. 57)
–
Vytáhněte výplň ze skelných vláken  z vnitřní trubky.
–
Vyčistěte součásti, které budou znovu namontovány.
–
Na vnitřní trubku namontujte novou výplň ze skelných vláken .
–
Vnější trubku  nasuňte přes vnitřní trubku s novou výplní ze skelných vláken.
–
Našroubujte a pevně utáhněte všechny šrouby .
–
Nasaďte tlumicí koncovku výfuku. (
str. 58)
2
0
3
0
401045-10
Demontáž palivové nádrže
10.34
x
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.
–
Sejměte sedačku. (
str. 55)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
59
–
Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy OFF.
(Obrázek 601157-10 str. 21)
–
Stáhněte přívodní hadičku paliva.
Informace
Z palivové hadice může vytéci zbytek paliva.
–
B00090-10
Vyšroubujte šrouby  s pouzdrem s věncem.
(všechny modely EXC)
– Houkačku s držákem zavěste ke straně.
–
Vyšroubujte šroub  s gumovou objímkou.
–
Sejměte hadici odvětrání palivové nádrže.
–
Vysuňte oba boční spoilery od držáku chladiče  a směrem nahoru vyjměte palivovou nádrž.
B00822-10
B00032-10
Montáž palivové nádrže
10.35
x
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.
B00032-01
–
Zkontrolujte uložení plynového bowdenu. (
–
Srovnejte polohu palivové nádrže a oba spoilery zavěste po stranách upevnění
chladiče.
str. 65)
–
Zajistěte, aby žádné kabely resp. bovdeny nebyly přiskřípnuté nebo poškozené.
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
–
60
Nasaďte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže.
Našroubujte a utáhněte šroub  s gumovou objímkou.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
(všechny modely EXC)
– Umístěte houkačku s držákem.
B00822-11
–
Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  s pouzdrem s věncem.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
Připojte přívodní hadičku paliva.
–
Namontujte sedačku. (
M6
10 Nm
str. 55)
B00090-11
Kontrola znečištění řetězu
10.36
–
Zkontrolujte hrubé nečistoty na řetězu.
»
Pokud je řetěz silně znečištěný:
–
Vyčistěte řetěz. (
str. 60)
400678-01
Čištění řetězu
10.37
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Maziva na pneumatikách snižují jejich přilnavost.
Odstraňte maziva vhodným čistícím prostředkem.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Životnost řetězu závisí z velké části na péči, kterou mu věnujete.
–
Řetěz pravidelně čistěte a potom ošetřete sprejem na řetěz.
Prostředek na čištění řetězu (
Sprej na řetězy pro offroad (
400725-01
str. 129)
str. 130)
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
61
Kontrola napnutí řetězu
10.38
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.
Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo,
ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo
se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z
řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Na konci přesmykače přitiskněte řetěz nahoru a zjistěte jeho napnutí .
str. 44)
Informace
Spodní část řetězu  musí být přitom napnutá.
Při namontovaném krytu řetězu musí být možné zatáhnout řetěz nahoru až
k dorazu na krytu řetězu .
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření
na různých místech řetězu.
Napnutí řetězu
»
Pokud napnutí řetězu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
–
55… 58 mm
Nastavte napnutí řetězu. (
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 63)
str. 44)
101430-10
Kontrola řetězu, řetězového kola, řetězového pastorku a vedení řetězu
10.39
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
–
Zařaďte převodovku na neutrál.
–
Zkontrolujte opotřebení řetězového kola a pastorku.
»
str. 44)
Pokud je řetězové kolo resp. pastorek obroušený:
–
Vyměňte řetězové kolo resp. pastorek.
x
Informace
Pastorek, řetězové kolo a řetěz byste měli vždy vyměňovat současně.
400227-01
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
62
V horní části řetězu zatáhněte uvedenou hmotností .
Předepsaná hodnota
Hmotnost měření opotřebení řetězu
0
A
–
10… 15 kg
Změřte vzdálenost  u 18 kladek na dolní části řetězu.
Informace
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření
na různých místech řetězu.
Maximální vzdálenost  na nejdelším
místě řetězu
»
Pokud je vzdálenost  větší než zadaný rozměr:
–
B
0
1 2 3
272 mm
Vyměňte řetěz.
x
Informace
Pokud nasazujete nový řetěz, měli byste vyměnit současně i řetězové kolo a pastorek.
Nové řetězy se na starém, obroušeném řetězovém kole resp. pastorku opotřebovávají rychleji.
16 17 18
400987-10
–
Zkontrolujte opotřebení protiskluzového krytu řetězu.
»
Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši protiskluzového krytu
řetězu nebo pod ním:
–
–
Vyměňte protiskluzový kryt řetězu.
x
Zkontrolujte pevné utažení protiskluzového krytu řetězu.
»
Pokud je protiskluzový kryt řetězu uvolněný:
–
Pevně protiskluzový kryt řetězu utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub protiskluzového
krytu řetězu
M6
6 Nm
Loctite® 243™
B00823-01
–
Zkontrolujte opotřebení kluznice řetězu.
»
Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši kluznice řetězu nebo pod
ní:
–
–
Vyměňte kluznici řetězu.
x
Zkontrolujte pevné utažení kluznice řetězu.
»
Pokud je kluznice řetězu uvolněná:
–
Pevně kluznici řetězu utáhněte.
Předepsaná hodnota
Šroub kluznice řetězu
B00824-01
M8
15 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
–
63
Zkontrolujte opotřebení vedení řetězu.
Informace
Opotřebení se pozná na přední straně vedení řetězu.
»
Pokud je opotřebovaná světlá část vedení řetězu:
–
Vyměňte vedení řetězu.
x
400985-01
–
Zkontrolujte pevné utažení vedení řetězu.
»
Pokud je vedení řetězu uvolněné:
–
Pevně vedení řetězu utáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
M6
10 Nm
str. 44)
100865-10
Nastavení napnutí řetězu
10.40
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.
Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo,
ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo
se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z
řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
–
Na konci přesmykače přitiskněte řetěz nahoru a zjistěte jeho napnutí .
Informace
Spodní část řetězu  musí být přitom napnutá.
Při namontovaném krytu řetězu musí být možné zatáhnout řetěz nahoru až
k dorazu na krytu řetězu .
Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření
na různých místech řetězu.
101430-10
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
64
–
Povolte matici .
–
Povolte matice .
–
Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačních šroubů  doleva a doprava.
Předepsaná hodnota
Napnutí řetězu
55… 58 mm
Natočte regulační šrouby  doleva a doprava tak, aby značky na levém a pravém napínáku řetězu byly ve stejné pozici k referenčním značkám . Tak je
zadní kolo správně vyrovnané.
–
Utáhněte matice .
–
Zajistěte, aby napínáky řetězu  přiléhaly k regulačnímu šroubu .
–
Utáhněte matici .
Předepsaná hodnota
Matice u zadního výsuvného čepu kola
M20x1,5
80 Nm
Informace
Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze
jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.
Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.
B00825-10
Nastavení vedení řetězu
10.41
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 44)
–
Vyšroubujte matici šroubu .
–
Sejměte šrouby  a . Sundejte vedení řetězu.
x
Podmínka
Počet zubů: ≤ 44 zubů
–
Zasuňte matku  do otvoru . Srovnejte polohu vedení řetězu.
–
Našroubujte a utáhněte šroub  a .
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
M6
10 Nm
Na šroub  našroubujte matici a pevně ji utáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní matice na podvozku
M6
10 Nm
Podmínka
Počet zubů: ≥ 45 zubů
–
Zasuňte matku  do otvoru . Srovnejte polohu vedení řetězu.
–
Našroubujte a utáhněte šroub  a .
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
400252-10
–
M6
10 Nm
Na šroub  našroubujte matici a pevně ji utáhněte.
Předepsaná hodnota
Ostatní matice na podvozku
Kontrola rámu
10.42
M6
10 Nm
x
–
Zkontrolujte rám, zda není zdeformovaný nebo popraskaný.
»
Pokud je rám z důvodů působení mechanických sil popraskaný nebo zdeformovaný:
–
Vyměňte rám.
x
Informace
Rám, který byl z důvodů působení mechanických sil popraskaný
nebo zdeformovaný, se musí vždy vyměnit. Opravu rámu firma
KTM nepovoluje.
401347-01
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
Kontrola kyvného ramena
10.43
65
x
–
Zkontrolujte kyvné rameno, zda není poškozené, popraskané nebo zdeformované.
»
Pokud je kyvné rameno poškozené, popraskané nebo zdeformované:
–
Vyměňte kyvné rameno.
x
Informace
Poškozené kyvné rameno se musí vždy vyměnit. Opravu kyvného
ramena firma KTM nepovoluje.
401341-01
Kontrola uložení plynového bowdenu
10.44
–
Demontujte palivovou nádrž.
x(
str. 58)
(všechny modely 125/200)
– Zkontrolujte uložení plynového bowdenu.
Plynový bowden musí být vedený na zadní straně řídítek, vlevo podle horní
trubky rámu ke karburátoru.
»
Pokud uložení plynového bowdenu neodpovídá danému postupu:
–
Upravte uložení plynového bowdenu.
B00826-01
(všechny modely 250/300)
– Zkontrolujte uložení plynového bowdenu.
Plynový bowden musí být vedený na zadní straně řídítek, vlevo podle horní
trubky rámu ke karburátoru.
»
Pokud uložení plynového bowdenu neodpovídá danému postupu:
–
B00827-01
Upravte uložení plynového bowdenu.
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
66
Kontrola gumové rukojeti
10.45
–
Zkontrolujte gumové rukojeti na řídítkách, zda nejsou poškozené, opotřebované
nebo uvolněné.
»
Pokud je gumová rukojeť poškozená, opotřebovaná nebo uvolněná:
–
Gumovou rukojeť vyměňte a zajistěte.
Lepidlo pro gumovou rukojeť (00062030051) (
str. 129)
401197-01
Dodatečné zajištění gumové rukojeti
10.46
–
Zkontrolujte gumovou rukojeť. (
–
Gumovou rukojeť zajistěte pojistným drátem na dvou místech.
str. 66)
Pojistný drát (54812016000)
Kleště na kroucení drátů (U6907854)
Zkroucené konce drátů uložte směrem od dlaně a ohněte je ke gumové rukojeti.
401198-01
Nastavení základní polohy páčky spojky
10.47
(všechny modely 125/200)
– Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu  na
velikost ruky.
Informace
B00001-11
Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se
páčka spojky oddálí od řídítek.
Šroubováním regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se
páčka spojky přiblíží k řídítkům.
Rozsah nastavení je omezený.
Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
(všechny modely 250/300)
– Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu  na
velikost ruky.
Informace
B00009-11
Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se
spojka přiblíží k řídítkům.
Šroubováním regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se
spojka oddálí od řídítek.
Rozsah nastavení je omezený.
Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
67
Kontrola hladiny kapaliny hydraulické spojky
10.48
Informace
Hladina spojkové kapaliny stoupá s narůstajícím opotřebením lamel spojky.
(všechny modely 125/200)
– Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, dejte do
vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víčko  s membránou .
–
Zkontrolujte hladinu kapaliny.
Hladina kapaliny pod horní hranou
nádrže
400245-10
»
Pokud hladina kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.
Hydraulický olej (15) (
–
4 mm
str. 127)
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
(všechny modely 250/300)
– Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, dejte do
vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víčko  s membránou .
–
Zkontrolujte hladinu kapaliny.
Hladina kapaliny pod horní hranou
nádrže
B00040-10
»
4 mm
Pokud hladina kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Výměna kapaliny hydraulické spojky
10.49
str. 127)
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
x
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
(všechny modely 125/200)
– Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, uveďte do
vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víčko  s membránou .
–
Naplňte injekční stříkačku  vhodnou kapalinou.
400245-10
Injekční stříkačka pro odvzdušnění (50329050000)
Hydraulický olej (15) (
–
B00041-10
str. 127)
Na spojkovém válci odstraňte odvzdušňovací šroub  a nasaďte stříkačku .
SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU
68
–
Nyní vstřikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosáhne k
otvoru  ovládacího válce.
–
Průběžně odsávejte kapalinu ze zásobníku ovládacího válce, abyste předešli
přetečení.
–
Odstraňte stříkačku. Našroubujte a utáhněte odvzdušňovací šroub.
–
Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.
Předepsaná hodnota
Hladina kapaliny pod horní hranou
nádrže
400247-10
–
4 mm
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
(všechny modely 250/300)
– Zásobník kapaliny pro hydraulickou spojku, umístěný na řídítkách, uveďte do
vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víčko  s membránou .
–
Naplňte injekční stříkačku  vhodnou kapalinou.
B00040-10
Injekční stříkačka pro odvzdušnění (50329050000)
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
str. 127)
–
Na spojkovém válci odstraňte odvzdušňovací šroub  a nasaďte stříkačku .
–
Nyní vstřikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosáhne k
otvoru  ovládacího válce.
–
Průběžně odsávejte kapalinu ze zásobníku ovládacího válce, abyste předešli
přetečení.
–
Odstraňte stříkačku. Našroubujte a utáhněte odvzdušňovací šroub.
303440-10
–
Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.
Předepsaná hodnota
Hladina kapaliny pod horní hranou
nádrže
B00042-10
–
4 mm
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
BRZDY
69
Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy
11.1
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud ruční brzda nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu předního kola. Brzda předního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod ruční brzdy dle předlohy.
(XC-W)
– Stiskněte páčku ruční brzdy dopředu a zkontrolujte mrtvý chod .
Mrtvý chod ruční brzdy
»
≥ 3 mm
Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:
–
Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. (
str. 69)
400196-11
(všechny modely EXC)
– Stiskněte páčku ruční brzdy k řídítkám a zkontrolujte mrtvý chod .
Mrtvý chod ruční brzdy
»
≥ 3 mm
Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:
–
Nastavte mrtvý chod páčky ruční brzdy. (
str. 69)
400196-13
Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy (XC-W)
11.2
–
Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. (
str. 69)
–
Upravte základní polohu páčky ruční brzdy pomocí nastavovacího šroubu  podle
velikosti ruky.
Informace
Šroubováním regulačního šroubu po směru hodinových ručiček se páčka
ruční brzdy oddálí od řídítek.
Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se páčka
ruční brzdy přiblíží k řídítkům.
Rozsah nastavení je omezený.
Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
400196-12
Nastavení mrtvého chodu páčky ruční brzdy (všechny modely EXC)
11.3
–
Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. (
str. 69)
–
Mrtvý chod páčky ruční brzdy nastavte nastavovacím šroubem .
Informace
400196-12
Pokud otáčíte nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, mrtvý
chod se zmenšuje. Bod stlačení se vzdaluje od řídítek.
Pokud otáčíte nastavovacím šroubem proti směru hodinových ručiček,
mrtvý chod se zvětšuje. Bod stlačení se přibližuje k řídítkům.
Rozsah nastavení je omezený.
Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.
Neprovádějte nastavení během jízdy.
BRZDY
70
Kontrola brzdových kotoučů
11.4
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaného brzdového kotouče/ kotoučů.
Neodkladně vyměňte brzdový kotouč (brzdové kotouče). (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Tloušťku brzdových kotoučů vpředu a vzadu zkontrolujte dle rozměru  na více
místech brzdového kotouče.
Informace
A
Opotřebením se snižuje tloušťka brzdového kotouče v oblasti dosedací plochy brzdových obložení.
Brzdové kotouče - mez opotřebení
400257-10
»
vpředu
2,5 mm
vzadu
3,5 mm
Pokud je tloušťka brzdových kotoučů je nižší než předepsaná hodnota:
–
–
Vyměňte brzdový kotouč.
Zkontrolujte brzdové kotouče vpředu a vzadu, zda nejsou poškozené, nemají trhliny nebo nejsou deformované.
»
Pokud brzdový kotouč vykazuje poškození, trhliny nebo deformace:
–
Vyměňte brzdový kotouč.
Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola
11.5
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
–
Zásobníky brzdové kapaliny, umístěné na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.
–
Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
»
Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku MIN:
–
Doplňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.
x(
str. 70)
B00070-10
Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola
11.6
x
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
BRZDY
71
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou dimenzována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
–
Zásobníky brzdové kapaliny, umístěné na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víčko  s membránou .
–
Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku .
Předepsaná hodnota
–
Ryska  (hladina brzdové kapaliny
pod horní hranou nádrže)
5 mm
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
str. 127)
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
600706-10
Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola
11.7
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.
Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.
Minimální tloušťka obložení 
»
Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení:
–
–
Vyměňte brzdové obložení brzdy předního kola.
x(
str. 72)
Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.
»
Pokud je vidět poškození nebo praskliny:
–
100394-10
≥ 1 mm
Vyměňte brzdové obložení brzdy předního kola.
x(
str. 72)
BRZDY
72
Výměna brzdového obložení brzdy předního kola
11.8
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Údržba a opravy musí být provedeny odborně. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku použití nepřípustných brzdových obložení.
Brzdová obložení, která jsou k dostání v obchodech s příslušenstvím často nejsou odzkoušená a přípustná pro vozidla
KTM. Konstrukce a koeficient tření brzdových obložení, a tím i výkonu brzd mohou být velmi odlišné od originálních brzdových obložení KTM. Pokud se použijí brzdová obložení, která jsou odlišná od originálního vybavení od výrobce, není
zaručeno, že jsou výrobcem schválena. Vozidlo potom již neodpovídá stavu při dodávce a zaniká záruka.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou dimenzována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
–
Zásobník brzdové kapaliny, umístěný na řídítkách, dejte do vodorovné polohy.
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Sejměte víčko  s membránou .
–
Přitiskněte rukou brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout
písty brzdy. Ujistěte se, že nepřetekla žádná brzdová kapalina z nádržky brzdové
kapaliny, příp. ji odsajte.
Informace
Zajistěte, aby se při vymáčknutí pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na
paprsky.
100395-10
100396-10
–
Sejměte bezpečnostní závlačky , vytáhněte čepy  a vyjměte brzdové obložení.
–
Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.
BRZDY
73
7
0
06
–
Zkontrolujte správnou polohu listové pružiny  v brzdové čelisti a kluzného plechu  v držáku brzdové čelisti.
–
Nasaďte brzdové obložení, nasaďte čep a namontujte bezpečnostní závlačky.
–
Několikrát stiskněte ruční brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové
kotouče a vznikne tlakový bod.
–
Upravte hladinu brzdové kapaliny k měrce .
100397-01
100398-10
Předepsaná hodnota
–
Ryska  (hladina brzdové kapaliny
pod horní hranou nádrže)
5 mm
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
str. 127)
Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Informace
100399-10
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy
11.9
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda
zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.
–
Vyvěste pružinu .
–
Pohybujte páčkou nožní brzdy mezi koncovým dorazem a kontaktem s pístem brzdového válce tam a zpět a zkontrolujte mrtvý chod .
Předepsaná hodnota
Mrtvý chod pedálu nožní brzdy
»
Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě:
–
B00028-10
–
3… 5 mm
Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.
x(
str. 73)
Zavěste pružinu .
Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy
11.10
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda
zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.
BRZDY
74
–
Vyvěste pružinu .
–
Povolte matici  a otáčejte zpět tlačnou tyčkou , až dosáhnete maximálního
mrtvého chodu.
–
Pro individuální nastavení základní polohy nožní brzdy povolte matku  a odpovídajícím způsobem otáčejte šroubem .
Informace
Rozsah nastavení je omezený.
B00828-10
–
Otáčejte tlačnou tyčkou , až dosáhnete mrtvého chodu . Popřípadě upravte
základní polohu páčky nožní brzdy.
Předepsaná hodnota
Mrtvý chod pedálu nožní brzdy
–
3… 5 mm
Podržte šroub  proti a utáhněte matku .
Předepsaná hodnota
Matice dorazu pedálu nožní brzdy
–
M8
30 Nm
Podržte tlačnou tyčku  proti a utáhněte matici .
Předepsaná hodnota
Ostatní matice na podvozku
–
M6
10 Nm
Zavěste pružinu .
Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola
11.11
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
–
–
Postavte vozidlo do svislé polohy.
Průzorem  zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
»
Pokud je v průzoru  vidět vzduchová bublina:
–
Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola.
x(
str. 74)
B00829-10
Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola
11.12
x
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Selhání brzdové soustavy.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotřebovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
BRZDY
75
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou dimenzována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
–
Postavte vozidlo do svislé polohy.
–
Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.
–
Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku .
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
str. 127)
Našroubujte šroubový uzávěr s membránou a O-kroužkem.
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
400233-10
Kontrola brzdového obložení zadní brzdy
11.13
Výstraha
Nebezpečí nehody
–
Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.
Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.
Minimální tloušťka obložení 
»
Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení:
–
–
≥ 1 mm
Vyměňte obložení brzdy zadního kola.
x(
str. 76)
Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.
»
Pokud je vidět poškození nebo praskliny:
–
Vyměňte obložení brzdy zadního kola.
x(
str. 76)
400238-10
Demontáž obložení brzdy zadního kola
11.14
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Selhání brzdové soustavy.
Údržba a opravy musí být provedeny odborně. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
–
Přitiskněte rukou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout píst brzdy.
Informace
Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprskům kola.
400236-10
–
Sejměte bezpečnostní závlačky , vytáhněte čepy  a vyjměte brzdové obložení.
–
Vyčistěte brzdové čelisti a nosič brzdových čelistí.
BRZDY
76
Montáž obložení brzdy zadního kola
11.15
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku použití nepřípustných brzdových obložení.
Brzdová obložení, která jsou k dostání v obchodech s příslušenstvím často nejsou odzkoušená a přípustná pro vozidla
KTM. Konstrukce a koeficient tření brzdových obložení, a tím i výkonu brzd mohou být velmi odlišné od originálních brzdových obložení KTM. Pokud se použijí brzdová obložení, která jsou odlišná od originálního vybavení od výrobce, není
zaručeno, že jsou výrobcem schválena. Vozidlo potom již neodpovídá stavu při dodávce a zaniká záruka.
–
Zkontrolujte brzdové kotouče. (
–
Zkontrolujte listovou pružinu  v brzdové čelisti a správné usazení kluzného plechu  v nosníku brzdové čelisti.
str. 70)
Informace
Šipka na listové pružině ukazuje po směru otáčení brzdového kotouče.
500122-10
–
Nasaďte brzdové obložení, nasaďte čep  a namontujte bezpečnostní
závlačky .
Informace
Zajistěte, aby rozpojovací plech  byl namontován na té straně brzdového
obložení, kde se nachází píst brzdy.
–
Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové
kotouče a vznikne tlakový bod.
400237-10
Výměna obložení brzdy zadního kola
11.16
x
Výstraha
Podráždění kůže
Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.
–
Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku zastaralé brzdové kapaliny.
Vyměňujte brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád
pomůže.)
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a
brzdová vedení nejsou dimenzována pro brzdovou kapalinu DOT 5.
Nevystavujte lakované části kontaktu s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina rozpouští lak!
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!
BRZDY
77
–
Vyjměte obložení brzdy zadního kola.
–
Postavte vozidlo do svislé polohy.
–
Odstraňte šroubovací uzávěr  s membránou  a o-kroužkem.
–
Píst brzdy zatlačte do základní polohy a zajistěte, aby nepřetékala žádná brzdová
kapalina z nádrže brzdové kapaliny, popř.ji odsajte.
–
Namontujte obložení brzdy zadního kola.
–
Upravte hladinu brzdové kapaliny až ke značce .
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 (
400233-10
–
x(
str. 75)
x(
str. 76)
str. 127)
Našroubujte šroubový uzávěr s membránou a O-kroužkem.
Informace
Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.
KOLA, PNEUMATIKY
Demontáž předního kola
12.1
78
x
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
–
Přitiskněte rukou brzdovou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout
písty brzdy.
Informace
Zajistěte, aby se při vymáčknutí pístů brzdy netiskly brzdové čelisti na
paprsky.
B00055-10
–
Vyšroubujte šroub .
–
Povolte šrouby .
–
Podržte přední kolo a vytáhněte čep. Vyjměte přední kolo z vidlice.
500084-10
Informace
Netiskněte ruční brzdu při vyjmutém předním kole.
Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.
500085-10
–
Odstraňte distanční objímky .
500086-10
Montáž předního kola
12.2
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
–
Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.
»
Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované:
–
–
Vyměňte ložisko kola.
x
Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele  a třecí plochu  distančních objímek.
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
–
500086-11
Vložte distanční objímky.
str. 129)
KOLA, PNEUMATIKY
79
–
–
Nasaďte přední kolo do vidlice, srovnejte polohu a nasaďte čep.
Našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Šroub u výsuvného čepu kola vpředu
500084-11
M24x1,5
45 Nm
–
Několikrát stiskněte ruční brzdu dokud nebude brzdové obložení přiléhat k brzdovému kotouči.
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
–
Stiskněte brzdu předního kola a několikrát silně zapružte vidlicí, aby se srovnaly
vzpěry vidlice.
–
Pevně utáhněte šrouby .
str. 44)
Předepsaná hodnota
M8
Šroub u koncovky vidlice
Demontáž zadního kola
12.3
15 Nm
x
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
–
Přitiskněte rukou čelist k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout píst brzdy.
Informace
Zajistěte, aby při vymáčknutí pístu brzdy nešly brzdové čelisti proti paprskům kola.
–
Sejměte matici .
–
Odmontujte napínák řetězu . Výsuvný čep  vytáhněte pouze tak daleko, aby
se zadní kolo dalo posunout dopředu.
–
Posuňte zadní kolo dopředu tolik, jak je to možné. Sejměte řetěz z řetězového
kola.
–
Držte zadní kolo a vytáhněte výsuvný čep. Sejměte zadní kolo z kyvného ramene.
Informace
Při demontovaném zadním kole nestiskávejte nožní brzdu.
Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brzdový kotouč.
B00830-10
–
Odstraňte distanční objímky .
400260-11
Montáž zadního kola
12.4
x
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.
Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.
KOLA, PNEUMATIKY
80
–
Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebované.
»
Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované:
–
–
Vyměňte ložisko kola.
x
Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele  a třecí plochu  distančních objímek.
Mazivo s dlouhodobým účinkem (
str. 129)
–
Vložte distanční objímky.
–
Zvedněte zadní kolo ke kyvnému rameni, srovnejte a nasaďte čep .
–
Nasaďte řetěz.
–
Nastavte napínáky řetězu . Namontujte matku , ale zatím neutahujte.
–
Zajistěte, aby napínáky řetězu  přiléhaly k regulačnímu šroubu .
–
Zkontrolujte napnutí řetězu. (
400260-10
B00831-10
–
str. 61)
Utáhněte matici .
Předepsaná hodnota
Matice u zadního výsuvného čepu kola
M20x1,5
80 Nm
Informace
Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze
jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.
Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.
–
Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové
kotouče a vznikne tlakový bod.
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
str. 44)
B00825-11
Kontrola stavu pneumatik
12.5
Informace
Namontujte jen pneumatiky schválené a/nebo doporučené KTM.
Jiné pneumatiky se mohou negativně projevit v chování při jízdě.
Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu při jízdě.
Přední a zadní kolo smí mít pouze pneumatiky se stejně upraveným profilem.
Sjeté pneumatiky se zvláště nepříznivě projeví na chování při jízdě na mokrém podkladu.
–
Zkontrolujte přední i zadní pneumatiku, zda na nich nejsou zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození.
»
Pokud pneumatika vykazuje zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození:
–
–
Vyměňte pneumatiku.
Zkontrolujte hloubku profilu.
Informace
Dodržujte zákonnou minimální hloubku profilu v dané zemi.
400602-10
Minimální hloubka profilu
≥ 2 mm
KOLA, PNEUMATIKY
81
»
Pokud je minimálni hloubka profilu nižší než uvedená hodnota:
–
–
Vyměňte pneumatiku.
Zkontrolujte stáří pneumatik.
Informace
Datum výroby pneumatik je obvykle obsaženo v popisu pneumatiky a je
vyjádřeno posledními čtyřmi číslicemi označení DOT. První dvě číslice
označují týden výroby a poslední dvě číslice rok výroby.
KTM doporučuje vyměnit pneumatiky nejpozději po 5 letech, nezávisle na
skutečném opotřebení.
»
Pokud je pneumatika starší než 5 let:
–
Vyměňte pneumatiku.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
12.6
Informace
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání pneumatiky.
Správný tlak vzduchu v pneumatikách zaručuje optimální jízdní komfort a maximální životnost pneumatiky.
–
Sejměte čepičku ventilu.
–
Tlak vzduchu kontrolujte při studených pneumatikách.
Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu
vpředu
1,0 bar
vzadu
1,0 bar
Tlak v pneumatikách na silnici (všechny modely EXC)
400695-01
»
1,5 bar
vzadu
1,5 bar
Pokud tlak pneumatik neodpovídá předepsané hodnotě:
–
–
vpředu
Upravte tlak vzduchu v pneumatikách.
Nasaďte čepičku ventilu.
Kontrola napnutí paprsků
12.7
Výstraha
Nebezpečí úrazu
–
Nestabilní jízda v důsledku nesprávného napnutí paprsků.
Dbejte na správné napnutí paprsků. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)
Informace
Následkem jednoho uvolněného paprsku kolo ztrácí potřebné zpevnění a během krátké doby se uvolní i další paprsek.
Pokud jsou paprsky napnuté příliš pevně, mohou v důsledku lokálního přetížení prasknout.
Kontrolujte pravidelně napnutí paprsků, zejména u nového motocyklu.
–
Ostřím šroubováku lehce poklepejte na každý paprsek.
Informace
Zvuková frekvence je závislá na délce a průměru paprsku.
Pokud se u jednotlivých stejně dlouhých a stejně tlustých paprsků ozývají
různé tóny, ukazuje to na rozdílné napnutí paprsků.
Musí zaznít čistý tón.
»
400694-01
Pokud je napnutí paprsků rozdílné:
–
–
Upravte napnutí paprsků.
x
Zkontrolujte utahovací moment paprsků.
Předepsaná hodnota
Uchycení paprsků předního kola
M4,5
5… 6 Nm
Uchycení paprsků zadního kola
M5
5… 6 Nm
KOLA, PNEUMATIKY
82
Momentový klíč se sadou různých nástavců (58429094000)
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
Demontáž baterie
13.1
83
x (všechny modely 250/300)
Výstraha
Nebezpečí poranění
Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.
–
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.
–
Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.
–
Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
–
Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.
–
Sejměte sedačku. (
–
Odpojte z baterie kabel k zápornému pólu .
–
Stáhněte kryt kladného pólu  a odpojte z baterie kabel ke kladnému pólu.
–
Vyvěste gumový pásek  dole.
–
Vyjměte baterii směrem nahoru.
str. 55)
500069-10
Montáž baterie
13.2
x (všechny modely 250/300)
–
Do přihrádky pro baterii vsaďte baterii póly směrem dopředu.
Baterie (YTX4L-BS) (
–
–
str. 120)
Zahákněte gumový pásek .
Připojte kabel ke kladnému  a zápornému pólu .
Předepsaná hodnota
M5
Šroub pólu baterie
2,5 Nm
Informace
Kontaktní kotouče  musí být namontovány s ozubením nahoru mezi pól
baterie  a oko kabelu .
–
Na kladný pól nasuňte kryt .
–
Namontujte sedačku. (
str. 55)
101394-10
Nabíjení baterie
13.3
x (všechny modely 250/300)
Výstraha
Nebezpečí poranění
Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.
–
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
–
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
–
Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.
–
Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.
–
Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po
dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
84
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Součásti a obsah baterie zatěžují životní prostředí.
Neodhazujte baterie do domovního odpadu. Vadnou baterii zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte baterii svému obchodníkovi
KTM nebo do sběrny starých baterií.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
I když je baterie bez zátěže, ztrácí každý den náboj.
Pro životnost baterie je velmi důležitý stav nabití a způsob nabíjení.
Rychlonabíjení s vyšším proudem se negativně projeví na životnosti baterie.
V případě překročení nabíjecího proudu, napětí a doby nabíjení uniká elektrolyt přes bezpečnostní ventily. Tím baterie ztrácí
kapacitu.
Pokud jste startovali s prázdnou baterií, je třeba ji bez odkladu nabít.
Při delším stání ve vybitém stavu dochází k hlubokému vybití a k zasíření a baterie se zničí.
Baterie je bezúdržbová, to znamená, že odpadá kontrola stavu kyseliny.
–
Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.
–
Sejměte sedačku. (
–
Odpojte kabel ze záporného pólu baterie, abyste předešli škodám na palubní elektronice.
–
Připojte k baterii nabíječku. Zapněte nabíječku.
str. 55)
Nabíječka baterie (58429074000)
Na této nabíječce můžete navíc otestovat klidové napětí, startovací schopnost
baterie a alternátor. Mimo to je na tomto přístroji vyloučeno přebití baterie.
Informace
V žádném případě nesundávejte víčko .
Nabíjejte baterii s maximálně 10% kapacity, která je uvedená na krytu baterie .
400240-10
–
Po nabití nabíječku vypněte. Přisvorkujte baterii.
Předepsaná hodnota
Nesmí být překročen nabíjecí proud, napětí ani doba nabíjení.
Pravidelně baterii dobíjejte, pokud s
motocyklem nevyjíždíte
–
Namontujte sedačku. (
3 měsíce
str. 55)
Výměna hlavní pojistky (všechny modely 250/300)
13.4
Výstraha
Nebezpečí požáru
–
Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.
Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.
Informace
Hlavní pojistkou jsou jištěny všechny elektrické spotřebiče vozidla. Nachází se ve skříni startovacího relé pod krytem filtru.
–
Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.
–
Demontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
str. 56)
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
85
–
Vyšroubujte šroub .
–
Trochu nazdvihněte kapotu zádě vozidla  a vytáhněte startovací relé  z
držáku.
–
Sejměte ochranné kryty.
–
Vyjměte vadnou hlavní pojistku .
101395-10
101396-10
Informace
Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu .
Ve startovacím relé je zastrčena náhradní pojistka .
–
B00832-10
Nasaďte novou pojistku.
Pojistka (58011109110)
–
Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.
Tip
Vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v případě potřeby k dispozici.
–
Nasaďte ochranné kryty.
–
Nasaďte startovací relé do držáku a uložte kabel.
–
Srovnejte polohu kapoty zádě vozidla. Našroubujte šroub a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Ostatní šrouby na podvozku
–
M6
Namontujte kryt schránky vzduchového filtru. (
10 Nm
str. 56)
Demontáž masky světlometu se světlometem (všechny modely EXC)
13.5
B00833-10
–
Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
–
Odšroubujte šroub  a sejměte svorku.
–
Povolte gumový pásek . Posuňte masku světlometu nahoru a vychylte ji
dopředu.
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
–
86
Odpojte elektrické konektory  a vyjměte masku světlometu se světlometem.
303402-10
Montáž masky světlometu se světlometem (všechny modely EXC)
13.6
–
Připojte elektrický konektor .
–
Umístěte masku světlometu a zajistěte gumovou páskou .
303402-11
Informace
Dejte pozor na zasunutí západek k blatníku.
–
Umístěte brzdové vedení a kabelový svazek. Nasaďte svorku, našroubujte
šroub  a utáhněte jej.
–
Zkontrolujte nastavení světlometu. (
str. 87)
B00833-11
Výměna žárovky světlometu (všechny modely EXC)
13.7
Upozornění
Poškození reflektoru
–
Snížená intenzita světla.
Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a
udržujte ji bez mastnoty.
–
Demontujte masku světlometu se světlometem. (
–
Proti směru hodinových ručiček vyšroubujte gumový kryt  spolu s pod ním uloženou objímkou žárovky až na doraz, a sejměte je.
str. 85)
–
Vytáhněte objímku žárovky  obrysového světla z reflektoru.
–
Zatlačte žárovku světlometu  lehce do objímky, vytočte proti směru hodinových
ručiček až na doraz a vyjměte ji.
–
Nasaďte novou žárovku světlometu.
100861-10
Světlomet (S2 / patice BA20d) (
–
str. 121)
Do reflektoru nasaďte gumový kryt spolu s objímkou žárovky a otočte po směru
hodinových ručiček až na doraz.
Informace
100862-10
Dbejte na správné umístění O-kroužku .
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
87
–
Do reflektoru zastrčte objímku žárovky obrysového světla.
–
Namontujte masku světlometu se světlometem. (
str. 86)
Kontrola nastavení světlometu (všechny modely EXC)
13.8
–
A
0
–
Postavte vozidlo na vodorovnou plochu před světlou stěnu a ve výši středu světlometů udělejte na stěnu značku.
Další značku udělejte ve vzdálenosti  pod první značkou.
Předepsaná hodnota
0
B
Vzdálenost 
–
5 cm
Postavte vozidlo kolmo před stěnu ve vzdálenosti .
Předepsaná hodnota
Vzdálenost 
400726-10
–
Nyní se na motocykl posadí řidič.
–
Zapněte potkávací světlo.
–
Zkontrolujte nastavení světlometu.
5m
Hranice světla a tmy musí být v případě motocyklu připraveného k jízdě s řidičem přesně na spodní značce.
»
Pokud rozmezí světla a tmy nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte dosah světlometu. (
str. 87)
Nastavení dosahu světlometu (všechny modely EXC)
13.9
–
Zkontrolujte nastavení světlometu. (
str. 87)
–
Povolte šroub .
–
Dosah světla světlometu nastavte vychylováním světlometu.
Předepsaná hodnota
Hranice světla a tmy musí být v případě motocyklu připraveného k jízdě s řidičem přesně na spodní značce (vytvořené při: Kontrola nastavení světlometu).
Informace
Při nákladu může být zapotřebí úprava dosahu světlometu.
301251-10
–
Utáhněte šroub .
Výměna baterie tachometru
13.10
(všechny modely EXC)
– Demontujte masku světlometu se světlometem. (
(XC-W)
– Demontujte tabulku se startovacím číslem. (
str. 85)
str. 53)
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Vytáhněte tachometr nahoru z držáku.
–
Pomocí mince otočte uzávěrem  proti směru hodinových ručiček až na doraz a
sejměte jej.
–
Vyjměte baterii tachometru .
–
Nasaďte novou baterii, popisem nahoru.
100859-10
Baterie tachometru (CR 2430)
–
100860-10
Zkontrolujte správné usazení O-kroužku uzávěru.
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
88
–
Nasaďte uzávěr  a pomocí mince otočte uzávěrem po směru hodinových ručiček
až na doraz.
–
Stiskněte libovolné tlačítko na tachometru.
–
Umístěte tachometr do držáku.
–
Našroubujte a utáhněte šrouby s podložkami.
Tachometr se aktivuje.
(všechny modely EXC)
– Namontujte masku světlometu se světlometem. (
100864-10
(XC-W)
– Namontujte tabulku startovního čísla. (
–
Nastavte kilometry nebo míle. (
–
Nastavte funkce tachometru. (
–
Nastavte čas. (
str. 16)
str. 15)
str. 16)
str. 53)
str. 86)
CHLADICÍ SYSTÉM
89
Chladicí systém
14.1
(všechny modely 125/200)
Vodním čerpadlem  v motoru je vytvářen vynucený oběh chladicí kapaliny.
Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chladiče . Uvedená teplota chladicí kapaliny je přípustná, aniž by se muselo počítat
s funkčními poruchami.
120 °C
Chlazení se provádí proudem vzduchu.
Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují
špinavá žebra chladiče.
B00834-10
(všechny modely 250/300)
Vodním čerpadlem  v motoru je vytvářen vynucený oběh chladicí kapaliny.
Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chladiče . Uvedená teplota chladicí kapaliny je přípustná, aniž by se muselo počítat
s funkčními poruchami.
120 °C
Chlazení se provádí proudem vzduchu.
Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují
špinavá žebra chladiče.
B00835-10
Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny
14.2
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
Podmínka
Motor je studený.
–
Postavte motocykl svisle na vodorovné ploše.
–
Sejměte uzávěr chladiče.
–
Zkontrolujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.
−25… −45 °C
»
Pokud mrazuvzdornost chladicí kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě:
–
–
400243-10
Zkorigujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.
Hladina chladicí kapaliny  nad lamelami chladiče.
»
10 mm
Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Upravte hladinu chladicí kapaliny.
Alternativa 1
Chladicí kapalina (
str. 127)
Alternativa 2
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
–
Namontujte uzávěr chladiče.
str. 127)
CHLADICÍ SYSTÉM
90
Kontrola hladiny chladicí kapaliny
14.3
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
Podmínka
Motor je studený.
–
Postavte motocykl svisle na vodorovné ploše.
–
Sejměte uzávěr chladiče.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.
Hladina chladicí kapaliny  nad lamelami chladiče.
»
10 mm
Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Upravte hladinu chladicí kapaliny.
Alternativa 1
400243-10
Chladicí kapalina (
str. 127)
Alternativa 2
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
–
Vypuštění chladicí kapaliny
14.4
str. 127)
Namontujte uzávěr chladiče.
x
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.
Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu.
Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
Podmínka
Motor je studený.
–
Postavte motocykl do svislé polohy.
–
Pod víko vodního čerpadla si připravte vhodnou nádobu.
(všechny modely 125/200)
– Vyšroubujte šroub . Sejměte uzávěr chladiče .
–
Nechte zcela vytéct chladicí kapalinu.
–
S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Vypouštěcí šroub víčka vodního čerpadla
B00834-11
M10x1
15 Nm
CHLADICÍ SYSTÉM
91
(všechny modely 250/300)
– Vyšroubujte šroub . Sejměte uzávěr chladiče .
–
–
Nechte zcela vytéct chladicí kapalinu.
S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
Vypouštěcí šroub víčka vodního čerpadla
M10x1
15 Nm
B00835-11
Doplnění chladicí kapaliny
14.5
x
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.
Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a
vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned
vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.
(všechny modely 125/200)
– Zajistěte, aby šroub  byl pevně dotažen.
–
Postavte motocykl do svislé polohy.
–
Chladič zcela naplňte chladicí kapalinou.
Chladicí kapalina
1,2 l
Chladicí kapalina (
str. 127)
Chladicí kapalina (směs připravená k
použití) ( str. 127)
B00071-10
–
Vyšroubujte šroub , až vychází chladicí kapalina bez bublin. Opět našroubujte a pevně utáhněte šroub .
Předepsaná hodnota
Odvzdušňovací šroub hlavy válce
M6
10 Nm
B00091-10
(všechny modely 250/300)
– Zajistěte, aby šroub  byl pevně dotažen.
–
Postavte motocykl do svislé polohy.
–
Chladič zcela naplňte chladicí kapalinou.
Chladicí kapalina
1,2 l
Chladicí kapalina (
str. 127)
Chladicí kapalina (směs připravená k
použití) ( str. 127)
B00072-10
–
Vozidlo uveďte do vyobrazené polohy a zajistěte proti odjetí. Je nutno dosáhnout výškový rozdíl .
Předepsaná hodnota
Výškový rozdíl 
75 cm
Informace
Vozidlo se musí vpředu nazdvihnout, aby mohl z chladicího systému
uniknout veškerý vzduch. Špatně odvzdušněný chladicí systém má snížený chladicí výkon a motor se proto může přehřívat.
A
0
400677-10
–
Postavte vozidlo opět na vodorovnou plochu.
CHLADICÍ SYSTÉM
B00836-10
92
–
Chladič zcela naplňte chladicí kapalinou.
–
Namontujte uzávěr chladiče .
–
Nechte motor běžet, až se zahřeje.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (
str. 90)
VYLADĚNÍ MOTORU
93
Kontrola vůle plynového bovdenu
15.1
–
Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.
–
Řídítka nastavte rovně. Pohybujte sem a tam otočnou rukojetí plynu a zjistěte vůli
plynového bovdenu.
Vůle plynového bovdenu
»
3… 5 mm
Pokud vůle plynového bovdenu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte vůli plynového bovdenu.
x(
str. 93)
Nebezpečí
400192-10
Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
–
–
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor
nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez
vhodného odsávacího zařízení.
Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.
Nesmí se měnit otáčky volnoběhu.
»
Pokud se mění otáčky volnoběhu:
–
Nastavení vůle plynového bovdenu
15.2
Nastavte vůli plynového bovdenu.
x(
str. 93)
x
–
Demontujte palivovou nádrž.
x(
str. 58)
–
Uvolněte plynový bovden.
–
Řídítka nastavte rovně.
–
Odsuňte manžetu .
–
Ujistěte se, že je izolace plynového bovdenu zasunutá až na doraz v nastavovacím šroubu .
–
Odsuňte manžetu .
–
Povolte matici .
–
Nastavovacím šroubem  otočte tak, až je na izolaci plynového bovdenu dole cítit
vůli plynového bovdenu .
Předepsaná hodnota
Vůle plynového bovdenu
3… 5 mm
–
Utáhněte matici .
–
Nasuňte manžetu  a .
–
Uložte a upevněte plynový bovden.
–
Vsaďte palivovou nádrž.
–
Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.
x(
str. 59)
800216-10
Karburátor
15.3
Nastavení volnoběhu na karburátoru se silně projeví na chování při startu, stabilním
volnoběhu a reakci při přidání plynu. To znamená, že motor se správně nastaveným
volnoběhem lze nastartovat snadněji než motor se špatně nastaveným volnoběhem.
Informace
Karburátor a jeho součásti podléhají v důsledku vibrací motoru zvýšenému
opotřebení. V důsledku opotřebení může docházet k chybným funkcím.
Nastavení karburátoru z výroby odpovídá následujícím hodnotám.
B00048-11
Nadmořská výška
500 m
Teplota okolí
20 °C
Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2taktní motory (1:60)
( str. 128)
VYLADĚNÍ MOTORU
94
Otáčky volnoběhu se nastavují seřizovacím šroubem .
Volnoběžná směs se nastavuje regulačním šroubem volnoběžného vzduchu .
D
0
0
C
0
B
A
0
500282-01
Oblast volnoběhu A
Provoz při zavřeném plynovém šoupátku. Tato oblast je ovlivněna nastavovacím šroubem  a regulačním šroubem volnoběžného vzduchu .
Přechodná oblast B
Chování motoru při otevřeném plynovém šoupátku. Tato oblast je ovlivněna volnoběžnou tryskou a typem plynového šoupátka.
Pokud i při dobrém nastavení volnoběhu i částečného zatížení běží motor při otevření plynového šoupátka nepravidelně a silně kouří, a při vyšších otáčkách dosáhne
prudce plného výkonu, je karburátor regulován s příliš velkým množstvím paliva resp.
je plovák příliš vysoko nebo je netěsný jehlový plovákový ventil.
Oblast částečného zatížení C
Provoz při částečně otevřeném plynovém šoupátku. Tato oblast je ovlivněna jehlou
trysky (tvarem a polohou). Ve spodní oblasti ovlivňuje nastavení volnoběhu a v horní
oblasti hlavní trysku nastavení motoru.
Pokud motor při zrychlení s částečně otevřeným plynovým šoupátkem běží jen s
nepravidelným výkonem, musí se jehla trysky snížit o jeden výřez. Pokud motor zvoní,
zejména při zrychlení, když se dostane do oblasti otáček plného výkonu, musí se jehla
trysky zvýšit. Pokud k výše popsaným jevům dojde při volnoběhu nebo krátce poté, je
nutno při nepravidelném výkonu nastavit volnoběžný systém s nižším obsahem paliva
a při zvonění s vyšším obsahem paliva.
Oblast plného zatížení D
Provoz při otevřeném plynovém šoupátku (plný plyn). Tato oblast je ovlivněna hlavní
tryskou a jehlou trysky.
Pokud je izolace nové zapalovací svíčky po krátké jízdě na plný plyn velmi světlá nebo
bílá, resp. motor zvoní, musí se použít větší hlavní tryska. Pokud je izolace tmavě
hnědá nebo rezavá, musí se použít menší hlavní tryska.
Nastavení volnoběhu na karburátoru
15.4
x
–
Regulační šroub pro volnoběžný vzduch  zašroubujte až na doraz a natočte na
předepsané základní nastavení.
Předepsaná hodnota
Regulační šroub volnoběžného vzduchu (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
otevřený
2,75 otáčky
Regulační šroub volnoběžného vzduchu (XC-W)
otevřený
2,0 otáčky
Regulační šroub volnoběžného vzduchu (200 EXC EU)
B00048-11
otevřený
1,5 otáčky
Regulační šroub volnoběžného vzduchu (200 EXC AUS)
otevřený
1,0 otáčka
Regulační šroub volnoběžného vzduchu (250/300 EXC AUS)
otevřený
3,5 otáčky
Regulační šroub volnoběžného vzduchu (250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU)
otevřený
1,5 otáčky
Regulační šroub volnoběžného vzduchu (300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU)
otevřený
–
1,75 otáčky
Zahřejte motor.
Předepsaná hodnota
Doba jízdy se zahřátým motorem
≥ 5 min
Nebezpečí
Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
–
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor
nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez
vhodného odsávacího zařízení.
VYLADĚNÍ MOTORU
95
–
Pomocí nastavovacího šroubu  nastavte otáčky volnoběhu.
Předepsaná hodnota
Počet otáček volnoběhu
1 400… 1 500 ot/min
–
Regulačním šroubem volnoběžného vzduchu  pomalu otáčejte po směru hodinových ručiček, až počet otáček na volnoběh začne klesat.
–
Zapamatujte si polohu a regulačním šroubem volnoběžného vzduchu nyní pomalu
otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud počet otáček volnoběhu opět
neklesne.
–
Mezi oběma polohami nastavte bod s nejvyšším počtem otáček.
Informace
Pokud by při tom došlo k většímu nárůstu počtu otáček, snižte počet otáček na volnoběh na normální úroveň a znovu proveďte předchozí pracovní
postup.
Pokud pomocí výše uvedeného postupu nedojde k uspokojivému výsledku,
může být příčinou chybně dimenzovaná volnoběžná tryska.
Pokud byste zatočili regulační šroub volnoběžného vzduchu až na doraz a
nedošlo by při tom ke změně počtu otáček, musíte použít menší volnoběžnou trysku.
Po výměně trysky je třeba začít s nastavením od začátku.
Při větších změnách vnější teploty a extrémně odlišných výškových polohách byste měli volnoběh znovu nastavit.
Vyprázdnění plovákové komory karburátoru
15.5
x
Nebezpečí
Nebezpečí požáru
Palivo je snadno vznětlivé.
–
Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby
se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.
–
Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.
Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.
Informace
Tuto práci provádějte při studeném motoru.
Voda v komoře karburátoru vede k poruchám funkčnosti.
–
Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu otočte do polohy OFF.
–
Pod karburátor položte hadr, aby zachytil vytékající palivo.
–
Vyšroubujte šroubový uzávěr .
–
Nechte zcela vytéci palivo.
–
Našroubujte šroubový uzávěr a utáhněte jej.
Do karburátoru již neteče palivo z nádrže.
B00047-10
VYLADĚNÍ MOTORU
96
Kontrola základní polohy řadicí páky
15.6
–
Posaďte se na vozidlo do jízdní polohy a změřte vzdálenost  mezi horní hranou
boty a řadicí pákou.
Vzdálenost řadicí páky od horní hrany
boty
»
A
0
10… 20 mm
Pokud vzdálenost nesouhlasí s předepsanou hodnotou:
–
Nastavte základní polohu řadicí páky.
x(
str. 96)
400692-10
Nastavení základní polohy řadicí páky
15.7
x
–
Vyšroubujte šroub  a vyjměte řadicí páku .
–
Vyčistěte ozubení  řadicí páky a rozvodového hřídele.
–
Nasaďte řadicí páku do požadované polohy na rozvodový hřídel a uveďte ozubení
do záběru.
B00065-10
Informace
Rozsah nastavení je omezený.
Řadicí páka se při řazení nesmí dotýkat žádných součástí vozidla.
–
Našroubujte šroub a utáhněte jej.
Předepsaná hodnota
B00066-10
Šroub řadící páky
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Charakteristika motoru - pomocná pružina (všechny modely 250/300)
15.8
Pomocná pružina se nachází na pravé straně motoru pod víčkem vodního čerpadla.
Možné stavy
• Pomocná pružina se žlutým označením – Pomocná pružina je při dodání namontovaná se středním nastavením (standard) pro dobré jízdní chování.
• Pomocná pružina se zeleným označením – Přiložená pomocná pružina pro ještě
měkčí výkonnostní nasazení.
• Pomocná pružina s červeným označením – Přiložená pomocná pružina pro agresivnější výkonnostní nasazení.
1
0
B00056-10
Charakteristiku motoru lze změnit různými silami pomocné pružiny .
Charakteristika motoru - nastavení pomocné pružiny
15.9
x (všechny modely 250/300)
Výstraha
Nebezpečí popálení
–
Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.
Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzd. Předtím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.
–
Nakloňte motocykl doleva v úhlu cca 45º a v této poloze jej zajistěte proti pádu.
VYLADĚNÍ MOTORU
97
–
Vyšroubujte šrouby .
–
Vyjměte uzávěr , nastavovací pružinu , pomocnou pružinu  a vložku pružiny  z krytu spojky.
–
Obě pružiny vytáhněte z vložky pružiny.
–
Namontujte požadovanou pomocnou pružinu  a nastavovací pružinu  a společně nasuňte do krytu spojky.
B00057-10
0
2
3
0
4
0
0
5
B00056-11
Pomocná pružina se žlutým označením (54637072300)
Pomocná pružina se zeleným označením (54837072100)
Pomocná pružina s červeným označením (54837072000)
Vybrání vložky pružiny  zasazuje do zalomené páky.
Informace
Šroub  se nesmí v žádném případě přetočit, protože by se jinak zhoršila
B00058-10
charakteristika motoru.
–
Zkontrolujte O-kroužek v uzávěru.
–
Nasaďte uzávěr.
–
Našroubujte šrouby a utáhněte je.
Předepsaná hodnota
Šroub krytu výfukového systému
M5
6 Nm
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
98
Kontrola hladiny převodového oleje
16.1
Informace
Hladina převodového oleje se musí kontrolovat při studeném motoru.
–
Postavte motocykl svisle na vodorovné ploše.
(všechny modely 125/200)
– Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje .
–
Zkontrolujte hladinu převodového oleje.
Z otvoru musí vytéci malé množství převodového oleje.
»
Pokud nevyteče žádný převodový olej:
–
–
Doplňte převodový olej.
x(
str. 100)
Našroubujte a utáhněte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje.
Předepsaná hodnota
B00049-10
M6
Šroub kontroly hladiny převodového
oleje
10 Nm
(všechny modely 250/300)
– Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje .
–
Zkontrolujte hladinu převodového oleje.
Z otvoru musí vytéci malé množství převodového oleje.
»
Pokud nevyteče žádný převodový olej:
–
–
Doplňte převodový olej.
x(
Našroubujte a utáhněte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje.
Předepsaná hodnota
B00050-10
Šroub kontroly hladiny převodového
oleje
Výměna převodového oleje
16.2
str. 100)
M6
10 Nm
x
–
Vypusťte převodový olej.
–
Naplňte převodovku převodovým olejem.
x(
str. 99)
400721-01
400722-01
x(
str. 99)
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
Vypuštění převodového oleje
16.3
99
x
Výstraha
Nebezpečí opaření
–
Motorový resp. převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Převodový olej se musí vypustit při motoru zahřátém na provozní teplotu.
–
Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.
–
Připravte si pod motor vhodnou nádobu.
(všechny modely 125/200)
– Vyšroubujte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem .
–
Vyšroubujte vypouštěcí šroub převodového oleje .
–
Převodový olej nechte úplně vytéci.
–
Vypouštěcí šroub převodového oleje důkladně vyčistěte.
–
Vyčistěte těsnící plochu motoru.
–
Našroubujte a utáhněte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem  a
těsnicím kroužkem.
B00051-10
Předepsaná hodnota
Vypouštěcí šroub převodového oleje
s magnetem
–
M12x1,5
20 Nm
Našroubujte a utáhněte vypouštěcí šroub převodového oleje  s těsnicím
kroužkem.
Předepsaná hodnota
Vypouštěcí šroub převodového oleje
M10x1
15 Nm
(všechny modely 250/300)
– Vyšroubujte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem .
–
Převodový olej nechte úplně vytéci.
–
Vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem důkladně vyčistěte.
–
Vyčistěte těsnící plochu motoru.
–
Našroubujte a utáhněte vypouštěcí šroub převodového oleje s magnetem  a
těsnicím kroužkem.
Předepsaná hodnota
B00052-10
Vypouštěcí šroub převodového oleje
s magnetem
Naplnění převodovky převodovým olejem
16.4
M12x1,5
20 Nm
x
Informace
Příliš málo převodového oleje nebo olej nižší kvality vede k předčasnému opotřebení převodovky.
–
–
B00053-10
Vyšroubujte šroubový uzávěr  a doplňte převodový olej.
Převodový
olej (všechny
modely 125/200)
0,70 l
Motorový olej (15W/50) (
str. 127)
Převodový
olej (všechny
modely 250/300)
0,80 l
Motorový olej (15W/50) (
str. 127)
Našroubujte šroubový uzávěr a utáhněte jej.
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
100
Nebezpečí
Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
–
Doplnění převodového oleje
16.5
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor
nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez
vhodného odsávacího zařízení.
–
Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.
–
Zkontrolujte hladinu převodového oleje. (
str. 98)
x
Informace
Příliš málo převodového oleje nebo olej nižší kvality vede k předčasnému opotřebení převodovky.
Hladina převodového oleje se musí doplňovat při studeném motoru.
–
Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.
(všechny modely 125/200)
– Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje .
B00049-10
(všechny modely 250/300)
– Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje .
B00050-10
–
Vyšroubujte šroubový uzávěr .
–
Doplňte převodový olej, až vychází z otvoru šroubu pro kontrolu hladiny převodového oleje.
Motorový olej (15W/50) (
–
str. 127)
Našroubujte a utáhněte šroub pro kontrolu hladiny převodového oleje.
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
Šroub kontroly hladiny převodového
oleje
B00053-11
M6
10 Nm
M6
10 Nm
(všechny modely 250/300)
Šroub kontroly hladiny převodového
oleje
–
Našroubujte šroubový uzávěr  a utáhněte jej.
Nebezpečí
Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.
–
Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor
nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez
vhodného odsávacího zařízení.
SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU
–
Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.
101
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
102
Mytí motocyklu
17.1
Upozornění
Materiální škody
–
Poškození nebo zničení součástí vysokotlakým čističem.
Vozidlo nikdy nečistěte vysokotlakým čističem nebo silným proudem vody. Příliš vysoký tlak může vniknout do elektrických součástí, konektorů, bovdenových lanek, ložisek atd. a způsobit poruchy resp. vést ke zničení těchto součástí.
Výstraha
Ohrožení životního prostředí
–
Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.
Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.
Informace
Myjte motocykl pravidelně, uchováte tím jeho hodnotu i vzhled po dlouhou dobu.
Během mytí nevystavujte motocykl přímému slunci.
–
Uzavřete výfukový systém, aby do něj nevnikla voda.
–
Hrubé nečistoty odstraňte jemným proudem vody.
–
Silně znečištěná místa postříkejte běžným čisticím prostředkem na motocykly a
poté ještě vyčistěte štětcem.
Čistič motocyklů (
str. 129)
Informace
Vozidlo umyjte teplou vodu, do které přidáte běžný čisticí prostředku na
motocykly, a měkkou houbou.
401061-01
–
Po důkladném opláchnutí jemným proudem vody by měl motocykl dobře
vyschnout.
–
Vyprázdněte komoru karburátoru.
x(
str. 95)
Výstraha
Nebezpečí úrazu
navých brzd.
–
–
Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špi-
Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.
Po mytí se kousek projeďte, až dosáhne motor provozní teploty.
Informace
Díky teplu se odpaří voda i z nepřístupných míst na motoru a brzdách.
–
Vysuňte ochranné kryty z řídítek, aby se mohla i zde odpařit zateklá voda.
–
Po vychladnutí motocyklu namažte všechna kluzná místa a ložiska.
–
Vyčistěte řetěz. (
–
Kovové části bez ochranné vrstvy (s výjimkou brzdových kotoučů a výfukového
potrubí) ošetřete antikorozním prostředkem.
str. 60)
Čisticí a konzervační prostředky na kov a pryž (
–
str. 129)
Všechny plastové a nastříkané součásti ošetřete jemným čisticím a ošetřujícím
prostředkem.
Čisticí a konzervační prostředky na kov a pryž (
(všechny modely EXC)
– Naolejujte zámek řízení.
Univerzální olejový sprej (
str. 130)
str. 129)
MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ
103
Kontrola a ošetření pro zimní provoz
17.2
Informace
Pokud se motocykl používá i v zimě, je třeba počítat s posypem solí na silnicích. Musí se proto provést ochranná opatření
proti agresivní posypové soli.
Pokud bylo vozidlo provozováno na posypové soli, je nutné jej po jízdě umýt studenou vodou. Teplá voda by působení soli
zesílila.
–
Umyjte motocykl. (
–
Vyčistěte brzdy.
str. 102)
Informace
Po KAŽDÉ jízdě na posolených silnicích se vychladlé a namontované brzdové čelisti a brzdová obložení musí důkladně umýt studenou vodou a poté
se musí nechat dobře vyschnout.
Po jízdách na posolených silnicích je nutno motocykl důkladně umýt studenou vodou a dobře vysušit.
401060-01
–
Motor, kyvné rameno a všechny ostatní holé nebo pozinkované součásti (kromě
brzdových kotoučů) ošetřete ochranným prostředkem proti korozi na bázi vosku.
Informace
Na brzdové kotouče se nesmí dostat žádný ochranný prostředek proti
korozi, velmi by se tím snížil brzdný účinek.
–
Vyčistěte řetěz. (
str. 60)
ULOŽENÍ
104
Uložení
18.1
Výstraha
Nebezpečí otravy
–
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.
Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení
očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud
došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte. Palivo náležitě skladujte ve vhodném kanystru a uchovávejte z dosahu dětí.
Informace
Chcete-li motocykl na delší dobu odstavit, měli byste provést nebo nechat provést následující opatření.
Před uložením zkontrolujte funkčnost a stav opotřebení všech částí motocyklu. Pokud jsou potřeba servisní práce, opravy
nebo úpravy, měly by být provedeny v době odstavení (menší vytížení servisů). Tím se můžete vyhnout dlouhým čekacím
dobám v servisech na začátku sezóny.
401058-01
–
Umyjte motocykl. (
–
Vyměňte převodový olej.
str. 102)
–
Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. (
–
Vypusťte palivo z nádrže do vhodné nádoby.
–
Vyprázdněte komoru karburátoru.
–
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (
(všechny modely 250/300)
– Vyjměte baterii.
(
–
Nabijte baterii.
x
x(
x(
str. 98)
x(
str. 89)
str. 95)
str. 81)
str. 83)
str. 83)
Předepsaná hodnota
Skladovací teplota baterie bez přímého působení slunečních paprsků
–
0… 35 °C
Uložte vozidlo na suchém místě, kde nejsou vysoké rozdíly teplot.
Informace
KTM doporučuje postavit motocykl na stojan.
–
Zdvihněte motocykl na stojan. (
str. 44)
–
Vozidlo přikryjte prodyšnou plachtou nebo dekou.
Informace
V žádném případě byste neměli používat neprodyšné materiály, protože
potom nemůže odcházet vlhkost a dochází ke korozi.
Je velmi špatné nechat odstavenému motocyklu běžet na krátkou dobu
motor. Protože se přitom motor dostatečně nezahřeje, kondenzuje vodní
pára vzniklá při spalovacím procesu a způsobuje korozi součástí motoru a
výfuku.
Uvedení do provozu po uložení
18.2
–
Sejměte motocykl ze stojanu. (
(všechny modely 250/300)
– Nabijte baterii.
(
x
str. 83)
(všechny modely 250/300)
– Namontujte baterii.
x(
401059-01
str. 44)
str. 83)
–
Tankování paliva. (
str. 32)
–
Před každým uvedením do provozu proveďte kontrolu a údržbu. (
–
Proveďte zkušební jízdu.
str. 30)
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
105
Chyba
Možná příčina
Opatření
Motor se neprotáčí (E-startér)
(všechny modely 250/300)
Chyba obsluhy
–
Proveďte pracovní kroky pro proces startování.
( str. 30)
Vybitá baterie
–
Nabijte baterii.
–
Zkontrolujte dobíjecí napětí.
–
Zkontrolujte klidový proud.
–
Zkontrolujte alternátor.
–
Demontujte hlavní pojistku.
–
Namontujte hlavní pojistku.
Startovací relé vadné
–
Zkontrolujte startovací relé.
Motor startéru vadný
–
Zkontrolujte motor startéru.
Chyba obsluhy
–
Proveďte pracovní kroky pro proces startování.
( str. 30)
Motocykl nebyl delší čas v provozu,
proto je v plovákové komoře staré
palivo
–
Vyprázdněte komoru karburátoru.
( str. 95)
Přerušený přívod paliva
–
Zkontrolujte odvzdušnění palivové nádrže.
–
Vyčistěte kohout palivového potrubí.
–
Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.
Zapalovací svíčka je zrezivělá nebo
mokrá
–
Vyčistěte a vysušte příp. vyměňte zapalovací
svíčku.
Příliš velká vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
–
Nastavte vzdálenost elektrod.
Hlavní pojistka přepálená
Motor se protáčí, ale nenaskočí
x(
str. 83)
x
x
x
x
x
x
Předepsaná hodnota
(všechny modely 125/200)
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,60 mm
(všechny modely 250/300)
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,60 mm
Motor nemá volnoběh
Závada v zapalovacím systému
–
Prodřený zkratovací kabel v kabelovém svazku, vadné zkratovací tlačítko
–
Uvolněný nebo zoxidovaný konektor
nebo zapalovací cívka
–
Vyčistěte a kontaktním sprejem ošetřete
konektory.
Voda v karburátoru resp. ucpané
trysky
–
Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.
Zkontrolujte zapalovací systém.
x
Zkontrolujte zkratovací tlačítko. x
Ucpaná volnoběžná tryska
–
Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.
Přetočené nastavovací šrouby na
karburátoru
–
Nastavte na karburátoru volnoběh.
( str. 94)
Vadná zapalovací svíčka
–
Vyměňte zapalovací svíčku.
Vadná zapalovací soustava
–
Zkontrolujte zapalovací cívku.
–
Zkontrolujte kabelovou koncovku zapalovací
svíčky.
Karburátor přetéká, protože je jehla
plováku znečištěná nebo opotřebovaná
–
Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.
Uvolněné trysky karburátoru
–
Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.
Závada v zapalovacím systému
–
Zkontrolujte zapalovací systém.
x
x
x
Motor se nevytáčí do vysokých otáček
Motor má příliš malý výkon
Přerušený přívod paliva
Silně znečištěný vzduchový filtr
x
–
Zkontrolujte odvzdušnění palivové nádrže.
–
Vyčistěte kohout palivového potrubí.
–
Zkontrolujte/nastavte součásti karburátoru.
–
Vyčistěte vzduchový filtr a skříň vzduchového
filtru.
( str. 57)
x
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
106
Chyba
Možná příčina
Opatření
Motor má příliš malý výkon
Výfukový systém je netěsný, deformovaný nebo příliš málo náplně skelného vlákna v koncovém tlumiči
–
Zkontrolujte výfukový systém, zda není poškozený.
–
Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.
( str. 58)
Závada v zapalovacím systému
–
Zkontrolujte zapalovací systém.
Poškozená membrána nebo kryt
membrány
–
Zkontrolujte membránu a kryt membrány.
Nedostatek paliva
–
Otočnou rukojeť  u palivového kohoutu
otočte do polohy ON.
–
Tankování paliva. (
Motor nasává falešný vzduch
–
Zkontrolujte pevné utažení sací příruby a karburátoru.
Uvolněný nebo zoxidovaný konektor
nebo zapalovací cívka
–
Vyčistěte a kontaktním sprejem ošetřete
konektory.
Příliš málo chladicí kapaliny v chladicím systému
–
Zkontrolujte těsnění chladicího systému.
–
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
( str. 90)
Motor vysadí nebo střelí v karburátoru
Motor je nadměrně zahřátý
x
str. 32)
Příliš slabé proudění vzduchu
–
Vypněte a odstavte motor.
Lamely chladiče jsou silně znečištěné
–
Vyčistěte lamely chladiče.
Tvorba pěny v chladicím systému
x
–
Vypusťte chladicí kapalinu.
–
Doplňte chladicí kapalinu.
Poškozená hlava válce nebo těsnění
hlavy válce
–
Zkontrolujte hlavu válce nebo těsnění hlavy
válce.
Zalomená hadice chladiče
–
Vyměňte hadici chladiče.
Nesprávný bod zážehu v důsledku
uvolněného statoru
x(
x(
str. 90)
str. 91)
x
(všechny modely 125/200)
– Nastavte zapalování. x
Vytváření bílého kouře (pára ve výfukových plynech)
Poškozená hlava válce nebo těsnění
hlavy válce
–
Zkontrolujte hlavu válce nebo těsnění hlavy
válce.
Převodový olej vytéká u odvzdušňovací hadice
Doplněno příliš mnoho převodového
oleje
–
Zkontrolujte hladinu převodového oleje.
( str. 98)
Voda v převodovém oleji
Poškozený těsnicí kroužek hřídele
nebo vodní čerpadlo
–
Zkontrolujte těsnicí kroužek hřídele a vodní
čerpadlo.
TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR
107
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU
20.1
Druh konstrukce
1válcový 2taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membránovým přívodem a řízeným výfukovým systémem
Zdvihový objem
124,8 cm³
Zdvih
54,5 mm
Otvor válce
54 mm
Uložení klikové hřídele
1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko
Ojniční ložisko
Jehlové ložisko
Válečkové ložisko
Jehlové ložisko
Písty
Odlitý hliník
Pístní kroužky
2 lichoběžníkové kroužky
Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce)
0… 0,10 mm
Rozměr Z (výška ovládací klapky)
43,7 mm
Primární převod
23:73
Spojka
Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná
Převodovka
6rychlostní s přímým záběrem
Převody
1. převodový stupeň
12:33
2. převodový stupeň
15:31
3. převodový stupeň
17:28
4. převodový stupeň
19:26
5. převodový stupeň
21:25
6. převodový stupeň
20:20
Zapalování
Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s
digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan
Bod zážehu (před horní úvratí)
1,4 mm
Zapalovací svíčka
NGK BR9 ECMVX
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,60 mm
Pomoc při startu
Nožní startér
Všechny modely 200
20.2
Druh konstrukce
1válcový 2taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membránovým přívodem a řízeným výfukovým systémem
Zdvihový objem
193 cm³
Zdvih
60 mm
Otvor válce
64 mm
Uložení klikové hřídele
1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko
Ojniční ložisko
Jehlové ložisko
Válečkové ložisko
Jehlové ložisko
Písty
Odlitý hliník
Pístní kroužky
2 obdélníkové kroužky
Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce)
0… 0,10 mm
Rozměr Z (výška ovládací klapky)
47 mm
Primární převod
23:73
Spojka
Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná
Převodovka
6rychlostní s přímým záběrem
Převody
1. převodový stupeň
12:33
2. převodový stupeň
15:31
3. převodový stupeň
17:28
4. převodový stupeň
19:26
5. převodový stupeň
17:19
TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR
6. převodový stupeň
Zapalování
108
22:20
Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s
digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan
Bod zážehu (před horní úvratí)
1,6 mm
Zapalovací svíčka
NGK BR 8 EG
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,60 mm
Pomoc při startu
Nožní startér
všechny modely 250
20.3
Druh konstrukce
1válcový 2taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membránovým přívodem a řízeným výfukovým systémem
Zdvihový objem
249 cm³
Zdvih
72 mm
Otvor válce
66,4 mm
Výfukový systém - začátek nastavení
5 600 ot/min
Výfukový systém - konec nastavení s červenou pomocnou pružinou
7 200 ot/min
Výfukový systém - konec nastavení se žlutou pomocnou pružinou
7 900 ot/min
Výfukový systém - konec nastavení se zelenou pomocnou pružinou
8 400 ot/min
Uložení klikové hřídele
1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko
Ojniční ložisko
Jehlové ložisko
Válečkové ložisko
Jehlové ložisko
Písty
Odlitý hliník
Pístní kroužky
2 lichoběžníkové kroužky
Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce)
0… 0,10 mm
Rozměr Z (výška ovládací klapky)
48 mm
Primární převod
26:72
Spojka
Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná
Převodovka
6rychlostní s přímým záběrem
Převody
1. převodový stupeň
14:32
2. převodový stupeň
16:26
3. převodový stupeň
20:25
4. převodový stupeň
22:23
5. převodový stupeň
25:22
6. převodový stupeň
26:20
Zapalování
Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s
digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan
Bod zážehu (před horní úvratí)
1,9 mm
Zapalovací svíčka
NGK BR 7 ES
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,60 mm
Pomoc při startu
Nožní startér a E- startér
TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR
109
všechny modely 300
20.4
Druh konstrukce
1válcový 2taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membránovým přívodem a řízeným výfukovým systémem
Zdvihový objem
293 cm³
Zdvih
72 mm
Otvor válce
72 mm
Výfukový systém - začátek nastavení
5 600 ot/min
Výfukový systém - konec nastavení s červenou pomocnou pružinou
7 200 ot/min
Výfukový systém - konec nastavení se žlutou pomocnou pružinou
7 900 ot/min
Výfukový systém - konec nastavení se zelenou pomocnou pružinou
8 400 ot/min
Uložení klikové hřídele
1 radiální kuličkové ložisko / 1 válečkové ložisko
Ojniční ložisko
Jehlové ložisko
Válečkové ložisko
Jehlové ložisko
Písty
Odlitý hliník
Pístní kroužky
2 obdélníkové kroužky
Rozměr X (horní hrana pístu od horní hrany válce)
0… 0,10 mm
Rozměr Z (výška ovládací klapky)
48,5 mm
Primární převod
26:72
Spojka
Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná
Převodovka
6rychlostní s přímým záběrem
Převody
1. převodový stupeň
14:32
2. převodový stupeň
16:26
3. převodový stupeň
20:25
4. převodový stupeň
22:23
5. převodový stupeň
25:22
6. převodový stupeň
26:20
Zapalování
Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s
digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan
Bod zážehu (před horní úvratí)
1,9 mm
Zapalovací svíčka
NGK BR 7 ES
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
0,60 mm
Pomoc při startu
Nožní startér a E- startér
Plnicí množství - převodový olej
20.5
Převodový olej (všechny
modely 125/200)
0,70 l
Motorový olej (15W/50) (
str. 127)
Převodový olej (všechny
modely 250/300)
0,80 l
Motorový olej (15W/50) (
str. 127)
Plnicí množství - chladicí kapalina
20.6
Chladicí kapalina
1,2 l
Chladicí kapalina (
str. 127)
Chladicí kapalina (směs připravená k použití) (
str. 127)
UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU
110
všechny modely 125/200
21.1
Šroub membrány
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Šroub aretační páky
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub kola vodního čerpadla
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub krytu výfukového systému
M5
5 Nm
–
Šroub odstředivého regulátoru
momentu zážehu
M5
8 Nm
Loctite® 243™
Šroub pojistného plechu osy ovládací
klapky
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub u pojistky ložiska
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub víka alternátoru
M5
5 Nm
–
Šroub výfukové příruby
M5
6 Nm
–
Šroub zapalovací soustavy/ stator
M5
6 Nm
Loctite® 222
Odvzdušňovací šroub hlavy válce
M6
10 Nm
–
Přestavovací hřídel výfukového systému
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub dorazového plechu nožního
startéru
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub kontroly hladiny převodového
oleje
M6
10 Nm
–
Šroub krytu spojky
M6
10 Nm
–
Šroub na krytu motoru
M6
10 Nm
–
Šroub pracovního válce spojky
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub řadicí kulisy
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub řadící páky
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Šroub řízení výfukového systému
M6
10 Nm
–
Šroub sací manžety/ kryt membrány
M6
10 Nm
–
Šroub u spojkové pružiny
M6
10 Nm
–
Šroub víčka vodního čerpadla
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub hlavy válce
M7
18 Nm
–
Matice patky válce
M8
30 Nm
–
Osa ovládací klapky výfukového systému
M8
1. stupeň
3 Nm
2. stupeň (povolení proti
směru hodinových ručiček)
1/4 otáčka
–
Šroub aretace řazení
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroub nožního startéru
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroubový čep patky válce
M8
35 Nm
–
Vypouštěcí šroub převodového oleje
M10x1
15 Nm
–
Vypouštěcí šroub víčka vodního čerpadla
M10x1
15 Nm
–
Matice rotoru
M12x1
60 Nm
–
Vypouštěcí šroub převodového oleje s
magnetem
M12x1,5
20 Nm
–
Zapalovací svíčka
M14x1,25
25 Nm
–
Matice primárního kola
M16LHx1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Matice unášeče spojky
M18x1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Závěrná matice výfukového systému
M26x1
35 Nm
–
UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU
111
všechny modely 250/300
21.2
Šroub aretační páky
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub kola vodního čerpadla
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub krytu výfukového systému
M5
6 Nm
–
Šroub přídržného plechu výfukového
systému
M5
7 Nm
Loctite® 243™
Šroub synchronizátoru
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub zalomené páky výfukového systému
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub aretace řazení
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub čepu mezikola
M6
8 Nm
Loctite® 648™
Šroub dorazového plechu nožního
startéru
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub kontroly hladiny převodového
oleje
M6
10 Nm
–
Šroub krytu spojky
M6
10 Nm
–
Šroub motoru startéru
M6
8 Nm
–
Šroub na krytu motoru
M6
10 Nm
–
Šroub ovládací klapky výfukového
systému
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub pojistky ložiska řadicího válce
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub pracovního válce spojky
M6
10 Nm
–
Šroub pružiny nožního startéru
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub řadící páky
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Šroub sací manžety/ kryt membrány
M6
10 Nm
–
Šroub statoru
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Šroub u spojkové pružiny
M6
10 Nm
–
Šroub víčka vodního čerpadla
M6
10 Nm
–
Šroub víka alternátoru
M6
8 Nm
–
Šroub výfukové příruby
M6
8 Nm
–
Šroub hlavy válce
M8
27 Nm
–
Šroub nožního startéru
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Matice patky válce
M10
35 Nm
–
Vypouštěcí šroub víčka vodního čerpadla
M10x1
15 Nm
–
Matice rotoru
M12x1
60 Nm
–
Vypouštěcí šroub převodového oleje s
magnetem
M12x1,5
20 Nm
–
Zapalovací svíčka
M14x1,25
25 Nm
–
Matice primárního kola
M18LHx1,5
150 Nm
Loctite® 648™
Matice unášeče spojky
M18x1,5
100 Nm
Loctite® 648™
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU
22.1
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
FK125
Poloha jehly
4. poloha seshora
Jehla trysky
N84I (NOZF / NOZG / NOZH)
Hlavní tryska
100 (168 / 170 / 172)
Tryska volnoběhu
38X38 (45)
Startovací tryska
50 (85)
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
2,75 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
-
200 EXC EU
22.2
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
FK027
Poloha jehly
3. poloha seshora
Jehla trysky
NPRH (NOZH / NOZI / NOZJ)
Hlavní tryska
100 (160 / 162)
Tryska volnoběhu
35x35 (42)
Startovací tryska
50 (85)
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
1,5 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
k dispozici
200 EXC AUS
22.3
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
FK0121
Poloha jehly
3. poloha seshora
Jehla trysky
R1475J (NOZH / NOZI / NOZJ)
Hlavní tryska
162 (160)
Tryska volnoběhu
35 (42)
Startovací tryska
85
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
1,0 otáčka
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
k dispozici
200 XC‑W USA
22.4
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
BC2 0
Poloha jehly
4. poloha seshora
Jehla trysky
NOZI (NOZH / NOZJ)
Hlavní tryska
160 (162)
Tryska volnoběhu
42
Startovací tryska
85
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
Šoupátko
2,0 otáčky
7 s výřezem
112
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
Doraz šoupátka
-
250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU
22.5
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
FK028
Poloha jehly
2. poloha seshora
Jehla trysky
N84K (N8RW / N8RJ / N8RK)
Hlavní tryska
110 (162 / 165)
Tryska volnoběhu
38X38 (35)
Startovací tryska
50 (85)
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
1,5 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
k dispozici
250 EXC AUS
22.6
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
3600C
Poloha jehly
1. poloha seshora
Jehla trysky
N3CJ (N8RW / N8RJ / N8RK / N2ZK / N2ZJ / N2ZL)
Hlavní tryska
160 (162 / 165)
Tryska volnoběhu
35
Startovací tryska
85
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
3,5 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
k dispozici
250 XC‑W USA
22.7
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
BC4 0
Poloha jehly
4. poloha seshora
Jehla trysky
N8RJ (N8RW / N8RK)
Hlavní tryska
165 (162)
Tryska volnoběhu
35
Startovací tryska
85
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
2,0 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
-
300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU
22.8
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
FK029
Poloha jehly
2. poloha seshora
Jehla trysky
N84K (N2ZJ / N2ZK / N2ZL)
Hlavní tryska
115 (162 / 165)
Tryska volnoběhu
38X38 (35)
Startovací tryska
50 (85)
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
113
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
otevřený
114
1,75 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
k dispozici
300 EXC AUS
22.9
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
3600C
Poloha jehly
1. poloha seshora
Jehla trysky
N3CJ (N8RW / N8RJ / N8RK / N2ZK / N2ZJ / N2ZL)
Hlavní tryska
160 (162 / 165)
Tryska volnoběhu
35
Startovací tryska
85
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
3,5 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
k dispozici
300 XC‑W USA
22.10
Typ karburátoru
KEIHIN PWK 36S AG
Identifikační číslo karburátoru
BC5 0
Poloha jehly
4. poloha seshora
Jehla trysky
N2ZK (N2ZJ / N2ZL)
Hlavní tryska
165 (162)
Tryska volnoběhu
35
Startovací tryska
85
Regulační šroub volnoběžného vzduchu
otevřený
2,0 otáčky
Šoupátko
7 s výřezem
Doraz šoupátka
-
Konfigurace karburátoru (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
22.11
x
Nebezpečí
Zánik povolení jízdy na silnici a pojistné ochrany
(přiškrcené) verzi.
–
Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované
V nepřiškrcené verzi se smí motocykl provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
115
401348-01
M/FT ASL
Nadmořská výška
TEMP
Teplota
ASO
Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený
IJ
Tryska volnoběhu
NDL
Jehla
POS
Poloha jehly seshora
MJ
Hlavní tryska
Neplatí pro písečné cesty!
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
Konfigurace karburátoru (Všechny modely 200)
22.12
116
x
Nebezpečí
Zánik povolení jízdy na silnici a pojistné ochrany
(přiškrcené) verzi.
–
Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované
V nepřiškrcené verzi se smí motocykl provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.
401042-01
M/FT ASL
Nadmořská výška
TEMP
Teplota
ASO
Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený
IJ
Tryska volnoběhu
NDL
Jehla
POS
Poloha jehly seshora
MJ
Hlavní tryska
Neplatí pro písečné cesty!
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
Konfigurace karburátoru (všechny modely 250)
22.13
117
x
Nebezpečí
Zánik povolení jízdy na silnici a pojistné ochrany
(přiškrcené) verzi.
–
Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované
V nepřiškrcené verzi se smí motocykl provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.
401043-01
M/FT ASL
Nadmořská výška
TEMP
Teplota
ASO
Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený
IJ
Tryska volnoběhu
NDL
Jehla
POS
Poloha jehly seshora
MJ
Hlavní tryska
Neplatí pro písečné cesty!
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
Konfigurace karburátoru (všechny modely 300)
22.14
118
x
Nebezpečí
Zánik povolení jízdy na silnici a pojistné ochrany
(přiškrcené) verzi.
–
Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované
V nepřiškrcené verzi se smí motocykl provozovat jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.
401044-01
M/FT ASL
Nadmořská výška
TEMP
Teplota
ASO
Regulační šroub volnoběžného vzduchu otevřený
IJ
Tryska volnoběhu
NDL
Jehla
POS
Poloha jehly seshora
MJ
Hlavní tryska
Neplatí pro písečné cesty!
TECHNICKÉ ÚDAJE - KARBURÁTOR
Konfigurace karburátoru obecně
22.15
x
1... 5
0
1
30
5
0
119
Poloha jehly seshora
Zde je zobrazeno pět možných poloh jehly.
Konfigurace karburátoru závisí na definovaných podmínkách okolí a nasazení vozidla.
0
2
4
0
B00075-10
TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK
120
Rám
Středový rám z trubek z chrom-molybden-oceli
Vidlice
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Zdvih pružiny
vpředu
300 mm
vzadu
335 mm
Osazení vidlice
22 mm
Pružná vzpěra
WP Suspension PDS 5018 DCC
Brzda
Kotoučové brzdy, brzdové čelisti mají plovoucí uložení
Brzdové kotouče - průměr
vpředu
260 mm
vzadu
220 mm
Brzdové kotouče - mez opotřebení
vpředu
2,5 mm
vzadu
3,5 mm
Tlak v pneumatikách na silnici (všechny modely EXC)
vpředu
1,5 bar
vzadu
1,5 bar
Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu v terénu
vpředu
1,0 bar
vzadu
1,0 bar
sekundární převod (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
14:50 (13:50)
sekundární převod (200 EXC EU, 200 EXC AUS)
14:45
sekundární převod (všechny modely 250/300 EXC)
14:50 (13:50)
sekundární převod (250/300 XC‑W)
13:50
sekundární převod (200 XC‑W USA)
14:48
Řetěz
5/8 x 1/4"
Dodávaná řetězová kola
38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Úhel hlavy rámu
63,5°
Rozchod kol (všechny modely 125/200)
1 471±10 mm
Rozchod kol (všechny modely 250/300)
1 482±10 mm
Výška sedadla bez zátěže
960 mm
Světlá výška bez zatížení
355 mm
Hmotnost bez paliva cca (200 EXC EU, 200 EXC AUS)
97 kg
Hmotnost bez paliva cca (125 EXC EU,
125 EXC SIX DAYS EU, 200 XC‑W USA)
95 kg
Hmotnost bez paliva cca (všechny modely 250/300 EXC)
104 kg
Hmotnost bez paliva cca (250/300 XC‑W)
102 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu
145 kg
Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu
190 kg
Nejvyšší přípustná celková hmotnost
335 kg
Baterie (všechny modely 250/300)
YTX4L-BS
Napětí baterie: 12 V
Jmenovitá kapacita: 3 Ah
bezúdržbová
TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK
121
Osazení žárovkami
23.1
Světlomet (všechny modely EXC)
S2 / patice BA20d
12 V
35/35 W
Obrysové světlo (všechny modely EXC)
W5W / patice W2,1x9,5d
12 V
5W
Kontrolky (všechny modely EXC)
W2,3W / patice W2x4,6d
12 V
2,3 W
Blinkr (všechny modely EXC)
R10W / patice BA15s
12 V
10 W
Brzdové / zadní světlo (všechny modely
EXC)
LED
Osvětlení poznávací značky (všechny
modely EXC)
W2,3W / patice W2,1x4,6d
12 V
2,3 W
Platnost
Pneumatiky vpředu
Pneumatiky vzadu
(všechny modely 125/200 EXC)
90/90 - 21 M/C 54M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
120/90 - 18 M/C 65M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
(všechny modely 250/300 EXC)
90/90 - 21 M/C 54M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
140/80 - 18 M/C 70M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
(200 XC‑W USA)
80/100 - 21 51M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
100/100 - 18 59M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
(250/300 XC‑W)
80/100 - 21 51M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
110/100 - 18 64M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
Pneumatiky
23.2
Další informace naleznete v oddílu servis na:
http://www.ktm.com
Plnicí množství - palivo
23.3
Objem palivové nádrže
celkem cca (EXC EU,
EXC SIX DAYS)
9,5 l
Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro
2taktní motory (1:60) ( str. 128)
Objem palivové nádrže celkem
cca (EXC AUS, XC‑W)
10 l
Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro
2taktní motory (1:60) ( str. 128)
Rezerva paliva cca (EXC EU, EXC SIX DAYS)
2l
Rezerva paliva cca (EXC AUS, XC‑W)
2,5 l
TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE
122
všechny modely 125/200
24.1
Číslo výrobku na vidlici
14.18.7L.61
Vidlice
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Tlumení v tlaku
Komfort
24 kliknutí
Standard
22 kliknutí
Sport
20 kliknutí
Plné užitné zatížení
20 kliknutí
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
22 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
18 kliknutí
Plné užitné zatížení
18 kliknutí
Předepnutí pružiny - Preload Adjuster
Komfort
1 otáčka
Standard
2 otáčky
Sport
2 otáčky
Plné užitné zatížení
4 otáčky
Délka pružiny s předepnutím
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
513 mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
513 mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
513 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
3,8 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
4,0 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
4,2 N/mm
Délka vidlice
940 mm
Délka vzduchové komůrky
110+10
mm
−20
Vidlicový olej na jednu vidlici
620 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
str. 128)
všechny modely 250/300
24.2
Číslo výrobku na vidlici
14.18.7L.63
Vidlice
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Tlumení v tlaku
Komfort
24 kliknutí
Standard
22 kliknutí
Sport
20 kliknutí
Plné užitné zatížení
20 kliknutí
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
22 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
18 kliknutí
Plné užitné zatížení
18 kliknutí
Předepnutí pružiny - Preload Adjuster
Komfort
1 otáčka
Standard
2 otáčky
Sport
2 otáčky
Plné užitné zatížení
4 otáčky
Délka pružiny s předepnutím
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
513 mm
TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE
123
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
513 mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
513 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
4,0 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
4,2 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
4,4 N/mm
Délka vidlice
940 mm
Délka vzduchové komůrky
110+10
mm
−20
Vidlicový olej na jednu vidlici
625 ml
Vidlicový olej (SAE 5) (
str. 128)
TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA
všechny modely 125/200
25.1
Výrobní číslo pružné vzpěry
12.18.7L.61
Pružná vzpěra
WP Suspension PDS 5018 DCC
Tlumení v tlaku Low Speed
Komfort
25 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
15 kliknutí
Plné užitné zatížení
15 kliknutí
Tlumení v tlaku High Speed
Komfort
2 otáčky
Standard
1,5 otáčky
Sport
1,25 otáčky
Plné užitné zatížení
1,25 otáčky
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
28 kliknutí
Standard
24 kliknutí
Sport
22 kliknutí
Sport
22 kliknutí
Předepnutí pružiny
Komfort
6 mm
Standard
6 mm
Sport
6 mm
Plné užitné zatížení
7 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
63 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
66 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
69 N/mm
Délka pružiny
250 mm
Tlak plynu
10 bar
Statické prověšení
33… 35 mm
Prověšení při jízdě
105… 115 mm
Montážní délka
417 mm
Tlumičový olej (
str. 128)
SAE 2,5
všechny modely 250/300
25.2
Výrobní číslo pružné vzpěry
12.18.7L.63
Pružná vzpěra
WP Suspension PDS 5018 DCC
Tlumení v tlaku Low Speed
Komfort
25 kliknutí
Standard
20 kliknutí
Sport
15 kliknutí
Plné užitné zatížení
15 kliknutí
Tlumení v tlaku High Speed
Komfort
2 otáčky
Standard
1,5 otáčky
Sport
1,25 otáčky
Plné užitné zatížení
1,25 otáčky
Tlumení při roztahování tlumiče
Komfort
28 kliknutí
Standard
24 kliknutí
Sport
22 kliknutí
124
TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA
Plné užitné zatížení
22 kliknutí
Předepnutí pružiny
Komfort
7 mm
Standard
7 mm
Sport
7 mm
Plné užitné zatížení
8 mm
Tuhost pružiny
Hmotnost jezdce: 65… 75 kg
66 N/mm
Hmotnost jezdce: 75… 85 kg
69 N/mm
Hmotnost jezdce: 85… 95 kg
72 N/mm
Délka pružiny
250 mm
Tlak plynu
10 bar
Statické prověšení
33… 35 mm
Prověšení při jízdě
105… 115 mm
Montážní délka
417 mm
Tlumičový olej (
str. 128)
SAE 2,5
125
UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU
126
Uchycení paprsků předního kola
M4,5
5… 6 Nm
–
Šroub pólu baterie (všechny
modely 250/300)
M5
2,5 Nm
–
Šroub u nastavovacího kroužku
pružné vzpěry
M5
5 Nm
–
Uchycení paprsků zadního kola
M5
5… 6 Nm
–
Ostatní matice na podvozku
M6
10 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M6
10 Nm
–
Šroub kulového kloubu tlačné tyčky u
válce nožní brzdy
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Šroub protiskluzového krytu řetězu
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Šroub u brzdového kotouče vpředu
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Šroub u brzdového kotouče vzadu
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Matice dorazu pedálu nožní brzdy
M8
30 Nm
–
Matice k držáku pneumatiky
M8
10 Nm
–
Matice ke šroubu řetězového kola
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Ostatní matice na podvozku
M8
25 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M8
25 Nm
–
Šroub kluznice řetězu
M8
15 Nm
–
Šroub u brzdových čelistí vpředu
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Šroub u koncovky vidlice
M8
15 Nm
–
Šroub u můstku vidlice nahoře
(EXC EU/AUS, XC‑W)
M8
20 Nm
–
Šroub u můstku vidlice nahoře
(EXC SIX DAYS)
M8
17 Nm
–
Šroub u můstku vidlice spodní
(EXC EU/AUS, XC‑W)
M8
15 Nm
–
Šroub u můstku vidlice spodní
(EXC SIX DAYS)
M8
12 Nm
–
Šroub u postranního uchycení stojanu
M8
40 Nm
Loctite® 2701
Šroub u pouzdra vidlice horní
(EXC EU/AUS, XC‑W)
M8
20 Nm
–
Šroub u pouzdra vidlice horní
(EXC SIX DAYS)
M8
17 Nm
Loctite® 243™
Šroub u svorky řídítek
M8
20 Nm
–
Šroub u výztuhy motoru
M8
33 Nm
–
Šroub u vzpěry rámu
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Nosný šroub motoru
M10
60 Nm
–
Ostatní matice na podvozku
M10
45 Nm
–
Ostatní šrouby na podvozku
M10
45 Nm
–
Šroub u úchytu řídítek
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Šroub u pružné vzpěry dole
M12
80 Nm
Loctite® 2701
Šroub u pružné vzpěry nahoře
M12
80 Nm
Loctite® 2701
Matka uchycení sedla
M12x1
20 Nm
–
Matice k čepu vahadla
M16x1,5
100 Nm
–
Matice u zadního výsuvného čepu
kola
M20x1,5
80 Nm
–
Šroub u hlavy rámu horní
M20x1,5
12 Nm
–
Šroubovací hrdlo chlazení
M20x1,5
12 Nm
Loctite® 243™
Šroub u výsuvného čepu kola vpředu
M24x1,5
45 Nm
–
PROVOZNÍ LÁTKY
127
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)
podle
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Předepsaná hodnota
– Používejte jen bezolovnaté palivo Super, které splňuje uvedenou normu nebo je stejně hodnotné.
–
Podíl až 10 % etanolu (palivo E10) je přitom nezávadný.
Informace
Nepoužívejte žádné palivo z metanolu (např. M15, M85, M100) nebo s podílem etanolu více než 10 % (např. E15, E25,
E85, E100).
Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1
podle
– DOT
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takovou brzdovou kapalinu, která odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající
vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Castrol a Motorex®.
dodavatel
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Chladicí kapalina
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze vhodnou chladicí kapalinu (i v zemích s vysokými teplotami). U prostředků s nižší mrazuvzdorností může dojít
ke korozi nebo tvorbě pěny. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Poměr směsi
Ochrana před zamrznutím: −25… −45 °C
50 % prostředek na ochranu proti korozi a mrazu
50 % destilovaná voda
Chladicí kapalina (směs připravená k použití)
Ochrana před zamrznutím
−40 °C
dodavatel
Motorex®
– Anti Freeze
Hydraulický olej (15)
podle
– ISO VG (15)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takový hydraulický olej, který odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Hydraulic Fluid 75
Motorový olej (15W/50)
podle
– JASO T903 MA (
–
SAE (
str. 131)
str. 131) (15W/50)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu), a který má odpovídající vlastnosti. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
PROVOZNÍ LÁTKY
128
dodavatel
Motorex®
– Top Speed 4T
Motorový olej 2taktní motory
podle
– JASO FC (
str. 131)
Předepsaná hodnota
– Používejte jen kvalitní 2taktní motorový olej známých značek. KTM doporučuje výrobky Motorex®.
Plně syntetický
dodavatel
Motorex®
– Cross Power 2T
Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2taktní motory (1:60)
podle
– DIN EN 228
–
JASO FC (
str. 131) (1:60)
Poměr směsi
1:60
Motorový olej 2taktní motory ( str. 128)
Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) ( str. 127)
dodavatel
Motorex®
– Cross Power 2T
Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1)
podle
– SAE (
str. 131) (SAE 2,5)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.
Vidlicový olej (SAE 5)
podle
– SAE (
str. 131) (SAE 5)
Předepsaná hodnota
– Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti. KTM
doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Racing Fork Oil
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
Čistič motocyklů
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Moto Clean 900
Čisticí a konzervační prostředky na kov a pryž
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Protect & Shine
Čisticí prostředek vzduchového filtru
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Twin Air Dirt Bio Remover
Lepidlo pro gumovou rukojeť (00062030051)
dodavatel
KTM-Sportmotorcycle AG
– GRIP GLUE
Mazací tuk s vysokou viskozitou
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky SKF®.
dodavatel
SKF®
– LGHB 2
Mazivo s dlouhodobým účinkem
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Bike Grease 2000
Olej pro pěnový vzduchový filtr
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Twin Air Liquid Bio Power
Prostředek na čištění řetězu
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Chain Clean
129
POMOCNÉ PROSTŘEDKY
Sprej na řetězy pro offroad
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Chainlube Offroad
Univerzální olejový sprej
Předepsaná hodnota
– KTM doporučuje výrobky Motorex®.
dodavatel
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
130
NORMY
131
JASO T903 MA
Různé technické vývojové směry si vyžádaly vlastní specifikaci pro 4taktní motocykly - normu JASO T903 MA. Dříve se pro 4taktní
motocykly používaly motorové oleje určené pro osobní automobily, protože neexistovala žádná vlastní specifikace pro motocykly.
Jestliže u motorů osobních automobilů se požadují dlouhé intervaly údržby, je u motocyklových motorů v popředí zájmu vysoký
výkon motoru při vysokých otáčkách. U většiny motocyklových motorů se stejným olejem maže i převodovka a spojka. Norma JASO
MA se zabývá těmito zvláštními požadavky.
SAE
Viskozitní třídy SAE byly stanoveny společností Society of Automotive Engineers a slouží rozdělení olejů podle jejich viskozity.
Viskozita popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovídá o kvalitě oleje.
JASO FC
JASO FC je klasifikace 2taktního motorového oleje, který byl vyvinutý speciálně pro extrémní požadavky závodního sportu. Díky
prvotřídním syntetickým esterům a aditivům, které jsou speciálně sladěny, se dosahuje bezvadné spalování i při extrémních podmínkách.
REJSTŘÍK
132
B
Kohout palivového potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Baterie
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Kryt vidlice
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
REJSTŘÍK
Boční stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Brzdová kapalina
brzdy předního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
brzdy zadního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Brzdová obložení
brzdy předního kola výměna .
brzdy zadního kola - demontáž
brzdy zadního kola - montáž .
brzdy zadního kola výměna . .
kontrola brzdy předního kola .
kontrola brzdy zadního kola . .
..
.
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
72
75
76
76
71
75
Brzdové kotouče
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
C
Charakteristika motoru
nastavení pomocné pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
pomocná pružina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Chladicí kapalina
doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Chladicí systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Č
Číslo klíčku . . . . . . . .
Číslo motoru . . . . . . .
Číslo podvozku . . . . .
Číslo výrobku na vidlici
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
11
10
11
D
Definice použití
............................... 6
G
Gumová rukojeť
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
zajištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kyvné rameno
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
L
Ložisko hlavy řízenímazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
M
Maska světlometu se světlometem
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Motocykl
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
sejmutí ze stojanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
zdvihnutí na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Motor
záběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mrazuvzdornost
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mytí, péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102-103
N
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Napnutí paprsků
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Napnutí řetězu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nastavení světlometů
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nouzový vypínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Nožní brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Nožní startér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
H
O
Hladina brzdové kapaliny
kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Otočná rukojeť plynu
Hladina chladicí kapaliny
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90
Hladina převodového oleje
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Hlavní pojistka
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
I
Identifikační štítek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
K
Karburátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
nastavení volnoběhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
vyprázdnění plovákové komory . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
P
Páčka ruční brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
69
69
69
Páčka spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Palivová nádrž
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pohled na vozidlo
zepředu zleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
zezadu zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
REJSTŘÍK
133
Pojistka
výměna hlavní pojistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Servisní plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35
Poloha řídítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
.............................. 6
Spodní můstek vidlice
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50
Přední blatník
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Spojka
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
výměna kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Přední kolo
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Přehled kontrolek
Přepínač blinkrů .
Přepínač světel .
Přeprava . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 14
. . 13
13-14
... 7
Světlomet
nastavení dosahu světla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Převodový olej
doplnění . .
naplnění . .
výměna . .
vypuštění .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pravidla při práci
.
.
.
.
.
.
.
.
100
. 99
. 98
. 99
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prověšení při jízdě
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Provozní prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pružná vzpěra
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontrola prověšení při jízdě . . . . . . .
kontrola statického prověšení . . . . .
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení předpětí pružiny . . . . . . .
tlumení při stlačování tlumiče obecně
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
54
39
39
54
39
36
R
Rám
kontrola
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ř
Řadicí páka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
kontrola základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Řetěz
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Řetězové kolo
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Řetězový pastorek
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Řízení
odemknutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
uzamknutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stav pneumatik
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
T
Tabulka se startovacím číslem
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tachometr
nastavení . . . . . . . . . . . . .
nastavení času . . . . . . . . .
nastavení kilometrů nebo mílí
popis funkcí . . . . . . . . . . . .
výměna baterie . . . . . . . . .
...
...
..
...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
16
15
15
87
Tankování
palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Technické údaje
karburátor . . . . . . . . . . . . . . .
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podvozek . . . . . . . . . . . . . . .
pružná vzpěra . . . . . . . . . . . .
utahovací momenty u motoru . .
utahovací momenty u podvozku
vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
112-119
107-109
120-121
124-125
110-111
. . . 126
122-123
Tlačítko E-startéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tlačítko houkačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tlak vzduchu v pneumatikách
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Tlumení High Speed při stlačování tlumiče
pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tlumení Low Speed při stlačování tlumiče
pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tlumení při roztahování tlumiče
na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
pružné vzpěry - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tlumení při stlačování tlumiče
na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
S
Tlumicí koncovka výfuku
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
výměna výplně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Schránka na vzduchový filtr
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Sedačka
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
U
Uložení plynového bowdenu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
REJSTŘÍK
134
Uvedení do provozu
kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu . 30
po uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
pokyny pro první uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . 25
Uzávěr palivové nádrže
otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
palivového potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
V
Vedení řetězu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vidlice
čištění prachových manžet . .
demontáž . . . . . . . . . . . . . .
kontrola základního nastavení
montáž . . . . . . . . . . . . . . . .
nastavení předpětí pružiny . .
odvzdušnění . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
46
41
46
42
45
Víko schránky na vzduchový filtr
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vůle ložiska hlavy řízení
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vůle plynového bovdenu
kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-106
Výrobní číslo pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vzduchový filtr
čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Z
Zadní kolo
demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Základní nastavení podvozku
podle hmotnosti jezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Záruka
..................................... 6
Zimní provoz
kontrola a ošetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Zkratovací tlačítko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Ztížené podmínky nasazení
bahnitý terén . . . . . . . .
mokrý písek . . . . . . . .
mokrý terén . . . . . . . . .
nízká teplota . . . . . . . .
pomalá jízda . . . . . . . .
sníh . . . . . . . . . . . . . .
suchý písek . . . . . . . . .
vysoká teplota . . . . . . .
.....................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
26
28
27
28
29
28
29
27
28
Ž
Žárovka světlometu
výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
*3211718cs*
3211718cs
05/2011
Foto: Mitterbauer
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Rakousko
http://www.ktm.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement