KTM 300 EXC EU 2012 Enduro Bike Kasutusjuhend

KTM 300 EXC EU 2012 Enduro Bike Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE 2012
125 EXC EU
125 EXC SIX DAYS EU
200 EXC EU
200 EXC AUS
200 XC‑W USA
250 EXC EU
250 EXC AUS
250 EXC SIX DAYS EU
250 XC‑W USA
300 EXC EU
300 EXC AUS
300 EXC SIX DAYS EU
300 XC‑W USA
Tuote Nr. 3211718fi
ARVOISA KTM ASIAKAS
1
Haluamme onnitella Sinua sydämellisesti KTM moottoripyörän hankintapäätöksestä. Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän
omistaja, se tulee varmasti tuottamaan Sinulle paljon iloa, kunhan huollat ja hoidat sitä oikein.
ARVOISA KTM ASIAKAS
Toivotamme Sinulle paljon ajamisen iloa!
Merkitse tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Rungon numero (
Moottorin numero (
s. 10)
Myyjän leima
s. 11)
Avainnumero (kaikki EXC mallit) (
s. 10)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Pienet poikkeamat, jotka johtuvat rakenteellisesta jatkokehityksestä, eivät kuitenkaan milloinkaan ole täysin poissuljettuja.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM-Sportmotorcycle AG pidättää itsellään erityisesti oikeudet teknisten tietojen, hintojen, värien, muotojen, materiaalien, palvelu- ja huoltosuoritusten, rakenteiden, varusteiden ja vastaavien muuttamiseen tai korvauksetta poistamiseen
ilman edeltävää ilmoitusta ja ilman ilmoitusta perusteista, niiden sovittamisesta paikallisiin olosuhteisiin samoin kuin tietyn mallin
valmistuksen lopettamista ilman edeltävää ilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista ja kuvauksista
poikkeamisista sekä painovirheistä ja erehdyksistä. Kuvatut mallit sisältävät osittain erikoisvarusteita, jotka eivät kuulu sarjatuotannon
laajuuteen.
© 2011 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainen, kuten kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaan KTM käyttää laadunvarmistusprosessiohjelmaa, joka johtaa
korkeimpaan mahdolliseen tuotelaatuun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Itävalta
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO
KUVAUSTAVAT ................................................................... 5
TÄRKEÄT OHJEET............................................................... 6
AJONEUVON KUVA ............................................................. 8
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta................................... 8
Ajoneuvon kuva takaa oikealta .......................................... 9
SARJANUMEROT .............................................................. 10
Rungon numero............................................................. 10
Tyyppikilpi .................................................................... 10
Avainnumero (kaikki EXC mallit) ..................................... 10
Moottorin numero .......................................................... 11
Etuhaarukan tuotenumero .............................................. 11
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero ........................... 11
HALLINTALAITTEET.......................................................... 12
Kytkinkahva .................................................................. 12
Etujarrukahva................................................................ 12
Kaasukahva .................................................................. 12
Sammutuspainike (kaikki EXC mallit) .............................. 12
Sammutuspainike (XC-W) ............................................... 13
Valokatkaisija (kaikki EXC mallit) .................................... 13
Vilkkukytkin (kaikki EXC mallit) ...................................... 13
Äänimerkkipainike (kaikki EXC mallit) ............................. 13
Hätäpysäytyskatkaisija (200 EXC AUS) ............................ 13
Hätäpysäytyskatkaisija (250/300 EXC AUS) ..................... 14
Sähkökäynnistysnappi (250/300 EXC EU,
EXC SIX DAYS, 250/300 XC‑W) ...................................... 14
Sähkökäynnistysnappi (250/300 EXC AUS)...................... 14
Valokatkaisija (XC-W) ..................................................... 14
Merkkivalojen yleiskuva (kaikki EXC mallit) ...................... 14
Nopeusmittari ............................................................... 15
Nopeusmittarin aktivointi ja testaus ................................ 15
Tripmaster-kytkin .......................................................... 15
Kilometrien tai mailien asetus ........................................ 15
Kellonajan asetus .......................................................... 16
Nopeusmittarin toimintojen asetus .................................. 16
Kierrosajan katsominen .................................................. 17
Näyttötila SPEED (nopeus) ............................................. 17
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit)................................... 17
Näyttötila SPEED/CLK (kellonaika).................................. 18
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika) ................................. 18
Näyttötila SPEED/ODO (matkamittari) ............................. 18
Näyttötila SPEED/TR1 (trippimittari 1) ............................ 18
Näyttötila SPEED/TR2 (trippimittari 2) ............................ 19
Näyttötila SPEED/A1 (keskinopeus 1).............................. 19
Näyttötila SPEED/A2 (keskinopeus 2).............................. 19
Näyttötila SPEED/S1 (ajanotto 1).................................... 20
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2).................................... 20
Polttoainehana .............................................................. 21
Polttoainetankin korkin avaus ......................................... 21
Polttoainetankin korkin sulkeminen ................................. 22
Vaihdepoljin.................................................................. 22
Käynnistyspoljin ............................................................ 22
Jalkajarrupoljin ............................................................. 23
Sivutuki........................................................................ 23
Ohjauslukko (kaikki EXC mallit) ...................................... 23
Ohjauksen lukitseminen (kaikki EXC mallit) ..................... 23
Ohjauslukituksen avaaminen (kaikki EXC mallit) ............... 24
KÄYTTÖÖNOTTO ............................................................... 25
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon.............................. 25
Moottorin sisäänajo........................................................ 26
Ajoneuvon valmistelu raskaisiin käyttöolosuhteisiin ........... 26
Valmistelut kuivalla hiekalla ajamiseen ............................ 27
2
Valmistelut märällä hiekalla ajamiseen ............................
Valmistelut märällä ja mutaisella reitillä ajamiseen ...........
Valmistelut korkeassa lämpötilassa ajoa tai hidasta ajoa
varten...........................................................................
Valmistelut alhaisessa lämpötilassa tai lumessa ajamista
varten...........................................................................
AJO-OHJEITA....................................................................
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa......
Käynnistys ....................................................................
Liikkeellelähtö...............................................................
Vaihtaminen, ajaminen ..................................................
Jarrutus ........................................................................
Pysähtyminen, pysäköinti ...............................................
Polttoaineen tankkaus....................................................
HUOLTO-OHJELMA ...........................................................
Huolto-ohjelma .............................................................
Huoltotyöt (lisätoimeksiantona).......................................
RUNGON SÄÄTÖ...............................................................
Rungon perusasetusten tarkistus kuljettajan painon
mukaan ........................................................................
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus.......................
Takaiskunvaimentimen High Speed
puristusvaimennuksen säätö ...........................................
Takaiskunvaimentimen Low Speed puristusvaimennuksen
säätö ............................................................................
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennuksen säätö.............
Mitan määritys takapyörä vapaana...................................
Takavaimentimen riippuman tarkistus .............................
Takavaimentimen painuman tarkistus..............................
Jousen esijännityksen säätö takavaimentimessa
...........
Painuman säätö
........................................................
Etuhaarukan perussäädön tarkistus .................................
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö ........................
Paluuvaimennuksen säätö etuhaarukassa .........................
Jousen esijännityksen säätö etuhaarukassa ......................
Ohjaustangon asento......................................................
Ohjaustangon asennon säätö
......................................
RUNGON HUOLTOTYÖT ....................................................
Moottoripyörän nosto nostotelineellä................................
Moottoripyörän ottaminen nostotelineeltä.........................
Haarukkaputkien ilmaus.................................................
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus ...........................
Haarukkasuojan irrotus ..................................................
Haarukkasuojan asetus paikalleen ...................................
Haarukkaputkien irrotus
............................................
Haarukkaputkien asennus
..........................................
Haarukkasuojan irrotus
..............................................
Haarukkasuojan asennus
...........................................
Alemman T-kappaleen irrotus
(EXC EU/AUS, XC‑W) .....
Alemman T-kappaleen irrotus
(EXC SIX DAYS).............
Alemman T-kappaleen asennus
(EXC EU/AUS,
XC‑W)...........................................................................
Alemman T-kappaleen asennus
(EXC SIX DAYS) ..........
Ohjauspään laakerivälyksen tarkistus ...............................
Ohjauspään laakerivälyksen säätö
...............................
Ohjauspään laakereiden voitelu
..................................
Numerokilven irrotus (XC-W)...........................................
Numerokilven asennus (XC-W) ........................................
Etulokasuojan irrotus .....................................................
Etulokasuojan asennus...................................................
Takavaimentimen irrotus
...........................................
Takavaimentimen asennus
.........................................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27
28
28
29
30
30
30
31
31
31
32
32
34
34
35
36
36
36
36
37
38
38
39
39
39
40
41
41
41
42
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
47
48
48
48
49
49
51
52
53
53
54
54
54
54
54
55
SISÄLLYSLUETTELO
3
Istuimen irrotus.............................................................
Istuimen asennus ..........................................................
Ilmansuodatinkotelon kannen irrotus ...............................
Ilmansuodatinkotelon kannen asennus.............................
Ilmansuodatimen irrotus
............................................
Ilmansuodattimen asennus
........................................
Ilmansuodattimen ja suodatinkotelon puhdistus
..........
Äänenvaimentimen irrotus ..............................................
Äänenvaimentimen asennus ...........................................
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen vaihto
..................
Polttoainetankin irrotus
.............................................
Polttoainetankin asennus ...........................................
Ketjun likaisuuden tarkistus ...........................................
Ketjun puhdistus ...........................................................
Ketjun kireyden tarkistus................................................
Ketjun, eturattaan, takarattaan ja ketjunohjaimen
tarkistus .......................................................................
Ketjun kireyden säätö ....................................................
Ketjunohjaimen säätö
...............................................
Rungon tarkistus
......................................................
Takahaarukan tarkistus
.............................................
Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus.................................
Kahvakumin tarkistus ....................................................
Kahvakumin lisävarmistus ..............................................
Kytkinkahvan perusasennon säätö ...................................
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkistus ....................
Hydraulisen kytkimen nesteen vaihto
..........................
JARRUT ...........................................................................
Etujarrukahvan vapaaliikkeen tarkistus ............................
Etujarrukahvan perusasennon säätö (XC-W) ......................
Etujarrukahvan vapaaliikkeen säätö (kaikki EXC mallit) .....
Jarrulevyjen tarkistus .....................................................
Etujarrun jarrunestemäärän tarkistus ...............................
Jarrunesteen lisäys etujarruun
....................................
Etujarrun jarrupalojen tarkistus .......................................
Jarrupalojen vaihto etujarruun
....................................
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkistus .......................
Jalkajarrupolkimen perusasennon säätö
......................
Jarrunestemäärän tarkastus takajarrusta ..........................
Jarrunesteen lisäys takajarruun
..................................
Takajarrun jarrupalojen tarkistus .....................................
Takajarrun jarrupalojen irrotus
...................................
Jarrupalojen asennus takajarruun
...............................
Takajarrun jarrupalojen vaihto
....................................
PYÖRÄT, RENKAAT ...........................................................
Etupyörän irrotus
......................................................
Etupyörän asennus
...................................................
Takapyörän irrotus
....................................................
Takapyörän asennus
..................................................
Renkaiden kunnon tarkastus...........................................
Rengaspaineen tarkistus ................................................
Pinnojen kireyden tarkistus.............................................
SÄHKÖISET OSAT.............................................................
Akun irrotus
(kaikki 250/300 mallit) ..........................
Akun asennus
(kaikki 250/300 mallit) ........................
Akun lataaminen
(kaikki 250/300 mallit)....................
Pääsulakkeen vaihto (kaikki 250/300 mallit)....................
Valomaskin ja ajovalon irrotus (kaikki EXC mallit) .............
Valomaskin ja ajovalon asennus (kaikki EXC mallit)...........
Ajovalolampun vaihto (kaikki EXC mallit) .........................
Ajovalon suuntauksen tarkistus (kaikki EXC mallit)............
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
55
56
56
56
56
57
57
58
58
58
59
59
60
61
61
62
63
65
65
65
65
66
67
67
67
68
70
70
70
70
71
71
71
72
73
74
74
75
75
76
76
77
77
79
79
79
80
80
81
82
82
84
84
84
84
85
86
87
87
88
Ajovalon valokantaman säätö (kaikki EXC mallit)............... 88
Nopeusmittarin pariston vaihto ....................................... 88
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ................................................. 90
Jäähdytysjärjestelmä ...................................................... 90
Pakkasenkeston ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus ....... 90
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus.................................. 91
Jäähdytysnesteen poisto
............................................ 91
Jäähdytysnesteen täyttö ............................................. 92
MOOTTORIN SÄÄTÖ .......................................................... 94
Kaasuvaijerin välyksen tarkistus ...................................... 94
Kaasuvaijerin välyksen säätö
...................................... 94
Kaasutin....................................................................... 94
Kaasutin - tyhjäkäynnin säätö
.................................... 95
Kaasuttimen uimurikammion tyhjennys ....................... 96
Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus........................... 97
Vaihdepolkimen perusasennon asetus
......................... 97
Moottorin luonne - apujousi (kaikki 250/300 mallit) ......... 97
Moottorin luonne - apujousen säätö
(kaikki 250/300 mallit).................................................. 97
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT................................................ 99
Vaihteistoöljymäärän tarkistus......................................... 99
Vaihteistoöljyn vaihtaminen
....................................... 99
Vaihteistoöljyn poisto
.............................................. 100
Vaihteistoöljyn täyttö
............................................... 100
Vaihteistoöljyn lisäys
............................................... 101
PUHDISTUS, HOITO........................................................ 102
Moottoripyörän puhdistus ............................................. 102
Talvikäytön tarkastus- ja hoitotehtävät ........................... 103
SÄILYTYS ....................................................................... 104
Säilytys ...................................................................... 104
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen ................................ 104
VIANHAKU ..................................................................... 105
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORI....................................... 107
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU ............................ 107
kaikki 200 mallit......................................................... 107
kaikki 250 mallit......................................................... 108
kaikki 300 mallit......................................................... 108
Täyttömäärä - vaihteistoöljy .......................................... 109
Täyttömäärä - jäähdytysneste........................................ 109
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORIN KIRISTYSMOMENTIT .... 110
kaikki 125/200 mallit .................................................. 110
kaikki 250/300 mallit .................................................. 111
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN ....................................... 112
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU ............................ 112
200 EXC EU ............................................................... 112
200 EXC AUS ............................................................. 112
200 XC‑W USA ........................................................... 112
250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU ............................ 113
250 EXC AUS ............................................................. 113
250 XC‑W USA ........................................................... 113
300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU ............................ 113
300 EXC AUS ............................................................. 114
300 XC‑W USA ........................................................... 114
Kaasutinasetukset (125 EXC EU,
125 EXC SIX DAYS EU)
.......................................... 114
Kaasutinasetukset (kaikki 200 mallit)
....................... 116
Kaasutinasetukset (kaikki 250 mallit)
....................... 117
Kaasutinasetukset (kaikki 300 mallit)
....................... 118
Kaasutinasetukset yleensä
....................................... 119
TEKNISET TIEDOT - RUNKO............................................ 120
Polttimot .................................................................... 121
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SISÄLLYSLUETTELO
Renkaat......................................................................
Täyttömäärä - polttoaine...............................................
TEKNISET TIEDOT - ETUHAARUKKA ...............................
kaikki 125/200 mallit ..................................................
kaikki 250/300 mallit ..................................................
TEKNISET TIEDOT - TAKAVAIMENNIN .............................
kaikki 125/200 mallit ..................................................
kaikki 250/300 mallit ..................................................
TEKNISET TIEDOT - RUNGON KIRISTYSMOMENTIT .........
KÄYTTÖAINEET ..............................................................
APUAINEET ....................................................................
STANDARDIT..................................................................
HAKEMISTO ...................................................................
4
121
121
122
122
122
124
124
124
126
127
129
131
132
KUVAUSTAVAT
5
Käytetyt merkinnät
Seuraavassa selvitetään tiettyjen merkintöjen käyttö.
Tarkoittaa odotettua reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty merkinnällä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärtämistä. Jätä nämä työt oman
turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettavaksi! Siellä erikoiskoulutetut ammattilaiset
huoltavat moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Tarkoittaa sivuviittausta (ilmoitetulta sivulta löytyy lisätietoja).
Käytetyt muotoilut
Seuraavassa selitetään käytetyt kirjasinmääritykset.
Oma nimi
Tarkoittaa nimeä.
Nimi®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™
Tarkoittaa tavaramerkkiä.
TÄRKEÄT OHJEET
6
Käyttö (kaikki EXC mallit)
KTM urheilumoottoripörät on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne kestävät normaalin kilpailukäytön rasitukset. Moottoripyörät vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien ylimpien kansainvälisten moottoriurheiluliittojen määräyksiä ja luokkia.
Info
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitettyinä (kuristettuina) versiona.
Tämän moottoripyörän kuristamatonta versiota saa käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
Tämä moottoripyörä on suunniteltu maastokestävyyskilpailuja (Enduro) varten, ei pääsääntöiseen motocross-käyttöön.
Käyttö (XC-W)
KTM urheilumoottoripörät on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne kestävät normaalin kilpailukäytön rasitukset. Moottoripyörät vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien ylimpien kansainvälisten moottoriurheiluliittojen määräyksiä ja luokkia.
Info
Tätä moottoripyörää tulee käyttää vain suljetuilla reiteillä, julkisen liikenteen ulkopuolella.
Tämä moottoripyörä on suunniteltu maastokestävyyskilpailuja (Enduro) varten, ei pääsääntöiseen motocross-käyttöön.
Huolto
Edellytys virheettömään toimivuuteen ja ennenaikaisen kulumisen välttämiseen ovat käyttöohjeessa mainittujen moottorin ja rungon
huolto-, hoito- ja säätötöiden suoritus. Huono rungon säätö voi aiheuttaa vaurioita ja murtumia runkokomponenteissa.
Moottoripyörien käyttö rankoissa olosuhteissa, esim. hiekalla, vahvasti liejuisessa ja kosteassa maastossa, voi johtaa voimansiirtotai jarrukomponentien keskitasoa suurempaan kulumiseen. Seurauksena saattaa olla kulutusosien huolto tai vaihto jo ennen huoltoohjelman mukaisen kulumisrajan saavuttamista.
Huomioi ehdottomasti annetut sisäänajoajat ja huoltovälit. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi
kestoiän nostamiseen.
Takuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt on teetettävä ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa ja ne on merkittävä huoltovihkoon ja
huoltomerkintä on tehtävä myös KTM dealer.net:iin, muuten koko takuu raukeaa. Vaurioille ja seurausvaurioille, jotka aiheutuvat ajoneuvon muuntelusta ja/tai rakentelusta ei voida myöntää mitään takuuta.
Käyttöaineet
On käytettävä käyttöohjeessa mainittujen spesifikaatioiden mukaisia poltto-, voitelu- sekä käyttöaineita.
Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja tarvikkeita jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia ja asennuta ne valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista KTM ei ota mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja lisävarustetuotteet on ilmoitettu sulkumerkeissä kyseisissä kuvauksissa. KTM-kauppiaasi neuvoo sinua mielellään.
Ajoneuvosi KTM PowerParts listan löydät KTM:n nettisivulta.
KTM:n kansainvälinen internet-sivusto: http://www.ktm.com
Työskentelysäännöt
Joissakin töissä tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varustukseen, ne voidaan kuitenkin tilata suluissa olevalla
numerolla. Esim.: Laakerin ulosvetäjä (15112017000)
Asennettaessa on kertakäyttöiset osat (esim. itselukittuvat ruuvit ja -mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat, sokat ja varmistustapit) korvattava uusilla osilla.
Jos ruuviliitoksissa käytetään ruuvilukitusainetta (esim. Loctite®), on niiden käytössä noudatettava valmistajan tuotekohtaisia ohjeita.
Osat, jotka purkamisen jälkeen on tarkoitus käyttää uudelleen, on puhdistettava ja niiden vauriot tai kuluneisuus tarkistettava. Vaurioituneet tai kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huollon jälkeen on ajoneuvon ajoturvallisuus varmistettava.
Kuljetus
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
TÄRKEÄT OHJEET
7
Ohje
Palovaara Jotkut moottoripyörän osista kuumenevat erittäin paljon kun moottoripyörää käytetään.
–
Älä jätä moottoripyörää paikkoihin jossa on helposti palavaa ja/tai syttyvää materiaalia. Mitään tavaroita ei saa laittaa kuuman
moottoripyörän päälle. Moottoripyörän on aina ensin annettava jäähtyä.
–
Moottori sammutetaan.
–
Polttoainehana  käännetään asentoon OFF.
–
Moottoripyörä varmistetaan kiinnityshihnoilla tai muilla sopivilla kiinnitysvälineillä kaatumista ja liikkumista vastaan.
Ympäristö
Moottoripyöräily on erinomainen urheilulaji ja me luonnollisesti toivomme, että voit täysin siemauksin nauttia siitä. Kuitenkin se kätkee mahdollisia ongelmia ympäristön kanssa kuten myös ristiriitoja muiden henkilöiden kanssa. Moottoripyörän vastuullinen käyttö
huolehtii siitä, ettei näiden ongelmien ja ristiriitojen tarvitse ollenkaan tulla esiin. Moottoriurheilun tulevaisuuden turvaamiseksi varmista, että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa, osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
Ohjeet/varoitukset
Huomioi ehdottomasti annetut ohjeet/varoitukset.
Info
Moottoripyörään on kiinnitetty erilaisia huomautus-/varoitustarroja. Älä poista mitään huomautus-/varoitustarroja. Niiden puuttuessa sinä tai muut henkilöt eivät voi tunnistaa vaaroja ja saattavat siksi loukkaantua.
Vaara-asteet
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin- tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Käyttöohje
–
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi ennen kuin suoritat ensimmäisen ajon. Se sisältää paljon tietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat moottoripyörän käyttöä ja käsittelyä. Vain näin saat tietää, miten säädät moottoripyörän itsellesi parhaiten
sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta. Lisäksi tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja moottoripyörän huollosta.
–
Käyttöohje on tärkeä osa moottoripyörää ja se täytyy jälleenmyytäessä luovuttaa uudelle omistajalle.
AJONEUVON KUVA
8
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
3.1
B00784-10
1
Etujarrukahva (
s. 12)
2
Sammutuspainike (
3
Kytkinkahva (
4
Ilmansuodatinkotelon kansi
5
Polttoainehana (
6
Ketjunohjain
7
Sivutuki (
8
Vaihdepoljin (
9
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö
10
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
s. 12)
s. 12)
s. 21)
s. 23)
s. 22)
AJONEUVON KUVA
9
Ajoneuvon kuva takaa oikealta
3.2
B00783-10
1
Polttoainetankin korkki
2
Haarukkaputken ilmausruuvi
3
Kaasukahva (
4
Rungon numero (
s. 10)
5
Käynnistyspoljin (
s. 22)
6
Jalkajarrupoljin (
7
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennuksen säätö
8
Takajarrun jarrunesteen tarkistusikkuna
9
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennuksen säätö
s. 12)
s. 23)
SARJANUMEROT
10
Rungon numero
4.1
(XC-W)
Rungonnumero  on lyöty emäputkeen oikealle.
B00015-10
(kaikki EXC mallit)
Rungonnumero  on lyöty emäputkeen oikealle.
303438-10
Tyyppikilpi
4.2
(XC-W)
Tyyppikilpi  on kiinnitetty emäputken etupuolelle.
400284-10
(kaikki EXC mallit)
Tyyppikilpi  on kiinnitetty emäputken etupuolelle.
303439-10
Avainnumero (kaikki EXC mallit)
4.3
Ohjauslukon avainnumero  on prässätty avainpidikkeeseen.
500125-10
SARJANUMEROT
11
Moottorin numero
4.4
Moottorinnumero  on lyöty moottorin vasemmalle puolelle eturattaan alapuolelle.
B00016-10
Etuhaarukan tuotenumero
4.5
Etuhaarukan tuotenumero  on stanssattu haarukan akselinkiinnityspalan sisäpuolelle.
B00265-01
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero
4.6
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero  on stanssattu takaiskunvaimentimen yläosaan, moottoriin päin säätörenkaan yläpuolelle.
B00786-10
HALLINTALAITTEET
12
Kytkinkahva
5.1
(kaikki 125/200 mallit)
Kytkinkahva  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle puolelle.
Kytkin toimii hydraulisesti ja on itsesäätyvä.
B00001-10
(kaikki 250/300 mallit)
Kytkinkahva  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle puolelle.
Kytkin toimii hydraulisesti ja on itsesäätyvä.
B00009-10
Etujarrukahva
5.2
Etujarrukahva  on ohjaustangossa oikealla.
Etujarrukahvalla käytetään etupyöräjarrua.
400196-10
Kaasukahva
5.3
Kaasukahva  on ohjaustangossa oikealla.
B00060-10
Sammutuspainike (kaikki EXC mallit)
5.4
Sammutuspainike  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Sammutuspainike perusasennossa – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori voidaan käynnistää.
• Sammutuspainike painettuna – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistuna,
käynnissä oleva moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
B00078-10
HALLINTALAITTEET
13
Sammutuspainike (XC-W)
5.5
Sammutuspainike  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Sammutuspainike perusasennossa – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori voidaan käynnistää.
• Sammutuspainike painettuna – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistuna,
käynnissä oleva moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
B00002-10
Valokatkaisija (kaikki EXC mallit)
5.6
Valokatkaisin  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Valot ei päällä – Valokatkaisin on käännetty oikealle. Tässä asennossa
valot on kytketty pois päältä.
Lähivalo päällä – Valokatkaisin on keskiasennossa. Tässä asennossa
lähivalo ja takavalo ovat päällä.
B00082-10
Kaukovalo päällä – Valokatkaisin on käännetty vasemmalle. Tässä asennossa kaukovalo ja takavalo ovat päällä.
Vilkkukytkin (kaikki EXC mallit)
5.7
Vilkkukatkaisija  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Vilkku ei päällä – Vilkkukatkaisija on keskiasennossa.
Vilkku vasemmalle päällä – Vilkkukatkaisija vasemmalle käännettynä.
Vilkku oikealle päällä – Vilkkukatkaisija oikealle käännettynä.
101299-10
Äänimerkkipainike (kaikki EXC mallit)
5.8
Äänimerkkipainike  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Äänimerkkipainike
• Äänimerkkipainike
perusasennossa
painettuna – Äänimerkki toimii tässä asennossa.
B00083-10
Hätäpysäytyskatkaisija (200 EXC AUS)
5.9
Hätäpysäytyskatkaisija  on kiinnitetty ohjaustankoon oikealle.
Mahdolliset tilat
Sytytys pois päältä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistuna,
käynnissä oleva moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
Sytytys päällä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori
voidaan käynnistää.
B00087-10
HALLINTALAITTEET
14
Hätäpysäytyskatkaisija (250/300 EXC AUS)
5.10
Hätäpysäytyskatkaisija  on kiinnitetty ohjaustankoon oikealle.
Mahdolliset tilat
Sytytys pois päältä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistuna,
käynnissä oleva moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
Sytytys päällä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori
voidaan käynnistää.
B00079-10
Sähkökäynnistysnappi (250/300 EXC EU, EXC SIX DAYS, 250/300 XC‑W)
5.11
Sähkökäynnistysnappi  on kiinnitetty ohjaustankoon oikealle.
Mahdolliset tilat
• Sähkökäynnnistysnappi perusasennossa
• Sähkökäynnistysnappi painettuna – Tässä asennossa käynnistysmoottori toimii.
B00080-10
Sähkökäynnistysnappi (250/300 EXC AUS)
5.12
Sähkökäynnistysnappi  on kiinnitetty ohjaustankoon oikealle.
Mahdolliset tilat
• Sähkökäynnnistysnappi perusasennossa
• Sähkökäynnistysnappi painettuna – Tässä asennossa käynnistysmoottori toimii.
B00081-10
Valokatkaisija (XC-W)
5.13
Valokatkaisija  on nopeusmittarin oikealla puolella.
Mahdolliset tilat
• Valokatkaisija on tehdastoimitustilassa ilman toimintoa – Sitä voidaan käyttää
valolaitteiston jälkiasennuksessa.
500146-10
Merkkivalojen yleiskuva (kaikki EXC mallit)
5.14
Mahdolliset tilat
Kaukovalon merkkivalo palaa sinisenä – Kaukovalo on päällä.
Vilkun merkkivalo vilkkuu vihreänä – Vilkku on päällä.
500147-01
HALLINTALAITTEET
15
Nopeusmittari
5.15
–
Painikkeella
vaihtuu näyttötila tai vaihdetaan johonkin asetusvalikoista.
–
Painikkeella
ohjataan eri toimintoja.
–
Painikkeella
ohjataan eri toimintoja.
Info
Toimituskunnossa ovat vain näyttömuodot SPEED/H ja SPEED/ODO aktivoituina.
400312-01
Nopeusmittarin aktivointi ja testaus
5.16
Nopeusmittarin aktivointi
Nopeusmittari aktivoituu, kun painetaan jotain painiketta tai jos pyörän liikeanturista
tulee impulssi.
Näytön testaus
Näytön toimintatestiksi kaikki näyttöelementit syttyvät lyhyeksi aikaa.
400313-01
WS (wheel size)
Näytön toimintatestin jälkeen tulee näkyviin lyhyeksi ajaksi renkaan ympärysmitta WS
(wheel size).
Info
Luku 2205 vastaa 21" etupyörän vakiorenkaan ympärysmittaa.
Sen jälkeen näyttö vaihtuu viimeksi valittuun tilaan.
400314-01
Tripmaster-kytkin
5.17
(Optio: Tripmaster-kytkin)
Tripmaster-kytkimellä voidaan ohjata ohjaustangosta nopeusmittarin toimintoja.
Info
Tripmaster on saatavissa lisävarusteeksi.
Kilometrien tai mailien asetus
5.18
Info
Jos vaihdetaan yksikköä, ODO arvo säilyy ja suoritetaan muuntolaskenta.
TR1, TR2, A1, A2 ja S1 arvot nollaantuvat yksikköä vaihdettaessa.
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
–
Painiketta
oikealle.
painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö ilmestyy ruutuun alas
–
Painiketta
painetaan 3 - 5 sekuntia.
Asetusvalikko näytetään ja aktivoidut toiminnot tulevat näkyviin.
–
400329-01
Painiketta
painetaan niin useasti, kunnes näyttö Km/h/Mph vilkkuu.
Km/h asettaminen
– Painetaan painiketta
.
Mph asettaminen
– Painetaan painiketta
.
HALLINTALAITTEET
16
–
Painiketta
painetaan 3 - 5 sekuntia.
Asetukset tallennetaan ja asetusvalikko suljetaan.
Info
Ellei 20 sekunnin kuluessa paineta mitään painiketta tai impulssia ei tule
pyörän liikeanturista, tallentuvat kaikki asetukset automaattisesti ja asetusvalikko sulkeutuu.
Kellonajan asetus
5.19
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö ilmestyy ruutuun
alas oikealle.
–
Painiketta
–
Tuntinäyttö säädetään painikkeella
–
Painiketta
painetaan 3 - 5 sekuntia.
Tuntinäyttö vilkkuu.
tai painikkeella
.
painetaan lyhyesti.
Näytön seuraava kohta vilkkuu ja se voidaan asettaa.
–
400330-01
Painamalla painiketta ja painiketta
samoin kuin tuntinäytössä.
voidaan asettaa seuraavat näyttökohdat,
Info
Sekunnit voidaan asettaa vain nollaan.
–
Painiketta
painetaan 3 - 5 sekuntia.
Asetukset tallennetaan ja asetusvalikko suljetaan.
Info
Ellei 20 sekunnin kuluessa paineta mitään painiketta tai impulssia ei tule
pyörän liikeanturista, tallennetaan kaikki asetukset automaattisesti ja asetusvalikko suljetaan.
Nopeusmittarin toimintojen asetus
5.20
Info
Toimituskunnossa ovat vain näyttömuodot SPEED/H ja SPEED/ODO aktivoituina.
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
–
Painiketta
oikealle.
painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö ilmestyy ruutuun alas
–
Painiketta
painetaan 3 - 5 sekuntia.
Asetusvalikko näytetään ja aktivoidut toiminnot tulevat näkyviin.
–
Painamalla lyhyesti painiketta
vaihdetaan haluttuun toimintoon.
Valittu toiminto vilkkuu.
Toiminnon aktivointi
– Painetaan painiketta
.
Symboli jää näyttöön ja näyttö vaihtuu seuraavaan toimintoon.
400318-01
Toiminnon käytöstä poistaminen
– Painetaan painiketta .
Symboli sammuu näytöstä ja näyttö vaihtuu seuraavaan toimintoon.
–
Kaikki halutut toiminnot aktivoidaan tai poistetaan käytöstä.
–
Painiketta
painetaan 3 - 5 sekuntia.
Asetukset tallennetaan ja asetusvalikko suljetaan.
Info
Ellei 20 sekunnin kuluessa paineta mitään painiketta tai impulssia ei tule
pyörän liikeanturista, tallentuvat kaikki asetukset automaattisesti ja asetusvalikko sulkeutuu.
HALLINTALAITTEET
17
Kierrosajan katsominen
5.21
Info
Tätä toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun kierrosaikoja on kellotettu.
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö ilmestyy ruutuun
alas oikealle.
–
Painiketta
–
Kierrokset 1-10 voidaan katsoa painikkeella
–
Painikeella
–
Painiketta
painetaan lyhyesti.
Näytön vasemmassa reunassa näkyy LAP 1 .
.
ei toimintoa.
painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
400321-01
Info
Kun pyörän liiketunnistimelta tulee impulssi, vaihtuu näytön vasen reuna
takaisin SPEED-tilaan.
Näyttötila SPEED (nopeus)
5.22
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes SPEED näyttö ilmestyy ruutuun
alas vasemmalle.
Näyttötilassa SPEED näytetään sen hetkinen nopeus.
Aktuelli nopeus voidaan näyttää joko Km/h Mph.
Info
Maakohtaiset asetukset otetaan käyttöön.
Heti kun pyörän liiketunnistimelta tulee impulssi, vaihtuu näytön vasen reuna
takaisin SPEED tilaan ja aktuelli nopeus näytetään.
400317-02
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit)
5.23
Ehto
• Moottoripyörä seisoo.
–
Painiketta
oikealle.
painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö ilmestyy ruutuun alas
Näyttötilassa H näytetään moottorin käyttötunnit.
Käyttötuntilaskuri tallentaa kokonaisajoajan.
Info
400316-01
Käyttötuntilaskuri on tarpeellinen huoltovälien ylläpitämiseksi.
Jos näyttö on liikkeellelähdössä tilassa H, vaihtuu se automaattisesti näyttötilaan ODO.
Näyttötilaa H ei näytetä ajon aikana.
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
näyttö vaihtuu nopeusmittarin toimintoasetusvalikkoon.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
HALLINTALAITTEET
18
Näyttötila SPEED/CLK (kellonaika)
5.24
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö ilmestyy ruutuun
alas oikealle.
Näyttötilassa CLK näytetään kellonaika.
400319-01
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
näyttö vaihtuu kellon asetusvalikkoon.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)
5.25
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö ilmestyy ruutuun
alas oikealle.
Näyttötilassa LAP voidaan sekuntikellolla ottaa enintään 10 kierrosaikaa.
Info
Jos kierrosaika vielä käy eteenpäin painikkeen
lennuspaikkaa käytetty.
Kierros 10 tulee pysäyttää painikkeella .
400320-01
painamisen jälkeen, on 9 tal-
Painetaan painiketta .
käynnistää tai pysäyttää kellon.
Painetaan painiketta .
pysäyttää käyvän kierrosajan, tallentaa tämän ja käynnistää
kellon seuraavalle kierrokselle.
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
sekuntikello ja kierrosaika nollataan.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/ODO (matkamittari)
5.26
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes ODO näyttö ilmestyy ruutuun
alas oikealle.
Näyttötilassa ODO näytetään ajettu kokonaismatka.
400317-01
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
–
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/TR1 (trippimittari 1)
5.27
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR1 näyttö ilmestyy ruutuun
ylös oikealle.
TR1 (trippimittari 1) käy aina mukana ja laskee 999,9 saakka.
Sillä voidaan mitata ajomatkan pituus tai kahden tankkauspysähdyksen välinen matka.
TR1 on kytketty yhteen A1 (keskinopeus 1) ja S1 (ajanotto 1) kanssa.
Info
Jos 999,9 ylityy, asetetaan TR1, A1 ja S1 arvot automaattisesti 0,0:ksi.
400323-01
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
HALLINTALAITTEET
19
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
TR1, A1 ja S1 arvot asetetaan 0,0:ksi.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/TR2 (trippimittari 2)
5.28
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR2 näyttö ilmestyy ruutuun
ylös oikealle.
TR2 (trippimittari 2) käy aina ja laskee 999,9 saakka.
Näytetty arvo voidaan asettaa manuaalisesti painikkeella
käytännöllinen toiminto ajettaessa reittikirjan mukaan.
ja painikkeella
. Hyvin
Info
TR2 arvoa voidaan korjata myös ajon aikana manuaalisesti painikkeella
painikkeella .
Jos 999,9 ylitetään, TR2 arvo asetetaan automaattisesti 0,0:aan.
400324-01
Painetaan painiketta .
korottaa TR2 arvoa.
Painetaan painiketta .
vähentää TR2 arvoa.
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
poistaa TR2 arvon.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
ja
Näyttötila SPEED/A1 (keskinopeus 1)
5.29
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes A1 näyttö ilmestyy ruutuun
ylös oikealle.
A1 (keskinopeus 1) näyttää keskinopeuden laskemalla sen TR1 (Tripmaster 1) ja S1
(ajanotto 1) perusteella.
Tämän arvon laskenta aktivoituu pyörän liikeanturin ensimmäisestä impulssista ja päättyy 3 sekuntia viimeisen impulssin jälkeen.
400325-01
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
TR1, A1 ja S1 arvot asetetaan 0,0:ksi.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/A2 (keskinopeus 2)
5.30
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes A2 näyttö ilmestyy ruutuun
ylös oikealle.
A2 (keskinopeus 2) näyttää keskinopeuden todellisen nopeuden perusteella, kun ajanotto S2 (ajanottokello 2) käy.
Info
Näytetty arvo voi poiketa todellisesta keskinopeudesta, jos S2 ei ajon jälkeen ole
pysäytetty.
400326-01
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
HALLINTALAITTEET
20
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
–
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/S1 (ajanotto 1)
5.31
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes S1 näyttö ilmestyy ruutuun
ylös oikealle.
S1 (ajanotto 1) näyttää ajoajan perustuen TR1 arvoon ja käy edelleen heti kun pyörän
liikeanturista tuilee impulssi.
Tämän arvon laskenta käynnistyy pyörän liikeanturin ensimmäisestä impulssista ja
päättyy 3 sekuntia viimeisen impulssin jälkeen.
400327-01
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
näytöt TR1, A1 ja S1 asetetaan arvoon 0,0.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2)
5.32
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes S2 näyttö ilmestyy ruutuun
ylös oikealle.
S2 (ajanotto 2) on manuaalinen sekuntikello.
Jos S2 käy taustalla, vilkkuu S2 näytössä.
400328-01
Painetaan painiketta .
käynnistää tai pysäyttää S2.
Painetaan painiketta .
ei toimintoa
Painiketta painetaan 3 - 5 sekuntia.
näytöt S2 ja A2 asetetaan arvoon 0,0.
Painiketta painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila
Toimintoyleiskatsaus
Näyttö
Painetaan painiketta
Näyttötila SPEED/H
(käyttötunnit)
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/CLK
(kellonaika)
.
Painetaan painiketta
.
Painiketta painetaan 3
- 5 sekuntia.
Painiketta
lyhyesti.
painetaan
ei toimintoa
näyttö vaihtuu nopeusmittarin toimintoasetusvalikkoon.
seuraava näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
näyttö vaihtuu kellon
asetusvalikkoon.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/LAP
(kierrosaika)
käynnistää tai pysäyttää
kellon.
pysäyttää käyvän kierro- sekuntikello ja kierrossajan, tallentaa tämän
aika nollataan.
ja käynnistää kellon seuraavalle kierrokselle.
Näyttötila SPEED/ODO
(matkamittari)
ei toimintoa
ei toimintoa
–
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/TR1
(trippimittari 1)
ei toimintoa
ei toimintoa
TR1, A1 ja S1 arvot asetetaan 0,0:ksi.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/TR2
(trippimittari 2)
korottaa TR2 arvoa.
vähentää TR2 arvoa.
poistaa TR2 arvon.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/A1
(keskinopeus 1)
ei toimintoa
ei toimintoa
TR1, A1 ja S1 arvot asetetaan 0,0:ksi.
seuraava näyttötila
Näyttötila SPEED/A2
(keskinopeus 2)
ei toimintoa
ei toimintoa
–
seuraava näyttötila
seuraava näyttötila
HALLINTALAITTEET
21
Toimintoyleiskatsaus
Näyttö
Painetaan painiketta
.
Näyttötila SPEED/S1
(ajanotto 1)
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/S2
(ajanotto 2)
käynnistää tai pysäyttää
S2.
Painetaan painiketta
.
Painiketta painetaan 3
- 5 sekuntia.
Painiketta
lyhyesti.
painetaan
ei toimintoa
näytöt TR1, A1 ja S1
asetetaan arvoon 0,0.
seuraava näyttötila
ei toimintoa
näytöt S2 ja A2 asetetaan arvoon 0,0.
seuraava näyttötila
Johdanto edellytyksistä ja aktivoitavuudesta
Näyttö
Moottoripyörä seisoo.
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit)
Valikko aktivoitavissa
•
Näyttötila SPEED/CLK (kellonaika)
•
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)
•
Näyttötila SPEED/TR1 (trippimittari 1)
•
Näyttötila SPEED/TR2 (trippimittari 2)
•
Näyttötila SPEED/A1 (keskinopeus 1)
•
Näyttötila SPEED/A2 (keskinopeus 2)
•
Näyttötila SPEED/S1 (ajanotto 1)
•
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2)
•
Polttoainehana
5.33
Polttoainehana sijaitsee polttoainetankin vasemmalla puolella.
Polttoainehanalla  voidaan avata tai sulkea polttoaineensyöttö kaasuttimelle.
Mahdolliset tilat
• Polttoaineensyöttö on suljettu OFF – Polttoainetta ei voi virrata tankista kaasuttimeen.
• Polttoaineensyöttö on auki ON – Polttoaine pääsee virtaamaan tankista kaasuttimeen. Tankki tyhjenee varatankille saakka.
• Varapolttoaineen syöttö auki RES – Polttoaine pääsee virtaamaan tankista kaasuttimeen. Tankki tyhjenee kokonaan.
601157-10
Polttoainetankin korkin avaus
5.34
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Ajoneuvoa ei saa tankata avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja moottori on aina sammutettava. On huolehdittava, että polttoainetta ei roisku varsinkaan ajoneuvon kuumien osien päälle. Roiskunut polttoaine on heti pyyhittävä pois.
–
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi ylitankkauksessa purkautua ulos. Tankkausohjeet huomioitava.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa. Säilytä polttoaine säädöksien mukaisesti sopivassa kanisterissa ja pidä poissa lapsien ulottuvilta.
HALLINTALAITTEET
22
Varoitus
Ympäristövahingon vaara Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
–
Lukituspainiketta  painetaan, korkkia kierretään vastapäivään ja se nostetaan
pois.
–
Korkki asetetaan paikalleen ja sitä kierretään myötäpäivään kunnes lukituspainike  loksahtaa kiinni.
303520-10
Polttoainetankin korkin sulkeminen
5.35
Info
Polttoainetankin ilmausletku  asetellaan taitoksitta.
303521-10
Vaihdepoljin
5.36
Vaihdepoljin  on asennettu moottorin vasemmalle puolelle.
B00005-10
Vaihteiden paikat näkyvät kuvasta.
Vapaa- eli tyhjäkäyntiasento sijaitsee 1. ja 2. vaihteen välissä.
B00005-12
Käynnistyspoljin
5.37
Käynnistyspoljin  on moottorin oikealla puolella. Varsi on kääntyvä.
B00787-10
HALLINTALAITTEET
23
Jalkajarrupoljin
5.38
Jalkajarrupoljin  sijaitsee oikean jalkatapin edessä.
Jalkajarrupolkimella käytetään takapyörän jarrua.
B00788-10
Sivutuki
5.39
Sivutuki  on ajoneuvon vasemmalla puolella.
B00789-10
Sivutukea käytetään moottoripyörän pysäköimiseen.
Info
Ajon aikana täytyy sivutuen  olla ylösnostettuna ja kiinnitettynä kumipannalla .
B00790-10
Ohjauslukko (kaikki EXC mallit)
5.40
Ohjauslukko  on kiinnitetty emäputkeen vasemmalle puolelle.
Ohjaus voidaan lukita ohjauslukolla. Ohjaaminen ja siten myös ajaminen ei ole enää
mahdollista.
B00791-10
Ohjauksen lukitseminen (kaikki EXC mallit)
5.41
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Ajoneuvo pysäytetään.
–
Ohjaustanko käännetään täysin oikealle.
–
Avain työnnetään ohjauslukkoon, käännetään vasemmalle, painetaan sisäänpäin ja
käännetään oikealle. Avain vedetään pois.
Ohjausliike ei ole enää mahdollinen.
Info
Avainta ei saa koskaan jättää ohjauslukkoon.
400732-01
HALLINTALAITTEET
24
Ohjauslukituksen avaaminen (kaikki EXC mallit)
5.42
–
Avain työnnetään ohjauslukkoon, käännetään vasemmalle, vedetään ulospäin ja
käännetään oikealle. Avain vedetään pois.
Ohjausliike on taas mahdollinen.
Info
Avainta ei saa koskaan jättää ohjauslukkoon.
400731-01
KÄYTTÖÖNOTTO
25
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon
6.1
Vaara
Onnettomuusvaara Puutteellisesta liikennekelpoisuudesta johtuva vaara.
–
Ajoneuvoa ei saa ottaa käyttöön, jos olet nauttinut alkoholia, lääkkeitä tai huumeita tai fyysisesti tai psyykkisesti et ole ajokunnossa.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai puutteellinen suojavarustus aiheuttaa lisääntyneen onnettomuusvaaran.
–
Ajettaessa on aina käytettävä suojavarusteita (kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojilla varustettuja housuja ja takkia).
Käytä aina suojavarusteita, jotka ovat moitteettomassa kunnossa ja jotka täyttävät lain vaatimukset.
Varoitus
Kaatumisvaara Ajo-ominaisuuksien huononeminen johtuen etu- ja takapyörän rengaskuviointien erilaisuudesta.
–
Etu- ja takapyörän saa varustaa vain kuvioinniltaan samantapaisilla renkailla, muuten ajoneuvo voi muuttua mahdottomaksi
hallita.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kriittiset ajo-ominaisuudet tilanteelle sopimattoman ajotavan vuoksi.
–
Sovita ajonopeus ajopinnan ja ajotaitojasi mukaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Onnettomuusvaara, jos mukana kuljetetaan matkustajia.
–
Ajoneuvoa ei ole tarkoitettu matkustajien kuljetukseen. Älä ota matkustajia.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta.
–
Jos jarrupoljin kantaa, jarrupalat laahaavat jatkuvasti. Takajarru voi ylikuumenemisen takia lakata toimimasta. Ota jalka
pois jarrupolkimelta, kun et halua jarruttaa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen.
–
Älä ylitä suurimpia sallittuja kokonais- ja akselipainoja.
Varoitus
Varkauden vaara Luvaton käyttöönotto.
–
Älä koskaan jätä ajoneuvoa ilman valvontaa, kun sen moottori on käynnissä. Ajoneuvo on varmistettava luvattomalta käytöltä.
Info
Muista moottoripyörää käyttäessäsi, että voimakas melu häiritsee muita ihmisiä.
–
Varmistu, että luovutushuollon on suorittanut valtuutettu KTM-huoltokorjaamo.
Saat luovutusasiakirjan ja huoltovihkon ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.
–
Lue koko käyttöohje ennen ensimmäistä ajokertaa tarkasti läpi.
–
Tutustu hallintalaitteisiin.
–
Kytkinkahvan perusasento säädetään. (
s. 67)
(XC-W)
– Etujarrukahvan perusasento säädetään. (
(kaikki EXC mallit)
– Etujarrukahvan vapaaliike säädetään. (
s. 70)
s. 70)
–
Jalkajarrupolkimen perusasento säädetään.
–
Vaihdepolkimen perusasento asetetaan.
–
Totuttele moottoripyörän käsittelyyn sopivassa maastossa, ennen kuin ajat sillä pitempiä matkoja.
x ( s. 74)
x ( s. 97)
Info
Maastossa on suositeltavaa olla matkalla toisen henkilön ja toisen ajoneuvon kanssa, jotta voitte auttaa toisianne.
–
Kokeile myös mahdollisimman hidasta ajoa sekä seisaallaan ajoa, jotta saat enemmän tuntumaa moottoripyörään.
KÄYTTÖÖNOTTO
26
–
Älä aja maastossa, joka ylittää taitosi ja kokemuksesi.
–
Pidä ajon aikana ohjaustangosta molemmin käsin lujasti kiinni ja pidä jalat jalkatapeilla.
–
Jos otat matkatavaroita mukaan, kiinnitä ne tukevasti mahdollisimman lähelle ajoneuvon keskipistettä ja huomioi painon jakautuminen tasaisesti etu- ja takapyörälle.
Info
Moottoripyörät reagoivat herkästi painonjakauman muutoksiin.
–
Suurinta sallittua kokonaispainoa ja akselikuormia on noudatettava.
Ohjearvo
–
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Pinnojen kireys tarkistetaan. (
s. 82)
Info
Pinnojen kireys on tarkistettava puolen käyttötunnin jälkeen.
–
Moottori sisäänajetaan.
Moottorin sisäänajo
6.2
–
Sisäänajovaiheessa ei ilmoitettua moottoritehoa saa ylittää.
Ohjearvo
Suurin moottoriteho
–
ensimmäisen 3:n käyttötunnin aikana
< 70 %
ensimmäisen 5:n käyttötunnin aikana
< 100 %
Vältä täydellä kaasulla ajoa!
Ajoneuvon valmistelu raskaisiin käyttöolosuhteisiin
6.3
Info
Moottoripyörien käyttö raskaissa olosuhteissa voi johtaa joidenkin komponenttien, kuten voimansiirto tai jarrut, keskitasoa suurempaan kulumiseen. Sen seurauksena saattaa olla kulutusosien huolto tai vaihto jo ennen huolto-ohjelman mukaisen kulumisrajan saavuttamista.
–
Ilmansuodattimen kotelo tiivistetään.
x
Vihje
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään reunoista lian sisääntunkeutumista vastaan.
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
x(
s. 57)
Info
Ilmansuodatin tarkistetaan n. 30 minuutin välein.
–
Kahvakumi varmistetaan. (
–
Sähköisten liittimien kosteus, ruostuneisuus ja tiukkuus tarkistetaan.
»
s. 67)
Jos kosteutta, ruostuneisuutta tai vaurioita on olemassa:
–
Liittimet puhdistetaan ja kuivataan tai tarvittaessa vaihdetaan.
Raskaita käyttöolosuhteita ovat:
– Ajetaan kuivalla hiekalla. (
s. 27)
–
Ajetaan märällä hiekalla. (
–
Ajetaan märällä ja mutaisella reitillä. (
–
Ajetaan korkeassa lämpötilassa tai ajetaan hitaasti. (
–
Ajetaan alhaisessa lämpötilassa tai lumessa. (
s. 27)
s. 28)
s. 29)
s. 28)
KÄYTTÖÖNOTTO
27
Valmistelut kuivalla hiekalla ajamiseen
6.4
–
Jäähdyttäjän korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttäjän korkissa
»
1,8 bar
Jos arvo ei vastaa ohjearvoa:
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
600872-10
–
–
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia
ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä
heti haaleassa vedessä.
Jäähdyttäjän korkki vaihdetaan.
Ilmansuodattimeen asennetaan pölysuojus.
Ilmansuodattimen pölysuojus (59006019000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
600869-01
–
Ilmansuodattimeen asennetaan hiekkasuojus.
Ilmansuodattimen hiekkasuojus (59006022000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
–
Kaasuttimen suuttimet ja säädöt sovitetaan.
Info
600871-01
Kaasuttimen säätösuositukset ovat valtuutetulla KTM-huoltokorjaamollasi.
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 129)
Teräsratas asennetaan.
Vihje
Ketjua ei voidella.
600868-01
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
–
Säännöllisessä käytössä hiekalla – mäntä vaihdettava 10 käyttötunnin välein.
–
Jäähdyttäjän korkki tarkistetaan.
Valmistelut märällä hiekalla ajamiseen
6.5
Arvo jäähdyttäjän korkissa
»
1,8 bar
Jos arvo ei vastaa ohjearvoa:
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
600872-10
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia
ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä
heti haaleassa vedessä.
KÄYTTÖÖNOTTO
28
–
–
Jäähdyttäjän korkki vaihdetaan.
Ilmansuodattimeen asennetaan vesisuojus.
Ilmansuodattimen vesisuojus (59006021000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
–
Kaasuttimen suuttimet ja säädöt sovitetaan.
Info
600870-01
Kaasuttimen säätösuositukset ovat valtuutetulla KTM-huoltokorjaamollasi.
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 129)
Teräsratas asennetaan.
Vihje
Ketjua ei voidella.
600868-01
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
–
Säännöllisessä käytössä hiekalla – mäntä vaihdettava 10 käyttötunnin välein.
Valmistelut märällä ja mutaisella reitillä ajamiseen
6.6
–
Ilmansuodattimeen asennetaan vesisuoja.
Ilmansuodattimen vesisuojus (59006021000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
–
Kaasuttimen suuttimet ja säädöt sovitetaan.
Info
600870-01
Kaasuttimen säätösuositukset ovat valtuutetulla KTM-huoltokorjaamollasi.
–
Teräsratas asennetaan.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Taipuneet jäähdyttimenlamellit oikaistaan varovasti.
s. 102)
600868-01
Valmistelut korkeassa lämpötilassa ajoa tai hidasta ajoa varten
6.7
–
Jäähdyttäjän korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttäjän korkissa
»
1,8 bar
Jos arvo ei vastaa ohjearvoa:
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
600872-10
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia
ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä
heti haaleassa vedessä.
KÄYTTÖÖNOTTO
29
–
–
Jäähdyttäjän korkki vaihdetaan.
Toisiovälitys sovitetaan reitille sopivaksi.
Info
Moottoriöljy kuumenee nopeasti, koska kytkintä joudutaan käyttämään usein
liian pitkän toisiovälityksen vuoksi.
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
600868-01
s. 129)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
s. 91)
Valmistelut alhaisessa lämpötilassa tai lumessa ajamista varten
6.8
–
Ilmansuodattimeen asennetaan vesisuoja.
Ilmansuodattimen vesisuojus (59006021000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
–
600870-01
Kaasuttimen suuttimet ja säädöt sovitetaan.
Info
Kaasuttimen säätösuositukset ovat valtuutetulla KTM-huoltokorjaamollasi.
AJO-OHJEITA
30
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa
7.1
Info
Ennen jokaista ajokertaa on ajoneuvon kunto ja käyttöturvallisuus tarkistettava.
Käytettäessä on ajoneuvon oltava teknisesti moitteettomassa kunnossa.
–
Vaihteistoöljymäärä tarkistetaan. (
–
Sähköiset laitteet tarkistetaan.
–
Etujarrun jarrunestemäärä tarkistetaan. (
–
Jarrunestemäärä tarkastetaan takajarrusta. (
–
Etujarrun jarrupalat tarkistetaan. (
–
Takajarrun jarrupalat tarkistetaan. (
–
Jarrujärjestelmän toiminta tarkistetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
–
Ketjun likaisuus tarkistetaan. (
–
Ketju, eturatas, takaratas ja ketjunohjain tarkistetaan. (
–
Ketjun kireys tarkistetaan. (
–
Renkaiden kunto tarkastetaan. (
–
Rengaspaine tarkistetaan. (
–
Pinnojen kireys tarkistetaan. (
–
Haarukkaputkien pölysuojat puhdistetaan. (
–
Haarukkaputket ilmataan. (
–
Ilmanpuhdistin tarkastetaan.
–
Kaikkien hallintalaitteiden kevyt toimivuus ja säätö tarkastetaan.
–
Kaikkien ruuvien, muttereiden ja klemmareiden tiukkuus tarkastetaan säännöllisesti.
–
Polttoainemäärä tarkistetaan.
s. 99)
s. 71)
s. 75)
s. 72)
s. 76)
s. 91)
s. 60)
s. 62)
s. 61)
s. 81)
s. 82)
s. 82)
s. 45)
s. 45)
Käynnistys
7.2
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai kuolemaan.
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa
tilassa, jos siellä ei ole sopivaa poistojärjestelmää.
Ohje
Moottorivaurio Korkeat kierrosluvut kylmällä moottorilla vaikuttavat negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Moottori ajetaan aina matalilla kierroksilla lämpimäksi.
Info
Jos moottoripyörä käynnistyy huonosti, syynä voi olla vanhentunut polttoaine uimurikammiossa. Polttoaineen helposti syttyvät
ainesosat haihtuvat pidemmän seisonta-ajan aikana.
Kun uimurikammio on täytetty tuoreella, käynnistyskykyisellä polttoaineella, moottori käynnistyy heti.
Moottoripyörä on käyttämättömänä enemmän kuin 1 viikko
– Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään.
( s. 96)
x
–
Polttoainehana  käännetään asentoon ON. (Kuva 601157-10
–
Moottoripyörä otetaan telineeltä.
–
Vaihteisto laitetaan vapaalle.
s. 21)
Polttoainetta pääsee virtaamaan polttoainetankista kaasuttimeen.
(200 EXC AUS)
– Hätäpysäytyskatkaisija painetaan asentoon
.
(250/300 EXC AUS)
– Hätäpysäytyskatkaisija painetaan asentoon
.
(kaikki 250/300 mallit)
– Sähkökäynnistysnappia painetaan tai käynnistyspolkimesta polkaistaan voimakkaasti pohjaan asti.
AJO-OHJEITA
31
Info
Ei saa antaa kaasua.
(kaikki 125/200 mallit)
– Käynnistypolkimesta polkaistaan voimakkaasti pohjaan saakka.
Info
Ei saa antaa kaasua.
Liikkeellelähtö
7.3
Info
Kytke valoilla varustettujen ajoneuvojen valot päälle ennen ajoa. Siten muut liikenteessä olijat havaitsevat sinut aikaisemmin.
Ajon aikana sivutuen täytyy olla ylösnostettu ja kiinnitetty kuminauhalla.
–
Kytkinkahva vedetään, ensimmäinen vaihde kytketään, kytkinkahva vapautetaan hitaasti antaen samanaikaisesti varovasti kaasua.
Vaihtaminen, ajaminen
7.4
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörä lukkiutuu vaihdettaessa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvun ollessa korkea.
–
Pienemmälle vaihteelle ei tule vaihtaa moottorin kierrosluvun ollessa korkea. Moottori pyörii ylikierroksille ja takapyörä voi
lukkiutua.
Info
Jos ajettaessa esiintyy epätavallisia ääniä, on heti pysähdyttävä, moottori sammutettava ja otettava yhteys valtuutettuun KTMhuoltokorjaamoon.
1. vaihde on liikkeellelähtö- ja ylämäkivaihde.
–
Kun olosuhteet (ylämäki, ajotilanne jne.) sen sallivat, voit vaihtaa suuremmille vaihteille. Vähennetään kaasua ja samanaikaisesti
vedetään kytkinkahva, vaihdetaan seuraavalle vaihteelle, vapautetaan kytkinkahva ja annetaan kaasua.
–
Jos rikastinta käytettiin, on se moottorin lämpenemisen jälkeen otettava pois päältä.
–
Kun huippunopeus on saavutettu kiertämällä kaasukahva täysin auki, voidaan sitä kiertää takaisin ¾ asentoon. Nopeus pienenee
tuskin ollenkaan, mutta polttoaineenkulutus vähenee huomattavasti.
–
Anna kaasua vain sen verran kuin moottori voi juuri silloin käyttää - voimakas kaasun aukirepäisy lisää polttoaineen kulutusta.
–
Pienemmällä vaihdettaessa jarrutetaan moottoripyörää ja samanaikaisesti otetaan kaasu pois.
–
Kytkinkahva vedetään ja vaihdetaan pienemmälle vaihteelle. Kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja annetaan kaasua tai vaihdetaan
uudelleen.
–
Sammuta moottori, jos odotettavissa on pidempi joutokäynti tai seisokki.
Ohjearvo
≥ 2 min
–
Vältä kytkimen usein tapahtuvaa ja pidempää luistattamista. Tämä kuumentaa moottoriöljyä ja siten moottoria sekä jäähdytysjärjestelmää.
–
Aja alhaisella kierrosluvulla korkean kierrosluvun ja kytkimen luistattamisen sijaan.
Jarrutus
7.5
Varoitus
Onnettomuusvaara Liian voimakas jarrutus johtaa pyörien lukkiintumiseen.
–
Jarrutustapa on sovitettava ajotilanteeseen ja ajoradan olosuhteisiin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Pehmeästä jarrutustuntumasta johtuva etu- tai takajarrun heikentynyt jarrutusteho.
–
Jarrujärjestelmä on tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho likaantuneiden tai kosteiden jarrujen seurauksena.
–
Likaiset tai kosteat jarrut jarrutetaan varovasti puhtaiksi/kuiviksi.
AJO-OHJEITA
32
–
Hiekkaisella, sateen kastelemalla tai liukkaalla maapohjalla tulee käyttää pääsääntöisesti takajarrua.
–
Jarrutus tulisi lopettaa aina ennen kurvin alkua. Vaihda tällöin, nopeutta vastaavasti, pienemmällä vaihteelle.
Pysähtyminen, pysäköinti
7.6
Varoitus
Varkauden vaara Luvaton käyttöönotto.
–
Älä koskaan jätä ajoneuvoa ilman valvontaa, kun sen moottori on käynnissä. Ajoneuvo on varmistettava luvattomalta käytöltä.
Varoitus
Palamisvaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa kuumia osia kuten pakoputkisto, jäähdytin, moottori, iskunvaimentajat ja jarrut. Anna näiden osien jäähtyä
ennen kuin työskentely niiden kanssa aloitetaan.
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Jotkut moottoripyörän osista kuumenevat erittäin paljon kun moottoripyörää käytetään.
–
Älä jätä moottoripyörää paikkoihin jossa on helposti palavaa ja/tai syttyvää materiaalia. Mitään tavaroita ei saa laittaa kuuman
moottoripyörän päälle. Moottoripyörän on aina ensin annettava jäähtyä.
Ohje
Materiaalivaurio Rakenteiden vahingoittuminen ja rikkoontuminen liiallisen kuormituksen seurauksena.
–
Sivutuki on mitoitettu vain moottoripyörän painolle. Älä istu moottoripyörän päälle, jos se on sivutuen varassa. Sivutuki ja/tai runko
voivat vaurioitua ja moottoripyörä saattaa kaatua.
–
Moottoripyörää jarrutetaan.
–
Vaihteisto laitetaan vapaalle.
(kaikki EXC mallit)
– Sammutuspainiketta
painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
(XC-W)
– Sammutuspainiketta
painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Polttoainehana  käännetään asentoon OFF.
–
Moottoripyörä pysäköidään kovalle alustalle.
Polttoaineen tankkaus
7.7
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Ajoneuvoa ei saa tankata avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja moottori on aina sammutettava. On huolehdittava, että polttoainetta ei roisku varsinkaan ajoneuvon kuumien osien päälle. Roiskunut polttoaine on heti pyyhittävä pois.
–
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi ylitankkauksessa purkautua ulos. Tankkausohjeet huomioitava.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa.
Varoitus
Ympäristövahingon vaara Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
–
Moottori sammutetaan.
AJO-OHJEITA
33
–
Polttoainetankin korkki avataan. (
–
Polttoainetankki täytetään polttoaineella enintään mittaan .
s. 21)
Ohjearvo
Mitta 
A
400382-10
Polttoainetankin kokonaistilavuus n. (EXC EU,
EXC SIX DAYS)
9,5 l
Lyijytön superpolttoaine sekoitettuna
2-tahtiöljyllä (1:60) ( s. 128)
Polttoainetankin
kokonaistilavuus
n. (EXC AUS,
XC‑W)
10 l
Lyijytön superpolttoaine sekoitettuna
2-tahtiöljyllä (1:60) ( s. 128)
2-tahtimoottoriöljy (
–
35 mm
s. 127)
Polttoainetankin korkki suljetaan. (
s. 22)
HUOLTO-OHJELMA
34
Huolto-ohjelma
8.1
S20A
S40A
Sähkölaitteiden toiminta tarkistetaan.
•
•
Akku tarkistetaan ja ladataan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaihteistoöljy vaihdetaan.
x (kaikki 250/300 mallit)
x(
s. 99)
Etujarrun jarrupalat tarkistetaan. (
s. 72)
Takajarrun jarrupalat tarkistetaan. (
Jarrulevyt tarkistetaan. (
s. 76)
s. 71)
Jarruletkujen vauriot ja tiiviys tarkistetaan.
Jarrunestemäärä tarkastetaan takajarrusta. (
s. 75)
•
•
Jalkajarrupolkimen vapaaliike tarkistetaan. (
s. 74)
•
•
•
•
Runko ja takahaarukkaa tarkistetaan.
x
Takahaarukan laakerointi tarkistetaan. x
•
Takavaimentimen ylä- ja alakääntölaakerit tarkistetaan.
Renkaiden kunto tarkastetaan. (
Rengaspaine tarkistetaan. (
x
s. 81)
s. 82)
Pyöränlaakerien välys tarkistetaan.
x
Pyörännavat tarkistetaan.
x
Vanteenheitto tarkistetaan. x
Pinnojen kireys tarkistetaan. (
s. 82)
Ketju, eturatas, takaratas ja ketjunohjain tarkistetaan. (
Ketjun kireys tarkistetaan. (
s. 62)
s. 61)
Kaikki liikkuvat osat (esim. sivutuki, käsikahvat, ketju, ...) voidellaan ja kevyt toimivuus tarkistetaan.
Hydraulisen kytkimen nestemäärä tarkistetaan. (
x
s. 67)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Etujarrun jarrunestemäärä tarkistetaan. (
s. 71)
•
•
Etujarrukahvan vapaaliike tarkistetaan. (
s. 70)
•
•
Ohjauspään laakerivälys tarkistetaan. (
s. 52)
•
•
Sytytystulppa ja tulpanhattu vaihdetaan.
x
•
•
•
•
Imuläppä tarkistetaan.
x
Pakoaukonsäätimen toiminta ja kevyt toimivuus tarkistetaan.
Kytkin tarkistetaan.
•
x
•
x
Kaikki letkuista (esim. polttoaine-, jäähdytys-, ilmaus-, huohotusletkut, ...) ja manseteista tarkistetaan repeämät,
tiiviys ja oikea asennus.
•
•
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
•
•
•
•
Vaijereiden vauriot, taitteeton kulku ja säädöt tarkistetaan.
•
•
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
x ( s. 57)
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan. x ( s. 58)
Ruuvien ja muttereiden tiukkuus tarkistetaan. x
•
•
•
•
•
•
Ajovalon suuntaus tarkistetaan. (kaikki EXC mallit) (
•
•
Tyhjäkäynti tarkistetaan.
•
•
Lopputarkistus: Ajoneuvon käyttöturvallisuus tarkistetaan ja koeajo suoritetaan.
•
•
Huoltomerkintä tehdään KTM DEALER.NET:iin ja huoltovihkoon.
•
•
x
Kaapeleiden vauriot ja taitteeton kulku tarkistetaan.
s. 90)
x
s. 88)
S20A: 20 käyttötunnin välein
S40A: 40 käyttötunnin välein / jokaisen kilpailuerän jälkeen
x
HUOLTO-OHJELMA
35
Huoltotyöt (lisätoimeksiantona)
8.2
S10N
Etujarrun jarruneste vaihdetaan.
S40A
S80A
J1A
•
x
x
•
Takajarrun jarruneste vaihdetaan.
Jalkajarrusylinterin tiivistemansetit vaihdetaan.
•
x
Hydraulisen kytkimen neste vaihdetaan.
•
Ohjauspään laakerit voidellaan.
•
x ( s. 68)
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään. x
Etuhaarukka huolletaan. x
Takavaimennin huolletaan. x
Käynnistystoiminta tarkistetaan. x (kaikki 250/300 mallit)
Mäntä vaihdetaan ja sylinteri tarkistetaan. x (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
Mäntä vaihdetaan ja sylinteri tarkistetaan. x (kaikki 200/250/300 mallit)
Kiertokanki, kiertokangen laakeri ja kampiakselin tappi vaihdetaan. x
Vaihdelaatikko ja vaihteisto tarkistetaan. x
Kaikki moottorilaakerit vaihdetaan. x
x(
s. 53)
S10N: 10 käyttötunnin jälkeen
S40A: 40 käyttötunnin välein
S80A: 80 käyttötunnin välein / 40 käyttötunnin välein urheilukäytössä
J1A: vuosittain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RUNGON SÄÄTÖ
36
Rungon perusasetusten tarkistus kuljettajan painon mukaan
9.1
Info
Rungon perusasetuksissa säädetään ensin takavaimennin ja sen jälkeen etuhaarukka.
–
Moottoripyörän optimaalisten ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi ja etuhaarukan,
takavaimentimen, takahaarukan ja rungon vaurioiden välttämiseksi, jousituskomponenttien perusasetukset on sovitettava kuljettajan painon mukaan.
–
KTM Offroad-moottoripyörät on säädetty toimituskunnossa vakiokuljettajan painolle
(täydellisessä suojavarustuksessa).
Ohjearvo
Vakio kuljettajanpaino
75… 85 kg
–
Jos kuljettajan paino on tämän alueen ulkopuolella, on jousituskomponenttien
perusasetuksia muutettava vastaavasti.
–
Painon vähäiset poikkeamat voidaan kompensoida muuttamalla jousien esijännitystä, suuremmissa poikkeamissa on asennettava sopivammat jouset.
401030-01
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus
9.2
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus on jaettu kahteen alueeseen, High Speed ja Low Speed.
High- ja Low Speed tarkoittavat takapyörän sisäänjouston nopeutta, ei siis ajonopeutta.
High Speed säätö vaikuttaa esim. alastulossa hypyn jälkeen, takapyörä joustaa tällöin nopeasti sisäänpäin.
Low Speed säätö vaikuttaa esim. ajettaessa loivien aaltomuodostumien yli, takapyörä joustaa tällöin hitaasti sisäänpäin.
Näita kahta aluetta voidaan säätää erikseen, siirtyminen High- ja Low Speed alueiden välillä on kuitenkin liukuvaa. Sen seurauksena
säätömuutokset puristusvaimennuksen High Speed alueella vaikuttavat myös Low Speed alueeseen ja päinvastoin.
Takaiskunvaimentimen High Speed puristusvaimennuksen säätö
9.3
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
High Speed säätö näyttää vaikutuksensa takavaimentimen joustaessa nopeasti sisäänpäin.
–
Säätöruuvia  kierretään hylsyavaimella myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Ruuviliitosta  ei saa avata!
–
Takaiskunvaimentimen tyyppiä vastaava määrä kierroksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
High Speed puristusvaimennus
B00793-10
Mukavuus
2 kierr.
Vakio
1,5 kierr.
Urheilullisuus
1,25 kierr.
Täysi kuormitus
1,25 kierr.
RUNGON SÄÄTÖ
37
(kaikki 250/300 mallit)
High Speed puristusvaimennus
Mukavuus
2 kierr.
Vakio
1,5 kierr.
Urheilullisuus
1,25 kierr.
Täysi kuormitus
1,25 kierr.
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta.
Takaiskunvaimentimen Low Speed puristusvaimennuksen säätö
9.4
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
Low Speed säätö näyttää vaikutuksensa takavaimentimen joustaessa hitaasti tai normaalisti sisäänpäin.
–
Säätöruuvia  kierretään myötäpäivään ruuvimeisselillä viimeiseen selvästi tuntuvaan naksahdukseen saakka.
Info
Ruuviliitosta  ei saa avata!
–
B00794-10
Takaiskunvaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
Low Speed puristusvaimennus
Mukavuus
25 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
15 naksahdusta
Täysi kuormitus
15 naksahdusta
(kaikki 250/300 mallit)
Low Speed puristusvaimennus
Mukavuus
25 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
15 naksahdusta
Täysi kuormitus
15 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta.
RUNGON SÄÄTÖ
38
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennuksen säätö
9.5
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
–
Säätöruuvia  kierretään myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan naksahdukseen
saakka.
Info
Ruuviliitosta  ei saa avata!
–
Takaiskunvaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
B00792-10
Paluuvaimennus
Mukavuus
28 naksahdusta
Vakio
24 naksahdusta
Urheilullisuus
22 naksahdusta
Urheilullisuus
22 naksahdusta
(kaikki 250/300 mallit)
Paluuvaimennus
Mukavuus
28 naksahdusta
Vakio
24 naksahdusta
Urheilullisuus
22 naksahdusta
Täysi kuormitus
22 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
Mitan määritys takapyörä vapaana
9.6
A
0
400988-10
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Mitataan taka-akselin ja kiintopisteen välinen etäisyys mahdollisimman pystysuoraan - esim. sivuverhouksessa olevaan merkkiin.
–
Arvo merkitään mittana .
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 44)
s. 44)
RUNGON SÄÄTÖ
39
Takavaimentimen riippuman tarkistus
9.7
A
0
–
Mitta  määritetään takapyörä vapaana. (
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystysuorassa.
–
Mitataan uudelleen etäisyys taka-akselin ja kiintopisteen välillä.
–
Arvo merkitään mittana .
s. 38)
Info
Riippuma on mittojen  ja  erotus.
–
Riippuma tarkistetaan.
(kaikki 125/200 mallit)
Riippuma
33… 35 mm
(kaikki 250/300 mallit)
Riippuma
B
0
»
33… 35 mm
Jos riippuma on pienempi tai suurempi kuin ilmoitettu mitta:
–
Jousen esijännitystä säädetään takavaimentimessa.
x(
s. 39)
400989-10
Takavaimentimen painuman tarkistus
9.8
–
Mitta  määritetään takapyörä vapaana. (
–
Toisen henkilön, joka pitää moottoripyörää pystyssä, avustuksella istuu kuljettaja
täysissä ajovarusteissaan normaaliin istuma-asentoon (jalat jalkatapeilla) ja keinauttaa muutaman kerran ylös ja alas.
A
0
s. 38)
Takapyöränripustus asettuu kohdalleen.
–
Toinen henkilö mittaa nyt uudelleen taka-akselin ja kiintopisteen välisen etäisyyden.
–
Arvo merkitään mittana .
Info
Painuma on mittojen  ja  erotus.
–
Painuma tarkistetaan.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
C
0
Painuma
105… 115 mm
(kaikki 250/300 mallit)
Painuma
»
400990-10
Jos painuma poikkeaa ilmoitetusta mitasta:
–
Jousen esijännityksen säätö takavaimentimessa
9.9
105… 115 mm
Painuma säädetään.
x(
s. 40)
x
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
Ennen kuin muutat jousen esijännitystä, nykyinen asetus tulee merkitä muistiin, esim. mittaamalla jousen pituus.
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan perusteellisesti.
x(
s. 54)
RUNGON SÄÄTÖ
40
–
Ruuvi  löysätään.
–
Säätörengasta  kierretään kunnes jousi on kokonaan löystynyt.
Haka-avain (T106S)
–
Mitataan jousen kokonaispituus vapautetussa tilassa.
–
Jousi kiristetään kiertämällä säätörengasta  mittaan .
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
Jousen esijännitys
Mukavuus
6 mm
Vakio
6 mm
Urheilullisuus
6 mm
Täysi kuormitus
7 mm
(kaikki 250/300 mallit)
Jousen esijännitys
401026-10
Mukavuus
7 mm
Vakio
7 mm
Urheilullisuus
7 mm
Täysi kuormitus
8 mm
Info
Riippumasta tai painumasta johtuen saattaa olla tarpeen suurempi tai pienempi jousen esijännitys.
–
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Takavaimentimen säätörenkaan ruuvi
Painuman säätö
9.10
M5
5 Nm
–
Takavaimennin asennetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan perusteellisesti.
–
Valitaan sopiva jousi ja asennetaan se.
x(
s. 55)
x
x(
s. 54)
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
63 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
66 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
69 N/mm
(kaikki 250/300 mallit)
B00292-10
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
66 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
69 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
72 N/mm
Info
Jousen jousituskerroin on merkitty sen ulkopintaan.
–
Takavaimennin asennetaan.
–
Takavaimentimen riippuma tarkistetaan. (
s. 39)
–
Takavaimentimen painuma tarkistetaan. (
s. 39)
–
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennusta säädetään. (
x(
s. 55)
s. 38)
RUNGON SÄÄTÖ
41
Etuhaarukan perussäädön tarkistus
9.11
Info
Etuhaarukalle ei voida eri syistä ilmoittaa täsmällistä painumaa.
–
Pienet kuljettajan painopoikkeamat voidaan kompensoida, samoin kuin takavaimentimessa, muuttamalla jousen esijännitystä.
–
Jos etuhaarukka lyö usein pohjaan (kova loppuisku sisäänjoustoissa), on ehdottomasti asennettava jäykemmät etujouset, jotta etuhaarukka ja runko eivät vaurioidu.
401000-01
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
9.12
Info
Hydraulinen puristusvaimennus määrittää etuhaarukan käyttäytymisen sisäänjoustoissa.
–
Suojatulpat  poistetaan.
–
Säätöruuveja  kierretään vasteeseen saakka myötäpäivään.
Info
Säätöruuvit  sijaitsevat haarukkaputkien alapäissä.
Molemmat haarukkaputket säädetään samalla tavalla.
–
Haarukkatyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
100020-10
Puristusvaimennus
Mukavuus
24 naksahdusta
Vakio
22 naksahdusta
Urheilullisuus
20 naksahdusta
Täysi kuormitus
20 naksahdusta
(kaikki 250/300 mallit)
Puristusvaimennus
Mukavuus
24 naksahdusta
Vakio
22 naksahdusta
Urheilullisuus
20 naksahdusta
Täysi kuormitus
20 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta sisäänjoustoissa.
–
Suojatulpat  asennetaan.
Paluuvaimennuksen säätö etuhaarukassa
9.13
Info
Hydraulinen paluuvaimennus määrittää etuhaarukan käyttäytymisen ulosjoustoissa.
RUNGON SÄÄTÖ
42
–
Säätöruuveja  kierretään myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Säätöruuvit  sijaitsevat haarukkaputkien yläpäissä.
Molemmat haarukkaputket säädetään samalla tavalla.
–
Haarukkatyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
Paluuvaimennus
800017-10
Mukavuus
22 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
18 naksahdusta
Täysi kuormitus
18 naksahdusta
(kaikki 250/300 mallit)
Paluuvaimennus
Mukavuus
22 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
18 naksahdusta
Täysi kuormitus
18 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
Jousen esijännityksen säätö etuhaarukassa
9.14
–
Säätöruuveja käännetään vasteeseen saakka vastapäivään.
Info
Molemmat haarukkaputket säädetään samalla tavalla.
–
Etuhaarukan tyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään myötäpäivään.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
B00795-01
Mukavuus
1 kierr.
Vakio
2 kierr.
Urheilullisuus
2 kierr.
Täysi kuormitus
4 kierr.
(kaikki 250/300 mallit)
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
Mukavuus
1 kierr.
Vakio
2 kierr.
Urheilullisuus
2 kierr.
Täysi kuormitus
4 kierr.
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää jousen esijännitystä, vastapäivään kiertäminen vähentää jousen esijännitystä.
Jousen esijännityksen muuttaminen ei vaikuta mitenkään paluuvaimennuksen vaimennusasetukseen.
Periaatteessa tulisi suuremmalla jousen esijännityksellä olla myös suurempi
paluuvaimennus asetettuna.
RUNGON SÄÄTÖ
43
Ohjaustangon asento
9.15
Ylemmässä T-kappaleessa on kaksi reikää joiden etäisyys toisistaan on .
Reikäväli A
15 mm
Reiät ohjaustangon kiinnikeosassa ovat toisistaan etäisyydellä  keskipisteestä.
0
A
B
0
A
0
B
0
Reikäväli B
3,5 mm
Ohjaustanko voidaan asentaa neljään eri asentoon. Tällä tavoin on mahdollista asentaa
ohjaustanko kuljettajalle mieluisimpaan paikkaan.
400223-11
Ohjaustangon asennon säätö
9.16
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Ohjaustangon murtuminen.
–
Jos ohjaustankoa väännetään tai sitä oikaistaan, väsyy sen materiaali ja tanko saattaa murtua. Ohjaustanko vaihdetaan
aina.
0
1
2
0
1
0
0
2
–
Ruuvit  poistetaan. Ohjaustangon kiinnityskaaret irrotetaan. Ohjaustanko otetaan
irti ja laitetaan sivuun.
Info
Moottoripyörä ja asennusosat suojataan vahingoittumiselta peittämällä ne.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
–
Ruuvit  poistetaan. Ohjaustangon kiinnikkeet irrotetaan.
–
Ohjaustangon kiinnikkeet asetetaan haluttuun asentoon. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
400223-10
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnikkeen
ruuvi
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Info
Ohjaustangon kiinnikkeet sijoitetaan symmetrisesti oikealle ja vasemmalle.
–
Ohjaustanko laitetaan paikalleen.
Info
Kaapeleiden ja letkujen oikeasta asennuksesta on huolehdittava.
–
Ohjaustangon kiinnityskaaret laitetaan paikoilleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään tasaisesti.
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
44
Moottoripyörän nosto nostotelineellä
10.1
(kaikki 125/200 mallit)
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai
kaatua.
–
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
Moottoripyörä nostetaan moottorin alla olevasta runko-osasta.
Nostoteline (54829055000)
B00796-01
Pyörät eivät saa koskettaa enää lattiaan.
–
Moottoripyörä varmistetaan kaatumiselta.
(kaikki 250/300 mallit)
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai
kaatua.
–
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
Moottoripyörä nostetaan moottorin alla olevasta runko-osasta.
Nostoteline (54829055000)
B00803-10
Pyörät eivät saa koskettaa enää lattiaan.
–
Moottoripyörä varmistetaan kaatumiselta.
Moottoripyörän ottaminen nostotelineeltä
10.2
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
(kaikki 125/200 mallit)
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä.
–
Nostoteline poistetaan.
–
Moottoripyörän pysäköimiseksi käännetään sivutuki  jalalla maahan ja sitä
kuormitetaan moottoripyörän painolla.
Info
Ajon aikana sivutuen täytyy olla ylösnostettu ja kiinnitetty kumipannalla.
B00789-10
(kaikki 250/300 mallit)
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä.
–
Nostoteline poistetaan.
–
Moottoripyörän pysäköimiseksi käännetään sivutuki  jalalla maahan ja sitä
kuormitetaan moottoripyörän painolla.
Info
Ajon aikana sivutuen täytyy olla ylösnostettu ja kiinnitetty kumipannalla.
B00802-10
RUNGON HUOLTOTYÖT
45
Haarukkaputkien ilmaus
10.3
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 44)
(kaikki EXC mallit)
– Ilmausruuvit  avataan hetkeksi.
Mahdollinen ylipaine haarukan sisältä poistuu.
–
Ilmausruuvit asennetaan ja kiristetään.
303391-10
(XC-W)
– Ilmausruuvit  avataan hetkeksi.
Mahdollinen ylipaine haarukan sisältä poistuu.
–
Ilmausruuvit asennetaan ja kiristetään.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Haarukkasuoja irrotetaan. (
–
Molempien haarukkaputkien pölysuojat  työnnetään alaspäin.
s. 44)
303637-10
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus
10.4
s. 44)
s. 45)
Info
Pölysuojien tehtävä on pölyn ja karkean lian poistaminen sisäputkista. Ajan
kanssa likaa voi päästä pölysuojien taakse. Jos tätä likaa ei poisteta, takana
olevat öljytiivisterenkaat voivat alkaa vuotamaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
B00797-10
–
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
Molempien haarukkaputkien pölysuojat ja sisäputket puhdistetaan ja öljytään.
Yleisöljyspray (
s. 130)
–
Pölysuojat painetaan asennuskohtiin takaisin.
–
Ylimääräinen öljy pyyhitään pois.
–
Haarukkasuoja asetetaan paikalleen. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ruuvit  poistetaan ja panta otetaan irti.
–
Ruuvit  poistetaan vasemmasta haarukkaputkesta. Haarukkasuojaa työnnetään
alaspäin.
–
Ruuvit poistetaan oikeasta haarukkaputkesta. Haarukkasuojaa työnnetään alas.
s. 46)
s. 44)
Haarukkasuojan irrotus
10.5
B00800-10
RUNGON HUOLTOTYÖT
46
Haarukkasuojan asetus paikalleen
10.6
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
–
Jarruletku laitetaan paikalleen. Panta laitetaan paikalleen, ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
B00800-11
Loput rungon ruuvit
Haarukkaputkien irrotus
10.7
10 Nm
M6
10 Nm
x
(kaikki EXC mallit)
– Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
(XC-W)
– Numerokilpi irrotetaan. (
s. 86)
s. 54)
–
Etupyörä irrotetaan.
–
Ruuvit  poistetaan ja panta otetaan irti.
–
Kaapeliside  poistetaan.
–
Ruuvit  irrotetaan ja jarrusatula otetaan irti.
–
Jarrusatula jarruletkuineen ripustetaan sivuun vapaasti roikkumaan.
x(
s. 79)
B00798-10
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Ruuvit  löysätään. Vasen haarukkaputki irrotetaan.
–
Ruuvit  löysätään. Oikea haarukkaputki irrotetaan.
B00799-10
(EXC SIX DAYS)
– Ruuvit  löysätään. Vasen haarukkaputki irrotetaan.
–
B00804-10
Ruuvit  löysätään. Oikea haarukkaputki irrotetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT
Haarukkaputkien asennus
10.8
47
x
(kaikki EXC mallit)
– Haarukkaputket asetetaan paikoilleen.
Info
Haarukkaputken yläpäässä olevan jyrsityn uran tulee olla samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
Ilmausruuvit  laitetaan osoittamaan eteenpäin.
303637-10
(XC-W)
– Haarukkaputket asetetaan paikoilleen.
Info
Haarukkaputken yläpäässä olevan jyrsityn uran tulee olla samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
Ilmausruuvit  laitetaan osoittamaan eteenpäin.
303391-10
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
–
M8
20 Nm
M8
15 Nm
M8
17 Nm
M8
12 Nm
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Alemman T-kappaleen ruuvi
B00799-11
(EXC SIX DAYS)
– Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Alemman T-kappaleen ruuvi
B00804-11
–
Jarrusatula laitetaan paikalleen, ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etujarrusatulan ruuvi
B00798-11
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Kaapeliside  asennetaan.
–
Jarruletku ja kaapelikimppu laitetaan paikoilleen. Panta laitetaan paikalleen, ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
–
Etupyörä asennetaan.
x(
s. 79)
(kaikki EXC mallit)
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
(XC-W)
– Numerokilpi asennetaan. (
s. 54)
s. 87)
RUNGON HUOLTOTYÖT
Haarukkasuojan irrotus
10.9
48
x
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Ruuvit  vasemmasta haarukkaputkesta poistetaan. Haarukkasuoja otetaan ylöspäin pois.
–
Ruuvit oikeasta haarukkaputkesta poistetaan. Haarukkasuoja otetaan ylöspäin irti.
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
x(
s. 46)
B00801-10
Haarukkasuojan asennus
10.10
x
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
–
M6
10 Nm
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
B00801-10
Alemman T-kappaleen irrotus
10.11
–
M6
Haarukkaputket asennetaan.
x(
10 Nm
s. 47)
x (EXC EU/AUS, XC‑W)
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Etulokasuoja irrotetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste poistetaan.
–
Ruuvi  poistetaan. Ruuvi  löysätään. Ylempi T-kappale ohjaustankoineen otetaan irti ja laitetaan sivuun.
x(
s. 46)
s. 54)
Info
Moottoripyörä ja asennusosat suojataan vahingoittumiselta peittämällä ne.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
B00805-10
B00806-10
–
O-rengas  poistetaan. Suojakiekko  poistetaan.
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen poistetaan.
–
Ohjauspään ylälaakeri poistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT
Alemman T-kappaleen irrotus
10.12
49
x (EXC SIX DAYS)
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Etulokasuoja irrotetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste poistetaan.
–
Ruuvi  poistetaan. Ruuvi  löysätään, ylempi T-kappale ohjaustankoineen irrotetaan ja laitetaan sivuun.
x(
s. 46)
s. 54)
Info
Moottoripyörä ja asennusosat suojataan vahingoittumiselta peittämällä ne.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
B00807-10
–
O-rengas  poistetaan. Suojakiekko  poistetaan.
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen poistetaan.
–
Ohjauspään ylälaakeri poistetaan.
B00808-10
Alemman T-kappaleen asennus
10.13
x (EXC EU/AUS, XC‑W)
–
Laakerit ja tiiviste-elementit puhdistetaan, tarkastetaan vauriot ja rasvataan.
Korkeaviskoosinen voitelurasva (
2
0
1
0
s. 129)
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen asennetaan. Ylempi ohjauspään laakeri asennetaan.
–
Tarkistettava, onko ohjauspään ylätiiviste  laitettu oikein paikalleen.
–
Suojakiekko  työnnetään paikalleen.
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen laitetaan paikalleen.
–
Kytkinletku ja kaapelinippu kohdistetaan paikoilleen.
–
Ruuvi  asennetaan, mutta ei vielä kiristetä.
500151-10
B00805-11
RUNGON HUOLTOTYÖT
50
–
Haarukkaputket asetetaan paikoilleen.
Info
Haarukkaputken yläpäässä olevan jyrsityn uran tulee olla samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
Ilmausruuvit  suunnataan osoittamaan eteenpäin.
B00809-10
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Alemman T-kappaleen ruuvi
M8
15 Nm
M20x1,5
12 Nm
M8
20 Nm
M8
20 Nm
B00799-12
–
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
B00810-10
–
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
B00810-11
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
B00799-13
–
Jarrusatula laitetaan paikalleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etujarrusatulan ruuvi
B00798-12
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Kaapeliside  asennetaan.
–
Jarruletku, kaapelikimppu ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
–
Etulokasuoja asennetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
s. 54)
(EXC EU/AUS)
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
(XC-W)
– Numerokilpi asennetaan. (
s. 54)
s. 87)
RUNGON HUOLTOTYÖT
Alemman T-kappaleen asennus
10.14
51
–
Etupyörä asennetaan.
–
Kaapelikimpun, vaijereiden, jarru- ja kytkinletkujen vapaa liikkuvuus ja oikea asennus tarkastetaan.
–
Ohjauspään laakerivälys tarkistetaan. (
x(
s. 79)
s. 52)
x (EXC SIX DAYS)
–
Laakerit ja tiiviste-elementit puhdistetaan, tarkastetaan vauriot ja rasvataan.
Korkeaviskoosinen voitelurasva (
3
0
2
0
1
0
s. 129)
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen asennetaan. Ylempi ohjauspään laakeri asennetaan.
–
Tarkistettava, onko ohjauspään ylätiiviste  laitettu oikein paikalleen.
–
Suojakiekko  ja O-rengas  työnnetään paikoilleen.
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen laitetaan paikalleen.
–
Ruuvi  asennetaan, mutta ei vielä kiristetä.
–
Kytkinletku ja kaapelinippu kohdistetaan paikoilleen.
–
Haarukkaputket asetetaan paikoilleen.
303408-01
B00807-11
Info
Haarukkaputken yläpäässä olevan jyrsityn uran tulee olla samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
Ilmausruuvit  suunnataan osoittamaan eteenpäin.
B00811-10
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Alemman T-kappaleen ruuvi
B00804-12
M8
12 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
52
–
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
B00811-11
–
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
M8
17 Nm
Loctite® 243™
B00811-12
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
M8
17 Nm
B00804-13
–
Jarrusatula laitetaan paikalleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etujarrusatulan ruuvi
B00798-13
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Kaapeliside  asennetaan.
–
Jarruletku, kaapelikimppu ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
–
Etulokasuoja asennetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
–
Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
Etupyörä asennetaan.
–
Kaapelikimpun, vaijereiden, jarru- ja kytkinletkujen vapaa liikkuvuus ja oikea asennus tarkastetaan.
–
Ohjauspään laakerivälys tarkistetaan. (
x(
s. 54)
s. 87)
s. 79)
s. 52)
Ohjauspään laakerivälyksen tarkistus
10.15
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen johtuen väärästä ohjauspään laakerivälyksestä.
–
Ohjauspään laakerivälys säädetään välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Jos ajetaan pitempiä aikoja ohjauspään laakereiden ollessa väljällä, vahingoittuvat laakerit ja sen jälkeen laakeripesät rungossa.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 44)
RUNGON HUOLTOTYÖT
53
–
Ohjaustanko käännetään suoraan. Etuhaarukkaa liikutetaan ajosuunnassa edestakaisin.
Ohjauspään laakereissa ei saa olla tuntuvaa välystä.
»
Jos välystä on havaittavissa:
–
–
»
Ohjauspään laakerivälyksen säätö
x(
s. 53)
Ohjaustangon on liikuttava kevyesti koko kääntöalueensa läpi. Mitään havaittavia
lukitusasentoja ei saa olla.
400738-11
10.16
Ohjauspään laakerivälys säädetään.
Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa läpi edestakaisin.
Jos lukitusasentoja on havaittavissa:
–
Ohjauspään laakerivälys säädetään.
–
Ohjauspään laakerit tarkistetaan ja tarvittaessa ne uusitaan.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
x(
s. 53)
s. 44)
x
s. 44)
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Ruuvit  ja  löysätään.
–
Ruuvi  löysätään ja kiristetään takaisin.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
–
Muovivasaralla kopautetaan kevyesti ylempään T-kappaleeseen jännitysten estämiseksi.
–
Ruuvit  kiristetään.
B00812-10
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
–
M8
20 Nm
M8
20 Nm
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
(EXC SIX DAYS)
– Ruuvit  löysätään. Ruuvi  irrotetaan.
–
Ruuvi  löysätään ja kiristetään takaisin.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
–
Muovivasaralla kopautetaan kevyesti ylempään T-kappaleeseen jännitysten estämiseksi.
–
Ruuvit  kiristetään.
B00813-10
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
–
M8
17 Nm
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
–
Ohjauspään laakereiden voitelu
10.17
M8
Ohjauspään laakerivälys tarkistetaan. (
17 Nm
s. 52)
x
(EXC EU/AUS, XC‑W)
– Alempi T-kappale irrotetaan.
x ( s. 48)
x ( s. 49)
(EXC SIX DAYS)
– Alempi T-kappale irrotetaan. x ( s. 49)
– Alempi T-kappale asennetaan. x ( s. 51)
–
800010-10
Alempi T-kappale asennetaan.
Loctite® 243™
RUNGON HUOLTOTYÖT
54
Numerokilven irrotus (XC-W)
10.18
–
Ruuvi  poistetaan ja panta irrotetaan.
–
Ruuvi  poistetaan. Numerokilpi irrotetaan.
–
Numerokilpi laitetaan paikalleen. Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
500123-10
Numerokilven asennus (XC-W)
10.19
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
10 Nm
Info
Pidikkeiden tarttuminen lokasuojaan huomioitava.
–
Jarruletku laitetaan paikalleen. Panta laitetaan paikalleen, ruuvi  asennetaan ja
kiristetään.
–
Ruuvit  poistetaan. Etulokasuoja irrotetaan.
–
Väliholkkien olemassaolo huomioitava.
–
Varmistettava, että väliholkit ovat asennettuna lokasuojassa.
–
Etulokasuoja kohdistetaan paikalleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
500123-11
Etulokasuojan irrotus
10.20
B00814-10
Etulokasuojan asennus
10.21
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
10 Nm
Info
Kiinnitysnokkien tarttuminen numerokilpeen huomioitava.
B00814-10
Takavaimentimen irrotus
10.22
x
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 44)
(kaikki 125/200 mallit)
– Ruuvi  poistetaan ja takapyörää lasketaan takahaarukassa niin paljon, että
sitä voi vielä pyörittää. Takapyörä lukitaan tähän asentoon.
–
B00815-10
Ruuvi  poistetaan, roiskesuoja  painetaan sivuun ja takavaimennin irrotetetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT
55
(kaikki 250/300 mallit)
– Ruuvi  poistetaan ja takapyörää lasketaan takahaarukassa niin paljon, että
sitä voi vielä pyörittää. Takapyörä lukitaan tähän asentoon.
–
Ruuvi  poistetaan, roiskesuoja  painetaan sivuun ja takavaimennin irrotetetaan.
B00816-10
Takavaimentimen asennus
10.23
x
(kaikki 125/200 mallit)
– Roiskesuoja  työnnetään sivuun ja takavaimennin asetetaan paikalleen.
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen
yläruuvi
–
M12
80 Nm
Loctite® 2701
80 Nm
Loctite® 2701
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen
alaruuvi
B00815-11
M12
Info
Takahaarukassa olevan takavaimentimen kääntölaakeri on teflonpäällystetty. Sitä ei saa voidella rasvalla eikä millään muilla voiteluaineilla.
Voiteluaineet liuottavat teflonpäällysteen, jolloin käyttöikä lyhenee huomattavasti.
(kaikki 250/300 mallit)
– Roiskesuoja  työnnetään sivuun ja takavaimennin asetetaan paikalleen.
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen
yläruuvi
–
M12
80 Nm
Loctite® 2701
80 Nm
Loctite® 2701
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen
alaruuvi
B00816-11
M12
Info
Takahaarukassa olevan takavaimentimen kääntölaakeri on teflonpäällystetty. Sitä ei saa voidella rasvalla eikä millään muilla voiteluaineilla.
Voiteluaineet liuottavat teflonpäällysteen, jolloin käyttöikä lyhenee huomattavasti.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ruuvi  poistetaan. Istuinta nostetaan takaa, vedetään takaisinpäin ja irrotetaan
ylöspäin.
s. 44)
Istuimen irrotus
10.24
B00817-10
RUNGON HUOLTOTYÖT
56
Istuimen asennus
10.25
–
Istuin kohdistetaan polttoainetankin edessä olevaan tappiin, lasketaan takaa alas ja
työnnetään samalla eteenpäin.
–
Varmistettava, että istuin on lukittunut oikein.
–
Istuimen kiinnitysruuvi  asennetaan ja kiristetään.
B00818-01
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
10 Nm
B00817-10
Ilmansuodatinkotelon kannen irrotus
10.26
–
Ilmansuodatinkotelon kantta vedetään alueelta  sivusuuntaan ja otetaan pois
eteenpäin.
–
Ilmansuodatinkotelon kansi ripustetaan ensin takaosasta  ja napsautetaan sitten
kiinni etuosasta .
B00819-10
Ilmansuodatinkotelon kannen asennus
10.27
B00819-11
Ilmansuodatimen irrotus
10.28
x
Ohje
Moottorivahinkoja Suodattamaton imuilma vaikuttaa negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman ilmasuodatinta, koska pöly ja likaa joutuu moottorin sisään ja nopeuttaa sen kulumista.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
–
Ilmansuodatinkotelon kansi irrotetaan. (
s. 56)
RUNGON HUOLTOTYÖT
57
–
Ilmasuodattimen kiinnityssanka  avataan alhaalta ja käännetään sivulle. Ilmansuodatin kannattimineen otetaan pois.
–
Ilmansuodatin otetaan irti kannattimesta.
–
Puhdas ilmansuodatin laitetaan pidikkeeseen.
–
Ilmansuodatin voidellaan alueelta .
B00820-10
Ilmansuodattimen asennus
10.29
x
Kestorasva (
s. 129)
301262-10
–
Molemmat osat asetetaan yhdessä paikalleen, kohdistetaan ja kiinnitetään kiinnityssangalla .
Info
Ellei ilmansuodatinta ole asennettu oikein, pölyä ja likaa voi päästä moottoriin ja aiheuttaa vaurioita.
–
Ilmansuodatinkotelon kansi asennetaan. (
s. 56)
B00820-10
Ilmansuodattimen ja suodatinkotelon puhdistus
10.30
x
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Ilmansuodatinta ei saa puhdistaa polttoaineella tai petroolilla, koska nämä aineet vahingoittavat vaahtomuovia.
–
Ilmansuodatin irrotetaan.
–
Ilmansuodatin pestään erikoispuhdistusaineella perusteellisesti ja sen annetaan
kuivua hyvin.
x(
Ilmasuotimen puhdistusaine (
s. 56)
s. 129)
Info
Ilmansuodatin kuivataan vain puristelemalla, missään tapauksessa sitä ei
saa vääntää.
–
B00325-01
Kuiva ilmansuodatin voidellaan laadukkaalla suodatinöljyllä.
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle (
s. 130)
–
Ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
–
Imukurkku puhdistetaan, vauriot ja tiukka istuvuus tarkistetaan.
–
Ilmansuodatin asennetaan.
x(
s. 57)
RUNGON HUOLTOTYÖT
58
Äänenvaimentimen irrotus
10.31
Varoitus
Palamisvaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä. Älä kosketa kuumia osia.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Äänenvaimennin vedetään irti käyrästä kumimuhvin  kohdalta.
–
Äänenvaimennin ja kumimuhvi  asennetaan.
–
Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
B00821-10
Äänenvaimentimen asennus
10.32
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
10 Nm
B00821-11
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen vaihto
10.33
x
Varoitus
Palamisvaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä. Älä kosketa kuumia osia.
Info
Ajan kuluessa vaimennusmateriaalin kuidut haihtuvat ilmaan, vaimennin "palaa" tyhjäksi.
Melutason kohoamisen lisäksi muuttuvat tällöin myös teho-ominaisuudet.
0
4
1
0
2
0
3
0
401045-10
–
Äänenvaimennin irrotetaan. (
–
Ruuvit  poistetaan. Sisäputki  vedetään ulos.
–
Lasivillatäyte  vedetään sisäputken päältä.
–
Uudelleen käytettävät osat puhdistetaan.
–
Uusi lasivillatäyte  asennetaan sisäputken päälle.
–
Ulkoputki  työnnetään sisäputken ja uuden lasivillatäytteen päälle.
–
Kaikki ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
–
Äänenvaimennin asennetaan. (
s. 58)
s. 58)
RUNGON HUOLTOTYÖT
Polttoainetankin irrotus
10.34
59
x
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Ajoneuvoa ei saa tankata avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja moottori on aina sammutettava. On huolehdittava, että polttoainetta ei roisku varsinkaan ajoneuvon kuumien osien päälle. Roiskunut polttoaine on heti pyyhittävä pois.
–
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi ylitankkauksessa purkautua ulos. Tankkausohjeet huomioitava.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa. Säilytä polttoaine säädöksien mukaisesti sopivassa kanisterissa ja pidä poissa lapsien ulottuvilta.
–
Istuin irrotetaan. (
–
Polttoainehana  käännetään asentoon OFF. (Kuva 601157-10
–
Polttoaineletku vedetään irti.
s. 55)
s. 21)
Info
Polttoaineletkusta saattaa valua jonkin verran polttoainetta.
–
Ruuvit  liitosholkkeineen irrotetaan.
(kaikki EXC mallit)
– Äänimerkki pitimineen ripustetaan sivuun.
B00090-10
–
Ruuvi  kumiholkkeineen poistetaan.
–
Polttoainetankin ilmausletku vedetään irti.
–
Molemmat spoilerit vedetään sivusuuntaan irti jäähdyttimen kiinnikkeistä  ja
polttoainetankki nostetaan ylöspäin.
B00822-10
B00032-10
Polttoainetankin asennus
10.35
x
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Ajoneuvoa ei saa tankata avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja moottori on aina sammutettava. On huolehdittava, että polttoainetta ei roisku varsinkaan ajoneuvon kuumien osien päälle. Roiskunut polttoaine on heti pyyhittävä pois.
–
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi ylitankkauksessa purkautua ulos. Tankkausohjeet huomioitava.
RUNGON HUOLTOTYÖT
60
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa.
–
Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan. (
–
Polttoainetankki laitetaan paikalleen ja molemmat ilmanohjaimet asennetaan jäähdyttimen kiinnittimiin.
–
Varmistettava ettei kaapeleita tai vaijereita jää puristukseen tai pääse vahingoittumaan.
–
Polttoainetankin ilmausletku liitetään.
–
Ruuvi  kumiholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
s. 65)
B00032-01
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
10 Nm
(kaikki EXC mallit)
– Äänimerkki pitimineen laitetaan paikalleen.
B00822-11
–
Ruuvit  liitosholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
M6
–
Polttoaineletku yhdistetään.
–
Istuin asennetaan. (
–
Ketjun karkea likaisuus tarkistetaan.
s. 56)
B00090-11
Ketjun likaisuuden tarkistus
10.36
»
Jos ketju on hyvin likainen:
–
400678-01
Ketju puhdistetaan. (
s. 61)
10 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
61
Ketjun puhdistus
10.37
Varoitus
Onnettomuusvaara Jos voiteluainetta joutuu renkaille, renkaiden pito heikkenee.
–
Poista voiteluaine sopivalla puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Ketjun käyttöikä riippuu suurelta osin sen huollosta.
–
Ketju pudistetaan säännöllisesti ja sen jälkeen siihen suihkutetaan ketjusumutetta.
Ketjupuhdistusaine (
Offroad-ketjuspray (
s. 129)
s. 129)
400725-01
Ketjun kireyden tarkistus
10.38
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjunkireys aiheuttaa vaaraa.
–
Jos ketju on liian kireällä, toisiovoimansiirron komponentit (ketju, eturatas, takaratas, vaihteiston ja takapyörän laakerit)
kuormittuvat ylimääräisesti. Ennenaikaisen kulumisen lisäksi ketju voi ääritapauksessa katketa tai vaihteiston vetoakseli
murtua. Jos ketju on liian löysällä, se voi pudota eturattaalta tai takarattaalta ja saada aikaan takapyörän lukkiutumisen tai
moottorin vaurioitumisen. Varmista, että ketjun kireys on oikea, ja korjaa sitä tarvittaessa.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ketjua painetaan ketjunohjaimen takaa ylöspäin ja ketjun kireys  määritetään.
s. 44)
Info
Ketjun alemman osan  tulee olla tällöin kireällä.
Ketjusuojuksen ollessa asennettuna on ketjua voitava vetää ylöspäin ainakin
ketjunsuojuksen reunaan  asti.
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan sen takia ketjun eri paikoista.
Ketjunkireys
»
Jos ketjun kireys ei vastaa ohjearvoa:
–
–
101430-10
55… 58 mm
Ketjun kireys säädetään. (
s. 63)
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 44)
RUNGON HUOLTOTYÖT
62
Ketjun, eturattaan, takarattaan ja ketjunohjaimen tarkistus
10.39
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Vaihteisto laitetaan vapaalle.
–
Eturattaan ja takarattaan kuluneisuus tarkistetaan.
»
s. 44)
Jos eturatas tai takaratas on kulunut:
–
Eturatas tai takaratas vaihdetaan.
x
Info
Takaratas, eturatas ja ketju tulisi uusia vain yhdessä.
400227-01
–
Ylemmästä ketjunosasta vedetään annetulla voimalla .
Ohjearvo
Ketjunkuluneisuus mittauksen voima
0
A
–
10… 15 kg
Mitataan 18 ketjuelementin mitta  ketjun alaosasta.
Info
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, sen takia tämä mittaus toistetaan ketjun eri
paikoista.
Maksimimitta  ketjun pisimmässä
kohdassa
»
Jos mitta  on suurempi kuin ilmoitettu mitta:
–
B
0
1 2 3
272 mm
Ketju vaihdetaan.
x
Info
Kun uusi ketju asennetaan, myös eturatas ja takaratas tulee uusia.
Uudet ketjut kuluvat nopeasti, jos eturatas tai takaratas on vanha ja
kulunut.
16 17 18
400987-10
–
Ketjunohjainsuojuksen kuluneisuus tarkistetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainsuojuksen tasalla tai sen alapuolella:
–
–
Ketjunohjainsuojus vaihdetaan.
x
Ketjunohjainsuojuksen tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjainsuojus on löysällä:
–
Ketjunohjainsuojus kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainsuojuksen
ruuvi
B00823-01
M6
6 Nm
Loctite® 243™
RUNGON HUOLTOTYÖT
63
–
Ketjunohjainkappaleen kuluneisuus tarkistetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainkappaleen tasalla tai sen alapuolella:
–
–
Ketjunohjainkappale vaihdetaan.
x
Ketjunohjainkappaleen tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjainkappale on löysällä:
–
Ketjunohjainkappale kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainkappaleen ruuvi
M8
15 Nm
B00824-01
–
Ketjunohjaimen kuluneisuus tarkastetaan.
Info
Kuluneisuus on nähtävissä ketjunohjaimen etupuolelta.
»
Jos ketjunohjaimen vaalea osa on kulunut:
–
Ketjunohjain vaihdetaan.
x
400985-01
–
Ketjunohjaimen tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjain on löysällä:
–
Ketjunohjain kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
M6
10 Nm
s. 44)
100865-10
Ketjun kireyden säätö
10.40
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjunkireys aiheuttaa vaaraa.
–
Jos ketju on liian kireällä, toisiovoimansiirron komponentit (ketju, eturatas, takaratas, vaihteiston ja takapyörän laakerit)
kuormittuvat ylimääräisesti. Ennenaikaisen kulumisen lisäksi ketju voi ääritapauksessa katketa tai vaihteiston vetoakseli
murtua. Jos ketju on liian löysällä, se voi pudota eturattaalta tai takarattaalta ja saada aikaan takapyörän lukkiutumisen tai
moottorin vaurioitumisen. Varmista, että ketjun kireys on oikea, ja korjaa sitä tarvittaessa.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 44)
RUNGON HUOLTOTYÖT
64
–
Ketjua vedetään ketjunohjainkappaleen takaa ylöspäin ja ketjun kireys  määritetään.
Info
Ketjun alemman osan  tulee olla tällöin kireällä.
Ketjusuojuksen ollessa asennettuna on ketjua voitava vetää ylöspäin ainakin
ketjunsuojuksen reunaan  asti.
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan sen takia ketjun eri paikoista.
101430-10
–
Mutteri  löysätään.
–
Mutterit  löysätään.
–
Ketjun kireyttä säädetään kiertämällä säätöruuveja  vasemmalla ja oikealla puolella.
Ohjearvo
Ketjunkireys
55… 58 mm
Säätöruuveja  vasemmalla ja oikealla kierretään siten, että molempien ketjunkiristimien merkit ovat samassa asennossa suhteessa referenssimerkkeihin .
Tällöin takapyörä on suunnattu oikein.
–
Mutterit  kiristetään.
–
Varmistettava, että ketjunkiristimet  nojaavat säätöruuveihin .
–
Mutteri  kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristäjien suuresta säätöalueesta johtuen (32 mm) voidaan samalla
ketjunpituudella käyttää erilaisia toisiovälityksiä.
Ketjunkiristäjät  voidaan kääntää 180°.
B00825-10
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 44)
RUNGON HUOLTOTYÖT
Ketjunohjaimen säätö
10.41
65
x
–
Pultin  mutteri poistetaan.
–
Ruuvit  ja  poistetaan. Ketjunohjain irrotetaan.
Ehto
Hammasluku: ≤ 44 hammasta
–
Mutteri  työnnetään reikään . Ketjunohjain asetetaan paikalleen.
–
Ruuvit  ja  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
–
M6
10 Nm
Pultin  mutteri asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput mutterit
M6
10 Nm
Ehto
Hammasluku: ≥ 45 hammasta
–
Mutteri  työnnetään reikään . Ketjunohjain asetetaan paikalleen.
–
Ruuvit  ja  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
400252-10
–
M6
10 Nm
Pultin  mutteri asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput mutterit
Rungon tarkistus
10.42
M6
10 Nm
x
–
Rungosta tarkistetaan murtumat ja vääntymiset.
»
Jos rungossa on mekaanisista voimista tulleita murtumia tai vääntymisiä:
–
Runko vaihdetaan.
x
Info
Runko, joka on vaurioitunut mekaanisista voimista, on aina vaihdettava. KTM ei hyväksy rungon korjaamista.
401347-01
Takahaarukan tarkistus
10.43
x
–
Takahaarukan vaurioit, murtumat ja vääntymiset tarkistetaan.
»
Jos takahaarukassa on vaurioita, murtumia tai vääntymisiä:
–
Takahaarukka vaihdetaan.
x
Info
Vaurioitunut takahaarukka on aina vaihdettava. KTM ei hyväksy takahaarukan korjaamista.
401341-01
Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus
10.44
–
Polttoainetankki irrotetaan.
x(
s. 59)
RUNGON HUOLTOTYÖT
66
(kaikki 125/200 mallit)
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan.
Kaasuvaijerin täytyy kulkea ohjaustangon takaa, rungon yläputken vasemmalta puolelta kaasuttimeen.
»
Jos kaasuvaijerin asennus ei vastaa ohjetta:
–
Kaasuvaijerin asennus korjataan.
B00826-01
(kaikki 250/300 mallit)
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan.
Kaasuvaijerin täytyy kulkea ohjaustangon takaa, rungon yläputken vasemmalta puolelta kaasuttimeen.
»
Jos kaasuvaijerin asennus ei vastaa ohjetta:
–
Kaasuvaijerin asennus korjataan.
B00827-01
Kahvakumin tarkistus
10.45
–
Ohjaustangon kahvakumien vauriot, kuluneisuus ja asennustiukkuus tarkistetaan.
»
Jos kahvakumi on vaurioitunut, kulunut tai löysällä:
–
Kahvakumi vaihdetaan ja varmistetaan.
Kumikahvaliima (00062030051) (
401197-01
s. 129)
RUNGON HUOLTOTYÖT
67
Kahvakumin lisävarmistus
10.46
–
Kahvakumi tarkistetaan. (
–
Kahvakumi varmistetaan varmistuslangalla kahdesta kohdasta.
s. 66)
Varmistuslanka (54812016000)
Varmistuslankapihdit (U6907854)
Kierretyt langanpäät osoittavat kämmenestä poispäin ja ovat painettu kahvakumia vasten.
401198-01
Kytkinkahvan perusasennon säätö
10.47
(kaikki 125/200 mallit)
– Kytkinkahvan perusasento sovitetaan säätöruuvilla  käden koon mukaiseksi.
Info
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, loittonee kytkinkahva ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, lähenee kytkinkahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, ei väkisin.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
B00001-11
(kaikki 250/300 mallit)
– Kytkinkahvan perusasento sovitetaan säätöruuvilla  käden koon mukaiseksi.
Info
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, kytkinkahva tulee lähemmäksi
ohjaustankoa.
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, kytkinkahva etääntyy ohjaustangosta.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, ei väkisin.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
B00009-11
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkistus
10.48
Info
Nestemäärä lisääntyy kytkinlevyjen kulumisen mukana.
(kaikki 125/200 mallit)
– Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen nestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  irrotetaan.
–
Nestemäärä tarkistetaan.
Nestetaso säiliön yläreunan alapuolella
400245-10
»
Jos nesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Hydraulisen kytkimen nesteen määrä korjataan.
Hydrauliikkaöljy (15) (
–
4 mm
s. 127)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
RUNGON HUOLTOTYÖT
68
(kaikki 250/300 mallit)
– Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen nestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  irrotetaan.
–
Nestemäärä tarkistetaan.
Nestetaso säiliön yläreunan alapuolella
B00040-10
»
Jos nesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Hydraulisen kytkimen nesteen määrä korjataan.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Hydraulisen kytkimen nesteen vaihto
10.49
4 mm
s. 127)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
x
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
(kaikki 125/200 mallit)
– Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen nestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  irrotetaan.
–
Ilmausruisku  täytetään sopivalla nesteellä.
400245-10
Ilmausruisku (50329050000)
Hydrauliikkaöljy (15) (
s. 127)
–
Työsylinterin ilmausruuvi  poistetaan ja ilmausruisku  kiinnitetään.
–
Järjestelmään painetaan nestettä niin kauan, kunnes pääsylinterin aukosta 
tulee kuplatonta nestettä ulos.
–
Aina välillä poistetaan imemällä pääsylinterin säiliöstä nestettä, jotta se ei
pääse vuotamaan yli.
–
Ilmausruisku poistetaan. Ilmausruuvi asennetaan ja kiristetään.
–
Hydraulisen kytkimen nesteen määrä korjataan.
B00041-10
Ohjearvo
Nestetaso säiliön yläreunan alapuolella
400247-10
–
4 mm
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
RUNGON HUOLTOTYÖT
69
(kaikki 250/300 mallit)
– Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen nestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  irrotetaan.
–
Ilmausruisku  täytetään sopivalla nesteellä.
B00040-10
Ilmausruisku (50329050000)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
s. 127)
–
Työsylinterin ilmausruuvi  poistetaan ja ilmausruisku  kiinnitetään.
–
Järjestelmään painetaan nestettä niin kauan, kunnes pääsylinterin aukosta 
tulee kuplatonta nestettä ulos.
–
Aina välillä poistetaan imemällä pääsylinterin säiliöstä nestettä, jotta se ei
pääse vuotamaan yli.
–
Ilmausruisku poistetaan. Ilmausruuvi asennetaan ja kiristetään.
–
Hydraulisen kytkimen nesteen määrä korjataan.
303440-10
Ohjearvo
Nestetaso säiliön yläreunan alapuolella
B00042-10
–
4 mm
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
JARRUT
70
Etujarrukahvan vapaaliikkeen tarkistus
11.1
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos etujarrukahvan vapaaliike puuttuu, muodostuu etujarrujärjestelmään painetta. Etujarru voi ylikuumenemisen takia
lakata toimimasta. Etujarrukahvan vapaaliike säädetään ohjearvojen mukaan.
(XC-W)
– Etujarrukahvaa työnnetään eteenpäin ja vapaaliike  tarkistetaan.
Etujarrukahvan vapaaliike
»
≥ 3 mm
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan perusasento säädetään. (
s. 70)
400196-11
(kaikki EXC mallit)
– Etujarrukahvaa työnnetään ohjaustankoa kohti ja vapaaliike  tarkistetaan.
Etujarrukahvan vapaaliike
»
≥ 3 mm
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan vapaaliike säädetään. (
s. 70)
400196-13
Etujarrukahvan perusasennon säätö (XC-W)
11.2
–
Etujarrukahvan vapaaliike tarkistetaan. (
–
Etujarrukahvan perusasentoa asetetaan säätöruuvilla  käden koon mukaan.
s. 70)
Info
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään etääntyy etujarrukahva ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään lähenee etujarrukahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, ei väkisin.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
400196-12
Etujarrukahvan vapaaliikkeen säätö (kaikki EXC mallit)
11.3
–
Etujarrukahvan vapaaliike tarkistetaan. (
–
Etujarrukahvan vapaaliike säädetään säätöruuvilla .
s. 70)
Info
400196-12
Käännettäessä säätöruuvia myötäpäivään vapaaliike pienenee. Jarrutustuntumakohta loittonee ohjaustangosta.
Käännettäessä säätöruuvia vastapäivään vapaaliike suurenee. Jarrutustuntumakohta lähenee ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, ei väkisin.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
JARRUT
71
Jarrulevyjen tarkistus
11.4
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho kuluneesta jarrulevy(i)stä johtuen.
–
Kuluneet jarrulevyt on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrulevyjen paksuudet edessä ja takana tarkistetaan useammasta paikasta mittaan .
Info
A
Jarrulevyn paksuus vähenee kulumisesta johtuen jarrupalojen tarttumiskohdan alueella.
Jarrulevyt - kulumisraja
400257-10
»
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Jos jarrulevyn paksuus on ohjearvon alapuolella:
–
–
Jarrulevy vaihdetaan.
Etu- ja takajarrulevyistä tarkistetaan vauriot, halkeamat ja vääntymät.
»
Jos jarrulevy on vaurioitunut, siinä on halkeamia tai se on vääntynyt:
–
Jarrulevy vaihdetaan.
Etujarrun jarrunestemäärän tarkistus
11.5
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Jarrunesteen määrä tarkistetaan tarkistusikkunasta .
»
Jos jarrunesteen määrä on laskenut MIN merkin alapuolelle:
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
x(
s. 71)
B00070-10
Jarrunesteen lisäys etujarruun
11.6
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
JARRUT
72
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja punaiseksi värjätty. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  irrotetaan.
–
Jarrunestettä täytetään mittaan  saakka.
Ohjearvo
Mitta  (jarrunesteenpinta säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 127)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
600706-10
Etujarrun jarrupalojen tarkistus
11.7
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneista jarrupaloista johtuva vähentynyt jarrutusteho.
–
Kuluneet jarrupalat on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus  tarkistetaan.
Vähimmäispäällystevahvuus 
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
x(
s. 73)
Jarrupalojen vauriot ja halkeamat tarkistetaan.
»
Jos vaurioita tai halkeamia on havaittavissa:
–
100394-10
≥ 1 mm
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
x(
s. 73)
JARRUT
73
Jarrupalojen vaihto etujarruun
11.8
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta.
–
Huoltotyöt ja korjaukset on suoritettava asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarruteho johtuen ei hyväksyttyjen jarrupalojen käytöstä.
–
Tarvikeliikkeistä saatavat jarrupalat eivät usein ole testattu ja hyväksytty käytettäväksi KTM-moottoripyörien kanssa. Jarrupalojen rakenne ja kitka-arvot ja sen mukana myös jarruteho voi poiketa paljonkin alkuperäisistä KTM-jarrupaloista. Jos
käytetään jarrupaloja, jotka poikkeavat alkuperäisvarustuksesta, ei ole varmaa että nämä vastaavat alkuperäisesti hyväksyttyjä jarrupaloja. Ajoneuvo ei tässä tapauksessa enää vastaa alkuperäistä toimitusta ja takuu raukeaa.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty punaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  otetaan irti.
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät painuvat takaisinpäin. On varmistettava, ettei jarrunestettä pääse ylivuotamaan jarrunestesäiliöstä,
tarvittaessa liika neste imetään pois.
Info
Varmistettava jarrumäntiä takaisinpäin painettaessa, ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
100395-10
100396-10
–
Varmistussokat  poistetaan, tappi  vedetään ulos ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulan kannatin puhdistetaan.
JARRUT
74
7
0
06
–
Jarrusatulan jousipalan  ja jarrusatulankannattimen ohjauspellin  oikean istuvuus tarkastetaan.
–
Jarrupalat laitetaan paikoilleen, tappi laitetaan paikalleen ja varmistussokka asennetaan.
–
Etujarrukahvasta puristetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy jarrutustuntuma.
–
Jarrunesteen määrä korjataan mitan  mukaiseksi.
100397-01
100398-10
Ohjearvo
Mitta  (jarrunesteen taso säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 127)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Info
100399-10
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkistus
11.9
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jalkajarrupolkimen tyhjäliike puuttuu, muodostuu takajarrujärjestelmään painetta. Takajarru voi ylikuumenemisen takia
lakata toimimasta. Jarrupolkimen tyhjäliike säädetään ohjearvojen mukaan.
–
Jousi  irrotetaan.
–
Jalkajarrupoljinta liikutetaan ääriasentojensa välillä edestakaisin ja vapaaliike 
tarkistetaan.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
»
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
B00028-10
Jalkajarrupolkimen perusasennon säätö
11.10
–
3… 5 mm
Jalkajarrupolkimen perusasento säädetään.
x(
s. 74)
Jousi  kiinnitetään.
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jalkajarrupolkimen tyhjäliike puuttuu, muodostuu takajarrujärjestelmään painetta. Takajarru voi ylikuumenemisen takia
lakata toimimasta. Jarrupolkimen tyhjäliike säädetään ohjearvojen mukaan.
JARRUT
75
–
Jousi  irrotetaan.
–
Mutteri  löysätään ja sitä kierretään työntötangon  kanssa takaisinpäin, kunnes
vapaaliike on mahdollisimman suuri.
–
Jalkajarrupolkimen yksilölliseksi perussäädöksi löysätään mutteri  ja kierretään
ruuvia  tarpeellinen määrä.
Info
Säätöalue on rajallinen.
B00828-10
–
Työntötankoa  kierretään, kunnes saadaan aikaan vapaaliike . Tarvittaessa
muutetaan jalkajarrupolkimen perusasentoa.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
–
3… 5 mm
Ruuvista  pidetään kiinni ja mutteri  kiristetään.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vastekappaleen
mutteri
–
M8
30 Nm
Työntötangosta  pidetään kiinni ja mutteri  kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput mutterit
–
M6
10 Nm
Jousi  kiinnitetään.
Jarrunestemäärän tarkastus takajarrusta
11.11
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkistetaan tarkistusikkunasta .
»
Jos tarkistusikkunassa  näkyy ilmakupla:
–
Jarrunestettä lisätään takajarruun.
x(
s. 75)
B00829-10
Jarrunesteen lisäys takajarruun
11.12
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
JARRUT
76
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja punaiseksi värjätty. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi  kalvoineen  ja O-rengas poistetaan.
–
Jarrunestettä täytetään merkkiin  asti.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 127)
Kierrekansi kalvoineen ja O-rengas asennetaan.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
400233-10
Takajarrun jarrupalojen tarkistus
11.13
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneista jarrupaloista johtuva vähentynyt jarrutusteho.
–
Kuluneet jarrupalat on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus  tarkistetaan.
Vähimmäispäällystevahvuus 
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
≥ 1 mm
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
x(
s. 77)
Jarrupalojen vauriot ja halkeamat tarkistetaan.
»
Jos vaurioita tai halkeamia on havaittavissa:
–
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
x(
s. 77)
400238-10
Takajarrun jarrupalojen irrotus
11.14
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta.
–
Huoltotyöt ja korjaukset on suoritettava asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumäntä painuu takaisin.
Info
Varmistettava ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten, kun jarrumäntä painetaan sisään.
400236-10
–
Varmistussokka  poistetaan, tapit  vedetään ulos ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulan kannatin puhdistetaan.
JARRUT
77
Jarrupalojen asennus takajarruun
11.15
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarruteho johtuen ei hyväksyttyjen jarrupalojen käytöstä.
–
Tarvikeliikkeistä saatavat jarrupalat eivät usein ole testattu ja hyväksytty käytettäväksi KTM-moottoripyörien kanssa. Jarrupalojen rakenne ja kitka-arvot ja sen mukana myös jarruteho voi poiketa paljonkin alkuperäisistä KTM-jarrupaloista. Jos
käytetään jarrupaloja, jotka poikkeavat alkuperäisvarustuksesta, ei ole varmaa että nämä vastaavat alkuperäisesti hyväksyttyjä jarrupaloja. Ajoneuvo ei tässä tapauksessa enää vastaa alkuperäistä toimitusta ja takuu raukeaa.
–
Jarrulevyt tarkistetaan. (
–
Jarrusatulan jousipalan  ja jarrusatulan kannattimen ohjainpellin  oikea istuvuus tarkistetaan.
s. 71)
Info
Jousipalassa oleva nuoli osoittaa jarrulevyn pyörimissuuntaan.
500122-10
–
Jarrupalat laitetaan paikoilleen, tapit  laitetaan paikalleen ja varmistussokka 
asennetaan.
Info
Varmista, että irrotuspelti  on asennettu jarrupalan männänpuoleiselle
sivulle.
–
Jarrupoljinta painetaan monta kertaa kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja
syntyy jarrutustuntuma.
400237-10
Takajarrun jarrupalojen vaihto
11.16
x
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja punaiseksi värjätty. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
JARRUT
78
400233-10
–
Takajarrun jarrupalat irrotetaan.
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi  kalvoineen  ja O-rengas poistetaan.
–
Jarrumännät painetaan takaisin perusasentoon ja varmistetaan, ettei jarrunestettä
ylivuoda säiliöstä, tarvittaessa poistetaan liika neste imemällä.
–
Jarrupalat asennetaan takajarruun.
–
Jarrunesteen määrä korjataan merkkiin  saakka.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
x(
s. 76)
x(
s. 77)
s. 127)
Kierrekansi kalvoineen ja O-rengas asennetaan.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
PYÖRÄT, RENKAAT
Etupyörän irrotus
12.1
79
x
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät painuvat takaisin.
s. 44)
Info
Varmistettava, ettei jarrumäntiä takaisinpäin painettaessa jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
B00055-10
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Ruuvit  löysätään.
–
Etupyörästä pidetään kiinni ja akseli vedetään ulos. Etupyörä otetaan haarukasta.
500084-10
Info
Etujarrukahvaan ei saa koskea silloin kun etupyörä ei ole paikallaan.
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
500085-10
–
Väliholkit  poistetaan.
500086-10
Etupyörän asennus
12.2
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
–
Pyöränlaakerien vauriot ja kuluneisuus tarkistetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Pyöränlaakeri vaihdetaan.
Kestorasva (
–
500086-11
x
Akselintiivisterenkaat  sekä väliholkkien  pinnat puhdistetaan ja rasvataan.
s. 129)
Väliholkit laitetaan paikoilleen.
PYÖRÄT, RENKAAT
80
–
Etupyörä nostetaan etuhaarukkaan, kohdistetaan ja akseli työnnetään sisään.
–
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etuakselin ruuvi
500084-11
M24x1,5
45 Nm
–
Etujarrukahvaa puristetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Etujarrukahvaa puristetaan ja etuhaarukkaa painnalletaan voimakkaasti muutama
kerta, jotta haarukkaputket asettuvat suoraan.
–
Ruuvit  kiristetään.
s. 44)
Ohjearvo
Etuhaarukan akselikiinnikeruuvi
Takapyörän irrotus
12.3
M8
15 Nm
x
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumäntä painuu takaisin.
s. 44)
Info
Varmistettava ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten, kun jarrumäntä painetaan sisään.
–
Mutteri  poistetaan.
–
Ketjunkiristin  otetaan pois. Akselia  vedetään ulos vain sen verran, että takapyörää voidaan työntää eteenpäin.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Ketju otetaan pois
takarattaalta.
–
Takapyörästä pidetään kiinni ja akseli vedetään ulos. Takapyörä otetaan pois takahaarukasta.
Info
Jarrupoljinta ei saa painaa takapyörän ollessa irrotettuna.
Pyörä on aina säilytettävä siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
B00830-10
–
Väliholkit  poistetaan.
400260-11
Takapyörän asennus
12.4
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
PYÖRÄT, RENKAAT
81
–
Pyöränlaakerien vauriot ja kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Pyöränlaakeri vaihdetaan.
x
Akselintiivisterenkaat  sekä väliholkkien pinnat  puhdistetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
s. 129)
–
Väliholkit laitetaan paikoilleen.
–
Takapyörä nostetaan takahaarukkaan, kohdistetaan ja taka-akseli  työnnetään
paikalleen.
–
Ketju nostetaan paikalleen.
–
Ketjunkiristimet  laitetaan paikoilleen. Mutteri  asennetaan, mutta ei vielä
kiristetä.
–
Varmistettava, että ketjunkiristimet  nojaavat säätöruuveihin .
–
Ketjun kireys tarkistetaan. (
–
Mutteri  kiristetään.
400260-10
B00831-10
s. 61)
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristäjien suuresta säätöalueesta (32 mm) johtuen voidaan samalla
ketjunpituudella käyttää erilaisia toisiovälityksiä.
Ketjunkiristäjät  voidaan kääntää 180°.
–
Jarrupoljinta painetaan monta kertaa kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja
syntyy jarrutustuntuma.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 44)
B00825-11
Renkaiden kunnon tarkastus
12.5
Info
On käytettävä vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia renkaita.
Muut renkaat voivat vaikuttaa negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin.
Rengastyyppi, renkaan kunto ja rengaspaine vaikuttavat moottoripyörän ajo-ominaisuuksiin.
Etu- ja takapyörään saa asentaa vain renkaat, joissa on samantyyppinen pintakuviointi.
Kuluneet renkaat vaikuttavat varsinkin kostealla ajopohjalla negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin.
–
Etu- ja takarenkaasta tarkastetaan viillot, tarttuneet esineet ja muut vauriot.
»
Jos renkaassa on viiltoja, tarttuneita esineitä tai muita vaurioita:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Urasyvyys tarkistetaan.
Info
Huomioi lakisääteiset maassa voimassa olevat renkaan pienimmät urasyvyydet.
400602-10
Minimi kulutuspinnan urasyvyys
≥ 2 mm
PYÖRÄT, RENKAAT
82
»
Jos minimi urasyvyys on alittunut:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Renkaan ikä tarkastetaan.
Info
Renkaan valmistumispäiväys on tavallisesti renkaan teksteissä ja ilmoitetaan
DOT merkinnän neljällä viimeisellä numerolla. Ensimmäiset kaksi numeroa
ilmoittavat valmistusviikon ja kaksi viimeistä numeroa valmistusvuoden.
KTM suosittelee renkaan vaihtamista, todellisesta kulumisesta riippumatta,
viimeistään 5 vuoden jälkeen.
»
Jos rengas on vanhempi kuin 5 vuotta:
–
Rengas vaihdetaan.
Rengaspaineen tarkistus
12.6
Info
Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan epänormaalin kulumiseen ja ylikuumenemiseen.
Oikea rengaspaine takaa suurimman mahdollisen ajomukavuuden sekä renkaan maksimaalisen käyttöiän.
–
Venttiilihattu poistetaan.
–
Rengaspaine tarkistetaan renkaan ollessa kylmä.
Rengaspaine maastossa
edessä
1,0 bar
takana
1,0 bar
Rengaspaineet katukäytössä (kaikki EXC mallit)
400695-01
»
1,5 bar
takana
1,5 bar
Jos rengaspaine ei vastaa ohjearvoa:
–
–
edessä
Rengaspaine korjataan oikeaksi.
Venttilihattu asennetaan.
Pinnojen kireyden tarkistus
12.7
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen johtuen vääristä pinnojen kireydestä.
–
Huolehdi pinnojen oikeasta kireydestä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Löysä pinna tekee pyörästä epätasapainoisen ja lyhyen ajan sisällä myös muut pinnat löystyvät.
Jos pinnat ovat liian kireällä, ne voivat katketa paikallisen ylikuormituksen seurauksena.
Tarkista pinnojen kireys, varsinkin uudessa moottoripyörässä, säännöllisesti.
–
Ruuvimeisselillä lyödään jokaista pinnaa lyhyesti.
Info
Äänitaajuus riippuu pinnan pituudesta ja pinnan halkaisijasta.
Jos äänitaajuus vaihtelee yksittäisten samanpituisten ja samanpaksuisten
pinnojen välillä, tarkoittaa se erilaista pinnojen kireyttä.
Tulee kuulua heleä ääni.
»
400694-01
Jos pinnojen kireys vaihtelee:
–
–
Pinnojen kireys korjataan.
x
Pinnojen kiristysmomentti tarkistetaan.
Ohjearvo
Etupyörän pinnan nippeli
M4,5
5… 6 Nm
Takapyörän pinnan nippeli
M5
5… 6 Nm
PYÖRÄT, RENKAAT
83
Momenttiavainsetti yhdyskappaleineen (58429094000)
SÄHKÖISET OSAT
Akun irrotus
13.1
84
x (kaikki 250/300 mallit)
Varoitus
Loukkaantumisvaara Akkuhappo ja akkukaasut aiheuttavat vakavia syöpymisiä.
–
Akut on pidettävä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Vältä kosketusta akkuhapon ja akkukaasujen kanssa.
–
Akku on pidettävä kaukana kipinöistä tai avotulesta. Lataaminen vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Ihokosketuksen yhteydessä huuhdeltava runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhdeltava vähintään 15
minuutin ajan vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
–
Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
–
Akun miinuskaapeli  irrotetaan.
–
Plusnavan suojus  vedetään pois ja akun pluskaapeli irrotetaan.
–
Kumipanta  avataan alhaalta.
–
Akku nostetaan ylöspäin pois.
s. 55)
500069-10
Akun asennus
13.2
x (kaikki 250/300 mallit)
–
Akku laitetaan akkukoteloo navat eteenpäin osoittaen.
Akku (YTX4L-BS) (
s. 120)
–
Kumipanta  laitetaan paikalleen.
–
Pluskaapeli  ja miinuskaapeli  liitetään.
Ohjearvo
Akunnavan ruuvi
M5
2,5 Nm
Info
Kontaktiprikkojen  täytyy olla asennettuina piikit ylöspäin akunnapojen 
und kaapelikenkien  välissä.
–
Plusnavansuojus  työnnetään plusnavan päälle.
–
Istuin asennetaan. (
s. 56)
101394-10
Akun lataaminen
13.3
x (kaikki 250/300 mallit)
Varoitus
Loukkaantumisvaara Akkuhappo ja akkukaasut aiheuttavat vakavia syöpymisiä.
–
Akut on pidettävä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Vältä kosketusta akkuhapon ja akkukaasujen kanssa.
–
Akku on pidettävä kaukana kipinöistä tai avotulesta. Lataaminen vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Ihokosketuksen yhteydessä huuhdeltava runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhdeltava vähintään 15
minuutin ajan vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.
SÄHKÖISET OSAT
85
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Akku ja sen osat kuormittavat ympäristöä.
–
Akkua ei saa laittaa kotitalousjätteeseen. Huolehdi viallisesta akusta ympäristötietoisesti. Toimita akku KTM-kauppiaallesi
tai vanhojen akkujen vastaanottopisteeseen.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Akun varaus heikkenee päivittäin, vaikka sitä ei kuormitettaisikaan.
Akun varaustila ja lataustapa ovat erittäin tärkeitä akun kestoiän kannalta.
Pikalataukset korkealla latausvirralla vaikuttavat negatiivisesti akun kestoikään.
Jos sallittu latausvirta, latausjännite ja latausaika ylitetään, elektrolyyttejä poistuu varoventtiilin kautta. Sillä tavoin akku
menettää kapasiteettiaan.
Jos akku on startattu tyhjäksi, on se ladattava välittömästi.
Jos akku on pitkään tyhjentyneenä, se syväpurkautuu ja sulfonoituu sekä tuhoutuu.
Akku on huoltovapaa, joten hapon määrää ei tarvitse tarkistaa.
–
Kaikki virrankuluttajat kytketään pois päältä ja moottori sammutetaan.
–
Istuin irrotetaan. (
–
Akun miinuskaapeli irrotetaan sähkölaitteiden vikojen välttämiseksi.
–
Latauslaite kytketään akkuun. Latauslaite kytketään päälle.
s. 55)
Akkulaturi (58429074000)
Tällä latauslaitteella voit lisäksi tarkistaa lepojännitteen, akun käynnistyskyvyn ja
laturin. Akun ylilataaminen tällä laitteella ei ole mahdollista.
Info
Missään tapauksessa kantta  ei saa poistaa.
Akkua ladataan maks. 10%:lla siitä kapasiteetistä, joka on ilmoitettu akun
kyljessä .
400240-10
–
Latauksen jälkeen kytketään latauslaite pois päältä. Akku kytketään.
Ohjearvo
Latausvirtaa, latausjännitettä ja latausaikaa ei saa ylittää.
Akkua tulee ladata säännöllisin välein,
jos moottoripyörää ei käytetä
–
Istuin asennetaan. (
3 kk
s. 56)
Pääsulakkeen vaihto (kaikki 250/300 mallit)
13.4
Varoitus
Palovaara Käytettäessä vääriä sulakkeita voi sähköjärjestelmä ylikuormittua.
–
On käytettävä vain oikean ampeeriluvun sulakkeita. Sulakkeita ei saa koskaan ohittaa tai yrittää korjata.
Info
Pääsulakkeella on suojattu ajoneuvon kaikki virrankuluttajat. Se on käynnistysreleen rungossa suodatinkotelon kannen alla.
–
Kaikki virrankuluttajat kytketään pois ja moottori sammutetaan.
–
Ilmansuodatinkotelon kansi irrotetaan. (
s. 56)
SÄHKÖISET OSAT
86
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Takakatetta  nostetaan hieman ja käynnistysrele  vedetään irti kiinnityksestään.
–
Suojakuvut poistetaan.
–
Viallinen pääsulake  poistetaan.
101395-10
101396-10
Info
Viallisen sulakkeen tuntee poikkipalaneesta langasta .
Käynnistysreleessä on varasulake .
–
B00832-10
Uusi pääsulake laitetaan paikalleen.
Sulake (58011109110)
–
Sähköjärjestelmän toiminta tarkastetaan.
Vihje
Uusi varasulake laitetaan sulakekoteloon, jotta se on tarvittaessa käytettävissä.
–
Suojakuvut laitetaan paikoilleen.
–
Käynnistysrele työnnetään pidikkeeseen ja kaapelit asetellaan hyvin.
–
Takakate laitetaan paikalleen. Ruuvi asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Loput rungon ruuvit
–
Ilmansuodatinkotelon kansi asennetaan. (
M6
10 Nm
s. 56)
Valomaskin ja ajovalon irrotus (kaikki EXC mallit)
13.5
B00833-10
–
Kaikki sähkönkäyttäjät kytketään pois päältä.
–
Ruuvi  poistetaan ja panta irrotetaan.
–
Kumipanta  avataan. Valomaski työnnetään ylöspäin ja käännetään eteenpäin.
SÄHKÖISET OSAT
87
–
Sähköliitin  irrotetaan ja valomaski ajovaloineen otetaan irti.
303402-10
Valomaskin ja ajovalon asennus (kaikki EXC mallit)
13.6
–
Pistokeliitin  kytketään.
–
Valomaski laitetaan paikalleen ja kiinnitetään kumipannalla .
303402-11
Info
Pidikkeiden tarttuminen lokasuojaan huomioitava.
–
Jarruletku ja kaapelikimppu laitetaan paikoilleen. Panta laitetaan paikalleen,
ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
–
Ajovalon suuntaus tarkistetaan. (
s. 88)
B00833-11
Ajovalolampun vaihto (kaikki EXC mallit)
13.7
Ohje
Heijastinviat Vähentynyt valaisuteho.
–
Rasva lampun lasipinnalla höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu heijastimeen kiinni. Lasipinta on puhdistettava ennen asennusta ja
pidettävä rasvattomana.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
–
Kumisuojusta  ja sen alla olevaa istukkaa käännetään vastapäivään vasteeseen
saakka ja nostetaan irti.
–
Seisontavalon istukka  vedetään irti umpiosta.
–
Ajovalonlamppua  painetaan kevyesti istukkaan, käännetään vastapäivään vasteeseen saakka ja vedetään irti.
–
Uusi ajovalolamppu laitetaan paikalleen.
s. 86)
100861-10
Ajovalo (S2 / kanta BA20d) (
–
s. 121)
Kumisuojus ja istukka laitetaan umpioon ja käännetään myötäpäivään vasteeseen
saakka.
Info
100862-10
O-renkaan  oikea istuvuus huomoitava.
SÄHKÖISET OSAT
88
–
Seisontavalon istukka työnnetään umpioon.
–
Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
s. 87)
Ajovalon suuntauksen tarkistus (kaikki EXC mallit)
13.8
A
0
–
Ajoneuvo asetetaan vaakasuoralle pinnalle vaalean seinän eteen ja ajovalon keskikohdan korkeudelle seinään tehdään merkki.
–
Toinen merkki tehdään etäisyydelle  ensimmäisen merkin alapuolelle.
Ohjearvo
0
B
Etäisyys 
–
5 cm
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan etäisyydelle  seinän eteen.
Ohjearvo
Etäisyys 
400726-10
5m
–
Nyt kuljettaja istuuntuu moottoripyörän päälle.
–
Lähivalo kytketään päälle.
–
Ajovalon suuntaus tarkistetaan.
Valorajan tulee olla tarkalleen alemmassa merkkiviivassa kun kuljettaja istuu ajovalmiin moottoripyörän päällä.
»
Jos valoraja ei vastaa ohjearvoa:
–
Ajovalon valokantama säädetään. (
s. 88)
Ajovalon valokantaman säätö (kaikki EXC mallit)
13.9
–
Ajovalon suuntaus tarkistetaan. (
–
Ruuvi  löysätään.
–
Valokantamaa säädetään kääntämällä ajovaloa.
s. 88)
Ohjearvo
Valorajan tulee olla tarkalleen alemmassa merkkiviivassa kun kuljettaja istuu ajovalmiin moottoripyörän päällä (katso: Ajovalon asennon tarkistus).
Info
Kuormaus saattaa mahdollisesti vaatia ajovalon valokantaman muuttamista.
301251-10
–
Ruuvi  kiristetään.
Nopeusmittarin pariston vaihto
13.10
(kaikki EXC mallit)
– Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
(XC-W)
– Numerokilpi irrotetaan. (
s. 86)
s. 54)
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Nopeusmittari vedetään kannattimestaan ylöspäin irti.
–
Kantta  käännetään kolikolla vastapäivään vasteeseen saakka ja se irrotetaan.
–
Nopeusmittarin paristo  poistetaan.
–
Uusi paristo tekstipuoli ylöspäin asetetaan paikalleen.
100859-10
Nopeusmittarin paristo (CR 2430)
–
100860-10
Kannen O-renkaan oikea istuvuus tarkistetaan.
SÄHKÖISET OSAT
89
–
Kansi  laitetaan paikalleen ja sitä käännetään kolikolla myötäpäivään vasteeseen
saakka.
–
Painetaan jotain nopeusmittarin painikkeista.
–
Nopeusmittari laitetaan kannattimeensa.
–
Ruuvit prikkoineen asennetaan ja kiristetään.
Nopeusmittari aktivoituu.
(kaikki EXC mallit)
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
100864-10
(XC-W)
– Numerokilpi asennetaan. (
s. 54)
–
Kilometrit tai mailit asetetaan. (
–
Nopeusmittarin toiminnot asetetaan. (
–
Kellonaika asetetaan. (
s. 16)
s. 87)
s. 15)
s. 16)
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
90
Jäähdytysjärjestelmä
14.1
(kaikki 125/200 mallit)
Vesipumppu  pakkokierrättää jäähdytysnestettä moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää jäähdytysjärjestelmän painetta säädellään jäähdyttäjän
korkissa olevalla venttiilillä . Siten ilmoitettu jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen, ilman että ilmenisi toimintahäiriöitä.
120 °C
Jäähdytys tapahtuu ajoviiman vaikutuksesta.
Mitä alhaisempi nopeus, sitä vähäisempi on jäähdytysvaikutus. Myös likaiset jäähdytysrivat vähentävät jäähdytysvaikutusta.
B00834-10
(kaikki 250/300 mallit)
Vesipumppu  pakkokierrättää jäähdytysnestettä moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää jäähdytysjärjestelmän painetta säädellään jäähdyttäjän
korkissa olevalla venttiilillä . Siten ilmoitettu jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen, ilman että ilmenisi toimintahäiriöitä.
120 °C
Jäähdytys tapahtuu ajoviiman vaikutuksesta.
Mitä alhaisempi nopeus, sitä vähäisempi on jäähdytysvaikutus. Myös likaiset jäähdytysrivat vähentävät jäähdytysvaikutusta.
B00835-10
Pakkasenkeston ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus
14.2
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja
jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä heti haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto tarkistetaan.
−25… −45 °C
»
Jos jäähdytysnesteen pakkasenkesto ei vastaa ohjearvoa:
–
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto korjataan.
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
400243-10
Jäähdytysnesteen taso  jäähdytyslamellien yläpuolella.
»
10 mm
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Vaihtoehto 1
Jäähdytysneste (
s. 127)
Vaihtoehto 2
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
–
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
s. 128)
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
91
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
14.3
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja
jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä heti haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
Jäähdytysnesteen taso  jäähdytyslamellien yläpuolella.
»
10 mm
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Vaihtoehto 1
400243-10
Jäähdytysneste (
s. 127)
Vaihtoehto 2
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
–
Jäähdytysnesteen poisto
14.4
s. 128)
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
x
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdytinletkuja ja muita jäähdytysjärjestelmän osia ei saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja
jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palovammakohtia pidettävä heti haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Vesipumpun kannen alle asetetaan sopiva astia.
(kaikki 125/200 mallit)
– Ruuvi  poistetaan. Jäähdyttimen korkki  irrotetaan.
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Ruuvi  uudella tiivisterenkaalla varustettuna asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Vesipumpunkannen poistoruuvi
B00834-11
M10x1
15 Nm
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
92
(kaikki 250/300 mallit)
– Ruuvi  poistetaan. Jäähdyttimen korkki  irrotetaan.
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Ruuvi  uudella tiivisterenkaalla varustettuna asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Vesipumpunkannen poistoruuvi
M10x1
15 Nm
B00835-11
Jäähdytysnesteen täyttö
14.5
x
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
(kaikki 125/200 mallit)
– Varmistettava, että ruuvi  on kiristetty.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Jäähdytin täytetään jäähdytysnesteellä aivan täyteen.
Jäähdytysneste
1,2 l
Jäähdytysneste (
s. 127)
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos)
( s. 128)
B00071-10
–
Ruuvia  pidetään auki, kunnes jäähdytysneste tulee ulos kuplattomana.
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Sylinterinkannen ilmausruuvi
M6
10 Nm
B00091-10
(kaikki 250/300 mallit)
– Varmistettava, että ruuvi  on kiristetty.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Jäähdytin täytetään jäähdytysnesteellä aivan täyteen.
Jäähdytysneste
1,2 l
Jäähdytysneste (
s. 127)
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos)
( s. 128)
B00072-10
–
Ajoneuvo asetetaan kuvattuun asentoon ja kiinnitetään liikkumista vastaan. Korkeusero  on saavutettava.
Ohjearvo
Korkeusero 
75 cm
Info
Jotta kaikki ilma pääsee poistumaan jäähdytysjärjestelmästä, on ajoneuvoa nostettava etupäästä. Huonosti ilmatussa jäähdytysjärjestelmässä on
vähentynyt jäähdytysteho, moottori saattaa sen vuoksi ylikuumentua.
A
0
400677-10
–
Ajoneuvo asetetaan takaisin vaakasuoralle pinnalle.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
B00836-10
93
–
Jäähdytin täytetään jäähdytysnesteellä aivan täyteen.
–
Jäähdyttimen korkki  asennetaan.
–
Moottorin annetaan käydä lämpimäksi.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
s. 91)
MOOTTORIN SÄÄTÖ
94
Kaasuvaijerin välyksen tarkistus
15.1
–
Kaasukahvan kevyt toimivuus tarkistetaan.
–
Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon. Kaasukahvaa käännetään kevyesti edestakaisin kaasuvaijerin välyksen toteamiseksi.
Kaasuvaijerin välys
»
3… 5 mm
Jos kaasuvaijerin välys ei vastaa ohjearvoa:
–
Kaasuvaijerin välys säädetään.
x(
s. 94)
Vaara
400192-10
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen
ja/tai kuolemaan.
–
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole
sopivaa poistojärjestelmää.
Moottori käynnistetään ja annetaan käydä tyhjäkäyntiä. Ohjaustankoa käännetään
laidasta laitaan edestakaisin.
Tyhjäkäyntikierrosluku ei saa muuttua.
»
Jos tyhjäkäyntikierrosluku muuttuu:
–
Kaasuvaijerin välyksen säätö
15.2
Kaasuvaijerin välys säädetään.
x(
s. 94)
x
–
Polttoainetankki irrotetaan.
–
Kaasuvaijeri otetaan esille.
–
Ohjaustanko käännetään suoraan.
–
Suojakumi  työnnetään takaisinpäin.
–
Varmistettava, että kaasuvaijerin vaippa on työnnetty säätöruuviin  vasteeseen
saakka.
–
Mansetti  työnnetään takaisinpäin.
–
Mutteri  löysätään.
–
Säätöruuvia  kierretään niin, että kaasuvaijerin vaipan alapäässä on välys  olemassa.
x(
s. 59)
Ohjearvo
Kaasuvaijerin välys
3… 5 mm
–
Mutteri  kiristetään.
–
Mansetit  ja  työnnetään paikoilleen.
–
Kaasuvaijeri asetellaan paikoilleen ja kiinnitetään.
–
Polttoainetankki asennetaan.
–
Kaasukahvan kevyt toimivuus tarkistetaan.
x(
s. 59)
800216-10
Kaasutin
15.3
Kaasuttimen tyhjäkäyntiasetus vaikuttaa voimakkaasti moottorin käynnistymiseen, tyhjäkäynnin tasaisuuteen ja kaasun reagointiin. Moottori, jonka tyhjäkäynti on säädetty
oikein, käynnistyy helpommin kuin moottori, jonka tyhjäkäynti on säädetty väärin.
Info
Kaasutin ja sen osat altistuvat moottorin tärinän vuoksi voimakkaalle kulumiselle. Kuluminen saattaa johtaa toimintahäiriöihin.
Kaasuttimen tehdasasetukset vastaavat seuraavia arvoja.
B00048-11
Korkeus merenpinnan yläpuolella
500 m
Ulkolämpötila
20 °C
Lyijytön superpolttoaine sekoitettuna 2-tahtiöljyllä (1:60) (
Tyhjäkäyntikierrosluku asetetaan säätöruuvilla .
s. 128)
MOOTTORIN SÄÄTÖ
95
Tyhjäkäyntiseos asetetaan tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvilla .
D
0
0
C
0
B
A
0
500282-01
Tyhjäkäyntialue A
Käynti kaasuluistin ollessa kiinni. Tähän alueeseen vaikutetaan säätöruuvilla  ja tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvilla .
Ylimenoalue B
Moottorin käyttäytyminen kaasuluistia avattaessa. Tähän alueeseen vaikutetaan tyhjäkäyntisuuttimella ja kaasuluistin muodolla.
Jos moottori ottaa kierroksia kaasua avattaessa nykien ja voimakkaasti savuten huolimatta hyvästä tyhjäkäynnistä ja osakuormasäädöstä, ja saa täyden tehon vasta suuremmilla kierroksilla räjähdysmäisesti, on kaasutin säädetty liian rikkaalle, uimurin taso on
liian korkealla tai uimurin venttiili vuotaa.
Osakuorma-alue C
Käynti kaasuluistin ollessa osittain auki. Tähän alueeseen vaikutetaan suuttimen neulalla (muoto ja asento). Alemmalla alueella vaikuttaa tyhjäkäyntisäätö ja ylemmällä alueella pääsuutin moottorin säätöön.
Jos moottori, kiihdytettäessä kaasuluistin ollessa osittain auki, käy takeltelevalla
teholla, on suuttimen neulaa laskettava yksi pykälä. Jos moottori, varsinkin
kiihdytettäessä, kilisee tullessaan täyden tehon kierroslukualueella, on suuttimen
neulaa nostettava. Jos ylläkuvatut ilmiöt tapahtuvat tyhjäkäynnillä tai hiukan sen
yläpuolella, on takeltelevassa teholisäyksessä tyhjäkäyntijärjestelmä säädettävä
laihemmalle ja kilinässä rikkaammalle.
Täystehoalue D
Käynti kaasuluistin ollessa auki (täysikaasu). Tähän alueeseen vaikutetaan pääsuuttimella ja suuttimen neulalla.
Jos uuden sytytystulpan eriste on lyhyen täydellä kaasulla ajon jälkeen hyvin vaalea tai
valkoinen, tai moottori kilisee, on asennettava suurempi pääsuutin. Jos eriste on tummanruskea tai nokinen, on asennettava pienempi pääsuutin.
Kaasutin - tyhjäkäynnin säätö
15.4
x
–
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi  kierretään vasteeseen saakka ja sitten määrättyyn
perusasetukseen.
Ohjearvo
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
auki
2,75 kierr.
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi (XC-W)
auki
2,0 kierr.
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi (200 EXC EU)
B00048-11
auki
1,5 kierrosta
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi (200 EXC AUS)
auki
1,0 kierr.
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi (250/300 EXC AUS)
auki
3,5 kierr.
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi (250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU)
auki
1,5 kierr.
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi (300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU)
auki
–
1,75 kierr.
Moottori ajetaan lämpimäksi.
Ohjearvo
Lämpimäksiajoaika
≥ 5 min
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen
ja/tai kuolemaan.
–
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole
sopivaa poistojärjestelmää.
Säätöruuvilla  säädetään tyhjäkäyntikierrosluku.
Ohjearvo
Tyhjäkäyntikierrosluku
1 400… 1 500 kierr./min
MOOTTORIN SÄÄTÖ
96
–
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvia  käännetään hitaasti myötäpäivään, kunnes tyhjäkäyntikierrosluku alkaa laskea.
–
Asento muistetaan ja tyhjäkäynnin ilmaseosruuvia kierretään nyt hitaasti vastapäivään, kunnes tyhjäkäyntikierrosluku alkaa jälleen laskea.
–
Näiden kohtien välistä säädetään se kohta, jossa tyhjäkäyntikierrosluku on kaikkein
korkein.
Info
Jos tällöin kierrosluku nousee huomattavasti, lasketaan tyhjäkäyntikierrosluku jälleen normaalille tasolle ja yllä kuvatut työvaiheet suoritetaan vielä
kerran.
Jos kuvatulla menetelmällä ei päästä tyydyttävään tulokseen, syynä voi olla
väärin mitoitettu tyhjäkäyntisuutin.
Jos tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi on kierretty sisään vasteeseen saakka eikä
kierrosluku muutu, on tyhjäkäyntisuutin vaihdettava pienempään.
Suuttimen vaihdon jälkeen säätö aloitetaan alusta.
Tyhjäkäynti tulisi säätää uudelleen myös silloin, jos ulkolämpötilassa tapahtuu suuria muutoksia tai ajetaan hyvin vaihtelevan korkuisessa maastossa.
Kaasuttimen uimurikammion tyhjennys
15.5
x
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Ajoneuvoa ei saa tankata avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja moottori on aina sammutettava. On huolehdittava, että polttoainetta ei roisku varsinkaan ajoneuvon kuumien osien päälle. Roiskunut polttoaine on heti pyyhittävä pois.
–
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi ylitankkauksessa purkautua ulos. Tankkausohjeet huomioitava.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa. Säilytä polttoaine säädöksien mukaisesti sopivassa kanisterissa ja pidä poissa lapsien ulottuvilta.
Varoitus
Ympäristövahingon vaara Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
Info
Suorita nämä työt moottorin ollessa kylmä.
Uimurikammiossa oleva vesi johtaa toimintahäiriöihin.
–
Polttoainehana  käännetään asentoon OFF.
–
Kaasuttimen alle laitetaan kangaspala, johon ulosvaluva polttoaine imeytyy.
–
Sulkuruuvi  poistetaan.
–
Polttoaineen annetaan valua kokonaan pois.
–
Sulkuruuvi asennetaan ja kiristetään.
Polttoainetta ei enää virtaa tankista kaasuttimelle.
B00047-10
MOOTTORIN SÄÄTÖ
97
Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus
15.6
–
Istutaan ajoneuvon päälle ajoasentoon ja määritetään etäisyys  saappaankärjen
yläpinnasta vaihdepolkimeen.
Etäisyys vaihdepolkimesta saappaankärjen yläpintaan
»
A
0
10… 20 mm
Jos välimatka ei vastaa ohjearvoa:
–
Vaihdepolkimen perusasento asetetaan.
x(
s. 97)
400692-10
Vaihdepolkimen perusasennon asetus
15.7
x
–
Ruuvi  poistetaan ja vaihdepoljin  irrotetaan.
–
Vaihdepolkimen ja vaihdeakselin urat  puhdistetaan.
–
Vaihdepoljin työnnetään halutussa asennossa vaihdeakseliin ja uritukset kohdistetaan.
B00065-10
Info
Säätöalue on rajallinen.
Vaihdepoljin ei saa vaihdettaessa koskettaa mihinkään ajoneuvon osaan.
–
Ruuvi asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
B00066-10
Vaihdepolkimen ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Moottorin luonne - apujousi (kaikki 250/300 mallit)
15.8
Apujousi on moottorin oikealla puolella vesipumpunkannen alapuolella.
Mahdolliset tilat
• Keltaisella merkitty apujousi – Tehdastoimituskunnossa on asennettuna keskitasoinen, hyvän ajettavuuden apujousi (vakio).
• Vihreällä merkitty apujousi – Mukana on toimitettu vielä pehmeämmän tehokäytön
apujousi.
• Punaisella merkitty apujousi – Mukana on toimitettu aggressiivisen tehokäytön
apujousi.
1
0
B00056-10
Moottorin luonne - apujousen säätö
15.9
Apujousen  erilaisillä jäykkyyksillä voidaan muuttaa moottorin luonnetta.
x (kaikki 250/300 mallit)
Varoitus
Palamisvaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa kuumia osia kuten pakoputkisto, jäähdytin, moottori, iskunvaimentajat ja jarrut. Anna näiden osien jäähtyä
ennen kuin työskentely niiden kanssa aloitetaan.
–
Moottoripyörä kallistetaan n. 45º vasemmalle ja varmistetaan tähän asentoon.
MOOTTORIN SÄÄTÖ
98
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Sulkukansi , säätöjousi , apujousi  ja jousikappale  irrotetaan kytkinkopasta.
–
Molemmat jouset vedetään irti jousiryhmästä.
–
Haluttu apujousi  ja säätöjousi  asennetaan ja ne työnnetään yhdessä kytkinkoppaan.
B00057-10
0
2
3
0
4
0
0
5
B00056-11
Keltaisella merkitty apujousi (54637072300)
Vihreällä merkitty apujousi (54837072100)
Punaisella merkitty apujousi (54837072000)
Jousipalan  ura tarttuu kulmavipuun.
Info
B00058-10
Ruuvia  ei saa missään tapauksessa kiertää, sillä silloin moottorin luonne
huonenee.
–
Sulkukannen O-rengas tarkistetaan.
–
Sulkukansi asetetaan paikalleen.
–
Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Poistonohjauksenkannen ruuvi
M5
6 Nm
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
99
Vaihteistoöljymäärän tarkistus
16.1
Info
Vaihteistoöljymäärä tulee tarkistaa moottorin ollessa kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
(kaikki 125/200 mallit)
– Vaihteistoöljyn tarkistusruuvi  poistetaan.
–
Vaihteistoöljymäärä tarkistetaan.
Vähäinen määrä vaihteistoöljyä täytyy valua reiästä ulos.
»
Jos vaihteistoöljyä ei tule ulos:
–
–
Vaihteistoöljyä lisätään.
x(
s. 101)
Vaihteistoöljymäärän tarkistusruuvi asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
B00049-10
Vaihteistoöljynmäärän tarkistusruuvi
M6
10 Nm
(kaikki 250/300 mallit)
– Vaihteistoöljyn tarkstusruuvi  poistetaan.
–
Vaihteistoöljymäärä tarkistetaan.
Vähäinen määrä vaihteistoöljyä täytyy valua reiästä ulos.
»
Jos vaihteistoöljyä ei tule ulos:
–
–
Vaihteistoöljyä lisätään.
x(
Ohjearvo
B00050-10
Vaihteistoöljynmäärän tarkistusruuvi
Vaihteistoöljyn vaihtaminen
16.2
x
–
Vaihteistoöljy poistetaan.
x(
s. 100)
–
Vaihteistoöljyä täytetään.
x(
s. 100)
400721-01
400722-01
s. 101)
Vaihteistoöljymäärän tarkistusruuvi asennetaan ja kiristetään.
M6
10 Nm
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
Vaihteistoöljyn poisto
16.3
100
x
Varoitus
Palovammavaara Moottori- ja vaihteistoöljy tulevat moottoripyörää käytettäessä erittäin kuumaksi.
–
Sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä on käytettävä. Palovamman sattuessa on palanutta kohtaa heti pidettävä haaleassa vedessä.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Vaihteistoöljy valutetaan ulos moottorin ollessa käyttölämmin.
–
Moottoripyörä asetetaan vaakasuoralle pinnalle.
–
Moottorin alle asetetaan sopiva astia.
(kaikki 125/200 mallit)
– Vaihteistoöljyn poistoruuvi  poistetaan.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi  poistetaan.
–
Vaihteistoöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvit puhdistetaan perusteellisesti.
–
Tiivistepinta moottorissa puhdistetaan.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi  ja tiiviste asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
B00051-10
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
–
M12x1,5
20 Nm
Vaihteistoöljyn poistoruuvi  tiivisterenkaineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M10x1
15 Nm
(kaikki 250/300 mallit)
– Vaihteistoöljyn poistoruuvi  poistetaan.
–
Vaihteistoöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi puhdistetaan huolellisesti.
–
Tiivistepinta moottorissa puhdistetaan.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi  ja tiiviste asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M12x1,5
20 Nm
B00052-10
Vaihteistoöljyn täyttö
16.4
x
Info
Liian vähän vaihteistoöljyä tai laadullisesti vähempiarvoinen öljy johtaa vaihteiston ennenaikaiseen kulumiseen.
–
Kierretulppa  poistetaan ja vaihteistoöljyä täytetään.
Vaihteistoöljy
(kaikki 125/200
mallit)
–
B00053-10
0,70 l
Moottoriöljy (15W/50) (
s. 128)
Vaihteistoöljy
0,80 l
(kaikki 250/300 mallit)
Moottoriöljy (15W/50) (
s. 128)
Kierretulppa asennetaan ja kiristetään.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
101
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen
ja/tai kuolemaan.
–
Vaihteistoöljyn lisäys
16.5
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole
sopivaa poistojärjestelmää.
–
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkistetaan.
–
Vaihteistoöljymäärä tarkistetaan. (
s. 99)
x
Info
Liian vähän vaihteistoöljyä tai laadullisesti vähempiarvoinen öljy johtaa vaihteiston ennenaikaiseen kulumiseen.
Vaihteistoöljymäärää tulee lisätä moottorin ollessa kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan vaakasuoralle pinnalle.
(kaikki 125/200 mallit)
– Vaihteistoöljyn tarkistusruuvi  poistetaan.
B00049-10
(kaikki 250/300 mallit)
– Vaihteistoöljyn tarkistusruuvi  poistetaan.
B00050-10
–
Kierretulppa  poistetaan.
–
Vaihteistoöljyä lisätään, kunnes sitä tulee vaihteiston öljymäärän tarkistusruuvin
reiästä ulos.
Moottoriöljy (15W/50) (
–
s. 128)
Vaihteistoöljymäärän tarkistusruuvi asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
Vaihteistoöljynmäärän tarkistusruuvi
B00053-11
M6
10 Nm
M6
10 Nm
(kaikki 250/300 mallit)
Vaihteistoöljynmäärän tarkistusruuvi
–
Kierretulppa  asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen
ja/tai kuolemaan.
–
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole
sopivaa poistojärjestelmää.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkistetaan.
PUHDISTUS, HOITO
102
Moottoripyörän puhdistus
17.1
Ohje
Materiaalivaurio Osien vahingoittuminen ja rikkoontuminen painepesurin käytön seurauksena.
–
Älä koskaan puhdista ajoneuvoa painepesurilla tai voimakkaalla vesisuihkulla. Liian korkea paine voi tunkeutua sähköisiin osiin,
liittimiin, vaijereihin, laakereihin jne. ja aiheuttaa häiriöitä tai johtaa näiden osien rikkoontumiseen.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Puhdista moottoripyörä säännöllisin välein. Näin sen arvo ja ulkonäkö säilyvät pitkään.
Suoraa auringonvaloa pyörää puhdistettaessa tulee välttää.
–
Pakoputki tukitaan, jotta vettä ei pääse tunkeutumaan sisään.
–
Karkea lika poistetaan ensin kevyellä vesisuihkulla.
–
Voimakkaasti likaantuneet paikat suihkutetaan jollain yleisellä moottoripyörän puhdistusaineella ja käsitellään pensselillä.
Moottoripyörän puhdistusaine (
s. 129)
Info
Ajoneuvo puhdistetaan lämpimällä vedellä, johon on lisätty tavallista moottoripyörän puhdistusainetta ja pehmeällä sienellä.
401061-01
–
Kun moottoripyörä on huuhdeltu perusteellisesti kevyellä vesisuihkulla, sen täytyy
antaa kuivua kunnolla.
–
Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään.
x(
s. 96)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho likaantuneiden tai kosteiden
jarrujen seurauksena.
–
–
Likaiset tai kosteat jarrut jarrutetaan varovasti puhtaiksi/kuiviksi.
Puhdistuksen jälkeen ajetaan lyhyt matka, kunnes moottori on saavuttanut käyntilämpötilansa.
Info
Lämpö saa veden haihtumaan myös moottorin ja jarrujen piiloon jäävistä
kohdista.
–
Vaijereiden suojakumeja työnnetään takaisinpäin, jotta sinne tunkeutunut vesi pääsee haihtumaan.
–
Moottoripyörän jäähdyttyä voidellaan kaikki liuku- ja laakeripaikat.
–
Ketju puhdistetaan. (
–
Paljaat metalliosat (poikkeuksena jarrulevyt ja pakoputkisto) käsitellään korroosionestoaineella.
s. 61)
Puhdistus- ja hoitoaine metallille ja kumille (
–
s. 129)
Kaikki muoviosat ja pulverimaalatut osat käsitellään miedolla puhdistus- ja hoitoaineella.
Puhdistus- ja hoitoaine metallille ja kumille (
(kaikki EXC mallit)
– Ohjauslukko öljytään.
Yleisöljyspray (
s. 130)
s. 129)
PUHDISTUS, HOITO
103
Talvikäytön tarkastus- ja hoitotehtävät
17.2
Info
Jos moottoripyörää käytetään myös talvella, on valmistauduttava kaduille mahdollisesti levitettävään suolaan. Siksi on suoritettava ennakoivia toimenpiteitä syövyttävää suolaa vastaan.
Jos ajoneuvolla on ajettu suolatuilla teillä, on se puhdistettava ajon jälkeen kylmällä vedellä. Lämmin vesi vain voimistaisi suolan vaikutusta.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Jarrut puhdistetaan.
s. 102)
Info
JOKAISEN suolatuilla tiellä tapahtuneen ajon jälkeen on jarrusatulat ja jarrupalat, jäähtyneenä ja paikoillaan, puhdistettava perusteellisesti kylmällä
vedellä ja kuivattava hyvin.
Suolatuilla teillä ajamisen jälkeen on moottoripyörä puhdistettava perusteellisesti kylmällä vedellä ja kuivattava hyvin.
401060-01
–
Moottori, takahaarukka ja kaikki paljaat tai sinkityt osat (lukuunottamatta jarrulevyjä) käsitellään vahapohjaisella ruosteensuoja-aineella.
Info
Ruosteensuoja-ainetta ei saa päästä jarrulevyille, sillä se huonontaa jarrutusvaikutusta huomattavasti.
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 61)
SÄILYTYS
104
Säilytys
18.1
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa. Säilytä polttoaine säädöksien mukaisesti sopivassa kanisterissa ja pidä poissa lapsien ulottuvilta.
Info
Jos aiot ottaa moottoripyörän pitemmäksi ajaksi pois käytöstä, tulee sille suorittaa seuraavat toimenpiteet.
Tarkista kaikkien osien toiminta ja kuluneisuus ennen moottoripyörän seisokkia. Jos ilmenee tarpeellisia huoltotöitä, korjauksia
tai muutoksia, ne tulisi tehdä seisokin aikana (korjaamoilla on riittävästi aikaa). Siten voit välttää pitkiä odotusaikoja ajokauden
alkaessa.
401058-01
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Vaihteistoöljy vaihdetaan.
–
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
–
Polttoaine valutetaan tankista sopivaan astiaan.
–
Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään.
–
Rengaspaine tarkistetaan. (
(kaikki 250/300 mallit)
– Akku irrotetaan.
–
Akku ladataan.
x(
x(
s. 102)
x(
s. 99)
x(
s. 90)
s. 96)
s. 82)
s. 84)
s. 84)
Ohjearvo
Akun säilytyslämpötila ilman suoraa
auringonpaistetta
–
0… 35 °C
Ajoneuvo sijoitetaan kuivaan varastotilaan, jossa ei ole suuria lämpötilavaihteluja.
Info
KTM suosittelee moottoripyörän nostamista telineelle.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ajoneuvo peitetään ilmaa läpäisevällä suojakankaalla tai peitolla.
s. 44)
Info
Ilmaa läpäisemättömiä materiaaleja ei saa käyttää, sillä kosteus ei silloin
pääse poistumaan ja syntyy korroosiota.
On erittäin haitallista käynnistää moottoria lyhytaikaisesti seisokin aikana.
Koska moottori ei tällöin lämpene riittävästi, tiivistyy palamisen aikana syntynyt vesihöyry ja ruostuttaa venttiileitä ja pakoputkea.
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen
18.2
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
(kaikki 250/300 mallit)
– Akku ladataan.
s. 44)
x ( s. 84)
x ( s. 84)
(kaikki 250/300 mallit)
– Akku asennetaan.
401059-01
–
Polttoainetta tankataan. (
–
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa suoritetaan. (
–
Koeajo suoritetaan.
s. 32)
s. 30)
VIANHAKU
105
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori ei pyöri (sähkökäynnistin)
(kaikki 250/300 mallit)
Käyttövirhe
–
Käynnistysvaiheet suoritetaan. (
Akku on tyhjentynyt
–
Akku ladataan.
–
Latausjännite tarkistetaan.
–
Lepovirta tarkistetaan.
–
Laturi tarkistetaan.
–
Pääsulake irrotetaan.
–
Pääsulake asennetaan.
Käynnistysrele rikki
–
Käynnistysrele tarkistetaan.
Käynnistysmoottori rikki
–
Käynnistysmoottori tarkastetaan.
Käyttövirhe
–
Käynnistysvaiheet suoritetaan. (
Moottoripyörä on ollut pois käytöstä
pidemmän ajan ja sen takia uimurikammiossa on vanhentunutta polttoainetta
–
Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään.
( s. 96)
Polttoaineensyöttö keskeytynyt
–
Polttoainetankin ilmaus tarkistetaan.
–
Polttoainehana puhdistetaan.
–
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään.
Sytytystulppa nokinen tai märkä
–
Sytytystulppa puhdistetaan ja kuivataan tai
vaihdetaan.
Sytytystulpan kärkiväli liian suuri
–
Kärkiväli säädetään.
Pääsulake palanut
Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
x(
s. 30)
s. 84)
x
x
x
x
x
s. 30)
x
Ohjearvo
(kaikki 125/200 mallit)
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
(kaikki 250/300 mallit)
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
Moottorilla ei ole tyhjäkäyntiä
Moottori ei ota kierroksia
Moottorissa on liian vähän tehoa
Vikaa sytytysjärjestelmässä
–
Sytytysjärjestelmä tarkastetaan.
Oikosulkukaapeli kaapelikimpussa
hankautunut rikki, sammutuspainike
rikki
–
Sammutuspainike tarkistetaan.
Liittimet tai sytytyspuola löysällä tai
hapettuneet
–
Liittimet puhdistetaan ja käsitellään kontaktisuihkeella.
Vettä kaasuttimessa tai suuttimet
tukossa
–
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään.
x
x
Tyhjäkäyntisuutin tukossa
–
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään.
Kaasuttimen säätöruuvit väärissä
asennoissa
–
Kaasutin - tyhjäkäynti säädetään.
Sytytystulppa viallinen
–
Sytytystulppa vaihdetaan.
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola tarkistetaan.
x(
s. 95)
–
x
Tulpanhattu tarkastetaan. x
Kaasutin vuotaa yli, koska neulaventtiili on likaantunut tai kulunut
–
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään.
Kaasuttimen suuttimet löysällä
–
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään.
Vikaa sytytysjärjestelmässä
–
Sytytysjärjestelmä tarkastetaan.
Polttoaineensyöttö keskeytynyt
–
Polttoainetankin ilmaus tarkistetaan.
–
Polttoainehana puhdistetaan.
–
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään.
Ilmansuodatin voimakkaasti likaantunut
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
( s. 57)
Pakoputkisto vuotaa, on rutussa tai
liian vähän lasivillatäytettä äänenvaimentimessa
–
Pakoputkiston vauriot tarkistetaan.
–
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan.
( s. 58)
Vikaa sytytysjärjestelmässä
–
Sytytysjärjestelmä tarkastetaan.
Kalvo tai kalvorunko vaurioitunut
–
Kalvo tai kalvorunko tarkistetaan.
x
x
x
x
VIANHAKU
106
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori pätkii tai paukkuu kaasuttimeen
Polttoaineen puute
–
Polttoainehana  käännetään asentoon ON.
–
Polttoainetta tankataan. (
Moottori imee sivuilmaa
–
Imukurkun ja kaasuttimen asennustiukkuus
tarkistetaan.
Liittimet tai sytytyspuola löysällä tai
hapettuneet
–
Liittimet puhdistetaan ja käsitellään kontaktisuihkeella.
Liian vähän jäähdytysnestettä jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkistetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
( s. 91)
Ajoviima liian vähäinen
–
Moottori sammutetaan moottoripyörän seistessä.
Jäähdyttimen lamellit hyvin likaisia
–
Jäädytinlamellit puhdistetaan.
Vaahdon muodostusta jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysneste poistetaan.
–
Jäähdytysnestettä täytetään.
Sylinterinkansi tai kannentiiviste vaurioitunut
–
Sylinterinkansi tai kannentiiviste tarkistetaan.
Jäähdyttäjän letku taittunut
–
Jäähdyttäjän letku vaihdetaan.
Väärä sytytyshetki johtuen löysällä
olevasta staattorista
(kaikki 125/200 mallit)
– Sytytys säädetään.
Pakokaasu valkoista (vesihöyryä pakokaasussa)
Sylinterinkansi tai kannentiiviste vaurioitunut
–
Sylinterinkansi tai kannentiiviste tarkistetaan.
Vaihteistoöljyä tulee ulos huohotusletkusta
Vaihteistossa liian paljon öljyä
–
Vaihteistoöljymäärä tarkistetaan. (
Vettä vaihteistoöljyssä
Akselitiiviste tai vesipumppu vaurioitunut
–
Akselitiiviste ja vesipumppu tarkistetaan.
Moottori kuumenee liikaa
s. 32)
x ( s. 91)
x ( s. 92)
x
x
s. 99)
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORI
107
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU
20.1
Rakenne
1-sylinterinen 2-tahtimoottori, nestejäähdytetty, imuläpät ja
pakoaukonsäädin
Iskutilavuus
124,8 cm³
Iskunpituus
54,5 mm
Männän halkaisija
54 mm
Kampiakselin laakerointi
1 urakuulalaakeri / 1 sylinterirullalaakeri
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Neulalaakeri
Mäntä
Alumiinivalua
Männän renkaat
2 Trapezirengasta
X-mitta (männän yläreunasta sylinterin yläreunaan)
0… 0,10 mm
Z-mitta (ohjausläpän korkeus)
43,7 mm
Ensiövälitys
23:73
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen
Vaihteiston välitys
1. vaihde
12:33
2. vaihde
15:31
3. vaihde
17:28
4. vaihde
19:26
5. vaihde
21:25
6. vaihde
20:20
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä, tyyppi Kokusan
Sytytyshetki (ennen YKK)
1,4 mm
Sytytystulppa
NGK BR9 ECMVX
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
Käynnistys
Käynnistyspoljin
kaikki 200 mallit
20.2
Rakenne
1-sylinterinen 2-tahtimoottori, nestejäähdytetty, imuläpät ja
pakoaukonsäädin
Iskutilavuus
193 cm³
Iskunpituus
60 mm
Männän halkaisija
64 mm
Kampiakselin laakerointi
1 urakuulalaakeri / 1 sylinterirullalaakeri
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Neulalaakeri
Mäntä
Alumiinivalua
Männän renkaat
2 suorakulmaista rengasta
X-mitta (männän yläreunasta sylinterin yläreunaan)
0… 0,10 mm
Z-mitta (ohjausläpän korkeus)
47 mm
Ensiövälitys
23:73
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen
Vaihteiston välitys
1. vaihde
12:33
2. vaihde
15:31
3. vaihde
17:28
4. vaihde
19:26
5. vaihde
17:19
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORI
6. vaihde
108
22:20
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä, tyyppi Kokusan
Sytytyshetki (ennen YKK)
1,6 mm
Sytytystulppa
NGK BR 8 EG
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
Käynnistys
Käynnistyspoljin
kaikki 250 mallit
20.3
Rakenne
1-sylinterinen 2-tahtimoottori, nestejäähdytetty, imuläpät ja
pakoaukonsäädin
Iskutilavuus
249 cm³
Iskunpituus
72 mm
Männän halkaisija
66,4 mm
Poistonohjaus - säädön aloitus
5 600 kierr./min
Poistonohjaus - säädettävissä punaisella apujousella
7 200 kierr./min
Poistonohjaus - säädettävissä keltaisella apujousella
7 900 kierr./min
Poistonohjaus - säädettävissä vihreällä apujousella
8 400 kierr./min
Kampiakselin laakerointi
1 urakuulalaakeri / 1 sylinterirullalaakeri
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Neulalaakeri
Mäntä
Alumiinivalua
Männän renkaat
2 Trapezirengasta
X-mitta (männän yläreunasta sylinterin yläreunaan)
0… 0,10 mm
Z-mitta (ohjausläpän korkeus)
48 mm
Ensiövälitys
26:72
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen
Vaihteiston välitys
1. vaihde
14:32
2. vaihde
16:26
3. vaihde
20:25
4. vaihde
22:23
5. vaihde
25:22
6. vaihde
26:20
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä, tyyppi Kokusan
Sytytyshetki (ennen YKK)
1,9 mm
Sytytystulppa
NGK BR 7 ES
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
Käynnistys
Käynnistyspoljin ja sähkökäynnistin
kaikki 300 mallit
20.4
Rakenne
1-sylinterinen 2-tahtimoottori, nestejäähdytetty, imuläpät ja
pakoaukonsäädin
Iskutilavuus
293 cm³
Iskunpituus
72 mm
Männän halkaisija
72 mm
Poistonohjaus - säädön aloitus
5 600 kierr./min
Poistonohjaus - säädettävissä punaisella apujousella
7 200 kierr./min
Poistonohjaus - säädettävissä keltaisella apujousella
7 900 kierr./min
Poistonohjaus - säädettävissä vihreällä apujousella
8 400 kierr./min
Kampiakselin laakerointi
1 urakuulalaakeri / 1 sylinterirullalaakeri
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORI
109
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Neulalaakeri
Mäntä
Alumiinivalua
Männän renkaat
2 suorakulmaista rengasta
X-mitta (männän yläreunasta sylinterin yläreunaan)
0… 0,10 mm
Z-mitta (ohjausläpän korkeus)
48,5 mm
Ensiövälitys
26:72
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen
Vaihteiston välitys
1. vaihde
14:32
2. vaihde
16:26
3. vaihde
20:25
4. vaihde
22:23
5. vaihde
25:22
6. vaihde
26:20
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä, tyyppi Kokusan
Sytytyshetki (ennen YKK)
1,9 mm
Sytytystulppa
NGK BR 7 ES
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
Käynnistys
Käynnistyspoljin ja sähkökäynnistin
Täyttömäärä - vaihteistoöljy
20.5
Vaihteistoöljy (kaikki 125/200
mallit)
0,70 l
Moottoriöljy (15W/50) (
s. 128)
Vaihteistoöljy
(kaikki 250/300 mallit)
0,80 l
Moottoriöljy (15W/50) (
s. 128)
1,2 l
Jäähdytysneste (
Täyttömäärä - jäähdytysneste
20.6
Jäähdytysneste
s. 127)
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
s. 128)
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORIN KIRISTYSMOMENTIT
110
kaikki 125/200 mallit
21.1
Kalvon ruuvi
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Keskipakovoiman säätäjän ruuvi
M5
8 Nm
Loctite® 243™
Laakerivarmistimen ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Laturin kannen ruuvi
M5
5 Nm
–
Lukitusvivun ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Ohjausläpän akselin varmistuslevyn
ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Pakoputken laipan ruuvi
M5
6 Nm
–
Poistonohjauksenkannen ruuvi
M5
5 Nm
–
Sytytysjärjestelmän/staattorin ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 222
Vesipumpunrattaan ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Imulaipan/kalvorungon ruuvi
M6
10 Nm
–
Kytkimen kannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Kytkimen siirtäjäsylinterin ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Kytkinjousen ruuvi
M6
10 Nm
–
Käynnistyspolkimen vastinkappalelevyn
ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Moottorilohkon ruuvi
M6
10 Nm
–
Poistonohjauksen ruuvi
M6
10 Nm
–
Poistonohjauksen säätöakseli
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Sylinterinkannen ilmausruuvi
M6
10 Nm
–
Vaihdekaavion ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vaihdepolkimen ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Vaihteistoöljynmäärän tarkistusruuvi
M6
10 Nm
–
Vesipumpun kannen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Sylinterinkannen ruuvi
M7
18 Nm
–
Käynnistyspolkimen ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Poistonohjauksen ohjausläpänakseli
M8
1. vaihe
3 Nm
2. vaihe (irrotus, vastapäivään)
1/4 kierr.
–
Sylinterijalan mutteri
M8
30 Nm
–
Sylinterijalan puikkoruuvi
M8
35 Nm
–
Vaihdelukituksen ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M10x1
15 Nm
–
Vesipumpunkannen poistoruuvi
M10x1
15 Nm
–
Roottorin mutteri
M12x1
60 Nm
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M12x1,5
20 Nm
–
Sytytystulppa
M14x1,25
25 Nm
–
Vetorattaan mutteri
M16LHx1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Kytkimensiirtäjän mutteri
M18x1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Pakoaukon ohjauksen sulkumutteri
M26x1
35 Nm
–
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORIN KIRISTYSMOMENTIT
111
kaikki 250/300 mallit
21.2
Lukitusvivun ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Poistonohjauksen kulmavivun ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Poistonohjauksen tukilevyn ruuvi
M5
7 Nm
Loctite® 243™
Poistonohjauksenkannen ruuvi
M5
6 Nm
–
Pulssianturin ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Vesipumpunrattaan ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Imulaipan/kalvorungon ruuvi
M6
10 Nm
–
Kytkimen kannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Kytkimen siirtäjäsylinterin ruuvi
M6
10 Nm
–
Kytkinjousen ruuvi
M6
10 Nm
–
Käynnistinmoottorin ruuvi
M6
8 Nm
–
Käynnistyspolkimen jousen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Käynnistyspolkimen vastinkappalelevyn
ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Laturin kannen ruuvi
M6
8 Nm
–
Moottorilohkon ruuvi
M6
10 Nm
–
Pakoputken laipan ruuvi
M6
8 Nm
–
Poistonohjauksen ohjausläpän ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Staatorin ruuvi
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Vaihdeakselin laakerivarmistuksen
ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vaihdelukituksen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Vaihdepolkimen ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Vaihteistoöljynmäärän tarkistusruuvi
M6
10 Nm
–
Vesipumpun kannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Välirattaantapin ruuvi
M6
8 Nm
Loctite® 648™
Käynnistyspolkimen ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Sylinterikannen ruuvi
M8
27 Nm
–
Sylinterijalan mutteri
M10
35 Nm
–
Vesipumpunkannen poistoruuvi
M10x1
15 Nm
–
Roottorin mutteri
M12x1
60 Nm
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M12x1,5
20 Nm
–
Sytytystulppa
M14x1,25
25 Nm
–
Kytkimensiirtäjän mutteri
M18x1,5
100 Nm
Loctite® 648™
Vetorattaan mutteri
M18LHx1,5
150 Nm
Loctite® 648™
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
112
125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU
22.1
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
FK125
Neula-asento
4. paikka ylhäältä
Suutinneula
N84I (NOZF / NOZG / NOZH)
Pääsuutin
100 (168 / 170 / 172)
Tyhjäkäyntisuutin
38X38 (45)
Käynnistyssuutin
50 (85)
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
2,75 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
-
200 EXC EU
22.2
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
FK027
Neula-asento
3. paikka ylhäältä
Suutinneula
NPRH (NOZH / NOZI / NOZJ)
Pääsuutin
100 (160 / 162)
Tyhjäkäyntisuutin
35x35 (42)
Käynnistyssuutin
50 (85)
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
1,5 kierrosta
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
olemassa
200 EXC AUS
22.3
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
FK0121
Neula-asento
3. paikka ylhäältä
Suutinneula
R1475J (NOZH / NOZI / NOZJ)
Pääsuutin
162 (160)
Tyhjäkäyntisuutin
35 (42)
Käynnistyssuutin
85
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
1,0 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
olemassa
200 XC‑W USA
22.4
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
BC2 0
Neula-asento
4. paikka ylhäältä
Suutinneula
NOZI (NOZH / NOZJ)
Pääsuutin
160 (162)
Tyhjäkäyntisuutin
42
Käynnistyssuutin
85
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
2,0 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
-
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
113
250 EXC EU, 250 EXC SIX DAYS EU
22.5
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
FK028
Neula-asento
2. paikka ylhäältä
Suutinneula
N84K (N8RW / N8RJ / N8RK)
Pääsuutin
110 (162 / 165)
Tyhjäkäyntisuutin
38X38 (35)
Käynnistyssuutin
50 (85)
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
1,5 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
olemassa
250 EXC AUS
22.6
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
3600C
Neula-asento
1. paikka ylhäältä
Suutinneula
N3CJ (N8RW / N8RJ / N8RK / N2ZK / N2ZJ / N2ZL)
Pääsuutin
160 (162 / 165)
Tyhjäkäyntisuutin
35
Käynnistyssuutin
85
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
3,5 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
olemassa
250 XC‑W USA
22.7
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
BC4 0
Neula-asento
4. paikka ylhäältä
Suutinneula
N8RJ (N8RW / N8RK)
Pääsuutin
165 (162)
Tyhjäkäyntisuutin
35
Käynnistyssuutin
85
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
2,0 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
-
300 EXC EU, 300 EXC SIX DAYS EU
22.8
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
FK029
Neula-asento
2. paikka ylhäältä
Suutinneula
N84K (N2ZJ / N2ZK / N2ZL)
Pääsuutin
115 (162 / 165)
Tyhjäkäyntisuutin
38X38 (35)
Käynnistyssuutin
50 (85)
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
1,75 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
olemassa
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
114
300 EXC AUS
22.9
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
3600C
Neula-asento
1. paikka ylhäältä
Suutinneula
N3CJ (N8RW / N8RJ / N8RK / N2ZK / N2ZJ / N2ZL)
Pääsuutin
160 (162 / 165)
Tyhjäkäyntisuutin
35
Käynnistyssuutin
85
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
3,5 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
olemassa
300 XC‑W USA
22.10
Kaasuttimen tyyppi
KEIHIN PWK 36S AG
Kaasuttimen tunnistenumero
BC5 0
Neula-asento
4. paikka ylhäältä
Suutinneula
N2ZK (N2ZJ / N2ZL)
Pääsuutin
165 (162)
Tyhjäkäyntisuutin
35
Käynnistyssuutin
85
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
2,0 kierr.
Luisti
7 aukolla
Luistinvaste
-
Kaasutinasetukset (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
22.11
x
Vaara
Tieliikenteeseen hyväksynnän ja vakuutussuojan päättyminen
tyinä (kuristettuina) versiona.
–
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitet-
Tämän moottoripyörän kuristamatonta versiota saa käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
115
401348-01
M/FT ASL
Merenpinnankorkeus
TEMP
Lämpötila
ASO
Tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvi auki
IJ
Tyhjäkäyntisuutin
NDL
Neula
POS
Neula-asento ylhäältä
MJ
Pääsuutin
Ei koske hiekkapohjaa!
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
Kaasutinasetukset (kaikki 200 mallit)
22.12
116
x
Vaara
Tieliikenteeseen hyväksynnän ja vakuutussuojan päättyminen
tyinä (kuristettuina) versiona.
–
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitet-
Tämän moottoripyörän kuristamatonta versiota saa käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
401042-01
M/FT ASL
Merenpinnankorkeus
TEMP
Lämpötila
ASO
Tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvi auki
IJ
Tyhjäkäyntisuutin
NDL
Neula
POS
Neula-asento ylhäältä
MJ
Pääsuutin
Ei koske hiekkapohjaa!
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
Kaasutinasetukset (kaikki 250 mallit)
22.13
117
x
Vaara
Tieliikenteeseen hyväksynnän ja vakuutussuojan päättyminen
tyinä (kuristettuina) versiona.
–
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitet-
Tämän moottoripyörän kuristamatonta versiota saa käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
401043-01
M/FT ASL
Merenpinnankorkeus
TEMP
Lämpötila
ASO
Tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvi auki
IJ
Tyhjäkäyntisuutin
NDL
Neula
POS
Neula-asento ylhäältä
MJ
Pääsuutin
Ei koske hiekkapohjaa!
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
Kaasutinasetukset (kaikki 300 mallit)
22.14
118
x
Vaara
Tieliikenteeseen hyväksynnän ja vakuutussuojan päättyminen
tyinä (kuristettuina) versiona.
–
Moottoripyörä on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyypitet-
Tämän moottoripyörän kuristamatonta versiota saa käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
401044-01
M/FT ASL
Merenpinnankorkeus
TEMP
Lämpötila
ASO
Tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvi auki
IJ
Tyhjäkäyntisuutin
NDL
Neula
POS
Neula-asento ylhäältä
MJ
Pääsuutin
Ei koske hiekkapohjaa!
TEKNISET TIEDOT - KAASUTIN
Kaasutinasetukset yleensä
22.15
x
1... 5
0
1
30
5
0
119
Neula-asento ylhäältä
Tässä on kuvattu viisi mahdollista neula-asentoa.
Kaasuttimen säädöt ja asetukset riippuvat ympäristö- ja käyttöolosuhteista.
0
2
4
0
B00075-10
TEKNISET TIEDOT - RUNKO
120
Runko
Keskiputkirunko kromi-molybdeeni teräsputkesta
Haarukka
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Jousitusmatka
edessä
300 mm
takana
335 mm
Etuhaarukan jättö
22 mm
Takaiskunvaimennin
WP Suspension PDS 5018 DCC
Jarrujärjestelmä
Levyjarrut, jarrusatulat laakeroitu uivasti
Jarrulevyt - halkaisija
edessä
260 mm
takana
220 mm
Jarrulevyt - kulumisraja
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Rengaspaineet katukäytössä (kaikki EXC mallit)
edessä
1,5 bar
takana
1,5 bar
Rengaspaine maastossa
edessä
1,0 bar
takana
1,0 bar
Toisiovälitys (125 EXC EU, 125 EXC SIX DAYS EU)
14:50 (13:50)
Toisiovälitys (200 EXC EU, 200 EXC AUS)
14:45
Toisiovälitys (kaikki 250/300 EXC mallit)
14:50 (13:50)
Toisiovälitys (250/300 XC‑W)
13:50
Toisiovälitys (200 XC‑W USA)
14:48
Ketju
5/8 x 1/4"
Toimitettavissa olevat rattaat
38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Ohjauskulma
63,5°
Akseliväli (kaikki 125/200 mallit)
1 471±10 mm
Akseliväli (kaikki 250/300 mallit)
1 482±10 mm
Istumakorkeus kuormittamattomana
960 mm
Maavara kuormittamattomana
355 mm
Paino ilman polttoainetta n. (200 EXC EU, 200 EXC AUS)
97 kg
Paino ilman polttoainetta n. (125 EXC EU,
125 EXC SIX DAYS EU, 200 XC‑W USA)
95 kg
Paino ilman polttoainetta n. (kaikki 250/300 EXC mallit)
104 kg
Paino ilman polttoainetta n. (250/300 XC‑W)
102 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Akku (kaikki 250/300 mallit)
YTX4L-BS
Akkujännite: 12 V
Nimelliskapasiteetti: 3 Ah
huoltovapaa
TEKNISET TIEDOT - RUNKO
121
Polttimot
23.1
Ajovalo (kaikki EXC mallit)
S2 / kanta BA20d
12 V
35/35 W
Seisontavalo (kaikki EXC mallit)
W5W / kanta W2,1x9,5d
12 V
5W
Merkkivalot (kaikki EXC mallit)
W2,3W / kanta W2x4,6d
12 V
2,3 W
Vilkku (kaikki EXC mallit)
R10W / kanta BA15s
12 V
10 W
Jarru-/takavalo (kaikki EXC mallit)
LED
Rekisterikilven valo (kaikki EXC mallit)
W2,3W / kanta W2,1x4,6d
12 V
2,3 W
Voimassaolo
Rengastus edessä
Rengastus takana
(kaikki 125/200 EXC mallit)
90/90 - 21 M/C 54M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
120/90 - 18 M/C 65M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
(kaikki 250/300 EXC mallit)
90/90 - 21 M/C 54M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
140/80 - 18 M/C 70M M+S TT
Metzeler MCE 6 DAYS EXTREME
(200 XC‑W USA)
80/100 - 21 51M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
100/100 - 18 59M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
(250/300 XC‑W)
80/100 - 21 51M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
110/100 - 18 64M TT
Dunlop GEOMAX MX 51
Renkaat
23.2
Lisää informaatiota löydät kohdasta Service:
http://www.ktm.com
Täyttömäärä - polttoaine
23.3
Polttoainetankin
kokonaistilavuus n. (EXC EU,
EXC SIX DAYS)
9,5 l
Lyijytön superpolttoaine sekoitettuna 2-tahtiöljyllä (1:60)
( s. 128)
Polttoainetankin kokonaistilavuus n. (EXC AUS, XC‑W)
10 l
Lyijytön superpolttoaine sekoitettuna 2-tahtiöljyllä (1:60)
( s. 128)
Varatankki n. (EXC EU, EXC SIX DAYS)
2l
Varatankki n. (EXC AUS, XC‑W)
2,5 l
TEKNISET TIEDOT - ETUHAARUKKA
122
kaikki 125/200 mallit
24.1
Etuhaarukan tuotenumero
14.18.7L.61
Haarukka
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Puristusvaimennus
Mukavuus
24 naksahdusta
Vakio
22 naksahdusta
Urheilullisuus
20 naksahdusta
Täysi kuormitus
20 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
22 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
18 naksahdusta
Täysi kuormitus
18 naksahdusta
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
Mukavuus
1 kierr.
Vakio
2 kierr.
Urheilullisuus
2 kierr.
Täysi kuormitus
4 kierr.
Jousipituus esijännitettynä
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
513 mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
513 mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
513 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
3,8 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
4,0 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
4,2 N/mm
Haarukan pituus
940 mm
Ilmakammion pituus
110+10
−20 mm
Vaimenninöljyä per haarukkaputki
620 ml
Haarukkaöljy (SAE 5) (
s. 127)
kaikki 250/300 mallit
24.2
Etuhaarukan tuotenumero
14.18.7L.63
Haarukka
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA
Puristusvaimennus
Mukavuus
24 naksahdusta
Vakio
22 naksahdusta
Urheilullisuus
20 naksahdusta
Täysi kuormitus
20 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
22 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
18 naksahdusta
Täysi kuormitus
18 naksahdusta
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
Mukavuus
1 kierr.
Vakio
2 kierr.
Urheilullisuus
2 kierr.
Täysi kuormitus
4 kierr.
Jousipituus esijännitettynä
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
513 mm
TEKNISET TIEDOT - ETUHAARUKKA
123
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
513 mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
513 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
4,0 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
4,2 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
4,4 N/mm
Haarukan pituus
940 mm
Ilmakammion pituus
110+10
−20 mm
Vaimenninöljyä per haarukkaputki
625 ml
Haarukkaöljy (SAE 5) (
s. 127)
TEKNISET TIEDOT - TAKAVAIMENNIN
kaikki 125/200 mallit
25.1
Takaiskunvaimentimen tuotenumero
12.18.7L.61
Takaiskunvaimennin
WP Suspension PDS 5018 DCC
Low Speed puristusvaimennus
Mukavuus
25 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
15 naksahdusta
Täysi kuormitus
15 naksahdusta
High Speed puristusvaimennus
Mukavuus
2 kierr.
Vakio
1,5 kierr.
Urheilullisuus
1,25 kierr.
Täysi kuormitus
1,25 kierr.
Paluuvaimennus
Mukavuus
28 naksahdusta
Vakio
24 naksahdusta
Urheilullisuus
22 naksahdusta
Urheilullisuus
22 naksahdusta
Jousen esijännitys
Mukavuus
6 mm
Vakio
6 mm
Urheilullisuus
6 mm
Täysi kuormitus
7 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
63 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
66 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
69 N/mm
Jousipituus
250 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
33… 35 mm
Painuma
105… 115 mm
Asennuspituus
Iskunvaimenninöljy (
417 mm
s. 127)
SAE 2,5
kaikki 250/300 mallit
25.2
Takaiskunvaimentimen tuotenumero
12.18.7L.63
Takaiskunvaimennin
WP Suspension PDS 5018 DCC
Low Speed puristusvaimennus
Mukavuus
25 naksahdusta
Vakio
20 naksahdusta
Urheilullisuus
15 naksahdusta
Täysi kuormitus
15 naksahdusta
High Speed puristusvaimennus
Mukavuus
2 kierr.
Vakio
1,5 kierr.
Urheilullisuus
1,25 kierr.
Täysi kuormitus
1,25 kierr.
Paluuvaimennus
Mukavuus
28 naksahdusta
Vakio
24 naksahdusta
Urheilullisuus
22 naksahdusta
124
TEKNISET TIEDOT - TAKAVAIMENNIN
Täysi kuormitus
22 naksahdusta
Jousen esijännitys
Mukavuus
7 mm
Vakio
7 mm
Urheilullisuus
7 mm
Täysi kuormitus
8 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
66 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
69 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
72 N/mm
Jousipituus
250 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
33… 35 mm
Painuma
105… 115 mm
Asennuspituus
417 mm
Iskunvaimenninöljy (
s. 127)
SAE 2,5
125
TEKNISET TIEDOT - RUNGON KIRISTYSMOMENTIT
126
Etupyörän pinnan nippeli
M4,5
5… 6 Nm
–
Akunnavan ruuvi (kaikki 250/300 mallit)
M5
2,5 Nm
–
Takapyörän pinnan nippeli
M5
5… 6 Nm
–
Takavaimentimen säätörenkaan ruuvi
M5
5 Nm
–
Etujarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Jalkajarrusylinterin työntötangon kuulanivelen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Ketjunohjainsuojuksen ruuvi
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Loput rungon ruuvit
M6
10 Nm
–
Rungon loput mutterit
M6
10 Nm
–
Takajarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Alemman T-kappaleen ruuvi
(EXC EU/AUS, XC‑W)
M8
15 Nm
–
Alemman T-kappaleen ruuvi
(EXC SIX DAYS)
M8
12 Nm
–
Etuhaarukan akselikiinnikeruuvi
M8
15 Nm
–
Etujarrusatulan ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Jalkajarrupolkimen vastekappaleen
mutteri
M8
30 Nm
–
Ketjunohjainkappaleen ruuvi
M8
15 Nm
–
Loput rungon ruuvit
M8
25 Nm
–
Moottorituen ruuvi
M8
33 Nm
–
Ohjausakselin yläruuvi (EXC EU/AUS,
XC‑W)
M8
20 Nm
–
Ohjausakselin yläruuvi (EXC SIX DAYS)
M8
17 Nm
Loctite® 243™
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
–
Renkaan kiinnipitomutteri
M8
10 Nm
–
Rungon loput mutterit
M8
25 Nm
–
Runkopalkin ruuvi
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Sivuseisontatuen kiinitysruuvi
M8
40 Nm
Loctite® 2701
Takarattaan ruuvi
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
(EXC EU/AUS, XC‑W)
M8
20 Nm
–
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
(EXC SIX DAYS)
M8
17 Nm
–
Loput rungon ruuvit
M10
45 Nm
–
Moottorin kiinnitysruuvi
M10
60 Nm
–
Ohjaustangon kiinnikkeen ruuvi
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Rungon loput mutterit
M10
45 Nm
–
Takaiskunvaimentimen alaruuvi
M12
80 Nm
Loctite® 2701
Takaiskunvaimentimen yläruuvi
M12
80 Nm
Loctite® 2701
Istuimen kiinnitysmutteri
M12x1
20 Nm
–
Takahaarukantapin mutteri
M16x1,5
100 Nm
–
Jäähdytysjärjestelmän kiinnitystuet
M20x1,5
12 Nm
Loctite® 243™
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
–
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
–
Etuakselin ruuvi
M24x1,5
45 Nm
–
KÄYTTÖAINEET
127
2-tahtimoottoriöljy
/
–
JASO FC (
s. 131)
Ohjearvo
– Käytä vain korkealaatuista tunnettua 2-tahti moottoriöljyä. KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
täyssynteettinen
Toimittaja
Motorex®
– Cross Power 2T
Haarukkaöljy (SAE 5)
/
–
SAE (
s. 131) (SAE 5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet. KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Racing Fork Oil
Hydrauliikkaöljy (15)
/
–
ISO VG (15)
Ohjearvo
– Käytä vain hydrauliikkaöljyä, joka täyttää ilmoitetun normin (ks. pakkauksen merkintöjä) ja jossa on vaaditut ominaisuudet. KTM
suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Hydraulic Fluid 75
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180342S1)
/
–
SAE (
s. 131) (SAE 2,5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1
/
–
DOT
Ohjearvo
– Käytä vain jarrunestettä, joka vastaavaa ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja jossa on vastaavat ominaisuudet.
KTM suosittelee Castrol ja Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Jäähdytysneste
Ohjearvo
– Käytä vain sopivaa jäähdytysnestettä (myös maissa, joissa on korkeat lämpötilat). Heikkolaatuisilla pakkasnesteillä voi syntyä korroosiota ja vaahdonmuodostusta. KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Seossuhde
Pakkasenkesto: −25… −45 °C
50 % Korroosionesto/pakkasneste
50 % tislattu vesi
KÄYTTÖAINEET
128
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos)
−40 °C
Pakkasneste
Toimittaja
Motorex®
– Anti Freeze
Lyijytön superpolttoaine sekoitettuna 2-tahtiöljyllä (1:60)
/
–
DIN EN 228
–
JASO FC (
s. 131) (1:60)
Seossuhde
1:60
2-tahtimoottoriöljy ( s. 127)
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95) (
s. 128)
Toimittaja
Motorex®
– Cross Power 2T
Moottoriöljy (15W/50)
/
–
JASO T903 MA (
–
SAE (
s. 131)
s. 131) (15W/50)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Top Speed 4T
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
/
–
DIN EN 228 (ROZ 95)
Ohjearvo
– Käytä vain lyijytöntä superpolttoainetta, joka vastaa annettua normia tai on vastaavaa.
–
Etanolipitoisuus 10 %:n asti (E10 polttoaine) on vaaratonta.
Info
Älä käytä mitään metanolia sisältävää polttoainetta (esim. M15, M85, M100) tai jotain muuta jossa on enemmän kuin
10 % etanolia (esim. E15, E25, E85, E100).
APUAINEET
Ilmasuotimen puhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Twin Air Dirt Bio Remover
Kestorasva
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Bike Grease 2000
Ketjupuhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Chain Clean
Korkeaviskoosinen voitelurasva
Ohjearvo
– KTM suosittelee SKF® tuotteita.
Toimittaja
SKF®
– LGHB 2
Kumikahvaliima (00062030051)
Toimittaja
KTM-Sportmotorcycle AG
– GRIP GLUE
Moottoripyörän puhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Moto Clean 900
Offroad-ketjuspray
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Chainlube Offroad
Puhdistus- ja hoitoaine metallille ja kumille
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Protect & Shine
129
APUAINEET
Yleisöljyspray
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Twin Air Liquid Bio Power
130
STANDARDIT
131
JASO FC
JASO FC on 2-tahtiöljyjen luokitus, se on kehitetty erikoisesti moottoriurheilun erittäin koville vaatimuksille. Ensiluokkaisten synteettisten estereiden ja niihin sovitettujen erikoislisäaineiden vuoksi saavutetaan myös äärimmäisissä olosuhteissa täydellinen palamistapahtuma.
SAE
SAE-viskositeettiluokat on määrittänyt Society of Automotive Engineers ja ne palvelevat öljyjen jaottelua niiden viskositeetin mukaan.
Viskositetti kuvaa vain öljyn yhtä ominaisuutta eikä sisällä minkäänlaista lausumaa laatuun.
JASO T903 MA
4-tahtimoottorilla varustetuille moottoripyörille on luotu oma spesifikaatio - JASO T903 MA -standardi. Aikaisemmin 4-tahtisille moottoripyörille käytettiin henkilöautojen moottoriöljyjä, koska omaa erityistä moottoripyöräspesifikaatiota ei ollut. Henkilöautojen moottoreissa huoltovälien on oltava pitkiä, mutta moottoripyörissä vaaditaan korkeaa tehoa ja korkeita kierroslukuja. Useimmissa moottoripyörissä vaihteisto ja kytkin voidellaan samalla öljyllä kuin moottori. JASO MA -standardissa on otettu huomioon nämä erityisvaatimukset.
HAKEMISTO
132
HAKEMISTO
A
Ajoneuvon kuva
edestä vasemmalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
takaa oikealta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ajovalo
valokantaman säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ajovalon suuntaus
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ajovalonlamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Akku
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ilmansuodatinkotelon kansi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ilmansuodattimen kotelo
puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Istuin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
J
Jalkajarrupoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
vapaaliikkeen tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Jarrulevyt
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Alempi T-kappale
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 51
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49
Jarruneste
lisäys etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
lisäys takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Avainnumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jarrunestemäärä
tarkistus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
E
Etuhaarukan tuotenumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Etuhaarukka
perussäädön tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Etujarrukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vapaaliikkeen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vapaaliikkeen tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
70
70
70
Etulokasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Etupyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Eturatas
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
H
Haarukkaputket
asennus . . . . . . . . . . . . .
ilmaaminen . . . . . . . . . . .
irrotus . . . . . . . . . . . . . . .
jousen esijännityksen säätö
pölysuojien puhdistus . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
45
46
42
45
Haarukkasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
High Speed puristusvaimennus
säätö takaiskunvaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Huolto-ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35
Hätäpysäytyskatkaisija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
I
Ilmansuodatin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Jarrupalat
asennus takajarruun
irrotus takajarrusta .
tarkistus etujarrusta
tarkistus takajarrusta
vaihto etujarruun . .
vaihto takajarruun . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
77
76
72
76
73
77
Jäähdytysjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Jäähdytysneste
poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Jäähdytysnesteen määrä
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-91
K
Kaasukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kaasutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
tyhjäkäynnin säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
uimurikammion tyhjennys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kaasuvaijerin asennus
tarkastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kaasuvaijerin välys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Kahvakumi
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
varmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ketju
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ketjun kireys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ketjunkireys
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ketjunohjain
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HAKEMISTO
133
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kytkin
nesteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
nestemäärän tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kytkinkahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Käynnistys . . . .
Käynnistyspoljin
Käyttö . . . . . .
Käyttöaineet . .
Käyttöohje . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
22
. 6
. 6
. 7
Pakkasenkesto
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Paluuvaimennus
säätö etuhaarukassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
säätö takaiskunvaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pinnojen kireys
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Polttoainehana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Polttoainetankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Käyttöönotto
ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon . . . . . . . . . . . . . 25
seisonta-ajan jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa . . 30
Polttoainetankki
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
L
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Puristusvaimennus
säätö etuhaarukassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Low Speed puristusvaimennus
säätö takaiskunvaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pääsulake
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
M
R
Merkkivalojen yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Moottori
sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Moottorin luonne
apujousen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
apujousi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Moottorin numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Moottoripyörä
nosto nostotelineellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ottaminen nostotelineeltä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
16
15
88
15
Numerokilpi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
O
Ohjaus
avaaminen lukituksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
lukitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ohjauspään laakeri
voitelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ohjauspään laakerivälys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ohjaustangon asento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
P
Painuma
säätö
Raskaat käyttöolosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alhainen lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hidas ajaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
korkea lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kuiva hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mutainen ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
29
28
28
27
29
28
28
27
Rengaspaine
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Renkaiden kunto
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
N
Nopeusmittari
asetus . . . . . . . . . . . . . . . .
kellonajan asetus . . . . . . . .
kilometrien tai mailien asetus
pariston vaihto . . . . . . . . . .
toimintakuvaus . . . . . . . . . .
Puhdistus, hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102-103
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rungon numero
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rungon perusasetukset
tarkistus kuljettajan painon mukaan . . . . . . . . . . . . . . 36
Runko
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
S
Sammutuspainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Sivutuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sulake
pääsulakkeen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Sähkökäynnistysnappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
T
Takahaarukka
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Takaiskunvaimennin
puristusvaimennuksesta yleensä . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Takaiskunvaimentimen artikkelinumero . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Takapyörä
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
HAKEMISTO
134
Takaratas
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Takavaimennin
asentaminen . . . . . . . . . .
irrottaminen . . . . . . . . . . .
jousen esijännityksen säätö
painuman tarkistus . . . . . .
riippuman tarkistus . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55
54
39
39
39
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Talvikäyttö
tarkastus- ja hoitotehtävät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Tankkaus
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tekniset tiedot
etuhaarukka . . . . . . . . . .
kaasutin . . . . . . . . . . . .
moottori . . . . . . . . . . . .
moottorin kiristysmomentit
rungon kiristysmomentit .
runko . . . . . . . . . . . . . .
takavaimennin . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
122-123
112-119
107-109
110-111
. . . 126
120-121
124-125
Tyyppikilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Työskentelysäännöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
V
Vaihdepoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
perusasennon asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
perusasennon tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Vaihteistoöljy
lisäys . . . .
poisto . . . .
täyttö . . . .
vaihtaminen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
101
100
100
. 99
Vaihteistoöljymäärä
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Valokatkaisija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Valomaski ja ajovalo
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vianhaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-106
Vilkkukytkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Y
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ä
Äänenvaimennin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
lasivillatäytteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Äänimerkkipainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
*3211718fi*
3211718fi
05/2011
Valokuva: Mitterbauer
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Itävalta
http://www.ktm.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement