KTM 990 Supermoto T EU 2010 Supermoto Bike Používateľská príručka

KTM 990 Supermoto T EU 2010 Supermoto Bike Používateľská príručka

NÁVOD K OBSLUZE

2010 990 Supermoto R EU 990 Supermoto R FR 990 Supermoto R AUS/UK 990 Supermoto T EU 990 Supermoto T FR 990 Supermoto T AUS/UK

Výr.č. 3211519cs

MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM. Nyní jste majitelem moderního, sportovního motocyklu, který Vám určitě přinese plno radosti, pokud o něj budete příslušně pečovat a udržovat jej.

Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě!

1 Níže prosím uveďte sériové číslo Vašeho vozidla.

Číslo podvozku/typový štítek ( Str. 16)

Číslo motoru ( Str. 17) Číslo klíčků ( Str. 17)

Razítko obchodníka K datu tisku opovídal návod k obsluze nejnovějšímu stavu této konstrukční řady. Nelze však vyloučit drobné odchylky, které vzniknou v důsledku dalšího konstrukčního vývoje.

Všechny zde obsažené údaje jsou nezávazné. KTM-Sportmotorcycle AG si vyhrazuje zejména právo bez předchozího oznámení a bez udání důvodů změnit technické údaje, ceny, barvy, typy, materiál, služby a servisní služby, konstrukce, vybavení a ostatní, resp. je bez náhrad vyškrtnout, přizpůsobit místním podmínkám stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení. KTM neručí za možnosti dodávky, odlišnosti ve vyobrazeních a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahují zčásti zvláštní vybavení, které nepatří k rozsahu sériové dodávky.

MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM © 2009 by KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Rakousko Všechna práva vyhrazena Dotisk i dílčích výtahů pouze s písemným svolením autora.

ISO 9001(12 100 6061) Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001 používá KTM procesy zajištění kvality, které vedou k nejvyšší možné kvalitě výrobku.

Vystavil: TÜV Management Service KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Rakousko 2

OBSAH OBSAH

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY................................................... 7

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ............................................................ 8

POHLED NA VOZIDLO............................................................... 12 Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění).... 12

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)............................................................................. 14

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÝCH ČÍSEL.................................................. 16 Číslo podvozku/typový štítek .................................................. 16

Číslo klíčků ............................................................................. 17 Číslo motoru ........................................................................... 17

Číslo výrobku na vidlici ........................................................... 18 Výrobní číslo pružné vzpěry ................................................... 18

OVLÁDACÍ PRVKY ..................................................................... 19 Páčka spojky........................................................................... 19 Páčka ruční brzdy ................................................................... 19

Přepínač světel ....................................................................... 20 Tlačítko světelné houkačky..................................................... 20

Přepínač blinkrů...................................................................... 21 Tlačítko houkačky ................................................................... 21

Zámek zapalování/řízení ........................................................ 22 imobilizér................................................................................. 22

Nouzový vypínač .................................................................... 23

Tlačítko E-startéru .................................................................. 24 Sdružený přístroj na palubní desce ........................................ 24

Sdružený přístroj na palubní desce - funkční tlačítka............. 25 Sdružený přístroj na palubní desce - otáčkoměr .................... 25

Sdružený přístroj na palubní desce - kontrolky....................... 26

Sdružený přístroj na palubní desce - displej........................... 27

3

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel rychlosti ......... 28 Nastavení kilometrů nebo mílí ................................................ 28

Sdružený přístroj na palubní desce - čas ............................... 29 Nastavení času ....................................................................... 29

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel ODO .............. 30 Sdružený přístroj na palubní desce - nastavení/vynulování ukazatele TRIP 1 .................................................................... 30

Sdružený přístroj na palubní desce - nastavení/vynulování ukazatele TRIP 2 .................................................................... 31

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel TRIP F ........... 32 Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel okolní teploty ..................................................................................... 32

Nastavení jednotky teploty...................................................... 33 Sdružený přístroj na palubní desce - výstraha před náledím na silnici .................................................................... 33

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel teploty chladicí kapaliny ..................................................................... 34 Otevření uzávěru nádrže ........................................................ 34

Zavření uzávěru palivové nádrže............................................ 35 Úchytky ................................................................................... 35

Zámek sedačky....................................................................... 36 Nářadí ..................................................................................... 36

Pojistka helmy......................................................................... 37 Stupačky spolujezdce ............................................................. 37

Řadicí páka............................................................................. 38

Nožní brzda ............................................................................ 39 Boční stojan ............................................................................ 39

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU .................................. 40 Pokyny pro první uvedení do provozu .................................... 40

OBSAH

Záběh motoru ......................................................................... 41

Naložení vozidla ..................................................................... 42

NÁVOD K JÍZDĚ ......................................................................... 44 Kontroly před každým vyjetím................................................. 44

Startování ............................................................................... 45

Rozjezd................................................................................... 46

Řazení, jízda........................................................................... 47

Zabrzdění................................................................................ 50

Zastavení, parkování .............................................................. 51

Tankování paliva..................................................................... 53

SERVISNÍ PLÁN ......................................................................... 55 Servisní plán ........................................................................... 55

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU ............................................ 58 Postavení motocyklu vpředu na stojan ................................... 58 Sejmutí motocyklu z montážního stojanu vpředu ................... 58

Postavení motocyklu vzadu na stojan .................................... 59 Sejmutí motocyklu z montážního stojanu vzadu..................... 59

Vidlice/pružná vzpěra ............................................................. 60 Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici ................. 60

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče na vidlici............... 62

Nastavení předpětí pružiny vidlice.......................................... 63

Odvzdušnění vidlic.................................................................. 64

Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry......................... 65 Nastavení tlumení Low Speed při stlačování tlumiče pružné vzpěry ......................................................................... 65

Nastavení tlumení při stlačování tlumiče High Speed na pružné vzpěře ......................................................................... 67

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry...... 68

Nastavení předpětí pružiny pružné vzpěry x ........................ 69

Kontrola znečištění řetězu ...................................................... 71 Čištění řetězu.......................................................................... 71

Kontrola napnutí řetězu .......................................................... 73

Nastavení napnutí řetězu........................................................ 74

Kontrola řetězu, řetězového kola a řetězového pastorku ....... 76

Kontrola brzdových kotoučů brzdy předního kola................... 78

Kontrola brzdového kotouče brzdy zadního kola.................... 79

Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy ........................ 80 Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy ...................................... 80

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola ......... 81

Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola

Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola

Demontáž předního kola x

x ............... 82

Brzdová obložení .................................................................... 83 Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola ................. 83

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy zadního kola........... 85

x .............. 86

Kontrola brzdových obložení brzdy zadního kola ................... 87

................................................... 88

Montáž předního kola

Demontáž zadního kola

Montáž zadního kola

Kontrola tlumiče nárazu náboje zadního kola

Demontáž baterie x

x

x ........................................................ 89

x ..................................................... 91

......................................................... 93

x ................... 94

Kontrola stavu pneumatik ....................................................... 95

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách ................................. 97

Demontáž sedačky ................................................................. 98 Montáž sedačky...................................................................... 98

Montáž pojistky helmy na vozidlo ........................................... 99 .............................................................. 99

4

OBSAH

Montáž baterie

Nabíjení baterie

x ................................................................. 101

x ............................................................... 102

Výměna hlavní pojistky ......................................................... 104

Výměna pojistek jednotlivých elektrických spotřebičů .......... 106

Výměna žárovky světlometu................................................. 108

Výměna žárovky obrysového světla ..................................... 111

Výměna žárovky blinkru........................................................ 114

Výměna žárovky brzdového světla ....................................... 115

Výměna žárovek zadního světla........................................... 119

Výměna osvětlení poznávací značky.................................... 123

Kontrola nastavení světlometu ............................................. 124

Nastavení dosahu světla světlometu .................................... 125

Aktivace/deaktivace klíčku zapalování ................................. 126

Chladicí systém .................................................................... 129

Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny .......... 130

Kontrola hladiny chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži..... 132

Vypuštění chladicí kapaliny x ............................................. 134

Naplnění/odvzdušnění chladicího systému

Nastavení vůle plynového bowdenu x

x ..................... 135

Vyjmutí palivové nádrže........................................................ 137

Umístění palivové nádrže ..................................................... 138

Demontáž spojleru masky (Supermoto T) ............................ 140

Montáž spojleru masky (Supermoto T)................................. 141

Nastavení základní polohy páčky spojky.............................. 142

Kontrola/doplnění hladiny kapaliny hydraulické spojky ........ 143

Kontrola vůle plynového bovdenu......................................... 144

................................ 145 Kontrola hladiny motorového oleje ....................................... 145

Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka x ................................................................ 146 Vypuštění motorového oleje, výměna olejového filtru a vyčištění olejového sítka x ................................................. 146

Doplnění motorového oleje x ............................................. 151

Doplnění motorového oleje................................................... 152

Konektor oblouku zážehu ..................................................... 153 Přizpůsobení oblouku zážehu kvalitě paliva......................... 153

BLIKAJÍCÍ KÓD IMOBILIZÉRU ................................................. 155

BLIKAJÍCÍ KÓD ŘÍZENÍ MOTORU ........................................... 157

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD ............................................................ 163

MYTÍ.......................................................................................... 166 Mytí motocyklu...................................................................... 166

KONZERVOVÁNÍ PRO ZIMNÍ PROVOZ .................................. 168 Konzervování pro zimní provoz ............................................ 168

ULOŽENÍ................................................................................... 169 Uložení.................................................................................. 169

Uvedení do provozu po uložení ............................................ 170

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR ................................................ 171

Plnicí množství - motorový olej ............................................. 172 Plnicí množství - chladicí kapalina........................................ 172

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU ..................................... 173

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK.......................................... 177

Osazení žárovkami ............................................................... 178

Pneumatiky ........................................................................... 179 Plnicí množství - palivo ......................................................... 179

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE................................................ 181 Supermoto R......................................................................... 181

5

OBSAH

Supermoto T ......................................................................... 182

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA ............................... 184 Supermoto R......................................................................... 184

Supermoto T ......................................................................... 185

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU ................................. 187

PROVOZNÍ LÁTKY ................................................................... 190

POMOCNÉ PROSTŘEDKY ...................................................... 194

NORMY ..................................................................................... 196

REJSTŘÍK ................................................................................. 197

6

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY Použité symboly Dále je vysvětleno použití určitých symbolů.

Označuje očekávanou reakci (např. pracovního postupu nebo funkce).

Označuje neočekávanou reakci (např. pracovního postupu nebo funkce).

Všechny práce, které jsou označeny tímto symbolem, vyžadují odborné znalosti a technické chápání. V zájmu vlastní bezpečnosti nechte tyto práce provést autorizovaným servisem KTM! Údržbu Vašeho motocyklu tam optimálně provedou speciálně vyškolení odborníci pomocí nezbytných speciálních nástrojů.

Označuje odkaz na stránku (na uvedené straně si můžete přečíst více informací).

Použité formátování Dále je vysvětleno použité formátování písma.

Vlastní název Označuje vlastní název.

Název ® Značka™ Označuje ochranný název.

Označuje obchodní značku.

7

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Definice použití Sportovní motocykly KTM jsou navrženy a konstruovány tak, že odolávají běžnému namáhání v silničním provozu, ale ne pro použití na závodních dráhách a mimo asfaltové vozovky.

8 Informace Pro veřejný provoz na silnici je motocykl schválen jen v homologované verzi.

Údržba Předpokladem pro bezporuchový provoz a předcházení předčasnému opotřebení je dodržování všech prací údržby, péče a nastavení motoru a podvozku tak, jak jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení podvozku může způsobit poškození nebo zlomení součástí podvozku.

Použití motocyklů v extrémních podmínkách, např. na silně bahnité a mokré vozovce může vést k nadprůměrnému opotřebení součástí, jako např. hnacího ústrojí nebo brzd. Může to mít za následek údržbu resp. výměnu opotřebitelných součástí ještě před dosažením hra nice jejich opotřebení podle servisního plánu.

Bezpodmínečně prosím dodržujte předepsané doby záběhu, intervaly prohlídek a údržby. Jejich přesné dodržování výrazně přispívá k prodloužení životnosti Vašeho motocyklu.

Záruka Práce předepsané v servisním plánu musí provádět výhradně autorizovaný servis KTM a potvrdit je v servisní knížce, jinak zaniká jaký koliv nárok na záruku. Při škodách a následných škodách, které byly způsobeny manipulací a/nebo přestavbami na vozidle, nemůže být poskytnuto žádné záruční plnění.

Provozní prostředky Palivo, mazací prostředky resp. provozní prostředky je nutno používat dle specifikace, která je uvedena v návodu k obsluze.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Náhradní díly, příslušenství Pro svoji vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly schválené a/nebo doporučené KTM a nechte si je namontovat v autorizovaném servisu KTM. KTM nepřebírá žádné záruky za jiné výrobky, a tím vzniklé škody.

Některé náhradní díly a příslušenství je u příslušných popisů uvedeno v závorkách. Váš obchodník KTM Vám rád poradí.

Aktuální KTM PowerParts pro své vozidlo naleznete na webových stránkách KTM.

Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com

9 Pravidla při práci Pro některé práce jsou nutné speciální nástroje. Tyto nástroje nejsou součástí vozidla, lze je ale objednat pod číslem uvedeným v závorce. Příkl.: zdvihač ventilové pružiny (59029019000) Součásti, které nelze znovu použít (např. samopojistné šrouby a matice, těsnění, těsnicí kroužky, O-kroužky, závlačky, pojistné podložky) je nutno při montáži nahradit novými součástmi.

Pokud se u šroubových spojení použije pojistka šroubu (např. Loctite zené resp. opotřebované součásti vyměňte.

® ), musí se při jejím použití dodržovat specifické pokyny výrobce.

Součásti, které se mají po demontáži znovu použít, je nutno vyčistit a zkontrolovat, zda nejsou poškozené resp. opotřebované. Poško Po skončení opravy resp. údržby je nutno se ujistit o provozní bezpečnosti vozidla.

Přeprava Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

Upozornění Nebezpečí požáru Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – Vypněte motor a vytáhněte klíček zapalování.

– Motocykl zajistěte proti pádu nebo odjetí upínacími pásy nebo jiným vhodnými upevňovacími prostředky.

Životní prostředí Jízda na motocyklu je nádherný sport a my přirozeně doufáme, že si jej budete moci užít plnými doušky. Avšak – skrývá v sobě poten ciál pro problémy s životním prostředím, stejně jako pro konflikty s jinými lidmi. Odpovědné zacházení s motocyklem ale zajistí, aby k problémům nebo konfliktům nedocházelo. Pro zajištění budoucnosti motocyklového sportu se ujistěte, zda používáte motocykl legálně, chovejte se uvědoměle k životnímu prostředí a respektujte práva ostatních lidí.

Upozornění/Výstražná upozornění Bezpodmínečně dbejte uvedených upozornění/výstražných upozornění.

10 Informace Na vozidle jsou umístěny různé nálepky s upozorněním/ výstražným upozorněním. Žádnou nálepku s upozorněním/výstražným upozorněním neodstraňujte. Pokud by některá chyběla, nemuseli byste Vy nebo někdo jiný poznat nebezpečí a v důsledku toho by mohlo dojít ke zranění.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 11 Stupně nebezpečí Nebezpečí Upozornění na nebezpečí, které má za následek jistou smrt nebo těžká zranění s trvalými následky, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Výstraha Upozornění na nebezpečí, které má pravděpodobně za následek smrt nebo těžká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Pozor Upozornění na nebezpečí, které může mít za následek lehká zranění, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Upozornění Upozornění na nebezpečí, které má za následek značné hmotné škody nebo poškození stroje, pokud nebudou provedena příslušná pre ventivní opatření.

Výstraha Upozornění na nebezpečí, které má za následek poškození životního prostředí, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Návod k obsluze – Před první jízdou si nezbytně důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Obsahuje mnoho informací a tipů, které vám usnadní ovlá dání a manipulaci s motocyklem. Jen tak zjistíte, jak nejlépe motocykl sladit se svými potřebami, a jak se můžete chránit před úra zem. Návod k obsluze kromě toho obsahuje důležité informace o údržbě motocyklu.

– Návod k obsluze je důležitou součástí motocyklu, a při dalším prodeji musí být předán novému vlastníkovi.

POHLED NA VOZIDLO 3.1

Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění) 12 B00143-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POHLED NA VOZIDLO Sdružený přístroj na palubní desce Uzávěr nádrže Zpětné zrcátko Páčka spojky Sedačka Úchytky Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry Předpětí pružiny pružné vzpěry Číslo motoru Řadicí páka Průzor oleje 13

POHLED NA VOZIDLO 3.2

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění) 14 B00142-10

POHLED NA VOZIDLO 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 Zámek sedačky Přepínač světel, tlačítko světelné houkačky, přepínač blinkrů, tlačítko houkačky Nouzový vypínač, tlačítko E-startéru Páčka ruční brzdy Předpětí pružiny vidlice, tlumení při roztahování tlumiče vidlice Číslo podvozku Tlumení při stlačování tlumiče vidlice Typový štítek Nožní brzda Stupačky spolujezdce Tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry 15

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÝCH ČÍSEL 4.1

Číslo podvozku/typový štítek Číslo podvozku Typový štítek  je vyraženo na hlavě řízení vpravo.

 se nachází vpravo na spodní trubce rámu.

16 B00146-10

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÝCH ČÍSEL 4.2

Číslo klíčků Číslo klíčku Code number  je uvedeno na KEYCODECARD.

17 Informace Číslo klíčku potřebujete k objednání náhradního klíčku. Uscho vejte KEYCODECARD ne bezpečném místě.

Oranžovým programovacím klíčkem aktivujete resp. deaktivujete černý klíček zapa lování. Uschovejte oranžový programovací klíček na bezpečném místě, smí se používat jen pro funkce výuky a programování.

700563-01 4.3

Číslo motoru Číslo motoru  je vyraženo na levé straně motoru pod pastorkem.

B00120-10

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÝCH ČÍSEL 4.4

Číslo výrobku na vidlici Výrobní číslo vidlice  je vyraženo na vnitřní straně koncovky vidlice.

18 700546-01 4.5

Výrobní číslo pružné vzpěry Výrobní číslo pružné vzpěry  je vyraženo na horní části pružné vzpěry nad nastavova cím kroužkem směrem ke straně motoru.

700547-01

OVLÁDACÍ PRVKY 5.1

Páčka spojky Páčka spojky  je umístěna na řídítkách vlevo.

Spojka je ovládaná hydraulicky a automaticky se seřizuje.

5.2

Páčka ruční brzdy 700548-01 Páčka ruční brzdy  je umístěna na řídítkách pravo.

Pákou ruční brzdy se ovládá brzda předního kola.

700549-01 19

OVLÁDACÍ PRVKY 5.3

Přepínač světel Přepínač světel  je umístěn na řídítkách vlevo.

Možné stavy Potkávací světlo zapnuté – Přepínač světel je vychýlený dolů. V této poloze je zapnuté potkávací a zadní světlo.

Dálkové světlo zapnuté – Přepínač světel je vychýlený nahoru. V této poloze je zapnuté dálkové a zadní světlo.

700550-10 5.4

Tlačítko světelné houkačky Tlačítko světelné houkačky  je umístěno na řídítkách vlevo.

Možné stavy • Tlačítko světelné houkačky v základní poloze • Tlačítko světelné houkačky stisknuté – V této poloze je světelná houkačka zapnutá (dálkové světlo).

20 700551-01

OVLÁDACÍ PRVKY 5.5

Přepínač blinkrů 700550-11 Přepínač blinkrů Možné stavy  je umístěn na řídítkách vlevo.

Blinkr vypnutý Blinkr vlevo zapnutý – Přepínač blinkrů stlačen doleva. Přepínač blinkrů se po stisknutí vrátí zpět do střední polohy.

Blinkr vpravo zapnutý – Přepínač blinkrů stlačený doprava. Přepínač blin krů se po stisknutí vrátí zpět do střední polohy.

Pro vypnutí blinkru stiskněte přepínač blinkrů k tělesu přepínače.

21 5.6

Tlačítko houkačky Tlačítko houkačky  Možné stavy • Tlačítko houkačky • Tlačítko houkačky je umístěno na řídítkách vlevo.

v základní poloze stisknuté – Houkačka je v této poloze zapnutá.

700550-12

OVLÁDACÍ PRVKY 5.7

Zámek zapalování/řízení 22 600825-01 Zámek zapalování/řízení se nachází před horním můstkem vidlice.

Informace K zapnutí zapalování se smí použít jen černý klíček zapalování.

Oranžovým programovacím klíčkem aktivujete resp. deaktivujete černý klíček zapa lování.

Možné stavy Zapalování vyp OFF – V této poloze je zapalovací obvod přerušený, běžící motor zhasne, stojící motor nenaskočí. Klíč zapalování lze vytáhnout.

Zapalování zapnuté ON – V této poloze je zapalovací obvod uzavřený, motor lze nastartovat.

Řízení je zablokované – V této poloze je okruh zapalování přerušený a řízení je zablokované. Klíč zapalování lze vytáhnout.

5.8

imobilizér Elektronický imobilizér zajišťuje vozidlo před neoprávněným použitím.

Vytažením klíčku zapalování se automaticky aktivuje imobilizér a uzamkne se elektronika motoru.

Červená kontrolka bliká po 1 minutě v 15 sekundovém intervalu.

Červená kontrolka může také blikáním signalizovat poruchu.

400887-01

OVLÁDACÍ PRVKY 23 Informace Klíčky zapalování jsou osazeny elektronickými součástmi. Nikdy nepřipevňujte do jednoho svazku víc klíčků zapalování, mohly by se vzájemně rušit, což by mohlo způsobit problémy.

Ztracený černý klíček zapalování musí být deaktivován, aby se zabránilo neoprávněnému uvedení vozidla do provozu.

Druhý černý klíček zapalování je při dodávce aktivován.

U autorizovaného servisu KTM lze objednat ještě dva další náhradní klíčky zapalování (číslo klíčků na KEYCODECARD), pro použití se musí ale aktivovat.

5.9

Nouzový vypínač Nouzový vypínač Možné stavy  je umístěný na řídítkách vpravo.

Nouzový vypínač zapnutý – Pro provoz je nutná tato poloha, zapalovací okruh je uzavřený.

Nouzový vypínač vypnutý – V této poloze je zapalovací okruh přerušený, běžící motor zhasne, motor nelze nastartovat.

700552-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.10

Tlačítko E-startéru Tlačítko E-startéru  je umístěno na řídítkách vpravo.

Možné stavy • Tlačítko E-startéru • Tlačítko E-startéru v základní poloze stisknuté – V této poloze je E-startér zapnutý.

700552-11 5.11

Sdružený přístroj na palubní desce Sdružený přístroj na palubní desce je umístěn před řídítky.

Sdružený přístroj je rozčleněn na 4 funkční oblasti.

 Funkční tlačítka  Otáčkoměr  Kontrolky  Displej 400920-10 24

OVLÁDACÍ PRVKY 5.12

Sdružený přístroj na palubní desce - funkční tlačítka Tlačítkem MODE  se mění režim zobrazení.

Možnými režimy zobrazení jsou ujeté kilometry (ODO), Tripmaster 1 (TRIP 1), Tripmas ter 2 (TRIP 2) a okolní teplota.

Tlačítkem SET na 0.0.

Tlačítko   se funkce Tripmaster 1 (TRIP 1) a Tripmaster 2 (TRIP 2) nastavuje je bez funkce.

25 400921-10 5.13

Sdružený přístroj na palubní desce - otáčkoměr Otáčkoměr  zobrazuje otáčky motoru v otáčkách za minutu.

Červené značení  označuje oblast nadměrných otáček motoru.

400922-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.14

Sdružený přístroj na palubní desce - kontrolky Kontrolky poskytují dodatečné informace o provozním stavu motocyklu.

Možné stavy Kontrolka blinkrů bliká zeleně v rytmu blikání – Blinkr je zapnutý.

400923-01 Kontrolka volnoběhu svítí zeleně – Převodovka je zařazená na volnoběh.

Kontrolka dálkového světla svítí modře – Dálkové světlo je zapnuté.

Kontrolka teploty svítí červeně – Chladicí kapalina dosáhla kritické hod noty.

Kontrolka hladiny paliva svítí oranžově – Hladina paliva dosáhla značky rezervy. Displej se přepne na ukazatel TRIP F.

Kontrolka oleje svítí červeně – Tlak oleje je příliš nízký.

Kontrolka FI (MIL) svítí/bliká oranžově – OBD rozpoznal závažnou chybu emisí nebo bezpečnosti.

Kontrolka imobilizéru svítí/bliká červeně – Stavové nebo chybové hlášení imobilizéru/zařízení alarmu.

Kontrolka baterie svítí červeně – V elektrické síti vozidla je příliš nízké napětí.

26

OVLÁDACÍ PRVKY 5.15

Sdružený přístroj na palubní desce - displej Při zapnutí motoru se na jednu sekundu rozsvítí všechny segmenty ukazatelů z důvodů testu funkce.

27 400892-01 LEnGth Po testu funkce displeje se na jednu sekundu rozsvítí obvod kola LEnGth.

Informace Číslo 1870 odpovídá obvodu 17" předního kola se sériovými pneumatikami.

Potom se zobrazí posledně zvolený režim.

400837-01

OVLÁDACÍ PRVKY 5.16

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel rychlosti Rychlost  je zobrazena v kilometrech za hodinu km/h resp. v mílích za hodinu mph.

28 400838-10 5.17

Nastavení kilometrů nebo mílí Informace Pokud se mění jednotka, hodnota ODO zůstane zachovaná a příslušně se přepočítá.

Proveďte nastavení používané ve vaší zemi.

Podmínka Motocykl stojí.

OVLÁDACÍ PRVKY 29 – Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

– Tlačítko MODE stiskněte tolikrát, až je aktivní režim zobrazení ODO.

– Tlačítko MODE přidržte stisknuté, až se změní režim zobrazení z km/h na mph resp. z mph na km/h.

400893-10 5.18

Sdružený přístroj na palubní desce - čas Čas je zobrazen na displeji v oblasti  .

Informace Čas se musí nastavit, pokud byla odpojená baterie resp. demontovaná pojistka.

5.19

Nastavení času 400893-11 Podmínka Motocykl stojí.

OVLÁDACÍ PRVKY – Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

– Tlačítko MODE stiskněte tolikrát, až je aktivní režim zobrazení ODO.

– Tlačítka MODE a SET přidržte stlačená zároveň.

Čas začne blikat.

– Tlačítkem MODE nastavte hodiny.

– Tlačítkem SET nastavte minuty.

– Tlačítka MODE a SET přidržte stlačená zároveň.

Čas je nastavený.

400893-12 5.20

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel ODO V režimu zobrazení ODO se zobrazuje celkový počet ujetých kilometrů resp. mílí.

Informace Tato hodnota zůstává zachována, i když se odpojí baterie a/nebo přepálí pojistka.

30 400839-01 5.21

Sdružený přístroj na palubní desce - nastavení/vynulování ukazatele TRIP 1 Informace Čítač ujeté denní trasy TRIP 1 běží stále a počítá do 999.9.

Čítačem ujeté denní trasy lze měřit délky tras při vyjížďkách nebo vzdálenosti mezi dvěma zastávkami pro tankování. Pokud je překročena hodnota 999.9, čítač ujeté denní trasy začne opět od 0.0.

OVLÁDACÍ PRVKY – Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

– Tlačítko MODE stiskněte tolikrát, až je aktivní režim zobrazení TRIP 1.

– Tlačítko SET přidržte stlačené.

Ukazatel TRIP 1 je na 0.0.

31 400840-01 5.22

Sdružený přístroj na palubní desce - nastavení/vynulování ukazatele TRIP 2 Informace Čítač ujeté denní trasy TRIP 2 běží stále a počítá do 999.9.

Čítačem ujeté denní trasy lze měřit délky tras při vyjížďkách nebo vzdálenosti mezi dvěma zastávkami pro tankování. Pokud je překročena hodnota 999.9, čítač ujeté denní trasy začne opět od 0.0.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

– Tlačítko MODE stiskněte tolikrát, až je aktivní režim zobrazení TRIP 2.

– Tlačítko SET přidržte stlačené.

Ukazatel TRIP 2 je na 0.0.

400841-01

OVLÁDACÍ PRVKY 5.23

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel TRIP F Pokud hladina paliva dosáhne značku rezervy, přejde ukazatel automaticky na TRIP F a začne počítat od 0.0, nezávisle na tom, jaký režim zobrazení byl předtím aktivován.

32 Informace Současně s ukazatelem TRIP F začne svítit kontrolka paliva.

400842-01 5.24

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel okolní teploty Okolní teplota  je zobrazena ve °C resp. °F.

400893-13

OVLÁDACÍ PRVKY 5.25

Nastavení jednotky teploty Podmínka Motocykl stojí.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

– Tlačítko MODE stiskněte tolikrát, až je aktivní okolní teplota.

– Tlačítko MODE přidržte stisknuté, až se změní režim zobrazení z °C na °F resp. z °F na °C.

33 400893-14 5.26

Sdružený přístroj na palubní desce - výstraha před náledím na silnici Zobrazení symbolu mrazu Symbol ledu signalizuje zvýšené nebezpečí náledí na silnici.

se na displeji zobrazí, klesne-li okolní teplota pod uvedenou hodnotu.

teplota Symbol ledu teplota 3 °C na displeji zhasne, stoupne-li okolní teplota zase nad uvedenou hodnotu.

4 °C 400894-10

OVLÁDACÍ PRVKY 34 5.27

Sdružený přístroj na palubní desce - ukazatel teploty chladicí kapaliny Ukazatel teploty na displeji sestává z 12 dílků. Čím více dílků svítí, tím je chladicí kapalina teplejší. Při rozsvícení horního dílku začnou současně všechny dílky blikat a začne svítit kontrolka teploty.

Možné stavy • Studený motor – svítí až pět dílků.

• • Motor zahřátý na provozní teplotu – svítí šest až jedenáct dílků.

Motor horký – bliká všech dvanáct dílků.

700124-01 5.28

Otevření uzávěru nádrže 302079-10 – Odklopte kryt závěru nádrže  a zasuňte klíč zapalování.

Upozornění Nebezpečí poškození Zlomení klíčku zapalování.

– Zatlačte na uzávěr nádrže, aby se odlehčil klíček zapalování. Poškozené klíčky zapalování se musí vyměnit.

– Klíčem zapalování otočte o 90° proti směru hodinových ručiček a vyjměte uzávěr nádrže.

Informace Uzávěr nádrže je vybaven systémem odvětrávání.

OVLÁDACÍ PRVKY 5.29

Zavření uzávěru palivové nádrže – Nasaďte uzávěr nádrže a klíčem zapalování otočte o 90° ve směru hodinových ruči ček.

– Vytáhněte klíč zapalování a sklopte kryt.

35 5.30

Úchytky 700554-01 Úchytky  slouží k pojíždění s motocyklem.

Při provozu se spolujezdcem se jich může spolujezdec během jízdy držet.

600923-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.31

Zámek sedačky Zámek sedačky  se nachází na zádi vozidla pod zadním světlem.

Lze jej zamknout klíčkem zapalování.

36 5.32

Nářadí 600922-10 Nářadí  se nachází v odkládací schránce pod sedačkou.

600924-10

OVLÁDACÍ PRVKY 5.33

Pojistka helmy 37 700561-01 Helma může být pomocí ocelového lanka z palubního nářadí na vozidle zajištěna proti krá deži.

Výstraha Nebezpečí nehody Zhoršení jízdního chování a ovládání vozidla v důsledku namontované pojistky helmy resp. helmy.

– Během jízdy nepoužívejte pojistku helmy k upevnění helmy nebo jiných před mětů. Před zahájením jízdy vždy odstraňte pojistku helmy.

5.34

Stupačky spolujezdce Stupačky spolujezdce jsou provedeny vyklápěcí.

Možné stavy • Stupačky spolujezdce zaklopené – Pro provoz bez spolujezdce.

• Stupačky spolujezdce vyklopené – Pro provoz se spolujezdcem.

B00127-01

OVLÁDACÍ PRVKY 5.35

Řadicí páka Řadicí páka  je namontovaná vlevo na motoru.

B00120-11 Polohu jednotlivých rychlostních stupňů vidíte na obrázku.

Poloha neutrálu nebo volnoběhu  se nachází mezi 1. a 2. rychlostním stupněm.

B00121-10 38

OVLÁDACÍ PRVKY 5.36

Nožní brzda Nožní brzda  se nachází před pravou stupačkou.

Pákou nožní brzdy se ovládá brzda zadního kola.

39 5.37

Boční stojan B00122-10 Boční stojan  je spojený s bezpečnostním systémem startování, dodržujte návod k jízdě.

Možné stavy • Boční stojan vyklopený – Vozidlo může být odstaveno na bočním stojanu. Bezpeč nostní systém startování je aktivní.

• Boční stojan sklopený – Tato poloha je nutná při každé jízdě. Bezpečnostní systém startování není aktivní.

B00123-10

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU 6.1

Pokyny pro první uvedení do provozu Nebezpečí Nebezpečí nehody Nebezpečí v důsledku nedostatečného přizpůsobení vozidla podmínkám provozu.

– Vozidlo neprovozujte pokud nejste schopni se přizpůsobit podmínkám provozu resp. jste konzumovali alkohol a/nebo léky resp. drogy.

Výstraha Nebezpečí poranění Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.

– Ochranný oděv (helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory) noste při každé jízdě. Používejte vždy ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným požadavkům.

Výstraha Nebezpečí pádu Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.

– Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolova telné.

Výstraha Nebezpečí nehody Nekontrolovatelné jízdní chování v důsledku nepovolených a/nebo nedoporučených pneumatik/kol.

– Používejte pouze pneumatiky/kola schválené a/nebo doporučené KTM s odpovídajícím indexem rychlosti.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížená přilnavost k vozovce při nových pneumatikách.

– Nové pneumatiky mají hladký běhoun a proto nevykazují plnou přilnavost k vozovce. Celý běhoun pneumatiky musí být prv ních 200 kilometrů zdrsněný při umírněném způsobu jízdy střídavě v šikmých polohách. Teprve po "zajetí" je docílena plná přilnavost.

40

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Není-li nožní brzda uvolněná, obrušuje se soustavně brzdové obložení. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí.

Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu brzdy.

41 Informace Při provozu vašeho vozidla mějte na paměti, že jiní lidé se mohou cítit obtěžováni nadměrným hlukem.

– Ujistěte se, že práce na kontrole dodávky provedl autorizovaný servis KTM.

Při předání vozidla obdržíte doklad o vydání a servisní knížku.

– Před první jízdou si pozorně pročtěte celý návod na ovládání.

– Seznamte se s ovládacími prvky.

– Nastavte základní polohu páčky spojky. ( Str. 142)

– Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. ( Str. 80)

– Předtím než podniknete větší vyjížďku, zvykněte si na vhodném terénu na zacházení s vozidlem. Vyzkoušejte si také jednou jet co nejpomaleji, abyste získali více citu pro motocykl.

– Během jízdy držte řídítka pevně oběma rukama a nohy nechte na stupačkách.

– Záběh motoru. ( Str. 41)

6.2

Záběh motoru – Během fáze náběhu nepřekračujte udaný počet otáček a výkon motoru.

Předepsaná hodnota Maximální otáčky motoru Během prvních: 1 000 km Po prvních: 1 000 km 6 500 ot/min 9 500 ot/min

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU – Vyvarujte se jízdy na plný plyn!

42 6.3

Naložení vozidla Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízda.

– Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav. Celková hmotnost se vypočítá takto: Motocykl připra vený k provozu a plně natankovaný, jezdec a spolujezdec v ochranném obleku a přilbě, zavazadla.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízdní chování v důsledku neodborné montáže kufru a/nebo tankvaku.

– Kufry a tankvaky namontujte a zajistěte podle předpisu výrobce.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízdní chování při vysoké rychlosti.

– Příslušně přizpůsobte rychlost nákladu. Pokud je Váš motocykl naložen zavazadly, jeďte pomaleji.

Nejvyšší rychlost se zavazadlem 130 km/h Výstraha Nebezpečí úrazu Zničení systému tašek.

– Pokud máte na svém motocyklu namontované zavazadlové tašky, dodržujte maximální naložení uváděné výrobcem.

Výstraha Nebezpečí úrazu V důsledku posunutých zavazadel špatná viditelnost pro ostatní účastníky provozu.

– Pokud je zadní světlo zakryté, účastníci provozu, jedoucí za Vámi Vás zejména ve tmě špatně vidí. Pravidelně kontrolujte upevnění vezeného zavazadla.

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU Výstraha Nebezpečí úrazu Změněné jízdní chování a delší brzdná dráha při vyšším naložení.

– Přizpůsobte rychlost příslušnému naložení.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízdní chování v důsledku posunutých kusů zavazadel.

– Pravidelně kontrolujte upevnění vezeného zavazadla.

Výstraha Nebezpečí popálení Horké výfukové potrubí může popálit zavazadlo.

– Zavazadlo upevněte tak, aby nemohlo být popáleno nebo zašpiněno horkým výfukovým potrubím.

43 – Pokud si s sebou vezete zavazadla, je nutno dbát na bezpečné upevnění co nejblíže středu vozidla a na stejnoměrné rozložení hmot nosti na přední a zadní kolo.

– Je nutno dodržovat nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a nejvyšší přípustné zatížení náprav.

Předepsaná hodnota Nejvyšší přípustná celková hmotnost Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu (Supermoto T) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu (Supermoto R) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu 400 kg 190 kg 160 kg 250 kg

NÁVOD K JÍZDĚ 7.1

Kontroly před každým vyjetím Informace Při provozu musí být motocykl v technicky bezvadném stavu.

V zájmu bezpečnosti jízdy byste si měli zvyknout provést na motocyklu zevrubnou kontrolu před každým vyjetím.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. (

– Zkontrolujte motor, zda neuniká olej.

– Zkontrolujte zásobu paliva.

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

– Vyčistěte řetěz. ( Str. 71)

Str. 73)

Str. 145)

– Kontrolujte stav pneumatik. ( Str. 95)

– Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( Str. 97)

– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy zadního kola. (

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. (

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (

Str. 83)

Str. 87)

– Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži. (

Str. 81)

Str. 85)

Str. 132)

– Zkontrolujte nastavení a lehký chod všech ovládacích prvků.

– Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.

– Zkontrolujte správné upevnění zavazadel.

– Posaďte se na motocykl a zkontrolujte správné nastavení zpětných zrcátek.

44

NÁVOD K JÍZDĚ 7.2

Startování Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartujte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsávacího zařízení.

Pozor Nebezpečí úrazu Pokud by se vozidlo provozovalo s vybitou baterií nebo bez baterie, mohly by se poškodit elektronické sou části nebo bezpečnostní zařízení.

– Nikdy neprovozujte vozidlo s vybitou baterií nebo bez baterie.

Upozornění Poškození motoru Vysoké otáčky při studeném motoru působí negativně na životnost motoru.

– Motor zahřívejte vždy při nízkých otáčkách.

45

NÁVOD K JÍZDĚ 600920-10 46 – Nouzový vypínač stiskněte do polohy .

– Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

Po zapnutí zapalování je asi 2 sekundy slyšet práci palivového čerpadla. Sou časně se provede test funkcí sdruženého přístroje na palubní desce.

– Zařaďte převodovku na neutrál.

Svítí zelená kontrolka volnoběhu N – Stiskněte tlačítko E-startéru .

 .

Informace Tlačítko E-startéru stiskněte teprve tehdy, až se dokončí test funkcí sdruženého přístroje.

Při startování NEPŘIDÁVEJTE plyn. Pokud během startování přidáte plyn, řízení motoru nebude vstřikovat žádné palivo, motor proto nemůže naskočit.

Bez přerušení startujte maximálně 5 sekund. Do dalšího pokusu o nastartování vyčkejte minimálně 5 sekund.

Tento motocykl je vybaven bezpečnostním systémem startování. Motor může být nastartován jen tehdy, když je převodovka zařazená na volnoběh nebo při zařazené rychlosti je zatažená páčka spojky. Pokud při vyklopeném bočním stojanu zařadíte rychlost a pustíte spojku, zůstane motor stát.

– Odlehčete boční stojan a nohou jej posuňte nahoru až na doraz.

7.3

Rozjezd – Zatáhněte páčku spojky, zařaďte 1. rychlostní stupeň, páčku spojky pomalu uvolňujte a zároveň opatrně přidávejte plyn.

NÁVOD K JÍZDĚ 7.4

Řazení, jízda Výstraha Nebezpečí úrazu Při skokových změnách zátěže se vozidlo může dostat mimo kontrolu.

– Předcházejte skokovým změnám zátěže a velkým brzdovým manévrům, přizpůsobte rychlost stavu vozovky.

Výstraha Nebezpečí úrazu Podřazení při vysokých otáčkách vede k zablokování zadního kola.

– Při vysokých otáčkách nepodřazujte na nižší stupeň. Motor se přetočí a zadní kolo se může zablokovat.

Výstraha Nebezpečí úrazu Vyvolání chybných funkcí v důsledku nesprávné polohy klíče zapalování.

– Během jízdy neměňte polohu klíče zapalování.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nesledování dění v provozu v důsledku nastavovacích činností na vozidle.

– Všechny činnosti nastavení provádějte při klidovém stavu vozidla.

Výstraha Nebezpečí úrazu Spolujezdec musí být schopen se správně držet na sedadle pro spolujezdce.

– Spolujezdec se musí pevně držet řidiče nebo třmenového držáku a nohama musí stát na stupačkách. Dodržuje předpisy o minimálním věku spolujezdce, platné ve Vaší zemi.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí nehody v důsledku riskantního způsobu jízdy.

– Dodržujte předpisy jízdního provozu, jezděte defenzívně a předvídavě, abyste co nejdříve rozpoznali možná nebezpečí.

47

NÁVOD K JÍZDĚ 48 Výstraha Nebezpečí úrazu Při studených pneumatikách snížená přilnavost k vozovce.

– Při každé jízdě musíte jet první kilometry s mírnou rychlostí do té doby, než pneumatiky docílí svoji provozní teplotu a je zajiš těna optimální přilnavost k vozovce.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížená přilnavost k vozovce při nových pneumatikách.

– Nové pneumatiky mají hladký běhoun a proto nevykazují plnou přilnavost k vozovce. Celý běhoun pneumatiky musí být prv ních 200 kilometrů zdrsněný při umírněném způsobu jízdy střídavě v šikmých polohách. Teprve po "zajetí" je docílena plná přilnavost.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízda.

– Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost a zatížení náprav. Celková hmotnost se vypočítá takto: Motocykl připra vený k provozu a plně natankovaný, jezdec a spolujezdec v ochranném obleku a přilbě, zavazadla.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nestabilní jízdní chování v důsledku posunutých kusů zavazadel.

– Pravidelně kontrolujte upevnění vezeného zavazadla.

Výstraha Nebezpečí nehody Nedostatečná provozní bezpečnost vozidla.

– Po pádu je nutno vozidlo zkontrolovat jako před každým uvedením do provozu.

Upozornění Poškození motoru Nefiltrovaný nasávaný vzduch působí negativně na životnost motoru.

– Vozidlo nikdy neprovozujte bez vzduchového filtru, protože by se do motoru dostal prach a nečistota, což by zvýšilo opotřebení motoru.

NÁVOD K JÍZDĚ Upozornění Poškození motoru Přehřátí motoru.

– Při rozsvícení kontrolky teploty chladicí kapaliny zastavte vozidlo a vypněte motor. Nechte vychladnout motor a zkontrolujte resp.

upravte hladinu chladicí kapaliny v chladiči. Pokud pojedete dále i se svítící kontrolkou teploty chladicí kapaliny, dojde k poškození motoru.

49 Informace Pokud se při jízdě vyskytnou neobvyklé zvuky, ihned zastavte, vypněte motor a kontaktujte autorizovaný servis KTM.

B00121-10 – Pokud to podmínky (stoupání, jízdní situace atd.) dovolují, můžete zařadit vyšší stupně.

– Uberte plyn, současně zatáhněte spojku, zařaďte další stupeň, uvolněte spojku a při dejte plyn.

Informace Polohu 6 stupňů vpřed vidíte na obrázku. Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stupněm. 1. stupeň je stupeň pro rozjíždění nebo jízdu v horském terénu.

– Po dosažení nejvyšší rychlosti plným vytočením otočné rukojeti plynu, plyn snižte na ¾. Rychlost se téměř nesníží, ale značně se sníží spotřeba paliva.

– Přidávejte jen tolik plynu, kolik dovoluje vozovka a povětrnostní poměry. Zejména v zatáčkách by se nemělo řadit a jen velmi opatrně přidávat plyn.

– Pro podřazení motocykl v případě potřeby přibrzděte a současně uberte plyn.

– Stiskněte spojku a zařaďte nižší stupeň, pomalu uvolňujte spojku a přidávejte plyn nebo ještě jednou zařaďte.

– Pokud se například na křižovatce motor přetočí, jen zatáhněte páku spojky a stiskněte tlačítko E-startéru. Převodovka nemusí být uvedena do polohy volnoběhu.

NÁVOD K JÍZDĚ – Vypněte motor, pokud má dojít k delšímu provozu na volnoběh nebo při stání.

– Pokud během jízdy začne svítit kontrolka FI (MIL), musí se ihned zastavit. Jakmile je převodovka v poloze volnoběhu, začne kontrolka FI (MIL) blikat.

Informace Z rytmu blikání lze zjistit dvojmístné číslo, takzvaný blikající kód. Blikající kód udává, na které součásti je porucha.

– Pokud se na sdruženém přístroji na palubní desce zobrazí symbol ledu , je nutno počítat s náledím na silnici. Přizpůsobte rychlost změněnému stavu vozovky.

50 7.5

Zabrzdění Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš silné brzdění vede k zablokování kol.

– Přizpůsobte způsob brzdění jízdní situaci a stavu vozovky.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špinavých brzd.

– Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.

Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku porézního působiště tlaku přední resp. zadní brzdy.

– Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Není-li nožní brzda uvolněná, obrušuje se soustavně brzdové obložení. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí.

Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu brzdy.

NÁVOD K JÍZDĚ Výstraha Nebezpečí úrazu Delší brzdná dráha v důsledku vyšší celkové hmotnosti.

– Počítejte s delší brzdou dráhou, pokud povezete spolujezdce nebo zavazadla.

Výstraha Nebezpečí úrazu Zpožděný brzdný účinek na silnicích posypaných solí.

– Posypová sůl se může usadit na brzdových kotoučích. Abyste docílili brzdného účinku, na který jste zvyklí, musí být brzdové kotouče předtím čistě zabrzděny.

51 – Pro brzdění uberte plyn a brzděte zároveň brzdou předního i zadního kola.

– Na mokrém nebo kluzkém povrchu se má používat převážně brzda zadního kola.

– Brzdění byste měli ukončit vždy před začátkem zatáčky. Přitom podle rychlosti zařaďte nižší rychlostní stupeň.

– Při dlouhých jízdách s kopce využívejte brzdný účinek motoru. Za tím účelem zařaďte o jeden nebo o dva nižší stupeň, avšak nepře táčejte motor. Potřebujete tak podstatně méně brzdit a brzdy se tolik nepřehřívají.

7.6

Zastavení, parkování Výstraha Nebezpečí odcizení Použití neoprávněnými osobami.

– Pokud běží motor, nenechávejte nikdy vozidlo stát bez dozoru. Zajistěte vozidlo proti zásahu nepovolané osoby. Pokud opouštíte vozidlo, zamkněte řízení a vytáhněte klíč zapalování.

Výstraha Nebezpečí popálení Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Nedotýkejte se horkých součástí, jako např. výfukového systému, chladiče, motoru, nárazového tlumiče nebo brzd. Předtím než začnete s pracemi na těchto součástech, nechte je vychladnout.

Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

NÁVOD K JÍZDĚ – Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

Upozornění Nebezpečí požáru Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Vozidlo neodstavujte na místech, kde se nacházejí snadno hořlavé a/nebo vznětlivé látky. Na zahřáté vozidlo nepokládejte žádné předměty. Vozidlo nechte vždy nejprve vychladnout.

Upozornění Materiální škody Poškození nebo zničení součástí v důsledku nadměrného zatížení.

– Postranní stojan je dimenzován pouze na hmotnost motocyklu. Nesedejte si na motocykl, pokud stojí na postranním stojanu.

Postranní stojan resp. rám by se mohl poškodit a motocykl by mohl spadnout.

52 – Zabrzděte motocykl.

– Zařaďte převodovku na neutrál.

– Vypněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy OFF .

Informace Pokud se motor vypne nouzový vypínačem a v zámku zapalování zůstane zapnuté zapalování, nepřeruší se napájení prou dem většiny spotřebičů a vybije se tak baterie. Motor proto vždy vypínejte zámkem zapalování, nouzový vypínač slouží jen pro nouzové situace.

– Motocykl zaparkujte na pevném povrchu.

– Nohou posuňte boční stojan dopředu až na doraz a tíhu vozidla přeneste na stojan.

– Zablokujte řídítka tak, že je otočte doleva, klíček zapalování stlačte v poloze OFF zámku otočte trochu řídítky sem a tam. Vytáhněte klíček zapalování.

a otočte do polohy . Pro snazší zapadnutí

NÁVOD K JÍZDĚ 7.7

Tankování paliva Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

– Nedoplňujte palivo do vozidla v blízkosti otevřeného ohně resp. hořících cigaret a vždy vypněte motor. Dbejte na to, aby se palivo nerozlilo, zejména na horké součásti vozidla. Rozlité palivo ihned utřete.

– Palivo, které je v nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může vytékat. Dodržujte údaje pro doplňování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dbejte na to, aby palivo nepřišlo do styku s kůži, očima nebo oděvem. Nenadýchejte se palivových výparů. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. Pokud došlo k polknutí paliva, ihned vyhledejte lékaře. Oděv potřísněný palivem si vyměňte.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Palivo nesmí proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

53 Informace Tento motocykl je vybaven regulovaným katalyzátorem. Olovnaté palivo zničí katalyzátor. Používejte proto pouze bezolovnaté palivo.

NÁVOD K JÍZDĚ 700637-01 54 – Vypněte motor.

– Otevřete uzávěr nádrže. ( Str. 34)

– Palivo doplňujte do nádrže maximálně k spodní hraně  plnicího hrdla.

Objem palivové nádrže celkem cca (Supermoto T) Objem palivové nádrže celkem cca (Supermoto R) 19 l 15 l

– Zavřete uzávěr palivové nádrže. (

při nízkooktanovém palivu

Str. 35)

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)

( Str. 190)

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)

( Str. 190)

Upozornění Poškození motoru Špatná kvalita paliva poškozuje motor.

– S palivem, které má oktanové číslo menší než 95 (ROZ 95 / RON 95 / PON 91) provozujte vozidlo po dobu maximálně jednoho náplnění nádrže.

– Oblouk zážehu musí být nastaven na nízkooktanové palivo.

– Přizpůsobte oblouk zážehu kvalitě paliva. (

– Tlačítko SET přidržte  dvě sekundy stisknuté.

Str. 153)

Kontrolka hladiny paliva chozí režim zobrazení.

 zhasne. TRIP F se nastaví na 0.0 a zobrazí se před Informace Pokud nestisknete tlačítko SET po 3 minutách automaticky.

 , nastavení do výchozího režimu se provede 400913-12

SERVISNÍ PLÁN 8.1

Servisní plán Kontrola funkce elektrické soustavy.

Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

x

x (

Zkontrolujte olejovou trysku pro mazání spojky.

x

Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. ( Str. 83)

Str. 146)

Zkontrolujte brzdové kotouče brzdy předního kola. (

Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (

Str. 78)

Str. 87)

Zkontrolujte brzdový kotouč brzdy zadního kola. ( Str. 79)

Kontrola brzdového vedení - případné poškození a těsnění.

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy zadního kola. (

Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. ( Str. 80)

Str. 85)

Kontrola těsnění pružné vzpěry a vidlice. Servis vidlice a pružné vzpěry podle potřeby a účelu použití.

Kontrola ložiska kyvného ramene.

x Kontrola vůle ložisek kol.

x

Kontrolujte stav pneumatik. ( Str. 95)

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( Str. 97)

Zkontrolujte řetězu, řetězové kolo a řetězový pastorek. (

Zkontrolujte napnutí řetězu. ( Str. 73)

Str. 76)

Namazání všech pohyblivých součástí (např. boční stojan, ruční páky, řetěz, ...) a kontrola jejich volného chodu.

x Vyčistěte prachové manžety na vidlici.

K10N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • K75A • • • • • • • • • • K150A K300A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55

SERVISNÍ PLÁN

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

Odvzdušněte vidlice. ( Str. 64)

Zkontrolujte vůli hlavy řízení.

Str. 81)

Výměna svíček zapalování.

x Zkontrolujte vůli ventilů.

x Kontrola všech hadic na vozidle (např. palivové, chladicí, odvzdušňovací, drenážní hadice, ...) a manžet, zda nemají trhliny, jsou těsné a správně uložené.

x

Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. ( Str. 130)

Kontrola poškození a správného uložení kabelového svazku tělesa škrtící klapky.

x Kontrola kabelů, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů.

x Kontrola bovdenových lanek, zda nejsou poškozená, jsou uložena bez ohybů a správně nasta vena.

Vyměňte vzduchový filtr. Vyčištění schránky na vzduchový filtr.

Zkontrolujte/doplňte hladinu kapaliny hydraulické spojky. (

x

Str. 143)

Kontrola pevného utažení šroubů a matic.

x Výměna chladicí kapaliny.

x Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy zadního kola.

x x Kontrola spojky.

x K10N • • • • • • • 56 K75A • • • • • • • K150A K300A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SERVISNÍ PLÁN

Kontrola nastavení světlometu. ( Str. 124)

Kontrola funkce ventilátoru chladiče.

x Závěrečná kontrola: Zkontrolujte provozní bezpečnost vozidla a proveďte zkušební jízdu.

Po zkušební jízdě přečtěte diagnostickým nástrojem KTM paměť chyb.

x Proveďte servisní záznam do KTM DEALER.NET a do servisní knížky.

x K10N: jednorázově po 1 000 km K75A: každých 7 500 km nebo jednou ročně K150A: každých 15 000 km nebo každé 2 roky K300A: každých 30 000 km nebo každé 4 roky K10N • • • • • 57 K75A • • • • • K150A K300A • • • • • • • • • •

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.1

Postavení motocyklu vpředu na stojan Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

58

– Postavte motocykl vzadu na stojan. ( Str. 59)

– Řídítka nastavte rovně. Pomocí adaptérů vyrovnejte vpředu montážní stojan k vidlicím.

Montážní stojan vpředu (61029055300) Informace Motocykl stavte na stojan vždy nejprve vzadu.

– Postavte motocykl vpředu na stojan.

B00128-01 9.2

Sejmutí motocyklu z montážního stojanu vpředu Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

– Zajistěte motocykl proti převrhnutí.

– Odstraňte montážní stojan vpředu.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.3

Postavení motocyklu vzadu na stojan Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

– Do montážního stojanu vzadu vsaďte adaptér.

adaptér montážního stojanu (61029055120) Montážní stojan vzadu (61029055100) – Motocykl postavte kolmo k zemi, montážní stojan vyrovnejte vůči kyvné vidlici a adap térům a motocykl do něj postavte.

59 B00129-01 9.4

Sejmutí motocyklu z montážního stojanu vzadu Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo může odjet resp. se může převrátit.

– Vozidlo odstavujte vždy na pevném a rovném podkladě.

– Zajistěte motocykl proti převrhnutí.

– Odstraňte montážní stojan vzadu a vozidlo postavte na boční stojan.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.5

Vidlice/pružná vzpěra Vidlice a pružná vzpěra nabízejí mnoho možností, abyste vozidlo sladili se svým stylem jízdy a podle naložení.

60 700587-01 Informace Abychom vám usnadnili nastavení, shrnuli jsme hodnoty podle zkušenosti do tabulky  . Tabulku naleznete po sejmutí sedačky na schránce vzduchového filtru.

U téměř všech nastavení, kromě předpětí pružiny pružné vzpěry, se na dané hodnoty nastavuje z maximálně zašroubované polohy s největší tlumicí silou.

Nastavovacími šrouby netočte přes doraz, poslední slyšitelné kliknutí považujte za poslední polohu.

Tyto hodnoty nastavení je třeba chápat jako směrné hodnoty a měly by vždy být výchozí základnou pro vaše osobní nastavení vozidla. Neměňte nastavení libovolně (maximálně ± 40%), protože by se jinak mohly zhoršit jízdní vlastnosti, zejména při vysokých rychlos tech.

9.6

Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici Informace Hydraulické tlumení při stlačování tlumiče určuje chování při napružení vidlice.

Optimálně nastavené tlumení při stlačování tlumiče zaručuje, že se vidlice při tvrdém brzdění a rychlé změně zátěže neponoří pří liš hluboko a příliš rychle. Poskytuje řidiči dobrou informaci o stavu vozovky.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Regulační šrouby se nacházejí na spodních koncích obou vzpěr vidlice.

Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

700564-01 – Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota (Supermoto R) Tlumení při stlačování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 10 kliknutí (Supermoto T) Tlumení při stlačování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pružin vidlice.

61

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.7

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče na vidlici Informace Hydraulické tlumení při roztahování tlumiče určuje chování při uvolnění pružin vidlice.

Optimálně nastavené tlumení při roztahování tlumiče brzdí vytvořenou energii pružiny a umožňuje plynulý, nekmitavý návrat vid lice do nulové polohy.

62 B00124-10 – Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Regulační šrouby se nacházejí na horních koncích obou vidlic.

Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

– Několika kliknutími podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota (Supermoto R) Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 10 kliknutí (Supermoto T) Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

63 9.8

Nastavení předpětí pružiny vidlice Informace Předpětí pružiny určuje výchozí polohu pružení vidlice.

Optimálně nastavené předpětí pružiny je přizpůsobeno hmotnosti řidiče s případným spolujezdcem a zavazadlem a je kompromi sem mezi ovladatelností a stabilitou.

B00124-11 – Regulační šrouby  dotáhněte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Regulační šrouby se nacházejí na horních koncích obou vidlic.

Nastavení na obou vidlicích proveďte tak, aby bylo stejné.

– Několika otočeními podle typu vidlice otočte zpět proti směru hodinových ručiček.

Předepsaná hodnota (Supermoto R) Předpětí pružiny - Preload Adjuster komfort standard sport plné užitné zatížení 5 otáčky 5 otáčky 3 otáčky 3 otáčky

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU (Supermoto T) Předpětí pružiny - Preload Adjuster komfort standard sport plné užitné zatížení 5 otáčky 5 otáčky 3 otáčky 3 otáčky Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje předpětí, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje předpětí pružiny.

Změna předpětí pružiny nemá žádný vliv na tlumení při roztahování tlumiče, i když se při nastavování otáčejí zároveň regulační šrouby. Zásadně by se mělo při každé změně předpětí pružiny přizpůsobit také tlumení při roztahování tlu miče.

64 9.9

Odvzdušnění vidlic – Motocykl postavte na boční stojan.

– Na okamžik vyšroubujte odvzdušňovací šrouby  .

Případný přetlak z vidlice unikne.

– Našroubujte odvzdušňovací šrouby a utáhněte je.

Informace Činnost proveďte na obou vidlicích.

B00125-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 65 9.10

Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry Pružná vzpěra disponuje možností odděleně regulovat tlumení při stlačování tlumiče v roz sahu Low a High Speed (Dual Compression Control).

Označení Low a High Speed se vztahuje na pohyb pružné vzpěry při zapružení a ne na rychlost motocyklu při jízdě.

Změny nastavení v oblasti Low Speed působí také na oblast High Speed a naopak.

700567-01 9.11

Nastavení tlumení Low Speed při stlačování tlumiče pružné vzpěry Nebezpečí Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Při nastavení Low Speed se projeví váš vliv při pomalém až normálním zatížení pružiny pružné vzpěry.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 66 – Šroubovákem otočte regulační šroub citelnému kliknutí.

 po směru hodinových ručiček až k poslednímu 700567-11 Informace Nepovolujte závit  !

– Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových ruči ček.

Předepsaná hodnota (Supermoto R) Tlumení při stlačování tlumiče Low Speed komfort 25 kliknutí standard sport plné užitné zatížení 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí (Supermoto T) Tlumení při stlačování tlumiče Low Speed komfort standard sport plné užitné zatížení 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje pružení.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.12

Nastavení tlumení při stlačování tlumiče High Speed na pružné vzpěře Nebezpečí Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 67 Informace Při nastavení High Speed se projeví váš vliv při rychlém zatížení pružiny pružné vzpěry.

700567-10 – Nástrčným klíčem otočte regulační šroub  ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Informace Nepovolujte závit  !

– Otáčejte zpět proti směru hodinových ručiček o tolik otáček, které odpovídají typu pružné vzpěry.

Předepsaná hodnota (Supermoto R) Tlumení při stlačování tlumiče High Speed komfort standard sport plné užitné zatížení 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka 1 otáčka

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU (Supermoto T) Tlumení při stlačování tlumiče High Speed komfort standard 2 otáčky 1,5 otáčky sport plné užitné zatížení 1 otáčka 1 otáčka Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje pružení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje pružení.

68 9.13

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry Nebezpečí Nebezpečí nehody Demontáž součástí pod tlakem může způsobit zranění.

– Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) – Otočte regulační šroub kliknutí.

 po směru hodinových ručiček až k poslednímu citelnému – Několika kliknutími podle typu pružné vzpěry otočte zpět proti směru hodinových ruči ček.

B00126-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Předepsaná hodnota (Supermoto R) Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení (Supermoto T) Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 10 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 10 kliknutí Informace Otáčení po směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

69 9.14

Nastavení předpětí pružiny pružné vzpěry x Výstraha Nebezpečí nehody Změny na podvozku mohou velmi změnit jízdní chování vozidla.

– Po změnách jeďte nejprve pomalu, abyste poznali jízdní chování.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Informace Předpětí pružiny určuje výchozí polohu pružení na pružné vzpěře.

Optimálně nastavené předpětí pružiny je přizpůsobeno hmotnosti řidiče s případným spolujezdcem a zavazadlem a je kompromi sem mezi ovladatelností a stabilitou.

Než změníte předepnutí pružiny, měli byste si poznamenat současné nastavení - např. změřit délku pružiny.

70 700651-01 – Odlehčete zadní kolo a kyvné rameno.

Informace Předpětí pružiny lze správně nastavit jen tehdy, když je zadní kolo a kyvné rameno plně odlehčeno.

– Povolte protikroužek  .

– Otáčejte nastavovacím kroužkem  dokud není pružina zcela uvolněna.

Hákový klíč (T106S) – Změřte celkovou délku pružiny v uvolněném stavu.

– Otáčením nastavovacího kroužku  Předepsaná hodnota (Supermoto R) utáhněte pružinu na zadanou hodnotu.

Předpětí pružiny komfort standard sport plné užitné zatížení 11 mm 11 mm 11 mm 13 mm

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU (Supermoto T) Předpětí pružiny komfort standard sport plné užitné zatížení – Utáhněte protikroužek  .

9.15

Kontrola znečištění řetězu 11 mm 11 mm 11 mm 13 mm – Zkontroluje, zda nejsou na řetězu hrubé nečistoty.

» Pokud je řetěz silně znečištěný:

– Vyčistěte řetěz. ( Str. 71)

400678-01 9.16

Čištění řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Maziva na pneumatikách snižují jejich přilnavost.

– Odstraňte maziva vhodným čistícím prostředkem.

71

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace Životnost řetězu závisí z velké části na péči, kterou mu věnujete.

– Řetěz pravidelně čistěte.

– Hrubou nečistotu opláchněte jemným proudem vody.

– Zbytky spotřebovaného maziva odstraňte prostředkem na čištění řetězů.

Prostředek na čištění řetězu ( Str. 195)

– Po vyschnutí naneste řetězový sprej.

sprej na řetěz Onroad ( Str. 195)

72

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.17

Kontrola napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.

– Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo, ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.

73 700570-01 – Motocykl postavte na boční stojan.

– Zařaďte převodovku na neutrál.

– V oblasti za protiskluzovým krytem řetězu stiskněte řetěz nahoru ve směru kyvné vid lice a zjistěte napnutí řetězu  .

Informace Horní část řetězu  musí být přitom napnutá.

Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření na různých místech řetězu.

Napnutí řetězu 7 mm » Pokud napnutí řetězu nesouhlasí s předepsanou hodnotou:

– Nastavte napnutí řetězu. ( Str. 74)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.18

Nastavení napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nebezpečí v důsledku špatného napnutí řetězu.

– Pokud je řetěz napnutý příliš silně, poškozují se součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, pastorek, řetězové kolo, ložisko v převodovce a v zadním kole). Mimo předčasné opotřebení se může v extrémním případě řetěz přetrhnout nebo se může zlomit hnací hřídel převodovky. Pokud je naproti tomu řetěz příliš volný, může spadnout z pastorku, resp. z řetězového kola a zablokovat zadní kolo nebo poškodit motor. Dbejte na správné napnutí řetězu, případně seřiďte.

74

– Zkontrolujte napnutí řetězu. ( Str. 73)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Povolte matici  .

– Povolte matici  .

– Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačních šroubů  doleva a doprava.

Předepsaná hodnota Napnutí řetězu 7 mm Otočte regulační šrouby napínáku řetězu   doleva a doprava tak, aby značky na levém a pravém byly ve stejné pozici k referenčním značkám kolo správně vyrovnané.

 . Tak je zadní 75 B00130-10 Informace Horní část řetězu musí být přitom napnutá.

Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto zkontrolujte nastavení na různých místech řetězu.

– Pevně utáhněte matice  .

– Ujistěte se, že napínáky řetězu  – Pevně utáhněte matici  .

dosedají k nastavovacím šroubům  .

Předepsaná hodnota Matice výsuvného čepu kola vzadu M25x1,5 90 Nm závit namazaný tukem Informace Díky velkému rozsahu nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze jezdit při stejné délce řetězu na různé sekundární převody.

Napínáky řetězu  lze otočit o 180°.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.19

Kontrola řetězu, řetězového kola a řetězového pastorku – Zkontrolujte opotřebení řetězového kola a řetězového pastorku.

» Pokud je řetězové kolo resp. řetězový pastorek opotřebený: – Vyměňte řetězové kolo resp. řetězový pastorek.

x Informace Řetězový pastorek, řetězové kolo a řetěz by se měly vyměňovat pouze dohromady.

76 100132-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Zařaďte převodovku na volnoběh, ve spodní části řetězu zatáhněte uvedenou hmot ností  .

Předepsaná hodnota Závaží pro měření opotřebení řetězu 15 kg – Změřte vzdálenost  u 18 kladek na dolní části řetězu.

77 Informace Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, proto opakujte toto měření na různých místech řetězu.

700572-01 Maximální vzdálenost místě řetězu  na nejdelším 272 mm » Pokud je vzdálenost  – Vyměňte řetěz.

x větší než zadaný rozměr: Informace Pokud nasazujete nový řetěz, měli byste vyměnit současně i řetězové kolo a pastorek.

Nový řetěz se na starém, obroušeném řetězovém kole resp. pastorku opotřebovává rychleji.

Z bezpečnostních důvodů nemá řetěz žádný zámek.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Zkontrolujte opotřebení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud je protiskluzový kryt řetězu opotřebený: – Vyměňte protiskluzový kryt řetězu.

x – Zkontrolujte pevné usazení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud je protiskluzový kryt řetězu uvolněný: – Pevně utáhněte protiskluzový kryt řetězu.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 B00113-01 9.20

Kontrola brzdových kotoučů brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaného brzdového kotouče/ kotoučů.

– Neodkladně vyměňte brzdový kotouč (brzdové kotouče). (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 10 Nm 100135-10 78 – Zkontrolujte tloušťku brzdových kotoučů na více místech brzdového kotouče, zda odpovídá rozměru  .

Informace Tloušťka brzdových kotoučů se zmenšuje v důsledku opotřebení v oblasti dose dací plochy brzdových obložení  .

Brzdové kotouče - meze opotřebení vpředu 4,5 mm » Pokud je tloušťka brzdových kotoučů menší než předepsaná hodnota.

– Vyměňte brzdové kotouče.

x

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Zkontrolujte brzdové kotouče, zda nejsou poškozené, popraskané nebo zdeformo vané.

» Pokud brzdové kotouče vykazují poškození, popraskání nebo deformaci: – Vyměňte brzdové kotouče.

x 79 9.21

Kontrola brzdového kotouče brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaného brzdového kotouče/ kotoučů.

– Neodkladně vyměňte brzdový kotouč (brzdové kotouče). (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 400480-10 – Zkontrolujte tloušťku brzdových kotoučů na více místech brzdového kotouče, zda odpovídá rozměru  .

Informace Tloušťka brzdových kotoučů se zmenšuje v důsledku opotřebení v oblasti dose dací plochy brzdových obložení  .

Brzdový kotouč - mez opotřebení vzadu 4,5 mm » Pokud je tloušťka brzdových kotoučů menší než předepsaná hodnota.

– Vyměňte brzdový kotouč.

x – Zkontrolujte brzdový kotouč, zda není poškozený, popraskaný nebo zdeformovaný.

» Pokud brzdový kotouč vykazuje poškození, popraskání nebo deformaci: – Vyměňte brzdové kotouče.

x

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 80 9.22

Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy – Zatáhněte páčku brzdy dopředu.

– Regulačním kolečkem  přizpůsobte základní polohu páčky ruční brzdy velikosti ruky.

Informace Neprovádějte nastavení během jízdy.

700549-10 9.23

Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Selhání brzdové soustavy.

– Pokud brzdový pedál nevykonává zdvih naprázdno, vytvoří se v brzdovém systému tlak na brzdu zadního kola. Brzda zadního kola může selhat v důsledku přehřátí. Nastavte mrtvý chod brzdového pedálu dle předlohy.

– Pohybujte pedálem nožní brzdy mezi koncovým dorazem a kontaktem s pístnicí tam a zpět a zkontrolujte mrtvý chod  .

Předepsaná hodnota Mrtvý chod pedálu nožní brzdy 3… 5 mm Informace Pístnice se přitom nesmí pohybovat.

» Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě: 600921-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Znovu vytvořte mrtvý chod.

9.24

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku staré brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu brzdy předního a zadního kola podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 81 – Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídít kách.

– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádrži brzdové kapaliny  .

» Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku MIN: – Doplňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

x ( Str. 82)

700577-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.25

Doplnění brzdové kapaliny brzdy předního kola x Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku staré brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu brzdy předního a zadního kola podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

82 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Uveďte do vodorovné polohy nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídít kách.

– Vyšroubujte šrouby.

– Sejměte víko  s membránou  .

– Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku MAX.

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 190)

– Nasaďte víko s membránou. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

83 700578-01 Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

9.26

Brzdová obložení Brzdová obložení, montovaná KTM byla dlouho testovaná a zajišťují optimální brzdné vlastnosti. Typová označení brzdových obložení jsou zanesena v dokumentech homologace.

Informace Brzdová obložení, která se prodávají v obchodech s příslušenstvím nejsou často testována a schválena pro provoz vozidel KTM.

Konstrukce a hodnota tření těchto brzdových obložení, a tím i brzdný výkon se mohou velmi odchylovat od originálních brzdových obložení KTM. Pokud budou použita brzdová obložení, která jsou jiná než původní vybavení, není zaručeno, že jsou originálně schválená. Vozidlo potom neodpovídá stavu při dodávce a zaniká záruka.

9.27

Kontrola brzdového obložení brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.

– Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Upozornění Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdových kotoučů.

– Pokud jsou brzdová obložení vyměněna příliš pozdě, brzdové kotouče brousí ocelové nosiče brzdového obložení. Brzdný účinek je silně snížený a brzdové kotouče se zničí. Pravidelně kontrolujte brzdová obložení.

84 700579-01 700638-01 (Supermoto T) – Na obou brzdových čelistech zkontrolujte minimální tloušťku obložení.

 všech brzdových Minimální tloušťka obložení  ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.

– Zkontrolujte všechna brzdová obložení na obou brzdových čelistech, zda nevyka zují poškození nebo praskliny.

x » Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.

x (Supermoto R) – Na obou brzdových čelistech zkontrolujte minimální tloušťku obložení.

 všech brzdových Minimální tloušťka obložení  ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.

– Zkontrolujte všechna brzdová obložení na obou brzdových čelistech, zda nevyka zují poškození nebo praskliny.

x » Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.

x

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.28

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku staré brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu brzdy předního a zadního kola podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 85 – Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádrži brzdové kapaliny.

» Pokud je hladina kapaliny na značce MIN  : – Doplňte brzdovou kapalinu u brzdy zadního kola.

x ( Str. 86)

B00131-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.29

Doplnění brzdové kapaliny u brzdy zadního kola x Výstraha Nebezpečí nehody Selhání brzdové soustavy.

– Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod značku MIN, nasvědčuje to netěsnosti brzdového systému resp. zcela opotře bovanému brzdovému obložení. Zkontrolujte brzdný systém, nepokračujte v jízdě. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina může při kontaktu s kůži způsobit její podráždění.

– Zabraňte styku s kůží nebo očima, chraňte před dětmi.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Pokud se brzdová kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře.

Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku staré brzdové kapaliny.

– Vyměňujte brzdovou kapalinu brzdy předního a zadního kola podle servisního plánu. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

86 Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5! Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně!

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby!

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vyšroubujte šrouby – Sejměte víko   .

s membránou  .

B00132-10 – Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku  .

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( Str. 190)

– Nasaďte víko s membránou. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

B00133-10 9.30

Kontrola brzdových obložení brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku opotřebovaných brzdových obložení.

– Neodkladně vyměňte opotřebovaná brzdová obložení. (Váš autorizovaný servis KTM Vám rád pomůže.) 87

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Upozornění Nebezpečí nehody Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdových kotoučů.

– Pokud jsou brzdová obložení vyměněna příliš pozdě, brzdové kotouče brousí ocelové nosiče brzdového obložení. Brzdný účinek je silně snížený a brzdové kotouče se zničí. Pravidelně kontrolujte brzdová obložení.

88 – Zkontrolujte minimální tloušťku  brzdových obložení.

Minimální tloušťka obložení  ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte brzdová obložení brzdy zadního kola.

x – Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.

» Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte brzdová obložení brzdy zadního kola.

x 9.31

Demontáž předního kola x B00140-01

– Postavte motocykl vzadu na stojan. (

– Postavte motocykl vpředu na stojan. (

– Vyšroubujte šrouby 

Str. 59)

Str. 58)

z obou brzdových čelistí.

– Brzdová obložení tlačte zpět pomocí lehkého naklopení brzdových čelistí do strany na brzdový kotouč. Brzdové čelisti opatrně táhněte dozadu od brzdových kotoučů a zavěste je ke straně.

Informace Při vyjmutých brzdových čelistech netiskněte páčku ruční brzdy.

700639-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Povolte šroub  a šrouby  .

– Šroub  vyšroubujte o cca 6 otočení, rukou zatlačte na šroub, aby se výsuvný čep vysunul z koncovky vidlice. Vyšroubujte šroub  .

89 Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdových kotoučů.

– Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodily brzdové kotouče.

700640-10 – Podržte přední kolo a vytáhněte výsuvný čep. Vyjměte přední kolo z vidlice.

9.32

Montáž předního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Zkontrolujte ložisko kola, zda není opotřebené.

» Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované: – Vyměňte ložisko kola.

x – Vyčistěte levou a pravou distanční objímku, jakož i těsnicí kroužky hřídele.

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( Str. 194)

– Vyčistěte šroub  a výsuvný čep  .

– Nasaďte přední kolo do vidlice, srovnejte polohu a nasaďte čep.

– Našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Šroub výsuvného čepu kola vpředu M24x1,5 45 Nm 90 700641-01 – Umístěte brzdové čelisti a přitom dbejte na správné usazení brzdových obložení.

– Na obě brzdové čelisti našroubujte šrouby  , ale neutahujte je.

– Několikrát stiskněte páčku ruční brzdy, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod. Zafixujte stisknutou páčku ruční brzdy.

Brzdové čelisti se vyrovnají.

– Utáhněte šrouby  na obou brzdových čelistech.

700639-11

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Předepsaná hodnota Šroub u brzdových čelistí přední M10x1,25 45 Nm – Odstraňte zajištění páčky ruční brzdy.

– Sejměte motocykl z montážního stojanu vpředu. (

– Sejměte motocykl z montážního stojanu vzadu. (

Str. 58)

Str. 59)

– Stiskněte brzdu předního kola a několikrát silně zapružte vidlicí.

Srovnají se vzpěry vidlice.

– Utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Šroub koncovky vidlice M8 Loctite ® 243™ 15 Nm 91 9.33

Demontáž zadního kola x 700640-11

– Postavte motocykl vzadu na stojan. ( Str. 59)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Odšroubujte matici  . Odmontujte napínák řetězu  .

– Vytáhněte výsuvný čep šroubu.

 natolik, aby napínák řetězu již nepřiléhal k seřizovacímu 92 B00134-10 B00135-01 – Zadní kolo posuňte dopředu tak daleko jak to lze a sejměte řetěz z řetězového kola.

– Vytáhněte výsuvný čep.

– Táhněte zadní kolo dozadu, až nosič brzdových čelistí volně visí mezi brzdovým kotou čem a diskem kola.

Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku poškozených brzdových kotoučů.

– Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodily brzdové kotouče.

– Opatrně vyjměte zadní kolo z kyvné vidlice, aniž byste poškodili disk kola a/nebo brz dový kotouč.

Informace Při demontovaném zadním kole neaktivujte nožní brzdu.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.34

Montáž zadního kola x Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku přítomnosti oleje nebo maziva na brzdných kotoučích.

– Brzdné kotouče udržujte bezpodmínečně bez oleje a maziva, v případě potřeby ošetřete čističem brzd.

Výstraha Nebezpečí úrazu Při ovládání brzdy zadního kola není žádný brzdný účinek.

– Po montáži zadního kola vždy stiskněte nožní brzdu, až je dosažen bod tlaku.

700661-01 – Zkontrolujte tlumič nárazu náboje zadního kola.

x – Zkontrolujte ložisko kola, zda není opotřebené.

( Str. 94)

» Pokud je ložisko kola poškozené resp. opotřebované: – Vyměňte ložisko kola.

– Vyjměte objímku  a objímku ních těsnicích kroužků.

x  . Vyčistěte a namažte třecí plochy objímek a radiál-

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( Str. 194)

– Namontujte objímky.

– Vyčistěte a namažte závit výsuvného čepu a matici.

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( Str. 194)

– Vyčistěte místa záběru na nosníku brzdové čelisti a kyvném rameni.

93

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 94 – Uveďte do záběru podpěru nosníku brzdové čelisti řetězové kolo a namontujte výsuvný čep.

 a kyvné rameno. Řetěz uložte na – Namontujte napínák řetězu  a matici  .

Informace Namontujte napínák řetězu vlevo a vpravo do stejné polohy.

– Zadní kolo zatlačte dopředu tak, aby napínáky řetězu přiléhaly k napínacích šroubům a utáhněte matice.

Předepsaná hodnota Aby bylo zadní kolo správně vyrovnané, musí být značky na napínákách řetězu vlevo a vpravo ve stejné poloze k referenčním značkám  .

Matice výsuvného čepu kola vzadu M25x1,5 90 Nm závit namazaný tukem – Několikrát stiskněte nožní brzdu, až brzdová obložení dosednou na brzdové kotouče a vznikne tlakový bod.

– Sejměte motocykl z montážního stojanu vzadu. ( Str. 59)

– Zkontrolujte napnutí řetězu. ( Str. 73)

B00130-11 9.35

Kontrola tlumiče nárazu náboje zadního kola x Informace Síla motoru se přenáší z řetězového kola přes 5 tlumičů nárazu na zadní kolo. Při provozu se opotřebovávají. Pokud se tlumiče nárazu včas nevymění, poškodí se nosník řetězového kola a náboj zadního kola.

– Demontujte zadní kolo.

x

( Str. 91)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Sejměte nosník řetězového kola.

– Zkontrolujte tlumiče nárazu náboje zadního kola, zda nejsou poškozené nebo opotře bované.

» Pokud jsou tlumiče nárazu náboje zadního kola poškozené resp. opotřebované: – Vyměňte tlumič nárazu.

– Nasaďte nosník řetězového kola.

x 95 700274-01 Informace Životnost tlumičů nárazu zvyšuje pokud možno pevné (bez vůle) spojení čep tlumič nárazu.

– Nasaďte zadní kolo.

x

( Str. 93)

9.36

Kontrola stavu pneumatik Výstraha Nebezpečí úrazu Nekontrolované jízdní chování v důsledku prasklé pneumatiky.

– Ve svém vlastním bezpečnostním zájmu nechte poškozené pneumatiky ihned vyměnit.

Výstraha Nebezpečí pádu Omezení jízdních vlastností v důsledku rozdílných profilů pneumatik na předním a zadním kole.

– Přední a zadní kolo smí být opatřeno pouze pneumatikami se stejným profilem, jinak by se vozidlo mohl stát nekontrolova telné.

Výstraha Nebezpečí nehody Nekontrolovatelné jízdní chování v důsledku nepovolených a/nebo nedoporučených pneumatik/kol.

– Používejte pouze pneumatiky/kola schválené a/nebo doporučené KTM s odpovídajícím indexem rychlosti.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Výstraha Nebezpečí úrazu Snížená přilnavost k vozovce při nových pneumatikách.

– Nové pneumatiky mají hladký běhoun a proto nevykazují plnou přilnavost k vozovce. Celý běhoun pneumatiky musí být prv ních 200 kilometrů zdrsněný při umírněném způsobu jízdy střídavě v šikmých polohách. Teprve po "zajetí" je docílena plná přilnavost.

96 Informace Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu při jízdě.

Sjeté pneumatiky se zvláště nepříznivě projeví na chování při jízdě na mokrém podkladu.

400602-10 – Zkontrolujte přední i zadní pneumatiku, zda na nich nejsou zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození.

» Pokud pneumatika vykazuje zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození: – Vyměňte pneumatiky.

– Zkontrolujte hloubku profilu.

Informace Dodržujte zákonnou minimální hloubku profilu v dané zemi.

Minimální hloubka profilu ≥ 2 mm » Pokud je minimální hloubka profilu nižší než uvedená hodnota: – Vyměňte pneumatiky.

– Zkontrolujte stáří pneumatik.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Informace Datum výroby pneumatik je obvykle obsaženo v popisu pneumatiky a je vyjá dřeno posledními čtyřmi číslicemi označení DOT. První dvě číslice označují týden výroby a poslední dvě číslice rok výroby.

KTM doporučuje vyměnit pneumatiky nejpozději po 5 letech, nezávisle na sku tečném opotřebení.

» Pokud je pneumatika starší než 5 let: – Vyměňte pneumatiky.

9.37

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Informace Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání pneumatiky.

Správný tlak vzduchu v pneumatikách zaručuje optimální jízdní komfort a maximální životnost pneumatiky.

97 400695-01 – Sejměte čepičku ventilu.

– Tlak vzduchu kontrolujte při studených pneumatikách.

Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu pouze s řidičem vpředu vzadu 2,2 bar 2,2 bar Tlak vzduchu v pneumatikách se spolujezdcem / plná užitečná hmotnost vpředu 2,4 bar vzadu 2,5 bar » Pokud tlak vzduchu v pneumatikách neodpovídá předepsané hodnotě: – Upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Nasaďte čepičku ventilu.

Informace Gumové těsnění v čepičce ventilu zabraňuje unikání vzduchu z pneumatiky v případě vadného ventilu.

98 9.38

Demontáž sedačky – Do zámku sedačky ručiček.

 zasuňte klíček zapalování a otočte jím ve směru hodinových – Sedačku vzadu nazdvihněte, posuňte směrem dozadu a nahoru vyjměte.

– Vytáhněte klíček zapalování ze zámku sedačky.

9.39

Montáž sedačky 600922-10 – Nasuňte přední prohloubeniny  sedačky na šrouby na palivové nádrži, vzadu ji snižte a zároveň posuňte dopředu. Přitom musí být oba nosy vací čep  musí být zaveden do zámku.

 zavěšeny v rámu a zajišťo Sedačka zapadne se slyšitelným kliknutím.

– Nakonec zkontrolujte, zda je sedačka správně namontovaná.

B00136-01

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.40

Montáž pojistky helmy na vozidlo Výstraha Nebezpečí nehody Zhoršení jízdního chování a ovládání vozidla v důsledku namontované pojistky helmy resp. helmy.

– Během jízdy nepoužívejte pojistku helmy k upevnění helmy nebo jiných předmětů. Před zahájením jízdy vždy odstraňte pojistku helmy.

– Sejměte sedačku. ( Str. 98)

– Ocelové lanko z palubního nářadí umístěte smyčkou na nos  .

Ocelové lanko (60012015000) – Protáhněte ocelové lanko otvorem helmy.

– Volnou smyčku lanka dejte rovněž na nos.

– Helmu umístěte opatrně na stranu vozidla.

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

700561-10 9.41

Demontáž baterie x Výstraha Nebezpečí poranění Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.

– Udržujte baterie mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

– Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.

– Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.

99

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Pozor Nebezpečí úrazu Pokud by se vozidlo provozovalo s vybitou baterií nebo bez baterie, mohly by se poškodit elektronické sou části nebo bezpečnostní zařízení.

– Nikdy neprovozujte vozidlo s vybitou baterií nebo bez baterie.

100 – Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( Str. 98)

– Odpojte ze záporného pólu baterie kabel  .

700582-01 – Sejměte kryt kladného pólu  .

– Odpojte od baterie kabel ke kladnému pólu  .

– Vyhákněte gumový pásek  .

– Baterii vytáhněte nahoru z držáku.

700583-01

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.42

Montáž baterie x – Baterii umístěte do držáku.

Informace Póly baterie musí být umístěny ve směru jízdy.

– Zahákněte gumový pásek  .

– Připojte k baterii kabel ke kladnému pólu  .

– Umístěte kryt kladného pólu  .

700583-10 – Připojte kabel  k zápornému pólu baterie.

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

– Nastavte čas. ( Str. 29)

700582-10 101

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.43

Nabíjení baterie x Výstraha Nebezpečí poranění Kyselina a plyny z baterie způsobují těžká poleptání.

– Udržujte baterie mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Vyhněte se kontaktu s kyselinou a plyny z baterie.

– Udržujte baterii z dosahu jisker nebo otevřeného ohně. Nabíjejte pouze v dobře větraných místnostech.

– Při zasažení pokožky opláchněte větším množstvím vody. Dostane-li se kyselina z baterie do očí, vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vodou a vyhledejte lékaře.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Součásti a kyselina z baterie zatěžují životní prostředí.

– Neodhazujte baterie do domovního odpadu. Vadnou baterii zlikvidujte ekologicky. Odevzdejte baterii svému obchodníkovi KTM nebo do sběrny starých baterií.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

102

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Informace I když je baterie bez zátěže, ztrácí každý den náboj.

Pro životnost baterie je velmi důležitý stav nabití a způsob nabíjení.

Rychlonabíjení s vyšším proudem se negativně projeví na životnosti baterie.

V případě překročení nabíjecího proudu, napětí a doby nabíjení uniká elektrolyt přes bezpečnostní ventily. Tím baterie ztrácí kapacitu.

Pokud jste startovali s prázdnou baterií, je třeba ji bez odkladu nabít.

Při delším stání ve vybitém stavu dochází k hlubokému vybití a k zasíření a baterie se zničí.

Baterie je bezúdržbová, to znamená, že odpadá kontrola stavu kyseliny.

103 – Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( Str. 98)

– Odpojte z baterie kabel k zápornému pólu, abyste předešli škodám na palubní elektro nice.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 104 – Připojte k baterii nabíječku. Zapněte nabíječku.

Nabíječka baterie (58429074000) Na této nabíječce můžete navíc otestovat klidové napětí, startovací schopnost baterie a alternátor. Mimo to je na tomto přístroji vyloučeno přebití baterie.

Informace V žádném případě nesundávejte víčko Nabíjejte baterii s maximálně 10% kapacity, která je uvedená na krytu baterie  .

 .

– Po nabití nabíječku vypněte. Přisvorkujte baterii.

Předepsaná hodnota Nesmí být překročen nabíjecí proud, napětí ani doba nabíjení.

Pokud s motocyklem nevyjíždíte, pravi delně dobíjejte baterii 3 měsíce

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

700588-01 9.44

Výměna hlavní pojistky Výstraha Nebezpečí požáru Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.

– Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Informace Hlavní pojistkou jsou jištěny všechny elektrické spotřebiče vozidla. Hlavní pojistka se nachází pod sedačkou řidiče.

105 – Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( Str. 98)

– Sejměte ochranné kryty  .

– Vyjměte vadnou hlavní pojistku  .

Informace Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu Ve startovacím relé je zastrčena náhradní pojistka  .

 .

– Nasaďte novou pojistku.

Pojistka (58011109130) ( Str. 178)

Tip Do startovacího relé doplňte nové náhradní pojistky, aby byly v případě potřeby k dispozici.

– Nasaďte ochranné kryty

– Namontujte sedačku. (

 .

Str. 98)

700589-01

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.45

Výměna pojistek jednotlivých elektrických spotřebičů Výstraha Nebezpečí požáru Použitím nesprávných pojistek se může přetížit elektrický systém.

– Používejte pouze pojistky s předepsaným počtem ampérů. Pojistky nikdy nepřemosťujte nebo neopravujte.

Informace Skříňka s pojistkami jednotlivých elektrických spotřebičů se nalézá pod sedačkou.

– Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

– Sejměte sedačku. ( Str. 98)

– Otevřete víko pojistkové skříňky  .

– Zkontrolujte pojistky.

Informace Vadnou pojistku poznáte podle přerušeného tavného drátu Náhradní pojistky   .

se nacházejí rovněž v odkládacím prostoru.

– Vyjměte vadnou pojistku.

700584-01 106

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Předepsaná hodnota Pojistka IGNITION, FUEL PUMP - 10A - zapalování, palivové čerpadlo, imobilizér, alarm (doplňkové vybavení) Pojistka H/L BEAM, POSITION - 15A - dálkové světlo, potkávací světlo, zadní světlo, osvětlení značky Pojistka HORN, BRAKE LIGHT - 10A - houkačka, brzdové světlo, varovná světla Pojistka FAN - 10A - ventilátor chladiče Pojistka POWER RELAY - 10A - zapalování (řídicí jednotka EFI) Pojistka ACC1, CLOCK - 10A - sdružený přístroj na palubní desce, přídavné pří stroje (trvalé plus), alarm (doplňkové vybavení) Pojistka ACC2 - 10A - přídavné přístroje (zapalováním zapnuté plus) Pojistka ABS, OPTIONAL - neobsazena – Použijte náhradní pojistku s vhodnou velikostí.

Pojistka (58011109110) ( Pojistka (58011109115) ( Str. 178) Str. 178)

107 Tip Vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v případě potřeby k dispozici.

– Zavřete víko pojistkové skříňky.

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 108 9.46

Výměna žárovky světlometu Upozornění Poškození reflektoru Snížená intenzita světla.

– Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte ji bez mastnoty.

– Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

(Supermoto R) – Vyšroubujte šrouby  .

B00137-10 – Zakryjte blatník hadrem.

– Vysuňte masku světlometu dopředu a vyvěste ji nahoru z úchytných nosů  .

700591-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU (Supermoto T) – Sejměte kryt.

109 Informace Následující pracovní postup je pro lepší představu u tohoto modelu znázor něn s demontovanou maskou světlometu. Demontáž není zapotřebí.

700604-01 – Rozpojte konektory  .

– Sejměte pryžovou krytku  .

700592-10 – Stlačte k sobě úchyty  na obou stranách a sklopte je dolů.

– Vyjměte žárovku světlometu  .

– Do tělesa světlometu vložte novou žárovku světlometu.

Potkávací světlo/dálkové světlo (H4 / patice P43t) ( Str. 178)

Informace Nasaďte žárovku světlometu tak, aby nosy zasahovaly do vybrání.

700593-01

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Umístěte úchyty.

– Namontujte gumovou čepičku – Spojte konektory  .

 .

700592-11 (Supermoto R) – Umístěte otvory  na úchytné nosy  .

700591-11 110

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Upravte polohu masky světlometu. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby Předepsaná hodnota  .

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 111 B00137-11 (Supermoto T) – Namontujte kryt.

– Zkontrolujte funkci světel.

700604-01 9.47

Výměna žárovky obrysového světla Upozornění Poškození reflektoru Snížená intenzita světla.

– Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte ji bez mastnoty.

– Vypněte všechny spotřebiče a vypněte motor.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU (Supermoto R) – Vyšroubujte šrouby  .

112 B00137-10 – Zakryjte blatník hadrem.

– Vysuňte masku světlometu dopředu a vyvěste ji nahoru z úchytných nosů  .

700591-10 (Supermoto T) – Sejměte kryt.

Informace Následující pracovní postup je pro lepší představu u tohoto modelu znázor něn s demontovanou maskou světlometu. Demontáž není zapotřebí.

700604-01

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Obrysové světlo  opatrně vytáhněte z držáku.

– Vyjměte žárovku.

– Do objímky vsaďte novou žárovku.

Obrysové světlo (W5W / patice W2,1x9,5d) ( Str. 179)

– Objímku se žárovkou opatrně vsuňte do držáku ve světlometu.

113 700594-01 (Supermoto R) – Umístěte otvory  na úchytné nosy  .

700591-12

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Upravte polohu masky světlometu. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby Předepsaná hodnota  .

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 114 B00137-12 (Supermoto T) – Namontujte kryt.

– Zkontrolujte funkci světel.

700604-01 9.48

Výměna žárovky blinkru Upozornění Poškození reflektoru Snížená intenzita světla.

– Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte ji bez mastnoty.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 700596-01 115 – Vyšroubujte šroub na zadní straně krytu blinkru.

– Opatrně vyjměte rozptylové sklo  .

– Žárovku  lehce zatlačte do objímky, otočte o cca 30° proti směru hodinových ručiček a vytáhněte z objímky.

– Novou žárovku vtlačte lehce do objímky a otočte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Blinkr (RY10W / patice BAU15s) ( Str. 179)

– Zkontrolujte funkci blinkru.

– Vsaďte rozptylové sklo.

– Nasaďte šroub a nejprve jej otáčejte proti směru hodinových ručiček, až s drobným nárazem zapadne do otáčky závitu. Lehce šroub dotáhněte.

9.49

Výměna žárovky brzdového světla Upozornění Poškození reflektoru Snížená intenzita světla.

– Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte ji bez mastnoty.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vyšroubujte šrouby – Sejměte držáky.

 .

700597-10 – Vyšroubujte šrouby – Vyšroubujte šrouby   .

na levé a pravé postranní části zádi vozidla.

– Sejměte postranní část zádi vozidla.

116 B00138-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte horní část zádi vozidla.

117 700599-10 – Vytočte objímku žárovky zadního světla.

 proti směru hodinových ručiček až na doraz a vyjměte ji ze – Žárovku lehce zatlačte do objímky, vytočte ji proti směru hodinových ručiček a vytáh něte z objímky.

– Novou žárovku vtlačte lehce do objímky a otočte po směru hodinových ručiček až na doraz.

Brzdové světlo (PR21W / patice BAW15s) ( Str. 179)

– Objímku žárovky vsaďte do zadního světla a otočte po směru hodinových ručiček až na doraz.

700600-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Nasaďte horní část zádi vozidla.

– Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 118 10 Nm 700599-11 – Nasaďte postranní části zádi vozidla.

– Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M5 5 Nm – Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  na levé a pravé postranní části zádi vozidla.

Předepsaná hodnota Šroub boční zádě (Supermoto T) EJOT První zašroubování 3,3 Nm Následné zašrou bování 2 Nm B00138-11

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Nasaďte držáky.

– Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

– Zkontrolujte funkci brzdových světel.

M8 25 Nm 119 700597-11 9.50

Výměna žárovek zadního světla Upozornění Poškození reflektoru Snížená intenzita světla.

– Mastnota na skleněné baňce žárovky se zahřátím odpaří a usadí se na reflektoru. Před montáží vyčistěte skleněnou baňku a udržujte ji bez mastnoty.

– Vyšroubujte šrouby – Sejměte držáky.

 .

700597-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vyšroubujte šrouby – Vyšroubujte šrouby   .

na levé a pravé postranní části zádi vozidla.

– Sejměte postranní část zádi vozidla.

120 B00138-10 – Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte horní část zádi vozidla.

700599-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Opatrně vytáhněte objímku žárovky  z držáku.

– Vyjměte žárovku.

– Do objímky vsaďte novou žárovku.

Zadní světlo (WR5W / patice W2,1x9,5d) ( Str. 179)

– Objímky se žárovkami opatrně vsuňte do držáku v zadním světle.

121 700601-10 – Nasaďte horní část zádi vozidla.

– Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M6 700599-11 10 Nm

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 122 – Nasaďte postranní části zádi vozidla.

– Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M5 5 Nm – Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  na levé a pravé postranní části zádi vozidla.

Předepsaná hodnota Šroub boční zádě (Supermoto T) EJOT První zašroubování 3,3 Nm Následné zašrou bování 2 Nm B00138-11 – Nasaďte držáky.

– Našroubujte a pevně utáhněte šrouby  .

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

– Zkontrolujte funkci žárovek zadního světla.

M8 700597-11 25 Nm

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.51

Výměna osvětlení poznávací značky – Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte kryt osvětlení poznávací značky.

700602-01 – Opatrně vytáhněte objímku  z držáku.

– Vyjměte žárovku.

– Do objímky vsaďte novou žárovku.

Osvětlení poznávací značky (W5W / patice W2,1x9,5d) (

– Objímku se žárovkou opatrně vsuňte do držáku.

Str. 179)

700603-01 123

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Nasaďte kryt.

– Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

– Zkontrolujte funkci osvětlení poznávací značky.

124 700602-10 9.52

Kontrola nastavení světlometu 400726-10 – Postavte vozidlo na vodorovnou plochu před světlou stěnu a ve výšce středu světlo metu udělejte na stěnu značku.

– Další značku udělejte ve vzdálenosti  pod první značkou.

Předepsaná hodnota vzdálenost  5 cm – Postavte vozidlo kolmo před stěnu ve vzdálenosti světlo.

 Předepsaná hodnota od stěny a zapněte potkávací vzdálenost  5 m – Nyní se na motocykl posadí řidič, případně i se spolujezdcem a zavazadlem.

– Kontrola nastavení světlometu.

Rozmezí světla a tmy musí u motocyklu připraveného pro jízdu s řidičem, případně i se spolujezdcem a zavazadlem ležet přímo na dolní značce.

» Pokud rozmezí světla a tmy nesouhlasí s předepsanou hodnotou:

– Nastavte dosah světla světlometu. ( Str. 125)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.53

Nastavení dosahu světla světlometu

– Kontrola nastavení světlometu. ( Str. 124)

(Supermoto R) – Dosah světla světlometu nastavíte otáčením šroubu Předepsaná hodnota  .

Rozmezí světla a tmy musí u motocyklu připraveného pro jízdu s řidičem, pří padně se spolujezdcem a zavazadlem ležet přímo na dolní značce (umístěné při: Kontrola nastavení světlometů).

125 700595-01 B00139-10 Informace Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje dosah světla, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje dosah světla.

(Supermoto T) – Dosah světla světlometu nastavíte otáčením nastavovacího kolečka  .

Předepsaná hodnota Rozmezí světla a tmy musí u motocyklu připraveného pro jízdu s řidičem, pří padně se spolujezdcem a zavazadlem ležet přímo na dolní značce (umístěné při: Kontrola nastavení světlometů).

Informace Otáčení nahoru zvyšuje dosah světla, otáčení dolů snižuje dosah světla.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 126 9.54

Aktivace/deaktivace klíčku zapalování Informace Oranžový programovací klíček se smí používat výhradně k aktivování/deaktivování!

Při ztrátě resp. náhradě černého klíčku zapalování se musí jednotlivé černé klíčky zapalování aktivovat resp. deaktivovat oranžo vým programovacím klíčkem. Tím se zamezí neoprávněnému uvedení vozidla do provozu se ztraceným černým klíčkem zapalo vání.

Lze aktivovat/deaktivovat až čtyři černé klíčky zapalování. Platné jsou jen černé klíčky zapalování naprogramované během pro cesu aktivace. Všechny černé klíčky zapalování, které nebyly naprogramovány během procesu aktivace jsou neplatné, lze je ale opět naprogramovat při dalším procesu aktivace.

B00144-10 Ztráta jednoho černého klíčku zapalování (druhý černý klíček je k dispozici): Následujícím postupem se deaktivují všechny aktivované černé klíčky zapalování, které nejsou do tohoto postupu zahrnuty.

– Nouzový vypínač stiskněte do polohy .

– Vložte oranžový programovací klíček do zámku zapalování.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy ON .

FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru se rozsvítí.

– Vypněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Vytáhněte oranžový programovací klíček.

– Vložte černý klíček do zámku zapalování.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru se rozsvítí, na chvíli zhasne a zase se rozsvítí.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 127 – Vypněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Vytáhněte černý klíček zapalování.

– Vložte oranžový programovací klíček do zámku zapalování.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy ON .

FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru ních černých klíčků zapalování včetně oranžového programovacího klíčku. V tomto případě dvakrát.

se rozsvítí, na chvíli zhasne a bliká podle počtu funkč – Vypněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Vytáhněte oranžový programovací klíček.

Ztracený černý klíček zapalování je deaktivovaný.

Stávající černý klíček zapalování je znovu aktivovaný.

Ztráta obou černých klíčků zapalování (k dispozici není žádný černý klíček): Tento postup je nutný, aby se zamezilo zneužití ztracených černých klíčků zapalování.

– Nouzový vypínač stiskněte do polohy .

– Vložte oranžový programovací klíček do zámku zapalování.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy ON .

FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru se rozsvítí.

– Vypněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Zapněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy ON .

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 128 FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru vané.

se rozsvítí, na chvíli zhasne a bliká podle počtu funkč ních černých klíčků zapalování včetně oranžového programovacího klíčku. V tomto případě jednou, protože všechny černé klíčky zapalování jsou deaktivo – Vypněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Vytáhněte oranžový programovací klíček.

Všechny černé klíčky zapalování jsou deaktivované.

– Objednejte a aktivujte si nový černý klíček podle čísla klíčků na KEYCODECARD.

Aktivování klíčku zapalování: – Nouzový vypínač stiskněte do polohy .

– Vložte oranžový programovací klíček do zámku zapalování.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy ON .

FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru se rozsvítí.

– Vypněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Vytáhněte oranžový programovací klíček.

– Vložte černý klíček do zámku zapalování.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy ON .

FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru se rozsvítí, na chvíli zhasne a zase se rozsvítí.

– Vypněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Vytáhněte černý klíček zapalování.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 129 – Pokud mají být aktivovány další klíčky zapalování, je třeba opakovat poslední 4 kroky s příslušným klíčkem zapalování.

– Vložte oranžový programovací klíček do zámku zapalování.

– Zapněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy ON .

FI Kontrolka (MIL) se rozsvítí, zase zhasne a začne blikat.

Kontrolka imobilizéru se rozsvítí, na chvíli zhasne a bliká podle počtu funkč ních černých klíčků zapalování včetně oranžového programovacího klíčku.

– Vypněte zapalování tak, že otočíte oranžovým programovacím klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Vytáhněte oranžový programovací klíček.

Jsou aktivované všechny černé klíčky zapalování, se kterými byl proveden uvedený postup.

9.55

Chladicí systém Vodním čerpadlem  v motoru je vytvářen vynucený oběh chladicí kapaliny.

Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chladiče . Tím pádem je přípustná teplota chladicí kapaliny, a nemusí se počítat s funkčními poruchami.

125 °C 700620-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 130 Chlazení se provádí vzduchem při jízdě a ventilátorem chladiče, který je řízen tepelným spínačem.

Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují špinavá žebra chladiče.

Nadměrná část chladicí kapaliny, která vzniká v důsledku tepelného rozpínání, se odvádí do vyrovnávací nádrže cího systému.

 . Jakmile teplota poklesne, tento podíl se opět nasaje do chladi 700621-10 9.56

Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl kolmo k vodorovné ploše.

– Vyjměte palivovou nádrž. ( Str. 137)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 700626-10 – Vyšroubujte uzávěr chladiče  a sejměte uzávěr – Zkontrolujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

 z vyrovnávací nádrže.

−25… −45 °C » Pokud mrazuvzdornost chladicí kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě: – Zkorigujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži.

Hladina chladicí kapaliny musí být mezi horní  a spodní  značkou.

» Pokud hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži nesouhlasí s předepsanou hodnotou, ale nádrž ještě není prázdná: – Doplňte chladicí kapalinu až k horní značce.

Alternativně 1

Chladicí kapalina ( Str. 190)

Alternativně 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) ( Str. 191)

» Pokud ve vyrovnávací nádrži není žádná chladicí kapalina: – Zkontrolujte těsnění chladicího systému.

x Informace Neprovozujte motocykl!

131 – Naplňte/odvzdušněte chladicí systém.

– Našroubujte uzávěr vyrovnávací nádrže  .

x ( Str. 135)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 700625-10 – Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

Chladič musí být zcela naplněný.

» Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Upravte hladinu chladicí kapaliny a zjistěte příčinu její ztráty.

Alternativně 1

Chladicí kapalina ( Str. 190)

Alternativně 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) ( Str. 191)

» Pokud se muselo doplnit více chladicí kapaliny než je předepsaná hodnota: > 0,50 l – Naplňte/odvzdušněte chladicí systém.

x ( Str. 135)

– Namontujte uzávěr chladiče  .

9.57

Kontrola hladiny chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

132

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 700622-10 Podmínka Motor je studený.

Chladič je zcela naplněný.

– Postavte motocykl na vodorovné ploše.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži  .

Hladina chladicí kapaliny musí být mezi horní  a spodní  značkou.

» Pokud hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži nesouhlasí s předepsanou hodnotou, ale nádrž ještě není prázdná: – Sejměte uzávěr z vyrovnávací nádrže.

– Doplňte chladicí kapalinu až k horní značce.

Alternativně 1

Chladicí kapalina ( Str. 190)

Alternativně 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) ( Str. 191)

– Našroubujte uzávěr vyrovnávací nádrže.

» Pokud ve vyrovnávací nádrži není žádná chladicí kapalina: – Zkontrolujte těsnění chladicího systému.

x Informace Neprovozujte motocykl!

– Naplňte/odvzdušněte chladicí systém.

x ( Str. 135)

133

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.58

Vypuštění chladicí kapaliny x Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Neotvírejte chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému při motoru zahřátém na provozní teplotu. Nechte motor a chladicí systém vychladnout. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

134

– Vyjměte palivovou nádrž. ( Str. 137)

– Připravte si pod chladič vhodnou nádobu.

– Sejměte uzávěr chladiče  .

– Vyšroubujte šroub  .

– Nechte zcela vytéct chladicí kapalinu.

– S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 700627-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Připravte si pod motor vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte šroub  .

– Nechte zcela vytéct chladicí kapalinu.

– S novým těsnícím kroužkem našroubujte šroub  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Šroub víka vodního čerpadla M6 10 Nm 135 700628-10 9.59

Naplnění/odvzdušnění chladicího systému x Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Zabraňte kontaktu chladicí kapaliny s pokožkou, očima a oblečením. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Zasažená místa na pokožce ihned očistěte vodou a mýdlem. V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře. Oblečení zasažené chladicí kapalinou vyměňte. Udržujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

– Vyjměte palivovou nádrž. ( Str. 137)

– Ujistěte se, že jsou pevně utažené vypouštěcí šrouby u chladiče a víka vodního čerpa dla.

– Vyšroubujte odvzdušňovací šroub  .

700629-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 136 – Vozidlo uveďte do vyobrazené polohy a zajistěte proti odjetí. Je nutno dosáhnout výš kový rozdíl  .

Předepsaná hodnota Výškový rozdíl  50 cm A 400677-10 700630-10 Informace Vozidlo musí být vpředu nazdvihnuto, aby mohl z chladicího systému uniknout veškerý vzduch. Špatně odvzdušněný chladicí systém má snížený chladicí výkon, motor se tak může přehřívat.

– Sejměte uzávěr chladiče a doplňujte chladicí kapalinu do té doby, až vychází z odvzdušňovacího otvoru bez bublin a ihned namontujte odvzdušňovací šroub pevně jej utáhněte.

 Alternativně 1 a

Chladicí kapalina ( Str. 190)

Alternativně 2

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) ( Str. 191)

– Chladič zcela naplňte chladicí kapalinou. Namontujte uzávěr chladiče.

– Vozidlo odstavte na boční stojan.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži. ( Str. 132)

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartu jte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsáva cího zařízení.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 137 – Nastartujte motor na nechte jej zahřát, až docílí provozní teplotu.

Svítí 6 dílků ukazatele teploty.

– Vypněte motor a nechte jej vychladnout.

– Po vychladnutí ještě jednou zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a v případě nutnosti chladicí kapalinu doplňte.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádrži. ( Str. 132)

– Umístěte palivovou nádrž. ( Str. 138)

9.60

Vyjmutí palivové nádrže

– Sejměte sedačku. (

(Supermoto T)

– Demontujte spojler masky. (

– Vyšroubujte šrouby 

Str. 98)

Str. 140)

a spojler na obou stranách.

B00141-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vyšroubujte šrouby  na obou stranách.

Informace Palivové hadice se nemusí rozpojovat.

B00147-10 (Supermoto R) – Vyšroubujte šroub  .

– Opatrně posuňte palivovou nádrž dozadu.

9.61

Umístění palivové nádrže 700652-11 – Opatrně posuňte palivovou nádrž dopředu.

(Supermoto T) Upevnění palivové nádrže musí zapadat do vybrání.

138

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU (Supermoto R) – Našroubujte a pevně utáhněte šroub  Předepsaná hodnota s distanční objímkou.

Ostatní šrouby na podvozku M6 10 Nm 139 700652-10 – Na obou stranách namontujte a utáhněte šroub  s gumovou objímkou a ložiskovým pouzdrem. Zkontrolujte pevné usazení palivové nádrže.

Předepsaná hodnota Ostatní šrouby na podvozku M8 25 Nm – Zkontrolujte uložení palivových hadiček.

B00147-10 – Na obou stranách nasaďte spojler. Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota  a utáhněte je.

Šroub spojleru M6 8 Nm (Supermoto T)

– Namontujte spojler masky. (

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

Str. 141)

B00141-11

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.62

Demontáž spojleru masky (Supermoto T) – Vyšroubujte šrouby  .

700632-01 – Vyšroubujte šrouby  .

– Sejměte spojler masky.

700634-01 140

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vyšroubujte šrouby  .

– Vyjměte vnitřní plášť spojleru masky.

– Opakujte pracovní postup na protilehlé straně.

700633-01 9.63

Montáž spojleru masky (Supermoto T) – Umístěte vnitřní plášť spojleru masky.

– Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

700633-10 141

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Nasaďte spojler masky.

– Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

700632-10 – Našroubujte šrouby  a utáhněte je.

– Opakujte pracovní postup na protilehlé straně.

700634-10 9.64

Nastavení základní polohy páčky spojky Informace Šroubováním regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se spojka oddálí od řídítek.

Šroubováním regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se spojka přiblíží k řídítkům.

Rozsah nastavení je omezený.

Otáčejte nastavovacím šroubem pouze rukou bez použití síly.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

142

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 143 (Supermoto R) – Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu ruky.

 na velikost 700548-10 (Supermoto T) – Upravte základní polohu spojkové páčky pomocí regulačního šroubu ruky.

 na velikost – Při nastavení páčky spojky zajistěte minimální vzdálenost od ostatních součástí vozidla.

Předepsaná hodnota minimální vzdálenost 5 mm 700653-01 9.65

Kontrola/doplnění hladiny kapaliny hydraulické spojky Informace Hladina spojkové kapaliny stoupá s narůstajícím opotřebením lamel spojky.

Nepoužívejte brzdovou kapalinu.

– Uveďte do vodorovné polohy zásobní nádržku kapaliny pro hydraulickou spojku, umís těnou na řídítkách.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 700606-01 – Vyšroubujte šrouby – Sejměte víko   .

s membránou – Zkontrolujte hladinu kapaliny.

 .

Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm » Pokud hladina kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě: – Upravte hladinu kapaliny v hydraulické spojce.

Hydraulický olej (15) ( Str. 191)

– Nasaďte víko s membránou. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

9.66

Kontrola vůle plynového bovdenu 400192-10 144 – Řídítka nastavte rovně. Pohybujte sem a tam otočnou rukojetí plynu a zjistěte vůli ply nového bovdenu.

Vůle plynového bowdenu 3… 5 mm » Pokud vůle plynového bovdenu nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Nastavte vůli plynového bowdenu.

x

( Str. 145)

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartu jte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsáva cího zařízení.

– Nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Nesmí se měnit otáčky volnoběhu.

» Pokud se mění otáčky volnoběhu: – Nastavte vůli plynového bowdenu.

x

( Str. 145)

9.67

Nastavení vůle plynového bowdenu x – Řídítka nastavte rovně.

– Nastavovač škrtící klapky uveďte do základní polohy pomocí diagnostického nástroje KTM.

– Uvolněte protimatici  .

– Regulačním šroubem  Předepsaná hodnota nastavte vůli plynového bowdenu.

Vůle plynového bowdenu 3… 5 mm – Pevně utáhněte protimatici  .

700608-01 145 9.68

Kontrola hladiny motorového oleje Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartu jte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsáva cího zařízení.

– Nastartujte motor na nechte jej zahřát, až docílí provozní teplotu.

Svítí 6 dílků ukazatele teploty.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vypněte motor.

– Postavte motocykl kolmo na vodorovnou plochu (ne na boční stojan).

– Zjistěte hladinu motorového oleje v průzoru  .

Hladina motorového oleje musí být mezi horní  a spodní  značkou.

» Pokud hladina motorového oleje není v uvedeném rozmezí:

– Doplňte motorový olej. ( Str. 152)

146 700619-11 9.69

Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka x – Vypusťte motorový olej, vyměňte olejový filtr a vyčistěte olejové sítko.

x

(

– Doplňte motorový olej.

x

( Str. 151)

Str. 146)

B00119-01 9.70

Vypuštění motorového oleje, výměna olejového filtru a vyčištění olejového sítka x Výstraha Nebezpečí opaření Motorový resp. převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace Motorový olej se musí vypouštět při provozní teplotě motoru.

– Připravte si pod motor vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje  s magnetem a těsnicím kroužkem.

– Nechce motorový olej zcela vytéci z motoru.

147 700611-10 – Odšroubujte šrouby  a sejměte víčko  .

700610-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Kleštěmi vytáhněte olejové sítko  z motoru.

700612-10 – Připravte si pod motor vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje  .

– Nechce motorový olej zcela vytéci z olejové nádrže.

– Vyšroubujte šrouby  a posuňte olejové vedení  ke straně.

700613-10 – Vytáhněte olejové sítko  z olejové nádrže.

700615-10 148

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Povolte šroubení  a posuňte olejové vedení ke straně.

– Vyšroubujte šrouby . Sejměte víko olejového filtru  – Vytáhněte olejový filtr  z pouzdra filtru.

s O kroužkem.

Obrácené kleště na rozpěrné pojistné kroužky (51012011000) – Nechte zcela vytéci motorový olej.

– Důkladně vyčistěte všechna olejová sítka a vypouštěcí šrouby oleje s magnetem.

– Vyčistěte všechny těsnicí plochy.

700617-10 700618-10 149 – Nasaďte olejový filtr  .

– Naolejujte O kroužek víka olejového filtru.

– Namontujte víko olejového filtru  . Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

Předepsaná hodnota Zbývající šrouby motoru M5 6 Nm – Umístěte olejové vedení. Našroubujte šroubový uzávěr  Předepsaná hodnota a utáhněte jej.

Šroubení sacího potrubí M14x1,5 45 Nm Loctite ® 577 – Zkontrolujte těsnicí kroužek usazený.

 olejového sítka, zda není poškozený, a zda je správně – Nasaďte olejové sítko  do olejové nádrže.

700614-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 150 – Umístěte olejové vedení  . Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota  a utáhněte je.

Zbývající šrouby motoru M6 10 Nm – Namontujte a pevně utáhněte vypouštěcí šroub oleje kroužkem.

Předepsaná hodnota  s magnetem a novým těsnicím Vypouštěcí šroub oleje s magnetem M12x1,5 25 Nm 700613-10 – Namontujte a utáhněte vypouštěcí šroub oleje kem.

 Předepsaná hodnota s magnetem a novým těsnicím krouž Vypouštěcí šroub oleje s magnetem M22x1,5 35 Nm 700611-10 – Posuňte olejové sítko správně usazený.

 značkou TOP nahoru do motoru.

– Zkontrolujte tvarový kroužek ve víčku  olejového sítka, zda není poškozený, a zda je – Nasaďte víčko. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

Předepsaná hodnota Šroub víka spojky M6 10 Nm 700616-10

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.71

Doplnění motorového oleje x Informace Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.

700619-10 151 – Olej je nutno naplňovat nadvakrát, po částech z celkového množství.

Motorový olej 3,80 l Venkovní teplota: ≥ 0 °C Venkovní teplota: < 0 °C Motorový olej (SAE 10W/50)

( Str. 191)

Motorový olej (SAE 5W/40)

( Str. 192)

– Vyšroubujte šroubový uzávěr  a doplňte motorový olej až k horní značce  .

– Namontujte šroubový uzávěr.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a/nebo smrt.

– Při provozu motoru se postarejte vždy o dostatečné větrání, motor nestartu jte nebo nenechte běžet v uzavřeném prostoru nebo bez vhodného odsáva cího zařízení.

– Nastartujte motor na nechte jej zahřát, až docílí provozní teplotu.

Svítí 6 dílků ukazatele teploty.

– Zkontrolujte těsnění systému mazání.

– Vypněte motor.

– Postavte motocykl kolmo na vodorovnou plochu (ne na boční stojan).

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU – Vyšroubujte šroubový uzávěr.

– Doplňte motorový olej až po rysku  .

– Namontujte šroubový uzávěr.

9.72

Doplnění motorového oleje Informace Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.

Hladinu motorového oleje je nutno upravovat při motoru zahřátém na provozní teplotu.

700619-10 – Vyšroubujte šroubový uzávěr  Podmínka Venkovní teplota: ≥ 0 °C a doplňte motorový olej až k horní značce  .

Motorový olej (SAE 10W/50) (

Podmínka Venkovní teplota: < 0 °C

Motorový olej (SAE 5W/40) (

Str. 191)

Str. 192)

Informace Pro optimální účinnost motorového oleje se nedoporučuje mísit různé druhy motorových olejů.

Doporučujeme příp. provést výměnu motorového oleje.

– Namontujte šroubový uzávěr.

152

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU 9.73

Konektor oblouku zážehu 153 Konektory jsou umístěny pod sedačkou před pojistkovou skříňkou.

Rozpojením konektorů se aktivuje oblouk zážehu pro palivo s oktanovým číslem nižším než 95 (ROZ 95 / RON 95 / PON 91). Motor tím trochu ztrácí výkon, ale zabrání se vzniku samovznícení a poškození motoru v důsledku špatného paliva.

Možné stavy • Konektory rozpojené – Pro doplnění palivové nádrže lze použít palivo s oktanovým číslem 80 až 94 (ROZ).

• Konektory spojené – Lze použít palivo s oktanovým číslem 95 a vyšším.

700607-01 9.74

Přizpůsobení oblouku zážehu kvalitě paliva – Vypněte zapalování tak, že otočíte klíčkem zapalování do polohy OFF .

– Sejměte sedačku. ( Str. 98)

Aktivování oblouku zážehu pro nízkooktanové palivo: Upozornění Poškození motoru Špatná kvalita paliva poškozuje motor.

– S palivem, které má oktanové číslo menší než 95 (ROZ 95 / RON 95 / PON 91) provozujte vozidlo po dobu maximálně jed noho náplnění nádrže.

– Oblouk zážehu musí být nastaven na nízkooktanové palivo.

– Rozpojte konektory.

Konektory rozpojené – Pro doplnění palivové nádrže lze použít palivo s oktanovým číslem 80 až 94 (ROZ). (

Aktivování oblouku zážehu pro palivo s oktanovým číslem 95 a vyšším (ROZ 95 / RON 95 / PON 91): – Spojte konektory.

Konektory spojené – Lze použít palivo s oktanovým číslem 95 a vyšším. ( Str. 153) Str. 153)

ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU

– Namontujte sedačku. ( Str. 98)

154

BLIKAJÍCÍ KÓD IMOBILIZÉRU Blikající kód kontrolka imobili zéru Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolka imobili zéru 12 kontrolka imobilizéru bliká 1x krátce, 1 sekunda pauza, 2x krátce nejsou aktivovány všechny klíčky zapalování Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolka imobili zéru 13 kontrolka imobilizéru bliká 1x krátce, 1 sekunda pauza, 3x krátce Chybná funkce antény řídicího přístroje EWS Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolka imobili zéru 14 kontrolka imobilizéru bliká 1x krátce, 1 sekunda pauza, 4x krátce Chybná funkce v transponderu černého klíčku zapalování Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolka imobili zéru 15 kontrolka imobilizéru bliká 1x krátce, 1 sekunda pauza, 5x krátce černý klíček zapalování není aktivován Podmínka nastavení chyby 16 kontrolka imobilizéru bliká 1x krátce, 1 sekunda pauza, 6x krátce Chybná funkce kódování řídicího přístroje EWS pro černý klíček zapalování 155

BLIKAJÍCÍ KÓD IMOBILIZÉRU Blikající kód kontrolka imobili zéru Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolka imobili zéru 21 kontrolka imobilizéru bliká 2x krátce, 1 sekunda pauza, 1x krátce Řídicí přístroj EWS není aktivován Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolka imobili zéru 31 kontrolka imobilizéru bliká 3x krátce, 1 sekunda pauza, 1x krátce Chybná funkce kódování dotazu z řídicího přístroje EFI na řídicí přístroj EWS Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolka imobili zéru 32 kontrolka imobilizéru bliká 3x krátce, 1 sekunda pauza, 2x krátce Chybná funkce komunikace sběrnice CAN Podmínka nastavení chyby 60 kontrolka imobilizéru bliká 6x krátce Chybná funkce E²PROM 156

BLIKAJÍCÍ KÓD ŘÍZENÍ MOTORU Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 02 FI kontrolka (MIL) bliká 2x krátce Chybná funkce ve spínacím okruhu impulzního generátoru Podmínka nastavení chyby 06 FI kontrolka (MIL) bliká 6x krátce Příliš nízký vstupní signál ze snímače polohy škrtící klapky okruh A Příliš vysoký vstupní signál ze snímače polohy škrtící klapky okruh A Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 07 FI kontrolka (MIL) bliká 7x krátce Vstupní signál ze snímače polohy škrtící klapky okruh B příliš nízký Vstupní signál ze snímače polohy škrtící klapky okruh B příliš vysoký Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 09 FI kontrolka (MIL) bliká 9x krátce Příliš nízký vstupní signál ze snímače tlaku sacího potrubí - válec 1 Příliš vysoký vstupní signál ze snímače tlaku sacího potrubí - válec 1 Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 11 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 1 x krátce Příliš nízký vstupní signál ze snímače tlaku sacího potrubí válec 2 Příliš vysoký vstupní signál ze snímače tlaku sacího potrubí - válec 2 157

BLIKAJÍCÍ KÓD ŘÍZENÍ MOTORU Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 12 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 2x krátce Příliš nízký vstupní signál teplotního snímače chladicí kapaliny Příliš vysoký vstupní signál teplotního snímače chladicí kapaliny Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 13 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 3x krátce Příliš nízký vstupní signál teplotního snímače nasávaného vzduchu Příliš vysoký vstupní signál teplotního snímače nasávaného vzduchu Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 14 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 4 x krátce Vstupní signál ze snímače tlaku venkovního vzduchu příliš nízký Vstupní signál ze snímače tlaku venkovního vzduchu příliš vysoký Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 15 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 5x krátce Snímač úhlu sklonu (typ A/D) - vstupní signál příliš nízký Snímač úhlu sklonu (typ A/D) - vstupní signál příliš vysoký Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 17 Kontrolka FI (MIL) bliká 1x dlouze, 7x krátce Chybná funkce ve spínacím okruhu lambda sondy válec 1, sonda 1 158

BLIKAJÍCÍ KÓD ŘÍZENÍ MOTORU Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 18 FI kontrolka (MIL) bliká 1x dlouze, 8 x krátce Chybná funkce ve spínacím okruhu lambda sondy válec 2, sonda 1 Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 24 FI kontrolka (MIL) bliká 2x dlouze, 4 x krátce Zdroj napětí - chybná funkce ve spínacím okruhu Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 25 FI kontrolka (MIL) bliká 2x dlouze, 5 x krátce Boční stojan (typ A/D) - chybná funkce ve spínacím okruhu Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 33 FI kontrolka (MIL) bliká 3x dlouze, 3x krátce Chybná funkce ve spínacím okruhu vstřikovacího ventilu válce 1 Podmínka nastavení chyby 34 FI kontrolka (MIL) bliká 3x dlouze, 4 x krátce Chybná funkce ve spínacím okruhu vstřikovacího ventilu válce 2 159

BLIKAJÍCÍ KÓD ŘÍZENÍ MOTORU Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 37 FI kontrolka (MIL) bliká 3x dlouze, 7x krátce Chybná funkce ve spínacím okruhu cívky zapalování válce 1 Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 38 FI kontrolka (MIL) bliká 3x dlouze, 8 x krátce Chybná funkce ve spínacím okruhu cívky zapalování válce 2 Podmínka nastavení chyby 41 FI kontrolka (MIL) bliká 4x dlouze, 1x krátce Řízení palivového čerpadla - přerušení/zkrat na kostru Řízení palivového čerpadla - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 45 FI kontrolka (MIL) bliká 4x dlouze, 5x krátce Topení‑lambda sonda válec 1, sonda 1 - přerušení/zkrat na kostru Topení‑lambda sonda válec 1, sonda 1 - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby 46 FI kontrolka (MIL) bliká 4x dlouze, 6 x krátce Topení‑lambda sonda válec 2, sonda 1 - přerušení/zkrat na kostru Topení‑lambda sonda válec 2, sonda 1 - příliš vysoký vstupní signál 160

BLIKAJÍCÍ KÓD ŘÍZENÍ MOTORU Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 49 FI kontrolka (MIL) bliká 4x dlouze, 9 x krátce Nastavovač škrticí klapky okruh A - chybná funkce v elektrickém obvodu Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 50 FI kontrolka (MIL) bliká 5x dlouze Nastavovač škrticí klapky okruh B - chybná funkce v elektrickém obvodu Podmínka nastavení chyby 54 FI kontrolka (MIL) bliká 5x dlouze, 4 x krátce Sekundární vzduchový ventil - přerušení/zkrat na kostru Sekundární vzduchový ventil - příliš vysoký vstupní signál Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 68 FI kontrolka (MIL) bliká 6x dlouze, 8 x krátce Netěsná přípojka snímače tlaku v sacím potrubí - válec 1 Podmínka nastavení chyby 69 FI kontrolka (MIL) bliká 6x dlouze, 9 x krátce Netěsná přípojka snímače tlaku v sacím potrubí - válec 2 161

BLIKAJÍCÍ KÓD ŘÍZENÍ MOTORU Blikající kód FI kontrolky (MIL) Podmínka nastavení chyby Blikající kód FI kontrolky (MIL) 81 FI kontrolka (MIL) bliká 8x dlouze, 1 x krátce Řídicí jednotka imobilizéru - chybná funkce ve spínacím okruhu Podmínka nastavení chyby 91 FI kontrolka (MIL) bliká 9x dlouze, 1 x krátce Chybná funkce komunikace sběrnice CAN 162

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD 163 Chyba Motor se při aktivaci tlačítka E-startéru neprotáčí Motor se protáčí jen tehdy, je-li zata žená páčka spojky Motor se protáčí, i když je zařazená rychlost Motor se protáčí, ale nenaskočí Možná příčina Chyba obsluhy Opatření – Proveďte pracovní postup startování.

( Str. 45)

Vybitá baterie Přepálená pojistka IGNITION, FUEL PUMP nebo POWER RELAY Hlavní pojistka přepálená Sdružený přístroj na palubní desce vadný Vadná řídicí jednotka blokovacího zařízení E-startéru Je zařazená rychlost – Nabijte baterii.

x ( Str. 102)

– Zkontrolujte klidový proud.

x – Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( Str. 106)

– Vyměňte hlavní pojistku. ( Str. 104)

Vadný zámek zapalování/řízení resp.

nouzový vypínač – Zkontrolujte nouzový vypínač.

x – Zkontrolujte zámek zapalování/řízení.

x Bezpečnostní systém startování vadný – Zkontrolujte bezpečnostní systém startování.

x Řídicí přístroj EWS není aktivován Chybná funkce komunikace sběrnice CAN – Aktivujte řídicí přístroj EWS.

x – Zkontrolujte komunikaci sběrnice CAN.

x – Zkontrolujte sdružený přístroj na palubní desce.

x – Zkontrolujte řídicí jednotku blokovacího zařízení E-startéru.

x – Zařaďte převodovku na neutrál.

Bezpečnostní systém startování vadný – Zkontrolujte bezpečnostní systém startování.

x Bezpečnostní systém startování vadný – Zkontrolujte bezpečnostní systém startování.

x Spojka palivové hadice není spojena Konektor kabelového svazku zoxido vaný – Spojte spojku palivové hadice.

– Vyčistěte a kontaktním sprejem ošetřete konek tory.

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Chyba Motor se protáčí, ale nenaskočí Motor má příliš malý výkon Motor je nadměrně zahřátý Kontrolka FI (MIL) svítí resp. bliká Motor během jízdy zhasne Možná příčina Chyba v systému vstřikování paliva Silně znečištěný vzduchový filtr Chyba v systému vstřikování paliva Aktivovaný oblouk zážehu pro nízko oktanové palivo příliš málo chladicí kapaliny v chladi cím systému Lamely chladiče silně znečištěné Tvorba pěny v chladicím systému Opatření – Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x – Vyměňte vzduchový filtr.

x – Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x – Doplňte palivo s 95 oktany a vyšší.

– Spojte konektory.

– Zkontrolujte těsnění chladicího systému.

x – Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Vypusťte chladicí kapalinu.

x ( Str. 134)

– Naplňte/odvzdušněte chladicí systém.

( Str. 135)

x zalomená nebo poškozená hadice chladiče Přepálená pojistka FAN Chyba v systému vstřikování paliva Nedostatek paliva – Vyměňte hadici chladiče.

x – Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( Str. 106)

Vadný termostat – Zkontrolujte termostat.

x Závada v systému ventilátoru chladiče – Zkontrolujte systém ventilátoru chladiče.

x Vzduch v chladicím systému – Naplňte/odvzdušněte chladicí systém.

( Str. 135)

x – Čtení z paměti chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

x

– Tankování paliva. ( Str. 53)

164

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Chyba Motor během jízdy zhasne Vysoká spotřeba oleje Světlomet a obrysové světlo nefungují Blinkr, varovná světla, brzdové světlo a houkačka nefungují Vybitá baterie Sdružený přístroj na palubní desce nezobrazuje nic na displeji Ukazatel rychlosti ve sdruženém pří stroji na palubní desce nefunguje Možná příčina Přepálená pojistka IGNITION, FUEL PUMP nebo POWER RELAY Opatření – Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( Str. 106)

Příliš vysoká hladina motorového oleje – Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

( Str. 145)

příliš tekutý motorový olej (viskozita) Přepálená pojistka H/L BEAM, POSI TION – Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

x

( Str. 146)

– Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( Str. 106)

Přepálená pojistka HORN, BRAKE LIGHT, SPE EDO – Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( Str. 106)

Zapalování při odstavení vozidla není vypnuté Baterie se alternátorem nenabíjí Přepálená pojistka ACC1, CLOCK Kabelový svazek snímače otáček kola poškozený resp. konektory zoxido vané – Nabijte baterii.

x ( Str. 102)

– Zkontrolujte nabíjecí napětí.

x – Vyměňte pojistky jednotlivých elektrických spo-

třebičů. ( Str. 106)

– Zkontrolujte snímač otáček kola.

x 165

MYTÍ 166 13.1

Mytí motocyklu Upozornění Materiální škody Poškození nebo zničení součástí vysokotlakým čističem.

– Vozidlo nikdy nečistěte vysokotlakým čističem nebo silným proudem vody. Příliš vysoký tlak může vniknout do elektrických součástí, konektorů, bovdenových lanek, ložisek atd. a způsobit poruchy resp. vést ke zničení těchto součástí.

Výstraha Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Oleje, maziva, filtry, paliva, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. likvidujte náležitě dle platných předpisů.

Informace Myjte motocykl pravidelně, zůstane tak dlouhou dobu zachována jeho hodnota i optický vzhled.

Během mytí zabraňte přímému slunečnímu záření na motocykl.

– Zavřete výfukový systém, aby se zabránilo vniknutí vody.

– Odstraňte hrubou nečistotu slabým proudem vody.

– Silně znečištěná místa postříkejte běžným čisticím prostředkem na motorová vozidla a poté ještě vyčistěte štětcem.

Čistič motocyklů ( Str. 194)

Informace Vozidlo umyjte teplou vodu, do které přidáte běžný čisticí prostředku na motocykly, a měkkou houbou.

Pokud bylo vozidlo provozováno na posypové soli, je nutno jej vyčistit studenou vodou. Teplá voda by působení soli zesílila.

– Poté co motocykl důkladně opláchnete slabým proudem vody, vysušte jej stlačeným vzduchem nebo hadrem.

MYTÍ Výstraha Nebezpečí úrazu Snížený brzdný účinek v důsledku mokrých nebo špinavých brzd.

– Znečištěné nebo mokré brzdy opatrně vyčistěte resp. vysušte.

– Po čištění se kousek projeďte, až dosáhne motor provozní teploty a vyzkoušejte přitom i brzdy.

Informace Zahřátím se odpaří voda i na nepřístupných místech motoru a brzd.

– Po vychladnutí motocyklu je nutno namazat všechny kluzné plochy a ložiska.

– Vyčistěte řetěz. ( Str. 71)

– Lesklé kovové součásti (s výjimkou brzdových kotoučů a výfukového systému) ošetřete prostředkem na ochranu proti korozi.

Čistící a konzervační prostředky na kov a pryž ( Str. 194)

– Všechny lakované části ošetřete jemným prostředkem na ošetření laku.

Leštěnka na lak s vysokým leskem ( Str. 194)

– Naolejujte zámek zapalování/řízení, zámek palivové nádrže a sedačky.

Univerzální olejový sprej ( Str. 195)

167

KONZERVOVÁNÍ PRO ZIMNÍ PROVOZ 14.1

Konzervování pro zimní provoz Informace Pokud se motocykl používá i v zimě, je třeba počítat s posypem solí na silnicích. Musí se proto provést ochranná opatření proti agresivní posypové soli.

Pokud bylo vozidlo provozováno na posypové soli, je nutno jej vyčistit studenou vodou. Teplá voda by působení soli zesílila.

168

– Umyjte motocykl. ( Str. 166)

– Motor, kyvné rameno a všechny ostatní holé nebo pozinkované součásti (kromě brzdových kotoučů) ošetřete ochranným prostřed kem proti korozi na bázi vosku.

Informace Na brzdové kotouče se nesmí dostat žádný ochranný prostředek proti korozi, velmi by se tím snížil brzdný účinek.

Po jízdě na posolených silnicích je nutno motocykl důkladně vyčistit studenou vodou a dobře osušit.

– Vyčistěte řetěz. ( Str. 71)

ULOŽENÍ 169 15.1

Uložení Informace Chcete-li motocykl na delší dobu odstavit, měli byste provést nebo nechat provést následující opatření.

Před uložením zkontrolujte funkčnost a stav opotřebení všech částí motocyklu. Pokud jsou potřeba servisní práce, opravy nebo úpravy, měly by být provedeny v době odstavení (menší vytížení servisů). Tím se můžete vyhnout dlouhým čekacím dobám v ser visech na začátku sezóny.

– Spotřebujte pokud možno celou palivovou nádrž, abyste mohli při uvedení do provozu doplnit čerstvé palivo.

– Umyjte motocykl. ( Str. 166)

– Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

x

( Str. 146)

– Zkontrolujte mrazuvzdornost.

x

– Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. ( Str. 97)

– Vyjměte baterii.

– Nabijte baterii.

x (

x

(

Předepsaná hodnota

Str. 99)

Str. 102)

Skladovací teplota baterie bez přímého působení slunečních paprsků 0… 35 °C – Místo pro uložení by mělo být suché a bez velkých změn teplot.

Informace KTM doporučuje upevnit motocykl na stojánky.

– Postavte motocykl vzadu na stojan. (

– Postavte motocykl vpředu na stojan. (

Str. 59)

Str. 58)

– Motocykl přikryjte prodyšnou plachtou nebo dekou.

ULOŽENÍ 170 Informace V žádném případě byste neměli používat neprodyšné materiály, protože potom nemůže odcházet vlhkost a dochází ke korozi.

Je velmi špatné nechat odstavenému motocyklu běžet na krátkou dobu motor. Protože se přitom motor dostatečně nezahřeje, kondenzuje vodní pára vzniklá při spalovacím procesu a způsobuje korozi ventilů a výfuku.

15.2

Uvedení do provozu po uložení

– Sejměte motocykl z montážního stojanu vpředu. (

– Sejměte motocykl z montážního stojanu vzadu. (

– Nabijte baterii.

x

( Str. 102)

– Vsaďte baterii.

– Nastavte čas. (

x

( Str. 101)

Str. 29)

– Tankování paliva. ( Str. 53)

– Provádějte kontroly před každým vyjetím. (

– Proveďte zkušební jízdu.

Str. 44)

Str. 58)

Str. 59)

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR Konstrukční typ Zdvihový objem Zdvih Vrtání válce Komprese Řízení Průměr ventilu výstup vstup Vůle ventilu výstup při: 20 °C vstup při: 20 °C Ložisko klikového hřídele Ojničního ložisko Píst Pístní kroužek Mazání motoru Primární převod Spojka Převodovka Převod převodovky 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 171 2-válcový 4-taktní Ottův motor, uspořádání V 75°, chlazený kapa linou 999 cm³ 62,4 mm 101 mm 11,5:1 DOHC, 4 ventily na válec, pohon přes řetěz 33 mm 38 mm 0,25… 0,30 mm 0,10… 0,15 mm Kluzné ložisko Kluzné ložisko kovaný lehký kov 1 L-kroužek, 1 minutový kroužek, 1 sběrný kroužek oleje Mazání se suchou klikovou skříní s 2 rotorovými čerpadly 35:67 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná 6-rychlostní převodová skříň s ozuby 12:35 15:32

TECHNICKÉ ÚDAJE - MOTOR 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 6. převodový stupeň Zpracování směsi Zapalovací systém Alternátor Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčka Chlazení Pomůcka při startování 16.1

Plnicí množství - motorový olej Motorový olej 3,80 l 172 18:30 20:27 24:27 27:26 elektronicky řízené vstřikování paliva Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digi tálním nastavením zapalování 12 V, 450 W NGK DCPR8E 0,8 mm Chlazení kapalinou, permanentní cirkulace chladicí kapaliny pomocí vodního čerpadla E-startér Venkovní teplota: ≥ 0 °C Venkovní teplota: < 0 °C Motorový olej (SAE 10W/50)

( Str. 191)

Motorový olej (SAE 5W/40)

( Str. 192)

16.2

Plnicí množství - chladicí kapalina Chladicí kapalina 2,30 l

Chladicí kapalina ( Str. 190)

Chladicí kapalina (směs připravená k použití) ( Str. 191)

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU Olejová tryska Příchytka hadice sací příruby Šroub aretovací páčky Šroub senzoru indikace rychlostního stupně Šroub u pojistky ložiska Šroub úhlového hrdla na víku ventilu Zbývající šrouby motoru Matice hlavy válce Přípojka podtlaku Šroub aretace řazení Šroub čepu ložiska ve víku alternátoru Šroub držáku volnoběžky Šroub kapoty motoru Šroub kola vodního čerpadla Šroub kroužku volnoběžky Šroub krytu olejové pumpy Šroub motoru startéru Šroub můstku ložiska rozvodového hří dele Šroub pružiny spojky Šroub řadicí páky Šroub statoru Šroub víka generátoru M4 M4 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 6 Nm 1,5 Nm 6 Nm 3 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 3 Nm 6 Nm 8 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 13 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 648™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 173

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU Šroub víka spojky Šroub víka ventilu Šroub víka vodního čerpadla Šroub vysílače impulzů Šroubový uzávěr přípojky podtlaku Závrtný šroub hlavy válce v motoru Závrtný šroub hlavy válce ve válci Zbývající šrouby motoru Olejová tryska Čep ložiska vodicí lišty rozvodného řetězu Čep ložiska vodicí lišty rozvodného řetězu Šroub hlavy válce M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x0,75 M8 M8 M8 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 4 Nm 15 Nm 20 Nm Šroub můstku ložiska rozvodového hří dele Šroub víka spojky Závrtný šroub příruby výfuku Čep ložiska řídicího dvojkola M8 M8 M8 M10 1. stupeň 18 Nm 2. stupeň 23 Nm 1. stupeň 10 Nm 2. stupeň 18 Nm 15 Nm 15 Nm 30 Nm – – – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 174

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU Matice hlavy válce (vnější) M10 1. stupeň 23 Nm 2. stupeň 34 Nm Matice hlavy válce u šachtice řetězu M10 Šroubový uzávěr mazání spojky Závrtný šroub hlavy válce v motoru Spínač tlaku oleje Šroub ojničního ložiska M10 M10 M10x1 M10x1 Šroubový uzávěr hlavy válce (2. válec) Teplotní čidlo chladicí kapaliny Zapalovací svíčka Šroubový uzávěr tělesa olejového filtru Odvzdušňovací hrdlo víka alternátoru Šroub rotoru Šroubový uzávěr napínáku rozvodného řetězu Matice řetězového pastorku M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 1. stupeň 25 Nm 2. stupeň 38 Nm 15 Nm 20 Nm 10 Nm 1. stupeň 25 Nm 2. stupeň 30 Nm 3. stupeň 60° 25 Nm 12 Nm 12 Nm 15 Nm 10 Nm 150 Nm 20 Nm 100 Nm – – – – Platí pouze při použití: Očkový klíč 13 mm (60029081000) naolejován motorovým ole jem naolejován motorovým ole jem 175 – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™

UTAHOVACÍ MOMENTY U MOTORU Matice vyvažovací hřídele Šroubovací hrdlo chlazení Matice unášeče spojky Vypouštěcí šroub oleje s magnetem Šroub ve víku generátoru Matice primárního kola M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M33LHx1,5 120 Nm 10 Nm 130 Nm 35 Nm 8 Nm 130 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 577 Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ 176

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK 177 Rám Vidlice Pružná vzpěra Dráha propružení vpředu vzadu Brzdová soustava vpředu Mřížkový trubkový rám z chrom-molybdenových ocelových trubek, nastříkaný WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA PA WP Suspension 4618 BAVP DCC 160 mm 180 mm vzadu Dvojitá kotoučová brzda s radiálně zašroubovanými čtyřpístovými třmeny, brzdový kotouč s plovoucím uložením Jednokotoučová brzda s dvoupístovým třmenem, brzdový kotouč pevně uložený Brzdové kotouče - průměr vpředu vzadu Brzdové kotouče - meze opotřebení vpředu vzadu 305 mm 240 mm vpředu Brzdový kotouč - mez opotřebení vzadu 4,5 mm 4,5 mm Tlak vzduchu v pneumatikách pro jízdu pouze s řidičem vpředu vzadu 2,2 bar 2,2 bar Tlak vzduchu v pneumatikách se spolujezdcem / plná užitečná hmotnost 2,4 bar 2,5 bar

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK Sekundární převod Řetěz Úhel hlavy řízení Rozvor kol Výška sedu nezatížená (Supermoto R) Výška sedu nezatížená (Supermoto T) Světlá výška nezatížená Hmotnost bez paliva cca (Supermoto R) Hmotnost bez paliva cca (Supermoto T) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu (Supermoto T) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu (Supermoto R) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu Nejvyšší přípustná celková hmotnost Baterie YTZ14S Pojistka Pojistka Pojistka 58011109110 58011109115 58011109130 17:41 5/8 x 5/16” X‑kroužek 65,6° 1 505 ±15 mm 875 mm 855 mm 195 mm 189 kg 196 kg 190 kg 160 kg 250 kg 400 kg Napětí baterie: 12 V Jmenovitá kapacita: 11,2 Ah bezúdržbová 10 A 15 A 30 A 18.1

Osazení žárovkami Potkávací světlo/dálkové světlo H4 / patice P43t 12 V 60/55 W 178

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK Obrysové světlo W5W / patice W2,1x9,5d 12 V 5 W Osvětlení přístrojů a kontrolky Blinkr Zadní světlo Brzdové světlo Osvětlení poznávací značky LED RY10W / patice BAU15s WR5W / patice W2,1x9,5d PR21W / patice BAW15s W5W / patice W2,1x9,5d 12 V 10 W 12 V 5 W 12 V 21 W 12 V 5 W 18.2

Pneumatiky Platnost (Supermoto R) (Supermoto T) Další informace naleznete v oddílu servis na: http://www.ktm.com

Pneumatiky vpředu 120/70 ZR 17 M/C 58W TL Pirelli DRAGON SUPERCORSA PRO 120/70 ZR 17 M/C 58W TL Continental ContiSportAttack 18.3

Plnicí množství - palivo Objem palivové nádrže celkem cca (Supermoto T) Objem palivové nádrže celkem cca (Supermoto R) 19 l 15 l Pneumatiky vzadu 180/55 ZR 17 M/C 73W TL Pirelli DRAGON SUPERCORSA PRO 180/55 ZR 17 M/C 73W TL Continental ContiSportAttack

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) ( Str. 190) Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) ( Str. 190)

179

TECHNICKÉ ÚDAJE - PODVOZEK Rezerva paliva cca (Supermoto T) Rezerva paliva cca (Supermoto R) 3,7 l 3,5 l 180

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE 19.1

Supermoto R Číslo výrobku na vidlici Vidlice Tlumení při stlačování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení Předpětí pružiny - Preload Adjuster komfort standard sport plné užitné zatížení Délka pružiny s předpětím Tuhost pružiny střední (standard) Délka vidlice Délka vzduchové komůrky 14.18.7E.21

WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA PA 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 10 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 10 kliknutí 5 otáčky 5 otáčky 3 otáčky 3 otáčky 386 mm 7,5 N/mm 877 mm 100±20 mm 181

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE Vidlicový olej na jednu vidlici 750 ml 19.2

Supermoto T Číslo výrobku na vidlici Vidlice Tlumení při stlačování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení Předpětí pružiny - Preload Adjuster komfort standard sport plné užitné zatížení Délka pružiny s předpětím Tuhost pružiny střední (standard) Délka vidlice

Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 192)

14.18.7E.43

WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA PA 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí 5 otáčky 5 otáčky 3 otáčky 3 otáčky 384 mm 7,0 N/mm 877 mm 182

TECHNICKÉ ÚDAJE - VIDLICE Délka vzduchové komůrky Vidlicový olej na jednu vidlici 742 ml 110 +10 −30 mm

Vidlicový olej (SAE 5) ( Str. 192)

183

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA 20.1

Supermoto R Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení při stlačování tlumiče Low Speed komfort standard sport plné užitné zatížení Tlumení při stlačování tlumiče High Speed komfort standard sport plné užitné zatížení Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport plné užitné zatížení Předpětí pružiny komfort standard sport plné užitné zatížení Tuhost pružiny 15.18.7E.03

WP Suspension 4618 BAVP DCC 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka 1 otáčka 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 10 kliknutí 11 mm 11 mm 11 mm 13 mm 184

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA střední (standard) Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Montážní délka Tlumičový olej 140 N/mm 200 mm 10 bar 20 mm 372 mm

Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) ( Str. 192)

20.2

Supermoto T Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení při stlačování tlumiče Low Speed komfort standard sport plné užitné zatížení Tlumení při stlačování tlumiče High Speed komfort standard sport plné užitné zatížení Tlumení při roztahování tlumiče komfort standard sport 15.18.7E.43

WP Suspension 4618 BAVP DCC 25 kliknutí 20 kliknutí 15 kliknutí 15 kliknutí 2 otáčky 1,5 otáčky 1 otáčka 1 otáčka 20 kliknutí 15 kliknutí 10 kliknutí 185

TECHNICKÉ ÚDAJE - PRUŽNÁ VZPĚRA plné užitné zatížení Předpětí pružiny komfort standard sport plné užitné zatížení Tuhost pružiny střední (standard) Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Montážní délka Tlumičový olej 10 kliknutí 11 mm 11 mm 11 mm 13 mm 140 N/mm 200 mm 10 bar 20 mm 372 mm

Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) ( Str. 192)

186

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU Šroub boční zádě (Supermoto T) Šroub vypínače bočního stojanu Ostatní šrouby na podvozku Šroub krytu proti větru (Supermoto T) Šroub protiskluzového krytu řetězu Šroub spojleru masky (Supermoto T) Šroub stupačky nožní brzdy Šroub závěrné příruby palivové nádrže Matice zadního světla Ostatní šrouby na podvozku Šroub kabelového vedení (Supermoto T) Šroub magnetického držáku na bočním stojanu Šroub ochrany proti postříkání Šroub palivového čerpadla Šroub palivového kohoutu Šroub připevnění sedačky palivové nádrže Šroub protiskluzového krytu řetězu Šroub spojleru Šroub válce nožní brzdy EJOT M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 První zašroubování 3,3 Nm Následné zašroubování 2 Nm 2 Nm 5 Nm 3,3 Nm 5 Nm 1,2 Nm 6 Nm 3,3 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 3,3 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm – – – – Loctite ® 243™ – – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ 187

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU Zbývající matice podvozku Zbývající šrouby na palivové nádrži Ostatní šrouby na podvozku Šroub koncovky vidlice Šroub nosiče masky (Supermoto T) Šroub nosiče zavazadel (Supermoto T) Šroub nosníku stupačky vzadu Šroub objímky výfuku na koncovém tlu miči Šroub objímky výfuku na ohybu Šroub u brzdového kotouče přední Šroub u brzdového kotouče zadní Šroub u můstku vidlice horní Šroub u můstku vidlice spodní Šroub u svorky řídítek Šroub úchytky Šroub úchytu bočního stojanu Šroub vidlicovité trubky Šroub zámku zapalování (přímý šroub) Zbývající matice podvozku Nosný šroub motoru Šroub bočního stojanu Šroub konzole bočního stojanu Šroub u úchytu řídítek M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 15 Nm 3,3 Nm 25 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 25 Nm 20 Nm 35 Nm 30 Nm 30 Nm 20 Nm 15 Nm 20 Nm 20 Nm 25 Nm 20 Nm 30 Nm 45 Nm 35 Nm 45 Nm 20 Nm – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 188

UTAHOVACÍ MOMENTY U PODVOZKU Zbývající matice podvozku Šroub příčného nosníku rámu dole Šroub příčného nosníku rámu nahoře Šroub u brzdových čelistí přední Vypouštěcí šroub oleje s magnetem Šroub u pružné vzpěry dole Šroub u pružné vzpěry nahoře Šroubení sacího potrubí Matice čepu kyvného ramene Šroub hlavy řízení Šroub výsuvného čepu kola vpředu Matice výsuvného čepu kola vzadu M10 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M19x1,5 M20x1,5 M24x1,5 M25x1,5 50 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 25 Nm 80 Nm 80 Nm 45 Nm 130 Nm 12 Nm 45 Nm 90 Nm – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – závit namazaný tukem závit namazaný tukem Loctite ® 577 závit namazaný tukem – – závit namazaný tukem 189

PROVOZNÍ LÁTKY Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) podle – DIN EN 228 (ROZ 95) Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1

podle – DOT Předepsaná hodnota – Používejte pouze takovou brzdovou kapalinu, která odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a která má odpovídající vlast nosti. KTM doporučuje výrobky Castrol a Motorex ® .

Dodavatel Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

Chladicí kapalina Předepsaná hodnota – Používejte pouze vhodnou chladicí kapalinu (i v zemích s vysokými teplotami). U prostředků s nižší mrazuvzdorností může dojít ke korozi nebo tvorbě pěny. KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Poměr směsi Ochrana před zamrznutím: −25… −45 °C 50 % Prostředek na ochranu proti korozi a mrazu 50 % destilovaná voda 190

PROVOZNÍ LÁTKY Chladicí kapalina (směs připravená k použití) Ochrana před zamrznutím Dodavatel Motorex ® – Anti Freeze −40 °C 191 Hydraulický olej (15) podle – ISO VG (15) Předepsaná hodnota – Používejte pouze takový hydraulický olej, který odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu), a který má odpovídající vlastnosti.

KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Hydraulic Fluid 75 Motorový olej (SAE 10W/50) podle

– JASO T903 MA ( Str. 196) – SAE ( Str. 196) (SAE 10W/50)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze motorové oleje, které odpovídají uvedeným normám (viz údaje na obale) a mají odpovídající vlastnosti. KTM dopo ručuje výrobky Motorex ® .

plně syntetický motorový olej

PROVOZNÍ LÁTKY Dodavatel Motorex ® – Power Synt 4T Motorový olej (SAE 5W/40) podle

– JASO T903 MA ( – SAE ( Str. 196) Str. 196) (SAE 5W/40)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze takový motorový olej, který odpovídá stanoveným normám (viz údaje na obalu) a který má odpovídající vlastnosti.

KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

plně syntetický motorový olej Dodavatel Motorex ® – Power Synt 4T Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180342S1) podle

– SAE ( Str. 196) (SAE 2,5)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.

192 Vidlicový olej (SAE 5) podle

– SAE ( Str. 196) (SAE 5)

PROVOZNÍ LÁTKY 193 Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti. KTM doporu čuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Racing Fork Oil

POMOCNÉ PROSTŘEDKY Čistič motocyklů Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Moto Clean 900 Čistící a konzervační prostředky na kov a pryž Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Protect & Shine 645 Leštěnka na lak s vysokým leskem Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Moto Polish Mazivo s dlouhodobým účinkem Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Fett 2000 194

POMOCNÉ PROSTŘEDKY Prostředek na čištění řetězu Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Chain Clean 611 sprej na řetěz Onroad Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Chain Lube 622 Strong Univerzální olejový sprej Předepsaná hodnota – KTM doporučuje výrobky Motorex ® .

Dodavatel Motorex ® – Joker 440 Universal 195

NORMY 196 JASO T903 MA Různé technické vývojové směry si vyžádaly vlastní specifikaci pro 4-taktní motocykly - normu JASO T903 MA. Dříve se pro 4-taktní motocykly používaly motorové oleje určené pro osobní automobily, protože neexistovala žádná vlastní specifikace pro motocykly. Jestliže u motorů osobních automobilů se požadují dlouhé intervaly údržby, je u motocyklových motorů v popředí zájmu vysoký výkon motoru při vysokých otáčkách. U většiny motocyklových motorů se stejným olejem maže i převodovka a spojka. Norma JASO MA se zabývá těmito zvláštními požadavky.

SAE Viskozitní třídy SAE byly stanoveny společností Society of Automotive Engineers a slouží rozdělení olejů podle jejich viskozity. Viskozita popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovídá o kvalitě oleje.

REJSTŘÍK REJSTŘÍK B Baterie

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Blikající kód

imobilizér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155-156

řízení motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157-162

Boční stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Brzdění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Brzdová kapalina

brzdy předního kola - doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

doplnění brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Brzdová obložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Brzdové kotouče brzdy předního kola

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Brzdový kotouč brzdy zadního kola

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

C Chladicí kapalina

vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Chladicí systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

naplnění/odvzdušnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

197 Č

Číslo klíčků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Číslo motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Číslo podvozku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Číslo výrobku na vidlici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

D

Definice použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

H Hladina brzdové kapaliny

kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Hladina chladicí kapaliny

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

kontrola ve vyrovnávací nádrži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Hladina motorového oleje

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Hlavní pojistka

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

I

Imobilizér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

J Jízda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

rozjezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

REJSTŘÍK K Klíček zapalování

aktivace/deaktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Kontrola nastavení světlometu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Kontrolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Konzervování pro zimní provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

M Motocykl

mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

postavení vpředu na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

postavení vzadu na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

sejmutí z montážního stojanu vpředu . . . . . . . . . . . . . . . 58

sejmutí z montážního stojanu vzadu . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Motor

záběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Motorový olej

doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Mrazuvzdornost

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166-167

N

Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Naložení vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

198 Napnutí řetězu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Nářadí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Nastavení světlometů

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Nouzový vypínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Nožní brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

O Oblouk zážehu

konektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 přizpůsobení kvalitě paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Olejové sítko

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Olejový filtr

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Osvětlení poznávací značky

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Otáčkoměr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

P Páčka ruční brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

REJSTŘÍK Páčka spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Palivová nádrž

umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Parkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Pohled na vozidlo

zepředu vlevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

zezadu zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Pojistka

jednotlivých elektrických spotřebičů - výměna . . . . . . . . 106

Pojistka helmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

namontování na vozidlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Pravidla při práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Přední kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Přepínač blinkrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Přepínač světel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Provozní prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pružná vzpěra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

nastavení předpětí pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

nastavení tlumení při roztahování tlumiče . . . . . . . . . . . . 68

nastavení tlumení při stlačování tlumiče High Speed . . . . . 67

199

nastavení tlumení při stlačování tlumiče Low Speed . . . . . 65 tlumení při stlačování tlumiče obecně . . . . . . . . . . . . . . . 65

Ř

Řadicí páka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Řazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Řetěz

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

kontrola znečištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Řetězové kolo

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Řetězový pastorek

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

S Sdružený přístroj na palubní desce . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

funkční tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

kontrolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

nastavení času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

nastavení jednotky teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

nastavení kilometrů nebo mílí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

nastavení/vynulování ukazatele TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . 30

nastavení/vynulování ukazatele TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . 31

otáčkoměr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ukazatel okolní teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

REJSTŘÍK

ukazatel rychlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ukazatel teploty chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ukazatel ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ukazatel TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

výstraha před náledím na silnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Sedačka

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Servisní plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-57

Spojka

kontrola/doplnění hladiny kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Spojler masky

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Stav pneumatik

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Stupačky spolujezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

T Tankování

paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Technické údaje

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171-172

podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177-180

pružná vzpěra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184-186

utahovací momenty u motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 173-176

200

utahovací momenty u podvozku . . . . . . . . . . . . . . . 187-189

vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181-183

Tlačítko E-startéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Tlačítko houkačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tlačítko světelné houkačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tlak vzduchu v pneumatikách

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Tlumič nárazu náboje zadního kola

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Typový štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

U

Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Uvedení do provozu

kontroly před každým vyjetím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

po uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

pokyny pro první uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . 40

Uzávěr nádrže

otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

zavření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ú

Úchytky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

V Vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

nastavení předpětí pružiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

REJSTŘÍK

nastavení tlumení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

nastavení tlumení při roztahování tlumiče . . . . . . . . . . . . 62

odvzdušnění vidlic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Vůle plynového bowdenu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163-165

Výrobní číslo pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

výstraha před náledím na silnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Z

Zabrzdění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Zadní kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Zámek řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Zámek sedačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Zámek zapalování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Zastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Zavazadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ž Žárovka blinkru

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Žárovka brzdového světla

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

201 Žárovka obrysového světla

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Žárovka světlometu

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Žárovky zadního světla

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

*3211519cs*

3211519cs KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Rakousko http://www.ktm.com

10/2009 Foto: Mitterbauer

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement