KTM 690 Duke EU 2019 Naked Bike Εγχειρίδιο χρήστη

KTM 690 Duke EU 2019 Naked Bike Εγχειρίδιο χρήστη
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2019
690 Duke
Κωδ. είδους 3213923el
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Θέλουμε να σας συγχαρούμε θερμά για την απόφασή σας να αγοράσετε μια μοτοσυκλέτα της KTM. Είστε πλέον
κάτοχος μιας σύγχρονης σπορ μοτοσυκλέτας, η οποία θα σας προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, εφόσον την
συντηρείτε και την φροντίζετε σωστά.
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Σας ευχόμαστε ευχάριστη οδήγηση!
Καταχωρήστε παρακάτω τους αριθμούς σειράς του οχήματός σας.
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (
Αριθμός κινητήρα (
σελ. 27)
Κωδικός κλειδιού (
σελ. 27)
σελ. 26)
Σφραγίδα εμπόρου
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις αυτής της κατασκευαστικής σειράς, όπως είχαν
κατά την εκτύπωση του παρόντος. Μικρές αποκλίσεις που προκύπτουν από την κατασκευαστική εξέλιξη δεν
μπορούν όμως να αποκλειστούν εντελώς.
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν είναι δεσμευτικά. Η εταιρεία KTM Sportmotorcycle GmbH
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί καθώς και να προσαρμόζει στα κατά τόπους δεδομένα
τα τεχνικά στοιχεία, τις τιμές, τα χρώματα, τις μορφές, τα υλικά, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και σέρβις, τις
κατασκευές, τους εξοπλισμούς και τα λοιπά παρόμοια στοιχεία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς
την ανακοίνωση αιτιολογίας, καθώς και να αναστέλλει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μοντέλου χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δυνατότητες παράδοσης, τις τυχόν
αποκλίσεις από τις εικόνες και τις περιγραφές καθώς και για πιθανά λάθη εκτύπωσης και νοηματικά σφάλματα.
*3213923el*
3213923el
08/2018
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Τα μοντέλα που εικονίζονται περιλαμβάνουν εν μέρει ειδικούς εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στο βασικό
εξοπλισμό που συνοδεύει το όχημα.
© 2018 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Αυστρία
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Η ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, καθώς και οποιουδήποτε είδους αναπαραγωγή επιτρέπονται μόνο με
έγγραφη έγκριση του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
ISO 9001(12 100 6061)
Η KTM εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, οι οποίες οδηγούν στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων.
Εκδόθηκε από: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Αυστρία
Αυτό το έγγραφο ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα:
690 Duke EU (F9703S4)
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1
1.2
2
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται ........... 9
Μορφοποιήσεις που
χρησιμοποιούνται................................ 10
4
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Ορισμός χρήσης - προβλεπόμενη
χρήση..................................................
Λανθασμένη χρήση.............................
Υποδείξεις ασφαλείας .........................
Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα.....
Προειδοποίηση για τυχόν
παραποιήσεις......................................
Ασφαλής λειτουργία ............................
Προστατευτικός εξοπλισμός................
Κανόνες εργασίας ...............................
Περιβάλλον .........................................
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.............................
4.1
4.2
11
11
11
12
13
14
15
15
16
17
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ........................... 18
3.1
3.2
3.3
3.4
Εγγύηση, εγγυοδοσία .........................
Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά
προϊόντα .............................................
Ανταλλακτικά, αξεσουάρ .....................
Σέρβις..................................................
18
18
18
19
5
Εμφάνιση οχήματος μπροστά
αριστερά (συμβολική απεικόνιση) ....... 22
Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά
(συμβολική απεικόνιση) ...................... 24
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ............................................ 26
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
Εικόνες................................................ 19
Εξυπηρέτηση πελατών ....................... 20
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ................................ 22
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................. 11
2.1
3
3.5
3.6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ................................. 9
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος.....
Πινακίδα τύπου ...................................
Κωδικός κλειδιού.................................
Αριθμός κινητήρα ................................
Κωδικός πιρουνιού..............................
Κωδικός αμορτισέρ .............................
26
26
27
27
28
28
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ................................................... 29
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
Μανέτα συμπλέκτη..............................
Μανέτα φρένου ...................................
Γκαζιέρα ..............................................
Διακόπτες αριστερά στο τιμόνι ............
Διακόπτης πολλαπλών
λειτουργιών.....................................
Διακόπτης φώτων...........................
29
29
30
30
30
31
3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
7
32
32
33
34
34
34
35
36
39
40
40
41
41
42
43
43
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ....................................... 45
7.1
7.2
7.3
7.4
4
Διακόπτης μενού ............................
Διακόπτης φλας..............................
Κουμπί κόρνας ...............................
Διακόπτες δεξιά στο τιμόνι ..................
Διακόπτης Run-Off .........................
Κουμπί μίζας...................................
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης
και τιμονιού .....................................
Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ
καυσίμου .............................................
Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ
καυσίμου .............................................
Κλειδαριά σέλας ..................................
Εργαλεία μοτοσυκλέτας ......................
Χειρολαβές ..........................................
Μαρσπιέ συνοδηγού ...........................
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων ..................
Πεντάλ φρένου ....................................
Πλαϊνό σταντ .......................................
Ταμπλό οργάνων ................................
Ενδεικτικές λυχνίες..............................
Ταχύτητα .............................................
Ώρα .....................................................
45
46
48
48
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
Θερμοκρασία ......................................
Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας...........
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
καυσίμου .............................................
Ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού
υγρού ..................................................
"Favorites"...........................................
"Trip 1" ................................................
"Trip 2" ................................................
"General Info"......................................
"Set Favorites" ....................................
"Settings" ............................................
"Warning" ............................................
"TC/ABS" ............................................
"Shift Light" .........................................
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας ..........
"Fuel Cons" .........................................
"Language" .........................................
"Distance" ...........................................
"Temp" ................................................
"Extra functions"..................................
Drive Mode (προαιρετικά) ...................
49
49
50
50
51
52
53
54
54
55
55
56
57
58
60
60
61
61
62
62
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
8
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ .......................................... 64
8.1
8.2
8.3
9
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ........ 93
11.1
11.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ................................................... 98
9.1
12.1
9.6
9.7
9.8
9.9
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας
πριν από κάθε θέση σε λειτουργία ......
Εκκίνηση οχήματος .............................
Ξεκίνημα..............................................
Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση..............
Ρύθμιση ολίσθησης
κινητήρα (MSR) ..................................
Φρενάρισμα ........................................
Ακινητοποίηση, στάθμευση.................
Μεταφορά ...........................................
Ανεφοδιασμός καυσίμου .....................
70
71
74
74
79
80
83
85
86
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ .................................... 89
10.1
10.2
10.3
Πρόσθετες πληροφορίες ..................... 89
Υποχρεωτικές εργασίες....................... 89
Συνιστώμενες εργασίες ....................... 92
12
Ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου
του αμορτισέρ .................................. 93
Ρύθμιση μαρσπιέ ................................ 94
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ........................ 70
9.2
9.3
9.4
9.5
10
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη
χρήσης της μοτοσυκλέτας ................... 64
Ροντάρισμα του κινητήρα.................... 66
Φόρτωση του οχήματος ...................... 67
11
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με πίσω
σταντ ανύψωσης ................................. 98
12.2
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από
το πίσω σταντ ανύψωσης ................... 98
12.3
Ανύψωση της μοτοσικλέτας με
μπροστινό σταντ ανύψωσης ............... 99
12.4
Κατέβασμα της μοτοσικλέτας από
το μπροστινό σταντ ανύψωσης......... 100
12.5
Καθαρισμός των ξυστρών στις
μπουκάλες ..................................... 101
12.6
Αφαίρεση σέλας συνοδηγού ............. 103
12.7
Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού......... 104
12.8
Έλεγχος της ρύπανσης της
αλυσίδας ........................................... 105
12.9
Καθαρισμός της αλυσίδας................. 105
12.10 Έλεγχος τάσης αλυσίδας................... 107
12.11 Ρύθμιση τάσης αλυσίδας .................. 109
5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
12.12 Έλεγχος αλυσίδας και γραναζιών
αλυσίδας ........................................... 111
12.13 Ρύθμιση βασικής θέσης μανέτας
συμπλέκτη......................................... 114
12.14 Έλεγχος / διόρθωση στάθμης
υγρού υδραυλικού συμπλέκτη .......... 115
13
14
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) ...................................
Ρύθμιση βασικής θέσης της
μανέτας φρένου.................................
Έλεγχος δίσκων φρένων ...................
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων
στο φρένο του μπροστινού τροχού ...
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο
φρένο του μπροστινού τροχού ......
Έλεγχος τακακιών φρένου
μπροστινού τροχού ...........................
Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ
φρένου ..............................................
Ρύθμιση βασικής θέσης του πεντάλ
φρένου ..........................................
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων
στο φρένο του πίσω τροχού..............
118
14.3
14.4
14.5
122
122
14.6
14.7
14.8
124
125
128
129
130
132
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ..................................... 138
14.1
14.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ..................................... 118
13.1
6
13.10 Συμπλήρωση υγρού φρένων στο
φρένο του πίσω τροχού ................ 134
13.11 Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω
τροχού............................................... 136
15
Αφαίρεση μπροστινού τροχού .......
Τοποθέτηση μπροστινού
τροχού ...........................................
Αφαίρεση πίσω τροχού .................
Τοποθέτηση πίσω τροχού .............
Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω
τροχού ...........................................
Έλεγχος κατάστασης ελαστικών .......
Έλεγχος πίεσης ελαστικών................
Χρήση του σπρέι επισκευής
ελαστικών..........................................
138
140
143
146
149
152
155
156
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ................................ 157
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
Αφαίρεση μπαταρίας 12 V .............
Τοποθέτηση μπαταρίας 12 V ........
Φόρτιση μπαταρίας 12 V ...............
Αλλαγή της κύριας ασφάλειας...........
Αλλαγή ασφαλειών του ABS .............
157
160
162
165
167
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
16
Αλλαγή ασφαλειών των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος ....................
Αφαίρεση μάσκας μπροστινού
φαναριού με το φανάρι......................
Τοποθέτηση μάσκας μπροστινού
φαναριού με το φανάρι......................
Αλλαγή λάμπας φαναριού.................
Αλλαγή λάμπας για το φως θέσης.....
Αλλαγή λάμπας φλας ........................
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού
φαναριού...........................................
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων
μπροστινού φαναριού .......................
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου..............
16.6
169
17
173
181
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ................................... 198
17.1
175
176
178
180
17.2
17.3
17.4
18
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ........................................ 184
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Σύστημα ψύξης .................................
Έλεγχος της αντιψυκτικής
προστασίας και της στάθμης του
ψυκτικού υγρού.................................
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
στο δοχείο διαστολής ........................
Άδειασμα ψυκτικού υγρού .............
Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος
ψύξης ............................................
18.3
184
19
188
190
192
20
198
199
200
201
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.... 203
Αλλαγή λαδιού κινητήρα και
φίλτρου λαδιού, καθαρισμός των
σητών λαδιού ................................ 204
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα.......... 210
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ .......................... 213
19.1
19.2
185
Έλεγχος βασικής θέσης λεβιέ
αλλαγής ταχυτήτων ...........................
Ρύθμιση βασικής θέσης λεβιέ
αλλαγής ταχυτήτων .......................
Drive Mode (προαιρετικά) .................
Έλεγχος πρόσφυσης
(προαιρετικά) (TC) ............................
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ..................... 203
18.1
18.2
182
183
Αλλαγή ψυκτικού υγρού.................... 194
Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας.......... 213
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας
για χειμερινή χρήση........................... 217
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ............................................. 219
20.1
Αποθήκευση ..................................... 219
7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
20.2
Έναρξη λειτουργίας μετά την
αποθήκευση...................................... 221
21
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ................................. 223
22
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................ 228
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
Κινητήρας..........................................
Ροπές σύσφιξης κινητήρα .................
Χωρητικότητες...................................
Λάδι κινητήρα ...............................
Ψυκτικό υγρό................................
Καύσιμο ........................................
Αναρτήσεις ........................................
Ηλεκτρικό σύστημα ...........................
Ελαστικά ...........................................
Πιρούνι ..............................................
Αμορτισέρ .........................................
Ροπές σύσφιξης συστήματος
ανάρτησης.........................................
228
230
236
236
236
236
237
238
239
240
240
241
23
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.................................... 247
24
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ............................. 250
25
ΠΡΟΤΥΠΑ ..................................................... 252
26
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ....................... 253
8
27
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............... 254
28
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ............................ 255
28.1
28.2
28.3
Κόκκινα σύμβολα .............................. 255
Κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα ........ 255
Πράσινα και μπλε σύμβολα............... 256
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................... 257
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1
1.1
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
Στη συνέχεια επεξηγείται η χρήση ορισμένων συμβόλων.
Χαρακτηρίζει μια αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).
Χαρακτηρίζει μια μη αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).
Όλες οι εργασίες, που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, απαιτούν ειδικές γνώσεις και
τεχνικό υπόβαθρο. Για τη δική σας ασφάλεια, οι εργασίες αυτές πρέπει να ανατίθενται σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM! Εκεί η φροντίδα της μοτοσυκλέτας σας πραγματοποιείται
από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία.
Χαρακτηρίζει μια παραπομπή σελίδας (Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη
σελίδα που αναφέρεται).
Χαρακτηρίζει ένα στοιχείο με περαιτέρω πληροφορίες ή συμβουλές.
Χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ενός βήματος εργασίας.
9
1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Χαρακτηρίζει μια μέτρηση τάσης.
Χαρακτηρίζει μια μέτρηση ρεύματος.
Χαρακτηρίζει το τέλος μιας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργασιών περάτωσης.
1.2
Μορφοποιήσεις που χρησιμοποιούνται
Στη συνέχεια επεξηγούνται οι μορφοποιήσεις γραφής που χρησιμοποιούνται.
Πρωτότυπη ονομασία
Χαρακτηρίζει μια πρωτότυπη ονομασία.
Όνομα®
Χαρακτηρίζει μια προστατευόμενη ονομασία.
Εμπορικό σήμα™
Χαρακτηρίζει ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.
Υπογραμμισμένοι όροι
Παραπέμπουν σε τεχνικές λεπτομέρειες του οχήματος ή χαρακτηρίζουν
εξειδικευμένη ορολογία, η οποία επεξηγείται στο ευρετήριο ειδικών όρων.
10
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.1
Ορισμός χρήσης - προβλεπόμενη χρήση
Αυτό το όχημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, ώστε να αντέχει στις συνήθεις καταπονήσεις κατά την κανονική
χρήση σε δημόσιους δρόμους.
Αυτό το όχημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πίστες αγώνων και εκτός ασφαλτοστρωμένων δρόμων.
Πληροφορίες
Η χρήση αυτού του οχήματος σε δημόσιους δρόμους επιτρέπεται μόνο στην εγκεκριμένη έκδοση.
2.2
Λανθασμένη χρήση
Χρησιμοποιείτε το όχημα μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Σε περίπτωση μη ορθής χρήσης ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για τον άνθρωπο, τα υλικά και το περιβάλλον.
Οποιαδήποτε χρήση του οχήματος, η οποία υπερβαίνει τη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς και τον ορισμό
χρήσης, αποτελεί λανθασμένη χρήση.
Συνεπώς, η λανθασμένη χρήση περιλαμβάνει επίσης τη χρήση υλικών λειτουργίας και βοηθητικών προϊόντων, τα
οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εκάστοτε χρήση.
2.3
Υποδείξεις ασφαλείας
Για την ασφαλή χρήση του περιγραφόμενου προϊόντος πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες υποδείξεις ασφαλείας. Διαβάστε για αυτό το λόγο προσεκτικά αυτές τις οδηγίες καθώς και όλες τις υπόλοιπες οδηγίες, που περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό. Οι υποδείξεις ασφαλείας είναι τονισμένες οπτικά στο κείμενο και
διασυνδέονται στα ανάλογα σημεία.
11
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πληροφορίες
Σε εμφανή σημεία του περιγραφόμενου προϊόντος έχουν τοποθετηθεί διάφορα αυτοκόλλητα με υποδείξεις
και υποδείξεις προειδοποίησης. Μην αφαιρείτε τα αυτοκόλλητα με τις υποδείξεις ή τις υποδείξεις
προειδοποίησης. Εάν τα αυτοκόλλητα αυτά λείπουν, ενδέχεται να μη διακρίνετε εσείς ο ίδιος ή άλλα άτομα
κάποιους υπάρχοντες κινδύνους και να προκληθεί τραυματισμός.
2.4
Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα
Κίνδυνος
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε κάθε περίπτωση άμεσα σε θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς ή μόνιμες βλάβες, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Προειδοποίηση
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος είναι πιθανό να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν
τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Υπόδειξη
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να καταλήξει σε πρόκληση σοβαρών ζημιών στον κινητήρα ή υλικών
ζημιών, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Υπόδειξη
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε πρόκληση βλαβών στο περιβάλλον, εάν δεν τηρηθούν τα
ανάλογα προληπτικά μέτρα.
12
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.5
Προειδοποίηση για τυχόν παραποιήσεις
Απαγορεύεται η πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε εξαρτήματα ηχομόνωσης. Τα παρακάτω μέτρα ή η
δημιουργία των ανάλογων καταστάσεων απαγορεύονται από τη σχετική νομοθεσία:
1
Η αφαίρεση ή η αχρήστευση των ηχομονωτικών διατάξεων ή εξαρτημάτων ενός καινούργιου οχήματος, πριν
από την πώλησή του ή την παράδοσή του στον τελικό πελάτη ή κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος, για
διαφορετικούς σκοπούς από το σέρβις, την επισκευή ή την αντικατάσταση καθώς και
2
η χρήση του οχήματος, μετά από την αφαίρεση ή την αχρήστευση μιας τέτοιας διάταξης ή ενός τέτοιου εξαρτήματος.
Παραδείγματα για παραποιήσεις, που αντιβαίνουν στη σχετική νομοθεσία:
1
Αφαίρεση ή διάτρηση σιλανσιέ, διαφραγμάτων, λαιμών εξάτμισης ή άλλων εξαρτημάτων, που καθοδηγούν τα
καυσαέρια.
2
Αφαίρεση ή διάτρηση τμημάτων του συστήματος εισαγωγής.
3
Χρήση σε κατάσταση συντήρησης μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές.
4
Αντικατάσταση κινούμενων εξαρτημάτων του οχήματος καθώς και εξαρτημάτων του συστήματος εξαγωγής
καυσαερίων ή του συστήματος εισαγωγής με εξαρτήματα μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
13
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.6
Ασφαλής λειτουργία
Κίνδυνος
Κίνδυνος ατυχήματος Ένας οδηγός με μειωμένη ικανότητα οδήγησης αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό
του και για τους άλλους.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν έχετε μειωμένη ικανότητα οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος, χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λήψης φαρμάκων.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν σωματικά ή ψυχολογικά δεν είστε σε θέση να οδηγήσετε.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης
αισθήσεων και θάνατο.
Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά
τη λειτουργία του οχήματος.
14
–
Μην ακουμπάτε επιμέρους τμήματα του οχήματος, όπως το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, το
ψυγείο, ο κινητήρας, ο αποσβεστήρας κραδασμών ή το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, πριν
κρυώσουν.
–
Πριν την πραγματοποίηση εργασιών αφήστε τα επιμέρους τμήματα του οχήματος να κρυώσουν.
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
Το όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε τεχνικά άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τους κανονισμούς και
με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Για τη χρήση σε δημόσιους δρόμους απαιτείται η αντίστοιχη άδεια οδήγησης.
Οι βλάβες, που επηρεάζουν την ασφάλεια, πρέπει να επισκευάζονται αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM.
Προσέξτε τα τοποθετημένα στο όχημα αυτοκόλλητα με υποδείξεις / υποδείξεις προειδοποίησης.
2.7
Προστατευτικός εξοπλισμός
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.
–
Κατά την οδήγηση φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος, μπότες και
γάντια καθώς και παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά.
–
Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση και πληροί τις
σχετικές νομικές διατάξεις.
Για τη δική σας ασφάλεια, η KTM συνιστά τη χρήση του οχήματος μόνο με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
2.8
Κανόνες εργασίας
Για ορισμένες εργασίες απαιτούνται ειδικά εργαλεία. Αυτά δεν συνοδεύουν το όχημα, αλλά μπορείτε να τα παραγγείλετε με τον ανάλογο αριθμό που αναφέρεται σε παρενθέσεις. Παράδειγμα: Εξολκέας ρουλεμάν (15112017000)
15
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά τη συναρμολόγηση αντικαταστήστε τα εξαρτήματα, τα οποία δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ.
αυτασφαλιζόμενες βίδες και παξιμάδια, τσιμούχες, στεγανοποιητικοί δακτύλιοι, O-ρινγκ, κοπίλιες, ελάσματα
ασφάλισης), με καινούργια.
Σε ορισμένες βίδες απαιτείται η χρήση κόλλας ασφάλισης σπειρωμάτων (π.χ. Loctite®). Κατά τη χρήση τηρήστε
τις ανάλογες υποδείξεις του κατασκευαστή.
Καθαρίστε και ελέγξτε για τυχόν ζημιά και φθορά τα εξαρτήματα, τα οποία πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν
μετά την αποσυναρμολόγηση. Αντικαταστήστε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή παρουσιάζουν
φθορά.
Μετά την ολοκλήρωση μιας επισκευής ή ενός σέρβις πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια του οχήματος.
2.9
Περιβάλλον
Η υπεύθυνη χρήση της μοτοσυκλέτας σας συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων και διενέξεων. Για να διασφαλιστεί το μέλλον της οδήγησης μοτοσυκλέτας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα στα πλαίσια της
νομιμότητας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων.
Προσέξτε κατά τη διάθεση στα απορρίμματα του χρησιμοποιημένου λαδιού, των λοιπών υλικών λειτουργίας, των
βοηθητικών προϊόντων και των παλαιών εξαρτημάτων τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες, που ισχύουν στην
κάθε χώρα.
Λόγω του ότι οι μοτοσυκλέτες δεν υπόκεινται στην Οδηγία της ΕΕ για τη διάθεση των παλαιών οχημάτων, δεν
υπάρχει καμία νομική ρύθμιση για τη διάθεση στα απορρίμματα μιας παλαιάς μοτοσυκλέτας. Ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος της KTM θα χαρεί να σας βοηθήσει.
16
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.10
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Πριν οδηγήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Το
εγχειρίδιο ιδιοκτήτη περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες και συμβουλές, οι οποίες θα σας διευκολύνουν κατά τη
λειτουργία, τον χειρισμό και το σέρβις. Μόνο έτσι θα μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε το όχημά σας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στα μέτρα σας και πώς θα προστατευθείτε από πιθανούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο, έτσι ώστε να μπορείτε να το συμβουλεύεστε
ανά πάσα στιγμή.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το όχημα ή εάν κατά την ανάγνωση προκύψουν ασάφειες, απευθυνθείτε
σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM.
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη είναι ένα σημαντικό στοιχείο του οχήματος και πρέπει σε περίπτωση πώλησης να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη.
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM και το
δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
17
3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
3.1
Εγγύηση, εγγυοδοσία
Οι εργασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται οπωσδήποτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM και να καταχωρούνται στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης καθώς και
στο KTM Dealer.net, διότι διαφορετικά αποκλείεται οποιαδήποτε αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης. Στις
περιπτώσεις ζημιών και επακόλουθων ζημιών, που προκλήθηκαν από παραποιήσεις ή/και μετατροπές στο
όχημα, δεν μπορεί να υπάρχει αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ή την εγγυοδοσία και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.
3.2
Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά προϊόντα
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
Χρησιμοποιήστε τα υλικά λειτουργίας και τα βοηθητικά προϊόντα σύμφωνα με το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη και τις προδιαγραφές.
3.3
Ανταλλακτικά, αξεσουάρ
Χρησιμοποιήστε για τη δική σας ασφάλεια αποκλειστικά ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ, που
έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM και αναθέστε την τοποθέτησή τους σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο KTM. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προϊόντα άλλου κατασκευαστή ή για ζημιές,
που τυχόν προκληθούν από τη χρήση τους.
18
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 3
Ορισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ αναφέρονται στις αντίστοιχες περιγραφές σε παρενθέσεις. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες
πληροφορίες.
Τα τρέχοντα KTM PowerParts για το όχημά σας μπορείτε να τα βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
3.4
Σέρβις
Προϋπόθεση για την απροβλημάτιστη λειτουργία και την αποφυγή πρόωρης φθοράς είναι η τήρηση των εργασιών σέρβις, φροντίδας και ρύθμισης του κινητήρα και των αναρτήσεων, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Η λανθασμένη ρύθμιση των αναρτήσεων μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ζημιών και θραύσης των
εξαρτημάτων των αναρτήσεων.
Η χρήση του οχήματος σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας, π.χ. δυνατή βροχή, καύσωνας ή υψηλό φορτίο, μπορεί να προκαλέσει εμφανώς αυξημένη φθορά σε εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του συστήματος φρένων ή του συστήματος ανάρτησης. Για αυτό το λόγο, ενδέχεται να απαιτείται ο έλεγχος ή η αντικατάσταση
ορισμένων εξαρτημάτων πριν τη λήξη του διαστήματος για το επόμενο σέρβις.
Τηρήστε οπωσδήποτε τις προβλεπόμενες περιόδους ρονταρίσματος του κινητήρα καθώς και τα διαστήματα σέρβις. Η ακριβής τήρηση των διαστημάτων αυτών συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της μοτοσυκλέτας σας.
3.5
Εικόνες
Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών περιέχουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
Για λόγους καλύτερης παρουσίασης και επεξήγησης ενδέχεται ορισμένα εξαρτήματα να έχουν αφαιρεθεί ή να μην
εικονίζονται. Η αφαίρεση για την ανάλογη περιγραφή δεν είναι πάντοτε απολύτως απαραίτητη. Τηρήστε τις σχετικές οδηγίες κειμένου.
19
3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
3.6
Εξυπηρέτηση πελατών
Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το όχημά σας και την KTM, ο τοπικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της KTM
θα χαρεί να σας βοηθήσει.
Τη λίστα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της KTM μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
20
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 3
21
4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.1
Εμφάνιση οχήματος μπροστά αριστερά (συμβολική απεικόνιση)
V01471-10
22
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Μανέτα συμπλέκτη (
σελ. 29)
Σέλα οδηγού
Σέλα συνοδηγού
Χειρολαβές (
σελ. 41)
Κλειδαριά σέλας (
Πλαϊνό σταντ (
σελ. 40)
σελ. 43)
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων (
Αριθμός κινητήρα (
σελ. 42)
σελ. 27)
23
4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.2
Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά (συμβολική απεικόνιση)
V01472-10
24
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4
1
2
3
3
3
4
5
5
6
7
8
9
bk
bl
bm
Εργαλεία μοτοσυκλέτας (
σελ. 40)
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Διακόπτης φώτων (
σελ. 31)
Διακόπτης φλας (
Κουμπί κόρνας (
σελ. 32)
σελ. 33)
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού (
Διακόπτης Run-Off (
Κουμπί μίζας (
Μανέτα φρένου (
σελ. 35)
σελ. 34)
σελ. 34)
σελ. 29)
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (
σελ. 26)
Ασφαλειοθήκη
Πινακίδα τύπου (
σελ. 26)
Παράθυρο ελέγχου λαδιού κινητήρα
Πεντάλ φρένου (
σελ. 43)
Μαρσπιέ συνοδηγού (
σελ. 41)
25
5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ
5.1
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος
Ο αναγνωριστικός αριθμός οχήματος
λαιμό του πλαισίου δεξιά.
1 είναι χαραγμένος στον
402324-10
5.2
Πινακίδα τύπου
Η πινακίδα τύπου
H01128-10
26
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου.
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ 5
5.3
Κωδικός κλειδιού
Ο κωδικός κλειδιού
1 αναγράφεται στην KEYCODECARD.
Πληροφορίες
Για την παραγγελία ενός ανταλλακτικού κλειδιού απαιτείται ο κωδικός κλειδιού. Φυλάξτε την KEYCODECARD σε
ασφαλές σημείο.
402241-10
5.4
Αριθμός κινητήρα
Ο αριθμός του κινητήρα
είναι χαραγμένος στην αριστερή
πλευρά του κινητήρα, κάτω από το γρανάζι κινητήρα της
αλυσίδας.
1
401949-10
27
5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ
5.5
Κωδικός πιρουνιού
Ο κωδικός του πιρουνιού
είναι χαραγμένος στην εσωτερική
πλευρά του νυχιού του καλαμιού.
1
402295-10
5.6
Κωδικός αμορτισέρ
Ο κωδικός αμορτισέρ
αμορτισέρ.
402382-10
28
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.1
Μανέτα συμπλέκτη
Η μανέτα συμπλέκτη
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
τιμονιού.
Ο συμπλέκτης λειτουργεί με υδραυλικό σύστημα και ρυθμίζεται
αυτόματα.
1
K00347-10
6.2
Μανέτα φρένου
Η μανέτα φρένου
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Με τη μανέτα φρένου ενεργοποιείται το φρένο του μπροστινού
τροχού.
1
K00348-10
29
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.3
Γκαζιέρα
Η γκαζιέρα
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
K00349-10
6.4
Διακόπτες αριστερά στο τιμόνι
6.4.1
Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών
Ο διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά του τιμονιού.
30
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
Συνοπτική παρουσίαση διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών
αριστερά
Διακόπτης φώτων ( σελ. 31)
1
2
3
4
Διακόπτης μενού (
Διακόπτης φλας (
Κουμπί κόρνας (
σελ. 32)
σελ. 32)
σελ. 33)
V00555-10
6.4.2
Διακόπτης φώτων
Ο διακόπτης των φώτων
τιμονιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
Πιθανές καταστάσεις
Φως μεσαίας σκάλας αναμμένο – Διακόπτης φώτων
στη θέση
. Σε αυτή τη θέση, το φως μεσαίας
σκάλας και το πίσω φως είναι αναμμένα.
A
Φως μεγάλης σκάλας αναμμένο – Κρατήστε το διακόπτη φώτων πατημένο στη θέση
. Σε αυτή τη
θέση, το φως μεγάλης σκάλας και το πίσω φως είναι
αναμμένα.
B
H00381-10
Σινιάλο φώτων – Τραβήξτε το διακόπτη φώτων στη
θέση
.
C
31
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.4.3
Διακόπτης μενού
Ο διακόπτης μενού είναι τοποθετημένος κεντρικά στο διακόπτη
πολλαπλών λειτουργιών αριστερά.
Με τα πλήκτρα μενού ελέγχεται η οθόνη στο ταμπλό οργάνων.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο UP.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο DOWN.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο SET.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο BACK.
1
2
3
4
K00367-10
6.4.4
Διακόπτης φλας
Ο διακόπτης των φλας
τιμονιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
Πιθανές καταστάσεις
Φλας απενεργοποιημένα
Αριστερό φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας
πατημένος προς τα αριστερά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει στη συνέχεια στη μεσαία θέση.
K00350-11
32
Δεξί φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας πατημένος προς τα δεξιά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει
στη συνέχεια στη μεσαία θέση.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
Για την απενεργοποίηση του φλας, πατήστε το διακόπτη των φλας
προς το κέλυφος του διακόπτη.
6.4.5
Κουμπί κόρνας
Το κουμπί κόρνας
νιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμο-
Πιθανές καταστάσεις
• Κουμπί κόρνας στη βασική θέση
• Κουμπί κόρνας πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται
η κόρνα.
K00350-10
33
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.5
Διακόπτες δεξιά στο τιμόνι
6.5.1
Διακόπτης Run-Off
Ο διακόπτης Run-Off
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Πιθανές καταστάσεις
Διακόπτης Run-Off κλειστός – Σε αυτή τη θέση, το
κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται. Ο
ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει και ο κινητήρας
δεν μπορεί να εκκινηθεί.
K00349-11
6.5.2
Διακόπτης Run-Off ανοιχτός – Αυτή η θέση απαιτείται
για τη λειτουργία, το κύκλωμα ρεύματος ανάφλεξης
είναι κλειστό.
Κουμπί μίζας
Το κουμπί της μίζας
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Πιθανές καταστάσεις
• Κουμπί μίζας στη βασική θέση
• Κουμπί μίζας πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται η
μίζα.
K00349-12
34
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.5.3
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού
Η κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού είναι τοποθετημένη
μπροστά από την επάνω τιμονόπλακα.
Πιθανές καταστάσεις
Σύστημα ανάφλεξης απενεργοποιημένο – Σε αυτή τη
θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται. Ο ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει και ο σβηστός κινητήρας δεν μπορεί να εκκινηθεί. Το κλειδί του
διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.
B00925-01
Σύστημα ανάφλεξης ενεργοποιημένο – Σε αυτή τη
θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης είναι κλειστό και ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί.
Τιμόνι μπλοκαρισμένο – Σε αυτή τη θέση, το κύκλωμα
του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται και το τιμόνι
μπλοκάρει. Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.
35
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.6
Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
Κίνδυνος
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.
Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε
περίπτωση υπερπλήρωσης του ρεζερβουάρ.
36
–
Μην ανεφοδιάζετε το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνές φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
–
Σβήστε τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνεται καύσιμο έξω από το ρεζερβουάρ και ιδιαίτερα ότι δεν πέφτει επάνω σε
θερμά μέρη του οχήματος.
–
Σκουπίστε αμέσως καύσιμο που τυχόν έχει χυθεί έξω από το ρεζερβουάρ.
–
Προσέξτε τα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Μην αφήσετε το καύσιμο να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις καυσίμου.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το καύσιμο έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε τα ρούχα σας.
–
Το καύσιμο πρέπει να φυλάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές σε ένα κατάλληλο δοχείο
και μακριά από τα παιδιά.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
37
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
–
Ανασηκώστε το κάλυμμα
στην τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην
κλειδαριά.
1
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης μπορεί να σπάσει σε περίπτωση άσκησης
υπερβολικής δύναμης.
Τα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης που έχουν υποστεί ζημιά
πρέπει να αντικαθίστανται.
V00556-10
–
38
Πιέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, για να αποφορτίσετε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
–
Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης 90°
δεξιόστροφα.
–
Ανασηκώστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.7
Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
–
Κατεβάστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
–
Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης 90°
δεξιόστροφα.
–
Πιέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου προς τα
κάτω και περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης
αριστερόστροφα, μέχρι να ασφαλίσει η κλειδαριά.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Το καύσιμο είναι ιδιαίτερα
εύφλεκτο, δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
V00557-01
–
–
Ελέγξτε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου μετά
το κλείσιμο, για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει
σωστά.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε
τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το
αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης και κατεβάστε το
κάλυμμα.
39
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.8
Κλειδαριά σέλας
Η κλειδαριά σέλας
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οχήματος.
Κλειδώνει με το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
1
V00043-10
6.9
Εργαλεία μοτοσυκλέτας
Κάτω από τη σέλα του συνοδηγού είναι τοποθετημένα τα εργαλεία
της μοτοσυκλέτας
.
1
K00414-10
40
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.10
Χειρολαβές
Οι χειρολαβές
χρησιμοποιούνται για το μανουβράρισμα της
μοτοσυκλέτας.
Κατά τη χρήση με συνοδηγό, ο συνοδηγός μπορεί να κρατιέται
από αυτές κατά την οδήγηση.
1
K00415-10
6.11
Μαρσπιέ συνοδηγού
Τα μαρσπιέ συνοδηγού είναι αναδιπλούμενα.
Πιθανές καταστάσεις
• Μαρσπιέ συνοδηγού ανεβασμένα – Για χρήση χωρίς συνοδηγό.
• Μαρσπιέ συνοδηγού κατεβασμένα – Για χρήση με συνοδηγό.
K00376-10
41
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.12
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων
Ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων
του κινητήρα.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
401950-10
Η θέση των ταχυτήτων παρουσιάζεται στην εικόνα.
Η νεκρά ή η θέση λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ της 1ης και
της 2ης ταχύτητας.
401950-11
42
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.13
Πεντάλ φρένου
Το πεντάλ φρένου
είναι τοποθετημένο μπροστά από το δεξιό
μαρσπιέ.
Με το πεντάλ φρένου ενεργοποιείται το φρένο του πίσω τροχού.
1
402177-10
6.14
Πλαϊνό σταντ
Το πλαϊνό σταντ
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οχήματος.
Το πλαϊνό σταντ χρησιμοποιείται για τη στήριξη της μοτοσυκλέτας.
1
Πληροφορίες
402029-10
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το πλαϊνό σταντ πρέπει να
είναι ανεβασμένο.
Το πλαϊνό σταντ είναι συνδεδεμένο με το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας, προσέξτε τις οδηγίες για την οδήγηση.
43
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Πιθανές καταστάσεις
• Πλαϊνό σταντ κατεβασμένο – Το όχημα μπορεί να στηριχθεί
στο πλαϊνό σταντ. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας είναι
ενεργό.
• Πλαϊνό σταντ ανεβασμένο – Αυτή η θέση απαιτείται για την
οδήγηση. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας είναι απενεργοποιημένο.
44
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.1
Ταμπλό οργάνων
Το ταμπλό οργάνων είναι τοποθετημένο μπροστά από το τιμόνι.
Το ταμπλό οργάνων χωρίζεται σε 2 επιμέρους περιοχές λειτουργιών.
Ενδεικτικές λυχνίες ( σελ. 46)
Οθόνη
1
2
402644-10
45
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.2
Ενδεικτικές λυχνίες
402646-01
Οι ενδεικτικές λυχνίες παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της μοτοσυκλέτας.
Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ανάβουν για λίγο όλες οι ενδεικτικές λυχνίες.
46
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πιθανές καταστάσεις
Η ενδεικτική λυχνία φλας αναβοσβήνει πράσινη με τον ρυθμό των φλας – Το φλας είναι ενεργοποιημένο.
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη – Το OBD αναγνώρισε σφάλμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος. Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει κίτρινη – Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος στο
ABS. Η προειδοποιητική λυχνία ABS αναβοσβήνει, όταν είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας
"SupMot" του ABS.
Η ενδεικτική λυχνία TC ανάβει κίτρινη – Το TC δεν είναι διαθέσιμο. Επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM. Η ενδεικτική λυχνία TC αναβοσβήνει, όταν το TC επεμβαίνει ενεργά.
Η ενδεικτική λυχνία νεκράς ανάβει πράσινη – Το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση
νεκράς.
Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος ακινητοποίησης ανάβει/αναβοσβήνει κόκκινη – Μήνυμα
κατάστασης ή σφάλματος στο σύστημα ακινητοποίησης (Immobilizer) / σύστημα συναγερμού.
Η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού ανάβει κόκκινη – Η πίεση λαδιού είναι πολύ χαμηλή.
Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και σβήστε τον κινητήρα.
Η ενδεικτική λυχνία για το φως μεγάλης σκάλας ανάβει μπλε – Το φως μεγάλης σκάλας είναι
αναμμένο.
Η γενική προειδοποιητική λυχνία ανάβει κίτρινη – Αναγνωρίστηκε υπόδειξη / υπόδειξη προειδοποίησης για τη λειτουργική ασφάλεια. Ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται επιπρόσθετα στην
οθόνη.
47
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.3
Ταχύτητα
Η ταχύτητα
καταδεικνύεται σε χιλιόμετρα ανά ώρα km/h ή/και
σε μίλια ανά ώρα mph.
1
402647-11
7.4
Ώρα
Η ώρα εμφανίζεται στην περιοχή
της οθόνης.
Η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, όταν ως γλώσσα έχουν
ρυθμιστεί τα αγγλικά (EN‑US).
1
Πληροφορίες
Η ώρα πρέπει να ρυθμίζεται, όταν αποσυνδέεται η μπαταρία 12 V από το όχημα ή όταν αφαιρείται η ασφάλεια.
402647-13
48
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.5
Θερμοκρασία
Η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος εμφανίζεται στην
περιοχή
της οθόνης.
1
402647-14
7.6
Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας
Η επιλεγμένη ταχύτητα εμφανίζεται στην περιοχή
1 της οθόνης.
402647-10
49
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.7
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου
Η ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ εμφανίζεται στην
περιοχή
της οθόνης.
Όταν τα καύσιμα τελειώνουν, η τελευταία μπάρα της κλίμακας
αναβοσβήνει. Πραγματοποιήστε ανεφοδιασμό καυσίμου με την
πρώτη ευκαιρία.
1
402649-10
7.8
Ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού
Η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη αποτελείται από 8 μπάρες.
Όσο περισσότερες μπάρες ανάβουν, τόσο πιο ζεστό είναι το
ψυκτικό υγρό.
Πληροφορίες
Όταν ανάβουν όλες οι μπάρες, εμφανίζεται επιπρόσθετα η
προειδοποίηση ENGINE TEMP HIGH.
402648-01
50
Πιθανές καταστάσεις
• Κρύος κινητήρας – Η ένδειξη ψυκτικού υγρού ανάβει μπλε.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
•
•
•
7.9
Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας – Ανάβουν δύο έως
έξι μπάρες της κλίμακας.
Θερμός κινητήρας – Έξι μπάρες ανάβουν μαύρες, 1 έως 2
μπάρες ανάβουν κόκκινες.
Πολύ θερμός κινητήρας – Αναβοσβήνουν και οι οκτώ μπάρες
με κόκκινο χρώμα.
"Favorites"
K00389-01
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Favorites" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να επιλέξετε το ανάλογο
στοιχείο του μενού και με το πλήκτρο SET μπορείτε να το
ενεργοποιήσετε.
Στο μενού "Favorites" μπορούν να ενεργοποιηθούν απευθείας
πέντε μενού.
Στο μενού "Set Favorites" μπορείτε να διαμορφώσετε το
μενού "Favorites".
51
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.10
"Trip 1"
–
K00386-01
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Trip 1" στην οθόνη.
Η ένδειξη "Trip 1" δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση από τον τελευταίο μηδενισμό, για παράδειγμα ανάμεσα σε δύο στάσεις ανεφοδιασμού καυσίμου. Το "Trip 1" λειτουργεί πάντοτε παράλληλα και
μετράει μέχρι το 999.
Η ένδειξη "AVG 1" δείχνει τη μέση ταχύτητα βάσει του "Trip 1" και
του "Trip Time 1".
Η ένδειξη "AV Cons. 1" δείχνει τη μέση κατανάλωση βάσει του
"Trip 1" και του "Trip Time 1".
Η ένδειξη "Trip Time 1" δείχνει το χρόνο οδήγησης βάσει του
"Trip 1" και αρχίζει τη μέτρηση, μόλις ληφθεί σήμα ταχύτητας.
Η ένδειξη "Fuel Range" δείχνει την εφικτή αυτονομία με τη
ρεζέρβα καυσίμου.
Κρατήστε το
πλήκτρο
πατημένο για
3 - 5 δευτερόλεπτα.
52
Όλες οι καταχωρίσεις στο μενού "Trip 1" διαγράφονται.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.11
"Trip 2"
–
K00387-01
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Trip 2" στην οθόνη.
Η ένδειξη "Trip 2" δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση από τον τελευταίο μηδενισμό, για παράδειγμα ανάμεσα σε δύο στάσεις ανεφοδιασμού καυσίμου. Το "Trip 2" λειτουργεί πάντοτε παράλληλα και
μετράει μέχρι το 999.
Η ένδειξη "AVG 2" δείχνει τη μέση ταχύτητα βάσει του "Trip 2" και
του "Trip Time 2".
Η ένδειξη "AV Cons. 2" δείχνει τη μέση κατανάλωση βάσει του
"Trip 2" και του "Trip Time 2".
Η ένδειξη "Trip Time 2" δείχνει το χρόνο οδήγησης βάσει του
"Trip 2" και αρχίζει τη μέτρηση, μόλις ληφθεί σήμα ταχύτητας.
Η ένδειξη "Fuel Range" δείχνει την εφικτή αυτονομία με τη
ρεζέρβα καυσίμου.
Κρατήστε το
πλήκτρο
πατημένο για
3 - 5 δευτερόλεπτα.
Όλες οι καταχωρίσεις στο μενού "Trip 2" διαγράφονται.
53
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.12
"General Info"
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "General Info" στην οθόνη.
Η ένδειξη "Air Temp" δείχνει τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος.
Η ένδειξη "Date" δείχνει την ημερομηνία.
Η ένδειξη "ODO" δείχνει τη συνολική απόσταση που έχει διανυθεί.
Η ένδειξη "Battery" δείχνει την τάση της μπαταρίας.
Η ένδειξη "Time" δείχνει την ώρα.
312033-10
7.13
"Set Favorites"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
K00429-01
54
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Set Favorites" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το μενού.
–
Επιλέξτε μενού με το πλήκτρο UP ή DOWN. Με το πλήκτρο
SET μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού για τη γρήγορη επιλογή.
Στο μενού "Set Favorites" μπορείτε να διαμορφώσετε το
μενού "Favorites".
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.14
"Settings"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
Στο μενού "Settings" πραγματοποιούνται ρυθμίσεις για τις
μονάδες ή για διάφορες τιμές. Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να
ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.
H02606-01
7.15
"Warning"
Προϋπόθεση
• Μήνυμα ή προειδοποίηση
K00388-01
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Warning" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να πλοηγηθείτε στις
προειδοποιήσεις.
Στο μενού "Warning" εμφανίζονται και αποθηκεύονται οι ενεργοποιημένες προειδοποιήσεις, μέχρι να μην είναι πλέον ενεργές.
55
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.16
"TC/ABS"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
Υπόδειξη
Ακύρωση της άδειας χρήσης σε δημόσιους δρόμους και της
ασφαλιστικής κάλυψης Σε περίπτωση πλήρους απενεργοποίησης του ABS, παύει να ισχύει η άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος.
–
K00395-01
–
Εάν απενεργοποιήσετε εντελώς το ABS, η χρήση του οχήματος επιτρέπεται μόνο σε οριοθετημένες διαδρομές εκτός
των δημόσιων δρόμων.
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "TC/ABS" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
Στο μενού "TC/ABS" μπορούν να απενεργοποιηθούν τα "TC" και
"ABS".
Στο μενού "ABS Mode" μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών "Road" και "SupMot".
56
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πληροφορίες
Το απεικονιζόμενο εύρος λειτουργιών εξαρτάται από τον
εξοπλισμό.
Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, ο
έλεγχος πρόσφυσης και το ABS επανενεργοποιούνται.
Όταν είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας ABS "Road", το
ABS πραγματοποιεί ρυθμίσεις και στους δύο τροχούς.
Όταν είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας ABS "SupMot",
το ABS πραγματοποιεί ρυθμίσεις μόνο στον μπροστινό
τροχό. Ο πίσω τροχός δεν ελέγχεται πλέον μέσω του ABS
και μπορεί να μπλοκάρει κατά το φρενάρισμα.
Το περιεχόμενο του μενού ποικίλει ανάλογα με τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά πακέτα.
7.17
"Shift Light"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
H02602-01
•
ODO > 1000 km (621 mi).
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη "Shift Light" στην οθόνη. Με το εκ νέου πάτημα του
πλήκτρου SET ανοίγει το μενού.
57
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
–
Επιλέξτε λειτουργία με το πλήκτρο UP ή DOWN. Με το
πλήκτρο SET ρυθμίζεται ο αριθμός στροφών για τη σύσταση
αλλαγής ταχύτητας.
Όταν οι στροφές του κινητήρα φτάσουν στην τιμή της ένδειξης
"RPM 1", ανάβει κόκκινη η ένδειξη αριθμού στροφών.
Όταν οι στροφές του κινητήρα φτάσουν στην τιμή της ένδειξης
"RPM 2", αναβοσβήνει κόκκινη η ένδειξη αριθμού στροφών.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Shift Light".
7.18
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
Προϋπόθεση
Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη "Clock‑date set" στην οθόνη. Με το εκ νέου πάτημα
του πλήκτρου SET μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί η
τρέχουσα ώρα.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Οι ώρες δίπλα στο "Clock" αναβοσβήνουν.
K00393-01
Τα λεπτά δίπλα στο "Clock" αναβοσβήνουν.
58
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστούν τα
τρέχοντα λεπτά.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Η ημέρα δίπλα στο "Date" αναβοσβήνει.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί η
τρέχουσα ημέρα.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί ο
τρέχων μήνας.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Ο μήνας δίπλα στο "Date" αναβοσβήνει.
Το έτος δίπλα στο "Date" αναβοσβήνει.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί το
τρέχον έτος.
–
Πατήστε το πλήκτρο BACK.
Η ώρα και η ημερομηνία αποθηκεύονται.
59
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.19
"Fuel Cons"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
H02606-01
7.20
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη "Fuel Cons" στην οθόνη. Με το εκ νέου πάτημα του
πλήκτρου SET μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα.
Επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες ενδείξεις κατανάλωσης.
"Language"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Επιλέξτε τη γλώσσα με το εκ νέου πάτημα του πλήκτρου SET.
Οι γλώσσες του μενού είναι αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών, αγγλικά
Ηνωμένου Βασιλείου, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά και ισπανικά.
H02603-01
60
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.21
"Distance"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
H02604-01
7.22
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη "Distance" στην οθόνη. Με το εκ νέου πάτημα του
πλήκτρου SET μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα.
Επιλέξτε τη μονάδα χιλιόμετρα "km" ή μίλια "mi" για την
απόσταση.
"Temp"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
H02605-01
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη "Temp" στην οθόνη. Με το εκ νέου πάτημα του
πλήκτρου SET μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα.
Επιλέξτε τη μονάδα "°C" ή "°F" για την ένδειξη θερμοκρασίας.
61
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.23
"Extra functions"
Προϋπόθεση
• Το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
K00428-01
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Settings" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη "Extra functions" στην οθόνη.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Πληροφορίες
Σε αυτό το μενού απεικονίζονται οι προαιρετικές
πρόσθετες λειτουργίες.
7.24
Drive Mode (προαιρετικά)
Πληροφορίες
Το μενού "Drive Mode" είναι διαθέσιμο μόνο όταν στο όχημα υπάρχει TC.
62
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
K00449-01
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί το
μενού "Drive Mode" στην οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου
SET ανοίγει το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να πλοηγηθείτε στο
μενού. Με το πλήκτρο SET μπορείτε να επιλέξετε προσαρμοσμένες μεταξύ τους ρυθμίσεις κινητήρα και ελέγχου πρόσφυσης.
SPORT - Εγκεκριμένη ισχύς με πολύ άμεση απόκριση,
ο έλεγχος πρόσφυσης επιτρέπει αυξημένη ολίσθηση του
πίσω τροχού
STREET - Εγκεκριμένη ισχύς με ισορροπημένη
απόκριση, ο έλεγχος πρόσφυσης επιτρέπει την κανονική
ολίσθηση του πίσω τροχού
RAIN - Εγκεκριμένη ισχύς με ήπια απόκριση για φιλικότερη οδήγηση, ο έλεγχος πρόσφυσης επιτρέπει την
κανονική ολίσθηση του πίσω τροχού
63
8 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
8.1
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη χρήσης της μοτοσυκλέτας
Κίνδυνος
Κίνδυνος ατυχήματος Ένας οδηγός με μειωμένη ικανότητα οδήγησης αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό
του και για τους άλλους.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν έχετε μειωμένη ικανότητα οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος, χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λήψης φαρμάκων.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν σωματικά ή ψυχολογικά δεν είστε σε θέση να οδηγήσετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.
–
Κατά την οδήγηση φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος, μπότες και
γάντια καθώς και παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά.
–
Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση και πληροί τις
σχετικές νομικές διατάξεις.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πτώσης Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών στον μπροστινό και στον πίσω τροχό επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τον έλεγχο του οχήματος.
–
64
Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός και ο πίσω τροχός εφοδιάζονται μόνο με ελαστικά ίδιου πέλματος.
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα μη εγκεκριμένα ή συνιστώμενα ελαστικά και οι μη εγκεκριμένοι ή συνιστώμενοι τροχοί επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την
KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τα καινούργια ελαστικά παρουσιάζουν μειωμένη πρόσφυση.
Στα καινούργια ελαστικά, η επιφάνεια κύλισης δεν έχει αγριέψει.
–
Όταν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά, οδηγήστε συγκρατημένα και με εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης.
Φάση ρονταρίσματος
200 km
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν απελευθερώσετε το πεντάλ φρένου, τα τακάκια των φρένων τρίβονται συνεχώς.
–
Όταν δεν θέλετε να φρενάρετε, απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ φρένου.
Πληροφορίες
Κατά τη χρήση του οχήματός σας, λάβετε υπόψη ότι ο υπερβολικός θόρυβος ενοχλεί τους άλλους
ανθρώπους.
65
8 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
–
Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες ελέγχου πριν από την πώληση από εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της KTM.
Κατά την παράδοση του οχήματος σάς παραδίδεται το πιστοποιητικό παράδοσης και το βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.
–
Πριν από την οδήγηση για πρώτη φορά, μελετήστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.
–
Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια.
–
Ρυθμίστε τη βασική θέση της μανέτας συμπλέκτη. (
–
Ρυθμίστε τη βασική θέση της μανέτας φρένου. (
–
Ρυθμίστε τη βασική θέση του πεντάλ φρένου.
–
Πριν επιχειρήσετε να διανύσετε μεγαλύτερη διαδρομή εξοικειωθείτε με τον χειρισμό της μοτοσυκλέτας σε μια
κατάλληλη επιφάνεια. Επιχειρήστε να οδηγήσετε με όσο το δυνατό μικρότερη ταχύτητα, προκειμένου να αποκτήσετε καλύτερη αίσθηση της μοτοσυκλέτας.
–
Κρατάτε κατά τη διάρκεια της οδήγησης το τιμόνι και με τα δύο χέρια και στηρίζετε τα πόδια στα μαρσπιέ.
–
Ροντάρετε τον κινητήρα. (
8.2
–
σελ. 114)
σελ. 122)
(
σελ. 130)
σελ. 66)
Ροντάρισμα του κινητήρα
Κατά το στάδιο του ρονταρίσματος, μην υπερβαίνετε τον προβλεπόμενο αριθμό στροφών κινητήρα.
Προδιαγραφή
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
66
Κατά τα πρώτα: 1.000 km
6.000 1/min
Μετά τα πρώτα: 1.000 km
7.800 1/min
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
–
Αποφεύγετε την οδήγηση με πλήρες άνοιγμα του γκαζιού!
8.3
Φόρτωση του οχήματος
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Το συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Το συνολικό βάρος προκύπτει ως εξής: μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση με γεμάτο ρεζερβουάρ, οδηγός
και συνοδηγός με προστατευτική ενδυμασία και κράνος, αποσκευές.
–
Μην υπερβαίνετε το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση των βαλιτσών ή του σάκου ρεζερβουάρ επηρεάζει την οδική συμπεριφορά.
–
Τοποθετήστε και ασφαλίστε τις βαλίτσες και το σάκο ρεζερβουάρ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Ασταθής οδική συμπεριφορά σε υψηλή ταχύτητα.
Προσαρμόστε την ταχύτητα ανάλογα με το φορτίο. Οδηγήστε με χαμηλότερη ταχύτητα, εάν η μοτοσυκλέτα σας είναι φορτωμένη με βαλίτσες ή άλλες αποσκευές.
Μέγιστη ταχύτητα με αποσκευές
130 km/h
67
8 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το σύστημα βαλιτσών υφίσταται ζημιά σε περίπτωση υπερφόρτωσης.
Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή για το μέγιστο φορτίο, όταν τοποθετείτε βαλίτσες.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την ορατότητα.
Εάν έχει καλυφθεί το πίσω φως και ιδιαίτερα στο σκοτάδι, δεν είστε επαρκώς ορατός από τα οχήματα
που βρίσκονται πίσω σας.
–
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
πέδησης.
–
Το υψηλό φορτίο αλλάζει την οδική συμπεριφορά και αυξάνει την απόσταση
Προσαρμόστε την ταχύτητα στο φορτίο.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς
–
68
Η θερμή εξάτμιση μπορεί να κάψει τις αποσκευές.
Στερεώστε τις αποσκευές κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατόν να καούν ή να λιώσουν εξαιτίας της θερμής εξάτμισης.
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
–
Όταν μεταφέρετε αποσκευές, πρέπει να φροντίζετε για την ασφαλή στερέωσή τους όσο πιο κοντά γίνεται στο
κέντρο του οχήματος καθώς και για την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους στον μπροστινό και στον πίσω
τροχό.
–
Τηρείτε το μέγιστο επιτρεπτό συνολικό βάρος και τα μέγιστα επιτρεπτά φορτία αξόνων.
Προδιαγραφή
Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος
350 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα εμπρός
150 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω
220 kg
69
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.1
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε θέση σε λειτουργία
Πληροφορίες
Πριν από κάθε οδήγηση, ελέγξτε την κατάσταση του οχήματος και την οδική ασφάλεια.
Το όχημα πρέπει κατά τη λειτουργία του να βρίσκεται σε τεχνικά άριστη κατάσταση.
H02217-01
70
–
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
σελ. 203)
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 124)
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω
τροχού. ( σελ. 132)
–
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.
( σελ. 128)
–
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος φρένων.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
( σελ. 188)
–
Ελέγξτε πόσο λερωμένη είναι η αλυσίδα. (
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
–
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (
–
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση και την ευκολία κίνησης όλων των χειριστηρίων.
σελ. 136)
σελ. 105)
σελ. 107)
σελ. 152)
σελ. 155)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
9.2
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
–
Ελέγξτε τις αποσκευές για σωστή στερέωση.
–
Ανεβείτε στη μοτοσικλέτα και ελέγξτε τη ρύθμιση των καθρεπτών.
–
Ελέγξτε την ποσότητα καυσίμου.
Εκκίνηση οχήματος
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης
αισθήσεων και θάνατο.
Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
–
Οι υψηλές στροφές με κρύο κινητήρα επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του.
Προθερμαίνετε τον κινητήρα πάντοτε οδηγώντας με χαμηλές στροφές.
71
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
–
Πιέστε το διακόπτη Run-Off στη θέση
–
Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το
σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
.
Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ακούγεται για περίπου 2 δευτερόλεπτα ο θόρυβος λειτουργίας
της αντλίας καυσίμου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται ο
έλεγχος λειτουργίας του ταμπλό οργάνων.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει και ξανασβήνει
μόλις ξεκινήσετε.
B00782-10
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Πατήστε το κουμπί μίζας
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία νεκράς N ανάβει.
72
.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Πληροφορίες
Το κουμπί μίζας πρέπει να πατηθεί, μόνο αφού ολοκληρωθεί πρώτα ο έλεγχος λειτουργίας του ταμπλό
οργάνων.
Κατά την εκκίνηση του κινητήρα ΜΗΝ ανοίγετε το
γκάζι. Εάν ανοίξετε το γκάζι κατά τη διαδικασία
εκκίνησης, το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα δεν
επιτρέπει τον ψεκασμό καυσίμου, με αποτέλεσμα να
μην μπορεί να εκκινηθεί ο κινητήρας.
Ενεργοποιήστε τη μίζα συνεχόμενα το πολύ για 5 δευτερόλεπτα. Περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
μέχρι την επόμενη απόπειρα εκκίνησης.
Αυτή η μοτοσυκλέτα έχει εξοπλιστεί με σύστημα εκκίνησης ασφαλείας. Ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί
μόνο όταν στο κιβώτιο ταχυτήτων έχει επιλεχθεί η θέση
νεκράς ή εάν με επιλεγμένη κάποια ταχύτητα πατηθεί η μανέτα του συμπλέκτη. Εάν επιλέξετε με ανοιχτό
το πλαϊνό σταντ μια ταχύτητα στο κιβώτιο και ελευθερώσετε τη μανέτα του συμπλέκτη, ο κινητήρας σβήνει.
–
Αποφορτίστε το πλαϊνό σταντ και περιστρέψτε το με το πόδι
σας προς τα επάνω μέχρι το τέρμα.
73
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.3
–
Ξεκίνημα
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη, βάλτε 1η ταχύτητα, αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε
ταυτόχρονα προσεκτικά το γκάζι.
9.4
Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση απότομης μεταβολής του φορτίου, μπορεί να προκληθεί απώλεια
του ελέγχου του οχήματος.
–
Αποφύγετε τις απότομες μεταβολές φορτίου και τους ελιγμούς με δυνατό φρενάρισμα.
–
Προσαρμόστε την ταχύτητα στις συνθήκες του οδοστρώματος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Το κατέβασμα ταχύτητας με υψηλές στροφές κινητήρα προκαλεί μπλοκάρισμα
του πίσω τροχού και υπερστροφία του κινητήρα.
–
Μην κατεβάζετε ταχύτητα με υψηλές στροφές κινητήρα.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
74
Η λανθασμένη θέση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης προκαλεί δυσλειτουργίες.
Μην αλλάζετε τη θέση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης κατά την οδήγηση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
γηση.
–
Η πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο όχημα αποσπά την προσοχή κατά την οδή-
Πραγματοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις σε ακινητοποιημένο όχημα.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
σμένης συμπεριφοράς.
Ο συνοδηγός μπορεί να πέσει από τη μοτοσυκλέτα σε περίπτωση λανθα-
–
Βεβαιωθείτε ότι ο συνοδηγός κάθεται σωστά στη σέλα συνοδηγού, στηρίζει τα πόδια του στα μαρσπιέ
συνοδηγού και κρατιέται από τον οδηγό ή από τις χειρολαβές.
–
Τηρήστε τις διατάξεις σχετικά με την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία συνοδηγού, που ισχύουν στη
χώρα σας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η ριψοκίνδυνη οδήγηση αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.
Τηρήστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδηγήστε αμυντικά και συγκρατημένα, για να μπορείτε
να αναγνωρίσετε έγκαιρα πιθανούς κινδύνους.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα κρύα ελαστικά έχουν μειωμένη πρόσφυση.
Κατά τα πρώτα χιλιόμετρα κάθε διαδρομής, οδηγήστε προσεκτικά και με μέτρια ταχύτητα, μέχρι να
φτάσουν τα ελαστικά στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας τους.
75
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τα καινούργια ελαστικά παρουσιάζουν μειωμένη πρόσφυση.
Στα καινούργια ελαστικά, η επιφάνεια κύλισης δεν έχει αγριέψει.
–
Όταν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά, οδηγήστε συγκρατημένα και με εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης.
Φάση ρονταρίσματος
200 km
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Το συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Το συνολικό βάρος προκύπτει ως εξής: μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση με γεμάτο ρεζερβουάρ, οδηγός
και συνοδηγός με προστατευτική ενδυμασία και κράνος, αποσκευές.
–
Μην υπερβαίνετε το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Μια πτώση μπορεί να προκαλέσει στο όχημα μεγαλύτερες ζημιές από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.
–
Το όχημα πρέπει μετά από πτώση να ελέγχεται, όπως πριν από κάθε θέση σε λειτουργία.
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
76
Ο μη φιλτραρισμένος αέρας εισαγωγής επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Χωρίς φίλτρο αέρα καταλήγουν σκόνη και ρύποι στον κινητήρα.
–
Μη θέτετε το όχημα ποτέ σε λειτουργία χωρίς φίλτρο αέρα.
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται ζημιά στον κινητήρα.
–
Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, σταματήστε αμέσως το όχημα σε σημείο
που δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία και σβήστε τον κινητήρα.
–
Αφήστε τον κινητήρα και το σύστημα ψύξης να κρυώσουν.
–
Ελέγξτε ή/και διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, αφού κρυώσει το σύστημα ψύξης.
Πληροφορίες
Εάν κατά τη λειτουργία ακουστούν ασυνήθιστοι θόρυβοι, σταματήστε αμέσως, σβήστε τον κινητήρα, σταθμεύστε το όχημα σε σημείο που δεν παρεμποδίζει την οδική κυκλοφορία και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM.
–
Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες (κλίση, οδηγικές συνθήκες
κ.λπ.), μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερες ταχύτητες στο
κιβώτιο.
–
Κλείστε το γκάζι πατώντας ταυτόχρονα τη μανέτα του
συμπλέκτη, επιλέξτε την επόμενη ταχύτητα, αφήστε τη μανέτα
του συμπλέκτη και ανοίξτε το γκάζι.
401950-11
77
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Πληροφορίες
Η θέση των 6 ταχυτήτων κίνησης προς τα εμπρός
παρουσιάζεται στην εικόνα. Η νεκρά ή η θέση
λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ της 1ης και της
2ης ταχύτητας. Η 1η ταχύτητα χρησιμοποιείται για το
ξεκίνημα ή για την κίνηση σε απότομη ανηφόρα.
Η θερμοκρασία λειτουργίας επιτυγχάνεται, όταν
ανάβουν 5 μπάρες της ένδειξης θερμοκρασίας.
78
–
Μετά την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας με πλήρες άνοιγμα
του γκαζιού, επαναφέρετε το γκάζι στα ¾ της διαδρομής
του. Η ταχύτητα δεν μειώνεται σχεδόν καθόλου, αλλά η
κατανάλωση καυσίμου μειώνεται πάρα πολύ.
–
Ανοίξτε κάθε φορά το γκάζι μόνο όσο το επιτρέπουν το
οδόστρωμα και οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα μέσα στις
στροφές δεν συνιστάται να αλλάζετε ταχύτητα στο κιβώτιο και
πρέπει να ανοίγετε το γκάζι πολύ προσεκτικά.
–
Για να κατεβάσετε ταχύτητα φρενάρετε, εάν απαιτείται, τη
μοτοσυκλέτα κλείνοντας ταυτόχρονα το γκάζι.
–
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη και επιλέξτε μικρότερη
ταχύτητα. Αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε
το γκάζι ή αλλάξτε και πάλι ταχύτητα.
–
Εάν για παράδειγμα ο κινητήρας σβήσει σε μια διασταύρωση,
τραβήξτε μόνο τη μανέτα του συμπλέκτη και πατήστε το κου-
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
μπί της μίζας. Δεν χρειάζεται να βάλετε νεκρά στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
9.5
–
Σβήνετε τον κινητήρα, εάν πρόκειται να λειτουργήσει για
μεγάλο διάστημα με αριθμό στροφών ρελαντί ή όταν το όχημα
παραμένει ακίνητο.
–
Εάν κατά την οδήγηση ανάψει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας, σταματήστε αμέσως τηρώντας τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας.
Ρύθμιση ολίσθησης κινητήρα (MSR)
402423-01
Το MSR είναι μια προαιρετική λειτουργία του συστήματος ελέγχου
κινητήρα.
Εάν η ισχύς πέδησης κινητήρα είναι πολύ υψηλή, το MSR
αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού κατά την κίνηση σε
ευθεία πορεία.
Για να αποτραπεί η ολίσθηση του πίσω τροχού, το MSR ανοίγει
τις πεταλούδες γκαζιού μόνο όσο ακριβώς είναι απολύτως απαραίτητο.
Το MSR χρησιμοποιείται σε επιφάνειες, των οποίων ο συντελεστής τριβής είναι τόσο χαμηλός, που δεν επαρκεί για το άνοιγμα
του συμπλέκτη ελεγχόμενης ολίσθησης (Antihopping).
79
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Πληροφορίες
Όταν είναι απενεργοποιημένο το ABS ή ενεργοποιημένη η
λειτουργία ABS SupMot, το MSR δεν είναι ενεργό.
9.6
Φρενάρισμα
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα νερά και οι ρύποι επηρεάζουν το σύστημα φρένων.
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να στεγνώσετε τα τακάκια και τους δίσκους των φρένων
καθώς και για να καθαριστούν από τυχόν ρύπους.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η σπογγώδης αίσθηση σημείου πίεσης του φρένου μπροστινού ή πίσω τροχού
μειώνει την ικανότητα πέδησης.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν απελευθερώσετε το πεντάλ φρένου, τα τακάκια των φρένων τρίβονται συνεχώς.
–
80
Όταν δεν θέλετε να φρενάρετε, απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ φρένου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το υψηλότερο συνολικό βάρος αυξάνει την απόσταση πέδησης.
Λάβετε υπόψη την αυξημένη απόσταση πέδησης που απαιτείται, όταν στη μοτοσυκλέτα επιβαίνει
συνοδηγός ή μεταφέρετε αποσκευές.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το αλάτι που επιστρώνεται στους δρόμους επηρεάζει το σύστημα φρένων.
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να καθαριστούν τα τακάκια και οι δίσκοι των φρένων από
το αλάτι.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το ABS ενδέχεται σε ορισμένες καταστάσεις να αυξήσει την απόσταση πέδησης.
Προσαρμόστε τον τρόπο φρεναρίσματος στις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες και στην κατάσταση του
οδοστρώματος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση πολύ δυνατού φρεναρίσματος, μπλοκάρουν οι τροχοί.
Η αποτελεσματικότητα του ABS διασφαλίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο.
–
Αφήστε ενεργοποιημένο το ABS, για να αξιοποιήσετε την προστατευτική δράση του.
81
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
–
Ο πίσω τροχός ενδέχεται να μπλοκάρει λόγω της ισχύος πέδησης του κινητήρα.
Τραβήξτε το συμπλέκτη, όταν πραγματοποιείτε φρενάρισμα ανάγκης ή φρενάρισμα με πλήρη ισχύ ή
όταν φρενάρετε σε ολισθηρό έδαφος.
Για να φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα, κλείστε το γκάζι και φρενάρετε ταυτόχρονα με το φρένο του μπροστινού και
του πίσω τροχού.
Πληροφορίες
Με το ABS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη δύναμη πέδησης τόσο σε φρενάρισμα με πλήρη
ισχύ, όσο και σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης σε αμμώδες, βρεγμένο ή ολισθηρό έδαφος, χωρίς
να υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος των τροχών.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
δυνατή επιβράδυνση.
–
Η κεκλιμένη θέση και η πλευρική κλίση του εδάφους μειώνουν τη μέγιστη
Ολοκληρώστε κατά το δυνατόν τη διαδικασία φρεναρίσματος πριν την αρχή της στροφής.
–
Η διαδικασία φρεναρίσματος πρέπει να ολοκληρώνεται πάντοτε πριν από την αρχή της στροφής. Κατεβάστε
ταυτόχρονα ταχύτητα στο κιβώτιο, ανάλογα με την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας.
–
Κατά την οδήγηση σε μεγάλες κατηφόρες αξιοποιήστε την πέδηση του κινητήρα. Για το σκοπό αυτό, κατεβάστε μία ή δύο ταχύτητες, αλλά αποφύγετε την υπέρβαση του ορίου στροφών του κινητήρα. Με αυτόν τον
τρόπο απαιτείται πολύ λιγότερο φρενάρισμα και το σύστημα φρένων δεν υπερθερμαίνεται.
82
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
9.7
Ακινητοποίηση, στάθμευση
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
και για τους άλλους.
Η χρήση του οχήματος από αναρμόδια άτομα είναι επικίνδυνη για τους ίδιους
–
Μην αφήνετε ποτέ το όχημα χωρίς επιτήρηση, όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
–
Ασφαλίστε το όχημα από ενδεχόμενη χρήση από αναρμόδια άτομα.
–
Κλειδώστε το τιμόνι και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης, όταν αφήνετε το όχημα χωρίς
επιτήρηση.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά
τη λειτουργία του οχήματος.
–
Μην ακουμπάτε επιμέρους τμήματα του οχήματος, όπως το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, το
ψυγείο, ο κινητήρας, ο αποσβεστήρας κραδασμών ή το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, πριν
κρυώσουν.
–
Πριν την πραγματοποίηση εργασιών αφήστε τα επιμέρους τμήματα του οχήματος να κρυώσουν.
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές
στο όχημα.
Οι λανθασμένες ενέργειες κατά τη στάθμευση ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης ζημιάς
Εάν το όχημα κυλήσει ή πέσει, ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές ζημιές.
Τα εξαρτήματα για τη στήριξη του οχήματος έχουν σχεδιαστεί μόνο για το βάρος του οχήματος.
–
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν κάθεται κανείς επάνω στο όχημα, όταν το όχημα στηρίζεται σε σταντ.
83
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Υπόδειξη
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Τα θερμά μέρη του οχήματος αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης.
–
Μη σταθμεύετε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
–
Αφήστε το όχημα να κρυώσει πριν το καλύψετε.
–
Φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα.
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
Πληροφορίες
Εάν σβήσετε τον κινητήρα με τον διακόπτη Run-Off και στην κλειδαριά του διακόπτη ανάφλεξης το
σύστημα ανάφλεξης παραμείνει ενεργοποιημένο, δεν διακόπτεται η τροφοδοσία των περισσότερων
καταναλωτών ρεύματος. Έτσι αποφορτίζεται η μπαταρία 12 V. Για αυτό το λόγο, συνιστάται να σβήνετε τον κινητήρα πάντοτε από την κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης. Ο διακόπτης Run-Off προορίζεται
μόνο για καταστάσεις ανάγκης.
–
Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε σταθερό έδαφος.
–
Περιστρέψτε το πλαϊνό σταντ με το πόδι σας προς τα μπροστά μέχρι το τέρμα και στηρίξτε το όχημα.
–
Για να μπλοκάρετε το τιμόνι, στρίψτε το τιμόνι προς τα αριστερά, πιέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση προς τα κάτω και περιστρέψτε το στη θέση . Για να διευκολυνθείτε κατά την ασφάλιση του μηχανισμού κλειδώματος, περιστρέψτε ελαφρά το τιμόνι και προς τις δύο πλευρές. Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης.
84
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
9.8
Μεταφορά
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Υπόδειξη
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Τα θερμά μέρη του οχήματος αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης.
–
Μη σταθμεύετε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
–
Αφήστε το όχημα να κρυώσει πριν το καλύψετε.
–
Σβήστε τον κινητήρα.
–
Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα με ιμάντες σύσφιξης ή άλλα κατάλληλα μέσα στερέωσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει ή να
κυλήσει.
401448-01
85
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.9
Ανεφοδιασμός καυσίμου
Κίνδυνος
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.
Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε
περίπτωση υπερπλήρωσης του ρεζερβουάρ.
–
Μην ανεφοδιάζετε το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνές φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
–
Σβήστε τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνεται καύσιμο έξω από το ρεζερβουάρ και ιδιαίτερα ότι δεν πέφτει επάνω σε
θερμά μέρη του οχήματος.
–
Σκουπίστε αμέσως καύσιμο που τυχόν έχει χυθεί έξω από το ρεζερβουάρ.
–
Προσέξτε τα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
86
Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Μην αφήσετε το καύσιμο να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις καυσίμου.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το καύσιμο έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε τα ρούχα σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές
σίμου.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς ποιότητας καυσίμου, προκαλείται πρόωρη έμφραξη του φίλτρου καυ-
Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, η διαθέσιμη ποιότητα και καθαρότητα του καυσίμου μπορεί να μην είναι επαρκείς. Η συνέπεια είναι η πρόκληση προβλημάτων στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
–
Ανεφοδιάστε το όχημα μόνο με καθαρό καύσιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο πρότυπο. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
87
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
–
Σβήστε τον κινητήρα.
–
Ανοίξτε την τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου. (
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ το πολύ μέχρι την κάτω ακμή
στομίου πλήρωσης με καύσιμο.
Συνολική χωρητικότητα ρεζερβουάρ
καυσίμου περ.
–
V01473-10
88
14 l
σελ. 36)
A του
Βενζίνη σούπερ
αμόλυβδη (RON
95) ( σελ. 247)
Κλείστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου. (
σελ. 39)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ 10
10.1
Πρόσθετες πληροφορίες
Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.
Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα
σέρβις.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.
10.2
Υποχρεωτικές εργασίες
Κάθε δύο χρόνια
Κάθε χρόνο
Κάθε 20.000 km
Κάθε 10.000 km
Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
○
●
●
●
●
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού.
( σελ. 204)
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (
σελ. 122)
σελ. 128)
σελ. 136)
89
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ
Κάθε δύο χρόνια
Κάθε χρόνο
Κάθε 20.000 km
Κάθε 10.000 km
Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (
Ελέγξτε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη. (
σελ. 124)
σελ. 132)
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
σελ. 115)
●
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.
●
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.
●
Αλλάξτε το υγρό του υδραυλικού συμπλέκτη.
●
Ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου. (
σελ. 129)
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.
(
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
σελ. 152)
σελ. 155)
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
Αλλάξτε τα μπουζί.
90
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
σελ. 101)
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (
○
σελ. 107)
σελ. 111)
○
●
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ 10
Κάθε δύο χρόνια
Κάθε χρόνο
Κάθε 20.000 km
Κάθε 10.000 km
Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων.
●
●
●
●
●
●
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης.
●
●
●
●
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα.
●
●
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου.
●
●
●
●
○
●
●
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου.
○
●
●
●
●
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο
δρόμο.
○
●
●
●
●
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM
μετά τη δοκιμή στο δρόμο.
○
●
●
●
●
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις.
○
●
●
●
●
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο
βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (
○
Μεμονωμένο διάστημα
●
Περιοδικό διάστημα
σελ. 185)
σελ. 181)
○
91
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ
10.3
Συνιστώμενες εργασίες
Κάθε τέσσερα χρόνια
Κάθε χρόνο
Κάθε 30.000 km
Κάθε 10.000 km
Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το πλαίσιο.
●
Ελέγξτε το ψαλίδι.
●
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.
●
●
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.
●
●
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. (
σελ. 194)
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.
●
○
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού,
αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή
τακτοποίηση.
●
●
●
●
●
●
●
●
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε
την ευκολία κίνησης.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών.
○
●
●
●
●
○
Μεμονωμένο διάστημα
●
Περιοδικό διάστημα
92
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11
11.1
Ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου του αμορτισέρ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι αλλαγές ρυθμίσεων στο σύστημα ανάρτησης μπορεί να μεταβάλουν αισθητά
την οδική συμπεριφορά.
–
Μετά από τις αλλαγές οδηγήστε πρώτα αργά, για να αξιολογήσετε την οδική συμπεριφορά.
Πληροφορίες
Η προφόρτιση ελατηρίου καθορίζει τη θέση έναρξης της διαδικασίας λειτουργίας της ανάρτησης στο αμορτισέρ.
Η βέλτιστα ρυθμισμένη προφόρτιση ελατηρίου είναι προσαρμοσμένη στο βάρος του οδηγού, ενδεχομένως
με αποσκευές και συνοδηγό, και διασφαλίζει τον άριστο συνδυασμό φιλικότητας χειρισμού και ευστάθειας.
–
Ρυθμίστε την προφόρτιση ελατηρίου μέσω της περιστροφής
της διάταξης ρύθμισης
.
1
Προδιαγραφή
Προφόρτιση ελατηρίου
Κανονική
4 κλικ
Γαντζόκλειδο (T106S)
V00560-10
93
11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Πληροφορίες
Η προφόρτιση ελατηρίου μπορεί να ρυθμιστεί σε 10
διαφορετικές θέσεις.
11.2
Ρύθμιση μαρσπιέ
Πληροφορίες
Τα βήματα εργασίας στις βάσεις μαρσπιέ είναι ίδια για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
V00562-10
94
–
Αφαιρέστε το δακτύλιο ασφαλείας
–
Αφαιρέστε τον πείρο του μαρσπιέ οδηγού. Αφαιρέστε το μαρσπιέ οδηγού με το ελατήριο.
1.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11
–
Αφαιρέστε τις βίδες
–
Ρυθμίστε τη βάση του μαρσπιέ στην επιθυμητή θέση.
2.
V00045-10
V00051-01
95
11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
2.
Προδιαγραφή
Βίδα βάσης
μαρσπιέ εμπρός
M8
25 Nm
Loctite®243™
V00045-10
–
H00385-01
96
Τοποθετήστε το μαρσπιέ οδηγού με το ελατήριο και τον πείρο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11
–
Τοποθετήστε το δακτύλιο ασφαλείας
1.
V00562-10
97
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.1
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με πίσω σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
–
Τοποθετήστε τις υποδοχές του σταντ ανύψωσης.
–
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο πίσω σταντ ανύψωσης.
Προσαρμογέας υποδοχής (61029955144)
Σταντ ανύψωσης πίσω τροχού (69329955000)
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση, ευθυγραμμίστε το σταντ
ανύψωσης με το ψαλίδι και τους προσαρμογείς και ανασηκώστε τη μοτοσυκλέτα.
402346-01
12.2
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το πίσω σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
98
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα από τυχόν πτώση.
–
Αφαιρέστε το πίσω σταντ ανύψωσης και στηρίξτε το όχημα
στο πλαϊνό σταντ
.
1
402029-10
12.3
Ανύψωση της μοτοσικλέτας με μπροστινό σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
99
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Κύρια εργασία
– Ισιώστε το τιμόνι. Τοποθετήστε το σταντ ανύψωσης στον
άξονα της τιμονόπλακας.
Πείρος υποδοχής (69329965030)
Μεγάλο σταντ ανύψωσης μπροστινού τροχού
(69329965000)
Πληροφορίες
402345-01
Η μοτοσικλέτα πρέπει να ανυψώνεται πάντοτε πρώτα
πίσω.
–
12.4
Ανυψώστε τη μοτοσικλέτα μπροστά.
Κατέβασμα της μοτοσικλέτας από το μπροστινό σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Ασφαλίστε τη μοτοσικλέτα από τυχόν πτώση.
–
Αφαιρέστε το μπροστινό σταντ ανύψωσης.
312029-10
12.5
Καθαρισμός των ξυστρών στις μπουκάλες
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
–
Ανυψώστε τη μοτοσικλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 99)
101
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Κύρια εργασία
– Σπρώξτε προς τα κάτω τις ξύστρες
κάλες.
1 και στις δύο μπου-
Πληροφορίες
Οι ξύστρες πρέπει να καθαρίζουν τα καλάμια από τη
σκόνη και τους ρύπους. Με τον καιρό, ενδέχεται να
περάσουν ρύποι πίσω από τις ξύστρες. Εάν αυτοί οι
ρύποι δεν αφαιρεθούν, μπορεί να προκαλέσουν διαρροές στις τσιμούχες λαδιού που βρίσκονται πίσω από
τις ξύστρες.
V01511-10
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης
λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται
πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των
φρένων με καθαριστικό φρένων.
Καθαρίστε και λιπάνετε τις ξύστρες και τα καλάμια του πιρουνιού και στις δυο μπουκάλες.
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης (
102
σελ. 251)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Πιέστε και πάλι τις ξύστρες στη θέση τους.
–
Απομακρύνετε το περιττό λάδι.
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσικλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 100)
–
12.6
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
Αφαίρεση σέλας συνοδηγού
–
Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά
σέλας
και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
–
Ανασηκώστε το πίσω μέρος της σέλας συνοδηγού, σπρώξτε
τη σέλα προς το πίσω μέρος του οχήματος και αφαιρέστε την
προς τα επάνω.
–
Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης από την κλειδαριά σέλας.
1
V00043-10
103
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.7
Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού
–
Αγκιστρώστε τη σέλα συνοδηγού με τις προεξοχές συγκράτησης
στη θήκη μικροαντικειμένων, κατεβάστε την στο πίσω
μέρος και ταυτόχρονα σπρώξτε την προς τα μπροστά.
1
–
Πιέστε τη σέλα συνοδηγού προς τα κάτω, για να ασφαλίσει.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση λανθασμένης
τοποθέτησης, η σέλα μπορεί να πεταχτεί έξω από τη
βάση συγκράτησης.
K00421-10
–
–
104
Ελέγξτε μετά την τοποθέτηση εάν η σέλα έχει
ασφαλίσει σωστά και δεν μπορεί να τραβηχτεί
προς τα επάνω.
Ελέγξτε τέλος εάν η σέλα του συνοδηγού έχει τοποθετηθεί
σωστά.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.8
Έλεγχος της ρύπανσης της αλυσίδας
–
Ελέγξτε την αλυσίδα για εμφανείς ρύπους.
»
Εάν η αλυσίδα είναι πολύ λερωμένη:
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 105)
400678-01
12.9
Καθαρισμός της αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η παρουσία λιπαντικών ουσιών επάνω στα ελαστικά μειώνει την πρόσφυση.
Καθαρίστε τυχόν λιπαντικές ουσίες από τα ελαστικά με ένα κατάλληλο καθαριστικό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
105
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Η διάρκεια ζωής της αλυσίδας εξαρτάται κυρίως από τη φροντίδα.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
Κύρια εργασία
– Ξεπλύνετε τους εμφανείς ρύπους με δέσμη νερού χαμηλής
πίεσης.
–
Απομακρύνετε τα υπολείμματα λιπαντικού με καθαριστικό αλυσίδας.
Καθαριστικό αλυσίδας (
–
400725-01
σελ. 250)
Όταν η αλυσίδα στεγνώσει, ψεκάστε σπρέι αλυσίδας.
Σπρέι αλυσίδας Street (
σελ. 251)
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
106
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.10
Έλεγχος τάσης αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η λανθασμένη τάση αλυσίδας προκαλεί ζημιά σε εξαρτήματα και αποτελεί αιτία
πρόκλησης ατυχημάτων.
Σε περίπτωση υπερβολικής σύσφιξης της αλυσίδας, προκαλείται ταχύτερη φθορά της αλυσίδας και των
γραναζιών της καθώς και των ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων και του πίσω τροχού. Σε περίπτωση
υπερβολικής επιβάρυνσης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ρωγμές ή θραύση.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς σύσφιξης της αλυσίδας, η αλυσίδα μπορεί να φύγει από τα γρανάζια της. Η
συνέπεια είναι το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού ή η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.
–
Ελέγχετε τακτικά την τάση της αλυσίδας.
–
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
107
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Κύρια εργασία
– Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Πιέστε την αλυσίδα στην περιοχή της κατακόρυφης ράβδωσης
στο ψαλίδι προς τα επάνω και μετρήστε την τάση της αλυσίδας
.
A
Πληροφορίες
Το επάνω μέρος της αλυσίδας
πρέπει να είναι
τεντωμένο.
Η αλυσίδα δεν φθείρεται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
B
Τάση αλυσίδας
»
Εάν η τάση της αλυσίδας δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
K00351-10
108
5 mm
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 109)
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.11
Ρύθμιση τάσης αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η λανθασμένη τάση αλυσίδας προκαλεί ζημιά σε εξαρτήματα και αποτελεί αιτία
πρόκλησης ατυχημάτων.
Σε περίπτωση υπερβολικής σύσφιξης της αλυσίδας, προκαλείται ταχύτερη φθορά της αλυσίδας και των
γραναζιών της καθώς και των ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων και του πίσω τροχού. Σε περίπτωση
υπερβολικής επιβάρυνσης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ρωγμές ή θραύση.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς σύσφιξης της αλυσίδας, η αλυσίδα μπορεί να φύγει από τα γρανάζια της. Η
συνέπεια είναι το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού ή η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.
–
Ελέγχετε τακτικά την τάση της αλυσίδας.
–
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 107)
109
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Κύρια εργασία
– Λασκάρετε το παξιμάδι
–
–
1.
Λασκάρετε τα παξιμάδια 2.
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας περιστρέφοντας τις ρυθμιστικές βίδες
αριστερά και δεξιά.
3
Προδιαγραφή
Τάση αλυσίδας
5 mm
Περιστρέψτε τις ρυθμιστικές βίδες
αριστερά και δεξιά
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα σημάδια στον αριστερό και στο
δεξιό τεντωτήρα αλυσίδας
να βρίσκονται στην ίδια θέση
σε σχέση με τα σημάδια αναφοράς
. Έτσι ευθυγραμμίζεται σωστά ο πίσω τροχός.
3
4
A
Πληροφορίες
Το επάνω μέρος της αλυσίδας πρέπει να είναι τεντωμένο.
Η αλυσίδα δεν φθείρεται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
E01041-10
–
Σφίξτε τα παξιμάδια
–
Βεβαιωθείτε ότι οι τεντωτήρες της αλυσίδας
στις ρυθμιστικές βίδες
.
2.
3
–
110
Σφίξτε το παξιμάδι
1.
4 εφαρμόζουν
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
Προδιαγραφή
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
M25x1,5
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
12.12
90 Nm
σελ. 107)
Έλεγχος αλυσίδας και γραναζιών αλυσίδας
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε τα γρανάζια της αλυσίδας για φθορά.
»
Εάν τα γρανάζια της αλυσίδας έχουν φθαρεί:
–
Αλλάξτε το σετ μετάδοσης κίνησης.
Πληροφορίες
Τα γρανάζια της αλυσίδας και η αλυσίδα πρέπει
πάντοτε να αντικαθίστανται μαζί.
100132-10
111
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Τραβήξτε το κάτω μέρος της αλυσίδας με το προβλεπόμενο
βάρος
.
A
Προδιαγραφή
Βάρος μέτρησης φθοράς
αλυσίδας
–
15 kg
Μετρήστε την απόσταση
κάτω τμήμα της αλυσίδας.
B των 18 κρίκων της αλυσίδας στο
Πληροφορίες
Η αλυσίδα δεν φθείρεται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
Μέγιστη απόσταση
18
κρίκων της αλυσίδας στο
μακρύτερο σημείο της αλυσίδας
B
M01433-10
»
Εάν η απόσταση
πόμενη διάσταση:
B είναι μεγαλύτερη από την προβλε-
–
112
272 mm
Αλλάξτε το σετ μετάδοσης κίνησης.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
Πληροφορίες
Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί καινούργια αλυσίδα, πρέπει επίσης να αντικατασταθούν τα
γρανάζια της αλυσίδας.
Οι καινούργιες αλυσίδες φθείρονται πιο γρήγορα, όταν χρησιμοποιούνται με παλιά, φθαρμένα γρανάζια αλυσίδας.
Για λόγους ασφαλείας, η αλυσίδα δεν διαθέτει
σύνδεσμο αλυσίδας με ασφάλεια.
–
Ελέγξτε τη γλίστρα της αλυσίδας για φθορά.
»
Εάν στη γλίστρα αλυσίδας, στην περιοχή
από πάνω, είναι ορατή η βίδα
:
C κοιτάζοντας
1
–
–
Ελέγξτε τη γλίστρα αλυσίδας, για να βεβαιωθείτε ότι εδράζει
σταθερά.
»
K00378-10
Αλλάξτε τη γλίστρα της αλυσίδας.
Εάν η γλίστρα αλυσίδας έχει λασκάρει:
–
Σφίξτε τη βίδα της γλίστρας αλυσίδας.
Προδιαγραφή
Βίδα γλίστρας
αλυσίδας
M6
10 Nm
Loctite®243™
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
113
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.13
Ρύθμιση βασικής θέσης μανέτας συμπλέκτη
Πληροφορίες
Εάν η ρυθμιστική βίδα περιστραφεί δεξιόστροφα, η μανέτα του συμπλέκτη απομακρύνεται από το τιμόνι.
Εάν η ρυθμιστική βίδα περιστραφεί αριστερόστροφα, η μανέτα του συμπλέκτη πλησιάζει το τιμόνι.
Η περιοχή ρύθμισης είναι περιορισμένη.
Περιστρέψτε τη ρυθμιστική βίδα μόνο με το χέρι, χωρίς να ασκείτε μεγάλη δύναμη.
Μην πραγματοποιείτε τις εργασίες ρύθμισης κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
–
Προσαρμόστε τη βασική θέση της μανέτας του συμπλέκτη με
τη ρυθμιστική βίδα
στο μέγεθος της παλάμης σας.
1
K00354-10
114
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.14
Έλεγχος / διόρθωση στάθμης υγρού υδραυλικού συμπλέκτη
Προειδοποίηση
Ερεθισμοί του δέρματος
Το υγρό φρένων προκαλεί ερεθισμούς του δέρματος.
–
Φυλάξτε το υγρό φρένων μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Μην αφήσετε το υγρό φρένων να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης υγρού φρένων, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο με άφθονο νερό.
–
Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια προσεκτικά με νερό
και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας υγρό φρένων, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
115
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Πληροφορίες
Η στάθμη υγρού ανεβαίνει όσο αυξάνεται η φθορά των οργανικών δίσκων του συμπλέκτη.
Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση υγρό φρένων DOT 5. Αυτό το υγρό έχει ως βάση το λάδι
σιλικόνης και έχει ιώδες χρώμα. Οι τσιμούχες και τα σωληνάκια του συμπλέκτη δεν έχουν σχεδιαστεί για
χρήση υγρού φρένων DOT 5.
Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα, καθώς το υγρό φρένων
αλλοιώνει τη βαφή.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.
–
Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο του υδραυλικού συμπλέκτη
που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.
–
Αφαιρέστε τις βίδες
–
1.
Αφαιρέστε το καπάκι 2 με τη μεμβράνη 3.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού.
Στάθμη υγρού κάτω από την
επάνω ακμή του δοχείου
»
K00416-10
4 mm
Εάν η στάθμη του υγρού δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
Διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού
συμπλέκτη.
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 (
–
116
σελ. 248)
Τοποθετήστε το καπάκι με τη μεμβράνη. Τοποθετήστε και
σφίξτε τις βίδες.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
Πληροφορίες
Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει
υπερχειλίσει ή χυθεί.
117
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.1
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
Η μονάδα του ABS
, που αποτελείται από μια υδραυλική
μονάδα, τη μονάδα ελέγχου του ABS και μια αντλία επιστροφής,
είναι τοποθετημένη κάτω από το ρεζερβουάρ καυσίμου. Στον
μπροστινό και στον πίσω τροχό υπάρχει από ένας αισθητήρας
αριθμού στροφών τροχού
.
1
3
0
H
0
2
2
C
0
1
2
0
H01127-01
118
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι μετατροπές στο όχημα επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του ABS.
–
Το σπινάρισμα του πίσω τροχού με πατημένο το
φρένο του μπροστινού τροχού επιτρέπεται να
πραγματοποιείται μόνο με απενεργοποιημένο ABS
εκτός των δημόσιων δρόμων.
–
Μην πραγματοποιείτε μετατροπές στη διαδρομή του
ελατηρίου.
–
Στο σύστημα φρένων χρησιμοποιήστε μόνο τα ανταλλακτικά που συνιστά και έχει εγκρίνει η KTM.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς
που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM
και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
–
Τηρείτε την προβλεπόμενη πίεση ελαστικών.
–
Οι εργασίες σέρβις και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα
χαρεί να σας βοηθήσει.)
119
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Υπόδειξη
Ακύρωση της άδειας χρήσης σε δημόσιους δρόμους και της
ασφαλιστικής κάλυψης Σε περίπτωση πλήρους απενεργοποίησης του ABS, παύει να ισχύει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
–
Εάν απενεργοποιήσετε εντελώς το ABS, η χρήση του οχήματος επιτρέπεται μόνο σε οριοθετημένες διαδρομές εκτός των
δημόσιων δρόμων.
Το ABS αποτελεί ένα σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει το
μπλοκάρισμα των τροχών κατά την κίνηση σε ευθεία πορεία χωρίς
την επίδραση πλευρικών δυνάμεων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης μπορούν να αποτρέψουν την ανατροπή του οχήματος μόνο εντός των φυσικών ορίων.
Η αντιμετώπιση ακραίων οδηγικών καταστάσεων, όπως
φορτίο αποσκευών με υψηλό κέντρο βάρους, εναλλασσόμενα οδοστρώματα, απότομες κατηφόρες ή φρεναρίσματα με πλήρη ισχύ χωρίς αποσύμπλεξη δεν είναι
πάντοτε δυνατή.
–
120
Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες του
οδοστρώματος και στις οδηγικές σας ικανότητες.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Το ABS λειτουργεί με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα
φρένων (φρένο μπροστινού τροχού και φρένο πίσω τροχού). Κατά
την κανονική λειτουργία, το σύστημα φρένων λειτουργεί όπως ένα
συμβατικό σύστημα φρένων χωρίς ABS. Μόνο όταν η μονάδα
ελέγχου του ABS αναγνωρίσει την τάση ενός τροχού για μπλοκάρισμα, αρχίζει το ABS να λειτουργεί και να ρυθμίζει την πίεση
των φρένων. Η διαδικασία ρύθμισης γίνεται αισθητή μέσω μιας
ελαφριάς παλμικής κίνησης της μανέτας ή του πεντάλ φρένου.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS
πρέπει να ανάψει μετά την
ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης και να σβήσει μόλις το
όχημα ξεκινήσει. Εάν δεν σβήσει μετά το ξεκίνημα ή εάν ανάψει
κατά την κίνηση του οχήματος, η λυχνία σηματοδοτεί την ύπαρξη
βλάβης στο σύστημα ABS. Σε αυτήν την περίπτωση, το ABS δεν
είναι πλέον ενεργό και οι τροχοί ενδέχεται να μπλοκάρουν κατά το
φρενάρισμα. Το ίδιο το σύστημα φρένων παραμένει λειτουργικό,
αλλά δεν λειτουργεί το ABS.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS μπορεί επίσης να ανάψει, εάν
σε ακραίες οδηγικές καταστάσεις αναγνωριστεί μεγάλη απόκλιση
του αριθμού στροφών του μπροστινού και του πίσω τροχού, π.χ.
σε Wheelie ή σε σπινάρισμα του πίσω τροχού. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιείται το ABS.
Για να επανενεργοποιήσετε το ABS, σταματήστε το όχημα και
απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. Μόλις θέσετε το όχημα
και πάλι σε λειτουργία, επανενεργοποιείται και το ABS. Η προειδοποιητική λυχνία του ABS σβήνει μετά το ξεκίνημα.
3
121
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.2
Ρύθμιση βασικής θέσης της μανέτας φρένου
–
Προσαρμόστε τη βασική θέση της μανέτας φρένου με τον
τροχό ρύθμισης
στο μέγεθος της παλάμης σας.
1
Πληροφορίες
Πιέστε τη μανέτα του φρένου προς τα μπροστά και
περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης.
Μην πραγματοποιείτε τις εργασίες ρύθμισης κατά τη
διάρκεια της οδήγησης.
K00356-10
13.3
Έλεγχος δίσκων φρένων
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
122
Οι δίσκοι φρένου που έχουν φθαρεί μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι οι φθαρμένοι δίσκοι φρένου αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Ελέγξτε το πάχος των δίσκων φρένων εμπρός και πίσω, σε
περισσότερα σημεία του δίσκου φρένου, στη διάσταση
.
A
Πληροφορίες
Λόγω της φθοράς, μειώνεται το πάχος του δίσκου
φρένου στην περιοχή της επιφάνειας επαφής
των
τακακιών.
1
Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς
100135-10
»
–
Εμπρός
4,2 mm
Πίσω
4,5 mm
Εάν το πάχος του δίσκου φρένου είναι μικρότερο από την
προκαθορισμένη τιμή.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του μπροστινού τροχού.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του πίσω τροχού.
Ελέγξτε τους δίσκους φρένου εμπρός και πίσω για τυχόν
ζημιά, δημιουργία ρωγμών και παραμόρφωση.
»
Εάν ο δίσκος του φρένου έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει ρωγμές ή παραμόρφωση:
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του μπροστινού τροχού.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του πίσω τροχού.
123
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.4
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το αντίστοιχο σημάδι ή/και την προβλεπόμενη τιμή,
το σύστημα φρένων παρουσιάζει διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
124
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο διαστολής υγρού φρένων
που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο παράθυρο ελέγχου.
»
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων κατέβει κάτω από την
ένδειξη
:
A
–
Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 125)
K00358-10
13.5
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το αντίστοιχο σημάδι ή/και την προβλεπόμενη τιμή,
το σύστημα φρένων παρουσιάζει διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
125
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Προειδοποίηση
Ερεθισμοί του δέρματος
Το υγρό φρένων προκαλεί ερεθισμούς του δέρματος.
–
Φυλάξτε το υγρό φρένων μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Μην αφήσετε το υγρό φρένων να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης υγρού φρένων, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο με άφθονο νερό.
–
Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια προσεκτικά με νερό
και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας υγρό φρένων, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
126
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση υγρό φρένων DOT 5. Αυτό το υγρό έχει ως βάση το λάδι σιλικόνης και έχει ιώδες χρώμα. Οι τσιμούχες και τα σωληνάκια των φρένων δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση
υγρού φρένων DOT 5.
Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα, καθώς το υγρό φρένων
αλλοιώνει τη βαφή.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.
Προεργασία
– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.
( σελ. 128)
Κύρια εργασία
– Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο διαστολής υγρού φρένων
που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.
–
–
–
Αφαιρέστε τις βίδες
1.
Αφαιρέστε το καπάκι 2 με τη μεμβράνη 3.
Γεμίστε με υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη A.
Προδιαγραφή
V00059-10
Διάσταση
(στάθμη
υγρού φρένων κάτω από το
επάνω άκρο του δοχείου)
A
5 mm
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 (
σελ. 248)
127
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Τοποθετήστε το καπάκι με τη μεμβράνη. Τοποθετήστε και
σφίξτε τις βίδες.
Πληροφορίες
Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει
υπερχειλίσει ή χυθεί.
13.6
Έλεγχος τακακιών φρένου μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα φθαρμένα τακάκια φρένων μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι τα φθαρμένα τακάκια φρένων αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι δίσκοι φρένου που έχουν υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι φορείς των επενδύσεων τριβής
τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Κατά συνέπεια, η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι
δίσκοι των φρένων καταστρέφονται.
–
128
Ελέγχετε τακτικά τα τακάκια φρένων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε
σχέση με το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος
.
A
Ελάχιστο επιτρεπτό
πάχος
≥ 1 mm
A
»
Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το
ελάχιστο επιτρεπτό πάχος:
–
M00662-10
–
Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία
ρωγμών.
»
Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές:
–
13.7
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού.
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού.
Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ φρένου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν υπάρχει νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του
πίσω τροχού.
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
129
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Απαγκιστρώστε το ελατήριο
–
Μετακινήστε το πεντάλ φρένου από το στοπ έως το σημείο
επαφής με το αξονάκι πίεσης της τρόμπας του πίσω φρένου
και ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή
.
1.
A
Προδιαγραφή
Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ
φρένου
»
V00060-10
13.8
Εάν η νεκρή διαδρομή δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
3 … 5 mm
Ρυθμίστε τη βασική θέση του πεντάλ φρένου.
( σελ. 130)
Αγκιστρώστε το ελατήριο
1.
Ρύθμιση βασικής θέσης του πεντάλ φρένου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν υπάρχει νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του
πίσω τροχού.
–
130
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Απαγκιστρώστε το ελατήριο
–
Αφαιρέστε τη βίδα
–
Λασκάρετε το παξιμάδι
και περιστρέψτε το προς τα πίσω
μαζί με τη σφαιρική άρθρωση
, μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη νεκρή διαδρομή.
1.
6.
4
5
–
Για την ανεξάρτητη προσαρμογή της βασικής θέσης του
πεντάλ φρένου, λασκάρετε το παξιμάδι
και περιστρέψτε
ανάλογα τη βίδα
.
2
3
V00061-10
Πληροφορίες
Η περιοχή ρύθμισης είναι περιορισμένη.
–
Περιστρέψτε ανάλογα τη σφαιρική άρθρωση
, μέχρι να
ρυθμιστεί η νεκρή διαδρομή
. Εάν απαιτείται, προσαρμόστε
τη βασική θέση του πεντάλ φρένου.
5
A
Προδιαγραφή
Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ
φρένου
–
Κοντράρετε τη βίδα
3 … 5 mm
3 και σφίξτε το παξιμάδι 2.
Προδιαγραφή
Υπόλοιπα παξιμάδια
αναρτήσεων
–
M6
Κοντράρετε τη σφαιρική άρθρωση
παξιμάδι
.
10 Nm
5 και σφίξτε το
4
131
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Προδιαγραφή
Παξιμάδι άξονα πίεσης πεντάλ φρένου
–
M6
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
6 Nm
6.
Προδιαγραφή
Βίδα σφαιρικού συνδέσμου
άξονα πίεσης
στην τρόμπα
πίσω φρένου
–
13.9
M6
Αγκιστρώστε το ελατήριο
10 Nm
Loctite®243™
1.
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
132
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
–
Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής
υγρού φρένων.
»
Εάν η στάθμη του υγρού φτάσει στην ένδειξη MIN
–
1:
Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ( σελ. 134)
V00081-10
133
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.10
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Ερεθισμοί του δέρματος
134
Το υγρό φρένων προκαλεί ερεθισμούς του δέρματος.
–
Φυλάξτε το υγρό φρένων μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Μην αφήσετε το υγρό φρένων να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης υγρού φρένων, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο με άφθονο νερό.
–
Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια προσεκτικά με νερό
και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας υγρό φρένων, αλλάξτε τα ρούχα σας.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση υγρό φρένων DOT 5. Αυτό το υγρό έχει ως βάση το λάδι σιλικόνης και έχει ιώδες χρώμα. Οι τσιμούχες και τα σωληνάκια των φρένων δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση
υγρού φρένων DOT 5.
Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα, καθώς το υγρό φρένων
αλλοιώνει τη βαφή.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.
Προεργασία
– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
σελ. 136)
135
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Κύρια εργασία
– Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.
–
Αφαιρέστε το βιδωτό καπάκι
–
Συμπληρώστε υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη MAX.
1 με τη μεμβράνη 2.
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 (
–
V00565-10
13.11
σελ. 248)
Τοποθετήστε το βιδωτό καπάκι με τη μεμβράνη και σφίξτε το.
Πληροφορίες
Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει
υπερχειλίσει ή χυθεί.
Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
136
Τα φθαρμένα τακάκια φρένων μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι τα φθαρμένα τακάκια φρένων αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι δίσκοι φρένου που έχουν υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι φορείς των επενδύσεων τριβής
τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Κατά συνέπεια, η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι
δίσκοι των φρένων καταστρέφονται.
–
Ελέγχετε τακτικά τα τακάκια φρένων.
–
Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε
σχέση με το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος
.
A
Ελάχιστο επιτρεπτό
πάχος
≥ 1 mm
A
»
Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το
ελάχιστο επιτρεπτό πάχος:
–
C00318-10
–
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του πίσω τροχού.
Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία
ρωγμών.
»
Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές:
–
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του πίσω τροχού.
137
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
14.1
Αφαίρεση μπροστινού τροχού
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
–
Ανυψώστε τη μοτοσικλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 99)
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε τη βίδα
στροφών τροχού
–
–
V00566-10
1 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού
2 έξω από την οπή.
Ξεβιδώστε τις βίδες 3 και αφαιρέστε τα
δαχτυλίδια-αποστάτες 4.
Πιέστε τα τακάκια φρένου προς τα πίσω, περιστρέφοντας
ελαφρά προς το πλάι τη δαγκάνα του φρένου επάνω στον
δίσκο του φρένου. Τραβήξτε τη δαγκάνα του φρένου προσεκτικά προς τα πίσω, για να την αφαιρέσετε από τον δίσκο του
φρένου και κρεμάστε την στο πλάι.
Πληροφορίες
Μην πατάτε τη μανέτα του φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει τη δαγκάνα του φρένου.
138
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
–
–
Λασκάρετε τη βίδα
5 κατά μερικές περιστροφές.
Λασκάρετε τις βίδες 6.
Πιέστε τη βίδα 5, για να σπρώξετε τον άξονα έξω από το
νύχι του καλαμιού.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
5.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Μειωμένη ικανότητα πέδησης
λόγω ζημιάς στους δίσκους των φρένων.
602546-10
–
–
Ακουμπήστε τον τροχό κατά τέτοιον τρόπο, ώστε
να μην προκαλείται ζημιά στους δίσκους του
φρένου.
Συγκρατήστε τον μπροστινό τροχό και αφαιρέστε τον άξονα.
Αφαιρέστε τον μπροστινό τροχό από το πιρούνι.
139
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Αφαιρέστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες
7.
H00934-12
14.2
Τοποθέτηση μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
140
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.
»
Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά:
–
–
Αλλάξτε το ρουλεμάν τροχού μπροστά.
Καθαρίστε και λιπάνετε τις τσιμούχες άξονα
και τις επιφάνειες τριβής
των δαχτυλιδιών-αποστατών.
1
A
Γράσο μακράς διάρκειας (
H01071-10
σελ. 250)
–
Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
–
Καθαρίστε τη βίδα
–
2 και τον άξονα 3.
Λιπάνετε ελαφρά τον άξονα 3.
Γράσο μακράς διάρκειας (
–
σελ. 250)
Ανυψώστε τον μπροστινό τροχό μέσα στο πιρούνι, φέρτε τον
στη σωστή θέση και στη συνέχεια τοποθετήστε τον άξονα.
Πληροφορίες
Το βέλος στη ζάντα, κοντά στο κέντρο του τροχού,
καταδεικνύει την κατεύθυνση κίνησης.
Ο δίσκος του φρένου είναι τοποθετημένος κοιτάζοντας
προς την κατεύθυνση κίνησης αριστερά.
K00430-10
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
2.
141
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφή
Βίδα άξονα τροχού
εμπρός
–
M24x1,5
45 Nm
Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
στην οπή. Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
.
4
5
Προδιαγραφή
Υπόλοιπες βίδες
αναρτήσεων
–
M6
10 Nm
Τοποθετήστε τη δαγκάνα φρένου.
Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.
V00566-11
–
Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες
βίδες
, αλλά μην τις σφίξετε ακόμη.
6. Τοποθετήστε τις
7
Προδιαγραφή
Βίδα δαγκάνας
φρένου εμπρός
–
M10x1,25
45 Nm
Πατήστε πολλές φορές τη μανέτα του φρένου, μέχρι να εφαρμόσουν τα τακάκια στο δίσκο του φρένου και να δημιουργηθεί
ένα σημείο πίεσης. Στερεώστε τη μανέτα φρένου σε πατημένη
θέση.
Η δαγκάνα φρένου ευθυγραμμίζεται.
–
142
Loctite®243™
Σφίξτε τις βίδες
7.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Προδιαγραφή
Βίδα δαγκάνας
φρένου εμπρός
M10x1,25
45 Nm
Loctite®243™
–
Αφαιρέστε το εργαλείο σύσφιξης της μανέτας φρένου.
–
Κατεβάστε τη μοτοσικλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 100)
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
–
Πατήστε το φρένο του μπροστινού τροχού και συμπιέστε μερικές φορές δυνατά το πιρούνι.
Οι μπουκάλες ευθυγραμμίζονται.
–
Σφίξτε τις βίδες
8.
Προδιαγραφή
Βίδα νυχιού καλαμιού
M8
15 Nm
K00434-10
14.3
Αφαίρεση πίσω τροχού
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
143
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Κύρια εργασία
– Πιέστε τη δαγκάνα του φρένου με το χέρι επάνω στο δίσκο του
φρένου, για να πιέσετε προς τα πίσω το έμβολο της δαγκάνας.
–
–
Αφαιρέστε τη βίδα
στροφών τροχού
1 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού
2 έξω από την οπή.
Αφαιρέστε το παξιμάδι 3. Αφαιρέστε τους τεντωτήρες της
αλυσίδας 4.
E01042-10
–
E01044-10
144
Τραβήξτε τον άξονα
προς τα έξω μόνο όσο χρειάζεται, για
να μπορεί ο πίσω τροχός να μετακινηθεί προς τα εμπρός.
5
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Σπρώξτε τον πίσω τροχό, όσο πιο μπροστά γίνεται. Αφαιρέστε
την αλυσίδα από το γρανάζι του τροχού.
Πληροφορίες
Καλύψτε τα εξαρτήματα, για να τα προστατέψετε από
τυχόν ζημιές.
E01045-01
–
Συγκρατήστε τον πίσω τροχό και αφαιρέστε τον άξονα.
–
Τραβήξτε τον πίσω τροχό προς τα πίσω όσο χρειάζεται, για να
απελευθερωθεί η βάση της δαγκάνας φρένου και να κρεμαστεί
ελεύθερα ανάμεσα στο δίσκο του φρένου και στη ζάντα.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι δίσκοι φρένου που έχουν
υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
–
–
Ο τροχός πρέπει να αποτίθεται πάντοτε κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο
δίσκο του φρένου.
Αφαιρέστε τον πίσω τροχό από το ψαλίδι.
Πληροφορίες
Μην πατάτε το πεντάλ φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει
τον πίσω τροχό.
145
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Αφαιρέστε το δαχτυλίδι-αποστάτη
6.
R04972-10
14.4
Τοποθέτηση πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Μετά την τοποθέτηση του πίσω τροχού, αρχικά δεν υπάρχει ικανότητα πέδησης
στο φρένο του πίσω τροχού.
–
146
Πατήστε το πεντάλ φρένου πολλές φορές πριν την έναρξη της οδήγησης, μέχρι να αισθανθείτε ένα
σταθερό σημείο πίεσης.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού.
( σελ. 149)
–
Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.
»
Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά:
–
–
Αλλάξτε το ρουλεμάν τροχού πίσω.
Καθαρίστε και λιπάνετε την τσιμούχα άξονα
φάνεια τριβής
του δαχτυλιδιού-αποστάτη.
1 και την επι-
A
Γράσο μακράς διάρκειας (
T02509-10
σελ. 250)
–
Τοποθετήστε το δαχτυλίδι-αποστάτη.
–
Καθαρίστε και λιπάνετε με γράσο το σπείρωμα του άξονα και
του παξιμαδιού.
Γράσο μακράς διάρκειας (
–
Καθαρίστε και λιπάνετε ελαφρά τον άξονα.
Γράσο μακράς διάρκειας (
–
σελ. 250)
σελ. 250)
Καθαρίστε τα σημεία επαφής στη βάση της δαγκάνας φρένου
και στο ψαλίδι.
147
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Φέρτε σε επαφή την κόντρα για τη βάση της δαγκάνας
φρένου
και το ψαλίδι.
–
Ανυψώστε τον πίσω τροχό μέσα στο ψαλίδι, φέρτε τον στη
σωστή θέση και στη συνέχεια τοποθετήστε τον άξονα.
B
Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.
–
Περάστε την αλυσίδα στο γρανάζι του τροχού.
–
Τοποθετήστε τους τεντωτήρες της αλυσίδας
το παξιμάδι
χωρίς να το σφίξετε ακόμη.
2. Τοποθετήστε
3
Πληροφορίες
Τοποθετήστε τον τεντωτήρα αλυσίδας αριστερά και
δεξιά στην ίδια θέση.
–
Βεβαιωθείτε ότι οι τεντωτήρες της αλυσίδας
εφαρμόζουν
στις ρυθμιστικές βίδες. Σφίξτε το παξιμάδι
.
2
3
Προδιαγραφή
Για να είναι ευθυγραμμισμένος σωστά ο πίσω τροχός, τα
σημάδια στους τεντωτήρες αλυσίδας αριστερά και δεξιά
πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση, σε σχέση με τα
σημάδια αναφοράς
.
E01041-11
C
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
–
M25x1,5
90 Nm
Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
στην οπή. Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
.
5
148
4
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Προδιαγραφή
Υπόλοιπες βίδες
αναρτήσεων
–
M6
10 Nm
Πατήστε πολλές φορές το πεντάλ φρένου, μέχρι να εφαρμόσουν τα τακάκια στο δίσκο του φρένου και να δημιουργηθεί
ένα σημείο πίεσης.
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
–
14.5
σελ. 107)
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού
Πληροφορίες
Η δύναμη του κινητήρα μεταδίδεται από το γρανάζι τροχού της αλυσίδας μέσω 6 σινεμπλόκ στον πίσω
τροχό. Αυτά φθείρονται κατά τη χρήση. Εάν δεν αλλαχθούν έγκαιρα τα σινεμπλόκ, προκαλείται ζημιά στη
γραναζιέρα και στο κέντρο του πίσω τροχού.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
–
Αφαιρέστε τον πίσω τροχό.
(
σελ. 143)
149
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε το έδρανο
»
Εάν το έδρανο έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει φθορά:
–
–
2 του κέντρου πίσω τροχού για τυχόν
Εάν τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού έχουν υποστεί
ζημιά ή παρουσιάζουν φθορά:
–
150
Αλλάξτε το ρουλεμάν γραναζιέρας.
Ελέγξτε τα σινεμπλόκ
ζημιά και φθορά.
»
E01046-10
1.
Αντικαταστήστε όλα τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω
τροχού.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Ακουμπήστε τον πίσω τροχό σε έναν πάγκο εργασίας με το
γρανάζι τροχού της αλυσίδας προς τα επάνω και τοποθετήστε
τον άξονα στο κέντρο του τροχού.
–
Για να ελέγξετε την ανοχή
, συγκρατήστε τον πίσω τροχό
και προσπαθήστε να περιστρέψετε το γρανάζι τροχού της αλυσίδας με το χέρι.
A
Πληροφορίες
Η ανοχή μετριέται στην εξωτερική πλευρά του γραναζιού τροχού της αλυσίδας.
E01047-10
Τζόγος λαστιχένιων αποσβεστήρων πίσω τροχού
»
Εάν η ανοχή
τιμή:
–
≤ 5 mm
A είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη
Αντικαταστήστε όλους τους λαστιχένιους αποσβεστήρες της πλήμνης πίσω τροχού.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τον πίσω τροχό.
(
σελ. 146)
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
σελ. 107)
151
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
14.6
Έλεγχος κατάστασης ελαστικών
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
του οχήματος.
–
Εάν κλατάρει κάποιο ελαστικό κατά την οδήγηση, προκαλείται απώλεια ελέγχου
Βεβαιωθείτε ότι αντικαθίστανται άμεσα τα ελαστικά που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πτώσης Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών στον μπροστινό και στον πίσω τροχό επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τον έλεγχο του οχήματος.
–
Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός και ο πίσω τροχός εφοδιάζονται μόνο με ελαστικά ίδιου πέλματος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα μη εγκεκριμένα ή συνιστώμενα ελαστικά και οι μη εγκεκριμένοι ή συνιστώμενοι τροχοί επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
–
152
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την
KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τα καινούργια ελαστικά παρουσιάζουν μειωμένη πρόσφυση.
Στα καινούργια ελαστικά, η επιφάνεια κύλισης δεν έχει αγριέψει.
–
Όταν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά, οδηγήστε συγκρατημένα και με εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης.
Φάση ρονταρίσματος
200 km
Πληροφορίες
Ο τύπος, η κατάσταση και η πίεση των ελαστικών επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.
Τα φθαρμένα ελαστικά επηρεάζουν αρνητικά την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, ιδιαίτερα σε υγρό
έδαφος.
–
Ελέγξτε το μπροστινό και το πίσω ελαστικό για σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα και λοιπές φθορές.
»
Εάν το ελαστικό παρουσιάζει σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα ή λοιπές φθορές:
–
–
Αλλάξτε το ελαστικό.
Ελέγξτε το βάθος των αυλακώσεων του πέλματος.
Πληροφορίες
400602-10
Προσέξτε το νομικά καθορισμένο ελάχιστο
επιτρεπόμενο βάθος αυλακώσεων πέλματος, που
ισχύει στη χώρα σας.
153
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ελάχιστο βάθος
αυλακώσεων πέλματος
»
Εάν το βάθος αυλακώσεων πέλματος είναι μικρότερο από
το ελάχιστο επιτρεπτό βάθος:
–
–
≥ 2 mm
Αλλάξτε το ελαστικό.
Ελέγξτε την παλαιότητα των ελαστικών.
Πληροφορίες
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών περιλαμβάνεται συνήθως στην επιγραφή του ελαστικού και
καταδεικνύεται με τα τελευταία τέσσερα ψηφία του
χαρακτηρισμού DOT. Τα πρώτα δύο ψηφία δηλώνουν
την εβδομάδα κατασκευής και τα τελευταία δύο ψηφία
το έτος κατασκευής.
Η KTM συνιστά την αλλαγή των ελαστικών, ανεξάρτητα
από την πραγματική φθορά, το αργότερο μετά από 5
χρόνια.
H01144-10
»
Εάν το ελαστικό είναι παλαιότερο από 5 χρόνια:
–
154
Αλλάξτε το ελαστικό.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
14.7
Έλεγχος πίεσης ελαστικών
Πληροφορίες
Η πολύ χαμηλή πίεση στα ελαστικά προκαλεί μη κανονική φθορά και υπερθέρμανση των ελαστικών.
Η σωστή πίεση στα ελαστικά διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή οδηγική άνεση και τη μέγιστη διάρκεια
ζωής των ελαστικών.
–
Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
–
Ελέγχετε την πίεση ελαστικών όταν τα ελαστικά είναι κρύα.
Πίεση ελαστικών, μόνο οδηγός
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,0 bar
Πίεση ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο
400695-01
»
2,0 bar
Πίσω
2,2 bar
Εάν η πίεση ελαστικών δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
Εμπρός
Διορθώστε την πίεση ελαστικών.
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
155
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
14.8
Χρήση του σπρέι επισκευής ελαστικών
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η λανθασμένη χρήση σπρέι επισκευής ελαστικών οδηγεί σε απώλεια πίεσης του επισκευασμένου ελαστικού.
Δεν μπορούν όλες οι ζημιές να επισκευαστούν με σπρέι
επισκευής ελαστικών.
–
Προσέξτε τις υποδείξεις και προδιαγραφές του κατασκευαστή του σπρέι επισκευής ελαστικών.
–
Οδηγήστε αργά και προσεκτικά, όταν έχετε
επισκευάσει ένα ελαστικό με σπρέι επισκευής
ελαστικών.
–
Οδηγήστε μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο και ζητήστε
να αντικατασταθεί το ελαστικό.
H03319-01
Η επισκευή με σπρέι επισκευής ελαστικών θα πρέπει να γίνεται
μόνο σε περίπτωση ανάγκης.
Αντί της επισκευής συνιστάται η μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
156
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
15.1
Αφαίρεση μπαταρίας 12 V
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.
–
Φυλάσσετε τις μπαταρίες 12 V μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας.
–
Διατηρείτε την μπαταρία 12 V μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες.
–
Φορτίζετε τις μπαταρίες 12 V μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν τα υγρά ή τα αέρια της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 103)
157
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κύρια εργασία
– Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο
12 V.
V00580-10
158
1 από την μπαταρία
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
–
Αφαιρέστε το καπάκι του θετικού πόλου
2.
Αποσυνδέστε και τα δύο θετικά καλώδια 3 από την μπαταρία 12 V.
–
Απαγκιστρώστε το λάστιχο συγκράτησης
–
Τραβήξτε την μπαταρία 12 V προς τα επάνω, έξω από τη θήκη
της μπαταρίας.
4.
V00578-10
159
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.2
Τοποθέτηση μπαταρίας 12 V
Κύρια εργασία
– Τοποθετήστε την μπαταρία 12 V στη θήκη της μπαταρίας.
Μπαταρία 12 V (HTZ12A-BS) (
σελ. 238)
Οι πόλοι της μπαταρίας δείχνουν αντίθετα από την κανονική κατεύθυνση κίνησης.
–
–
Τοποθετήστε το λάστιχο συγκράτησης
1.
Συνδέστε και τα δύο θετικά καλώδια 2 με την μπαταρία 12 V.
Προδιαγραφή
Βίδα πόλου μπαταρίας
–
V00579-10
160
M6
Τοποθετήστε το καπάκι θετικού πόλου
2 Nm
3.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο
4 με την μπαταρία 12 V.
Προδιαγραφή
Βίδα πόλου μπαταρίας
M6
2 Nm
V00580-11
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
–
σελ. 104)
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. (
σελ. 58)
161
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.3
Φόρτιση μπαταρίας 12 V
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.
–
Φυλάσσετε τις μπαταρίες 12 V μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας.
–
Διατηρείτε την μπαταρία 12 V μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες.
–
Φορτίζετε τις μπαταρίες 12 V μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν τα υγρά ή τα αέρια της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
Οι μπαταρίες 12 V περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.
–
Οι μπαταρίες 12 V δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.
–
Απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες 12 V σε ένα σημείο συλλογής μπαταριών.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
162
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Πληροφορίες
Ακόμη και όταν η μπαταρία 12 V δεν χρησιμοποιείται, το φορτίο της μειώνεται καθημερινά.
Ιδιαίτερα σημαντικά για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 12 V είναι η κατάσταση φόρτισης και το είδος
φόρτισης.
Η ταχυφόρτιση με υψηλότερη ένταση ρεύματος φόρτισης έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης ή του χρόνου φόρτισης,
διαφεύγει ηλεκτρολύτης μέσω των βαλβίδων ασφαλείας. Εξαιτίας αυτού μειώνεται η χωρητικότητα της
μπαταρίας 12 V.
Η μπαταρία 12 V πρέπει να φορτιστεί άμεσα, εάν αποφορτιστεί εντελώς.
Τα μεγάλα διαστήματα ακινησίας με άδεια μπαταρία προκαλούν πλήρη αποφόρτιση και θειίκωση της μπαταρίας 12 V, με αποτέλεσμα την καταστροφή της.
Η μπαταρία 12 V δεν χρειάζεται συντήρηση. Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη δεν χρειάζεται.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
–
Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο από την μπαταρία 12 V,
για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο ηλεκτρονικό
σύστημα του οχήματος.
σελ. 103)
163
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κύρια εργασία
– Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης με την μπαταρία 12 V. Ενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης.
Συσκευή φόρτισης μπαταρίας (58429074000)
Με τη συγκεκριμένη συσκευή φόρτισης μπορεί να ελεγχθεί
επίσης η τάση ηρεμίας, η ικανότητα εκκίνησης της μπαταρίας
12 V και ο εναλλάκτης. Εκτός αυτού, με αυτή τη συσκευή αποκλείεται η υπερφόρτωση της μπαταρίας 12 V.
Πληροφορίες
Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση το καπάκι
–
1.
Μετά τη φόρτιση απενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης και
αποσυνδέστε την από την μπαταρία 12 V.
Προδιαγραφή
Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης και του χρόνου φόρτισης.
Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία 12 V, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα
M00672-10
–
3 μήνες
Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο με την μπαταρία 12 V.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
–
164
σελ. 104)
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. (
σελ. 58)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
15.4
Αλλαγή της κύριας ασφάλειας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς
τος.
Οι λανθασμένες ασφάλειες προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήμα-
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις ασφάλειες.
Πληροφορίες
Με την κύρια ασφάλεια προστατεύονται όλοι οι καταναλωτές ρεύματος του οχήματος. Η κύρια ασφάλεια
βρίσκεται κάτω από τη σέλα συνοδηγού.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 103)
165
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια
1.
V00581-10
–
Αφαιρέστε την καμένη κύρια ασφάλεια
2.
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
Στο ρελέ εκκίνησης υπάρχει μια εφεδρική
ασφάλεια
.
A
3
–
V00582-10
Τοποθετήστε την καινούργια κύρια ασφάλεια.
Ασφάλεια (58011109130) (
σελ. 238)
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική ασφάλεια στο
ρελέ εκκίνησης, για να την έχετε στη διάθεσή σας, εάν
σας χρειαστεί.
166
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Τοποθετήστε τα προστατευτικά καπάκια
1.
V00581-10
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
–
15.5
σελ. 104)
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. (
σελ. 58)
Αλλαγή ασφαλειών του ABS
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς
τος.
Οι λανθασμένες ασφάλειες προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήμα-
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις ασφάλειες.
167
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πληροφορίες
Δύο ασφάλειες για το ABS είναι τοποθετημένες κάτω από τη σέλα συνοδηγού. Με αυτές τις δύο ασφάλειες
προστατεύεται η αντλία επιστροφής και η υδραυλική μονάδα του ABS. Η τρίτη ασφάλεια, με την οποία
προστατεύεται η μονάδα ελέγχου του ABS, βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 103)
Αλλαγή ασφάλειας της υδραυλικής μονάδας του ABS:
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια
αφαιρέστε την ασφάλεια
.
1
–
Τοποθετήστε την καινούργια ασφάλεια.
Ασφάλεια (58011109115) (
–
V00584-10
168
σελ. 238)
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Αλλαγή ασφάλειας της αντλίας επιστροφής του ABS:
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια
αφαιρέστε την ασφάλεια
.
2
–
Τοποθετήστε την καινούργια ασφάλεια.
Ασφάλεια (58011109125) (
–
σελ. 238)
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
V00583-10
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
15.6
σελ. 104)
Αλλαγή ασφαλειών των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος
Πληροφορίες
Η ασφαλειοθήκη με τις ασφάλειες για τους επιμέρους καταναλωτές ρεύματος είναι τοποθετημένη στη δεξιά
πλευρά, κάτω από το ρεζερβουάρ καυσίμου.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
169
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε τη βίδα
1.
–
Αφαιρέστε το κάλυμμα
–
Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης
2.
V00084-10
K00365-10
170
3.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια.
Προδιαγραφή
Ασφάλεια 1 - 10 A - σύστημα ανάφλεξης, ταμπλό οργάνων,
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα, σύστημα συναγερμού (προαιρετικά), φλας
Ασφάλεια 2 - 10 A - σύστημα ανάφλεξης, ηλεκτρονική
μονάδα ελέγχου κινητήρα
Ασφάλεια 3 - 10 A - αντλία καυσίμου
K00366-10
Ασφάλεια 4 - 10 A - βεντιλατέρ ψυγείου
Ασφάλεια 5 - 10 A - κόρνα, φως φρένων
Ασφάλεια 6 - 15 A - φως μεγάλης σκάλας, φως μεσαίας
σκάλας, φως θέσης, πίσω φως, φως πινακίδας κυκλοφορίας
Ασφάλεια 7 - 10 A - για πρόσθετες συσκευές (συνεχές
θετικό)
Ασφάλεια 8 - 10 A - για πρόσθετες συσκευές (σύνδεση θετικού με τον κεντρικό διακόπτη ανάφλεξης)
Ασφάλεια 9 - 10 A - ABS
Ασφάλεια 10 - μη κατειλημμένη
Ασφάλεια SPARE - 10 A/15 A - εφεδρικές ασφάλειες
171
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
A
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Οι λανθασμένες ασφάλειες
προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.
–
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις
ασφάλειες.
Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή έντασης ρεύματος.
Ασφάλεια (75011088010) (
σελ. 239)
Ασφάλεια (75011088015) (
σελ. 239)
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική ασφάλεια στην
ασφαλειοθήκη, για να την έχετε στη διάθεσή σας, εάν
σας χρειαστεί.
172
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του καταναλωτή ρεύματος.
–
Κλείστε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.
–
Τοποθετήστε το κάλυμμα
–
2 στη σωστή θέση.
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα 1.
Προδιαγραφή
Βίδα σπόιλερ ρεζερβουάρ καυσίμου
M6
3 Nm
V00084-10
15.7
Αφαίρεση μάσκας μπροστινού φαναριού με το φανάρι
–
Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
173
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
–
–
Αφαιρέστε τις βίδες
1.
Αφαιρέστε τις βίδες 2.
K00439-10
V00075-10
174
–
Περιστρέψτε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού προς τα
μπροστά.
–
Αποσυνδέστε τις συνδέσεις φίσας
–
Αφαιρέστε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού.
3.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
15.8
Τοποθέτηση μάσκας μπροστινού φαναριού με το φανάρι
Κύρια εργασία
– Συνδέστε τις συνδέσεις φίσας
1.
V00075-11
–
Τοποθετήστε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού στη σωστή
θέση.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
2.
Προδιαγραφή
Βίδα μπροστινού
φαναριού
–
EJOT
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
2 Nm
3.
Προδιαγραφή
K00439-11
Υπόλοιπες βίδες
αναρτήσεων
–
M5
5 Nm
Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων.
175
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (
15.9
σελ. 181)
Αλλαγή λάμπας φαναριού
Υπόδειξη
Ζημιά στο κάτοπτρο
Οι λιπαρές ουσίες στο κάτοπτρο μειώνουν την ένταση του φωτός.
Οι λιπαρές ουσίες στο γυάλινο σώμα της λυχνίας πυράκτωσης εξατμίζονται λόγω της θερμότητας και επικάθονται στο κάτοπτρο.
–
Καθαρίστε το γυάλινο σώμα από ρύπους και λιπαρές ουσίες πριν την τοποθέτηση.
–
Μην αγγίζετε το γυάλινο σώμα με γυμνά χέρια.
Προεργασία
– Αφαιρέστε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού με το φανάρι.
( σελ. 173)
176
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Κύρια εργασία
– Αποσυνδέστε τη φίσα
1.
–
Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
–
Απαγκιστρώστε το έλασμα
–
Αφαιρέστε τη λυχνία πυράκτωσης
–
Τοποθετήστε μια καινούργια λυχνία πυράκτωσης στο κέλυφος
του φαναριού.
2.
V00064-10
3.
4.
Μπροστινό φανάρι (H4 / υποδοχή P43t) (
σελ. 239)
Οι προεξοχές συγκράτησης εισέρχονται στις εγκοπές.
–
Αγκιστρώστε το έλασμα
3.
K00438-10
177
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
–
Συνδέστε τη φίσα
2.
1.
V00064-10
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού με το
φανάρι. ( σελ. 175)
–
15.10
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (
σελ. 181)
Αλλαγή λάμπας για το φως θέσης
Υπόδειξη
Ζημιά στο κάτοπτρο
Οι λιπαρές ουσίες στο κάτοπτρο μειώνουν την ένταση του φωτός.
Οι λιπαρές ουσίες στο γυάλινο σώμα της λυχνίας πυράκτωσης εξατμίζονται λόγω της θερμότητας και επικάθονται στο κάτοπτρο.
–
Καθαρίστε το γυάλινο σώμα από ρύπους και λιπαρές ουσίες πριν την τοποθέτηση.
–
Μην αγγίζετε το γυάλινο σώμα με γυμνά χέρια.
178
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Προεργασία
– Αφαιρέστε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού με το φανάρι.
( σελ. 173)
Κύρια εργασία
– Τραβήξτε το λαστιχένιο παρέμβλημα
και το ντουί για το
φως θέσης
προσεκτικά έξω από το κέλυφος.
1
2
–
Αφαιρέστε τη λυχνία πυράκτωσης.
–
Τοποθετήστε την καινούργια λυχνία πυράκτωσης στο ντουί.
Φως θέσης (W5W / υποδοχή W2,1x9,5d) (
V00071-10
σελ. 239)
–
Τοποθετήστε το ντουί
με τη λυχνία πυράκτωσης προσεκτικά μέσα στο κέλυφος.
–
Τοποθετήστε το λαστιχένιο παρέμβλημα
2
1.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη μάσκα του μπροστινού φαναριού με το
φανάρι. ( σελ. 175)
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (
σελ. 181)
179
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.11
Αλλαγή λάμπας φλας
Υπόδειξη
Ζημιά στο κάτοπτρο
Οι λιπαρές ουσίες στο κάτοπτρο μειώνουν την ένταση του φωτός.
Οι λιπαρές ουσίες στο γυάλινο σώμα της λυχνίας πυράκτωσης εξατμίζονται λόγω της θερμότητας και επικάθονται στο κάτοπτρο.
–
Καθαρίστε το γυάλινο σώμα από ρύπους και λιπαρές ουσίες πριν την τοποθέτηση.
–
Μην αγγίζετε το γυάλινο σώμα με γυμνά χέρια.
–
Αφαιρέστε τη βίδα στην πίσω πλευρά του κελύφους του φλας.
–
Αφαιρέστε το κρύσταλλο του φλας
–
Πιέστε τη λυχνία πυράκτωσης ελαφρά μέσα στο ντουί, περιστρέψτε την περίπου 30 ° αριστερόστροφα και τραβήξτε την
έξω από το ντουί.
1.
Πληροφορίες
Μην ακουμπάτε το κάτοπτρο με τα δάχτυλά σας και
διατηρήστε το καθαρό από λιπαρές ουσίες.
V00066-10
–
Πιέστε την καινούργια λυχνία πυράκτωσης ελαφρά μέσα στο
ντουί και περιστρέψτε την δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα.
Φλας (RY10W / υποδοχή BAU15s) (
–
180
Τοποθετήστε το κρύσταλλο του φλας.
σελ. 239)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
15.12
–
Τοποθετήστε τη βίδα και περιστρέψτε την πρώτα
αριστερόστροφα, μέχρι να ασφαλίσει στο βήμα του
σπειρώματος. Σφίξτε ελαφρά τη βίδα.
–
Ελέγξτε τη λειτουργία των φλας.
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού
–
Ακινητοποιήστε το όχημα σε οριζόντια επιφάνεια μπροστά από
έναν ανοιχτόχρωμο τοίχο και κάντε ένα σημάδι στο ύψος της
μέσης του φαναριού.
–
Κάντε και ένα δεύτερο σημάδι σε απόσταση
πρώτο σημάδι.
B κάτω από το
Προδιαγραφή
Απόσταση
400726-10
–
B
5 cm
Ακινητοποιήστε το όχημα σε όρθια θέση και σε απόσταση
μπροστά από τον τοίχο και ανάψτε τα φώτα μεσαίας σκάλας.
A
Προδιαγραφή
Απόσταση
A
5m
–
Στη συνέχεια πρέπει να ανέβει στη μοτοσυκλέτα ο οδηγός, εάν
απαιτείται, με τις αποσκευές και το συνοδηγό.
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού.
181
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το όριο φωτός - σκότους σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση,
με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό,
πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι.
»
Εάν το όριο φωτός - σκότους δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
15.13
Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης φώτων μπροστινού
φαναριού. ( σελ. 182)
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού
Προεργασία
– Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (
σελ. 181)
Κύρια εργασία
– Ρυθμίστε το ύψος δέσμης φώτων του μπροστινού φαναριού
περιστρέφοντας τη βίδα
.
1
Προδιαγραφή
Το όριο φωτός - σκότους σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση,
με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό,
πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι (που έχετε
κάνει στο: Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού).
V00067-10
182
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Πληροφορίες
Η αριστερόστροφη περιστροφή αυξάνει το ύψος της
δέσμης των φώτων, ενώ η δεξιόστροφη το μειώνει.
Σε περίπτωση υψηλού φορτίου, μπορεί να απαιτείται
διόρθωση του ύψους δέσμης φώτων του μπροστινού
φαναριού.
15.14
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου
Η φίσα διαγνωστικού ελέγχου
τη σέλα του οδηγού.
1 είναι τοποθετημένη κάτω από
H00932-11
183
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.1
Σύστημα ψύξης
Μέσω της αντλίας νερού
στον κινητήρα επιτυγχάνεται εξαναγκασμένη κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού.
Η πίεση που δημιουργείται κατά τη θέρμανση στο σύστημα ψύξης
ρυθμίζεται μέσω μιας βαλβίδας στην τάπα του ψυγείου
. Μέσω
της θερμικής διαστολής, η περιττή ποσότητα του ψυκτικού υγρού
οδηγείται στο δοχείο διαστολής
. Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, η ποσότητα αυτή επιστρέφει και πάλι στο σύστημα ψύξης
μέσω αναρρόφησης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιτρεπόμενη θερμοκρασία ψυκτικού υγρού που αναφέρεται, χωρίς να
προκαλούνται βλάβες λειτουργίας.
1
2
3
K00436-10
115 °C
Η ψύξη πραγματοποιείται με τη βοήθεια του αέρα και ενός βεντιλατέρ ψυγείου
, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση υψηλής
θερμοκρασίας.
Όσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι και η ικανότητα ψύξης. Η ρύπανση των ψυκτρών του ψυγείου μειώνει επίσης την ικανότητα ψύξης.
4
402773-10
184
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
16.2
Έλεγχος της αντιψυκτικής προστασίας και της στάθμης του ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
185
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
Προεργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
δοχείου διαστολής.
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.
Αντιψυκτική προστασία
»
−25 … −45 °C
Εάν η αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού δεν
συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
V00069-11
–
1 και την τάπα 2 του
Διορθώστε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού
υγρού.
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
Η στάθμη ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται στην
ένδειξη MIN.
»
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές, αλλά το δοχείο δεν
είναι εντελώς άδειο:
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό μέχρι την ένδειξη MIN.
Ψυκτικό υγρό (
»
Εάν στο δοχείο διαστολής δεν υπάρχει ψυκτικό υγρό:
–
186
σελ. 248)
Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος ψύξης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Πληροφορίες
Μη θέσετε τη μοτοσυκλέτα σε λειτουργία!
–
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.
( σελ. 192)
–
Τοποθετήστε την τάπα
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο.
2 του δοχείου διαστολής.
Το ψυγείο πρέπει να είναι εντελώς γεμάτο.
»
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές:
–
»
Εάν απαιτείται συμπλήρωση μεγαλύτερης ποσότητας
ψυκτικού υγρού από την προκαθορισμένη τιμή:
> 0,50 l
–
–
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εξακριβώστε την αιτία της απώλειας.
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.
( σελ. 192)
Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου
1.
187
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.3
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
188
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Το ψυγείο είναι εντελώς γεμάτο.
Προεργασία
– Στηρίξτε τη μοτοσυκλέτα σε οριζόντια επιφάνεια.
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
.
1
Η στάθμη ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται στην
ένδειξη MIN.
»
V00068-11
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές, αλλά το δοχείο δεν
είναι εντελώς άδειο:
–
Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό μέχρι την ένδειξη MIN.
Ψυκτικό υγρό (
–
»
σελ. 248)
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
Εάν στο δοχείο διαστολής δεν υπάρχει ψυκτικό υγρό:
–
Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος ψύξης.
Πληροφορίες
Μη θέσετε τη μοτοσυκλέτα σε λειτουργία!
–
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.
( σελ. 192)
189
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.4
Άδειασμα ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
190
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση.
–
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου.
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το ψυκτικό υγρό.
–
Τοποθετήστε τη βίδα
με καινούργιο στεγανοποιητικό
δακτύλιο και σφίξτε την.
1 μαζί με το στεγανοποιητικό δακτύλιο.
1
Προδιαγραφή
K00379-10
Βιδωτή τάπα οπής
εξόδου αντλίας
νερού
–
M10x1
15 Nm
Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου.
191
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.5
Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος ψύξης
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
–
V00077-10
192
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
1.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Αφαιρέστε τη βίδα εξαέρωσης
–
Γείρετε το όχημα ελαφρά προς τα δεξιά.
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό, μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται
ψυκτικό υγρό χωρίς φυσαλίδες από το άνοιγμα εξαερισμού και
τοποθετήστε και σφίξτε αμέσως τη βίδα εξαέρωσης
.
2.
2
Ψυκτικό υγρό
K00444-10
–
1,20 l
Ψυκτικό υγρό
( σελ. 248)
Γεμίστε εντελώς το ψυγείο με ψυκτικό υγρό. Τοποθετήστε την
τάπα του ψυγείου
.
1
–
Ακουμπήστε το όχημα στο πλαϊνό σταντ.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
( σελ. 188)
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
193
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.6
–
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί, μέχρι να
ανάψει η 5η μπάρα της ένδειξης θερμοκρασίας.
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
–
Αφού κρυώσει, ελέγξτε ακόμη μία φορά τη στάθμη του
ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε
ψυκτικό υγρό.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
( σελ. 188)
Αλλαγή ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
194
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση.
–
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
1 μαζί με το στεγανοποιητικό δακτύλιο.
K00379-10
195
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το ψυκτικό υγρό.
–
Τοποθετήστε τη βίδα
με καινούργιο στεγανοποιητικό
δακτύλιο και σφίξτε την.
2.
1
Προδιαγραφή
Βιδωτή τάπα οπής
εξόδου αντλίας
νερού
K01002-10
M10x1
15 Nm
–
Αφαιρέστε τη βίδα εξαέρωσης
–
Γείρετε το όχημα ελαφρά προς τα δεξιά.
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό, μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται
ψυκτικό υγρό χωρίς φυσαλίδες από το άνοιγμα εξαερισμού και
τοποθετήστε και σφίξτε αμέσως τη βίδα εξαέρωσης
.
3.
3
Ψυκτικό υγρό
K00444-11
196
1,20 l
Ψυκτικό υγρό
( σελ. 248)
–
Γεμίστε εντελώς το ψυγείο με ψυκτικό υγρό. Τοποθετήστε την
τάπα του ψυγείου
.
–
Ακουμπήστε το όχημα στο πλαϊνό σταντ.
2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
–
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί, μέχρι να
ανάψει η 5η μπάρα της ένδειξης θερμοκρασίας.
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
–
Αφού κρυώσει, ελέγξτε ακόμη μία φορά τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και στο δοχείο διαστολής και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε ψυκτικό υγρό.
197
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.1
Έλεγχος βασικής θέσης λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
Πληροφορίες
Ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων δεν επιτρέπεται κατά την οδήγηση με το λεβιέ στη βασική θέση να ακουμπάει
στην μπότα.
Εάν ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων ακουμπάει συνεχώς στην μπότα, επιβαρύνεται υπερβολικά το κιβώτιο
ταχυτήτων.
–
Καθίστε σε θέση οδήγησης επάνω στο όχημα και μετρήστε την
απόσταση
ανάμεσα στην επάνω ακμή της μπότας και στο
λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων.
A
Απόσταση λεβιέ αλλαγής
ταχυτήτων από την επάνω
ακμή της μπότας
A
0
»
400692-10
198
10 … 20 mm
Εάν η απόσταση δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
Ρυθμίστε τη βασική θέση του λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων. ( σελ. 199)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17
17.2
Ρύθμιση βασικής θέσης λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
–
Αφαιρέστε τη βίδα
με τις ροδέλες και στη συνέχεια αφαιρέστε το λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
.
1
2
H01081-10
–
Καθαρίστε την οδόντωση
του λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων και
του άξονα αλλαγής ταχυτήτων.
–
Τοποθετήστε το λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων στην επιθυμητή
θέση στον άξονα αλλαγής ταχυτήτων και συνδέστε την
οδόντωση.
A
Πληροφορίες
Η περιοχή ρύθμισης είναι περιορισμένη.
Ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων δεν επιτρέπεται κατά την
αλλαγή ταχυτήτων να έρχεται σε επαφή με άλλα εξαρτήματα του οχήματος.
H01085-10
–
Τοποθετήστε τη βίδα με τις ροδέλες και σφίξτε την.
199
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Προδιαγραφή
Βίδα λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
17.3
M6
14 Nm
Loctite®243™
Drive Mode (προαιρετικά)
K00449-01
Πιθανές καταστάσεις
• SPORT – Εγκεκριμένη ισχύς με πολύ άμεση απόκριση, ο
έλεγχος πρόσφυσης επιτρέπει αυξημένη ολίσθηση του πίσω
τροχού
• STREET – Εγκεκριμένη ισχύς με ισορροπημένη απόκριση,
ο έλεγχος πρόσφυσης επιτρέπει την κανονική ολίσθηση του
πίσω τροχού
• RAIN – Εγκεκριμένη ισχύς με ήπια απόκριση για φιλικότερη
οδήγηση, ο έλεγχος πρόσφυσης επιτρέπει την κανονική ολίσθηση του πίσω τροχού
Στο μενού "Drive Mode" μπορούν να επιλεχθούν διάφορες ρυθμίσεις για το όχημα. Υπάρχουν οι επιλογές "SPORT", "STREET"
και "RAIN".
Ο τελευταίος επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας οδήγησης εμφανίζεται στην οθόνη.
200
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17
Πληροφορίες
Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας οδήγησης δεν επηρεάζει
το ABS.
Το μενού "Drive Mode" είναι διαθέσιμο μόνο όταν στο
όχημα υπάρχει TC.
17.4
Έλεγχος πρόσφυσης (προαιρετικά) (TC)
Ο έλεγχος πρόσφυσης (TC ( σελ. 201)) μειώνει τη ροπή
στρέψης του κινητήρα, σε περίπτωση απώλειας της πρόσφυσης
στον πίσω τροχό. Ανάλογα με τη ρύθμιση του ελέγχου
πρόσφυσης, ενδέχεται να είναι επιθυμητή μια μικρή ολίσθηση του
πίσω τροχού.
Πληροφορίες
K00395-01
Όταν ο έλεγχος πρόσφυσης είναι απενεργοποιημένος, ο
πίσω τροχός ενδέχεται να σπινάρει σε υψηλή επιτάχυνση ή
σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση - κίνδυνος πτώσης.
Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, ο
έλεγχος πρόσφυσης επανενεργοποιείται.
Στο ταμπλό οργάνων, ο έλεγχος της λειτουργίας ελέγχου
πρόσφυσης πραγματοποιείται μέσω του μενού "Drive Mode"
( σελ. 200). Στο μενού "TC/ABS" μπορεί να απενεργοποιηθεί ο
έλεγχος πρόσφυσης.
201
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Πληροφορίες
Όταν ο έλεγχος πρόσφυσης πραγματοποιεί ρύθμιση, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία TC .
Όταν ο έλεγχος πρόσφυσης είναι απενεργοποιημένος,
ανάβει η ενδεικτική λυχνία TC .
202
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
18.1
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα
Πληροφορίες
Η στάθμη λαδιού κινητήρα πρέπει να ελέγχεται με τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
–
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.
Πληροφορίες
Μετά το σβήσιμο του κινητήρα, περιμένετε ένα λεπτό
και στη συνέχεια ελέγξτε τη στάθμη.
K00381-10
Η στάθμη λαδιού κινητήρα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα
στα σημάδια
και
στο παράθυρο ελέγχου.
A
»
B
Εάν η στάθμη λαδιού κινητήρα βρίσκεται κάτω από το
σημάδι
:
B
–
»
Συμπληρώστε λάδι κινητήρα. (
σελ. 210)
Εάν η στάθμη λαδιού κινητήρα βρίσκεται επάνω από το
σημάδι
:
A
–
Διορθώστε τη στάθμη λαδιού κινητήρα.
203
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
18.2
Αλλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού, καθαρισμός των σητών λαδιού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το λάδι του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων θερμαίνεται πολύ κατά τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γάντια προστασίας.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Αδειάστε το λάδι κινητήρα με τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας.
204
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
Κύρια εργασία
– Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε οριζόντια επιφάνεια στηρίζοντάς την στο πλαϊνό σταντ.
–
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
–
Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
–
Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης λαδιού
και το στεγανοποιητικό δακτύλιο.
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.
–
Καθαρίστε καλά τη βίδα αποστράγγισης λαδιού με μαγνήτη.
–
Τοποθετήστε τη βίδα αποστράγγισης λαδιού με τον μαγνήτη
και καινούργιο στεγανοποιητικό δακτύλιο και σφίξτε την.
1 με το Ο-ρινγκ.
H01066-10
2 με το μαγνήτη
Προδιαγραφή
K00370-10
Βίδα αποστράγγισης
λαδιού με μαγνήτη
M12x1,5
20 Nm
205
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
–
Αφαιρέστε τις βίδες
. Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου
λαδιού
με το Ο-ρινγκ.
3
4
–
Τραβήξτε το φίλτρο λαδιού
τρου λαδιού.
5 έξω από το κέλυφος του φίλ-
Τσιμπίδα για δακτύλιους ασφαλείας (51012011000)
–
Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα και την επιφάνεια στεγανοποίησης.
–
Αφαιρέστε τις βίδες
. Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου
λαδιού
με το Ο-ρινγκ.
K00371-10
6
7
–
Τραβήξτε το φίλτρο λαδιού
τρου λαδιού.
8 έξω από το κέλυφος του φίλ-
Τσιμπίδα για δακτύλιους ασφαλείας (51012011000)
K00417-10
206
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.
–
Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα και την επιφάνεια στεγανοποίησης.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
–
Τοποθετήστε καινούργια φίλτρα λαδιού.
–
Λιπάνετε τα O-ρινγκ στα καπάκια φίλτρου λαδιού. Τοποθετήστε τα καπάκια των φίλτρων λαδιού
και
.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες.
4
7
Προδιαγραφή
Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού
M5
6 Nm
K00372-10
–
Αφαιρέστε τη βιδωτή τάπα
ρινγκ.
–
Αφήστε να αδειάσει το υπόλοιπο λάδι κινητήρα.
–
Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα και την επιφάνεια στεγανοποίησης.
8 με τη σήτα λαδιού 9 και τα O-
V00589-10
207
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
–
Αφαιρέστε τη βιδωτή τάπα
ρινγκ.
–
Αφήστε να αδειάσει το υπόλοιπο λάδι κινητήρα.
–
Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα και την επιφάνεια στεγανοποίησης.
–
Τοποθετήστε τη σήτα λαδιού
κλειδί άλεν.
–
Τοποθετήστε το κλειδί άλεν μέσα από την οπή της βιδωτής
τάπας στο απέναντι τμήμα της κάσας κινητήρα.
–
Σπρώξτε τη σήτα λαδιού μέχρι το τέρμα μέσα στην κάσα του
κινητήρα.
bk με τη σήτα λαδιού bl και τα O-
H00382-10
V00590-10
208
9 με τα Ο-ρινγκ επάνω σε ένα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
–
Τοποθετήστε τη βιδωτή τάπα
8 με το Ο-ρινγκ και σφίξτε την.
Προδιαγραφή
Βιδωτή τάπα σήτας
λαδιού
M20x1,5
15 Nm
K00370-11
–
Τοποθετήστε τη σήτα λαδιού με τα O-ρινγκ.
–
Τοποθετήστε τη βιδωτή τάπα
bk με το Ο-ρινγκ και σφίξτε την.
Προδιαγραφή
Βιδωτή τάπα σήτας
λαδιού
–
15 Nm
Προσθέστε λάδι κινητήρα από το καπάκι του συμπλέκτη.
Λάδι κινητήρα
K00375-10
M20x1,5
1,70 l
Λάδι κινητήρα
(SAE 10W/50)
( σελ. 247)
209
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
–
Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
και σφίξτε την.
1 με το Ο-ρινγκ
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
H01066-10
–
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
18.3
σελ. 203)
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα
Πληροφορίες
Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή η χρήση λαδιού κατώτερης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα
την πρόωρη φθορά του κινητήρα.
210
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
συμπληρώστε λάδι κινητήρα.
–
1 με το Ο-ρινγκ και
Συμπληρώστε λάδι κινητήρα μέχρι τη μέση του παραθύρου
ελέγχου.
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/50) (
σελ. 247)
Πληροφορίες
H01066-10
Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του λαδιού κινητήρα
δεν συνιστάται η ανάμειξη διαφορετικών λαδιών κινητήρα.
Συνιστούμε, εάν απαιτείται, την πραγματοποίηση αλλαγής λαδιού κινητήρα.
–
Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
και σφίξτε την.
1 με το Ο-ρινγκ
211
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
212
σελ. 203)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
19.1
Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μιας συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, προκαλείται
ζημιά ή καταστροφή ορισμένων εξαρτημάτων.
Το νερό διεισδύει λόγω της υψηλής πίεσης σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, φίσες, ντίζες Bowden, ρουλεμάν κλπ.
Η υπερβολικά υψηλή πίεση προκαλεί βλάβες και καταστροφή εξαρτημάτων.
–
Μην κατευθύνετε τη δέσμη νερού απευθείας επάνω σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, φίσες, ντίζες Bowden ή ρουλεμάν.
–
Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο ακροφύσιο της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης και
στο εξάρτημα.
Ελάχιστη απόσταση
60 cm
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Καθαρίζετε τακτικά τη μοτοσυκλέτα. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείτε αναλλοίωτη την αξία και την εμφάνισή
της για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση της μοτοσυκλέτας στο ηλιακό φως κατά τον καθαρισμό.
213
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
–
Σφραγίστε το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, για να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού.
–
Απομακρύνετε πρώτα τους έντονους ρύπους με δέσμη νερού
χαμηλής πίεσης.
–
Ψεκάστε τα σημεία που παρουσιάζουν έντονη ρύπανση με
καθαριστικό του εμπορίου για μοτοσυκλέτες και καθαρίστε τα
επιπρόσθετα με ένα πινέλο.
Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες (
σελ. 250)
401061-01
Πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, στο οποίο έχετε προσθέσει καθαριστικό για μοτοσυκλέτες του εμπορίου
και ένα μαλακό σφουγγάρι. Μην απλώνετε ποτέ καθαριστικό για μοτοσυκλέτες επάνω σε στεγνό όχημα, το
όχημα πρέπει πάντοτε να ξεπλένεται πρώτα με νερό.
Εάν το όχημα κινήθηκε σε δρόμους που έχουν επιστρωθεί με αλάτι, πρέπει να καθαριστεί με κρύο νερό.
Το ζεστό νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.
214
–
Αφήστε τη μοτοσυκλέτα να στεγνώσει καλά, αφού την ξεπλύνετε σχολαστικά με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.
–
Αφαιρέστε την τάπα από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα νερά και οι ρύποι επηρεάζουν το σύστημα φρένων.
–
–
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να στεγνώσετε τα τακάκια και τους δίσκους των φρένων
καθώς και για να καθαριστούν από τυχόν ρύπους.
Μετά τον καθαρισμό διανύστε με τη μοτοσυκλέτα μια μικρή
απόσταση, μέχρι να φτάσει ο κινητήρας σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
Πληροφορίες
Το νερό εξατμίζεται με τη θερμότητα ακόμη και στα
σημεία του κινητήρα και του συστήματος φρένων, στα
οποία δεν έχετε πρόσβαση.
–
Αφού κρυώσει η μοτοσυκλέτα, λιπάνετε όλα τα σημεία ολίσθησης και έδρασης.
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
–
Επιστρώστε αντιδιαβρωτικό υλικό στα άβαφα μεταλλικά
εξαρτήματα (με εξαίρεση τους δίσκους των φρένων και την
εξάτμιση).
σελ. 105)
Προϊόν αντιδιαβρωτικής προστασίας για βαφές, μέταλλο και
λάστιχο ( σελ. 251)
215
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
–
Επιστρώστε μη δραστικό προϊόν φροντίδας της βαφής σε όλα
τα βαμμένα εξαρτήματα.
Perfect Finish και γυαλιστικό βαφής (
σελ. 250)
Πληροφορίες
Μη γυαλίζετε τα πλαστικά τμήματα, που στην
κατάσταση παράδοσης είναι ματ, διότι διαφορετικά
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του υλικού.
–
Καθαρίστε όλα τα πλαστικά τμήματα και τα τμήματα ηλεκτροστατικής βαφής με ένα μη δραστικό καθαριστικό και επεξεργαστείτε τα με ένα ανάλογο προϊόν φροντίδας.
Ειδικό καθαριστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες ( σελ. 250)
–
Λιπάνετε την κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού.
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης (
216
σελ. 251)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
19.2
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας για χειμερινή χρήση
Πληροφορίες
Εάν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα και το χειμώνα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη το αλάτι, που
επιστρώνεται στους δρόμους. Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν κάποια προληπτικά μέτρα για την
αντιμετώπιση αυτού του δραστικού αλατιού.
Μετά από οδήγηση σε δρόμους που έχουν επιστρωθεί με αλάτι πρέπει να καθαρίζετε το όχημα προσεκτικά με κρύο νερό και να το στεγνώνετε καλά. Το ζεστό νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.
–
Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (
σελ. 213)
–
Καθαρίστε το σύστημα φρένων.
Πληροφορίες
401060-01
Μετά από ΚΑΘΕ τερματισμό της οδήγησης σε
δρόμους που έχουν επιστρωθεί με αλάτι, οι δαγκάνες
των φρένων και τα τακάκια των φρένων πρέπει,
αφού κρυώσουν και σε τοποθετημένη κατάσταση,
να καθαρίζονται σχολαστικά με κρύο νερό και να
στεγνώνονται καλά.
Μετά από οδήγηση σε δρόμους που έχουν επιστρωθεί
με αλάτι πρέπει να καθαρίζετε τη μοτοσυκλέτα προσεκτικά με κρύο νερό και να την στεγνώνετε καλά.
217
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
–
Επιστρώστε στον κινητήρα, στο ψαλίδι και σε όλα τα
υπόλοιπα γυμνά ή γαλβανισμένα εξαρτήματα (εξαιρούνται οι
δίσκοι των φρένων) αντιδιαβρωτικό υλικό με βάση το κερί.
Πληροφορίες
Δεν επιτρέπεται να πέσει αντιδιαβρωτικό υλικό στους
δίσκους των φρένων, διότι θα μειωθεί πάρα πολύ η
ικανότητα πέδησης.
–
218
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 105)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 20
20.1
Αποθήκευση
Πληροφορίες
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μοτοσυκλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να πραγματοποιήσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους τις παρακάτω εργασίες.
Ελέγξτε, πριν την αποθήκευση της μοτοσυκλέτας, τη λειτουργία και τη φθορά όλων των εξαρτημάτων. Εάν
απαιτούνται εργασίες σέρβις, επισκευές ή μετατροπές, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του διαστήματος αποθήκευσης (μικρότερος φόρτος εργασίας των συνεργείων). Με αυτόν τον
τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τους μεγάλους χρόνους αναμονής στο συνεργείο κατά την έναρξη της
σεζόν.
–
Κατά τον τελευταίο ανεφοδιασμό καυσίμου πριν την ακινητοποίηση της μοτοσυκλέτας, προσθέστε πρόσθετο καυσίμου.
Πρόσθετο καυσίμου (
401058-01
σελ. 251)
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο. (
σελ. 86)
–
Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (
–
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις
σήτες λαδιού. ( σελ. 204)
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. ( σελ. 185)
–
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
–
Αφαιρέστε την μπαταρία 12 V.
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
σελ. 213)
σελ. 155)
(
(
σελ. 157)
σελ. 162)
219
20 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Προδιαγραφή
Θερμοκρασία αποθήκευσης
της μπαταρίας 12 V χωρίς
άμεση έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία
–
0 … 35 °C
Σταθμεύστε το όχημα σε έναν στεγνό χώρο αποθήκευσης, που
δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Πληροφορίες
Η KTM συνιστά την τοποθέτηση της μοτοσυκλέτας σε
σταντ ανύψωσης.
220
–
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
–
Ανυψώστε τη μοτοσικλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 99)
–
Καλύψτε τη μοτοσυκλέτα με αεριζόμενη κουκούλα ή αεριζόμενο κάλυμμα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 20
Πληροφορίες
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε υλικά που δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία του
αέρα, διότι δεν μπορεί να διαφύγει η υγρασία με αποτέλεσμα την πρόκληση διάβρωσης.
Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση να αφήνετε τον
κινητήρα της αποθηκευμένης μοτοσυκλέτας να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Επειδή ο κινητήρας
δεν ζεσταίνεται επαρκώς, οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της καύσης υγροποιούνται και
σκουριάζουν τις βαλβίδες και το σύστημα εξάτμισης.
20.2
Έναρξη λειτουργίας μετά την αποθήκευση
401059-01
–
Κατεβάστε τη μοτοσικλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 100)
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 98)
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
–
Τοποθετήστε την μπαταρία 12 V.
–
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. (
–
Πραγματοποιήστε τις εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν
από κάθε θέση σε λειτουργία. ( σελ. 70)
(
σελ. 162)
(
σελ. 160)
σελ. 58)
221
20 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
–
222
Πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 21
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας δεν περιστρέφεται, όταν πατάτε το κουμπί της
μίζας
Σφάλμα χειρισμού
–
Πραγματοποιήστε τα βήματα
εργασίας για τη διαδικασία εκκίνησης.
( σελ. 71)
Αποφόρτιση μπαταρίας 12 V
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
( σελ. 162)
–
Ελέγξτε το ρεύμα ηρεμίας.
Η ασφάλεια 1, 2 ή 3 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
Η κύρια ασφάλεια έχει καεί
–
Αλλάξτε την κύρια ασφάλεια.
( σελ. 165)
Δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης
–
Ελέγξτε τη σύνδεση γείωσης.
Ο κινητήρας περιστρέφεται
μόνο όταν είναι πατημένη η
μανέτα του συμπλέκτη
Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο
κιβώτιο
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο
κιβώτιο και το πλαϊνό σταντ
είναι κατεβασμένο
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
Ο κινητήρας περιστρέφεται,
αλλά δεν εκκινείται
Σφάλμα χειρισμού
–
Πραγματοποιήστε τα βήματα
εργασίας για τη διαδικασία εκκίνησης.
( σελ. 71)
Η ασφάλεια 3 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
223
21 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας περιστρέφεται,
αλλά δεν εκκινείται
Ο σύνδεσμος του σωλήνα καυσίμου δεν είναι συνδεδεμένος
–
Συνδέστε το σύνδεσμο του σωλήνα
καυσίμου.
Βλάβη στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Κατά τη διαδικασία εκκίνησης
ανοίξατε το γκάζι
–
Κατά την εκκίνηση του κινητήρα ΜΗΝ
ανοίγετε το γκάζι.
–
Πραγματοποιήστε τα βήματα
εργασίας για τη διαδικασία εκκίνησης.
( σελ. 71)
Έντονη ρύπανση του φίλτρου
αέρα
–
Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
–
Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.
Έντονη ρύπανση του φίλτρου
καυσίμου
–
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου.
Βλάβη στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Πολύ χαμηλή ποσότητα ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης
–
Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος ψύξης.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού
στο δοχείο διαστολής. ( σελ. 188)
Ο κινητήρας έχει πολύ χαμηλή
απόδοση
Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά
224
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 21
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά
Πολύ λερωμένες ψύκτρες
ψυγείου
–
Καθαρίστε τις ψύκτρες του ψυγείου.
Δημιουργία αφρού στο
σύστημα ψύξης
–
Αδειάστε το ψυκτικό υγρό.
( σελ. 190)
–
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα
ψύξης. ( σελ. 192)
Ο εύκαμπτος σωλήνας ψυγείου
είναι διπλωμένος ή έχει υποστεί
ζημιά
–
Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
ψυγείου.
Βλάβη θερμοστάτη
–
Ελέγξτε το θερμοστάτη.
Η ασφάλεια 4 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
Βλάβη στο σύστημα βεντιλατέρ
ψυγείου
–
Ελέγξτε το σύστημα βεντιλατέρ
ψυγείου.
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει
Βλάβη στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Η ενδεικτική λυχνία νεκράς N
δεν ανάβει, όταν το κιβώτιο
ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση
νεκράς
Ο αισθητήρας αναγνώρισης
επιλεγμένης ταχύτητας δεν έχει
εκμαθηθεί
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
225
21 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας σβήνει κατά την
οδήγηση
Έλλειψη καυσίμου
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο.
( σελ. 86)
Η ασφάλεια 1, 2 ή 3 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
Η ασφάλεια του ABS έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες του ABS.
( σελ. 167)
Μεγάλη απόκλιση του αριθμού
στροφών του μπροστινού και
του πίσω τροχού
–
Σταματήστε, απενεργοποιήστε το
σύστημα ανάφλεξης και επανεκκινήστε
το όχημα.
Δυσλειτουργία στο ABS
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της
μνήμης βλαβών ABS με το εργαλείο
διάγνωσης της KTM.
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού κινητήρα διπλωμένος
–
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
εξαερισμού χωρίς να διπλώσει και, εάν
απαιτείται, αντικαταστήστε τον.
Πολύ υψηλή στάθμη λαδιού
κινητήρα
–
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. ( σελ. 203)
Πολύ λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα (ιξώδες)
–
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο
λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού.
( σελ. 204)
Η ασφάλεια 6 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
Η προειδοποιητική λυχνία του
ABS ανάβει
Υψηλή κατανάλωση λαδιού
Το μπροστινό φανάρι και το
φως θέσης δεν λειτουργούν
226
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 21
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Τα φλας, το φως φρένων και η
κόρνα δεν λειτουργούν
Η ασφάλεια 5 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
Η ώρα δεν εμφανίζεται πλέον ή
είναι λανθασμένη
Η ασφάλεια 1 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
–
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία.
( σελ. 58)
Δεν απενεργοποιήθηκε το
σύστημα ανάφλεξης κατά το
σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
( σελ. 162)
Η μπαταρία 12 V δεν φορτίζεται από τον εναλλάκτη
–
Ελέγξτε την τάση φόρτισης.
–
Ελέγξτε το ρεύμα ηρεμίας.
Η ασφάλεια 1 ή 2 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 169)
–
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία.
( σελ. 58)
Αποφόρτιση μπαταρίας 12 V
Στην οθόνη του ταμπλό
οργάνων δεν εμφανίζεται καμία
ένδειξη
227
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
22.1
Κινητήρας
Τύπος κατασκευής
Μονοκύλινδρος 4-χρονος βενζινοκινητήρας, υδρόψυκτος
Κυβισμός
692,7 cm³
Διαδρομή
80 mm
Διάμετρος (κυλίνδρου)
105 mm
Συμπίεση
12,7:1
Σύστημα χρονισμού
OHC, εισαγωγή με ζύγωθρα πιανόλας, εξαγωγή ελεγχόμενη με ζύγωθρα πιανόλας, κίνηση μέσω αλυσίδας
Διάμετρος βαλβίδων εισαγωγής
42 mm
Διάμετρος βαλβίδων εξαγωγής
34 mm
Διάκενο βαλβίδων, κρύες
Εισαγωγή στους: 20 °C
0,10 … 0,15 mm
Εξαγωγή στους: 20 °C
0,22 … 0,27 mm
Έδραση στροφαλοφόρου άξονα
2 κυλινδρικά ρουλεμάν
Ρουλεμάν μπιέλας
Έδρανο ολίσθησης
Έδραση πείρου εμβόλου
Πείρος εμβόλου με επίστρωση DLC
Έμβολο
Κράμα ελαφρού μετάλλου σφυρηλατημένο
Ελατήρια εμβόλου
1 ελατήριο συμπίεσης, 1 ελατήριο με πατούρα, 1 ελατήριο λαδιού με σπιράλ ελατήριο
Λίπανση κινητήρα
Λίπανση ημι-ξηρού κάρτερ με 2 περιστροφικές αντλίες
228
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Πρωτεύουσα σχέση μετάδοσης κίνησης
36:79
Συμπλέκτης
APTC™ Συμπλέκτης Antihopping σε ελαιόλουτρο /
υδραυλικός μηχανισμός ενεργοποίησης
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κιβώτιο 6 ταχυτήτων, συνεχούς εμπλοκής
Σχέση μετάδοσης κιβωτίου ταχυτήτων
1η ταχύτητα
14:35
2η ταχύτητα
16:28
3η ταχύτητα
21:28
4η ταχύτητα
21:23
5η ταχύτητα
23:22
6η ταχύτητα
23:20
Προετοιμασία μείγματος
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
Σύστημα ανάφλεξης
Πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης χωρίς
επαφή ελέγχου με ψηφιακή ρύθμιση αβάνς
Εναλλάκτης
12 V, 300 W
Μπουζί
Εσωτερικό μπουζί
NGK LKAR9BI‑10
Εξωτερικό μπουζί
NGK LMAR7DI‑10
Απόσταση ηλεκτροδίων μπουζί
1,0 mm
Ψύξη
Υδρόψυξη, διαρκής επανακυκλοφορία του ψυκτικού
υγρού μέσω της αντλίας νερού
Στροφές ρελαντί
1.550 … 1.650 1/min
229
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βοήθημα εκκίνησης
22.2
Μίζα, αυτόματη αποσυμπίεση
Ροπές σύσφιξης κινητήρα
Βίδα στερέωσης μεμβράνης
M3
2 Nm
Μπεκ λαδιού για τη λίπανση έδρασης μπιέλας
M4
2 Nm
Μπεκ λαδιού για τη λίπανση του
συμπλέκτη
M4
2 Nm
Σφιγκτήρας στομίου εισαγωγής
M4
2,5 Nm
Βίδα αισθητήρα αναγνώρισης επιλεγμένης ταχύτητας
M5
5 Nm
Βίδα αξονικής ασφάλειας εκκεντροφόρου άξονα
M5
6 Nm
Βίδα ασφάλειας εδράνου
M5
6 Nm
Βίδα ελατηρίου συμπλέκτη
M5
8 Nm
Βίδα καπακιού αντλίας λαδιού
M5
6 Nm
Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού
M5
6 Nm
Βίδα λαμαρινένιου καλύμματος για
την επιστροφή λαδιού
M5
6 Nm
230
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Μπεκ λαδιού στην κυλινδροκεφαλή
M5
2 Nm
Υπόλοιπες βίδες κινητήρα
M5
6 Nm
Βίδα αισθητήρα αριθμού στροφών
στροφαλοφόρου άξονα
M6
10 Nm
Βίδα άκρου (αστεράκι) μύλου
κιβωτίου ταχυτήτων
M6
10 Nm
Βίδα αντηχείου συντονισμού
M6
10 Nm
Βίδα αυτόματου αποσυμπιεστή
M6
3,5 Nm
Βίδα γέφυρας έδρασης εκκεντροφόρου άξονα
M6x80
10 Nm
Βίδα γέφυρας έδρασης εκκεντροφόρου άξονα
M6x90
10 Nm
Βίδα γλίστρας τεντώματος καδένας
χρονισμού
M6x30
10 Nm
Βίδα γραναζιού αντλίας νερού
M6
10 Nm
Βίδα καναλιού καδένας χρονισμού
M6
10 Nm
Βίδα καπακιού αντλίας νερού
M6
10 Nm
Βίδα καπακιού βαλβίδας
M6
10 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®2701™
Loctite®243™
Loctite®243™
231
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα καπακιού εναλλάκτη
M6
10 Nm
Βίδα καπακιού εναλλάκτη
M6x30
10 Nm
Βίδα καπακιού εναλλάκτη (οπή
διόδου καναλιού καδένας χρονισμού)
M6
10 Nm
Βίδα καπακιού συμπλέκτη
M6
10 Nm
Βίδα καπακιού συστήματος δευτερεύοντος αέρα
M6x12
10 Nm
Βίδα κάσας κινητήρα
M6
10 Nm
Βίδα κάτω τρόμπας συμπλέκτη
M6x20
10 Nm
Βίδα κάτω τρόμπας συμπλέκτη
M6x35
10 Nm
Βίδα κυλινδροκεφαλής
M6
10 Nm
Βίδα κυλίνδρου
M6
10 Nm
Βίδα λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
M6
14 Nm
Βίδα μίζας
M6
10 Nm
Βίδα μοχλού ασφάλισης
M6
10 Nm
232
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα περιβλήματος θερμοστάτη
M6
10 Nm
Βίδα πολλαπλασιαστή
M6
10 Nm
Βίδα ράγας οδηγού καδένας χρονι- M6x30
σμού
10 Nm
Βίδα στάτη
M6
10 Nm
Προστατευτικό αλυσίδας
M6
5 Nm
Υπόλοιπες βίδες κινητήρα
M6
10 Nm
Μπεκ λαδιού για ψύξη εμβόλου
M6x0,75
4 Nm
Σύνδεση υποπίεσης καναλιού
εισαγωγής
M6x0,75
2,5 Nm
Βίδα άξονα ζυγώθρων πιανόλας
M8x40
15 Nm
Βίδα άξονα ζυγώθρων πιανόλας
M8x55
15 Nm
Βιδωτή τάπα βίδας μπλοκαρίσματος
M8
15 Nm
Μπουζόνι βάσης σύσφιξης λαιμού
εξάτμισης
M8
10 Nm
Παξιμάδι βάσης σύσφιξης λαιμού
εξάτμισης
M8
20 Nm
Loctite®243™
Loctite®2701™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Πάστα χαλκού
233
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα κυλινδροκεφαλής
M10
Σειρά σύσφιξης:
Σφίξτε σταυρωτά, ξεκινώντας από
την πίσω βίδα στο κανάλι της
καδένας χρονισμού.
1η βαθμίδα
15 Nm
2η βαθμίδα
30 Nm
3η βαθμίδα
45 Nm
4η βαθμίδα
60 Nm
Λίπανση με λάδι κινητήρα
Βίδα απασφάλισης για τον τεντωτήρα καδένας χρονισμού
M10x1
10 Nm
Βιδωτή τάπα αγωγού λαδιού
M10x1
15 Nm
Βιδωτή τάπα αγωγού λαδιού για το
ψυγείο λαδιού
M10x1
15 Nm
Βιδωτή τάπα οπής εξόδου αντλίας
νερού
M10x1
15 Nm
Διακόπτης πίεσης λαδιού
M10x1
10 Nm
Μπουζί εξωτερικά
M10x1
11 Nm
Σωλήνας λαδιού για το διακόπτη
πίεσης λαδιού
M10x1
10 Nm
234
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Μπουζί εσωτερικά
M12x1,25
18 Nm
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού στην κυλινδροκεφαλή
M12x1,5
12 Nm
Βίδα αποστράγγισης λαδιού με
μαγνήτη
M12x1,5
20 Nm
Βιδωτή τάπα βαλβίδας ρύθμισης
πίεσης λαδιού
M12x1,5
20 Nm
Βιδωτή τάπα αγωγού λαδιού
M14x1,5
15 Nm
Βιδωτό στόμιο κάσας κινητήρα
M16x1,5
25 Nm
Παξιμάδι ρότορα
M18x1,5
100 Nm
Βιδωτή τάπα σήτας λαδιού
M20x1,5
15 Nm
Παξιμάδι αφαλού καμπάνας
M20x1,5
100 Nm
Παξιμάδι γραναζιού κινητήρα αλυσίδας
M20x1,5
80 Nm
Παξιμάδι πρωτεύοντος γραναζιού
M20LHx1,5
90 Nm
Βίδα στο καπάκι του εναλλάκτη
M24x1,5
8 Nm
Βιδωτή τάπα θερμοστάτη λαδιού
M24x1,5
15 Nm
Βιδωτή τάπα τεντωτήρα καδένας
χρονισμού
M24x1,5
25 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
235
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
22.3
Χωρητικότητες
22.3.1
Λάδι κινητήρα
Λάδι κινητήρα
22.3.2
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/50)
( σελ. 247)
1,20 l
Ψυκτικό υγρό (
Ψυκτικό υγρό
Ψυκτικό υγρό
22.3.3
1,70 l
σελ. 248)
Καύσιμο
Προσέξτε τη σήμανση στις αντλίες καυσίμου ΕΕ.
A00420-10
Συνολική χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου περ.
236
14 l
Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON
95) ( σελ. 247)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.4
Αναρτήσεις
Πλαίσιο
Σωληνωτό χωροδικτύωμα από χαλύβδινους σωλήνες
χρωμίου-μολυβδαινίου, ηλεκτροστατική βαφή
Πιρούνι
WP Suspension Up Side Down 4357
Αμορτισέρ
WP Suspension Emulsion με μοχλικό Pro‑Lever
Διαδρομή ανάρτησης
Εμπρός
135 mm
Πίσω
135 mm
Σύστημα φρένων
Εμπρός
Δισκόφρενο με ακτινικά βιδωμένη δαγκάνα φρένου 4
εμβόλων, δίσκος φρένου πλευστού τύπου
Πίσω
Δισκόφρενο με δαγκάνα φρένου 1 εμβόλου
Δίσκοι φρένου - διάμετρος
Εμπρός
320 mm
Πίσω
240 mm
Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς
Εμπρός
4,2 mm
Πίσω
4,5 mm
Πίεση ελαστικών, μόνο οδηγός
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,0 bar
237
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίεση ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,2 bar
Δευτερεύουσα μετάδοση
16:40
Αλυσίδα
5/8 x 1/4” (520) X‑Ring
Γωνία κάστερ
63,5°
Μεταξόνιο
1.466 ± 15 mm
Ύψος σέλας χωρίς φορτίο
835 mm
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο
192 mm
Βάρος χωρίς καύσιμο περ.
152,5 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα εμπρός
150 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω
220 kg
Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος
350 kg
22.5
Ηλεκτρικό σύστημα
Μπαταρία 12 V
HTZ12A-BS
Τάση μπαταρίας: 12 V
Ονομαστική χωρητικότητα: 10 Ah
Δεν χρειάζεται συντήρηση
Ασφάλεια
58011109115
15 A
Ασφάλεια
58011109125
25 A
Ασφάλεια
58011109130
30 A
238
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Ασφάλεια
75011088015
15 A
Ασφάλεια
75011088010
10 A
Μπροστινό φανάρι
H4 / υποδοχή P43t
12 V
60/55 W
Φως θέσης
W5W / υποδοχή W2,1x9,5d
12 V
5W
Φωτισμός ταμπλό οργάνων και
ενδεικτικές λυχνίες
LED
Φλας
RY10W / υποδοχή BAU15s
Φως φρένων / πίσω φως
LED
Φως πινακίδας κυκλοφορίας
LED
22.6
12 V
10 W
Ελαστικά
Ελαστικό εμπρός
Ελαστικό πίσω
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
Metzeler SPORTEC M7 RR
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
Metzeler SPORTEC M7 RR
Τα αναφερόμενα ελαστικά αποτελούν μία από τις πιθανές επιλογές ελαστικών βασικού εξοπλισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον τομέα Σέρβις στη διεύθυνση:
http://www.ktm.com
239
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
22.7
Πιρούνι
Κωδικός πιρουνιού
05.18.7L.19
Πιρούνι
WP Suspension Up Side Down 4357
Βαθμός σκληρότητας ελατηρίου
Μεσαία ρύθμιση (στάνταρ)
6,0 N/mm
Μήκος πιρουνιού
Λάδι πιρουνιού ανά μπουκάλα
πιρουνιού
22.8
816 mm
480 ml
Λάδι πιρουνιού (SAE 4)
(48601166S1) ( σελ. 248)
Αμορτισέρ
Κωδικός αμορτισέρ
01.18.7N.19
Αμορτισέρ
WP Suspension Emulsion με μοχλικό Pro‑Lever
Προφόρτιση ελατηρίου
Κανονική
Στατική βύθιση
4 κλικ
20 mm
Βύθιση με αναβάτη
45 mm
Μήκος τοποθέτησης
364 mm
240
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.9
Ροπές σύσφιξης συστήματος ανάρτησης
Βίδα μπροστινού φαναριού
EJOT
2 Nm
Βίδα διακόπτη πλαϊνού σταντ
M4
2 Nm
Βίδα αισθητήρα στάθμης καυσίμου
M5
3 Nm
Βίδα άκρου πεντάλ φρένου
M5
6 Nm
Βίδα βαλβίδας SLS στο πλαίσιο
M5
4 Nm
Βίδα διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών αριστερά
M5
1,5 Nm
Βίδα διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών δεξιά
M5
3,5 Nm
Βίδα ελάσματος θερμοπροστασίας
M5
5 Nm
Βίδα καλωδίου στη μίζα
M5
3 Nm
Βίδα κουτιού φίλτρου αέρα
M5
3 Nm
Βίδα μάσκας μπροστινού φαναριού
M5
4 Nm
Βίδα πλαστικού σφιγκτήρα για το
σωληνάκι φρένου στην μπουκάλα
M5
2 Nm
Βίδα ταμπλό οργάνων
M5
4 Nm
Βίδα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
M5
3 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
241
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σφιγκτήρας συγκράτησης σωλήνα
φρένου
M5
3 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M5
4 Nm
Υπόλοιπες βίδες αναρτήσεων
M5
5 Nm
Αμφίπλευρος σπειροτομημένος
πείρος
M6
6 Nm
Βίδα αισθητήρα αριθμού στροφών
τροχού
M6
6 Nm
Βίδα αισθητήρα κλίσης
M6
5 Nm
Βίδα αντλίας καυσίμου
M6
6 Nm
Βίδα βάσης ψυγείου κάτω
M6
5 Nm
Βίδα γλίστρας αλυσίδας
M6
10 Nm
Βίδα δοχείου διαστολής υγρού
φρένων για το φρένο του πίσω
τροχού
M6
5 Nm
Βίδα καλύμματος πίσω φώτων
M6
8 Nm
Βίδα κλειδαριάς σέλας
M6
10 Nm
Βίδα μαγνητικής βάσης στο πλαϊνό
σταντ
M6
5 Nm
Βίδα πόλου μπαταρίας
M6
2 Nm
242
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 222™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
M6
4 Nm
Βίδα ρυθμιστή τάσης
M6
8 Nm
Βίδα σπόιλερ ρεζερβουάρ καυσίμου
M6
3 Nm
Βίδα στηρίγματος μονάδων ελέγχου
M6
3 Nm
Βίδα σφαιρικού συνδέσμου άξονα
πίεσης στην τρόμπα πίσω φρένου
M6
10 Nm
Βίδα σφιγκτήρα λαιμού εξάτμισης
M6
8 Nm
Βίδα τρόμπας πίσω φρένου
M6
10 Nm
Βίδα χειριστηρίου συμπλέκτη
M6
5 Nm
Βίδα χειριστηρίου φρένου
M6
5 Nm
Παξιμάδι άξονα πίεσης πεντάλ
φρένου
M6
6 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια αναρτήσεων
M6
10 Nm
Υπόλοιπες βίδες αναρτήσεων
M6
10 Nm
Βίδα βάσης μαρσπιέ εμπρός
M8
25 Nm
Βίδα βάσης μαρσπιέ πίσω
M8x30
25 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Πάστα χαλκού
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
243
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα βάσης μαρσπιέ πίσω
M8x50
25 Nm
Βίδα βάσης πλαϊνού σταντ
M8
25 Nm
Βίδα βάσης στήριξης πινακίδας
M8
18 Nm
Βίδα δίσκου φρένου εμπρός
M8
30 Nm
Βίδα δίσκου φρένου πίσω
M8
30 Nm
Βίδα ελατηριωτού ελάσματος στήριξης στη βάση του πλαϊνού σταντ
M8
25 Nm
Βίδα καβαλέτου τιμονιού
M8
20 Nm
Βίδα καλύμματος χειρολαβής
M8x20
18 Nm
Βίδα κλειδαριάς διακόπτη ανάφλεξης (βίδα μίας χρήσης)
M8
Βίδα νυχιού καλαμιού
M8
15 Nm
Βίδα στηρίγματος τελικού σιλανσιέ
M8
25 Nm
Βίδα τιμονόπλακας επάνω
M8
17 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®2701™
Loctite®2701™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Βίδα τιμονόπλακας κάτω
M8
12 Nm
Βίδα φορέα σύνδεσης βάσης στήριξης κινητήρα εμπρός
M8
25 Nm
244
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα χειρολαβής
M8x30
Βίδα κωνικής κεφαλής
18 Nm
Loctite®243™
Παξιμάδι βίδας γραναζιού τροχού
αλυσίδας
M8
35 Nm
Παξιμάδι λαιμού εξάτμισης στην
κυλινδροκεφαλή
M8
20 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια αναρτήσεων
M8
25 Nm
Υπόλοιπες βίδες αναρτήσεων
M8
25 Nm
Βίδα βάσης τιμονιού
M10
20 Nm
Βίδα πεντάλ φρένου
M10
25 Nm
Βίδα πλαϊνού σταντ
M10
35 Nm
Βίδα στήριξης κινητήρα
M10
45 Nm
Βίδα υποπλαισίου
M10
45 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια αναρτήσεων
M10
45 Nm
Υπόλοιπες βίδες αναρτήσεων
M10
45 Nm
Ρακόρ για το σωληνάκι του
φρένου
M10x1
25 Nm
Βίδα δαγκάνας φρένου εμπρός
M10x1,25
45 Nm
Loctite®2701™
Πάστα χαλκού
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
245
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επάνω βίδα αμορτισέρ
M10x1,25
50 Nm
Κάτω βίδα αμορτισέρ
M10x1,25
50 Nm
Αισθητήρας λάμδα
M12x1,25
25 Nm
Παξιμάδι γωνιακού μοχλού στο
ψαλίδι
M14x1,5
100 Nm
Παξιμάδι μοχλού σύνδεσης στο
γωνιακό μοχλό
M14x1,5
100 Nm
Παξιμάδι πλαισίου στο μοχλό σύνδεσης
M14x1,5
100 Nm
Παξιμάδι πείρου ψαλιδιών
M16x1,5
100 Nm
Βίδα λαιμού πλαισίου
M20x1,5
40 Nm
Βίδα άξονα τροχού εμπρός
M24x1,5
45 Nm
Δακτύλιος ρύθμισης ρουλεμάν
ψαλιδιού
M24x1,5
25 Nm
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
M25x1,5
90 Nm
Παξιμάδι λαιμού
M28x1
12 Nm
246
Loctite®243™
Loctite®243™
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23
Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON 95)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– DIN EN 228 (RON 95)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε μόνο αμόλυβδη βενζίνη Super, που αντιστοιχεί στο αναφερόμενο πρότυπο ή είναι ισοδύναμη με αυτό.
–
Η αναλογία μέχρι και 10 % αιθανόλη (καύσιμο E10) θεωρείται ασφαλής.
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο από μεθανόλη (π.χ. M15, M85, M100) ή καύσιμο με αναλογία αιθανόλης
μεγαλύτερη από 10 % (π.χ. E15, E25, E85, E100).
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/50)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– JASO T903 MA2 ( σελ. 252)
–
SAE (
σελ. 252) (SAE 10W/50)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λάδια κινητήρα, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Συνθετικό λάδι κινητήρα
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Power Synt 4T
247
23 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λάδι πιρουνιού (SAE 4) (48601166S1)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– SAE ( σελ. 252) (SAE 4)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε
στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– DOT
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά υγρό φρένων, που πληροί τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων
(βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Συνιστώμενος προμηθευτής
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Ψυκτικό υγρό
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε μόνο ψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας, χωρίς πυριτικά άλατα με πρόσθετα αντιδιαβρωτικής προστασίας για αλουμινένιους κινητήρες. Τα ακατάλληλα αντιψυκτικά κατώτερης ποιότητας προκαλούν
διάβρωση, απόθεση αλάτων και σχηματισμό αφρού.
248
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23
–
Μη χρησιμοποιείτε καθαρό νερό, διότι οι απαιτήσεις όπως η αντιδιαβρωτική προστασία και οι λιπαντικές
ιδιότητες μπορούν να καλυφθούν μόνο από το ψυκτικό υγρό.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ψυκτικό υγρό, που πληροί τις προδιαγραφές (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και
έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον
μέχρι
−25 °C
Η αναλογία ανάμειξης πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαιτούμενη αντιψυκτική προστασία. Εάν το
ψυκτικό υγρό πρέπει να αραιωθεί, χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό.
Συνιστάται η χρήση προαναμεμειγμένου ψυκτικού υγρού.
Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ψυκτικού υγρού σχετικά με την αντιψυκτική προστασία, την αραίωση
και τη δυνατότητα ανάμειξης (συμβατότητα) με άλλα ψυκτικά υγρά.
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
249
24 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Perfect Finish και γυαλιστικό βαφής
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Shine
Γράσο μακράς διάρκειας
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Ειδικό καθαριστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Καθαριστικό αλυσίδας
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Chain Clean
Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Clean
250
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 24
Προϊόν αντιδιαβρωτικής προστασίας για βαφές, μέταλλο και λάστιχο
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Protect
Πρόσθετο καυσίμου
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Σπρέι αλυσίδας Street
Προδιαγραφή
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
251
25 ΠΡΟΤΥΠΑ
JASO T903 MA2
Οι διαφορετικές τάσεις εξέλιξης της τεχνολογίας κατέστησαν αναγκαία μια ειδική προδιαγραφή για μοτοσυκλέτες το πρότυπο JASO T903 MA2.
Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για τις μοτοσυκλέτες λάδια κινητήρα από τον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων,
διότι δεν υπήρχαν ειδικές προδιαγραφές για τις μοτοσυκλέτες.
Ενώ για τους κινητήρες των αυτοκινήτων απαιτούνται αραιά διαστήματα σέρβις, για τους κινητήρες των μοτοσυκλετών προέχει η επίτευξη υψηλής ισχύος σε υψηλές στροφές.
Στους περισσότερους κινητήρες μοτοσυκλετών, το κιβώτιο ταχυτήτων και ο συμπλέκτης λιπαίνονται με το ίδιο
λάδι.
Το πρότυπο JASO T903 MA2 καλύπτει αυτές τις ειδικές απαιτήσεις.
SAE
Οι κατηγορίες ιξώδους SAE έχουν καθοριστεί από την Society of Automotive Engineers και χρησιμεύουν για την
κατάταξη των λαδιών σύμφωνα με το ιξώδες τους. Το ιξώδες περιγράφει μόνο μία ιδιότητα ενός λαδιού και δεν
παρέχει καμία πληροφορία για την ποιότητα.
252
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 26
OBD
On‑Board‑Diagnosis (Διάγνωση επί
του οχήματος)
Σύστημα του οχήματος, το οποίο επιτηρεί προκαθορισμένες παραμέτρους του ηλεκτρονικού συστήματος
του οχήματος
TC
Έλεγχος πρόσφυσης
(Traction Control)
Πρόσθετη λειτουργία του συστήματος ελέγχου κινητήρα, η οποία μειώνει τη ροπή στρέψης του κινητήρα,
σε περίπτωση σπιναρίσματος του πίσω τροχού
MSR
Ρύθμιση ολίσθησης κινητήρα
Πρόσθετη λειτουργία του συστήματος ελέγχου κινητήρα, η οποία αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πίσω
τροχού, σε περίπτωση πολύ υψηλής ισχύος πέδησης
κινητήρα, μέσω του ελαφρού ανοίγματος των πεταλούδων γκαζιού
ABS
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
Σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει το
μπλοκάρισμα των τροχών κατά την κίνηση σε ευθεία
πορεία χωρίς την επίδραση πλευρικών δυνάμεων
253
27 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
αρ.
αριθμός
ενδεχ.
ενδεχομένως
κ.λπ.
και λοιπά
κωδ. είδους
κωδικός είδους
π.χ.
παραδείγματος χάρη
περ.
περίπου
254
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 28
28.1
Κόκκινα σύμβολα
Τα κόκκινα σύμβολα δείχνουν μια κατάσταση σφάλματος, η οποία απαιτεί άμεση επέμβαση.
Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος ακινητοποίησης ανάβει/αναβοσβήνει κόκκινη – Μήνυμα
κατάστασης ή σφάλματος στο σύστημα ακινητοποίησης (Immobilizer) / σύστημα συναγερμού.
Η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού ανάβει κόκκινη – Η πίεση λαδιού είναι πολύ χαμηλή.
Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και σβήστε τον κινητήρα.
28.2
Κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα
Τα κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα δείχνουν μια κατάσταση σφάλματος, η οποία απαιτεί σχετικά γρήγορη επέμβαση. Οι ενεργές λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης καταδεικνύονται επίσης με κίτρινα ή πορτοκαλί σύμβολα.
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη – Το OBD αναγνώρισε σφάλμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος. Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει κίτρινη – Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος στο
ABS. Η προειδοποιητική λυχνία ABS αναβοσβήνει, όταν είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας
"SupMot" του ABS.
Η ενδεικτική λυχνία TC ανάβει κίτρινη – Το TC δεν είναι διαθέσιμο. Επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM. Η ενδεικτική λυχνία TC αναβοσβήνει, όταν το TC επεμβαίνει ενεργά.
Η γενική προειδοποιητική λυχνία ανάβει κίτρινη – Αναγνωρίστηκε υπόδειξη / υπόδειξη προειδοποίησης για τη λειτουργική ασφάλεια. Ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται επιπρόσθετα στην
οθόνη.
255
28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
28.3
Πράσινα και μπλε σύμβολα
Τα πράσινα και μπλε σύμβολα απεικονίζουν πληροφορίες.
Η ενδεικτική λυχνία φλας αναβοσβήνει πράσινη με τον ρυθμό των φλας – Το φλας είναι ενεργοποιημένο.
Η ενδεικτική λυχνία νεκράς ανάβει πράσινη – Το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση
νεκράς.
Η ενδεικτική λυχνία για το φως μεγάλης σκάλας ανάβει μπλε – Το φως μεγάλης σκάλας είναι
αναμμένο.
256
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
M
MSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
T
TC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Αξεσουάρ . . . . .
Αποθήκευση . . .
Αποσκευές . . . . .
Αριθμός κινητήρα
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . 18
219-222
. . . . 67
. . . . 27
Ασφάλεια
Των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος,
αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Α
Ασφάλειες του ABS
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Ακινητοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ασφαλής λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Αλυσίδα
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Έλεγχος ρύπανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Βοηθητικά προϊόντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Αμορτισέρ
Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου . . . . . . . . . 93
Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος . . . . . . . . . . 26
Αναζήτηση βλάβης . . . . . . . . . . . . . . . . . 223-227
Ανεφοδιασμός
Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Β
Γ
Γκαζιέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Γρανάζι κινητήρα αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Γρανάζι τροχού αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Δ
Ανταλλακτικά εξαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Διαδικασία εκκίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Αντιψυκτική προστασία
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Διακόπτης
Στο τιμόνι αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
257
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Στο τιμόνι δεξιά
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Διακόπτης Run-Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών . . . . . . . . . 30
Συνοπτική παρουσίαση . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Διακόπτης φλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Διακόπτης φώτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Δίσκοι φρένων
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Ε
Εγγύηση . . . . . . .
Εγγυοδοσία . . . . .
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Εικόνες . . . . . . . .
...
...
..
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18
17
19
Εμφάνιση οχήματος
Μπροστά αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Πίσω δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ενδεικτικές λυχνίες . . .
Εξυπηρέτηση πελατών
Επιλογή ταχύτητας . . .
Εργαλεία μοτοσυκλέτας
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
20
74
40
Έ
Έλεγχος πρόσφυσης
258
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Έναρξη λειτουργίας
Μετά την αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Έναρξη χρήσης
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε
θέση σε λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη χρήσης της
μοτοσυκλέτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Κ
Κανόνες εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Κατάσταση ελαστικών
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Κινητήρας
Ροντάρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης
Κλειδαριά σέλας . . . . . . . . . .
Κλειδαριά τιμονιού . . . . . . . .
Κουμπί κόρνας . . . . . . . . . . .
Κουμπί μίζας . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
40
35
33
34
Κύρια ασφάλεια
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Κωδικός αμορτισέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Κωδικός κλειδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Κωδικός πιρουνιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Λ
Λάδι κινητήρα
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Συμπλήρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Λάμπα του φλας
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Λάμπα φαναριού
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Λάμπα φωτός θέσης
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Λανθασμένη χρήση
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Έλεγχος βασικής θέσης . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ρύθμιση βασικής θέσης . . . . . . . . . . . . . . . 199
Μ
Μανέτα συμπλέκτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ρύθμιση βασικής θέσης . . . . . . . . . . . . . . . 114
Μανέτα φρένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ρύθμιση βασικής θέσης . . . . . . . . . . . . . . . 122
Μαρσπιέ
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Μάσκα μπροστινού φαναριού με φανάρι
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Μοτοσικλέτα
Ανύψωση με μπροστινό σταντ ανύψωσης . . . 99
Κατέβασμα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης 100
Μοτοσυκλέτα
Ανύψωση με πίσω σταντ ανύψωσης . . . . . . . 98
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Κατέβασμα από το πίσω σταντ ανύψωσης . . . 98
Μπαταρία 12 V
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Φόρτιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Μπουκάλες
Καθαρισμός των ξυστρών . . . . . . . . . . . . . 101
Μπροστινό φανάρι
Έλεγχος ρύθμισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Μπροστινός τροχός
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Μαρσπιέ συνοδηγού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
259
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Ο
Ρ
Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ξεκίνημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ρύθμιση μπροστινού φαναριού
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ορισμός χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ρύθμιση ολίσθησης κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . 79
Π
Σ
Πεντάλ φρένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Έλεγχος νεκρής διαδρομής . . . . . . . . . . . . 129
Ρύθμιση βασικής θέσης . . . . . . . . . . . . . . . 130
Σέλα συνοδηγού
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Πίεση ελαστικών
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Σήτες λαδιού
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Πινακίδα τύπου
Σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Πίσω τροχός
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Πλαϊνό σταντ . . . . . . . . . .
Προβλεπόμενη χρήση . . . .
Πρόγραμμα σέρβις . . . . . .
Προστατευτικός εξοπλισμός
260
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 43
. . 11
89-92
. . 15
Σπρέι επισκευής ελαστικών
Χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Στάθμευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Στάθμη λαδιού κινητήρα
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Στάθμη υγρού φρένων
Του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . 124
Του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . 132
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Στάθμη ψυκτικού υγρού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Στο δοχείο διαστολής, έλεγχος . . . . . . . . . . 188
Συμπλέκτης
Έλεγχος / διόρθωση στάθμης υγρού . . . . . . 115
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών . . . . . . 118
Σύστημα φρένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-137
Σύστημα ψύξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Πλήρωση / εξαέρωση . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Τ
Τακάκια φρένων
του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . . 128
του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . 136
Ταμπλό οργάνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Clock‑Date‑Set" . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Distance" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Extra functions" . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Favorites" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Fuel Cons" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"General Info" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Language" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Set Favorites" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-63
. . . 58
. . . 61
62, 200
. . . 62
. . . 51
. . . 60
. . . 54
. . . 60
. . . 54
"Settings" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Shift Light" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"TC/ABS" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Temp" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Trip 1" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Trip 2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Warning" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενδεικτικές λυχνίες . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας . . . . . . . .
Ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού
Θερμοκρασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνοπτική παρουσίαση . . . . . . . . . . . . . .
Ταχύτητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου . . . . .
Ώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55
57
56
61
52
53
55
46
49
50
49
45
48
50
48
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Άνοιγμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Κλείσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Τάση αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αμορτισέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Αναρτήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
261
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Ελαστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηλεκτρικό σύστημα . . . . . . . . . . . . . . .
Κινητήρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πιρούνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ροπές σύσφιξης κινητήρα . . . . . . . . . .
Ροπές σύσφιξης συστήματος ανάρτησης
Χωρητικότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 239
. . . 238
228-246
. . . 240
. . . 230
. . . 241
. . . 236
Υ
Υγρό φρένων
Του φρένου μπροστινού τροχού, συμπλήρωση 125
Του φρένου πίσω τροχού, συμπλήρωση . . . 134
Υλικά λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Φ
Φίλτρο λαδιού
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου
Φόρτωση του οχήματος . .
Φρένα . . . . . . . . . . . . . . .
Φρενάρισμα . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
183
. 67
. 80
. 80
Χ
Χειμερινή χρήση
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας . . . . . . . . . 217
262
Χειρολαβές
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Χωρητικότητα
Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 236
Λάδι κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209, 236
Ψυκτικό υγρό . . . . . . . . . . . . . . . 193, 196, 236
Ψ
Ψυκτικό υγρό
Άδειασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Ώ
Ώρα και ημερομηνία
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
*3213923el*
3213923el
08/2018
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Αυστρία
http://www.ktm.com
Φωτογραφία:
Mitterbauer/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement