KTM 250 Duke EU 2019 Naked Bike Navodila za uporabo

KTM 250 Duke EU 2019 Naked Bike Navodila za uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

2019

250 Duke

Št. art. 3213938sl

DRAGI KUPEC KTM DRAGI KUPEC KTM Iskreno vam čestitamo ob nakupu motocikla KTM. Sedaj ste lastnik sodobnega, športnega vozila, ki vam bo zagotovo v veliko veselje, če ga boste ustrezno servisirali in negovali.

Želimo vam prijetno in varno vožnjo!

Prosimo, da spodaj vnesete serijsko številko svojega vozila.

Identifikacijska številka vozila ( str. 26)

Žig prodajalca

Številka motorja ( str. 27) Številka ključa ( str. 27)

Navodilo za uporabo je v času tiskanja ustrezalo najnovejšemu stanju te serije. Nikoli ni mogoče popolnoma izključiti odstopanj, ki nastanejo zaradi konstruktivnega nadaljnjega razvoja.

Vsi vsebovani podatki so neobvezujoči. Podjetje KTM Sportmotorcycle GmbH si zlasti pridržuje pravico, da teh nične podatke, cene, barve, oblike, materiale, storitve, servisne storitve, konstrukcije, opremo in podobno spre meni oz. prekliče brez predhodne napovedi ali navedbe razloga, jih prilagodi krajevnim danostim ter preneha s proizvodnjo določenega modela brez predhodne napovedi. Podjetje KTM ne prevzema odgovornosti za mož nosti dostave, odstopanja od slik in opisov ter za tiskarske napake ali zmote. V nekaterih prikazanih modelih je vgrajena posebna oprema, ki ni del serijskega obsega dobave.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Avstrija Vse pravice pridržane Ponatis, tudi delni, ter kakršno koli razmnoževanje je dovoljeno le s pisnim dovoljenjem avtorja.

*3213938sl*

3213938sl 01/2019

DRAGI KUPEC KTM ISO 9001(12 100 6061) V smislu mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001 podjetje KTM uporablja postopke za zago tavljanje kakovosti, ki vodijo do najvišje možne kakovosti proizvodov.

Izdal: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Avstrija Ta dokument velja za naslednje modele: 250 Duke B.D. EU (F4203S1, F4203S2) 250 Duke B.D. 2 EU (F4203S3, F4203S4) 250 Duke B.D. ASEAN EU (F4203S6, F4203S7) 250 Duke B.D. ASEAN 2 EU (F4203S8, F4203S9) 250 Duke JP (F4286S1, F4286S2) 250 Duke AR (F4242S3, F4242S4) 250 Duke CN (F4287S1, F4287S2) 250 Duke CO (F4241S1, F4241S2) 250 Duke MY (F4289S1, F4289S2) 250 Duke PH (F4282S1, F4282S2) 250 Duke TH (F4283S1, F4283S2) 2

VSEBINSKO KAZALO

1

2

3

PRIKAZNA SREDSTVA .................................... 9 1.1

1.2

Uporabljeni simboli ............................... 9

Uporabljena formatiranja .................... 10

VARNOSTNI NAPOTKI................................... 11 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Definicija uporabe ............................... 11 Napačna uporaba ............................... 11 Varnostni napotki ................................ 11

Stopnje nevarnosti in simboli .............. 13

Opozorilo pred manipulacijami ........... 14 Varno obratovanje .............................. 14

Zaščitna oblačila ................................. 16 Delovna pravila ................................... 16

Okolje.................................................. 17 Navodilo za uporabo........................... 17

POMEMBNI NAPOTKI .................................... 18 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Garancija, jamstvo .............................. 18 Obratovalna sredstva, pomožne snovi.................................................... 18 Nadomestni deli, dodatna oprema...... 18

Servis.................................................. 19 Slike .................................................... 19 Oddelek za pomoč strankam .............. 19

4

5

6

VSEBINSKO KAZALO

PRIKAZ VOZILA.............................................. 22 4.1

4.2

Prikaz vozila s sprednje leve strani (simbolični prikaz) ............................... 22

Prikaz vozila z zadnje desne strani (simbolični prikaz) ............................... 24

SERIJSKE ŠTEVILKE..................................... 26 5.1

5.2

5.3

5.4

Identifikacijska številka vozila ............. 26 Tipska tablica...................................... 26

Številka motorja .................................. 27 Številka ključa ..................................... 27

UPRAVLJALNI ELEMENTI ............................. 28 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Ročica sklopke.................................... 28 Ročica ročne zavore ........................... 28

Ročica za plin ..................................... 29 Tipka hupe .......................................... 29

Stikalo za luč....................................... 30 Tipka svetlobne hupe.......................... 30

Stikalo smernikov................................ 31 Stikalo za izklop v sili .......................... 31

Gumb za zagon .................................. 32 Ključavnica za vžig in ključavnica krmila .................................................. 32

Zaklepanje krmila................................ 33

3

VSEBINSKO KAZALO

7

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Odklepanje krmila ............................... 34 Odpiranje pokrova rezervoarja za gorivo .................................................. 34

Zapiranje pokrova rezervoarja za gorivo .................................................. 36

Ključavnica na sedežu ........................ 37 Komplet orodja.................................... 37

Ročaji.................................................. 38 Nožni opori za sopotnika .................... 38

Prestavna ročica ................................. 39

Zavorna stopalka ................................ 40 Stransko stojalo .................................. 40

KOMBINIRANI INSTRUMENT ........................ 42 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Kombinirani instrument ....................... 42

Aktiviranje in test................................. 43

Opozorila............................................. 44

Kontrolne lučke ................................... 48

Prestavna bliskavica ........................... 50

Prikazovalnik....................................... 52

Prikaz nivoja goriva............................. 53

Prikaz temperature hladilne tekočine............................................... 54

Funkcijske tipke .................................. 55

Prikaz TRIP F...................................... 56

8

7.11

7.12

7.12.1

7.12.2

7.12.3

7.13

7.13.1

7.13.2

7.13.3

7.14

7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.15

7.16

7.17

7.18

Prikaz Info........................................... 57

Prikaz ODO......................................... 58 Fuel Range..................................... 58

Service ........................................... 59

Actual F.C....................................... 60

Prikaz TRIP 1...................................... 61 Time Trip 1 ..................................... 61

Average Speed Trip1 ..................... 62

Avg F.C. Trip 1 ............................... 63

Prikaz TRIP 2...................................... 64 Time Trip 2 ..................................... 64

Average Speed Trip2 ..................... 65

Avg F.C. Trip 2 ............................... 66 Nastavljanje enote .............................. 66

Nastavljanje časa................................ 68

Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM1.................................................. 69

Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM2.................................................. 70

ZAČETEK UPORABE ..................................... 72 8.1

8.2

8.3

Napotki za prvi zagon ......................... 72

Utekanje motorja................................. 74 Natovarjanje vozila ............................. 74

4

9

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

NAVODILO ZA VOŽNJO................................. 77 9.1

Kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom................................. 77

Postopek zagona ................................ 78

Speljevanje ......................................... 80

Prestavljanje, vožnja........................... 81

Zaviranje ............................................. 85

Ustavljanje, parkiranje ........................ 88

Transport............................................. 90

Nalivanje goriva .................................. 91

10 SERVISNI NAČRT .......................................... 94 10.1

10.2

10.3

Dodatne informacije............................ 94 Obvezna dela...................................... 94

Priporočena dela................................. 97

11 NASTAVITEV PODVOZJA.............................. 98 11.1

11.2

Nastavljanje prednapetosti vzmeti vzmetne noge ................................. 98

Nastavitev prestavne ročice................ 99

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU ............... 102 12.1

Dvig motocikla zadaj z dvigalnim pripomočkom .................................... 102

VSEBINSKO KAZALO

12.2

12.3

12.4

Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka zadaj.............................. 102

Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom .................................... 103

Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka spredaj .......................... 105

12.5

12.6

12.7

12.8

Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic.................................................... 106

Snemanje sopotnikovega sedeža..... 108

Montaža sopotnikovega sedeža ....... 109 Snemanje voznikovega sedeža ........ 109

12.9

Montaža voznikovega sedeža .......... 110

12.10 Kontrola onesnaženosti verige ......... 111 12.11 Čiščenje verige ................................. 111

12.12 Preverjanje napetosti verige ............. 113

12.13 Nastavljanje napetosti verige............ 114

12.14 Preverjanje verige, verižnika in verižnega pastorka ........................... 116

12.15 Demontaža spodnjega spojlerja ....... 119

12.16 Vgradnja spodnjega spojlerja ........... 120

13 ZAVORNI SISTEM ........................................ 121 13.1

13.2

Sistem proti blokiranju koles (ABS) (Možnost: z ABS).............................. 121

Preverjanje zavornih kolutov............. 123

5

VSEBINSKO KAZALO

13.3

13.4

13.5

13.6

Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore.................. 124

Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro ............................ 125

Kontrola zavornih oblog sprednje zavore ............................................... 128

Kontrola prostega hoda zavorne stopalke............................................. 129

13.7

13.8

Nastavitev prostega hoda zavorne stopalke ......................................... 131

Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore ..................... 133

13.9

Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro ................................ 134

13.10 Kontrola zavornih oblog zadnje zavore ............................................... 137

14 KOLESA, PNEVMATIKE............................... 139 14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Demontaža sprednjega kolesa

Montaža sprednjega kolesa .......... 141

Demontaža zadnjega kolesa ......... 143

Vgradnja zadnjega kolesa ............. 146

Preverjanje blažilnih gumic na

..... 139

pestu zadnjega kolesa .................. 149

Preverjanje stanja pnevmatik............ 151

14.7

Preverjanje tlaka v pnevmatikah....... 153

15 ELEKTRIKA................................................... 155 15.1

15.2

15.3

15.4

Demontaža 12 V akumulatorja ...... 155

Vgradnja 12 V akumulatorja .......... 157

Polnjenje 12 V akumulatorja ......... 158

Zamenjava varovalk sistema ABS (Možnost: z ABS).............................. 161

15.5

15.6

15.7

15.8

Zamenjava varovalk posameznih porabnikov toka ................................ 164

Zamenjava žarnice žarometa ........... 169

Preverjanje nastavitve žarometov..... 172

Nastavljanje dometa žarometov ....... 173

15.9

Diagnostično stikalo.......................... 174

15.10 ACC1 in ACC2 spredaj ..................... 175

16 HLADILNI SISTEM........................................ 176 16.1

16.2

16.3

16.4

Hladilni sistem................................... 176

Preverjanje zaščite pred zamrznitvijo in nivoja hladilne tekočine............................................. 178

Preverjanje nivoja hladilne tekočine............................................. 181

Izpuščanje hladilne tekočine ......... 183

6

16.5

16.6

Polnjenje/odzračevanje hladilnega sistema .......................................... 185

Zamenjava hladilne tekočine ........ 187

17 NASTAVITEV MOTORJA ............................. 191 17.1

17.2

17.3

17.4

Preverjanje zračnosti bovdenskega potega za plin ................................... 191

Nastavljanje zračnosti bovdenskega potega za plin ......... 192

Preverjanje zračnosti ročice sklopke.............................................. 193

Nastavitev zračnosti ročice sklopke .......................................... 194

18 SERVISNA DELA NA MOTORJU ................. 195 18.1

18.2

18.3

Kontrola nivoja motornega olja ......... 195

Zamenjava motornega olja in oljnega filtra, čiščenje oljnih sit ...... 196

Dolivanje motornega olja .................. 200

19 ČIŠČENJE, NEGA ........................................ 202 19.1

19.2

Čiščenje motocikla............................ 202

Kontrola in nega za uporabo pozimi................................................ 205

VSEBINSKO KAZALO

20 SKLADIŠČENJE ........................................... 207 20.1

20.2

Skladiščenje...................................... 207

Prevzem v obratovanje po skladiščenju ...................................... 209

21 ISKANJE NAPAK .......................................... 210

22 TEHNIČNI PODATKI..................................... 214 22.1

22.2

22.3

22.3.1

22.3.2

22.3.3

22.4

22.4.1

22.4.2

22.5

22.6

22.7

22.7.1

22.7.2

22.8

22.8.1

22.8.2

Motor................................................. 214

Pritezni vrtilni momenti za motor....... 215

Količine polnjenja.............................. 220 Motorno olje.................................. 220 Hladilna tekočina.......................... 220 Gorivo........................................... 220

Podvozje ........................................... 221 Standardno podvozje ................... 221 Nizko podvozje............................. 221

Elektrika ............................................ 223

Pnevmatike ....................................... 224 Vilice ................................................. 224 Standardno podvozje ................... 224

Nizko podvozje............................. 225 Vzmetna noga................................... 225 Standardno podvozje ................... 225 Nizko podvozje............................. 225

7

VSEBINSKO KAZALO

22.9

Pritezni vrtilni momenti za podvozje............................................ 226

23 POGONSKA SREDSTVA ............................. 232

24 POMOŽNE SNOVI ........................................ 236

25 STANDARDI.................................................. 239

26 KAZALO STROKOVNIH BESED .................. 240

27 KAZALO OKRAJŠAV .................................... 241

28 SEZNAM SIMBOLOV.................................... 242 28.1

28.2

28.3

Rdeči simboli .................................... 242 Rumeni in oranžni simboli................. 242 Zeleni in modri simboli ...................... 242

STVARNO KAZALO.............................................. 244

8

PRIKAZNA SREDSTVA 1 1.1

Uporabljeni simboli V nadaljevanju je razložena uporaba določenih simbolov.

Označuje pričakovano reakcijo (npr. delovnega koraka ali funkcije).

Označuje nepričakovano reakcijo (npr. delovnega koraka ali funkcije).

Vsa dela, ob katerih je prikazan ta simbol, zahtevajo strokovno znanje in tehnično usposoblje nost. Zaradi lastne varnosti ta dela prepustite pooblaščeni servisni delavnici KTM! Tam bodo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki uporabljajo potrebno posebno orodje, poskrbeli za opti malno vzdrževanje vašega motocikla.

Označuje napotek na določeno stran (več informacij dobite na navedeni strani).

Označuje podatke z nadaljnjimi informacijami ali opozorili.

Označuje rezultat preizkusnega koraka.

9

1 PRIKAZNA SREDSTVA Označuje meritev napetosti.

Označuje meritev toka.

Označuje konec dejavnosti vključno z morebitnimi nadaljnjimi deli.

1.2

Uporabljena formatiranja V nadaljevanju so pojasnjena uporabljena pisna formatiranja.

Lastno ime Označuje lastno ime.

Ime ® Znamka™ Podčrtani pojmi Označuje zaščiteno ime.

Označuje znamko v blagovnem prometu.

Opozarjajo na tehnične detajle vozila ali označujejo strokovne izraze, ki so pojasnjeni v kazalu strokovnih izrazov.

10

VARNOSTNI NAPOTKI 2 2.1

Definicija uporabe Športni motocikli KTM so zasnovani in izdelani tako, da so kos vsem običajnim obremenitvam, do katerih prihaja ob običajni cestni uporabi, niso pa namenjeni uporabi na dirkalnih progah in izven asfaltiranih poti.

Informacije Motocikel je za uporabo v javnem cestnem prometu dovoljen samo v homologirani izvedbi.

2.2

Napačna uporaba Vozilo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe.

V primeru uporabe, ki ni v skladu z namenom uporabe, je vozilo lahko nevarno za ljudi, prav tako pa lahko pov zroči materialno in okoljsko škodo.

Kakršnakoli uporaba vozila, ki presega predvideni namen uporabe in opredelitev uporabe, se smatra za napačno uporabo.

Napačna uporaba nadalje obsega uporabo pogonskih in pomožnih sredstev, ki jih zahtevane specifikacije za zadevno uporabo ne izpolnjujejo.

2.3

Varnostni napotki Za varno ravnanje s opisanim izdelkom je treba upoštevati nekatera varnostna navodila. Zato pozorno in v celoti preberite ta navodila in vsa dodatna navodila v obsegu dobave. Varnostni napotki so v besedilu optično poudar jeni in povezani z relevantnimi mesti.

11

2 VARNOSTNI NAPOTKI Informacije Na jasno vidnih mestih opisanega izdelka so priloženi različni napotki in opozorilne nalepke. Nalepk z napotki ali opozorili ne smete odstraniti. Če slednje manjkajo, vi sami ali pa druge osebe morebiti ne pre poznate nevarnosti in se lahko zato poškodujete.

12

VARNOSTNI NAPOTKI 2 2.4

Stopnje nevarnosti in simboli Nevarnost Opozorilo na nevarnost, ki neposredno in z gotovostjo privede do smrti ali hudih trajnih telesnih poškodb, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.

Opozorilo Opozorilo na nevarnost, ki verjetno privede do smrti ali hudih trajnih telesnih poškodb, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.

Previdno Opozorilo na nevarnost, ki morebiti privede do lažjih telesnih poškodb, če se ne izvedejo ustrezni pre ventivni ukrepi.

Napotek Opozorilo na nevarnost, ki privede do občutnih poškodb stroja ali materiala, če se ne izvedejo ustrezni preven tivni ukrepi.

Napotek Opozorilo na nevarnost, ki privede do okoljske škode, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.

13

2 VARNOSTNI NAPOTKI 2.5

Opozorilo pred manipulacijami Prepovedane so spremembe na komponentah za dušenje hrupa. Zakonsko so prepovedani sledeči ukrepi ali vzpostavljanje ustreznih stanj: 1 odstranitev ali izklop vsake priprave ali komponente novega vozila, ki je namenjena dušenju hrupa, preden se ta proda ali dostavi končni stranki, ali med uporabo vozila v druge namene kot za servisiranje, popravilo ali zamenjavo ter 2 uporaba vozila, po odstranitvi oziroma izklopu take priprave ali take komponente.

Primeri za protizakonske manipulacije vozila: 1 odstranitev ali prevrtanje zadnjih glušnikov, odbojne pločevine, kolena izpušne cevi ali drugih komponent, ki prevajajo izpušne pline.

2 odstranitev ali prevrtanje kateregakoli dela dovodnega sistema.

3 uporaba v vsakem vzdrževalnem stanju, ki ni brezhibno.

4 zamenjava kateregakoli gibljivega dela vozila ali delov izpušnega ali dovodnega sistema z deli, ki niso izrecno odobreni s strani proizvaјalca.

2.6

Varno obratovanje Nevarnost Nevarnost nesreče Voznik, ki ni primeren za vožnjo, ogroža sebe in druge.

– Vozila ne uporabljajte, če zaradi alkohola, drog ali zdravil niste sposobno za vožnjo.

– Vozila ne uporabljajte, če niste fizično ali psihično sposobni za to.

14

VARNOSTNI NAPOTKI 2 Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

Opozorilo Nevarnost opeklin Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.

– Ne dotikajte se delov, kot so izpušna napeljava, hladilnik, motor, blažilnik sunkov ali zavorna naprava, dokler se ti deli vozila ne ohladijo.

– Preden začnete delati na vozilu, počakajte, da se deli vozila ohladijo.

Vozilo uporabljajte le v tehnično brezhibnem stanju, v skladu z namenom in z upoštevanjem varnostnih in okolij skih predpisov.

V cestnem prometu je potrebujete ustrezno vozniško dovoljenje.

Motnje, ki ogrožajo varnost, mora nemudoma odpraviti pooblaščena servisna delavnica KTM.

Upoštevajte nalepke z napotki/opozorili na vozilu.

15

2 VARNOSTNI NAPOTKI 2.7

Zaščitna oblačila Opozorilo Nevarnost poškodb Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno tveganje.

– Pri vseh vožnjah nosite zaščitna oblačila, kot so čelada, škornji, rokavice ter hlače in jopič s ščitniki.

– Vedno uporabljajte le zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.

Za lastno varnost podjetje KTM priporoča, da vozilo uporabljate le s primernimi zaščitnimi oblačili.

2.8

Delovna pravila Za nekatera dela potrebujete posebno orodje. To orodje ni sestavni del vozila, vendar ga lahko naročite pod navedeno številko v oklepajih. Primer: izvijač za ležaje (15112017000) Pri sestavljanju morate dele, ki jih ne morete ponovno uporabiti (npr. samovarovalne vijake in matice, tesnila, tesnilne obroče, obročna tesnila, razcepke, varovalne podložke), zamenjati z novimi.

Za nekatere privojne primere je potrebna zaščita vijakov (npr. Loctite ® ). Pri uporabi upoštevajte posebne napotke proizvajalca.

Dele, ki se bodo po razstavljanju ponovno uporabili, je treba očistiti in preveriti glede poškodb oz. obrabe. Zame njajte poškodovane ali obrabljene dele.

Po opravljenem popravilu ali servisu zagotovite obratovalno varnost vozila.

16

VARNOSTNI NAPOTKI 2 2.9

Okolje Z odgovornim ravnanjem z motociklom lahko poskrbite, da ne pride do težav in konfliktov. Da pripomorete k zagotovitvi prihodnosti motociklizma, pri uporabi motocikla vedno upoštevajte zakonske predpise in ravnajte odgovorno do okolja ter spoštujte pravice drugih.

Pri odstranjevanju starega olja, drugih pogonskih sredstev in pomožnih snovi ter starih delov v odpad upošte vajte predpise in zakone, ki veljajo v posamezni državi.

Ker motocikli ne podlegajo EU direktivi za odstranjevanje starih vozil v odpad, zakonska regulativa za odstranje vanje starih motociklov ne obstaja. Vaš pooblaščeni KTM zastopnik vam bo pri tem z veseljem pomagal.

2.10

Navodilo za uporabo Pred prvo vožnjo obvezno natančno in v celoti preberite to Navodilo za uporabo. V navodilih za uporabo so šte vilne informacije in nasveti, ki olajšajo upravljanje, vzdrževanje in servisiranje motocikla. Le tako boste namreč izvedeli, kako najbolje prilagoditi vozilo vašim zahtevam, in kako se zaščititi pred poškodbami.

Navodilo za uporabo hranite na dobro dostopnem mestu, da ga lahko po potrebi vedno znova preberete.

Če želite izvedeti še več o tem vozilu ali pri branju navodila odkrijete nejasnosti, se obrnite na pooblaščenega KTM zastopnika.

Navodilo za uporabo je pomemben sestavni del vozila, zato ga morate v primeru, da vozilo prodate, predati novemu lastniku.

Navodila za uporabo so za prenos na razpolago tudi pri vašem pooblaščenem trgovcu KTM in na spletni strani KTM.

Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com

17

3 POMEMBNI NAPOTKI 3.1

Garancija, jamstvo Dela, predpisana v servisnem načrtu, se morajo izvesti izključno v pooblaščeni servisni delavnici KTM, potrditi pa jih je treba tako v servisni in garancijski knjižici kot tudi pod KTM Dealer.net, saj sicer izgubite vsako garan cijsko pravico. Za škodo in posledično škodo, ki nastane zaradi manipulacij in/ali predelave vozila, uveljavljanje garancije ni možno.

Dodatne informacije glede garancije ali jamstva in uveljavljanja slednjih najdete v servisni in garancijski knjižici.

3.2

Obratovalna sredstva, pomožne snovi Napotek Ogrožanje okolja Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.

– Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.

Obratovalna sredstva in pomožne snovi uporabljajte skladno z navodili za uporabo in specifikacijo.

3.3

Nadomestni deli, dodatna oprema Za lastno varnost uporabljajte samo nadomestne dele in dodatno opremo, ki so odobreni in/ali priporočeni s strani podjetja KTM, in katere naj montirajo v pooblaščeni delavnici KTM. Za druge izdelke in posledično škodo KTM ne prevzema nobene odgovornosti.

Nekateri nadomestni deli in dodatna oprema so pri posameznih opisih navedeni v oklepajih. Pooblaščen KTM zastopnik vam bo z veseljem svetoval.

18

POMEMBNI NAPOTKI 3 Aktualne dele KTM PowerParts za vaše vozilo najdete na spletni strani KTM.

Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com

3.4

Servis Upoštevanje servisnih, negovalnih in nastavitvenih del na motorju in podvozju, navedenih v navodilih za upo rabo, je pogoj za brezhibno obratovanje in preprečevanje predčasne obrabe. Nepravilna nastavitev podvozja lahko povzroči poškodbe in lom sestavnih delov podvozja.

Uporaba vozila pod oteženimi pogoji, npr. močan dež, velika vročina ali vožnja z velikim tovorom, lahko povzroči bistveno povečano obrabo na komponentah, kot so prenosnik moči, zavorni sistem ali vzmetne komponente.

Zato bo morda treba sestavne dele preveriti ali zamenjati, še preden je dosežen naslednji predpisan servisni interval.

Obvezno upoštevajte predpisane čase utekanja in servisne intervale. S tem lahko bistveno pripomorete k daljši življenjski dobi svojega motocikla.

Pri intervalih prevoženih kilometrov in časovnih intervalih je odločilen interval, ki nastopi prvi.

3.5

Slike V navodilu prikazane slike deloma vsebujejo posebno opremo.

Za boljši prikaz in pojasnilo se lahko nekateri deli demontirajo ali pa niso prikazani. Demontaža za posamezen opis ni vedno nujno potrebna. Upoštevajte zadevne navedbe v besedilu.

3.6

Oddelek za pomoč strankam Na vprašanja o vašem vozilu in podjetju KTM vam bo pooblaščen KTM zastopnik z veseljem odgovoril.

19

3 POMEMBNI NAPOTKI Seznam pooblaščenih KTM zastopnikov najdete na spletni strani KTM.

Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com

20

POMEMBNI NAPOTKI 3 21

4 PRIKAZ VOZILA 4.1

Prikaz vozila s sprednje leve strani (simbolični prikaz) 22 V01278-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk Kombinirani instrument Vzvratno ogledalo

Ročica sklopke (

Sedež

str. 28)

Ključavnica na sedežu (

Sopotnikov sedež

Ročaji ( str. 38)

Prestavna ročica (

str. 37)

str. 39)

Stransko stojalo (

Številka motorja (

str. 40)

str. 27)

PRIKAZ VOZILA 4 23

4 PRIKAZ VOZILA 4.2

Prikaz vozila z zadnje desne strani (simbolični prikaz) 24 V01279-10

1 2 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 bk

Komplet orodja ( str. 37)

Stikalo za luč ( str. 30) Tipka svetlobne hupe (

Stikalo smernikov (

str. 30)

str. 31)

Tipka hupe ( str. 29)

Ključavnica za vžig in ključavnica krmila (

Stikalo za izklop v sili (

Gumb za zagon (

str. 31)

str. 32)

Ročica za plin ( str. 29)

Ročica ročne zavore ( str. 28)

Identifikacijska številka vozila ( Tipska tablica ( str. 26) str. 26)

Kontrolno okence za motorno olje

Zavorna stopalka ( str. 40)

Nožni opori za sopotnika ( str. 38)

str. 32)

PRIKAZ VOZILA 4 25

5 SERIJSKE ŠTEVILKE 5.1

Identifikacijska številka vozila Identifikacijska številka vozila desno.

1 je vtisnjena na glavi krmila 5.2

Tipska tablica 402408-10 Tipska tablica krmila.

1 se nahaja na desni strani okvirja za glavo 402174-10 26

5.3

Številka motorja SERIJSKE ŠTEVILKE 5 Številka motorja menjalno ročico.

1 je vtisnjena na levi strani motorja pod 5.4

402486-10 Številka ključa 402245-10 Številka ključa 1 je navedena na KEYCODECARD.

Informacije Za naročilo nadomestnega ključa potrebujete številko ključa. Shranite KEYCODECARD na varnem mestu.

Če obstaja še najmanj en ključ za vžig, je mogoče izdelati nadomestni ključ. Če na razpolago ni več nobenega ključa za vžig, je treba zamenjati celoten sistem ključavnice.

27

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.1

Ročica sklopke Ročica sklopke 1 je nameščena na levi strani krmila.

6.2

K00721-10 Ročica ročne zavore Ročica ročne zavore 1 je nameščena na desni strani krmila.

Z ročico ročne zavore aktivirate sprednjo zavoro.

K00722-10 28

6.3

Ročica za plin UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Ročica za plin 1 je nameščena na desni strani krmila.

6.4

Tipka hupe K00723-10 Gumb za hupo 1 Možna stanja • Gumb za hupo • Gumb za hupo rana.

je nameščen na levi strani krmila.

v osnovnem položaju pritisnjen – V tem položaju je hupa aktivi K00730-10 29

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.5

Stikalo za luč 6.6

K00721-11 Tipka svetlobne hupe Stikalo luči 1 je na levi strani krmila.

Možna stanja Zasenčena luč je vklopljena – Stikalo luči je zasukano navzdol. V tem položaju sta prižgani zasenčena luč in zadnja luč.

Dolga luč je vklopljena – Stikalo za luč je zasukano navzgor. V tem položaju sta prižgani dolga luč in zadnja luč.

Tipka svetlobne hupe 1 je na levi strani krmila.

Možna stanja • Tipka svetlobne hupe v osnovnem položaju • Tipka svetlobne hupe pritisnjena – V tem položaju je sve tlobna hupa (dolga luč) aktivirana.

K00721-12 30

6.7

6.8

UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Stikalo smernikov K00730-11 Stikalo smernikov 1 je na levi strani krmila.

Možna stanja Smernik je izklopljen Levi smernik je vklopljen – Pritisnjena je leva stran stikala smernikov. Stikalo smernikov se po uporabi vrne nazaj v sredinski položaj.

Desni smernik je vklopljen – Pritisnjena je desna stran stikala smernikov. Stikalo smernikov se po upo rabi vrne nazaj v sredinski položaj.

Če želite izklopiti smernik, potisnite stikalo proti ohišju stikala.

Stikalo za izklop v sili Stikalo za izklop v sili Možna stanja 1 je na desni strani krmila.

Stikalo za izklop v sili je izklopljeno – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen, tekoč motor ugasne, motorja ni možno zagnati.

Stikalo za izklop v sili je vklopljeno – Ta položaj je potreben za obratovanje, vžigalni tokokrog je preki njen.

K00723-11 31

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.9

Gumb za zagon Gumb za zagon 1 je nameščen desno na krmilu.

Možna stanja • Gumb za zagon • Gumb za zagon motor zaganjalnika.

v osnovnem položaju je pritisnjen – V tem položaju se aktivira 6.10

K00723-12 Ključavnica za vžig in ključavnica krmila Ključavnica za vžig in ključavnica krmila se nahajata pred zgor njim mostom vilic.

Možna stanja Vžig izklopljen OFF – V tem položaju je vžigalni toko krog prekinjen, zagnani motor se ustavi, mirujoči motor se ne zažene. Ključ za vžig lahko izvlečete.

Vžig vklopljen ON – V tem položaju je vžigalni toko krog sklenjen, motor se lahko zažene.

K00731-01 32

UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Krmilo je blokirano – V tem položaju je vžigalni toko krog prekinjen in krmilo blokirano. Ključ za vžig lahko izvlečete.

6.11

Zaklepanje krmila Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

– Ustavite vozilo.

– Krmilo zasukajte povsem na levo.

– Ključ za vžig vstavite v ključavnico za vžig in ključavnico krmila, pritisnite navznoter ter ga obrnite na levo. Izvlecite ključ za vžig.

Krmila ni več možno premikati.

400732-01 33

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.12

Odklepanje krmila – Ključ za vžig vstavite v ključavnico za vžig in ključavnico krmila, pritisnite navznoter ter ga obrnite v desno. Izvlecite ključ za vžig.

Krmilo se lahko znova premika.

6.13

400731-01 Odpiranje pokrova rezervoarja za gorivo Nevarnost Nevarnost požara Gorivo je zelo vnetljivo.

Gorivo v rezervoarju za gorivo se ob segrevanju razteza in lahko izteče, če je rezervoar prenapolnjen.

– Ne dolivajte goriva v vozilo v bližini odprtega ognja ali gorečih cigaret.

– Motor ustavite, ko dolivate gorivo.

– Pazite, da goriva ne polijete, zlasti ne na vroče dele vozila.

– Če gorivo kljub temu polijete, ga takoj obrišite.

– Upoštevajte navodila glede dolivanja goriva.

34

UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Opozorilo Nevarnost zastrupitve Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.

– Gorivo ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste gorivo pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Ne vdihujte hlapov goriva.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je gorivo prišlo v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

– Gorivo shranjujte v skladu s predpisi v ustreznem kanistru in izven dosega otrok.

Napotek Ogrožanje okolja Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.

– Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.

K00724-10 – Dvignite pokrov 1 nad pokrovom rezervoarja za gorivo in vstavite ključ za vžig v ključavnico.

Napotek Nevarnost poškodb Ključ za vžig se lahko ob preobremeni tvi zlomi.

Poškodovane ključe za vžig je treba zamenjati.

– Pokrov rezervoarja za gorivo pritisnite navzdol, da se sprosti ključ za vžig.

35

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI – Ključ za vžig obrnite za 90° v smeri urnega kazalca.

– Privzdignite pokrov rezervoarja za gorivo.

– Izvlecite ključ za vžig.

6.14

Zapiranje pokrova rezervoarja za gorivo M01496-01 Opozorilo Nevarnost požara Gorivo je lahko vnetljivo, stru peno in zdravju škodljivo.

– Ko zaprete pokrov rezervoarja za gorivo, se pre pričajte, da je res pravilno zapahnjen.

– Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zame njajte.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Zaprite pokrov rezervoarja za gorivo.

– Pritisnite pokrov rezervoarja za gorivo navzdol tako, da se ključavnica zaskoči.

36

6.15

Ključavnica na sedežu UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Ključavnica na sedežu 1 se nahaja levo poleg sedeža.

Ključavnica na sedežu se lahko deblokira s ključem za vžig.

6.16

Komplet orodja K00732-10 Pod sopotnikovim sedežem se nahaja komplet orodja za vozilo 1 .

B00758-10 37

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.17

Ročaji Ročaji 1 so namenjeni premikanju motocikla.

Če vozite sopotnika, se lahko ta med vožnjo prime zanje.

6.18

K00726-10 Nožni opori za sopotnika Nožni opori za sopotnika sta zložljivi.

Možna stanja • Nožni opori za sopotnika sta zloženi – Za vožnjo brez sopo tnika.

• Nožni opori za sopotnika sta iztegnjeni – Za vožnjo s sopotni kom.

K00725-10 38

6.19

Prestavna ročica UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Prestavna ročica 1 je nameščena na levi strani motorja.

401950-10 Položaj prestav je razviden iz slike.

Nevtralni položaj ali položaj za prosti tek je med 1. in 2. prestavo.

401950-11 39

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.20

Zavorna stopalka Zavorna stopalka 1 se nahaja pred desno nožno oporo.

Z zavorno stopalko aktivirate zadnjo zavoro.

6.21

402177-10 Stransko stojalo 402029-10 Stransko stojalo 1 je na levi strani vozila.

Stransko stojalo se uporablja za parkiranje motocikla.

Informacije Med vožnjo mora biti stransko stojalo sklopljeno navzgor.

Stransko stojalo je povezano z varnostnim sistemom zagona, upoštevajte navodilo za vožnjo.

Možna stanja • Stransko stojalo je razklopljeno – Vozilo se lahko postavi na stransko stojalo. Varnostni sistem zagona je aktiven.

40

• UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Stransko stojalo je zloženo – Med vožnjo mora biti vedno v tem položaju. Varnostni sistem zagona ni aktiven.

41

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.1

Kombinirani instrument Kombinirani instrument je nameščen pred krmilom.

1

Kontrolne lučke ( str. 48)

2 3

Zaslon ( str. 52)

Funkcijske tipke ( str. 55)

S03387-10 42

7.2

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Aktiviranje in test F01431-01 Aktiviranje Kombinirani instrument se vklopi z vžigom.

Informacije Svetlost prikaza krmili senzor svetlobe v okolici na kombi niranem instrumentu.

Test Ob vklopu vžiga na kratko zasvetijo vse kontrolne lučke, razen kontrolne lučke za smernik in kontrolne lučke blokade speljevanja.

Segmenti merilnika števila vrtljajev in prikaza prestave po vrsti zasvetijo in se znova ugasnejo.

Prikaz hitrosti šteje od 0 do 199 in nazaj.

Preostali prikazni segmenti na prikazovalniku na kratko zasvetijo.

Na prikazovalniku se prikaže napis READY TO >> RACE.

Prikaz se nato vrne v nazadnje izbrani način.

Informacije Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti vedno, dokler motor ne deluje. Če motor deluje in kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti, takoj varno ustavite in stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.

Opozorilna lučka za ABS sveti pri modelih ABS, dokler ni dosežena hitrost pribl. 6 km/h (pribl. 4 milje/h) ali več.

43

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.3

Opozorila Informacije Vsa obstoječa opozorila bodo prikazana v Info, dokler bodo aktivna.

Takoj ko pride do napake, zasvetijo zadevne kontrolne lučke, kar signalizira, da je bil prepoznan napotek/opozorilo za varno obratovanje.

Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno utripa splošna opozorilna lučka .

Če je prišlo do napake v vodilu CAN, se lahko na prikazovalniku prikažejo različna opozorila: Prikažejo se lahko CAN FAILURE, CAN ABS FAILURE (pri modelih z ABS) in CAN EMS FAILURE.

S03384-01 44

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Na prikazovalniku se prikaže Transport Lock, če je vklopljen tran sportni način.

Na prikazovalniku se prikaže Side Stand Down, če je stranska noga razklopljena.

S03385-01 Na prikazovalniku se prikaže Kill Switch, če je bilo sproženo sti kalo za izklop v sili.

Na prikazovalniku se prikaže Not Legal!, če je zaradi spremembe prenehalo veljati prometno dovoljenje vozila.

S03385-02 45

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT Na prikazovalniku se prikaže ABS Failure, če sistem ABS ni več aktiven (pri modelih z ABS).

Na prikazovalniku se prikaže Clutch Switch Failure, če je stikalo stopalke v okvari.

S03385-03 Na prikazovalniku se prikaže Low Oil Pressure, če je tlak olja pre nizek.

Na prikazovalniku se prikaže Low Battery, če napetost v akumu latorju pade pod navedeno vrednost.

Napetost akumula torja ≤ 10,5 V S03385-04 46

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Na prikazovalniku se prikaže Coolant Sensor Failure, če je v okvari temperaturni senzor hladilne tekočine.

Na prikazovalniku se prikaže High Coolant Temperature, če tem peratura hladilne tekočine preseže navedeno vrednost.

Temperatura hla dilne tekočine ≥ 110 °C S03385-05 Na prikazovalniku se prikaže Fuel Level Sensor Failure, če je v okvari senzor za nivo goriva.

Na prikazovalniku se prikaže Low Fuel Level, ko nivo goriva doseže oznako za rezervo.

S03385-06 47

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.4

Kontrolne lučke Kontrolne lučke dodatno obveščajo o stanju delovanja motocikla.

Ob vklopu vžiga na kratko zasvetijo vse kontrolne lučke, razen kontrolne lučke za smernik in kontrolne lučke blokade speljevanja.

Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno utripa splošna opozorilna lučka .

Informacije Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti vedno, dokler motor ne deluje. Če motor deluje in kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti, takoj varno ustavite in stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.

Opozorilna lučka za ABS sveti pri modelih ABS, dokler ni dosežena hitrost pribl. 6 km/h (pribl. 4 milje/h) ali več.

Možna stanja Kontrolna lučka smernika utripa zeleno v ritmu utripa nja – Smernik je vklopljen.

Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rumeno – OBD je zaznal napako v elektroniki vozila.

F01432-01 48

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Prestavna bliskavica sveti/utripa rdeče – Prestavna bliskavica utripa rdeče, ko je doseženo nastavljeno število vrtljajev RPM1. Prestavna bliskavica sveti rdeče, ko je doseženo nastavljeno število vrtljajev RPM2.

Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjal nik je v položaju prostega teka.

Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč je vklopljena.

Kontrolna lučka za blokado speljevanja sveti rdeče – Sporočilo o stanju ali napaki pri blokadi speljevanja.

Splošna opozorilna lučka utripa rumeno – Prepo znano je bilo navodilo/opozorilo za varno obratova nje. To se dodatno prikaže na prikazovalniku.

(Možnost: z ABS) Opozorilna lučka za ABS sveti rumeno – Statusno sporočilo ali sporočilo o napaki pri sistemu ABS.

49

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.5

Prestavna bliskavica Prestavna bliskavica 1 je na sredini nad prikazovalnikom.

Informacije Prestavno bliskavico lahko konfigurirate v prikazu Trip 1 in prikazu Trip 2 z daljšim pritiskom na tipko MODE.

Med fazo utekanja (do 1000 km/621 milj) je prestavna bliskavica vedno vklopljena. Šele nato je mogoče prestavno bliskavico deak tivirati in prestaviti vrednosti za RPM1 in RPM2. Pri RPM1 pre stavna bliskavica utripa rdeče, pri RPM2 pa sveti rdeče.

Informacije V 6. prestavi je prestavna bliskavica pri obratovalno toplem motorju po prvem servisu deaktivirana.

F01433-10 Temperatura hla dilne tekočine ODO Prestavna bliskavica vedno sveti pri Temperatura hla dilne tekočine ≤ 35 °C < 1.000 km 6.500 vrt/min > 35 °C 50

ODO Prestavna bliska vica RPM1 Prestavna bliska vica RPM2 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 > 1.000 km utripa sveti 51

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.6

Prikazovalnik Merilnik števila vrtljajev 1 prikazuje število vrtljajev motorja v vrtljajih na minuto.

Prikaz prestave 2 kaže, v kateri prestavi je menjalnik.

Hitrost 3 je prikazana v kilometrih na uro km/h ali v miljah na uro mph.

Prikaz nivoja goriva je prikazan v območju 4 .

Na prikazovalniku 5 se prikazujejo dodatne informacije.

Urni čas je prikazan v območju 6 .

Temperatura hladilne tekočine je prikazana v območju 7 .

Informacije Urni čas morate nastaviti, če ste 12 V akumulator ločili od vozila ali demontirali varovalko.

Svetlost prikaza krmili senzor svetlobe v okolici na kombi niranem instrumentu.

F01434-10 52

7.7

Prikaz nivoja goriva KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Prostornina rezervoarja za gorivo je prikazana v območju 1 pri kazovalnika.

Prikaz nivoja goriva je sestavljen iz stolpcev. Več stolpcev sveti, več je goriva v rezervoarju za gorivo.

Informacije Ko gre zaloga goriva h koncu, se na prikazovalniku doda tno prikaže opozorilo Low Fuel Level.

Da bi preprečili nenehno nihanje prikaza med vožnjo, je nivo goriva prikazan z rahlim zamikom.

Ko je stransko stojalo razklopljeno ali stikalo za izklop v sili izklopljeno, se prikaz količine goriva ne posodablja.

Če stransko stojalo zložite in je stikalo za izklop v sili vklo pljeno, se prikaz posodobi šele po 2 minutah.

Ko kombinirani instrument ne prejema signala senzorja za nivo goriva, prikaz nivoja goriva utripa.

F01435-10 53

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.8

Prikaz temperature hladilne tekočine Temperatura hladilne tekočine je prikazana v območju 1 prika zovalnika.

Prikaz temperature hladilne tekočine je sestavljen iz stolpcev. Čim več stolpcev sveti, bolj vroča je hladilna tekočina.

Napotek Okvara motorja Motor se ob pregretju poškoduje.

– Če se prikaže opozorilo glede temperature hladilnega sred stva, motor glede na promet takoj ustavite in ugasnite motor.

– Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita.

– Ko se hladilni sistem ohladi, preverite oz. korigirajte nivo hla dilne tekočine.

F01435-11 Informacije Če zasvetijo vsi stolpci, se na prikazovalniku dodatno pri kaže opozorilo High Coolant Temperature.

Če se hladilni sistem pregreje, bo omejeno najvišje število vrtljajev motorja.

Možna stanja • Motor je hladen – Svetijo do trije stolpci.

• Motor je segret na obratovalno temperaturo – Sveti od štiri do deset stolpcev.

54

7.9

Funkcijske tipke • • KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Motor je vroč – Sveti enajst do trinajst stolpcev.

Motor je zelo vroč – Sveti vseh trinajst stolpcev.

S tipko MODE preklapljate med različnimi načini prikaza Možni načini prikaza so: TRIP F (samo pri vožnji z rezervnim gorivom), Info skupna prevožena pot (ODO), prevožena pot 1 (TRIP 1) in prevožena pot 2 (TRIP 2).

S tipko SET preklapljate med meniji v načinu prikaza 2 .

1 .

S03386-10 55

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.10

Prikaz TRIP F F01453-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP F.

TRIP F prikaže prevoženo pot z rezervnim gorivom.

Informacije Ko nivo goriva doseže oznako za rezervo, se na prikazovalniku prikaže opozorilo Low Fuel Level. S kratkim pritiskom na tipko MODE se način prikaza spremeni na TRIP F in začne šteti pri 0.0, ne glede na to, kateri način prikaza je bil aktiviran pred tem.

V prikazu TRIP F sta lahko dodatno prikazana menija Fuel Range in Actual F.C..

Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno utripa splošna opozorilna lučka .

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

56

7.11

Prikaz Info KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 M01584-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže Info.

Info prikaže obvestila in opozorila, ki so se pojavila.

Informacije Prikaz Info se prikaže samo v primeru sporočila ali opozo rila.

Opozorila, ki so se prikazala, se bodo v prikazu Info prika zovala, dokler bodo aktivna.

Vsa opozorila, ki so se pojavila, se v prikazu Info samo dejno prikažejo drug za drugim.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednje opozorilo na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

57

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.12

Prikaz ODO F01440-01 Tipko MODEna kratko pritiskajte tako dolgo, da se na prikazoval niku prikaže ODO.

Informacije ODO prikazuje celotno prevoženo pot.

Ta vrednost se ohrani tudi, ko 12 V akumulator ločite od vozila ali ko pregori varovalka.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

7.12.1

Fuel Range – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže ODO.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

Meni Fuel Range je enak tako v prikazu TRIP F, prikazu ODO, prikazu TRIP 1 kot tudi v prikazu TRIP 2.

V tem meniju je prikazan doseg.

F01440-02 58

7.12.2

Service KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Informacije Doseg je odvisen od povprečne porabe in količine goriva v rezervoarju za gorivo.

Doseg se prikaže po vklopu vžiga šele po nekaj 100 metrih.

Na kratko pri tisnite tipko SET.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Naslednji meni na prikazovalniku naslednji način prikaza na prikazovalniku F01441-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže ODO.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazana razdalja do naslednjega servisa.

Na kratko pri tisnite tipko SET.

Naslednji meni na prikazovalniku 59

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT Na kratko pri tisnite tipko MODE.

naslednji način prikaza na prikazovalniku 7.12.3

Actual F.C.

F01442-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže ODO.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

Meni Actual F.C. je enak tako v prikazu TRIP F, kot tudi v pri kazu ODO.

V tem meniju se prikaže trenutna poraba goriva.

Informacije Trenutna poraba goriva se po vklopu vžiga prikaže šele po nekaj 100 metrih.

Na kratko pri tisnite tipko SET.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Naslednji meni na prikazovalniku naslednji način prikaza na prikazovalniku 60

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 7.13

Prikaz TRIP 1 F01443-01 Tipko MODEna kratko pritiskajte tako dolgo, da se na prikazoval niku prikaže TRIP 1.

Informacije TRIP 1 kaže prevoženo pot od zadnje ponastavitve, npr.

prevoženo pot med dvema polnjenjema rezervoarja.

TRIP 1 teče vedno hkrati in šteje do 9999.9.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

7.13.1

Time Trip 1 F01444-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 1.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju se prikaže čas vožnje 1 na osnovi TRIP 1.

Na kratko pri tisnite tipko SET.

naslednji meni na prikazovalniku 61

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT Pritisnite tipko SET za 3 sekunde.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Prikaz TRIP 1 se ponastavi.

naslednji način prikaza na zaslonu 7.13.2

Average Speed Trip1 F01445-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 1.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju se prikaže povprečna hitrost 1 na osnovi TRIP 1.

naslednji meni na prikazovalniku Na kratko pri tisnite tipko SET.

Pritisnite tipko SET za 3 sekunde.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Prikaz TRIP 1 se ponastavi naslednji način prikaza na zaslonu 62

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 7.13.3

Avg F.C. Trip 1 F01446-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 1.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju se prikaže povprečna poraba 1 na osnovi TRIP 1.

naslednji meni na prikazovalniku Na kratko pri tisnite tipko SET.

Pritisnite tipko SET za 3 sekunde.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Prikaz TRIP 1 se ponastavi.

naslednji način prikaza na zaslonu 63

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.14

Prikaz TRIP 2 F01447-01 Tipko MODEna kratko pritiskajte tako dolgo, da se na prikazoval niku prikaže TRIP 2.

Informacije TRIP 2 kaže prevoženo pot od zadnje ponastavitve, npr.

prevoženo pot med dvema polnjenjema rezervoarja.

TRIP 2 teče vedno hkrati in šteje do 9999.9.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

7.14.1

Time Trip 2 F01448-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 2.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazan čas vožnje 2 na osnovi TRIP 2.

Na kratko pri tisnite tipko SET.

naslednji meni na prikazovalniku 64

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Pritisnite tipko SET za 3 sekunde.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Prikaz TRIP 2 se ponastavi naslednji način prikaza na zaslonu 7.14.2

Average Speed Trip2 F01449-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 2.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju se prikaže povprečna hitrost 2 na osnovi TRIP 2.

naslednji meni na prikazovalniku Na kratko pri tisnite tipko SET.

Pritisnite tipko SET za 3 sekunde.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Prikaz TRIP 2 se ponastavi naslednji način prikaza na zaslonu 65

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.14.3

Avg F.C. Trip 2 F01450-01 – Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 2.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju se prikaže povprečna poraba 2 na osnovi TRIP 2.

naslednji meni na prikazovalniku Na kratko pri tisnite tipko SET.

Pritisnite tipko SET za 3 sekunde.

Na kratko pri tisnite tipko MODE.

Prikaz TRIP 2 se ponastavi naslednji način prikaza na zaslonu 7.15

Nastavljanje enote Informacije Izberite za vašo državo specifično nastavitev.

Če zamenjate enoto, se vrednost za ODO ohrani in se ustrezno preračuna.

66

F01454-01 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Pogoj Motocikel stoji.

– Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže ODO.

– Tipko MODE pritisnite za 5 sekund.

Prikaže se prikaz enot.

Informacije Prikaz enot se prikaže v prikazu ODO pri vsakem meniju, z daljšim pritiskom na tipko MODE.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena enota.

– Nobene od obeh tipk MODE in SET ne pritisnite pribl. 5 sekund.

Prikaz enot ugasne in prevzame ter shrani se izbrana enota iz prve vrste.

Informacije Kot enota za dolžino se lahko nastavi km ali miles.

Kot enota za volumen se lahko nastavi l, USga ali UKga.

67

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT 7.16

Nastavljanje časa Informacije Urni čas je prikazan v 24-urnem formatu.

Urni čas morate nastaviti, če ste 12 V akumulator ločili od vozila ali demontirali varovalko.

F01455-10 Pogoj Motocikel stoji.

– Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže ODO.

– Hkrati za 5 sekund pritisnite tipko MODE in SET.

Čas začne utripati.

Informacije Čas lahko v prikazu ODO nastavite v vsakem meniju z daljšim, hkratnim pritiskom na tipko MODE in tipko SET.

– Prikaz ur nastavite s tipko MODE.

– Prikaz minut nastavite s tipko SET.

– Hkrati pritisnite tipko MODE in SET.

Nastavljen urni čas se tako prevzame in shrani.

68

7.17

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM1 Pogoj Motocikel stoji.

ODO > 1000 km (621 milj).

– Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 1.

– Tipko MODE pritisnite za 5 sekund.

Prikaže se RPM1.

F01456-01 Informacije Prikaz RPM1 se prikaže v prikazu TRIP 1 pri vsakem meniju, z daljšim pritiskom na tipko MODE.

RPM1 je število vrtljajev, od katerega dalje se pre stavna bliskavica uporabi in utripa.

Število vrtljajev se lahko nastavi v korakih po 50.

Število vrtljajev prestav RPM1 je mogoče nastaviti RPM2 od najmanj 50 vrtljajev na minuto nad številom vrtljajev prestav.

– Število vrtljajev nastavite s tipkama MODE in SET.

Informacije Tipka MODE poviša vrednost.

Tipka SET zniža vrednost.

69

7 KOMBINIRANI INSTRUMENT – Hkrati pritisnite tipki MODE in SET.

Prikaz RPM1 ugasne ter prevzame in shrani se nasta vljeno število vrtljajev RPM1.

7.18

Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM2 Pogoj Motocikel stoji.

ODO > 1000 km (621 milj).

– Pritisnite tipko MODE na kratko tolikokrat, da se na prikazo valniku prikaže TRIP 2.

– Tipko MODE pritisnite za 5 sekund.

Prikaže se RPM2.

F01457-01 Informacije Prikaz RPM2 se prikaže v prikazu TRIP 2 pri vsakem meniju z daljšim pritiskom na tipko MODE.

RPM2 je število vrtljajev, od katerega naprej prestavna bliskavica sveti.

Število vrtljajev se lahko nastavi v korakih po 50.

Število vrtljajev prestav RPM2 je mogoče nastaviti RPM1 od najmanj 50 vrtljajev na minuto nad številom vrtljajev prestav.

– Število vrtljajev nastavite s tipkama MODE in SET.

70

KOMBINIRANI INSTRUMENT 7 Informacije Tipka MODE poviša vrednost.

Tipka SET zniža vrednost.

– Hkrati pritisnite tipki MODE in SET.

Prikaz RPM2 ugasne ter prevzame in shrani se nasta vljeno število vrtljajev RPM2.

71

8 ZAČETEK UPORABE 8.1

Napotki za prvi zagon Nevarnost Nevarnost nesreče Voznik, ki ni primeren za vožnjo, ogroža sebe in druge.

– Vozila ne uporabljajte, če zaradi alkohola, drog ali zdravil niste sposobno za vožnjo.

– Vozila ne uporabljajte, če niste fizično ali psihično sposobni za to.

Opozorilo Nevarnost poškodb Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno tveganje.

– Pri vseh vožnjah nosite zaščitna oblačila, kot so čelada, škornji, rokavice ter hlače in jopič s ščitniki.

– Vedno uporabljajte le zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.

Opozorilo Nevarnost padca Različni profili pnevmatik na sprednjem in zadnjem kolesu vplivajo na vozne lastno sti.

Različni profili pnevmatik lahko bistveno otežijo nadzor nad vozilom.

– Zagotovite, da sta na sprednjem in zadnjem kolesu nameščeni pnevmatiki z enakim profilom.

72

ZAČETEK UPORABE 8 Opozorilo Nevarnost nesreče Pnevmatike in kolesa, ki jih podjetje KTM ni odobrilo in priporočilo, vplivajo na vozne lastnosti.

– Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim indeksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podje tje KTM.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nove pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.

Tekalna površina novih pnevmatik še ni utečena.

– Nove pnevmatike utecite z zmerno vožnjo in med vožnjo izmenično vijugajte.

Faza utekanja 200 km Informacije Pri uporabi vozila se zavedajte, da lahko pretiran hrup moti druge ljudi.

– Zagotovite, da bo pregled pred prodajo opravljen v pooblaščeni servisni delavnici KTM.

Ob predaji vozila prejmete potrdilo o dobavi ter servisno in garancijsko knjižico.

– Pred prvo vožnjo preberite celotna navodila za uporabo.

– Seznanite se z upravljalnimi elementi.

– Preden se odpravite na zahtevnejšo vožnjo, se na primerni površini privadite na vozne lastnosti motocikla.

Poskusite se peljati tudi čim počasneje, da dobite boljši občutek za motocikel.

– Med vožnjo z obema rokama trdno držite krmilo, noge pa imejte na nožnih oporah.

73

8 ZAČETEK UPORABE

– Počakajte, da se motor uteče. ( str. 74)

8.2

Utekanje motorja – Med uvajalno fazo ne smete prekoračiti določenega števila obratov motorja.

Določilo Največje število vrtljajev motorja Med prvimi: 1.000 km 7.500 vrt/min Informacije Med fazo utekanja je prestavna bliskavica nastavljena na predpisano vrednost in je ni mogoče spre meniti.

– Izogibajte se vožnji s polnim plinom!

8.3

Natovarjanje vozila Opozorilo Nevarnost nesreče Skupna teža in obremenitve osi vplivajo na vozne lastnosti.

V skupno težo je všteto: motocikel, ki je pripravljen na vožnjo in napolnjen z gorivom, voznik in sopotnik z zaščitnima oblekama in čeladama ter prtljaga.

– Največje dopustne skupne teže in obremenitev osi ne smete preseči.

74

ZAČETEK UPORABE 8 Opozorilo Nevarnost nesreče Nepravilna namestitev kovčkov ali druge prtljage vpliva na vozne lastnosti.

– Kovčke in drugo prtljago namestite in zavarujte v skladu z navedbami proizvajalca.

Opozorilo Nevarnost nesreče Sistem kovčkov se v primeru preobremenitve poškoduje.

– Če boste namestili kovčke, upoštevajte navedbe proizvajalca v zvezi z najvišjo dovoljeno obremeni tvijo vozila.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zdrs prtljage vpliva na vidljivost.

Če je zadnja luč prekrita, ste še zlasti v temi slabo vidni za udeležence v prometu za vami.

– Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.

Opozorilo Nevarnost nesreče Velik tovor spremeni vozne lastnosti in podaljša zaviralno pot.

– Prilagodite hitrost glede na spremenjeno obremenitev vozila.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zdrs prtljage vpliva na vozne lastnosti.

– Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.

– Če vzamete s seboj prtljago, jo je treba pritrditi čim bolj varno in čim bližje sredini vozila, paziti pa je treba tudi na enakomerno porazdelitev teže na sprednje in zadnje kolo.

75

8 ZAČETEK UPORABE – Upoštevati morate najvišjo dopustno skupno težo in najvišjo dopustno obremenitev osi.

Določilo Največja dovoljena skupna teža Največja dopustna osna obremenitev spredaj Največja dovoljena osna obremenitev zadaj 355 kg 125 kg 210 kg 76

NAVODILO ZA VOŽNJO 9 9.1

Kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom Informacije Pred vsako vožnjo preverite stanje vozila in prometno varnost.

Med obratovanjem mora biti vozilo v tehnično neoporečnem stanju.

H02217-01

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 195)

– Preverite nivo zavorne tekočine sprednje zavore. (

– Preverite nivo zavorne tekočine zadnje zavore. (

– Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (

str. 124)

str. 133)

str. 128)

– Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (

– Preverite delovanje zavorne naprave.

– Preverite nivo hladilne tekočine. (

– Preverite onesnaženost verige. (

str. 181)

str. 111)

str. 137)

– Preverite napetost verige. (

– Preverite stanje pnevmatik. (

str. 113)

str. 151)

– Preverite tlak v pnevmatikah. ( str. 153)

– Preverite nastavitev in delovanje vseh upravljalnih elementov.

– Preverite delovanje električne naprave.

– Preverite, če je prtljaga pravilno pritrjena.

– Usedite se na motocikel in preverite nastavitev vzvratnega ogledala.

– Preverite zalogo goriva.

77

9 NAVODILO ZA VOŽNJO 9.2

Postopek zagona Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

Previdno Nevarnost nesreče Elektronski sestavni deli in varnostne naprave se v primeru izpraznjenega ali manj kajočega 12 V akumulatorja poškodujejo.

– Vozila nikoli ne upravljajte z izpraznjenim 12 V akumulatorjem ali celo brez njega.

Napotek Okvara motorja Nefiltrirani sesani zrak negativno učinkuje na trpežnost motorja.

Brez zračnega filtra prideta v motor prah in umazanija.

– Vozilo ne sme nikoli obratovati brez zračnega filtra.

Napotek Okvara motorja Visoko število vrtljajev hladnega motorja zmanjša trajnost motorja.

– Motor vedno segrevajte z nizkim številom vrtljajev.

78

B00782-10 NAVODILO ZA VOŽNJO 9

– Odklenite krmilo. ( str. 34)

– Sedite na vozilo, razbremenite stransko nogo in jo z nogo zasukajte navzgor do omejevalnika.

– stikalo za izklop v sili pritisnite v položaj .

– Vključite vžig, ključ obrnite v položaj .

Po vklopu vžiga se še pribl. 2 sekundi sliši delovanje črpalke za gorivo. Hkrati se izvede funkcijski test kom biniranega instrumenta.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

Zelena kontrolna lučka prostega teka N sveti.

(Možnost: z ABS) Opozorilna lučka ABS zasveti in po speljevanju spet ugasne.

– Pritisnite gumb za zagon .

79

9 NAVODILO ZA VOŽNJO Informacije Gumb za zagon pritisnite šele po končanem preizkusu delovanja kombiniranega instrumenta.

Ob zagonu motorja NE dodajajte plina. Če med postopkom zagona dodate plin, sistem za upravljanje motorja ne vbrizga goriva, zato motor ne vžge.

Neprekinjeno lahko skušate zaganjati maksimalno 5 sekund. Do naslednjega poskusa zagona počakajte vsaj 5 sekund.

Ta motocikel je opremljen z varnostnim sistemom zagona. Motor lahko zaženete samo, če je menjalnik v položaju za prosti tek, ali če je pritegnjena ročica sklopke, ko je v prestavi. Če pri odprtem stranskem stojalu prestavite v prestavo in spustite ročico sklopke, motor obstane.

9.3

Speljevanje – Povlecite ročico sklopke, prestavite v 1. prestavo, počasi spuščajte ročico sklopke in istočasno previdno dodajajte plin.

Namig Če se motor pri speljevanju ugasne, le potegnite ročico sklopke in pritisnite na gumb za zagon.

Menjalnika ni treba prestaviti v prosti tek.

80

NAVODILO ZA VOŽNJO 9 9.4

Prestavljanje, vožnja Opozorilo Nevarnost nesreče V primeru nenadne spremembe teže lahko izgubite nadzor nad motociklom.

– Preprečite nenadne spremembe obremenitve in nevarno zaviranje.

– Prilagodite hitrost razmeram na cestišču.

Opozorilo Nevarnost nesreče Prestavljanje v nižjo prestavo pri visokem številu vrtljajev motorja blokira zadnje kolo in pride do prekoračitve vrtilnega momenta motorja.

– Pri visokem številu vrtljajev motorja ne prestavljajte nazaj v nižjo prestavo.

Opozorilo Nevarnost nesreče Napačen položaj ključa za vžig motorja bo sprožil nepravilno delovanje.

– Med vožnjo ne spreminjajte položaja ključa za vžig motorja.

Opozorilo Nevarnost nesreče Spreminjanje nastavitev na vozilu odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

– Vse nastavitve izvajajte, ko vozilo miruje.

81

9 NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb V primeru neustreznega upravljanja lahko sovoznik pade z motocikla.

– Poskrbite, da se sovoznik pravilno usede na sovoznikov sedež, da nogi postavi na nožni opori za sovoznika in se čvrsto prime za voznika ali držalne ročaje.

– Upoštevajte predpise o spodnji starostni meji sovoznika v določeni državi.

Opozorilo Nevarnost nesreče Tvegan način vožnje predstavlja veliko nevarnost.

– Upoštevajte prometne predpise, vozite defenzivno in previdno ter poskušajte čim prej predvideti pre teče nevarnosti.

Opozorilo Nevarnost nesreče Hladne pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.

– Pri vsaki vožnji morate prvih nekaj kilometrov prevoziti previdno in z zmerno hitrostjo, da se pnevma tike segrejejo na delovno temperaturo.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nove pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.

Tekalna površina novih pnevmatik še ni utečena.

– Nove pnevmatike utecite z zmerno vožnjo in med vožnjo izmenično vijugajte.

Faza utekanja 200 km 82

NAVODILO ZA VOŽNJO 9 Opozorilo Nevarnost nesreče Zdrs prtljage vpliva na vozne lastnosti.

– Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.

Opozorilo Nevarnost nesreče Padec lahko vozilo poškoduje močneje, kot je razvidno na prvi pogled.

– Po padcu svoje vozilo preverite, kot ga preverjate pred vsakim zagonom.

Napotek Okvara motorja Motor se ob pregretju poškoduje.

– Če se prikaže opozorilo glede temperature hladilnega sredstva, motor glede na promet takoj ustavite in uga snite motor.

– Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita.

– Ko se hladilni sistem ohladi, preverite oz. korigirajte nivo hladilne tekočine.

Informacije Če med vožnjo zaslišite nenavadne zvoke, takoj varno ustavite, ugasnite motor in stopite v stik s poobla ščeno servisno delavnico KTM.

83

9 NAVODILO ZA VOŽNJO 401950-11 – Če to dopuščajo razmere (naklon, situacija itd.), prestavite v višje prestave.

– Prenehajte z dodajanjem plina, hkrati povlecite ročico sklopke, prestavite v naslednjo prestavo, nato pa popustite ročico sklopke in dodajte plin.

Informacije Na sliki so prikazani položaji prestav. Nevtralni položaj ali položaj za prosti tek je med 1. in 2. prestavo. 1. pre stava je namenjena speljevanju in vožnji v klanec.

Obratovalna temperatura je dosežena, ko na prikazu temperature svetijo 4 prikazovalni stolpci.

– Dodajte le toliko plina, kot ga lahko motor prenese – nenadno dodajanje plina poveča porabo goriva. Dodajte le toliko plina, kot ga cesta in vremenske razmere dopuščajo. Še posebej v ovinkih ne prestavljajte in zelo pazljivo dodajajte plin.

– Pri prestavljanju v nižje prestave znižajte hitrost z zaviranjem in hkrati odvzemite plin.

– Povlecite ročico sklopke in prestavite v nižjo prestavo, nato počasi spuščajte ročico sklopke in dodajte plin ali pa znova prestavite.

– Če načrtujete daljšo uporabo s številom vrtljajev v prostem teku ali na mestu, ugasnite motor.

84

NAVODILO ZA VOŽNJO 9 – Če med vožnjo prične svetiti kontrolna lučka za nepravilno delovanje , morate takoj varno ustaviti vozilo, izklopiti motor in se obrniti na pooblaščeno servisno delavnico KTM.

9.5

Zaviranje Opozorilo Nevarnost nesreče Vlaga in umazanija vplivajo na zavorno napravo.

– Zavirajte večkrat previdno, da zavorne obloge in zavorne kolute osušite in odstranite umazanijo.

Opozorilo Nevarnost nesreče Mehka točka prijema sprednje ali zadnje zavore zmanjša zavorni učinek.

– Preverite zavorno napravo in ne peljite naprej, dokler težava ni odpravljena. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.

Če zavorna stopalka ni sproščena, zavorne obloge neprekinjeno drsijo.

– Če ne želite zavirati, umaknite nogo z zavorne stopalke.

Opozorilo Nevarnost nesreče Večja skupna teža podaljša zavorno pot.

– Upoštevajte daljšo zavorno pot, če prevažate sopotnika ali prtljago.

85

9 NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost nesreče Sol za posipavanje na cestah vpliva na zavorni sistem.

– Zavirajte večkrat previdno, da iz zavornih oblog in zavornih kolutov odstranite sol za posipavanje.

(Možnost: z ABS) Opozorilo Nevarnost nesreče ABS lahko v določenih situacijah podaljša zavorno pot.

– Način zaviranja prilagodite vozni situaciji in razmeram na cestišču.

Opozorilo Nevarnost nesreče Premočno zaviranje blokira kolesa.

Učinkovitost sistema ABS je zagotovljena le, če je sistem zares vklopljen.

– Pustite ABS vklopljen, da izkoristite učinek zaščite.

– Za zaviranje odvzemite plin in hkrati zavirajte s sprednjo in zadnjo zavoro.

Informacije ABS omogoča polno zaviranje tudi pri slabem oprijemu na peščeni, mokri ali spolzki podlagi ter preprečuje blokiranje koles.

86

NAVODILO ZA VOŽNJO 9 Opozorilo Nevarnost nesreče Zadnje kolo lahko blokira zaradi učinka motorne zavore.

– Potegnite sklopko, če zavirate v sili ali z vso močjo oz. če zavirate na spolzkem terenu.

Opozorilo Nevarnost nesreče Poševni položaj ali stransko strma podlaga zmanjšajo maksimalno možno upočasnitev.

– Če je možno, zaključite zaviralni postopek pred vstopom v ovinek.

– Zaviralni postopek je treba vedno zaključiti pred vstopom v ovinek. Glede na hitrost po potrebi prestavite v nižjo prestavo.

– Pri daljši vožnji po klancu navzdol izkoristite zavorni učinek motorja. Prestavite eno ali dve prestavi navzdol, vendar pri tem ne prekoračite dovoljene vrtilne frekvence motorja. Tako je potrebno bistveno manjše zaviranje in zavorna naprava se ne pregreje.

(Možnost: brez ABS) Opozorilo Nevarnost nesreče Premočno zaviranje blokira kolesa.

– Način zaviranja prilagodite vozni situaciji in razmeram na cestišču.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zadnje kolo lahko blokira zaradi učinka motorne zavore.

– Potegnite sklopko, če zavirate v sili ali z vso močjo oz. če zavirate na spolzkem terenu.

87

9 NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost nesreče Poševni položaj ali stransko strma podlaga zmanjšajo maksimalno možno upočasnitev.

– Če je možno, zaključite zaviralni postopek pred vstopom v ovinek.

– Za zaviranje odvzemite plin in hkrati zavirajte s sprednjo in zadnjo zavoro.

– Na peščeni, deževni ali spolzki podlagi uporabljajte predvsem zadnjo zavoro.

– Zaviralni postopek je treba vedno zaključiti pred vstopom v ovinek. Glede na hitrost po potrebi prestavite v nižjo prestavo.

– Pri daljši vožnji po klancu navzdol izkoristite zavorni učinek motorja. Prestavite eno ali dve prestavi navzdol, vendar pri tem ne prekoračite dovoljene vrtilne frekvence motorja. Tako je potrebno bistveno manjše zaviranje in zavorna naprava se ne pregreje.

9.6

Ustavljanje, parkiranje Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Osebe, ki ravnajo brez pooblastila, ogrožajo tako sebe kot tudi druge.

– Ko motor teče, vozila ne puščajte nenadzorovanega.

– Vozilo zavarujte pred posegom nepooblaščenih oseb.

– Kadar pustite vozilo nenadzorovano, blokirajte krmilo in izvlecite ključ.

88

NAVODILO ZA VOŽNJO 9 Opozorilo Nevarnost opeklin Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.

– Ne dotikajte se delov, kot so izpušna napeljava, hladilnik, motor, blažilnik sunkov ali zavorna naprava, dokler se ti deli vozila ne ohladijo.

– Preden začnete delati na vozilu, počakajte, da se deli vozila ohladijo.

Napotek Materialna škoda Nepravilno ravnanje pri parkiranju poškoduje vozilo.

Če se vozilo odkotali ali prevrne, lahko nastane velika škoda.

Sestavni deli za postavitev vozila so zasnovani samo za težo vozila.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

– Pazite, da nihče ne bo sedel na vozilo, ko je vozilo parkirano na stojalu.

Napotek Nevarnost požara Vroči deli vozila predstavljajo nevarnost požara in eksplozije.

– Vozila ne parkirajte v bližini lahko vnetljivih in eksplozivnih materialov.

– Počakajte, da se vozilo ohladi, šele nato ga prekrijte.

– Motocikel zavrite.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

89

9 NAVODILO ZA VOŽNJO Informacije Če motor izklopite s stikalom za izklop v sili, na ključavnici za vžig pa ostane vžig vklopljen, se oskrba s tokom večine porabnikov ne prekine in tako se 12 V akumulator izprazni. Zato motor vedno izklopite s ključavnico za vžig, stikalo za izklop v sili je predvideno samo za uporabo v sili.

– Motocikel parkirajte na trdni podlagi.

– Stransko stojalo s stopalom potisnite do prislona v smeri naprej in ga obremenite z vozilom.

– Zaklenite krmilo. ( str. 33)

9.7

Transport Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

Napotek Nevarnost požara Vroči deli vozila predstavljajo nevarnost požara in eksplozije.

– Vozila ne parkirajte v bližini lahko vnetljivih in eksplozivnih materialov.

– Počakajte, da se vozilo ohladi, šele nato ga prekrijte.

90

NAVODILO ZA VOŽNJO 9 – Izklopite motor in izvlecite ključ za vžig.

– Z napenjalnimi trakovi ali drugimi primernimi pripomočki za pritrditev zavarujte motocikel pred padcem in premikom.

401448-01 9.8

Nalivanje goriva Nevarnost Nevarnost požara Gorivo je zelo vnetljivo.

Gorivo v rezervoarju za gorivo se ob segrevanju razteza in lahko izteče, če je rezervoar prenapolnjen.

– Ne dolivajte goriva v vozilo v bližini odprtega ognja ali gorečih cigaret.

– Motor ustavite, ko dolivate gorivo.

– Pazite, da goriva ne polijete, zlasti ne na vroče dele vozila.

– Če gorivo kljub temu polijete, ga takoj obrišite.

– Upoštevajte navodila glede dolivanja goriva.

91

9 NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost zastrupitve Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.

– Gorivo ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste gorivo pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Ne vdihujte hlapov goriva.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je gorivo prišlo v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Napotek Materialna škoda Filter za gorivo se predčasno zamaši, če kakovost goriva ni zadostna.

V nekaterih državah in regijah sta kakovost in čistost goriva nezadostni. Posledica so težave v sistemu goriva.

– Točite le čisto gorivo, ki ustreza navedenim standardom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Napotek Ogrožanje okolja Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.

– Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.

92

M01585-10 NAVODILO ZA VOŽNJO 9 – Izklopite motor.

– Odprite pokrov rezervoarja za gorivo. ( str. 34)

– Rezervoar za gorivo napolnite z gorivom največ do spodnjega roba 1 polnilnega nastavka.

Vsebina rezervo arja za gorivo skupaj pribl.

Vsebina rezervo arja za gorivo skupaj pribl.

13,4 l Neosvinčeno gorivo Super (ROZ

95) ( str. 234)

(EU/JP/AR/CN, CO/MY/PH) Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

( str. 232)

(250 Duke TH)

– Zaprite pokrov rezervoarja za gorivo. ( str. 36)

93

10 SERVISNI NAČRT 10.1

Dodatne informacije Vsa nadaljnja dela, ki izhajajo iz obveznih del oz. priporočenih del, je treba posebej naročiti in se posebej obra čunajo.

V odvisnosti od lokalnih pogojev uporabe lahko v vaši državi veljajo drugačni servisni intervali.

V okviru tehničnega razvoja lahko pride do spremembe posamičnih servisnih intervalov in obsegov servisa.

Zadnji veljavni servisni načrt boste vedno našli na KTM Dealer.net. Pooblaščen KTM zastopnik vam bo z vese ljem svetoval.

10.2

Obvezna dela Z diagnostičnim orodjem KTM odčitajte pomnilnik napak.

Preverite delovanje električne napeljave.

Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljna sita.

Preverite zavorne kolute. ( str. 123)

Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (

Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (

str. 128)

str. 137)

Preverite morebitne poškodbe in tesnost zavornih vodov.

( str. 196)

vsakih 24 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 15.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 94

SERVISNI NAČRT 10

Preverite nivo zavorne tekočine sprednje zavore. (

Preverite nivo zavorne tekočine zadnje zavore. (

Preverite stanje pnevmatik. (

Preverite tlak v pnevmatikah. (

str. 151)

str. 153)

str. 124)

str. 133)

Preverite tesnost vzmetne noge in vilic.

Očistite protiprašne manšete nog vilic. ( str. 106)

Preverite verigo, verižnik in verižni pastorek. ( str. 116)

Preverite napetost verige. ( str. 113)

Preverite nivo hladilne tekočine. ( str. 181)

Preverite delovanje ventilatorja hladilnika.

Zamenjajte zračni filter, očistite ohišje zračnega filtra.

Preverite, ali so bovdenski vleki poškodovani oz. položeni brez pregibov ter preverite nastavitev.

Kable preverite glede morebitnih poškodb in speljave brez pregibov.

Preverite zračnost ventilov in zamenjajte vžigalno svečko.

Zamenjajte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.

vsakih 24 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 15.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 95

10 SERVISNI NAČRT Zamenjajte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.

Preverite zračnost krmilnega ležaja.

Preverite nastavitev žarometov. ( str. 172)

Končna kontrola: preverite prometno varnost vozila in opravite poskusno vožnjo.

Po poskusni vožnji odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.

Ponastavite prikaz servisnih intervalov.

Izvedite servis v skladu s KTM Dealer.net ter servisno in garancijsko knjižico.

vsakih 24 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 15.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ enkraten interval ● periodični interval 96

SERVISNI NAČRT 10 10.3

Priporočena dela Preglejte okvir.

Preverite nihalko.

Preverite zračnost nihajnih ležajev.

Preverite zračnost kolesnih ležajev.

Preverite zaščito pred zamrznitvijo.

Zamenjajte hladilno tekočino.

( str. 187)

Izpraznite drenažne gibke cevi.

Preverite morebitne razpoke, tesnost in pravilno speljavo vseh gibkih cevi (npr. cevi za gorivo, hladilnih, odzračevalnih, drenažnih cevi, …).

Vse gibljive dele (npr. stransko nogo, ročne vzvode, verigo, …) podmažite in preverite, ali so prosto gibljivi.

Preverite trden nased vijakov in matic.

vsakih 48 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 30.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ enkraten interval ● periodični interval 97

11 NASTAVITEV PODVOZJA 11.1

Nastavljanje prednapetosti vzmeti vzmetne noge Opozorilo Nevarnost nesreče Spremembe na nastavitvah podvozja lahko močno spremenijo vozne lastnosti.

– Po spremembah vozite najprej počasi, da ocenite vozne lastnosti.

Informacije Prednapetost vzmeti določa izhodiščni položaj vzmetenja na vzmetni nogi.

Optimalno nastavljena prednapetost vzmeti je prilagojena teži voznika, morebitni prtljagi in sovozniku ter zagotavlja pravo razmerje med priročnostjo in stabilnostjo.

– Z vrtenjem nastavitvenega obroča vzmeti.

Določilo 1 nastavite prednapetost Prednapetost vzmeti Standard 3 kliki Ključ s kavljem, vzmetna noga (90529077000) Podaljšek za ključe s kavljem (90129099025) K00728-10 98

11.2

Nastavitev prestavne ročice Informacije Nastavitveno območje prestavne ročice je omejeno.

NASTAVITEV PODVOZJA 11 Informacije Prednapetost vzmeti se lahko nastavi na 10 različnih pozicij.

99

11 NASTAVITEV PODVOZJA K00796-10 – Odvijte matice 1 .

– Prestavno ročico nastavite z obračanjem prestavnega droga 2 .

Določilo Nastavitveno območje prestavnega droga A 110 … 122 mm Informacije Prestavitev morate izvesti na obeh straneh enako merno.

Najmanj 5 navojnih hodov mora biti zvijačenih v ležaju.

– Preverite nastavitveni kot B .

Določilo Nastavitveni kot stavnega droga, prestavitev prestavne ročice B pre – Pritegnite matice 1 .

90° Informacije Ležaji prestavnega droga morajo biti po kontriranju matic izravnani sredinsko in identično drug k drugemu, da je zagotovljena prosta gibljivost v ležajnih blazinah.

100

NASTAVITEV PODVOZJA 11 – Preverite delovanje in prosto gibljivost prestavne ročice.

101

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12.1

Dvig motocikla zadaj z dvigalnim pripomočkom Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

– Montirajte nosilce dvigalnega pripomočka.

– V dvigalni pripomoček zadaj vstavite adapter.

Sprejemni adapter (61029955244) Dvižna priprava za zadnje kolo (69329955000) – Motocikel postavite pokončno, dvigalni pripomoček usmerite proti nihalki in adapterjem ter privzdignite motocikel.

402346-01 12.2

Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka zadaj Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

102

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 – Motocikel zavarujte pred prevračanjem.

– Odstranite dvigalni pripomoček zadaj in vozilo postavite na stransko stojalo 1 .

– Odstranite komplet puš.

402029-10 12.3

Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

103

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Pogoj – Odstranite zaščitni pokrovček 1 .

K00729-10 402345-01 – Krmilo postavite v položaj naravnost. Namestite dvigalni pripo moček.

Sprejemni zatič (69329965030) Dvižna priprava za sprednje kolo, velika (69329965100) Informacije Vedno najprej dvignite zadnji del motocikla.

– Dvig motocikla spredaj.

104

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 12.4

Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka spredaj Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

Glavno delo – Motocikel zavarujte pred prevračanjem.

– Odstranite dvigalni pripomoček.

402777-01 105

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Namestite zaščitni pokrov 1 .

K00729-10 Naknadno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

12.5

Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

– Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. ( str. 103)

106

E00735-10 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 Glavno delo – Protiprašni manšeti 1 na obeh nogah vilic potisnite navzdol.

Informacije Protiprašni manšeti naj bi očistili prah in grobo uma zanijo z notranjih cevi vilic. Sčasoma lahko umazanija prodre za protiprašni manšeti. Če umazanije ne odstra nite, lahko tesnilni obroči, ki so nameščeni za protipra šnima manšetama, prenehajo tesniti.

Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

– Očistite in naoljite protiprašni manšeti in notranje cevi vilic na obeh nogah vilic.

Univerzalno oljno razpršilo ( str. 238)

– Protiprašne manšete potisnite nazaj v vgradni položaj.

– Odstranite odvečno olje.

107

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Naknadno delo – Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.

( str. 105)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

12.6

Snemanje sopotnikovega sedeža – Ključ za vžig vstavite v ključavnico sedeža smeri urnega kazalca.

1 in ga obrnite v – Dvignite zadnji del sedeža v smeri zadka in ga odstranite nav zgor.

– Izvlecite ključ za vžig iz ključavnice na sedežu.

H01991-10 108

12.7

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 Montaža sopotnikovega sedeža – Kavlje 1 na sopotnikovem sedežu obesite v stremena na prečki, ga zadaj spustite in potisnite naprej.

2 – Sopotnikov sedež potisnite navzdol in pustite, da se zaskoči.

H01992-01 Opozorilo Nevarnost nesreče Če je sedež napačno montiran, lahko sovoznikov sedež skoči iz sidrne pritrditve.

– Po montaži preverite, ali je sedež pravilno zapah njen in ga ne morete povleči v smeri navzgor.

– Nato preverite, ali je sopotnikov sedež pravilno montiran.

12.8

Snemanje voznikovega sedeža Pripravljalno delo

– Snemite sopotnikov sedež. ( str. 108)

109

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Glavno delo – Dvignite voznikov sedež zadaj, ga povlecite v smeri zadka in odstranite navzgor.

12.9

H01993-01 Montaža voznikovega sedeža Glavno delo – Vpnite voznikov sedež v območju A in ga zadaj spustite.

– Nato preverite, ali je voznikov sedež pravilno nameščen.

H01994-01 Naknadno delo

– Montirajte sopotnikov sedež. ( str. 109)

110

12.10

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 Kontrola onesnaženosti verige – Preverite, ali je veriga močno umazana.

» Če je veriga močno umazana:

– Očistite verigo. ( str. 111)

400678-01 12.11

Čiščenje verige Opozorilo Nevarnost nesreče Mazivo na pnevmatikah zmanjša oprijemljivost.

– Mazivo odstranite s pnevmatik s primernim čistilnim sredstvom.

Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

111

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Življenjska doba verige je odvisna predvsem od nege.

400725-01 Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

Glavno delo – Redno čistite verigo.

– Grobo umazanijo sperite z mehkim vodnim curkom.

– S čistilnim sredstvom za verige odstranite ostanke maziva z verige.

Sredstvo za čiščenje verig ( str. 237)

– Po sušenju verigo poškropite s pršilom za verige.

Razpršilo za verigo Street ( str. 236)

Naknadno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

112

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 12.12

Preverjanje napetosti verige Opozorilo Nevarnost nesreče Nepravilna napetost verige poškoduje komponente in povzroči nesreče.

Če je veriga premočno napeta, se hitreje obrabijo veriga, verižni pastorek, verižnik kot tudi ležaji menjalnika in zadnjega kolesa. Nekatere komponente se pri preobremenitvi lahko strgajo ali zlomijo.

Če je veriga premalo napeta, lahko pade z verižnega pastorka ali verižnika. Zaradi tega blokira zadnje kolo ali pa se poškoduje motor.

– Redno preverjajte napetost verige.

– Napetost verige nastavite v skladu z zahtevami.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

Glavno delo – Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Na območju za odprtino za drsno zaščito verige potisnite verigo navzgor v smeri držala in odčitajte napetost verige A .

Informacije Zgornji del verige B mora biti pri tem napet.

Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato pono vite meritev na različnih delih verige.

M00714-10 113

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Napetost verige 5 … 7 mm » Če napetost verige ne ustreza zahtevam:

– Nastavite napetost verige. ( str. 114)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

12.13

Nastavljanje napetosti verige Opozorilo Nevarnost nesreče Nepravilna napetost verige poškoduje komponente in povzroči nesreče.

Če je veriga premočno napeta, se hitreje obrabijo veriga, verižni pastorek, verižnik kot tudi ležaji menjalnika in zadnjega kolesa. Nekatere komponente se pri preobremenitvi lahko strgajo ali zlomijo.

Če je veriga premalo napeta, lahko pade z verižnega pastorka ali verižnika. Zaradi tega blokira zadnje kolo ali pa se poškoduje motor.

– Redno preverjajte napetost verige.

– Napetost verige nastavite v skladu z zahtevami.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

– Preverite napetost verige. ( str. 113)

114

F00745-10 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 Glavno delo – Odvijte matico 1 .

– Odvijte matice 2 .

– Napetost verige nastavite z vrtenjem nastavitvenih vijakov levo in desno.

3 Določilo Napetost verige 5 … 7 mm Nastavitvena vijaka tako, da bodo oznake na levem in desnem napenjalniku verige 4 3 na levi in desni strani zavrtite v istem položaju glede na referenčne oznake A . Tako je zadnje kolo pravilno usmerjeno.

Informacije Zgornji del verige mora biti pri tem napet.

Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato preve rite nastavitev na različnih delih verige.

– Pritegnite matice 2 .

– Prepričajte se, da napenjalniki verige tvenih vijakih 3 .

4 nalegajo na nastavi – Pritegnite matico Določilo 1 .

Matica vtične osi zadaj M14x1,5 98 Nm 115

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Dodatno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

12.14

Preverjanje verige, verižnika in verižnega pastorka Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

Glavno delo – Preverite verižnik in verižni pastorek glede obrabe.

» Ko sta verižnik oz. verižni pastorek utečena: – Zamenjajte pogonski sklop.

Informacije Verižni pastorek, verižnik in verigo je treba vedno zamenjati le skupaj.

100132-10 116

401288-10 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 – Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Na spodnjem delu verige povlecite z navedeno silo A .

Določilo Teža - merjenje obrabe verige 15 kg – Izmerite razmik verige.

B 20 verižnih kolesc na spodnjem delu Informacije Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato pono vite meritev na različnih delih verige.

Maksimalni razmik šem mestu verige B od 20 valjčkov verige na najdalj 301,6 mm » Če je razmik B večji, kot je navedena mera: – Zamenjajte pogonski sklop.

Informacije Če montirate novo verigo, morate zamenjati tudi verižnik in verižni pastorek.

Nove verige se na starem, utečenem verižniku oz. verižnem pastorku hitreje obrabijo.

117

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Preverite obrabo drsne zaščite verige.

» Če je pri drsni zaščiti verige v območju zgoraj viden vijak 1 : C gledano od – Zamenjajte zdrsno zaščito verige.

– Preverite, ali je drsna zaščita verige trdno pritrjena.

» Če je drsna zaščita verige zrahljana: – Pritegnite vijak drsne zaščite verige.

Določilo Vijak ščitnika verige M5 7 Nm Loctite ® 243™ F00752-10 Dodatno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

118

12.15

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12 Demontaža spodnjega spojlerja – Odstranite vijake 1 .

K00734-10 – Odstranite vijake 2 .

– Snemite spodnji spojler.

K00735-10 119

12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12.16

Vgradnja spodnjega spojlerja – Namestite spodnji spojler. Montirajte vijake ne pritegnite.

1 , vendar jih še K00734-10 K00735-10 – Montirajte vijake 2 Določilo in jih pritegnite.

Vijak spojlerja zadaj M6x9 – Pritegnite vijake Določilo 1 .

Vijak sprednjega spojlerja M6x13 9 Nm 9 Nm 120

13.1

ZAVORNI SISTEM 13 Sistem proti blokiranju koles (ABS) (Možnost: z ABS) Modul ABS ABS in povratne črpalke, je vgrajen pod rezervoarjem. Na sprednjem in zadnjem kolesu je po en senzor števila vrtljajev kolesa 2 .

1 , ki je sestavljen iz hidravlične enote, krmilnika Opozorilo Nevarnost nesreče Spremembe na vozilu vplivajo na delovanje ABS.

– Pustite, da se zadnje kolo pri potegnjeni sprednji zavori vrti na mestu le z izklopljenim ABS izven javnega cestnega prometa.

– Ne izvajajte nobenih sprememb na gibu vzmeti.

– Na zavornem sistemu uporabite izključno nadomestne dele, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje KTM.

– Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim inde ksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje KTM.

– Upoštevajte predpisani tlak v pnevmatikah.

– Prepričajte se, da so servisna dela in popravila stro kovno opravljena. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) 401687-11 121

13 ZAVORNI SISTEM ABS je varnostni sistem, ki preprečuje blokiranje koles pri vožnji naravnost brez delovanja stranskih sil.

Opozorilo Nevarnost nesreče Pomoči pri vožnji lahko prevrnitev vozila preprečijo samo v okviru fizikalnih meja.

Ekstremnih voznih situacij, kot so obremenitev s prtljago z visokim težiščem, spreminjajoče obloge cestišča, strmi spusti ali polno zaviranje brez razklopa sklopke, ne morejo vedno kompenzirati.

– Način vožnje prilagodite razmeram na cestišču in vašemu znanju vožnje.

ABS deluje z dvema neodvisnima zavornima krogoma (sprednja in zadnja zavora). Pri normalnem obratovanju delujejo zavore kot običajne zavore brez sistema ABS. Šele, ko krmilna naprava ABS prepozna nagib k blokadi enega kolesa, začne delovati ABS z uravnavanjem zavornega tlaka. Reguliranje občutite kot rahlo utri panje na ročni oz. nožni zavori.

Opozorilna lučka ABS 3 mora zasvetiti po vklopu vžiga in po speljevanju ugasniti. Če po speljevanju ne ugasne ali med vožnjo zasveti, signalizira napako v sistemu ABS. Zdaj sistem ABS ni več aktiven in kolesi lahko ob postopku zaviranja blokirata.

Zavorna naprava sama deluje, samo regulacije ABS ni.

122

13.2

Preverjanje zavornih kolutov ZAVORNI SISTEM 13 Opozorilna lučka ABS lahko zasveti tudi, če se v ekstremnih voz nih situacijah število vrtljajev sprednjega in zadnjega kolesa med seboj močno razlikuje, npr. pri vožnji po zadnjem kolesu ali pri vrtenju zadnjega kolesa na mestu. S tem se sistem ABS izklopi.

Da bi sistem ABS znova aktivirali, vozilo ustavite in izklopite vžig.

Ko vozilo spet zaženete, se tudi sistem ABS znova aktivira. Opo zorilna lučka ABS po speljevanju ugasne.

Opozorilo Nevarnost nesreče Obrabljeni zavorni koluti zmanjšajo zavorni učinek.

– Zagotovite, da bodo obrabljeni zavorni koluti takoj zamenjani. (Osebje v pooblaščeni servisni delav nici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) 400480-10 – Na več mestih zavornih kolutov spredaj in zadaj preverite debelino zavornih kolutov in se prepričajte, da dosegajo mero A .

Informacije Z obrabo se zmanjša debelina zavornega koluta na predelu naležne površine 1 zavornih oblog.

Zavorni koluti - meja obrabe Spredaj 3,6 mm 123

13 ZAVORNI SISTEM Zadaj 3,6 mm » Če je debelina zavornega koluta pod določeno vrednostjo.

– Zamenjajte zavorni kolut sprednje zavore.

– Zamenjava zavornega koluta zadnje zavore.

– Sprednje in zadnje zavorne kolute preverite glede morebitnih poškodb, razpok ali deformacij.

» Če je zavorni kolut poškodovan, razpokan ali deformiran: – Zamenjajte zavorni kolut sprednje zavore.

– Zamenjava zavornega koluta zadnje zavore.

13.3

Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) 124

ZAVORNI SISTEM 13 Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) – Na krmilu montirano izravnalno posodo za zavorno tekočino namestite v vodoraven položaj.

– Preverite nivo zavorne tekočine na kontrolnem okencu 1 .

» Če nivo zavorne tekočine pade pod označbo MIN: – Dolijte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.

( str. 125)

13.4

K00736-10 Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) 125

13 ZAVORNI SISTEM Opozorilo Draženje kože Zavorna tekočina draži kožo.

– Zavorno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Zavorna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste zavorno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto sperite z veliko vode.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z očmi, oči takoj dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

126

ZAVORNI SISTEM 13 Informacije V nobenem primeru ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5. Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerni za zavorno tekočino DOT 5.

Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli, ker nažira lak.

Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz nepredušno zaprte posode.

K00737-10 Pripravljalno delo

– Preverite zavorne obloge sprednje zavore. ( str. 128)

Glavno delo – Na krmilu montirano izravnalno posodo za zavorno tekočino namestite v vodoraven položaj.

– Odstranite vijake 1 .

– Snemite pokrov 2 z membrano 3 .

– Nalijte zavorno tekočino do mere Določilo A .

Mera A 5 mm

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 234)

– Namestite pokrov z membrano. Montirajte vijake in jih prite gnite.

Informacije Prelito ali polito zavorno tekočino takoj sperite z vodo.

127

13 ZAVORNI SISTEM 13.5

Kontrola zavornih oblog sprednje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Obrabljene zavorne obloge zmanjšajo zavorni učinek.

– Obrabljene zavorne obloge je treba takoj zamenjati. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. Posle dično se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči.

– Redno preverjajte zavorne obloge.

M00720-10 – Preverite minimalno debelino zavornih oblog A .

Najmanjša debelina oblog A ≥ 1 mm » Če najmanjša debelina obloge ni dosežena: – Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.

– Zavorne obloge preverite glede poškodb in razpok.

» Če opazite poškodbe ali razpoke: – Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.

128

ZAVORNI SISTEM 13 13.6

Kontrola prostega hoda zavorne stopalke Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.

Če na zavorni stopalki ni prostega hoda, nastane v zavorni napravi tlak na zadnjo zavoro.

– Prosti hod na zavorni stopalki nastavite glede na zahteve.

129

13 ZAVORNI SISTEM – Odpnite vzmet 1 .

– Zavorno stopalko premikajte sem ter tja med končnim ome jevalnikom in napravo na cilindričnem batu nožne zavore ter preverite prosti hod A .

Določilo Prosti hod zavorne stopalke 3 … 5 mm » Če prosti hod ne ustreza zahtevani vrednosti: – Nastavite prosti hod zavorne stopalke.

(

– Vpnite vzmet 1 .

str. 131)

K00738-10 130

ZAVORNI SISTEM 13 13.7

Nastavitev prostega hoda zavorne stopalke Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.

Če na zavorni stopalki ni prostega hoda, nastane v zavorni napravi tlak na zadnjo zavoro.

– Prosti hod na zavorni stopalki nastavite glede na zahteve.

131

13 ZAVORNI SISTEM – Odpnite vzmet 1 .

– Popustite matico hod A .

Določilo 2 in z vijakom 3 nastavite določen prosti Prosti hod zavorne stopalke 3 … 5 mm Informacije Nastavitveno območje je omejeno.

– Vijak 3 držite proti in pritegnite matico 2 .

– Vpnite vzmet 1 .

K00738-11 132

ZAVORNI SISTEM 13 13.8

Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) – Vozilo postavite pokončno.

– Preverite nivo zavorne tekočine na izravnalni posodi za zavorno tekočino.

» Ko nivo tekočine doseže oznako MIN 1 : – Dolijte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.

( str. 134)

K00791-10 133

13 ZAVORNI SISTEM 13.9

Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Draženje kože Zavorna tekočina draži kožo.

– Zavorno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Zavorna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste zavorno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto sperite z veliko vode.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z očmi, oči takoj dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

134

ZAVORNI SISTEM 13 Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije V nobenem primeru ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5. Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerni za zavorno tekočino DOT 5.

Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli, ker nažira lak.

Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz nepredušno zaprte posode.

Pripravljalno delo

– Preverite zavorne obloge zadnje zavore. ( str. 137)

135

13 ZAVORNI SISTEM Pogoj Pokrov z navojem je zavarovan.

– Odstranite vijak jem.

1 in snemite varovalo pokrova z navo H01142-10 K00739-10 – Vozilo postavite pokončno.

– Odstranite pokrov z navojem 2 z membrano – Zavorno tekočino nalijte do oznake A .

3 .

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 234)

– Montirajte pokrov z navojem z membrano.

Informacije Prelito ali polito zavorno tekočino takoj sperite z vodo.

136

H01142-10 ZAVORNI SISTEM 13 Pogoj Pokrov z navojem je zavarovan.

– Namestite varovalo pokrova z navojem, vijak rajte in pritegnite.

Določilo 1 monti Vijak, zaščita pokrova, izravnalna posoda, zadnja zavora M5 9 Nm 13.10

Kontrola zavornih oblog zadnje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Obrabljene zavorne obloge zmanjšajo zavorni učinek.

– Obrabljene zavorne obloge je treba takoj zamenjati. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. Posle dično se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči.

– Redno preverjajte zavorne obloge.

137

13 ZAVORNI SISTEM F00753-10 – Preverite minimalno debelino zavornih oblog A .

Najmanjša debelina oblog A ≥ 1 mm » Če najmanjša debelina obloge ni dosežena: – Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.

– Zavorne obloge preverite glede poškodb in razpok.

» Če opazite poškodbe ali razpoke: – Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.

138

14.1

KOLESA, PNEVMATIKE 14 Demontaža sprednjega kolesa Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

– Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. ( str. 103)

139

14 KOLESA, PNEVMATIKE F00754-10 Glavno delo (Možnost: z ABS) – Odstranite vijake 1 in blatnik potisnite na stran.

– Odstranite vijak 2 izvlecite iz izvrtine.

in senzor števila vrtljajev kolesa – Vijak 4 odvijte za nekaj obratov.

– Odvijte vijake 5 .

3 – Pritisnite na vijak vilic.

– Odstranite vijak 4 4 .

, rako da vtično os potisnete iz držala Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

– Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne poškoduje.

– Držite sprednje kolo in odstranite vtično os. Sprednje kolo snemite z vilic.

Informacije Ne pritiskajte ročice ročne zavore, ko je sprednje kolo demontirano.

140

KOLESA, PNEVMATIKE 14 14.2

Montaža sprednjega kolesa Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

– Preverite, ali je ležaj kolesa poškodovan in obrabljen.

» Če je ležaj kolesa poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte kolesni ležaj spredaj.

– Očistite in namastite radialne tesnilke gredi površine A distančnih puš.

1 in tekalne

Trajna mast ( str. 237)

– Vstavite distančne puše.

F00755-10 141

14 KOLESA, PNEVMATIKE F00754-11 – Očistite navoj vtične osi in vijak 2 .

– Očistite in namastite vtično os.

Trajna mast ( str. 237)

– Namestite sprednje kolo in vstavite vtično os.

Zavorne obloge so pravilo nameščene.

– Montirajte vijak Določilo 2 in ga pritegnite.

Vijak vtične osi spre daj M8 25 Nm (Možnost: z ABS) – Senzor števila vrtljajev kolesa 3 namestite v izvrtino.

– Montirajte vijak 4 Določilo in ga pritegnite.

Vijak držala sen zorja števila vrtlja jev kolesa M6 8 Nm – Montirajte vijake 5 s podložkami in jih pritegnite.

Določilo Vijak sprednjega blatnika M6 7 Nm – Ročico zavore večkrat pritisnite, dokler se zavorne obloge ne priležejo zavornemu kolutu in ne začutite točke oprijema.

142

KOLESA, PNEVMATIKE 14 – Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.

( str. 105)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

– Aktivirajte sprednjo zavoro in nekajkrat močno aktivirajte vzmeti vilic.

Noge vilic se usmerijo.

– Pritegnite vijake Določilo 6 .

Vijak viličastega zaključka M8 15 Nm 14.3

Demontaža zadnjega kolesa Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

143

14 KOLESA, PNEVMATIKE Glavno delo – Odstranite vijak 1 .

F00776-10 144

F00745-11 KOLESA, PNEVMATIKE 14 (Možnost: z ABS) – Odstranite vijak 2 izvlecite iz izvrtine.

in senzor števila vrtljajev kolesa 3 – Odstranite matico 4 in podložko.

– Snemite napenjalnik verige 5 .

– Zadnje kolo čvrsto držite in izvlecite vtično os in napenjalnikom verige 5 .

6 s podložko – Potisnite zadnje kolo čim bolj naprej in snemite verigo z veri žnika.

– Ščitnik verige potisnite na stran.

Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

– Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne poškoduje.

– Zadnje kolo povlecite nazaj in ga odstranite iz nihalke.

Informacije Ko je zadnje kolo demontirano, ne smete pritiskati na zavorno stopalko.

145

14 KOLESA, PNEVMATIKE 14.4

Vgradnja zadnjega kolesa Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

Opozorilo Nevarnost nesreče Po montaži zadnjega kolesa sprva na zadnji zavori ni videti nobenega zavornega učinka.

– Da začutite točko prijema, pred začetkom vožnje večkrat aktivirate nožno zavoro.

Glavno delo – Preverite blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa.

( str. 149)

146

M00726-10 KOLESA, PNEVMATIKE 14 – Preverite, ali je ležaj kolesa poškodovan in obrabljen.

» Če je ležaj kolesa poškodovan ali obrabljen: – Zamenjajte kolesni ležaj zadaj.

– Očistite in namastite radialne tesnilke gredi površine A distančnih puš.

1 in tekalne

Trajna mast ( str. 237)

– Očistite navoj vtične osi in matice osi.

– Očistite in namastite vtično os.

Trajna mast ( str. 237)

– Očistite prijemna mesta na nosilcu zavornega sedla in nihalke.

– Na zadnje kolo montirajte blažilne gumice in nosilec verižnika.

– Namestite zadnje kolo.

Zavorne obloge so pravilo nameščene.

– Zadnje kolo potisnite čim bolj naprej in verigo namestite na verižnik.

147

14 KOLESA, PNEVMATIKE F00745-12 – Zadnje kolo povlecite nazaj in montirajte vtično os ložko in napenjalnikom verige 4 .

Določilo 3 s pod Napenjalnika verige položaj.

4 levo in desno namestite v enak – Montirajte matico 2 in podložko.

– Zadnje kolo potisnite naprej, tako da se napenjalnika verige prilegata vijakom in pritegnite matico 2 .

Določilo Zadnje kolo je pravilno poravnano, ko so oznake na nape njalnikih verige levo in desno v enakem položaju glede na referenčne oznake B .

Matica vtične osi zadaj M14x1,5 98 Nm (Možnost: z ABS) – Senzor števila vrtljajev kolesa 5 namestite v izvrtino.

– Montirajte vijak 6 Določilo in ga pritegnite.

Vijak držala sen zorja števila vrtlja jev kolesa M6 8 Nm 148

KOLESA, PNEVMATIKE 14 – Montirajte vijak 7 Določilo in ga pritegnite.

Vijak ščitnika verige EJOT PT ® K60x30 7 Nm F00776-11 Naknadno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

– Preverite napetost verige. ( str. 113)

14.5

Preverjanje blažilnih gumic na pestu zadnjega kolesa Informacije Moč motorja se z verižnika prenese na zadnje kolo prek 6 blažilnih gumic. Med obratovanjem se obrabijo.

Če blažilnih gumic ne zamenjate pravočasno, se poškodujeta nosilec verižnika in pesto zadnjega kolesa.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

– Demontirajte zadnje kolo.

( str. 143)

149

14 KOLESA, PNEVMATIKE F00756-10 S00678-10 Glavno delo – Preverite ležaj 1 .

» Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte ležaj.

– Preglejte, če so blažilne gumice poškodovane ali obrabljene.

2 na pestu zadnjega kolesa » Če so blažilne gumice pesta zadnjega kolesa poškodo vane ali obrabljene: – Zamenjajte vse blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa.

– Zadnje kolo položite z navzgor obrnjenim verižnikom na delovno mizo in v pesto vstavite polgred.

– Da kontrolirate zračnost A poskusite zavrteti verižnik.

, zadnje kolo trdno primite in Informacije Zračnost se meri na zunanji strani verižnika.

Zračnost blažilnih gumic zadnjega kolesa ≤ 5 mm » Če je zračnost A večja od navedene vrednosti: – Zamenjajte vse blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa.

150

KOLESA, PNEVMATIKE 14 Dodatno delo – Vgradite zadnje kolo.

( str. 146)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

– Preverite napetost verige. ( str. 113)

14.6

Preverjanje stanja pnevmatik Opozorilo Nevarnost nesreče Če med vožnjo poči pnevmatika, vozila ne morete več nadzorovati.

– Poskrbite, da boste poškodovane ali obrabljene pnevmatike nemudoma zamenjali. (Osebje v poobla ščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost padca Različni profili pnevmatik na sprednjem in zadnjem kolesu vplivajo na vozne lastno sti.

Različni profili pnevmatik lahko bistveno otežijo nadzor nad vozilom.

– Zagotovite, da sta na sprednjem in zadnjem kolesu nameščeni pnevmatiki z enakim profilom.

151

14 KOLESA, PNEVMATIKE Opozorilo Nevarnost nesreče Pnevmatike in kolesa, ki jih podjetje KTM ni odobrilo in priporočilo, vplivajo na vozne lastnosti.

– Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim indeksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podje tje KTM.

Informacije Tip pnevmatike, stanje pnevmatik in tlak v pnevmatikah vplivajo na vozne lastnosti motocikla.

Obrabljene pnevmatike predvsem na mokri podlagi poslabšajo vozno vedenje.

400602-10 – Preglejte, ali so na pnevmatikah vidne ureznine, ali so vanje ujeti tujki in ali so vidne druge poškodbe.

» Če v pnevmatiki opazite ureznine, ujete predmete in druge poškodbe: – Zamenjajte pnevmatike.

– Preverite globino profila.

Informacije Upoštevajte zakonsko določeno in za posamezno državo specifično minimalno globino profila.

Minimalna globina profila ≥ 2 mm » Če minimalna globina profila ni dosežena: – Zamenjajte pnevmatike.

152

H01144-10 KOLESA, PNEVMATIKE 14 – Preverite starost pnevmatik.

Informacije Datum izdelave pnevmatike je običajno zapisan na pnevmatiki in je označen z zadnjimi štirimi številkami oznake DOT. Prvi dve številki označujeta teden, zadnji dve pa leto izdelave.

Podjetje KTM priporoča zamenjavo pnevmatik najka sneje po 5 letih, ne glede na dejansko obrabo pnevma tik.

» Če je pnevmatika starejša od 5 let: – Zamenjajte pnevmatike.

14.7

Preverjanje tlaka v pnevmatikah Informacije Prenizek tlak v pnevmatikah poveča obrabo in povzroči pregretje pnevmatik.

Pravilen tlak v pnevmatikah zagotavlja optimalno udobje med vožnjo in maksimalno življenjsko dobo pnevmatik.

153

14 KOLESA, PNEVMATIKE 400695-01 – Odstranite zaščitni pokrovček.

– Preverite tlak pri hladnih pnevmatikah.

Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika Spredaj 2,0 bar Zadaj 2,0 bar Tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom/polna obremeni tev Spredaj 2,0 bar Zadaj 2,2 bar » Če tlak v pnevmatikah ne ustreza zahtevam: – Odpravite tlak v pnevmatikah.

– Montirajte zaščitni pokrovček.

154

ELEKTRIKA 15 15.1

Demontaža 12 V akumulatorja Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.

– 12 V akumulatorje hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.

– V bližini 12 V akumulatorja ne sme biti isker ali odprtega ognja.

– 12 V akumulator polnite le v dobro prezračenem prostoru.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če so akumulatorska kislina in akumulatorski plini prišli v stik z očmi, oči najmanj 15 minut spirajte z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite sopotnikov sedež. (

– Snemite voznikov sedež. (

str. 108)

str. 109)

155

15 ELEKTRIKA Glavno delo – Z 12 V akumulatorja odklopite negativni kabel 1 .

V01273-10 V01274-10 – Odmaknite pokrov pozitivnega pola 2 .

– Z 12 V akumulatorja odklopite pozitivni kabel 3 .

– Odpnite zadrževalni gumijasti trak 4 .

– Odstranite 12 V akumulator iz predala za akumulator v smeri navzgor.

Informacije Motocikla nikoli ne uporabljajte z izpraznjenim 12 V akumulatorjem ali celo brez njega. V obeh primerih lahko pride do poškodb na elektronskih delih ali varnostnih napravah. Vozilo zato ni več varno za uporabo v prometu.

156

15.2

ELEKTRIKA 15 Vgradnja 12 V akumulatorja Glavno delo – 12 V akumulator namestite v predal za akumulator.

12 V akumulator (ETZ‑9‑BS) ( str. 223)

– Obesite zadrževalni gumijasti trak – Namestite pozitivni kabel 2 1 .

, montirajte vijak in ga pritegnite.

– Namestite pokrov pozitivnega pola 3 .

V01274-11 – Priključite negativni kabel 4 , montirajte vijak in ga pritegnite.

V01273-11 Naknadno delo

– Montirajte voznikov sedež. (

– Montirajte sopotnikov sedež. (

str. 110)

str. 109)

157

15 ELEKTRIKA

– Nastavite čas. ( str. 68)

15.3

Polnjenje 12 V akumulatorja Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.

– 12 V akumulatorje hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.

– V bližini 12 V akumulatorja ne sme biti isker ali odprtega ognja.

– 12 V akumulator polnite le v dobro prezračenem prostoru.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če so akumulatorska kislina in akumulatorski plini prišli v stik z očmi, oči najmanj 15 minut spirajte z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Napotek Ogrožanje okolja 12 V akumulatorji vsebujejo okolju škodljive snovi.

– 12 V akumulatorjev ne odložite med hišne odpadke.

– 12 V akumulatorje oddajte na sprejemnem mestu za odpadne akumulatorje.

158

ELEKTRIKA 15 Informacije Čeprav 12 V akumulatorja ne obremenjujete, se vsak dan nekoliko izprazni.

Za življenjsko dobo 12 V akumulatorja sta zelo pomembna stanje napolnjenosti in način polnjenja akumu latorja.

Hitro polnjenje z višjim polnilnim tokom negativno učinkuje na življenjsko dobo.

Pri prekoračitvi polnilnega toka, polnilne napetosti ali časa polnjenja skozi varnostne ventile izteka elek trolit. Tako se zmanjša zmogljivost 12 V akumulatorja.

Če ste zagnali prazen 12 V akumulator, ga nemudoma napolnite.

Ob daljšem mirovanju v izpraznjenem stanju pride do popolne izpraznitve in sulfatiranja, na ta način se 12 V akumulator uniči.

12 V akumulatorja ni potrebno vzdrževati. Preverjanje stanja kisline odpade.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite sopotnikov sedež. ( str. 108)

– Snemite voznikov sedež. ( str. 109)

– Z 12 V akumulatorja odklopite negativni kabel, da preprečite poškodbe elektronike.

159

15 ELEKTRIKA M00729-10 Glavno delo – Polnilnik povežite z 12 V akumulatorjem. Vklopite polnilnik.

Polnilnik za akumulator (58429074000) Dodatno je mogoče s tem polnilnikom preizkusiti napetost pri mirovanju, sposobnost zagona 12 V akumulatorja in genera tor. S to napravo 12 V akumulatorja ni mogoče prekomerno napolniti.

Informacije Pokrova 1 nikakor ne odstranite.

12 V akumulator polnite z maksimalno 10 % zmogljivo sti, ki je navedena na ohišju akumulatorja 2 .

– Polnilnik po polnjenju izklopite in ga snemite z 12 V akumula torja.

Določilo Pazite, da ne prekoračite polnilnega toka, polnilne napetosti in časa polnjenja.

Če motocikel dalj časa miruje, redno polnite 12 V akumulator 3 mes.

– Priključite negativni kabel, montirajte vijak in ga pritegnite.

– Namestite pokrov minus pola.

160

ELEKTRIKA 15 Naknadno delo

– Montirajte voznikov sedež. (

– Montirajte sopotnikov sedež. (

– Nastavite čas. ( str. 68)

str. 110)

str. 109)

15.4

Zamenjava varovalk sistema ABS (Možnost: z ABS) Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobremenijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vrednostjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

Informacije Dve varovalki za sistem ABS se nahajata pod sopotnikovim sedežem. S tema dvema varovalkama sta zavarovani povratna črpalka in hidravlična enota sistema ABS. Tretja varovalka, s katero je zavarovan ABS-krmilnik, se nahaja v zaboju z varovalkami.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite sopotnikov sedež. ( str. 108)

161

15 ELEKTRIKA V01277-10 Zamenjava varovalke hidravlične enote ABS: – Snemite zaščitni pokrovček in odstranite varovalko 1 .

Informacije Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po pre kinjeni talilni žici A .

Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobre menijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vredno stjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.

Varovalka (75011088015) ( str. 223)

Namig V omarico z varovalkami vstavite novo nadome stno varovalko 2 , da jo imate po potrebi na voljo.

– Montirajte zaščitni pokrovček.

162

ELEKTRIKA 15 Zamenjava varovalke povratne črpalke ABS: – Snemite zaščitni pokrovček in odstranite varovalko 3 .

Informacije Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po pre kinjeni talilni žici A .

V01277-11 Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobre menijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vredno stjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.

Varovalka (90111088025) ( str. 223)

Namig V omarico z varovalkami vstavite novo nadome stno varovalko 4 , da jo imate po potrebi na voljo.

– Montirajte zaščitni pokrovček.

Naknadno delo

– Montirajte sopotnikov sedež. ( str. 109)

163

15 ELEKTRIKA 15.5

Zamenjava varovalk posameznih porabnikov toka Informacije Omarica z glavno varovalko in varovalkami posameznih porabnikov toka se nahaja pod sopotnikovim sedežem.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite sopotnikov sedež. ( str. 108)

164

F00849-10 ELEKTRIKA 15 Glavno delo (Možnost: brez ABS) – Odprite pokrov omarice z varovalkami – Odstranite okvarjeno varovalko.

1 .

Določilo Varovalka 1 – 30 A – glavna varovalka Varovalka 2 – 10 A – kombiniran instrument, alarmni sistem (izbirno) Varovalka 3 – 10 A – krmilna naprava elektronike motorja, glavni rele Varovalka 4 – 15 A – vžigalna tuljava, zagonski rele, črpalka za gorivo Varovalka 5 – 10 A – ventilator hladilnika Varovalka 6 – 15 A – hupa, zavorna luč, smernik, dolga luč, zasenčena luč, pozicijska luč, zadnja luč, osvetlitev registrske tablice Varovalka 7 – 10 A – kombinirani instrument, diagno stično stikalo Varovalka 8 – 10 A – alarmni sistem (izbirno) Varovalka 9 – 10 A – stalni plus za dodatne naprave (ACC1 spredaj) Varovalka 10 – 10 A – plus ob vžigu za dodatne naprave (ACC2 spredaj) 165

15 ELEKTRIKA Informacije Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po pre kinjeni talilni žici A .

Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobre menijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vredno stjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.

Varovalka (75011088010) ( Varovalka (75011088015) ( Varovalka (75011088030) ( str. 223) str. 223) str. 223)

Namig V omarico z varovalkami vstavite novo nadome stno varovalko, da jo imate po potrebi na voljo.

– Preverite delovanje porabnikov.

– Zaprite pokrov omarice z varovalkami 1 .

166

ELEKTRIKA 15 (Možnost: z ABS) – Odprite pokrov omarice z varovalkami – Odstranite okvarjeno varovalko.

1 .

Določilo Varovalka 1 – 30 A – glavna varovalka Varovalka 2 – 10 A – kombiniran instrument, alarmni sistem (izbirno) Varovalka 3 – 10 A – krmilna naprava elektronike motorja, glavni rele Varovalka 4 – 15 A – vžigalna tuljava, zagonski rele, črpalka za gorivo Varovalka 5 – 10 A – ventilator hladilnika Varovalka 6 – 15 A – hupa, zavorna luč, smernik, dolga luč, zasenčena luč, pozicijska luč, zadnja luč, osvetlitev registrske tablice Varovalka 7 – 10 A – ABS-krmilnik, kombinirani instru ment, diagnostični stikalo Varovalka 8 – 10 A – alarmni sistem (izbirno) Varovalka 9 – 10 A – stalni plus za dodatne naprave (ACC1 spredaj) Varovalka 10 – 10 A – plus ob vžigu za dodatne naprave (ACC2 spredaj) 167

15 ELEKTRIKA Informacije Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po pre kinjeni talilni žici A .

Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobre menijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vredno stjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.

Varovalka (75011088010) ( Varovalka (75011088015) ( Varovalka (75011088030) ( str. 223) str. 223) str. 223)

Namig V omarico z varovalkami vstavite novo nadome stno varovalko, da jo imate po potrebi na voljo.

– Preverite delovanje porabnikov.

– Zaprite pokrov omarice z varovalkami 1 .

168

ELEKTRIKA 15 Naknadno delo

– Montirajte sopotnikov sedež. ( str. 109)

15.6

Zamenjava žarnice žarometa Napotek Okvara na reflektorju Maščoba na reflektorju zmanjšuje moč luči.

Maščoba na stekleni bučki žarnice zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju.

– Pred montažo očistite in razmastite stekleno bučko.

– Steklene bučke se ne dotikajte z golimi rokami.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

Glavno delo – Odstranite vijak 1 .

– Masko žarometa rahlo privzdignite in zasukajte naprej.

K00792-10 169

15 ELEKTRIKA – Odstranite zaščitni pokrovček – Izvlecite vtič 3 .

2 .

K00793-10 K00794-10 – Odstranite streme 4 .

– Odstranite žarnico žarometa 5 .

– V ohišje žarometa namestite novo žarnico žarometa.

Določilo Žarnico žarometa vstavite tako, da so držalni nastavki vta knjeni v utore.

Žaromet (H4 / podstavek P43t) (

– Vstavite streme 4 .

str. 223)

170

– Priklopite vtič 3 .

– Montirajte zaščitni pokrovček 2 .

– Masko žarometa nagnite navzgor.

K00793-10 – Montirajte vijak 1 .

Določilo Vijak žarometa – Preverite delovanje luči.

M6 8 Nm K00792-10 Naknadno delo

– Preverite nastavitev žarometov. ( str. 172)

ELEKTRIKA 15 171

15 ELEKTRIKA 15.7

Preverjanje nastavitve žarometov 400726-10 – Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlo steno in na višini žarometov naredite oznako.

– Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno za B .

Določilo Razmik B 5 cm – Vozilo parkirajte na razdalji čite zasenčene luči.

A navpično pred steno in vklju Določilo Razmik A 5 m – Sedaj naj se voznik, po potrebi s prtljago in sovoznikom, usede na motocikel.

– Preverite nastavitev žarometov.

Meja med svetlim in temnim mora biti pri motociklu, ki je pripravljen za vožnjo, skupaj z voznikom, morebitno prtljago in sovoznikom točno na spodnji oznaki.

» Če meja med svetlim in temnim ne ustreza zahtevam:

– Nastavite domet žarometov. ( str. 173)

172

15.8

ELEKTRIKA 15 Nastavljanje dometa žarometov Glavno delo – Odstranite vijak 1 .

– Masko žarometa rahlo privzdignite in zasukajte naprej.

K00792-10 K00795-10 – Z vrtenjem vijaka žarometa.

2 nastavite dolžino svetlobnega snopa Določilo Meja med svetlim in temnim mora biti pri motornem kolesu, pripravljenem za uporabo, skupaj z voznikom, morebitno prtljago in sovoznikom, točno na spodnji oznaki (name ščeno pri: preverite nastavitev žarometov).

Informacije Z vrtenjem v smeri urnega kazalca skrajšate snop sve tlobe, z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca pa ga podaljšate.

173

15 ELEKTRIKA – Masko žarometa nagnite navzgor.

– Montirajte vijak Določilo Vijak žarometa 1 .

M6 8 Nm K00792-10 Dodatno delo

– Preverite nastavitev žarometov. ( str. 172)

15.9

Diagnostično stikalo Diagnostično stikalo 1 je pod sopotnikovim sedežem.

H01906-10 174

ELEKTRIKA 15 15.10

ACC1 in ACC2 spredaj Mesto vgradnje – Oskrbi z napetostjo ACC1 1 in ACC2 2 spredaj, sta na levi strani vozila za pokrovom pod rezervoarjem za gorivo.

E01189-10 175

16 HLADILNI SISTEM 16.1

Hladilni sistem K00740-10 Vodna črpalka 1 v motorju zagotavlja prisilni obtok hladilne tekočine.

Ventil v zapiralu hladilnika 2 uravnava tlak v hladilnem sistemu, ki nastane pri segrevanju. Zaradi toplotnega raztezanja se odvečni del hladilne tekočine odvede v izravnalno posodo temperatura pade, se ta delež ponovno vsesa v hladilni sistem.

Zato je navedena temperatura hladilne tekočine dopustna in ne prihaja do motenj v delovanju.

3 . Ko 110 °C 176

101922-10 HLADILNI SISTEM 16 Hlajenje poteka prek nasprotnega vetra in ventilatorja hladilnika 4 , ki se vklopi ob povečani temperaturi.

Čim nižja je hitrost, tem manjši je učinek hlajenja. Učinek hlajenja zmanjšujejo tudi umazana hladilna rebra.

Informacije Če se hladilni sistem pregreje, bo največje število vrtljajev motorja omejeno.

177

16 HLADILNI SISTEM 16.2

Preverjanje zaščite pred zamrznitvijo in nivoja hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

178

K00741-10 HLADILNI SISTEM 16 – Motocikel postavite pokončno na vodoravni podlagi.

– Odstranite zapiralo 1 izravnalne posode.

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

−25 … −45 °C » Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.

Nivo hladilne tekočine mora biti med obema oznakama.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – Prilagodite nivo hladilne tekočine.

Hladilna tekočina ( str. 232)

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

179

16 HLADILNI SISTEM K00742-10 – Odstranite zapiralo hladilnika 2 .

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

−25 … −45 °C » Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

– Preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku.

Hladilnik mora biti povsem napolnjen.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – Popravite nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za izgubo.

Hladilna tekočina ( str. 232)

» Če je bilo treba doliti večjo količino hladilne tekočine od določene vrednosti: > 0,20 l – Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 185)

– Namestite zapiralo hladilnika.

180

HLADILNI SISTEM 16 16.3

Preverjanje nivoja hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

181

16 HLADILNI SISTEM – Motocikel postavite pokončno na vodoravni podlagi.

– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi 1 .

Nivo hladilne tekočine mora biti med obema oznakama.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – Prilagodite nivo hladilne tekočine.

Hladilna tekočina ( str. 232)

K00741-10 K00742-10 – Odstranite zapiralo hladilnika tekočine v hladilniku.

2 in preverite nivo hladilne Hladilnik mora biti povsem napolnjen.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – Popravite nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za izgubo.

» Če je bilo treba doliti večjo količino hladilne tekočine od določene vrednosti: > 0,20 l – Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 185)

– Namestite zapiralo hladilnika.

182

HLADILNI SISTEM 16 16.4

Izpuščanje hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

Pripravljalno delo

– Demontirajte spodnji spojler. ( str. 119)

183

16 HLADILNI SISTEM K00743-10 Glavno delo – Motocikel postavite pokonci.

– Pod motor podstavite primerno posodo.

– Odstranite vijak 1 .

– Odstranite zapiralo hladilnika.

– Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.

– Montirajte vijak gnite.

Določilo 1 z novim tesnilnim obročem in ga prite Zaporni vijak odtočne izvrtine vodne črpalke M6 10 Nm 184

HLADILNI SISTEM 16 16.5

Polnjenje/odzračevanje hladilnega sistema Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Glavno delo – Odstranite zapiralo hladilnika 1 .

K00742-11 185

16 HLADILNI SISTEM K00744-10 – Odvijte vijak za odzračevanje Določilo 2 .

3 vrt.

– Nagnite motocikel nekoliko v desno.

– Dolivajte hladilno tekočino, dokler ta brez mehurčkov ne začne izstopati na odzračevalnem vijaku, ki ga nato takoj pritegnite.

Hladilna tekočina ( str. 232)

– Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite zapiralo hladilnika.

– Vozilo postavite na stransko stojalo.

Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in počakajte, da se segreje.

186

HLADILNI SISTEM 16 – Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.

– Potem ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne teko čine v hladilniku in jo po potrebi dolijte.

– Odstranite zapiralo 3 izravnalne posode in dolijte hladilno tekočino do oznake MAX.

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

K00741-11 Naknadno delo

– Vgradite spodnji spojler. ( str. 120)

16.6

Zamenjava hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

187

16 HLADILNI SISTEM Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

Pripravljalno delo

– Demontirajte spodnji spojler. ( str. 119)

Glavno delo – Motocikel postavite pokonci.

– Pod motor podstavite primerno posodo.

– Odstranite vijak 1 s tesnilnim obročem.

K00743-10 188

HLADILNI SISTEM 16 – Odstranite zapiralo hladilnika 2 .

– Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.

– Montirajte vijak gnite.

1 Določilo z novim tesnilnim obročem in ga prite Zaporni vijak odtočne izvrtine vodne črpalke M6 10 Nm K00742-10 K00744-11 – Odvijte vijak za odzračevanje 3 .

Določilo 3 vrt.

– Nagnite motocikel nekoliko v desno.

– Dolivajte hladilno tekočino, dokler ta brez mehurčkov ne začne izstopati na odzračevalnem vijaku, ki ga nato takoj pritegnite.

Hladilna tekočina ( str. 232)

– Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite zapiralo hladilnika.

– Vozilo postavite na stransko stojalo.

189

16 HLADILNI SISTEM Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in počakajte, da se segreje.

– Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.

– Potem ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne teko čine v hladilniku in jo po potrebi dolijte.

– Odstranite zapiralo 4 izravnalne posode in dolijte hladilno tekočino do oznake MAX.

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

K00741-12 Naknadno delo

– Vgradite spodnji spojler. ( str. 120)

190

17.1

NASTAVITEV MOTORJA 17 Preverjanje zračnosti bovdenskega potega za plin 400192-11 – Preverite prosto premikanje vrtljive ročice za plin.

– Krmilo postavite v položaj naravnost. Ročico za plin narahlo premikajte sem ter tja, da ugotovite zračnost bovdenskega potega A za plin.

Zračnost bovdenskega potega za plin A 3 … 5 mm » Če zračnost bovdenskega potega za plin ne ustreza zah tevam: – Nastavite zračnost bovdenskega potega za plin.

( str. 192)

Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

191

17 NASTAVITEV MOTORJA – Zaženite motor in ga pustite teči s številom vrtljajev prostega teka. Krmilo pomikajte sem in tja v celotnem območju krmilje nja.

Število vrtljajev prostega teka se ne sme spreminjati.

» Če se število vrtljajev spreminja: – Preverite položitev bovdenskih potegov za plin.

17.2

Nastavljanje zračnosti bovdenskega potega za plin F00773-10 – Krmilo postavite v položaj naravnost.

– Manšeto 1 potisnite nazaj.

– Odvijte protimatico 2 .

– Nastavite zračnost bovdenskega potega za plin z nastavitve nim vijakom 3 .

Določilo Zračnost bovdenskega potega za plin 3 … 5 mm – Privijte protimatico – Nataknite manšeto 2 .

1 .

192

NASTAVITEV MOTORJA 17 17.3

Preverjanje zračnosti ročice sklopke Napotek Poškodbe sklopke Če ročica sklopke nima prostega hoda, začne sklopka drseti.

– Pred vsako uporabo motocikla preverite prosti hod ročice sklopke.

– Po potrebi nastavite prosti hod ročice sklopke glede na zahteve.

K00721-13 – Preverite prosto gibljivost ročice sklopke.

– Krmilo postavite v položaj naravnost.

– Ročico sklopke pritegnite vse do občutnega upora in ugotovite zračnost ročice sklopke A .

Zračnost ročice sklopke A 1 … 3 mm » Če zračnost ročice sklopke ne ustreza določilom: – Nastavite zračnost ročice sklopke.

( str. 194)

– Krmilo premaknite po celotnem območju levo in desno.

Zračnost ročice sklopke se ne sme spremeniti.

» Če se zračnost ročice sklopke spremeni: – Preverite speljavo bovdenskega vleka sklopke.

193

17 NASTAVITEV MOTORJA 17.4

Nastavitev zračnosti ročice sklopke – Krmilo postavite v položaj naravnost.

– Manšeto 1 potisnite nazaj.

– Odvijte protimatico 2 .

– Zračnost ročice sklopke kom 3 .

A Določilo nastavite z nastavitvenim vija Zračnost ročice sklopke A 1 … 3 mm – Privijte protimatico – Namestite manšeto 2 .

1 .

K00745-10 194

18.1

SERVISNA DELA NA MOTORJU 18 Kontrola nivoja motornega olja Pogoj Motor je segret na obratovalno temperaturo.

Pripravljalno delo – Motocikel postavite navpično na vodoravni podlagi.

Glavno delo – Preverite nivo motornega olja.

Informacije Po izklopu motorja počakajte eno minuto in šele nato preverite.

K00746-10 Nivo motornega olja mora biti med oznakama A in B .

» Če je motorno olje pod oznako A :

– Dolijte motorno olje. ( str. 200)

» Če je motorno olje nad oznako B : – Popravite nivo motornega olja.

195

18 SERVISNA DELA NA MOTORJU 18.2

Zamenjava motornega olja in oljnega filtra, čiščenje oljnih sit Opozorilo Nevarnost oparin Motorno olje in olje v menjalniku se med obratovanjem motocikla močno segrejeta.

– Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Motorno olje je treba iztočiti, ko je motor ogret na delovno temperaturo.

Pripravljalno delo

– Demontirajte spodnji spojler. ( str. 119)

– Motocikel na vodoravni površini postavite na stransko stojalo.

196

K00747-10 SERVISNA DELA NA MOTORJU 18 Glavno delo – Pod motor podstavite primerno posodo.

– Snemite vijak za izpust olja 1 s tesnilnim obročkom.

– Snemite oljno sito 2 s tesnilnim obročkom.

– Odstranite zaporni vijak 3 z oljnim sitom 4 .

– Počakajte, da motorno olje popolnoma izteče.

– Temeljito očistite vijake za izpust olja in oljna sita.

– Namestite oljno sito izpust olja 1 2 ter montirajte in pritegnite vijak za s tesnilnim obročkom.

Določilo Vijak za izpust olja M24x1,5 15 Nm – Montirajte in pritegnite zaporni vijak tesnilnim obročkom.

Določilo 3 z oljnim sitom 4 in Zaporni vijak majhno oljno sito M17x1,5 12 Nm 197

18 SERVISNA DELA NA MOTORJU – Odstranite vijake 5 tesnilnim obročkom.

. Snemite pokrov oljnega filtra 6 s – Oljni filter 7 izvlecite iz ohišja oljnega filtra.

– Počakajte, da motorno olje popolnoma izteče.

– Temeljito očistite dele in tesnilno površino.

E00665-10 E00666-10 – Vstavite oljni filter 7 .

– Naoljite tesnilni obroček pokrova oljnega filtra. Namestite pokrov oljnega filtra 6 .

– Montirajte vijake 5 Določilo in jih pritegnite.

Vijak pokrova olj nega filtra M6 10 Nm Informacije Premalo motornega olja ali olje slabše kakovosti pov zroči predčasno obrabo motorja.

198

401955-12 SERVISNA DELA NA MOTORJU 18 – Odstranite vijak za dolivanje olja nalijte motorno olje.

8 s tesnilnim obročkom in Motorno olje 1,7 l

(

Motorno olje (SAE 15W/50)

str. 233)

– Montirajte vijak za polnjenje olja s tesnilnim obročkom in ga pritegnite.

Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in preverite tesnjenje.

Naknadno delo

– Vgradite spodnji spojler. ( str. 120)

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 195)

199

18 SERVISNA DELA NA MOTORJU 18.3

Dolivanje motornega olja Informacije Premalo motornega olja ali olje slabše kakovosti povzroči predčasno obrabo motorja.

401955-10 Glavno delo – Odstranite vijak za dolivanje olja nalijte motorno olje.

1 s tesnilnim obročkom in

Motorno olje (SAE 15W/50) ( str. 233)

Informacije Za optimalno zmogljivost motornega olja ne priporo čamo mešanja različnih vrst olja.

Priporočamo, da po potrebi zamenjate motorno olje.

– Montirajte vijak za polnjenje olja s tesnilnim obročkom in ga pritegnite.

200

SERVISNA DELA NA MOTORJU 18 Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in preverite tesnjenje.

Naknadno delo

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 195)

201

19 ČIŠČENJE, NEGA 19.1

Čiščenje motocikla Napotek Materialna škoda Pri napačni uporabi visokotlačnega čistilnika se sestavni deli poškodujejo ali uničijo.

Zaradi visokega tlaka vdre voda v električne sestavne dele, vtiče, bovdenske potege, ležaje itd.

Previsok tlak povzroča motnje in uniči sestavne dele.

– Curka vode ne usmerite neposredno na električne sestavne dele, vtiče, bovdenske potege ali ležaje.

– Vzdržujte minimalni odmik med šobo visokotlačnega čistilnika in sestavnim delom.

Minimalni odmik 60 cm Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Redno čistite motocikel, saj s tem dlje časa ohranite njegovo vrednost in njegov videz.

Poskrbite, da motocikel med čiščenjem ne bo izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.

202

401061-01 ČIŠČENJE, NEGA 19 – Izpušni sistem zaprite, da preprečite vdor vode.

– Večje kose umazanije predhodno sperite s šibkim vodnim cur kom.

– Zelo umazana mesta poškropite z običajnim čistilom in jih dodatno obdelajte s čopičem.

Čistilo za motocikle ( str. 236)

Informacije Uporabljajte toplo vodo, kateri ste dodali običajno čistilo za motocikle, in mehko gobo.

Čistila za motocikle nikoli ne nanašajte na suh motoci kel, vedno ga prej sperite z vodo.

Če ste motocikel vozili po cesti, ki je bila posipana s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda okrepi uči nek soli.

– Ko ste motocikel temeljito sprali z mehkim vodnim curkom, se mora dobro posušiti.

– Odstranite zapiralo izpušnega sistema.

203

19 ČIŠČENJE, NEGA Opozorilo Nevarnost nesreče Vlaga in umazanija vplivajo na zavorno napravo.

– Zavirajte večkrat previdno, da zavorne obloge in zavorne kolute osušite in odstranite umazanijo.

– Po čiščenju naredite kratko vožnjo, da se motor segreje na obratovalno temperaturo.

Informacije Zaradi toplote voda izpari tudi s sicer nedostopnih mest motorja in zavorni sistem.

– Manšete z armatur krmila potisnite nazaj, da lahko izpari voda, ki je prodrla vanje.

– Ko se motocikel ohladi, namažite vsa stična in ležajna mesta.

– Očistite verigo. ( str. 111)

– Namažite izpostavljene kovinske dele (razen zavornih kolutov in izpušnega sistema) s sredstvom za zaščito pred korozijo.

(

Sredstvo za konzerviranje za lake, kovino in gumo

str. 237)

– Vse lakirane dele namažite z blagim sredstvom za nego laki ranih površin.

204

ČIŠČENJE, NEGA 19 Perfect Finish in visoko sijoče polirno sredstvo za lakirane

površine ( str. 236)

Informacije Ne polirajte delov iz umetne mase, ki so ob dobavi matirani, saj to zelo vpliva na kakovost materiala.

– Vse dele iz umetne mase in praškasto prevlečene dele obde lajte z blagim čistilnim in negovalnim sredstvom.

(

Specialno čistilo za sijoče in matirane površine, tako lakirane kot tudi kovinske ter površine iz umetne mase

str. 237)

– Naoljite ključavnico za vžig in ključavnica krmila.

Univerzalno oljno razpršilo ( str. 238)

19.2

Kontrola in nega za uporabo pozimi Informacije Če boste motocikel uporabljali tudi pozimi, računajte na to, da bodo ceste posipane s soljo. Zato je treba izvesti preventivne ukrepe za zaščito pred agresivno posipno soljo.

Če ste motocikel vozili po cesti, ki je bila posipana s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda okrepi učinek soli.

205

19 ČIŠČENJE, NEGA 401060-01

– Očistite motocikel. (

– Očistite zavore.

str. 202)

Informacije Po koncu VSAKE vožnje po soljenih cestah morate motocikel in predvsem zavorna sedla ter zavorne obloge, ko so te ohlajene in vgrajene, temeljito očistiti s hladno vodo in jih dobro posušiti.

– Motor, nihalko in vse druge gladke ali pocinkane dele (razen zavornih kolutov) zaščitite z antikorozijskim sredstvom na osnovi voska.

Informacije Antikorozijsko sredstvo ne sme priti v stik z zavornimi koluti, saj bi to močno poslabšalo zavorni učinek.

– Očistite verigo. ( str. 111)

206

SKLADIŠČENJE 20 20.1

Skladiščenje Informacije Če dlje časa ne nameravate uporabljati motocikla, opravite (sami ali servisno osebje) naslednje ukrepe.

Pred skladiščenjem motocikla preverite delovanje in obrabo vseh delov. Če so potrebni servisni posegi, popravila ali predelave, jih opravite med mirovanjem (manjša zasedenost servisnih delavnic). Tako se lahko izognete daljšemu čakanju v delavnicah ob začetku sezone.

401058-01 – Pri zadnjem dolivanju goriva pred prenehanjem uporabe motocikla primešajte dodatke za gorivo.

Dodatki gorivu ( str. 236)

– Nalijte gorivo. ( str. 91)

– Očistite motocikel. ( str. 202)

– Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljna sita.

( str. 196)

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo in nivo hladilne tekočine.

( str. 178)

– Preverite tlak v pnevmatikah. ( str. 153)

– Demontirajte 12 V akumulator.

– Napolnite 12 V akumulator.

(

( str. 155)

str. 158)

207

20 SKLADIŠČENJE Določilo Temperatura skladiščenja 12 V akumulatorja brez izpo stavljenosti neposrednim sončnim žarkom 0 … 35 °C – Vozilo pospravite na suho mesto, ki ni izpostavljeno velikim temperaturnim nihanjem.

Informacije KTM priporoča, da motocikel postavite na stojalo.

– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 102)

– Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. ( str. 103)

– Pokrijte motocikel s plahto ali odejo, ki prepušča zrak.

Informacije Ne uporabljajte materialov, ki ne prepuščajo zraka, saj v tem primeru vlaga ne bo mogla uhajati, zaradi česar pride do nastanka korozije.

Zagon motorja dalj časa mirujočega motocikla za kra tek čas močno odsvetujemo. Ker se motor pri tem ne ogreje dovolj, pride pri postopku izgorevanja do kon denziranja vodne pare, ki povzroči rjavenje ventilov in izpušnega sistema.

208

20.2

SKLADIŠČENJE 20 Prevzem v obratovanje po skladiščenju 401059-01 – Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.

( str. 105)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 102)

– Vgradite 12 V akumulator.

( str. 157)

– Nastavite čas. ( str. 68)

– Izvedite kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom.

( str. 77)

– Opravite preskusno vožnjo.

209

21 ISKANJE NAPAK Napaka Motor se ob aktiviranju gumba za zagon ne zavrti Motor se zavrti samo, ko je povlečena ročica sklopke Motor se zavrti, vendar ne zažene Motor ima premalo moči Motor se pretirano segreva Možen vzrok Napaka v upravljanju Praznjenje 12 V akumulatorja Varovalka 1, 3 ali 4 je prego rela Ni povezave z maso Motocikel je v prestavi Motocikel je v prestavi in stran sko stojalo je razklopljeno Napaka v upravljanju Napaka pri elektronskem vbri zgavanju goriva Zračni filter je zelo umazan Filter goriva je zelo umazan Napaka pri elektronskem vbri zgavanju goriva Premalo hladilne tekočine v hladilnem sistemu Ukrep – Izvedite delovne korake za postopek

zagona. ( str. 78)

– Napolnite 12 V akumulator.

( str. 158)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Preverite povezavo z maso.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Izvedite delovne korake za postopek

zagona. ( str. 78)

– Z diagnostičnim orodjem KTM odči tajte pomnilnik napak.

– Zamenjajte zračni filter.

– Preverite tlak goriva.

– Z diagnostičnim orodjem KTM odči tajte pomnilnik napak.

– Preverite tesnost hladilnega sistema.

– Preverite nivo hladilne tekočine.

( str. 181)

210

Napaka Motor se pretirano segreva Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rdeče.

Motor se med vožnjo ugasne Opozorilna lučka za ABS sveti (Možnost: z ABS) ISKANJE NAPAK 21 Možen vzrok Lamele hladilnika so zelo uma zane Nastajanje pene v hladilnem sistemu Pokvarjen termostat Varovalka 5 je pregorela Okvara na ventilatorskem sis temu hladilnika Napaka pri elektronskem vbri zgavanju goriva Pomanjkanje goriva Varovalka 1, 3 ali 4 je prego rela Varovalka ABS sistema je pre gorela Št. obratov sprednjega in zadnjega kolesa se močno razlikuje Ukrep – Očistite lamele hladilnika.

– Izpustite hladilno tekočino.

( str. 183)

– Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 185)

– Preverite termostat.

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Preverite prezračevalni sistem hladil nika.

– Z diagnostičnim orodjem KTM odči tajte pomnilnik napak.

– Nalijte gorivo. ( str. 91)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Zamenjajte varovalke sistema ABS.

( str. 161)

– Ustavite, izklopite vžig, ponovno zaže nite.

211

21 ISKANJE NAPAK Napaka Opozorilna lučka za ABS sveti (Možnost: z ABS) Višja poraba olja kot običajno Žaromet in pozicijska luč ne delujeta Smernik, zavorna luč in hupa ne delujejo Čas ni prikazan ali pa ni prika zan pravilno.

Praznjenje 12 V akumulatorja Možen vzrok Napaka na ABS sistemu Gibka cev sistema za odzrače vanje motorja je prelomljena Nivo olja je previsok Preredko motorno olje (visko znost) Varovalka 6 je pregorela Varovalka 6 je pregorela Varovalka 2 pregorela Varovalka 7 pregorela Vžig ob ustavitvi vozila ni izklo pljen Generator ne polni 12 V aku mulatorja Ukrep – ABS-pomnilnik napak odčitajte z dia gnostičnim orodjem KTM.

– Odzračevalno cev speljite brez prelo mov, po potrebi jo zamenjajte.

– Preverite nivo motornega olja.

( str. 195)

– Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljna sita.

( str. 196)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Nastavite čas. ( str. 68)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Nastavite čas. ( str. 68)

– Napolnite 12 V akumulator.

( str. 158)

– Preverite napajalno napetost.

– Preverite mirovni tok.

212

Napaka Kombinirani instrument ničesar ne prikazuje na prikazovalniku.

Možen vzrok Varovalka 2 pregorela Varovalka 7 pregorela Prikazovalnik hitrosti na kombi niranem instrumentu ne deluje Kabel za prikaz hitrosti poško dovan ali oksidirana vtična povezava ISKANJE NAPAK 21 Ukrep – Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Nastavite čas. ( str. 68)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 164)

– Nastavite čas. ( str. 68)

– Kontrolirajte kabel in vtično povezavo.

213

22 TEHNIČNI PODATKI 22.1

Motor Vrsta Delovna prostornina Hod Izvrtina Kompresija Krmiljenje Premer vstopnega ventila Premer izpustnega ventila Zračnost ventila vstop hladen Zračnost izpustnega ventila hladen Uležajenje ročične gredi Ojnični ležaj Bat Batni obročki Mazanje motorja Primarni prenos Sklopka Menjalnik 214 1-cilinder 4-taktni Ottov motor, hlajen s tekočino 249 cm³ 61,1 mm 72 mm 12,5:1 DOHC, 4 ventili krmiljeni preko nihajnega vzvoda, pogon preko verige 29 mm 24 mm 0,10 … 0,15 mm 0,15 … 0,20 mm 2 drsna ležaja Drsni ležaj Ulita lahka kovina 1 kompresijski obroček, 1 minutni obroček, 1 strgalni obroček za olje Tlačno obtočno mazanje z 2 rotorskima črpalkama 30:80 Sklopka v oljni kadi / mehansko aktivirana 6-prestavni menjalnik, čeljustni mehanizem

TEHNIČNI PODATKI 22 Prestavno razmerje 1. prestava 2. prestava 3. prestava 4. prestava 5. prestava 6. prestava Priprava goriva Vžigalni sistem Generator Vžigalna svečka Razdalja med elektrodami, vžigalna svečka Hlajenje Število vrtljajev prostega teka Pomoč pri zagonu 22.2

Oljna šoba Pritezni vrtilni momenti za motor M5 12:32 14:26 19:27 21:24 23:22 25:21 Elektronsko vbrizgavanje goriva Brezkontaktno krmiljena, povsem elektronska vži galna naprava z digitalno nastavitvijo vžiga 12 V, 230 W BOSCHVR5NEU 1 mm Hlajenje tekočine, neprestano kroženje hladilne teko čine prek vodne črpalke 1.450 … 1.550 vrt/min Motor zaganjalnika 6 Nm Loctite ® 243™ 215

22 TEHNIČNI PODATKI Vijak držalne pločevine M5 Vijak držalne pločevine kabel sta torja Vijak senzorja števila vrtljajev ročične gredi Vijak senzorja za zaznavanje pre stav Vijak statorja M5 M5 M5 M5 Matica zobnika vodne črpalke Oljna šoba Vijak aretirnega mehanizma sti kala Vijak blokirne ročice Vijak držalne pločevine Vijak držalne pločevine bovden skega vleka sklopke Vijak držalne pločevine prosto tekoč zobnik M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 216 6 Nm 8 Nm 6 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 6 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 6 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Vijak držalne pločevine radialne tesnilke gredi za pokrov sklopke Vijak glave motorja Vijak ležajnega mostiča odmične gredi Vijak ležajnega varovala Vijak motorja zaganjalnika Vijak napenjalne tirnice krmilne verige Vijak napenjalnika krmilne verige Vijak odmična gred, dekorativna gred Vijak odzračevalna pločevina motorja Vijak ohišja motorja Vijak ohišja motorja Vijak oljne črpalke Vijak pokrova generatorja Vijak pokrova oljnega filtra Vijak pokrova sklopke M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x35 M6x75 M6 M6 M6 M6 12 Nm TEHNIČNI PODATKI 22 Loctite ® 243™ 12 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 217

22 TEHNIČNI PODATKI Vijak pokrova ventila Vijak pokrova vodne črpalke Vijak ščitnika pred izmetom verige M6 M6 M6 Vijak verižnega pastorka Vijak vzmeti sklopke Vijak za sprostitev napenjalnika krmilne verige Vijak zaščitna pločevina, verižni pastorek Zaporni vijak odtočne izvrtine vodne črpalke Matica prirobnice izpuha Vijak za vzmetni podpornik pre stavne gredi Vijak za zobnik izravnalne gredi Zaporni vijak Zatični vijak prirobnice izpušnega sistema Vijak ojničnega ležaja M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8x1 218 12 Nm 12 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm 6 Nm 12 Nm 10 Nm 8 Nm 20 Nm 40 Nm 12 Nm 22 Nm 34 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Temperaturni senzor hladilne tekočine Tlačno stikalo za olje Vijak glava motorja M10 M10 M10 Vijak rotorja Vijak zobnika odmične gredi M10 M10 Zaporni vijak osi vlečnega vzvoda Vžigalna svečka Matica primarnega zobnika/pastorka krmilne verige Matica sojemala sklopke M10x1 M12 M16x1,5 M16LHx1,5 Zaporni vijak majhno oljno sito Zaporni vijak pokrov generatorja Vijak za izpust olja Zaporni vijak pokrov generatorja M17x1,5 M18x1,5 M24x1,5 M24x1,5 14 Nm TEHNIČNI PODATKI 22 14 Nm 1. stopnja 30 Nm 2. stopnja 60 Nm Navoj naoljen, nastavek glave namaščen 105 Nm Loctite ® 243™ 36 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 15 Nm 120 Nm Loctite ® 243™ 120 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm 219

22 TEHNIČNI PODATKI 22.3

Količine polnjenja 22.3.1

Motorno olje Motorno olje 1,7 l 22.3.2

Hladilna tekočina Hladilna tekočina 22.3.3

Gorivo 1,2 l

(

Motorno olje (SAE 15W/50)

str. 233)

Hladilna tekočina ( str. 232)

Upoštevajte oznako na EU črpalkah za gorivo.

A00420-10 Vsebina rezervoarja za gorivo sku paj pribl.

13,4 l 220 Neosvinčeno gorivo Super (ROZ

95) ( str. 234) (EU/JP/AR/CN,

CO/MY/PH)

Vsebina rezervoarja za gorivo sku paj pribl.

13,4 l Rezerva goriva pribl.

22.4

Okvir Podvozje 22.4.1

Standardno podvozje Vilice Vzmetna noga 22.4.2

Nizko podvozje Vilice Vzmetna noga Zavorna naprava Spredaj Zadaj Vzmetna pot TEHNIČNI PODATKI 22

(

Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

str. 232) (250 Duke TH)

1,5 l Mrežast okvir iz jeklenih cevi, praškasto lakiran WP Suspension WP Suspension WP Suspension WP Suspension Kolutna zavora s 4-batnim zavornim sedlom Kolutna zavora z enobatnim zavornim sedlom, gibljiva namestitev 221

22 TEHNIČNI PODATKI Spredaj Zadaj Premer zavornega koluta (Možnost: z ABS) Spredaj Zadaj Zavorni koluti - meja obrabe Spredaj Zadaj 142 mm 150 mm 300 mm 230 mm 3,6 mm 3,6 mm Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika Spredaj Zadaj 2,0 bar 2,0 bar Tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom/polna obremenitev Spredaj Zadaj Sekundarno prestavno razmerje Veriga Kot krmilne glave Medosje 2,0 bar 2,2 bar 15:46 5/8 x 1/4” (520) X‑obroč 65° 1.357 ± 15,5 mm Višina sedeža neobteženo Standard Nizko 830 mm 805 mm 222

TEHNIČNI PODATKI 22 Suha teža Največja dopustna osna obremenitev spredaj Največja dovoljena osna obremenitev zadaj Največja dovoljena skupna teža 22.5

Elektrika 12 V akumulator ETZ‑9‑BS 149 kg 125 kg 210 kg 355 kg Varovalka Varovalka Varovalka Varovalka Žaromet Pozicijska luč Osvetlitev kombiniranega instru ment in kontrolne lučke Smernik Zavorna/zadnja luč Žarnica registrske tablice 75011088010 75011088015 90111088025 75011088030 H4 / podstavek P43t W5W/podstavek W2,1x9,5d LED LED LED LED Napetost akumulatorja: 12 V Nazivna kapaciteta: 8 Ah Ne zahteva vzdrževanja 10 A 15 A 25 A 30 A 12 V 60/55 W 12 V 5 W 223

22 TEHNIČNI PODATKI 22.6

Pnevmatike Pnevmatike spredaj Pnevmatike zadaj 110/70 R 17 M/C 54H TL Metzeler Sportec M5 Interact 110/70 R 17 M/C 54H TL MRF revz FC 150/60 R 17 M/C 66H TL Metzeler Sportec M5 Interact 150/60 R 17 M/C 66H TL MRF revz C 110/70 R 17 M/C 54H TL Michelin Pilot Street Radial 150/60 R 17 M/C 66H TL Michelin Pilot Street Radial Navedene pnevmatike so ene izmed možnih serijskih pnevmatik. Nadaljnje informacije najdete v poglavju za servisiranje pod: http://www.ktm.com

22.7

Vilice 22.7.1

Standardno podvozje Številka artikla vilic Vilice Dolžina vilic Olje za vilice 450 ml 93001000144 WP Suspension 744 mm Olje za vilice (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 234)

224

22.7.2

Nizko podvozje Številka artikla vilic Vilice Dolžina vilic Olje za vilice 22.8

Vzmetna noga 22.8.1

Standardno podvozje Številka artikla vzmetne noge Vzmetna noga Prednapetost vzmeti Standard 22.8.2

Nizko podvozje Številka artikla vzmetne noge Vzmetna noga Prednapetost vzmeti Standard 450 ml 93104010144 WP Suspension 3 kliki 93104110000 WP Suspension 3 kliki TEHNIČNI PODATKI 22 05.58.6S.03

WP Suspension 736 mm Olje za vilice (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 234)

225

22 TEHNIČNI PODATKI 22.9

Pritezni vrtilni momenti za podvozje Vijak ščitnika verige Ostali vijaki podvozja Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijak rezervoarja za gorivo Vijak stikalo stranske noge EJOT PT ® K60x30 M4 M5 M5 M5 M5 Vijak ščitnika verige M5 Vijak vodila bovdenskega vleka sklopke Vijak zadnje luči Vijak, zaščita pokrova, izravnalna posoda, zadnja zavora Matica za nastavitev zavorne sto palke Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijak ABS senzor kolesa zadaj (Možnost: z ABS) M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 226 7 Nm 4 Nm 5 Nm 5 Nm 4 Nm 5 Nm 7 Nm 5 Nm 5 Nm 9 Nm 9 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Vijak ABS sponka gibke cevi (Možnost: z ABS) Vijak ABS ščitnik pred brizganjem zadaj Vijak ABS-modula (Možnost: z ABS) Vijak blažilnega bloka Vijak črpalke za gorivo Vijak drsne zaščite verige Vijak držala ABS-modula na okvirju Vijak držala končnega glušnika Vijak držala registrske tablice M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Vijak držala senzorja števila vrtlja jev kolesa (Možnost: z ABS) Vijak držala ventila za izhlapeva nja goriva Vijak izravnalne posode Vijak izravnalne posode za zavorno tekočino zadnje zavore Vijak ključavnice za vžig (eno smerni vijak) M6 M6 M6 M6 M6 7 Nm TEHNIČNI PODATKI 22 9 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 7 Nm 7 Nm 9 Nm 12 Nm 8 Nm 9 Nm 5 Nm 8 Nm 13 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 227

22 TEHNIČNI PODATKI Vijak kombiniranega instrumenta Vijak magnetno držalo stranske noge Vijak nosilca hladilnika Vijak nosilca kabla stikalo stranske noge Vijak objemke gibke zavorne cevi Vijak obloge rezervoarja za gorivo Vijak obloge rezervoarja za gorivo Vijak ohišja zračnega filtra Vijak pokrova verižnega pastorka Vijak preusmerjevalnika prestavne ročice Vijak pritrditve sedeža spredaj Vijak senzorja naklonskega kota M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Vijak spodnji del zadka Vijak spojlerja zadaj Vijak sprednjega blatnika Vijak sprednjega spojlerja Vijak valja nožne zavore M6 M6x9 M6 M6x13 M6 228 7 Nm 5 Nm 10 Nm 9 Nm 7 Nm 5 Nm 7 Nm 6 Nm 8 Nm 11 Nm 6 Nm 8 Nm 7 Nm 9 Nm 7 Nm 9 Nm 9 Nm Loctite Loctite Loctite Loctite ® ® ® ® 243™ 243™ 243™ 243™ Loctite ® 243™

Vijak vžigalne tuljave Vijak zadnjega glušnika Vijak zaščite hladilnika Vijak zaščitne pločevine Vijak žarometa Matica verižnik Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijak hupe Vijak mostiča vilic spodaj Vijak mostiča vilic zgoraj Vijak nosilca motorja Vijak nosilca sopotnikove nožne opore Vijak okvirja zadka Vijak podporne plošče sedeža Vijak priključnega mostiča krmila Vijak pritrditve sedeža spredaj Vijak pritrditve sedeža zadaj Vijak rezervoarja M8 M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 8 Nm 12 Nm 7 Nm 8 Nm 8 Nm 27 Nm 25 Nm 25 Nm 12 Nm 12 Nm 15 Nm 22 Nm 22 Nm TEHNIČNI PODATKI 22 Loctite ® 243™ 25 Nm Loctite ® 243™ 18 Nm 20 Nm Loctite ® 243™ 25 Nm 18 Nm 20 Nm 229

22 TEHNIČNI PODATKI Vijak ročaja Vijak viličastega zaključka Vijak vtične osi spredaj Vijak zadnjega glušnika Vijak zavorne stopalke Vijak zavornega koluta spredaj Vijak zavornega koluta zadaj Vijak zavornega sedla spredaj M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijačni spoj stranske noge Vijak nosilca motorja M10 M10 M10 M10 Votli vijak zavorni vod Matica desnega vzvratnega ogle dala M10 M10LHx1,25 Matica konzole stranske noge M10x1,25 Matica levega vzvratnega ogledala M10x1,25 230 22 Nm 15 Nm 25 Nm 23 Nm 16 Nm 30 Nm 21 Nm 30 Nm 45 Nm 45 Nm 35 Nm 49 Nm 24 Nm 16 Nm 35 Nm 16 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 204™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Navoj vzmetne noge spodaj M10x1,25 Stojni sornik verižnika Vijačni spoj nosilca krmila Vijak nosilca nožne opore spredaj M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 Vijak nosilca nožne opore spre daj/nosilec motorja Vijak vzmetne noge zgoraj Matica sornika nihalke Matica vtične osi zadaj Vijak krmilne glave zgoraj M10x1,25 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 Lambda sonda Nastavitev nihajnih ležajev Matica krmilne glave M18x1,5 M22x1 M30x1 51 Nm TEHNIČNI PODATKI 22 Loctite ® 243™ 50 Nm 20 Nm 44 Nm Loctite ® 243™ 49 Nm 51 Nm Loctite ® 243™ 98 Nm 98 Nm 49 Nm Loctite ® 243™ 19 Nm Pritegnitev brez zračnosti 1. stopnja 45 Nm 2. stopnja (popuščanje, v nasprotni smeri urnega kazalca) 2 vrt.

3. stopnja 5 Nm 231

23 POGONSKA SREDSTVA Gasohol 95 E20 (ROZ 95) Standard / klasifikacija – Gasohol 95 E20 (ROZ 95) Zahteva – Uporabite le neosvinčen super bencin, ki ustreza zahtevam ali jim je enakovreden.

– Dovoljen je neosvinčen super bencin z deležem etanola od 19 do 20 %.

Informacije Ne uporabljajte goriva iz metanola (npr. M15, M85, M100).

Ne uporabljajte goriva z manj kot 19 % etanola (npr. E10).

Ne uporabljajte goriva z več kot 20 % etanola (npr. E25, E30, E85, E100).

Hladilna tekočina Zahteva – Uporabljajte samo visokokakovostno hladilno tekočino brez silikatov z dodanim sredstvom za zaščito pred korozijo za aluminijaste motorje. Sredstva proti zmrzovanju, ki so slabše kakovosti in niso primerna, povzro čijo nastajanje korozije, usedlin in pene.

– Ne uporabljajte čiste vode, saj je mogoče zahteve, kot so zaščita pred korozijo in mazalne lastnosti, doseči samo s hladilno tekočino.

– Uporabljajte samo hladilno tekočino, ki ustreza navedenim podatkom (glejte podatke na posodi) in ima ustre zne lastnosti.

Zaščita pred zmrzovanjem najmanj do −25 °C 232

POGONSKA SREDSTVA 23 Mešalno razmerje je treba prilagoditi potrebni zaščiti pred zmrzovanjem. Za redčenje hladilne tekočine uporabite destilirano vodo.

Priporočena je uporaba vnaprej zmešane hladilne tekočine.

Upoštevajte podatke proizvajalca hladilne tekočine o zaščiti pred zmrzovanjem, redčenju in možnosti mešanja (združljivosti) z drugimi hladilnimi tekočinami.

Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – COOLANT M3.0

Motorno olje (SAE 15W/50) Standard / klasifikacija

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( str. 239) str. 239) (SAE 15W/50)

Zahteva – Uporabljajte le motorna olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in imajo ustrezne lastnosti.

Delno sintetično motorno olje Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Formula 4T 233

23 POGONSKA SREDSTVA Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95) Standard / klasifikacija – DIN EN 228 (ROZ 95) Zahteva – Uporabljajte le neosvinčeno Super gorivo, ki ustreza navedenemu standardu oziroma je enakovredno.

– Pri tem delež do 10 % etanola (E10 gorivo) ni vprašljiv.

Informacije Ne uporabljajte goriva iz metanola (npr. M15, M85, M100) ali z deležem več kot 10 % etanola (npr.

E15, E25, E85, E100).

Olje za vilice (SAE 4) (48601166S1) Standard / klasifikacija

– SAE ( str. 239) (SAE 4)

Zahteva – Uporabljajte le olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in posedujejo ustrezne lastnosti.

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1

Standard / klasifikacija – DOT Zahteva – Uporabljajte le zavorno tekočino, ki ustreza navedenemu standardu (glejte podatke na posodi) in ima ustre zne lastnosti.

234

Priporočen dobavitelj Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

POGONSKA SREDSTVA 23 235

24 POMOŽNE SNOVI Čistilo za motocikle Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Moto Clean Dodatki gorivu Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Perfect Finish in visoko sijoče polirno sredstvo za lakirane površine Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Moto Shine Razpršilo za verigo Street Zahteva Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Chainlube Road Strong 236

POMOŽNE SNOVI 24 Specialno čistilo za sijoče in matirane površine, tako lakirane kot tudi kovinske ter površine iz umetne mase Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Quick Cleaner Sredstvo za čiščenje verig Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Chain Clean Sredstvo za konzerviranje za lake, kovino in gumo Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Moto Protect Trajna mast Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Bike Grease 2000 237

24 POMOŽNE SNOVI Univerzalno oljno razpršilo Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic 238

STANDARDI 25 JASO T903 MA2 Različne smeri tehničnega razvoja so zahtevale lastno specifikacijo za motocikle – standard JASO T903 MA2.

V preteklosti so se za motocikle uporabljala enaka motorna olja kot pri osebnih avtomobilih, ker ni bilo specifika cij za motocikle.

Medtem ko so pri osebnih avtomobilih zaželeni čim daljši servisni intervali, je pri motorjih za motocikle v ospredju predvsem visoka zmogljivost pri visokem številu vrtljajev.

Pri večini motorjev za motocikle se tudi menjalnik in sklopka mažeta z enakim oljem.

V standardu JASO T903 MA2 so te posebne zahteve upoštevane.

SAE Razrede viskoznosti SAE je določila zveza Society of Automotive Engineers, namenjeni pa so razvrstitvi mazal nih olj glede na viskoznost. Viskoznost je zgolj ena od lastnosti določenega olja in ne predstavlja nikakršnega zagotovila za kakovost.

239

26 KAZALO STROKOVNIH BESED OBD ABS On‑Board‑Diagnose (diagnoza na vozilu) Sistem proti blokiranju koles Sistem vozila, ki nadzoruje vpisane parametre elek tronike vozila Varnostni sistem, ki preprečuje blokiranje koles pri vožnji naravnost brez delovanja stranskih sil 240

evtl.

i. pd.

itd.

itd.

m. dr.

npr.

oz.

po potr.

pribl.

prim.

Štev.

Štev. art.

eventualen, morebiten in podobno in tako dalje in tako dalje med drugim na primer oziroma po potrebi približno primerjaj Številka Številka artikla KAZALO OKRAJŠAV 27 241

28 SEZNAM SIMBOLOV 28.1

Rdeči simboli Rdeči simboli označujejo stanje napake, ki zahteva takojšnji poseg.

Kontrolna lučka za blokado speljevanja sveti rdeče – Sporočilo o stanju ali napaki pri blokadi speljevanja.

28.2

Rumeni in oranžni simboli Rumeni in oranžni simboli označujejo stanje napake, ki zahteva čimprejšnji poseg. Aktivne pomoči pri vožnji so prav tako predstavljene z rumenimi ali oranžnimi simboli.

Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rumeno – OBD je zaznal napako v elektroniki vozila.

Splošna opozorilna lučka utripa rumeno – Prepoznano je bilo navodilo/opozorilo za varno obratovanje. To se dodatno prikaže na prikazovalniku.

Opozorilna lučka za ABS sveti rumeno – Statusno sporočilo ali sporočilo o napaki pri sis temu ABS.

28.3

Zeleni in modri simboli Zeleni in modri simboli dajejo informacije.

Kontrolna lučka smernika utripa zeleno v ritmu utripanja – Smernik je vklopljen.

242

SEZNAM SIMBOLOV 28 Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjalnik je v položaju prostega teka.

Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč je vklopljena.

243

STVARNO KAZALO STVARNO KAZALO 1 12 V akumulator

Demontiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

ACC1

Spredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

ACC2

Spredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

B Blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

D

Definicija uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Delovna pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Diagnostično stikalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

E Enote

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

G

Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gumb za zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

H Hladilna tekočina

Izpuščanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Hladilni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Polnjenje/odzračevanje . . . . . . . . . . . . . . . 185

I

Identifikacijska številka vozila . . . . . . . . . . . . . 26

Iskanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210-213

J

Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

K

Ključavnica krmila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ključavnica na sedežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ključavnica za vžig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

244

Količina polnjenja

Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 220-221

Hladilna tekočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Motorno olje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Kombinirani instrument

Actual F.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Aktiviranje in test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Average Speed Trip1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Average Speed Trip2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Avg F.C. Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Avg F.C. Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Fuel Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Funkcijske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Prestavna bliskavica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Prikaz nivoja goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Prikaz temperature hladilne tekočine . . . . . . 54

Prikaz Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Prikaz ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Prikaz TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Prikaz TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Prikaz TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

STVARNO KAZALO

Prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Time Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Time Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Komplet orodja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Krmilo

Odklepanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zaklepanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

M Motocikel

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Dvig spredaj z dvigalnim pripomočkom . . . . 103

Dvig zadaj z dvigalnim pripomočkom . . . . . 102

Odstranitev z dvigalnega pripomočka spredaj 105

Odstranitev z dvigalnega pripomočka zadaj . 102

Motor

Utekanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Motorno olje

Dolivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

N

Nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

245

STVARNO KAZALO

Napačna uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Napetost verige

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Nastavitev žarometov

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Natovarjanje vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Navodilo za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Nivo hladilne tekočine

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, 181

Nivo motornega olja

Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Nivo zavorne tekočine

Preverjanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . 124

Preverjanje zadnje zavore . . . . . . . . . . . . . 133

Noge vilic

Čiščenje protiprašnih manšet . . . . . . . . . . . 106

Nožni opori za sopotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

O

Obratovalna sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Oddelek za pomoč strankam . . . . . . . . . . . . . . 19

Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Oljna sita

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Oljni filter

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

P

Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Pokrov rezervoarja za gorivo

Odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zapiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Polnjenje rezervoarja

Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Pomožne snovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Postopek zagona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Prestavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Prestavna ročica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Prevzem v obratovanje

Po skladiščenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Prikaz vozila

Spredaj levo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Zadaj desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

246

Prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

R

Ročaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ročica ročne zavore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ročica sklopke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ročica za plin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

S

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Servisni načrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-97

Sistem proti blokiranju koles . . . . . . . . . . . . . 121

Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Sopotnikov sedež

Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Spodnji spojler

Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Sprednje kolo

Demontiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Stanje pnevmatik

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

STVARNO KAZALO

Stikalo smernikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Stikalo za izklop v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Stikalo za luč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Stransko stojalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Š Št. vrtljajev prestav RPM1

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Št. vrtljajev prestav RPM2

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Številka ključa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Številka motorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

T Tehnični podatki

Elektrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Količine polnjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Pnevmatike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Podvozje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Pritezni vrtilni momenti za motor . . . . . . . . . 215

Pritezni vrtilni momenti za podvozje . . . . . . 226

Vilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Vzmetna noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

247

STVARNO KAZALO

Tipka hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tipka svetlobne hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tipska tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tlak v pnevmatikah

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

U Uporaba pozimi

Kontrola in nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Urni čas

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Ustavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

V

Varno obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Varovalka

Zamenjava za posamezne porabnike toka . . 164

Varovalke ABS

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Veriga

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Kontrola onesnaženosti . . . . . . . . . . . . . . 111

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Verižni pastorek

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Verižnik

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Voznikov sedež

Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Speljevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Vzmetna noga

Nastavljanje prednapetosti vzmeti . . . . . . . . 98

Z Začetek uporabe

Napotki za prvi zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Zadnje kolo

Demontiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Zagon Kontrolna in negovalna dela pred vsakim

zagonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Zaščita pred zamrznitvijo

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

248

Zaščitna oblačila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zaviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Zavorna stopalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Kontrola prostega hoda . . . . . . . . . . . . . . . 129

Nastavitev prostega hoda . . . . . . . . . . . . . 131

Zavorna tekočina

Dolivanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . . . 125

Dolivanje za zadnjo zavoro . . . . . . . . . . . . 134

Zavorne obloge

Kontrola sprednje zavore . . . . . . . . . . . . . 128

Kontrola zadnje zavore . . . . . . . . . . . . . . . 137

Zavorni koluti

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Zračnost bovdenskega potega za plin

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Zračnost ročice sklopke

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Ž Žarnica žarometa

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

STVARNO KAZALO 249

*3213938sl*

3213938sl 01/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Avstrija http://www.ktm.com

Fotografija: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement