KTM 150 SX EU 2020 MX Bike Kasutusjuhend

KTM 150 SX EU 2020 MX Bike Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE 2020
125 SX
150 SX
Tuote Nr. 3214000fi
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Onnittelemme sinua lämpimästi KTM-moottoripyörän hankinnasta! Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän omistaja. Moottoripyörästä on sinulle varmasti paljon iloa, kunhan vain hoidat ajokkiasi oikein.
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Toivotamme sinulle aina hyvää ja turvallista matkaa!
Merkitse tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Ajoneuvon valmistenumero (
Moottorin numero (
s. 12)
Myyjän leima
s. 12)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Yksittäinen tuote saattaa
kuitenkin poiketa hieman käyttöohjeen tiedoista, sillä valmistaja kehittää tuotteitaan jatkuvasti.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään erityisesti oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, hintoihin, väreihin, muotoihin, materiaaleihin, palvelu- ja huoltosuorituksiin, rakenteisiin,
varustukseen sekä muihin näiden kaltaisiin tekijöihin, ilman että se on velvollinen ilmoittamaan näistä muutoksista. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään myös oikeuden edellä mainittujen tietojen ja tekijöiden täydelliseen poistamiseen tai mukauttamiseen paikallisia olosuhteita vastaaviksi, ilman että sen on ilmoitettava näistäkään toimenpiteistä etukäteen. Edelleen KTM Sportmotorcycle GmbH:lla on oikeus lopettaa yksittäisen mallin
valmistus ilman tätä koskevaa ennakkoilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista
ja kuvauksista poikkeamista sekä painovirheistä ja erehdyksistä. Osa kuvien esittämistä malleista sisältää erikoisvarusteita, jotka puuttuvat vakiomalleista.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, sekä kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaisesti KTM käyttää laadunvarmistusprosesseja, jotka takaavat parhaan mahdollisen tuotelaadun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Itävalta
Tämä dokumentti koskee seuraavia malleja:
125 SX EU (F6101T0)
125 SX US (F6175T0)
150 SX EU (F6101T1)
150 SX US (F6175T1)
*3214000fi*
3214000fi
02/2019
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO
1
KUVAUSTAVAT ............................................. 5
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
7.6
7.7
7.8
8
9
9
9
9
9
9
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ... 10
Ajoneuvon kuva takaa oikealta........... 11
Ajoneuvon valmistenumero................
Tyyppikilpi ......................................
Moottorin numero ............................
Etuhaarukan osanumero ...................
Takavaimentimen osanumero ............
12
12
12
12
13
HALLINTALAITTEET.................................... 14
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
2
7.5
7
7
8
8
8
8
SARJANUMEROT ........................................ 12
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
Takuu, vastuu....................................
Käyttöeineet, apuaineet ......................
Varaosat, lisävarusteet ........................
Huolto ..............................................
Kuvat................................................
Asiakaspalvelu ...................................
7.4
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Kytkinkahva.....................................
Etujarrukahva ..................................
Kaasukahva .....................................
Sammutuspainike ............................
Polttoainetankin korkin avaaminen ....
Polttoainetankin korkin sulkeminen ...
Polttoainehana.................................
Rikastin ..........................................
Vaihdepoljin ....................................
Käynnistyspolkimen vipu ..................
Jalkajarrupoljin ................................
Plug-in sivutuki................................
Käyttötuntimittari.............................
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
9
Ohjeita ensimmäiseen
käyttöönottoon .................................
Moottorin sisäänajo ..........................
Ajoneuvon valmistelu raskaita
käyttöolosuhteita varten ....................
Ajoneuvon valmistelu kuivalla
hiekalla ajamista varten ....................
Ajoneuvon valmistelu märällä
hiekalla ajamista varten ....................
Ajoneuvon valmistelu märällä ja
mutaisella ajoreitillä ajamista
varten .............................................
Ajoneuvon valmistelu kuumalla
säällä ajamista tai hidasta ajoa
varten .............................................
Ajoneuvon valmistelu kylmällä säällä
tai lumessa ajamista varten...............
19
20
20
21
22
24
24
25
AJO-OHJEITA.............................................. 26
8.1
AJONEUVON KUVA ..................................... 10
4.1
4.2
5
7.2
7.3
6
6
6
6
TÄRKEITÄ OHJEITA ...................................... 9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
Käyttömääritys – määräysten
mukainen käyttö ................................
Väärinkäyttö ......................................
Turvallisuusohjeet ..............................
Vaara-asteet ja merkinnät ...................
Luvattomia muutoksia koskeva
varoitus.............................................
Turvallinen käyttö ..............................
Suojavaatetus ....................................
Työsäännöt........................................
Ympäristö..........................................
Käyttöohje.........................................
KÄYTTÖÖNOTTO......................................... 19
7.1
Käytetyt merkinnät............................. 5
Käytetyt korostukset ........................... 5
TURVALLISUUSOHJEET................................ 6
2.1
3
7
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen
jokaista käyttöönottoa.......................
Käynnistäminen ...............................
Liikkeellelähtö .................................
vaihtaminen, ajaminen .....................
Jarruttaminen ..................................
Pysähtyminen, pysäköinti..................
Kuljetus ..........................................
Polttoaineen tankkaus ......................
26
26
27
27
28
28
29
30
HUOLTO-OHJELMA..................................... 31
9.1
9.2
9.3
Lisätietoja ....................................... 31
Pakolliset työt.................................. 31
Suositellut työt ................................ 32
10 RUNGON SÄÄTÖ......................................... 33
10.1
Rungon perussäädön tarkistus
kuljettajan painon mukaan................
10.2 Ilmajousitus AER 48 ........................
10.3 Takavaimentimen
puristusvaimennus ...........................
10.4 Takaiskunvaimentimen Lowspeedpuristusvaimennuksen säätö .............
10.5 Takaiskunvaimentimen Highspeedpuristusvaimennuksen säätö .............
10.6 Takavaimentimen
paluuvaimennuksen säätö .................
10.7 Mitan määritys takapyörä
kuormittamattomana ........................
10.8 Takavaimentimen painuman
tarkistus..........................................
10.9 Takavaimentimen painuman
tarkastus .........................................
10.10 Takavaimentimen jousen
esijännityksen säätö ......................
10.11 Ajopainuman säätö .......................
33
33
34
34
35
35
36
37
37
38
39
SISÄLLYSLUETTELO
10.12 Etuhaarukan perussäädön tarkistus....
10.13 Etuhaarukan ilmanpaineen
säätäminen .....................................
10.14 Etuhaarukan puristusvaimennuksen
säätö ..............................................
10.15 Etuhaarukan paluuvaimennuksen
säätö ..............................................
10.16 Ohjaustangon paikka ........................
10.17 Ohjaustangon paikan säätö ............
39
40
41
42
42
43
11 RUNGON HUOLTOTYÖT .............................. 45
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
Moottoripyörän nostaminen
nostotelineellä .................................
Moottoripyörän ottaminen
nostotelineeltä .................................
haarukkaputkien ilmaus....................
Haarukkaputkien pölysuojien
puhdistus........................................
Haarukkaputkien irrotus ................
Haarukkaputkien asennus .............
Haarukkasuojan irrotus .....................
Haarukkasuojan asennus ..................
Alemman T-kappaleen irrotus ........
Alemman T-kappaleen asennus ......
Emäputken laakerin välyksen
tarkastaminen..................................
Emäputken laakerin välyksen
säätäminen ..................................
Ohjauspään laakereiden voitelu ......
Numerokilven irrotus ........................
Numerokilven asennus......................
Etulokasuojan irrottaminen ...............
Etulokasuojan asentaminen...............
Takavaimentimen irrotus ...............
Takavaimentimen asennus ............
Istuimen irrottaminen.......................
Istuimen asentaminen ......................
Kannen irrottaminen
ilmansuodattimen kotelosta ..............
Kannen asentaminen
ilmansuodattimen koteloon ...............
Ilmansuodattimen irrotus ..............
Ilmansuodattimen ja
suodatinkotelon puhdistus .............
Ilmansuodattimen asennus ............
ilmansuodattimen kotelon kannen
valmistelu kiinnittämistä varten .....
Takaäänenvaimentimen
irrottaminen ....................................
Takaäänenvaimentimen
asentaminen....................................
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen
vaihto ..........................................
Polttoainetankin irrotus .................
Polttoainetankin asennus ..............
Ketjun likaisuuden tarkistus..............
45
45
45
46
47
47
48
48
48
49
51
52
52
53
53
53
53
54
55
57
57
58
59
59
60
61
61
62
62
62
63
64
66
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.43
11.44
Ketjun puhdistus .............................
Ketjunkireyden tarkistus ...................
Ketjun kireyden säätö .......................
Ketjun, takarattaan, eturattaan ja
ketjunohjaimen tarkastus ..................
Rungon tarkastus .........................
Takahaarukan tarkastaminen .........
Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus ...
Kahvakumin tarkastus ......................
Kytkinkahvan perusasennon säätö......
Hydraulisen kytkimen nestemäärän
tarkistus/korjaus...............................
Hydraulisen kytkimen nesteen
vaihto ..........................................
66
67
67
68
71
71
71
72
73
73
74
12 JARRUT ..................................................... 76
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen
tarkistus..........................................
Etujarrukahvan perusasennon säätö ...
Jarrulevyjen tarkastus .......................
Jarrunesteen määrän tarkastus
etujarrusta.......................................
Jarrunesteen lisääminen
etujarruun ...................................
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta .......
Jarrupalojen vaihto etujarruun .......
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen
tarkistus..........................................
Jalkajarrupolkimen perusasennon
säätö ...........................................
Jarrunesteen määrän tarkistus
takajarrusta .....................................
Jarrunesteen lisääminen
takajarruun ..................................
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta .....
Takajarrun jarrupalojen vaihto ........
76
76
76
77
77
79
79
81
82
82
83
84
84
13 PYÖRÄT, RENKAAT..................................... 87
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Etupyörän irrottaminen .................
Etupyörän asentaminen .................
Takapyörän irrottaminen ................
Takapyörän asentaminen ...............
Renkaiden kunnon tarkastus .............
Rengaspaineen tarkastus ..................
Pinnojen kireyden tarkastus ..............
87
88
88
89
91
91
92
14 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ .......................... 93
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Jäähdytysjärjestelmä ........................
Jäähdytinpeite .................................
Jäähdytinpeitteen asennus ................
Jäähdytinpeitteen irrotus ..................
Pakkasenkeston ja jäähdytysnesteen
määrän tarkistus ..............................
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus ....
Jäähdytysnesteen poisto ................
93
93
94
94
95
95
96
3
SISÄLLYSLUETTELO
14.8
Jäähdytysnesteen täyttö
................ 97
15 MOOTTORIN SÄÄTÖ.................................... 99
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
Kaasuvaijerin välyksen
tarkastaminen.................................. 99
Kaasuvaijerin välyksen
säätäminen .................................. 99
Kaasuttimen asetukset ................... 100
Kaasutin – tyhjäkäyntiasetus ........... 102
Kaasutin – tyhjäkäyntinopeuden
säätö ......................................... 103
Pistokeliitäntä mukautettua
sytytyskäyrää varten........................ 104
Sytytyskäyrän muuttaminen ............ 104
Vaihdepolkimen perusasennon
tarkistus........................................ 104
Vaihdepolkimen perusasennon
säätö ......................................... 105
16 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT ....................... 106
16.1
16.2
16.3
16.4
Kaasuttimen uimurikammion
tyhjennys ...................................
Vaihteistoöljyn määrän tarkistus ......
Vaihteistoöljyn vaihto ..................
Vaihteistoöljyn lisäys ...................
106
107
107
108
17 PUHDISTUS, HOITO ................................. 110
17.1
Moottoripyörän puhdistus................ 110
18 SÄILYTYS ................................................. 112
18.1
18.2
Säilytys ......................................... 112
Käyttöönotto varastoinnin jälkeen .... 113
19 VIANETSINTÄ ........................................... 114
20 TEKNISET TIEDOT.................................... 116
20.1 Moottori ........................................ 116
20.1.1
kaikki 125-mallit ....................... 116
20.1.2
kaikki 150-mallit ....................... 116
20.2 Moottorin kiristysmomentit.............. 117
20.3 Kaasutin ....................................... 119
20.3.1
kaikki 125-mallit ....................... 119
20.3.2
Kaasuttimen asetukset (kaikki
125-mallit) ............................... 119
20.3.3
Kaasutin - perussäätö
hiekkareiteille (kaikki
125-mallit) ............................... 120
20.3.4
kaikki 150-mallit ....................... 121
20.3.5
Kaasuttimen asetukset (kaikki
150-mallit) ............................... 121
20.3.6
Kaasutin - perussäätö
hiekkareiteille (kaikki
150-mallit) ............................... 122
20.4 Täyttömäärät ................................. 122
20.4.1
Vaihteistoöljy............................. 122
20.4.2
Jäähdytysneste .......................... 122
4
20.4.3
20.5
20.6
20.7
20.7.1
20.7.2
20.8
20.8.1
20.8.2
20.9
Polttoaine .................................
Runko...........................................
Renkaat ........................................
Etuhaarukka ..................................
125/150 SX EU.........................
125/150 SX US.........................
Takavaimennin ..............................
125/150 SX EU.........................
125/150 SX US.........................
Rungon kiristysmomentit ................
122
122
123
123
123
124
124
124
125
126
21 KÄYTTÖAINEET ........................................ 128
22 APUAINEET.............................................. 130
23 STANDARDIT............................................ 132
24 LYHENNELUETTELO................................. 133
HAKEMISTO .................................................... 134
KUVAUSTAVAT 1
1.1
Käytetyt merkinnät
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä
nämä työt oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä
erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Tarkoittaa sivuviittausta (ilmoitetulta sivulta löytyy lisätietoja).
Tämä merkki on lisätietoja ja erilaisia vihjeitä sisältävien tekstiosioiden yhteydessä.
Tämä merkki on tarkastusvaiheen tuloksen yhteydessä.
Tämä merkki on jännitemittauksen yhteydessä.
Tämä merkki on virranmittauksen yhteydessä.
Tarkoittaa jonkin työtehtävän sekä mahdollisten viimeistelytöiden päättymistä.
1.2
Käytetyt korostukset
Seuraavassa selitetään käytettyjen kirjainkorostusten merkitys.
Oma nimi
Tarkoittaa nimeä.
Nimi®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™
Tarkoittaa tavaramerkkiä.
Alleviivatut käsitteet
Viittaavat ajoneuvon teknisiin yksityiskohtiin tai ovat erikoiskäsitteitä, jotka
on selostettu erikoiskäsitteiden hakemistossa.
5
2 TURVALLISUUSOHJEET
Käyttömääritys – määräysten mukainen käyttö
2.1
Tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu siten, että se kestää kilpakäytössä tyypillisesti esiintyvän rasituksen.
Tämä ajoneuvo vastaa ylimpien kansainvälisten moottoriurheilujärjestöjen tällä hetkellä voimassa olevia määräyksiä ja luokituksia.
Info
Käytä tätä ajoneuvoa vain eristetyillä radoilla yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
2.2
Väärinkäyttö
Ajoneuvoa on aina käytettävä ajoneuvolle määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
Määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, esineille ja ympäristölle.
Väärinkäytöksi katsotaan ajoneuvon käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin ajoneuvolle määriteltyyn
käyttötarkoitukseen ja muutoin kuin ajoneuvon käyttökohdetta koskevan määritelmän mukaisesti.
Väärinkäytöllä tarkoitetaan myös sellaisten käyttö- ja apuaineiden käyttöä, jotka eivät täytä yksittäisiä käyttökohteita koskevia ohjearvoja.
2.3
Turvallisuusohjeet
’Kuvatun tuotteen turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue tästä syystä
nämä käyttöohjeet ja kaikki muut toimitussisältöön kuuluvat ohjeet huolellisesti läpi. Turvallisuusohjeet on
tekstissä korostettu optisesti, ja ne on linkitetty asiaankuuluviin kohtiin.
Info
Kuvattuun tuotteeseen on hyvin näkyviin kohtiin kiinnitetty erilaisia ohje- ja varoitustarroja. Älä poista
mitään näistä ohje- ja varoitustarroista. Jos niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä
jäädä vaaratilanteita huomaamatta, jolloin on olemassa loukkaantumisvaara.
2.4
Vaara-asteet ja merkinnät
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan,
ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan vammaan, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin vahinkoihin tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
6
TURVALLISUUSOHJEET 2
2.5
Luvattomia muutoksia koskeva varoitus
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaaminen ovat lain mukaankiellettyjä:
1
Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai
ohittaminen ennen ajoneuvon myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tarkoituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2
Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
1
Äänenvaimentajien poistaminen tai reiän poraaminen niihin, törmäyspelteihin, pakoputkiin tai muihin osiin,
joissa pakokaasu virtaa.
2
Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3
Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4
Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei
ole hyväksynyt.
2.6
Turvallinen käyttö
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ajoneuvoa saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kunnossa ja vain ajoneuvolle määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Käytön aikana tulee myös ottaa huomioon niin turvallisuuteen kuin ympäristöönkin vaikuttavat tekijät.
Ajoneuvoa saavat käyttää vain siihen opastetut henkilöt.
Häiriöt, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on välittömästi poistatettava valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimattuja ohje-/varoitustarroja on noudatettava.
7
2 TURVALLISUUSOHJEET
2.7
Suojavaatetus
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.8
Työsäännöt
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata
suluissa olevan numeron perusteella. Esimerkki: laakerin ulosvetäjä (15112017000)
Osat, joita ei voida käyttää uudelleen (esim. itselukittuvat ruuvit ja mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat,
sokat, lukkoaluslevyt), voidaan korvata kokoamisen yhteydessä uusilla osilla.
Joissakin ruuviliitoksissa on käytettävä ruuvilukitetta (esim. Loctite®). Käytön yhteydessä on noudatettava valmistajan erityisiä ohjeita.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, puhdistetaan, ja niiden vauriot ja kuluneisuus tarkastetaan. Vahingoittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huoltamisen jälkeen varmistetaan ajoneuvon käyttöturvallisuus.
2.9
Ympäristö
Vastuullinen toiminta moottoripyörän kanssa huolehtii siitä, ettei mitään ongelmia ja konflikteja pääse syntymään.
Moottoripyöräilyn tulevaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä, että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa,
osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
Huomioi hävittäessäsi jäteöljyjä, muita käyttö- ja apuaineita sekä vanhoja varaosia kussakin maassa voimassa olevat lait ja määräykset.
Koska moottoripyörät eivät kuulu vanhojen ajoneuvojen EU-kierrätysmääräysten alaisuuteen, ei ole olemassa lakisääteistä tapaa vanhan moottoripyörän romuttamiseksi. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi auttaa sinua mielellään.
2.10
Käyttöohje
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa.
Tämä käyttöohje sisältää paljon tietoja ja vinkkejä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat
tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje aina paikassa, jossa se on tarvittaessa helposti saatavilla.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTM‑kauppiaan puoleen.
Käyttöohje on tärkeä osa ajoneuvoa, ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
Käyttöohje on saatavissa lisäksi valtuutetulta KTM‑jälleenmyyjältä samoin kuin KTM‑verkkosivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
8
TÄRKEITÄ OHJEITA 3
3.1
Takuu, vastuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt on teetettävä ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa ja merkittävä
KTM Dealer.net-dokumenttiin, muuten koko takuu raukeaa. Takuu ei korvaa vahinkoja ja seurausvahinkoja, jotka
johtuvat ajoneuvoon luvatta tehdyistä muutoksista.
3.2
Käyttöeineet, apuaineet
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
Käytä käyttöaineita ja apuaineita käyttöohjeen ja teknisten tietojen mukaan.
3.3
Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia
ja asennuta ne valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota
mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi
opastaa sinua mielellään.
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
3.4
Huolto
Virheetön toimivuus ja ennenaikaisen kulumisen välttäminen edellyttävät käyttöohjeessa mainittujen moottorin
sekä rungon huolto­, hoito- ja säätötöiden suorittamista. Väärä rungon säätö voi aiheuttaa vaurioita ja murtumia
runkokomponenteissa.
Ajoneuvon käyttö raskaissa olosuhteissa, esim. hiekalla, märällä tai liejuisella tiellä/maastossa, voi johtaa selvästi
lisääntyneeseen kulumiseen eri komponenteissa kuten voimansiirrossa, jarruissa tai jousituskomponenteissa. Siksi
osien tarkastus tai vaihto saattaa olla tarpeellista jo ennen seuraavan huoltovälin saavuttamista.
Määritettyjä sisäänajoaikoja ja huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi kestoiän nostamiseen.
Ajosuoritteen määrässä ja aikaväleissä ensimmäinen erääntyvä huoltoväli on ratkaiseva.
3.5
Kuvat
Ohjekirjassa esitetyt kuvat sisältävät osittain erikoisvarusteita.
Paremmin havannoitavaksi tai selittämiseksi voivat jotkut osat olla irrotettuina tai ei-kuvattuina. Kunkin kuvauksen kohdalla ei purkamiseen aina ole pakottavaa tarvetta. Huomioi tekstissä olevat tiedot.
3.6
Asiakaspalvelu
Ajoneuvoasi koskeviin kysymyksiin on valtuutettu KTM‑kauppiaasi mielellään käytettävissä.
Listan valtuutetuista KTM-kauppiaista läydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
9
4 AJONEUVON KUVA
4.1
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
V01520-10
1
2
3
4
5
6
7
10
Etujarrukahva (
Kytkinkahva (
s. 14)
s. 14)
Ilmansuodattimen kotelon kansi
Plug-in-sivutuki
Vaihdepoljin (
Rikastin (
s. 16)
s. 16)
Polttoainehana
AJONEUVON KUVA 4
4.2
Ajoneuvon kuva takaa oikealta
V01521-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Istuin
Polttoainetankin korkki
Sammutuspainike (
Kaasukahva (
s. 14)
s. 14)
Käynnistyspolkimen vipu (
Jalkajarrupoljin (
s. 17)
s. 17)
Takavaimentimen puristusvaimennuksen säätö
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennus
Takajarrun jarrunesteen tarkistusikkuna
11
5 SARJANUMEROT
5.1
Ajoneuvon valmistenumero
Ajoneuvon valmistenumero
1 on lyöty ohjauspäähän oikealle.
401945-10
5.2
Tyyppikilpi
Tyyppikilpi
1 on kiinnitetty emäputken etupuolelle.
401946-10
5.3
Moottorin numero
1 on lyöty moottorin vasemmalle puolelle etu-
Moottorinnumero
rattaan alapuolelle.
401949-10
5.4
Etuhaarukan osanumero
Etuhaarukan osanumero
sisäpuolelle.
401947-10
12
1 on painettu akselinkiinnityspalaan
SARJANUMEROT 5
5.5
Takavaimentimen osanumero
1
Takavaimentimen osanumero
on lyöty takavaimentimen yläosaan moottorin puolelle, säätörenkaan yläpuolelle.
401948-10
13
6 HALLINTALAITTEET
6.1
Kytkinkahva
1
Kytkinkahva
on ohjaustangossa vasemmalla.
Kytkin toimii hydraulisesti ja on automaattisesti itsesäätyvä.
F00009-10
6.2
Etujarrukahva
1
Etujarrukahva
on ohjaustangossa oikealla.
Etujarrukahvalla käytetään etupyöränjarrua.
F00001-10
6.3
Kaasukahva
Kaasukahva
1 on ohjaustangossa oikealla.
F00001-11
6.4
Sammutuspainike
Sammutuspainike
puolelle.
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle
Mahdolliset tilat
• Sammutuspainike perusasennossa – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori voidaan käynnistää.
• Sammutuspainike painettuna – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistuna, käynnissä oleva moottori sammuu,
pysähtynyt moottori ei käynnisty.
F00002-10
14
HALLINTALAITTEET 6
6.5
Polttoainetankin korkin avaaminen
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
1
Polttoainetankin korkkia
käännetään vastapäivään, ja
korkki otetaan ylöspäin pois.
K01132-11
6.6
Polttoainetankin korkin sulkeminen
–
1
Polttoainetankin korkki
asetetaan paikalleen, ja korkkia
kierretään myötäpäivään, kunnes polttoainetankki on kunnolla
kiinni.
Info
2
Polttoainetankin huohottimen letku
sijoitetaan paikalleen siten, että letkuun ei muodostu taitekohtia.
K01132-10
15
6 HALLINTALAITTEET
6.7
Polttoainehana
Polttoainehana sijaitsee polttoainetankin vasemmalla puolella.
Polttoainehanan kääntökahvalla
avataan tai suljetaan polttoaineensyöttö kaasuttimelle.
1
Mahdolliset tilat
• Polttoaineensyöttö on suljettu OFF – Polttoainetta ei voi virrata
polttoainetankista kaasuttimeen.
• Polttoaineensyöttö auki ON – Polttoainetta voi päästä virtaamaan polttoainetankista kaasuttimeen. Polttoainetankki tyhjenee kokonaan.
K01128-10
6.8
Rikastin
1
Rikastinnuppi
sijaitsee kaasuttimessa vasemmalla puolella.
Rikastintoiminnon ollessa aktivoituna kaasuttimessa avautuu tiehyt, jonka kautta moottori voi imeä lisää polttoainetta. Tämän johdosta syntyy rikkaampi polttoaineen ja ilman seos, jota tarvitaan
kylmäkäynnistyksessä.
Info
Moottorin ollessa käyttölämmin on rikastintoiminnon oltava
pois päältä.
K01129-10
Mahdolliset tilat
• Rikastintoiminto aktivoituna – Rikastinnuppi on vedettynä
ulos vasteeseen saakka.
• Rikastintoiminto estettynä – Rikastinnuppi on painettuna
sisään vasteeseen saakka.
6.9
Vaihdepoljin
Vaihdepoljin
401950-10
16
1 on asennettu moottorin vasemmalle puolelle.
HALLINTALAITTEET 6
Vaihteiden paikat näkyvät kuvasta.
Vapaa- eli tyhjäkäyntiasento sijaitsee 1. ja 2. vaihteen välissä.
401950-11
6.10
Käynnistyspolkimen vipu
1
Käynnistyspolkimen vipu
on moottorissa oikealla.
Käynnistyspolkimen vipu on kääntyvä.
Info
Ennen ajoonlähtöä on käynnistyspolkimen vipu käännettävä
moottoriin päin.
401954-10
6.11
Jalkajarrupoljin
1
Jalkajarrupoljin
sijaitsee oikean jalkatapin edessä.
Jalkajarrupolkimella käytetään takapyörän jarrua.
401956-10
6.12
Plug-in sivutuki
1
Plug-in sivutuen
kiinnityspaikka on akselin vasen puoli.
Plug-in sivutukea käytetään moottoripyörän pysäköimiseen.
Moottoripyörää kuljetettaessa plug-in-sivutukea käytetään haarukan lukitsemiseen.
Info
Ennen ajoonlähtöä on Plug-in sivutuki poistettava.
H02629-10
17
6 HALLINTALAITTEET
6.13
Käyttötuntimittari
1
Käyttötuntilaskuri
on asennettu ohjaustangon eteen.
Se näyttää moottorin kokonaiskäyttötunnit.
Käyttötuntimittari alkaa laskea, kun moottori käynnistetään, ja
pysähtyy, kun moottori sammutetaan.
Info
Käyttötuntimittarissa ei voida poistaa eikä asettaa mitään
tietoja.
K01135-10
18
KÄYTTÖÖNOTTO 7
7.1
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
Varoitus
Kaatumisvaara Etu- ja takapyörän toisistaan poikkeavat rengaskuviot heikentävät ajo-ominaisuuksia.
Erilaiset rengaskuviot voivat vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa huomattavasti.
–
Varmista, että etu- ja takapyörät on varustettu renkailla, joiden pintakuvio on samanlainen.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajo-olosuhteisiin sopimaton ajotapa heikentää ajoneuvon ajo-ominaisuuksia.
–
Sovita ajonopeutesi ajoradan olosuhteisiin ja ajotaitoosi.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajoneuvoa ei ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.
–
Älä ota matkustajaa mukaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupoljinta ei vapauteta, jarrupalat hankaavat jatkuvasti jarrulevyä vasten.
–
Ota jalka pois jarrupolkimelta, kun et halua jarruttaa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kokonaispaino ja akselipainot vaikuttavat ajo-ominaisuuksiin.
–
Älä ylitä suurin sallittua kokonaispainoa äläkä ilmoitettuja akselipainoja.
Varoitus
Varkauden vaara Luvatta toimivat henkilöt vaarantavat sekä oman että muiden turvallisuuden.
–
Älä jätä ajoneuvoa koskaan ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.
–
Varmista, että asiattomat eivät voi ottaa ajoneuvoa käyttöön.
Info
Muista moottoripyörää käyttäessäsi, että voimakas melu häiritsee muita ihmisiä.
–
Varmistu siitä, että myynnin esitarkastuksen työtehtävät on suorittanut valtuutettu KTM-huoltokorjaamo.
Saat luovutustodistuksen ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.
–
Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä ajokertaa.
–
Tutustu hallintalaitteisiin.
–
Kytkinkahvan perusasento säädetään. (
s. 73)
19
7 KÄYTTÖÖNOTTO
–
Etujarrukahvan perusasentoa säädetään. (
–
Jalkajarrupolkimen perusasentoa säädetään.
(
–
Vaihdepolkimen perusasento säädetään.
s. 105)
–
Totuttele moottoripyörän ajokäyttäytymiseen tarkoitukseen sopivalla alueella, ennen kuin ajat vaativia matkoja.
s. 76)
(
s. 82)
Info
Moottoripyörääsi ei ole hyväksytty käytettäväksi yleisillä teillä.
Maastossa on suositeltavaa olla matkalla toisen henkilön ja toisen ajoneuvon kanssa toistenne auttamiseksi.
–
Kokeile myös mahdollisimman hidasta ajamista ja ajamista seisten saadaksesi enemmän tuntumaa moottoripyörään.
–
Älä aja maastossa, joka ylittää taitosi ja kokemuksesi.
–
Pidä ajon aikana molemmin käsin tiukasti kiinni ohjaustangosta sekä jalat jalkatapeilla.
–
Älä ota mukaan matkatavaroita.
–
Älä ylitä suurinta sallittua kokonaispainoa ja suurimpia sallittuja akselipainoja.
Ohjearvo
–
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 92)
Info
Pinnojen kireys on tarkistettava, kun ajoneuvolla on ajettu puoli tuntia.
–
Moottori sisäänajetaan. (
7.2
–
s. 20)
Moottorin sisäänajo
Sisäänajovaiheessa ei ilmoitettua moottoritehoa saa ylittää.
Ohjearvo
Suurin moottoriteho
–
ensimmäisen 3:n käyttötunnin aikana
< 70 %
ensimmäisen 5:n käyttötunnin aikana
< 100 %
Vältä täydellä kaasulla ajoa!
7.3
Ajoneuvon valmistelu raskaita käyttöolosuhteita varten
Info
Ajoneuvon käyttö raskaissa olosuhteissa, esim. hiekalla, märällä tai liejuisella tiellä/maastossa, voi johtaa
selvästi lisääntyneeseen kulumiseen eri komponenteissa kuten voimansiirrossa, jarruissa tai jousituskomponenteissa. Siksi osien tarkastus tai vaihto saattaa olla tarpeellista jo ennen seuraavan huoltovälin saavuttamista.
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi valmistellaan kiinnittämistä varten.
–
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
20
(
s. 60)
(
s. 61)
KÄYTTÖÖNOTTO 7
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
–
Sähköisten liittimien kosteus, korroosio ja tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos kosteutta, korroosiota tai vaurioita on olemassa:
–
–
Liittimet on puhdistettava ja kuivattava tai tarvittaessa vaihdettava.
Varmista, että jäähdytinpeitteitä ei ole asennettu.
Raskaita käyttöolosuhteita ovat:
– Ajo kuivalla hiekalla. (
s. 21)
–
Ajo märällä hiekalla. (
–
Ajo märällä ja mutaisella ajoreitillä. (
–
Ajetaan korkeassa lämpötilassa tai ajetaan hitaasti. (
–
Ajo kylmällä säällä tai lumessa. (
7.4
s. 22)
s. 24)
s. 24)
s. 25)
Ajoneuvon valmistelu kuivalla hiekalla ajamista varten
–
Jäähdyttimen korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttimen korkissa
»
1,8 bar
Jos näytetty arvo ei vastaa asetusarvoa:
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee
moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja
paineistettua.
M01129-01
–
–
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli
moottori tai jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin
jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen,
jäähdyttimen letkut tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon
aluetta heti haalealla vedellä.
Jäähdyttimen korkki vaihdetaan.
Ilmansuodattimen pölysuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen pölysuojus (79006920000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
M01104-01
21
7 KÄYTTÖÖNOTTO
–
Ilmansuodattimen hiekkasuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen hiekkasuojus (79006922000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
M01105-01
–
Kaasuttimen suuttimet ja säätö sovitetaan.
Info
Kaasuttimen säätösuositus on valtuutetulla
KTM-huoltokorjaamollasi.
M01107-01
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
Teräsratas asennetaan.
–
Ketju voidellaan.
Yleisöljyspray (
600868-01
s. 131)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
Ehto
Säännöllinen käyttö hiekalla
–
7.5
s. 130)
Mäntien vaihto 10 käyttötunnin välein.
Ajoneuvon valmistelu märällä hiekalla ajamista varten
–
Jäähdyttimen korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttimen korkissa
»
M01129-01
22
1,8 bar
Jos näytetty arvo ei vastaa asetusarvoa:
KÄYTTÖÖNOTTO 7
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee
moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja
paineistettua.
–
–
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli
moottori tai jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin
jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen,
jäähdyttimen letkut tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon
aluetta heti haalealla vedellä.
Jäähdyttimen korkki vaihdetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
M01106-01
–
Kaasuttimen suuttimet ja säätö sovitetaan.
Info
Kaasuttimen säätösuositus on valtuutetulla
KTM-huoltokorjaamollasi.
M01107-01
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
Teräsratas asennetaan.
–
Ketju voidellaan.
Yleisöljyspray (
600868-01
s. 130)
s. 131)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
Ehto
Säännöllinen käyttö hiekalla
–
Mäntien vaihto 10 käyttötunnin välein.
23
7 KÄYTTÖÖNOTTO
7.6
Ajoneuvon valmistelu märällä ja mutaisella ajoreitillä ajamista varten
–
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
M01106-01
–
Kaasuttimen suuttimet ja säätö sovitetaan.
Info
Kaasuttimen säätösuositus on valtuutetulla
KTM-huoltokorjaamollasi.
M01107-01
–
Teräsratas asennetaan.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
s. 110)
600868-01
7.7
Ajoneuvon valmistelu kuumalla säällä ajamista tai hidasta ajoa varten
–
Jäähdyttimen korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttimen korkissa
»
1,8 bar
Jos näytetty arvo ei vastaa asetusarvoa:
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee
moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja
paineistettua.
M01129-01
–
24
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli
moottori tai jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin
jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen,
jäähdyttimen letkut tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon
aluetta heti haalealla vedellä.
Jäähdyttimen korkki vaihdetaan.
KÄYTTÖÖNOTTO 7
–
Toisiovälitys sovitetaan reitille.
Info
Moottoriöljy kuumenee nopeasti, jos kytkintä täytyy
käyttää useasti liian pitkäntoisiovälityksen johdosta.
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
600868-01
7.8
s. 130)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
s. 95)
Ajoneuvon valmistelu kylmällä säällä tai lumessa ajamista varten
–
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
M01106-01
–
Kaasuttimen suuttimet ja säätö sovitetaan.
Info
Kaasuttimen säätösuositus on valtuutetulla
KTM-huoltokorjaamollasi.
M01107-01
25
8 AJO-OHJEITA
8.1
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa
Info
Ennen jokaista ajokertaa on ajoneuvon kunto ja käyttöturvallisuus tarkastettava.
Ajoneuvon on oltava käytettäessä teknisesti moitteettomassa kunnossa.
H02217-01
–
Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan. (
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
s. 77)
–
Jarrunesteen määrä tarkistetaan takajarrusta. (
s. 82)
–
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrulaitteiden toiminta tarkastetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
–
Ketjun likaisuus tarkistetaan. (
–
Ketju, takaratas, eturatas ja ketjunohjain tarkistetaan.
( s. 68)
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 107)
s. 79)
s. 84)
s. 95)
s. 66)
s. 67)
s. 91)
s. 91)
s. 92)
Info
Pinnojen kireys on tarkastettava säännöllisesti, sillä
väärä pinnojen kireys heikentää ajoturvallisuutta huomattavasti.
8.2
–
Haarukkaputkien pölysuojat puhdistetaan. (
–
Haarukkaputket ilmataan. (
–
Ilmanpuhdistin tarkistetaan.
–
Kaikkien hallintalaitteiden säädöt ja liikkuvuus tarkastetaan.
–
Kaikkien ruuvien, muttereiden ja letkupantojen tiukkuus tarkistetaan säännöllisesti.
–
Polttoainemäärä tarkistetaan.
s. 46)
s. 45)
Käynnistäminen
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Ohje
Moottorivaurio Korkeat kierrosluvut kylmällä moottorilla vaikuttavat negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
26
Käytä moottori aina lämpimäksi pienellä käyntinopeudella.
AJO-OHJEITA 8
Info
Jos moottoripyörä käynnistyy huonosti, syynä voi olla vanhentunut polttoaine uimurikammiossa. Polttoaineen helposti syttyvät ainesosat haihtuvat pidemmän seisonta-ajan aikana.
Kun uimurikammio on täytetty uudella, syttymiskelpoisella polttoaineella, moottori käynnistyy heti.
Moottoripyörä on käyttämättömänä yli 1 viikon ajan
– Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään.
(
s. 106)
–
Polttoainehanan kääntökahva käännetään asentoon ON.
–
Plug-in-sivutuki poistetaan.
–
Vaihteisto kytketään tyhjäkäyntiasentoon.
Polttoainetta voi päästä virtaamaan polttoainetankista kaasuttimeen.
Ehto
Moottori on kylmä
–
–
Rikastinnuppi vedetään ulos vasteeseen saakka.
Käynnistyspolkimen vipu polkaistaan voimakkaasti pohjaan saakka.
Info
Kaasua ei saa antaa.
8.3
Liikkeellelähtö
Info
Ennen ajoonlähtöä on Plug-in sivutuki poistettava.
Ajon aikana sivutuen täytyy olla nostettuna ylös ja varmistettuna kiinnityskumilla.
–
Kytkinkahvaa vedetään, 1. vaihde kytketään päälle, kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja samanaikaisesti annetaan varovasti kaasua.
8.4
vaihtaminen, ajaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörä lukkiutuu ja moottori käy ylinopeudella, mikäli vaihdetta vaihdetaan pienemmälle moottorin käydessä suurella nopeudella.
–
Älä vaihda pienemmälle vaihteelle, mikäli moottorin käyntinopeus on suuri.
Info
Jos ajettaessa esiintyy epätavallisia käyttöääniä, pysähdy heti, sammuta moottori ja ota yhteys valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
1. vaihde on liikkeellelähtö- ja ylämäkivaihde.
–
Kun olosuhteet (ylämäki, ajotilanne jne.) sen sallivat, voit vaihtaa suuremmille vaihteille. Käännetään kaasu
pois ja vedetään samanaikaisesti kytkinkahvaa. Vaihdetaan seuraavalle vaihteelle, päästetään kytkinkahva irti
ja annetaan kaasua.
–
Jos rikastintoimintoa on käytetty, se on kytkettävä pois päältä moottorin lämmettyä.
–
Kun huippunopeus on saavutettu kääntämällä kaasukahva täyden kaasun asentoon, kaasukahvaa käännetään
takaisin ¾:n kohdalle täyden kaasun asennosta. Nopeus vähenee tuskin lainkaan, mutta polttoaineen kulutus
alenee kuitenkin voimakkaasti.
27
8 AJO-OHJEITA
–
Anna kaasua aina vain sen verran kuin moottori voi kulloinkin käyttää. Kaasukahvan kääntäminen äkillisesti
avoimeen asentoon lisää vain polttoaineen kulutusta.
–
Pienemmälle vaihdettaessa jarrutetaan moottoripyörää ja samanaikaisesti otetaan kaasu pois.
–
Kytkinkahvaa vedetään ja samalla vaihdetaan pienemmälle vaihteelle. Kytkinkahva vapautetaan hitaasti,
minkä jälkeen annetaan kaasua tai vaihdetaan uudelleen.
–
Moottori sammutetaan, jos odotettavissa olisi pitempi tyhjäkäynti tai seisokki.
Ohjearvo
≥ 2 min
–
Kytkimen tiheää tai pitkäkestoista luistattamista on vältettävä. Tämä johtaa vaihteistoöljyn, moottorin ja jäähdytysjärjestelmän kuumenemiseen.
–
Aja pienellä käyntinopeudella suuren käyntinopeuden ja kytkimen luistattamisen sijaan.
8.5
Jarruttaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Liian voimakas jarruttaminen johtaa pyörien lukkiutumiseen.
–
Sovita jarrutustapa ajotilanteeseen ja ajorataan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epämääräinen etu- tai takajarrun jarrutustuntuma heikentää jarrutustehoa.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista ja
jarrulevyistä.
–
Käytä hiekkaisella, märällä tai liukkaalla alustalla etupäässä takajarrua.
–
Jarruttaminen on syytä lopettaa ennen kaarteeseen ajoa. Vaihda tällöin, nopeutta vastaavasti, pienemmälle
vaihteelle.
–
Hyödynnä pitkissä alamäissä moottorijarrutusta. Vaihda yksi tai kaksi vaihdetta pienemmälle, älä kuitenkaan
päästä moottoria ylikierroksille. Tämä vähentää huomattavasti jarruttamisen tarvetta, jolloin jarrut eivät myöskään kuumene liikaa.
8.6
Pysähtyminen, pysäköinti
Varoitus
Varkauden vaara Luvatta toimivat henkilöt vaarantavat sekä oman että muiden turvallisuuden.
–
Älä jätä ajoneuvoa koskaan ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.
–
Varmista, että asiattomat eivät voi ottaa ajoneuvoa käyttöön.
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
28
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
AJO-OHJEITA 8
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
Ohje
Materiaalivahinko Vääränlainen menettely pysäköitäessä vaurioittaa ajoneuvoa.
Jos ajoneuvo vierii pois paikaltaan tai kaatuu, se saattaa vaurioitua vakavasti.
Ajoneuvon pysäköintiin tarkoitetut rakenneosat on suunniteltu kestämään vain ajoneuvon painon.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Varmista, ettei kukaan istu ajoneuvon päälle, kun ajoneuvo on pysäköitynä tuen varaan.
–
Moottoripyörällä jarrutetaan pysähdykseen saakka.
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Sammutuspainiketta
–
Polttoainehanan kääntökahva käännetään asentoon OFF.
–
Pyörä laitetaan sivuseisontatuelle.
8.7
painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
Kuljetus
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
–
Moottori sammutetaan.
–
Plug-in-sivutuen asennus haarukkaputkiin.
Plug-in-sivutuki (79029094000)
Info
Plug-in-sivutuki kuuluu toimitussisältöön.
Varmista, että jarruputki kulkee plug-in-sivutuen etupuolella eikä joudu puristuksiin.
H02628-01
–
Moottoripyörä varmistetaan kiristysvöillä tai muilla sopivilla
kiinnitysvälineillä kaatumista ja paikaltaan siirtymistä vastaan.
Info
Kiristä hihnoja vain sen verran, että plug-in-sivutuki
koskettaa tukevasti lokasuojaa ja rengasta.
Kiinnitä huomiota plug-in-sivutuen kohdistukseen lokasuojan pohjaan.
401475-01
29
8 AJO-OHJEITA
8.8
Polttoaineen tankkaus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
Moottori sammutetaan.
–
Polttoainetankin korkki avataan. (
–
Polttoainetankki täytetään polttoaineella enintään mittaan
s. 15)
A.
Ohjearvo
Mitta
35 mm
A
Polttoainetankin
kokonaistilavuus n.
7,5 l
2-tahti moottoriöljy (
s. 128)
400382-10
–
30
Polttoainetankin korkki suljetaan. (
Lyijytön superbensiini (98 oktaania)
johon on sekoitettu 2-tahti moottoriöljyä (1:40)
( s. 129)
s. 15)
HUOLTO-OHJELMA 9
9.1
Lisätietoja
Kaikki pakollisista tai suositelluista töistä seuraavat jatkotoimenpiteet on tilattava erikseen. Näistä töistä myös
laskutetaan erikseen.
Paikallisista käyttöolosuhteista riippuen omassa maassasi voi olla voimassa tästä poikkeavat huoltovälit.
Huoltovälit ja huolloissa tehtävät toimenpiteet voivat muuttua teknisen kehityksen myötä. Voimassa oleva huoltoohjelma on aina saatavissa KTM Dealer.net -palvelusta. Valtuutettu KTM‑jälleenmyyjä opastaa sinua mielellään.
9.2
Pakolliset työt
jokaisen kilpailun jälkeen
40 käyttötunnin välein
20 käyttötunnin välein
10 käyttötunnin välein
1 käyttötunnin jälkeen
Vaihteistoöljy vaihdetaan.
(
s. 107)
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 79)
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
Jarrulevyt tarkastetaan. (
s. 84)
s. 76)
Jarruletkujen kunto ja tiiviys tarkastetaan.
Jarrunesteen määrä tarkistetaan takajarrusta. (
Jalkajarrupolkimen vapaaliike tarkistetaan. (
Runko tarkastetaan.
(
s. 82)
s. 81)
s. 71)
Takahaarukka tarkastetaan.
(
s. 71)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Takahaarukan laakerien välys tarkastetaan.
Kääntölaakerin välys tarkastetaan.
●
●
●
●
Takavaimentimen linkku tarkistetaan.
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
Rengaspaine tarkastetaan. (
s. 91)
s. 91)
Pyöränlaakereiden välys tarkastetaan.
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Kaikki liikkuvat osat (esim. kahvat, ketjut) voidellaan ja osien liikkuvuus tarkastetaan.
●
●
●
●
Hydraulisen kytkimen nestemäärä tarkistetaan/korjataan. (
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
Kaikkien letkujen (esim. polttoaine­, jäähdytys­, ilmaus­, tyhjennysletkujen) sekä kumisuojusten kunto, tiiviys ja asennus tarkastetaan.
○
●
●
●
●
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pyörännavat tarkastetaan.
Vanteenheitto tarkistetaan.
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 92)
Ketju, takaratas, eturatas ja ketjunohjain tarkistetaan. (
Ketjun kireys tarkastetaan. (
s. 68)
s. 67)
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
s. 73)
s. 77)
s. 76)
s. 51)
Sytytystulppa ja tulpanhattu vaihdetaan.
s. 95)
Kaapeleiden kunto ja kulku tarkastetaan.
○
Vaijerien kunto, taitteeton kulku ja säädöt tarkastetaan.
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan.
(
s. 62)
(
s. 60)
31
9 HUOLTO-OHJELMA
jokaisen kilpailun jälkeen
40 käyttötunnin välein
20 käyttötunnin välein
10 käyttötunnin välein
1 käyttötunnin jälkeen
●
Etuhaarukka huolletaan.
●
Takavaimennin huolletaan.
Helposti saavutettavien ja turvallisuudelle olennaisten ruuvien ja muttereiden kireys tarkastetaan.
○
●
●
●
●
Tyhjäkäyntinopeus tarkastetaan.
○
●
●
●
●
Lopputarkastus: Ajoneuvon käyttöturvallisuus tarkastetaan ja koeajo suoritetaan.
○
●
●
●
●
Huoltomerkintä tehdään KTM Dealer.net-dokumenttiin.
○
●
●
●
●
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
9.3
Suositellut työt
jokaisen kilpailun jälkeen
40 käyttötunnin välein
20 käyttötunnin jälkeen / 20 käyttötunnin välein
10 käyttötunnin jälkeen / 10 käyttötunnin välein
12 kuukauden välein
●
Etujarrun jarruneste vaihdetaan.
●
Takajarrun jarruneste vaihdetaan.
Hydraulisen kytkimen neste vaihdetaan.
Ohjauspään laakerit voidellaan.
(
(
s. 74)
s. 52)
●
●
○
Etuhaarukka huolletaan.
○
Takavaimennin huolletaan.
Kaasuttimen osat tarkistetaan/säädetään.
●
●
Neulasuutin vaihdetaan.
●
●
Pieni moottorihuolto suoritetaan. (Imukalvo tarkastetaan. Kytkin tarkastetaan. Hankalissa käyttöolosuhteissa: Mäntä vaihdetaan, sylinteri ja Z-mitta tarkastetaan.)
Keskikokoinen moottorihuolto suoritetaan. (Mäntä vaihdetaan, sylinteri ja Z-mitta tarkastetaan. Pakoaukonsäätimen toiminta ja liikkuvuus tarkastetaan.)
Suuri moottorihuolto suoritetaan, ml. moottorin irrotus ja asennus. (Kiertokanki, kiertokangen laakeri ja kiertokangen tappi vaihdetaan. Vaihdelaatikko ja vaihteisto tarkastetaan. Kaikki moottorin laakerit vaihdetaan.)
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
32
●
●
●
●
●
●
●
RUNGON SÄÄTÖ 10
10.1
Rungon perussäädön tarkistus kuljettajan painon mukaan
Info
Rungon perussäädössä säädetään ensin takavaimennin ja sen jälkeen etuhaarukka.
–
Moottoripyörän optimaalisten ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi sekä etuhaarukan, takavaimentimen, takahaarukan ja
rungon vaurioiden välttämiseksi pitää jousituskomponenttien
perussäätö valita kuljettajan painon mukaan.
–
KTM offroad -moottoripyörät on säädetty toimituskunnossa
vakiokuljettajan (täysissä ajovarusteissa) painolle.
Ohjearvo
Vakio kuljettajanpaino
75 … 85 kg
–
Jos kuljettajan paino on tämän alueen ulkopuolella, jousituskomponenttien perusasetuksia on muutettava vastaavasti.
–
Pienet painopoikkeamat voidaan kompensoida muuttamalla
jousien esijännitystä, suuremmissa poikkeamissa on asennettava vastaavat jouset.
401030-01
10.2
Ilmajousitus AER 48
Etuhaarukassa WP Suspension AER 48 käytetään ilmajousitusta.
Tässä järjestelmässä jousitus on vasemmassa haarukkaputkessa ja
vaimennus oikeassa haarukkaputkessa.
Jousien puuttuminen merkitsee tuntuvaa painoetua tavanomaiseen
etuhaarukkaan verrattuna. Myös palautekäyttäytyminen pienillä
epätasaisuuksilla on tuntuvasti parempi.
Normaalissa ajokäytössä jousituksesta vastaa vain yksi ilmatyyny.
Päätevasteena on teräsjousi vasemmassa haarukkaputkessa.
Info
Jos etuhaarukka lyö usein pohjaan, on etuhaarukan ilmanpainetta lisättävä, jotta vältytään etuhaarukan ja rungon
vaurioitumiselta.
M01110-01
Etuhaarukan ilmanpaineen voi sovittaa haarukkailmapumpun
avulla nopeasti kuljettajan painoa, ajoreitin ominaisuuksia
ja kuljettajan toiveita vastaavaksi. Etuhaarukkaa ei tarvitse
purkaa. Vaivannäköä vaativaan kovempien tai pehmeämpien
haarukkajousten asennukseen ei tarvitse ryhtyä.
Etuhaarukka ei vajoa, vaikka ilmakammio menettäisi ilmaa vaurioituneesta tiivisteestä johtuen. Tässä tapauksessa ilma pidetään
etuhaarukassa. Jousitusmatka säilyy pitkälti ennallaan. Vaimennus
kovenee ja ajomukavuus kärsii.
Vaimennusta voidaan säätää kuten tavanomaisessa etuhaarukassa
puristus- ja paluuvaimennuksella.
Paluuvaimennuksen säädin on oikeanpuoleisen haarukkaputken
alapäässä.
33
10 RUNGON SÄÄTÖ
Puristusvaimennuksen säädin on oikeanpuoleisen haarukkaputken
yläpäässä.
10.3
Takavaimentimen puristusvaimennus
Takavaimentimen puristusvaimennus on jaettu kahteen alueeseen, Highspeed ja Lowspeed.
Käsitteet ”Highspeed” ja ”Lowspeed” tarkoittavat takapyörän sisäänjouston nopeutta, eivät ajonopeutta.
Highspeed-säätö vaikuttaa esim. alastulossa hypyn jälkeen, takapyörä joustaa tällöin nopeasti sisäänpäin.
Lowspeed-asetus vaikuttaa esim. ajettaessa loivien kumpareiden yli, jolloin takapyörä joustaa hitaasti sisäänpäin.
Näitä kahta aluetta voidaan säätää erikseen, siirtyminen High- ja Lowspeed alueiden välillä on kuitenkin joustavaa. Sen seurauksena säätömuutokset puristusvaimennuksen Highspeed-alueella vaikuttavat myös Lowspeedalueeseen ja päinvastoin.
10.4
Takaiskunvaimentimen Lowspeed-puristusvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Lowspeed-asetuksen vaikutus tuntuu, kun vaimennin puristuu hitaasti normaalilla nopeudella.
–
1
Säätöruuvia
kierretään ruuvitaltalla myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan naksahdukseen saakka.
Info
Pulttia
–
K01130-10
2 ei saa avata!
Ruuvia kierretään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia.
Ohjearvo
Lowspeed-puristusvaimennus (125/150 SX EU)
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Lowspeed-puristusvaimennus (125/150 SX US)
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta.
34
RUNGON SÄÄTÖ 10
10.5
Takaiskunvaimentimen Highspeed-puristusvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Highspeed-asetuksen vaikutus tuntuu, kun vaimennin puristuu nopeasti.
–
1
Säätöruuvia
kierretään hylsyavaimella myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Pulttia
–
K01195-10
2 ei saa avata!
Ruuvia käännetään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä kierroksia.
Ohjearvo
Highspeed-puristusvaimennus (125/150 SX EU)
Mukavuus
2 kierr.
Perusasetus
1,5 kierr.
Urheilullinen
1 kierr.
Highspeed-puristusvaimennus (125/150 SX US)
Mukava
2,5 kierr.
Perusasetus
2 kierr.
Urheilullinen
1,5 kierr.
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta.
10.6
Takavaimentimen paluuvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
35
10 RUNGON SÄÄTÖ
–
Säätöruuvia
kierretään myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan
naksahdukseen saakka.
–
Ruuvia kierretään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia.
1
Ohjearvo
Paluuvaimennus (125/150 SX EU)
K01131-10
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Paluuvaimennus (125/150 SX US)
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
10.7
Mitan määritys takapyörä kuormittamattomana
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Riippumatulkki sijoitetaan taka-akseliin, ja etäisyys siitä takalokasuojan merkintään SAG mitataan.
Riippumatulkki (00029090000)
Riippumatulkin tappi (00029990010)
–
Arvo merkitään mittana
A.
402415-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
36
s. 45)
RUNGON SÄÄTÖ 10
10.8
Takavaimentimen painuman tarkistus
–
Mitta
määritetään takapyörä kuormittamattomana.
( s. 36)
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystysuorassa.
–
Taka-akselin ja takalokasuojan merkinnän SAG välinen etäisyys
mitataan uudelleen riippumatulkilla.
–
Arvo merkitään mittana
A
B.
Info
Painuma on mittojen
–
A ja B erotus.
Painuma tarkistetaan.
»
Riippuma (125/150 SX EU)
35 mm
Riippuma (125/150 SX US)
35 mm
Jos painuma on pienempi tai suurempi kuin annettu mitta:
–
Takavaimentimen jousen esijännitystä säädetään.
( s. 38)
402416-10
10.9
Takavaimentimen painuman tarkastus
–
Mitta
määritetään takapyörä kuormittamattomana.
( s. 36)
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystyssä ja avustaa kuljettajaa asettumaan täysi suojavaatetus yllään normaaliin istumaasentoon (jalat jalkatapeilla). Tämän jälkeen kuljettaja keinauttaa pyörää muutaman kerran ylös ja alas.
–
Toinen avustaja mittaa nyt uudelleen riippumatulkilla etäisyyden taka-akselin ja takalokasuojan merkinnän SAG välillä.
–
Arvo merkitään mittana
A
Takapyörän ripustus asettuu paikalleen.
C.
Info
Painuma on mittojen
–
A ja C erotus.
Painuma tarkistetaan.
Ohjearvo
402417-10
»
Painuma (125/150 SX EU)
105 mm
Painuma (125/150 SX US)
105 mm
Jos painuma poikkeaa ilmoitetusta mitasta:
–
Painumaa säädetään.
(
s. 39)
37
10 RUNGON SÄÄTÖ
10.10
Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Ennen kuin jousen esijännitystä muutetaan, nykyinen asetus on merkittävä muistiin - esim. mittaamalla
jousen pituus.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan huolellisesti.
(
s. 54)
Päätyö
– Ruuvi
–
1 avataan.
Säätörengasta 2 kierretään, kunnes jousi on kokonaan löystynyt.
Kiintoavain (90129051000)
–
Jousen kokonaispituus vapautetussa tilassa mitataan.
–
Jousi jännitetään kiertämällä säätörengasta
taan
.
2 annettuun mit-
A
Ohjearvo
Jousen esijännitys
(125/150 SX EU)
7 mm
Jousen esijännitys
(125/150 SX US)
6 mm
Info
Jousen esijännitystä voi olla tarpeen kasvattaa tai pienentää vaimentimen staattisen ja dynaamisen painuman perusteella.
402659-10
–
Ruuvi
1 kiristetään.
Ohjearvo
Takavaimentimen
säätörenkaan ruuvi
M5
Viimeistely
– Takavaimennin asennetaan.
–
38
5 Nm
(
s. 55)
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 45)
RUNGON SÄÄTÖ 10
10.11
Ajopainuman säätö
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan huolellisesti.
(
s. 54)
Päätyö
– Valitaan sopiva jousi ja asennetaan se.
Ohjearvo
Jousituskerroin (125/150 SX EU)
B00292-10
Kuljettajan paino: 65 …
75 kg
36 N/mm
Kuljettajan paino: 75 …
85 kg
39 N/mm
Kuljettajan paino: 85 …
95 kg
42 N/mm
Jousituskerroin (125/150 SX US)
Kuljettajan paino: 65 …
75 kg
36 N/mm
Kuljettajan paino: 75 …
85 kg
39 N/mm
Kuljettajan paino: 85 …
95 kg
42 N/mm
Info
Jousituskerroin on merkitty jousen ulkopintaan.
Viimeistely
– Takavaimennin asennetaan.
10.12
(
s. 55)
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Takavaimentimen painuma tarkistetaan. (
–
Takavaimentimen painuman tarkastus. (
–
Takavaimentimen paluuvaimennus säädetään. (
s. 45)
s. 37)
s. 37)
s. 35)
Etuhaarukan perussäädön tarkistus
Info
Etuhaarukalle ei voida eri syistä ilmoittaa täsmällistä painumaa.
–
Kuljettajan painon pienet poikkeamat voidaan kompensoida
etuhaarukan ilmanpaineen avulla.
–
Jos etuhaarukka lyö usein pohjaan (kova isku sisäänjouston
lopussa), etuhaarukan ilmanpainetta on kasvatettava ohjearvojen määrittelemissä rajoissa, jotta vältytään etuhaarukan ja
rungon vaurioitumiselta.
–
Jos etuhaarukan jousitus vaikuttaa pitkään kestäneen käytön
jälkeen epätavallisen kovalta, haarukkaputket on ilmattava.
401000-01
39
10 RUNGON SÄÄTÖ
10.13
Etuhaarukan ilmanpaineen säätäminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Rungon säätöjen muutokset voivat merkittävästi muuttaa ajokäyttäytymistä.
Rungon säätöjen suuret muutokset voivat merkittävästi heikentää ajokäyttäytymistä ja ylikuormittaa
rakenneosia.
–
Säätöjä saa sen vuoksi tehdä vain suositellulla alueella.
–
Aja muutosten jälkeen ensin hitaasti, jotta saat tuntumaa ajokäyttäytymiseen.
Info
Ilmanpaine tarkastetaan ja säädetään samoissa olosuhteissa aikaisintaan 5 minuutin kuluttua moottorin
sammuttamisesta.
Ilmajousitus on vasemmanpuoleisessa haarukkaputkessa. Puristus- ja paluuvaimennus on oikeanpuoleisessa haarukkaputkessa.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Suojakansi
–
1 poistetaan.
Haarukkailmapumppu 2 painetaan kokonaan kasaan.
Etuhaarukan ilmapumppu (79412966000)
Info
Etuhaarukan ilmapumppu sisältyy moottoripyörän tarvikepakkaukseen.
V01522-10
–
Etuhaarukan ilmapumppu yhdistetään vasempaan haarukkaputkeen.
Etuhaarukan ilmapumpun näyttö kytkeytyy automaattisesti
päälle.
Yhdistettäessä haarukkaputkesta pääsee hieman ilmaa.
Info
Ilman määrä riippuu letkun tilavuudesta. Ilman vuotaminen ei merkitse sitä, että etuhaarukan ilmapumppu
tai etuhaarukka olisi viallinen.
Mukana olevaa asennusohjetta KTM PowerParts on noudatettava.
–
Ilmanpaine säädetään ohjearvon mukaisesti.
Ohjearvo
40
Ilmanpaine
(125/150 SX EU)
8,3 bar
Ilmanpaine
(125/150 SX US)
8,4 bar
Ilmanpaineen muuttaminen
vähitellen
0,2 bar
Vähimmäisilmanpaine
7 bar
Enimmäisilmanpaine
12 bar
RUNGON SÄÄTÖ 10
Info
Säädettävä ilmanpaine ei saa missään tapauksessa olla
ohjeessa ilmoitetun alueen ulkopuolella.
–
Etuhaarukan ilmapumppu erotetaan vasemmasta haarukkaputkesta.
Ylipaine poistuu letkusta avaamisen yhteydessä. Itse haarukkaputkesta ei kuitenkaan poistu ilmaa.
Etuhaarukan ilmapumpun näyttö sammuu automaattisesti
80 sekunnin kuluttua.
–
Suojakansi laitetaan paikalleen.
Info
Suojakansi asennetaan paikalleen ainoastaan käsin.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
10.14
s. 45)
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen puristusvaimennus määrää etuhaarukan käyttäytymisen sisäänpäin joustamisen yhteydessä.
–
Säätöruuvia
1 käännetään myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Säätöruuvi
päässä.
–
V01523-10
1 on oikeanpuoleisen haarukkaputken ylä-
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
Ohjearvo
Puristusvaimennus (125/150 SX EU)
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Puristusvaimennus (125/150 SX US)
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta sisäänjoustoissa.
41
10 RUNGON SÄÄTÖ
10.15
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen paluuvaimennus määrää etuhaarukan käyttäytymisen ulospäin joustamisen yhteydessä.
–
–
1 poistetaan.
Säätöruuvia 2 käännetään myötäpäivään vasteeseen saakka.
Suojakansi
Info
Säätöruuvi
päässä.
–
M01100-10
2 on oikeanpuoleisen haarukkaputken ala-
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
Ohjearvo
Paluuvaimennus (125/150 SX EU)
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Paluuvaimennus (125/150 SX US)
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
–
10.16
Suojakansi
1 asennetaan.
Ohjaustangon paikka
Reiät ohjaustangon kiinnikeosissa sijaitsevat etäisyydellä
keltä.
Reikäväli A
A kes-
3,5 mm
Ohjaustanko voidaan asentaa 2 eri asentoon. Näin ohjaustanko
voidaan asentaa kuljettajalle mieluisimpaan asentoon.
H01188-10
42
RUNGON SÄÄTÖ 10
10.17
Ohjaustangon paikan säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Korjattu ohjaustanko on turvallisuusriski.
Ohjaustangon vääntäminen tai suoristaminen johtaa materiaalin väsymiseen. Tästä voi olla seurauksena
ohjaustangon murtuminen.
–
Vaihda ohjaustanko uuteen, mikäli se on vaurioitunut tai vääntynyt.
Esityö
– Ohjaustangon pehmuste irrotetaan.
Päätyö
– Ruuvit
poistetaan. Ohjaustangon kiinnike irrotetaan.
Ohjaustanko irrotetaan ja laitetaan sivuun.
1
Info
Muut osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
–
Ruuvit
taan.
–
Kumiholkit
sijoitetaan paikoilleen ja mutterit
tään paikoilleen alakautta.
–
Ohjaustangon kannattimet laitetaan haluttuun asentoon.
2 poistetaan. Ohjaustangon kannattimet 3 poiste4
5 työnne-
Info
Ohjaustangon kannattimet ovat toiselta puolelta pidempiä ja korkeampia.
Vasemman- ja oikeanpuoleiset ohjaustangon kannattimet asemoidaan yhdenmukaisesti.
H01189-10
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjaustangon
kiinnikkeen
ruuvi
–
M10
40 Nm
Loctite®243™
Ohjaustanko laitetaan paikalleen.
Info
On huomioitava kaapeleiden ja johtojen oikea asennus.
–
Ohjaustangon kiinnike sijoitetaan paikalleen.
–
Ruuvit
–
Ohjaustangon kiinnike kiinnitetään ensin kannatinten
pidemmältä ja korkeammalta puolelta vasteeseen saakka
ruuveilla
.
1 asennetaan, mutta niitä ei vielä kiristetä.
1
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
–
Ruuvit
M8
20 Nm
1 kiristetään tasaisesti.
43
10 RUNGON SÄÄTÖ
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
Viimeistely
– Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
44
20 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.1
Moottoripyörän nostaminen nostotelineellä
Ohje
Materiaalivahinko Vääränlainen menettely pysäköitäessä vaurioittaa ajoneuvoa.
Jos ajoneuvo vierii pois paikaltaan tai kaatuu, se saattaa vaurioitua vakavasti.
Ajoneuvon pysäköintiin tarkoitetut rakenneosat on suunniteltu kestämään vain ajoneuvon painon.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Varmista, ettei kukaan istu ajoneuvon päälle, kun ajoneuvo on pysäköitynä tuen varaan.
–
Moottoripyörää nostetaan moottorin alla olevasta runko-osasta.
Nostoteline (78129955100)
Kummallakaan pyörällä ei ole kosketusta maahan.
–
Moottoripyörän kaatuminen on estettävä.
401942-01
11.2
Moottoripyörän ottaminen nostotelineeltä
Ohje
Materiaalivahinko Vääränlainen menettely pysäköitäessä vaurioittaa ajoneuvoa.
Jos ajoneuvo vierii pois paikaltaan tai kaatuu, se saattaa vaurioitua vakavasti.
Ajoneuvon pysäköintiin tarkoitetut rakenneosat on suunniteltu kestämään vain ajoneuvon painon.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Varmista, ettei kukaan istu ajoneuvon päälle, kun ajoneuvo on pysäköitynä tuen varaan.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä.
–
Nostoteline poistetaan.
–
Moottoripyörä pysäköidään työntämällä Plug-in-sivutuki
taka-akseliin vasemmalle puolelle.
1
Info
Ennen ajoonlähtöä on Plug-in sivutuki poistettava.
H02629-10
11.3
haarukkaputkien ilmaus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
45
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Ilmausruuvit
1 löysätään.
Mahdollinen ylipaine poistuu haarukan sisältä.
–
Ilmausruuvit kiristetään.
H01182-12
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
11.4
s. 45)
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Haarukkasuoja irrotetaan. (
s. 45)
s. 48)
Päätyö
– Molempien haarukkaputkien pölysuojat
päin.
1 työnnetään alas-
Info
Pölysuojien tehtävänä on pölyn ja karkean lian poistaminen etuhaarukan sisäputkista. Ajan kanssa likaa voi
päästä pölysuojien taakse. Jos tätä likaa ei poisteta,
pölysuojien takana olevat öljytiivisterenkaat voivat alkaa
vuotaa.
M01134-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy
tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole
rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Kummastakin haarukkaputkesta pölysuojat ja sisäputket puhdistetaan ja öljytään.
Yleisöljyspray (
s. 131)
–
Pölysuojat työnnetään takaisin asennusasentoihinsa.
–
Liiallinen öljy poistetaan.
Viimeistely
– Haarukkasuoja asennetaan. (
–
46
s. 48)
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 45)
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.5
Haarukkaputkien irrotus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Etupyörä irrotetaan.
(
s. 45)
s. 87)
Päätyö
– Ruuvit
–
–
1 poistetaan ja panta otetaan irti.
Ruuvit 2 poistetaan ja jarrusatula irrotetaan.
Jarrusatula jarruletkuineen käännetään jännittymättöminä
sivulle roikkumaan.
Info
Etujarrukahvaa ei saa käyttää etupyörän ollessa pois
paikaltaan.
K01143-10
–
–
3 avataan. Vasen haarukkaputki poistetaan.
Ruuvit 4 avataan. Oikea haarukkaputki poistetaan.
Ruuvit
K01174-10
11.6
Haarukkaputkien asennus
Päätyö
– Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
Oikeanpuoleisen haarukkaputken ilmausruuvi
etupuolella.
1 sijaitsee
Vasemmanpuoleisen haarukkaputken venttiili
ken etupuolella.
A on put-
Info
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria. Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
Ilmajousitus on vasemmanpuoleisessa haarukkaputkessa. Puristus- ja paluuvaimennus on oikeanpuoleisessa haarukkaputkessa.
H01182-10
–
Ruuvit
2 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvit
M8
17 Nm
M8
12 Nm
3 kiristetään.
Ohjearvo
K01174-11
Alemman
T-kappaleen ruuvi
47
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Jarrusatula kohdistetaan paikalleen. Ruuvit
kiristetään.
4 asennetaan ja
Ohjearvo
Etujarrusatulan
ruuvi
–
M8
25 Nm
Loctite®243™
Jarruletku ja panta sijoitetaan paikalleen. Ruuvit
taan ja kiristetään.
5 asenne-
K01143-11
Viimeistely
– Etupyörä asennetaan.
11.7
(
s. 88)
Haarukkasuojan irrotus
–
–
–
1 poistetaan. Panta otetaan irti.
Ruuvit 2 poistetaan. Vasen haarukkasuoja irrotetaan.
Ruuvit 3 poistetaan. Oikea haarukkasuoja irrotetaan.
Ruuvit
F00024-10
11.8
Haarukkasuojan asennus
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
1
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
–
Jarruletku ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
taan ja kiristetään.
–
Haarukkasuoja asetetaan oikeaan haarukkaputkeen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
F00024-11
M6
10 Nm
Alemman T-kappaleen irrotus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
48
2 asenne-
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
11.9
10 Nm
–
Etupyörä irrotetaan.
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Numerokilpi irrotetaan. (
s. 53)
–
Etulokasuoja irrotetaan. (
s. 53)
–
Ohjaustangon pehmuste irrotetaan.
(
s. 87)
(
s. 47)
s. 45)
3
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
Päätyö
– Ruuvi
–
–
1 poistetaan.
Ruuvi 2 poistetaan.
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen irrotetaan ja laitetaan
sivuun.
Info
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
K01149-10
–
O-rengas
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen irrotetaan.
–
Ylempi emäputken laakeri poistetaan.
3 poistetaan. Suojarengas 4 poistetaan.
M01117-10
11.10
Alemman T-kappaleen asennus
Päätyö
– Laakerit ja tiivistyselementit puhdistetaan, mahdolliset vauriot
tarkastetaan ja osat rasvataan.
Korkeaviskoosinen voitelurasva (
s. 130)
–
Alempi T-kappale ja ohjausakseli asetetaan paikalleen. Ylempi
emäputken laakeri asennetaan paikalleen.
–
Tarkastetaan, onko ohjauspään ylätiiviste
laan.
–
Suojarengas
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen sijoitetaan paikoilleen.
–
Ruuvi
1 oikein paikal-
2 ja O-rengas 3 työnnetään paikoilleen.
102146-10
4 asennetaan, mutta sitä ei vielä kiristetä.
K01150-10
49
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
Oikeanpuoleisen haarukkaputken ilmausruuvi
etupuolella.
5 sijaitsee
Vasemmanpuoleisen haarukkaputken venttiili
ken etupuolella.
A on put-
Info
Ilmajousituksen venttiili AER on vasemmanpuoleisessa
haarukkaputkessa.
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria. Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
H01182-11
–
Ruuvit
6 kiristetään.
Ohjearvo
Alemman
T-kappaleen ruuvi
M8
12 Nm
M20x1,5
12 Nm
K01175-10
–
Ruuvi
4 kiristetään.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
V01530-10
–
Ruuvi
7 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin
yläruuvi
M8
20 Nm
Loctite®243™
V01531-10
–
Ruuvit
8 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
K01175-11
50
M8
17 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
–
Jarrusatula kohdistetaan paikalleen. Ruuvit
kiristetään.
9 asennetaan ja
Ohjearvo
Etujarrusatulan
ruuvi
–
M8
25 Nm
Loctite®243™
Jarruletku ja panta sijoitetaan paikalleen. Ruuvit
taan ja kiristetään.
bk asenne-
K01143-12
Viimeistely
– Kaapelikimpun, vaijereiden, jarru- ja kytkinletkujen vapaa liikkuvuus ja oikea asennus tarkastetaan.
11.11
–
Etulokasuoja asennetaan. (
–
Etupyörä asennetaan.
–
Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Numerokilpi asennetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
(
s. 53)
s. 88)
s. 51)
s. 45)
s. 53)
Emäputken laakerin välyksen tarkastaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Virheellinen emäputken laakerivälys heikentää ajo-ominaisuuksia ja johtaa ajoneuvon
osien vaurioitumiseen.
–
Korjaa virheellinen emäputken laakerivälys viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
Jos moottoripyörällä ajetaan pitkään emäputken laakeroinnin ollessa väljä, laakerit ja tämän seurauksena
rungossa olevat laakeripesät vaurioituvat.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon. Etuhaarukkaa liikutellaan ajosuunnassa edestakaisin.
Emäputken laakerissa ei saa olla tuntuvaa välystä.
»
Jos tuntuvaa välystä on havaittavissa:
–
–
H01167-01
Emäputken laakerin välys säädetään.
(
s. 52)
Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
Ohjaustangon on liikuttava kevyesti koko kääntöalueensa yli.
Mitään tuntuvia kiinnitarttumiskohtia ei saa tuntua.
»
Jos kiinnitarttumiskohtia on havaittavissa:
–
Emäputken laakerin välys säädetään.
–
Emäputken laakerit tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa.
(
s. 52)
51
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
11.12
s. 45)
Emäputken laakerin välyksen säätäminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
s. 45)
Ohjaustangon pehmuste irrotetaan.
Päätyö
– Ruuvit
–
–
1 avataan.
2 poistetaan.
Ruuvi 3 löysätään ja kiristetään jälleen.
Ruuvi
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
V01524-10
M20x1,5
12 Nm
–
Muovivasaralla koputellaan kevyesti ylempään T-kappaleeseen
jännitysten estämiseksi.
–
Ruuvit
1 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvi
M8
17 Nm
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin
yläruuvi
M8
20 Nm
Loctite®243™
Viimeistely
– Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
11.13
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
s. 51)
s. 45)
Ohjauspään laakereiden voitelu
–
Alempi T-kappale irrotetaan.
–
Alempi T-kappale asennetaan.
(
s. 48)
(
s. 49)
Info
Emäputken laakeri puhdistetaan ja voidellaan alemman
T-kappalen irrotuksen ja asennuksen yhteydessä.
H02387-01
52
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.14
Numerokilven irrotus
–
Ruuvi
–
Jarruletku otetaan numerokilvestä. Numerokilpi irrotetaan.
–
Jarruletku ripustetaan numerokilpeen.
–
Numerokilpi kohdistetaan paikalleen.
1 poistetaan.
F00012-10
11.15
Numerokilven asennus
Kiinnitysnokat tarttuvat lokasuojaan.
–
Ruuvi
1 asennetaan ja kiristetään.
F00013-10
11.16
Etulokasuojan irrottaminen
Esityö
– Numerokilpi irrotetaan. (
Päätyö
– Ruuvit
s. 53)
1 ja 2 poistetaan. Etulokasuoja otetaan irti.
M01144-10
11.17
Etulokasuojan asentaminen
Päätyö
– Etulokasuoja kohdistetaan paikalleen. Ruuvit
netaan ja kiristetään.
1 ja 2 asen-
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
M01144-10
Viimeistely
– Numerokilpi asennetaan. (
s. 53)
53
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
11.18
Takavaimentimen irrotus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Nippusiteet poistetaan.
–
–
1 aluslevyineen poistetaan.
Ruuvi 2 poistetaan.
–
Vasen rungonsuojus irrotetaan.
–
Oikeaa rungonsuojusta vedetään eteenpäin ja se irrotetaan alakautta.
–
Ruuvi
Ruuvit
V01525-10
–
3 poistetaan.
Pultti 4 poistetaan.
Info
Pyörää kohotetaan hieman, jotta ruuvit voidaan poistaa
helpommin.
K01134-10
–
Kulmavipu
–
Yhdysvipu
–
Ruuvit
poistetaan ja jalkajarrusylinteri vedetään pois työntötangosta.
–
Ketjun liitoslenkki poistetaan.
–
Ketju irrotetaan.
5 painetaan taaksepäin.
6 painetaan alaspäin.
K01136-10
7
K01137-10
Info
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
M01149-01
54
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
–
Mutteri
–
Takahaarukka työnnetään taakse ja kaatuminen estetään.
–
Takavaimentimesta pidetään kiinni ja ruuvi
–
Takavaimennin irrotetaan varovasti alakautta.
8 irrotetaan ja takahaarukan tappi vedetään ulos.
V01526-10
9 irrotetaan.
K01139-10
K01140-10
11.19
Takavaimentimen asennus
Päätyö
– Takavaimennin sijoitetaan alakautta varovasti paikalleen ajoneuvoon.
K01140-11
–
Ruuvi
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takavaimentimen yläruuvi
M10
60 Nm
Loctite®2701™
K01139-11
55
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Takahaarukka kohdistetaan ja takahaarukan tappi asennetaan.
Info
Litteän osan
–
Mutteri
A sijainti huomioidaan.
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takahaarukan tapin
mutteri
V01527-10
M16x1,5
–
Ketju asennetaan.
–
Ketju yhdistetään liitoslenkillä.
100 Nm
Ohjearvo
Ketjulukon varmistimen suljetun sivun on oltava ketjun kulkusuunnan puolella.
M01149-01
–
Jalkajarrusylinteri sijoitetaan paikalleen.
Työntötanko
3 asettuu jalkajarrusylinteriin.
Pölysuoja on asemoitu oikein.
–
Ruuvit
4 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
K01148-10
–
Kulmavipu ja yhdysvipu kohdistetaan paikoilleen.
–
Pultti
5 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Yhdysvivun mutteri
kulmavipuun
M14x1,5
60 Nm
Info
Litteän osan
B sijainti huomioidaan.
K00864-10
–
Ruuvi
6 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takavaimentimen alaruuvi
M10
60 Nm
Loctite®2701™
Info
Pyörää kohotetaan hieman, jotta ruuvi on helpompi
asentaa.
56
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
–
Vasen rungonsuojus asetetaan paikalleen.
–
Oikea rungonsuojus asetetaan alhaalta, ja sitä työnnetään taaksepäin.
–
Ruuvit
7 aluslevyineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
Ohjearvo
Pohjapanssarin ruuvi
–
Ruuvi
M5
8 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
V01525-11
Pohjapanssarin ruuvi
–
M5
3 Nm
Uudet nippusiteet asennetaan paikalleen.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
11.20
3 Nm
s. 45)
Istuimen irrottaminen
–
Ruuvi
–
Istuinta nostetaan takaa ylöspäin, vedetään taaksepäin ja otetaan ylöspäin irti.
–
Istuin kiinnitetään edestä polttoainetankin liitosholkkiin.
Istuinta lasketaan takaa alaspäin ja työnnetään eteenpäin.
–
Istuimen lukittuminen moitteettomasti paikalleen on varmistettava.
1 poistetaan.
K01133-10
H02218-10
11.21
Istuimen asentaminen
H02218-11
57
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ruuvi
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
K01133-10
11.22
Kannen irrottaminen ilmansuodattimen kotelosta
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi varmistettuna.
–
Istuin irrotetaan. (
–
Ruuvi
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi vedetään sivuttain pois
paikaltaan alueelta
ja poistetaan etukautta.
s. 57)
1 poistetaan.
K01153-10
A
K01154-10
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi ei ole varmistettuna.
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi vedetään sivuttain pois
paikaltaan alueelta
ja poistetaan etukautta.
A
K01155-10
58
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.23
Kannen asentaminen ilmansuodattimen koteloon
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi varmistettuna.
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi asetetaan ensin paikalleen
alueelle
, minkä jälkeen kansi lukitaan alueelle
.
A
B
K01154-11
–
Ruuvi
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ilmansuodattimen
kotelon kannen
ruuvi
–
Istuin asennetaan. (
EJOT PT®
K60x20-Z
3 Nm
s. 57)
K01153-10
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi ei ole varmistettuna.
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi asetetaan ensin paikalleen
alueelle
, minkä jälkeen kansi lukitaan alueelle
.
A
B
K01155-11
11.24
Ilmansuodattimen irrotus
Ohje
Moottorivaurio Suodattamaton imuilma lyhentää moottorin käyttöikää.
Moottorin sisälle pääsee pölyä ja likaa, mikäli moottoria käytetään ilman ilmansuodatinta.
–
Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman ilmansuodatinta.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Esityö
– Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
s. 58)
59
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Salpa
–
1 irrotetaan. Ilmansuodatin pidikkeineen poistetaan.
Ilmansuodatin poistetaan pidikkeestään.
K01156-10
11.25
Ilmansuodattimen ja suodatinkotelon puhdistus
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Ilmansuodatinta ei saa puhdistaa polttoaineella tai petrolilla, koska nämä aineet vaurioittavat vaahtomuovia.
Esityö
– Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
–
Ilmansuodatin irrotetaan.
(
s. 58)
s. 59)
Päätyö
– Ilmansuodatin pestään erikoispuhdistusnesteessä perusteellisesti ja sen annetaan kuivua hyvin.
Ilmansuodattimen puhdistusaine (
s. 130)
Info
Ilmansuodatinta vain puristellaan, missään tapauksessa
sitä ei saa vääntää.
K00518-01
–
Kuiva ilmansuodatin voidellaan laadukkaalla ilmansuodatinöljyllä.
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle (
–
Ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
–
Imukurkku puhdistetaan, vauriot ja tiukka istuvuus tarkistetaan.
Viimeistely
– Ilmansuodatin asennetaan.
–
60
s. 131)
(
s. 61)
Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
s. 59)
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.26
Ilmansuodattimen asennus
Päätyö
– Puhdas ilmansuodatin asennetaan ilmansuodattimen kannattimeen.
–
Ilmansuodatin voidellaan alueelta
Kestorasva (
A.
s. 130)
102178-10
–
Ilmansuodatin asetetaan paikalleen ja ylempi
kiinnitystappi
kohdistetaan holkkeihin
.
1
B
Ilmansuodatin on kohdistettu oikein.
–
Alempi kiinnitystappi kiinnitetään salvalla
2.
Info
K01186-10
Jos ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein, pölyä ja
likaa voi päästä moottoriin. Tämä voi puolestaan johtaa
moottorin vaurioitumiseen.
Viimeistely
– Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
11.27
s. 59)
ilmansuodattimen kotelon kannen valmistelu kiinnittämistä varten
Esityö
– Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
Päätyö
– Merkinnän
s. 58)
A kohdalle porataan reikä.
Ohjearvo
Halkaisija
6 mm
S02308-10
Viimeistely
– Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
s. 59)
61
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
11.28
Takaäänenvaimentimen irrottaminen
Varoitus
Palovammojen vaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
–
Ruuvit
–
Takaäänenvaimennin vedetään irti pakoputkesta pakoputken
muhvin
kohdalta.
1 aluslevyineen poistetaan.
2
K01187-10
11.29
Takaäänenvaimentimen asentaminen
–
Takaäänenvaimennin kohdistetaan pakoputken muhviin
–
Ruuvit
2
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
K01188-10
11.30
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen vaihto
Varoitus
Palovammojen vaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Info
Vaimennusmateriaalin kuidut haihtuvat ajan mittaan ilmaan, äänenvaimennin "palaa" puhki.
Melutason kasvamisen ohella samalla muuttuu myös moottorin tehokäyrä.
Esityö
– Takaäänenvaimennin irrotetaan. (
62
1.
aluslevyineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
s. 62)
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
Päätyö
– Ruuvit
–
1 poistetaan. Sisäputki 2 vedetään ulos.
Lasivillatäyte 3 vedetään sisäputkesta.
–
Takaisin asennettavat osat puhdistetaan, minkä jälkeen tarkastetaan osien kunto.
–
Uusi lasivillatäyte
–
Ulkoputki
päälle.
–
Kaikki ruuvit
3 asennetaan sisäputken päälle.
4 työnnetään sisäputken ja uuden lasivillatäytteen
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Äänenvaimentimen
ruuvit
M5
7 Nm
H01759-10
Viimeistely
– Takaäänenvaimennin asennetaan. (
11.31
s. 62)
Polttoainetankin irrotus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
–
s. 57)
Polttoainehanan kääntökahva käännetään asentoon OFF.
63
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Polttoaineletku vedetään irti.
Info
Polttoaineletkusta saattaa valua jonkin verran polttoainetta.
–
Ruuvit
–
Ruuvi
–
Polttoainetankin huohotinletku irrotetaan polttoainetankin korkista.
–
Molemmat ilmanohjaimet vedetään sivuttain pois jäähdyttimestä, ja polttoainetankki poistetaan yläkautta.
1 poistetaan.
K01189-10
2 kumiholkkeineen poistetaan.
K01190-10
K01191-01
11.32
Polttoainetankin asennus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
64
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Päätyö
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan. (
s. 71)
–
Polttoainetankki sijoitetaan paikalleen ja molemmat ilmanohjaimet asennetaan sivuttain jäähdyttimeen.
–
Varmistetaan, että kaapelit tai vaijerit eivät jää puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan.
–
Polttoainetankin ilmausletku työnnetään paikalleen.
–
Ruuvi
K01191-02
1 kumiholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
K01190-11
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
–
M6
10 Nm
Polttoaineletku liitetään.
K01189-11
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
s. 57)
65
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
11.33
Ketjun likaisuuden tarkistus
–
Ketjun karkea likaisuus tarkistetaan.
»
Jos ketju on hyvin likainen:
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 66)
400678-01
11.34
Ketjun puhdistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Renkaiden pito heikkenee, jos voiteluainetta joutuu renkaille.
–
Poista voiteluaine renkaiden pinnalta tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Ketjun ikä riippuu suurelta osin sen hoidosta.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Karkea lika huuhdotaan pois kevyellä vesisuihkulla.
–
Käytetyt voiteluainejäämät poistetaan ketjunpuhdistusaineella.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 130)
Kuivumisen jälkeen levitetään ketjusprayta.
Offroad-ketjuspray (
s. 130)
400725-01
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
66
s. 45)
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.35
Ketjunkireyden tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Ketjua vedetään ketjunohjainkappaleen loppupään kohdalta
ylöspäin ja ketjun kireys
määritetään.
A
Ohjearvo
Ketjun alaosan
1 täytyy tällöin olla kireällä.
Info
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
K01197-10
Ketjunkireys
»
55 … 58 mm
Jos ketjun kireys ei vastaa ohjearvoa:
–
Ketjun kireyttä säädetään. (
s. 67)
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
11.36
s. 45)
Ketjun kireyden säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
s. 45)
s. 67)
67
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Mutteri
–
–
1 avataan.
Mutterit 2 löysätään.
Ketjunkireyttä säädetään kiertämällä säätöruuveja
malla ja oikealla puolella.
3 vasem-
Ohjearvo
Ketjunkireys
55 … 58 mm
3
Säätöruuveja
vasemmalla ja oikealla puolella kierretään
siten, että molempien ketjunkiristimien merkit ovat samassa
asennossa referenssimerkkeihin
nähden. Tällöin takapyörä on kohdistettu oikein.
A
–
Mutterit
–
Varmistettava, että ketjunkiristin
–
Mutteri
2 kiristetään.
4 nojaa säätöruuveihin 3.
1 kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
H00016-10
M25x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristimien suuresta säätöalueesta (32 mm) johtuen voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia
toisiovälityksiä.
Ketjunkiristimiä
voi kääntää 180°.
4
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
11.37
s. 45)
Ketjun, takarattaan, eturattaan ja ketjunohjaimen tarkastus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Ketjun, takarattaan ja eturattaan kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketju, takaratas tai eturatas on kulunut:
–
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
400227-01
68
Eturatas, takaratas ja ketju tulisi uusia vain
yhdessä.
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
–
Ketjun yläosasta vedetään ilmoitetulla voimalla
A.
Ohjearvo
Ketjunkuluneisuus mittauksen voima
–
18 ketjurullan välinen etäisyys
10 … 15 kg
B mitataan ketjun alaosasta.
Info
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
18 ketjurullan maksimietäisyys
ketjun pisimmässä
kohdassa
272 mm
B
»
Jos etäisyys
–
B on suurempi kuin ilmoitettu mitta:
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
Kun uusi ketju asennetaan, myös takaratas ja
eturatas on vaihdettava.
Uudet ketjut kuluvat nopeammin, jos takaratas
tai eturatas on kulunut.
400987-10
–
Ketjunohjainsuojuksen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainsuojuksen korkeudella tai alapuolella:
–
–
Ketjunohjainsuojus vaihdetaan.
Ketjunohjainsuojuksen tiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainsuojus on löystynyt:
–
Ketjunohjainsuojuksen ruuvit kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainsuojuksen
ruuvi
M6
6 Nm
Loctite®243™
V01528-10
69
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ketjunohjainkappaleen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainkappaleen korkeudella tai alapuolella:
–
–
Ketjunohjainkappale vaihdetaan.
Ketjunohjainkappaleen tiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainkappale on löystynyt:
–
Ketjunohjainkappaleen ruuvi kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainkappaleen ruuvi
M8
15 Nm
K01199-10
–
Tarkasta ketjunohjaimen mitta
C työntömitalla.
Ketjunohjaimen minimivahvuus
6 mm
C
»
Jos ohjearvoa ei saavuteta:
–
Ketjunohjain vaihdetaan.
402421-10
–
Ketjunohjaimen tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjain on löystynyt:
–
Ketjunohjaimen ruuvit kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
Rungon muut
mutterit
M6
10 Nm
102192-01
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
70
s. 45)
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.38
Rungon tarkastus
–
Rungosta tarkastetaan murtumat ja vääntymiset.
»
Jos rungossa on mekaanisista voimista tulleita murtumia
tai vääntymisiä:
–
Runko vaihdetaan.
Info
Mekaanisten voimien vaikutuksesta vaurioitunut
runko on aina vaihdettava. KTM ei hyväksy rungon korjaamista.
S02306-01
11.39
Takahaarukan tarkastaminen
–
Tarkastetaan, onko takahaarukassa vaurioita, murtumia tai
muodonmuutoksia.
»
Jos takahaarukassa on vaurioita, murtumia tai muodonmuutoksia:
–
Takahaarukka vaihdetaan.
Info
vaurioitunut takahaarukka on aina vaihdettava.
KTM ei salli takahaarukan korjaamista.
S02305-01
11.40
Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Virheellisesti asennettu kaasuvaijeri saattaa luiskahtaa pois ohjaimesta.
Kaasuluisti ei tällöin enää sulkeudu eikä nopeuden säätely ole enää mahdollista.
–
Varmista, että kaasuvaijeri on sijoitettu ohjeiden mukaisesti ja että myös kaasuvaijerin välys on ohjearvon mukainen.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 57)
–
Polttoainehanan kääntökahva käännetään asentoon OFF.
–
Polttoainetankki irrotetaan.
(
s. 63)
71
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan.
Kaasuvaijerin täytyy kulkea kaasuttimeen ohjaustangon
takaa rungon oikealta puolelta, polttoainetankin tuen
yläpuolelta. Kaasuvaijerin on oltava polttoainetankin tuessa
kiinnitettynä kiinnityskumilla.
»
Jos kaasuvaijeria ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti:
–
Kaasuvaijeri asennetaan oikein.
K01192-10
Viimeistely
– Polttoainetankki asennetaan.
11.41
(
s. 64)
–
Istuin asennetaan. (
–
Ohjaustangon kahvakumien vauriot, kuluminen ja tiukkuus tarkastetaan.
s. 57)
Kahvakumin tarkastus
Info
Kahvakumit on vulkanoitu vasemmalta holkkiin ja
oikealta kaasukahvan kahvaputkeen. Vasen holkki on
puristunut kiinni ohjaustankoon.
Kahvakumi voidaan vaihtaa vain yhdessä holkin ja kahvaputken kanssa.
401197-01
»
Jos kahvakumi on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Ruuvin
Vaihda kahvakumi.
1 asennustiukkuus tarkistetaan.
Ohjearvo
Kiinteän kahvan
ruuvi
Salmiakkikuvion
102245-10
72
M4
5 Nm
Loctite®243™
A täytyy olla kohdistettuna ylöspäin.
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
11.42
Kytkinkahvan perusasennon säätö
–
Kytkinkahvan perusasentoa säädetään säätöruuvilla
kokoon sopivaksi.
1 käden
Info
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee kytkinkahva ohjaustankoa.
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, kytkinkahva
loittonee ohjaustangosta.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
F00009-11
11.43
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkistus/korjaus
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Info
Nesteen pinta nousee kytkimen massalevyjen kulumisen myötä.
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja kytkinletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen säiliö viedään
vaaka-asentoon.
–
Ruuvit
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
–
Nestemäärä tarkastetaan.
Nestemäärä säiliön yläreunan alapuolella
»
H01330-10
4 mm
Jos nestemäärä ei vastaa ohjearvoa:
–
Hydraulisen kytkimen nestemäärää korjataan.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 128)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
73
11 RUNGON HUOLTOTYÖT
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
11.44
Hydraulisen kytkimen nesteen vaihto
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja kytkinletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen säiliö viedään
vaaka-asentoon.
–
Ruuvit
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
–
Ilmausruisku
H01330-10
4 täytetään soveltuvalla nesteellä.
Ruisku (50329050000)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Kytkimen työsylinterin ilmausruuvi
ruisku
asennetaan.
4
V01529-10
74
s. 128)
5 poistetaan ja ilmaus-
RUNGON HUOLTOTYÖT 11
–
Järjestelmään puristetaan nyt nestettä siihen saakka, kunnes
neste poistuu kuplattomana pääsylinterin reiästä
.
–
Välillä nestettä imetään pois pääsylinterin säiliöstä, jotta neste
ei pääse vuotamaan yli.
–
Ilmausruisku irrotetaan. Ilmausruuvi asennetaan ja kiristetään.
–
Hydraulisen kytkimen nestemäärää korjataan.
6
Ohjearvo
Nestemäärä säiliön yläreunan alapuolella
L01223-10
–
4 mm
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
75
12 JARRUT
12.1
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos etujarrukahvassa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, etujarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä etujarrukahvan tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
–
Etujarrukahvaa työnnetään eteenpäin ja tyhjäliike
taan.
Etujarrukahvan vapaaliike
»
A tarkiste-
≥ 3 mm
Jos tyhjäliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan perusasentoa säädetään. (
s. 76)
K00453-11
12.2
Etujarrukahvan perusasennon säätö
–
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
–
Etujarrukahvan perusasento säädetään säätöruuvilla
koon mukaan.
s. 76)
1 käden
Info
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, etujarrukahva
loittonee ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee etujarrukahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Säätöruuvia kierretään pelkästään käsin. Voimaa ei käytetä.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
K00453-10
12.3
Jarrulevyjen tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneet jarrulevyt johtavat jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrulevyt vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Etu- ja takajarrun jarrulevyjen paksuus tarkastetaan useasta
kohdasta jarrulevyä. Vähimmäismitta:
.
A
Info
Jarrulevyn paksuus vähenee kulumisesta johtuen jarrupalan vastepinnan alueelta.
Jarrulevyt - kulumisraja
H00938-10
76
edessä
2,5 mm
JARRUT 12
takana
»
–
Jos jarrulevynpaksuus on ohjearvon alapuolella:
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
Tarkastetaan, onko etu- ja takajarrulevyissä vaurioita, halkeamia tai muodonmuutoksia.
»
12.4
3,5 mm
Jos jarrulevyssä on halkeamia, muodonmuutoksia tai
muunlaisia vaurioita:
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
Jarrunesteen määrän tarkastus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 79)
Päätyö
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta
»
Jos jarrunesteen pinta on laskenut merkin
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
(
1.
A alapuolelle:
s. 77)
H01332-10
12.5
Jarrunesteen lisääminen etujarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
77
12 JARRUT
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 79)
Päätyö
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
–
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Ruuvit
Ohjearvo
A
Mitta
(jarrunesteen pinta
säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 128)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
K00470-10
78
JARRUT 12
12.6
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuus
Kulutuspinnan minimipaksuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos jarrupalojen vähimmäispaksuus on alittunut:
–
–
(
s. 79)
Tarkasta, onko jarrupaloissa vaurioita ja säröjä.
»
H01333-10
12.7
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
Jos vaurioita tai säröjä on havaittavissa:
–
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
(
s. 79)
Jarrupalojen vaihto etujarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, jos huoltoa ei ole tehty asianmukaisesti.
–
Varmista, että huolto- ja korjaustyöt tehdään asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
79
12 JARRUT
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho muuttuu, mikäli ajoneuvossa käytetään muita kuin siihen hyväksyttyjä
jarrupaloja.
Kaikkia jarrupaloja ei ole tarkastettu ja hyväksytty KTM‑moottoripyörissä tapahtuvaa käyttöä varten. Jarrupalojen rakenne, kitka-arvo ja siten myös jarrutusteho voivat poiketa huomattavasti alkuperäisjarrupaloista.
Ajoneuvon alkuperäinen tyyppihyväksyntä ei mahdollisesti ole enää voimassa, mikäli ajoneuvossa käytetään alkuperäisvarustuksesta poikkeavia jarrupaloja. Ajoneuvo ei ole tällöin enää toimitustilassa, jolloin
myös takuu raukeaa.
–
Käytä ainoastaan KTM:n hyväksymiä ja suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
Ruuvit
–
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät
painuvat takaisinpäin, ja samalla varmistetaan, ettei jarrunestettä pääse vuotamaan yli jarrunestesäiliöstä. Tarvittaessa nestettä on imettävä pois.
K00469-10
Info
Jarrumäntiä takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
101737-10
80
–
Neulasokat
poistetaan, tappi
ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulankannatin puhdistetaan.
4
5 vedetään pois paikaltaan
JARRUT 12
–
6
Jarrusatulan jousilevyn
ja jarrusatulankannattimen ohjauslevyn
moitteeton asennus tarkastetaan.
7
100397-01
–
Uudet jarrupalat asetetaan paikoilleen, tappi asennetaan ja
neulasokat asennetaan.
Info
Jarrupalat vaihdetaan aina sarjana.
–
Etujarrukahvaa puristetaan useasti, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy jarrutustuntuma.
–
Jarrunesteen määrä korjataan mitan
101738-01
A mukaiseksi.
Ohjearvo
A
Mitta
(jarrunesteen pinta
säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 128)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
K00521-10
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
12.8
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
–
Jousi
–
Jalkajarrupoljinta liikutetaan ääriasentojensa välillä edestakaisin ja vapaaliike
tarkistetaan.
1 irrotetaan.
A
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
»
402026-10
3 … 5 mm
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Jalkajarrupolkimen perusasentoa säädetään.
( s. 82)
81
12 JARRUT
–
12.9
Jousi
1 kiinnitetään.
Jalkajarrupolkimen perusasennon säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
–
–
1 irrotetaan.
Mutteri 2 löysätään ja sitä kierretään työntötangon 3
Jousi
kanssa takaisinpäin, kunnes tyhjäliike on mahdollisimman
suuri.
–
Jarrupolkimen yksilöllisen perusasennon saavuttamiseksi mutteri
löysätään ja ruuvia
kierretään.
4
5
Info
Säätöalue on rajallinen.
–
3
A
Työntötankoa
kierretään, kunnes tyhjäliike
on olemassa. Tarvittaessa on jarrupolkimen perusasentoa säädettävä.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
–
Ruuvista
3 … 5 mm
5 pidetään kiinni ja mutteri 4 kiristetään.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen
vastekappaleen mutteri
K00523-10
–
Työntötangosta
M8
20 Nm
3 pidetään kiinni ja mutteri 2 kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut mutterit
–
12.10
Jousi
M6
10 Nm
1 kiinnitetään.
Jarrunesteen määrän tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
82
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
JARRUT 12
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
s. 84)
Päätyö
– Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta
»
1.
Jos jarrunestemäärä on vajonnut merkin
A alapuolelle:
–
(
Jarrunestettä lisätään takajarruun.
s. 83)
K01183-10
12.11
Jarrunesteen lisääminen takajarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
83
12 JARRUT
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
s. 84)
Päätyö
– Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
–
1 kalvoineen 2 ja O-renkaineen poistetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Kierrekansi
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Kierrekansi kalvoineen ja O-rengas asennetaan.
Info
K01185-10
12.12
s. 128)
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuus
Kulutuspinnan minimipaksuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos jarrupalojen vähimmäispaksuus on alittunut:
–
–
12.13
(
s. 84)
Tarkasta, onko jarrupaloissa vaurioita ja säröjä.
»
M01180-10
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
Jos vaurioita tai säröjä on havaittavissa:
–
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
(
s. 84)
Takajarrun jarrupalojen vaihto
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, jos huoltoa ei ole tehty asianmukaisesti.
–
84
Varmista, että huolto- ja korjaustyöt tehdään asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
JARRUT 12
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumäntä
painuu takaisinpäin, ja samalla varmistetaan, ettei jarrunestettä pääse vuotamaan yli jarrunestesäiliöstä. Tarvittaessa nestettä on imettävä pois.
1 kalvoineen 2 ja O-renkaineen poistetaan.
K01196-10
Info
Jarrumäntää takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
101740-10
–
Neulasokat
poistetaan, tappi
ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulankannatin puhdistetaan.
3
4 vedetään pois paikaltaan
85
12 JARRUT
–
5
Jarrusatulan jousilevyn
ja jarrusatulankannattimen ohjauslevyn
oikea asennus tarkastetaan.
6
Info
Jousilevyssä oleva nuoli osoittaa jarrulevyn pyörimissuuntaan.
101741-10
–
Uudet jarrupalat asetetaan paikoilleen, tappi
neulasokat
asennetaan.
4 asennetaan ja
3
Info
Jarrupalat vaihdetaan aina sarjana.
Varmistettava että irrotuspelti
on asennettu männänpuoleiseen jarrupalaan.
7
–
Jarrupoljinta painetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyä ja syntyy jarrutustuntuma.
–
Jarrunesteen määrä korjataan merkin
M01181-10
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Kierrekansi
kiristetään.
A mukaiseksi.
s. 128)
1 kalvoineen 2 ja O-renkaineen asennetaan ja
Info
K01185-10
86
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
PYÖRÄT, RENKAAT 13
13.1
Etupyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 45)
Päätyö
– Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät
painuvat takaisinpäin.
Info
Jarrumäntiä takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
H01337-10
–
–
–
1 löysätään muutamia kierroksia.
Ruuvit 2 avataan.
Ruuvia 1 painetaan akselin työntämiseksi akselikiinnityksisRuuvia
tään.
–
Ruuvi
1 poistetaan.
K00454-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
–
–
H01340-10
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Etupyörästä pidetään kiinni ja akseli poistetaan. Etupyörä otetaan pois etuhaarukasta.
Info
Etujarrukahvaa ei saa käyttää etupyörän ollessa pois
paikaltaan.
–
Väliholkit
3 poistetaan.
H00934-10
87
13 PYÖRÄT, RENKAAT
13.2
Etupyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
–
Pyöränlaakerien kunto tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Etupyöränlaakerit vaihdetaan.
1
Akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
distetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
H00935-10
s. 130)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan kevyesti.
Kestorasva (
–
A puh-
s. 130)
Etupyörä nostetaan etuhaarukkaan, kohdistetaan paikalleen ja
akseli työnnetään sisään.
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
–
Ruuvi
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etuakselin ruuvi
K00454-11
M20x1,5
35 Nm
–
Jarrukahvasta puristetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Etupyöränjarrun kahvaa puristetaan ja etuhaarukkaa painetaan
muutamia kertoja voimakkaasti.
s. 45)
Haarukkaputket asettuvat suoraan.
–
Ruuvit
3 kiristetään.
Ohjearvo
Etuhaarukan akselikiinnikeruuvi
13.3
M8
Takapyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
88
15 Nm
s. 45)
PYÖRÄT, RENKAAT 13
Päätyö
– Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumäntä
painuu takaisinpäin.
Info
Jarrumäntää takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
–
–
1 poistetaan.
Ketjunkiristin 2 irrotetaan. Akselia 3 vedetään ulos vain
Mutteri
niin pitkälle, että takapyörää voidaan työntää eteenpäin.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Ketju otetaan pois takarattaalta.
Info
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
H00027-10
–
–
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Takapyörää pidetään paikallaan ja akseli poistetaan. Takapyörä
otetaan pois takahaarukasta.
Info
Jarrupoljinta ei saa painaa takapyörän ollessa pois paikaltaan.
–
Väliholkit
4 poistetaan.
H03002-10
13.4
Takapyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
89
13 PYÖRÄT, RENKAAT
Päätyö
– Pyöränlaakereiden kunto tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Takapyörän laakeri vaihdetaan.
1
Akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
distetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
H03001-10
s. 130)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan kevyesti.
Kestorasva (
A puh-
s. 130)
–
Takapyörä kohdistetaan ja akseli
–
Ketju nostetaan paikalleen.
–
Ketjunkiristimet
sijoitetaan paikoilleen. Mutteri
netaan paikalleen, mutta sitä ei kiristetä vielä.
–
Varmistettava, että ketjunkiristin
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Mutteri
2 työnnetään paikalleen.
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
H00006-10
3
4 asen-
3 nojaa säätöruuveihin 5.
s. 67)
4 kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
M25x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristimien suuresta säätöalueesta (32 mm) johtuen voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia
toisiovälityksiä.
Ketjunkiristimiä
voi kääntää 180°.
3
–
Jarrupoljinta painetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyä ja syntyy jarrutustuntuma.
H00007-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
90
s. 45)
PYÖRÄT, RENKAAT 13
13.5
Renkaiden kunnon tarkastus
Info
On käytettävä vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia renkaita.
Muut renkaat voivat vaikuttaa negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin.
Rengastyyppi, renkaan kunto ja rengaspaine vaikuttavat moottoripyörän ajo-ominaisuuksiin.
Etu- ja takapyörään saa asentaa vain renkaat, joissa on samantyyppinen pintakuviointi.
Kuluneet renkaat heikentävät ajo-ominaisuuksia etenkin kostealla alustalla.
–
Etu- ja takarenkaasta tarkastetaan viillot, kiinnitarttuneet esineet sekä muut vauriot.
»
Jos renkaasta löytyy viiltoja, tarttuneita esineitä tai muita
vaurioita:
–
Rengas vaihdetaan.
400602-10
–
Renkaan ikä tarkistetaan.
Info
Renkaan valmistuspäivämäärä sisältyy yleensä renkaan
merkintöihin. Valmistuspäivän ilmoittaa tällöin merkinnän DOT neljä viimeistä numeroa. Ensimmäiset kaksi
numeroa ilmoittavat valmistusviikon ja kaksi viimeistä
numeroa valmistusvuoden.
KTM suosittelee renkaiden vaihtamista, todellisesta
kulumisesta riippumatta, viimeistään 5 vuoden jälkeen.
H01144-01
»
Jos rengas on vanhempi kuin 5 vuotta:
–
13.6
Rengas vaihdetaan.
Rengaspaineen tarkastus
Info
Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan epänormaaliin kulumiseen ja ylikuumenemiseen.
Oikea rengaspaine takaa renkaan optimaalisen ajomukavuuden ja maksimaalisen kestoiän.
–
Suojahattu poistetaan.
–
Rengaspaine tarkastetaan renkaan ollessa kylmä.
Rengaspaine maastoajossa
»
–
1,0 bar
takana
1,0 bar
Jos rengaspaine poikkeaa ohjearvosta:
–
400695-01
edessä
Rengaspaine korjataan oikeaksi.
Suojakansi asennetaan paikalleen.
91
13 PYÖRÄT, RENKAAT
13.7
Pinnojen kireyden tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärin kiristetyt pinnat heikentävät ajo-ominaisuuksia ja johtavat seurausvahinkoihin.
Liian tiukalle kiristetyt pinnat katkeavat ylikuormituksen seurauksena. Liian löysällä olevien pinnojen
seurauksena renkaassa esiintyy sivuttais- tai pystyheittoa. Tämä johtaa myös muiden pinnojen löystymiseen.
–
Tarkasta pinnojen kireys säännöllisesti, erityisesti uudesta ajoneuvosta. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jokaista pinnaa lyödään kevyesti ruuvitaltan terällä.
Info
Äänitaajuus riippuu pinnan pituudesta ja paksuudesta.
Jos äänitaajuus vaihtelee yksittäisten yhtä pitkien ja
yhtä paksujen pinnojen välillä, se on osoitus pinnojen
erilaisesta kireydestä.
Täytyy kuulua heleä ääni.
400694-01
»
Jos pinnojen kireys vaihtelee:
–
–
Pinnojen kireys korjataan.
Pinnojen kiristysmomentit tarkistetaan.
Ohjearvo
Etupyörän pinnan
nippeli
M4,5
6 Nm
Takapyörän pinnan
nippeli
M4,5
6 Nm
Momenttiavainsarja (58429094000)
92
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 14
14.1
Jäähdytysjärjestelmä
1
Vesipumppu
pakottaa jäähdytysnesteen kiertämään moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää painetta jäähdytysjärjestelmässä säädellään jäähdyttimen korkissa olevalla venttiilillä
. Siten ilmoitettu
jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen ilman, että ilmenisi
toimintahäiriöitä.
2
120 °C
K01177-10
14.2
Jäähdytys tapahtuu ajoviiman vaikutuksesta.
Mitä alhaisempi nopeus, sitä vähäisempi jäähdytysvaikutus. Myös
likaiset jäähdytinlamellit vähentävät jäähdytysvaikutusta.
Jäähdytinpeite
Info
Jäähdytinpeitteitä ei saa käyttää vaikeissa käyttöolosuhteissa.
Jäähdytinpeite asennetaan vasemmanpuoleisen jäähdyttimen
eteen, jäähdyttimen suojuksen ja jäähdyttimen väliin.
Jäähdytinpeitteen avulla pidetään jäähdytysnesteen lämpötilaa
optimaalisella alueella.
Jäähdytysnesteen
lämpötila
65 … 70 °C
K00459-01
Jäähdytinpeite asennetaan ulkolämpötilasta riippuen vasemmanpuoleisen jäähdyttimen eteen.
M01121-10
Jäähdytinpeite
täysi
1
< 7 °C
Jäähdytinpeite
puoli
2
7 … 16 °C
Ilman jäähdytinpeitettä
> 16 °C
Info
Molempia jäähdytinpeitteitä ei saa käyttää samanaikaisesti.
93
14 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
14.3
Jäähdytinpeitteen asennus
–
–
1 poistetaan.
Ruuvit 2 poistetaan.
Jäähdyttimen suojus 3 poistetaan.
–
Vastaava jäähdytinpeite (
–
Ruuvit
K00460-10
s. 93) asemoidaan.
Suurempi pidikenokka on ylävasemmalla.
Info
Molempia jäähdytinpeitteitä ei saa käyttää samanaikaisesti.
H01341-10
–
Jäähdyttimen suojus
–
Ruuvit
2
3 asemoidaan.
asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
–
Ruuvit
M6
10 Nm
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
K00460-10
14.4
Jäähdytinpeitteen irrotus
–
–
1 poistetaan.
Ruuvit 2 poistetaan.
Jäähdyttimen suojus 3 poistetaan.
–
Jäähdytinpeite poistetaan.
–
Jäähdyttimen suojus
–
Ruuvit
–
Ruuvit
3 asemoidaan.
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
K00460-10
–
Ruuvit
M6
10 Nm
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
94
M6
10 Nm
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 14
14.5
Pakkasenkeston ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto tarkistetaan.
−25 … −45 °C
»
Jos jäähdytysnesteen pakkasenkesto ei vastaa ohjearvoa:
–
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto korjataan.
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
400243-10
A
Jäähdytysnesteen määrä
jäähdytyslamellien yläpuolella
»
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Jäähdytysneste (
–
14.6
10 mm
s. 128)
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
95
14 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
A
Jäähdytysnesteen määrä
jäähdytyslamellien yläpuolella
»
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
400243-10
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Jäähdytysneste (
–
14.7
10 mm
s. 128)
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
Jäähdytysnesteen poisto
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
96
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 14
–
Vesipumpun kannen alapuolelle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
–
Ruuvi
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Uudella tiivistysrenkaalla varustettu ruuvi
kiristetään.
1 poistetaan. Jäähdyttimen korkki 2 irrotetaan.
1 asennetaan ja
Ohjearvo
Vesipumpunkannen
poistoruuvi
M6
10 Nm
K01177-11
14.8
Jäähdytysnesteen täyttö
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
–
Varmistetaan, että ruuvi
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Jäähdytin täytetään reunojaan myöten jäähdytysnesteellä.
Jäähdytysneste (
1 on kiristetty.
s. 128)
K01178-10
–
Ruuvi
poistetaan ja asennetaan paikalleen vasta sen jälkeen, kun ulos valuvan jäähdytysnesteen joukossa ei ole enää
kuplia.
–
Ruuvi
2
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Sylinterinkannen
ilmausruuvi
K01180-10
–
M6
8 Nm
Jäähdytin täytetään reunojaan myöten jäähdytysnesteellä.
Jäähdytysneste (
s. 128)
97
14 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
–
Jäähdyttimen korkki
3 asennetaan.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
K01179-10
98
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
–
Moottorin on annettava lämmetä ja jäähtyä jälleen.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
s. 95)
MOOTTORIN SÄÄTÖ 15
15.1
Kaasuvaijerin välyksen tarkastaminen
–
Kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
–
Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon. Kaasukahvaa käännetään kevyesti edestakaisin kaasuvaijerin välyksen
määrittämiseksi.
A
Kaasuvaijerin välys
»
2 … 3 mm
Jos kaasuvaijerin välys ei vastaa ohjearvoa:
–
400192-11
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 99)
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään, minkä jälkeen sen annetaan käydä tyhjäkäyntinopeudella. Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
Tyhjäkäyntinopeus ei saa muuttua.
»
Jos tyhjäkäyntinopeus muuttuu:
–
15.2
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 99)
Kaasuvaijerin välyksen säätäminen
Info
Polttoainetankkia ei tarvitse irrottaa, jos kaasuvaijerin asianmukainen asennus on jo varmistettu.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 57)
–
Polttoainehanan kääntökahva käännetään asentoon OFF.
–
Polttoainetankki irrotetaan.
–
Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan. (
(
s. 63)
s. 71)
Päätyö
– Ohjaustanko käännetään suoraan eteenpäin -asentoon.
–
Mansetti
–
Varmistetaan, että kaasuvaijerin vaippa on työnnetty säätöruuvin
sisään, vasteeseen saakka.
–
Mutteri
1 työnnetään takaisinpäin.
2
3 avataan.
K00457-10
99
15 MOOTTORIN SÄÄTÖ
–
2
Säätöruuvia
kierretään siten, että kaasukahvassa tuntuu
kaasuvaijerin välys
.
A
Ohjearvo
Kaasuvaijerin välys
–
–
2 … 3 mm
3 kiristetään.
Mansetti 1 työnnetään paikalleen.
Mutteri
400192-11
Viimeistely
– Kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
15.3
–
Polttoainetankki asennetaan.
–
Istuin asennetaan. (
–
Kaasuvaijerin välys tarkastetaan. (
(
s. 64)
s. 57)
s. 99)
Kaasuttimen asetukset
Kaasuttimen asetusten vaikutus
H01400-01
Erilaiset kaasuttimen osat on säädettävä siten, että osat sopivat sekä keskenään yhteen että ajoneuvon suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Pääsuutin MJ
Pääsuutin MJ vaikuttaa eniten kaasuttimen toimintaan silloin, kun kaasuluisti on auki (täyden kaasun asennossa).
Jos uuden sytytystulpan eriste on lyhyen täydellä kaasulla ajon jälkeen hyvin vaalea tai valkoinen, tai moottori kilisee, on asennettava suurempi pääsuutin. Jos eriste on tummanruskea tai nokinen, on asennettava pienempi pääsuutin.
Neulan asento POS
Neulan asento vaikuttaa eniten kaasuttimen toimintaan silloin, kun kaasuluisti on keskialueella.
100
MOOTTORIN SÄÄTÖ 15
Suutinneulaa on laskettava, jos moottorin teho on kiihdytyksen aikana puutteellinen kaasuluistin ollessa osittain
auki. Suutinneulaa on nostettava, jos moottorista kuuluu kilahdusääni etenkin silloin, kun moottori kiihdytetään
täyden tehon käyntinopeusalueelle.
Neulan CYL lieriömäinen osa
Neulan lieriömäinen osa vaikuttaa kaasuttimen toimintaan eniten silloin, kun kaasuluisti on lähes kiinni.
Tyhjäkäyntisuutin IJ
Tyhjäkäyntisuutin vaikuttaa eniten kaasuttimen toimintaan kaasuluistin alimmalta alueelta keskialueelle saakka.
Moottoriin on asennettava pienempi tyhjäkäyntisuutin, jos moottorin teho on puutteellinen tyhjäkäyntikierrosluvulla tai kiihdytyksen aikana kaasuluistin ollessa osittain auki. Jos moottorista kuuluu tällä tehoalueella kilahdusääniä, moottorissa on käytettävä suurempaa tyhjäkäyntisuutinta.
Tyhjäkäynnin ilmaruuvi auki ASO
Tyhjäkäynnin ilmaruuvi vaikuttaa tyhjäkäyntikierrosluvulla eniten kaasuttimen toimintaan.
Kaasuluistin asennon vaikutus
K00495-01
Tyhjäkäyntisuutin vaikuttaa eniten kaasuttimen toimintaan silloin, kun kaasuluisti on kiinni. Neulan ensimmäisellä lieriömäisellä osalla ja sokan paikalla on vain vähäinen vaikutus.
Jos kaasuluistia on avattu 1/8:n kohdalle, kaasuttimen toimintaan vaikuttavat eniten neulan ensimmäinen lieriömäinen osa yhdessä tyhjäkäyntisuuttimen ja sokan paikan kanssa.
K00496-01
Jos kaasuluistia on avattu 1/4:n kohdalle, kaasuttimen toimintaan vaikuttavat eniten tyhjäkäyntisuutin yhdessä
sokan paikan kanssa. Neulan ensimmäisen lieriömäisen osan vaikutus on pienempi.
Jos kaasuluistia on avattu 1/2:n kohdalle, kaasuttimen toimintaan vaikuttaa eniten neulan asento. Pääsuuttimella
ja tyhjäkäyntisuuttimella on vain vähäinen vaikutus.
K00497-01
Jos kaasuluistia on avattu 3/4:n kohdalle, kaasuttimen toimintaan vaikuttaa eniten pääsuutin. Sokan paikalla ja
tyhjäkäyntisuuttimella on vain vähäinen vaikutus.
101
15 MOOTTORIN SÄÄTÖ
Jos kaasuluisti on avattu kokonaan, kaasuttimen toimintaan vaikuttaa eniten pääsuutin. Sokan paikalla ja tyhjäkäyntisuuttimella on vain vähäinen vaikutus.
Neuloja koskevat tiedot
Saatavissa olevien suutinneulojen tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa.
402674-01
Sarakkeen 2 tiedot koskevat perusasennossa olevaa neulaa.
Sarakkeen 1 tiedot koskevat neulaa, jonka sokka on säädetty puolikkaan pykälän verran laihempaan asentoon.
Sarakkeen 3 tiedot koskevat neulaa, jonka sokka on säädetty puolikkaan pykälän verran rikkaampaan asentoon.
Sarakkeessa 4 on ilmoitettu neulan ensimmäisen lieriömäisen osan halkaisija. Mitä pienempi neulan ensimmäisen lieriömäisen osan halkaisija on, sitä rikkaammaksi seos muodostetaan. Mitä suurempi neulan ensimmäisen
lieriömäisen osan halkaisija on, sitä laihemmaksi seos muodostetaan. Neulan ensimmäinen lieriömäinen osa vaikuttaa eniten kaasuttimen toimintaan pienimmällä kuormitusalueella.
Info
Oikealla ylhäällä ilmoitettu suutinneula A3 vastaa kaasuttimen rikkainta seosasetusta, alhaalla vasemmalla
ilmoitettu suutinneula F1 puolestaan laihinta seosasetusta. Kaasuttimen paras säätöasetus on ilmoitettu
yksittäisten mallien kohdalla.
Sokan paikka
1... 5
Sokan paikka ylhäältä lukien
Oheisessa kuvassa ovat nähtävissä viisi mahdollista sokan paikkaa.
Kaasuttimen asetukset riippuvat määritellyistä ympäristö- ja käyttötarkoituksista.
B00075-10
15.4
Kaasutin – tyhjäkäyntiasetus
Kaasuttimen tyhjäkäyntiasetus vaikuttaa voimakkaasti käynnistymiseen, tyhjäkäynnin tasaisuuteen ja kaasuun vastaamiseen kiihdytettäessä. Toisin sanoen moottori, jolla on oikein säädetty tyhjäkäyntinopeus, on helpompi käynnistää kuin moottori, jonka tyhjäkäyntinopeus on säädetty väärin.
Info
402799-10
Kaasutin ja sen osat altistuvat moottorin tärinän vuoksi voimakkaalle kulumiselle. Kulumisesta johtuen saattaa syntyä
virhetoimintoja.
Kaasuttimen tehdasasetus vastaa seuraavia arvoja.
Korkeus merenpinnan yläpuolella
102
301 … 750 m
MOOTTORIN SÄÄTÖ 15
Ympäristön lämpötila
16 … 24 °C
Lyijytön superbensiini (98 oktaania) johon on sekoitettu 2-tahti
moottoriöljyä (1:40) ( s. 129)
1
Tyhjäkäyntinopeus säädetään säätöruuvilla
.
Tyhjäkäyntiseos asetetaan tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvilla
15.5
2.
Kaasutin – tyhjäkäyntinopeuden säätö
–
1
Tyhjäkäynnin ilmaruuvi
kierretään vasteeseen saakka ja
sitten määrättyyn perusasetukseen.
Info
Perussäätö on ilmoitettu yksittäisten mallien kohdalla.
–
Moottori ajetaan lämpimäksi.
Ohjearvo
≥ 5 min
Lämpimäksiajovaihe
402799-11
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Tyhjäkäyntinopeus säädetään säätöruuvilla
2.
Ohjearvo
Rikastintoiminto estettynä – Rikastinnuppi on painettuna
sisään vasteeseen saakka. ( s. 16)
Tyhjäkäyntikierrosluku
1 400 … 1 500 kierr./min
–
Tyhjäkäynnin ilmaruuvia
kierretään hitaasti myötäpäivään,
kunnes tyhjäkäyntinopeus alkaa laskea.
–
Asento merkitään ja tyhjäkäynnin ilmansäätöruuvia kierretään
nyt hitaasti vastapäivään, kunnes tyhjäkäyntinopeus alkaa jälleen pienentyä.
–
Näiden asentojen välistä haetaan se piste, jossa tyhjäkäyntinopeus on suurimmillaan.
1
103
15 MOOTTORIN SÄÄTÖ
Info
Jos moottorin käyntinopeus kasvaa tällöin huomattavasti, tyhjäkäyntinopeutta pienennetään normaalille
tasolle, minkä jälkeen edellä kuvatut työvaiheet suoritetaan uudelleen.
Jos kuvatulla menetelmällä ei päästä tyydyttävään
tulokseen, syynä voi olla väärin mitoitettu
tyhjäkäyntisuutin.
Tyhjäkäyntisuutin on vaihdettava pienempään suuttimeen, jos tyhjäkäynnin ilmaruuvi on kierretty sisään
vasteeseen saakka eikä käyntinopeus ole siitäkään huolimatta muuttunut.
Suuttimen vaihdon jälkeen säätö aloitetaan alusta.
Tyhjäkäyntinopeutta tulisi säätää uudelleen myös silloin, jos ulkolämpötilassa tapahtuu suuria muutoksia tai
ajetaan hyvin vaihtelevan korkuisessa maastossa.
15.6
Pistokeliitäntä mukautettua sytytyskäyrää varten
Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu pistokeliitäntä
rungossa polttoainetankin alla.
1 on
Mahdolliset tilat
• Soft – Ajettavuus on parempi, jos mukautettua sytytyskäyrää
varten tarkoitettu pistokeliitäntä on irrotettu.
• Performance – Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu
pistokeliitäntä yhdistettynä on mahdollista saavuttaa suurempi teho.
K01181-10
15.7
Sytytyskäyrän muuttaminen
Sytytyskäyrä muutetaan "Performancesta" "Softiin"
– Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu pistokeliitäntä
1 irrotetaan. (Kuva K01181-10
s. 104)
Soft – parempi ajettavuus
Sytytyskäyrä muutetaan "Softista" "Performanceen”
– Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu pistokeliitäntä
1 yhdistetään. (Kuva K01181-10
Performance – suurempi teho
15.8
Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus
Info
Perusasennossa oleva vaihdepoljin ei saa koskettaa ajon aikana kuljettajan saapasta.
Jos vaihdepoljin koskettaa jatkuvasti saapasta, vaihteisto altistuu liialliselle kuormitukselle.
104
s. 104)
MOOTTORIN SÄÄTÖ 15
–
Asetutaan ajoneuvon päälle ajoasentoon ja määritetään etäisyys
saappaan kärjen yläreunasta vaihdepolkimeen.
A
Etäisyys vaihdepolkimesta
saappaankärjen yläpintaan
»
10 … 20 mm
Jos välimatka ei vastaa ohjearvoa:
–
Vaihdepolkimen perusasento säädetään.
(
s. 105)
400692-10
15.9
Vaihdepolkimen perusasennon säätö
–
Ruuvi
taan.
–
Vaihdepolkimen ja vaihdeakselin hammasurat
taan.
–
Vaihdepoljin työnnetään halutussa asennossa vaihdeakselin
hammastuksiin.
1 prikkoineen irrotetaan ja vaihdepoljin 2 poiste-
401950-12
A puhdiste-
Info
Säätöalue on rajallinen.
Vaihdepoljin ei saa vaihdettaessa koskettaa mihinkään
ajoneuvon osaan.
401951-10
–
Ruuvi
1 aluslevyineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
Ohjearvo
Vaihdepolkimen
ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
105
16 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
16.1
Kaasuttimen uimurikammion tyhjennys
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
Info
Suorita työ moottorin ollessa kylmä.
Vesi uimurikammiossa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Esityö
– Polttoainehanan kääntökahva käännetään asentoon OFF.
Polttoainetta ei enää virtaa polttoainetankista kaasuttimelle.
Päätyö
– Kangaspala asetetaan kaasuttimen alle, jotta ulosvaluva polttoaine otetaan talteen.
K00472-10
106
–
Sulkutulppa
–
Polttoaineen annetaan valua kokonaan ulos.
–
Sulkuruuvi asennetaan ja kiristetään.
1 poistetaan.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 16
16.2
Vaihteistoöljyn määrän tarkistus
Info
Vaihteistoöljyn määrä tarkistetaan moottorin ollessa kylmä.
Esityö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle pinnalle.
Päätyö
– Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
–
1 irrotetaan.
Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan.
Vähäisen määrän vaihteistoöljyä pitää valua reiästä ulos.
»
Jos vaihteistoöljyä ei valu ulos:
–
–
K01182-10
Vaihteistoöljyä lisätään.
(
s. 108)
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi asennetaan paikalleen ja
kiristetään.
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
16.3
M6
8 Nm
Vaihteistoöljyn vaihto
Varoitus
Palovamman vaara Moottori- ja vaihteistoöljy kuumenevat voimakkaasti moottoripyörän käytön aikana.
–
Käytä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Vaihteistoöljy lasketaan pois moottorin ollessa käyttölämmin.
Esityö
– Moottoripyörä pysäköidään vaakasuoralle pinnalle.
–
Moottorin alapuolelle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
107
16 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Vaihteistoöljyn poistoruuvi
–
1 magneetteineen poistetaan.
Vaihteistoöljyn poistoruuvi 2 poistetaan.
–
Vaihteistoöljyn annetaan valua kokonaan pois.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvit puhdistetaan huolellisesti.
–
Tiivistyspinta moottorissa puhdistetaan.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
magneetteineen ja uusine tiivisterenkaineen asennetaan ja kiristetään.
1
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn poistoruuvi magneetilla
–
M12x1,5
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
netaan ja kiristetään.
20 Nm
2 uusine tiivistysrenkaineen asen-
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M10x1
15 Nm
V01532-10
–
Öljyntäyttöaukon tulppa
teistoöljyä lisätään.
Vaihteistoöljy
–
K00530-10
3 O-renkaineen poistetaan ja vaih0,80 l
Moottoriöljy
(15W/50)
( s. 129)
Öljyntäyttöaukon tulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
Viimeistely
– Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan. (
16.4
s. 107)
Vaihteistoöljyn lisäys
Info
Vaihteiston kuluminen nopeutuu, jos vaihteistossa on liian vähän öljyä tai öljyn laatu on heikko.
Moottorin on oltava kylmä, kun vaihteistoöljyä lisätään.
Esityö
– Moottoripyörä pysäköidään vaakasuoralle pinnalle.
108
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 16
Päätyö
– Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
1 irrotetaan.
K01182-10
–
Öljyntäyttöaukon tulppa
–
Vaihteistoöljyä täytetään, kunnes sitä tulee vaihteistoöljyn
määrän tarkastusruuvin reiästä ulos.
2 O-renkaineen poistetaan.
Moottoriöljy (15W/50) (
–
s. 129)
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi asennetaan paikalleen ja
kiristetään.
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
401955-11
–
Öljyntäyttöaukon tulppa
tetään.
M6
8 Nm
2 O-renkaineen asennetaan ja kiris-
Viimeistely
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
109
17 PUHDISTUS, HOITO
17.1
Moottoripyörän puhdistus
Ohje
Materiaalivahinko Painepesurin virheellinen käyttö johtaa ajoneuvon osien vaurioitumiseen tai rikkoutumiseen.
Korkean paineen vuoksi vesi pystyy tunkeutumaan sähköisten osien, liitinten, vaijereiden, laakereiden jne.
sisään.
Liian korkea paine aiheuttaa häiriöitä ja johtaa osien rikkoutumiseen.
–
Älä suuntaa vesisuihkua suoraan sähköisiä osia, liittimiä, vaijereita tai laakereita kohti.
–
Älä alita painepesurin suuttimen ja puhdistettavan osan välistä vähimmäisetäisyyttä.
Vähimmäisetäisyys
60 cm
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Puhdista moottoripyörä säännöllisin välein, sillä siten sen arvo ja moitteeton ulkonäkö säilyvät pitkään.
Moottoripyörän puhdistusta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.
–
Pakoputkisto suljetaan siten, että vesi ei pääse tunkeutumaan
sisään.
–
Karkea lika poistetaan kevyellä vesisuihkulla.
–
Voimakkaasti likaantuneisiin kohtiin sumutetaan tavallista
moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta, joka levitetään
pensselillä.
Moottoripyörän puhdistusaine (
s. 130)
Info
401061-01
Pesemiseen käytetään lämmintä vettä, johon on lisätty
tavallista moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta,
ja pehmeää sientä.
Puhdistusainetta ei saa koskaan levittää kuivan moottoripyörän pinnalle, vaan moottoripyörä on aina ensin
huuhdeltava vedellä.
–
Kun moottoripyörä on huuhdeltu huolellisesti pehmeällä vesisuihkulla, se on kuivattava hyvin.
–
Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään.
–
Pakoputkiston tulppa poistetaan.
(
s. 106)
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
–
110
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja
jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista
ja jarrulevyistä.
Puhdistuksen jälkeen ajetaan lyhyt matka, kunnes moottori on
saavuttanut käyttölämpötilansa.
PUHDISTUS, HOITO 17
Info
Lämmön vaikutuksesta vesi haihtuu myös moottorin ja
jarrujen piiloon jäävistä paikoista.
–
Moottoripyörän jäähdyttyä kaikki liuku- ja laakerikohdat voidellaan.
–
Ketju puhdistetaan. (
–
Paljaat metalliosat (paitsi jarrulevyt ja pakoputkisto) käsitellään ruostesuoja-aineella.
s. 66)
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille (
–
s. 131)
Kaikki muoviosat ja pulveripinnoitetut osat käsitellään miedolla puhdistus- ja hoitoaineella.
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille,
metalli- ja muovipinnoille ( s. 130)
111
18 SÄILYTYS
18.1
Säilytys
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Info
Seuraavat toimenpiteet ovat tarpeen siinä tapauksessa, että moottoripyörä on tarkoitus ottaa pitkäksi aikaa
pois käytöstä.
Tarkasta kaikkien osien toiminta ja kuluneisuus, ennen kuin otat moottoripyörän pois käytöstä. Mahdolliset
huolto­, korjaus- tai muutostyöt on syytä teettää seisokin aikana (korjaamojen ruuhka-aikojen välttämiseksi). Näin vältät pitkät odotusajat ajokauden alkaessa.
–
Viimeisessä tankkauksessa ennen moottoripyörän seisokkia
polttoaineen joukkoon lisätään polttoaineen lisäainetta.
Polttoaineen lisäaine (
401058-01
s. 130)
–
Polttoainetta tankataan. (
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
s. 110)
–
Vaihteistoöljy vaihdetaan.
s. 107)
–
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
( s. 95)
–
Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään.
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
Ajoneuvo sijoitetaan kuivaan varastotilaan, jossa ei ole suuria
lämpötilavaihteluja.
s. 30)
(
(
s. 106)
s. 91)
Info
KTM suosittelee moottoripyörän nostamista ylös.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ajoneuvo peitetään ilmaa läpäisevällä peitteellä.
s. 45)
Info
Ilmaa läpäisemättömiä materiaaleja ei saa missään
tapauksessa käyttää, koska silloin kosteus ei pääse
haihtumaan ja syntyy korroosiota.
On erittäin huono asia käynnistää seisokissa olevan
moottoripyörän moottori lyhyeksi aikaa. Koska moottori
ei tällöin lämpene riittävästi, moottorin käydessä muodostuva vesihöyry tiivistyy ja johtaa moottorin osien ja
pakoputkiston ruostumiseen.
112
SÄILYTYS 18
18.2
Käyttöönotto varastoinnin jälkeen
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa suoritetaan. ( s. 26)
–
Koeajo suoritetaan.
s. 45)
401059-01
113
19 VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan.
( s. 26)
Moottoripyörä on ollut pitemmän aikaa käyttämättömänä,
siksi vanhentunutta polttoainetta uimurirungossa
–
Kaasuttimen uimurikammio tyhjennetään. ( s. 106)
Polttoaineensyöttö keskeytynyt
–
Polttoainetankin ilmaus tarkistetaan.
–
Polttoainehana puhdistetaan.
–
Kaasuttimen osat
tarkistetaan/säädetään.
Sytytystulppa nokinen tai
märkä
–
Sytytystulppa puhdistetaan ja kuivataan tai vaihdetaan.
Liian suuri sytytystulpan kärkiväli
–
Kärkiväli säädetään.
Vikaa sytytysjärjestelmässä
–
Sytytysjärjestelmä tarkistetaan.
Oikosulkukaapeli kaapelikimpussa hankautunut rikki, sammutuspainike rikki
–
Sammutuspainike tarkistetaan.
Liitin tai sytytyspuola löysällä
tai hapettunut
–
Liitin puhdistetaan ja käsitellään kontaktisprayllä.
Vettä kaasuttimessa tai suuttimet tukossa
–
Kaasuttimen osat
tarkistetaan/säädetään.
Tyhjäkäyntisuutin tukossa
–
Kaasuttimen osat
tarkistetaan/säädetään.
Kaasuttimen säätöruuvit väärissä asennoissa
–
Kaasutin – tyhjäkäyntinopeus säädetään. ( s. 103)
Sytytystulppa viallinen
–
Sytytystulppa vaihdetaan.
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola tarkistetaan.
Moottori ei käy tyhjäkäyntinopeudella
Moottori ei ota kierroksia
Moottorissa on liian vähän
tehoa
114
Ohjearvo
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
–
Tulpanhattu tarkastetaan.
Kaasutin vuotaa yli, koska neulaventtiili on likaantunut tai
kulunut
–
Kaasuttimen osat
tarkistetaan/säädetään.
Kaasuttimen suuttimet löysällä
–
Kaasuttimen osat
tarkistetaan/säädetään.
Vikaa sytytysjärjestelmässä
–
Sytytysjärjestelmä tarkistetaan.
Polttoaineensyöttö keskeytynyt
–
Polttoainetankin ilmaus tarkistetaan.
–
Polttoainehana puhdistetaan.
–
Kaasuttimen osat
tarkistetaan/säädetään.
Ilmansuodatin voimakkaasti
likaantunut
–
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen
kotelo puhdistetaan. ( s. 60)
Pakoputkisto vuotaa, on vääntynyt tai liian vähän lasivillatäytettä äänenvaimentimessa
–
Pakoputkiston vauriot tarkastetaan.
–
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan. ( s. 62)
Vikaa sytytysjärjestelmässä
–
Sytytysjärjestelmä tarkistetaan.
VIANETSINTÄ 19
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottorissa on liian vähän
tehoa
Kalvo tai kalvorunko vaurioitunut
–
Kalvo tai kalvorunko tarkistetaan.
Moottori pätkii tai paukkuu
kaasuttimeen
Polttoaineen puute
–
Polttoainehanan kääntökahva käännetään asentoon ON.
–
Polttoainetta tankataan. (
Moottori imee sivuilmaa
–
Imukurkun ja kaasuttimen asennustiukkuus tarkistetaan.
Liitin tai sytytyspuola löysällä
tai hapettunut
–
Liitin puhdistetaan ja käsitellään kontaktisprayllä.
Liian vähän jäähdytysnestettä
jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkistetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
( s. 95)
Ajoviima liian vähäinen
–
Moottori sammutetaan moottoripyörän
seistessä.
Jäähdyttimen lamellit hyvin
likaisia
–
Jäädytinlamellit puhdistetaan.
Vaahdon muodostusta jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysneste lasketaan pois.
( s. 96)
–
Järjestelmä täytetään jäähdytysnesteellä. ( s. 97)
Sylinterinkansi tai kannentiiviste vaurioitunut
–
Sylinterinkansi ja kannentiiviste tarkastetaan.
Moottori kuumenee liikaa
s. 30)
Jäähdyttäjän letku taittunut
–
Jäähdyttäjän letku vaihdetaan.
Pakokaasu valkoista (vesihöyryä
pakokaasussa)
Sylinterinkansi tai kannentiiviste vaurioitunut
–
Sylinterinkansi ja kannentiiviste tarkastetaan.
Vaihteistoöljyä tulee ulos huohotusletkusta
Vaihteistossa liian paljon öljyä
–
Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan.
( s. 107)
Vettä vaihteistoöljyssä
Akselitiiviste tai vesipumppu
vaurioitunut
–
Akselitiiviste ja vesipumppu tarkistetaan.
115
20 TEKNISET TIEDOT
20.1
Moottori
20.1.1
kaikki 125-mallit
Rakenne
1-sylinterinen 2-tahtimoottori, nestejäähdytetty, imuläpät ja pakoaukonsäädin
Iskutilavuus
124,8 cm³
Iskunpituus
54,5 mm
Männän halkaisija
54 mm
Kampiakselin laakerointi
1 urakuulalaakeri / 1 sylinterirullalaakeri
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Neulalaakeri
Mäntä
Alumiinivalua
Männän renkaat
1 suorakulmainen rengas, 1 trapetsirengas
X-mitta (männän yläreunasta sylinterin yläreunaan)
0 … 0,10 mm
Z-mitta (ohjausläpän korkeus)
36,5 mm
Ensiövälitys
23:73
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen vaihteisto
Vaihteiston välitys
1. vaihde
14:32
2. vaihde
15:30
3. vaihde
17:28
4. vaihde
19:27
5. vaihde
19:23
6. vaihde
22:24
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen
sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä,
tyyppi Kokusan
Sytytystulppa
NGK BR9 ECMVX
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
Käynnistys
Käynnistyspoljinjärjestelmä
20.1.2
kaikki 150-mallit
Rakenne
1-sylinterinen 2-tahtimoottori, nestejäähdytetty, imuläpät ja pakoaukonsäädin
Iskutilavuus
144 cm³
Iskunpituus
54,5 mm
Männän halkaisija
58 mm
Kampiakselin laakerointi
1 urakuulalaakeri / 1 sylinterirullalaakeri
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Neulalaakeri
Mäntä
Alumiinista taottu
Männän renkaat
1 suorakulmainen rengas, 1 trapetsirengas
X-mitta (männän yläreunasta sylinterin yläreunaan)
0 … 0,10 mm
Z-mitta (ohjausläpän korkeus)
36,5 mm
Ensiövälitys
23:73
116
TEKNISET TIEDOT 20
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen vaihteisto
Vaihteiston välitys
1. vaihde
14:32
2. vaihde
15:30
3. vaihde
17:28
4. vaihde
19:27
5. vaihde
19:23
6. vaihde
22:24
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen
sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä,
tyyppi Kokusan
Sytytystulppa
NGK BR9 ECMVX
Sytytystulpan kärkiväli
0,60 mm
Käynnistys
Käynnistyspoljinjärjestelmä
20.2
Moottorin kiristysmomentit
Kalvon kannatinpellin ruuvi
EJOTDELTA PT® 30x12
PT®
1 Nm
Kalvoruuvi sisäpuolella
EJOTDELTA
Kalvoruuvi ulkopuolella
EJOTDELTA PT® 30x6
1 Nm
Kampiakselin kierroslukuanturin
ruuvi
M5
6 Nm
35x25
1 Nm
Loctite®243™
Kytkimen jousilautasen ruuvi
M5
6 Nm
Lukitusvivun ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Ohjaustelan kiinnityslevyn ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®2701™
Pakoaukonsäätimen kannen ruuvi
M5
4 Nm
Pakoaukonsäätimen säätövivun
ruuvi
M5
6 Nm
Poistonohjauksen sulkukannen
ruuvi
M5
5 Nm
Staattorin ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Vesipumpunrattaan ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Imupannan / kalvorungon ruuvi
M6
6 Nm
Kotelon tuuletuksen alipaineliitäntä
M6
2 Nm
Kytkimen työsylinterin ruuvi
M6
10 Nm
Kytkimen välikannen ruuvi
M6x20
10 Nm
Kytkimen välikannen ruuvi
M6x25
10 Nm
Kytkimen välikannen ruuvi
M6x30
10 Nm
Kytkinkopan ruuvi
M6x20
8 Nm
Kytkinkopan ruuvi
M6x50
8 Nm
Käynnistyspolkimen vastinkappalelevyn ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
117
20 TEKNISET TIEDOT
Laakerin varmistuksen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Laturinkannen ruuvi
M6
8 Nm
Moottorilohkon ruuvi
M6
10 Nm
Ohjausläpän säätöruuvin mutteri
M6
8 Nm
Pakoaukonsäätimen rajoitinlevyn
ruuvi
M6
10 Nm
Pakoaukonsäätimen säätövivun
ruuvi
M6
Loctite®243™
10 Nm
Loctite®243™
Pakoputken pannan ruuvi
M6
10 Nm
Sylinterinkannen ilmausruuvi
M6
8 Nm
Vaihdelukituksen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Vaihdepolkimen ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
M6
8 Nm
Vesipumpun kannen ruuvi
M6
10 Nm
Vesipumpunkannen poistoruuvi
M6
10 Nm
Sylinterinkannen ruuvi
M7
18 Nm
Käynnistyspolkimen vivun ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®2701™
Sylinterin jalan ruuvi
M8
10 Nm
Sylinterinjalan mutteri
M8
23 Nm
Eturattaan ruuvi
M10
60 Nm
Loctite®2701™
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M10x1
15 Nm
Roottorin mutteri
M12x1
60 Nm
Vaihteistoöljyn poistoruuvi magneetilla
M12x1,5
20 Nm
Sytytystulppa
M14x1,25
25 Nm
Ensiöhammaspyörän mutteri
M16LHx1,5
130 Nm
Loctite®243™
Kytkimen navan mutteri
118
M18x1,5
100 Nm
TEKNISET TIEDOT 20
20.3
Kaasutin
20.3.1
kaikki 125-mallit
Kaasuttimen tyyppi
MIKUNI TMX 38
Kaasuttimen tunnistenumero
TMX 38 87
Neula-asento
2. paikka ylhäältä
Suutinneula
6BFY43‑71 (6BFY42‑71)
Pääsuutin
500 (480, 490, 520, 540, 560)
Tyhjäkäyntisuutin
35 (30 / 32.5 / 37.5 / 40)
Rikastinsuutin
80
Neulasuutin
S‑7
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
20.3.2
1,5 kierr.
Kaasuttimen asetukset (kaikki 125-mallit)
MIKUNI TMX 38
ASL
TEMP
−20 … −7 °C
−6 … 5 °C
6 … 15 °C
16 … 24 °C
25 … 36 °C
2 301 …
3 000 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
35
43-71
2
500
2
32,5
43-71
2
500
2
30
43-71
2
490
2
30
43-71
2
480
1,5
30
42-71
2
480
1 501 …
2 300 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
2
37,5
43-71
2
520
1,5
35
43-71
2
500
2
32,5
43-71
2
500
2
30
43-71
2
490
2
30
43-71
2
480
1,5
30
42-71
2
480
751 …
1 500 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
35
42-71
3
520
2
37,5
43-71
2
520
1,5
35
43-71
2
500
2
32,5
43-71
2
500
2
30
43-71
2
490
2
30
43-71
2
480
301 …
750 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
37,5
42-71
3
540
1,5
35
42-71
3
520
2
37,5
43-71
2
520
1,5
35
43‑71
2
500
2
32,5
43-71
2
500
2
30
43-71
2
490
0…
300 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
37,5
42-71
3
560
1,5
35
42-71
3
540
2
37,5
43-71
2
540
1,5
35
43-71
2
520
2
32,5
43-71
2
500
2
30
43-71
2
490
ASL
Merenpinnankorkeus
TEMP
Lämpötila
ASO
Tyhjäkäynnin ilmaruuvi auki
IJ
Tyhjäkäyntisuutin
NDL
Neula
POS
Neulan paikka ylhäältä
MJ
Pääsuutin
37 … 49 °C
119
20 TEKNISET TIEDOT
Info
Ei saa käyttää hiekkapinnoilla.
20.3.3
Kaasutin - perussäätö hiekkareiteille (kaikki 125-mallit)
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
2 kierr.
Tyhjäkäyntisuutin
37.5
Suutinneula
6BFY42‑71
Neula-asento
3. paikka ylhäältä
Pääsuutin
580
Info
Jos moottori käy epätasaisesti, moottoriin on asennettava pienempi pääsuutin.
120
TEKNISET TIEDOT 20
20.3.4
kaikki 150-mallit
Kaasuttimen tyyppi
MIKUNI TMX 38
Kaasuttimen tunnistenumero
TMX 38 88
Neula-asento
3. paikka ylhäältä
Suutinneula
6BFY42‑71 (6BFY43‑71)
Pääsuutin
470 (460, 480, 490, 500, 520)
Tyhjäkäyntisuutin
30 (25 / 27.5 / 32.5 / 35)
Rikastinsuutin
80
Neulasuutin
S‑4
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
20.3.5
1,5 kierr.
Kaasuttimen asetukset (kaikki 150-mallit)
MIKUNI TMX 38
ASL
TEMP
−20 … −7 °C
−6 … 5 °C
6 … 15 °C
16 … 24 °C
25 … 36 °C
2 301 …
3 000 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
30
42-71
3
470
1,5
32,5
43-71
2
470
2
32,5
43-71
2
460
2
30
43-71
2
460
1,5
27,5
43-71
2
450
1 501 …
2 300 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
32,5
42-71
3
480
1,5
30
42-71
3
470
1,5
32,5
43-71
2
470
2
32,5
43-71
2
460
2
30
43-71
2
460
1,5
27,5
43-71
2
450
751 …
1 500 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
2
35
42-71
3
490
1,5
32,5
42-71
3
480
1,5
30
42-71
3
470
1,5
32,5
43-71
2
470
2
32,5
43-71
2
460
2
30
43-71
2
460
301 …
750 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
35
42-71
3
500
2
35
42-71
3
490
1,5
32,5
42-71
3
480
1,5
30
42‑71
3
470
1,5
32,5
43-71
2
470
2
32,5
43-71
2
460
0…
300 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
1,5
35
42-71
3
500
2
35
42-71
3
490
1,5
32,5
42-71
3
480
1,5
30
42-71
3
470
1,5
32,5
43-71
2
470
2
32,5
43-71
2
460
ASL
Merenpinnankorkeus
TEMP
Lämpötila
ASO
Tyhjäkäynnin ilmaruuvi auki
IJ
Tyhjäkäyntisuutin
NDL
Neula
POS
Neulan paikka ylhäältä
MJ
Pääsuutin
37 … 49 °C
121
20 TEKNISET TIEDOT
Info
Ei saa käyttää hiekkapinnoilla.
20.3.6
Kaasutin - perussäätö hiekkareiteille (kaikki 150-mallit)
Tyhjäkäynnin ilmaseosruuvi
auki
2 kierr.
Tyhjäkäyntisuutin
37.5
Suutinneula
6BFY42‑71
Neula-asento
3. paikka ylhäältä
Pääsuutin
540
Info
Jos moottori käy epätasaisesti, moottoriin on asennettava pienempi pääsuutin.
20.4
Täyttömäärät
20.4.1
Vaihteistoöljy
Vaihteistoöljy
20.4.2
s. 129)
1,2 l
Jäähdytysneste (
7,5 l
Lyijytön superbensiini (98 oktaania)
johon on sekoitettu 2-tahti moottoriöljyä (1:40) ( s. 129)
s. 128)
Polttoaine
Polttoainetankin kokonaistilavuus
n.
20.5
Moottoriöljy (15W/50) (
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste
20.4.3
0,80 l
Runko
Runko
Keskiputkirunko kromi-molybdeeni teräsputkesta
Etuhaarukka
WP Suspension XACT 5548
Jousitusmatka
edessä
310 mm
takana
300 mm
Etuhaarukan jättö
22 mm
Takavaimennin
WP Suspension XACT 5750
Jarrujärjestelmä
Levyjarrut, jarrusatulat laakeroitu uivasti
Jarrulevyt - halkaisija
edessä
260 mm
takana
220 mm
Jarrulevyt - kulumisraja
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Rengaspaine maastoajossa
edessä
122
1,0 bar
TEKNISET TIEDOT 20
takana
1,0 bar
Toisiovälitys (kaikki 125-mallit)
13:50
Toisiovälitys (kaikki 150-mallit)
13.48
Ketju
5/8 x 1/4"
Toimitettavissa olevat rattaat
48, 50, 52
Ohjauskulma
63,9°
Akseliväli
1 485 ± 10 mm
Istumakorkeus kuormittamattomana
950 mm
Maavara kuormittamattomana
375 mm
Paino ilman polttoainetta n.
87,5 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
20.6
Renkaat
Eturengas
Takarengas
80/100 - 21 51M TT
Dunlop GEOMAX MX3S
100/90 - 19 57M TT
Dunlop GEOMAX MX3S
Ilmoitetut renkaat ovat yksi mahdollisista vakiorengasyhdistelmistä. Lisää informaatiota löydät kohdasta
Service:
http://www.ktm.com
20.7
Etuhaarukka
20.7.1
125/150 SX EU
Etuhaarukan osanumero
34.18.8T.01
Etuhaarukka
WP Suspension XACT 5548
Puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Ilmanpaine
8,3 bar
Haarukkapituus
950 mm
Ulkojärjestelmän öljymäärä vasemmalla
220
+ 20
− 40
ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 128)
Ulkojärjestelmän öljymäärä
oikealla
220
+ 20
− 40
ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 128)
Vasemman kasetin rasvamäärä
5g
Erikoisrasva (00062010053)
( s. 130)
Oikean kasetin öljymäärä
380 ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 128)
123
20 TEKNISET TIEDOT
20.7.2
125/150 SX US
Etuhaarukan osanumero
34.18.8T.51
Etuhaarukka
WP Suspension XACT 5548
Puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Perusasetus
12 naksahdusta
Urheilullinen
7 naksahdusta
Ilmanpaine
8,4 bar
Haarukkapituus
950 mm
Ulkojärjestelmän öljymäärä vasemmalla
200
+ 40
− 20
ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 128)
Ulkojärjestelmän öljymäärä
oikealla
200
+ 40
− 20
ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 128)
Vasemman kasetin rasvamäärä
5g
Erikoisrasva (00062010053)
( s. 130)
Oikean kasetin öljymäärä
380 ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 128)
20.8
Takavaimennin
20.8.1
125/150 SX EU
Takavaimentimen osanumero
18.18.7T.01
Takavaimennin
WP Suspension XACT 5750
Lowspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Highspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
2 kierr.
Perusasetus
1,5 kierr.
Urheilullinen
1 kierr.
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Jousen esijännitys
7 mm
Jousituskerroin
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
36 N/mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
39 N/mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
42 N/mm
Jousipituus
124
TEKNISET TIEDOT 20
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
255 mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
260 mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
260 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
35 mm
Painuma
105 mm
Asennuspituus
477 mm
Iskunvaimenninöljy (
20.8.2
s. 128)
SAE 2,5
125/150 SX US
Takavaimentimen osanumero
18.18.7T.51
Takavaimennin
WP Suspension XACT 5750
Lowspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Highspeed-puristusvaimennus
Mukava
2,5 kierr.
Perusasetus
2 kierr.
Urheilullinen
1,5 kierr.
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Sport
13 naksahdusta
Jousen esijännitys
6 mm
Jousituskerroin
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
36 N/mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
39 N/mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
42 N/mm
Jousipituus
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
255 mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
260 mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
260 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
35 mm
Painuma
105 mm
Asennuspituus
Iskunvaimenninöljy (
477 mm
s. 128)
SAE 2,5
125
20 TEKNISET TIEDOT
20.9
Rungon kiristysmomentit
Oikosulkunappulan ruuvi
M3
1 Nm
Kiinteän kahvan ruuvi
M4
5 Nm
Loctite®243™
Käyttötuntimittarin ruuvi
M4
1 Nm
Etupyörän pinnan nippeli
M4,5
6 Nm
Takapyörän pinnan nippeli
M4,5
6 Nm
Rungon muut mutterit
M5
5 Nm
Rungon muut ruuvit
M5
5 Nm
Takavaimentimen säätörenkaan
ruuvi
M5
5 Nm
Äänenvaimentimen ruuvit
M5
7 Nm
Etujarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Jalkajarrusylinterin painintangon
kuulanivelen ruuvi
M6
10 Nm
Kaasukahvan ruuvi
M6
5 Nm
Ketjunohjainsuojuksen ruuvi
M6
6 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Pakoputken vaimennuselementin
ruuvi
M6
6 Nm
Rungon muut mutterit
M6
10 Nm
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
Rungon vaimennuselementin ruuvi
M6
6 Nm
Takajarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Alemman T-kappaleen ruuvi
M8
12 Nm
Etuhaarukan akselikiinnikeruuvi
M8
15 Nm
Etujarrusatulan ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®243™
Jalkajarrupolkimen vastekappaleen
mutteri
M8
20 Nm
Ketjunohjainkappaleen ruuvi
M8
15 Nm
Ohjausakselin yläruuvi
M8
20 Nm
Loctite®243™
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
Pakoputken ruuvi
M8
15 Nm
Renkaan kiinnipitomutteri
M8
12 Nm
Rungon muut mutterit
M8
25 Nm
Rungon muut ruuvit
M8
25 Nm
Ruuvi, moottorituki moottoriin
M8x20
25 Nm
Loctite®243™
Ruuvi, moottorituki runkoon
M8x15
25 Nm
Loctite®2701™
Takarattaan ruuvi
M8
35 Nm
Loctite®2701™
Ulokkeen ruuvi alhaalla
M8x18
30 Nm
Loctite®2701™
126
TEKNISET TIEDOT 20
Ulokkeen ruuvi ylhäällä
M8x20
35 Nm
Loctite®2701™
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
M8
17 Nm
Moottorin kiinnitysruuvi
M10
60 Nm
Ohjaustangon kiinnikkeen ruuvi
M10
40 Nm
Loctite®243™
Rungon muut mutterit
M10
45 Nm
Rungon muut ruuvit
M10
45 Nm
Takavaimentimen alaruuvi
M10
60 Nm
Loctite®2701™
Takavaimentimen yläruuvi
M10
60 Nm
Loctite®2701™
Mutteri rungosta yhdysvipuun
M14x1,5
60 Nm
Siiven kulmavivun mutteri
M14x1,5
60 Nm
Yhdysvivun mutteri kulmavipuun
M14x1,5
60 Nm
Takahaarukan tapin mutteri
M16x1,5
100 Nm
Etuakselin ruuvi
M20x1,5
35 Nm
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
Jäähdytysjärjestelmän ruuvauskohta
M24x1,5
12 Nm
Taka-akselin mutteri
M25x1,5
Loctite®243™
80 Nm
127
21 KÄYTTÖAINEET
2-tahti moottoriöljy
Normi / luokitus
– JASO FD ( s. 132)
Ohjearvo
– Käytä vain korkealaatuista, tunnettua merkkiä olevaa 2-tahti moottoriöljyä.
täyssynteettinen
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Cross Power 2T
Haarukkaöljy (SAE 4) (48601166S1)
Normi / luokitus
– SAE ( s. 132) (SAE 4)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vaadittavat
ominaisuudet.
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180751S1)
Normi / luokitus
– SAE ( s. 132) (SAE 2,5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1
Normi / luokitus
– DOT
Ohjearvo
– Käytä vain jarrunestettä, joka vastaa ilmoitettua standardia (katso säiliössä olevat tiedot) ja jossa on sen
mukaiset ominaisuudet.
Suositeltu toimittaja
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Jäähdytysneste
Ohjearvo
– Käytä ainoastaan korkealaatuisia, silikaatittomia jäähdytysnesteitä, joihin on lisätty alumiinimoottorin
ruostesuoja-ainetta. Heikkolaatuiset ja tarkoitukseen soveltumattomat pakkasnesteet aiheuttavat korroosiota,
kertymiä ja vaahtoutumista.
–
Älä käytä pelkkää vettä, koska ainoastaan jäähdytysnesteet pystyvät täyttämään esimerkiksi ruostesuojaukselle
ja voiteluominaisuuksille asetettavat vaatimukset.
–
Käytä vain jäähdytysnestettä, joka vastaa ilmoitettuja ohjearvoja (ks. säiliössä olevat tiedot) ja jolla on vaadittavat ominaisuudet.
Pakkassuojan vähimmäisvoimassaoloaika
128
−25 °C
KÄYTTÖAINEET 21
Seossuhde on valittava tarvittavan pakkassuojauksen perusteella. Käytä tislattua vettä, jos jäähdytysnestettä täytyy laimentaa.
Valmiiksi sekoitetun jäähdytysnesteen käyttö on suositeltavaa.
Noudata jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita, jotka koskevat pakkassuojausta, laimentamista ja sekoituskelpoisuutta (yhteensopivuutta) muiden jäähdytysnesteiden kanssa.
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
Lyijytön superbensiini (98 oktaania) johon on sekoitettu 2-tahti moottoriöljyä (1:40)
Normi / luokitus
– DIN EN 228
–
JASO FD (
s. 132) (1:40)
Seossuhde
1:40
2-tahti moottoriöljy ( s. 128)
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 98) (
s. 129)
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Cross Power 2T
Moottoriöljy (15W/50)
Normi / luokitus
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
s. 132)
s. 132) (15W/50)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja), ja joissa on niiden mukaiset ominaisuudet.
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Top Speed 4T
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 98)
Normi / luokitus
– DIN EN 228 (ROZ 98)
129
22 APUAINEET
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille, metalli- ja muovipinnoille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Erikoisrasva (00062010053)
Suositeltu toimittaja
Klüber Lubrication®
– KLÜBERFOOD NH1 34‑401
Ilmansuodattimen puhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Racing Bio Dirt Remover
Kestorasva
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Ketjupuhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chain Clean
Korkeaviskoosinen voitelurasva
Suositeltu toimittaja
SKF®
– LGHB 2
Moottoripyörän puhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Clean
Offroad-ketjuspray
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chainlube Offroad
Polttoaineen lisäaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
130
APUAINEET 22
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Protect
Yleisöljyspray
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Racing Bio Liquid Power
131
23 STANDARDIT
JASO FD
JASO FD on 2-tahtimoottoriöljyjen luokitus, joka on kehitetty erikoisesti moottoriurheilun erittäin koviin vaatimuksiin. Ensiluokkaisten synteettisten estereiden ja niihin sovitettujen erikoislisäaineiden vuoksi saavutetaan myös
äärimmäisissä olosuhteissa täydellinen palamistapahtuma.
SAE
SAE-viskositeettiluokat on määrittänyt Society of Automotive Engineers ja ne palvelevat öljyjen jaottelua niiden
viskositeetin mukaan. Viskositetti kuvaa vain öljyn yhtä ominaisuutta eikä sisällä minkäänlaista lausumaa laatuun.
JASO T903 MA2
Erilaiset tekniset kehityssuunnat ovat vaatineet moottoripyörille oman spesifikaation – standardin JASO T903 MA2.
Aiemmin moottoripyörissä käytettiin henkilöautojen moottoriöljyjä, koska käytettävissä ei tuolloin ollut omaa erityistä moottoripyöriä koskevaa spesifikaatiota.
Henkilöauton moottoreiden kohdalla on olennaista pitää huoltovälit mahdollisimman pitkinä. Moottoripyörän
moottoreiden kohdalla on puolestaan tärkeintä saavuttaa suuri teho suurella käyntinopeudella.
Useimmissa moottoripyörissä moottoriöljy huolehtii myös vaihteiston ja kytkimen voitelusta.
Standardissa JASO T903 MA2 otetaan huomioon nämä erityisvaatimukset.
132
LYHENNELUETTELO 24
art.-nro
artikkelinumero
esim.
esimerkiksi
jne.
ja niin edelleen
jne.
ja niin edelleen
mahd.
mahdollisesti
mm.
muun muassa
n.
noin
nro
numero
t.
tai
tarv.
tarvittaessa
tms.
tai muu sellainen
vrt.
vertaa
133
HAKEMISTO
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
HAKEMISTO
A
Ajoneuvon kuva
edestä vasemmalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
takaa oikealta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ajoneuvon valmistenumero . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alempi T-kappale
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ilmansuodattimen kotelo
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ilmansuodattimen kotelon kansi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
kiinnittämisen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . 61
Apuaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Asiakaspalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Istuin
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
E
J
Emäputken laakerin välys
säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Jalkajarrupoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
vapaaliikkeen tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Emäputken laakerit
voitelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Etuhaarukka
ilmanpaineen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . 40
osanumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
perussäädön tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Etujarrukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
tyhjäliikkeen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Etulokasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Etupyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Eturatas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Haarukkaputket
asennus . . . . . . . . .
ilmaus . . . . . . . . . .
irrottaminen . . . . . . .
pölysuojien puhdistus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
45
47
46
Haarukkasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Highspeed-puristusvaimennus
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 35
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jarrunesteen määrä
tarkastus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Jarrupalat
tarkastus etujarrusta
tarkistus takajarrusta
vaihto etujarruun . .
vaihto takajarruun . .
.
.
.
.
Jarrupoljin
perusasennon säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
79
84
79
84
Jäähdytinpeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Jäähdytysneste
poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jäähdytysnesteen määrä
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
K
Kaasukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kaasutin
tyhjäkäyntiasetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
tyhjäkäyntinopeuden säätö . . . . . . . . . . . . . 103
uimurikammion tyhjennys . . . . . . . . . . . . . 106
Kaasuttimen asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ilmansuodatin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
134
Jarruneste
lisääminen etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
lisääminen takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Jäähdytysjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
H
Ilmajousitus AER 48
Jarrulevyt
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kaasuvaijerin asennus
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
HAKEMISTO
Kaasuvaijerin välys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kahvakumi
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ketju
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ketjun kireys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ketjunohjain
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kytkin
nesteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
nestemäärän tarkistus/korjaus . . . . . . . . . . . 73
Kytkinkahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Käynnistyspolkimen vipu
Käynnistäminen . . . . .
Käyttöaineet . . . . . . .
Käyttömääritys . . . . . .
Käyttöohje . . . . . . . . .
Käyttötarkoitus . . . . . .
Käyttötuntimittari . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
26
. 9
. 6
. 8
. 6
18
O
Ohjaustangon paikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
P
Painuma
säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pakkasenkesto
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Paluuvaimennus
etuhaarukan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pinnojen kireys
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Plug-in sivutuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Polttoainehana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Polttoainetankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Polttoainetankki
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Puristusvaimennus
etuhaarukan säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
R
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Raskaat käyttöolosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hidas ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
korkeat lämpötilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kuiva hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kylmät olosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mutainen ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lowspeed-puristusvaimennus
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rengaspaine
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
M
Renkaiden kunto
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Käyttöönotto
ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon . . . . . . 19
seisokin jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista
käyttöönottoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
L
Moottori
sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Moottorin numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Moottoripyörä
nostaminen nostotelineellä . . . . . . . . . . . . . . 45
ottaminen nostotelineeltä . . . . . . . . . . . . . . 45
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
N
Numerokilpi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
20
24
24
21
25
25
24
24
22
Rikastin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rungon perussäätö
tarkistus kuljettajan painon mukaan . . . . . . . 33
Runko
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
S
Sammutuspainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Suojavaatetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sytytyskäyrä
muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
pistokeliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
135
HAKEMISTO
Säilytys
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
T
Takahaarukka
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Takapyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Takaratas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Takavaimennin
ajopainuman tarkistus . . . . . . .
asennus . . . . . . . . . . . . . . . .
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . .
jousen esijännityksen säätö . . .
osanumero . . . . . . . . . . . . . . .
painuman tarkistus . . . . . . . . .
puristusvaimennuksesta yleisesti
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
55
54
38
13
37
34
Takaäänenvaimennin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tankkaus
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tekniset tiedot
etuhaarukka . . . . . . . . . .
kaasutin . . . . . . . . . . . .
moottori . . . . . . . . . . . .
moottorin kiristysmomentit
renkaat . . . . . . . . . . . . .
rungon kiristysmomentit .
runko . . . . . . . . . . . . . .
takavaimennin . . . . . . . .
täyttömäärät . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
123
119
116
117
123
126
122
124
122
Turvallinen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tyyppikilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Työsäännöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Täyttömäärä
jäähdytysneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
vaihteistoöljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 122
V
Vaihdepoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
perusasennon tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . 104
Vaihteistoöljy
lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Vaihteistoöljyn määrä
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
136
Vastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-115
Väärinkäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Y
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ä
Äänenvaimennin
lasivillatäytteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
*3214000fi*
3214000fi
02/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Itävalta
http://www.ktm.com
Valokuva: Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement