KTM 250 SX-F US 2020 MX Bike Používateľská príručka

KTM 250 SX-F US 2020 MX Bike Používateľská príručka

NÁVOD K OBSLUZE 2020 250 SX-F 250 XC‑F

Výr.č. 3214003cs

MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli k Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM. Nyní jste majitelem/majitelkou moder ního, sportovního vozidla, které Vám přinese mnoho radosti, pokud o něj budete náležitě pečovat.

Přejeme Vám po celou dobu spokojenou a bezpečnou jízdu!

Níže prosím uveďte sériová čísla vašeho vozidla.

Identifikační číslo vozidla ( str. 13)

Razítko obchodníka

Číslo motoru ( str. 13)

K datu tisku odpovídal návod k obsluze nejnovějšímu stavu této konstrukční řady. Nelze však vyloučit drobné odchylky, které vzniknou v důsledku dalšího konstrukčního vývoje.

Všechny údaje zde obsažené jsou nezávazné. KTM Sportmotorcycle GmbH si vyhrazuje zejména právo bez předchozího oznámení a bez udání důvodů změnit technické údaje, ceny, barvy, typy, materiál, služby a servisní služby, konstrukce, vybavení a ostatní, resp. je bez náhrad vyškrtnout, přizpůsobit místním podmínkám stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení. KTM neručí za možnosti dodávky, odlišnosti ve vyobrazeních a popisech, ani za tiskové chyby a omyly. Zobrazené modely obsahují zčásti zvláštní vybavení, které nepatří k rozsahu sériové dodávky.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Rakousko Všechna práva vyhrazena Dotisk i dílčích výtahů, jakož i rozmnožování jakéhokoliv druhu jen s písemným svolením autora.

ISO 9001(12 100 6061) Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001 používá KTM procesy zajištění kvality, které vedou k nejvyšší možné kvalitě výrobku.

Vystavil: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Rakousko Tento dokument platí pro následující modely: 250 SX‑F EU (F8101S5) 250 SX‑F US (F8175S5) 250 XC‑F US (F8175S0)

*3214003cs*

3214003cs 04/2019

OBSAH OBSAH

1

2

3

4

5

6

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY....................... 5 1.1

1.2

Použité symboly.................................... 5 Použité formátování.............................. 5

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ..................... 6 2.1

Definice použití – použití k určenému účelu ..................................................... 6 Nesprávné použití................................. 6 Bezpečnostní upozornění ..................... 6

Stupně nebezpečí a symboly................ 7 Výstraha před manipulacemi ................ 7 Bezpečný provoz .................................. 7

Ochranný oděv ..................................... 8 Pravidla při práci ................................... 8 Životní prostředí.................................... 8

Návod k obsluze ................................... 9

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .............................. 10 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Záruka, záruční plnění ........................ 10 Provozní prostředky, pomocné prostředky ........................................... 10 Náhradní díly, příslušenství ................ 10 Servis.................................................. 10 Obrázky............................................... 10 Zákaznický servis ............................... 10

POHLED NA VOZIDLO................................... 11 4.1

4.2

Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění)..................... 11

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění)..................... 12

SÉRIOVÁ ČÍSLA ............................................. 13 5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Identifikační číslo vozidla .................... 13 Identifikační štítek ............................... 13 Číslo motoru........................................ 13 Výrobní číslo vidlice ............................ 13

Výrobní číslo pružné vzpěry ............... 14

OVLÁDACÍ PRVKY ......................................... 15 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Páčka spojky....................................... 15 Páčka ruční brzdy ............................... 15 Otočná rukojeť plynu .......................... 15 Zkratovací tlačítko............................... 15

Tlačítko E-startéru .............................. 16 Kombinovaný spínač .......................... 16 Přehled kontrolek................................ 16

Počitadlo provozních hodin................. 17 Otevření uzávěru palivové nádrže ...... 17

Zavření uzávěru palivové nádrže........ 18

Tlačítko pro studený start ................... 19

Regulační šroub otáček volnoběhu .... 20

7

8

9

6.13

6.14

6.15

6.16

Řadicí páka......................................... 20

Nožní brzda......................................... 21 Zasouvací stojan (všechny modely SX‑F)................................................... 21 Boční stojan (XC‑F US) ...................... 21

UVEDENÍ DO PROVOZU ............................... 22 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Pokyny pro první uvedení do provozu ............................................... 22

Záběh motoru ..................................... 23 Startovací výkon lithium-iontových baterií při nízkých teplotách ................ 23

Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení............................. 24 Příprava vozidla pro jízdy v suchém písku ................................................... 24

Příprava vozidla pro jízdy v mokrém písku ................................................... 25 Příprava vozidla pro jízdy v mokrém a bahnitém terénu............................... 25

Příprava vozidla na vysoké teploty nebo pomalou jízdu ............................ 26 Příprava vozidla na nízké teploty nebo sníh ............................................ 26

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

NÁVOD K JÍZDĚ ............................................. 27 8.1

Kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu ......................... 27 Startování vozidla ............................... 27

Aktivování Launch Control.................. 28

Aktivování kontroly trakce................... 29 Rozjezd............................................... 29 Řazení, jízda....................................... 29

Brzdění................................................ 30

Zastavení, parkování .......................... 31 Přeprava ............................................. 31

Tankování paliva................................. 32

SERVISNÍ PLÁN ............................................. 34 9.1

9.2

9.3

Doplňující informace ........................... 34 Povinné práce..................................... 34

Doporučené práce .............................. 35

10 VYLADĚNÍ PODVOZKU ................................. 37 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce....... 37 Vzduchové pružení XACT 5548 ......... 37

Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry ..................................... 38 Nastavení tlumení Lowspeed pružné vzpěry v tlaku...................................... 38

Nastavení tlumení Highspeed pružné vzpěry v tlaku.......................... 39 Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry......................... 39

2

10.7

10.8

Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola ....................................... 40

Kontrola statického prověšení pružné vzpěry ..................................... 41 10.9

Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě ............................................... 41

10.10 Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře ................................. 42

10.11 Nastavení prověšení při jízdě ......... 43

10.12 Kontrola základního nastavení vidlice.................................................. 44 10.13 Nastavení tlaku vzduchu vidlice.......... 44

10.14 Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici.................................. 45

10.15 Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice ..................................... 46

10.16 Poloha řídítek...................................... 47 10.17 Nastavení polohy řídítek ................. 47

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU ............... 49 11.1

11.2

11.3

Zdvihnutí motocyklu na stojan ............ 49 Sejmutí motocyklu ze stojanu ............. 49

Odvzdušnění vidlic.............................. 50 11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Čištění prachových manžet na vidlici ................................................... 50

Demontáž krytu vidlice........................ 51 Montáž krytu vidlice ............................ 51 Demontáž vidlic ............................... 51

Montáž noh vidlic ............................ 52

11.9

Demontáž spodního můstku vidlice .............................................. 53 11.10 Montáž spodního můstku vidlice ..... 53

11.11 Kontrola vůle ložiska hlavy řízení ....... 55

11.12 Nastavení vůle ložiska hlavy řízení ............................................... 56

11.13 Mazání ložiska hlavy řízení ............. 57 11.14 Demontáž tabulky se startovním číslem.................................................. 57 11.15 Montáž tabulky se startovním číslem.................................................. 57 11.16 Demontáž předního blatníku............... 57

11.17 Montáž předního blatníku ................... 58

11.18 Demontáž pružné vzpěry ................ 59

11.19 Montáž pružné vzpěry ..................... 60

11.20 Demontáž sedačky ............................. 61

11.21 Montáž sedačky.................................. 62 11.22 Demontáž víka schránky vzduchového filtru............................... 62

11.23 Instalace víka schránky vzduchového filtru............................... 63

11.24 Demontáž vzduchového filtru .......... 64 11.25 Vyčištění vzduchového filtru a schránky vzduchového filtru ............ 64

11.26 Montáž vzduchového filtru .............. 65 11.27 Příprava víka schránky vzduchového filtru pro zajištění ....... 65

11.28 Demontáž tlumicí koncovky výfuku..... 66 11.29 Montáž tlumicí koncovky výfuku ......... 66 11.30 Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku .............................................. 66

11.31 Demontáž palivové nádrže

11.38 Kontrola rámu 11.40 Kontrola uložení plynového

11.44 Výměna kapaliny hydraulické

............. 67

11.32 Montáž palivové nádrže .................. 69

11.33 Kontrola znečištění řetězu .................. 71 11.34 Čištění řetězu...................................... 71

11.35 Kontrola napnutí řetězu ...................... 72

11.36 Nastavení napnutí řetězu.................... 73

11.37 Kontrola řetězu, řetězového kola, pastorku a vedení řetězu .................... 74

................................. 76 11.39 Kontrola kyvné vidlice ..................... 76 bovdenu .............................................. 76

11.41 Kontrola gumových rukojetí ................ 77

11.42 Nastavení základní polohy páčky spojky.................................................. 78 11.43 Kontrola/doplnění hladiny kapaliny hydraulické spojky .............................. 78

spojky .............................................. 79

12 BRZDOVÁ SOUSTAVA .................................. 81 12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy ................................................... 81 Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy .......................................... 81 Kontrola brzdových kotoučů ............... 81

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola ............................ 82

Doplnění brzdové kapaliny do brzdy předního kola .................................. 83

12.6

12.7

Kontrola brzdových obložení brzdy předního kola ...................................... 84 Výměna brzdových obložení brzdy předního kola .................................. 84

12.8

Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy ................................................... 86

12.9

Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy ..................................... 87

12.10 Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola.............................. 88 12.11 Doplnění brzdové kapaliny do brzdy zadního kola .................................... 88

12.12 Kontrola brzdových obložení brzdy zadního kola ....................................... 89

12.13 Výměna brzdových obložení brzdy zadního kola .................................... 90

13 KOLA, PNEUMATIKY ..................................... 92 13.1

Demontáž předního kola ................. 92

3 OBSAH

OBSAH

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Montáž předního kola ..................... 93 Demontáž zadního kola .................. 93

Montáž zadního kola ....................... 94

Kontrola stavu pneumatik ................... 96 Kontrola tlaku v pneumatikách............ 96

Kontrola napnutí paprsků.................... 97

14 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA ............................. 98 14.1

14.2

14.3

14.4

Demontáž 12V baterie .................... 98 Montáž 12V baterie ......................... 98

Nabíjení 12V baterie ....................... 99

Výměna hlavní pojistky ..................... 100

15 CHLADICÍ SYSTÉM...................................... 102 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Chladicí systém ................................ 102 Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny ............................... 102

Kontrola hladiny chladicí kapaliny..... 103 Vypuštění chladicí kapaliny ........... 103

Naplnění nádrže chladicí kapalinou ....................................... 104

Výměna chladicí kapaliny ................. 105

16 VYLADĚNÍ MOTORU.................................... 106 16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Kontrola vůle plynového bovdenu..... 106 Nastavení vůle plynového bovdenu ........................................ 106

Nastavení charakteristiky přívodu plynu ............................................. 108

Změna charakteristiky....................... 109 Nastavení otáček volnoběhu ......... 109

Zaučení polohy škrticí klapky............ 110

Kontrola základní polohy řadicí páky .................................................. 111 Nastavení základní polohy řadicí páky .............................................. 111

17 SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU ................. 113 17.1

17.2

17.3

17.4

Výměna palivového sítka .............. 113

Kontrola hladiny motorového oleje ... 114

Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka .............................................. 115

Doplnění motorového oleje............... 117

18 MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ .................................... 119 18.1

Mytí motocyklu.................................. 119

19 ULOŽENÍ....................................................... 121 19.1

19.2

Uložení.............................................. 121

Uvedení do provozu po uložení ........ 122

20 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD............................. 123

21 BLIKAJÍCÍ KÓD ............................................. 125

22 TECHNICKÉ ÚDAJE..................................... 127 22.1

22.2

22.3

22.3.1

22.3.2

22.3.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.7.1

22.7.2

22.7.3

22.8

22.8.1

22.8.2

22.8.3

22.9

Motor................................................. 127

Utahovací momenty u motoru........... 128

Plnicí množství.................................. 130 Motorový olej................................ 130 Chladicí kapalina.......................... 130 Palivo............................................ 130 Podvozek .......................................... 130

Elektrická soustava........................... 131 Pneumatiky ....................................... 131

Vidlice ............................................... 132 SX‑F EU ....................................... 132 SX‑F US ....................................... 132

XC‑F US ....................................... 133 Pružná vzpěra................................... 133 SX‑F EU ....................................... 133

SX‑F US ....................................... 134 XC‑F US ....................................... 134

Utahovací momenty u podvozku ...... 135

23 PROVOZNÍ LÁTKY ....................................... 138

24 POMOCNÉ PROSTŘEDKY .......................... 140

25 NORMY ......................................................... 142

26 SEZNAM ODBORNÝCH VÝRAZŮ ............... 143

27 SEZNAM ZKRATEK...................................... 144

28 SEZNAM SYMBOLŮ..................................... 145 28.1

Žluté a oranžové symboly................. 145

REJSTŘÍK ............................................................. 146

4

ZOBRAZOVACÍ PROSTŘEDKY 1 1.1

Použité symboly Dále je vysvětleno používání určitých symbolů.

Označuje očekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).

Označuje neočekávanou reakci (např. pracovního kroku nebo funkce).

Všechny práce, které jsou označeny tímto symbolem, vyžadují odborné znalosti a technické chápání. V zájmu vlastní bezpečnosti nechte tyto práce provést autorizovaným servisem KTM!

Údržbu Vašeho motocyklu tam optimálně provedou speciálně vyškolení odborníci pomocí nezbytných speciálních nástrojů.

Označuje odkaz na stránku (na uvedené straně si můžete přečíst více informací).

Označuje uvedení dalších informací nebo tipů.

Označuje výsledek zkušební operace.

Označuje měření napětí.

Označuje měření proudu.

Označuje konec činnosti včetně případných dodatečných prací.

1.2

Použité formátování Dále je vysvětleno používané formátování.

Vlastní název Označuje vlastní název.

Název ® Značka™ Podtržené pojmy Označuje ochranný název.

Označuje obchodní značku.

Odkazují na technické detaily vozidla nebo označují odborné termíny, které jsou vysvětleny v seznamu odborných výrazů.

5

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2.1

Definice použití – použití k určenému účelu (všechny modely SX‑F) Toto vozidlo je navrženo a konstruováno tak, že vyhovuje současným nárokům a obstojí v běžném závod ním provozu. Toto vozidlo odpovídá současným platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motorových sportovních svazů.

Informace Motocykl provozujte jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.

(XC‑F US) Toto vozidlo je navrženo a konstruováno tak, že vyhovuje současným nárokům a obstojí v běžném závod ním provozu. Toto vozidlo odpovídá současným platným předpisům a kategoriím nejvyšších mezinárodních motorových sportovních svazů.

Informace Motocykl provozujte jen na uzavřených trasách, mimo veřejný silniční provoz.

Toto vozidlo je navrženo pro vytrvalostní závody cross-country, ne pro převažující použití k moto krosu.

2.2

Nesprávné použití Používejte vozidlo jen k určenému účelu.

Při nesprávném používání může vzniknout nebezpečí zranění osob, poškození materiálu nebo životního pro středí.

Každé použití vozidla, které je nad rámec řádného použití a definice použití, je nesprávným použitím.

Nesprávné použití zahrnuje také použití provozních a pomocných látek, které nesplňují požadované specifikace pro příslušné použití.

2.3

Bezpečnostní upozornění Pro bezpečné zacházení s popisovaným výrobkem se musí dodržovat několik bezpečnostních pokynů. Proto si pozorně přečtěte tento návod a všechny další návody, které jsou předmětem dodávky. Bezpečnostní pokyny jsou v textu opticky zvýrazněny a jsou pomocí odkazů propojeny s relevantními místy v textu.

Informace Na dobře viditelných místech popisovaného výrobku jsou umístěny různé informační a výstražné nálepky. Žádnou informační nebo výstražnou nálepku neodstraňujte. Pokud by některá chyběla, nemuseli byste Vy nebo někdo jiný poznat nebezpečí a v důsledku toho by mohlo dojít ke zranění.

6

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 2.4

Stupně nebezpečí a symboly Nebezpečí Upozornění na nebezpečí, které má za následek jistou smrt nebo těžká zranění s trvalými následky, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Výstraha Upozornění na nebezpečí, které má pravděpodobně za následek smrt nebo těžká zranění, pokud nebu dou provedena příslušná preventivní opatření.

Pozor Upozornění na nebezpečí, které může mít za následek lehká zranění, pokud nebudou provedena pří slušná preventivní opatření.

Upozornění Upozornění na nebezpečí, které má za následek značné hmotné škody nebo poškození stroje, pokud nebudou provedena příslušná preventivní opatření.

Upozornění Upozornění na nebezpečí, které má za následek poškození životního prostředí, pokud nebudou prove dena příslušná preventivní opatření.

2.5

Výstraha před manipulacemi Provádění změn na součástech tlumení hluku je zakázáno. Následující opatření nebo vytváření určitých stavů je ze zákona zakázáno: 1 Odstranění jakýchkoliv zařízení nebo součástí nového vozidla sloužících k tlumení hluku nebo jejich vyřa zení z provozu před prodejem nebo dodáním vozidla koncovému zákazníkovi nebo během používání vozidla k jinému účelu než je servis, oprava nebo výměna těchto součástí, jakož i 2 používání vozidla po odstranění zařízení nebo součásti tohoto druhu nebo po jejich vyřazení z provozu.

Příklady protizákonné manipulace: 1 Odstranění nebo provrtání tlumicích koncovek výfuku, nárazových plechů, kolen nebo jiných součástí, které vedou výfukové plyny.

2 Odstranění nebo provrtání částí sacího systému.

3 Používání v neudržovaném stavu.

4 Výměna mobilních dílů vozidla nebo částí výfukového systému nebo sacího systému za díly neschválené výrobcem.

2.6

Bezpečný provoz Nebezpečí Nebezpečí úrazu Řidič nezpůsobilý jízdy ohrožuje sebe i ostatní.

– Neuvádějte vozidlo do provozu, když jste z důvodu požití alkoholu, drog nebo léků nezpůsobilí jízdy.

– Neuvádějte vozidlo do provozu, když nejste v psychicky nebo fyzicky dobrém stavu.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavřeném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

7

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Výstraha Nebezpečí popálení Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Nedotýkejte se žádných součástí, jako výfukového systému, chladiče, motoru, tlumiče nárazů nebo brzdové soustavy, dokud tyto součásti nevychladnou.

– Před prováděním prací nechte součásti vozidla vychladnout.

Vozidlo provozujte jen v technicky bezvadném stavu, v souladu s jeho určením, s ohledem na bezpečnost a životní prostředí.

Vozidlo smí používat pouze instruované osoby.

Poruchy, které snižují bezpečnost, nechte ihned odstranit v odborném autorizovaném servisu KTM.

Řiďte se pokyny na informačních a výstražných nálepkách umístěných na vozidle.

2.7

Ochranný oděv Výstraha Nebezpečí úrazu Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.

– Při každé jízdě noste vhodný ochranný oděv, jako helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory.

– Používejte vždy ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným předpisům.

V zájmu Vaší bezpečnosti KTM doporučuje, abyste provozovali vozidlo pouze ve vhodném ochranném oděvu.

2.8

Pravidla při práci Pro některé práce jsou zapotřebí speciální nástroje. Tyto nástroje nejsou součástí vozidla, ale lze je objednat podle čísel uvedených v závorkách. Příklad: Stahovák ložisek (15112017000) Součásti, které nelze znovu použít (např. samopojistné šrouby a matice, těsnění, těsnicí kroužky, O-kroužky, závlačky, pojistné podložky), nahraďte při montáži novými součástmi.

Pro některá šroubová spojení je nutné použít pojistku šroubu (např. Loctite ® ). Při použití dodržujte specifické pokyny výrobce.

Součásti, které se mají po demontáži znovu použít, vyčistěte a zkontrolujte, zda nejsou poškozené resp. opotře bované. Poškozené nebo opotřebované součásti vyměňte.

Po skončení opravy nebo servisu se ujistěte o provozní bezpečnosti vozidla.

2.9

Životní prostředí Odpovědné zacházení s Vaším motocyklem zajistí, aby k problémům nebo konfliktům nedocházelo. Pro zajiš tění budoucí jízdy na motocyklu se ujistěte, zda používáte motocykl legálně, chovejte se uvědoměle k životnímu prostředí a respektujte práva ostatních lidí.

Při likvidaci použitého oleje, jiných provozních a pomocných prostředků a použitých součástí dodržujte zákony a směrnice platné v příslušné zemi.

Jelikož motocykly nepodléhají směrnici EU o likvidaci vozidel k sešrotování, není pro likvidaci starých vozidel žádná zákonná úprava. Váš autorizovaný prodejce KTM Vám rád pomůže.

8

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 2.10

Návod k obsluze Nezbytně si před první jízdou důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Návod k obsluze obsahuje mnoho informací a tipů, které Vám usnadní ovládání, manipulaci a servis. Jen tak zjistíte, jak nejlépe vozidlo sladit se svými potřebami, a jak se můžete chránit před úrazem.

Uschovejte návod k obsluze na dobře přístupném místě, abyste do něj v případě potřeby mohli kdykoliv nahléd nout.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o vozidle nebo se při čtení vyskytly nejasnosti, obraťte se na autorizova ného prodejce KTM.

Návod k obsluze je důležitou součástí vozidla, a musí být při prodeji předán novému vlastníkovi.

Návod k obsluze je navíc k dispozici ke stažení u vašeho autorizovaného prodejce KTM a na webových strán kách KTM.

Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com

9

3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 3.1

Záruka, záruční plnění Práce předepsané v servisním plánu musí provádět výhradně autorizovaný servis KTM a potvrdit je v KTM Dea ler.net, jinak zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Při škodách a následných škodách, které byly způsobeny mani pulací nebo přestavbami na vozidle, nemůže být poskytnuto žádné záruční plnění.

3.2

Provozní prostředky, pomocné prostředky Upozornění Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Nenechte palivo proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

Provozní a pomocné prostředky použijte podle návodu k obsluze a specifikace.

3.3

Náhradní díly, příslušenství Pro svoji vlastní bezpečnost používejte jen náhradní díly a příslušenství, které schválila a/nebo doporučila firma KTM, a nechte si je namontovat v autorizovaném odborném servisu KTM. Za jiné výrobky a následně vzniklé škody firma KTM neručí.

Některé náhradní díly a příslušenství je u příslušných popisů uvedeno v závorkách. Váš autorizovaný prodejce KTM Vám rád poradí.

Aktuální KTM PowerParts pro své vozidlo naleznete na webových stránkách KTM.

Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com

3.4

Servis Předpokladem pro bezchybný provoz a pro předcházení předčasnému opotřebení je dodržování servisu, péče a seřizování motoru a podvozku tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení podvozku může vyvolat poškození a zlomení součástí podvozku.

Použití vozidla při ztížených podmínkách, např. na písku, v mokrém nebo bahnitém terénu může vést ke značně vyššímu opotřebení součástí, jako hnacího ústrojí, brzdové soustavy nebo komponent pružení. Z tohoto důvodu by mohla být kontrola nebo výměna součástí zapotřebí ještě před dosažením dalšího servisního termínu.

Bezpodmínečně dodržujte předepsané doby záběhu a servisní intervaly. Jejich přesné dodržování výrazně při spívá k prodloužení životnosti Vašeho motocyklu.

Při volbě intervalu najetých kilometrů nebo časového intervalu je nutné zvolit ten interval, který nastane dřív.

3.5

Obrázky Obrázky obsažené v návodu zčásti znázorňují zvláštní vybavení.

Pro lepší znázornění a vysvětlení mohou být některé díly demontované nebo nezobrazené. Pro příslušný popis není vždy nutně zapotřebí provádět demontáž. Řiďte se uvedeným popisem v textu.

3.6

Zákaznický servis Pro dotazy k Vašemu vozidlu a k firmě KTM Vám bude rád k dispozici Váš autorizovaný prodejce KTM.

Seznam autorizovaných prodejců KTM naleznete na webových stránkách KTM.

Mezinárodní webové stránky KTM: http://www.ktm.com

10

POHLED NA VOZIDLO 4 4.1

Pohled na vozidlo zepředu zleva (symbolické znázornění) 1 2 3 4 5 6 7 8

Páčka ruční brzdy ( Páčka spojky ( str. 15)

Uzávěr palivové nádrže Víko schránky vzduchového filtru

Zasouvací stojan ( str. 21) (všechny modely SX‑F)

Tlačítko pro studený start (

Číslo motoru (

Řadicí páka (

str. 15)

str. 13)

str. 20)

str. 19)

E01234-10 11

4 POHLED NA VOZIDLO 4.2

Pohled na vozidlo zezadu zprava (symbolické znázornění) 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 bk bl bm Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro stlačování

Kombinovaný spínač (

Zkratovací tlačítko (

str. 16)

str. 15)

Tlačítko E-startéru (

Otočná rukojeť plynu (

str. 16)

str. 15)

Identifikační číslo vozidla ( Identifikační štítek ( str. 13) str. 13) Výrobní číslo vidlice ( str. 13)

Regulační šroub otáček volnoběhu ( str. 20)

Nožní brzda ( str. 21)

Průzor motorového oleje Pružná vzpěra - nastavení tlumiče pro roztahování

Výrobní číslo pružné vzpěry ( str. 14)

E01233-10 12

SÉRIOVÁ ČÍSLA 5 5.1

Identifikační číslo vozidla Identifikační číslo vozidla 1 je vyraženo na hlavě řízení vpravo.

5.2

Identifikační štítek 401945-10 Identifikační štítek 1 je umístěn na hlavě rámu vpředu.

5.3

Číslo motoru 401946-10 Číslo motoru kem řetězu.

1 je vyraženo na levé straně motoru nad pastor 5.4

H01047-10 Výrobní číslo vidlice Výrobní číslo vidlice vidlice.

1 je vyraženo na vnitřní straně koncovky 401947-10 13

5 SÉRIOVÁ ČÍSLA 5.5

Výrobní číslo pružné vzpěry Výrobní číslo pružné vzpěry 1 je vyraženo na horní části pružné vzpěry nad nastavovacím kroužkem směrem ke straně motoru.

401948-10 14

6.1

Páčka spojky OVLÁDACÍ PRVKY 6 Páčka spojky 1 je umístěna na řídítkách vlevo.

Spojka je ovládaná hydraulicky a reguluje se automaticky.

6.2

Páčka ruční brzdy S01192-10 Páčka ruční brzdy 1 je umístěna na řídítkách vpravo.

Páčkou ruční brzdy se ovládá brzda předního kola.

6.3

S01193-10 Otočná rukojeť plynu Otočná rukojeť plynu 1 je umístěná na řídítkách vpravo.

6.4

Zkratovací tlačítko S01193-11 Zkratovací tlačítko 1 je umístěno na řídítkách vlevo.

Možné stavy • Zkratovací tlačítko v základní poloze – V této poloze je zapalovací obvod uzavřený, motor lze nastartovat.

• Zkratovací tlačítko stisknuté – V této poloze je zapalovací obvod přerušený, běžící motor se zastaví, stojící motor nena skočí.

S01194-10 15

6 OVLÁDACÍ PRVKY 6.5

Tlačítko E-startéru Tlačítko E-startéru 1 Možné stavy • Tlačítko E-startéru • Tlačítko E-startéru téru aktivovaný.

je umístěno na řídítkách vpravo.

v základní poloze stisknuté – V této poloze je motor star 6.6

6.7

S01195-10 Kombinovaný spínač Kombinovaný spínač je umístěn na řídítkách vlevo.

Možné stavy 1 1TC STANDARD – Při svítící LED 1 je aktivovaná STAN DARDNÍ elektronická charakteristika.

STANDARD s TC – Při svítících LED 1 a TC je akti vovaná STANDARDNÍ elektronická charakteristika s kontrolou trakce.

2 2TC ADVANCED – Při svítící LED 2 je aktivovaná ADVANCED elektronická charakteristika.

ADVANCED s TC – Při svítících LED 2 a TC je akti vovaná ADVANCED elektronická charakteristika s kontrolou trakce.

Tlačítkem MAP na kombinovaném spínači lze měnit charakteris tiku motoru.

Pomocí kombinovaného spínače lze také aktivovat Launch Control a kontrolu trakce.

H02887-01 Přehled kontrolek F01577-10 Možné stavy Kontrolka chybné funkce svítí/bliká oranžově – OBD identifikoval chybu v elektronice vozidla.

Kontrolka chybné funkce bliká rychle oranžově – Launch‑Control je aktivovaná.

(XC‑F US) Výstražná kontrolka hladiny paliva svítí oranžově – Hladina paliva dosáhla značky rezervy.

16

OVLÁDACÍ PRVKY 6 6.8

6.9

Počitadlo provozních hodin Počitadlo provozních hodin Ukazuje celkové provozní hodiny motoru.

Počitadlo provozních hodin začne počítat po nastartování motoru a skončí při vypnutí motoru.

1 je umístěno před řídítky.

Informace Na počitadle provozních hodin nelze nic vymazat ani nastavit.

F01571-10 Otevření uzávěru palivové nádrže Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může unikat.

– Netankujte do vozidla palivo v blízkosti otevřeného ohně nebo zapálených cigaret.

– Při tankování paliva vypněte motor.

– Ujistěte se, že se žádné palivo nerozlilo, zejména na horké části vozidla.

– Rozlité palivo ihned důkladně setřete.

– Řiďte se údaji o tankování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí paliva ihned vyhledejte lékaře.

– Nenadýchejte se palivových výparů.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se palivo dostalo do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se palivo dostalo na oděv, vyměňte jej.

– Uchovávejte řádně palivo ve vhodném kanystru a mimo dosah dětí.

Upozornění Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Nenechte palivo proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

(všechny modely SX‑F) – Otočte uzávěrem palivové nádrže vých ručiček a vyjměte jej nahoru.

1 proti směru hodino F01518-10 17

6 OVLÁDACÍ PRVKY (XC‑F US) – Stiskněte uvolňovací tlačítko vové nádrže proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho směrem nahoru.

1 , otočte uzávěrem pali 6.10

F01557-10 Zavření uzávěru palivové nádrže (všechny modely SX‑F) – Nasaďte uzávěr palivové nádrže směru hodinových ručiček, dokud nebude palivová nádrž těsně uzavřená.

1 a otáčejte jím ve Informace Uložte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže 2 tak, aby se nikde nelámala.

F01519-10 (XC‑F US) – Nasaďte uzávěr palivové nádrže a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne odjišťovací tla čítko 1 .

Informace Uložte hadičku pro odvětrávání palivové nádrže 2 tak, aby se nikde nelámala.

F01556-10 18

OVLÁDACÍ PRVKY 6 6.11

Tlačítko pro studený start (všechny modely SX‑F) Tlačítko pro studený start ticí klapky.

1 je umístěno dole na tělese škr F01578-10 F01580-10 (XC‑F US) Tlačítko pro studený start ticí klapky.

1 je umístěno dole na tělese škr Při studeném motoru a nízké okolní teplotě prodlouží elektro nické vstřikování paliva dobu vstřikování. Aby mohl motor spa lovat vyšší množství paliva, přivede se do něj navíc kyslík tím, že se stiskne tlačítko pro studený start.

Když se trochu přidá plyn a pustí otočná rukojeť plynu nebo otočí li se otočnou rukojetí plynu dopředu, zaskočí tlačítko pro studený start zpět do výchozí polohy.

Informace Zkontrolujte, zda se tlačítko pro studený start vrátilo do základní polohy.

Možné stavy • Tlačítko pro studený start aktivováno – Tlačítko pro studený start je zatlačeno až na doraz.

• Tlačítko pro studený start deaktivováno – Tlačítko pro stu dený start je v základní poloze.

19

6 OVLÁDACÍ PRVKY 6.12

Regulační šroub otáček volnoběhu Nastavení volnoběhu na tělese škrticí klapky se silně projeví na chování při startu, stabilních otáčkách volnoběhu a reakci při při dání plynu.

Motor se správně nastavenými otáčkami volnoběhu lze nastarto vat snáze než motor se špatně nastavenými otáčkami volnoběhu.

Otáčky volnoběhu se nastavují regulačním šroubem otáček volno běhu 1 .

Otáčením regulačního šroubu otáček volnoběhu ve směru hodi nových ručiček se zvyšují otáčky volnoběhu.

Otáčením regulačního šroubu otáček volnoběhu proti směru hodi nových ručiček se snižují otáčky volnoběhu.

6.13

Řadicí páka F01579-10 Řadicí páka 1 je namontovaná na motoru vlevo.

401950-10 (všechny modely SX‑F) Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobra zení.

Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stup něm.

401950-13 (XC‑F US) Poloha jednotlivých rychlostních stupňů je patrná na vyobra zení.

Poloha neutrálu nebo volnoběhu se nachází mezi 1. a 2. stup něm.

401950-11 20

6.14

Nožní brzda OVLÁDACÍ PRVKY 6 Nožní brzda 1 je umístěna před pravou stupačkou.

Nožní brzdou se ovládá brzda zadního kola.

6.15

6.16

401956-10 Zasouvací stojan (všechny modely SX‑F) Uchycením pro zasouvací stojan 1 je levá strana výsuvného čepu kola.

Zasouvací stojan slouží k odstavení motocyklu.

Při přepravě motocyklu se zasouvací stojan používá pro zabloko vání vidlic.

Informace Před jízdou zasouvací stojan odstraňte.

Do uchycení zasouvacího stojanu můžete připevnit nářadí.

H02629-10 Boční stojan (XC‑F US) Boční stojan 1 se nachází na levé straně vozidla.

401943-10 Boční stojan slouží k odstavení motocyklu.

Informace Během jízdy musí být boční stojan zajištěný gumovým páskem 2 .

1 sklopený nahoru a 401944-10 21

7 UVEDENÍ DO PROVOZU 7.1

Pokyny pro první uvedení do provozu Nebezpečí Nebezpečí úrazu Řidič nezpůsobilý jízdy ohrožuje sebe i ostatní.

– Neuvádějte vozidlo do provozu, když jste z důvodu požití alkoholu, drog nebo léků nezpůsobilí jízdy.

– Neuvádějte vozidlo do provozu, když nejste v psychicky nebo fyzicky dobrém stavu.

Výstraha Nebezpečí úrazu Chybějící nebo závadný ochranný oděv představuje zvýšené bezpečnostní riziko.

– Při každé jízdě noste vhodný ochranný oděv, jako helmu, jezdecké boty, rukavice, kalhoty a bundu s protektory.

– Používejte vždy ochranný oděv, který je v bezvadném stavu a odpovídá zákonným předpisům.

Výstraha Nebezpečí pádu Různé profily pneumatik na předním a zadním kole negativně ovlivňují jízdní vlast nosti.

Různé profily pneumatik mohou podstatně zhoršit kontrolu nad vozidlem.

– Zajistěte, aby přední a zadní kolo mělo pouze pneumatiky se stejně upraveným profilem.

Výstraha Nebezpečí úrazu Nepřizpůsobený způsob jízdy negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti.

– Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a svým jízdním dovednostem.

Výstraha Nebezpečí úrazu Vozidlo není určeno pro jízdu se spolujezdcem.

– Nevozte s sebou spolujezdce.

Výstraha Nebezpečí úrazu Při přehřátí vypadne funkce brzdové soustavy.

Neuvolňuje-li se nožní brzda, obrušuje se soustavně brzdové obložení.

– Pokud nechcete brzdit, dejte nohu z pedálu nožní brzdy.

Výstraha Nebezpečí úrazu Celková hmotnost a zatížení náprav ovlivňují jízdní vlastnosti.

– Nepřekračujte nejvyšší přípustnou celkovou hmotnost ani nejvyšší přípustné zatížení náprav.

Výstraha Nebezpečí odcizení Neoprávněně jednající osoby ohrožují sebe i ostatní.

– Pokud běží motor, nenechte vozidlo nikdy bez dozoru.

– Zajistěte vozidlo před neoprávněnými osobami.

Informace Při provozu motocyklu mějte na paměti, že se ostatní lidé mohou cítit obtěžováni nadměrným hlukem.

– Ujistěte se, že autorizovaný servis KTM provedl před vydáním vozidla příslušnou předprodejní kontrolu.

Při předání vozidla obdržíte doklad o vydání.

– Před první jízdou si přečtěte celý návod k obsluze.

– Seznamte se s ovládacími prvky.

– Nastavte základní polohu páčky spojky. ( str. 78)

– Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy. ( str. 81)

22

UVEDENÍ DO PROVOZU 7 – Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.

– Nastavte základní polohu řadicí páky.

(

(

str. 111)

str. 87)

– Než uskutečníte náročnější jízdu, zvykněte si na vhodné ploše na chování motocyklu.

Informace Toto vozidlo není schválené pro provoz na veřejných silnicích.

Při jízdě v terénu doporučujeme, abyste jezdili s další osobou na druhém vozidle a mohli si vzájemně pomoci.

– Jeďte také jednou co nejpomaleji a ve stoje, abyste získali více citu pro motocykl.

– Nepodnikejte žádné jízdy v terénu, které by přesahovaly vaše schopnosti a zkušenosti.

– Během jízdy držte řídítka pevně oběma rukama a nohy nechte na stupačkách.

(všechny modely SX‑F) – Nevozte s sebou žádné zavazadlo.

(XC‑F US) – Berete-li si s sebou zavazadlo, dbejte na jeho bezpečné upevnění co nejblíže středu vozidla a na rovno měrné rozložení hmotnosti na přední a zadní kolo.

Informace Motocykly reagují citlivě na změny rozložení hmotnosti.

– Dodržujte maximální dovolenou hmotnost a zatížení náprav.

Předepsaná hodnota Nejvyšší přípustná celková hmotnost Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu 335 kg 145 kg 190 kg

– Záběh motoru. ( str. 23)

7.2

Záběh motoru – Během fáze náběhu nepřekračujte udaný počet otáček a výkon motoru.

Předepsaná hodnota Maximální otáčky motoru první provozní hodinu 7 000 ot/min Maximální výkon motoru během prvních 3 provozních hodin ≤ 75 % – Vyvarujte se jízdy na plný plyn!

7.3

Startovací výkon lithium-iontových baterií při nízkých teplotách 402555-01 Lithium-iontové baterie jsou podstatně lehčí než olověné baterie, mají nižší samovybíjení a při teplotách vyšších než 15 °C (60 °F) mají vyšší startovací výkon. Startovací výkon lithium-iontových baterií se však při nízkých teplotách snižuje víc než u olověných baterií.

Může být zapotřebí několik pokusů o nastartování. Startování pro vádějte stisknutím tlačítka E-startéru na 5 sekund a mezi jednotli vými pokusy čekejte 30 sekund. Přestávky jsou důležité k tomu, aby se vzniklé teplo mohlo rozložit po 12V baterii a baterie se nepoškodila.

23

7 UVEDENÍ DO PROVOZU 7.4

Pokud nabitá lithium-iontová baterie při teplotách nižších než 15 °C (60 °F) neprotočí startér vůbec nebo jen slabě, není vadná, ale musí se uvnitř zahřát, aby zvýšila startovací výkon (výdej proudu).

Po zahřátí se startovací výkon zvýší.

Příprava vozidla na ztížené podmínky nasazení Informace Použití vozidla při ztížených podmínkách, např. na písku, v mokrém nebo bahnitém terénu může vést ke značně vyššímu opotřebení součástí, jako hnacího ústrojí, brzdové soustavy nebo komponent pružení.

Z tohoto důvodu by mohla být kontrola nebo výměna součástí zapotřebí ještě před dosažením dalšího servisního termínu.

– Vyčistěte vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru.

( str. 64)

Informace Vzduchový filtr kontrolujte cca každých 30 minut.

– Připravte víko schránky vzduchového filtru pro zajištění.

( str. 65)

– Zkontrolujte elektrické konektory, zda nejsou vlhké nebo zrezivělé a zda jsou pevně utažené.

» Pokud se vyskytuje vlhkost, koroze nebo poškození: – Konektory vyčistěte a vysušte příp. vyměňte.

Ztížené podmínky nasazení jsou:

– Jízdy v suchém písku. ( str. 24)

– Jízdy v mokrém písku. ( str. 25) – Jízdy v mokrém a bahnitém terénu. ( str. 25)

– Jízdy při vysokých teplotách nebo pomalá jízda. ( – Jízdy pří nízkých teplotách nebo na sněhu. ( str. 26) str. 26)

7.5

Příprava vozidla pro jízdy v suchém písku – Namontujte kryt vzduchového filtru proti prachu.

Kryt vzduchového filtru proti prachu (79006920000) Informace Dodržujte montážní návod pro KTM PowerParts.

102136-01 – Namontujte kryt vzduchového filtru proti písku.

Kryt vzduchového filtru proti písku (79006922000) Informace Dodržujte montážní návod pro KTM PowerParts.

102138-01 24

UVEDENÍ DO PROVOZU 7 7.6

600868-01 – Vyčistěte řetěz.

Prostředek na čištění řetězu (

Univerzální olejový sprej (

str. 140)

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

– Namažte řetěz.

str. 141)

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

Podmínka Pravidelné používání v písku – Vyměňujte písty po každých 20 provozních hodinách.

Příprava vozidla pro jízdy v mokrém písku – Namontujte kryt vzduchového filtru proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (79006921000) Informace Dodržujte montážní návod pro KTM PowerParts.

102137-01 600868-01 – Vyčistěte řetěz.

Prostředek na čištění řetězu (

Univerzální olejový sprej (

str. 140)

– Namontujte ocelové řetězové kolo.

– Namažte řetěz.

str. 141)

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

Podmínka Pravidelné používání v písku – Vyměňujte písty po každých 20 provozních hodinách.

7.7

Příprava vozidla pro jízdy v mokrém a bahnitém terénu – Namontujte kryt vzduchového filtru proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (79006921000) Informace Dodržujte montážní návod pro KTM PowerParts.

102137-01 25

7 UVEDENÍ DO PROVOZU – Namontujte ocelové řetězové kolo.

– Mytí motocyklu. ( str. 119)

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

7.8

7.9

600868-01 Příprava vozidla na vysoké teploty nebo pomalou jízdu – Přizpůsobte sekundární převod terénu.

600868-01 Informace Pokud by se z důvodů příliš dlouhého sekundárního převodu musela často aktivovat spojka, rychle by se zahříval motorový olej.

– Vyčistěte řetěz.

Prostředek na čištění řetězu ( str. 140)

– Vyčistěte lamely chladiče.

– Opatrně vyrovnejte ohnuté lamely chladiče.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. ( str. 103)

Příprava vozidla na nízké teploty nebo sníh – Namontujte kryt vzduchového filtru proti vodě.

Kryt vzduchového filtru proti vodě (79006921000) Informace Dodržujte montážní návod pro KTM PowerParts.

102137-01 26

NÁVOD K JÍZDĚ 8 8.1

Kontrola a ošetření před každým uvedením do provozu Informace Před každou jízdou zkontrolujte stav vozidla a jeho provozní bezpečnost.

Vozidlo musí být při provozu v technicky bezvadném stavu.

H02217-01

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. ( str. 114)

– Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola.

( str. 82)

– Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadního kola.

( str. 88)

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. ( str. 84)

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (

– Zkontrolujte funkci brzdové soustavy.

str. 89)

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (

– Zkontrolujte znečištění řetězu. ( str. 71)

str. 103)

– Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, pastorek a vedení řetězu.

( str. 74)

– Zkontrolujte napnutí řetězu. ( str. 72)

– Zkontrolujte stav pneumatik. ( str. 96) – Zkontrolujte tlak v pneumatikách. ( str. 96)

– Zkontrolujte napnutí paprsků. ( str. 97)

Informace Napnutí paprsků se musí pravidelně kontrolovat, pro tože při nesprávném napnutí paprsků se značně zhorší bezpečnost jízdy.

– Vyčistěte prachové manžety na vidlici. ( – Odvzdušněte vidlice. ( str. 50)

– Zkontrolujte vzduchový filtr.

str. 50)

– Zkontrolujte nastavení a lehký chod všech ovládacích prvků.

– Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů, matic a hadicových spon.

– Zkontrolujte zásobu paliva.

8.2

Startování vozidla Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavřeném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

Upozornění Poškození motoru Vysoké otáčky při studeném motoru působí negativně na životnost motoru.

– Zahřívejte motor vždy při nízkých otáčkách.

27

8 NÁVOD K JÍZDĚ (všechny modely SX‑F) – Odstraňte zasouvací stojan 1 .

H02629-10 (XC‑F US) – Sundejte motocykl z bočního stojanu zajistěte gumovým páskem 2 .

1 – Zařaďte převodovku do polohy volnoběhu.

a boční stojan Podmínka Teplota okolí: < 20 °C – Zatlačte tlačítko pro studený start až na doraz.

401944-10 400733-01 – Stiskněte tlačítko E-startéru .

Informace Tlačítko E-startéru stiskněte maximálně 5 sekund. Do dalšího pokusu o nastartování vyčkejte 30 sekund.

Při teplotách nižších než 15 °C (60 °F) může být zapo třebí několik pokusů o nastartování, aby se zahřála lithium‑iontová baterie a zvýšila svůj startovací výkon.

Během startování se rozsvítí kontrolka chybné funkce.

8.3

Aktivování Launch Control Informace Funkce Launch Control pomáhá řidiči při startu závodu optimálně zrychlit motocykl. K tomu účelu se sníží maximální otáčky motoru při plně otevřené škrticí klapce (plný plyn) a po startu dochází k postupnému uvolňování až k dosažení maximálních otáček motoru. Spojka se musí dávkovat stejně jako bez aktivo vané funkce Launch Control.

Podmínka Motocykl stojí.

Motor běží při otáčkách volnoběhu.

Převodovka je v poloze volnoběhu.

– Tlačítka MAP a TC přidržte současně stisknutá.

Kontrolka chybné funkce bliká rychle oranžově.

H02884-01 28

NÁVOD K JÍZDĚ 8 Informace Několik sekund po úspěšném startu se Launch Control automaticky deaktivuje.

Funkce Launch Control se deaktivuje i v následujících případech (kontrolka chybné funkce přestane blikat): po plném plynu byla škrtící klapka zavřená více než 1/3 celé dráhy a/nebo během 3 minut nenásledoval start.

Před opětovnou aktivací funkce Launch Control se z bezpečnostních důvodů musí nechat motor minimálně 10 sekund vypnutý, nezávisle na tom, zda bylo prove deno startování.

Pokud motor již určitou dobu běžel, musí se nejprve znovu nastartovat motor, než bude možné aktivovat Launch‑Control.

8.4

Aktivování kontroly trakce Informace Kontrola trakce snižuje nadměrný prokluz zadního kola ve prospěch větší kontroly a hnací síly především na mokré vozovce.

Při vypnuté kontrole trakce se při velkém zrychlení nebo na povrchu s malou přilnavostí může zadní kolo více protáčet.

Kontrolu trakce lze zapnout nebo vypnout i během jízdy.

Naposledy zvolené nastavení je aktivované i po dalším nastartování.

– Pro zapnutí nebo vypnutí kontroly trakce stiskněte tlačítko TC.

Předepsaná hodnota Otáčky motoru ≤ 4 000 ot/min Je-li kontrola trakce aktivovaná, svítí LED TC.

H02885-01 8.5

Rozjezd – Stiskněte spojku, zařaďte 1. stupeň, pomalu pouštějte spojku a současně opatrně přidávejte plyn.

8.6

Řazení, jízda Výstraha Nebezpečí úrazu Řazení nižšího převodového stupně při vysokých otáčkách motoru zablokuje zadní kolo a přetáčí motor.

– Při vysokých otáčkách motoru nezařazujte na nižší stupeň.

29

8 NÁVOD K JÍZDĚ Informace Pokud za jízdy slyšíte neobvyklé zvuky, ihned podle podmínek provozu zastavte, vypněte motor a kon taktujte autorizovaný servis KTM.

1. stupeň je stupeň pro rozjíždění nebo jízdu v horském terénu.

– Pokud to podmínky (stoupání, jízdní situace atd.) dovolují, zařaďte vyšší stupně. Uberte plyn, současně stiskněte spojku, zařaďte další stupeň, uvolněte spojku a přidejte plyn.

– Pokud jste při startování aktivovali tlačítko pro studený start, krátce přidejte plyn a pusťte otočnou rukojeť plynu nebo ji otočte dopředu.

Tlačítko pro studený start se vrátí do základní polohy.

– Po dosažení nejvyšší rychlosti plným vytočením otočné rukojeti plynu vraťte rukojeť na ¾ plynu. Rychlost se téměř nesníží, ale značně se sníží spotřeba paliva.

– Přidávejte pouze tolik plynu, kolik právě motor může spotřebovat – náhlé přidání plynu zvyšuje spotřebu.

– Pro podřazení motocykl přibrzděte a současně uberte plyn.

– Stiskněte spojku a zařaďte nižší stupeň, pomalu uvolňujte spojku a přidávejte plyn resp. ještě jednou zařaďte.

– Pokud by měl motocykl delší dobu stát nebo být v provozu při otáčkách volnoběhu, vypněte motor.

Předepsaná hodnota ≥ 1 min – Předcházejte častému nebo delšímu obrušování spojky. Tím dochází k zahřívání motorového oleje, motoru a chladicího systému.

– Jezděte s nižšími otáčkami místo s vysokými otáčkami a klouzavou spojkou.

8.7

Brzdění Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš silné brzdění blokuje kola.

– Přizpůsobte způsob brzdění jízdní situaci a stavu vozovky.

Výstraha Nebezpečí úrazu Porézní tlakový bod přední nebo zadní brzdy snižuje brzdný účinek.

– Zkontrolujte brzdovou soustavu a nepokračujte v jízdě, dokud se problém neodstraní. (Váš autorizo vaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Mokro a nečistoty ovlivňují brzdovou soustavu.

– Několikrát opatrně zabrzďte, aby se vysušily brzdové kotouče a brzdová obložení a odstranily se z nich nečistoty.

– Na písčitém, kluzkém povrchu nebo na povrchu nasáklém po dešti byste měli používat převážně brzdu zad ního kola.

– Brzdění byste měli ukončit vždy před začátkem zatáčky. Podle rychlosti zařaďte nižší rychlostní stupeň.

– Při dlouhých jízdách z kopce využívejte brzdný účinek motoru. Zařaďte o jeden nebo dva stupně nižší rych lost, přitom však nepřetáčejte motor. Musí se tak podstatně méně brzdit a brzdová soustava se nepřehřívá.

30

NÁVOD K JÍZDĚ 8 8.8

Zastavení, parkování Výstraha Nebezpečí odcizení Neoprávněně jednající osoby ohrožují sebe i ostatní.

– Pokud běží motor, nenechte vozidlo nikdy bez dozoru.

– Zajistěte vozidlo před neoprávněnými osobami.

Výstraha Nebezpečí popálení Některé součásti vozidla jsou při provozu vozidla velice horké.

– Nedotýkejte se žádných součástí, jako výfukového systému, chladiče, motoru, tlumiče nárazů nebo brzdové soustavy, dokud tyto součásti nevychladnou.

– Před prováděním prací nechte součásti vozidla vychladnout.

Upozornění Materiální škody Nesprávný postup při parkování poškodí vozidlo.

Když vozidlo samovolně odjede nebo spadne, mohou vzniknout značné škody.

Součásti určené pro odstavení vozidla jsou dimenzované jen na hmotnost vozidla.

– Odstavujte vozidlo na pevném a rovném podkladu.

– Zajistěte, aby si nikdo nesedal na vozidlo zaparkované na stojanu.

Upozornění Nebezpečí požáru Horké součásti vozidla představují nebezpečí požáru nebo výbuchu.

– Vozidlo neodstavujte v blízkosti snadno hořlavých nebo výbušných látek.

– Než vozidlo zakryjete, nechte jej vychladnout.

– Zabrzděte motocykl.

– Zařaďte převodovku do polohy volnoběhu.

– Stiskněte zkratovací tlačítko při volnoběžných otáčkách motoru, až se motor zastaví.

– Odstavte motocykl na pevný podklad.

8.9

Přeprava Upozornění Nebezpečí poškození Odstavené vozidlo se může samovolně rozjet nebo převrátit.

– Odstavujte vozidlo na pevném a rovném podkladu.

Upozornění Nebezpečí požáru Horké součásti vozidla představují nebezpečí požáru nebo výbuchu.

– Vozidlo neodstavujte v blízkosti snadno hořlavých nebo výbušných látek.

– Než vozidlo zakryjete, nechte jej vychladnout.

31

8 NÁVOD K JÍZDĚ H02628-01 401475-01 (všechny modely SX‑F) – Vypněte motor.

– Namontujte zasouvací stojan k vidlicím.

Zasouvací stojan (79029094000) Informace Zasouvací stojan je předmětem dodávky.

Dbejte na to, aby bylo brzdové vedení uloženo před zasouvacím stojanem a nebylo přiskřípnuté.

– Zajistěte motocykl upínacími popruhy nebo jinými vhod nými upínacími prostředky proti převržení nebo samovol nému odjetí.

Informace Upínací popruhy stáhněte k sobě tak, aby zasou vací stojan pevně přiléhal k blatníku a pneumatice.

Dbejte na vyrovnání zasouvacího stojanu vůči spodní straně blatníku.

(XC‑F US) – Vypněte motor.

– Zajistěte motocykl upínacími popruhy nebo jinými vhod nými upínacími prostředky proti převržení nebo samovol nému odjetí.

8.10

Tankování paliva Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může unikat.

– Netankujte do vozidla palivo v blízkosti otevřeného ohně nebo zapálených cigaret.

– Při tankování paliva vypněte motor.

– Ujistěte se, že se žádné palivo nerozlilo, zejména na horké části vozidla.

– Rozlité palivo ihned důkladně setřete.

– Řiďte se údaji o tankování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí paliva ihned vyhledejte lékaře.

– Nenadýchejte se palivových výparů.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se palivo dostalo do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se palivo dostalo na oděv, vyměňte jej.

Upozornění Materiální škody Nedostatečná kvalita paliva předčasně opotřebuje palivový filtr.

V některých zemích nebo regionech se může stát, že za určitých okolností není k dispozici dostatečná kvalita a čistota paliva. Následkem jsou problémy v palivovém systému.

32

NÁVOD K JÍZDĚ 8 – Tankujte jen čisté palivo, které odpovídá uvedené normě. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Upozornění Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Nenechte palivo proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

401522-10 – Vypněte motor.

– Otevřete uzávěr palivové nádrže. ( str. 17)

– Naplňte palivovou nádrž palivem maximálně k rysce A .

Předepsaná hodnota Ryska A 35 mm

(

Objem palivové nádrže celkem cca (všechny modely SX‑F) Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)

str. 138)

7 l

(

Objem palivové nádrže celkem cca (XC‑F US) Bezolovnatý benzín super (ROZ 95)

str. 138)

8,5 l

– Zavřete uzávěr palivové nádrže. ( str. 18)

33

9 SERVISNÍ PLÁN 9.1

Doplňující informace Všechny další práce, které vyplývají z povinných resp. doporučených prací, se musí objednat zvlášť a jsou také zvlášť účtovány.

V závislosti na lokálních podmínkách použití mohou ve Vaší zemi platit odlišné servisní intervaly.

V důsledku neustálého technického vývoje se mohou měnit servisní intervaly i rozsah jednotlivých servisních prací. Aktuálně platný servisní plán je vždy uložen v KTM Dealer.net. Váš autorizovaný prodejce KTM Vám rád poradí.

9.2

Povinné práce po každém závodě každých 40 provozních hodin každých 30 provozních hodin každých 20 provozních hodin každých 10 provozních hodin po 1 provozní hodině ○ Přečtěte paměť chyb pomocí diagnostického nástroje KTM.

Zkontrolujte a nabijte 12V baterii.

Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. (

Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (

Zkontrolujte brzdové kotouče. ( str. 81)

str. 84)

str. 89)

Zkontrolujte brzdová vedení, zda jsou utěsněná a nejsou poškozená.

Zkontrolujte stav brzdové kapaliny u brzdy zadního kola. ( str. 88)

Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. (

Zkontrolujte rám.

( str. 76)

str. 86)

Zkontrolujte kyvnou vidlici.

( str. 76)

Zkontrolujte vůli ložiska kyvné vidlice.

Zkontrolujte vůli naklápěcího ložiska.

Zkontrolujte připojení pružné vzpěry.

Zkontrolujte stav pneumatik. ( str. 96) Zkontrolujte tlak v pneumatikách. (

Zkontrolujte vůli ložisek kol.

str. 96)

Zkontrolujte náboje kol.

Zkontrolujte házivost ráfku.

Zkontrolujte napnutí paprsků. ( str. 97)

Zkontrolujte řetěz, řetězové kolo, pastorek a vedení řetězu. (

Zkontrolujte napnutí řetězu. ( str. 72)

str. 74)

Namažte všechny pohyblivé části (např. ruční páky, řetěz, ...) a zkontrolujte jejich lehký chod.

Zkontrolujte/doplňte hladinu kapaliny hydraulické spojky. ( str. 78)

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny brzdy předního kola. (

Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( str. 81)

str. 82)

Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (

Zkontrolujte vůli ventilů.

str. 55)

Zkontrolujte spojku.

Vyměňte těsnění víka a těsnicí kroužky hřídele vodního čerpadla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34

SERVISNÍ PLÁN 9 Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

po každém závodě každých 40 provozních hodin každých 30 provozních hodin každých 20 provozních hodin každých 10 provozních hodin po 1 provozní hodině

( str. 115)

Zkontrolujte všechny hadice (např. palivové, chladicí, odvzdušňovací, drenážní, ...) a manžety, zda nemají trhliny, jsou těsné a správně uložené.

Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny. ( str. 102)

Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené a jsou uložené bez ohybů.

Zkontrolujte bovdenová lanka, zda nejsou poškozená, jsou správně nastavená a jsou uložena bez ohybů.

Vyčistěte vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru.

Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.

( str. 66)

( str. 64)

Proveďte servis vidlice.

Proveďte servis pružné vzpěry.

Zkontrolujte pevné utažení přístupných šroubů a matic důležitých pro bezpeč nost.

Vyměňte palivové sítko.

( str. 113)

Zkontrolujte tlak paliva.

Zkontrolujte otáčky volnoběhu.

Závěrečná kontrola: Zkontrolujte provozní bezpečnost vozidla a proveďte zkušební jízdu.

Po zkušební jízdě přečtěte chybovou paměť pomocí diagnostického nástroje KTM.

Proveďte záznam o servisu do KTM Dealer.net.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ jednorázový interval ● periodický interval 9.3

Doporučené práce Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy předního kola.

Vyměňte brzdovou kapalinu brzdy zadního kola.

Vyměňte kapalinu hydraulické spojky.

Namažte ložisko hlavy řízení.

(

(

str. 57)

str. 79)

Proveďte servis vidlice.

Proveďte servis pružné vzpěry.

Vyměňte palivový filtr.

každých 100 provozních hodin každých 50 provozních hodin po 20 provozních hodinách po 10 provozních hodinách každých 12 měsíců ● ● ● ● ○ ○ ● 35

9 SERVISNÍ PLÁN každých 100 provozních hodin každých 50 provozních hodin po 20 provozních hodinách po 10 provozních hodinách každých 12 měsíců Proveďte malý servis motoru včetně demontáže a montáže motoru. (Vyměňte zapalovací svíčku a kabelovou koncovku zapalovací svíčky. Vyměňte písty, zkontrolujte/změřte válec a zkontrolujte hlavu válce. Zkontrolujte rozvodový hřídel a vahadlo. Zkontrolujte pohon rozvodu. Vyměňte sací přírubu.) Proveďte velký servis motoru včetně demontáže a montáže motoru. (Vyměňte ventily, ventilové pružiny, misky ventilových pružin a talíře ventilových pružin. Vyměňte ojnici, ojniční ložiska a čep kliky. Zkontrolujte převodovku a řazení. Zkontrolujte regulační ven til tlaku oleje. Vyměňte sací čerpadlo. Zkontrolujte tlakové čerpadlo a systém mazání.

Vyměňte rozvodový řetěz. Vyměňte všechna motorová ložiska. Vyměňte volnoběh.) ● ● ● ○ jednorázový interval ● periodický interval 36

VYLADĚNÍ PODVOZKU 10 10.1

Kontrola základního nastavení podvozku podle hmotnosti jezdce Informace Při základním nastavení podvozku nastavte nejprve pružnou vzpěru a potom vidlici.

– Abyste dosáhli optimálních jízdních vlastností motocyklu a abyste předešli poškození vidlice, pružných vzpěr, kyvné vid lice a rámu, musí odpovídat nastavení pružných komponent tělesné hmotnosti řidiče.

– Offroadové motocykly KTM jsou při dodávce nastaveny na standardní hmotnost jezdce (s kompletním ochranným odě vem).

Předepsaná hodnota Standardní hmotnost jezdce 75 … 85 kg – Pokud je hmotnost řidiče mimo tento rozsah, musí se pří slušně přizpůsobit základní nastavení pružících součástí.

– Menší hmotnostní odchylky lze vyrovnat změnou předpětí pru žin pružné vzpěry, při větších odchylkách je nutno namontovat odpovídající pružiny.

10.2

401030-01 Vzduchové pružení XACT 5548 Ve vidlici WP XACT 5548 se používá vzduchové pružení.

U tohoto systému je pružení v levé noze vidlice a tlumení v pravé noze vidlice.

Jelikož odpadají pružiny vidlice, je vidlice ve srovnání s běžnými vidlicemi podstatně lehčí. Značně je také vylepšena reakce moto cyklu na malých nerovnostech.

Při normálním jízdním provozu přebírá pružení výhradně vzdu chový polštář. Jako koncová zarážka je v levé noze vidlice oce lová pružina M01110-01 Informace Pokud ale vidlice častěji naráží, musí se zvýšit tlaku vzdu chu ve vidlici, aby se nepoškodila vidlice nebo rám.

Tlak vzduchu ve vidlici se může rychle upravit hustilkou na vidlici a přizpůsobit tak hmotnosti řidiče, poměrům na dráze nebo přání řidiče. Vidlice se nemusí demontovat. Odpadá náročná montáž tvrdších nebo měkčích pružin vidlice.

Pokud by ze vzduchové komory z důvodu poškozeného těsnění unikal vzduch, vidlice přesto neklesne. Vzduch zůstane v tomto případě zachycen ve vidlici. Zdvih pružiny zůstane co nejvíce zachován. Tlumení bude tvrdší a sníží se jízdní komfort.

Tlumení lze stejně jako u běžné vidlice nastavit pro roztahování a pro stlačování tlumiče.

Nastavení tlumiče pro roztahování se nachází na spodním konci pravé nohy vidlice.

37

10 VYLADĚNÍ PODVOZKU Nastavení tlumiče pro stlačování se nachází na horním konci pravé nohy vidlice.

10.3

Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry Tlumení při stlačování tlumiče pružné vzpěry je rozděleno na dvě oblasti, Highspeed a Lowspeed.

Highspeed a Lowspeed se vztahuje k pohybu pružné vzpěry při zatížení pružiny a ne k rychlosti motocyklu při jízdě.

Nastavení Highspeed se projeví např. při přistání po skoku, zadní kolo přitom propruží rychle.

Nastavení Lowspeed se projeví např. při jízdě přes dlouhé terénní vlny, zadní kolo přitom propruží pomalu.

Tyto dvě oblasti lze nastavit odděleně, přechod mezi Highspeed a Lowspeed je však plynulý. Následkem toho se změny v oblasti přetlakového stupně Highspeed projeví i v oblasti Lowspeed a naopak.

10.4

Nastavení tlumení Lowspeed pružné vzpěry v tlaku Pozor Nebezpečí úrazu Pokud se pružná vzpěra neodborně demontuje, mohou se odmrštit její součásti.

Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem.

– Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Nastavení Low Speed se projeví při pomalém až normálním zatížení pružiny pružné vzpěry.

K01011-10 – Šroubovákem otočte regulační šroub 1 ve směru hodino vých ručiček až k poslednímu citelnému kliknutí.

Informace Nepovolujte závit 2 !

– Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik kliknutí, která odpovídají typu pružné vzpěry.

Předepsaná hodnota Tlumení při stlačování tlumiče Lowspeed (SX‑F EU) Komfort 17 kliknutí Standard Sport Tlumení při stlačování tlumiče Lowspeed (SX‑F US) Komfort 17 kliknutí Standard Sport 15 kliknutí 13 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí Tlumení při stlačování tlumiče Lowspeed (XC‑F US) Komfort 17 kliknutí Standard Sport 15 kliknutí 13 kliknutí Informace Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlu mení.

38

VYLADĚNÍ PODVOZKU 10 10.5

Nastavení tlumení Highspeed pružné vzpěry v tlaku Pozor Nebezpečí úrazu Pokud se pružná vzpěra neodborně demontuje, mohou se odmrštit její součásti.

Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem.

– Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Nastavení High Speed se projeví při rychlém zatížení pružiny pružné vzpěry.

K01012-10 – Nástrčným klíčem otočte regulační šroub nových ručiček až na doraz.

1 ve směru hodi Informace Nepovolujte závit 2 !

– Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik otáček, které odpovídají typu pružné vzpěry.

Předepsaná hodnota Tlumení při stlačování tlumiče Highspeed (SX‑F EU) Komfort Standard 2 ot.

1,5 ot.

Sport 1 ot.

Tlumení při stlačování tlumiče Highspeed (SX‑F US) Komfort Standard 2,5 ot.

2 ot.

Sport 1,5 ot.

Tlumení při stlačování tlumiče Highspeed (XC‑F US) Komfort Standard Sport 2,5 ot.

2 ot.

1,5 ot.

Informace Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlu mení.

10.6

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry Pozor Nebezpečí úrazu Pokud se pružná vzpěra neodborně demontuje, mohou se odmrštit její součásti.

Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem.

– Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) 39

10 VYLADĚNÍ PODVOZKU K01013-10 – Otočte regulačním šroubem 1 ve směru hodinových ručiček až k poslednímu citelnému kliknutí.

– Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik kliknutí, která odpovídají typu pružné vzpěry.

Předepsaná hodnota Tlumení při roztahování tlumiče (SX‑F EU) Komfort 17 kliknutí Standard 15 kliknutí Sport 13 kliknutí Tlumení při roztahování tlumiče (SX‑F US) Komfort Standard 17 kliknutí 15 kliknutí Sport 13 kliknutí Tlumení při roztahování tlumiče (XC‑F US) Komfort Standard Sport 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí Informace Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

10.7

Zjištění rozměru odlehčeného zadního kola Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

Hlavní práce – Nasaďte do zadní nápravy měřidlo prověšení a změřte vzdá lenost od značky SAG na zadním blatníku.

Měřidlo prověšení (00029090000) Pin měřidla prověšení (00029990010) – Poznamenejte hodnotu jako rozměr A .

402415-10 Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

40

VYLADĚNÍ PODVOZKU 10 10.8

Kontrola statického prověšení pružné vzpěry – Zjistěte rozměr A

odlehčeného zadního kola. (

– Podržte s pomocníkem motocykl kolmo k zemi.

str. 40)

– Znovu pomocí měřidla prověšení změřte vzdálenost mezi zadní nápravou a značkou SAG na zadním blatníku.

– Poznamenejte hodnotu jako rozměr B .

402416-10 Informace Statické prověšení je rozdíl mezi hodnotou A a B .

– Zkontrolujte statické prověšení.

Statické prověšení (SX‑F EU) 35 mm Statické prověšení (SX‑F US) 35 mm Statické prověšení (XC‑F US) 35 mm » Pokud je statické prověšení menší nebo větší než zadaný rozměr: – Nastavte předpětí pružiny na pružné vzpěře.

( str. 42)

10.9

Kontrola prověšení pružné vzpěry při jízdě – Zjistěte rozměr A

odlehčeného zadního kola. ( str. 40)

– Za pomoci osoby, která motocykl podrží, se jezdec v komplet ním ochranném oděvu posadí do normálního sedu (nohy na stupačkách) na motocykl a několikrát se zhoupne nahoru a dolů.

Zavěšení zadního kola se srovná.

– Druhá osoba nyní znovu pomocí měřidla prověšení změří vzdálenost mezi zadní nápravou a značkou SAG na zadním blatníku.

– Poznamenejte hodnotu jako rozměr C .

402417-10 Informace Prověšení při jízdě je rozdíl mezi hodnotou A a C .

– Zkontrolujte prověšení při jízdě.

Prověšení při jízdě (SX‑F EU) 105 mm Prověšení při jízdě (SX‑F US) 105 mm Prověšení při jízdě (XC‑F US) 105 mm » Pokud se prověšení při jízdě liší od předepsané hodnoty: – Nastavte prověšení při jízdě.

( str. 43)

41

10 VYLADĚNÍ PODVOZKU 10.10

Nastavení předpětí pružiny na pružné vzpěře Pozor Nebezpečí úrazu Pokud se pružná vzpěra neodborně demontuje, mohou se odmrštit její součásti.

Pružná vzpěra je naplněna vysoce stlačeným dusíkem.

– Dodržujte uvedený popis. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Před změnou předepnutí pružiny si poznamenejte aktuální nastavení – např. změřte délku pružiny.

Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

– Demontujte pružnou vzpěru.

( str. 59)

– Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.

Hlavní práce – Povolte šroub 1 .

– Otáčejte nastavovacím kroužkem uvolní.

2 , až se pružina zcela Hákový klíč (90129051000) – Změřte celkovou délku pružiny v uvolněném stavu.

– Otáčením nastavovacího kroužku udanou hodnotu A .

Předepsaná hodnota 2 utáhněte pružinu na 8 mm Předepnutí pružiny (SX‑F EU) Předepnutí pružiny (SX‑F US) Předepnutí pružiny (XC‑F US) 9 mm 6 mm 402659-10 Informace V závislosti na statickém prověšení resp. prověšení při jízdě může být zapotřebí vyšší nebo nižší předpětí pružiny.

– Pevně utáhněte šroub Předepsaná hodnota 1 .

Šroub u nastavova cího kroužku pružné vzpěry M5 5 Nm Následná práce – Namontujte pružnou vzpěru.

( str. 60)

– Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. ( str. 86)

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

42

VYLADĚNÍ PODVOZKU 10 10.11

Nastavení prověšení při jízdě B00292-10 Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Demontujte pružnou vzpěru.

(

str. 49)

str. 59)

– Vymontovanou pružnou vzpěru důkladně vyčistěte.

Hlavní práce – Vyberte odpovídající pružinu a namontujte ji.

Předepsaná hodnota Tuhost pružiny (SX‑F EU) Hmotnost jezdce: 65 … 75 kg 39 N/mm 42 N/mm Hmotnost jezdce: 75 … 85 kg Hmotnost jezdce: 85 … 95 kg Tuhost pružiny (SX‑F US) Hmotnost jezdce: 65 … 75 kg Hmotnost jezdce: 75 … 85 kg 45 N/mm 39 N/mm 42 N/mm Hmotnost jezdce: 85 … 95 kg Tuhost pružiny (XC‑F US) Hmotnost jezdce: 65 … 75 kg Hmotnost jezdce: 75 … 85 kg Hmotnost jezdce: 85 … 95 kg 45 N/mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm Informace Tuhost pružiny je uvedena na vnější straně pružiny.

Následná práce – Namontujte pružnou vzpěru.

– Sejměte motocykl ze stojanu. (

( str. 60)

– Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. ( str. 86)

– Zkontrolujte statické prověšení pružné vzpěry. ( – Zkontrolujte prověšení pružné vzpěry při jízdě. ( str. 41) str. 41)

– Nastavte tlumení při roztahování tlumiče pružné vzpěry.

( str. 39)

str. 49)

43

10 VYLADĚNÍ PODVOZKU 10.12

Kontrola základního nastavení vidlice Informace Na vidlici nelze z různých důvodů zjistit přesné prověšení při jízdě.

– Menší odchylky tělesné hmotnosti řidiče lze vyrovnat tlakem vzduchu ve vidlici.

– Pokud ale vidlice naráží častěji (tvrdší doraz při stlačení pru žiny), musí se v rámci předepsané hodnoty zvýšit tlak vzdu chu ve vidlici, aby se zabránilo poškození vidlice a rámu.

– Pokud jsou vidlice po delším provozu cítit nezvykle tvrdě, musí se odvzdušnit.

10.13

401000-01 Nastavení tlaku vzduchu vidlice Výstraha Nebezpečí úrazu Změny nastavení podvozku mohou silně změnit jízdní vlastnosti.

Extrémní změny nastavení podvozku mohou podstatně zhoršit jízdní vlastnosti a přetěžovat součásti.

– Provádějte nastavení jen v doporučeném rozsahu.

– Po provedení změn jeďte nejprve pomalu, abyste správně odhadli jízdní vlastnosti.

Informace Tlak vzduchu kontrolujte nebo nastavujte nejdříve 5 minut po vypnutí motoru a za stejných podmínek.

Vzduchové pružení se nachází v levé noze vidlice. Tlumení při stlačování a roztahování tlumiče se nachází v pravé noze vidlice.

Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

Hlavní práce – Odstraňte ochrannou čepičku – Zcela stlačte hustilku na vidlici 1 .

2 .

Hustilka na vidlici (79412966100)

str. 49)

F02211-10 Informace Hustilka na vidlici se nachází v příslušenství motocy klu.

– Připojte hustilku na vidlici k levé noze vidlice.

Ukazatel hustilky na vidlici se automaticky zapne.

Při připojení unikne z nohy vidlice trochu vzduchu.

Informace Příčinou je objem hadičky a neznamená to žádnou závadu hustilky na vidlici nebo vidlice.

Dbejte přiloženého návodu k KTM PowerParts.

– Nastavte tlak vzduchu na předepsanou hodnotu.

44

VYLADĚNÍ PODVOZKU 10 Předepsaná hodnota Tlak vzduchu (SX‑F EU) Tlak vzduchu (SX‑F US) Tlak vzduchu (XC‑F US) Změna tlaku vzduchu postupně o Minimální tlak vzduchu Maximální tlak vzduchu 10,4 bar 10,3 bar 9,8 bar 0,2 bar 7 bar 12 bar Informace V žádném případě nenastavujte tlak vzduchu mimo uvedený rozsah.

– Odpojte hustilku na vidlici z levé nohy vidlice.

Při odpojování unikne přetlak z hadičky, z nohy vidlice samotné neunikne žádný vzduch.

Ukazatel hustilky na vidlici se po 80 sekundách automa ticky vypne.

– Namontujte ochrannou krytku.

Informace Ochrannou krytku nasazujte pouze ručně.

Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

10.14

Nastavení tlumení při stlačování tlumiče na vidlici Informace Hydraulické tlumení při stlačování tlumiče určuje chování při napružení vidlice.

– Nastavovací prvek ček až na doraz.

1 dotáhněte ve směru hodinových ruči Informace Nastavovací prvek vidlice.

1 se nachází na konci pravé nohy – Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik kliknutí, která odpovídají typu vidlice.

F02212-10 45

10 VYLADĚNÍ PODVOZKU Předepsaná hodnota Tlumení při stlačování tlumiče (SX‑F EU) Komfort Standard 17 kliknutí 12 kliknutí Sport 7 kliknutí Tlumení při stlačování tlumiče (SX‑F US) Komfort Standard 17 kliknutí 12 kliknutí Sport 7 kliknutí Tlumení při stlačování tlumiče (XC‑F US) Komfort Standard Sport 17 kliknutí 12 kliknutí 7 kliknutí Informace Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pružin vidlice.

10.15

Nastavení tlumení při roztahování tlumiče vidlice Informace Hydraulické tlumení při roztahování tlumiče určuje chování při uvolnění pružin vidlice.

M01100-10 – Sejměte ochranný kryt – Nastavovací šroub ček až na doraz.

2 1 .

dotáhněte ve směru hodinových ruči Informace Nastavovací šroub pravé vidlice.

2 se nachází na spodním konci – Otáčejte proti směru hodinových ručiček o tolik kliknutí, která odpovídají typu vidlice.

46

VYLADĚNÍ PODVOZKU 10 Předepsaná hodnota Tlumení při roztahování tlumiče (SX‑F EU) Komfort Standard 17 kliknutí 12 kliknutí Sport 7 kliknutí Tlumení při roztahování tlumiče (SX‑F US) Komfort Standard 23 kliknutí 18 kliknutí Sport 13 kliknutí Tlumení při roztahování tlumiče (XC‑F US) Komfort Standard Sport 17 kliknutí 12 kliknutí 7 kliknutí Informace Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje tlumení při uvolnění pružin vidlice.

– Namontujte ochrannou krytku 1 .

10.16

Poloha řídítek Otvory vyvrtané na úchytu řídítek jsou umístěny ve vzdálenosti A ze středu.

Vzdálenost otvorů A 3,5 mm Řídítka lze montovat do 2 různých poloh. Řídítka lze tedy nastavit do polohy, která bude pro řidiče nejpohodlnější.

H01188-10 10.17

Nastavení polohy řídítek Výstraha Nebezpečí úrazu Opravená řídítka představují bezpečnostní riziko.

Pokud se řídítka ohýbají nebo vyrovnávají, unaví se materiál. Možným následkem je prasknutí řídítek.

– Pokud jsou řídítka poškozená nebo ohnutá, vyměňte je.

Přípravná práce – Sejměte polstrování řídítek.

47

10 VYLADĚNÍ PODVOZKU H01189-10 Hlavní práce – Vyšroubujte šrouby 1 . Vyjměte svorku řídítek. Sejměte řídítka a odložte stranou.

Informace Zakrytím chraňte součásti před poškozením.

Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.

– Vyšroubujte šrouby 2 . Sejměte úchyty řídítek – Nasaďte gumová pouzdra 4 3 .

a zespoda prostrčte matice – Úchyty řídítek nastavte do požadované polohy.

5 .

Informace Úchyty řídítek jsou na jedné straně delší a vyšší.

Nastavte úchyty řídítek stejně vlevo a vpravo.

– Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota 2 a pevně je utáhněte.

Šroub u úchytu řídítek M10 40 Nm – Nastavte řídítka.

Loctite ® 243™ Informace Dbejte na správné uložení kabelů a vedení.

– Nasaďte svorku řídítek.

– Našroubujte šrouby 1 , ale ještě je pevně nedotahujte.

– Pomocí šroubů 1 přišroubujte svorku řídítek nejprve na delší, vyšší straně úchytů řídítek až na doraz.

– Pevně stejnoměrně utáhněte šrouby Předepsaná hodnota 1 .

Šroub u svorky řídí tek M8 20 Nm Následná práce – Namontujte polstrování řídítek.

48

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 11.1

Zdvihnutí motocyklu na stojan Upozornění Materiální škody Nesprávný postup při parkování poškodí vozidlo.

Když vozidlo samovolně odjede nebo spadne, mohou vzniknout značné škody.

Součásti určené pro odstavení vozidla jsou dimenzované jen na hmotnost vozidla.

– Odstavujte vozidlo na pevném a rovném podkladu.

– Zajistěte, aby si nikdo nesedal na vozidlo zaparkované na stojanu.

401942-01 (všechny modely SX‑F) – Odstraňte zasouvací stojan a zvedněte motocykl za rám pod motorem.

Zvedací stojan (78129955100) Žádné kolo nemá kontakt se zemí.

(XC‑F US) – Sklopte boční stojan nahoru a zvedněte motocykl za rám pod motorem.

Zvedací stojan (78129955100) Žádné kolo nemá kontakt se zemí.

– Zajistěte motocykl proti převrhnutí.

11.2

Sejmutí motocyklu ze stojanu Upozornění Materiální škody Nesprávný postup při parkování poškodí vozidlo.

Když vozidlo samovolně odjede nebo spadne, mohou vzniknout značné škody.

Součásti určené pro odstavení vozidla jsou dimenzované jen na hmotnost vozidla.

– Odstavujte vozidlo na pevném a rovném podkladu.

– Zajistěte, aby si nikdo nesedal na vozidlo zaparkované na stojanu.

H02629-10 (všechny modely SX‑F) – Sejměte motocykl ze stojanu.

– Odstraňte stojan.

– Pro odstavení motocyklu nasaďte zasouvací stojan levé strany do výsuvného čepu kola.

1 z Zasouvací stojan (79029094000) Informace Zasouvací stojan je předmětem dodávky.

Před jízdou zasouvací stojan odstraňte.

49

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.3

Odvzdušnění vidlic 401943-10 (XC‑F US) – Sejměte motocykl ze stojanu.

– Odstraňte stojan.

– Pro postavení motocyklu stiskněte nohou k zemi boční stojan 1 a zatížete jej motocyklem.

Informace Během jízdy musí být boční stojan sklopený nahoru a zajištěný gumovým páskem.

Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

Hlavní práce – Povolte odvzdušňovací šrouby 1 .

Případný přetlak z vidlice unikne.

– Pevně utáhněte odvzdušňovací šrouby.

H01182-12 Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

11.4

Čištění prachových manžet na vidlici Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Demontujte kryt vidlice. ( str. 51)

str. 49)

Hlavní práce – Na obou vidlicích posuňte prachové manžety 1 dolů.

Informace Prachové manžety mají stírat prach a hrubou nečistotu z vnitřků vidlic. Časem se nečistoty mohou dostat za prachové manžety. Pokud tyto nečistoty neodstraníte, může dojít k netěsnosti olejových těsnících kroužků, které se nacházejí za manžetami.

S01207-10 Výstraha Nebezpečí úrazu Olej nebo tuk na brzdových kotou čích snižuje brzdný účinek.

– Udržujte brzdové kotouče vždy bez oleje a tuku.

– V případě potřeby vyčistěte brzdové kotouče čisti čem na brzdy.

– Vyčistěte a naolejujte prachové manžety a vnitřky obou vidlic.

50

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11

Univerzální olejový sprej ( str. 141)

– Zatlačte prachové manžety zpět do výchozí polohy.

– Odstraňte nadbytečný olej.

Následná práce

– Namontujte kryt vidlice. ( str. 51)

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

11.5

Demontáž krytu vidlice – Odšroubujte šrouby 1 a sejměte svorku.

– Odšroubujte šrouby 2 a sundejte kryt levé vidlice.

– Odšroubujte šrouby 3 a sundejte kryt pravé vidlice.

11.6

S01208-10 Montáž krytu vidlice S01208-11 – Nastavte polohu krytu na levé vidlici. Našroubujte šrouby a pevně je utáhněte.

Předepsaná hodnota 1 Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm – Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šrouby pevně je utáhněte.

2 a – Nastavte polohu krytu na pravé vidlici. Našroubujte šrouby a pevně je utáhněte.

Předepsaná hodnota 3 Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm 11.7

Demontáž vidlic K01014-10 Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Demontujte přední kolo.

(

str. 49)

str. 92)

Hlavní práce – Odšroubujte šrouby 1 a sejměte svorku.

– Odšroubujte šrouby 2 a vyjměte třmen kotoučové brzdy.

– Zavěste brzdový třmen s brzdovým vedením na stranu (bez pnutí).

Informace Netiskněte páčku ruční brzdy při demontovaném před ním kole.

51

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Povolte šrouby – Povolte šrouby 3 . Odstraňte levou vidlici.

4 . Odstraňte pravou vidlici.

11.8

F01559-10 Montáž noh vidlic H01182-10 F01559-11 K01014-11 Hlavní práce – Srovnejte polohu noh vidlice.

Odvzdušňovací šroub dopředu.

1 pravé nohy vidlice je nastaven Ventil A levé nohy vidlice je nastaven dopředu.

Informace Na horním konci noh vidlic jsou na stranách vyfré zované drážky. Druhá vyfrézovaná drážka (seshora) musí být v úrovni horní hrany horního můstku vidlice.

Vzduchové pružení se nachází v levé noze vidlice. Tlu mení při stlačování a roztahování tlumiče se nachází v pravé noze vidlice.

– Utáhněte šrouby 2 Předepsaná hodnota .

Šroub u můstku vid lice horní – Utáhněte šrouby 3 Předepsaná hodnota .

Šroub u můstku vid lice spodní M8 M8 17 Nm 12 Nm – Nasaďte třmen kotoučové brzdy. Našroubujte šrouby pevně je utáhněte.

4 a Předepsaná hodnota Šroub třmenu přední kotou čové brzdy M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šrouby pevně je utáhněte.

5 a Následná práce – Namontujte přední kolo.

( str. 93)

52

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 11.9

Demontáž spodního můstku vidlice Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Demontujte přední kolo.

(

str. 49)

str. 92)

– Demontujte vidlice.

( str. 51)

– Demontujte tabulku se startovním číslem. ( – Demontujte přední blatník. (

– Sejměte polstrování řídítek.

str. 57) str. 57)

Hlavní práce – Odstraňte držák kontrolek.

– Otevřete držák kabelu 1 vlevo a vyvěste kabelový svazek.

– Odstraňte šroub 2 .

– Odstraňte šroub 3 .

– Sejměte horní můstek vidlice s řídítky a odložte je stranou.

F01561-10 Informace Zakrytím chraňte součásti před poškozením.

Neohýbejte nadměrně kabely ani vedení.

– Odstraňte O-kroužek 4 .

– Odstraňte bezpečnostní kroužek 5 .

– Vyjměte spodní můstek vidlice s pouzdrem vidlice.

– Vyjměte horní ložisko hlavy řízení.

F01560-10 11.10

Montáž spodního můstku vidlice Hlavní práce – Vyčistěte ložiska a těsnící prvky, zkontrolujte poškození a pro mažte.

Mazací tuk s vysokou viskozitou ( str. 140)

– Nasaďte spodní můstek vidlice s pouzdrem vidlice. Namon tujte horní ložisko hlavy řízení.

– Zkontrolujte, zda je nahoře správně nastaveno těsnění hlavy řízení 1 .

– Nasuňte bezpečnostní kroužek 2 a O-kroužek 3 .

S02307-10 53

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Nastavte polohu horního můstku vidlice a řídítek.

– Našroubujte šroub 4 , ale ještě ho pevně neutahujte.

F01562-10 H01182-11 – Srovnejte polohu noh vidlice.

Odvzdušňovací šroub dopředu.

5 pravé nohy vidlice je nastaven Ventil A levé nohy vidlice je nastaven dopředu.

Informace Na horním konci noh vidlic jsou na stranách vyfré zované drážky. Druhá vyfrézovaná drážka (seshora) musí být v úrovni horní hrany horního můstku vidlice.

Vzduchové pružení se nachází v levé noze vidlice. Tlu mení při stlačování a roztahování tlumiče se nachází v pravé noze vidlice.

– Utáhněte šrouby 6 Předepsaná hodnota .

Šroub u můstku vid lice spodní M8 12 Nm F01572-10 – Pevně utáhněte šroub Předepsaná hodnota 4 .

Šroub u hlavy rámu horní M20x1,5 12 Nm F01563-10 – Našroubujte šroub 7 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Šroub u pouz dra vidlice horní M8 20 Nm Loctite ® 243™ F01563-11 54

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 F01573-10 K01014-12 – Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstek vid lice, aby nedošlo k předpětí.

– Utáhněte šrouby 8 .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vid lice horní M8 17 Nm – Kabelový svazek vlevo zajistěte úchytem kabelu – Namontujte držák kontrolek.

Předepsaná hodnota 9 .

Šroub držáku kontro lek M6 5 Nm – Nasaďte třmen kotoučové brzdy. Našroubujte šrouby pevně je utáhněte.

Předepsaná hodnota bk a Šroub třmenu přední kotou čové brzdy M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Umístěte brzdové vedení a svorku. Našroubujte šrouby pevně je utáhněte.

bl a Následná práce

– Namontujte přední blatník. (

– Namontujte polstrování řídítek.

str. 58)

– Namontujte tabulku se startovním číslem. ( str. 57)

– Namontujte přední kolo.

( str. 93)

– Zkontrolujte lehký chod a uložení kabeláže, bovdenů, vedení brzdy a spojky.

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

str. 55)

11.11

Kontrola vůle ložiska hlavy řízení Výstraha Nebezpečí úrazu Nesprávná vůle ložiska hlavy řízení zhoršuje jízdní vlastnosti a poškozuje součásti.

– Neprodleně upravte nesprávnou vůli ložiska hlavy řízení. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Informace Budete-li jezdit delší dobu s vůlí v ložisku hlavy řízení, poškodí se ložisko a při delším používání uložení ložiska v rámu.

Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

55

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU H01167-01 Hlavní práce – Řídítka nastavte rovně. Pohybujte nohami vidlic ve směru jízdy sem a tam.

V ložisku hlavy řízení nesmíte cítit žádnou vůli.

» Pokud cítíte vůli: – Nastavte vůli ložiska hlavy řízení.

( str. 56)

– Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.

Pohyb řídítek musí být možný bez jakéhokoliv odporu v celém rozsahu řízení. Nesmí být znatelné žádné klidové polohy.

» Pokud cítíte klidové polohy: – Nastavte vůli ložiska hlavy řízení.

( str. 56)

– Zkontrolujte ložisko hlavy řízení příp. ho vyměňte.

Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

11.12

Nastavení vůle ložiska hlavy řízení F02213-10 Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Sejměte polstrování řídítek.

str. 49)

Hlavní práce – Povolte šrouby – Odstraňte šroub 1 .

2 .

– Povolte šroub 3 a znovu jej pevně utáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub u hlavy rámu horní M20x1,5 12 Nm – Plastovým kladívkem poklepejte lehce na horní můstek vid lice, aby nedošlo k předpětí.

– Utáhněte šrouby 1 .

Předepsaná hodnota Šroub u můstku vid lice horní M8 17 Nm – Našroubujte šroub 2 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Šroub u pouz dra vidlice horní M8 20 Nm Loctite ® 243™ Následná práce

– Zkontrolujte vůli ložiska hlavy řízení. (

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

str. 55)

– Namontujte polstrování řídítek.

56

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 11.13

Mazání ložiska hlavy řízení – Demontujte spodní můstek vidlice.

– Namontujte spodní můstek vidlice.

( ( str. 53) str. 53)

Informace Ložisko hlavy řízení se v souvislosti s demontáží a montáží spodního můstku vidlice vyčistí a namaže.

H02387-01 11.14

Demontáž tabulky se startovním číslem – Vyšroubujte šroub 1 .

– Vyvěste tabulku se startovním číslem z brzdového vedení a vyjměte ji.

11.15

F01524-10 Montáž tabulky se startovním číslem – Umístěte brzdové vedení do držáků tabulky se startovním čís lem A .

– Upravte polohu tabulky se startovním číslem. Našroubujte šroub 1 a pevně ho dotáhněte.

Úchytné nosy zapadnou do blatníku.

F01525-10 11.16

Demontáž předního blatníku Přípravná práce

– Demontujte tabulku se startovním číslem. ( str. 57)

57

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU Hlavní práce – Odstraňte šrouby 1 a 2 . Sejměte přední blatník.

11.17

F01526-10 Montáž předního blatníku Hlavní práce – Nasaďte přední blatník. Našroubujte a utáhněte šrouby a 2 .

Předepsaná hodnota 1 Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm F01526-10 Následná práce

– Namontujte tabulku se startovním číslem. ( str. 57)

58

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 11.18

Demontáž pružné vzpěry Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

Hlavní práce – Odstraňte kabelové příchytky.

– Vyšroubujte šrouby 1 s podložkami.

– Vyšroubujte šroub 2 .

– Sejměte levý kryt rámu.

– Posuňte pravý kryt rámu dopředu a vyjměte ho směrem dolů.

F01581-10 – Vyšroubujte šroub 3 .

– Sundejte šroubení 4 .

Informace Lehce kolo nazdvihněte, aby se mohly šrouby snáze vyšroubovat.

S01220-10 – Vyšroubujte šrouby 5 .

– Stáhněte válec nožní brzdy z tlačné tyčky.

F01582-10 – Vyjměte spojovací článek řetězu.

– Sejměte řetěz.

Informace Zakrytím chraňte součásti před poškozením.

S01222-10 – Odstraňte matici 6 a vyjměte čep kyvné vidlice.

– Posuňte kyvnou vidlici dozadu a zajistěte ji, aby nespadla.

F01583-10 59

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Podržte pružnou vzpěru a vyjměte šroub – Opatrně vyjměte pružnou vzpěru dolů.

7 .

11.19

F01584-10 Montáž pružné vzpěry Hlavní práce – Opatrně zespoda do vozidla umístěte pružnou vzpěru.

– Našroubujte šroub 1 a pevně ho dotáhněte.

Předepsaná hodnota Šroub u pružné vzpěry nahoře M10 60 Nm Loctite ® 2701™ F01585-10 F01586-10 – Umístěte kyvnou vidlici a namontujte čep kyvné vidlice.

Informace Dávejte pozor na ploché místo A .

– Našroubujte matici 2 Předepsaná hodnota a pevně ji dotáhněte.

Matice čepu kyvné vidlice M16x1,5 100 Nm – Namontujte řetěz.

– Spojte řetěz spojovacím článkem 3 .

Předepsaná hodnota Uzavřená strana pojistky zámku řetězu musí ukazovat ve směru chodu.

S01222-11 F01587-10 – Uložte válec nožní brzdy.

Tlačná tyčka 4 zapadne do válce nožní brzdy.

Informace Dávejte pozor na správné uložení prachové manžety.

– Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota 5 a pevně je utáhněte.

Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm 60

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 S01229-10 F01581-11 – Umístěte zalomenou páku a spojovací páku.

– Našroubujte šroubový uzávěr 6 a utáhněte jej.

Předepsaná hodnota Matice spojovací páky na zalomené páce M14x1,5 60 Nm Informace Dávejte pozor na ploché místo B .

– Našroubujte šroub 7 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Šroub u pružné vzpěry dole M10 60 Nm Loctite ® 2701™ Informace Lehce kolo nazdvihněte, aby se mohl šroub snáze našroubovat.

– Nasaďte levý kryt rámu.

– Zespoda nasaďte pravý kryt rámu a posuňte ho dozadu.

– Našroubujte a utáhněte šrouby Předepsaná hodnota 8 s podložkami.

Šroub krytu rámu M5 3 Nm – Našroubujte šroub 9 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Šroub krytu rámu M5 3 Nm – Namontujte nové kabelové příchytky.

Následná práce

– Zkontrolujte mrtvý chod nožní brzdy. (

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

str. 86)

11.20

Demontáž sedačky Pozor Nebezpečí popálení Regulátor napětí je při provozu vozidla velice horký.

– Před prováděním prací nechte regulátor napětí vychladnout.

– Vyšroubujte šroub 1 .

F01533-10 61

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Sedačku vzadu nadzvedněte, stáhněte zpět a vyjměte nahoru.

11.21

Montáž sedačky H02218-10 – Sedačku zavěste vpředu na pouzdro s nákružkem palivové nádrže, vzadu ji snižte a posuňte směrem dopředu.

H02218-11 – Našroubujte šroub 1 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm 11.22

F01533-10 Demontáž víka schránky vzduchového filtru Podmínka Víko schránky vzduchového filtru zajištěno.

– Demontujte sedačku. ( str. 61)

– Vyšroubujte šroub 1 .

F01588-10 62

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 – Víko schránky vzduchového filtru v oblasti do strany a vyjměte směrem dopředu.

A vytáhněte F01588-11 Podmínka Víko schránky vzduchového filtru nezajištěno.

– Víko schránky vzduchového filtru v oblasti do strany a vyjměte směrem dopředu.

A vytáhněte F01589-10 11.23

Instalace víka schránky vzduchového filtru Podmínka Víko schránky vzduchového filtru zajištěno.

– Víko schránky vzduchového filtru zavěste v oblasti v oblasti B zaklapněte.

A a F01588-12 – Našroubujte šroub 1 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Šroub víka schránky vzduchového filtru EJOT PT ® K60x20-Z 3 Nm

– Namontujte sedačku. ( str. 62)

F01588-10 Podmínka Víko schránky vzduchového filtru nezajištěno.

– Víko schránky vzduchového filtru zavěste v oblasti v oblasti B zaklapněte.

A a F01589-11 63

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.24

Demontáž vzduchového filtru Upozornění Poškození motoru Nefiltrovaný nasávaný vzduch působí negativně na životnost motoru.

Bez vzduchového filtru se do motoru dostane prach a nečistota.

– Nikdy neuvádějte vozidlo do provozu bez vzduchového filtru.

Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Přípravná práce

– Demontujte víko schránky vzduchového filtru. (

Hlavní práce – Vyhákněte jazýček 1 .

– Vyjměte vzduchový filtr i s držákem.

– Vyjměte vzduchový filtr z držáku.

str. 62)

F01536-10 11.25

Vyčištění vzduchového filtru a schránky vzduchového filtru Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace Vzduchový filtr nečistěte palivem nebo petrolejem, protože tyto prostředky nepříznivě působí na pěnovou hmotu.

Přípravná práce

– Demontujte víko schránky vzduchového filtru. (

– Demontujte vzduchový filtr.

( str. 64)

str. 62)

Hlavní práce – Vzduchový filtr důkladně vyperte v čisticím roztoku a nechte dobře proschnout.

Čisticí prostředek vzduchového filtru ( str. 140)

F01027-01 Informace Vzduchový filtr pouze vymačkejte, v žádném případě neždímejte.

– Suchý vzduchový filtr naolejujte kvalitním olejem pro vzdu chový filtr.

64

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11

Olej pro pěnový vzduchový filtr ( str. 140)

– Vyčistěte schránku vzduchového filtru.

– Vyčistěte sací hrdlo, zkontrolujte jeho pevné utažení a zda není poškozené.

Následná práce – Namontujte vzduchový filtr.

( str. 65)

– Instalujte víko schránky vzduchového filtru. ( str. 63)

11.26

Montáž vzduchového filtru Hlavní práce – Namontujte čistý vzduchový filtr na držák vzduchového filtru.

– Namažte vzduchový filtr v oblasti A .

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( str. 140)

H02459-01 F01592-10 – Nasaďte vzduchový filtr a přídržný čep dra B .

1 zaveďte do pouz Vzduchový filtr je ve správné poloze.

– Zahákněte jazýček 2 .

Přídržný čep 3 se jazýčkem 2 upevní.

Informace Když není vzduchový filtr správně namontovaný, může do motoru vniknout prach a nečistoty a zapříčinit poškození.

Následná práce

– Instalujte víko schránky vzduchového filtru. ( str. 63)

11.27

Příprava víka schránky vzduchového filtru pro zajištění Přípravná práce

– Demontujte víko schránky vzduchového filtru. (

Hlavní práce – Na značce A vyvrtejte otvor.

Předepsaná hodnota Průměr 6 mm

str. 62)

S02308-10 Následná práce

– Instalujte víko schránky vzduchového filtru. ( str. 63)

65

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.28

Demontáž tlumicí koncovky výfuku Výstraha Nebezpečí popálení Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.

– Před prováděním prací nechte výfukový systém vychladnout.

– Vyvěste pružinu 1 .

Pružný hákový čep (50305017000C1) – Vyšroubujte šrouby covku výfuku.

2 s podložkami a vyjměte tlumicí kon 11.29

F01590-10 Montáž tlumicí koncovky výfuku F01590-11 – Umístěte tlumicí koncovku výfuku.

– Našroubujte šrouby tahujte.

– Zavěste pružinu 2 .

1 s podložkami, ale ještě je pevně neu Pružný hákový čep (50305017000C1) – Utáhněte šrouby 1 Předepsaná hodnota .

Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm 11.30

Výměna výplně v tlumicí koncovce výfuku Výstraha Nebezpečí popálení Výfukový systém je při provozu vozidla velice horký.

– Před prováděním prací nechte výfukový systém vychladnout.

Informace Časem se skelná vlákna výplně rozpustí, tlumič výfuku "vyhoří".

Mimo zvýšenou hladinu hluku se tím změní i charakteristika výkonu.

Přípravná práce

– Demontujte tlumicí koncovku výfuku. ( str. 66)

66

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 Hlavní práce – Odstraňte všechny šrouby z koncové krytky.

– Sejměte koncovou čepičku 1 a O-kroužek 2 .

– Vytáhněte výplň ze skelných vláken 3 z koncové krytky.

– Vytáhněte výplň ze skelných vláken 4 z vnitřní trubice.

– Součásti, které se mají znovu namontovat, vyčistěte a zkont rolujte, zda nejsou poškozené.

– Na vnitřní trubku namontujte novou výplň ze skelných vlá ken 4 .

– Vložte novou výplň ze skelných vláken 3 do koncové krytky.

– Zastrčte O-kroužek a koncovou krytku do vnější trubky 5 .

– Namontujte všechny šrouby na koncovou krytku a utáhněte je.

Předepsaná hodnota Šrouby na tlumicí koncovce výfuku M5 7 Nm S02309-10 Následná práce

– Namontujte tlumicí koncovku výfuku. ( str. 66)

11.31

Demontáž palivové nádrže Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může unikat.

– Netankujte do vozidla palivo v blízkosti otevřeného ohně nebo zapálených cigaret.

– Při tankování paliva vypněte motor.

– Ujistěte se, že se žádné palivo nerozlilo, zejména na horké části vozidla.

– Rozlité palivo ihned důkladně setřete.

– Řiďte se údaji o tankování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí paliva ihned vyhledejte lékaře.

– Nenadýchejte se palivových výparů.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se palivo dostalo do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se palivo dostalo na oděv, vyměňte jej.

– Uchovávejte řádně palivo ve vhodném kanystru a mimo dosah dětí.

Přípravná práce

– Demontujte sedačku. ( str. 61)

67

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU F01591-10 F01593-10 Hlavní práce (všechny modely SX‑F) – Odpojte konektor 1 palivového čerpadla.

– Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte konektory palivového vedení.

2 Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala vstřikovací ventil!

– Rozpojte spojky palivového vedení.

Informace Z palivové hadice může vytéci zbytek paliva.

– Namontujte sadu mycích čepiček 3 .

Sada mycích čepiček (81212016100) – Z víčka palivové nádrže vytáhněte hadičku odvětrání pali vové nádrže.

– Vyšroubujte šroub 4 s gumovou objímkou.

K01034-10 (XC‑F US) – Odpojte konektor 1 palivového čerpadla.

– Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte konektory palivového vedení.

2 Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala vstřikovací ventil!

F01594-10 F01595-10 – Rozpojte spojky palivového vedení.

Informace Z palivové hadice může vytéci zbytek paliva.

– Namontujte sadu mycích čepiček 3 .

Sada mycích čepiček (81212016100) – Z víčka palivové nádrže vytáhněte hadičku odvětrání pali vové nádrže.

68

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 – Vyšroubujte šroub 4 s gumovou objímkou.

F01565-10 – Vyšroubujte šrouby 5 s nákružky.

F01541-10 – Z chladiče vytáhněte do stran oba spoilery a vyjměte nahoru palivovou nádrž.

F01542-10 11.32

Montáž palivové nádrže Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může unikat.

– Netankujte do vozidla palivo v blízkosti otevřeného ohně nebo zapálených cigaret.

– Při tankování paliva vypněte motor.

– Ujistěte se, že se žádné palivo nerozlilo, zejména na horké části vozidla.

– Rozlité palivo ihned důkladně setřete.

– Řiďte se údaji o tankování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí paliva ihned vyhledejte lékaře.

– Nenadýchejte se palivových výparů.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se palivo dostalo do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se palivo dostalo na oděv, vyměňte jej.

69

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU F01541-11 Hlavní práce

– Zkontrolujte uložení plynového bovdenu. ( str. 76)

– Srovnejte polohu palivové nádrže a oba spoilery zavěste po stranách na chladič.

– Ujistěte se, že žádné kabely nebo bovdeny nejsou přivřené nebo poškozené.

– Nasaďte hadičku odvětrání palivové nádrže na víko palivové nádrže.

– Našroubujte šrouby Předepsaná hodnota 1 s nákružky a utáhněte je.

Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm (všechny modely SX‑F) – Našroubujte a utáhněte šroub Předepsaná hodnota 2 s gumovou objímkou.

Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm K01034-11 F01591-11 – Připojte konektor 3 palivového čerpadla.

– Odstraňte sadu mycích čepiček. Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte spojky palivového vedení.

Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala vstřikovací ventil!

– Namažte O-kroužek a spojte konektory vedení.

4 palivového Informace Kabel a palivové vedení veďte v bezpečné vzdále nosti od výfukového zařízení.

(XC‑F US) – Našroubujte a utáhněte šroub Předepsaná hodnota 2 s gumovou objímkou.

Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm F01565-11 70

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 F01594-11 – Připojte konektor 3 palivového čerpadla.

– Odstraňte sadu mycích čepiček. Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte spojky palivového vedení.

Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala vstřikovací ventil!

– Namažte O-kroužek a spojte konektory vedení.

4 palivového Informace Kabel a palivové vedení veďte v bezpečné vzdále nosti od výfukového zařízení.

Následná práce

– Namontujte sedačku. ( str. 62)

11.33

Kontrola znečištění řetězu – Zkontrolujte hrubé nečistoty na řetězu.

» Pokud je řetěz silně znečištěný:

– Vyčistěte řetěz. ( str. 71)

400678-01 11.34

Čištění řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Mazivo na pneumatikách snižuje jejich přilnavost k vozovce.

– Odstraňte mazivo z pneumatik vhodným čisticím prostředkem.

Výstraha Nebezpečí úrazu Olej nebo tuk na brzdových kotoučích snižuje brzdný účinek.

– Udržujte brzdové kotouče vždy bez oleje a tuku.

– V případě potřeby vyčistěte brzdové kotouče čističem na brzdy.

Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace Životnost řetězu závisí z velké části na péči, kterou mu věnujete.

Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

71

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 400725-01 Hlavní práce – Hrubou nečistotu opláchněte jemným proudem vody.

– Zbytky spotřebovaného maziva odstraňte prostředkem na čiš tění řetězů.

Prostředek na čištění řetězu ( str. 140)

– Po vyschnutí naneste řetězový sprej.

Sprej na řetězy pro offroad ( str. 141)

Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

11.35

Kontrola napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nesprávné napnutí řetězu poškodí součásti a má za následek nehody.

Pokud je řetěz napnutý příliš silně, opotřebuje se rychleji řetěz, řetězový pastorek, řetězové kolo a ložiska v převodovce a v zadním kole. Některé součásti se při přetížení mohou přetrhnout nebo prasknout.

Je-li řetěz příliš volný, může spadnout z řetězového pastorku nebo z řetězového kola. Následkem je zablokování zadního kola nebo poškození motoru.

– Kontrolujte pravidelně napnutí řetězu.

– Nastavte napnutí řetězu podle předepsané hodnoty.

K01044-10 Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

Hlavní práce – Na konci přesmykače zatáhněte řetěz nahoru a zjistěte jeho napnutí A .

Informace Spodní část řetězu 1 musí být přitom napnutá.

Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, opa kujte toto měření na různých místech řetězu.

Napnutí řetězu 55 … 58 mm » Pokud napnutí řetězu nesouhlasí s předepsanou hodno tou:

– Nastavte napnutí řetězu. ( str. 73)

Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

72

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 11.36

Nastavení napnutí řetězu Výstraha Nebezpečí úrazu Nesprávné napnutí řetězu poškodí součásti a má za následek nehody.

Pokud je řetěz napnutý příliš silně, opotřebuje se rychleji řetěz, řetězový pastorek, řetězové kolo a ložiska v převodovce a v zadním kole. Některé součásti se při přetížení mohou přetrhnout nebo prasknout.

Je-li řetěz příliš volný, může spadnout z řetězového pastorku nebo z řetězového kola. Následkem je zablokování zadního kola nebo poškození motoru.

– Kontrolujte pravidelně napnutí řetězu.

– Nastavte napnutí řetězu podle předepsané hodnoty.

F00167-10 Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. (

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

str. 49)

str. 72)

Hlavní práce – Povolte matici 1 .

– Povolte matice 2 .

– Nastavte napnutí řetězu otáčením regulačních šroubů doleva a doprava.

Předepsaná hodnota 3 Napnutí řetězu 55 … 58 mm Otočte nastavovacími šrouby 3 doleva nebo doprava tak, aby značky na levém a pravém napínáku řetězu byly ve stejné pozici k referenčním značkám A . Tím je zadní kolo správně vyrovnáno.

– Utáhněte matice 2 .

– Ujistěte se, že napínáky řetězu šroubům 3 .

4 dosedají k nastavovacím – Utáhněte matici 1 .

Předepsaná hodnota Matice u zadního výsuvného čepu kola M25x1,5 80 Nm Informace Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.

Napínáky řetězu 4 lze otočit o 180°.

Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

73

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.37

Kontrola řetězu, řetězového kola, pastorku a vedení řetězu Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

Hlavní práce – Zařaďte převodovku do polohy volnoběhu.

– Zkontrolujte opotřebení řetězu, řetězového kola a pastorku.

» Pokud je řetěz, řetězové kolo nebo pastorek obroušený: – Vyměňte řetězovou sadu.

400227-01 Informace Pastorek, řetězové kolo a řetěz byste měli vždy vyměňovat současně.

– V horní části řetězu zatáhněte uvedenou hmotností Předepsaná hodnota A .

Hmotnost měření opotřebení řetězu 10 … 15 kg – Na spodní části řetězu změřte délku řetězových kladek.

B , která zahrnuje 18 400987-10 Informace Řetězy se neopotřebovávají vždy stejnoměrně, opa kujte toto měření na různých místech řetězu.

Maximální vzdálenost řetězových kladek v nejdel ším místě řetězu B 18 272 mm » Pokud je vzdálenost B větší než zadaný rozměr: – Vyměňte řetězovou sadu.

Informace Pokud nasazujete nový řetěz, měli byste vymě nit současně i řetězové kolo a pastorek.

Nové řetězy se na starém, obroušeném řetězo vém kole nebo pastorku opotřebovávají rych leji.

74

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 – Zkontrolujte opotřebení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud se spodní hrana čepu řetězu nachází ve výši pro tiskluzového krytu řetězu nebo pod ním: – Vyměňte protiskluzový kryt řetězu.

– Zkontrolujte pevné uložení protiskluzového krytu řetězu.

» Pokud je protiskluzový kryt řetězu uvolněný: – Utáhněte šrouby protiskluzového krytu řetězu.

Předepsaná hodnota Šroub pro tiskluzového krytu řetězu M6 6 Nm Loctite ® 243™ S01249-01 – Zkontrolujte opotřebení kluzné plochy řetězu.

» Pokud se spodní hrana nýtu řetězu nachází ve výši kluzné plochy řetězu nebo pod ní: – Vyměňte kluznici řetězu.

– Zkontrolujte pevné utažení kluzné plochy řetězu.

» Pokud je kluzná plocha řetězu uvolněná: – Utáhněte šroub kluzné plochy řetězu.

Předepsaná hodnota Šroub kluznice řetězu M8 15 Nm S01250-01 – Posuvným měřítkem zkontrolujte rozměr C vedení řetězu.

Minimální tloušťka vedení řetězu C 6 mm » Pokud není dosažena předepsaná hodnota: – Vyměňte vedení řetězu.

402421-10 75

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU – Zkontrolujte pevné uložení vedení řetězu.

» Pokud je vedení řetězu uvolněné: – Utáhněte šrouby vedení řetězu.

Předepsaná hodnota Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm F01553-01 Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

11.38

Kontrola rámu S02306-01 – Zkontrolujte rám, zda není zdeformovaný nebo popraskaný.

» Pokud je rám z důvodů působení mechanických sil popraskaný nebo zdeformovaný: – Vyměňte rám.

Informace Rám, který byl poškozen mechanickým půso bením síly, musíte vždy vyměnit. Opravu rámu firma KTM nepovoluje.

11.39

Kontrola kyvné vidlice S02305-01 – Zkontrolujte vidlici, zda není poškozená, popraskaná nebo zdeformovaná.

» Pokud kyvná vidlice vykazuje poškození, popraskání nebo deformaci: – Vyměňte kyvnou vidlici.

Informace Poškozenou kyvnou vidlici vždy vyměňte.

Opravu kyvné vidlice firma KTM nepřipouští.

11.40

Kontrola uložení plynového bovdenu Přípravná práce

– Demontujte sedačku. ( str. 61)

– Demontujte palivovou nádrž.

( str. 67)

76

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 Hlavní práce – Zkontrolujte uložení plynového bovdenu.

Oba plynové bovdeny musí být vedené vedle sebe na zadní straně řídítek, nad uložením palivové nádrže ke škrticí klapce. Oba plynové bovdeny musí být zajištěny za gumovým páskem uložení palivové nádrže.

» Pokud uložení plynového bovdenu neodpovídá předpisu: – Upravte uložení plynového bovdenu.

F01596-01 Následná práce – Namontujte palivovou nádrž.

– Namontujte sedačku. (

(

str. 62)

str. 69)

11.41

Kontrola gumových rukojetí – Zkontrolujte gumové rukojeti na řídítkách, zda nejsou poško zené, opotřebované nebo uvolněné.

401197-01 Informace Gumová rukojeť vlevo je vulkanizovaná na pouzdru a vpravo na trubce otočné rukojeti plynu. Levé pouzdro je pevně uchycené k řídítkům.

Gumovou rukojeť lze vyměnit jen s pouzdrem resp. s trubkou plynu.

» Pokud je některá gumová rukojeť poškozená nebo opotře bovaná: – Vyměňte gumovou rukojeť.

– Zkontrolujte pevné utažení šroubu 1 .

Předepsaná hodnota Šroub pevné rukojeti M4 5 Nm Loctite ® 243™ Kosočtverec A musí být umístěn nahoře.

F01035-10 77

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11.42

Nastavení základní polohy páčky spojky – Regulačním šroubem spojky velikosti ruky.

1 přizpůsobte základní polohu páčky F00157-10 Informace Otáčením regulačního šroubu proti směru hodinových ručiček se páčka spojky přiblíží k řídítkům.

Otáčením regulačního šroubu ve směru hodinových ručiček se páčka spojky oddálí od řídítek.

Rozsah nastavení je omezený.

Nastavovací šroub otáčejte jen rukou, nepoužívejte sílu.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

11.43

Kontrola/doplnění hladiny kapaliny hydraulické spojky Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina způsobuje podráždění kůže.

– Uschovávejte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Dávejte pozor, aby se vám brzdová kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí brzdové kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

– Pokud se brzdová kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se brzdová kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

Informace Hladina spojkové kapaliny stoupá s narůstajícím opotřebením lamel spojky.

V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5. Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a vedení spojky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně.

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.

F00158-10 – Uveďte do vodorovné polohy zásobní nádržku kapaliny pro hydraulickou spojku umístěnou na řídítkách.

– Vyšroubujte šrouby 1 .

– Sejměte víčko 2 s membránou – Zkontrolujte hladinu kapaliny.

3 .

Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm » Pokud hladina kapaliny neodpovídá předepsané hodnotě: – Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 138)

– Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

78

SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU 11 Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

11.44

Výměna kapaliny hydraulické spojky Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina způsobuje podráždění kůže.

– Uschovávejte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Dávejte pozor, aby se vám brzdová kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí brzdové kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

– Pokud se brzdová kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se brzdová kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

– Uveďte do vodorovné polohy zásobní nádržku kapaliny pro hydraulickou spojku umístěnou na řídítkách.

– Vyšroubujte šrouby 1 .

– Sejměte víčko 2 s membránou 3 .

F00158-10 F01597-10 (všechny modely SX‑F) – Naplňte injekční stříkačku 4 vhodnou kapalinou.

Stříkačka (50329050000)

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 138)

– Z válce unášeče spojky sejměte ochrannou krytku a nasaďte stříkačku 4 odvzdušňovací šroub s vhodným kouskem hadice na 5 .

– Odvzdušňovací šroub 5 na unašeči spojky povolte jen tolik, aby bylo možné plnění.

79

11 SERVISNÍ PRÁCE NA PODVOZKU F01598-10 F00166-10 Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapali nou, brzdová kapalina působí na lak agresivně.

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.

(XC‑F US) – Naplňte injekční stříkačku 4 vhodnou kapalinou.

Stříkačka (50329050000)

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 138)

– Z válce unášeče spojky sejměte ochrannou krytku a nasaďte stříkačku 4 s vhodným kouskem hadice na odvzdušňovací šroub 5 .

– Odvzdušňovací šroub 5 na unašeči spojky povolte jen tolik, aby bylo možné plnění.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapali nou, brzdová kapalina působí na lak agresivně.

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.

– Nyní vstřikujte kapalinu do systému tak dlouho, dokud bez bublin nedosáhne k otvoru 6 ovládacího válce.

– Průběžně odsávejte kapalinu ze zásobníku ovládacího válce, abyste předešli přetečení.

– Utáhněte odvzdušňovací šroub, sejměte stříkačku s hadicí.

Namontujte ochranný kryt.

– Zkorigujte stav spojkové kapaliny u hydraulické spojky.

Předepsaná hodnota Hladina kapaliny pod horní hranou nádrže 4 mm – Nasaďte víčko s membránou. Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

80

BRZDOVÁ SOUSTAVA 12 12.1

Kontrola mrtvého chodu páčky ruční brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Při přehřátí vypadne funkce brzdové soustavy.

Není-li na páčce ruční brzdy žádný mrtvý chod, vytvoří se v brzdové soustavě tlak na brzdu předního kola.

– Nastavte mrtvý chod na páčce ruční brzdy podle předepsané hodnoty.

– Stiskněte páčku ruční brzdy dopředu a zkontrolujte mrtvý chod A .

Mrtvý chod ruční brzdy ≥ 3 mm » Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě: – Nastavte základní polohu páčky ruční brzdy.

( str. 81)

12.2

F00153-11 Nastavení základní polohy páčky ruční brzdy Přípravná práce

– Zkontrolujte mrtvý chod páčky ruční brzdy. ( str. 81)

Hlavní práce – Podle velikosti ruky upravte základní polohu páčky ruční brzdy nastavovacím šroubem 1 .

F00153-10 Informace Otáčením nastavovacího šroubu po směru hodinových ručiček se páčka ruční brzdy oddálí od řídítek.

Otáčením nastavovacího šroubu proti směru hodino vých ručiček se páčka ruční brzdy přiblíží k řídítkům.

Rozsah nastavení je omezený.

Nastavovací šroub otáčejte jen rukou, nepoužívejte sílu.

Neprovádějte nastavení během jízdy.

12.3

Kontrola brzdových kotoučů Výstraha Nebezpečí úrazu Opotřebované brzdové kotouče snižují brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byly opotřebované brzdové kotouče neodkladně vyměněny. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) 81

12 BRZDOVÁ SOUSTAVA 402404-10 – Zkontrolujte tloušťku brzdových kotoučů vpředu a vzadu, na více místech brzdového kotouče, zda odpovídá rozměru A .

Informace Opotřebením se snižuje tloušťka brzdového kotouče v oblasti dosedací plochy brzdových obložení.

Brzdové kotouče - mez opotřebení vpředu 2,5 mm vzadu 3,5 mm » Pokud je tloušťka brzdových kotoučů nižší než přede psaná hodnota: – Vyměňte brzdový kotouč brzdy předního kola.

– Vyměňte brzdový kotouč brzdy zadního kola.

– Zkontrolujte brzdové kotouče vpředu a vzadu, zda nejsou poškozené, popraskané nebo zdeformované.

» Pokud brzdový kotouč vykazuje poškození, popraskání nebo deformaci: – Vyměňte brzdový kotouč brzdy předního kola.

– Vyměňte brzdový kotouč brzdy zadního kola.

12.4

Kontrola hladiny brzdové kapaliny brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Při nedostatečné hladině brzdové kapaliny dojde k poruše brzdové soustavy.

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou značku nebo uvedenou hodnotu, je netěsná brz dová soustava nebo jsou opotřebovaná brzdová obložení.

– Zkontrolujte brzdovou soustavu a nepokračujte v jízdě, dokud se problém neodstraní. (Váš autorizo vaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš stará brzdová kapalina snižuje brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla brzdová kapalina přední a zadní brzdy vyměňována podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Přípravná práce

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. ( str. 84)

Hlavní práce – Uveďte do vodorovné polohy vyrovnávací nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídítkách.

– Průzorem 1 zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

» Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku A : – Doplňte brzdovou kapalinu do brzdy předního kola.

( str. 83)

F00150-10 82

BRZDOVÁ SOUSTAVA 12 12.5

Doplnění brzdové kapaliny do brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Při nedostatečné hladině brzdové kapaliny dojde k poruše brzdové soustavy.

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou značku nebo uvedenou hodnotu, je netěsná brz dová soustava nebo jsou opotřebovaná brzdová obložení.

– Zkontrolujte brzdovou soustavu a nepokračujte v jízdě, dokud se problém neodstraní. (Váš autorizo vaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina způsobuje podráždění kůže.

– Uschovávejte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Dávejte pozor, aby se vám brzdová kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí brzdové kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

– Pokud se brzdová kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se brzdová kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš stará brzdová kapalina snižuje brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla brzdová kapalina přední a zadní brzdy vyměňována podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5. Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně.

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.

Přípravná práce

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy předního kola. ( str. 84)

Hlavní práce – Uveďte do vodorovné polohy vyrovnávací nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídítkách.

– Odstraňte šrouby 1 .

– Sejměte víčko 2 s membránou 3 .

F00149-10 83

12 BRZDOVÁ SOUSTAVA – Doplňte brzdovou kapalinu až po rysku Předepsaná hodnota A .

Ryska A (hladina brzdové kapaliny pod horní hranou nádrže) 5 mm

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 138)

400379-12 – Nasaďte víčko 2 s membránou a pevně je utáhněte.

3 . Našroubujte šrouby 1 Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

12.6

F00149-10 Kontrola brzdových obložení brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Opotřebovaná brzdová obložení snižují brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla opotřebovaná brzdová obložení neodkladně vyměněna. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) H01333-10 – Zkontrolujte minimální tloušťku A brzdových obložení.

Minimální tloušťka oblo žení A ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.

( str. 84)

– Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.

» Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte brzdová obložení brzdy předního kola.

( str. 84)

12.7

Výměna brzdových obložení brzdy předního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Při neodborném servisu dojde k poruše brzdové soustavy.

– Zajistěte, aby byly servisní práce a opravy prováděny odborně. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) 84

BRZDOVÁ SOUSTAVA 12 Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina způsobuje podráždění kůže.

– Uschovávejte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Dávejte pozor, aby se vám brzdová kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí brzdové kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

– Pokud se brzdová kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se brzdová kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš stará brzdová kapalina snižuje brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla brzdová kapalina přední a zadní brzdy vyměňována podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5. Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně.

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.

– Uveďte do vodorovné polohy vyrovnávací nádrž brzdové kapaliny, která je namontovaná na řídítkách.

– Vyšroubujte šrouby 1 .

– Sejměte víčko 2 s membránou 3 .

F00149-10 F00142-11 – Rukou přitlačte třmen kotoučové brzdy k brzdovému kotouči, abyste přitlačili brzdový píst a ujistěte se, že z vyrovnávací nádrže brzdové kapaliny nepřetéká žádná brzdová kapalina, příp. ji odsajte.

Informace Zajistěte, aby se při přitlačení pístů brzdy netiskl třmen kotoučové brzdy na paprsky.

– Vyjměte pružinové závlačky brzdová obložení.

4 , vytáhněte čep 5 a vyjměte – Vyčistěte třmen kotoučové brzdy a držák třmenu kotoučové brzdy.

85

12 BRZDOVÁ SOUSTAVA – Zkontrolujte správnou polohu pérového plechu kotoučové brzdy a kluzného plechu 7 6 v třmenu v držáku třmenu kotoučové brzdy.

100397-01 – Nasaďte nová brzdová obložení, nasaďte čep tujte pružinové závlačky 4 .

5 a namon Informace Brzdová obložení vyměňujte vždy v sadách.

– Několikrát stiskněte páčku ruční brzdy, až brzdová obložení dosednou na brzdový kotouč a vznikne tlakový bod.

F00154-10 – Upravte hladinu brzdové kapaliny až k rysce Předepsaná hodnota A .

Ryska A (hladina brzdové kapaliny pod horní hranou nádrže) 5 mm

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 138)

– Nasaďte víčko 2 – Našroubujte šrouby s membránou 1 3 .

a pevně je utáhněte.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

12.8

F00148-10 Kontrola mrtvého chodu nožní brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Při přehřátí vypadne funkce brzdové soustavy.

Není-li na nožní brzdě žádný mrtvý chod, vytvoří se v brzdové soustavě tlak na brzdu zadního kola.

– Nastavte mrtvý chod na nožní brzdě podle předepsané hodnoty.

86

BRZDOVÁ SOUSTAVA 12 402026-10 – Vyvěste pružinu 1 .

– Pohybujte páčkou nožní brzdy mezi koncovým dorazem a kontaktem s pístem brzdového válce tam a zpět a zkontrolujte mrtvý chod A .

Předepsaná hodnota Mrtvý chod pedálu nožní brzdy 3 … 5 mm » Pokud mrtvý chod neodpovídá předepsané hodnotě: – Nastavte základní polohu pedálu nožní brzdy.

( str. 87)

– Zavěste pružinu 1 .

12.9

Nastavení základní polohy pedálu nožní brzdy Výstraha Nebezpečí úrazu Při přehřátí vypadne funkce brzdové soustavy.

Není-li na nožní brzdě žádný mrtvý chod, vytvoří se v brzdové soustavě tlak na brzdu zadního kola.

– Nastavte mrtvý chod na nožní brzdě podle předepsané hodnoty.

F01599-10 – Vyvěste pružinu 1 .

– Povolte matici 4 a otáčejte zpět tlačnou tyčkou dosáhnete maximálního mrtvého chodu.

5 , až – Pro individuální nastavení základní polohy nožní brzdy povolte matku 2 a odpovídajícím způsobem otáčejte šroubem 3 .

Informace Rozsah nastavení je omezený.

– Otáčejte tlačnou tyčkou chodu A 5 natolik, až dosáhnete mrtvého . Popřípadě upravte základní polohu páčky nožní brzdy.

Předepsaná hodnota Mrtvý chod pedálu nožní brzdy 3 … 5 mm – Podržte tlačnou tyčku 5 Předepsaná hodnota proti a utáhněte matici 4 .

Zbývající matice podvozku M6 10 Nm – Podržte šroub 3 proti a utáhněte matici Předepsaná hodnota 2 .

Matice dorazu pedálu nožní brzdy M8 20 Nm – Zavěste pružinu 1 .

87

12 BRZDOVÁ SOUSTAVA 12.10

Kontrola hladiny brzdové kapaliny u brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Při nedostatečné hladině brzdové kapaliny dojde k poruše brzdové soustavy.

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou značku nebo uvedenou hodnotu, je netěsná brz dová soustava nebo jsou opotřebovaná brzdová obložení.

– Zkontrolujte brzdovou soustavu a nepokračujte v jízdě, dokud se problém neodstraní. (Váš autorizo vaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš stará brzdová kapalina snižuje brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla brzdová kapalina přední a zadní brzdy vyměňována podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Přípravná práce

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. ( str. 89)

Hlavní práce – Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Průzorem 1 zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

» Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku A : – Doplňte brzdovou kapalinu do brzdy zadního kola.

( str. 88)

12.11

F01605-10 Doplnění brzdové kapaliny do brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Při nedostatečné hladině brzdové kapaliny dojde k poruše brzdové soustavy.

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod uvedenou značku nebo uvedenou hodnotu, je netěsná brz dová soustava nebo jsou opotřebovaná brzdová obložení.

– Zkontrolujte brzdovou soustavu a nepokračujte v jízdě, dokud se problém neodstraní. (Váš autorizo vaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina způsobuje podráždění kůže.

– Uschovávejte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Dávejte pozor, aby se vám brzdová kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí brzdové kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

– Pokud se brzdová kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se brzdová kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

88

BRZDOVÁ SOUSTAVA 12 Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš stará brzdová kapalina snižuje brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla brzdová kapalina přední a zadní brzdy vyměňována podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5. Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně.

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.

F01546-10 Přípravná práce

– Zkontrolujte brzdová obložení brzdy zadního kola. (

Hlavní práce – Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Odstraňte šroubovací uzávěr O-kroužkem.

1 s membránou 2 a – Doplňte brzdovou kapalinu až po značku A .

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 138)

str. 89)

– Našroubujte uzávěr s membránou a o-kroužkem a pevně jej utáhněte.

Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

12.12

Kontrola brzdových obložení brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Opotřebovaná brzdová obložení snižují brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla opotřebovaná brzdová obložení neodkladně vyměněna. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) M01180-10 – Zkontrolujte minimální tloušťku A brzdových obložení.

Minimální tloušťka oblo žení A ≥ 1 mm » Pokud je tloušťka nižší než minimální tloušťka obložení: – Vyměňte obložení brzdy zadního kola.

( str. 90)

– Zkontrolujte brzdová obložení, zda nejsou poškozená nebo popraskaná.

» Pokud je vidět poškození nebo praskliny: – Vyměňte obložení brzdy zadního kola.

( str. 90)

89

12 BRZDOVÁ SOUSTAVA 12.13

Výměna brzdových obložení brzdy zadního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Při neodborném servisu dojde k poruše brzdové soustavy.

– Zajistěte, aby byly servisní práce a opravy prováděny odborně. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Výstraha Podráždění kůže Brzdová kapalina způsobuje podráždění kůže.

– Uschovávejte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.

– Dávejte pozor, aby se vám brzdová kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí brzdové kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

– Pokud se brzdová kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se brzdová kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

Výstraha Nebezpečí úrazu Příliš stará brzdová kapalina snižuje brzdný účinek.

– Zajistěte, aby byla brzdová kapalina přední a zadní brzdy vyměňována podle servisního plánu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5. Je na bázi silikonového oleje a je purpurově zabarvená. Těsnění a brzdové hadičky nejsou konstruovány pro brzdovou kapalinu DOT 5.

Zabraňte styku lakovaných částí s brzdovou kapalinou, brzdová kapalina působí na lak agresivně.

Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.

– Postavte vozidlo do svislé polohy.

– Odstraňte šroubovací uzávěr O-kroužkem.

1 s membránou 2 a F01600-10 90

BRZDOVÁ SOUSTAVA 12 F00155-10 – Rukou přitlačte třmen kotoučové brzdy k brzdovému kotouči, abyste přitlačili brzdový píst a ujistěte se, že z vyrovnávací nádrže brzdové kapaliny nepřetéká žádná brzdová kapalina, příp. ji odsajte.

Informace Zajistěte, aby se při přitlačení pístu brzdy netiskl třmen kotoučové brzdy na paprsky.

– Vyjměte pružinové závlačky brzdová obložení.

3 , vytáhněte čep 4 a vyjměte – Vyčistěte třmen kotoučové brzdy a držák třmenu kotoučové brzdy.

– Zkontrolujte správnou polohu pérového plechu kotoučové brzdy a kluzného plechu 6 5 v třmenu v držáku třmenu kotoučové brzdy.

Informace Šipka na pérovém plechu ukazuje ve směru otáčení brzdového kotouče.

S01251-10 H00025-10 F01546-10 – Nasaďte nová brzdová obložení, nasaďte čep tujte pružinové závlačky 3 .

4 a namon Informace Brzdová obložení vyměňujte vždy v sadách.

Zajistěte, aby rozpojovací plech na té straně brzdového obložení, kde se nachází píst brzdy.

7 byl namontován – Několikrát stiskněte nožní brzdu, dokud brzdová obložení nedosednou k brzdovému kotouči a nevznikne tlakový bod.

– Upravte hladinu brzdové kapaliny až ke značce A .

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 138)

– Našroubujte šroubovací uzávěr kroužkem a pevně jej utáhněte.

1 s membránou 2 a O Informace Rozlitou nebo přeteklou brzdovou kapalinu ihned smyjte vodou.

91

13 KOLA, PNEUMATIKY 13.1

Demontáž předního kola Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

Hlavní práce – Přitiskněte rukou třmen kotoučové brzdy k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout písty brzdy.

Informace Zajistěte, aby se při přitlačení pístů brzdy netiskl třmen kotoučové brzdy na paprsky.

F00142-10 – Povolte šroub 1 o několik otáček.

– Povolte šrouby 2 – Zatlačte na šroub covky vidlice.

– Vyšroubujte šroub .

1 1 , aby se výsuvný čep vysunul z kon .

F00141-10 F00140-10 Výstraha Nebezpečí úrazu Poškozené brzdové kotouče sni žují brzdný účinek.

– Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brz dový kotouč.

– Podržte přední kolo a vyjměte výsuvný čep. Vyjměte přední kolo z vidlice.

Informace Netiskněte páčku ruční brzdy při demontovaném před ním kole.

– Odstraňte distanční objímky 3 .

H00934-10 92

KOLA, PNEUMATIKY 13 13.2

Montáž předního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Olej nebo tuk na brzdových kotoučích snižuje brzdný účinek.

– Udržujte brzdové kotouče vždy bez oleje a tuku.

– V případě potřeby vyčistěte brzdové kotouče čističem na brzdy.

H00935-10 F00141-11 – Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebo vané.

» Pokud je ložisko kola poškozené nebo opotřebované: – Vyměňte ložisko předního kola.

– Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele chy A distančních objímek.

1 a třecí plo-

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( Mazivo s dlouhodobým účinkem ( str. 140)

– Nasaďte distanční objímky.

– Vyčistěte a lehce namažte výsuvný čep kola.

str. 140)

– Vsaďte přední kolo a nasaďte výsuvný čep.

Brzdová obložení jsou správně umístěná.

– Našroubujte šroub 2 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Šroub výsuvného čepu kola vpředu M20x1,5 35 Nm – Několikrát stiskněte páčku ruční brzdy, dokud brzdová oblo žení nedosednou k brzdovému kotouči.

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

– Stiskněte brzdu předního kola a několikrát silně stlačte pru žinu vidlice.

Vidlice se srovnají.

– Utáhněte šrouby 3 .

Předepsaná hodnota Šroub u koncovky vidlice M8 15 Nm 13.3

Demontáž zadního kola Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

93

13 KOLA, PNEUMATIKY Hlavní práce – Přitiskněte rukou třmen kotoučové brzdy k brzdovému kotouči, abyste mohli vymáčknout píst brzdy.

Informace Zajistěte, aby se při přitlačení pístu brzdy netiskl třmen kotoučové brzdy na paprsky.

– Odšroubujte matici 1 .

– Demontujte napínák řetězu 2 . Výsuvný čep 3 vytáhněte pouze tak daleko, aby se zadní kolo dalo posunout dopředu.

– Posuňte zadní kolo co nejvíce dopředu. Sejměte řetěz z řetě zového kola.

Informace Zakrytím chraňte součásti před poškozením.

V00296-10 Výstraha Nebezpečí úrazu Poškozené brzdové kotouče sni žují brzdný účinek.

– Kolo vždy odkládejte tak, aby se nepoškodil brz dový kotouč.

– Podržte zadní kolo a vyjměte výsuvný čep. Vyjměte zadní kolo z kyvné vidlice.

Informace Při demontovaném zadním kole neaktivujte nožní brzdu.

– Odstraňte distanční objímky 4 .

13.4

H03002-10 Montáž zadního kola Výstraha Nebezpečí úrazu Olej nebo tuk na brzdových kotoučích snižuje brzdný účinek.

– Udržujte brzdové kotouče vždy bez oleje a tuku.

– V případě potřeby vyčistěte brzdové kotouče čističem na brzdy.

94

KOLA, PNEUMATIKY 13 H03001-10 Hlavní práce – Zkontrolujte ložisko kola, zda není poškozené nebo opotřebo vané.

» Pokud je ložisko kola poškozené nebo opotřebované: – Vyměňte ložisko zadního kola.

– Vyčistěte a namažte těsnící kroužky hřídele chy A distančních objímek.

1 a třecí plo-

Mazivo s dlouhodobým účinkem ( Mazivo s dlouhodobým účinkem ( str. 140)

– Nasaďte distanční objímky.

– Vyčistěte a lehce namažte výsuvný čep kola.

str. 140)

– Vsaďte zadní kolo a nasaďte výsuvný čep 2 .

Brzdová obložení jsou správně umístěná.

– Nasaďte řetěz.

V00297-10 V00298-10 – Nastavte napínáky řetězu zatím neutahujte.

3 . Namontujte matici 4 , ale – Ujistěte se, že napínáky řetězu šroubům 5 .

– Zkontrolujte napnutí řetězu. (

3 dosedají k nastavovacím

str. 72)

– Utáhněte matici 4 .

Předepsaná hodnota Matice u zadního výsuvného čepu kola M25x1,5 80 Nm Informace Díky velkému rozsahu možného nastavení napínáků řetězu (32 mm) lze jezdit na různé sekundární převody při stejné délce řetězu.

Napínáky řetězu 3 lze otočit o 180°.

– Několikrát stiskněte nožní brzdu, dokud brzdová obložení nedosednou k brzdovému kotouči a nevznikne tlakový bod.

Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

95

13 KOLA, PNEUMATIKY 13.5

Kontrola stavu pneumatik Informace Namontujte jen pneumatiky schválené a/nebo doporučené KTM.

Jiné pneumatiky se mohou negativně projevit v chování při jízdě.

Typ pneumatik, jejich stav a tlak v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu při jízdě.

Přední a zadní kolo smí mít pouze pneumatiky se stejně upraveným profilem.

Sjeté pneumatiky se zvláště nepříznivě projeví na chování při jízdě na mokrém podkladu.

Přípravná práce

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

Hlavní práce – Zkontrolujte přední i zadní pneumatiku, zda na nich nejsou zářezy, zaražené předměty nebo jiná poškození.

» Pokud má pneumatika zářezy, vtlačené předměty nebo vykazuje jiná poškození: – Vyměňte pneumatiku.

400602-10 H01144-01 – Zkontrolujte stáří pneumatik.

Informace Datum výroby pneumatik je obvykle obsaženo v popisu pneumatiky a je vyjádřeno posledními čtyřmi číslicemi označení DOT. První dvě číslice označují týden výroby a poslední dvě číslice rok výroby.

KTM doporučuje vyměnit pneumatiky nejpozději po 5 letech, nezávisle na skutečném opotřebení.

» Pokud je pneumatika starší než 5 let: – Vyměňte pneumatiku.

Následná práce

– Sejměte motocykl ze stojanu. ( str. 49)

13.6

Kontrola tlaku v pneumatikách Informace Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání pneumatiky.

Správný tlak vzduchu v pneumatikách zaručuje optimální jízdní komfort a maximální životnost pneuma tiky.

96

KOLA, PNEUMATIKY 13 400695-01 – Demontujte ochranný kryt.

– Tlak vzduchu kontrolujte při studených pneumatikách.

Tlak v pneumatikách v terénu vpředu vzadu 1,0 bar 1,0 bar » Pokud tlak v pneumatikách neodpovídá předepsané hod notě: – Upravte tlak v pneumatikách.

– Namontujte ochrannou krytku.

13.7

Kontrola napnutí paprsků Výstraha Nebezpečí úrazu Nesprávně napnuté paprsky zhoršují jízdní vlastnosti a vedou k následným škodám.

Pokud jsou paprsky napnuté příliš pevně, mohou v důsledku přetížení prasknout. Pokud jsou paprsky napnuté příliš volně, dochází k boční nebo radiální házivosti kola. Následkem je uvolnění dalších paprsků.

– Kontrolujte pravidelně napnutí paprsků, zejména u nového vozidla. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) 400694-01 – Na každý paprsek lehce poklepejte kovovým koncem šroubo váku.

Informace Frekvence tónů je závislá na délce paprsku a jeho prů měru.

Pokud se u jednotlivých stejně dlouhých a stejně sil ných paprsků ozývají různé tóny, ukazuje to na roz dílné napnutí paprsků.

Musí zaznít čistý tón.

» Pokud je napnutí paprsků různé: – Upravte napnutí paprsků.

– Zkontrolujte točivý moment paprsků.

Předepsaná hodnota Uchycení paprsků předního kola Uchycení paprsků zadního kola M4,5 M4,5 Sada momentových klíčů (58429094000) 6 Nm 6 Nm 97

14 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 14.1

Demontáž 12V baterie Pozor Nebezpečí popálení Regulátor napětí je při provozu vozidla velice horký.

– Před prováděním prací nechte regulátor napětí vychladnout.

Upozornění Ohrožení životního prostředí 12 V baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí.

– Nelikvidujte 12 V baterie v domovním odpadu.

– Odevzdejte 12 V baterie do sběrného místa starých baterií.

Přípravná práce – Stiskněte zkratovací tlačítko motoru, až se motor zastaví.

– Demontujte sedačku. (

při volnoběžných otáčkách

str. 61)

Hlavní práce – Zavěste regulátor napětí ke straně.

– Odpojte od 12V baterie kabel k zápornému pólu – Stáhněte kryt kladného pólu ke kladnému pólu.

2 1 .

a odpojte z 12V baterie kabel – Vyšroubujte šroub 3 .

– Zatáhněte přidržovací třmen rii směrem nahoru.

4 dopředu a vyjměte 12V bate F00138-10 14.2

Montáž 12V baterie H00386-10 Hlavní práce – Vsaďte 12V baterii do přihrádky póly směrem dopředu a zajis těte ji přidržovacím třmenem 1 .

12V baterie (HJTZ5S-FP-C) ( str. 131)

– Našroubujte šroub 2 Předepsaná hodnota a pevně ho dotáhněte.

Zbývající šrouby podvozku M6 10 Nm – Připojte k 12V baterii kabel ke kladnému pólu Předepsaná hodnota Šroub pólu baterie M5 3 2,5 Nm .

– Připojte k 12V baterii kabel k zápornému pólu Předepsaná hodnota 4 .

Šroub pólu baterie M5 2,5 Nm Kontaktní podložky a oka kabelů 6 A se musí namontovat pod šrouby , ozubením k pólu baterie.

5 – Na kladný pól nasuňte kryt – Uložte regulátor napětí.

7 .

Následná práce

– Namontujte sedačku. ( str. 62)

98

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 14 14.3

Nabíjení 12V baterie Výstraha Nebezpečí úrazu 12 V baterie obsahují škodlivé látky.

– Uschovávejte 12 V baterie mimo dosah dětí.

– Nepřibližujte 12 V baterie k jiskrám nebo otevřenému ohni.

– Nabíjejte 12 V baterie jen v dobře větraných prostorách.

– Při nabíjení 12 V baterií dodržujte minimální vzdálenost od hořlavých látek.

minimální vzdálenost 1 m – Nenabíjejte hluboce vybité 12 V baterie, když není dosaženo minimální napětí.

minimální napětí před začátkem nabíjení 9 V – 12 V baterie, které nedosahují minimálního napětí, řádně zlikvidujte.

Upozornění Ohrožení životního prostředí 12 V baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí.

– Nelikvidujte 12 V baterie v domovním odpadu.

– Odevzdejte 12 V baterie do sběrného místa starých baterií.

Informace I když je 12V baterie bez zátěže, ztrácí každý den náboj.

Pro životnost 12V baterie je velmi důležitý stav nabití a způsob nabíjení.

Rychlonabíjení s vyšším proudem se negativně projeví na životnosti baterie.

Překročí-li se nabíjecí proud, napětí nebo doba nabíjení, 12V baterie se zničí.

Pokud došlo při startování k vybití 12V baterie, je nutné 12V baterii ihned nabít.

Při delším stání ve vybitém stavu dochází k hlubokému vybití a ke ztrátě kapacity a 12V baterie se zničí.

12V baterie je bezúdržbová.

F01568-10 Přípravná práce – Stiskněte zkratovací tlačítko motoru, až se motor zastaví.

– Demontujte sedačku. (

při volnoběžných otáčkách

str. 61)

– Demontujte 12V baterii.

( str. 98)

Hlavní práce – Zkontrolujte napětí baterie.

» Napětí baterie: < 9 V – Nenabíjejte 12V baterii.

– Vyměňte 12V baterii a starou 12V baterii řádně zlikvi dujte.

» Pokud je dosažena předepsaná hodnota: Napětí baterie: ≥ 9 V – Připojte k 12V baterii nabíječku. Zapněte nabíječku.

99

14 ELEKTRICKÁ SOUSTAVA Předepsaná hodnota Nesmí být překročen nabíjecí proud, napětí ani doba nabíjení.

Maximální nabíjecí napětí Maximální nabíjecí proud 14,4 V 3,0 A Maximální doba nabíjení 24 h Pokud s motocyklem nejezdíte, pravidelně 12V baterii dobíjejte.

6 měsíců Nabíječka baterie (EU) (79629974000) Alternativa 1 Nabíječka baterie (US) (79629974500) Tyto nabíječky testují, zda 12V baterie udržuje napětí.

Mimo to je při použití těchto nabíječek vyloučeno pře bití 12V baterie. Doba nabíjení může být delší při níz kých teplotách.

Tyto nabíječky jsou určeny výhradně pro lithium‑železo-fosfátové baterie. Dbejte přiloženého návodu k KTM PowerParts.

Informace V žádném případě neodstraňujte víko 1 .

– Po nabití vypněte nabíječku a odpojte ji od 12V baterie.

Následná práce – Namontujte 12V baterii.

– Namontujte sedačku. (

( str. 98)

str. 62)

14.4

Výměna hlavní pojistky Výstraha Nebezpečí požáru Nesprávné pojistky přetěžují elektrickou soustavu.

– Používejte jen pojistky s předepsanou hodnotou ampérů.

– Žádné pojistky nepřemosťujte ani neopravujte.

Informace Hlavní pojistkou jsou jištěny všechny elektrické spotřebiče vozidla. Nachází se ve skříni startovacího relé pod sedačkou.

Přípravná práce – Stiskněte zkratovací tlačítko motoru, až se motor zastaví.

– Demontujte sedačku. (

při volnoběžných otáčkách

str. 61)

100

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA 14 Hlavní práce – Vytáhněte startovací relé 1 z držáku.

S02303-10 – Sejměte ochranné kryty 2 .

– Vyjměte vadnou hlavní pojistku 3 .

Informace Vadná pojistka má přerušený tavný drát A .

Ve startovacím relé je zastrčena náhradní pojistka 4 .

– Nasaďte novou hlavní pojistku.

Pojistka (58011109110) ( str. 131)

– Zkontrolujte funkci elektrické soustavy.

Tip Vložte novou náhradní pojistku, abyste ji měli v pří padě potřeby k dispozici.

– Nasaďte ochranné kryty.

– Nasaďte startovací relé do držáku a uložte kabel.

S02304-10 Následná práce

– Namontujte sedačku. ( str. 62)

101

15 CHLADICÍ SYSTÉM 15.1

15.2

Chladicí systém F01601-10 Vodním čerpadlem 1 v motoru je vytvářen vynucený oběh chla dicí kapaliny.

Tlak v chladicím systému, vzniklý při zahřátí, se reguluje ventilem v uzávěru chladiče 2 . Uvedená teplota chladicí kapaliny je pří pustná, aniž by se muselo počítat s funkčními poruchami.

120 °C Chlazení se provádí proudem vzduchu.

Čím je nižší rychlost, tím menší je chladicí účinek. Chladicí účinek rovněž snižují špinavá žebra chladiče.

Kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Je-li motor nebo chladicí systém zahřátý na provozní teplotu, neotvírejte chladič, ani hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému.

– Než otevřete chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému, nechte chladicí systém a motor vychladnout.

– Při opaření ihned podržte postižené místo pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Uschovávejte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

– Dávejte pozor, aby se vám chladicí kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se chladicí kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se chladicí kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

400243-10 Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl kolmo na vodorovnou plochu.

– Sejměte uzávěr chladiče.

– Zkontrolujte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

−25 … −45 °C » Pokud mrazuvzdornost chladicí kapaliny neodpovídá pře depsané hodnotě: – Upravte mrazuvzdornost chladicí kapaliny.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

Hladina chladicí kapaliny nad lamelami chladiče A 10 mm » Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsa nou hodnotou: – Upravte hladinu chladicí kapaliny.

Chladicí kapalina ( str. 138)

102

CHLADICÍ SYSTÉM 15 – Namontujte uzávěr chladiče.

15.3

Kontrola hladiny chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Je-li motor nebo chladicí systém zahřátý na provozní teplotu, neotvírejte chladič, ani hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému.

– Než otevřete chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému, nechte chladicí systém a motor vychladnout.

– Při opaření ihned podržte postižené místo pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Uschovávejte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

– Dávejte pozor, aby se vám chladicí kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se chladicí kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se chladicí kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

400243-10 Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl kolmo na vodorovnou plochu.

– Sejměte uzávěr chladiče.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

Hladina chladicí kapaliny nad lamelami chladiče A 10 mm » Pokud hladina chladicí kapaliny nesouhlasí s předepsa nou hodnotou: – Upravte hladinu chladicí kapaliny.

Chladicí kapalina (

– Namontujte uzávěr chladiče.

str. 138)

15.4

Vypuštění chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Je-li motor nebo chladicí systém zahřátý na provozní teplotu, neotvírejte chladič, ani hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému.

– Než otevřete chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému, nechte chladicí systém a motor vychladnout.

– Při opaření ihned podržte postižené místo pod vlažnou vodou.

103

15 CHLADICÍ SYSTÉM Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Uschovávejte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

– Dávejte pozor, aby se vám chladicí kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se chladicí kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se chladicí kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

F01601-11 Podmínka Motor je studený.

– Postavte motocykl do svislé polohy.

– Postavte pod víko vodního čerpadla vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte šroub 1 . Sejměte uzávěr chladiče 2 .

– Nechte zcela vytéci chladicí kapalinu.

– Našroubujte šroub jej utáhněte.

1 Předepsaná hodnota s novým těsnicím kroužkem a pevně Šroub víka vodní pumpy M6 10 Nm 15.5

Naplnění nádrže chladicí kapalinou Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Uschovávejte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

– Dávejte pozor, aby se vám chladicí kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se chladicí kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se chladicí kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

F01602-10 – Zajistěte, aby šroub 1 byl pevně dotažen.

– Postavte motocykl do svislé polohy.

– Doplňte chladicí kapalinu až po rysku diče.

Předepsaná hodnota A nad lamelami chla Měrka chladiče A nad lamelami 10 mm Chladicí kapalina 0,95 l

(

Chladicí kapalina

str. 138)

– Namontujte uzávěr chladiče.

– Proveďte krátkou zkušební jízdu.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. ( str. 103)

104

CHLADICÍ SYSTÉM 15 15.6

Výměna chladicí kapaliny Výstraha Nebezpečí opaření Chladicí kapalina je při provozu motocyklu velice horká a je pod tlakem.

– Je-li motor nebo chladicí systém zahřátý na provozní teplotu, neotvírejte chladič, ani hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému.

– Než otevřete chladič, hadice chladiče nebo jiné součásti chladicího systému, nechte chladicí systém a motor vychladnout.

– Při opaření ihned podržte postižené místo pod vlažnou vodou.

Výstraha Nebezpečí otravy Chladicí kapalina je jedovatá a poškozuje zdraví.

– Uschovávejte chladicí kapalinu mimo dosah dětí.

– Dávejte pozor, aby se vám chladicí kapalina nedostala do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí chladicí kapaliny ihned vyhledejte lékaře.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se chladicí kapalina dostala do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se chladicí kapalina dostala na oděv, vyměňte jej.

Podmínka Motor je studený.

Hlavní práce – Postavte motocykl do svislé polohy.

– Postavte pod víko vodního čerpadla vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte šroub 1 . Sejměte uzávěr chladiče 2 .

– Nechte zcela vytéci chladicí kapalinu.

F01601-11 F01602-10 – Našroubujte šroub jej utáhněte.

1 s novým těsnicím kroužkem a pevně Předepsaná hodnota Šroub víka vodní pumpy M6 10 Nm – Doplňte chladicí kapalinu až po rysku diče.

Předepsaná hodnota A nad lamelami chla Měrka chladiče A nad lamelami 10 mm Chladicí kapalina 0,95 l

(

Chladicí kapalina

str. 138)

– Namontujte uzávěr chladiče.

– Proveďte krátkou zkušební jízdu.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. (

Následná práce

str. 103)

105

16 VYLADĚNÍ MOTORU 16.1

Kontrola vůle plynového bovdenu 400192-11 – Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.

– Řídítka nastavte rovně. Pohybujte sem a tam otočnou rukojetí plynu a zjistěte vůli plynového bovdenu A .

Vůle plynového bovdenu 3 … 5 mm » Pokud vůle plynového bovdenu nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Nastavte vůli plynového bovdenu.

( str. 106)

– Zatlačte tlačítko pro studený start až na doraz.

Otočí-li se otočnou rukojetí plynu dopředu, zaskočí tlačítko pro studený start zpět do výchozí polohy.

» Pokud tlačítko pro studený start nezaskočí do výchozí polohy: – Nastavte vůli plynového bovdenu.

( str. 106)

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavřeném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

– Nastartujte motor a nechte ho běžet při otáčkách volnoběhu.

Pohybujte řídítky v celém rozsahu řízení sem a tam.

Otáčky volnoběhu se nesmí měnit.

» Pokud se otáčky volnoběhu mění: – Nastavte vůli plynového bovdenu.

( str. 106)

16.2

Nastavení vůle plynového bovdenu Informace Je-li již zajištěno správné uložení plynových bovdenů, nemusí se demontovat palivová nádrž.

Přípravná práce

– Demontujte sedačku. ( str. 61)

– Demontujte palivovou nádrž.

( str. 67)

– Zkontrolujte uložení plynového bovdenu. ( str. 76)

106

VYLADĚNÍ MOTORU 16 F01603-10 F01604-10 Hlavní práce (všechny modely SX‑F) – Řídítka nastavte rovně.

– Odsuňte manžetu – Povolte matici 2 .

1 .

– Regulační šroub – Povolte matici 4 3 .

úplně zašroubujte.

– Zatlačte tlačítko pro studený start 6 až na doraz.

– Otočte regulační šroub nové rukojeti dopředu dostalo tlačítko pro studený start do základní polohy.

5 tak, aby se při otočení ply – Utáhněte matici 4 .

– Regulační šroub 3 otočte tak, aby u otočné plynové rukojeti byla vůle plynového bovdenu.

Předepsaná hodnota Vůle plynového bovdenu 3 … 5 mm – Utáhněte matici – Nasuňte manžetu 2 .

1 .

– Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.

(XC‑F US) – Řídítka nastavte rovně.

– Odsuňte manžetu 1 .

– Povolte matici 2 – Regulační šroub .

3 úplně zašroubujte.

– Povolte matici 4 .

– Zatlačte tlačítko pro studený start 6 až na doraz.

– Otočte regulační šroub nové rukojeti dopředu dostalo tlačítko pro studený start do základní polohy.

5 tak, aby se při otočení ply – Utáhněte matici 4 .

– Regulační šroub 3 otočte tak, aby u otočné plynové rukojeti byla vůle plynového bovdenu.

Předepsaná hodnota Vůle plynového bovdenu 3 … 5 mm – Utáhněte matici – Nasuňte manžetu 2 .

1 .

– Zkontrolujte lehkost chodu otočné rukojeti plynu.

Následná práce

– Zkontrolujte vůli plynového bovdenu. ( str. 106)

107

16 VYLADĚNÍ MOTORU 16.3

Nastavení charakteristiky přívodu plynu Informace Na otočné rukojeti plynu se může změnit charakteristika přívodu plynu výměnou kulisy.

Kulisa s jinou charakteristikou se dodává s vozidlem.

Hlavní práce – Odsuňte manžetu – Vyšroubujte šrouby 1 .

2 a vyjměte poloviční skořepiny 3 .

– Vyvěste plynové bovdeny a vyjměte trubku rukojeti.

F00130-10 – Sejměte kulisu 4 z trubky rukojeti 5 .

– Na trubku rukojeti nasaďte požadovanou kulisu.

Předepsaná hodnota Musí být vidět nápis OUTSIDE. Značka těna u značky B .

A musí být umís Kulisa černá (79002014100) Alternativa 1 Kulisa šedá (79002014000) Informace Šedá kulisa otvírá škrticí klapku pomaleji.

Černá kulisa otvírá škrticí klapku rychleji.

Ve stavu při dodání je namontovaná černá kulisa.

102246-10 F00131-10 – Vyčistěte řídítka zvenku a trubku rukojeti zevnitř. Nasaďte trubku rukojeti na řídítka.

– Zavěste plynové bovdeny do kulisy a správně je uložte.

– Nasaďte poloviční skořepiny pevně je utáhněte.

Předepsaná hodnota 3 , namontujte šrouby 2 a Šroub otočné rukojeti plynu M6 5 Nm – Nasuňte manžetu jeti plynu.

1 a zkontrolujte lehký chod otočné ruko Následná práce

– Zkontrolujte vůli plynového bovdenu. ( str. 106)

108

VYLADĚNÍ MOTORU 16 16.4

Změna charakteristiky Informace Požadovanou charakteristiku motoru lze aktivovat tlačítkem MAP na kombinovaném spínači.

Naposledy zvolené nastavení je aktivované i po dalším nastartování.

U každé elektronické charakteristiky motoru lze navíc tlačítkem TC aktivovat kontrolu trakce.

Elektronickou charakteristiku motoru lze zapnout nebo vypnout i během jízdy.

Aktivování STANDARDNÍ elektronické charakteristiky motoru: – Stiskněte tlačítko MAP, dokud se nerozsvítí LED 1.

Předepsaná hodnota Otáčky motoru < 4 000 ot/min STANDARD – vyrovnaná reakce H02889-01 Aktivování ADVANCED elektronické charakteristiky motoru: – Stiskněte tlačítko MAP, dokud se nerozsvítí LED 2.

Předepsaná hodnota Otáčky motoru < 4 000 ot/min ADVANCED – přímá reakce 16.5

H02886-01 Nastavení otáček volnoběhu Výstraha Nebezpečí úrazu Při příliš nízkých otáčkách volnoběhu může motor náhle zhasnout.

– Nastavte otáčky volnoběhu na předepsanou hodnotu. (Váš autorizovaný odborný servis KTM Vám rád pomůže.) 109

16 VYLADĚNÍ MOTORU F01579-10 – Zahřejte motor.

Tlačítko pro studený start deaktivováno – Tlačítko pro

studený start je v základní poloze. ( str. 19)

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavřeném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

– Otočením regulačního šroubu otáček volnoběhu otáčky volnoběhu.

1 Předepsaná hodnota nastavte Počet otáček volnoběhu 2 250 … 2 350 ot/min Otáčkoměr (45129075000) Informace Otáčení proti směru hodinových ručiček snižuje otáčky volnoběhu.

Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšuje otáčky volnoběhu.

16.6

Zaučení polohy škrticí klapky Informace Rozpozná-li řídicí jednotka, že musí být při otáčkách volnoběhu znovu zaučena poloha škrticí klapky, začne blikat 2x za sekundu kontrolka chybné funkce.

110

VYLADĚNÍ MOTORU 16 H02263-10 Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavřeném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

– Nechte vozidlo běžet při otáčkách volnoběhu.

Jakmile je zaučení ukončeno, kontrolka chybné funkce přestane blikat.

Informace Je-li motor příliš zahřátý, proveďte jízdu se středními otáčkami pro jeho ochlazení.

Potom motor nevypínejte, ale nechte dál běžet s volno běžnými otáčkami, dokud se zaučení neukončí.

16.7

Kontrola základní polohy řadicí páky Informace Řadicí páka v základní poloze se nesmí za jízdy opírat o botu.

Řadicí páka trvale opřená o botu způsobuje nadměrné namáhání převodovky.

– Posaďte se na vozidlo do jízdní polohy a změřte vzdálenost A mezi horní hranou boty a řadicí pákou.

Vzdálenost řadicí páky od horní hrany boty 10 … 20 mm » Pokud vzdálenost nesouhlasí s předepsanou hodnotou: – Nastavte základní polohu řadicí páky.

( str. 111)

16.8

400692-10 Nastavení základní polohy řadicí páky – Vyšroubujte šroub páku 2 .

1 s podložkami a vyjměte řadicí 401950-12 111

16 VYLADĚNÍ MOTORU 401951-10 – Vyčistěte ozubení A řadicí páky a rozvodového hřídele.

– Nasaďte řadicí páku do požadované polohy na rozvodový hří del a uveďte ozubení do záběru.

Informace Rozsah nastavení je omezený.

Řadicí páka se při řazení nesmí dotýkat žádných sou částí vozidla.

– Našroubujte a utáhněte šroub Předepsaná hodnota 1 s podložkami.

Šroub řadicí páky M6 14 Nm Loctite ® 243™ 112

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 17 17.1

Výměna palivového sítka Nebezpečí Nebezpečí požáru Palivo je snadno vznětlivé.

Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná a při přeplnění může unikat.

– Netankujte do vozidla palivo v blízkosti otevřeného ohně nebo zapálených cigaret.

– Při tankování paliva vypněte motor.

– Ujistěte se, že se žádné palivo nerozlilo, zejména na horké části vozidla.

– Rozlité palivo ihned důkladně setřete.

– Řiďte se údaji o tankování paliva.

Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí paliva ihned vyhledejte lékaře.

– Nenadýchejte se palivových výparů.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se palivo dostalo do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se palivo dostalo na oděv, vyměňte jej.

Upozornění Ohrožení životního prostředí Nesprávné zacházení s palivem ohrožuje životní prostředí.

– Nenechte palivo proniknout do podzemních vod, do půdy nebo do kanalizace.

F01607-10 (všechny modely SX‑F) – Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte konektory palivového vedení.

1 Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala vstřikovací ventil!

– Rozpojte spojky palivového vedení.

Informace Z palivové hadice může vytéci zbytek paliva.

– Vytáhněte palivové sítko 2 z připojovacího dílu.

– Do připojovacího kusu nasuňte nové palivové sítko až na doraz.

– Namažte O-kroužek a spojte konektory palivového vedení.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavře ném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

– Nastartujte motor a sledujte jeho reakci.

113

17 SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU F01606-10 (XC‑F US) – Stlačeným vzduchem důkladně vyčistěte konektory palivového vedení.

1 Informace Do palivového vedení se nesmí dostat žádná nečistota. Nečistota by ucpala vstřikovací ventil!

– Rozpojte spojky palivového vedení.

Informace Z palivové hadice může vytéci zbytek paliva.

– Vytáhněte palivové sítko 2 z připojovacího dílu.

– Do připojovacího kusu nasuňte nové palivové sítko až na doraz.

– Namažte O-kroužek a spojte konektory palivového vedení.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavře ném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

– Nastartujte motor a sledujte jeho reakci.

17.2

Kontrola hladiny motorového oleje Informace Hladinu motorového oleje lze kontrolovat při studeném motoru a při provozně zahřátém motoru.

E01239-10 Přípravná práce – Postavte motocykl kolmo na vodorovnou plochu.

Podmínka Motor je studený.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Motorový olej je až do středu průzoru A .

» Pokud motorový olej nedosahuje až ke středu průzoru:

– Doplňte motorový olej. ( str. 117)

Podmínka Motor je zahřátý na provozní teplotu.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Informace Po vypnutí motoru počkejte minutu a teprve potom zkontrolujte.

114

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 17 Hladina motorového oleje je mezi středem průzoru a horní hranou průzoru B .

A » Pokud motorový olej nedosahuje až ke středu prů zoru A :

– Doplňte motorový olej. ( str. 117)

17.3

Výměna motorového oleje a olejového filtru, vyčištění olejového sítka Výstraha Nebezpečí opaření Motorový a převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.

– Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

– Při opaření ihned podržte postižené místo pod vlažnou vodou.

Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace Motorový olej vypouštějte z motoru zahřátého na provozní teplotu.

Přípravná práce – Odstavte motocykl na vodorovnou plochu.

Hlavní práce – Postavte pod motor vhodnou nádobu.

– Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje cím kroužkem.

1 s magnetem a těsni Informace Neodstraňujte šroub 2 .

E01240-10 – Sejměte šroubový uzávěr kroužky.

3 s olejovým sítkem 4 – Nechte zcela vytéci motorový olej.

– Důkladně vyčistěte jednotlivé části a těsnicí plochy.

a O E01241-10 115

17 SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU – Nasaďte olejové sítko 4 s O-kroužky na čepový klíč.

– Zaveďte čepový klíč otvorem ve šroubovém uzávěru na proti lehlou polovinu krytu motoru.

– Do motorové skříně nasuňte olejové sítko až na doraz.

E01242-10 E01243-10 – Namontujte a utáhněte šroubový uzávěr Předepsaná hodnota 3 s O-kroužkem.

Šroubový uzávěr olejového sítka M20x1,5 15 Nm – Namontujte a utáhněte vypouštěcí šroub oleje tem a novým těsnicím kroužkem.

1 s magne Předepsaná hodnota Vypouštěcí šroub oleje s magnetem M12x1,5 20 Nm – Vyšroubujte šrouby kroužkem.

5 . Sundejte víčko olejového filtru s O E01244-10 – Vytáhněte olejový filtr 6 z pouzdra filtru.

Kleště na pojistné kroužky (51012011000) – Nechte zcela vytéci motorový olej.

– Důkladně vyčistěte jednotlivé části a těsnicí plochy.

E01245-10 E01246-10 – Položte motocykl na bok a naplňte pouzdro olejového filtru asi z ⅓ motorovým olejem.

– Naplňte olejový filtr motorovým olejem a zastrčte ho do pouz dra filtru.

– Naolejujte O-kroužek víčka olejového filtru a namontujte s víč kem olejového filtru 7 .

– Našroubujte a pevně utáhněte šrouby.

Předepsaná hodnota Šroub víka olejového filtru M6 10 Nm – Motocykl postavte.

116

SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU 17 401955-12 – Vyšroubujte šroub na plnění oleje a naplňte motorový olej.

8 s těsnicím O-kroužkem Motorový olej 1,0 l

(

Motorový olej (SAE 10W/50)

str. 139)

Informace Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní moto rový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.

– Namontujte a utáhněte šroub pro plnění oleje s O-kroužkem.

Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavřeném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

– Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.

Následná práce

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje. ( str. 114)

17.4

Doplnění motorového oleje Informace Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru.

401955-10 – Vyšroubujte plnicí šroub oleje 1 s O-kroužkem z víka spojky.

– Doplňte stejný motorový olej, který byl použitý i při výměně motorového oleje.

Motorový olej (SAE 10W/50) ( str. 139)

Informace Pro optimální účinnost motorového oleje se nedoporu čuje mísit různé druhy motorových olejů.

Doporučujeme příp. provést výměnu motorového oleje.

– Namontujte a utáhněte šroub pro plnění oleje s O-kroužkem.

117

17 SERVISNÍ PRÁCE NA MOTORU Nebezpečí Nebezpečí otravy Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou způsobit bezvědomí a smrt.

– Při provozu motoru zajistěte vždy dostatečné větrání.

– Při startování nebo provozu motoru v uzavřeném prostoru používejte vhodné odsávání výfukových plynů.

– Nastartujte motor a zkontrolujte, zda těsní.

118

MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ 18 18.1

Mytí motocyklu Upozornění Materiální škody Při nesprávném použití vysokotlakého čističe se poškodí nebo zničí součásti.

Voda při vysokém tlaku vnikne do elektrických součástí, konektorů, bovdenů, ložisek, atd.

Příliš vysoký tlak způsobuje poruchy a zničení součástí.

– Nikdy nesměrujte vodní paprsek na elektrické součásti, konektory, bovdeny nebo ložiska.

– Mezi tryskou vysokotlakého čističe a součástí udržujte určitou minimální vzdálenost.

minimální vzdálenost 60 cm Upozornění Ohrožení životního prostředí Problematické látky způsobují škody na životním prostředí.

– Likvidujte oleje, tuky, filtry, palivo, čisticí prostředky, brzdovou kapalinu atd. řádně a v souladu s plat nými předpisy.

Informace Myjte motocykl pravidelně, uchováte tím jeho hodnotu i vzhled po dlouhou dobu.

Během mytí nevystavujte motocykl přímému slunci.

– Uzavřete výfukový systém, aby do něj nevnikla voda.

– Nejprve odstraňte jemným proudem vody hrubé nečistoty.

– Silně znečištěná místa postříkejte běžným čisticím prostřed kem na motocykly a poté ještě vyčistěte štětcem.

Čistič motocyklů ( str. 140)

401061-01 Informace Použijte teplou vodu, do které jste přidali běžný čistící prostředek na motocykly, a měkkou houbu.

Čisticí prostředek na motocykly nikdy nenanášejte na suché vozidlo, vždy ho nejprve opláchněte vodou.

– Po důkladném opláchnutí jemným proudem vody by měl motocykl dobře vyschnout.

– Sejměte uzávěr výfukového systému.

Výstraha Nebezpečí úrazu Mokro a nečistoty ovlivňují brzdo vou soustavu.

– Několikrát opatrně zabrzďte, aby se vysušily brz dové kotouče a brzdová obložení a odstranily se z nich nečistoty.

– Po mytí se kousek projeďte, až dosáhne motor provozní tep loty.

Informace Díky teplu se odpaří voda i z nepřístupných míst v motoru a brzdové soustavě.

– Odsuňte z armatury řídítek ochranné kryty, aby se i odsud mohla odpařit zateklá voda.

119

18 MYTÍ, OŠETŘOVÁNÍ – Po vychladnutí motocyklu namažte všechna kluzná místa a ložiska.

– Vyčistěte řetěz. ( str. 71)

– Lesklé kovové součásti (s výjimkou brzdových kotoučů a výfukového systému) ošetřete prostředkem na ochranu proti korozi.

Konzervační prostředek na laky, kov a gumu ( str. 140)

– Všechny plastové díly a díly s práškovým nástřikem ošetřete jemným čisticím a ošetřujícím prostředkem.

Speciální čisticí prostředek pro lesklé a matné laky, kovové

a plastové plochy ( str. 140)

120

ULOŽENÍ 19 19.1

Uložení Výstraha Nebezpečí otravy Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé.

– Dávejte pozor, aby se vám palivo nedostalo do očí, na kůži nebo na oděv.

– V případě polknutí paliva ihned vyhledejte lékaře.

– Nenadýchejte se palivových výparů.

– Při kontaktu s kůží opláchněte postižené místo ihned velkým množstvím vody.

– Pokud se palivo dostalo do očí, ihned oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

– Pokud se palivo dostalo na oděv, vyměňte jej.

– Uchovávejte řádně palivo ve vhodném kanystru a mimo dosah dětí.

Informace Chcete-li motocykl na delší dobu odstavit, měli byste provést nebo nechat provést následující opatření.

Před uložením zkontrolujte funkčnost a stav opotřebení všech částí motocyklu. Pokud jsou potřeba ser visní práce, opravy nebo úpravy, měly by být provedeny v době odstavení (menší vytížení servisů). Tím se můžete vyhnout dlouhým čekacím dobám v servisech na začátku sezóny.

401058-01 – Při posledním tankování před odstavením motocyklu přidejte do paliva aditivum.

Aditivum paliva ( str. 140)

– Natankujte palivo. (

– Mytí motocyklu. (

str. 32)

str. 119)

– Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

( str. 115)

– Zkontrolujte mrazuvzdornost a hladinu chladicí kapaliny.

( str. 102)

– Zkontrolujte tlak v pneumatikách. (

– Demontujte 12V baterii.

( str. 98)

str. 96)

– Nabijte 12V baterii.

Předepsaná hodnota

( str. 99)

Ideální teplota pro nabíjení a skladování lithium-iontové baterie 10 … 20 °C – Vozidlo by se mělo odstavit na suchém místě bez velkých změn teplot.

Informace KTM doporučuje postavit motocykl na stojan.

– Zdvihněte motocykl na stojan. ( str. 49)

– Přikryjte vozidlo prodyšnou plachtou nebo dekou.

121

19 ULOŽENÍ Informace V žádném případě byste neměli používat neprodyšné materiály, protože potom nemůže unikat vlhkost a dochází ke korozi.

Je velmi špatné nechat krátkodobě běžet motor u odstaveného motocyklu. Protože se přitom motor dostatečně nezahřeje, kondenzuje vodní pára vzniklá při spalovacím procesu a způsobuje korozi ventilů a výfukového systému.

19.2

Uvedení do provozu po uložení – Namontujte 12V baterii.

(

– Sejměte motocykl ze stojanu. (

str. 98)

str. 49)

– Proveďte práce kontroly a ošetření před každým uvedením do

provozu. ( str. 27)

– Proveďte zkušební jízdu.

401059-01 122

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 20 Chyba Motor se při aktivaci tlačítka E startéru neprotáčí Motor se protáčí, ale nena skočí Motor se nevytáčí do vysokých otáček Motor má příliš malý výkon Motor se během jízdy vypne Motor je nadměrně zahřátý Možná příčina Chyba obsluhy 12V baterie je vybitá Propálená hlavní pojistka Vadné startovací relé Vadný motor startéru Konektor palivového vedení není připojen Příliš malá vůle ventilu Nedostatek paliva Příliš málo chladicí kapaliny v chladicím systému Příliš slabé proudění vzduchu Lamely chladiče jsou silně zne čištěné Opatření – Proveďte pracovní kroky postupu star-

tování. ( str. 27)

– Nabijte 12V baterii.

( str. 99)

– Zkontrolujte dobíjecí napětí.

– Zkontrolujte klidový proud.

– Zkontrolujte vinutí statoru alterná toru.

– Vyměňte hlavní pojistku. (

– Zkontrolujte startovací relé.

– Zkontrolujte motor startéru.

str. 100)

– Připojte konektor palivového vedení.

Ucpané palivové sítko ve spo jení palivových hadic Nesprávně nastavené otáčky volnoběhu Zapalovací svíčka je zrezivělá nebo mokrá Příliš velká vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Prodřený zkratovací kabel v kabelovém svazku, vadné zkratovací tlačítko Chyba v elektronickém vstřiko vání paliva Chyba v elektronickém vstřiko vání paliva – Vyměňte palivové sítko.

tického nástroje KTM.

tického nástroje KTM.

( str. 113)

– Nastavte otáčky volnoběhu.

( str. 109)

– Vyčistěte a vysušte příp. vyměňte zapalovací svíčku.

– Nastavte vzdálenost elektrod.

Předepsaná hodnota Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0,8 mm – Zkontrolujte kabelový svazek. (optická kontrola) – Zkontrolujte elektrickou soustavu.

– Přečtěte paměť chyb pomocí diagnos – Přečtěte paměť chyb pomocí diagnos Silně znečištěný vzduchový filtr – Vyčistěte vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru.

( str. 64)

Palivový filtr silně znečištěný Chyba v elektronickém vstřiko vání paliva Výfukový systém je netěsný, deformovaný nebo příliš málo náplně skelného vlákna v tlu micí koncovce výfuku – Vyměňte palivový filtr.

– Přečtěte paměť chyb pomocí diagnos tického nástroje KTM.

– Zkontrolujte výfukový systém, zda není poškozený.

– Vyměňte výplň v tlumicí koncovce výfuku.

( str. 66)

– Nastavte vůli ventilů.

– Natankujte palivo. ( str. 32)

– Zkontrolujte těsnění chladicího sys tému.

– Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

( str. 103)

– Vypněte a odstavte motor.

– Vyčistěte lamely chladiče.

123

20 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Chyba Motor je nadměrně zahřátý Kontrolka chybné funkce svítí nebo bliká Vysoká spotřeba oleje 12V baterie je vybitá Možná příčina Tvorba pěny v chladicím sys tému Zalomená hadice chladiče Chyba v elektronickém vstřiko vání paliva Opatření – Vypusťte chladicí kapalinu.

( str. 103)

– Nalijte chladicí kapalinu.

( str. 104)

– Vyměňte hadici chladiče.

– Zkontrolujte kabely a elektrické konek tory, zda nejsou poškozené nebo zko rodované.

– Přečtěte paměť chyb pomocí diagnos tického nástroje KTM.

Zalomená odvzdušňovací hadice motoru Příliš vysoká hladina motoro vého oleje Příliš tekutý motorový olej (viskozita) – Vyměňte motorový olej a olejový filtr, vyčistěte olejové sítko.

( str. 115)

Opotřebované písty nebo válce – Píst/válec - zjištění montážní vůle.

12V baterie se nenabíjí Nechtěný elektrický spotřebič – Uložte odvzdušňovací hadici bez zalo mení, příp. ji vyměňte.

– Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

( str. 114)

– Zkontrolujte dobíjecí napětí.

– Zkontrolujte vinutí statoru alterná toru.

– Zkontrolujte klidový proud.

124

BLIKAJÍCÍ KÓD 21 Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby 02a Kontrolka chybné funkce bliká 2x za sekundu Zapotřebí zaučení polohy škrticí klapky 02 Kontrolka chybné funkce blikne 2x krátce Snímač otáček klikového hřídele - chybná funkce v el. obvodu 06 Kontrolka chybné funkce blikne 6x krátce Snímač polohy škrticí klapky okruh A - chybná funkce v el. obvodu Snímač polohy škrticí klapky okruh A - příliš vysoký vstupní signál 09 Kontrolka chybné funkce blikne 9x krátce Tlakové čidlo sací trubice – chybná funkce v el. obvodu Tlakové čidlo sací trubice – příliš nízký vstupní signál 12 Kontrolka chybné funkce blikne 1x dlouze, 2x krátce Teplotní čidlo chladicí kapaliny – chybná funkce v el. obvodu Teplotní čidlo chladicí kapaliny – příliš nízký vstupní signál 13 Kontrolka chybné funkce blikne 1x dlouze, 3x krátce Teplotní čidlo nasávaného vzduchu – chybná funkce v el. obvodu Teplotní čidlo nasávaného vzduchu – příliš nízký vstupní signál 15 Kontrolka chybné funkce blikne 1x dlouze, 5x krátce Snímač úhlu sklonu (typ A/D) - příliš nízký vstupní signál Snímač úhlu sklonu (typ A/D) – vstupní signál příliš vysoký 21 Kontrolka chybné funkce blikne 2x dlouze, 1x krátce Napětí baterie – vstupní napětí příliš vysoké 125

21 BLIKAJÍCÍ KÓD Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby 22 Kontrolka chybné funkce blikne 2x dlouze, 2x krátce Čidlo rozpoznání rychlostního stupně - chybná funkce v el. obvodu Čidlo rozpoznání rychlostního stupně - příliš vysoký vstupní signál Čidlo rozpoznání rychlostního stupně - chybná funkce Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby Blikající kód kontrolky chybné funkce Podmínka nastavení chyby 33 Kontrolka chybné funkce blikne 3x dlouze, 3x krátce Vstřikovací ventil válce 1 - chybná funkce v el. obvodu 37 Kontrolka chybné funkce blikne 3x dlouze, 7x krátce Cívka zapalování - chybná funkce v el. obvodu 41 Kontrolka chybné funkce blikne 4x dlouze, 1x krátce Řízení palivového čerpadla - přerušení/zkrat na kostru Přerušení/zkrat na plus 65 Kontrolka chybné funkce blikne 6x dlouze, 5x krátce EEPROM – chyba Kontrolka chybné funkce trvale bliká THREF - chybná funkce 126

22.1

Motor Druh konstrukce Zdvihový objem Zdvih Otvor válce Stlačení Počet otáček volnoběhu Řízení Průměr ventilu vtok Průměr ventilu odtok Vůle ventilů Sání při: 20 °C Výfuk při: 20 °C Uložení klikové hřídele Ojniční ložisko Válečkové ložisko Písty Pístní kroužky Mazání motoru Primární převod Spojka Převodovka (všechny modely SX‑F) Převodovka (XC‑F US) Převody (všechny modely SX‑F) 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň Převody (XC‑F US) 1. převodový stupeň 2. převodový stupeň 3. převodový stupeň 4. převodový stupeň 5. převodový stupeň 6. převodový stupeň Alternátor Zapalování Zapalovací svíčka Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky Chlazení TECHNICKÉ ÚDAJE 22 1válcový 4taktní Ottův motor, chlazený kapalinou 249,91 cm³ 52,3 mm 78 mm 14,4:1 2 250 … 2 350 ot/min DOHC, 4 ventily řízené vahadly, pohon rozvodovým řetězem 32,5 mm 26,5 mm 0,08 … 0,15 mm 0,12 … 0,19 mm 2 válečková ložiska Kluzné ložisko ložiskové pouzdro Kovaný lehký kov 1 pístní těsnicí kroužek, 1 pístní stěrací kroužek Tlakové oběžné mazání s 2 čerpadly Eaton 24:73 Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovlá daná 5stupňová převodovka s přímým záběrem 6stupňová převodovka s přímým záběrem 13:32 16:32 17:28 19:26 21:25 13:32 16:30 16:24 23:28 23:23 26:20 12 V, 70 W Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování NGK LMAR9AI-8 0,8 mm Chlazení kapalinou, permanentní cirkulace chladicí kapaliny pomocí vodního čerpadla 127

22 TECHNICKÉ ÚDAJE Pomoc při startu 22.2

Utahovací momenty u motoru Olejová tryska k mazání hlavního ložiska Olejová tryska k mazání ložiska ojnice Olejová tryska k mazání spojky M4 M4 M4 Olejová tryska pro chlazení alter nátoru Olejová tryska pro mazání vyvažo vacího hřídele Šroub olejové trysky k chlazení pístů Tryska odvětrání prostoru kliko vého hřídele Olejová tryska k chlazení pístů M4 M4 M4 M4 M5 Olejová tryska pro mazání vahadla M5 Šroub aretační páky M5 Šroub čepu ložiska vloženého kola olejového čerpadla Šroub senzoru indikace rychlost ního stupně Šroub snímače otáček klikového hřídele Šroub statoru M5 M5 M5 M5 Šroub u pojistky ložiska M5 Šroub u spojkové pružiny Šroub víka olejové pumpy M5 M5 Šroubový uzávěr olejového kanálu ve víku alternátoru Matice hlavy válce M5 M6 Matice kola vodního čerpadla Šroub aretace řazení Šroub krytu spojky Šroub motoru startéru Šroub na krytu motoru M6 M6 M6 M6 M6 Motor startéru 2 Nm Loctite ® 243™ 2 Nm Loctite ® 243™ 2 Nm Loctite ® 243™ 2 Nm Loctite ® 243™ 2 Nm Loctite ® 243™ 2,5 Nm Loctite ® 243™ 2 Nm Loctite ® 243™ 2 Nm Loctite ® 243™ 3 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm Loctite ® 243™ 5 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm 6 Nm Loctite ® 243™ 2 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Naolejován motorovým olejem 6 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 10 Nm 10 Nm 128

Šroub ochrany proti pádu rozvodo vého řetězu Šroub řadicí páky M6 M6 Šroub válce unašeče spojky Šroub víčka ventilu Šroub víka alternátoru Šroub víka olejového filtru Šroub víka vodní pumpy Šroub vodicí kolejnice M6 M6 M6 M6 M6 M6 Šroub výfukové příruby Závrtný šroub hlavy válce Šroub můstku ložiska vačkového hřídele M6 M6 M7x1 Šroub napínací lišty Šroubový uzávěr upevnění kliko vého hřídele Šroub pastorku M8 M8 M10 Šroub odjištění napínáku rozvodo vého řetězu Šroub rotoru M10x1 M10x1 Šroubový uzávěr osy vlečné páky Zapalovací svíčka Závěrný šroub olejového kanálku Matice hlavy válce M10x1 M10x1 M10x1 M10x1,25 Teplotní čidlo chladicí kapaliny Závrtný šroub hlavy válce M10x1,25 M10x1,25 Šroubový uzávěr regulačního ven tilu tlaku oleje M12x1,5 TECHNICKÉ ÚDAJE 22 10 Nm Loctite ® 243™ 14 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Posloupnost utahování: Šikmo přitáhněte.

1. stupeň dotažení 5 Nm 2. stupeň dotažení 14 Nm Naolejován motorovým olejem 15 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 60 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ 70 Nm Nákružek a závit naolejovaný / kónus odmaštěný 10 Nm 12 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ Posloupnost utahování: Šikmo přitáhněte.

1. stupeň dotažení 10 Nm 2. stupeň dotažení 30 Nm 3. stupeň dotažení 180° 12 Nm 20 Nm Loctite ® 243™ 20 Nm 129

22 TECHNICKÉ ÚDAJE Vypouštěcí šroub oleje s magne tem Šroub vypouštění oleje M12x1,5 M14x1,5 Matice primárního ozubeného kola M18LHx1,5 Matice unášeče spojky M18x1,5 Šroubový uzávěr olejového sítka Šroub víka alternátoru Závěrný šroub napínáku rozvodo vého řetězu Matice zajištění pro vnitřní kroužek hlavního ložiska M20x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M27x1 22.3

Plnicí množství 22.3.1

Motorový olej Motorový olej 1,0 l 20 Nm 15 Nm 120 Nm 100 Nm 15 Nm 18 Nm 40 Nm 60 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

(

Motorový olej (SAE 10W/50)

str. 139)

22.3.2

Chladicí kapalina Chladicí kapalina 0,95 l

Chladicí kapalina ( str. 138)

22.3.3

Palivo Objem palivové nádrže celkem cca (všechny modely SX‑F)

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) ( str. 138)

Objem palivové nádrže celkem cca (XC‑F US)

Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) ( str. 138)

Rezerva paliva cca (XC‑F US) 1,5 l 22.4

Podvozek Rám Vidlice Zdvih pružiny vpředu vzadu Osazení vidlice Pružná vzpěra Brzda Brzdové kotouče - průměr vpředu vzadu Brzdové kotouče - mez opotřebení vpředu 7 l 8,5 l Středový rám z trubek z chrom-molybden-oceli WP XACT 5548 310 mm 300 mm 22 mm WP XACT 5750 Kotoučové brzdy, třmeny kotoučové brzdy mají plo voucí uložení 260 mm 220 mm 2,5 mm 130

TECHNICKÉ ÚDAJE 22 vzadu Tlak v pneumatikách v terénu vpředu vzadu Sekundární převod (všechny modely SX‑F) Sekundární převod (XC‑F US) Řetěz Dodávaná řetězová kola Úhel hlavy rámu Rozchod kol Výška sedadla bez zátěže Světlá výška bez zatížení Hmotnost bez paliva cca (všechny modely SX‑F) Hmotnost bez paliva cca (XC‑F US) Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vpředu Nejvyšší přípustné zatížení nápravy vzadu Nejvyšší přípustná celková hmotnost 22.5

Elektrická soustava 12V baterie HJTZ5S-FP-C 3,5 mm 1,0 bar 1,0 bar 14:51 13:51 5/8 x 1/4" 48, 50, 51, 52 63,9° 1 485 ± 10 mm 950 mm 370 mm 99 kg 100 kg 145 kg 190 kg 335 kg 58011109110 LED W2,3W / patice W2x4,6d Lithium‑iontová baterie Napětí baterie: 12 V Jmenovitá kapacita: 2,0 Ah bezúdržbová 10 A Pojistka Kontrolka chybné funkce Zbývající kontrolky (XC‑F US) 12 V 2,3 W 22.6

Pneumatiky Platnost (všechny modely SX‑F) Pneumatika vpředu 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX3SF Pneumatika vzadu 110/90 - 19 62M TT Dunlop GEOMAX MX3S (XC‑F US) 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX AT81F 110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX AT81 Uvedené pneumatiky představují jedno z možných sériových vybavení pneumatikami. Další informace nalez nete v oddílu servis na: http://www.ktm.com

131

22 TECHNICKÉ ÚDAJE 22.7

Vidlice 22.7.1

SX‑F EU Výrobní číslo vidlice Vidlice Tlumení při stlačování tlumiče Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Tlak vzduchu Délka vidlice Množství oleje ve vnějším pouzdru vpravo Množství oleje ve vnějším pouzdru vlevo Množství oleje zásobník vpravo 220 + 20 − 40 ml 220 380 ml ml Množství tuku zásobník vlevo 5 g 22.7.2

SX‑F US Výrobní číslo vidlice Vidlice Tlumení při stlačování tlumiče Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Tlak vzduchu Délka vidlice Množství oleje ve vnějším pouzdru vpravo Množství oleje ve vnějším pouzdru vlevo Množství oleje zásobník vpravo 200 + 40 − 20 ml 200 + 40 − 20 ml 380 ml Množství tuku zásobník vlevo 5 g 34.18.8T.05

WP XACT 5548 17 kliknutí 12 kliknutí 7 kliknutí 17 kliknutí 12 kliknutí 7 kliknutí 10,4 bar 950 mm Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

(

Speciální tuk (00062010053)

str. 141)

34.18.8T.55

WP XACT 5548 17 kliknutí 12 kliknutí 7 kliknutí 23 kliknutí 18 kliknutí 13 kliknutí 10,3 bar 950 mm Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

(

Speciální tuk (00062010053)

str. 141)

132

TECHNICKÉ ÚDAJE 22 22.7.3

XC‑F US Výrobní číslo vidlice Vidlice Tlumení při stlačování tlumiče Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Tlak vzduchu Délka vidlice Množství oleje ve vnějším pouzdru vpravo Množství oleje ve vnějším pouzdru vlevo Množství oleje zásobník vpravo 200 200 380 ml ml ml Množství tuku zásobník vlevo 5 g 22.8

Pružná vzpěra 22.8.1

SX‑F EU Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení při stlačování tlumiče Lowspeed Komfort Standard Sport Tlumení při stlačování tlumiče Highspeed Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65 … 75 kg Hmotnost jezdce: 75 … 85 kg Hmotnost jezdce: 85 … 95 kg Délka pružiny 34.18.8T.75

WP XACT 5548 17 kliknutí 12 kliknutí 7 kliknutí 17 kliknutí 12 kliknutí 7 kliknutí 9,8 bar 950 mm Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

Vidlicový olej (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 139)

(

Speciální tuk (00062010053)

str. 141)

18.18.7T.05

WP XACT 5750 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 2 ot.

1,5 ot.

1 ot.

17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 8 mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm 260 mm 133

22 TECHNICKÉ ÚDAJE Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka Tlumičový olej 22.8.2

SX‑F US Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení při stlačování tlumiče Lowspeed Komfort Standard Sport Tlumení při stlačování tlumiče Highspeed Komfort Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65 … 75 kg Hmotnost jezdce: 75 … 85 kg Hmotnost jezdce: 85 … 95 kg Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka Tlumičový olej 22.8.3

XC‑F US Výrobní číslo pružné vzpěry Pružná vzpěra Tlumení při stlačování tlumiče Lowspeed Komfort Standard Sport Tlumení při stlačování tlumiče Highspeed Komfort 10 bar 35 mm 105 mm 477 mm Tlumičový olej (SAE 2,5)

(50180751S1) ( str. 139)

18.18.7T.55

WP XACT 5750 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 2,5 ot.

2 ot.

1,5 ot.

17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 9 mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm 260 mm 10 bar 35 mm 105 mm 477 mm Tlumičový olej (SAE 2,5)

(50180751S1) ( str. 139)

18.18.7T.73

WP XACT 5750 17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 2,5 ot.

134

TECHNICKÉ ÚDAJE 22 Standard Sport Tlumení při roztahování tlumiče Komfort Standard Sport Předepnutí pružiny Tuhost pružiny Hmotnost jezdce: 65 … 75 kg Hmotnost jezdce: 75 … 85 kg Hmotnost jezdce: 85 … 95 kg Délka pružiny Tlak plynu Statické prověšení Prověšení při jízdě Montážní délka Tlumičový olej 22.9

Utahovací momenty u podvozku Šroub kombinovaného spínače Šroub teplotního čidla nasávaného vzduchu Šroub víka schránky vzduchového filtru Šroubení tlačítka E-startéru Šroubení zkratovacího tlačítka Šroub pevné rukojeti EJOT PT ® K50x18 T20 EJOT DELTA PT ® 45x12‑Z EJOT PT ® K60x20-Z M3 M3 M4 Šroub počitadla provozních hodin Šroubení sací manžety k tělesu škrticí klapky Uchycení paprsků předního kola Uchycení paprsků zadního kola Šroub krytu rámu Šroub pólu baterie Šroub u nastavovacího kroužku pružné vzpěry Zbývající matice podvozku Zbývající šrouby podvozku Matice kabelu u motoru startéru Šroub držáku kontrolek Šroub kulového kloubu tlačné tyčky u válce nožní brzdy Šroub otočné rukojeti plynu M4 M4 M5 M5 M6 M6 M6 M4,5 M4,5 M5 M5 M5 M6 2 ot.

1,5 ot.

17 kliknutí 15 kliknutí 13 kliknutí 6 mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm 260 mm 10 bar 35 mm 105 mm 477 mm Tlumičový olej (SAE 2,5)

(50180751S1) ( str. 139)

2 Nm 0,7 Nm 3 Nm 0,4 Nm 0,4 Nm 5 Nm 0,8 Nm 5 Nm 6 Nm 6 Nm 3 Nm 2,5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 4 Nm 5 Nm 10 Nm 5 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 135

22 TECHNICKÉ ÚDAJE Šroub protiskluzového krytu řetězu M6 Šroub u brzdového kotouče vpředu Šroub u brzdového kotouče zadní M6 M6 Zbývající matice podvozku Zbývající šrouby podvozku Matice dorazu pedálu nožní brzdy Matice k držáku pneumatiky Matice ke šroubu řetězového kola M6 M6 M8 M8 M8 Připojení paliva na palivové nádrži M8 Šroub kluznice řetězu M8 Šroub ramena dole M8 Šroub ramena nahoře M8 Šroub sběrače u výztuhy hlavy válce Šroub třmenu přední kotoučové brzdy Šroub u koncovky vidlice Šroub u můstku vidlice horní Šroub u můstku vidlice spodní Šroub u postranního uchycení sto janu (XC‑F US) Šroub u pouzdra vidlice horní M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 Šroub u svorky řídítek Šroub výztuhy motoru na motoru M8 M8x20 Šroub výztuhy motoru na rámu Zbývající matice podvozku Zbývající šrouby podvozku Nosný šroub motoru Šroub u pružné vzpěry dole Šroub u pružné vzpěry nahoře Šroub u úchytu řídítek Zbývající matice podvozku Zbývající šrouby podvozku Matice palivového čerpadla Matice rámu na spojovací páce M8x15 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M14x1,5 136 20 Nm 20 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 40 Nm 45 Nm 45 Nm 15 Nm 60 Nm 6 Nm 14 Nm 14 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 12 Nm 35 Nm 15 Nm 15 Nm 30 Nm 35 Nm 15 Nm 25 Nm 15 Nm 17 Nm 12 Nm 33 Nm Loctite Loctite Loctite Loctite Loctite Loctite ® ® Loctite Loctite ® ® ® ® 243™ 243™ 243™ 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ 2701™ ® ® 243™ 243™ 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™

Matice spojovací páky na zalo mené páce Matice zalomené páky na kyvné vidlici Matice čepu kyvné vidlice Šroub u hlavy rámu horní Šroub výsuvného čepu kola vpředu Šroubovací hrdlo chlazení M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M24x1,5 Matice u zadního výsuvného čepu kola M25x1,5 TECHNICKÉ ÚDAJE 22 60 Nm 60 Nm 100 Nm 12 Nm 35 Nm 15 Nm 80 Nm Loctite ® 243™ 137

23 PROVOZNÍ LÁTKY Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) Norma / klasifikace – DIN EN 228 (ROZ 95) Předepsaná hodnota – Používejte jen bezolovnaté palivo Super, které splňuje uvedenou normu nebo je stejně hodnotné.

– Podíl až 10 % etanolu (palivo E10) je přitom nezávadný.

Informace Nepoužívejte žádné palivo z metanolu (např. M15, M85, M100) nebo s podílem etanolu více než 10 % (např. E15, E25, E85, E100).

Brzdová kapalina DOT 4 / DOT 5.1

Norma / klasifikace – DOT Předepsaná hodnota – Používejte pouze takovou brzdovou kapalinu, která odpovídá stanovené normě (viz údaje na obalu) a která má odpovídající vlastnosti.

Doporučený dodavatel Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

Chladicí kapalina Předepsaná hodnota – Používejte jen vysoce kvalitní chladicí kapalinu pro hliníkové motory bez silikátů a s aditivem na ochranu proti korozi. Méně kvalitní a nevhodné prostředky na ochranu proti zamrznutí způsobují korozi, usazeniny a tvorbu pěny.

– Nepoužívejte čistou vodu, protože jen chladicí kapalina splňuje požadavky na ochranu proti korozi a má mazací vlastnosti.

– Používejte pouze takovou chladicí kapalinu, která splňuje předepsané hodnoty (viz údaje na obalu) a která má odpovídající vlastnosti.

Ochrana proti zamrznutí minimálně do −25 °C Poměr směsi musí být upraven podle potřebné úrovně ochrany proti zamrznutí. Pokud se chladicí kapalina musí zředit, použijte k tomu destilovanou vodu.

Doporučujeme použít předem smíchanou chladicí kapalinu.

Řiďte se údaji výrobce chladicí kapaliny ohledně ochrany proti zamrznutí, ředění a mísitelnosti (slučitelnosti) s jinými chladicími kapalinami.

Doporučený dodavatel MOTOREX ® – COOLANT M3.0

138

PROVOZNÍ LÁTKY 23 Motorový olej (SAE 10W/50) Norma / klasifikace

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( str. 142) str. 142) (SAE 10W/50)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze takové motorové oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu) a které mají odpovídající vlastnosti.

Plně syntetický motorový olej Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Cross Power 4T Tlumičový olej (SAE 2,5) (50180751S1) Norma / klasifikace

– SAE ( str. 142) (SAE 2,5)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.

Vidlicový olej (SAE 4) (48601166S1) Norma / klasifikace

– SAE ( str. 142) (SAE 4)

Předepsaná hodnota – Používejte pouze oleje, které odpovídají stanoveným normám (viz údaje na obalu), a které mají odpovídající vlastnosti.

139

24 POMOCNÉ PROSTŘEDKY Aditivum paliva Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Čistič motocyklů Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Moto Clean Čisticí prostředek vzduchového filtru Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Racing Bio Dirt Remover Konzervační prostředek na laky, kov a gumu Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Moto Protect Mazací tuk s vysokou viskozitou Doporučený dodavatel SKF ® – LGHB 2 Mazivo s dlouhodobým účinkem Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Bike Grease 2000 Olej pro pěnový vzduchový filtr Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Racing Bio Liquid Power Prostředek na čištění řetězu Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Chain Clean Speciální čisticí prostředek pro lesklé a matné laky, kovové a plastové plochy Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Quick Cleaner 140

Speciální tuk (00062010053) Doporučený dodavatel Klüber Lubrication ® – KLÜBERFOOD NH1 34‑401 Sprej na řetězy pro offroad Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Chainlube Offroad Univerzální olejový sprej Doporučený dodavatel MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic POMOCNÉ PROSTŘEDKY 24 141

25 NORMY JASO T903 MA2 Různé směry technického vývoje si vyžádaly vlastní specifikaci pro motocykly – normu JASO T903 MA2.

Dříve se pro motocykly používaly motorové oleje určené pro osobní automobily, protože neexistovala žádná vlastní specifikace pro motocykly.

Jsou-li u motorů osobních automobilů žádoucí dlouhé servisní intervaly, tak u motocyklových motorů je zase v popředí zájmu vysoký výkon motoru při vysokých otáčkách.

U většiny motocyklových motorů se převodovka a spojka maže stejným olejem.

Norma JASO T903 MA2 se zabývá těmito zvláštními požadavky.

SAE Viskozitní třídy SAE byly stanoveny společností Society of Automotive Engineers a slouží rozdělení olejů podle jejich viskozity. Viskozita popisuje pouze jednu vlastnost oleje a nijak nevypovídá o kvalitě oleje.

142

OBD Launch Control On‑Board‑Diagnostika SEZNAM ODBORNÝCH VÝRAZŮ 26 Funkce elektroniky vozidla pro dosažení nejlepšího možného zrychlení ze stoje Systém vozidla, který monitoruje stanovené parame try elektroniky vozidla 143

27 SEZNAM ZKRATEK apod.

atd.

Č.

Č. artiklu cca etc.

mj.

např.

příp.

příp.

resp.

viz a podobně a tak dále Číslo Číslo artiklu cirka et cetera mimo jiné například případně případně respektive srovnej, viz 144

SEZNAM SYMBOLŮ 28 28.1

Žluté a oranžové symboly Žluté a oranžové symboly indikují chybový stav, který vyžaduje brzký zásah. Žlutými a oranžovými symboly jsou rovněž zobrazeny aktivované jízdní pomůcky.

Kontrolka chybné funkce svítí/bliká oranžově – OBD identifikoval chybu v elektronice vozidla.

Kontrolka chybné funkce bliká rychle oranžově – Launch‑Control je aktivovaná.

Výstražná kontrolka hladiny paliva svítí oranžově – Hladina paliva dosáhla značky rezervy.

145

REJSTŘÍK REJSTŘÍK 1 12V baterie

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

startovací výkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

B

Bezpečný provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Blikající kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-126

Boční stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Brzdová kapalina

brzdy předního kola - doplnění . . . . . . . . . . . 83

brzdy zadního kola - doplnění . . . . . . . . . . . 88

Brzdová obložení

brzdy předního kola – výměna . . . . . . . . . . . 84

brzdy zadního kola - výměna . . . . . . . . . . . . 90

kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . 84

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . 89

Brzdové kotouče

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

C Charakteristika

změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Charakteristika přívodu plynu

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Chladicí kapalina

kontrola hladiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

kontrola mrazuvzdornosti a hladiny . . . . . . . 102

plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

vypuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Chladicí systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Č

Číslo motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

D

Definice použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

G Gumové rukojeti

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

H Hladina brzdové kapaliny

kontrola brzdy předního kola . . . . . . . . . . . . 82

kontrola brzdy zadního kola . . . . . . . . . . . . . 88

Hladina motorového oleje

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Hlavní pojistka

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

I

Identifikační číslo vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Identifikační štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

K Kontrola trakce

aktivování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kontrolky

přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kryt vidlice

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Kyvná vidlice

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

L Launch Control

aktivování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ložisko hlavy řízení

mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

M Motocykl

mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

sejmutí ze stojanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 zdvihnutí na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Motor

záběh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Motorový olej

doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Mrazuvzdornost

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

N

Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Napnutí paprsků

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Napnutí řetězu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Nesprávné použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nohy vidlice

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

nastavení tlaku vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . 44

nastavení tlumení při roztahování tlumiče . . . 46

nastavení tlumení při stlačování tlumiče . . . . 45

Nožní brzda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . 86

nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . 87

146

O

Obrázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ochranný oděv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . 123-124

Olejové sítko

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Olejový filtr

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Otáčky volnoběhu

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Otočná rukojeť plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

P

Páčka ruční brzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

kontrola mrtvého chodu . . . . . . . . . . . . . . . 81 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . 81

Páčka spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . . 78

Palivová nádrž

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Palivové sítko

výměna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Plnicí množství

Chladicí kapalina . . . . . . . . . . . . . 104-105, 130 motorový olej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 130 palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 130

Počitadlo provozních hodin . . . . . . . . . . . . . . . 17

Pohled na vozidlo

zepředu zleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

zezadu zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Pojistka

výměna hlavní pojistky . . . . . . . . . . . . . . . 100

Poloha řídítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Poloha škrticí klapky

zaučení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Pomocné prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Použití k určenému účelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Pravidla při práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Přední blatník

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Přední kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Prověšení při jízdě

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Provozní prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Pružná vzpěra

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

kontrola prověšení při jízdě . . . . . . . . . . . . . 41 kontrola statického prověšení . . . . . . . . . . . 41

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

nastavení předpětí pružiny . . . . . . . . . . . . . 42

nastavení tlumení při roztahování tlumiče . . . 39

nastavení tlumení při stlačování tlumiče

Highspeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

nastavení tlumení při stlačování tlumiče

Lowspeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 tlumení při stlačování tlumiče obecně . . . . . . 38

R Rám

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Regulační šroub otáček volnoběhu . . . . . . . . . 20

Ř

Řadicí páka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

kontrola základní polohy . . . . . . . . . . . . . . 111 nastavení základní polohy . . . . . . . . . . . . . 111

Řetěz

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Řetězové kolo

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Řetězový pastorek

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

S Schránka vzduchového filtru

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Sedačka

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Servisní plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36

Spodní můstek vidlice

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Spojka

kontrola/doplnění hladiny kapaliny . . . . . . . . 78

výměna kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Startovací výkon lithium-iontových baterií při

nízkých teplotách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

REJSTŘÍK 147

REJSTŘÍK Stav pneumatik

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

T Tabulka se startovním číslem

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Tankování

paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Technické údaje

elektrická soustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

plnicí množství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

pružná vzpěra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

utahovací momenty u motoru . . . . . . . . . . . 128

utahovací momenty u podvozku . . . . . . . . . 135

vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Tlačítko E-startéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tlačítko pro studený start . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Tlak v pneumatikách

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Tlumení při roztahování tlumiče

na vidlici – nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

nastavení pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tlumení při stlačování tlumiče

na vidlici - nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Tlumení při stlačování tlumiče Highspeed

nastavení pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tlumení při stlačování tlumiče Lowspeed

nastavení pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tlumicí koncovka výfuku

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 výměna výplně ze skelného vlákna . . . . . . . . 66

U

Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Uložení plynového bovdenu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Uvedení do provozu kontrola a ošetření před každým uvedením do

provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

po uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

pokyny pro první uvedení do provozu . . . . . . 22

Uzávěr palivové nádrže

otevření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

zavření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

V Vedení řetězu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Vidlice

čištění prachových manžet . . . . . . . . . . . . . 50

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

kontrola základního nastavení . . . . . . . . . . . 44

odvzdušnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Víko schránky vzduchového filtru

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

příprava pro zajištění . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Vůle ložiska hlavy řízení

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Vůle plynového bovdenu

kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Výrobní číslo pružné vzpěry . . . . . . . . . . . . . . 14

Výrobní číslo vidlice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Vzduchové pružení XACT 5548 . . . . . . . . . . . . 37

Vzduchový filtr

čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Z Zadní kolo

demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Zákaznický servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Základní nastavení podvozku

podle hmotnosti jezdce . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Záruční plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Zasouvací stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Zkratovací tlačítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ztížené podmínky nasazení . . . . . . . . . . . . . . 24

bahnitý terén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mokrý písek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mokrý terén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

nízké teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 pomalá jízda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 sníh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

suchý písek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

vysoké teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ž

Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

148

*3214003cs*

3214003cs 04/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Rakousko http://www.ktm.com

Foto: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement