KTM 500 XCF-W US 2020 Cross Country Bike Kasutusjuhend

KTM 500 XCF-W US 2020 Cross Country Bike Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE 2020
450 EXC‑F
450 EXC‑F Six Days
500 EXC‑F
500 EXC‑F Six Days
500 XCF‑W
Tuote Nr. 3214012fi
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Onnittelemme sinua lämpimästi KTM-moottoripyörän hankinnasta! Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän omistaja. Moottoripyörästä on sinulle varmasti paljon iloa, kunhan vain hoidat ajokkiasi oikein.
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Toivotamme sinulle aina hyvää ja turvallista matkaa!
Kirjoita tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Ajoneuvon valmistenumero (
Moottorinumero (
s. 14)
Myyjäliikkeen leima
s. 14)
Avainnumero (Kaikki EU-mallit) (
s. 14)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Pienet poikkeamat, jotka
johtuvat rakenteellisesta jatkokehityksestä, eivät kuitenkaan milloinkaan ole täysin poissuljettuja.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään erityisesti oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, hintoihin, väreihin, muotoihin, materiaaleihin, palvelu- ja huoltosuorituksiin, rakenteisiin,
varustukseen sekä muihin näiden kaltaisiin tekijöihin, ilman että se on velvollinen ilmoittamaan näistä muutoksista. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään myös oikeuden edellä mainittujen tietojen ja tekijöiden täydelliseen poistamiseen tai mukauttamiseen paikallisia olosuhteita vastaaviksi, ilman että sen on ilmoitettava näistäkään toimenpiteistä etukäteen. Edelleen KTM Sportmotorcycle GmbH:lla on oikeus lopettaa yksittäisen mallin
valmistus ilman tätä koskevaa ennakkoilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista
ja kuvauksista poikkeamista sekä painovirheistä ja erehdyksistä. Osa kuvien esittämistä malleista sisältää erikoisvarusteita, jotka puuttuvat vakiomalleista.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, sekä kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaisesti KTM käyttää laadunvarmistusprosesseja, jotka takaavat parhaan mahdollisen tuotelaadun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Itävalta
Tämä dokumentti koskee seuraavia malleja:
450 EXC‑F EU (F8403T9)
450 EXC‑F Six Days EU (F8403T2)
500 EXC‑F EU (F8503T9)
500 EXC‑F Six Days EU (F8503T2)
500 XCF-W US (F8575T1)
*3214012fi*
3214012fi
05/2019
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO
1
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Takuu, vastuu..................................
Käyttöeineet, apuaineet ....................
Varaosat, lisävarusteet ......................
Huolto ............................................
Kuvat..............................................
Asiakaspalvelu .................................
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
11
11
11
11
11
11
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ... 12
Ajoneuvon kuva takaa oikealta........... 13
Ajoneuvon valmistenumero................
Tyyppikilpi ......................................
Avainnumero (Kaikki EU-mallit) ........
Moottorinumero ...............................
Etuhaarukan artikkelinumero.............
Takavaimentimen osanumero ............
7.16
14
14
14
14
15
15
7.17
7.18
7.19
HALLINTALAITTEET.................................... 16
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.21
6.12
Kytkinkahva.....................................
Etujarrukahva ..................................
Kaasukahva .....................................
Sammutuspainike ............................
Äänimerkkipainike
(Kaikki EU-mallit) ............................
Valokatkaisin (Kaikki EU-mallit) ........
Valokatkaisin (XCF‑W) ......................
Vilkkukatkaisin (Kaikki EU-mallit)......
Hätäkatkaisin ..................................
Käynnistysnappula ...........................
Yhdistelmäkatkaisin (Kaikki
EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W) .........
Merkkivalojen yleiskuva
(Kaikki EU-mallit) ............................
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
7.22
7.23
7.24
8
Merkkivalojen yleiskuva (XCF‑W)........
Polttoainetankin korkin avaaminen ....
Polttoainetankin korkin sulkeminen ...
Kylmäkäynnistysnappi ......................
Tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi ........
Vaihdepoljin ....................................
Jalkajarrupoljin ................................
Sivutuki ..........................................
Ohjauslukko (Kaikki EU-mallit)..........
Ohjauksen lukitseminen
(Kaikki EU-mallit) ............................
Ohjauksen avaaminen lukituksesta
(Kaikki EU-mallit) ............................
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
YHDISTELMÄMITTARISTO........................... 25
7.20
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
2
7
SARJANUMEROT ........................................ 14
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.23
AJONEUVON KUVA ..................................... 12
4.1
4.2
5
Käyttömääritys – määräysten
mukainen käyttö ................................ 7
Väärinkäyttö ...................................... 7
Turvallisuusohjeet .............................. 7
Vaara-asteet ja merkinnät ................... 8
Luvattomia muutoksia koskeva
varoitus............................................. 8
Turvallinen käyttö .............................. 8
Suojavaatetus .................................... 9
Työsäännöt........................................ 9
Ympäristö.......................................... 9
Käyttöohje....................................... 10
TÄRKEITÄ OHJEITA .................................... 11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
Käytetyt merkinnät............................. 6
Käytetyt korostukset ........................... 6
TURVALLISUUSOHJEET................................ 7
2.1
3
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
KUVAUSTAVAT ............................................. 6
Yhdistelmämittariston yleiskuva.........
Aktivointi ja testaus..........................
Kilometrien tai mailien asetus ...........
Yhdistelmämittariston säätäminen .....
Kellonajan asetus.............................
Kierrosajan katsominen ....................
Näyttötila SPEED (nopeus) ...............
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit) .....
Asetusvalikko...................................
Mittayksikön asetus..........................
Näyttötila SPEED/CLK (kellonaika) ....
Kellonajan asetus.............................
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)....
Kierrosajan katsominen ....................
Näyttötila SPEED/ODO
(matkamittari) .................................
Näyttötila SPEED/TR1
(trippimittari 1)................................
Näyttötila SPEED/TR2
(Tripmaster 2) .................................
TR2 (Tripmaster 2) asetus ................
Näyttötila SPEED/A1
(keskinopeus 1) ...............................
Näyttötila SPEED/A2
(keskinopeus 2) ...............................
Näyttötila SPEED/S1
(sekuntikello 1)................................
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2) ......
Toimintoyhteenveto ..........................
Yhteenveto edellytyksistä ja
aktivoitavuudesta .............................
25
25
25
26
27
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
35
37
KÄYTTÖÖNOTTO......................................... 38
8.1
8.2
8.3
8.4
Ohjeita ensimmäiseen
käyttöönottoon .................................
Moottorin sisäänajo ..........................
Litiumioniakkujen käynnistysteho
matalissa lämpötiloissa.....................
Ajoneuvon valmistelu raskaita
käyttöolosuhteita varten ....................
38
39
40
40
SISÄLLYSLUETTELO
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
Ajoneuvon valmistelu kuivalla
hiekalla ajamista varten ....................
Ajoneuvon valmistelu märällä
hiekalla ajamista varten ....................
Ajoneuvon valmistelu märällä ja
mutaisella ajoreitillä ajamista
varten .............................................
Ajoneuvon valmistelu kuumalla
säällä ajamista tai hidasta ajoa
varten .............................................
Ajoneuvon valmistelu kylmällä säällä
tai lumessa ajamista varten...............
40
41
42
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen
jokaista käyttöönottoa.......................
Ajoneuvon käynnistäminen................
Luistoneston käyttöönotto (Kaikki
EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W) .........
Liikkeellelähtö .................................
Vaihtaminen, ajaminen .....................
Jarruttaminen ..................................
Pysähtyminen, pysäköinti..................
Kuljetus ..........................................
Polttoaineen tankkaus ......................
42
12.2
43
12.3
12.4
44
44
45
46
46
46
47
48
48
10 HUOLTO-OHJELMA..................................... 50
10.1
10.2
10.3
Lisätietoja ....................................... 50
Pakolliset työt.................................. 50
Suositellut työt ................................ 51
11 RUNGON SÄÄTÖ......................................... 53
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
Rungon perussäädön tarkistus
kuljettajan painon mukaan................
Takavaimentimen
puristusvaimennus ...........................
Takaiskunvaimentimen Lowspeedpuristusvaimennuksen säätö .............
Takaiskunvaimentimen Highspeedpuristusvaimennuksen säätö .............
Takavaimentimen
paluuvaimennuksen säätö .................
Mitan määritys takapyörä
kuormittamattomana ........................
Takavaimentimen painuman
tarkistus..........................................
Takavaimentimen painuman
tarkastus .........................................
Takavaimentimen jousen
esijännityksen säätö ......................
Ajopainuman säätö .......................
Etuhaarukan perussäädön tarkistus....
Etuhaarukan puristusvaimennuksen
säätö ..............................................
Etuhaarukan paluuvaimennuksen
säätö ..............................................
12 RUNGON HUOLTOTYÖT .............................. 65
12.1
AJO-OHJEITA.............................................. 44
9.1
11.14 Etuhaarukan jousen esijännityksen
säätö (Kaikki EXC‑F Six Days
-mallit) ........................................... 61
11.15 Ohjaustangon paikka ........................ 62
11.16 Ohjaustangon paikan säätö ............ 62
53
53
53
54
55
55
56
56
57
58
58
59
60
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
Moottoripyörän nosto
nostotelineellä .................................
Moottoripyörän ottaminen
nostotelineeltä .................................
haarukkaputkien ilmaus....................
Haarukkaputkien pölysuojien
puhdistus........................................
Haarukkasuojan irrotus .....................
Haarukkasuojan asennus ..................
Haarukkaputkien irrotus ................
Haarukkaputkien asennus .............
Alemman T-kappaleen irrotus
(EXC‑F EU, XCF‑W) ..........................
Alemman T-kappaleen irrotus
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)..........
Alemman T-kappaleen asennus
(EXC‑F EU, XCF‑W) ..........................
Alemman T-kappaleen asennus
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)..........
Emäputken laakerin välyksen
tarkastaminen..................................
Emäputken laakerin välyksen
säätäminen (EXC‑F EU, XCF‑W) .....
Emäputken laakerin
välyksen säätäminen (Kaikki
EXC‑F Six Days -mallit).....................
Ohjauspään laakereiden voitelu ......
Etulokasuojan irrottaminen ...............
Etulokasuojan asentaminen...............
Takavaimentimen irrotus ...............
Takavaimentimen asennus ............
Istuimen irrottaminen.......................
Istuimen asentaminen ......................
Kannen irrottaminen
ilmansuodattimen kotelosta ..............
Kannen asentaminen
ilmansuodattimen koteloon ...............
Ilmansuodattimen irrotus ..............
Ilmansuodattimen asennus ............
Ilmansuodattimen ja
suodatinkotelon puhdistus .............
ilmansuodattimen kotelon kannen
valmistelu kiinnittämistä varten .....
Takaäänenvaimentimen
irrottaminen ....................................
Takaäänenvaimentimen
asentaminen....................................
Kipinäloukun puhdistus (XCF‑W)....
65
65
65
66
66
67
67
68
69
70
71
73
74
75
76
76
77
78
79
79
79
80
80
81
82
82
83
83
84
84
84
3
SISÄLLYSLUETTELO
12.32 Takaäänenvaimentimen
lasivillatäytteen vaihto .................. 86
12.33 Polttoainetankin irrotus ................. 87
12.34 Polttoainetankin asennus .............. 88
12.35 Ketjun likaisuuden tarkistus.............. 90
12.36 Ketjun puhdistus ............................. 90
12.37 Ketjunkireyden tarkistus ................... 91
12.38 Ketjun kireyden säätö ....................... 92
12.39 Ketjun, takarattaan, eturattaan ja
ketjunohjaimen tarkastus .................. 93
12.40 Rungon tarkastus ......................... 95
12.41 Takahaarukan tarkastaminen ......... 95
12.42 Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus ... 95
12.43 Kahvakumin tarkastus ...................... 96
12.44 Kytkinkahvan perusasennon säätö...... 97
12.45 Hydraulisen kytkimen nestemäärän
tarkistus/korjaus............................... 97
12.46 Hydraulisen kytkimen nesteen
vaihto .......................................... 98
12.47 Moottorinsuojuksen irrotus (Kaikki
EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W) ......... 99
12.48 Moottorinsuojuksen asennus
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit,
XCF‑W) ......................................... 100
13 JARRUT ................................................... 101
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen
tarkistus........................................
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen säätö
(Kaikki EU-mallit) ..........................
Etujarrukahvan perusasennon säätö
(XCF‑W) ........................................
Jarrulevyjen tarkastus .....................
Jarrunesteen määrän tarkastus
etujarrusta.....................................
Jarrunesteen lisääminen
etujarruun .................................
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta .....
Jarrupalojen vaihto etujarruun .....
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen
tarkistus........................................
Jalkajarrupolkimen perusasennon
säätö .........................................
Jarrunestemäärän tarkistus
takajarrusta ...................................
Jarrunesteen lisääminen
takajarruun ................................
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta ...
Takajarrun jarrupalojen vaihto ......
101
102
102
103
4
Etupyörän irrottaminen ...............
Etupyörän asentaminen ...............
Takapyörän irrottaminen ..............
Takapyörän asentaminen .............
Renkaiden kunnon tarkastus ...........
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
17.1
109
17.4
17.3
110
116
117
117
118
120
122
123
124
126
127
128
129
130
130
131
131
132
133
Jäähdytysjärjestelmä ......................
Jäähdytysnesteen
pakkaskestävyyden ja määrän
tarkastus .......................................
Jäähdytysnesteen määrän
tarkastus .......................................
Jäähdytysnesteen poisto ..............
Jäähdytysnesteen täyttö ..............
134
134
135
136
137
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ.................................. 138
17.2
111
112
112
12 V -akun irrottaminen ..............
12 V -akun asentaminen .............
12 V -akun lataaminen ................
Pääsulakkeen vaihtaminen ..............
Yksittäisten sähkölaitteiden
sulakkeiden vaihto .........................
Valomaskin ja ajovalon
irrottaminen ..................................
Valomaskin ja ajovalon
asentaminen..................................
Ajovalon polttimon vaihto................
Ajovalon säädön tarkastus ...............
Ajovalon valokantaman säätö...........
Vilkkulampun vaihto
(Kaikki EU-mallit) ..........................
Yhdistelmämittariston pariston
vaihto ...........................................
Diagnoosiliitin ...............................
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ ........................ 134
103
105
105
110
Rengaspaineen tarkastus ................ 120
Pinnojen kireyden tarkastus ............ 121
15 SÄHKÖLAITTEET ...................................... 122
101
14 PYÖRÄT, RENKAAT................................... 116
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
17.5
17.6
17.7
17.8
Kaasuvaijerin välyksen
tarkastaminen................................
Kaasuvaijerin välyksen
säätäminen ................................
Polttoaineen syötön ominaiskäyrän
säätäminen ................................
Mapping-asetuksen muuttaminen
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit,
XCF‑W) .........................................
Tyhjäkäyntinopeuden säätö ..........
Kaasuläpän asennon ohjelmointi .....
Vaihdepolkimen perusasennon
tarkistus........................................
Vaihdepolkimen perusasennon
säätö .........................................
138
138
139
140
141
142
142
143
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT ....................... 144
18.1
18.2
18.3
18.4
Polttoainesihdin vaihto ................
Moottoriöljyn määrän tarkastus........
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihto, öljysihtien puhdistus ........
Moottoriöljyn lisääminen.................
144
145
145
148
SISÄLLYSLUETTELO
19 PUHDISTUS, HOITO ................................. 149
19.1
19.2
Moottoripyörän puhdistus................ 149
Talvikäytön tarkistus- ja
hoitotehtävät ................................. 150
20 SÄILYTYS ................................................. 151
20.1
20.2
Säilytys ......................................... 151
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen ... 152
21 VIANETSINTÄ ........................................... 153
22 TEKNISET TIEDOT.................................... 156
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.7.1
22.7.2
22.8
22.9
Moottori ........................................
Moottorin kiristysmomentit..............
Täyttömäärät .................................
Moottoriöljy ...............................
Jäähdytysneste ..........................
Polttoaine .................................
Runko...........................................
Sähkölaitteet .................................
Renkaat ........................................
Etuhaarukka ..................................
EXC‑F EU, XCF‑W ......................
Kaikki EXC‑F Six Days -mallit......
Takavaimennin ..............................
Rungon kiristysmomentit ................
156
157
158
158
158
159
159
160
160
160
160
161
162
162
23 KÄYTTÖAINEET ........................................ 165
24 APUAINEET.............................................. 167
25 STANDARDIT............................................ 169
26 AMMATTISANASTO................................... 170
27 LYHENNELUETTELO................................. 171
28 MERKKILUETTELO ................................... 172
28.1
28.2
Keltaiset ja oranssit symbolit........... 172
Vihreät ja siniset symbolit ............... 172
HAKEMISTO .................................................... 173
5
1 KUVAUSTAVAT
1.1
Käytetyt merkinnät
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä
nämä työt oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä
erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Tarkoittaa sivuviittausta (ilmoitetulta sivulta löytyy lisätietoja).
Tämä merkki on lisätietoja ja erilaisia vihjeitä sisältävien tekstiosioiden yhteydessä.
Tämä merkki on tarkastusvaiheen tuloksen yhteydessä.
Tämä merkki on jännitemittauksen yhteydessä.
Tämä merkki on virranmittauksen yhteydessä.
Tarkoittaa jonkin työtehtävän sekä mahdollisten viimeistelytöiden päättymistä.
1.2
Käytetyt korostukset
Seuraavassa selitetään käytettyjen kirjainkorostusten merkitys.
Oma nimi
Tarkoittaa nimeä.
Nimi®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™
Tarkoittaa tavaramerkkiä.
Alleviivatut käsitteet
Viittaavat ajoneuvon teknisiin yksityiskohtiin tai ovat erikoiskäsitteitä, jotka
on selostettu erikoiskäsitteiden hakemistossa.
6
TURVALLISUUSOHJEET 2
Käyttömääritys – määräysten mukainen käyttö
2.1
(Kaikki EU-mallit)
Tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu siten, että se kestää kilpakäytössä tyypillisesti esiintyvän rasituksen. Tämä ajoneuvo vastaa ylimpien kansainvälisten moottoriurheilujärjestöjen tällä hetkellä voimassa olevia
määräyksiä ja luokituksia.
Info
Ajoneuvo on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyyppihyväksynnän mukaisena (teholtaan alennettuna) versiona.
Ajoneuvon teholtaan alentamatonta versiota saa käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen
ulkopuolella.
Tämä ajoneuvo on suunniteltu maastossa ajettaviin kestävyyskilpailuihin, ei ensisijaisesti motocrosskäyttöön.
(XCF‑W)
Tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu siten, että se kestää kilpakäytössä tyypillisesti esiintyvän rasituksen. Tämä ajoneuvo vastaa ylimpien kansainvälisten moottoriurheilujärjestöjen tällä hetkellä voimassa olevia
määräyksiä ja luokituksia.
Info
Tämä ajoneuvo on suunniteltu maastossa ajettaviin kestävyyskilpailuihin, ei ensisijaisesti motocrosskäyttöön.
2.2
Väärinkäyttö
Ajoneuvoa on aina käytettävä ajoneuvolle määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
Määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, esineille ja ympäristölle.
Väärinkäytöksi katsotaan ajoneuvon käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin ajoneuvolle määriteltyyn
käyttötarkoitukseen ja muutoin kuin ajoneuvon käyttökohdetta koskevan määritelmän mukaisesti.
Väärinkäytöllä tarkoitetaan myös sellaisten käyttö- ja apuaineiden käyttöä, jotka eivät täytä yksittäisiä käyttökohteita koskevia ohjearvoja.
2.3
Turvallisuusohjeet
’Kuvatun tuotteen turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue tästä syystä
nämä käyttöohjeet ja kaikki muut toimitussisältöön kuuluvat ohjeet huolellisesti läpi. Turvallisuusohjeet on
tekstissä korostettu optisesti, ja ne on linkitetty asiaankuuluviin kohtiin.
Info
Kuvattuun tuotteeseen on hyvin näkyviin kohtiin kiinnitetty erilaisia ohje- ja varoitustarroja. Älä poista
mitään näistä ohje- ja varoitustarroista. Jos niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä
jäädä vaaratilanteita huomaamatta, jolloin on olemassa loukkaantumisvaara.
7
2 TURVALLISUUSOHJEET
2.4
Vaara-asteet ja merkinnät
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan,
ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan vammaan, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin vahinkoihin tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
2.5
Luvattomia muutoksia koskeva varoitus
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaaminen ovat lain mukaankiellettyjä:
1
Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai
ohittaminen ennen ajoneuvon myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tarkoituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2
Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
1
Äänenvaimentajien poistaminen tai reiän poraaminen niihin, törmäyspelteihin, pakoputkiin tai muihin osiin,
joissa pakokaasu virtaa.
2
Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3
Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4
Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei
ole hyväksynyt.
(XCF‑W)
Varusteosan tai muutetun osan on oltava yhdenmukainen voimassaolevien haihtumispäästöjä koskevien ARBstandardien kanssa. Tämän määräyksen laiminlyömisellä voi olla siviili- ja/tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.
2.6
Turvallinen käyttö
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
8
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
TURVALLISUUSOHJEET 2
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ajoneuvoa tulee käyttää vain sen ollessa teknisesti moitteettomassa kunnossa, käyttömäärityksensä mukaisesti
sekä turvallisuus- ja ympäristötietoisesti.
Tieliikenteessä vaadittu ajokortti on oltava.
Häiriöt, jotka heikentävät turvallisuutta, on poistatettava välittömästi valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimatut ohje-/varoitustarrat on huomioitava.
2.7
Suojavaatetus
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.8
Työsäännöt
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata
suluissa olevan numeron perusteella. Esimerkki: laakerin ulosvetäjä (15112017000)
Osat, joita ei voida käyttää uudelleen (esim. itselukittuvat ruuvit ja mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat,
sokat, lukkoaluslevyt), voidaan korvata kokoamisen yhteydessä uusilla osilla.
Joissakin ruuviliitoksissa on käytettävä ruuvilukitetta (esim. Loctite®). Käytön yhteydessä on noudatettava valmistajan erityisiä ohjeita.
Jos uuteen osaan on jo lisätty ruuvinlukitus (esim. Precote®), uutta ruuvinlukitusainetta ei saa lisätä.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, puhdistetaan, ja niiden vauriot ja kuluneisuus tarkistetaan. Vahingoittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huoltamisen jälkeen varmistetaan ajoneuvon käyttöturvallisuus.
2.9
Ympäristö
Vastuullinen toiminta moottoripyörän kanssa huolehtii siitä, ettei mitään ongelmia ja konflikteja pääse syntymään.
Moottoripyöräilyn tulevaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä, että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa,
osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
Huomioi hävittäessäsi jäteöljyjä, muita käyttö- ja apuaineita sekä vanhoja varaosia kussakin maassa voimassa olevat lait ja määräykset.
Koska moottoripyörät eivät kuulu vanhojen ajoneuvojen EU-kierrätysmääräysten alaisuuteen, ei ole olemassa lakisääteistä tapaa vanhan moottoripyörän romuttamiseksi. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi auttaa sinua mielellään.
9
2 TURVALLISUUSOHJEET
2.10
Käyttöohje
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa.
Tämä käyttöohje sisältää paljon tietoja ja vinkkejä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat
tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje aina paikassa, jossa se on tarvittaessa helposti saatavilla.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTM‑kauppiaan puoleen.
Käyttöohje on tärkeä osa ajoneuvoa, ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
Käyttöohje on saatavissa lisäksi valtuutetulta KTM‑jälleenmyyjältä samoin kuin KTM‑verkkosivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
10
TÄRKEITÄ OHJEITA 3
3.1
Takuu, vastuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt on teetettävä ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa ja merkittävä
KTM Dealer.net-dokumenttiin, muuten koko takuu raukeaa. Takuu ei korvaa vahinkoja ja seurausvahinkoja, jotka
johtuvat ajoneuvoon luvatta tehdyistä muutoksista.
3.2
Käyttöeineet, apuaineet
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
Käytä käyttöaineita ja apuaineita käyttöohjeen ja teknisten tietojen mukaan.
3.3
Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia
ja asennuta ne valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota
mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi
opastaa sinua mielellään.
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
3.4
Huolto
Virheetön toimivuus ja ennenaikaisen kulumisen välttäminen edellyttävät käyttöohjeessa mainittujen moottorin
sekä rungon huolto­, hoito- ja säätötöiden suorittamista. Väärä rungon säätö voi aiheuttaa vaurioita ja murtumia
runkokomponenteissa.
Ajoneuvon käyttö raskaissa olosuhteissa, esim. hiekalla, märällä tai liejuisella tiellä/maastossa, voi johtaa selvästi
lisääntyneeseen kulumiseen eri komponenteissa kuten voimansiirrossa, jarruissa tai jousituskomponenteissa. Siksi
osien tarkastus tai vaihto saattaa olla tarpeellista jo ennen seuraavan huoltovälin saavuttamista.
Määritettyjä sisäänajoaikoja ja huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi kestoiän nostamiseen.
Ajosuoritteen määrässä ja aikaväleissä ensimmäinen erääntyvä huoltoväli on ratkaiseva.
3.5
Kuvat
Ohjekirjassa esitetyt kuvat sisältävät osittain erikoisvarusteita.
Paremmin havannoitavaksi tai selittämiseksi voivat jotkut osat olla irrotettuina tai ei-kuvattuina. Kunkin kuvauksen kohdalla ei purkamiseen aina ole pakottavaa tarvetta. Huomioi tekstissä olevat tiedot.
3.6
Asiakaspalvelu
Ajoneuvoasi koskeviin kysymyksiin on valtuutettu KTM‑kauppiaasi mielellään käytettävissä.
Listan valtuutetuista KTM-kauppiaista läydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
11
4 AJONEUVON KUVA
4.1
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
V01746-10
1
2
3
4
5
6
12
Kytkinkahva (
s. 16)
Polttoainetankin korkki
Ilmansuodattimen kotelon kansi
Sivutuki (
s. 23)
Moottorinumero (
Vaihdepoljin (
s. 14)
s. 22)
AJONEUVON KUVA 4
4.2
Ajoneuvon kuva takaa oikealta
V01747-10
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Sammutuspainike (
s. 16)
Äänimerkkipainike (
s. 17) (Kaikki EU-mallit)
s. 17) (Kaikki EU-mallit)
Valokatkaisin (
Vilkkukatkaisin (
s. 18) (Kaikki EU-mallit)
Käynnistysnappula (
Hätäkatkaisin (
Kaasukahva (
s. 18)
s. 18)
s. 16)
Etujarrukahva (
s. 16)
Etuhaarukan artikkelinumero (
Jalkajarrupoljin (
s. 15)
s. 23)
Takajarrun jarrunesteen tarkistusikkuna
13
5 SARJANUMEROT
5.1
Ajoneuvon valmistenumero
Ajoneuvon valmistenumero
1 on lyöty ohjauspäähän oikealle.
401945-10
5.2
Tyyppikilpi
(Kaikki EU-mallit)
Euroopan markkinoille tarkoitettujen ajoneuvojen
tyyppikilpi
on kiinnitetty emäputken etupuolelle.
Australian markkinoille tarkoitettujen ajoneuvojen
tyyppikilpi
on kiinnitetty rintaputken etupuolelle.
1
2
V01808-10
5.3
Avainnumero (Kaikki EU-mallit)
Ohjauslukon avainnumero
1 on painettu avainpidikkeeseen.
402247-10
5.4
Moottorinumero
1
Moottorin numero
on painettu moottoriin vasempaan kylkeen
vaihdepolkimen taakse.
H00940-10
14
SARJANUMEROT 5
5.5
Etuhaarukan artikkelinumero
Etuhaarukan artikkelinumero
kiinnityspalan sisäpuolelle.
1 on stanssattu haarukan akselin-
401947-10
5.6
Takavaimentimen osanumero
1
Takavaimentimen osanumero
on lyöty takavaimentimen yläosaan moottorin puolelle, säätörenkaan yläpuolelle.
H02222-10
15
6 HALLINTALAITTEET
6.1
Kytkinkahva
1
Kytkinkahva
on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Kytkin toimii hydraulisesti ja on itsesäätyvä.
E00817-10
6.2
Etujarrukahva
1
Etujarrukahva
on ohjaustangossa oikealla.
Etujarrukahvalla käytetään etupyöräjarrua.
E01205-10
6.3
Kaasukahva
Kaasukahva
1 on ohjaustangossa oikealle.
E01206-10
6.4
Sammutuspainike
(Kaikki EU-mallit)
Sammutuspainike
malle.
S01302-10
16
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasem-
HALLINTALAITTEET 6
(XCF‑W)
Sammutuspainike
malle.
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasem-
Mahdolliset tilat
• Sammutuspainike perusasennossa – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori voidaan käynnistää.
• Sammutuspainike painettuna – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistu, käynnissä oleva moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
E00821-10
6.5
Äänimerkkipainike (Kaikki EU-mallit)
Äänimerkkipainike
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Äänimerkkipainike
• Äänimerkkipainike
merkki toimii.
perusasennossa
painettuna – Tässä asennossa ääni-
S01303-10
6.6
Valokatkaisin (Kaikki EU-mallit)
Valonkatkaisin
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Lähivalot päälle – Valokatkaisija on keskiasennossa.
Tässä asennossa ovat lähivalo ja takavalo päällekytkettyinä.
Kaukovalo päällä – Valokatkaisinta on käännetty vastapäivään. Tässä asennossa ovat kaukovalo ja takavalo
päällekytkettyinä.
S01307-10
6.7
Valokatkaisin (XCF‑W)
Valokatkaisin
1 on vasemmalla yhdistelmämittariston vieressä.
Mahdolliset tilat
• Valot pois päältä – Valokatkaisin on painettu sisään vasteeseen saakka. Tässä asennossa valot on kytketty pois päältä.
• Valot päälle – Valokatkaisin on vedetty ulospäin vasteeseen
saakka. Tässä asennossa lähivalo ja takavalo ovat kytkeytyneet
päälle.
V01748-10
17
6 HALLINTALAITTEET
6.8
Vilkkukatkaisin (Kaikki EU-mallit)
Vilkkukatkaisin
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Vilkku pois päältä – Vilkkukatkaisin on keskiasennossa.
Vilkku vasemmalle – Vilkkukatkaisin on käännetty
vasemmalle.
Vilkku oikealle – Vilkkukatkaisin on käännetty
oikealle.
S01304-10
6.9
Hätäkatkaisin
(Kaikki EU-mallit)
Hätäkatkaisin
1 on ohjaustangossa oikealla.
Mahdolliset tilat
Sytytys pois päältä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistu, käynnissä oleva moottori sammuu,
pysähtynyt moottori ei käynnisty.
Sytytys päällä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on
kytketty, moottori voidaan käynnistää.
V01749-10
6.10
Käynnistysnappula
(Kaikki EU-mallit)
Käynnistysnappula
1 on ohjaustangossa oikealla.
(XCF‑W)
Käynnistysnappula
1 on ohjaustangossa oikealla.
V01749-11
Mahdolliset tilat
• Käynnistysnappula
• Käynnistysnappula
tysmoottori toimii.
V01750-10
18
perusasennossa
painettuna – Tässä asennossa käynnis-
HALLINTALAITTEET 6
6.11
Yhdistelmäkatkaisin (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
Yhdistelmäkatkaisin on ohjaustangossa vasemmalla.
Mahdolliset tilat
1
STANDARD – Jos LED-valo 1 palaa, käytössä on
Mapping-asetus STANDARD.
1TC
STANDARD ja TC – Jos LED-valot 1 ja TC palavat,
käytössä ovat sekä Mapping-asetus STANDARD että
luistonestotoiminto.
2
ADVANCED – Jos LED-valo 2 palaa, käytössä on
Mapping-asetus ADVANCED.
2TC
ADVANCED ja TC – Jos LED-valot 2 ja TC palavat, käytössä ovat sekä Mapping-asetus ADVANCED että luistonestotoiminto.
Varoitus
H02887-01
Tieliikennehyväksynnän ja vakuutussuojan raukeaminen
Ajoneuvolle mahdollisesti myönnetty hyväksyntä tieliikennekäyttöön raukeaa, jos ajoneuvoon on asennettu yhdistelmäkatkaisin.
–
Käytä ajoneuvoa ainoastaan suljetuilla ajoreiteillä yleisen tieliikenteen ulkopuolella, mikäli ajoneuvoon on
asennettu yhdistelmäkatkaisin.
Moottorin tehokäyrää voi muuttaa yhdistelmäkatkaisimeen kuuluvalla katkaisimella MAP.
Lisäksi yhdistelmäkatkaisimella voi ottaa käyttöön luistonestotoiminnon.
6.12
Merkkivalojen yleiskuva (Kaikki EU-mallit)
Mahdolliset tilat
Sininen kaukovalon merkkivalo palaa – Kaukovalo on
päällä.
Keltainen häiriömerkkivalo palaa/vilkkuu – OBD on
havainnut vian ajoneuvon elektroniikassa. Moottoripyörä on pysäytettävä aiheuttamatta vaaraa muulle
liikenteelle ja on otettava yhteyttä valtuutettuun KTMhuoltokorjaamoon.
V01752-10
Keltainen polttoainemäärän varoitusvalo palaa – Polttoainemäärä on saavuttanut varatankin rajan.
Vilkun vihreä merkkivalo vilkkuu – Vilkku on päällä.
19
6 HALLINTALAITTEET
6.13
Merkkivalojen yleiskuva (XCF‑W)
Mahdolliset tilat
Keltainen häiriömerkkivalo palaa/vilkkuu – OBD on
havainnut vian ajoneuvon elektroniikassa. Moottoripyörä on pysäytettävä, minkä jälkeen on otettava
yhteyttä valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
Keltainen polttoainemäärän varoitusvalo palaa – Polttoainemäärä on saavuttanut varatankin rajan.
V01751-10
6.14
Polttoainetankin korkin avaaminen
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
K01334-10
20
1
Lukituksen vapautusnappia
painetaan, polttoainetankin
korkkia kierretään vastapäivään, minkä jälkeen korkki nostetaan pois paikaltaan.
HALLINTALAITTEET 6
6.15
Polttoainetankin korkin sulkeminen
–
Polttoainetankin korkki asetetaan paikalleen, ja korkkia kierretään myötäpäivään, kunnes lukituksen avausnappula
naksahtaa kiinni.
1
Info
2
Polttoainetankin huohottimen letku
sijoitetaan paikalleen siten, että letkuun ei muodostu taitekohtia.
K01334-11
6.16
Kylmäkäynnistysnappi
1
Kylmäkäynnistysnappi
sijaitsee kaasuläppärungon alaosassa.
Elektroninen polttoaineen ruiskutus pidentää ruiskutusaikaa, jos
moottori on kylmä ja ulkolämpötila matala. Kylmäkäynnistysnappia painettaessa moottoriin ohjautuu lisää happea, minkä ansiosta
moottori pystyy polttamaan tavallista suuremman määrän polttoainetta.
Kylmäkäynnistysnappi palautuu lähtöasentoonsa, jos kaasua annetaan lyhyesti ja ote kaasukahvasta irrotetaan, tai jos kaasukahvaa
käännetään eteenpäin.
Info
Kylmäkäynnistysnapin palautuminen perusasentoon tarkastetaan.
Mahdolliset tilat
• Kylmäkäynnistysnappi aktivoituna – Kylmäkäynnistysnappi on
painettu sisään vasteeseen saakka.
• Kylmäkäynnistysnappi ei aktivoituna – Kylmäkäynnistysnappi
on perusasennossa.
H02253-10
21
6 HALLINTALAITTEET
6.17
Tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi
Tyhjäkäyntisäätö kaasuläppärungossa vaikuttaa voimakkaasti käynnistymiseen, tyhjäkäynnin tasaisuuteen ja kaasuun vastaamiseen
kiihdytettäessä.
Moottori on helpompi käynnistää, mikäli sen tyhjäkäyntinopeus on
säädetty oikeaksi.
Tyhjäkäyntinopeus säädetään tyhjäkäyntinopeuden
säätöruuvilla
.
Tyhjäkäyntinopeus kasvaa, jos säätöruuvia kierretään myötäpäivään.
Tyhjäkäyntinopeus pienenee, jos säätöruuvia kierretään vastapäivään.
1
H02254-10
6.18
Vaihdepoljin
Vaihdepoljin
1 on moottorissa vasemmalla.
401950-10
Vaihteiden paikat näytetään kuvassa.
Vapaa- eli tyhjäkäyntiasento sijaitsee ykkös- ja kakkosvaihteen
välissä.
401950-11
22
HALLINTALAITTEET 6
6.19
Jalkajarrupoljin
1
Jarrupoljin
sijaitsee oikeapuoleisen jalkatapin edessä.
Jalkajarrupolkimella käytetään takapyörän jarrua.
401956-10
6.20
Sivutuki
Sivutuki
1 on asennettu ajoneuvon vasemmalle puolelle.
401943-10
Sivutukea käytetään pysäköitäessä moottoripyörä.
Info
1
Ajon aikana sivutuen
täytyy olla nostettuna ylös ja varmistettuna kiinnityskumilla
.
2
401944-10
6.21
Ohjauslukko (Kaikki EU-mallit)
1
Ohjauslukko
on ohjauspäässä vasemmalla.
Ohjaus voidaan lukita ohjauslukolla. Ohjaaminen ja siten myös
ajaminen ei enää ole mahdollista.
S01311-10
23
6 HALLINTALAITTEET
6.22
Ohjauksen lukitseminen (Kaikki EU-mallit)
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Ajoneuvo pysäköidään.
–
Ohjaustanko käännetään kokonaan oikealle.
–
Ohjauslukkoa on voideltava säännöllisesti.
Yleisöljyspray (
–
s. 168)
Ohjauslukon avain työnnetään ohjauslukkoon ( s. 23), käännetään vasemmalle, työnnetään sisään ja käännetään lopuksi
oikealle. Ohjauslukon avain vedetään irti.
Ohjausliike ei enää ole mahdollinen.
400732-01
Info
Ohjauslukon avainta ei saa koskaan jättää ohjauslukkoon.
6.23
Ohjauksen avaaminen lukituksesta (Kaikki EU-mallit)
–
Ohjauslukon avain työnnetään ohjauslukkoon ( s. 23),
käännetään vasemmalle, vedetään ulos ja käännetään lopuksi
oikealle. Ohjauslukon avain vedetään irti.
Ohjausliike on jälleen mahdollinen.
Info
Ohjauslukon avainta ei saa koskaan jättää ohjauslukkoon.
400731-01
24
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.1
Yhdistelmämittariston yleiskuva
–
Painikkeella
ohjataan eri toimintoja.
–
Painikkeella
ohjataan eri toimintoja.
Info
Toimituskunnossa ovat vain näyttötilat SPEED/H ja
SPEED/ODO aktivoituina.
V00799-01
7.2
Aktivointi ja testaus
Yhdistelmämittariston aktivointi
Yhdistelmämittaristo aktivoituu, kun jotain painiketta painetaan tai
mittariin saapuu pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
Näytön testaus
Näytön toimintatestiksi syttyvät kaikki näyttöelementit hetkeksi
aikaa.
400313-01
WS (wheel size)
Näytön toimintatestin jälkeen näytetään hetken aikaa pyörän
ympärysmitta WS (wheel size).
Info
Luku 2205 tarkoittaa vakiorenkaalla varustetun 21 tuuman
etupyörän ympärysmittaa.
Sen jälkeen näyttö vaihtuu viimeksi valittuun tilaan.
400314-01
7.3
Kilometrien tai mailien asetus
Info
Jos vaihdetaan yksikköä, ODO arvo säilyy ja suoritetaan muuntolaskenta.
TR1, TR2, A1, A2 ja S1 arvot nollaantuvat yksikköä vaihdettaessa.
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Asetusvalikko avautuu ja aktivoidut toiminnot tulevat
näkyviin.
–
400329-01
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes näyttö
Km/h/Mph vilkkuu.
Km/h asetus
– Painiketta
painetaan.
25
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Mph asetus
– Painiketta
–
painetaan.
Odotetaan 3−5 sekuntia.
Asetukset tallennetaan.
Info
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin ja asetusvalikko sulkeutuu, mikäli mitään painiketta ei paineta 10−12 sekunnin kuluessa tai mittaristoon saapuu
pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
7.4
Yhdistelmämittariston säätäminen
Info
Toimituskunnossa ovat vain näyttötilat SPEED/H ja SPEED/ODO aktivoituina.
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Asetusvalikko avautuu ja aktivoidut toiminnot tulevat
näkyviin.
Info
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin, mikäli
mitään painiketta ei paineta 10-12 sekunnin kuluessa.
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin ja asetusvalikko sulkeutuu, mikäli mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa tai mittaristoon saapuu pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
400318-01
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin usein, kunnes haluttu toiminto vilkkuu.
Valittu toiminto vilkkuu.
Toiminnon aktivointi
– Painiketta painetaan.
Symboli jää näyttöön, ja seuraava toiminto ilmestyy
näyttöön.
Toiminnon deaktivointi
– Painiketta painetaan.
Symboli näytössä sammuu ja näyttötila vaihtuu seuraavaan toimintoon.
26
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.5
Kellonajan asetus
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
–
Tunnit asetetaan painikkeella
–
Odotetaan 3−5 sekuntia.
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Tunnit vilkkuvat.
tai painikkeella
.
Näytön seuraava segmentti vilkkuu, jolloin se on asetettavissa.
400330-01
–
Painamalla näppäintä ja näppäintä voidaan seuraavat segmentit asettaa samalla tavalla kuin tuntinäyttö.
Info
Sekunnit voidaan asettaa vain nollaksi.
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin ja asetusvalikko sulkeutuu, mikäli mitään painiketta ei paineta 15−20 sekunnin kuluessa tai mittaristoon saapuu
pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
7.6
Kierrosajan katsominen
Info
Tätä toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun kierrosaikoja on kellotettu.
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan lyhyesti.
Näytön vasemmassa reunassa näkyy LAP 1.
–
Kierrokset 1-10 voidaan katsoa painikkeella
–
Painiketta
–
Painiketta
.
pidetään painettuna 3-5 sekunnin ajan.
Kierrosajat katoavat muistista.
400321-01
painetaan lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Info
Pyörän kierroslukutunnistimen pulssin saapuessa näyttöruudun vasen puoli palaa tilaan SPEED.
27
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.7
Näyttötila SPEED (nopeus)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes SPEED
näyttö ilmestyy näyttöön vasemmalle.
Näyttötilassa SPEED näytetään senhetkinen nopeus.
Nopeusnäytön yksikkö voi olla joko Km/h tai Mph.
Info
Maakohtainen asetus suoritetaan.
Etupyörän pulssin saapuessa näytön vasen reunapalaa
tilaan SPEED, ja hetkellinen nopeus ilmestyy näyttöön.
400317-02
7.8
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit)
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa H näytetään moottorin käyttötunnit.
Käyttötuntilaskuri tallentaa kokonaisajoajan.
Info
Käyttötuntimittari on tarpeellinen huoltotöiden suorittamiseksi.
Jos yhdistelmämittaristo on liikkeellelähdössä tilassa H,
vaihtuu se automaattisesti näyttötilaan ODO.
Näyttötilaa H ei näytetä ajon aikana.
400316-01
7.9
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Näyttö vaihtuu toimintojen asetusvalikkoon.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Asetusvalikko
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Asetusvalikko näyttää aktivoidut toiminnot.
400344-01
28
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
Info
Painiketta
painetaan lyhyesti niin monta kertaa, että
haluttu toiminto on näytössä.
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin, mikäli
mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa.
7.10
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
aktivoi vilkkuvan näytön ja vaihtaa seuraavaan
näyttöön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
deaktivoi vilkkuvan näytön ja vaihtaa seuraavaan näyttöön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Odotetaan
3−5 sekuntia.
vaihtaa seuraavaan näyttöön ilman muutosta
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Asetusvalikko käynnistyy, tallentaa valinnat ja
vaihtuu H tai ODO tilaan.
Mittayksikön asetus
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes näyttö
Km/h/Mph vilkkuu.
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Mittayksikkö tilassa voidaan vaihtaa mittayksikköä.
400329-01
Info
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin, mikäli
mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin kuluessa.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Valikkoon siirtyminen aktivoi Km/h näytön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
aktivoi Mph näytön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
29
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.11
Odotetaan
3−5 sekuntia.
vaihtaa seuraavaan näyttöön, vaihtaa valinnasta
asetusvalikkoon
Odotetaan
10−12 sekuntia.
tallentaa ja sulkee asetusvalikon
Näyttötila SPEED/CLK (kellonaika)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa CLK näytetään kellonaika.
400319-01
7.12
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Näyttö vaihtuu kellon asetusvalikkoon.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Kellonajan asetus
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
400319-01
30
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
korottaa arvoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
korottaa arvoa
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
vähentää arvoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
vähentää arvoa
Odotetaan
3−5 sekuntia.
vaihtaa seuraavaan arvoon
Odotetaan
10−12 sekuntia.
SETUP valikosta poistuminen
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.13
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa LAP voidaan ajanotolla kellottaa kierrosaikoja 10 kierrokseen asti.
Info
Jos kierrosaika vielä käy eteenpäin painikkeen
sen jälkeen, on 9 tallennuspaikkaa käytetty.
Kierros 10 tulee pysäyttää painikkeella .
400320-01
7.14
painami-
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Ajanottokello ja kierrosaika nollataan.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Pysäyttää kellon.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Käynnistää kellon, tai pysäyttää meneillään olevan kierrosajan, tallentaa tämän ja käynnistää
ajanoton seuraavalle kierrokselle.
Kierrosajan katsominen
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
400321-01
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan lyhyesti.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Ajanottokello ja kierrosaika nollataan.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Valitaan jokin kierroksista 1-10
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava kierrosaika katsotaan.
31
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.15
Näyttötila SPEED/ODO (matkamittari)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes ODO
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa ODO näytetään ajettu kokonaismatka.
400317-01
7.16
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/TR1 (trippimittari 1)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR1
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
TR1 (trippimittari 1) käy aina ja laskee 999,9 saakka.
Sillä voidaan mitata ajomatkan pituus tai kahden tankkauspysähdyksen välinen matka.
TR1 on kytketty yhteen A1 (keskinopeus 1) ja S1 (ajanotto 1)
kanssa.
Info
400323-01
32
Jos 999,9 ylityy, asetetaan TR1, A1 ja S1 arvot automaattisesti 0,0:ksi.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
TR1, A1 ja S1 arvot asetetaan 0,0:ksi.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.17
Näyttötila SPEED/TR2 (Tripmaster 2)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR2
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
TR2 (Tripmaster 2) käy aina ja laskee 999,9 saakka.
400324-01
7.18
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Tyhjentää arvot TR2 ja A2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Vähentää arvoa TR2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Vähentää arvoa TR2.
TR2 (Tripmaster 2) asetus
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR2
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
–
Painiketta
painetaan 2−3 sekuntia, kunnes TR2 vilkkuu.
Näytettyä arvoa voidaan muuttaa käsin painikkeella ja painikkeella . Erittäin kätevä toiminto ajettaessa reittikirjan mukaan.
400324-01
Info
TR2 arvoa voidaan ajon aikana korjata käsin painikkeella
ja painikkeella .
Jos 999,9 ylittyy, palautuu arvoksi TR2 automaattisesti 0,0.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Korottaa arvoa TR2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Korottaa arvoa TR2.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Vähentää arvoa TR2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Vähentää arvoa TR2.
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Tallentaa ja sulkee asetusvalikon.
33
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.19
Näyttötila SPEED/A1 (keskinopeus 1)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes A1 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
A1 (keskinopeus 1) näyttää keskinopeuden laskemalla sen TR1
(Tripmaster 1) ja S1 (sekuntikello 1) perusteella.
Tämän arvon laskenta aktivoituu pyörän kierroslukutunnistimen
ensimmäisestä impulssista ja päättyy 3 sekuntia viimeisen impulssin jälkeen.
400325-01
7.20
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
NäyttöjenTR1, A1 ja S1 arvoiksi asetetaan 0,0.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/A2 (keskinopeus 2)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes A2 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
A2 (keskinopeus 2) näyttää keskinopeuden sen hetkisen nopeuden
perusteella, kun ajanottokello S2 (ajanotto 2) käy.
Info
Näytetty arvo saattaa erota todellisesta keskinopeudesta,
jos S2:sta ei pysäytetty ajamisen päätyttyä.
400326-01
34
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.21
Näyttötila SPEED/S1 (sekuntikello 1)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes S1 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
S1 (sekuntikello 1) näyttää ajoajan perustuen TR1 arvoon, ja se
jatkaa mittausta heti, kun pyörän kierroslukutunnistimesta tulee
impulssi.
Tämän arvon laskenta käynnistyy pyörän kierroslukutunnistimen
ensimmäisestä impulssista ja päättyy 3 sekuntia viimeisen impulssin jälkeen.
400327-01
7.22
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
NäyttöjenTR1, A1 ja S1 arvoiksi asetetaan 0,0.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes S2 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
S2 (ajanotto 2) on manuaalinen sekuntikello.
Kun S2 käy taustalla, vilkkuu S2 näytössä.
400328-01
7.23
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Näyttöjen S2 ja A2 lukemaksi tulee 0,0.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Käynnistää tai pysäyttää S2.
Toimintoyhteenveto
Näyttö
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Näyttötila
SPEED/H
(käyttötunnit)
Näyttö vaihtuu toimintojen asetusvalikkoon.
Seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Odotetaan
3−5 sekuntia.
Odotetaan
10−12 sekuntia.
35
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Näyttö
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Odotetaan
3−5 sekuntia.
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Asetusvalikko
ei toimintoa
aktivoi vilkkuvan näytön
ja vaihtaa
seuraavaan
näyttöön
ei toimintoa
deaktivoi
vilkkuvan
näytön ja
vaihtaa seuraavaan näyttöön
vaihtaa seuraavaan näyttöön ilman
muutosta
Asetusvalikko
käynnistyy,
tallentaa
valinnat ja
vaihtuu H tai
ODO tilaan.
Mittayksikön
asetus
ei toimintoa
Valikkoon
siirtyminen
aktivoi Km/h
näytön
ei toimintoa
aktivoi Mph
näytön
vaihtaa seuraavaan näyttöön, vaihtaa
valinnasta
asetusvalikkoon
tallentaa ja
sulkee asetusvalikon
Näyttötila
SPEED/CLK
(kellonaika)
Näyttö vaihtuu kellon
asetusvalikkoon.
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Kellonajan asetus
korottaa
arvoa
korottaa
arvoa
vähentää
arvoa
vähentää
arvoa
vaihtaa
seuraavaan
arvoon
SETUP valikosta poistuminen
Näyttötila
SPEED/LAP
(kierrosaika)
Ajanottokello
ja kierrosaika
nollataan.
seuraava
näyttötila
Pysäyttää
kellon.
Käynnistää
kellon, tai
pysäyttää
meneillään
olevan kierrosajan, tallentaa tämän
ja käynnistää ajanoton
seuraavalle
kierrokselle.
Kierrosajan katsominen
Ajanottokello
ja kierrosaika
nollataan.
Valitaan jokin
kierroksista
1-10
ei toimintoa
Seuraava
kierrosaika
katsotaan.
Näyttötila
SPEED/ODO
(matkamittari)
ei toimintoa
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/TR1
(trippimittari 1)
TR1, A1 ja S1
arvot asetetaan 0,0:ksi.
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/TR2
(Tripmaster 2)
Tyhjentää
arvot TR2 ja
A2.
seuraava
näyttötila
Vähentää
arvoa TR2.
Vähentää
arvoa TR2.
TR2 (Tripmaster 2) asetus
Korottaa
arvoa TR2.
Korottaa
arvoa TR2.
Vähentää
arvoa TR2.
Vähentää
arvoa TR2.
36
Tallentaa ja
sulkee asetusvalikon.
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
Näyttö
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Näyttötila
SPEED/A1
(keskinopeus 1)
NäyttöjenTR1, A1 ja
S1 arvoiksi
asetetaan
0,0.
Seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/A2
(keskinopeus 2)
ei toimintoa
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/S1
(sekuntikello 1)
NäyttöjenTR1, A1 ja
S1 arvoiksi
asetetaan
0,0.
Seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/S2
(ajanotto 2)
Näyttöjen S2
ja A2 lukemaksi tulee
0,0.
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
Käynnistää
tai pysäyttää
S2.
7.24
Odotetaan
3−5 sekuntia.
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Yhteenveto edellytyksistä ja aktivoitavuudesta
Näyttö
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit)
•
Asetusvalikko
•
Mittayksikön asetus
•
Kellonajan asetus
•
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)
Kierrosajan katsominen
Valikko aktivoitavissa
•
•
Näyttötila SPEED/TR1 (trippimittari 1)
•
Näyttötila SPEED/TR2 (Tripmaster 2)
•
TR2 (Tripmaster 2) asetus
•
Näyttötila SPEED/A1 (keskinopeus 1)
•
Näyttötila SPEED/A2 (keskinopeus 2)
•
Näyttötila SPEED/S1 (sekuntikello 1)
•
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2)
•
37
8 KÄYTTÖÖNOTTO
8.1
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
Varoitus
Kaatumisvaara Etu- ja takapyörän toisistaan poikkeavat rengaskuviot heikentävät ajo-ominaisuuksia.
Erilaiset rengaskuviot voivat vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa huomattavasti.
–
Varmista, että etu- ja takapyörät on varustettu renkailla, joiden pintakuvio on samanlainen.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajo-olosuhteisiin sopimaton ajotapa heikentää ajoneuvon ajo-ominaisuuksia.
–
Sovita ajonopeutesi ajoradan olosuhteisiin ja ajotaitoosi.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajoneuvoa ei ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.
–
Älä ota matkustajaa mukaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupoljinta ei vapauteta, jarrupalat hankaavat jatkuvasti jarrulevyä vasten.
–
Ota jalka pois jarrupolkimelta, kun et halua jarruttaa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kokonaispaino ja akselipainot vaikuttavat ajo-ominaisuuksiin.
–
Älä ylitä suurin sallittua kokonaispainoa äläkä ilmoitettuja akselipainoja.
Varoitus
Varkauden vaara Luvatta toimivat henkilöt vaarantavat sekä oman että muiden turvallisuuden.
–
Älä jätä ajoneuvoa koskaan ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.
–
Varmista, että asiattomat eivät voi ottaa ajoneuvoa käyttöön.
Info
Muista moottoripyörää käyttäessäsi, että voimakas melu häiritsee muita ihmisiä.
–
Varmistu siitä, että myynnin esitarkastuksen työtehtävät on suorittanut valtuutettu KTM-huoltokorjaamo.
Saat luovutustodistuksen ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.
–
Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä ajokertaa.
–
Tutustu hallintalaitteisiin.
–
Kytkinkahvan perusasento säädetään. (
38
s. 97)
KÄYTTÖÖNOTTO 8
(Kaikki EU-mallit)
– Etujarrukahvan tyhjäliike säädetään. (
s. 101)
(XCF‑W)
– Etujarrukahvan perusasentoa säädetään. (
s. 102)
–
Jalkajarrupolkimen perusasentoa säädetään.
(
–
Vaihdepolkimen perusasento säädetään.
s. 143)
–
Totuttele moottoripyörän ajokäyttäytymiseen tarkoitukseen sopivalla alueella, ennen kuin ajat vaativia matkoja.
(
s. 110)
Info
Maastossa on suositeltavaa olla matkalla toisen henkilön ja toisen ajoneuvon kanssa toistenne auttamiseksi.
–
Kokeile myös mahdollisimman hidasta ajamista ja ajamista seisten saadaksesi enemmän tuntumaa moottoripyörään.
–
Älä aja maastossa, joka ylittää taitosi ja kokemuksesi.
–
Pidä ajon aikana molemmin käsin tiukasti kiinni ohjaustangosta sekä jalat jalkatapeilla.
–
Varmista matkatavaroita kuljettaessasi, että tavarat on kiinnitetty asianmukaisesti mahdollisimman lähelle
ajoneuvon keskikohtaa ja että paino jakautuu tasaisesti etu- ja takapyörälle.
Info
Moottoripyörät reagoivat herkästi painonjakauman muutoksiin.
–
Suurin sallittu kokonaispaino ja suurin sallittu akselipaino eivät saa ylittyä.
Ohjearvo
–
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 121)
Info
Pinnojen kireys on tarkistettava, kun ajoneuvolla on ajettu puoli tuntia.
–
Moottori sisäänajetaan. (
8.2
–
s. 39)
Moottorin sisäänajo
Sisäänajon aikana ei saa ylittää moottorille ilmoitettua kierroslukua eikä tehoa.
Ohjearvo
Suurin moottorin kierrosluku
ensimmäisen käyttötunnin aikana
7 000 kierr./min
Suurin moottoriteho
ensimmäisen 3:n käyttötunnin aikana
–
≤ 75 %
Vältä täydellä kaasulla ajamista!
39
8 KÄYTTÖÖNOTTO
8.3
Litiumioniakkujen käynnistysteho matalissa lämpötiloissa
Litiumioniakut ovat huomattavasti kevyempiä kuin lyijyakut, niiden
itsepurkaus on vähäisempi ja ne tarjoavat suuremman käynnistystehon, kun lämpötila on yli 15 °C (60 °F). Litiumioniakkujen käynnistysteho vähenee kuitenkin alhaisissa lämpötiloissa enemmän
kuin lyijyakkujen.
Voi olla, että käynnistystä täytyy yrittää useamman kerran. Tätä
varten painetaan 5 sekunnin ajan käynnistysnappulaa ja välillä
odotetaan 30 sekuntia. Taukoja tarvitaan, jotta syntynyt lämpö
pääsee leviämään litiumioniakkuun eikä akku vaurioidu.
Jos ladattu litiumioniakku ei saa käynnistintä toimimaan kunnolla
tai lainkaan, kun lämpötila on alle 15 °C (60 °F), akku ei ole viallinen, vaan se täytyy saada lämpiämään sisältä käynnistystehon
(virranannon) parantamiseksi.
Käynnistysteho paranee akun lämmetessä.
402555-01
8.4
Ajoneuvon valmistelu raskaita käyttöolosuhteita varten
Info
Ajoneuvon käyttö raskaissa olosuhteissa, esim. hiekalla, märällä tai liejuisella tiellä/maastossa, voi johtaa
selvästi lisääntyneeseen kulumiseen eri komponenteissa kuten voimansiirrossa, jarruissa tai jousituksessa.
Siksi osien tarkastus tai vaihto saattaa olla tarpeellista jo ennen seuraavan huoltovälin saavuttamista.
–
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
(
s. 83)
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
–
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään.
–
Liittimet tarkastetaan kosteuden kertymisen, korroosion ja kiinnityksen osalta.
»
Jos kosteutta, korroosiota tai vaurioita on olemassa:
–
Liittimet on puhdistettava ja kuivattava tai tarvittaessa vaihdettava.
Raskaita käyttöolosuhteita ovat:
– Ajo kuivalla hiekalla. (
s. 40)
–
Ajo märällä hiekalla. (
–
Ajo märällä ja mutaisella ajoreitillä. (
–
Ajo kuumalla säällä tai hitaasti. (
s. 42)
–
Ajo kylmällä säällä tai lumessa. (
s. 43)
8.5
s. 41)
s. 42)
Ajoneuvon valmistelu kuivalla hiekalla ajamista varten
–
Ilmansuodattimen pölysuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen pölysuojus (79006920000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
102136-01
40
KÄYTTÖÖNOTTO 8
–
Ilmansuodattimen hiekkasuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen hiekkasuojus (79006922000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
102138-01
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
Teräsratas asennetaan.
–
Ketju voidellaan.
Yleisöljyspray (
s. 167)
s. 168)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
600868-01
(Kaikki 450-mallit)
– Kytkinjousi vaihdetaan.
Kova kytkinjousi (78932005000)
M01459-01
8.6
Ajoneuvon valmistelu märällä hiekalla ajamista varten
–
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
102137-01
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
Teräsratas asennetaan.
–
Ketju voidellaan.
Yleisöljyspray (
s. 167)
s. 168)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
600868-01
41
8 KÄYTTÖÖNOTTO
(Kaikki 450-mallit)
– Kytkinjousi vaihdetaan.
Kova kytkinjousi (78932005000)
M01459-01
8.7
Ajoneuvon valmistelu märällä ja mutaisella ajoreitillä ajamista varten
–
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
102137-01
–
Teräsratas asennetaan.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
s. 149)
600868-01
(Kaikki 450-mallit)
– Kytkinjousi vaihdetaan.
Kova kytkinjousi (78932005000)
M01459-01
8.8
Ajoneuvon valmistelu kuumalla säällä ajamista tai hidasta ajoa varten
–
Toisiovälitys sovitetaan reitille.
Info
Moottoriöljy kuumenee nopeasti, jos kytkintä täytyy
käyttää useasti liian pitkäntoisiovälityksen johdosta.
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
600868-01
42
s. 167)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
KÄYTTÖÖNOTTO 8
–
8.9
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
s. 135)
Ajoneuvon valmistelu kylmällä säällä tai lumessa ajamista varten
–
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts -asennusohjetta noudatetaan.
102137-01
43
9 AJO-OHJEITA
9.1
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa
Info
Ennen jokaista ajokertaa on ajoneuvon kunto ja käyttöturvallisuus tarkastettava.
Ajoneuvon on oltava käytettäessä teknisesti moitteettomassa kunnossa.
H02217-01
–
Moottoriöljymäärä tarkastetaan. (
–
Sähköiset laitteet tarkastetaan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
–
Jarrunestemäärä tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrulaitteiden toiminta tarkastetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
–
Ketjun likaisuus tarkistetaan. (
–
Ketju, takaratas, eturatas ja ketjunohjain tarkistetaan.
( s. 93)
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 145)
s. 103)
s. 110)
s. 105)
s. 112)
s. 135)
s. 90)
s. 91)
s. 120)
s. 120)
s. 121)
Info
Pinnojen kireys on tarkastettava säännöllisesti, sillä
väärä pinnojen kireys heikentää ajoturvallisuutta huomattavasti.
9.2
–
Haarukkaputkien pölysuojat puhdistetaan. (
–
Haarukkaputket ilmataan. (
–
Ilmanpuhdistin tarkistetaan.
–
Kaikkien hallintalaitteiden säädöt ja liikkuvuus tarkastetaan.
–
Kaikkien ruuvien, muttereiden ja letkupantojen tiukkuus tarkistetaan säännöllisesti.
–
Polttoainemäärä tarkistetaan.
s. 66)
s. 65)
Ajoneuvon käynnistäminen
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Ohje
Moottorivaurio Korkeat kierrosluvut kylmällä moottorilla vaikuttavat negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
44
Käytä moottori aina lämpimäksi pienellä käyntinopeudella.
AJO-OHJEITA 9
–
Moottoripyörä otetaan sivutuelta
kiinnityskumilla
.
1 ja sivutuki varmistetaan
2
–
Vaihteisto kytketään tyhjäkäyntiasentoon.
–
Hätäkatkaisin painetaan asentoon
.
Ehto
Ympäristön lämpötila: < 20 °C
–
Kylmäkäynnistysnappi painetaan sisään vasteeseen saakka.
401944-10
–
Painetaan käynnistysnappulaa.
Info
Käynnistysnappulaa painetaan enintään 5 sekuntia.
Seuraavaan käynnistysyritykseen on odotettava
30 sekuntia.
Kun lämpötila on alle 15 °C (60 °F), voi olla, että käynnistystä täytyy yrittää useamman kerran, jotta litiumioniakku lämpiää ja käynnistysteho paranee.
Häiriömerkkivalo palaa käynnistyksen aikana.
400733-01
9.3
Luistoneston käyttöönotto (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
Varoitus
Tieliikennehyväksynnän ja vakuutussuojan raukeaminen Ajoneuvolle mahdollisesti myönnetty hyväksyntä
tieliikennekäyttöön raukeaa, jos ajoneuvoon on asennettu yhdistelmäkatkaisin.
–
Käytä ajoneuvoa ainoastaan suljetuilla ajoreiteillä yleisen tieliikenteen ulkopuolella, mikäli ajoneuvoon
on asennettu yhdistelmäkatkaisin.
Info
Luistonestotoiminto pienentää takapyörän luistoa siten, että ajoneuvon hallinta helpottuu ja veto paranee
erityisesti märissä olosuhteissa.
Jos luistonestotoiminto on pois käytöstä, takapyörä saattaa luistaa enemmän voimakkaan kiihdytyksen
aikana tai liukkaalla pinnalla.
Luistonestotoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös ajon aikana.
Viimeksi valittu asetus on käytössä myös seuraavan käynnistyksen jälkeen.
–
Luistonesto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä painamalla painiketta TC.
Ohjearvo
Moottorin käyntinopeus
≤ 4 000 kierr./min
LED-valo TC palaa luistonestotoiminnon ollessa käytössä.
H02885-01
45
9 AJO-OHJEITA
9.4
Liikkeellelähtö
Info
Ajon aikana sivutuen täytyy olla nostettuna ylös ja varmistettuna kiinnityskumilla.
–
Kytkinkahvaa vedetään, 1. vaihde kytketään päälle, kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja samanaikaisesti annetaan varovasti kaasua.
9.5
Vaihtaminen, ajaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörä lukkiutuu ja moottori käy ylinopeudella, mikäli vaihdetta vaihdetaan pienemmälle moottorin käydessä suurella nopeudella.
–
Älä vaihda pienemmälle vaihteelle, mikäli moottorin käyntinopeus on suuri.
Info
Jos ajon aikana esiintyy epätavallisia ääniä, ajoneuvo pysäytetään, moottori sammutetaan ja otetaan
yhteyttä valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
1. vaihde on liikkeellelähtö- tai ylämäkivaihde.
–
Kun olosuhteet (ylämäki, ajotilanne jne.) sen sallivat, voit vaihtaa suuremmille vaihteille. Käännetään kaasu
pois ja vedetään samanaikaisesti kytkinkahvaa. Vaihdetaan seuraavalle vaihteelle, päästetään kytkinkahva irti
ja annetaan kaasua.
–
Kun huippunopeus on saavutettu kääntämällä kaasukahva täyden kaasun asentoon, kaasukahvaa käännetään
takaisin ¾:n kohdalle täyden kaasun asennosta. Nopeus vähenee tuskin lainkaan, mutta polttoaineen kulutus
alenee kuitenkin voimakkaasti.
–
Anna kaasua aina vain sen verran kuin moottori voi kulloinkin käyttää. Kaasukahvan kääntäminen äkillisesti
avoimeen asentoon lisää vain polttoaineen kulutusta.
–
Pienemmälle vaihteelle vaihdettaessa jarrutetaan ja samanaikaisesti kaasu otetaan pois.
–
Kytkinkahvaa vedetään ja samalla vaihdetaan pienemmälle vaihteelle. Kytkinkahva vapautetaan hitaasti,
minkä jälkeen annetaan kaasua tai vaihdetaan uudelleen.
–
Moottori sammutetaan, jos odotettavissa on pidempi tyhjäkäynti tai seisokki.
Ohjearvo
≥ 2 min
–
Kytkimen tiheää ja pitkäkestoista luistattamista on vältettävä. Tämä johtaa moottoriöljyn, moottorin ja jäähdytysjärjestelmän kuumenemiseen.
–
Aja pienellä käyntinopeudella suuren käyntinopeuden ja kytkimen luistattamisen sijaan.
9.6
Jarruttaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Liian voimakas jarruttaminen johtaa pyörien lukkiutumiseen.
–
46
Sovita jarrutustapa ajotilanteeseen ja ajorataan.
AJO-OHJEITA 9
Varoitus
Onnettomuusvaara Epämääräinen etu- tai takajarrun jarrutustuntuma heikentää jarrutustehoa.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista ja
jarrulevyistä.
–
Hiekkaisella, märällä tai liukkaalla alustalla tulisi käyttää pääasiallisesti takajarrua.
–
Jarrutus tulisi lopettaa aina ennen kurvin alkua. Vaihda tällöin, nopeudesta riippuen, pienemmällä vaihteelle.
–
Hyödynnä pitkissä alamäissä moottorijarrutusta. Vaihda tällöin yksi tai kaksi vaihdetta pienemmälle, älä kuitenkaan päästä moottoria ylikierroksille. Näin tarvitset jarruttaa huomattavasti vähemmän, eivätkä jarrut pääse
ylikuumenemaan.
9.7
Pysähtyminen, pysäköinti
Varoitus
Varkauden vaara Luvatta toimivat henkilöt vaarantavat sekä oman että muiden turvallisuuden.
–
Älä jätä ajoneuvoa koskaan ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.
–
Varmista, että asiattomat eivät voi ottaa ajoneuvoa käyttöön.
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
Ohje
Materiaalivahinko Vääränlainen menettely pysäköitäessä vaurioittaa ajoneuvoa.
Jos ajoneuvo vierii pois paikaltaan tai kaatuu, se saattaa vaurioitua vakavasti.
Ajoneuvon pysäköintiin tarkoitetut rakenneosat on suunniteltu kestämään vain ajoneuvon painon.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Varmista, ettei kukaan istu ajoneuvon päälle, kun ajoneuvo on pysäköitynä tuen varaan.
–
Moottoripyörällä jarrutetaan pysähdykseen saakka.
–
Vaihteisto kytketään tyhjäkäyntiasentoon.
–
Sammutuspainiketta
–
Moottoripyörä pysäköidään kovalle alustalle.
painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
47
9 AJO-OHJEITA
9.8
Kuljetus
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
–
Moottori sammutetaan.
–
Moottoripyörä varmistetaan kiristyshihnoilla tai muilla sopivilla
kiinnitysvälineillä kaatumista ja paikaltaan siirtymistä vastaan.
401475-01
9.9
Polttoaineen tankkaus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Materiaalivahinko Liian heikkolaatuinen polttoaine tukkii polttoainesuodattimen ennenaikaisesti.
Joissakin maissa ja joillakin alueilla saatavilla olevan polttoaineen laatu ja puhtaus eivät mahdollisesti ole riittäviä. Seurauksena on ongelmia polttoainejärjestelmässä.
–
48
Tankkaa vain puhdasta polttoainetta, joka on ilmoitetun standardin mukaista. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
AJO-OHJEITA 9
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
Moottori sammutetaan.
–
Polttoainetankin korkki avataan. (
–
Polttoainetankki täytetään polttoaineella enintään mittaan
s. 20)
A.
Ohjearvo
Mitta
401226-10
–
35 mm
A
Polttoainetankin
kokonaistilavuus n.
(Kaikki EU-mallit)
9l
Superpolttoaine
lyijytön (ROZ 95)
( s. 166)
Polttoainetankin
kokonaistilavuus n.
(XCF‑W)
8,5 l
Superpolttoaine
lyijytön (ROZ 95)
( s. 166)
Polttoainetankin korkki suljetaan. (
s. 21)
49
10 HUOLTO-OHJELMA
10.1
Lisätietoja
Kaikki pakollisista tai suositelluista töistä seuraavat jatkotoimenpiteet on tilattava erikseen. Näistä töistä myös
laskutetaan erikseen.
Paikallisista käyttöolosuhteista riippuen omassa maassasi voi olla voimassa tästä poikkeavat huoltovälit.
Huoltovälit ja huolloissa tehtävät toimenpiteet voivat muuttua teknisen kehityksen myötä. Voimassa oleva huoltoohjelma on aina saatavissa KTM Dealer.net -palvelusta. Valtuutettu KTM‑jälleenmyyjä opastaa sinua mielellään.
10.2
Pakolliset työt
10 käyttötunnin välein urheilukäytössä
45 käyttötunnin välein
30 käyttötunnin välein
15 käyttötunnin välein
1 käyttötunnin jälkeen
Virhemuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella.
○
●
●
●
●
Sähkölaitteiden toiminta tarkastetaan.
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
12 V -akku tarkastetaan ja ladataan.
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 105)
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
Jarrulevyt tarkastetaan. (
s. 112)
s. 102)
Jarruletkujen kunto ja tiiviys tarkastetaan.
Jarrunestemäärä tarkistetaan takajarrusta. (
s. 110)
●
●
●
●
Jalkajarrupolkimen vapaaliike tarkistetaan. (
s. 109)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Runko tarkastetaan.
(
s. 95)
Takahaarukka tarkastetaan.
(
s. 95)
●
Takahaarukan laakerien välys tarkastetaan.
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Pyöränlaakereiden välys tarkastetaan.
●
●
●
●
Pyörännavat tarkastetaan.
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
Kääntölaakerin välys tarkastetaan.
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
Rengaspaine tarkastetaan. (
s. 120)
s. 120)
Vanteenheitto tarkistetaan.
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 121)
Ketju, takaratas, eturatas ja ketjunohjain tarkistetaan. (
s. 93)
●
●
●
●
Kaikki liikkuvat osat (esim. sivutuki, kahvat, ketju) voidellaan ja osien liikkuvuus tarkastetaan.
●
●
●
●
Hydraulisen kytkimen nestemäärä tarkistetaan/korjataan. (
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ketjun kireys tarkastetaan. (
○
s. 91)
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
s. 97)
s. 103)
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
s. 101)
Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
s. 74)
○
○
Venttiilivälys tarkastetaan.
●
●
Kytkin tarkastetaan.
●
○
●
●
●
●
Kaikkien letkujen (esim. polttoaine­, jäähdytys­, ilmaus­, tyhjennysletkujen) sekä kumisuojusten kunto, tiiviys ja asennus tarkastetaan.
○
●
●
●
●
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja määrä tarkastetaan. (
○
●
●
●
●
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan, öljysihdit puhdistetaan.
50
(
s. 134)
s. 145)
HUOLTO-OHJELMA 10
10 käyttötunnin välein urheilukäytössä
45 käyttötunnin välein
30 käyttötunnin välein
15 käyttötunnin välein
1 käyttötunnin jälkeen
Kaapeleiden kunto ja kulku tarkastetaan.
○
Vaijerien kunto, kulun taitteettomuus ja säädöt tarkastetaan.
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
Takaäänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan.
(
(
s. 83)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
s. 86)
●
Etuhaarukka huolletaan.
●
Takavaimennin huolletaan.
●
Helposti saavutettavien ja turvallisuudelle olennaisten ruuvien ja muttereiden kireys tarkastetaan.
○
●
●
●
●
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Polttoainesihti vaihdetaan.
s. 130)
(
s. 144)
Polttoaineen paine tarkistetaan.
Tyhjäkäyntinopeus tarkastetaan.
○
●
●
●
Jäähdytinpuhaltimen toiminta tarkistetaan.
○
●
●
●
Imukalvo tarkastetaan.
●
(XCF‑W)
Lopputarkastus: ajoneuvon liikenneturvallisuuden tarkastus ja koeajo.
○
●
●
●
●
Vikamuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella koeajon jälkeen.
○
●
●
●
●
Huoltomerkintä tehdään KTM Dealer.net-dokumenttiin.
○
●
●
●
●
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
10.3
Suositellut työt
135 käyttötunnin välein
70 käyttötunnin välein urheilukäytössä
20 käyttötunnin jälkeen
10 käyttötunnin jälkeen
12 kuukauden välein
●
Etujarrun jarruneste vaihdetaan.
●
Takajarrun jarruneste vaihdetaan.
Hydraulisen kytkimen neste vaihdetaan.
Ohjauspään laakerit voidellaan.
(
Kipinäloukku puhdistetaan. (XCF‑W)
(
s. 98)
s. 76)
(
s. 84)
Etuhaarukka huolletaan.
Takavaimennin huolletaan.
●
●
●
○
○
●
Polttoainesuodatin vaihdetaan.
Moottorihuolto suoritetaan, ml. moottorin irrotus ja asennus. (Sytytystulppa ja tulpanhattu vaihdetaan. Mäntä vaihdetaan. Sylinteri tarkistetaan/mitataan. Sylinterinkansi
tarkistetaan. Venttiilit, venttiilijouset ja venttiililautasen säätöpalat vaihdetaan. Nokkaakseli, keinuvivut ja keinuvipuakselit tarkistetaan. Kiertokanki, kiertokangen laakeri ja
kiertokangen tappi vaihdetaan. Vesipumpun akselitiivisterengas vaihdetaan. Vaihdelaatikko ja vaihteisto tarkastetaan. Öljynpaineen säätöventtiili tarkastetaan. Imupumppu
vaihdetaan. Painepumppu ja voitelujärjestelmä tarkistetaan. Jakopää tarkastetaan. Jakoketju vaihdetaan. Kaikki moottorilaakerit vaihdetaan. Vapaakytkin vaihdetaan.)
●
●
51
10 HUOLTO-OHJELMA
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
52
RUNGON SÄÄTÖ 11
11.1
Rungon perussäädön tarkistus kuljettajan painon mukaan
Info
Rungon perussäädössä säädetään ensin takavaimennin ja sen jälkeen etuhaarukka.
–
Moottoripyörän optimaalisten ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi sekä etuhaarukan, takavaimentimen, takahaarukan ja
rungon vaurioiden välttämiseksi pitää jousituskomponenttien
perussäätö valita kuljettajan painon mukaan.
–
KTM offroad -moottoripyörät on säädetty toimituskunnossa
vakiokuljettajan (täysissä ajovarusteissa) painolle.
Ohjearvo
Vakio kuljettajanpaino
75 … 85 kg
–
Jos kuljettajan paino on tämän alueen ulkopuolella, jousituskomponenttien perusasetuksia on muutettava vastaavasti.
–
Pienet painopoikkeamat voidaan kompensoida muuttamalla
jousien esijännitystä, suuremmissa poikkeamissa on asennettava vastaavat jouset.
401030-01
11.2
Takavaimentimen puristusvaimennus
Takavaimentimen puristusvaimennus on jaettu kahteen alueeseen, Highspeed ja Lowspeed.
Käsitteet ”Highspeed” ja ”Lowspeed” tarkoittavat takapyörän sisäänjouston nopeutta, eivät ajonopeutta.
Highspeed puristusvaimennuksen säätö vaikuttaa esim. alastulossa hypyn jälkeen, takapyörä joustaa tällöin
nopeasti sisäänpäin.
Lowspeed puristusvaimennuksen säätö vaikuttaa esim. ajettaessa loivien kumpareiden yli, jolloin takapyörä joustaa hitaasti sisäänpäin.
Näitä kahta aluetta voidaan säätää erikseen, siirtyminen High- ja Lowspeed alueiden välillä on kuitenkin joustavaa. Sen seurauksena säätömuutokset puristusvaimennuksen Highspeed-alueella vaikuttavat myös Lowspeedalueeseen ja päinvastoin.
11.3
Takaiskunvaimentimen Lowspeed-puristusvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Lowspeed puristusvaimennuksen säädön vaikutus on havaittavissa silloin, kun takavaimennin joustaa
sisäänpäin hitaasti tai normaalilla nopeudella.
53
11 RUNGON SÄÄTÖ
–
1
Säätöruuvia
kierretään ruuvitaltalla myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan naksahdukseen saakka.
Info
Pulttia
–
2 ei saa avata!
Ruuvia kierretään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia.
Ohjearvo
K01335-10
Lowspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta.
11.4
Takaiskunvaimentimen Highspeed-puristusvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Highspeed puristusvaimennuksen säädön vaikutus on havaittavissa silloin, kun takavaimennin joustaa
nopeasti sisäänpäin.
–
1
Säätöruuvia
kierretään kiintoavaimella myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Pulttia
–
K01341-10
2 ei saa avata!
Ruuvia käännetään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä kierroksia.
Ohjearvo
Highspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
2,5 kierr.
Perusasetus
2 kierr.
Urheilullinen
1 kierr.
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta sisäänjoustoissa.
54
RUNGON SÄÄTÖ 11
11.5
Takavaimentimen paluuvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Säätöruuvia
kierretään myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan
naksahdukseen saakka.
–
Ruuvia kierretään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia.
1
Ohjearvo
Paluuvaimennus
Mukavuus
V00331-10
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
11.6
Mitan määritys takapyörä kuormittamattomana
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Riippumatulkki sijoitetaan taka-akseliin, ja etäisyys siitä takalokasuojan merkintään SAG mitataan.
Riippumatulkki (00029090100)
Riippumatulkin tappi (00029990010)
–
Arvo merkitään mittana
A.
402415-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 65)
55
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.7
Takavaimentimen painuman tarkistus
–
Mitta
määritetään takapyörä kuormittamattomana.
( s. 55)
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystysuorassa.
–
Taka-akselin ja takalokasuojan merkinnän SAG välinen etäisyys
mitataan uudelleen riippumatulkilla.
–
Arvo merkitään mittana
A
B.
Info
Painuma on mittojen
–
A ja B erotus.
Painuma tarkistetaan.
Riippuma
»
37 mm
Jos painuma on pienempi tai suurempi kuin annettu mitta:
–
Takavaimentimen jousen esijännitystä säädetään.
( s. 57)
402416-10
11.8
Takavaimentimen painuman tarkastus
–
Mitta
määritetään takapyörä kuormittamattomana.
( s. 55)
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystyssä ja avustaa kuljettajaa asettumaan täysi suojavaatetus yllään normaaliin istumaasentoon (jalat jalkatapeilla). Tämän jälkeen kuljettaja keinauttaa pyörää muutaman kerran ylös ja alas.
–
Toinen avustaja mittaa nyt uudelleen riippumatulkilla etäisyyden taka-akselin ja takalokasuojan merkinnän SAG välillä.
–
Arvo merkitään mittana
A
Takapyörän ripustus asettuu paikalleen.
C.
Info
Painuma on mittojen
–
A ja C erotus.
Painuma tarkistetaan.
Painuma
»
402417-10
56
110 mm
Jos painuma poikkeaa ilmoitetusta mitasta:
–
Painumaa säädetään.
(
s. 58)
RUNGON SÄÄTÖ 11
11.9
Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Ennen kuin jousen esijännitystä muutetaan, nykyinen asetus on merkittävä muistiin - esim. mittaamalla
jousen pituus.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan huolellisesti.
(
s. 79)
Päätyö
– Ruuvi
–
1 avataan.
Säätörengasta 2 kierretään, kunnes jousi on kokonaan löystynyt.
Kiintoavain (90129051000)
Info
Jos jousen jännitystä ei saada täysin poistettua, jousi
on irrotettava, jotta jousen pituus saadaan mitattua tarkasti.
–
Jousen kokonaispituus vapautetussa tilassa mitataan.
–
Jousi jännitetään kiertämällä säätörengasta
taan
.
2 annettuun mit-
A
Ohjearvo
Jousen esijännitys
8 mm
Info
402659-10
Jousen esijännitystä voi olla tarpeen kasvattaa tai pienentää vaimentimen staattisen ja dynaamisen painuman perusteella.
–
Ruuvi
1 kiristetään.
Ohjearvo
Takavaimentimen
säätörenkaan ruuvi
M5
Viimeistely
– Takavaimennin asennetaan.
–
5 Nm
(
s. 79)
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 65)
57
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.10
Ajopainuman säätö
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan huolellisesti.
(
s. 79)
Päätyö
– Valitaan sopiva jousi ja asennetaan se.
Ohjearvo
Jousen vaimennusarvo
B00292-10
Kuljettajan paino: 65 …
75 kg
60 … 66 N/mm
Kuljettajan paino: 75 …
85 kg
63 … 69 N/mm
Kuljettajan paino: 85 …
95 kg
66 … 72 N/mm
Info
Jousituskerroin on merkitty jousen ulkopintaan.
Pienemmät painoeroavaisuudet voidaan tasata muuttamalla jousen esijännitystä.
Viimeistely
– Takavaimennin asennetaan.
11.11
(
s. 79)
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Takavaimentimen painuma tarkistetaan. (
–
Takavaimentimen painuman tarkastus. (
–
Takavaimentimen paluuvaimennus säädetään. (
s. 65)
s. 56)
s. 56)
s. 55)
Etuhaarukan perussäädön tarkistus
Info
Etuhaarukalle ei voida eri syistä ilmoittaa täsmällistä painumaa.
401000-01
58
–
Kuljettajan painon pienet poikkeamat voidaan kompensoida,
kuten takavaimentimessa, muuttamalla jousien esijännitystä.
–
Jos etuhaarukka lyö usein pohjaan (kova isku sisäänjouston
lopussa), on ehdottomasti asennettava jäykemmät jouset, jotta
vältytään etuhaarukan ja rungon vaurioitumiselta.
–
Jos etuhaarukan jousitus vaikuttaa pitkään kestäneen käytön
jälkeen epätavallisen kovalta, haarukkaputket on ilmattava.
RUNGON SÄÄTÖ 11
11.12
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen puristusvaimennus määrää etuhaarukan käyttäytymisen sisäänpäin joustamisen yhteydessä.
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Valkoista säätöelementtiä
vasteeseen saakka.
1 käännetään myötäpäivään
Info
1
Säätöelementti
on vasemmanpuoleisen haarukkaputken yläpäässä.
Puristusvaimennus on vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen säätöelementti). Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB (punainen säätöelementti).
S03470-10
–
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on
haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
Ohjearvo
Puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta sisäänjoustoissa.
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Valkoista säätöelementtiä
vasteeseen saakka.
1 käännetään myötäpäivään
Info
1
Säätöelementti
on vasemmanpuoleisen haarukkaputken yläpäässä.
Puristusvaimennus on vasemmassa haarukkaputkessa COM (valkoinen säätöelementti). Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB (punainen säätöelementti).
S03471-10
–
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on
haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
Ohjearvo
Puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
59
11 RUNGON SÄÄTÖ
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta sisäänjoustoissa.
11.13
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen paluuvaimennus määrää etuhaarukan käyttäytymisen ulospäin joustamisen yhteydessä.
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Punaista säätöelementtiä
teeseen saakka.
1 kierretään myötäpäivään vas-
Info
1
Säätöelementti
on oikeanpuoleisen haarukkaputken yläpäässä.
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen
säätöelementti).
V01754-10
–
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on
haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
Ohjearvo
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Punaista säätöelementtiä
teeseen saakka.
1 kierretään myötäpäivään vas-
Info
1
Säätöelementti
on oikeanpuoleisen haarukkaputken yläpäässä.
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COM (valkoinen säätöelementti).
V01753-10
–
60
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on
haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
RUNGON SÄÄTÖ 11
Ohjearvo
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
11.14
Etuhaarukan jousen esijännityksen säätö (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
Päätyö
– T-kahvoja
s. 65)
1 kierretään vastapäivään vasteeseen saakka.
Merkintä +0 on kohdakkain oikeanpuoleisen siiven kanssa.
Info
Säätö tehdään vain käsin. Työkalua ei saa käyttää.
Molemmat haarukkaputket säädetään samalla tavalla.
–
V01755-10
T-kahvoja kierretään myötäpäivään.
Ohjearvo
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
Mukavuus
+0
Perusasetus
+0
Urheilullinen
+3
T-kahvat lukittuvat lukuarvoihin tuntuvasti.
Info
Jousen esijännitystä säädetään vain lukuarvoihin, sillä
esijännitys ei lukitu lukuarvojen välille.
Kiertäminen myötäpäivään lisää jousen esijännitystä,
kiertäminen vastapäivään vähentää jousen esijännitystä.
Jousen esijännityksen säädöllä ei ole mitään vaikutusta
paluuvaiheen vaimennusasetukseen.
Periaatteessa kuitenkin suuremmalle esijännitykselle
olisi säädettävä myös suurempi paluuvaimennus.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 65)
61
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.15
Ohjaustangon paikka
(EXC‑F EU, XCF‑W)
Ylemmässä T-kappaleessa on 2 reikää, joiden etäisyys toisistaan on
.
A
Reikäväli A
15 mm
Reiät ohjaustangon kiinnikeosissa sijaitsevat etäisyydellä
keskeltä.
Reikäväli
B
B
3,5 mm
Ohjaustangon kiinnikkeet voidaan asentaa 4 eri asentoon.
M00993-10
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
Ylemmässä T-kappaleessa on 2 reikää, joiden etäisyys toisistaan on
.
A
Reikäväli A
15 mm
Reiät ohjaustangon kiinnikeosissa sijaitsevat etäisyydellä
keskeltä.
Reikäväli
B
B
3,5 mm
Ohjaustangon kiinnikkeet voidaan asentaa 4 eri asentoon.
M00987-10
11.16
Ohjaustangon paikan säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Korjattu ohjaustanko on turvallisuusriski.
Ohjaustangon vääntäminen tai suoristaminen johtaa materiaalin väsymiseen. Tästä voi olla seurauksena
ohjaustangon murtuminen.
–
62
Vaihda ohjaustanko uuteen, mikäli se on vaurioitunut tai vääntynyt.
RUNGON SÄÄTÖ 11
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Ruuvit
poistetaan. Ohjaustangon kiinnityskaaret irrotetaan. Ohjaustanko irrotetaan ja laitetaan sivuun.
1
Info
Muut osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
–
Ruuvit
taan.
–
Ohjaustangon kannattimet laitetaan haluttuun asentoon.
Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
2 poistetaan. Ohjaustangon kannattimet irrote2
Ohjearvo
Ohjaustangon
kiinnikkeen
ruuvi
M10
40 Nm
Loctite®243™
Info
Vasemman- ja oikeanpuoleiset ohjaustangon kannattimet asemoidaan yhdenmukaisesti.
M00993-11
–
Ohjaustanko laitetaan paikalleen.
Info
On huomioitava kaapeleiden ja johtojen oikea asennus.
–
Ohjaustangon kiinnityskaaret laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään yhtä tiukkaan.
1
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
Info
On varmistettava, että raot ovat yhtä suuret.
63
11 RUNGON SÄÄTÖ
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Ruuvit
poistetaan. Ohjaustangon kiinnityskaaret irrotetaan. Ohjaustanko irrotetaan ja laitetaan sivuun.
1
Info
Muut osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
–
Ruuvit
taan.
–
Ohjaustangon kannattimet laitetaan haluttuun asentoon.
Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
2 poistetaan. Ohjaustangon kannattimet irrote2
Ohjearvo
Ohjaustangon
kiinnikkeen
ruuvi
M10
40 Nm
Loctite®243™
Info
Vasemman- ja oikeanpuoleiset ohjaustangon kannattimet asemoidaan yhdenmukaisesti.
M00987-11
–
Ohjaustanko laitetaan paikalleen.
Info
On huomioitava kaapeleiden ja johtojen oikea asennus.
–
Ohjaustangon kiinnityskaaret laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään yhtä tiukkaan.
1
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
Info
On varmistettava, että raot ovat yhtä suuret.
64
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.1
Moottoripyörän nosto nostotelineellä
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua
pois paikaltaan tai kaatua.
–
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Moottoripyörää nostetaan moottorin alla olevasta rungosta.
Nostoteline (78129955100)
Kummallakaan pyörällä ei ole kosketusta maahan.
401942-01
–
12.2
Moottoripyörä varmistetaan kaatumiselta.
Moottoripyörän ottaminen nostotelineeltä
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä.
–
Nostoteline poistetaan.
–
Moottoripyörän pysäköimiseksi käännetään sivutuki
maahan ja sitä kuormitetaan moottoripyörän painolla.
1 jalalla
Info
Ajon aikana sivutuen täytyy olla nostettuna ylös ja varmistettuna kiinnityskumilla.
401943-10
12.3
haarukkaputkien ilmaus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
Päätyö
– Ilmausruuvit
s. 65)
1 löysätään.
Mahdollinen ylipaine poistuu haarukan sisältä.
–
Ilmausruuvit kiristetään.
402556-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 65)
65
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.4
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Haarukkasuoja irrotetaan. (
s. 65)
s. 66)
Päätyö
– Molempien haarukkaputkien pölysuojat
päin.
1 työnnetään alas-
Info
Pölysuojien tehtävänä on pölyn ja karkean lian poistaminen etuhaarukan sisäputkista. Ajan kanssa likaa voi
päästä pölysuojien taakse. Jos tätä likaa ei poisteta,
pölysuojien takana olevat öljytiivisterenkaat voivat alkaa
vuotaa.
K00070-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy
tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole
rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Kummankin haarukkaputken pölysuojat ja sisäputket puhdistetaan ja öljytään.
Yleisöljyspray (
s. 168)
–
Pölysuojat työnnetään takaisin asennusasentoihinsa.
–
Liiallinen öljy poistetaan.
Viimeistely
– Haarukkasuoja asennetaan. (
12.5
s. 67)
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ruuvit
s. 65)
Haarukkasuojan irrotus
–
1 poistetaan ja panta otetaan irti.
Ruuvit 2 irrotetaan vasemmanpuoleisesta haarukkaputkesta
ja vasemmanpuoleinen haarukkasuoja poistetaan.
–
V00332-10
66
3
Ruuvit
irrotetaan oikeanpuoleisesta haarukkaputkesta ja
oikeanpuoleinen haarukkasuoja poistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.6
Haarukkasuojan asennus
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
1
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
–
Jarruletku, kaapelikimppu ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
–
Haarukkasuoja asetetaan oikeaan haarukkaputkeen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
2
V00332-11
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
12.7
3
M6
10 Nm
Haarukkaputkien irrotus
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Etupyörä irrotetaan.
Päätyö
– Ruuvit
(
s. 128)
s. 65)
s. 116)
1 poistetaan ja panta otetaan irti.
–
Nippuside irrotetaan.
–
Ruuvit
–
Jarrusatula jarruletkuineen käännetään jännittymättöminä
sivulle roikkumaan.
2 poistetaan ja jarrusatula irrotetaan.
K00545-10
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Ruuvit
avataan. Vasen haarukkaputki poistetaan.
–
3
Ruuvit 4 avataan. Oikea haarukkaputki poistetaan.
V01756-10
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Ruuvit
avataan. Vasen haarukkaputki poistetaan.
–
Ruuvit
3
4 avataan. Oikea haarukkaputki poistetaan.
V01784-10
67
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.8
Haarukkaputkien asennus
Päätyö
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
Ilmausruuvit
1 on suunnattu eteenpäin.
Info
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöruuvi). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen
säätöruuvi).
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria.
Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla
tasolla ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
402556-10
–
Ruuvit
2 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvit
M8
20 Nm
M8
15 Nm
3 kiristetään.
Ohjearvo
Alemman
T-kappaleen ruuvi
V01756-11
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
Ilmausruuvit
1 on suunnattu eteenpäin.
Info
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöruuvi). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COM (valkoinen
säätöruuvi).
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria.
Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla
tasolla ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
402556-10
–
Ruuvit
2 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvit
M8
17 Nm
M8
15 Nm
3 kiristetään.
Ohjearvo
V01784-11
68
Alemman
T-kappaleen ruuvi
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Jarrusatula kohdennetaan paikalleen, ruuvit
kiristetään.
4 asennetaan ja
Ohjearvo
Etujarrusatulan
ruuvi
M8
Loctite®243™
–
Nippuside kiinnitetään.
–
Jarruletku, johtosarja ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
K00546-10
Viimeistely
– Etupyörä asennetaan.
12.9
25 Nm
(
s. 117)
–
Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
Alemman T-kappaleen irrotus
5
s. 129)
s. 130)
(EXC‑F EU, XCF‑W)
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Etupyörä irrotetaan.
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Etulokasuoja irrotetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste irrotetaan.
(
s. 128)
s. 65)
s. 116)
(
s. 67)
s. 77)
Päätyö
– Kaapelipidin avataan vasemmanpuoleisen jäähdyttimen edestä
ja johtosarja vapautetaan.
–
–
–
1 avataan.
Ruuvi 2 poistetaan.
Ruuvi
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen irrotetaan ja laitetaan
sivuun.
Info
V01785-10
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
–
O-rengas
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen irrotetaan.
–
Ylempi emäputken laakeri poistetaan.
3 ja suojarengas 4 poistetaan.
V01757-10
69
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.10
Alemman T-kappaleen irrotus
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Etupyörä irrotetaan.
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Etulokasuoja irrotetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste irrotetaan.
(
s. 128)
s. 65)
s. 116)
(
s. 67)
s. 77)
Päätyö
– Kaapelipidin avataan vasemmanpuoleisen jäähdyttimen edestä
ja johtosarja vapautetaan.
–
–
–
1 poistetaan.
Ruuvi 2 poistetaan.
Ruuvi
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen irrotetaan ja laitetaan
sivuun.
Info
V01787-10
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
V01788-10
70
–
O-rengas
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen irrotetaan.
–
Ylempi emäputken laakeri poistetaan.
3 ja suojarengas 4 poistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.11
Alemman T-kappaleen asennus
(EXC‑F EU, XCF‑W)
Päätyö
– Laakerit ja tiivistyselementit puhdistetaan, mahdolliset vauriot
tarkastetaan ja osat rasvataan.
Korkeaviskoosinen voitelurasva (
s. 167)
–
Alempi T-kappale ja ohjausakseli asetetaan paikalleen. Ylempi
emäputken laakeri asennetaan paikalleen.
–
Tarkastetaan, onko ohjauspään ylätiiviste
laan.
–
Suojarengas
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen sijoitetaan paikoilleen.
–
Ruuvi
–
Johtosarja ja kytkinletku kaapelipidikkeineen kiinnitetään.
–
Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
1 oikein paikal-
2 ja O-rengas 3 työnnetään paikoilleen.
B01605-10
4 asennetaan, mutta sitä ei vielä kiristetä.
V01785-11
Ilmausruuvit
5 on suunnattu eteenpäin.
Info
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen
säätöelementti).
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria. Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
V01791-10
–
Ruuvit
6 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
M8
20 Nm
V01790-10
71
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ruuvi
4 kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
–
Ruuvi
M20x1,5
12 Nm
M8
20 Nm
M8
20 Nm
7 kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
V01789-10
–
Ruuvit
8 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
V01790-11
–
Jarrusatula kohdennetaan paikalleen, ruuvit
kiristetään.
9 asennetaan ja
Ohjearvo
Etujarrusatulan
ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®243™
–
Nippuside kiinnitetään.
–
Jarruletku, johtosarja ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
V01792-10
bk
Viimeistely
– Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
72
–
Etulokasuoja asennetaan. (
–
Etupyörä asennetaan.
–
Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
Kaapelikimpun, vaijereiden, jarru- ja kytkinletkujen vapaa liikkuvuus ja oikea asennus tarkastetaan.
–
Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
(
s. 78)
s. 117)
s. 129)
s. 130)
s. 74)
s. 65)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.12
Alemman T-kappaleen asennus
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
Päätyö
– Laakerit ja tiivistyselementit puhdistetaan, mahdolliset vauriot
tarkastetaan ja osat rasvataan.
Korkeaviskoosinen voitelurasva (
s. 167)
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen sijoitetaan paikalleen.
Ylempi emäputken laakeri asennetaan paikalleen.
–
Tarkastetaan, onko ohjauspään ylätiiviste
laan.
–
Suojarengas
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen sijoitetaan paikoilleen.
–
Ruuvi
–
Johtosarja ja kytkinletku kaapelipidikkeineen kiinnitetään.
–
Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
1 oikein paikal-
2 ja O-rengas 3 asennetaan.
B01604-10
4 asennetaan, mutta sitä ei vielä kiristetä.
V01787-11
Ilmausruuvit
5 on suunnattu eteenpäin.
Info
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COM (valkoinen
säätöelementti).
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria. Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
V01791-10
–
Ruuvit
6 kiristetään.
Ohjearvo
Alemman
T-kappaleen ruuvi
M8
15 Nm
V01793-10
73
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ruuvi
4 kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
–
Ruuvi
M20x1,5
12 Nm
7 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin
yläruuvi
V01794-10
–
Ruuvit
M8
17 Nm
Loctite®243™
8 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
M8
17 Nm
V01793-11
–
Jarrusatula kohdennetaan paikalleen, ruuvit
kiristetään.
9 asennetaan ja
Ohjearvo
Etujarrusatulan
ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®243™
–
Nippuside kiinnitetään.
–
Jarruletku, johtosarja ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
V01792-10
bk
Viimeistely
– Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
12.13
–
Etulokasuoja asennetaan. (
–
Etupyörä asennetaan.
–
Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
Kaapelikimpun, vaijereiden, jarru- ja kytkinletkujen vapaa liikkuvuus ja oikea asennus tarkastetaan.
–
Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
(
s. 78)
s. 117)
s. 129)
s. 74)
s. 65)
s. 130)
Emäputken laakerin välyksen tarkastaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Virheellinen emäputken laakerivälys heikentää ajo-ominaisuuksia ja johtaa ajoneuvon
osien vaurioitumiseen.
–
74
Korjaa virheellinen emäputken laakerivälys viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Info
Jos moottoripyörällä ajetaan pitkään emäputken laakeroinnin ollessa väljä, laakerit ja tämän seurauksena
rungossa olevat laakeripesät vaurioituvat.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon. Etuhaarukkaa liikutellaan ajosuunnassa edestakaisin.
Emäputken laakerissa ei saa olla tuntuvaa välystä.
»
H01167-01
–
Jos tuntuvaa välystä on havaittavissa:
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Emäputken laakerin välys säädetään.
(
s. 75)
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Emäputken laakerin välys säädetään.
(
s. 76)
Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
Ohjaustangon on liikuttava kevyesti koko kääntöalueensa yli.
Mitään tuntuvia kiinnitarttumiskohtia ei saa tuntua.
»
Jos kiinnitarttumiskohtia on havaittavissa:
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Emäputken laakerin välys säädetään.
(
s. 75)
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Emäputken laakerin välys säädetään.
(
s. 76)
–
Emäputken laakerit tarkastetaan ja uusitaan tarvittaessa.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
12.14
Emäputken laakerin välyksen säätäminen
s. 65)
(EXC‑F EU, XCF‑W)
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
(EXC‑F EU)
– Ruuvit
–
1 ja 2 avataan.
Ruuvi 3 löysätään ja kiristetään jälleen.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
–
Muovivasaralla koputellaan kevyesti ylempään
T-kappaleeseen jännitysten estämiseksi.
–
Ruuvit
K01336-10
1 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvi
M8
20 Nm
2 kiristetään.
75
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
M8
20 Nm
Viimeistely
– Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
–
12.15
s. 74)
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
Emäputken laakerin välyksen säätäminen
s. 65)
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Ruuvit
–
–
1 avataan.
Ruuvi 2 poistetaan.
Ruuvi 3 löysätään ja kiristetään jälleen.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
V01795-10
M20x1,5
12 Nm
–
Muovivasaralla koputellaan kevyesti ylempään T-kappaleeseen
jännitysten estämiseksi.
–
Ruuvit
1 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvi
M8
17 Nm
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin
yläruuvi
M8
17 Nm
Loctite®243™
Viimeistely
– Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
–
12.16
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
Ohjauspään laakereiden voitelu
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Alempi T-kappale irrotetaan.
–
–
H02387-01
(
Alempi T-kappale asennetaan.
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Alempi T-kappale irrotetaan.
76
s. 74)
s. 65)
Alempi T-kappale asennetaan.
s. 69)
(
(
s. 71)
s. 70)
(
s. 73)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.17
Etulokasuojan irrottaminen
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
s. 128)
Päätyö
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Ruuvit
poistetaan.
1
V00340-10
–
Ruuvit
2 poistetaan. Etulokasuoja otetaan irti.
V00341-10
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Ruuvit
poistetaan.
1
K00576-10
–
Ruuvit
2 poistetaan. Etulokasuoja otetaan irti.
S01321-10
77
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.18
Etulokasuojan asentaminen
Päätyö
(EXC‑F EU, XCF‑W)
– Etulokasuoja kohdistetaan paikalleen. Ruuvit
taan ja kiristetään.
1 asenne-
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V00340-10
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V00341-10
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
– Etulokasuoja kohdistetaan paikalleen. Ruuvit
taan ja kiristetään.
1 asenne-
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
K00576-10
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
S01321-10
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
78
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
s. 129)
s. 130)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.19
Takavaimentimen irrotus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Ruuvi
poistetaan ja takapyörää lasketaan takahaarukassa
niin paljon, että sitä voi vielä pyörittää. Takapyörä lukitaan
tähän asentoon.
1
–
2
Ruuvi
poistetaan, roiskesuoja
vaimennin poistetaan.
3 painetaan sivuun ja taka-
K01337-10
12.20
Takavaimentimen asennus
Päätyö
– Roiskesuoja
työnnetään sivuun ja takavaimennin asetetaan
paikalleen. Ruuvi
asennetaan ja kiristetään.
1
2
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen yläruuvi
–
K01337-11
Ruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen alaruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
Info
Takavaimentimen kääntölaakeri takahaarukassa on
teflonpäällystetty. Sitä ei saa voidella rasvalla tai muilla
voiteluaineilla. Voiteluaineet liuottavat teflonpäällysteen, jolloin käyttöikä lyhenee huomattavasti.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
12.21
s. 65)
Istuimen irrottaminen
–
Ruuvi
1 vasemmalla puolella irrotetaan.
S03480-10
79
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Istuinta nostetaan takaa ylöspäin, vedetään taaksepäin ja otetaan ylöspäin irti.
–
Istuin kiinnitetään edestä polttoainetankin liitosholkkeihin.
Istuinta lasketaan takaa alaspäin ja työnnetään eteenpäin.
–
Istuimen lukittuminen moitteettomasti paikalleen on varmistettava.
–
Ruuvi
H02218-10
12.22
Istuimen asentaminen
H02218-11
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
S03480-10
12.23
Kannen irrottaminen ilmansuodattimen kotelosta
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi varmistettuna.
V01759-10
80
–
Istuin irrotetaan. (
–
Ruuvi
s. 79)
1 poistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi vedetään sivuttain pois paikaltaan alueelta
ja poistetaan etukautta.
A
V01759-11
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi ei ole varmistettuna.
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi vedetään sivuttain pois
paikaltaan alueelta
ja poistetaan etukautta.
A
V01760-10
12.24
Kannen asentaminen ilmansuodattimen koteloon
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi varmistettuna.
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi asetetaan ensin paikalleen
alueelle
, minkä jälkeen kansi lukitaan alueelle
.
A
B
V01759-12
–
Ruuvi
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ilmansuodattimen
kotelon kannen
ruuvi
–
Istuin asennetaan. (
EJOT PT®
K60x20-Z
3 Nm
s. 80)
V01759-10
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi ei ole varmistettuna.
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi asetetaan ensin paikalleen
alueelle
, minkä jälkeen kansi lukitaan alueelle
.
A
–
B
Ilmansuodattimen kotelon kansi asetetaan ensin paikalleen
alueelle
, minkä jälkeen kansi lukitaan alueelle
.
A
B
V01760-11
81
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.25
Ilmansuodattimen irrotus
Ohje
Moottorivaurio Suodattamaton imuilma lyhentää moottorin käyttöikää.
Moottorin sisälle pääsee pölyä ja likaa, mikäli moottoria käytetään ilman ilmansuodatinta.
–
Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman ilmansuodatinta.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Esityö
– Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
Päätyö
– Salpa
–
s. 80)
1 irrotetaan. Ilmansuodatin pidikkeineen poistetaan.
Ilmansuodatin poistetaan pidikkeestään.
K01338-10
12.26
Ilmansuodattimen asennus
Päätyö
– Puhdas ilmansuodatin asennetaan ilmansuodattimen kannattimeen.
–
Ilmansuodatin voidellaan alueelta
Kestorasva (
A.
s. 167)
H02459-01
–
Ilmansuodatin asetetaan paikalleen ja kiinnitystappi
distetaan holkkiin
.
1 koh-
B
Ilmansuodatin on kohdistettu oikein.
–
Alempi kiinnitystappi kiinnitetään salvalla
2.
Info
V01761-10
Jos ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein, pölyä ja
likaa voi päästä moottoriin. Tämä voi puolestaan johtaa
moottorin vaurioitumiseen.
Viimeistely
– Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
82
s. 81)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.27
Ilmansuodattimen ja suodatinkotelon puhdistus
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Ilmansuodatinta ei saa puhdistaa polttoaineella tai petrolilla, koska nämä aineet vaurioittavat vaahtomuovia.
Esityö
– Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
–
Ilmansuodatin irrotetaan.
(
s. 80)
s. 82)
Päätyö
– Ilmansuodatin pestään erikoispuhdistusnesteessä perusteellisesti ja sen annetaan kuivua hyvin.
Ilmansuodattimen puhdistusaine (
s. 167)
Info
Ilmansuodatinta vain puristellaan, missään tapauksessa
sitä ei saa vääntää.
F01027-01
–
Kuiva ilmansuodatin voidellaan laadukkaalla ilmansuodatinöljyllä.
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle (
–
Ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
–
Imukurkun vauriot ja tiukka istuvuus tarkistetaan.
Viimeistely
– Ilmansuodatin asennetaan.
–
12.28
s. 168)
(
s. 82)
Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
s. 81)
ilmansuodattimen kotelon kannen valmistelu kiinnittämistä varten
Esityö
– Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
Päätyö
– Merkinnän
s. 80)
A kohdalle porataan reikä.
Ohjearvo
Halkaisija
6 mm
S03499-10
Viimeistely
– Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
s. 81)
83
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.29
Takaäänenvaimentimen irrottaminen
Varoitus
Palovammojen vaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
–
Jousi
1 irrotetaan.
Jousikoukku (50305017000C1)
–
Ruuvit
2 poistetaan ja takaäänenvaimennin irrotetaan.
K01339-10
12.30
Takaäänenvaimentimen asentaminen
–
Takaäänenvaimennin kohdistetaan paikalleen. Ruuvit
asennetaan, mutta niitä ei vielä kiristetä.
–
Jousi
2 kiinnitetään.
Jousikoukku (50305017000C1)
–
Ruuvit
1 kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
K01339-11
12.31
Kipinäloukun puhdistus
(XCF‑W)
Varoitus
Palovammojen vaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Info
Ajan kuluessa kipinäloukun siivilään kertyy nokihiukkasia.
Tällöin myös teho-ominaisuudet muuttuvat.
Esityö
– Takaäänenvaimennin irrotetaan. (
84
s. 84)
M6
10 Nm
1
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
V01736-10
Päätyö
– Ruuvit
1 poistetaan, päätykappale 2 O-renkaineen 3 irrotetaan.
Info
Lasivillatäytettä ei poisteta.
Varo
Terveysvaara Nokihiukkaset ärsyttävät silmiä ja limakalvoja.
–
–
–
–
Käytä tarkoitukseen soveltuvia hengitys- ja silmäsuojaimia, kun puhdistat äänenvaimenninta ja
hiilisihtiä.
4 ja kipinäloukun siivilä 5 puhdistetaan paineilmalla.
Päätykappaleeseen 2 asennetaan uusi O-rengas 3.
Päätykappale 2 sijoitetaan paikalleen. Ruuvit 1 asennetaan ja kiristetään.
Takaäänenvaimentimen kotelo
Ohjearvo
Takaäänenvaimentimen ruuvit
Viimeistely
– Takaäänenvaimennin asennetaan. (
M5
7 Nm
s. 84)
85
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.32
Takaäänenvaimentimen lasivillatäytteen vaihto
Varoitus
Palovammojen vaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Info
Ajan kuluessa lasivillan kuidut haihtuvat ilmaan, vaimennin "palaa" tyhjäksi.
Melutason kasvamisen ohella samalla muuttuu myös moottorin tehokäyrä.
Esityö
– Takaäänenvaimennin irrotetaan. (
s. 84)
Päätyö
(Kaikki EU-mallit)
– Ruuvit
poistetaan.
1
–
Päätykappale
–
Vanha lasivillatäyte poistetaan.
–
Takaisin asennettavat osat puhdistetaan, minkä jälkeen
tarkastetaan osien kunto.
–
Uusi lasivillatäyte
–
O-rengas asennetaan päätykappaleeseen.
–
Päätykappale kohdistetaan paikalleen.
–
Kaikki ruuvit asennetaan ja kiristetään.
2 ja O-rengas 3 irrotetaan.
4 asennetaan takaäänenvaimentimeen.
Ohjearvo
Takaäänenvaimentimen ruuvit
M5
7 Nm
V01734-10
(XCF‑W)
– Ruuvit
–
1 poistetaan.
Päätykappale 2 ja O-rengas 3 irrotetaan.
–
Vanha lasivillatäyte poistetaan.
–
Takaisin asennettavat osat puhdistetaan, minkä jälkeen
tarkastetaan osien kunto.
–
Uusi lasivillatäyte
–
O-rengas asennetaan päätykappaleeseen.
–
Päätykappale kohdistetaan paikalleen.
–
Kaikki ruuvit asennetaan ja kiristetään.
4 asennetaan takaäänenvaimentimeen.
Ohjearvo
Takaäänenvaimentimen ruuvit
V01735-10
86
M5
7 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Viimeistely
– Takaäänenvaimennin asennetaan. (
12.33
s. 84)
Polttoainetankin irrotus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 79)
Päätyö
– Polttoainepumpun liitin
–
Polttoaineletkun liitin
malla.
1 irrotetaan.
2 puhdistetaan huolellisesti paineil-
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt lika tukkii ruiskutusventtiilin!
V01762-10
–
Polttoaineletkun pikaliitin irrotetaan.
Info
Polttoaineletkusta saattaa valua jonkin verran polttoainetta.
–
Pesutulppasarja
3 asennetaan.
Pesutulppasarja (81212016100)
V01763-10
87
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
(Kaikki EU-mallit)
– Ruuvit
poistetaan.
4
–
Äänimerkki pidikkeineen käännetään sivulle roikkumaan.
V01764-10
(XCF‑W)
– Ruuvit
4 poistetaan.
V01765-10
–
Ruuvi
–
Polttoainetankin huohottimen letku irrotetaan.
–
Molemmat ilmanohjaimet vedetään sivuttain pois jäähdyttimestä, ja polttoainetankki poistetaan yläkautta.
5 kumiholkkeineen poistetaan.
V01766-10
V01767-10
12.34
Polttoainetankin asennus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
88
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Päätyö
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan. (
s. 95)
–
Polttoainetankki sijoitetaan paikalleen ja molemmat ilmanohjaimet asennetaan sivuttain jäähdyttimen eteen.
–
Varmistetaan, että kaapelit tai vaijerit eivät jää puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan.
–
Polttoainetankin ilmausletku työnnetään paikalleen.
–
Ruuvi
V01767-11
1 kumiholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V01766-11
(Kaikki EU-mallit)
– Äänimerkki pidikkeineen kohdistetaan paikalleen.
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V01764-11
(XCF‑W)
– Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V01765-11
89
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Polttoainepumpun liitin
–
Pesutulppasarja poistetaan.
–
Polttoaineletkun liitin puhdistetaan perusteellisesti paineilmalla.
3 yhdistetään.
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt lika tukkii ruiskutusventtiilin!
V01762-11
–
O-rengas voidellaan ja polttoaineletkun pikaliitin
tään.
4 yhdiste-
Info
Kaapelit ja polttoaineletku asennetaan turvalliselle etäisyydelle pakoputkistosta.
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
12.35
s. 80)
Ketjun likaisuuden tarkistus
–
Ketjun karkea lika tarkistetaan.
»
Jos ketju on hyvin likainen:
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 90)
400678-01
12.36
Ketjun puhdistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Renkaiden pito heikkenee, jos voiteluainetta joutuu renkaille.
–
Poista voiteluaine renkaiden pinnalta tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Ketjun ikä riippuu suurelta osin sen hoidosta.
90
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Karkea lika huuhdotaan pois kevyellä vesisuihkulla.
–
Käytetyt voiteluainejäämät poistetaan ketjunpuhdistusaineella.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 167)
Kuivumisen jälkeen levitetään ketjusprayta.
Offroad-ketjuspray (
s. 167)
400725-01
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
12.37
s. 65)
Ketjunkireyden tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Ketjua vedetään ketjunohjainkappaleen loppupään kohdalta
ylöspäin ja ketjun kireys
määritetään.
A
Info
1
Ketjun alaosan
täytyy tällöin olla kireällä.
Ketjunsuojuksen ollessa asennettuna täytyy ketjua pystyä nostamaan vähintään ketjunsuojuksen reunaan
asti.
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
B
Ketjun kireys
»
55 … 58 mm
Jos ketjun kireys ei vastaa ohjearvoa:
–
Ketjun kireyttä säädetään. (
s. 92)
V00354-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 65)
91
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.38
Ketjun kireyden säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
Päätyö
– Mutteri
s. 65)
s. 91)
1 avataan.
2 löysätään.
–
Mutterit
–
Ketjunkireyttä säädetään kiertämällä säätöruuveja
malla ja oikealla puolella.
3 vasem-
Ohjearvo
Ketjun kireys
55 … 58 mm
3
Säätöruuveja
vasemmalla ja oikealla puolella kierretään
siten, että molempien ketjunkiristimien merkit ovat samassa
asennossa referenssimerkkeihin
nähden. Tällöin takapyörä on kohdistettu oikein.
A
–
Mutterit
–
Varmistettava, että ketjunkiristin
–
Mutteri
2 kiristetään.
4 nojaa säätöruuveihin 3.
1 kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
E00330-10
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristimien suuresta säätöalueesta (32 mm) johtuen voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia
toisiovälityksiä.
Ketjunkiristimiä
voi kääntää 180°.
4
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
92
s. 65)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.39
Ketjun, takarattaan, eturattaan ja ketjunohjaimen tarkastus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Takarattaan ja eturattaan kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos takaratas tai eturatas on kulunut:
–
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
Eturatas, takaratas ja ketju tulisi uusia vain
yhdessä.
400227-01
–
Ketjun yläosasta vedetään ilmoitetulla voimalla
A.
Ohjearvo
Ketjun kulumisen mittaus
–
18 ketjurullan välinen etäisyys
10 … 15 kg
B mitataan ketjun alaosasta.
Info
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
18 ketjurullan maksimietäisyys
ketjun pisimmässä
kohdassa
272 mm
B
»
Jos etäisyys
–
B on suurempi kuin ilmoitettu mitta:
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
400987-10
Kun uusi ketju asennetaan, myös takaratas ja
eturatas on vaihdettava.
Uudet ketjut kuluvat nopeammin, jos takaratas
tai eturatas on kulunut.
93
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ketjunohjainsuojuksen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainsuojuksen korkeudella tai alapuolella:
–
–
Ketjunohjainsuojus vaihdetaan.
Ketjunohjainsuojuksen tiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainsuojus on löystynyt:
–
Ketjunohjainsuojuksen ruuvit kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainsuojuksen
ruuvi
M6
6 Nm
Loctite®243™
E00805-10
–
Ketjunohjainkappaleen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainkappaleen korkeudella tai alapuolella:
–
–
Ketjunohjainkappale vaihdetaan.
Ketjunohjainkappaleen tiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainkappale on löystynyt:
–
Ketjunohjainkappaleen ruuvi kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainkappeleen ruuvi
M8
15 Nm
E00806-10
–
Ketjunohjaimen kuluneisuus tarkastetaan.
Info
Kuluneisuus on tunnistettavissa ketjunohjaimen etupuolelta.
»
Jos ketjunohjaimen vaalea osa on poiskulunut:
–
401760-01
94
Ketjunohjain vaihdetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ketjunohjaimen tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjain on löystynyt:
–
Ketjunohjaimen ruuvit kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
Rungon muut
mutterit
M6
10 Nm
E00333-01
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
12.40
s. 65)
Rungon tarkastus
–
Rungosta tarkastetaan murtumat ja vääntymiset.
»
Jos rungossa on mekaanisista voimista tulleita murtumia
tai vääntymisiä:
–
Runko vaihdetaan.
Info
Mekaanisten voimien vaikutuksesta vaurioitunut
runko on aina vaihdettava. KTM ei hyväksy rungon korjaamista.
S01316-10
12.41
Takahaarukan tarkastaminen
–
Tarkastetaan, onko takahaarukassa vaurioita, murtumia tai
muodonmuutoksia.
»
Jos takahaarukassa on vaurioita, murtumia tai muodonmuutoksia:
–
Takahaarukka vaihdetaan.
Info
vaurioitunut takahaarukka on aina vaihdettava.
KTM ei salli takahaarukan korjaamista.
S01317-10
12.42
Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
–
s. 79)
Polttoainetankki irrotetaan.
(
s. 87)
95
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan.
Molempien kaasuvaijereiden on kuljettava rinnakkain
ohjaustangon takaa, polttoainetankin tuen yläpuolelta,
kaasuläppärunkoon. Molemmat kaasuvaijerit on kiinnitettävä
polttoainetankin alustan kiinnityskumin taakse.
»
Jos kaasuvaijeria ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti:
–
Asenna kaasuvaijeri oikein.
H01695-10
Viimeistely
– Polttoainetankki asennetaan.
12.43
(
s. 88)
–
Istuin asennetaan. (
–
Ohjaustangon kahvakumien vauriot, kuluminen ja tiukkuus tarkastetaan.
s. 80)
Kahvakumin tarkastus
Info
Kahvakumit on vulkanoitu vasemmalta holkkiin ja
oikealta kaasukahvan kahvaputkeen. Vasen holkki on
puristunut kiinni ohjaustankoon.
Kahvakumi voidaan vaihtaa vain yhdessä holkin ja kahvaputken kanssa.
401197-01
»
Jos kahvakumi on vaurioitunut, kulunut tai löysällä:
–
Kahvakumi vaihdetaan.
(Kaikki EU-mallit)
– Ruuvin
1 asennustiukkuus tarkistetaan.
Ohjearvo
Kiinteän kahvan ruuvi
M4
5 Nm
Loctite®243™
A
Salmiakkikuvio
tulee kohdistaa kuvan mukaisesti
siten, että kuvio on näkyvällä paikalla.
K01340-10
96
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
(XCF‑W)
– Ruuvin
1 asennustiukkuus tarkistetaan.
Ohjearvo
Kiinteän kahvan ruuvi
M4
5 Nm
Loctite®243™
A
Salmiakkikuvio
tulee kohdistaa kuvan mukaisesti
siten, että kuvio on näkyvällä paikalla.
V01768-10
12.44
Kytkinkahvan perusasennon säätö
–
Kytkinkahvan perusasentoa säädetään säätöruuvilla
kokoon sopivaksi.
1 käden
Info
E00842-10
12.45
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, kytkinkahva
loittonee ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee kytkinkahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkistus/korjaus
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Nesteen pinta nousee kytkimen massalevyjen kulumisen myötä.
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja kytkinletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
97
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen säiliö viedään
vaaka-asentoon.
–
Ruuvit
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
–
Nestemäärä tarkastetaan.
Nestemäärä säiliön yläreunan alapuolella
»
V00456-10
4 mm
Jos nestemäärä ei vastaa ohjearvoa:
–
Hydraulisen kytkimen nestemäärää korjataan.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 165)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
12.46
Hydraulisen kytkimen nesteen vaihto
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja kytkinletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
98
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen säiliö viedään
vaaka-asentoon.
–
Ruuvit
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
–
Ilmausruisku
V00456-10
4 täytetään sopivalla nesteellä.
Ruisku (50329050000)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 165)
Suojakansi poistetaan kytkimen työsylinteristä, ilmausruuvi
poistetaan ja ilmausruisku
asennetaan paikalleen.
5
4
K01342-10
–
Järjestelmään puristetaan tämän jälkeen nestettä siihen
saakka, kunnes nestettä valuu kuplattomana pääsylinterin
aukoista
.
–
Välillä nestettä imetään pois pääsylinterin säiliöstä, jotta neste
ei pääse vuotamaan yli.
–
Ilmausruisku irrotetaan. Ilmausruuvi asennetaan ja kiristetään.
Suojakansi asennetaan paikalleen.
–
Hydraulisen kytkimen nestemäärää korjataan.
6
Ohjearvo
E01224-10
Nestemäärä säiliön yläreunan alapuolella
–
4 mm
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
12.47
Moottorinsuojuksen irrotus (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
–
Ruuvit
1 poistetaan ja moottorisuojus irrotetaan.
H01638-10
99
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.48
Moottorinsuojuksen asennus (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
–
Moottorinsuojus ripustetaan takaosastaan runkoon ja nostetaan
edestä ylös.
–
Ruuvit
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
H01638-10
100
M6
10 Nm
JARRUT 13
13.1
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos etujarrukahvassa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, etujarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä etujarrukahvan tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
(Kaikki EU-mallit)
– Etujarrukahvaa painetaan ohjaustankoa kohti ja tyhjäliike
tarkistetaan.
A
Etujarrukahvan vapaaliike
»
≥ 3 mm
Jos tyhjäliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan tyhjäliike säädetään. (
s. 101)
K01343-10
(XCF‑W)
– Etujarrukahvaa työnnetään eteenpäin ja tyhjäliike
kistetaan.
Etujarrukahvan vapaaliike
»
A tar-
≥ 3 mm
Jos tyhjäliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan perusasentoa säädetään.
( s. 102)
K01344-10
13.2
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen säätö (Kaikki EU-mallit)
–
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
–
Etujarrukahvan tyhjäliike säädetään säätöruuvilla
s. 101)
1.
Info
K01343-11
Kun säätöruuvia käännetään myötäpäivään, tyhjäliike
pienenee. Kun säätöruuvia käännetään vastapäivään,
suurenee tyhjäliike.
Kun säätöruuvia käännetään vastapäivään, tyhjäliike
suurenee. Tartuntakohta lähenee ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
101
13 JARRUT
13.3
Etujarrukahvan perusasennon säätö (XCF‑W)
–
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
–
Etujarrukahvan perusasento säädetään säätöruuvilla
koon mukaan.
s. 101)
1 käden
Info
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, etujarrukahva
loittonee ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee etujarrukahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
K01343-11
13.4
Jarrulevyjen tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneet jarrulevyt johtavat jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrulevyt vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Etu- ja takajarrun jarrulevyjen paksuus tarkastetaan useasta
kohdasta jarrulevyä. Vähimmäismitta:
.
A
Info
Jarrulevyn paksuus vähenee kulumisesta johtuen jarrupalan vastepinnan alueelta.
Jarrulevyjen kulutusraja (EXC‑F EU, XCF‑W)
400257-10
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Jarrulevyjen kulutusraja (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
»
–
2,5 mm
takana
3,7 mm
Jos jarrulevynpaksuus on ohjearvon alapuolella:
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
Tarkastetaan, onko etu- ja takajarrulevyissä vaurioita, halkeamia tai muodonmuutoksia.
»
102
edessä
Jos jarrulevyssä on halkeamia, muodonmuutoksia tai
muunlaisia vaurioita:
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
JARRUT 13
13.5
Jarrunesteen määrän tarkastus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
(Kaikki EU-mallit)
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan vaakasuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta
»
Jos jarrunesteen pinta on laskenut merkin
lelle:
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
(
1.
A alapuos. 103)
V01775-10
(XCF‑W)
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan vaakasuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta
»
Jos jarrunesteen pinta on laskenut merkin
lelle:
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
(
1.
A alapuos. 103)
K01345-10
13.6
Jarrunesteen lisääminen etujarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
103
13 JARRUT
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 105)
Päätyö
(Kaikki EU-mallit)
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan vaakasuoraan.
–
–
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Ruuvit
Ohjearvo
A
Mitta
(jarrunesteen
pinta säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 165)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan
ja kiristetään.
Info
V01770-10
104
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti
pois vedellä.
JARRUT 13
(XCF‑W)
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan vaakasuoraan.
–
–
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Ruuvit
Ohjearvo
5 mm
A
Mitta
(jarrunesteen
pinta säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 165)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan
ja kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti
pois vedellä.
V01771-10
13.7
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus
Vähimmäispäällystevahvuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
13.8
(
s. 105)
Jarrupalojen vauriot ja halkeamat tarkistetaan.
»
E00342-10
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
Jos vaurioita tai halkeamia on havaittavissa:
–
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
(
s. 105)
Jarrupalojen vaihto etujarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, jos huoltoa ei ole tehty asianmukaisesti.
–
Varmista, että huolto- ja korjaustyöt tehdään asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
105
13 JARRUT
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho muuttuu, mikäli ajoneuvossa käytetään muita kuin siihen hyväksyttyjä
jarrupaloja.
Kaikkia jarrupaloja ei ole tarkastettu ja hyväksytty KTM‑moottoripyörissä tapahtuvaa käyttöä varten. Jarrupalojen rakenne, kitka-arvo ja siten myös jarrutusteho voivat poiketa huomattavasti alkuperäisjarrupaloista.
Ajoneuvon alkuperäinen tyyppihyväksyntä ei mahdollisesti ole enää voimassa, mikäli ajoneuvossa käytetään alkuperäisvarustuksesta poikkeavia jarrupaloja. Ajoneuvo ei ole tällöin enää toimitustilassa, jolloin
myös takuu raukeaa.
–
Käytä ainoastaan KTM:n hyväksymiä ja suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
(Kaikki EU-mallit)
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan vaakasuoraan.
–
–
–
V01772-10
106
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Ruuvit
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät painuvat takaisinpäin. On varmistettava, että jarrunestettä ei vuoda jarrunesteen tasaussäiliön reunojen yli.
Liiallinen neste on tarvittaessa imettävä pois.
JARRUT 13
Info
Jarrumäntiä takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
–
Neulasokka
poistetaan, tappi
taan ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulankannatin puhdistetaan.
–
Jarrusatulan jousilevyn
ja jarrusatulankannattimen
ohjauslevyn
oikea asennus tarkastetaan.
4
5 vedetään pois paikal-
E00344-10
6
7
100397-01
–
Uudet jarrupalat laitetaan paikoilleen, tappi asennetaan ja
neulasokka asennetaan.
Info
Jarrupalat vaihdetaan aina sarjana.
–
Etujarrukahvaa puristetaan useasti, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy jarrutustuntuma.
E00345-10
107
13 JARRUT
–
Jarrunesteen määrä korjataan mitan
A mukaiseksi.
Ohjearvo
A
Mitta
(jarrunesteen
pinta säiliön yläreunan alapuolella)
5 mm
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
2
s. 165)
3
Kansi
kalvoineen
asetetaan paikalleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
1
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti
pois vedellä.
V01770-10
(XCF‑W)
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan vaakasuoraan.
–
–
–
V01773-10
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Ruuvit
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät painuvat takaisinpäin. On varmistettava, että jarrunestettä ei vuoda jarrunesteen tasaussäiliön reunojen yli.
Liiallinen neste on tarvittaessa imettävä pois.
Info
Jarrumäntiä takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
–
Neulasokka
poistetaan, tappi
taan ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulankannatin puhdistetaan.
–
Jarrusatulan jousilevyn
ja jarrusatulankannattimen
ohjauslevyn
oikea asennus tarkastetaan.
4
5 vedetään pois paikal-
E00344-10
6
7
100397-01
108
JARRUT 13
–
Uudet jarrupalat laitetaan paikoilleen, tappi asennetaan ja
neulasokka asennetaan.
Info
Jarrupalat vaihdetaan aina sarjana.
–
Etujarrukahvaa puristetaan useasti, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy jarrutustuntuma.
–
Jarrunesteen määrä korjataan mitan
E00345-10
A mukaiseksi.
Ohjearvo
5 mm
A
Mitta
(jarrunesteen
pinta säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
2
s. 165)
3
Kansi
kalvoineen
asetetaan paikalleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
1
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti
pois vedellä.
V01771-10
13.9
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
–
Jousi
–
Jalkajarrupoljinta liikutetaan ääriasentojensa välillä edestakaisin ja vapaaliike
tarkistetaan.
1 irrotetaan.
A
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen tyhjäliike
»
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
402026-10
–
3 … 5 mm
Jousi
Jalkajarrupolkimen perusasentoa säädetään.
( s. 110)
1 kiinnitetään.
109
13 JARRUT
13.10
Jalkajarrupolkimen perusasennon säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
–
–
1 irrotetaan.
Mutteri 4 löysätään ja sitä kierretään työntötangon 5
Jousi
kanssa takaisinpäin, kunnes tyhjäliike on mahdollisimman
suuri.
–
Jarrupolkimen perusasentoa säädetään tarpeen mukaan löysäämällä mutteri
ja kiertämällä ruuvia
vastaavasti.
2
3
Info
Säätöalue on rajallinen.
–
5
A
Työntötankoa
kierretään, kunnes tyhjäliike
on olemassa. Tarvittaessa on jarrupolkimen perusasentoa säädettävä.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen tyhjäliike
–
Ruuvista
3 … 5 mm
3 pidetään kiinni ja mutteri 2 kiristetään.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen
rajoitinkappaleen
mutteri
K00563-10
–
Työntötangosta
M8
20 Nm
5 pidetään kiinni ja mutteri 4 kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut mutterit
–
13.11
Jousi
M6
10 Nm
1 kiinnitetään.
Jarrunestemäärän tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
110
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
JARRUT 13
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Jarrunestemäärä tarkistetaan tarkistusikkunasta
»
1.
Jos jarrunestemäärä on vajonnut merkin
A alapuolelle:
–
(
Jarrunestettä lisätään takajarruun.
s. 111)
K01346-10
13.12
Jarrunesteen lisääminen takajarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
s. 112)
111
13 JARRUT
Päätyö
– Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
–
1 kalvoineen 2 ja O-renkaineen poistetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Kierrekansi
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 165)
Kierrekansi kalvoineen ja O-rengas asennetaan.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
K01347-10
13.13
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus
Vähimmäispäällystevahvuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
»
E00349-10
13.14
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
(
s. 112)
Jarrupalojen vauriot ja halkeamat tarkistetaan.
Jos vaurioita tai halkeamia on havaittavissa:
–
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
(
s. 112)
Takajarrun jarrupalojen vaihto
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, jos huoltoa ei ole tehty asianmukaisesti.
–
112
Varmista, että huolto- ja korjaustyöt tehdään asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
JARRUT 13
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho muuttuu, mikäli ajoneuvossa käytetään muita kuin siihen hyväksyttyjä
jarrupaloja.
Kaikkia jarrupaloja ei ole tarkastettu ja hyväksytty KTM‑moottoripyörissä tapahtuvaa käyttöä varten. Jarrupalojen rakenne, kitka-arvo ja siten myös jarrutusteho voivat poiketa huomattavasti alkuperäisjarrupaloista.
Ajoneuvon alkuperäinen tyyppihyväksyntä ei mahdollisesti ole enää voimassa, mikäli ajoneuvossa käytetään alkuperäisvarustuksesta poikkeavia jarrupaloja. Ajoneuvo ei ole tällöin enää toimitustilassa, jolloin
myös takuu raukeaa.
–
Käytä ainoastaan KTM:n hyväksymiä ja suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi
–
Jarrumännät painetaan takaisin perusasentoonsa, minkä jälkeen varmistetaan, että jarrunestettä ei vuoda jarrunesteen
tasaussäiliön reunojen yli. Liiallinen neste on tarvittaessa imettävä pois.
1 kalvoineen 2 ja O-renkaineen poistetaan.
V01774-10
113
13 JARRUT
Info
Jarrumäntää takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
–
Neulasokka
poistetaan, tappi
ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulankannatin puhdistetaan.
–
Jarrusatulan jousilevyn
ja jarrusatulankannattimen ohjauslevyn
oikea asennus tarkastetaan.
3
4 vedetään pois paikaltaan
E00351-10
5
6
E00352-10
–
Uudet jarrupalat, tapit ja neulasokat sijoitetaan paikalleen.
Info
Jarrupalat vaihdetaan aina sarjana.
–
E00353-01
114
Jarrupoljinta painetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyä ja syntyy jarrutustuntuma.
JARRUT 13
–
Jarrunesteen määrä korjataan merkin
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Kierrekansi
A mukaiseksi.
s. 165)
1 kalvoineen 2 ja O-rengas asennetaan.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
K01347-10
115
14 PYÖRÄT, RENKAAT
14.1
Etupyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
Päätyö
– Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät
painuvat takaisinpäin.
Info
Jarrumäntiä takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
V00363-10
–
–
–
1 löysätään muutamia kierroksia.
Ruuvit 2 avataan.
Ruuvia 1 painetaan akselin työntämiseksi akselikiinnityksisRuuvia
tään.
–
Ruuvi
1 poistetaan.
V00364-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
–
–
V00365-10
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Etupyörästä pidetään kiinni ja akseli poistetaan. Etupyörä otetaan pois etuhaarukasta.
Info
Etujarrukahvaa ei saa käyttää etupyörän ollessa pois
paikaltaan.
–
H00934-10
116
Väliholkit
3 poistetaan.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
14.2
Etupyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
–
Pyöränlaakerien kunto tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Etupyöränlaakerit vaihdetaan.
1
Akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
distetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
H00935-10
s. 167)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan kevyesti.
Kestorasva (
–
A puh-
s. 167)
Etupyörä kohdistetaan ja akseli työnnetään sisään.
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
–
Ruuvi
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etuakselin ruuvi
M20x1,5
35 Nm
–
Jarrukahvasta puristetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Etupyöränjarrun kahvaa puristetaan ja etuhaarukkaa painetaan
muutamia kertoja voimakkaasti.
V00364-11
s. 65)
Haarukkaputket asettuvat paikalleen.
–
Ruuvit
3 kiristetään.
Ohjearvo
Etuhaarukan akselikiinnikkepalan ruuvi
14.3
M8
15 Nm
Takapyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 65)
117
14 PYÖRÄT, RENKAAT
Päätyö
– Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumäntä
painuu takaisinpäin.
Info
Jarrumäntää takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
–
–
1 poistetaan.
Ketjunkiristin 2 irrotetaan. Akselia 3 vedetään ulos vain
Mutteri
niin pitkälle, että takapyörää voidaan työntää eteenpäin.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Ketju otetaan pois takarattaalta.
Info
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
V00366-10
–
–
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Takapyörää pidetään paikallaan ja akseli poistetaan. Takapyörä
otetaan pois takahaarukasta.
Info
Jarrupoljinta ei saa painaa takapyörän ollessa pois paikaltaan.
–
Väliholkit
4 poistetaan.
H03002-10
14.4
Takapyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
118
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
Päätyö
– Pyöränlaakereiden kunto tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Takapyörän laakeri vaihdetaan.
1
Akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
distetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
H03001-10
s. 167)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan kevyesti.
Kestorasva (
A puh-
s. 167)
–
Takapyörä kohdistetaan ja akseli
–
Ketju nostetaan paikalleen.
–
Ketjunkiristimet
sijoitetaan paikoilleen. Mutteri
netaan paikalleen, mutta sitä ei kiristetä vielä.
–
Varmistettava, että ketjunkiristin
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Mutteri
2 työnnetään paikalleen.
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
V00367-10
3
4 asen-
3 nojaa säätöruuveihin 5.
s. 91)
4 kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristimien suuresta säätöalueesta (32 mm) johtuen voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia
toisiovälityksiä.
Ketjunkiristimiä
voi kääntää 180°.
3
–
Jarrupoljinta painetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyä ja syntyy jarrutustuntuma.
V00368-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 65)
119
14 PYÖRÄT, RENKAAT
14.5
Renkaiden kunnon tarkastus
Info
On käytettävä vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia renkaita.
Muut renkaat voivat vaikuttaa negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin.
Rengastyyppi, renkaan kunto ja rengaspaine vaikuttavat moottoripyörän ajo-ominaisuuksiin.
Etu- ja takapyörään saa asentaa vain renkaat, joissa on samantyyppinen pintakuviointi.
Kuluneet renkaat heikentävät ajo-ominaisuuksia etenkin kostealla alustalla.
–
Etu- ja takarenkaasta tarkastetaan viillot, kiinnitarttuneet esineet sekä muut vauriot.
»
Jos renkaasta löytyy viiltoja, tarttuneita esineitä tai muita
vaurioita:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Kulutuspinnan syvyys tarkistetaan.
Info
Huomioi lakisääteinen maakohtainen kulutuspinnan
vähimmäissyvyys.
400602-10
Kulutuspinnan vähimmäissyvyys
»
Jos kulutuspinnan vähimmäissyvyys on alittunut:
–
–
≥ 2 mm
Rengas vaihdetaan.
Renkaan ikä tarkistetaan.
Info
Renkaan valmistuspäivämäärä sisältyy yleensä renkaan
merkintöihin. Valmistuspäivän ilmoittaa tällöin merkinnän DOT neljä viimeistä numeroa. Ensimmäiset kaksi
numeroa ilmoittavat valmistusviikon ja kaksi viimeistä
numeroa valmistusvuoden.
KTM suosittelee renkaiden vaihtamista, todellisesta
kulumisesta riippumatta, viimeistään 5 vuoden jälkeen.
H01144-01
»
Jos rengas on vanhempi kuin 5 vuotta:
–
14.6
Rengas vaihdetaan.
Rengaspaineen tarkastus
Info
Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan epänormaaliin kulumiseen ja ylikuumenemiseen.
Oikea rengaspaine takaa renkaan optimaalisen ajomukavuuden ja maksimaalisen kestoiän.
120
PYÖRÄT, RENKAAT 14
–
Suojahattu poistetaan.
–
Rengaspaine tarkastetaan renkaan ollessa kylmä.
Rengaspaine maastoajossa
edessä
1,0 bar
takana
1,0 bar
Rengaspaine katuajossa (Kaikki EU-mallit)
400695-01
edessä
2,0 bar
takana
2,0 bar
Rengaspaine katuajossa (XCF‑W)
»
14.7
1,8 bar
takana
1,8 bar
Jos rengaspaine poikkeaa ohjearvosta:
–
–
edessä
Rengaspaine korjataan oikeaksi.
Suojakansi asennetaan paikalleen.
Pinnojen kireyden tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärin kiristetyt pinnat heikentävät ajo-ominaisuuksia ja johtavat seurausvahinkoihin.
Liian tiukalle kiristetyt pinnat katkeavat ylikuormituksen seurauksena. Liian löysällä olevien pinnojen
seurauksena renkaassa esiintyy sivuttais- tai pystyheittoa. Tämä johtaa myös muiden pinnojen löystymiseen.
–
Tarkasta pinnojen kireys säännöllisesti, erityisesti uudesta ajoneuvosta. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jokaista pinnaa lyödään kevyesti ruuvitaltan terällä.
Info
Äänitaajuus riippuu pinnan pituudesta ja paksuudesta.
Jos äänitaajuus vaihtelee yksittäisten yhtä pitkien ja
yhtä paksujen pinnojen välillä, se on osoitus pinnojen
erilaisesta kireydestä.
Täytyy kuulua heleä ääni.
400694-01
»
Jos pinnojen kireys vaihtelee:
–
–
Pinnojen kireys korjataan.
Pinnojen kiristysmomentit tarkistetaan.
Ohjearvo
Etupyörän pinnan
nippeli
M4,5
5 Nm
Takapyörän pinnan
nippeli
M4,5
5 Nm
Momenttiavainsarja (58429094000)
121
15 SÄHKÖLAITTEET
15.1
12 V -akun irrottaminen
Varoitus
Loukkaantumisvaara 12 V -akuissa on haitallisia ainesosia.
–
Säilytä 12 V -akut poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä 12 V -akut kaukana kipinöistä tai avotulesta.
–
Lataa 12 V -akkuja vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Säilytä vaadittava vähimmäisetäisyys palaviin aineisiin 12 V -akkuja ladatessasi.
Vähimmäisetäisyys
–
1m
Älä lataa syväpurkautuneita 12 V -akkuja, joiden jännite on jo laskenut vähimmäisjännitteen alapuolelle.
Vähimmäisjännite ennen latauksen aloittamista
–
9V
Huolehdi 12 V -akkujen asianmukaisesta hävittämisestä, mikäli niiden jännite on alittanut vähimmäisjännitteen tason.
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Istuin irrotetaan. (
s. 79)
Päätyö
– Miinuskaapeli
–
1 irrotetaan 12 V -akusta.
Plusnavan suojusta 2 vedetään taaksepäin ja pluskaapeli
irrotetaan 12 V -akusta.
V01776-10
–
Käynnistysrele
ja sulakekotelo
losta ja käännetään sivuun.
–
Johtosarja
irrotetaan pidikkeistään, rele
käännetään sivulle.
3
4 vedetään irti akkukote-
V01777-10
V01778-10
122
5
6 vedetään irti ja
SÄHKÖLAITTEET 15
–
Ruuvi
–
12 V -akku poistetaan yläkautta.
7 poistetaan ja akkukotelo käännetään sivulle.
V01779-10
15.2
12 V -akun asentaminen
Päätyö
– 12 V -akku sijoitetaan akkukoteloon siten, että navat jäävät
etupuolelle. Akku kiinnitetään kiinnityssangalla
.
1
12 V -akku (HJTZ5S-FP‑C) (
–
Ruuvi
s. 160)
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V01779-11
–
Rele
asennetaan paikalleen ja johtosarja
pidikkeisiinsä.
–
Käynnistysrele
3
4 kiinnitetään
V01778-11
5 ja sulakekotelo 6 asennetaan paikalleen.
V01777-11
123
15 SÄHKÖLAITTEET
–
Pluskaapeli yhdistetään 12 V -akkuun.
Ohjearvo
Akunnavan ruuvi
M5
2,5 Nm
Info
A
7 ja kaape8
Plusnavan suojus 9 työnnetään plusnavan päälle.
Miinuskaapeli bk yhdistetään 12 V -akkuun.
Kontaktiprikka
on asennettava ruuvin
likengän
alle kynnet akun napaa kohti.
–
–
Ohjearvo
Akunnavan ruuvi
M5
2,5 Nm
Info
A
7 ja kaape-
Kontaktiprikka
on asennettava ruuvin
likengän
alle kynnet akun napaa kohti.
8
V01780-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
15.3
s. 80)
12 V -akun lataaminen
Ohje
Ympäristön vaarantaminen 12 V -akut sisältävät ympäristölle vahingollisia aineita.
–
Älä laita 12 V -akkuja talousjätteeseen.
–
Luovuta 12 V -akut vanhojen akkujen vastaanottopisteeseen.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
12 V -akun varaus pienenee päivittäin, vaikka akkua ei kuormiteta.
12 V -akun varaustila ja lataustapa ovat erittäin tärkeitä akun käyttöiän kannalta.
Suurella latausvirralla suoritettavat pikalataukset lyhentävät akun käyttöikää.
12 V -akku rikkoutuu, mikäli suurin sallittu latausvirta, latausjännite tai latausaika ylittyy.
Jos 12 V -akku on tyhjentynyt käynnistysyritysten yhteydessä, se on ladattava välittömästi uudelleen.
Jos 12 V -akku on pitkään purkautuneena, se syväpurkautuu ja menettää kapasiteettiaan. Tämä johtaa
akun rikkoutumiseen.
12 V -akku on huoltovapaa.
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
124
–
Istuin irrotetaan. (
–
12 V -akku irrotetaan.
s. 79)
(
s. 122)
SÄHKÖLAITTEET 15
Päätyö
Varoitus
Loukkaantumisvaara 12 V -akuissa on haitallisia ainesosia.
–
Säilytä 12 V -akut poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä 12 V -akut kaukana kipinöistä tai avotulesta.
–
Lataa 12 V -akkuja vain hyvin tuuletetuissa
tiloissa.
–
Säilytä vaadittava vähimmäisetäisyys palaviin aineisiin 12 V -akkuja ladatessasi.
S00863-10
Vähimmäisetäisyys
–
1m
Älä lataa syväpurkautuneita 12 V -akkuja, joiden
jännite on jo laskenut vähimmäisjännitteen alapuolelle.
Vähimmäisjännite
ennen latauksen
aloittamista
–
–
9V
Huolehdi 12 V -akkujen asianmukaisesta hävittämisestä, mikäli niiden jännite on alittanut vähimmäisjännitteen tason.
Akkujännite tarkastetaan.
»
»
Akkujännite: < 9 V
–
12 V -akkua ei ladata.
–
12 V -akku vaihdetaan, ja vanha 12 V -akku hävitetään
määräysten mukaisella tavalla.
Jos annettu arvo saavutetaan:
Akkujännite: ≥ 9 V
–
Latauslaite yhdistetään 12 V -akkuun. Latauslaite kytketään päälle.
Ohjearvo
Enimmäislatausjännite
14,4 V
Enimmäislatausvirta
3,0 A
Latauksen enimmäiskesto
24 h
12 V -akkua on ladattava
säännöllisesti, jos moottoripyörää ei käytetä
6 kk
Litiumioniakun ihanteellinen lataus- ja varastointilämpötila
10 … 20 °C
Akkulaturi (79629974000)
125
15 SÄHKÖLAITTEET
Tämä latauslaite testaa, pitääkö 12 V -akku jännitettä.
12 V -akkua ei voi yliladata tällä laturilla. Latausaika
saattaa pidentyä matalissa lämpötiloissa.
Tämä latauslaite soveltuu vain litiumrautafosfaattiakuille. Mukana olevaa asennusohjetta
KTM PowerParts on noudatettava.
Info
Kantta
–
1 ei missään tapauksessa saa poistaa.
Latauslaite kytketään pois päältä ja irrotetaan 12 V -akusta
latauksen päätyttyä.
Viimeistely
– 12 V -akku asennetaan paikalleen.
–
15.4
Istuin asennetaan. (
(
s. 123)
s. 80)
Pääsulakkeen vaihtaminen
Varoitus
Palovaara Sähkölaitteet voivat ylikuormittua vääränlaisten sulakkeiden käytön vuoksi.
–
Käytä vain sulakkeita, joiden ampeeriluku vastaa ohjeissa ilmoitettua arvoa.
–
Älä ohita sulakkeita sähköisesti äläkä yritä korjata sulakkeita.
Info
Pääsulake suojaa kaikkia ajoneuvon sähkölaitteita.
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Istuin irrotetaan. (
Päätyö
– Käynnistysrele
V01776-11
126
s. 79)
1 vedetään irti pidikkeestään.
SÄHKÖLAITTEET 15
–
–
2 poistetaan.
Viallinen pääsulake 3 poistetaan.
Suojakannet
Info
A on katkennut.
4.
Viallisen sulakkeen sulakelanka
Käynnistysreleessä on varasulake
–
Uusi pääsulake asetetaan paikalleen.
Sulake (58011109120) (
–
s. 160)
Sähkölaitteiden toiminta tarkastetaan.
Vihje
Uusi varasulake laitetaan paikalleen, jotta se on tarvittaessa käytettävissä.
–
Käynnistysrele työnnetään pidikkeeseen ja kaapelit asetellaan
hyvin.
–
Suojakannet kiinnitetään.
V01781-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
15.5
s. 80)
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeiden vaihto
Info
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet sisältävä sulakekotelo on istuimen alla.
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Istuin irrotetaan. (
Päätyö
– Sulakekotelon kansi
–
s. 79)
1 avataan.
Viallinen sulake poistetaan.
Ohjearvo
(Kaikki EU-mallit)
V01801-10
Sulake 1 – 10 A – elektronisen polttoaineenruiskutuksen ohjauslaite, lambdatunnistin, yhdistelmämittaristo,
yhdistelmäkatkaisin (lisävaruste), elektroninen polttoaineen ruiskutus, diagnoosiliitin, sulake 4
Sulake 2 – 10 A – kaukovalo, lähivalo, kohdistusvalo,
takavalo, rekisterikilven valo
Sulake 3 – 10 A - jäähdyttimen puhallin, äänimerkki,
jarruvalo, vilkut
Sulake 4 – 5 A – polttoainepumppu
Sulakkeet res – 10 A – varasulake
127
15 SÄHKÖLAITTEET
(XCF‑W)
Sulake 1 – 10 A – elektronisen polttoaineenruiskutuksen
ohjauslaite, yhdistelmämittaristo, yhdistelmäkatkaisin
(lisävaruste), elektroninen polttoaineen ruiskutus, diagnoosiliitin, polttoaineen haihtumisjärjestelmä, sulake 4
Sulake 2 – 10 A – lähivalo, kohdistusvalo, takavalo
Sulake 3 – 10 A – jäähdyttimen puhallin
Sulake 4 – 5 A – polttoainepumppu
Sulakkeet res – 10 A – varasulake
Info
Viallisen sulakkeen sulakelanka
A on katkennut.
Varoitus
Palovaara Sähkölaitteet voivat ylikuormittua vääränlaisten sulakkeiden käytön vuoksi.
–
–
Käytä vain sulakkeita, joiden ampeeriluku vastaa
ohjeissa ilmoitettua arvoa.
–
Älä ohita sulakkeita sähköisesti äläkä yritä korjata
sulakkeita.
Sopivan vahvuinen varasulake asetetaan paikalleen.
Sulakkeet (75011088010) (
Sulake (75011088005) (
s. 160)
s. 160)
Vihje
Uusi varasulake laitetaan sulakekoteloon, jotta se on
tarvittaessa käytettävissä.
–
Sähkölaitteen toiminta tarkastetaan.
–
Sulakekotelon kansi suljetaan.
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
15.6
s. 80)
Valomaskin ja ajovalon irrottaminen
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
Päätyö
– Jarruletku ja johtosarja irrotetaan valomaskista.
–
V01782-10
128
1
Kiinnityskumit
irrotetaan. Valomaskia työnnetään ylöspäin
ja kallistetaan eteenpäin.
SÄHKÖLAITTEET 15
(Kaikki EU-mallit)
– Liittimet
irti.
2 irrotetaan ja valomaski ajovaloineen otetaan
S01328-10
(XCF‑W)
– Liitin
2 irrotetaan ja valomaski ajovaloineen otetaan irti.
V01802-10
15.7
Valomaskin ja ajovalon asentaminen
Päätyö
(Kaikki EU-mallit)
– Pistokeliitännät
1 yhdistetään.
S01328-11
(XCF‑W)
– Pistokeliitäntä
1 yhdistetään.
V01802-11
–
Valomaski kohdistetaan paikalleen ja kiinnitetään kiinnityskumeilla
.
2
Kiinnitysnokat tarttuvat lokasuojaan.
–
Jarruletku ja johtosarja asetetaan jarruletkun ohjaimeen.
V01782-11
Viimeistely
– Ajovalon säätö tarkastetaan. (
s. 130)
129
15 SÄHKÖLAITTEET
15.8
Ajovalon polttimon vaihto
Ohje
Heijastinviat Heijastimeen tarttunut rasva heikentää valotehoa.
Hehkulampun lasikuvussa oleva rasva höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu kiinni heijastimeen.
–
Puhdista lasikupu ja poista siihen kiinnittynyt rasva ennen asennusta.
–
Älä koske lasikupuun paljain käsin.
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
s. 128)
Päätyö
– Suojakupua
ja sen alla olevaa lampun kantaa käännetään
vastapäivään vasteeseen saakka, minkä jälkeen osat nostetaan
paikaltaan.
1
–
Seisontavalon lampun kanta
–
Ajovalon polttimo
–
Uusi ajovalon polttimo laitetaan paikalleen.
2 vedetään irti umpiosta.
V01783-10
3 vedetään pois paikaltaan.
Ajovalo (HS1 / kanta PX43t) (
–
s. 160)
Suojakupu ja lampun kanta työnnetään umpioon ja käännetään
myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
On tarkistettava O-renkaan
E00359-10
–
Seisontavalon lampun kanta työnnetään umpioon.
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
15.9
4 oikea asennus.
s. 129)
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
–
Ajoneuvo pysäköidään vaakasuoralle pinnalle vaalean seinän
eteen, minkä jälkeen seinään tehdään merkkiviiva valaisimen
keskikohdan korkeudelle.
–
Toinen merkintä tehdään
kinnän alapuolelle.
s. 130)
Ajovalon säädön tarkastus
B etäisyydelle ensimmäisen mer-
Ohjearvo
Etäisyys
400726-10
130
–
B
Ajoneuvo asetetaan etäisyydelle
eteen.
5 cm
A pystysuoraan seinän
SÄHKÖLAITTEET 15
Ohjearvo
Etäisyys
A
5m
–
Kuljettaja istuutuu moottoripyörän päälle.
–
Lähivalo kytketään päälle.
–
Ajovalon säätö tarkastetaan.
Valorajan on oltava käyttövalmiilla moottoripyörällä kuljettajineen tarkalleen alemmassa merkissä.
»
Jos valoraja ei ole yhtenevä ohjearvon kanssa:
–
15.10
Ajovalon valokantamaa säädetään. (
s. 131)
Ajovalon valokantaman säätö
Esityö
– Ajovalon säätö tarkastetaan. (
Päätyö
– Ruuvi
–
s. 130)
1 avataan.
Valokantamaa säädetään kallistamalla ajovalon umpiota.
Ohjearvo
Valorajan on oltava tarkalleen alemmassa merkissä kuljettajan istuessa ajovalmiin moottoripyörän päällä (katso: ajovalon asennon tarkistus).
Info
V00369-10
Painon muutos saattaa mahdollisesti vaatia ajovalokantaman korjaamista.
–
15.11
Ruuvi
1 kiristetään.
Vilkkulampun vaihto (Kaikki EU-mallit)
Ohje
Heijastinviat Heijastimeen tarttunut rasva heikentää valotehoa.
Hehkulampun lasikuvussa oleva rasva höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu kiinni heijastimeen.
–
Puhdista lasikupu ja poista siihen kiinnittynyt rasva ennen asennusta.
–
Älä koske lasikupuun paljain käsin.
131
15 SÄHKÖLAITTEET
Päätyö
– Ruuvi vilkkurungon taustapuolelta poistetaan.
–
–
1 irrotetaan varovasti.
Oranssista kupua 2 painetaan kevyesti kiinnitysnokkien kohVilkkulasi
dalta yhteen ja kupu irrotetaan.
–
Vilkkulamppu painetaan kevyesti istukkaan, lamppua käännetään noin 30° vastapäivään, minkä jälkeen lamppu vedetään
pois istukasta.
Info
Umpiota ei saa koskettaa sormilla, ja se on pidettävä
rasvattomana.
–
Uusi vilkkulamppu painetaan kevyesti istukkaan ja käännetään
myötäpäivään vasteeseen saakka.
Vilkku (R10W / kanta BA15s) (
E00360-10
s. 160)
–
Oranssi kupu asennetaan.
–
Suuntavilkun lasi sijoitetaan paikalleen.
–
Ruuvi asetetaan paikalleen, minkä jälkeen ruuvia kierretään
ensin vastapäivään, kunnes se asettuu pienellä nykäyksellä
kierteeseen. Ruuvi kiristetään kevyesti.
Viimeistely
– Vilkkujen toiminta tarkastetaan.
15.12
Yhdistelmämittariston pariston vaihto
Esityö
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
Päätyö
– Ruuvit
s. 128)
1 aluslevyineen poistetaan.
–
Yhdistelmämittaristo vedetään kannattimestaan ylöspäin irti.
–
Suojakantta
taan irti.
–
Yhdistelmämittariston paristo
–
Uusi yhdistelmämittariston paristo asetetaan paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
V01807-10
2 käännetään kolikolla vastapäivään ja se ote3 poistetaan.
Yhdistelmämittariston paristo (CR 2430) (
–
V00371-10
132
s. 160)
Suojakannen O-renkaan oikea istuvuus tarkistetaan.
SÄHKÖLAITTEET 15
–
Suojakansi
laitetaan paikalleen ja sitä kierretään kolikolla
myötäpäivään vasteeseen saakka.
–
Paina jotain yhdistelmämittariston painikkeista.
–
Yhdistelmämittaristo sijoitetaan kannattimeen.
–
Ruuvit aluslevyineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
2
Yhdistelmämittaristo aktivoituu.
V00372-10
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
15.13
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
–
Kilometrit tai mailit asetetaan. (
–
Yhdistelmämittaristo säädetään. (
–
Kellonaika asetetaan. (
s. 129)
s. 130)
s. 25)
s. 26)
s. 27)
Diagnoosiliitin
Diagnoosiliitin
1 sijaitsee istuimen alla.
H00933-12
133
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
16.1
Jäähdytysjärjestelmä
(Kaikki EU-mallit)
Vesipumppu
pakottaa jäähdytysnesteen kiertämään moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää painetta jäähdytysjärjestelmässä säädellään jäähdyttimen korkissa olevalla venttiilillä
. Siten
ilmoitettu jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen ilman,
että ilmenisi toimintahäiriöitä.
1
2
120 °C
V01798-10
(XCF‑W)
Vesipumppu
pakottaa jäähdytysnesteen kiertämään moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää painetta jäähdytysjärjestelmässä säädellään jäähdyttimen korkissa olevalla venttiilillä
. Siten
ilmoitettu jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen ilman,
että ilmenisi toimintahäiriöitä.
1
2
120 °C
V01799-11
16.2
Jäähdytys tapahtuu ajoviiman vaikutuksesta.
Mitä alhaisempi nopeus, sitä vähäisempi jäähdytysvaikutus. Myös
likaiset jäähdytinlamellit vähentävät jäähdytysvaikutusta.
Lisäjäähdytys tapahtuu lämpötilariippuvasti käynnistyvän jäähdyttimen puhaltimen avulla.
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden ja määrän tarkastus
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
134
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys tarkistetaan.
−25 … −45 °C
»
Jos jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ei vastaa ohjearvoa:
–
–
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyttä parannetaan.
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan.
400243-10
A
Jäähdytysnesteen määrä
jäähdytyslamellien yläpuolella
»
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Jäähdytysneste (
–
16.3
10 mm
s. 165)
Jäähdyttimen korkki asennetaan paikalleen.
Jäähdytysnesteen määrän tarkastus
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan.
A
Jäähdytysnesteen määrä
jäähdytyslamellien yläpuolella
»
400243-10
10 mm
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
135
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Jäähdytysneste (
–
16.4
s. 165)
Jäähdyttimen korkki asennetaan paikalleen.
Jäähdytysnesteen poisto
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
Esityö
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
– Moottorinsuojus irrotetaan. (
s. 99)
Päätyö
(Kaikki EU-mallit)
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
V01798-11
–
Vesipumpun kannen alapuolelle asetetaan tarkoitukseen
soveltuva astia.
–
Ruuvi
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Uudella tiivistysrenkaalla varustettu ruuvi
ja kiristetään.
1 poistetaan. Jäähdyttimen korkki 2 irrotetaan.
1 asennetaan
Ohjearvo
Vesipumpunkannen
ruuvi
136
M6
10 Nm
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
(XCF‑W)
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Vesipumpun kannen alapuolelle asetetaan tarkoitukseen
soveltuva astia.
–
Ruuvi
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Uudella tiivistysrenkaalla varustettu ruuvi
ja kiristetään.
1 poistetaan. Jäähdyttimen korkki 2 irrotetaan.
Ohjearvo
V01799-10
Vesipumpunkannen
ruuvi
16.5
1 asennetaan
M6
10 Nm
Jäähdytysnesteen täyttö
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Päätyö
– Varmistettava, että ruuvi
1 on kiristetty.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Jäähdytysnestettä täytetään mittaan
yläpuolelle.
A jäähdytyskennojen
Ohjearvo
10 mm
Jäähdytysneste
H01698-10
–
1,2 l
Jäähdytysneste
( s. 165)
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
Viimeistely
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
– Moottorinsuojus asennetaan. (
s. 100)
–
Suoritetaan lyhyt koeajo.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
s. 135)
137
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
17.1
Kaasuvaijerin välyksen tarkastaminen
–
Kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
–
Ohjaustanko käännetään suoraan eteenpäin -asentoon. Kaasukahvaa käännetään kevyesti edestakaisin kaasuvaijerin välyksen
määrittämiseksi.
A
Kaasuvaijerin välys
»
Jos kaasuvaijerin välys ei vastaa ohjearvoa:
–
400192-11
–
3 … 5 mm
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 138)
Kylmäkäynnistysnappi painetaan sisään vasteeseen saakka.
Jos kaasukahvaa käännetään eteenpäin, kylmäkäynnistysnappi palaa lähtöasentoonsa.
»
Jos kylmäkäynnistysnappi ei palaa lähtöasentoonsa:
–
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 138)
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään, minkä jälkeen sen annetaan käydä tyhjäkäyntinopeudella. Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
Tyhjäkäyntinopeus ei saa muuttua.
»
Jos tyhjäkäyntinopeus muuttuu:
–
17.2
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 138)
Kaasuvaijerin välyksen säätäminen
Info
Jos kaasuvaijerien oikea kulku on jo varmistettu, polttoainetankkia ei tarvitse irrottaa.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
138
s. 79)
–
Polttoainetankki irrotetaan.
–
Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan. (
(
s. 87)
s. 95)
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
Päätyö
– Ohjaustanko käännetään suoraan eteenpäin -asentoon.
–
–
–
–
–
1 työnnetään takaisinpäin.
Mutteri 2 avataan.
Säätöruuvi 3 kierretään täysin sisään.
Mutteri 4 avataan.
Kylmäkäynnistysnappi 6 painetaan sisään vasteeseen
Mansetti
saakka.
–
Säätöruuvia
kierretään siten, että kylmäkäynnistysnappi
liikkuu perusasentoonsa, kun kaasukahvaa kierretään eteenpäin.
–
Mutteri
–
5
4 kiristetään.
Säätöruuvia 3 kierretään siten, että kaasukahvassa tuntuu
kaasuvaijerin välys.
Ohjearvo
Kaasuvaijerin välys
V01804-10
–
3 … 5 mm
–
2 kiristetään.
Mansetti 1 työnnetään paikalleen.
–
Kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
Mutteri
Viimeistely
– Kaasuvaijerin välys tarkastetaan. (
17.3
s. 138)
Polttoaineen syötön ominaiskäyrän säätäminen
Info
Polttoaineen syötön ominaiskäyrää voidaan muuttaa kaasukahvasta vaihtamalla kulissia.
Toimitukseen sisältyy myös toinen kulissi, johon liittyvä ominaiskäyrä poikkeaa käytössä olevan kulissin
ominaiskäyrästä.
Päätyö
– Mansetti
–
–
1 työnnetään takaisinpäin.
Ruuvit 2 ja puoliskot 3 poistetaan.
Kaasuvaijerit irrotetaan kiinnittimistään ja kahvaputki irrotetaan.
V01758-10
139
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
–
Kulissi
–
Haluttu kulissi sijoitetaan kahvaputkeen.
4 irrotetaan kahvaputkesta 5.
Ohjearvo
Tekstin OUTSIDE täytyy olla näkyvissä. Merkinnän
olla merkinnän
kohdalla.
A täytyy
B
Kulissi harmaa (79002014000)
Vaihtoehto 1
Kulissi musta (79002014100)
Info
Harmaa kulissi avaa kaasuläpän hitaammin.
Musta kulissi avaa kaasuläpän nopeammin.
Ajoneuvoon on asennettu ennen toimitusta valmiiksi
harmaa kulissi.
102246-10
–
Ohjaustanko puhdistetaan ulkopuolelta ja kahvaputki sisäpuolelta. Kahvaputki työnnetään ohjaustankoon.
–
Kaasuvaijerit ripustetaan kulissiin ja asetellaan oikein.
–
Puoliskot
sijoitetaan paikalleen, minkä jälkeen ruuvit
asennetaan paikalleen ja kiristetään.
3
2
Ohjearvo
Kaasukahvan ruuvi
V01803-10
–
M6
1
Kumisuojus
työnnetään paikalleen ja kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
Viimeistely
– Kaasuvaijerin välys tarkastetaan. (
17.4
5 Nm
s. 138)
Mapping-asetuksen muuttaminen (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
Varoitus
Tieliikennehyväksynnän ja vakuutussuojan raukeaminen Ajoneuvolle mahdollisesti myönnetty hyväksyntä
tieliikennekäyttöön raukeaa, jos ajoneuvoon on asennettu yhdistelmäkatkaisin.
–
Käytä ajoneuvoa ainoastaan suljetuilla ajoreiteillä yleisen tieliikenteen ulkopuolella, mikäli ajoneuvoon
on asennettu yhdistelmäkatkaisin.
Info
Halutun tehokäyrän voi ottaa käyttöön painamalla yhdistelmäkatkaisimen painiketta MAP.
Viimeksi valittu asetus on käytössä myös seuraavan käynnistyksen jälkeen.
Painikkeella TC voi lisäksi ottaa käyttöön luistonestotoiminnon. Tämä on mahdollista jokaisen Mappingasetuksen yhteydessä.
Mapping-asetusta voi muuttaa myös ajon aikana.
140
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
Mapping-asetuksen STANDARD valitseminen:
– Painiketta MAP painetaan, kunnes LED-valo 1 palaa.
Ohjearvo
Moottorin käyntinopeus
< 4 000 kierr./min
STANDARD – ajoneuvo vastaa tasapainoisesti kaasun
annosteluun
H02889-01
Mapping-asetuksen ADVANCED valitseminen:
– Painiketta MAP painetaan, kunnes LED-valo 2 palaa.
Ohjearvo
Moottorin käyntinopeus
< 4 000 kierr./min
ADVANCED – ajoneuvo vastaa herkästi kaasun annosteluun
H02886-01
17.5
Tyhjäkäyntinopeuden säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Jos tyhjäkäyntinopeus on liian pieni, moottori saattaa sammua yllättäen.
–
Säädä tyhjäkäyntinopeus ohjearvon mukaiseksi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Moottori ajetaan lämpimäksi.
Kylmäkäynnistysnappi ei aktivoituna – Kylmäkäynnistysnappi on perusasennossa. ( s. 21)
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Tyhjäkäyntinopeus säädetään kiertämällä tyhjäkäyntinopeuden
säätöruuvia
.
1
Ohjearvo
Tyhjäkäyntikierrosluku
H02254-10
1 800 … 1 900 kierr./min
Kierroslukumittari (45129075000)
141
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
Info
Kiertäminen vastapäivään pienentää tyhjäkäyntinopeutta.
Kiertäminen myötäpäivään kasvattaa tyhjäkäyntinopeutta.
17.6
Kaasuläpän asennon ohjelmointi
Info
Häiriömerkkivalo vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa, jos ohjauslaite havaitsee, että tyhjäkäyntinopeutta
ohjaava kaasuläpän asento on ohjelmoitava uudestaan.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Ajoneuvon annetaan käydä tyhjäkäynnillä.
Häiriömerkkivalo lakkaa vilkkumasta ohjelmoinnin päätyttyä.
Info
H02263-10
17.7
Jos moottori kuumenee liikaa, moottoria on jäähdytettävä ajamalla moottoripyörällä keskimmäisellä käyntinopeusalueella.
Älä sammuta moottoria tämän jälkeen, vaan anna sen
käydä edelleen tyhjäkäyntinopeudella ohjelmoinnin
päättymiseen saakka.
Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus
Info
Perusasennossa oleva vaihdepoljin ei saa koskettaa ajon aikana kuljettajan saapasta.
Jos vaihdepoljin koskettaa jatkuvasti saapasta, vaihteisto altistuu liialliselle kuormitukselle.
142
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
–
Asetutaan ajoneuvon päälle ajoasentoon ja määritetään etäisyys
saappaan kärjen yläreunasta vaihdepolkimeen.
A
Vaihdepolkimen etäisyys
saappaankärjen yläpintaan
»
10 … 20 mm
Jos välimatka ei vastaa ohjearvoa:
–
Vaihdepolkimen perusasento säädetään.
(
s. 143)
400692-10
17.8
Vaihdepolkimen perusasennon säätö
–
Ruuvi
taan.
–
Vaihdepolkimen ja vaihdeakselin hammasurat
taan.
–
Vaihdepoljin työnnetään halutussa asennossa vaihdeakselin
hammastuksiin.
1 prikkoineen irrotetaan ja vaihdepoljin 2 poiste-
401950-12
A puhdiste-
Info
Säätöalue on rajallinen.
Vaihdepoljin ei saa vaihdettaessa koskettaa mihinkään
ajoneuvon osaan.
401951-10
–
Ruuvi prikkoineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
Ohjearvo
Vaihdevivun
ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
143
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
18.1
Polttoainesihdin vaihto
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
Polttoaineletkun liitin
malla.
1 puhdistetaan huolellisesti paineil-
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt lika tukkii ruiskutusventtiilin!
–
Polttoaineletkun pikaliitin irrotetaan.
Info
Polttoaineletkusta saattaa valua jonkin verran polttoainetta.
V01800-10
144
–
Polttoainesihti
–
Uusi polttoainesihti työnnetään vasteeseen saakka yhdyskappaleeseen.
–
O-rengas voidellaan ja polttoaineletkun pikaliitin yhdistetään.
2 vedetään pois yhdyskappaleesta.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
18.2
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja kaasuun vastaaminen tarkistetaan.
Moottoriöljyn määrän tarkastus
Ehto
Moottori on käyttölämmin.
Esityö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle alustalle.
Päätyö
– Moottoriöljymäärä tarkastetaan.
Info
Moottorin sammuttamisen jälkeen on odotettava
minuutti ennen tarkastuksen aloittamista.
Moottoriöljyn pinta on tarkistusikkunan alareunan
kistusikkunan keskikohdan
välissä.
A ja tar-
B
V01805-10
»
Jos moottoriöljyä ei riitä tarkistusikkunan alareunaan
asti:
–
18.3
Moottoriöljyä lisätään. (
A
s. 148)
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto, öljysihtien puhdistus
Varoitus
Palovamman vaara Moottori- ja vaihteistoöljy kuumenevat voimakkaasti moottoripyörän käytön aikana.
–
Käytä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Moottoriöljy lasketaan pois moottorin ollessa käyttölämmin.
Esityö
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
– Moottorinsuojus irrotetaan. (
–
s. 99)
Moottoripyörä pysäköidään vaakasuoralle pinnalle.
145
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Moottorin alapuolelle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
–
Öljynpoistoruuvi
poistetaan.
–
Sulkutulppa
taan.
1 magneetteineen ja tiivistysrenkaineen
H01703-10
2 lyhyine öljysihteineen ja O-renkaineen poiste-
Info
Ruuvia
A ei saa poistaa.
H01704-10
–
Sulkutulppa
poistetaan.
–
Moottoriöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Osat ja tiivistyspinnat puhdistetaan huolellisesti.
–
Sulkutulppa
lyhyine öljysihteineen ja O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
3 pitkine öljysihteineen 4 ja O-renkaineen
H01705-10
2
Ohjearvo
Öljysihdin sulkutulppa
M20x1,5
15 Nm
H01706-10
H01707-10
146
–
Pitkä öljysihti
–
T-avain kohdistetaan sulkuruuvin reiän kautta vastakkaisella
puolella olevaan moottorilohkon puolikkaaseen.
–
Öljysihti työnnetään moottorilohkoon vasteeseen saakka.
4 O-renkaineen työnnetään T-avaimeen.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
–
Sulkutulppa
3 O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Öljysihdin sulkutulppa
–
M20x1,5
15 Nm
1
Öljynpoistoruuvi
magneetteineen ja uusine tiivisteineen
asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Öljynpoistoruuvi
magneetteineen
H01708-10
M12x1,5
20 Nm
–
Ruuvit
poistetaan. Öljysuodattimen kansi O-renkaineen
poistetaan.
–
Öljynsuodatin
5
H01709-10
6 vedetään ulos öljynsuodattimen kotelosta.
Lukkorengaspihdit (51012011000)
–
Moottoriöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Osat ja tiivistepinnat puhdistetaan perusteellisesti.
–
Moottoripyörä käännetään kyljelleen ja n. ⅓ öljynsuodatinkammiosta täytetään moottoriöljyllä.
–
Uusi öljynsuodatin asetetaan öljynsuodatinkammioon.
–
Öljynsuodattimen kannen O-rengas öljytään ja asennetaan
öljynsuodattimen kannen
kanssa.
–
Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
H01710-10
7
Ohjearvo
Öljynsuodattimen
kannen ruuvi
H01711-10
M6
–
Moottoripyörä nostetaan pystyyn.
–
Öljyntäyttöaukon tulppa
toriöljyä lisätään.
Moottoriöljy
10 Nm
8 O-renkaineen poistetaan ja moot1,2 l
Moottoriöljy
(SAE 10W/50)
( s. 166)
Info
H01713-10
Moottorin kuluminen nopeutuu, jos moottorissa on liian
vähän öljyä tai öljyn laatu on heikko.
147
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
Öljyntäyttöaukon tulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkistetaan.
Viimeistely
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit, XCF‑W)
– Moottorinsuojus asennetaan. (
–
18.4
Moottoriöljymäärä tarkastetaan. (
s. 100)
s. 145)
Moottoriöljyn lisääminen
Info
Moottorin kuluminen nopeutuu, jos moottorissa on liian vähän öljyä tai öljyn laatu on heikko.
Päätyö
– Öljyntäyttöaukon tulppa
–
1 O-renkaineen poistetaan.
A saakka.
Lisää moottoriöljyä tarkistusikkunan keskikohtaan
Moottoriöljy (SAE 10W/50) (
s. 166)
Info
Jotta moottoriöljyjen ominaisuudet olisi mahdollista
hyödyntää optimaalisesti, erilaisia moottoriöljylaatuja ei
ole syytä sekoittaa keskenään.
Suosittelemme tarvittaessa öljynvaihdon suorittamista.
–
Öljyntäyttöaukon tulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
V01806-10
–
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
Viimeistely
– Moottoriöljymäärä tarkastetaan. (
148
s. 145)
PUHDISTUS, HOITO 19
19.1
Moottoripyörän puhdistus
Ohje
Materiaalivahinko Painepesurin virheellinen käyttö johtaa ajoneuvon osien vaurioitumiseen tai rikkoutumiseen.
Korkean paineen vuoksi vesi pystyy tunkeutumaan sähköisten osien, liitinten, vaijereiden, laakereiden jne.
sisään.
Liian korkea paine aiheuttaa häiriöitä ja johtaa osien rikkoutumiseen.
–
Älä suuntaa vesisuihkua suoraan sähköisiä osia, liittimiä, vaijereita tai laakereita kohti.
–
Älä alita painepesurin suuttimen ja puhdistettavan osan välistä vähimmäisetäisyyttä.
Vähimmäisetäisyys
60 cm
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Puhdista moottoripyörä säännöllisin välein, sillä siten sen arvo ja moitteeton ulkonäkö säilyvät pitkään.
Moottoripyörän puhdistusta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.
–
Pakoputkisto suljetaan siten, että vesi ei pääse tunkeutumaan
sisään.
–
Karkea lika poistetaan kevyellä vesisuihkulla.
–
Voimakkaasti likaantuneisiin kohtiin sumutetaan tavallista
moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta, joka levitetään
pensselillä.
Moottoripyörän puhdistusaine (
s. 167)
Info
401061-01
Pesemiseen käytetään lämmintä vettä, johon on lisätty
tavallista moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta,
ja pehmeää sientä.
Puhdistusainetta ei saa koskaan levittää kuivan moottoripyörän pinnalle, vaan moottoripyörä on aina ensin
huuhdeltava vedellä.
–
Kun moottoripyörä on huuhdeltu huolellisesti pehmeällä vesisuihkulla, se on kuivattava hyvin.
–
Pakoputkiston tulppa poistetaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
–
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja
jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista
ja jarrulevyistä.
Puhdistuksen jälkeen ajetaan lyhyt matka, kunnes moottori on
saavuttanut käyttölämpötilansa.
149
19 PUHDISTUS, HOITO
Info
Lämmön vaikutuksesta vesi haihtuu myös moottorin ja
jarrujen piiloon jäävistä paikoista.
–
Moottoripyörän jäähdyttyä kaikki liuku- ja laakerikohdat voidellaan.
–
Ketju puhdistetaan. (
–
Paljaat metalliosat (paitsi jarrulevyt ja pakoputkisto) käsitellään ruostesuoja-aineella.
s. 90)
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille (
–
s. 167)
Kaikki muoviosat ja pulveripinnoitetut osat käsitellään miedolla puhdistus- ja hoitoaineella.
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille,
metalli- ja muovipinnoille ( s. 167)
(Kaikki EU-mallit)
– Ohjauslukko voidellaan.
Yleisöljyspray (
19.2
s. 168)
Talvikäytön tarkistus- ja hoitotehtävät
Info
Jos ajoneuvoa käytetään myös talvella, on varauduttava teille levitettävään suolaan. Siksi on tehtävä
ennakkotoimenpiteitä syövyttävää suolavaikutusta vastaan.
Jos ajoneuvoa on käytetty suolatuilla teillä, on se ajamisen päätyttyä puhdistettava kylmällä vedellä. Lämmin vesi vain vahvistaisi suolavaikutusta.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Jarrut puhdistetaan.
s. 149)
Info
Jarrusatulat ja jarrupalat on huuhdeltava perusteellisesti kylmällä vedellä ja kuivattava hyvin AINA SEN JÄLKEEN, kun ajoneuvolla on ajettu suolatulla tiellä. Jarrusatuloiden ja jarrupalojen on oltava paikallaan puhdistuksen aikana. Puhdistuksen saa aloittaa vasta osien
jäähdyttyä.
Suolatulla tiellä ajon jälkeen ajoneuvo pestään perusteellisesti kylmällä vedellä ja kuivataan huolellisesti.
401060-01
–
Moottori, takahaarukka ja kaikki muut paljaat tai sinkityt osat
(paitsi jarrulevyt) on käsiteltävä vahapohjaisella ruosteensuojaaineella.
Info
Ruosteensuoja-ainetta ei saa joutua jarrulevyille, sillä
silloin jarrutusteho vähenee voimakkaasti.
–
150
Ketju puhdistetaan. (
s. 90)
SÄILYTYS 20
20.1
Säilytys
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Info
Seuraavat toimenpiteet ovat tarpeen siinä tapauksessa, että moottoripyörä on tarkoitus ottaa pitkäksi aikaa
pois käytöstä.
Tarkasta kaikkien osien toiminta ja kuluneisuus, ennen kuin otat moottoripyörän pois käytöstä. Mahdolliset
huolto­, korjaus- tai muutostyöt on syytä teettää seisokin aikana (korjaamojen ruuhka-aikojen välttämiseksi). Näin vältät pitkät odotusajat ajokauden alkaessa.
–
Viimeisessä tankkauksessa ennen moottoripyörän seisokkia
lisätään polttoaineen lisäainetta.
Polttoaineen lisäaine (
401058-01
s. 167)
–
Polttoainetta tankataan. (
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan, öljysihdit puhdistetaan. ( s. 145)
–
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja määrä tarkastetaan.
( s. 134)
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
12 V -akku irrotetaan.
–
12 V -akku ladataan.
(
(
s. 48)
s. 149)
s. 120)
s. 122)
s. 124)
Ohjearvo
Litiumioniakun ihanteellinen
lataus- ja varastointilämpötila
–
10 … 20 °C
Ajoneuvo sijoitetaan kuivaan varastotilaan, jossa ei ole suuria
lämpötilavaihteluja.
Info
KTM suosittelee moottoripyörän nostamista ylös.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Moottoripyörä peitetään mieluiten ilmaa läpäisevällä peitteellä.
Ilmaa läpäisemättömiä materiaaleja ei saa missään tapauksessa käyttää, koska silloin kosteus ei pääse haihtumaan ja
syntyy korroosiota.
s. 65)
151
20 SÄILYTYS
Info
On erittäin huono asia käynnistää seisokissa olevan
moottoripyörän moottori lyhyeksi aikaa. Koska moottori ei tällöin lämpene riittävästi, moottorin käydessä
muodostuva vesihöyry tiivistyy ja johtaa venttiilien ja
pakoputkiston ruostumiseen.
20.2
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen
401059-01
152
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 65)
–
12 V -akku asennetaan paikalleen.
s. 123)
–
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa suoritetaan. ( s. 44)
–
Suoritetaan koeajo.
(
VIANETSINTÄ 21
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori ei pyöri (käynnistysmoottori)
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan.
( s. 44)
12 V -akku tyhjentynyt
–
12 V -akku ladataan.
–
Latausjännite tarkastetaan.
–
Lepovirta tarkastetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Pääsulake palanut
–
Pääsulake vaihdetaan. (
Käynnistysrele rikki
–
Käynnistysrele tarkistetaan.
Käynnistysmoottori viallinen
–
Käynnistysmoottori tarkistetaan.
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan.
( s. 44)
Polttoaineletkun pikaliitin ei ole
yhdistettynä
–
Polttoaineletkun pikaliitin yhdistetään.
Sulake 1 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 127)
Sulake 4 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 127)
Tyhjäkäynnin kierrosluku väärin
säädetty
–
Tyhjäkäyntinopeutta säädetään.
( s. 141)
Sytytystulppa nokinen tai
märkä
–
Sytytystulppa puhdistetaan ja kuivataan tai vaihdetaan.
Liian suuri sytytystulpan kärkiväli
–
Kärkiväli säädetään.
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytysjärjestelmä tarkistetaan.
Sammutusjohdin johtosarjassa
hankautunut, sammutuspainike
tai hätäkatkaisin viallinen
–
Johtosarja tarkistetaan. (katsomalla)
–
Sähkölaitteet tarkastetaan.
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola - toisiokäämi tarkistetaan.
–
Sytytystulpanhattu tarkistetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Ilmansuodatin hyvin likainen
–
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen
kotelo puhdistetaan. ( s. 83)
Polttoaineensuodatin erittäin
likainen
–
Polttoainesuodatin vaihdetaan.
Polttoainesihti erittäin likainen
–
Polttoainesihti vaihdetaan.
( s. 144)
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
Moottori ei ota kierroksia
Moottorissa on liian vähän
tehoa
(
s. 124)
s. 126)
Ohjearvo
Sytytystulpan kärkiväli
1,0 mm
153
21 VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottorissa on liian vähän
tehoa
Pakoputkisto vuotaa tai on
vääntynyt taikka takaäänenvaimentimen sisällä on liian vähän
lasivillaa
–
Pakoputkiston vauriot tarkastetaan.
–
Takaäänenvaimentimen lasivillatäyte
vaihdetaan. ( s. 86)
Venttiilivälys liian pieni
–
Venttiilivälys säädetään.
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola - toisiokäämi tarkistetaan.
–
Sytytystulpanhattu tarkistetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Moottori sammuu ajettaessa
Moottori kuumenee liikaa
Polttoaineen puute
–
Polttoainetta tankataan. (
Sulake 1 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 127)
Sulake 4 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 127)
Liian vähän jäähdytysnestettä
jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkistetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan.
( s. 135)
Ajoviima liian vähäinen
–
Moottori sammutetaan moottoripyörän
seistessä.
Jäähdyttimen lamellit hyvin
likaisia
–
Jäähdyttimen lamellit puhdistetaan.
Vaahdon muodostuminen jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysneste lasketaan pois.
( s. 136)
–
Jäähdytysnestettä täytetään.
( s. 137)
Jäähdyttäjän letku taittunut
–
Jäähdyttimen letku vaihdetaan.
Termostaatti viallinen
–
Termostaatti tarkistetaan.
s. 48)
Ohjearvo
Avautumislämpötila: 70 °C
–
Jäähdyttimen puhaltimen sulake tarkistetaan.
–
Sulake 4 tarkistetaan.
–
Jäähdyttimen puhallin tarkistetaan.
–
Moottoripyörä pysäytetään, ja vilkkukoodin avulla tunnistetaan vikaantunut
rakenneosa.
–
Kaapeloinnin vauriot ja sähköisten liittimien korroosio ja vauriot tarkastetaan.
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
Moottorin huohotusletku taittunut
–
Huohotusletku asetellaan taitteitta tai
vaihdetaan.
Moottorin öljytaso liian korkea
–
Moottoriöljymäärä tarkastetaan.
( s. 145)
Liian ohut öljy (viskositeetti)
–
Moottoriöljy ja öljynsuodatin
vaihdetaan, öljysihdit puhdistetaan.
( s. 145)
Vika jäähdyttimen puhallinjärjestelmässä
Keltainen häiriömerkkivalo
palaa tai vilkkuu.
Korkea öljynkulutus
154
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
VIANETSINTÄ 21
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Korkea öljynkulutus
Mäntä tai sylinteri kulunut
–
Mäntä/sylinteri - välys tarkistetaan.
12 V -akku tyhjentynyt
Laturi ei lataa 12 V -akkua
–
Latausjännite tarkastetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Ei-haluttu sähkönkäyttäjä
–
Lepovirta tarkastetaan.
Arvot poistettu yhdistelmämittaristossa (kellonaika, sekuntikello, kierrosajat)
Yhdistelmämittariston paristo
on tyhjä
–
Yhdistelmämittariston paristo vaihdetaan. ( s. 132)
Kaukovalo, lähivalo, takavalo,
kohdistusvalo ja rekisterikilven
valo eivät toimi
Sulake 2 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 127)
Äänimerkki, jarruvalo, vilkut
ja jäähdyttimen puhallin eivät
toimi
Sulake 3 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 127)
155
22 TEKNISET TIEDOT
22.1
Moottori
Rakenne
1-sylinterinen 4-tahtimoottori, nestejäähdytetty
Iskutilavuus (Kaikki 450-mallit)
449,9 cm³
Iskutilavuus (Kaikki 500-mallit)
510,9 cm³
Iskunpituus (Kaikki 450-mallit)
63,4 mm
Iskunpituus (Kaikki 500-mallit)
72 mm
Männän halkaisija
95 mm
Puristus
12,7:1
Tyhjäkäyntikierrosluku
1 800 … 1 900 kierr./min
Moottorin ohjaus
OHC, 4 venttiiliä keinuvipuohjauksella
Imuventtiilin halkaisija
40 mm
Pakoventtiilin halkaisija
33 mm
Venttiilivälys
imu: 20 °C
0,10 … 0,15 mm
pako: 20 °C
0,12 … 0,17 mm
Kampiakselin laakerointi
2 sylinterirullalaakeria
Kiertokangen laakeri
Liukulaakeri
Männäntapin laakeri
Ei laakeriholkkia - DLC-pinnoitettu männäntappi
Mäntä
Kevytmetallista taottu
Männänrenkaat
1 puristusrengas, 1 öljyrengas
Moottorin voitelu
Painekiertovoitelu 2 Eaton-pumpulla
Ensiövälitys
31:76
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä, hydraulisesti toimiva
Vaihteistonvälitys
1. vaihde
14:36
2. vaihde
17:32
3. vaihde
19:28
4. vaihde
22:26
5. vaihde
23:24
6. vaihde
26:21
Laturi
12 V, 70 W
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektroninen sytytysjärjestelmä digitaalisellasytytyksensäädöllä
Sytytystulppa
NGK LZMAR8BI-19
Sytytystulpan kärkiväli
1,0 mm
Jäähdytys
Nestejäähdytys, jatkuva jäähdytysnesteen kierrätys
vesipumpulla
Käynnistys
Käynnistysmoottori
156
TEKNISET TIEDOT 22
22.2
Moottorin kiristysmomentit
Männän jäähdytyksen öljysuutin
M4
2 Nm
Loctite®243™
Imupumpunkannen ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Jakoketjun voitelun öljysuutin
M5
2 Nm
Loctite®243™
Kampiakselin käyntinopeusanturin
ja kaapelinpidikelevyn ruuvi
M5
Keinuvipuvoitelun öljysuutin
M5
6 Nm
Loctite®243™
2 Nm
Loctite®243™
Kytkimen jousilautasen ruuvi
M5
6 Nm
Kytkimen voitelun öljysuutin
M5
2 Nm
Loctite®243™
Laakerin kiinnitysruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Lukitussalvan ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Männän jäähdytyksen öljysuutin
M5
2 Nm
Loctite®243™
Staattorin ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Vaihteentunnistimen ruuvi
M5
5 Nm
Loctite®243™
EVAP-portin ruuvi (Kaikki EUmallit)
M6
Jakoketjun kiristyskiskon ruuvi
M6
5 Nm
Loctite®243™
10 Nm
Loctite®243™
Jakoketjun putoamissuojan ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Kiristysmomentin rajoittimen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Kytkimen työsylinterin ruuvi
M6
10 Nm
Kytkinkopan ruuvi
M6
10 Nm
Käynnistysmoottorin ruuvi
M6
10 Nm
Laturin kannen ruuvi
M6
10 Nm
Moottorilohkon ruuvi
M6
10 Nm
Nokkaketjunkiristimen ruuvi
M6
10 Nm
Painepumpunkannen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Pakoputkenpannan ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Sylinterinkannen ruuvi
M6
10 Nm
Vaihdevivun ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Vaihteenlukituksen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Venttiilikopan ruuvi
M6
10 Nm
Vesipumpunkannen ruuvi
M6
10 Nm
157
22 TEKNISET TIEDOT
Vesipumpunrattaan mutteri
M6
6 Nm
Loctite®243™
Öljynsuodattimen kannen ruuvi
M6
10 Nm
Kiertokangen laakerin voitelun öljysuutin
M6x0,75
2 Nm
Keinuvivun laakeroinnin ruuvi
M7
15 Nm
Öljykanavan sulkuruuvi
M7
9 Nm
Loctite®243™
Kampiakselin kiinnitysruuvin lukitusruuvi
M8
10 Nm
Nokkaketjun kiristimen lukitusruuvi
M8
8 Nm
Eturattaan ruuvi
M10
60 Nm
Loctite®2701™
Öljykanavan sulkuruuvi
M10
15 Nm
Loctite®243™
Sytytystulppa
M10x1
10 … 12 Nm
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
M10x1,25
12 Nm
Sylinterinkannen ruuvi
M10x1,25
1. vaihe
10 Nm
2. vaihe
30 Nm
3. vaihe
50 Nm
Roottorin mutteri
M12x1
60 Nm
Kierteet öljytty moottoriöljyllä /
kartio puhdistettu rasvasta
Laippa ja kierteet öljytty
Sulkuruuvi SLS
M12x1,5
20 Nm
Öljynpaineen säätöventtiilin sulkutulppa
M12x1,5
20 Nm
Öljynpoistoruuvi magneetteineen
M12x1,5
20 Nm
Kytkimen tarraimen mutteri
M18x1,5
80 Nm
Ensiöhammaspyörän mutteri
M20LHx1,5
100 Nm
Loctite®243™
Öljysihdin sulkutulppa
22.3
Täyttömäärät
22.3.1
Moottoriöljy
Moottoriöljy
22.3.2
15 Nm
1,2 l
Moottoriöljy (SAE 10W/50)
( s. 166)
1,2 l
Jäähdytysneste (
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste
158
M20x1,5
s. 165)
TEKNISET TIEDOT 22
22.3.3
Polttoaine
Polttoainetankin kokonaistilavuus
n. (Kaikki EU-mallit)
9l
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
( s. 166)
Polttoainetankin kokonaistilavuus
n. (XCF‑W)
8,5 l
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
( s. 166)
Varatankki n.
22.4
1,5 l
Runko
Runko
Keskiputkirunko kromi-molybdeni terästä.
Etuhaarukka (EXC‑F EU, XCF‑W)
WP SuspensionXplor 5348
Etuhaarukka (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
WP XPLOR 5548
Jousitusmatka
edessä
300 mm
takana
310 mm
Haarukan jättö
22 mm
Takaiskunvaimennin
WP Suspension 5018 PDS DCC
Jarrujärjestelmä
Levyjarrut, jarrusatulat laakeroitu uivasti
Jarrulevyjen halkaisija
edessä
260 mm
takana
220 mm
Jarrulevyjen kulutusraja (EXC‑F EU, XCF‑W)
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Jarrulevyjen kulutusraja (Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
edessä
2,5 mm
takana
3,7 mm
Rengaspaine maastoajossa
edessä
1,0 bar
takana
1,0 bar
Rengaspaine katuajossa (Kaikki EU-mallit)
edessä
2,0 bar
takana
2,0 bar
Toisiovälitys (Kaikki 450-mallit)
14:52 (13:52)
Toisiovälitys (500 EXC‑F EU, 500 EXC‑F Six Days EU)
14:50 (13:50)
Toisiovälitys (XCF‑W)
14:48
Ketju
5/8 x 1/4"
Toimitettavissa olevat rattaat
48, 50, 52
Ohjauskulma
63,5°
Akseliväli
1 482 ± 10 mm
Istumakorkeus ilman kuormaa
960 mm
Maavara kuormittamattomana
355 mm
Paino ilman polttoainetta n. (450 EXC‑F EU)
105,5 kg
Paino ilman polttoainetta n. (500 EXC‑F EU)
105,6 kg
Paino ilman polttoainetta n. (450 EXC‑F Six Days EU)
106 kg
159
22 TEKNISET TIEDOT
Paino ilman polttoainetta n. (500 EXC‑F Six Days EU)
106 kg
Paino ilman polttoainetta n. (XCF‑W)
109,5 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
22.5
Sähkölaitteet
12 V -akku
HJTZ5S-FP‑C
Litiumioniakku
Akkujännite: 12 V
Nimelliskapasiteetti: 2,0 Ah
huoltovapaa
Yhdistelmämittariston paristo
CR 2430
Akkujännite: 3 V
Sulake
75011088005
5A
Sulakkeet
75011088010
10 A
Sulake
58011109120
20 A
Ajovalo
HS1 / kanta PX43t
12 V
35/35 W
Kohdistusvalo
W5W / kanta W2,1x9,5d
12 V
5W
Merkkivalot
W2,3W / kanta W2x4,6d
12 V
2,3 W
Vilkku (Kaikki EU-mallit)
R10W / kanta BA15s
12 V
10 W
Jarru-/takavalo
LED
Rekisterikilven valo
LED
22.6
Renkaat
Voimassaolo
Eturengas
Takarengas
(EXC‑F EU)
80/100 - 21 M/C 51M TT
Maxxis Maxx EnduPro
140/80 - 18 M/C 70R M+S TT
Maxxis Maxx EnduPro
(XCF‑W)
90/90 - 21 54M TT
Dunlop GEOMAX AT81F
110/100 - 18 64M TT
Dunlop GEOMAX AT81
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
90/90 - 21 M/C 54M M+S TT
Metzeler MCE 6 Days Extreme
140/80 - 18 M/C 70M M+S TT
Metzeler MCE 6 Days Extreme
Ilmoitetut renkaat ovat yksi mahdollisista vakiorengasyhdistelmistä. Lisää informaatiota löydät kohdasta
Service:
http://www.ktm.com
22.7
Etuhaarukka
22.7.1
EXC‑F EU, XCF‑W
Etuhaarukan osanumero
14.18.8T.69
Etuhaarukka
WP SuspensionXplor 5348
Puristusvaimennus
160
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
TEKNISET TIEDOT 22
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Jousipituus esijännitettynä
477 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
4,0 N/mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
4,2 N/mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
4,4 N/mm
Haarukan pituus
Vaimenninöljyä per haarukkaputki
22.7.2
928 mm
610 ± 10 ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 165)
Kaikki EXC‑F Six Days -mallit
Etuhaarukan osanumero
14.18.8T.68
Etuhaarukka
WP XPLOR 5548
Puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Jousen esijännitys - Preload Adjuster
Mukavuus
+0
Perusasetus
+0
Urheilullinen
+3
Jousipituus esijännitettynä
477 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
4,0 N/mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
4,2 N/mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
4,4 N/mm
Haarukan pituus
Vaimenninöljyä per haarukkaputki
928 mm
610 ± 10 ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 165)
161
22 TEKNISET TIEDOT
22.8
Takavaimennin
Takavaimentimen osanumero
12.18.7T.69
Takaiskunvaimennin
WP Suspension 5018 PDS DCC
Lowspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Highspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
2,5 kierr.
Perusasetus
2 kierr.
Urheilullinen
1 kierr.
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Jousen esijännitys
8 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
60 … 66 N/mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
63 … 69 N/mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
66 … 72 N/mm
Jousipituus
225 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
37 mm
Painuma
110 mm
Asennuspituus
415 mm
Vaimenninöljy
22.9
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5)
(50180751S1) ( s. 165)
Rungon kiristysmomentit
Imuilman lämpötilatunnistimen
ruuvi (Kaikki EU-mallit)
EJOT DELTA PT® 45x12‑Z
Istuinkiinnityksen ruuvi
EJOT EJOFORM PT® K60x23/18
2,5 Nm
Paineensäätimen ruuvi
EJOT PT® K60x25‑Z
2 Nm
Rungon muut ruuvit
EJOT PT® K60x25‑Z
2 Nm
Yhdistelmäkatkaisimen ruuvi
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit,
XCF‑W)
EJOT PT® K50x18
2 Nm
Hätäkatkaisimen ruuvi
M4
1 Nm
Kiinteän kahvan ruuvi
M4
5 Nm
0,7 Nm
Loctite®243™
Etupyörän pinnan nippeli
M4,5
Takapyörän pinnan nippeli
M4,5
5 Nm
Akunnavan ruuvi
M5
2,5 Nm
Imuilman lämpötilatunnistimen
ruuvi (XCF‑W)
M5
3 Nm
162
5 Nm
TEKNISET TIEDOT 22
Rungon muut mutterit
M5
5 Nm
Rungon muut ruuvit
M5
5 Nm
Valokatkaisimen ruuvi
M5
1 Nm
Vilkkukatkaisimen ruuvi
M5
1 Nm
Etujarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Jalkajarrusylinterin työntötangon
kuulanivelen ruuvi
M6
10 Nm
Kaasukahvan ruuvi
M6
5 Nm
Ketjunohjainsuojuksen ruuvi
M6
6 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Käynnistysmoottorin mutteri
M6
4 Nm
Rungon muut mutterit
M6
10 Nm
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
Takajarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Alemman T-kappaleen ruuvi
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
M8
15 Nm
Alemman T-kappaleen ruuvi
(EXC‑F EU, XCF‑W)
M8
15 Nm
Etuhaarukan akselikiinnikkepalan
ruuvi
M8
15 Nm
Etujarrusatulan ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®243™
Jalkajarrupolkimen rajoitinkappaleen mutteri
M8
20 Nm
Ketjunohjainkappeleen ruuvi
M8
15 Nm
Ohjausakselin yläruuvi (Kaikki
EXC‑F Six Days -mallit)
M8
17 Nm
Ohjausakselin yläruuvi (EXC‑F EU,
XCF‑W)
M8
20 Nm
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
Pakoputken ruuvi
M8
15 Nm
Polttoaineliitäntä polttoainepumpussa
M8
10 Nm
Renkaanpitimen mutteri
M8
12 Nm
Loctite®243™
Rungon muut mutterit
M8
25 Nm
Rungon muut ruuvit
M8
25 Nm
Ruuvi, moottorituki moottoriin
M8x20
25 Nm
Loctite®243™
Ruuvi, moottorituki runkoon
M8x15
25 Nm
Loctite®2701™
Sivutuen kiinnityksen ruuvi
M8
35 Nm
Loctite®2701™
Takarattaan mutteri
M8
35 Nm
Loctite®2701™
Ulokkeen ruuvi alhaalla
M8
30 Nm
Loctite®2701™
163
22 TEKNISET TIEDOT
Ulokkeen ruuvi ylhäällä
M8
35 Nm
Loctite®2701™
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
(Kaikki EXC‑F Six Days -mallit)
M8
17 Nm
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
(EXC‑F EU, XCF‑W)
M8
20 Nm
Moottorin kiinnitysruuvi
M10
60 Nm
Ohjaustangon kiinnikkeen ruuvi
M10
40 Nm
Loctite®243™
Rungon muut mutterit
M10
45 Nm
Rungon muut ruuvit
M10
45 Nm
Polttoainepumpun kiinnityksen
mutteri
M12
15 Nm
Takaiskunvaimentimen alaruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
Takaiskunvaimentimen yläruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
Takahaarukan tapin mutteri
M16x1,5
100 Nm
Etuakselin ruuvi
M20x1,5
35 Nm
Ohjausakselin yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Jäähdytysjärjestelmän ruuvauskohta
M24x1,5
15 Nm
164
Loctite®243™
KÄYTTÖAINEET 23
Haarukkaöljy (SAE 4) (48601166S1)
Normi / luokitus
– SAE ( s. 169) (SAE 4)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vaadittavat
ominaisuudet.
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180751S1)
Normi / luokitus
– SAE ( s. 169) (SAE 2,5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1
Normi / luokitus
– DOT
Ohjearvo
– Käytä vain jarrunestettä, joka vastaa ilmoitettua standardia (katso säiliössä olevat tiedot) ja jossa on sen
mukaiset ominaisuudet.
Suositeltu toimittaja
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Jäähdytysneste
Ohjearvo
– Käytä ainoastaan korkealaatuisia, silikaatittomia jäähdytysnesteitä, joihin on lisätty alumiinimoottorin
ruostesuoja-ainetta. Heikkolaatuiset ja tarkoitukseen soveltumattomat pakkasnesteet aiheuttavat korroosiota,
kertymiä ja vaahtoutumista.
–
Älä käytä pelkkää vettä, koska ainoastaan jäähdytysnesteet pystyvät täyttämään esimerkiksi ruostesuojaukselle
ja voiteluominaisuuksille asetettavat vaatimukset.
–
Käytä vain jäähdytysnestettä, joka vastaa ilmoitettuja ohjearvoja (ks. säiliössä olevat tiedot) ja jolla on vaadittavat ominaisuudet.
Pakkassuojan vähimmäisvoimassaoloaika
−25 °C
Seossuhde on valittava tarvittavan pakkassuojauksen perusteella. Käytä tislattua vettä, jos jäähdytysnestettä täytyy laimentaa.
Valmiiksi sekoitetun jäähdytysnesteen käyttö on suositeltavaa.
Noudata jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita, jotka koskevat pakkassuojausta, laimentamista ja sekoituskelpoisuutta (yhteensopivuutta) muiden jäähdytysnesteiden kanssa.
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
165
23 KÄYTTÖAINEET
Moottoriöljy (SAE 10W/50)
Normi / luokitus
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
s. 169)
s. 169) (SAE 10W/50)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja), ja joissa on niiden mukaiset ominaisuudet.
Täyssynteettinen moottoriöljy
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Cross Power 4T
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
Normi / luokitus
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Ohjearvo
– Käytä vain lyijytöntä superpolttoainetta, joka vastaa annettua normia tai on vastaavaa.
–
Etanolipitoisuus 10 %:n asti (E10 polttoaine) on vaaratonta.
Info
Älä käytä mitään metanolia sisältävää polttoainetta (esim. M15, M85, M100) tai jotain muuta jossa on
enemmän kuin 10 % etanolia (esim. E15, E25, E85, E100).
166
APUAINEET 24
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille, metalli- ja muovipinnoille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Ilmansuodattimen puhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Racing Bio Dirt Remover
Kestorasva
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Ketjupuhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chain Clean
Korkeaviskoosinen voitelurasva
Suositeltu toimittaja
SKF®
– LGHB 2
Moottoripyörän puhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Clean
Offroad-ketjuspray
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chainlube Offroad
Polttoaineen lisäaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Protect
167
24 APUAINEET
Yleisöljyspray
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Racing Bio Liquid Power
168
STANDARDIT 25
SAE
SAE-viskositeettiluokat on määrittänyt Society of Automotive Engineers ja ne palvelevat öljyjen jaottelua niiden
viskositeetin mukaan. Viskositetti kuvaa vain öljyn yhtä ominaisuutta eikä sisällä minkäänlaista lausumaa laatuun.
JASO T903 MA2
Erilaiset tekniset kehityssuunnat ovat vaatineet moottoripyörille oman spesifikaation – standardin JASO T903 MA2.
Aiemmin moottoripyörissä käytettiin henkilöautojen moottoriöljyjä, koska käytettävissä ei tuolloin ollut omaa erityistä moottoripyöriä koskevaa spesifikaatiota.
Henkilöauton moottoreiden kohdalla on olennaista pitää huoltovälit mahdollisimman pitkinä. Moottoripyörän
moottoreiden kohdalla on puolestaan tärkeintä saavuttaa suuri teho suurella käyntinopeudella.
Useimmissa moottoripyörissä moottoriöljy huolehtii myös vaihteiston ja kytkimen voitelusta.
Standardissa JASO T903 MA2 otetaan huomioon nämä erityisvaatimukset.
169
26 AMMATTISANASTO
OBD
170
On‑board‑diagnostiikka
Ajoneuvojärjestelmä, joka valvoo ajoneuvon elektroniikan parametreja
LYHENNELUETTELO 27
art.-nro
artikkelinumero
esim.
esimerkiksi
jne.
ja niin edelleen
jne.
ja niin edelleen
mahd.
mahdollisesti
mm.
muun muassa
n.
noin
nro
numero
t.
tai
tarv.
tarvittaessa
tms.
tai muu sellainen
vrt.
vertaa
171
28 MERKKILUETTELO
28.1
Keltaiset ja oranssit symbolit
Keltaiset ja oranssit symbolit ilmaisevat häiriötilan, joka vaatii pikaisia toimenpiteitä. Keltaisia ja oransseja symboleja käytetään myös toiminnassa olevien ajoa helpottavien järjestelmien yhteydessä.
Keltainen häiriömerkkivalo palaa/vilkkuu – OBD on havainnut vian ajoneuvon elektroniikassa.
Moottoripyörä on pysäytettävä aiheuttamatta vaaraa muulle liikenteelle ja on otettava yhteyttä
valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
Keltainen polttoainemäärän varoitusvalo palaa – Polttoainemäärä on saavuttanut varatankin
rajan.
28.2
Vihreät ja siniset symbolit
Vihreät ja siniset symbolit antavat lisätietoja.
Sininen kaukovalon merkkivalo palaa – Kaukovalo on päällä.
Vilkun vihreä merkkivalo vilkkuu – Vilkku on päällä.
172
HAKEMISTO
irrottaminen . . . . . . . . . . .
jousen esijännityksen säätö
perussäädön tarkistus . . . .
pölysuojien puhdistus . . . .
HAKEMISTO
1
12 V -akku
asennus . . . .
irrottaminen . .
käynnistysteho
lataaminen . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
123
122
. 40
124
A
Ajoneuvon kuva
edestä vasemmalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
takaa oikealta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ajoneuvon valmistenumero . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ajovalo
valokantaman säätö
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
67
61
58
66
Haarukkasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Highspeed-puristusvaimennus
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 54
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Huolto-ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-52
Hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ajovalolamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Ajovalon säätö
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Alempi T-kappale
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 73
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70
Apuaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Asiakaspalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Avainnumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
D
Diagnoosiliitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
E
Emäputken laakerin välys
säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Emäputken laakerit
voitelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Etujarrukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
tyhjäliikkeen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
tyhjäliikkeen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Etulokasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Etupyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Eturatas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
H
Haarukkaputket
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ilmaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ilmansuodatin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ilmansuodattimen kotelo
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ilmansuodattimen kotelon kansi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
kiinnittämisen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . 83
Istuin
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
J
Jalkajarrupoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
vapaaliikkeen tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . 109
Jarrulevyt
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Jarruneste
lisääminen etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . 103
lisääminen takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . 111
Jarrunesteen määrä
tarkastus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Jarrunestemäärä
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Jarrupalat
tarkistus etujarrusta
tarkistus takajarrusta
vaihto etujarruun . .
vaihto takajarruun . .
.
.
.
.
Jarrupoljin
perusasennon säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . 110
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
105
112
105
112
Jarrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-115
Jäähdytysjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Jäähdytysneste
määrän tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
173
HAKEMISTO
pakkaskestävyyden ja määrän tarkastus . . . . 134
poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
K
Kaasukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kaasuläpän asento
ohjelmointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Kaasuvaijerin asennus
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kaasuvaijerin välys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
M
Mapping-asetus
muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Merkkivalojen yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20
Moottori
sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Moottorinsuojus
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Moottorinumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kahvakumi
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Moottoripyörä
nosto nostotelineellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ottaminen nostotelineeltä . . . . . . . . . . . . . . 65
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Ketju
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Moottoriöljy
lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ketjun kireys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Moottoriöljyn määrä
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ketjunohjain
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kylmäkäynnistysnappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kytkin
nesteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
nestemäärän tarkistus/korjaus . . . . . . . . . . . 97
Kytkinkahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Käynnistysnappula
Käynnistäminen .
Käyttöaineet . . .
Käyttömääritys . .
Käyttöohje . . . . .
Käyttötarkoitus . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
44
11
. 7
10
. 7
Käyttöönotto
ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon . . . . . . 38
seisonta-ajan jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista
käyttöönottoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
L
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Litiumioniakkujen käynnistysteho matalissa lämpötiloissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lowspeed-puristusvaimennus
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 53
Luistonesto
aktivointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
174
O
Ohjaus
avaaminen lukituksesta . . . . . . . . . . . . . . . . 24
lukitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ohjaustangon paikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
P
Painuma
säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pakkassuoja
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Paluuvaimennus
etuhaarukan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 55
Pinnojen kireys
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Polttoaineen syötön ominaiskäyrä
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Polttoainesihti
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Polttoainetankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Polttoainetankki
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Puristusvaimennus
etuhaarukan säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
HAKEMISTO
Pääsulake
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Talvikäyttö
tarkistus- ja hoitotehtävät
R
Tankkaus
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Raskaat käyttöolosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hidas ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
korkeat lämpötilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kuiva hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kylmät olosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mutainen ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
42
40
43
43
42
42
41
Rengaspaine
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Renkaiden kunto
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Rungon perussäätö
tarkistus kuljettajan painon mukaan . . . . . . . 53
Runko
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
S
Sammutuspainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sivutuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sulake
pääsulakkeen vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . 126
yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeiden vaihto 127
Suojavaatetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152
T
Takahaarukka
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Takapyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Takaratas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Takavaimennin
ajopainuman tarkastus . . .
asennus . . . . . . . . . . . . .
irrottaminen . . . . . . . . . . .
jousen esijännityksen säätö
painuman tarkistus . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
56
79
79
57
56
Takaäänenvaimennin
asennus . . . . . . . . . .
irrottaminen . . . . . . . .
kipinäloukun puhdistus
lasivillatäytteen vaihto .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
84
84
84
86
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . 150
Tekniset tiedot
etuhaarukka . . . . . . . . . .
moottori . . . . . . . . . . . .
moottorin kiristysmomentit
renkaat . . . . . . . . . . . . .
rungon kiristysmomentit .
runko . . . . . . . . . . . . . .
sähkölaitteet . . . . . . . . .
takavaimennin . . . . . . . .
täyttömäärät . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
160
156
157
160
162
159
160
162
158
Turvallinen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi . . . . . . . . . . . . . . 22
Tyhjäkäyntinopeus
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Tyyppikilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Työsäännöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Täyttömäärä
jäähdytysneste . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 158
moottoriöljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147, 158
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 159
V
Vaihdepoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
perusasennon tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . 142
Valokatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Valomaski ja ajovalo
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Varaosat . . . .
Vastuu . . . . .
Vianetsintä . .
Vilkkukatkaisin
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . 11
. . . . . 11
. 153-155
. . . . . 18
Vilkunlamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Väärinkäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Y
Yhdistelmämittaristo
kellonajan asetus . . . . . . . . . . . . .
Kierrosajan katsominen . . . . . . . . .
kilometrien tai mailien asetus . . . . .
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yhdistelmämittariston pariston vaihto
yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 27
. 27
. 25
. 26
132
. 25
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
175
HAKEMISTO
Ä
Äänimerkkipainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ö
Öljynsuodatin
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Öljysihdit
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
176
*3214012fi*
3214012fi
05/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Itävalta
http://www.ktm.com
Valokuva: Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement