KTM 200 Duke MY 2019 Naked Bike Panduan pengguna

KTM 200 Duke MY 2019 Naked Bike Panduan pengguna
PANDUAN PENGENDALIAN 2019
200 Duke
Nombor alat 3213937ms
PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI
Kami ingin mengucapkan tahniah kepada anda atas keputusan anda untuk mendapatkan sebuah motosikal
KTM. Kini, anda adalah pemilik satu motosikal yang moden dan sporti yang akan memberikan keseronokan
kepada anda, jika anda menyenggaranya dan menjaganya dengan baik.
PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI
Kami mengucapkan selamat menunggang kepada anda!
Sila isikan nombor siri kenderaan anda di bawah.
Nombor pengenalan kenderaan (
Nombor enjin (
S. 27)
Nombor kunci (
S. 27)
S. 26)
Cap ejen
Panduan pengguna ini adalah berdasarkan kepada status model ini semasa tarikh pencetakan. Kemungkinan
untuk sedikit perbezaan yang disebabkan kemajuan teknikal oleh tidak boleh disingkirkan.
Semua butiran yang diterima adalah tanpa tanggungan. KTM Sportmotorcycle GmbH berhak untuk menukar
butiran teknikal, harga, warna, bentuk, bahan, servis, reka bentuk, kelengkapan dan sebagainya tanpa notis
awal dan tanpa memberi sebab untuk menyesuaikannya seperti keadaan tempatan dan melaraskan pemasangan model tertentu tanpa notis awal. KTM tidak bertanggungjawab untuk cara penghantaran, perbezaan
daripada gambar dan deskripsi dan juga kesilapan percetakan dan kesilapan lain. Model di gambar mengandungi kelengkapan khas yang sebahagiannya tidak termasuk di dalam skop penghantaran.
*3213937ms*
3213937ms
01/2019
PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria
Semua hak terpelihara
Cetak semula, ekstrak dan semua jenis salinan hanya dengan kebenaran bertulis oleh penulis.
ISO 9001(12 100 6061)
Berdasarkan standard pengurusan kualiti antarabangsa ISO 9001, KTM menggunakan proses
kawalan kualiti yang menghasilkan kualiti produk tertinggi.
Diterbitkan oleh: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
Dokumen ini adalah sah untuk model yang berikut:
200 Duke EU (F4103S1, F4103S2)
200 Duke CO (F4141S1, F4141S2)
200 Duke B.D. EU (F4103S3)
200 Duke B.D. CO (F4141S3)
200 Duke B.D. ASEAN EU (F4103S6, F4103S7)
200 Duke MY (F4189S2, F4189S3)
200 Duke AR (F4142S1, F4142S2)
200 Duke PH (F4182S2, F4182S3)
200 Duke B.D. AR (F4142S3)
200 Duke TH (F4183S2, F4183S3)
2
ISI KANDUNGAN
1
ISI KANDUNGAN
BAHAN PAPARAN............................................ 9
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Definisi penggunaan - penggunaan
menurut peraturan ..............................
Penyalahgunaan.................................
Arahan Keselamatan ..........................
Tahap dan simbol bahaya ..................
Amaran manipulasi .............................
Penggunaan Selamat .........................
Pakaian perlindungan .........................
Peraturan kerja ...................................
Alam sekitar ........................................
Panduan operasi.................................
11
11
11
13
14
15
16
16
17
17
ARAHAN PENTING ........................................ 19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Jaminan, waranti.................................
Bahan operasi, bahan tambahan........
Alat ganti, aksesori .............................
Servis ..................................................
Gambar-gambar .................................
Perkhidmatan pelanggan....................
19
19
19
20
20
21
PERSPEKTIF KENDERAAN........................... 22
4.1
Simbol yang digunakan ........................ 9
Format yang digunakan ...................... 10
4.2
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN ......... 11
2.1
3
4
5
NOMBOR SIRI ................................................ 26
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Pandangan kenderaan daripada
hadapan kiri (paparan simbol) ............ 22
Pandangan kenderaan daripada
belakang kanan (paparan simbol) ...... 24
Nombor pengenalan kenderaan .........
Plat jenis .............................................
Nombor enjin ......................................
Nombor kunci......................................
26
26
27
27
ELEMEN KAWALAN ....................................... 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
Tuil klac...............................................
Tuil brek tangan ..................................
Genggam pendikit...............................
Butang hon..........................................
Suis lampu ..........................................
Butang lampu kelip .............................
Suis lampu signal................................
Suis kecemasan .................................
Butang Mula E ....................................
Kekunci penghidup dan stereng .........
Menghalang hendal ............................
Bebaskan hendal ................................
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
34
3
ISI KANDUNGAN
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7
35
37
38
38
39
39
40
41
41
7.14
ALAT GABUNGAN.......................................... 43
7.20
7.21
7.22
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
4
Buka penutup tangki bahan api ..........
Tutup penutup tangki bahan api .........
Kunci tempat duduk ............................
Kotak alat kenderaan..........................
Tempat pemegang..............................
Penjejak kaki.......................................
Tuil gear ..............................................
Tuil brek kaki.......................................
Tongkat sisi.........................................
Alat gabungan.....................................
Pengaktifan dan ujian .........................
Amaran ...............................................
Lampu kawalan...................................
Lampu shift .........................................
Paparan ..............................................
Penunjuk paras bahan api ..................
Paparan untuk suhu cecair
penyejuk..............................................
Butang fungsi ......................................
Paparan TRIP F ..................................
Paparan ODO .....................................
Paparan-TRIP 1 ..................................
Paparan-TRIP 2 ..................................
43
44
45
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.23
8
Menu masa menunggang/kelajuan
purata..................................................
Menu kelajuan purata/penggunaan
purata 1...............................................
Menu penggunaan
purata 1/penggunaan purata 2 ...........
Menu penggunaan purata 2/Servis.....
Menu untuk servis/liputan jarak ..........
Menu untuk liputan jarak/masa
menunggang .......................................
Tetapkan kilometer dan batu ..............
Tetapkan masa ...................................
Tetapkan RPM RPM1 kelajuan
shift .....................................................
Tetapkan RPM RPM2 kelajuan
shift .....................................................
61
61
62
63
64
65
66
68
69
70
PENGGUNAAN KALI PERTAMA.................... 72
8.1
8.2
8.3
Arahan untuk penggunaan kali
pertama............................................... 72
Masukkan enjin ................................... 74
Meletakkan barangan diatas
motosikal............................................. 75
ISI KANDUNGAN
9
ARAHAN PEMANDUAN ................................. 77
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
77
78
80
81
85
87
89
90
Maklumat lanjut................................... 93
Kerja-kerja wajib ................................. 93
Kerja-kerja disyorkan .......................... 96
PENALAAN CASIS ......................................... 97
11.1
11.2
12
12.3
PELAN SERVIS .............................................. 93
10.1
10.2
10.3
11
Pemeriksaan dan penyelenggaraan
sebelum setiap penggunaan kali
pertama...............................................
Proses permulaan...............................
Mula memandu ...................................
Menukar gear, menunggang...............
Brek.....................................................
Berhenti, letak motosikal.....................
Pengangkutan.....................................
Isi bahan api .......................................
Betulkan kedudukan spring
termampat dan spring topang ......... 97
Selaraskan tuli suis ............................. 98
KERJA SERVIS CASIS................................. 100
12.1
12.2
Motosikal diangkat di belakang
dengan kelengkapan angkat............. 100
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
Ambil motosikal daripada
kelengkapan angkat di belakang ......
Motosikal diangkat dibahagian
depan dengan jek .............................
Motosikal dibawa keluar dari mesin
pengangkat .......................................
Bersihkan pelindung habuk bagi
kaki cabang.......................................
Alihkan tempat duduk penumpang ...
Pemasangan tempat duduk
penumpang .......................................
Buka tempat duduk penunggang......
Pasang tempat duduk
penunggang ......................................
Periksa kekotoran rantai ...................
Bersihkan rantai ................................
Periksa ketegangan rantai ................
Menyelaraskan ketegangan rantai....
Periksa rantai, roda rantai dan
pinan rantai .......................................
Tanggalkan spoiler ...........................
Pasang spoiler ..................................
Keluarkan dapra hadapan ................
Pasang dapra hadapan ....................
100
101
103
104
106
107
107
109
110
110
112
114
116
120
121
122
122
5
ISI KANDUNGAN
13
SISTEM BREK .............................................. 123
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
123
Keluarkan roda depan ...................
Pasang roda depan .......................
Keluarkan roda belakang ..............
Pasang roda belakang ..................
14.6
14.7
124
15
125
ELEKTRIK ..................................................... 153
Keluarkan bateri 12 V ...................
Pasang bateri 12 V .......................
Cas bateri 12 V .............................
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing .................................
15.5
Tukar mentol lampu depan ...............
15.6
Tukar mentol lampu kedudukan .......
15.7
Periksa pelarasan lampu hadapan ...
15.8
Tetapkan jarak pencahayaan
lampu depan .....................................
15.9
Plag diagnostik .................................
15.10 ACC2 hadapan .................................
129
130
134
135
137
139
140
142
144
Periksa getah perendam hab roda
belakang ....................................... 147
Periksa keadaan tayar ...................... 149
Periksa tekanan tayar ....................... 151
15.1
15.2
15.3
15.4
128
RODA, TAYAR .............................................. 139
14.1
14.2
14.3
14.4
6
Periksa plat brek ...............................
Periksa paras cecair brek untuk
brek roda depan................................
Isi semula cecair brek untuk brek
roda depan ....................................
Periksa pad brek pada brek roda
hadapan ............................................
Periksa paras cecair brek untuk
brek roda belakang ...........................
Isi semula cecair brek untuk brek
roda belakang ...............................
Periksa pad brek pada brek roda
belakang ...........................................
Periksa gerak bebas pada tuil brek
kaki....................................................
Selaraskan jarak kosong untuk tuli
brek kaki ........................................
14.5
16
153
155
156
159
162
166
170
171
174
174
SISTEM PENYEJUKAN ................................ 175
16.1
16.2
16.3
16.4
Sistem penyejukan ...........................
Periksa paras cecair penyejuk..........
Periksa perlindungan beku dan
paras cecair penyejuk.......................
Tuangkan cecair penyejuk ............
175
177
179
182
ISI KANDUNGAN
16.5
16.6
17
PENCARIAN MASALAH ............................... 210
17.1
22
DATA TEKNIKAL .......................................... 213
Periksa jarak kabel bowden
minyak...............................................
Tetapkan jarak kabel bowden
minyak ...........................................
Periksa jarak tuli pencengkam..........
Selaraskan tuli pencengkam .........
190
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.4.1
22.4.2
22.5
22.6
22.7
22.7.1
22.7.2
22.8
22.8.1
22.8.2
22.9
191
192
193
KERJA SERVIS ENJIN ................................. 194
18.1
18.2
18.3
Periksa paras minyak enjin............... 194
Tukar minyak enjin dan penuras
minyak, cuci penapis minyak ........ 195
Isi semula minyak enjin..................... 198
CUCI, PENJAGAAN...................................... 201
19.1
19.2
20
Persediaan pengendalian selepas
penyimpanan .................................... 209
21
17.3
17.4
19
20.2
PENALAAN ENJIN........................................ 190
17.2
18
Isi/lepaskan sistem penyejuk ........ 184
Tukar cecair penyejuk....................... 186
Bersihkan motosikal.......................... 201
Kerja pemeriksaan dan penjagaan
untuk operasi musim sejuk ............... 205
PENYIMPANAN ............................................ 207
20.1
Penyimpanan .................................... 207
23
Enjin ..................................................
Tork permulaan enjin ........................
Jumlah isian ......................................
Minyak enjin .................................
Cecair penyejuk............................
Bahan api .....................................
Casis .................................................
Casis standard .............................
Badan kenderaan direndahkan ....
Elektrik ..............................................
Tayar.................................................
Cabang .............................................
Casis standard .............................
Badan kenderaan direndahkan ....
Spring topang ...................................
Casis standard .............................
Badan kenderaan direndahkan ....
Tork permulaan casis .......................
213
214
218
218
218
218
219
219
219
221
222
222
222
222
223
223
223
224
BAHAN PENGENDALIAN............................. 231
7
ISI KANDUNGAN
24
BAHAN BANTUAN........................................ 235
25
STANDARD................................................... 237
26
SENARAI ISTILAH ........................................ 238
27
SENARAI KEPENDEKAN ............................. 239
28
SENARAI SIMBOL ........................................ 240
28.1
28.2
Simbol kuning dan oren .................... 240
Simbol hijau dan biru ........................ 240
SENARAI INDEKS ................................................ 241
8
BAHAN PAPARAN 1
1.1
Simbol yang digunakan
Penggunaan simbol tertentu akan dijelaskan seperti berikut.
Menunjukkan reaksi yang dijangka (Contohnya satu langkah kerja atau fungsi).
Menunjukkan reaksi yang tidak dijangka (Contohnya satu langkah kerja atau fungsi).
Semua kerja yang ditanda dengan simbol ini memerlukan kepakaran dan pemahaman teknikal. Serahkan kerja-kerja ini kepada bengkel KTM yang dibenarkan demi keselamatan anda!
Di sana, motosikal anda akan dijaga secara prihatin oleh pakar yang dilatih khas dengan alat
khas yang diperlukan.
Menunjukkan muka surat rujukan (Maklumat lanjut boleh dibaca di muka surat yang dirujuk).
Menunjukkan butiran dengan maklumat lanjut atau nasihat.
Menunjukkan keputusan langkah ujian.
9
1 BAHAN PAPARAN
Menunjukkan pengukuran voltan.
Menunjukkan pengukuran semasa.
Menandakan berakhirnya aktiviti, termasuk apa-apa kerja semula.
1.2
Format yang digunakan
Format tulisan yang digunakan dijelaskan seperti berikut.
Nama sendiri
Menunjukkan satu nama sendiri.
Nama®
Menunjukkan satu nama yang dilindungi.
Jenama™
Menunjukkan satu jenama di pasaran.
Syarat yang digariskan
Merujuk kepada maklumat teknikal kenderaan atau menandakan perkataan teknikal yang dijelaskan di dalam senarai perkataan teknikal.
10
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
2.1
Definisi penggunaan - penggunaan menurut peraturan
Kenderaan ini direka dan dibina untuk tahan dalam keadaan cabaran lalu lintas jalan raya biasa. Kenderaan ini
tidak sesuai digunakan di trek perlumbaan dan di luar jalan berturap.
Maklumat
Kenderaan ini hanya didaftarkan dalam versi umum untuk jalan awam.
2.2
Penyalahgunaan
Gunakan kenderaan dengan betul.
Jika penggunaan tidak betul, situasi berbahaya mungkin terjadi terhadap orang, bahan dan alam sekitar.
Setiap penggunaan kenderaan yang berbeza daripada penggunaan betul dan definisi penggunaan dikira sebagai penyalahgunaan.
Penyalahgunaan merangkumi juga penggunaan bahan operasi dan bahan bantuan yang tidak memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk setiap penggunaan.
2.3
Arahan Keselamatan
Untuk pengendalian secara selamat untuk produk yang diterangkan, beberapa arahan keselamatan mesti dipatuhi. Oleh sebab itu, sila baca arahan dan semua arahan tambahan dalam skop penghantaran dengan teliti.
Amaran keselamatan telah ditekankan di dalam teks dan dipaut pada tempat yang berkaitan.
11
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
Maklumat
Pelbagai label arahan dan label amaran telah diletakkan pada tempat-tempat tertentu yang jelas dilihat
pada produk ini. Dilarang menanggalkan sebarang label arahan dan label amaran. Jika gagal melakukan
demikian, ini akan menyebabkan anda atau individu lain tidak mengetahui bahaya tersebut dan akan
mencederakan diri sendiri.
12
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
2.4
Tahap dan simbol bahaya
Bahaya
Amaran bahaya terhadap keadaan yang pasti akan mengakibatkan kematian atau kecederaan serius
melainkan langkah berjaga-jaga yang sesuai diambil.
Amaran
Tanda amaran menunjukkan keadaan yang mungkin mengakibatkan kematian atau kecederaan serius
melainkan langkah berjaga-jaga yang wajar diambil.
Berjaga-jaga
Tanda berjaga-jaga menunjukkan keadaan yang mungkin mengakibatkan kecederaan ringan melainkan
langkah berjaga-jaga yang betul diambil.
Pemberitahuan
Petunjuk bahaya terhadap kerosakan mesin atau material yang besar melainkan langkah berjaga-jaga yang
sesuai diambil.
Pemberitahuan
Petunjuk bahaya terhadap pencemaran alam sekitar melainkan langkah berjaga-jaga yang sesuai diambil.
13
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
2.5
Amaran manipulasi
Pengubahan pada bahagian pemasangan perendam bunyi adalah dilarang. Langkah atau menjadikan keadaan
yang berikut adalah dilarang di sisi undang-undang:
1
Menanggalkan atau memintas sebarang perendam bunyi bagi mekanisme atau bahagian pemasangan
sesuatu kenderaan baharu sebelum penjualan atau penghantaran kepada pelanggan akhir atau semasa
tempoh penggunaan kenderaan bagi tujuan lain daripada servis, pembaikan atau penukaran dan juga
2
Penggunaan kenderaan, selepas mekanisme atau bahagian pemasangan yang berkenaan ditanggalkan
atau dipintas.
Contoh manipulasi yang melanggar undang-undang:
1
Penanggalan atau penggerudian penyenyap bunyi, plat impak, sesiku atau bahagian pemasangan lain, yang
melencongkan gas ekzos.
2
Penanggalan atau penggerudian bahagian sistem pengambilan.
3
Penggunaan dalam keadaan penyelenggaraan yang tidak mengikut peraturan.
4
Penggantian bahagian kenderaan yang bergerak atau bahagian sistem ekzos atau sistem pengambilan
yang tidak dibenarkan oleh pengilang.
14
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
2.6
Penggunaan Selamat
Bahaya
Risiko kemalangan Penunggang yang tidak peka terhadap lalu lintas boleh mendatangkan risiko
kepada dirinya dan yang lain.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak peka terhadap lalu lintas disebabkan oleh alkohol, dadah
atau ubatan.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak boleh berbuat demikian dari segi fizikal dan mental.
Bahaya
Bahaya racun
Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di
dalam bilik tertutup.
Amaran
Risiko kebakaran
Beberapa bahagian kenderaan akan menjadi panas apabila kenderaan digunakan.
–
Jangan sentuh bahagian seperti sistem ekzos, penyejuk, enjin, perendam atau sistem brek sebelum
bahagian kenderaan ini sejuk.
–
Biarkan bahagian kenderaan ini sejuk sebelum melakukan kerja.
Gunakan kenderaan hanya dalam keadaan teknikal yang selamat, mengikut panduan, dengan kesedaran keselamatan dan persekitaran.
Lesen motor diperlukan jika digunakan di jalan raya.
15
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
Kerosakan yang mengganggu keselamatan mestilah dibaiki dengan segera di pusat servis KTM yang disahkan
sahaja.
Perhatikan label keselamatan dan laber amaran yang dilekatkan pada kenderaan.
2.7
Pakaian perlindungan
Amaran
Risiko kecederaan Ketiadaan atau ketidaksempurnaan pakaian keselamatan boleh meningkatkan
risiko keselamatan.
–
Pakai pakaian keselamatan untuk semua penunggangan seperti helmet, but, sarung tangan dan
juga seluar dan jaket dengan perlindungan.
–
Sentiasa gunakan pakaian keselamatan yang dalam keadaan elok dan mengikut peraturan yang
diberikan.
KTM mengesyorkan anda untuk memakai pakaian perlindungan yang sesuai semasa menunggang kenderaan
demi keselamatan anda sendiri.
2.8
Peraturan kerja
Peralatan khas adalah perlu untuk kerja tertentu. Ini bukan sebahagian daripada kenderaan, tetapi boleh ditempah melalui nombor yang diberi dalam kurungan di bawah. Contoh: Pengekstrak galas (15112017000)
Bahagian yang tidak boleh digunakan semula (cth. Skru dan nat kunci diri, gasket, cincin kedap, gelang O,
cemat, plat pengunci) untuk menggantikan bahagian baru ketika pemasangan.
Bagi sesetengah sambungan skru, pengikat skru (cth. Loctite®) adalah diperlukan. Perhatikan nota khas pengilang sewaktu penggunaannya.
16
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
Bahagian yang akan digunakan semula selepas dileraikan, perlu bersih dan, kerosakan dan kehausan perlu
disemak. Gantikan bahagian yang rosak dan haus.
Selepas selesai pembaikan atau perkhidmatan, pastikan keselamatan operasi kenderaan.
2.9
Alam sekitar
Pengendalian motosikal anda dengan penuh tanggungjawab akan memastikan bahawa tiada masalah dan konflik yang akan timbul. Untuk memastikan keselamatan ketika menunggang motosikal di masa hadapan, sila pastikan bahawa anda menggunakan motosikal dengan cara yang sah di sisi undang-undang, sila tunjukkan kesedaran alam sekitar dan hormati hak pengguna lain.
Sila beri perhatian kepada pelupusan minyak lama, bahan pengendalian dan bantuan lain serta bahagian lama
menurut undang-undang dan peraturan bagi setiap negara yang berkaitan.
Oleh kerana motosikal tidak tertakluk di bawah Peraturan EU untuk Pelupusan Kenderaan lama, tidak terdapat
apa-apa peraturan di sisi undang-undang untuk melupuskan sebuah motosikal lama. Pengedar KTM sah anda
sedia membantu anda.
2.10
Panduan operasi
Sila baca panduan operasi ini dengan teliti dan lengkap, sebelum anda mula dengan perjalanan pertama.
Arahan penggunaan mengandungi banyak maklumat dan tip, yang boleh memudahkan penggunaan,
pengendalian dan servis. Dengan itu, anda boleh mengetahui bagaimana untuk melaraskan kenderaan anda
dan bagaimana untuk melindungi anda daripada kecederaan.
Simpan manual penggunaan ini di tempat yang senang dicapai supaya anda boleh merujuknya sekiranya perlu.
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan kenderaan anda atau terdapat ketidak pastian, hubungi
pengedar KTM yang sah.
Manual pengendalian adalah bahagian kenderaan yang penting dan mesti diserahkan kepada pembeli yang
baru sekiranya kenderaan anda dijual.
17
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
Manual arahan juga boleh dimuat turun dari peniaga KTM yang dibenarkan dan di laman web KTM.
Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com
18
ARAHAN PENTING 3
3.1
Jaminan, waranti
Kerja-kerja yang ditetapkan dalam pelan perkhidmatan itu hendaklah dijalankan secara eksklusif di bengkel
KTM yang disahkan dan merekod kedua-dua buku kecil perkhidmatan dan waranti serta jaminan KTM Dealer.net, jika tidak, sebarang tuntutan waranti akan terhapus. Untuk kerosakan yang disebabkan oleh manipulasi
dan/atau pengubahsuaian ke atas kenderaan, jaminan tidak dapat digunakan.
Maklumat lanjut berkaitan jaminan atau waranti dan perlaksanaannya boleh didapati di dalam buku servis &
jaminan.
3.2
Bahan operasi, bahan tambahan
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.
Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.
Guna bahan operasi dan bahan tambahan menurut arahan pengendalian dan spesifikasi.
3.3
Alat ganti, aksesori
Untuk keselamatan anda, sila gunakan alat ganti dan produk aksesori yang dikeluarkan dan/atau disyorkan oleh
KTM dan pastikan ianya dipasang di dalam bengkel pakar KTM yang sah. KTM tidak bertanggungjawab ke atas
penggunaan produk-produk lain dan kerosakan yang berlaku akibatnya.
Beberapa alat ganti dan produk aksesori diberikan dalam kurungan dalam penerangan yang berkaitan. Pengedar KTM sah anda sedia menasihati anda.
19
3 ARAHAN PENTING
Anda boleh mendapatkan KTM PowerParts semasa untuk kenderaan anda di laman web KTM.
Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com
3.4
Servis
Syarat bagi penggunaan tanpa kerosakan dan mengelakkan berlakunya haus dengan lebih cepat, adalah
dengan mematuhi manual pengendalian bagi kerja servis, penjagaan dan tetapan enjin dah casis. Tetapan casis
yang salah boleh menyebabkan kerosakan dan patah pada komponen casis.
Penggunaan kenderaan di bawah keadaan yang esktrem, contohnya hujan lebat, kepanasan melampau atau
muatan terlalu berat boleh membawa kepada kehausan yang tinggi pada komponen seperti rangkaian pemacu,
sistem brek atau komponen ampaian. Oleh itu, pemeriksaan atau penukaran bahagian sebelum jangka masa
servis yang ditetapkan mungkin diperlukan.
Beri perhatian terutamanya kepada tempoh penggunaan dan servis yang telah dinyatakan. Penjagaan yang
betul menyumbang kepada peningkatan jangka hayat motosikal anda.
Untuk selang perbatuan dan masa, selang pertama yang berlaku adalah genting.
3.5
Gambar-gambar
Gambar-gambar yang dipaparkan dalam pendahuluan sebahagiannya mengandungi peralatan khas.
Untuk paparan dan penerangan yang lebih baik, beberapa bahagian mungkin ditanggalkan atau tidak digambarkan. Penanggalan bagi setiap penerangan yang berkaitan bukan selalunya sangat penting. Sila beri perhatian kepada maklumat berbentuk teks.
20
ARAHAN PENTING 3
3.6
Perkhidmatan pelanggan
Pihak pengedar KTM sah anda sedia untuk menjawab soalan mengenai kenderaan anda dan mengenai KTM.
Anda boleh mendapatkan senarai pengedar KTM sah di laman web KTM.
Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com
21
4 PERSPEKTIF KENDERAAN
4.1
Pandangan kenderaan daripada hadapan kiri (paparan simbol)
E01168-10
22
PERSPEKTIF KENDERAAN 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
Alat gabungan
Cermin belakang
Tuil klac (
S. 28)
Tempat duduk penunggang
Tempat duduk penumpang
Kunci tempat duduk (
Tempat pemegang (
Tuil gear (
S. 38)
S. 39)
S. 40)
Tongkat sisi (
Nombor enjin (
S. 41)
S. 27)
23
4 PERSPEKTIF KENDERAAN
4.2
Pandangan kenderaan daripada belakang kanan (paparan simbol)
E01169-10
24
PERSPEKTIF KENDERAAN 4
1
2
3
3
3
3
4
5
6
7
7
8
9
bk
Kotak alat kenderaan (
S. 38)
Penutup tangki bahan api
Suis lampu (
S. 30)
Butang lampu kelip (
S. 30)
Suis lampu signal (
Butang hon (
S. 31)
S. 29)
Butang Mula E (
S. 32)
Suis kecemasan (
S. 31)
Tuil brek tangan (
S. 28)
Nombor pengenalan kenderaan (
Plat jenis (
S. 26)
S. 26)
Penutup radiator
Tuil brek kaki (
S. 41)
Penjejak kaki (
S. 39)
25
5 NOMBOR SIRI
5.1
Nombor pengenalan kenderaan
Nombor pengenalan kenderaan
kepala kawalan.
1 telah dicetak timbul di atas
402408-10
5.2
Plat jenis
Plat jenis
berada pada kerangka di sebelah kanan berdekatan
kepala stereng.
1
402174-10
26
NOMBOR SIRI 5
5.3
Nombor enjin
Nombor enjin
rantai.
1 diukir pada sebelah kiri enjin di bawah gegancu
Nombor kunci
1 berada di atas KEYCODECARD.
402486-10
5.4
Nombor kunci
Maklumat
402245-10
Anda memerlukan nombor kunci sekiranya ingin menempah kunci tambahan. Simpan KEYCODECARD di tempat
yang selamat.
Jika sekurang-kurangnya terdapat satu kunci pencucuh,
kunci pendua boleh dibuat. Jika tidak terdapat kunci pencucuh, keseluruhan sistem kunci mesti diganti.
27
6 ELEMEN KAWALAN
6.1
Tuil klac
Tuil klac
1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.
S00656-10
6.2
Tuil brek tangan
Tuil brek tangan
dipasang pada bahagian kanan bar hendal.
Tuil brek tangan bertindak ke atas brek roda hadapan.
1
S00663-10
28
ELEMEN KAWALAN 6
6.3
Genggam pendikit
Genggam pendikit
dal.
1 dipasang pada bahagian kanan bar hen-
S00664-10
6.4
Butang hon
Butang hon
1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Butang hon di kedudukan asal
• Butang hon ditekan – Dalam kedudukan ini, butang hon
telah ditekan.
S00660-10
29
6 ELEMEN KAWALAN
6.5
Suis lampu
Suis lampu
1 dipasang di bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
Buka lampu malap – Ayun suis lampu ke bawah.
Lampu malap dan lampu belakang dibuka dalam
posisi ini.
Buka lampu depan – Ayun suis lampu ke atas.
Lampu depan dan lampu belakang dibuka dalam
posisi ini.
S00657-10
6.6
Butang lampu kelip
Butang lampu kelip
1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Butang lampu kelip di kedudukan asal
• Butang lampu kelip ditekan – Dalam kedudukan ini, butang
lampu kelip (lampu tinggi) telah ditekan.
S00659-10
30
ELEMEN KAWALAN 6
6.7
Suis lampu signal
Suis lampu signal
1 dipasang di bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
Tutup lampu signal – Suis lampu signal untuk penutup suis ditekan.
Buka lampu signal kiri – Suis lampu signal ditekan ke
kiri. Suis lampu signal kembali selepas posisi tengah
ditekan.
S00658-10
6.8
Buka lampu signal kanan – Suis lampu signal ditekan
ke kanan. Suis lampu signal kembali selepas posisi
tengah ditekan.
Suis kecemasan
Suis kecemasan
1 dipasang pada bahagian kanan bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
Suis kecemasan tidak aktif – Dalam kedudukan ini,
litar pencucuhan terputus, enjin yang hidup padam,
dan enjin tidak dapat dihidupkan.
Suis kecemasan hidup – Kedudukan ini penting untuk
pengendalian, litar pencucuhan akan disambungkan.
S00661-10
31
6 ELEMEN KAWALAN
6.9
Butang Mula E
Butang Mula E
1 dipasang di bahagian kanan bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Butang Mula E pada seting asal
• Butang Mula E ditekan. – Dalam posisi ini, enjin mula akan
dipicu.
S00662-10
6.10
Kekunci penghidup dan stereng
Kunci untuk pencucuh dan stereng terletak di atas penyepit segi
tiga.
Keadaan yang mungkin berlaku
Tutup pencucuhan OFF – Dalam seting ini, kitaran
litar pencucuhan berhenti, enjin yang berjalan tutup
dan enjin tidak berjalan tidak boleh dimulakan. Kunci
pencucuhan boleh ditarik keluar.
S00665-10
32
Buka pencucuhan ON – Dalam seting ini, litar pencucuhan ditutup dan enjin boleh dimulakan.
ELEMEN KAWALAN 6
Batang pengemudi (handlebar) terkunci – Pada kedudukan ini, litar arus pencucuhan diputuskan dan hendal tersekat. Kunci pencucuhan boleh ditarik keluar.
6.11
Menghalang hendal
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
–
Letakkan kenderaan.
–
Pusingan hendal sepenuhnya ke kiri.
–
Memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, tekan kunci tersebut dan pusingkan ke kiri. Tarik kunci pencucuhan.
Pergerakan hendal tidak lagi dibolehkan.
400732-01
33
6 ELEMEN KAWALAN
6.12
Bebaskan hendal
–
Memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, tekan kunci tersebut dan pusingkan ke kanan. Tarik kunci pencucuhan.
Pergerakan hendal dibolehkan kembali.
400731-01
34
ELEMEN KAWALAN 6
6.13
Buka penutup tangki bahan api
Bahaya
Bahaya kebakaran
Bahan api mudah dibakar.
Bahan api dalam tangki bahan api mengembang semasa pemanasan dan boleh menyebabkan bekas
minyak melimpah.
–
Jangan isi minyak untuk kenderaan berdekatan dengan api yang terbuka atau rokok yang membakar.
–
Tegakkan enjin semasa anda isi bahan api.
–
Pastikan bahawa tiada bahan api tumpah, terutamanya tidak pada bahagian panas kenderaan.
–
Lap bahan api yang tumpah dengan segera.
–
Beri perhatian untuk butiran untuk isi bahan api.
Amaran
Bahaya racun
Bahan api beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Jangan biarkan bahan api pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika bahan api ditelan.
–
Jangan menghidu wap bahan api.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika bahan api masuk ke dalam mata.
–
Tukar baju, jika bahan api sampai baju.
–
Simpan bahan api di dalam tin yang sesuai dengan betul dan di luar capaian kanak-kanak.
35
6 ELEMEN KAWALAN
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.
Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.
–
Angkat tudung
pada penutup bahan api ke atas dan
masukkan kunci pencucuh ke dalam kekunci.
1
Petunjuk
Bahaya Kerosakan
Kunci boleh patah jika terlebih beban.
Kunci yang rosak mesti ditukar.
–
B00710-10
36
Tekan di atas penutup tangki bahan bakar untuk melepaskan kekunci pencucuh.
–
Pusingkan kunci pencucuhan 90° mengikut arah pusingan
jam.
–
Angkat penutup tangki bahan api ke atas.
–
Tarik kunci pencucuhan.
ELEMEN KAWALAN 6
6.14
Tutup penutup tangki bahan api
Amaran
Bahaya kebakaran Bahan api mudah terbakar, beracun dan membahayakan kesihatan.
B00711-01
–
Periksa penguncian yang betul bagi penutup
tangki bahan bakar selepas ditutup.
–
Tukar pakaian sekiranya bahan api mengenai
pakaian.
–
Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas sertamerta tempat berkenaan dengan air yang banyak.
–
Buka penutup tangki bahan api.
–
Tekan penutup tangki bahan api sehingga kunci berbunyi klik.
37
6 ELEMEN KAWALAN
6.15
Kunci tempat duduk
Kunci tempat duduk
terletak di tepi bahagian tepi tempat
duduk.
Kunci tempat duduk boleh dikunci dengan kunci.
1
H01991-10
6.16
Kotak alat kenderaan
1Kotak alat kenderaan terletak dibawah tempat duduk penumpang.
B00758-10
38
ELEMEN KAWALAN 6
6.17
Tempat pemegang
Tempat pemegang
digunakan untuk membantu mengalihkan
motosikal.
Penumpang dapat menggunakan tempat pemegang ketika dalam
perjalanan.
1
B00717-10
6.18
Penjejak kaki
Penjejak kaki dibuka.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Penjejak kaki dilipat – Penggunaan tanpa penumpang.
• Penjejak kaki dilipat – Penggunaan dengan penumpang.
S00666-10
39
6 ELEMEN KAWALAN
6.19
Tuil gear
Tuil gear
1 dipasang pada bahagian kiri enjin.
401950-10
Kedudukan gear boleh dilihat dalam gambar.
Kedudukan neutral atau melahu berada di antara gear 1 dan 2.
401950-11
40
ELEMEN KAWALAN 6
6.20
Tuil brek kaki
Tuil brek kaki
berada di hadapan peletak kaki sebelah kanan.
Tuil brek kaki bertindak ke atas brek roda belakang.
1
402177-10
6.21
Tongkat sisi
Topang sisi
terletak di bahagian kiri kenderaan.
Topang sisi adalah untuk meletakkan motosikal.
1
Maklumat
Topang sisi mesti dinaikkan semasa memandu.
Topang sisi disambungkan dengan sistem pemulaan keselamatan yang akan mengawasi arahan pemanduan.
402029-10
Keadaan yang mungkin berlaku
• Topang sisi dibuka – Motosikal dapat berdiri pada topang
sisi. Sistem permulaan keselamatan aktif.
41
6 ELEMEN KAWALAN
•
42
Topang sisi dilipat – Kedudukan ini diperlukan untuk semua
perjalanan. Sistem permulaan keselamatan tidak aktif.
ALAT GABUNGAN 7
7.1
Alat gabungan
Alat gabungan telah dipasang di hadapan hendal.
Lampu kawalan ( S. 49)
Paparan ( S. 53)
Butang fungsi ( S. 56)
1
2
3
E01184-10
43
7 ALAT GABUNGAN
7.2
Pengaktifan dan ujian
Pengaktifan
Alat gabungan dibuka dengan pencucuh.
Maklumat
Kecerahan paparan akan oleh sensor cahaya persekitaran
di dalam instrumen kombi.
Ujian
Apabila sistem elektrik dihidupkan, semua lampu kawalan
kecuali lampu isyarat dan lampu amaran pelumpuh (immobilizer)
menyala sebentar.
Segmen meter pusingan enjin dan penunjuk gear menyala mengikut urutan dan mematikan lagi.
Penunjuk meter kelajuan bergerak dari 0 hingga 199 dan kembali
lagi.
Elemen paparan yang lain menyala sebentar.
Tulisan READY TO RACE >> akan ditunjukkan di panel paparan.
Selepas itu, paparan akan bertukar ke mod terakhir yang dipilih.
Maklumat
E01185-10
44
Lampu penunjuk kerosakan akan sentiasa menyala selagi
enjin tidak dihidupkan. Jika enjin hidup dan lampu penunjuk kerosakan menyala, berhenti di lokasi yang selamat
dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
ALAT GABUNGAN 7
7.3
Amaran
Maklumat
Semua amaran yang berlaku akan dipaparkan berturutturut dalam paparan secara automatik sehingga amaran
ini tidak lagi aktif.
Sebaik sahaja kerosakan/kesilapan berlaku, lampu
amaran masing-masing akan menyala, memberitahu akan
peringatan/amaran untuk keselamatan operasi telah
dikesan.
Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah
dikesan, lampu amaran umum juga turut berkedip.
Apabila ralat wujud di dalam bas CAN, pelbagai amaran boleh
dipaparkan di dalam paparan:
CAN FAILURE dan CAN EMS FAILURE mungkin berlaku.
F01476-01
45
7 ALAT GABUNGAN
Side Stand Down akan muncul di paparan, sekiranya tongkat sisi
dikeluarkan.
Clutch Switch Failure akan muncul di paparan, sekiranya suis
klac rosak.
F01485-01
Transport Lock akan muncul di paparan, sekiranya mod
pengangkutan diaktifkan.
Not Legal! akan muncul di paparan, sekiranya dengan pengubahsuaian kelulusan jalan raya terhapus.
F01477-01
46
ALAT GABUNGAN 7
Low Oil Pressure akan muncul di paparan, sekiranya tekanan
minyak terlalu rendah.
Low Battery Akan muncul di paparan, sekiranya nilai voltan bateri
kurang dari nilai yag ditetapkan.
Voltan bateri
≤ 10.5 V
F01477-03
Coolant Sensor Failure Akan muncul di paparan, sekiranya sensor suhu cecair penyejuk rosak.
High Coolant Temperature Akan muncul di paparan, sekiranya
suhu cecair penyejuk melebihi nilai yang ditetapkan.
Suhu cecair penyejuk
> 110 °C
F01477-04
47
7 ALAT GABUNGAN
Fuel Level Sensor Failure Akan muncul di paparan, sekiranya
sensor isipadu bahan api rosak.
Low Fuel Level Akan muncul di paparan, sekiranya isipadu
bahan api mencapai tahap minima.
F01477-05
48
ALAT GABUNGAN 7
7.4
Lampu kawalan
Lampu kawalan memberi maklumat tambahan tentang keadaan
operasi motosikal.
Apabila sistem elektrik dihidupkan, semua lampu kawalan
kecuali lampu isyarat dan lampu amaran pelumpuh (immobilizer)
menyala sebentar.
Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah dikesan,
lampu amaran umum juga turut berkedip.
Maklumat
Lampu penunjuk kerosakan akan sentiasa menyala selagi
enjin tidak dihidupkan. Jika enjin hidup dan lampu penunjuk kerosakan menyala, berhenti di lokasi yang selamat
dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
Keadaan yang mungkin berlaku
Lampu kawalan kelip mengelip dalam warna hijau
– Lampu signal dibuka.
E01187-01
Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning
– OBD telah mengesan ralat dalam elektronik kenderaan. Berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi
bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
49
7 ALAT GABUNGAN
Lampu shift menyala/mengelip merah – Lampu peralihan gear berkelip merah apabila kelajuan peralihan
ditetapkan RPM1 telah dicapai. Lampu peralihan
gear menyala merah apabila kelajuan peralihan ditetapkan RPM2 telah dicapai.
Lampu kawalan melahu menyala hijau – Gear ditukar
ke posisi melahu.
Lampu kawalan lampu besar menyala biru – Lampu
besar dibuka.
Lampu kawalan sistem pelumpuh (immobilizer) berwarna merah – Mesej status atau ralat pada sistem
pelumpuh
Lampu amaran am berwarna kuning akan berkedip
– Isyarat/amaran untuk keselamatan operasi dikenalpasti. Ini juga akan ditunjukkan dalam paparan.
50
ALAT GABUNGAN 7
7.5
Lampu shift
Lampu shift
1 terletak di bahagian tengah di atas paparan.
Maklumat
Lampu shift boleh berada dalam paparan Trip 1 dan
paparan Trip 2, dipilih dengan cara menekan butang
MODE secara berterusan.
Semasa fasa permulaan (sehingga 1000 km / 621 batu), lampu
shift sentiasa aktif. Hanya selepas lampu shift dinyahaktifkan, nilai
untuk RPM1 dan RPM2 boleh dilaraskan. Ketika RPM1 lampu
shift akan berkelip dengan warna merah dan ketika RPM2 ia
akan menyala dengan warna merah.
Maklumat
Dalam gear 6, lampu shift akan dinyahaktifkan semasa
enjin dalam suhu beroperasi biasa selepas servis kali pertama.
F01467-10
Suhu cecair penyejuk
≤ 35 °C
ODO
< 1,000 km
Lampu shift sentiasa
menyala
6,500 rpm
51
7 ALAT GABUNGAN
52
Suhu cecair penyejuk
> 35 °C
ODO
> 1,000 km
RPM1 Lampu shift
berkelip
RPM2 Lampu shift
menyala
ALAT GABUNGAN 7
7.6
Paparan
Takometer
memaparkan putaran enjin dalam pusingan per
minit.
Paparan gear
memaparkan gear yang dimasukkan di dalam
kotak gear.
Kelajuan
akan dipaparkan dalam kilometer per jam km/h
ataupun dalam batu per jam mph.
Penunjuk isipadu bahan api ditunjukkan pada bahagian
.
Paparan
akan mennunjukkan maklumat tambahan.
Masa akan dipaparkan di kawasan
.
Penunjuk suhu cecair penyejuk ditunjukkan pada bahagian
.
1
2
3
4
5
6
7
Maklumat
Jam mesti ditetapkan apabila bateri 12 V dipisahkan daripada kenderaan atau apabila fius ditanggalkan.
Kecerahan paparan akan oleh sensor cahaya persekitaran
di dalam instrumen kombi.
F01465-10
53
7 ALAT GABUNGAN
7.7
Penunjuk paras bahan api
Kandungan tangki bahan api akan ditunjukkan di kawasan
pada paparan.
Penunjuk untuk paras bahan api terdiri daripada bar. Semakin
banyak bar dinyalakan, semakan banyak bahan api berada di
dalam tangki bahan api.
1
Maklumat
F01466-10
54
Apabila kuantiti bahan api hampir sampai ke minimum,
amaran tambahan Low Fuel Level dipaparkan di dalam
paparan.
Untuk mengelakkan paparan yang tidak stabil semasa perjalanan, paras bahan api akan ditunjukkan dengan sedikit
ketangguhan.
Semasa tangkai tepi dibuka atau suis kecemasan ditutup,
paparan paras bahan api tidak akan dikemaskini.
Jika tangkai tepi ditutup dan suis kecemasan dibuka,
pengemaskinian yang seterusnya akan dijalankan selepas
2 minit.
Jika alat gabungan tidak menerima signal daripada sensor
paras bahan api, paparan paras bahan api akan berkelip.
ALAT GABUNGAN 7
7.8
Paparan untuk suhu cecair penyejuk
Paparan suhu sistem penyejuk dipaparkan di kawasan
paparan
.
Penunjuk untuk suhu cecair penyejuk terdiri daripada bar. Semakin banyak bar dinyalakan, semakan panas cecair penyejuk.
1
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
Enjin akan rosak jika terlalu panas.
–
Berhenti dengan segera dan tutup enjin, jika amaran suhu
untuk cecair penyejuk dipaparkan.
–
Biarkan enjin dan sistem penyejukan sejuk.
–
Periksa atau betulkan paras cecair penyejuk semasa sistem
penyejuk sejuk.
Maklumat
Apabila semua bar menyala, tambahan amaran High Coolant Temperature dipaparkan di dalam paparan.
Apabila sistem penyejukan terlalu panas, kelajuan enjin
maksimum dihadkan.
F01466-11
Keadaan yang mungkin berlaku
• Enjin sejuk – Maksimum tiga bar menyala.
• Enjin dalam suhu operasi biasa – Empat ke sepuluh bar
menyala.
55
7 ALAT GABUNGAN
•
•
7.9
Enjin panas – Sebelas ke tiga belas bar menyala.
Enjin sangat panas – Kesemua tiga belas bar menyala.
Butang fungsi
Dengan butang MODE
od paparan akan berubah.
Kemungkinan mod paparan ialah TRIP F (daripada simpanan
bahan api tercapai), jumlah jarak perjalanan (ODO),
jarak 1 (TRIP 1) dan jarak 2 (TRIP 2).
Dengan butang SET di
menu akan ditukar.
Butang
tidak ada fungsi.
1
2
3
F01464-10
56
ALAT GABUNGAN 7
7.10
Paparan TRIP F
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP F‑muncul di panel paparan.
TRIP F memaparkan jarak yang telah dilalui sejak simpanan
bahan api tercapai.
Maklumat
F01468-01
Apabila jumlah bahan api mencapai tahap rizab, amaran
Low Fuel Level akan muncul di paparan. Dengan
menekan butang MODE ebentar, mod paparan berubah
kepada TRIP F dan 0.0 akan mula mengira, tanpa
mengira mod paparan yang aktif sebelum ini.
Dalam paparan TRIP F, menu Fuel Range dan
Actual F.C. juga boleh dipaparkan.
Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah
dikesan, lampu amaran umum juga turut berkedip.
Dengan menekan sebentar butang SET kan menyebab
perubahan ke menu seterusnya dalam paparan.
Dengan menekan sebentar butang MODE kan menyebab
perubahan ke mod seterusnya dalam paparan.
57
7 ALAT GABUNGAN
7.11
Paparan ODO
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
ODO memaparkan jumlah jarak yang dilalui.
Maklumat
Nilai ini kekal ditunjukkan, apabila bateri 12 V dipisahkan
daripada kenderaan atau fius terbakar.
F01469-01
58
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di dalam paparan
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
ALAT GABUNGAN 7
7.12
Paparan-TRIP 1
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 1‑muncul di panel paparan.
TRIP 1 memaparkan jarak sejak pengesetan semula yang
terakhir, contohnya jarak daripada hentian isi tangki ke hentian
isi tangki yang seterusnya. TRIP 1 sentiasa berjalan dan dikira
sehingga ke 9999.9.
F01470-01
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Tekan butang
SET‑selama
3 saat.
Paparan daripada TRIP 1 akan diset semula
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
59
7 ALAT GABUNGAN
7.13
Paparan-TRIP 2
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 2‑muncul di panel paparan.
TRIP 2 memaparkan jarak sejak pengesetan semula yang
terakhir, contohnya jarak daripada hentian isi tangki ke hentian
isi tangki yang seterusnya. TRIP 2 sentiasa berjalan dan dikira
sehingga ke 9999.9.
F01471-01
60
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Tekan butang
SET‑selama
3 saat.
Paparan daripada TRIP 2 akan diset semula
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
ALAT GABUNGAN 7
7.14
Menu masa menunggang/kelajuan purata
–
ButangSET‑ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, masa menunggang dan kelajuan purata akan
dipaparkan.
F01472-01
7.15
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
Menu kelajuan purata/penggunaan purata 1
–
ButangSET‑ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, kelajuan purata dan penggunaan purata 1 akan
dipaparkan dalam L/100km (atau L/100batu).
Maklumat
Penggunaan purata 1 akan dipaparkan hanya selepas 100
meter selepas pencucuh dihidupkan.
F01472-02
61
7 ALAT GABUNGAN
7.16
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
Menu penggunaan purata 1/penggunaan purata 2
–
ButangSET‑ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, penggunaan purata 1 akan dipaparkan dalam
L/100km (atau L/100batu) dan penggunaan purata 2 dalam km/L
(atau batu/L).
Maklumat
F01472-03
62
Penggunaan purata 1 dan 2 akan dipaparkan hanya selepas 100 meter selepas pencucuh dihidupkan.
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
ALAT GABUNGAN 7
7.17
Menu penggunaan purata 2/Servis
–
ButangSET‑ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, penggunaan purata 2 akan dipaparkan dalam
km/L (atau batu/L) dan jarak untuk servis yang seterusnya.
Maklumat
Penggunaan purata 2 akan dipaparkan hanya selepas 100
meter selepas pencucuh dihidupkan.
F01472-04
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
63
7 ALAT GABUNGAN
7.18
Menu untuk servis/liputan jarak
–
ButangSET‑ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, jarak untuk servis yang seterusnya dan liputan
jarak akan dipapar.
Maklumat
F01472-05
64
Liputan jarak adalah berdasarkan penggunaan purata dan
jumlah bahan api dalam tangki bahan api.
Liputan jarak akan dipaparkan selepas pencucuh dibuka
dan selepas 100 meter.
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
ALAT GABUNGAN 7
7.19
Menu untuk liputan jarak/masa menunggang
–
ButangSET‑ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, liputan jarak dan masa menunggang akan dipaparkan.
Maklumat
F01472-06
Liputan jarak adalah berdasarkan penggunaan purata dan
jumlah bahan api dalam tangki bahan api.
Liputan jarak akan dipaparkan selepas pencucuh dibuka
dan selepas 100 meter.
Butang
SET‑ditekan
sekejap.
menu seterusnya di paparan
Butang
MODEditekan
sekejap.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
65
7 ALAT GABUNGAN
7.20
Tetapkan kilometer dan batu
Maklumat
Tetapkan tetapan mengikut negara.
Jika unit ditukar, nilai ODO akan kekal dan akan ditukar seperti yang berkenaan.
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
66
ALAT GABUNGAN 7
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
–
Tekan butang selama 5 saat‑MODE.
Paparan bertukar daripada km/h ke mph atau daripada
mph ke km/h.
Maklumat
Unit boleh ditetapkan dalam paparan ODO‑untuk
setiap menu dengan menekan butang MODE‑secara
berterusan.
F01473-01
67
7 ALAT GABUNGAN
7.21
Tetapkan masa
Maklumat
Waktu dipaparkan dalam format 24 jam.
Masa mesti ditetapkan apabila bateri 12 V dipisahkan daripada kenderaan atau apabila fius ditanggalkan.
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
–
MODE dan tekan butang SET selama 5 - 10 saat.
Jam mula berkelip-kelip.
Maklumat
Waktu jam dalam paparan ODO dalam setiap menu
dapat dibuah dengan menekan butang MODE dan
butang SET dengan serentak.
F01474-10
–
Paparan jam diubah dengan menekan butang MODE.
–
Paparan minit diubah dengan menekan butang SET.
–
Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.
Waktu jam yang baru akan disimpan.
68
ALAT GABUNGAN 7
7.22
Tetapkan RPM RPM1 kelajuan shift
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
ODO > 1000 km (621 batu).
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 1‑muncul di panel paparan.
–
Tekan butang selama 5 saat‑MODE.
Paparan RPM1‑akan muncul.
Maklumat
Paparan RPM1‑muncul dalam paparan TRIP 1‑pada
setiap menu dengan menekan butang MODE‑secara
berterusan.
RPM1 adalah kelajuan di mana lampu shift dihidupkan
dan berkelip.
Kelajuan boleh ditetapkan dengan langkah kenaikan
sebanyak 50 RPM.
Kelajuan shift RPM1 hanya boleh ditetapkan kepada
maksimum 50 RPM di bawah kelajuan shift RPM2.
F01475-01
–
Tetapkan kelajuan pusingan enjin boleh dilakukan dengan
menekan butang MODE‑dan butang SET.
69
7 ALAT GABUNGAN
Maklumat
Dengan butang MODE‑nilai RPM dinaikkan.
Dengan butang SET‑nilai RPM dikurangkan
–
Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.
Paparan RPM1‑akan dipadamkan dan nilai baru yang
dilaraskan RPM1 akan disimpan.
7.23
Tetapkan RPM RPM2 kelajuan shift
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
ODO > 1000 km (621 batu).
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 2‑muncul di panel paparan.
–
Tekan butang selama 5 saat‑MODE.
Paparan RPM2‑akan muncul.
F01475-02
70
ALAT GABUNGAN 7
Maklumat
Paparan RPM2‑muncul dalam paparan TRIP 2‑pada
setiap menu dengan menekan butang MODE‑secara
berterusan.
RPM2 Adalah nilai RPM, yang mana lampu shift akan
dinyalakan.
Kelajuan boleh ditetapkan dengan langkah kenaikan
sebanyak 50 RPM.
Nilai shift RPM RPM2 boleh dilaraskan sebanyak minimum 50 RPM melebihi nilai shift RPM1.
–
Tetapkan kelajuan pusingan enjin boleh dilakukan dengan
menekan butang MODE‑dan butang SET.
Maklumat
Dengan butang MODE‑nilai RPM dinaikkan.
Dengan butang SET‑nilai RPM dikurangkan
–
Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.
Paparan RPM2‑akan dipadamkan dan nilai baru yang
dilaraskan RPM2 akan disimpan.
71
8 PENGGUNAAN KALI PERTAMA
8.1
Arahan untuk penggunaan kali pertama
Bahaya
Risiko kemalangan Penunggang yang tidak peka terhadap lalu lintas boleh mendatangkan risiko
kepada dirinya dan yang lain.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak peka terhadap lalu lintas disebabkan oleh alkohol, dadah
atau ubatan.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak boleh berbuat demikian dari segi fizikal dan mental.
Amaran
Risiko kecederaan Ketiadaan atau ketidaksempurnaan pakaian keselamatan boleh meningkatkan
risiko keselamatan.
–
Pakai pakaian keselamatan untuk semua penunggangan seperti helmet, but, sarung tangan dan
juga seluar dan jaket dengan perlindungan.
–
Sentiasa gunakan pakaian keselamatan yang dalam keadaan elok dan mengikut peraturan yang
diberikan.
Amaran
Risiko jatuh
ngang.
Profil tayar yang berbeza pada roda depan dan belakang mempengaruhi keadaan menu-
Profil tayar yang berbeza boleh menjadikan kawalan untuk kenderaan lebih susah.
–
72
Pastikan bahawa tayar untuk roda depan dan belakang mempunyai corak profil yang serupa.
PENGGUNAAN KALI PERTAMA 8
Amaran
Risiko kemalangan
menunggang.
–
Tayar dan roda yang tidak diluluskan dan tidak disyorkan mempengaruhi keadaan
Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kelajuan yang betul yang diluluskan dan disyorkan
oleh KTM.
Amaran
Risiko kemalangan
Tayar yang baru mempunyai grip tayar yang lebih kurang.
Untuk tayar baru, permukaan tayar belum menjadi kasar.
–
Pandu tayar baru dengan cermat dan kedudukan condong yang berbeza.
Fasa permulaan
200 km
Maklumat
Semasa mengendalikan kenderaan, sila ambil maklum bahawa orang lain mungkin merasa terganggu
dengan bunyi yang berlebihan.
–
Pastikan kerja pemeriksaan prajualan telah dijalankan oleh bengkel KTM yang dibenarkan.
Sijil penghantaran, buku panduan penyelenggaraan dan waranti akan diberi ketika penyerahan kenderaan kepada pelanggan.
–
Baca seluruh buku panduan pengendalian manual sebelum penggunaan pertama.
–
Biasakan diri anda dengan kawalannya.
73
8 PENGGUNAAN KALI PERTAMA
–
Biasakan diri dengan cara memandu motosikal tersebut di atas permukaan yang sesuai sebelum pemanduan selanjutnya. Sila tunggang motosikal pada kelajuan serendah yang mungkin untuk membiasakan diri
anda dengannya.
–
Pegang hendal dengan kedua-dua tangan semasa memandu dan kekalkan kaki anda pada peg kaki.
–
Masukkan enjin. (
8.2
–
S. 74)
Masukkan enjin
Semasa fasa penghidupan, jangan melebihi rpm yang diberikan.
Panduan
Putaran enjin maksimum
Dalam jarak awalan: 1,000 km
7,500 rpm
Maklumat
Semasa fasa penghidupan, lampu shift ditetapkan pada nilai yang ditetapkan terlebih dahulu dan
tidak boleh ditukar.
–
74
Elakkan pemanduan dengan mendikit maksimum!
PENGGUNAAN KALI PERTAMA 8
8.3
Meletakkan barangan diatas motosikal
Amaran
Risiko kemalangan
Berat keseluruhan dan beban gandar memberi kesan ke atas ciri penunggangan.
Jumlah berat keseluruhan motosikal disebabkan faktor-faktor berikut: Motosikal yang siap untuk
digunakan dan tangki penuh, penunggang dan penumpang dengan pakaian perlindungan dan helmet,
bagasi.
–
Jangan melebihi berat keseluruhan dan beban gandar maksimum yang dibenarkan.
Amaran
Risiko kemalangan
gangan.
–
Pemasangan beg yang tidak dibenarkan akan mengganggu perilaku penung-
Pasang dan ketatkan beg berdasarkan arahan pengendalian.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Sistem beg akan rosak jika terlebih beban.
Beri perhatian kepada spesifikasi pengilang untuk beban maksimum, jika beg dipasang.
Amaran
Risiko kemalangan
Bagasi yang gelecek mengganggu kebolehlihatan.
Jika lampu belakang tertutup, anda akan kurang baik dilihat untuk pengguna jalan dari belakang terutamanya semasa waktu gelap.
–
Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.
75
8 PENGGUNAAN KALI PERTAMA
Amaran
Risiko kemalangan
brek.
–
Muatan yang tinggi mengubah perilaku penunggangan dan memanjangkan jarak
Laraskan kelajuan untuk muatan.
Amaran
Risiko kemalangan
–
–
–
Bagasi yang gelecek mengganggu perilaku penunggangan.
Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.
Jika membawa bagasi, pastikan ia diikat sebaik-baiknya pada bahagian tengah kenderaan dan beratnya
diseimbangkan dengan bahagian depan dan belakang roda.
Patuhi jumlah berat maksimum dan beban gandar yang dibenarkan.
Panduan
76
Jumlah berat muatan maksimum dibenarkan
335 kg
Maksimum berat yang dibenarkan beban gandar
hadapan
125 kg
Beban gandar belakang maksimum dibenarkan
210 kg
ARAHAN PEMANDUAN 9
9.1
Pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum setiap penggunaan kali pertama
Maklumat
Periksa keadaan kenderaan dan keselamatan jalan raya pada setiap kali perjalanan.
Kenderaan mesti berada dalam keadaan teknikal yang baik semasa pengendalian.
H02217-01
–
Periksa paras minyak enjin. (
S. 194)
–
Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan. (
–
Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang.
( S. 129)
–
Periksa pad brek pada brek roda hadapan. (
S. 128)
–
Periksa pad brek pada brek roda belakang. (
S. 134)
–
Periksa fungsi unit brek.
–
Periksa paras cecair penyejuk. (
–
Periksa kekotoran rantai. (
–
Periksa ketegangan rantai. (
–
Periksa keadaan tayar. (
S. 149)
–
Periksa tekanan tayar. (
S. 151)
–
Periksa tetapan dan gerakan bebas semua elemen pengendalian.
–
Periksa fungsi unit elektrik.
–
Periksa bagasi samada diletakkan dengan betul.
S. 124)
S. 177)
S. 110)
S. 112)
77
9 ARAHAN PEMANDUAN
9.2
–
Sila duduk di atas motosikal dan periksa pelarasan cermin
sisi.
–
Periksa jumlah bahan api.
Proses permulaan
Bahaya
Bahaya racun
Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di
dalam bilik tertutup.
Berjaga-jaga
Risiko kemalangan Komponen elektronik dan peranti keselamatan akan rosak jika digunakan dengan
ketiadaan bateri 12 V ataupun bateri dalam keadaan nyahcas.
–
Jangan sekali-kali mengendalikan kenderaan dengan bateri 12 V yang tiada cas atau tanpa bateri
12 V.
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
Udara sedutan yang tidak ditapis memberi kesan negatif ke atas jangka hayat enjin.
Tanpa penapis udara, habuk dan kotoran akan memasuki enjin.
–
78
Jangan sesekali menggunakan kenderaan tanpa penapis udara.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
–
Rpm yang tinggi bagi enjin yang sejuk memberi kesan negatif ke atas jangka hayat enjin.
Sentiasa panaskan enjin dengan rpm yang rendah.
–
Bebaskan hendal. (
S. 34)
–
Duduk di atas kenderaan, angkat beban dari topang sisi dan
lipat ke atas dengan kaki sepenuhnya.
–
Tekan suis kecemasan dalam kedudukan
–
Buka pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan
tersebut.
.
Selepas pencucuh dihidupkan, bunyi kerja pam bahan api
boleh didengar selepas 2 saat. Pada masa yang sama,
kawalan fungsi untuk alat gabungan dijalankan.
B00782-10
–
Tukar gear ke posisi melahu.
–
Tekan Butang Mula E
Lampu kawalan melahu hijau N menyala.
.
79
9 ARAHAN PEMANDUAN
Maklumat
Tekan Butang Mula E dulu, jika kawalan fungsi untuk
alat gabungan tamat.
JANGAN pulas minyak semasa permulaan. Jika
semasa langkah pemulaan, pemulas dipulas, tiada
bahan api yang disuntik oleh sistem pengurusan enjin,
dengan itu enjin tidak boleh dihidupkan.
Mula secara berterusan untuk maksimum 5 saat.
Tunggu sekurang-kurangnya 5 saat sebelum
percubaan penghidupan seterusnya.
Motosikal ini dilengkapkan dengan sistem permulaan
keselamatan. Enjin hanya boleh dihidupkan jika gear
berada dalam posisi melahu atau dalam posisi transmisi dengan tuil klac ditarik. Sekiranya tongkat sisi
dikeluarkan, gear dimasukkan dan tuil klac dilepaskan,
enjin akan berhenti.
9.3
–
80
Mula memandu
Tarik tuil klac, masukkan gear 1, lepaskan tuil klac perlahan-lahan dan tekan minyak dengan berhati-hati
pada masa yang sama.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Tip
Apabila enjin mati semasa mula memandu, hanya tarik tuil klac dan tekan butang E-Starter. Gear
tidak perlu diletakkan pada kedudukan melahu (N).
9.4
Menukar gear, menunggang
Amaran
Risiko kemalangan
Jika beban ditukar secara tiba-tiba, kenderaan boleh berada di luar kawalan.
–
Elakkan penukaran beban yang tiba-tiba dan gerakan brek yang kuat.
–
Laraskan kelajuan berdasarkan keadaan jalan.
Amaran
Risiko kemalangan Penukaran ke gear rendah semasa rpm enjin tinggi menghalang roda belakang
dan menyebabkan enjin terlebih putar.
–
Jangn turunkan gear semasa rpm enjin tinggi.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Kedudukan kunci yang salah akan mencetuskan kerosakan.
Jangan tukar kedudukan kunci semasa perjalanan.
81
9 ARAHAN PEMANDUAN
Amaran
Risiko kemalangan
–
Kerja pelarasan pada kenderaan bergantung kepada situasi trafik.
Jalankan semua kerja pelarasan semasa kenderaan tidak bergerak.
Amaran
Risiko kecederaan
Penumpang mungkin terjatuh akibat kelakuan pemanduan yang tidak sepatutnya.
–
Pastikan penumpang duduk di tempat duduknya, meletakkan kaki pada tempatnya dan memegang
penunggang atau pemegang sisi.
–
Sila pastikan had umur minima untuk penumpang.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cara memandu yang berbahaya menyebabkan risiko yang tinggi.
Patuhi undang-undang di jalan raya dan pandu secara defensif dan pandang depan untuk mengenal
pasti keadaan bahaya seawal mungkin.
Amaran
Risiko kemalangan
–
82
Tayar yang sejuk mempunyai grip tayar yang lebih kurang.
Pandu kilometer pertama dengan cermat dan kelajuan yang sederhana untuk setiap perjalanan,
sehingga tayar mencapai suhu pengendaliannya.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Amaran
Risiko kemalangan
Tayar yang baru mempunyai grip tayar yang lebih kurang.
Untuk tayar baru, permukaan tayar belum menjadi kasar.
–
Pandu tayar baru dengan cermat dan kedudukan condong yang berbeza.
Fasa permulaan
200 km
Amaran
Risiko kemalangan
–
Bagasi yang gelecek mengganggu perilaku penunggangan.
Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Kejatuhan boleh merosakkan kenderaan, jelas seperti dinampak.
Periksa kenderaan selepas kejatuhan seperti sebelum penggunaan kali pertama.
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
Enjin akan rosak jika terlalu panas.
–
Berhenti dengan segera dan tutup enjin, jika amaran suhu untuk cecair penyejuk dipaparkan.
–
Biarkan enjin dan sistem penyejukan sejuk.
–
Periksa atau betulkan paras cecair penyejuk semasa sistem penyejuk sejuk.
83
9 ARAHAN PEMANDUAN
Maklumat
Jika bunyi pengendalian yang tidak normal berlaku semasa pengendalian, terus berhenti memandu, hentikan enjin dan hubungi peniaga KTM dengan segera.
–
Sekiranya keadaan jalanraya membenarkannya (cerun, keadaan memandu, dan sebagainya), tukar ke gear yang lebih
tinggi.
–
Lepaskan minyak, tarik tuli pencengkam, masuk gear seterusnya, lepaskan tuli pencengkam dan tekan minyak.
Maklumat
Kedudukan gear adalah seperti di gambar rajah. Gear
neutral adalah di antara gear 1 dan 2. Gear 1 adalah
untuk permulaan perjalan dan gear mendaki.
Suhu operasi sampai, jika 4 bar untuk paparan suhu
menyala.
401950-11
84
–
Gunakan bahan api hanya seberapa banyak yang boleh
dikendalikan oleh enjin. Penggunaan bahan api anda
bertambah apabila cengkaman pendikit tiba-tiba koyak.
Hanya tekan minyak sepertimana yang dibenarkan oleh
keadaan jalan dan cuaca. Jangan tekan minyak ataupun
tekan minyak dengan berhati-hati terutamanya di lengkungan.
–
Untuk turunkan gear, brek motosikal jika perlu dan lepaskan
minyak pada masa yang sama.
ARAHAN PEMANDUAN 9
9.5
–
Tarik tuli pencengkam dan masukkan gear yang lebih rendah,
lepaskan tuli pengengkam secare perlahan dan tekan minyak
atau tukar gear lagi.
–
Matikan enjin jika operasi berpanjangan dengan kadar
putaran keadaan melahu atau terhenti.
–
Lampu indikator kerosakan mula menyala semasa pemanduan, berhenti segera di lokasi yang selamat, matikan enjin
dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
Brek
Amaran
Risiko kemalangan
–
Basah dan kotoran mengganggu sistem brek.
Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk mengeringkan pad brek dan cakera brek dan menghilangkan kotoran.
Amaran
Risiko kemalangan
kesan pembrekan.
–
Titik tekanan brek roda hadapan atau belakang yang berliang mengurangkan
Periksa sistem brek dan jangan teruskan penunggangan sebelum masalah diatasi. (Bengkel KTM
yang dibenarkan sedia membantu anda.)
85
9 ARAHAN PEMANDUAN
Amaran
Risiko kemalangan
Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.
Jika tuil brek kaki tidak dilepaskan, pad brek akan berterusan berkisar.
–
Alihkan kaki daripada tuil brek kaki jika tidak diperlukan.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Berat keseluruhan yang tinggi memanjangkan jarak brek.
Sila ambil perhatian jarak berhenti yang lebih lama apabila membawa penumpang atau bagasi.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Garam taburan di atas jalan mempengaruhi sistem brek.
Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk menghilangkan garam taburan pada pelapis brek dan
plat brek.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Pembrekan yang terlalu kuat menyebabkan roda tersekat.
Laraskan cara pembrekan mengikut situasi penunggangan dan keadaan jalan.
Amaran
Risiko kemalangan
–
86
Roda belakang boleh tersekat melalui kesan brek enjin.
Tarik gear, jika anda ingin membuat brek kecemasan atau brek sepenuhnya atau brek di atas
lapisan yang licin.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Amaran
Risiko kemalangan Kedudukan mencerun ataupun lapisan yang mencerun di tepi mengurangkan
nyahpecutan yang maksimum.
–
Tamatkan pembrekan jika boleh sebelum permulaan lengkung.
–
Untuk brek, lepaskan pemecut dan brek dengan brek roda depan dan roda belakang secara serentak.
–
Brek roda belakang harus digunakan dengan lebih banyak di tempat yang berpasir, basah dan licin.
–
Tukar gear bermula dengan gear kecil dengan sewajarnya.
–
Gunakan brek apabila motor sedang menurun. Tukar satu atau dua gear tetapi jangan matikan enjin. Kurang
menekan brek membuatkan sistem brek kurang terlebih panas.
9.6
Berhenti, letak motosikal
Amaran
Risiko kecederaan
lain.
Orang yang tidak tahu menggunakannya boleh membahayakan dirinya dan orang
–
Jangan sesekali meninggalkan kenderaan semasa enjin masih hidup.
–
Pastikan pencuri tidak boleh mencuri kenderaan.
–
Kunci hendal dan tarik keluar kunci, jika kenderaan ditinggalkan.
87
9 ARAHAN PEMANDUAN
Amaran
Risiko kebakaran
Beberapa bahagian kenderaan akan menjadi panas apabila kenderaan digunakan.
–
Jangan sentuh bahagian seperti sistem ekzos, penyejuk, enjin, perendam atau sistem brek sebelum
bahagian kenderaan ini sejuk.
–
Biarkan bahagian kenderaan ini sejuk sebelum melakukan kerja.
Pemberitahuan
Kerosakan bahan
Langkah yang salah semasa meletak motosikal merosakkan motosikal.
Jika kenderaan guling atau jatuh, kerosakan mungkin berlaku.
Bahagian untuk letakkan motosikal hanya direka bentuk untuk berat kenderaan.
–
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
–
Pastikan bahawa tiada orang duduk di atas kenderaan semasa kenderaan diletakkan dengan tangkai.
Pemberitahuan
Risiko kebakaran
Bahagian kenderaan yang panas berisiko untuk menyebabkan kebakaran dan letupan.
–
Jangan letakkan kenderaan berhampiran dengan material yang mudah terbakar dan meletup.
–
Biarkan kenderaan sejuk sebelum menutupnya.
–
Brek motosikal.
–
Tukar gear ke posisi melahu.
–
Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan
88
.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Maklumat
Jika enjin dimatikan dengan suis berhenti kecemasan dan kunci masih dalam posisi hidup,
bekalan kuasa kepada kebanyakan pengguna kuasa tidak akan terganggu dan bateri 12-V akan
dinyahcaskan. Justeru itu, sentiasa tutup enjin dengan kunci. Butang-mati-kecemasan adalah hanya
untuk kecemasan.
–
Letak motosikal hanya di tapak yang kukuh.
–
Keluarkan keseluruhan topang sisi dengan kaki anda dan pastikan berat motosikal ditanggung olehnya.
–
Menghalang hendal. (
9.7
S. 33)
Pengangkutan
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
Pemberitahuan
Risiko kebakaran
Bahagian kenderaan yang panas berisiko untuk menyebabkan kebakaran dan letupan.
–
Jangan letakkan kenderaan berhampiran dengan material yang mudah terbakar dan meletup.
–
Biarkan kenderaan sejuk sebelum menutupnya.
89
9 ARAHAN PEMANDUAN
–
Matikan enjin dan tarik kunci.
–
Tetapkan kedudukan motosikal menggunakan tali tegangan
atau lain-lain peralatan pengikat yang sesuai untuk mengelakkan jatuh atau meluncur.
401448-01
9.8
Isi bahan api
Bahaya
Bahaya kebakaran
Bahan api mudah dibakar.
Bahan api dalam tangki bahan api mengembang semasa pemanasan dan boleh menyebabkan bekas
minyak melimpah.
90
–
Jangan isi minyak untuk kenderaan berdekatan dengan api yang terbuka atau rokok yang membakar.
–
Tegakkan enjin semasa anda isi bahan api.
–
Pastikan bahawa tiada bahan api tumpah, terutamanya tidak pada bahagian panas kenderaan.
–
Lap bahan api yang tumpah dengan segera.
–
Beri perhatian untuk butiran untuk isi bahan api.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Amaran
Bahaya keracunan
Bahan api adalah beracun dan membahayakan kesihatan.
–
Jangan biarkan bahan api mengenai kulit, masuk ke dalam mata atau terkena baju.
–
Jika tertelan, hubungi doktor dengan segera.
–
Jangan menghidup wap bahan api.
–
Bilas kulit dengan air pada tempat yang bersentuhan dengan bahan api.
–
Bilas mata dengan air dan hubungi doktor jika bahan api memasuki mata.
–
Tukar pakaian sekiranya bahan api mengenai pakaian.
Pemberitahuan
Kerosakan bahan
cepat.
Kualiti bahan api yang rendah menyebabkan penapis bahan api perlu ditukar dengan lebih
Di beberapa negara dan kawasan, kualiti dan kebersihan bahan api yang tersedia adalah tidak mencukupi.
Kesannya sistem bahan api akan bermasalah.
–
Isikan hanya bahan api yang bersih mengikut standard yang diberikan. (Bengkel KTM yang dibenarkan
sedia membantu anda.)
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.
Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.
91
9 ARAHAN PEMANDUAN
–
Matikan enjin.
–
Buka penutup tangki bahan api. (
–
Isi tangki bahan api sehingga paras bawah corong pengisi
dicapai.
Jumlah kandungan
tangki bahan api
kira-kira
11 l
B00719-10
Jumlah kandungan
tangki bahan api
kira-kira
–
92
Tutup penutup tangki bahan api. (
S. 35)
1
Bahan api
premium tanpa
plumbum (RON
95) ( S. 231)
(KTM 200 Duke
EU/AR/CO/MY/PH)
Gasohol 95 E20
(ROZ 95)
( S. 233)
(200 Duke TH)
S. 37)
PELAN SERVIS 10
10.1
Maklumat lanjut
Semua kerja bersambungan yang terdiri daripada kerja wajib ataupun kerja yang disyorkan harus ditempah
secara berasingan dan akan dikira secara berasingan.
Bergantung kepada keadaan operasi, jangka masa servis mungkin berbeza di negara anda.
Semasa pembangunan teknikal, selangan dan skop perkhidmatan boleh berubah. Pelan perkhidmatan yang
terkini selalunya dipaparkan di KTM Dealer.net. Peniaga KTM yang diluluskan akan memberitahu anda.
10.2
Kerja-kerja wajib
setiap 24 bulan
setiap 12 bulan
semua 15,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Baca memori masalah dengan alat diagnosis KTM.
○
●
●
●
●
Periksa fungsi alat elektronik.
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak.
Periksa plat brek. (
(
S. 123)
S. 195)
○
●
●
●
●
Periksa pad brek pada brek roda hadapan. (
S. 128)
○
●
●
●
●
Periksa pad brek pada brek roda belakang. (
S. 134)
○
●
●
●
●
Periksa kabel brek untuk kerosakan dan periksa untuk kebocoran.
○
●
●
●
●
Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan. (
○
●
●
●
S. 124)
93
10 PELAN SERVIS
setiap 24 bulan
setiap 12 bulan
semua 15,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang. (
○
●
●
●
Periksa keadaan tayar. (
S. 149)
S. 129)
○
●
●
●
●
Periksa tekanan tayar. (
S. 151)
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Periksa piring topang dan cabang untuk kebocoran.
Bersihkan lengan habuk dan kaki cabang. (
Periksa rantai, roda rantai dan pinan rantai. (
Periksa ketegangan rantai. (
S. 104)
S. 116)
S. 112)
Periksa paras cecair penyejuk. (
S. 177)
Periksa fungsi penyejuk udara.
Tukar penapis udara, bersihkan kotak penapis udara.
Periksa dawai pendikit untuk kerosakan, pintalan dan pengesetan.
○
●
●
●
●
Periksa kabel untuk kerosakan dan pintalan.
○
●
●
●
●
Periksa jarak ruangan injap, tukar palam pencucuh.
●
Tukar cecair brek untuk brek roda hadapan.
●
Tukar cecair brek untuk brek roda belakang.
Periksa jarak galas kepala kawalan.
94
●
○
●
●
●
●
PELAN SERVIS 10
setiap 24 bulan
setiap 12 bulan
semua 15,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Periksa pelarasan lampu hadapan. (
○
●
●
Periksa terakhir: Periksa motosikal untuk keselamatan kenderaan dan jalankan
penunggangan percubaan.
○
●
●
●
●
Baca memori masalah dengan alat diagnosis KTM selepas penunggangan
percubaan.
○
●
●
●
●
Set semula paparan jarak waktu servis.
○
●
●
●
●
Lakukan kemasukan servis di dalam KTM Dealer.net dan buku servis & jaminan.
○
●
●
●
●
○
Selang sekali
●
Selang berkala
S. 170)
95
10 PELAN SERVIS
10.3
Kerja-kerja disyorkan
setiap 48 bulan
setiap 12 bulan
semua 30,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Periksa rangka.
●
Periksa pengayun.
●
Periksa pergerakan galas lengan ayun.
Periksa galas roda untuk pelepasan.
Periksa perlindungan beku.
Tukar cecair penyejuk. (
○
●
●
●
●
●
●
●
S. 186)
●
Kosongkan hos saliran.
○
●
●
●
●
Periksa semua paip (Contohnya bahan api, penyejukan, pengalihudaraan, saliran,
dsb.) dan lengan untuk keretakan, kebocoran dan peletakan yang betul.
○
●
●
●
●
Melincirkan semua bahagian yang bergerak (Contohhya tangkai tepi, tuil tangan, rantai,
dsb.) dan periksa untuk pergerakannya.
○
●
●
●
●
Periksa bahawa skru dan nat dalam keadaan yang ketat.
○
●
●
●
●
○
Selang sekali
●
Selang berkala
96
PENALAAN CASIS 11
11.1
Betulkan kedudukan spring termampat dan spring topang
Amaran
Risiko kemalangan
banyak.
–
Perubahan penalaan casis boleh mengubah keadaan menunggang dengan
Tunggang dengan perlahan selepas perubahan, untuk menganggarkan keadaan menunggang.
Maklumat
Kedudukan spring termampat menentukan lokasi keluar untuk proses spring di spring topang.
Spring topang yang diselaraskan secara optimum bersesuaian dengan berat penunggang, bagasi dan
pembonceng, dengan itu memastikan keseimbangan ideal antara cara pergerakan dan kestabilan.
–
Selaraskan kedudukan spring termampat dengan memusing
cincin penyelaras
dengan kunci Inggris daripada kotak
alat kenderaan.
1
Panduan
Tegangan awal spring
E01170-10
Standard
3 klik
Muatan penuh
6 klik
Kunci Inggris spring topang (90529077000)
Sambungan untuk kunci Inggris (90129099025)
97
11 PENALAAN CASIS
Maklumat
Kedudukan spring termampat boleh diselaraskan
kepada 10 kedudukan yang berbeza.
11.2
Selaraskan tuli suis
Maklumat
Penetapan untuk tuil anjakan adalah terhad.
98
PENALAAN CASIS 11
–
Longgarkan nat
–
Selaraskan tuli suis dengan memutarkan rod berulir
1.
2.
Panduan
Kawasan penyelarasan
rod berulir
A
110 … 122 mm
Maklumat
Penyelarasan harus dibuat secara seimbang pada
kedua-dua sisi.
Sekurang-kurangnya 5 rod berulir harus diskru ke
dalam penyimpan.
–
Periksa sudut penyelarasan
B.
Panduan
Sudut penyelarasan
suis sisihan tuli suis
–
S00667-10
Ketatkan nat
B rod
90°
1.
Maklumat
Kedudukan rod berulir harus berada di tengah uliran
nat dan dilaraskan sama, untuk menjamin pergerakan
yang bebas pada bearing.
–
Periksa tuli suis untuk fungsi dan ruang.
99
12 KERJA SERVIS CASIS
12.1
Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
–
Pasang rakaman untuk alat mengangkat.
–
Tukar penyesuai di belakang alat mengangkat.
Penyesuai penerima (61029955244)
Alat mengangkat tayar belakang (69329955000)
–
Letakkan motosikal secara menegak, laraskan penyesuai
pengangkat ke pengayun dan adapter dan angkat motosikal.
402346-01
12.2
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
100
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Pastikan motosikal tidak jatuh.
–
Buka kelengkapan angkat di belakang dan letakkan motosikal
dengan tangkai tepi
.
–
Buka set sesendal.
1
402029-10
12.3
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
101
12 KERJA SERVIS CASIS
Syarat-syarat
– Tanggalkan penutup perlindungan
1.
E01171-10
–
Gerakkan hendal ke kedudukan menegak. Letakkan peranti
mengangkat.
Bolt penahan (69329965030)
Alat mengangkat tayar depan besar (69329965100)
Maklumat
Sentiasa angkat motosikal di belakang dulu.
402345-01
102
–
Angkat motosikal di bahagian depan.
KERJA SERVIS CASIS 12
12.4
Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
Kerja utama
– Pastikan motosikal tidak jatuh.
–
Jek dihadapan dikeluarkan.
402777-01
103
12 KERJA SERVIS CASIS
–
Pasangkan penutup
1.
E01171-10
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
12.5
Bersihkan pelindung habuk bagi kaki cabang
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
–
104
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. (
S. 101)
KERJA SERVIS CASIS 12
Kerja utama
– Tolak penutup pelindung
ke bawah.
–
Tolak pelindung habuk
bawah.
1 di kedua-dua belah kaki cabang
2 di kedua-dua belah kaki cabang ke
Maklumat
Pelindung habuk sepatutnya melindungi tiub kemudi
cabang daripada habuk atau kotoran kasar. Lama
kelamaan, kotoran boleh berada di belakang pelindung
habuk. Jika kotoran ini tidak dibuang, gelang kedap
minyak yang berada di belakangnya boleh menjadi
tidak kedap.
E01190-10
Amaran
Risiko kemalangan Minyak atau gris pada plat brek
mengurangkan kesan brek.
–
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada
minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika
perlu.
Bersihkan dan minyakkan pelindung habuk dan tiub kemudi
cabang di kedua-dua belah kaki cbang.
105
12 KERJA SERVIS CASIS
Semburan minyak universal (
S. 236)
–
Tekan kembali pelindung habuk
di kedua-dua belah kaki
cabang dalam posisi pemasangan.
–
Bersihkan minyak yang melimpah keluar.
–
Tolak penutup pelindung
ke atas.
2
1 di kedua-dua belah kaki cabang
Kerja penutup
– Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. (
–
12.6
Alihkan tempat duduk penumpang
H01991-10
106
S. 103)
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
–
Masukkan kunci ke dalam kunci tempat duduk
ikut arah jam.
–
Angkat tempat duduk dibelakang, tarik ke belakang dan keluarkan kearah atas.
–
Tarik kunci keluar daripada kunci tempat duduk.
1 dan pusing
KERJA SERVIS CASIS 12
12.7
Pemasangan tempat duduk penumpang
–
Sangkutkan cangkuk
pada kerusi penumpang di kerangka
kerusi
pada julur, bahagian belakang ditekan dan pada
masa yang sama ditolak ke hadapan.
1
2
–
Tekan kerusi penumpang dan pastikan ia terklip ke tempatnya.
Amaran
Risiko kemalangan Kerusi itu boleh tercabut keluar
dari pemegang jika tidak dipasang dengan betul.
H01992-01
–
–
12.8
Selepas memasang, pastikan tempat duduk
dikunci dengan betul dan tidak boleh diangkat.
Sila pastikan kerusi penumpang dipasang dengan betul.
Buka tempat duduk penunggang
Kerja awal
– Alihkan tempat duduk penumpang. (
S. 106)
107
12 KERJA SERVIS CASIS
Kerja utama
– Tanggalkan skru
–
E01181-10
108
1.
Angkat tempat duduk penunggang di belakang, tarik ke arah
belakang dan buka ke atas.
KERJA SERVIS CASIS 12
12.9
Pasang tempat duduk penunggang
Kerja utama
– Gantung tempat duduk penunggang dalam kawasan
turunkan belakang.
–
Pasang dan ketatkan skru
A dan
1.
Panduan
Skru tempat duduk
–
M6
10 Nm
Akhir sekali, periksa sama ada tempat duduk penunggang
dipasang dengan betul.
E01182-10
Kerja penutup
– Pemasangan tempat duduk penumpang. (
S. 107)
109
12 KERJA SERVIS CASIS
12.10
Periksa kekotoran rantai
–
Periksa rantai untuk kekotoran yang kasar.
»
Jika rantai sangat kotor:
–
Bersihkan rantai. (
S. 110)
400678-01
12.11
Bersihkan rantai
Amaran
Risiko kemalangan
–
Bahan gelincir pada roda menggurangkan cengkaman pada tanah.
Tanggalkan bahan gelincir dari roda dengan bahan pencuci yang sesuai.
Amaran
Risiko kemalangan
110
Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.
KERJA SERVIS CASIS 12
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Sebahagian besar jangka hayat rantai bergantung kepada penjagaan.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
Kerja utama
– Bersihkan rantai dengan kerap.
–
Basuh kotoran kasar dengan semburan air yang lembut.
–
Buang lebihan pelincir yang telah digunakan dengan bahan
pencuci rantai.
Bahan pembersih rantai (
–
400725-01
S. 235)
Selepas dikeringkan, semburkan semburan rantai.
Semburan rantai Street (
S. 236)
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
111
12 KERJA SERVIS CASIS
12.12
Periksa ketegangan rantai
Amaran
Risiko kemalangan Ketegangan rantai yang salah merosakkan bahagian binaan dan boleh menyebabkan kemalangan.
Jika rantai diketatkan dengan terlalu ketat, rantai, pinan rantai, roda rantai dan juga kedudukan gear
dan kedudukan roda belakang haus dengan lagi cepat. Sesetengah bahagian binaan boleh retak atau
pecah jika terlampau dibebankan.
Jika rantai terlalu longgar, rantai mungkin jatuh daripada pinan rantai atau daripada roda rantai. Ini
akan menjadikan roda belakang tersekat atau enjin akan rosak.
–
Periksa ketegangan rantai dengan kerap.
–
Pastikan ketegangan rantai adalah seperti spesifikasi.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
112
KERJA SERVIS CASIS 12
Kerja utama
– Tukar gear ke posisi melahu.
–
Pada kawasan selepas rantai gelongsor, tolak rantai ke atas
ke arah pangsi ayun dan periksa ketegangan rantai
.
A
Maklumat
Sementara itu, bahagian atas rantai
mesti tegang.
Rantai tidak selalunya haus secara sama rata, ulangi
pengukuran pada titik yang berbeza pada rantai.
B
Tegangan rantai
»
Jika ketegangan rantai tidak sama dengan nilai yang
diberi:
–
–
5 … 7 mm
Menyelaraskan ketegangan rantai. (
S. 114)
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
B00731-10
113
12 KERJA SERVIS CASIS
12.13
Menyelaraskan ketegangan rantai
Amaran
Risiko kemalangan Ketegangan rantai yang salah merosakkan bahagian binaan dan boleh menyebabkan kemalangan.
Jika rantai diketatkan dengan terlalu ketat, rantai, pinan rantai, roda rantai dan juga kedudukan gear
dan kedudukan roda belakang haus dengan lagi cepat. Sesetengah bahagian binaan boleh retak atau
pecah jika terlampau dibebankan.
Jika rantai terlalu longgar, rantai mungkin jatuh daripada pinan rantai atau daripada roda rantai. Ini
akan menjadikan roda belakang tersekat atau enjin akan rosak.
–
Periksa ketegangan rantai dengan kerap.
–
Pastikan ketegangan rantai adalah seperti spesifikasi.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
–
114
Periksa ketegangan rantai. (
S. 112)
KERJA SERVIS CASIS 12
Kerja utama
– Longgarkan nat
–
–
1.
Longgarkan nat 2.
Menyelaraskan ketegangan rantai dengan memusing skru
penyelaras
ke kiri dan kanan.
3
Panduan
Tegangan rantai
5 … 7 mm
Pusing skru penyelaras
ke kiri dan kanan, sehingga
tanda di kiri dan kanan penyelaras skru
berada di kedudukan yang sama seperti tanda rujukan
. Melaluinya,
sudut roda belakang boleh dibetulkan.
3
4
A
Maklumat
Selain itu bahagian atas rantai mesti ditegangkan.
Rantai kadangkala tidak haus dengan sekata, maka
ulangi pemeriksaan rantai pada kedudukan yang berbeza.
S00668-10
–
Ketatkan nat
–
Pastikan kedudukan penegang rantai
pelaras
.
2.
4 berada di atas skru
3
–
Ketatkan nat
1.
115
12 KERJA SERVIS CASIS
Panduan
Nat gandar pelepas
cepat
M14X1.5
90 Nm
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
12.14
Periksa rantai, roda rantai dan pinan rantai
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
Kerja utama
– Periksa kehausan pada roda rantai dan pinan rantai.
»
Jika roda rantai atau pinan rantai rosak:
–
Tukar set pemacu.
Maklumat
Pinan rantai, roda rantai dan rantai hanya
boleh ditukar semua sekali.
100132-10
116
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Tukar gear ke posisi melahu.
–
Tarik pada bahagian bawah rantai dengan berat
diberikan.
A yang
Panduan
Pengukuran berat kehausan
rantai
–
15 kg
Ukur jarak
daripada gegancu rantai 20 pada bahagian
bawah rantai.
B
Maklumat
Rantai tidak selalunya haus secara sama rata, ulangi
pengukuran pada titik yang berbeza pada rantai.
Jarak maksimum
untuk
20 gegancu rantai pada
kedudukan rantai yang terpanjang
B
401288-10
»
Jika jarak
–
301.6 mm
B lebih besar daripada ukuran yang diberi:
Tukar set pemacu.
117
12 KERJA SERVIS CASIS
Maklumat
Apabila memasang rantai baru, roda rantai dan
pemacu rantai juga harus ditukar.
Rantai baharu haus dengan lebih cepat dengan
roda rantai atau pemacu rantai yang rosak.
118
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Periksa pelindung gelincir rantai untuk melihat keadaannya.
»
Jika pelindung gelincir rantai di kawasan
atas skru
boleh dilihat:
C daripada
1
–
–
Tukar pelindung rantai.
Periksa kedudukan pelindung gelincir rantai.
E01172-10
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
119
12 KERJA SERVIS CASIS
12.15
Tanggalkan spoiler
–
Tanggalkan
1 skru-skru.
–
Tanggalkan
2 skru-skru.
–
Alihkan spoiler.
B00770-10
B00771-10
120
KERJA SERVIS CASIS 12
12.16
Pasang spoiler
–
Tetapkan kedudukan spoiler. Pasangkan skru
jangan ketatkan.
–
Pasangkan skru-skru
1 tetapi
B00770-10
2 dan ketatkan.
Panduan
Skru spoiler
–
Ketatkan skru-skru
M6
9 Nm
M6
9 Nm
1.
Panduan
Skru spoiler
B00771-10
121
12 KERJA SERVIS CASIS
12.17
Keluarkan dapra hadapan
–
Tanggalkan skru
–
Keluarkan dapra di bahagian hadapan dan tanggalkan penutup fork
.
1.
2
E01195-11
12.18
Pasang dapra hadapan
–
–
Letakkan pelindung fork
1 dan dapra di bahagian hadapan.
Pasang dan ketatkan skru 2.
Panduan
Skru dapra hadapan
E01195-10
122
M6
11 Nm
SISTEM BREK 13
13.1
Periksa plat brek
Amaran
Risiko kemalangan
–
Plat brek yang haus mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa plat brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
–
Periksa kekuatan plat brek depan dan belakang, pada beberapa tempat pada plat brek, untuk ukuran
.
A
Maklumat
Melalui kehausan, ketebalan plat brek di kawasan permukaan unit
untuk pelapis brek berkurangan.
1
Cakera brek - had kehausan
400480-10
»
–
hadapan
4.5 mm
belakang
3.6 mm
Jika ketebalan plat brek kurang daripada nilai yang ditentukan.
–
Tukar cakera brek untuk brek roda depan.
–
Tukar cakera brek untuk brek roda belakang.
Periksa kerosakan, keretakan dan kecacatan plat brek
hadapan dan belakang.
123
13 SISTEM BREK
»
13.2
Jika plat brek ada kerosakan, keretakan atau pengubahan
bentuk:
–
Tukar cakera brek untuk brek roda depan.
–
Tukar cakera brek untuk brek roda belakang.
Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
–
124
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
SISTEM BREK 13
–
Bawa bekas pengimbang brek yang dipasang pada hendal ke
posisi mendatar.
–
Periksa paras cecair brek pada jarum penunjuk
»
1.
Sekiranya paras cecair brek turun di bawah tanda MIN:
–
Isi semula cecair brek untuk brek roda depan.
( S. 125)
C00200-10
13.3
Isi semula cecair brek untuk brek roda depan
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
125
13 SISTEM BREK
Amaran
Kerengsaan kulit
Cecair brek menyebabkan kerengsaan kulit.
–
Simpan cecair brek di luar capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Jangan biarkan cecair brek pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair brek ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair brek masuk ke dalam mata.
–
Tukar baju, jika cecair brek sampai baju.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
126
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
SISTEM BREK 13
Maklumat
Jangan sesekali menggunakan cecair brek DOT 5. Ia terdiri daripada minyak silikon dan diwarnakan
ungu. Gasket dan paip brek tidak direkabentuk untuk cecair brek DOT 5.
Jangan sentuhkan cecair brek dengan bahagian yang dicat, kerana cecair brek mengakis cat.
Gunakan hanya cecair brek yang bersih dari bekas yang bertutup rapat.
Kerja awal
– Periksa pad brek pada brek roda hadapan. (
S. 128)
Kerja utama
– Bawa bekas pengimbang brek yang dipasang pada hendal
dalam posisi mendatar.
–
–
–
Tanggalkan skru
1.
Buka penutup 2 dengan diafragma 3.
Isi minyak brek sehingga penanda A.
Panduan
Ukuran
C00201-10
A
Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
S. 231)
Letakkan penutup dengan diafragma. Pasang dan ketatkan
skru.
127
13 SISTEM BREK
Maklumat
Cuci cecair brek yang mengalir keluar atau tumpah
segera dengan air.
13.4
Periksa pad brek pada brek roda hadapan
Amaran
Risiko kemalangan
–
Alas brek yang haus mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa alas brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
Jika pelapis brek ditukar terlalu lambat, rod cakera brek dikisar pada plat brek. Seterusnya, kesan brek
akan sangat berkurang dan plat brek akan rosak.
–
128
Periksa pelapis brek dengan kerap.
SISTEM BREK 13
–
Periksa pad brek untuk ketebalan pelapik brek
Ketebalan pelapik brek minimum
A minimum.
≥ 1 mm
A
»
Jika ketebalan pelapik brek minimum kurang:
–
–
Periksa pelapik brek untuk kerosakan dan retakan.
»
B00739-10
13.5
Tukar pad brek untuk brek roda hadapan.
Jika terdapat kerosakan atau retak:
–
Tukar pad brek untuk brek roda hadapan.
Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
129
13 SISTEM BREK
–
Letakkan kenderaan secara menegak.
–
Periksa paras cecair brek pada bekas pengimbang brek.
»
Jika paras cecair telah sampai penanda MIN
–
1:
Isi semula cecair brek untuk brek roda belakang.
( S. 130)
C00202-10
13.6
Isi semula cecair brek untuk brek roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
130
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
SISTEM BREK 13
Amaran
Kerengsaan kulit
Cecair brek menyebabkan kerengsaan kulit.
–
Simpan cecair brek di luar capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Jangan biarkan cecair brek pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair brek ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair brek masuk ke dalam mata.
–
Tukar baju, jika cecair brek sampai baju.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
131
13 SISTEM BREK
Maklumat
Jangan sesekali menggunakan cecair brek DOT 5. Ia terdiri daripada minyak silikon dan diwarnakan
ungu. Gasket dan paip brek tidak direkabentuk untuk cecair brek DOT 5.
Jangan sentuhkan cecair brek dengan bahagian yang dicat, kerana cecair brek mengakis cat.
Gunakan hanya cecair brek yang bersih dari bekas yang bertutup rapat.
Kerja awal
– Periksa pad brek pada brek roda belakang. (
S. 134)
Kerja utama
Syarat-syarat
Penutup skru dilindungi.
–
H01142-10
132
Tanggalkan skru
1 dan buka perlindungan penutup skru.
SISTEM BREK 13
–
Letakkan kenderaan secara menegak.
–
Tanggalkan penutup skru
–
2 dengan diafragma 3.
Isi cecair brek sehingga ke tanda A.
Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1 (
–
S. 231)
Pasang penutup skru dengan diafragma.
Maklumat
Cuci cecair brek yang mengalir keluar atau tumpah
segera dengan air.
C00203-11
Syarat-syarat
Penutup skru dilindungi.
–
Letakkan perlindungan penutup skru, pasang dan
ketatkan skru
.
1
Panduan
Skru perlindungan
penutup bekas aras
brek roda belakang
M5
7 Nm
H01142-10
133
13 SISTEM BREK
13.7
Periksa pad brek pada brek roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
–
Alas brek yang haus mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa alas brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
Jika pelapis brek ditukar terlalu lambat, rod cakera brek dikisar pada plat brek. Seterusnya, kesan brek
akan sangat berkurang dan plat brek akan rosak.
–
Periksa pelapis brek dengan kerap.
–
Periksa pad brek untuk ketebalan pelapik brek
Ketebalan pelapik brek minimum
A minimum.
≥ 1 mm
A
»
Jika ketebalan pelapik brek minimum kurang:
–
–
»
M00006-10
134
Tukar pad brek untuk brek roda belakang.
Periksa pelapik brek untuk kerosakan dan retakan.
Jika terdapat kerosakan atau retak:
–
Tukar pad brek untuk brek roda belakang.
SISTEM BREK 13
13.8
Periksa gerak bebas pada tuil brek kaki
Amaran
Risiko kemalangan
Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.
Jika tiada jarak kosong pada tuil brek kaki, tekanan akan terbina di dalam sistem brek pada brek roda
belakang.
–
Tetapkan jarak kosong pada tuil brek kaki seperti yang dinyatakan.
135
13 SISTEM BREK
–
Keluarkan
–
Gerakkan tuil brek kaki ke kedua-dua arah di antara hujung
dan sistem omboh silinder brek kaki dan periksa
gerak
bebas.
1 spring.
A
Panduan
Gerak bebas pada tuil brek
kaki
»
Jika gerak bebas tidak sepadan dengan spesifikasi:
–
–
S00671-10
136
3 … 5 mm
Selaraskan jarak kosong untuk tuli brek kaki.
( S. 137)
Masukkan
1 spring.
SISTEM BREK 13
13.9
Selaraskan jarak kosong untuk tuli brek kaki
Amaran
Risiko kemalangan
Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.
Jika tiada jarak kosong pada tuil brek kaki, tekanan akan terbina di dalam sistem brek pada brek roda
belakang.
–
Tetapkan jarak kosong pada tuil brek kaki seperti yang dinyatakan.
137
13 SISTEM BREK
–
–
Buka spring
1.
Longgarkan nat 2 dan selaraskan dengan skru 3 jarak
kosong yang dispesifikasikan A .
Panduan
Gerak bebas pada tuil brek
kaki
3 … 5 mm
Maklumat
Kawasan penyelarasan dihadkan.
–
–
S00672-10
138
Kapit skru
3 dan ketatkan nat 2 .
Gantung spring 1 .
RODA, TAYAR 14
14.1
Keluarkan roda depan
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
–
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. (
S. 101)
Kerja utama
– Skru
dilonggarkan beberapa pusingan.
1
–
Longgarkan skru
–
Tekan pada skru
–
2.
1 untuk menolak gandar melalui garfu.
Tanggalkan skru 1.
Amaran
Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
B00743-10
–
–
Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak
rosak.
Tahan roda depan dan tarik keluar syaf. Keluarkan roda
depan daripada cabang.
139
14 RODA, TAYAR
Maklumat
Jangan dayakan tuil brek tangan semasa membuka
roda depan.
14.2
Pasang roda depan
Amaran
Risiko kemalangan
140
Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.
RODA, TAYAR 14
Kerja utama
– Tanggalkan sesendal penjarak.
–
Periksa galas roda untuk kerosakan dan kehausan.
»
Jika galas roda rosak atau haus:
–
–
Tukar galas roda hadapan.
Bersihkan dan lincirkan pengedap minyak
untuk sesendal penjarak.
Gris hayat panjang (
1 dan ulir A
S. 235)
–
Pasang sesendal penjarak.
–
Bersihkan skru
–
Griskan sedikit syaf.
2 dan aci.
Gris hayat panjang (
S. 235)
–
Angkat dan letak roda depan ke cabang dan pasang aci.
–
Pasang dan ketatkan skru
Pad brek telah diletakkan dengan betul.
2.
Panduan
B00744-10
Skru gandar soket
hadapan
M8
26 Nm
–
Dayakan tuil brek tangan beberapa kali sehingga pad brek
berada pada cakera brek dan terdapatnya titik tekanan.
–
Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. (
S. 103)
141
14 RODA, TAYAR
–
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
–
Gerakkan brek roda depan dan pesongkan fork beberapa kali
dengan kuat.
Kaki cabang dilaraskan.
–
Ketatkan skru
3.
Panduan
Skru stub sepit
udang
M8
15 Nm
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
14.3
Keluarkan roda belakang
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
142
RODA, TAYAR 14
Kerja utama
– Tanggalkan nat
–
–
1 dan plat.
Keluarkan penegang rantai 2.
Pegang roda belakang dan tarik keluar aci
dan penyelaras rantai
.
3 dengan plat
2
–
Tolak roda belakang sejauh mungkin ke hadapan dan ambil
rantai dari roda rantai.
Amaran
Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
–
–
S00673-10
Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak
rosak.
Tarik roda belakang ke belakang dan ambil keluar dari lengan
ayun.
Maklumat
Jangan tekan tuil brek kaki jika roda belakang tidak
dipasang.
143
14 RODA, TAYAR
14.4
Pasang roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.
Amaran
Risiko kemalangan Selepas tayar belakang dipasang, brek akan tidak berkesan pada brek roda belakang pada mulanya.
–
Tekan brek kaki beberapa kali sebelum permulaan perjalanan, sehingga titik tekanan yang stabil
dapat dirasa.
Kerja utama
– Periksa getah perendam hab roda belakang.
144
(
S. 147)
RODA, TAYAR 14
–
Tanggalkan sesendal penjarak.
–
Periksa galas roda untuk kerosakan dan kehausan.
»
Jika galas roda rosak atau haus:
–
–
Tukar galas roda belakang.
Bersihkan dan lincirkan pengedap minyak
untuk sesendal penjarak.
Gris hayat panjang (
S00676-10
1 dan ulir A
S. 235)
–
Pasang sesendal penjarak.
–
Bersihkan dan griskan ulir aci gandar dan nat.
Gris hayat panjang (
–
S. 235)
Bersihkan aci dan griskannya sedikit.
Gris hayat panjang (
S. 235)
–
Bersihkan titik hubungan pada angkup brek dan lengan ayun.
–
Pasangkan getah peredam dan gegancu rantai pada roda
belakang.
–
Letakkan roda belakang.
–
Tolak roda belakang sejauh mungkin ke arah hadapan dan
letakkan di atas roda rantai.
Pad brek telah diletakkan dengan betul.
145
14 RODA, TAYAR
–
Tarik roda belakang ke belakang dan pasang aci
plat dan penyelaras rantai
.
3 dengan
4
Panduan
Pasang penyelaras rantai
sama.
4 kiri dan kanan di tempat yang
–
Pasang nat
–
Pastikan bahawa penyelaras rantai terletak atas skru dan
ketatkan nat
.
2 dan plat.
2
Panduan
Untuk roda belakang diselaraskan dengan betul, tanda
pada penegang rantai di sebelah kiri dan kanan mestilah
berada di kedudukan yang sama dengan tanda rujukan
B.
Nat gandar pelepas
cepat
M14X1.5
90 Nm
S00673-11
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
–
146
Periksa ketegangan rantai. (
S. 112)
RODA, TAYAR 14
14.5
Periksa getah perendam hab roda belakang
Maklumat
Kuasa enjin dihantar dari roda rantai melalui 6 getah peredam ke roda belakang. Ia akan lelas semasa
pengendalian. Jika getah peredam tidak diganti dalam masa yang sepatutnya, pengangkut roda rantai
dan hab belakang akan rosak.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
–
Keluarkan roda belakang.
Kerja utama
– Periksa galas
»
S00677-10
1.
Tukar galas roda belakang.
Periksa getah peredam
dan kehausan.
»
S. 142)
Jika bearing rosak atau haus:
–
–
(
2 hab belakang.untuk kerosakan
Jika getah peredam hab belakang rosak atau telah haus:
–
Ganti semua getah peredam hab belakang.
147
14 RODA, TAYAR
–
Letak roda belakang dengan roda rantai ke atas di atas satu
meja kerja dan masukkan hab ke aci.
–
Untuk memeriksa celah
pusingkan rantai roda.
A, tahan roda belakang dan cuba
Maklumat
Jarak paksi akan diukur dari roda rantai ke luar.
Jarak ruangan getah penyerap roda belakang
S00678-10
»
Jika jarak paksi
–
A lebih besar daripada nilai yang diberi:
Ganti semua getah peredam hab belakang.
Kerja penutup
– Pasang roda belakang.
148
≤ 5 mm
(
S. 144)
–
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
–
Periksa ketegangan rantai. (
S. 112)
RODA, TAYAR 14
14.6
Periksa keadaan tayar
Amaran
Risiko kemalangan
–
Jika satu tayar pancit semasa perjalanan, kenderaan akan hilang kawalan.
Pastikan bahawa tayar yang rosak atau botak harus ditukar dengan segera. (Bengkel KTM yang
dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko jatuh
ngang.
Profil tayar yang berbeza pada roda depan dan belakang mempengaruhi keadaan menu-
Profil tayar yang berbeza boleh menjadikan kawalan untuk kenderaan lebih susah.
–
Pastikan bahawa tayar untuk roda depan dan belakang mempunyai corak profil yang serupa.
Amaran
Risiko kemalangan
menunggang.
–
Tayar dan roda yang tidak diluluskan dan tidak disyorkan mempengaruhi keadaan
Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kelajuan yang betul yang diluluskan dan disyorkan
oleh KTM.
Maklumat
Jenis tayar, keadaan tayar dan tekanan tayar mempengaruhi situasi penunggangan motosikal.
Tayar yang botak mengakibatkan keadaan menunggang yang tidak selamat pada permukaan yang
basah.
149
14 RODA, TAYAR
–
Periksa roda depan dan belakang untuk potongan, benda
yang dilanggar dan kerosakan lain.
»
Jika ada potongan tayar, benda yang dilanggar atau kerosakan lain:
–
–
Tukar tayar.
Periksa kedalaman benang.
Maklumat
Patuhi kedalaman tapak minimum yang sah di sisi
undang-undang.
400602-10
Dalam tapak minimum
»
JIka kedalaman benang minimum tidak dicapai:
–
–
H01144-10
150
≥ 2 mm
Tukar tayar.
Periksa umur tayar.
RODA, TAYAR 14
Maklumat
Tarikh pembuatan tayar biasanya terletak di label tayar
dan akan ditanda dengan empat nombor terakhir untuk
DOT label. Kedua-dua nombor pertama merujuk
kepada minggu pembuatan dan kedua-dua nombor
terakhir merujuk kepada tahun pembuatan.
KTM mengesyorkan satu penukaran tayar selewatlewatnya selepas 5 tahun, tidak bergantung kepada
kehausan sebenar.
»
Jika tayar lebih tua daripada 5 tahun:
–
14.7
Tukar tayar.
Periksa tekanan tayar
Maklumat
Tekanan tayar terlalu rendah akan menyebabkan kehausan tidak sekata dan pemanasan melampau
tayar.
Tekanan tayar yang betul memberi keselesaan tunggangan yang optimum dan jangka hayat maksimum
tayar.
151
14 RODA, TAYAR
–
Tanggalkan tukup udara.
–
Periksa tekanan tayar semasa tayar sejuk.
Tekanan tayar solo
hadapan
2.0 bar
belakang
2.0 bar
Tekanan tayar dengan penumpang / beban penuh
400695-01
»
152
2.0 bar
belakang
2.2 bar
Jika tekanan tayar tidak mengikut spesifikasi:
–
–
hadapan
Betulkan tekanan tayar.
Pasang tukup udara.
ELEKTRIK 15
15.1
Keluarkan bateri 12 V
Amaran
Risiko kecederaan
Asid bateri dan gas bateri menyebabkan pengakisan teruk.
–
Jauhkan bateri 12 V dari capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Elakkan sentuhan dengan asid bateri dan gas bateri.
–
Jauhkan bateri 12 V daripada percikan api atau pembakaran terbuka.
–
Caj bateri 12 V hanya di dalam ruang dengan pengudaraan yang baik.
–
Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas serta-merta tempat berkenaan dengan air yang banyak.
–
Bilas mata dengan air sekurang-kurangnya selama 15 minit dan hubungi doktor dengan segera, jika
asid bateri atau gas bateri memasuki mata.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
–
Alihkan tempat duduk penumpang. (
–
Buka tempat duduk penunggang. (
S. 106)
S. 107)
153
15 ELEKTRIK
Kerja utama
– Tarik semula penutup kutub negatif
–
Pisahkan kabel negatif
–
Tarik balik penutup kutub positif
–
Cabut kabel positif
1.
2 daripada bateri 12 V.
E01173-10
3.
–
4 dari bateri 12 V.
Gantung getah pemegang 5.
–
Tanggalkan bateri 12 V daripada ruang bateri.
Maklumat
E01174-10
154
Jangan sesekali gunakan motosikal dengan bateri
12 V kosong atau tanpa bateri 12 V. Bahagian elektrik
dan kelengkapan keselamatan mungkin akan rosak.
Motosikal tidak lagai selamat untuk digunakan.
ELEKTRIK 15
15.2
Pasang bateri 12 V
Kerja utama
– Posisikan bateri 12 V di dalam ruang bateri.
Panduan
Kutub bateri mesti menghala ke atas.
Bateri 12 V (ETZ-9-BS) (
E01174-11
–
Gantung getah pemegang
–
Letakkan wayar positif
–
–
–
S. 221)
1.
2, pasang dan ketatkan skru.
Letakkan penutup kutub positif 3.
Letakkan wayar negatif 4, pasang dan ketatkan skru.
Letakkan penutup kutub negatif 5.
E01173-11
Kerja penutup
– Pasang tempat duduk penunggang. (
–
S. 109)
Pemasangan tempat duduk penumpang. (
S. 107)
155
15 ELEKTRIK
–
15.3
Tetapkan masa. (
S. 68)
Cas bateri 12 V
Amaran
Risiko kecederaan
Asid bateri dan gas bateri menyebabkan pengakisan teruk.
–
Jauhkan bateri 12 V dari capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Elakkan sentuhan dengan asid bateri dan gas bateri.
–
Jauhkan bateri 12 V daripada percikan api atau pembakaran terbuka.
–
Caj bateri 12 V hanya di dalam ruang dengan pengudaraan yang baik.
–
Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas serta-merta tempat berkenaan dengan air yang banyak.
–
Bilas mata dengan air sekurang-kurangnya selama 15 minit dan hubungi doktor dengan segera, jika
asid bateri atau gas bateri memasuki mata.
Pemberitahuan
Bahaya persekitaran
156
Bateri 12 V mengandungi bahan yang membahayakan persekitaran.
–
Jangan buang bateri 12 V ke dalam sampah rumah.
–
Hantar bateri 12 V ke tempat pengumpulan bagi bateri lama.
ELEKTRIK 15
Maklumat
Juga apabila bateri 12 V tidak dibebankan, ia akan kehilangan cas setiap hari.
Sangat penting untuk jangka hayat bateri 12 V adalah keadaan pengecasan dan jenis cas.
Pengecasan cepat dengan arus mengecas yang tinggi memberi kesan negatif kepada jangka hidup
bateri.
Jika arus mengecas, voltan mengecas atau masa mengecas dilebihi, elektrolit dilepaskan melalui injap
keselamatan. Dengan itu bateri 12 V akan kehilangan kapasiti.
Apabila bateri 12 V dihidupkan kosong, bateri 12 V akan dicas serta-merta.
Jika peranti berada dalam keadaan tidak bercaj untuk jangka masa yang panjang, pelepasan mendalam
dan sulfat akan berlaku dan bateri 12 V akan rosak.
Bateri 12 V bebas penyelenggaraan. Pemeriksaan paras sulfat tidak diperlukan.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
–
Alihkan tempat duduk penumpang. (
–
Buka tempat duduk penunggang. (
S. 106)
–
Pisahkan kabel negatif daripada bateri 12 V untuk mengelakkan kerosakan pada papan elektronik.
S. 107)
157
15 ELEKTRIK
Kerja utama
– Sambungkan alat cas ke bateri 12 V. Hidupkan alat cas.
Peranti cas bateri (58429074000)
Di samping itu, pengecas ini boleh digunakan untuk menguji voltan litar terbuka, kebolehan permulaan bateri 12 V dan
penjana elektrik. Pengecasan bateri 12 V secara berlebihan
adalah mustahil dengan alat ini.
Maklumat
Jangan sesekali tanggalkan penutup
.
Cas bateri 12 V dengan kapasiti maksimum 10 %,
seperti yang dinyatakan pada perumah bateri
.
1
2
–
Matikan alat pengecas selepas dicas dan pisahkan daripada
bateri 12 V.
Panduan
Arus cas, voltan cas dan masa cas tidak boleh melebihi.
Sentiasa cas bateri 12 V,
apabila motosikal tidak digunakan
M00729-10
3 bulan
–
Letakkan wayar negatif, pasang dan ketatkan skru.
–
Letakkan penutup terminal negatif.
Kerja penutup
– Pasang tempat duduk penunggang. (
–
158
S. 109)
Pemasangan tempat duduk penumpang. (
S. 107)
ELEKTRIK 15
–
15.4
Tetapkan masa. (
S. 68)
Tukar fius untuk pengguna elektrik masing-masing
Maklumat
Kotak fius dengan fius utama dan fius pengguna tenaga yang lain terletak di bawah kerusi penumpang.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
–
Alihkan tempat duduk penumpang. (
Kerja utama
– Buka penutup kotak fius
S. 106)
1.
E01175-10
159
15 ELEKTRIK
–
Keluarkan fius yang rosak.
Panduan
Fius 1 - 30 A - Fius utama
Fius 2 - 15 A - alat gabungan
Fius 3 - 15 A - relay utama, Pam bahan api
Fius 4 - 15 A - gegelung pencucuh, unit penggera
(PILIHAN)
E01176-10
Fius 5 - 15 A - kipas radiator
Fius 6 - 15 A - hon, lampu brek, lampu signal, lampu besar,
lampu malap, lampu kedudukan, lampu belakang, lampu
simbol, plag diagnostik
Fius 7 - tidak digunakan
Fius 8 - 10 A - EFI-alat kawalan
Fius 9 - 10 A - Terminal positif untuk peranti tambahan
(ACC2 hadapan)
Fius SPARE - 10 A/15 A/30 A - Fius ganti
Maklumat
Fius yang rosak mempunyai dawai fius yang
patah
.
A
160
ELEKTRIK 15
Amaran
Risiko kebakaran Fius yang salah akan membebankan sistem elektrik.
–
–
Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang
dinyatakan.
–
Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.
Ganti pelindung gantian dengan saiz yang sesuai.
Kunci keselamatan (75011088010) (
S. 221)
Kunci keselamatan (75011088015) (
S. 221)
Kunci keselamatan (75011088030) (
S. 221)
Tip
Ganti fius gantian baru di dalam kotak fius supaya
boleh didapati jika perlu.
–
Periksa fungsi pengguna elektrik.
–
Tutup penutup kotak fius
1.
Kerja penutup
– Pemasangan tempat duduk penumpang. (
S. 107)
161
15 ELEKTRIK
15.5
Tukar mentol lampu depan
Pemberitahuan
Kerosakan pada pemantul
Kotoran berminyak pada pemantul mengurangkan kecerahan cahaya.
Gris pada omboh gelas mentol melalui haba dan letakkan pada pemantul.
–
Bersihkan dan nyahgriskan mentol sebelum dipasang.
–
Jangan sentuh omboh gelas dengan tangan sahaja.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
Kerja utama
– Tanggalkan rivet pengembangan
601915-10
162
1.
ELEKTRIK 15
–
Tanggalkan skru
–
Angkat lampu sedikit dan pusingkan ke hadapan.
–
Tanggalkan penutup perlindungan
–
Cabut plag
2.
E01177-10
3.
4.
B00760-10
163
15 ELEKTRIK
–
Buka cangkuk rangka
–
Tanggalkan mentol lampu
–
5.
6.
Letakkan lampu depan baru ke dalam penutup lampu depan.
Panduan
Masukkan lampu besar supaya relang penahan termasuk
ke dalam lubang.
Lampu depan (H4 / Soket P43t) (
B00761-10
B00760-10
164
–
Pasangkan cangkuk rangka
–
Pasang palam
–
Pasang penutup pelindung
5.
4.
3.
S. 221)
ELEKTRIK 15
–
Ayunkan skrin lampu depan ke atas.
–
Pasang dan ketatkan skru
2.
Panduan
Skru pelindung
lampu depan
M6
11 Nm
Loctite®243™
E01177-10
–
Rivetkan
–
Periksa fungsi lampu.
1 pada kedua-dua bahagian.
601915-10
165
15 ELEKTRIK
15.6
Tukar mentol lampu kedudukan
Pemberitahuan
Kerosakan pada pemantul
Kotoran berminyak pada pemantul mengurangkan kecerahan cahaya.
Gris pada omboh gelas mentol melalui haba dan letakkan pada pemantul.
–
Bersihkan dan nyahgriskan mentol sebelum dipasang.
–
Jangan sentuh omboh gelas dengan tangan sahaja.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
Kerja utama
– Tanggalkan rivet pengembangan
601915-10
166
1.
ELEKTRIK 15
–
Tanggalkan skru
–
Angkat lampu sedikit dan pusingkan ke hadapan.
–
Tanggalkan skru
2.
R04162-10
–
3.
Tanggalkan penutup 4.
B00762-10
167
15 ELEKTRIK
–
Tarik soket dengan mentol
–
Tanggalkan mentol.
–
Letakkan mentol baharu ke dalam soket.
5 keluar dari perumah.
Lampu kedudukan (W5W / Soket W2,1x9.5d) (
–
B00763-10
168
Masukkan soket dengan mentol
S. 221)
5 ke dalam perumah.
ELEKTRIK 15
–
Letakkan penutup
–
Pasang dan ketatkan skru
4.
3.
B00762-10
–
Ayunkan skrin lampu depan ke atas.
–
Pasang dan ketatkan skru
2.
Panduan
Skru pelindung
lampu depan
M6
11 Nm
Loctite®243™
R04162-10
169
15 ELEKTRIK
–
Rivetkan
–
Periksa fungsi lampu.
1 pada kedua-dua bahagian.
601915-10
15.7
Periksa pelarasan lampu hadapan
–
Letak motosikal di atas kawasan yang mendatar di depan dinding cerah dan tandakan ketinggian tengah lampu depan.
–
Tandakan satu lagi tanda dengan jarak
pertama.
B di bawah tanda
Panduan
Jarak
–
400726-10
Letakkan motosika dalam jarak
dan buka lampu malap.
5 cm
A tegak di depan dinding
Panduan
Jarak
170
B
A
5m
ELEKTRIK 15
–
Sekarang pemandu, mungkin dengan bagasi dan pembonceng, duduk di atas motosikal.
–
Periksa pelarasan lampu hadapan.
Had cerah gelap mesti berada tepat di bawah penanda
dengan penunggang, bagasi dan penumpang, jika ada,
bagi motosikal yang sedia digunakan.
»
Sekiranya had cerah gelap tidak sama dengan tetapan:
–
15.8
Tetapkan jarak pencahayaan lampu depan.
( S. 171)
Tetapkan jarak pencahayaan lampu depan
Kerja utama
– Tanggalkan rivet pengembangan
1.
601915-10
171
15 ELEKTRIK
–
Tanggalkan skru
–
Angkat lampu sedikit dan pusingkan ke hadapan.
–
Laraskan jarak pencahayaan lampu besar dengan pusingan
skru
.
2.
E01177-10
3
Panduan
Sempadan gelap cerah mesti berada di bawah penanda
(rujuk kepada: Penetapan lampu besar) ketika motosikal
digunakan dengan pemandu, bagasi dan penumpang.
Maklumat
B00764-10
172
Pusing mengikut arah jam akan mengurangkan jarak
pencahayaan, pusing mengikut arah lawan jam akan
meningkatkan jarak pencahayaan.
ELEKTRIK 15
–
Ayunkan skrin lampu depan ke atas.
–
Pasang dan ketatkan skru
2.
Panduan
Skru pelindung
lampu depan
M6
11 Nm
Loctite®243™
E01177-10
–
Rivetkan
1 pada kedua-dua bahagian.
601915-10
Kerja penutup
– Periksa pelarasan lampu hadapan. (
S. 170)
173
15 ELEKTRIK
15.9
Plag diagnostik
Plag diagnostik
1 terletak di bawah kerusi penumpang.
H01906-10
15.10
ACC2 hadapan
Tempat pemasangan
– Bekalan kuasa ACC2
lampu depan.
E01188-10
174
1 hadapan berada di belakang skrin
SISTEM PENYEJUKAN 16
16.1
Sistem penyejukan
Pergerakan cecair penyejuk dipacu oleh pam air
di dalam
enjin.
Tekanan yang dihasilkan dalam sistem penyejukan semasa
pemanasan dikawal oleh injap dalam penutup radiator
.
Melalui pengembangan haba, bahagian cecair penyejuk yang
berlebihan akan disalurkan ke bekas pengembangan
. Jika
suhu turun, bahagian ini akan disalur kembali ke sistem penyejuk.
Dengan ini, suhu cecair penyejuk dapat dikurangkan tanpa
mengganggu fungsi.
1
2
3
E01178-10
110 °C
175
16 SISTEM PENYEJUKAN
Penyejukan berlaku disebabkan oleh aliran udara dan kipas radiator
, yang dihidupkan pada suhu tinggi.
Pengurangan kelajuan menyebabkan kesan penyejukan berkurangan. Selain itu, radiator yang kotor juga mengurangkan kesan
penyejukan.
4
Maklumat
Apabila sistem penyejukan terlalu panas, kelajuan enjin
maksimum dihadkan.
401768-10
176
SISTEM PENYEJUKAN 16
16.2
Periksa paras cecair penyejuk
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
177
16 SISTEM PENYEJUKAN
–
Letakkan motosikal di atas permukaan melintang secara
menegak.
–
Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas
1 pengimbang.
Paras cecair penyejuk perlu berada di antara MIN
dan MAX.
»
Jika paras cecair penyejuk tidak sepadan dengan spesifikasi:
–
B00766-10
Betulkan paras cecair penyejuk.
Cecair penyejuk (
–
S. 232)
Tanggalkan penutup penyejuk
penyejuk dalam penyejuk.
2 dan periksa paras cecair
Penyejuk perlu diisi sehingga penuh.
»
Jika paras cecair penyejuk tidak sepadan dengan spesifikasi:
–
Cecair penyejuk (
E01179-10
»
S. 232)
Jika lebih banyak cecair penyejuk perlu diisi semula dari
nilai yang dispesifikasikan:
> 0.20 l
–
178
Betulkan paras cecair penyejuk dan pastikan punca
ianya berkurang.
Isi/lepaskan sistem penyejuk.
(
S. 184)
SISTEM PENYEJUKAN 16
–
16.3
Pasang penutup penyejuk.
Periksa perlindungan beku dan paras cecair penyejuk
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
179
16 SISTEM PENYEJUKAN
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
–
Letakkan motosikal di atas permukaan melintang secara
menegak.
–
Tanggalkan penutup bekas pengimbang
–
Periksa perlindungan beku cecair penyejuk.
1.
−25 … −45 °C
»
Jika perlindungan beku cecair penyejuk tidak sepadan
dengan spesifikasi:
–
B00766-10
–
Betulkan perlindungan beku cecair penyejuk.
Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang.
Paras cecair penyejuk perlu berada di antara MIN
dan MAX.
»
Jika paras cecair penyejuk tidak sepadan dengan spesifikasi:
–
Betulkan paras cecair penyejuk.
Cecair penyejuk (
–
180
S. 232)
Pasangkan penutup bekas pengimbang.
SISTEM PENYEJUKAN 16
–
Tanggalkan penutup
–
Periksa perlindungan beku cecair penyejuk.
2 penyejuk.
−25 … −45 °C
»
Jika perlindungan beku cecair penyejuk tidak sepadan
dengan spesifikasi:
–
–
E01179-10
Betulkan perlindungan beku cecair penyejuk.
Periksa paras cecair penyejuk dalam penyejuk.
Penyejuk perlu diisi sehingga penuh.
»
Jika paras cecair penyejuk tidak sepadan dengan spesifikasi:
–
Betulkan paras cecair penyejuk dan pastikan punca
ianya berkurang.
Cecair penyejuk (
»
Jika lebih banyak cecair penyejuk perlu diisi semula dari
nilai yang dispesifikasikan:
> 0.20 l
–
–
S. 232)
Isi/lepaskan sistem penyejuk.
(
S. 184)
Pasang penutup penyejuk.
181
16 SISTEM PENYEJUKAN
16.4
Tuangkan cecair penyejuk
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
182
SISTEM PENYEJUKAN 16
Kerja awal
– Tanggalkan spoiler. (
S. 120)
Kerja utama
– Letak motosikal dalam keadaan menegak.
B00768-10
–
Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.
–
Tanggalkan skru dengan gelang adang
–
Buka penutup penyejuk.
–
Biarkan cecair penyejuk keluar sepenuhnya.
–
Pasang skru
ketatkan.
1.
1 dengan cincin pengedap yang baru dan
Panduan
Skru kedap lubang
saluran keluar untuk
pam air
M6
10 Nm
183
16 SISTEM PENYEJUKAN
16.5
Isi/lepaskan sistem penyejuk
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Kerja utama
– Buka kunci penyejuk
E01179-11
184
1.
SISTEM PENYEJUKAN 16
–
Buka skru pelepasan
2.
Panduan
3 rev
–
Sandarkan motosikal ke kanan dengan sedikit.
–
Isikan cecair penyejuk, sehingga tiada buih keluar daripada
skru pelepasan dan ketatkan skru pelepasan dengan segera.
Cecair penyejuk (
E01180-10
S. 232)
–
Isi penyejuk dengan cecair penyejuk sepenuhnya. Pasang
kunci penyejuk.
–
Letakkan motosikal pada tangkai tepi.
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Buka enjin dan biarkannya dipanaskan.
185
16 SISTEM PENYEJUKAN
–
Tutup enjin dan biarkannya disejukkan.
–
Selepas disejukkan, periksa paras cecair penyejuk sekali lagi
dalam penyejuk dan isi semula cecair penyejuk jika diperlukan.
–
Buka penutup bekas pengimbang
dan isikan paras cecair
penyejuk sehingga ke penanda MAX.
–
Pasang penutup untuk bekas pengimbang.
3
B00766-11
Kerja penutup
– Pasang spoiler. (
16.6
S. 121)
Tukar cecair penyejuk
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
186
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
SISTEM PENYEJUKAN 16
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Kerja awal
– Tanggalkan spoiler. (
S. 120)
Kerja utama
– Letak motosikal dalam keadaan menegak.
B00768-10
–
Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.
–
Tanggalkan skru dengan gelang adang
–
Buka penutup penyejuk.
–
Biarkan cecair penyejuk keluar sepenuhnya.
–
Pasang skru
ketatkan.
1.
1 dengan cincin pengedap yang baru dan
187
16 SISTEM PENYEJUKAN
Panduan
Skru kedap lubang
saluran keluar untuk
pam air
M6
–
Buka penutup radiator
–
Buka skru pelepasan
10 Nm
2.
E01179-10
3.
Panduan
3 rev
–
Sandarkan motosikal ke kanan dengan sedikit.
–
Isikan cecair penyejuk, sehingga tiada buih keluar daripada
skru pelepasan dan ketatkan skru pelepasan dengan segera.
Cecair penyejuk (
E01180-11
188
S. 232)
–
Isi penyejuk dengan cecair penyejuk sepenuhnya. Pasang
kunci penyejuk.
–
Letakkan motosikal pada topang tepi.
SISTEM PENYEJUKAN 16
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
–
Buka enjin dan biarkannya dipanaskan.
–
Tutup enjin dan biarkannya disejukkan.
–
Selepas disejukkan, periksa paras cecair penyejuk sekali lagi
dalam penyejuk dan isi semula cecair penyejuk jika diperlukan.
–
Buka penutup bekas pengimbang
dan isikan paras cecair
penyejuk sehingga ke penanda MAX.
–
Pasang tudung bekas pengimbang.
4
B00766-12
Kerja penutup
– Pasang spoiler. (
S. 121)
189
17 PENALAAN ENJIN
17.1
Periksa jarak kabel bowden minyak
–
Periksa pemulas minyak untuk pergerakannya.
–
Gerakkan hendal ke kedudukan menegak. Gerakkan sedikit
pemulas minyak ke depan dan belakang dan menentukan
jarak kabel bowden minyak
.
A
Jarak kabel bowden
minyak
3 … 5 mm
A
»
400192-11
Jika jarak kabel bowden minyak tidak sepadan dengan
lalai:
–
Tetapkan jarak kabel bowden minyak.
(
S. 191)
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
190
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Hidupkan enjin dan bergerak dengan kadar putaran melahu.
Gerakkan hendal dwiarah untuk keseluruhan kawasan
kawalan.
PENALAAN ENJIN 17
Kadar putaran keadaan neutral tidak boleh diubah.
»
Jika kadar putaran keadaan neutral berubah:
–
17.2
Periksa kabel bowden minyak.
Tetapkan jarak kabel bowden minyak
–
Gerakkan hendal ke kedudukan menegak.
–
Manset
–
–
1 ditarik semula.
Longgarkan nat pengunci 2.
Laraskan jarak kabel bowden minyak dengan skru
pelaras
.
3
Panduan
Jarak kabel bowden minyak
M00731-10
–
–
3 … 5 mm
Ketatkan nat pengunci
2.
Luncur masukkan manset 1.
191
17 PENALAAN ENJIN
17.3
Periksa jarak tuli pencengkam
Petunjuk
Kerosakan klac
Sekiranya tidak ada ruang pelepasan pada tuas klac, klac akan mula tergelincir.
–
Periksa ruang pelepasan tuas klac sebelum setiap penggunaan motosikal.
–
Laraskan ruang pelepasan tuas klac seperti yang diperlukan.
–
Periksa tuli pencengkam untuk pergerakannya.
–
Bawa bar hendal ke kedudukan tegak.
–
Tarik tuli pencengkam sehingga ke rintangan yang ketara dan
dapatkan jarak tuli pencengkam
.
A
Jarak tuli pencengkam
»
–
1 … 3 mm
Jika jarak tuli pencengkam tidak sama dengan jarak yang
diberi:
–
S00681-10
A
Selaraskan tuli pencengkam.
(
S. 193)
Gerakkan bar hendal dwiarah untuk keseluruhan kawasan
kawalan.
Jarak tuli pencengkam tidak boleh diubah.
»
Jika jarak tuli pencengkam berubah:
–
192
Periksa letakkan dawai pencengkam.
PENALAAN ENJIN 17
17.4
Selaraskan tuli pencengkam
–
Tegakkan kedudukan hendal.
–
Tolak lengan
–
–
1 ke belakang.
Longgarkan nat lawan 2.
Selaraskan jarak tuli pencengkam
ras
.
A dengan skru penyela-
3
Panduan
Jarak tuli pencengkam
–
–
A
1 … 3 mm
Ketatkan nat lawan
2.
Letakkan lengan 1 .
S00683-10
193
18 KERJA SERVIS ENJIN
18.1
Periksa paras minyak enjin
Syarat-syarat
Enjin sedia beroperasi.
Kerja awal
– Letakkan motosikal di atas permukaan melintang secara
menegak.
Kerja utama
– Periksa paras minyak enjin.
Maklumat
Selepas enjin diletakkan, tunggu satu minit sebelum
memulakan pemeriksaan.
Minyak enjin mesti berada antara tanda
S00685-10
»
A dan B.
Apabila minyak enjin berada di bawah tanda A:
–
»
S. 198)
Apabila minyak enjin melebihi tanda
–
194
Isi semula minyak enjin. (
Betulkan paras minyak enjin.
B:
KERJA SERVIS ENJIN 18
18.2
Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak
Amaran
Bahaya lecur
sikal.
Minyak enjin dan minyak gear akan menjadi sangat panas semasa pengendalian moto-
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan sarung tangan perlindungan.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Keluarkan minyak enjin semasa enjin dalam suhu beroperasi biasa.
Kerja awal
– Tanggalkan spoiler. (
–
S. 120)
Letak motosikal di kawasan yang mendatar dengan tangkai
tepi.
195
18 KERJA SERVIS ENJIN
Kerja utama
– Letak bekas yang sesuai di bawah motosikal.
S00684-10
–
Tanggalkan skru saliran minyak
–
Tanggalkan penapis minyak
–
Biarkan minyak enjin dikeluarkan sepenuhnya.
–
Bersihkan skru untuk lepaskan minyak dan penapis
minyak.dengan teliti.
–
Letakkan penapis minyak
dan pasangkan skru saliran
minyak
dengan cincin O dan ketatkan.
1 dengan gegelang O.
2 dengan gegelang O.
2
1
Panduan
Skru saliran minyak
B00775-10
196
M24X1.5
15 Nm
–
Tanggalkan skru
. Keluarkan penutup penapis minyak
dengan gegelang O.
–
Tarik penapis minyak
–
Biarkan minyak enjin dikeluarkan sepenuhnya.
–
Bersihkan bahagian dan permukaan kedap dengan teliti.
3
4
5 daripada penutup penuras minyak.
KERJA SERVIS ENJIN 18
–
Pasangkan penapis minyak
–
Lincirkan gelang O untuk penutup penuras minyak.
Pasangkan penutup penapis minyak
.
5 baharu.
4
–
Pasang dan ketatkan skru
3.
Panduan
Skru penutup penuras minyak
E01198-10
M6
10 Nm
Maklumat
Minyak enjin yang terlalu sedikit atau minyak berkualiti
rendah akan memendekkan jangka hayat enjin.
–
Tanggalkan skru pengisi minyak
isi minyak enjin.
Minyak enjin
Suhu persekitaran: 0
… 50 °C
Minyak enjin
Suhu persekitaran:
−10 … 40 °C
L02203-10
–
1.5 l
6 dengan gegelang O dan
Minyak enjin
(SAE 15W/50)
( S. 233)
Minyak enjin
(SAE 10W/40)
( S. 234)
Pasang dan ketatkan skru pengisi minyak dengan gelang O.
197
18 KERJA SERVIS ENJIN
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Mula enjin dan periksa untuk kebocoran.
Kerja penutup
– Pasang spoiler. (
–
18.3
S. 121)
Periksa paras minyak enjin. (
S. 194)
Isi semula minyak enjin
Maklumat
Minyak enjin terlalu kecil atau minyak berkualiti rendah akan menyebabkan penggunaan enjin pramatang.
198
KERJA SERVIS ENJIN 18
Kerja utama
– Tanggalkan skru pengisian minyak
isi minyak enjin.
1 dengan gelang O dan
Minyak enjin (SAE 15W/50) (
S. 233)
Minyak enjin (SAE 10W/40) (
S. 234)
Maklumat
Untuk mengoptimumkan prestasi minyak enjin, minyak
enjin yang berbeza tidak dinasihatkan untuk dicampur.
Kami mengesyorkan untuk membuat satu penukaran
minyak enjin, jika perlu.
401955-10
–
Pasang skru penuras minyak dengan bebenang-O dan
ketatkan ia.
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Mula enjin dan periksa untuk kebocoran.
199
18 KERJA SERVIS ENJIN
Kerja penutup
– Periksa paras minyak enjin. (
200
S. 194)
CUCI, PENJAGAAN 19
19.1
Bersihkan motosikal
Pemberitahuan
Kerosakan bahan
atau hancur.
Bagi penggunaan pembersih bertekanan tinggi yang salah, bahagian boleh menjadi rosak
Air akan memasuki bahagian elektrik, soket, kabel bowden, galas dsb. melalui tekanan air yang tinggi.
Tekanan yang terlalu tinggi menyebabkan gangguan dan memusnahkan bahagian.
–
Jangan halakan pancaran air terus kepada bahagian elektrik, soket, kabel bowden atau galas.
–
Kekalkan jarak minimum di antara nozel pembersih bertekanan tinggi dan bahagian.
Jarak minimum
60 cm
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Bersihkan motosikal secara berkala untuk mengekalkan nilai dan jangka hayat yang lama.
Elakkan sinaran matahari secara terus pada motosikal semasa pembersihan.
201
19 CUCI, PENJAGAAN
–
Tutup sistem ekzos bagi mengelakkan air masuk kedalamnya.
–
Tanggalkan terlebih dahulu kekotoran besar dengan pancutan
air yang lembut.
–
Pada tempat dengan kekotoran yang degil, semburkan pencuci motosikal biasa dan bersihkan dengan menggunakan
berus.
Pembersih motosikal (
401061-01
S. 236)
Maklumat
Gunakan air panas yang telah dicampur dengan pencuci motosikal biasa dan span lembut.
Jangan gunakan pembersih motosikal untuk motosikal
kering, sentiasa bilas dengan air terlebih dahulu.
Sekiranya motosikal terdedah kepada garam, bersihkan motosikal dengan air sejuk. Air panas meningkatkan kesan garam.
202
–
Selepas motosikal dibilas dengan air dengan teliti, biarkan ia
kering.
–
Tanggalkan penutup sistem ekzos.
CUCI, PENJAGAAN 19
Amaran
Risiko kemalangan Basah dan kotoran
mengganggu sistem brek.
–
–
Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk
mengeringkan pad brek dan cakera brek dan
menghilangkan kotoran.
Selepas pembersihan, tunggang seketika sehingga enjin
mencapai suhu operasi.
Maklumat
Melalui kepanasan, air pada bahagian enjin yang tidak
dapat dicapai dan sistem brek tersejat.
–
Selak penutup jauh dari kelengkapan pemegang untuk membolehkan air meruap.
–
Selepas penyejukan motosikal, minyakkan semua tempat
yang bergerak dan galas.
–
Bersihkan rantai. (
–
Letakkan bahan pelindung karat pada bahagian metal yang
terdedah (kecuali cakera brek dan sistem ekzos).
S. 110)
Bahan pengawet untuk cat, besi dan getah (
–
S. 235)
Lindungi semua bahagian yang dicat dengan produk penjagaan cat yang tidak agresif.
203
19 CUCI, PENJAGAAN
Perfect Finish dan penyempurnaan berkilat untuk lakur
( S. 236)
Maklumat
Bahagian plastik matt tidak boleh menggilap, ia membawa kesan yangburuk terhadap kualiti material tersebut.
–
Letakkan bahan pembersihan dan penjagaan biasa pada
semua bahagian plastik dan bahagian yang disalut dengan
serbuk.
Pembersih khas untuk cat berkilat dan matte, permukaan
besi dan plastik ( S. 235)
–
Griskan lubang kunci motosikal.
Semburan minyak universal (
204
S. 236)
CUCI, PENJAGAAN 19
19.2
Kerja pemeriksaan dan penjagaan untuk operasi musim sejuk
Maklumat
Jika motosikal juga digunakan pada musim sejuk, tumpahan garam mesti dijangka di jalan raya. Ia mestilah ditabur dengan garam jalan yang agresif.
Sekiranya motosikal terdedah kepada garam, bersihkan motosikal dengan air sejuk. Air panas meningkatkan kesan garam.
–
Bersihkan motosikal. (
–
Pencucian brek.
S. 201)
Maklumat
Selepas berakhirnya SETIAP pemanduan di jalan
yang bergaram, bersihkan motosikal dengan teliti, terutamanya angkup dan pad brek apabila ianya telah
sejuk dan dalam keadaan terpasang, dengan air dan
keringkannya dengan baik.
401060-01
–
Kendali enjin, pengayun dan semua bahagian lain yang terdedah atau dilapiskan dengan zink (kecuali cakera brek) dengan
bahan pelindung karat berasaskan lilin.
205
19 CUCI, PENJAGAAN
Maklumat
Tiada bahan pelindung karat yang boleh berada pada
cakera brek kerana ia boleh mengurangkan kesan
pembrekan dengan banyak.
–
206
Bersihkan rantai. (
S. 110)
PENYIMPANAN 20
20.1
Penyimpanan
Maklumat
Jika anda ingin memarkir motosikal anda untuk jangka waktu yang lama, anda perlu melakukan perkara
berikut atau meminta pertolongan orang lain.
Periksa fungsi dan kehausan semua bahagian sebelum memarkir motosikal. Jika kerja servis, pembaikan
atau penukaran diperlukan, ini perlu dilakukan semasa memarkir (semasa bengkel tidak sibuk). Dengan
ini, anda boleh mengelakkan masa menunggu yang lama di dalam bengkel semasa permulaan musim.
–
Tambah aditif bahan api sebelum memarkir motosikal anda
semasa mengisi bahan api.
Aditif Bahan api (
401058-01
S. 235)
–
Isi bahan api. (
–
Bersihkan motosikal. (
–
Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis
minyak. ( S. 195)
–
Periksa perlindungan beku dan paras cecair penyejuk.
( S. 179)
–
Periksa tekanan tayar. (
–
Keluarkan bateri 12 V.
–
Cas bateri 12 V.
S. 90)
(
S. 201)
S. 151)
(
S. 153)
S. 156)
207
20 PENYIMPANAN
Panduan
Suhu simpanan bateri 12 V
tanpa cahaya matahari
secara terus
–
0 … 35 °C
Parkir kenderaan di tempat penyimpanan yang kering, yang
tiada perubahan suhu yang besar.
Maklumat
KTM mencadangkan yang motosikal perlu dinaikkan.
–
Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 100)
–
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. (
–
Lindungi motosikal dengan selimut telap udara.
S. 101)
Maklumat
Jangan sesekali menggunakan material yang tidak
telap udara kerana kelembapan boleh menyebabkan
karat.
Adalah tidak elok untuk menghidupkan enjin motosikal
yang diparkir untuk jangka waktu yang singkat. Oleh
kerana enjin tidak dipanaskan dengan secukupnya,
wap air yang muncul akan terkondesasi semasa proses pembakaran dan menyebabkan karat pada injap
dan sistem ekzos.
208
PENYIMPANAN 20
20.2
Persediaan pengendalian selepas penyimpanan
–
Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. (
–
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 100)
–
Pasang bateri 12 V.
–
Tetapkan masa. (
–
Jalankan kerja periksa dan penyelenggaraan sebelum setiap
penggunaan kali pertama. ( S. 77)
–
Lakukan pemanduan percubaan.
(
S. 103)
S. 155)
S. 68)
401059-01
209
21 PENCARIAN MASALAH
Kerosakan
Kemungkinan punca
Langkah
Enjin tidak berpusing semasa
butang E-Starter ditekan
Ralat pengendalian
–
Jalankan langkah kerja untuk proses
permulaan. ( S. 78)
Nyahcas bateri 12 V
–
Cas bateri 12 V.
Pelindung 1, 3, 4 atau 8 diusik
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 159)
Tiada sambungan pembumian
–
Periksa sambungan pembumian.
Enjin hanya berpusing semasa
tuil klac ditarik
Satu gear dimasukkan
–
Tukar gear ke posisi melahu.
Satu gear dimasukkan dan
tongkat sisi dilipat
–
Tukar gear ke posisi melahu.
Enjin hanya berpusing tetapi
tidak hidup
Ralat pengendalian
–
Jalankan langkah kerja untuk proses
permulaan. ( S. 78)
Ralat dalam penyuntik bahan
api elektronik
–
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.
Prestasi enjin terlalu rendah
Enjin terlampau panas
210
(
S. 156)
Penapis udara sangat kotor
–
Tukar penapis udara
Penapis bahan api sangat
kotor
–
Periksa tekanan bahan api.
Ralat dalam penyuntik bahan
api elektronik
–
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.
Terlalu sedikit cecair penyejuk
terdapat dalam sistem penyejuk
–
Periksa kepekatan sistem penyejuk.
–
Periksa paras cecair penyejuk.
( S. 177)
Sirip penyejuk sangat kotor
–
Bersihkan sirip penyejuk.
PENCARIAN MASALAH 21
Kerosakan
Kemungkinan punca
Langkah
Enjin terlampau panas
Buih terbentuk dalam sistem
penyejuk
–
Tuangkan cecair penyejuk.
( S. 182)
–
Isi/lepaskan sistem penyejuk.
( S. 184)
Termostat rosak
–
Periksa termostat.
Kunci keselamatan 5 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 159)
Kerosakan pada sistem pengudaraan penyejuk
–
Periksa sistem pengudaraan penyejuk.
Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning
Ralat dalam penyuntik bahan
api elektronik
–
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.
Enjin mati ketika pemanduan
Kekurangan bahan api
–
Isi bahan api. (
Pelindung 1, 3, 4 atau 8 diusik
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 159)
Tiub ventilator enjin bengkok
–
Ubah kedudukan tiub ventilator
supaya tidak bengkok atau tukar tiub.
Paras minyak enjin terlalu
tinggi
–
Periksa paras minyak enjin.
( S. 194)
Minyak enjin terlalu cair (kepekatan)
–
Tukar minyak enjin dan penuras
minyak, cuci penapis minyak.
( S. 195)
Penggunaan minyak yang
tinggi
S. 90)
211
21 PENCARIAN MASALAH
Kerosakan
Kemungkinan punca
Langkah
Lampu hadapan dan cahaya
kedudukan tidak berfungsi
Kunci keselamatan 6 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 159)
Lampu isyarat, lampu brek dan
hon tidak berfungsi
Kunci keselamatan 6 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 159)
Masa tidak ditunjukkan atau
tidak betul
Pelindung 2 diusik
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 159)
–
Tetapkan masa. (
Pencucuh tidak dipadamkan
semasa kenderaan diletakkan
–
Cas bateri 12 V.
Bateri 12 V tidak dicas dengan
generator
–
Periksa voltan pengecasan.
–
Periksa arus siap sedia.
Pelindung 2 diusik
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 159)
–
Tetapkan masa. (
–
Periksa kabel dan plag penyambung.
Nyahcas bateri 12 V
Alat gabungan tidak memaparkan apa-apa di paparan
Penunjuk kelajuan dalam panel
paparan tidak berfungsi
212
Kabel untuk paparan kelajuan
rosak atau plag penyambung
dioksida
S. 68)
(
S. 156)
S. 68)
DATA TEKNIKAL 22
22.1
Enjin
Jenis binaan
Enjin petrol 1 silinder 4 lejang, penyejukan cecair
Ruang hab
200 cm³
Hab
49 mm
Lubang
72 mm
Mampatan
11,5:1
Penyokong
DOHC, 4 injap disokong dengan tuil penarik, dipacu
dengan rantai
Diameter injap alur masuk
28.5 mm
Diameter injap alur keluar
24 mm
Pelepasan injap alur masuk ketika sejuk
0.08 … 0.12 mm
Pelepasan injap alur keluar ketika sejuk
0.13 … 0.17 mm
Perumah aci engkol
2 galas gandar
Bearing rod penyambung
Bearing luncur
Piston
Bebuai besi ringan dibentuk
Gelang piston
1 gelang pemampat, 1 gelang minit, 1 gelang pengikis
Pelincir enjin
Pelincir suapan paksa dengan 1 pam rotor
Nisbah utama
22:72
Klac
Klac dalam rendaman minyak / tindakan mekanikal
Gear
Gear 6 transmisi ditukar dengan klac
213
22 DATA TEKNIKAL
Nisbah gear
Kelajuan 6
12:34
Kelajuan 6
15:31
Kelajuan 6
18:28
Kelajuan 6
21:26
Kelajuan 6
22:23
Kelajuan 6
24:22
Persediaan campuran
penyuntik bahan api elektronik
Sistem pencucuh
Sistem pencucuh elektronik penuh dengan sokongan
tanpa sentuh dengan kawalan pencucuh
Penjana
12 V, 230 W
Pencucuh
BOSCHVR5NEU
Pencucuh penjarak elektrod
1 mm
Penyejukan
Penyejukan cecair penyejuk, sirkulasi tetap cecair
penyejuk melalui pam air
Kelajuan melahu
1,450 … 1,550 rpm
Bantuan pemula
Enjin penghidup
22.2
Tork permulaan enjin
Muncung minyak
214
M5
6 Nm
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Skru plat pemegang
M5
6 Nm
Skru plat pemegang kabel stator
M5
8 Nm
Skru plat ventilator enjin
M5
7 Nm
Skru stator
M5
8 Nm
Nat roda pam air
M6
10 Nm
Skru galas jambatan aci sesondol
M6
10 Nm
Skru kedap lubang saluran keluar
untuk pam air
M6
10 Nm
Skru kepala silinder
M6
12 Nm
Skru kunci keselamatan bearing
M6
12 Nm
Skru pam minyak
M6
12 Nm
Skru pelindung kerosakan rantai
M6
10 Nm
Skru pemula enjin
M6
12 Nm
Skru penahan gear
M6
12 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
215
22 DATA TEKNIKAL
Skru penegang rantai
M6
12 Nm
Skru penutup injap
M6
12 Nm
Skru penutup klac
M6
12 Nm
Skru penutup pam air
M6
12 Nm
Skru penutup penjana
M6
12 Nm
Skru penutup penuras minyak
M6
10 Nm
Skru perumah enjin
M6X40
12 Nm
Skru perumah enjin
M6X60
12 Nm
Skru plat pemegang cekam kabel
Bowden
M6
6 Nm
Skru plat pemegang roda bergigi
bergerak bebas
M6
12 Nm
Skru plat penahan
M6
12 Nm
Skru plat penahan sesendal pelindung klac
M6
12 Nm
Skru rel tegang rantai pemasaan
M6
12 Nm
Skru spoket rantai
M6
12 Nm
Skru tuil pengunci
M6
12 Nm
Skru bearing rod penyambung
M7
24 Nm
216
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Nat bebibir ekzos
M8
8 Nm
Skru pemilih ekzos
M8
22 Nm
Skru roda gear aci pengimbang
M8
40 Nm
Skru roda gear aci sesondol
M8
32 Nm
Skru spring penahan unit pemilih
M8
20 Nm
Sensor suhu cecair penyejuk
M10
14 Nm
Skru kepala silinder
M10
Kelajuan 2
25 Nm
Kelajuan 2
50 Nm
Bebenang diminyakkan, sokongan
kepala digriskan
Skru rotor
M10
70 Nm
Suis tekanan minyak
M10
14 Nm
Skru penutupan gandar pengangkat injap
M10X1
10 Nm
Pencucuh
M12
15 Nm
Nat gear utama / gegancu rantai
pemasaan
M14
55 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
217
22 DATA TEKNIKAL
Nat pemegang klac
M14LH
60 Nm
Skru saliran minyak
M24X1.5
15 Nm
Nat roda gear pacuan untuk aci
pengimbang
M28
60 Nm
1.5 l
Minyak enjin (SAE 15W/50)
( S. 233)
22.3
Jumlah isian
22.3.1
Minyak enjin
Minyak enjin
Suhu persekitaran: 0 … 50 °C
Minyak enjin
Suhu persekitaran: −10 … 40 °C
22.3.2
Minyak enjin (SAE 10W/40)
( S. 234)
1l
Cecair penyejuk (
S. 232)
11 l
Bahan api premium tanpa plumbum (RON 95) ( S. 231) (KTM
200 Duke EU/AR/CO/MY/PH)
Bahan api
Jumlah kandungan tangki bahan
api kira-kira
218
Loctite®243™
Cecair penyejuk
Cecair penyejuk
22.3.3
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Jumlah kandungan tangki bahan
api kira-kira
11 l
Simpanan bahan api kira-kira
22.4
1.5 l
Casis
Kerangka
22.4.1
Gasohol 95 E20 (ROZ 95)
( S. 233) (200 Duke TH)
Kerangka kekisi dari tiub besi, kemasan serbuk
Casis standard
Sepit udang
WP Suspension
Ampaian spring gegelung
WP Suspension
22.4.2
Badan kenderaan direndahkan
Sepit udang
WP Suspension
Ampaian spring gegelung
WP Suspension
Sistem brek
depan
Brek cakera dengan 4 omboh angkup brek
belakang
Brek cakera dengan angkup brek omboh tunggal,
terapung
Cakera brek - diameter
219
22 DATA TEKNIKAL
hadapan
300 mm
belakang
230 mm
Cakera brek - had kehausan
hadapan
4.5 mm
belakang
3.6 mm
Tekanan tayar solo
hadapan
2.0 bar
belakang
2.0 bar
Tekanan tayar dengan penumpang / beban penuh
hadapan
2.0 bar
belakang
2.2 bar
Transmisi sekunder
14:42
Rantai
Gelang X 5/8 x 1/4” (520)
Sudut kepala stereng
65°
Tongkat roda
1,367 ± 15 mm
Tinggi tempat duduk tanpa beban
Standard
800 mm
Rendah
785 mm
Berat bersih
129.5 kg
Maksimum berat yang dibenarkan beban gandar
hadapan
125 kg
220
DATA TEKNIKAL 22
Beban gandar belakang maksimum dibenarkan
210 kg
Jumlah berat muatan maksimum dibenarkan
335 kg
22.5
Elektrik
Bateri 12 V
ETZ-9-BS
Nilai voltan bateri: 12 V
Kapasiti sebenar: 8 Ah
Bebas selenggara
Kunci keselamatan
75011088010
10 A
Kunci keselamatan
75011088015
15 A
Kunci keselamatan
90111088025
25 A
Kunci keselamatan
75011088030
30 A
Lampu depan
H4 / Soket P43t
12 V
60/55 W
Lampu kedudukan
W5W / Soket W2,1x9.5d
12 V
5W
Pencahayaan instrumen kombi
dan lampu kawalan
LED
Lampu isyarat
LED
Lampu brek/belakang
LED
Pencahayaan nombor pendaftaran
LED
221
22 DATA TEKNIKAL
22.6
Tayar
Tayar hadapan
Tayar belakang
110/70 R 17 M/C 54S TL
MRF REVZ‑FC
150/60 R 17 M/C 66S TL
MRF REVZ‑C
Tayar yang dinyatakan mewakili salah satu dari siri tayar yang tersedia. Maklumat lanjut boleh didapati di
bahagian servis di:
http://www.ktm.com
22.7
Cabang
22.7.1
Casis standard
Nombor artikel cabang
93001000044
Sepit udang
WP Suspension
Panjang sepit udang
736 mm
Minyak sepit udang
22.7.2
450 ml
Minyak sepit udang (SAE 4)
(48601166S1) ( S. 234)
Badan kenderaan direndahkan
Nombor artikel cabang
05.58.6S.03
Sepit udang
WP Suspension
Panjang sepit udang
736 mm
222
DATA TEKNIKAL 22
Minyak sepit udang
22.8
Spring topang
22.8.1
Casis standard
450 ml
Minyak sepit udang (SAE 4)
(48601166S1) ( S. 234)
Nombor item spring ampaian
90604010100
Ampaian spring gegelung
WP Suspension
Tegangan awal spring
Standard
3 klik
Muatan penuh
6 klik
Lendut statik
15 mm
Lendut pemanduan
45 … 50 mm
Panjang pemasangan
300 mm
22.8.2
Badan kenderaan direndahkan
Nombor artikel spring topang
93104110000
Ampaian spring gegelung
WP Suspension
Tegangan awal spring
Standard
3 klik
Muatan penuh
6 klik
223
22 DATA TEKNIKAL
Lendut statik
15 mm
Lendut pemanduan
45 … 50 mm
Panjang pemasangan
300 mm
22.9
Tork permulaan casis
Pengapit ekzos
-
19 Nm
Skru lampu depan
EJOT PT®
4 Nm
Skru pelindung rantai
EJOT PT®
4 Nm
PT®
3 Nm
Skru sambungan topeng
EJOT
Skru lain casis
M4
4 Nm
Skru lampu petanda
M4
2 Nm
Skru peranti penyokong EFI
M4
5 Nm
Skru reraut julur bawah
M4
5 Nm
Nat lain casis
M5
5 Nm
Skru bahagian belakang
M5
6 Nm
Skru bebibir penutup tangki bahan
api
M5
5 Nm
Skru lain casis
M5
5 Nm
Skru lampu belakang
M5
5 Nm
Skru pam bahan api
M5
5 Nm
224
DATA TEKNIKAL 22
Skru pelindung rantai
M5
4 Nm
Skru pemegang plat
M5
11 Nm
Skru pemegang wayar brek belakang
M5
7 Nm
Skru pengesan sudut condong
M5
6 Nm
Skru penutup bahan api
M5
5 Nm
Skru penutup bum bawah
M5
5 Nm
Skru penutup tangki bahan api
M5
4 Nm
Skru perisai angin
M5
3 Nm
Skru spoiler
M5
5 Nm
Skru suis tongkat sisi
M5
5 Nm
Baki nat casis
M6
10 Nm
Nat getah pelembap bingkai
M6
7 Nm
Nat pelarasan tuil brek kaki
M6
9 Nm
Nat penyejuk
M6
5 Nm
Skru alat penegang
M6
10 Nm
Skru bahagian bawah belakang,
hadapan
M6
11 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
225
22 DATA TEKNIKAL
Skru bahagian belakang bawah
belakang
M6
5 Nm
Skru bekas pengimbang
M6
13 Nm
Skru bekas pengimbang brek brek
roda belakang
M6
9 Nm
Skru dapra hadapan
M6
11 Nm
Skru gantungan getah plat
penahan
M6
7 Nm
Skru gegelung pencucuh
M6
9 Nm
Skru kerusi pelekap depan
M6
6 Nm
Skru kotak penapis udara
M6
6 Nm
Skru lain casis
M6
10 Nm
Skru pelindung lampu depan
M6
11 Nm
Skru pelindung trek rantai
M6
9 Nm
Skru pemegang kabel pada suis
tongkat sisi
M6
9 Nm
Skru pemegang pada lampu
depan
M6
11 Nm
Skru pemegang pada perumah
alat penegang
M6
11 Nm
Skru pemegang pada sensor
sudut condong
M6
11 Nm
226
Loctite®243™
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Skru pemegang plat
M6
12 Nm
Skru penahan percikan belakang
M6
9 Nm
Skru penutup kotak penapis udara
M6
3 Nm
Skru peredam bunyi
M6
10 Nm
Skru perumah magnet tongkat sisi
M6
5 Nm
Skru perumah penyejuk
M6
9 Nm
Skru plat pemegang cekam kabel
Bowden
M6
6 Nm
Skru radiator pemasangan
M6
6 Nm
Skru silinder brek kaki
M6
9 Nm
Skru spoiler
M6
9 Nm
Skru tangki bahan api
M6
13 Nm
Skru tempat duduk
M6
10 Nm
Skru tuil gear pemesongan
M6
11 Nm
Baki nat casis
M8
25 Nm
Nat roda rantai
M8
27 Nm
Skru cabang sepit udang atas
M8
11 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
227
22 DATA TEKNIKAL
Skru cabang sepit udang bawah
M8
15 Nm
Skru cakera brek belakang
M8
30 Nm
Skru gandar soket hadapan
M8
26 Nm
Skru hon
M8
7 Nm
Skru kapit bar hendal
M8
21 Nm
Skru lain casis
M8
25 Nm
Skru pemegang
M8
32 Nm
Skru pemegang tempat letak kaki
pada tempat duduk pembonceng
M8
26 Nm
Skru pengangkat enjin di bingkai
M8
26 Nm
Skru pengangkat enjin di enjin
M8
25 Nm
Skru peredam bunyi
M8
24 Nm
Skru plat brek hadapan
M8
30 Nm
Skru stub sepit udang
M8
15 Nm
Skru tuil brek kaki
M8
16 Nm
Skru tuil gear
M8
16 Nm
Skru angkup brek hadapan
M8X1
30 Nm
228
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
DATA TEKNIKAL 22
Baki nat casis
M10
45 Nm
Nat cermin pandang belakang kiri
M10
16 Nm
Penskruan tongkat sisi
M10
35 Nm
Skru gantung enjin
M10
45 Nm
Skru kosong wayar brek
M10
24 Nm
Skru lain casis
M10
45 Nm
Bolt pasak roda rantai
M10X1.25
50 Nm
Nat cermin pandang belakang
kanan
M10LHX1.25
16 Nm
Nat konsol pendirian tepi
M10X1.25
35 Nm
Nat lampu isyarat
M10X1.25
6 Nm
Penskruan soket bar hendal
M10X1.25
21 Nm
Skru ampaian spring gegelung
atas
M10X1.25
51 Nm
Skru spring topang bawah
M10X1.25
45 Nm
Skru tempat letak kaki ke hadapan
M10X1.25
47 Nm
Skru tempat letak kaki ke hadapan
/ pembawa motor
M10X1.25
47 Nm
Nat bolt ayun
M14X1.5
100 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
229
22 DATA TEKNIKAL
Nat gandar pelepas cepat
M14X1.5
90 Nm
Skru kepala stereng sebelah atas
M16X1.5
53 Nm
Pengesan lambda
M18X1.5
19 Nm
Gelang pelaras galas ayun
M22X1
tarik ruang lega
Nat kepala sterereng
M30X1
Kelajuan 2
55 Nm
Tahap ke-2 (longgarkan, melawan
arah pusingan jam)
2 rev
Tahap ke-3
5 Nm
230
Loctite®243™
BAHAN PENGENDALIAN 23
Bahan api premium tanpa plumbum (RON 95)
Standard / Klasifikasi
– DIN EN 228 (RON 95)
Panduan
– Gunakan bahan api premium tanpa plumbum sahaja, yang sepadan dengan standard yang diberikan atau
setara dengannya.
–
Peratusan sehingga 10% etanol (bahan api E10) juga tidak dilarang.
Maklumat
Jangan gunakan bahan api dari metanol (cth. M15, M85, M100) atau dengan peratusan etanol lebih
dari 10 % (cth. E15, E25, E85, E100).
Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1
Standard / Klasifikasi
– DOT
Panduan
– Gunakan hanya cecair brek yang mematuhi standard (lihat maklumat pada bekas) dan mengandungi ciri
yang berkenaan.
Pengedar yang disyorkan
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
231
23 BAHAN PENGENDALIAN
Cecair penyejuk
Panduan
– Guna cecair penyejuk berkualiti tinggi serta bebas silika yang mengandungi perencat kakisan untuk enjin
aluminium. Antibeku yang berkualiti rendah dan tidak sesuai akan mengakibatkan kakisan, mendapan dan
pembuihan.
–
Jangan menggunakan air tulen kerana keperluan-keperluan untuk perlindungan daripada kakisan dan ciriciri pelincir hanya boleh didapati pada cecair penyejuk.
–
Guna (lihat spesifikasi pada bekas) cecair penyejuk yang mempunyai ciri-ciri dengan keperluan-keperluan
yang ditentukan sahaja.
Antibeku sekurang-kurangnya
sehingga
−25 °C
Nisbah campuran harus diselaraskan dengan antibeku yang diperlukan. Guna air suling jika cecair penyejuk
perlu dicairkan.
Menggunakan cecair penyejuk pracampur adalah disarankan.
Beri perhatian kepada maklumat pengilang cecair penyejuk berkenaan antibeku, pencairan dan kebolehcampuran (keserasian) dengan cecair penyejuk lain.
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
232
BAHAN PENGENDALIAN 23
Gasohol 95 E20 (ROZ 95)
Standard / Klasifikasi
– Gasohol 95 E20 (ROZ 95)
Panduan
– Hanya guna bahan api premium tanpa plumbum, di mana ciri-cirinya sama.
–
Bahan api premium tanpa plumbum dengan peratusan etanol daripada 19 ke 20% dibenarkan.
Maklumat
Jangan guna bahan api daripada metanol (Contohnya M15, M85, M100).
Jangan guna bahan api dengan peratusan etanol yang kurang daripada 19 % (Contohnya E10).
Jangan guna bahan api dengan peratusan etanol yang lebih daripada 20 % (Contohnya E25, E30,
E85, E100).
Minyak enjin (SAE 15W/50)
Standard / Klasifikasi
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
S. 237)
S. 237) (SAE 15W/50)
Panduan
– Gunakan minyak enjin yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas)
dan memiliki ciri-ciri yang sepadan.
minyak enjin separa sintetik
233
23 BAHAN PENGENDALIAN
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Formula 4T
Minyak enjin (SAE 10W/40)
Standard / Klasifikasi
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
S. 237)
S. 237) (SAE 10W/40)
Panduan
– Gunakan minyak enjin yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas)
dan memiliki ciri-ciri yang sepadan.
minyak enjin separa sintetik
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Formula 4T
Minyak sepit udang (SAE 4) (48601166S1)
Standard / Klasifikasi
– SAE ( S. 237) (SAE 4)
Panduan
– Gunakan minyak yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas) dan
memiliki ciri-ciri yang sepadan.
234
BAHAN BANTUAN 24
Aditif Bahan api
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Bahan pembersih rantai
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Chain Clean
Bahan pengawet untuk cat, besi dan getah
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Moto Protect
Gris hayat panjang
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Pembersih khas untuk cat berkilat dan matte, permukaan besi dan plastik
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Quick Cleaner
235
24 BAHAN BANTUAN
Pembersih motosikal
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Moto Clean
Perfect Finish dan penyempurnaan berkilat untuk lakur
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Moto Shine
Semburan minyak universal
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
Semburan rantai Street
Panduan
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
236
STANDARD 25
JASO T903 MA2
Standard motosikal JASO T903 MA2 memerlukan spesifikasi teknikal yang berbeza.
Sebelum ini, minyak enjin untuk kereta digunakan untuk motosikal kerana belum ada minyak khusus untuk
motosikal.
Tempoh selangan masa yang lama untuk melakukan servis pada enjin kereta adalah diperlukan, begitu juga
untuk enjin motosikal berkuasa dan halaju tinggi.
Kebanyakan daripada gear dan cekam enjin motosikal menggunakan minyak pelincir yang serupa.
Piawai JASO T903 MA2 ini adalah berdasarkan keperluan-keperluan khusus ini.
SAE
Kelas kelikatan SAE telah ditetapkan oleh Society of Automotive Engineers dan membantu mengkategorikan
minyak mengikut kelikatannya. Kelikatan menunjukkan satu sifat minyak sahaja dan tidak melibatkan apa-apa
pernyataan kualiti.
237
26 SENARAI ISTILAH
OBD
238
On‑Board‑Diagnose
Sistem kenderaan, elektronik kenderaan parameter
yang diberikan diperhatikan
SENARAI KEPENDEKAN 27
antara lain
antara lain
berbanding
berbanding
dan lain-lain
dan lain-lain
dan sama
dan sama
dan sebagainya
dan sebagainya
kemungkinan
kemungkinan
kemungkinan
kemungkinan
kira-kira
kira-kira
masingmasing
masing-masing
Nombor
Nombor
Nombor siri
Nombor siri
sebagai contoh
sebagai contoh
239
28 SENARAI SIMBOL
28.1
Simbol kuning dan oren
Simbol kuning dan oren menunjukkan situasi yang bermasalah yang harus dilihat dalam masa yang terdekat.
Bantuan memandu yang aktif juga akan ditunjukkan dengan simbol kuning dan oren.
Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning – OBD telah mengesan ralat dalam elektronik kenderaan. Berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi bengkel pakar KTM yang
dibenarkan.
Lampu amaran am berwarna kuning akan berkedip – Isyarat/amaran untuk keselamatan
operasi dikenalpasti. Ini juga akan ditunjukkan dalam paparan.
28.2
Simbol hijau dan biru
Simbol hijau dan biru memberi maklumat.
Lampu kawalan kelip mengelip dalam warna hijau – Lampu signal dibuka.
Lampu kawalan melahu menyala hijau – Gear ditukar ke posisi melahu.
Lampu kawalan lampu besar menyala biru – Lampu besar dibuka.
240
SENARAI INDEKS
Paparan-TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pengaktifan dan ujian . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Penunjuk paras bahan api . . . . . . . . . . . . . . 54
SENARAI INDEKS
A
ACC2
hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Alam sekitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Alat gabungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-71
Amaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Butang fungsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gambaran keseluruhan . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lampu kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Lampu shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Menu kelajuan purata/penggunaan purata 1 . 61
Menu masa menunggang/kelajuan purata . . . 61
Menu penggunaan purata 1/penggunaan
purata 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Menu penggunaan purata 2/Servis . . . . . . . . 63
Menu untuk liputan jarak/masa menunggang . 65
Menu untuk servis/liputan jarak . . . . . . . . . . 64
Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Paparan ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Paparan TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Paparan untuk suhu cecair penyejuk . . . . . . 55
Paparan-TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Alat ganti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
B
Bagasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Bahan operasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bahan tambahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Batang gear
Selaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Bateri 12 V
Cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Dikeluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Berhenti . . . . . . .
Brek . . . . . . . . . .
Butang hon . . . . .
Butang lampu kelip
Butang Mula E . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
87
85
29
30
32
C
Cecair brek
Isi semula brek roda belakang . . . . . . . . . . 130
Isi semula untuk brek roda depan . . . . . . . . 125
241
SENARAI INDEKS
Cecair penyejuk
Tuangkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
D
Dapra di bahagian hadapan
Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Data teknikal
Cabang . . . . . . . . .
Casis . . . . . . . . . . .
Elektrik . . . . . . . . . .
Enjin . . . . . . . . . . .
Jumlah isian . . . . . .
Spring topang . . . . .
Tayar . . . . . . . . . . .
Tork permulaan casis
Tork permulaan enjin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
222
219
221
213
218
223
222
224
214
Definisi penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
E
Enjin
Dimasukkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
242
F
Fius
Tukar untuk pengguna elektrik masing-masing 159
G
Gambar-gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Genggam pendikit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Getah peredam hab belakang
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
J
Jaminan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Jarak kabel bowden minyak
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Selaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Jarak pencahayaan lampu besar
Tetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Jarak tuli pencengkam
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Selaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Jumlah isian
Bahan api . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 218-219
Minyak enjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197, 218
SENARAI INDEKS
Jumlah pengisian
Cecair penyejuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
K
Kaki fork
Bersihkan pelindung habuk . . . . . . . . . . . . 104
Kawalan
Bebaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Menghalang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Keadaan tayar
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Kunci pencucuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kunci stereng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kunci tempat duduk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
L
Lampu kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Letak motosikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
M
Masa
Tetapkan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Meletakkan barangan diatas motosikal . . . . . . . 75
Kelajuan shift RPM1
Ditetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Memandu
Mula memandu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Kelajuan shift RPM2
Ditetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Membrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kerusi penumpang
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ketegangan rantai
Menyelaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kilometer dan batu
Ditetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kotak alat kenderaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Mentol lampu depan
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Mentol lampu panduan arah
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Menukar gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Menunggang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Minyak enjin
Mengisi semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
243
SENARAI INDEKS
Motosikal
Ambil daripada kelengkapan angkat di belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diangkat di bahagian depan dengan jek . . .
Diangkat di belakang dengan kelengkapan
angkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dibawa keluar dari mesin pengangkat . . . . .
Periksa brek roda belakang . . . . . . . . . . . . 129
100
201
101
Paras cecair penyejuk
periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177, 179
Paras minyak enjin
periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
100
103
Pelan servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-96
Nombor enjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nombor kunci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nombor pengenalan kenderaan . . . . . . . . . . . . 26
Penapis minyak
Bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
N
O
Pelarasan lampu hadapan
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Pencarian masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . 210-212
Pengangkutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
P
Penggunaan kali pertama
Arahan untuk penggunaan kali pertama . . . . 72
Pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum
setiap penggunaan kali pertama . . . . . . . . . . 77
Pad brek
periksa pada brek roda belakang . . . . . . . . 134
periksa pada brek roda hadapan . . . . . . . . 128
Penggunaan Selamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Penggunaan sepertimana yang dimaksudkan . . 11
Penjejak kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pakaian perlindungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Panduan operasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Penuras minyak
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Operasi musim sejuk
Kerja pemeriksaan dan penjagaan . . . . . . . 205
Paras cecair brek
Brek roda depan diperiksa . . . . . . . . . . . . . 124
244
SENARAI INDEKS
Penutup tangki bahan api
Buka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tutup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Penyalahgunaan . . . . .
Penyimpanan . . . . . . . .
Peraturan kerja . . . . . .
Perkhidmatan pelanggan
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 11
207
. 16
. 21
Perlindungan beku
periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
R
Rantai
bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Periksa kekotoran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Roda belakang
Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Persediaan pengendalian
selepas penyimpanan . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Roda depan
Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Perspektif kenderaan
Belakang kanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hadapan, kiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Roda rantai
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Pinan rantai
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Plag diagnostik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Plat brek
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Plat jenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Proses permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
S
Sistem penyejukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Isi/lepaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Spoiler
pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
tanggalkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Spring topang
Betulkan kedudukan spring termampat . . . . . 97
245
SENARAI INDEKS
Suis kecemasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Suis lampu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Suis lampu signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
T
Tangki
Bahan api . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tekanan tayar
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Tempat duduk penumpang
buka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Tempat duduk penunggang
buka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Tempat pemegang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tongkat sisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tuil brek kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Periksa gerak bebas . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Tuil brek tangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tuil gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tuil klac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tuli brek kaki
Selaraskan jarak kosong . . . . . . . . . . . . . . 137
246
W
Waranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
*3213937ms*
3213937ms
01/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Austria
http://www.ktm.com
Gambar:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement