KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Εγχειρίδιο χρήστη

KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Εγχειρίδιο χρήστη
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2019
RC 125
Κωδ. είδους 3213931el
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Θέλουμε να σας συγχαρούμε θερμά για την απόφασή σας να αγοράσετε μια μοτοσυκλέτα της KTM. Είστε πλέον
κάτοχος ενός σύγχρονου σπορ οχήματος, το οποίο με την κατάλληλη φροντίδα θα σας προσφέρει απόλαυση για
πολύ καιρό.
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Σας ευχόμαστε να έχετε πάντοτε καλά και ασφαλή ταξίδια!
Καταχωρήστε παρακάτω τους αριθμούς σειράς του οχήματός σας.
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (
Αριθμός κινητήρα (
σελ. 27)
Κωδικός κλειδιού (
σελ. 27)
σελ. 26)
Σφραγίδα εμπόρου
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις αυτής της κατασκευαστικής σειράς, όπως είχαν
κατά την εκτύπωση του παρόντος. Μικρές αποκλίσεις που προκύπτουν από την κατασκευαστική εξέλιξη δεν
μπορούν όμως να αποκλειστούν εντελώς.
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν είναι δεσμευτικά. Η εταιρεία KTM Sportmotorcycle GmbH
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί καθώς και να προσαρμόζει στα κατά τόπους δεδομένα
τα τεχνικά στοιχεία, τις τιμές, τα χρώματα, τις μορφές, τα υλικά, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και σέρβις, τις
κατασκευές, τους εξοπλισμούς και τα λοιπά παρόμοια στοιχεία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς
την ανακοίνωση αιτιολογίας, καθώς και να αναστέλλει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μοντέλου χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δυνατότητες παράδοσης, τις τυχόν
αποκλίσεις από τις εικόνες και τις περιγραφές καθώς και για πιθανά λάθη εκτύπωσης και νοηματικά σφάλματα.
*3213931el*
3213931el
01/2019
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Τα μοντέλα που εικονίζονται περιλαμβάνουν εν μέρει ειδικούς εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στο βασικό
εξοπλισμό που συνοδεύει το όχημα.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Αυστρία
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Η ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, καθώς και οποιουδήποτε είδους αναπαραγωγή επιτρέπονται μόνο με
έγγραφη έγκριση του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
ISO 9001(12 100 6061)
Η KTM εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, οι οποίες οδηγούν στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων.
Εκδόθηκε από: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Αυστρία
Αυτό το έγγραφο ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα:
RC 125 EU (F5003S1, F5003S2)
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1
1.2
2
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται ........... 9
Μορφοποιήσεις που
χρησιμοποιούνται................................ 10
4
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Ορισμός χρήσης - προβλεπόμενη
χρήση..................................................
Λανθασμένη χρήση.............................
Υποδείξεις ασφαλείας .........................
Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα.....
Προειδοποίηση για τυχόν
παραποιήσεις......................................
Ασφαλής λειτουργία ............................
Προστατευτικός εξοπλισμός................
Κανόνες εργασίας ...............................
Περιβάλλον .........................................
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.............................
4.1
4.2
11
11
11
13
14
15
16
16
17
18
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ........................... 19
3.1
3.2
3.3
3.4
Εγγύηση, εγγυοδοσία .........................
Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά
προϊόντα .............................................
Ανταλλακτικά, αξεσουάρ .....................
Σέρβις..................................................
19
19
19
20
5
Εμφάνιση οχήματος μπροστά
αριστερά (συμβολική απεικόνιση) ....... 22
Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά
(συμβολική απεικόνιση) ...................... 24
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ............................................ 26
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Εικόνες................................................ 21
Εξυπηρέτηση πελατών ....................... 21
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ................................ 22
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................. 11
2.1
3
3.5
3.6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ................................. 9
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος.........
Πινακίδα τύπου ...................................
Αριθμός κινητήρα ................................
Κωδικός κλειδιού.................................
26
26
27
27
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ................................................... 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Μανέτα συμπλέκτη..............................
Μανέτα φρένου ...................................
Γκαζιέρα ..............................................
Κουμπί κόρνας....................................
Διακόπτης φώτων ...............................
Κουμπί σινιάλου φώτων......................
Διακόπτης φλας ..................................
Διακόπτης Run-Off..............................
Κουμπί μίζας .......................................
28
28
29
29
30
30
31
32
32
3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7
7.8
33
33
34
35
38
39
39
40
40
41
42
42
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ....................................... 44
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
4
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και
τιμονιού ...............................................
Κλείδωμα τιμονιού...............................
Ξεκλείδωμα τιμονιού ...........................
Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ
καυσίμου .............................................
Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ
καυσίμου .............................................
Κλειδαριά σέλας ..................................
Εργαλεία μοτοσυκλέτας ......................
Χειρολαβές ..........................................
Μαρσπιέ συνοδηγού ...........................
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων ..................
Πεντάλ φρένου ....................................
Πλαϊνό σταντ .......................................
Ταμπλό οργάνων ................................
Ενεργοποίηση και έλεγχος..................
Προειδοποιήσεις .................................
Ενδεικτικές λυχνίες..............................
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας ...
Οθόνη .................................................
Ένδειξη στάθμης καυσίμου .................
44
45
46
51
54
56
57
7.9
7.10
7.11
7.12
7.12.1
7.12.2
7.12.3
7.13
7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.14
7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.15
7.16
7.17
7.18
Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού
υγρού ..................................................
Κουμπιά λειτουργιών ..........................
Ένδειξη TRIP F ...................................
Ένδειξη Info.........................................
Ένδειξη ODO ......................................
Fuel Range.....................................
Service ...........................................
Actual F.C.......................................
Ένδειξη TRIP 1 ...................................
Time Trip 1 .....................................
Average Speed Trip1 .....................
Avg F.C. Trip 1 ...............................
Ένδειξη TRIP 2 ...................................
Time Trip 2 .....................................
Average Speed Trip2 .....................
Avg F.C. Trip 2 ...............................
Ρύθμιση μονάδων ...............................
Ρύθμιση ώρας .....................................
Ρύθμιση αριθμού στροφών για την
αλλαγή ταχύτητας RPM1 ....................
Ρύθμιση αριθμού στροφών για την
αλλαγή ταχύτητας RPM2 ....................
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
8
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ .......................................... 81
8.1
8.2
8.3
9
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ........................ 86
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας
πριν από κάθε θέση σε λειτουργία ...... 86
Διαδικασία εκκίνησης .......................... 87
Ξεκίνημα.............................................. 90
Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση.............. 90
Φρενάρισμα ........................................ 95
Ακινητοποίηση, στάθμευση................. 98
Μεταφορά ......................................... 100
Ανεφοδιασμός καυσίμου ................... 101
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ .................................. 104
10.1
10.2
10.3
11
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη
χρήσης της μοτοσυκλέτας ................... 81
Ροντάρισμα του κινητήρα.................... 83
Φόρτωση του οχήματος ...................... 84
Πρόσθετες πληροφορίες ................... 104
Υποχρεωτικές εργασίες..................... 104
Συνιστώμενες εργασίες ..................... 107
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ...... 108
11.1
Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου
του αμορτισέρ ................................ 108
11.2
12
Ρύθμιση λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων.... 109
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ................................................. 112
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με
πίσω σταντ ανύψωσης......................
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από
το πίσω σταντ ανύψωσης .................
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με
μπροστινό σταντ ανύψωσης .............
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από
το μπροστινό σταντ ανύψωσης.........
Καθαρισμός των ξυστρών στις
μπουκάλες.........................................
Αφαίρεση σέλας οδηγού ...................
Τοποθέτηση σέλας οδηγού ...............
Αφαίρεση σέλας συνοδηγού .............
Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού.........
Έλεγχος της ρύπανσης της
αλυσίδας ...........................................
Καθαρισμός της αλυσίδας.................
Έλεγχος τάσης αλυσίδας...................
Ρύθμιση τάσης αλυσίδας ..................
Έλεγχος αλυσίδας και γραναζιών
αλυσίδας ...........................................
112
112
113
115
116
118
119
119
120
122
122
124
126
128
5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
12.15 Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας .....
12.16 Τοποθέτηση καλύμματος
μπαταρίας .........................................
12.17 Αφαίρεση καρίνας κινητήρα ..............
12.18 Τοποθέτηση καρίνας κινητήρα..........
12.19 Αφαίρεση πλαϊνού καλύμματος
αριστερά ........................................
12.20 Τοποθέτηση πλαϊνού καλύμματος
αριστερά ........................................
12.21 Αφαίρεση πλαϊνού καλύμματος
δεξιά ..............................................
12.22 Τοποθέτηση πλαϊνού καλύμματος
δεξιά ..............................................
13
13.6
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων
στο φρένο του πίσω τροχού..............
13.7
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο
φρένο του πίσω τροχού ................
13.8
Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω
τροχού...............................................
13.9
Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ
φρένου ..............................................
13.10 Ρύθμιση νεκρής διαδρομής του
πεντάλ φρένου ..............................
132
133
134
136
137
139
14
13.2
13.3
13.4
13.5
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) ...................................
Έλεγχος δίσκων φρένων ...................
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων
στο φρένο του μπροστινού τροχού ...
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο
φρένο του μπροστινού τροχού ......
Έλεγχος τακακιών φρένου
μπροστινού τροχού ...........................
14.3
14.4
14.5
142
145
147
148
151
14.6
14.7
15
152
154
157
159
161
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ..................................... 163
14.1
14.2
140
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ..................................... 142
13.1
6
131
Αφαίρεση μπροστινού τροχού .......
Τοποθέτηση μπροστινού
τροχού ...........................................
Αφαίρεση πίσω τροχού .................
Τοποθέτηση πίσω τροχού .............
Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω
τροχού ...........................................
Έλεγχος κατάστασης ελαστικών .......
Έλεγχος πίεσης ελαστικών................
163
165
167
170
173
176
179
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ................................ 180
15.1
15.2
Αφαίρεση μπαταρίας 12 V ............. 180
Τοποθέτηση μπαταρίας 12 V ........ 182
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
16
Φόρτιση μπαταρίας 12 V ...............
Αλλαγή ασφαλειών του ABS .............
Αλλαγή ασφαλειών των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος ....................
Αλλαγή λάμπας για το φως μεσαίας
σκάλας ..............................................
Αλλαγή λάμπας φωτός μεγάλης
σκάλας ..............................................
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού
φαναριού για το φως μεσαίας
σκάλας ..............................................
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού
φαναριού για το φως μεγάλης
σκάλας ..............................................
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων
μπροστινού φαναριού για το φως
μεσαίας σκάλας.................................
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων
μπροστινού φαναριού για το φως
μεγάλης σκάλας ................................
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου..............
ACC1 και ACC2 εμπρός ...................
183
186
16.3
189
193
16.4
195
16.5
16.6
198
16.7
17
199
17.1
200
17.3
201
202
203
17.4
18
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
στο δοχείο διαστολής ........................
Έλεγχος της αντιψυκτικής
προστασίας και της στάθμης του
ψυκτικού υγρού.................................
Διόρθωση της στάθμης ψυκτικού
υγρού στο δοχείο διαστολής .............
Άδειασμα ψυκτικού υγρού .............
Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος
ψύξης ............................................
Αλλαγή ψυκτικού υγρού ................
206
208
211
212
215
218
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ................................... 222
17.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ........................................ 204
16.1
16.2
Έλεγχος νεκρής διαδρομής ντιζών
Bowden γκαζιού................................
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντιζών
Bowden γκαζιού ............................
Έλεγχος ανοχής μανέτας
συμπλέκτη.........................................
Ρύθμιση ανοχής μανέτας
συμπλέκτη .....................................
222
223
224
226
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ..................... 227
18.1
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.... 227
Σύστημα ψύξης ................................. 204
7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
18.2
18.3
19
Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας.......... 234
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας
για χειμερινή χρήση........................... 238
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ............................................. 240
20.1
20.2
Αποθήκευση ..................................... 240
Έναρξη λειτουργίας μετά την
αποθήκευση...................................... 242
21
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ................................. 243
22
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................ 247
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
8
22.6
22.7
22.8
22.9
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ .......................... 234
19.1
19.2
20
Αλλαγή λαδιού κινητήρα και
φίλτρου λαδιού, καθαρισμός της
σήτας λαδιού ................................. 228
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα.......... 231
Κινητήρας..........................................
Ροπές σύσφιξης κινητήρα .................
Χωρητικότητες...................................
Λάδι κινητήρα ...............................
Ψυκτικό υγρό................................
Καύσιμο ........................................
Αναρτήσεις ........................................
Ηλεκτρικό σύστημα ...........................
247
249
252
252
252
253
253
255
Ελαστικά ...........................................
Πιρούνι ..............................................
Αμορτισέρ .........................................
Ροπές σύσφιξης συστήματος
ανάρτησης.........................................
256
256
257
257
23
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.................................... 265
24
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ............................. 269
25
ΠΡΟΤΥΠΑ ..................................................... 271
26
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ....................... 272
27
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............... 273
28
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ............................ 274
28.1
28.2
Κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα ........ 274
Πράσινα και μπλε σύμβολα............... 274
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................... 275
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1
1.1
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
Στη συνέχεια επεξηγείται η χρήση ορισμένων συμβόλων.
Χαρακτηρίζει μια αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).
Χαρακτηρίζει μια μη αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).
Όλες οι εργασίες, που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, απαιτούν ειδικές γνώσεις και
τεχνικό υπόβαθρο. Για τη δική σας ασφάλεια, οι εργασίες αυτές πρέπει να ανατίθενται σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM! Εκεί η φροντίδα της μοτοσυκλέτας σας πραγματοποιείται
από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία.
Χαρακτηρίζει μια παραπομπή σελίδας (Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη
σελίδα που αναφέρεται).
Χαρακτηρίζει ένα στοιχείο με περαιτέρω πληροφορίες ή συμβουλές.
Χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ενός βήματος εργασίας.
9
1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Χαρακτηρίζει μια μέτρηση τάσης.
Χαρακτηρίζει μια μέτρηση ρεύματος.
Χαρακτηρίζει το τέλος μιας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργασιών περάτωσης.
1.2
Μορφοποιήσεις που χρησιμοποιούνται
Στη συνέχεια επεξηγούνται οι μορφοποιήσεις γραφής που χρησιμοποιούνται.
Πρωτότυπη ονομασία
Χαρακτηρίζει μια πρωτότυπη ονομασία.
Όνομα®
Χαρακτηρίζει μια προστατευόμενη ονομασία.
Εμπορικό σήμα™
Χαρακτηρίζει ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.
Υπογραμμισμένοι όροι
Παραπέμπουν σε τεχνικές λεπτομέρειες του οχήματος ή χαρακτηρίζουν
εξειδικευμένη ορολογία, η οποία επεξηγείται στο ευρετήριο ειδικών όρων.
10
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.1
Ορισμός χρήσης - προβλεπόμενη χρήση
Αυτό το όχημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αντέχει στις συνήθεις καταπονήσεις κατά την κανονική χρήση σε δημόσιους δρόμους. Αυτό το όχημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πίστες
αγώνων και εκτός ασφαλτοστρωμένων δρόμων.
Πληροφορίες
Η χρήση αυτού του οχήματος σε δημόσιους δρόμους επιτρέπεται μόνο στην εγκεκριμένη έκδοση.
2.2
Λανθασμένη χρήση
Χρησιμοποιείτε το όχημα μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Σε περίπτωση μη ορθής χρήσης ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για τον άνθρωπο, τα υλικά και το περιβάλλον.
Οποιαδήποτε χρήση του οχήματος, η οποία υπερβαίνει τη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς και τον ορισμό
χρήσης, αποτελεί λανθασμένη χρήση.
Συνεπώς, η λανθασμένη χρήση περιλαμβάνει επίσης τη χρήση υλικών λειτουργίας και βοηθητικών προϊόντων, τα
οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εκάστοτε χρήση.
2.3
Υποδείξεις ασφαλείας
Για την ασφαλή χρήση του περιγραφόμενου προϊόντος πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες υποδείξεις ασφαλείας. Διαβάστε για αυτό το λόγο προσεκτικά αυτές τις οδηγίες καθώς και όλες τις υπόλοιπες οδηγίες, που περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό. Οι υποδείξεις ασφαλείας είναι τονισμένες οπτικά στο κείμενο και
διασυνδέονται στα ανάλογα σημεία.
11
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πληροφορίες
Σε εμφανή σημεία του περιγραφόμενου προϊόντος έχουν τοποθετηθεί διάφορα αυτοκόλλητα με υποδείξεις
και υποδείξεις προειδοποίησης. Μην αφαιρείτε τα αυτοκόλλητα με τις υποδείξεις ή τις υποδείξεις
προειδοποίησης. Εάν τα αυτοκόλλητα αυτά λείπουν, ενδέχεται να μη διακρίνετε εσείς ο ίδιος ή άλλα άτομα
κάποιους υπάρχοντες κινδύνους και να προκληθεί τραυματισμός.
12
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.4
Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα
Κίνδυνος
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε κάθε περίπτωση άμεσα σε θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς ή μόνιμες βλάβες, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Προειδοποίηση
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος είναι πιθανό να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν
τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Προσοχή
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να καταλήξει σε ελαφρούς τραυματισμούς, εάν δεν
τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Υπόδειξη
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να καταλήξει σε πρόκληση σοβαρών ζημιών στον κινητήρα ή υλικών
ζημιών, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Υπόδειξη
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε πρόκληση βλαβών στο περιβάλλον, εάν δεν τηρηθούν τα
ανάλογα προληπτικά μέτρα.
13
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.5
Προειδοποίηση για τυχόν παραποιήσεις
Απαγορεύεται η πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε εξαρτήματα ηχομόνωσης. Τα παρακάτω μέτρα ή η
δημιουργία των ανάλογων καταστάσεων απαγορεύονται από τη σχετική νομοθεσία:
1
Η αφαίρεση ή η αχρήστευση των ηχομονωτικών διατάξεων ή εξαρτημάτων ενός καινούργιου οχήματος, πριν
από την πώλησή του ή την παράδοσή του στον τελικό πελάτη ή κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος, για
διαφορετικούς σκοπούς από το σέρβις, την επισκευή ή την αντικατάσταση καθώς και
2
η χρήση του οχήματος, μετά από την αφαίρεση ή την αχρήστευση μιας τέτοιας διάταξης ή ενός τέτοιου εξαρτήματος.
Παραδείγματα για παραποιήσεις, που αντιβαίνουν στη σχετική νομοθεσία:
1
Αφαίρεση ή διάτρηση σιλανσιέ, διαφραγμάτων, λαιμών εξάτμισης ή άλλων εξαρτημάτων, που καθοδηγούν τα
καυσαέρια.
2
Αφαίρεση ή διάτρηση τμημάτων του συστήματος εισαγωγής.
3
Χρήση σε κατάσταση συντήρησης μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές.
4
Αντικατάσταση κινούμενων εξαρτημάτων του οχήματος καθώς και εξαρτημάτων του συστήματος εξαγωγής
καυσαερίων ή του συστήματος εισαγωγής με εξαρτήματα μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
14
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.6
Ασφαλής λειτουργία
Κίνδυνος
Κίνδυνος ατυχήματος Ένας οδηγός με μειωμένη ικανότητα οδήγησης αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό
του και για τους άλλους.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν έχετε μειωμένη ικανότητα οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος, χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λήψης φαρμάκων.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν σωματικά ή ψυχολογικά δεν είστε σε θέση να οδηγήσετε.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης
αισθήσεων και θάνατο.
Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά
τη λειτουργία του οχήματος.
–
Μην ακουμπάτε επιμέρους τμήματα του οχήματος, όπως το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, το
ψυγείο, ο κινητήρας, ο αποσβεστήρας κραδασμών ή το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, πριν
κρυώσουν.
–
Πριν την πραγματοποίηση εργασιών αφήστε τα επιμέρους τμήματα του οχήματος να κρυώσουν.
15
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε τεχνικά άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τους κανονισμούς και
με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Για τη χρήση σε δημόσιους δρόμους απαιτείται η αντίστοιχη άδεια οδήγησης.
Οι βλάβες, που επηρεάζουν την ασφάλεια, πρέπει να επισκευάζονται αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM.
Προσέξτε τα τοποθετημένα στο όχημα αυτοκόλλητα με υποδείξεις / υποδείξεις προειδοποίησης.
2.7
Προστατευτικός εξοπλισμός
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.
–
Κατά την οδήγηση φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος, μπότες και
γάντια καθώς και παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά.
–
Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση και πληροί τις
σχετικές νομικές διατάξεις.
Για τη δική σας ασφάλεια, η KTM συνιστά τη χρήση του οχήματος μόνο με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
2.8
Κανόνες εργασίας
Για ορισμένες εργασίες απαιτούνται ειδικά εργαλεία. Αυτά δεν συνοδεύουν το όχημα, αλλά μπορείτε να τα παραγγείλετε με τον ανάλογο αριθμό που αναφέρεται σε παρενθέσεις. Παράδειγμα: Εξολκέας ρουλεμάν (15112017000)
16
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
Κατά τη συναρμολόγηση αντικαταστήστε τα εξαρτήματα, τα οποία δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ.
αυτασφαλιζόμενες βίδες και παξιμάδια, τσιμούχες, στεγανοποιητικοί δακτύλιοι, O-ρινγκ, κοπίλιες, ελάσματα
ασφάλισης), με καινούργια.
Σε ορισμένες βίδες απαιτείται η χρήση κόλλας ασφάλισης σπειρωμάτων (π.χ. Loctite®). Κατά τη χρήση τηρήστε
τις ανάλογες υποδείξεις του κατασκευαστή.
Καθαρίστε και ελέγξτε για τυχόν ζημιά και φθορά τα εξαρτήματα, τα οποία πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν
μετά την αποσυναρμολόγηση. Αντικαταστήστε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή παρουσιάζουν
φθορά.
Μετά την ολοκλήρωση μιας επισκευής ή ενός σέρβις πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια του οχήματος.
2.9
Περιβάλλον
Η υπεύθυνη χρήση της μοτοσυκλέτας σας συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων και διενέξεων. Για να διασφαλιστεί το μέλλον της οδήγησης μοτοσυκλέτας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα στα πλαίσια της
νομιμότητας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων.
Προσέξτε κατά τη διάθεση στα απορρίμματα του χρησιμοποιημένου λαδιού, των λοιπών υλικών λειτουργίας, των
βοηθητικών προϊόντων και των παλαιών εξαρτημάτων τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες, που ισχύουν στην
κάθε χώρα.
Λόγω του ότι οι μοτοσυκλέτες δεν υπόκεινται στην Οδηγία της ΕΕ για τη διάθεση των παλαιών οχημάτων, δεν
υπάρχει καμία νομική ρύθμιση για τη διάθεση στα απορρίμματα μιας παλαιάς μοτοσυκλέτας. Ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος της KTM θα χαρεί να σας βοηθήσει.
17
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.10
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Πριν οδηγήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Το
εγχειρίδιο ιδιοκτήτη περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες και συμβουλές, οι οποίες θα σας διευκολύνουν κατά τη
λειτουργία, τον χειρισμό και το σέρβις. Μόνο έτσι θα μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε το όχημά σας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στα μέτρα σας και πώς θα προστατευθείτε από πιθανούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο, έτσι ώστε να μπορείτε να το συμβουλεύεστε
ανά πάσα στιγμή.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το όχημα ή εάν κατά την ανάγνωση προκύψουν ασάφειες, απευθυνθείτε
σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM.
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη είναι ένα σημαντικό στοιχείο του οχήματος και πρέπει σε περίπτωση πώλησης να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη.
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM και το
δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
18
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 3
3.1
Εγγύηση, εγγυοδοσία
Οι εργασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται οπωσδήποτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM και να καταχωρούνται στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης καθώς και
στο KTM Dealer.net, διότι διαφορετικά αποκλείεται οποιαδήποτε αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης. Στις
περιπτώσεις ζημιών και επακόλουθων ζημιών, που προκλήθηκαν από παραποιήσεις ή/και μετατροπές στο
όχημα, δεν μπορεί να υπάρχει αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ή την εγγυοδοσία και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.
3.2
Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά προϊόντα
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
Χρησιμοποιήστε τα υλικά λειτουργίας και τα βοηθητικά προϊόντα σύμφωνα με το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη και τις προδιαγραφές.
3.3
Ανταλλακτικά, αξεσουάρ
Χρησιμοποιήστε για τη δική σας ασφάλεια αποκλειστικά ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ, που
έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM και αναθέστε την τοποθέτησή τους σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο KTM. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προϊόντα άλλου κατασκευαστή ή για ζημιές,
που τυχόν προκληθούν από τη χρήση τους.
19
3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Ορισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ αναφέρονται στις αντίστοιχες περιγραφές σε παρενθέσεις. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες
πληροφορίες.
Τα τρέχοντα KTM PowerParts για το όχημά σας μπορείτε να τα βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
3.4
Σέρβις
Προϋπόθεση για την απροβλημάτιστη λειτουργία και την αποφυγή πρόωρης φθοράς είναι η τήρηση των εργασιών σέρβις, φροντίδας και ρύθμισης του κινητήρα και των αναρτήσεων, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Η λανθασμένη ρύθμιση των αναρτήσεων μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ζημιών και θραύσης των
εξαρτημάτων των αναρτήσεων.
Η χρήση του οχήματος σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας, π.χ. δυνατή βροχή, καύσωνας ή υψηλό φορτίο, μπορεί να προκαλέσει εμφανώς αυξημένη φθορά σε εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του συστήματος φρένων ή του συστήματος ανάρτησης. Για αυτό το λόγο, ενδέχεται να απαιτείται ο έλεγχος ή η αντικατάσταση
ορισμένων εξαρτημάτων πριν από τη λήξη του διαστήματος για το επόμενο σέρβις.
Τηρήστε οπωσδήποτε τις προβλεπόμενες περιόδους ρονταρίσματος του κινητήρα καθώς και τα διαστήματα σέρβις. Η ακριβής τήρηση των διαστημάτων αυτών συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της μοτοσυκλέτας σας.
Όσον αφορά στα διαστήματα χιλιομετρικής απόδοσης και στα χρονικά διαστήματα, καθοριστικό ρόλο παίζει
όποιο από τα δύο λήξει πρώτο.
20
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 3
3.5
Εικόνες
Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών περιέχουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
Για λόγους καλύτερης παρουσίασης και επεξήγησης ενδέχεται ορισμένα εξαρτήματα να έχουν αφαιρεθεί ή να μην
εικονίζονται. Η αφαίρεση για την ανάλογη περιγραφή δεν είναι πάντοτε απολύτως απαραίτητη. Τηρήστε τις σχετικές οδηγίες κειμένου.
3.6
Εξυπηρέτηση πελατών
Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το όχημά σας και την KTM, ο τοπικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της KTM
θα χαρεί να σας βοηθήσει.
Τη λίστα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της KTM μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
21
4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.1
Εμφάνιση οχήματος μπροστά αριστερά (συμβολική απεικόνιση)
S03379-10
22
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4
1
1
1
1
2
3
4
5
6
Κουμπί κόρνας (
σελ. 29)
Διακόπτης φώτων (
σελ. 30)
Κουμπί σινιάλου φώτων (
Διακόπτης φλας (
σελ. 30)
σελ. 31)
Μανέτα συμπλέκτη (
σελ. 28)
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Κλειδαριά σέλας (
σελ. 39)
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων (
Πλαϊνό σταντ (
σελ. 41)
σελ. 42)
23
4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.2
Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά (συμβολική απεικόνιση)
S03380-10
24
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4
1
2
3
4
4
5
6
7
8
Χειρολαβές (
σελ. 40)
Εργαλεία μοτοσυκλέτας (
σελ. 39)
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού (
Διακόπτης Run-Off (
Κουμπί μίζας (
Γκαζιέρα (
σελ. 33)
σελ. 32)
σελ. 32)
σελ. 29)
Μανέτα φρένου (
σελ. 28)
Πεντάλ φρένου (
σελ. 42)
Μαρσπιέ συνοδηγού (
σελ. 40)
25
5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ
5.1
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
Ο αριθμός αναγνώρισης οχήματος
είναι χαραγμένος στο πλαίσιο πίσω από το λαιμό του πλαισίου δεξιά.
1
402174-10
5.2
Πινακίδα τύπου
Η πινακίδα τύπου
H01135-10
26
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου.
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ 5
5.3
Αριθμός κινητήρα
Ο αριθμός του κινητήρα
είναι χαραγμένος στην αριστερή
πλευρά του κινητήρα, κάτω από το γρανάζι κινητήρα της
αλυσίδας.
1
402486-10
5.4
Κωδικός κλειδιού
Ο κωδικός κλειδιού
1 αναγράφεται στην KEYCODECARD.
Πληροφορίες
402245-10
Για την παραγγελία ενός ανταλλακτικού κλειδιού απαιτείται ο κωδικός κλειδιού. Φυλάξτε την KEYCODECARD σε
ασφαλές σημείο.
Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης, μπορεί να παραχθεί ένα εφεδρικό κλειδί.
Εάν δεν υπάρχει κανένα κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης,
θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το σύστημα
κλειδώματος.
27
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.1
Μανέτα συμπλέκτη
Η μανέτα συμπλέκτη
τιμονιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
V00625-10
6.2
Μανέτα φρένου
Η μανέτα φρένου
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Με τη μανέτα φρένου ενεργοποιείται το φρένο του μπροστινού
τροχού.
1
V00628-10
28
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.3
Γκαζιέρα
Η γκαζιέρα
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
V00628-11
6.4
Κουμπί κόρνας
Το κουμπί κόρνας
νιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμο-
Πιθανές καταστάσεις
• Κουμπί κόρνας στη βασική θέση
• Κουμπί κόρνας πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται
η κόρνα.
V00627-10
29
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.5
Διακόπτης φώτων
Ο διακόπτης φώτων
νιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμο-
Πιθανές καταστάσεις
Φως μεσαίας σκάλας αναμμένο – Διακόπτης φώτων
στην κάτω θέση. Σε αυτή τη θέση, το φως μεσαίας
σκάλας και το πίσω φως είναι αναμμένα.
V00626-11
6.6
Φως μεγάλης σκάλας αναμμένο – Διακόπτης φώτων
στην επάνω θέση. Σε αυτή τη θέση, το φως μεγάλης
σκάλας και το πίσω φως είναι αναμμένα.
Κουμπί σινιάλου φώτων
Το κουμπί σινιάλου φώτων
του τιμονιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
Πιθανές καταστάσεις
• Κουμπί σινιάλου φώτων στη βασική θέση
• Κουμπί σινιάλου φώτων πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται το σινιάλο φώτων (φως μεγάλης σκάλας).
V00626-12
30
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.7
Διακόπτης φλας
Ο διακόπτης των φλας
τιμονιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
Πιθανές καταστάσεις
Φλας απενεργοποιημένα
Αριστερό φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας
πατημένος προς τα αριστερά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει στη συνέχεια στη μεσαία θέση.
V00626-10
Δεξί φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας πατημένος προς τα δεξιά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει
στη συνέχεια στη μεσαία θέση.
Για την απενεργοποίηση του φλας, πατήστε το διακόπτη των φλας
προς το κέλυφος του διακόπτη.
31
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.8
Διακόπτης Run-Off
Ο διακόπτης Run-Off
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Πιθανές καταστάσεις
Διακόπτης Run-Off κλειστός – Σε αυτή τη θέση, το
κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται. Ο
ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει και ο κινητήρας
δεν μπορεί να εκκινηθεί.
V00629-10
6.9
Διακόπτης Run-Off ανοιχτός – Αυτή η θέση απαιτείται
για τη λειτουργία, το κύκλωμα ρεύματος ανάφλεξης
είναι κλειστό.
Κουμπί μίζας
Το κουμπί της μίζας
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Πιθανές καταστάσεις
• Κουμπί μίζας στη βασική θέση
• Κουμπί μίζας πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται η
μίζα.
V00629-11
32
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.10
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού
Η κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού είναι τοποθετημένη
μπροστά από την επάνω τιμονόπλακα.
Πιθανές καταστάσεις
Σύστημα ανάφλεξης απενεργοποιημένο OFF – Σε
αυτή τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης
διακόπτεται. Ο ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει
και ο σβηστός κινητήρας δεν μπορεί να εκκινηθεί. Το
κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.
L02115-01
Σύστημα ανάφλεξης ενεργοποιημένο ON – Σε αυτή
τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης είναι
κλειστό και ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί.
Τιμόνι μπλοκαρισμένο – Σε αυτή τη θέση, το κύκλωμα
του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται και το τιμόνι
μπλοκάρει. Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.
6.11
Κλείδωμα τιμονιού
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
33
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
–
Ακινητοποιήστε το όχημα.
–
Στρίψτε το τιμόνι εντελώς προς τα αριστερά.
–
Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά
του διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού, πιέστε το προς τα μέσα
και περιστρέψτε το προς τα αριστερά. Αφαιρέστε το κλειδί του
διακόπτη ανάφλεξης.
Η περιστροφή του τιμονιού δεν είναι πλέον δυνατή.
400732-01
6.12
Ξεκλείδωμα τιμονιού
–
Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά
του διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού, πιέστε το προς τα μέσα
και περιστρέψτε το προς τα δεξιά. Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
Η περιστροφή του τιμονιού είναι και πάλι δυνατή.
400731-01
34
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.13
Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
Κίνδυνος
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.
Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε
περίπτωση υπερπλήρωσης του ρεζερβουάρ.
–
Μην ανεφοδιάζετε το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνές φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
–
Σβήστε τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνεται καύσιμο έξω από το ρεζερβουάρ και ιδιαίτερα ότι δεν πέφτει επάνω σε
θερμά μέρη του οχήματος.
–
Σκουπίστε αμέσως καύσιμο που τυχόν έχει χυθεί έξω από το ρεζερβουάρ.
–
Προσέξτε τα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
35
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Μην αφήσετε το καύσιμο να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις καυσίμου.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το καύσιμο έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε τα ρούχα σας.
–
Το καύσιμο πρέπει να φυλάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές σε ένα κατάλληλο δοχείο
και μακριά από τα παιδιά.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
36
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
–
Ανασηκώστε το κάλυμμα
στην τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην
κλειδαριά.
1
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης μπορεί να σπάσει σε περίπτωση άσκησης
υπερβολικής δύναμης.
Τα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης που έχουν υποστεί ζημιά
πρέπει να αντικαθίστανται.
V00630-10
–
Πιέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, για να αποφορτίσετε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
–
Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης 90°
δεξιόστροφα.
–
Ανασηκώστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
–
Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
37
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.14
Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Το καύσιμο είναι ιδιαίτερα
εύφλεκτο, δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Ελέγξτε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου μετά
το κλείσιμο, για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει
σωστά.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε
τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το
αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
V00631-01
38
–
Κατεβάστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
–
Πιέστε ελαφρά την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου προς τα
κάτω, μέχρι να ασφαλίσει η κλειδαριά.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.15
Κλειδαριά σέλας
Η κλειδαριά σέλας
είναι τοποθετημένη αριστερά δίπλα από τη
σέλα.
Η κλειδαριά της σέλας μπορεί να ξεκλειδωθεί με το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
1
V00633-10
6.16
Εργαλεία μοτοσυκλέτας
Τα εργαλεία της μοτοσυκλέτας
είναι τοποθετημένα στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα.
1
V00634-10
39
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.17
Χειρολαβές
Οι χειρολαβές
χρησιμοποιούνται για το μανουβράρισμα της
μοτοσυκλέτας.
Κατά τη χρήση με συνοδηγό, ο συνοδηγός μπορεί να κρατιέται
από αυτήν κατά την οδήγηση.
1
V00635-10
6.18
Μαρσπιέ συνοδηγού
Τα μαρσπιέ συνοδηγού είναι αναδιπλούμενα.
Πιθανές καταστάσεις
• Μαρσπιέ συνοδηγού ανεβασμένα – Για χρήση χωρίς συνοδηγό.
• Μαρσπιέ συνοδηγού κατεβασμένα – Για χρήση με συνοδηγό.
V00636-01
40
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.19
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων
Ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων
του κινητήρα.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
401950-10
Η θέση των ταχυτήτων παρουσιάζεται στην εικόνα.
Η νεκρά ή η θέση λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ της 1ης και
της 2ης ταχύτητας.
401950-11
41
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.20
Πεντάλ φρένου
Το πεντάλ φρένου
είναι τοποθετημένο μπροστά από το δεξιό
μαρσπιέ.
Με το πεντάλ φρένου ενεργοποιείται το φρένο του πίσω τροχού.
1
402177-10
6.21
Πλαϊνό σταντ
Το πλαϊνό σταντ
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οχήματος.
Το πλαϊνό σταντ χρησιμοποιείται για τη στήριξη της μοτοσυκλέτας.
1
Πληροφορίες
402029-10
42
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το πλαϊνό σταντ πρέπει να
είναι ανεβασμένο.
Το πλαϊνό σταντ είναι συνδεδεμένο με το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας, προσέξτε τις οδηγίες για την οδήγηση.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
Πιθανές καταστάσεις
• Πλαϊνό σταντ κατεβασμένο – Το όχημα μπορεί να στηριχθεί
στο πλαϊνό σταντ. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας είναι
ενεργό.
• Πλαϊνό σταντ ανεβασμένο – Αυτή η θέση απαιτείται για την
οδήγηση. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας είναι απενεργοποιημένο.
43
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.1
Ταμπλό οργάνων
Το ταμπλό οργάνων είναι τοποθετημένο μπροστά από το τιμόνι.
Ενδεικτικές λυχνίες ( σελ. 51)
Οθόνη ( σελ. 56)
Κουμπιά λειτουργιών ( σελ. 60)
1
2
3
F01430-10
44
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.2
Ενεργοποίηση και έλεγχος
Ενεργοποίηση
Το ταμπλό οργάνων ενεργοποιείται μαζί με το σύστημα ανάφλεξης.
Πληροφορίες
Η φωτεινότητα των ενδείξεων ελέγχεται από έναν αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος στο ταμπλό οργάνων.
F01431-01
Έλεγχος
Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ανάβουν για
λίγο όλες οι ενδεικτικές λυχνίες εκτός από την ενδεικτική λυχνία
των φλας και την ενδεικτική λυχνία του συστήματος ακινητοποίησης.
Τα επιμέρους τμήματα του στροφόμετρου και της ένδειξης επιλεγμένης ταχύτητας ανάβουν με τη σειρά και ξανασβήνουν.
Η ένδειξη ταχύτητας μετράει από το 0 μέχρι το 199 και
αντίστροφα.
Τα υπόλοιπα τμήματα ένδειξης της οθόνης ανάβουν για λίγο.
Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή READY TO >> RACE.
Στη συνέχεια η ένδειξη περνάει στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία.
45
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει πάντα, όταν
δεν λειτουργεί ο κινητήρας. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί και
ανάψει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας, σταματήστε
τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία ABS ανάβει, μέχρι να επιτευχθεί
μια ταχύτητα περ. 6 km/h (περ. 4 mph) ή περισσότερο.
7.3
Προειδοποιήσεις
Πληροφορίες
Όλες οι υπάρχουσες προειδοποιήσεις εμφανίζονται στην
ένδειξη Info, μέχρις ότου παύσουν πλέον να είναι ενεργές.
Εάν παρουσιαστεί μια βλάβη, οι αντίστοιχες ενδεικτικές
λυχνίες ανάβουν, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίστηκε μια
υπόδειξη / υπόδειξη προειδοποίησης σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια.
Εάν αναγνωριστεί μια προειδοποίηση για τη λειτουργική
ασφάλεια, αναβοσβήνει επιπρόσθετα η γενική προειδοποιητική λυχνία .
46
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Εάν παρουσιαστεί βλάβη στο δίαυλο CAN, μπορεί να εμφανιστούν διάφορες προειδοποιήσεις στην οθόνη:
Μπορεί να εμφανιστούν οι υποδείξεις CAN FAILURE, CAN ABS FAILURE
και CAN EMS FAILURE.
F01437-01
Η ένδειξη Transport Lock εμφανίζεται στην οθόνη, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μεταφοράς.
Η ένδειξη Side Stand Down εμφανίζεται στην οθόνη, όταν το
πλαϊνό σταντ είναι κατεβασμένο.
F01438-01
47
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η ένδειξη Kill Switch εμφανίζεται στην οθόνη, όταν είναι πατημένος ο διακόπτης Run-Off.
Η ένδειξη Not Legal! εμφανίζεται στην οθόνη, εάν έχει πάψει να
ισχύει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος λόγω τροποποιήσεων.
F01438-02
Η ένδειξη ABS Failure εμφανίζεται στην οθόνη, όταν το ABS δεν
είναι πλέον ενεργό.
Η ένδειξη Clutch Switch Failure εμφανίζεται στην οθόνη, εάν ο
διακόπτης συμπλέκτη είναι ελαττωματικός.
F01438-03
48
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Η ένδειξη Low Oil Pressure εμφανίζεται στην οθόνη, εάν η πίεση
λαδιού είναι πολύ χαμηλή.
Η ένδειξη Low Battery εμφανίζεται στην οθόνη, εάν η τάση της
μπαταρίας μειωθεί κάτω από την προκαθορισμένη τιμή.
Τάση μπαταρίας
≤ 10,5 V
F01438-04
Η ένδειξη Coolant Sensor Failure εμφανίζεται στην οθόνη, εάν ο
αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού είναι ελαττωματικός.
Η ένδειξη High Coolant Temperature εμφανίζεται στην οθόνη,
εάν η θερμοκρασία ψυκτικού υγρού υπερβεί την προκαθορισμένη
τιμή.
Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού
> 110 °C
F01438-06
49
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η ένδειξη Fuel Level Sensor Failure εμφανίζεται στην οθόνη, εάν
ο αισθητήρας στάθμης καυσίμου είναι ελαττωματικός.
Η ένδειξη Low Fuel Level εμφανίζεται στην οθόνη, όταν η στάθμη
καυσίμου έχει φτάσει στο επίπεδο της ρεζέρβας.
F01438-05
50
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.4
Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με την κατάσταση λειτουργίας της μοτοσυκλέτας.
Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ανάβουν για
λίγο όλες οι ενδεικτικές λυχνίες εκτός από την ενδεικτική λυχνία
των φλας και την ενδεικτική λυχνία του συστήματος ακινητοποίησης.
Εάν αναγνωριστεί μια προειδοποίηση για τη λειτουργική
ασφάλεια, αναβοσβήνει επιπρόσθετα η γενική προειδοποιητική
λυχνία .
Πληροφορίες
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει πάντα, όταν
δεν λειτουργεί ο κινητήρας. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί και
ανάψει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας, σταματήστε
τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία ABS ανάβει, μέχρι να επιτευχθεί
μια ταχύτητα περ. 6 km/h (περ. 4 mph) ή περισσότερο.
F01432-01
Πιθανές καταστάσεις
Η ενδεικτική λυχνία φλας αναβοσβήνει πράσινη με
τον ρυθμό των φλας – Το φλας είναι ενεργοποιημένο.
51
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη
– Το OBD αναγνώρισε σφάλμα στο ηλεκτρονικό
σύστημα του οχήματος. Σταματήστε αμέσως,
τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM.
Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας ανάβει / αναβοσβήνει κόκκινη – Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας αναβοσβήνει κόκκινη, όταν επιτευχθεί ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών αλλαγής ταχύτητας RPM1.
Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας ανάβει κόκκινη, όταν επιτευχθεί ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών αλλαγής ταχύτητας RPM2.
Η ενδεικτική λυχνία νεκράς ανάβει πράσινη – Το
κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση νεκράς.
Η ενδεικτική λυχνία για το φως μεγάλης σκάλας
ανάβει μπλε – Το φως μεγάλης σκάλας είναι
αναμμένο.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει κίτρινη
– Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος στο ABS.
Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος ακινητοποίησης
ανάβει κόκκινη – Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος
στο σύστημα ακινητοποίησης (Immobilizer).
52
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Η γενική προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει κίτρινη
– Αναγνωρίστηκε υπόδειξη / υπόδειξη προειδοποίησης για τη λειτουργική ασφάλεια. Η υπόδειξη αυτή
εμφανίζεται επίσης στην οθόνη.
53
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.5
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
επάνω από την οθόνη.
1 βρίσκεται στο κέντρο
Πληροφορίες
Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας μπορεί να ρυθμιστεί στην ένδειξη Trip 1 και στην ένδειξη Trip 2 κρατώντας
πατημένο το πλήκτρο MODE.
Κατά τη διάρκεια της φάσης ρονταρίσματος (μέχρι τα 1000 km /
621 miles) η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας είναι πάντοτε
ενεργοποιημένη. Μόνο μετά από αυτή τη φάση, η φωτεινή ένδειξη
αλλαγής ταχύτητας μπορεί να απενεργοποιηθεί και οι τιμές για τις
ενδείξεις RPM1 και RPM2 μπορούν να ρυθμιστούν. Στην ένδειξη
RPM1 η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας αναβοσβήνει κόκκινη
και στην ένδειξη RPM2 ανάβει κόκκινη.
Πληροφορίες
F01433-10
Στην 6η ταχύτητα, η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
απενεργοποιείται, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας, μετά το πρώτο σέρβις.
Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού
54
≤ 35 °C
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
ODO
< 1.000 km
Η φωτεινή ένδειξη
αλλαγής ταχύτητας
ανάβει πάντοτε στις
6.500 1/min
Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού
> 35 °C
ODO
> 1.000 km
RPM1 Φωτεινή
ένδειξη αλλαγής
ταχύτητας
Αναβοσβήνει
RPM2 Φωτεινή
ένδειξη αλλαγής
ταχύτητας
Ανάβει
55
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.6
Οθόνη
Το στροφόμετρο
δείχνει τον αριθμό στροφών του κινητήρα σε
στροφές ανά λεπτό.
Η ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας
δείχνει την επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Η ταχύτητα
καταδεικνύεται σε χιλιόμετρα ανά ώρα km/h ή/και
σε μίλια ανά ώρα mph.
Η ένδειξη στάθμης καυσίμου εμφανίζεται στην περιοχή
.
Στην οθόνη
απεικονίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες.
Η ώρα εμφανίζεται στην περιοχή
.
Η ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού εμφανίζεται στην
περιοχή
.
1
2
3
4
5
6
7
Πληροφορίες
Η ώρα πρέπει να ρυθμίζεται, όταν αποσυνδέεται η μπαταρία 12 V από το όχημα ή όταν αφαιρείται η ασφάλεια.
Η φωτεινότητα των ενδείξεων ελέγχεται από έναν αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος στο ταμπλό οργάνων.
F01434-10
56
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.7
Ένδειξη στάθμης καυσίμου
Η ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ εμφανίζεται στην
περιοχή
της οθόνης.
Η ένδειξη της στάθμης καυσίμου αποτελείται από μπάρες. Όσο
περισσότερες μπάρες ανάβουν, τόσο περισσότερο καύσιμο υπάρχει στο ρεζερβουάρ.
1
Πληροφορίες
F01435-10
Όταν το καύσιμο τελειώνει, στην οθόνη εμφανίζεται επιπρόσθετα η προειδοποίηση Low Fuel Level.
Για να αποτραπεί η συνεχής διακύμανση της ένδειξης κατά
την οδήγηση, η στάθμη του καυσίμου απεικονίζεται με ελαφριά καθυστέρηση.
Όταν είναι κατεβασμένο το πλαϊνό σταντ ή κλειστός ο διακόπτης Run-Off, η ένδειξη στάθμης καυσίμου δεν ενημερώνεται.
Μετά το ανέβασμα του πλαϊνού σταντ και το άνοιγμα του
διακόπτη Run-Off, η επόμενη ενημέρωση πραγματοποιείται μετά από 2 λεπτά.
Εάν το ταμπλό οργάνων δεν λαμβάνει σήμα από τον
αισθητήρα στάθμης καυσίμου, η ένδειξη στάθμης καυσίμου
αναβοσβήνει.
57
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.8
Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Η ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού εμφανίζεται στην
περιοχή
της οθόνης.
Η ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού αποτελείται από
μπάρες. Όσο περισσότερες μπάρες ανάβουν, τόσο πιο ζεστό είναι
το ψυκτικό υγρό.
1
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται
ζημιά στον κινητήρα.
–
Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση θερμοκρασίας ψυκτικού
υγρού, σταματήστε αμέσως το όχημα σε σημείο που δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία και σβήστε τον κινητήρα.
–
Αφήστε τον κινητήρα και το σύστημα ψύξης να κρυώσουν.
–
Ελέγξτε ή/και διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, αφού
κρυώσει το σύστημα ψύξης.
Πληροφορίες
F01435-11
58
Όταν ανάβουν όλες οι μπάρες, εμφανίζεται στην οθόνη επιπρόσθετα η προειδοποίηση High Coolant Temperature.
Όταν υπερθερμαίνεται το σύστημα ψύξης, περιορίζεται ο
μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πιθανές καταστάσεις
• Κρύος κινητήρας – Ανάβουν μέχρι τρεις μπάρες.
• Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας – Ανάβουν τέσσερις
έως δέκα μπάρες.
• Θερμός κινητήρας – Ανάβουν έντεκα έως δεκατρείς μπάρες.
• Πολύ θερμός κινητήρας – Και οι δεκατρείς μπάρες ανάβουν.
59
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.9
Κουμπιά λειτουργιών
Με το πλήκτρο MODE
αλλάζουν οι λειτουργίες ένδειξης.
Οι υπάρχουσες λειτουργίες ένδειξης είναι η ένδειξη TRIP F (από
τη στιγμή που η στάθμη καυσίμου έχει φτάσει στο επίπεδο
της ρεζέρβας), Info, η συνολική διανυθείσα χιλιομετρική
απόσταση (ODO), η χιλιομετρική απόσταση 1 (TRIP 1) και η
χιλιομετρική απόσταση 2 (TRIP 2).
Με το πλήκτρο SET
αλλάζουν τα μενού εντός μιας λειτουργίας
ένδειξης.
Το πλήκτρο
δεν έχει καμία λειτουργία.
1
2
3
F01436-10
60
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.10
Ένδειξη TRIP F
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP F στην οθόνη.
Η ένδειξη TRIP F δείχνει την απόσταση που έχει καλυφθεί, από τη
στιγμή που η στάθμη καυσίμου έφτασε στο επίπεδο της ρεζέρβας
καυσίμου.
Πληροφορίες
F01453-01
Όταν η στάθμη καυσίμου φτάσει στο επίπεδο της
ρεζέρβας, στην οθόνη εμφανίζεται η προειδοποίηση
Low Fuel Level. Πατώντας σύντομα το πλήκτρο MODE,
η λειτουργία ένδειξης αλλάζει σε TRIP F και ξεκινάει να
μετράει από το 0.0, ανεξάρτητα από τη λειτουργία ένδειξης,
που ήταν επιλεγμένη νωρίτερα.
Στην ένδειξη TRIP F μπορούν να εμφανιστούν
επιπρόσθετα τα μενού Fuel Range και Actual F.C..
Εάν αναγνωριστεί μια προειδοποίηση για τη λειτουργική
ασφάλεια, αναβοσβήνει επιπρόσθετα η γενική προειδοποιητική λυχνία .
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου SET αλλάζετε στο
επόμενο μενού στην οθόνη.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου MODE αλλάζετε
στην επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη.
61
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.11
Ένδειξη Info
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη Info στην οθόνη.
Η ένδειξη Info δείχνει τα μηνύματα ή τις προειδοποιήσεις που
παρουσιάζονται.
Πληροφορίες
F01439-01
62
Η ένδειξη Info εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει ένα μήνυμα
ή μια προειδοποίηση.
Οι υπάρχουσες προειδοποιήσεις αποθηκεύονται στην
ένδειξη Info, μέχρις ότου παύσουν πλέον να είναι ενεργές.
Όλες οι υπάρχουσες προειδοποιήσεις εμφανίζονται
αυτόματα διαδοχικά στην ένδειξη Info.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου SET αλλάζετε στην
επόμενη προειδοποίηση στην οθόνη.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου MODE αλλάζετε
στην επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.12
Ένδειξη ODO
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.
Πληροφορίες
F01440-01
Η ένδειξη ODO δείχνει τη συνολική απόσταση που έχει
διανυθεί.
Αυτή η τιμή διατηρείται στη μνήμη ακόμη και εάν αποσυνδεθεί η μπαταρία 12 V από το όχημα ή/και καεί η ασφάλεια.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου SET αλλάζετε στο
επόμενο μενού στην οθόνη.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου MODE αλλάζετε
στην επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη.
63
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.12.1
Fuel Range
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Το μενού Fuel Range είναι πανομοιότυπο στην ένδειξη TRIP F,
στην ένδειξη ODO, στην ένδειξη TRIP 1 και στην ένδειξη TRIP 2.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η αυτονομία.
F01440-02
64
Πληροφορίες
Η αυτονομία εξαρτάται από τη μέση κατανάλωση και την
ποσότητα καυσίμου, που υπάρχει στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
Η αυτονομία εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του
συστήματος ανάφλεξης, αφού πρώτα διανυθούν μερικές
εκατοντάδες μέτρα.
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.12.2
Service
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η απόσταση μέχρι το επόμενο σέρβις.
F01441-01
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
65
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.12.3
Actual F.C.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Το μενού Actual F.C. είναι πανομοιότυπο στην ένδειξη TRIP F και
στην ένδειξη ODO.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η τρέχουσα κατανάλωση.
F01442-01
66
Πληροφορίες
Η τρέχουσα κατανάλωση εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, αφού πρώτα διανυθούν
μερικές εκατοντάδες μέτρα.
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.13
Ένδειξη TRIP 1
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 1 στην οθόνη.
Πληροφορίες
F01443-01
Η ένδειξη TRIP 1 δείχνει την απόσταση από τον τελευταίο
μηδενισμό, π.χ. την απόσταση από μια στάση ανεφοδιασμού μέχρι την επόμενη στάση ανεφοδιασμού. Το TRIP 1
λειτουργεί πάντοτε παράλληλα και μετράει μέχρι το 9999.9.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου SET αλλάζετε στο
επόμενο μενού στην οθόνη.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου MODE αλλάζετε
στην επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη.
67
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.13.1
Time Trip 1
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 1 στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται ο χρόνος οδήγησης 1 με βάση την
ένδειξη TRIP 1.
F01444-01
68
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε το
πλήκτρο SET
για 3 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη TRIP 1 μηδενίζεται
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.13.2
Average Speed Trip1
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 1 στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η μέση ταχύτητα 1 με βάση την
ένδειξη TRIP 1.
F01445-01
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε το
πλήκτρο SET
για 3 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη TRIP 1 μηδενίζεται
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
69
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.13.3
Avg F.C. Trip 1
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 1 στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η μέση κατανάλωση 1 με βάση την
ένδειξη TRIP 1.
F01446-01
70
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε το
πλήκτρο SET
για 3 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη TRIP 1 μηδενίζεται
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.14
Ένδειξη TRIP 2
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.
Πληροφορίες
F01447-01
Η ένδειξη TRIP 2 δείχνει την απόσταση από τον τελευταίο
μηδενισμό, π.χ. την απόσταση από μια στάση ανεφοδιασμού μέχρι την επόμενη στάση ανεφοδιασμού. Το TRIP 2
λειτουργεί πάντοτε παράλληλα και μετράει μέχρι το 9999.9.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου SET αλλάζετε στο
επόμενο μενού.
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου MODE αλλάζετε
στην επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη.
71
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.14.1
Time Trip 2
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται ο χρόνος οδήγησης 2 με βάση την
ένδειξη TRIP 2.
F01448-01
72
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε το
πλήκτρο SET
για 3 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη TRIP 2 μηδενίζεται
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.14.2
Average Speed Trip2
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η μέση ταχύτητα 2 με βάση την
ένδειξη TRIP 2.
F01449-01
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε το
πλήκτρο SET
για 3 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη TRIP 2 μηδενίζεται
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
73
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.14.3
Avg F.C. Trip 2
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί το επιθυμητό μενού στην οθόνη.
Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η μέση κατανάλωση 2 με βάση την
ένδειξη TRIP 2.
F01450-01
74
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο SET.
Επόμενο μενού στην οθόνη
Πατήστε το
πλήκτρο SET
για 3 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη TRIP 2 μηδενίζεται
Πατήστε
σύντομα το
πλήκτρο
MODE.
Επόμενη λειτουργία ένδειξης στην οθόνη
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.15
Ρύθμιση μονάδων
Πληροφορίες
Πραγματοποιήστε την ανάλογη ρύθμιση για τη χώρα σας.
Εάν αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης, η τιμή ODO διατηρείται και μετατρέπεται αναλόγως.
Προϋπόθεση
Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
75
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.
–
Πατήστε το πλήκτρο MODE για 5 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη μονάδων εμφανίζεται.
Πληροφορίες
Η ένδειξη μονάδων εμφανίζεται στην ένδειξη ODO σε
κάθε μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο MODE.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SET όσες φορές χρειάζεται, για
να εμφανιστεί η επιθυμητή ένδειξη στην οθόνη.
–
Μην πατήσετε το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET για
περ. 5 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη μονάδων σβήνει και η επιλεγμένη μονάδα της
πρώτης γραμμής εφαρμόζεται και αποθηκεύεται.
Πληροφορίες
F01454-01
76
Ως μονάδα μήκους μπορεί να ρυθμιστεί η μονάδα km ή
miles.
Ως μονάδα όγκου μπορεί να ρυθμιστεί η μονάδα l,
USga ή UKga.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.16
Ρύθμιση ώρας
Πληροφορίες
Η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 24 ωρών.
Η ώρα πρέπει να ρυθμίζεται, όταν αποσυνδέεται η μπαταρία 12 V από το όχημα ή όταν αφαιρείται η
ασφάλεια.
Προϋπόθεση
Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη ODO στην οθόνη.
–
Πατήστε το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET ταυτόχρονα
για 5 δευτερόλεπτα.
Η ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.
Πληροφορίες
Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί στην ένδειξη ODO σε κάθε
μενού κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα το πλήκτρο
MODE και το πλήκτρο SET.
F01455-10
–
Ρυθμίστε την ένδειξη ωρών με το πλήκτρο MODE.
–
Ρυθμίστε την ένδειξη λεπτών με το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET ταυτόχρονα.
Η ρυθμισμένη ώρα εφαρμόζεται και αποθηκεύεται.
77
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17
Ρύθμιση αριθμού στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM1
Προϋπόθεση
Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 1 στην οθόνη.
–
Πατήστε το πλήκτρο MODE για 5 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη RPM1 εμφανίζεται.
Πληροφορίες
Η ένδειξη RPM1 εμφανίζεται στην ένδειξη TRIP 1 σε
κάθε μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο MODE.
Η ένδειξη RPM1 αντιστοιχεί στον αριθμό στροφών,
μετά τον οποίο ενεργοποιείται και αρχίζει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας.
Ο αριθμός στροφών μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα
των 50 στροφών.
Ο αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM1
μπορεί να ρυθμιστεί μόνο έως το πολύ 50 στροφές ανά
λεπτό κάτω από τον αριθμό στροφών για την αλλαγή
ταχύτητας RPM2.
F01456-01
–
78
Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών με το πλήκτρο MODE και το
πλήκτρο SET.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πληροφορίες
Το πλήκτρο MODE αυξάνει την τιμή.
Το πλήκτρο SET μειώνει την τιμή.
–
Πατήστε το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET ταυτόχρονα.
Η ένδειξη RPM1 σβήνει και ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM1 εφαρμόζεται και
αποθηκεύεται.
7.18
Ρύθμιση αριθμού στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM2
Προϋπόθεση
Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MODE όσες φορές χρειάζεται,
για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP 2 στην οθόνη.
–
Πατήστε το πλήκτρο MODE για 5 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη RPM2 εμφανίζεται.
F01457-01
79
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες
Η ένδειξη RPM2 εμφανίζεται στην ένδειξη TRIP 2 σε
κάθε μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο MODE.
Η ένδειξη RPM2 αντιστοιχεί στον αριθμό στροφών,
μετά τον οποίο η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
ανάβει.
Ο αριθμός στροφών μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα
των 50 στροφών.
Ο αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM2
μπορεί να ρυθμιστεί από τουλάχιστον 50 στροφές ανά
λεπτό πάνω από τον αριθμό στροφών για την αλλαγή
ταχύτητας RPM1 και πάνω.
–
Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών με το πλήκτρο MODE και το
πλήκτρο SET.
Πληροφορίες
Το πλήκτρο MODE αυξάνει την τιμή.
Το πλήκτρο SET μειώνει την τιμή.
–
Πατήστε το πλήκτρο MODE και το πλήκτρο SET ταυτόχρονα.
Η ένδειξη RPM2 σβήνει και ο ρυθμισμένος αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM2 εφαρμόζεται και
αποθηκεύεται.
80
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
8.1
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη χρήσης της μοτοσυκλέτας
Κίνδυνος
Κίνδυνος ατυχήματος Ένας οδηγός με μειωμένη ικανότητα οδήγησης αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό
του και για τους άλλους.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν έχετε μειωμένη ικανότητα οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος, χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λήψης φαρμάκων.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν σωματικά ή ψυχολογικά δεν είστε σε θέση να οδηγήσετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.
–
Κατά την οδήγηση φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος, μπότες και
γάντια καθώς και παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά.
–
Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση και πληροί τις
σχετικές νομικές διατάξεις.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πτώσης Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών στον μπροστινό και στον πίσω τροχό επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τον έλεγχο του οχήματος.
–
Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός και ο πίσω τροχός εφοδιάζονται μόνο με ελαστικά ίδιου πέλματος.
81
8 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα μη εγκεκριμένα ή συνιστώμενα ελαστικά και οι μη εγκεκριμένοι ή συνιστώμενοι τροχοί επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την
KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τα καινούργια ελαστικά παρουσιάζουν μειωμένη πρόσφυση.
Στα καινούργια ελαστικά, η επιφάνεια κύλισης δεν έχει αγριέψει.
–
Όταν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά, οδηγήστε συγκρατημένα και με εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης.
Φάση ρονταρίσματος
200 km
Πληροφορίες
Κατά τη χρήση του οχήματός σας, λάβετε υπόψη ότι ο υπερβολικός θόρυβος ενοχλεί τους άλλους
ανθρώπους.
–
Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες ελέγχου πριν από την πώληση από ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της ΚΤΜ.
Το έγγραφο παράδοσης και το βιβλίο συντήρησης & εγγύησης παραδίδονται κατά την παράδοση του
οχήματος.
–
Πριν από την πρώτη διαδρομή, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.
–
Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια.
82
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
–
Εξοικειωθείτε σε κατάλληλη επιφάνεια με την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, πριν επιχειρήσετε να
διανύσετε μια πιο απαιτητική διαδρομή. Οδηγήστε επίσης μια φορά με όσο το δυνατόν μικρότερη ταχύτητα,
προκειμένου να αποκτήσετε καλύτερη αίσθηση της μοτοσυκλέτας.
–
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, κρατάτε το τιμόνι και με τα δύο χέρια και στηρίζετε τα πόδια στα μαρσπιέ.
–
Ροντάρετε τον κινητήρα. (
8.2
–
σελ. 83)
Ροντάρισμα του κινητήρα
Κατά το στάδιο του ρονταρίσματος, μην υπερβαίνετε τον προβλεπόμενο αριθμό στροφών κινητήρα.
Προδιαγραφή
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
Κατά τα πρώτα: 1.000 km
7.500 1/min
Πληροφορίες
Κατά το στάδιο του ρονταρίσματος, η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας είναι ρυθμισμένη σε μια
προκαθορισμένη τιμή και δεν μπορεί να αλλαχθεί.
–
Αποφύγετε την οδήγηση με πλήρες άνοιγμα του γκαζιού!
83
8 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
8.3
Φόρτωση του οχήματος
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Το συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Το συνολικό βάρος προκύπτει ως εξής: μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση με γεμάτο ρεζερβουάρ, οδηγός
και συνοδηγός με προστατευτική ενδυμασία και κράνος, αποσκευές.
–
Μην υπερβαίνετε το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση των βαλιτσών ή του σάκου ρεζερβουάρ επηρεάζει την οδική συμπεριφορά.
–
Τοποθετήστε και ασφαλίστε τις βαλίτσες και το σάκο ρεζερβουάρ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το σύστημα βαλιτσών υφίσταται ζημιά σε περίπτωση υπερφόρτωσης.
Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή για το μέγιστο φορτίο, όταν τοποθετείτε βαλίτσες.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την ορατότητα.
Εάν έχει καλυφθεί το πίσω φως και ιδιαίτερα στο σκοτάδι, δεν είστε επαρκώς ορατός από τα οχήματα
που βρίσκονται πίσω σας.
–
84
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
πέδησης.
–
Το υψηλό φορτίο αλλάζει την οδική συμπεριφορά και αυξάνει την απόσταση
Προσαρμόστε την ταχύτητα στο φορτίο.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
–
–
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
Όταν μεταφέρετε αποσκευές, πρέπει να φροντίζετε για την ασφαλή στερέωσή τους όσο πιο κοντά γίνεται στο
κέντρο του οχήματος καθώς και για την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους στον μπροστινό και στον πίσω
τροχό.
Τηρείτε το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και τα ανώτατα επιτρεπόμενα φορτία άξονα.
Προδιαγραφή
Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος
335 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα εμπρός
125 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω
210 kg
85
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.1
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε θέση σε λειτουργία
Πληροφορίες
Πριν από κάθε οδήγηση, ελέγξτε την κατάσταση του οχήματος και την οδική ασφάλεια.
Το όχημα πρέπει κατά τη λειτουργία του να βρίσκεται σε τεχνικά άριστη κατάσταση.
H02217-01
86
–
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
σελ. 227)
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 147)
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω
τροχού. ( σελ. 152)
–
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.
( σελ. 151)
–
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος φρένων.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
( σελ. 206)
–
Ελέγξτε τη ρύπανση της αλυσίδας. (
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
–
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (
–
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση και την ευκολία κίνησης όλων των χειριστηρίων.
σελ. 157)
σελ. 122)
σελ. 124)
σελ. 176)
σελ. 179)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
9.2
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
–
Ελέγξτε τις αποσκευές για σωστή στερέωση.
–
Ανεβείτε στη μοτοσυκλέτα και ελέγξτε τη ρύθμιση των καθρεπτών.
–
Ελέγξτε την ποσότητα καυσίμου.
Διαδικασία εκκίνησης
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης
αισθήσεων και θάνατο.
Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Προσοχή
Κίνδυνος ατυχήματος Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα συστήματα ασφαλείας υφίστανται ζημιά, όταν
η μπαταρία 12 V είναι αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί.
–
Μη χρησιμοποιείτε το όχημα ποτέ με αποφορτισμένη μπαταρία 12 V ή χωρίς μπαταρία 12 V.
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
Ο μη φιλτραρισμένος αέρας εισαγωγής επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Χωρίς φίλτρο αέρα καταλήγουν σκόνη και ρύποι στον κινητήρα.
–
Μη θέτετε το όχημα ποτέ σε λειτουργία χωρίς φίλτρο αέρα.
87
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
–
Οι υψηλές στροφές με κρύο κινητήρα επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του.
Προθερμαίνετε τον κινητήρα πάντοτε οδηγώντας με χαμηλές στροφές.
–
Ξεκλειδώστε το τιμόνι. (
σελ. 34)
–
Καθίστε επάνω στο όχημα, αποφορτίστε το πλαϊνό σταντ και
περιστρέψτε το με το πόδι μέχρι το τέρμα προς τα επάνω.
–
Πιέστε το διακόπτη Run-Off στη θέση
–
Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το
σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
.
Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ακούγεται για περίπου 2 δευτερόλεπτα ο θόρυβος λειτουργίας
της αντλίας καυσίμου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται ο
έλεγχος λειτουργίας του ταμπλό οργάνων.
B00782-10
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία νεκράς N ανάβει.
Η ενδεικτική λυχνία του ABS ανάβει και ξανασβήνει μόλις
ξεκινήσετε.
–
88
Πατήστε το κουμπί μίζας
.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Πληροφορίες
Το κουμπί μίζας πρέπει να πατηθεί, μόνο αφού ολοκληρωθεί πρώτα ο έλεγχος λειτουργίας του ταμπλό
οργάνων.
Κατά την εκκίνηση του κινητήρα ΜΗΝ ανοίγετε το
γκάζι. Εάν ανοίξετε το γκάζι κατά τη διαδικασία
εκκίνησης, το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα δεν
επιτρέπει τον ψεκασμό καυσίμου, με αποτέλεσμα να
μην μπορεί να εκκινηθεί ο κινητήρας.
Ενεργοποιήστε τη μίζα συνεχόμενα το πολύ για 5 δευτερόλεπτα. Περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
μέχρι την επόμενη απόπειρα εκκίνησης.
Αυτή η μοτοσυκλέτα έχει εξοπλιστεί με σύστημα εκκίνησης ασφαλείας. Ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί
μόνο όταν στο κιβώτιο ταχυτήτων έχει επιλεχθεί η θέση
νεκράς ή εάν με επιλεγμένη κάποια ταχύτητα πατηθεί η μανέτα του συμπλέκτη. Εάν επιλέξετε με ανοιχτό
το πλαϊνό σταντ μια ταχύτητα στο κιβώτιο και ελευθερώσετε τη μανέτα του συμπλέκτη, ο κινητήρας σβήνει.
89
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.3
–
Ξεκίνημα
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη, βάλτε την 1η ταχύτητα, αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και
ανοίξτε ταυτόχρονα προσεκτικά το γκάζι.
Συμβουλή
Εάν ο κινητήρας σβήσει κατά την εκκίνηση, τραβήξτε μόνο τη μανέτα του συμπλέκτη και πατήστε το
κουμπί της μίζας. Δεν χρειάζεται να βάλετε νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.
9.4
Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση απότομης μεταβολής του φορτίου, μπορεί να προκληθεί απώλεια
του ελέγχου του οχήματος.
–
Αποφύγετε τις απότομες μεταβολές φορτίου και τους ελιγμούς με δυνατό φρενάρισμα.
–
Προσαρμόστε την ταχύτητα στις συνθήκες του οδοστρώματος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Το κατέβασμα ταχύτητας με υψηλές στροφές κινητήρα προκαλεί μπλοκάρισμα
του πίσω τροχού και υπερστροφία του κινητήρα.
–
90
Μην κατεβάζετε ταχύτητα με υψηλές στροφές κινητήρα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η λανθασμένη θέση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης προκαλεί δυσλειτουργίες.
Μην αλλάζετε τη θέση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης κατά την οδήγηση.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
γηση.
–
Η πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο όχημα αποσπά την προσοχή κατά την οδή-
Πραγματοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις σε ακινητοποιημένο όχημα.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
σμένης συμπεριφοράς.
Ο συνοδηγός μπορεί να πέσει από τη μοτοσυκλέτα σε περίπτωση λανθα-
–
Βεβαιωθείτε ότι ο συνοδηγός κάθεται σωστά στη σέλα συνοδηγού, στηρίζει τα πόδια του στα μαρσπιέ
συνοδηγού και κρατιέται από τον οδηγό ή από τις χειρολαβές.
–
Τηρήστε τις διατάξεις σχετικά με την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία συνοδηγού, που ισχύουν στη
χώρα σας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η ριψοκίνδυνη οδήγηση αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.
Τηρήστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδηγήστε αμυντικά και συγκρατημένα, για να μπορείτε
να αναγνωρίσετε έγκαιρα πιθανούς κινδύνους.
91
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα κρύα ελαστικά έχουν μειωμένη πρόσφυση.
Κατά τα πρώτα χιλιόμετρα κάθε διαδρομής, οδηγήστε προσεκτικά και με μέτρια ταχύτητα, μέχρι να
φτάσουν τα ελαστικά στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας τους.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τα καινούργια ελαστικά παρουσιάζουν μειωμένη πρόσφυση.
Στα καινούργια ελαστικά, η επιφάνεια κύλισης δεν έχει αγριέψει.
–
Όταν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά, οδηγήστε συγκρατημένα και με εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης.
Φάση ρονταρίσματος
200 km
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Μια πτώση μπορεί να προκαλέσει στο όχημα μεγαλύτερες ζημιές από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.
–
92
Το όχημα πρέπει μετά από πτώση να ελέγχεται, όπως πριν από κάθε θέση σε λειτουργία.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται ζημιά στον κινητήρα.
–
Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, σταματήστε αμέσως το όχημα σε σημείο
που δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία και σβήστε τον κινητήρα.
–
Αφήστε τον κινητήρα και το σύστημα ψύξης να κρυώσουν.
–
Ελέγξτε ή/και διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, αφού κρυώσει το σύστημα ψύξης.
Πληροφορίες
Εάν κατά τη λειτουργία ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι, σταματήστε αμέσως τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, σβήστε τον κινητήρα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM.
–
Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες (κλίση, οδηγικές συνθήκες
κ.λπ.), επιλέξτε μεγαλύτερες ταχύτητες στο κιβώτιο.
–
Κλείστε το γκάζι πατώντας ταυτόχρονα τη μανέτα του
συμπλέκτη, επιλέξτε την επόμενη ταχύτητα, αφήστε τη μανέτα
του συμπλέκτη και ανοίξτε το γκάζι.
401950-11
93
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Πληροφορίες
Η θέση των ταχυτήτων παρουσιάζεται στην εικόνα. Η
νεκρά ή η θέση λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ
της 1ης και της 2ης ταχύτητας. Η 1η ταχύτητα χρησιμοποιείται για το ξεκίνημα ή για την κίνηση σε απότομη
ανηφόρα.
Η θερμοκρασία λειτουργίας επιτυγχάνεται, όταν
ανάβουν 4 μπάρες της ένδειξης θερμοκρασίας.
94
–
Ανοίγετε το γκάζι μόνο στο βαθμό που μπορεί να αντεπεξέλθει ο κινητήρας - το απότομο άνοιγμα του γκαζιού αυξάνει
την κατανάλωση. Ανοίγετε το γκάζι μόνο όσο το επιτρέπουν
το οδόστρωμα και οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα μέσα στις
στροφές δεν συνιστάται να αλλάζετε ταχύτητα στο κιβώτιο και
πρέπει να ανοίγετε το γκάζι πολύ προσεκτικά.
–
Για να κατεβάσετε ταχύτητα φρενάρετε, εάν απαιτείται, τη
μοτοσυκλέτα κλείνοντας ταυτόχρονα το γκάζι.
–
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη και επιλέξτε μικρότερη
ταχύτητα. Αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε
το γκάζι ή αλλάξτε και πάλι ταχύτητα.
–
Σβήνετε τον κινητήρα, εάν πρόκειται να λειτουργήσει για
μεγάλο διάστημα στο ρελαντί ή με το όχημα ακινητοποιημένο.
–
Εάν κατά την οδήγηση ανάψει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας , σταματήστε αμέσως τηρώντας τους κανόνες οδικής
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
κυκλοφορίας, σβήστε τον κινητήρα και επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM.
9.5
Φρενάρισμα
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα νερά και οι ρύποι επηρεάζουν το σύστημα φρένων.
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να στεγνώσετε τα τακάκια και τους δίσκους των φρένων
καθώς και για να καθαριστούν από τυχόν ρύπους.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η σπογγώδης αίσθηση σημείου πίεσης του φρένου μπροστινού ή πίσω τροχού
μειώνει την ικανότητα πέδησης.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν απελευθερώσετε το πεντάλ φρένου, τα τακάκια των φρένων τρίβονται συνεχώς.
–
Όταν δεν θέλετε να φρενάρετε, απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ φρένου.
95
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το υψηλότερο συνολικό βάρος αυξάνει την απόσταση πέδησης.
Λάβετε υπόψη την αυξημένη απόσταση πέδησης που απαιτείται, όταν στη μοτοσυκλέτα επιβαίνει
συνοδηγός ή μεταφέρετε αποσκευές.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το αλάτι που επιστρώνεται στους δρόμους επηρεάζει το σύστημα φρένων.
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να καθαριστούν τα τακάκια και οι δίσκοι των φρένων από
το αλάτι.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σης.
–
Το ABS ενδέχεται σε ορισμένες καταστάσεις να αυξήσει την απόσταση πέδη-
Προσαρμόστε τον τρόπο φρεναρίσματος στις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες και στην κατάσταση
του οδοστρώματος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση πολύ δυνατού φρεναρίσματος, μπλοκάρουν οι τροχοί.
Η αποτελεσματικότητα του ABS διασφαλίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο.
–
–
96
Αφήστε ενεργοποιημένο το ABS, για να αξιοποιήσετε την προστατευτική δράση του.
Για να φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα, κλείστε το γκάζι και φρενάρετε ταυτόχρονα με το φρένο του μπροστινού και
του πίσω τροχού.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Πληροφορίες
Με το ABS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη δύναμη πέδησης τόσο σε φρενάρισμα με πλήρη
ισχύ, όσο και σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης σε αμμώδες, βρεγμένο ή ολισθηρό έδαφος, χωρίς
να υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος των τροχών.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
τήρα.
–
Ο πίσω τροχός ενδέχεται να μπλοκάρει λόγω της ισχύος πέδησης του κινη-
Τραβήξτε το συμπλέκτη, όταν πραγματοποιείτε φρενάρισμα ανάγκης ή φρενάρισμα με πλήρη
ισχύ ή όταν φρενάρετε σε ολισθηρό έδαφος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
δυνατή επιβράδυνση.
–
Η κεκλιμένη θέση και η πλευρική κλίση του εδάφους μειώνουν τη μέγιστη
Ολοκληρώστε κατά το δυνατόν τη διαδικασία φρεναρίσματος πριν την αρχή της στροφής.
–
Το φρενάρισμα πρέπει να ολοκληρώνεται πάντοτε πριν από την αρχή της στροφής. Κατεβάστε ταυτόχρονα
ταχύτητα στο κιβώτιο, ανάλογα με την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας.
–
Κατά την παρατεταμένη οδήγηση σε κατηφορικές διαδρομές, αξιοποιήστε την πέδηση του κινητήρα. Για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να κατεβάσετε μία ή δύο ταχύτητες, αλλά θα πρέπει να αποφύγετε την υπέρβαση του
ορίου στροφών του κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο απαιτείται πολύ λιγότερο φρενάρισμα και δεν υπερθερμαίνεται το σύστημα φρένων.
97
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.6
Ακινητοποίηση, στάθμευση
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
και για τους άλλους.
Η χρήση του οχήματος από αναρμόδια άτομα είναι επικίνδυνη για τους ίδιους
–
Μην αφήνετε ποτέ το όχημα χωρίς επιτήρηση, όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
–
Ασφαλίστε το όχημα από ενδεχόμενη χρήση από αναρμόδια άτομα.
–
Κλειδώστε το τιμόνι και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης, όταν αφήνετε το όχημα χωρίς
επιτήρηση.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά
τη λειτουργία του οχήματος.
–
Μην ακουμπάτε επιμέρους τμήματα του οχήματος, όπως το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, το
ψυγείο, ο κινητήρας, ο αποσβεστήρας κραδασμών ή το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, πριν
κρυώσουν.
–
Πριν την πραγματοποίηση εργασιών αφήστε τα επιμέρους τμήματα του οχήματος να κρυώσουν.
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές
στο όχημα.
Οι λανθασμένες ενέργειες κατά τη στάθμευση ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης ζημιάς
Εάν το όχημα κυλήσει ή πέσει, ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές ζημιές.
Τα εξαρτήματα για τη στήριξη του οχήματος έχουν σχεδιαστεί μόνο για το βάρος του οχήματος.
–
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν κάθεται κανείς επάνω στο όχημα, όταν το όχημα στηρίζεται σε σταντ.
98
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Υπόδειξη
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Τα θερμά μέρη του οχήματος αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης.
–
Μη σταθμεύετε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
–
Αφήστε το όχημα να κρυώσει πριν το καλύψετε.
–
Φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα.
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
Πληροφορίες
Εάν σβήσετε τον κινητήρα με το διακόπτη Run-Off και στην κλειδαριά του διακόπτη ανάφλεξης το
σύστημα ανάφλεξης παραμείνει ενεργοποιημένο, δεν διακόπτεται η τροφοδοσία των περισσότερων
καταναλωτών ρεύματος και η μπαταρία 12 V αποφορτίζεται. Για αυτό το λόγο, συνιστάται να σβήνετε
τον κινητήρα πάντοτε από την κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης. Ο διακόπτης Run-Off προορίζεται μόνο
για καταστάσεις ανάγκης.
–
Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε σταθερό έδαφος.
–
Περιστρέψτε το πλαϊνό σταντ με το πόδι σας προς τα μπροστά μέχρι το τέρμα και στηρίξτε το όχημα.
–
Κλειδώστε το τιμόνι. (
σελ. 33)
99
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.7
Μεταφορά
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Υπόδειξη
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Τα θερμά μέρη του οχήματος αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης.
–
Μη σταθμεύετε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
–
Αφήστε το όχημα να κρυώσει πριν το καλύψετε.
401448-01
100
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης.
–
Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα με ιμάντες σύσφιξης ή άλλα κατάλληλα μέσα στερέωσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει ή να
κυλήσει.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
9.8
Ανεφοδιασμός καυσίμου
Κίνδυνος
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.
Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε
περίπτωση υπερπλήρωσης του ρεζερβουάρ.
–
Μην ανεφοδιάζετε το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνές φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
–
Σβήστε τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνεται καύσιμο έξω από το ρεζερβουάρ και ιδιαίτερα ότι δεν πέφτει επάνω σε
θερμά μέρη του οχήματος.
–
Σκουπίστε αμέσως καύσιμο που τυχόν έχει χυθεί έξω από το ρεζερβουάρ.
–
Προσέξτε τα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Μην αφήσετε το καύσιμο να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις καυσίμου.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το καύσιμο έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε τα ρούχα σας.
101
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές
σίμου.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς ποιότητας καυσίμου, προκαλείται πρόωρη έμφραξη του φίλτρου καυ-
Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, η διαθέσιμη ποιότητα και καθαρότητα του καυσίμου μπορεί να μην είναι επαρκείς. Η συνέπεια είναι η πρόκληση προβλημάτων στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
–
Ανεφοδιάστε το όχημα μόνο με καθαρό καύσιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο πρότυπο. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
102
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
–
Σβήστε τον κινητήρα.
–
Ανοίξτε την τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου. (
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ το πολύ μέχρι την κάτω ακμή
στομίου πλήρωσης με καύσιμο.
Συνολική χωρητικότητα ρεζερβουάρ
καυσίμου περ.
–
10 l
σελ. 35)
1 του
Βενζίνη σούπερ
αμόλυβδη (RON
95) ( σελ. 265)
Κλείστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου. (
σελ. 38)
S03383-10
103
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ
10.1
Πρόσθετες πληροφορίες
Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.
Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα
σέρβις.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.
10.2
Υποχρεωτικές εργασίες
Κάθε 24 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 15.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
○
●
●
●
●
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού.
( σελ. 228)
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
σελ. 145)
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
104
σελ. 151)
σελ. 157)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ 10
Κάθε 24 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 15.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Ελέγξτε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
σελ. 176)
σελ. 179)
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (
σελ. 147)
σελ. 152)
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. (
σελ. 116)
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 128)
σελ. 124)
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (
σελ. 206)
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου.
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα.
Ελέγξτε το διάκενο βαλβίδων, αλλάξτε το μπουζί.
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.
●
●
105
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ
Κάθε 24 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 15.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.
●
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.
○
●
●
Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας σκάλας. (
σελ. 198)
○
●
●
Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης σκάλας. (
σελ. 199)
●
●
○
●
●
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο
δρόμο.
○
●
●
●
●
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM
μετά τη δοκιμή στο δρόμο.
○
●
●
●
●
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις.
○
●
●
●
●
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο
βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.
○
●
●
●
●
○
Μεμονωμένο διάστημα
●
Περιοδικό διάστημα
106
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ 10
10.3
Συνιστώμενες εργασίες
Κάθε 48 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 30.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το πλαίσιο.
●
Ελέγξτε το ψαλίδι.
●
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.
●
●
●
●
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε
την ευκολία κίνησης.
○
●
●
●
●
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού,
αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή
τακτοποίηση.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία.
○
●
●
●
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό.
(
σελ. 218)
Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών.
○
Μεμονωμένο διάστημα
●
Περιοδικό διάστημα
●
○
●
●
●
●
107
11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
11.1
Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου του αμορτισέρ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι αλλαγές ρυθμίσεων στο σύστημα ανάρτησης μπορεί να μεταβάλουν αισθητά
την οδική συμπεριφορά.
–
Μετά από τις αλλαγές οδηγήστε πρώτα αργά, για να αξιολογήσετε την οδική συμπεριφορά.
Πληροφορίες
Η προφόρτιση ελατηρίου καθορίζει τη θέση έναρξης της διαδικασίας λειτουργίας της ανάρτησης στο αμορτισέρ.
Η βέλτιστα ρυθμισμένη προφόρτιση ελατηρίου είναι προσαρμοσμένη στο βάρος του οδηγού, ενδεχομένως
με αποσκευές και συνοδηγό, και διασφαλίζει τον άριστο συνδυασμό φιλικότητας χειρισμού και ευστάθειας.
–
Ρυθμίστε την προφόρτιση ελατηρίου μέσω της περιστροφής
του δακτυλίου ρύθμισης
με το γαντζόκλειδο από τα εργαλεία της μοτοσυκλέτας.
1
Προδιαγραφή
Προφόρτιση ελατηρίου
Κανονική
5 κλικ
Γαντζόκλειδο αμορτισέρ (90529077000)
V00637-10
108
Προέκταση για γαντζόκλειδο (90129099025)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11
Πληροφορίες
Η προφόρτιση ελατηρίου μπορεί να ρυθμιστεί σε 10
διαφορετικές θέσεις.
11.2
Ρύθμιση λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
Πληροφορίες
Η περιοχή ρύθμισης του λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων είναι περιορισμένη.
109
11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Λασκάρετε το παξιμάδι
σπειροτομημένη ράβδο
1, συγκρατώντας ταυτόχρονα τη
2.
Πληροφορίες
Το παξιμάδι
–
–
1 έχει αριστερόστροφο σπείρωμα.
Λασκάρετε το παξιμάδι 3, συγκρατώντας ταυτόχρονα τη
σπειροτομημένη ράβδο 2.
Ρυθμίστε το λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων περιστρέφοντας τη
ράβδο αλλαγής ταχυτήτων
.
2
Προδιαγραφή
Περιοχή ρύθμισης
της ράβδου αλλαγής
ταχυτήτων
150 … 162 mm
A
Πληροφορίες
Ρυθμίστε ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές.
Τουλάχιστον 5 βήματα σπειρώματος πρέπει να έχουν
βιδωθεί στη βάση έδρασης.
V00648-10
–
110
Ελέγξτε τη γωνία ρύθμισης
B.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11
Προδιαγραφή
Γωνία ρύθμισης
ράβδου
αλλαγής ταχυτήτων για το
μοχλικό του λεβιέ αλλαγής
ταχυτήτων
B
–
75°
Σφίξτε το παξιμάδι
, συγκρατώντας ταυτόχρονα τη σπειροτομημένη ράβδο
.
3
2
Προδιαγραφή
Παξιμάδι ράβδου
αλλαγής ταχυτήτων
–
M6
10 Nm
Σφίξτε το παξιμάδι
, συγκρατώντας ταυτόχρονα τη σπειροτομημένη ράβδο
.
1
2
Προδιαγραφή
Παξιμάδι ράβδου
αλλαγής ταχυτήτων
–
M6LH
10 Nm
Ελέγξτε τη λειτουργία και την ελευθερία κίνησης του λεβιέ
αλλαγής ταχυτήτων.
111
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.1
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με πίσω σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
–
Τοποθετήστε τις υποδοχές του σταντ ανύψωσης.
–
Τοποθετήστε τους προσαρμογείς στο πίσω σταντ ανύψωσης.
Προσαρμογέας υποδοχής (61029955244)
Σταντ ανύψωσης πίσω τροχού (69329955000)
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση, ευθυγραμμίστε το σταντ
ανύψωσης με το ψαλίδι και τους προσαρμογείς και ανασηκώστε τη μοτοσυκλέτα.
402346-01
12.2
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το πίσω σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
112
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα από τυχόν πτώση.
–
Αφαιρέστε το πίσω σταντ ανύψωσης και στηρίξτε το όχημα
στο πλαϊνό σταντ
.
–
Αφαιρέστε το κιτ δαχτυλιδιών.
1
402029-10
12.3
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με μπροστινό σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
113
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Προϋπόθεση
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
1.
V00638-10
–
Ισιώστε το τιμόνι. Τοποθετήστε το σταντ ανύψωσης.
Πείρος υποδοχής (69329965030)
Μεγάλο σταντ ανύψωσης μπροστινού τροχού
(69329965100)
Πληροφορίες
Η μοτοσυκλέτα πρέπει να ανυψώνεται πάντοτε πρώτα
πίσω.
402345-01
–
114
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα μπροστά.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.4
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το μπροστινό σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Κύρια εργασία
– Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα από τυχόν πτώση.
–
Αφαιρέστε το μπροστινό σταντ ανύψωσης.
402777-01
115
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
1.
V00638-10
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
12.5
Καθαρισμός των ξυστρών στις μπουκάλες
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
116
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 113)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
Κύρια εργασία
– Σπρώξτε προς τα κάτω τις ξύστρες
κάλες.
1 και στις δύο μπου-
Πληροφορίες
Οι ξύστρες πρέπει να καθαρίζουν τα καλάμια από τη
σκόνη και τους ρύπους. Με τον καιρό, ενδέχεται να
περάσουν ρύποι πίσω από τις ξύστρες. Εάν αυτοί οι
ρύποι δεν αφαιρεθούν, μπορεί να προκαλέσουν διαρροές στις τσιμούχες λαδιού που βρίσκονται πίσω από
τις ξύστρες.
E00667-10
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης
λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται
πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των
φρένων με καθαριστικό φρένων.
Καθαρίστε και λιπάνετε τις ξύστρες και τα καλάμια του πιρουνιού και στις δύο μπουκάλες.
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης (
σελ. 270)
117
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Πιέστε και πάλι τις ξύστρες στη θέση τους.
–
Απομακρύνετε το περιττό λάδι.
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 115)
12.6
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά
σέλας
και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
–
Ανασηκώστε το πίσω μέρος της σέλας οδηγού, τραβήξτε τη
σέλα προς το πίσω μέρος του οχήματος και στη συνέχεια
αφαιρέστε την προς τα επάνω.
–
Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης από την κλειδαριά σέλας.
Αφαίρεση σέλας οδηγού
1
V00633-10
118
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.7
Τοποθέτηση σέλας οδηγού
–
Αγκιστρώστε τις εγκοπές
της σέλας του οδηγού στο ρεζερβουάρ καυσίμου, σπρώξτε τη σέλα του οδηγού προς τα μπροστά και κατεβάστε την πίσω.
1
Ο πείρος
–
2 ασφαλίζει με το χαρακτηριστικό ήχο.
Ελέγξτε εάν η σέλα του οδηγού έχει τοποθετηθεί σωστά.
H01084-10
12.8
Αφαίρεση σέλας συνοδηγού
Προεργασία
– Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 118)
119
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε τη βίδα
–
1 με τη ροδέλα.
Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού.
V00639-10
12.9
Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού
Κύρια εργασία
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού στη σωστή θέση.
Και τα δύο άγκιστρα
–
V00640-10
120
1 εισέρχονται στα στηρίγματα 2.
Κατεβάστε τη σέλα συνοδηγού μπροστά και σπρώξτε την
προς τα πίσω.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Τοποθετήστε τη βίδα
3 με τη ροδέλα και σφίξτε την.
Προδιαγραφή
Βίδα σέλας συνοδηγού
M6
7 Nm
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση λανθασμένης
τοποθέτησης, η σέλα μπορεί να πεταχτεί έξω από τη
βάση συγκράτησης.
V00639-11
–
–
Ελέγξτε μετά την τοποθέτηση εάν η σέλα έχει
ασφαλίσει σωστά και δεν μπορεί να τραβηχτεί
προς τα επάνω.
Ελέγξτε εάν η σέλα συνοδηγού έχει τοποθετηθεί σωστά.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 119)
121
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.10
Έλεγχος της ρύπανσης της αλυσίδας
–
Ελέγξτε την αλυσίδα για εμφανείς ρύπους.
»
Εάν η αλυσίδα παρουσιάζει έντονη ρύπανση:
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 122)
400678-01
12.11
Καθαρισμός της αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η παρουσία λιπαντικών ουσιών επάνω στα ελαστικά μειώνει την πρόσφυση.
Καθαρίστε τυχόν λιπαντικές ουσίες από τα ελαστικά με ένα κατάλληλο καθαριστικό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
122
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Η διάρκεια ζωής της αλυσίδας εξαρτάται κυρίως από τη φροντίδα.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
Κύρια εργασία
– Καθαρίστε τακτικά την αλυσίδα.
–
Ξεπλύντε τους εμφανείς ρύπους με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.
–
Απομακρύνετε τα υπολείμματα λιπαντικού με καθαριστικό αλυσίδας.
Καθαριστικό αλυσίδας (
400725-01
–
σελ. 269)
Όταν η αλυσίδα στεγνώσει, ψεκάστε σπρέι αλυσίδας.
Σπρέι αλυσίδας Street (
σελ. 270)
123
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
12.12
Έλεγχος τάσης αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η λανθασμένη τάση αλυσίδας προκαλεί ζημιά σε εξαρτήματα και αποτελεί αιτία
πρόκλησης ατυχημάτων.
Σε περίπτωση υπερβολικής σύσφιξης της αλυσίδας, προκαλείται ταχύτερη φθορά της αλυσίδας και των
γραναζιών της καθώς και των ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων και του πίσω τροχού. Σε περίπτωση
υπερβολικής επιβάρυνσης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ρωγμές ή θραύση.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς σύσφιξης της αλυσίδας, η αλυσίδα μπορεί να φύγει από τα γρανάζια της. Η
συνέπεια είναι το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού ή η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.
–
Ελέγχετε τακτικά την τάση της αλυσίδας.
–
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
124
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
Κύρια εργασία
– Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Πιέστε στην περιοχή μετά τη γλίστρα της αλυσίδας την αλυσίδα προς τα επάνω, προς την κατεύθυνση του ψαλιδιού και
μετρήστε την τάση της αλυσίδας
.
A
Πληροφορίες
Το επάνω μέρος της αλυσίδας
πρέπει να είναι
τεντωμένο.
Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
B
Τάση αλυσίδας
»
Εάν η τάση της αλυσίδας δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
5 … 7 mm
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 126)
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
V00641-10
125
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.13
Ρύθμιση τάσης αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η λανθασμένη τάση αλυσίδας προκαλεί ζημιά σε εξαρτήματα και αποτελεί αιτία
πρόκλησης ατυχημάτων.
Σε περίπτωση υπερβολικής σύσφιξης της αλυσίδας, προκαλείται ταχύτερη φθορά της αλυσίδας και των
γραναζιών της καθώς και των ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων και του πίσω τροχού. Σε περίπτωση
υπερβολικής επιβάρυνσης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ρωγμές ή θραύση.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς σύσφιξης της αλυσίδας, η αλυσίδα μπορεί να φύγει από τα γρανάζια της. Η
συνέπεια είναι το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού ή η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.
–
Ελέγχετε τακτικά την τάση της αλυσίδας.
–
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
126
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 124)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
Κύρια εργασία
– Λασκάρετε το παξιμάδι
–
–
1.
Λασκάρετε τα παξιμάδια 2.
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας περιστρέφοντας τις ρυθμιστικές βίδες
αριστερά και δεξιά.
3
Προδιαγραφή
Τάση αλυσίδας
5 … 7 mm
Περιστρέψτε τις ρυθμιστικές βίδες
αριστερά και δεξιά
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα σημάδια στον αριστερό και στο
δεξιό τεντωτήρα αλυσίδας
να βρίσκονται στην ίδια θέση
σε σχέση με τα σημάδια αναφοράς
. Έτσι ευθυγραμμίζεται σωστά ο πίσω τροχός.
3
4
A
Πληροφορίες
Το επάνω μέρος της αλυσίδας πρέπει να είναι τεντωμένο.
Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα, ελέγξτε τη ρύθμιση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
V00645-10
–
Σφίξτε τα παξιμάδια
–
Βεβαιωθείτε ότι οι τεντωτήρες της αλυσίδας
στις ρυθμιστικές βίδες
.
2.
4 εφαρμόζουν
3
–
Σφίξτε το παξιμάδι
1.
127
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Προδιαγραφή
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
M14x1,5
90 Nm
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
12.14
Έλεγχος αλυσίδας και γραναζιών αλυσίδας
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
Κύρια εργασία
– Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Ελέγξτε τα γρανάζια της αλυσίδας για φθορά.
»
Εάν τα γρανάζια της αλυσίδας έχουν φθαρεί:
–
Αλλάξτε το σετ μετάδοσης κίνησης.
Πληροφορίες
100132-10
128
Τα γρανάζια της αλυσίδας και η αλυσίδα πρέπει
πάντοτε να αντικαθίστανται μαζί.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Τραβήξτε το κάτω μέρος της αλυσίδας με το προβλεπόμενο
βάρος
.
A
Προδιαγραφή
Βάρος μέτρησης φθοράς
αλυσίδας
–
15 kg
Μετρήστε την απόσταση
κάτω τμήμα της αλυσίδας.
B των 20 κρίκων της αλυσίδας στο
Πληροφορίες
Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
Μέγιστη απόσταση
20
κρίκων της αλυσίδας στο
μακρύτερο σημείο της αλυσίδας
B
»
401288-10
301,6 mm
Εάν η απόσταση
πόμενη διάσταση:
B είναι μεγαλύτερη από την προβλε-
–
Αλλάξτε το σετ μετάδοσης κίνησης.
129
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Πληροφορίες
Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί καινούργια αλυσίδα, πρέπει επίσης να αντικατασταθούν τα
γρανάζια της αλυσίδας.
Οι καινούργιες αλυσίδες φθείρονται πιο γρήγορα, όταν χρησιμοποιούνται με παλιά, φθαρμένα γρανάζια αλυσίδας.
–
Πιέστε την αλυσίδα στην περιοχή μετά τη γλίστρα αλυσίδας
προς τα επάνω.
–
Ελέγξτε τη γλίστρα της αλυσίδας για φθορά.
»
Εάν η γλίστρα της αλυσίδας παρουσιάσει λόγω φθοράς
τόσο μεγάλη απώλεια υλικού, ώστε στην περιοχή
να
είναι ορατή η οπή της βίδας
από την επάνω πλευρά:
C
1
–
–
V00644-10
Αλλάξτε τη γλίστρα της αλυσίδας.
Ελέγξτε τη γλίστρα αλυσίδας, για να βεβαιωθείτε ότι εδράζει
σταθερά.
»
Εάν η γλίστρα αλυσίδας έχει λασκάρει:
–
Σφίξτε τις βίδες της γλίστρας αλυσίδας.
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
130
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.15
Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας
Προεργασία
– Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 118)
Κύρια εργασία
– Τραβήξτε τη θηλιά
–
1 προς τα πίσω.
Τραβήξτε το κάλυμμα της μπαταρίας 2 προς τα μπροστά και
αφαιρέστε το προς τα επάνω.
V00642-10
131
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.16
Τοποθέτηση καλύμματος μπαταρίας
Κύρια εργασία
– Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας
προς τα πίσω.
1 και τραβήξτε το
Το κάλυμμα της μπαταρίας ασφαλίζει με το χαρακτηριστικό ήχο κλικ.
–
Ελέγξτε το κάλυμμα μπαταρίας για σωστή εφαρμογή.
V00643-10
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
132
σελ. 119)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.17
Αφαίρεση καρίνας κινητήρα
–
Αποσυνδέστε την προεξοχή συγκράτησης στην περιοχή
–
Αφαιρέστε τις βίδες
A.
V00680-10
1.
V00677-10
133
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Αφαιρέστε τις βίδες
–
Αφαιρέστε την καρίνα κινητήρα.
2.
V00681-11
12.18
Τοποθέτηση καρίνας κινητήρα
–
Τοποθετήστε την καρίνα κινητήρα στη σωστή θέση.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
1.
Προδιαγραφή
Βίδα καρίνας κινητήρα πίσω
V00681-10
134
M6
6 Nm
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
2.
Προδιαγραφή
Βίδα καρίνας κινητήρα εμπρός
M6
7 Nm
V00677-11
–
Για να ασφαλίσει το πλαϊνό κάλυμμα, πιέστε το ελαφρά στην
περιοχή
.
A
Οι προεξοχές συγκράτησης πιάνουν στις οπές της καρίνας κινητήρα.
V00680-10
135
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.19
Αφαίρεση πλαϊνού καλύμματος αριστερά
–
Αφαιρέστε τις βίδες
–
1.
Αφαιρέστε τις βίδες 2.
–
Αποσυνδέστε την προεξοχή συγκράτησης στην περιοχή
–
Αφαιρέστε τα πριτσίνια διαστολής
F01478-10
V00651-10
136
3.
A.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Περιστρέψτε το πλαϊνό κάλυμμα προς τα έξω.
–
Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα
εύκαμπτου σωλήνα
.
4 έξω από τον οδηγό
5
–
Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα.
V00653-10
12.20
Τοποθέτηση πλαϊνού καλύμματος αριστερά
–
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
πτου σωλήνα
.
1 στον οδηγό εύκαμ-
2
V00653-11
137
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
3.
Προδιαγραφή
Βίδα πλαϊνού καλύμματος
–
F01478-11
M6
6 Nm
Πιέστε το πλαϊνό κάλυμμα στην περιοχή
A.
Η προεξοχή συγκράτησης εισέρχεται στην οπή στην
καρίνα κινητήρα.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
4.
Προδιαγραφή
Βίδα πλαϊνού καλύμματος στην μπροστινή μάσκα
–
V00651-11
138
M6
Τοποθετήστε τα πριτσίνια διαστολής
6 Nm
5.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
12.21
Αφαίρεση πλαϊνού καλύμματος δεξιά
–
Αφαιρέστε τις βίδες
–
1.
Αφαιρέστε τις βίδες 2.
–
Αποσυνδέστε την προεξοχή συγκράτησης στην περιοχή
–
Αφαιρέστε τα πριτσίνια διαστολής
–
Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα.
A.
V00650-10
3.
V00652-10
139
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12.22
Τοποθέτηση πλαϊνού καλύμματος δεξιά
–
Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
1.
Προδιαγραφή
Βίδα πλαϊνού καλύμματος
–
V00650-10
M6
6 Nm
Πιέστε το πλαϊνό κάλυμμα στην περιοχή
A.
Η προεξοχή συγκράτησης εισέρχεται στην οπή στην
καρίνα κινητήρα.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
2.
Προδιαγραφή
Βίδα πλαϊνού καλύμματος στην μπροστινή μάσκα
140
M6
6 Nm
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12
–
Τοποθετήστε τα πριτσίνια διαστολής
3.
V00652-10
141
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.1
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
Η μονάδα του ABS
, που αποτελείται από μια υδραυλική
μονάδα, τη μονάδα ελέγχου του ABS και μια αντλία επιστροφής,
είναι τοποθετημένη κάτω από το ρεζερβουάρ. Στον μπροστινό και
στον πίσω τροχό υπάρχει ένας αισθητήρας αριθμού στροφών
τροχού
.
1
2
402052-11
142
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι μετατροπές στο όχημα επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του ABS.
–
Το σπινάρισμα του πίσω τροχού με πατημένο το
φρένο του μπροστινού τροχού επιτρέπεται να
πραγματοποιείται μόνο με απενεργοποιημένο ABS
εκτός των δημόσιων δρόμων.
–
Μην πραγματοποιείτε μετατροπές στη διαδρομή του
ελατηρίου.
–
Στο σύστημα φρένων χρησιμοποιήστε μόνο τα ανταλλακτικά που συνιστά και έχει εγκρίνει η KTM.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς
που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM
και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
–
Τηρείτε την προβλεπόμενη πίεση ελαστικών.
–
Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες σέρβις και οι επισκευές
πραγματοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα
χαρεί να σας βοηθήσει.)
Το ABS αποτελεί ένα σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει το
μπλοκάρισμα των τροχών κατά την κίνηση σε ευθεία πορεία χωρίς
την επίδραση πλευρικών δυνάμεων.
143
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης μπορούν να αποτρέψουν την ανατροπή του οχήματος μόνο εντός των φυσικών ορίων.
Η αντιμετώπιση ακραίων οδηγικών καταστάσεων, όπως
φορτίο αποσκευών με υψηλό κέντρο βάρους, εναλλασσόμενα οδοστρώματα, απότομες κατηφόρες ή φρεναρίσματα με πλήρη ισχύ χωρίς αποσύμπλεξη δεν είναι
πάντοτε δυνατή.
–
Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες του
οδοστρώματος και στις οδηγικές σας ικανότητες.
Το ABS λειτουργεί με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα
φρένων (φρένο μπροστινού τροχού και φρένο πίσω τροχού). Κατά
την κανονική λειτουργία, το σύστημα φρένων λειτουργεί όπως ένα
συμβατικό σύστημα φρένων χωρίς ABS. Μόνο όταν η μονάδα
ελέγχου του ABS αναγνωρίσει την τάση ενός τροχού για μπλοκάρισμα, αρχίζει το ABS να λειτουργεί και να ρυθμίζει την πίεση
των φρένων. Η διαδικασία ρύθμισης γίνεται αισθητή μέσω μιας
ελαφριάς παλμικής κίνησης της μανέτας ή του πεντάλ φρένου.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS
πρέπει να ανάψει μετά
την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης και να σβήσει
μόλις το όχημα ξεκινήσει. Εάν μετά το ξεκίνημα δεν σβήσει ή εάν
ανάψει κατά την κίνηση του οχήματος, η λυχνία σηματοδοτεί την
ύπαρξη βλάβης στο ABS. Σε αυτήν την περίπτωση, το ABS δεν
3
144
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
είναι πλέον ενεργό και οι τροχοί ενδέχεται να μπλοκάρουν κατά το
φρενάρισμα. Το ίδιο το σύστημα φρένων παραμένει λειτουργικό,
αλλά δεν πραγματοποιείται έλεγχος ABS.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS μπορεί επίσης να ανάψει, εάν
σε ακραίες οδηγικές καταστάσεις αναγνωριστεί μεγάλη απόκλιση
του αριθμού στροφών του μπροστινού και του πίσω τροχού, π.χ.
σε Wheelie ή σε σπινάρισμα του πίσω τροχού. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιείται το ABS.
Για να επανενεργοποιήσετε το ABS, σταματήστε το όχημα και
απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. Μόλις θέσετε το όχημα
και πάλι σε λειτουργία, επανενεργοποιείται και το ABS. Η προειδοποιητική λυχνία του ABS σβήνει μετά το ξεκίνημα.
13.2
Έλεγχος δίσκων φρένων
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Οι δίσκοι φρένου που έχουν φθαρεί μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι οι φθαρμένοι δίσκοι φρένου αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
145
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Ελέγξτε το πάχος των δίσκων φρένων εμπρός και πίσω, σε
περισσότερα σημεία του δίσκου φρένου, στη διάσταση
.
A
Πληροφορίες
Λόγω της φθοράς, μειώνεται το πάχος του δίσκου
φρένου στην περιοχή της επιφάνειας επαφής
των
τακακιών.
1
Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς
400480-10
»
–
4,5 mm
Πίσω
3,6 mm
Εάν το πάχος του δίσκου φρένου είναι μικρότερο από την
προκαθορισμένη τιμή.
–
Αλλάξτε τον δίσκο φρένου του μπροστινού τροχού.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του πίσω τροχού.
Ελέγξτε τους δίσκους φρένου εμπρός και πίσω για τυχόν
ζημιά, δημιουργία ρωγμών και παραμόρφωση.
»
146
Εμπρός
Εάν ο δίσκος του φρένου έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει ρωγμές ή παραμόρφωση:
–
Αλλάξτε τον δίσκο φρένου του μπροστινού τροχού.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του πίσω τροχού.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
13.3
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
147
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο διαστολής υγρού φρένων
που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο παράθυρο ελέγχου
.
1
»
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων κατέβει κάτω από την
ένδειξη MIN:
–
Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 148)
V00654-10
13.4
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
148
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Ερεθισμοί του δέρματος
Το υγρό φρένων προκαλεί ερεθισμούς του δέρματος.
–
Φυλάξτε το υγρό φρένων μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Μην αφήσετε το υγρό φρένων να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης υγρού φρένων, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο με άφθονο νερό.
–
Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια προσεκτικά με νερό
και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας υγρό φρένων, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
149
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση υγρό φρένων DOT 5. Αυτό το υγρό έχει ως βάση το λάδι σιλικόνης και έχει ιώδες χρώμα. Οι τσιμούχες και τα σωληνάκια των φρένων δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση
υγρού φρένων DOT 5.
Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα, καθώς το υγρό φρένων
αλλοιώνει τη βαφή.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.
Προεργασία
– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.
( σελ. 151)
Κύρια εργασία
– Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο διαστολής υγρού φρένων
που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.
–
–
–
Αφαιρέστε τις βίδες
1.
Αφαιρέστε το καπάκι 2 με τη μεμβράνη 3.
Γεμίστε με υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη A.
Προδιαγραφή
Διάσταση
V00655-10
A
5 mm
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 (
–
150
σελ. 266)
Τοποθετήστε το καπάκι με τη μεμβράνη. Τοποθετήστε και
σφίξτε τις βίδες.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Πληροφορίες
Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει
υπερχειλίσει ή χυθεί.
13.5
Έλεγχος τακακιών φρένου μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα φθαρμένα τακάκια φρένων μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι τα φθαρμένα τακάκια φρένων αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι δίσκοι φρένου που έχουν υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι φορείς των επενδύσεων τριβής
τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Κατά συνέπεια, η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι
δίσκοι των φρένων καταστρέφονται.
–
Ελέγχετε τακτικά τα τακάκια φρένων.
151
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε
σχέση με το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος
.
A
Ελάχιστο επιτρεπτό
πάχος
≥ 1 mm
A
»
Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το
ελάχιστο επιτρεπτό πάχος:
–
V00656-10
–
Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία
ρωγμών.
»
Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές:
–
13.6
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού.
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού.
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
152
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
–
Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής
υγρού φρένων.
»
Εάν η στάθμη του υγρού φτάσει στην ένδειξη MIN
–
1:
Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ( σελ. 154)
V00657-10
153
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.7
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Ερεθισμοί του δέρματος
154
Το υγρό φρένων προκαλεί ερεθισμούς του δέρματος.
–
Φυλάξτε το υγρό φρένων μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Μην αφήσετε το υγρό φρένων να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης υγρού φρένων, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο με άφθονο νερό.
–
Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια προσεκτικά με νερό
και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας υγρό φρένων, αλλάξτε τα ρούχα σας.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα, καθώς το υγρό φρένων
αλλοιώνει τη βαφή.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.
Προεργασία
– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
σελ. 157)
155
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Κύρια εργασία
Προϋπόθεση
Ασφαλισμένο βιδωτό καπάκι.
–
Ξεβιδώστε τη βίδα
βιδωτού καπακιού.
1 και αφαιρέστε την ασφάλεια του
H01142-10
–
Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.
–
Αφαιρέστε το βιδωτό καπάκι
–
2 με τη μεμβράνη 3.
Συμπληρώστε υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη A.
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 (
–
σελ. 266)
Τοποθετήστε το βιδωτό καπάκι με τη μεμβράνη.
Πληροφορίες
V00658-10
156
Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει
υπερχειλίσει ή χυθεί.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προϋπόθεση
Ασφαλισμένο βιδωτό καπάκι.
–
Τοποθετήστε την ασφάλεια του βιδωτού καπακιού,
βιδώστε τη βίδα
και σφίξτε την.
1
Προδιαγραφή
H01142-10
13.8
Βίδα ασφάλειας
καπακιού δοχείου
διαστολής φρένου
πίσω τροχού
M5
7 Nm
Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα φθαρμένα τακάκια φρένων μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι τα φθαρμένα τακάκια φρένων αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
157
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι δίσκοι φρένου που έχουν υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι φορείς των επενδύσεων τριβής
τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Κατά συνέπεια, η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι
δίσκοι των φρένων καταστρέφονται.
–
Ελέγχετε τακτικά τα τακάκια φρένων.
–
Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε
σχέση με το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος
.
A
Ελάχιστο επιτρεπτό
πάχος
≥ 1 mm
A
»
Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το
ελάχιστο επιτρεπτό πάχος:
–
V00659-10
–
»
Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές:
–
158
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του πίσω τροχού.
Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία
ρωγμών.
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του πίσω τροχού.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
13.9
Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ φρένου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν υπάρχει νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του
πίσω τροχού.
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
159
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Απαγκιστρώστε το ελατήριο
–
Μετακινήστε το πεντάλ φρένου από το στοπ έως το σημείο
επαφής με το αξονάκι πίεσης της τρόμπας του πίσω φρένου
και ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή
.
1.
A
Προδιαγραφή
Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ
φρένου
»
Εάν η νεκρή διαδρομή δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
V00682-10
160
3 … 5 mm
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου.
( σελ. 161)
Αγκιστρώστε το ελατήριο
1.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
13.10
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής του πεντάλ φρένου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν υπάρχει νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του
πίσω τροχού.
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
161
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Απαγκιστρώστε το ελατήριο
–
Ξεβιδώστε το παξιμάδι
και ρυθμίστε με τη βίδα
προβλεπόμενη νεκρή διαδρομή
.
1.
2
A
Προδιαγραφή
Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ
φρένου
3 … 5 mm
Πληροφορίες
Η περιοχή ρύθμισης είναι περιορισμένη.
–
–
V00682-11
162
Κοντράρετε τη βίδα
3 και σφίξτε το παξιμάδι 2.
Αγκιστρώστε το ελατήριο 1.
3 την
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
14.1
Αφαίρεση μπροστινού τροχού
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 113)
163
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Κύρια εργασία
– Ξεβιδώστε τις βίδες
, αφαιρέστε τον ανακλαστήρα και
πιέστε το φτερό προς το πλάι.
1
–
–
–
–
Αφαιρέστε τη βίδα
στροφών τροχού
2 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού
3 έξω από την οπή.
Λασκάρετε τη βίδα 4 κατά μερικές περιστροφές.
Λασκάρετε τις βίδες 5.
Πιέστε τη βίδα 4, για να σπρώξετε τον άξονα έξω από το
νύχι του καλαμιού.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
4.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι δίσκοι φρένου που έχουν
υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
–
Ο τροχός πρέπει να αποτίθεται πάντοτε κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο
δίσκο του φρένου.
V00690-10
–
164
Συγκρατήστε τον μπροστινό τροχό και τραβήξτε έξω τον
άξονα. Αφαιρέστε τον μπροστινό τροχό από το πιρούνι.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Πληροφορίες
Μην πατάτε τη μανέτα του φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει τον μπροστινό τροχό.
14.2
Τοποθέτηση μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
–
–
Αφαιρέστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες
Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.
»
Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά:
–
–
1.
Αλλάξτε το ρουλεμάν τροχού μπροστά.
Καθαρίστε και λιπάνετε τις τσιμούχες άξονα
και τις επιφάνειες τριβής
των δαχτυλιδιών-αποστατών.
2
A
Γράσο μακράς διάρκειας (
V00660-10
–
σελ. 269)
Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
165
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Καθαρίστε το σπείρωμα του άξονα και της βίδας
–
Λιπάνετε τον άξονα.
Γράσο μακράς διάρκειας (
–
3.
σελ. 269)
Φέρτε τον μπροστινό τροχό στη σωστή θέση και τοποθετήστε
τον άξονα.
Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
3.
Προδιαγραφή
Βίδα άξονα τροχού
εμπρός
M8
26 Nm
–
Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
στην οπή.
–
Τοποθετήστε τον ανακλαστήρα.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
4
5.
Προδιαγραφή
Βίδα στηρίγματος
αισθητήρα αριθμού
στροφών τροχού
E00668-10
166
M6
8 Nm
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
–
Πατήστε πολλές φορές τη μανέτα του φρένου, μέχρι να εφαρμόσουν τα τακάκια στο δίσκο του φρένου και να δημιουργηθεί
ένα σημείο πίεσης.
6.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 115)
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
Πατήστε το φρένο του μπροστινού τροχού και συμπιέστε μερικές φορές δυνατά το πιρούνι.
–
Σφίξτε τις βίδες
Οι μπουκάλες ευθυγραμμίζονται.
7.
Προδιαγραφή
Βίδα νυχιού καλαμιού
14.3
M8
15 Nm
Αφαίρεση πίσω τροχού
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
167
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε τη βίδα
–
E00641-10
168
1.
Αφαιρέστε τη βίδα 2 με το δαχτυλίδι.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
–
–
–
Αφαιρέστε τη βίδα
στροφών τροχού
3 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού
4 έξω από την οπή.
Αφαιρέστε το παξιμάδι 5 και τη ροδέλα.
Αφαιρέστε τους τεντωτήρες της αλυσίδας 6.
Συγκρατήστε τον πίσω τροχό και τραβήξτε έξω τον άξονα 7
με τη ροδέλα και τον τεντωτήρα αλυσίδας 6.
–
Σπρώξτε τον πίσω τροχό όσο περισσότερο γίνεται προς τα
μπροστά και αφαιρέστε την αλυσίδα από το γρανάζι του τροχού.
–
Πιέστε το προστατευτικό αλυσίδας προς τα επάνω και προς το
πλάι.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι δίσκοι φρένου που έχουν
υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
–
E00642-10
–
Ο τροχός πρέπει να αποτίθεται πάντοτε κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο
δίσκο του φρένου.
Τραβήξτε τον πίσω τροχό προς τα πίσω και αφαιρέστε τον
από το ψαλίδι.
169
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Πληροφορίες
Μην πατάτε το πεντάλ φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει
τον πίσω τροχό.
14.4
Τοποθέτηση πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Μετά την τοποθέτηση του πίσω τροχού, αρχικά δεν υπάρχει ικανότητα πέδησης
στο φρένο του πίσω τροχού.
–
Πατήστε το πεντάλ φρένου πολλές φορές πριν την έναρξη της οδήγησης, μέχρι να αισθανθείτε ένα
σταθερό σημείο πίεσης.
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού.
( σελ. 173)
170
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Αφαιρέστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
–
Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.
»
Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά:
–
–
Αλλάξτε το ρουλεμάν τροχού πίσω.
Καθαρίστε και λιπάνετε τις τσιμούχες άξονα
και τις επιφάνειες τριβής
των δαχτυλιδιών-αποστατών.
1
A
Γράσο μακράς διάρκειας (
V00661-10
σελ. 269)
–
Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
–
Καθαρίστε το σπείρωμα του άξονα και του παξιμαδιού
–
Καθαρίστε και λιπάνετε τον άξονα.
Γράσο μακράς διάρκειας (
2.
σελ. 269)
–
Καθαρίστε τα σημεία επαφής στη βάση της δαγκάνας φρένου
και στο ψαλίδι.
–
Τοποθετήστε στη σωστή θέση τον πίσω τροχό.
Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.
–
Πιέστε το προστατευτικό αλυσίδας προς το πλάι.
–
Σπρώξτε τον πίσω τροχό όσο περισσότερο γίνεται προς τα
μπροστά και τοποθετήστε την αλυσίδα στο γρανάζι του τροχού.
171
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Τραβήξτε τον πίσω τροχό προς τα πίσω και τοποθετήστε τον
άξονα του τροχού
με τις ροδέλες και τους τεντωτήρες αλυσίδας
.
3
4
Πληροφορίες
Τοποθετήστε τον τεντωτήρα αλυσίδας
δεξιά στην ίδια θέση.
4 αριστερά και
–
Τοποθετήστε το παξιμάδι
–
Βεβαιωθείτε ότι οι τεντωτήρες αλυσίδας εφαρμόζουν στις βίδες
και σφίξτε το παξιμάδι
.
2 χωρίς να το σφίξετε ακόμη.
2
Προδιαγραφή
Για να είναι ευθυγραμμισμένος σωστά ο πίσω τροχός, τα
σημάδια στους τεντωτήρες αλυσίδας αριστερά και δεξιά
πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση, σε σχέση με τα
σημάδια αναφοράς
.
B
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
E00642-11
–
M14x1,5
90 Nm
Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
στην οπή. Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
.
6
Προδιαγραφή
Βίδα στηρίγματος
αισθητήρα αριθμού
στροφών τροχού
172
M6
8 Nm
5
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό αλυσίδας στη σωστή θέση.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
7.
Προδιαγραφή
Βίδα προστατευτικού
αλυσίδας
–
M6
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
6 Nm
8.
Προδιαγραφή
Βίδα προστατευτικού
αλυσίδας
E00641-11
EJOT PT®
K60x30
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
–
14.5
4 Nm
σελ. 124)
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού
Πληροφορίες
Η δύναμη του κινητήρα μεταδίδεται από το γρανάζι τροχού της αλυσίδας μέσω 6 σινεμπλόκ στον πίσω
τροχό. Αυτά φθείρονται κατά τη χρήση. Εάν δεν αλλαχθούν έγκαιρα τα σινεμπλόκ, προκαλείται ζημιά στη
γραναζιέρα και στο κέντρο του πίσω τροχού.
173
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
Αφαιρέστε τον πίσω τροχό.
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε το έδρανο
»
Αλλάξτε το ρουλεμάν τροχού πίσω.
2 του κέντρου πίσω τροχού για τυχόν
Εάν τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού έχουν υποστεί
ζημιά ή/και παρουσιάζουν φθορά:
–
174
1.
Ελέγξτε τα σινεμπλόκ
ζημιά και φθορά.
»
E00734-10
σελ. 167)
Εάν το έδρανο έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει
φθορά:
–
–
(
Αντικαταστήστε όλα τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω
τροχού.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι δίσκοι φρένου που έχουν
υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
–
V00662-10
Ο τροχός πρέπει να αποτίθεται πάντοτε κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο
δίσκο του φρένου.
–
Ακουμπήστε τον πίσω τροχό σε έναν πάγκο εργασίας με το
γρανάζι τροχού της αλυσίδας προς τα επάνω και τοποθετήστε
τον άξονα στο κέντρο.
–
Για να ελέγξετε την ανοχή
, συγκρατήστε τον πίσω τροχό
και προσπαθήστε να περιστρέψετε το γρανάζι τροχού της αλυσίδας.
A
Πληροφορίες
Η ανοχή μετριέται στην εξωτερική πλευρά του γραναζιού τροχού της αλυσίδας.
Τζόγος σινεμπλόκ πίσω τροχού
»
Εάν η ανοχή
τιμή:
≤ 5 mm
A είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη
175
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Αντικαταστήστε όλα τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω
τροχού.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τον πίσω τροχό.
14.6
(
σελ. 170)
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
σελ. 124)
Έλεγχος κατάστασης ελαστικών
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
του οχήματος.
–
Εάν κλατάρει κάποιο ελαστικό κατά την οδήγηση, προκαλείται απώλεια ελέγχου
Βεβαιωθείτε ότι αντικαθίστανται άμεσα τα ελαστικά που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πτώσης Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών στον μπροστινό και στον πίσω τροχό επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τον έλεγχο του οχήματος.
–
176
Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός και ο πίσω τροχός εφοδιάζονται μόνο με ελαστικά ίδιου πέλματος.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα μη εγκεκριμένα ή συνιστώμενα ελαστικά και οι μη εγκεκριμένοι ή συνιστώμενοι τροχοί επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την
KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
Πληροφορίες
Ο τύπος, η κατάσταση και η πίεση των ελαστικών επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.
Τα φθαρμένα ελαστικά επηρεάζουν αρνητικά την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, ιδιαίτερα σε υγρό
έδαφος.
–
Ελέγξτε το μπροστινό και το πίσω ελαστικό για σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα και λοιπές φθορές.
»
Εάν το ελαστικό παρουσιάζει σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα ή λοιπές φθορές:
–
–
Αλλάξτε το ελαστικό.
Ελέγξτε το βάθος των αυλακώσεων του πέλματος.
Πληροφορίες
400602-10
Προσέξτε το νομικά καθορισμένο ελάχιστο
επιτρεπόμενο βάθος αυλακώσεων πέλματος, που
ισχύει στη χώρα σας.
177
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ελάχιστο βάθος
αυλακώσεων πέλματος
»
Εάν το βάθος αυλακώσεων πέλματος είναι μικρότερο από
το ελάχιστο επιτρεπτό βάθος:
–
–
≥ 2 mm
Αλλάξτε το ελαστικό.
Ελέγξτε την παλαιότητα των ελαστικών.
Πληροφορίες
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών περιλαμβάνεται συνήθως στην επιγραφή του ελαστικού και
καταδεικνύεται με τα τελευταία τέσσερα ψηφία του
χαρακτηρισμού DOT. Τα πρώτα δύο ψηφία δηλώνουν
την εβδομάδα κατασκευής και τα τελευταία δύο ψηφία
το έτος κατασκευής.
Η KTM συνιστά την αλλαγή των ελαστικών, ανεξάρτητα
από την πραγματική φθορά, το αργότερο μετά από 5
χρόνια.
H01144-10
»
Εάν το ελαστικό είναι παλαιότερο από 5 χρόνια:
–
178
Αλλάξτε το ελαστικό.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
14.7
Έλεγχος πίεσης ελαστικών
Πληροφορίες
Η πολύ χαμηλή πίεση στα ελαστικά προκαλεί μη κανονική φθορά και υπερθέρμανση των ελαστικών.
Η σωστή πίεση στα ελαστικά διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή οδηγική άνεση και τη μέγιστη διάρκεια
ζωής των ελαστικών.
–
Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
–
Ελέγχετε την πίεση ελαστικών σε κρύα ελαστικά.
Πίεση ελαστικών, μόνο οδηγός
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,0 bar
Πίεση ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο
400695-01
»
2,0 bar
Πίσω
2,2 bar
Εάν η πίεση ελαστικών δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
Εμπρός
Διορθώστε την πίεση ελαστικών.
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
179
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.1
Αφαίρεση μπαταρίας 12 V
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.
–
Φυλάσσετε τις μπαταρίες 12 V μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας.
–
Διατηρείτε την μπαταρία 12 V μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες.
–
Φορτίζετε τις μπαταρίες 12 V μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν τα υγρά ή τα αέρια της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
180
–
Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
–
Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. (
σελ. 118)
σελ. 131)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Κύρια εργασία
– Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο
12 V.
1 από την μπαταρία
V00663-10
–
Τραβήξτε προς τα πίσω το κάλυμμα του θετικού πόλου
–
Αποσυνδέστε το θετικό καλώδιο
–
–
2.
3 από την μπαταρία 12 V.
Απαγκιστρώστε το λάστιχο συγκράτησης 4.
Τραβήξτε την μπαταρία 12 V προς τα επάνω, έξω από τη θήκη
της μπαταρίας.
Πληροφορίες
V00664-10
Μη χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα ποτέ με αποφορτισμένη μπαταρία 12 V ή χωρίς μπαταρία 12 V. Και στις
δύο περιπτώσεις μπορεί να υποστούν ζημιά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα συστήματα ασφαλείας. Σε
αυτήν την περίπτωση, το όχημα δεν είναι πλέον ασφαλές για οδήγηση.
181
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.2
Τοποθέτηση μπαταρίας 12 V
Κύρια εργασία
– Τοποθετήστε το λάστιχο συγκράτησης
ταρίας.
–
1 στη θήκη της μπα-
Τοποθετήστε την μπαταρία 12 V στη θήκη της μπαταρίας.
Προδιαγραφή
Οι πόλοι της μπαταρίας πρέπει να δείχνουν προς τα επάνω.
Μπαταρία 12 V (ETZ-9-BS) (
V00664-11
V00663-11
182
σελ. 255)
–
Τοποθετήστε το λάστιχο συγκράτησης
–
Τοποθετήστε το θετικό καλώδιο
σφίξτε την.
–
Τοποθετήστε το καπάκι του θετικού πόλου
–
Τοποθετήστε το αρνητικό καλώδιο
σφίξτε την.
1.
2, βιδώστε τη βίδα και
3.
4, βιδώστε τη βίδα και
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας. (
15.3
–
Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
–
Ρυθμίστε την ώρα. (
σελ. 132)
σελ. 119)
σελ. 77)
Φόρτιση μπαταρίας 12 V
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.
–
Φυλάσσετε τις μπαταρίες 12 V μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας.
–
Διατηρείτε την μπαταρία 12 V μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες.
–
Φορτίζετε τις μπαταρίες 12 V μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν τα υγρά ή τα αέρια της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
Οι μπαταρίες 12 V περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.
–
Οι μπαταρίες 12 V δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.
–
Απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες 12 V σε ένα σημείο συλλογής μπαταριών.
183
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πληροφορίες
Ακόμη και όταν η μπαταρία 12 V δεν χρησιμοποιείται, το φορτίο της μειώνεται καθημερινά.
Ιδιαίτερα σημαντικά για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 12 V είναι η κατάσταση φόρτισης και το είδος
φόρτισης.
Η ταχυφόρτιση με υψηλότερη ένταση ρεύματος φόρτισης έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης ή του χρόνου φόρτισης,
διαφεύγει ηλεκτρολύτης μέσω των βαλβίδων ασφαλείας. Εξαιτίας αυτού μειώνεται η χωρητικότητα της
μπαταρίας 12 V.
Η μπαταρία 12 V πρέπει να φορτιστεί άμεσα, εάν αποφορτιστεί εντελώς.
Τα μεγάλα διαστήματα ακινησίας με άδεια μπαταρία προκαλούν πλήρη αποφόρτιση και θειίκωση της μπαταρίας 12 V, με αποτέλεσμα την καταστροφή της.
Η μπαταρία 12 V δεν χρειάζεται συντήρηση. Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη δεν χρειάζεται.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
184
–
Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
–
Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. (
σελ. 118)
–
Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο από την μπαταρία 12 V,
για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο ηλεκτρονικό
σύστημα του οχήματος.
σελ. 131)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Κύρια εργασία
– Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης με την μπαταρία 12 V. Ενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης.
Συσκευή φόρτισης μπαταρίας (58429074000)
Με τη συγκεκριμένη συσκευή φόρτισης μπορεί να ελεγχθεί
επίσης η τάση ηρεμίας, η ικανότητα εκκίνησης της μπαταρίας
12 V και ο εναλλάκτης. Με αυτή τη συσκευή είναι αδύνατη η
υπερφόρτιση της μπαταρίας 12 V.
Πληροφορίες
Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση το καπάκι
–
1.
Μετά από τη φόρτιση, απενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης
και αποσυνδέστε την από την μπαταρία 12 V.
Προδιαγραφή
Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης και του χρόνου φόρτισης.
Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία 12 V, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα
M00729-11
–
3 μήνες
Τοποθετήστε το αρνητικό καλώδιο, βιδώστε τη βίδα και σφίξτε
την.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας. (
–
Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 132)
σελ. 119)
185
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
–
15.4
Ρυθμίστε την ώρα. (
σελ. 77)
Αλλαγή ασφαλειών του ABS
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς
τος.
Οι λανθασμένες ασφάλειες προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήμα-
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις ασφάλειες.
Πληροφορίες
Οι δύο ασφάλειες για το ABS βρίσκονται κάτω από το προστατευτικό καπάκι, δίπλα από τον αρνητικό
πόλο της μπαταρίας 12 V. Με αυτές τις δύο ασφάλειες προστατεύεται η αντλία επιστροφής και η υδραυλική μονάδα του ABS. Η τρίτη ασφάλεια, με την οποία προστατεύεται η μονάδα ελέγχου του ABS, βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
186
–
Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
–
Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. (
σελ. 118)
σελ. 131)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Αλλαγή ασφάλειας της υδραυλικής μονάδας του ABS:
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια
αφαιρέστε την ασφάλεια
.
1
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
A
Προειδοποίηση
V00665-10
Κίνδυνος πυρκαγιάς Οι λανθασμένες ασφάλειες
προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.
–
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις
ασφάλειες.
Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή
έντασης ρεύματος.
Ασφάλεια (75011088010) (
σελ. 255)
187
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική
ασφάλεια
στην ασφαλειοθήκη, για να την έχετε
στη διάθεσή σας, εάν σας χρειαστεί.
B
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
Αλλαγή ασφάλειας της αντλίας επιστροφής του ABS:
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια
αφαιρέστε την ασφάλεια
.
2
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
A
V00665-11
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Οι λανθασμένες ασφάλειες
προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.
188
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις
ασφάλειες.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή
έντασης ρεύματος.
Ασφάλεια (90111088025) (
σελ. 255)
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική
ασφάλεια
στην ασφαλειοθήκη, για να την έχετε
στη διάθεσή σας, εάν σας χρειαστεί.
C
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας. (
–
15.5
Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 132)
σελ. 119)
Αλλαγή ασφαλειών των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος
Πληροφορίες
Η ασφαλειοθήκη με την κύρια ασφάλεια και τις ασφάλειες για τους επιμέρους καταναλωτές ρεύματος είναι
τοποθετημένη δίπλα από το θετικό πόλο της μπαταρίας 12 V.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
189
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
–
Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
–
Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. (
σελ. 118)
Κύρια εργασία
– Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.
–
F01480-10
190
Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια.
σελ. 131)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Προδιαγραφή
Ασφάλεια 1 - 30 A - κύρια ασφάλεια
Ασφάλεια 2 - 10 A - ταμπλό οργάνων, σύστημα συναγερμού
(προαιρετικά)
Ασφάλεια 3 - 10 A - ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα,
κύριο ρελέ
Ασφάλεια 4 - 15 A - πολλαπλασιαστής, ρελέ εκκίνησης,
αντλία καυσίμου, κόρνα
Ασφάλεια 5 - 15 A - βεντιλατέρ ψυγείου
Ασφάλεια 6 - 10 A - φως φρένων, φλας, φως μεγάλης
σκάλας, φως μεσαίας σκάλας, φως θέσης, πίσω φως, φως
πινακίδας κυκλοφορίας
Ασφάλεια 7 - 10 A - ταμπλό οργάνων, φίσα διαγνωστικού
ελέγχου, μονάδα ελέγχου ABS
Ασφάλεια 8 -10 A - σύστημα συναγερμού (προαιρετικά)
Ασφάλεια 9 - 10 A - συνεχές θετικό για πρόσθετες συσκευές
(ACC1 εμπρός)
Ασφάλεια 10 - 10 A - θετικό ανάφλεξης για πρόσθετες
συσκευές (ACC2 εμπρός)
Ασφάλεια SPARE - 10 A/15 A/30 A - εφεδρικές ασφάλειες
191
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
A
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Οι λανθασμένες ασφάλειες
προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.
–
192
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις
ασφάλειες.
Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή έντασης ρεύματος.
Ασφάλεια (75011088010) (
σελ. 255)
Ασφάλεια (75011088015) (
σελ. 255)
Ασφάλεια (75011088030) (
σελ. 255)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική ασφάλεια στην
ασφαλειοθήκη, για να την έχετε στη διάθεσή σας, εάν
σας χρειαστεί.
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του καταναλωτή ρεύματος.
–
Κλείστε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας. (
–
15.6
Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 132)
σελ. 119)
Αλλαγή λάμπας για το φως μεσαίας σκάλας
Υπόδειξη
Ζημιά στο κάτοπτρο
Οι λιπαρές ουσίες στο κάτοπτρο μειώνουν την ένταση του φωτός.
Οι λιπαρές ουσίες στο γυάλινο σώμα της λυχνίας πυράκτωσης εξατμίζονται λόγω της θερμότητας και επικάθονται στο κάτοπτρο.
–
Καθαρίστε το γυάλινο σώμα από ρύπους και λιπαρές ουσίες πριν την τοποθέτηση.
–
Μην αγγίζετε το γυάλινο σώμα με γυμνά χέρια.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
193
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κύρια εργασία
– Περιστρέψτε το ντουί
1 αριστερόστροφα.
–
Τραβήξτε το ντουί με τη λάμπα για το φως μεσαίας σκάλας
έξω από το κέλυφος του φαναριού.
–
Αποσυνδέστε το ντουί με τη λάμπα για το φως μεσαίας σκάλας
από τη φίσα
και αφαιρέστε το.
–
Συνδέστε το καινούργιο ντουί με τη λάμπα για το φως μεσαίας
σκάλας στη φίσα.
2
3
Φως μεσαίας σκάλας (H11 / υποδοχή PGJ19-2)
( σελ. 255)
V00688-10
194
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Τοποθετήστε το ντουί με τη λάμπα για το φως μεσαίας σκάλας
στο κέλυφος του φαναριού.
–
Περιστρέψτε το ντουί δεξιόστροφα.
–
Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων.
V00689-10
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας
σκάλας. ( σελ. 198)
15.7
Αλλαγή λάμπας φωτός μεγάλης σκάλας
Υπόδειξη
Ζημιά στο κάτοπτρο
Οι λιπαρές ουσίες στο κάτοπτρο μειώνουν την ένταση του φωτός.
Οι λιπαρές ουσίες στο γυάλινο σώμα της λυχνίας πυράκτωσης εξατμίζονται λόγω της θερμότητας και επικάθονται στο κάτοπτρο.
–
Καθαρίστε το γυάλινο σώμα από ρύπους και λιπαρές ουσίες πριν την τοποθέτηση.
–
Μην αγγίζετε το γυάλινο σώμα με γυμνά χέρια.
195
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
Κύρια εργασία
– Περιστρέψτε το ντουί
1 αριστερόστροφα.
–
Τραβήξτε το ντουί με τη λάμπα για το φως μεγάλης σκάλας
έξω από το κέλυφος του φαναριού.
–
Αποσυνδέστε το ντουί με τη λάμπα για το φως μεγάλης
σκάλας από τη φίσα
και αφαιρέστε το.
–
Συνδέστε το καινούργιο ντουί με τη λάμπα για το φως μεγάλης
σκάλας στη φίσα.
2
3
Φως μεγάλης σκάλας (H9 / υποδοχή PGJ19-5)
( σελ. 255)
V00686-10
196
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Τοποθετήστε το ντουί με τη λάμπα για το φως μεγάλης σκάλας
στο κέλυφος του φαναριού.
–
Περιστρέψτε το ντουί δεξιόστροφα.
–
Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων.
V00687-10
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης
σκάλας. ( σελ. 199)
197
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.8
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας σκάλας
–
Ακινητοποιήστε το όχημα σε οριζόντια επιφάνεια μπροστά από
έναν ανοιχτόχρωμο τοίχο και κάντε ένα σημάδι στο ύψος της
μέσης του φαναριού.
–
Κάντε και ένα δεύτερο σημάδι σε απόσταση
πρώτο σημάδι.
B κάτω από το
Προδιαγραφή
Απόσταση
400726-10
–
B
5 cm
Ακινητοποιήστε το όχημα σε όρθια θέση και σε απόσταση
μπροστά από τον τοίχο και ανάψτε το φως μεσαίας σκάλας.
A
Προδιαγραφή
Απόσταση
A
5m
–
Στη συνέχεια πρέπει να ανέβει στη μοτοσυκλέτα ο οδηγός, εάν
απαιτείται, με τις αποσκευές και το συνοδηγό.
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας
σκάλας.
Το όριο φωτός - σκότους σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση,
με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό,
πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι.
»
198
Εάν το όριο φωτός - σκότους δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
15.9
Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης φώτων μπροστινού
φαναριού για το φως μεσαίας σκάλας. ( σελ. 200)
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης σκάλας
–
Ακινητοποιήστε το όχημα σε οριζόντια επιφάνεια μπροστά από
έναν ανοιχτόχρωμο τοίχο και κάντε ένα σημάδι στο ύψος της
μέσης του φαναριού.
–
Κάντε και ένα δεύτερο σημάδι σε απόσταση
πρώτο σημάδι.
B κάτω από το
Προδιαγραφή
Απόσταση
–
B
5 cm
Ακινητοποιήστε το όχημα σε όρθια θέση και σε απόσταση
μπροστά από τον τοίχο και ανάψτε τα φώτα μεγάλης σκάλας.
A
Προδιαγραφή
Απόσταση
A
5m
–
Στη συνέχεια πρέπει να ανέβει στη μοτοσυκλέτα ο οδηγός, εάν
απαιτείται, με τις αποσκευές και το συνοδηγό.
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης
σκάλας.
400575-10
199
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η μέση του κώνου φωτός σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση,
με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό,
πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι.
»
Εάν η μέση του κώνου φωτός δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
15.10
Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης φώτων μπροστινού
φαναριού για το φως μεγάλης σκάλας. ( σελ. 201)
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας
σκάλας
Κύρια εργασία
– Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης φώτων για το φως μεσαίας
σκάλας περιστρέφοντας τη βίδα
.
1
Προδιαγραφή
V00684-10
200
Το όριο φωτός - σκότους σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση,
με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό,
πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι (που έχετε
κάνει στο: Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού για το
φως μεσαίας σκάλας).
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Πληροφορίες
Η δεξιόστροφη περιστροφή αυξάνει το ύψος της
δέσμης των φώτων, ενώ η αριστερόστροφη το μειώνει.
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας
σκάλας. ( σελ. 198)
15.11
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης
σκάλας
Κύρια εργασία
– Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης φώτων για το φως μεγάλης
σκάλας περιστρέφοντας τη βίδα
.
1
Προδιαγραφή
V00685-10
Το όριο φωτός - σκότους σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση,
με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό,
πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι (που έχετε
κάνει στο: Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού για το
φως μεγάλης σκάλας).
201
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πληροφορίες
Η δεξιόστροφη περιστροφή αυξάνει το ύψος της
δέσμης των φώτων, ενώ η αριστερόστροφη το μειώνει.
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης
σκάλας. ( σελ. 199)
15.12
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου
Η φίσα διαγνωστικού ελέγχου
τη σέλα του οδηγού.
H01911-10
202
1 είναι τοποθετημένη κάτω από
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
15.13
ACC1 και ACC2 εμπρός
Θέση τοποθέτησης
– Οι τροφοδοσίες τάσης ACC1
και ACC2
σκονται κάτω από το δοχείο διαστολής.
1
2 εμπρός βρί-
Πληροφορίες
F01484-10
Οι τροφοδοσίες τάσης είναι ασφαλισμένες με μια ασφάλεια,
η οποία ασφαλίζει όμως επίσης και άλλους καταναλωτές.
Συνεπώς, η μέγιστη διαρκής επιβάρυνση είναι σαφώς
μικρότερη από την τιμή της ασφάλειας.
Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση ασφάλεια μεγαλύτερης έντασης.
203
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.1
Σύστημα ψύξης
Μέσω της αντλίας νερού
στον κινητήρα επιτυγχάνεται εξαναγκασμένη κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού.
Η πίεση που δημιουργείται κατά τη θέρμανση στο σύστημα ψύξης
ρυθμίζεται μέσω μιας βαλβίδας στην τάπα του ψυγείου
. Μέσω
της θερμικής διαστολής, η περιττή ποσότητα του ψυκτικού υγρού
οδηγείται στο δοχείο διαστολής
. Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, η ποσότητα αυτή επιστρέφει και πάλι στο σύστημα ψύξης
μέσω αναρρόφησης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιτρεπόμενη θερμοκρασία ψυκτικού υγρού που αναφέρεται, χωρίς να
προκαλούνται βλάβες λειτουργίας.
1
2
3
V00667-10
110 °C
204
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Η ψύξη πραγματοποιείται με τη βοήθεια του αέρα και ενός βεντιλατέρ ψυγείου
, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση υψηλής
θερμοκρασίας.
Όσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι και η ικανότητα ψύξης. Η ρύπανση των ψυκτρών του ψυγείου μειώνει επίσης την ικανότητα ψύξης.
4
Πληροφορίες
Όταν υπερθερμαίνεται το σύστημα ψύξης, περιορίζεται ο
μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα.
402242-10
205
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.2
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
Το ψυγείο είναι εντελώς γεμάτο.
206
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
.
1
Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα
στις ενδείξεις MIN και MAX.
»
Εάν στο δοχείο διαστολής δεν υπάρχει ψυκτικό υγρό:
–
V00668-10
Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος ψύξης.
Πληροφορίες
Μη θέσετε τη μοτοσυκλέτα σε λειτουργία!
–
»
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.
( σελ. 215)
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές, αλλά το δοχείο δεν
είναι εντελώς άδειο:
–
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο
διαστολής. ( σελ. 211)
207
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.3
Έλεγχος της αντιψυκτικής προστασίας και της στάθμης του ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
208
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Προεργασία
– Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα δεξιά.
(
σελ. 139)
Κύρια εργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
–
Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.
1.
−25 … −45 °C
»
V00668-10
Εάν η αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού δεν
συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
Διορθώστε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού
υγρού.
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα
στις ενδείξεις MIN και MAX.
»
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές:
–
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.
Ψυκτικό υγρό (
–
σελ. 267)
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
209
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.
2.
−25 … −45 °C
»
Εάν η αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού δεν
συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
V00669-11
–
Διορθώστε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού
υγρού.
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο.
Το ψυγείο πρέπει να είναι εντελώς γεμάτο.
»
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές:
–
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εξακριβώστε την αιτία της απώλειας.
Ψυκτικό υγρό (
»
Εάν απαιτείται συμπλήρωση μεγαλύτερης ποσότητας
ψυκτικού υγρού από την προκαθορισμένη τιμή:
> 0,20 l
–
–
σελ. 267)
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.
( σελ. 215)
Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα δεξιά.
210
(
σελ. 140)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
16.4
Διόρθωση της στάθμης ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
211
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
Το ψυγείο είναι εντελώς γεμάτο.
Προεργασία
– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
( σελ. 206)
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε την τάπα
–
Ψυκτικό υγρό (
–
1 του δοχείου διαστολής.
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό μέχρι την ένδειξη MAX.
σελ. 267)
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
V00668-11
16.5
Άδειασμα ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
212
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
Προεργασία
– Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. (
σελ. 133)
–
Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα αριστερά.
(
–
Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα δεξιά.
σελ. 139)
(
σελ. 136)
213
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
Κύρια εργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση.
V00683-10
–
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου.
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το ψυκτικό υγρό.
–
Τοποθετήστε τη βίδα
με καινούργιο στεγανοποιητικό
δακτύλιο και σφίξτε την.
1.
1
Προδιαγραφή
Βιδωτή τάπα οπής
εξόδου αντλίας
νερού
214
M6
10 Nm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
16.6
Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος ψύξης
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
1.
V00669-10
215
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
Ξεβιδώστε τη βίδα εξαέρωσης
2.
Προδιαγραφή
3 στροφές
–
Γείρετε το όχημα ελαφρά προς τα δεξιά.
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό, μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται
ψυκτικό υγρό χωρίς φυσαλίδες από τη βίδα εξαέρωσης και
σφίξτε αμέσως τη βίδα εξαέρωσης.
Ψυκτικό υγρό (
V00670-10
σελ. 267)
–
Γεμίστε εντελώς το ψυγείο με ψυκτικό υγρό. Τοποθετήστε την
τάπα του ψυγείου.
–
Ακουμπήστε το όχημα στο πλαϊνό σταντ.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
216
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
–
Αφού κρυώσει, ελέγξτε ακόμη μία φορά τη στάθμη του
ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε
ψυκτικό υγρό.
–
Αφαιρέστε την τάπα
του δοχείου διαστολής και συμπληρώστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού μέχρι την ένδειξη MAX.
–
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
3
R04377-10
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. (
σελ. 134)
–
Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα αριστερά.
(
–
Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα δεξιά.
σελ. 140)
(
σελ. 137)
217
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.7
Αλλαγή ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
218
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Προεργασία
– Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα δεξιά.
(
–
Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα αριστερά.
–
Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. (
σελ. 139)
(
σελ. 136)
σελ. 133)
Κύρια εργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση.
–
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
1.
V00683-10
2.
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το ψυκτικό υγρό.
–
Τοποθετήστε τη βίδα
με καινούργιο στεγανοποιητικό
δακτύλιο και σφίξτε την.
1
Προδιαγραφή
V00669-11
Βιδωτή τάπα οπής
εξόδου αντλίας
νερού
M6
10 Nm
219
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
Ξεβιδώστε τη βίδα εξαέρωσης
3.
Προδιαγραφή
3 στροφές
–
Γείρετε το όχημα ελαφρά προς τα δεξιά.
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό, μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται
ψυκτικό υγρό χωρίς φυσαλίδες από τη βίδα εξαέρωσης και
σφίξτε αμέσως τη βίδα εξαέρωσης.
Ψυκτικό υγρό (
F01483-10
σελ. 267)
–
Γεμίστε εντελώς το ψυγείο με ψυκτικό υγρό. Τοποθετήστε την
τάπα του ψυγείου.
–
Ακουμπήστε το όχημα στο πλαϊνό σταντ.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
220
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
–
Αφού κρυώσει, ελέγξτε ακόμη μία φορά τη στάθμη του
ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε
ψυκτικό υγρό.
–
Αφαιρέστε την τάπα
του δοχείου διαστολής και συμπληρώστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού μέχρι την ένδειξη MAX.
–
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
4
F01479-10
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. (
σελ. 134)
–
Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα αριστερά.
(
–
Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα δεξιά.
σελ. 140)
(
σελ. 137)
221
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.1
Έλεγχος νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden γκαζιού
–
Ελέγξτε εάν η γκαζιέρα κινείται με ευκολία.
–
Ισιώστε το τιμόνι. Ανοιγοκλείστε ελαφρά την γκαζιέρα και
προσδιορίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden του
γκαζιού
.
A
Νεκρή διαδρομή ντιζών
Bowden γκαζιού
3 … 5 mm
A
»
400192-11
Εάν η νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού δεν
συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού. ( σελ. 223)
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
222
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17
–
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει στο
ρελαντί. Περιστρέψτε αριστερά-δεξιά το τιμόνι σε ολόκληρο το
εύρος της διαδρομής του.
Οι στροφές του ρελαντί δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν
διακυμάνσεις.
»
Εάν οι στροφές του ρελαντί μεταβάλλονται:
–
17.2
Ελέγξτε την τοποθέτηση των ντιζών Bowden γκαζιού.
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden γκαζιού
–
Ισιώστε το τιμόνι.
–
Σπρώξτε προς τα πίσω το λαστιχένιο κάλυμμα
–
Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού με τη
ρυθμιστική βίδα
.
1.
.
2
3
Προδιαγραφή
V00671-10
Νεκρή διαδρομή ντιζών
Bowden γκαζιού
3 … 5 mm
–
Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Τοποθετήστε στη θέση του το λαστιχένιο κάλυμμα
2.
1.
223
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.3
Έλεγχος ανοχής μανέτας συμπλέκτη
Υπόδειξη
Ζημιές στο συμπλέκτη
αρχίζει να πατινάρει.
Εάν στη μανέτα του συμπλέκτη δεν υπάρχει καθόλου νεκρή διαδρομή, ο συμπλέκτης
–
Πριν από κάθε χρήση της μοτοσυκλέτας, ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή της μανέτας συμπλέκτη.
–
Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή της μανέτας συμπλέκτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
–
Ελέγξτε τη μανέτα συμπλέκτη για ευκολία κίνησης.
–
Ισιώστε το τιμόνι.
–
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη μέχρι να αισθανθείτε
αντίσταση και εξακριβώστε την ανοχή της μανέτας του
συμπλέκτη
.
A
Ανοχή μανέτας
συμπλέκτη
1 … 3 mm
A
»
V00625-11
Εάν η ανοχή μανέτας συμπλέκτη δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
Ρυθμίστε την ανοχή μανέτας συμπλέκτη.
( σελ. 226)
Στρέψτε αριστερά-δεξιά το τιμόνι σε όλο το εύρος της διαδρομής του.
Η ανοχή της μανέτας συμπλέκτη δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται.
224
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17
»
Εάν η ανοχή της μανέτας συμπλέκτη μεταβάλλεται:
–
Ελέγξτε την τακτοποίηση της ντίζας Bowden του
συμπλέκτη.
225
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.4
Ρύθμιση ανοχής μανέτας συμπλέκτη
–
Ισιώστε το τιμόνι.
–
Σπρώξτε προς τα πίσω το λαστιχένιο κάλυμμα
–
Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Ρυθμίστε την ανοχή της μανέτας συμπλέκτη
στική βίδα
.
2.
3
Προδιαγραφή
Ανοχή μανέτας
συμπλέκτη
1 … 3 mm
A
V00672-10
226
1.
–
Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Τοποθετήστε το λαστιχένιο κάλυμμα
2.
1.
A με τη ρυθμι-
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
18.1
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα
Προϋπόθεση
Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας.
Προεργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.
Πληροφορίες
Μετά το σβήσιμο του κινητήρα, περιμένετε ένα λεπτό
και στη συνέχεια ελέγξτε τη στάθμη.
V00673-10
Το λάδι του κινητήρα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στα
σημάδια
και
.
A
»
Εάν το λάδι κινητήρα βρίσκεται κάτω από το σημάδι
–
»
B
Συμπληρώστε λάδι κινητήρα. (
A:
σελ. 231)
Εάν το λάδι κινητήρα βρίσκεται επάνω από το σημάδι
–
B:
Διορθώστε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.
227
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
18.2
Αλλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού, καθαρισμός της σήτας λαδιού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το λάδι του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων θερμαίνεται πολύ κατά τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γάντια προστασίας.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Αδειάστε το λάδι κινητήρα με τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας.
Προεργασία
– Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. (
–
228
σελ. 133)
Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε οριζόντια επιφάνεια χρησιμοποιώντας το πλαϊνό σταντ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
Κύρια εργασία
– Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
V00674-10
–
Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης λαδιού
–
Αφαιρέστε τη σήτα λαδιού
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.
–
Καθαρίστε προσεκτικά τη βίδα αποστράγγισης λαδιού και τη
σήτα λαδιού.
–
Τοποθετήστε τη σήτα λαδιού
βίδα αποστράγγισης λαδιού
2
1 με το Ο-ρινγκ.
με το Ο-ρινγκ.
2 και βιδώστε και σφίξτε τη
1 με το Ο-ρινγκ.
Προδιαγραφή
Βίδα αποστράγγισης
λαδιού
–
M24x1,5
15 Nm
Αφαιρέστε τις βίδες
. Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου
λαδιού
με το Ο-ρινγκ.
3
4
–
Τραβήξτε το φίλτρο λαδιού
τρου λαδιού.
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.
–
Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα και την επιφάνεια στεγανοποίησης.
5 έξω από το κέλυφος του φίλ-
V00675-10
229
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
–
Τοποθετήστε ένα καινούργιο φίλτρο λαδιού
–
Λιπάνετε με λάδι το Ο-ρινγκ του καπακιού του φίλτρου λαδιού.
Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού
.
5.
4
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
3.
Προδιαγραφή
Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού
V00676-10
M6
10 Nm
Πληροφορίες
Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή η χρήση
λαδιού κατώτερης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα την
πρόωρη φθορά του κινητήρα.
–
Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
με το Ο-ρινγκ από
το καπάκι του συμπλέκτη και συμπληρώστε λάδι κινητήρα.
6
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 …
50 °C
L02203-10
230
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: −10 …
40 °C
1,5 l
Λάδι κινητήρα
(SAE 15W/50)
( σελ. 265)
Λάδι κινητήρα
(SAE 10W/40)
( σελ. 266)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
–
Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού με το Ο-ρινγκ και
σφίξτε την.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. (
–
18.3
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
σελ. 134)
σελ. 227)
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα
Πληροφορίες
Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή η χρήση λαδιού κατώτερης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα
την πρόωρη φθορά του κινητήρα.
231
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
με το Ο-ρινγκ από
το καπάκι του συμπλέκτη και συμπληρώστε λάδι κινητήρα.
1
Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50) (
σελ. 265)
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/40) (
σελ. 266)
Πληροφορίες
Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του λαδιού κινητήρα
δεν συνιστάται η ανάμειξη διαφορετικών λαδιών κινητήρα.
Συνιστούμε, εάν απαιτείται, την πραγματοποίηση αλλαγής λαδιού κινητήρα.
401955-10
–
232
Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού με το Ο-ρινγκ και
σφίξτε την.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
σελ. 227)
233
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
19.1
Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μιας συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, προκαλείται
ζημιά ή καταστροφή ορισμένων εξαρτημάτων.
Το νερό διεισδύει λόγω της υψηλής πίεσης σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, φίσες, ντίζες Bowden, ρουλεμάν κλπ.
Η υπερβολικά υψηλή πίεση προκαλεί βλάβες και καταστροφή εξαρτημάτων.
–
Μην κατευθύνετε τη δέσμη νερού απευθείας επάνω σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, φίσες, ντίζες Bowden ή ρουλεμάν.
–
Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο ακροφύσιο της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης και
στο εξάρτημα.
Ελάχιστη απόσταση
60 cm
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Καθαρίζετε τακτικά τη μοτοσυκλέτα, για να διατηρηθεί αναλλοίωτη η αξία και η εμφάνισή της για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση της μοτοσυκλέτας στο ηλιακό φως κατά τον καθαρισμό.
234
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
–
Σφραγίστε το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, για να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού.
–
Απομακρύνετε πρώτα τους έντονους ρύπους με δέσμη νερού
χαμηλής πίεσης.
–
Ψεκάστε τα σημεία που παρουσιάζουν έντονη ρύπανση με
καθαριστικό του εμπορίου για μοτοσυκλέτες και καθαρίστε τα
επιπρόσθετα με ένα πινέλο.
Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες (
σελ. 269)
401061-01
Πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, στο οποίο έχετε προσθέσει καθαριστικό για μοτοσυκλέτες του εμπορίου και
ένα μαλακό σφουγγάρι.
Μην απλώνετε ποτέ καθαριστικό για μοτοσυκλέτες
επάνω σε στεγνή μοτοσυκλέτα, πρέπει πάντοτε να την
ξεπλένετε πρώτα με νερό.
Εάν η μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησε σε δρόμους επιστρωμένους με αλάτι, καθαρίστε την με κρύο νερό. Το ζεστό
νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.
–
Αφήστε τη μοτοσυκλέτα να στεγνώσει καλά, αφού την ξεπλύνετε σχολαστικά με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.
–
Αφαιρέστε την τάπα από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
235
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα νερά και οι ρύποι επηρεάζουν το σύστημα φρένων.
–
–
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να στεγνώσετε τα τακάκια και τους δίσκους των φρένων
καθώς και για να καθαριστούν από τυχόν ρύπους.
Μετά τον καθαρισμό διανύστε με τη μοτοσυκλέτα μια μικρή
απόσταση, μέχρι να φτάσει ο κινητήρας σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
Πληροφορίες
Το νερό εξατμίζεται με τη θερμότητα ακόμη και στα
σημεία του κινητήρα και του συστήματος φρένων, στα
οποία δεν έχετε πρόσβαση.
236
–
Μετακινήστε προς τα πίσω τα λαστιχένια καλύμματα στα χειριστήρια του τιμονιού, ώστε να μπορέσει να εξατμιστεί το νερό
που έχει διεισδύσει.
–
Αφού κρυώσει η μοτοσυκλέτα, λιπάνετε όλα τα σημεία ολίσθησης και έδρασης.
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 122)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
–
Επιστρώστε αντιδιαβρωτικό υλικό στα άβαφα μεταλλικά
εξαρτήματα (με εξαίρεση τους δίσκους των φρένων και την
εξάτμιση).
Προϊόν αντιδιαβρωτικής προστασίας για βαφές, μέταλλο και
λάστιχο ( σελ. 270)
–
Επιστρώστε μη δραστικό προϊόν φροντίδας της βαφής σε όλα
τα βαμμένα εξαρτήματα.
Perfect Finish και γυαλιστικό βαφής (
σελ. 269)
Πληροφορίες
Μη γυαλίζετε τα πλαστικά τμήματα, που στην
κατάσταση παράδοσης είναι ματ, διότι διαφορετικά
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του υλικού.
–
Καθαρίστε όλα τα πλαστικά τμήματα και τα τμήματα ηλεκτροστατικής βαφής με ένα μη δραστικό καθαριστικό και επεξεργαστείτε τα με ένα ανάλογο προϊόν φροντίδας.
Ειδικό καθαριστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες ( σελ. 269)
–
Λιπάνετε την κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού.
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης (
σελ. 270)
237
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
19.2
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας για χειμερινή χρήση
Πληροφορίες
Εάν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα και το χειμώνα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την επίστρωση αλατιού
στους δρόμους. Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν κάποια προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού
του δραστικού αλατιού.
Εάν η μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησε σε δρόμους επιστρωμένους με αλάτι, καθαρίστε την με κρύο νερό. Το
ζεστό νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.
–
Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (
–
Καθαρίστε τα φρένα.
σελ. 234)
Πληροφορίες
Μετά από ΚΑΘΕ τερματισμό της οδήγησης σε δρόμους
που έχουν επιστρωθεί με αλάτι, η μοτοσυκλέτα και
ιδιαίτερα οι δαγκάνες των φρένων και τα τακάκια των
φρένων πρέπει, αφού κρυώσουν και σε τοποθετημένη
κατάσταση, να καθαρίζονται σχολαστικά με κρύο νερό
και να στεγνώνονται καλά.
401060-01
–
238
Επιστρώστε στον κινητήρα, στο ψαλίδι και σε όλα τα
υπόλοιπα γυμνά ή γαλβανισμένα εξαρτήματα (εξαιρούνται οι
δίσκοι των φρένων) αντιδιαβρωτικό υλικό με βάση το κερί.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
Πληροφορίες
Δεν επιτρέπεται να πέσει αντιδιαβρωτικό υλικό στους
δίσκους των φρένων, διότι θα μειωθεί πάρα πολύ η
ικανότητα πέδησης.
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 122)
239
20 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20.1
Αποθήκευση
Πληροφορίες
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μοτοσυκλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να πραγματοποιήσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους τις παρακάτω εργασίες.
Ελέγξτε, πριν την αποθήκευση της μοτοσυκλέτας, τη λειτουργία και τη φθορά όλων των εξαρτημάτων. Εάν
απαιτούνται εργασίες σέρβις, επισκευές ή μετατροπές, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του διαστήματος αποθήκευσης (μικρότερος φόρτος εργασίας των συνεργείων). Με αυτόν τον
τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τους μεγάλους χρόνους αναμονής στο συνεργείο κατά την έναρξη της
σεζόν.
–
Κατά τον τελευταίο ανεφοδιασμό καυσίμου πριν από την ακινητοποίηση της μοτοσυκλέτας, προσθέστε πρόσθετο καυσίμου.
Πρόσθετο καυσίμου (
401058-01
240
σελ. 270)
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο. (
σελ. 101)
–
Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (
–
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη
σήτα λαδιού. ( σελ. 228)
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. ( σελ. 208)
–
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
σελ. 179)
–
Αφαιρέστε την μπαταρία 12 V.
(
σελ. 234)
σελ. 180)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 20
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
(
σελ. 183)
Προδιαγραφή
Θερμοκρασία αποθήκευσης
της μπαταρίας 12 V χωρίς
άμεση έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία
–
0 … 35 °C
Σταθμεύστε το όχημα σε ένα στεγνό χώρο αποθήκευσης, που
δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Πληροφορίες
Η KTM συνιστά την τοποθέτηση της μοτοσυκλέτας σε
σταντ ανύψωσης.
–
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 113)
–
Καλύψτε τη μοτοσυκλέτα με αεριζόμενη κουκούλα ή αεριζόμενο κάλυμμα.
241
20 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Πληροφορίες
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε υλικά που δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία του
αέρα, διότι δεν μπορεί να διαφύγει η υγρασία με αποτέλεσμα την πρόκληση διάβρωσης.
Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση να αφήνετε τον
κινητήρα της αποθηκευμένης μοτοσυκλέτας να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Επειδή ο κινητήρας
δεν ζεσταίνεται επαρκώς, οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της καύσης υγροποιούνται και
σκουριάζουν τις βαλβίδες και το σύστημα εξάτμισης.
20.2
Έναρξη λειτουργίας μετά την αποθήκευση
401059-01
242
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 115)
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 112)
–
Τοποθετήστε την μπαταρία 12 V.
–
Ρυθμίστε την ώρα. (
–
Πραγματοποιήστε τις εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν
από κάθε θέση σε λειτουργία. ( σελ. 86)
–
Πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.
(
σελ. 182)
σελ. 77)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 21
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας δεν περιστρέφεται, όταν πατάτε το κουμπί της
μίζας
Σφάλμα χειρισμού
–
Πραγματοποιήστε τα βήματα
εργασίας για τη διαδικασία εκκίνησης.
( σελ. 87)
Αποφόρτιση μπαταρίας 12 V
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
( σελ. 183)
Η ασφάλεια 1, 3, 4 ή 7 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 189)
Δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης
–
Ελέγξτε τη σύνδεση γείωσης.
Ο κινητήρας περιστρέφεται
μόνο όταν είναι πατημένη η
μανέτα του συμπλέκτη
Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο
κιβώτιο
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο
κιβώτιο και το πλαϊνό σταντ
είναι κατεβασμένο
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
Ο κινητήρας περιστρέφεται,
αλλά δεν εκκινείται
Σφάλμα χειρισμού
–
Πραγματοποιήστε τα βήματα
εργασίας για τη διαδικασία εκκίνησης.
( σελ. 87)
Βλάβη στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Έντονη ρύπανση του φίλτρου
αέρα
–
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα.
Ο κινητήρας έχει πολύ χαμηλή
απόδοση
243
21 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας έχει πολύ χαμηλή
απόδοση
Έντονη ρύπανση του φίλτρου
καυσίμου
–
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου.
Βλάβη στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Πολύ χαμηλή ποσότητα ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης
–
Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος ψύξης.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού
στο δοχείο διαστολής. ( σελ. 206)
Έντονη ρύπανση ψυκτρών
ψυγείου
–
Καθαρίστε τις ψύκτρες του ψυγείου.
Δημιουργία αφρού στο
σύστημα ψύξης
–
Αδειάστε το ψυκτικό υγρό.
( σελ. 212)
–
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα
ψύξης. ( σελ. 215)
Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά
244
Βλάβη θερμοστάτη
–
Ελέγξτε το θερμοστάτη.
Η ασφάλεια 5 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 189)
Βλάβη στο σύστημα βεντιλατέρ
ψυγείου
–
Ελέγξτε το σύστημα βεντιλατέρ
ψυγείου.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 21
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη
Βλάβη στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Ο κινητήρας σβήνει κατά την
οδήγηση
Έλλειψη καυσίμου
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο.
( σελ. 101)
Η ασφάλεια 1, 3, 4 ή 7 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 189)
Η ασφάλεια του ABS έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες του ABS.
( σελ. 186)
Μεγάλη απόκλιση του αριθμού
στροφών του μπροστινού και
του πίσω τροχού
–
Σταματήστε, απενεργοποιήστε το
σύστημα ανάφλεξης και επανεκκινήστε
το όχημα.
Δυσλειτουργία στο ABS
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της
μνήμης βλαβών ABS με το εργαλείο
διάγνωσης της KTM.
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού κινητήρα διπλωμένος
–
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
εξαερισμού χωρίς να διπλώσει και, εάν
απαιτείται, αντικαταστήστε τον.
Πολύ υψηλή στάθμη λαδιού
κινητήρα
–
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. ( σελ. 227)
Πολύ λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα (ιξώδες)
–
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο
λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού.
( σελ. 228)
Η προειδοποιητική λυχνία του
ABS ανάβει
Υψηλή κατανάλωση λαδιού
245
21 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Το μπροστινό φανάρι και το
φως θέσης δεν λειτουργούν
Η ασφάλεια 6 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 189)
Τα φλας, το φως φρένων και η
κόρνα δεν λειτουργούν
Η ασφάλεια 6 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 189)
Η ώρα δεν εμφανίζεται πλέον ή
είναι λανθασμένη
Η ασφάλεια 7 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 189)
–
Ρυθμίστε την ώρα. (
Δεν απενεργοποιήθηκε το
σύστημα ανάφλεξης κατά το
σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
( σελ. 183)
Η μπαταρία 12 V δεν φορτίζεται από τον εναλλάκτη
–
Ελέγξτε την τάση φόρτισης.
–
Ελέγξτε το ρεύμα ηρεμίας.
Στην οθόνη του ταμπλό
οργάνων δεν εμφανίζεται καμία
ένδειξη
Η ασφάλεια 7 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 189)
–
Ρυθμίστε την ώρα. (
Η ένδειξη ταχύτητας στο
ταμπλό οργάνων δεν λειτουργεί
Η πλεξούδα καλωδίων για την
ένδειξη ταχύτητας έχει υποστεί
ζημιά ή η σύνδεση φίσας έχει
οξειδωθεί
–
Ελέγξτε την πλεξούδα καλωδίων και τη
σύνδεση φίσας.
Αποφόρτιση μπαταρίας 12 V
246
σελ. 77)
σελ. 77)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.1
Κινητήρας
Τύπος κατασκευής
Μονοκύλινδρος 4-χρονος βενζινοκινητήρας, υδρόψυκτος
Κυβισμός
125 cm³
Διαδρομή
47,2 mm
Διάμετρος (κυλίνδρου)
58 mm
Συμπίεση
12,8:1
Σύστημα χρονισμού
DOHC, 4 βαλβίδες ελεγχόμενες μέσω ζυγώθρων πιανόλας, κίνηση μέσω καδένας
Διάμετρος βαλβίδων εισαγωγής
22,5 mm
Διάμετρος βαλβίδων εξαγωγής
19 mm
Διάκενο βαλβίδων εισαγωγής (με κρύο κινητήρα)
0,08 … 0,12 mm
Διάκενο βαλβίδων εξαγωγής (με κρύο κινητήρα)
0,13 … 0,17 mm
Έδραση στροφαλοφόρου άξονα
2 ρουλεμάν
Έδραση μπιέλας
Έδρανο ολίσθησης
Έμβολο
Κράμα ελαφρού μετάλλου χυτό
Ελατήρια εμβόλου
1 ελατήριο συμπίεσης, 1 ελατήριο με τραπεζοειδή
τομή, 1 ελατήριο λαδιού
Λίπανση κινητήρα
Λίπανση κλειστού κυκλώματος υπό πίεση με 1 περιστροφική αντλία
Πρωτεύουσα σχέση μετάδοσης κίνησης
22:72
247
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συμπλέκτης
Συμπλέκτης σε ελαιόλουτρο / μηχανική ενεργοποίηση
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κιβώτιο 6 ταχυτήτων, συνεχούς εμπλοκής
Σχέση μετάδοσης κιβωτίου ταχυτήτων
1η ταχύτητα
12:34
2η ταχύτητα
15:31
3η ταχύτητα
18:28
4η ταχύτητα
21:26
5η ταχύτητα
22:23
6η ταχύτητα
24:22
Προετοιμασία μείγματος
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
Σύστημα ανάφλεξης
Πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης χωρίς
επαφή ελέγχου με ψηφιακή ρύθμιση αβάνς
Εναλλάκτης
12 V, 296 W
Μπουζί
BOSCHVR5NEU
Απόσταση ηλεκτροδίων μπουζί
1 mm
Ψύξη
Υδρόψυξη, διαρκής επανακυκλοφορία του ψυκτικού
υγρού μέσω της αντλίας νερού
Στροφές ρελαντί
1.450 … 1.550 1/min
Βοήθημα εκκίνησης
Μίζα
248
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.2
Ροπές σύσφιξης κινητήρα
Βίδα ελάσματος εξαερισμού κινητήρα
M5
7 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης
M5
6 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης καλωδίου στάτη
M5
8 Nm
Βίδα στάτη
M5
8 Nm
Μπεκ λαδιού
M5
6 Nm
Βίδα άκρου (αστεράκι) μύλου
κιβωτίου ταχυτήτων
M6
12 Nm
Βίδα αντλίας λαδιού
M6
12 Nm
Βίδα ασφάλειας εδράνου
M6
12 Nm
Βίδα γέφυρας έδρασης εκκεντροφόρων αξόνων
M6
10 Nm
Βίδα γλίστρας τεντώματος καδένας
χρονισμού
M6
12 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης
M6
12 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
249
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα ελάσματος στήριξης γραναζιού ελεύθερης περιστροφής
M6
12 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης τσιμούχας άξονα καπακιού συμπλέκτη
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού αντλίας νερού
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού βαλβίδας
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού εναλλάκτη
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού συμπλέκτη
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού
M6
10 Nm
Βίδα κάσας κινητήρα
M6x40
12 Nm
Βίδα κάσας κινητήρα
M6x60
12 Nm
Βίδα κυλινδροκεφαλής
M6
12 Nm
Βίδα μίζας
M6
12 Nm
Βίδα μοχλού ασφάλισης
M6
12 Nm
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
M6
10 Nm
Βίδα τεντωτήρα καδένας χρονισμού
M6
12 Nm
Βιδωτή τάπα οπής εξόδου αντλίας
νερού
M6
10 Nm
250
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Παξιμάδι φτερωτής αντλίας νερού
M6
10 Nm
Παξιμάδι έδρασης μπιέλας
M7
24 Nm
Βίδα γραναζιού αντικραδασμικού
άξονα
M8
40 Nm
Βίδα γραναζιού εκκεντροφόρου
άξονα
M8
32 Nm
Βίδα επανατατικού ελατηρίου
αυτόματου μηχανισμού αλλαγής
ταχυτήτων
M8
20 Nm
Μπουζόνι βάσης σύσφιξης λαιμού
εξάτμισης
M8
22 Nm
Παξιμάδι βάσης σύσφιξης λαιμού
εξάτμισης
M8
8 Nm
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
M10
14 Nm
Βίδα κυλινδροκεφαλής
M10
1η βαθμίδα
25 Nm
2η βαθμίδα
50 Nm
Σπείρωμα λαδωμένο, επιφάνεια
επαφής κεφαλής γρασαρισμένη
Βίδα ρότορα
M10
70 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
251
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διακόπτης πίεσης λαδιού
M10
14 Nm
Βιδωτή τάπα άξονα ζυγώθρου πιανόλας
M10x1
10 Nm
Μπουζί
M12
15 Nm
Παξιμάδι αφαλού καμπάνας
M14LH
60 Nm
Παξιμάδι πρωτεύοντος γραναζιού / γραναζιού στροφαλοφόρου
καδένας χρονισμού
M14
55 Nm
Βίδα αποστράγγισης λαδιού
M24x1,5
15 Nm
1,5 l
Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50)
( σελ. 265)
22.3
Χωρητικότητες
22.3.1
Λάδι κινητήρα
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 …
50 °C
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: −10
… 40 °C
22.3.2
Loctite®243™
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/40)
( σελ. 266)
Ψυκτικό υγρό
Ψυκτικό υγρό
252
Loctite®243™
1l
Ψυκτικό υγρό (
σελ. 267)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.3.3
Καύσιμο
Προσέξτε τη σήμανση στις αντλίες καυσίμου ΕΕ.
A00420-10
Συνολική χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου περ.
Ρεζέρβα καυσίμου περ.
22.4
10 l
Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON
95) ( σελ. 265)
1,5 l
Αναρτήσεις
Πλαίσιο
Σωληνωτό χωροδικτύωμα από χαλύβδινους σωλήνες,
ηλεκτροστατική βαφή
Πιρούνι
WP Suspension
Αμορτισέρ
WP Suspension
Σύστημα φρένων
Εμπρός
Δισκόφρενο με δαγκάνα φρένου 4 εμβόλων
253
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίσω
Δισκόφρενο με δαγκάνα φρένου μονού εμβόλου,
πλευστού τύπου
Διαδρομή ανάρτησης
εμπρός
125 mm
Πίσω
150 mm
Δίσκοι φρένου - διάμετρος
εμπρός
300 mm
Πίσω
230 mm
Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς
Εμπρός
4,5 mm
Πίσω
3,6 mm
Πίεση ελαστικών, μόνο οδηγός
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,0 bar
Πίεση ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,2 bar
Δευτερεύουσα μετάδοση
Αλυσίδα
5/8 x 1/4” (520) O‑Ring
Γωνία κάστερ
66,5°
Μεταξόνιο
1.340 ± 15 mm
254
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Ύψος σέλας χωρίς φορτίο
820 mm
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο
148 mm
Βάρος κενής μοτοσυκλέτας
135 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα εμπρός
125 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω
210 kg
Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος
335 kg
22.5
Ηλεκτρικό σύστημα
Μπαταρία 12 V
ETZ-9-BS
Τάση μπαταρίας: 12 V
Ονομαστική χωρητικότητα: 8 Ah
Δεν χρειάζεται συντήρηση
Ασφάλεια
75011088010
10 A
Ασφάλεια
75011088015
15 A
Ασφάλεια
90111088025
25 A
Ασφάλεια
75011088030
30 A
Φως μεσαίας σκάλας
H11 / υποδοχή PGJ19-2
12 V
55 W
Φως μεγάλης σκάλας
H9 / υποδοχή PGJ19-5
12 V
65 W
Φως θέσης
LED
Φωτισμός ταμπλό οργάνων και
ενδεικτικές λυχνίες
LED
255
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φλας
LED
Φως φρένων / πίσω φως
LED
Φως πινακίδας κυκλοφορίας
LED
22.6
Ελαστικά
Ελαστικό εμπρός
Ελαστικό πίσω
110/70 R 17 M/C 54H TL
Michelin Pilot Street Radial
150/60 R 17 M/C 66H TL
Michelin Pilot Street Radial
Τα αναφερόμενα ελαστικά αποτελούν μία από τις πιθανές επιλογές ελαστικών βασικού εξοπλισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον τομέα Σέρβις στη διεύθυνση:
http://www.ktm.com
22.7
Πιρούνι
Κωδικός πιρουνιού
93501001200
Πιρούνι
WP Suspension
Μήκος πιρουνιού
736 mm
Λάδι πιρουνιού
256
460 ml
Λάδι πιρουνιού (SAE 4)
(48601166S1) ( σελ. 266)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.8
Αμορτισέρ
Κωδικός αμορτισέρ
90504010100
Αμορτισέρ
WP Suspension
Προφόρτιση ελατηρίου
Κανονική
5 κλικ
Στατική βύθιση
15 mm
Βύθιση με αναβάτη
45 … 50 mm
Μήκος τοποθέτησης
300 mm
22.9
Ροπές σύσφιξης συστήματος ανάρτησης
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
EJOT PT® K60x30
4 Nm
Βίδα ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου κινητήρα
M4
3 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M4
4 Nm
Βίδα διακόπτη πλαϊνού σταντ
M5
5 Nm
Βίδα εξαρτήματος περιστροφικής
ασφάλισης κλιπόν
M5
4 Nm
Βίδα θήκης μπαταρίας
M5
4 Nm
Loctite®243™
257
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα καλύμματος μπροστά από τη
θήκη της μπαταρίας
M5
4 Nm
Βίδα κάτω πίσω τμήματος
M5
4 Nm
Βίδα πλάκας συγκράτησης στη
βάση στήριξης πινακίδας
M5
4 Nm
Βίδα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
M5
4 Nm
Παξιμάδι ανακλαστήρα στην
πλάκα συγκράτησης
M5
5 Nm
Παξιμάδι προστατευτικού αλυσίδας
M5
7 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M5
5 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M5
5 Nm
Βίδα αισθητήρα γωνίας κλίσης
M6
7 Nm
Βίδα βάσης μαρσπιέ
M6
7 Nm
Βίδα βάσης μπροστινής μάσκας
στο φορέα του φαναριού
M6
7 Nm
Βίδα βάσης στερέωσης σέλας
εμπρός
M6
6 Nm
258
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα βάσης στήριξης πινακίδας
στη βάση της πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας
M6
7 Nm
Βίδα γλίστρας αλυσίδας
M6
7 Nm
Βίδα δοχείου διαστολής
M6
8 Nm
Βίδα δοχείου διαστολής υγρού
φρένων του φρένου πίσω τροχού
M6
8 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου κινητήρα
M6
6 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης πλαϊνού
καλύμματος
M6
7 Nm
Βίδα ζελατίνας
M6
7 Nm
Βίδα θήκης μπαταρίας
M6
6 Nm
Βίδα καλύμματος γραναζιού κινητήρα αλυσίδας στο πλαίσιο
M6
8 Nm
Βίδα καλύμματος ρεζερβουάρ καυσίμου
M6
6 Nm
Βίδα καλωδίου γείωσης στο πλαίσιο
M6
7 Nm
Βίδα καπακιού κουτιού φίλτρου
αέρα
M6
6 Nm
Βίδα καπακιού κουτιού φίλτρου
αέρα στο πλαίσιο
M6
6 Nm
259
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα καρίνας κινητήρα εμπρός
M6
7 Nm
Βίδα καρίνας κινητήρα εμπρός
κάτω
M6
6 Nm
Βίδα καρίνας κινητήρα πίσω
M6
6 Nm
Βίδα κλιπόν
M6
8 Nm
Βίδα λαστιχένιου αποσβεστήρα για
το ψυγείο
M6
6 Nm
Βίδα μαγνητικής βάσης πλαϊνού
σταντ
M6
5 Nm
Βίδα μπροστινής μάσκας
M6
7 Nm
Βίδα μπροστινού φτερού στο νύχι
του καλαμιού
M6
7 Nm
Βίδα οδηγού σωλήνα φρένου στην
κάτω τιμονόπλακα
M6
7 Nm
Βίδα πίσω φτερού
M6
7 Nm
Βίδα πλαϊνού καλύμματος
M6
6 Nm
Βίδα πλαϊνού καλύμματος στην
μπροστινή μάσκα
M6
6 Nm
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
M6
6 Nm
Βίδα προστατευτικού ελάσματος
M6
8 Nm
Βίδα προστατευτικού ψυγείου
M6
6 Nm
260
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα σέλας συνοδηγού
M6
7 Nm
Βίδα στηρίγματος αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
M6
8 Nm
Βίδα σφιγκτήρα εύκαμπτου
σωλήνα φρένου
M6
6 Nm
Βίδα τροχού αισθητήρα ABS πίσω
M6
8 Nm
Βιδωτή σύνδεση ABS
M6
7 Nm
Μηχανισμός ασφάλισης καλύμματος θήκης μπαταρίας
M6
6 Nm
Παξιμάδι βάσης πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας
M6
7 Nm
Παξιμάδι πίσω φώτων
M6
7 Nm
Παξιμάδι ψυγείου
M6
5 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M6
15 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M6
9 Nm
Βίδα άξονα τροχού εμπρός
M8
26 Nm
Βίδα βάσης μαρσπιέ συνοδηγού
M8
20 Nm
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
261
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα βάσης στερέωσης ρεζερβουάρ καυσίμου πίσω στο πλαίσιο
M8
17 Nm
Βίδα δίσκου φρένου εμπρός
M8
32 Nm
Βίδα δίσκου φρένου πίσω
M8
21 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης ρεζερβουάρ καυσίμου
M8
13 Nm
Βίδα κόρνας
M8
9 Nm
Βίδα λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
M8
17 Nm
Βίδα μπροστινού σιλανσιέ στο
πλαίσιο
M8
24 Nm
Βίδα πεντάλ φρένου
M8
17 Nm
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
M8
11 Nm
Βίδα τελικού σιλανσιέ
M8
18 Nm
Βίδα τιμονόπλακας επάνω
M8
15 Nm
Βίδα τιμονόπλακας κάτω
M8
12 Nm
Σφιγκτήρας εξάτμισης
M8
20 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M8
30 Nm
262
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M8
25 Nm
Βίδα δαγκάνας φρένου εμπρός
M8x1
30 Nm
Παξιμάδι βίδας γραναζιού τροχού
αλυσίδας
M8x1,25
27 Nm
Βίδα άρθρωσης πλαϊνού σταντ
M10
35 Nm
Βιδωτή σύνδεση πλαϊνού σταντ
M10
35 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M10
50 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M10
45 Nm
Βίδα βάσης μαρσπιέ εμπρός /
βάση κινητήρα
M10x1,25
49 Nm
Παξιμάδι βάσης πλαϊνού σταντ
M10x1,25
35 Nm
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
M14x1,5
90 Nm
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
Παξιμάδι πείρου ψαλιδιού
M14x1,5
100 Nm
Επάνω κεντρική βίδα άξονα λαιμού
M16x1,5
52 Nm
Αισθητήρας λάμδα
M18x1,5
19 Nm
Δακτύλιος ρύθμισης ρουλεμάν
ψαλιδιού
M22x1
Σύσφιξη χωρίς διάκενο
Loctite® 204™
263
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παξιμάδι λαιμού
264
M30x1
1.
55 Nm
2. Λασκάρισμα (αριστερόστροφα)
2 στροφές
3.
5 Nm
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23
Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON 95)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– DIN EN 228 (RON 95)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε μόνο αμόλυβδη βενζίνη Super, που αντιστοιχεί στο αναφερόμενο πρότυπο ή είναι ισοδύναμη με αυτό.
–
Η αναλογία μέχρι και 10 % αιθανόλη (καύσιμο E10) θεωρείται ασφαλής.
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο από μεθανόλη (π.χ. M15, M85, M100) ή καύσιμο με αναλογία αιθανόλης
μεγαλύτερη από 10 % (π.χ. E15, E25, E85, E100).
Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– JASO T903 MA2 ( σελ. 271)
–
SAE (
σελ. 271) (SAE 15W/50)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λάδια κινητήρα, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Formula 4T
265
23 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/40)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– JASO T903 MA2 ( σελ. 271)
–
SAE (
σελ. 271) (SAE 10W/40)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λάδια κινητήρα, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Formula 4T
Λάδι πιρουνιού (SAE 4) (48601166S1)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– SAE ( σελ. 271) (SAE 4)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε
στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– DOT
266
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά υγρό φρένων, που πληροί τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων
(βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Συνιστώμενος προμηθευτής
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Ψυκτικό υγρό
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε μόνο ψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας, χωρίς πυριτικά άλατα με πρόσθετα αντιδιαβρωτικής προστασίας για αλουμινένιους κινητήρες. Τα ακατάλληλα αντιψυκτικά κατώτερης ποιότητας προκαλούν
διάβρωση, απόθεση αλάτων και σχηματισμό αφρού.
–
Μη χρησιμοποιείτε καθαρό νερό, διότι οι απαιτήσεις όπως η αντιδιαβρωτική προστασία και οι λιπαντικές
ιδιότητες μπορούν να καλυφθούν μόνο από το ψυκτικό υγρό.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ψυκτικό υγρό, που πληροί τις προδιαγραφές (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και
έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον
μέχρι
−25 °C
Η αναλογία ανάμειξης πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαιτούμενη αντιψυκτική προστασία. Εάν το
ψυκτικό υγρό πρέπει να αραιωθεί, χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό.
267
23 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συνιστάται η χρήση προαναμεμειγμένου ψυκτικού υγρού.
Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ψυκτικού υγρού σχετικά με την αντιψυκτική προστασία, την αραίωση
και τη δυνατότητα ανάμειξης (συμβατότητα) με άλλα ψυκτικά υγρά.
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
268
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 24
Perfect Finish και γυαλιστικό βαφής
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Shine
Γράσο μακράς διάρκειας
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Ειδικό καθαριστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Καθαριστικό αλυσίδας
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Chain Clean
Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Clean
269
24 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόν αντιδιαβρωτικής προστασίας για βαφές, μέταλλο και λάστιχο
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Protect
Πρόσθετο καυσίμου
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Σπρέι αλυσίδας Street
Προδιαγραφή
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
270
ΠΡΟΤΥΠΑ 25
JASO T903 MA2
Οι διαφορετικές τάσεις εξέλιξης της τεχνολογίας κατέστησαν αναγκαία μια ειδική προδιαγραφή για μοτοσυκλέτες το πρότυπο JASO T903 MA2.
Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για τις μοτοσυκλέτες λάδια κινητήρα από τον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων,
διότι δεν υπήρχαν ειδικές προδιαγραφές για τις μοτοσυκλέτες.
Ενώ για τους κινητήρες των αυτοκινήτων απαιτούνται αραιά διαστήματα σέρβις, για τους κινητήρες των μοτοσυκλετών προέχει η επίτευξη υψηλής ισχύος σε υψηλές στροφές.
Στους περισσότερους κινητήρες μοτοσυκλετών, το κιβώτιο ταχυτήτων και ο συμπλέκτης λιπαίνονται με το ίδιο
λάδι.
Το πρότυπο JASO T903 MA2 καλύπτει αυτές τις ειδικές απαιτήσεις.
SAE
Οι κατηγορίες ιξώδους SAE έχουν καθοριστεί από την Society of Automotive Engineers και χρησιμεύουν για την
κατάταξη των λαδιών σύμφωνα με το ιξώδες τους. Το ιξώδες περιγράφει μόνο μία ιδιότητα ενός λαδιού και δεν
παρέχει καμία πληροφορία για την ποιότητα.
271
26 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
OBD
On‑Board‑Diagnosis (Διάγνωση επί
του οχήματος)
Σύστημα του οχήματος, το οποίο επιτηρεί προκαθορισμένες παραμέτρους του ηλεκτρονικού συστήματος
του οχήματος
ABS
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
Σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει το
μπλοκάρισμα των τροχών κατά την κίνηση σε ευθεία
πορεία χωρίς την επίδραση πλευρικών δυνάμεων
272
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 27
αρ.
αριθμός
ενδεχ.
ενδεχομένως
κ.λπ.
και λοιπά
κωδ. είδους
κωδικός είδους
π.χ.
παραδείγματος χάρη
περ.
περίπου
273
28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
28.1
Κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα
Τα κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα δείχνουν μια κατάσταση σφάλματος, η οποία απαιτεί σχετικά γρήγορη επέμβαση. Οι ενεργές λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης καταδεικνύονται επίσης με κίτρινα ή πορτοκαλί σύμβολα.
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη – Το OBD αναγνώρισε σφάλμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος. Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει κίτρινη – Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος στο
ABS.
Η γενική προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει κίτρινη – Αναγνωρίστηκε υπόδειξη / υπόδειξη
προειδοποίησης για τη λειτουργική ασφάλεια. Η υπόδειξη αυτή εμφανίζεται επίσης στην
οθόνη.
28.2
Πράσινα και μπλε σύμβολα
Τα πράσινα και μπλε σύμβολα απεικονίζουν πληροφορίες.
Η ενδεικτική λυχνία φλας αναβοσβήνει πράσινη με τον ρυθμό των φλας – Το φλας είναι ενεργοποιημένο.
Η ενδεικτική λυχνία νεκράς ανάβει πράσινη – Το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση
νεκράς.
Η ενδεικτική λυχνία για το φως μεγάλης σκάλας ανάβει μπλε – Το φως μεγάλης σκάλας είναι
αναμμένο.
274
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Αντιψυκτική προστασία
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ACC1
Εμπρός
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
ACC2
Εμπρός
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Α
Ακινητοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Αλυσίδα
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Έλεγχος ρύπανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Αμορτισέρ
Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου . . . . . . . . 108
Αναζήτηση βλάβης . . . . . . . . . . . . . . . . . 243-246
Ανεφοδιασμός
Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ανοχή μανέτας συμπλέκτη
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Αξεσουάρ . . . . . . . . . . . . . . .
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . .
Αποσκευές . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
Αριθμός κινητήρα . . . . . . . . . .
....
....
....
...
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 19
240
. 84
. 26
. 27
Αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM1
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Αριθμός στροφών για την αλλαγή ταχύτητας RPM2
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ασφάλεια
Των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος,
αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Ασφάλειες του ABS
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ασφαλής λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Β
Βοηθητικά προϊόντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Γ
Γκαζιέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ανταλλακτικά εξαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . . 19
275
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Γρανάζι κινητήρα αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Γρανάζι τροχού αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Δ
Διαδικασία εκκίνησης
Διακόπτης Run-Off .
Διακόπτης φλας . . .
Διακόπτης φώτων . .
...
....
....
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
87
32
31
30
Δίσκοι φρένων
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ε
Εγγύηση . . . . . . .
Εγγυοδοσία . . . . .
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Εικόνες . . . . . . . .
...
...
..
...
276
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Κάλυμμα μπαταρίας
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Κατάσταση ελαστικών
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
.
.
.
.
.
.
.
.
Κ
Εμφάνιση οχήματος
Μπροστά αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Πίσω δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
.
.
.
.
.
.
.
.
Έναρξη χρήσης
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε
θέση σε λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη χρήσης της
μοτοσυκλέτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Κανόνες εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
.
.
.
.
.
.
.
.
Έναρξη λειτουργίας
Μετά την αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . . . 242
19
19
18
21
Ενδεικτικές λυχνίες . . .
Εξυπηρέτηση πελατών
Επιλογή ταχύτητας . . .
Εργαλεία μοτοσυκλέτας
.
.
.
.
Έ
.
.
.
.
51
21
90
39
Καρίνα κινητήρα
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Κινητήρας
Ροντάρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης . . . . . . . . . . . . 33
Κλειδαριά σέλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Κλειδαριά τιμονιού . . .
Κουμπί κόρνας . . . . . .
Κουμπί μίζας . . . . . . .
Κουμπί σινιάλου φώτων
Κωδικός κλειδιού . . . .
....
....
....
...
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
29
32
30
27
Λ
Λάδι κινητήρα
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Συμπλήρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Λάμπα φωτός μεγάλης σκάλας
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Λάμπα φωτός μεσαίας σκάλας
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Λανθασμένη χρήση
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Μονάδες
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Μοτοσυκλέτα
Ανύψωση με μπροστινό σταντ ανύψωσης . .
Ανύψωση με πίσω σταντ ανύψωσης . . . . . .
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κατέβασμα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης
Κατέβασμα από το πίσω σταντ ανύψωσης . .
113
112
234
115
112
Μπαταρία 12 V
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Φόρτιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Μπουκάλες
Καθαρισμός των ξυστρών . . . . . . . . . . . . . 116
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Μπροστινός τροχός
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Μ
Ν
Μανέτα συμπλέκτη .
Μανέτα φρένου . . .
Μαρσπιέ συνοδηγού
Μεταφορά . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 28
. 28
. 40
100
Νεκρή διαδρομή ντιζών Bowden γκαζιού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
277
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Ο
Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ξεκίνημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Προβλεπόμενη χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Πρόγραμμα σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . 104-107
Προστατευτικός εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ορισμός χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ρ
Π
Ρύθμιση μπροστινού φαναριού - φως μεγάλης
σκάλας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Πεντάλ φρένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Έλεγχος νεκρής διαδρομής . . . . . . . . . . . . 159
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής . . . . . . . . . . . . 161
Περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Πίεση ελαστικών
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Πινακίδα τύπου
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Πίσω τροχός
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Πλαϊνό κάλυμμα αριστερά
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Πλαϊνό κάλυμμα δεξιά
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Πλαϊνό σταντ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
278
Ρύθμιση μπροστινού φαναριού - φως μεσαίας
σκάλας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Σ
Σέλα οδηγού
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Σέλα συνοδηγού
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Σήτα λαδιού
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Στάθμευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Στάθμη λαδιού κινητήρα
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Στάθμη υγρού φρένων
Του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . 147
Του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . 152
Στάθμη ψυκτικού υγρού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Στο δοχείο διαστολής, διόρθωση . . . . . . . . 211
Στο δοχείο διαστολής, έλεγχος . . . . . . . . . . 206
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
. . . . . . 142
Σύστημα ψύξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Πλήρωση / εξαέρωση . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Τ
Τακάκια φρένων
του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . . 151
του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . 157
Ταμπλό οργάνων
Actual F.C. . . . . . . .
Average Speed Trip1
Average Speed Trip2
Avg F.C. Trip 1 . . . .
Avg F.C. Trip 2 . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
69
73
70
74
Fuel Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Time Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Time Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενδεικτικές λυχνίες . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη στάθμης καυσίμου . . . . . . . . . .
Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Ενεργοποίηση και έλεγχος . . . . . . . . . . .
Κουμπιά λειτουργιών . . . . . . . . . . . . . .
Οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προειδοποιήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνοπτική παρουσίαση . . . . . . . . . . . . .
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
65
68
72
51
62
63
67
71
61
57
58
45
60
56
46
44
54
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Άνοιγμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Κλείσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Τάση αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
279
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αμορτισέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναρτήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ελαστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηλεκτρικό σύστημα . . . . . . . . . . . . . . .
Κινητήρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πιρούνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ροπές σύσφιξης κινητήρα . . . . . . . . . .
Ροπές σύσφιξης συστήματος ανάρτησης
Χωρητικότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
257
253
256
255
247
256
249
257
252
Τιμόνι
Κλείδωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ξεκλείδωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Υ
Υγρό φρένων
Του φρένου μπροστινού τροχού, συμπλήρωση 148
Του φρένου πίσω τροχού, συμπλήρωση . . . 154
Υλικά λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ύ
Ύψος δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού - φως
μεγάλης σκάλας
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
280
Ύψος δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού - φως
μεσαίας σκάλας
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Φ
Φίλτρο λαδιού
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου
Φόρτωση του οχήματος . .
Φρένα . . . . . . . . . . . . . . .
Φρενάρισμα . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
202
. 84
. 95
. 95
Χ
Χειμερινή χρήση
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας . . . . . . . . . 238
Χειρολαβές
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Χωρητικότητα
Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 253
Λάδι κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230, 252
Ψυκτικό υγρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Ψ
Ψυκτικό υγρό
Άδειασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Ώ
Ώρα
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
281
*3213931el*
3213931el
01/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Αυστρία
http://www.ktm.com
Φωτογραφία:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement