KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Panduan pengguna

KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Panduan pengguna
PANDUAN PENGENDALIAN 2019
RC 125
Nombor alat 3213931ms
PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI
Kami ingin mengucapkan tahniah kepada anda atas keputusan anda untuk mendapatkan sebuah motosikal
KTM. Anda kini adalah pemilik kenderaan moden, sporti, yang akan menyediakan kepada anda cara penjagaan
yang sesuai untuk ketahanan yang lebih lama.
PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI
Kami inginkan anda selamat dan selamat sepanjang perjalanan!
Sila masukkan nombor siri kenderaan anda di bawah.
Nombor pengenalan kenderaan (
Nombor enjin (
S. 27)
Nombor kunci (
S. 27)
S. 26)
Cop pengedar
Panduan pengguna ini adalah berdasarkan kepada status model ini semasa tarikh pencetakan. Kemungkinan
untuk sedikit perbezaan yang disebabkan kemajuan teknikal oleh tidak boleh disingkirkan.
Semua butiran yang diterima adalah tanpa tanggungan. KTM Sportmotorcycle GmbH berhak untuk menukar
butiran teknikal, harga, warna, bentuk, bahan, servis, reka bentuk, kelengkapan dan sebagainya tanpa notis
awal dan tanpa memberi sebab untuk menyesuaikannya seperti keadaan tempatan dan melaraskan pemasangan model tertentu tanpa notis awal. KTM tidak bertanggungjawab untuk cara penghantaran, perbezaan
daripada gambar dan deskripsi dan juga kesilapan percetakan dan kesilapan lain. Model di gambar mengandungi kelengkapan khas yang sebahagiannya tidak termasuk di dalam skop penghantaran.
*3213931ms*
3213931ms
01/2019
PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria
Semua hak terpelihara
Cetak semula, ekstrak dan semua jenis salinan hanya dengan kebenaran bertulis oleh penulis.
ISO 9001(12 100 6061)
Berdasarkan standard pengurusan kualiti antarabangsa ISO 9001, KTM menggunakan proses
kawalan kualiti yang menghasilkan kualiti produk tertinggi.
Diterbitkan oleh: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
Dokumen ini adalah sah untuk model yang berikut:
RC 125 EU (F5003S1, F5003S2)
2
ISI KANDUNGAN
1
ISI KANDUNGAN
BAHAN PAPARAN............................................ 9
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Definisi penggunaan - penggunaan
menurut peraturan ..............................
Penyalahgunaan.................................
Arahan Keselamatan ..........................
Tahap dan simbol bahaya ..................
Amaran manipulasi .............................
Penggunaan Selamat .........................
Pakaian perlindungan .........................
Peraturan kerja ...................................
Alam sekitar ........................................
Panduan operasi.................................
11
11
11
13
14
15
16
16
17
17
ARAHAN PENTING ........................................ 19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Jaminan, waranti.................................
Bahan operasi, bahan tambahan........
Alat ganti, aksesori .............................
Servis ..................................................
Gambar-gambar .................................
Perkhidmatan pelanggan....................
19
19
19
20
20
21
PERSPEKTIF KENDERAAN........................... 22
4.1
Simbol yang digunakan ........................ 9
Format yang digunakan ...................... 10
4.2
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN ......... 11
2.1
3
4
5
NOMBOR SIRI ................................................ 26
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Pandangan kenderaan daripada
hadapan kiri (paparan simbol) ............ 22
Pandangan kenderaan belakang
kanan (ilustrasi simbol) ....................... 24
Nombor pengenalan kenderaan .........
Label ...................................................
Nombor enjin ......................................
Nombor kunci......................................
26
26
27
27
ELEMEN KAWALAN ....................................... 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
Tuil klac...............................................
Tuil brek tangan ..................................
Genggam pendikit...............................
Butang hon..........................................
Suis lampu ..........................................
Butang lampu kelip .............................
Suis lampu isyarat ..............................
Suis kecemasan .................................
Butang Mula E ....................................
Kekunci penghidup dan stereng .........
Menghalang hendal ............................
Bebaskan hendal ................................
28
28
29
29
30
30
31
32
32
33
33
34
3
ISI KANDUNGAN
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7
Buka penutup tangki bahan api ..........
Tutup penutup tangki bahan api .........
Kunci tempat duduk ............................
Kit perkakas ........................................
Tempat pemegang..............................
Penjejak kaki.......................................
Tuil gear ..............................................
Tuil brek kaki.......................................
Tongkat sisi.........................................
7.12.2
7.12.3
7.13
7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.14
7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.15
7.16
7.17
ALAT GABUNGAN.......................................... 43
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Alat gabungan.....................................
Pengaktifan dan ujian .........................
Amaran ...............................................
Lampu kawalan...................................
Lampu shift .........................................
Paparan ..............................................
Penunjuk paras bahan api ..................
Paparan untuk suhu cecair
penyejuk..............................................
7.9
Butang fungsi ......................................
7.10
Paparan TRIP F ..................................
7.11
Paparan Info .......................................
7.12
Paparan ODO .....................................
7.12.1
Fuel Range.....................................
4
35
37
38
38
39
39
40
41
41
43
44
45
50
52
54
55
56
57
58
59
60
60
7.18
8
Service ...........................................
Actual F.C.......................................
Paparan TRIP 1 ..................................
Time Trip 1 .....................................
Average Speed Trip1 .....................
Avg F.C. Trip 1 ...............................
Paparan TRIP 2 ..................................
Time Trip 2 .....................................
Average Speed Trip2 .....................
Avg F.C. Trip 2 ...............................
Penetapan unit....................................
Tetapkan masa ...................................
Penetapan RPM RPM1 kelajuan
shift .....................................................
Penetapan RPM RPM2 kelajuan
shift .....................................................
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
72
73
74
PENGGUNAAN KALI PERTAMA.................... 76
8.1
8.2
8.3
Arahan untuk penggunaan kali
pertama............................................... 76
Masukkan enjin ................................... 78
Meletakkan barangan diatas
motosikal............................................. 79
ISI KANDUNGAN
9
ARAHAN PEMANDUAN ................................. 81
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
81
82
84
85
89
92
94
95
Maklumat lanjut................................... 98
Kerja-kerja wajib ................................. 98
Kerja-kerja disyorkan ........................ 101
PENALAAN CASIS ....................................... 102
11.1
11.2
12
12.3
PELAN SERVIS .............................................. 98
10.1
10.2
10.3
11
Pemeriksaan dan penyelenggaraan
sebelum setiap penggunaan kali
pertama...............................................
Proses permulaan...............................
Mula memandu ...................................
Menukar gear, menunggang...............
Brek.....................................................
Berhenti, letak motosikal.....................
Pengangkutan.....................................
Isi bahan api .......................................
Betulkan kedudukan spring
termampat dan spring topang ....... 102
Selaraskan tuli suis ........................... 103
KERJA SERVIS CASIS................................. 106
12.1
12.2
Motosikal diangkat di belakang
dengan kelengkapan angkat............. 106
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
Ambil motosikal daripada
kelengkapan angkat di belakang ......
Motosikal diangkat dibahagian
depan dengan jek .............................
Motosikal dibawa keluar dari mesin
pengangkat .......................................
Bersihkan pelindung habuk bagi
kaki cabang.......................................
Keluarkan tempat duduk
penunggang ......................................
Pasang tempat duduk
penunggang ......................................
Alihkan tempat duduk penumpang ...
Pemasangan tempat duduk
penumpang .......................................
Periksa kekotoran rantai ...................
Bersihkan rantai ................................
Periksa ketegangan rantai ................
Menyelaraskan ketegangan rantai....
Periksa rantai, roda rantai dan
pinan rantai .......................................
Alihkan penutup bateri ......................
Pasang penutup bateri......................
Tanggalkan spoiler depan ................
Pasang spoiler depan .......................
106
107
109
110
112
113
113
114
116
116
118
120
122
124
126
127
128
5
ISI KANDUNGAN
12.19
12.20
12.21
12.22
13
Tanggalkan penutup sisi kiri .........
Pasang penutup sisi kiri ................
Tanggalkan penutup sisi kanan ....
Pasang penutup sisi kanan ...........
14
Sistem Anti Sekatan (ABS)...............
Periksa plat brek ...............................
Periksa paras cecair brek untuk
brek roda depan................................
13.4
Isi semula cecair brek untuk brek
roda depan ....................................
13.5
Periksa pad brek pada brek roda
hadapan ............................................
13.6
Periksa paras cecair brek untuk
brek roda belakang ...........................
13.7
Isi semula cecair brek untuk brek
roda belakang ...............................
13.8
Periksa pad brek pada brek roda
belakang ...........................................
13.9
Periksa gerak bebas pada tuil brek
kaki....................................................
13.10 Selaraskan jarak kosong untuk tuli
brek kaki ........................................
135
137
14.6
14.7
139
15
140
142
143
144
147
148
150
RODA, TAYAR .............................................. 152
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
SISTEM BREK .............................................. 135
13.1
13.2
13.3
6
130
131
133
134
Keluarkan roda depan ...................
Pasang roda depan .......................
Keluarkan roda belakang ..............
Pasang roda belakang ..................
Periksa getah perendam hab roda
belakang .......................................
Periksa keadaan tayar ......................
Periksa tekanan tayar .......................
152
154
156
158
161
163
166
ELEKTRIK ..................................................... 168
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
Keluarkan bateri 12 V ...................
Pasang bateri 12 V .......................
Cas bateri 12 V .............................
Tukar pelindung ABS........................
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing .................................
15.6
Tukar lampu malap ...........................
15.7
Tukar lampu besar ............................
15.8
Periksa seting lampu depan lampu malap .....................................
15.9
Periksa seting lampu depan lampu besar ......................................
15.10 Tetapkan jarak pencahayaan
lampu tinggi lampu rendah ...............
168
170
171
174
177
180
182
184
186
187
ISI KANDUNGAN
15.11 Penyelarasan jarak liputan lampu
tinggi ................................................. 188
15.12 Plag diagnostik ................................. 189
15.13 ACC1 dan ACC2 hadapan................ 189
16
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
Sistem penyejukan ...........................
Periksa paras cecair penyejuk
dalam bekas pengimbang.................
Periksa perlindungan fros dan
paras cecair penyejuk.......................
Betulkan paras cecair penyejuk
dalam bekas pengimbang.................
Tuangkan cecair penyejuk ............
Isi/lepaskan sistem penyejuk ........
Tukar cecair penyejuk ...................
190
17.2
17.3
17.4
Periksa jarak kabel bowden
minyak...............................................
Tetapkan jarak kabel bowden
minyak ...........................................
Periksa jarak tuli pencengkam..........
Selaraskan tuli pencengkam .........
18.3
19
194
20
197
198
201
204
208
209
210
211
Periksa paras minyak enjin............... 212
Tukar minyak enjin dan penuras
minyak, cuci penapis minyak ........ 213
Isi semula minyak enjin..................... 216
CUCI, PENJAGAAN...................................... 219
19.1
19.2
192
PENALAAN ENJIN........................................ 208
17.1
KERJA SERVIS ENJIN ................................. 212
18.1
18.2
SISTEM PENYEJUKAN ................................ 190
16.1
16.2
17
18
Bersihkan motosikal.......................... 219
Kerja pemeriksaan dan penjagaan
untuk operasi musim sejuk ............... 223
PENYIMPANAN ............................................ 225
20.1
20.2
Penyimpanan .................................... 225
Persediaan pengendalian selepas
penyimpanan .................................... 227
21
PENCARIAN MASALAH ............................... 228
22
DATA TEKNIKAL .......................................... 232
22.1
Enjin .................................................. 232
22.2
Tork permulaan enjin ........................ 233
22.3
Jumlah isian ...................................... 237
22.3.1
Minyak enjin ................................. 237
22.3.2
Cecair penyejuk............................ 237
22.3.3
Bahan api ..................................... 238
7
ISI KANDUNGAN
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
Casis .................................................
Elektrik ..............................................
Tayar.................................................
Cabang .............................................
Spring topang ...................................
Tork stad casis..................................
238
240
241
241
242
242
23
BAHAN PENGENDALIAN............................. 249
24
BAHAN BANTUAN........................................ 253
25
STANDARD................................................... 255
26
SENARAI ISTILAH ........................................ 256
27
SENARAI KEPENDEKAN ............................. 257
28
SENARAI SIMBOL ........................................ 258
28.1
28.2
Simbol kuning dan oren .................... 258
Simbol hijau dan biru ........................ 258
SENARAI INDEKS ................................................ 259
8
BAHAN PAPARAN 1
1.1
Simbol yang digunakan
Penggunaan simbol tertentu akan dijelaskan seperti berikut.
Menunjukkan reaksi yang dijangka (Contohnya satu langkah kerja atau fungsi).
Menunjukkan reaksi yang tidak dijangka (Contohnya satu langkah kerja atau fungsi).
Semua kerja yang ditanda dengan simbol ini memerlukan kepakaran dan pemahaman teknikal. Serahkan kerja-kerja ini kepada bengkel KTM yang dibenarkan demi keselamatan anda!
Di sana, motosikal anda akan dijaga secara prihatin oleh pakar yang dilatih khas dengan alat
khas yang diperlukan.
Menunjukkan muka surat rujukan (Maklumat lanjut boleh dibaca di muka surat yang dirujuk).
Menunjukkan butiran dengan maklumat lanjut atau nasihat.
Menunjukkan keputusan langkah ujian.
9
1 BAHAN PAPARAN
Menunjukkan pengukuran voltan.
Menunjukkan pengukuran semasa.
Menandakan berakhirnya aktiviti, termasuk apa-apa kerja semula.
1.2
Format yang digunakan
Format tulisan yang digunakan dijelaskan seperti berikut.
Nama sendiri
Menunjukkan satu nama sendiri.
Nama®
Menunjukkan satu nama yang dilindungi.
Jenama™
Menunjukkan satu jenama di pasaran.
Syarat yang digariskan
Merujuk kepada maklumat teknikal kenderaan atau menandakan perkataan teknikal yang dijelaskan di dalam senarai perkataan teknikal.
10
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
2.1
Definisi penggunaan - penggunaan menurut peraturan
Kenderaan ini direka dan dibina untuk tahan dalam keadaan cabaran lalu lintas jalan raya biasa. Kenderaan ini
tidak sesuai digunakan di trek perlumbaan dan di luar jalan berturap.
Maklumat
Kenderaan ini hanya didaftarkan dalam versi umum untuk jalan awam.
2.2
Penyalahgunaan
Gunakan kenderaan dengan betul.
Jika penggunaan tidak betul, situasi berbahaya mungkin terjadi terhadap orang, bahan dan alam sekitar.
Setiap penggunaan kenderaan yang berbeza daripada penggunaan betul dan definisi penggunaan dikira sebagai penyalahgunaan.
Penyalahgunaan merangkumi juga penggunaan bahan operasi dan bahan bantuan yang tidak memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk setiap penggunaan.
2.3
Arahan Keselamatan
Untuk pengendalian secara selamat untuk produk yang diterangkan, beberapa arahan keselamatan mesti dipatuhi. Oleh sebab itu, sila baca arahan dan semua arahan tambahan dalam skop penghantaran dengan teliti.
Amaran keselamatan telah ditekankan di dalam teks dan dipaut pada tempat yang berkaitan.
11
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
Maklumat
Pelbagai label arahan dan label amaran telah diletakkan pada tempat-tempat tertentu yang jelas dilihat
pada produk ini. Dilarang menanggalkan sebarang label arahan dan label amaran. Jika gagal melakukan
demikian, ini akan menyebabkan anda atau individu lain tidak mengetahui bahaya tersebut dan akan
mencederakan diri sendiri.
12
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
2.4
Tahap dan simbol bahaya
Bahaya
Amaran bahaya terhadap keadaan yang pasti akan mengakibatkan kematian atau kecederaan serius
melainkan langkah berjaga-jaga yang sesuai diambil.
Amaran
Tanda amaran menunjukkan keadaan yang mungkin mengakibatkan kematian atau kecederaan serius
melainkan langkah berjaga-jaga yang wajar diambil.
Berjaga-jaga
Tanda berjaga-jaga menunjukkan keadaan yang mungkin mengakibatkan kecederaan ringan melainkan
langkah berjaga-jaga yang betul diambil.
Pemberitahuan
Petunjuk bahaya terhadap kerosakan mesin atau material yang besar melainkan langkah berjaga-jaga yang
sesuai diambil.
Pemberitahuan
Petunjuk bahaya terhadap pencemaran alam sekitar melainkan langkah berjaga-jaga yang sesuai diambil.
13
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
2.5
Amaran manipulasi
Pengubahan pada bahagian pemasangan perendam bunyi adalah dilarang. Langkah atau menjadikan keadaan
yang berikut adalah dilarang di sisi undang-undang:
1
Menanggalkan atau memintas sebarang perendam bunyi bagi mekanisme atau bahagian pemasangan
sesuatu kenderaan baharu sebelum penjualan atau penghantaran kepada pelanggan akhir atau semasa
tempoh penggunaan kenderaan bagi tujuan lain daripada servis, pembaikan atau penukaran dan juga
2
Penggunaan kenderaan, selepas mekanisme atau bahagian pemasangan yang berkenaan ditanggalkan
atau dipintas.
Contoh manipulasi yang melanggar undang-undang:
1
Penanggalan atau penggerudian penyenyap bunyi, plat impak, sesiku atau bahagian pemasangan lain, yang
melencongkan gas ekzos.
2
Penanggalan atau penggerudian bahagian sistem pengambilan.
3
Penggunaan dalam keadaan penyelenggaraan yang tidak mengikut peraturan.
4
Penggantian bahagian kenderaan yang bergerak atau bahagian sistem ekzos atau sistem pengambilan
yang tidak dibenarkan oleh pengilang.
14
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
2.6
Penggunaan Selamat
Bahaya
Risiko kemalangan Penunggang yang tidak peka terhadap lalu lintas boleh mendatangkan risiko
kepada dirinya dan yang lain.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak peka terhadap lalu lintas disebabkan oleh alkohol, dadah
atau ubatan.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak boleh berbuat demikian dari segi fizikal dan mental.
Bahaya
Bahaya racun
Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di
dalam bilik tertutup.
Amaran
Risiko kebakaran
Beberapa bahagian kenderaan akan menjadi panas apabila kenderaan digunakan.
–
Jangan sentuh bahagian seperti sistem ekzos, penyejuk, enjin, perendam atau sistem brek sebelum
bahagian kenderaan ini sejuk.
–
Biarkan bahagian kenderaan ini sejuk sebelum melakukan kerja.
Gunakan kenderaan hanya dalam keadaan teknikal yang selamat, mengikut panduan, dengan kesedaran keselamatan dan persekitaran.
Lesen motor diperlukan jika digunakan di jalan raya.
15
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
Kerosakan yang mengganggu keselamatan mestilah dibaiki dengan segera di pusat servis KTM yang disahkan
sahaja.
Perhatikan label keselamatan dan laber amaran yang dilekatkan pada kenderaan.
2.7
Pakaian perlindungan
Amaran
Risiko kecederaan Ketiadaan atau ketidaksempurnaan pakaian keselamatan boleh meningkatkan
risiko keselamatan.
–
Pakai pakaian keselamatan untuk semua penunggangan seperti helmet, but, sarung tangan dan
juga seluar dan jaket dengan perlindungan.
–
Sentiasa gunakan pakaian keselamatan yang dalam keadaan elok dan mengikut peraturan yang
diberikan.
KTM mengesyorkan anda untuk memakai pakaian perlindungan yang sesuai semasa menunggang kenderaan
demi keselamatan anda sendiri.
2.8
Peraturan kerja
Peralatan khas adalah perlu untuk kerja tertentu. Ini bukan sebahagian daripada kenderaan, tetapi boleh ditempah melalui nombor yang diberi dalam kurungan di bawah. Contoh: Pengekstrak galas (15112017000)
Bahagian yang tidak boleh digunakan semula (cth. Skru dan nat kunci diri, gasket, cincin kedap, gelang O,
cemat, plat pengunci) untuk menggantikan bahagian baru ketika pemasangan.
Bagi sesetengah sambungan skru, pengikat skru (cth. Loctite®) adalah diperlukan. Perhatikan nota khas pengilang sewaktu penggunaannya.
16
LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2
Bahagian yang akan digunakan semula selepas dileraikan, perlu bersih dan, kerosakan dan kehausan perlu
disemak. Gantikan bahagian yang rosak dan haus.
Selepas selesai pembaikan atau perkhidmatan, pastikan keselamatan operasi kenderaan.
2.9
Alam sekitar
Pengendalian motosikal anda dengan penuh tanggungjawab akan memastikan bahawa tiada masalah dan konflik yang akan timbul. Untuk memastikan keselamatan ketika menunggang motosikal di masa hadapan, sila pastikan bahawa anda menggunakan motosikal dengan cara yang sah di sisi undang-undang, sila tunjukkan kesedaran alam sekitar dan hormati hak pengguna lain.
Sila beri perhatian kepada pelupusan minyak lama, bahan pengendalian dan bantuan lain serta bahagian lama
menurut undang-undang dan peraturan bagi setiap negara yang berkaitan.
Oleh kerana motosikal tidak tertakluk di bawah Peraturan EU untuk Pelupusan Kenderaan lama, tidak terdapat
apa-apa peraturan di sisi undang-undang untuk melupuskan sebuah motosikal lama. Pengedar KTM sah anda
sedia membantu anda.
2.10
Panduan operasi
Sila baca panduan operasi ini dengan teliti dan lengkap, sebelum anda mula dengan perjalanan pertama.
Arahan penggunaan mengandungi banyak maklumat dan tip, yang boleh memudahkan penggunaan,
pengendalian dan servis. Dengan itu, anda boleh mengetahui bagaimana untuk melaraskan kenderaan anda
dan bagaimana untuk melindungi anda daripada kecederaan.
Simpan manual penggunaan ini di tempat yang senang dicapai supaya anda boleh merujuknya sekiranya perlu.
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan kenderaan anda atau terdapat ketidak pastian, hubungi
pengedar KTM yang sah.
Manual pengendalian adalah bahagian kenderaan yang penting dan mesti diserahkan kepada pembeli yang
baru sekiranya kenderaan anda dijual.
17
2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN
Manual arahan juga boleh dimuat turun dari peniaga KTM yang dibenarkan dan di laman web KTM.
Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com
18
ARAHAN PENTING 3
3.1
Jaminan, waranti
Kerja-kerja yang ditetapkan dalam pelan perkhidmatan itu hendaklah dijalankan secara eksklusif di bengkel
KTM yang disahkan dan merekod kedua-dua buku kecil perkhidmatan dan waranti serta jaminan KTM Dealer.net, jika tidak, sebarang tuntutan waranti akan terhapus. Untuk kerosakan yang disebabkan oleh manipulasi
dan/atau pengubahsuaian ke atas kenderaan, jaminan tidak dapat digunakan.
Maklumat lanjut berkaitan jaminan atau waranti dan perlaksanaannya boleh didapati di dalam buku servis &
jaminan.
3.2
Bahan operasi, bahan tambahan
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.
Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.
Guna bahan operasi dan bahan tambahan menurut arahan pengendalian dan spesifikasi.
3.3
Alat ganti, aksesori
Untuk keselamatan anda, sila gunakan alat ganti dan produk aksesori yang dikeluarkan dan/atau disyorkan oleh
KTM dan pastikan ianya dipasang di dalam bengkel pakar KTM yang sah. KTM tidak bertanggungjawab ke atas
penggunaan produk-produk lain dan kerosakan yang berlaku akibatnya.
Beberapa alat ganti dan produk aksesori diberikan dalam kurungan dalam penerangan yang berkaitan. Pengedar KTM sah anda sedia menasihati anda.
19
3 ARAHAN PENTING
Anda boleh mendapatkan KTM PowerParts semasa untuk kenderaan anda di laman web KTM.
Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com
3.4
Servis
Syarat bagi penggunaan tanpa kerosakan dan mengelakkan berlakunya haus dengan lebih cepat, adalah
dengan mematuhi manual pengendalian bagi kerja servis, penjagaan dan tetapan enjin dah casis. Tetapan casis
yang salah boleh menyebabkan kerosakan dan patah pada komponen casis.
Penggunaan kenderaan di bawah keadaan yang esktrem, contohnya hujan lebat, kepanasan melampau atau
muatan terlalu berat boleh membawa kepada kehausan yang tinggi pada komponen seperti rangkaian pemacu,
sistem brek atau komponen ampaian. Oleh itu, pemeriksaan atau penukaran bahagian sebelum jangka masa
servis yang ditetapkan mungkin diperlukan.
Beri perhatian terutamanya kepada tempoh penggunaan dan servis yang telah dinyatakan. Penjagaan yang
betul menyumbang kepada peningkatan jangka hayat motosikal anda.
Untuk selang perbatuan dan masa, selang pertama yang berlaku adalah genting.
3.5
Gambar-gambar
Gambar-gambar yang dipaparkan dalam pendahuluan sebahagiannya mengandungi peralatan khas.
Untuk paparan dan penerangan yang lebih baik, beberapa bahagian mungkin ditanggalkan atau tidak digambarkan. Penanggalan bagi setiap penerangan yang berkaitan bukan selalunya sangat penting. Sila beri perhatian kepada maklumat berbentuk teks.
20
ARAHAN PENTING 3
3.6
Perkhidmatan pelanggan
Pihak pengedar KTM sah anda sedia untuk menjawab soalan mengenai kenderaan anda dan mengenai KTM.
Anda boleh mendapatkan senarai pengedar KTM sah di laman web KTM.
Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com
21
4 PERSPEKTIF KENDERAAN
4.1
Pandangan kenderaan daripada hadapan kiri (paparan simbol)
S03379-10
22
PERSPEKTIF KENDERAAN 4
1
1
1
1
2
3
4
5
6
Butang hon (
S. 29)
Suis lampu (
S. 30)
Butang lampu kelip (
Suis lampu isyarat (
Tuil klac (
S. 30)
S. 31)
S. 28)
Penutup tangki bahan api
Kunci tempat duduk (
Tuil gear (
S. 38)
S. 40)
Tongkat sisi (
S. 41)
23
4 PERSPEKTIF KENDERAAN
4.2
Pandangan kenderaan belakang kanan (ilustrasi simbol)
S03380-10
24
PERSPEKTIF KENDERAAN 4
1
2
3
4
4
5
6
7
8
Tempat pemegang (
Kit perkakas (
S. 39)
S. 38)
Kekunci penghidup dan stereng (
Suis kecemasan (
Butang Mula E (
S. 32)
S. 32)
Genggam pendikit (
Tuil brek tangan (
S. 33)
S. 29)
S. 28)
Tuil brek kaki (
S. 41)
Penjejak kaki (
S. 39)
25
5 NOMBOR SIRI
5.1
Nombor pengenalan kenderaan
Nombor pengenalan kenderaan
kepala kawalan kanan.
1 terletak di bingkai di belakang
402174-10
5.2
Label
Label
H01135-10
26
1 terletak kanan bingkai.
NOMBOR SIRI 5
5.3
Nombor enjin
Nombor enjin
rantai.
1 diukir pada sebelah kiri enjin di bawah gegancu
Nombor kunci
1 berada di atas KEYCODECARD.
402486-10
5.4
Nombor kunci
Maklumat
402245-10
Anda memerlukan nombor kunci sekiranya ingin menempah kunci tambahan. Simpan KEYCODECARD di tempat
yang selamat.
Jika sekurang-kurangnya terdapat satu kunci pencucuh,
kunci pendua boleh dibuat. Jika tidak terdapat kunci pencucuh, keseluruhan sistem kunci mesti diganti.
27
6 ELEMEN KAWALAN
6.1
Tuil klac
Tuil klac
1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.
V00625-10
6.2
Tuil brek tangan
Tuil brek tangan
dipasang pada bahagian kanan bar hendal.
Tuil brek tangan bertindak ke atas brek roda hadapan.
1
V00628-10
28
ELEMEN KAWALAN 6
6.3
Genggam pendikit
Genggam pendikit
dal.
1 dipasang pada bahagian kanan bar hen-
V00628-11
6.4
Butang hon
Butang hon
1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Butang hon di kedudukan asal
• Butang hon ditekan – Dalam kedudukan ini, butang hon
telah ditekan.
V00627-10
29
6 ELEMEN KAWALAN
6.5
Suis lampu
Suis lampu
1 dipasang di bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
Buka lampu malap – Ayun suis lampu ke bawah.
Lampu malap dan lampu belakang dibuka dalam
posisi ini.
Buka lampu depan – Ayun suis lampu ke atas.
Lampu tinggi dan lampu belakang dibuka dalam
posisi ini.
V00626-11
6.6
Butang lampu kelip
Butang lampu kelip
1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Butang lampu kelip di kedudukan asal
• Butang lampu kelip ditekan – Dalam kedudukan ini, butang
lampu kelip (lampu tinggi) telah ditekan.
V00626-12
30
ELEMEN KAWALAN 6
6.7
Suis lampu isyarat
Suis lampu isyarat
1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
Lampu isyarat padam
Lampu isyarat kiri hidup – Suis lampu isyarat ditekan
ke kiri. Suis lampu isyarat kembali ke kedudukan
tengah selepas beroperasi.
V00626-10
Lampu isyarat kanan hidup – Suis lampu isyarat
ditekan ke kanan. Suis lampu isyarat kembali ke
kedudukan tengah selepas beroperasi.
Untuk memadamkan lampu isyarat, tekan suis lampu isyarat ke
arah perumah suis.
31
6 ELEMEN KAWALAN
6.8
Suis kecemasan
Suis kecemasan
1 dipasang pada bahagian kanan bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
Suis kecemasan tidak aktif – Dalam kedudukan ini,
litar pencucuhan terputus, enjin yang hidup padam,
dan enjin tidak dapat dihidupkan.
Suis kecemasan hidup – Kedudukan ini penting untuk
pengendalian, litar pencucuhan akan disambungkan.
V00629-10
6.9
Butang Mula E
Butang Mula E
1 dipasang di bahagian kanan bar hendal.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Butang Mula E pada seting asal
• Butang Mula E ditekan. – Dalam posisi ini, enjin mula akan
dipicu.
V00629-11
32
ELEMEN KAWALAN 6
6.10
Kekunci penghidup dan stereng
Kunci untuk pencucuh dan stereng terletak di atas penyepit segi
tiga.
Keadaan yang mungkin berlaku
Tutup pencucuhan OFF – Dalam seting ini, kitaran
litar pencucuhan berhenti, enjin yang berjalan tutup
dan enjin tidak berjalan tidak boleh dimulakan. Kunci
pencucuhan boleh ditarik keluar.
L02115-01
Buka pencucuhan ON – Dalam seting ini, litar pencucuhan ditutup dan enjin boleh dimulakan.
Batang pengemudi (handlebar) terkunci – Pada kedudukan ini, litar arus pencucuhan diputuskan dan hendal tersekat. Kunci pencucuhan boleh ditarik keluar.
6.11
Menghalang hendal
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
33
6 ELEMEN KAWALAN
–
Letakkan kenderaan.
–
Pusingan hendal sepenuhnya ke kiri.
–
Memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, tekan kunci tersebut dan pusingkan ke kiri. Tarik kunci pencucuhan.
Pergerakan hendal tidak lagi dibolehkan.
400732-01
6.12
Bebaskan hendal
–
Memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, tekan kunci tersebut dan pusingkan ke kanan. Tarik kunci pencucuhan.
Pergerakan hendal dibolehkan kembali.
400731-01
34
ELEMEN KAWALAN 6
6.13
Buka penutup tangki bahan api
Bahaya
Bahaya kebakaran
Bahan api mudah dibakar.
Bahan api dalam tangki bahan api mengembang semasa pemanasan dan boleh menyebabkan bekas
minyak melimpah.
–
Jangan isi minyak untuk kenderaan berdekatan dengan api yang terbuka atau rokok yang membakar.
–
Tegakkan enjin semasa anda isi bahan api.
–
Pastikan bahawa tiada bahan api tumpah, terutamanya tidak pada bahagian panas kenderaan.
–
Lap bahan api yang tumpah dengan segera.
–
Beri perhatian untuk butiran untuk isi bahan api.
Amaran
Bahaya racun
Bahan api beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Jangan biarkan bahan api pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika bahan api ditelan.
–
Jangan menghidu wap bahan api.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika bahan api masuk ke dalam mata.
–
Tukar baju, jika bahan api sampai baju.
–
Simpan bahan api di dalam tin yang sesuai dengan betul dan di luar capaian kanak-kanak.
35
6 ELEMEN KAWALAN
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.
Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.
–
Angkat tudung
pada penutup bahan api ke atas dan
masukkan kunci pencucuh ke dalam kekunci.
1
Petunjuk
Bahaya Kerosakan
Kunci boleh patah jika terlebih beban.
Kunci yang rosak mesti ditukar.
–
V00630-10
36
Tekan di atas penutup tangki bahan bakar untuk melepaskan kekunci pencucuh.
–
Pusingkan kunci pencucuhan 90° mengikut arah pusingan
jam.
–
Angkat penutup tangki bahan api ke atas.
–
Tarik kunci pencucuhan.
ELEMEN KAWALAN 6
6.14
Tutup penutup tangki bahan api
Amaran
Bahaya kebakaran Bahan api mudah terbakar, beracun dan membahayakan kesihatan.
V00631-01
–
Periksa penguncian yang betul bagi penutup
tangki bahan bakar selepas ditutup.
–
Tukar pakaian sekiranya bahan api mengenai
pakaian.
–
Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas sertamerta tempat berkenaan dengan air yang banyak.
–
Buka penutup tangki bahan api.
–
Tekan penutup tangki bahan api sehingga kunci berbunyi klik.
37
6 ELEMEN KAWALAN
6.15
Kunci tempat duduk
Kunci tempat duduk
terletak di tepi bahagian tepi tempat
duduk.
Kunci tempat duduk boleh dikunci dengan kunci.
1
V00633-10
6.16
Kit perkakas
Kit perkakas
pat duduk.
V00634-10
38
1 berada di dalam ruang simpanan di bawah tem-
ELEMEN KAWALAN 6
6.17
Tempat pemegang
Tempat pemegang
digunakan untuk membantu mengalihkan
motosikal.
Penumpang dapat menggunakan tempat pemegang ketika dalam
perjalanan.
1
V00635-10
6.18
Penjejak kaki
Penjejak kaki dibuka.
Keadaan yang mungkin berlaku
• Penjejak kaki dilipat – Penggunaan tanpa penumpang.
• Penjejak kaki dilipat – Penggunaan dengan penumpang.
V00636-01
39
6 ELEMEN KAWALAN
6.19
Tuil gear
Tuil gear
1 dipasang pada bahagian kiri enjin.
401950-10
Kedudukan gear boleh dilihat dalam gambar.
Kedudukan neutral atau melahu berada di antara gear 1 dan 2.
401950-11
40
ELEMEN KAWALAN 6
6.20
Tuil brek kaki
Tuil brek kaki
berada di hadapan peletak kaki sebelah kanan.
Tuil brek kaki bertindak ke atas brek roda belakang.
1
402177-10
6.21
Tongkat sisi
Topang sisi
terletak di bahagian kiri kenderaan.
Topang sisi adalah untuk meletakkan motosikal.
1
Maklumat
Topang sisi mesti dinaikkan semasa memandu.
Topang sisi disambungkan dengan sistem pemulaan keselamatan yang akan mengawasi arahan pemanduan.
402029-10
Keadaan yang mungkin berlaku
• Topang sisi dibuka – Motosikal dapat berdiri pada topang
sisi. Sistem permulaan keselamatan aktif.
41
6 ELEMEN KAWALAN
•
42
Topang sisi dilipat – Kedudukan ini diperlukan untuk semua
perjalanan. Sistem permulaan keselamatan tidak aktif.
ALAT GABUNGAN 7
7.1
Alat gabungan
Alat gabungan telah dipasang di hadapan hendal.
Lampu kawalan ( S. 50)
Paparan ( S. 54)
Butang fungsi ( S. 57)
1
2
3
F01430-10
43
7 ALAT GABUNGAN
7.2
Pengaktifan dan ujian
Pengaktifan
Alat gabungan dibuka dengan pencucuh.
Maklumat
Kecerahan paparan akan oleh sensor cahaya persekitaran
di dalam instrumen kombi.
Ujian
Apabila sistem elektrik dihidupkan, semua lampu kawalan
kecuali lampu isyarat dan lampu amaran pelumpuh (immobilizer)
menyala sebentar.
Segmen meter pusingan enjin dan penunjuk gear menyala mengikut urutan dan mematikan lagi.
Penunjuk meter kelajuan bergerak dari 0 hingga 199 dan kembali
lagi.
Elemen paparan yang lain menyala sebentar.
Tulisan READY TO >> RACE akan ditunjukkan di panel paparan.
Selepas itu, paparan akan bertukar ke mod terakhir yang dipilih.
F01431-01
44
ALAT GABUNGAN 7
Maklumat
Lampu penunjuk kerosakan akan sentiasa menyala selagi
enjin tidak dihidupkan. Jika enjin hidup dan lampu penunjuk kerosakan menyala, berhenti di lokasi yang selamat
dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
Lampu amaran ABS akan menyala sehingga tercapainya
kelajuan kira-kira 6 km/j (kira-kira 4 mph) atau lebih.
7.3
Amaran
Maklumat
Semua amaran yang sedia ada akan di paparkan di dalam
paparan Info sehingga ia tidak lagi aktif.
Sebaik sahaja kerosakan/kesilapan berlaku, lampu
amaran masing-masing akan menyala, memberitahu akan
peringatan/amaran untuk keselamatan operasi telah
dikesan.
Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah
dikesan, lampu amaran universal juga turut berkedip.
45
7 ALAT GABUNGAN
Apabila ralat wujud di dalam bas CAN, pelbagai amaran boleh
dipaparkan di dalam paparan:
Ada kemungkinan yang CAN FAILURE, CAN ABS FAILURE
dan CAN EMS FAILURE akan berlaku.
F01437-01
Transport Lock akan muncul di paparan, sekiranya mod
pengangkutan diaktifkan.
Side Stand Down akan muncul di paparan, sekiranya tongkat sisi
dikeluarkan.
F01438-01
46
ALAT GABUNGAN 7
Kill Switch Akan muncul di paparan, sekiranya suis matikan litar
keselamatan diaktifkan.
Not Legal! akan muncul di paparan, sekiranya dengan pengubahsuaian kelulusan jalan raya terhapus.
F01438-02
ABS Failure Akan muncul di paparan, sekiranya sistem ABS tidak
lagi aktif.
Clutch Switch Failure akan muncul di paparan, sekiranya suis
klac rosak.
F01438-03
47
7 ALAT GABUNGAN
Low Oil Pressure akan muncul di paparan, sekiranya tekanan
minyak terlalu rendah.
Low Battery Akan muncul di paparan, sekiranya nilai voltan bateri
kurang dari nilai yag ditetapkan.
Voltan bateri
≤ 10.5 V
F01438-04
Coolant Sensor Failure Akan muncul di paparan, sekiranya sensor suhu cecair penyejuk rosak.
High Coolant Temperature Akan muncul di paparan, sekiranya
suhu cecair penyejuk melebihi nilai yang ditetapkan.
Suhu cecair penyejuk
F01438-06
48
> 110 °C
ALAT GABUNGAN 7
Fuel Level Sensor Failure Akan muncul di paparan, sekiranya
sensor isipadu bahan api rosak.
Low Fuel Level Akan muncul di paparan, sekiranya isipadu
bahan api mencapai tahap minima.
F01438-05
49
7 ALAT GABUNGAN
7.4
Lampu kawalan
Lampu kawalan memberi maklumat tambahan tentang keadaan
operasi motosikal.
Apabila sistem elektrik dihidupkan, semua lampu kawalan
kecuali lampu isyarat dan lampu amaran pelumpuh (immobilizer)
menyala sebentar.
Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah dikesan,
lampu amaran universal juga turut berkedip.
Maklumat
Lampu penunjuk kerosakan akan sentiasa menyala selagi
enjin tidak dihidupkan. Jika enjin hidup dan lampu penunjuk kerosakan menyala, berhenti di lokasi yang selamat
dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
Lampu amaran ABS akan menyala sehingga tercapainya
kelajuan kira-kira 6 km/j (kira-kira 4 mph) atau lebih.
Keadaan yang mungkin berlaku
Lampu kawalan kelip mengelip dalam warna hijau
– Lampu signal dibuka.
F01432-01
50
Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning
– OBD telah mengesan ralat dalam elektronik kenderaan. Berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi
bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
ALAT GABUNGAN 7
Lampu shift menyala/mengelip merah – Lampu peralihan gear berkelip merah apabila kelajuan peralihan
ditetapkan RPM1 telah dicapai. Lampu peralihan
gear menyala merah apabila kelajuan peralihan ditetapkan RPM2 telah dicapai.
Lampu kawalan melahu menyala hijau – Gear ditukar
ke posisi melahu.
Lampu kawalan lampu besar menyala biru – Lampu
besar dibuka.
Lampu amaran ABS berwarna kuning – Isyarat status
atau masalah untuk ABS.
Lampu kawalan sistem pelumpuh (immobilizer) berwarna merah – Mesej status atau ralat pada sistem
pelumpuh
Lampu amaran universal berkedip kuning – Isyarat/amaran untuk keselamatan operasi dikenalpasti.
Ini juga akan ditunjukkan dalam paparan.
51
7 ALAT GABUNGAN
7.5
Lampu shift
Lampu shift
atas.
1 terletak di tengah-tengah paparan di bahagian
Maklumat
Lampu shift boleh dipaparkan secara Trip 1‑dan
secara Trip 2‑,boleh diubah dengan menekan butang
MODE‑secara berterusan.
Semasa fasa permulaan (sehingga 1000 km / 621 batu), lampu
shift sentiasa aktif. Hanya selepas lampu shift dinyahaktifkan, nilai
untuk RPM1 dan RPM2 boleh dilaraskan. Ketika RPM1 lampu
shift akan berkelip dengan warna merah dan ketika RPM2 ia
akan menyala dengan warna merah.
Maklumat
Dalam gear 6, lampu shift akan dinyahaktifkan semasa
enjin dalam suhu beroperasi biasa selepas servis kali pertama.
F01433-10
52
Suhu cecair penyejuk
≤ 35 °C
ODO
< 1,000 km
ALAT GABUNGAN 7
Lampu shift sentiasa
menyala
6,500 rpm
Suhu cecair penyejuk
> 35 °C
ODO
> 1,000 km
RPM1 Lampu shift
berkelip
RPM2 Lampu shift
menyala
53
7 ALAT GABUNGAN
7.6
Paparan
Takometer
memaparkan putaran enjin dalam pusingan per
minit.
Paparan gear
memaparkan gear yang dimasukkan di dalam
kotak gear.
Kelajuan
akan dipaparkan dalam kilometer per jam km/h
ataupun dalam batu per jam mph.
Penunjuk isipadu bahan api ditunjukkan pada bahagian
.
Paparan
akan mennunjukkan maklumat tambahan.
Masa akan dipaparkan di kawasan
.
Penunjuk suhu cecair penyejuk ditunjukkan pada bahagian
.
1
2
3
4
5
6
7
Maklumat
Jam mesti ditetapkan apabila bateri 12 V dipisahkan daripada kenderaan atau apabila fius ditanggalkan.
Kecerahan paparan akan oleh sensor cahaya persekitaran
di dalam instrumen kombi.
F01434-10
54
ALAT GABUNGAN 7
7.7
Penunjuk paras bahan api
Kandungan tangki bahan api akan ditunjukkan di kawasan
pada paparan.
Penunjuk untuk paras bahan api terdiri daripada bar. Semakin
banyak bar dinyalakan, semakan banyak bahan api berada di
dalam tangki bahan api.
1
Maklumat
F01435-10
Apabila kuantiti bahan api hampir sampai ke minimum,
amaran tambahan Low Fuel Level dipaparkan di dalam
paparan.
Untuk mengelakkan paparan yang tidak stabil semasa perjalanan, paras bahan api akan ditunjukkan dengan sedikit
ketangguhan.
Semasa tangkai tepi dibuka atau suis kecemasan ditutup,
paparan paras bahan api tidak akan dikemaskini.
Jika tangkai tepi ditutup dan suis kecemasan dibuka,
pengemaskinian yang seterusnya akan dijalankan selepas
2 minit.
Jika alat gabungan tidak menerima signal daripada sensor
paras bahan api, paparan paras bahan api akan berkelip.
55
7 ALAT GABUNGAN
7.8
Paparan untuk suhu cecair penyejuk
Paparan suhu cecair penyejuk dipaparkan di kawasan
paparan
.
Penunjuk untuk suhu cecair penyejuk terdiri daripada bar. Semakin banyak bar dinyalakan, semakan panas cecair penyejuk.
1
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
Enjin akan rosak jika terlalu panas.
–
Berhenti dengan segera dan tutup enjin, jika amaran suhu
untuk cecair penyejuk dipaparkan.
–
Biarkan enjin dan sistem penyejukan sejuk.
–
Periksa atau betulkan paras cecair penyejuk semasa sistem
penyejuk sejuk.
Maklumat
Apabila semua bar menyala, tambahan amaran High Coolant Temperature dipaparkan di dalam paparan.
Apabila sistem penyejukan terlalu panas, kelajuan enjin
maksimum dihadkan.
F01435-11
Keadaan yang mungkin berlaku
• Enjin sejuk – Maksimum tiga bar menyala.
• Enjin dalam suhu operasi biasa – Empat hingga sepuluh bar
menyala.
56
ALAT GABUNGAN 7
•
•
7.9
Enjin panas – Sebelas hingga tiga belas bar menyala.
Enjin sangat panas – Semua tiga belas bar menyala.
Butang fungsi
Dengan butang MODE
mod paparan akan ditukar.
Kemungkinan mod paparan ialah TRIP F (daripada simpanan
bahan api tercapai), Info, jumlah jarak perjalanan (ODO),
jarak 1 (TRIP 1) dan jarak 2 (TRIP 2).
Dengan butang SET‑
untuk menukar menu dalam mod
paparan.
Butang
tidak ada fungsi.
1
2
3
F01436-10
57
7 ALAT GABUNGAN
7.10
Paparan TRIP F
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP F‑Muncul di panel paparan.
TRIP F memaparkan jarak yang telah dilalui sejak simpanan
bahan api tercapai.
Maklumat
F01453-01
58
Apabila jumlah bahan api mencapai tahap rizab, amaran
Low Fuel Level akan muncul di paparan. Dengan
menekan butang MODE ebentar, mod paparan berubah
kepada TRIP F dan 0.0 akan mula mengira, tanpa
mengira mod paparan yang aktif sebelum ini.
Dalam paparan TRIP F, menu Fuel Range dan
Actual F.C. juga boleh dipaparkan.
Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah
dikesan, lampu amaran umum juga turut berkedip.
Dengan menekan sebentar butang SET akan bertukar ke
menu seterusnya dalam paparan.
Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam
paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.
ALAT GABUNGAN 7
7.11
Paparan Info
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan Info‑muncul di panel paparan.
Info menunjukkan mesej atau amaran yang telah berlaku.
Maklumat
F01439-01
Paparan Info‑hanya akan ditunjukkan ketika berlakunya
mesej atau amaran.
Amaran yang telah berlaku disimpan dalam paparan Info
sehingga ianya tidak lagi aktif.
Semua amaran yang telah berlaku dipaparkan Infosecara
automatik satu demi satu dalam paparan.
Menekan butang SET seketika, menukar ke amaran seterusnya di dalam paparan.
Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam
paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.
59
7 ALAT GABUNGAN
7.12
Paparan ODO
Tekan butang MODE sebentar berulang kali sehingga
paparan ODO dipaparkan.
Maklumat
ODO memaparkan jumlah jarak yang dilalui.
Nilai ini kekal ditunjukkan, apabila bateri 12 V dipisahkan
daripada kenderaan atau fius terbakar.
Dengan menekan sebentar butang SET akan bertukar ke
menu seterusnya dalam paparan.
Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam
paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.
F01440-01
7.12.1
Fuel Range
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Menu Fuel Range sama dalam paparan TRIP F, paparan ODO,
paparan TRIP 1, dan paparan TRIP 2.
Didalam menu ini liputan jarak dipaparkan.
F01440-02
60
ALAT GABUNGAN 7
Maklumat
Liputan jarak adalah berdasarkan penggunaan purata dan
jumlah bahan api dalam tangki bahan api.
Liputan jarak akan dipaparkan selepas pencucuh dibuka
dan selepas 100 meter.
7.12.2
Butang SET
dtekan sedetik.
menu seterusnya di dalam paparan
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
Service
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, jarak hingga ke penyelenggaraan seterusnya
dipaparkan.
F01441-01
61
7 ALAT GABUNGAN
7.12.3
Butang SET
dtekan sedetik.
menu seterusnya di dalam paparan
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
Actual F.C.
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Menu Actual F.C. sama dalam paparan TRIP F, dan
paparan ODO.
Dalam menu ini, penggunaan semasa dipaparkan.
F01442-01
62
Maklumat
Penggunaan bahan api dipaparkan apabila enjin dihidupkan dan hanya setelah pergerakan beberapa ratus
meter.
ALAT GABUNGAN 7
7.13
Butang SET
dtekan sedetik.
Menu seterusnya di paparan
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
Paparan TRIP 1
Tekan butang MODE sebentar berulang kali sehingga
paparan TRIP 1 dipaparkan.
Maklumat
F01443-01
TRIP 1 memaparkan jarak sejak penetapan semula yang
terakhir, contohnya jarak daripada hentian isi tangki ke
hentian isi tangki yang seterusnya. TRIP 1 sentiasa berjalan dan dikira sehingga ke 9999.9.
Dengan menekan sebentar butang SET akan bertukar ke
menu seterusnya dalam paparan.
Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam
paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.
63
7 ALAT GABUNGAN
7.13.1
Time Trip 1
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini dipaparkan masa perjalanan 1 berdasarkan
TRIP 1.
F01444-01
64
Butang SET
dtekan sedetik.
Menu seterusnya di Paparan
Butang SET
ditekan 3
saat.
Paparan daripada TRIP 1 akan diset semula
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
ALAT GABUNGAN 7
7.13.2
Average Speed Trip1
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, kelajuan purata 1 dipaparkan berdasarkan
TRIP 1.
F01445-01
Butang SET
dtekan sedetik.
Menu seterusnya di Paparan
Butang SET
ditekan 3
saat.
Paparan daripada TRIP 1 akan diset semula
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
65
7 ALAT GABUNGAN
7.13.3
Avg F.C. Trip 1
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, penggunaan purata 1 bahan api dipaparkan berdasarkan TRIP 1.
F01446-01
66
Butang SET
dtekan sedetik.
Menu seterusnya di Paparan
Butang SET
ditekan 3
saat.
Paparan daripada TRIP 1 akan diset semula
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
ALAT GABUNGAN 7
7.14
Paparan TRIP 2
Tekan butang MODE sebentar berulang kali sehingga
paparan TRIP 2 dipaparkan.
Maklumat
F01447-01
TRIP 2 memaparkan jarak sejak penetapan semula yang
terakhir, contohnya jarak daripada hentian isi tangki ke
hentian isi tangki yang seterusnya. TRIP 2 sentiasa berjalan dan dikira sehingga ke 9999.9.
Tekan butang SET sebentar akan menukar ke menu seterusnya.
Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam
paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.
67
7 ALAT GABUNGAN
7.14.1
Time Trip 2
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini dipaparkan masa perjalanan 2 berdasarkan
TRIP 2.
F01448-01
68
Butang SET
dtekan sedetik.
Menu seterusnya di Paparan
Butang SET
ditekan 3
saat.
Paparan daripada TRIP 2 akan diset semula
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
ALAT GABUNGAN 7
7.14.2
Average Speed Trip2
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, kelajuan purata 2 dipaparkan berdasarkan
TRIP 2.
F01449-01
Butang SET
dtekan sedetik.
Menu seterusnya di Paparan
Butang SET
ditekan 3
saat.
Paparan daripada TRIP 2 akan diset semula
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
69
7 ALAT GABUNGAN
7.14.3
Avg F.C. Trip 2
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.
–
Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin
dipilih dipaparkan.
Dalam menu ini, penggunaan purata 2 bahan api dipaparkan berdasarkan TRIP 2.
F01450-01
7.15
Butang SET
dtekan sedetik.
Menu seterusnya di Paparan
Butang SET
ditekan 3
saat.
Paparan daripada TRIP 2 akan diset semula
Butang
MODE
dtekan
sedetik.
Mod paparan yang seterusnya di Paparan
Penetapan unit
Maklumat
Tetapkan tetapan mengikut negara.
Jika unit ditukar, nilai ODO akan kekal dan akan ditukar seperti yang berkenaan.
70
ALAT GABUNGAN 7
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
–
Tekan butang selama 5 saat‑MODE.
Paparan unit muncul.
Maklumat
Paparan unit muncul dalam paparan ODO‑pada setiap
menu dengan menekan kekunci‑MODE.
–
Tekan butang SET‑berulang kali sehingga unit yang diingini
muncul di paparan.
–
Jangan tekan butang MODE‑dan butang SET‑selama kirakira 5 saat.
Paparan unit hilang dan unit baris pertama yang dipilih
akan diterima dan disimpan.
Maklumat
F01454-01
Untuk unit jarak samada km atau miles boleh ditetapkan.
Untuk unit isipadu samada l, USga atau UKga boleh
ditetapkan.
71
7 ALAT GABUNGAN
7.16
Tetapkan masa
Maklumat
Waktu dipaparkan dalam format 24 jam.
Jam mesti ditetapkan apabila bateri 12 V dipisahkan daripada kenderaan atau apabila fius ditanggalkan.
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan ODO‑muncul di panel paparan.
–
Tekan butang MODE‑dan butang SET‑secara serentak 5.
Jam mula berkelip-kelip.
Maklumat
Waktu jam dalam paparan ODO dalam setiap menu
dapat dibuah dengan menekan butang MODE dan
butang SET dengan serentak.
F01455-10
–
Paparan jam diubah dengan menekan butang MODE.
–
Paparan minit diubah dengan menekan butang SET.
–
Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.
Waktu jam yang baru akan disimpan.
72
ALAT GABUNGAN 7
7.17
Penetapan RPM RPM1 kelajuan shift
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
ODO > 1000 km (621 batu).
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.
–
Tekan butang selama 5 saat‑MODE.
Paparan RPM1‑akan muncul.
Maklumat
Paparan RPM1‑muncul dalam paparan TRIP 1‑pada
setiap menu dengan menekan butang MODE‑secara
berterusan.
RPM1 adalah kelajuan di mana lampu shift dihidupkan
dan berkelip.
Kelajuan boleh ditetapkan dengan langkah kenaikan
sebanyak 50RPM.
Kelajuan shift RPM1 hanya boleh ditetapkan kepada
maksimum 50 RPM di bawah kelajuan shift RPM2.
F01456-01
–
Pelarasan kelajuan pusingan enjin boleh dilakukan dengan
menekan butang MODE‑dan butang SET-.
73
7 ALAT GABUNGAN
Maklumat
Dengan butang MODE‑nilai RPM dinaikkan.
Dengan butang SET‑nilai RPM dikurangkan
–
Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.
Paparan RPM1‑akan dipadamkan dan nilai baru yang
dilaraskan RPM1 akan disimpan.
7.18
Penetapan RPM RPM2 kelajuan shift
Syarat-syarat
Motosikal pegun.
ODO > 1000 km (621 batu).
–
MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga
paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.
–
Tekan butang selama 5 saat‑MODE.
Paparan RPM2‑akan muncul.
F01457-01
74
ALAT GABUNGAN 7
Maklumat
Paparan RPM2‑muncul dalam paparan TRIP 2‑pada
setiap menu dengan menekan butang MODE‑secara
berterusan.
RPM2 Adalah nilai RPM, yang mana lampu shift akan
dinyalakan.
Kelajuan boleh ditetapkan dengan langkah kenaikan
sebanyak 50RPM.
Nilai shift RPM RPM2 boleh dilaraskan sebanyak minimum 50 RPM melebihi nilai shift RPM1.
–
Pelarasan kelajuan pusingan enjin boleh dilakukan dengan
menekan butang MODE‑dan butang SET.
Maklumat
Dengan butang MODE‑nilai RPM dinaikkan.
Dengan butang SET‑nilai RPM dikurangkan
–
Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.
Paparan RPM2‑akan dipadamkan dan nilai baru yang
dilaraskan RPM2 akan disimpan.
75
8 PENGGUNAAN KALI PERTAMA
8.1
Arahan untuk penggunaan kali pertama
Bahaya
Risiko kemalangan Penunggang yang tidak peka terhadap lalu lintas boleh mendatangkan risiko
kepada dirinya dan yang lain.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak peka terhadap lalu lintas disebabkan oleh alkohol, dadah
atau ubatan.
–
Jangan menunggang sekiranya anda tidak boleh berbuat demikian dari segi fizikal dan mental.
Amaran
Risiko kecederaan Ketiadaan atau ketidaksempurnaan pakaian keselamatan boleh meningkatkan
risiko keselamatan.
–
Pakai pakaian keselamatan untuk semua penunggangan seperti helmet, but, sarung tangan dan
juga seluar dan jaket dengan perlindungan.
–
Sentiasa gunakan pakaian keselamatan yang dalam keadaan elok dan mengikut peraturan yang
diberikan.
Amaran
Risiko jatuh
ngang.
Profil tayar yang berbeza pada roda depan dan belakang mempengaruhi keadaan menu-
Profil tayar yang berbeza boleh menjadikan kawalan untuk kenderaan lebih susah.
–
76
Pastikan bahawa tayar untuk roda depan dan belakang mempunyai corak profil yang serupa.
PENGGUNAAN KALI PERTAMA 8
Amaran
Risiko kemalangan
menunggang.
–
Tayar dan roda yang tidak diluluskan dan tidak disyorkan mempengaruhi keadaan
Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kelajuan yang betul yang diluluskan dan disyorkan
oleh KTM.
Amaran
Risiko kemalangan
Tayar yang baru mempunyai grip tayar yang lebih kurang.
Untuk tayar baru, permukaan tayar belum menjadi kasar.
–
Pandu tayar baru dengan cermat dan kedudukan condong yang berbeza.
Fasa permulaan
200 km
Maklumat
Semasa mengendalikan kenderaan, sila ambil maklum bahawa orang lain mungkin merasa terganggu
dengan bunyi yang berlebihan.
–
Pastikan kerja pemeriksaan prajualan telah dijalankan oleh bengkel KTM yang dibenarkan.
Sijil penghantaran, buku panduan penyelenggaraan dan waranti akan diberi ketika penyerahan kenderaan kepada pelanggan.
–
Baca seluruh buku panduan pengendalian manual sebelum penggunaan pertama.
–
Biasakan diri anda dengan kawalannya.
77
8 PENGGUNAAN KALI PERTAMA
–
Biasakan diri dengan cara memandu motosikal tersebut di atas permukaan yang sesuai sebelum pemanduan selanjutnya. Sila tunggang motosikal pada kelajuan serendah yang mungkin untuk membiasakan diri
anda dengannya.
–
Pegang hendal dengan kedua-dua tangan semasa memandu dan kekalkan kaki anda pada peg kaki.
–
Masukkan enjin. (
8.2
–
S. 78)
Masukkan enjin
Semasa fasa penghidupan, jangan melebihi rpm yang diberikan.
Panduan
Putaran enjin maksimum
Dalam jarak awalan: 1,000 km
7,500 rpm
Maklumat
Semasa fasa penghidupan, lampu shift ditetapkan pada nilai yang ditetapkan terlebih dahulu dan
tidak boleh ditukar.
–
78
Elakkan pemanduan dengan mendikit maksimum!
PENGGUNAAN KALI PERTAMA 8
8.3
Meletakkan barangan diatas motosikal
Amaran
Risiko kemalangan
Berat keseluruhan dan beban gandar memberi kesan ke atas ciri penunggangan.
Jumlah berat keseluruhan motosikal disebabkan faktor-faktor berikut: Motosikal yang siap untuk
digunakan dan tangki penuh, penunggang dan penumpang dengan pakaian perlindungan dan helmet,
bagasi.
–
Jangan melebihi berat keseluruhan dan beban gandar maksimum yang dibenarkan.
Amaran
Risiko kemalangan
gangan.
–
Pemasangan beg yang tidak dibenarkan akan mengganggu perilaku penung-
Pasang dan ketatkan beg berdasarkan arahan pengendalian.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Sistem beg akan rosak jika terlebih beban.
Beri perhatian kepada spesifikasi pengilang untuk beban maksimum, jika beg dipasang.
Amaran
Risiko kemalangan
Bagasi yang gelecek mengganggu kebolehlihatan.
Jika lampu belakang tertutup, anda akan kurang baik dilihat untuk pengguna jalan dari belakang terutamanya semasa waktu gelap.
–
Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.
79
8 PENGGUNAAN KALI PERTAMA
Amaran
Risiko kemalangan
brek.
–
Muatan yang tinggi mengubah perilaku penunggangan dan memanjangkan jarak
Laraskan kelajuan untuk muatan.
Amaran
Risiko kemalangan
–
–
–
Bagasi yang gelecek mengganggu perilaku penunggangan.
Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.
Jika membawa bagasi, pastikan ia diikat sebaik-baiknya pada bahagian tengah kenderaan dan beratnya
diseimbangkan dengan bahagian depan dan belakang roda.
Patuhi jumlah berat maksimum dan beban gandar yang dibenarkan.
Panduan
80
Jumlah berat muatan maksimum dibenarkan
335 kg
Maksimum berat yang dibenarkan beban gandar
hadapan
125 kg
Beban gandar belakang maksimum dibenarkan
210 kg
ARAHAN PEMANDUAN 9
9.1
Pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum setiap penggunaan kali pertama
Maklumat
Periksa keadaan kenderaan dan keselamatan jalan raya pada setiap kali perjalanan.
Kenderaan mesti berada dalam keadaan teknikal yang baik semasa pengendalian.
H02217-01
–
Periksa paras minyak enjin. (
S. 212)
–
Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan. (
–
Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang.
( S. 143)
–
Periksa pad brek pada brek roda hadapan. (
S. 142)
–
Periksa pad brek pada brek roda belakang. (
S. 147)
–
Periksa fungsi unit brek.
–
Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang.
( S. 192)
–
Periksa kekotoran rantai. (
–
Periksa ketegangan rantai. (
–
Periksa keadaan tayar. (
S. 163)
–
Periksa tekanan tayar. (
S. 166)
–
Periksa tetapan dan gerakan bebas semua elemen pengendalian.
–
Periksa fungsi unit elektrik.
–
Periksa bagasi samada diletakkan dengan betul.
S. 139)
S. 116)
S. 118)
81
9 ARAHAN PEMANDUAN
9.2
–
Sila duduk di atas motosikal dan periksa pelarasan cermin
sisi.
–
Periksa jumlah bahan api.
Proses permulaan
Bahaya
Bahaya racun
Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di
dalam bilik tertutup.
Berjaga-jaga
Risiko kemalangan Komponen elektronik dan peranti keselamatan akan rosak jika digunakan dengan
ketiadaan bateri 12 V ataupun bateri dalam keadaan nyahcas.
–
Jangan sekali-kali mengendalikan kenderaan dengan bateri 12 V yang tiada cas atau tanpa bateri
12 V.
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
Udara sedutan yang tidak ditapis memberi kesan negatif ke atas jangka hayat enjin.
Tanpa penapis udara, habuk dan kotoran akan memasuki enjin.
–
82
Jangan sesekali menggunakan kenderaan tanpa penapis udara.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
–
Rpm yang tinggi bagi enjin yang sejuk memberi kesan negatif ke atas jangka hayat enjin.
Sentiasa panaskan enjin dengan rpm yang rendah.
–
Bebaskan hendal. (
S. 34)
–
Duduk di atas kenderaan, angkat beban dari topang sisi dan
lipat ke atas dengan kaki sepenuhnya.
–
Tekan suis kecemasan dalam kedudukan
–
Buka pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan
tersebut.
.
Selepas pencucuh dihidupkan, bunyi kerja pam bahan api
boleh didengar selepas 2 saat. Pada masa yang sama,
kawalan fungsi untuk alat gabungan dijalankan.
B00782-10
–
Tukar gear ke posisi melahu.
Lampu kawalan melahu hijau N menyala.
Lampu kawalan ABS menyala dan malap selepas kenderaan mula bergerak.
–
Tekan Butang Mula E
.
83
9 ARAHAN PEMANDUAN
Maklumat
Tekan Butang Mula E dulu, jika kawalan fungsi untuk
alat gabungan tamat.
JANGAN pulas minyak semasa permulaan. Jika
semasa langkah pemulaan, pemulas dipulas, tiada
bahan api yang disuntik oleh sistem pengurusan enjin,
dengan itu enjin tidak boleh dihidupkan.
Mula secara berterusan untuk maksimum 5 saat.
Tunggu sekurang-kurangnya 5 saat sebelum
percubaan penghidupan seterusnya.
Motosikal ini dilengkapkan dengan sistem permulaan
keselamatan. Enjin hanya boleh dihidupkan jika gear
berada dalam posisi melahu atau dalam posisi transmisi dengan tuil klac ditarik. Jika tongkat sisi dikeluarkan, gear dimasukkan dan tuil klac dilepaskan, enjin
akan berhenti.
9.3
–
84
Mula memandu
Tarik tuil klac, masukkan gear 1, lepaskan tuil klac perlahan-lahan dan tekan minyak dengan berhati-hati
pada masa yang sama.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Tip
Apabila enjin mati semasa mula memandu, hanya tarik tuil klac dan tekan butang E-Starter. Gear
tidak perlu diletakkan pada kedudukan melahu (N).
9.4
Menukar gear, menunggang
Amaran
Risiko kemalangan
Jika beban ditukar secara tiba-tiba, kenderaan boleh berada di luar kawalan.
–
Elakkan penukaran beban yang tiba-tiba dan gerakan brek yang kuat.
–
Laraskan kelajuan berdasarkan keadaan jalan.
Amaran
Risiko kemalangan Penukaran ke gear rendah semasa rpm enjin tinggi menghalang roda belakang
dan menyebabkan enjin terlebih putar.
–
Jangn turunkan gear semasa rpm enjin tinggi.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Kedudukan kunci yang salah akan mencetuskan kerosakan.
Jangan tukar kedudukan kunci semasa perjalanan.
85
9 ARAHAN PEMANDUAN
Amaran
Risiko kemalangan
–
Kerja pelarasan pada kenderaan bergantung kepada situasi trafik.
Jalankan semua kerja pelarasan semasa kenderaan tidak bergerak.
Amaran
Risiko kecederaan
Penumpang mungkin terjatuh akibat kelakuan pemanduan yang tidak sepatutnya.
–
Pastikan penumpang duduk di tempat duduknya, meletakkan kaki pada tempatnya dan memegang
penunggang atau pemegang sisi.
–
Sila pastikan had umur minima untuk penumpang.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cara memandu yang berbahaya menyebabkan risiko yang tinggi.
Patuhi undang-undang di jalan raya dan pandu secara defensif dan pandang depan untuk mengenal
pasti keadaan bahaya seawal mungkin.
Amaran
Risiko kemalangan
–
86
Tayar yang sejuk mempunyai grip tayar yang lebih kurang.
Pandu kilometer pertama dengan cermat dan kelajuan yang sederhana untuk setiap perjalanan,
sehingga tayar mencapai suhu pengendaliannya.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Amaran
Risiko kemalangan
Tayar yang baru mempunyai grip tayar yang lebih kurang.
Untuk tayar baru, permukaan tayar belum menjadi kasar.
–
Pandu tayar baru dengan cermat dan kedudukan condong yang berbeza.
Fasa permulaan
200 km
Amaran
Risiko kemalangan
–
Bagasi yang gelecek mengganggu perilaku penunggangan.
Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Kejatuhan boleh merosakkan kenderaan, jelas seperti dinampak.
Periksa kenderaan selepas kejatuhan seperti sebelum penggunaan kali pertama.
Pemberitahuan
Kerosakan enjin
Enjin akan rosak jika terlalu panas.
–
Berhenti dengan segera dan tutup enjin, jika amaran suhu untuk cecair penyejuk dipaparkan.
–
Biarkan enjin dan sistem penyejukan sejuk.
–
Periksa atau betulkan paras cecair penyejuk semasa sistem penyejuk sejuk.
87
9 ARAHAN PEMANDUAN
Maklumat
Jika bunyi pengendalian yang tidak normal berlaku semasa pengendalian, terus berhenti memandu, hentikan enjin dan hubungi peniaga KTM dengan segera.
–
Sekiranya keadaan jalanraya membenarkannya (cerun, keadaan memandu, dan sebagainya), tukar ke gear yang lebih
tinggi.
–
Lepaskan minyak, tarik tuli pencengkam, masuk gear seterusnya, lepaskan tuli pencengkam dan tekan minyak.
Maklumat
Kedudukan gear adalah seperti di gambar rajah. Gear
neutral adalah di antara gear 1 dan 2. Gear 1 adalah
untuk permulaan perjalan dan gear mendaki.
Suhu operasi sampai, jika 4 bar untuk paparan suhu
menyala.
401950-11
88
–
Gunakan bahan api hanya seberapa banyak yang boleh
dikendalikan oleh enjin. Penggunaan bahan api anda
bertambah apabila cengkaman pendikit tiba-tiba koyak.
Hanya tekan minyak sepertimana yang dibenarkan oleh
keadaan jalan dan cuaca. Jangan tekan minyak ataupun
tekan minyak dengan berhati-hati terutamanya di lengkungan.
–
Untuk turunkan gear, brek motosikal jika perlu dan lepaskan
minyak pada masa yang sama.
ARAHAN PEMANDUAN 9
9.5
–
Tarik tuli pencengkam dan masukkan gear yang lebih rendah,
lepaskan tuli pengengkam secare perlahan dan tekan minyak
atau tukar gear lagi.
–
Matikan enjin jika operasi berpanjangan dengan kadar
putaran keadaan melahu atau terhenti.
–
Lampu indikator kerosakan mula menyala semasa pemanduan, berhenti segera di lokasi yang selamat, matikan enjin
dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.
Brek
Amaran
Risiko kemalangan
–
Basah dan kotoran mengganggu sistem brek.
Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk mengeringkan pad brek dan cakera brek dan menghilangkan kotoran.
Amaran
Risiko kemalangan
kesan pembrekan.
–
Titik tekanan brek roda hadapan atau belakang yang berliang mengurangkan
Periksa sistem brek dan jangan teruskan penunggangan sebelum masalah diatasi. (Bengkel KTM
yang dibenarkan sedia membantu anda.)
89
9 ARAHAN PEMANDUAN
Amaran
Risiko kemalangan
Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.
Jika tuil brek kaki tidak dilepaskan, pad brek akan berterusan berkisar.
–
Alihkan kaki daripada tuil brek kaki jika tidak diperlukan.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Berat keseluruhan yang tinggi memanjangkan jarak brek.
Sila ambil perhatian jarak berhenti yang lebih lama apabila membawa penumpang atau bagasi.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Garam taburan di atas jalan mempengaruhi sistem brek.
Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk menghilangkan garam taburan pada pelapis brek dan
plat brek.
Amaran
Risiko kemalangan
–
ABS boleh memanjangkan jarak brek dalam situasi tertentu.
Laraskan cara pembrekan mengikut situasi penunggangan dan keadaan jalan.
Amaran
Risiko kemalangan
Pembrekan yang terlalu kuat menyebabkan roda tersekat.
Keberkesanan ABS hanya dijamin, jika ia dibuka.
–
–
90
Biarkan ABS dibuka, untuk menggunakan kesan perlindungan.
Untuk brek, lepaskan pemecut dan brek dengan brek roda depan dan roda belakang secara serentak.
ARAHAN PEMANDUAN 9
Maklumat
Dengan ABS, anda boleh menggunakan kuasa brek dengan sepenuhnya dalam keadaan jalan yang
berpasir, basah dan licin dengan pembrekan sepenuhnya dan juga grip tayar yang kurang, tanpa
kemungkinan roda tersekat.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Roda belakang boleh tersekat melalui kesan brek enjin.
Tarik gear, jika anda ingin membuat brek kecemasan atau brek sepenuhnya atau brek di atas
lapisan yang licin.
Amaran
Risiko kemalangan Kedudukan mencerun ataupun lapisan yang mencerun di tepi mengurangkan
nyahpecutan yang maksimum.
–
Tamatkan pembrekan jika boleh sebelum permulaan lengkung.
–
Proses brek harus tamat sebelum lengkungan bermula. Tukar gear bermula dengan gear kecil dengan
sewajarnya.
–
Gunakan brek apabila motor sedang menurun. Tukar satu atau dua gear tetapi jangan matikan enjin. Kurang
menekan brek membuatkan sistem brek kurang terlebih panas.
91
9 ARAHAN PEMANDUAN
9.6
Berhenti, letak motosikal
Amaran
Risiko kecederaan
lain.
Orang yang tidak tahu menggunakannya boleh membahayakan dirinya dan orang
–
Jangan sesekali meninggalkan kenderaan semasa enjin masih hidup.
–
Pastikan pencuri tidak boleh mencuri kenderaan.
–
Kunci hendal dan tarik keluar kunci, jika kenderaan ditinggalkan.
Amaran
Risiko kebakaran
Beberapa bahagian kenderaan akan menjadi panas apabila kenderaan digunakan.
–
Jangan sentuh bahagian seperti sistem ekzos, penyejuk, enjin, perendam atau sistem brek sebelum
bahagian kenderaan ini sejuk.
–
Biarkan bahagian kenderaan ini sejuk sebelum melakukan kerja.
Pemberitahuan
Kerosakan bahan
Langkah yang salah semasa meletak motosikal merosakkan motosikal.
Jika kenderaan guling atau jatuh, kerosakan mungkin berlaku.
Bahagian untuk letakkan motosikal hanya direka bentuk untuk berat kenderaan.
–
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
–
Pastikan bahawa tiada orang duduk di atas kenderaan semasa kenderaan diletakkan dengan tangkai.
92
ARAHAN PEMANDUAN 9
Pemberitahuan
Risiko kebakaran
Bahagian kenderaan yang panas berisiko untuk menyebabkan kebakaran dan letupan.
–
Jangan letakkan kenderaan berhampiran dengan material yang mudah terbakar dan meletup.
–
Biarkan kenderaan sejuk sebelum menutupnya.
–
Brek motosikal.
–
Tukar gear ke posisi melahu.
–
Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan
.
Maklumat
Jika enjin dimatikan dengan suis berhenti kecemasan dan kunci masih dalam posisi hidup,
bekalan kuasa kepada kebanyakan pengguna kuasa tidak akan terganggu dan bateri 12-V akan
dinyahcaskan. Justeru itu, sentiasa tutup enjin dengan kunci. Butang-mati-kecemasan adalah hanya
untuk kecemasan.
–
Letak motosikal hanya di tapak yang kukuh.
–
Keluarkan keseluruhan topang sisi dengan kaki anda dan pastikan berat motosikal ditanggung olehnya.
–
Menghalang hendal. (
S. 33)
93
9 ARAHAN PEMANDUAN
9.7
Pengangkutan
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
Pemberitahuan
Risiko kebakaran
Bahagian kenderaan yang panas berisiko untuk menyebabkan kebakaran dan letupan.
–
Jangan letakkan kenderaan berhampiran dengan material yang mudah terbakar dan meletup.
–
Biarkan kenderaan sejuk sebelum menutupnya.
401448-01
94
–
Matikan enjin dan tarik kunci.
–
Tetapkan kedudukan motosikal menggunakan tali tegangan
atau lain-lain peralatan pengikat yang sesuai untuk mengelakkan jatuh atau meluncur.
ARAHAN PEMANDUAN 9
9.8
Isi bahan api
Bahaya
Bahaya kebakaran
Bahan api mudah dibakar.
Bahan api dalam tangki bahan api mengembang semasa pemanasan dan boleh menyebabkan bekas
minyak melimpah.
–
Jangan isi minyak untuk kenderaan berdekatan dengan api yang terbuka atau rokok yang membakar.
–
Tegakkan enjin semasa anda isi bahan api.
–
Pastikan bahawa tiada bahan api tumpah, terutamanya tidak pada bahagian panas kenderaan.
–
Lap bahan api yang tumpah dengan segera.
–
Beri perhatian untuk butiran untuk isi bahan api.
Amaran
Bahaya keracunan
Bahan api adalah beracun dan membahayakan kesihatan.
–
Jangan biarkan bahan api mengenai kulit, masuk ke dalam mata atau terkena baju.
–
Jika tertelan, hubungi doktor dengan segera.
–
Jangan menghidup wap bahan api.
–
Bilas kulit dengan air pada tempat yang bersentuhan dengan bahan api.
–
Bilas mata dengan air dan hubungi doktor jika bahan api memasuki mata.
–
Tukar pakaian sekiranya bahan api mengenai pakaian.
95
9 ARAHAN PEMANDUAN
Pemberitahuan
Kerosakan bahan
cepat.
Kualiti bahan api yang rendah menyebabkan penapis bahan api perlu ditukar dengan lebih
Di beberapa negara dan kawasan, kualiti dan kebersihan bahan api yang tersedia adalah tidak mencukupi.
Kesannya sistem bahan api akan bermasalah.
–
Isikan hanya bahan api yang bersih mengikut standard yang diberikan. (Bengkel KTM yang dibenarkan
sedia membantu anda.)
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
96
Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.
Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.
ARAHAN PEMANDUAN 9
–
Matikan enjin.
–
Buka penutup tangki bahan api. (
–
Isi tangki bahan api sehingga paras bawah corong pengisi
dicapai.
Jumlah kandungan
tangki bahan api
kira-kira
–
10 l
Tutup penutup tangki bahan api. (
S. 35)
1
Bahan api premium tanpa plumbum (RON 95)
( S. 249)
S. 37)
S03383-10
97
10 PELAN SERVIS
10.1
Maklumat lanjut
Semua kerja bersambungan yang terdiri daripada kerja wajib ataupun kerja yang disyorkan harus ditempah
secara berasingan dan akan dikira secara berasingan.
Bergantung kepada keadaan operasi, jangka masa servis mungkin berbeza di negara anda.
Semasa pembangunan teknikal, selangan dan skop perkhidmatan boleh berubah. Pelan perkhidmatan yang
terkini selalunya dipaparkan di KTM Dealer.net. Peniaga KTM yang diluluskan akan memberitahu anda.
10.2
Kerja-kerja wajib
setiap 24 bulan
setiap 12 bulan
semua 15,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.
○
●
●
●
●
Periksa fungsi alat elektronik.
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak.
Periksa plat brek. (
S. 137)
(
S. 213)
○
●
●
●
●
Periksa pad brek pada brek roda hadapan. (
S. 142)
○
●
●
●
●
Periksa pad brek pada brek roda belakang. (
S. 147)
○
●
●
●
●
Periksa keadaan tayar. (
S. 163)
○
●
●
●
●
Periksa tekanan tayar. (
S. 166)
○
●
●
●
●
98
PELAN SERVIS 10
setiap 24 bulan
setiap 12 bulan
semua 15,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Periksa sambungan brek untuk kerosakan dan retakan.
○
●
●
●
Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan. (
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
S. 139)
Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang. (
S. 143)
Periksa piring topang dan cabang untuk kebocoran.
Bersihkan lengan habuk dan kaki cabang. (
Periksa rantai, roda rantai dan pinan rantai. (
Periksa ketegangan rantai. (
S. 110)
S. 122)
S. 118)
Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang. (
S. 192)
Periksa fungsi penyejuk udara.
Tukar penapis udara, bersihkan kotak penapis udara.
●
Periksa kabel Bowden untuk kerosakan, pemasangan bebas pintalan dan tetapan.
○
●
●
●
●
Periksa kabel untuk kerosakan dan pemasangan bebas pintalan.
○
●
●
●
●
Periksa jarak ruangan injap, tukar palam pencucuh.
●
Tukar cecair brek untuk brek roda hadapan.
●
Tukar cecair brek untuk brek roda belakang.
Periksa jarak ruangan kepala kawalan.
●
○
●
●
●
●
99
10 PELAN SERVIS
setiap 24 bulan
setiap 12 bulan
semua 15,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah. (
○
●
●
○
●
●
Periksa terakhir: Periksa motosikal untuk keselamatan kenderaan dan jalankan
penunggangan percubaan.
○
●
●
●
●
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM selepas pandu uji.
○
●
●
●
●
Set semula paparan jarak waktu servis.
○
●
●
●
●
Lakukan kemasukan servis di dalam KTM Dealer.net dan buku servis & jaminan.
○
●
●
●
●
Periksa seting lampu depan - lampu besar. (
○
Selang sekali
●
Selang berkala
100
S. 184)
S. 186)
PELAN SERVIS 10
10.3
Kerja-kerja disyorkan
setiap 48 bulan
setiap 12 bulan
semua 30,000 km
semua 7,500 km
selepas 1,000 km
Periksa rangka.
●
Periksa pengayun.
●
Periksa pergerakan galas lengan ayun.
Periksa pergerakan galas roda.
●
●
●
●
Bubuh pelincir pada semua bahagian-bahagian yang boleh bergerak (cth. tongkat sisi,
tuil tangan, rantai, ...) dan periksa kebebasan pergerakannya.
○
●
●
●
●
Kosongkan hos saliran.
○
●
●
●
●
Periksa semua tiub-tiub (cth. tiub bahan api, penyejuk, pengudaraan, saliran, ...) dan
manset-manset untuk kebocoran, retakan, dan pemasangan bebas pintalan.
○
●
●
●
●
Periksa perlindungan beku.
○
●
●
●
Tukar cecair penyejuk.
(
S. 204)
Periksa sama ada skru dan nat telah diketatkan.
○
Selang sekali
●
Selang berkala
●
○
●
●
●
●
101
11 PENALAAN CASIS
11.1
Betulkan kedudukan spring termampat dan spring topang
Amaran
Risiko kemalangan
banyak.
–
Perubahan penalaan casis boleh mengubah keadaan menunggang dengan
Tunggang dengan perlahan selepas perubahan, untuk menganggarkan keadaan menunggang.
Maklumat
Kedudukan spring termampat menentukan lokasi keluar untuk proses spring di spring topang.
Spring yang disesuaikan secara optimum dengan berat penunggang, bagasi dan penumpang akan
memastikan keseimbangan antara pengendalian dan kestabilan.
–
Selaraskan kedudukan spring termampat dengan memusing
cincin penyelaras
dengan kunci Inggris daripada kotak
alat kenderaan.
1
Panduan
Tegangan awal spring
Standard
V00637-10
102
5 klik
Kunci sepana cangkuk ampaian spring gegelung
(90529077000)
Sambungan untuk kunci Inggris (90129099025)
PENALAAN CASIS 11
Maklumat
Kedudukan spring termampat boleh diselaraskan
kepada 10 kedudukan yang berbeza.
11.2
Selaraskan tuli suis
Maklumat
Penetapan untuk tuil anjakan adalah terhad.
103
11 PENALAAN CASIS
–
Longgarkan nat
1, kapitkannya kepada rod berulir 2.
Maklumat
Nat
–
–
1 mempunyai ulir kiri.
Longgarkan nat 3, kapitkannya kepada rod berulir 2.
Tetapkan batang gear dengan memutarkan rod berulir 2.
Panduan
Kawasan penyelarasan
rod berulir
A
150 … 162 mm
Maklumat
Penyelarasan dibuat secara seimbang pada keduadua sisi.
Sekurang-kurangnya 5 rod berulir harus diskru ke
dalam penyimpan.
–
Periksa sudut penyelarasan
Sudut penyelarasan
suis sisihan tuli suis
–
104
B.
Panduan
V00648-10
Ketatkan nat
B rod
75°
3, kapitkannya kepada rod berulir 2.
PENALAAN CASIS 11
Panduan
Nat rod pemilih
–
Ketatkan nat
M6
10 Nm
1, kapitkannya kepada rod berulir 2.
Panduan
Nat rod pemilih
–
M6LH
10 Nm
Periksa tuli suis untuk fungsi dan ruang.
105
12 KERJA SERVIS CASIS
12.1
Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
–
Pasang rakaman untuk alat mengangkat.
–
Tukar penyesuai di belakang alat mengangkat.
Penyesuai penerima (61029955244)
Alat mengangkat tayar belakang (69329955000)
–
Letakkan motosikal secara menegak, laraskan penyesuai
pengangkat ke pengayun dan adapter dan angkat motosikal.
402346-01
12.2
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
106
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Pastikan motosikal tidak jatuh.
–
Buka kelengkapan angkat di belakang dan letakkan motosikal
dengan tangkai tepi
.
–
Buka set sesendal.
1
402029-10
12.3
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
107
12 KERJA SERVIS CASIS
Syarat-syarat
– Tanggalkan penutup perlindungan
1.
V00638-10
–
Gerakkan hendal ke kedudukan menegak. Letakkan peranti
mengangkat.
Bolt penahan (69329965030)
Alat mengangkat tayar depan besar (69329965100)
Maklumat
Sentiasa angkat motosikal di belakang dulu.
402345-01
108
–
Angkat motosikal di bahagian depan.
KERJA SERVIS CASIS 12
12.4
Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat
Pemberitahuan
Bahaya Kerosakan
–
Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.
Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.
Kerja utama
– Pastikan motosikal tidak jatuh.
–
Jek dihadapan dikeluarkan.
402777-01
109
12 KERJA SERVIS CASIS
–
Pasangkan penutup
1.
V00638-10
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
12.5
Bersihkan pelindung habuk bagi kaki cabang
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
–
110
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. (
S. 107)
KERJA SERVIS CASIS 12
Kerja utama
– Tolak pelindung habuk
bawah.
1 di kedua-dua belah kaki cabang ke
Maklumat
Pelindung habuk sepatutnya melindungi tiub kemudi
cabang daripada habuk atau kotoran kasar. Lama
kelamaan, kotoran boleh berada di belakang pelindung
habuk. Jika kotoran ini tidak dibuang, gelang kedap
minyak yang berada di belakangnya boleh menjadi
tidak kedap.
E00667-10
Amaran
Risiko kemalangan Minyak atau gris pada plat brek
mengurangkan kesan brek.
–
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada
minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika
perlu.
Bersihkan dan minyakkan pelindung habuk dan tiub kemudi
cabang di kedua-dua belah kaki cabang.
Semburan minyak universal (
S. 254)
111
12 KERJA SERVIS CASIS
–
Tekan masuk pelindung habuk ke dalam tempat pemasangannya.
–
Bersihkan minyak yang melimpah keluar.
Kerja penutup
– Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. (
–
12.6
S. 109)
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
Keluarkan tempat duduk penunggang
–
Masukkan kunci pencucuh dalam lubang kunci tempat
duduk
dan pusingkan mengikut arah jam.
–
Angkat tempat duduk penunggang di bahagian belakang, tarik
ke belakang dan keluarkan ke atas.
–
Tarik kunci pencucuh dari lubang kunci tempat duduk.
1
V00633-10
112
KERJA SERVIS CASIS 12
12.7
Pasang tempat duduk penunggang
–
Sangkutkan penyangkut
tempat duduk penunggang pada
tangki bahan api, tolak kehadapan dan tekan dibelakang.
1
Bolt
–
2 boleh didengar snap.
Periksa jika tempat duduk penunggang dipasang dengan
betul.
H01084-10
12.8
Alihkan tempat duduk penumpang
Kerja awal
– Keluarkan tempat duduk penunggang. (
S. 112)
113
12 KERJA SERVIS CASIS
Kerja utama
– Buka skru
–
1 beserta dengan piring.
Angkat tempat duduk penumpang dan alihkan.
V00639-10
12.9
Pemasangan tempat duduk penumpang
Kerja utama
– Letakkan tempat duduk penumpang.
Pasang kedua-dua cangkuk
–
V00640-10
114
1 di pemegang 2.
Tekan tempat duduk itu didepan dan tolak kebelakang.
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Pasang dan ketatkan skru
3 dengan plat.
Panduan
Skru tempat duduk
penumpang
M6
7 Nm
Amaran
Risiko kemalangan Kerusi itu boleh tercabut keluar
dari pemegang jika tidak dipasang dengan betul.
V00639-11
–
–
Selepas memasang, pastikan tempat duduk
dikunci dengan betul dan tidak boleh diangkat.
Periksa samada tempat duduk dipasang dengan betul.
Kerja penutup
– Pasang tempat duduk penunggang. (
S. 113)
115
12 KERJA SERVIS CASIS
12.10
Periksa kekotoran rantai
–
Periksa rantai untuk kekotoran yang kasar.
»
Jika rantai sangat kotor:
–
Bersihkan rantai. (
S. 116)
400678-01
12.11
Bersihkan rantai
Amaran
Risiko kemalangan
–
Bahan gelincir pada roda menggurangkan cengkaman pada tanah.
Tanggalkan bahan gelincir dari roda dengan bahan pencuci yang sesuai.
Amaran
Risiko kemalangan
116
Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.
KERJA SERVIS CASIS 12
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Sebahagian besar jangka hayat rantai bergantung kepada penjagaan.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
Kerja utama
– Bersihkan rantai dengan kerap.
–
Basuh kotoran kasar dengan semburan air yang lembut.
–
Buang lebihan pelincir yang telah digunakan dengan bahan
pencuci rantai.
Bahan pembersih rantai (
–
400725-01
S. 253)
Selepas dikeringkan, semburkan semburan rantai.
Semburan rantai Street (
S. 254)
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
117
12 KERJA SERVIS CASIS
12.12
Periksa ketegangan rantai
Amaran
Risiko kemalangan Ketegangan rantai yang salah merosakkan bahagian binaan dan boleh menyebabkan kemalangan.
Jika rantai diketatkan dengan terlalu ketat, rantai, pinan rantai, roda rantai dan juga kedudukan gear
dan kedudukan roda belakang haus dengan lagi cepat. Sesetengah bahagian binaan boleh retak atau
pecah jika terlampau dibebankan.
Jika rantai terlalu longgar, rantai mungkin jatuh daripada pinan rantai atau daripada roda rantai. Ini
akan menjadikan roda belakang tersekat atau enjin akan rosak.
–
Periksa ketegangan rantai dengan kerap.
–
Pastikan ketegangan rantai adalah seperti spesifikasi.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
118
KERJA SERVIS CASIS 12
Kerja utama
– Tukar gear ke posisi melahu.
–
Pada kawasan selepas rantai gelongsor, tolak rantai ke atas
ke arah pangsi ayun dan periksa ketegangan rantai
.
A
Maklumat
Sementara itu, bahagian atas rantai
mesti tegang.
Rantai tidak selalunya haus secara sama rata, ulangi
pengukuran pada titik yang berbeza pada rantai.
B
Tegangan rantai
»
Jika ketegangan rantai tidak sama dengan nilai yang
diberi:
–
–
5 … 7 mm
Menyelaraskan ketegangan rantai. (
S. 120)
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
V00641-10
119
12 KERJA SERVIS CASIS
12.13
Menyelaraskan ketegangan rantai
Amaran
Risiko kemalangan Ketegangan rantai yang salah merosakkan bahagian binaan dan boleh menyebabkan kemalangan.
Jika rantai diketatkan dengan terlalu ketat, rantai, pinan rantai, roda rantai dan juga kedudukan gear
dan kedudukan roda belakang haus dengan lagi cepat. Sesetengah bahagian binaan boleh retak atau
pecah jika terlampau dibebankan.
Jika rantai terlalu longgar, rantai mungkin jatuh daripada pinan rantai atau daripada roda rantai. Ini
akan menjadikan roda belakang tersekat atau enjin akan rosak.
–
Periksa ketegangan rantai dengan kerap.
–
Pastikan ketegangan rantai adalah seperti spesifikasi.
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
–
120
Periksa ketegangan rantai. (
S. 118)
KERJA SERVIS CASIS 12
Kerja utama
– Longgarkan nat
–
–
1.
Longgarkan nat 2.
Menyelaraskan ketegangan rantai dengan memusing skru
penyelaras
ke kiri dan kanan.
3
Panduan
Tegangan rantai
5 … 7 mm
Pusing skru penyelaras
ke kiri dan kanan, sehingga
tanda di kiri dan kanan penyelaras skru
berada di kedudukan yang sama seperti tanda rujukan
. Melaluinya,
sudut roda belakang boleh dibetulkan.
3
4
A
Maklumat
Selain itu bahagian atas rantai mesti ditegangkan.
Rantai tidak sentiasa haus dengan seimbang, periksa
tetapan pada kedudukan rantai yang berbeza.
V00645-10
–
Ketatkan nat
–
Pastikan kedudukan penegang rantai
pelaras
.
2.
4 berada pada skru
3
–
Ketatkan nat
1.
Panduan
Nat gandar pelepas
cepat
M14X1.5
90 Nm
121
12 KERJA SERVIS CASIS
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
12.14
Periksa rantai, roda rantai dan pinan rantai
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
Kerja utama
– Tukar gear ke posisi melahu.
–
Periksa kehausan pada roda rantai dan pinan rantai.
»
Jika roda rantai atau pinan rantai rosak:
–
Tukar set pemacu.
Maklumat
100132-10
122
Pinan rantai, roda rantai dan rantai hanya
boleh ditukar semua sekali.
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Tarik pada bahagian bawah rantai dengan berat
diberikan.
A yang
Panduan
Pengukuran berat kehausan
rantai
–
15 kg
Ukur jarak
daripada gegancu rantai 20 pada bahagian
bawah rantai.
B
Maklumat
Rantai tidak sentiasa haus dengan seimbang, ulang
pengukuran pada kedudukan rantai yang berbeza.
Jarak maksimum
untuk
20 gegancu rantai pada
kedudukan rantai yang terpanjang
B
»
401288-10
Jika jarak
–
301.6 mm
B lebih besar daripada ukuran yang diberi:
Tukar set pemacu.
Maklumat
Apabila rantai baharu dipasang, roda rantai
dan pemacu rantai juga harus ditukar.
Rantai baharu haus dengan lebih cepat dengan
roda rantai atau pemacu rantai yang rosak.
123
12 KERJA SERVIS CASIS
–
Tarik rantai ke atas di kawasan selepas pelindung gelincir
rantai.
–
Periksa pelindung gelincir rantai untuk kehausan.
»
Jika pelindung gelincir rantai kehilangan banyak bahan
kerana kehausan, sehingga kawasan
lubang gerudi
skru
boleh dilihat dari atas:
C
1
–
–
V00644-10
Tukar pelindung rantai.
Periksa pelindung gelincir rantai pada kedudukan yang stabil.
»
Apabila pelindung gelincir rantai longgar:
–
Ketatkan skru untuk pelindung gelincir rantai.
Kerja penutup
– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
12.15
Alihkan penutup bateri
Kerja awal
– Keluarkan tempat duduk penunggang. (
124
S. 112)
KERJA SERVIS CASIS 12
Kerja utama
– Tarik tiub
–
1 ke belakang.
Tarik penutup bateri 2 kehadapan dan alihkan keatas.
V00642-10
125
12 KERJA SERVIS CASIS
12.16
Pasang penutup bateri
Kerja utama
– Tetapkan kedudukan penutup bateri
kang.
1 dan tarik ke bela-
Penutup bateri masuk dengan satu bunyi “klik”.
–
Pastikan tempat letak penutup bateri betul.
V00643-10
Kerja penutup
– Pasang tempat duduk penunggang. (
126
S. 113)
KERJA SERVIS CASIS 12
12.17
Tanggalkan spoiler depan
–
Tarik penentu kedudukan di kawasan
–
Buka skru
A.
V00680-10
1.
V00677-10
127
12 KERJA SERVIS CASIS
–
Buka skru
–
Buka spoiler depan.
2.
V00681-11
12.18
Pasang spoiler depan
–
Letakkan spoiler depan.
–
Pasang dan ketatkan skru
1.
Panduan
Skru spoiler depan
belakang
V00681-10
128
M6
6 Nm
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Pasang dan ketatkan skru
2.
Panduan
Skru spoiler hadapan
M6
7 Nm
V00677-11
–
Untuk sendalkan penutup tepi, tekan secara perlahan di
kawasan
pada penutup tepi.
A
Penentu kedudukan disambung di lubang gerudi pada
spoiler depan.
V00680-10
129
12 KERJA SERVIS CASIS
12.19
Tanggalkan penutup sisi kiri
–
Tanggalkan
–
1 skru-skru.
Tanggalkan 2 skru-skru.
–
Tarik muncung penahan dalam bahagian
–
Tanggalkan rivet pengembang
F01478-10
V00651-10
130
3.
A.
KERJA SERVIS CASIS 12
–
Hayunkan penutup sisi ke luar.
–
Tarik tiub
–
Alihkan penutup sisi.
–
Tetapkan kedudukan tiub
4 keluar dari sambungan tiub 5.
V00653-10
12.20
Pasang penutup sisi kiri
1 keluar dari sambungan tiub 2.
V00653-11
131
12 KERJA SERVIS CASIS
–
Tetapkan kedudukan penutup sisi.
–
Pasangkan skru-skru
3 dan ketatkan.
Panduan
Skru pelindung tepi
–
M6
Tekan dalam bahagian
6 Nm
A di atas penutup sisi.
Muncung penahan akan masuk dalam lubang pada spoiler.
F01478-11
–
Pasangkan skru-skru
4 dan ketatkan.
Panduan
Skru penutup sisi
pada dada depan
–
V00651-11
132
M6
Pasangkan rivet pengembang
6 Nm
5.
KERJA SERVIS CASIS 12
12.21
Tanggalkan penutup sisi kanan
–
Tanggalkan
–
1 skru-skru.
Tanggalkan 2 skru-skru.
–
Tarik muncung penahan dalam bahagian
–
Tanggalkan rivet pengembang
–
Alihkan penutup sisi.
A.
V00650-10
3.
V00652-10
133
12 KERJA SERVIS CASIS
12.22
Pasang penutup sisi kanan
–
Tetapkan kedudukan penutup sisi.
–
Pasangkan skru-skru
1 dan ketatkan.
Panduan
Skru pelindung tepi
–
M6
Tekan dalam bahagian
6 Nm
A di atas penutup sisi.
Muncung penahan akan masuk dalam lubang pada spoiler.
V00650-10
–
Pasangkan skru-skru
2 dan ketatkan.
Panduan
Skru penutup sisi
pada dada depan
–
V00652-10
134
M6
Pasangkan rivet pengembang
6 Nm
3.
SISTEM BREK 13
13.1
Sistem Anti Sekatan (ABS)
Modul ABS
yang terdiri daripada unit hidraulik, unit kawalan
ABS dan pam edaran semula dipasang di bawah tangki. Setiap
sensor kelajuan roda
berada pada roda belakang dan
hadapan.
1
2
Amaran
Risiko kemalangan Jika kenderaan diubah suai, fungsi
ABS akan diganggu.
–
Biarkan roda belakang pusing semasa brek roda
hadapan ditarik dengan ABS yang ditutup di luar
kawasan kenderaan jalan awam.
–
Jangan tukar pesongan spring.
–
Hanya gunakan alat gantian yang diluluskan dan
disyorkan oleh KTM untuk unit brek.
–
Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kelajuan yang betul yang diluluskan dan disyorkan oleh
KTM.
–
Patuhi tekanan udara yang telah ditetapkan.
–
Pastikan yang kerja servis dan pembaikan dilakukan
secara profesional. (Bengkel KTM yang dibenarkan
sedia membantu anda.)
402052-11
135
13 SISTEM BREK
ABS adalah satu sistem keselamatan yang menghalang roda
daripada terkunci ketika membrek semasa perjalanan lurus tanpa
impak daripada daya sisi.
Amaran
Risiko kemalangan Bantuan memandu boleh mengelakkan kenderaan terbalik dalam had fizikal.
Keadaan memandu extrem seperti muatan bagasi
dengan pusat graviti yang tinggi, keadaan jalan yang
bertukar-tukar, permulaan perjalanan yang curam atau
brek sepenuhnya tanpa lepaskan gear tidak boleh
dipampas.
–
Sesuaikan cara memandu dengan keadaan jalan dan
kebolehan menunggang anda.
ABS kerja dengan dua bulatan brek yang tidak bergantung atas
satu sama lain (brek roda depan dan brek roda belakang). Untuk
operasi yang biasa, unit brek berfungsi seperti satu unit brek
biasa tanpa ABS. Jika alat kawalan ABS mengenalpasti kemungkinan roda dikunci, ABS akan mula untuk kerja melalui kawalan
tekanan brek. Proses kawalan adalah melalui denyutan ringan
yang nyata di tuil brek tangan ataupun kaki.
Lampu amaran ABS
mesti menyala selepas pencucuh dihidupkan dan padam selepas mula bergerak. Jika lampu tidak tutup
atau jika lampu menyala semasa perjalanan, ini bermakna ABS
3
136
SISTEM BREK 13
ada masalah. ABS tidak lagi aktif dan roda boleh disekat semasa
proses pembrekan. Brek masih berfungsi, hanya kawalan ABS
yang tidak berfungsi.
Lampu amaran ABS boleh juga menyala sekiranya dalam keadaan penunggangan yang ekstrem, putaran roda belakang dan
hadapan berbeza dengan banyak, cth. semasa wheelie atau roda
belakang yang terlebih putar. Melaluinya, ABS akan ditutup.
Untuk menghidupkan ABS semula, motosikal harus dihentikan
dan pencucuh harus ditutup. Jika motosikal dioperasi semula,
ABS akan dihidupkan kembali. Lampu amaran ABS tutup selepas
motosikal berjalan.
13.2
Periksa plat brek
Amaran
Risiko kemalangan
–
Plat brek yang haus mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa plat brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
137
13 SISTEM BREK
–
Periksa kekuatan plat brek depan dan belakang, pada beberapa tempat pada plat brek, untuk ukuran
.
A
Maklumat
Melalui kehausan, ketebalan plat brek di kawasan permukaan unit
untuk pelapis brek berkurangan.
1
Cakera brek - had kehausan
400480-10
»
–
4.5 mm
belakang
3.6 mm
Jika ketebalan plat brek kurang daripada nilai yang ditentukan.
–
Tukar plat brek untuk brek roda depan.
–
Tukar plat brek untuk brek roda belakang.
Periksa kerosakan, keretakan dan kecacatan plat brek
hadapan dan belakang.
»
138
hadapan
Jika plat brek ada kerosakan, keretakan atau pengubahan
bentuk:
–
Tukar plat brek untuk brek roda depan.
–
Tukar plat brek untuk brek roda belakang.
SISTEM BREK 13
13.3
Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
–
Bawa bekas pengimbang brek yang dipasang pada hendal ke
posisi mendatar.
–
Periksa paras cecair brek pada jarum penunjuk
»
1.
Sekiranya paras cecair brek turun di bawah tanda MIN:
–
Isi semula cecair brek untuk brek roda depan.
( S. 140)
V00654-10
139
13 SISTEM BREK
13.4
Isi semula cecair brek untuk brek roda depan
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Kerengsaan kulit
Cecair brek menyebabkan kerengsaan kulit.
–
Simpan cecair brek di luar capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Jangan biarkan cecair brek pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair brek ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair brek masuk ke dalam mata.
–
Tukar baju, jika cecair brek sampai baju.
Amaran
Risiko kemalangan
–
140
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
SISTEM BREK 13
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Jangan sesekali gunakan cecair brek DOT 5. Ia terdiri daripada minyak silikon dan diwarnakan ungu.
Gasket dan paip brek tidak direkabentuk untuk cecair brek DOT 5.
Jangan sentuhkan cecair brek dengan bahagian yang dicat, kerana cecair brek mengakis cat.
Hanya gunakan cecair brek bersih dari bekas yang ditutup ketat.
Kerja awal
– Periksa pad brek pada brek roda hadapan. (
S. 142)
Kerja utama
– Bawa bekas pengimbang brek yang dipasang pada hendal ke
posisi mendatar.
–
–
–
Tanggalkan skru
1.
Buka penutup 2 dengan diafragma 3.
Isi minyak brek sehingga penanda A.
Panduan
V00655-10
Pengukuran
A
Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1 (
5 mm
S. 249)
141
13 SISTEM BREK
–
Letakkan penutup dengan diafragma. Pasang dan ketatkan
skru.
Maklumat
Cuci cecair brek yang mengalir keluar atau tumpah
segera dengan air.
13.5
Periksa pad brek pada brek roda hadapan
Amaran
Risiko kemalangan
–
Alas brek yang haus mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa alas brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
Jika pelapis brek ditukar terlalu lambat, rod cakera brek dikisar pada plat brek. Seterusnya, kesan brek
akan sangat berkurang dan plat brek akan rosak.
–
142
Periksa pelapis brek dengan kerap.
SISTEM BREK 13
–
Periksa pad brek untuk ketebalan pelapik brek
Ketebalan pelapik brek minimum
A minimum.
≥ 1 mm
A
»
Jika ketebalan pelapik brek minimum kurang:
–
–
Periksa pelapik brek untuk kerosakan dan retakan.
»
V00656-10
13.6
Tukar pad brek brek roda depan.
Jika terdapat kerosakan atau retak:
–
Tukar pad brek brek roda depan.
Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
143
13 SISTEM BREK
–
Letakkan kenderaan secara menegak.
–
Periksa paras cecair brek pada bekas pengimbang brek.
»
Sekiranya paras cecair telah mencapai tanda MIN
–
1:
Isi semula cecair brek untuk brek roda belakang.
( S. 144)
V00657-10
13.7
Isi semula cecair brek untuk brek roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.
Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.
–
144
Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
SISTEM BREK 13
Amaran
Kerengsaan kulit
Cecair brek menyebabkan kerengsaan kulit.
–
Simpan cecair brek di luar capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Jangan biarkan cecair brek pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair brek ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair brek masuk ke dalam mata.
–
Tukar baju, jika cecair brek sampai baju.
Amaran
Risiko kemalangan
–
Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.
(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Jangan sentuhkan cecair brek dengan bahagian yang dicat, kerana cecair brek mengakis cat.
Hanya guna cecair brek yang bersih daripada bekas yang ditutup ketat.
145
13 SISTEM BREK
Kerja awal
– Periksa pad brek pada brek roda belakang. (
S. 147)
Kerja utama
Syarat-syarat
Penutup skru dilindungi.
–
Buka skru
1 dan buka perlindungan penutup skru.
H01142-10
–
Letakkan motosikal tegak.
–
Buka penutup skru
–
Isi cecair brek sehingga ke tanda
2 dengan diafragma 3.
A.
Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1 (
–
S. 249)
Pasang penutup skru dengan diafragma.
Maklumat
V00658-10
146
Cuci cecair brek yang mengalir keluar atau tumpah
segera dengan air.
SISTEM BREK 13
Syarat-syarat
Penutup skru dilindungi.
–
Letakkan perlindungan penutup skru, pasang dan
ketatkan skru
.
1
Panduan
Skru perlindungan
penutup bekas aras
brek roda belakang
M5
7 Nm
H01142-10
13.8
Periksa pad brek pada brek roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
–
Alas brek yang haus mengurangkan kesan brek.
Pastikan bahawa alas brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.)
Amaran
Risiko kemalangan
Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
Jika pelapis brek ditukar terlalu lambat, rod cakera brek dikisar pada plat brek. Seterusnya, kesan brek
akan sangat berkurang dan plat brek akan rosak.
–
Periksa pelapis brek dengan kerap.
147
13 SISTEM BREK
–
Periksa pad brek untuk ketebalan pelapik brek
Ketebalan pelapik brek minimum
A minimum.
≥ 1 mm
A
»
Jika ketebalan pelapik brek minimum kurang:
–
–
Periksa pelapik brek untuk kerosakan dan retakan.
»
V00659-10
13.9
Tukar pad brek untuk brek roda belakang.
Jika terdapat kerosakan atau retak:
–
Tukar pad brek untuk brek roda belakang.
Periksa gerak bebas pada tuil brek kaki
Amaran
Risiko kemalangan
Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.
Jika tiada jarak kosong pada tuil brek kaki, tekanan akan terbina di dalam sistem brek pada brek roda
belakang.
–
148
Tetapkan jarak kosong pada tuil brek kaki seperti yang dinyatakan.
SISTEM BREK 13
–
Keluarkan
–
Gerakkan tuil brek kaki ke kedua-dua arah di antara hujung
dan sistem omboh silinder brek kaki dan periksa
gerak
bebas.
1 spring.
A
Panduan
Gerak bebas pada tuil brek
kaki
»
Jika gerak bebas tidak sepadan dengan spesifikasi:
–
–
3 … 5 mm
Selaraskan jarak kosong untuk tuli brek kaki.
( S. 150)
Masukkan
1 spring.
V00682-10
149
13 SISTEM BREK
13.10
Selaraskan jarak kosong untuk tuli brek kaki
Amaran
Risiko kemalangan
Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.
Jika tiada jarak kosong pada tuil brek kaki, tekanan akan terbina di dalam sistem brek pada brek roda
belakang.
–
150
Tetapkan jarak kosong pada tuil brek kaki seperti yang dinyatakan.
SISTEM BREK 13
–
–
Buka spring
1.
Longgarkan nat 2 dan selaraskan dengan skru 3 jarak
kosong yang dispesifikasikan A .
Panduan
Gerak bebas pada tuil brek
kaki
3 … 5 mm
Maklumat
Kawasan penyelarasan dihadkan.
–
–
Kapit skru
3 dan ketatkan nat 2 .
Gantung spring 1 .
V00682-11
151
14 RODA, TAYAR
14.1
Keluarkan roda depan
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
–
152
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. (
S. 107)
RODA, TAYAR 14
Kerja utama
– Buka skru
–
1, tanggalkan pemantul dan tekan dapra ke tepi.
Tanggalkan skru 2 dan tarik sensor kelajuan roda 3 dari
lubang gerudi.
–
Longgarkan skru
–
Longgarkan skru
–
–
4 beberapa pusingan.
5.
Tekan pada skru 4 untuk menolak gandar melalui garfu.
Tanggalkan skru 4.
Amaran
Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
–
–
Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak
rosak.
Pegang roda depan dan tarik keluar aci gandar. Keluarkan
roda depan daripada cabang.
V00690-10
Maklumat
Jangan dayakan tuil brek tangan semasa membuka
roda depan.
153
14 RODA, TAYAR
14.2
Pasang roda depan
Amaran
Risiko kemalangan
Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.
–
Tanggalkan sesendal penjarak
–
Periksa galas roda untuk kerosakan dan kehausan.
»
Jika galas roda rosak atau haus:
–
–
Tukar galas roda hadapan.
Bersihkan dan lincirkan pengedap minyak
untuk sesendal penjarak.
Gris hayat panjang (
V00660-10
154
–
1.
S. 253)
Pasang sesendal penjarak.
2 dan ulir A
RODA, TAYAR 14
–
Bersihkan ulir aci gandar dan skru
–
Griskan aci gandar.
Gris hayat panjang (
–
3.
S. 253)
Letakkan roda depan dan pasang aci gandar.
Pad brek telah diletakkan dengan betul.
–
Pasang dan ketatkan skru
3.
Panduan
Skru gandar soket
hadapan
M8
–
Letakkan sensor kelajuan roda
–
Letakkan pemantul.
–
Pasang dan ketatkan skru
26 Nm
4 ke dalam lubang gerudi.
5.
Panduan
Skru pemegang sensor kelajuan roda
E00668-10
M6
8 Nm
–
Pasang dan ketatkan skru
–
Dayakan tuil brek tangan beberapa kali sehingga pad brek
berada pada plat brek dan terdapatnya titik tekanan.
–
Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. (
–
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
6.
S. 109)
155
14 RODA, TAYAR
–
Gerakkan brek roda depan dan pesongkan fork beberapa kali
dengan kuat.
Kaki cabang dilaraskan.
–
Ketatkan skru
7.
Panduan
Skru stub sepit
udang
14.3
M8
15 Nm
Keluarkan roda belakang
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
Kerja utama
– Tanggalkan skru
–
E00641-10
156
Buka skru
1.
2 dengan bebibir.
RODA, TAYAR 14
–
Tanggalkan skru
lubang gerudi.
–
Tanggalkan nat
–
–
3 dan tarik sensor kelajuan roda 4 dari
5 dan plat.
Keluarkan penegang rantai 6.
Pegang roda belakang dan tarik keluar aci
dan penyelaras rantai
.
7 dengan plat
6
–
Tolak roda belakang sejauh mungkin ke hadapan dan ambil
rantai dari roda rantai.
–
Tekan pelindung rantai ke atas dan ke tepi.
Amaran
Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
–
–
E00642-10
Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak
rosak.
Tarik roda belakang ke belakang dan keluarkan dari lengan
ayun.
Maklumat
Jangan tekan tuil brek kaki jika roda belakang tidak
dipasang.
157
14 RODA, TAYAR
14.4
Pasang roda belakang
Amaran
Risiko kemalangan
Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.
–
Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.
–
Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.
Amaran
Risiko kemalangan Selepas tayar belakang dipasang, brek akan tidak berkesan pada brek roda belakang pada mulanya.
–
Tekan brek kaki beberapa kali sebelum permulaan perjalanan, sehingga titik tekanan yang stabil
dapat dirasa.
Kerja utama
– Periksa getah perendam hab roda belakang.
158
(
S. 161)
RODA, TAYAR 14
–
Tanggalkan sesendal penjarak.
–
Periksa galas roda untuk kerosakan dan kehausan.
»
Jika galas roda rosak atau haus:
–
–
Tukar galas roda belakang.
Bersihkan dan lincirkan pengedap minyak
untuk sesendal penjarak.
Gris hayat panjang (
V00661-10
S. 253)
–
Pasang sesendal penjarak.
–
Bersihkan ulir untuk aci dan nat
–
Bersihkan aci dan griskannya.
Gris hayat panjang (
1 dan ulir A
2.
S. 253)
–
Bersihkan titik hubungan pada angkup brek dan lengan ayun.
–
Letakkan roda belakang.
Pad brek telah diletakkan dengan betul.
–
Tekan perlindungan rantai ke tepi.
–
Tolak roda belakang sejauh mungkin ke hadapan dan
letakkan rantai di atas roda rantai.
159
14 RODA, TAYAR
–
Tarik roda belakang ke belakang dan pasang aci gandar
dengan cakera dan penegang rantai
.
3
4
Maklumat
Pasang penyelaras rantai
yang sama.
4 kiri dan kanan di tempat
–
Pasang nat
–
Pastikan bahawa penegang rantai terletak atas skru dan dan
ketatkan nat
.
2, tetapi jangan ketatkannya lagi.
2
Panduan
Tanda di bahagian kiri dan kanan penyelaras rantai mesti
berada di lokasi yang sama dengan tanda rujukan
supaya kedudukan roda belakang dipasang dengan betul.
B
Nat gandar pelepas
cepat
–
E00642-11
M14X1.5
Letakkan sensor kelajuan roda
Pasang dan ketatkan skru
.
90 Nm
5 ke dalam lubang gerudi.
6
Panduan
Skru pemegang sensor kelajuan roda
160
M6
8 Nm
RODA, TAYAR 14
–
Letakkan perlindungan rantai.
–
Pasang dan ketatkan skru
7.
Panduan
Skru pelindung rantai
–
M6
Pasang dan ketatkan skru
6 Nm
8.
Panduan
Skru pelindung rantai
E00641-11
EJOT PT®
K60x30
Kerja penutup
– Periksa ketegangan rantai. (
–
14.5
4 Nm
S. 118)
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
Periksa getah perendam hab roda belakang
Maklumat
Kuasa enjin dihantar dari roda rantai melalui 6 getah peredam ke roda belakang. Ia akan lelas semasa
pengendalian. Sekiranya getah perendam tidak diganti pada masanya, pemegang roda rantai dan hab
roda belakang boleh rosak.
161
14 RODA, TAYAR
Kerja awal
– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
–
Keluarkan roda belakang.
Kerja utama
– Periksa galas
»
1.
Tukar galas roda belakang.
Periksa kerosakan dan kehausan pada getah peredam
hab roda belakang.
»
2
Jika getah peredam hab belakang rosak atau telah haus:
–
E00734-10
S. 156)
Jika bearing rosak atau haus:
–
–
(
Tukar semua getah peredam hab roda belakang.
Amaran
Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.
–
–
V00662-10
162
Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak
rosak.
Letak roda belakang dengan roda rantai ke atas di atas satu
meja kerja dan masukkan hab ke aci.
RODA, TAYAR 14
–
Untuk periksa pergerakan
cuba putar roda rantai.
A, pegang roda belakang dan
Maklumat
Jarak paksi akan diukur dari roda rantai ke luar.
Jarak ruangan getah penyerap roda belakang
»
Jika jarak paksi
–
A lebih besar daripada nilai yang diberi:
Tukar semua getah peredam hab roda belakang.
Kerja penutup
– Pasang roda belakang.
14.6
≤ 5 mm
(
S. 158)
–
Periksa ketegangan rantai. (
S. 118)
–
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
Periksa keadaan tayar
Amaran
Risiko kemalangan
–
Jika satu tayar pancit semasa perjalanan, kenderaan akan hilang kawalan.
Pastikan bahawa tayar yang rosak atau botak harus ditukar dengan segera. (Bengkel KTM yang
dibenarkan sedia membantu anda.)
163
14 RODA, TAYAR
Amaran
Risiko jatuh
ngang.
Profil tayar yang berbeza pada roda depan dan belakang mempengaruhi keadaan menu-
Profil tayar yang berbeza boleh menjadikan kawalan untuk kenderaan lebih susah.
–
Pastikan bahawa tayar untuk roda depan dan belakang mempunyai corak profil yang serupa.
Amaran
Risiko kemalangan
menunggang.
–
Tayar dan roda yang tidak diluluskan dan tidak disyorkan mempengaruhi keadaan
Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kelajuan yang betul yang diluluskan dan disyorkan
oleh KTM.
Maklumat
Jenis tayar, keadaan tayar dan tekanan tayar mempengaruhi situasi penunggangan motosikal.
Tayar yang botak mengakibatkan keadaan menunggang yang tidak selamat pada permukaan yang
basah.
164
RODA, TAYAR 14
–
Periksa roda depan dan belakang untuk potongan, benda
yang dilanggar dan kerosakan lain.
»
Jika ada potongan tayar, benda yang dilanggar atau kerosakan lain:
–
–
Tukar tayar.
Periksa kedalaman benang.
Maklumat
Patuhi kedalaman tapak minimum yang sah di sisi
undang-undang.
400602-10
Dalam tapak minimum
»
JIka kedalaman benang minimum tidak dicapai:
–
–
≥ 2 mm
Tukar tayar.
Periksa umur tayar.
H01144-10
165
14 RODA, TAYAR
Maklumat
Tarikh pembuatan tayar biasanya terletak di label tayar
dan akan ditanda dengan empat nombor terakhir untuk
DOT label. Kedua-dua nombor pertama merujuk
kepada minggu pembuatan dan kedua-dua nombor
terakhir merujuk kepada tahun pembuatan.
KTM mengesyorkan satu penukaran tayar selewatlewatnya selepas 5 tahun, tidak bergantung kepada
kehausan sebenar.
»
Jika tayar lebih tua daripada 5 tahun:
–
14.7
Tukar tayar.
Periksa tekanan tayar
Maklumat
Tekanan tayar terlalu rendah akan menyebabkan kehausan tidak sekata dan pemanasan melampau
tayar.
Tekanan tayar yang betul memberi keselesaan tunggangan yang optimum dan jangka hayat maksimum
tayar.
166
RODA, TAYAR 14
–
Tanggalkan tukup udara.
–
Periksa tekanan tayar semasa tayar sejuk.
Tekanan tayar solo
hadapan
2.0 bar
belakang
2.0 bar
Tekanan tayar dengan penumpang / beban penuh
400695-01
»
2.0 bar
belakang
2.2 bar
Jika tekanan tayar tidak mengikut spesifikasi:
–
–
hadapan
Betulkan tekanan tayar.
Pasang tukup udara.
167
15 ELEKTRIK
15.1
Keluarkan bateri 12 V
Amaran
Risiko kecederaan
Asid bateri dan gas bateri menyebabkan pengakisan teruk.
–
Jauhkan bateri 12 V dari capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Elakkan sentuhan dengan asid bateri dan gas bateri.
–
Jauhkan bateri 12 V daripada percikan api atau pembakaran terbuka.
–
Caj bateri 12 V hanya di dalam ruang dengan pengudaraan yang baik.
–
Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas serta-merta tempat berkenaan dengan air yang banyak.
–
Bilas mata dengan air sekurang-kurangnya selama 15 minit dan hubungi doktor dengan segera, jika
asid bateri atau gas bateri memasuki mata.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
168
–
Keluarkan tempat duduk penunggang. (
–
Alihkan penutup bateri. (
S. 124)
S. 112)
ELEKTRIK 15
Kerja utama
– Pisahkan kabel negatif
1 daripada bateri 12 V.
V00663-10
–
Tarik balik penutup kutub positif
–
Cabut kabel positif
2.
–
3 dari bateri 12 V.
Gantung getah pemegang 4.
–
Tanggalkan bateri 12 V daripada ruang bateri.
Maklumat
V00664-10
Jangan sesekali gunakan motosikal dengan bateri
12 V kosong atau tanpa bateri 12 V. Bahagian elektrik
dan kelengkapan keselamatan mungkin akan rosak.
Motosikal tidak lagi selamat untuk digunakan dalam
kes ini.
169
15 ELEKTRIK
15.2
Pasang bateri 12 V
Kerja utama
– Pasang getah penahan
–
1 pada ruang bateri.
Letakkan bateri 12 V di dalam ruang bateri.
Panduan
Kutub bateri mesti menghala ke atas.
Bateri 12 V (ETZ-9-BS) (
–
V00664-11
–
–
–
S. 240)
Gantung getah penahan
1.
Letakkan wayar positif 2, pasang dan ketatkan skru.
Letakkan penutup kutub positif 3.
Letakkan wayar negatif 4, pasang dan ketatkan skru.
V00663-11
Kerja penutup
– Pasang penutup bateri. (
–
170
S. 126)
Pasang tempat duduk penunggang. (
S. 113)
ELEKTRIK 15
–
15.3
Tetapkan masa. (
S. 72)
Cas bateri 12 V
Amaran
Risiko kecederaan
Asid bateri dan gas bateri menyebabkan pengakisan teruk.
–
Jauhkan bateri 12 V dari capaian kanak-kanak.
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.
–
Elakkan sentuhan dengan asid bateri dan gas bateri.
–
Jauhkan bateri 12 V daripada percikan api atau pembakaran terbuka.
–
Caj bateri 12 V hanya di dalam ruang dengan pengudaraan yang baik.
–
Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas serta-merta tempat berkenaan dengan air yang banyak.
–
Bilas mata dengan air sekurang-kurangnya selama 15 minit dan hubungi doktor dengan segera, jika
asid bateri atau gas bateri memasuki mata.
Pemberitahuan
Bahaya persekitaran
Bateri 12 V mengandungi bahan yang membahayakan persekitaran.
–
Jangan buang bateri 12 V ke dalam sampah rumah.
–
Hantar bateri 12 V ke tempat pengumpulan bagi bateri lama.
171
15 ELEKTRIK
Maklumat
Walaupun bateri 12 V tidak digunakan, ia kehilangan casnya setiap hari.
Sangat penting untuk jangka hayat bateri 12 V adalah keadaan pengecasan dan jenis cas.
Pengecasan cepat dengan arus mengecas yang tinggi memberi kesan negatif kepada jangka hidup
bateri.
Jika arus mengecas, voltan mengecas atau masa mengecas dilebihi, elektrolit dilepaskan melalui injap
keselamatan. Dengan itu bateri 12 V akan kehilangan kapasiti.
Apabila bateri 12 V dihidupkan kosong, bateri 12 V akan dicas serta-merta.
Bagi keadaan pegun yang lama dalam keadaan penyahcasan, penyahcasan rendah dan pensulfatan
akan berlaku dan akan merosakkan bateri 12 V.
Bateri 12 V bebas penyelenggaraan. Pemeriksaan paras sulfat tidak diperlukan.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
172
–
Keluarkan tempat duduk penunggang. (
–
Alihkan penutup bateri. (
S. 112)
–
Pisahkan kabel negatif daripada bateri 12 V untuk mengelakkan kerosakan pada papan elektronik.
S. 124)
ELEKTRIK 15
Kerja utama
– Sambungkan alat cas ke bateri 12 V. Hidupkan alat cas.
Peranti cas bateri (58429074000)
Di samping itu, pengecas ini boleh digunakan untuk menguji voltan litar terbuka, kebolehan permulaan bateri 12 V dan
penjana elektrik. Pengecasan bateri 12 V secara berlebihan
adalah mustahil dengan alat ini.
Maklumat
Jangan sesekali tanggalkan penutup
–
1.
Matikan alat pengecas selepas dicas dan pisahkan daripada
bateri 12 V.
Panduan
Arus cas, voltan cas dan masa cas tidak boleh melebihi.
M00729-11
Sentiasa cas bateri 12 V,
apabila motosikal tidak digunakan
–
3 bulan
Letakkan wayar negatif, pasang dan ketatkan skru.
Kerja penutup
– Pasang penutup bateri. (
S. 126)
–
Pasang tempat duduk penunggang. (
–
Tetapkan masa. (
S. 113)
S. 72)
173
15 ELEKTRIK
15.4
Tukar pelindung ABS
Amaran
Risiko kebakaran
Fius yang salah akan membebankan sistem elektrik.
–
Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang dinyatakan.
–
Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.
Maklumat
Dua fius untuk ABS terletak di bawah penutup pelindung di tepi terminal negatif bateri 12 V. Pam suap
kembali dan unit hidraulik untuk ABS dilindungi dengan kedua-dua fius ini. Pelindung yang ketiga untuk
perlindungan alat kawalan ABS berada di dalam kotak keselamatan.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
174
–
Keluarkan tempat duduk penunggang. (
–
Alihkan penutup bateri. (
S. 124)
S. 112)
ELEKTRIK 15
Tukar pelindung unit hidraulik ABS:
– Buka penutup pelindung dan keluarkan pelindung
1.
Maklumat
Fius yang rosak mempunyai dawai fius yang
patah
.
A
Amaran
V00665-10
Risiko kebakaran Fius yang salah akan membebankan sistem elektrik.
–
–
Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang
dinyatakan.
–
Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.
Ganti pelindung gantian dengan saiz yang sesuai.
Kunci keselamatan (75011088010) (
S. 240)
Tip
Ganti pelindung gantian baru
di dalam kotak
keselamatan supaya boleh didapati jika perlu.
B
–
Pasang tukup udara.
175
15 ELEKTRIK
Tukar pelindung untuk pam suap kembali ABS:
– Buka penutup pelindung dan keluarkan pelindung
2.
Maklumat
Fius yang rosak mempunyai dawai fius yang
patah
.
A
Amaran
V00665-11
Risiko kebakaran Fius yang salah akan membebankan sistem elektrik.
–
–
Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang
dinyatakan.
–
Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.
Ganti pelindung gantian dengan saiz yang sesuai.
Kunci keselamatan (90111088025) (
S. 240)
Tip
Ganti pelindung gantian baru
di dalam kotak
keselamatan supaya boleh didapati jika perlu.
C
–
Pasang tukup udara.
Kerja penutup
– Pasang penutup bateri. (
176
S. 126)
ELEKTRIK 15
–
15.5
Pasang tempat duduk penunggang. (
S. 113)
Tukar fius untuk pengguna elektrik masing-masing
Maklumat
Kotak fius dengan fius utama dan fius untuk setiap pengguna elektrik individu terletak di tepi kutub positif
bateri 12 V.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
–
Keluarkan tempat duduk penunggang. (
–
Alihkan penutup bateri. (
S. 112)
S. 124)
Kerja utama
– Buka penutup kotak fius.
–
Keluarkan fius yang rosak.
F01480-10
177
15 ELEKTRIK
Panduan
Fius 1 - 30 A - fius utama
Fius 2 - 10 A - alat gabungan, unit penggera (PILIHAN)
Fius 3 - 10 A - unit kawalan elektronik enjin, geganti utama
Fius 4 - 15 A - gegelung pencucuhan, geganti mula, pam
bahan api, hon
Fius 5 - 15 A - kipas radiator
Fius 6 - 10 A - lampu brek, lampu isyarat, lampu tinggi,
lampu hadapan, lampu kedudukan, lampu belakang, lampu
plat kenderaan
Fius 7 - 10 A - alat gabungan, palam diagnostik, alat
kawalan ABS
Sicherung 8 - 10 A - alat penggera (pilihan)
Fius 9 - 10 A - terminal positif untuk peralatan tambahan
(ACC1 hadapan), penggunaan berterusan
Fius 10 - 10 A - terminal positif untuk peranti tambahan
(ACC2 hadapan)
Fius SPARE - 10 A/15 A/30 A - fius ganti
Maklumat
Fius yang rosak mempunyai dawai fius yang
patah
.
A
178
ELEKTRIK 15
Amaran
Risiko kebakaran Fius yang salah akan membebankan sistem elektrik.
–
–
Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang
dinyatakan.
–
Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.
Ganti pelindung gantian dengan saiz yang sesuai.
Kunci keselamatan (75011088010) (
S. 240)
Kunci keselamatan (75011088015) (
S. 240)
Kunci keselamatan (75011088030) (
S. 240)
Tip
Ganti fius gantian baru di dalam kotak fius supaya
boleh didapati jika perlu.
–
Periksa fungsi pengguna elektrik.
–
Tutup penutup kotak fius.
Kerja penutup
– Pasang penutup bateri. (
–
S. 126)
Pasang tempat duduk penunggang. (
S. 113)
179
15 ELEKTRIK
15.6
Tukar lampu malap
Pemberitahuan
Kerosakan pada pemantul
Kotoran berminyak pada pemantul mengurangkan kecerahan cahaya.
Gris pada omboh gelas mentol melalui haba dan letakkan pada pemantul.
–
Bersihkan dan nyahgriskan mentol sebelum dipasang.
–
Jangan sentuh omboh gelas dengan tangan sahaja.
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
180
ELEKTRIK 15
Kerja utama
– Pusing soket
–
1 dalam arah lawan jam.
Tarik soket dengan lampu malap 2 daripada penutup lampu
depan.
–
Pisahkan dan buka soket dengan lampu malap daripada
plag
.
–
Pasang soket baru dengan lampu malap pada plag.
3
Lampu rendah (H11 / Soket PGJ19-2) (
S. 240)
V00688-10
181
15 ELEKTRIK
–
Letakkan soket dengan lampu malap pada penutup lampu
depan.
–
Pusing soket dengan arah jam.
–
Periksa fungsi lampu.
V00689-10
Kerja penutup
– Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah. (
15.7
S. 184)
Tukar lampu besar
Pemberitahuan
Kerosakan pada pemantul
Kotoran berminyak pada pemantul mengurangkan kecerahan cahaya.
Gris pada omboh gelas mentol melalui haba dan letakkan pada pemantul.
–
Bersihkan dan nyahgriskan mentol sebelum dipasang.
–
Jangan sentuh omboh gelas dengan tangan sahaja.
182
ELEKTRIK 15
Kerja awal
– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke
kedudukan .
Kerja utama
– Pusing soket
–
1 dalam arah lawan jam.
Tarik soket dengan lampu besar 2 daripada penutup lampu
depan.
–
Pisahkan dan buka soket dengan lampu besar daripada
plag
.
–
Pasang soket baru dengan lampu besar pada plag.
3
Lampu besar (H9 / Soket PGJ19-5) (
S. 240)
V00686-10
183
15 ELEKTRIK
–
Letakkan soket dengan lampu besar pada penutup lampu
depan.
–
Pusing soket dengan arah jam.
–
Periksa fungsi lampu.
V00687-10
Kerja penutup
– Periksa seting lampu depan - lampu besar. (
15.8
S. 186)
Periksa seting lampu depan - lampu malap
–
Letak motosikal di atas kawasan yang mendatar di depan dinding cerah dan tandakan ketinggian tengah lampu depan.
–
Tandakan satu lagi tanda dengan jarak
pertama.
B di bawah tanda
Panduan
Jarak
–
400726-10
184
B
Letakkan motosika dalam jarak
dan buka lampu malap.
5 cm
A tegak di depan dinding
ELEKTRIK 15
Panduan
Jarak
A
5m
–
Sekarang pemandu, mungkin dengan bagasi dan pembonceng, duduk di atas motosikal.
–
Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah.
Sempadan cerah gelap mesti berada tepat di bawah
penanda motosikal yang sedia untuk penggunaan dengan
pemandu, mungkin bagasi dan pembonceng.
»
Sekiranya had cerah gelap tidak sama dengan tetapan:
–
Penyelarasan jarak liputan lampu hadapan.
( S. 187)
185
15 ELEKTRIK
15.9
Periksa seting lampu depan - lampu besar
–
Letak motosikal di atas kawasan yang mendatar di depan dinding cerah dan tandakan ketinggian tengah lampu depan.
–
Tandakan satu lagi tanda dengan jarak
pertama.
B di bawah tanda
Panduan
Jarak
–
B
Letak motosikal dengan jarak
buka lampu besar.
5 cm
A tegak di depan dinding dan
Panduan
Jarak
A
5m
–
Penunggang, termasuk bagasi dan penumpang, duduk di atas
motosikal.
–
Periksa seting lampu depan - lampu besar.
Pusat kon cahaya mesti berada betul-betul pada tanda
yang lebih rendah bagi motosikal dengan rider, dan dengan
bagasi dan penumpang.
400575-10
»
Jika titik tengah kon mengilau tidak sama dengan titik
tengah yang diberi:
–
186
Penyelarasan jarak liputan lampu tinggi. (
S. 188)
ELEKTRIK 15
15.10
Tetapkan jarak pencahayaan lampu tinggi lampu rendah
Kerja utama
– Jarak liputan lampu hadapan diselaraskan dengan memusingkan skru
.
1
Panduan
Sempadan gelap cerah mesti berada di bawah penanda
(rujuk kepada: Periksa tetapan lampu besar lampu rendah)
ketika motosikal digunakan dengan pemandu, bagasi dan
pembonceng.
V00684-10
Maklumat
Pusing mengikut arah jam akan meningkatkan jarak
pencahayaan, pusing mengikut arah lawan jam akan
mengurangkan jarak pencahayaan.
Kerja penutup
– Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah. (
S. 184)
187
15 ELEKTRIK
15.11
Penyelarasan jarak liputan lampu tinggi
Kerja utama
– Jarak liputan lampu tinggi diselaraskan dengan memusingkan
skru
.
1
Panduan
Sebaran cahaya ketika motosikal digunakan beserta
dengan bagasi dan penumpang mestilah berada dibawah
petanda yang ditetapkan (sesuai untuk: menyesuaikan
lampu hadapan).
V00685-10
Maklumat
Pusing mengikut arah jam akan meningkatkan jarak
pencahayaan, pusing lawan arah jam akan mengurangkan jarak pencahayaan.
Kerja penutup
– Periksa seting lampu depan - lampu besar. (
188
S. 186)
ELEKTRIK 15
15.12
Plag diagnostik
Plag diagnostik
1 terletak di bawah tempat duduk penunggang.
H01911-10
15.13
ACC1 dan ACC2 hadapan
Tempat pemasangan
– Bekalan kuasa ACC1
dan ACC2
bawah bekas pengembangan.
1
2 hadapan berada di
Maklumat
F01484-10
Bekalan kuasa dilindungi dengan fius, fius ini juga melindungi pengguna lain.
Beban berterusan maksimum ialah lebih rendah daripada
nilai fius.
Jangan sesekali menggunakan fius yang lebih kuat.
189
16 SISTEM PENYEJUKAN
16.1
Sistem penyejukan
Pergerakan cecair penyejuk dipacu oleh pam air
di dalam
enjin.
Tekanan yang dihasilkan dalam sistem penyejukan semasa
pemanasan dikawal oleh injap dalam penutup radiator
. Akibat
pengembangan haba, lebihan cecair penyejuk akan disalurkan ke
tangki pengembangan
. Jika suhu turun, bahagian ini akan
disalur kembali ke sistem penyejuk. Dengan ini, suhu cecair
penyejuk dapat dikurangkan tanpa mengganggu fungsi.
1
2
3
V00667-10
190
110 °C
SISTEM PENYEJUKAN 16
Penyejukan terhasil daripada aliran udara dan kipas radiator
,
yang dihidupkan pada suhu tinggi.
Pengurangan kelajuan menyebabkan kesan penyejukan berkurangan. Selain itu, radiator yang kotor juga mengurangkan kesan
penyejukan.
4
Maklumat
Apabila sistem penyejukan terlalu panas, kelajuan enjin
maksimum dihadkan.
402242-10
191
16 SISTEM PENYEJUKAN
16.2
Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
Penyejuk telah diisi penuh.
192
SISTEM PENYEJUKAN 16
–
Letakkan motosikal di atas permukaan melintang secara
menegak.
–
Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas
1 pengimbang.
Paras cecair penyejuk perlu berada di antara MIN
dan MAX.
»
Jika tiada cecair penyejuk terdapat dalam bekas pengimbang:
–
V00668-10
Periksa kepekatan sistem penyejuk.
Maklumat
Jangan kendalikan motosikal!
–
»
Isi/lepaskan sistem penyejuk.
(
S. 201)
Jika paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang tidak
sepadan dengan spesifikasi, tetapi masih belum kosong:
–
Betulkan paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang. ( S. 197)
193
16 SISTEM PENYEJUKAN
16.3
Periksa perlindungan fros dan paras cecair penyejuk
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
194
SISTEM PENYEJUKAN 16
Kerja awal
– Tanggalkan penutup sisi kanan.
(
S. 133)
Kerja utama
– Letakkan motosikal dengan tegak atas kawasan mendatar.
–
Keluarkan penutup bekas pengimbang
–
Periksa antibeku cecair penyejuk.
1.
−25 … −45 °C
»
Jika perlindungan fros dam cecair penyejuk tidak selaras
dengan spesifikasi:
–
V00668-10
–
Betulkan perlindungan fros untuk cecair penyejuk.
Periksa paras cecair penyejuk di dalam bekas pengimbang.
Paras cecair penyejuk harus berada di antara MIN
dan MAX.
»
Jika paras cecair penyejuk tidak sama dengan nilai yang
diberi:
–
Betulkan paras cecair penyejuk.
Cecair penyejuk (
–
S. 250)
Pasang tudung bekas pengimbang.
195
16 SISTEM PENYEJUKAN
–
Buka penutup radiator
–
Periksa antibeku cecair penyejuk.
2.
−25 … −45 °C
»
Jika perlindungan fros dam cecair penyejuk tidak selaras
dengan spesifikasi:
–
–
V00669-11
Betulkan perlindungan fros untuk cecair penyejuk.
Periksa paras cecair penyejuk dalam penyejuk.
Penyejuk mesti diisi dengan penuh.
»
Jika paras cecair penyejuk tidak sama dengan nilai yang
diberi:
–
Betulkan paras cecair penyejuk dan kenal pastikan
sebab pengurangan.
Cecair penyejuk (
»
Jika cecair penyejuk tambahan harus diisi sebagai nilai
spesifikasi:
> 0.20 l
–
–
Isi/lepaskan sistem penyejuk.
(
Pasang kunci penyejuk.
Kerja penutup
– Pasang penutup sisi kanan.
196
S. 250)
(
S. 134)
S. 201)
SISTEM PENYEJUKAN 16
16.4
Betulkan paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
197
16 SISTEM PENYEJUKAN
Penyejuk telah diisi penuh.
Kerja awal
– Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang.
( S. 192)
Kerja utama
– Tanggalkan penutup
–
Cecair penyejuk (
–
1 tangki pengimbang.
Isi cecair penyejuk sehingga ke tanda MAX.
S. 250)
Pasang tudung bekas pengimbang.
V00668-11
16.5
Tuangkan cecair penyejuk
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
198
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
SISTEM PENYEJUKAN 16
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
Kerja awal
– Tanggalkan spoiler depan. (
S. 127)
–
Tanggalkan penutup sisi kiri.
(
–
Tanggalkan penutup sisi kanan.
S. 130)
(
S. 133)
199
16 SISTEM PENYEJUKAN
Kerja utama
– Letakkan motosikal dalam keadaan menegak.
V00683-10
200
–
Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.
–
Tanggalkan skru
–
Buka penutup penyejuk.
–
Biarkan cecair penyejuk keluar sepenuhnya.
–
Pasang dan ketatkan skru
1.
1 dengan gelang adang baharu.
Panduan
Skru kedap lubang
saluran keluar untuk
pam air
M6
10 Nm
SISTEM PENYEJUKAN 16
16.6
Isi/lepaskan sistem penyejuk
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Kerja utama
– Buka kunci penyejuk
1.
V00669-10
201
16 SISTEM PENYEJUKAN
–
Buka skru pelepasan
2.
Panduan
3 rev
–
Sandarkan motosikal ke kanan dengan sedikit.
–
Isikan cecair penyejuk, sehingga tiada buih keluar daripada
skru pelepasan dan ketatkan skru pelepasan dengan segera.
Cecair penyejuk (
V00670-10
S. 250)
–
Isi penyejuk dengan cecair penyejuk sepenuhnya. Pasang
kunci penyejuk.
–
Letakkan motosikal pada topang tepi.
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
202
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Buka enjin dan biarkannya dipanaskan.
SISTEM PENYEJUKAN 16
–
Tutup enjin dan biarkannya disejukkan.
–
Selepas disejukkan, periksa paras cecair penyejuk sekali lagi
dalam penyejuk dan isi semula cecair penyejuk jika diperlukan.
–
Buka penutup bekas pengimbang
dan isikan paras cecair
penyejuk sehingga ke penanda MAX.
–
Pasang tudung bekas pengimbang.
3
R04377-10
Kerja penutup
– Pasang spoiler depan. (
S. 128)
–
Pasang penutup sisi kiri.
(
–
Pasang penutup sisi kanan.
S. 131)
(
S. 134)
203
16 SISTEM PENYEJUKAN
16.7
Tukar cecair penyejuk
Amaran
Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada
di bawah tekanan.
–
Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk,
jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.
–
Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan
untuk sistem penyejuk dibuka.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Amaran
Bahaya racun
Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.
–
Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.
–
Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.
–
Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.
–
Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.
–
Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam
mata.
–
Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.
Syarat-syarat
Enjin sejuk.
204
SISTEM PENYEJUKAN 16
Kerja awal
– Tanggalkan penutup sisi kanan.
(
–
Tanggalkan penutup sisi kiri.
(
S. 130)
–
Tanggalkan spoiler depan. (
S. 127)
S. 133)
Kerja utama
– Letak motosikal dalam keadaan menegak.
–
Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.
–
Tanggalkan skru
–
Tanggal penutup radiator
1.
V00683-10
2.
–
Biarkan cecair penyejuk keluar sepenuhnya.
–
Pasang dan ketatkan skru
1 dengan gelang adang baharu.
Panduan
Skru kedap lubang
saluran keluar untuk
pam air
M6
10 Nm
V00669-11
205
16 SISTEM PENYEJUKAN
–
Skru pembuangan angin
3 dilonggarkan.
Panduan
3 rev
–
Sandarkan motosikal ke kanan dengan sedikit.
–
Isikan cecair penyejuk, sehingga tiada buih keluar daripada
skru pelepasan dan ketatkan skru pelepasan dengan segera.
Cecair penyejuk (
F01483-10
S. 250)
–
Isi penyejuk dengan cecair penyejuk sepenuhnya. Pasang
kunci penyejuk.
–
Letakkan motosikal pada topang tepi.
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
206
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Buka enjin dan biarkannya dipanaskan.
SISTEM PENYEJUKAN 16
–
Tutup enjin dan biarkannya disejukkan.
–
Selepas disejukkan, periksa paras cecair penyejuk sekali lagi
dalam penyejuk dan isi semula cecair penyejuk jika diperlukan.
–
Buka penutup bekas pengimbang
dan isikan paras cecair
penyejuk sehingga ke penanda MAX.
–
Pasang tudung bekas pengimbang.
4
F01479-10
Kerja penutup
– Pasang spoiler depan. (
S. 128)
–
Pasang penutup sisi kiri.
(
–
Pasang penutup sisi kanan.
S. 131)
(
S. 134)
207
17 PENALAAN ENJIN
17.1
Periksa jarak kabel bowden minyak
–
Periksa pemulas minyak untuk pergerakannya.
–
Gerakkan hendal ke kedudukan menegak. Gerakkan sedikit
pemulas minyak ke depan dan belakang dan menentukan
jarak kabel bowden minyak
.
A
Jarak kabel bowden
minyak
3 … 5 mm
A
»
400192-11
Jika jarak kabel bowden minyak tidak sepadan dengan
lalai:
–
Tetapkan jarak kabel bowden minyak.
(
S. 209)
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
208
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Hidupkan enjin dan bergerak dengan kadar putaran melahu.
Gerakkan hendal dwiarah untuk keseluruhan kawasan
kawalan.
PENALAAN ENJIN 17
Kadar putaran keadaan neutral tidak boleh diubah.
»
Jika kadar putaran keadaan neutral berubah:
–
17.2
Periksa kabel bowden minyak.
Tetapkan jarak kabel bowden minyak
–
Gerakkan hendal ke kedudukan menegak.
–
Manset
–
–
1 ditarik semula.
Longgarkan nat pengunci 2.
Laraskan jarak kabel bowden minyak dengan skru
pelaras
.
3
Panduan
Jarak kabel bowden minyak
V00671-10
–
–
3 … 5 mm
Ketatkan nat pengunci
2.
Luncur masukkan manset 1.
209
17 PENALAAN ENJIN
17.3
Periksa jarak tuli pencengkam
Petunjuk
Kerosakan klac
Sekiranya tidak ada ruang pelepasan pada tuas klac, klac akan mula tergelincir.
–
Periksa ruang pelepasan tuas klac sebelum setiap penggunaan motosikal.
–
Laraskan ruang pelepasan tuas klac seperti yang diperlukan.
–
Periksa tuli pencengkam untuk pergerakannya.
–
Bawa bar hendal ke kedudukan tegak.
–
Tarik tuli pencengkam sehingga ke rintangan yang ketara dan
dapatkan jarak tuli pencengkam
.
A
Jarak tuli pencengkam
»
–
1 … 3 mm
Jika jarak tuli pencengkam tidak sama dengan jarak yang
diberi:
–
V00625-11
A
Selaraskan tuli pencengkam.
(
S. 211)
Gerakkan bar hendal dwiarah untuk keseluruhan kawasan
kawalan.
Jarak tuli pencengkam tidak boleh diubah.
»
Jika jarak tuli pencengkam berubah:
–
210
Periksa letakkan dawai pencengkam.
PENALAAN ENJIN 17
17.4
Selaraskan tuli pencengkam
–
Tegakkan kedudukan hendal.
–
Tolak lengan
–
–
1 ke belakang.
Longgarkan nat lawan 2.
Selaraskan jarak tuli pencengkam
ras
.
A dengan skru penyela-
3
Panduan
Jarak tuli pencengkam
–
–
A
1 … 3 mm
Ketatkan nat lawan
2.
Letakkan lengan 1 .
V00672-10
211
18 KERJA SERVIS ENJIN
18.1
Periksa paras minyak enjin
Syarat-syarat
Enjin sedia beroperasi.
Kerja awal
– Letakkan motosikal di atas permukaan melintang secara
menegak.
Kerja utama
– Periksa paras minyak enjin.
Maklumat
Selepas enjin diletakkan, tunggu satu minit sebelum
memulakan pemeriksaan.
Minyak enjin mesti berada antara tanda
V00673-10
»
A dan B.
Apabila minyak enjin berada di bawah tanda A:
–
»
S. 216)
Apabila minyak enjin melebihi tanda
–
212
Isi semula minyak enjin. (
Betulkan paras minyak enjin.
B:
KERJA SERVIS ENJIN 18
18.2
Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak
Amaran
Bahaya lecur
sikal.
Minyak enjin dan minyak gear akan menjadi sangat panas semasa pengendalian moto-
–
Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan sarung tangan perlindungan.
–
Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Keluarkan minyak enjin semasa enjin dalam suhu beroperasi biasa.
Kerja awal
– Tanggalkan spoiler depan. (
–
S. 127)
Letak motosikal di kawasan yang mendatar dengan tangkai
tepi.
213
18 KERJA SERVIS ENJIN
Kerja utama
– Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.
V00674-10
–
Tanggalkan skru saliran minyak
–
Tanggalkan penapis minyak
–
Biarkan minyak enjin dikeluarkan sepenuhnya.
–
Bersihkan skru untuk lepaskan minyak dan penapis
minyak.dengan teliti.
–
Letakkan penapis minyak
dan pasang dan ketatkan skru
saliran minyak
dengan gegelang O.
1 dengan gegelang O.
2 bersama gegelang O.
2
1
Panduan
Skru saliran minyak
V00675-10
214
M24X1.5
15 Nm
–
Tanggalkan skru
. Keluarkan penutup penapis minyak
dengan gegelang O.
–
Tarik penapis minyak
–
Biarkan minyak enjin dikeluarkan sepenuhnya.
–
Bersihkan bahagian dan permukaan kedap dengan teliti.
3
4
5 daripada penutup penuras minyak.
KERJA SERVIS ENJIN 18
–
Pasang penapis minyak baharu
–
Lincirkan gelang O untuk penutup penuras minyak. Pasang
penutup penapis minyak
.
–
5.
4
Pasang dan ketatkan skru 3.
Panduan
Skru penutup penapis minyak
V00676-10
M6
10 Nm
Maklumat
Minyak enjin yang terlalu sedikit atau minyak berkualiti
rendah akan menyebabkan kehausan enjin pramatang.
–
Tanggalkan skru pengisi minyak
dengan gegelang O pada
penutup cekam dan isi minyak enjin.
6
Minyak enjin
Suhu persekitaran: 0
… 50 °C
Minyak enjin
Suhu persekitaran:
−10 … 40 °C
L02203-10
–
1.5 l
Minyak enjin
(SAE 15W/50)
( S. 251)
Minyak enjin
(SAE 10W/40)
( S. 251)
Pasangkan gelang O pada skru penutup isian minyak dan
ketatkan.
215
18 KERJA SERVIS ENJIN
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Mula enjin dan periksa untuk kebocoran.
Kerja penutup
– Pasang spoiler depan. (
–
18.3
S. 128)
Periksa paras minyak enjin. (
S. 212)
Isi semula minyak enjin
Maklumat
Minyak enjin yang tidak mencukupi menyebabkan kerosakan awal untuk enjin.
216
KERJA SERVIS ENJIN 18
Kerja utama
– Buka skru untuk isi minyak
cekam dan isi minyak enjin.
1 dengan O-Ring di pelindung
Minyak enjin (SAE 15W/50) (
S. 251)
Minyak enjin (SAE 10W/40) (
S. 251)
Maklumat
Untuk mengoptimumkan prestasi minyak enjin, minyak
enjin yang berbeza tidak dinasihatkan untuk dicampur.
Kami mengesyorkan untuk membuat satu penukaran
minyak enjin.
401955-10
–
Pasang skru untuk isi minyak dengan O-Ring dan ketatkan.
Bahaya
Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh
mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.
–
–
Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi
semasa pengendalian enjin.
–
Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila
anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup
di dalam bilik tertutup.
Mula enjin dan periksa untuk kebocoran.
217
18 KERJA SERVIS ENJIN
Kerja penutup
– Periksa paras minyak enjin. (
218
S. 212)
CUCI, PENJAGAAN 19
19.1
Bersihkan motosikal
Pemberitahuan
Kerosakan bahan
atau hancur.
Bagi penggunaan pembersih bertekanan tinggi yang salah, bahagian boleh menjadi rosak
Air akan memasuki bahagian elektrik, soket, kabel bowden, galas dsb. melalui tekanan air yang tinggi.
Tekanan yang terlalu tinggi menyebabkan gangguan dan memusnahkan bahagian.
–
Jangan halakan pancaran air terus kepada bahagian elektrik, soket, kabel bowden atau galas.
–
Kekalkan jarak minimum di antara nozel pembersih bertekanan tinggi dan bahagian.
Jarak minimum
60 cm
Pemberitahuan
Bahaya kepada alam sekitar
–
Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.
Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan
berdasarkan kepada peraturan.
Maklumat
Bersihkan motosikal secara berkala untuk mengekalkan nilai dan jangka hayat yang lama.
Elakkan sinaran matahari secara terus pada motosikal semasa pembersihan.
219
19 CUCI, PENJAGAAN
–
Tutup sistem ekzos bagi mengelakkan air masuk kedalamnya.
–
Tanggalkan terlebih dahulu kekotoran besar dengan pancutan
air yang lembut.
–
Pada tempat dengan kekotoran yang degil, semburkan pencuci motosikal biasa dan bersihkan dengan menggunakan
berus.
Pembersih motosikal (
401061-01
S. 254)
Maklumat
Gunakan air panas yang telah dicampur dengan pencuci motosikal biasa dan span lembut.
Jangan gunakan pembersih motosikal untuk motosikal
kering, sentiasa bilas dengan air terlebih dahulu.
Sekiranya motosikal terdedah kepada garam, bersihkan motosikal dengan air sejuk. Air panas meningkatkan kesan garam.
220
–
Selepas motosikal dibilas dengan air dengan teliti, biarkan ia
kering.
–
Tanggalkan penutup sistem ekzos.
CUCI, PENJAGAAN 19
Amaran
Risiko kemalangan Basah dan kotoran
mengganggu sistem brek.
–
–
Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk
mengeringkan pad brek dan cakera brek dan
menghilangkan kotoran.
Selepas pembersihan, tunggang seketika sehingga enjin
mencapai suhu operasi.
Maklumat
Melalui kepanasan, air pada bahagian enjin yang tidak
dapat dicapai dan sistem brek tersejat.
–
Selak penutup jauh dari kelengkapan pemegang untuk membolehkan air meruap.
–
Selepas penyejukan motosikal, minyakkan semua tempat
yang bergerak dan galas.
–
Bersihkan rantai. (
–
Letakkan bahan pelindung karat pada bahagian metal yang
terdedah (kecuali cakera brek dan sistem ekzos).
S. 116)
Bahan pengawet untuk cat, besi dan getah (
–
S. 253)
Lindungi semua bahagian yang dicat dengan produk penjagaan cat yang tidak agresif.
221
19 CUCI, PENJAGAAN
Perfect Finish dan penyempurnaan berkilat untuk lakur
( S. 254)
Maklumat
Bahagian plastik matt tidak boleh menggilap, ia membawa kesan yangburuk terhadap kualiti material tersebut.
–
Letakkan bahan pembersihan dan penjagaan biasa pada
semua bahagian plastik dan bahagian yang disalut dengan
serbuk.
Pembersih khas untuk cat berkilat dan matte, permukaan
besi dan plastik ( S. 253)
–
Griskan lubang kunci motosikal.
Semburan minyak universal (
222
S. 254)
CUCI, PENJAGAAN 19
19.2
Kerja pemeriksaan dan penjagaan untuk operasi musim sejuk
Maklumat
Jika motosikal juga digunakan pada musim sejuk, tumpahan garam mesti dijangka di jalan raya. Ia mestilah ditabur dengan garam jalan yang agresif.
Sekiranya motosikal terdedah kepada garam, bersihkan motosikal dengan air sejuk. Air panas meningkatkan kesan garam.
–
Bersihkan motosikal. (
–
Pencucian brek.
S. 219)
Maklumat
Selepas berakhirnya SETIAP pemanduan di jalan
yang bergaram, bersihkan motosikal dengan teliti, terutamanya angkup dan pad brek apabila ianya telah
sejuk dan dalam keadaan terpasang, dengan air dan
keringkannya dengan baik.
401060-01
–
Kendali enjin, pengayun dan semua bahagian lain yang terdedah atau dilapiskan dengan zink (kecuali cakera brek) dengan
bahan pelindung karat berasaskan lilin.
223
19 CUCI, PENJAGAAN
Maklumat
Tiada bahan pelindung karat yang boleh berada pada
cakera brek kerana ia boleh mengurangkan kesan
pembrekan dengan banyak.
–
224
Bersihkan rantai. (
S. 116)
PENYIMPANAN 20
20.1
Penyimpanan
Maklumat
Jika anda ingin memarkir motosikal anda untuk jangka waktu yang lama, anda perlu melakukan perkara
berikut atau meminta pertolongan orang lain.
Periksa fungsi dan kehausan semua bahagian sebelum memarkir motosikal. Jika kerja servis, pembaikan
atau penukaran diperlukan, ini perlu dilakukan semasa memarkir (semasa bengkel tidak sibuk). Dengan
ini, anda boleh mengelakkan masa menunggu yang lama di dalam bengkel semasa permulaan musim.
–
Tambah aditif bahan api sebelum memarkir motosikal anda
semasa mengisi bahan api.
Aditif Bahan api (
401058-01
S. 253)
–
Isi bahan api. (
–
Bersihkan motosikal. (
–
Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis
minyak. ( S. 213)
–
Periksa perlindungan fros dan paras cecair penyejuk.
( S. 194)
–
Periksa tekanan tayar. (
–
Keluarkan bateri 12 V.
–
Cas bateri 12 V.
S. 95)
(
S. 219)
S. 166)
(
S. 168)
S. 171)
225
20 PENYIMPANAN
Panduan
Suhu simpanan bateri 12 V
tanpa cahaya matahari
secara terus
–
0 … 35 °C
Parkir kenderaan di tempat penyimpanan yang kering, yang
tiada perubahan suhu yang besar.
Maklumat
KTM mencadangkan yang motosikal perlu dinaikkan.
–
Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.
( S. 106)
–
Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. (
–
Lindungi motosikal dengan selimut telap udara.
S. 107)
Maklumat
Jangan sesekali menggunakan material yang tidak
telap udara kerana kelembapan boleh menyebabkan
karat.
Adalah tidak elok untuk menghidupkan enjin motosikal
yang diparkir untuk jangka waktu yang singkat. Oleh
kerana enjin tidak dipanaskan dengan secukupnya,
wap air yang muncul akan terkondesasi semasa proses pembakaran dan menyebabkan karat pada injap
dan sistem ekzos.
226
PENYIMPANAN 20
20.2
Persediaan pengendalian selepas penyimpanan
–
Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. (
–
Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.
( S. 106)
–
Pasang bateri 12 V.
–
Tetapkan masa. (
–
Jalankan kerja periksa dan penyelenggaraan sebelum setiap
penggunaan kali pertama. ( S. 81)
–
Lakukan pemanduan percubaan.
(
S. 109)
S. 170)
S. 72)
401059-01
227
21 PENCARIAN MASALAH
Kerosakan
Kemungkinan punca
Langkah
Enjin tidak berpusing semasa
butang E-Starter ditekan
Ralat pengendalian
–
Jalankan langkah kerja untuk proses
permulaan. ( S. 82)
Nyahcas bateri 12 V
–
Cas bateri 12 V.
Kunci keselamatan 1, 3, 4 atau 7
cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 177)
Tiada sambungan pembumian
–
Periksa sambungan pembumian.
Enjin hanya berpusing semasa
tuil klac ditarik
Satu gear dimasukkan
–
Tukar gear ke posisi melahu.
Satu gear dimasukkan dan
tongkat sisi dilipat
–
Tukar gear ke posisi melahu.
Enjin hanya berpusing tetapi
tidak hidup
Ralat pengendalian
–
Jalankan langkah kerja untuk proses
permulaan. ( S. 82)
Ralat dalam penyuntik bahan
api elektronik
–
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.
Prestasi enjin terlalu rendah
Enjin terlampau panas
228
(
S. 171)
Penapis udara sangat kotor
–
Tukar penapis udara
Penapis bahan api sangat
kotor
–
Periksa tekanan bahan api.
Ralat dalam penyuntik bahan
api elektronik
–
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.
Terlalu sedikit cecair penyejuk
terdapat dalam sistem penyejuk
–
Periksa kepekatan sistem penyejuk.
–
Periksa paras cecair penyejuk dalam
bekas pengimbang. ( S. 192)
PENCARIAN MASALAH 21
Kerosakan
Kemungkinan punca
Langkah
Enjin terlampau panas
Sirip penyejuk sangat kotor
–
Bersihkan sirip penyejuk.
Buih terbentuk dalam sistem
penyejuk
–
Tuangkan cecair penyejuk.
( S. 198)
–
Isi/lepaskan sistem penyejuk.
( S. 201)
Termostat rosak
–
Periksa termostat.
Kunci keselamatan 5 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 177)
Kerosakan pada sistem pengudaraan penyejuk
–
Periksa sistem pengudaraan penyejuk.
Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning
Ralat dalam penyuntik bahan
api elektronik
–
Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.
Enjin mati ketika pemanduan
Kekurangan bahan api
–
Isi bahan api. (
Kunci keselamatan 1, 3, 4 atau 7
cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 177)
Kunci keselamatan ABS cair
–
Tukar pelindung ABS. (
Kelajuan roda bagi roda
hadapan dan belakang sangat
berbeza
–
Berhenti, matikan pencucuh, hidupkan
semula.
Kerosakan fungsi dalam ABS
–
Baca memori ralat ABS dengan alat
diagnosis KTM.
Lampu amaran ABS menyala
S. 95)
S. 174)
229
21 PENCARIAN MASALAH
Kerosakan
Kemungkinan punca
Langkah
Penggunaan minyak yang
tinggi
Tiub ventilator enjin bengkok
–
Ubah kedudukan tiub ventilator
supaya tidak bengkok atau tukar tiub.
Paras minyak enjin terlalu
tinggi
–
Periksa paras minyak enjin.
( S. 212)
Minyak enjin terlalu cair (kepekatan)
–
Tukar minyak enjin dan penuras
minyak, cuci penapis minyak.
( S. 213)
Lampu hadapan dan cahaya
kedudukan tidak berfungsi
Kunci keselamatan 6 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 177)
Lampu isyarat, lampu brek dan
hon tidak berfungsi
Kunci keselamatan 6 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 177)
Masa yang ditunjukkan tidak
lagi betul atau salah
Kunci keselamatan 7 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 177)
–
Tetapkan masa. (
Pencucuh tidak dipadamkan
semasa kenderaan diletakkan
–
Cas bateri 12 V.
Bateri 12 V tidak dicas dengan
generator
–
Periksa voltan pengecasan.
–
Periksa arus siap sedia.
Kunci keselamatan 7 cair
–
Tukar fius untuk pengguna elektrik
masing-masing. ( S. 177)
–
Tetapkan masa. (
Nyahcas bateri 12 V
Panel paparan tidak menunjukkan apa-apa dalam paparan
230
S. 72)
(
S. 171)
S. 72)
PENCARIAN MASALAH 21
Kerosakan
Kemungkinan punca
Langkah
Penunjuk kelajuan dalam panel
paparan tidak berfungsi
Kabel untuk paparan kelajuan
rosak atau plag penyambung
dioksida
–
Periksa kabel dan plag penyambung.
231
22 DATA TEKNIKAL
22.1
Enjin
Jenis binaan
Enjin petrol 1 silinder 4 lejang, penyejukan cecair
Ruang hab
125 cm³
Hab
47.2 mm
Lubang
58 mm
Mampatan
12,8:1
Penyokong
DOHC, 4 injap disokong dengan tuil penarik, dipacu
dengan rantai
Diameter injap masuk
22.5 mm
Diameter injap keluar
19 mm
Pelepasan injap alur masuk ketika sejuk
0.08 … 0.12 mm
Pelepasan injap keluar sejuk
0.13 … 0.17 mm
Perumah aci engkol
2 galas gandar
Bearing rod penyambung
Bearing luncur
Piston
Bebuai besi ringan dibentuk
Gelang piston
1 gelang pemampat, 1 gelang minit, 1 gelang pengikis
Pelincir enjin
Pelincir suapan paksa dengan 1 pam rotor
Nisbah utama
22:72
Klac
Klac dalam rendaman minyak / tindakan mekanikal
Gear
Gear 6 transmisi ditukar dengan klac
232
DATA TEKNIKAL 22
Nisbah gear
Kelajuan 6
12:34
Kelajuan 6
15:31
Kelajuan 6
18:28
Kelajuan 6
21:26
Kelajuan 6
22:23
Kelajuan 6
24:22
Persediaan campuran
penyuntik bahan api elektronik
Sistem pencucuh
Sistem pencucuh elektronik penuh dengan sokongan
tanpa sentuh dengan kawalan pencucuh
Penjana
12 V, 296 W
Pencucuh
BOSCHVR5NEU
Pencucuh penjarak elektrod
1 mm
Penyejukan
Penyejukan cecair penyejuk, sirkulasi tetap cecair
penyejuk melalui pam air
Kelajuan melahu
1,450 … 1,550 rpm
Bantuan pemula
Enjin penghidup
22.2
Tork permulaan enjin
Muncung minyak
M5
6 Nm
Loctite®243™
233
22 DATA TEKNIKAL
Skru plat pemegang
M5
6 Nm
Skru plat pemegang kabel stator
M5
8 Nm
Skru plat ventilator enjin
M5
7 Nm
Skru stator
M5
8 Nm
Nat roda pam air
M6
10 Nm
Skru aci sesondol atas jejambat
galas
M6
10 Nm
Skru kedap lubang saluran keluar
untuk pam air
M6
10 Nm
Skru kepala silinder
M6
12 Nm
Skru kunci keselamatan bearing
M6
12 Nm
Skru pam minyak
M6
12 Nm
Skru pelindung kerosakan rantai
M6
10 Nm
Skru pemula enjin
M6
12 Nm
234
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Skru penahan gear
M6
12 Nm
Skru penegang rantai
M6
12 Nm
Skru penutup injap
M6
12 Nm
Skru penutup klac
M6
12 Nm
Skru penutup pam air
M6
12 Nm
Skru penutup penapis minyak
M6
10 Nm
Skru penutup penjana
M6
12 Nm
Skru perumah enjin
M6X40
12 Nm
Skru perumah enjin
M6X60
12 Nm
Skru plat pemegang roda bergigi
bergerak bebas
M6
12 Nm
Skru plat penahan
M6
12 Nm
Skru plat penahan sesendal pelindung klac
M6
12 Nm
Skru rel tegang rantai pemasaan
M6
12 Nm
Skru tuil pengunci
M6
12 Nm
Nat galas hujung besar
M7
24 Nm
Nat bebibir ekzos
M8
8 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
235
22 DATA TEKNIKAL
Skru aci roda gear aci pengimbang
M8
40 Nm
Skru gear aci sesondol
M8
32 Nm
Skru pemilih ekzos
M8
22 Nm
Skru spring penahan unit pemilih
M8
20 Nm
Sensor suhu cecair penyejuk
M10
14 Nm
Skru kepala silinder
M10
Kelajuan 2
25 Nm
Kelajuan 2
50 Nm
Bebenang diminyakkan, sokongan
kepala digriskan
Skru rotor
M10
70 Nm
Suis tekanan minyak
M10
14 Nm
Skru penutupan gandar pengangkat injap
M10X1
10 Nm
Pencucuh
M12
15 Nm
Nat gear utama / gegancu rantai
pemasaan
M14
55 Nm
Nat pemegang klac
M14LH
60 Nm
236
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Skru saliran minyak
22.3
Jumlah isian
22.3.1
Minyak enjin
Minyak enjin
Suhu persekitaran: 0 … 50 °C
M24X1.5
15 Nm
1.5 l
Minyak enjin (SAE 15W/50)
( S. 251)
Minyak enjin
Suhu persekitaran: −10 … 40 °C
22.3.2
Minyak enjin (SAE 10W/40)
( S. 251)
Cecair penyejuk
Cecair penyejuk
1l
Cecair penyejuk (
S. 250)
237
22 DATA TEKNIKAL
22.3.3
Bahan api
Beri perhatian pada label pada pam minyak EU.
A00420-10
Jumlah kandungan tangki bahan
api kira-kira
Simpanan bahan api kira-kira
22.4
10 l
Bahan api premium tanpa plumbum
(RON 95) ( S. 249)
1.5 l
Casis
Kerangka
Kerangka kekisi dari tiub besi, kemasan serbuk
Sepit udang
WP Suspension
Ampaian spring gegelung
WP Suspension
Sistem brek
depan
238
Brek cakera dengan 4 omboh angkup brek
DATA TEKNIKAL 22
belakang
Brek cakera dengan angkup brek omboh tunggal,
terapung
Jarak ampaian
hadapan
125 mm
belakang
150 mm
Cakera brek - diameter
hadapan
300 mm
belakang
230 mm
Cakera brek - had kehausan
hadapan
4.5 mm
belakang
3.6 mm
Tekanan tayar solo
hadapan
2.0 bar
belakang
2.0 bar
Tekanan tayar dengan penumpang / beban penuh
hadapan
2.0 bar
belakang
2.2 bar
Transmisi sekunder
Rantai
Gelang O 5/8 x 1/4” (520)
Sudut kepala stereng
66.5°
Tongkat roda
1,340 ± 15 mm
239
22 DATA TEKNIKAL
Tinggi tempat duduk tanpa beban
820 mm
Kelegaan tanah tanpa beban
148 mm
Berat bersih
135 kg
Maksimum berat yang dibenarkan beban gandar
hadapan
125 kg
Beban gandar belakang maksimum dibenarkan
210 kg
Jumlah berat muatan maksimum dibenarkan
335 kg
22.5
Elektrik
Bateri 12 V
ETZ-9-BS
Voltan bateri: 12 V
Kapasiti sebenar: 8 Ah
bebas penyelenggaraan
Kunci keselamatan
75011088010
10 A
Kunci keselamatan
75011088015
15 A
Kunci keselamatan
90111088025
25 A
Kunci keselamatan
75011088030
30 A
Lampu rendah
H11 / Soket PGJ19-2
12 V
55 W
Lampu besar
H9 / Soket PGJ19-5
12 V
65 W
Lampu kedudukan
LED
240
DATA TEKNIKAL 22
Pencahayaan instrumen kombi
dan lampu kawalan
LED
Lampu isyarat
LED
Lampu brek/belakang
LED
Pencahayaan nombor pendaftaran
LED
22.6
Tayar
Tayar hadapan
Tayar belakang
110/70 R 17 M/C 54H TL
Michelin Pilot Street Radial
150/60 R 17 M/C 66H TL
Michelin Pilot Street Radial
Tayar yang dinyatakan mewakili salah satu dari siri tayar yang tersedia. Maklumat lanjut boleh didapati di
bahagian servis di:
http://www.ktm.com
22.7
Cabang
Nombor artikel cabang
93501001200
Sepit udang
WP Suspension
Panjang sepit udang
736 mm
Minyak sepit udang
460 ml
Minyak sepit udang (SAE 4)
(48601166S1) ( S. 252)
241
22 DATA TEKNIKAL
22.8
Spring topang
Nombor artikel spring topang
90504010100
Ampaian spring gegelung
WP Suspension
Tegangan awal spring
Standard
5 klik
Lendut statik
15 mm
Lendut pemanduan
45 … 50 mm
Panjang pemasangan
300 mm
22.9
Tork stad casis
Skru pelindung rantai
EJOT PT® K60x30
4 Nm
Skru elektronik enjin-alat kawalan
M4
3 Nm
Skru lain casis
M4
4 Nm
Nat lain casis
M5
5 Nm
Nat pelindung rantai
M5
7 Nm
Nat pemantul di plat pemegang
M5
5 Nm
Skru bahagian belakang bawah
M5
4 Nm
Skru bekas bateri
M5
4 Nm
Skru lain casis
M5
5 Nm
242
DATA TEKNIKAL 22
Skru penutup di hadapan bekas
bateri
M5
4 Nm
Skru penutup tangki bahan api
M5
4 Nm
Skru perlindungan kilasan stub bar
hendal
M5
4 Nm
skru plat pemegang di pemegang
plat nombor
M5
4 Nm
Skru suis tongkat sisi
M5
5 Nm
Baki nat casis
M6
15 Nm
Nat lampu belakang
M6
7 Nm
Nat pemegang plat nombor
M6
7 Nm
Nat penyejuk
M6
5 Nm
Rod penutup ruang bateri
M6
6 Nm
Skru ABS
M6
7 Nm
Skru ABS-sensor roda belakang
M6
8 Nm
Skru bar hendal
M6
8 Nm
Skru bekas bateri
M6
6 Nm
Skru bekas pengimbang
M6
8 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
Loctite®243™
243
22 DATA TEKNIKAL
Skru bekas pengimbang brek brek
roda belakang
M6
8 Nm
Skru dada depan
M6
7 Nm
Skru fender depan pada garpu
M6
7 Nm
Skru getah peredam untuk penyejuk
M6
6 Nm
Skru kabel pembumi pada
kerangka
M6
7 Nm
Skru kapit paip brek
M6
6 Nm
Skru kerusi pelekap depan
M6
6 Nm
Skru kotak penapis udara pada
kerangka
M6
6 Nm
Skru lain casis
M6
9 Nm
Skru madgad belakang
M6
7 Nm
Skru panduan talian brek cabang
fork bawah
M6
7 Nm
Skru papan pelindung
M6
8 Nm
Skru pelindung penyejuk
M6
6 Nm
Skru pelindung rantai
M6
6 Nm
Skru pelindung tangki bahan api
M6
6 Nm
Skru pelindung tepi
M6
6 Nm
Skru pelindung trek rantai
M6
7 Nm
244
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Skru pemegang peletak kaki
M6
7 Nm
Skru pemegang sensor kelajuan
roda
M6
8 Nm
Skru penutup kotak penapis udara
M6
6 Nm
Skru penutup pinan rantai di bingkai
M6
8 Nm
Skru penutup sisi pada dada
depan
M6
6 Nm
Skru perisai angin
M6
7 Nm
Skru perumah magnet tongkat sisi
M6
5 Nm
Skru perumah nombor pendaftaran pada pemegang nombor
pendaftaran
M6
7 Nm
Skru plat penahan elektronik enjinalat kawalan
M6
6 Nm
Skru plat penahan penutup tepi
M6
7 Nm
Skru sensor sudut condong
M6
7 Nm
Skru spoiler belakang
M6
6 Nm
Skru spoiler depan belakang
M6
6 Nm
Skru spoiler hadapan
M6
7 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
245
22 DATA TEKNIKAL
Skru struktur reraut depan di
lampu depan
M6
7 Nm
Skru tempat duduk penumpang
M6
7 Nm
Baki nat casis
M8
30 Nm
Pendakap ekzos
M8
20 Nm
Skru cabang sepit udang atas
M8
15 Nm
Skru gandar soket hadapan
M8
26 Nm
Skru lain casis
M8
25 Nm
Skru lengkuk cabang bawah
M8
12 Nm
Skru pelindung rantai
M8
11 Nm
Skru penyenyap akhir
M8
18 Nm
Skru peredam bunyi depan di
bingkai
M8
24 Nm
Skru plat brek belakang
M8
21 Nm
Skru plat brek hadapan
M8
32 Nm
Skru plat penahan tangki bahan
api
M8
13 Nm
Skru pon
M8
9 Nm
Skru sambungan tangki bahan api
di belakang bingkai
M8
17 Nm
246
Loctite®243™
Loctite®243™
DATA TEKNIKAL 22
Skru tempat letak kaki penumpang
M8
20 Nm
Skru tuil brek kaki
M8
17 Nm
Skru tuil gear
M8
17 Nm
Skru angkup brek hadapan
M8X1
30 Nm
Nat untuk skru roda rantai
M8X1.25
27 Nm
Baki nat casis
M10
50 Nm
Penskruan tongkat sisi
M10
35 Nm
Skru engsel tangkai tepi
M10
35 Nm
Skru lain casis
M10
45 Nm
Nat konsol tongkat sisi
M10X1.25
35 Nm
Skru tempat letak kaki ke hadapan
/ pembawa motor
M10X1.25
49 Nm
Nat bolt ayun
M14X1.5
100 Nm
Nat gandar pelepas cepat
M14X1.5
90 Nm
Skru kepala stereng sebelah atas
M16X1.5
52 Nm
Lamda sond
M18X1.5
19 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
247
22 DATA TEKNIKAL
Gelang pelaras galas ayun
M22X1
tarik ruang lega
Nat kepala kawalan
M30X1
1.
55 Nm
2. Longgar (lawan arah jam)
2 rev
3.
5 Nm
248
BAHAN PENGENDALIAN 23
Bahan api premium tanpa plumbum (RON 95)
Standard / Klasifikasi
– DIN EN 228 (RON 95)
Panduan
– Gunakan bahan api premium tanpa plumbum sahaja, yang sepadan dengan standard yang diberikan atau
setara dengannya.
–
Peratusan sehingga 10% etanol (bahan api E10) juga tidak dilarang.
Maklumat
Jangan gunakan bahan api dari metanol (cth. M15, M85, M100) atau dengan peratusan etanol lebih
dari 10 % (cth. E15, E25, E85, E100).
Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1
Standard / Klasifikasi
– DOT
Panduan
– Gunakan hanya cecair brek yang mematuhi standard (lihat maklumat pada bekas) dan mengandungi ciri
yang berkenaan.
Pengedar yang disyorkan
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
249
23 BAHAN PENGENDALIAN
Cecair penyejuk
Panduan
– Guna cecair penyejuk berkualiti tinggi serta bebas silika yang mengandungi perencat kakisan untuk enjin
aluminium. Antibeku yang berkualiti rendah dan tidak sesuai akan mengakibatkan kakisan, mendapan dan
pembuihan.
–
Jangan menggunakan air tulen kerana keperluan-keperluan untuk perlindungan daripada kakisan dan ciriciri pelincir hanya boleh didapati pada cecair penyejuk.
–
Guna (lihat spesifikasi pada bekas) cecair penyejuk yang mempunyai ciri-ciri dengan keperluan-keperluan
yang ditentukan sahaja.
Antibeku sekurang-kurangnya
sehingga
−25 °C
Nisbah campuran harus diselaraskan dengan antibeku yang diperlukan. Guna air suling jika cecair penyejuk
perlu dicairkan.
Menggunakan cecair penyejuk pracampur adalah disarankan.
Beri perhatian kepada maklumat pengilang cecair penyejuk berkenaan antibeku, pencairan dan kebolehcampuran (keserasian) dengan cecair penyejuk lain.
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
250
BAHAN PENGENDALIAN 23
Minyak enjin (SAE 15W/50)
Standard / Klasifikasi
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
S. 255)
S. 255) (SAE 15W/50)
Panduan
– Gunakan minyak enjin yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas)
dan memiliki ciri-ciri yang sepadan.
minyak enjin separa sintetik
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Formula 4T
Minyak enjin (SAE 10W/40)
Standard / Klasifikasi
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
S. 255)
S. 255) (SAE 10W/40)
Panduan
– Gunakan minyak enjin yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas)
dan memiliki ciri-ciri yang sepadan.
minyak enjin separa sintetik
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Formula 4T
251
23 BAHAN PENGENDALIAN
Minyak sepit udang (SAE 4) (48601166S1)
Standard / Klasifikasi
– SAE ( S. 255) (SAE 4)
Panduan
– Gunakan minyak yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas) dan
memiliki ciri-ciri yang sepadan.
252
BAHAN BANTUAN 24
Aditif Bahan api
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Bahan pembersih rantai
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Chain Clean
Bahan pengawet untuk cat, besi dan getah
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Moto Protect
Gris hayat panjang
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Pembersih khas untuk cat berkilat dan matte, permukaan besi dan plastik
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Quick Cleaner
253
24 BAHAN BANTUAN
Pembersih motosikal
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Moto Clean
Perfect Finish dan penyempurnaan berkilat untuk lakur
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Moto Shine
Semburan minyak universal
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
Semburan rantai Street
Panduan
Pengedar yang disyorkan
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
254
STANDARD 25
JASO T903 MA2
Standard motosikal JASO T903 MA2 memerlukan spesifikasi teknikal yang berbeza.
Sebelum ini, minyak enjin untuk kereta digunakan untuk motosikal kerana belum ada minyak khusus untuk
motosikal.
Tempoh selangan masa yang lama untuk melakukan servis pada enjin kereta adalah diperlukan, begitu juga
untuk enjin motosikal berkuasa dan halaju tinggi.
Kebanyakan daripada gear dan cekam enjin motosikal menggunakan minyak pelincir yang serupa.
Piawai JASO T903 MA2 ini adalah berdasarkan keperluan-keperluan khusus ini.
SAE
Kelas kelikatan SAE telah ditetapkan oleh Society of Automotive Engineers dan membantu mengkategorikan
minyak mengikut kelikatannya. Kelikatan menunjukkan satu sifat minyak sahaja dan tidak melibatkan apa-apa
pernyataan kualiti.
255
26 SENARAI ISTILAH
OBD
On‑Board‑Diagnose
Sistem kenderaan, elektronik kenderaan parameter
yang diberikan diperhatikan
ABS
Sistem Anti Sekatan
Sistem keselamatan, yang menghalang sekatan roda
semasa menunggang lurus tanpa gangguan daya sisi
256
SENARAI KEPENDEKAN 27
antara lain
antara lain
berbanding
berbanding
dan lain-lain
dan lain-lain
dan sama
dan sama
dan sebagainya
dan sebagainya
kemungkinan
kemungkinan
kemungkinan
kemungkinan
kira-kira
kira-kira
masingmasing
masing-masing
Nombor
Nombor
Nombor siri
Nombor siri
sebagai contoh
sebagai contoh
257
28 SENARAI SIMBOL
28.1
Simbol kuning dan oren
Simbol kuning dan oren menunjukkan situasi yang bermasalah yang harus dilihat dalam masa yang terdekat.
Bantuan memandu yang aktif juga akan ditunjukkan dengan simbol kuning dan oren.
Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning – OBD telah mengesan ralat dalam elektronik kenderaan. Berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi bengkel pakar KTM yang
dibenarkan.
Lampu amaran ABS berwarna kuning – Isyarat status atau masalah untuk ABS.
Lampu amaran universal berkedip kuning – Isyarat/amaran untuk keselamatan operasi dikenalpasti. Ini juga akan ditunjukkan dalam paparan.
28.2
Simbol hijau dan biru
Simbol hijau dan biru memberi maklumat.
Lampu kawalan kelip mengelip dalam warna hijau – Lampu signal dibuka.
Lampu kawalan melahu menyala hijau – Gear ditukar ke posisi melahu.
Lampu kawalan lampu besar menyala biru – Lampu besar dibuka.
258
SENARAI INDEKS
Paparan ODO . . . . . . . .
Paparan TRIP 1 . . . . . . .
Paparan TRIP 2 . . . . . . .
Paparan TRIP F . . . . . .
Pengaktifan dan ujian . . .
Penunjuk paras bahan api
Service . . . . . . . . . . . . .
Time Trip 1 . . . . . . . . . .
Time Trip 2 . . . . . . . . . .
SENARAI INDEKS
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ACC1
Hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
ACC2
Hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Alam sekitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Alat gabungan
Actual F.C. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Speed Trip1 . . . . . . . . . .
Average Speed Trip2 . . . . . . . . . .
Avg F.C. Trip 1 . . . . . . . . . . . . . .
Avg F.C. Trip 2 . . . . . . . . . . . . . .
Butang fungsi . . . . . . . . . . . . . . .
Fuel Range . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gambaran keseluruhan . . . . . . . .
Lampu kawalan . . . . . . . . . . . . . .
Lampu shift . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paparan untuk suhu cecair penyejuk
Paparan Info . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
62
45
65
69
66
70
57
60
43
50
52
54
56
59
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
63
67
58
44
55
61
64
68
Alat ganti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antibeku
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
B
Bagasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Bahan operasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bahan tambahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Batang gear
Selaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Bateri 12 V
Cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Berhenti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
259
SENARAI INDEKS
Brek . . . . . . . . . .
Butang hon . . . . .
Butang lampu kelip
Butang Mula E . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
89
29
30
32
C
Cecair brek
isi semula brek roda belakang . . . . . . . . . . 144
Isi semula untuk brek roda depan . . . . . . . . 140
Cecair penyejuk
Tuangkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
D
Data teknikal
Cabang . . . . . . . . .
Casis . . . . . . . . . . .
Elektrik . . . . . . . . . .
Enjin . . . . . . . . . . .
Jumlah isian . . . . . .
Spring topang . . . . .
Tayar . . . . . . . . . . .
Tork permulaan enjin
Tork stad casis . . . .
Enjin
permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
F
Fius
Tukar untuk pengguna elektrik individu . . . . 177
G
Gambar-gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Genggam pendikit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Getah peredam hab roda belakang
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
J
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
241
238
240
232
237
242
241
233
242
Definisi penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
260
E
Jaminan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Jarak kabel bowden minyak
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Selaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Jarak liputan lampu tinggi
penyelarasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Jarak pencahayaan lampu tinggi lampu rendah
Tetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
SENARAI INDEKS
Jarak tuli pencengkam
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Selaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kunci pencucuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kunci stereng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kunci tempat duduk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jumlah isi padu isian
Minyak enjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215, 237
Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
L
Jumlah isian
Bahan api . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 238
Cecair penyejuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Lampu besar
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
K
Lampu malap
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Kaki cabang
Bersihkan pelindung habuk . . . . . . . . . . . . 110
Kawalan
Bebaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Menghalang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Keadaan tayar
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Kelajuan shift RPM2
penetapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ketegangan rantai
Menyelaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kit perkakas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Lampu kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Letak motosikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
M
Masa
Tetapkan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Meletakkan barangan diatas motosikal . . . . . . . 79
Memandu
Mula memandu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Menukar gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Menunggang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Minyak enjin
isi semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
261
SENARAI INDEKS
Motosikal
Ambil daripada kelengkapan angkat di belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diangkat di bahagian depan dengan peranti
mengangkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diangkat di belakang dengan kelengkapan
angkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dibawa keluar dari mesin pengangkat . . . . .
106
219
107
106
109
N
Nombor enjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nombor kunci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nombor pengenalan kenderaan . . . . . . . . . . . . 26
O
Operasi musim sejuk
Kerja pemeriksaan dan penjagaan . . . . . . . 223
P
Pad brek
periksa pada brek roda belakang . . . . . . . . 147
periksa pada brek roda hadapan . . . . . . . . 142
Pakaian perlindungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Panduan operasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
262
Paras cecair brek
Brek roda depan diperiksa . . . . . . . . . . . . . 139
Periksa brek roda belakang . . . . . . . . . . . . 143
Paras cecair penyejuk
Betulkan dalam bekas pengimbang. . . . . . . 197
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
periksa dalam bekas pengimbang. . . . . . . . 192
Paras minyak enjin
periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Pelan servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-101
Pelindung ABS
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Penapis minyak
Bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Pencarian masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . 228-231
Pengangkutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Penggunaan kali pertama
Arahan untuk penggunaan kali pertama . . . . 76
Pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum
setiap penggunaan kali pertama . . . . . . . . . . 81
Penggunaan Selamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Penggunaan sepertimana yang dimaksudkan . . 11
Penjejak kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SENARAI INDEKS
Penuras minyak
Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Pinan rantai
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Penutup bateri
alihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Plag diagnostik
Penutup sisi kanan
pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
tanggalkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Proses permulaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Penutup sisi kiri
pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
tanggalkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Penutup tangki bahan api
Buka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tutup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Penyalahgunaan . . . . .
Penyimpanan . . . . . . . .
Peraturan kerja . . . . . .
Perkhidmatan pelanggan
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 11
225
. 16
. 21
Persediaan pengendalian
selepas penyimpanan . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Perspektif kenderaan
belakang kanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hadapan kiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Plat brek
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
R
Rantai
bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Periksa kekotoran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Roda belakang
Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Roda depan
Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Roda rantai
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
RPM shift RPM1
penetapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
263
SENARAI INDEKS
S
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Seting lampu depan - lampu besar
periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Sistem Anti Sekatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Sistem penyejuk
Isi/lepaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Sistem penyejukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Spoiler depan
Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Tanggalkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Spring topang
Betulkan spring termampat . . . . . . . . . . . . 102
Suis kecemasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Suis lampu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Suis lampu isyarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
T
Tangki
Bahan api . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Tekanan tayar
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Tempat duduk penumpang
alihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
pemasangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Tempat duduk penunggang
keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tempat pemegang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tetapan lampu tinggi lampu rendah
Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Tongkat sisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tuil brek kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Periksa gerak bebas . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Tuil brek tangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tuil gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tuil klac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tuli brek kaki
Selaraskan jarak kosong . . . . . . . . . . . . . . 150
U
Unit
penetapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
W
Waranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
264
*3213931ms*
3213931ms
01/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Austria
http://www.ktm.com
Gambar:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement