KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Navodila za uporabo

KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Navodila za uporabo
NAVODILA ZA UPORABO 2019
RC 125
Št. art. 3213931sl
DRAGI KUPEC KTM
Iskreno vam čestitamo ob nakupu motocikla KTM. Sedaj ste lastnik sodobnega, športnega vozila, ki vam bo
zagotovo v veliko veselje, če ga boste ustrezno servisirali in negovali.
DRAGI KUPEC KTM
Želimo vam prijetno in varno vožnjo!
Prosimo, da spodaj vnesete serijsko številko svojega vozila.
Identifikacijska številka vozila (
Številka motorja (
Številka ključa (
str. 26)
Žig prodajalca
str. 27)
str. 27)
Navodilo za uporabo je v času tiskanja ustrezalo najnovejšemu stanju te serije. Nikoli ni mogoče popolnoma
izključiti odstopanj, ki nastanejo zaradi konstruktivnega nadaljnjega razvoja.
Vsi vsebovani podatki so neobvezujoči. Podjetje KTM Sportmotorcycle GmbH si zlasti pridržuje pravico, da tehnične podatke, cene, barve, oblike, materiale, storitve, servisne storitve, konstrukcije, opremo in podobno spremeni oz. prekliče brez predhodne napovedi ali navedbe razloga, jih prilagodi krajevnim danostim ter preneha s
proizvodnjo določenega modela brez predhodne napovedi. Podjetje KTM ne prevzema odgovornosti za možnosti dostave, odstopanja od slik in opisov ter za tiskarske napake ali zmote. V nekaterih prikazanih modelih je
vgrajena posebna oprema, ki ni del serijskega obsega dobave.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Avstrija
Vse pravice pridržane
Ponatis, tudi delni, ter kakršno koli razmnoževanje je dovoljeno le s pisnim dovoljenjem avtorja.
*3213931sl*
3213931sl
01/2019
DRAGI KUPEC KTM
ISO 9001(12 100 6061)
V smislu mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001 podjetje KTM uporablja postopke za zagotavljanje kakovosti, ki vodijo do najvišje možne kakovosti proizvodov.
Izdal: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Avstrija
Ta dokument velja za naslednje modele:
RC 125 EU (F5003S1, F5003S2)
2
VSEBINSKO KAZALO
1
VSEBINSKO KAZALO
PRIKAZNA SREDSTVA .................................... 9
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Opredelitev uporabe – namenska
uporaba...............................................
Napačna uporaba ...............................
Varnostni napotki ................................
Stopnje nevarnosti in simboli ..............
Opozorilo pred manipulacijami ...........
Varno obratovanje ..............................
Zaščitna oblačila .................................
Delovna pravila ...................................
Okolje..................................................
Navodilo za uporabo...........................
11
11
11
13
14
14
16
16
17
17
POMEMBNI NAPOTKI .................................... 18
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Garancija, jamstvo ..............................
Obratovalna sredstva, pomožne
snovi....................................................
Nadomestni deli, dodatna oprema......
Servis ..................................................
Slike ....................................................
Oddelek za pomoč strankam ..............
18
18
18
19
19
19
PRIKAZ VOZILA.............................................. 22
4.1
Uporabljeni simboli ............................... 9
Uporabljena formatiranja .................... 10
4.2
VARNOSTNI NAPOTKI................................... 11
2.1
3
4
5
SERIJSKE ŠTEVILKE..................................... 26
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Prikaz vozila s sprednje leve strani
(simbolični prikaz) ............................... 22
Prikaz vozila z zadnje desne strani
(simbolični prikaz) ............................... 24
Identifikacijska številka vozila .............
Tipska tablica ......................................
Številka motorja ..................................
Številka ključa .....................................
26
26
27
27
UPRAVLJALNI ELEMENTI ............................. 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
Ročica sklopke....................................
Ročica ročne zavore ...........................
Ročica za plin .....................................
Tipka hupe ..........................................
Stikalo luči...........................................
Tipka svetlobne hupe..........................
Stikalo smernikov................................
Stikalo za izklop v sili ..........................
Gumb za zagon ..................................
Ključavnica za vžig in ključavnica
krmila ..................................................
Zaklepanje krmila................................
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
3
VSEBINSKO KAZALO
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7
34
7.11
7.12
7.12.1
7.12.2
7.12.3
7.13
7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.14
7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.15
7.16
7.17
34
36
37
37
38
38
39
40
40
KOMBINIRANI INSTRUMENT ........................ 42
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
4
Odklepanje krmila ...............................
Odpiranje pokrova rezervoarja za
gorivo ..................................................
Zapiranje pokrova rezervoarja za
gorivo ..................................................
Ključavnica na sedežu ........................
Orodje motocikla .................................
Ročaji ..................................................
Nožni opori za sopotnika ....................
Prestavna ročica .................................
Zavorna stopalka ................................
Stransko stojalo ..................................
Kombinirani instrument .......................
Aktiviranje in test.................................
Opozorila.............................................
Kontrolne lučke ...................................
Prestavna bliskavica ...........................
Prikazovalnik.......................................
Prikaz nivoja goriva.............................
Prikaz temperature hladilne
tekočine...............................................
Funkcijske tipke ..................................
Prikaz TRIP F......................................
42
43
44
48
50
52
53
54
55
56
7.18
8
Prikaz Info ...........................................
Prikaz ODO.........................................
Fuel Range.....................................
Service ...........................................
Actual F.C.......................................
Prikaz TRIP 1......................................
Time Trip 1 .....................................
Average Speed Trip1 .....................
Avg F.C. Trip 1 ...............................
Prikaz TRIP 2......................................
Time Trip 2 .....................................
Average Speed Trip2 .....................
Avg F.C. Trip 2 ...............................
Nastavljanje enote ..............................
Nastavljanje časa................................
Nastavitev štev. obratov prestav
RPM1 ..................................................
Nastavitev štev. obratov prestav
RPM2 ..................................................
57
58
58
59
60
61
61
62
63
64
64
65
66
66
68
69
70
ZAČETEK UPORABE ..................................... 72
8.1
8.2
8.3
Napotki za prvi zagon ......................... 72
Utekanje motorja................................. 74
Natovarjanje vozila ............................. 74
VSEBINSKO KAZALO
9
NAVODILO ZA VOŽNJO................................. 77
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
Dodatne informacije............................ 94
Obvezna dela...................................... 94
Priporočena dela................................. 97
NASTAVITEV PODVOZJA.............................. 98
11.1
11.2
12
77
78
80
81
85
88
89
91
SERVISNI NAČRT .......................................... 94
10.1
10.2
10.3
11
Kontrolna in negovalna dela pred
vsakim zagonom .................................
Postopek zagona ................................
Speljevanje .........................................
Prestavljanje, vožnja...........................
Zaviranje .............................................
Ustavljanje, parkiranje ........................
Transport.............................................
Nalivanje goriva ..................................
Nastavljanje prednapetosti vzmeti
vzmetne noge ................................. 98
Nastavitev prestavne ročice................ 99
SERVISNA DELA NA PODVOZJU ............... 102
12.1
Dvig motocikla zadaj z dvigalnim
pripomočkom .................................... 102
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
Odstranitev motocikla z dvigalnega
pripomočka zadaj..............................
Dvig motocikla spredaj z dvigalnim
pripomočkom ....................................
Odstranitev motocikla z dvigalnega
pripomočka spredaj ..........................
Čiščenje protiprašnih manšet nog
vilic ....................................................
Snetje voznikovega sedeža ..............
Montaža voznikovega sedeža ..........
Snemanje sopotnikovega sedeža.....
Montaža sopotnikovega sedeža .......
Kontrola onesnaženosti verige .........
Čiščenje verige .................................
Preverjanje napetosti verige .............
Nastavljanje napetosti verige............
Preverjanje verige, verižnika in
verižnega pastorka ...........................
Snemanje pokrova akumulatorja ......
Montaža prekritja akumulatorja.........
Demontaža spodnjega spojlerja .......
Vgradnja spodnjega spojlerja ...........
Demontaža stranske obloge
levo ...............................................
Vgradnja stranske obloge levo ......
102
103
105
106
108
109
109
110
112
112
114
116
118
120
122
123
124
126
127
5
VSEBINSKO KAZALO
12.21 Demontaža stranske obloge
desno ............................................ 129
12.22 Vgradnja stranske obloge
desno ............................................ 130
13
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
ZAVORNI SISTEM ........................................ 132
Sistem proti blokiranju
koles (ABS) .......................................
13.2
Preverjanje zavornih kolutov.............
13.3
Preverjanje nivoja zavorne
tekočine sprednje zavore..................
13.4
Dolivanje zavorne tekočine za
sprednjo zavoro ............................
13.5
Kontrola zavornih oblog sprednje
zavore ...............................................
13.6
Preverjanje nivoja zavorne
tekočine zadnje zavore .....................
13.7
Dolivanje zavorne tekočine za
zadnjo zavoro ................................
13.8
Kontrola zavornih oblog zadnje
zavore ...............................................
13.9
Kontrola prostega hoda zavorne
stopalke.............................................
13.10 Nastavitev prostega hoda zavorne
stopalke .........................................
13.1
6
132
134
136
KOLESA, PNEVMATIKE............................... 150
14.6
14.7
15
141
142
15.6
145
15.7
15.8
139
146
148
150
152
154
157
160
162
165
ELEKTRIKA................................................... 167
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
137
Demontaža sprednjega kolesa .....
Vgradnja sprednjega kolesa .........
Demontaža zadnjega kolesa .........
Vgradnja zadnjega kolesa .............
Preverjanje blažilnih gumic na
pestu zadnjega kolesa ..................
Preverjanje stanja pnevmatik............
Preverjanje tlaka v pnevmatikah.......
15.9
Demontaža 12 V akumulatorja ......
Vgradnja 12 V akumulatorja ..........
Polnjenje 12 V akumulatorja .........
Zamenjava varovalk sistema ABS ....
Zamenjava varovalk posameznih
porabnikov toka ................................
Zamenjava žarnice zasenčene
luči.....................................................
Zamenjava žarnice dolgih luči ..........
Kontrola nastavitve žarometov
zasenčene luči ..................................
Kontrola nastavitve žarometa za
dolgi snop..........................................
167
169
170
173
176
179
181
183
185
VSEBINSKO KAZALO
15.10 Nastavitev dosega svetlobe
žarometa za zasenčeno luč ..............
15.11 Nastavitev dosega svetlobe
žarometa za dolgi snop.....................
15.12 Diagnostično stikalo..........................
15.13 ACC1 in ACC2 spredaj .....................
16
17.3
187
188
188
HLADILNI SISTEM........................................ 189
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
17
17.2
186
Hladilni sistem...................................
Kontrola nivoja hladilne tekočine v
izravnalni posodi ...............................
Preverjanje zaščite pred
zamrznitvijo in nivoja hladilne
tekočine.............................................
Korigiranje nivoja hladilne tekočine
v izravnalni posodi ............................
Izpuščanje hladilne tekočine .........
Polnjenje/odzračevanje hladilnega
sistema ..........................................
Zamenjava hladilne tekočine ........
17.4
18
191
18.3
193
19
196
197
200
203
20
Preverjanje zračnosti bovdenskega
potega za plin ................................... 207
Čiščenje motocikla ............................ 218
Kontrola in nega za uporabo
pozimi................................................ 221
SKLADIŠČENJE ........................................... 223
20.1
20.2
21
Kontrola nivoja motornega olja ......... 211
Zamenjava motornega olja in
oljnega filtra, čiščenje oljnega
sita ................................................ 212
Dolivanje motornega olja .................. 215
ČIŠČENJE, NEGA ........................................ 218
19.1
19.2
NASTAVITEV MOTORJA ............................. 207
17.1
SERVISNA DELA NA MOTORJU ................. 211
18.1
18.2
189
Nastavljanje zračnosti
bovdenskega potega za plin ......... 208
Preverjanje zračnosti ročice
sklopke.............................................. 209
Nastavitev zračnosti ročice
sklopke .......................................... 210
Skladiščenje...................................... 223
Prevzem v obratovanje po
skladiščenju ...................................... 225
ISKANJE NAPAK .......................................... 226
7
VSEBINSKO KAZALO
22
TEHNIČNI PODATKI..................................... 230
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
Motor.................................................
Pritezni vrtilni momenti za motor.......
Količine polnjenja ..............................
Motorno olje..................................
Hladilna tekočina ..........................
Gorivo...........................................
Podvozje ...........................................
Elektrika ............................................
Pnevmatike .......................................
Vilice .................................................
Vzmetna noga...................................
Pritezni vrtilni momenti za
podvozje............................................
230
231
235
235
235
236
236
238
239
239
240
240
23
POGONSKA SREDSTVA ............................. 247
24
POMOŽNE SNOVI ........................................ 251
25
STANDARDI.................................................. 254
26
KAZALO STROKOVNIH BESED .................. 255
27
KAZALO OKRAJŠAV .................................... 256
28
SEZNAM SIMBOLOV.................................... 257
28.1
8
Rumeni in oranžni simboli................. 257
28.2
Zeleni in modri simboli ...................... 257
STVARNO KAZALO.............................................. 258
PRIKAZNA SREDSTVA 1
1.1
Uporabljeni simboli
V nadaljevanju je razložena uporaba določenih simbolov.
Označuje pričakovano reakcijo (npr. delovnega koraka ali funkcije).
Označuje nepričakovano reakcijo (npr. delovnega koraka ali funkcije).
Vsa dela, ob katerih je prikazan ta simbol, zahtevajo strokovno znanje in tehnično usposobljenost. Zaradi lastne varnosti ta dela prepustite pooblaščeni servisni delavnici KTM! Tam bodo
ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki uporabljajo potrebno posebno orodje, poskrbeli za optimalno vzdrževanje vašega motocikla.
Označuje napotek na določeno stran (več informacij dobite na navedeni strani).
Označuje podatke z nadaljnjimi informacijami ali opozorili.
Označuje rezultat preizkusnega koraka.
9
1 PRIKAZNA SREDSTVA
Označuje meritev napetosti.
Označuje meritev toka.
Označuje konec dejavnosti vključno z morebitnimi nadaljnjimi deli.
1.2
Uporabljena formatiranja
V nadaljevanju so pojasnjena uporabljena pisna formatiranja.
Lastno ime
Označuje lastno ime.
Ime®
Označuje zaščiteno ime.
Znamka™
Označuje znamko v blagovnem prometu.
Podčrtani pojmi
Opozarjajo na tehnične detajle vozila ali označujejo strokovne izraze, ki so
pojasnjeni v kazalu strokovnih izrazov.
10
VARNOSTNI NAPOTKI 2
2.1
Opredelitev uporabe – namenska uporaba
To vozilo je zasnovano in konstruirano tako, da je kos običajnim obremenitvam pri normalni cestni uporabi.
Vozilo ni namenjeno uporabi na dirkalnih progah in cestiščih, ki niso asfaltirana.
Informacije
To vozilo je registrirano za javni cestni promet le v različici s homologacijo.
2.2
Napačna uporaba
Vozilo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe.
V primeru uporabe, ki ni v skladu z namenom uporabe, je vozilo lahko nevarno za ljudi, prav tako pa lahko povzroči materialno in okoljsko škodo.
Kakršnakoli uporaba vozila, ki presega predvideni namen uporabe in opredelitev uporabe, se smatra za
napačno uporabo.
Napačna uporaba nadalje obsega uporabo pogonskih in pomožnih sredstev, ki jih zahtevane specifikacije za
zadevno uporabo ne izpolnjujejo.
2.3
Varnostni napotki
Za varno ravnanje s opisanim izdelkom je treba upoštevati nekatera varnostna navodila. Zato pozorno in v celoti
preberite ta navodila in vsa dodatna navodila v obsegu dobave. Varnostni napotki so v besedilu optično poudarjeni in povezani z relevantnimi mesti.
11
2 VARNOSTNI NAPOTKI
Informacije
Na jasno vidnih mestih opisanega izdelka so priloženi različni napotki in opozorilne nalepke. Nalepk z
napotki ali opozorili ne smete odstraniti. Če slednje manjkajo, vi sami ali pa druge osebe morebiti ne prepoznate nevarnosti in se lahko zato poškodujete.
12
VARNOSTNI NAPOTKI 2
2.4
Stopnje nevarnosti in simboli
Nevarnost
Opozorilo na nevarnost, ki neposredno in z gotovostjo privede do smrti ali hudih trajnih telesnih poškodb,
če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.
Opozorilo
Opozorilo na nevarnost, ki verjetno privede do smrti ali hudih trajnih telesnih poškodb, če se ne izvedejo
ustrezni preventivni ukrepi.
Previdno
Opozorilo na nevarnost, ki morebiti privede do lažjih telesnih poškodb, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.
Napotek
Opozorilo na nevarnost, ki privede do občutnih poškodb stroja ali materiala, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.
Napotek
Opozorilo na nevarnost, ki privede do okoljske škode, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.
13
2 VARNOSTNI NAPOTKI
2.5
Opozorilo pred manipulacijami
Prepovedane so spremembe na komponentah za dušenje hrupa. Zakonsko so prepovedani sledeči ukrepi ali
vzpostavljanje ustreznih stanj:
1
odstranitev ali izklop vsake priprave ali komponente novega vozila, ki je namenjena dušenju hrupa, preden
se ta proda ali dostavi končni stranki, ali med uporabo vozila v druge namene kot za servisiranje, popravilo
ali zamenjavo ter
2
uporaba vozila, po odstranitvi oziroma izklopu take priprave ali take komponente.
Primeri za protizakonske manipulacije vozila:
1
odstranitev ali prevrtanje zadnjih glušnikov, odbojne pločevine, kolena izpušne cevi ali drugih komponent, ki
prevajajo izpušne pline.
2
odstranitev ali prevrtanje kateregakoli dela dovodnega sistema.
3
uporaba v vsakem vzdrževalnem stanju, ki ni brezhibno.
4
zamenjava kateregakoli gibljivega dela vozila ali delov izpušnega ali dovodnega sistema z deli, ki niso
izrecno odobreni s strani proizvaјalca.
2.6
Varno obratovanje
Nevarnost
Nevarnost nesreče
14
Voznik, ki ni primeren za vožnjo, ogroža sebe in druge.
–
Vozila ne uporabljajte, če zaradi alkohola, drog ali zdravil niste sposobno za vožnjo.
–
Vozila ne uporabljajte, če niste fizično ali psihično sposobni za to.
VARNOSTNI NAPOTKI 2
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve
Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.
–
Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.
–
Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih
plinov.
Opozorilo
Nevarnost opeklin
Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.
–
Ne dotikajte se delov, kot so izpušna napeljava, hladilnik, motor, blažilnik sunkov ali zavorna
naprava, dokler se ti deli vozila ne ohladijo.
–
Preden začnete delati na vozilu, počakajte, da se deli vozila ohladijo.
Vozilo uporabljajte le v tehnično brezhibnem stanju, v skladu z namenom in z upoštevanjem varnostnih in okolijskih predpisov.
V cestnem prometu je potrebujete ustrezno vozniško dovoljenje.
Motnje, ki ogrožajo varnost, mora nemudoma odpraviti pooblaščena servisna delavnica KTM.
Upoštevajte nalepke z napotki/opozorili na vozilu.
15
2 VARNOSTNI NAPOTKI
2.7
Zaščitna oblačila
Opozorilo
Nevarnost poškodb
tveganje.
Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno
–
Pri vseh vožnjah nosite zaščitna oblačila, kot so čelada, škornji, rokavice ter hlače in jopič s ščitniki.
–
Vedno uporabljajte le zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.
Za lastno varnost podjetje KTM priporoča, da vozilo uporabljate le s primernimi zaščitnimi oblačili.
2.8
Delovna pravila
Za nekatera dela potrebujete posebno orodje. To orodje ni sestavni del vozila, vendar ga lahko naročite pod
navedeno številko v oklepajih. Primer: izvijač za ležaje (15112017000)
Pri sestavljanju morate dele, ki jih ne morete ponovno uporabiti (npr. samovarovalne vijake in matice, tesnila,
tesnilne obroče, obročna tesnila, razcepke, varovalne podložke), zamenjati z novimi.
Za nekatere privojne primere je potrebna zaščita vijakov (npr. Loctite®). Pri uporabi upoštevajte posebne
napotke proizvajalca.
Dele, ki se bodo po razstavljanju ponovno uporabili, je treba očistiti in preveriti glede poškodb oz. obrabe. Zamenjajte poškodovane ali obrabljene dele.
Po opravljenem popravilu ali servisu zagotovite obratovalno varnost vozila.
16
VARNOSTNI NAPOTKI 2
2.9
Okolje
Z odgovornim ravnanjem z motociklom lahko poskrbite, da ne pride do težav in konfliktov. Da pripomorete k
zagotovitvi prihodnosti motociklizma, pri uporabi motocikla vedno upoštevajte zakonske predpise in ravnajte
odgovorno do okolja ter spoštujte pravice drugih.
Pri odstranjevanju starega olja, drugih pogonskih sredstev in pomožnih snovi ter starih delov v odpad upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v posamezni državi.
Ker motocikli ne podlegajo EU direktivi za odstranjevanje starih vozil v odpad, zakonska regulativa za odstranjevanje starih motociklov ne obstaja. Vaš pooblaščeni KTM zastopnik vam bo pri tem z veseljem pomagal.
2.10
Navodilo za uporabo
Pred prvo vožnjo obvezno natančno in v celoti preberite to Navodilo za uporabo. V navodilih za uporabo so številne informacije in nasveti, ki olajšajo upravljanje, vzdrževanje in servisiranje motocikla. Le tako boste namreč
izvedeli, kako najbolje prilagoditi vozilo vašim zahtevam, in kako se zaščititi pred poškodbami.
Navodilo za uporabo hranite na dobro dostopnem mestu, da ga lahko po potrebi vedno znova preberete.
Če želite izvedeti še več o tem vozilu ali pri branju navodila odkrijete nejasnosti, se obrnite na pooblaščenega
KTM zastopnika.
Navodilo za uporabo je pomemben sestavni del vozila, zato ga morate v primeru, da vozilo prodate, predati
novemu lastniku.
Navodila za uporabo so za prenos na razpolago tudi pri vašem pooblaščenem trgovcu KTM in na spletni strani
KTM.
Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com
17
3 POMEMBNI NAPOTKI
3.1
Garancija, jamstvo
Dela, predpisana v servisnem načrtu, se morajo izvesti izključno v pooblaščeni servisni delavnici KTM, potrditi
pa jih je treba tako v servisni in garancijski knjižici kot tudi pod KTM Dealer.net, saj sicer izgubite vsako garancijsko pravico. Za škodo in posledično škodo, ki nastane zaradi manipulacij in/ali predelave vozila, uveljavljanje
garancije ni možno.
Dodatne informacije glede garancije ali jamstva in uveljavljanja slednjih najdete v servisni in garancijski knjižici.
3.2
Obratovalna sredstva, pomožne snovi
Napotek
Ogrožanje okolja
–
Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.
Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.
Obratovalna sredstva in pomožne snovi uporabljajte skladno z navodili za uporabo in specifikacijo.
3.3
Nadomestni deli, dodatna oprema
Za lastno varnost uporabljajte samo nadomestne dele in dodatno opremo, ki so odobreni in/ali priporočeni s
strani podjetja KTM, in katere naj montirajo v pooblaščeni delavnici KTM. Za druge izdelke in posledično škodo
KTM ne prevzema nobene odgovornosti.
Nekateri nadomestni deli in dodatna oprema so pri posameznih opisih navedeni v oklepajih. Pooblaščen KTM
zastopnik vam bo z veseljem svetoval.
18
POMEMBNI NAPOTKI 3
Aktualne dele KTM PowerParts za vaše vozilo najdete na spletni strani KTM.
Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com
3.4
Servis
Upoštevanje servisnih, negovalnih in nastavitvenih del na motorju in podvozju, navedenih v navodilih za uporabo, je pogoj za brezhibno obratovanje in preprečevanje predčasne obrabe. Nepravilna nastavitev podvozja
lahko povzroči poškodbe in lom sestavnih delov podvozja.
Uporaba vozila pod oteženimi pogoji, npr. močan dež, velika vročina ali vožnja z velikim tovorom, lahko povzroči
bistveno povečano obrabo na komponentah, kot so prenosnik moči, zavorni sistem ali vzmetne komponente.
Zato bo morda treba sestavne dele preveriti ali zamenjati, še preden je dosežen naslednji predpisan servisni
interval.
Obvezno upoštevajte predpisane čase utekanja in servisne intervale. S tem lahko bistveno pripomorete k daljši
življenjski dobi svojega motocikla.
Pri intervalih prevoženih kilometrov in časovnih intervalih je odločilen interval, ki nastopi prvi.
3.5
Slike
V navodilu prikazane slike deloma vsebujejo posebno opremo.
Za boljši prikaz in pojasnilo se lahko nekateri deli demontirajo ali pa niso prikazani. Demontaža za posamezen
opis ni vedno nujno potrebna. Upoštevajte zadevne navedbe v besedilu.
3.6
Oddelek za pomoč strankam
Na vprašanja o vašem vozilu in podjetju KTM vam bo pooblaščen KTM zastopnik z veseljem odgovoril.
19
3 POMEMBNI NAPOTKI
Seznam pooblaščenih KTM zastopnikov najdete na spletni strani KTM.
Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com
20
POMEMBNI NAPOTKI 3
21
4 PRIKAZ VOZILA
4.1
Prikaz vozila s sprednje leve strani (simbolični prikaz)
S03379-10
22
PRIKAZ VOZILA 4
1
1
1
1
2
3
4
5
6
Tipka hupe (
str. 29)
Stikalo luči (
str. 30)
Tipka svetlobne hupe (
Stikalo smernikov (
Ročica sklopke (
str. 30)
str. 31)
str. 28)
Pokrov rezervoarja za gorivo
Ključavnica na sedežu (
Prestavna ročica (
Stransko stojalo (
str. 37)
str. 39)
str. 40)
23
4 PRIKAZ VOZILA
4.2
Prikaz vozila z zadnje desne strani (simbolični prikaz)
S03380-10
24
PRIKAZ VOZILA 4
1
2
3
4
4
5
6
7
8
Ročaji (
str. 38)
Orodje motocikla (
str. 37)
Ključavnica za vžig in ključavnica krmila (
Stikalo za izklop v sili (
Gumb za zagon (
Ročica za plin (
str. 32)
str. 31)
str. 32)
str. 29)
Ročica ročne zavore (
Zavorna stopalka (
str. 28)
str. 40)
Nožni opori za sopotnika (
str. 38)
25
5 SERIJSKE ŠTEVILKE
5.1
Identifikacijska številka vozila
Identifikacijska številka vozila
krmila desno.
1 je vtisnjena v okvir za glavo
402174-10
5.2
Tipska tablica
Tipska tablica
H01135-10
26
1 je desno na okvirju.
SERIJSKE ŠTEVILKE 5
5.3
Številka motorja
Številka motorja
menjalno ročico.
1 je vtisnjena na levi strani motorja pod
402486-10
5.4
Številka ključa
Številka ključa
1 je navedena na KEYCODECARD.
Informacije
Za naročilo nadomestnega ključa potrebujete številko
ključa. Shranite KEYCODECARD na varnem mestu.
Če obstaja še najmanj en ključ za vžig, je mogoče izdelati
nadomestni ključ. Če na razpolago ni več nobenega ključa
za vžig, je treba zamenjati celoten sistem ključavnice.
402245-10
27
6 UPRAVLJALNI ELEMENTI
6.1
Ročica sklopke
Ročica sklopke
1 je nameščena na levi strani krmila.
V00625-10
6.2
Ročica ročne zavore
Ročica ročne zavore
je nameščena na desni strani krmila.
Z ročico ročne zavore aktivirate sprednjo zavoro.
1
V00628-10
28
UPRAVLJALNI ELEMENTI 6
6.3
Ročica za plin
Ročica za plin
1 je nameščena na desni strani krmila.
V00628-11
6.4
Tipka hupe
Gumb za hupo
1 je nameščen na levi strani krmila.
Možna stanja
• Gumb za hupo
• Gumb za hupo
rana.
v osnovnem položaju
pritisnjen – V tem položaju je hupa aktivi-
V00627-10
29
6 UPRAVLJALNI ELEMENTI
6.5
Stikalo luči
Stikalo luči
1 je nameščeno levo na krmilu.
Možna stanja
Zasenčena luč vklopljena – Stikalo luči je zasukano
navzdol. V tem položaju sta vklopljeni zasenčena in
zadnja luč.
Dolga luč vklopljena – Stikalo za luč je zasukano navzgor. V tem položaju sta vklopljeni dolga in zadnja
luč.
V00626-11
6.6
Tipka svetlobne hupe
Tipka svetlobne hupe
1 je na levi strani krmila.
Možna stanja
• Tipka svetlobne hupe v osnovnem položaju
• Tipka svetlobne hupe pritisnjena – V tem položaju je svetlobna hupa (dolga luč) aktivirana.
V00626-12
30
UPRAVLJALNI ELEMENTI 6
6.7
Stikalo smernikov
Stikalo smernikov
1 je na levi strani krmila.
Možna stanja
Smernik je izklopljen
Levi smernik je vklopljen – Pritisnjena je leva stran
stikala smernikov. Stikalo smernikov se po uporabi
vrne nazaj v sredinski položaj.
V00626-10
Desni smernik je vklopljen – Pritisnjena je desna
stran stikala smernikov. Stikalo smernikov se po uporabi vrne nazaj v sredinski položaj.
Če želite izklopiti smernik, potisnite stikalo proti ohišju stikala.
6.8
Stikalo za izklop v sili
Stikalo za izklop v sili
1 je na desni strani krmila.
Možna stanja
Stikalo za izklop v sili je izklopljeno – V tem položaju
je vžigalni tokokrog prekinjen, tekoč motor ugasne,
motorja ni možno zagnati.
Stikalo za izklop v sili je vklopljeno – Ta položaj je
potreben za obratovanje, vžigalni tokokrog je prekinjen.
V00629-10
31
6 UPRAVLJALNI ELEMENTI
6.9
Gumb za zagon
Gumb za zagon
1 je nameščen desno na krmilu.
Možna stanja
• Gumb za zagon v osnovnem položaju
• Gumb za zagon je pritisnjen – V tem položaju se aktivira
motor zaganjalnika.
V00629-11
6.10
Ključavnica za vžig in ključavnica krmila
Ključavnica za vžig in ključavnica krmila se nahajata pred zgornjim mostom vilic.
Možna stanja
Vžig izklopljen OFF – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen, zagnani motor se ustavi, mirujoči
motor se ne zažene. Ključ za vžig lahko izvlečete.
Vžig vklopljen ON – V tem položaju je vžigalni tokokrog sklenjen, motor se lahko zažene.
L02115-01
32
UPRAVLJALNI ELEMENTI 6
Krmilo je blokirano – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen in krmilo blokirano. Ključ za vžig lahko
izvlečete.
6.11
Zaklepanje krmila
Napotek
Nevarnost poškodb
–
Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.
Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.
–
Ustavite vozilo.
–
Krmilo zasukajte povsem na levo.
–
Ključ za vžig vstavite v ključavnico za vžig in ključavnico
krmila, pritisnite navznoter ter ga obrnite na levo. Izvlecite
ključ za vžig.
Krmila ni več možno premikati.
400732-01
33
6 UPRAVLJALNI ELEMENTI
6.12
Odklepanje krmila
–
Ključ za vžig vstavite v ključavnico za vžig in ključavnico
krmila, pritisnite navznoter ter ga obrnite v desno. Izvlecite
ključ za vžig.
Krmilo se lahko znova premika.
400731-01
6.13
Odpiranje pokrova rezervoarja za gorivo
Nevarnost
Nevarnost požara
Gorivo je zelo vnetljivo.
Gorivo v rezervoarju za gorivo se ob segrevanju razteza in lahko izteče, če je rezervoar prenapolnjen.
34
–
Ne dolivajte goriva v vozilo v bližini odprtega ognja ali gorečih cigaret.
–
Motor ustavite, ko dolivate gorivo.
–
Pazite, da goriva ne polijete, zlasti ne na vroče dele vozila.
–
Če gorivo kljub temu polijete, ga takoj obrišite.
–
Upoštevajte navodila glede dolivanja goriva.
UPRAVLJALNI ELEMENTI 6
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.
–
Gorivo ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste gorivo pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Ne vdihujte hlapov goriva.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je gorivo prišlo v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
–
Gorivo shranjujte v skladu s predpisi v ustreznem kanistru in izven dosega otrok.
Napotek
Ogrožanje okolja
–
Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.
Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.
–
Dvignite pokrov
nad pokrovom rezervoarja za gorivo in
vstavite ključ za vžig v ključavnico.
1
Napotek
Nevarnost poškodb
tvi zlomi.
Ključ za vžig se lahko ob preobremeni-
Poškodovane ključe za vžig je treba zamenjati.
–
V00630-10
Pokrov rezervoarja za gorivo pritisnite navzdol, da se
sprosti ključ za vžig.
35
6 UPRAVLJALNI ELEMENTI
6.14
–
Ključ za vžig obrnite za 90° v smeri urnega kazalca.
–
Privzdignite pokrov rezervoarja za gorivo.
–
Izvlecite ključ za vžig.
Zapiranje pokrova rezervoarja za gorivo
Opozorilo
Nevarnost požara Gorivo je lahko vnetljivo, strupeno in zdravju škodljivo.
V00631-01
36
–
Ko zaprete pokrov rezervoarja za gorivo, se prepričajte, da je res pravilno zapahnjen.
–
Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko
vode.
–
Zaprite pokrov rezervoarja za gorivo.
–
Pritisnite pokrov rezervoarja za gorivo navzdol tako, da se
ključavnica zaskoči.
UPRAVLJALNI ELEMENTI 6
6.15
Ključavnica na sedežu
Ključavnica na sedežu
se nahaja levo poleg sedeža.
Ključavnica na sedežu se lahko deblokira s ključem za vžig.
1
V00633-10
6.16
Orodje motocikla
Orodje
1 je spravljeno v predalu pod sedežem.
V00634-10
37
6 UPRAVLJALNI ELEMENTI
6.17
Ročaji
Ročaji
so namenjeni premikanju motocikla.
Če vozite sopotnika, se lahko ta med vožnjo prime zanje.
1
V00635-10
6.18
Nožni opori za sopotnika
Nožni opori za sopotnika sta zložljivi.
Možna stanja
• Nožni opori za sopotnika sta zloženi – Za vožnjo brez sopotnika.
• Nožni opori za sopotnika sta iztegnjeni – Za vožnjo s sopotnikom.
V00636-01
38
UPRAVLJALNI ELEMENTI 6
6.19
Prestavna ročica
Prestavna ročica
1 je nameščena na levi strani motorja.
401950-10
Položaj prestav je razviden iz slike.
Nevtralni položaj ali položaj za prosti tek je med 1. in 2. prestavo.
401950-11
39
6 UPRAVLJALNI ELEMENTI
6.20
Zavorna stopalka
Zavorna stopalka
se nahaja pred desno nožno oporo.
Z zavorno stopalko aktivirate zadnjo zavoro.
1
402177-10
6.21
Stransko stojalo
Stransko stojalo
je na levi strani vozila.
Stransko stojalo se uporablja za parkiranje motocikla.
1
Informacije
Med vožnjo mora biti stransko stojalo sklopljeno navzgor.
Stransko stojalo je povezano z varnostnim sistemom
zagona, upoštevajte navodilo za vožnjo.
402029-10
40
Možna stanja
• Stransko stojalo je razklopljeno – Vozilo se lahko postavi na
stransko stojalo. Varnostni sistem zagona je aktiven.
UPRAVLJALNI ELEMENTI 6
•
Stransko stojalo je zloženo – Med vožnjo mora biti vedno v
tem položaju. Varnostni sistem zagona ni aktiven.
41
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.1
Kombinirani instrument
Kombinirani instrument je nameščen pred krmilom.
Kontrolne lučke ( str. 48)
Zaslon ( str. 52)
Funkcijske tipke ( str. 55)
1
2
3
F01430-10
42
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
7.2
Aktiviranje in test
Aktiviranje
Kombinirani instrument se vklopi z vžigom.
Informacije
Svetlost prikaza krmili senzor svetlobe v okolici na kombiniranem instrumentu.
Test
Ob vklopu vžiga na kratko zasvetijo vse kontrolne lučke, razen
kontrolne lučke za smernik in kontrolne lučke blokade speljevanja.
Segmenti merilnika št. vrtljajev in prikaza prestave po vrsti zasvetijo in se znova ugasnejo.
Prikaz hitrosti šteje od 0 do 199 in nazaj.
Preostali prikazni segmenti na prikazovalniku na kratko zasvetijo.
Na prikazovalniku se prikaže napis READY TO >> RACE.
Prikaz se nato vrne v nazadnje izbrani način.
Informacije
F01431-01
Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti vedno,
dokler motor ne deluje. Če motor deluje in kontrolna lučka
za nepravilno delovanje sveti, takoj varno ustavite in
stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.
Opozorilna lučka za ABS sveti, dokler ni dosežena hitrost
pribl. 6 km/h (pribl. 4 milje/h) ali več.
43
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.3
Opozorila
Informacije
Vsa obstoječa opozorila bodo prikazana v Info, dokler
bodo aktivna.
Takoj ko pride do napake, zasvetijo zadevne
kontrolne lučke, kar signalizira, da je bil prepoznan
napotek/opozorilo za varno obratovanje.
Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno
utripa splošna opozorilna lučka .
Če je prišlo do napake v vodilu CAN, se lahko na prikazovalniku
prikažejo različna opozorila:
Pojavijo se lahko CAN FAILURE, CAN ABS FAILURE
in CAN EMS FAILURE.
F01437-01
44
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
Na prikazovalniku se prikaže Transport Lock, če je vklopljen transportni način.
Na prikazovalniku se prikaže Side Stand Down, če je stranska
noga razklopljena.
F01438-01
Na prikazovalniku se prikaže Kill Switch, če je bilo sproženo stikalo za izklop v sili.
Na prikazovalniku se prikaže Not Legal!, če je zaradi spremembe
prenehalo veljati prometno dovoljenje vozila.
F01438-02
45
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
Na prikazovalniku se prikaže ABS Failure, če sistem ABS ni več
aktiven.
Na prikazovalniku se prikaže Clutch Switch Failure, če je v okvari
stikalo sklopke.
F01438-03
Na prikazovalniku se prikaže Low Oil Pressure, če je tlak olja prenizek.
Na prikazovalniku se prikaže Low Battery, če napetost v akumulatorju pade pod navedeno vrednost.
Napetost akumulatorja
F01438-04
46
≤ 10,5 V
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
Na prikazovalniku se prikaže Coolant Sensor Failure, če je v
okvari temperaturni senzor hladilne tekočine.
Na prikazovalniku se prikaže High Coolant Temperature, če temperatura hladilne tekočine preseže navedeno vrednost.
Temperatura hladilne tekočine
> 110 °C
F01438-06
Na prikazovalniku se prikaže Fuel Level Sensor Failure, če je
senzor za nivo goriva v okvari.
Na prikazovalniku se prikaže Low Fuel Level, ko nivo goriva
doseže oznako za rezervo.
F01438-05
47
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.4
Kontrolne lučke
Kontrolne lučke dodatno obveščajo o stanju delovanja motocikla.
Ob vklopu vžiga na kratko zasvetijo vse kontrolne lučke, razen
kontrolne lučke za smernik in kontrolne lučke blokade speljevanja.
Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno utripa
splošna opozorilna lučka .
Informacije
Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti vedno,
dokler motor ne deluje. Če motor deluje in kontrolna lučka
za nepravilno delovanje sveti, takoj varno ustavite in
stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.
Opozorilna lučka za ABS sveti, dokler ni dosežena hitrost
pribl. 6 km/h (pribl. 4 milje/h) ali več.
Možna stanja
Kontrolna lučka smernika utripa zeleno v ritmu utripanja – Smernik je vklopljen.
F01432-01
48
Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rumeno
– OBD je zaznal napako v elektroniki vozila. Varno
ustavite vozilo in se obrnite na pooblaščeno servisno
delavnico KTM.
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
Prestavna bliskavica sveti/utripa rdeče – Prestavna
bliskavica utripa rdeče, ko je doseženo nastavljeno
število vrtljajev RPM1. Prestavna bliskavica sveti
rdeče, ko je doseženo nastavljeno število vrtljajev
RPM2.
Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjalnik je v položaju prostega teka.
Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč
je vklopljena.
Opozorilna lučka za ABS sveti rumeno – Statusno
sporočilo ali sporočilo o napaki pri sistemu ABS.
Kontrolna lučka za blokado speljevanja sveti rdeče
– Sporočilo o stanju ali napaki pri blokadi speljevanja.
Splošna opozorilna lučka utripa rumeno – Prepoznano je bilo navodilo/opozorilo za varno obratovanje. To se dodatno prikaže na prikazovalniku.
49
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.5
Prestavna bliskavica
Prestavna bliskavica
1 je na sredini nad prikazovalnikom.
Informacije
Prestavno bliskavico lahko konfigurirate v prikazu Trip 1 in
prikazu Trip 2 z daljšim pritiskom na tipko MODE.
Med fazo utekanja (do 1000 km/621 milj) je prestavna bliskavica
vedno vklopljena. Šele nato je mogoče prestavno bliskavico deaktivirati in prestaviti vrednosti za RPM1 in RPM2. Pri RPM1 prestavna bliskavica utripa rdeče, pri RPM2 pa prestavna bliskavica
sveti rdeče.
Informacije
V 6. prestavi je prestavna bliskavica pri obratovalno toplem
motorju po prvem servisu deaktivirana.
F01433-10
50
Temperatura hladilne tekočine
≤ 35 °C
ODO
< 1.000 km
Prestavna bliskavica
vedno sveti pri
6.500 vrt/min
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
Temperatura hladilne tekočine
> 35 °C
ODO
> 1.000 km
Prestavna bliskavica
RPM1
utripa
Prestavna bliskavica
RPM2
sveti
51
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.6
Prikazovalnik
Merilnik števila vrtljajev
prikazuje število vrtljajev motorja v
vrtljajih na minuto.
Prikaz prestave
kaže, v kateri prestavi je menjalnik.
Hitrost
je prikazana v kilometrih na uro km/h ali v miljah na
uro mph.
Prikaz nivoja goriva je prikazan v območju
.
Na prikazovalniku
se prikazujejo dodatne informacije.
Urni čas je prikazan v območju
.
Temperatura hladilne tekočine je prikazana v območju
.
1
2
3
4
5
6
7
Informacije
Urni čas morate nastaviti, če ste 12 V akumulator ločili od
vozila ali demontirali varovalko.
Svetlost prikaza krmili senzor svetlobe v okolici na kombiniranem instrumentu.
F01434-10
52
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
7.7
Prikaz nivoja goriva
Prostornina rezervoarja za gorivo je prikazana v območju
prikazovalnika.
Prikaz nivoja goriva je sestavljen iz stolpcev. Več stolpcev sveti,
več je goriva v rezervoarju za gorivo.
1
Informacije
Ko gre zaloga goriva h koncu, se na prikazovalniku dodatno prikaže opozorilo Low Fuel Level.
Da bi preprečili nenehno nihanje prikaza med vožnjo, je
nivo goriva prikazan z rahlim zamikom.
Ko je stransko stojalo razklopljeno ali stikalo za izklop v sili
izklopljeno, se prikaz količine goriva ne posodablja.
Če stransko stojalo zložite in je stikalo za izklop v sili vklopljeno, se prikaz posodobi šele po 2 minutah.
Ko kombinirani instrument ne prejema signala senzorja za
nivo goriva, prikaz nivoja goriva utripa.
F01435-10
53
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.8
Prikaz temperature hladilne tekočine
Temperatura hladilne tekočine je prikazana v območju
prikazovalnika.
Prikaz temperature hladilne tekočine je sestavljen iz stolpcev. Čim
več stolpcev sveti, bolj vroča je hladilna tekočina.
1
Napotek
Okvara motorja
Motor se ob pregretju poškoduje.
–
Če se prikaže opozorilo glede temperature hladilnega sredstva, motor glede na promet takoj ustavite in ugasnite motor.
–
Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita.
–
Ko se hladilni sistem ohladi, preverite oz. korigirajte nivo hladilne tekočine.
Informacije
Če zasvetijo vsi stolpci, se na prikazovalniku dodatno prikaže opozorilo High Coolant Temperature.
Če se hladilni sistem pregreje, bo omejeno maksimalno
število vrtljajev motorja.
F01435-11
Možna stanja
• Motor je hladen – Svetijo do trije stolpci.
• Motor je segret na obratovalno temperaturo – Sveti od štiri do
deset stolpcev.
54
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
•
•
7.9
Motor je vroč – Sveti enajst do trinajst stolpcev.
Motor je zelo vroč – Sveti vseh trinajst stolpcev.
Funkcijske tipke
S tipko MODE preklapljate med različnimi načini prikaza
.
Možni načini prikaza so: TRIP F (samo pri vožnji z rezervnim
gorivom), Info skupna prevožena pot (ODO), prevožena
pot 1 (TRIP 1) in prevožena pot 2 (TRIP 2).
S tipko SET preklapljate med meniji v načinu prikaza
.
Tipka
je brez funkcije.
1
2
3
F01436-10
55
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.10
Prikaz TRIP F
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP F.
TRIP F prikaže prevoženo pot z rezervnim gorivom.
Informacije
F01453-01
56
Ko nivo goriva doseže oznako za rezervo, se na
prikazovalniku prikaže opozorilo Low Fuel Level. S
kratkim pritiskom na tipko MODE se način prikaza
spremeni na TRIP F in začne šteti pri 0.0, ne glede na to,
kateri način prikaza je bil aktiviran pred tem.
V prikazu TRIP F sta lahko dodatno prikazana
menija Fuel Range in Actual F.C..
Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno
utripa splošna opozorilna lučka .
S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji
meni v prikazovalniku.
S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji
način prikaza na prikazovalniku.
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
7.11
Prikaz Info
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže Info.
Info prikaže obvestila in opozorila, ki so se pojavila.
Informacije
F01439-01
Prikaz Info se prikaže samo v primeru sporočila ali opozorila.
Opozorila, ki so se prikazala, se bodo v prikazu Info prikazovala, dokler bodo aktivna.
Vsa opozorila, ki so se pojavila, se v prikazu Info samodejno prikažejo drug za drugim.
S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednje
opozorilo na prikazovalniku.
S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji
način prikaza na prikazovalniku.
57
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.12
Prikaz ODO
Na kratko tako dolgo pritiskajte tipko MODE, da se na prikazovalniku prikaže ODO.
Informacije
ODO prikazuje celotno prevoženo pot.
Ta vrednost se ohrani tudi, ko 12 V akumulator ločite od
vozila ali ko pregori varovalka.
S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji
meni na prikazovalniku.
S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji
način prikaza na prikazovalniku.
F01440-01
7.12.1
Fuel Range
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže ODO.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
Meni Fuel Range je enak tako v prikazu TRIP F, prikazu ODO,
prikazu TRIP 1 kot tudi v prikazu TRIP 2.
V tem meniju je prikazan doseg.
F01440-02
58
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
Informacije
Doseg je odvisen od povprečne porabe in količine goriva v
rezervoarju za gorivo.
Doseg se prikaže po vklopu vžiga šele po nekaj 100
metrih.
7.12.2
SET tipko na
kratko pritisnite.
Naslednji meni na prikazovalniku
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na prikazovalniku
Service
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže ODO.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
V tem meniju je prikazana razdalja do naslednjega servisa.
F01441-01
SET tipko na
kratko pritisnite.
Naslednji meni na prikazovalniku
59
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
MODE tipko
na kratko pritisnite.
7.12.3
naslednji način prikaza na prikazovalniku
Actual F.C.
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže ODO.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
Meni Actual F.C. je enak tako v prikazu TRIP F, kot tudi v prikazu ODO.
V tem meniju se prikaže trenutna poraba goriva.
F01442-01
60
Informacije
Trenutna poraba goriva se po vklopu vžiga prikaže šele po
nekaj 100 metrih.
SET tipko na
kratko pritisnite.
Naslednji meni na prikazovalniku
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na prikazovalniku
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
7.13
Prikaz TRIP 1
Na kratko tako dolgo pritiskajte tipko MODE, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 1.
Informacije
TRIP 1 kaže prevoženo pot od zadnje ponastavitve, npr.
prevoženo pot med dvema polnjenjema rezervoarja.
TRIP 1 teče vedno hkrati in šteje do 9999.9.
S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji
meni na prikazovalniku.
S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji
način prikaza na prikazovalniku.
F01443-01
7.13.1
Time Trip 1
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 1.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
V tem meniju je prikazan čas vožnje 1 na osnovi TRIP 1.
F01444-01
SET tipko na
kratko pritisnite.
naslednji meni na prikazovalniku
61
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.13.2
SET tipko
pritisnite za
3 sekunde.
Prikaz TRIP 1 se restira
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na zaslonu
Average Speed Trip1
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 1.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
V tem meniju je prikazana povprečna hitrost 1 na osnovi TRIP 1.
F01445-01
62
SET tipko na
kratko pritisnite.
naslednji meni na prikazovalniku
SET tipko
pritisnite za
3 sekunde.
Prikaz TRIP 1 se restira
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na zaslonu
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
7.13.3
Avg F.C. Trip 1
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 1.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
V tem meniju je prikazana povprečna poraba 1 na osnovi TRIP 1.
F01446-01
SET tipko na
kratko pritisnite.
naslednji meni na prikazovalniku
SET tipko
pritisnite za
3 sekunde.
Prikaz TRIP 1 se restira
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na zaslonu
63
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.14
Prikaz TRIP 2
Na kratko tako dolgo pritiskajte tipko MODE, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 2.
Informacije
TRIP 2 kaže prevoženo pot od zadnje ponastavitve, npr.
prevoženo pot med dvema polnjenjema rezervoarja.
TRIP 2 teče vedno hkrati in šteje do 9999.9.
S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji
meni.
S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji
način prikaza na prikazovalniku.
F01447-01
7.14.1
Time Trip 2
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 2.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
V tem meniju je prikazan čas vožnje 2 na osnovi TRIP 2.
F01448-01
64
SET tipko na
kratko pritisnite.
naslednji meni na prikazovalniku
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
7.14.2
SET tipko
pritisnite za
3 sekunde.
Prikaz TRIP 2 se restira
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na zaslonu
Average Speed Trip2
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 2.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
V tem meniju je prikazana povprečna hitrost 2 na osnovi TRIP 2.
F01449-01
SET tipko na
kratko pritisnite.
naslednji meni na prikazovalniku
SET tipko
pritisnite za
3 sekunde.
Prikaz TRIP 2 se restira
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na zaslonu
65
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.14.3
Avg F.C. Trip 2
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 2.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želeni meni.
V tem meniju je prikazana povprečna poraba 2 na osnovi TRIP 2.
F01450-01
7.15
SET tipko na
kratko pritisnite.
naslednji meni na prikazovalniku
SET tipko
pritisnite za
3 sekunde.
Prikaz TRIP 2 se restira
MODE tipko
na kratko pritisnite.
naslednji način prikaza na zaslonu
Nastavljanje enote
Informacije
Izberite za vašo državo specifično nastavitev.
Če zamenjate enoto, se vrednost za ODO ohrani in se ustrezno preračuna.
66
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
Pogoj
Motocikel stoji.
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže ODO.
–
MODE tipko pritisnite za 5 sekunde.
Prikažejo se enote.
Informacije
Enote se prikažejo v ODO pri vsakem meniju, z daljšim
pritiskom na tipko MODE.
–
Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne
prikaže želena enota.
–
Nobene od obeh tipk MODEin SET ne pritisnite pribl. 5
sekund.
Prikaz enot ugasne in prevzame ter shrani se izbrana
enota iz prve vrste.
Informacije
F01454-01
Kot enota za dolžino se lahko nastavi km ali miles.
Kot enota za volumen se lahko nastavi l, USga ali
UKga.
67
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
7.16
Nastavljanje časa
Informacije
Urni čas je prikazan v 24-urnem formatu.
Urni čas morate nastaviti, če ste 12 V akumulator ločili od vozila ali demontirali varovalko.
Pogoj
Motocikel stoji.
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže ODO.
–
Hkrati za 5 sekund pritisnite tipko MODE in SET.
Čas začne utripati.
Informacije
Čas lahko v prikazu ODO nastavite v vsakem meniju
z daljšim, hkratnim pritiskom na tipko MODE in
tipko SET.
F01455-10
–
Prikaz ur nastavite s tipko MODE.
–
Prikaz minut nastavite s tipko SET.
–
Hkrati pritisnite tipko MODE in SET.
Nastavljen urni čas se tako prevzame in shrani.
68
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
7.17
Nastavitev štev. obratov prestav RPM1
Pogoj
Motocikel stoji.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 1.
–
MODE tipko pritisnite za 5 sekunde.
Prikaže se RPM1.
Informacije
Prikaz RPM1se prikaže v prikazu TRIP 1 pri vsakem
meniju, z daljšim pritiskom na tipko MODE.
RPM1 je število vrtljajev, od katerega dalje se bliskavica uporabi in utripa.
Število obratov se lahko nastavi v korakih po 50.
Število obratov RPM1 je mogoče nastaviti RPM2 od
najmanj 50 obratov na minuto nad vklopnim številom
vrtljajev.
F01456-01
–
Število obratov nastavite s tipkama MODE in SET.
Informacije
MODE tipka poviša vrednost.
SET tipka zniža vrednost.
69
7 KOMBINIRANI INSTRUMENT
–
Hkrati pritisnite tipki MODE in SET.
Prikaz RPM1 ugasne in prevzame ter shrani se nastavljeno število obratov RPM1.
7.18
Nastavitev štev. obratov prestav RPM2
Pogoj
Motocikel stoji.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
MODE tipko tolikokrat na kratko pritisnite, da se na prikazovalniku prikaže TRIP 2.
–
MODE tipko pritisnite za 5 sekunde.
Prikaže se RPM2.
Informacije
Prikaz RPM2se prikaže v prikazu TRIP 2 pri vsakem
meniju, z daljšim pritiskom na tipko MODE.
RPM2 je število vrtljajev, od katerega naprej bliskavica
sveti.
Število obratov se lahko nastavi v korakih po 50.
Število obratov RPM2 je mogoče nastaviti RPM1 od
najmanj 50 obratov na minuto nad vklopnim številom
vrtljajev.
F01457-01
–
70
Število obratov nastavite s tipkama MODE in SET.
KOMBINIRANI INSTRUMENT 7
Informacije
MODE tipka poviša vrednost.
SET tipka zniža vrednost.
–
Hkrati pritisnite tipki MODE in SET.
Prikaz RPM2 ugasne in prevzame ter shrani se nastavljeno število obratov RPM2.
71
8 ZAČETEK UPORABE
8.1
Napotki za prvi zagon
Nevarnost
Nevarnost nesreče
Voznik, ki ni primeren za vožnjo, ogroža sebe in druge.
–
Vozila ne uporabljajte, če zaradi alkohola, drog ali zdravil niste sposobno za vožnjo.
–
Vozila ne uporabljajte, če niste fizično ali psihično sposobni za to.
Opozorilo
Nevarnost poškodb
tveganje.
Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno
–
Pri vseh vožnjah nosite zaščitna oblačila, kot so čelada, škornji, rokavice ter hlače in jopič s ščitniki.
–
Vedno uporabljajte le zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.
Opozorilo
Nevarnost padca
sti.
Različni profili pnevmatik na sprednjem in zadnjem kolesu vplivajo na vozne lastno-
Različni profili pnevmatik lahko bistveno otežijo nadzor nad vozilom.
–
72
Zagotovite, da sta na sprednjem in zadnjem kolesu nameščeni pnevmatiki z enakim profilom.
ZAČETEK UPORABE 8
Opozorilo
Nevarnost nesreče
vozne lastnosti.
–
Pnevmatike in kolesa, ki jih podjetje KTM ni odobrilo in priporočilo, vplivajo na
Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim indeksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje KTM.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Nove pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.
Tekalna površina novih pnevmatik še ni utečena.
–
Nove pnevmatike utecite z zmerno vožnjo in med vožnjo izmenično vijugajte.
Faza utekanja
200 km
Informacije
Pri uporabi vozila se zavedajte, da lahko pretiran hrup moti druge ljudi.
–
Zagotovite, da bo pregled pred prodajo opravljen v pooblaščeni servisni delavnici KTM.
–
Pred prvo vožnjo preberite celotna navodila za uporabo.
–
Seznanite se z upravljalnimi elementi.
–
Preden se odpravite na zahtevnejšo vožnjo, se na primerni površini privadite na vozne lastnosti motocikla.
Poskusite se peljati tudi čim počasneje, da dobite boljši občutek za motocikel.
–
Med vožnjo z obema rokama trdno držite krmilo, noge pa imejte na nožnih oporah.
Ob predaji vozila prejmete potrdilo o dobavi ter servisno in garancijsko knjižico.
73
8 ZAČETEK UPORABE
–
Počakajte, da se motor uteče. (
8.2
–
str. 74)
Utekanje motorja
Med uvajalno fazo ne smete prekoračiti določenega števila obratov motorja.
Določilo
Največje število vrtljajev motorja
Med prvimi: 1.000 km
7.500 vrt/min
Informacije
Med fazo utekanja je prestavna bliskavica nastavljena na predpisano vrednost in je ni mogoče spremeniti.
–
Izogibajte se vožnji s polnim plinom!
8.3
Natovarjanje vozila
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Skupna teža in obremenitve osi vplivajo na vozne lastnosti.
V skupno težo je všteto: motocikel, ki je pripravljen na vožnjo in napolnjen z gorivom, voznik in sopotnik
z zaščitnima oblekama in čeladama ter prtljaga.
–
74
Največje dopustne skupne teže in obremenitev osi ne smete preseči.
ZAČETEK UPORABE 8
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Nepravilna namestitev kovčkov ali druge prtljage vpliva na vozne lastnosti.
Kovčke in drugo prtljago namestite in zavarujte v skladu z navedbami proizvajalca.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Sistem kovčkov se v primeru preobremenitve poškoduje.
Če boste namestili kovčke, upoštevajte navedbe proizvajalca v zvezi z najvišjo dovoljeno obremenitvijo vozila.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zdrs prtljage vpliva na vidljivost.
Če je zadnja luč prekrita, ste še zlasti v temi slabo vidni za udeležence v prometu za vami.
–
Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Velik tovor spremeni vozne lastnosti in podaljša zaviralno pot.
Prilagodite hitrost glede na spremenjeno obremenitev vozila.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
–
Zdrs prtljage vpliva na vozne lastnosti.
Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.
Če vzamete s seboj prtljago, jo je treba pritrditi čim bolj varno in čim bližje sredini vozila, paziti pa je treba
tudi na enakomerno porazdelitev teže na sprednje in zadnje kolo.
75
8 ZAČETEK UPORABE
–
Upoštevati morate najvišjo dopustno skupno težo in najvišjo dopustno obremenitev osi.
Določilo
76
Največja dovoljena skupna teža
335 kg
Največja dopustna osna obremenitev spredaj
125 kg
Največja dovoljena osna obremenitev zadaj
210 kg
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
9.1
Kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom
Informacije
Pred vsako vožnjo preverite stanje vozila in prometno varnost.
Med obratovanjem mora biti vozilo v tehnično neoporečnem stanju.
H02217-01
–
Preverite nivo motornega olja. (
str. 211)
–
Preverite nivo zavorne tekočine sprednje zavore. (
–
Preverite nivo zavorne tekočine zadnje zavore. (
–
Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (
–
Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (
–
Preverite delovanje zavorne naprave.
–
Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.
( str. 191)
–
Preverite onesnaženost verige. (
–
Preverite napetost verige. (
–
Preverite stanje pnevmatik. (
–
Preverite tlak v pnevmatikah. (
–
Preverite nastavitev in delovanje vseh upravljalnih elementov.
–
Preverite delovanje električne naprave.
–
Preverite, če je prtljaga pravilno pritrjena.
–
Usedite se na motocikel in preverite nastavitev vzvratnega
ogledala.
str. 136)
str. 141)
str. 139)
str. 145)
str. 112)
str. 114)
str. 162)
str. 165)
77
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
–
9.2
Preverite zalogo goriva.
Postopek zagona
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve
Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.
–
Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.
–
Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih
plinov.
Previdno
Nevarnost nesreče Elektronski sestavni deli in varnostne naprave se v primeru izpraznjenega ali manjkajočega 12 V akumulatorja poškodujejo.
–
Vozila nikoli ne upravljajte z izpraznjenim 12 V akumulatorjem ali celo brez njega.
Napotek
Okvara motorja
Nefiltrirani sesani zrak negativno učinkuje na trpežnost motorja.
Brez zračnega filtra prideta v motor prah in umazanija.
–
Vozilo ne sme nikoli obratovati brez zračnega filtra.
Napotek
Okvara motorja
–
78
Visoko število vrtljajev hladnega motorja zmanjša trajnost motorja.
Motor vedno segrevajte z nizkim številom vrtljajev.
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
–
Odklenite krmilo. (
–
Sedite na vozilo, razbremenite stransko nogo in jo z nogo
zasukajte navzgor do omejevalnika.
str. 34)
–
stikalo za izklop v sili pritisnite v položaj
–
Vključite vžig, ključ obrnite v položaj
.
.
Po vklopu vžiga se še pribl. 2 sekundi sliši delovanje
črpalke za gorivo. Hkrati se izvede funkcijski test kombiniranega instrumenta.
B00782-10
–
Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.
Zelena kontrolna lučka prostega teka N sveti.
Kontrolna lučka ABS zasveti in po speljevanju spet ugasne.
–
Pritisnite gumb za zagon
.
79
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
Informacije
Gumb električnega zaganjalnika pritisnite šele po
končanem preskusu delovanja kombiniranega
instrumenta.
Ob zagonu motorja NE dodajajte plina. Če med
postopkom zagona dodate plin, sistem za upravljanje
motorja ne vbrizga goriva, zato motor ne vžge.
Neprekinjeno lahko skušate zaganjati maksimalno 5
sekund. Do naslednjega poskusa zagona počakajte
vsaj 5 sekund.
Ta motocikel je opremljen z varnostnim sistemom
zagona. Motor lahko zaženete samo, če je menjalnik
v položaju za prosti tek, ali če je pritegnjena ročica
sklopke, ko je v prestavi. Če pri odprtem stranskem
stojalu prestavite v prestavo in spustite ročico sklopke,
motor obstane.
9.3
–
80
Speljevanje
Povlecite ročico sklopke, prestavite v 1. prestavo, počasi spuščajte ročico sklopke in istočasno previdno
dodajajte plin.
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
Namig
Če se motor pri speljevanju ugasne, le potegnite ročico sklopke in pritisnite na gumb za zagon.
Menjalnika ni treba prestaviti v prosti tek.
9.4
Prestavljanje, vožnja
Opozorilo
Nevarnost nesreče
V primeru nenadne spremembe teže lahko izgubite nadzor nad motociklom.
–
Preprečite nenadne spremembe obremenitve in nevarno zaviranje.
–
Prilagodite hitrost razmeram na cestišču.
Opozorilo
Nevarnost nesreče Prestavljanje v nižjo prestavo pri visokem številu vrtljajev motorja blokira zadnje
kolo in pride do prekoračitve vrtilnega momenta motorja.
–
Pri visokem številu vrtljajev motorja ne prestavljajte nazaj v nižjo prestavo.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Napačen položaj ključa za vžig motorja bo sprožil nepravilno delovanje.
Med vožnjo ne spreminjajte položaja ključa za vžig motorja.
81
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Spreminjanje nastavitev na vozilu odvrača pozornost od dogajanja v prometu.
Vse nastavitve izvajajte, ko vozilo miruje.
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
V primeru neustreznega upravljanja lahko sovoznik pade z motocikla.
–
Poskrbite, da se sovoznik pravilno usede na sovoznikov sedež, da nogi postavi na nožni opori za
sovoznika in se čvrsto prime za voznika ali držalne ročaje.
–
Upoštevajte predpise o spodnji starostni meji sovoznika v določeni državi.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Tvegan način vožnje predstavlja veliko nevarnost.
Upoštevajte prometne predpise, vozite defenzivno in previdno ter poskušajte čim prej predvideti preteče nevarnosti.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
82
Hladne pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.
Pri vsaki vožnji morate prvih nekaj kilometrov prevoziti previdno in z zmerno hitrostjo, da se pnevmatike segrejejo na delovno temperaturo.
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Nove pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.
Tekalna površina novih pnevmatik še ni utečena.
–
Nove pnevmatike utecite z zmerno vožnjo in med vožnjo izmenično vijugajte.
Faza utekanja
200 km
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zdrs prtljage vpliva na vozne lastnosti.
Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Padec lahko vozilo poškoduje močneje, kot je razvidno na prvi pogled.
Po padcu svoje vozilo preverite, kot ga preverjate pred vsakim zagonom.
Napotek
Okvara motorja
Motor se ob pregretju poškoduje.
–
Če se prikaže opozorilo glede temperature hladilnega sredstva, motor glede na promet takoj ustavite in ugasnite motor.
–
Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita.
–
Ko se hladilni sistem ohladi, preverite oz. korigirajte nivo hladilne tekočine.
83
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
Informacije
Če med vožnjo zaslišite nenavadne zvoke, takoj varno ustavite, ugasnite motor in stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.
–
Če to dopuščajo razmere (naklon, situacija itd.), prestavite v
višje prestave.
–
Prenehajte z dodajanjem plina, hkrati povlecite ročico sklopke,
prestavite v naslednjo prestavo, nato pa popustite ročico
sklopke in dodajte plin.
Informacije
Na sliki so prikazani položaji prestav. Nevtralni položaj
ali položaj za prosti tek je med 1. in 2. prestavo. 1. prestava je namenjena speljevanju in vožnji v klanec.
Obratovalna temperatura je dosežena, ko na prikazu
temperature svetijo 4 prikazovalni stolpci.
401950-11
84
–
Dodajte le toliko plina, kot ga lahko motor prenese – nenadno
dodajanje plina poveča porabo goriva. Dodajte le toliko plina,
kot ga cesta in vremenske razmere dopuščajo. Še posebej v
ovinkih ne prestavljajte in zelo pazljivo dodajajte plin.
–
Pri prestavljanju v nižje prestave znižajte hitrost z zaviranjem
in hkrati odvzemite plin.
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
9.5
–
Povlecite ročico sklopke in prestavite v nižjo prestavo, nato
počasi spuščajte ročico sklopke in dodajte plin ali pa znova
prestavite.
–
Če načrtujete daljšo uporabo s številom vrtljajev v prostem
teku ali na mestu, ugasnite motor.
–
Če med vožnjo prične svetiti kontrolna lučka za nepravilno
delovanje , morate takoj varno ustaviti vozilo, izklopiti motor
in se obrniti na pooblaščeno servisno delavnico KTM.
Zaviranje
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Vlaga in umazanija vplivajo na zavorno napravo.
Zavirajte večkrat previdno, da zavorne obloge in zavorne kolute osušite in odstranite umazanijo.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Mehka točka prijema sprednje ali zadnje zavore zmanjša zavorni učinek.
Preverite zavorno napravo in ne peljite naprej, dokler težava ni odpravljena. (Osebje v pooblaščeni
servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
85
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.
Če zavorna stopalka ni sproščena, zavorne obloge neprekinjeno drsijo.
–
Če ne želite zavirati, umaknite nogo z zavorne stopalke.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Večja skupna teža podaljša zavorno pot.
Upoštevajte daljšo zavorno pot, če prevažate sopotnika ali prtljago.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Sol za posipavanje na cestah vpliva na zavorni sistem.
Zavirajte večkrat previdno, da iz zavornih oblog in zavornih kolutov odstranite sol za posipavanje.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
ABS lahko v določenih situacijah podaljša zavorno pot.
Način zaviranja prilagodite vozni situaciji in razmeram na cestišču.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Premočno zaviranje blokira kolesa.
Učinkovitost sistema ABS je zagotovljena le, če je sistem zares vklopljen.
–
–
86
Pustite ABS vklopljen, da izkoristite učinek zaščite.
Za zaviranje odvzemite plin in hkrati zavirajte s sprednjo in zadnjo zavoro.
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
Informacije
Z ABS lahko tako pri polnem zaviranju kot tudi pri slabem oprijemanju na tleh na peščeni, od dežja
mokri ali spolzki podlagi uporabite polno zavorno moč, ne da bi obstojala nevarnost, da kolesa blokirajo.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Zadnje kolo lahko blokira zaradi učinka motorne zavore.
Potegnite sklopko, če zavirate v sili ali z vso močjo oz. če zavirate na spolzkem terenu.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
časnitev.
–
Poševni položaj ali stransko strma podlaga zmanjšajo maksimalno možno upo-
Če je možno, zaključite zaviralni postopek pred vstopom v ovinek.
–
Zaviralni postopek je treba vedno zaključiti pred vstopom v ovinek. Glede na hitrost po potrebi prestavite v
nižjo prestavo.
–
Pri daljši vožnji po klancu navzdol izkoristite zavorni učinek motorja. Prestavite eno ali dve prestavi navzdol,
vendar pri tem ne prekoračite dovoljene vrtilne frekvence motorja. Tako je potrebno bistveno manjše zaviranje in zavorna naprava se ne pregreje.
87
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
9.6
Ustavljanje, parkiranje
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
Osebe, ki ravnajo brez pooblastila, ogrožajo tako sebe kot tudi druge.
–
Ko motor teče, vozila ne puščajte nenadzorovanega.
–
Vozilo zavarujte pred posegom nepooblaščenih oseb.
–
Kadar pustite vozilo nenadzorovano, blokirajte krmilo in izvlecite ključ.
Opozorilo
Nevarnost opeklin
Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.
–
Ne dotikajte se delov, kot so izpušna napeljava, hladilnik, motor, blažilnik sunkov ali zavorna
naprava, dokler se ti deli vozila ne ohladijo.
–
Preden začnete delati na vozilu, počakajte, da se deli vozila ohladijo.
Napotek
Materialna škoda
Nepravilno ravnanje pri parkiranju poškoduje vozilo.
Če se vozilo odkotali ali prevrne, lahko nastane velika škoda.
Sestavni deli za postavitev vozila so zasnovani samo za težo vozila.
–
Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.
–
Pazite, da nihče ne bo sedel na vozilo, ko je vozilo parkirano na stojalu.
88
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
Napotek
Nevarnost požara
Vroči deli vozila predstavljajo nevarnost požara in eksplozije.
–
Vozila ne parkirajte v bližini lahko vnetljivih in eksplozivnih materialov.
–
Počakajte, da se vozilo ohladi, šele nato ga prekrijte.
–
Motocikel zavrite.
–
Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.
–
Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj
.
Informacije
Če motor izklopite s stikalom za izklop v sili, na ključavnici za vžig pa ostane vžig vklopljen, se oskrba
s tokom večine porabnikov ne prekine in tako se 12 V akumulator izprazni. Zato motor vedno izklopite
s ključavnico za vžig, stikalo za izklop v sili je predvideno samo za uporabo v sili.
–
Motocikel parkirajte na trdni podlagi.
–
Stransko stojalo s stopalom potisnite do prislona v smeri naprej in ga obremenite z vozilom.
–
Zaklenite krmilo. (
9.7
str. 33)
Transport
Napotek
Nevarnost poškodb
–
Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.
Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.
89
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
Napotek
Nevarnost požara
Vroči deli vozila predstavljajo nevarnost požara in eksplozije.
–
Vozila ne parkirajte v bližini lahko vnetljivih in eksplozivnih materialov.
–
Počakajte, da se vozilo ohladi, šele nato ga prekrijte.
401448-01
90
–
Izklopite motor in izvlecite ključ za vžig.
–
Z napenjalnimi trakovi ali drugimi primernimi pripomočki za
pritrditev zavarujte motocikel pred padcem in premikom.
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
9.8
Nalivanje goriva
Nevarnost
Nevarnost požara
Gorivo je zelo vnetljivo.
Gorivo v rezervoarju za gorivo se ob segrevanju razteza in lahko izteče, če je rezervoar prenapolnjen.
–
Ne dolivajte goriva v vozilo v bližini odprtega ognja ali gorečih cigaret.
–
Motor ustavite, ko dolivate gorivo.
–
Pazite, da goriva ne polijete, zlasti ne na vroče dele vozila.
–
Če gorivo kljub temu polijete, ga takoj obrišite.
–
Upoštevajte navodila glede dolivanja goriva.
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.
–
Gorivo ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste gorivo pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Ne vdihujte hlapov goriva.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je gorivo prišlo v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
Napotek
Materialna škoda
Filter za gorivo se predčasno zamaši, če kakovost goriva ni zadostna.
91
9 NAVODILO ZA VOŽNJO
V nekaterih državah in regijah sta kakovost in čistost goriva nezadostni. Posledica so težave v sistemu goriva.
–
Točite le čisto gorivo, ki ustreza navedenim standardom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam
bo z veseljem pomagalo.)
Napotek
Ogrožanje okolja
–
92
Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.
Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.
NAVODILO ZA VOŽNJO 9
–
Izklopite motor.
–
Odprite pokrov rezervoarja za gorivo. (
–
Rezervoar za gorivo napolnite z gorivom največ do spodnjega
roba
polnilnega nastavka.
str. 34)
1
Vsebina rezervoarja za gorivo skupaj
pribl.
–
10 l
Zaprite pokrov rezervoarja za gorivo. (
Neosvinčeno
gorivo Super (ROZ
95) ( str. 249)
str. 36)
S03383-10
93
10 SERVISNI NAČRT
10.1
Dodatne informacije
Vsa nadaljnja dela, ki izhajajo iz obveznih del oz. priporočenih del, je treba posebej naročiti in se posebej obračunajo.
V odvisnosti od lokalnih pogojev uporabe lahko v vaši državi veljajo drugačni servisni intervali.
V okviru tehničnega razvoja lahko pride do spremembe posamičnih servisnih intervalov in obsegov servisa.
Zadnji veljavni servisni načrt boste vedno našli na KTM Dealer.net. Pooblaščen KTM zastopnik vam bo z veseljem svetoval.
10.2
Obvezna dela
vsakih 24 mesecev
vsakih 12 mesecev
vsakih 15.000 km
vsakih 7.500 km
po 1.000 km
Z diagnostičnim orodjem KTM odčitajte pomnilnik napak.
○
●
●
●
●
Preverite delovanje električne napeljave.
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljno sito.
Preverite zavorne kolute. (
str. 134)
Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (
Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (
Preverite stanje pnevmatik. (
94
str. 162)
str. 139)
str. 145)
(
str. 212)
SERVISNI NAČRT 10
vsakih 24 mesecev
vsakih 12 mesecev
vsakih 15.000 km
vsakih 7.500 km
po 1.000 km
Preverite tlak v pnevmatikah. (
○
●
●
●
●
Preverite morebitne poškodbe in tesnost zavornih vodov.
str. 165)
○
●
●
●
●
Preverite nivo zavorne tekočine sprednje zavore. (
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Preverite nivo zavorne tekočine zadnje zavore. (
str. 136)
str. 141)
Preverite tesnost vzmetne noge in vilic.
Očistite protiprašne manšete nog vilic. (
str. 106)
Preverite verigo, verižnik in verižni pastorek. (
Preverite napetost verige. (
str. 118)
str. 114)
Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi. (
str. 191)
Preverite delovanje ventilatorja hladilnika.
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Zamenjajte zračni filter, očistite ohišje zračnega filtra.
Preverite, ali so bovdenski vleki poškodovani oz. položeni brez pregibov ter preverite
nastavitev.
○
●
●
●
●
Kable preverite glede morebitnih poškodb in speljave brez pregibov.
○
●
●
●
●
Preverite zračnost ventila, zamenjajte vžigalno svečko.
Zamenjajte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.
●
●
95
10 SERVISNI NAČRT
vsakih 24 mesecev
vsakih 12 mesecev
vsakih 15.000 km
vsakih 7.500 km
po 1.000 km
Zamenjajte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.
●
Preverite zračnost krmilnega ležaja.
Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči. (
Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop. (
str. 183)
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
Končna kontrola: preverite prometno varnost vozila in opravite poskusno vožnjo.
○
●
●
●
●
Po poskusni vožnji odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.
○
●
●
●
●
Ponastavite prikaz servisnih intervalov.
○
●
●
●
●
Podatek o servisu vpišite v KTM Dealer.net ter servisno in garancijsko knjižico.
○
●
●
●
●
○
enkraten interval
●
periodični interval
96
str. 185)
○
SERVISNI NAČRT 10
10.3
Priporočena dela
vsakih 48 mesecev
vsakih 12 mesecev
vsakih 30.000 km
vsakih 7.500 km
po 1.000 km
Preglejte okvir.
●
Preverite nihalko.
●
Preverite zračnost nihajnih ležajev.
Preverite zračnost kolesnih ležajev.
●
●
●
●
Vse gibljive dele (npr. stransko nogo, ročne vzvode, verigo, …) podmažite in preverite,
ali so prosto gibljivi.
○
●
●
●
●
Izpraznite drenažne gibke cevi.
○
●
●
●
●
Preverite morebitne razpoke, tesnost in pravilno speljavo vseh gibkih cevi (npr. cevi za
gorivo, hladilnih, odzračevalnih, drenažnih cevi, …).
○
●
●
●
●
Preverite zaščito pred zamrznitvijo.
○
●
●
●
Zamenjajte hladilno tekočino.
(
str. 203)
Preverite trden nased vijakov in matic.
○
enkraten interval
●
periodični interval
●
○
●
●
●
●
97
11 NASTAVITEV PODVOZJA
11.1
Nastavljanje prednapetosti vzmeti vzmetne noge
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Spremembe na nastavitvah podvozja lahko močno spremenijo vozne lastnosti.
Po spremembah vozite najprej počasi, da ocenite vozne lastnosti.
Informacije
Prednapetost vzmeti določa izhodiščni položaj vzmetenja na vzmetni nogi.
Optimalno nastavljena prednapetost vzmeti je prilagojena teži voznika, morebitni prtljagi in sovozniku ter
zagotavlja pravo razmerje med priročnostjo in stabilnostjo.
–
Z obračanjem nastavitvenega kolesca
s pomočjo ključa s
kavljem iz kompleta orodja za vozilo nastavite prednapetost
vzmeti.
1
Določilo
Prednapetost vzmeti
Standard
5 klikov
Ključ s kavljem, vzmetna noga (90529077000)
V00637-10
98
Podaljšek za ključe s kavljem (90129099025)
NASTAVITEV PODVOZJA 11
Informacije
Prednapetost vzmeti se lahko nastavi na 10 različnih
pozicij.
11.2
Nastavitev prestavne ročice
Informacije
Nastavitveno območje prestavne ročice je omejeno.
99
11 NASTAVITEV PODVOZJA
–
Odvijte matico
1, pri tem na navojnem drogu 2 držite proti.
Informacije
Matica
–
–
1 ima levi navoj.
Odvijte matico 3, pri tem na navojnem drogu 2 držite proti.
Prestavno ročico nastavite z obračanjem prestavnega
droga
.
2
Določilo
Nastavitveno območje
prestavnega droga
A
150 … 162 mm
Informacije
Nastavitev morate izvesti na obeh straneh enakomerno.
Najmanj 5 navojnih hodov mora biti zvijačenih v ležaju.
–
Preverite nastavitveni kot
B.
Določilo
V00648-10
Nastavitveni kot
prestavnega droga, prestavitev
prestavne ročice
B
–
100
Pritegnite matico
proti.
75°
3, pri tem na navojnem drogu 2 držite
NASTAVITEV PODVOZJA 11
Določilo
Matica, prestavni
drog
–
Pritegnite matico
proti.
M6
10 Nm
1, pri tem na navojnem drogu 2 držite
Določilo
Matica, prestavni
drog
–
M6LH
10 Nm
Preverite delovanje in prosto gibljivost prestavne ročice.
101
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
12.1
Dvig motocikla zadaj z dvigalnim pripomočkom
Napotek
Nevarnost poškodb
–
Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.
Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.
–
Montirajte nosilce dvigalnega pripomočka.
–
V dvigalni pripomoček zadaj vstavite adapter.
Sprejemni adapter (61029955244)
Dvižna priprava za zadnje kolo (69329955000)
–
Motocikel postavite pokončno, dvigalni pripomoček usmerite
proti nihalki in adapterjem ter privzdignite motocikel.
402346-01
12.2
Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka zadaj
Napotek
Nevarnost poškodb
–
Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.
Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.
102
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
–
Motocikel zavarujte pred prevračanjem.
–
Odstranite dvigalni pripomoček zadaj in vozilo postavite na
stransko stojalo
.
–
Odstranite komplet puš.
1
402029-10
12.3
Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom
Napotek
Nevarnost poškodb
–
Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.
Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
103
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
Pogoj
– Odstranite zaščitni pokrovček
1.
V00638-10
–
Krmilo postavite v položaj naravnost. Namestite dvigalni pripomoček.
Sprejemni zatič (69329965030)
Dvižna priprava za sprednje kolo, velika (69329965100)
Informacije
Vedno najprej dvignite zadnji del motocikla.
402345-01
104
–
Dvig motocikla spredaj.
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
12.4
Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka spredaj
Napotek
Nevarnost poškodb
–
Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.
Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.
Glavno delo
– Motocikel zavarujte pred prevračanjem.
–
Odstranite dvigalni pripomoček.
402777-01
105
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
–
Namestite zaščitni pokrov
1.
V00638-10
Naknadno delo
– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
12.5
Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
–
106
Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. (
str. 103)
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
Glavno delo
– Protiprašni manšeti
1 na obeh nogah vilic potisnite navzdol.
Informacije
Protiprašni manšeti naj bi očistili prah in grobo umazanijo z notranjih cevi vilic. Sčasoma lahko umazanija
prodre za protiprašni manšeti. Če umazanije ne odstranite, lahko tesnilni obroči, ki so nameščeni za protiprašnima manšetama, prenehajo tesniti.
E00667-10
Opozorilo
Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih
zmanjšata zavorni učinek.
–
–
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.
–
Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za
zavore.
Očistite in naoljite protiprašni manšeti in notranje cevi vilic na
obeh nogah vilic.
Univerzalno oljno razpršilo (
str. 253)
–
Protiprašne manšete potisnite nazaj v vgradni položaj.
–
Odstranite odvečno olje.
107
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
Naknadno delo
– Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.
( str. 105)
12.6
Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
–
Ključ za vžig vstavite v ključavnico na sedežu
v smeri urnega kazalca.
–
Privzdignite zadnji del voznikovega sedeža, ga povlecite v
smeri zadka in snemite navzgor.
–
Izvlecite ključ za vžig iz ključavnice na sedežu.
Snetje voznikovega sedeža
V00633-10
108
–
1 in ga obrnite
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
12.7
Montaža voznikovega sedeža
–
Utore
voznikovega sedeža obesite na rezervoar za gorivo,
voznikov sedež potisnite naprej in ga spustite.
1
Sornik
–
2 se slišno zaskoči.
Preverite, ali je voznikov sedež pravilno montiran.
H01084-10
12.8
Snemanje sopotnikovega sedeža
Pripravljalno delo
– Snemite voznikov sedež. (
str. 108)
109
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
Glavno delo
– Odstranite vijak
–
1 s podložko.
Sopotnikov sedež privzdignite in ga snemite.
V00639-10
12.9
Montaža sopotnikovega sedeža
Glavno delo
– Namestite sopotnikov sedež.
Oba kavlja
–
V00640-10
110
1 zaskočita v držala 2.
Sopotnikov sedež spredaj spustite navzdol in potisnite nazaj.
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
–
Montirajte vijak
3 s podložko in ga pritegnite.
Določilo
Vijak sopotnikovega
sedeža
M6
7 Nm
Opozorilo
Nevarnost nesreče Če je sedež napačno montiran,
lahko sovoznikov sedež skoči iz sidrne pritrditve.
V00639-11
–
–
Po montaži preverite, ali je sedež pravilno zapahnjen in ga ne morete povleči v smeri navzgor.
Preverite, ali je sopotnikov sedež pravilno montiran.
Naknadno delo
– Montirajte voznikov sedež. (
str. 109)
111
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
12.10
Kontrola onesnaženosti verige
–
Preverite, ali je veriga močno umazana.
»
Če je veriga močno umazana:
–
Očistite verigo. (
str. 112)
400678-01
12.11
Čiščenje verige
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Mazivo na pnevmatikah zmanjša oprijemljivost.
Mazivo odstranite s pnevmatik s primernim čistilnim sredstvom.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
112
Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.
–
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.
–
Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
Napotek
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi
predpisi.
Informacije
Življenjska doba verige je odvisna predvsem od nege.
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
Glavno delo
– Redno čistite verigo.
–
Grobo umazanijo sperite z mehkim vodnim curkom.
–
S čistilnim sredstvom za verige odstranite ostanke maziva z
verige.
Sredstvo za čiščenje verig (
–
400725-01
str. 252)
Po sušenju verigo poškropite s pršilom za verige.
Razpršilo za verigo Street (
str. 251)
Naknadno delo
– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
113
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
12.12
Preverjanje napetosti verige
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Nepravilna napetost verige poškoduje komponente in povzroči nesreče.
Če je veriga premočno napeta, se hitreje obrabijo veriga, verižni pastorek, verižnik kot tudi ležaji
menjalnika in zadnjega kolesa. Nekatere komponente se pri preobremenitvi lahko strgajo ali zlomijo.
Če je veriga premalo napeta, lahko pade z verižnega pastorka ali verižnika. Zaradi tega blokira zadnje
kolo ali pa se poškoduje motor.
–
Redno preverjajte napetost verige.
–
Napetost verige nastavite v skladu z zahtevami.
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
114
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
Glavno delo
– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.
–
Na območju za odprtino za drsno zaščito verige potisnite
verigo navzgor v smeri držala in odčitajte napetost verige
A.
Informacije
Zgornji del verige
mora biti pri tem napet.
Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato ponovite meritev na različnih delih verige.
B
Napetost verige
»
Če napetost verige ne ustreza zahtevam:
–
–
5 … 7 mm
Nastavite napetost verige. (
str. 116)
Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
V00641-10
115
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
12.13
Nastavljanje napetosti verige
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Nepravilna napetost verige poškoduje komponente in povzroči nesreče.
Če je veriga premočno napeta, se hitreje obrabijo veriga, verižni pastorek, verižnik kot tudi ležaji
menjalnika in zadnjega kolesa. Nekatere komponente se pri preobremenitvi lahko strgajo ali zlomijo.
Če je veriga premalo napeta, lahko pade z verižnega pastorka ali verižnika. Zaradi tega blokira zadnje
kolo ali pa se poškoduje motor.
–
Redno preverjajte napetost verige.
–
Napetost verige nastavite v skladu z zahtevami.
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
–
116
Preverite napetost verige. (
str. 114)
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
Glavno delo
– Odvijte matico
–
–
1.
Odvijte matice 2.
Napetost verige nastavite z vrtenjem nastavitvenih vijakov
levo in desno.
3
Določilo
Napetost verige
5 … 7 mm
Nastavitvena vijaka
na levi in desni strani zavrtite
tako, da bodo oznake na levem in desnem napenjalniku
verige
v istem položaju glede na referenčne
oznake
. Tako je zadnje kolo pravilno usmerjeno.
3
4
A
Informacije
Zgornji del verige mora biti pri tem napet.
Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato preverite nastavitev na različnih delih verige.
V00645-10
–
Pritegnite matice
–
Prepričajte se, da napenjalniki verige
tvenih vijakih
.
2.
4 nalegajo na nastavi-
3
–
Pritegnite matico
1.
Določilo
Matica polgredi zadaj
M14x1,5
90 Nm
117
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
Dodatno delo
– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
12.14
Preverjanje verige, verižnika in verižnega pastorka
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
Glavno delo
– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.
–
Preverite verižnik in verižni pastorek glede obrabe.
»
Ko sta verižnik oz. verižni pastorek utečena:
–
Zamenjajte pogonski sklop.
Informacije
100132-10
118
Verižni pastorek, verižnik in verigo je treba
vedno zamenjati le skupaj.
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
–
Na spodnjem delu verige povlecite z navedeno silo
A.
Določilo
Teža - merjenje obrabe
verige
–
Izmerite razmik
verige.
15 kg
B 20 verižnih kolesc na spodnjem delu
Informacije
Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato ponovite meritev na različnih delih verige.
Maksimalni razmik
od 20
valjčkov verige na najdaljšem mestu verige
B
»
Če je razmik
–
401288-10
301,6 mm
B večji, kot je navedena mera:
Zamenjajte pogonski sklop.
Informacije
Če montirate novo verigo, morate zamenjati
tudi verižnik in verižni pastorek.
Nove verige se na starem, utečenem verižniku
oz. verižnem pastorku hitreje obrabijo.
119
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
–
V območju za zdrsno zaščito verige pritisnite verigo navzgor.
–
Preverite obrabo drsne zaščite verige.
»
Če je zdrsna zaščita verige zaradi obrabe izgubila toliko
materiala, da je v območju
izvrtina vijaka
vidna od
zgoraj:
C
–
–
V00644-10
1
Zamenjajte zdrsno zaščito verige.
Preverite, ali je drsna zaščita verige trdno pritrjena.
»
Če je drsna zaščita verige zrahljana:
–
Pritegnite vijake drsne zaščite verige.
Dodatno delo
– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
12.15
Snemanje pokrova akumulatorja
Pripravljalno delo
– Snemite voznikov sedež. (
120
str. 108)
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
Glavno delo
– Zanke
povlecite nazaj.
1
–
Pokrov akumulatorja
2 povlecite naprej in snemite navzgor.
V00642-10
121
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
12.16
Montaža prekritja akumulatorja
Glavno delo
– Prekritje akumulatorja
smeri nazaj.
1 ustrezno namestite in povlecite v
Prekritje akumulatorja slišno zaskoči.
–
Preverite pravilen nased pokrova baterije.
V00643-10
Naknadno delo
– Montirajte voznikov sedež. (
122
str. 109)
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
12.17
Demontaža spodnjega spojlerja
–
Snemite držalne nastavke v območju
–
Odstranite vijake
A.
V00680-10
1.
V00677-10
123
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
–
Odstranite vijake
–
Snemite spodnji spojler.
2.
V00681-11
12.18
Vgradnja spodnjega spojlerja
–
Namestite spodnji spojler.
–
Montirajte vijake
1 in jih pritegnite.
Določilo
Vijak spojlerja zadaj
V00681-10
124
M6
6 Nm
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
–
Montirajte vijake
2 in jih pritegnite.
Določilo
Vijak sprednjega
spojlerja
M6
7 Nm
V00677-11
–
Da stranska obloga zaskoči, nanjo rahlo pritisnite v območju
.
A
Držalni nastavki zagrabijo v izvrtine na spodnjem spojlerju.
V00680-10
125
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
12.19
Demontaža stranske obloge levo
–
Odstranite vijake
–
1.
Odstranite vijake 2.
–
Snemite držalne nastavke v območju
–
Odstranite razcepne kovice
F01478-10
V00651-10
126
3.
A.
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
–
Stransko oblogo zasukajte navzven.
–
Gibko cev
–
Snemite stransko oblogo.
4 povlecite iz cevnega vodila 5.
V00653-10
12.20
Vgradnja stranske obloge levo
–
Gibko cev
1 namestite v cevno vodilo 2.
V00653-11
127
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
–
Namestite stransko oblogo.
–
Uvijte vijake
3 in jih pritegnite.
Določilo
Vijak stranske
obloge
–
V območju
M6
6 Nm
A pritisnite na stransko oblogo.
Držalni nastavek zagrabi v izvrtino na spodnjem spojlerju.
F01478-11
–
Uvijte vijake
4 in jih pritegnite.
Določilo
Vijak stranske
obloge na prednji
maski
–
V00651-11
128
M6
Montirajte razcepne kovice
5.
6 Nm
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
12.21
Demontaža stranske obloge desno
–
Odstranite vijake
–
1.
Odstranite vijake 2.
–
Snemite držalne nastavke v območju
–
Odstranite razcepne kovice
–
Snemite stransko oblogo.
A.
V00650-10
3.
V00652-10
129
12 SERVISNA DELA NA PODVOZJU
12.22
Vgradnja stranske obloge desno
–
Namestite stransko oblogo.
–
Uvijte vijake
1 in jih pritegnite.
Določilo
Vijak stranske
obloge
–
V območju
M6
6 Nm
A pritisnite na stransko oblogo.
Držalni nastavek zagrabi v izvrtino na spodnjem spojlerju.
V00650-10
–
Uvijte vijake
2 in jih pritegnite.
Določilo
Vijak stranske
obloge na prednji
maski
130
M6
6 Nm
SERVISNA DELA NA PODVOZJU 12
–
Montirajte razcepne kovice
3.
V00652-10
131
13 ZAVORNI SISTEM
13.1
Sistem proti blokiranju koles (ABS)
Modul ABS
, ki je sestavljen iz hidravlične enote, krmilnika
ABS in povratne črpalke, je vgrajen pod rezervoarjem. Na
sprednjem in zadnjem kolesu je po en senzor števila vrtljajev
kolesa
.
1
2
Opozorilo
Nevarnost nesreče
delovanje ABS.
402052-11
132
Spremembe na vozilu vplivajo na
–
Pustite, da se zadnje kolo pri potegnjeni sprednji
zavori vrti na mestu le z izklopljenim ABS izven
javnega cestnega prometa.
–
Ne izvajajte nobenih sprememb na gibu vzmeti.
–
Na zavornem sistemu uporabite izključno nadomestne
dele, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje KTM.
–
Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim indeksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje
KTM.
–
Upoštevajte predpisani tlak v pnevmatikah.
–
Prepričajte se, da so servisna dela in popravila strokovno opravljena. (Osebje v pooblaščeni servisni
delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
ZAVORNI SISTEM 13
ABS je varnostni sistem, ki preprečuje blokiranje koles pri vožnji
naravnost brez delovanja stranskih sil.
Opozorilo
Nevarnost nesreče Pomoči pri vožnji lahko prevrnitev
vozila preprečijo samo v okviru fizikalnih meja.
Ekstremnih voznih situacij, kot so obremenitev s prtljago
z visokim težiščem, spreminjajoče obloge cestišča, strmi
spusti ali polno zaviranje brez razklopa sklopke, ne
morejo vedno kompenzirati.
–
Način vožnje prilagodite razmeram na cestišču in
vašemu znanju vožnje.
ABS deluje z dvema neodvisnima zavornima krogoma (sprednja
in zadnja zavora). Pri normalnem obratovanju delujejo zavore kot
običajne zavore brez sistema ABS. Šele, ko krmilna naprava ABS
prepozna nagib k blokadi enega kolesa, začne delovati ABS z
uravnavanjem zavornega tlaka. Reguliranje občutite kot rahlo utripanje na ročni oz. nožni zavori.
Opozorilna lučka za ABS
mora zasvetiti po vklopu vžiga in
po speljevanju ugasniti. Če po speljevanju ne ugasne ali med
vožnjo zasveti, signalizira napako v sistemu ABS. Zdaj sistem
ABS ni več aktiven in kolesi lahko ob postopku zaviranja blokirata.
Zavorna naprava sama deluje, samo regulacije ABS ni.
3
133
13 ZAVORNI SISTEM
Opozorilna lučka za ABS lahko zasveti tudi, če se v ekstremnih
voznih situacijah število vrtljajev sprednjega in zadnjega kolesa
med seboj močno razlikuje, npr. pri vožnji po zadnjem kolesu
ali pri vrtenju zadnjega kolesa na mestu. S tem se sistem ABS
izklopi.
Da bi sistem ABS znova aktivirali, vozilo ustavite in izklopite vžig.
Ko vozilo spet zaženete, se tudi sistem ABS znova aktivira. Opozorilna lučka ABS po speljevanju ugasne.
13.2
Preverjanje zavornih kolutov
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
134
Obrabljeni zavorni koluti zmanjšajo zavorni učinek.
Zagotovite, da bodo obrabljeni zavorni koluti takoj zamenjani. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
ZAVORNI SISTEM 13
–
Na več mestih zavornih kolutov spredaj in zadaj preverite
debelino zavornih kolutov in se prepričajte, da dosegajo
mero
.
A
Informacije
Z obrabo se zmanjša debelina zavornega koluta na
predelu naležne površine
zavornih oblog.
1
Zavorni koluti - meja obrabe
400480-10
»
–
Spredaj
4,5 mm
Zadaj
3,6 mm
Če je debelina zavornega koluta pod določeno vrednostjo.
–
Zamenjajte zavorni kolut sprednje zavore.
–
Zamenjava zavornega koluta zadnje zavore.
Sprednje in zadnje zavorne kolute preverite glede morebitnih
poškodb, razpok ali deformacij.
»
Če je zavorni kolut poškodovan, razpokan ali deformiran:
–
Zamenjajte zavorni kolut sprednje zavore.
–
Zamenjava zavornega koluta zadnje zavore.
135
13 ZAVORNI SISTEM
13.3
Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge
obrabljene.
–
Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni
servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.
Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
–
Na krmilu montirano izravnalno posodo za zavorno tekočino
namestite v vodoraven položaj.
–
Preverite nivo zavorne tekočine na kontrolnem okencu
»
Če nivo zavorne tekočine pade pod označbo MIN:
–
V00654-10
136
Dolijte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.
( str. 137)
1.
ZAVORNI SISTEM 13
13.4
Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge
obrabljene.
–
Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni
servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
Opozorilo
Draženje kože
Zavorna tekočina draži kožo.
–
Zavorno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.
–
Zavorna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste zavorno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto sperite z veliko vode.
–
Če je zavorna tekočina prišla v stik z očmi, oči takoj dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško
pomoč.
–
Če je zavorna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
137
13 ZAVORNI SISTEM
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.
Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
Napotek
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi
predpisi.
Informacije
V nobenem primeru ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5. Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je
škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerni za zavorno tekočino DOT 5.
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli, ker nažira lak.
Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz nepredušno zaprte posode.
Pripravljalno delo
– Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (
138
str. 139)
ZAVORNI SISTEM 13
Glavno delo
– Na krmilu montirano izravnalno posodo za zavorno tekočino
namestite v vodoraven položaj.
–
Odstranite vijake
–
Snemite pokrov
–
1.
2 z membrano 3.
Nalijte zavorno tekočino do mere A.
Določilo
Mera
V00655-10
A
5 mm
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
str. 249)
Namestite pokrov z membrano. Montirajte vijake in jih pritegnite.
Informacije
Prelito ali polito zavorno tekočino takoj sperite z vodo.
13.5
Kontrola zavornih oblog sprednje zavore
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Obrabljene zavorne obloge zmanjšajo zavorni učinek.
Obrabljene zavorne obloge je treba takoj zamenjati. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM
vam bo z veseljem pomagalo.)
139
13 ZAVORNI SISTEM
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.
Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. Posledično se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči.
–
Redno preverjajte zavorne obloge.
–
Preverite minimalno debelino zavornih oblog
Najmanjša debelina
oblog
A.
≥ 1 mm
A
»
Če najmanjša debelina obloge ni dosežena:
–
–
Zavorne obloge preverite glede poškodb in razpok.
»
V00656-10
140
Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.
Če opazite poškodbe ali razpoke:
–
Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.
ZAVORNI SISTEM 13
13.6
Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge
obrabljene.
–
Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni
servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.
Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
–
Vozilo postavite pokončno.
–
Preverite nivo zavorne tekočine na izravnalni posodi za
zavorno tekočino.
»
Ko nivo tekočine doseže oznako MIN
–
1:
Dolijte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.
( str. 142)
V00657-10
141
13 ZAVORNI SISTEM
13.7
Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.
Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge
obrabljene.
–
Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni
servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
Opozorilo
Draženje kože
142
Zavorna tekočina draži kožo.
–
Zavorno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.
–
Zavorna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste zavorno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto sperite z veliko vode.
–
Če je zavorna tekočina prišla v stik z očmi, oči takoj dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško
pomoč.
–
Če je zavorna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
ZAVORNI SISTEM 13
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.
Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načrtom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
Napotek
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi
predpisi.
Informacije
Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli, ker nažira lak.
Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz nepredušno zaprte posode.
Pripravljalno delo
– Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (
str. 145)
143
13 ZAVORNI SISTEM
Glavno delo
Pogoj
Pokrov z navojem je zavarovan.
–
Odstranite vijak
jem.
1 in snemite varovalo pokrova z navo-
H01142-10
–
Vozilo postavite pokončno.
–
Odstranite pokrov z navojem
–
2 z membrano 3.
Zavorno tekočino nalijte do oznake A.
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 (
–
str. 249)
Montirajte pokrov z navojem z membrano.
Informacije
V00658-10
144
Prelito ali polito zavorno tekočino takoj sperite z vodo.
ZAVORNI SISTEM 13
Pogoj
Pokrov z navojem je zavarovan.
–
Namestite varovalo pokrova z navojem, vijak
rajte in pritegnite.
1 monti-
Določilo
H01142-10
13.8
Vijak, zaščita
pokrova, izravnalna
posoda, zadnja
zavora
M5
7 Nm
Kontrola zavornih oblog zadnje zavore
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
Obrabljene zavorne obloge zmanjšajo zavorni učinek.
Obrabljene zavorne obloge je treba takoj zamenjati. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM
vam bo z veseljem pomagalo.)
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.
Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. Posledično se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči.
–
Redno preverjajte zavorne obloge.
145
13 ZAVORNI SISTEM
–
Preverite minimalno debelino zavornih oblog
Najmanjša debelina
oblog
A.
≥ 1 mm
A
»
Če najmanjša debelina obloge ni dosežena:
–
–
»
V00659-10
13.9
Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.
Zavorne obloge preverite glede poškodb in razpok.
Če opazite poškodbe ali razpoke:
–
Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.
Kontrola prostega hoda zavorne stopalke
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.
Če na zavorni stopalki ni prostega hoda, nastane v zavorni napravi tlak na zadnjo zavoro.
–
146
Prosti hod na zavorni stopalki nastavite glede na zahteve.
ZAVORNI SISTEM 13
–
Odpnite vzmet
–
Zavorno stopalko premikajte sem ter tja med končnim omejevalnikom in napravo na cilindričnem batu nožne zavore ter
preverite prosti hod
.
1.
A
Določilo
Prosti hod zavorne stopalke
»
Če prosti hod ne ustreza zahtevani vrednosti:
–
–
3 … 5 mm
Nastavite prosti hod zavorne stopalke.
Vpnite vzmet
(
str. 148)
1.
V00682-10
147
13 ZAVORNI SISTEM
13.10
Nastavitev prostega hoda zavorne stopalke
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.
Če na zavorni stopalki ni prostega hoda, nastane v zavorni napravi tlak na zadnjo zavoro.
–
148
Prosti hod na zavorni stopalki nastavite glede na zahteve.
ZAVORNI SISTEM 13
–
–
Odpnite vzmet
1.
Popustite matico 2 in z vijakom 3 nastavite določen prosti
hod A.
Določilo
Prosti hod zavorne stopalke
3 … 5 mm
Informacije
Nastavitveno območje je omejeno.
–
–
Vijak
3 držite proti in pritegnite matico 2.
Vpnite vzmet 1.
V00682-11
149
14 KOLESA, PNEVMATIKE
14.1
Demontaža sprednjega kolesa
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
–
150
Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. (
str. 103)
KOLESA, PNEVMATIKE 14
Glavno delo
– Odstranite vijake
stran.
–
Odstranite vijak
cite iz izvrtine.
–
Vijak
–
Odvijte vijake
–
1 snemite reflektor in blatnik potisnite na
2 in senzor števila vrtljajev kolesa 3 izvle-
4 odvijte za nekaj obratov.
5.
Pritisnite na vijak 4, rako da vtično os potisnete iz držala
vilic.
–
Odstranite vijak
4.
Opozorilo
Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti
zmanjšajo učinek zaviranja.
–
V00690-10
–
Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne
poškoduje.
Držite sprednje kolo in izvlecite vtično os. Sprednje kolo snemite z vilic.
Informacije
Ne pritiskajte ročice ročne zavore, ko je sprednje kolo
demontirano.
151
14 KOLESA, PNEVMATIKE
14.2
Vgradnja sprednjega kolesa
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.
–
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.
–
Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.
–
Odstranite distančne puše
–
Preverite, ali je kolesni ležaj poškodovan in obrabljen.
»
Če je ležaj kolesa poškodovan oz. obrabljen:
–
–
Zamenjajte kolesni ležaj spredaj.
Očistite in namastite radialne tesnilke gredi
površine
distančnih puš.
A
Trajna mast (
V00660-10
152
–
1.
str. 252)
Vstavite distančne puše.
2 in tekalne
KOLESA, PNEVMATIKE 14
–
Očistite navoj vtične osi in vijak
–
Namastite vtično os.
Trajna mast (
–
3.
str. 252)
Namestite sprednje kolo in vstavite vtično os.
Zavorne obloge so pravilo nameščene.
–
Montirajte vijak
3 in ga pritegnite.
Določilo
Vijak vtične osi spredaj
M8
–
Senzor števila vrtljajev kolesa
–
Namestite reflektor.
–
Montirajte vijak
26 Nm
4 namestite v izvrtino.
5 in ga pritegnite.
Določilo
E00668-10
Vijak držala senzorja števila vrtljajev
kolesa
M6
8 Nm
–
Montirajte vijake
–
Ročico zavore večkrat pritisnite, dokler se zavorne obloge ne
priležejo zavornemu kolutu in ne začutite točke oprijema.
–
Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.
( str. 105)
6 in jih pritegnite.
153
14 KOLESA, PNEVMATIKE
–
Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
–
Aktivirajte sprednjo zavoro in nekajkrat močno aktivirajte
vzmeti vilic.
Noge vilic se usmerijo.
–
Pritegnite vijake
7.
Določilo
Vijak viličastega
zaključka
14.3
M8
15 Nm
Demontaža zadnjega kolesa
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
154
KOLESA, PNEVMATIKE 14
Glavno delo
– Odstranite vijak
–
1.
Odstranite vijak 2 s pušo.
E00641-10
155
14 KOLESA, PNEVMATIKE
–
Odstranite vijak
cite iz izvrtine.
–
Odstranite matico
–
–
3 in senzor števila vrtljajev kolesa 4 izvle-
5 in podložko.
Snemite napenjalnik verige 6.
Zadnje kolo čvrsto držite in izvlecite vtično os
in napenjalnikom verige
.
7 s podložko
6
–
Potisnite zadnje kolo čim bolj naprej in snemite verigo z verižnika.
–
Zaščito verige potisnite navzgor in na stran.
Opozorilo
Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti
zmanjšajo učinek zaviranja.
–
–
E00642-10
Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne
poškoduje.
Zadnje kolo povlecite nazaj in ga odstranite iz nihalke.
Informacije
Ko je zadnje kolo demontirano, ne smete pritiskati na
zavorno stopalko.
156
KOLESA, PNEVMATIKE 14
14.4
Vgradnja zadnjega kolesa
Opozorilo
Nevarnost nesreče
Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.
–
Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.
–
Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
učinka.
–
Po montaži zadnjega kolesa sprva na zadnji zavori ni videti nobenega zavornega
Da začutite točko prijema, pred začetkom vožnje večkrat aktivirate nožno zavoro.
Glavno delo
– Preverite blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa.
( str. 160)
157
14 KOLESA, PNEVMATIKE
–
Odstranite distančne puše.
–
Preverite, ali je kolesni ležaj poškodovan in obrabljen.
»
Če je ležaj kolesa poškodovan oz. obrabljen:
–
–
Zamenjajte kolesni ležaj zadaj.
Očistite in namastite radialne tesnilke gredi
površine
distančnih puš.
1 in tekalne
A
Trajna mast (
V00661-10
str. 252)
–
Vstavite distančne puše.
–
Očistite navoj vtične osi in matico
–
Očistite in namastite vtično os.
Trajna mast (
2.
str. 252)
–
Očistite prijemna mesta na nosilcu zavornega sedla in
nihalke.
–
Namestite zadnje kolo.
Zavorne obloge so pravilo nameščene.
158
–
Ščitnik verige potisnite na stran.
–
Zadnje kolo potisnite čim bolj naprej in verigo namestite na
verižnik.
KOLESA, PNEVMATIKE 14
–
Zadnje kolo povlecite nazaj in montirajte vtično os
ložkami in napenjalniki verige
.
3 s pod-
4
Informacije
Napenjalnika verige
enak položaj.
4 levo in desno namestite v
–
Montirajte matico
–
Prepričajte se, da se napenjalnika verige prilegata vijakom in
pritegnite matico
.
2, vendar je še ne pritegnite.
2
Določilo
Zadnje kolo je poravnano, ko so oznake na napenjalnikih verige levo in desno v enakem položaju glede na referenčne oznake
.
B
Matica polgredi zadaj
–
M14x1,5
Senzor števila vrtljajev kolesa
rajte vijak
in ga pritegnite.
90 Nm
5 namestite v izvrtino. Monti-
6
E00642-11
Določilo
Vijak držala senzorja števila vrtljajev
kolesa
M6
8 Nm
159
14 KOLESA, PNEVMATIKE
–
Namestite zaščito verige.
–
Montirajte vijak
7 in ga pritegnite.
Določilo
Vijak ščitnika verige
–
Montirajte vijak
M6
6 Nm
8 in ga pritegnite.
Določilo
Vijak zaščite za
verigo
E00641-11
EJOT PT®
K60x30
Naknadno delo
– Preverite napetost verige. (
–
14.5
4 Nm
str. 114)
Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
Preverjanje blažilnih gumic na pestu zadnjega kolesa
Informacije
Moč motorja se z verižnika prenese na zadnje kolo prek 6 blažilnih gumic. Med obratovanjem se obrabijo.
Če blažilnih gumic ne zamenjate pravočasno, se poškodujeta nosilec verižnika in pesto zadnjega kolesa.
Pripravljalno delo
– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
–
160
Demontirajte zadnje kolo.
(
str. 154)
KOLESA, PNEVMATIKE 14
Glavno delo
– Preverite ležaj
»
Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen:
–
–
Zamenjajte kolesni ležaj zadaj.
Preglejte, ali so blažilne gumice
poškodovane ali obrabljene.
»
E00734-10
1.
2 na pestu zadnjega kolesa
Če so blažilne gumice pesta zadnjega kolesa poškodovane ali obrabljene:
–
Zamenjajte vse blažilne gumice na pestu zadnjega
kolesa.
Opozorilo
Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti
zmanjšajo učinek zaviranja.
–
Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne
poškoduje.
–
Zadnje kolo položite z navzgor obrnjenim verižnikom na
delovno mizo in v pesto vstavite vtično os.
–
Če želite preveriti zračnost
poskusite zavrteti verižnik.
V00662-10
A, čvrsto držite zadnje kolo in
161
14 KOLESA, PNEVMATIKE
Informacije
Zračnost se meri na zunanji strani verižnika.
Zračnost blažilnih gumic
zadnjega kolesa
»
Če je zračnost
–
A večja od navedene vrednosti:
Zamenjajte vse blažilne gumice na pestu zadnjega
kolesa.
Dodatno delo
– Vgradite zadnje kolo.
14.6
≤ 5 mm
(
str. 157)
–
Preverite napetost verige. (
–
Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
str. 114)
Preverjanje stanja pnevmatik
Opozorilo
Nevarnost nesreče
–
162
Če med vožnjo poči pnevmatika, vozila ne morete več nadzorovati.
Poskrbite, da boste poškodovane ali obrabljene pnevmatike nemudoma zamenjali. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.)
KOLESA, PNEVMATIKE 14
Opozorilo
Nevarnost padca
sti.
Različni profili pnevmatik na sprednjem in zadnjem kolesu vplivajo na vozne lastno-
Različni profili pnevmatik lahko bistveno otežijo nadzor nad vozilom.
–
Zagotovite, da sta na sprednjem in zadnjem kolesu nameščeni pnevmatiki z enakim profilom.
Opozorilo
Nevarnost nesreče
vozne lastnosti.
–
Pnevmatike in kolesa, ki jih podjetje KTM ni odobrilo in priporočilo, vplivajo na
Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim indeksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje KTM.
Informacije
Tip pnevmatike, stanje pnevmatik in tlak v pnevmatikah vplivajo na vozne lastnosti motocikla.
Obrabljene pnevmatike predvsem na mokri podlagi poslabšajo vozno vedenje.
163
14 KOLESA, PNEVMATIKE
–
Preglejte, ali so na pnevmatikah vidne ureznine, ali so vanje
ujeti tujki in ali so vidne druge poškodbe.
»
Če v pnevmatiki opazite ureznine, ujete predmete in druge
poškodbe:
–
–
Zamenjajte pnevmatike.
Preverite globino profila.
Informacije
Upoštevajte zakonsko določeno in za posamezno
državo specifično minimalno globino profila.
400602-10
Minimalna globina profila
»
Če minimalna globina profila ni dosežena:
–
–
≥ 2 mm
Zamenjajte pnevmatike.
Preverite starost pnevmatik.
Informacije
H01144-10
164
Datum izdelave pnevmatike je običajno zapisan na
pnevmatiki in je označen z zadnjimi štirimi številkami
oznake DOT. Prvi dve številki označujeta teden, zadnji
dve pa leto izdelave.
Podjetje KTM priporoča zamenjavo pnevmatik najkasneje po 5 letih, ne glede na dejansko obrabo pnevmatik.
KOLESA, PNEVMATIKE 14
»
Če je pnevmatika starejša od 5 let:
–
14.7
Zamenjajte pnevmatike.
Preverjanje tlaka v pnevmatikah
Informacije
Prenizek tlak v pnevmatikah poveča obrabo in povzroči pregretje pnevmatik.
Pravilen tlak v pnevmatikah zagotavlja optimalno udobje med vožnjo in maksimalno življenjsko dobo
pnevmatik.
–
Odstranite zaščitni pokrovček.
–
Preverite tlak pri hladnih pnevmatikah.
Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika
Spredaj
2,0 bar
Zadaj
2,0 bar
Tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom/polna obremenitev
400695-01
»
Spredaj
2,0 bar
Zadaj
2,2 bar
Če tlak v pnevmatikah ne ustreza zahtevam:
–
Odpravite tlak v pnevmatikah.
165
14 KOLESA, PNEVMATIKE
–
166
Montirajte zaščitni pokrovček.
ELEKTRIKA 15
15.1
Demontaža 12 V akumulatorja
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.
–
12 V akumulatorje hranite izven dosega otrok.
–
Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.
–
Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.
–
V bližini 12 V akumulatorja ne sme biti isker ali odprtega ognja.
–
12 V akumulator polnite le v dobro prezračenem prostoru.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če so akumulatorska kislina in akumulatorski plini prišli v stik z očmi, oči najmanj 15 minut spirajte z
vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.
Pripravljalno delo
– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj
–
Snemite voznikov sedež. (
–
Snemite pokrov akumulatorja. (
.
str. 108)
str. 120)
167
15 ELEKTRIKA
Glavno delo
– Z 12 V akumulatorja odklopite negativni kabel
1.
V00663-10
–
Odmaknite pokrov pozitivnega pola
–
Z 12 V akumulatorja odklopite pozitivni kabel
–
Odpnite zadrževalni gumijasti trak
–
Odstranite 12 V akumulator iz predala za akumulator v smeri
navzgor.
2.
3.
4.
Informacije
V00664-10
168
Motocikla nikoli ne uporabljajte z izpraznjenim
12 V akumulatorjem ali celo brez njega. V obeh
primerih lahko pride do poškodb na elektronskih delih
ali varnostnih napravah. Vozilo v tem primeru ni več
prometno varno.
ELEKTRIKA 15
15.2
Vgradnja 12 V akumulatorja
Glavno delo
– Montirajte zadrževalni gumijasti trak
lator.
–
1 na predal za akumu-
12 V akumulator namestite v predal za akumulator.
Določilo
Pola akumulatorja morata biti obrnjena navzgor.
12 V akumulator (ETZ-9-BS) (
V00664-11
str. 238)
–
Obesite zadrževalni gumijasti trak
–
Namestite pozitivni kabel
–
Namestite pokrov pozitivnega pola
–
1.
2, montirajte vijak in ga pritegnite.
3.
Priključite negativni kabel 4, montirajte vijak in ga pritegnite.
V00663-11
169
15 ELEKTRIKA
Naknadno delo
– Montirajte prekritje akumulatorja. (
15.3
–
Montirajte voznikov sedež. (
–
Nastavite čas. (
str. 122)
str. 109)
str. 68)
Polnjenje 12 V akumulatorja
Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb
Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.
–
12 V akumulatorje hranite izven dosega otrok.
–
Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.
–
Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.
–
V bližini 12 V akumulatorja ne sme biti isker ali odprtega ognja.
–
12 V akumulator polnite le v dobro prezračenem prostoru.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če so akumulatorska kislina in akumulatorski plini prišli v stik z očmi, oči najmanj 15 minut spirajte z
vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.
Napotek
Ogrožanje okolja
170
12 V akumulatorji vsebujejo okolju škodljive snovi.
–
12 V akumulatorjev ne odložite med hišne odpadke.
–
12 V akumulatorje oddajte na sprejemnem mestu za odpadne akumulatorje.
ELEKTRIKA 15
Informacije
Čeprav 12 V akumulatorja ne obremenjujete, se vsak dan nekoliko izprazni.
Za življenjsko dobo 12 V akumulatorja sta zelo pomembna stanje napolnjenosti in način polnjenja akumulatorja.
Hitro polnjenje z višjim polnilnim tokom negativno učinkuje na življenjsko dobo.
Pri prekoračitvi polnilnega toka, polnilne napetosti ali časa polnjenja skozi varnostne ventile izteka elektrolit. Tako se zmanjša zmogljivost 12 V akumulatorja.
Če ste zagnali prazen 12 V akumulator, ga nemudoma napolnite.
Ob daljšem mirovanju v izpraznjenem stanju pride do popolne izpraznitve in sulfatiranja, na ta način se
12 V akumulator uniči.
12 V akumulatorja ni potrebno vzdrževati. Preverjanje stanja kisline odpade.
Pripravljalno delo
– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj
.
–
Snemite voznikov sedež. (
–
Snemite pokrov akumulatorja. (
str. 108)
–
Z 12 V akumulatorja odklopite negativni kabel, da preprečite
poškodbe elektronike.
str. 120)
171
15 ELEKTRIKA
Glavno delo
– Polnilnik povežite z 12 V akumulatorjem. Vklopite polnilnik.
Polnilnik za akumulator (58429074000)
Dodatno je mogoče s tem polnilnikom preizkusiti napetost pri
mirovanju, sposobnost zagona 12 V akumulatorja in generator. S to napravo 12 V akumulatorja ni mogoče prekomerno
napolniti.
Informacije
Pokrova
–
1 nikakor ne odstranite.
Polnilnik po polnjenju izklopite in ga snemite z 12 V akumulatorja.
Določilo
Pazite, da ne prekoračite polnilnega toka, polnilne napetosti
in časa polnjenja.
Če motocikel dalj časa
miruje, redno polnite
12 V akumulator
M00729-11
–
3 mes.
Priključite negativni kabel, montirajte vijak in ga pritegnite.
Naknadno delo
– Montirajte prekritje akumulatorja. (
172
–
Montirajte voznikov sedež. (
–
Nastavite čas. (
str. 68)
str. 122)
str. 109)
ELEKTRIKA 15
15.4
Zamenjava varovalk sistema ABS
Opozorilo
Nevarnost požara
Napačne varovalke preobremenijo električno napeljavo.
–
Uporabite le varovalke s predpisano vrednostjo v amperih.
–
Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.
Informacije
Dve varovalki za ABS se nahajata pod zaščitnim pokrovčkom poleg negativnega pola 12 V akumulatorja.
S tema dvema varovalkama sta zavarovani povratna črpalka in hidravlična enota sistema ABS. Tretja
varovalka, s katero je zavarovan ABS-krmilnik, se nahaja v zaboju z varovalkami.
Pripravljalno delo
– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj
–
Snemite voznikov sedež. (
–
Snemite pokrov akumulatorja. (
.
str. 108)
str. 120)
173
15 ELEKTRIKA
Zamenjava varovalke hidravlične enote ABS:
– Snemite zaščitni pokrovček in odstranite varovalko
1.
Informacije
Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po prekinjeni talilni žici
.
A
Opozorilo
V00665-10
Nevarnost požara Napačne varovalke preobremenijo električno napeljavo.
–
–
Uporabite le varovalke s predpisano vrednostjo v amperih.
–
Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.
Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.
Varovalka (75011088010) (
str. 238)
Namig
V omarico z varovalkami vstavite novo nadomestno varovalko
, da jo imate po potrebi na voljo.
B
–
174
Montirajte zaščitni pokrovček.
ELEKTRIKA 15
Zamenjava varovalke povratne črpalke ABS:
– Snemite zaščitni pokrovček in odstranite varovalko
2.
Informacije
Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po prekinjeni talilni žici
.
A
Opozorilo
V00665-11
Nevarnost požara Napačne varovalke preobremenijo električno napeljavo.
–
–
Uporabite le varovalke s predpisano vrednostjo v amperih.
–
Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.
Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.
Varovalka (90111088025) (
str. 238)
Namig
V omarico z varovalkami vstavite novo nadomestno varovalko
, da jo imate po potrebi na voljo.
C
–
Montirajte zaščitni pokrovček.
Naknadno delo
– Montirajte prekritje akumulatorja. (
str. 122)
175
15 ELEKTRIKA
–
15.5
Montirajte voznikov sedež. (
str. 109)
Zamenjava varovalk posameznih porabnikov toka
Informacije
Zaboj z glavno varovalko in varovalkami posameznih porabnikov toka se nahaja poleg pozitivnega pola
12 V akumulatorja.
Pripravljalno delo
– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj
–
Snemite voznikov sedež. (
str. 108)
–
Snemite pokrov akumulatorja. (
str. 120)
Glavno delo
– Odprite pokrov omarice z varovalkami.
–
F01480-10
176
Odstranite okvarjeno varovalko.
.
ELEKTRIKA 15
Določilo
Varovalka 1 – 30 A – glavna varovalka
Varovalka 2 – 10 A – kombiniran instrument, alarmni sistem
(dodatna možnost)
Varovalka 3 – 10 A – krmilna naprava elektronike motorja,
glavni rele
Varovalka 4 – 15 A – vžigalna tuljava, zagonski rele, črpalka
za gorivo, hupa
Varovalka 5 – 15 A – ventilator hladilnika
Varovalka 6 – 10 A – zavorna luč, smernik, dolga luč,
zasenčena luč, pozicijska luč, zadnja luč, osvetlitev
registrske tablice
Varovalka 7 – 10 A – kombinirani instrument, diagnostično
stikalo, krmilnik ABS
Varovalka 8 – 10 A – alarmni sistem (izbirno)
Varovalka 9 – 10 A – stalni plus za dodatne naprave (ACC1
spredaj)
Varovalka 10 – 10 A – plus ob vžigu za dodatne naprave
(ACC2 spredaj)
Varovalka SPARE – 10 A/15 A/30 A – nadomestne varovalke
177
15 ELEKTRIKA
Informacije
Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po prekinjeni talilni žici
.
A
Opozorilo
Nevarnost požara Napačne varovalke preobremenijo električno napeljavo.
–
–
Uporabite le varovalke s predpisano vrednostjo v
amperih.
–
Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.
Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.
Varovalka (75011088010) (
str. 238)
Varovalka (75011088015) (
str. 238)
Varovalka (75011088030) (
str. 238)
Namig
V omarico z varovalkami vstavite novo nadomestno
varovalko, da jo imate po potrebi na voljo.
178
–
Preverite delovanje porabnikov.
–
Zaprite pokrov omarice za varovalke.
ELEKTRIKA 15
Naknadno delo
– Montirajte prekritje akumulatorja. (
–
15.6
Montirajte voznikov sedež. (
str. 122)
str. 109)
Zamenjava žarnice zasenčene luči
Napotek
Okvara na reflektorju
Maščoba na reflektorju zmanjšuje moč luči.
Maščoba na stekleni bučki žarnice zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju.
–
Pred montažo očistite in razmastite stekleno bučko.
–
Steklene bučke se ne dotikajte z golimi rokami.
Pripravljalno delo
– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj
.
179
15 ELEKTRIKA
Glavno delo
– Okov
zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
1
–
Okov z lučko za zasenčeno luč
meta.
–
Okov z lučko za zasenčeno luč odklopite z vtiča
odstranite.
–
Nov okov z lučko za zasenčeno luč priklopite na vtič.
2 povlecite iz ohišja žaro-
Zasenčena luč (H11 / podstavek PGJ19-2) (
V00688-10
180
3 in ga
str. 238)
ELEKTRIKA 15
–
Okov z lučko za zasenčeno luč namestite v ohišje žarometa.
–
Okov zavrtite v smeri urnega kazalca.
–
Preverite delovanje luči.
V00689-10
Naknadno delo
– Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči.
( str. 183)
15.7
Zamenjava žarnice dolgih luči
Napotek
Okvara na reflektorju
Maščoba na reflektorju zmanjšuje moč luči.
Maščoba na stekleni bučki žarnice zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju.
–
Pred montažo očistite in razmastite stekleno bučko.
–
Steklene bučke se ne dotikajte z golimi rokami.
181
15 ELEKTRIKA
Pripravljalno delo
– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj
.
Glavno delo
– Okov
zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
1
–
–
Okov z lučko za dolgi snop
2 povlecite iz ohišja žarometa.
Okov z lučko za dolgi snop odklopite z vtiča 3 in ga odstranite.
–
Nov okov z lučko za dolgi snop priklopite na vtič.
Dolga luč (H9 / podstavek PGJ19-5) (
V00686-10
182
str. 238)
ELEKTRIKA 15
–
Okov z lučko za dolgi snop namestite v ohišje žarometa.
–
Okov zavrtite v smeri urnega kazalca.
–
Preverite delovanje luči.
V00687-10
Naknadno delo
– Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop. (
15.8
str. 185)
Kontrola nastavitve žarometov zasenčene luči
–
Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlo steno in
na višini žarometov naredite oznako.
–
Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno
za
.
B
Določilo
Razmik
–
400726-10
B
Vozilo parkirajte na razdalji
čite zasenčene luči.
5 cm
A navpično pred steno in vklju-
183
15 ELEKTRIKA
Določilo
Razmik
A
5m
–
Sedaj naj se voznik, po potrebi s prtljago in sovoznikom,
usede na motocikel.
–
Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči.
Meja med svetlim in temnim mora biti pri motociklu, ki je
pripravljen za vožnjo, skupaj z voznikom, morebitno prtljago
in sovoznikom točno na spodnji oznaki.
»
Če meja med svetlim in temnim ne ustreza zahtevam:
–
184
Nastavite doseg svetlobe žarometa za zasenčeno luč.
( str. 186)
ELEKTRIKA 15
15.9
Kontrola nastavitve žarometa za dolgi snop
–
Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlo steno in
na višini žarometov naredite oznako.
–
Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno
za
.
B
Določilo
Razmik
–
B
Vozilo parkirajte na razdalji
luči.
5 cm
A pred steno in vključite dolge
Določilo
Razmik
A
5m
–
Sedaj naj se voznik, po potrebi s prtljago in sovoznikom,
usede na motocikel.
–
Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop.
Sredina svetlobnega stožca mora biti pri na vožnjo pripravljenem motociklu z voznikom, morebitno prtljago in sovoznikom, natanko na spodnji oznaki.
400575-10
»
Če sredina svetlobnega stožca ne ustreza temu določilu:
–
Nastavite doseg svetlobe žarometa za dolgi snop.
( str. 187)
185
15 ELEKTRIKA
15.10
Nastavitev dosega svetlobe žarometa za zasenčeno luč
Glavno delo
– Z obračanjem vijaka
luči.
1 nastavite doseg svetlobe zasenčene
Določilo
V00684-10
Meja med svetlim in temnim mora biti pri motornem kolesu,
pripravljenem za uporabo, skupaj z voznikom, morebitno
prtljago in sovoznikom, točno na spodnji oznaki (nameščeno pri: preverite nastavitev žarometov za zasenčeno
luč).
Informacije
Z vrtenjem v smeri urnega kazalca se poveča dolžina svetlobnega snopa, z vrtenjem v nasprotni smeri
urnega kazalca pa se zmanjša.
Dodatno delo
– Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči.
( str. 183)
186
ELEKTRIKA 15
15.11
Nastavitev dosega svetlobe žarometa za dolgi snop
Glavno delo
– Z obračanjem vijaka
za dolgi snop.
1 nastavite doseg svetlobe žarometa
Določilo
Sredina svetlobnega stožca mora biti pri na vožnjo pripravljenem motociklu z voznikom, morebitno prtljago in sovoznikom, natanko na spodnji oznaki (pri: kontrola nastavitve
žarometov za dolgi snop).
V00685-10
Informacije
Z vrtenjem v smeri urnega kazalca se poveča dolžina svetlobnega snopa, z vrtenjem v nasprotni smeri
urnega kazalca pa se zmanjša.
Dodatno delo
– Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop. (
str. 185)
187
15 ELEKTRIKA
15.12
Diagnostično stikalo
Diagnostično stikalo
1 je pod voznikovo klopjo.
H01911-10
15.13
ACC1 in ACC2 spredaj
Mesto vgradnje
– Oskrbi z napetostjo ACC1
jata pod izravnalno posodo.
1 in ACC2 2 spredaj se naha-
Informacije
F01484-10
188
Oskrbi za napajanje sta zavarovani z varovalko, ki pa
varuje še dodatne porabnike.
Največja trajna obremenitev je zato občutno nižja od vrednosti varovalke.
Nikakor ne uporabljajte močnejše varovalke.
HLADILNI SISTEM 16
16.1
Hladilni sistem
Vodna črpalka
v motorju zagotavlja prisilni obtok hladilne
tekočine.
Ventil v zapiralu hladilnika
uravnava tlak v hladilnem sistemu,
ki nastane pri segrevanju. Zaradi toplotnega raztezanja se
odvečni del hladilne tekočine odvede v izravnalno posodo
. Ko
temperatura pade, se ta delež ponovno vsesa v hladilni sistem.
Zato je navedena temperatura hladilne tekočine dopustna in ne
prihaja do motenj v delovanju.
1
2
3
V00667-10
110 °C
189
16 HLADILNI SISTEM
Hlajenje poteka prek nasprotnega vetra in ventilatorja
hladilnika
, ki se vklopi ob povečani temperaturi.
Čim nižja je hitrost, tem manjši je učinek hlajenja. Učinek hlajenja
zmanjšujejo tudi umazana hladilna rebra.
4
Informacije
Če se hladilni sistem pregreje, bo omejeno maksimalno
število obratov motorja.
402242-10
190
HLADILNI SISTEM 16
16.2
Kontrola nivoja hladilne tekočine v izravnalni posodi
Opozorilo
Nevarnost oparin
Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.
–
Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi
hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.
–
Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge
komponente hladilnega sistema.
–
V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
–
Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
Pogoj
Motor je hladen.
Hladilnik je popolnoma napolnjen.
191
16 HLADILNI SISTEM
–
Motocikel postavite navpično na vodoravni podlagi.
–
Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi
1.
Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama MIN
in MAX.
»
Če v izravnalni posodi ni hladilne tekočine:
–
Informacije
V00668-10
Motocikla ne uporabljajte!
–
»
Napolnite/odzračite hladilni sistem.
(
str. 200)
Če nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi ne ustreza
zahtevani vrednosti, vendar posoda še ni prazna:
–
192
Preverite tesnost hladilnega sistema.
Korigirajte nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.
( str. 196)
HLADILNI SISTEM 16
16.3
Preverjanje zaščite pred zamrznitvijo in nivoja hladilne tekočine
Opozorilo
Nevarnost oparin
Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.
–
Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi
hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.
–
Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge
komponente hladilnega sistema.
–
V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
–
Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
Pogoj
Motor je hladen.
Pripravljalno delo
– Demontirajte stransko oblogo desno.
(
str. 129)
193
16 HLADILNI SISTEM
Glavno delo
– Motocikel postavite pokončno na vodoravni podlagi.
–
Snemite zapiralo izravnalne posode
–
Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.
1.
−25 … −45 °C
»
Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza
zahtevam:
–
V00668-10
–
korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.
Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.
Nivo hladilne tekočine mora biti med MIN in MAX.
»
Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam:
–
Prilagodite nivo hladilne tekočine.
Hladilna tekočina (
–
194
str. 247)
Namestite zapiralo izravnalne posode.
HLADILNI SISTEM 16
–
Snemite zapiralo hladilnika
–
Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.
2.
−25 … −45 °C
»
Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza
zahtevam:
–
–
V00669-11
korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.
Preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku.
Hladilnik mora biti povsem napolnjen.
»
Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam:
–
Popravite nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za
izgubo.
Hladilna tekočina (
»
Če je bilo treba doliti večjo količino hladilne tekočine od
določene vrednosti:
> 0,20 l
–
–
str. 247)
Napolnite/odzračite hladilni sistem.
(
str. 200)
Namestite zapiralo hladilnika.
Dodatno delo
– Vgradite stransko oblogo desno.
(
str. 130)
195
16 HLADILNI SISTEM
16.4
Korigiranje nivoja hladilne tekočine v izravnalni posodi
Opozorilo
Nevarnost oparin
Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.
–
Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi
hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.
–
Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge
komponente hladilnega sistema.
–
V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
–
Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
Pogoj
Motor je hladen.
Hladilnik je popolnoma poln.
196
HLADILNI SISTEM 16
Pripravljalno delo
– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.
( str. 191)
Glavno delo
– Odstranite zapiralo
–
1 izravnalne posode.
Hladilno tekočino nalijte do oznake MAX.
Hladilna tekočina (
–
str. 247)
Namestite zapiralo izravnalne posode.
V00668-11
16.5
Izpuščanje hladilne tekočine
Opozorilo
Nevarnost oparin
Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.
–
Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi
hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.
–
Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge
komponente hladilnega sistema.
–
V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.
197
16 HLADILNI SISTEM
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
–
Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
Pogoj
Motor je hladen.
Pripravljalno delo
– Demontirajte spodnji spojler. (
198
str. 123)
–
Demontirajte stransko oblogo levo.
–
Demontirajte stransko oblogo desno.
(
str. 126)
(
str. 129)
HLADILNI SISTEM 16
Glavno delo
– Motocikel postavite pokonci.
V00683-10
–
Pod motor podstavite ustrezno posodo.
–
Odstranite vijak
–
Snemite zapiralo hladilnika.
–
Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.
–
Montirajte vijak
gnite.
1.
1 z novim tesnilnim obročem in ga prite-
Določilo
Zaporni vijak
odtočne izvrtine
vodne črpalke
M6
10 Nm
199
16 HLADILNI SISTEM
16.6
Polnjenje/odzračevanje hladilnega sistema
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
–
Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
Glavno delo
– Odstranite zapiralo hladilnika
V00669-10
200
1.
HLADILNI SISTEM 16
–
Odvijte vijak za odzračevanje
2.
Določilo
3 vrt.
–
Nagnite motocikel nekoliko v desno.
–
Dolivajte hladilno tekočino, dokler ta brez mehurčkov ne
začne izstopati na odzračevalnem vijaku, ki ga nato takoj
pritegnite.
Hladilna tekočina (
V00670-10
str. 247)
–
Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite
zapiralo hladilnika.
–
Vozilo postavite na stransko stojalo.
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in
lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.
–
–
Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.
–
Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem
prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih
plinov.
Zaženite motor in počakajte, da se segreje.
201
16 HLADILNI SISTEM
–
Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.
–
Potem ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku in jo po potrebi dolijte.
–
Odstranite zapiralo
izravnalne posode in dolijte hladilno
tekočino do oznake MAX.
–
Namestite zapiralo izravnalne posode.
3
R04377-10
Naknadno delo
– Vgradite spodnji spojler. (
202
str. 124)
–
Vgradite stransko oblogo levo.
–
Vgradite stransko oblogo desno.
(
str. 127)
(
str. 130)
HLADILNI SISTEM 16
16.7
Zamenjava hladilne tekočine
Opozorilo
Nevarnost oparin
Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.
–
Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi
hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.
–
Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge
komponente hladilnega sistema.
–
V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.
Opozorilo
Nevarnost zastrupitve
Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.
–
Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.
–
Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.
–
Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
–
Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
–
Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.
Pogoj
Motor je hladen.
Pripravljalno delo
– Demontirajte stransko oblogo desno.
(
str. 129)
203
16 HLADILNI SISTEM
–
Demontirajte stransko oblogo levo.
–
Demontirajte spodnji spojler. (
(
str. 126)
str. 123)
Glavno delo
– Motocikel postavite pokonci.
–
Pod motor podstavite primerno posodo.
–
Odstranite vijak
–
Odstranite zapiralo hladilnika
–
Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.
–
Montirajte vijak
gnite.
1.
V00683-10
2.
1 z novim tesnilnim obročem in ga prite-
Določilo
V00669-11
204
Zaporni vijak
odtočne izvrtine
vodne črpalke
M6
10 Nm
HLADILNI SISTEM 16
–
Odvijte vijak za odzračevanje
3.
Določilo
3 vrt.
–
Nagnite motocikel nekoliko v desno.
–
Dolivajte hladilno tekočino, dokler ta brez mehurčkov ne
začne izstopati na odzračevalnem vijaku, ki ga nato takoj
pritegnite.
Hladilna tekočina (
F01483-10
str. 247)
–
Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite
zapiralo hladilnika.
–
Vozilo postavite na stransko stojalo.
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in
lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.
–
–
Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.
–
Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem
prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih
plinov.
Zaženite motor in počakajte, da se segreje.
205
16 HLADILNI SISTEM
–
Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.
–
Potem ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku in jo po potrebi dolijte.
–
Odstranite zapiralo
izravnalne posode in dolijte hladilno
tekočino do oznake MAX.
–
Namestite zapiralo izravnalne posode.
4
F01479-10
Naknadno delo
– Vgradite spodnji spojler. (
206
str. 124)
–
Vgradite stransko oblogo levo.
–
Vgradite stransko oblogo desno.
(
str. 127)
(
str. 130)
NASTAVITEV MOTORJA 17
17.1
Preverjanje zračnosti bovdenskega potega za plin
–
Preverite prosto premikanje vrtljive ročice za plin.
–
Krmilo postavite v položaj naravnost. Ročico za plin narahlo
premikajte sem ter tja, da ugotovite zračnost bovdenskega
potega
za plin.
A
Zračnost bovdenskega
potega za plin
3 … 5 mm
A
»
400192-11
Če zračnost bovdenskega potega za plin ne ustreza zahtevam:
–
Nastavite zračnost bovdenskega potega za plin.
( str. 208)
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in
lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.
–
Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.
–
Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem
prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih
plinov.
207
17 NASTAVITEV MOTORJA
–
Zaženite motor in ga pustite teči s številom vrtljajev prostega
teka. Krmilo pomikajte sem in tja v celotnem območju krmiljenja.
Število vrtljajev prostega teka se ne sme spreminjati.
»
Če se število vrtljajev spreminja:
–
17.2
Preverite položitev bovdenskih potegov za plin.
Nastavljanje zračnosti bovdenskega potega za plin
–
Krmilo postavite v položaj naravnost.
–
Manšeto
–
–
1 potisnite nazaj.
Odvijte protimatico 2.
Nastavite zračnost bovdenskega potega za plin z nastavitvenim vijakom
.
3
Določilo
V00671-10
Zračnost bovdenskega
potega za plin
–
–
208
Privijte protimatico
2.
Nataknite manšeto 1.
3 … 5 mm
NASTAVITEV MOTORJA 17
17.3
Preverjanje zračnosti ročice sklopke
Napotek
Poškodbe sklopke
Če ročica sklopke nima prostega hoda, začne sklopka drseti.
–
Pred vsako uporabo motocikla preverite prosti hod ročice sklopke.
–
Po potrebi nastavite prosti hod ročice sklopke glede na zahteve.
–
Preverite prosto gibljivost ročice sklopke.
–
Krmilo postavite v položaj naravnost.
–
Ročico sklopke pritegnite vse do občutnega upora in ugotovite
zračnost ročice sklopke
.
A
Zračnost ročice sklopke A
»
Če zračnost ročice sklopke ne ustreza določilom:
–
V00625-11
–
1 … 3 mm
Nastavite zračnost ročice sklopke.
(
str. 210)
Krmilo premaknite po celotnem območju levo in desno.
Zračnost ročice sklopke se ne sme spremeniti.
»
Če se zračnost ročice sklopke spremeni:
–
Preverite speljavo bovdenskega vleka sklopke.
209
17 NASTAVITEV MOTORJA
17.4
Nastavitev zračnosti ročice sklopke
–
Krmilo postavite v položaj naravnost.
–
Manšeto
–
–
1 potisnite nazaj.
Odvijte protimatico 2.
Zračnost ročice sklopke A nastavite z nastavitvenim vijakom 3.
Določilo
Zračnost ročice sklopke
–
–
V00672-10
210
Privijte protimatico
2.
Namestite manšeto 1.
A
1 … 3 mm
SERVISNA DELA NA MOTORJU 18
18.1
Kontrola nivoja motornega olja
Pogoj
Motor je segret na obratovalno temperaturo.
Pripravljalno delo
– Motocikel postavite navpično na vodoravni podlagi.
Glavno delo
– Preverite nivo motornega olja.
Informacije
Po izklopu motorja počakajte eno minuto in šele nato
preverite.
Nivo motornega olja mora biti med oznakama
V00673-10
»
Če je motorno olje pod oznako
–
»
Dolijte motorno olje. (
A:
str. 215)
Če je motorno olje nad oznako
–
A in B.
B:
Popravite nivo motornega olja.
211
18 SERVISNA DELA NA MOTORJU
18.2
Zamenjava motornega olja in oljnega filtra, čiščenje oljnega sita
Opozorilo
Nevarnost oparin
Motorno olje in olje v menjalniku se med obratovanjem motocikla močno segrejeta.
–
Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
–
V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.
Napotek
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi
predpisi.
Informacije
Motorno olje je treba iztočiti, ko je motor ogret na delovno temperaturo.
Pripravljalno delo
– Demontirajte spodnji spojler. (
–
212
str. 123)
Motocikel na vodoravni površini postavite na stransko stojalo.
SERVISNA DELA NA MOTORJU 18
Glavno delo
– Pod motor podstavite primerno posodo.
–
Snemite vijak za izpust olja
–
Snemite oljno sito
–
Počakajte, da motorno olje popolnoma izteče.
–
Temeljito očistite vijak za izpust olja in oljno sito.
–
Namestite oljno sito
ter montirajte in pritegnite vijak za
izpust olja
s tesnilnim obročkom.
2
1 s tesnilnim obročkom.
s tesnilnim obročkom.
2
1
V00674-10
Določilo
Vijak za izpust olja
M24x1,5
15 Nm
–
Odstranite vijake
. Snemite pokrov oljnega filtra
tesnilnim obročkom.
–
Oljni filter
–
Počakajte, da motorno olje popolnoma izteče.
–
Temeljito očistite dele in tesnilno površino.
3
4s
5 izvlecite iz ohišja oljnega filtra.
V00675-10
213
18 SERVISNA DELA NA MOTORJU
–
Vstavite novi oljni filter
–
Naoljite tesnilni obroček pokrova oljnega filtra. Namestite
pokrov oljnega filtra
.
–
5.
4
Montirajte vijake 3 in jih pritegnite.
Določilo
Vijak pokrova oljnega filtra
V00676-10
M6
10 Nm
Informacije
Premalo motornega olja ali olje slabše kakovosti povzroči predčasno obrabo motorja.
–
Odstranite vijak za dolivanje olja
s tesnilnim obročkom na
pokrovu sklopke in vlijte motorno olje.
6
Motorno olje
Temperatura okolice:
0 … 50 °C
Motorno olje
Temperatura okolice:
−10 … 40 °C
L02203-10
214
–
1,5 l
Motorno olje
(SAE 15W/50)
( str. 248)
Motorno olje
(SAE 10W/40)
( str. 248)
Namestite in čvrsto pritegnite vijak za dolivanje olja s tesnilnim
obročkom.
SERVISNA DELA NA MOTORJU 18
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in
lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.
–
–
Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.
–
Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem
prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih
plinov.
Zaženite motor in preverite tesnjenje.
Naknadno delo
– Vgradite spodnji spojler. (
–
18.3
str. 124)
Preverite nivo motornega olja. (
str. 211)
Dolivanje motornega olja
Informacije
Premalo motornega olja ali nekakovostno olje povzroča predčasno obrabo motorja.
215
18 SERVISNA DELA NA MOTORJU
Glavno delo
– Odstranite vijak za dolivanje olja
s tesnilnim obročkom na
pokrovu sklopke in vlijte motorno olje.
1
Motorno olje (SAE 15W/50) (
str. 248)
Motorno olje (SAE 10W/40) (
str. 248)
Informacije
Za optimalno zmogljivost motornega olja ni priporočljivo mešati različnih vrst olja.
Priporočamo, da po potrebi zamenjate motorno olje.
401955-10
–
Namestite in čvrsto pritegnite vijak za nalivanje olja z okroglim
tesnilom.
Nevarnost
Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in
lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.
–
216
–
Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.
–
Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem
prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih
plinov.
Zaženite motor in preverite tesnost.
SERVISNA DELA NA MOTORJU 18
Naknadno delo
– Preverite nivo motornega olja. (
str. 211)
217
19 ČIŠČENJE, NEGA
19.1
Čiščenje motocikla
Napotek
Materialna škoda
Pri napačni uporabi visokotlačnega čistilnika se sestavni deli poškodujejo ali uničijo.
Zaradi visokega tlaka vdre voda v električne sestavne dele, vtiče, bovdenske potege, ležaje itd.
Previsok tlak povzroča motnje in uniči sestavne dele.
–
Curka vode ne usmerite neposredno na električne sestavne dele, vtiče, bovdenske potege ali ležaje.
–
Vzdržujte minimalni odmik med šobo visokotlačnega čistilnika in sestavnim delom.
Minimalni odmik
60 cm
Napotek
Ogrožanje okolja
–
Problematične snovi škodijo okolju.
Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi
predpisi.
Informacije
Redno čistite motocikel, saj s tem dlje časa ohranite njegovo vrednost in njegov videz.
Poskrbite, da motocikel med čiščenjem ne bo izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.
218
ČIŠČENJE, NEGA 19
–
Izpušni sistem zaprite, da preprečite vdor vode.
–
Večje kose umazanije predhodno sperite s šibkim vodnim curkom.
–
Zelo umazana mesta poškropite z običajnim čistilom in jih
dodatno obdelajte s čopičem.
Čistilo za motocikle (
str. 251)
Informacije
401061-01
Uporabljajte toplo vodo, kateri ste dodali običajno
čistilo za motocikle, in mehko gobo.
Čistila za motocikle nikoli ne nanašajte na suh motocikel, vedno ga prej sperite z vodo.
Če ste motocikel vozili po cesti, ki je bila posipana s
soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda okrepi učinek soli.
–
Ko ste motocikel temeljito sprali z mehkim vodnim curkom, se
mora dobro posušiti.
–
Odstranite zapiralo izpušnega sistema.
219
19 ČIŠČENJE, NEGA
Opozorilo
Nevarnost nesreče
zavorno napravo.
–
–
Vlaga in umazanija vplivajo na
Zavirajte večkrat previdno, da zavorne obloge in
zavorne kolute osušite in odstranite umazanijo.
Po čiščenju naredite kratko vožnjo, da se motor segreje na
obratovalno temperaturo.
Informacije
Zaradi toplote voda izpari tudi s sicer nedostopnih
mest motorja in zavorni sistem.
–
Manšete z armatur krmila potisnite nazaj, da lahko izpari
voda, ki je prodrla vanje.
–
Ko se motocikel ohladi, namažite vsa stična in ležajna mesta.
–
Očistite verigo. (
–
Namažite izpostavljene kovinske dele (razen zavornih kolutov
in izpušnega sistema) s sredstvom za zaščito pred korozijo.
str. 112)
Sredstvo za konzerviranje za lake, kovino in gumo
( str. 252)
–
220
Vse lakirane dele namažite z blagim sredstvom za nego lakiranih površin.
ČIŠČENJE, NEGA 19
Perfect Finish in visoko sijoče polirno sredstvo za lakirane
površine ( str. 251)
Informacije
Ne polirajte delov iz umetne mase, ki so ob dobavi
matirani, saj to zelo vpliva na kakovost materiala.
–
Vse dele iz umetne mase in praškasto prevlečene dele obdelajte z blagim čistilnim in negovalnim sredstvom.
Specialno čistilo za sijoče in matirane površine, tako
lakirane kot tudi kovinske ter površine iz umetne mase
( str. 252)
–
Naoljite ključavnico za vžig in ključavnica krmila.
Univerzalno oljno razpršilo (
19.2
str. 253)
Kontrola in nega za uporabo pozimi
Informacije
Če boste motocikel uporabljali tudi pozimi, računajte na to, da bodo ceste posipane s soljo. Zato je treba
izvesti preventivne ukrepe za zaščito pred agresivno posipno soljo.
Če ste motocikel vozili po cesti, ki je bila posipana s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda okrepi
učinek soli.
221
19 ČIŠČENJE, NEGA
–
Očistite motocikel. (
–
Očistite zavore.
str. 218)
Informacije
Po koncu VSAKE vožnje po soljenih cestah morate
motocikel in predvsem zavorna sedla ter zavorne
obloge, ko so te ohlajene in vgrajene, temeljito očistiti s
hladno vodo in jih dobro posušiti.
401060-01
–
Motor, nihalko in vse druge gladke ali pocinkane dele (razen
zavornih kolutov) zaščitite z antikorozijskim sredstvom na
osnovi voska.
Informacije
Antikorozijsko sredstvo ne sme priti v stik z zavornimi
koluti, saj bi to močno poslabšalo zavorni učinek.
–
222
Očistite verigo. (
str. 112)
SKLADIŠČENJE 20
20.1
Skladiščenje
Informacije
Če dlje časa ne nameravate uporabljati motocikla, opravite (sami ali servisno osebje) naslednje ukrepe.
Pred skladiščenjem motocikla preverite delovanje in obrabo vseh delov. Če so potrebni servisni posegi,
popravila ali predelave, jih opravite med mirovanjem (manjša zasedenost servisnih delavnic). Tako se
lahko izognete daljšemu čakanju v delavnicah ob začetku sezone.
–
Pri zadnjem dolivanju goriva pred prenehanjem uporabe
motocikla primešajte dodatke za gorivo.
Dodatki gorivu (
401058-01
str. 251)
–
Nalijte gorivo. (
str. 91)
–
Očistite motocikel. (
–
Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljno sito.
( str. 212)
–
Preverite zaščito pred zamrznitvijo in nivo hladilne tekočine.
( str. 193)
–
Preverite tlak v pnevmatikah. (
str. 165)
–
Demontirajte 12 V akumulator.
(
–
Napolnite 12 V akumulator.
str. 170)
str. 218)
(
str. 167)
223
20 SKLADIŠČENJE
Določilo
Temperatura skladiščenja
12 V akumulatorja brez izpostavljenosti neposrednim
sončnim žarkom
–
0 … 35 °C
Vozilo pospravite na suho mesto, ki ni izpostavljeno velikim
temperaturnim nihanjem.
Informacije
KTM priporoča, da motocikel postavite na stojalo.
–
Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.
( str. 102)
–
Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. (
–
Pokrijte motocikel s plahto ali odejo, ki prepušča zrak.
str. 103)
Informacije
Ne uporabljajte materialov, ki ne prepuščajo zraka, saj
v tem primeru vlaga ne bo mogla uhajati, zaradi česar
pride do nastanka korozije.
Zagon motorja dalj časa mirujočega motocikla za kratek čas močno odsvetujemo. Ker se motor pri tem ne
ogreje dovolj, pride pri postopku izgorevanja do kondenziranja vodne pare, ki povzroči rjavenje ventilov in
izpušnega sistema.
224
SKLADIŠČENJE 20
20.2
Prevzem v obratovanje po skladiščenju
401059-01
–
Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.
( str. 105)
–
Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.
( str. 102)
–
Vgradite 12 V akumulator.
–
Nastavite čas. (
–
Izvedite kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom.
( str. 77)
–
Opravite preskusno vožnjo.
(
str. 169)
str. 68)
225
21 ISKANJE NAPAK
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Motor se ob aktiviranju gumba
za zagon ne zavrti
Napaka v upravljanju
–
Izvedite delovne korake za postopek
zagona. ( str. 78)
Praznjenje 12 V akumulatorja
–
Napolnite 12 V akumulator.
( str. 170)
Varovalka 1, 3, 4 ali 7 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih
porabnikov toka. ( str. 176)
Ni povezave z maso
–
Preverite povezavo z maso.
Motocikel je v prestavi
–
Menjalnik prestavite v položaj za prosti
tek.
Motocikel je v prestavi in stransko stojalo je razklopljeno
–
Menjalnik prestavite v položaj za prosti
tek.
Napaka v upravljanju
–
Izvedite delovne korake za postopek
zagona. ( str. 78)
Napaka pri elektronskem vbrizgavanju goriva
–
Z diagnostičnim orodjem KTM odčitajte pomnilnik napak.
Motor se zavrti samo, ko je
povlečena ročica sklopke
Motor se zavrti, vendar ne
zažene
Motor ima premalo moči
Motor se pretirano segreva
226
Zračni filter je zelo umazan
–
Zamenjajte zračni filter.
Filter goriva je zelo umazan
–
Preverite tlak goriva.
Napaka pri elektronskem vbrizgavanju goriva
–
Z diagnostičnim orodjem KTM odčitajte pomnilnik napak.
Premalo hladilne tekočine v
hladilnem sistemu
–
Preverite tesnost hladilnega sistema.
–
Preverite nivo hladilne tekočine v
izravnalni posodi. ( str. 191)
ISKANJE NAPAK 21
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Motor se pretirano segreva
Lamele hladilnika so zelo umazane
–
Očistite lamele hladilnika.
Nastajanje pene v hladilnem
sistemu
–
Izpustite hladilno tekočino.
( str. 197)
–
Napolnite/odzračite hladilni sistem.
( str. 200)
Pokvarjen termostat
–
Preverite termostat.
Varovalka 5 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih
porabnikov toka. ( str. 176)
Okvara na ventilatorskem sistemu hladilnika
–
Preverite prezračevalni sistem hladilnika.
Kontrolna lučka za nepravilno
delovanje sveti rumeno.
Napaka pri elektronskem vbrizgavanju goriva
–
Z diagnostičnim orodjem KTM odčitajte pomnilnik napak.
Motor se med vožnjo ugasne
Pomanjkanje goriva
–
Nalijte gorivo. (
Varovalka 1, 3, 4 ali 7 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih
porabnikov toka. ( str. 176)
Varovalka ABS sistema je pregorela
–
Zamenjajte varovalke sistema ABS.
( str. 173)
Št. obratov sprednjega in
zadnjega kolesa se močno
razlikuje
–
Ustavite, izklopite vžig, ponovno zaženite.
Opozorilna lučka za ABS sveti
str. 91)
227
21 ISKANJE NAPAK
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Opozorilna lučka za ABS sveti
Napaka na ABS sistemu
–
ABS-pomnilnik napak odčitajte z diagnostičnim orodjem KTM.
Višja poraba olja kot običajno
Gibka cev sistema za odzračevanje motorja je prelomljena
–
Odzračevalno cev speljite brez prelomov, po potrebi jo zamenjajte.
Nivo olja je previsok
–
Preverite nivo motornega olja.
( str. 211)
Preredko motorno olje (viskoznost)
–
Zamenjajte motorno olje in oljni filter,
očistite oljno sito. ( str. 212)
Žaromet in pozicijska luč ne
delujeta
Varovalka 6 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih
porabnikov toka. ( str. 176)
Smernik, zavorna luč in hupa
ne delujejo
Varovalka 6 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih
porabnikov toka. ( str. 176)
Čas je prikazan narobe ali pa
sploh ne
Varovalka 7 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih
porabnikov toka. ( str. 176)
–
Nastavite čas. (
Vžig ob ustavitvi vozila ni izklopljen
–
Napolnite 12 V akumulator.
( str. 170)
Generator ne polni 12 V akumulatorja
–
Preverite napajalno napetost.
–
Preverite mirovni tok.
Varovalka 7 je pregorela
–
Zamenjajte varovalke posameznih
porabnikov toka. ( str. 176)
–
Nastavite čas. (
Praznjenje 12 V akumulatorja
Instrumentna plošča na
zaslonu ničesar ne kaže
228
str. 68)
str. 68)
ISKANJE NAPAK 21
Napaka
Možen vzrok
Ukrep
Prikazovalnik hitrosti na kombiniranem instrumentu ne deluje
Kabel za prikaz hitrosti poškodovan ali oksidirana vtična
povezava
–
Kontrolirajte kabel in vtično povezavo.
229
22 TEHNIČNI PODATKI
22.1
Motor
Vrsta
1-cilinder 4-taktni Ottov motor, hlajen s tekočino
Delovna prostornina
125 cm³
Hod
47,2 mm
Izvrtina
58 mm
Kompresija
12,8:1
Krmiljenje
DOHC, 4 ventili krmiljeni preko nihajnega vzvoda,
pogon preko verige
Premer vstopnega ventila
22,5 mm
Premer izpustnega ventila
19 mm
Zračnost ventila vstop hladen
0,08 … 0,12 mm
Zračnost ventila izpust hladen
0,13 … 0,17 mm
Uležajenje ročične gredi
2 krogličnega ležaja
Ojnični ležaj
Drsni ležaj
Bat
Lita lahka kovina
Batni obročki
1 kompresijski obroček, 1 minutni obroček, 1 strgalni
obroček za olje
Mazanje motorja
Tlačno obtočno mazanje z 1 rotorsko črpalko
Primarni prenos
22:72
Sklopka
Sklopka v oljni kadi / mehansko aktivirana
Menjalnik
6-prestavni menjalnik, čeljustni mehanizem
230
TEHNIČNI PODATKI 22
Prestavno razmerje
1. prestava
12:34
2. prestava
15:31
3. prestava
18:28
4. prestava
21:26
5. prestava
22:23
6. prestava
24:22
Priprava goriva
Elektronsko vbrizgavanje goriva
Vžigalni sistem
Brezkontaktno krmiljena, povsem elektronska vžigalna naprava z digitalno nastavitvijo vžiga
Generator
12 V, 296 W
Vžigalna svečka
BOSCHVR5NEU
Razdalja med elektrodami, vžigalna svečka
1 mm
Hlajenje
Hlajenje tekočine, neprestano kroženje hladilne tekočine prek vodne črpalke
Število vrtljajev prostega teka
1.450 … 1.550 vrt/min
Pomoč pri zagonu
Motor zaganjalnika
22.2
Pritezni vrtilni momenti za motor
Oljna šoba
M5
6 Nm
Loctite®243™
231
22 TEHNIČNI PODATKI
Vijak držalne pločevine
M5
6 Nm
Vijak držalne pločevine kabel statorja
M5
8 Nm
Vijak odzračevalna pločevina
motorja
M5
7 Nm
Vijak statorja
M5
8 Nm
Matica zobnika vodne črpalke
M6
10 Nm
Vijak aretirnega mehanizma stikala
M6
12 Nm
Vijak blokirne ročice
M6
12 Nm
Vijak držalne pločevine
M6
12 Nm
Vijak držalne pločevine prosto
tekoč zobnik
M6
12 Nm
Vijak držalne pločevine radialna
tesnilka gredi, pokrov sklopke
M6
12 Nm
Vijak glave motorja
M6
12 Nm
Vijak ležajnega mostiča odmične
gredi
M6
10 Nm
232
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
TEHNIČNI PODATKI 22
Vijak ležajnega varovala
M6
12 Nm
Vijak motorja zaganjalnika
M6
12 Nm
Vijak napenjalnika krmilne verige
M6
12 Nm
Vijak ohišja motorja
M6x40
12 Nm
Vijak ohišja motorja
M6x60
12 Nm
Vijak oljne črpalke
M6
12 Nm
Vijak pokrova generatorja
M6
12 Nm
Vijak pokrova oljnega filtra
M6
10 Nm
Vijak pokrova sklopke
M6
12 Nm
Vijak pokrova ventila
M6
12 Nm
Vijak pokrova vodne črpalke
M6
12 Nm
Vijak ščitnika pred izmetom verige
M6
10 Nm
Vijak vpenjalne tirnice krmilne
verige
M6
12 Nm
Zaporni vijak odtočne izvrtine
vodne črpalke
M6
10 Nm
Matica ojničnega ležaja
M7
24 Nm
Matica prirobnice izpuha
M8
8 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
233
22 TEHNIČNI PODATKI
Vijak povratne vzmeti prestavni
avtomat
M8
20 Nm
Vijak za izravnalne gredi – zobnik
M8
40 Nm
Vijak zobnika odmične gredi
M8
32 Nm
Zatični vijak prirobnice izpušnega
sistema
M8
22 Nm
Temperaturni senzor hladilne
tekočine
M10
14 Nm
Tlačno stikalo za olje
M10
14 Nm
Vijak glave motorja
M10
1. stopnja
25 Nm
2. stopnja
50 Nm
Navoj naoljen, nastavek glave
namaščen
Vijak rotorja
M10
70 Nm
Zaporni vijak osi vlečnega vzvoda
M10x1
10 Nm
Vžigalna svečka
M12
15 Nm
Matica primarnega
zobnika/pastorka krmilne verige
M14
55 Nm
234
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
TEHNIČNI PODATKI 22
Matica sojemala sklopke
M14LH
60 Nm
Vijak za izpust olja
M24x1,5
15 Nm
1,5 l
Motorno olje (SAE 15W/50)
( str. 248)
22.3
Količine polnjenja
22.3.1
Motorno olje
Motorno olje
Temperatura okolice: 0 … 50 °C
Motorno olje
Temperatura okolice: −10 …
40 °C
22.3.2
Loctite®243™
Motorno olje (SAE 10W/40)
( str. 248)
Hladilna tekočina
Hladilna tekočina
1l
Hladilna tekočina (
str. 247)
235
22 TEHNIČNI PODATKI
22.3.3
Gorivo
Upoštevajte oznako na EU črpalkah za gorivo.
A00420-10
Vsebina rezervoarja za gorivo skupaj pribl.
Rezerva goriva pribl.
22.4
10 l
Neosvinčeno gorivo Super (ROZ
95) ( str. 249)
1,5 l
Podvozje
Okvir
Mrežast okvir iz jeklenih cevi, praškasto lakiran
Vilice
WP Suspension
Vzmetna noga
WP Suspension
Zavorna naprava
Spredaj
236
Kolutna zavora s 4-batnim zavornim sedlom
TEHNIČNI PODATKI 22
Zadaj
Kolutna zavora z enobatnim zavornim sedlom, gibljiva
namestitev
Vzmetna pot
Spredaj
125 mm
Zadaj
150 mm
Premer zavornega koluta
Spredaj
300 mm
Zadaj
230 mm
Zavorni koluti - meja obrabe
Spredaj
4,5 mm
Zadaj
3,6 mm
Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika
Spredaj
2,0 bar
Zadaj
2,0 bar
Tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom/polna obremenitev
Spredaj
2,0 bar
Zadaj
2,2 bar
Sekundarno prestavno razmerje
Veriga
5/8 x 1/4” (520) tesnilni obroček
Kot krmilne glave
66,5°
Medosje
1.340 ± 15 mm
237
22 TEHNIČNI PODATKI
Višina sedeža neobteženo
820 mm
Odmik od tal, neobremenjen
148 mm
Suha teža
135 kg
Največja dopustna osna obremenitev spredaj
125 kg
Največja dovoljena osna obremenitev zadaj
210 kg
Največja dovoljena skupna teža
335 kg
22.5
Elektrika
12 V akumulator
ETZ-9-BS
Napetost akumulatorja: 12 V
Nazivna kapaciteta: 8 Ah
Ne zahteva vzdrževanja
Varovalka
75011088010
10 A
Varovalka
75011088015
15 A
Varovalka
90111088025
25 A
Varovalka
75011088030
30 A
Zasenčena luč
H11 / podstavek PGJ19-2
12 V
55 W
Dolga luč
H9 / podstavek PGJ19-5
12 V
65 W
Pozicijska luč
LED
Osvetlitev kombiniranega instrument in kontrolne lučke
LED
238
TEHNIČNI PODATKI 22
Smernik
LED
Zavorna/zadnja luč
LED
Žarnica registrske tablice
LED
22.6
Pnevmatike
Pnevmatike spredaj
Pnevmatike zadaj
110/70 R 17 M/C 54H TL
Michelin Pilot Street Radial
150/60 R 17 M/C 66H TL
Michelin Pilot Street Radial
Navedene pnevmatike so ene izmed možnih serijskih pnevmatik. Nadaljnje informacije najdete v poglavju za
servisiranje pod:
http://www.ktm.com
22.7
Vilice
Številka artikla vilic
93501001200
Vilice
WP Suspension
Dolžina vilic
736 mm
Olje za vilice
460 ml
Olje za vilice (SAE 4)
(48601166S1) ( str. 249)
239
22 TEHNIČNI PODATKI
22.8
Vzmetna noga
Številka artikla vzmetne noge
90504010100
Vzmetna noga
WP Suspension
Prednapetost vzmeti
Standard
5 klikov
Statični posed
15 mm
Vozni poves
45 … 50 mm
Vgradna dolžina
300 mm
22.9
Pritezni vrtilni momenti za podvozje
Vijak zaščite za verigo
EJOT PT® K60x30
4 Nm
Ostali vijaki podvozja
M4
4 Nm
Vijak krmilnika elektronike motorja
M4
3 Nm
Matica ščitnika verige
M5
7 Nm
Matica, odsevnik na držalni plošči
M5
5 Nm
Ostale matice podvozja
M5
5 Nm
Ostali vijaki podvozja
M5
5 Nm
Vijak predala akumulatorja
M5
4 Nm
Vijak prekritja predala akumulatorja
M5
4 Nm
240
TEHNIČNI PODATKI 22
Vijak pritrdilne plošče na držalu
registrske tablice
M5
4 Nm
Vijak rezervoarja za gorivo
M5
4 Nm
Vijak spodnji del zadka
M5
4 Nm
Vijak stikalo stranske noge
M5
5 Nm
Vijak vzvojne zaščite krmilnega
droga
M5
4 Nm
Matica držala registrske tablice
M6
7 Nm
Matica hladilnika
M6
5 Nm
Matica, zadnja luč
M6
7 Nm
Ostale matice podvozja
M6
15 Nm
Ostali vijaki podvozja
M6
9 Nm
Vijačni spoj ABS
M6
7 Nm
Vijak blatnik zadaj
M6
7 Nm
Vijak blatnika spredaj na vilični
pesti
M6
7 Nm
Vijak blažilne gumice za hladilnik
M6
6 Nm
Vijak drsne zaščite verige
M6
7 Nm
Vijak držala krmilnika elektronike
motorja
M6
6 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
241
22 TEHNIČNI PODATKI
Vijak držala registrske tablice na
nosilcu registrske tablice
M6
7 Nm
Vijak držala senzorja števila vrtljajev kolesa
M6
8 Nm
Vijak držalne pločevine stranske
obloge
M6
7 Nm
Vijak izravnalne posode
M6
8 Nm
Vijak izravnalne posode za
zavorno tekočino zadnje zavore
M6
8 Nm
Vijak krmilnega droga
M6
8 Nm
Vijak magnetno držalo stranske
noge
M6
5 Nm
Vijak masnega kabla na okvirju
M6
7 Nm
Vijak nosilca nožne zaskočke
M6
7 Nm
Vijak objemke gibke zavorne cevi
M6
6 Nm
Vijak obloge rezervoarja za gorivo
M6
6 Nm
Vijak ohišja zračnega filtra na
okvirju
M6
6 Nm
Vijak pokrova ohišja zračnega filtra
M6
6 Nm
Vijak pokrova verižnega pastorka
na okvirju
M6
8 Nm
242
Loctite®243™
Loctite®243™
TEHNIČNI PODATKI 22
Vijak predala akumulatorja
M6
6 Nm
Vijak prednje maske
M6
7 Nm
Vijak pritrditve sedeža spredaj
M6
6 Nm
Vijak senzorja naklonskega kota
M6
7 Nm
Vijak senzorskega kolesa ABS
zadaj
M6
8 Nm
Vijak sopotnikovega sedeža
M6
7 Nm
Vijak spojlerja spredaj spodaj
M6
6 Nm
Vijak spojlerja zadaj
M6
6 Nm
Vijak sprednjega spojlerja
M6
7 Nm
Vijak stranske obloge
M6
6 Nm
Vijak stranske obloge na prednji
maski
M6
6 Nm
Vijak strukture prednjega okvirja
na nosilcu žarometa
M6
7 Nm
Vijak ščitnika verige
M6
6 Nm
Vijak vetrobrana
M6
7 Nm
Vijak vodila zavornega voda na
mostu vilic spodaj
M6
7 Nm
Vijak zaščite hladilnika
M6
6 Nm
Vijak zaščitne pločevine
M6
8 Nm
Loctite®243™
Loctite® 204™
Loctite®243™
243
22 TEHNIČNI PODATKI
Zapah pokrova predala za akumulator
M6
6 Nm
Objemka izpušne cevi
M8
20 Nm
Ostale matice podvozja
M8
30 Nm
Ostali vijaki podvozja
M8
25 Nm
Vijak držalne pločevine rezervoarja za gorivo
M8
13 Nm
Vijak hupe
M8
9 Nm
Vijak mosta vilic spodaj
M8
12 Nm
Vijak mostiča vilic zgoraj
M8
15 Nm
Vijak nosilca sopotnikove nožne
opore
M8
20 Nm
Vijak prestavne ročice
M8
17 Nm
Vijak pritrdila rezervoarja za gorivo
zadaj na okvirju
M8
17 Nm
Vijak sprednjega dušilnika na
okvirju
M8
24 Nm
Vijak ščitnika verige
M8
11 Nm
Vijak vtične osi spredaj
M8
26 Nm
Vijak zadnjega glušnika
M8
18 Nm
244
Loctite®243™
Loctite®243™
TEHNIČNI PODATKI 22
Vijak zavorne stopalke
M8
17 Nm
Vijak zavornega koluta spredaj
M8
32 Nm
Vijak zavornega koluta zadaj
M8
21 Nm
Vijak zavornega sedla spredaj
M8x1
30 Nm
Matica vijaka verižnika
M8x1,25
27 Nm
Ostale matice podvozja
M10
50 Nm
Ostali vijaki podvozja
M10
45 Nm
Vijačni spoj stranske noge
M10
35 Nm
Vijak zgloba stranskega stojala
M10
35 Nm
Matica konzole stranske noge
M10x1,25
35 Nm
Vijak nosilca nožne opore spredaj/nosilec motorja
M10x1,25
49 Nm
Matica polgredi zadaj
M14x1,5
90 Nm
Matica sornika nihalke
M14x1,5
100 Nm
Vijak glave krmila zgoraj
M16x1,5
52 Nm
Lambda sonda
M18x1,5
19 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
245
22 TEHNIČNI PODATKI
Nastavitev nihajnih ležajev
M22x1
Pritegnitev brez zračnosti
Matica krmilne glave
M30x1
1.
55 Nm
2. Popuščanje (v nasprotni smeri
urnega kazalca)
2 vrt.
3.
5 Nm
246
POGONSKA SREDSTVA 23
Hladilna tekočina
Zahteva
– Uporabljajte samo visokokakovostno hladilno tekočino brez silikatov z dodanim sredstvom za zaščito pred
korozijo za aluminijaste motorje. Sredstva proti zmrzovanju, ki so slabše kakovosti in niso primerna, povzročijo nastajanje korozije, usedlin in pene.
–
Ne uporabljajte čiste vode, saj je mogoče zahteve, kot so zaščita pred korozijo in mazalne lastnosti, doseči
samo s hladilno tekočino.
–
Uporabljajte samo hladilno tekočino, ki ustreza navedenim podatkom (glejte podatke na posodi) in ima ustrezne lastnosti.
Zaščita pred zmrzovanjem najmanj
do
−25 °C
Mešalno razmerje je treba prilagoditi potrebni zaščiti pred zmrzovanjem. Za redčenje hladilne tekočine uporabite
destilirano vodo.
Priporočena je uporaba vnaprej zmešane hladilne tekočine.
Upoštevajte podatke proizvajalca hladilne tekočine o zaščiti pred zmrzovanjem, redčenju in možnosti mešanja
(združljivosti) z drugimi hladilnimi tekočinami.
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
247
23 POGONSKA SREDSTVA
Motorno olje (SAE 15W/50)
Standard / klasifikacija
– JASO T903 MA2 ( str. 254)
–
SAE (
str. 254) (SAE 15W/50)
Zahteva
– Uporabljajte le motorna olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in imajo ustrezne
lastnosti.
Delno sintetično motorno olje
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Formula 4T
Motorno olje (SAE 10W/40)
Standard / klasifikacija
– JASO T903 MA2 ( str. 254)
–
SAE (
str. 254) (SAE 10W/40)
Zahteva
– Uporabljajte le motorna olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in imajo ustrezne
lastnosti.
Delno sintetično motorno olje
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Formula 4T
248
POGONSKA SREDSTVA 23
Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95)
Standard / klasifikacija
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Zahteva
– Uporabljajte le neosvinčeno Super gorivo, ki ustreza navedenemu standardu oziroma je enakovredno.
–
Pri tem delež do 10 % etanola (E10 gorivo) ni vprašljiv.
Informacije
Ne uporabljajte goriva iz metanola (npr. M15, M85, M100) ali z deležem več kot 10 % etanola (npr.
E15, E25, E85, E100).
Olje za vilice (SAE 4) (48601166S1)
Standard / klasifikacija
– SAE ( str. 254) (SAE 4)
Zahteva
– Uporabljajte le olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in posedujejo ustrezne
lastnosti.
Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1
Standard / klasifikacija
– DOT
Zahteva
– Uporabljajte le zavorno tekočino, ki ustreza navedenemu standardu (glejte podatke na posodi) in ima ustrezne lastnosti.
249
23 POGONSKA SREDSTVA
Priporočen dobavitelj
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
250
POMOŽNE SNOVI 24
Čistilo za motocikle
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Moto Clean
Dodatki gorivu
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Perfect Finish in visoko sijoče polirno sredstvo za lakirane površine
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Moto Shine
Razpršilo za verigo Street
Zahteva
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
251
24 POMOŽNE SNOVI
Specialno čistilo za sijoče in matirane površine, tako lakirane kot tudi kovinske ter
površine iz umetne mase
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Sredstvo za čiščenje verig
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Chain Clean
Sredstvo za konzerviranje za lake, kovino in gumo
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Moto Protect
Trajna mast
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
252
POMOŽNE SNOVI 24
Univerzalno oljno razpršilo
Priporočen dobavitelj
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
253
25 STANDARDI
JASO T903 MA2
Različne smeri tehničnega razvoja so zahtevale lastno specifikacijo za motocikle – standard JASO T903 MA2.
V preteklosti so se za motocikle uporabljala enaka motorna olja kot pri osebnih avtomobilih, ker ni bilo specifikacij za motocikle.
Medtem ko so pri osebnih avtomobilih zaželeni čim daljši servisni intervali, je pri motorjih za motocikle v ospredju
predvsem visoka zmogljivost pri visokem številu vrtljajev.
Pri večini motorjev za motocikle se tudi menjalnik in sklopka mažeta z enakim oljem.
V standardu JASO T903 MA2 so te posebne zahteve upoštevane.
SAE
Razrede viskoznosti SAE je določila zveza Society of Automotive Engineers, namenjeni pa so razvrstitvi mazalnih olj glede na viskoznost. Viskoznost je zgolj ena od lastnosti določenega olja in ne predstavlja nikakršnega
zagotovila za kakovost.
254
KAZALO STROKOVNIH BESED 26
OBD
On‑Board‑Diagnose (diagnoza na
vozilu)
Sistem vozila, ki nadzoruje vpisane parametre elektronike vozila
ABS
Sistem proti blokiranju koles
Varnostni sistem, ki preprečuje blokiranje koles pri
vožnji naravnost brez delovanja stranskih sil
255
27 KAZALO OKRAJŠAV
evtl.
eventualen, morebiten
i. pd.
in podobno
itd.
in tako dalje
itd.
in tako dalje
m. dr.
med drugim
npr.
na primer
oz.
oziroma
po potr.
po potrebi
pribl.
približno
prim.
primerjaj
Štev.
Številka
Štev. art.
Številka artikla
256
SEZNAM SIMBOLOV 28
28.1
Rumeni in oranžni simboli
Rumeni in oranžni simboli označujejo stanje napake, ki zahteva čimprejšnji poseg. Aktivne pomoči pri vožnji so
prav tako predstavljene z rumenimi ali oranžnimi simboli.
Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rumeno – OBD je zaznal napako v elektroniki
vozila. Varno ustavite vozilo in se obrnite na pooblaščeno servisno delavnico KTM.
Opozorilna lučka za ABS sveti rumeno – Statusno sporočilo ali sporočilo o napaki pri sistemu ABS.
Splošna opozorilna lučka utripa rumeno – Prepoznano je bilo navodilo/opozorilo za varno
obratovanje. To se dodatno prikaže na prikazovalniku.
28.2
Zeleni in modri simboli
Zeleni in modri simboli dajejo informacije.
Kontrolna lučka smernika utripa zeleno v ritmu utripanja – Smernik je vklopljen.
Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjalnik je v položaju prostega teka.
Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč je vklopljena.
257
STVARNO KAZALO
STVARNO KAZALO
1
12 V akumulator
Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ACC1
Spredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ACC2
Spredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
B
Blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
D
Delovna pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Diagnostično stikalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Doseg svetlobe žarometa za dolgi snop
Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Doseg svetlobe žarometa za zasenčeno luč
Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
E
Enote
Nastavljanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
G
Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gumb za zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
H
Hladilna tekočina
Izpuščanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Hladilni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Polnjenje/odzračevanje . . . . . . . . . . . . . . . 200
I
Identifikacijska številka vozila . . . . . . . . . . . . . 26
Iskanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226-229
J
Jamstvo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
K
Ključavnica krmila
258
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
STVARNO KAZALO
Ključavnica na sedežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ključavnica za vžig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Prikaz TRIP 2
Prikaz TRIP F
Prikazovalnik .
Service . . . . .
Time Trip 1 . .
Time Trip 2 . .
Količina polnjenja
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 236
Hladilna tekočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Motorno olje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214, 235
Kombinirani instrument
Actual F.C. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktiviranje in test . . . . . . . . . . . . .
Average Speed Trip1 . . . . . . . . . .
Average Speed Trip2 . . . . . . . . . .
Avg F.C. Trip 1 . . . . . . . . . . . . . .
Avg F.C. Trip 2 . . . . . . . . . . . . . .
Fuel Range . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcijske tipke . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . .
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestavna bliskavica . . . . . . . . . . .
Prikaz nivoja goriva . . . . . . . . . . .
Prikaz temperature hladilne tekočine
Prikaz Info . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz ODO . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikaz TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
56
52
59
61
64
Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
43
62
65
63
66
58
55
48
44
42
50
53
54
57
58
61
Krmilo
Odklepanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zaklepanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
M
Motocikel
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dvig spredaj z dvigalnim pripomočkom . . . .
Dvig zadaj z dvigalnim pripomočkom . . . . .
Odstranitev z dvigalnega pripomočka spredaj
Odstranitev z dvigalnega pripomočka zadaj .
218
103
102
105
102
Motor
Utekanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Motorno olje
Dolivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
259
STVARNO KAZALO
N
Nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Namenska uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Napačna uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Noge vilic
Čiščenje protiprašnih manšet . . . . . . . . . . . 106
Nožni opori za sopotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
O
Napetost verige
Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Obratovalna sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oddelek za pomoč strankam . . . . . . . . . . . . . . 19
Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavitev žarometa za dolgi snop
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Oljni filter
Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Nastavitev žarometov – zasenčena luč
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Oljno sito
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Natovarjanje vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Navodilo za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opredelitev uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Orodje motocikla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nivo hladilne tekočine
Kontrola v izravnalni posodi . . . . . . . . . . . . 191
Korigirajte v izravnalni posodi . . . . . . . . . . 196
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Nivo motornega olja
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Nivo zavorne tekočine
Preverjanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . 136
Preverjanje zadnje zavore . . . . . . . . . . . . . 141
260
P
Pokrov akumulatorja
Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pokrov rezervoarja za gorivo
Odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zapiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Polnjenje rezervoarja
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
STVARNO KAZALO
Pomožne snovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Postopek zagona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prekritje akumulatorja
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Sopotnikov sedež
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Prestavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Prestavna ročica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Prevzem v obratovanje
Po skladiščenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Prikaz vozila
Spredaj levo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zadaj desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
R
Ročaji . . . . . . . . . .
Ročica ročne zavore
Ročica sklopke . . . .
Ročica za plin . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
28
28
29
S
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Servisni načrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-97
Sistem proti blokiranju koles . . . . . . . . . . . . . 132
Spodnji spojler
Demontiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Sprednje kolo
Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Stanje pnevmatik
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Stikalo luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stikalo smernikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stikalo za izklop v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stranska obloga desno
Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Stranska obloga levo
Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Stransko stojalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
261
STVARNO KAZALO
Š
Štev. obratov prestav RPM1
Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Štev. obratov prestav RPM2
Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Številka ključa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Številka motorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
T
Tehnični podatki
Elektrika . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Količine polnjenja . . . . . . . . . . . .
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pnevmatike . . . . . . . . . . . . . . . .
Podvozje . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pritezni vrtilni momenti za motor . .
Pritezni vrtilni momenti za podvozje
Vilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzmetna noga . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
U
Uporaba pozimi
Kontrola in nega
Urni čas
Nastavljanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ustavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
238
235
230
239
236
231
240
239
240
Tipka hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tipka svetlobne hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tipska tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
262
Tlak v pnevmatikah
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
V
Varno obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Varovalka
Zamenjava za posamezne porabnike toka . . 176
Varovalke ABS
Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Veriga
Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kontrola onesnaženosti . . . . . . . . . . . . . . 112
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Verižni pastorek
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
STVARNO KAZALO
Verižnik
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Voznikov sedež
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Snetje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Speljevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Vzmetna noga
Nastavljanje prednapetosti vzmeti
. . . . . . . . 98
Z
Začetek uporabe
Napotki za prvi zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zadnje kolo
Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Zagon
Kontrolna in negovalna dela pred vsakim
zagonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zavorna stopalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kontrola prostega hoda . . . . . . . . . . . . . . . 146
Nastavitev prostega hoda . . . . . . . . . . . . . 148
Zavorna tekočina
Dolivanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . . . 137
Dolivanje za zadnjo zavoro . . . . . . . . . . . . 142
Zavorne obloge
Kontrola sprednje zavore . . . . . . . . . . . . . 139
Kontrola zadnje zavore . . . . . . . . . . . . . . . 145
Zavorni koluti
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Zračnost bovdenskega potega za plin
Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Zračnost ročice sklopke
Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Ž
Zaščita pred zamrznitvijo
Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Žarnica dolge luči
Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Zaščitna oblačila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zaviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Žarnica zasenčene luči
Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
263
*3213931sl*
3213931sl
01/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Avstrija
http://www.ktm.com
Fotografija:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement