KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Kullanım kılavuzu

KTM RC 125 EU 2019 Sport Bike Kullanım kılavuzu
KULLANIM KILAVUZU 2019
RC 125
Ürün No. 3213931tr
SEVGİLİ KTM MÜŞTERİMİZ
Bir KTM üretimi motosikletten yana kararınızı verdiğiniz için sizi gönülden tebrik etmek istiyoruz. Şimdi bir
modern, spor aracın sahibisiniz ve bakımları uygun şekilde yapıldığında size uzun yıllar boyunca keyifli anlar
yaşatacak.
SEVGİLİ KTM MÜŞTERİMİZ
Size daima iyi ve güvenli sürüşler dileriz!
Lütfen aşağıya aracınızın seri numarasını kaydediniz.
Araç tanım numarası (
Motor numarası (
Anahtar numarası (
S. 24)
Bayi kaşesi
S. 25)
S. 25)
Kullanım Kılavuzu, baskıya verildiği tarihte bu üretim serisinin en son durumunu yansıtıyordu. Konstrüktif geliştirmeden kaynaklanan küçük sapmalar, tamamen engellenemez.
Kılavuzun içerdiği tüm bilgiler, bağlayıcı değildir. KTM Sportmotorcycle GmbH limited şirketinin, bilhassa teknik
bilgileri, fiyatları, renkleri, formları, malzemeleri, müşteri ve servis hizmetlerini, konstrüksiyonları, donanımları ve
benzeri tertibatı, daha önce haber vermeksizin ve sebep göstermeksizin değiştirme ve de geri çekme ve bunları
yerel şartlara uyarlama hakkı ve de belirli bir modelin imalatını daha önceden haber vermeksizin durdurma hakkı
saklıdır. KTM, teslimat seçeneklerinden, şekillerden, resimlerden ve tanımlardan sapmalardan ve de baskı hataları ve yanlışlardan dolayı sorumluluk üstlenmez. Resimlerde görülen modeller, kısmen, seri teslimat kapsamına
girmeyen özel donanımlar içerirler.
*3213931tr*
3213931tr
01/2019
SEVGİLİ KTM MÜŞTERİMİZ
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Avusturya
Tüm hakları saklıdır
Yeniden basımı, alıntı şeklinde de olsa, ve de her türlü çoğaltma işlemi, eser sahibinin yazılı iznine bağlıdır.
ISO 9001(12 100 6061)
Uluslararası Kalite Yönetimi Standardı ISO 9001'de söz edildiği anlamda, KTM, mümkün olan en
yüksek ürün kalitesine ulaşmayı sağlayan kalite güvence süreçlerini uygular.
Düzenleyen: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Avusturya
Bu doküman aşağıda belirtilen modeller için geçerlidir:
RC 125 EU (F5003S1, F5003S2)
2
İÇİNDEKİLER
1
İÇİNDEKİLER
GÖSTERİM ARAÇLARI .................................... 9
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Kullanım tanımlaması - Amacına
uygun kullanım....................................
Hatalı kullanım ....................................
Güvenlik uyarıları ................................
Tehlike dereceleri ve semboller ..........
Değişiklik yapmaya karşı uyarı ...........
Güvenli işletme ...................................
Koruyucu elbise ..................................
Araçta çalışma ve işlem kuralları ........
Çevre ..................................................
Kullanım Kılavuzu ...............................
11
11
11
12
13
13
15
15
16
16
ÖNEMLİ UYARILAR........................................ 17
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Garanti, teminat ..................................
İşletme maddeleri, yardımcı
maddeler .............................................
Yedek parçalar, aksesuar ...................
Servis ..................................................
Resimler..............................................
Müşteri servisi .....................................
17
17
17
18
18
18
ARAÇ GÖRÜNÜMÜ........................................ 20
4.1
Kullanılan semboller ............................. 9
Kullanılan yazı biçimlendirmeleri ........ 10
4.2
GÜVENLİK UYARILARI .................................. 11
2.1
3
4
5
SERİ NUMARALARI ....................................... 24
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Araç görünümü, ön sol (sembolik
gösterim) ............................................. 20
Araç görünümü, arka sağ (sembolik
gösterim) ............................................. 22
Araç tanım numarası ..........................
Tip plakası...........................................
Motor numarası...................................
Anahtar numarası ...............................
24
24
25
25
KUMANDA ELEMANLARI............................... 26
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
Debriyaj kolu .......................................
El freni kolu .........................................
Gaz kolu..............................................
Korna düğmesi....................................
Far açma-kapama düğmesi ................
Uzun far düğmesi................................
Sinyal anahtarı ....................................
Acil Kapatma anahtarı ........................
Elektrikli marş düğmesi.......................
Kontak ve direksiyon kilidi...................
Direksiyonun bloke edilmesi ...............
Direksiyon kilidinin açılması................
26
26
27
27
28
28
29
30
30
31
31
32
3
İÇİNDEKİLER
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7
33
7.12.2
7.12.3
7.13
7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.14
7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.15
7.16
7.17
35
36
36
37
37
38
39
39
KOMBİ AYGITI ................................................ 41
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.12.1
4
Yakıt deposu kapağının açılması........
Yakıt deposu kapağının
kapatılması..........................................
Koltuk kilidi ..........................................
Araç üzerindeki aletler ........................
Tutamaklar ..........................................
Yolcu ayak dayama yerleri..................
Vites değiştirme pedalı .......................
Ayak fren pedalı ..................................
Yan ayaklık .........................................
Kombi aygıtı ........................................
Etkinleştirme ve deneme ....................
Uyarılar ...............................................
Kontrol lambaları.................................
Vites konumu lambası ........................
Gösterge .............................................
Yakıt seviyesi göstergesi ....................
Soğutma sıvısı sıcaklığı göstergesi ....
İşlev düğmeleri....................................
TRIP F gösterge .................................
Info gösterge .......................................
ODO gösterge.....................................
Fuel Range.....................................
41
42
43
47
49
51
52
53
54
55
56
57
57
7.18
8
58
59
60
60
61
62
63
63
64
65
65
67
68
69
ÇALIŞTIRMA................................................... 71
8.1
8.2
8.3
9
Service ...........................................
Actual F.C.......................................
TRIP 1 gösterge..................................
Time Trip 1 .....................................
Average Speed Trip1 .....................
Avg F.C. Trip 1 ...............................
TRIP 2 gösterge..................................
Time Trip 2 .....................................
Average Speed Trip2 .....................
Avg F.C. Trip 2 ...............................
Birimlerin ayarlanması ........................
Saatin ayarlanması .............................
Vites değiştirme devir sayısı RPM1
ayarlaması ..........................................
Vites değiştirme devir sayısı RPM2
ayarlaması ..........................................
İlk çalıştırmaya ilişkin uyarılar ............. 71
Motor alıştırma .................................... 73
Araca yük yüklenmesi......................... 73
SÜRME TALİMATI .......................................... 76
9.1
Her çalıştırma işleminden önceki
kontrol ve bakım işlemleri ................... 76
İÇİNDEKİLER
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
Ek bilgiler ............................................ 93
Zorunlu işlemler .................................. 93
Tavsiye edilen işlemler ....................... 96
ŞASİNİN AYARLANMASI ............................... 97
11.1
11.2
12
77
79
80
84
87
89
90
SERVİS PLANI ................................................ 93
10.1
10.2
10.3
11
Çalıştırma işlemi .................................
İlk hareket ...........................................
Vites değiştirme, sürüş .......................
Frenleme.............................................
Durma, park etme ...............................
Taşıma ................................................
Yakıt ikmali yapmak ............................
Süspansiyon kolunun ön geriliminin
ayarlanması .................................... 97
Vites değiştirme pedalının
ayarlaması .......................................... 98
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI ....................... 100
12.1
12.2
Motosikletin kaldırma tertibatı ile
arka kısımdan kaldırılması................ 100
Motosikletin kaldırma tertibatından
arka kısımdan alınması..................... 100
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
Motosikletin kaldırma tertibatı ile ön
kısımdan kaldırılması ........................
Motosikletin kaldırma tertibatından
ön kısımdan alınması........................
Çatal süspansiyon kollarının toz
koruyucu manşetlerinin
temizlenmesi .....................................
Sürücü koltuğunun çıkarılması .........
Sürücü koltuğunun monte
edilmesi.............................................
Yolcu koltuğunun çıkarılması............
Yolcu koltuğunun monte edilmesi .....
Zincir kirlenme durumunun kontrol
edilmesi.............................................
Zincirin temizlenmesi ........................
Zincir gerilimi kontrol edilmesi...........
Zincir geriliminin ayarlanması ...........
Zincirin, zincir dişlisinin ve zincir
pinyon dişlisinin kontrol edilmesi.......
Akü örtüsünün çıkarılması ................
Akü örtüsünün monte edilmesi .........
Ön spoylerin sökülmesi.....................
Ön spoylerin monte edilmesi ............
Sol yanal kaplamanın
sökülmesi ......................................
101
103
104
106
107
107
108
110
110
112
114
116
118
120
121
122
124
5
İÇİNDEKİLER
12.20 Sol yanal kaplamanın monte
edilmesi ......................................... 125
12.21 Sağ yanal kaplamanın
sökülmesi ...................................... 127
12.22 Sağ yanal kaplamanın monte
edilmesi ......................................... 128
13
Anti blokaj fren sistemi (ABS) ...........
Fren disklerinin kontrol edilmesi .......
Ön tekerlek freninin sıvı seviyesinin
kontrol edilmesi .................................
13.4
Ön tekerlek fren sıvısının ilave
edilmesi .........................................
13.5
Ön tekerlek freninin fren
balatalarının kontrol edilmesi ............
13.6
Arka tekerlek freninin fren sıvı
seviyesinin kontrol edilmesi ..............
13.7
Arka tekerlek freni sıvısı ilave
edilmesi .........................................
13.8
Arka tekerlek freninin fren
balatalarının kontrol edilmesi ............
13.9
Boşluk mesafesinin ayak fren
pedalında kontrol edilmesi ................
13.10 Ayak fren pedalının boşluk
mesafesinin ayarlanması ..............
130
132
14.6
14.7
134
135
137
139
140
143
144
146
TEKERLEKLER, LASTİKLER ....................... 148
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
FREN TERTİBATI ......................................... 130
13.1
13.2
13.3
6
14
15
Ön tekerlek sökülmesi ...................
Ön tekerleğin monte edilmesi .......
Arka tekerleğin sökülmesi .............
Arka tekerleğin monte edilmesi .....
Arka tekerlek göbeğinin
sönümleme lastiklerinin kontrol
edilmesi .........................................
Lastiklerin durumunun kontrol
edilmesi.............................................
Lastik basıncının kontrol edilmesi.....
148
150
152
154
157
160
162
ELEKTRİK DÜZENİ....................................... 163
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
12 V akünün sökülmesi .................
12 V akünün monte edilmesi .........
12 V akünün şarj edilmesi .............
ABS sigortalarının değiştirilmesi .......
Her bir akım tüketicisinin
sigortasının değiştirilmesi .................
Kısa huzmeli far lambasının
değiştirilmesi .....................................
Uzun far lambasının değiştirilmesi....
Kısa huzmeli far için olan far
ayarının kontrol edilmesi...................
163
165
166
169
172
175
177
179
İÇİNDEKİLER
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
16
Uzun huzmeli far için olan far
ayarının kontrol edilmesi...................
Kısa huzmeli far için far aydınlatma
mesafesinin ayarlanması ..................
Uzun huzmeli far için far
aydınlatma mesafesinin
ayarlanması ......................................
Diyagnoz fişi......................................
ACC1 ve ACC2 ön tarafta.................
17
181
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
Soğutma sistemi ...............................
Sıvı kabındaki soğutma sıvı
seviyesinin kontrol edilmesi ..............
Antifriz ve soğutma sıvı seviyesinin
kontrol edilmesi .................................
Sıvı kabındaki soğutma sıvı
seviyesinin düzeltilmesi ....................
Soğutma sıvısının boşaltılması .....
Soğutma sisteminin
doldurulması/havalandırılması ......
Soğutma sıvısını değiştirme ..........
17.1
182
17.2
17.3
183
184
184
SOĞUTMA SİSTEMİ..................................... 185
MOTORUN AYARLANMASI ......................... 203
17.4
18
185
18.2
189
192
193
18.3
19
20
204
205
206
Motor yağ seviyesinin kontrol
edilmesi............................................. 207
Motor yağının ve yağ filtresinin
değiştirilmesi, yağ süzgecinin
temizlenmesi ................................. 208
Motor yağı ilave edilmesi .................. 211
TEMİZLİK, BAKIM ......................................... 214
19.1
19.2
196
199
203
MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ .................. 207
18.1
187
Bowden gaz kablosu boşluğunun
kontrol edilmesi .................................
Bowden gaz kablosu boşluğunun
ayarlanması ..................................
Debriyaj kolu boşluğunun kontrol
edilmesi.............................................
Debriyaj kolu boşluğunun
ayarlanması ..................................
Motosikletin temizlenmesi................. 214
Kışın işletme için kontrol ve bakım
işlemleri............................................. 218
MUHAFAZA ETME........................................ 219
20.1
Muhafaza etme ................................. 219
7
İÇİNDEKİLER
20.2
Araç garajda tutulduktan sonra
çalıştırma .......................................... 221
21
HATA ARAMA ............................................... 222
22
TEKNİK ÖZELLİKLER................................... 226
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
Motor.................................................
Motor için sıkma torkları....................
Dolum miktarları................................
Motor yağı ....................................
Soğutma sıvısı..............................
Yakıt .............................................
Şasi ...................................................
Elektrik düzeni ..................................
Dış lastikler .......................................
Çatal..................................................
Süspansiyon kolu..............................
Şasi için sıkma torkları ......................
226
227
231
231
231
232
232
234
235
235
235
236
23
İŞLETME MADDELERİ ................................. 243
24
YARDIMCI MADDELER................................ 247
25
STANDARTLAR ............................................ 249
26
MESLEKİ TERİMLER DİZİNİ ........................ 250
27
KISALTMALAR DİZİNİ .................................. 251
8
28
SEMBOLLER DİZİNİ ..................................... 252
28.1
28.2
Sarı ve turuncu semboller................. 252
Yeşil ve mavi semboller .................... 252
İÇİNDEKİLER DİZİNİ ............................................ 253
GÖSTERİM ARAÇLARI 1
1.1
Kullanılan semboller
Aşağıda, belirli sembollerin kullanımı açıklanmaktadır.
Beklenen bir tepkiyi belirtir (örn. bir işlem adımına veya bir işleve ilişkin).
Beklenmeyen bir tepkiyi belirtir (örn. bir işlem adımına veya bir işleve ilişkin).
Bu sembol ile belirtilen tüm işlemler, konuya ilişkin bilgi ve teknik anlayış gerektirir. Kendi
güvenliğiniz açısından, bu işlemleri, bir KTM Yetkili Servisi tamirhanesinde yaptırın! Yetkili
Servis'te motosikletiniz, özel eğitim ve kurs görmüş kalifiye elemanlar tarafından gerekli özel
aletlerle en iyi şekilde işleme tabi tutulur.
Bir sayfayı işaret eder (verilen sayfada daha fazla bilgi yazılır).
Daha detaylı bilgi veya ipucu içeren bir bilgiyi belirtir.
Bir kontrol adımından kaynaklanan sonucu belirtir.
9
1 GÖSTERİM ARAÇLARI
Bir gerilim ölçümünü belirtir.
Bir akım ölçümünü belirtir.
Olası ilave çalışmalar dahil bir faaliyetin sonunu belirtir.
1.2
Kullanılan yazı biçimlendirmeleri
Aşağıda, kullanılan yazı biçimlendirmeleri açıklanmaktadır.
Özel isim
Bir özel ismi belirtir.
İsim®
Tescilli bir ismi belirtir.
Marka™
Malların serbest dolaşımındaki bir markayı belirtir.
Altı çizilen kavramlar
Aracın teknik özelliklerine işaret ederler veya teknik ve mesleki terimler
dizininde bulunan teknik terimleri belirtirler.
10
GÜVENLİK UYARILARI 2
2.1
Kullanım tanımlaması - Amacına uygun kullanım
Bu araç, normal karayolu trafiğindeki alışılmış zorlanmalara ve yüklenmelere dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu araç yarış pistlerinde ve asfalt yolların dışında kullanılmak için uygun değildir.
Bilgi
Bu araca, sadece onaylanmış versiyonda, kamuya açık karayolları trafiğinde kullanılmak üzere müsaade
verilmiştir.
2.2
Hatalı kullanım
Aracı sadece amacına uygun olarak kullanın.
Amacına uygun olarak kullanmadığınızda kişiler, malzemeler ve çevre için tehlikeler oluşabilir.
Amacına uygun kullanım ve kullanım tanımlaması dışındaki her türlü kullanım, hatalı kullanım durumu oluşturmaktadır.
İlgili kullanım alanı için öngörülen özelliklere sahip olmayan işletme maddelerinin ve yardımcı maddelerin kullanılması da hatalı kullanım kapsamına girmektedir.
2.3
Güvenlik uyarıları
Belirtilen ürünü güvenli şekilde kullanabilmek için bazı güvenlik uyarılarına uyulmalıdır. Bu sebepten dolayı bu
kılavuzu ve teslimat kapsamında yer alan diğer kılavuzları dikkatle okuyunuz. Güvenlik uyarıları, metin içinde
optik açıdan öne çıkarılmıştır ve önemli noktalarda ilgili kısımlarla bağlantılıdır.
11
2 GÜVENLİK UYARILARI
Bilgi
Belirtilen ürünün iyi görünen noktalarında çeşitli uyarı ve ikaz etiketleri bulunmaktadır. Uyarı veya ikaz
etiketlerini sökmeyiniz. Bu etiketler mevcut olmazsa, siz veya diğer kişiler, tehlikeleri fark etmeyebilirsiniz
ve yaralanabilirsiniz.
2.4
Tehlike dereceleri ve semboller
Tehlike
İlgili tedbirler alınmadığında, doğrudan ve kesin olarak ölüme veya kalıcı ağır yaralanmalara yol açabilecek bir tehlikeye yönelik uyarı.
İkaz
İlgili tedbirler alınmadığında, büyük ihtimalle ölüme veya kalıcı ağır yaralanmalara yol açabilecek bir tehlikeye yönelik uyarı.
Dikkat
İlgili tedbirler alınmadığında, büyük ihtimalle hafif yaralanmalara yol açabilecek bir tehlikeye yönelik
uyarı.
Uyarı
İlgili tedbirler alınmadığında, önemli makine veya malzeme hasarlarına yol açabilecek bir tehlikeye yönelik uyarı.
Uyarı
İlgili tedbirler alınmadığında, çevreye zarar vermeye yol açabilecek bir tehlikeye yönelik uyarı.
12
GÜVENLİK UYARILARI 2
2.5
Değişiklik yapmaya karşı uyarı
Gürültü bastırma düzeninin parçalarında değişiklik yapmak yasaktır. Aşağıdaki önlemler veya ilgili durumların
oluşturulması yasaktır:
1
Yeni bir aracın, gürültü bastırmaya yarayan her türlü tertibatının veya parçasının, nihai müşteriye satışından
veya teslimatından önce veya aracın servis, onarım veya değiştirme dışındaki amaçlar için kullanılması sırasında çıkarılması veya devre dışı bırakılması ve de
2
böyle bir tertibatın veya parçanın sökülmesinden veya devre dışı bırakılmasından sonra, aracın kullanılması.
Yasaya aykırı değişiklik yapmaya ilişkin örnekler:
1
Nihai sönümleyicinin, rüzgâr saptırıcıların, dirseklerin veya egzoz gazı ileten parçaların sökülmesi veya bunların matkapla delinmesi.
2
Emiş sistemine ait parçaların sökülmesi veya matkapla delinmesi.
3
Usulüne uygun olmayan bakım durumunda kullanılması.
4
Aracın, hareketli parçalarının veya egzoz sisteminin veya emiş sisteminin parçalarının, üretici firma tarafından onaylanmamış parçalar ile değiştirilmesi.
2.6
Güvenli işletme
Tehlike
Kaza tehlikesi
Trafiğe çıkmaya uygun olmayan sürücüler kendilerini ve başkalarını tehlikeye atabilir.
–
Alkol, uyuşturucu veya ilaç alımı nedeniyle trafiğe çıkamayacak durumdaysanız araç kullanmayın.
–
Fiziksel veya psikolojik olarak uygun durumda değilseniz araç kullanmayın.
13
2 GÜVENLİK UYARILARI
Tehlike
Zehirlenme tehlikesi
Egzoz gazları zehirlidir ve bayılmalara ve ölüme yol açabilirler.
–
Motoru çalıştırırken daima yeterli havalandırma mevcut olmasını sağlayın.
–
Motoru kapalı bir mekânda çalıştıracaksanız veya bir süre çalışır halde bırakacaksınız, uygun bir
emme tertibatı kullanın.
İkaz
Yanma tehlikesi
Bazı araç parçaları işletme sırasında çok aşırı ısınırlar.
–
Egzoz tertibatı, radyatör, motor, amortisör ve fren tertibatı gibi parçalara soğumadan önce dokunmayın.
–
Çalışmaya başlamadan önce araç parçalarının soğumasını bekleyin.
Aracı, sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda, amacına uygun şekilde ve çevreyi koruma ve güvenlik bilinci
ile kullanınız.
Karayolları trafiğinde, ilgili bir sürücü belgesine ihtiyaç vardır.
Emniyeti olumsuz etkileyen arızaların, derhal bir KTM Yetkili Servisi tamirhanesinde giderilmesini sağlayınız.
Araç üzerinde bulunan uyarı/ikaz etiketlerini dikkate alın.
14
GÜVENLİK UYARILARI 2
2.7
Koruyucu elbise
İkaz
Yaralanma tehlikesi
teşkil eder.
Koruyucu elbisenin mevcut olmaması veya eksik olması, yüksek bir güvenlik riski
–
Her yolculukta kask, çizme, eldiven, koruyucuları ile birlikte pantolon ve ceket gibi koruyucu elbiseler
kullanın.
–
Her zaman, eksiksiz bir durumda ve yasal düzenlemelere uygun olan koruyucu elbise kullanın.
Kendi emniyetiniz açısından KTM, aracı sadece uygun bir koruyucu elbise ile kullanmanızı tavsiye etmektedir.
2.8
Araçta çalışma ve işlem kuralları
Bazı çalışmalar için özel alet takımları gereklidir. Bu aletler, taşıtın ayrılmaz bir parçası değildir; fakat parantez
içinde verilen numara ile sipariş edilebilirler. Örnek: Rulman sökücü (15112017000)
Tekrar kullanılamayacak olan parçaları (örn. kendinden emniyetli cıvatalar ve somunlar, contalar, conta halkaları, O-halkaları, çatal pimler, emniyet pulları) takma sırasında yenileri ile değiştirin.
Bazı vidalama işlemleri için bir vida emniyeti (örn. Loctite®) gereklidir. Kullanım sırasında üretici firmanın özel
uyarılarını dikkate alın.
Parçalarına ayırma işleminden sonra tekrar kullanılması öngörülen parçalar temizlenmeli ve hasar ve aşınma
yönünden kontrol edilmelidir. Hasar görmüş ya da aşınmış parçaları değiştirin.
Bir onarım veya servis işleminin tamamlanmasından sonra, taşıtın işletme güvenliği güvenceye alınmalıdır.
15
2 GÜVENLİK UYARILARI
2.9
Çevre
Motosikletinizi sorumluluk bilinci ile kullanmanız, sorunların ve çatışkıların oluşmasını önler. Motosiklet kullanmanızın geleceğini güvenceye almak için, motosikleti, yasallık çerçevesinde kullanacağınız yönünde kendinize
teminat verin, çevre bilinci ile hareket edin ve başkalarının haklarına saygı duyun.
Eskimiş yağları, başka işletme maddelerini ve yardımcı maddeleri ve eski parçaları bertaraf ettiğinizde, ülkenizdeki ilgili yasaları ve yönetmelikleri dikkate alınız.
Motosikletler, eski araçların bertaraf edilmesine ilişkin AB yönetmeliğine tabi olmadıkları için, bir eski motosikletin
bertaraf edilmesine ilişkin yasal düzenleme mevcut değildir. Yetkili KTM Bayiniz, size memnuniyetle yardımcı
olacaktır.
2.10
Kullanım Kılavuzu
Aracı ilk defa sürmeye başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunu mutlaka dikkatle ve tamamen okuyunuz. Kullanım Kılavuzu, sizin için taşıtın kullanımını, servisi işlerini ve taşıtta işlem yapmayı kolaylaştıracak birçok bilgi ve
püf noktasını içerir. Sadece bu şekilde, aracı en uygun şekilde kendinize göre nasıl ayarlayabileceğinizi ve yaralanmalardan nasıl korunacağınızı öğrenirsiniz.
Kullanım Kılavuzu'nu kolay erişilebilen bir yerde muhafaza ediniz ki, ihtiyaç halinde her zaman açıp okuyabilesiniz.
Taşıt hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz veya okuma sırasında anlaşılmayan noktalar söz konusu
olduğunda, bir yetkili KTM bayisine başvurunuz.
Kullanım kılavuzu, aracın önemli bir ayrılmaz parçasıdır ve satıldığında yeni mal sahibine teslim edilmelidir.
Ayrıca Kullanım Kılavuzu, yetkili KTM Bayiniz ve KTM web sitesinde indirilmek üzere hazır bulundurulur.
Uluslararası KTM İnternet sitesi: http://www.ktm.com
16
ÖNEMLİ UYARILAR 3
3.1
Garanti, teminat
Servis planında öngörülmüş olan işlemler, sadece bir KTM Yetkili Servisi tamirhanesinde yapılmalı ve hem Servis ve Garanti Kitabı'nda hem de KTM Dealer.net'te tasdik edilmelidir, aksi takdirde her türlü garanti hakkı kaybolur. Araçta yapılan manipülasyonlar ve/veya konstrüktif değişiklikler sonucu meydana gelen hasarlarda ve
müteakip hasarlarda, garantiden yararlanılamaz.
Garanti veya teminat ile ilgili ve de buna ilişkin işlemlerin yapılması ile ilgili daha geniş bilgileri, lütfen Servis ve
Garanti Kitabı'na bakarak öğreniniz.
3.2
İşletme maddeleri, yardımcı maddeler
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Yakıtın usulüne uygun şekilde kullanılmaması, çevreyi tehlikeye atar.
Yakıtın, yeraltı sularına, toprağa veya kanalizasyona ulaşmasını önleyin.
İşletme maddeleri ve yardımcı maddeler, kullanım kılavuzuna ve spesifikasyona uygun kullanılmalıdır.
3.3
Yedek parçalar, aksesuar
Kendi emniyetiniz açısından sadece, KTM tarafından onaylanmış ve/veya tavsiye edilmiş yedek parçalar ve
aksesuar ürünleri kullanınız ve bu parçaları bir KTM Yetkili Servisi tamirhanesinde monte ettiriniz. KTM, başka
ürünler ve bunlardan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.
Bazı yedek parçalar ve aksesuar ürünleri, ilgili açıklamalarda parantez içinde verilmiştir. Yetkili KTM Bayiniz size
memnuniyetle danışma verecektir.
17
3 ÖNEMLİ UYARILAR
Aracınız için öngörülmüş güncel KTM PowerParts parçalarını KTM web sitesinde bulursunuz.
Uluslararası KTM İnternet sitesi: http://www.ktm.com
3.4
Servis
Hatasız bir işletmenin ve zamanından önce aşınmayı önlemenin ön şartı, kullanım kılavuzunda sözü edilen,
motora ve şasiye ilişkin servis, bakım ve ayar işlemlerinin uygun şekilde yapılmasıdır. Yanlış yapılan bir şasi
ayarı, şasi aksamında hasarlara ve kırılmalara yol açabilir.
Aracın, örn. yağmur, yüksek sıcaklık veya fazla yükleme gibi daha ağır şartlarda kullanılması, güç aktarma
düzeni, fren düzenekleri veya amörtisör elemanları gibi aksamda bariz oranda artan aşınmaya yol açabilir. Bu
sebeple, henüz bir sonraki bakım aralığına ulaşılmadan parçaların kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerekli
olabilir.
Aracın, öngörülmüş rodaj sürelerini ve servis aralıklarını mutlaka dikkate alın. Bu sürelere kesin olarak uymanız,
motosikletinizin kullanım ömrünün uzatılmasına önemli ölçüde katkı sağlar.
Çalışma performansı ve zaman aralıklarında, önce gelen aralık belirleyicidir.
3.5
Resimler
Kılavuzda verilen resimlerin bir kısmı, özel donanımları içermektedir.
Daha iyi bir gösterim ve açıklama için, bazı parçalar sökülmüş veya resimde görülmüyor olabilir. İlgili açıklama
için her zaman bir sökme işlemine gerek yoktur. Metinlerde verilen bilgileri dikkate alınız.
3.6
Müşteri servisi
Aracınız ve KTM ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olduğunda, yetkili KTM Bayiniz size memnuniyetle yardımcı
olacaktır.
18
ÖNEMLİ UYARILAR 3
Yetkili KTM Bayilerinin listesini KTM web sitesinde bulursunuz.
Uluslararası KTM İnternet sitesi: http://www.ktm.com
19
4 ARAÇ GÖRÜNÜMÜ
4.1
Araç görünümü, ön sol (sembolik gösterim)
S03379-10
20
ARAÇ GÖRÜNÜMÜ 4
1
1
1
1
2
3
4
5
6
Korna düğmesi (
S. 27)
Far açma-kapama düğmesi (
Uzun far düğmesi (
Sinyal anahtarı (
Debriyaj kolu (
S. 28)
S. 28)
S. 29)
S. 26)
Yakıt deposu kapağı
Koltuk kilidi (
S. 36)
Vites değiştirme pedalı (
Yan ayaklık (
S. 38)
S. 39)
21
4 ARAÇ GÖRÜNÜMÜ
4.2
Araç görünümü, arka sağ (sembolik gösterim)
S03380-10
22
ARAÇ GÖRÜNÜMÜ 4
1
2
3
4
4
5
6
7
8
Tutamaklar (
S. 37)
Araç üzerindeki aletler (
S. 36)
Kontak ve direksiyon kilidi (
Acil Kapatma anahtarı (
S. 30)
Elektrikli marş düğmesi (
Gaz kolu (
El freni kolu (
S. 31)
S. 30)
S. 27)
S. 26)
Ayak fren pedalı (
S. 39)
Yolcu ayak dayama yerleri (
S. 37)
23
5 SERİ NUMARALARI
5.1
Araç tanım numarası
Araç tanım numarası
, kumanda kafasının arkasında, çerçevenin sağ tarafına kabartma ile yazılmıştır.
1
402174-10
5.2
Tip plakası
Tip plakası
H01135-10
24
1, çerçevenin sağ tarafında bulunur.
SERİ NUMARALARI 5
5.3
Motor numarası
Motor numarası
, motorun sol tarafında, zincir pinyon dişlisinin
alt kısmına kabartma ile yazılmıştır.
1
402486-10
5.4
Anahtar numarası
Anahtar numarası,
miştir.
1 KEYCODECARD kartı üzerinde belirtil-
Bilgi
402245-10
Bir yedek anahtar ısmarlamak için, anahtar numarasına
ihtiyacınız vardır. KEYCODECARD'ı güvenli bir yerde
muhafaza ediniz.
En az bir kontak anahtarı varsa, bir yedek anahtar hazırlanabilir. Kontak anahtarı yoksa, tüm kilit sistemi değiştirilmelidir.
25
6 KUMANDA ELEMANLARI
6.1
Debriyaj kolu
Debriyaj kolu
1, gidonun sol tarafında bulunur.
V00625-10
6.2
El freni kolu
El freni kolu
, gidonun sağ tarafında bulunur.
El freni kolu ile ön tekerlek freni etkinleştirilir.
1
V00628-10
26
KUMANDA ELEMANLARI 6
6.3
Gaz kolu
Gaz kolu
1, gidonun sağ tarafında bulunur.
V00628-11
6.4
Korna düğmesi
Korna düğmesi
1, gidonun sol tarafında bulunur.
Olası durumlar
• Korna düğmesi
• Korna düğmesi
temel konumda
basılı – Bu konumda korna etkinleşir.
V00627-10
27
6 KUMANDA ELEMANLARI
6.5
Far açma-kapama düğmesi
Far açma-kapama düğmesi
1, gidonun sol tarafında bulunur.
Olası durumlar
Kısa huzmeli far açık – Far açma-kapama düğmesi
aşağıya çevrilmiştir. Bu konumda, kısa huzmeli far ve
arka ışık açılmıştır.
Uzun far açık – Far açma-kapama düğmesi yukarıya
çevrilmiştir. Bu konumda, uzun huzmeli far ve arka
ışık açılmıştır.
V00626-11
6.6
Uzun far düğmesi
Uzun far düğmesi
1, gidonun sol tarafında bulunur.
Olası durumlar
• Uzun far düğmesi temel konumda
• Uzun far düğmesi basılı – Bu konumda selektör (uzun huzmeli far) etkinleşir.
V00626-12
28
KUMANDA ELEMANLARI 6
6.7
Sinyal anahtarı
Sinyal anahtarı
1, gidonun sol tarafında bulunur.
Olası durumlar
Sinyal lambası kapalı
Sol sinyal lambası açık – Sinyal anahtarı sola doğru
basılı. Sinyal anahtarı, etkinleştirildikten sonra, orta
konuma geri döner.
V00626-10
Sağ sinyal lambası açık – Sağ sinyal anahtarı sağa
doğru basılı. Sinyal anahtarı, etkinleştirildikten sonra,
orta konuma geri döner.
Sinyal lambasını kapatmak için, sinyal anahtarını anahtar gövdesine doğru bastırınız.
29
6 KUMANDA ELEMANLARI
6.8
Acil Kapatma anahtarı
Acil Kapatma anahtarı
1, gidonun sağ tarafında bulunur.
Olası durumlar
Acil Kapatma anahtarı kapalı – Bu konumda, ateşleme devresi yarıda kesilir, çalışan motor durur ve
motor çalıştırılamaz.
Acil Kapatma anahtarı açık – Bu konum, motosikletin
işletilmesi için gereklidir; ateşleme devresi kapalıdır.
V00629-10
6.9
Elektrikli marş düğmesi
Elektrikli marş düğmesi
1, gidonun sağ tarafında bulunur.
Olası durumlar
• Elektrikli marş düğmesi
• Elektrikli marş düğmesi
etkinleşir.
V00629-11
30
temel konumda
basılı – Bu konumda marş motoru
KUMANDA ELEMANLARI 6
6.10
Kontak ve direksiyon kilidi
Kontak ve direksiyon kilidi üst çatal köprüsünün önünde bulunur.
Olası durumlar
Kontak kapalı OFF – Bu konumda, ateşleme devresi
yarıda kesilir, çalışan motor durur ve motor çalıştırılamaz. Kontak anahtarı çıkarılabilir.
Kontak açık ON – Bu konumda ateşleme devresi
kapalıdır, motor çalıştırılabilir.
L02115-01
6.11
Gidon bloke olmuş – Bu konumda ateşleme devresi
yarıda kesilir ve gidon bloke olur. Kontak anahtarı
çıkarılabilir.
Direksiyonun bloke edilmesi
Uyarı
Hasar görme tehlikesi
–
Park edilmiş araç, kayabilir veya devrilebilir.
Aracı sabit ve düz bir zemine park edin.
31
6 KUMANDA ELEMANLARI
–
Aracı park edin.
–
Gidonu tamamen sola çevirin.
–
Anahtarı kontak kilidine ve direksiyon kilidine sokun, içe bastırın ve sola çevirin. Kontak anahtarını çıkarın.
Direksiyon artık çevrilemez.
400732-01
6.12
Direksiyon kilidinin açılması
–
Anahtarı kontak kilidine ve gidon kilidine sokun, içe bastırın ve
sağa çevirin. Kontak anahtarını çıkarın.
Direksiyon yeniden çevrilebilir.
400731-01
32
KUMANDA ELEMANLARI 6
6.13
Yakıt deposu kapağının açılması
Tehlike
Yangın tehlikesi
Yakıt, kolayca tutuşabilir.
Yakıt deposundaki yakıt, ısınınca genleşir ve aşırı dolu olduğunda dışarı akabilir.
–
Araca, açık alevlerin ya da yanan sigaranın yakınında yakıt ilave etmeyin.
–
Yakıt doldururken motoru stop ettirin.
–
Yakıt dökülmemesine dikkat edin, özellikle de aracın kızgın parçaları üzerine.
–
Yine de dökülen yakıtı silerek temizleyin.
–
Yakıt dolumuna ilişkin bilgileri dikkate alın.
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Yakıt, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Yakıtın cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Yakıt yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Yakıt buharlarını solumayın.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Yakıtın gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir hekime başvurun.
–
Yakıtın giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
–
Yakıtı, usulüne uygun şekilde ve uygun bir bidon içinde ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
33
6 KUMANDA ELEMANLARI
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Yakıtın usulüne uygun şekilde kullanılmaması, çevreyi tehlikeye atar.
Yakıtın, yeraltı sularına, toprağa veya kanalizasyona ulaşmasını önleyin.
–
Yakıt deposu kapağındaki
tak anahtarını kilide sokun.
1 başlığı yukarı katlayın ve kon-
Uyarı
Hasar görme tehlikesi
kırılabilir.
Kontak anahtarı aşırı yük durumunda
Hasar görmüş kontak anahtarları değiştirilmelidir.
–
V00630-10
34
Kontak anahtarının yükünü almak için yakıt deposu kapağının üzerine basın.
–
Kontak anahtarını saat yönünde 90° döndürün.
–
Yakıt deposu kapağını yukarı kaldırın.
–
Kontak anahtarını çıkarın.
KUMANDA ELEMANLARI 6
6.14
Yakıt deposu kapağının kapatılması
İkaz
Yangın tehlikesi Yakıt, kolay tutuşabilir, zehirlidir ve
sağlığa zararlıdır.
V00631-01
–
Yakıt deposı kapağını kapattıktan sonra kilitlenmenin doğru olup olmadığını kontrol edin.
–
Yakıtın giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi
değiştirin.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri
derhal bol su ile durulayın.
–
Yakıt deposu kapağını kapatın.
–
Kilit yerine oturana kadar, yakıt deposu kapağını aşağıya bastırın.
35
6 KUMANDA ELEMANLARI
6.15
Koltuk kilidi
Koltuk kilidi
, koltuğun sol yanında bulunur.
Koltuk kilidi, kontak anahtarı ile açılabilir.
1
V00633-10
6.16
Araç üzerindeki aletler
Araçtaki el aletleri
V00634-10
36
1, koltuğun altındaki eşya gözünde bulunur.
KUMANDA ELEMANLARI 6
6.17
Tutamaklar
Tutamaklar
motosikletin yerinin değiştirilmesine yararlar.
Yolcu ile sürüş sırasında, yolcu bunlara tutunabilir.
1
V00635-10
6.18
Yolcu ayak dayama yerleri
Yolcu ayak dayama yerleri, katlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
Olası durumlar
• Yolcu ayak dayama yerleri içe katlı – Yolcu olmadan sürüş
için.
• Yolcu ayak dayama yerleri dışa katlı – Yolcu ile sürüş için.
V00636-01
37
6 KUMANDA ELEMANLARI
6.19
Vites değiştirme pedalı
Vites değiştirme pedalı
1, motorun sol tarafına monte edilmiştir.
401950-10
Viteslerin konumu, resimde görülebilir.
Nötr veya rölanti konumu, 1. ile 2. vites arasındadır.
401950-11
38
KUMANDA ELEMANLARI 6
6.20
Ayak fren pedalı
Ayak fren pedalı
, sağ ayak dayama yerinin önünde bulunur.
Ayak fren pedalı ile arka tekerlek freni etkinleştirilir.
1
402177-10
6.21
Yan ayaklık
Yan ayaklık
, aracın sol tarafında bulunur.
Yan ayaklık, motosikletin park edilmesine yarar.
1
Bilgi
Yan ayaklık, sürüş sırasında yukarı katlanmış, yani kapalı
olmalıdır.
Yan ayaklık, emniyetli çalıştırma sistemi ile bağlantılıdır,
sürüş talimatını dikkate alınız.
402029-10
39
6 KUMANDA ELEMANLARI
Olası durumlar
• Yan ayaklık açık – Araç, yan ayaklık üzerinde park edilebilir.
Emniyetli çalıştırma sistemi etkindir.
• Yan ayaklık kapalı – Bu konum, tüm sürüşlerde gereklidir.
Emniyetli çalıştırma sistemi devre dışıdır.
40
KOMBİ AYGITI 7
7.1
Kombi aygıtı
Kombi aygıtı gidon önüne takılmıştır.
Kontrol lambaları ( S. 47)
Ekran ( S. 51)
İşlev düğmeleri ( S. 54)
1
2
3
F01430-10
41
7 KOMBİ AYGITI
7.2
Etkinleştirme ve deneme
Etkinleştirme
Kombi aygıtı, kontağın açılması ile açılır.
Bilgi
Göstergelerin parlaklığı, kombi aygıtındaki bir ortam ışığı
sensörü tarafından kontrol edilir.
Deneme
Kontak açıldığında, sinyal kontrol lambası ve motor kilidi kontrol
lambası hariç tüm kontrol lambaları kısaca yanar.
Devir saatinin ve vites göstergesinin kesimleri, sırasıyla yanarlar
ve tekrar sönerler.
Hız göstergesi, 0'dan 199'a kadar ve tekrar geriye sayar.
Ekranın diğer gösterge kesimleri kısaca yanarlar.
Ekranda READY TO >> RACE yazısı görünür.
Gösterge, bunun ardından en son seçilmiş olan moda geçer.
Bilgi
F01431-01
42
Hatalı işlev kontrol lambası, motor çalışmadığı sürece her
zaman yanar. Motor çalışıyorsa ve hatalı işlev kontrol lambası yanıyorsa, trafiğe uygun bir şekilde durun ve KTM
Yetkili Servisi ile irtibata geçin.
ABS ikaz lambası, yakl. 6 km/h (yakl. 4 mph) veya daha
yüksek bir hıza ulaşılana kadar yanar.
KOMBİ AYGITI 7
7.3
Uyarılar
Bilgi
Tüm mevcut uyarılar, bunlar aktif olmayana kadar Info
göstergesinde gösterilir.
Bir hata oluştuğunda, ilgili kontrol lambaları yanar ve bu
sayede, işletme güvenliği için bir uyarı/ikaz bilgisi tanındığı
bildirilir.
İşletme güvenliği için bir uyarı görüldüğünde, ilaveten
genel ikaz lambası yanıp söner.
Eğer CAN‑Bus'ta bir hata oluştuysa, ekranda çeşitli uyarılar
görüntülenebilir:
Burada CAN FAILURE, CAN ABS FAILURE
ve CAN EMS FAILURE meydana gelebilir.
F01437-01
43
7 KOMBİ AYGITI
Transport Lock, taşıma modu etkinleştirildiğinde ekranda görünür.
Side Stand Down, yan ayaklık dışa açılmış konumdayken
ekranda görünür.
F01438-01
Kill Switch mesajı acil kapatma anahtarı işletildiğinde ekranda
görünür.
Not Legal!, modifikasyonlar yüzünden aracın trafiğe çıkma izni
sona erdiğinde ekranda görünür.
F01438-02
44
KOMBİ AYGITI 7
ABS Failure mesajı, ABS artık etkin olmadığında ekranda görünür.
Clutch Switch Failure, debriyaj şalteri arızalandığında ekranda
görünür.
F01438-03
Low Oil Pressure, yağ basıncı çok düşük olduğunda ekranda
görünür.
Low Battery mesajı, akü gerilimi verilen değerin altına düştüğünde, ekranda görünür.
Akü gerilimi
≤ 10,5 V
F01438-04
45
7 KOMBİ AYGITI
Coolant Sensor Failure mesajı, soğutma sıvısı sıcaklık sensörü
arızalandığında ekranda görünür.
High Coolant Temperature mesajı, soğutma sıvısı sıcaklığı verilen değeri aştığında, ekranda görünür.
Soğutma sıvısı
sıcaklığı
> 110 °C
F01438-06
Fuel Level Sensor Failure mesajı, yakıt seviyesi göstergesi arızalandığında ekranda görünür.
Low Fuel Level mesajı, yakıt seviyesi yedek yakıt çizgisine ulaştığında, ekranda görünür.
F01438-05
46
KOMBİ AYGITI 7
7.4
Kontrol lambaları
Kontrol lambaları, motosikletin işletim durumu hakkında ek bilgiler
verir.
Kontak açıldığında, sinyal kontrol lambası ve motor kilidi kontrol
lambası hariç tüm kontrol lambaları kısaca yanar.
İşletme güvenliği için bir uyarı görüldüğünde, ilaveten genel ikaz
lambası yanıp söner.
Bilgi
Hatalı işlev kontrol lambası, motor çalışmadığı sürece her
zaman yanar. Motor çalışıyorsa ve hatalı işlev kontrol lambası yanıyorsa, trafiğe uygun bir şekilde durun ve KTM
Yetkili Servisi ile irtibata geçin.
ABS ikaz lambası, yakl. 6 km/h (yakl. 4 mph) veya daha
yüksek bir hıza ulaşılana kadar yanar.
Olası durumlar
Sinyal kontrol lambası, sinyal ritminde yeşil yanıp
sönüyor – Sinyal lambası devrede.
F01432-01
Hatalı işlev kontrol lambası sarı renkte yanıyor – OBD
(''On-Board Diagnose''), araç elektronik sisteminde bir
hata tespit etti. Trafik kurallarına uygun bir şekilde
durun ve yetkili bir KTM Yetkili Servisi ile irtibata
geçin.
47
7 KOMBİ AYGITI
Vites konumu lambası yanıyor/kırmızı yanıp sönüyor
– Ayarlanmış vites değiştirme devir sayısına RPM1
ulaşıldığında vites konumu lambası kırmızı yanıp
söner. Ayarlanmış vites değiştirme devir sayısına
RPM2 ulaşıldığında vites konumu lambası kırmızı
yanar.
Rölanti kontrol lambası yeşil yanıyor – Şanzıman,
rölanti konumuna geçmiştir.
Uzun far kontrol lambası mavi yanıyor – Uzun far
açıktır.
ABS ikaz lambası sarı renkte yanıyor – ABS'de
durum veya hata mesajı.
Motor kilidinin kontrol lambası kırmızı yanıyor – Motor
kilidinde durum veya hata mesajı.
Genel ikaz lambası sarı renkte yanıp sönüyor
– İşletme güvenliğine ilişkin bir uyarı/ikaz bilgisi
algılanmıştır. Bu bilgi, göstergede ek olarak gösterilir.
48
KOMBİ AYGITI 7
7.5
Vites konumu lambası
Vites konumu lambası
1 ortada, ekranın üstünde yer alıyor.
Bilgi
Vites konumu lambası Trip 1 göstergesinde ve Trip 2 göstergesinde, MODE düğmesine basılarak konfigüre edilebilir.
Alıştırma evresi boyunca (1000 km / 621 mil'e kadar) vites
konumu lambası daima etkindir. Ancak bundan sonra vites
konumu lambası devre dışı bırakılabilir ve RPM1 ile RPM2 için
değerler değiştirilebilir. Vites konumu lambası RPM1 durumunda
kırmızı yanıp söner ve RPM2 durumunda kırmızı yanar.
Bilgi
Vites konumu lambası, 6. viteste işletme sıcaklığına sahip
motorda, ilk servis işleminden sonra, devre dışıdır.
F01433-10
Soğutma sıvısı
sıcaklığı
≤ 35 °C
ODO
< 1.000 km
Vites konumu lambası, şu durumda
sürekli yanıyor
6.500 Dev/dk
49
7 KOMBİ AYGITI
50
Soğutma sıvısı
sıcaklığı
> 35 °C
ODO
> 1.000 km
RPM1 Vites konumu
lambası
yanıp söner
RPM2 Vites konumu
lambası
yanar
KOMBİ AYGITI 7
7.6
Gösterge
Devir saati
, motor devir sayısını, devir/dakika olarak gösterir.
Vites göstergesi
, şanzımanın kaçıncı vitese alındığını gösterir.
Hız
, saat başına kilometre km/h ya da saat başına mil olarak mph gösterilir.
Yakıt seviyesi göstergesi
bölgesinde gösterilir.
Ekran
, ek bilgiler de gösterir.
Saat
alanında gösterilir.
Soğutma sıvısı sıcaklığı göstergesi
alanında gösterilir.
1
2
3
4
5
6
7
Bilgi
12 V akü söküldü ise ya da sigorta çıkarıldı ise, saatin
ayarlanması gereklidir.
Göstergelerin parlaklığı, kombi aygıtındaki bir ortam ışığı
sensörü tarafından kontrol edilir.
F01434-10
51
7 KOMBİ AYGITI
7.7
Yakıt seviyesi göstergesi
Yakıt deposu seviyesi göstergenin
bölgesinde gösterilir.
Yakıt seviyesi göstergesi çubuklardan oluşur. Ne kadar çok çubuk
gösteriliyorsa, depoda o kadar çok yakıt bulunuyor demektir.
1
Bilgi
Yakıt rezervi azaldığında, ekranda ayrıca Low Fuel Level
uyarı bilgisi görünür.
Göstergenin sürüş sırasında sürekli değişmesini önlemek
için yakıt seviyesi biraz gecikmeli olarak görüntülenir.
Yan ayaklık açıkken veya acil kapatma anahtarı kapalıyken, yakıt seviyesi göstergesi güncellenmez.
Yan ayaklık kapatıldığında ve acil kapatma anahtarı açıldığında, bir sonraki güncelleme 2 dakika sonra yapılır.
Kombi aygıtı, yakıt seviyesi sensöründen sinyal almadığında yakıt seviyesi göstergesi yanıp söner.
F01435-10
52
KOMBİ AYGITI 7
7.8
Soğutma sıvısı sıcaklığı göstergesi
Soğutma sıvısı sıcaklığı göstergesi ekranın
alanında gösterilir.
Soğutma sıvısı sıcaklığı göstergesi çubuklardan oluşur. Ne kadar
çok çubuk gösteriliyorsa, soğutma sıvısı o kadar sıcak demektir.
1
Uyarı
Motor hasarı
Motor, aşırı ısınması halinde zarar görür.
–
Soğutma sıvısı sıcaklığı uyarısı gösterildiğinde, derhal trafik
kurallarına uyarak durun ve motoru kapatın.
–
Motorun ve soğutma sisteminin soğumasını bekleyin.
–
Soğutma sistemi soğuduğunda, soğutma sıvısı seviyesini
kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
Bilgi
Tüm çubuklar gösterildiğinde, ekranda ek
olarak High Coolant Temperature uyarısı gösterilir.
Soğutma sistemi aşırı ısındığında maksimum motor devir
sayısı sınırlandırılır.
F01435-11
Olası durumlar
• Motor soğuk – Üç adede kadar çubuk gösterilir.
• Motor işletme sıcaklığında – Dört ile on arası çubuk gösterilir.
• Motor sıcak – Onbir ile onüç arası çubuk gösterilir.
• Motor çok sıcak – On üç çubuğun tamamı yanar.
53
7 KOMBİ AYGITI
7.9
İşlev düğmeleri
MODE düğmesi
ile gösterge modları değiştirilir.
Mümkün olan gösterge modları TRIP F (yakıt rezervine ulaştıktan
sonra), Info, kat edilen toplam mesafe (ODO), mesafe 1 (TRIP 1)
ve mesafe 2 (TRIP 2).
SET düğmesiyle
bir gösterge modu içindeki menüler değiştirilir.
düğmesi işlevsizdir.
1
2
3
F01436-10
54
KOMBİ AYGITI 7
7.10
TRIP F gösterge
–
MODE düğmesine, TRIP F görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
TRIP F yakıt rezervine erişildikten sonraki kat edilen mesafeyi
gösterir.
Bilgi
F01453-01
Yakıt seviyesi, yedek yakıt çizgisine ulaştığında,
ekranda Low Fuel Level ikazı görünür. MODE tuşuna
kısaca basılması ile gösterge modu TRIP F'e geçer ve
daha önce etkinleştirilmiş olan gösterge modundan
bağımsız olarak 0.0'dan itibaren saymaya başlar.
TRIP F göstergesinde ilaveten Fuel Range ve Actual F.C.
menüleri gösterilebilir.
İşletme güvenliği için bir uyarı görüldüğünde, ilaveten
genel ikaz lambası yanıp söner.
SET düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki
menüye geçiş sağlar.
MODE düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki gösterge moduna geçiş sağlar.
55
7 KOMBİ AYGITI
7.11
Info gösterge
–
MODE düğmesine, Info görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
Info oluşan mesajları veya ikazları gösterir.
Bilgi
F01439-01
56
Info göstergesi sadece bir mesaj veya ikaz mevcut olduğunda gösterilir.
Oluşan tüm ikazlar, bunlar aktif olmayana kadar Info göstergesinde kaydedilir.
Oluşan tüm ikazlar Info göstergesinde peş peşe otomatik
gösterilir.
SET düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki uyarıya geçiş sağlar.
MODE düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki gösterge moduna geçiş sağlar.
KOMBİ AYGITI 7
7.12
ODO gösterge
MODE Düğmesine, ODO görüntüsü göstergede görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bilgi
ODO kat edilen toplam mesafeyi gösterir.
Bu değer, 12 V akü araçtan sökülse veya sigorta erise
dahi korunur.
SET düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki
menüye geçiş sağlar.
MODE düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki gösterge moduna geçiş sağlar.
F01440-01
7.12.1
Fuel Range
–
MODE düğmesine, ODO görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Fuel Range menüsü TRIP F göstergesinde, ODO göstergesinde,
TRIP 1 göstergesinde ve TRIP 2 göstergesinde aynıdır.
Bu menüde menzil gösterilir.
F01440-02
57
7 KOMBİ AYGITI
Bilgi
Menzil, ortalama yakıt sarfiyatına ve yakıt deposundaki
yakıt miktarına bağlıdır.
Menzil, kontak açıldıktan sonra, ancak birkaç 100 metre
sonra gösterilir.
7.12.2
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
Service
–
MODE düğmesine, ODO görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bu menüde, bir sonraki servis kontrolüne kadar kat edilmesi gereken mesafe gösterilir.
F01441-01
58
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
KOMBİ AYGITI 7
MODE düğmesine
kısaca basın.
7.12.3
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
Actual F.C.
–
MODE düğmesine, ODO görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Actual F.C. menüsü TRIP F göstergesinde ve ODO göstergesinde aynıdır.
Bu menüde güncel tüketim gösterilir.
F01442-01
Bilgi
Güncel sarfiyat, kontak açıldıktan sonra, ancak birkaç 100
metre sonra gösterilir.
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
59
7 KOMBİ AYGITI
7.13
TRIP 1 gösterge
MODE Düğmesine, TRIP 1 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
Bilgi
TRIP 1, son sıfırlamadan sonra kat edilen mesafeyi gösterir, örn. yakıt ikmali için bir durmadan diğerine kadar.
TRIP 1 her zaman devrededir ve 9999.9'a kadar sayar.
SET düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki
menüye geçiş sağlar.
MODE düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki gösterge moduna geçiş sağlar.
F01443-01
7.13.1
Time Trip 1
–
MODE düğmesine, TRIP 1 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bu menüde sürüş süresi 1 TRIP 1 bazında gösterilir.
F01444-01
60
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
KOMBİ AYGITI 7
7.13.2
SET düğmesine, 3 saniye
basın.
TRIP 1'in göstergesi resetlenir
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
Average Speed Trip1
–
MODE düğmesine, TRIP 1 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bu menüde ortalama hız 1 TRIP 1 bazında gösterilir.
F01445-01
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
SET düğmesine, 3 saniye
basın.
TRIP 1'in göstergesi resetlenir
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
61
7 KOMBİ AYGITI
7.13.3
Avg F.C. Trip 1
–
MODE düğmesine, TRIP 1 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bu menüde ortalama sarfiyat 1 TRIP 1 bazında gösterilir.
F01446-01
62
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
SET düğmesine, 3 saniye
basın.
TRIP 1'in göstergesi resetlenir
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
KOMBİ AYGITI 7
7.14
TRIP 2 gösterge
MODE Düğmesine, TRIP 2 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
Bilgi
TRIP 2, son sıfırlamadan sonra kat edilen mesafeyi gösterir, örn. yakıt ikmali için bir durmadan diğerine kadar.
TRIP 2 her zaman devrededir ve 9999.9'a kadar sayar.
SET düğmesine kısaca basılması, sonraki menüye geçiş
sağlar.
MODE düğmesine kısaca basılması, ekranda sonraki gösterge moduna geçiş sağlar.
F01447-01
7.14.1
Time Trip 2
–
MODE düğmesine, TRIP 2 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bu menüde sürüş süresi 2 TRIP 2 bazında gösterilir.
F01448-01
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
63
7 KOMBİ AYGITI
7.14.2
SET düğmesine, 3 saniye
basın.
TRIP 2'in göstergesi resetlenir
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
Average Speed Trip2
–
MODE düğmesine, TRIP 2 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bu menüde ortalama hız 2 TRIP 2 bazında gösterilir.
F01449-01
64
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
SET düğmesine, 3 saniye
basın.
TRIP 2'in göstergesi resetlenir
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
KOMBİ AYGITI 7
7.14.3
Avg F.C. Trip 2
–
MODE düğmesine, TRIP 2 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
SET düğmesine, istenen menü ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
Bu menüde ortalama sarfiyat 2 TRIP 2 bazında gösterilir.
F01450-01
7.15
SET düğmesine kısaca
basın.
Ekrandaki sonraki menü
SET düğmesine, 3 saniye
basın.
TRIP 2'in göstergesi resetlenir
MODE düğmesine
kısaca basın.
Ekrandaki bir sonraki gösterge modu
Birimlerin ayarlanması
Bilgi
Ülkenize özgü ayarı yapın.
Birim değiştirildiğinde, ODO değeri korunur ve gerektiği şekilde hesaplanarak çevrilir.
65
7 KOMBİ AYGITI
Şart
Motosiklet duruyor.
–
MODE düğmesine, ODO görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
MODE düğmesine, 5 saniye basın.
Birimler göstergesi görünür.
Bilgi
Birimler göstergesi ODO göstergesinde, her menüde
MODE düğmesine basılarak gösterilir.
–
SET düğmesine, istenen birim ekranda görünene kadar
kısaca basın ve bırakın.
–
MODE düğmesine ve SET düğmesine yaklaşık 5 saniye
boyunca basmayın.
Birimler göstergesi söner ve ilk satırın seçilen birimi devralınır ve kaydedilir.
Bilgi
F01454-01
66
Uzunluk birimi olarak km veya miles ayarlanabilir.
Hacim birimi olarak l, USga veya UKga ayarlanabilir.
KOMBİ AYGITI 7
7.16
Saatin ayarlanması
Bilgi
Saat 24 saat formatında gösterilir.
12 V akü söküldü ise ya da sigorta çıkarıldı ise, saatin ayarlanması gereklidir.
Şart
Motosiklet duruyor.
–
MODE düğmesine, ODO görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
MODE düğmesine ve SET düğmesine aynı anda 5 saniye
basın.
Saati gösteren rakamlar, yanıp sönmeye başlarlar.
Bilgi
Saat ODO göstergesinde, MODE düğmesine ve SET
düğmesine aynı anda basılarak her menüde ayarlanabilir.
F01455-10
–
Saat gösterimini MODE düğmesi ile ayarlayın.
–
Dakika gösterimini SET düğmesi ile ayarlayın.
–
MODE düğmesine ve SET düğmesine aynı anda basın.
Ayarlanmış saat devralınır ve kaydedilir.
67
7 KOMBİ AYGITI
7.17
Vites değiştirme devir sayısı RPM1 ayarlaması
Şart
Motosiklet duruyor.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
MODE düğmesine, TRIP 1 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
MODE düğmesine, 5 saniye basın.
RPM1 göstergesi görünür.
Bilgi
RPM1 göstergesi TRIP 1 göstergesinde, her menüde
MODE düğmesine basılarak gösterilir.
RPM1 devir sayısından sonra vites konumu lambası
devreye girer ve yanıp sönmeye başlar.
Devir sayısı, 50'şer adımlarla ayarlanabilir.
Vites değiştirme devir sayısı RPM1 sadece dakikada
50 devre kadar, RPM2 vites değiştirme devir sayısının
altında ayarlanabilir.
F01456-01
–
Devir sayısını, MODE düğmesi ve SET düğmesi ile ayarlayın.
Bilgi
MODE düğmesi, değeri arttırır.
SET düğmesi, değeri azaltır.
68
KOMBİ AYGITI 7
–
MODE düğmesine ve SET düğmesine aynı anda basın.
RPM1 göstergesi söner ve ayarlanmış vites değiştirme
devir sayısı RPM1 devralınır ve kaydedilir.
7.18
Vites değiştirme devir sayısı RPM2 ayarlaması
Şart
Motosiklet duruyor.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
MODE düğmesine, TRIP 2 görüntüsü göstergede görünene
kadar kısaca basın ve bırakın.
–
MODE düğmesine, 5 saniye basın.
RPM2 göstergesi görünür.
Bilgi
RPM2 göstergesi TRIP 2 göstergesinde, her menüde
MODE düğmesine basılarak gösterilir.
RPM2 devir sayısından sonra vites konumu lambası
yanmaya başlar.
Devir sayısı, 50'şer adımlarla ayarlanabilir.
Vites değiştirme devir sayısı RPM2 en az dakikada 50
devirden sonra, RPM1 vites değiştirme devir sayısının
üzerinde ayarlanabilir.
F01457-01
–
Devir sayısını, MODE düğmesi ve SET düğmesi ile ayarlayın.
69
7 KOMBİ AYGITI
Bilgi
MODE düğmesi, değeri arttırır.
SET düğmesi, değeri azaltır.
–
MODE düğmesine ve SET düğmesine aynı anda basın.
RPM2 göstergesi söner ve ayarlanmış vites değiştirme
devir sayısı RPM2 devralınır ve kaydedilir.
70
ÇALIŞTIRMA 8
8.1
İlk çalıştırmaya ilişkin uyarılar
Tehlike
Kaza tehlikesi
Trafiğe çıkmaya uygun olmayan sürücüler kendilerini ve başkalarını tehlikeye atabilir.
–
Alkol, uyuşturucu veya ilaç alımı nedeniyle trafiğe çıkamayacak durumdaysanız araç kullanmayın.
–
Fiziksel veya psikolojik olarak uygun durumda değilseniz araç kullanmayın.
İkaz
Yaralanma tehlikesi
teşkil eder.
Koruyucu elbisenin mevcut olmaması veya eksik olması, yüksek bir güvenlik riski
–
Her yolculukta kask, çizme, eldiven, koruyucuları ile birlikte pantolon ve ceket gibi koruyucu elbiseler
kullanın.
–
Her zaman, eksiksiz bir durumda ve yasal düzenlemelere uygun olan koruyucu elbise kullanın.
İkaz
Düşme tehlikesi
etkilenir.
Ön ve arka tekerlekte lastik profillerinin farklı olması halinde aracın seyir tarzı olumsuz
Lastik profillerinin farklı olması halinde araç kontrolü oldukça zorlaşabilir.
–
Ön ve arka tekerleğe sadece aynı profile sahip lastikler takılmasını sağlayın.
71
8 ÇALIŞTIRMA
İkaz
Kaza tehlikesi
etkiler.
–
Onaylanmamış veya tavsiye edilmemiş lastikler ve tekerlekler seyir davranışını olumsuz
Sadece KTM tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmiş, ilgili hız indeksine sahip lastikler ve tekerlekler kullanın.
İkaz
Kaza tehlikesi
Yeni tekerler düşük yol tutuşuna sahiptir.
Yeni tekerlerin yuvarlanma yüzeyleri henüz pürüzlü halde değildir.
–
Yeni tekerleri ılımlı sürüş tarzında ve değişen eğiklik durumlarında sürün.
Alıştırma evresi
200 km
Bilgi
Aracın işletilmesi sırasında, yüksek gürültü yüzünden başka insanların rahatsız olabileceği unutulmamalıdır.
–
Satış öncesi kontrolün yetkili bir KTM Yetkili Servisi'nde yapılmış olduğundan emin olunuz.
–
İlk sürüşten önce kullanım kılavuzunun tamamını baştan aşağı okuyun.
–
Tüm kumanda elemanlarını iyice öğrenin.
–
İddialı bir sürüşe kalkışmadan önce, uygun bir alanda motosikleti kullanımına alışın. Bir defa da motosikleti
mümkün olduğunca yavaş sürerek, aracı daha fazla hissetmeye çalışın.
–
Sürüş sırasında gidonu her iki elinizle tutunuz ve ayaklarınız da ayak dayama yerleri üzerinde olsun.
Teslim belgesi ile servis ve garanti kitabı, araç teslimi sırasında size teslim edilecektir.
72
ÇALIŞTIRMA 8
–
Motoru alıştırın. (
8.2
–
S. 73)
Motor alıştırma
Motoru alıştırma safhasında, verilen motor devir sayısını aşmayın.
Öngörülen değer
Maksimum motor devir sayısı
İlk sırada: 1.000 km
7.500 Dev/dk
Bilgi
Alıştırma safhasında vites konumu lambası öngörülen bir değere ayarlıdır ve değiştirilemez.
–
Tam gaz sürüşlerden kaçının!
8.3
Araca yük yüklenmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Toplam ağırlık ve aks yükleri, seyir tarzını olumsuz etkiler.
Toplam ağırlık, işletime hazır ve yakıt deposu dolu motosikletten, koruyucu elbise giymiş ve kask takmış sürücüden ve yolcudan ve bagajdan meydana gelir.
–
İzin verilen azami toplam ağırlığı ve aks yüklerini aşmayın.
73
8 ÇALIŞTIRMA
İkaz
Kaza tehlikesi Çanta-bavulların veya depo çantasının uygun olmayan şekilde monte edilmesi, seyir
tarzını olumsuz etkiler.
–
Çanta-bavulları ve depo çantasını üretici firmanın talimatlarına göre monte edin.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Çanta-bavul sistemi aşırı zorlanma durumunda hasar görebilir.
Çanta-bavul monte ettiğinizde, maksimum yüke dair üretici verilerini dikkate alın.
İkaz
Kaza tehlikesi
Kaymış bagaj parçaları görülebilirliği olumsuz etkiler.
Arka lambanın üzeri kapanmış olursa, arkanızdan gelen araçların sürücüleri sizi tam fark edemez; bilhassa hava karardığında.
–
Araç üzerindeki bagajın tespitlenme durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Yüksek yükler seyir tarzını değiştirir ve fren yolunu uzatır.
Aracın hızını, yüke göre ayarlayın.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
74
Kaymış bagaj parçaları seyir tarzını olumsuz etkiler.
Araç üzerindeki bagajın tespitlenme durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
ÇALIŞTIRMA 8
–
Aracınıza bagaj aldığınızda, bunların mümkün olduğunca aracın orta kısmında tespit edilmesine ve ön ve
arka tekerleğe eşit bir ağırlık dağılımı sağlanmasına dikkat edilmelidir.
–
İzin verilen maksimum toplam ağırlığa ve maksimum dingil yüklerine uyun.
Öngörülen değer
İzin verilen maksimum toplam ağırlık
335 kg
İzin verilen maksimum dingil yükü, ön
125 kg
İzin verilen maksimum dingil yükü, arka
210 kg
75
9 SÜRME TALİMATI
9.1
Her çalıştırma işleminden önceki kontrol ve bakım işlemleri
Bilgi
Aracı sürmeye başlamadan önce, her defasında aracın teknik durumunu ve trafik güvenliğini kontrol edin.
Araç, sürüş sırasında teknik açıdan eksiksiz bir durumda olmalıdır.
H02217-01
76
–
Motor yağ seviyesini kontrol edin. (
S. 207)
–
Ön tekerlek freninin sıvı seviyesini kontrol edin. (
–
Arka tekerlek freninin fren sıvı seviyesini kontrol edin.
( S. 139)
–
Ön tekerlek freninin fren balatalarını kontrol edin. (
–
Arka tekerlek freninin fren balatalarını kontrol edin. (
–
Fren tertibatının işlevini kontrol edin.
–
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesini kontrol edin.
( S. 187)
–
Zincir kirlenme durumunu kontrol edin. (
–
Zincir gerilimini kontrol edin. (
–
Lastiklerin durumunu kontrol edin. (
–
Lastik basıncını kontrol edin. (
–
Tüm kumanda elemanlarının ayarlarını ve kolayca işlev görüp
görmediklerini kontrol edin.
–
Elektrik tertibatının işlevini kontrol edin.
–
Bagajın doğru şekilde tespit edilip edilmediğini kontrol edin.
S. 134)
S. 137)
S. 143)
S. 110)
S. 112)
S. 160)
S. 162)
SÜRME TALİMATI 9
9.2
–
Motosiklet üzerine oturun ve dikiz aynalarının ayarını kontrol
edin.
–
Yakıt rezervini kontrol edin.
Çalıştırma işlemi
Tehlike
Zehirlenme tehlikesi
Egzoz gazları zehirlidir ve bayılmalara ve ölüme yol açabilirler.
–
Motoru çalıştırırken daima yeterli havalandırma mevcut olmasını sağlayın.
–
Motoru kapalı bir mekânda çalıştıracaksanız veya bir süre çalışır halde bırakacaksınız, uygun bir
emme tertibatı kullanın.
Dikkat
Kaza tehlikesi Elektronik yapı parçaları ve emniyet tertibatları 12-V akünün boşalması veya bulunmaması durumunda zarar görebilir.
–
Aracı hiçbir zaman boşalmış 12-V akü ile veya 12-V akü olmadan kullanmayın.
Uyarı
Motor hasarı
Filtrelenmeyen emme havası, motorun dayanıklılığını olumsuz etkiler.
Hava filtresi olmadığında motora kir ve toz girer.
–
Aracı asla hava filtresi olmadan çalıştırmayın.
77
9 SÜRME TALİMATI
Uyarı
Motor hasarı
–
Motorun, soğukken yüksek devir sayısında çalışması, motorun dayanıklılığını olumsuz etkiler.
Motoru daima düşük devirle ısıtın.
–
Direksiyon kilidini açın. (
S. 32)
–
Araç üzerine oturun, yan ayaklığın yükünü alın ve ayakla
dayamaya kadar yukarıya çevirin.
–
Acil Kapatma anahtarını, Konum
–
Kontağı açın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
çevirin.
'una bastırın.
'a
Kontak açıldıktan sonra, yakl. 2 saniye boyunca yakıt
pompasının çalışma sesi duyulur. Aynı zamanda, kombi
aygıtının işlev kontrolü yapılır.
B00782-10
–
Şanzımanı rölanti konumuna alın.
Yeşil rölanti kontrol lambası N yanıyor.
ABS kontrol lambası yanmaya başlar ve araç hareket
etmeye başladıktan sonra tekrar söner.
–
78
Elektrikli marş düğmesine
basın.
SÜRME TALİMATI 9
Bilgi
Kombi aygıtının işlev kontrolü tamamlandıktan sonra,
elektrikli marş düğmesine basın.
Çalıştırma sırasında gaz VERMEYİN. Çalıştırma sırasında gaz verilirse, motor yönetimi sistemi tarafından
yakıt püskürtülmez; böylece motor çalıştırılamaz.
Maksimum 5 saniye boyunca aralıksız çalıştırma işlemi
yapın. Bir sonraki çalıştırma denemesine kadar en az 5
saniye bekleyin.
Bu motosiklet, bir emniyetli çalıştırma sistemi ile donatılmıştır. Motor sadece, şanzıman rölanti konuma alınmışsa veya vites takılı iken debriyaj kolu çekilmişse,
çalıştırılabilir. Yan ayaklık açıkken, motor bir vitese alınır ve debriyaj kolu bırakılırsa motor durur.
9.3
–
İlk hareket
Debriyaj kolunu çekin, motoru 1. vitese alın, debriyaj kolunu yavaşça bırakın ve aynı zamanda dikkatlice gaz
verin.
İpucu
Motor ilk hareket sırasında stop ederse, sadece debriyaj kolunu çekin ve elektrikli marş düğmesine
basın. Şanzımanın, rölanti konumuna alınmasına gerek yoktur.
79
9 SÜRME TALİMATI
9.4
Vites değiştirme, sürüş
İkaz
Kaza tehlikesi
Ani yük değişiminde araç kontrolden çıkabilir.
–
Ani yük değişimlerinden ve güçlü fren manevralarından kaçının.
–
Hızınızı, yol şartlarına göre ayarlayın.
İkaz
Kaza tehlikesi Yüksek devirlerdeyken vites küçültülürse arka tekerlek bloke olur ve motor aşırı yüksek
devirde çalışır.
–
Yüksek motor devir sayısında, daha düşük bir vitese geçmeyin.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Yanlış bir kontak anahtarı konumu hatalı fonksiyonlara sebep olur.
Sürüş sırasında kontak anahtarı konumunu değiştirmeyin.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
80
Araçtaki ayar işlemleri, trafik hareketleri üzerindeki dikkatinizi dağıtır.
Tüm ayar işlemlerini, araç durmuş vaziyette iken yapın.
SÜRME TALİMATI 9
İkaz
Yaralanma tehlikesi
Yolcu, yanlış davranışlarda motosikletten düşebilir.
–
Yolcunun, usulüne uygun şekilde yolcu koltuğu üzerinde oturduğundan, ayaklarının yolcu ayak
dayama yerlerinde olduğundan ve sürücüye veya tutamaklara tutunduğundan emin olun.
–
Ülkenizin, yolcuların asgari yaş sınırına dair yönetmeliklerini göz önünde bulundurun.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Riskli sürüş şekli, büyük tehlike arz eder.
Trafik kurallarına uyunuz ve aracı defansif ve ileriyi görecek şekilde sürünüz ki, tehlikeleri mümkün
olduğunca erken fark edebilesiniz.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Soğuk tekerler düşük yol tutuşuna sahiptir.
Her sürüşte, lastikler işletme sıcaklıklarına ulaşana kadar, ilk kilometreler dikkatle ve orta hızda gidilmelidir.
İkaz
Kaza tehlikesi
Yeni tekerler düşük yol tutuşuna sahiptir.
Yeni tekerlerin yuvarlanma yüzeyleri henüz pürüzlü halde değildir.
–
Yeni tekerleri ılımlı sürüş tarzında ve değişen eğiklik durumlarında sürün.
Alıştırma evresi
200 km
81
9 SÜRME TALİMATI
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Kaymış bagaj parçaları seyir tarzını olumsuz etkiler.
Araç üzerindeki bagajın tespitlenme durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Bir düşme, araca ilk bakışta göründüğünden daha fazla hasar verebilir.
Bir düşme durumundan sonra aracı, her işletime almadan önceki gibi kontrol edin.
Uyarı
Motor hasarı
Motor, aşırı ısınması halinde zarar görür.
–
Soğutma sıvısı sıcaklığı uyarısı gösterildiğinde, derhal trafik kurallarına uyarak durun ve motoru kapatın.
–
Motorun ve soğutma sisteminin soğumasını bekleyin.
–
Soğutma sistemi soğuduğunda, soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
Bilgi
Sürüş sırasında, alışılmışın dışında sesler duyulursa, derhal trafik kurallarına uygun bir şekilde aracı durdurun, motoru stop ettirin ve bir KTM Yetkili Servisi ile irtibata geçin.
82
SÜRME TALİMATI 9
–
Eğer ortam şartları (yolun eğimi, sürüş durumu vs.) elverişli
ise, vites büyütün.
–
Gaz kesin, aynı anda debriyaj kolunu çekin, motoru bir sonraki
vitese alın, debriyaj kolunu serbest bırakın ve gaz verin.
Bilgi
Viteslerin konumu, resimde görülebilir. Nötr veya
rölanti konumu, 1. ile 2. vites arasında bulunur.
1. vites, ilk hareket ve yokuş yukarı sürüş için
öngörülmüştür.
Sıcaklık göstergesinin 4 çubuğu gösterildiğinde, işletim
sıcaklığına erişilmiştir.
401950-11
–
Sadece motorun o an işleyebileceği kadar gaz verin - gaz
kolunun aniden yüksek oranda çekilmesi, sarfiyatı arttırır.
Aracı sürdüğünüz yolun ve hava şartlarının elverdiği oranda
gaz veriniz. Özellikle virajlarda, vites değiştirilmemeli ve çok
dikkatli gaz verilmelidir.
–
Vites küçültmek için, gerekirse motosikleti frenleyin ve aynı
zamanda gaz kesin.
–
Debriyaj kolunu çekin ve motoru daha küçük bir vitese alın,
debriyaj kolunu yavaşça serbest bırakın ve gaz verin veya bir
daha vites değiştirin.
–
Rölanti devir sayısında veya durma halinde uzun süre çalıştırma bekleniyorsa, motoru stop ettirin.
83
9 SÜRME TALİMATI
–
9.5
Sürüş sırasında Hatalı işlev kontrol lambası yanmaya başlarsa, derhal aracı trafik kurallarına uygun şekilde durdurun,
motoru kapatın ve yetkili bir KTM Servisi tamirhanesi ile irtibata geçin.
Frenleme
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Islaklık ve kir, fren tertibatını olumsuz etkiler.
Fren balatalarını ve fren disklerini kurutmak ve kirden arındırmak için birkaç kere dikkatlice fren
yapın.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Ön ya da arka tekerlek freninin belirsiz baskı noktası sonucu fren etkisi azalır.
Fren tertibatını kontrol edin ve sorunu gidermeden sürüşe devam etmeyin. (KTM Yetkili Servisi size
memnuniyetle yardımcı olur.)
İkaz
Kaza tehlikesi
Aşırı ısınma olduğunda fren tertibatı devre dışı kalır.
Ayak fren pedalı serbest bırakılmazsa, fren balataları aralıksız olarak sürtünmeye maruz kalırlar.
–
84
Fren yapmak istemiyorsanız, ayağınızı ayak freni pedalından çekiniz.
SÜRME TALİMATI 9
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Daha yüksek toplam ağırlık fren yolunu uzatır.
Araçta bir yolcu veya bagaj varsa, frenleme mesafesinin daha uzun olacağını dikkate alınız.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Yollardaki eritici tuz fren tertibatını olumsuz etkiler.
Fren balatalarını ve fren disklerini eritici tuzdan arındırmak için birkaç kere dikkatlice fren yapın.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
ABS belirli durumlarda fren yolunu uzatabilir.
Fren şeklini, sürüş durumuna ve yol şartlarına göre ayarlayın.
İkaz
Kaza tehlikesi
Çok sert fren yapıldığında tekerlekler bloke olur.
ABS'nin etkisi sadece, sistem etkinleştirilmiş ise kendisini gösterir.
–
–
Koruyucu etkiyi kullanmak için ABS'yi açık bırakın.
Fren yapmak için, gaz kolunu bırakın ve ön ve arka tekerlek freni ile aynı anda fren yapın.
85
9 SÜRME TALİMATI
Bilgi
ABS ile, hem tam bir frenlemede hem de yol tutuşunun zayıf olduğu, kumlu, yağmurdan ıslanmış
veya kaygan alt zeminlerde, tekerleklerin bloke olması tehlikesine maruz kalmaksızın tam fren kuvvetini uygulayabilirsiniz.
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Arka tekerlek, motorun fren etkisi nedeniyle bloke olabilir.
Bir acil veya tam frenleme veya kaygan alt zemin üzerinde frenleme yaptığınızda, debriyajı çekiniz.
İkaz
Kaza tehlikesi Aracın eğik konumu veya yan tarafı meyilli alt zeminler, maksimum olarak mümkün
olan yavaşlamayı azaltır.
–
Frenleme sürecini, mümkün olduğunca viraj başlangıcından önce tamamlayınız.
–
Frenleme işlemi, her zaman, virajın başlamasından önce tamamlanmış olmalıdır. Hıza uygun olarak bir vites
küçültün.
–
Uzun yokuş aşağı sürüşlerde, motorun fren etkisinden yararlanın. Bir veya iki vites düşün, ancak motora
aşırı yük bindirmeyin. Bu sayede daha az frenleme yaparsınız ve fren sistemi aşırı ısınmaz.
86
SÜRME TALİMATI 9
9.6
Durma, park etme
İkaz
Yaralanma tehlikesi
tehlike yaratır.
Yetkisi dahilinde olmayan işler yapan kişiler hem kendileri hem de diğer kişiler için
–
Motor çalışırken aracı gözetimsiz bırakmayın.
–
Aracı, yetkisiz kişilerin kullanımına karşı emniyete alın.
–
Aracı gözetimsiz bıraktığınızda, gidonu kilitleyin ve kontak anahtarını çekin.
İkaz
Yanma tehlikesi
Bazı araç parçaları işletme sırasında çok aşırı ısınırlar.
–
Egzoz tertibatı, radyatör, motor, amortisör ve fren tertibatı gibi parçalara soğumadan önce dokunmayın.
–
Çalışmaya başlamadan önce araç parçalarının soğumasını bekleyin.
Uyarı
Malzeme hasarı
Park sırasında yanlış davranılması halinde araç hasar görebilir.
Araç kendiliğinden kaymaya başlarsa veya devrilirse ciddi hasarlar oluşabilir.
Aracı park etme parçaları yalnızca ilgili araç ağırlığı için tasarlanmıştır.
–
Aracı sabit ve düz bir zemine park edin.
–
Araç bir ayaklığa park edildiğinde, kimsenin aracın üstüne çıkmadığından emin olun.
87
9 SÜRME TALİMATI
Uyarı
Yangın tehlikesi
Sıcak araç parçaları, yangın ve patlama tehlikesi yaratabilir.
–
Aracı kolayca yanabilecek veya patlayabilecek malzemelerin yakınına koymayın.
–
Aracın üstünü örtmeden önce soğumasını bekleyin.
–
Motosikleti frenleyin.
–
Şanzımanı rölanti konumuna alın.
–
Kontağı kapatın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
'a çevirin.
Bilgi
Motor, Acil Kapatma anahtarı ile durdurulduğunda ve kontak kilidinde kontak açık kaldığında, çoğu
akım tüketicinin elektrik beslemesi kesilmez ve 12-V akü böylece deşarj olur. Bundan dolayı, motoru
her zaman kontak anahtarı ile stop ettirin; Acil Kapatma anahtarı sadece acil durumlar için öngörülmüştür.
–
Motosikleti, sağlam ve kaygan olmayan alt zeminler üzerinde park edin.
–
Yan ayaklığı ayağınızla dayamaya kadar öne katlayın ve motosikletin ağırlığının ayaklık üzerine gelmesini
sağlayın.
–
Direksiyonu bloke edin. (
88
S. 31)
SÜRME TALİMATI 9
9.7
Taşıma
Uyarı
Hasar görme tehlikesi
–
Park edilmiş araç, kayabilir veya devrilebilir.
Aracı sabit ve düz bir zemine park edin.
Uyarı
Yangın tehlikesi
Sıcak araç parçaları, yangın ve patlama tehlikesi yaratabilir.
–
Aracı kolayca yanabilecek veya patlayabilecek malzemelerin yakınına koymayın.
–
Aracın üstünü örtmeden önce soğumasını bekleyin.
–
Motoru kapatın ve kontak anahtarını çıkarıp alın.
–
Motosikleti, germe kayışları veya diğer uygun tespitleme tertibatları sayesinde, devrilmeye ve kaymaya karşı emniyete alın.
401448-01
89
9 SÜRME TALİMATI
9.8
Yakıt ikmali yapmak
Tehlike
Yangın tehlikesi
Yakıt, kolayca tutuşabilir.
Yakıt deposundaki yakıt, ısınınca genleşir ve aşırı dolu olduğunda dışarı akabilir.
–
Araca, açık alevlerin ya da yanan sigaranın yakınında yakıt ilave etmeyin.
–
Yakıt doldururken motoru stop ettirin.
–
Yakıt dökülmemesine dikkat edin, özellikle de aracın kızgın parçaları üzerine.
–
Yine de dökülen yakıtı silerek temizleyin.
–
Yakıt dolumuna ilişkin bilgileri dikkate alın.
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Yakıt, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Yakıtın cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Yakıt yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Yakıt buharlarını solumayın.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Yakıtın gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir hekime başvurun.
–
Yakıtın giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
Uyarı
Malzeme hasarı
90
Yakıt kalitesi kötü olduğunda yakıt filtresi erken tıkanır.
SÜRME TALİMATI 9
Bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcut yakıt kalitesi ve temizliği yeterli olmayabilir. Yakıt sisteminde sorunlar
meydana gelir.
–
Sadece ilgili norma uygun temiz yakıt alın. (KTM Yetkili Servisi size memnuniyetle yardımcı olur.)
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Yakıtın usulüne uygun şekilde kullanılmaması, çevreyi tehlikeye atar.
Yakıtın, yeraltı sularına, toprağa veya kanalizasyona ulaşmasını önleyin.
91
9 SÜRME TALİMATI
–
Motoru stop ettirin.
–
Yakıt deposu kapağını açın. (
–
Yakıt deposuna, maksimum olarak, doldurma boğazının alt
kenarına
kadar yakıt doldurun.
S. 33)
1
Toplam yakıt deposu
hacmi, yakl.
–
S03383-10
92
10 l
Yakıt deposu kapağını kapatın. (
Süper yakıt, kurşunsuz (ROZ 95)
( S. 246)
S. 35)
SERVİS PLANI 10
10.1
Ek bilgiler
Zorunlu iş ve işlemlerden ya da tavsiye edilen işlemlerden kaynaklanan tüm diğer detaylı işlemler için ayrıca
görevlendirme yapılmalı ve bunlar ayrı olarak faturalandırılmalıdır.
Yerel kullanım koşullarına bağlı olarak ülkenizde farklı servis aralıkları geçerli olabilir.
Teknik gelişmeler çerçevesinde münferit servis aralıkları ve kapsamlar değişebilir. Son geçerli servis planı daima
KTM‑Dealer.net adresinde mevcuttur. Yetkili KTM Bayiniz size memnuniyetle danışma verecektir.
10.2
Zorunlu işlemler
Her 24 ayda bir
Her 12 ayda bir
Her 15.000 km
Her 7.500 km
Şu kadar km'den sonra 1.000 km
Hata kayıt belleğini, KTM diagnoz aracı ile okuyun.
○
●
●
●
●
Elektrik tertibatının işlevini kontrol edin.
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Motor yağını ve yağ filtresini değiştirin, yağ süzgecini temizleyin.
Fren disklerini kontrol edin. (
S. 132)
Ön tekerlek freninin fren balatalarını kontrol edin. (
Arka tekerlek freninin fren balatalarını kontrol edin. (
Lastiklerin durumunu kontrol edin. (
Lastik basıncını kontrol edin. (
S. 160)
S. 162)
S. 137)
S. 143)
(
S. 208)
93
10 SERVİS PLANI
Her 24 ayda bir
Her 12 ayda bir
Her 15.000 km
Her 7.500 km
Şu kadar km'den sonra 1.000 km
Fren esnek borularında hasar ve sızma olup olmadığını kontrol edin.
○
●
●
●
Ön tekerlek freninin sıvı seviyesini kontrol edin. (
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
S. 134)
Arka tekerlek freninin fren sıvı seviyesini kontrol edin. (
S. 139)
Süspansiyon kolunu ve çatalı sızdırmazlık yönünden kontrol edin.
Çatal süspansiyon kollarının toz koruyucu manşetlerini temizleyin. (
Zinciri, zincir dişlisini ve zincir pinyon dişlisini kontrol edin. (
Zincir gerilimini kontrol edin. (
S. 104)
S. 116)
S. 112)
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesini kontrol edin. (
S. 187)
Radyatör fanının işlevini kontrol edin.
Hava filtresini değiştirin ve hava filtresi kutusunu temizleyin.
●
Bowden hareket iletme tellerini, hasar, bükülmesiz döşenme ve ayar bakımından kontrol edin.
○
●
●
●
●
Kabloları hasar ve bükülmesiz yerleştirme bakımından kontrol edin.
○
●
●
●
●
Supap boşluğunu kontrol edin, bujiyi değiştirin.
●
Ön tekerlek fren sıvısını değiştirin.
●
Arka tekerlek fren sıvısını değiştirin.
●
94
SERVİS PLANI 10
Her 24 ayda bir
Her 12 ayda bir
Her 15.000 km
Her 7.500 km
Şu kadar km'den sonra 1.000 km
Kumanda kafası yatağı boşluğunu kontrol edin.
○
●
●
○
●
●
○
●
●
Son kontrol: Aracı trafik güvenliği açısından kontrol edin ve bir deneme sürüşü gerçekleştirin.
○
●
Deneme sürüşünden sonra, hata kayıt belleğini KTM diyagnoz aracı ile okuyun.
○
Servis aralığı göstergesini sıfırlayın.
KTM Dealer.net'e ve Servis ve Garanti Kitabına servis işlemi yapıldığına dair kayıt
işlemi yapın.
Kısa huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin. (
Uzun huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin. (
○
bir defalık aralık
●
periyodik aralık
S. 179)
S. 181)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
95
10 SERVİS PLANI
10.3
Tavsiye edilen işlemler
Her 48 ayda bir
Her 12 ayda bir
Her 30.000 km
Her 7.500 km
Şu kadar km'den sonra 1.000 km
Çerçeveyi kontrol edin.
●
Salıncağı kontrol edin.
●
Salıncak yatağını boşluk bakımından kontrol edin.
Tekerlek yatağındaki boşluk oranını kontrol edin.
●
●
●
●
Hareketli tüm parçaları (örn. yan ayaklığı, kumanda kollarını, zinciri, ...) yağlayın ve
kolay işlev görüp görmediklerini kontrol edin.
○
●
●
●
●
Drenaj hortumlarını boşaltın.
○
●
●
●
●
Tüm hortumları (örn. yakıt, soğutma, havalandırma ve boşaltma hortumlarını, ...) ve
manşetleri, yarıklar ve çatlaklar, sızdırmazlık ve doğru yerleştirme bakımından kontrol
edin.
○
●
●
●
●
Antifrizi kontrol edin.
○
●
●
●
Soğutma sıvısını değiştirin.
(
S. 199)
Cıvataları ve somunları sıkılık bakımından kontrol edin.
○
bir defalık aralık
●
periyodik aralık
96
●
○
●
●
●
●
ŞASİNİN AYARLANMASI 11
11.1
Süspansiyon kolunun ön geriliminin ayarlanması
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Şasi ayarlama düzenindeki değişiklikler seyir tarzını olumsuz etkiler.
Değişiklik yaptıktan sonra seyir tarzını değerlendirebilmek için önce yavaş seyredin.
Bilgi
Süspansiyon ön gerilimi, süspansiyon işleminin süspansiyon kolundaki başlangıç konumunu belirler.
Optimum bir süspansiyon ön gerilimi, sürücü ağırlığına ve olası bagaj ve yolcu ağırlığına göre ayarlanmıştır ve bu sayede, kolay kullanımın ve sağlam konumun bir araya gelmesini sağlar.
–
Ayar halkasını
çevirerek, araçtaki el aletleri arasında bulunan çengel anahtar ile yay ön gerilimini ayarlayın.
1
Öngörülen değer
Yay öngerilimi
Standart
5 Tıklama
Süspansiyon kolu için çengel anahtar (90529077000)
Çengel anahtar uzatma parçası (90129099025)
V00637-10
Bilgi
Yay ön gerilimi, 10 farklı konuma ayarlanabilir.
97
11 ŞASİNİN AYARLANMASI
11.2
Vites değiştirme pedalının ayarlaması
Bilgi
Vites değiştirme pedalının ayar aralığı sınırlıdır.
–
Somunu
tutun.
1 çözün; bunu yaparken vida dişli çubuğu 2 sabit
Bilgi
Somun
1, bir sol vida dişine sahiptir.
–
Somunu
tutun.
–
Vites değiştirme pedalını, vites değiştirme çubuğunu
dürerek ayarlayın.
3 çözün; bunu yaparken vida dişli çubuğu 2 sabit
2 dön-
Öngörülen değer
Vites değiştirme biyeli
ayar aralığı
A
150 … 162 mm
Bilgi
Ayar işlemini, her iki tarafta eşit şekilde yapın.
En az 5 vida dişi, yataklamada vidalanmış olmalıdır.
V00648-10
98
–
Ayar açısını
B kontrol edin.
ŞASİNİN AYARLANMASI 11
Öngörülen değer
Ayar açısı
Vites değiştirme biyeli Yön saptırma
Vites değiştirme pedalı
B
–
Somunu
tutun.
75°
3 sıkın; bunu yaparken vida dişli çubuğu 2 sabit
Öngörülen değer
Vites değiştirme
biyeli için somun
–
Somunu
tutun.
M6
10 Nm
1 sıkın; bunu yaparken vida dişli çubuğu 2 sabit
Öngörülen değer
Vites değiştirme
biyeli için somun
–
M6LH
10 Nm
Vites değiştirme pedalını, işlev ve kolay geçme bakımından
kontrol edin.
99
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
12.1
Motosikletin kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırılması
Uyarı
Hasar görme tehlikesi
–
Park edilmiş araç, kayabilir veya devrilebilir.
Aracı sabit ve düz bir zemine park edin.
–
Kaldırma tertibatının giriş yerlerini monte edin.
–
Adaptörü, arka kısımda kaldırma tertibatı içine yerleştirin.
Bağlantı adaptörü (61029955244)
Arka tekerlek kaldırma tertibatı (69329955000)
–
Motosikleti dik konuma getirin, kaldırma tertibatını salıncağa
ve adaptöre göre hizalayın ve motosikleti yukarı kaldırın.
402346-01
12.2
Motosikletin kaldırma tertibatından arka kısımdan alınması
Uyarı
Hasar görme tehlikesi
–
Park edilmiş araç, kayabilir veya devrilebilir.
Aracı sabit ve düz bir zemine park edin.
100
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
–
Motosikleti devrilmeye karşı emniyete alın.
–
Kaldırma tertibatını arka kısımdan alın ve aracı yan ayaklık
üzerine park edin.
–
Soket setini çıkarın.
1
402029-10
12.3
Motosikletin kaldırma tertibatı ile ön kısımdan kaldırılması
Uyarı
Hasar görme tehlikesi
–
Park edilmiş araç, kayabilir veya devrilebilir.
Aracı sabit ve düz bir zemine park edin.
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
101
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
Şart
–
Koruyucu kapağı
1 çıkarın.
V00638-10
–
Gidonu ileriye bakacak şekilde düz konuma getirin. Kaldırma
tertibatını konumlandırın.
Tutma cıvatası (69329965030)
Ön tekerlek kaldırma tertibatı, büyük (69329965100)
Bilgi
Motosikleti her zaman, önce arka kısmından kaldırın.
402345-01
102
–
Motosikleti ön kısımdan kaldırın.
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
12.4
Motosikletin kaldırma tertibatından ön kısımdan alınması
Uyarı
Hasar görme tehlikesi
–
Park edilmiş araç, kayabilir veya devrilebilir.
Aracı sabit ve düz bir zemine park edin.
Ana çalışma
– Motosikleti devrilmeye karşı emniyete alın.
–
Kaldırma tertibatını ön kısımdan alın.
402777-01
103
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
–
Koruyucu kapağı
1 monte edin.
V00638-10
Ek çalışma
– Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
12.5
Çatal süspansiyon kollarının toz koruyucu manşetlerinin temizlenmesi
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
–
104
Motosikleti kaldırma tertibatı ile ön kısımdan kaldırın.
( S. 101)
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
Ana çalışma
– Her iki çatal süspansiyon kolundaki toz koruyucu manşetleri
aşağıya itin.
1
Bilgi
Toz koruyucu manşetlerin, tozu ve kaba kirleri, çatal
iç borularından sıyırması öngörülmüştür. Zamanla kir,
toz koruyucu manşetlerin arka kısmına ulaşabilir. Bu
kir uzaklaştırılmazsa, arka kısımda bulunan yağ sızdırmazlık halkalarından yağ sızabilir.
E00667-10
İkaz
Kaza tehlikesi Fren diskleri üzerindeki yağ veya
gres, fren etkisini azaltır.
–
–
Fren disklerinin daima yağsız ve gressiz olmasını
sağlayın.
–
Gerektiğinde fren disklerini fren temizleyici ile
temizleyin.
Her iki çatal süspansiyon kolundaki toz koruyucu manşetleri
ve çatal içi borularını temizleyin ve yağlayın.
Üniversal yağ spreyi (
S. 248)
–
Toz koruyucu manşetleri montaj konumuna geri itin.
–
Fazla yağı uzaklaştırın.
105
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
Ek çalışma
– Motosikleti kaldırma tertibatından ön kısımdan alın.
( S. 103)
–
12.6
Sürücü koltuğunun çıkarılması
V00633-10
106
Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
–
Kontak anahtarını, yolcu koltuğu kilidi
saat yönünde çevirin.
–
Yolcu koltuğunu arka kısımdan kaldırın, arkaya doğru çekin ve
yukarıya doğru çıkarın.
–
Kontak anahtarını, yolcu koltuğu kilidinden çekerek çıkarın.
1 içine yerleştirin ve
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
12.7
Sürücü koltuğunun monte edilmesi
–
Sürücü koltuğunun girintilerini
yakıt deposundaki yerlerine
takın, sürücü koltuğunu öne doğru itin ve arka kısmını aşağıya
doğru indirin.
1
Pim
–
2, işitilecek şekilde yerine oturur.
Sürücü koltuğunun doğru monte edilip edilmediğini kontrol
edin.
H01084-10
12.8
Yolcu koltuğunun çıkarılması
Ön çalışma
– Sürücü koltuğunu çıkarın. (
S. 106)
107
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
Ana çalışma
– Vidayı
, pul ile birlikte çıkarın.
1
–
Yolcu koltuğunu kaldırın ve çıkarın.
V00639-10
12.9
Yolcu koltuğunun monte edilmesi
Ana çalışma
– Yolcu koltuğunu konumlandırın.
Her iki kanca
–
V00640-10
108
1 da tutucuların 2 içine geçer.
Yolcu koltuğunu ön tarafta aşağıya doğru indirin ve arkaya
doğru itin.
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
–
Vidayı
3 pul ile birlikte monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Yolcu koltuğu vidası
M6
7 Nm
İkaz
Kaza tehlikesi Koltuk, yanlış montaj durumunda
bağlantı yerinden çıkabilir.
–
V00639-11
–
Montaj sonrasında, koltuğun doğru kilitli olup
yukarı çekilemediğini kontrol edin.
Yolcu koltuğunun doğru monte edilip edilmediğini kontrol edin.
Ek çalışma
– Sürücü koltuğunu monte edin. (
S. 107)
109
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
12.10
Zincir kirlenme durumunun kontrol edilmesi
–
Zinciri kaba kirlenme yönünden kontrol edin.
»
Zincir, aşırı oranda kirlenmişse:
–
Zinciri temizleyin. (
S. 110)
400678-01
12.11
Zincirin temizlenmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Lastikler üzerindeki yağlama maddesi, yol tutuşunu azaltır.
Lastikler üzerindeki yağlama maddelerini, uygun bir temizlik maddesi ile temizleyin.
İkaz
Kaza tehlikesi
110
Fren diskleri üzerindeki yağ veya gres, fren etkisini azaltır.
–
Fren disklerinin daima yağsız ve gressiz olmasını sağlayın.
–
Gerektiğinde fren disklerini fren temizleyici ile temizleyin.
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Sorunlu maddeler, çevreye zarar verirler.
Yağları, gres yağlarını, filtreleri, yakıtları, temizlik maddelerini, fren sıvısını vs. usulüne uygun şekilde
ve geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Bilgi
Zincirin kullanım ömrü, büyük ölçüde bakımına bağlıdır.
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
Ana çalışma
– Zinciri düzenli olarak temizleyin.
–
Kaba kirleri, yumuşak su jeti ile temizleyin.
–
Kullanılmış yağlama artıklarını, zincir temizleme maddesi ile
uzaklaştırın.
Zincir temizleme maddesi (
–
400725-01
S. 248)
Kurutma işleminden sonra, zincir spreyi tatbik edin.
Street zincir spreyi (
S. 247)
Ek çalışma
– Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
111
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
12.12
Zincir gerilimi kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Yanlış zincir gerilimi, parçalara zarar verir ve kazalara yol açar.
Zincir çok fazla gerildiğinde zincir, zincir pinyon dişlisi, zincir dişlisi, şanzıman ve arka tekerlek göbeği
daha çabuk aşınır. Bazı parçalar aşırı zorlanma nedeniyle kopabilir veya kırılabilir.
Zincir fazla gevşek olduğunda zincir, zincir pinyon dişlisinden veya zincir dişlisinden düşebilir. Sonuç
olarak arka tekerlek veya motor hasar görebilir.
–
Zincir gerilimini düzenli olarak kontrol edin.
–
Zincir gerilimini öngörülen değere göre ayarlayın.
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
112
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
Ana çalışma
– Şanzımanı rölanti konumuna alın.
–
Zincir kayma önleme tertibatından sonraki kısımda, zinciri,
yukarıya doğru, salıncak yönünde bastırın ve zincir gerilimini
saptayın.
A
Bilgi
Bu sırada, zincirin üst parçası
gergin olmalıdır.
Zincirler, her zaman eşit şekilde aşınmaz; ölçümü zincirin farklı noktalarında tekrarlayın.
B
Zincir gerilimi
»
Zincir gerginliği, öngörülen değere uymazsa:
–
–
5 … 7 mm
Zincir gerilimini ayarlayın. (
S. 114)
Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
V00641-10
113
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
12.13
Zincir geriliminin ayarlanması
İkaz
Kaza tehlikesi
Yanlış zincir gerilimi, parçalara zarar verir ve kazalara yol açar.
Zincir çok fazla gerildiğinde zincir, zincir pinyon dişlisi, zincir dişlisi, şanzıman ve arka tekerlek göbeği
daha çabuk aşınır. Bazı parçalar aşırı zorlanma nedeniyle kopabilir veya kırılabilir.
Zincir fazla gevşek olduğunda zincir, zincir pinyon dişlisinden veya zincir dişlisinden düşebilir. Sonuç
olarak arka tekerlek veya motor hasar görebilir.
–
Zincir gerilimini düzenli olarak kontrol edin.
–
Zincir gerilimini öngörülen değere göre ayarlayın.
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
–
114
Zincir gerilimini kontrol edin. (
S. 112)
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
Ana çalışma
– Somunu
–
–
1 çözün.
Somunları 2 çözün.
Zincir gerilimini, ayar vidalarını
ayarlayın.
3 sol ve sağ tarafta çevirerek
Öngörülen değer
Zincir gerilimi
5 … 7 mm
Ayar vidalarını
sol ve sağ tarafta öyle çevirin ki, sol ve
sağ zincir gericideki
işaretler, referans işaretlerine
göre aynı konumda olsunlar. Böylece, arka tekerlek doğru
şekilde hizalanmıştır.
3
4
A
Bilgi
Bu sırada, zincirin üst parçası gergin olmalıdır.
Zincirler, her zaman eşit şekilde aşınmazlar; ayarı, zincirin farklı noktalarında kontrol edin.
–
V00645-10
–
Somunları
2 sıkın.
Zincir gericilerin 4 ayar vidalarına 3 temas ettiklerinden
emin olun.
–
Somunu
1 sıkın.
Öngörülen değer
Arka dingil pimi
somunu
M14x1,5
90 Nm
115
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
Ek çalışma
– Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
12.14
Zincirin, zincir dişlisinin ve zincir pinyon dişlisinin kontrol edilmesi
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
Ana çalışma
– Şanzımanı rölanti konumuna alın.
–
Zincir dişlisini ve zincir pinyon dişlisini aşınma bakımından
kontrol edin.
»
Zincir dişlisi ya da zincir pinyon dişlisinde çekme varsa:
–
Tahrik takımını değiştirin.
Bilgi
100132-10
116
Zincir pinyon dişlisi, zincir dişlisi ve zincir,
sadece birlikte değiştirilmelidir.
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
–
Zincirin alt parçasında, verilen ağırlıkla
A çekin.
Öngörülen değer
Zincir aşınması ölçme
düzeni ağırlığı
–
15 kg
20 adet zincir ruloya denk gelen mesafeyi
çasında ölçün.
B zincirin alt par-
Bilgi
Zincirler, her zaman eşit şekilde aşınmaz; ölçümü zincirin farklı noktalarında tekrarlayın.
Zincirin en uzun yerinde 20
zincir ruloluk maksimum
mesafe
»
B
Mesafe B verilen ölçüden daha büyükse:
–
401288-10
301,6 mm
Tahrik takımını değiştirin.
Bilgi
Yeni bir zincir monte edildiğinde, zincir dişlisi ve
zincir pinyon dişlisi de değiştirilmelidir.
Yeni zincirler, eski ve aşınmış bir zincir dişlisi
ya da zincir pinyon dişlisi üzerinde daha hızlı
aşınırlar.
117
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
–
Zincir kayma önleme tertibatından sonra gelen kısımda, zinciri, yukarıya doğru bastırın.
–
Zincir kayma önleme tertibatını aşınma yönünden kontrol
edin.
»
Zincir kayma önleme tertibatı, aşınma sonucu
bölgesinde,
vidasının deliği üstten görülebilecek derecede
çok malzeme kaybına uğramışsa:
C
1
–
V00644-10
–
Zincir kayma önleme tertibatını değiştirin.
Zincir kayma önleme tertibatını sıkılık bakımından kontrol
edin.
»
Zincir kayma önleme tertibatı gevşek olduğunda:
–
Zincir kayma önleme tertibatının vidalarını sıkın.
Ek çalışma
– Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
12.15
Akü örtüsünün çıkarılması
Ön çalışma
– Sürücü koltuğunu çıkarın. (
118
S. 106)
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
Ana çalışma
– İlmeği
arkaya doğru çekin.
1
–
Akü örtüsünü
rak alın.
2 öne doğru çekin ve yukarıya doğru çıkara-
V00642-10
119
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
12.16
Akü örtüsünün monte edilmesi
Ana çalışma
– Akü örtüsünü
1 konumlandırın ve arkaya doğru çekin.
Akü örtüsü, duyulabilen bir tık sesi ile yerine oturur.
–
Akü örtüsünün doğru şekilde yerine oturup oturmadığını kontrol edin.
V00643-10
Ek çalışma
– Sürücü koltuğunu monte edin. (
120
S. 107)
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
12.17
Ön spoylerin sökülmesi
–
Tutma çenesini,
–
Vidaları
A bölgesinde çekerek çıkarın.
V00680-10
1 çıkarın.
V00677-10
121
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
–
Vidaları
–
Ön spoyleri çıkarın.
2 çıkarın.
V00681-11
12.18
Ön spoylerin monte edilmesi
–
Ön spoyleri konumlandırın.
–
Vidaları
1 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Ön spoyler arka
vidası
V00681-10
122
M6
6 Nm
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
–
Vidaları
2 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Ön taraftaki ön spoyler vidası
M6
7 Nm
V00677-11
–
Yan kaplamayı yerine oturtmak için,
lama üzerine hafif bastırın.
A bölgesinde yan kap-
Tutma çeneleri, ön spoylerdeki deliklerin içinde yerlerine
geçer.
V00680-10
123
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
12.19
Sol yanal kaplamanın sökülmesi
–
–
1 çıkarın.
Vidaları 2 çıkarın.
Tutma çenesini, A bölgesinde çekerek çıkarın.
–
Genişleyen perçinleri
–
Vidaları
F01478-10
V00651-10
124
3 çıkarın.
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
–
Yanal kaplamayı dışa doğru çevirin.
–
Hortumu
–
Yanal kaplamayı çıkarın.
4, hortum kılavuzundan 5 çekerek çıkarın.
V00653-10
12.20
Sol yanal kaplamanın monte edilmesi
–
Hortumu
1, hortum kılavuzu 2 içinde konumlandırın.
V00653-11
125
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
–
Yanal kaplamayı konumlandırın.
–
Vidaları
3 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Yanal kaplama için
vida
–
M6
6 Nm
A bölgesinde yanal kaplama üzerine bastırın.
Tutma çenesi, ön spoylerde delik içine geçer.
F01478-11
–
Vidaları
4 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Yanal kaplamanın ön
maskeye montajı için
vida
–
V00651-11
126
Genişleyen perçinleri
M6
5 monte edin.
6 Nm
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
12.21
Sağ yanal kaplamanın sökülmesi
–
–
1 çıkarın.
Vidaları 2 çıkarın.
Tutma çenesini, A bölgesinde çekerek çıkarın.
–
Genişleyen perçinleri
–
Yanal kaplamayı çıkarın.
–
Vidaları
V00650-10
3 çıkarın.
V00652-10
127
12 ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI
12.22
Sağ yanal kaplamanın monte edilmesi
–
Yanal kaplamayı konumlandırın.
–
Vidaları
1 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Yanal kaplama için
vida
–
M6
6 Nm
A bölgesinde yanal kaplama üzerine bastırın.
Tutma çenesi, ön spoylerde delik içine geçer.
V00650-10
–
Vidaları
2 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Yanal kaplamanın ön
maskeye montajı için
vida
128
M6
6 Nm
ŞASİ SERVİS ÇALIŞMALARI 12
–
Genişleyen perçinleri
3 monte edin.
V00652-10
129
13 FREN TERTİBATI
13.1
Anti blokaj fren sistemi (ABS)
ABS modülü
, hidrolik biriminden, ABS kontrol cihazından
ve geri besleme pompasından oluşmaktadır ve deponun altına
monte edilmiştir. Hem ön hem de arka tekerlekte birer tekerlek
devir sayısı sensörü
bulunur.
1
2
İkaz
Kaza tehlikesi Araçta yapılan değişiklikler, ABS'nin işlevini olumsuz etkiler.
402052-11
130
–
Arka tekerleğe, kamuya açık olmayan yollarda sadece
ABS kapalı haldeyken ve ön tekerlek freni çekili iken,
patinaj yaptırın.
–
Yay hareket mesafesinde herhangi bir değişiklik yapmayın.
–
Fren tertibatında sadece, KTM tarafından onaylanmış
ve tavsiye edilmiş olan yedek parçalar kullanın.
–
Sadece KTM tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmiş, ilgili hız indeksine sahip lastikler ve tekerlekler
kullanın.
–
Öngörülen lastik basıncına uyun.
–
Servis çalışmalarının ve onarımların usulüne uygun
şekilde yapıldığından emin olun. (KTM Yetkili Servisi
size memnuniyetle yardımcı olur.)
FREN TERTİBATI 13
ABS, düz sürüş sırasında ve yanal kuvvetlerin etkisi olmaksızın,
tekerleklerin bloke olmasını önleyen bir güvenlik sistemidir.
İkaz
Kaza tehlikesi Sürüş yardımları bir takla atmayı sadece
fiziksel sınırlar dahilinde engelleyebilir.
Yüksek ağırlık merkezli bagaj yüklenmesi, değişen yol
kaplaması, yüksek meyilli yokuş aşağı sürüşler veya
debriyaj kullanmaksızın tam frenleme gibi ekstrem sürüş
durumları daima dengelenemez.
–
Sürüş tarzınızı, aracı sürdüğünüz yolun şartlarına ve
sürüş yeteneğinize göre ayarlayınız.
ABS, birbirinden bağımsız iki fren devresinden oluşur (ön ve arka
tekerlek freni). Fren tertibatı normal sürüşte, ABS'si olmayan geleneksel bir fren tertibatı gibi çalışır. Ancak ABS kontrol cihazı bir
tekerlekteki blokaj eğilimini algıladıktan sonra, ABS sistemi, fren
basıncını ayarlamaya başlar. Bu ayarlama işlemi, el freni kolu ya
da ayak freni pedalında hafif bir titreşim olarak fark edilir.
ABS ikaz lambası
, kontak açıldıktan sonra yanmalı ve araç
hareket etmeye başladıktan sonra sönmelidir. Bu lamba ilk hareketten sonra sönmez veya sürüş sırasında yanarsa, bu, ABS sistemindeki bir hataya işaret eder. Bu durumda, ABS artık etkin
değildir ve tekerlekler bir frenleme sırasında bloke olabilirler. Fren
3
131
13 FREN TERTİBATI
tertibatı işlev görmeye devam eder, sadece ABS kontrol ve ayar
düzeni devre dışı kalır.
Aşırı sürüş durumlarında, ön ve arka tekerlek devir sayıları arasında aşırı bir sapma olursa, örn. bir ''Wheelie'' (ön tekerlek kaldırılarak sürüş) sırasında veya patinaj yapan arka tekerlek durumunda da ABS ikaz lambası yanabilir. Böylece ABS devre dışı
bırakılır.
ABS'yi yeniden etkinleştirmek için, aracı durdurun ve kontağı
kapatın. Araç tekrar çalıştırıldığında, ABS de tekrar etkinleştirilir.
ABS ikaz lambası, araç hareket etmeye başladıktan sonra söner.
13.2
Fren disklerinin kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
–
132
Aşınmış fren diskleri, fren etkisini azaltır.
Aşınmış fren disklerinin derhal değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi size memnuniyetle yardımcı olur.)
FREN TERTİBATI 13
–
Fren diski kalınlığını, önde ve arkada, fren diskinin birçok
farklı noktasında, ölçü
bakımından kontrol edin.
A
Bilgi
Aşınma sonucu, fren diskinin kalınlığı, fren balatalarının
temas yüzeyi alanında azalır.
1
Fren diskleri - aşınma sınırları
400480-10
»
–
Ön
4,5 mm
Arka
3,6 mm
Fren diski kalınlığı, öngörülen değerin altına düştüğünde.
–
Ön tekerlek freninin fren diskini değiştirin.
–
Arka tekerlek freninin fren diskini değiştirin.
Fren disklerini, ön ve arka tarafta, hasar, çatlak oluşumu ve
deformasyon bakımından kontrol edin.
»
Fren diskinde hasar, çatlak veya deformasyon fark ediliyorsa:
–
Ön tekerlek freninin fren diskini değiştirin.
–
Arka tekerlek freninin fren diskini değiştirin.
133
13 FREN TERTİBATI
13.3
Ön tekerlek freninin sıvı seviyesinin kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Fren sıvısı seviyesi yetersiz olduğunda fren tertibatı devre dışı kalır.
Fren sıvısı seviyesi, MIN işaretinin altına düştüğünde fren tertibatı sızdırıyordur veya fren balataları
aşınmıştır.
–
Fren tertibatını kontrol edin ve sorunu gidermeden sürüşe devam etmeyin. (KTM Yetkili Servisi size
memnuniyetle yardımcı olur.)
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Aşırı eski fren sıvısı, fren etkisini azaltır.
Ön ve arka tekerleğin fren sıvısının servis planına göre değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi
size memnuniyetle yardımcı olur.)
–
Gidona monte edilmiş olan fren sıvısı kabını, yatay bir
konuma getirin.
–
Fren sıvı seviyesini, gözetleme camında
»
Fren sıvı seviyesi MIN işaret çizgisinin altına düşmüşse:
–
V00654-10
134
1 kontrol edin.
Ön tekerlek fren sıvısını ilave edin.
(
S. 135)
FREN TERTİBATI 13
13.4
Ön tekerlek fren sıvısının ilave edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Fren sıvısı seviyesi yetersiz olduğunda fren tertibatı devre dışı kalır.
Fren sıvısı seviyesi, MIN işaretinin altına düştüğünde fren tertibatı sızdırıyordur veya fren balataları
aşınmıştır.
–
Fren tertibatını kontrol edin ve sorunu gidermeden sürüşe devam etmeyin. (KTM Yetkili Servisi size
memnuniyetle yardımcı olur.)
İkaz
Cilt tahrişi
Fren sıvısı, cilt tahrişine yol açabilir.
–
Fren sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Uygun koruyucu elbise ve bir koruyucu gözlük kullanın.
–
Fren sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Fren sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri bol su ile durulayın.
–
Fren sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi derhal bol su ile durulayın ve bir hekime
başvurun.
–
Fren sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
135
13 FREN TERTİBATI
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Aşırı eski fren sıvısı, fren etkisini azaltır.
Ön ve arka tekerleğin fren sıvısının servis planına göre değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi
size memnuniyetle yardımcı olur.)
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Sorunlu maddeler, çevreye zarar verirler.
Yağları, gres yağlarını, filtreleri, yakıtları, temizlik maddelerini, fren sıvısını vs. usulüne uygun şekilde
ve geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Bilgi
Hiçbir surette DOT 5 fren sıvısı kullanmayın. Bu sıvı, silikon yağı bazındadır ve kızılımsı mor renktedir.
Contalar ve fren esnek boruları, fren sıvısı DOT 5 için tasarlanmamıştır.
Fren sıvısının, boyanmış parçalara temas etmesini önleyiniz; fren sıvısı, boyaya zarar verir.
Sadece, sıkıca kapatılmış bir haznede bulunan temiz fren sıvısı kullanınız.
Ön çalışma
– Ön tekerlek freninin fren balatalarını kontrol edin. (
136
S. 137)
FREN TERTİBATI 13
Ana çalışma
– Gidona monte edilmiş olan fren sıvısı kabını, yatay bir
konuma getirin.
–
Vidaları
–
Kapağı
–
1 çıkarın.
2, membran 3 ile birlikte çıkarın.
Fren sıvısını, işaret çizgisine kadar A doldurun.
Öngörülen değer
Ölçü işareti
V00655-10
A
Fren sıvısı DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
S. 243)
Diyaframlı kapağı konumlandırın. Vidaları monte edin ve sıkın.
Bilgi
Taşan veya dökülen fren sıvısını derhal su ile yıkayarak temizleyin.
13.5
Ön tekerlek freninin fren balatalarının kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Aşınmış fren balataları, fren etkisini azaltır.
Aşınmış fren balatalarının derhal değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi size memnuniyetle
yardımcı olur.)
137
13 FREN TERTİBATI
İkaz
Kaza tehlikesi
Hasarlı fren diskleri, fren etkisini azaltır.
Fren balataları çok geç değiştirilirse, fren balata tutucuları fren diskine sürtünürler. Bunun sonucunda
fren etkisi yüksek oranda azalır ve fren diskleri tahrip olur.
–
Fren balatalarını düzenli olarak kontrol edin.
–
Fren balatalarının minimum balata kalınlıklarını
edin.
Minimum balata kalınlığı
»
V00656-10
Ön tekerlek freninin fren balatalarını değiştirin.
Fren balatalarında hasar ve çatlak oluşup oluşmadığını kontrol edin.
»
Eğer hasar veya çatlaklar varsa:
–
138
≥ 1 mm
Mimimum balata kalınlığının altına düşüldü ise:
–
–
A
A kontrol
Ön tekerlek freninin fren balatalarını değiştirin.
FREN TERTİBATI 13
13.6
Arka tekerlek freninin fren sıvı seviyesinin kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Fren sıvısı seviyesi yetersiz olduğunda fren tertibatı devre dışı kalır.
Fren sıvısı seviyesi, MIN işaretinin altına düştüğünde fren tertibatı sızdırıyordur veya fren balataları
aşınmıştır.
–
Fren tertibatını kontrol edin ve sorunu gidermeden sürüşe devam etmeyin. (KTM Yetkili Servisi size
memnuniyetle yardımcı olur.)
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Aşırı eski fren sıvısı, fren etkisini azaltır.
Ön ve arka tekerleğin fren sıvısının servis planına göre değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi
size memnuniyetle yardımcı olur.)
–
–
Aracı dik konuma getirin.
Fren sıvı seviyesini, fren sıvısı kabında kontrol edin.
»
Fren sıvı seviyesi, MIN
–
1 çizgisine ulaşmışsa:
Arka tekerlek freni sıvısı ilave edin.
(
S. 140)
V00657-10
139
13 FREN TERTİBATI
13.7
Arka tekerlek freni sıvısı ilave edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Fren sıvısı seviyesi yetersiz olduğunda fren tertibatı devre dışı kalır.
Fren sıvısı seviyesi, MIN işaretinin altına düştüğünde fren tertibatı sızdırıyordur veya fren balataları
aşınmıştır.
–
Fren tertibatını kontrol edin ve sorunu gidermeden sürüşe devam etmeyin. (KTM Yetkili Servisi size
memnuniyetle yardımcı olur.)
İkaz
Cilt tahrişi
140
Fren sıvısı, cilt tahrişine yol açabilir.
–
Fren sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Uygun koruyucu elbise ve bir koruyucu gözlük kullanın.
–
Fren sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Fren sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri bol su ile durulayın.
–
Fren sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi derhal bol su ile durulayın ve bir hekime
başvurun.
–
Fren sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
FREN TERTİBATI 13
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Aşırı eski fren sıvısı, fren etkisini azaltır.
Ön ve arka tekerleğin fren sıvısının servis planına göre değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi
size memnuniyetle yardımcı olur.)
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Sorunlu maddeler, çevreye zarar verirler.
Yağları, gres yağlarını, filtreleri, yakıtları, temizlik maddelerini, fren sıvısını vs. usulüne uygun şekilde
ve geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Bilgi
Fren sıvısının, boyanmış parçalara temas etmesini önleyiniz; fren sıvısı, boyaya zarar verir.
Sadece, sıkıca kapatılmış bir haznede bulunan temiz fren sıvısı kullanınız.
Ön çalışma
– Arka tekerlek freninin fren balatalarını kontrol edin. (
S. 143)
141
13 FREN TERTİBATI
Ana çalışma
Şart
Vidalı kapak emniyete alınmıştır.
–
Vidayı
1 çıkarın ve vidalı kapak emniyetini alın.
H01142-10
–
Aracı dik konuma getirin.
–
Membranlı
–
3 vidalı kapağı 2 çıkarın.
İşaret çizgisine A kadar fren sıvısı doldurun.
Fren sıvısı DOT 4 / DOT 5.1 (
–
S. 243)
Membranlı vidalı kapağı monte edin.
Bilgi
V00658-10
142
Taşan veya dökülen fren sıvısını derhal su ile yıkayarak temizleyin.
FREN TERTİBATI 13
Şart
Vidalı kapak emniyete alınmıştır.
–
Vidalı kapak emniyetini konumlandırın, vidayı
edin ve sıkın.
1 monte
Öngörülen değer
Arka tekerlek freni
sıvı kabı kapak
emniyetinin vidası
M5
7 Nm
H01142-10
13.8
Arka tekerlek freninin fren balatalarının kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Aşınmış fren balataları, fren etkisini azaltır.
Aşınmış fren balatalarının derhal değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi size memnuniyetle
yardımcı olur.)
İkaz
Kaza tehlikesi
Hasarlı fren diskleri, fren etkisini azaltır.
Fren balataları çok geç değiştirilirse, fren balata tutucuları fren diskine sürtünürler. Bunun sonucunda
fren etkisi yüksek oranda azalır ve fren diskleri tahrip olur.
–
Fren balatalarını düzenli olarak kontrol edin.
143
13 FREN TERTİBATI
–
Fren balatalarının minimum balata kalınlıklarını
edin.
Minimum balata kalınlığı
»
V00659-10
Arka tekerlek freninin fren balatalarını değiştirin.
Fren balatalarında hasar ve çatlak oluşup oluşmadığını kontrol edin.
»
Eğer hasar veya çatlaklar varsa:
–
13.9
≥ 1 mm
Mimimum balata kalınlığının altına düşüldü ise:
–
–
A
A kontrol
Arka tekerlek freninin fren balatalarını değiştirin.
Boşluk mesafesinin ayak fren pedalında kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Aşırı ısınma olduğunda fren tertibatı devre dışı kalır.
Ayak fren pedalında boşluk mesafesi mevcut değilse, fren tertibatında, arka tekerlek frenine basınç
uygulanır.
–
144
Ayak fren pedalındaki boşluk mesafesini öngörüldüğü gibi ayarlayın.
FREN TERTİBATI 13
–
Yay
–
Ayak fren pedalını, nihai dayama ile temas konumu arasında,
ayak fren silindir pistonuna doğru ileri geri hareket ettirin ve
boşluk mesafesi
'yı kontrol edin.
1'i yerinden çıkarın.
A
Öngörülen değer
Ayak fren pedalındaki boşluk mesafesi
»
Boşluk mesafesi, öngörülen değere uymazsa:
–
–
3 … 5 mm
Yay
Ayak fren pedalının boşluk mesafesini ayarlayın.
( S. 146)
1'i yerine takın.
V00682-10
145
13 FREN TERTİBATI
13.10
Ayak fren pedalının boşluk mesafesinin ayarlanması
İkaz
Kaza tehlikesi
Aşırı ısınma olduğunda fren tertibatı devre dışı kalır.
Ayak fren pedalında boşluk mesafesi mevcut değilse, fren tertibatında, arka tekerlek frenine basınç
uygulanır.
–
146
Ayak fren pedalındaki boşluk mesafesini öngörüldüğü gibi ayarlayın.
FREN TERTİBATI 13
–
–
Yay
1'i yerinden çıkarın.
Somunu 2 çözün ve vida 3 ile öngörülen boşluk mesafesini A ayarlayın.
Öngörülen değer
Ayak fren pedalındaki boşluk mesafesi
3 … 5 mm
Bilgi
Ayar aralığı sınırlıdır.
–
–
Vidayı
3 sabit tutun ve somunu 2 sıkın.
Yay 1'i yerine takın.
V00682-11
147
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
14.1
Ön tekerlek sökülmesi
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
–
148
Motosikleti kaldırma tertibatı ile ön kısımdan kaldırın.
( S. 101)
TEKERLEKLER, LASTİKLER 14
Ana çalışma
– Vidaları
rın.
1 çözün, reflektörü çıkarın ve çamurluğu yana bastı-
–
Vidayı
çıkarın ve tekerlek devir sayısı sensörünü
ten çekerek çıkarın.
–
Vidayı
–
Vidaları
–
2
3 delik-
4 birkaç tur çözün.
5 çözün.
Vidaya 4 bastırarak, dingil pimini çatal çıkıntısının dışına
itin.
–
Vidayı
4 çıkarın.
İkaz
Kaza tehlikesi
tır.
–
V00690-10
–
Hasarlı fren diskleri, fren etkisini azal-
Tekerleği her zaman, fren diski hasar görmeyecek
şekilde bir zemin üzerine bırakın.
Ön tekerleği sabit tutun ve dingil pimini dışa çekerek çıkarın.
Ön tekerleği ön çataldan çıkarın.
Bilgi
Ön tekerlek sökülmüşken, el fren kolunu kullanmayın.
149
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
14.2
Ön tekerleğin monte edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Fren diskleri üzerindeki yağ veya gres, fren etkisini azaltır.
–
Fren disklerinin daima yağsız ve gressiz olmasını sağlayın.
–
Gerektiğinde fren disklerini fren temizleyici ile temizleyin.
–
Ara burçları
–
Tekerlek yataklarında hasar ve aşınma oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
»
Tekerlek yatağı, hasarlı ya da aşınmış ise:
–
–
1 çıkarın.
Ön tekerlek yatağını değiştirin.
Mil sızdırmazlık halkalarını
ve ara burçların yuvarlanma
yüzeylerini
temizleyin ve gresleyin.
2
A
Uzun süre etkili gres yağı (
V00660-10
–
150
Ara burçları yerleştirin.
S. 248)
TEKERLEKLER, LASTİKLER 14
–
Dingil piminin vida dişini ve vidayı
–
Dingil pimini gres yağı ile yağlayın.
Uzun süre etkili gres yağı (
–
3 temizleyin.
S. 248)
Ön tekerleği konumlandırın ve dingil pimini yerleştirin.
Fren balataları doğru konumlandırılmış.
–
Vidayı
3 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Ön dingil pimi vidası
M8
–
Tekerlek devir sayısı sensörünü
–
Reflektörü konumlandırın.
–
Vidayı
26 Nm
4, deliğe konumlandırın.
5 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Tekerlek devir sayısı
sensörü tutucusu
vidası
E00668-10
M6
8 Nm
–
Vidaları
–
Fren balataları, fren diskine temas edene kadar ve bir baskı
noktası mevcut olana kadar el freni kolunu birkaç defa etkinleştirin.
–
Motosikleti kaldırma tertibatından ön kısımdan alın.
( S. 103)
6 monte edin ve sıkın.
151
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
–
Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
–
Ön tekerlek frenini etkinleştirin ve çatalı birkaç defa yayın üzerine bastırın.
Çatal kolları hizalanırlar.
–
Vidaları
7 sıkın.
Öngörülen değer
Çatal çıkıntısı vidası
14.3
M8
15 Nm
Arka tekerleğin sökülmesi
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
Ana çalışma
– Vidayı
çıkarın.
–
E00641-10
152
1
Vidayı 2 burç ile birlikte çıkarın.
TEKERLEKLER, LASTİKLER 14
–
Vidayı
çıkarın ve tekerlek devir sensörünü
çekerek çıkarın.
–
Somunu
–
–
3
4 delikten
5 ve diski çıkarın.
Zincir gericiyi 6 çıkarın.
Arka tekerleği sabit tutun ve dingil pimini
gerici
ile birlikte çekerek çıkarın.
7 disk ve zincir
6
–
Arka tekerleği, mümkün olduğu kadar ön tarafa itin ve zinciri,
zincir dişlisinden alın.
–
Zinciri koruma tertibatını yukarı ve yana doğru bastırın.
İkaz
Kaza tehlikesi
tır.
–
–
E00642-10
Hasarlı fren diskleri, fren etkisini azal-
Tekerleği her zaman, fren diski hasar görmeyecek
şekilde bir zemin üzerine bırakın.
Arka tekerleği arkaya doğru çekin ve salıncaktan çıkararak
alın.
Bilgi
Arka tekerlek sökülmüş iken, ayak fren pedalını kullanmayın.
153
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
14.4
Arka tekerleğin monte edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
Fren diskleri üzerindeki yağ veya gres, fren etkisini azaltır.
–
Fren disklerinin daima yağsız ve gressiz olmasını sağlayın.
–
Gerektiğinde fren disklerini fren temizleyici ile temizleyin.
İkaz
Kaza tehlikesi
değildir.
–
Arka tekerlek monte edildikten sonra, arka tekerlek freninin öncelikle fren etkisi mevcut
Sürüş öncesi, sabit bir baskı noktası hissedilene kadar ayak frenine birkaç kez basın.
Ana çalışma
– Arka tekerlek göbeğinin sönümleme lastiklerini kontrol edin.
( S. 157)
154
TEKERLEKLER, LASTİKLER 14
–
Ara burçları çıkarın.
–
Tekerlek yataklarında hasar ve aşınma oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
»
Tekerlek yatağı, hasarlı ya da aşınmış ise:
–
–
Arka tekerlek yatağını değiştirin.
Mil sızdırmazlık halkalarını
ve ara burçların yuvarlanma
yüzeylerini
temizleyin ve gresleyin.
1
A
Uzun süre etkili gres yağı (
V00661-10
S. 248)
–
Ara burçları yerleştirin.
–
Dingil piminin vida dişini ve somunu
–
Dingil pimini temizleyin ve gresleyin.
Uzun süre etkili gres yağı (
2 temizleyin.
S. 248)
–
Fren kaliperi tutucusundaki ve salıncaktaki kavrama noktalarını temizleyin.
–
Arka tekerleği konumlandırın.
Fren balataları doğru konumlandırılmış.
–
Zincir koruma tertibatını yana doğru bastırın.
–
Arka tekerleği, mümkün olduğu kadar ön tarafa itin ve zinciri,
zincir dişlisine takın.
155
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
–
Arka tekerleği arkaya doğru çekin ve dingil pimini
zincir gericiler
ile birlikte monte edin.
3 disk ve
4
Bilgi
Zincir gericiyi
monte edin.
4, sol ve sağ tarafta aynı konumda
–
Somunu
–
Zincir gericilerin, vidalara temas ettiğinden emin olun ve
somunu
sıkın.
2 monte edin, fakat henüz sıkmayın.
2
Öngörülen değer
Arka tekerleğin doğru hizalanması için, zincir gericilerdeki
işaretlemeler, sol ve sağ tarafta, referans işaretlerine
göre aynı konumda durmalıdır.
B
Arka dingil pimi
somunu
–
E00642-11
M14x1,5
90 Nm
Tekerlek devir sensörünü
, deliğe konumlandırın.
Vidayı
monte edin ve sıkın.
5
6
Öngörülen değer
Tekerlek devir sayısı
sensörü tutucusu
vidası
156
M6
8 Nm
TEKERLEKLER, LASTİKLER 14
–
Zincir koruma tertibatını konumlandırın.
–
Vidayı
7 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Zincir koruma tertibatı vidası
–
Vidayı
M6
6 Nm
8 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Zincir koruma tertibatı vidası
E00641-11
EJOT PT®
K60x30
Ek çalışma
– Zincir gerilimini kontrol edin. (
–
14.5
4 Nm
S. 112)
Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
Arka tekerlek göbeğinin sönümleme lastiklerinin kontrol edilmesi
Bilgi
Motorun gücü, zincir dişlisinden 6 sönümleme lastiği üzerinden arka tekerleğe aktarılır. Bunlar, işletme
sırasında aşınırlar. Sönümleme lastikleri zamanında değiştirilmezse, zincir dişlisi taşıyıcısı ve arka tekerlek göbeği hasar görür.
157
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
Ön çalışma
– Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
–
Arka tekerleği sökün.
(
S. 152)
Ana çalışma
– Yatağı
kontrol edin.
1
»
Yatak, hasarlı ya da aşınmış ise:
–
–
Arka tekerlek göbeğinin sönümleme lastiklerinde
aşınma söz konusu olup olmadığını kontrol edin.
»
E00734-10
Arka tekerlek yatağını değiştirin.
2 hasar ve
Arka tekerlek göbeğinin sönümleme lastikleri hasar görmüş veya aşınmış ise:
–
Arka tekerlek göbeğinin tüm sönümleme lastiklerini
değiştirin.
İkaz
Kaza tehlikesi
tır.
–
V00662-10
158
Hasarlı fren diskleri, fren etkisini azal-
Tekerleği her zaman, fren diski hasar görmeyecek
şekilde bir zemin üzerine bırakın.
TEKERLEKLER, LASTİKLER 14
–
Arka tekerleği, zincir dişlisi yukarıya bakacak şekilde, bir
çalışma tezgahı üzerine yerleştirin ve dingil pimini göbeğin
içine takın.
–
Boşluğu
kontrol etmek için, arka tekerleği sabit tutun ve
zincir dişlisini döndürmeye çalışın.
A
Bilgi
Boşluk, zincir dişlisinin dış tarafında ölçülür.
Arka tekerlek sönümleme
lastikleri boşluğu
»
Boşluk
–
≤ 5 mm
A verilen değerden daha büyükse:
Arka tekerlek göbeğinin tüm sönümleme lastiklerini
değiştirin.
Ek çalışma
– Arka tekerleği monte edin.
(
S. 154)
–
Zincir gerilimini kontrol edin. (
S. 112)
–
Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
159
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
14.6
Lastiklerin durumunun kontrol edilmesi
İkaz
Kaza tehlikesi
–
Bir lastiğin seyir esnasında patlaması halinde araç kontrol edilemez bir duruma gelebilir.
Hasarlı veya aşınmış lastiklerin derhal değiştirilmesini sağlayın. (KTM Yetkili Servisi size memnuniyetle yardımcı olur.)
İkaz
Düşme tehlikesi
etkilenir.
Ön ve arka tekerlekte lastik profillerinin farklı olması halinde aracın seyir tarzı olumsuz
Lastik profillerinin farklı olması halinde araç kontrolü oldukça zorlaşabilir.
–
Ön ve arka tekerleğe sadece aynı profile sahip lastikler takılmasını sağlayın.
İkaz
Kaza tehlikesi
etkiler.
–
Onaylanmamış veya tavsiye edilmemiş lastikler ve tekerlekler seyir davranışını olumsuz
Sadece KTM tarafından onaylanmış ve tavsiye edilmiş, ilgili hız indeksine sahip lastikler ve tekerlekler kullanın.
Bilgi
Lastik tipi, lastik durumu ve lastik basıncı, motosikletin performansını etkiler.
Aşınmış lastikler, bilhassa ıslak zeminlerde araç performansını olumsuz etkilerler.
160
TEKERLEKLER, LASTİKLER 14
–
Ön ve arka lastikte, kesikler, profile sıkışmış nesneler ve
başka hasarlar mevcut olup olmadığını kontrol edin.
»
Lastikte kesikler, profile sıkışmış nesneler veya başka
hasarlar görüldüğünde:
–
–
Lastikleri değiştirin.
Profil derinliğini kontrol edin.
Bilgi
Ülkeye özel yasal asgari profil derinliğini dikkate alın.
400602-10
Minimum profil derinliği
»
Minimum profil derinliğinin altına düşüldüğünde:
–
–
≥ 2 mm
Lastikleri değiştirin.
Lastiklerin yaşını kontrol edin.
Bilgi
Lastiklerin üretim tarihi, normalde lastik üzerindeki
yazıda görülür ve DOT işaretlemesinin son dört rakamı
ile belirtilir. İlk iki rakam üretim haftasını ve son iki
rakam da üretim yılını verir.
KTM, gerçek aşınmadan bağımsız olarak, en geç 5 yıl
sonra lastiklerin değiştirilmesini tavsiye eder.
H01144-10
»
Lastikler, 5 yıldan daha eski ise:
–
Lastikleri değiştirin.
161
14 TEKERLEKLER, LASTİKLER
14.7
Lastik basıncının kontrol edilmesi
Bilgi
Aşırı düşük lastik basıncı, lastiğin aşırı oranda aşınmasına ve ısınmasına yol açar.
Doğru lastik basıncı, optimum sürüş konforu ve lastik için maksimum kullanım ömrü sağlar.
–
Koruyucu kapağı çıkarın.
–
Lastik basıncını, lastikler soğukken kontrol edin.
Sadece sürücü lastik basıncı
Ön
2,0 bar
Arka
2,0 bar
Yolcu / tam araç yükü ile lastik basıncı
400695-01
»
162
2,0 bar
Arka
2,2 bar
Lastik basıncı, öngörülen değere uymazsa:
–
–
Ön
Lastik basıncını düzeltin.
Koruyucu kapağı takın.
ELEKTRİK DÜZENİ 15
15.1
12 V akünün sökülmesi
İkaz
Yaralanma tehlikesi
Akü asidi ve akü gazları, ağır yanmalara yol açarlar.
–
12-V aküleri, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Uygun koruyucu elbise ve bir koruyucu gözlük kullanın.
–
Akü asitleriyle ve akü gazlarıyla temastan kaçının.
–
Kıvılcım veya açık ateş kaynaklarını 12-V akülerden uzak tutun.
–
12-V aküleri sadece iyi havalandırılmış mekânlarda şarj edin.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Akü asidi veya akü gazı gözlerle temas etmesi halinde, gözleri en az 15 dakika suyla yıkayın ve derhal bir hekime başvurun.
Ön çalışma
– Kontağı kapatın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
çevirin.
–
Sürücü koltuğunu çıkarın. (
–
Akü örtüsünü çıkarın. (
'a
S. 106)
S. 118)
163
15 ELEKTRİK DÜZENİ
Ana çalışma
– Eksi kutup kablosunu
1 12 V aküden ayırın.
V00663-10
–
Artı kutup başı örtüsünü
–
Artı kutup kablosunu
–
Tutucu lastiği
–
12 V aküyü, akü bölmesinden yukarı doğru çıkarın.
2 geri çekin.
3 12 V aküden ayırın.
4 yerinden çıkarın.
Bilgi
V00664-10
164
Motosikleti hiçbir zaman boşalmış 12 V akü ile veya
12 V aküsüz kullanmayın. Her iki durumda da, elektrikli
parçalar ve emniyet tertibatları hasar görebilir. Araç, bu
durumda artık trafik emniyetine sahip değildir.
ELEKTRİK DÜZENİ 15
15.2
12 V akünün monte edilmesi
Ana çalışma
– Lastik bandı
–
1 akü bölmesine monte edin.
12 V aküyü, akü bölmesine içinde konumlandırın.
Öngörülen değer
Akü kutup başları yukarıya bakmalıdır.
12 V akü (ETZ-9-BS) (
–
V00664-11
–
–
–
S. 234)
Tutucu lastiği
1 yerine asın.
Artı kablosunu 2 konumlandırın, vidayı takın ve sıkın.
Artı kutup başı örtüsünü 3 yerine takın.
Eksi kablosunu 4 konumlandırın, vidayı monte edin ve sıkın.
V00663-11
Ek çalışma
– Akü örtüsünü monte edin. (
–
S. 120)
Sürücü koltuğunu monte edin. (
S. 107)
165
15 ELEKTRİK DÜZENİ
–
15.3
Saati ayarlayın. (
S. 67)
12 V akünün şarj edilmesi
İkaz
Yaralanma tehlikesi
Akü asidi ve akü gazları, ağır yanmalara yol açarlar.
–
12-V aküleri, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Uygun koruyucu elbise ve bir koruyucu gözlük kullanın.
–
Akü asitleriyle ve akü gazlarıyla temastan kaçının.
–
Kıvılcım veya açık ateş kaynaklarını 12-V akülerden uzak tutun.
–
12-V aküleri sadece iyi havalandırılmış mekânlarda şarj edin.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Akü asidi veya akü gazı gözlerle temas etmesi halinde, gözleri en az 15 dakika suyla yıkayın ve derhal bir hekime başvurun.
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
166
12‑V aküler, çevreye zararlı maddeleri içerir.
–
12-V aküleri ev çöpüne atmayın.
–
12-V aküleri eski aküler için öngörülmüş bir geri toplama noktasına verin.
ELEKTRİK DÜZENİ 15
Bilgi
12 V akü kullanılmasa dahi, her gün şarjı azalır.
12 V akünün kullanım ömrü açısından, şarj durumu ve şarj işleminin türü çok önemlidir.
Yüksek şarj akımı ile yapılan hızlı şarj işlemleri, kullanım ömrünü olumsuz etkiler.
Şarj akımı, şarj gerilimi ve şarj süresi aşıldığında, emniyet valfleri üzerinden elektrolit kaçağı olur. Bu
şekilde 12 V akü kapasite kaybeder.
12 V akü, çalıştırma sonucu boşaldı ise, 12 V aküyü derhal şarj edin.
12 V akü boşalmış durumda iken araç uzun süre kullanılmadığında, derin deşarj ve sülfatlaşma meydana
gelir ve akü tahrip olur.
12 V akü bakım gerektirmez. Asit seviyesini kontrol etmeye gerek yoktur.
Ön çalışma
– Kontağı kapatın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
çevirin.
'a
–
Sürücü koltuğunu çıkarın. (
–
Akü örtüsünü çıkarın. (
S. 106)
–
Araç üzerindeki elektronik sisteme zarar vermemek amacıyla,
akünün eksi kutup kablosunu 12 V aküden ayırın.
S. 118)
167
15 ELEKTRİK DÜZENİ
Ana çalışma
– Şarj cihazını 12 V aküye bağlayın. Şarj cihazını devreye alın.
Akü şarj cihazı (58429074000)
Bu şarj cihazı ile ek olarak açık devre voltajı, 12 V akünün
çalıştırma kapasitesi ve şarj dinamosu test edilebilir. Bu
cihazla 12 V akünün aşırı oranda şarj edilmesi mümkün
değildir.
Bilgi
Kapağı
–
1 hiçbir surette çıkarmayın.
Şarj cihazını, şarj işleminden sonra kapatın ve 12 V aküden
ayırın.
Öngörülen değer
Şarj akımı, şarj gerilimi ve şarj süresi kesinlikle aşılmamalıdır.
Motosiklet kullanılmadığı
zamanlarda,12 V aküyü
düzenli olarak yeniden şarj
edin
M00729-11
–
Eksi kablosunu konumlandırın, vidayı monte edin ve sıkın.
Ek çalışma
– Akü örtüsünü monte edin. (
–
168
3 Ay
S. 120)
Sürücü koltuğunu monte edin. (
S. 107)
ELEKTRİK DÜZENİ 15
–
15.4
Saati ayarlayın. (
S. 67)
ABS sigortalarının değiştirilmesi
İkaz
Yangın tehlikesi
Yanlış sigorta kullanımı nedeniyle elektrik tesisatına fazla yük binebilir.
–
Sadece öngörülen amper değerine uygun sigortalar kullanın.
–
Sigortaları köprülemeyin ve tamir etmeyin.
Bilgi
ABS için öngörülmüş iki adet sigorta, 12 V akünün eksi kutup başının yanındaki koruyucu kapağın altında
bulunur. Bu iki sigorta sayesinde, ABS'nin geri besleme pompası ve hidrolik birimi sigorta ile korunmaktadır. ABS kontrol cihazının sigorta ile korunduğu üçüncü sigorta, sigorta kutusunda bulunur.
Ön çalışma
– Kontağı kapatın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
çevirin.
–
Sürücü koltuğunu çıkarın. (
–
Akü örtüsünü çıkarın. (
'a
S. 106)
S. 118)
169
15 ELEKTRİK DÜZENİ
ABS hidrolik ünitesinin sigortasının değiştirilmesi:
– Koruyucu kapağı çıkarın ve sigortayı
çıkarın.
1
Bilgi
Hasarlı bir sigortanın erime teli kopar
A.
İkaz
Yangın tehlikesi Yanlış sigorta kullanımı nedeniyle elektrik tesisatına fazla yük binebilir.
V00665-10
–
–
Sadece öngörülen amper değerine uygun
sigortalar kullanın.
–
Sigortaları köprülemeyin ve tamir etmeyin.
Yeterli güce sahip yedek sigortayı yerleştirin.
Sigorta (75011088010) (
S. 234)
İpucu
Yeni yedek sigortayı
sigorta kutusu içine yerleştirin ki, ihtiyaç halinde hazır olsun.
B
–
170
Koruyucu kapağı takın.
ELEKTRİK DÜZENİ 15
ABS geri besleme pompasının sigortasının değiştirilmesi:
– Koruyucu kapağı çıkarın ve sigortayı
çıkarın.
2
Bilgi
Hasarlı bir sigortanın erime teli kopar
A.
İkaz
Yangın tehlikesi Yanlış sigorta kullanımı nedeniyle elektrik tesisatına fazla yük binebilir.
V00665-11
–
–
Sadece öngörülen amper değerine uygun
sigortalar kullanın.
–
Sigortaları köprülemeyin ve tamir etmeyin.
Yeterli güce sahip yedek sigortayı yerleştirin.
Sigorta (90111088025) (
S. 234)
İpucu
Yeni yedek sigortayı
sigorta kutusu içine yerleştirin ki, ihtiyaç halinde hazır olsun.
C
–
Koruyucu kapağı takın.
Ek çalışma
– Akü örtüsünü monte edin. (
S. 120)
171
15 ELEKTRİK DÜZENİ
–
15.5
Sürücü koltuğunu monte edin. (
S. 107)
Her bir akım tüketicisinin sigortasının değiştirilmesi
Bilgi
Ana sigortayı ve tek tek akım tüketicilerinin sigortalarını içeren sigorta kutusu, 12 V aküsünün artı kutup
başının yanında bulunur.
Ön çalışma
– Kontağı kapatın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
çevirin.
–
Sürücü koltuğunu çıkarın. (
–
Akü örtüsünü çıkarın. (
S. 118)
Ana çalışma
– Sigorta kutusu kapağını açın.
–
F01480-10
172
Bozuk sigortayı çıkarın.
S. 106)
'a
ELEKTRİK DÜZENİ 15
Öngörülen değer
Sigorta 1 - 30 A - Ana sigorta
Sigorta 2 - 10 A - Kombi aygıt, alarm sistemi (tercihe bağlı)
Sigorta 3 - 10 A - Motor elektroniği kontrol cihazı, ana röle
Sigorta 4 - 15 A - Ateşleme bobini, marş rölesi, yakıt pompası, korna
Sigorta 5 - 15 A - Radyatör fanı
Sigorta 6 - 10 A - Fren lambası, sinyal lambası, uzun far,
kısa huzmeli far, park lambası, arka lamba, plaka ışığı
Sigorta 7 - 10 A - Kombi aygıtı, diyagnoz fişi, ABS kontrol
cihazı
Sigorta 8 -10 A - Alarm sistemi (opsiyonel)
Sigorta 9 - 10 A - Ek cihazlar için sürekli artı (ACC1 ön)
Sigorta 10 - 10 A - Ek cihazlar için artı kontak (ACC2 ön)
Sigorta SPARE - 10 A/15 A/30 A - Yedek sigortalar
Bilgi
Hasarlı bir sigortanın erime teli kopar
A.
173
15 ELEKTRİK DÜZENİ
İkaz
Yangın tehlikesi Yanlış sigorta kullanımı nedeniyle
elektrik tesisatına fazla yük binebilir.
–
–
Sadece öngörülen amper değerine uygun sigortalar kullanın.
–
Sigortaları köprülemeyin ve tamir etmeyin.
Yeterli güce sahip yedek sigortayı yerleştirin.
Sigorta (75011088010) (
S. 234)
Sigorta (75011088015) (
S. 234)
Sigorta (75011088030) (
S. 234)
İpucu
Yeni yedek sigortayı sigorta kutusu içine yerleştirin ki,
ihtiyaç halinde hazır olsun.
–
Akım tüketicinin işlevini kontrol edin.
–
Sigorta kutusu kapağını kapatın.
Ek çalışma
– Akü örtüsünü monte edin. (
–
174
S. 120)
Sürücü koltuğunu monte edin. (
S. 107)
ELEKTRİK DÜZENİ 15
15.6
Kısa huzmeli far lambasının değiştirilmesi
Uyarı
Reflektörde hasar
Reflektör üzerindeki gres, aydınlatma gücünü azaltır.
Ampulün cam kovanındaki gres yağı, sıcaklık sonucu buharlaşır ve reflektör üzerinde kalır.
–
Cam kovanı montajdan önce temizleyin ve gresini silin.
–
Cam kovanı çıplak ellerinizle ellemeyin.
Ön çalışma
– Kontağı kapatın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
çevirin.
'a
175
15 ELEKTRİK DÜZENİ
Ana çalışma
– Duyu
, saatin tersi yönde çevirin.
1
–
Duyu, kısa huzmeli far ampulu
çekerek çıkarın.
–
Duyu, kısa huzmeli far ile birlikte fişten
–
Yeni duyu, kısa huzmeli far ampulu ile birlikte fişteki yerine
yerleştirin.
2 ile birlikte far gövdesinden
3 ayırın ve çıkarın.
Kısa huzmeli far (H11 / Taban PGJ19-2) (
V00688-10
176
S. 234)
ELEKTRİK DÜZENİ 15
–
Duyu, kısa huzmeli ampul ile birlikte far gövdesi içine yerleştirin.
–
Duyu, saat yönünde döndürün.
–
Aydınlatma tertibatının işlevini kontrol edin.
V00689-10
Ek çalışma
– Kısa huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin. (
15.7
S. 179)
Uzun far lambasının değiştirilmesi
Uyarı
Reflektörde hasar
Reflektör üzerindeki gres, aydınlatma gücünü azaltır.
Ampulün cam kovanındaki gres yağı, sıcaklık sonucu buharlaşır ve reflektör üzerinde kalır.
–
Cam kovanı montajdan önce temizleyin ve gresini silin.
–
Cam kovanı çıplak ellerinizle ellemeyin.
177
15 ELEKTRİK DÜZENİ
Ön çalışma
– Kontağı kapatın; bunun için kontak anahtarını şu Konum
çevirin.
'a
Ana çalışma
– Duyu
, saatin tersi yönde çevirin.
1
–
Duyu, uzun huzmeli far ampulu
çekerek çıkarın.
–
Duyu, uzun huzmeli far ile birlikte fişten
–
Yeni duyu, uzun huzmeli far ampulu ile birlikte fişteki yerine
yerleştirin.
2 ile birlikte far gövdesinden
3 ayırın ve çıkarın.
Uzun huzmeli far (H9 / Soket PGJ19-5) (
V00686-10
178
S. 234)
ELEKTRİK DÜZENİ 15
–
Duyu, uzun huzmeli far ampulu ile birlikte far gövdesi içine
yerleştirin.
–
Duyu, saat yönünde döndürün.
–
Aydınlatma tertibatının işlevini kontrol edin.
V00687-10
Ek çalışma
– Uzun huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin. (
15.8
S. 181)
Kısa huzmeli far için olan far ayarının kontrol edilmesi
–
Aracı yatay bir yüzey üzerinde, açık renkte bir duvarın önünde
park edin ve farın orta kısmı hizasında bir işaretleme yapın.
–
Bir diğer işaretlemeyi,
yapın.
B mesafesi ile ilk işaretin alt kısmına
Öngörülen değer
5 cm
B
Aracı, A mesafesinde, duvarın önünde dik (duvara doksan
Mesafe
–
400726-10
derece açıda) bir konuma getirin ve kısa huzmeli farı açın.
179
15 ELEKTRİK DÜZENİ
Öngörülen değer
Mesafe
A
5m
–
Şimdi sürücü, gerekirse bagaj ve yolcu ile, motosiklet üzerine
oturur.
–
Kısa huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin.
Üzerinde sürücü ve olası bagaj ve yolcu olan ve kullanıma
hazır bir motosiklette, aydınlık/karanlık sınırı, tam da alt işaretleme üzerinde olmalıdır.
»
Aydınlık/karanlık sınırı, öngörülen değere uymazsa:
–
180
Kısa huzmeli far için far aydınlatma mesafesini ayarlayın. ( S. 182)
ELEKTRİK DÜZENİ 15
15.9
Uzun huzmeli far için olan far ayarının kontrol edilmesi
–
Aracı yatay bir yüzey üzerinde, açık renkte bir duvarın önünde
park edin ve farın orta kısmı hizasında bir işaretleme yapın.
–
Bir diğer işaretlemeyi,
yapın.
B mesafesi ile ilk işaretin alt kısmına
Öngörülen değer
5 cm
B
Aracı, A mesafesinde, duvarın önünde dik (duvara doksan
Mesafe
–
derece açıda) bir konuma getirin ve uzun huzmeli farı açın.
Öngörülen değer
Mesafe
A
5m
–
Şimdi sürücü, gerekirse bagaj ve yolcu ile, motosiklet üzerine
oturur.
–
Uzun huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin.
Üzerinde sürücü ve olası bagaj ve yolcu olan ve kullanıma
hazır bir motosiklette, aydınlatma konisi merkezi, tam da alt
işaretleme üzerinde olmalıdır.
400575-10
»
Aydınlatma konisi merkezi, öngörülen değere uymazsa:
–
Uzun huzmeli far için far aydınlatma mesafesini ayarlayın. ( S. 183)
181
15 ELEKTRİK DÜZENİ
15.10
Kısa huzmeli far için far aydınlatma mesafesinin ayarlanması
Ana çalışma
– Vidayı
çevirerek, kısa huzmeli farın aydınlatma mesafesini
ayarlayın.
1
Öngörülen değer
Üzerinde sürücü ve olası bagaj ve yolcu olan ve kullanıma
hazır bir motosiklette, aydınlık/karanlık sınırı, tam olarak alt
işaretleme üzerinde olmalıdır (şurada takılmıştır: Far ayarının kontrol edilmesi).
V00684-10
Bilgi
Saat yönünde çevirme, aydınlatma mesafesini arttırır; saatin tersi yönde çevirme, aydınlatma mesafesini
azaltır.
Ek çalışma
– Kısa huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin. (
182
S. 179)
ELEKTRİK DÜZENİ 15
15.11
Uzun huzmeli far için far aydınlatma mesafesinin ayarlanması
Ana çalışma
– Vidayı
çevirerek, uzun huzmeli farın aydınlatma mesafesini ayarlayın.
1
Öngörülen değer
Üzerinde sürücü ve olası bagaj ve yolcu olan ve kullanıma
hazır bir motosiklette, aydınlatma konisinin merkezi, tam da
alt işaretleme üzerinde olmalıdır (şurada değinilmiştir: Uzun
far ayarının kontrol edilmesi).
V00685-10
Bilgi
Saat yönünde çevirme, aydınlatma mesafesini arttırır; saatin tersi yönde çevirme, aydınlatma mesafesini
azaltır.
Ek çalışma
– Uzun huzmeli far için olan far ayarını kontrol edin. (
S. 181)
183
15 ELEKTRİK DÜZENİ
15.12
Diyagnoz fişi
Diyagnoz fişi
1, sürücü koltuğunun altındadır.
H01911-10
15.13
ACC1 ve ACC2 ön tarafta
Montaj yeri
– ACC1
ve ACC2
ön gerilim beslemeleri, soğutma sıvısının kabı altında bulunmaktadır.
1
2
Bilgi
F01484-10
184
Gerilim beslemeleri bir sigorta ile korunmaktadır, bu
sigorta aynı zamanda başka tüketicileri de korur.
O nedenle azami daimi yük kapasitesi, sigortanın değerinden çok daha düşüktür.
Kesinlikle daha güçlü bir sigorta kullanmayın.
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
16.1
Soğutma sistemi
Motordaki su pompası
sayesinde, soğutma sıvısı zorunlu bir
devir daime tabidir.
Isınma sonucu soğutma sisteminde oluşan basınç, radyatör
kapağındaki
bir supap sayesinde kontrol edilir ve ayarlanır.
Isınma sonucu genleşmeden dolayı, soğutma sıvısının fazla
kısmı, ilgili sıvı kabına
iletilir. Sıcaklık düştüğünde, bu sıvının
bu payı tekrar soğutma sistemi içine geri emilir. Bu sebepten
dolayı, işlev bozuklukları söz konusu olmaksızın, bildirilen
soğutma sıvısı sıcaklığına izin verilir.
1
2
3
V00667-10
110 °C
185
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
Soğutma işlemi, sürüş sırasındaki rüzgar ve yüksek sıcaklıkta
devreye sokulan bir radyatör fanı
sayesinde gerçekleştirilir.
Hız ne kadar düşük olursa, soğutma etkisi o oranda düşük olur.
Aynı zamanda, kirlenmiş soğutma kanatçıkları da soğutma etkisini
azaltırlar.
4
Bilgi
Soğutma sistemi aşırı ısındığında maksimum motor devir
sayısı sınırlandırılır.
402242-10
186
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
16.2
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesinin kontrol edilmesi
İkaz
Haşlanma tehlikesi
Soğutma sıvısı, motosikletin işletilmesi sırasında çok ısınır ve basınç altındadır.
–
Motor veya soğutma sistemi çalışma sıcaklığındayken radyatörü, radyatör hortumlarını ve soğutma
sisteminin diğer parçalarını açmayın.
–
Radyatörü, radyatör hortumlarını veya soğutma sisteminin diğer parçalarını açmadan önce soğutma
sisteminin ve motorun soğumasını bekleyin.
–
Haşlanma durumunda, ilgili yeri derhal ılık su altına tutun.
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Soğutma sıvısı, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Soğutma sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Soğutma sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Soğutma sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Soğutma sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir
hekime başvurun.
–
Soğutma sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
Şart
Motor soğuk.
Radyatör tamamen doludur.
187
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
–
Motosikleti yatay bir yüzey üzerinde dik konuma getirin.
–
Sıvı kabındaki
1 soğutma sıvı seviyesini kontrol edin.
Soğutma sıvı seviyesi, MIN ile MAX arasında olmalıdır.
»
Sıvı kabında soğutma sıvısı mevcut değilse:
–
Bilgi
V00668-10
Motosikleti çalıştırmayın!
–
»
Soğutma sistemini doldurun/havalandırın.
( S. 196)
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesi, öngörülen değere
uymuyor ve sıvı kabı tamamen boş değilse:
–
188
Soğutma sistemini sızdırmazlık yönünden kontrol
edin.
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesini düzeltin.
( S. 192)
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
16.3
Antifriz ve soğutma sıvı seviyesinin kontrol edilmesi
İkaz
Haşlanma tehlikesi
Soğutma sıvısı, motosikletin işletilmesi sırasında çok ısınır ve basınç altındadır.
–
Motor veya soğutma sistemi çalışma sıcaklığındayken radyatörü, radyatör hortumlarını ve soğutma
sisteminin diğer parçalarını açmayın.
–
Radyatörü, radyatör hortumlarını veya soğutma sisteminin diğer parçalarını açmadan önce soğutma
sisteminin ve motorun soğumasını bekleyin.
–
Haşlanma durumunda, ilgili yeri derhal ılık su altına tutun.
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Soğutma sıvısı, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Soğutma sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Soğutma sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Soğutma sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Soğutma sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir
hekime başvurun.
–
Soğutma sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
Şart
Motor soğuk.
189
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
Ön çalışma
– Sağ yanal kaplamayı sökün.
(
S. 127)
Ana çalışma
– Motosikleti yatay bir yüzey üzerinde dik konuma getirin.
–
Sıvı kabının kapağını
–
Soğutma sıvısının antifrizini kontrol edin.
1 çıkarın.
−25 … −45 °C
»
Soğutma sıvısının antifrizi, öngörülen değere uymadığında:
–
V00668-10
–
Soğutma sıvısının antifrizinin miktarını düzeltin.
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesini kontrol edin.
Soğutma sıvı seviyesi, MIN ile MAX arasında olmalıdır.
»
Soğutma sıvı seviyesi, öngörülen değere uymazsa:
–
Soğutma sıvı seviyesini düzeltin.
Soğutma sıvısı (
–
190
S. 245)
Sıvı kabının kapağını yerine takın.
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
–
Radyatör kapağını
–
Soğutma sıvısının antifrizini kontrol edin.
2 çıkarın.
−25 … −45 °C
»
Soğutma sıvısının antifrizi, öngörülen değere uymadığında:
–
–
V00669-11
Soğutma sıvısının antifrizinin miktarını düzeltin.
Radyatördeki soğutma sıvı seviyesini kontrol edin.
Radyatör, tamamen dolu olmalıdır.
»
Soğutma sıvı seviyesi, öngörülen değere uymazsa:
–
Soğutma sıvı seviyesini kontrol edin ve sıvı kaybının
nedenini tespit edin.
Soğutma sıvısı (
»
Öngörülen değerden daha fazla soğutma sıvısı ilave edilmesi gerekiyorsa:
> 0,20 l
–
–
S. 245)
Soğutma sistemini doldurun/havalandırın.
( S. 196)
Radyatör kapağını monte edin.
Ek çalışma
– Sağ yanal kaplamayı monte edin.
(
S. 128)
191
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
16.4
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesinin düzeltilmesi
İkaz
Haşlanma tehlikesi
Soğutma sıvısı, motosikletin işletilmesi sırasında çok ısınır ve basınç altındadır.
–
Motor veya soğutma sistemi çalışma sıcaklığındayken radyatörü, radyatör hortumlarını ve soğutma
sisteminin diğer parçalarını açmayın.
–
Radyatörü, radyatör hortumlarını veya soğutma sisteminin diğer parçalarını açmadan önce soğutma
sisteminin ve motorun soğumasını bekleyin.
–
Haşlanma durumunda, ilgili yeri derhal ılık su altına tutun.
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Soğutma sıvısı, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Soğutma sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Soğutma sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Soğutma sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Soğutma sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir
hekime başvurun.
–
Soğutma sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
Şart
Motor soğuk.
Radyatör tamamen doludur.
192
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
Ön çalışma
– Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesini kontrol edin.
( S. 187)
Ana çalışma
– Sıvı kabının kapağını
–
Soğutma sıvısını, MAX işaretine kadar doldurun.
Soğutma sıvısı (
–
1 çıkarın.
S. 245)
Sıvı kabının kapağını yerine takın.
V00668-11
16.5
Soğutma sıvısının boşaltılması
İkaz
Haşlanma tehlikesi
Soğutma sıvısı, motosikletin işletilmesi sırasında çok ısınır ve basınç altındadır.
–
Motor veya soğutma sistemi çalışma sıcaklığındayken radyatörü, radyatör hortumlarını ve soğutma
sisteminin diğer parçalarını açmayın.
–
Radyatörü, radyatör hortumlarını veya soğutma sisteminin diğer parçalarını açmadan önce soğutma
sisteminin ve motorun soğumasını bekleyin.
–
Haşlanma durumunda, ilgili yeri derhal ılık su altına tutun.
193
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Soğutma sıvısı, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Soğutma sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Soğutma sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Soğutma sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Soğutma sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir
hekime başvurun.
–
Soğutma sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
Şart
Motor soğuk.
Ön çalışma
– Ön spoyleri sökün. (
194
S. 121)
–
Sol yanal kaplamayı sökün.
–
Sağ yanal kaplamayı sökün.
(
(
S. 124)
S. 127)
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
Ana çalışma
– Aracı dik konuma getirin.
V00683-10
–
Motorun altına uygun hazne yerleştirin.
–
Vidayı
–
Radyatör kapağını çıkarın.
–
Soğutma sıvısının tamamen akarak boşalmasını bekleyin.
–
Vidayı
sıkın.
1 çıkarın.
1, yeni bir sızdırmazlık halkası ile monte edin ve
Öngörülen değer
Su pompası tahliye
deliği kapak vidası
M6
10 Nm
195
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
16.6
Soğutma sisteminin doldurulması/havalandırılması
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Soğutma sıvısı, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Soğutma sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Soğutma sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Soğutma sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Soğutma sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir
hekime başvurun.
–
Soğutma sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
Ana çalışma
– Radyatör kapağını
V00669-10
196
1 çıkarın.
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
–
Havalandırma vidasını
2 çözün.
Öngörülen değer
3 tur
–
Aracı hafif sağa yatırın.
–
Soğutma sıvısı, havalandırma vidasında kabarcıksız olarak
çıkana kadar, soğutma sıvısı ilave edin ve havalandırma vidasını derhal sıkın.
Soğutma sıvısı (
V00670-10
S. 245)
–
Radyatörü tamamen soğutma sıvısı ile doldurun. Radyatör
kapağını monte edin.
–
Aracı yan ayaklık üzerine park edin.
Tehlike
Zehirlenme tehlikesi Egzoz gazları zehirlidir ve
bayılmalara ve ölüme yol açabilirler.
–
–
Motoru çalıştırırken daima yeterli havalandırma
mevcut olmasını sağlayın.
–
Motoru kapalı bir mekânda çalıştıracaksanız veya
bir süre çalışır halde bırakacaksınız, uygun bir
emme tertibatı kullanın.
Motoru çalıştırın ve ısınmasını bekleyin.
197
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
–
Motoru stop ettirin ve soğumasını bekleyin.
–
Soğumadan sonra, radyatördeki soğutma sıvı seviyesini kontrol edin ve gerekirse ilave edin.
–
Sıvı kabının kapağını
çıkarın ve soğutma sıvı seviyesini MAX işaretine kadar arttırın.
–
Sıvı kabının kapağını yerine takın.
3
R04377-10
Ek çalışma
– Ön spoyleri monte edin. (
198
S. 122)
–
Sol yanal kaplamayı monte edin.
–
Sağ yanal kaplamayı monte edin.
(
(
S. 125)
S. 128)
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
16.7
Soğutma sıvısını değiştirme
İkaz
Haşlanma tehlikesi
Soğutma sıvısı, motosikletin işletilmesi sırasında çok ısınır ve basınç altındadır.
–
Motor veya soğutma sistemi çalışma sıcaklığındayken radyatörü, radyatör hortumlarını ve soğutma
sisteminin diğer parçalarını açmayın.
–
Radyatörü, radyatör hortumlarını veya soğutma sisteminin diğer parçalarını açmadan önce soğutma
sisteminin ve motorun soğumasını bekleyin.
–
Haşlanma durumunda, ilgili yeri derhal ılık su altına tutun.
İkaz
Zehirlenme tehlikesi
Soğutma sıvısı, zehirlidir ve sağlığa zararlıdır.
–
Soğutma sıvısını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
–
Soğutma sıvısının cilde, gözlere veya giysilere temas etmesini önleyin.
–
Soğutma sıvısı yutmanız halinde derhal bir hekime başvurun.
–
Cildinize temas etmesi halinde temas eden yeri derhal bol su ile durulayın.
–
Soğutma sıvısının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi bol su ile durulayın ve derhal bir
hekime başvurun.
–
Soğutma sıvısının giysinize temas etmesi halinde giysilerinizi değiştirin.
Şart
Motor soğuk.
199
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
Ön çalışma
– Sağ yanal kaplamayı sökün.
–
Sol yanal kaplamayı sökün.
–
Ön spoyleri sökün. (
(
(
S. 127)
S. 124)
S. 121)
Ana çalışma
– Aracı dik konuma getirin.
–
Motorun altına uygun bir hazne yerleştirin.
–
Vidayı
–
Radyatör kapağını
1 çıkarın.
V00683-10
2 çıkarın.
–
Soğutma sıvısının tamamen akarak boşalmasını bekleyin.
–
Vidayı
sıkın.
1, yeni bir sızdırmazlık halkası ile monte edin ve
Öngörülen değer
Su pompası tahliye
deliği kapak vidası
V00669-11
200
M6
10 Nm
SOĞUTMA SİSTEMİ 16
–
Havalandırma vidasını
3 çözün.
Öngörülen değer
3 tur
–
Aracı hafif sağa yatırın.
–
Soğutma sıvısı, havalandırma vidasında kabarcıksız olarak
çıkana kadar, soğutma sıvısı ilave edin ve havalandırma vidasını derhal sıkın.
Soğutma sıvısı (
F01483-10
S. 245)
–
Radyatörü tamamen soğutma sıvısı ile doldurun. Radyatör
kapağını monte edin.
–
Aracı yan ayaklık üzerine park edin.
Tehlike
Zehirlenme tehlikesi Egzoz gazları zehirlidir ve
bayılmalara ve ölüme yol açabilirler.
–
–
Motoru çalıştırırken daima yeterli havalandırma
mevcut olmasını sağlayın.
–
Motoru kapalı bir mekânda çalıştıracaksanız veya
bir süre çalışır halde bırakacaksınız, uygun bir
emme tertibatı kullanın.
Motoru çalıştırın ve ısınmasını bekleyin.
201
16 SOĞUTMA SİSTEMİ
–
Motoru stop ettirin ve soğumasını bekleyin.
–
Soğumadan sonra, radyatördeki soğutma sıvı seviyesini kontrol edin ve gerekirse ilave edin.
–
Sıvı kabının kapağını
çıkarın ve soğutma sıvı seviyesini MAX işaretine kadar arttırın.
–
Sıvı kabının kapağını yerine takın.
4
F01479-10
Ek çalışma
– Ön spoyleri monte edin. (
202
S. 122)
–
Sol yanal kaplamayı monte edin.
–
Sağ yanal kaplamayı monte edin.
(
(
S. 125)
S. 128)
MOTORUN AYARLANMASI 17
17.1
Bowden gaz kablosu boşluğunun kontrol edilmesi
–
Gaz kolunun kolay hareket ettirilebilir olup olmadığını kontrol
edin.
–
Gidonu ileriye bakacak şekilde düz konuma getirin. Gaz
kolunu ileriye ve geriye doğru hareket ettirin ve bowden gaz
kablosu boşluğunu
saptayın.
A
Bowden gaz kablosu boşluğu
3 … 5 mm
A
400192-11
»
Bowden gaz kablosu boşluğu, öngörülen değere
uymazsa:
–
Bowden gaz kablosu boşluğunu ayarlayın.
( S. 204)
Tehlike
Zehirlenme tehlikesi Egzoz gazları zehirlidir ve
bayılmalara ve ölüme yol açabilirler.
–
Motoru çalıştırırken daima yeterli havalandırma
mevcut olmasını sağlayın.
–
Motoru kapalı bir mekânda çalıştıracaksanız veya
bir süre çalışır halde bırakacaksınız, uygun bir
emme tertibatı kullanın.
203
17 MOTORUN AYARLANMASI
–
Motoru çalıştırın ve rölanti devrinde işletin. Gidonu, tüm direksiyon aralığı boyunca sağa ve sola hareket ettirin.
Rölanti devir sayısı değişmemelidir.
»
Rölanti devir sayısı değişirse:
–
17.2
Bowden gaz kablosunun döşenmesini kontrol edin.
Bowden gaz kablosu boşluğunun ayarlanması
–
Gidonu ileriye bakacak şekilde düz konuma getirin.
–
Manşeti
–
1 geriye itin.
Kontra somunu 2 çözün.
–
Bowden gaz kablosu boşluğunu ayar vidası
Öngörülen değer
Bowden gaz kablosu boşluğu
V00671-10
204
–
Kontra somunu
–
Manşeti
2 sıkın.
1 yerine itin.
3 … 5 mm
3 ile ayarlayın.
MOTORUN AYARLANMASI 17
17.3
Debriyaj kolu boşluğunun kontrol edilmesi
Uyarı
Debriyaj hasarı
Debriyaj kolunda boşluk mevcut değilse, debriyaj kaçırmaya başlar.
–
Motosikleti her çalıştırmadan önce, debriyaj kolu boşluğunu kontrol edin.
–
Gerekirse debriyaj kolu boşluğunu, öngörülen değere ayarlayın.
–
Debriyaj kolunun kolay hareket ettirilebilir olup olmadığını
kontrol edin.
–
Gidonu ileriye bakacak şekilde düz konuma getirin.
–
Debriyaj kolunu, fark edilen dirence kadar çekin ve debriyaj
kolu boşluğunu
tespit edin.
A
Debriyaj kolu boşluğu
»
V00625-11
1 … 3 mm
Bowden gaz kablosu boşluğu, öngörülen değere
uymazsa:
–
–
A
Debriyaj kolu boşluğunu ayarlayın.
(
S. 206)
Gidonu, tüm direksiyon aralığı boyunca sağa ve sola hareket
ettirin.
Debriyaj kolu boşluğu değişmemelidir.
»
Debriyaj kolu boşluğu değişirse:
–
Bowden debriyaj kablosunun döşenme şeklini kontrol
edin.
205
17 MOTORUN AYARLANMASI
17.4
Debriyaj kolu boşluğunun ayarlanması
–
Gidonu ileriye bakacak şekilde düz konuma getirin.
–
Manşeti
–
–
1 geriye itin.
Kontra somunu 2 çözün.
Bowden gaz kablosu boşluğunu
yın.
A, ayar vidası 3 ile ayarla-
Öngörülen değer
Debriyaj kolu boşluğu
V00672-10
206
–
Kontra somunu
–
Manşeti
A
2 sıkın.
1 konumlandırın.
1 … 3 mm
MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ 18
18.1
Motor yağ seviyesinin kontrol edilmesi
Şart
Motor işletim sıcaklığında.
Ön çalışma
– Motosikleti yatay bir yüzey üzerinde dik konuma getirin.
Ana çalışma
– Motor yağ seviyesini kontrol edin.
Bilgi
Motoru stop ettirdikten sonra, bir dakika bekleyin ve
ardından kontrol edin.
V00673-10
Motor yağı seviyesi,
olmalıdır.
»
Motor yağı seviyesi,
–
»
A ve B işaret çizgileri arasında
Motor yağı ilave edin. (
Motor yağı seviyesi,
–
A işaret çizgisinin altına düşerse:
S. 211)
B işaret çizgisinin üstünde olursa:
Motor yağı seviyesini düzeltin.
207
18 MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ
18.2
Motor yağının ve yağ filtresinin değiştirilmesi, yağ süzgecinin temizlenmesi
İkaz
Haşlanma tehlikesi
Motor yağı ve şanzıman yağı, motosikletin işletilmesi sırasında çok ısınır.
–
Uygun koruyucu elbise ve koruyucu eldiven kullanın.
–
Haşlanma durumunda, ilgili yeri derhal ılık su altına tutun.
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Sorunlu maddeler, çevreye zarar verirler.
Yağları, gres yağlarını, filtreleri, yakıtları, temizlik maddelerini, fren sıvısını vs. usulüne uygun şekilde
ve geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Bilgi
Motor yağını, motor sıcakken boşaltın.
Ön çalışma
– Ön spoyleri sökün. (
–
208
S. 121)
Motosikleti, yatay bir yüzey üzerinde yan ayaklık üzerinde
park edin.
MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ 18
Ana çalışma
– Motorun altına uygun bir hazne yerleştirin.
–
O-halkalı yağ tahliye vidasını
–
O-halkalı yağ süzgecini
–
Motor yağının tamamen akarak boşalmasını bekleyin.
–
Yağ tahliye vidasını ve yağ süzgecini esaslıca temizleyin.
–
Yağ süzgecini
konumlandırın ve yağ tahliye vidasını
O-halkası ile birlikte monte edin ve sıkın.
V00674-10
2
1 çıkarın.
çıkarın.
2
1
Öngörülen değer
Yağ tahliye vidası
M24x1,5
15 Nm
–
Vidaları
çıkarın. Yağ filtresi kapağını
likte çıkarın.
–
Yağ filtresini
–
Motor yağının tamamen akarak boşalmasını bekleyin.
–
Parçaları ve conta yüzeyini esaslıca temizleyin.
3
4 O-halkası ile bir-
5 yağ filtresi gövdesinden çekerek çıkarın.
V00675-10
209
18 MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ
–
Yeni yağ filtresini
–
Yağ filtresi kapağının O-halkasını yağlayın. Yağ filtresi kapağını
monte edin.
5 yerleştirin.
4
–
Vidaları
3 monte edin ve sıkın.
Öngörülen değer
Yağ filtresi kapağı
vidası
V00676-10
M6
10 Nm
Bilgi
Çok az motor yağı bulunması veya düşük kalitedeki
yağ, motorun erken aşınmasına yol açar.
–
O-halkalı yağ doldurma vidasını
rın ve motor yağı doldurun.
Motor yağı
Çevre sıcaklığı: 0 …
50 °C
Motor yağı
Çevre sıcaklığı: −10
… 40 °C
L02203-10
210
–
1,5 l
6 debriyaj kapağından çıkaMotor yağı
(SAE 15W/50)
( S. 243)
Motor yağı
(SAE 10W/40)
( S. 244)
O-halkalı yağ doldurma vidasını monte edin ve sıkın.
MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ 18
Tehlike
Zehirlenme tehlikesi Egzoz gazları zehirlidir ve
bayılmalara ve ölüme yol açabilirler.
–
–
Motoru çalıştırırken daima yeterli havalandırma
mevcut olmasını sağlayın.
–
Motoru kapalı bir mekânda çalıştıracaksanız veya
bir süre çalışır halde bırakacaksınız, uygun bir
emme tertibatı kullanın.
Motoru çalıştırın ve sızdırmazlık açısından kontrol edin.
Ek çalışma
– Ön spoyleri monte edin. (
–
18.3
S. 122)
Motor yağ seviyesini kontrol edin. (
S. 207)
Motor yağı ilave edilmesi
Bilgi
Çok az motor yağı bulunması veya düşük kalitedeki yağ, motorun erken aşınmasına yol açar.
211
18 MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ
Ana çalışma
– O-halkalı yağ doldurma vidasını
rın ve motor yağı doldurun.
1 debriyaj kapağından çıka-
Motor yağı (SAE 15W/50) (
S. 243)
Motor yağı (SAE 10W/40) (
S. 244)
Bilgi
Motor yağının optimum performansı açısından, farklı
motor yağlarının karıştırılmaması tavsiye edilir.
Gerekirse bir motor yağı değişimi yapılmasını tavsiye
ederiz.
401955-10
–
O-halkalı yağ doldurma vidasını monte edin ve sıkın.
Tehlike
Zehirlenme tehlikesi Egzoz gazları zehirlidir ve
bayılmalara ve ölüme yol açabilirler.
–
212
–
Motoru çalıştırırken daima yeterli havalandırma
mevcut olmasını sağlayın.
–
Motoru kapalı bir mekânda çalıştıracaksanız veya
bir süre çalışır halde bırakacaksınız, uygun bir
emme tertibatı kullanın.
Motoru çalıştırın ve sızdırmazlık açısından kontrol edin.
MOTORDA SERVİS İŞLEMLERİ 18
Ek çalışma
– Motor yağ seviyesini kontrol edin. (
S. 207)
213
19 TEMİZLİK, BAKIM
19.1
Motosikletin temizlenmesi
Uyarı
Malzeme hasarı
olabilir.
Yüksek basınçlı temizleyicinin yanlış kullanılması halinde parçalar hasar görebilir veya tahrip
Yüksek basınç nedeniyle elektrikli parçalara, fişlere, bowden kablolarına, yataklara vs. su girebilir.
Yüksek basınç, arızalara yol açar ve parçaları tahrip eder.
–
Su huzmesini doğrudan elektrikli parçalara, fişlere, bowden kablolarına veya yataklara tutmayın.
–
Yüksek basınçlı temizleyicinin nozulu ile parça arasında asgari bir mesafe bırakın.
Asgari mesafe
60 cm
Uyarı
Çevrenin tehlikeye atılması
–
Sorunlu maddeler, çevreye zarar verirler.
Yağları, gres yağlarını, filtreleri, yakıtları, temizlik maddelerini, fren sıvısını vs. usulüne uygun şekilde
ve geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Bilgi
Motosikletin değerini ve görünümünü uzun bir süre boyunca korumak için düzenli olarak temizleyin.
Temizlik işlemi sırasında motosikletin doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmasını önleyin.
214
TEMİZLİK, BAKIM 19
–
Su girişini önlemek için, egzoz tertibatını kapatın.
–
Kaba kirleri önceden yumuşak bir su jeti ile temizleyin.
–
Aşırı kirlenmiş yerlere piyasadan temin edilebilen bir motosiklet temizleyici tatbik edin ve ek olarak bir fırça ile sürün.
Motosiklet temizleyici (
S. 247)
Bilgi
Piyasadan temin edilebilen bir motosiklet temizleyicinin
ilave edildiği sıcak su ve yumuşak bir sünger kullanın.
Motosiklet temizleyiciyi hiçbir zaman kuru motosiklet
üzerine tatbik etmeyin; daima önce su ile yıkayın.
Motosiklet tuz atılan yollarda kullanıldıysa, motosikleti
soğuk suyla temizleyin. Sıcak su, tuzun etkisini güçlendirir.
401061-01
–
Motosiklet, esaslıca yumuşak bir su jeti ile yıkandıktan sonra,
iyice kurumaya bırakılmalıdır.
–
Egzoz tertibatının kapağını çıkarın.
215
19 TEMİZLİK, BAKIM
İkaz
Kaza tehlikesi
etkiler.
–
–
Islaklık ve kir, fren tertibatını olumsuz
Fren balatalarını ve fren disklerini kurutmak ve
kirden arındırmak için birkaç kere dikkatlice fren
yapın.
Temizlik işleminden sonra, motor, işletme sıcaklığına ulaşana
kadar aracı çok kısa bir mesafe boyunca sürün.
Bilgi
Isı sayesinde, motorun ve fren tertibatının erişilmeyen
kısımlarındaki su da buharlaşır.
–
Gidon armatürlerindeki manşetleri geriye itin ki, iç kısımlara
girmiş olan su buharlaşsın.
–
Motosiklet soğuduktan sonra, tüm kayma ve yatak yerlerini
yağlayın.
–
Zinciri temizleyin. (
–
Çıplak metal parçalarına (fren diskleri ve egzoz tertibatı hariç)
pas önleyici madde tatbik edin.
S. 110)
Boyalar, metaller ve lastikler için koruyucu maddeler
( S. 247)
216
TEMİZLİK, BAKIM 19
–
Boyanmış tüm parçalara yumuşak bir vernik koruyucu madde
uygulayın.
Boyalar için Perfect Finish ve güçlü parlatma maddesi
( S. 247)
Bilgi
Teslim durumunda, mat plastik parçaları parlatmayın, çünkü bu şekilde malzeme kalitesi yüksek oranda
olumsuz etkilenir.
–
Tüm plastik parçalara ve toz boya kaplı parçalara yumuşak bir
temizlik ve koruma maddesi tatbik edin.
Parlak ve mat boyalar için, metal ve plastik yüzeyler için
özel temizleyici ( S. 247)
–
Kontak ve gidon kilidini yağlayın.
Üniversal yağ spreyi (
S. 248)
217
19 TEMİZLİK, BAKIM
19.2
Kışın işletme için kontrol ve bakım işlemleri
Bilgi
Motosiklet kışın da kullanılacaksa, caddelere eritici tuz atıldığı hesaba katılmalıdır. Bundan dolayı, aşındırıcı etkisi olan eritici tuza karşı önlemler alınmalıdır.
Motosiklet tuz atılan yollarda kullanıldıysa, motosikleti soğuk suyla temizleyin. Sıcak su, tuzun etkisini
güçlendirir.
–
Motosikleti temizleyin. (
–
Frenleri temizleyin.
S. 214)
Bilgi
Kar eritici tuz serpilmiş yollar üzerindeki HER sürüş
sonunda motosiklet, fren kaliperleri ve fren balataları,
soğumuş ve monte edilmiş durumda, esaslıca soğuk
su ile temizlenmeli ve iyice kurutulmalıdır.
401060-01
–
Motora, salıncağa ve diğer tüm çıplak veya galvanizli parçalara (fren diskleri hariç), balmumu bazlı bir pas önleyici madde
uygulayın.
Bilgi
Fren disklerine pas önleyici madde temas etmemelidir;
aksi takdirde fren etkisi azaltılır.
–
218
Zinciri temizleyin. (
S. 110)
MUHAFAZA ETME 20
20.1
Muhafaza etme
Bilgi
Motosikleti uzun bir süre trafiğe çıkarmamayı düşünüyorsanız, aşağıdaki önlemleri almalı veya alınmasını
sağlamalısınız.
Motosikleti trafikten çekmeden önce, tüm parçaların işlevini ve aşınma durumunu kontrol edin. Servis
işlemleri, onarımlar veya yapısal değişiklikler gerektiğinde, bu işlemler, trafikten çekme sırasında (tamirhaneler için daha düşük kapasite kullanım oranı) yapılmalıdır. Böylece, sezon başlangıcında, tamirhanelerde uzun bekleme süreleri önlenmiş olur.
–
Motosikletin, trafikten geçici süre için çekilmesinden önceki
son yakıt ikmali sırasında, yakıt katkı maddesi ekleyin.
Yakıt katkı maddesi (
401058-01
S. 248)
–
Yakıt ikmali yapın. (
S. 90)
–
Motosikleti temizleyin. (
–
Motor yağını ve yağ filtresini değiştirin, yağ süzgecini temizleyin. ( S. 208)
–
Antifriz ve soğutma sıvı seviyesini kontrol edin. (
–
Lastik basıncını kontrol edin. (
–
12 V aküyü sökün.
–
12 V aküyü şarj edin.
S. 214)
(
S. 189)
S. 162)
S. 163)
(
S. 166)
219
20 MUHAFAZA ETME
Öngörülen değer
Doğrudan güneş ışınları
olmaksızın 12 V akünün
muhafaza edilme sıcaklığı
–
0 … 35 °C
Aracı, büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalmayan bir
yerde muhafaza etmek üzere park edin.
Bilgi
KTM, motosikletin yukarı kaldırılmasını tavsiye eder.
–
Motosikleti, kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırın.
( S. 100)
–
Motosikleti kaldırma tertibatı ile ön kısımdan kaldırın.
( S. 101)
–
Motosikleti, hava geçiren bir branda veya örtü ile örtün.
Bilgi
Hava geçirmez malzemeler kullanılmamalıdır, çünkü
aksi takdirde nem dışarı çıkamaz ve paslanma oluşur.
Trafikten çekilmiş bir motosikletin motorunu kısa süreli
olarak çalıştırmak hiç de iyi değildir. Motor bu sırada
yeterince ısınmadığı için, yanma işlemi sırasında oluşan su buharı yoğuşur ve supapların ve egzoz sisteminin paslanmasına yol açar.
220
MUHAFAZA ETME 20
20.2
Araç garajda tutulduktan sonra çalıştırma
401059-01
–
Motosikleti kaldırma tertibatından ön kısımdan alın.
( S. 103)
–
Motosikleti kaldırma tertibatından arka kısımdan alın.
( S. 100)
–
12 V aküyü monte edin.
–
Saati ayarlayın. (
–
Her çalıştırma işleminden önce, kontrol ve bakım işlemleri
yapılmalıdır. ( S. 76)
–
Bir deneme sürüşü gerçekleştirin.
(
S. 165)
S. 67)
221
21 HATA ARAMA
Hata
Olası nedeni
Önlem
Motor, elektrikli marş düğmesine basıldığında, marşı basmıyor
Kumanda hatası
–
Çalıştırma işlemine ilişkin işlem adımlarını gerçekleştirin. ( S. 77)
12-V akünün deşarj edilmesi
–
12 V aküyü şarj edin.
Sigorta 1, 3, 4 veya 7 erimiş
–
Her bir akım tüketicisinin sigortasını
değiştirin. ( S. 172)
Şasi bağlantısı mevcut değil
–
Şasi bağlantısını kontrol edin.
Motorun marşı sadece, debriyaj kolu çekili iken, basıyor
Motor bir vitese takılı
–
Şanzımanı rölanti konumuna alın.
Motor bir vitese takılmış ve yan
ayaklık açıktır
–
Şanzımanı rölanti konumuna alın.
Motorun marşı basıyor, fakat
motor çalışmıyor
Kumanda hatası
–
Çalıştırma işlemine ilişkin işlem adımlarını gerçekleştirin. ( S. 77)
Elektronik yakıt enjeksiyonu
düzeninde hata
–
Hata kayıt belleğini, KTM diagnoz
aracı ile okuyun.
Motor çok az güce sahip
Motor aşırı ısınıyor
222
(
S. 166)
Hava filtresi aşırı kirlenmiş
–
Hava filtresini değiştirin.
Yakıt filtresi aşırı kirlenmiş
–
Yakıt basıncını kontrol edin.
Elektronik yakıt enjeksiyonu
düzeninde hata
–
Hata kayıt belleğini, KTM diagnoz
aracı ile okuyun.
Soğutma sisteminde çok az
soğutma sıvısı
–
Soğutma sistemini sızdırmazlık yönünden kontrol edin.
–
Sıvı kabındaki soğutma sıvı seviyesini
kontrol edin. ( S. 187)
HATA ARAMA 21
Hata
Olası nedeni
Önlem
Motor aşırı ısınıyor
Radyatör kanatçıkları aşırı kirlenmiş
–
Radyatör kanatçıklarını temizleyin.
Soğutma sisteminde köpük
oluşması
–
Soğutma sıvısını boşaltın.
( S. 193)
–
Soğutma sistemini
doldurun/havalandırın.
Termostat arızalı
–
Termostatı kontrol edin.
Sigorta 5 erimiş
–
Her bir akım tüketicisinin sigortasını
değiştirin. ( S. 172)
(
S. 196)
Radyatör fanı sisteminde arıza
–
Radyatör fan sistemini kontrol edin.
Hatalı işlev kontrol lambası sarı
renkte yanıyor
Elektronik yakıt enjeksiyonu
düzeninde hata
–
Hata kayıt belleğini, KTM diagnoz
aracı ile okuyun.
Motor, sürüş sırasında stop
ediyor
Yakıt çok az
–
Yakıt ikmali yapın. (
Sigorta 1, 3, 4 veya 7 erimiş
–
Her bir akım tüketicisinin sigortasını
değiştirin. ( S. 172)
ABS ikaz lambası yanıyor
ABS'nin sigortası erimiş
–
ABS sigortalarını değiştirin. (
Ön ve arka tekerlek arasındaki devir sayısı arasında aşırı
sapma
–
Aracı durdurun, kontağı kapatın,
motoru yeniden çalıştırın.
ABS'de hatalı işlev
–
ABS hata kayıt belleğini, KTM diagnoz
aracı ile okuyun.
S. 90)
S. 169)
223
21 HATA ARAMA
Hata
Olası nedeni
Önlem
yüksek yağ sarfiyatı
Motor havalandırmasının hortumu bükülmüş
–
Havalandırma hortumunun bükümlerini
gidererek yerleştirin, gerekirse değiştirin.
Motor yağı seviyesi aşırı yüksek
–
Motor yağ seviyesini kontrol edin.
( S. 207)
Aşırı ince motor yağı (viskozite)
–
Motor yağını ve yağ filtresini
değiştirin, yağ süzgecini temizleyin.
( S. 208)
Farlar ve park lambası işlev
görmüyor
Sigorta 6 erimiş
–
Her bir akım tüketicisinin sigortasını
değiştirin. ( S. 172)
Sinyal lambası, fren lambası ve
klakson çalışmıyor
Sigorta 6 erimiş
–
Her bir akım tüketicisinin sigortasını
değiştirin. ( S. 172)
Saat, artık gösterilmiyor veya
doğru gösterilmiyor
Sigorta 7 erimiş
–
Her bir akım tüketicisinin sigortasını
değiştirin. ( S. 172)
–
Saati ayarlayın. (
Araç park edildiğinde, kontak
kapatılmamış
–
12 V aküyü şarj edin.
12-V akü, şarj dinamosu tarafından şarj edilmiyor
–
Şarj gerilimini kontrol edin.
–
Sükunet akımını kontrol edin.
Sigorta 7 erimiş
–
Her bir akım tüketicisinin sigortasını
değiştirin. ( S. 172)
–
Saati ayarlayın. (
12-V akünün deşarj edilmesi
Kombi aygıtı, göstergede hiçbir
şey göstermiyor
224
S. 67)
(
S. 67)
S. 166)
HATA ARAMA 21
Hata
Olası nedeni
Önlem
Kombi aygıtındaki hız göstergesi çalışmıyor
Hız göstergesinin kablo demeti
hasarlı ya da fiş bağlantısı
oksitlenmiş
–
Kablo demetini ve fiş bağlantısını kontrol edin.
225
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
22.1
Motor
Model
1 silindirli 4 zamanlı Otto motoru, sıvı soğutmalı
Silindir hacmi
125 cm³
Strok
47,2 mm
Delik
58 mm
Sıkıştırma
12,8:1
Kontrol düzeni
DOHC, 4 supap, supaplar, supap iteceği ile kontrol
edilir; tahrik, zincir üzerinden
Supap çapı Giriş
22,5 mm
Egzoz supap çapı
19 mm
Supap boşluğu giriş soğuk
0,08 … 0,12 mm
Supap boşluğu Egzoz soğuk
0,13 … 0,17 mm
Krank mili yataklaması
2 adet rulman
Biyel başı yatağı
Kaymalı yatak
Piston
Hafif metal, döküm
Piston halkaları
1 sıkıştırma halkası, 1 konik yüzeyli halka, 1 yağ
sıyırma halkası
Motor yağlaması
1 adet rotorlu pompa ile basınçlı yağlama
Primer dişli tahvil oranı
22:72
Debriyaj
Debriyaj yağ banyosu içinde / mekanik kumandalı
Şanzıman
6 vitesli şanzıman, şalt tırnaklı
226
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Şanzıman tahvil oranı
1. vites
12:34
2. vites
15:31
3. vites
18:28
4. vites
21:26
5. vites
22:23
6. vites
24:22
Karışım hazırlama
Elektronik yakıt enjeksiyonu düzeni
Ateşleme tertibatı
Kontaksız kontrol edilen tam elektronik ateşleme tertibatı, dijital ateşleme ayarlı
Şarj dinamosu
12 V, 296 W
Buji
BOSCHVR5NEU
Buji; elektrotlar arası mesafe
1 mm
Soğutma
Sıvı ile soğutma, soğutma sıvısının su pompası ile
sürekli devirdaimi
Rölanti devir sayısı
1.450 … 1.550 Dev/dk
Takviyeyle çalıştırma
Marş motoru
22.2
Motor için sıkma torkları
Motor havalandırma sacı vidası
M5
7 Nm
Loctite®243™
227
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
Stator kablosu Tutma sacı vidası
M5
8 Nm
Stator vidası
M5
8 Nm
Tutma sacı vidası
M5
6 Nm
Yağ jeti
M5
6 Nm
Anahtarlama kilitlemesi vidası
M6
12 Nm
Debriyaj kapağı vidası
M6
12 Nm
Eksantrik mili yatak mesnedi
vidası
M6
10 Nm
Kilitleme levyesi vidası
M6
12 Nm
Kontrol zinciri gerici Vidası
M6
12 Nm
Kontrol zinciri germe rayı vidası
M6
12 Nm
Marş motoru vidası
M6
12 Nm
Motor gövdesi vidası
M6x40
12 Nm
Motor gövdesi vidası
M6x60
12 Nm
228
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Serbest dönen dişli Tutma sacı
vidası
M6
12 Nm
Silindir kafası vidası
M6
12 Nm
Su pompası çarkı Somunu
M6
10 Nm
Su pompası kapağı vidası
M6
12 Nm
Su pompası tahliye deliği kapak
vidası
M6
10 Nm
Supap kapağı vidası
M6
12 Nm
Şarj dinamosu kapağı vidası
M6
12 Nm
Tutma sacı vidası
M6
12 Nm
Vida Tutma sacı Mil sızdırmazlık
halkası Debriyaj kapağı
M6
12 Nm
Yağ filtresi kapağı vidası
M6
10 Nm
Yağ pompası Vidası
M6
12 Nm
Yatak emniyete alma vidası
M6
12 Nm
Zincir bozulma koruması vidası
M6
10 Nm
Biyel başı yatağı
M7
24 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
229
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
Ara mil - dişli çarkı vidası
M8
40 Nm
Devre kesici anahtar Geri getirme
yayı Vidası
M8
20 Nm
Egzoz flanşı Saplama vidası
M8
22 Nm
Egzoz flanşı somunu
M8
8 Nm
Eksantrik mili dişlisi vidası
M8
32 Nm
Rotor vidası
M10
70 Nm
Silindir kafası vidası
M10
1. kademe
25 Nm
2. kademe
50 Nm
Vida dişi yağlanmış, kafa dayama
yüzeyine gres yağı tatbik edilmiş
Soğutma sıvısı sıcaklık sensörü
M10
14 Nm
Yağ basıncı sivici
M10
14 Nm
Supap iteceği dingili kapak vidası
M10x1
10 Nm
Buji
M12
15 Nm
Birincil dişli çarkı somunu / Kontrol
zincir dişlisi somunu
M14
55 Nm
230
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Debriyaj kamı somunu
M14LH
60 Nm
Yağ tahliye vidası
M24x1,5
15 Nm
1,5 l
Motor yağı (SAE 15W/50)
( S. 243)
22.3
Dolum miktarları
22.3.1
Motor yağı
Motor yağı
Çevre sıcaklığı: 0 … 50 °C
Motor yağı
Çevre sıcaklığı: −10 … 40 °C
22.3.2
Loctite®243™
Motor yağı (SAE 10W/40)
( S. 244)
Soğutma sıvısı
Soğutma sıvısı
1l
Soğutma sıvısı (
S. 245)
231
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
22.3.3
Yakıt
AB yakıt pompalarındaki işareti dikkate alın.
A00420-10
Toplam yakıt deposu hacmi, yakl.
Yakl. yakıt rezervi
22.4
10 l
Süper yakıt, kurşunsuz (ROZ 95)
( S. 246)
1,5 l
Şasi
Çerçeve
Çelik borulardan ızgara boru çerçevesi, toz boya kaplı
Çatal
WP Suspension
Süspansiyon kolu
WP Suspension
Fren tertibatı
232
Ön
4 piston fren kaliperli disk fren
Arka
Tek pistonlu fren kaliperli disk fren, yüzer yataklamalı
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Yay hareket mesafesi
Ön
125 mm
Arka
150 mm
Fren diskleri - çaplar
Ön
300 mm
Arka
230 mm
Fren diskleri - aşınma sınırları
Ön
4,5 mm
Arka
3,6 mm
Sadece sürücü lastik basıncı
Ön
2,0 bar
Arka
2,0 bar
Yolcu / tam araç yükü ile lastik basıncı
Ön
2,0 bar
Arka
2,2 bar
Sekonder tahvil oranı
Zincir
5/8 x 1/4” (520) O‑halkası
Kumanda kafası açısı
66,5°
Tekerlek arası açıklığı
1.340 ± 15 mm
Yük olmadan koltuk yüksekliği
820 mm
Yük olmaksızın altboşluk yüksekliği
148 mm
233
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
Boş ağırlık
135 kg
İzin verilen maksimum dingil yükü, ön
125 kg
İzin verilen maksimum dingil yükü, arka
210 kg
İzin verilen maksimum toplam ağırlık
335 kg
22.5
Elektrik düzeni
12 V akü
ETZ-9-BS
Akü gerilimi: 12 V
Anma kapasitesi: 8 Ah
Bakım gerektirmez
Sigorta
75011088010
10 A
Sigorta
75011088015
15 A
Sigorta
90111088025
25 A
Sigorta
75011088030
30 A
Kısa huzmeli far
H11 / Taban PGJ19-2
12 V
55 W
Uzun huzmeli far
H9 / Soket PGJ19-5
12 V
65 W
Park lambası
LED
Kombi aygıtı aydınlatması ve ikaz
lambaları
LED
Sinyal lambası
LED
Fren lambası/arka ışık
LED
234
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Plaka ışığı
22.6
LED
Dış lastikler
Ön lastik
Arka lastik
110/70 R 17 M/C 54H TL
Michelin Pilot Street Radial
150/60 R 17 M/C 66H TL
Michelin Pilot Street Radial
Belirtilen lastikler olası seri lastik donanımlardan birini teşkil etmektedir. Daha geniş bilgiyi, Servis alanında,
şurada bulursunuz:
http://www.ktm.com
22.7
Çatal
Çatal ürün numarası
93501001200
Çatal
WP Suspension
Çatal uzunluğu
736 mm
Çatal yağı
22.8
460 ml
Çatal yağı (SAE 4) (48601166S1)
( S. 243)
Süspansiyon kolu
Süspansiyon kolu ürün sipariş numarası
90504010100
Süspansiyon kolu
WP Suspension
235
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
Yay öngerilimi
Standart
5 Tıklama
Statik bel verme
15 mm
Sürüş sırasında bel verme
45 … 50 mm
Toplam uzunluk
300 mm
22.9
Şasi için sıkma torkları
Zincir koruma tertibatı vidası
EJOT PT® K60x30
4 Nm
Diğer şasi vidaları
M4
4 Nm
Motor elektroniği kontrol cihazı
vidası
M4
3 Nm
Akü bölmesi önündeki kapak için
vida
M5
4 Nm
Akü bölmesi vidası
M5
4 Nm
Arka taraf alt kısım vidası
M5
4 Nm
Diğer şasi somunları
M5
5 Nm
Diğer şasi vidaları
M5
5 Nm
Gidon sapı Dönmeye karşı kilitleme için vida
M5
4 Nm
Plaka tutucusuna tutma plakası
için vida
M5
4 Nm
236
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Tutma plakasındaki kedigözü için
somun
M5
5 Nm
Yakıt deposu kapağı vidası
M5
4 Nm
Yan ayaklık anahtarı vidası
M5
5 Nm
Zincir koruma tertibatı somunu
M5
7 Nm
ABS vida bağlantısı
M6
7 Nm
Akü bölmesi kapağı kilitleme
düzeni
M6
6 Nm
Akü bölmesi vidası
M6
6 Nm
Alt çatal köprüsü fren hortumu
kılavuzu vidası
M6
7 Nm
Arka ABS sensör tekerleği vidası
M6
8 Nm
Arka çamurluk vidası
M6
7 Nm
Arka ışık için somun
M6
7 Nm
Arka tekerlek freninin fren sıvı kabı
vidası
M6
8 Nm
Ayak dayama yeri taşıyıcısı vidası
M6
7 Nm
Çerçeveye hava filtresi kutusu
montajı için vida
M6
6 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
237
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
Çerçeveye topraklama kablosunun
montajı için vida
M6
7 Nm
Çerçeveye zincir pinyon dişlisi
örtüsü için vida
M6
8 Nm
Diğer şasi somunları
M6
15 Nm
Diğer şasi vidaları
M6
9 Nm
Eğim açısı sensörü vidası
M6
7 Nm
Fren hortumu kelepçesi vidası
M6
6 Nm
Gidon sapı için vida
M6
8 Nm
Hava filtresi kutusu kapağı vidası
M6
6 Nm
Koruyucu sac vidası
M6
8 Nm
Motor elektroniği kontrol cihazı
tutma sacı vidası
M6
6 Nm
Ön alt taraftaki ön spoyler vidası
M6
6 Nm
Ön cam vidası
M6
7 Nm
Ön koltuk sabitleme vidası
M6
6 Nm
Ön maske vidası
M6
7 Nm
Ön maske yapısının far taşıyıcıya
montajı için vida
M6
7 Nm
Ön spoyler arka vidası
M6
6 Nm
238
Loctite®243™
Loctite®243™
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Ön tarafta çatal çıkıntısındaki
çamurluk vidası
M6
7 Nm
Ön taraftaki ön spoyler vidası
M6
7 Nm
Plaka taşıyıcısı için somun
M6
7 Nm
Plaka tutucusunun plaka taşıyıcısına montajı için vida
M6
7 Nm
Radyatör için sönümleyici lastik
vidası
M6
6 Nm
Radyatör koruma tertibatı vidası
M6
6 Nm
Radyatör somunu
M6
5 Nm
Sıvı kabı vidası
M6
8 Nm
Tekerlek devir sayısı sensörü tutucusu vidası
M6
8 Nm
Yakıt deposu kaplaması vidası
M6
6 Nm
Yan ayaklık Mıknatıs tutucu vidası
M6
5 Nm
Yanal kaplama için vida
M6
6 Nm
Yanal kaplama tutma sacı vidası
M6
7 Nm
Yanal kaplamanın ön maskeye
montajı için vida
M6
6 Nm
Yolcu koltuğu vidası
M6
7 Nm
Loctite®243™
239
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
Zincir kayma önleme tertibatı
vidası
M6
7 Nm
Zincir koruma tertibatı vidası
M6
6 Nm
Alt çatal köprüsü vidası
M8
12 Nm
Arka fren diski vidası
M8
21 Nm
Ayak fren pedalı vidası
M8
17 Nm
Çerçeveye ön susturucunun montajı için vida
M8
24 Nm
Diğer şasi somunları
M8
30 Nm
Diğer şasi vidaları
M8
25 Nm
Egzoz kelepçesi
M8
20 Nm
Klakson vidası
M8
9 Nm
Nihai sönümleyici vidası
M8
18 Nm
Ön dingil pimi vidası
M8
26 Nm
Ön fren diski vidası
M8
32 Nm
Üst çatal köprüsü vidası
M8
15 Nm
Vites değiştirme pedalı vidası
M8
17 Nm
Yakıt deposu tutma sacı vidası
M8
13 Nm
240
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
TEKNİK ÖZELLİKLER 22
Yakıt deposunun arkada çerçeveye tespit edilmesi için vida
M8
17 Nm
Yolcu ayak dayama yeri taşıyıcısı
vidası
M8
20 Nm
Zincir koruma tertibatı vidası
M8
11 Nm
Ön fren kaliperi vidası
M8x1
30 Nm
Zincir dişlisi vidası somunu
M8x1,25
27 Nm
Diğer şasi somunları
M10
50 Nm
Diğer şasi vidaları
M10
45 Nm
Yan ayaklık mafsalı vidası
M10
35 Nm
Yan ayaklık vidalama düzeni
M10
35 Nm
Ön ayak dayama yeri taşıyıcısı /
motor taşıyıcısı vidası
M10x1,25
49 Nm
Yan ayaklık konsolu somunu
M10x1,25
35 Nm
Arka dingil pimi somunu
M14x1,5
90 Nm
Salıncak piminin somunu
M14x1,5
100 Nm
Üst kontrol kafası vidası
M16x1,5
52 Nm
Lambda sondası
M18x1,5
19 Nm
Loctite®243™
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite® 204™
241
22 TEKNİK ÖZELLİKLER
Salıncak yataklaması ayar halkası
M22x1
Boşluksuz sıkın
Kumanda kafası somunu
M30x1
1.
55 Nm
2. Çözme (saatin tersi yönde)
2 tur
3.
5 Nm
242
İŞLETME MADDELERİ 23
Çatal yağı (SAE 4) (48601166S1)
Standart / Sınıflandırma
– SAE ( S. 249) (SAE 4)
Öngörülen değer
– Sadece, verilmiş olan standarda uygun (bkz. hazne üzerindeki bilgiler) ve ilgili özelliklere sahip olan yağlar
kullanınız.
Fren sıvısı DOT 4 / DOT 5.1
Standart / Sınıflandırma
– DOT
Öngörülen değer
– Sadece, verilmiş olan standarda uygun (bkz. hazne üzerindeki bilgiler) ve ilgili özelliklere sahip olan fren
sıvısı kullanın.
Tavsiye edilen tedarikçi
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Motor yağı (SAE 15W/50)
Standart / Sınıflandırma
– JASO T903 MA2 ( S. 249)
–
SAE (
S. 249) (SAE 15W/50)
243
23 İŞLETME MADDELERİ
Öngörülen değer
– Sadece, verilmiş olan standarda uygun (bkz. hazne üzerindeki bilgiler) ve ilgili özelliklere sahip olan motor
yağı kullanın.
Kısmi sentetik motor yağı
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Formula 4T
Motor yağı (SAE 10W/40)
Standart / Sınıflandırma
– JASO T903 MA2 ( S. 249)
–
SAE (
S. 249) (SAE 10W/40)
Öngörülen değer
– Sadece, verilmiş olan standarda uygun (bkz. hazne üzerindeki bilgiler) ve ilgili özelliklere sahip olan motor
yağı kullanın.
Kısmi sentetik motor yağı
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Formula 4T
244
İŞLETME MADDELERİ 23
Soğutma sıvısı
Öngörülen değer
– Alüminyum motorlar için sadece korozyon koruma katkılı yüksek kaliteli, silikat içermeyen soğutma sıvısı kullanın. Düşük değerli ve uygun olmayan antifrizler kullanıldığında, paslanma, tortu ve köpüklenme söz konusu
olur.
–
Saf su kullanmayın, çünkü korozyona karşı koruma ve yağlama özellikleri gibi talepler sadece soğutma sıvısı
tarafından karşılanabilmektedir.
–
Sadece, verilmiş olan standartlara uygun (bkz. hazne üzerindeki bilgiler) ve ilgili özelliklere sahip olan
soğutma sıvısı kullanın.
Donmaya karşı koruma en az şuraya
kadar:
−25 °C
Karışım oranı gerekli antifrize uyarlanmalıdır. Soğutma sıvısının inceltilmesi gerekiyorsa damıtılmış su kullanın.
Önceden karıştırılmış soğutma sıvısının kullanılması tavsiye edilmektedir.
Soğutma sıvısı üreticisinin, antifriz, inceltme ve diğer soğutma sıvılarıyla karıştırılabilirlik (uyumluluk) bilgilerini
dikkate alın.
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
245
23 İŞLETME MADDELERİ
Süper yakıt, kurşunsuz (ROZ 95)
Standart / Sınıflandırma
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Öngörülen değer
– Sadece, verilmiş olan standarda uygun veya eşdeğer kurşunsuz süper yakıt kullanınız.
–
% 10'a kadar olan etanol düzeyi (E10 yakıt) sorun değildir.
Bilgi
Metanol'den üretilmiş (örn. M15, M85, M100) veya % 10'dan fazla etanol (örn. E15, E25, E85, E100)
içeren yakıt kullanmayınız.
246
YARDIMCI MADDELER 24
Boyalar için Perfect Finish ve güçlü parlatma maddesi
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Moto Shine
Boyalar, metaller ve lastikler için koruyucu maddeler
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Moto Protect
Motosiklet temizleyici
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Moto Clean
Parlak ve mat boyalar için, metal ve plastik yüzeyler için özel temizleyici
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Street zincir spreyi
Öngörülen değer
247
24 YARDIMCI MADDELER
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
Uzun süre etkili gres yağı
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Üniversal yağ spreyi
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
Yakıt katkı maddesi
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Zincir temizleme maddesi
Tavsiye edilen tedarikçi
MOTOREX®
– Chain Clean
248
STANDARTLAR 25
SAE
SAE vizkozite sınıfları, ''Society of Automotive Engineers'' tarafından belirlenmiştir ve yağların viskozitelerine
göre tasnif edilmesine yararlar. Viskozite, sadece yağın bir özelliğini tanımlar ve kaliteye ilişkin olarak fikir vermez.
JASO T903 MA2
Farklı teknik geliştirme yönelimleri, motosikletler için özel bir spesifikasyon gerektirmiştir - JASO T903 MA2
standardı.
Geçmişte, motosikletler için binek otomobil alanında yaygın olan motor yağları kullanılmaktaydı, çünkü özel
motosiklet spesifikasyonları mevcut değildi.
Binek otomobil motorlarında büyük servis aralıkları talep edilmesine karşın, motosiklet motorlarında, yüksek
devir sayılarında yüksek güç çıkışı ön plandadır.
Çoğu motosiklet motorunda, şanzıman ve debriyaj da aynı yağ ile yağlanır.
JASO T903 MA2 standardı, bu özel gereksinimleri karşılar.
249
26 MESLEKİ TERİMLER DİZİNİ
ABS
Anti blokaj fren sistemi
Düz sürüş sırasında ve yanal kuvvetlerin etkisi olmaksızın, tekerleklerin bloke olmasını önleyen bir güvenlik sistemidir
OBD
On‑Board‑Diagnose (araç üzerinde
diyagnoz)
Araç elektronik sisteminin öngörülen parametrelerini
denetleyen araç sistemi
250
KISALTMALAR DİZİNİ 27
gerek.
gerekirse
karş.
karşılaştır
No.
Numara
olas.
olası
örn.
örneğin
Ürün sipariş
no.
Ürün sipariş numarası
vb.
ve benzeri
vs.
vesaire
vs.
vesaire
yakl.
yaklaşık
yd.
ya da
ys.
yanısıra
251
28 SEMBOLLER DİZİNİ
28.1
Sarı ve turuncu semboller
Sarı ve turuncu semboller, kısa bir süre içinde müdahale etmeyi gerektiren bir hata durumunu gösterirler. Etkin
sürüş yardımı düzenleri de sarı veya turuncu semboller aracılığıyla gösterilir.
Hatalı işlev kontrol lambası sarı renkte yanıyor – OBD (''On-Board Diagnose''), araç elektronik sisteminde bir hata tespit etti. Trafik kurallarına uygun bir şekilde durun ve yetkili bir KTM
Yetkili Servisi ile irtibata geçin.
ABS ikaz lambası sarı renkte yanıyor – ABS'de durum veya hata mesajı.
Genel ikaz lambası sarı renkte yanıp sönüyor – İşletme güvenliğine ilişkin bir uyarı/ikaz bilgisi
algılanmıştır. Bu bilgi, göstergede ek olarak gösterilir.
28.2
Yeşil ve mavi semboller
Yeşil ve mavi semboller, bilgi verirler.
Sinyal kontrol lambası, sinyal ritminde yeşil yanıp sönüyor – Sinyal lambası devrede.
Rölanti kontrol lambası yeşil yanıyor – Şanzıman, rölanti konumuna geçmiştir.
Uzun far kontrol lambası mavi yanıyor – Uzun far açıktır.
252
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
1
Antifriz
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
12 V akü
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Şarj etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Araca yük yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
A
Araç tanım numarası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Araç üzerindeki aletler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Araçta çalışma ve işlem kuralları . . . . . . . . . . . 15
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ABS sigortaları
Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Araç görünümü
Arka sağ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ön sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ACC1
ön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Arka tekerlek
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ACC2
ön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Arka tekerlek göbeği sönümleme lastikleri
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Acil Kapatma anahtarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ayak fren pedalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Boşluk mesafesinin ayarlanması . . . . . . . . 146
Boşluk mesafesinin kontrol edilmesi . . . . . . 144
Akü örtüsü
Çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Amacına uygun kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anahtar numarası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Anti blokaj fren sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
B
Bagaj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Birimler
ayarlanması
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
253
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
Bowden gaz kablosu boşluğu
Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Ç
Çalıştırma
araç garajda tutulduktan sonra . .
Her çalıştırma işleminden önceki
bakım işlemleri . . . . . . . . . . . .
İlk çalıştırmaya ilişkin uyarılar . .
Dolum miktarı
Motor yağı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210, 231
Soğutma sıvısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Yakıt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 232
Durma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
E
. . . . . . . . 221
kontrol ve
. . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . 71
El freni kolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Elektrikli marş düğmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Far açma-kapama düğmesi . . . . . . . . . . . . . . . 28
Çatal süspansiyon kolları
Toz koruyucu manşetlerin temizlenmesi . . . 104
Fren balataları
arka tekerlek frenininkilerin kontrol edilmesi . 143
ön tekerlek frenininkilerin kontrol edilmesi . . 137
Çalıştırma işlemi
Çevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
F
Debriyaj kolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fren diskleri
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Debriyaj kolu boşluğu
Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Fren sıvı seviyesi
Arka tekerlek freninde kontrol edilmesi . . . . 139
Ön tekerlek freninde kontrol edilmesi . . . . . 134
Direksiyon
Bloke edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kilidinin açılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fren sıvısı
Arka tekerleğinkinin ilave edilmesi . . . . . . . 140
Ön tekerleğinkinin ilave edilmesi . . . . . . . . 135
Diyagnoz fişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Fren yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
D
254
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
Frenleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
G
Garanti . . . . .
Gaz kolu . . . .
Gidon kilidi . . .
Güvenli işletme
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
27
31
13
H
Hata arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222-225
Hatalı kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I
İşletme maddeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
K
Kısa huzmeli far için aydınlatma mesafesi
Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Kısa huzmeli far için far ayarı
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kısa huzmeli far lambası
Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Kışın işletme
Kontrol ve bakım işlemleri . . . . . . . . . . . . . 218
Koltuk kilidi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kombi aygıtı
Actual F.C. . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Speed Trip1 . . . . . . . . .
Average Speed Trip2 . . . . . . . . .
Avg F.C. Trip 1 . . . . . . . . . . . . .
Avg F.C. Trip 2 . . . . . . . . . . . . .
Etkinleştirme ve deneme . . . . . . .
Fuel Range . . . . . . . . . . . . . . . .
Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . .
Gösterge . . . . . . . . . . . . . . . . .
Info gösterge . . . . . . . . . . . . . . .
İşlev düğmeleri . . . . . . . . . . . . .
Kontrol lambaları . . . . . . . . . . . .
ODO gösterge . . . . . . . . . . . . . .
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soğutma sıvısı sıcaklığı göstergesi
Time Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Time Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIP 1 gösterge . . . . . . . . . . . .
TRIP 2 gösterge . . . . . . . . . . . .
TRIP F gösterge . . . . . . . . . . . .
Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vites konumu lambası . . . . . . . .
Yakıt seviyesi göstergesi . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
59
61
64
62
65
42
57
41
51
56
54
47
57
58
53
60
63
60
63
55
43
49
52
255
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
Kontak kilidi . . . . . . .
Kontrol lambaları . . .
Korna düğmesi . . . . .
Koruyucu elbise . . . .
Kullanım Kılavuzu . .
Kullanım tanımlaması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
47
27
15
16
11
Kaldırma tertibatı ile ön kısımdan kaldırılması
Kaldırma tertibatından arka kısımdan alınması
Kaldırma tertibatından ön kısımdan alınması
Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
100
103
214
Muhafaza etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Müşteri servisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L
Ö
Lastik basıncı
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Ön spoyler
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Lastik durumu
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
M
Motor
Alıştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ön tekerlek
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
P
Motor numarası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Park etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Motor yağ seviyesi
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Resimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Motor yağı
Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
İlave edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Motosiklet
Kaldırma tertibatı ile arka kısımdan kaldırılması 100
256
R
S
Saat
Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sağ yanal kaplama
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
Sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Servis planı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-96
Sigorta
Her bir akım tüketicisinin değiştirilmesi . . . . 172
Sürüş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
İlk hareket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Süspansiyon kolu
Yay ön geriliminin ayarlanması
. . . . . . . . . . 97
T
Sinyal anahtarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Soğutma sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Doldurulması/havalandırılması . . . . . . . . . . 196
Teknik Özellikler
Çatal . . . . . . . . . . . .
Dış lastikler . . . . . . . .
Dolum miktarları . . . .
Elektrik düzeni . . . . . .
Motor . . . . . . . . . . . .
Motor için sıkma torkları
Süspansiyon kolu . . . .
Şasi . . . . . . . . . . . . .
Şasi için sıkma torkları
Soğutma sıvı seviyesi
sıvı kabındakinin kontrol edilmesi . . . . . . . . 187
Soğutma sıvısı
Boşaltılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Soğutma sıvısı seviyesi
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Sıvı kabındakinin düzeltilmesi . . . . . . . . . . 192
Sol yanal kaplama
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Sürücü koltuğu
Çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
235
235
231
234
226
227
235
232
236
Teminat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tip plakası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tutamaklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
U
Uzun far düğmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uzun far lambası
Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
257
İÇİNDEKİLER DİZİNİ
Uzun huzmeli far için far ayarı
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Uzun huzmeli far için far aydınlatma mesafesi
ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
V
Vites değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Vites değiştirme devir sayısı RPM1
ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Vites değiştirme devir sayısı RPM2
ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Vites değiştirme pedalı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Y
Yağ filtresi
Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Yağ süzgeci
Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Yakıt deposu kapağı
Açılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kapatılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Yakıt ikmali
Yakıt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
258
Yan ayaklık . . . . . . . . . .
Yardımcı maddeler . . . . .
Yedek parçalar . . . . . . . .
Yolcu ayak dayama yerleri
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
17
17
37
Yolcu koltuğu
Çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Z
Zincir
Kirlenme durumunun kontrol edilmesi . . . . . 110
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Zincir dişlisi
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Zincir gerilimi
Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Zincir pinyon dişlisi
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
*3213931tr*
3213931tr
01/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Avusturya
http://www.ktm.com
Fotoğraf:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement