KTM 150 XC-W TPI US 2020 Cross Country Bike Kasutusjuhend

KTM 150 XC-W TPI US 2020 Cross Country Bike Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE 2020
150 EXC TPI
150 XC‑W TPI
Tuote Nr. 3214006fi
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Onnittelemme sinua lämpimästi KTM-moottoripyörän hankinnasta! Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän omistaja. Moottoripyörästä on sinulle varmasti paljon iloa, kunhan vain hoidat ajokkiasi oikein.
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Toivotamme sinulle aina hyvää ja turvallista matkaa!
Merkitse tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Ajoneuvon valmistenumero (
Moottorinumero (
s. 14)
Myyjän leima
s. 14)
Avainnumero (150 EXC TPI EU) (
s. 14)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Yksittäinen tuote saattaa
kuitenkin poiketa hieman käyttöohjeen tiedoista, sillä valmistaja kehittää tuotteitaan jatkuvasti.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään erityisesti oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, hintoihin, väreihin, muotoihin, materiaaleihin, palvelu- ja huoltosuorituksiin, rakenteisiin,
varustukseen sekä muihin näiden kaltaisiin tekijöihin, ilman että se on velvollinen ilmoittamaan näistä muutoksista. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään myös oikeuden edellä mainittujen tietojen ja tekijöiden täydelliseen poistamiseen tai mukauttamiseen paikallisia olosuhteita vastaaviksi, ilman että sen on ilmoitettava näistäkään toimenpiteistä etukäteen. Edelleen KTM Sportmotorcycle GmbH:lla on oikeus lopettaa yksittäisen mallin
valmistus ilman tätä koskevaa ennakkoilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista
ja kuvauksista poikkeamista sekä painovirheistä ja erehdyksistä. Osa kuvien esittämistä malleista sisältää erikoisvarusteita, jotka puuttuvat vakiomalleista.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, sekä kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaisesti KTM käyttää laadunvarmistusprosesseja, jotka takaavat parhaan mahdollisen tuotelaadun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Itävalta
Tämä dokumentti koskee seuraavia malleja:
150 EXC TPI EU (F7103T6)
150 XC‑W TPI US (F7175T3)
*3214006fi*
3214006fi
08/2019
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO
1
2
KUVAUSTAVAT ............................................. 6
6.12
1.1
1.2
Käytetyt merkinnät............................. 6
Käytetyt korostukset ........................... 6
6.13
TURVALLISUUSOHJEET................................ 7
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ... 12
Ajoneuvon kuva takaa oikealta........... 13
Ajoneuvon valmistenumero................
Tyyppikilpi ......................................
Avainnumero (150 EXC TPI EU) ........
Moottorinumero ...............................
Etuhaarukan osanumero ...................
Takavaimentimen osanumero ............
14
14
14
14
15
15
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
HALLINTALAITTEET.................................... 16
6.1
6.2
6.3
6.4
7.17
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
Kytkinkahva.....................................
Etujarrukahva ..................................
Kaasukahva .....................................
Sammutuspainike (150 EXC
TPI EU) ..........................................
Sammutuspainike (150 XC‑W
TPI US) ..........................................
Äänimerkkipainike (150 EXC
TPI EU) ..........................................
Valokatkaisin (150 EXC TPI EU)........
Valokatkaisin (150 XC‑W TPI US) ......
Vilkkukatkaisin (150 EXC TPI EU) .....
Hätäpysäytyskatkaisija (150 EXC
TPI EU) ..........................................
Käynnistysnappula ...........................
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
YHDISTELMÄMITTARISTO........................... 25
7.16
6.5
2
11
11
11
11
11
11
SARJANUMEROT ........................................ 14
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
Takuu, vastuu..................................
Käyttöeineet, apuaineet ....................
Varaosat, lisävarusteet ......................
Huolto ............................................
Kuvat..............................................
Asiakaspalvelu .................................
AJONEUVON KUVA ..................................... 12
4.1
4.2
5
6.26
TÄRKEITÄ OHJEITA .................................... 11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
Käyttömääritys − määräysten
mukainen käyttö ................................ 7
Väärinkäyttö ...................................... 7
Turvallisuusohjeet .............................. 7
Vaara-asteet ja merkinnät ................... 8
Luvattomia muutoksia koskeva
varoitus............................................. 8
Turvallinen käyttö .............................. 8
Suojavaatetus .................................... 9
Työsäännöt........................................ 9
Ympäristö........................................ 10
Käyttöohje....................................... 10
Merkkivalojen yleiskuva (150 EXC
TPI EU) ..........................................
Merkkivalojen yleiskuva (150 XC‑W
TPI US) ..........................................
Polttoainetankin korkin avaaminen ....
Polttoainetankin korkin sulkeminen ...
2-tahtiöljytankin korkin avaaminen ....
2-tahtiöljytankin korkin sulkeminen ...
Kylmäkäynnistysnappi ......................
Tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi ........
Vaihdepoljin ....................................
Käynnistyspolkimen vipu ..................
Jalkajarrupoljin ................................
Sivutuki ..........................................
Ohjauslukko (150 EXC TPI EU) .........
Ohjauksen lukitseminen (150 EXC
TPI EU) ..........................................
Ohjauksen avaaminen lukituksesta
(150 EXC TPI EU)............................
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
Yhdistelmämittariston yleiskuva.........
Aktivointi ja testaus..........................
Kilometrien tai mailien asetus ...........
Yhdistelmämittariston toimintojen
säätäminen .....................................
Kellonajan asetus.............................
Kierrosajan katsominen ....................
Näyttötila SPEED (nopeus) ...............
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit) .....
Asetusvalikko...................................
Mittayksikön asetus..........................
Näyttötila SPEED/CLK (kellonaika) ....
Kellonajan asetus.............................
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)....
Kierrosajan katsominen ....................
Näyttötila SPEED/ODO
(matkamittari) .................................
Näyttötila SPEED/TR1
(trippimittari 1)................................
Näyttötila SPEED/TR2
(Tripmaster 2) .................................
TR2 (Tripmaster 2) asetus ................
Näyttötila SPEED/A1
(keskinopeus 1) ...............................
Näyttötila SPEED/A2
(keskinopeus 2) ...............................
Näyttötila SPEED/S1
(sekuntikello 1)................................
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2) ......
Toimintoyhteenveto ..........................
Yhteenveto edellytyksistä ja
aktivoitavuudesta .............................
25
25
25
26
27
27
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
37
SISÄLLYSLUETTELO
8
KÄYTTÖÖNOTTO......................................... 38
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
Ohjeita ensimmäiseen
käyttöönottoon .................................
Moottorin sisäänajo ..........................
Litiumioniakkujen käynnistysteho
matalissa lämpötiloissa.....................
Ajoneuvon valmistelu raskaita
käyttöolosuhteita varten ....................
Ajoneuvon valmistelu kuivalla
hiekalla ajamista varten ....................
Ajoneuvon valmistelu märällä
hiekalla ajamista varten ....................
Ajoneuvon valmistelu märällä ja
mutaisella ajoreitillä ajamista
varten .............................................
Ajoneuvon valmistelu kuumalla
säällä ajamista tai hidasta ajoa
varten .............................................
Ajoneuvon valmistelu kylmällä säällä
tai lumessa ajamista varten...............
38
39
40
40
40
42
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen
jokaista käyttöönottoa.......................
Ajoneuvon käynnistäminen................
Liikkeellelähtö .................................
vaihtaminen, ajaminen .....................
Jarrutus ..........................................
Pysähtyminen, pysäköinti..................
Kuljetus ..........................................
Polttoaineen tankkaus ......................
2-tahtiöljyn tankkaaminen ................
44
45
45
46
46
47
48
49
49
50
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12.1
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
54
12.22
12.23
12.24
54
12.25
55
12.26
56
12.27
56
12.28
57
12.29
12.30
12.31
12.32
54
57
Takavaimentimen jousen
esijännityksen säätö ......................
Ajopainuman säätö .......................
Etuhaarukan perussäädön tarkistus....
Etuhaarukan puristusvaimennuksen
säätö ..............................................
Etuhaarukan paluuvaimennuksen
säätö ..............................................
Ohjaustangon paikka ........................
Ohjaustangon paikan säätö ............
58
59
59
60
60
61
61
12 RUNGON HUOLTOTYÖT .............................. 63
43
Lisätietoja ....................................... 51
Pakolliset työt.................................. 51
Suositellut työt ................................ 52
Rungon perussäädön tarkistus
kuljettajan painon mukaan................
Takavaimentimen
puristusvaimennus ...........................
Takaiskunvaimentimen Lowspeedpuristusvaimennuksen säätö .............
Takaiskunvaimentimen Highspeedpuristusvaimennuksen säätö .............
Takavaimentimen
paluuvaimennuksen säätö .................
Mitan määritys takapyörä
kuormittamattomana ........................
Takavaimentimen painuman
tarkistus..........................................
Takavaimentimen painuman
tarkastus .........................................
11.14
11.15
12.3
12.4
11 RUNGON SÄÄTÖ......................................... 54
11.1
11.13
43
10 HUOLTO-OHJELMA..................................... 51
10.1
10.2
10.3
11.10
11.11
11.12
12.2
AJO-OHJEITA.............................................. 45
9.1
11.9
Moottoripyörän nostaminen
nostotelineellä .................................
Moottoripyörän ottaminen
nostotelineeltä .................................
haarukkaputkien ilmaus....................
Haarukkaputkien pölysuojien
puhdistus........................................
Haarukkasuojan irrotus .....................
Haarukkasuojan asennus ..................
Haarukkaputkien irrotus ................
Haarukkaputkien asennus .............
Alemman T-kappaleen irrotus ........
Alemman T-kappaleen asennus ......
Emäputken laakerin välyksen
tarkastaminen..................................
Emäputken laakerin välyksen
säätäminen ..................................
Ohjauspään laakereiden voitelu ......
Etulokasuojan irrottaminen ...............
Etulokasuojan asentaminen...............
Takavaimentimen irrotus ...............
Takavaimentimen asennus ............
Istuimen irrottaminen.......................
Istuimen asentaminen ......................
Ilmansuodattimen kotelon kannen
irrottaminen ....................................
Ilmansuodattimen kotelon kannen
asentaminen....................................
Ilmansuodattimen irrotus ..............
Ilmansuodattimen asennus ............
Ilmansuodattimen ja
suodatinkotelon puhdistus .............
ilmansuodattimen kotelon kannen
valmistelu kiinnittämistä varten .....
Takaäänenvaimentimen
irrottaminen ....................................
Takaäänenvaimentimen
asentaminen....................................
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen
vaihto ..........................................
Polttoainetankin irrotus .................
Polttoainetankin asennus ..............
Ketjun likaisuuden tarkistus..............
Ketjun puhdistus .............................
63
63
63
64
64
65
65
65
66
67
69
70
71
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
80
82
82
3
SISÄLLYSLUETTELO
12.33 Ketjunkireyden tarkistus ...................
12.34 Ketjun kireyden säätö .......................
12.35 Ketjun, takarattaan, eturattaan ja
ketjunohjaimen tarkastus ..................
12.36 Rungon tarkastus .........................
12.37 Takahaarukan tarkastaminen .........
12.38 Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus ...
12.39 Kahvakumin tarkastus ......................
12.40 Kytkinkahvan perusasennon säätö......
12.41 Hydraulisen kytkimen nestemäärän
tarkistus/korjaus...............................
12.42 Hydraulisen kytkimen nesteen
vaihto ..........................................
12.43 Moottorinsuojuksen irrotus ................
12.44 Moottorinsuojuksen asennus .............
83
83
15.6
84
87
87
87
88
88
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
90
91
91
15.13
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen
tarkistus.......................................... 92
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen säätö
(150 EXC TPI EU)............................ 92
Etujarrukahvan perusasennon säätö
(150 XC‑W TPI US).......................... 93
Jarrulevyjen tarkastus ....................... 93
Jarrunesteen määrän tarkastus
etujarrusta....................................... 94
Jarrunesteen lisääminen
etujarruun ................................... 94
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta ....... 95
Jarrupalojen vaihto etujarruun ....... 96
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen
tarkistus.......................................... 98
Jalkajarrupolkimen perusasennon
säätö ........................................... 98
Jarrunestemäärän tarkastus
takajarrusta ..................................... 99
Jarrunesteen lisääminen
takajarruun ................................ 100
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta ... 101
Takajarrun jarrupalojen vaihto ...... 101
Etupyörän irrottaminen ...............
Etupyörän asentaminen ...............
Takapyörän irrottaminen ..............
Takapyörän asentaminen .............
Renkaiden kunnon tarkastus ...........
Rengaspaineen tarkastus ................
Pinnojen kireyden tarkastus ............
104
105
105
106
108
108
109
15 SÄHKÖLAITTEET ...................................... 110
15.1
15.2
15.3
15.4
4
12 V -akun irrottaminen ..............
12 V -akun asentaminen .............
12 V -akun lataaminen ................
Pääsulakkeen vaihtaminen ..............
15.8
15.9
89
14 PYÖRÄT, RENKAAT................................... 104
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
15.7
15.10
15.11
15.12
13 JARRUT ..................................................... 92
13.1
15.5
110
112
113
115
Yksittäisten sähkölaitteiden
sulakkeiden vaihto .........................
Valomaskin ja ajovalon
irrottaminen ..................................
Valomaskin ja ajovalon
asentaminen..................................
Ajovalon polttimon vaihto................
Vilkkulampun vaihto (150 EXC
TPI EU) ........................................
Ajovalon säädön tarkastus ...............
Ajovalon valokantaman säätö...........
Yhdistelmämittariston pariston
vaihto ...........................................
Diagnoosiliitin ...............................
117
118
119
119
120
121
122
122
123
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ ........................ 124
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Jäähdytysjärjestelmä ......................
Pakkasenkeston ja
jäähdytysnesteen määrän
tarkistus........................................
Jäähdytysnesteen määrän
tarkistus........................................
Jäähdytysnesteen poisto ..............
Jäähdytysnesteen täyttö ..............
124
124
125
125
126
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ.................................. 129
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
Kaasuvaijerin välyksen
tarkastaminen................................
Kaasuvaijerin välyksen
säätäminen ................................
Polttoaineen syötön ominaiskäyrän
säätäminen ................................
Tyhjäkäyntinopeuden säätö ..........
Ympäristön ilmanpaineen
ohjelmointi....................................
Sytytyskäyrän pistokeliitäntä ...........
Sytytyskäyrän muuttaminen ............
Vaihdepolkimen perusasennon
tarkistus........................................
Vaihdepolkimen perusasennon
säätö .........................................
129
129
130
131
132
133
133
134
134
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT ....................... 135
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
Polttoainesihdin vaihto ................
2-tahtiöljyn määrän
tarkastaminen................................
Öljypumpun tahdistaminen ..........
Öljytankin öljysihdin
puhdistaminen ...........................
Vaihteistoöljyn määrän tarkistus ......
Vaihteistoöljyn vaihto ..................
Vaihteistoöljyn lisäys ...................
135
136
136
138
141
141
143
19 PUHDISTUS, HOITO ................................. 144
19.1
Moottoripyörän puhdistus................ 144
SISÄLLYSLUETTELO
19.2
Talvikäytön tarkistus- ja
hoitotehtävät ................................. 145
20 SÄILYTYS ................................................. 146
20.1
20.2
Säilytys ......................................... 146
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen ... 147
21 VIANETSINTÄ ........................................... 148
22 TEKNISET TIEDOT.................................... 151
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
Moottori ........................................
Moottorin kiristysmomentit..............
Täyttömäärät .................................
Vaihteistoöljy.............................
Jäähdytysneste ..........................
Polttoaine .................................
Runko...........................................
Sähkölaitteet .................................
Renkaat ........................................
Etuhaarukka ..................................
Takavaimennin ..............................
Rungon kiristysmomentit ................
151
151
153
153
153
153
153
154
154
155
155
156
23 KÄYTTÖAINEET ........................................ 158
24 APUAINEET.............................................. 160
25 STANDARDIT............................................ 162
26 AMMATTISANASTO................................... 163
27 LYHENNELUETTELO................................. 164
28 MERKKILUETTELO ................................... 165
28.1
28.2
28.3
Punaiset symbolit .......................... 165
Keltaiset ja oranssit symbolit........... 165
Vihreät ja siniset symbolit ............... 165
HAKEMISTO .................................................... 166
5
1 KUVAUSTAVAT
1.1
Käytetyt merkinnät
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä
nämä työt oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä
erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Tarkoittaa sivuviittausta (ilmoitetulta sivulta löytyy lisätietoja).
Tämä merkki on lisätietoja ja erilaisia vihjeitä sisältävien tekstiosioiden yhteydessä.
Tämä merkki on tarkastusvaiheen tuloksen yhteydessä.
Tämä merkki on jännitemittauksen yhteydessä.
Tämä merkki on virranmittauksen yhteydessä.
Tarkoittaa jonkin työtehtävän sekä mahdollisten viimeistelytöiden päättymistä.
1.2
Käytetyt korostukset
Seuraavassa selitetään käytettyjen kirjainkorostusten merkitys.
Oma nimi
Tarkoittaa nimeä.
Nimi®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™
Tarkoittaa tavaramerkkiä.
Alleviivatut käsitteet
Viittaavat ajoneuvon teknisiin yksityiskohtiin tai ovat erikoiskäsitteitä, jotka
on selostettu erikoiskäsitteiden hakemistossa.
6
TURVALLISUUSOHJEET 2
Käyttömääritys − määräysten mukainen käyttö
2.1
(150 EXC TPI EU)
Tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu siten, että se kestää kilpakäytössä tyypillisesti esiintyvän rasituksen. Tämä ajoneuvo vastaa ylimpien kansainvälisten moottoriurheilujärjestöjen tällä hetkellä voimassa olevia
määräyksiä ja luokituksia.
Info
Ajoneuvo on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyyppihyväksynnän mukaisena (teholtaan alennettuna) versiona.
Ajoneuvon teholtaan alentamatonta versiota saa käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen
ulkopuolella.
Tämä ajoneuvo on suunniteltu maastossa ajettaviin kestävyyskilpailuihin, ei ensisijaisesti motocrosskäyttöön.
(150 XC‑W TPI US)
Tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu siten, että se kestää kilpakäytössä tyypillisesti esiintyvän rasituksen. Tämä ajoneuvo vastaa ylimpien kansainvälisten moottoriurheilujärjestöjen tällä hetkellä voimassa olevia
määräyksiä ja luokituksia.
Info
Tätä ajoneuvoa ei ole hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen.
Tämä ajoneuvo on suunniteltu maastossa ajettaviin kestävyyskilpailuihin, ei ensisijaisesti motocrosskäyttöön.
2.2
Väärinkäyttö
Ajoneuvoa on aina käytettävä ajoneuvolle määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
Määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, esineille ja ympäristölle.
Väärinkäytöksi katsotaan ajoneuvon käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin ajoneuvolle määriteltyyn
käyttötarkoitukseen ja muutoin kuin ajoneuvon käyttökohdetta koskevan määritelmän mukaisesti.
Väärinkäytöllä tarkoitetaan myös sellaisten käyttö- ja apuaineiden käyttöä, jotka eivät täytä yksittäisiä käyttökohteita koskevia ohjearvoja.
2.3
Turvallisuusohjeet
’Kuvatun tuotteen turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue tästä syystä
nämä käyttöohjeet ja kaikki muut toimitussisältöön kuuluvat ohjeet huolellisesti läpi. Turvallisuusohjeet on
tekstissä korostettu optisesti, ja ne on linkitetty asiaankuuluviin kohtiin.
Info
Kuvattuun tuotteeseen on hyvin näkyviin kohtiin kiinnitetty erilaisia ohje- ja varoitustarroja. Älä poista
mitään näistä ohje- ja varoitustarroista. Jos niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä
jäädä vaaratilanteita huomaamatta, jolloin on olemassa loukkaantumisvaara.
7
2 TURVALLISUUSOHJEET
2.4
Vaara-asteet ja merkinnät
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan,
ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan vammaan, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin vahinkoihin tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
2.5
Luvattomia muutoksia koskeva varoitus
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaaminen ovat lain mukaankiellettyjä:
1
Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai
ohittaminen ennen ajoneuvon myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tarkoituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2
Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
1
Äänenvaimentajien poistaminen tai reiän poraaminen niihin, törmäyspelteihin, pakoputkiin tai muihin osiin,
joissa pakokaasu virtaa.
2
Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3
Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4
Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei
ole hyväksynyt.
2.6
Turvallinen käyttö
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
8
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
TURVALLISUUSOHJEET 2
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ajoneuvoa saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kunnossa ja vain ajoneuvolle määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Käytön aikana tulee myös ottaa huomioon niin turvallisuuteen kuin ympäristöönkin vaikuttavat tekijät.
Ajoneuvoa saavat käyttää vain siihen opastetut henkilöt. Ajoneuvon kuljettaminen tieliikenteessä edellyttää ajokorttia.
Häiriöt, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on välittömästi poistatettava valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimattuja ohje-/varoitustarroja on noudatettava.
2.7
Suojavaatetus
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.8
Työsäännöt
Jollei toisin ole mainittu, kaikki työt on tehtävä virran ollessa katkaisu (sytytyksenkatkaisijalla varustetut mallit) tai
moottorin ollessa sammutettu (mallit ilman sytytyksenkatkaisijaa).
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata
suluissa olevan numeron perusteella. Esimerkki: laakerin ulosvetäjä (15112017000)
Osat, joita ei voida käyttää uudelleen (esim. itselukittuvat ruuvit ja mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat,
sokat, lukkoaluslevyt), voidaan korvata kokoamisen yhteydessä uusilla osilla.
Joissakin ruuviliitoksissa on käytettävä ruuvilukitetta (esim. Loctite®). Käytön yhteydessä on noudatettava valmistajan erityisiä ohjeita.
Jos uuteen osaan on jo lisätty ruuvinlukitus (esim. Precote®), uutta ruuvinlukitusainetta ei saa lisätä.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, puhdistetaan, ja niiden vauriot ja kuluneisuus tarkistetaan. Vahingoittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huoltamisen jälkeen varmistetaan ajoneuvon käyttöturvallisuus.
9
2 TURVALLISUUSOHJEET
2.9
Ympäristö
Vastuullinen toiminta moottoripyörän kanssa huolehtii siitä, ettei mitään ongelmia ja konflikteja pääse syntymään.
Moottoripyöräilyn tulevaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä, että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa,
osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
Huomioi hävittäessäsi jäteöljyjä, muita käyttö- ja apuaineita sekä vanhoja varaosia kussakin maassa voimassa olevat lait ja määräykset.
Koska moottoripyörät eivät kuulu vanhojen ajoneuvojen EU-kierrätysmääräysten alaisuuteen, ei ole olemassa lakisääteistä tapaa vanhan moottoripyörän romuttamiseksi. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi auttaa sinua mielellään.
2.10
Käyttöohje
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa.
Tämä käyttöohje sisältää paljon tietoja ja vinkkejä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat
tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje aina paikassa, jossa se on tarvittaessa helposti saatavilla.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTM‑kauppiaan puoleen.
Käyttöohje on tärkeä osa ajoneuvoa, ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
Käyttöohje on saatavissa lisäksi valtuutetulta KTM‑jälleenmyyjältä samoin kuin KTM‑verkkosivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
10
TÄRKEITÄ OHJEITA 3
3.1
Takuu, vastuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt on teetettävä ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa ja merkittävä
KTM Dealer.net-dokumenttiin, muuten koko takuu raukeaa. Takuu ei korvaa vahinkoja ja seurausvahinkoja, jotka
johtuvat ajoneuvoon luvatta tehdyistä muutoksista.
3.2
Käyttöeineet, apuaineet
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
Käytä käyttöaineita ja apuaineita käyttöohjeen ja teknisten tietojen mukaan.
3.3
Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia
ja asennuta ne valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota
mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi
opastaa sinua mielellään.
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
3.4
Huolto
Virheetön toimivuus ja ennenaikaisen kulumisen välttäminen edellyttävät käyttöohjeessa mainittujen moottorin
sekä rungon huolto­, hoito- ja säätötöiden suorittamista. Väärä rungon säätö voi aiheuttaa vaurioita ja murtumia
runkokomponenteissa.
Ajoneuvon käyttö raskaissa olosuhteissa, esim. hiekalla, märällä tai liejuisella tiellä/maastossa, voi johtaa selvästi
lisääntyneeseen kulumiseen eri komponenteissa kuten voimansiirrossa, jarruissa tai jousituskomponenteissa. Siksi
osien tarkastus tai vaihto saattaa olla tarpeellista jo ennen seuraavan huoltovälin saavuttamista.
Määritettyjä sisäänajoaikoja ja huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi kestoiän nostamiseen.
Ajosuoritteen määrässä ja aikaväleissä ensimmäinen erääntyvä huoltoväli on ratkaiseva.
3.5
Kuvat
Ohjekirjassa esitetyt kuvat sisältävät osittain erikoisvarusteita.
Paremmin havannoitavaksi tai selittämiseksi voivat jotkut osat olla irrotettuina tai ei-kuvattuina. Kunkin kuvauksen kohdalla ei purkamiseen aina ole pakottavaa tarvetta. Huomioi tekstissä olevat tiedot.
3.6
Asiakaspalvelu
Ajoneuvoasi koskeviin kysymyksiin on valtuutettu KTM‑kauppiaasi mielellään käytettävissä.
Listan valtuutetuista KTM-kauppiaista läydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
11
4 AJONEUVON KUVA
4.1
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
S03607-10
1
2
3
3
3
3
4
5
6
7
12
Etujarrukahva (
Kytkinkahva (
Valokatkaisin (
s. 16)
s. 16)
s. 17) (150 EXC TPI EU)
s. 16) (150 EXC TPI EU)
Sammutuspainike (
s. 18) (150 EXC TPI EU)
Vilkkukatkaisin (
Äänimerkkipainike (
s. 17) (150 EXC TPI EU)
Sytytyskäyrän pistokeliitäntä (
Ilmansuodattimen kotelon kansi
Sivutuki (
s. 23)
Vaihdepoljin (
s. 22)
s. 133)
AJONEUVON KUVA 4
4.2
Ajoneuvon kuva takaa oikealta
S03608-10
1
2
3
4
5
6
Polttoainetankin korkki
Kaasukahva (
s. 16)
Ajoneuvon valmistenumero (
Käynnistyspolkimen vipu (
Jalkajarrupoljin (
s. 14)
s. 23)
s. 23)
Takajarrun jarrunesteen tarkistusikkuna
13
5 SARJANUMEROT
5.1
Ajoneuvon valmistenumero
Ajoneuvon valmistenumero
1 on lyöty ohjauspäähän oikealle.
401945-10
5.2
Tyyppikilpi
Tyyppikilpi
1 on ohjauspäässä edessä.
401946-10
5.3
Avainnumero (150 EXC TPI EU)
Ohjauslukon avainnumero
1 on painettu avainpidikkeeseen.
402247-10
5.4
Moottorinumero
1
Moottorinumero
on stanssattu moottoriin vasemmalle puolelle,
eturattaan alapuolelle.
401949-10
14
SARJANUMEROT 5
5.5
Etuhaarukan osanumero
Etuhaarukan osanumero
sisäpuolelle.
1 on painettu akselinkiinnityspalaan
401947-10
5.6
Takavaimentimen osanumero
1
Takavaimentimen osanumero
on lyöty takavaimentimen yläosaan moottorin puolelle, säätörenkaan yläpuolelle.
401948-10
15
6 HALLINTALAITTEET
6.1
Kytkinkahva
1
Kytkinkahva
on ohjaustangossa vasemmalla.
Kytkin toimii hydraulisesti ja on automaattisesti itsesäätyvä.
S03609-10
6.2
Etujarrukahva
1
Etujarrukahva
on ohjaustangossa oikealla.
Etujarrukahvalla käytetään etupyöränjarrua.
S03610-10
6.3
Kaasukahva
Kaasukahva
1 on ohjaustangossa oikealla.
S03611-10
6.4
Sammutuspainike (150 EXC TPI EU)
Sammutuspainike
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Sammutuspainike perusasennossa – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori voidaan käynnistää.
• Sammutuspainike painettuna – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistu, käynnissä oleva moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
S03612-10
16
HALLINTALAITTEET 6
6.5
Sammutuspainike (150 XC‑W TPI US)
Sammutuspainike
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Sammutuspainike perusasennossa – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytketty, moottori voidaan käynnistää.
• Sammutuspainike painettuna – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistu, käynnissä oleva moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
S03630-10
6.6
Äänimerkkipainike (150 EXC TPI EU)
Äänimerkkipainike
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Äänimerkkipainike perusasennossa
• Äänimerkkipainike painettuna – Äänimerkki toimii tässä asennossa.
S03612-11
6.7
Valokatkaisin (150 EXC TPI EU)
Valokatkaisin
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Lähivalo päällä – Valokatkaisin on keskiasennossa.
Tässä asennossa ovat lähivalo ja takavalo päällekytkettyinä.
Kaukovalo päällä – Valokatkaisin on käännetty vasemmalle. Tässä asennossa ovat kaukovalo ja takavalo
päällekytkettyinä.
E00822-10
6.8
Valokatkaisin (150 XC‑W TPI US)
Valokatkaisin
1 on vasemmalla yhdistelmämittariston vieressä.
Mahdolliset tilat
• Valot pois päältä – Valokatkaisin on painettu sisään vasteeseen saakka. Tässä asennossa valot on kytketty pois päältä.
• Valot päälle – Valokatkaisin on vedetty ulospäin vasteeseen
saakka. Tässä asennossa ovat lähivalo ja takavalo päällekytkettyinä.
E00858-10
17
6 HALLINTALAITTEET
6.9
Vilkkukatkaisin (150 EXC TPI EU)
Vilkkukatkaisin
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Vilkku ei päällä – Vilkkukatkaisija on keskiasennossa.
Vilkku vasemmalle päällä – Vilkkukatkaisija vasemmalle käännettynä.
Vilkku oikealle päällä – Vilkkukatkaisija oikealle käännettynä.
S03612-12
6.10
Hätäpysäytyskatkaisija (150 EXC TPI EU)
Hätäpysäytyskatkaisija
1 on kiinnitetty ohjaustankoon oikealle.
Mahdolliset tilat
Sytytys pois päältä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri
on katkaistuna, käynnissä oleva moottori sammuu,
pysähtynyt moottori ei käynnisty.
Sytytys päällä – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on
kytketty, moottori voidaan käynnistää.
S03614-11
6.11
Käynnistysnappula
(150 EXC TPI EU)
Käynnistysnappula
1 on ohjaustangossa oikealla.
(150 XC‑W TPI US)
Käynnistysnappula
1 on ohjaustangossa oikealla.
S03614-10
Mahdolliset tilat
• Käynnistysnappula
• Käynnistysnappula
tysmoottori toimii.
S03631-10
18
perusasennossa
painettuna – Tässä asennossa käynnis-
HALLINTALAITTEET 6
6.12
Merkkivalojen yleiskuva (150 EXC TPI EU)
Mahdolliset tilat
Sininen kaukovalon merkkivalo palaa – Kaukovalo on
päällä.
Keltainen häiriömerkkivalo palaa/vilkkuu – OBD on
havainnut vian ajoneuvon elektroniikassa. Moottoripyörä on pysäytettävä aiheuttamatta vaaraa muulle
liikenteelle ja on otettava yhteyttä valtuutettuun KTMhuoltokorjaamoon.
Keltainen polttoainemäärän varoitusvalo palaa – Polttoainemäärä on saavuttanut varatankin rajan.
E00860-01
Vilkun vihreä merkkivalo vilkkuu – Vilkku on päällä.
Punainen öljynmäärän varoitusvalo palaa – Öljynmäärä on saavuttanut merkinnän MIN tason. Käytä
korkeintaan tankissa mahdollisesti vielä jäljellä oleva
polttoaine loppuun ja tankkaa mahdollisimman pian
2‑tahtiöljyä.
6.13
Merkkivalojen yleiskuva (150 XC‑W TPI US)
Mahdolliset tilat
Kaukovalon merkkivalo – ilman toimintoa
Keltainen häiriömerkkivalo palaa/vilkkuu – OBD on
havainnut vian ajoneuvon elektroniikassa. Moottoripyörä on pysäytettävä aiheuttamatta vaaraa muulle
liikenteelle ja on otettava yhteyttä valtuutettuun KTMhuoltokorjaamoon.
E00858-01
Keltainen polttoainemäärän varoitusvalo palaa – Polttoainemäärä on saavuttanut varatankin rajan.
Punainen öljynmäärän varoitusvalo palaa – Öljynmäärä on saavuttanut merkinnän MIN tason. Käytä
korkeintaan tankissa mahdollisesti vielä jäljellä oleva
polttoaine loppuun ja tankkaa mahdollisimman pian
2‑tahtiöljyä.
6.14
Polttoainetankin korkin avaaminen
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
19
6 HALLINTALAITTEET
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
1
Avausnappulaa
painetaan, polttoainetankin korkkia kierretään vastapäivään, minkä jälkeen korkki nostetaan pois paikaltaan.
E00929-10
6.15
Polttoainetankin korkin sulkeminen
–
Polttoainetankin korkki asetetaan paikalleen, ja korkkia kierretään myötäpäivään, kunnes lukituksen avausnappula
naksahtaa kiinni.
1
Info
2
Polttoainetankin huohottimen letku
sijoitetaan paikalleen siten, että letkuun ei muodostu taitekohtia.
E00930-10
6.16
2-tahtiöljytankin korkin avaaminen
E00861-10
20
–
Läppä
–
2-tahtiöljytankin korkkia käännetään vastapäivään ja korkki
nostetaan yläkautta pois paikaltaan.
1 käännetään ylöspäin.
HALLINTALAITTEET 6
6.17
2-tahtiöljytankin korkin sulkeminen
–
2-tahtiöljytankin korkki asetetaan paikalleen ja korkkia kierretään myötäpäivään.
–
Läppä
1 käännetään alaspäin.
2-tahtiöljytankin korkki lukittuu paikalleen.
E00861-11
6.18
Kylmäkäynnistysnappi
1
Kylmäkäynnistysnappi
sijaitsee kaasuläppärungon kyljessä.
Elektroninen polttoaineen ruiskutus pidentää ruiskutusaikaa, jos
moottori on kylmä ja ulkolämpötila matala. Jotta moottori pystyy
polttamaan kasvaneen polttoainemäärän, moottoriin johdetaan
lisää happea vetämällä kylmäkäynnistysnapista.
Info
Moottorin ollessa käyttölämmin on kylmäkäynnistysnapin
oltava pois päältä.
Mahdolliset tilat
• Kylmäkäynnistysnappi aktivoituna – Kylmäkäynnistysnappi
on vedetty vasteeseen saakka ulos, minkä lisäksi nappia on
käännetty ¼ kierrosta.
• Kylmäkäynnistysnappi ei aktivoituna – Kylmäkäynnistysnappi
on palautunut perusasentoon sen jälkeen, kun nappia on kierretty uudelleen ¼ kierrosta.
S03529-10
21
6 HALLINTALAITTEET
6.19
Tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi
Tyhjäkäyntisäätö kaasuläppärungossa vaikuttaa voimakkaasti käynnistymiseen, tyhjäkäynnin tasaisuuteen ja kaasuun vastaamiseen
kiihdytettäessä.
Moottori on helpompi käynnistää, mikäli sen tyhjäkäyntinopeus on
säädetty oikeaksi.
Tyhjäkäyntinopeus säädetään tyhjäkäyntinopeuden
säätöruuvilla
.
1
Info
Jos tyhjäkäyntinopeus on korkea, moottori hidastuu
hitaasti, moottorijarrutus on vähäistä ja kaasun toiminta
aggressiivista, säätöruuvia on käännettävä myötäpäivään.
Jos tyhjäkäyntinopeus on matala, moottori hidastuu
nopeasti, moottorijarrutus on korkeaa ja kaasun toiminta
epäpuhdasta, säätöruuvia on käännettävä vastapäivään.
S03529-11
6.20
Vaihdepoljin
Vaihdepoljin
1 on asennettu moottorin vasemmalle puolelle.
401950-10
Vaihteiden paikat näkyvät kuvasta.
Vapaa- eli tyhjäkäyntiasento sijaitsee 1. ja 2. vaihteen välissä.
401950-11
22
HALLINTALAITTEET 6
6.21
Käynnistyspolkimen vipu
1
Käynnistyspolkimen vipu
on moottorissa oikealla.
Käynnistyspolkimen vipu on kääntyvä.
Info
Ennen ajoonlähtöä on käynnistyspolkimen vipu käännettävä
moottoriin päin.
401954-10
6.22
Jalkajarrupoljin
1
Jalkajarrupoljin
sijaitsee oikean jalkatapin edessä.
Jalkajarrupolkimella käytetään takapyörän jarrua.
401956-10
6.23
Sivutuki
Sivutuki
1 on ajoneuvon vasemmalla puolella.
401943-10
Sivutukea käytetään pysäköitäessä moottoripyörä.
Info
1
Ajon aikana sivutuen
täytyy olla nostettuna ylös ja varmistettuna kiinnityskumilla
.
2
401944-10
23
6 HALLINTALAITTEET
6.24
Ohjauslukko (150 EXC TPI EU)
1
Ohjauslukko
on ohjauspäässä vasemmalla.
Ohjaus voidaan lukita ohjauslukolla. Ohjaaminen ja siten myös
ajaminen ei enää ole mahdollista.
E00862-10
6.25
Ohjauksen lukitseminen (150 EXC TPI EU)
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Ajoneuvo pysäköidään.
–
Ohjaustanko käännetään kokonaan oikealle.
–
Ohjauslukon avain työnnetään ohjauslukkoon, käännetään
vasemmalle, työnnetään sisään ja käännetään lopuksi oikealle.
Ohjauslukon avain vedetään irti.
Ohjausliike ei enää ole mahdollinen.
Info
Ohjauslukon avainta ei saa koskaan jättää ohjauslukkoon.
400732-01
6.26
Ohjauksen avaaminen lukituksesta (150 EXC TPI EU)
–
Ohjauslukon avain työnnetään ohjauslukkoon, käännetään
vasemmalle, vedetään ulos ja käännetään lopuksi oikealle.
Ohjauslukon avain vedetään irti.
Ohjausliike on jälleen mahdollinen.
Info
Ohjauslukon avainta ei saa koskaan jättää ohjauslukkoon.
400731-01
24
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.1
Yhdistelmämittariston yleiskuva
–
Painiketta käytetään valikkojen valitsemiseen ja asetusten
tekemiseen.
–
Painiketta käytetään valikkojen valitsemiseen ja asetusten
tekemiseen.
Info
Toimituskunnossa ovat vain näyttötilat SPEED/H ja
SPEED/ODO aktivoituina.
V00799-01
7.2
Aktivointi ja testaus
Yhdistelmämittariston aktivointi
Yhdistelmämittaristo aktivoituu, kun jotain painiketta painetaan tai
mittariin saapuu pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
Näytön testaus
Näytön toimintatestiksi syttyvät kaikki näyttöelementit hetkeksi
aikaa.
400313-01
WS (wheel size)
Näytön toimintatestin jälkeen näytetään hetken aikaa pyörän
ympärysmitta WS (wheel size).
Info
Luku 2205 tarkoittaa vakiorenkaalla varustetun 21 tuuman
etupyörän ympärysmittaa.
Sen jälkeen näyttö vaihtuu viimeksi valittuun tilaan.
400314-01
7.3
Kilometrien tai mailien asetus
Info
Jos vaihdetaan yksikköä, ODO arvo säilyy ja suoritetaan muuntolaskenta.
TR1, TR2, A1, A2 ja S1 arvot nollaantuvat yksikköä vaihdettaessa.
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Asetusvalikko avautuu ja aktivoidut toiminnot tulevat
näkyviin.
–
400329-01
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes näyttö
Km/h/Mph vilkkuu.
Km/h asetus
– Painiketta
painetaan.
25
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Mph asetus
– Painiketta
–
painetaan.
Odotetaan 3−5 sekuntia.
Asetukset tallennetaan.
Info
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin ja asetusvalikko sulkeutuu, mikäli mitään painiketta ei paineta 10−12 sekunnin kuluessa tai mittaristoon saapuu
pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
7.4
Yhdistelmämittariston toimintojen säätäminen
Info
Toimituskunnossa ovat vain näyttötilat SPEED/H ja SPEED/ODO aktivoituina.
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Asetusvalikko avautuu ja aktivoidut toiminnot tulevat
näkyviin.
Info
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin, mikäli
mitään painiketta ei paineta 10−12 sekunnin kuluessa.
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin ja asetusvalikko sulkeutuu, mikäli mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa tai mittaristoon saapuu pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
400318-01
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin usein, kunnes haluttu toiminto vilkkuu.
Valittu toiminto vilkkuu.
Toiminnon aktivointi
– Painiketta painetaan.
Symboli jää näyttöön, ja seuraava toiminto ilmestyy
näyttöön.
Toiminnon deaktivointi
– Painiketta painetaan.
Symboli näytössä sammuu ja näyttötila vaihtuu seuraavaan toimintoon.
26
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.5
Kellonajan asetus
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
–
Tunnit asetetaan painikkeella
–
Odotetaan 3−5 sekuntia.
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Tunnit vilkkuvat.
tai painikkeella
.
Näytön seuraava segmentti vilkkuu, jolloin se on asetettavissa.
400330-01
–
Painamalla näppäintä ja näppäintä voidaan seuraavat segmentit asettaa samalla tavalla kuin tuntinäyttö.
Info
Sekunnit voidaan asettaa vain nollaksi.
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin ja asetusvalikko sulkeutuu, mikäli mitään painiketta ei paineta 15−20 sekunnin kuluessa tai mittaristoon saapuu
pyörän kierroslukutunnistimen pulssi.
7.6
Kierrosajan katsominen
Info
Tätä toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun kierrosaikoja on kellotettu.
Ehto
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan lyhyesti.
Näytön vasemmassa reunassa näkyy LAP 1.
–
Kierrokset 1−10 voidaan katsoa painikkeella
–
Painiketta
–
Painiketta
.
pidetään painettuna 3−5 sekunnin ajan.
Kierrosajat katoavat muistista.
400321-01
painetaan lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Info
Pyörän kierroslukutunnistimen pulssin saapuessa näyttöruudun vasen puoli palaa tilaan SPEED.
27
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.7
Näyttötila SPEED (nopeus)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes SPEED
näyttö ilmestyy näyttöön vasemmalle.
Näyttötilassa SPEED näytetään senhetkinen nopeus.
Nopeusnäytön yksikkö voi olla joko Km/h tai Mph.
Info
Maakohtainen asetus suoritetaan.
Etupyörän pulssin saapuessa näytön vasen reunapalaa
tilaan SPEED. Hetkellinen nopeus tulee tällöin näkyviin
näyttöön.
400317-02
7.8
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit)
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa H näytetään moottorin käyttötunnit.
Käyttötuntilaskuri tallentaa kokonaisajoajan.
Info
Käyttötuntimittari on tarpeellinen huoltotöiden suorittamiseksi.
Jos yhdistelmämittaristo on liikkeellelähdössä tilassa H,
vaihtuu se automaattisesti näyttötilaan ODO.
Näyttötilaa H ei näytetä ajon aikana.
400316-01
7.9
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Näyttö vaihtuu yhdistelmämittariston toimintojen asetusvalikkoon.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Asetusvalikko
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Asetusvalikko näyttää aktivoidut toiminnot.
400344-01
28
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
Info
Painiketta
painetaan lyhyesti niin monta kertaa, että
haluttu toiminto on näytössä.
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin, mikäli
mitään painiketta ei paineta 20 sekunnin kuluessa.
7.10
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
aktivoi vilkkuvan näytön ja vaihtaa seuraavaan
näyttöön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
deaktivoi vilkkuvan näytön ja vaihtaa seuraavaan näyttöön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Odotetaan
3−5 sekuntia.
vaihtaa seuraavaan näyttöön ilman muutosta
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Asetusvalikko käynnistyy, tallentaa valinnat ja
vaihtuu H tai ODO tilaan.
Mittayksikön asetus
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes H näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes näyttö
Km/h/Mph vilkkuu.
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Mittayksikkö tilassa voidaan vaihtaa mittayksikköä.
400329-01
Info
Asetukset tallentuvat automaattisesti muistiin, mikäli
mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin kuluessa.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Valikkoon siirtyminen aktivoi Km/h näytön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
aktivoi Mph näytön
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
29
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.11
Odotetaan
3−5 sekuntia.
vaihtaa seuraavaan näyttöön, vaihtaa valinnasta
asetusvalikkoon
Odotetaan
10−12 sekuntia.
tallentaa ja sulkee asetusvalikon
Näyttötila SPEED/CLK (kellonaika)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa CLK näytetään kellonaika.
400319-01
7.12
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Näyttö vaihtuu kellon asetusvalikkoon.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Kellonajan asetus
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
400319-01
30
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes CLK näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan 2 - 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
korottaa arvoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
korottaa arvoa
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
vähentää arvoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
vähentää arvoa
Odotetaan
3−5 sekuntia.
vaihtaa seuraavaan arvoon
Odotetaan
10−12 sekuntia.
SETUP valikosta poistuminen
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.13
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa LAP voidaan ajanotolla kellottaa kierrosaikoja 10 kierrokseen asti.
Info
Jos kierrosaika vielä käy eteenpäin painikkeen
sen jälkeen, on 9 tallennuspaikkaa käytetty.
Kierros 10 tulee pysäyttää painikkeella .
400320-01
7.14
painami-
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Ajanottokello ja kierrosaika nollataan.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Pysäyttää kellon.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Käynnistää kellon, tai pysäyttää meneillään olevan kierrosajan, tallentaa tämän ja käynnistää
ajanoton seuraavalle kierrokselle.
Kierrosajan katsominen
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
400321-01
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes LAP näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle alas.
–
Painiketta
painetaan lyhyesti.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Ajanottokello ja kierrosaika nollataan.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Valitaan jokin kierroksista 1-10
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava kierrosaika katsotaan.
31
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.15
Näyttötila SPEED/ODO (matkamittari)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes ODO
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle alas.
Näyttötilassa ODO näytetään ajettu kokonaismatka.
400317-01
7.16
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/TR1 (trippimittari 1)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR1
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
TR1 (trippimittari 1) käy aina ja laskee 999,9 saakka.
Sillä voidaan mitata ajomatkan pituus tai kahden tankkauspysähdyksen välinen matka.
TR1 on kytketty yhteen A1 (keskinopeus 1) ja S1 (ajanotto 1)
kanssa.
Info
400323-01
32
Jos 999,9 ylityy, asetetaan TR1, A1 ja S1 arvot automaattisesti 0,0:ksi.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
TR1, A1 ja S1 arvot asetetaan 0,0:ksi.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.17
Näyttötila SPEED/TR2 (Tripmaster 2)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR2
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
TR2 (Tripmaster 2) käy aina ja laskee 999,9 saakka.
400324-01
7.18
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Tyhjentää arvot TR2 ja A2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Vähentää arvoa TR2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Vähentää arvoa TR2.
TR2 (Tripmaster 2) asetus
Ehto
• Moottoripyörä seisoo paikallaan.
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes TR2
näyttö ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
–
Painiketta
painetaan 2−3 sekuntia, kunnes TR2 vilkkuu.
Näytettyä arvoa voidaan muuttaa käsin painikkeella ja painikkeella . Erittäin kätevä toiminto ajettaessa reittikirjan mukaan.
400324-01
Info
TR2 arvoa voidaan ajon aikana korjata käsin painikkeella
ja painikkeella .
Jos 999,9 ylittyy, palautuu arvoksi TR2 automaattisesti 0,0.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Korottaa arvoa TR2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Korottaa arvoa TR2.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Vähentää arvoa TR2.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Vähentää arvoa TR2.
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Tallentaa ja sulkee asetusvalikon.
33
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.19
Näyttötila SPEED/A1 (keskinopeus 1)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes A1 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
A1 (keskinopeus 1) näyttää keskinopeuden laskemalla sen TR1
(Tripmaster 1) ja S1 (sekuntikello 1) perusteella.
Tämän arvon laskenta aktivoituu pyörän kierroslukutunnistimen
ensimmäisestä impulssista ja päättyy 3 sekuntia viimeisen impulssin jälkeen.
400325-01
7.20
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
NäyttöjenTR1, A1 ja S1 arvoiksi asetetaan 0,0.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/A2 (keskinopeus 2)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes A2 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
A2 (keskinopeus 2) näyttää keskinopeuden sen hetkisen nopeuden
perusteella, kun ajanottokello S2 (ajanotto 2) käy.
Info
Näytetty arvo saattaa erota todellisesta keskinopeudesta,
jos S2:sta ei pysäytetty ajamisen päätyttyä.
400326-01
34
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.21
Näyttötila SPEED/S1 (sekuntikello 1)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes S1 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
S1 (sekuntikello 1) näyttää ajoajan perustuen TR1 arvoon, ja se
jatkaa mittausta heti, kun pyörän kierroslukutunnistimesta tulee
impulssi.
Tämän arvon laskenta käynnistyy pyörän kierroslukutunnistimen
ensimmäisestä impulssista ja päättyy 3 sekuntia viimeisen impulssin jälkeen.
400327-01
7.22
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
NäyttöjenTR1, A1 ja S1 arvoiksi asetetaan 0,0.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
ei toimintoa
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2)
–
Painiketta painetaan lyhyesti niin useasti, kunnes S2 näyttö
ilmestyy näyttöön oikealle ylös.
S2 (ajanotto 2) on manuaalinen sekuntikello.
Kun S2 käy taustalla, vilkkuu S2 näytössä.
400328-01
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Näyttöjen S2 ja A2 lukemaksi tulee 0,0.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
seuraava näyttötila
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
ei toimintoa
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Käynnistää tai pysäyttää S2.
35
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.23
Toimintoyhteenveto
Näyttö
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Odotetaan
3−5 sekuntia.
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Näyttötila
SPEED/H
(käyttötunnit)
Näyttö vaihtuu yhdistelmämittariston toimintojen asetusvalikkoon.
Seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Asetusvalikko
ei toimintoa
aktivoi vilkkuvan näytön
ja vaihtaa
seuraavaan
näyttöön
ei toimintoa
deaktivoi
vilkkuvan
näytön ja
vaihtaa seuraavaan näyttöön
vaihtaa seuraavaan näyttöön ilman
muutosta
Asetusvalikko
käynnistyy,
tallentaa
valinnat ja
vaihtuu H tai
ODO tilaan.
Mittayksikön
asetus
ei toimintoa
Valikkoon
siirtyminen
aktivoi Km/h
näytön
ei toimintoa
aktivoi Mph
näytön
vaihtaa seuraavaan näyttöön, vaihtaa
valinnasta
asetusvalikkoon
tallentaa ja
sulkee asetusvalikon
Näyttötila
SPEED/CLK
(kellonaika)
Näyttö vaihtuu kellon
asetusvalikkoon.
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Kellonajan asetus
korottaa
arvoa
korottaa
arvoa
vähentää
arvoa
vähentää
arvoa
vaihtaa
seuraavaan
arvoon
SETUP valikosta poistuminen
Näyttötila
SPEED/LAP
(kierrosaika)
Ajanottokello
ja kierrosaika
nollataan.
seuraava
näyttötila
Pysäyttää
kellon.
Käynnistää
kellon, tai
pysäyttää
meneillään
olevan kierrosajan, tallentaa tämän
ja käynnistää ajanoton
seuraavalle
kierrokselle.
Kierrosajan katsominen
Ajanottokello
ja kierrosaika
nollataan.
Valitaan jokin
kierroksista
1-10
ei toimintoa
Seuraava
kierrosaika
katsotaan.
Näyttötila
SPEED/ODO
(matkamittari)
ei toimintoa
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/TR1
(trippimittari 1)
TR1, A1 ja S1
arvot asetetaan 0,0:ksi.
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/TR2
(Tripmaster 2)
Tyhjentää
arvot TR2 ja
A2.
seuraava
näyttötila
Vähentää
arvoa TR2.
Vähentää
arvoa TR2.
36
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
Näyttö
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
Painiketta
painetaan 2 3 sekuntia.
Painiketta
painetaan
lyhyesti.
TR2 (Tripmaster 2) asetus
Korottaa
arvoa TR2.
Korottaa
arvoa TR2.
Vähentää
arvoa TR2.
Vähentää
arvoa TR2.
Näyttötila
SPEED/A1
(keskinopeus 1)
NäyttöjenTR1, A1 ja
S1 arvoiksi
asetetaan
0,0.
Seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/A2
(keskinopeus 2)
ei toimintoa
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/S1
(sekuntikello 1)
NäyttöjenTR1, A1 ja
S1 arvoiksi
asetetaan
0,0.
Seuraava
näyttötila
ei toimintoa
ei toimintoa
Näyttötila
SPEED/S2
(ajanotto 2)
Näyttöjen S2
ja A2 lukemaksi tulee
0,0.
seuraava
näyttötila
ei toimintoa
Käynnistää
tai pysäyttää
S2.
7.24
Odotetaan
3−5 sekuntia.
Odotetaan
10−12 sekuntia.
Tallentaa ja
sulkee asetusvalikon.
Yhteenveto edellytyksistä ja aktivoitavuudesta
Näyttö
Moottoripyörä seisoo paikallaan.
Näyttötila SPEED/H (käyttötunnit)
•
Asetusvalikko
•
Mittayksikön asetus
•
Kellonajan asetus
•
Näyttötila SPEED/LAP (kierrosaika)
Kierrosajan katsominen
•
•
Näyttötila SPEED/TR1 (trippimittari 1)
•
Näyttötila SPEED/TR2 (Tripmaster 2)
TR2 (Tripmaster 2) asetus
Valikko aktivoitavissa
•
•
Näyttötila SPEED/A1 (keskinopeus 1)
•
Näyttötila SPEED/A2 (keskinopeus 2)
•
Näyttötila SPEED/S1 (sekuntikello 1)
•
Näyttötila SPEED/S2 (ajanotto 2)
•
37
8 KÄYTTÖÖNOTTO
8.1
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
Varoitus
Kaatumisvaara Etu- ja takapyörän toisistaan poikkeavat rengaskuviot heikentävät ajo-ominaisuuksia.
Erilaiset rengaskuviot voivat vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa huomattavasti.
–
Varmista, että etu- ja takapyörät on varustettu renkailla, joiden pintakuvio on samanlainen.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajo-olosuhteisiin sopimaton ajotapa heikentää ajoneuvon ajo-ominaisuuksia.
–
Sovita ajonopeutesi ajoradan olosuhteisiin ja ajotaitoosi.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ajoneuvoa ei ole tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.
–
Älä ota matkustajaa mukaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupoljinta ei vapauteta, jarrupalat hankaavat jatkuvasti jarrulevyä vasten.
–
Ota jalka pois jarrupolkimelta, kun et halua jarruttaa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kokonaispaino ja akselipainot vaikuttavat ajo-ominaisuuksiin.
–
Älä ylitä suurin sallittua kokonaispainoa äläkä ilmoitettuja akselipainoja.
Varoitus
Varkauden vaara Luvatta toimivat henkilöt vaarantavat sekä oman että muiden turvallisuuden.
–
Älä jätä ajoneuvoa koskaan ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.
–
Varmista, että asiattomat eivät voi ottaa ajoneuvoa käyttöön.
Info
Muista moottoripyörää käyttäessäsi, että voimakas melu häiritsee muita ihmisiä.
–
Varmistu siitä, että myynnin esitarkastuksen työtehtävät on suorittanut valtuutettu KTM-huoltokorjaamo.
Saat luovutustodistuksen ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.
–
Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä ajokertaa.
–
Tutustu hallintalaitteisiin.
–
Kytkinkahvan perusasento säädetään. (
38
s. 88)
KÄYTTÖÖNOTTO 8
(150 EXC TPI EU)
– Etujarrukahvan tyhjäliike säädetään. (
s. 92)
(150 XC‑W TPI US)
– Etujarrukahvan perusasentoa säädetään. (
s. 93)
–
Jalkajarrupolkimen perusasentoa säädetään.
(
–
Vaihdepolkimen perusasento säädetään.
s. 134)
–
Totuttele moottoripyörän käsittelyyn sopivalla alustalla, ennen kuin ajat vaativia matkoja.
(
s. 98)
Info
Maastossa on suositeltavaa olla matkalla toisen henkilön ja toisen ajoneuvon kanssa toistenne auttamiseksi.
–
Kokeile myös mahdollisimman hidasta ajamista ja ajamista seisten saadaksesi enemmän tuntumaa moottoripyörään.
–
Älä aja maastossa, joka ylittää taitosi ja kokemuksesi.
–
Pidä ajon aikana molemmin käsin tiukasti kiinni ohjaustangosta sekä jalat jalkatapeilla.
–
Varmista matkatavaroita kuljettaessasi, että tavarat on kiinnitetty tukevasti mahdollisimman lähelle ajoneuvon
keskikohtaa ja että paino jakautuu tasaisesti etu- ja takapyörälle.
Info
Moottoripyörät reagoivat herkästi painonjakauman muutoksiin.
–
Suurinta sallittua kokonaispainoa ja suurimpia sallittuja akselipainoja ei saa ylittää.
Ohjearvo
–
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 109)
Info
Pinnojen kireys on tarkistettava, kun ajoneuvolla on ajettu puoli tuntia.
–
Moottori sisäänajetaan. (
8.2
–
s. 39)
Moottorin sisäänajo
Sisäänajovaiheen aikana ei annettua moottoritehoa saa ylittää.
Ohjearvo
Suurin moottoriteho
ensimmäisen 3:n käyttötunnin aikana
< 70 %
ensimmäisen 5:n käyttötunnin aikana
< 100 %
–
Täydellä kaasulla ajamista on vältettävä!
–
Tyhjäkäyntinopeus on tarkastettava säännöllisesti.
Ohjearvo
Tyhjäkäyntikierrosluku
1 400 … 1 600 kierr./min
Info
Tyhjäkäyntinopeus voi muuttua sisäänajovaiheen aikana.
»
Jos tyhjäkäyntinopeus muuttuu:
–
Tyhjäkäyntinopeutta säädetään.
(
s. 131)
39
8 KÄYTTÖÖNOTTO
8.3
Litiumioniakkujen käynnistysteho matalissa lämpötiloissa
Litiumioniakut ovat huomattavasti kevyempiä kuin lyijyakut, niiden
itsepurkaus on vähäisempi ja ne tarjoavat suuremman käynnistystehon, kun lämpötila on yli 15 °C (60 °F). Litiumioniakkujen käynnistysteho vähenee kuitenkin alhaisissa lämpötiloissa enemmän
kuin lyijyakkujen.
Voi olla, että käynnistystä täytyy yrittää useamman kerran. Tätä
varten painetaan 5 sekunnin ajan käynnistysnappulaa ja välillä
odotetaan 30 sekuntia. Taukoja tarvitaan, jotta syntynyt lämpö
pääsee jakautumaan litiumioniakkuun eikä 12 V -akku vaurioidu.
Jos ladattu litiumioniakku ei saa käynnistintä toimimaan kunnolla
tai lainkaan, kun lämpötila on alle 15 °C (60 °F), akku ei ole viallinen, vaan se täytyy saada lämpiämään sisältä käynnistystehon
(virranannon) parantamiseksi.
Käynnistysteho paranee akun lämmetessä.
402555-01
8.4
Ajoneuvon valmistelu raskaita käyttöolosuhteita varten
Info
Ajoneuvon käyttö raskaissa olosuhteissa, esim. hiekalla, märällä tai liejuisella tiellä/maastossa, voi johtaa
selvästi lisääntyneeseen kulumiseen eri komponenteissa kuten voimansiirrossa, jarruissa tai jousituskomponenteissa. Siksi osien tarkastus tai vaihto saattaa olla tarpeellista jo ennen seuraavan huoltovälin saavuttamista.
–
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
(
s. 76)
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
–
Sähköisten liittimien kosteus, korroosio ja tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos kosteutta, korroosiota tai vaurioita on olemassa:
–
Liittimet puhdistetaan ja kuivataan tai tarvittaessa vaihdetaan.
Raskaita käyttöolosuhteita ovat:
– Ajetaan kuivalla hiekalla. (
s. 40)
–
Ajetaan märällä hiekalla. (
–
Ajo märällä ja mutaisella ajoreitillä. (
–
Ajo kuumalla säällä tai hitaasti. (
s. 43)
–
Ajo kylmällä säällä tai lumessa. (
s. 44)
8.5
s. 42)
s. 43)
Ajoneuvon valmistelu kuivalla hiekalla ajamista varten
–
Jäähdyttimen korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttimen korkissa
»
M01129-01
40
1,8 bar
Jos näytetty arvo ei vastaa asetusarvoa:
KÄYTTÖÖNOTTO 8
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee
moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja
paineistettua.
–
–
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli
moottori tai jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin
jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen,
jäähdyttimen letkut tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon
aluetta heti haalealla vedellä.
Jäähdyttimen korkki vaihdetaan.
Ilmansuodattimen pölysuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen pölysuojus (79006920000)
Info
KTM PowerParts-asennusohjetta on noudatettava.
M01104-01
–
Ilmansuodattimen hiekkasuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen hiekkasuojus (79006922000)
Info
KTM PowerParts-asennusohjetta on noudatettava.
M01105-01
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
Teräsratas asennetaan.
–
Ketju voidellaan.
Yleisöljyspray (
600868-01
s. 160)
s. 161)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
Ehto
Säännöllinen käyttö hiekalla
–
Mäntien vaihto 10 käyttötunnin välein.
41
8 KÄYTTÖÖNOTTO
8.6
Ajoneuvon valmistelu märällä hiekalla ajamista varten
–
Jäähdyttimen korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttimen korkissa
»
1,8 bar
Jos näytetty arvo ei vastaa asetusarvoa:
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee
moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja
paineistettua.
M01129-01
–
–
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli
moottori tai jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin
jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen,
jäähdyttimen letkut tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon
aluetta heti haalealla vedellä.
Jäähdyttimen korkki vaihdetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts-asennusohjetta on noudatettava.
M01106-01
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
Teräsratas asennetaan.
–
Ketju voidellaan.
Yleisöljyspray (
600868-01
s. 161)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
Ehto
Säännöllinen käyttö hiekalla
–
42
s. 160)
Mäntien vaihto 10 käyttötunnin välein.
KÄYTTÖÖNOTTO 8
8.7
Ajoneuvon valmistelu märällä ja mutaisella ajoreitillä ajamista varten
–
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts-asennusohjetta on noudatettava.
M01106-01
–
Teräsratas asennetaan.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
s. 144)
600868-01
8.8
Ajoneuvon valmistelu kuumalla säällä ajamista tai hidasta ajoa varten
–
Jäähdyttimen korkki tarkistetaan.
Arvo jäähdyttimen korkissa
»
1,8 bar
Jos näytetty arvo ei vastaa asetusarvoa:
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee
moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja
paineistettua.
M01129-01
–
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli
moottori tai jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin
jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen,
jäähdyttimen letkut tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon
aluetta heti haalealla vedellä.
Jäähdyttimen korkki vaihdetaan.
43
8 KÄYTTÖÖNOTTO
–
Toisiovälitys sovitetaan reitille.
Info
Vaihteistoöljy kuumenee nopeasti, jos kytkintä täytyy
käyttää useasti liian pitkän toisiovälityksen johdosta.
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
600868-01
8.9
s. 160)
–
Jäähdytinlamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdytinlamellit oikaistaan varovasti.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
s. 125)
Ajoneuvon valmistelu kylmällä säällä tai lumessa ajamista varten
–
Ilmansuodattimen vesisuoja asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuoja (79006921000)
Info
KTM PowerParts-asennusohjetta on noudatettava.
M01106-01
44
AJO-OHJEITA 9
9.1
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa
Info
Ennen jokaista ajokertaa on ajoneuvon kunto ja käyttöturvallisuus tarkastettava.
Ajoneuvon on oltava käytettäessä teknisesti moitteettomassa kunnossa.
H02217-01
–
Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan. (
–
Sähkölaitteet tarkastetaan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
–
Jarrunestemäärä tarkastetaan takajarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrulaitteiden toiminta tarkastetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
–
Ketjun likaisuus tarkistetaan. (
–
Ketju, takaratas, eturatas ja ketjunohjain tarkistetaan.
( s. 84)
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 141)
s. 94)
s. 99)
s. 95)
s. 101)
s. 125)
s. 82)
s. 83)
s. 108)
s. 108)
s. 109)
Info
Pinnojen kireys on tarkastettava säännöllisesti, sillä
väärä pinnojen kireys heikentää ajoturvallisuutta huomattavasti.
9.2
–
Haarukkaputkien pölysuojat puhdistetaan. (
–
Haarukkaputket ilmataan. (
–
Ilmanpuhdistin tarkistetaan.
–
Kaikkien hallintalaitteiden säädöt ja liikkuvuus tarkastetaan.
–
Kaikkien ruuvien, muttereiden ja letkupantojen tiukkuus tarkistetaan säännöllisesti.
–
Polttoainemäärä tarkistetaan.
–
2-tahtiöljyn määrä tarkastetaan. (
s. 64)
s. 63)
s. 136)
Ajoneuvon käynnistäminen
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Ohje
Moottorivaurio Korkeat kierrosluvut kylmällä moottorilla vaikuttavat negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Käytä moottori aina lämpimäksi pienellä käyntinopeudella.
45
9 AJO-OHJEITA
–
Moottoripyörä otetaan sivutuelta
kiinnityskumilla
.
1 ja sivutuki varmistetaan
2
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
Ehto
Ympäristön lämpötila: < 10 °C
–
Kylmäkäynnistysnappia vedetään vasteeseen saakka ulos ja
kierretään ¼ kierrosta.
Info
401944-10
Moottorin ollessa käyttölämmin on kylmäkäynnistysnapin oltava pois päältä.
–
Käynnistysnappulaa painetaan tai käynnistyspolkimen vipu
polkaistaan voimakkaasti pohjaan saakka.
Info
400733-01
9.3
Kaasua ei saa antaa.
Käynnistysnappulaa painetaan enintään 5 sekuntia.
Seuraavaan käynnistysyritykseen on odotettava
30 sekuntia.
Kun lämpötila on alle 15 °C (60 °F), voi olla, että käynnistystä täytyy yrittää useamman kerran, jotta litiumioniakku lämpiää ja käynnistysteho paranee.
Häiriömerkkivalo palaa käynnistyksen aikana.
Liikkeellelähtö
Info
Valot kytketään päälle ennen liikkeellelähtöä. Näin muut liikenteessä olevat havaitsevat sinut aikaisemmin.
Ajon aikana sivutuen täytyy olla nostettuna ylös ja varmistettuna kiinnityskumilla.
–
Kytkinkahvaa vedetään, 1. vaihde kytketään päälle, kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja samanaikaisesti annetaan varovasti kaasua.
9.4
vaihtaminen, ajaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörä lukkiutuu ja moottori käy ylinopeudella, mikäli vaihdetta vaihdetaan pienemmälle moottorin käydessä suurella nopeudella.
–
46
Älä vaihda pienemmälle vaihteelle, mikäli moottorin käyntinopeus on suuri.
AJO-OHJEITA 9
Varoitus
Moottorivaurio Moottori jää ilman voitelua, jos öljytankissa ei ole 2‑tahtiöljyä.
Öljynmäärän varoitusvalon syttyessä 2-tahtiöljy riittää vielä polttoainetankissa jäljellä olevaa polttonestemäärää varten.
–
Käytä enää korkeintaan jäljellä oleva polttoaine loppuun, mikäli öljynmäärän varoitusvalo on syttynyt.
–
Lisää mahdollisimman pian 2‑tahtiöljyä, jo ennen polttoaineen tankkaamista.
–
Tahdista öljypumppu, mikäli 2‑tahtiöljyn letku on irrotettu tai mikäli 2‑tahtiöljyn tankki on käytetty
vahingossa loppuun saakka.
Info
Jos ajettaessa esiintyy epätavallisia käyttöääniä, pysähdy heti, sammuta moottori ja ota yhteys valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
1. vaihde on liikkeellelähtö- ja ylämäkivaihde.
–
Kun olosuhteet (ylämäki, ajotilanne jne.) sen sallivat, voit vaihtaa suuremmille vaihteille. Käännetään kaasu
pois ja vedetään samanaikaisesti kytkinkahvaa. Vaihdetaan seuraavalle vaihteelle, päästetään kytkinkahva irti
ja annetaan kaasua.
–
Jos kylmäkäynnistystoimintoa on käytetty, kylmäkäynnistysnappi on kytkettävä pois päältä moottorin lämpenemisen jälkeen.
–
Kun huippunopeus on saavutettu kääntämällä kaasukahva täyden kaasun asentoon, kaasukahvaa käännetään
takaisin ¾:n kohdalle täyden kaasun asennosta. Nopeus vähenee tuskin lainkaan, mutta polttoaineen kulutus
alenee kuitenkin voimakkaasti.
–
Anna kaasua aina vain sen verran kuin moottori voi kulloinkin käyttää. Kaasukahvan kääntäminen äkillisesti
avoimeen asentoon lisää vain polttoaineen kulutusta.
–
Pienemmälle vaihdettaessa jarrutetaan moottoripyörää ja samanaikaisesti otetaan kaasu pois.
–
Kytkinkahvaa vedetään ja samalla vaihdetaan pienemmälle vaihteelle. Kytkinkahva vapautetaan hitaasti,
minkä jälkeen annetaan kaasua tai vaihdetaan uudelleen.
–
Moottori sammutetaan, jos odotettavissa on pidempi tyhjäkäynti tai seisokki.
Ohjearvo
≥ 2 min
–
Kytkimen tiheää tai pitkäkestoista luistattamista on vältettävä. Tämä johtaa vaihteistoöljyn, moottorin ja jäähdytysjärjestelmän kuumenemiseen.
–
Aja pienellä käyntinopeudella suuren käyntinopeuden ja kytkimen luistattamisen sijaan.
9.5
Jarrutus
Varoitus
Onnettomuusvaara Liian voimakas jarruttaminen johtaa pyörien lukkiutumiseen.
–
Sovita jarrutustapa ajotilanteeseen ja ajorataan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epämääräinen etu- tai takajarrun jarrutustuntuma heikentää jarrutustehoa.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
47
9 AJO-OHJEITA
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista ja
jarrulevyistä.
–
Hiekkaisella, sateen kastelemalla tai liukkaalla maapohjalla tulee käyttää pääsääntöisesti takajarrua.
–
Jarrutus tulisi lopettaa aina ennen kurvin alkua. Vaihda tällöin, nopeutta vastaavasti, pienemmällä vaihteelle.
9.6
Pysähtyminen, pysäköinti
Varoitus
Varkauden vaara Luvatta toimivat henkilöt vaarantavat sekä oman että muiden turvallisuuden.
–
Älä jätä ajoneuvoa koskaan ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.
–
Varmista, että asiattomat eivät voi ottaa ajoneuvoa käyttöön.
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ohje
Materiaalivahinko Vääränlainen menettely pysäköitäessä vaurioittaa ajoneuvoa.
Jos ajoneuvo vierii pois paikaltaan tai kaatuu, se saattaa vaurioitua vakavasti.
Ajoneuvon pysäköintiin tarkoitetut rakenneosat on suunniteltu kestämään vain ajoneuvon painon.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Varmista, ettei kukaan istu ajoneuvon päälle, kun ajoneuvo on pysäköitynä tuen varaan.
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
–
Moottoripyörällä jarrutetaan pysähdykseen saakka.
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
(150 EXC TPI EU)
– Sammutuspainiketta
painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
(150 XC‑W TPI US)
– Sammutuspainiketta
painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
48
Moottoripyörä pysäköidään kovalle alustalle.
AJO-OHJEITA 9
9.7
Kuljetus
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
–
Moottori sammutetaan.
–
Moottoripyörä varmistetaan kiristyshihnoilla tai muilla sopivilla
kiinnitysvälineillä kaatumista ja paikaltaan siirtymistä vastaan.
401475-01
9.8
Polttoaineen tankkaus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Materiaalivahinko Liian heikkolaatuinen polttoaine tukkii polttoainesuodattimen ennenaikaisesti.
Joissakin maissa ja joillakin alueilla saatavilla olevan polttoaineen laatu ja puhtaus eivät mahdollisesti ole riittäviä. Seurauksena on ongelmia polttoainejärjestelmässä.
–
Tankkaa vain puhdasta polttoainetta, joka on ilmoitetun standardin mukaista. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
49
9 AJO-OHJEITA
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
Polttoainetankin korkki avataan. (
–
Polttoainetankki täytetään polttoaineella enintään mittaan
s. 19)
A.
Ohjearvo
Mitta
35 mm
A
Polttoainetankin
kokonaistilavuus n.
8,5 l
Superpolttoaine
lyijytön (ROZ 95)
( s. 159)
Info
400382-10
Valmiiksi sekoitettua polttoainetta ei saa tankata.
–
9.9
Polttoainetankin korkki suljetaan. (
s. 20)
2-tahtiöljyn tankkaaminen
Varoitus
Moottorivaurio Moottori jää ilman voitelua, jos öljytankissa ei ole 2‑tahtiöljyä.
Öljynmäärän varoitusvalon syttyessä 2-tahtiöljy riittää vielä polttoainetankissa jäljellä olevaa polttonestemäärää varten.
–
Käytä enää korkeintaan jäljellä oleva polttoaine loppuun, mikäli öljynmäärän varoitusvalo on syttynyt.
–
Lisää mahdollisimman pian 2‑tahtiöljyä, jo ennen polttoaineen tankkaamista.
–
Tahdista öljypumppu, mikäli 2‑tahtiöljyn letku on irrotettu tai mikäli 2‑tahtiöljyn tankki on käytetty
vahingossa loppuun saakka.
–
2-tahtiöljytankin korkki avataan. (
–
2‑tahtiöljytankki täytetään täyttöyhteen alareunan
2‑tahtiöljytankin täyttömäärä, noin
–
M01516-10
50
0,6 l
2-tahtiöljytankin korkki suljetaan. (
s. 20)
A tasalle.
2-tahti moottoriöljy
( s. 158)
s. 21)
HUOLTO-OHJELMA 10
10.1
Lisätietoja
Kaikki pakollisista tai suositelluista töistä seuraavat jatkotoimenpiteet on tilattava erikseen. Näistä töistä myös
laskutetaan erikseen.
Paikallisista käyttöolosuhteista riippuen omassa maassasi voi olla voimassa tästä poikkeavat huoltovälit.
Huoltovälit ja huolloissa tehtävät toimenpiteet voivat muuttua teknisen kehityksen myötä. Voimassa oleva huoltoohjelma on aina saatavissa KTM Dealer.net -palvelusta. Valtuutettu KTM‑jälleenmyyjä opastaa sinua mielellään.
10.2
Pakolliset työt
10 käyttötunnin välein urheilukäytössä
40 käyttötunnin välein
20 käyttötunnin välein
5 käyttötunnin jälkeen
1 käyttötunnin jälkeen
Vikamuisti luetaan KTM‑diagnoosilaitteella.
○
Sähköjärjestelmän toiminta tarkastetaan.
○
○
12 V -akku tarkastetaan ja ladataan.
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 95)
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
Jarrulevyt tarkastetaan. (
s. 101)
s. 93)
Jarruletkujen kunto ja tiiviys tarkastetaan.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Jarrunestemäärä tarkastetaan takajarrusta. (
s. 99)
●
●
●
Jalkajarrupolkimen vapaaliike tarkistetaan. (
s. 98)
●
●
●
●
●
●
●
Runko tarkastetaan.
(
s. 87)
●
●
Takahaarukan laakerien välys tarkastetaan.
●
●
Kääntölaakerin välys tarkastetaan.
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
Pyöränlaakereiden välys tarkastetaan.
●
●
●
Pyörännavat tarkastetaan.
●
●
●
○
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Takahaarukka tarkastetaan.
(
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
Rengaspaine tarkastetaan. (
s. 87)
s. 108)
s. 108)
Vanteenheitto tarkistetaan.
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 109)
Ketju, takaratas, eturatas ja ketjunohjain tarkistetaan. (
s. 84)
●
●
●
Kaikki liikkuvat osat (esim. sivutuki, kahvat, ketju) voidellaan ja osien liikkuvuus tarkastetaan.
●
●
●
Hydraulisen kytkimen nestemäärä tarkistetaan/korjataan. (
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ketjun kireys tarkastetaan. (
○
s. 83)
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
s. 89)
s. 94)
s. 92)
○
s. 69)
●
Sytytystulppa ja tulpanhattu vaihdetaan.
●
Kalvorunko, kalvo ja imukurkku tarkistetaan.
Vaihteistoöljy vaihdetaan.
(
○
s. 141)
●
●
●
●
Kaikkien letkujen (esim. polttoaine­, jäähdytys­, ilmaus­, tyhjennysletkujen) sekä kumisuojusten kunto, tiiviys ja asennus tarkastetaan.
○
●
●
●
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
○
●
●
●
s. 124)
51
10 HUOLTO-OHJELMA
10 käyttötunnin välein urheilukäytössä
40 käyttötunnin välein
20 käyttötunnin välein
5 käyttötunnin jälkeen
1 käyttötunnin jälkeen
Kaapeleiden kunto ja kulku tarkastetaan.
○
Vaijerien kunto, kulun taitteettomuus ja säädöt tarkastetaan.
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan.
(
(
s. 76)
s. 78)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Etuhaarukka huolletaan.
●
Takavaimennin huolletaan.
●
Helposti saavutettavien ja turvallisuudelle olennaisten ruuvien ja muttereiden kireys tarkastetaan.
○
●
●
●
Polttoainesihti vaihdetaan.
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(
s. 135)
Polttoaineen paine tarkistetaan.
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
○
s. 121)
Tyhjäkäyntinopeus tarkastetaan.
Lopputarkastus: Ajoneuvon käyttöturvallisuus tarkastetaan ja koeajo suoritetaan.
○
○
●
●
●
Vikamuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella koeajon jälkeen.
○
○
●
●
●
Huoltomerkintä tehdään KTM Dealer.net-dokumenttiin.
○
○
●
●
●
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
10.3
Suositellut työt
40 käyttötunnin välein urheilukäytössä
10 käyttötunnin välein urheilukäytössä
80 käyttötunnin välein
40 käyttötunnin välein
20 käyttötunnin jälkeen
10 käyttötunnin jälkeen
12 kuukauden välein
●
Etujarrun jarruneste vaihdetaan.
●
Takajarrun jarruneste vaihdetaan.
Hydraulisen kytkimen neste vaihdetaan.
Ohjauspään laakerit voidellaan.
(
(
s. 90)
s. 71)
●
●
●
Painetunnistimen letku puhdistetaan.
●
○
Etuhaarukka huolletaan.
○
Takavaimennin huolletaan.
●
Sähkökäynnistys tarkastetaan.
●
●
Polttoainesuodatin vaihdetaan.
Mäntä vaihdetaan ja sylinteri tarkistetaan.
●
(
s. 138)
●
●
●
●
●
Öljypumppu vaihdetaan, öljysihti puhdistetaan.
Öljytankin öljysihti puhdistetaan.
●
●
Painetunnistimen suojakupu puhdistetaan.
●
●
●
●
Pieni moottorihuolto suoritetaan. (Pakoaukonsäätimen toiminta ja liikkuvuus
tarkastetaan. Kytkin tarkistetaan.)
●
●
●
●
52
HUOLTO-OHJELMA 10
40 käyttötunnin välein urheilukäytössä
10 käyttötunnin välein urheilukäytössä
80 käyttötunnin välein
40 käyttötunnin välein
20 käyttötunnin jälkeen
10 käyttötunnin jälkeen
12 kuukauden välein
Suuri moottorihuolto suoritetaan, ml. moottorin irrotus ja asennus. (Kiertokanki,
kiertokangen laakeri ja kiertokangen tappi vaihdetaan. Painetunnistimen letkun liitoskohdat puhdistetaan. Vaihdelaatikko ja vaihteisto tarkastetaan. Kaikki
moottorin laakerit vaihdetaan.)
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
●
●
53
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.1
Rungon perussäädön tarkistus kuljettajan painon mukaan
Info
Rungon perussäädössä säädetään ensin takavaimennin ja sen jälkeen etuhaarukka.
–
Moottoripyörän optimaalisten ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi sekä etuhaarukan, takavaimentimen, takahaarukan ja
rungon vaurioiden välttämiseksi pitää jousituskomponenttien
perussäätö valita kuljettajan painon mukaan.
–
KTM offroad -moottoripyörät on säädetty toimituskunnossa
vakiokuljettajan (täysissä ajovarusteissa) painolle.
Ohjearvo
Vakio kuljettajanpaino
75 … 85 kg
–
Jos kuljettajan paino on tämän alueen ulkopuolella, jousituskomponenttien perusasetuksia on muutettava vastaavasti.
–
Pienet painopoikkeamat voidaan kompensoida muuttamalla
jousien esijännitystä, suuremmissa poikkeamissa on asennettava vastaavat jouset.
401030-01
11.2
Takavaimentimen puristusvaimennus
Takavaimentimen puristusvaimennus on jaettu kahteen alueeseen, Highspeed ja Lowspeed.
Käsitteet ”Highspeed” ja ”Lowspeed” tarkoittavat takapyörän sisäänjouston nopeutta, eivät ajonopeutta.
Highspeed puristusvaimennuksen säätö vaikuttaa esim. alastulossa hypyn jälkeen, takapyörä joustaa tällöin
nopeasti sisäänpäin.
Lowspeed puristusvaimennuksen säätö vaikuttaa esim. ajettaessa loivien kumpareiden yli, jolloin takapyörä joustaa hitaasti sisäänpäin.
Näitä kahta aluetta voidaan säätää erikseen, siirtyminen High- ja Lowspeed alueiden välillä on kuitenkin joustavaa. Sen seurauksena säätömuutokset puristusvaimennuksen Highspeed-alueella vaikuttavat myös Lowspeedalueeseen ja päinvastoin.
11.3
Takaiskunvaimentimen Lowspeed-puristusvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Lowspeed puristusvaimennuksen säädön vaikutus on havaittavissa silloin, kun takavaimennin joustaa
sisäänpäin hitaasti tai normaalilla nopeudella.
54
RUNGON SÄÄTÖ 11
–
1
Säätöruuvia
kierretään ruuvitaltalla myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan naksahdukseen saakka.
Info
Pulttia
–
2 ei saa avata!
Ruuvia kierretään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia.
Ohjearvo
S03468-10
Lowspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta.
11.4
Takaiskunvaimentimen Highspeed-puristusvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Highspeed puristusvaimennuksen säädön vaikutus on havaittavissa silloin, kun takavaimennin joustaa
nopeasti sisäänpäin.
–
1
Säätöruuvia
kierretään kiintoavaimella myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Pulttia
–
S03469-10
2 ei saa avata!
Ruuvia käännetään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä kierroksia.
Ohjearvo
Highspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
2,5 kierr.
Perusasetus
2 kierr.
Urheilullinen
1 kierr.
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta.
55
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.5
Takavaimentimen paluuvaimennuksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Säätöruuvia
kierretään myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan
naksahdukseen saakka.
–
Ruuvia kierretään vastapäivään takavaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia.
1
Ohjearvo
Paluuvaimennus
Mukavuus
E00866-10
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
11.6
Mitan määritys takapyörä kuormittamattomana
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Riippumatulkki sijoitetaan taka-akseliin, ja etäisyys siitä takalokasuojan merkintään SAG mitataan.
Riippumatulkki (00029090100)
Riippumatulkin tappi (00029990010)
–
Arvo merkitään mittana
A.
402415-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
56
s. 63)
RUNGON SÄÄTÖ 11
11.7
Takavaimentimen painuman tarkistus
–
Mitta
määritetään takapyörä kuormittamattomana.
( s. 56)
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystysuorassa.
–
Taka-akselin ja takalokasuojan merkinnän SAG välinen etäisyys
mitataan uudelleen riippumatulkilla.
–
Arvo merkitään mittana
A
B.
Info
Painuma on mittojen
–
A ja B erotus.
Painuma tarkistetaan.
Riippuma
»
37 mm
Jos painuma on pienempi tai suurempi kuin annettu mitta:
–
Takavaimentimen jousen esijännitystä säädetään.
( s. 58)
402416-10
11.8
Takavaimentimen painuman tarkastus
–
Mitta
määritetään takapyörä kuormittamattomana.
( s. 56)
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystyssä ja avustaa kuljettajaa asettumaan täysi suojavaatetus yllään normaaliin istumaasentoon (jalat jalkatapeilla). Tämän jälkeen kuljettaja keinauttaa pyörää muutaman kerran ylös ja alas.
–
Toinen avustaja mittaa nyt uudelleen riippumatulkilla etäisyyden taka-akselin ja takalokasuojan merkinnän SAG välillä.
–
Arvo merkitään mittana
A
Takapyörän ripustus asettuu paikalleen.
C.
Info
Painuma on mittojen
–
A ja C erotus.
Painuma tarkistetaan.
Painuma
»
402417-10
110 mm
Jos painuma poikkeaa ilmoitetusta mitasta:
–
Painumaa säädetään.
(
s. 59)
57
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.9
Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
Varo
Loukkaantumisvaara Takavaimentimen osat sinkoutuvat ympäristöön, mikäli takavaimennin puretaan virheellisesti.
Takavaimennin on täytetty voimakkaasti kokoonpuristetulla typellä.
–
Noudata kuvausta. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Ennen kuin jousen esijännitystä muutetaan, nykyinen asetus on merkittävä muistiin - esim. mittaamalla
jousen pituus.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan huolellisesti.
(
s. 72)
Päätyö
– Ruuvi
–
1 avataan.
Säätörengasta 2 kierretään, kunnes jousi on kokonaan löystynyt.
Kiintoavain (90129051000)
–
Jousen kokonaispituus vapautetussa tilassa mitataan.
Info
Jos jousen jännitystä ei saada täysin poistettua, jousi
on irrotettava, jotta jousen pituus saadaan mitattua tarkasti.
–
Jousi jännitetään kiertämällä säätörengasta
taan
.
2 annettuun mit-
A
Ohjearvo
Jousen esijännitys
10 mm
Info
402405-10
Jousen esijännitystä voi olla tarpeen kasvattaa tai pienentää vaimentimen staattisen ja dynaamisen painuman perusteella.
–
Ruuvi
1 kiristetään.
Ohjearvo
Takavaimentimen
säätörenkaan ruuvi
M5
Viimeistely
– Takavaimennin asennetaan.
–
58
5 Nm
(
s. 72)
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 63)
RUNGON SÄÄTÖ 11
11.10
Ajopainuman säätö
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin irrotetaan ja puhdistetaan huolellisesti.
(
s. 72)
Päätyö
– Valitaan sopiva jousi ja asennetaan se.
Ohjearvo
Jousen vaimennusarvo
B00292-10
Kuljettajan paino: 65 …
75 kg
54 … 60 N/mm
Kuljettajan paino: 75 …
85 kg
57 … 63 N/mm
Kuljettajan paino: 85 …
95 kg
60 … 66 N/mm
Info
Jousituskerroin on merkitty jousen ulkopintaan.
Viimeistely
– Takavaimennin asennetaan.
11.11
(
s. 72)
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Takavaimentimen painuma tarkistetaan. (
–
Takavaimentimen painuman tarkastus. (
–
Takavaimentimen paluuvaimennus säädetään. (
s. 63)
s. 57)
s. 57)
s. 56)
Etuhaarukan perussäädön tarkistus
Info
Etuhaarukalle ei voida eri syistä ilmoittaa täsmällistä painumaa.
–
Kuljettajan painon pienet poikkeamat voidaan kompensoida,
kuten takavaimentimessa, muuttamalla jousien esijännitystä.
–
Jos etuhaarukka lyö usein pohjaan (kova isku sisäänjouston
lopussa), on ehdottomasti asennettava jäykemmät jouset, jotta
vältytään etuhaarukan ja rungon vaurioitumiselta.
–
Jos etuhaarukan jousitus vaikuttaa pitkään kestäneen käytön
jälkeen epätavallisen kovalta, haarukkaputket on ilmattava.
401000-01
59
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.12
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen puristusvaimennus määrää etuhaarukan käyttäytymisen sisäänpäin joustamisen yhteydessä.
–
Valkoista säätöelementtiä
teeseen saakka.
1 käännetään myötäpäivään vas-
Info
1
Säätöelementti
on vasemmanpuoleisen haarukkaputken yläpäässä.
Puristusvaimennus on vasemmassa
haarukkaputkessa COMP (valkoinen säätöelementti).
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti).
S03470-10
–
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
Ohjearvo
Puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta sisäänjoustoissa.
11.13
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö
Info
Hydraulinen paluuvaimennus määrää etuhaarukan käyttäytymisen ulospäin joustamisen yhteydessä.
–
Punaista säätöelementtiä
seen saakka.
1 kierretään myötäpäivään vastee-
Info
1
Säätöelementti
on oikeanpuoleisen haarukkaputken
yläpäässä.
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen
säätöelementti).
S03472-10
–
60
Ruuvia kierretään vastapäivään siten, että kuultavissa on haarukkatyypille määritelty määrä naksahduksia.
RUNGON SÄÄTÖ 11
Ohjearvo
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
11.14
Ohjaustangon paikka
Ylemmässä T-kappaleessa on 2 reikää, joiden etäisyys toisistaan
on
.
A
Reikäväli A
15 mm
Reiät ohjaustangon kiinnitysosassa sijaitsevat etäisyydellä
kikohdasta.
Reikäväli B
B kes-
3,5 mm
Ohjaustanko voidaan asentaa 4 eri asentoon. Näin ohjaustanko
voidaan asentaa kuljettajalle mieluisimpaan asentoon.
M00993-10
11.15
Ohjaustangon paikan säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Korjattu ohjaustanko on turvallisuusriski.
Ohjaustangon vääntäminen tai suoristaminen johtaa materiaalin väsymiseen. Tästä voi olla seurauksena
ohjaustangon murtuminen.
–
Vaihda ohjaustanko uuteen, mikäli se on vaurioitunut tai vääntynyt.
61
11 RUNGON SÄÄTÖ
–
1
Ruuvit
poistetaan. Ohjaustangon kiinnityskaaret irrotetaan.
Ohjaustanko irrotetaan ja laitetaan sivuun.
Info
Muut osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
–
Ruuvit
–
Ohjaustangon kannattimet laitetaan haluttuun asentoon. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
2 poistetaan. Ohjaustangon kannattimet irrotetaan.
2
Ohjearvo
Ohjaustangon
kiinnikkeen
ruuvi
M10
40 Nm
Loctite®243™
Info
Vasemman- ja oikeanpuoleiset ohjaustangon kannattimet asemoidaan yhdenmukaisesti.
M00993-11
–
Ohjaustanko laitetaan paikalleen.
Info
On huomioitava kaapeleiden ja johtojen oikea asennus.
–
Ohjaustangon kiinnityskaaret laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään yhtä tiukkaan.
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
Info
On varmistettava, että raot ovat yhtä suuret.
62
1
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.1
Moottoripyörän nostaminen nostotelineellä
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua
pois paikaltaan tai kaatua.
–
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Moottoripyörää nostetaan moottorin alla olevasta runko-osasta.
Nostoteline (78129955100)
Kumpikin pyörä on irti maasta.
401942-01
–
12.2
Moottoripyörän kaatuminen on estettävä.
Moottoripyörän ottaminen nostotelineeltä
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä.
–
Nostoteline poistetaan.
–
Moottoripyörän pysäköimiseksi käännetään sivutuki
maahan ja sitä kuormitetaan moottoripyörän painolla.
1 jalalla
Info
Ajon aikana sivutuen täytyy olla nostettuna ylös ja varmistettuna kiinnityskumilla.
401943-10
12.3
haarukkaputkien ilmaus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
Päätyö
– Ilmausruuvit
s. 63)
1 löysätään.
Mahdollinen ylipaine poistuu haarukan sisältä.
–
Ilmausruuvit kiristetään.
H01595-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 63)
63
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.4
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Haarukkasuoja irrotetaan. (
s. 63)
s. 64)
Päätyö
– Molempien haarukkaputkien pölysuojat
päin.
1 työnnetään alas-
Info
Pölysuojien tehtävänä on pölyn ja karkean lian poistaminen etuhaarukan sisäputkista. Ajan kanssa likaa voi
päästä pölysuojien taakse. Jos tätä likaa ei poisteta,
pölysuojien takana olevat öljytiivisterenkaat voivat alkaa
vuotaa.
K00070-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy
tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole
rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Kummankin haarukkaputken pölysuojat ja sisäputket puhdistetaan ja öljytään.
Yleisöljyspray (
s. 161)
–
Pölysuojat työnnetään takaisin asennusasentoihinsa.
–
Liiallinen öljy poistetaan.
Viimeistely
– Haarukkasuoja asennetaan. (
12.5
s. 65)
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ruuvit
s. 63)
Haarukkasuojan irrotus
–
1 poistetaan ja panta otetaan irti.
Ruuvit 2 irrotetaan ja vasemmanpuoleinen haarukkasuoja
poistetaan.
–
V00332-10
64
Ruuvit
taan.
3 irrotetaan ja oikeanpuoleinen haarukkasuoja poiste-
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.6
Haarukkasuojan asennus
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
1
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
–
Jarruletku, johtosarja ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
2
–
Haarukkasuoja asetetaan oikeaan haarukkaputkeen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
3
V00332-11
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
12.7
10 Nm
M6
10 Nm
Haarukkaputkien irrotus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Etupyörä irrotetaan.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
Päätyö
– Ruuvit
(
s. 63)
s. 104)
s. 118)
1 poistetaan ja panta otetaan irti.
–
Nippuside poistetaan.
–
Ruuvit
–
Jarrusatula jarruletkuineen käännetään jännittymättöminä
sivulle roikkumaan.
–
Ruuvit
2 poistetaan ja jarrusatula irrotetaan.
E00375-10
–
3 avataan. Vasen haarukkaputki poistetaan.
Ruuvit 4 avataan. Oikea haarukkaputki poistetaan.
S03475-10
12.8
Haarukkaputkien asennus
Päätyö
– Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
Ilmausruuvit
1 on suunnattu eteenpäin.
H01595-10
65
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Info
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen
säätöelementti).
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria. Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
–
Ruuvit
2 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvit
M8
20 Nm
M8
15 Nm
3 kiristetään.
Ohjearvo
Alemman
T-kappaleen ruuvi
S03475-11
–
Jarrusatula kohdennetaan paikalleen, ruuvit
kiristetään.
4 asennetaan ja
Ohjearvo
Etujarrusatulan
ruuvi
M8
Loctite®243™
–
Nippuside kiinnitetään.
–
Jarruletku, johtosarja ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
E00375-11
Viimeistely
– Etupyörä asennetaan.
12.9
25 Nm
(
s. 105)
–
Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
s. 119)
s. 121)
Alemman T-kappaleen irrotus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
66
–
Etupyörä irrotetaan.
–
Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Etulokasuoja irrotetaan. (
–
Ohjaustangon pehmuste irrotetaan.
(
s. 104)
(
s. 118)
s. 65)
s. 71)
s. 63)
5
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Päätyö
– Ruuvit
poistetaan ja yhdistelmämittariston kannatin ripustetaan sivulle.
1
S03514-10
–
–
2 poistetaan.
Ruuvi 3 avataan. Ylempi T-kappale ohjaustankoineen irroteRuuvi
taan ja laitetaan sivuun.
Info
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
E00921-10
–
O-rengas
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen irrotetaan.
–
Ylempi emäputken laakeri poistetaan.
4 poistetaan. Suojarengas 5 poistetaan.
E00922-10
12.10
Alemman T-kappaleen asennus
Päätyö
– Laakerit ja tiivistyselementit puhdistetaan, mahdolliset vauriot
tarkastetaan ja osat rasvataan.
Korkeaviskoosinen voitelurasva (
s. 160)
–
Alempi T-kappale ja ohjausakseli asetetaan paikalleen. Ylempi
emäputken laakeri asennetaan paikalleen.
–
Tarkastetaan, onko ohjauspään ylätiiviste
laan.
–
Suojarengas
1 oikein paikal-
2 ja O-rengas 3 asennetaan.
V00359-10
67
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen sijoitetaan paikoilleen.
–
Kytkinletku ja johtosarja sijoitetaan paikoilleen.
–
Ruuvi
–
Yhdistelmämittariston kannatin kohdennetaan paikalleen, ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
4 asennetaan, mutta sitä ei vielä kiristetä.
E00921-11
5
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
S03514-11
–
Haarukkaputket sijoitetaan paikoilleen.
Ilmausruuvit
6 on suunnattu eteenpäin.
Info
Paluuvaimennus on oikeassa haarukkaputkessa REB
(punainen säätöelementti). Puristusvaimennus on
vasemmassa haarukkaputkessa COMP (valkoinen
säätöelementti).
Haarukkaputkien yläpäissä on sivuille jyrsitty uria. Toisen jyrsityn uran (ylhäältäpäin) on oltava samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
S03463-11
–
Ruuvit
7 kiristetään.
Ohjearvo
Alemman
T-kappaleen ruuvi
M8
15 Nm
M20x1,5
12 Nm
S03525-11
–
Ruuvi
4 kiristetään.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
S03508-10
68
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ruuvi
8 kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
M8
20 Nm
M8
20 Nm
S03508-11
–
Ruuvit
9 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
S03525-10
–
Jarrusatula kohdennetaan paikalleen, ruuvit
kiristetään.
bk asennetaan ja
Ohjearvo
Etujarrusatulan
ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®243™
–
Nippuside kiinnitetään.
–
Jarruletku, johtosarja ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit
asennetaan ja kiristetään.
E00375-13
bl
Viimeistely
– Ohjaustangon pehmuste asennetaan.
12.11
–
Etulokasuoja asennetaan. (
–
Etupyörä asennetaan.
–
Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
Kaapelikimpun, vaijereiden, jarru- ja kytkinletkujen vapaa liikkuvuus ja oikea asennus tarkastetaan.
–
Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
(
s. 71)
s. 105)
s. 119)
s. 69)
s. 63)
s. 121)
Emäputken laakerin välyksen tarkastaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Virheellinen emäputken laakerivälys heikentää ajo-ominaisuuksia ja johtaa ajoneuvon
osien vaurioitumiseen.
–
Korjaa virheellinen emäputken laakerivälys viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
69
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Info
Jos moottoripyörällä ajetaan pitkään emäputken laakeroinnin ollessa väljä, laakerit ja tämän seurauksena
rungossa olevat laakeripesät vaurioituvat.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon. Etuhaarukkaa liikutellaan ajosuunnassa edestakaisin.
Emäputken laakerissa ei saa olla tuntuvaa välystä.
»
Jos tuntuvaa välystä on havaittavissa:
–
–
H01167-01
Emäputken laakerin välys säädetään.
s. 70)
Ohjaustangon on liikuttava kevyesti koko kääntöalueensa yli.
Mitään tuntuvia kiinnitarttumiskohtia ei saa tuntua.
»
Jos kiinnitarttumiskohtia on havaittavissa:
–
Emäputken laakerin välys säädetään.
–
Emäputken laakerit tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
12.12
(
Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
(
s. 70)
s. 63)
Emäputken laakerin välyksen säätäminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Ruuvit
–
1 ja 2 avataan.
Ruuvi 3 löysätään ja kiristetään jälleen.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
S03477-10
M20x1,5
12 Nm
–
Muovivasaralla koputellaan kevyesti ylempään T-kappaleeseen
jännitysten estämiseksi.
–
Ruuvit
1 kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän
T-kappaleen ruuvi
–
Ruuvi
M8
20 Nm
M8
20 Nm
2 kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
Viimeistely
– Emäputken laakerin välys tarkastetaan. (
–
70
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 69)
s. 63)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.13
Ohjauspään laakereiden voitelu
–
Alempi T-kappale irrotetaan.
–
Alempi T-kappale asennetaan.
(
s. 66)
(
s. 67)
H02387-01
12.14
Etulokasuojan irrottaminen
Esityö
– Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
s. 118)
Päätyö
– Ruuvit
1 poistetaan.
–
2 poistetaan. Etulokasuoja otetaan irti.
V00340-10
Ruuvit
V00341-10
12.15
Etulokasuojan asentaminen
Päätyö
– Etulokasuoja kohdistetaan paikalleen. Ruuvit
ja kiristetään.
1 asennetaan
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V00341-11
71
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
V00340-11
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
12.16
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
s. 119)
s. 121)
Takavaimentimen irrotus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Ruuvi
poistetaan ja takapyörää lasketaan takahaarukassa
niin paljon, että sitä voi vielä pyörittää. Takapyörä lukitaan
tähän asentoon.
1
–
2
Ruuvi
poistetaan, roiskesuoja
vaimennin poistetaan.
3 painetaan sivuun ja taka-
S03615-10
12.17
Takavaimentimen asennus
Päätyö
– Roiskesuoja
työnnetään sivuun ja takavaimennin asetetaan
paikalleen. Ruuvi
asennetaan ja kiristetään.
1
2
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen yläruuvi
–
S03615-11
Ruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takaiskunvaimentimen alaruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
Info
Takavaimentimen kääntölaakeri takahaarukassa on
teflonpäällystetty. Sitä ei saa voidella rasvalla tai muilla
voiteluaineilla. Voiteluaineet liuottavat teflonpäällysteen, jolloin käyttöikä lyhenee huomattavasti.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
72
s. 63)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.18
Istuimen irrottaminen
–
Ruuvit
–
Istuinta nostetaan takaa ylöspäin, vedetään taaksepäin ja otetaan ylöspäin irti.
–
Istuin kiinnitetään edestä polttoainetankin molempiin liitosholkkeihin. Istuinta lasketaan takaa alaspäin ja työnnetään
eteenpäin.
–
Istuimen lukittuminen moitteettomasti paikalleen on varmistettava.
–
Ruuvi
1 vasemmalla puolella irrotetaan.
S03480-10
H02218-10
12.19
Istuimen asentaminen
H02218-11
1 vasemmalla puolella asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
S03480-10
73
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.20
Ilmansuodattimen kotelon kannen irrottaminen
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 73)
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi varmistettuna.
–
Ruuvi
1 poistetaan.
S03632-10
–
Ilmansuodattimen kotelon kansi vedetään sivuttain pois paikaltaan alueelta
ja poistetaan etukautta.
A
S03632-11
12.21
Ilmansuodattimen kotelon kannen asentaminen
Päätyö
– Ilmansuodattimen kotelon kansi asetetaan ensin paikalleen
alueelle
, minkä jälkeen kansi lukitaan alueelle
.
A
B
S03632-12
Ehto
Ilmansuodattimen kotelon kansi varmistettuna.
–
Ruuvi
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ilmansuodattimen
kotelon kannen
ruuvi
EJOT PT®
K60x20-Z
S03632-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
74
s. 73)
3 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.22
Ilmansuodattimen irrotus
Ohje
Moottorivaurio Suodattamaton imuilma lyhentää moottorin käyttöikää.
Moottorin sisälle pääsee pölyä ja likaa, mikäli moottoria käytetään ilman ilmansuodatinta.
–
Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman ilmansuodatinta.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
–
Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
Päätyö
– Salpa
–
s. 73)
s. 74)
1 irrotetaan. Ilmansuodatin pidikkeineen poistetaan.
Ilmansuodatin poistetaan pidikkeestään.
S03482-10
12.23
Ilmansuodattimen asennus
Päätyö
– Puhdas ilmansuodatin asennetaan ilmansuodattimen kannattimeen.
–
Ilmansuodatin voidellaan alueelta
Kestorasva (
A.
s. 160)
H02459-01
–
Ilmansuodatin asetetaan paikalleen ja kiinnitystappi
distetaan holkkiin
.
1 koh-
B
Ilmansuodatin on kohdistettu oikein.
–
2 ripustetaan.
Kiinnitystappi 3 on kiinnitetty salvalla 2.
Salpa
Info
Jos ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein, pölyä ja
likaa voi päästä moottoriin. Tämä voi puolestaan johtaa
moottorin vaurioitumiseen.
S03483-10
Viimeistely
– Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
–
Istuin asennetaan. (
s. 74)
s. 73)
75
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.24
Ilmansuodattimen ja suodatinkotelon puhdistus
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Ilmansuodatinta ei saa puhdistaa polttoaineella tai petrolilla, koska nämä aineet vaurioittavat vaahtomuovia.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 73)
–
Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
–
Ilmansuodatin irrotetaan.
(
s. 74)
s. 75)
Päätyö
– Ilmansuodatin pestään erikoispuhdistusnesteessä perusteellisesti ja sen annetaan kuivua hyvin.
Ilmansuodattimen puhdistusaine (
s. 160)
Info
Ilmansuodatinta vain puristellaan, missään tapauksessa
sitä ei saa vääntää.
102191-01
–
Kuiva ilmansuodatin voidellaan laadukkaalla ilmansuodatinöljyllä.
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle (
–
Ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
–
Imukurkku puhdistetaan, vauriot ja tiukka istuvuus tarkistetaan.
Viimeistely
– Ilmansuodatin asennetaan.
12.25
(
s. 75)
–
Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
–
Istuin asennetaan. (
s. 74)
s. 73)
ilmansuodattimen kotelon kannen valmistelu kiinnittämistä varten
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
–
76
s. 161)
s. 73)
Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
s. 74)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Päätyö
– Merkinnän
A kohdalle porataan reikä.
Ohjearvo
Halkaisija
6 mm
S03499-10
Viimeistely
– Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
–
12.26
Istuin asennetaan. (
s. 74)
s. 73)
Takaäänenvaimentimen irrottaminen
Varoitus
Palovammojen vaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
–
Ruuvit
–
Takaäänenvaimennin vedetään irti pakoputkesta kumimuhvin
ja jousirenkaiden kanssa.
1 poistetaan.
2
S03484-10
12.27
Takaäänenvaimentimen asentaminen
–
Takaäänenvaimennin asennetaan kumimuhvin
kaiden kanssa.
–
Ruuvit
1 ja jousiren-
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
S03484-11
77
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.28
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen vaihto
Varoitus
Palovammojen vaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Info
Ajan kuluessa lasivillan kuidut haihtuvat ilmaan, vaimennin "palaa" tyhjäksi.
Melutason kasvamisen ohella samalla muuttuu myös moottorin tehokäyrä.
Esityö
– Takaäänenvaimennin irrotetaan. (
s. 77)
Päätyö
– Ruuvit
–
–
1 poistetaan.
Sisäputki 2 O-renkaineen 3 vedetään ulos.
Lasivillatäyte 4 vedetään sisäputkesta.
–
Takaisin asennettavat osat puhdistetaan, minkä jälkeen tarkastetaan osien kunto.
–
Uusi lasivillatäyte
–
Ulkoputki
työnnetään uudella lasivillatäytteellä ja
O-renkaalla varustetun sisäputken päälle.
–
Kaikki ruuvit
4 asennetaan sisäputken päälle.
5
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takaäänenvaimentimen ruuvit
M5
7 Nm
V01636-10
Viimeistely
– Takaäänenvaimennin asennetaan. (
12.29
s. 77)
Polttoainetankin irrotus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
78
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 73)
Päätyö
– Polttoainepumpun liitin
–
1 irrotetaan.
Polttoainetankin huohottimen letku 2 irrotetaan.
S03485-10
–
Polttoaineletkun liitin puhdistetaan perusteellisesti paineilmalla.
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt lika tukkii ruiskutusventtiilin!
–
Polttoaineletkun pikaliitin irrotetaan.
Info
E00880-10
Polttoaineletkusta saattaa valua jonkin verran polttoainetta.
–
Pesutulppasarja
3 asennetaan.
Pesutulppasarja (81212016100)
–
Ruuvit
4 liitosholkkeineen irrotetaan.
(150 EXC TPI EU)
– Äänimerkki pidikkeineen käännetään sivulle roikkumaan.
E00881-10
79
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ruuvi
–
Molemmat ilmanohjaimet vedetään sivuttain pois jäähdyttimen
kiinnikkeestä, ja polttoainetankki poistetaan yläkautta.
5 kumiholkkeineen poistetaan.
E00882-10
E00883-10
12.30
Polttoainetankin asennus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Päätyö
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan. (
80
s. 87)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Polttoainetankki sijoitetaan paikalleen ja molemmat ilmanohjaimet asennetaan sivuttain jäähdyttimen eteen.
–
Varmistetaan, että kaapelit tai vaijerit eivät jää puristuksiin tai
pääse vahingoittumaan.
–
Ruuvi
E00883-11
1 kumiholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
(150 EXC TPI EU)
– Äänimerkki pidikkeineen kohdistetaan paikalleen.
E00882-11
–
Ruuvit
2 liitosholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
E00881-11
–
Pesutulppasarja poistetaan.
–
Polttoaineletkun liitin puhdistetaan perusteellisesti paineilmalla.
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt lika tukkii ruiskutusventtiilin!
–
O-rengas voidellaan ja polttoaineletkun pikaliitin
tään.
3 yhdiste-
Info
Kaapelit ja polttoaineletku asennetaan turvalliselle etäisyydelle pakoputkistosta.
–
Polttoainetankin huohottimen letku
–
Polttoainepumpun liitin
4 asennetaan paikalleen.
5 yhdistetään.
S03486-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
s. 73)
81
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.31
Ketjun likaisuuden tarkistus
–
Ketjun karkea likaisuus tarkistetaan.
»
Jos ketju on hyvin likainen:
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 82)
400678-01
12.32
Ketjun puhdistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Renkaiden pito heikkenee, jos voiteluainetta joutuu renkaille.
–
Poista voiteluaine renkaiden pinnalta tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Ketjun ikä riippuu suurelta osin sen hoidosta.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Karkea lika huuhdotaan pois kevyellä vesisuihkulla.
–
Käytetyt voiteluainejäämät poistetaan ketjunpuhdistusaineella.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 160)
Kuivumisen jälkeen levitetään ketjusprayta.
Offroad-ketjuspray (
s. 160)
400725-01
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
82
s. 63)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.33
Ketjunkireyden tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Ketjua vedetään ketjunohjainkappaleen loppupään kohdalta
ylöspäin ja ketjun kireys
määritetään.
A
Info
1
Ketjun alaosan
täytyy tällöin olla kireällä.
Ketjunsuojuksen ollessa asennettuna täytyy ketjua pystyä nostamaan ylöspäin vähintään ketjunsuojuksen reunaan
asti.
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
B
Ketjunkireys
»
55 … 58 mm
Jos ketjun kireys ei vastaa ohjearvoa:
–
Ketjun kireyttä säädetään. (
s. 83)
E00885-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
12.34
s. 63)
Ketjun kireyden säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
s. 63)
s. 83)
83
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Mutteri
–
–
1 avataan.
Mutterit 2 löysätään.
Ketjunkireyttä säädetään kiertämällä säätöruuveja
malla ja oikealla puolella.
3 vasem-
Ohjearvo
Ketjunkireys
55 … 58 mm
3
Säätöruuveja
vasemmalla ja oikealla puolella kierretään
siten, että molempien ketjunkiristimien merkit ovat samassa
asennossa referenssimerkkeihin
nähden. Tällöin takapyörä on kohdistettu oikein.
A
–
Mutterit
–
Varmistettava, että ketjunkiristin
–
Mutteri
2 kiristetään.
4 nojaa säätöruuveihin 3.
1 kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
E00330-10
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristimien suuresta säätöalueesta (32 mm) johtuen voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia
toisiovälityksiä.
Ketjunkiristimiä
voi kääntää 180°.
4
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
12.35
s. 63)
Ketjun, takarattaan, eturattaan ja ketjunohjaimen tarkastus
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Vaihteisto kytketään tyhjäkäyntiasentoon.
–
Ketjun, takarattaan ja eturattaan kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketju, takaratas tai eturatas on kulunut:
–
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
400227-01
84
Eturatas, takaratas ja ketju tulisi uusia vain
yhdessä.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ketjun yläosasta vedetään ilmoitetulla voimalla
A.
Ohjearvo
Ketjunkuluneisuus mittauksen voima
–
18 ketjurullan välinen etäisyys
10 … 15 kg
B mitataan ketjun alaosasta.
Info
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
18 ketjurullan maksimietäisyys
ketjun pisimmässä
kohdassa
272 mm
B
»
Jos etäisyys
–
B on suurempi kuin ilmoitettu mitta:
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
Kun uusi ketju asennetaan, myös takaratas ja
eturatas on vaihdettava.
Uudet ketjut kuluvat nopeammin, jos takaratas
tai eturatas on kulunut.
400987-10
–
Ketjunohjainsuojuksen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainsuojuksen korkeudella tai alapuolella:
–
–
Ketjunohjainsuojus vaihdetaan.
Ketjunohjainsuojuksen tiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainsuojus on löystynyt:
–
Ketjunohjainsuojuksen ruuvit kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainsuojuksen
ruuvi
M6
6 Nm
Loctite®243™
E00886-10
85
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ketjunohjainkappaleen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainkappaleen korkeudella tai alapuolella:
–
–
Ketjunohjainkappale vaihdetaan.
Ketjunohjainkappaleen tiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainkappale on löystynyt:
–
Ketjunohjainkappaleen ruuvi kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainkappaleen ruuvi
M8
15 Nm
E00887-10
–
Ketjunohjaimen kuluneisuus tarkastetaan.
Info
Kuluneisuus on tunnistettavissa ketjunohjaimen etupuolelta.
»
Jos ketjunohjaimen vaalea osa on poiskulunut:
–
Ketjunohjain vaihdetaan.
400985-01
–
Ketjunohjaimen tiukkuus tarkistetaan.
»
Jos ketjunohjain on löystynyt:
–
Ketjunohjaimen ruuvit kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
E00333-01
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
86
s. 63)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.36
Rungon tarkastus
–
Rungosta tarkastetaan murtumat ja vääntymiset.
»
Jos rungossa on mekaanisista voimista tulleita murtumia
tai vääntymisiä:
–
Runko vaihdetaan.
Info
Mekaanisten voimien vaikutuksesta vaurioitunut
runko on aina vaihdettava. KTM ei hyväksy rungon korjaamista.
S01316-10
12.37
Takahaarukan tarkastaminen
–
Tarkastetaan, onko takahaarukassa vaurioita, murtumia tai
muodonmuutoksia.
»
Jos takahaarukassa on vaurioita, murtumia tai muodonmuutoksia:
–
Takahaarukka vaihdetaan.
Info
vaurioitunut takahaarukka on aina vaihdettava.
KTM ei salli takahaarukan korjaamista.
S01317-10
12.38
Kaasuvaijerin asennuksen tarkastus
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
–
s. 73)
Polttoainetankki irrotetaan.
(
s. 78)
Päätyö
– Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan.
Molempien kaasuvaijereiden on kuljettava rinnakkain
ohjaustangon takaa, polttoainetankin tuen yläpuolelta
rungon oikealla puolella ja edelleen kaasuläppärunkoon.
Molemmat kaasuvaijerit on kiinnitettävä polttoainetankin
alustan kiinnityskumin taakse.
»
Jos kaasuvaijeria ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti:
–
Asenna kaasuvaijeri oikein.
E01230-01
87
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Viimeistely
– Polttoainetankki asennetaan.
12.39
(
s. 80)
–
Istuin asennetaan. (
–
Ohjaustangon kahvakumien vauriot, kuluminen ja tiukkuus tarkastetaan.
s. 73)
Kahvakumin tarkastus
Info
Kahvakumit on vulkanoitu vasemmalta holkkiin ja
oikealta kaasukahvan kahvaputkeen. Vasen holkki on
puristunut kiinni ohjaustankoon.
Kahvakumi voidaan vaihtaa vain yhdessä holkin ja kahvaputken kanssa.
401197-01
»
Jos kahvakumi on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Ruuvin
kahvakumi vaihdetaan.
1 asennustiukkuus tarkistetaan.
Ohjearvo
Kiinteän kahvan
ruuvi
M4
5 Nm
Loctite®243™
A
Salmiakkikuvio
tulee kohdistaa kuvan mukaisesti siten,
että kuvio on näkyvällä paikalla.
E00889-10
12.40
Kytkinkahvan perusasennon säätö
–
Kytkinkahvan perusasentoa säädetään säätöruuvilla
kokoon sopivaksi.
1 käden
Info
S03609-11
88
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee kytkinkahva ohjaustankoa.
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, kytkinkahva
loittonee ohjaustangosta.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.41
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkistus/korjaus
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Nesteen pinta nousee kytkimen massalevyjen kulumisen myötä.
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja kytkinletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen säiliö viedään
vaaka-asentoon.
–
Ruuvit
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
–
Nestemäärä tarkastetaan.
Nestemäärä säiliön yläreunan alapuolella
»
E01223-10
4 mm
Jos nestemäärä ei vastaa ohjearvoa:
–
Hydraulisen kytkimen nestemäärää korjataan.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 158)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
89
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.42
Hydraulisen kytkimen nesteen vaihto
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja kytkinletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen säiliö viedään
vaaka-asentoon.
–
Ruuvit
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
–
Ilmausruisku
E01223-10
4 täytetään sopivalla nesteellä.
Ruisku (50329050000)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Suojakansi poistetaan kytkimen työsylinteristä, ilmausruuvi
poistetaan ja ilmausruisku
asennetaan paikalleen.
4
S03616-10
90
s. 158)
5
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Järjestelmään puristetaan nyt nestettä siihen saakka, kunnes
neste poistuu kuplattomana pääsylinterin reiästä
.
–
Välillä nestettä imetään pois pääsylinterin säiliöstä, jotta neste
ei pääse vuotamaan yli.
–
Ilmausruisku irrotetaan. Ilmausruuvi kiristetään. Suojakansi
asennetaan paikalleen.
–
Hydraulisen kytkimen nestemäärää korjataan.
6
Ohjearvo
Nestemäärä säiliön yläreunan alapuolella
E01224-10
–
4 mm
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
12.43
Moottorinsuojuksen irrotus
–
Ruuvit
–
Moottorinsuojus ripustetaan takaosastaan runkoon ja nostetaan
edestä ylös.
–
Ruuvit
1 poistetaan ja moottorisuojus irrotetaan.
H01638-10
12.44
Moottorinsuojuksen asennus
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
H01638-10
91
13 JARRUT
13.1
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos etujarrukahvassa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, etujarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä etujarrukahvan tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
(150 EXC TPI EU)
– Etujarrukahvaa painetaan ohjaustankoa kohti ja tyhjäliike
tarkistetaan.
A
Etujarrukahvan vapaaliike
»
≥ 3 mm
Jos tyhjäliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan tyhjäliike säädetään. (
s. 92)
S03617-10
(150 XC‑W TPI US)
– Etujarrukahvaa työnnetään eteenpäin ja tyhjäliike
kistetaan.
Etujarrukahvan vapaaliike
»
A tar-
≥ 3 mm
Jos tyhjäliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan perusasentoa säädetään. (
s. 93)
S03617-11
13.2
Etujarrukahvan tyhjäliikkeen säätö (150 EXC TPI EU)
–
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
–
Etujarrukahvan tyhjäliike säädetään säätöruuvilla
s. 92)
1.
Info
S03610-11
92
Kun säätöruuvia käännetään myötäpäivään, tyhjäliike
pienenee. Kun säätöruuvia käännetään vastapäivään,
suurenee tyhjäliike.
Kun säätöruuvia käännetään vastapäivään, tyhjäliike
suurenee. Tartuntakohta lähenee ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
JARRUT 13
13.3
Etujarrukahvan perusasennon säätö (150 XC‑W TPI US)
–
Etujarrukahvan tyhjäliike tarkistetaan. (
–
Etujarrukahvan perusasento säädetään säätöruuvilla
koon mukaan.
s. 92)
1 käden
Info
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, etujarrukahva
loittonee ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee etujarrukahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, älä käytä väkivaltaa.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
S03610-11
13.4
Jarrulevyjen tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneet jarrulevyt johtavat jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrulevyt vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Etu- ja takajarrun jarrulevyjen paksuus tarkastetaan useasta
kohdasta jarrulevyä. Vähimmäismitta:
.
A
Info
Jarrulevyn paksuus vähenee kulumisesta johtuen jarrupalan vastepinnan alueelta.
Jarrulevyt - kulumisraja
400257-10
»
–
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Jos jarrulevynpaksuus on ohjearvon alapuolella:
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
Tarkastetaan, onko etu- ja takajarrulevyissä vaurioita, halkeamia tai muodonmuutoksia.
»
Jos jarrulevyssä on halkeamia, muodonmuutoksia tai
muunlaisia vaurioita:
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
93
13 JARRUT
13.5
Jarrunesteen määrän tarkastus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta
»
Jos jarrunesteen pinta on laskenut merkin
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
(
1.
A alapuolelle:
s. 94)
S03618-10
13.6
Jarrunesteen lisääminen etujarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
94
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
JARRUT 13
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 95)
Päätyö
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
–
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Ruuvit
Ohjearvo
A
Mitta
(jarrunesteen pinta
säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 158)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
S03619-10
13.7
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuus
Kulutuspinnan minimipaksuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos jarrupalojen vähimmäispaksuus on alittunut:
–
–
»
E00342-10
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
(
s. 96)
Tarkasta, onko jarrupaloissa vaurioita ja säröjä.
Jos vaurioita tai säröjä on havaittavissa:
–
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
(
s. 96)
95
13 JARRUT
13.8
Jarrupalojen vaihto etujarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, jos huoltoa ei ole tehty asianmukaisesti.
–
Varmista, että huolto- ja korjaustyöt tehdään asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho muuttuu, mikäli ajoneuvossa käytetään muita kuin siihen hyväksyttyjä
jarrupaloja.
Kaikkia jarrupaloja ei ole tarkastettu ja hyväksytty KTM‑moottoripyörissä tapahtuvaa käyttöä varten. Jarrupalojen rakenne, kitka-arvo ja siten myös jarrutusteho voivat poiketa huomattavasti alkuperäisjarrupaloista.
Ajoneuvon alkuperäinen tyyppihyväksyntä ei mahdollisesti ole enää voimassa, mikäli ajoneuvossa käytetään alkuperäisvarustuksesta poikkeavia jarrupaloja. Ajoneuvo ei ole tällöin enää toimitustilassa, jolloin
myös takuu raukeaa.
–
Käytä ainoastaan KTM:n hyväksymiä ja suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
96
JARRUT 13
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
Ruuvit
–
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät
painuvat takaisinpäin, ja samalla varmistetaan, ettei jarrunestettä pääse vuotamaan yli jarrunestesäiliöstä. Tarvittaessa nestettä on imettävä pois.
E01226-10
Info
Jarrumäntiä takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
–
Neulasokka
poistetaan, tappi
ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulankannatin puhdistetaan.
–
Jarrusatulan jousilevyn
ja jarrusatulankannattimen ohjauslevyn
oikea asento tarkastetaan.
4
5 vedetään pois paikaltaan
E00344-10
6
7
100397-01
–
Uudet jarrupalat laitetaan paikoilleen, tappi asennetaan ja
neulasokka asennetaan.
Info
Jarrupalat vaihdetaan aina sarjana.
–
Etujarrukahvaa puristetaan useasti, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy jarrutustuntuma.
–
Jarrunesteen määrä korjataan mitan
E00345-10
A mukaiseksi.
Ohjearvo
A
Mitta
(jarrunesteen pinta
säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 158)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
E01226-11
97
13 JARRUT
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
13.9
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
–
Jousi
–
Jalkajarrupoljinta liikutetaan ääriasentojensa välillä edestakaisin ja vapaaliike
tarkistetaan.
1 irrotetaan.
A
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
»
–
13.10
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
402026-10
3 … 5 mm
Jousi
Jalkajarrupolkimen perusasentoa säädetään.
( s. 98)
1 kiinnitetään.
Jalkajarrupolkimen perusasennon säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
–
402026-10
98
Jousi
1 irrotetaan.
JARRUT 13
–
Mutteri
löysätään ja sitä kierretään työntötangon
kanssa takaisinpäin, kunnes tyhjäliike on mahdollisimman
suuri.
–
Jarrupolkimen perusasentoa säädetään tarpeen mukaan löysäämällä mutteri
ja kiertämällä ruuvia
vastaavasti.
2
3
4
5
Info
Säätöalue on rajallinen.
E00346-10
–
3
A
Työntötankoa
kierretään, kunnes tyhjäliike
on olemassa. Tarvittaessa on säädettävä jarrupolkimen perusasentoa.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
–
Ruuvista
3 … 5 mm
5 pidetään kiinni ja mutteri 4 kiristetään.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen
vastekappaleen mutteri
–
Työntötangosta
M8
20 Nm
3 pidetään kiinni ja mutteri 2 kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut mutterit
–
13.11
Jousi
M6
10 Nm
1 kiinnitetään.
Jarrunestemäärän tarkastus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkistetaan tarkistusikkunasta
»
1.
Jos nesteen taso tarkistusikkunassa on laskenut merkin
alapuolelle:
–
Jarrunestettä lisätään takajarruun.
(
A
s. 100)
S03518-10
99
13 JARRUT
13.12
Jarrunesteen lisääminen takajarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee säiliön merkinnän tai ilmoitetun arvon alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa
tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
s. 101)
Päätyö
– Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
–
1 kalvoineen 2 ja O-renkaineen poistetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Kierrekansi
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
S03487-10
100
s. 158)
Kierrekansi kalvoineen ja O-rengas asennetaan ja kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
JARRUT 13
13.13
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuus
Kulutuspinnan minimipaksuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos jarrupalojen vähimmäispaksuus on alittunut:
–
–
(
s. 101)
Tarkasta, onko jarrupaloissa vaurioita ja säröjä.
»
E00349-10
13.14
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
Jos vaurioita tai säröjä on havaittavissa:
–
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
(
s. 101)
Takajarrun jarrupalojen vaihto
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, jos huoltoa ei ole tehty asianmukaisesti.
–
Varmista, että huolto- ja korjaustyöt tehdään asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho muuttuu, mikäli ajoneuvossa käytetään muita kuin siihen hyväksyttyjä
jarrupaloja.
Kaikkia jarrupaloja ei ole tarkastettu ja hyväksytty KTM‑moottoripyörissä tapahtuvaa käyttöä varten. Jarrupalojen rakenne, kitka-arvo ja siten myös jarrutusteho voivat poiketa huomattavasti alkuperäisjarrupaloista.
Ajoneuvon alkuperäinen tyyppihyväksyntä ei mahdollisesti ole enää voimassa, mikäli ajoneuvossa käytetään alkuperäisvarustuksesta poikkeavia jarrupaloja. Ajoneuvo ei ole tällöin enää toimitustilassa, jolloin
myös takuu raukeaa.
–
Käytä ainoastaan KTM:n hyväksymiä ja suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
101
13 JARRUT
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi
–
Jarrumännät painetaan takaisin perusasentoonsa, minkä jälkeen varmistetaan, että jarrunestettä ei vuoda jarrunesteen
tasaussäiliön reunojen yli. Liiallinen neste on tarvittaessa imettävä pois.
1 kalvoineen 2 ja O-renkaineen poistetaan.
Info
Jarrumäntää takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
S03621-10
–
Neulasokka
poistetaan, tappi
ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulankannatin puhdistetaan.
–
Jarrusatulan jousilevyn
ja jarrusatulankannattimen ohjauslevyn
oikea asento tarkastetaan.
3
4 vedetään pois paikaltaan
E00351-10
5
6
E00352-10
–
Uudet jarrupalat laitetaan paikoilleen, tappi asennetaan ja
neulasokka asennetaan.
Info
Jarrupalat vaihdetaan aina sarjana.
–
E00353-01
102
Jarrupoljinta painetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyä ja syntyy jarrutustuntuma.
JARRUT 13
–
Jarrunesteen määrä korjataan merkin
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Kierrekansi
A mukaiseksi.
s. 158)
1 kalvoineen 2 ja O-rengas asennetaan.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
S03487-10
103
14 PYÖRÄT, RENKAAT
14.1
Etupyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
Päätyö
– Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät
painuvat takaisinpäin.
Info
Jarrumäntiä takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
V00363-10
–
–
–
1 löysätään muutamia kierroksia.
Ruuvit 2 avataan.
Ruuvia 1 painetaan akselin työntämiseksi akselikiinnityksisRuuvia
tään.
–
Ruuvi
1 poistetaan.
V00364-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
–
–
V00365-10
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Etupyörästä pidetään kiinni ja akseli poistetaan. Etupyörä otetaan pois etuhaarukasta.
Info
Etujarrukahvaa ei saa käyttää etupyörän ollessa pois
paikaltaan.
–
H00934-10
104
Väliholkit
3 poistetaan.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
14.2
Etupyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
–
Pyöränlaakereiden kunto tarkistetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Etupyöränlaakerit vaihdetaan.
1
Akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
distetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
H00935-10
s. 160)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan kevyesti.
Kestorasva (
–
A puh-
s. 160)
Etupyörä kohdistetaan ja akseli työnnetään sisään.
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
–
Ruuvi
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etuakselin ruuvi
M20x1,5
35 Nm
–
Jarrukahvasta puristetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Etujarrun kahvaa puristetaan ja etuhaarukkaa painetaan muutamia kertoja voimakkaasti.
V00364-11
s. 63)
Haarukkaputket asettuvat paikalleen.
–
Ruuvit
3 kiristetään.
Ohjearvo
Etuhaarukan akselikiinnikeruuvi
14.3
M8
15 Nm
Takapyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 63)
105
14 PYÖRÄT, RENKAAT
Päätyö
– Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumäntä
painuu takaisinpäin.
Info
Jarrumäntää takaisin painettaessa on varmistettava,
ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
–
–
1 poistetaan.
Ketjunkiristin 2 irrotetaan. Akselia 3 vedetään ulos vain
Mutteri
niin pitkälle, että takapyörää voidaan työntää eteenpäin.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Ketju otetaan pois takarattaalta.
Info
Osat peitetään vaurioiden ehkäisemiseksi.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
V00366-10
–
–
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Takapyörää pidetään paikallaan ja akseli poistetaan. Takapyörä
otetaan pois takahaarukasta.
Info
Jarrupoljinta ei saa painaa takapyörän ollessa pois paikaltaan.
–
Väliholkit
4 poistetaan.
H03002-10
14.4
Takapyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
106
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
Päätyö
– Pyöränlaakereiden kunto tarkistetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Takapyörän laakeri vaihdetaan.
1
Akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
distetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
H03001-10
s. 160)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan kevyesti.
Kestorasva (
A puh-
s. 160)
–
Takapyörä kohdistetaan ja akseli
–
Ketju nostetaan paikalleen.
2 työnnetään paikalleen.
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
V00367-10
–
Ketjunkiristimet
sijoitetaan paikoilleen. Mutteri
netaan paikalleen, mutta sitä ei kiristetä vielä.
–
Varmistettava, että ketjunkiristin
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Mutteri
3
4 asen-
3 nojaa säätöruuveihin 5.
s. 83)
4 kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristimien suuresta säätöalueesta (32 mm) johtuen voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia
toisiovälityksiä.
Ketjunkiristimiä
voi kääntää 180°.
3
–
Jarrupoljinta painetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyä ja syntyy jarrutustuntuma.
V00368-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 63)
107
14 PYÖRÄT, RENKAAT
14.5
Renkaiden kunnon tarkastus
Info
On käytettävä vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia renkaita.
Muut renkaat voivat vaikuttaa negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin.
Rengastyyppi, renkaan kunto ja rengaspaine vaikuttavat moottoripyörän ajo-ominaisuuksiin.
Kuluneet renkaat heikentävät ajo-ominaisuuksia etenkin kostealla alustalla.
–
Etu- ja takarenkaasta tarkastetaan viillot, kiinnitarttuneet esineet sekä muut vauriot.
»
Jos renkaasta löytyy viiltoja, tarttuneita esineitä tai muita
vaurioita:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Kulutuspinnan syvyys tarkistetaan.
Info
Huomioi lakisääteinen maakohtainen kulutuspinnan
vähimmäissyvyys.
400602-10
Kulutuspinnan vähimmäissyvyys
»
Jos kulutuspinnan vähimmäissyvyys on alittunut:
–
–
≥ 2 mm
Rengas vaihdetaan.
Renkaan ikä tarkistetaan.
Info
Renkaan valmistuspäivämäärä sisältyy yleensä renkaan
merkintöihin. Valmistuspäivän ilmoittaa tällöin merkinnän DOT neljä viimeistä numeroa. Ensimmäiset kaksi
numeroa ilmoittavat valmistusviikon ja kaksi viimeistä
numeroa valmistusvuoden.
KTM suosittelee renkaiden vaihtamista, todellisesta
kulumisesta riippumatta, viimeistään 5 vuoden jälkeen.
H01144-01
»
Jos rengas on vanhempi kuin 5 vuotta:
–
14.6
Rengas vaihdetaan.
Rengaspaineen tarkastus
Info
Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan epänormaaliin kulumiseen ja ylikuumenemiseen.
Oikea rengaspaine takaa renkaan optimaalisen ajomukavuuden ja maksimaalisen kestoiän.
108
PYÖRÄT, RENKAAT 14
–
Suojahattu poistetaan.
–
Rengaspaine tarkastetaan renkaan ollessa kylmä.
Rengaspaine katuajossa (150 EXC TPI EU)
edessä
1,5 bar
takana
1,8 bar
Rengaspaine maastoajossa
400695-01
»
14.7
1,0 bar
takana
1,0 bar
Jos rengaspaine poikkeaa ohjearvosta:
–
–
edessä
Rengaspaine korjataan oikeaksi.
Suojakansi asennetaan paikalleen.
Pinnojen kireyden tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärin kiristetyt pinnat heikentävät ajo-ominaisuuksia ja johtavat seurausvahinkoihin.
Liian tiukalle kiristetyt pinnat katkeavat ylikuormituksen seurauksena. Liian löysällä olevien pinnojen
seurauksena renkaassa esiintyy sivuttais- tai pystyheittoa. Tämä johtaa myös muiden pinnojen löystymiseen.
–
Tarkasta pinnojen kireys säännöllisesti, erityisesti uudesta ajoneuvosta. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jokaista pinnaa lyödään kevyesti ruuvitaltan terällä.
Info
Äänitaajuus riippuu pinnan pituudesta ja paksuudesta.
Jos äänitaajuus vaihtelee yksittäisten yhtä pitkien ja
yhtä paksujen pinnojen välillä, se on osoitus pinnojen
erilaisesta kireydestä.
Täytyy kuulua heleä ääni.
400694-01
»
Jos pinnojen kireys vaihtelee:
–
–
Pinnojen kireys korjataan.
Pinnojen kiristysmomentit tarkistetaan.
Ohjearvo
Etupyörän pinnan
nippeli
M4,5
5 Nm
Takapyörän pinnan
nippeli
M4,5
5 Nm
Momenttiavainsarja (58429094000)
109
15 SÄHKÖLAITTEET
15.1
12 V -akun irrottaminen
Ohje
Ympäristön vaarantaminen 12 V -akut sisältävät ympäristölle vahingollisia aineita.
–
Älä laita 12 V -akkuja talousjätteeseen.
–
Luovuta 12 V -akut vanhojen akkujen vastaanottopisteeseen.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Esityö
(150 EXC TPI EU)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
(150 XC‑W TPI US)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Istuin irrotetaan. (
s. 73)
Päätyö
Varoitus
Loukkaantumisvaara 12 V -akuissa on haitallisia ainesosia.
–
Säilytä 12 V -akut poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä 12 V -akut kaukana kipinöistä tai avotulesta.
–
Lataa 12 V -akkuja vain hyvin tuuletetuissa
tiloissa.
–
Säilytä vaadittava vähimmäisetäisyys palaviin aineisiin 12 V -akkuja ladatessasi.
S03489-10
Vähimmäisetäisyys
–
Älä lataa syväpurkautuneita 12 V -akkuja, joiden
jännite on jo laskenut vähimmäisjännitteen alapuolelle.
Vähimmäisjännite
ennen latauksen
aloittamista
–
–
–
9V
Huolehdi 12 V -akkujen asianmukaisesta hävittämisestä, mikäli niiden jännite on alittanut vähimmäisjännitteen tason.
1 irrotetaan 12 V -akusta.
Plusnavan suojusta 2 vedetään taaksepäin ja pluskaapeli
Miinuskaapeli
irrotetaan 12 V -akusta.
110
1m
SÄHKÖLAITTEET 15
–
EFI-ohjausyksikkö
irrotetaan kumitapeista
vetämällä
laitetta ylöspäin, minkä jälkeen laite käännetään sivulle.
–
Käynnistysrele
ja sulakekotelo
losta ja käännetään sivuun.
–
Johtosarja
käännetään ulos, rele
irti ja käännetään sivulle.
–
Ruuvi
–
12 V -akku poistetaan yläkautta.
3
4
S03490-10
5
6 vedetään irti akkukote-
S03491-10
7
8 ja liitin 9 vedetään
S03492-10
bk poistetaan ja akkukotelo käännetään sivulle.
S03493-10
111
15 SÄHKÖLAITTEET
15.2
12 V -akun asentaminen
Päätyö
– 12 V -akku sijoitetaan akkukoteloon siten, että navat jäävät
etupuolelle. Akku kiinnitetään kiinnityssangalla
.
1
12 V -akku (HJTZ5S-FP) (
–
Ruuvi
s. 154)
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
S03494-10
–
3
4
Rele
ja pistoke
asetetaan akkukoteloon ja johtosarja
laitetaan paikalleen.
5
S03492-11
–
Käynnistysrele
akkukoteloon.
–
EFI-ohjausyksikkö
6 ja sulakekotelo 7 laitetaan paikalleen
S03491-11
S03490-11
112
8 kiinnitetään kumitapeilla 9.
SÄHKÖLAITTEET 15
–
Pluskaapeli
bk yhdistetään 12 V -akkuun.
Ohjearvo
Akunnavan ruuvi
M5
2,5 Nm
Info
A
bl ja kaape-
Kontaktiprikka
on asennettava ruuvin
likengän
alle kynnet akun napaa kohti.
–
–
bm
Plusnavan suojus bn työnnetään plusnavan päälle.
Miinuskaapeli bo yhdistetään 12 V:n akkuun.
Ohjearvo
Akunnavan ruuvi
M5
2,5 Nm
S03489-11
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
15.3
s. 73)
12 V -akun lataaminen
Ohje
Ympäristön vaarantaminen 12 V -akut sisältävät ympäristölle vahingollisia aineita.
–
Älä laita 12 V -akkuja talousjätteeseen.
–
Luovuta 12 V -akut vanhojen akkujen vastaanottopisteeseen.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
12 V -akun varaus pienenee päivittäin, vaikka akkua ei kuormiteta.
12 V -akun varaustila ja lataustapa ovat erittäin tärkeitä akun käyttöiän kannalta.
Suurella latausvirralla suoritettavat pikalataukset lyhentävät akun käyttöikää.
Jos 12 V -akku on tyhjentynyt käynnistysyritysten yhteydessä, se on ladattava välittömästi uudelleen.
Esityö
(150 EXC TPI EU)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
(150 XC‑W TPI US)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Istuin irrotetaan. (
–
12 V -akku irrotetaan.
s. 73)
(
s. 110)
113
15 SÄHKÖLAITTEET
Päätyö
Varoitus
Loukkaantumisvaara 12 V -akuissa on haitallisia ainesosia.
–
Säilytä 12 V -akut poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä 12 V -akut kaukana kipinöistä tai avotulesta.
–
Lataa 12 V -akkuja vain hyvin tuuletetuissa
tiloissa.
–
Säilytä vaadittava vähimmäisetäisyys palaviin aineisiin 12 V -akkuja ladatessasi.
S00863-10
Vähimmäisetäisyys
–
1m
Älä lataa syväpurkautuneita 12 V -akkuja, joiden
jännite on jo laskenut vähimmäisjännitteen alapuolelle.
Vähimmäisjännite
ennen latauksen
aloittamista
–
–
9V
Huolehdi 12 V -akkujen asianmukaisesta hävittämisestä, mikäli niiden jännite on alittanut vähimmäisjännitteen tason.
Akkujännite tarkastetaan.
»
»
Akkujännite: < 9 V
–
12 V -akkua ei ladata.
–
12 V -akku vaihdetaan, ja vanha 12 V -akku hävitetään
määräysten mukaisella tavalla.
Jos annettu arvo saavutetaan:
Akkujännite: ≥ 9 V
–
Latauslaite yhdistetään 12 V -akkuun. Latauslaite kytketään päälle.
Ohjearvo
Enimmäislatausjännite
14,4 V
Enimmäislatausvirta
3,0 A
Latauksen enimmäiskesto
12 h
12 V -akkua on ladattava
säännöllisesti, jos moottoripyörää ei käytetä
6 kk
Litiumioniakun ihanteellinen lataus- ja varastointilämpötila
10 … 20 °C
Akkulaturi (79629974000)
114
SÄHKÖLAITTEET 15
Latausaika saattaa pidentyä matalissa lämpötiloissa.
Tämä latauslaite ei sovellu litiumioniakkujen ylläpitolataukseen.
Info
12 V -akku rikkoutuu, mikäli suurin sallittu
latausvirta, latausjännite tai latauksen kesto
ylittyy.
Jos 12 V -akku on pitkään purkautuneena, se
syväpurkautuu ja menettää kapasiteettiaan.
Tämä johtaa akun rikkoutumiseen.
12 V -akku on huoltovapaa.
Kantta
ei missään tapauksessa saa poistaa.
1
–
Latauslaite kytketään pois päältä ja irrotetaan 12 V -akusta
latauksen päätyttyä.
Viimeistely
– 12 V -akku asennetaan paikalleen.
–
15.4
Istuin asennetaan. (
(
s. 112)
s. 73)
Pääsulakkeen vaihtaminen
Varoitus
Palovaara Sähkölaitteet voivat ylikuormittua vääränlaisten sulakkeiden käytön vuoksi.
–
Käytä vain sulakkeita, joiden ampeeriluku vastaa ohjeissa ilmoitettua arvoa.
–
Älä ohita sulakkeita sähköisesti äläkä yritä korjata sulakkeita.
Info
Pääsulake suojaa kaikkia ajoneuvon sähkölaitteita.
Esityö
(150 EXC TPI EU)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
(150 XC‑W TPI US)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Istuin irrotetaan. (
s. 73)
Päätyö
– EFI-ohjausyksikkö
poistetaan paikaltaan vetämällä laitetta
kumitapeista
ylöspäin, minkä jälkeen laite käännetään
sivulle.
1
2
S03495-10
115
15 SÄHKÖLAITTEET
–
Käynnistysrele
–
Suojakannet
3 vedetään irti pidikkeestään.
S03496-10
–
4 poistetaan.
Viallinen pääsulake 5 poistetaan.
Info
A on katkennut.
6.
Viallisen sulakkeen sulakelanka
Käynnistysreleessä on varasulake
–
Uusi pääsulake asetetaan paikalleen.
Sulake (58011109120) (
–
s. 154)
Sähkölaitteiden toiminta tarkastetaan.
Vihje
Uusi varasulake laitetaan paikalleen, jotta se on tarvittaessa käytettävissä.
–
–
4 laitetaan paikoilleen.
Käynnistysrele 3 työnnetään pidikkeeseen ja kaapelit asenSuojakannet
netaan paikalleen.
S03497-10
–
EFI-ohjausyksikkö
1 asennetaan kumitappeihin 2.
S03495-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
116
s. 73)
SÄHKÖLAITTEET 15
15.5
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeiden vaihto
Info
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet sisältävä sulakekotelo on istuimen alla.
Esityö
(150 EXC TPI EU)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
(150 XC‑W TPI US)
– Sammutuspainiketta painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
–
Istuin irrotetaan. (
Päätyö
– Sulakekotelon kansi
–
s. 73)
1 avataan.
Viallinen sulake poistetaan.
Ohjearvo
(150 EXC TPI EU)
Sulake 1 – 10 A – EFI-ohjausyksikkö, lambdatunnistin,
öljypumppu, yhdistelmämittaristo, sähköinen polttoaineen ruiskutus, diagnoosiliitin
Sulake 2 – 10 A – äänimerkki, jarruvalo, jäähdyttimen
puhallin (lisävaruste), vilkku
S03498-10
Sulake 3 – 10 A – kaukovalo, lähivalo, kohdistusvalo,
takavalo, rekisterikilven valo
Sulake 4 – 5 A – polttoainepumppu
(150 XC‑W TPI US)
Sulake 1 – 10 A – EFI-ohjausyksikkö, öljypumppu,
yhdistelmämittaristo, sähköinen polttoaineen ruiskutus,
diagnoosiliitin
Sulake 2 – 10 A – jäähdyttimen puhallin (lisävaruste)
Sulake 3 – 10 A – lähivalo, kohdistusvalo, takavalo
Sulake 4 – 5 A – polttoainepumppu
Sulakkeet res – 10 A – varasulake
Info
Viallisen sulakkeen sulakelanka
A on katkennut.
Varoitus
Palovaara Sähkölaitteet voivat ylikuormittua vääränlaisten sulakkeiden käytön vuoksi.
–
–
Käytä vain sulakkeita, joiden ampeeriluku vastaa
ohjeissa ilmoitettua arvoa.
–
Älä ohita sulakkeita sähköisesti äläkä yritä korjata
sulakkeita.
Sopivan vahvuinen varasulake asetetaan paikalleen.
Sulake (75011088010) (
s. 154)
117
15 SÄHKÖLAITTEET
Sulake (75011088005) (
s. 154)
Vihje
Uusi varasulake laitetaan sulakekoteloon, jotta se on
tarvittaessa käytettävissä.
–
Sähkölaitteen toiminta tarkastetaan.
–
Sulakekotelon kansi
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
15.6
1 suljetaan.
s. 73)
Valomaskin ja ajovalon irrottaminen
–
Jarruletku ja johtosarja irrotetaan valomaskista.
–
Kiinnityskumi
irrotetaan. Valomaskia työnnetään ylöspäin
ja kallistetaan eteenpäin.
1
E00899-10
(150 EXC TPI EU)
– Liittimet
irti.
2 irrotetaan ja valomaski ajovaloineen otetaan
E00900-10
(150 XC‑W TPI US)
– Liitin
irrotetaan ja valomaski ajovaloineen otetaan irti.
2
E00357-10
118
SÄHKÖLAITTEET 15
15.7
Valomaskin ja ajovalon asentaminen
Päätyö
(150 EXC TPI EU)
– Pistokeliitännät
1 yhdistetään.
E00900-11
(150 XC‑W TPI US)
– Pistokeliitäntä
1 yhdistetään.
E00357-11
–
Valomaski kohdistetaan paikalleen ja kiinnitetään kiinnityskumilla
.
2
Kiinnitysnokat tarttuvat lokasuojaan.
–
Jarruletku ja johtosarja asetetaan jarruletkun ohjaimeen.
E00899-11
Viimeistely
– Ajovalon säätö tarkastetaan. (
15.8
s. 121)
Ajovalon polttimon vaihto
Ohje
Heijastinviat Heijastimeen tarttunut rasva heikentää valotehoa.
Hehkulampun lasikuvussa oleva rasva höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu kiinni heijastimeen.
–
Puhdista lasikupu ja poista siihen kiinnittynyt rasva ennen asennusta.
–
Älä koske lasikupuun paljain käsin.
Esityö
– Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
s. 118)
119
15 SÄHKÖLAITTEET
Päätyö
– Suojakupua
ja sen alla olevaa lampun kantaa käännetään
vastapäivään vasteeseen saakka, minkä jälkeen osat nostetaan
paikaltaan.
1
–
Seisontavalon lampun kanta
–
Ajovalon polttimo
–
Uusi ajovalon polttimo laitetaan paikalleen.
2 vedetään irti umpiosta.
E00358-10
3 vedetään pois paikaltaan.
Ajovalo (HS1 / kanta BX43t) (
–
s. 154)
Suojakupu ja lampun kanta työnnetään umpioon ja käännetään
myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
On tarkistettava O-renkaan
E00359-10
–
Seisontavalon lampun kanta työnnetään umpioon.
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
–
15.9
4 oikea asennus.
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
s. 119)
s. 121)
Vilkkulampun vaihto (150 EXC TPI EU)
Ohje
Heijastinviat Heijastimeen tarttunut rasva heikentää valotehoa.
Hehkulampun lasikuvussa oleva rasva höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu kiinni heijastimeen.
–
Puhdista lasikupu ja poista siihen kiinnittynyt rasva ennen asennusta.
–
Älä koske lasikupuun paljain käsin.
120
SÄHKÖLAITTEET 15
Päätyö
– Ruuvi vilkkurungon taustapuolelta poistetaan.
–
–
1 irrotetaan varovasti.
Oranssia kupua 2 painetaan kiinnitysnokkien kohdalta
Vilkkulasi
kevyesti yhteen, minkä jälkeen kupu poistetaan.
–
Vilkkulamppu painetaan kevyesti istukkaan, lamppua käännetään noin 30° vastapäivään, minkä jälkeen lamppu vedetään
pois istukasta.
Info
Umpiota ei saa koskettaa sormilla, ja se on pidettävä
rasvattomana.
–
Uusi vilkkulamppu painetaan kevyesti istukkaan ja käännetään
myötäpäivään vasteeseen saakka.
Vilkku (R10W / kanta BA15s) (
E00360-10
s. 154)
–
Oranssi kupu asennetaan.
–
Suuntavilkun lasi sijoitetaan paikalleen.
–
Ruuvi asetetaan paikalleen, minkä jälkeen ruuvia kierretään
ensin vastapäivään, kunnes se asettuu pienellä nykäyksellä
kierteeseen. Ruuvi kiristetään kevyesti.
Viimeistely
– Vilkkujen toiminta tarkastetaan.
15.10
Ajovalon säädön tarkastus
–
Ajoneuvo pysäköidään vaakasuoralle pinnalle vaalean seinän
eteen, minkä jälkeen seinään tehdään merkkiviiva valaisimen
keskikohdan korkeudelle.
–
Toinen merkintä tehdään
kinnän alapuolelle.
B etäisyydelle ensimmäisen mer-
Ohjearvo
Etäisyys
400726-10
–
B
Ajoneuvo asetetaan etäisyydelle
eteen.
5 cm
A pystysuoraan seinän
Ohjearvo
Etäisyys
A
5m
–
Kuljettaja istuutuu moottoripyörän päälle.
–
Lähivalo kytketään päälle.
–
Ajovalon säätö tarkastetaan.
Valorajan on oltava käyttövalmiilla moottoripyörällä kuljettajineen tarkalleen alemmassa merkissä.
»
Jos valoraja ei ole yhtenevä ohjearvon kanssa:
–
Ajovalon valokantamaa säädetään. (
s. 122)
121
15 SÄHKÖLAITTEET
15.11
Ajovalon valokantaman säätö
Esityö
– Ajovalon säätö tarkastetaan. (
Päätyö
– Ruuvi
–
s. 121)
1 avataan.
Valokantamaa säädetään kallistamalla ajovalon umpiota.
Ohjearvo
Valorajan on oltava tarkalleen alemmassa merkissä kuljettajan istuessa ajovalmiin moottoripyörän päällä (katso: ajovalon asennon tarkistus).
Info
V00369-10
Kuormaus saattaa mahdollisesti vaatia ajovalokantaman
korjaamista.
–
15.12
Ruuvi
1 kiristetään.
Yhdistelmämittariston pariston vaihto
Esityö
– Valomaski ja ajovalo irrotetaan. (
Päätyö
– Ruuvit
s. 118)
1 poistetaan.
–
Yhdistelmämittaristo vedetään kannattimestaan ylöspäin irti.
–
Suojakantta
taan irti.
–
Yhdistelmämittariston paristo
–
Uusi yhdistelmämittariston paristo asetetaan paikalleen tekstipuoli ulospäin.
E00901-10
2 käännetään kolikolla vastapäivään ja se ote3 poistetaan.
Yhdistelmämittariston paristo (CR 2430) (
s. 154)
–
Suojakannen O-renkaan oikea istuvuus tarkistetaan.
–
Suojakansi
laitetaan paikalleen ja sitä kierretään kolikolla
myötäpäivään vasteeseen saakka.
–
Paina jotain yhdistelmämittariston painikkeista.
V00371-10
2
Yhdistelmämittaristo aktivoituu.
V00372-10
122
–
Yhdistelmämittaristo sijoitetaan kannattimeen.
–
Ruuvit aluslevyineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
SÄHKÖLAITTEET 15
Viimeistely
– Valomaski ja ajovalo asennetaan. (
15.13
s. 119)
–
Ajovalon säätö tarkastetaan. (
–
Kilometrit tai mailit asetetaan. (
–
Yhdistelmämittariston toiminnot säädetään. (
–
Kellonaika asetetaan. (
s. 121)
s. 25)
s. 26)
s. 27)
Diagnoosiliitin
1
Diagnoosiliitin
sijaitsee istuinpenkin alapuolella
EFI-ohjausyksikön alla.
H00933-12
123
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
16.1
Jäähdytysjärjestelmä
1
Vesipumppu
pakottaa jäähdytysnesteen kiertämään moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää painetta jäähdytysjärjestelmässä säädellään jäähdyttimen korkissa olevalla venttiilillä
. Siten ilmoitettu
jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen ilman, että ilmenisi
toimintahäiriöitä.
2
120 °C
S03622-11
16.2
Jäähdytys tapahtuu ajoviiman vaikutuksesta.
Mitä alhaisempi nopeus, sitä vähäisempi jäähdytysvaikutus. Myös
likaiset jäähdytinlamellit vähentävät jäähdytysvaikutusta.
Pakkasenkeston ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto tarkistetaan.
−25 … −45 °C
»
Jos jäähdytysnesteen pakkasenkesto ei vastaa ohjearvoa:
–
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto korjataan.
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
400243-10
A
Jäähdytysnesteen määrä
jäähdytyslamellien yläpuolella
»
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Jäähdytysneste (
124
10 mm
s. 158)
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
–
16.3
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
A
Jäähdytysnesteen määrä
jäähdytyslamellien yläpuolella
»
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
400243-10
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Jäähdytysneste (
–
16.4
10 mm
s. 158)
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
Jäähdytysnesteen poisto
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
125
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Vesipumpun kannen alapuolelle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
–
Ruuvi
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Uudella tiivistysrenkaalla varustettu ruuvi
kiristetään.
1 poistetaan. Jäähdyttimen korkki 2 irrotetaan.
1 asennetaan ja
Ohjearvo
Vesipumpun kannen
ruuvi
M6
10 Nm
S03622-10
16.5
Jäähdytysnesteen täyttö
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Päätyö
– Varmistetaan, että ruuvi
–
S03623-10
126
1 on kiristetty.
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
–
Jäähdytysnestettä täytetään jäähdytinlamellien yläpuolelle mittaan
.
A
Ohjearvo
10 mm
Jäähdytysneste
1,2 l
Jäähdytysneste
( s. 158)
400243-10
–
Termostaatin yläpuolella olevaa suojakantta
ylöspäin.
–
Liitin
2 työnnetään
E00904-10
–
3 vedetään irti.
Termostaatti 4 O-renkaineen poistetaan. Tämän jälkeen odotetaan, että ulos valuvan jäähdytysnesteen joukossa ei ole enää
kuplia.
–
Termostaatti
tetään.
4 O-renkaineen asennetaan paikalleen ja kiris-
Ohjearvo
Sylinterinkannen
lämpötilatunnistimen
ruuvi
E00905-10
–
–
–
M10x1,25
12 Nm
3 yhdistetään.
Suojakansi 2 kohdistetaan paikalleen.
Liitin
Jäähdytysnestettä täytetään jäähdytinlamellien yläpuolelle mittaan
.
A
Ohjearvo
10 mm
Jäähdytysneste (
s. 158)
400243-10
–
Jäähdyttimen korkki
5 asennetaan.
S03624-10
127
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottorin on annettava lämmetä ja jäähtyä jälleen.
Viimeistely
– Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan. (
128
s. 125)
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
17.1
Kaasuvaijerin välyksen tarkastaminen
–
Kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
–
Ohjaustanko käännetään kokonaan oikealle. Kaasukahvaa
käännetään kevyesti edestakaisin kaasuvaijerin välyksen
määrittämiseksi.
A
Kaasuvaijerin välys
»
3 … 5 mm
Jos kaasuvaijerin välys ei vastaa ohjearvoa:
–
400192-11
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 129)
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään, minkä jälkeen sen annetaan käydä tyhjäkäyntinopeudella. Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
Tyhjäkäyntinopeus ei saa muuttua.
»
Jos tyhjäkäyntinopeus muuttuu:
–
17.2
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 129)
Kaasuvaijerin välyksen säätäminen
Info
Jos kaasuvaijerien oikea kulku on jo varmistettu, polttoainetankkia ei tarvitse irrottaa.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 73)
–
Polttoainetankki irrotetaan.
–
Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan. (
(
s. 78)
s. 87)
Päätyö
– Ohjaustanko käännetään suoraan eteenpäin -asentoon.
–
Mansetti
–
Mutteri
–
–
–
E01227-10
–
1 työnnetään takaisinpäin.
2 avataan.
Säätöruuvi 3 kierretään täysin sisään.
Mutteri 4 avataan.
Säätöruuvi 5 kierretään täysin sisään.
Säätöruuvia 3 kierretään siten, että kaasukahvassa tuntuu
kaasuvaijerin välys.
Ohjearvo
Kaasuvaijerin välys
3 … 5 mm
129
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
–
Säätöruuvia
kierretään ulospäin siihen saakka, kunnes liikkuvuus alkaa heikentyä tai kaasuvaijerin välys pienentyä.
–
Säätöruuvia
päin.
–
Mutteri
–
Mutteri
5
5 kierretään jälleen noin kaksi kierrosta sisään-
–
4 kiristetään.
2 kiristetään.
Mansetti 1 työnnetään paikalleen.
–
Kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
Viimeistely
– Kaasuvaijerin välys tarkastetaan. (
17.3
s. 129)
Polttoaineen syötön ominaiskäyrän säätäminen
Info
Polttoaineen syötön ominaiskäyrää voidaan muuttaa kaasukahvasta vaihtamalla kulissia.
Toimitukseen sisältyy myös toinen kulissi, johon liittyvä ominaiskäyrä poikkeaa käytössä olevan kulissin
ominaiskäyrästä.
Päätyö
– Mansetti
1 työnnetään takaisinpäin.
2 ja puoliskot 3 poistetaan.
–
Ruuvit
–
Kaasuvaijerit irrotetaan kiinnittimistään ja kahvaputki irrotetaan.
–
Kulissi
–
Haluttu kulissi sijoitetaan kahvaputkeen.
S03625-10
4 irrotetaan kahvaputkesta 5.
Ohjearvo
Tekstin OUTSIDE täytyy olla näkyvissä. Merkinnän
olla merkinnän
kohdalla.
A täytyy
B
Kulissi harmaa (79002014000)
Vaihtoehto 1
Kulissi musta (79002014100)
Info
Harmaa kulissi avaa kaasuläpän hitaammin.
Musta kulissi avaa kaasuläpän nopeammin.
Ajoneuvoon on asennettu ennen toimitusta valmiiksi
harmaa kulissi.
102246-10
130
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
–
Ohjaustanko puhdistetaan ulkopuolelta ja kahvaputki sisäpuolelta. Kahvaputki työnnetään ohjaustankoon.
–
Kaasuvaijerit ripustetaan kulissiin ja asetellaan oikein.
–
Puoliskot
sijoitetaan paikalleen, minkä jälkeen ruuvit
asennetaan paikalleen ja kiristetään.
3
2
Ohjearvo
Kaasukahvan ruuvi
–
M6
5 Nm
1
Kumisuojus
työnnetään paikalleen ja kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
E01229-10
Viimeistely
– Kaasuvaijerin välys tarkastetaan. (
17.4
s. 129)
Tyhjäkäyntinopeuden säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Jos tyhjäkäyntinopeus on liian pieni, moottori saattaa sammua yllättäen.
–
Säädä tyhjäkäyntinopeus ohjearvon mukaiseksi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Moottori ajetaan lämpimäksi.
Kylmäkäynnistysnappi ei aktivoituna – Kylmäkäynnistysnappi on palautunut perusasentoon sen jälkeen, kun nappia on kierretty uudelleen ¼ kierrosta. ( s. 21)
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Tyhjäkäyntinopeus säädetään kiertämällä tyhjäkäyntinopeuden
säätöruuvia
.
1
Ohjearvo
Tyhjäkäyntikierrosluku
1 400 … 1 600 kierr./min
S03529-11
Kierroslukumittari (45129075000)
131
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
Info
Myötäpäivään kiertäminen laskee tyhjäkäyntikierroslukua.
Tyhjäkäyntinopeus kasvaa, jos ruuvia kierretään vastapäivään.
Säätöä on muutettava vain vähän kerrallaan.
Virheellinen tyhjäkäyntinopeus heikentää moottorin
käyntiominaisuuksia myös yleisesti.
17.5
Ympäristön ilmanpaineen ohjelmointi
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Info
Moottori mukautuu jatkuvasti ympäröivän ilmanpaineen muutoksiin ajettaessa ajoneuvolla eri korkeuksilla
merenpinnasta.
Ympäristön ilmanpaine on ohjelmoitava uudelleen, mikäli ajoneuvo on kuljetettu moottori sammutettuna
paikkaan, jonka absoluuttinen korkeus poikkeaa huomattavasti aiemmasta käyttöpaikasta.
–
Moottori käynnistetään uudessa, absoluuttiselta korkeudeltaan
aiemmasta poikkeavassa käyttöpaikassa, minkä jälkeen moottori jälleen sammutetaan.
–
Tämän jälkeen odotetaan vähintään viisi sekuntia.
–
Ajoneuvo käynnistetään uudelleen, minkä jälkeen tarkkaillaan,
miten moottori reagoi kaasuttamiseen.
»
Jos reagointi kaasuttamiseen ei ole parantunut:
–
H02349-01
132
Toimenpide suoritetaan uudelleen.
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
17.6
Sytytyskäyrän pistokeliitäntä
Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu pistokeliitäntä
rungossa polttoainetankin alla.
1 on
Info
Sytytyskäyrän liitin ei toimi moottoripyörän ollessa tyyppihyväksynnän mukaisessa (teholtaan alennetussa) tilassa.
Mahdolliset tilat
• Soft – Ajettavuus on parempi, jos mukautettua sytytyskäyrää
varten tarkoitettu pistokeliitäntä on irrotettu.
• Performance – Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu
pistokeliitäntä yhdistettynä on mahdollista saavuttaa suurempi teho.
E00910-10
17.7
Sytytyskäyrän muuttaminen
Info
Sytytyskäyrän liitin ei toimi moottoripyörän ollessa tyyppihyväksynnän mukaisessa (teholtaan alennetussa)
tilassa.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
–
s. 73)
Polttoainetankki irrotetaan.
(
s. 78)
Sytytyskäyrä muutetaan "Performancesta" "Softiin"
– Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu pistokeliitäntä
irrotetaan.
1
Soft – parempi ajettavuus
Sytytyskäyrä muutetaan "Softista" "Performanceen”
– Mukautettua sytytyskäyrää varten tarkoitettu pistokeliitäntä
yhdistetään.
1
Performance – suurempi teho
E00910-10
133
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
Viimeistely
– Polttoainetankki asennetaan.
–
17.8
Istuin asennetaan. (
(
s. 80)
s. 73)
Vaihdepolkimen perusasennon tarkistus
Info
Perusasennossa oleva vaihdepoljin ei saa koskettaa ajon aikana kuljettajan saapasta.
Jos vaihdepoljin koskettaa jatkuvasti saapasta, vaihteisto altistuu liialliselle kuormitukselle.
–
Asetutaan ajoneuvon päälle ajoasentoon ja määritetään etäisyys
saappaan kärjen yläreunasta vaihdepolkimeen.
A
Etäisyys vaihdepolkimesta
saappaankärjen yläpintaan
»
10 … 20 mm
Jos välimatka ei vastaa ohjearvoa:
–
Vaihdepolkimen perusasento säädetään.
(
s. 134)
400692-10
17.9
Vaihdepolkimen perusasennon säätö
–
Ruuvi
taan.
–
Vaihdepolkimen ja vaihdeakselin hammasurat
taan.
–
Vaihdepoljin työnnetään halutussa asennossa vaihdeakselin
hammastuksiin.
1 prikkoineen irrotetaan ja vaihdepoljin 2 poiste-
401950-12
A puhdiste-
Info
Säätöalue on rajallinen.
Vaihdepoljin ei saa vaihdettaessa koskettaa mihinkään
ajoneuvon osaan.
401951-10
–
Ruuvi
1 aluslevyineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
Ohjearvo
Vaihdepolkimen
ruuvi
134
M6
14 Nm
Loctite®243™
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
18.1
Polttoainesihdin vaihto
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
Polttoaineletkun pikaliitin
neilmalla.
1 puhdistetaan huolellisesti pai-
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt lika tukkii ruiskutusventtiilin!
–
Polttoaineletkun pikaliitin irrotetaan.
Info
Polttoaineletkusta saattaa valua jonkin verran polttoainetta.
–
Polttoainesihti
–
Uusi polttoainesihti työnnetään vasteeseen saakka yhdyskappaleeseen.
–
O-rengas voidellaan ja polttoaineletkun pikaliitin yhdistetään.
2 vedetään pois yhdyskappaleesta.
E00911-10
135
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
18.2
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja kaasuun vastaaminen tarkistetaan.
2-tahtiöljyn määrän tarkastaminen
Varoitus
Moottorivaurio Moottori jää ilman voitelua, jos öljytankissa ei ole 2‑tahtiöljyä.
Öljynmäärän varoitusvalon syttyessä 2-tahtiöljy riittää vielä polttoainetankissa jäljellä olevaa polttonestemäärää varten.
–
Käytä enää korkeintaan jäljellä oleva polttoaine loppuun, mikäli öljynmäärän varoitusvalo on syttynyt.
–
Lisää mahdollisimman pian 2‑tahtiöljyä, jo ennen polttoaineen tankkaamista.
–
Tahdista öljypumppu, mikäli 2‑tahtiöljyn letku on irrotettu tai mikäli 2‑tahtiöljyn tankki on käytetty
vahingossa loppuun saakka.
Esityö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle pinnalle.
Päätyö
– 2-tahtiöljyn määrä öljytankissa tarkastetaan.
Info
Täyttä polttoainetankillista varten on 2-tahtiöljytankin
oltava täytetty vähintään ylempään profiilireunaan
saakka.
A
2-tahtiöljytankki on täytetty mahdollisimman täyteen.
S03500-10
»
Jos 2‑tahtiöljyä on liian vähän:
–
18.3
2-tahtiöljyä tankataan. (
s. 50)
Öljypumpun tahdistaminen
Varoitus
Moottorivaurio Moottori jää ilman voitelua, jos öljytankissa ei ole 2‑tahtiöljyä.
Öljynmäärän varoitusvalon syttyessä 2-tahtiöljy riittää vielä polttoainetankissa jäljellä olevaa polttonestemäärää varten.
136
–
Käytä enää korkeintaan jäljellä oleva polttoaine loppuun, mikäli öljynmäärän varoitusvalo on syttynyt.
–
Lisää mahdollisimman pian 2‑tahtiöljyä, jo ennen polttoaineen tankkaamista.
–
Tahdista öljypumppu, mikäli 2‑tahtiöljyn letku on irrotettu tai mikäli 2‑tahtiöljyn tankki on käytetty
vahingossa loppuun saakka.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
Ehto
Moottori ei käy.
Esityö
– Istuin irrotetaan. (
s. 73)
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle pinnalle.
–
2-tahtiöljyn määrä tarkastetaan. (
s. 136)
Päätyö
– EFI-ohjausyksikkö
poistetaan paikaltaan vetämällä laitetta
kumitapeista ylöspäin, minkä jälkeen laite käännetään sivulle.
1
–
Diagnoosiliittimen suojakansi
–
Kaasukahva
siirretään täyden kaasun asentoon ja lukitaan
tähän asentoon.
2 poistetaan.
S03510-10
3
S03611-11
137
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
Öljypumpun tahdistamiseen tarkoitettu wake-up- liitin
yhdistetään diagnoosiliittimeen
.
4
5
Yhdistelmämittariston valaistus syttyy.
Info
Liitin sisältyy moottoripyörän tarvikepakkaukseen.
–
Tämän jälkeen odotetaan vähintään viisi sekuntia.
–
Kaasukahva irrotetaan kiinnityksestään.
Öljypumpun tahdistus käynnistyy.
Info
Järjestelmä ohjaa öljypumppua eri nopeuksilla.
Toimenpide on selvästi kuultavissa.
–
Odotetaan, kunnes öljypumpun käyntiääniä ei ole enää kuultavissa.
–
Wake-up-liitin irrotetaan diagnoosiliittimestä.
–
Tarkastetaan, näkyykö letkussa
S03512-10
»
6 ilmakuplia.
Jos näkyvissä on ilmakuplia:
–
Toista toimenpide alusta loppuun, kunnes ilmakuplia ei
ole enää näkyvissä.
–
Asenna suojakansi diagnoosiliittimeen.
–
EFI-ohjausyksikkö asennetaan kumitappeihin.
S03513-10
Viimeistely
– Istuin asennetaan. (
18.4
s. 73)
Öljytankin öljysihdin puhdistaminen
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Esityö
– Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
138
s. 63)
–
Takaäänenvaimennin irrotetaan. (
–
Istuin irrotetaan. (
–
Polttoainetankki irrotetaan.
–
Kansi irrotetaan ilmansuodattimen kotelosta. (
s. 77)
s. 73)
(
s. 78)
s. 74)
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
Päätyö
– Ruuvi
1 aluslevyineen poistetaan.
–
Nippuside poistetaan ja rungonsuojus irrotetaan.
–
Ruuvit
S03626-10
–
2 poistetaan.
Ruuvit 3 avataan.
–
Kaasuläppärungon pannat
S03627-10
4 irrotetaan.
(150 EXC TPI EU)
– Taaemman jarruvalonkatkaisimen pistokeliitäntä
taan.
–
5 irrote-
Uloketta nostetaan hieman ja varmistetaan se.
Info
6 on huomioitava.
Kaasuläppärunko 7 vedetään taaksepäin imulaipasta ja
Imukurkku
–
ripustetaan sivulle roikkumaan.
S03628-10
–
Letkunkiristin
–
Kulmakappale vedetään pois ja 2-tahtiöljy kerätään sopivaan
säiliöön.
8 avataan ruuvitaltalla.
S03504-10
139
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
Öljysihti
–
Öljysihdin kunto tarkastetaan.
»
9 poistetaan ja puhdistetaan.
Jos öljysihdissä on vaurio:
–
Öljysihti vaihdetaan.
S03505-10
–
Öljysihti asetetaan paikalleen ja kulmakappale asennetaan
uudella letkunkiristimellä.
Letkunkiristinpihdit (60029057000)
S03506-10
–
Kaasuläppärunko
–
Sulake poistetaan ja ulokkeet sijoitetaan paikoilleen.
7 asennetaan.
Info
Imukurkku
6 on huomioitava.
(150 EXC TPI EU)
– Taaemman jarruvalonkatkaisimen pistokeliitäntä
tetään.
–
Kaasuläppärungon pannat
5 yhdis-
4 asemoidaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Imupannan / kalvorungon ruuvi
M6
6 Nm
S03629-10
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ulokkeen ruuvi
alhaalla
–
–
M8
30 Nm
Loctite®2701™
3 poistetaan.
Ruuvit 3 asennetaan ja kiristetään.
Ruuvit
Ohjearvo
S03627-10
140
Ulokkeen ruuvi
ylhäällä
M8
35 Nm
Loctite®2701™
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
–
Pohjapanssari kohdistetaan.
–
Ruuvi
1 aluslevyineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon muut ruuvit
–
M5
5 Nm
Nippusiteet asennetaan paikalleen.
S03626-10
Viimeistely
– Kansi asennetaan ilmansuodattimen koteloon. (
18.5
–
Polttoainetankki asennetaan.
–
2-tahtiöljyä tankataan. (
–
Öljypumppu tahdistetaan.
–
Istuin asennetaan. (
–
Takaäänenvaimennin asennetaan. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
(
s. 74)
s. 80)
s. 50)
(
s. 136)
s. 73)
s. 77)
s. 63)
Vaihteistoöljyn määrän tarkistus
Info
Vaihteistoöljyn määrä tarkistetaan moottorin ollessa kylmä.
Esityö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle pinnalle.
Päätyö
– Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
–
1 irrotetaan.
Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan.
Vähäisen määrän vaihteistoöljyä pitää valua reiästä ulos.
»
Jos vaihteistoöljyä ei valu ulos:
–
–
S03738-10
Vaihteistoöljyä lisätään.
(
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
leen ja kiristetään.
s. 143)
1 asennetaan paikal-
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
18.6
M6
8 Nm
Vaihteistoöljyn vaihto
Varoitus
Palovamman vaara Moottori- ja vaihteistoöljy kuumenevat voimakkaasti moottoripyörän käytön aikana.
–
Käytä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
141
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Vaihteistoöljy lasketaan pois moottorin ollessa käyttölämmin.
Esityö
– Moottorinsuojus irrotetaan. (
s. 91)
–
Moottoripyörä pysäköidään vaakasuoralle pinnalle.
–
Moottorin alapuolelle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
Päätyö
– Vaihteistoöljyn poistoruuvi
1 magneetteineen poistetaan.
2 poistetaan.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
–
Vaihteistoöljyn annetaan valua kokonaan pois.
–
Vaihteistoöljyn poistoruuvi magneetteineen puhdistetaan huolellisesti.
–
Tiivistyspinta moottorissa puhdistetaan.
–
Öljynpoistoruuvi
magneetteineen ja uusine tiivisteineen
asennetaan ja kiristetään.
1
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn poistoruuvi magneetilla
–
M12x1,5
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
netaan ja kiristetään.
20 Nm
2 uusine tiivistysrenkaineen asen-
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M10x1
15 Nm
S03739-10
–
Öljyn täyttöaukon tulppa
teistoöljyä täytetään.
Vaihteistoöljy
–
K00530-10
3 O-renkaineen poistetaan ja vaih0,80 l
Moottoriöljy
(15W/50)
( s. 159)
Öljyntäyttöaukon tulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
142
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkistetaan.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
Viimeistely
– Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan. (
–
18.7
Moottorinsuojus asennetaan. (
s. 141)
s. 91)
Vaihteistoöljyn lisäys
Info
Vaihteiston kuluminen nopeutuu, jos vaihteistossa on liian vähän öljyä tai öljyn laatu on heikko.
Moottorin on oltava kylmä, kun vaihteistoöljyä lisätään.
Esityö
– Moottoripyörä pysäköidään vaakasuoralle pinnalle.
Päätyö
– Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
1 irrotetaan.
S03738-10
–
Öljyn täyttöaukon tulppa
–
Vaihteistoöljyä täytetään, kunnes sitä tulee vaihteistoöljyn
määrän tarkastusruuvin reiästä ulos.
Moottoriöljy (15W/50) (
–
2 O-renkaineen poistetaan.
s. 159)
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi asennetaan paikalleen ja
kiristetään.
Ohjearvo
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
401955-11
–
Öljyn täyttöaukon tulppa
tetään.
M6
8 Nm
2 O-renkaineen asennetaan ja kiris-
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkistetaan.
Viimeistely
– Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan. (
s. 141)
143
19 PUHDISTUS, HOITO
19.1
Moottoripyörän puhdistus
Ohje
Materiaalivahinko Painepesurin virheellinen käyttö johtaa ajoneuvon osien vaurioitumiseen tai rikkoutumiseen.
Korkean paineen vuoksi vesi pystyy tunkeutumaan sähköisten osien, liitinten, vaijereiden, laakereiden jne.
sisään.
Liian korkea paine aiheuttaa häiriöitä ja johtaa osien rikkoutumiseen.
–
Älä suuntaa vesisuihkua suoraan sähköisiä osia, liittimiä, vaijereita tai laakereita kohti.
–
Älä alita painepesurin suuttimen ja puhdistettavan osan välistä vähimmäisetäisyyttä.
Vähimmäisetäisyys
60 cm
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Puhdista moottoripyörä säännöllisin välein, sillä siten sen arvo ja moitteeton ulkonäkö säilyvät pitkään.
Moottoripyörän puhdistusta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.
–
Pakoputkisto suljetaan siten, että vesi ei pääse tunkeutumaan
sisään.
–
Karkea lika poistetaan kevyellä vesisuihkulla.
–
Voimakkaasti likaantuneisiin kohtiin sumutetaan tavallista
moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta, joka levitetään
pensselillä.
Moottoripyörän puhdistusaine (
s. 160)
Info
401061-01
Pesemiseen käytetään lämmintä vettä, johon on lisätty
tavallista moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta,
ja pehmeää sientä.
Puhdistusainetta ei saa koskaan levittää kuivan moottoripyörän pinnalle, vaan moottoripyörä on aina ensin
huuhdeltava vedellä.
–
Kun moottoripyörä on huuhdeltu huolellisesti pehmeällä vesisuihkulla, se on kuivattava hyvin.
–
Pakoputkiston tulppa poistetaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
–
144
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja
jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista
ja jarrulevyistä.
Puhdistuksen jälkeen ajetaan lyhyt matka, kunnes moottori on
saavuttanut käyttölämpötilansa.
PUHDISTUS, HOITO 19
Info
Lämmön vaikutuksesta vesi haihtuu myös moottorin ja
jarrujen piiloon jäävistä paikoista.
–
Moottoripyörän jäähdyttyä kaikki liuku- ja laakerikohdat voidellaan.
–
Ketju puhdistetaan. (
–
Paljaat metalliosat (paitsi jarrulevyt ja pakoputkisto) käsitellään ruostesuoja-aineella.
s. 82)
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille (
–
s. 160)
Kaikki muoviosat ja pulveripinnoitetut osat käsitellään miedolla puhdistus- ja hoitoaineella.
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille,
metalli- ja muovipinnoille ( s. 160)
(150 EXC TPI EU)
– Ohjauslukko öljytään.
Yleisöljyspray (
19.2
s. 161)
Talvikäytön tarkistus- ja hoitotehtävät
Info
Jos moottoripyörää käytetään myös talvella, on varauduttava teille levitettävään suolaan. Siksi on tehtävä
ennakkotoimenpiteitä syövyttävää suolavaikutusta vastaan.
Jos ajoneuvoa on ajettu suolatulla tiellä, se puhdistetaan ajon jälkeen kylmällä vedellä. Lämmin vesi vain
vahvistaisi suolan haitallista vaikutusta.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Jarrut puhdistetaan.
s. 144)
Info
Jarrusatulat ja jarrupalat on huuhdeltava perusteellisesti kylmällä vedellä ja kuivattava hyvin AINA SEN JÄLKEEN, kun ajoneuvolla on ajettu suolatulla tiellä. Jarrusatuloiden ja jarrupalojen on oltava paikallaan puhdistuksen aikana. Puhdistuksen saa aloittaa vasta osien
jäähdyttyä.
Suolatulla tiellä ajon jälkeen ajoneuvo pestään perusteellisesti kylmällä vedellä ja kuivataan huolellisesti.
401060-01
–
Moottori, takahaarukka ja kaikki muut paljaat tai sinkityt osat
(paitsi jarrulevyt) on käsiteltävä vahapohjaisella ruosteensuojaaineella.
Info
Ruosteensuoja-ainetta ei saa joutua jarrulevyille, sillä
silloin jarrutusteho vähenee voimakkaasti.
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 82)
145
20 SÄILYTYS
20.1
Säilytys
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
Info
Seuraavat toimenpiteet ovat tarpeen siinä tapauksessa, että moottoripyörä on tarkoitus ottaa pitkäksi aikaa
pois käytöstä.
Tarkasta kaikkien osien toiminta ja kuluneisuus, ennen kuin otat moottoripyörän pois käytöstä. Mahdolliset
huolto­, korjaus- tai muutostyöt on syytä teettää seisokin aikana (korjaamojen ruuhka-aikojen välttämiseksi). Näin vältät pitkät odotusajat ajokauden alkaessa.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
s. 144)
–
Vaihteistoöljy vaihdetaan.
s. 141)
–
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
( s. 124)
–
Viimeisessä tankkauksessa ennen moottoripyörän seisokkia
polttoaineen joukkoon lisätään polttoaineen lisäainetta.
Polttoaineen lisäaine (
401058-01
(
s. 160)
–
Polttoainetta tankataan. (
–
2-tahtiöljyä tankataan. (
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
12 V -akku irrotetaan.
–
12 V -akku ladataan.
s. 49)
s. 50)
(
(
s. 108)
s. 110)
s. 113)
Ohjearvo
Litiumioniakun ihanteellinen
lataus- ja varastointilämpötila
–
10 … 20 °C
Ajoneuvo sijoitetaan kuivaan varastotilaan, jossa ei ole suuria
lämpötilavaihteluja.
Info
KTM suosittelee moottoripyörän nostamista ylös.
146
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ajoneuvo peitetään ilmaa läpäisevällä peitteellä.
s. 63)
SÄILYTYS 20
Info
Ilmaa läpäisemättömiä materiaaleja ei saa missään
tapauksessa käyttää, koska silloin kosteus ei pääse
haihtumaan ja syntyy korroosiota.
On erittäin huono asia käynnistää seisokissa olevan
moottoripyörän moottori lyhyeksi aikaa. Koska moottori
ei tällöin lämpene riittävästi, moottorin käydessä muodostuva vesihöyry tiivistyy ja johtaa moottorin osien ja
pakoputkiston ruostumiseen.
20.2
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 63)
–
12 V -akku asennetaan paikalleen.
s. 112)
–
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa suoritetaan. ( s. 45)
–
Koeajo suoritetaan.
(
401059-01
147
21 VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori ei pyöri (käynnistysmoottori)
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan.
( s. 45)
12 V -akku tyhjentynyt
–
12 V -akku ladataan.
–
Latausjännite tarkistetaan.
–
Lepovirta tarkistetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Pääsulake palanut
–
Pääsulake vaihdetaan. (
Käynnistysrele rikki
–
Käynnistysrele tarkistetaan.
Käynnistysmoottori rikki
–
Käynnistysmoottori tarkastetaan.
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan.
( s. 45)
Polttoaineletkun pikaliitin ei ole
yhdistettynä
–
Polttoaineletkun pikaliitin yhdistetään.
Tyhjäkäyntinopeus väärin säädetty
–
Tyhjäkäyntinopeutta säädetään.
( s. 131)
Polttoaineensyöttö keskeytynyt
–
Polttoainetankin huohotin tarkistetaan.
Sytytystulppa nokinen tai
märkä
–
Sytytystulppa puhdistetaan ja kuivataan tai vaihdetaan.
Liian suuri sytytystulpan kärkiväli
–
Kärkiväli säädetään.
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola - ensiökäämi tarkistetaan.
–
Tulpanhattu tarkastetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Sammutusjohdin johtosarjassa
hankautunut, sammutuspainike
tai hätäkatkaisin viallinen
–
Johtosarja tarkastetaan (silmämääräisesti).
–
Sähkölaitteet tarkastetaan.
Liitin tai sytytyspuola löysällä
tai hapettunut
–
Liitin puhdistetaan ja käsitellään kontaktisprayllä.
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
–
Kaapeloinnin vauriot ja sähköisten liittimien korroosio ja vauriot tarkastetaan.
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
Sytytystulppa viallinen
–
Sytytystulppa vaihdetaan.
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola - ensiökäämi tarkistetaan.
–
Tulpanhattu tarkastetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Tyhjäkäyntinopeus väärin säädetty
–
Tyhjäkäyntinopeutta säädetään.
( s. 131)
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
–
Kaapeloinnin vauriot ja sähköisten liittimien korroosio ja vauriot tarkastetaan.
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
Moottori ei käy tyhjäkäyntiä
Moottori ei ota kierroksia
148
(
s. 113)
s. 115)
Ohjearvo
Sytytystulpan kärkiväli
1,20 mm
VIANETSINTÄ 21
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori ei ota kierroksia
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola - ensiökäämi tarkistetaan.
–
Tulpanhattu tarkastetaan.
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Ympäristön ilmanpaine tallennettu väärin
–
Ympäristön ilmanpaine ohjelmoidaan.
( s. 132)
Ilmansuodatin voimakkaasti
likaantunut
–
Ilmansuodatin ja ilmansuodattimen
kotelo puhdistetaan. ( s. 76)
Polttoainesuodatin erittäin
likainen
–
Polttoainesuodatin vaihdetaan.
Polttoainesihti erittäin likainen
–
Polttoainesihti vaihdetaan.
( s. 135)
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
–
Kaapeloinnin vauriot ja sähköisten liittimien korroosio ja vauriot tarkastetaan.
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
Polttoaineensyöttö keskeytynyt
–
Polttoainetankin huohotin tarkistetaan.
Pakoputkisto vuotaa, on vääntynyt tai liian vähän lasivillatäytettä äänenvaimentimessa
–
Pakoputkiston vauriot tarkastetaan.
–
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan. ( s. 78)
Sytytysjärjestelmä viallinen
–
Sytytyspuola - ensiökäämi tarkistetaan.
–
Tulpanhattu tarkastetaan.
Moottorin teho on liian pieni
Moottori sammuu ajettaessa
Moottori kuumenee liikaa
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Kalvo tai kalvorunko vaurioitunut
–
Kalvo tai kalvorunko tarkistetaan.
Ympäristön ilmanpaine tallennettu väärin
–
Ympäristön ilmanpaine ohjelmoidaan.
( s. 132)
Polttoaineen puute
–
Polttoainetta tankataan. (
Moottori imee sivuilmaa
–
Imulaipan kiinnityksen tiukkuus tarkastetaan.
Liitin tai sytytyspuola löysällä
tai hapettunut
–
Liitin puhdistetaan ja käsitellään kontaktisprayllä.
Ympäristön ilmanpaine tallennettu väärin
–
Ympäristön ilmanpaine ohjelmoidaan.
( s. 132)
Liian vähän jäähdytysnestettä
jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkistetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan.
( s. 125)
Ajoviima liian vähäinen
–
Moottori sammutetaan moottoripyörän
seistessä.
Jäähdyttimen lamellit hyvin
likaisia
–
Jäädytinlamellit puhdistetaan.
Vaahdon muodostusta jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysneste lasketaan pois.
( s. 125)
–
Järjestelmä täytetään jäähdytysnesteellä. ( s. 126)
s. 49)
149
21 VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori kuumenee liikaa
Sylinterinkansi tai kannentiiviste vaurioitunut
–
Sylinterinkansi ja kannentiiviste tarkastetaan.
Jäähdyttäjän letku taittunut
–
Jäähdyttäjän letku vaihdetaan.
Termostaatti viallinen
–
Termostaatti tarkistetaan.
Ohjearvo
Avautumislämpötila: 70 °C
Pakokaasu valkoista (vesihöyryä
pakokaasussa)
Sylinterinkansi tai kannentiiviste vaurioitunut
–
Sylinterinkansi ja kannentiiviste tarkastetaan.
Vaihteistoöljyä tulee ulos huohotusletkusta
Vaihteistossa liian paljon öljyä
–
Vaihteistoöljyn määrä tarkastetaan.
( s. 141)
Vettä vaihteistoöljyssä
Akselitiiviste tai vesipumppu
vaurioitunut
–
Akselitiiviste ja vesipumppu tarkistetaan.
Häiriömerkkivalo palaa tai vilkkuu
Vika elektronisessa polttoaineen ruiskutuksessa
–
Kaapeloinnin vauriot ja sähköisten liittimien korroosio ja vauriot tarkastetaan.
–
Virhemuisti luetaan
KTM-diagnoosilaitteella.
–
Latausjännite tarkastetaan.
12 V -akku tyhjentynyt
Arvot poistettu yhdistelmämittaristossa (kellonaika, sekuntikello, kierrosajat)
150
Laturi ei lataa 12 V -akkua
–
Laturin staattorikäämi tarkistetaan.
Ei-haluttu sähkönkuluttaja
–
Lepovirta tarkastetaan.
Yhdistelmämittariston paristo
on tyhjä
–
Yhdistelmämittariston paristo vaihdetaan. ( s. 122)
TEKNISET TIEDOT 22
22.1
Moottori
Rakenne
1-sylinterinen 2-tahtimoottori, nestejäähdytetty, imuläpät ja pakoaukonsäädin
Iskutilavuus
144 cm³
Iskunpituus
54,5 mm
Männän halkaisija
58 mm
Tyhjäkäyntinopeus
1 400 … 1 500 kierr./min
Poistonohjaus - säädön aloitus
6 300 kierr./min
Kampiakselin laakerointi
1 urakuulalaakeri / 1 sylinterirullalaakeri
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Neulalaakeri
Mäntä
Alumiinista taottu
Männän renkaat
1 suorakulmainen rengas, 1 trapetsirengas
Moottorin voitelu
Erillisvoitelu
X-mitta (männän yläreunasta sylinterin yläreunaan)
0 … 0,10 mm
Z-mitta (ohjausläpän korkeus)
37,5 mm
Ensiövälitys
23:73
Kytkin
Monilevykytkin öljykylvyssä / hydraulisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen vaihteisto
Vaihteiston välitys
1. vaihde
12:33
2. vaihde
15:31
3. vaihde
17:28
4. vaihde
19:26
5. vaihde
21:25
6. vaihde
20:20
Laturi
12 V, 168 W
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjattu täyselektoninen
sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksen säädöllä,
tyyppi Kokusan
Sytytystulppa
NGK T40199D-G12
Sytytystulpan kärkiväli
1,20 mm
Jäähdytys
nestejäähdytys, jatkuva jäähdytysnesteen kierrätys
vesipumpulla
Käynnistys
Sähkökäynnistinjärjestelmä ja käynnistyspoljinjärjestelmä
22.2
Moottorin kiristysmomentit
Kalvon kannatinpellin ruuvi
EJOTDELTA PT® 30x12
1 Nm
Kalvoruuvi sisäpuolella
EJOTDELTA PT® 35x25
1 Nm
Kalvoruuvi ulkopuolella
EJOTDELTA
Kampiakselin kierroslukuanturin
ruuvi
M5
Kytkimen jousilautasen ruuvi
M5
PT®
30x6
1 Nm
6 Nm
Loctite®243™
6 Nm
151
22 TEKNISET TIEDOT
Lukitusvivun ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Ohjaustelan kiinnityslevyn ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Pakoaukonsäätimen kannen ruuvi
M5
4 Nm
Vesipumpunrattaan ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Imupannan / kalvorungon ruuvi
M6
6 Nm
Kytkimen työsylinterin ruuvi
M6
10 Nm
Kytkimen välikannen ruuvi
M6x20
10 Nm
Kytkimen välikannen ruuvi
M6x25
10 Nm
Kytkimen välikannen ruuvi
M6x30
10 Nm
Kytkinkopan ruuvi
M6x20
8 Nm
Kytkinkopan ruuvi
M6x50
8 Nm
Käynnistysmoottorin ruuvi
M6
8 Nm
Käynnistysmoottorin suojuksen
ruuvi
M6
8 Nm
Käynnistyspolkimen vastinkappalelevyn ruuvi
M6
10 Nm
Laakerin varmistuksen ruuvi
M6
Loctite®243™
10 Nm
Loctite®243™
Laturinkannen ruuvi
M6
8 Nm
Moottorilohkon ruuvi
M6
10 Nm
Ohjausläpän säätöruuvin mutteri
M6
8 Nm
Pakoaukonsäätimen rajoitinlevyn
ruuvi
M6
8 Nm
Pakoaukonsäätimen säätövivun
ruuvi
M6
Pakoaukonsäätimen säätövivun
ruuvi
M6
Pakoputken pannan ruuvi
M6
10 Nm
Staattorin ruuvi
M6
8 Nm
Loctite®243™
10 Nm
Loctite®243™
10 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Sylinterinkannen ilmausruuvi
M6
8 Nm
Vaihdelukituksen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Vaihdepolkimen ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Vaihteistoöljyn määrän tarkastusruuvi
M6
8 Nm
Vesipumpun kannen ruuvi
M6
10 Nm
Vesipumpunkannen poistoruuvi
M6
10 Nm
Sylinterinkannen ruuvi
M7
18 Nm
Käynnistyspolkimen vivun ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®243™
Sylinterin jalan ruuvi
M8
10 Nm
Sylinterinjalan mutteri
M8
23 Nm
Vaihteistoöljyn poistoruuvi
M10x1
15 Nm
152
TEKNISET TIEDOT 22
Roottorin mutteri
M12x1
50 Nm
Vaihteistoöljyn poistoruuvi magneetilla
M12x1,5
20 Nm
Sytytystulppa
M14x1,25
25 Nm
Ensiöhammaspyörän mutteri
M16LHx1,5
130 Nm
Loctite®243™
Kytkinkeskiön mutteri
M18x1,5
100 Nm
Loctite®243™
22.3
Täyttömäärät
22.3.1
Vaihteistoöljy
Vaihteistoöljy
22.3.2
Moottoriöljy (15W/50) (
1,2 l
Jäähdytysneste (
8,5 l
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
( s. 159)
s. 158)
Polttoaine
Polttoainetankin kokonaistilavuus
n.
Varatankki n.
2‑tahtiöljytankin täyttömäärä, noin
22.4
s. 159)
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste
22.3.3
0,80 l
1,5 l
0,6 l
2-tahti moottoriöljy (
s. 158)
Runko
Runko
Keskiputkirunko kromi-molybdeeni teräsputkesta
Etuhaarukka
WP XPLOR 5348
Jousitusmatka
edessä
300 mm
Jousitusmatka
takana
310 mm
Etuhaarukan jättö
22 mm
Takaiskunvaimennin
WP XPLOR 5746
Jarrujärjestelmä
Levyjarrut, jarrusatulat laakeroitu uivasti
Jarrulevyt - halkaisija
edessä
260 mm
takana
220 mm
Jarrulevyt - kulumisraja
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Rengaspaine katuajossa (150 EXC TPI EU)
edessä
1,5 bar
takana
1,8 bar
Rengaspaine maastoajossa
edessä
1,0 bar
153
22 TEKNISET TIEDOT
takana
1,0 bar
Toisiovälitys (150 EXC TPI EU)
13:48 (13:50)
Toisiovälitys (150 XC‑W TPI US)
13:50
Ketju
5/8 x 1/4"
Toimitettavissa olevat rattaat
38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Ohjauskulma
63,5°
Akseliväli
1 482 ± 10 mm
Istumakorkeus kuormittamattomana
960 mm
Maavara kuormittamattomana
370 mm
Paino ilman polttoainetta n.
96,8 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
22.5
Sähkölaitteet
12 V -akku
HJTZ5S-FP
Litiumioniakku
Akkujännite: 12 V
Nimelliskapasiteetti: 2,0 Ah
huoltovapaa
Yhdistelmämittariston paristo
CR 2430
Akkujännite: 3 V
Sulake
75011088005
5A
Sulake
75011088010
10 A
Sulake
58011109120
20 A
Ajovalo
HS1 / kanta BX43t
12 V
35/35 W
Kohdistusvalo
W5W / kanta W2,1x9,5d
12 V
5W
Merkkivalot
W2,3W / kanta W2x4,6d
12 V
2,3 W
Vilkku (150 EXC TPI EU)
R10W / kanta BA15s
12 V
10 W
Jarru-/takavalo
LED
Rekisterikilven valo (150 EXC
TPI EU)
LED
22.6
Renkaat
Voimassaolo
Eturengas
Takarengas
(150 EXC TPI EU)
80/100 - 21 M/C 51M TT
Maxxis Maxx EnduPro
140/80 - 18 M/C 70R M+S TT
Maxxis Maxx EnduPro
(150 XC‑W TPI US)
90/90 - 21 54M TT
Dunlop GEOMAX AT 81 F
110/100 - 18 64M TT
Dunlop GEOMAX AT 81
Ilmoitetut renkaat ovat yksi mahdollisista vakiorengasyhdistelmistä. Lisää informaatiota löydät kohdasta
Service:
http://www.ktm.com
154
TEKNISET TIEDOT 22
22.7
Etuhaarukka
Etuhaarukan osanumero
14.18.8T.61
Etuhaarukka
WP XPLOR 5348
Puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Jousipituus esijännitettynä
474 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
3,6 N/mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
3,8 N/mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
4,0 N/mm
Haarukan pituus
22.8
928 mm
Takavaimennin
Takavaimentimen osanumero
12.18.7T.61
Takaiskunvaimennin
WP XPLOR 5746
Lowspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Highspeed-puristusvaimennus
Mukavuus
2,5 kierr.
Perusasetus
2 kierr.
Urheilullinen
1 kierr.
Paluuvaimennus
Mukavuus
18 naksahdusta
Perusasetus
15 naksahdusta
Urheilullinen
12 naksahdusta
Jousen esijännitys
10 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65 … 75 kg
54 … 60 N/mm
Kuljettajan paino: 75 … 85 kg
57 … 63 N/mm
Kuljettajan paino: 85 … 95 kg
60 … 66 N/mm
Jousipituus
225 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
37 mm
Painuma
110 mm
Asennuspituus
415 mm
Iskunvaimenninöljy (
s. 158)
SAE 2,5
155
22 TEKNISET TIEDOT
22.9
Rungon kiristysmomentit
Imuilman lämpötilatunnistimen
ruuvi
EJOTDELTA PT® 45x12-Z
0,7 Nm
Istuinkiinnityksen ruuvi
EJOTEJOFORM PT® K60x23/18
2,5 Nm
PT®
Paineensäätimen ruuvi
EJOT
Rungon muut ruuvit
EJOT PT® K60x25‑Z
2 Nm
Ruuvi, öljypumpun pidike öljytankkiin
EJOTDELTA PT45x12-Z
0,7 Nm
Öljyn täyttömäärän anturin ruuvi
G 3/4 "
7 Nm
Hätäkatkaisimen ruuvi (150 EXC
TPI EU)
M4
0,4 Nm
Kiinteän kahvan ruuvi
M4
5 Nm
K60x25‑Z
2,3 Nm
Loctite®243™
Etupyörän pinnan nippeli
M4,5
5 Nm
Takapyörän pinnan nippeli
M4,5
5 Nm
Akunnavan ruuvi
M5
2,5 Nm
Maadoituskaapelin ruuvi takaosassa
M5
5 Nm
Rungon muut mutterit
M5
5 Nm
Rungon muut ruuvit
M5
5 Nm
Takavaimentimen säätörenkaan
ruuvi
M5
5 Nm
Valonkatkaisimen ruuvi (150 EXC
TPI EU)
M5
1 Nm
Vilkkukatkaisimen ruuvi (150 EXC
TPI EU)
M5
1 Nm
Etujarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Jalkajarrusylinterin työntötangon
kuulanivelen ruuvi
M6
10 Nm
Kaasukahvan ruuvi
M6
5 Nm
Ketjunohjainsuojuksen ruuvi
M6
6 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Käynnistysmoottorin kaapelin mutteri
M6
4 Nm
Rungon muut mutterit
M6
10 Nm
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
Ruuvi, pakoputki takahaarukkaelementtiin
M6
6 Nm
Ruuvi, takahaarukkaelementti runkoon
M6
6 Nm
Takajarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite®243™
Alemman T-kappaleen ruuvi
M8
15 Nm
Etuhaarukan akselikiinnikeruuvi
M8
15 Nm
Etujarrusatulan ruuvi
M8
25 Nm
Loctite®243™
156
TEKNISET TIEDOT 22
Jalkajarrupolkimen vastekappaleen
mutteri
M8
20 Nm
Jarrupolkimen mutteri
M8
15 Nm
Ketjunohjainkappaleen ruuvi
M8
15 Nm
Moottorituen ruuvi
M8x15
25 Nm
Loctite®2701™
Moottorituen ruuvi
M8x20
25 Nm
Loctite®243™
Ohjausakselin yläruuvi
M8
20 Nm
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
Polttoaineliitäntä polttoainepumpussa
M8
10 Nm
Renkaan kiinnipitomutteri
M8
12 Nm
Rungon muut mutterit
M8
25 Nm
Rungon muut ruuvit
M8
25 Nm
Sivutuen kiinnityksen ruuvi
M8
33 Nm
Loctite®2701™
Takarattaan ruuvi
M8
35 Nm
Loctite®2701™
Ulokkeen ruuvi alhaalla
M8
30 Nm
Loctite®2701™
Ulokkeen ruuvi ylhäällä
M8
35 Nm
Loctite®2701™
Vetokytkimen mutteri (150 XC‑W
TPI US)
M8
0,4 Nm
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
M8
20 Nm
Moottorin kiinnitysruuvi
M10
60 Nm
Ohjaustangon kiinnikkeen ruuvi
M10
40 Nm
Loctite®243™
Rungon muut mutterit
M10
45 Nm
Rungon muut ruuvit
M10
45 Nm
Polttoainepumpun mutteri
M12
15 Nm
Takaiskunvaimentimen alaruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
Takaiskunvaimentimen yläruuvi
M12
80 Nm
Loctite®2701™
Takahaarukan tapin mutteri
M16x1,5
100 Nm
Etuakselin ruuvi
M20x1,5
35 Nm
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
12 Nm
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Jäähdytysjärjestelmän ruuvauskohta
M24x1,5
15 Nm
Loctite®243™
157
23 KÄYTTÖAINEET
2-tahti moottoriöljy
Normi / luokitus
– JASO FD ( s. 162)
Ohjearvo
– Käytä vain korkealaatuista, tunnettua merkkiä olevaa 2-tahti moottoriöljyä.
täyssynteettinen
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Cross Power 2T
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180751S1)
Normi / luokitus
– SAE ( s. 162) (SAE 2,5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1
Normi / luokitus
– DOT
Ohjearvo
– Käytä vain jarrunestettä, joka vastaa ilmoitettua standardia (katso säiliössä olevat tiedot) ja jossa on sen
mukaiset ominaisuudet.
Suositeltu toimittaja
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Jäähdytysneste
Ohjearvo
– Käytä ainoastaan korkealaatuisia, silikaatittomia jäähdytysnesteitä, joihin on lisätty alumiinimoottorin
ruostesuoja-ainetta. Heikkolaatuiset ja tarkoitukseen soveltumattomat pakkasnesteet aiheuttavat korroosiota,
kertymiä ja vaahtoutumista.
–
Älä käytä pelkkää vettä, koska ainoastaan jäähdytysnesteet pystyvät täyttämään esimerkiksi ruostesuojaukselle
ja voiteluominaisuuksille asetettavat vaatimukset.
–
Käytä vain jäähdytysnestettä, joka vastaa ilmoitettuja ohjearvoja (ks. säiliössä olevat tiedot) ja jolla on vaadittavat ominaisuudet.
Pakkassuojan vähimmäisvoimassaoloaika
−25 °C
Seossuhde on valittava tarvittavan pakkassuojauksen perusteella. Käytä tislattua vettä, jos jäähdytysnestettä täytyy laimentaa.
158
KÄYTTÖAINEET 23
Valmiiksi sekoitetun jäähdytysnesteen käyttö on suositeltavaa.
Noudata jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita, jotka koskevat pakkassuojausta, laimentamista ja sekoituskelpoisuutta (yhteensopivuutta) muiden jäähdytysnesteiden kanssa.
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
Moottoriöljy (15W/50)
Normi / luokitus
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
s. 162)
s. 162) (15W/50)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja), ja joissa on niiden mukaiset ominaisuudet.
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Top Speed 4T
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
Normi / luokitus
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Ohjearvo
– Käytä vain lyijytöntä superpolttoainetta, joka vastaa annettua normia tai on vastaavaa.
–
Etanolipitoisuus 10 %:n asti (E10 polttoaine) on vaaratonta.
Info
Älä käytä mitään metanolia sisältävää polttoainetta (esim. M15, M85, M100) tai jotain muuta jossa on
enemmän kuin 10 % etanolia (esim. E15, E25, E85, E100).
159
24 APUAINEET
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille, metalli- ja muovipinnoille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Ilmansuodattimen puhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Racing Bio Dirt Remover
Kestorasva
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Ketjupuhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chain Clean
Korkeaviskoosinen voitelurasva
Suositeltu toimittaja
SKF®
– LGHB 2
Moottoripyörän puhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Clean
Offroad-ketjuspray
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chainlube Offroad
Polttoaineen lisäaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Protect
160
APUAINEET 24
Yleisöljyspray
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Racing Bio Liquid Power
161
25 STANDARDIT
JASO FD
JASO FD on 2-tahtimoottoriöljyjen luokitus, joka on kehitetty erikoisesti moottoriurheilun erittäin koviin vaatimuksiin. Ensiluokkaisten synteettisten estereiden ja niihin sovitettujen erikoislisäaineiden vuoksi saavutetaan myös
äärimmäisissä olosuhteissa täydellinen palamistapahtuma.
SAE
SAE-viskositeettiluokat on määrittänyt Society of Automotive Engineers ja ne palvelevat öljyjen jaottelua niiden
viskositeetin mukaan. Viskositetti kuvaa vain öljyn yhtä ominaisuutta eikä sisällä minkäänlaista lausumaa laatuun.
JASO T903 MA2
Erilaiset tekniset kehityssuunnat ovat vaatineet moottoripyörille oman spesifikaation – standardin JASO T903 MA2.
Aiemmin moottoripyörissä käytettiin henkilöautojen moottoriöljyjä, koska käytettävissä ei tuolloin ollut omaa erityistä moottoripyöriä koskevaa spesifikaatiota.
Henkilöauton moottoreiden kohdalla on olennaista pitää huoltovälit mahdollisimman pitkinä. Moottoripyörän
moottoreiden kohdalla on puolestaan tärkeintä saavuttaa suuri teho suurella käyntinopeudella.
Useimmissa moottoripyörissä moottoriöljy huolehtii myös vaihteiston ja kytkimen voitelusta.
Standardissa JASO T903 MA2 otetaan huomioon nämä erityisvaatimukset.
162
AMMATTISANASTO 26
OBD
On‑board‑diagnostiikka
Ajoneuvojärjestelmä, joka valvoo ajoneuvon elektroniikan parametreja
TPI
Ruiskutus ylivuotokanaviin (Transfer Port Injection)
Elektroninen polttoaineen ruiskutusjärjestelmä, jossa
käytetään kahta sylinterin ylivuotokanaviin sijoitettua
ruiskutusventtiiliä.
163
27 LYHENNELUETTELO
art.-nro
artikkelinumero
esim.
esimerkiksi
jne.
ja niin edelleen
jne.
ja niin edelleen
mahd.
mahdollisesti
mm.
muun muassa
n.
noin
nro
numero
t.
tai
tarv.
tarvittaessa
tms.
tai muu sellainen
vrt.
vertaa
164
MERKKILUETTELO 28
28.1
Punaiset symbolit
Punaiset symbolit ilmaisevat häiriötilan, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä.
Punainen öljynmäärän varoitusvalo palaa – Öljynmäärä on saavuttanut merkinnän MIN tason.
Käytä korkeintaan tankissa mahdollisesti vielä jäljellä oleva polttoaine loppuun ja tankkaa
mahdollisimman pian 2‑tahtiöljyä.
28.2
Keltaiset ja oranssit symbolit
Keltaiset ja oranssit symbolit ilmaisevat häiriötilan, joka vaatii pikaisia toimenpiteitä. Keltaisia ja oransseja symboleja käytetään myös toiminnassa olevien ajoa helpottavien järjestelmien yhteydessä.
Keltainen häiriömerkkivalo palaa/vilkkuu – OBD on havainnut vian ajoneuvon elektroniikassa.
Moottoripyörä on pysäytettävä aiheuttamatta vaaraa muulle liikenteelle ja on otettava yhteyttä
valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
Keltainen polttoainemäärän varoitusvalo palaa – Polttoainemäärä on saavuttanut varatankin
rajan.
28.3
Vihreät ja siniset symbolit
Vihreät ja siniset symbolit antavat lisätietoja.
Sininen kaukovalon merkkivalo palaa – Kaukovalo on päällä.
Vilkun vihreä merkkivalo vilkkuu – Vilkku on päällä.
165
HAKEMISTO
Etupyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
HAKEMISTO
1
12 V -akku
asennus . . . .
irrottaminen . .
käynnistysteho
lataaminen . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
112
110
. 40
113
2
2-tahtiöljyn määrä
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2-tahtiöljytankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A
Ajoneuvon kuva
edestä vasemmalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
takaa oikealta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ajoneuvon valmistenumero . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ajovalo
valokantaman säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Ajovalolamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Ajovalon säätö
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Alempi T-kappale
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Apuaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Asiakaspalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Avainnumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Eturatas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
H
Haarukkaputket
asennus . . . . . . . . .
ilmaus . . . . . . . . . .
irrottaminen . . . . . . .
pölysuojien puhdistus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65
63
65
64
Haarukkasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Highspeed-puristusvaimennus
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 55
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Huolto-ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-53
Hätäpysäytyskatkaisija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
I
Ilmansuodatin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ilmansuodattimen kotelo
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ilmansuodattimen kotelon kansi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
kiinnittämisen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . 76
Diagnoosiliitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Istuin
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
E
J
Emäputken laakerin välys
säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Jalkajarrupoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
vapaaliikkeen tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . 98
D
Emäputken laakerit
voitelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Etuhaarukka
osanumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
perussäädön tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Etujarrukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tyhjäliikkeen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tyhjäliikkeen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
93
92
92
Etulokasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
166
Jarrulevyt
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Jarruneste
lisääminen etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
lisääminen takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . 100
Jarrunesteen määrä
tarkastus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Jarrunestemäärä
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Jarrupalat
tarkastus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
HAKEMISTO
vaihto etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
vaihto takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Jarrupoljin
perusasennon säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Litiumioniakkujen käynnistysteho matalissa lämpötiloissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lowspeed-puristusvaimennus
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 54
Jäähdytysjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
M
Jäähdytysneste
poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Merkkivalojen yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Jäähdytysnesteen määrä
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-125
Moottori
sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
K
Moottorinsuojus
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kaasukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Moottorinumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kaasuvaijerin asennus
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Moottoripyörä
nostaminen nostotelineellä . . . . . . . . . . . . . . 63
ottaminen nostotelineeltä . . . . . . . . . . . . . . 63
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Kaasuvaijerin välys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Kahvakumi
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ketju
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ketjun kireys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ketjunohjain
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kylmäkäynnistysnappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kytkin
nesteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
nestemäärän tarkistus/korjaus . . . . . . . . . . . 89
Kytkinkahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Käynnistysnappula . . .
Käynnistyspolkimen vipu
Käynnistäminen . . . . .
Käyttöaineet . . . . . . .
Käyttömääritys . . . . . .
Käyttöohje . . . . . . . . .
Käyttötarkoitus . . . . . .
..
.
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
23
45
11
. 7
10
. 7
Käyttöönotto
ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon . . . . . . 38
seisonta-ajan jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista
käyttöönottoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
L
O
Ohjaus
avaaminen lukituksesta . . . . . . . . . . . . . . . . 24
lukitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ohjaustangon paikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
P
Painuma
säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pakkasenkesto
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Paluuvaimennus
etuhaarukan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
säätö takavaimentimessa . . . . . . . . . . . . . . . 56
Pinnojen kireys
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Polttoaineen syötön ominaiskäyrä
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Polttoainesihti
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Polttoainetankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Polttoainetankki
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Puhdistus, hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144-145
Puristusvaimennus
etuhaarukan säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pääsulake
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
167
HAKEMISTO
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
R
Raskaat käyttöolosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hidas ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
korkeat lämpötilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kuiva hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kylmät olosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mutainen ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
43
43
40
44
44
43
43
42
Rengaspaine
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Renkaiden kunto
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Rungon perussäätö
tarkistus kuljettajan painon mukaan . . . . . . . 54
Runko
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
S
Sammutuspainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Sivutuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sulake
pääsulakkeen vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . 115
yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeiden vaihto 117
Suojavaatetus
.......................... 9
Sytytyskäyrä
muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
pistokeliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Säilytys
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
T
Takahaarukka
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Talvikäyttö
tarkistus- ja hoitotehtävät
. . . . . . . . . . . . . 145
Tankkaus
2-tahtiöljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tekniset tiedot
etuhaarukka . . . . . . . . . .
moottori . . . . . . . . . . . .
moottorin kiristysmomentit
renkaat . . . . . . . . . . . . .
rungon kiristysmomentit .
runko . . . . . . . . . . . . . .
sähkölaitteet . . . . . . . . .
takavaimennin . . . . . . . .
täyttömäärät . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
155
151
151
154
156
153
154
155
153
Turvallinen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvi . . . . . . . . . . . . . . 22
Tyhjäkäyntinopeus
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Tyyppikilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Työsäännöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Täyttömäärä
jäähdytysneste . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 153
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 153
vaihteistoöljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 153
V
Vaihdepoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
perusasennon tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . 134
Vaihteistoöljy
lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Takapyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Vaihteistoöljyn määrä
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Takaratas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Valomaski ja ajovalo
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Takavaimennin
ajopainuman tarkastus . . . . . .
asennus . . . . . . . . . . . . . . . .
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . .
jousen esijännityksen säätö . . .
osanumero . . . . . . . . . . . . . . .
painuman tarkistus . . . . . . . . .
puristusvaimennuksesta yleisesti
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
57
72
72
58
15
57
54
Takaäänenvaimennin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
lasivillatäytteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
168
Valokatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Varaosat . . . .
Vastuu . . . . .
Vianetsintä . .
Vilkkukatkaisin
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . 11
. . . . . 11
. 148-150
. . . . . 18
Vilkunlamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Väärinkäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HAKEMISTO
Y
Yhdistelmämittaristo
kellonajan asetus . . . . . . . . . . . . .
kilometrien tai mailien asetus . . . . .
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yhdistelmämittariston pariston vaihto
yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
....
....
...
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 27
. 25
. 26
122
. 25
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ympäristön ilmanpaine
ohjelmointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Ä
Äänimerkkipainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ö
Öljypumppu
tahdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
169
*3214006fi*
3214006fi
08/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Itävalta
http://www.ktm.com
Valokuva: Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement