KTM 1290 Super Adventure R EU 2020 Travel Bike Användarmanual

KTM 1290 Super Adventure R EU 2020 Travel Bike Användarmanual
BRUKSANVISNING 2020
1290 Super Adventure R
Art.nr 3214096sv
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du är nu ägare till ett modernt sportigt fordon som du kommer att ha glädje av länge om det sköts på rätt sätt.
KÄRA KTM-KUND
Vi önskar dig lycka till. Kör försiktigt!
Notera ditt fordons serienummer.
Fordonsidentifieringsnummer (
Motornummer (
Nyckelnummer (
s 26)
Återförsäljarens stämpel
s 27)
s 27)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av
motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.
Inga uppgifter är bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller
stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell
utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller
för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte ingår i standardleveransen.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
*3214096sv*
3214096sv
09/2019
KÄRA KTM-KUND
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skriftliga medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
I enlighet med den internationella kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001 tillämpar KTM kvalitetsstyrningsprocesser för högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Österrike
Detta dokument gäller för följande modeller:
1290 Super Adventure R EU (F9903T6)
1290 Super Adventure R TKC EU (F9903T7)
1290 Super Adventure R TKC CN (F9987T7)
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ........................... 11
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Användningsdefinition - avsedd
användning .........................................
Felaktig användning............................
Säkerhetsanvisningar .........................
Risknivåer och symboler.....................
Varning för manipulationer..................
Säker drift............................................
Skyddsutrustning ................................
Arbetsregler ........................................
Miljö.....................................................
Bruksanvisning ...................................
13
13
13
14
15
15
17
17
18
18
VIKTIG INFORMATION .................................. 19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Garanti, reklamationsrätt ....................
Bränslen, vätskor, oljor och övriga
medel ..................................................
Reservdelar, tillbehör..........................
Service ................................................
Bilder...................................................
Kundtjänst ...........................................
19
19
19
20
20
20
FORDONSVY.................................................. 22
4.1
Använda symboler .............................. 11
Format................................................. 12
4.2
SÄKERHETSANVISNINGAR.......................... 13
2.1
3
4
5
SERIENUMMER ............................................. 26
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
Fordon, sett framifrån, vänster sida
(översikt) ............................................. 22
Fordon, sett bakifrån, höger sida
(översikt) ............................................. 24
Fordonsidentifieringsnummer .............
Typskylt...............................................
Nyckelnummer ....................................
Motornummer .....................................
Gaffelns artikelnummer.......................
Fjäderbenets artikelnummer ...............
Styrdämparens artikelnummer............
26
26
27
27
28
28
29
REGLAGE ....................................................... 30
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Kopplingshandtag ...............................
Bromshandtag ....................................
Gashandtag ........................................
Kombinationsbrytare till vänster..........
Ljusomkopplare ..................................
Farthållarens knapp ............................
Menyknappar ......................................
Blinkersomkopplare ............................
Signalhornsknapp ...............................
30
30
31
31
32
32
35
36
37
3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
4
Höger kombinationsbrytare.................
Varningsblinkerknapp .........................
Nödavstängningsknapp/elstartknapp .............................
Race-on-knapp ...................................
Styrlås (antenn) ..................................
Startspärr ............................................
Race‑on‑nyckel ...................................
Uttag för elektriska tillbehör ................
USB-uttag ...........................................
Öppna tanklocket ................................
Stänga tanklocket ...............................
Bränslekranar .....................................
Öppna förvaringsfacket.......................
Stänga förvaringsfacket ......................
Sadellås ..............................................
Handtag ..............................................
Pakethållarplatta .................................
Väskfästen ..........................................
Passagerarfotpinnar ...........................
Växelspak ...........................................
Fotbromspedal ....................................
Sidostöd ..............................................
Mittenstöd ...........................................
38
38
39
40
41
42
42
43
44
44
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
52
53
54
7
KOMBINATIONSINSTRUMENT ..................... 55
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
Kombinationsinstrument .....................
Aktivering och test ..............................
Dag‑natt‑läge ......................................
Varningar ............................................
Halkvarning .........................................
Kontrollampor .....................................
Display ................................................
Varvtal.................................................
Växlingsblixt ........................................
Visning av farthållare ..........................
Hastighet.............................................
ABS‑display ........................................
MTC‑display........................................
Ride‑display ........................................
Handtagsvärme (tillval) .......................
Sadelvärme (tillval) .............................
Visning av kylvätsketemperatur ..........
Bränsleindikator ..................................
Visning av omgivningsluftens
temperatur...........................................
Tid .......................................................
Favourites‑display...............................
Quick Selector 1‑display .....................
55
56
57
58
59
60
64
66
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
73
73
74
74
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
7.23
Quick Selector 2‑display ..................... 75
7.24
Navigation‑display (tillval) ................... 75
7.25
Meny ................................................... 76
7.25.1
KTM MY RIDE (tillval) .................... 76
7.25.2
Audio (tillval)................................... 77
7.25.3
Navigation (tillval) ........................... 78
7.25.4
Navigation Setup (tillval) ................ 80
7.25.5
Navigation Information (tillval) ........ 81
7.25.6
Volume (tillval)................................ 82
7.25.7
Setup (tillval)................................... 84
7.25.8
Bluetooth (tillval)............................. 85
7.25.9
Phone (tillval).................................. 86
7.25.10 Headset Rider (tillval) ..................... 88
7.25.11 Headset Pass. (tillval)..................... 90
7.25.12 Wireless Interface........................... 92
7.25.13 Telefoni (tillval) ............................... 93
7.25.14 Info ................................................. 94
7.25.15 Trip 1 .............................................. 95
7.25.16 Trip 2 .............................................. 96
7.25.17 General Info.................................... 97
7.25.18 TPMS ............................................. 97
7.25.19 Warnings ........................................ 99
7.25.20 Service ........................................... 99
7.25.21 Extra Functions ............................ 100
7.25.22 Motorcycle .................................... 101
7.25.23
7.25.24
7.25.25
7.25.26
7.25.27
7.25.28
7.25.29
7.25.30
7.25.31
7.25.32
7.25.33
7.25.34
7.25.35
7.25.36
7.25.37
7.25.38
7.25.39
7.25.40
7.25.41
7.25.42
7.25.43
7.25.44
7.25.45
7.25.46
7.25.47
Heated Grips (tillval).....................
Heated Seat (tillval) ......................
Ride Mode ....................................
MTC..............................................
MTC+MSR (tillval) ........................
ABS ..............................................
HHC (tillval) ..................................
Settings ........................................
Favourites.....................................
Navi Info Screen...........................
Quick Selector 1 ...........................
Quick Selector 2 ...........................
Preferences ..................................
Units .............................................
Distance .......................................
Temperature.................................
Pressure .......................................
Consumption ................................
Language .....................................
Shift Light .....................................
Ställa in tid och datum ..................
DRL ..............................................
Quickshifter + (tillval)....................
Heated Grips (tillval).....................
Heated Seat Rid (tillval) ...............
101
102
103
104
105
106
108
109
109
110
110
111
112
112
113
113
114
115
115
116
117
119
120
121
121
5
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
7.25.48
7.25.49
8
9
IDRIFTTAGNING .......................................... 140
9.1
ERGONOMI .................................................. 124
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
6
Heated Seat Pas (tillval)............... 122
Cornering Light Test..................... 122
Styrets läge .......................................
Ställa in styrets läge ......................
Ställa in vindskyddet .........................
Ställa in kopplingshandtagets
utgångsläge ......................................
Ställa in bromshandtagets
utgångsläge ......................................
Förarfotpinnar ...................................
Ställa in fotpinnar ..........................
Kontrollera växelspakens
utgångsläge ......................................
Ställa in växelspakens
utgångsläge ..................................
Ställa in kopplingspedalens
trampyta ............................................
Ställa in fotbromspedalens
utgångsläge ..................................
Ställa in
kombinationsinstrumentets lutning ...
124
124
127
9.2
9.3
10
Kontroll- och skötselarbeten inför
varje idrifttagande .............................
10.2
Start ..................................................
10.3
Börja köra..........................................
10.4
Quickshifter+ (tillval) .........................
10.5
Ivägkörning med HHC (tillval) ...........
10.6
Växla, köra ........................................
10.7
MSR (tillval).......................................
10.8
Bromsa in..........................................
10.9
Stanna, parkera ................................
10.10 Transport...........................................
10.11 Fylla på bränsle ................................
129
129
130
133
134
136
138
KÖRANVISNING........................................... 145
10.1
128
137
Anvisningar för första
idrifttagningen ................................... 140
Köra in motorn .................................. 142
Lasta fordonet ................................... 142
11
145
146
149
150
151
152
158
158
161
163
165
SERVICESCHEMA ....................................... 168
11.1
11.2
11.3
Extra information............................... 168
Obligatoriskt arbete........................... 168
Rekommenderat arbete .................... 171
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
12
INSTÄLLNING AV CHASSIT ........................ 172
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
Gaffel/fjäderben ................................
Ställa in gaffelns
kompressionsdämpning....................
Ställa in gaffelns returdämpning .......
Ställa in gaffelns
fjäderförspänning ..............................
Kompressionsdämpning fjäderben ...
Ställa in fjäderbenets
kompressionsdämpning lowspeed....
Ställa in fjäderbenets
kompressionsdämpning
highspeed .........................................
Ställa in fjäderbenets
returdämpning...................................
Ställa in fjäderbenets
fjäderförspänning ..............................
172
172
174
175
176
177
13.3
13.4
13.5
Lyfta fordonet med mittenstödet .......
Släppa ned fordonet från
mittenstödet ......................................
Ta bort sadeln ...................................
Montera sadeln .................................
Kontrollera kedjans nedsmutsning....
13.10
13.11
13.12
13.13
178
182
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
183
184
184
185
13.21
13.22
13.23
13.24
180
181
SERVICEARBETEN CHASSI ....................... 182
13.1
13.2
13.6
13.7
13.8
13.9
Rengöra kedjan ................................
Kontrollera kedjespänning ................
Ställa in kedjespänningen.................
Kontrollera kedja, bakdrev och
framdrev............................................
Kontrollera/åtgärda
hydraulkopplingens vätskenivå.........
Kontrollera spelet i styrhuvudets
lager ..................................................
Demontera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................
Montera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................
Demontera sidoklädseln framtill........
Montera sidoklädseln framtill ............
Demontera maskspoilern ..............
Montera maskspoilern ...................
Demontera skärmen fram .................
Montera skärmen fram......................
Rengöra gaffelbenens
dammtätningar ..............................
Demontera tankkåpan ......................
Montera tankkåpan ...........................
Demontera vindskyddet ....................
Montera vindskydd............................
185
187
188
190
193
195
197
198
199
199
200
204
207
208
209
211
214
216
216
7
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
13.25
13.26
13.27
13.28
14
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
Låsningsfria bromsar (ABS)..............
Kontrollera bromsskivorna ................
Kontrollera bromsvätskenivån i
frambromsen.....................................
Fylla på frambromsens
bromsvätska ..................................
Kontrollera frambromsens
bromsbelägg .....................................
Kontrollera bromsvätskenivån i
bakbromsen ......................................
Fylla på bromsvätska för
bakbromsen ..................................
Kontrollera bakbromsens
bromsbelägg .....................................
15.4
15.5
Montera bakhjulet .........................
Kontrollera bakhjulsnavets
dämpningsgummin ........................
15.6
Kontrollera däckens skick .................
15.7
Kontrollera däcktrycket .....................
15.8
Kontrollera ekrarnas spänning..........
15.9
Slanglöst däcksystem .......................
15.10 Användning av punkteringsspray......
222
225
227
228
230
232
233
236
HJUL, DÄCK ................................................. 238
15.1
15.2
15.3
8
217
217
218
219
BROMSSYSTEM .......................................... 222
14.1
14.2
14.3
15
Demontera motorskyddet .................
Montera motorskyddet ......................
Demontera störtbågen ..................
Montera störtbågen .......................
Demontera framhjulet ................... 238
Montera framhjulet ........................ 240
Demontera bakhjulet ..................... 244
16
247
250
252
255
256
257
258
ELSYSTEM ................................................... 259
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
Varselljus (DRL) ...............................
Kurvljus .............................................
Demontera 12 V-batteri .................
Montera 12 V-batteri .....................
Ladda 12 V-batteriet .....................
Byte av Race-on-nyckelbatteri..........
Byta huvudsäkring ............................
Byta säkringar i säkringslådan..........
Kontrollera
strålkastarinställningen .....................
Ställa in strålkastarens räckvidd .......
Diagnoskontakt .................................
ACC1 och ACC2 fram.......................
ACC1 och ACC2 bak ........................
259
260
261
263
266
271
272
275
278
279
280
281
281
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
17
KYLSYSTEM................................................. 282
22
FELSÖKNING ............................................... 307
17.1
23
TEKNISK INFORMATION............................. 311
17.2
18
19.3
21
Ride Mode......................................... 287
Motorcykelns
traktionskontroll (MTC) ..................... 288
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN............... 289
19.1
19.2
20
23.1
23.2
23.3
23.3.1
23.3.2
23.3.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
INSTÄLLNING AV MOTORN ........................ 287
18.1
18.2
19
Kontrollera kylvätskenivån i
expansionskärlet ............................... 282
Fylla på kylvätska i
expansionskärlet ............................... 284
Kontrollera motoroljenivån ................ 289
Byta motorolja och oljefilter,
rengöra oljesilar ............................ 290
Fylla på motorolja ............................. 296
311
313
318
318
318
318
319
320
322
322
324
325
RENGÖRING, SKÖTSEL.............................. 299
FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE............................... 331
20.1
20.2
24.1
24.2
Rengöra motorcykeln........................ 299
Kontroll- och skötselarbeten inför
vinterkörning ..................................... 302
FÖRVARING ................................................. 304
21.1
21.2
24
Motor.................................................
Åtdragningsmoment motor ...............
Volymer.............................................
Motorolja.......................................
Kylvätska ......................................
Bränsle .........................................
Chassi ...............................................
Elsystem ...........................................
Däck..................................................
Gaffel ................................................
Fjäderben..........................................
Åtdragningsmoment chassi ..............
Förvaring........................................... 304
Idrifttagning efter förvaring................ 306
25
Försäkran om överensstämmelse .... 331
Landsspecifika försäkringar om
överensstämmelse............................ 332
ÖPPEN KÄLLKOD ........................................ 333
25.1
Information om programvara med
öppen källkod.................................... 333
9
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
26
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......... 334
27
ÖVRIGA MEDEL ........................................... 338
28
STANDARDER.............................................. 340
29
FACKORDSFÖRTECKNING ........................ 341
30
LISTA MED FÖRKORTNINGAR................... 343
31
LISTA MED SYMBOLER .............................. 344
31.1
31.2
31.3
Röda symboler.................................. 344
Gula och orangea symboler.............. 344
Gröna och blåa symboler.................. 345
INDEXFÖRTECKNING ......................................... 346
10
FRAMSTÄLLNINGSMEDEL 1
1.1
Använda symboler
Nedan förklaras hur några av symbolerna används.
Betecknar en väntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen
säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel
av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).
Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.
Betecknar resultatet av ett testmoment.
11
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL
Betecknar en spänningsmätning.
Betecknar en strömmätning.
Betecknar att arbetsuppgiften inklusive eventuella efterarbeten har slutförts.
1.2
Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn
Betecknar ett egennamn.
Namn®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke™
Betecknar ett varumärke.
Understrukna begrepp
Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i
facktermsförteckningen.
12
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
2.1
Användningsdefinition - avsedd användning
Detta fordon är utformat och konstruerat på så sätt att det klarar av vanliga belastningar i normal trafik och
användning i lätt terräng (grusvägar). Detta fordon är inte avsett för användning på tävlingsbanor.
Info
Detta fordon är endast godkänt för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
Vid användning i dammiga miljöer måste eventuellt ett luftfilterskydd användas. Din auktoriserade
KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2.2
Felaktig användning
Använd fordonet endast på avsett vis.
Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person­, material- och miljöskador.
All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen,
klassas som felaktig användning.
Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven
för den aktuella tillämpningen.
2.3
Säkerhetsanvisningar
För säker hantering av den beskrivna produkten måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning och alla ytterligare anvisningar i leveransen noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt
utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
13
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
Info
På den beskrivna produkten finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen.
Ta inte bort några informations- eller varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig på grund av detta.
2.4
Risknivåer och symboler
Fara
Informerar om en fara som omedelbart och med säkerhet leder till dödsolyckor eller bestående skador
om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
Varning
Informerar om en fara som sannolikt leder till dödsolyckor eller svåra skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
Se upp
Informerar om en fara som eventuellt kan leda till lättare skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
Obs!
Informerar om en fara som leder till avsevärda skador på maskiner och material om inte nödvändiga åtgärder
vidtas.
Obs!
Informerar om en fara som leder till skador på miljön om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
14
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
2.5
Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande
åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:
1
Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon
innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service,
reparation eller byte samt
2
användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel på olaglig manipulation:
1
Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2
Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3
Användning i felaktigt underhållsskick.
4
Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte
godkänts av tillverkaren.
2.6
Säker drift
Fara
Risk för olyckor
En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.
–
Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
–
Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.
15
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
Fara
Risk för förgiftning
Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
–
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
–
Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Varning
Risk för brännskador
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
–
Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat
av.
–
Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet
och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning på allmän väg krävs ett godkänt körkort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas på en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter på fordonet.
16
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
2.7
Skyddsutrustning
Varning
Risk för personskador
risk.
Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets-
–
Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all
körning.
–
Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.8
Arbetsregler
Om inget annat anges måste man alltid slå av tändningen vid alla arbeten (modeller med tändningslås, modeller
med trådlös nyckel) eller så måste motorn stå still (modeller utan tändningslås eller trådlös nyckel).
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer
som står inom parentes. Exempel: lagerurdragare (15112017000)
Delar som inte kan återanvändas (t.ex. självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, o-ringar,
sprintar, låsbleck) ska bytas ut mot nya delar vid hopmonteringen.
För vissa skruvar krävs det skruvlåsning (t.ex. Loctite®). Följ tillverkarens specifika instruktioner vid användningen.
Om en ny del redan är försedd med skruvlåsning (t.ex. Precote®) ska inget ytterligare skruvlåsningsmedel strykas på.
Rengör och kontrollera delar som ska återanvändas efter isärtagningen så att de inte är skadade eller slitna.
Skadade eller slitna delar ska ersättas med nya.
Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.
17
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
2.9
Miljö
Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa
motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra människors rättigheter.
Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.
Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur
skrotningen av motorcyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2.10
Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service.
Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du
kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en
auktoriserad KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
Bruksanvisningen kan dessutom laddas ner från din auktoriserade KTM‑återförsäljare och från KTMs hemsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
18
VIKTIG INFORMATION 3
3.1
Garanti, reklamationsrätt
Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras i KTM Dealer.net
eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror på manipulation eller ombyggnad
av fordonet omfattas inte av garantin.
3.2
Bränslen, vätskor, oljor och övriga medel
Obs!
Risker för miljön
–
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd bränslen, vätskor, oljor och övriga medel enligt bruksanvisningen och specifikationen.
3.3
Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra
produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade
KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
19
3 VIKTIG INFORMATION
3.4
Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel, och inställning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.
Extremt tuffa förhållanden, som t ex mycket leriga och våta vägar, eller torr och dammig miljö, kan leda till att
vissa komponenter som drivsystem, bromsar eller luftfilter belastas mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras före angivet intervall i serviceschemat.
De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
3.5
Bilder
Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.
För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är
inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.
3.6
Kundtjänst
Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.
En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
20
VIKTIG INFORMATION 3
21
4 FORDONSVY
4.1
Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)
F01727-10
22
FORDONSVY 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
bl
bm
Uttag för elektriska tillbehör (
Kopplingshandtag (
Sadellås (
s 48)
Handtag (
s 49)
Pakethållarplatta (
s 30)
s 49)
Passagerarfotpinnar (
Mittenstöd (
Sidostöd (
s 51)
s 54)
Förarfotpinnar (
Växelspak (
s 43)
s 129)
s 51)
s 53)
Synglas för motorolja
Bränslekranar (
s 47)
23
4 FORDONSVY
4.2
Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)
F01728-10
24
FORDONSVY 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
bl
Tanklock
Kombinationsbrytare till vänster (
s 31)
Gaffel, inställning av kompressionsdämpning
Höger kombinationsbrytare (
s 38)
Gaffel, inställning av returdämpning
Bromshandtag (
s 30)
Förvaringsfack
Expansionskärl, kylsystem
Fotbromspedal (
s 52)
Fjäderben, inställning av kompressionsdämpning
Fjäderben, inställning av returdämpning
25
5 SERIENUMMER
5.1
Fordonsidentifieringsnummer
Fordonsidentifieringsnumret
är instansat i ramen nere till
höger bakom styrhuvudet.
Fordonsidentifieringsnumret finns även på typskylten.
1
402294-10
5.2
Typskylt
Typskylten
ramen.
402293-10
26
1 sitter bakom styrhuvudet uppe till vänster på
SERIENUMMER 5
5.3
Nyckelnummer
Nyckelnumret Code number
1 anges på KEYCODECARD.
Info
Du behöver nyckelnumret om du vill beställa en reservnyckel. Förvara KEYCODECARD på ett säkert ställe.
F01249-10
5.4
Motornummer
Motornumret
1 är instansat på motorns högra sida.
402296-10
27
5 SERIENUMMER
5.5
Gaffelns artikelnummer
Gaffelns artikelnummer
1 är instansat på axelklämmans insida.
402295-10
5.6
Fjäderbenets artikelnummer
Fjäderbenets artikelnummer
överdel.
402339-10
28
1 är instansat på fjäderbenets
SERIENUMMER 5
5.7
Styrdämparens artikelnummer
Styrdämparens artikelnummer
styrdämparen.
1 är instansat på undersidan av
H02023-10
29
6 REGLAGE
6.1
Kopplingshandtag
Kopplingshandtaget
sitter till vänster på styret.
Kopplingen är hydraulisk och återgår automatiskt till utgångsläget.
1
K00797-10
6.2
Bromshandtag
Bromshandtaget
sitter till höger på styret.
Med bromshandtaget aktiveras frambromsen och bakbromsen
samtidigt.
1
Info
Om ABS‑läget Offroad är påslaget aktiveras endast frambromsen.
Om ABS är avstängt aktiveras enbart frambromsen.
K00798-10
30
REGLAGE 6
6.3
Gashandtag
Gashandtaget
1 sitter till höger på styret.
K00798-11
6.4
Kombinationsbrytare till vänster
Den vänstra kombinationsbrytaren sitter till vänster på styret.
Översikt vänster kombinationsbrytare
Ljusomkopplare ( s 32)
1
2
3
4
5
Farthållarens knapp (
Menyknappar (
s 32)
s 35)
Blinkersomkopplare (
Signalhornsknapp (
s 36)
s 37)
F00882-10
31
6 REGLAGE
6.5
Ljusomkopplare
Ljusomkopplaren
1 sitter till vänster på kombinationsbrytaren.
Möjliga tillstånd
Halvljus på – Ljusomkopplare i läget
är halvljus och bakljus tända.
A. I detta läge
Helljus på – Ljusomkopplaren intryckt till läge
detta läge är helljuset och bakljuset tända.
Ljustuta – Dra ljusomkopplaren till läge
B. I
C.
K00799-10
6.6
Farthållarens knapp
Farthållarens knapp
ren.
K00800-10
32
1 sitter till vänster på kombinationsbryta-
Möjliga tillstånd
• Farthållarens knapp i utgångsläge.
• Håll farthållarens knapp tryckt åt vänster. – I detta läge
slås farthållarfunktionen på och av. Driftläget visas på kombinationsinstrumentet.
• Tryck farthållarens knapp kort uppåt. – Senast sparad hastighet nås igen och hålls. För varje ytterligare kort knapptryckning ökas inställd hastighet med 1 km/h eller 1 mph.
REGLAGE 6
•
•
•
Håll farthållarens knapp tryckt uppåt. – Inställd hastighet
ökar nu i steg om 5 km/h eller 5 mph.
Tryck farthållarens knapp kort nedåt. – Farthållarfunktionen aktiveras och den aktuella hastigheten bibehålls. För
varje ytterligare kort knapptryckning minskar den inställda
hastigheten med 1 km/h eller 1 mph.
Håll farthållarens knapp tryckt nedåt. – Inställd hastighet
minskar nu i steg om 5 km/h eller 5 mph.
Info
När farthållarfunktionen aktiverats kan gashandtaget vridas tillbaka till utgångsläget. Den hastighet som har valts
kommer att hållas.
Om den inställda hastigheten överskrids i mindre än
30 sekunder genom att gashandtaget vrids fortsätter
farthållaren att vara aktiverad.
Tryck farthållarens knapp åt vänster för att stänga av farthållarfunktionen.
Farthållarfunktionen inaktiveras dessutom i följande situationer:
–
Bromshandtaget dras in
–
Fotbromsen trampas ned
–
Kopplingshandtaget dras in
–
En växling görs
–
Gashandtaget vrids tillbaka förbi utgångsläget
–
Reglering för motorcykeln traktionskontroll (MTC (
s 288))
33
6 REGLAGE
–
Vid sladd på bakhjulet eller om framhjulet lyfter sig
–
Ett fel inträffar som försämrar farthållarfunktionen
–
Den inställda hastigheten överskrids i mer än 30 sekunder vid
omkörning
Varning
Risk för olyckor Farthållarfunktionen lämpar sig inte för
alla körsituationer.
Den inställda hastighet som valts underskrids om motoreffekten inte räcker till i en uppförsbacke.
Den inställda hastighet som valts överskrids om motorbromsverkan inte räcker till i en nedförsbacke.
–
Använd inte farthållarfunktionen på kurviga vägar.
–
Använd inte farthållarfunktionen i halt väglag (t.ex.
regn, is, snö) eller på oasfalterade vägar (t.ex. med
grus, makadam osv.).
–
Använd inte farthållarfunktionen om trafikmängden
inte gör det möjligt att hålla en konstant hastighet.
Farthållarfunktionen är endast tillgänglig om motorcykelns traktionskontroll (MTC ( s 288)) är aktiverad.
När motorcykelns traktionskontroll (MTC ( s 288)) stängs av
stängs även farthållarfunktionen av.
Farthållarfunktionen går inte att aktivera vid kraftig acceleration.
34
REGLAGE 6
Farthållarfunktionen kan aktiveras endast vid körning med 3:ans,
4:ans, 5:ans eller 6:ans växel.
Reglerområdet sträcker sig från 40 till 200 km/h eller från 25
till 125 mph.
6.7
Menyknappar
Menyknapparna sitter centralt till vänster på kombinationsbrytaren.
Med menyknapparna styr man matrisdisplayen på kombinationsinstrumentet.
Knapp
är UP‑knappen.
Knapp
är DOWN‑knappen.
Knapp
är SET‑knappen.
Knapp
är BACK‑knappen.
1
2
3
4
K00801-10
35
6 REGLAGE
6.8
Blinkersomkopplare
Blinkersomkopplaren
ren.
1 sitter till vänster på kombinationsbryta-
Möjliga tillstånd
Körriktningsvisare från – Tryck blinkersomkopplaren
mot höljet.
Körriktningsvisaren till vänster till – Blinkersomkopplaren tryckt åt vänster. Blinkersomkopplaren går tillbaka
till mittläget igen efter manövreringen.
K00802-10
36
Körriktningsvisaren till höger till – Blinkersomkopplaren tryckt åt höger. Blinkersomkopplaren går tillbaka
till mittläget igen efter manövreringen.
REGLAGE 6
Info
Som programvarufunktion finns en automatisk avstängning
av körriktningsvisare (ATIR).
ATIR‑funktionen använder en räknare för tid och en för
körsträcka.
Om körriktningsvisaren har varit tillkopplad i minst
10 sekunder och under en körsträcka på minst 150 meter,
stängs körriktningsvisaren av.
Om fordonet står stilla stoppas båda räknarna.
Om blinkersomkopplare aktiveras igen, nollställs båda räknarna.
6.9
Signalhornsknapp
Signalhornsknappen
ren.
1 sitter till vänster på kombinationsbryta-
Möjliga tillstånd
• Signalhornsknapp
• Signalhornsknapp
nalhornet.
i utgångsläget.
intryckt – I detta läge manövreras sig-
K00802-11
37
6 REGLAGE
6.10
Höger kombinationsbrytare
Den högra kombinationsbrytaren sitter till höger på styret.
Översikt höger kombinationsbrytare
Varningsblinkerknapp ( s 38)
1
2
3
Nödavstängningsknapp/elstartknapp (
Race-on-knapp (
s 39)
s 40)
K00803-10
6.11
Varningsblinkerknapp
Varningsblinkerknappen
sitter till höger på kombinationsbrytaren.
Varningsblinkers används för att indikera nödsituationer.
1
Info
K00804-10
38
Varningsblinkers kan slås på och av med påslagen tändning eller senast 60 sekunder efter att tändningen slagits
av.
Ha inte varningsblinkers påslagna längre än absolut nödvändigt, annars laddas 12 V-batteriet ur.
REGLAGE 6
Möjliga tillstånd
Varningsblinkers på – Alla fyra körriktningsvisare och
de gröna kontrollamporna för körriktningsvisare på
kombinationsinstrumentet blinkar.
6.12
Nödavstängningsknapp/elstartknapp
Nödavstängningsknappen/elstartknappen
kombinationsbrytaren.
1 sitter på den högra
Möjliga tillstånd
Nödavstängningsknapp/elstartknapp av (övre läge)
– I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. Om
motorn är igång stängs den av, om den är avstängd
går den inte att starta. Ett meddelande visas på displayen.
K00804-11
Nödavstängningsknapp/elstartknapp på (mittläge)
– Detta läge behövs för körningen, tändningsströmkretsen är sluten.
Startmotor på (nedre läge) – I detta läge aktiveras
startmotorn.
39
6 REGLAGE
6.13
Race-on-knapp
Race‑on‑knappen
taren.
1 är monterad till höger på kombinationsbry-
Info
På det här fordonet fungerar Race-on-knappen som tändningslås.
Styrningen kan blockeras endast när styret är ställt helt till
vänster.
K00805-10
40
Möjliga tillstånd
• Race‑on‑knapp i utgångsläge.
• Race‑on‑knappen intryckt kortvarigt – Tryck kort för att
slå på tändningen samt låsa upp styrlåset eller slå av
tändningen. Kontrollampan för Race-on tänds tillfälligt som
bekräftelse.
• Race‑on‑knappen intryckt länge – Håll knappen intryckt
länge för att slå av tändningen och samtidigt låsa styrlåset.
REGLAGE 6
6.14
Styrlås (antenn)
En trådlös nyckel med transponder (Race‑on‑nyckel ( s 42))
ersätter tändnings- och styrlåset på detta fordon.
Styret måste ställas till vänster för att aktivera styrlåset.
Race‑on‑knappen ( s 40) används för att låsa och låsa upp
styret elektromekaniskt.
När Race‑on‑nyckelns batterispänning är för låg, håll antingen
Race‑on‑nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln i området
på motorcykeln och prova att starta på nytt.
A
S02260-10
Info
Förvara Race-on-nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln på ett säkert ställe när motorn har startats.
Möjliga tillstånd
• Tändning av, styrning blockerad – I detta driftläge är tändningsströmkretsen bruten och styrningen blockerad.
• Tändning av, styrning upplåst – I detta driftläge är tändningsströmkretsen bruten och styrningen upplåst.
• Tändning på, styrning upplåst – I detta driftläge är tändningsströmkretsen sluten och styrningen upplåst.
41
6 REGLAGE
6.15
Startspärr
Den elektroniska startspärren skyddar fordonet mot obefogad
användning.
Så fort man stänger av tändningen med Race‑on‑knappen
( s 40) är startspärren aktiverad och motorelektroniken spärrad.
Race‑on‑kontrollampan
kan visa fel genom att blinka.
Om tillvalet larmsystem finns blinkar Race-on-kontrollampan
när larmsystemet är aktiverat.
1
1
F01329-01
6.16
Race‑on‑nyckel
På de här fordonen fungerar Race‑on‑nyckeln
som en traditionell tändningsnyckel.
Tryck på knappen
för att fälla ut nyckelaxet. Nyckelaxet
används bara för att låsa upp sadellåset och öppna packväskorna
(tillval).
Den svarta tändningsnyckeln
ska bara användas i situationer
när Race-on-nyckeln inte är tillgänglig eller fungerar korrekt.
Den svarta tändningsnyckeln kan användas för att starta fordonet
när Race‑on‑nyckelns batterispänning är för låg och fordonet inte
identifierar transpondern. Den svarta tändningsnyckeln kan också
1
2
3
S01724-10
42
REGLAGE 6
användas för att låsa upp sadellåset och öppna packväskorna
(tillval).
Info
Tändningsnycklarna är utrustade med elektroniska komponenter. Håll den alltid på behörigt avstånd från andra
produkter med elektroniska komponenter.
Om du tappar en tändningsnyckel måste den bytas ut av en behörig KTM-verkstad för att skydda fordonet mot obehörig användning.
Vid leverans är de medföljande tändningsnycklarna aktiverade.
Man kan aktivera upp till totalt fyra tändningsnycklar hos en behörig KTM-verkstad genom att ange nyckelnumret.
6.17
Uttag för elektriska tillbehör
Uttaget
för elektriska tillbehör sitter framför den övre gaffelkronan.
Det är anslutet till konstant plus och är säkrat.
1
Uttag för elektriska tillbehör
Spänning
12 V
Max. strömförbrukning
10 A
K00806-10
43
6 REGLAGE
6.18
USB-uttag
I förvaringsfacket finns det ett USB-uttag
för spänningsförsörjning av externa enheter.
USB-uttaget slås på tillsammans med tändningen.
1
USB-uttag
Spänning
5V
Max. strömförbrukning
2,1 A
F00974-10
6.19
Öppna tanklocket
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.
44
–
Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
–
Stäng av motorn när du tankar bränsle.
–
Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
–
Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
–
Följ anvisningarna avseende bränsletankning.
REGLAGE 6
Varning
Risk för förgiftning
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
–
Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
–
Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
–
Andas inte in bränsleångor.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
–
Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
–
Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
–
Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.
Obs!
Risker för miljön
–
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Krav
Motorcykeln står still.
Motorn är avstängd.
Tändningen är påslagen eller avstängd sedan mindre än 1 minut.
45
6 REGLAGE
–
Fäll långsamt upp skyddet
1.
Tanklocket är upplåst.
–
Fäll upp tanklocket
2.
K00826-10
6.20
Stänga tanklocket
Varning
Brandrisk
vådligt.
K00827-10
–
Bränslet är lättantändligt, giftigt och hälso-
–
Kontrollera att tanklocket är korrekt låst efter
stängning.
–
Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället
omedelbart av med mycket vatten.
Fäll ner tanklocket
1 och tryck ner det.
Tanklocket hakar i så att det hörs.
46
REGLAGE 6
6.21
Bränslekranar
Bränsletanken har en bränslekran
1 på varje sida.
Info
Bränslekranarna måste alltid vara öppna vid körning.
Bränslekranarna stängs endast när bränsletanken tas bort.
S02261-10
6.22
Möjliga tillstånd
• Bränslekranarna stängda – Nivån kan inte utjämnas och
bränsletillförseln till strypventilkroppen är stängd.
• Bränslekranarna är öppna – Nivån kan utjämnas och bränsletillförseln till strypventilkroppen är öppen.
Öppna förvaringsfacket
–
Lyft upp spärren
–
Öppna förvaringsfacket.
1 och haka loss den i området A.
Info
I förvaringsfacket finns det ett USB‑Buchse
( s 44)
för spänningsförsörjning av externa
enheter.
2
F00918-10
47
6 REGLAGE
6.23
Stänga förvaringsfacket
–
Stäng förvaringsfacket.
–
Haka fast spärren
1 i området A och tryck nedåt.
F00919-10
6.24
Sadellås
Sadellåset
sitter på vänster fordonssida under sadeln.
Man kan låsa upp det med Race‑on‑nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln.
1
K00830-10
48
REGLAGE 6
6.25
Handtag
Passageraren kan hålla sig fast i handtagen
1 under färden.
K00807-10
6.26
Pakethållarplatta
Pakethållarplattan
sitter bakom sadeln.
På pakethållarplattan kan man sätta fast bottenplattan till ett väsksystem (tillval).
Pakethållarplattan får inte belastas med mer än max. angivna vikt.
1
Högsta tillåtna
belastning av
pakethållarplattan
K00807-11
8 kg
Info
Beakta väsktillverkarens uppgifter.
49
6 REGLAGE
6.27
Väskfästen
Väskfästena
sitter på vardera sidan om passagerarsadeln.
Ett väsksystem (tillval) kan fästas på väskfästena.
Använd väsksystem som är godkända eller rekommenderade av
KTM.
Följ anvisningarna i den medföljande KTM PowerPartsmonteringsanvisningen.
1
Info
S02262-10
Användning av andra väsksystem rekommenderas ej.
Vid användning av andra väsksystem ska väskfästenas
maxbelastning ej överskridas.
Högsta tillåtna
belastning på
väskfästena per sida
vid användning av
andra väsksystem
50
7 kg
REGLAGE 6
6.28
Passagerarfotpinnar
Passagerarfotpinnarna är in- och utfällbara.
Möjliga tillstånd
• Passagerarfotpinnar infällda – För körning utan passagerare.
• Passagerarfotpinnar utfällda – För körning med passagerare.
K00808-01
6.29
Växelspak
Växelspaken
1 är monterad till vänster på motorn.
402299-10
51
6 REGLAGE
De olika växlarnas lägen framgår av bilden.
Tomgångsläget ligger mellan 1:ans och 2:ans växel.
402299-11
6.30
Fotbromspedal
Fotbromspedalen
sitter framför den högra fotpinnen.
Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.
1
402301-10
52
REGLAGE 6
6.31
Sidostöd
Sidostödet
sitter på fordonets vänstra sida.
Motorcykeln parkeras på sidostödet.
1
Info
Under körning måste sidostödet vara uppfällt.
Sidostödet är kopplat till säkerhetsstartsystemet. Följ
anvisningarna i kapitlet Stanna, parkera.
402029-10
Möjliga tillstånd
• Utfällt sidostöd – Fordonet kan ställas på sidostödet. Säkerhetssystemet är aktiverat.
• Sidostödet infällt – Detta läge krävs vid all typ av körning.
Säkerhetssystemet är aktiverat.
53
6 REGLAGE
6.32
Mittenstöd
Förutom sidostödet har fordonet även ett mittenstöd
402031-10
54
1.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.1
Kombinationsinstrument
Kombinationsinstrumentet sitter framför styret.
Kombinationsinstrumentet är indelat i två funktionsområden.
Kontrollampor ( s 60)
Display
1
2
Varning
Risk för brännskador Kombinationsinstrumentets delar
blir mycket varma i vissa situationer.
F01734-10
Vid omgivningstemperaturer på över 55 °C (131 °F), vid
längre stopp t.ex. i närheten av trafikljus, eller vid direkt
solljus värms främst displayen upp kraftigt.
–
Vidrör inte kombinationsinstrumentet med bara händer i ovanstående situationer.
–
Bär lämplig skyddsklädsel.
–
Om någon har bränt sig, se till att så fort som möjligt
hålla den brännskadade kroppsdelen under rinnande
ljummet vatten.
55
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.2
Aktivering och test
Aktivering
Kombinationsinstrumentet slås på tillsammans med tändningen.
Info
Displayernas ljusstyrka styrs av en omgivningsljussensor i
kombinationsinstrumentet.
F01266-01
Test
På displayen visas välkomsttexten och kontrollamporna aktiveras
för en funktionskontroll.
Info
Kontrollampan för funktionsfel lyser alltid när motorn inte
är igång. Om motorn är igång och kontrollampan för funktionsfel tänds ska du stanna fordonet på ett säkert sätt och
kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.
Varningslampan för oljetryck lyser alltid när motorn inte är
igång. När varningslampan för oljetryck tänds och motorn
är igång ska du omedelbart stanna fordonet på ett säkert
sätt och stänga av motorn.
ABS-varningslampan och TC-kontrollampan lyser tills en
hastighet på ca 6 km/h (ca 4 mph) eller högre har uppnåtts.
56
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.3
Dag‑natt‑läge
I dagläget visas instrumenten i ljusa färger.
F01735-01
I nattläget visas instrumenten i mörka färger.
Info
F01736-01
Omgivningsljussensorn i kombinationsinstrumentet identifierar omgivningens ljusstyrka och aktiverar automatiskt
dag- eller nattläget. Beroende på vilken ljusstyrka som
omgivningsljussensorn identifierar höjs eller sänks ljusstyrkan på displayen, eller så aktiveras ett annat läge.
Visningsläget kan inte växlas manuellt.
57
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.4
Varningar
Varningar visas på det nedre displayfältet och beroende på relevans visas de mot gul eller röd bakgrund.
Gula varningar
indikerar fel eller visar information som kräver
snabbt ingripande eller anpassning av körstilen.
Röda varningar
indikerar fel eller visar information, som kräver omedelbart ingripande.
1
2
Info
Tryck på valfri knapp för att dölja varningar.
Alla aktuella varningar visas i menyn Warnings tills de inte
är aktiva längre.
F01737-10
58
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.5
Halkvarning
När halkvarningen visas är det ökad risk för halka.
Halkvarningen visas i fältet
på displayen.
Halkvarningen visas på displayen när omgivningstemperaturen
har sjunkit under det angivna värdet.
1
Temperatur
≤ 4 °C
Halkvarningen försvinner från displayen när omgivningstemperaturen har stigit över det angivna värdet igen.
F01738-10
Temperatur
≥ 6 °C
Info
När halkvarningen tänds visas dessutom
varningen ICE WARNING.
59
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.6
Kontrollampor
F01267-01
60
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Kontrollamporna ger extra information om motorcykelns status.
När tändningen slås på tänds alla kontrollampor kort.
Info
Kontrollampan för funktionsfel lyser alltid när motorn inte är igång. Om motorn är igång och kontrollampan för funktionsfel tänds ska du stanna fordonet på ett säkert sätt och kontakta en auktoriserad KTMverkstad.
Varningslampan för oljetryck lyser alltid när motorn inte är igång. När varningslampan för oljetryck tänds
och motorn är igång ska du omedelbart stanna fordonet på ett säkert sätt och stänga av motorn.
ABS-varningslampan och TC-kontrollampan lyser tills en hastighet på ca 6 km/h (ca 4 mph) eller högre
har uppnåtts.
Möjliga tillstånd
Race-On‑kontrollampa lyser/blinkar gult/orange/rött – Status- eller felmeddelande på RaceOn-systemet/på larmsystemet.
Vänster kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisaren – Vänster körriktningsvisare är påslagen.
Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.
Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifierats. Denna visas dessutom på displayen.
ABS-varningslampan lyser gult – Status- eller felmeddelande på ABS. ABS-varningslampan
blinkar när ABS-läget Offroad är aktiverat.
61
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
TC-kontrollampan lyser/blinkar gult – MTC ( s 288) är inte aktiv eller håller på att reglera
för närvarande. TC-kontrollampan lyser även när ett fel har registrerats. Ta kontakt med en
auktoriserad KTM-verkstad. TC-kontrollampan blinkar när TC ingriper aktivt eller när HHC
( s 151) (tillval) är aktiv.
Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Växellådan är i friläge.
Varningslampan för oljetryck lyser rött – Oljetrycket är för lågt. Stanna fordonet omedelbart
och stäng av motorn.
Farthållarlampan lyser gult – Farthållarfunktionen är tillkopplad men farthållaren är inaktiv.
Farthållarlampan lyser grönt – Farthållarfunktionen är tillkopplad och farthållaren är aktiv.
Kontrollampan för funktionsfel lyser gult – OBD har identifierat ett emissions- eller säkerhetskritiskt fel.
Höger kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisaren
– Höger körriktningsvisare är påslagen.
62
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
63
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.7
Display
F01739-10
64
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Info
På bilden visas kombinationsinstrumentets startskärm. När menyn är öppen visas fortfarande hastigheten.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
bl
bm
bn
bo
bp
Varvtal (
s 66)
Växlingsblixt (
s 67)
Växlingsblixten är integrerad i varvtalsmätarindikeringen.
Visning av farthållare (
s 68)
Växelindikering
Enhet för varvtalsindikeringen
Hastighet (
s 68)
Enhet för hastighetsmätaren
ABS‑display (
s 69)
MTC‑display (
s 69)
Handtagsvärme (tillval) (
Sadelvärme (tillval) (
Ride‑display (
s 70)
s 71)
s 70)
Visning av kylvätsketemperatur (
Bränsleindikator (
Halkvarning (
s 71)
s 72)
s 59)
Visas endast vid ökad risk för väghalka.
Visning av omgivningsluftens temperatur (
s 73)
65
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
bq
br
bs
bt
ck
7.8
Bluetooth® (tillval)
GPS (tillval)
Tid (
s 73)
SET
Visas endast vid stängd menyöversikt.
Favourites‑display (
s 74)
Varvtal
Varvtalet visas i fältet
på displayen.
Varvtalet visas i varv per minut.
1
F01743-10
66
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.9
Växlingsblixt
Växlingsblixten är integrerad i varvtalsmätarindikeringen.
I menyn Shift Light kan varvtalet för växlingsblixten ställas in.
Under inkörningsfasen (till 1 000 km/621 mi) är växlingsblixten
alltid aktiv. Först därefter kan man inaktivera växlingsblixten och
ställa in värdena för RPM1 och RPM2. Vid RPM1 lyser växlingsblixten rött och vid RPM2 blinkar den rött.
Info
När 6:ans växel är ilagd är växlingsblixten inaktiverad när
motorn är driftvarm efter den första servicen.
F01741-01
Kylvätsketemperatur
≤ 35 °C
ODO
< 1 000 km
Växlingsblixten lyser
alltid vid
6 500 v/min
Kylvätsketemperatur
> 35 °C
ODO
> 1 000 km
RPM1 Växlingsblixt
lyser
RPM2 Växlingsblixt
blinkar
67
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.10
Visning av farthållare
Den aktiverade farthållarens driftläge visas i fältet
på displayen.
Farthållarens knapp ( s 32) används för att styra farthållaren.
1
F01742-10
7.11
Hastighet
Hastigheten visas i fältet
på displayen.
Hastighetsenheten kan konfigureras i menyn Distance.
Hastigheten visas i kilometer per timme km/h eller i miles per
timme mph.
1
Info
F01743-11
68
Från och med 160 km/h (100 mph) ökar textstorleken i takt
med hastigheten.
Vid 200 km/h (124 mph) har den maximala textstorleken
uppnåtts, sedan reduceras bakgrundens kontrast.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.12
ABS‑display
Det inställda ABS-läget visas i fältet
I menyn ABS kan ABS konfigureras.
1 på displayen.
F01743-12
7.13
MTC‑display
I fältet
på displayen visas om MTC är på eller av.
Motorcykelns traktionskontroll kan slås på eller stängas av i
menyn MTC.
1
F01743-13
69
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.14
Ride‑display
Den inställda Ride Mode visas i fältet
på displayen.
I menyn Ride Mode kan körläget konfigureras.
1
F01743-14
7.15
Handtagsvärme (tillval)
Vid tillkopplad handtagsvärme visas Heated Grips‑symbolen i
fältet
på displayen.
Handtagsvärmen kan ställas in i menyn Heated Grips.
1
F01743-16
70
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.16
Sadelvärme (tillval)
Vid tillkopplad sadelvärme visas Heated Seat‑symbolen i fältet
på displayen.
Sadelvärmen kan ställas in i menyn Heated Seat.
1
Info
Passagerarsadelns värmenivå kan regleras med hjälp av
en brytare bredvid det högra handtaget.
F01743-17
7.17
Visning av kylvätsketemperatur
Kylvätsketemperaturen visas med staplar. Ju fler staplar som
lyser, desto varmare är kylvätskan.
Info
När alla staplar blinkar visas dessutom
varningen ENGINE TEMP HIGH.
F01740-01
Möjliga tillstånd
• Motorn är kall – Max. tre staplar lyser.
• Driftvarm motor – Fyra staplar lyser.
• Motorn är varm – Fem till åtta staplar lyser.
71
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
•
7.18
Motorn är mycket varm – Alla åtta staplar blinkar rött.
Bränsleindikator
Nivån i bränsletanken visas i fältet
på displayen.
Bränslenivån visas med staplar. Ju fler staplar som lyser, desto
mer bränsle finns det i bränsletanken.
1
Info
F01744-10
72
När bränslet börjar ta slut, blinkar alla de åtta staplarna rött
och dessutom visas varningen LOW FUEL.
Bränslenivån visas med en viss fördröjning för att förhindra
att indikatorn ständigt pendlar fram och tillbaka under körning.
Bränsleindikatorn uppdateras inte när sidostödet är utfällt
eller när nödavstängningsknappen är avstängd.
När sidostödet fälls in och nödavstängningsknappen slås
på sker den första uppdateringen först efter 2 minuter.
Bränsleindikatorn blinkar om kombinationsinstrumentet
inte tar emot någon signal från bränslenivågivaren.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.19
Visning av omgivningsluftens temperatur
Omgivningsluftens temperatur visas i fältet
.
Omgivningsluftens temperaturenhet kan konfigureras i
menyn Temperature.
Omgivningsluftens temperatur visas i °C eller °F.
1
F01743-19
7.20
Tid
Tiden visas i fältet
på displayen.
På alla språk, förutom EN-US, visas tiden i 24‑timmarsformat.
Tiden visas i 12‑timmarsformat om EN‑US ställts in som språk.
Tiden kan ställas in i menyn Time/Date.
1
Info
Klockan måste ställas in om 12 V-batteriet har kopplats
bort från fordonet eller om säkringen har varit urmonterad.
F01743-20
73
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.21
Favourites‑display
På Favourites‑displayen visas upp till åtta uppgifter.
I menyn Favourites kan Favourites‑displayen ställas in fritt.
Info
En till fyra uppgifter visas på två rader. Fem till åtta uppgifter visas på en rad.
F01746-01
7.22
Quick Selector 1‑display
Tryck på UP‑knappen för att öppna Quick Selector 1 när menyn
är stängd.
Tryck på BACK‑knappen för att stänga Quick Selector 1.
Info
I menyn Quick Selector 1 kan Quick Selector 1 ställas in.
Valfri uppgift kan väljas.
F01745-01
74
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.23
Quick Selector 2‑display
Tryck på DOWN‑knappen för att öppna Quick Selector 2 när
menyn är stängd.
Tryck på BACK‑knappen för att stänga Quick Selector 2.
Info
I menyn Quick Selector 2 kan Quick Selector 2 ställas in.
Valfri uppgift kan väljas.
F01745-02
7.24
Navigation‑display (tillval)
Navigation‑displayen visas när navigationsfunktionen är aktiverad.
På Navigation‑displayen visas riktningspilen, avståndet till nästa
vägpunkt, gatunamnet samt upp till fyra olika uppgifter.
I menyn Navi Info Screen kan Navigation‑displayen ställas in fritt.
Info
F01277-01
En till två valda uppgifter visas på två rader. Tre till fyra
valda uppgifter visas på en rad.
75
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25
Meny
Info
För att öppna menyn, tryck på SET‑knappen
på
startskärmen.
Använd UP-knappen
eller DOWN-knappen
för att
navigera i menyn.
Tryck på BACK-knappen
för att stänga den aktuella
menyn eller menyöversikten.
Menyn stängs automatiskt efter ca 20 sekunder om den är
öppen och man inte trycker på någon knapp på kombinationsbrytaren till vänster. Tryck på SET‑knappen en gång
till för att öppna den senast öppnade menyn.
1
2
3
4
V01145-10
7.25.1
KTM MY RIDE (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01280-01
76
•
Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I KTM MY RIDE kan man parkoppla en mobiltelefon eller ett
headset med kombinationsinstrumentet samt konfigurera
navigationsfunktionen via Bluetooth®.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Info
Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonmodeller
eller headsets med kombinationsinstrumentet.
Det måste finnas stöd för standarden Bluetooth® 2.1.
7.25.2
Audio (tillval)
Krav
• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
•
Funktionen Wireless Interface aktiverad (tillval).
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till en mobiltelefon.
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till ett headset.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
F01288-01
Varning
Risk för olyckor För hög hörlursvolym utgör en distraktion från trafiken.
–
Välj en hörlursvolym som är tillräckligt låg för att
du ska kunna höra ljudsignaler tydligt nog.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Audio är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Håll UP‑knappen intryckt för att höja ljudvolymen.
77
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
–
Håll DOWN‑knappen intryckt för att sänka ljudvolymen.
–
Tryck kort på UP‑knappen för att gå till nästa spår.
–
En kort eller två korta knapptryckningar på DOWNinnebär,
beroende på mobiltelefonmodell, att det växlas till föregående
ljudspår eller att nuvarande ljudspår spelas från början.
–
Tryck på SET‑knappen för att spela upp eller pausa spåret.
Tips
På vissa mobiltelefoner måste mobiltelefonens ljudspelare startas innan det går att spela upp något spår.
För att förenkla användningen kan Audio‑funktionen
läggas till i Quick Selector 1 eller Quick Selector 2.
7.25.3
Navigation (tillval)
Krav
• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
F01290-01
78
•
KTM MY RIDE-appen (tillval) är installerad och öppen på en
mobiltelefon (med Android® från version 6.0, med iOS från
version 10).
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till en mobiltelefon.
•
GPS-funktionen är aktiverad på den parkopplade mobiltelefonen.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
•
För röstnavigering: Kombinationsinstrumentet är parkopplat
med ett headset och ett passande språkpaket har laddats ner
i KTM MY RIDE-appen.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Navigation är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I menyn Navigation går det att göra olika inställningar och hämta
allmänna uppgifter om navigeringen.
Info
Audio-funktionen kan användas samtidigt med navigationsfunktionen.
Ett inkommande samtal visas i ett litet fönster vid kombinationsinstrumentets övre displaykant när navigeringsfunktionen är aktiv. När samtal pågår går det inte att navigera i
Navigation-menyn.
När navigeringsfunktionen är på och enheten är ansluten
visas GPS-symbolen på kombinationsinstrumentets display.
79
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.4
Navigation Setup (tillval)
Krav
• Funktion KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
F01333-01
80
•
KTM MY RIDE-appen (tillval) är installerad och öppen på en
mobiltelefon (med Android® från version 6.0, med iOS från
version 10).
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till en mobiltelefon.
•
GPS-funktionen är aktiverad på den parkopplade mobiltelefonen.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Navigation är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Navigation Setup är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills det önskade menyalternativet Navigation Off eller Turn by Turn är markerat.
Tryck på SET-knappen för att slå på eller av undermenyalternativet.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Info
Med Navigation Off går det att slå på eller av visuell
navigering. Om röstnavigering är aktiverad fortsätter
den att vara påslagen.
Med Turn by Turn går det att ändra den visuella navigeringen till riktningspilar.
I undermenyn Navigation Setup går det att ställa in navigeringsläget.
7.25.5
Navigation Information (tillval)
Krav
• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
F01332-01
•
KTM MY RIDE-appen (tillval) är installerad och öppen på en
mobiltelefon (med Android® från version 6.0, med iOS från
version 10).
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till en mobiltelefon.
•
GPS-funktionen är aktiverad på den parkopplade mobiltelefonen.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Navigation är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
81
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Navigation Information är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna
menyn.
Info
Distance to Target visar avståndet till destinationen.
Arrival Time visar den uppskattade ankomsttiden från
mobiltelefonen.
I undermenyn Navigation Information går det att se uppgifter om
aktuell navigering.
7.25.6
Volume (tillval)
Krav
• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
F01335-01
82
•
KTM MY RIDE-appen (tillval) är installerad och öppen på en
mobiltelefon (med Android® från version 6.0, med iOS från
version 10).
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till en mobiltelefon.
•
GPS-funktionen är aktiverad på den parkopplade mobiltelefonen.
•
För röstnavigering: Kombinationsinstrumentet är parkopplat
med ett headset och ett passande språkpaket har laddats ner
i KTM MY RIDE-appen.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Navigation är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
Varning
Risk för olyckor För hög hörlursvolym utgör en distraktion från trafiken.
–
–
Välj en hörlursvolym som är tillräckligt låg för att
du ska kunna höra ljudsignaler tydligt nog.
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Volume är markerad.
Info
Håll UP‑knappen intryckt för att höja ljudvolymen.
Håll DOWN‑knappen intryckt för att sänka ljudvolymen.
I undermenyn Volume går det att ställa in navigeringens ljudvolym.
83
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.7
Setup (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01327-01
•
Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Setup är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I Setup går det att konfigurera Wireless Interface så att
menyn Bluetooth aktiveras eller inaktiveras.
Info
Funktionen Bluetooth® kan endast användas tillsammans
med KTM MY RIDE (tillval).
När Bluetooth®-funktionen är på och enheten är ansluten
visas Bluetooth®-symbolen på kombinationsinstrumentets
display.
Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmodeller
eller headsets med kombinationsinstrumentet.
84
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.8
Bluetooth (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
•
Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
•
Funktionen Wireless Interface aktiverad (tillval).
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Setup är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Bluetooth är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
F01331-01
I Bluetooth kan man para ihop en mobiltelefon eller ett headset
med kombinationsinstrumentet via Bluetooth®.
Info
Funktionen Bluetooth® kan endast användas tillsammans
med KTM MY RIDE (tillval).
När Bluetooth®-funktionen är på och enheten är ansluten
visas Bluetooth®-symbolen på kombinationsinstrumentets
display.
Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmodeller
eller headsets med kombinationsinstrumentet.
85
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.9
Phone (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
•
Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
•
Funktionen Wireless Interface aktiverad (tillval).
•
Funktionen Bluetooth® på enheten som ska parkopplas är
också aktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Setup är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Bluetooth är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen, tills det önskade menyalternativet Phone är markerat. Tryck på SET‑knappen för att
öppna menyn.
F01336-01
Info
Man kan aldrig samtidigt parkoppla två mobiltelefoner
med kombinationsinstrumentet.
–
86
Tryck på SET‑knappen igen för att bekräfta undermenyalternativet Pairing.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
–
På kombinationsinstrumentet visas ett meddelande om att det
nu är redo för parkoppling. Bekräfta Passkey på mobiltelefonen och på kombinationsinstrumentet för att slutföra parkopplingen.
Info
När parkopplingen är gjord visas namnet på den parkopplade mobiltelefonen i menyn Phone.
Tryck på UP- eller DOWN-knappen tills den parkopplade enheten är markerad. Tryck på SET-knappen för
att radera den parkopplade enheten.
Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmodeller med kombinationsinstrumentet.
–
Placera den redan tidigare parkopplade enheten
inom räckvidden för kombinationsinstrumentet när
Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
Enheten parkopplas automatiskt med kombinationsinstrumentet.
Om enheten inte har parkopplats automatiskt med kombinationsinstrumentet efter ca 30 sekunder:
–
Starta om kombinationsinstrumentet eller upprepa
Pairing-proceduren.
I undermenyn Phone kan man parkoppla en mobiltelefon med
kombinationsinstrumentet.
87
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.10 Headset Rider (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
•
Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
•
Funktionen Wireless Interface aktiverad (tillval).
•
Funktionen Bluetooth® på enheten som ska parkopplas är
också aktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Setup är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Bluetooth är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Headset Rider är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på SET‑knappen igen för att bekräfta undermenyalternativet Pairing.
–
Namnet på förarens headset visas på kombinationsinstrumentet. Tryck på SET‑knappen för att välja enheten. Tryck
på SET‑knappen igen för att bekräfta undermenyalternativet Confirm. Parkopplingen av förarens headset med kombinationsinstrumentet slutförs nu.
F01337-01
88
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Info
När parkopplingen är slutförd visas namnet på det parkopplade headsetet i menyn Headset Rider.
Tryck på UP- eller DOWN-knappen tills den parkopplade enheten är markerad. Tryck på SET-knappen för
att radera den parkopplade enheten.
Det går tyvärr inte att parkoppla alla headsetmodeller
med kombinationsinstrumentet.
–
Placera den redan tidigare parkopplade enheten
inom räckvidden för kombinationsinstrumentet när
Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
Enheten parkopplas automatiskt med kombinationsinstrumentet.
Om enheten inte har parkopplats automatiskt med kombinationsinstrumentet efter ca 30 sekunder:
–
Starta om kombinationsinstrumentet eller upprepa
Pairing-proceduren.
I undermenyn Headset Rider kan man parkoppla ett lämpligt
headset för föraren med kombinationsinstrumentet.
89
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.11 Headset Pass. (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
•
Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
•
Funktionen Wireless Interface aktiverad (tillval).
•
Funktionen Bluetooth® på enheten som ska parkopplas är
också aktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är
markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Setup är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Bluetooth är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Headset Pass. är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på SET‑knappen igen för att bekräfta undermenyalternativet Pairing.
–
Namnet på passagerarens headset visas på kombinationsinstrumentet. Tryck på SET‑knappen för att välja enheten.
Tryck på SET‑knappen igen för att bekräfta undermenyalternativet Confirm. Parkopplingen av passagerarens headset
med kombinationsinstrumentet slutförs nu.
F01338-01
90
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Info
När parkopplingen är slutförd visas namnet på det parkopplade headsetet i menyn Headset Pass..
Tryck på UP- eller DOWN-knappen tills den parkopplade enheten är markerad. Tryck på SET-knappen för
att radera den parkopplade enheten.
Det går tyvärr inte att parkoppla alla headsetmodeller
med kombinationsinstrumentet.
–
Placera den redan tidigare parkopplade enheten
inom räckvidden för kombinationsinstrumentet när
Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
Enheten parkopplas automatiskt med kombinationsinstrumentet.
Om enheten inte har parkopplats automatiskt med kombinationsinstrumentet efter ca 30 sekunder:
–
Starta om kombinationsinstrumentet eller upprepa
Pairing-proceduren.
I undermenyn Headset Pass. kan man parkoppla ett lämpligt
headset för passageraren med kombinationsinstrumentet.
91
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.12 Wireless Interface
Krav
• Motorcykeln står still.
F01286-01
•
Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills KTM MY RIDE är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Setup är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Wireless Interface är
markerad. Tryck på SET-knappen för att slå på eller stänga
av Wireless Interface.
Med Wireless Interface kan menyn Bluetooth® aktiveras eller
inaktiveras.
Info
Funktionen Bluetooth® kan endast användas tillsammans
med KTM MY RIDE (tillval).
När Bluetooth®-funktionen är på och enheten är ansluten
visas Bluetooth®-symbolen på kombinationsinstrumentets
display.
Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmodeller
eller headsets med kombinationsinstrumentet.
92
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.13 Telefoni (tillval)
Krav
• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).
•
Funktionen Wireless Interface aktiverad (tillval).
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till en mobiltelefon.
•
Kombinationsinstrumentet är anslutet till ett headset.
Varning
Risk för olyckor För hög hörlursvolym utgör en distraktion från trafiken.
–
Välj en hörlursvolym som är tillräckligt låg för att
du ska kunna höra ljudsignaler tydligt nog.
–
Tryck på SET‑knappen för att ta emot inkommande samtal.
–
Håll BACK‑knappen intryckt för att avvisa inkommande samtal.
–
Håll UP‑knappen intryckt för att höja ljudvolymen.
–
Håll DOWN‑knappen intryckt för att sänka ljudvolymen.
F01289-01
93
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
Info
Samtalets längd och kontakt visas. Beroende på mobiltelefonens inställning visas kontakten med namn och
bild.
Ett inkommande samtal visas i ett litet fönster vid kombinationsinstrumentets övre displaykant när navigationsfunktionen är aktiv.
7.25.14 Info
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I Info är det möjligt att visa allmänna uppgifter.
F01281-01
94
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.15 Trip 1
F01733-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Trip 1 är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
Trip 1 visar körsträckan från den senaste nollställningen, till
exempel mellan två tankningar. Trip 1 är aktiverad och går till
9999.
Ø1 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 1.
ØSpeed1 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 1 och Time1.
Time1 visar körtiden utifrån Trip 1 och går igång så fort det kommer en hastighetssignal.
Fuel Range visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.
Håll
SET‑knappen
intryckt i
3–5 sekunder.
Alla poster i menyn Trip 1 återställs.
95
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.16 Trip 2
F01732-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Trip 2 är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
Trip 2 visar körsträckan från den senaste nollställningen, till
exempel mellan två tankningar. Trip 2 är aktiverad och går till
9999.
Ø2 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 2.
ØSpeed2 visar genomsnittshastigheten utifrån Trip 2 och Time2.
Time2 visar körtiden utifrån Trip 2 och går igång så fort det kommer en hastighetssignal.
Fuel Range visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.
Håll
SET‑knappen
intryckt i
3–5 sekunder.
96
Alla poster i menyn Trip 2 återställs.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.17 General Info
F01293-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills General Info är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
Date visar datum.
ODO visar den totala körsträckan.
Battery visar batterispänningen.
Oil Temp visar motoroljetemperaturen.
7.25.18 TPMS
Krav
• Modell med TPMS.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
F01731-01
97
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
Varning
Risk för olyckor Kontrollsystemet för däcktryck är
ingen ersättning för manuell kontroll innan färden
påbörjas.
För att undvika felaktiga larm analyseras däcktrycksvärdena under flera minuter.
–
–
Kontrollera däcktrycket före varje körtillfälle.
–
Korrigera däcktrycket om det avviker från rekommenderat värde.
–
Stanna omedelbart om fordonets beteende tyder
på tryckförlust i däcken, även om däcktrycksvärdena verkar stämma.
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills TPMS är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
Specifikation
Däcktryck ensam/med passagerare/max. tillåten lastvikt
fram: vid kalla däck
2,6 bar
bak: vid kalla däck
2,9 bar
Menyn TPMS visar däcktrycket i fram- och bakhjulet.
Press Front visar däcktrycket fram.
Press Rear visar däcktrycket bak.
98
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.19 Warnings
Krav
• Meddelande eller varning.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Warnings är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Med UP eller DOWN‑knappen kan du navigera bland varningarna.
F01295-01
I menyn Warnings visas och sparas varningar som uppkommit.
7.25.20 Service
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Service är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I menyn Service visas information om nästa service.
F01296-01
99
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.21 Extra Functions
Krav
• Motorcykeln står still.
F01297-01
•
Motorcykel med alternativ extrafunktion.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Extra Functions är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Använd UP eller DOWN‑knappen för att navigera bland extrafunktionerna.
I Extra Functions listas extrafunktionerna som kan väljas som
tillval.
Info
De aktuella KTM PowerParts och tillgängliga programmen
för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.
100
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.22 Motorcycle
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Motorcycle är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I Motorcycle kan fordonets körläge konfigureras.
F01282-01
7.25.23 Heated Grips (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01298-01
•
Meny Heated Grips aktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Motorcycle är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Heated Grips är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen för att välja värmenivå eller slå på
eller stänga av handtagsvärmen.
101
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.24 Heated Seat (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
•
Meny Heated Seat Ride aktiverad.
•
Meny Heated Seat Pas aktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Motorcycle är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Heated Seat är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen för att välja värmenivå eller slå på
eller stänga av sadelvärmen.
F01299-01
Info
Passagersadelns värmenivå väljer man med brytaren
bredvid det högra handtaget.
102
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.25 Ride Mode
Krav
• Nödavstängningsknapp/elstartknapp på (mittläge) – Detta
läge behövs för körningen, tändningsströmkretsen är sluten.
( s 39)
F01302-01
•
Farthållarfunktionen inaktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Motorcycle är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Ride Mode är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen och
välj med SET‑knappen. Tryck på SET‑knappen för att välja
färdiganpassade inställningar för motorn och motorcykelns
traktionskontroll.
SPORT – homologerad effekt med mycket direkt respons,
motorcykelns traktionskontroll tillåter ökat hjulspinn på
bakhjulet.
STREET – homologerad effekt med balanserad respons,
motorcykelns traktionskontroll tillåter normalt hjulspinn på
bakhjulet.
RAIN – reducerad homologerad effekt för bättre
körbarhet, motorcykelns traktionskontroll tillåter normalt
hjulspinn på bakhjulet.
103
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
OFFROAD – reducerad homologerad effekt för bättre
körbarhet, motorcykelns traktionskontroll tillåter mycket
hjulspinn på bakhjulet.
Info
Gasa inte när du gör denna inställning.
7.25.26 MTC
Krav
• Motorcykeln står still.
F01303-01
•
Farthållarfunktionen inaktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Motorcycle är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills MTC är markerat.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen MTC för att slå på eller stänga av.
Info
Gasa inte när du slår på eller stänger av.
När tändningen har slagits på är motorcykelns traktionskontroll aktiverad igen.
104
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Håll
SET‑knappen
intryckt i
3–5 sekunder.
Aktivering av motorcykelns traktionskontroll.
7.25.27 MTC+MSR (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01305-01
•
Farthållarfunktionen inaktiverad.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Motorcycle är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills MTC+MSR är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen MTC+MSR för att slå på eller stänga
av.
105
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
Info
Gasa inte när du slår på eller stänger av.
Vid avstängd ABS eller aktivt körläge Offroad är MSR
inte aktivt.
När tändningen har slagits på är motorcykelns traktionskontroll och regleringen av motorsladdmoment
aktiverade igen.
Håll
SET‑knappen
intryckt i
3–5 sekunder.
Aktivering av motorcykelns traktionskontroll
och regleringen av motorsladdmoment.
7.25.28 ABS
Krav
• Motorcykeln står still.
F01304-01
106
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Motorcycle är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Obs!
Försäkring och fordonstillstånd kan sluta att gälla Om ABS
stängs av helt upphör fordonets tillstånd att färdas på allmän
väg.
–
Kör fordonet endast på avspärrade vägar utanför det allmänna vägnätet om du stänger av ABS helt.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills ABS är markerat.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen för att stänga av ABS eller välja
mellan ABS-lägena.
Info
Gasa inte när du gör denna inställning.
ABS kan endast aktiveras igen genom återinkoppling
av tändningen.
Om ABS-läget Road är aktivt reglerar ABS-funktionen
båda hjulen.
Om ABS-läget Offroad är aktivt reglerar
ABS-funktionen endast framhjulet. Bakhjulet regleras
inte längre med ABS och kan alltså låsa sig när man
bromsar.
107
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
Håll
SET‑knappen
intryckt i
3–5 sekunder.
Aktivera de olika ABS-lägena.
7.25.29 HHC (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01306-01
108
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Motorcycle är markerat. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills HHC är markerat.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen HHC för att slå på eller stänga av.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.30 Settings
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I Settings kan favoriter och snabbval konfigureras.
F01283-01
7.25.31 Favourites
Krav
• Motorcykeln står still.
F01730-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Favourites är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och
välj med SET‑knappen.
I menyn Favourites kan upp till åtta uppgifter väljas.
109
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.32 Navi Info Screen
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Navi Info Screen är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och
välj med SET‑knappen.
F01729-01
I menyn Navi Info Screen kan upp till fyra uppgifter väljas.
7.25.33 Quick Selector 1
Krav
• Motorcykeln står still.
F01309-01
110
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Quick Selector 1 är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och
välj med SET‑knappen.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
I menyn Quick Selector 1 kan du välja en meny som öppnas som
direktval.
Tryck på UP‑knappen när menyn är stängd för att öppna den
meny som valts i Quick Selector 1.
7.25.34 Quick Selector 2
Krav
• Motorcykeln står still.
F01310-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Quick Selector 2 är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och
välj med SET‑knappen.
I menyn Quick Selector 2 kan du välja en meny som öppnas som
direktval.
Tryck på DOWN‑knappen när menyn är stängd för att öppna den
meny som valts i Quick Selector 2.
111
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.35 Preferences
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I Preferences kan kombinationsinstrumentets display konfigureras. Det är möjligt att ställa in enheter eller olika värden. Vissa
funktioner kan aktiveras och avaktiveras.
F01284-01
7.25.36 Units
Krav
• Fordonet står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.
–
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
I Units går det att ställa in enheter eller olika värden.
F01311-01
112
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.37 Distance
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.
–
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Distance är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.
F01312-01
7.25.38 Temperature
Krav
• Motorcykeln står still.
F01313-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.
–
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Temperature är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
113
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.
7.25.39 Pressure
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.
–
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Pressure är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.
F01314-01
114
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.40 Consumption
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.
–
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Consumption är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.
F01315-01
7.25.41 Language
Krav
• Motorcykeln står still.
F01316-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Language är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och
välj med SET‑knappen.
115
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
Menyerna finns på amerikansk engelska, brittisk engelska, tyska,
italienska, franska och spanska.
7.25.42 Shift Light
Krav
• Motorcykeln står still.
F01317-01
•
ODO > 1 000 km (621 mi).
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Shift Light är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen för att slå på eller stänga av växlingsblixten eller ställa in varvtalet för växlingsrekommendationen.
Info
När motorvarvtalet uppnår RPM 1 lyser varvtalsindikeringen rött.
När motorvarvtalet uppnår RPM 2 blinkar varvtalsindikeringen rött.
116
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.43 Ställa in tid och datum
Krav
Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Preferences visas.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Time/Date är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
F01318-01
Ställa in tiden
– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills tidsinställningen är
markerad.
–
Tryck på SET‑knappen.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills den aktuella timmen har ställts in.
–
Tryck på SET‑knappen.
Timmen bredvid Clock blinkar.
Minuten bredvid Clock blinkar.
F01319-01
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills den aktuella minuten har ställts in.
117
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
–
Tryck på SET‑knappen.
Tidsinställningen sparas.
Ställa in datum
Info
Datumformatet kan avvika beroende på inställt språk.
F01320-01
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills datuminställningen
är markerad.
–
Tryck på SET‑knappen.
Månaden bredvid Date blinkar.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills den aktuella månaden har ställts in.
–
Tryck på SET‑knappen.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills den aktuella dagen
har ställts in.
–
Tryck på SET‑knappen.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills det aktuella året
har ställts in.
–
Tryck på SET‑knappen.
Dagen bredvid Date blinkar.
Året bredvid Date blinkar.
Datuminställningen sparas.
118
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.44 DRL
Krav
• Motorcykeln står still.
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
Varning
Risk för olyckor Varselljus får inte ersätta halvljus
vid dåliga siktförhållanden.
F01321-01
Vid avsevärt nedsatt sikt på grund av dimma, snöfall
eller regn kan den automatiska omkopplingen mellan
varselljus och halvljus endast användas i begränsad
omfattning.
–
Säkerställ alltid att lämplig belysning har valts.
–
Slå av varselljuset före körning eller när fordonet
står still via menyn så att halvljuset är tillkopplat
hela tiden.
–
Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills DRL är markerad.
Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
119
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
–
Tryck på SET-knappen för att slå på eller stänga av varselljuset.
7.25.45 Quickshifter + (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01322-01
120
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Quickshifter + är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen för att slå på eller stänga av quickshifter +.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
7.25.46 Heated Grips (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01323-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Heated Grips är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen Heated Grips för att slå på eller
stänga av.
7.25.47 Heated Seat Rid (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01324-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Heated Seat Rid är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen Heated Seat Rid för att slå på eller
stänga av.
121
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT
7.25.48 Heated Seat Pas (tillval)
Krav
• Motorcykeln står still.
F01325-01
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Heated Seat Pas är
markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
–
Tryck på SET-knappen Heated Seat Pas för att slå på eller
stänga av.
7.25.49 Cornering Light Test
Krav
• Motorcykeln står still.
F01326-01
122
–
Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Cornering Light Test
är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.
–
Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.
KOMBINATIONSINSTRUMENT 7
Info
I undermenyn Left genomförs Cornering Light Test på
vänster kurvljus.
I undermenyn Right genomförs Cornering Light Test
på höger kurvljus.
I undermenyn Off avslutas Cornering Light Test.
–
Tryck på SET-knappen för att genomföra eller stänga av önskat Cornering Light Test.
Info
De olika kurvljusens segment tänds ett åt gången, med
början vid det nedre segmentet.
När testet av de olika kurvljusen är klart, tänds det övre
segmentet och lyser konstant.
123
8 ERGONOMI
8.1
Styrets läge
Hålen i styrhållaren sitter på avståndet
Avstånd mellan
hålen
A från mitten.
3,5 mm
A
Styret kan monteras i två olika positioner. På så sätt kan styret
placeras i det läge som är bekvämast för föraren.
401666-11
8.2
Ställa in styrets läge
Varning
Risk för olyckor
Ett reparerat styre innebär en säkerhetsrisk.
Om styret böjs eller riktas, blir materialet utmattat. Resultatet kan bli ett brott på styret.
–
124
Byt ut styret om det har skadats eller böjts.
ERGONOMI 8
–
Ta bort skruvarna
. Ta bort klämelementen som håller fast
styret. Ta bort styret och lägg det åt sidan.
1
Info
Täck över komponenterna så att de inte skadas.
Se till att kablar och ledningar inte viks.
308080-01
–
Ta bort skruvarna
–
Placera styrhållarna i önskat läge. Montera skruvarna
dra åt dem.
2. Ta bort styrhållarna.
2 och
Specifikation
Skruv styrhållare
M10
40 Nm
Loctite®243™
Info
Placera vänster och höger styrhållare i samma läge.
125
8 ERGONOMI
–
Placera styret i korrekt läge.
Info
Se till att kablarna och ledningarna ligger rätt.
–
Placera styrets klämelement i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna
jämnt.
1
Specifikation
F01342-10
Skruv styrets klämelement
M8
20 Nm
Markeringarna
på styrskalan sitter placerade mitt
emellan styrets klämelement.
A
Markeringarna
B pekar bakåt.
Info
Se till att spaltmåtten är likadana.
126
ERGONOMI 8
8.3
Ställa in vindskyddet
–
Vrid på inställningsratten
läge.
1 för att ställa vindskyddet i önskat
F00889-10
127
8 ERGONOMI
8.4
Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge
–
Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge efter handens
storlek genom att vrida på justerskruven
.
1
Info
K00810-10
128
När justerskruven vrids medsols minskar avståndet
mellan kopplingshandtaget och styret.
När justerskruven vrids motsols ökar avståndet mellan
kopplingshandtaget och styret.
Inställningsområdet är begränsat.
Skruva bara justerskruven för hand, utan att använda
våld.
Justeringar får inte utföras under körning.
ERGONOMI 8
8.5
Ställa in bromshandtagets utgångsläge
–
Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek
genom att vrida på justerskruven
.
1
Info
Tryck bromshandtaget framåt och skruva på justerskruven.
Justeringen får inte utföras under körning.
K00811-10
8.6
Förarfotpinnar
Förarfotpinnarna kan monteras i två olika lägen.
Möjliga tillstånd
• Förarfotpinne i nedre läget
• Förarfotpinne i övre läget
A
B
M00621-10
129
8 ERGONOMI
8.7
Ställa in fotpinnar
Info
Arbetsstegen är desamma för vänster och höger fotpinnsfästen.
–
Ta bort skruven
1.
Fotbromspedalen vrids uppåt till stoppläget.
M00622-10
–
–
Ta bort sprinten
2 och brickan 3.
Ta försiktigt bort bulten 4 på förarfotpinnen.
Info
Fjädern är kraftigt spänd och kan hoppa ur när bulten
tas bort.
–
S02263-10
130
Ta bort förarfotpinnen tillsammans med fjädern
5.
ERGONOMI 8
–
Ta bort skruvarna
–
Ställ in fotpinnsfästet på önskat läge.
6.
S02264-10
S02265-01
131
8 ERGONOMI
–
Montera skruvarna
6 och dra åt dem.
Specifikation
Skruv fotpinnsfästet fram
M8
25 Nm
Loctite®243™
S02264-10
–
Montera förarfotpinnen tillsammans med fjädern
ten
.
4
Tång fotpinnsfjäder (58429083000)
–
S02266-10
132
Montera brickan
3 och sprinten 2.
5 och bul-
ERGONOMI 8
–
Placera fotbromspedalen i rätt läge.
–
Sätt dit och dra åt skruven
1.
Specifikation
Skruv kulled
tryckstång på
fotbromscylindern
M6
10 Nm
Loctite®243™
M00622-10
8.8
Kontrollera växelspakens utgångsläge
Info
Vid körning får växelspaken inte ligga an mot stöveln i normalläget.
Om växelspaken ständigt ligger an mot stöveln överbelastas växellådan, vilket kan medföra att
quickshifter-funktionen inte fungerar som den ska.
133
8 ERGONOMI
–
Sätt dig på fordonet i körposition och mät avståndet
mellan stövelns övre kant och växelspaken.
Avstånd mellan växelspaken
och stövelns övre kant
»
A
10 … 20 mm
Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in växelspakens utgångsläge.
(
s 134)
400692-10
8.9
Ställa in växelspakens utgångsläge
–
402299-12
134
Ta bort skruven
1 och brickorna och ta av växelspaken 2.
ERGONOMI 8
–
Gör rent kuggarna
–
Placera växelspaken i önskat läge på växelaxeln och se till att
kuggarna greppar.
A på växelspaken och växelaxeln.
Info
Inställningsområdet är begränsat.
Växelspaken får inte ha kontakt med någon av fordonets komponenter vid växling.
402300-10
–
Sätt dit skruven
1 och brickorna och dra åt.
Specifikation
Skruv
växelspak
M6
18 Nm
Loctite®243™
135
8 ERGONOMI
8.10
Ställa in kopplingspedalens trampyta
–
Ta bort skruven
–
Sätt kopplingspedalens trampyta i önskat läge beroende på
pedalens längd i ett hål
.
1 med kopplingspedalens trampyta.
2
Specifikation
Standard
–
hål i mitten
Dra åt skruven.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
F00890-10
136
M6
10 Nm
ERGONOMI 8
8.11
Ställa in fotbromspedalens utgångsläge
–
–
–
–
Haka av fjädern
1.
Lossa muttern 2.
Ta bort skruven 3.
För att göra en individuell grundinställning av fotbromspedalens kulled
kan man skruva den åt önskat håll.
4
Info
Inställningsområdet är begränsat.
Minst fem gängvarv måste vara inskruvade i kulleden.
S00283-10
–
Håll emot kulleden
4 och dra åt muttern 2.
Specifikation
Övriga muttrar
chassi
–
M6
Sätt dit och dra åt skruven
10 Nm
3.
Specifikation
Skruv kulled
tryckstång på
fotbromscylindern
–
Haka i fjädern
M6
10 Nm
Loctite®243™
1.
137
8 ERGONOMI
8.12
Ställa in kombinationsinstrumentets lutning
–
Dra spännarmen
1 i pilens riktning.
Kombinationsinstrumentet är upplåst.
K00857-10
–
F00891-01
138
Tryck kombinationsinstrumentet uppåt eller nedåt för att föra
kombinationsinstrumentet till önskat läge.
ERGONOMI 8
–
Dra spännarmen
1 i pilens riktning.
Kombinationsinstrumentet är låst.
K00857-11
139
9 IDRIFTTAGNING
9.1
Anvisningar för första idrifttagningen
Fara
Risk för olyckor
En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.
–
Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
–
Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.
Varning
Risk för personskador
risk.
Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets-
–
Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all
körning.
–
Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.
Varning
Risk för omkullkörning
Vid olika däckprofiler på fram‑ och bakhjulet påverkas köregenskaperna.
Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.
–
Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.
Varning
Risk för olyckor
–
140
Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.
Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.
IDRIFTTAGNING 9
Varning
Risk för olyckor
Nya däck har sämre väggrepp.
På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.
–
Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.
Inkörningsfas
200 km
Varning
Risk för olyckor
Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.
Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.
–
Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.
Info
Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder fordonet.
–
Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras före försäljningen.
Leveransdokumentet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.
–
Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.
–
Lär känna manöveranordningarna.
–
Ställ in motorcykeln efter dina behov, se beskrivningen i kapitlet Ergonomi.
–
Testa motorcykelns köregenskaper på en lämplig plats innan du gör en längre åktur. Försök även att köra så
långsamt som möjligt och att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.
–
Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.
141
9 IDRIFTTAGNING
–
Kör in motorn. (
9.2
–
s 142)
Köra in motorn
Under inkörningstiden får det angivna motorvarvtalet inte överskridas.
Specifikation
Max motorvarvtal
–
Under de första: 1 000 km
6 500 v/min
Efter de första: 1 000 km
10 250 v/min
Undvik att köra med fullt gaspådrag!
Info
Om max. motorvartal överskrids före första servicen blinkar växlingsblixten.
9.3
Lasta fordonet
Varning
Risk för olyckor
Totalvikt och axellaster påverkar köregenskaperna.
Totalvikten motsvarar: en driftklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder
och hjälm, packning.
–
142
Överskrid varken den max. tillåtna totalvikten eller axellasterna.
IDRIFTTAGNING 9
Varning
Risk för olyckor
–
Felaktig montering av packväskan eller tankväskan påverkar körningen.
Montera och säkra packväskan och tankväskan enligt tillverkarföreskriften.
Varning
Risk för olyckor
–
Instabila köregenskaper vid hög hastighet.
Anpassa hastigheten till packningen. Kör långsammare om din motorcykel har lastats med väskor
eller annan packning.
Max hastighet med packning
150 km/h
Varning
Risk för olyckor
–
Packväsksystemet skadas vid överbelastning.
Beakta tillverkarspecifikationerna för maximal packning vid montering av packväskan.
Varning
Risk för olyckor
Förpackningar som har halkat omkull påverkar sikten.
Om bakljusen är skymda är de särskilt svåra att upptäcka i för efterföljande trafikanter i mörker.
–
Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.
Varning
Risk för olyckor
–
Mycket packning förändrar körsättet och förlänger bromssträckan.
Anpassa hastigheten efter packningen.
143
9 IDRIFTTAGNING
Varning
Risk för olyckor
–
Förpackningar som har halkat omkull påverkar körsättet.
Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.
Varning
Brandrisk
–
–
–
Det heta avgassystem kan skada packningen (brännskador).
Fäst packningen så att det inte kan skadas av det heta avgassystemet.
Om packning tas med, ska den fästas ordentligt så nära mitten som möjligt och vikten fördelas jämnt mellan
framhjulet och bakhjulet.
Överskrid inte den högsta tillåtna totalvikten eller de högsta tillåtna axellasterna.
Specifikation
144
Maximal tillåten totalvikt
450 kg
Högsta tillåtna axellast fram
165 kg
Maximal tillåten axellast bak
285 kg
KÖRANVISNING 10
10.1
Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande
Info
Kontrollera alltid fordonet samt dess trafiksäkerhet innan du påbörjar en körning.
Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.
H02217-01
–
Kontrollera motoroljenivån. (
s 289)
–
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (
–
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (
–
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (
–
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (
–
Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.
–
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (
–
Kontrollera kedjans nedsmutsning. (
–
Kontrollera kedjespänningen. (
–
Kontrollera däckens skick. (
–
Kontrollera däcktrycket. (
–
Kontrollera ekrarnas spänning. (
–
Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda
och inte kärvar.
–
Kontrollera elsystemets funktion.
–
Kontrollera att packningen sitter fast.
–
Kontrollera backspegelinställningen.
s 227)
s 232)
s 230)
s 236)
s 282)
s 185)
s 187)
s 252)
s 255)
s 256)
145
10 KÖRANVISNING
–
10.2
Kontrollera bränslenivån.
Start
Fara
Risk för förgiftning
Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
–
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
–
Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Se upp
Risk för olyckor
saknas.
–
Elkomponenter och säkerhetsanordningar skadas om 12 V-batteriet är skadat eller
Använd aldrig fordonet med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri.
Obs!
Motorskada
–
Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.
Värm alltid upp motorn på lågt varvtal.
146
KÖRANVISNING 10
–
Ta bort sidostöden och sätt dig på motorcykeln.
–
Placera Race-on-nyckeln inom antennens räckvidd.
–
Säkerställ att Race‑on‑nyckeln är inom räckvidd under körningen.
Specifikation
Maximal räckvidd för
Race‑on‑nyckeln kring
antennen
1,5 m
F00907-01
Info
Om Race-on-nyckelns batterispänning avtar och det
finns störande radiovågor, kan detta minska räckvidden.
Om Race‑on‑nyckelns batterispänning är för låg, håll
en av tändningsnycklarna i området kring antennen
( s 41) och förvara den på ett säkert ställe efter att
motorn har startats igen.
–
Säkerställ att nödavstängningsknappen/elstartknappen befinner sig i mittläget .
–
Slå på tändningen genom att trycka kort på
Race‑on‑knappen (max. 1 sekund).
Styrningen låses upp.
Funktionstestet av kombinationsinstrumentet genomförs.
ABS‑varningslampan slocknar när man har börjat köra.
147
10 KÖRANVISNING
Info
Rör styret något om styret inte låses upp.
–
Lägg i växellådans friläge
.
Den gröna kontrollampan för tomgång
–
tänds.
Tryck nödavstängningsknappen/elstartknappen till det nedre
läget .
Info
F00908-01
148
Tryck inte nödavstängningsknappen/elstartknappen
till det nedre läget förrän kombinationsinstrumentets
funktionskontroll har genomförts.
Ge INGET gaspådrag vid start av motorcykeln. Om
man gasar vid starten sprutar motorstyrsystemet inte in
något bränsle, vilket medför att motorn inte kan startas.
Tryck nödavstängningsknappen/elstartknappen till det
nedre läget under maximalt 5 sekunder. Vänta minst
5 sekunder innan nästa startförsök görs.
Denna motorcykel har ett säkerhetsstartsystem.
Motorn kan endast startas när växellådans friläge är
ilagt eller om kopplingshandtaget har dragits in när en
växel är ilagd. Om du lägger i en växel när sidostödet
är utfällt stannar motorn.
KÖRANVISNING 10
10.3
–
Börja köra
Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.
149
10 KÖRANVISNING
10.4
Quickshifter+ (tillval)
När Quickshifter+ (tillval) är aktiverad kan man växla upp och ned
utan att använda kopplingen.
Eftersom man inte behöver släppa på gashandtaget, kan man
växla upp utan avbrott.
Via växelaxelns positionen kan Quickshifter+ identifiera om en
annan växel ska läggas i. Om så är fallet skickas en signal om
detta till motorstyrningen.
När funktionen Quickshifter+ i kombinationsinstrumentet är
avstängd måste man använda kopplingen som vanligt.
H01989-10
150
KÖRANVISNING 10
10.5
Ivägkörning med HHC (tillval)
HHC är en tillvalsfunktion i bromssystemet.
HHC förhindrar att motorcykeln oavsiktligt rullar bakåt i uppförsbackar.
HHC registrerar när motorcykeln stannar i uppförsbackar och aktiverar då bakbromsen.
När bromsspaken släpps, bibehålls bromskraften i max. 5 sekunder så länge inte motorcykeln rör sig framåt.
När motorcykeln körs iväg lossar HHC bakbromsen automatiskt.
402422-01
Info
När HHC är aktiv blinkar TC‑kontrollampan
Även om motorn är avstängd kan HHC vara aktiv om tändningen är påslagen.
För att rulla tillbaka med aktiv HHC: Vänta 5 sekunder,
lägg i neutralläget eller slå av tändningen.
Om HHC inte registrerar någon ivägkörning efter 5 sekunder,
minskas bromskraften försiktigt automatiskt.
Om föraren då bromsar, aktiveras åter HHC.
151
10 KÖRANVISNING
10.6
Växla, köra
Varning
Risk för olyckor
Vid plötsligt gaspådrag/gassläpp kan föraren tappa kontrollen över fordonet.
–
Undvik abrupta gaspådrag/gassläpp och kraftfulla bromsmanövrer.
–
Anpassa hastigheten efter vägförhållandena.
Varning
Risk för olyckor
–
Nedväxling vid högt motorvarvtal blockerar bakhjulet och överbelastar motorn.
Växla inte tillbaka till en lägre växel vid högt motorvarvtal.
Varning
Risk för olyckor
–
Utför inga inställningar medan fordonet är i trafik.
Genomför inställningar när fordonet står still.
Varning
Risk för personskador
152
Felaktigt agerande kan leda till att passageraren ramlar av motorcykeln.
–
Säkerställ att passageraren sätter sig på rätt sätt på passagerarsadeln, placerar fötterna på passagerarfotpinnarna och håller i sig i föraren eller handtagen.
–
Följ föreskrifterna om minimiålder på passagerare som gäller i ditt land.
KÖRANVISNING 10
Varning
Risk för olyckor
–
En riskabel körstil innebär ett stort risktagande.
Följ trafikreglerna och kör defensivt samt med god framförhållning så att du kan bedöma faror på ett
så tidigt stadium som möjligt.
Varning
Risk för olyckor
–
Kalla däck har sämre väggrepp.
Kör alltid i maklig takt under de första kilometrarna tills däcken har uppnått drifttemperatur.
Varning
Risk för olyckor
Nya däck har sämre väggrepp.
På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.
–
Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.
Inkörningsfas
200 km
Varning
Risk för olyckor
Totalvikt och axellaster påverkar köregenskaperna.
Totalvikten motsvarar: en driftklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder
och hjälm, packning.
–
Överskrid varken den max. tillåtna totalvikten eller axellasterna.
153
10 KÖRANVISNING
Varning
Risk för olyckor
–
Förpackningar som har halkat omkull påverkar körsättet.
Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.
Varning
Risk för olyckor
–
Vid en omkullkörning kan fordonet skadas mer än vad som framgår vid första anblick.
Kontrollera fordonet efter en omkullkörning enligt rutinen vid driftstart.
Obs!
Motorskador
Ofiltrerad insugningsluft har negativ inverkan på motorns livslängd.
Utan luftfilter tränger damm och smuts in motorn.
–
Ta aldrig fordonet i drift utan luftfilter.
Obs!
Motorskada
Motorn skadas vid överhettning.
–
Stanna genast på ett trafiksäkert sätt och stäng av motorn när kylvätsketemperaturvarningen visas.
–
Låt motorn och kylsystemet svalna.
–
Kontrollera eller/och justera kylvätskenivån när kylsystemet har svalnat.
Obs!
Skador på växellådan
Växellådan skadas vid felaktig användning av Quickshifter+.
Quickshifter+ kan användas endast när funktionen i kombinationsinstrumentet är aktiverad.
Quickshifter+ är inte aktiv när man drar in kopplingshandtaget.
–
Använd Quickshifter+ endast i det angivna, tillåtna varvtalsområdet.
154
KÖRANVISNING 10
Info
Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.
–
Om förhållandena (uppförsbacke, körsituation osv.) tillåter det
kan du lägga i en högre växel.
–
Lätta på gashandtaget, dra samtidigt in kopplingshandtaget,
lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.
Info
De olika växlarnas lägen framgår av bilden.
Tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel. 1:ans
växel är start- och bergväxeln.
402299-11
–
När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, släpp gashandtaget något till ¾ gaspådrag. Hastigheten
sjunker knappt, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.
–
Gasa aldrig mer än väglaget och vädret tillåter. I synnerhet
ska man vara väldigt försiktig med att gasa i kurvor.
–
För nedväxling måste du vid behov bromsa motorcykeln och
lätta på gashandtaget.
–
Dra in kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp
kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.
155
10 KÖRANVISNING
–
Om motorn t.ex. stryps vid en korsning kan man bara dra in
kopplingshandtaget och trycka på startknappen. Växellådans
neutralläge behöver inte läggas i.
–
Stäng av motorn i stället för att köra resp. stå still länge med
tomgångsvarvtal.
–
Om oljetryckslampan tänds under körning måste du
omedelbart stanna på ett trafiksäkert sätt och stänga av
motorn. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad.
–
Om felfunktions-kontrollampan tänds under körning bör en
auktoriserad KTM‑verkstad kontaktas så snart som möjligt.
–
Om den allmänna varningslampan tänds under körning
visas ett meddelande på displayen i 10 sekunder.
Info
Extra viktiga meddelanden visas dessutom i
menyn Warning.
–
156
Om halkvarningen visas på kombinationsinstrumentet är
det risk för ishalka. Anpassa hastigheten till de ändrade vägförhållandena.
KÖRANVISNING 10
Krav
Quickshifter + (tillval) aktiverat.
–
När quickshifter + är aktiverad i kombinationsinstrumentet,
kan man lägga i en högre växel i det angivna varvtalsområdet utan att dra in kopplingshandtaget.
Info
På bilden visas minimivarvtal i varv/minut innan
högre växel läggs i.
Tryck växelspaken tills det tar stopp utan att ändra
gashandtagets läge.
F01339-10
–
När quickshifter + är aktiverad i kombinationsinstrumentet,
kan man lägga i en lägre växel i det angivna varvtalsområdet utan att dra in kopplingshandtaget.
Info
H02032-01
På bilden visas max. varvtal i varv/minut innan
lägre växel läggs i.
Tryck växelspaken tills det tar stopp utan att ändra
gashandtagets läge.
157
10 KÖRANVISNING
10.7
MSR (tillval)
MSR är en tillvalsfunktion i motorstyrningen.
Om motorbromsverkan blir för stor, förhindrar MSR att bakhjulet
låser sig vid körning rakt fram, eller kanar iväg vid snedläge.
MSR öppnar gasspjällen bara så mycket det behövs för att förhindra sladd på bakhjulet.
MSR används på vägunderlag med för låg friktion för att öppna
antihopping‑kopplingen.
För att öka körsäkerheten är MSR snedlägesberoende.
402423-01
Info
Om ABS eller MTC är avstängt eller om ABS-läget Offroad
är aktivt, är MSR inte aktivt.
10.8
Bromsa in
Varning
Risk för olyckor
–
158
Väta och smuts påverkar bromssystemet.
Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från
smuts.
KÖRANVISNING 10
Varning
Risk för olyckor
–
En instabil tryckpunkt i fram- eller bakbromsen försämrar bromskraften.
Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckor
Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.
Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.
–
Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.
Varning
Risk för olyckor
–
Högre totalvikt förlänger bromssträckan.
Tänk på att bromssträckan blir längre om du har en passagerare eller packning på motorcykeln.
Varning
Risk för olyckor
–
Bromssystemet påverkas negativt av saltade vägar.
Bromsa försiktigt flera gånger för att befria bromsbeläggen och bromsskivorna från salt.
Varning
Risk för olyckor
–
Användning av ABS kan i vissa lägen göra att bromssträckan förlängs.
Bromsa i enlighet med körsituationen och vägförhållandena.
159
10 KÖRANVISNING
Varning
Risk för olyckor
Vid alltför kraftig inbromsning blockeras hjulen.
ABS-funktionen garanteras endast om den är tillkopplad.
–
För att utnyttja skyddsfunktionen måste ABS-funktionen vara tillkopplad.
Varning
Risk för olyckor
Körhjälpen kan endast hindra fordonet att slå runt inom naturlagarnas gränser.
Det är inte alltid möjligt att kompensera för extrema körsituationer som packningen med hög tyngdpunkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar eller tvärbromsning utan urkoppling.
–
–
Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.
Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt med fram- och bakbromsen.
Info
Med ABS kan hela bromskraften användas, både vid tvärbromsning och vid dåligt väggrepp på sandigt, regnvått eller halt underlag utan risk för att hjulen låser sig.
Varning
Risk för olyckor
–
160
Bakhjulet kan låsas på grund av motorbromsens inverkan.
Dra åt kopplingen när du gör en nödbromsning eller annan kraftig inbromsning eller bromsar på
halt underlag.
KÖRANVISNING 10
Varning
Risk för olyckor
–
Lutande underlag minskar den maximalt möjliga bromseffekten.
Sluta om möjligt bromsa innan kurvor börjar.
–
Bromsningen bör alltid ha avslutats innan du kör in i en kurva. Lägg i en lägre växel beroende på hastigheten.
–
Använd motorbromsen vid körning i längre nedförsbackar. Växla ned ett eller två lägen, se dock till
att motorns varvtal inte är för högt. Därigenom slipper du bromsa lika mycket och överhettar inte
bromssystemet.
10.9
Stanna, parkera
Varning
Risk för personskador
fara.
Obehöriga som arbetar med fordonet utsätter både sig själva och andra för
Om det finns en giltig transponder inom räckhåll kan fordonet startas.
–
Lämna aldrig fordonet obevakat när motorn är igång.
–
Lämna aldrig fordonet utan tillsyn när Race‑on‑nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln befinner
sig i närheten av fordonet.
–
Säkra fordonet så att obehöriga inte kan använda det.
–
Spärra styret när du lämnar fordonet utan tillsyn.
161
10 KÖRANVISNING
Varning
Risk för brännskador
Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
–
Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat
av.
–
Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.
Obs!
Brandrisk
Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.
–
Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.
–
Låt fordonet svalna innan du täcker över det.
Obs!
Materialskador
Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.
Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.
Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.
–
Parkera fordonet på fast och jämn mark.
–
Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.
–
Bromsa in motorcykeln.
–
Lägg i växellådans friläge
–
Stäng av tändningen genom att trycka kort på Race‑on‑knappen
gen.
162
.
(max. 1 sekund) när tändningen är påsla-
KÖRANVISNING 10
Info
När motorn stängs av med nödavstängningsknappen och tändningen på Race-on-knappen förblir
påslagen, stängs tändningen inte av. Strömförsörjningen till de flesta strömförbrukarna avbryts inte.
12 V-batteriet laddas då ur. Stäng därför alltid av motorn med Race-on-knappen. Nödavstängningsknappen ska bara användas i nödsituationer.
–
Parkera motorcykeln på fast mark.
Alternativ 1
– Fäll ner sidostödet med foten, för stödet framåt till stoppläget. Ställ fordonet på stödet.
Alternativ 2
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
–
s 182)
Vrid styret åt vänster och håll Race‑on‑knappen
intryckt (minst 2 sekunder).
Styrningen blockeras.
Info
Rör styret något om styrlåset inte hakar i.
10.10
Transport
Obs!
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.
Parkera fordonet på fast och jämn mark.
163
10 KÖRANVISNING
Obs!
Brandrisk
Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.
–
Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.
–
Låt fordonet svalna innan du täcker över det.
401475-01
164
–
Stäng av motorn.
–
Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla iväg.
KÖRANVISNING 10
10.11
Fylla på bränsle
Fara
Brandrisk
Bränslet är lättantändligt.
Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.
–
Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
–
Stäng av motorn när du tankar bränsle.
–
Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
–
Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
–
Följ anvisningarna avseende bränsletankning.
Varning
Risk för förgiftning
Bränsle är giftigt och hälsovådligt.
–
Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
–
Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
–
Andas inte in bränsleångor.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
–
Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
–
Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
Obs!
Materialskador
Vid undermålig bränslekvalitet sätts bränslefiltret igen i förtid.
165
10 KÖRANVISNING
I vissa länder och regioner är den tillgängliga bränslekvaliteten och ‑renheten otillräcklig under vissa omständigheter. Detta leder till problem i bränslesystemet.
–
Tanka endast rent bränsle som uppfyller angiven standard. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna
till.)
Obs!
Risker för miljön
–
166
Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
KÖRANVISNING 10
–
Stäng av motorn.
–
Öppna tanklocket. (
–
Fyll på bränsle i bränsletanken, max upp till nedre kanten
av påfyllningsstutsen.
Volym bränsletank,
totalt ca
–
Stäng tanklocket. (
s 44)
23 l
A
Blyfri bensin (ROZ
95) ( s 334)
s 46)
F01718-10
167
11 SERVICESCHEMA
11.1
Extra information
Alla påföljande arbeten som uppstår genom obligatoriska eller rekommenderade arbeten kräver en separat
order och beräknas separat.
Beroende på lokala körförhållanden kan andra serviceintervall gälla i ditt land.
Vissa serviceintervall och vad dessa omfattar kan ändra sig beroende på teknisk vidareutveckling. Det senast
gällande serviceschemat finns alltid i KTM Dealer.net. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
11.2
Obligatoriskt arbete
var 24:e månad
var 12:e månad
var 30 000 km
var 15 000 km
efter 1 000 km
Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.
○
●
●
●
●
Kontrollera elsystemets funktion.
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna.
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (
Kontrollera bromsskivorna. (
(
s 290)
s 230)
s 236)
s 225)
Kontrollera att bromskablarna är täta och oskadade.
Byt frambromsens bromsvätska.
168
●
SERVICESCHEMA 11
var 24:e månad
var 12:e månad
var 30 000 km
var 15 000 km
efter 1 000 km
Byt bakbromsens bromsvätska.
●
Byt vätska i hydraulkopplingen.
●
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (
s 227)
s 232)
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. (
(
Kontrollera spelet i styrhuvudets lager. (
Kontrollera däckens skick. (
Kontrollera däcktrycket. (
s 252)
Dra åt ekrarna.
●
○
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
s 256)
Kontrollera fälgslaget.
○
Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev. (
Kontrollera kedjespänningen. (
●
s 209)
s 195)
s 255)
Kontrollera ekrarnas spänning. (
●
s 193)
Kontrollera att fjäderbenet och gaffeln är täta. Utför service efter behov och användning.
Rengör gaffelbenens dammtätningar.
○
s 187)
s 190)
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
169
11 SERVICESCHEMA
var 24:e månad
var 12:e månad
var 30 000 km
var 15 000 km
efter 1 000 km
Byt tändstift (luftfiltret demonterat).
●
Kontrollera ventilspelet (luftfiltret och tändstiften är demonterade).
●
Byt SLS-membranventiler.
●
Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta. (Bränsletanken är demonterad)
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (
s 282)
○
Byt luftfilter, rengör luftfilterboxen.
Kontrollera bränsletrycket.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
Kontrollera kylarfläktens funktion.
○
●
●
●
●
Slutkontroll: Kontrollera fordonets trafiksäkerhet och provkör fordonet.
○
●
●
●
●
Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget efter provkörningen.
○
●
●
●
●
Ställ in serviceindikeringen.
○
●
●
●
●
Gör en serviceanteckning i KTM Dealer.net.
○
●
●
●
●
Kontrollera strålkastarinställningen. (
○
engångsintervall
●
återkommande intervall
170
s 278)
SERVICESCHEMA 11
11.3
Rekommenderat arbete
var 48:e månad
var 12:e månad
var 30 000 km
var 15 000 km
efter 1 000 km
Kontrollera ramen.
●
Kontrollera svingen.
Kontrollera/rengör oljemunstycket för kopplingssmörjning.
●
○
●
●
Kontrollera svinglagrets spel.
●
●
Kontrollera hjullagrens spel.
●
●
Smörj alla rörliga delar (t ex sidostöd, handspak och kedja) och kontrollera att de går
lätt.
○
●
●
●
●
Tom tömningsslangarna.
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Kontrollera att alla slangar (t ex bränsle­, kyl­, avluftnings- och dräneringsslangar) och
hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna.
Kontrollera att lättåtkomliga och säkerhetsrelaterade skruvar och muttrar är fast
åtdragna.
○
●
●
●
Kontrollera frostskyddet.
○
●
●
●
Byt kylvätskan.
○
engångsintervall
●
återkommande intervall
●
171
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT
12.1
Gaffel/fjäderben
Med gaffeln och fjäderbenet kan flera inställningar göras för att
anpassa motorcykelchassit till förarens stil och vikt.
Info
Rekommenderade chassiinställningar finns sammanställda
i tabellen
. Tabellen sitter på insidan av vänster kåpa.
1
F00972-10
12.2
Dessa inställningsvärden är riktvärden och ska bara fungera som
utgångspunkt vid inställning av chassit. Om man avviker från riktvärdena kan köregenskaperna försämras, särskilt om man kör
fort.
Ställa in gaffelns kompressionsdämpning
Info
Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.
172
INSTÄLLNING AV CHASSIT 12
–
Vrid den vita justerskruven
1 medsols tills det tar stopp.
Info
Justerskruven
sitter längst upp på vänster gaffelben.
Kompressionsdämpningen sitter i vänster
gaffelben COMP (vit justerskruv). Returdämpningen
sitter i höger gaffelben REB (röd justerskruv).
1
K00813-10
–
Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.
Specifikation
Kompressionsdämpning
Komfort
17 klickningar
Standard
12 klickningar
Sport
7 klickningar
Max tillåten lastvikt
7 klickningar
Info
Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för
att minska dämpningen vid kompressionsrörelsen.
173
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT
12.3
Ställa in gaffelns returdämpning
Info
Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid utfjädringen.
–
Vrid den röda justerskruven
1 medsols tills det tar stopp.
Info
Justerskruven
sitter längst upp på höger gaffelben.
Returdämpningen sitter i höger gaffelben REB (röd
justerskruv). Kompressionsdämpningen sitter i vänster
gaffelben COMP (vit justerskruv).
1
–
K00814-10
Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.
Specifikation
Returdämpning
174
Komfort
17 klickningar
Standard
12 klickningar
Sport
7 klickningar
Max tillåten lastvikt
7 klickningar
INSTÄLLNING AV CHASSIT 12
Info
Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för
att minska dämpningen vid utfjädringen.
12.4
Ställa in gaffelns fjäderförspänning
–
Vrid justeringsskruvarna
1 motsols tills det tar stopp.
Info
Ställ in båda gaffelbenen likadant.
–
Vrid det antal varv som motsvarar gaffeltypen medsols.
Specifikation
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
K00815-10
Komfort
2 varv
Standard
5 varv
Sport
5 varv
Max tillåten lastvikt
8 varv
175
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT
Info
Vrid medsols för ökad fjäderförspänning, vrid motsols
för minskad fjäderförspänning.
Inställningen av fjäderförspänningen påverkar inte
returdämpningens inställning.
I princip ska man dock alltid ställa in högre returdämpning om fjäderförspänningen ökas.
12.5
Kompressionsdämpning fjäderben
Fjäderbenets kompressionsdämpning är uppdelad i två områden, highspeed och lowspeed.
Highspeed och lowspeed gäller bakhjulets kompressionshastighet och inte körhastigheten.
Highspeed-inställningen av kompressionsdämpningen är exempelvis verksam när man kör över en asfaltskant,
då bakhjulets fjädrar komprimeras snabbt.
Lowspeed-inställningen av kompressionsdämpningen är exempelvis verksam vid körning över långa gupp i marken, då bakhjulets fjädrar komprimeras långsamt.
Dessa två områden kan ställas in separat, men övergången mellan highspeed och lowspeed är dock flytande.
Därigenom påverkar ändringar av highspeed-området kompressionen även i lowspeed-området och tvärtom.
176
INSTÄLLNING AV CHASSIT 12
12.6
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning lowspeed
Se upp
Risk för personskador
omkring.
Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.
–
Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Info
Låghastighetsinställningen för kompressionsdämpningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras
långsamt eller medelsnabbt.
–
Vrid justerskruven
medsols med en skruvmejsel ända
fram till det sista hörbara klickljudet.
1
Info
Lossa inte skruvförbandet
–
2!
Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.
K00816-10
177
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT
Specifikation
Kompressionsdämpning lowspeed
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Info
Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för
att minska dämpningen.
12.7
Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning highspeed
Se upp
Risk för personskador
omkring.
Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.
–
178
Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
INSTÄLLNING AV CHASSIT 12
Info
Höghastighetsinställningen för kompressionsdämpningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras
snabbt.
–
Vrid justerskruven
stopp.
1 medsols med en hylsnyckel tills det tar
Info
Lossa inte skruvförbandet
–
2!
Vrid det antal varv som motsvarar fjäderbenstypen motsols.
Specifikation
K00816-11
Kompressionsdämpning highspeed
Komfort
1,5 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1 varv
Max tillåten lastvikt
1 varv
Info
Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för
att minska dämpningen.
179
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT
12.8
Ställa in fjäderbenets returdämpning
Se upp
Risk för personskador
omkring.
Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas
Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.
–
Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
Vrid justerskruven
klickljudet.
–
Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.
1 medsols ända till det sista kännbara
Specifikation
Returdämpning
Komfort
K00817-10
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Info
Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för
att minska dämpningen vid utfjädringen.
180
INSTÄLLNING AV CHASSIT 12
12.9
Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning
–
Vrid ratten
–
Vrid det antal varv medsols som motsvarar fjäderbenstypen
och användningen.
1 motsols till anslag.
Specifikation
Fjäderförspänning
K00818-10
Komfort
2 varv
Standard
2 varv
Sport
2 varv
Max tillåten lastvikt
18 varv
Info
Vrid medsols för ökad fjäderförspänning, vrid motsols
för minskad fjäderförspänning.
181
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.1
Lyfta fordonet med mittenstödet
Obs!
Materialskador
Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.
Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.
Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.
–
Parkera fordonet på fast och jämn mark.
–
Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.
–
Ställ dig till vänster om fordonet.
–
Ta tag i styret med vänster hand och tryck ned mittenstödet
på marken med höger fot.
–
Tryck med hela din vikt mot mittenstödets tvärarm
samtidigt upp fordonet i vänster handtag.
Mittenstödet är utfällt till stoppet.
402032-10
182
1 och lyft
SERVICEARBETEN CHASSI 13
13.2
Släppa ned fordonet från mittenstödet
Obs!
Risk för skador
–
Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.
Parkera fordonet på fast och jämn mark.
–
Se till att styrningen är upplåst.
–
Skjut fordonet framåt med båda händerna på styret.
–
Bromsa med frambromsen när fordonet släpps ned från mittenstödet så att fordonet inte rullar iväg.
–
Kontrollera att mittenstödet
1 är helt uppfällt.
402033-10
183
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.3
Ta bort sadeln
–
Sätt i Race‑on‑nyckeln eller den svarta tändningsnyckeln i
sadellåset
och vrid medsols.
–
Lyft upp sadeln baktill, dra den bakåt och ta av den uppåt.
–
Dra ut tändningsnyckeln.
–
Haka i sadeln på bränsletanken med piggen
bak och skjut den framåt.
–
För in låsbulten
i låshuset och tryck sadeln nedåt bak tills
det hörs att låsbulten hakar fast.
–
Kontrollera att sadeln är korrekt monterad.
1
H02022-10
13.4
Montera sadeln
401677-10
184
2
1, sänk ner den
SERVICEARBETEN CHASSI 13
13.5
Kontrollera kedjans nedsmutsning
–
Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.
»
Om kedjan är mycket smutsig:
–
Rengör kedjan. (
s 185)
400678-01
13.6
Rengöra kedjan
Varning
Risk för olyckor
–
Smörjmedel på däcken försämrar väghållningen.
Ta bort smörjmedel från däcken med ett lämpligt rengöringsmedel.
Varning
Risk för olyckor
Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.
–
Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
–
Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.
185
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Obs!
Risker för miljön
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande
bestämmelser.
Info
Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
s 182)
Huvudarbete
– Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
–
Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.
Kedjerengöringsmedel (
–
s 338)
Spruta på kedjesprej efter torkningen.
Kedjesprej Street (
s 338)
400725-01
Efterarbete
– Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
186
s 183)
SERVICEARBETEN CHASSI 13
13.7
Kontrollera kedjespänning
Varning
Risk för olyckor
En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.
Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att
slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.
Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet
eller blir motorn skadad.
–
Kontrollera kedjespänningen regelbundet.
–
Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
Huvudarbete
– Lägg i växellådans friläge
–
s 182)
.
Tryck upp kedjan före den övre kedjestyraren och fastställ
kedjespänningen
.
A
Info
Kedjans övre del
ska vara spänd.
Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen
på olika delar av kedjan.
B
401664-10
187
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Kedjespänning
»
40 … 45 mm
Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:
–
Ställ in kedjespänningen. (
s 188)
Efterarbete
– Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
13.8
s 183)
Ställa in kedjespänningen
Varning
Risk för olyckor
En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.
Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att
slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.
Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet
eller blir motorn skadad.
–
Kontrollera kedjespänningen regelbundet.
–
Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
–
188
Kontrollera kedjespänningen. (
s 182)
s 187)
SERVICEARBETEN CHASSI 13
Huvudarbete
– Lossa muttern
–
–
1.
Lossa muttrarna 2.
Justera kedjans spänning genom att vrida justerskruvarna
på vänster och höger sida.
3
Specifikation
Kedjespänning
40 … 45 mm
Vrid vänster och höger justerskruvar
så att märkena på
den vänstra och högra kedjespännaren
står i samma
position i förhållande till referensmärkena
. Bakhjulet är
nu korrekt inriktat.
3
4
A
Info
Kedjans övre del ska vara spänd.
Kedjor slits inte alltid jämnt. Kontrollera därför inställningen på olika delar av kedjan.
K00819-10
–
Dra åt muttrarna
–
Se till att kedjespännarna
justerskruvarna
.
–
2.
4 ligger an mot
3
Dra åt muttern 1.
Specifikation
Mutter hjulaxel
bak
M25x1,5
90 Nm
Gängorna smorda
189
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Info
Kedjespännarna
4 kan vridas 180°.
Efterarbete
– Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
13.9
s 183)
Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
s 182)
Huvudarbete
– Kontrollera om kedjan, bakdrevet och framdrevet är slitna.
»
Om kedjan, bakdrevet eller framdrevet är nedslitna:
–
Byt drivningssats.
Info
Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut
samtidigt.
100132-10
190
SERVICEARBETEN CHASSI 13
–
Lägg i växellådans friläge
–
.
Dra i kedjans nedre del med angiven vikt
A.
Specifikation
Vikt, mätning av kedjans
slitage
–
Mät avståndet
15 kg
B mellan 18 kedjelänkar på kedjans övre del.
Info
Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen
på olika delar av kedjan.
Maximalt avstånd
mellan
18 kedjelänkar på kedjans
längsta del
B
»
Om avståndet
–
401665-10
272 mm
B är större än det angivna måttet:
Byt drivningssats.
Info
När en ny kedja monteras bör även bakdrevet
och framdrevet bytas ut.
Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla
bakdrev/framdrev.
Av säkerhetsskäl har kedjan ingen låslänk.
191
13 SERVICEARBETEN CHASSI
–
Kontrollera om kedjeskyddet är slitet genom öppningen.
Info
När kedjeskyddet är i nyskick syns nitarna
ten på öppningens nederkant
.
1 till hälf-
C
»
S02268-10
Om nitarna på kedjan inte längre går att se i nederkanten
av öppningen:
–
–
Byt ut kedjeskyddet.
Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.
»
Om kedjeskyddet sitter löst:
–
Dra åt kedjeskyddets skruvar.
Specifikation
Skruv kedjeskydd
–
5 Nm
Kontrollera om kedjestyraren är sliten.
»
Om kedjestyraren är nedsliten:
–
–
M5
Byt ut kedjestyrningen.
Kontrollera att kedjestyraren sitter fast ordentligt.
»
Om kedjestyraren sitter löst:
–
Dra åt kedjestyrarens skruvar.
Specifikation
401670-01
192
Skruv kedjestyrning
M6
5 Nm
SERVICEARBETEN CHASSI 13
Efterarbete
– Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
13.10
s 183)
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå
Varning
Hudirritationer
Bromsvätska orsakar hudirritationer.
–
Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
–
Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
–
Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
–
Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.
Obs!
Risker för miljön
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande
bestämmelser.
193
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Info
Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ned.
Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och kopplingskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.
Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.
–
Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge.
Behållaren sitter på styret.
–
Ta bort skruvarna
–
Ta bort locket
–
Kontrollera vätskenivån.
1.
2 och membranet 3.
Vätskenivå under behållarens övre kant
»
K00825-10
4 mm
Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
–
Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
194
s 334)
Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.
SERVICEARBETEN CHASSI 13
Info
Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska
omedelbart tvättas bort med vatten.
13.11
Kontrollera spelet i styrhuvudets lager
Varning
Risk för olyckor
ter.
–
Felaktigt spel i styrhuvudets lager försämrar köregenskaperna och skadar komponen-
Åtgärda det felaktiga spelet i styrhuvudets lager omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Info
Om man under längre tid kör med spel i styrhuvudets lager kommer lagren och därefter även ramens
lagersäten att skadas.
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
s 182)
195
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Huvudarbete
– Belasta fordonet längst bak.
Framhjulet har inte markkontakt.
–
Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Skjut gaffelbenen
fram och tillbaka i färdriktning.
Det får inte finnas något spel i styrhuvudets lager.
»
400738-11
Om det finns ett märkbart spel:
–
–
Ställ in spelet i styrhuvudets lager.
Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.
Styret ska kunna vridas lätt över hela styrområdet. Inga
kännbara rasterlägen får finnas.
»
Om rasterlägen finns:
–
Ställ in spelet i styrhuvudets lager.
–
Kontrollera styrhuvudets lager. Byt lager vid behov.
Efterarbete
– Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
196
s 183)
SERVICEARBETEN CHASSI 13
13.12
Demontera skydd till nedre gaffelkrona
–
Ta bort skruvarna
–
Sänk gaffelkronans skydd
–
Dra ut stickkontakterna
1.
2 något.
K00834-10
–
3 till signalhornet.
Haka loss temperatursensorn 4.
–
Ta av skyddet till gaffelkronan.
K00835-10
197
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.13
Montera skydd till nedre gaffelkrona
–
Sätt i stickkontakterna
–
1 till signalhornet.
Haka i temperatursensorn 2.
–
Sätt gaffelkronans skydd
K00835-11
–
3 på plats.
Sätt i och dra åt skruvarna 4.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
K00834-11
198
M6
10 Nm
SERVICEARBETEN CHASSI 13
13.14
Demontera sidoklädseln framtill
–
Ta bort skruvarna
–
1.
Ta av sidokåpan 2.
–
Upprepa arbetsstegen på den andra sidan.
K00836-10
13.15
Montera sidoklädseln framtill
–
Sätt sidokåpan på plats vid
A under tankkåpan.
K00839-10
199
13 SERVICEARBETEN CHASSI
–
–
Haka i sidokåpan med piggen
1 i hållaren 2.
Haka i sidokåpan med piggen 3 i hållaren 4 och sätt den
på plats vid bränsletanken.
K00840-10
–
Montera skruvarna
5 och dra åt dem.
Specifikation
Skruv del av kåpan
–
M5x12
3,5 Nm
Upprepa arbetsstegen på den andra sidan.
K00836-11
13.16
Demontera maskspoilern
Förarbete
– Ta bort sadeln. (
200
s 184)
–
Demontera sidoklädseln framtill. (
–
Demontera tankkåpan. (
s 211)
s 199)
SERVICEARBETEN CHASSI 13
Huvudarbete
– Ta bort skruven
1.
–
2.
F00883-10
Ta bort skruven
F00884-10
201
13 SERVICEARBETEN CHASSI
–
Ta bort skruven
–
3.
Ta bort skruven 4 med bussning.
–
Lossa piggen
F00885-10
F00886-10
202
5 från innerhöljet.
SERVICEARBETEN CHASSI 13
–
Dra maskspoilern åt sidan och ut ur fästena.
Info
Se upp med kabeln till körriktningsvisaren.
F00887-01
–
Lossa stickanslutningen
–
Ta av maskspoilern med körriktningsvisaren.
–
Upprepa arbetsstegen på den andra sidan.
6.
F00888-10
203
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.17
Montera maskspoilern
Huvudarbete
– Stick in stickanslutningen
1.
F00888-11
–
Placera och tryck in maskspoilern i fästena från sidan.
Info
Se till att kabeln till körriktningsvisaren dras korrekt.
F00887-02
204
SERVICEARBETEN CHASSI 13
–
Sätt piggen
–
Sätt dit och dra åt skruven
2 på plats i hålet.
F00886-11
3.
Specifikation
Skruv maskspoiler
–
Sätt dit skruven
M5x12
3,5 Nm
4 med bussningen och dra åt den.
Specifikation
Skruv bussning
M6
4 Nm
F00885-10
205
13 SERVICEARBETEN CHASSI
–
Sätt dit och dra åt skruven
5.
Specifikation
Skruv maskspoiler
M5x12
3,5 Nm
F00884-11
–
Sätt dit och dra åt skruven
6.
Specifikation
Skruv maskspoiler
–
M5x12
3,5 Nm
Upprepa arbetsstegen på andra sidan.
F00883-11
Efterarbete
– Montera tankkåpan. (
206
s 214)
–
Montera sidoklädseln framtill. (
–
Montera sadeln. (
s 184)
s 199)
SERVICEARBETEN CHASSI 13
13.18
Demontera skärmen fram
(Super Adventure R EU)
– Öppna hållaren
kabeln.
1 och häng ut bromskablarna och
–
Ta bort skruvarna
–
Ta av skärmen genom att dra den framåt.
2.
Info
Observera bromskablarna och kabeln.
K00837-10
(1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adventure R TKC CN)
– Öppna hållaren
och häng ut bromskablarna och
kabeln.
1
–
Ta bort skruvarna
–
Ta av skärmen genom att dra den framåt.
2.
Info
M01387-10
Observera bromskablarna och kabeln.
207
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.19
Montera skärmen fram
(Super Adventure R EU)
– Sätt skärmen på plats.
Info
Observera bromskablarnas och kabelns dragning.
–
Montera skruvarna
1 och dra åt dem.
Specifikation
Skruv skärm
K00837-11
–
M5x12
3,5 Nm
Häng in bromskablarna och kabeln i hållarna
stäng hållaren.
2 och
(1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adventure R TKC CN)
– Sätt skärmen på plats.
Info
Observera bromskablarnas och kabelns dragning.
–
M01387-11
208
Montera skruvarna
1 och dra åt dem.
Specifikation
Skruv skärm
M5x12
3,5 Nm
SERVICEARBETEN CHASSI 13
–
13.20
Häng in bromskablarna och kabeln i hållarna
stäng hållaren.
2 och
Rengöra gaffelbenens dammtätningar
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
–
Demontera skärmen fram. (
s 182)
s 207)
Huvudarbete
(Super Adventure R EU)
– Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar
1.
Info
K00838-10
Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts
från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig
bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte
avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli
otäta.
209
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Varning
Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna
försämrar bromskraften.
–
–
Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
–
Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.
Rengör och olja in dammtätningar och gaffelns innerrör på
båda gaffelbenen.
Universal oljespray (
s 339)
–
Tryck tillbaka dammtätningarna
–
Torka bort överflödig olja.
1 till monteringsläget.
(1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adventure R TKC CN)
– Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar
.
1
Info
K00854-10
210
Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts
från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig
bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte
avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli
otäta.
SERVICEARBETEN CHASSI 13
Varning
Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna
försämrar bromskraften.
–
–
Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
–
Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.
Rengör och olja in dammtätningar och gaffelns innerrör på
båda gaffelbenen.
Universal oljespray (
–
Tryck tillbaka dammtätningarna
–
Torka bort överflödig olja.
Efterarbete
– Montera skärmen fram. (
–
13.21
s 339)
1 till monteringsläget.
s 208)
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
s 183)
Demontera tankkåpan
Förarbete
– Ta bort sadeln. (
–
s 184)
Demontera sidoklädseln framtill. (
s 199)
211
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Huvudarbete
– Ta bort skruven
–
1.
Ta bort skruven 2.
–
Ta bort skruven
K00841-10
–
K00842-10
212
3.
Ta bort skruven 4.
SERVICEARBETEN CHASSI 13
–
Ta bort skruven
–
Lyft upp tankkåpan lite baktill och dra den framåt för att ta av
den.
5.
S02270-10
S02271-01
213
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.22
Montera tankkåpan
Huvudarbete
– Sätt tankkåpan på plats.
Piggen
1 hakar fast under tanken 2.
Info
Se upp med tätningsläppen och avluftningsslangarna.
K00845-10
–
Sätt dit och dra åt skruven
3.
Specifikation
Skruv del av kåpan
S02270-11
214
M5x12
3,5 Nm
SERVICEARBETEN CHASSI 13
–
Sätt dit och dra åt skruven
4.
Specifikation
Skruv del av kåpan
–
M6
Sätt dit och dra åt skruven
6 Nm
5.
Specifikation
Skruv del av kåpan
M5x12
3,5 Nm
K00842-11
–
Sätt dit och dra åt skruven
6.
Specifikation
Skruv del av kåpan
–
M6
Sätt dit och dra åt skruven
6 Nm
7.
Specifikation
Skruv del av kåpan
M5x12
3,5 Nm
K00841-11
Efterarbete
– Montera sidoklädseln framtill. (
–
Montera sadeln. (
s 199)
s 184)
215
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.23
Demontera vindskyddet
–
Ta bort skruvarna
skyddet
.
1 med gummibussningar och lossa vind-
2
K00846-10
13.24
Montera vindskydd
–
–
Sätt vindskyddet
1 på plats.
Sätt i och dra åt skruvarna 2 och gummibussningarna.
Specifikation
Skruv vindskydd
K00846-11
216
M5
3,5 Nm
SERVICEARBETEN CHASSI 13
13.25
Demontera motorskyddet
–
Ta bort skruvarna
–
Placera motorskyddet
varna
med hylsor.
1 med hylsor och lossa motorskyddet 2.
F01725-10
13.26
Montera motorskyddet
1 i rätt läge, sätt dit och dra åt skru-
2
Specifikation
Skruv motorskydd
M6
10 Nm
F01725-11
217
13 SERVICEARBETEN CHASSI
13.27
Demontera störtbågen
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
Huvudarbete
– Ta bort skruvförbanden
s 182)
1.
F00893-10
–
–
–
F00894-10
218
Ta bort skruvarna
2 och klämelementen.
Ta bort skruven 3.
Ta bort skruven 4 och ta av höger störtbåge.
SERVICEARBETEN CHASSI 13
–
–
–
Ta bort skruvarna
5 och klämelementen.
Ta bort skruven 6.
Ta bort skruven 7 och ta av vänster störtbåge.
F00895-10
13.28
Montera störtbågen
–
Sätt vänster störtbåge med ramskydd i rätt position och haka i
fästklämman på ramröret.
Info
Täck över komponenterna så att de inte skadas.
–
Sätt dit skruven
1 utan att dra åt den.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
F00895-11
–
Sätt dit skruvarna
M10
45 Nm
2 utan att dra åt dem.
219
13 SERVICEARBETEN CHASSI
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
–
Sätt dit skruven
M6
10 Nm
3 utan att dra åt den.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
–
M6
10 Nm
Sätt höger störtbåge med ramskydd i rätt position och haka i
fästklämman på ramröret.
Info
Täck över komponenterna så att de inte skadas.
–
Sätt dit skruven
4 utan att dra åt den.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
F00894-11
–
M10
Sätt dit skruvarna
45 Nm
5 utan att dra åt dem.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
–
220
Sätt dit skruven
M6
6 utan att dra åt den.
10 Nm
SERVICEARBETEN CHASSI 13
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
–
M6
Montera och dra åt skruvförbanden
10 Nm
7.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
M6
10 Nm
Störtbågarna är jämnt justerade sinsemellan.
–
Dra åt samtliga störtbågens skruvar.
Specifikation
F00893-11
Övriga skruvar
chassi
M6
10 Nm
Övriga skruvar
chassi
M10
45 Nm
221
14 BROMSSYSTEM
14.1
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-modulen
består av hydraulenhet, ABS-styrdon och returpump och är monterad under sadeln. Det sitter en hjulvarvtalssensor
på framhjulet och en på bakhjulet.
1
2
Varning
Risk för olyckor Om fordonet modifieras försämras
ABS-funktionen.
H02020-01
222
–
ABS måste vara avstängt för att, utanför det allmänna
vägnätet, spinna loss med bakhjulet med åtdragen
frambroms.
–
Utför inga förändringar på fjädervägen.
–
Använd endast reservdelar på bromssystemet som
godkänts och rekommenderats av KTM.
–
Använd endast hjul och däck som godkänts
och rekommenderats av KTM enligt angivet
hastighetsindex.
–
Observera det angivna däcktrycket.
–
Säkerställ att servicearbeten och reparationer genomförs korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
BROMSSYSTEM 14
ABS är ett säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid
körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter.
Varning
Risk för olyckor Körhjälpen kan endast hindra fordonet
att slå runt inom naturlagarnas gränser.
Det är inte alltid möjligt att kompensera för extrema
körsituationer som packningen med hög tyngdpunkt,
växlande vägunderlag, branta nedförsbackar eller
tvärbromsning utan urkoppling.
–
Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen
körkompetens.
ABS har två driftsätt, ABS-läget Road och ABS‑läget Offroad.
I ABS-läget Road bromsar även bakhjulet när man bromsar med
frambromsen. ABS kan då reglera båda hjulen.
I ABS-läget Offroad bromsar frambromsen framhjulet. Bakbromsen bromsar bakhjulet. På bakhjulet sker ingen ABS-reglering.
ABS‑varningslampan
blinkar långsamt för att påminna om att
ABS‑läget Offroad är aktiverat.
3
Info
I ABS-läget Offroad kan bakhjulet låsa sig – risk för
omkullkörning.
223
14 BROMSSYSTEM
ABS arbetar med två av varandra oberoende bromskretsar (framoch bakbroms). När ABS-styrdonet registrerar en tendens till
låsning på något av hjulen börjar ABS arbeta genom att reglera
bromstrycket. Regleringen känns av genom ett lätt pulserande på
bromshandtaget eller fotbromspedalen.
ABS‑varningslampan
ska tändas när tändningen slås på och
slockna när man har börjat köra. Om den inte släcks när man har
börjat köra eller om den tänds under körningen, indikerar detta att
det är fel på ABS‑systemet. ABS är då inte längre aktivt och hjulen kan låsa sig vid inbromsning. Bromssystemet i sig fungerar,
det är bara ABS-regleringen som är ur funktion.
ABS‑varningslampan kan även tändas i extrema körsituationer
då skillnaden i varvtal mellan fram- och bakhjul är stor, t.ex. vid
wheelie eller spinnande bakhjul. Detta gör att ABS stängs av.
För att aktivera ABS igen, stanna fordonet och slå av
tändningen. När fordonet startas igen aktiveras ABS igen.
ABS‑varningslampan slocknar när man har börjat köra.
3
MSC
MSC är en extrafunktion till ABS som (inom naturlagarnas gränser) kan förhindra att hjulen låser sig och kanar iväg vid inbromsning i lutande läge (i kurvor).
Genom 5 D‑sensorn är ABS-regleringen lutnings- och stegringsvinkelberoende.
Den lutnings- och stegringsvinkelberoende ABS-regleringen förbättrar körstabiliteten och bromsverkan i alla körsituationer. MSC
minskar också uppställningsmomentet vid starka inbromsningar
224
BROMSSYSTEM 14
i kurvor. Detta förhindrar både en oavsiktlig upprätning av den
lutande motorcykeln samt en större kurvradie. Med den extra
elektroniska regleringen av bromskraftfördelningen mellan de
båda hjulen fördelas bromskraften optimalt och stabiliserar motorcykeln ytterligare.
Info
MSC är endast aktiv i ABS-läget Road.
14.2
Kontrollera bromsskivorna
Varning
Risk för olyckor
–
Slitna bromsskivor försämrar bromskraften.
Säkerställ att slitna bromsskivor byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna
till.)
225
14 BROMSSYSTEM
–
Kontrollera måttet
för bromsskivans tjocklek (fram och
bak) på flera ställen på bromsskivan.
A
Info
Slitage gör bromsskivan tunnare inom det område där
bromsbeläggen ligger an
.
1
Bromsskivor, slitagegräns
400618-10
»
–
4 mm
bak
4,5 mm
Om bromsskivans tjocklek är tunnare än det angivna värdet.
–
Byt frambromsens bromsskivor.
–
Byt bakbromsens bromsskiva.
Kontrollera bromsskivorna fram och bak avseende skador,
sprickor och deformation.
»
226
fram
Om skador, sprickor eller deformation upptäcks:
–
Byt frambromsens bromsskivor.
–
Byt bakbromsens bromsskiva.
BROMSSYSTEM 14
14.3
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen
Varning
Risk för olyckor
Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.
–
Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckor
–
För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.
Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
–
Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.
–
Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren
»
1.
Om bromsvätskan har sjunkit under markeringen MIN A:
–
Fyll på frambromsens bromsvätska.
(
s 228)
K00850-10
227
14 BROMSSYSTEM
14.4
Fylla på frambromsens bromsvätska
Varning
Risk för olyckor
Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.
–
Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Hudirritationer
228
Bromsvätska orsakar hudirritationer.
–
Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
–
Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
–
Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
–
Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.
BROMSSYSTEM 14
Varning
Risk för olyckor
–
För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.
Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Obs!
Risker för miljön
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande
bestämmelser.
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.
Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.
Förarbete
– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (
s 230)
229
14 BROMSSYSTEM
Huvudarbete
– Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.
–
Ta bort skruvarna
1.
–
Ta bort locket
och membranet
–
Fyll på bromsvätska upp till markeringen MAX
2
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
K00851-10
–
3.
A.
s 334)
Placera locket
2 med membranet 3 i rätt läge.
Montera skruvarna 1 och dra åt dem.
Info
Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska
omedelbart tvättas bort med vatten.
14.5
Kontrollera frambromsens bromsbelägg
Varning
Risk för olyckor
–
230
Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.
Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna
till.)
BROMSSYSTEM 14
Varning
Risk för olyckor
Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.
Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren mot bromsskivorna. Detta medför att
bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.
–
Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.
–
Kontrollera att alla bromsbelägg på båda bromsoken har tillräckligt tjocka bromsbelägg
.
A
Minsta tillåtna beläggtjocklek
≥ 1 mm
A
»
Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids:
–
–
S00957-10
Byt frambromsens bromsbelägg.
Kontrollera alla bromsbelägg på båda bromsoken avseende
skador och sprickor.
»
Om det finns skador eller sprickor:
–
Byt frambromsens bromsbelägg.
231
14 BROMSSYSTEM
14.6
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen
Varning
Risk för olyckor
Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.
–
Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Varning
Risk för olyckor
–
För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.
Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
232
s 182)
BROMSSYSTEM 14
Huvudarbete
– Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren
»
Om vätskenivån nått MIN-märket
–
1.
A:
Fyll på bromsvätska för bakbromsen.
(
s 233)
K00852-10
14.7
Fylla på bromsvätska för bakbromsen
Varning
Risk för olyckor
Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.
Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.
–
Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
233
14 BROMSSYSTEM
Varning
Hudirritationer
Bromsvätska orsakar hudirritationer.
–
Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
–
Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
–
Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
–
Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.
Varning
Risk för olyckor
–
För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.
Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
Obs!
Risker för miljön
–
234
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande
bestämmelser.
BROMSSYSTEM 14
Info
Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.
Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.
Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
–
Huvudarbete
– Ta bort skruvlocket
–
s 236)
1 med membran 2.
Fyll på bromsvätska upp till markeringen MAX
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s 182)
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (
Sätt tillbaka skruvlocket
A.
s 334)
1 med membran 2 och dra åt det.
Info
K00853-10
Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.
235
14 BROMSSYSTEM
14.8
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg
Varning
Risk för olyckor
–
Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.
Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna
till.)
Varning
Risk för olyckor
Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.
Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren mot bromsskivorna. Detta medför att
bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.
–
Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.
–
Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek
.
A
Minsta tillåtna beläggtjocklek
≥ 1 mm
A
»
Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids:
–
–
S00958-10
236
Byt bakbromsens bromsbelägg.
Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och
sprickor.
»
Om skador eller sprickor föreligger:
BROMSSYSTEM 14
–
Byt bakbromsens bromsbelägg.
237
15 HJUL, DÄCK
15.1
Demontera framhjulet
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
s 182)
Huvudarbete
– Belasta fordonet längst bak.
Framhjulet har inte markkontakt.
–
Ta bort skruven
hålet.
–
Ta bort skruvarna
–
Tryck tillbaka bromsbeläggen genom att luta bromsoken lite
lätt åt sidan på bromsskivan.
–
Dra försiktigt bak bromsoken från bromsskivan och fäll dem åt
sidan utan att de spänns.
1 och dra ut hjulvarvtalssensorn 2 ur
V00006-10
3 på båda bromsoken.
Info
S00959-10
238
Dra inte i bromshandtaget när bromsoken är demonterade.
HJUL, DÄCK 15
–
–
–
Lossa skruven
4 några varv.
Lossa skruvarna 5.
Tryck på skruven 4 för att skjuta ut hjulaxeln ur axelklämman.
–
Ta bort skruven
4.
Varning
Risk för olyckor
bromskraften.
K00540-10
–
–
Skadade bromsskivor försämrar
Lägg alltid ner hjulet så att bromsskivorna inte
skadas.
Håll fast framhjulet och ta bort hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur
gaffeln.
Info
Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är
demonterat.
239
15 HJUL, DÄCK
–
Ta bort distanshylsorna
6.
H02027-10
15.2
Montera framhjulet
Varning
Risk för olyckor
240
Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.
–
Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
–
Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.
HJUL, DÄCK 15
–
Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
»
Om hjullagret är skadat eller slitet:
–
–
Byt hjullagret fram.
Rengör och fetta in de radiella axeltätningsringarna
distanshylsornas löpytor
.
1 och
A
Långtidsfett (
s 339)
H02026-10
(Super Adventure R EU)
– Sätt in den smala distanshylsan
ningen.
2 till höger i löprikt-
Info
Pilen
visar framhjulets rotationsriktning.
Hjulvarvtalssensorhjulet sitter till vänster i löpriktningen.
B
S02273-10
–
Sätt in den breda distanshylsan till vänster i löpriktningen.
241
15 HJUL, DÄCK
(1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adventure R TKC CN)
– Sätt in den breda distanshylsan
till vänster i löpriktningen.
2
Info
Pilen
visar framhjulets rotationsriktning.
Hjulvarvtalssensorhjulet sitter till vänster i löpriktningen.
B
M00611-10
–
Sätt in den smala distanshylsan till höger i löpriktningen.
Varning
Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.
S00962-10
–
–
Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
–
Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.
Gör ren skruven
fett.
Långtidsfett (
–
242
3 och hjulaxeln 4 och smörj dem med
s 339)
Lyft in framhjulet i gaffeln, placera det i korrekt läge och sätt in
hjulaxeln.
HJUL, DÄCK 15
–
Montera skruven
3 och dra åt.
Specifikation
Skruv hjulaxel
fram
–
M25x1,5
45 Nm
Gängorna smorda
Sätt bromsoken på plats.
Bromsbeläggen är rätt positionerade.
–
Sätt i skruvarna
–
Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger
an mot bromsskivan och du känner av en tydlig tryckpunkt.
Fixera bromshandtaget i manövrerat läge.
5 på båda bromsoken, men dra inte åt än.
Bromsoken justeras.
S00959-11
–
Dra åt skruvarna
5 på båda bromsoken.
Specifikation
Skruv bromsok
fram
–
M10
45 Nm
Loctite®243™
Ta bort bromshandtagets fixering.
243
15 HJUL, DÄCK
–
Sätt hjulvarvtalssensorn
–
Montera skruven
6 på plats i hålet.
7 och dra åt.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
M6
10 Nm
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
–
Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några
gånger.
s 183)
V00006-11
Gaffelbenen justeras.
–
Dra åt skruvarna
8.
Specifikation
Skruv axelklämma
M8
15 Nm
K00540-11
15.3
Demontera bakhjulet
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
244
s 182)
HJUL, DÄCK 15
Huvudarbete
– Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolvarna trycks tillbaka.
M00612-01
–
Ta bort skruven
hålet.
1 och dra ut hjulvarvtalssensorn 2 ur
S00277-10
245
15 HJUL, DÄCK
–
Ta bort muttern
–
Dra endast ut hjulaxeln
–
Skjut bakhjulet framåt så långt som möjligt. Ta av kedjan från
bakdrevet och lägg den på kedjestödet
.
3. Ta av kedjespännaren 4.
S00276-10
5 tills bakhjulet kan skjutas framåt.
6
Varning
Risk för olyckor
bromskraften.
–
M00613-10
–
246
Skadade bromsskivor försämrar
Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte
skadas.
Håll fast bakhjulet och ta bort hjulaxeln. Ta ut bakhjulet ur
svingen.
HJUL, DÄCK 15
Info
Använd inte fotbromsen när bakhjulet är demonterat.
–
15.4
Ta bort distanshylsan
7.
Montera bakhjulet
Varning
Risk för olyckor
Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.
–
Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
–
Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.
Varning
Risk för olyckor
–
Direkt efter att bakhjulet satts dit har bakbromsen till en början ingen verkan.
Tryck flera gånger på fotbromsen tills du känner en tydlig tryckpunkt.
–
Kontrollera bakhjulsnavets dämpningsgummin.
(
s 250)
247
15 HJUL, DÄCK
–
Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
»
Om hjullagret är skadat eller slitet:
–
–
Byt bakhjulslager.
Rengör och fetta in den radiella axeltätningsringen
distanshylsans löpyta
.
1 och
A
Långtidsfett (
S01639-10
–
Sätt i distanshylsan.
–
Gör rent gängorna på hjulaxeln och muttern och smörj in dem.
Långtidsfett (
M00615-10
248
s 339)
s 339)
–
Montera dämpningsgummina och bakdrevets hållare på bakhjulet.
–
Lyft in bakhjulet i baksvingen och för in bromsskivan i bromsoket.
–
Sätt in hjulaxeln
–
Skjut bakhjulet framåt så mycket som möjligt och lägg kedjan
om bakdrevet.
2, men skjut inte in den hela vägen.
HJUL, DÄCK 15
–
Skjut in hjulaxeln till anslag, montera kedjespännaren
muttern
.
4 och
5
Info
Montera kedjespännarna
tion.
–
3 och 4 i samma posi-
Se till att kedjespännarna ligger an mot justerskruvarna.
Specifikation
M00631-10
För att bakhjulet ska vara korrekt inriktat måste markeringarna på kedjespännarna till vänster och höger vara i
samma läge i förhållande till referensmärkena
.
B
–
Dra åt muttern
5.
Specifikation
Mutter hjulaxel
bak
M25x1,5
90 Nm
Gängorna smorda
249
15 HJUL, DÄCK
–
Sätt hjulvarvtalssensorn
–
Montera skruven
6 på plats i hålet.
7 och dra åt.
Specifikation
Övriga skruvar
chassi
–
S00289-10
15.5
M6
10 Nm
Trampa ner fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen
ligger an mot bromsskivan och du känner av en tydlig tryckpunkt.
Kontrollera bakhjulsnavets dämpningsgummin
Info
Motorns kraft överförs till bakhjulet av bakdrevet via 6 dämpningsgummin. Dämpningsgummina slits ned
med tiden. Om dämpningsgummina inte byts ut i tid, skadas bakdrevshållaren och bakhjulsnavet.
Förarbete
– Lyft fordonet med mittenstödet. (
–
250
Demontera bakhjulet.
(
s 244)
s 182)
HJUL, DÄCK 15
Huvudarbete
(Super Adventure R EU)
– Kontrollera bakhjulsnavets dämpningsgummin
de inte är skadade eller slitna.
»
1 så att
Om bakhjulsnavets dämpningsgummin är skadade
eller slitna:
–
Byt ut bakhjulsnavets samtliga dämpningsgummin.
S02272-10
(1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adventure R TKC CN)
– Kontrollera bakhjulsnavets dämpningsgummin
så att
de inte är skadade eller slitna.
1
»
Om bakhjulsnavets dämpningsgummin är skadade
eller slitna:
–
Byt ut bakhjulsnavets samtliga dämpningsgummin.
M00616-10
251
15 HJUL, DÄCK
–
Lägg bakhjulet på en arbetsbänk med bakdrevet uppåt. Stick
in hjulaxeln i navet.
–
Kontrollera bakdrevets spel
A.
Info
Spelet mäts på utsidan av bakdrevet.
K00823-10
Spel i bakhjulets dämpningsgummin
»
Om spelet
–
A är större än det angivna värdet:
Byt ut bakhjulsnavets samtliga dämpningsgummin.
Efterarbete
– Montera bakhjulet.
15.6
≤ 5 mm
(
s 247)
Kontrollera däckens skick
Varning
Risk för olyckor
–
252
Om ett däck går sönder under körningen förlorar man kontrollen över fordonet.
Se till att omedelbart byta ut skadade eller nedslitna däck. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper
gärna till.)
HJUL, DÄCK 15
Varning
Risk för omkullkörning
Vid olika däckprofiler på fram‑ och bakhjulet påverkas köregenskaperna.
Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.
–
Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.
Varning
Risk för olyckor
–
Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.
Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.
Varning
Risk för olyckor
Nya däck har sämre väggrepp.
På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.
–
Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.
Inkörningsfas
200 km
Info
Däckens typ, skick och lufttryck påverkar fordonets broms- och köregenskaper.
Slitna däck har extra stor negativ inverkan vid vått väglag.
253
15 HJUL, DÄCK
–
Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på
snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.
»
Om däcket har snittskador, om föremål fastnat eller om
det har andra skador:
–
–
Byt däck.
Kontrollera mönsterdjupet.
Info
Beakta gällande bestämmelser angående mönsterdjupet.
400602-10
Minsta mönsterdjup
»
Om mönsterdjupet är för litet:
–
–
≥ 2 mm
Byt däck.
Kontrollera däckens ålder.
Info
Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta
på däcken med hjälp av de fyra sista siffrorna i
DOT beteckningen. De två första siffrorna anger
tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret.
KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år,
oberoende av däckens slitage.
H01144-10
»
254
Om däcket är äldre än 5 år:
HJUL, DÄCK 15
–
15.7
Byt däck.
Kontrollera däcktrycket
Info
För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till att däcket överhettas.
Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckets livslängd.
–
Ta bort skyddshättan.
–
Kontrollera däcktrycket när däcken är kalla.
Däcktryck ensam/med passagerare/max. tillåten lastvikt
»
–
2,6 bar
bak: vid kalla däck
2,9 bar
Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen:
–
400695-01
fram: vid kalla däck
Korrigera däcktrycket.
Sätt tillbaka skyddshättan.
255
15 HJUL, DÄCK
15.8
Kontrollera ekrarnas spänning
Varning
Risk för olyckor
Felaktigt spända ekrar påverkar köregenskaperna och leder till följdskador.
Om ekrarna är för hårt spända, spricker de genom överbelastningen. Om ekrarna är för löst spända
uppstår ett sido- eller höjdslag i hjulet. Som resultat släpper ytterligare ekrar.
–
Kontrollera ekerspänningen regelbundet, framför allt på ett nytt fordon. (Din auktoriserade KTMverkstad hjälper gärna till.)
–
Slå kort på varje eker med bladet på en skruvmejsel.
Info
Ljudfrekvensen är beroende av ekerns längd och diameter.
Olika ljudfrekvenser från ekrar med samma längd och
diameter tyder på att de är olika spända.
400694-01
Ett ljust ljud ska höras.
»
Om ekrarna är olika spända:
–
256
Korrigera ekrarnas spänning.
HJUL, DÄCK 15
15.9
Slanglöst däcksystem
På detta fordon används ett slanglöst däcksystem där fälgtätningsgummit
används istället för den vanliga slangen.
Fördelarna med det slanglösa systemet är att det inte finns någon
risk att en slang går sönder. Risken för plötslig tryckförlust reduceras därmed väsentligt.
Massorna resp. massornas tröghetsmoment är mindre än på konventionella trådekerhjul med slang. Därigenom förbättras även
hanteringsegenskaperna och komforten.
Tack vare den styva fälgkonstruktionen är trådekerhjulet i princip
underhållsfritt.
KTM rekommenderar att fälgtätningsgummit byts senast efter
5 år, oberoende av däckens slitage.
1
310767-10
257
15 HJUL, DÄCK
15.10
Användning av punkteringsspray
Varning
Risk för olyckor Felaktig användning av punkteringsspray leder till tryckförlust hos däcket som reparerats.
Det går inte att reparera alla skador med punkteringsspray.
H03319-01
–
Följ anvisningarna och angivelserna från punkteringssprayens tillverkare.
–
Kör långsamt och försiktigt när du har reparerat ett
däck med punkteringsspray.
–
Kör inte längre än till närmaste verkstad för att låta
byta däcket där.
En reparation med punkteringsspray ska bara görs i nödfall.
Det rekommenderas att fordonet med punkteringen transporteras
till närmaste verkstad istället för att repareras med spray.
Obs!
Materialskador
–
258
Punkteringsspray skadar däcktrycksgivaren.
Tänk på att däcktrycksgivaren kan behöva bytas ut efter
användning av punkteringsspray.
ELSYSTEM 16
16.1
Varselljus (DRL)
Varning
Risk för olyckor Varselljus får inte ersätta halvljus vid
dåliga siktförhållanden.
Vid avsevärt nedsatt sikt på grund av dimma, snöfall eller
regn kan den automatiska omkopplingen mellan varselljus och halvljus endast användas i begränsad omfattning.
H02031-10
–
Säkerställ alltid att lämplig belysning har valts.
–
Slå av varselljuset före körning eller när fordonet står
still via menyn så att halvljuset är tillkopplat hela tiden.
–
Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.
Varselljuset (DRL)/positionsljuset är inbyggt i huvudstrålkastaren.
Varselljuset lyser starkare än positionsljuset.
Varselljuset får bara tändas vid goda ljusförhållanden.
Styrningen tar över omgivningsljussensorn i kombinationsinstrumentet. Om det råder goda ljusförhållanden stängs halvljuset och
positionsljuset av medan varselljuset tänds.
Om varselljuset är avstängt lyser halvljuset och positionsljuset.
Om helljus eller ljustuta används kopplas varselljuset automatiskt
om till positionsljus.
259
16 ELSYSTEM
16.2
Kurvljus
Kurvljuset är inbyggt i huvudstrålkastaren.
Info
Halvljuset måste vara tillkopplat och varselljuset avstängt
för att kurvljuset ska kunna aktiveras.
Kurvljuset aktiveras:
H02031-11
260
Snedlägesvinkel för
den nedre lysdioden
≥ 12°
Snedlägesvinkel för
mellanlysdioden
≥ 20°
Snedlägesvinkel för
den övre lysdioden
≥ 28°
Hastighet
≥ 6 km/h
ELSYSTEM 16
16.3
Demontera 12 V-batteri
Varning
Risk för personskador
Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.
–
Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.
–
Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.
–
Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
–
Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batterigaser har hamnat i ögonen.
Se upp
Risk för olyckor
saknas.
–
Elkomponenter och säkerhetsanordningar skadas om 12 V-batteriet är skadat eller
Använd aldrig fordonet med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri.
Förarbete
– Ta bort sadeln. (
s 184)
261
16 ELSYSTEM
Huvudarbete
– Dra spärren
–
1 i pilens riktning.
Fäll upp locket 2.
–
Lossa båda minuskablarna
S02274-10
–
–
M00610-10
262
3 från 12 V-batteriet.
Lossa båda pluskablarna 4 från 12 V-batteriet.
Ta ut 12 V-batteriet och batterihöljet 5 ur batterifacket.
ELSYSTEM 16
16.4
Montera 12 V-batteri
Varning
Risk för personskador
Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.
–
Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.
–
Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.
–
Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
–
Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batterigaser har hamnat i ögonen.
Se upp
Risk för olyckor
saknas.
–
Elkomponenter och säkerhetsanordningar skadas om 12 V-batteriet är skadat eller
Använd aldrig fordonet med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri.
263
16 ELSYSTEM
Huvudarbete
– Sätt in 12 V-batteriet i batterihöljet
1.
Specifikation
Den jämna sidan av batterihöljet måste vara mitt emot
polerna.
–
Sätt in 12 V-batteriet med batterihöljet i batterifacket.
–
Sätt båda pluskablarna
åt.
M00610-11
2 på plats, sätt dit skruven och dra
Specifikation
Skruv batteripol
–
M6
Sätt båda minuskablarna
åt.
4,5 Nm
3 på plats, sätt dit skruven och dra
Specifikation
Skruv batteripol
264
M6
4,5 Nm
ELSYSTEM 16
–
Fäll igen kåpan
4 och tryck den lätt nedåt.
Kåpan hakar i med ett klickande.
S02275-10
Efterarbete
– Montera sadeln. (
–
s 184)
Ställ in tid och datum.
265
16 ELSYSTEM
16.5
Ladda 12 V-batteriet
Varning
Risk för personskador
Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.
–
Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.
–
Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
–
Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.
–
Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.
–
Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
–
Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batterigaser har hamnat i ögonen.
Obs!
Risker för miljön
12 V-batterier innehåller miljöfarliga ämnen.
–
12 V-batterier får inte kasseras bland hushållssopor.
–
Lämna in 12 V-batterierna till en återvinningscentral.
Obs!
Risker för miljön
–
266
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande
bestämmelser.
ELSYSTEM 16
Info
Batteriets laddningsnivå sjunker även när 12 V-batteriet inte belastas.
Laddningsnivå och laddningssätt är mycket viktiga för 12 V-batteriets livslängd.
Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.
När laddningsström, laddningsspänning och laddningstid överskrids läcker elektrolyt ut via säkerhetsventilerna. Detta gör att 12 V-batteriets kapacitet minskar.
Om 12 V-batteriet tömts på grund av upprepade startförsök ska det laddas upp direkt.
Om 12 V-batteriet står urladdat under en längre tid djupurladdas det och sulfateras, vilket leder till att batteriet förstörs.
12 V-batteriet är underhållsfritt. Syranivån behöver inte kontrolleras.
Om 12 V-batteriet inte laddas med KTM:s batteriladdare måste 12 V-batteriet tas ut vid laddning. Annars
kan överspänning orsaka skador på elektroniska komponenter. Ladda 12 V-batteriet enligt angivelserna
på batterihuset.
Förarbete
– Ta bort sadeln. (
s 184)
267
16 ELSYSTEM
Huvudarbete
– Dra spärren
–
1 i pilens riktning.
Fäll upp locket 2.
S02274-10
–
S02276-10
268
Ta bort båda minuskablarna
från 12 V-batteriet för att undvika skador på fordonets elsystem.
3
ELSYSTEM 16
–
Anslut laddaren till 12 V-batteriet. Slå på laddaren.
Batteriladdare (58429074000)
Info
Laddaren kan även användas för att testa vilospänningen, 12 V-batteriets startförmåga och generatorn.
Dessutom kan 12 V-batteriet inte överladdas med
denna laddare.
Ladda 12 V-batteriet med max 10 % av den kapacitet
som är angiven på batterihöljet.
M00775-01
–
Stäng av laddaren efter laddningen och koppla bort den från
12 V-batteriet.
Specifikation
Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får
inte överskridas.
Ladda upp 12 V-batteriet
med jämna mellanrum om
motorcykeln inte körs
3 månader
269
16 ELSYSTEM
–
Anslut båda minuskablarna
3 till 12 V-batteriet.
Specifikation
Skruv batteripol
M6
4,5 Nm
S02276-10
–
Fäll igen kåpan
4 och tryck den lätt nedåt.
Kåpan hakar i med ett klickande.
S02275-10
Efterarbete
– Montera sadeln. (
–
270
s 184)
Ställ in tid och datum.
ELSYSTEM 16
16.6
Byte av Race-on-nyckelbatteri
–
Fäll ut Race‑on‑nyckelns nyckelax.
–
Skjut den nedre halvan av Race‑on‑nyckeln i pilens riktning
och ta bort den.
–
Ta bort batteritäcklocket
–
Ta bort Race-on-nyckelbatteriet
–
Sätt i ett nytt Race-on-nyckelbatteri med texten vänd uppåt.
S01740-10
1.
2.
Race-on-nyckelbatteri (CR 2032) (
–
Montera batteritäcklock
s 320)
1.
S01739-10
271
16 ELSYSTEM
–
Sätt dit Race‑on‑nyckelns nedre halva och för den i pilens riktning tills den hakar i.
S01740-11
16.7
Byta huvudsäkring
Varning
Brandrisk
Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.
–
Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.
–
Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.
Förarbete
– Ta bort sadeln. (
272
s 184)
ELSYSTEM 16
Huvudarbete
– Ta bort skruven
–
1 och skruven 2.
Lyft försiktigt upp bakkåpan 3 något.
–
Ta bort skyddshättorna
E01072-10
4.
E01073-10
273
16 ELSYSTEM
–
Ta bort den defekta huvudsäkringen
5.
Info
En defekt säkring har en bruten smälttråd
.
Inne i startreläet finns en reservsäkring
.
Alla strömförbrukare i fordonet är säkrade via huvudsäkringen.
A
6
E01074-10
–
Sätt i en ny huvudsäkring.
Säkring (58011109130) (
s 321)
–
Kontrollera elsystemets funktion.
–
Montera skyddshättorna.
Tips
Sätt i en ny reservsäkring i startreläet så att den finns
till hands vid behov.
274
ELSYSTEM 16
–
–
Sätt bakkåpan
3 på plats.
Montera skruven 2 och dra åt.
Specifikation
Skruv del av kåpan
–
Montera skruven
M5x17
3,5 Nm
1 och dra åt.
Specifikation
Skruv del av kåpan
M5x12
3,5 Nm
E01072-10
Efterarbete
– Montera sadeln. (
–
16.8
s 184)
Ställ in tid och datum.
Byta säkringar i säkringslådan
Varning
Brandrisk
Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.
–
Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.
–
Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.
275
16 ELSYSTEM
Info
Säkringslådan med de enskilda förbrukarnas säkringar sitter under sadeln.
Förarbete
– Ta bort sadeln. (
s 184)
Huvudarbete
– Öppna säkringslådans lock
1.
F00897-10
–
Kontrollera säkringarna.
Info
En defekt säkring har en bruten smälttråd
–
F00896-10
276
Ta bort den defekta säkringen.
A.
ELSYSTEM 16
Specifikation
Säkring 1 - 10 A - spänningsförsörjning styrdon och komponenter
Säkring 2 - 10 A - konstant plus för extrautrustning (ACC1),
tändningsplus för extra utrustning (ACC2)
Säkring 3 – 10 A – strålkastarstyrdon
Säkring 4 – 10 A – strålkastarstyrdon
Säkring 5 - 10 A - motorelektronikstyrdon
Säkring 6 - används ej
Säkring 7 - 25 A - ABS‑returpump
Säkring 8 - 15 A - ABS‑hydraulenhet
–
Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.
Säkring (58011109110) (
s 320)
Säkring (58011109115) (
s 320)
Säkring (58011109125) (
s 321)
Tips
Sätt i en ny reservsäkring så att den finns till hands vid
behov.
–
Kontrollera att förbrukaren fungerar.
–
Stäng säkringslådans lock.
277
16 ELSYSTEM
Efterarbete
– Montera sadeln. (
16.9
s 184)
Kontrollera strålkastarinställningen
–
Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus vägg och
rita ett märke i höjd med strålkastarens (halvljusets) mitt.
–
Rita ett annat märke på avstånd
B under det första märket.
Specifikation
Avstånd
–
B
5 cm
Ställ fordonet rakt upp med avståndet
tänd halvljuset.
A framför väggen och
Specifikation
400726-10
Avstånd
A
5m
–
Nu sätter sig föraren på motorcykeln, vid behov med packning
och passagerare.
–
Kontrollera strålkastarinställningen.
För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna
sig exakt vid det nedre märket.
»
278
Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överensstämmer med specifikationen:
ELSYSTEM 16
–
16.10
Ställ in strålkastarens räckvidd. (
s 279)
Ställa in strålkastarens räckvidd
Förarbete
– Kontrollera strålkastarinställningen. (
s 278)
Huvudarbete
– Ställ in strålkastarens räckvidd med inställningsratten
1.
Info
Vrid motsols för öka räckvidden, vrid medsols för att
minska räckvidden.
Extra vikt kan eventuellt leda till att strålkastarens räckvidd måste korrigeras.
F00892-10
279
16 ELSYSTEM
–
Ställ in strålkastaren på markeringen
B.
Specifikation
För en motorcykel med förare och ev. packning och passagerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna
sig exakt vid det nedre märket
.
B
400726-11
16.11
Diagnoskontakt
Diagnoskontakten
1 sitter under förarens sadel.
(1290 Super Adventure R TKC CN)
På fabriken har man anslutit en diagnosadapter så att du kan
upprätta en förbindelse med ett universellt gränssnitt.
Info
H02029-10
280
Om man vill använda KTM-diagnosverktyget måste
man koppla bort diagnosadaptern.
Anslut diagnosadaptern igen när diagnosen är slutförd.
ELSYSTEM 16
16.12
ACC1 och ACC2 fram
Monteringsställe
– Spänningsförsörjningarna ACC1
bakom strålkastaren.
1 och ACC2 2 fram sitter
Info
P00174-10
16.13
Spänningsförsörjningarna är säkrade med en säkring.
Dock sitter det flera andra elförbrukare på samma säkring.
Därför är den maximala kontinuerliga belastningen avsevärt lägre än säkringens värde.
Använd aldrig en kraftigare säkring.
ACC1 och ACC2 bak
Monteringsställe
– Spänningsförsörjningarna ACC1
under pakethållarplattan.
1 och ACC2 2 bak sitter
Info
P00173-10
Spänningsförsörjningarna är säkrade med en säkring.
Dock sitter det flera andra elförbrukare på samma säkring.
Därför är den maximala kontinuerliga belastningen avsevärt lägre än säkringens värde.
Använd aldrig en kraftigare säkring.
281
17 KYLSYSTEM
17.1
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet
Varning
Risk för skållskador
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
–
Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller
kylsystemet är driftvarma.
–
Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter
i kylsystemet.
–
Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.
Varning
Risk för förgiftning
Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.
–
Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
–
Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
–
Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
–
Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
–
Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.
Krav
Motorn är kall.
Kylaren är helt full.
282
KYLSYSTEM 17
–
Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
–
Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet
1.
Kylvätskenivån måste vara mellan MIN och MAX.
»
Om det inte finns någon kylvätska i expansionskärlet:
–
Kontrollera att kylsystemet är tätt.
Info
Starta inte motorcykeln!
V00702-10
–
»
Fyll på kylvätska/avlufta kylsystemet.
Om kylvätskenivån i expansionskärlet inte stämmer med
specifikationen, men utan att vara helt slut:
–
Fyll på kylvätska i expansionskärlet. (
s 284)
283
17 KYLSYSTEM
17.2
Fylla på kylvätska i expansionskärlet
Varning
Risk för skållskador
När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
–
Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller
kylsystemet är driftvarma.
–
Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter
i kylsystemet.
–
Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.
Varning
Risk för förgiftning
Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.
–
Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
–
Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
–
Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
–
Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
–
Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
–
Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.
Krav
Motorn är kall.
Kylaren är helt full.
284
KYLSYSTEM 17
Förarbete
– Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. (
–
Demontera sidoklädseln framtill. (
s 282)
s 199)
Info
Demontera endast höger sida.
Huvudarbete
– Ta bort skyddet
1.
V00703-10
285
17 KYLSYSTEM
–
Ta bort locket
2 till expansionskärlet.
V00704-10
–
Fyll på kylvätska tills rätt kylvätskenivå har nåtts.
Specifikation
Kylvätskenivån måste vara mellan MIN och MAX.
Kylvätska (
s 335)
–
Sätt tillbaka expansionskärlets lock
–
Montera skyddet
2.
.
1
V00702-01
Efterarbete
– Montera sidoklädseln framtill. (
286
s 199)
INSTÄLLNING AV MOTORN 18
18.1
Ride Mode
F01302-01
Möjliga tillstånd
• SPORT – Homologerad effekt med mycket direkt respons,
traktionskontrollen tillåter ökat hjulspinn på bakhjulet.
• STREET – Homologerad effekt med balanserad respons,
traktionskontrollen tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet.
• RAIN – Reducerad homologerad effekt för bättre körbarhet,
traktionskontrollen tillåter normalt hjulspinn på bakhjulet.
• OFFROAD – Reducerad homologerad effekt för bättre körbarhet, traktionskontrollen tillåter mycket hjulspinn på bakhjulet
I menyn Ride Mode kan fordonets köregenskaper ställas in på
olika sätt. Det finns SPORT, STREET, RAIN och OFFROAD.
Det senast valda körläget visas på kombinationsinstrumentet.
Du kan ändra körläget även under körning när gashandtaget är
tillbakavridet och farthållaren är inaktiverad.
287
18 INSTÄLLNING AV MOTORN
18.2
Motorcykelns traktionskontroll (MTC)
Motorcykelns traktionskontroll (MTC) minskar motorns vridmoment om det inte är någon traktion på bakhjulet. Beroende på hur
motorcykelns traktionskontroll ställs in kan det till och med vara
avsikten att bakhjulet kan spinna något. Exempel: Offroad.
Info
F01303-01
När motorcykelns traktionskontroll är avstängd kan bakhjulet börja spinna vid kraftig acceleration eller vid dåligt
grepp på vägbanan, vilket innebär en risk för omkullkörning.
När tändningen har slagits på är motorcykelns traktionskontroll aktiverad igen.
Motorcykelns traktionskontroll styrs via menyn Motorcycle på
kombinationsinstrumentet. Motorcykelns traktionskontroll kan
stängas av i menyn MTC.
Info
När motorcykelns traktionskontroll arbetar blinkar
TC‑kontrollampan .
När motorcykelns traktionskontroll är avstängd lyser
TC‑kontrollampan .
288
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19
19.1
Kontrollera motoroljenivån
Info
Oljeförbrukningen beror på körstilen och användningsförhållandena.
Krav
Motorn är driftsvarm.
Förarbete
– Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
Huvudarbete
– Kontrollera motoroljenivån i synglaset.
Info
Stäng av motorn och vänta en minut. Genomför sedan
kontrollen.
Motoroljenivån bör vara i övre delen
401696-11
»
B av synglaset.
Om motoroljenivån är området A i synglaset:
–
»
–
»
Fyll inte på motorolja.
Om motoroljenivån är området
Motorolja kan fyllas på.
Om motoroljenivån är området
–
B i synglaset:
Fyll på motorolja. (
C i synglaset:
s 296)
289
19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
19.2
Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilar
Varning
Risk för skållskador
Motor‑ och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.
–
Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
–
Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.
Obs!
Risker för miljön
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande
bestämmelser.
Förarbete
– Demontera motorskyddet. (
s 217)
Huvudarbete
– Ställ upp motorcykeln på en vågrät yta med hjälp av sidostödet.
V00705-10
290
–
Ställ en lämplig behållare under motorn.
–
Ta bort oljeavtappningsskruvarna
och oljesilar.
1 samt magneter, o-ringar
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19
–
Ta bort skruvarna
o-ringen.
–
Dra ut oljefiltret
2. Ta bort oljefiltrets lock 3 och
V00706-10
4 ur oljefilterhuset.
Låsringstång (51012011000)
–
Låt motoroljan rinna ut helt.
–
Rengör noggrant delarna och tätningsytan.
V00707-10
291
19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
–
Sätt i ett nytt oljefilter
4.
Info
Sätt i oljefiltret endast för hand.
–
Smörj oljefilterlockets o-ring. Sätt dit oljefilterlocket
–
Montera skruvarna
V00708-10
2 och dra åt dem.
Specifikation
Övriga skruvar motor
V00706-11
292
M5
6 Nm
3.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19
–
Gör rent oljeavtappningsskruvarnas magneter
lar
noggrant.
A och oljesi-
B
100773-12
–
Sätt tillbaka och skruva åt oljeavtappningsskruvarna
magneterna, o-ringarna och oljesilarna.
1 med
Specifikation
Oljeavtappningsskruv
M20x1,5
20 Nm
V00705-10
293
19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
–
Förbered hela påfyllningsmängden.
Motorolja
Omgivningstemperatur: ≥ 0 °C
3,60 l
Motorolja (SAE
10W/50) ( s 336)
Motorolja
Omgivningstemperatur: < 0 °C
S02280-10
Motorolja (SAE
5W/40) ( s 336)
–
Fyll på oljemängden i två arbetssteg.
–
Ta bort oljepåfyllningsskruven
första delmängd.
Motorolja (1:a delmängden) ca
Omgivningstemperatur: ≥ 0 °C
5 med o-ringen och fyll på en
3,0 l
Motorolja (1:a delmängden) ca
Omgivningstemperatur: < 0 °C
–
294
Montera oljepåfyllningsskruven
Motorolja (SAE
10W/50) ( s 336)
Motorolja (SAE
5W/40) ( s 336)
5 samt o-ringen.
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda
till medvetslöshet och dödsfall.
–
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när
motorn är igång.
–
Använd en lämplig avgasutsugning när du ska
starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
–
Starta motorn och kontrollera att den är tät.
–
Stäng av motorn.
–
Ta bort oljepåfyllningsskruven samt o-ringen och fyll på den
andra delmängden upp till den översta markeringen
på
synglaset för motorolja.
C
Motorolja (2:a delmängden) ca
Omgivningstemperatur: ≥ 0 °C
Motorolja (2:a delmängden) ca
Omgivningstemperatur: < 0 °C
F00973-10
–
0,60 l
Motorolja (SAE
10W/50) ( s 336)
Motorolja (SAE
5W/40) ( s 336)
Montera oljepåfyllningsskruven samt o-ringen.
295
19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda
till medvetslöshet och dödsfall.
–
–
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när
motorn är igång.
–
Använd en lämplig avgasutsugning när du ska
starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Starta motorn och kontrollera att den är tät.
Efterarbete
– Kontrollera motoroljenivån. (
–
19.3
Montera motorskyddet. (
Fylla på motorolja
Info
För lite motorolja eller motorolja av låg kvalitet leder till ökat motorslitage.
Om motoroljenivån är för hög kan motorn skadas.
Krav
Motorn är driftsvarm.
296
s 289)
s 217)
SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 19
Förarbete
– Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
–
Kontrollera motoroljenivån. (
Huvudarbete
– Ta bort oljepåfyllningsskruven
s 289)
1 samt o-ringen.
S02280-11
–
Fyll på motorolja upp till översta markeringen
set.
A på syngla-
Krav
Omgivningstemperatur: ≥ 0 °C
Motorolja (SAE 10W/50) (
s 336)
Krav
Omgivningstemperatur: < 0 °C
V00710-10
Motorolja (SAE 5W/40) (
s 336)
297
19 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN
Info
För optimal effekt bör inte olika motoroljor blandas.
KTM rekommenderar motoroljebyte vid behov.
–
Montera oljepåfyllningsskruven samt o-ringen.
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda
till medvetslöshet och dödsfall.
–
–
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när
motorn är igång.
–
Använd en lämplig avgasutsugning när du ska
starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Starta motorn och kontrollera att den är tät.
Efterarbete
– Kontrollera motoroljenivån. (
298
s 289)
RENGÖRING, SKÖTSEL 20
20.1
Rengöra motorcykeln
Obs!
Materialskador
störas.
Vid felaktig användning av en högtrycksrengörare kommer komponenter att skadas eller för-
Genom det höga trycket tränger vattnet in i elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar, lager etc.
Alltför högt tryck orsakar störningar och förstör komponenter.
–
Rikta inte vattenstrålen direkt mot elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar eller lager.
–
Håll ett minimiavstånd mellan högtrycksmunstycket och komponenten.
Minimiavstånd
60 cm
Obs!
Risker för miljön
–
Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande
bestämmelser.
Info
Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en
lång tid.
Undvik direkt solljus på motorcykeln när du rengör den.
299
20 RENGÖRING, SKÖTSEL
–
Förslut avgassystemet så att det inte kommer in vatten.
–
Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
–
Mycket smutsiga ställen ska sprayas in med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.
Rengöringsmedel för motorcykel (
s 339)
Info
Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för
motorcyklar och en mjuk svamp.
Använd aldrig rengöringsmedlet direkt på ett torrt fordon, utan skölj det alltid först med vatten.
När fordonet har körts på saltade vägar ska det rengöras med kallt vatten. Varmt vatten förstärker saltets
frätande effekt.
401061-01
300
–
När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vattenstråle bör den torka ordentligt.
–
Ta bort skyddet för avgassystemet.
RENGÖRING, SKÖTSEL 20
Varning
Risk för olyckor
stemet.
–
–
Väta och smuts påverkar bromssy-
Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från
smuts.
Efter rengöringen ska man köra ett stycke tills motorn har nått
drifttemperatur.
Info
Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på motorn och bromssystemet.
–
För tillbaka skyddshättorna från styrets armaturer så att vatten
som trängt in kan avdunsta.
–
Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.
–
Rengör kedjan. (
–
Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet)
ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.
s 185)
Konserveringsmedel för lack, metall och gummi (
–
s 338)
Behandla lackade delar med ett milt lackvårdande medel.
Perfect Finish och högglanspolermedel för lack (
s 339)
301
20 RENGÖRING, SKÖTSEL
Info
Vid leveransen får matta plastdelar inte poleras.
Annars påverkas materialets kvalitet negativt.
–
Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas
med milda rengöringsmedel och vårdande medel.
Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­,
metall- och plastytor ( s 339)
–
Smörj tändnings- och styrlåset, tanklockslåset och sadellåset.
Universal oljespray (
20.2
s 339)
Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning
Info
Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör
skyddas mot det aggressiva saltet.
Om fordonet har körts i vägsalt ska det rengöras med kallt vatten efter körningen. Varmt vatten förstärker
saltets inverkan.
302
RENGÖRING, SKÖTSEL 20
–
Rengör motorcykeln. (
–
Gör rent bromsarna.
s 299)
Info
Efter ALL körning på saltade vägar ska bromsoken och
bromsbeläggen göras rent ordentligt med kallt vatten
och därefter torka. Komponenterna ska ha svalnat och
behöver inte demonteras.
När motorcykeln har körts på saltade vägar ska den
tvättas noggrant med kallt vatten och torkas av.
401060-01
–
Behandla motorn, svingen och alla övriga blanka eller förzinkade delar (utom bromsskivorna) med vaxbaserat korrosionsskyddsmedel.
Info
Det får inte komma korrosionsskyddsmedel på bromsskivorna. Bromseffekten minskar då dramatiskt.
–
Rengör kedjan. (
s 185)
303
21 FÖRVARING
21.1
Förvaring
Info
När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder.
Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den.
Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verkstäderna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.
–
401058-01
Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsletillsats blandas i.
Bränsletillsats (
s 338)
–
Fyll på bränsle. (
s 165)
–
Rengör motorcykeln. (
–
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna.
–
Kontrollera kylvätskenivån och frostskyddet.
–
Kontrollera däcktrycket. (
–
s 299)
Demontera 12 V-batteriet.
s 255)
(
s 261)
Specifikation
Förvaringstemperatur för
12 V-batteriet utan direkt
solljus
–
304
Ladda 12 V-batteriet.
(
0 … 35 °C
s 266)
(
s 290)
FÖRVARING 21
–
Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större temperaturväxlingar bör förekomma.
–
Lyft fordonet med mittenstödet. (
–
Täck över motorcykeln med en luftgenomsläpplig presenning
eller ett luftgenomsläppligt täcke.
s 182)
Info
Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att
avdunsta och gynnar korrosion.
Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vattenångan som bildas vid förbränningen kondenseras och
gör att ventiler och avgassystemet rostar.
305
21 FÖRVARING
21.2
Idrifttagning efter förvaring
–
Släpp ned fordonet från mittenstödet. (
–
Montera 12 V-batteriet.
(
s 183)
s 263)
Info
Om 12 V-batteriet har varit urmonterat måste man
ställa in datum och tid.
401059-01
306
–
Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagandet. ( s 145)
–
Provkör fordonet.
FELSÖKNING 22
Race‑on‑kontrollampan
kan påvisa fel genom att blinka.
Dessa visas i upp till fem sekunder efter att Race-on-knappen har
aktiverats.
1
Info
Blinkkoder som rör KTM RACE ON visas bara en gång.
F01329-01
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Inget händer när du trycker på
Race-on-knappen
Race‑on‑knapp defekt
–
Kontrollera om Race-on-knappen är
skadad.
–
Kontrollera om Race-on-knappens
kabel och kontakt är skadade.
307
22 FELSÖKNING
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Race-on-kontrollampan blinkar
två gånger
Ingen svarssignal från Raceon-nyckeln
–
Säkerställ att Race‑on‑nyckeln är inom
räckvidd.
–
Avlägsna andra elektroniska enheter
från Race-on-antennens närhet.
–
Kontrollera att batterifacket på Raceon-nyckeln är ordentligt stängt.
–
Kontrollera att batterifacket på Raceon-nyckeln inte visar tecken på rost.
–
Byt Race-on-nyckelbatteri. (
–
Använd den svarta tändningsnyckeln.
Race-on-kontrollampan blinkar
tre gånger
Urladdning av 12 V-batteriet
Race-on-kontrollampan blinkar
fyra gånger
–
Ladda 12 V-batteriet.
–
Kontrollera viloströmmen.
Styrlåsets sprint blockerad eller
överspänd
–
Vrid på styret en aning.
Race-on-kontrollampan blinkar
fem gånger
Race‑on‑antenn defekt
–
Kontrollera om Race-on-antennen är
skadad.
Kombinationsinstrumentet
visar inget på displayen
Säkringen 1 har gått
–
Byt säkringar i säkringslådan.
( s 275)
Huvudsäkringen har gått sönder
–
Byt huvudsäkring. (
Urladdning av 12 V-batteriet
308
(
s 271)
s 266)
s 272)
–
Ladda 12 V-batteriet.
–
Kontrollera viloströmmen.
(
s 266)
FELSÖKNING 22
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Motorn roterar inte när
nödavstängningsknappen/elstartknappen trycks till
det nedre läget
Handhavandefel
–
Utför arbetsmomenten för att starta
motorcykeln. ( s 146)
Urladdning av 12 V-batteriet
–
Ladda 12 V-batteriet.
(
–
Kontrollera viloströmmen.
Säkerhetsstartsystemet defekt
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
Elektroniskt fel
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
s 266)
Motorn roterar bara när kopplingshandtaget används
En växel är ilagd
–
Lägg i växellådans friläge
Säkerhetsstartsystemet defekt
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
Motorn roterar trots att en
växel lagts i
Säkerhetsstartsystemet defekt
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
Motorn roterar, men startar inte
Snabblåskopplingen är inte
ihopkopplad
–
Koppla ihop snabblåskopplingen.
Fel i den elektroniska bränsleinsprutningen
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
Inte tillräckligt bra bränslekvalitet
–
Fyll på lämpligt bränsle.
Bränslebrist
–
Fyll på bränsle. (
Fel i den elektroniska bränsleinsprutningen
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
Motorn får motorstopp under
körningen
.
s 165)
309
22 FELSÖKNING
Fel
Möjlig orsak
Åtgärd
Kontrollampan för funktionsfel
lyser
Fel i den elektroniska bränsleinsprutningen
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
ABS-varningslampan lyser
Säkringen ABS har gått
–
Byt säkringar i säkringslådan.
( s 275)
Hjulvarvtalet på fram- och bakhjul skiljer sig kraftigt åt
–
Stanna, slå av tändningen och starta
om.
Funktionsfel i ABS
–
Läs av felminnet med
KTM‑diagnosverktyget.
Motoroljenivå för hög
–
Kontrollera motoroljenivån. (
Motoroljan för tunnflytande
(viskositet)
–
Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilarna. ( s 290)
En förbrukare är ansluten till
uttaget/ACC1.
–
Dra ut kontakten till förbrukaren från
uttag/ACC1.
–
Ladda 12 V-batteriet.
Hög oljeförbrukning
Urladdning av 12 V-batteriet
Varningsblinkers är på
310
(
s 289)
s 266)
–
Stäng av varningsblinkers.
–
Ladda 12 V-batteriet.
12 V-batteriet laddas inte av
generatorn
–
Kontrollera laddningsspänningen.
Tändningen inte avstängd när
fordonet parkerades
–
Ladda 12 V-batteriet.
(
(
s 266)
s 266)
TEKNISK INFORMATION 23
23.1
Motor
Typ
Tvåcylindrig, fyrtakts bensinmotor, 75° V-placering,
vätskekyld
Cylindervolym
1 301 cm³
Slag
71 mm
Diameter
108 mm
Kompression
13,1:1
Tomgångsvarvtal
1 280 … 1 480 v/min
Styrning
DOHC, fyra ventiler per cylinder, kedjedrivning
Ventil - ventiltallrikens diameter
Inlopp
42 mm
Utlopp
34 mm
Ventilspel
Utlopp vid: 20 °C
Inlopp vid: 20 °C
0,25 … 0,30 mm
0,10 … 0,15 mm
Vevaxellager
Glidlager
Vevstakslager
Glidlager
Kolv
Lättmetall, smidd
Kolvring
1 rektangulär ring, 1 konisk avstrykarring, 1 oljeavstrykarring
Motorsmörjning
Cirkulationssmörjning med 3 rotorpumpar
311
23 TEKNISK INFORMATION
Primärutväxling
40:76
Koppling
Antihopping-koppling med oljebad/hydraulstyrd
Växellåda
6-växlad växellåda med klokoppling
Utväxlingsförhållande
1:ans växel
12:35
2:ans växel
15:32
3:ans växel
18:30
4:ans växel
20:27
5:ans växel
24:27
6:ans växel
35:32
Beredning av bränsleluftblandningen
Elektronisk bränsleinsprutning
Tändsystem
Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning
Generator
12 V, 450 W
Tändstift
Inre tändstift
NGK LKAR9BI-10
Yttre tändstift
NGK LMAR7DI-10
Elektrodavstånd tändstift
1,0 mm
Kylning
Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan
genom vattenpump
Starthjälp
Startmotor
312
TEKNISK INFORMATION 23
23.2
Åtdragningsmoment motor
Skruv dämpplåt
EJOT ALtracs® M6x14
10 Nm
Skruv hållplåt ventillock bak
EJOT ALtracs® M6x12
10 Nm
Slangklämma insugningsfläns
M4
1,5 Nm
Oljemunstycke
M5
2 Nm
Skruv fästplåt till lagerskålar
M5
6 Nm
Skruv för vevaxelns varvtalsgivare
M5
6 Nm
Skruv resonator
M5
8 Nm
Skruv svängvinkelgivare
M5
5 Nm
Skruv synglas motoroljan
M5
4 Nm
Skruv till lagersäkring
M5
5 Nm
Skruv växelavkänningsgivare
M5
5 Nm
Övriga skruvar motor
M5
6 Nm
Mutter topplock
M6
9 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
313
23 TEKNISK INFORMATION
Skruv arreteringsspak
M6
10 Nm
Skruv frihjulsring
M6 – 10.9
15 Nm
Skruv generatorlock
M6
10 Nm
Skruv kamaxelarmkors
M6 – 10.9
10 Nm
Skruv kopplingsfjäder
M6
12 Nm
Skruv kopplingslock
M6
10 Nm
Skruv kylvätskeanslutning på
topplocket
M6
8 Nm
Skruv motorhölje
M6x60
10 Nm
Skruv motorhölje
M6x80
10 Nm
Skruv motorhölje
M6x90
10 Nm
Skruv oljepumplock
M6
10 Nm
Skruv starthjulsstyrning
M6
10 Nm
Skruv startmotor
M6
10 Nm
Skruv stator
M6
10 Nm
Skruv vattenpumphjul
M6
10 Nm
Skruv vattenpumplock
M6
10 Nm
314
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
TEKNISK INFORMATION 23
Skruv ventillock
M6
10 Nm
Skruv växelspak
M6
18 Nm
Skruv växlingsarretering
M6 – 12.9
15 Nm
Stiftskruv för styrkedjeschakt
M6
8 Nm
Vakuumanslutning
M6
5 Nm
Övriga skruvar motor
M6
10 Nm
Munstycke 100
M6x0,75
3 Nm
Låsskruv vevaxelfixering
M8
15 Nm
Skruv kamaxelarmkors
M8 – 10.9
1:a steget
10 Nm
2:a steget
18 Nm
Skruv motorfäste
M8
20 Nm
Skruv motorhölje
Expanderskruv M8
18 Nm
Skruv spännskena
M8
15 Nm
Skruv styrskena
M8
15 Nm
Skruv värmeväxlare
M8
15 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
315
23 TEKNISK INFORMATION
Stiftskruv avgasrörfläns
M8
10 Nm
Skruv motorfäste
M10
45 Nm
Låsskruv fördelningsdrevspärr
M10x1
12 Nm
Låsskruv kopplingssmörjning
M10x1
10 Nm
Låsskruv oljekanal
M10x1
12 Nm
Låsskruv släpventillyftarens axel
M10x1
12 Nm
Oljetryckvakt
M10x1
10 Nm
Skruv upplåsning av kamkedjespännare
M10x1
8 Nm
Skruv vevstakslager
M10x1
1:a steget
25 Nm
2:a steget
30 Nm
3:e steget
90°
Tändstift
M10x1
11 Nm
316
TEKNISK INFORMATION 23
Skruv topplock
M11x1,5
Åtdragningsföljd:
korsvis
1:a steget
15 Nm
2:a steget
30 Nm
3:e steget
90°
4:e steget
90°
Smord med motorolja
Kylvätsketemperaturgivare
M12x1,5
12 Nm
Skruv rotor
Expanderskruv M12x1,5
115 Nm
Tändstift
M12x1,5
18 Nm
Mutter framdrev
M20x1,5
100 Nm
Oljeavtappningsskruv
M20x1,5
20 Nm
Mutter kopplingsmedbringare
M22x1,5
130 Nm
Låsskruv generatorlock
M24x1,5
8 Nm
Låsskruv styrkedjespännare
M24x1,5
25 Nm
Mutter för primärdrev
M33LHx1,5
130 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
317
23 TEKNISK INFORMATION
23.3
Volymer
23.3.1
Motorolja
Motorolja
Omgivningstemperatur: ≥ 0 °C
3,60 l
Motorolja
Omgivningstemperatur: < 0 °C
23.3.2
Motorolja (SAE 5W/40) (
s 336)
s 336)
Kylvätska
Kylvätska
23.3.3
Motorolja (SAE 10W/50) (
2,40 l
Kylvätska (
s 335)
Bränsle
Beakta märkningen på EU-bränslepumpen.
A00420-10
Volym bränsletank, totalt ca
318
23 l
Blyfri bensin (ROZ 95) (
s 334)
TEKNISK INFORMATION 23
Bränslereserv ca
23.4
3,5 l
Chassi
Ram
Ramrör av krom-molybden-stålrör, med pulverbeläggning
Gaffel
WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Fjäderben
WP Suspension 4618 DCC PA
Fjäderväg
fram
220 mm
bak
220 mm
Bromssystem
fram
Dubbel skivbroms med radiellt fastskruvade bromsok
med fyra kolvar, bromsskivorna lagrade flytande
bak
Enkel skivbroms med bromsok med två kolvar, flytande lagrad bromsskiva
Bromsskivor - diameter
fram
320 mm
bak
267 mm
Bromsskivor, slitagegräns
fram
4 mm
bak
4,5 mm
319
23 TEKNISK INFORMATION
Däcktryck ensam/med passagerare/max. tillåten lastvikt
fram: vid kalla däck
2,6 bar
bak: vid kalla däck
2,9 bar
Sekundärutväxling
17:42
Kedja
5/8 x 5/16” (525) X‑ring
Styrhuvudvinkel
64°
Hjulbas
1 580 ± 15 mm
Sitthöjd utan last
890 mm
Markfrigång utan last
250 mm
Vikt utan bränsle ca
229,3 kg
Högsta tillåtna axellast fram
165 kg
Maximal tillåten axellast bak
285 kg
Maximal tillåten totalvikt
450 kg
23.5
Elsystem
12 V-batteri
YTZ14S
Batterispänning: 12 V
Märkkapacitet: 11,2 Ah
underhållsfri
Race-on-nyckelbatteri
CR 2032
3V
Säkring
58011109110
10 A
Säkring
58011109115
15 A
320
TEKNISK INFORMATION 23
Säkring
58011109125
25 A
Säkring
58011109130
30 A
Halvljus
LED
Helljus
LED
Positionsljus
LED
Kurvljus
LED
Kombinationsinstrumentbelysning och kontrollampor
LED
Körriktningsvisare
LED
Bakljus
LED
Bromsljus
LED
Nummerskyltsbelysning
LED
321
23 TEKNISK INFORMATION
23.6
Däck
Giltighet
Framdäck
Bakdäck
(Super Adventure R EU)
90/90 - 21 M/C 54V TL
Pirelli SCORPION TRAIL II
150/70 R 18 M/C 70V TL
Pirelli SCORPION TRAIL II
(1290 Super
Adventure R TKC EU, 1290 Super
Adventure R TKC CN)
90/90 - 21 M/C 54T M+S TL
Continental TKC 80 Twinduro
150/70 B 18 M/C 70Q M+S TL
Continental TKC 80 Twinduro
De angivna däcken tillhör gruppen av möjliga standarddäck. För ytterligare information, se avsnittet Service
på:
http://www.ktm.com
23.7
Gaffel
Gaffelns artikelnummer
14.18.8Q.25
Gaffel
WP Suspension 4860 ROTA SPLIT
Kompressionsdämpning
Komfort
17 klickningar
Standard
12 klickningar
Sport
7 klickningar
Max tillåten lastvikt
7 klickningar
Returdämpning
Komfort
322
17 klickningar
TEKNISK INFORMATION 23
Standard
12 klickningar
Sport
7 klickningar
Max tillåten lastvikt
7 klickningar
Fjäderförspänning - Preload Adjuster
Komfort
2 varv
Standard
5 varv
Sport
5 varv
Max tillåten lastvikt
8 varv
Fjäderlängd med förspänningsbussning(ar)
577 mm
Fjäderkonstant
mjuk
5,9 N/mm
Mellan (standard)
6,5 N/mm
Hård
7,0 N/mm
Gaffellängd
920 mm
Luftkammarlängd
85 +− 35
0 mm
Gaffelolja per gaffelben
715 ml
Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)
( s 335)
323
23 TEKNISK INFORMATION
23.8
Fjäderben
Fjäderbenets artikelnummer
15.18.7Q.25
Fjäderben
WP Suspension 4618 DCC PA
Kompressionsdämpning lowspeed
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Kompressionsdämpning highspeed
Komfort
1,5 varv
Standard
1,5 varv
Sport
1 varv
Max tillåten lastvikt
1 varv
Returdämpning
Komfort
20 klickningar
Standard
15 klickningar
Sport
10 klickningar
Max tillåten lastvikt
10 klickningar
Fjäderförspänning
Komfort
324
2 varv
TEKNISK INFORMATION 23
Standard
2 varv
Sport
2 varv
Max tillåten lastvikt
18 varv
Fjäderkonstant
mjuk
170 N/mm
Mellan (standard)
180 N/mm
Hård
190 N/mm
Fjäderlängd
205 mm
Gastryck
10 bar
Statiskt häng
25 mm
Häng under körning
55 mm
Monteringslängd
408 mm
Stötdämparolja (
23.9
s 337)
SAE 2,5
Åtdragningsmoment chassi
Mutter däcktrycksgivare
ISO 10V2
Skruv kombinationsbrytare till
vänster
12 Nm
Loctite®2701™
5 Nm
Skruv strålkastare
EJOT ALtracs® 60x20
8 Nm
Skruv strålkastarfäste
EJOT ALtracs® 50x12
7 Nm
325
23 TEKNISK INFORMATION
Skruv fast grepp vänster
M4
2 Nm
Skruv sidostödssensor
M4
2 Nm
Ekernipplar
M5
5 Nm
Skruv bromskabelhållare mot
sving
M5
5 Nm
Skruv bromskabelhållare på ram
M5
2 Nm
Skruv bränslenivågivare
M5
3 Nm
Skruv del av kåpan
M5x12
3,5 Nm
Skruv del av kåpan
M5x17
3,5 Nm
Skruv fotbromspedalens trampyta
M5
6 Nm
Skruv gashandtag
M5
3,5 Nm
Skruv kabelföring hjulvarvtalssensor bak
M5
3 Nm
Skruv kabelkanal
M5
5 Nm
Skruv kedjeskydd
M5
5 Nm
Skruv kombinationsbrytare till
höger
M5
3,5 Nm
Skruv kombinationsinstrument
M5
4,5 Nm
Skruv maskspoiler
M5x12
3,5 Nm
Skruv tanklock
M5
3 Nm
Skruv vindskydd
M5
3,5 Nm
326
Loctite®243™
TEKNISK INFORMATION 23
Skruv värmeskyddsplåt på slutdämparen
M5
4 Nm
Övriga muttrar chassi
M5
5 Nm
Övriga skruvar chassi
M5
5 Nm
Chassiskruvförband på ramen
M6
6 Nm
Mutter fastsättning av ABS-modul
M6
8 Nm
Skruv avgasklämma
M6
8 Nm
Skruv bakpartiets underdel
M6
6 Nm
Skruv batteripol
M6
4,5 Nm
Skruv bromsskiva bak
M6
14 Nm
Skruv bromsskiva fram
M6
14 Nm
Skruv bränslekran
M6
6 Nm
Skruv bränslepump
M6
6 Nm
Skruv bränsletank
M6
10 Nm
Skruv bussning
M6
4 Nm
Skruv del av kåpan
M6
6 Nm
Skruv fotbromscylinder
M6
10 Nm
Skruv fästplåt snedlägessensor
M6
10 Nm
Skruv handskydd klämma
M6
5 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
327
23 TEKNISK INFORMATION
Skruv hjulvarvtalssensor bak
M6
10 Nm
Skruv hjulvarvtalssensor fram
M6
10 Nm
Skruv kabelkanal
M6
5 Nm
Skruv kedjestyrning
M6
5 Nm
Skruv kopplingsarmatur
M6
5 Nm
Skruv kulled tryckstång på fotbromscylindern
M6
10 Nm
Skruv kylarfästplåt
M6
7 Nm
Skruv magnethållare på sidostödet
M6
6 Nm
Skruv motorskydd
M6
10 Nm
Skruv snedlägessensor
M6
6 Nm
Skruv spänningsregulator
M6
6 Nm
Övriga muttrar chassi
M6
10 Nm
Övriga skruvar chassi
M6
10 Nm
Skruv avgasklämma
M8
25 Nm
Skruv axelklämma
M8
15 Nm
Skruv fotbromspedal
M8
25 Nm
Skruv fotpinnsfäste bak
M8
25 Nm
328
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
TEKNISK INFORMATION 23
Skruv fotpinnsfästet fram
M8
25 Nm
Skruv gaffelkrona nedtill
M8
12 Nm
Skruv gaffelkrona upptill
M8
20 Nm
Skruv gaffelrör
M8
20 Nm
Skruv handskydd styrets ände
M8
25 Nm
Skruv styrdämpare
M8
25 Nm
Skruv styrdämparens fästklämma
M8
12 Nm
Skruv styrets klämelement
M8
20 Nm
Skruv tändningslås (engångsskruv)
M8
25 Nm
Skruv väskspärr
M8
20 Nm
Övriga muttrar chassi
M8
25 Nm
Övriga skruvar chassi
M8
25 Nm
Skruv bromsok fram
M10
45 Nm
Skruv sidostöd
M10
35 Nm
Skruv sidostödets konsol
M10
45 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
329
23 TEKNISK INFORMATION
Skruv styrhållare
M10
40 Nm
Övriga muttrar chassi
M10
45 Nm
Övriga skruvar chassi
M10
45 Nm
Hålskruv bromsledning
M10x1
25 Nm
Mutter bakdrevsskruv
M10x1,25
50 Nm
Syresensor
M12x1,25
25 Nm
Skruv fjäderben nedtill
M14x1,5
80 Nm
Skruv fjäderben upptill
M14x1,5
80 Nm
Mutter uttag
M18x1
4 Nm
Mutter svingbult
M19x1,5
130 Nm
Mutter sadellås
M22x1,5
4 Nm
Skruv styrhuvud upptill
M22x1,5
18 Nm
Mutter hjulaxel bak
M25x1,5
90 Nm
Skruv hjulaxel fram
M25x1,5
45 Nm
330
Loctite®243™
Loctite®243™
Gängorna smorda
Gängorna smorda
Gängorna smorda
Gängorna smorda
Gängorna smorda
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 24
24.1
Försäkran om överensstämmelse
Info
De tillgängliga funktionerna och den tillgängliga utrustningen varierar beroende på modell och innefattar
ibland inte alla angivna radiosystem och användningsområden.
Härmed intygar KTM AG att radiosystemtypen KTM RACE ON system uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.
Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/ktm-race-on-system
Härmed intygar KTM AG att radiosystemtypen LC8 DASHBOARD uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullständiga
texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.
Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/lc8-dashboard
Härmed intygar Schrader Electronics Ltd att radiosystemtypen Tyre Pressure Monitoring System uppfyller
tillämpliga direktiv. Den fullständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.
Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/tpms
331
24 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
24.2
Landsspecifika försäkringar om överensstämmelse
F01726-01
332
ÖPPEN KÄLLKOD 25
25.1
Information om programvara med öppen källkod
Vissa fordonskomponenter använder programvara med öppen källkod.
Programvarans källkod och annan information finns tillgänglig online.
Översikt: http://www.ktm.com/ktm-oss
Info
På grund filens storlek kan det i vissa fall dröja något att hämta filen.
Beroende på internetleverantör kan kostnader uppstå för att hämta filen.
333
26 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
Blyfri bensin (ROZ 95)
Standard/klassificering
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Specifikation
– Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.
–
En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.
Info
Använd inte bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex
E15, E25, E85, E100).
Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1
Standard/klassificering
– DOT
Specifikation
– Använd endast bromsvätska som motsvarar angiven standard (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.
Rekommenderad leverantör
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
334
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 26
Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)
Standard/klassificering
– SAE ( s 340) (SAE 4)
Specifikation
– Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.
Kylvätska
Specifikation
– Använd endast silikatfri kylvätska av hög kvalitet med korrosionsskyddstillsats för aluminiummotorer. Olämpliga frostskyddsmedel och frostskyddsmedel av lägre kvalitet orsakar korrosion, avlagringar och skumbildning.
–
Använd inte rent vatten eftersom endast kylvätska har smörjegenskaper och kan skydda mot korrosion.
–
Använd endast kylvätska som motsvarar de angivna kraven (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.
Frostskydd minst ner till
−25 °C
Blandningsförhållandet måste anpassas till det nödvändiga frostskyddet. Använd destillerat vatten om kylvätskan måste spädas ut.
Vi rekommenderar att färdigblandad kylvätska används.
335
26 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR
Följ anvisningarna från kylvätskans tillverkare gällande frostskydd, utspädning och blandbarhet (kompatibilitet)
med andra kylvätskor.
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
Motorolja (SAE 10W/50)
Standard/klassificering
– JASO T903 MA2 ( s 340)
–
SAE (
s 340) (SAE 10W/50)
Specifikation
– Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.
Helsyntetisk motorolja
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Power Synt 4T
Motorolja (SAE 5W/40)
Standard/klassificering
– JASO T903 MA2 ( s 340)
–
SAE (
336
s 340) (SAE 5W/40)
BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 26
Specifikation
– Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.
Helsyntetisk motorolja
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Power Synt 4T
Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180751S1)
Standard/klassificering
– SAE ( s 340) (SAE 2,5)
Specifikation
– Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande
egenskaper.
337
27 ÖVRIGA MEDEL
Bränsletillsats
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Kedjerengöringsmedel
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Chain Clean
Kedjesprej Street
Specifikation
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
Konserveringsmedel för lack, metall och gummi
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Moto Protect
338
ÖVRIGA MEDEL 27
Långtidsfett
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Perfect Finish och högglanspolermedel för lack
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Moto Shine
Rengöringsmedel för motorcykel
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Moto Clean
Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­, metall- och plastytor
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Universal oljespray
Rekommenderad leverantör
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
339
28 STANDARDER
SAE
SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.
JASO T903 MA2
Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för motorcyklar - standarden
JASO T903 MA2.
I motorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för
motorcyklar.
För bilmotorer är långa serviceintervall viktiga. För motorcykelmotorer är det viktigt med högt effektutbyte vid
höga varvtal.
I de flesta motorcykelmotorer används samma olja för att smörja växellådan och kopplingen.
Standarden JASO T903 MA2 tar hänsyn till dessa speciella krav.
340
FACKORDSFÖRTECKNING 29
ATIR
Automatisk blinkersåterställning
(Automatic Turn Indicator Reset)
Programvara som efter en viss tid eller körsträcka
stänger av körriktningsvisarna automatiskt
TPMS
Däcktryckskontrollsystem
(Tire Pressure Monitoring System)
Säkerhetssystem som med hjälp av sensorer i däcken övervakar däcktrycket och visar föraren detta
HHC
Hjälp i uppförsbacke (Hill Hold Control)
Hjälpfunktion som förhindrar att fordonet rullar bakåt i
uppförsbackar
–
KTM RACE ON
System där tändning, styrlås och tanklock frikopplas
med hjälp av en trådlös nyckel med transponder
ABS
Låsningsfria bromsar
Säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig
vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter
MSR
Motorbromsstyrning
Extrafunktion till motorstyrningen som förhindrar att
bakhjulet låser sig vid för stor motorbromsverkan,
genom att öppna gasspjällen något
MTC
Motorcykelns traktionskontroll
(Motorcycle Traction Control)
Extrafunktion till motorstyrningen som minskar
motorns vridmoment om bakhjulet spinner loss
MSC
Motorcykelstabilitetskontroll (Motorcycle Stability Control)
Extrafunktion till ABS som (inom naturlagarnas gränser) förhindrar att hjulen låser sig och kanar iväg vid
inbromsning i lutande läge
OBD
On Board Diagnosis (diagnossystem)
Fordonssystem som övervakar fordonselektronikens
angivna parametrar
–
Quickshifter +
Motorelektronikens funktion för upp- och nedväxling
utan kopplingsmanövrering
341
29 FACKORDSFÖRTECKNING
DRL
342
Varselljus (Daytime Running Light)
Ljus som ökar fordonets synlighet på dagen, men till
skillnad från halvljuset inte är fokuserat och inte lyser
upp vägbanan
LISTA MED FÖRKORTNINGAR 30
Art.nr
artikelnummer
bl.a.
bland annat
ca
cirka
el.dyl.
eller dylikt
etc.
et cetera
ev.
eventuellt
ev.
vid behov
jfr.
jämför
Nr
nummer
osv.
och så vidare
resp.
respektive
t.ex.
till exempel
343
31 LISTA MED SYMBOLER
31.1
Röda symboler
Röda symboler visar ett fel som måste åtgärdas omedelbart.
Varningslampan för oljetryck lyser rött – Oljetrycket är för lågt. Stanna fordonet omedelbart
och stäng av motorn.
31.2
Gula och orangea symboler
Gula och orangea symboler visar ett fel som måste åtgärdas snart. Aktiv körhjälp visas också med gula eller
orangea symboler.
Race-On‑kontrollampa lyser/blinkar gult/orange/rött – Status- eller felmeddelande på RaceOn-systemet/på larmsystemet.
Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifierats. Denna visas dessutom på displayen.
ABS-varningslampan lyser gult – Status- eller felmeddelande på ABS. ABS-varningslampan
blinkar när ABS-läget Offroad är aktiverat.
TC-kontrollampan lyser/blinkar gult – MTC ( s 288) är inte aktiv eller håller på att reglera
för närvarande. TC-kontrollampan lyser även när ett fel har registrerats. Ta kontakt med en
auktoriserad KTM-verkstad. TC-kontrollampan blinkar när TC ingriper aktivt eller när HHC
( s 151) (tillval) är aktiv.
Farthållarlampan lyser gult – Farthållarfunktionen är tillkopplad men farthållaren är inaktiv.
344
LISTA MED SYMBOLER 31
Kontrollampan för funktionsfel lyser gult – OBD har identifierat ett emissions- eller säkerhetskritiskt fel.
31.3
Gröna och blåa symboler
Gröna och blåa symboler anger information.
Vänster kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisaren – Vänster körriktningsvisare är påslagen.
Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.
Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Växellådan är i friläge.
Farthållarlampan lyser grönt – Farthållarfunktionen är tillkopplad och farthållaren är aktiv.
Höger kontrollampa för körriktningsvisare blinkar grönt i samma takt som körriktningsvisaren
– Höger körriktningsvisare är påslagen.
345
INDEXFÖRTECKNING
INDEXFÖRTECKNING
1
12 V-batteri
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12 V-batteri
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
ACC1
bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
ACC2
bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Användningsdefinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Arbetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
B
Bakdrev
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
346
Bakhjul
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Bakhjulsnavets dämpningsgummin
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Bilder . . . . . . . . .
Blinkersomkopplare
Bromsa in . . . . . .
Bromsar . . . . . . .
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
. 36
158
158
Bromsbelägg
kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 236
kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 230
Bromshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 129
Bromsskivor
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Bromssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222-237
Bromsvätska
påfyllning i bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . 233
påfyllning i frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 228
Bromsvätskenivå
kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 232
kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 227
INDEXFÖRTECKNING
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bränslekranar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bränslen, vätskor och oljor . . . . . . . . . . . . . . . 19
D
Datum
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Diagnoskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Däckens skick
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . .
inställning av kompressionsdämpning highspeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av kompressionsdämpning lowspeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av returdämpning . . . . . . . . . . .
kompressionsdämpning . . . . . . . . . . . . . .
172
181
178
177
180
176
Fjäderbenets artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . 28
Däcktryck
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Fordon
lastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
lyft med mittenstödet . . . . . . . . . . . . . . . . 182
nedsläppning från mittenstödet . . . . . . . . . 183
E
Fordonsidentifieringsnummer
Ekerspänning
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Fordonsvy
bakifrån, höger sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
vänster sida fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
F
Farthållare
användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Felaktig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307-310
. . . . . . . . . . . . . 26
Fotbromspedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 137
Fotpinnar
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Framdrev
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
347
INDEXFÖRTECKNING
Framhjul
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Handtag
Förarfotpinnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
I
Försäkran om överensstämmelse . . . . . . 331-332
landsspecifika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Förvaringsfack
stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
USB-uttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
G
Gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . .
inställning av kompression . . . . . . . . . . . .
inställning av returdämpning . . . . . . . . . . .
rengöring av dammtätningar . . . . . . . . . . .
Huvudsäkring
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Idrifttagande
kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Idrifttagning
anvisningar för första idrifttagningen . . . . . . 140
efter förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Inställning av chassit
. . . . . . . . . . . . . . . 172-181
K
172
175
172
174
209
Gaffelns artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gashandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
H
Halkvarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
348
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kedja
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
kontroll av nedsmutsning . . . . . . . . . . . . . . 185
rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Kedjespänning
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Klocka
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
INDEXFÖRTECKNING
Kombinationsbrytare
höger . . . . . . . .
till vänster . . . . .
översikt höger . .
översikt vänster .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
31
38
31
Kombinationsinstrument . . . . . . . . . . . . .
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABS‑display . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aktivering och test . . . . . . . . . . . . . . .
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bränsleindikator . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cornering Light Test . . . . . . . . . . . . .
dag‑natt‑läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra Functions . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favourites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favourites‑display . . . . . . . . . . . . . . .
General Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
halkvarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
handtagsvärme (tillval) . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55-123
. . 106
. . . 69
. . . 56
. . . 77
. . . 85
. . . 72
. . 115
. . 122
. . . 57
. . . 64
. . 113
. . 119
. . 100
. . 109
. . . 74
. . . 97
. . . 59
. . . 70
hastighet . . . . . . . . . . .
Headset Pass. . . . . . .
Headset Rider . . . . . . .
Heated Grips (tillval) . .
Heated Seat (tillval) . . .
Heated Seat Pas (tillval)
Heated Seat Rid (tillval)
HHC (tillval) . . . . . . . .
Info . . . . . . . . . . . . . .
inställning av lutning . . .
kontrollampor . . . . . . .
KTM MY RIDE . . . . . .
Language . . . . . . . . . .
meny . . . . . . . . . . . . .
Motorcycle . . . . . . . . .
MTC . . . . . . . . . . . . .
MTC+MSR (tillval) . . . .
MTC‑display . . . . . . . .
Navi Info Screen . . . . .
Navigation . . . . . . . . . .
Navigation Information .
Navigation Setup . . . . .
Navigation‑display . . . .
Phone . . . . . . . . . . . .
Preferences . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . 68
. . . . 90
. . . . 88
101, 121
. . . 102
. . . 122
. . . 121
. . . 108
. . . . 94
. . . 138
. . . . 60
. . . . 76
. . . 115
. . . . 76
. . . 101
. . . 104
. . . 105
. . . . 69
. . . 110
. . . . 78
. . . . 81
. . . . 80
. . . . 75
. . . . 86
. . . 112
349
INDEXFÖRTECKNING
Pressure . . . . . . . . . . . . . .
Quick Selector 1 . . . . . . . . .
Quick Selector 1‑display . . . .
Quick Selector 2 . . . . . . . . .
Quick Selector 2‑display . . . .
Quickshifter + (tillval) . . . . . .
Ride Mode . . . . . . . . . . . . .
Ride‑display . . . . . . . . . . . .
sadelvärme (tillval) . . . . . . . .
Service . . . . . . . . . . . . . . . .
Settings . . . . . . . . . . . . . . .
Setup . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefoni . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature . . . . . . . . . . . .
tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPMS . . . . . . . . . . . . . . . .
Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Units . . . . . . . . . . . . . . . . .
varningar . . . . . . . . . . . . . .
Warnings . . . . . . . . . . . . . .
varvtal . . . . . . . . . . . . . . . .
Wireless Interface . . . . . . . .
visning av farthållare . . . . . . .
visning av kylvätsketemperatur
350
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . 114
. . . 110
. . . . 74
. . . 111
. . . . 75
. . . 120
103, 287
. . . . 70
. . . . 71
. . . . 99
. . . 109
. . . . 84
. . . . 93
. . . 113
. . . . 73
. . . . 97
. . . . 95
. . . . 96
. . . 112
. . . . 58
. . . . 99
. . . . 66
. . . . 92
. . . . 68
. . . . 71
visning av omgivningsluftens temperatur
Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
växlingsblixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollampor
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73
82
67
55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Koppling
kontroll/åtgärd av vätskenivå . . . . . . . . . . . 193
Kopplingshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 128
Kopplingspedalens trampyta
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Kundtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kurvljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Kylvätskenivå
kontroll i expansionskärlet . . . . . . . . . . . . . 282
påfyllning i expansionskärlet . . . . . . . . . . . 284
Körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
börja köra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
ivägkörning med HHC (tillval) . . . . . . . . . . 151
L
Ljusomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Låsningsfria bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
INDEXFÖRTECKNING
M
MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Maskspoiler
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
N
Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mittenstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Motor
inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Nyckelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nödavstängningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
O
Oljefilter
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Motorbromsstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Oljesilar
rengöring
Motorcykel
rengöring
P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Motorcykelns traktionskontroll . . . . . . . . . . . . 288
Motornummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Motorolja
byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Motoroljenivå
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Motorskydd
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Packning . . . . . . . .
Pakethållarplatta . .
Parkera . . . . . . . . .
Passagerarfotpinnar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
142
. 49
161
. 51
Punkteringsspray
användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Q
Quickshifter+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
R
Race-on-knapp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
351
INDEXFÖRTECKNING
Race‑on‑nyckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
byte av Race-on-nyckelbatteri . . . . . . . . . . 271
Slanglöst däcksystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Reklamationsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spel i styrhuvudets lager
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
S
Sadel
borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Stanna . .
Start . . . .
Startknapp
Startspärr
Sadellås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Serviceschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168-171
Strålkastare
inställning av räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . 279
varselljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Sidoklädsel framtill
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Strålkastarinställning
kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Sidostöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Signalhornsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Styrets läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Skydd till nedre gaffelkrona
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Styrlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Skyddsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Skärm fram
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
352
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
161
146
. 39
. 42
Styrdämparens artikelnummer . . . . . . . . . . . . . 29
Störtbåge
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Säker drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INDEXFÖRTECKNING
Säkringar
byte i säkringslådan . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
T
USB-uttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Uttag för elektriska tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tanka
bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
U
V
Tankkåpa
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Varningsblinker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Varningsblinkerknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Varselljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Tanklock
stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vindskydd
demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Teknisk information
chassi . . . . . . . . . . . . . . .
däck . . . . . . . . . . . . . . . .
elsystem . . . . . . . . . . . . .
fjäderben . . . . . . . . . . . .
gaffel . . . . . . . . . . . . . . .
motor . . . . . . . . . . . . . . .
volymer . . . . . . . . . . . . .
åtdragningsmoment chassi
åtdragningsmoment motor .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . 319
. . . 322
. . . 320
. . . 324
. . . 322
311-330
. . . 318
. . . 325
. . . 313
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Vinterkörning
kontroll- och skötselarbeten . . . . . . . . . . . . 302
Volym
bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167, 318
kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294, 318
Väskfästen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 134
kontroll av utgångsläget . . . . . . . . . . . . . . 133
353
INDEXFÖRTECKNING
Växla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Ö
Öppen källkod
information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Övriga medel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
354
*3214096sv*
3214096sv
09/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Österrike
http://www.ktm.com
Foto:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement