KTM 790 Duke EU 2020 Naked Bike Instrukcja obsługi

KTM 790 Duke EU 2020 Naked Bike Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2020

790 Duke

Nr art. 3214106pl

SZANOWNY KLIENCIE KTM SZANOWNY KLIENCIE KTM Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś się właścicielem nowoczesnego pojazdu sporto wego, który sprawi Ci długotrwałą satysfakcję, jeżeli będziesz o niego odpowiednio dbał.

Życzymy Ci zawsze przyjemnej i bezpiecznej jazdy!

Wpisz tutaj numery seryjne swojego pojazdu.

Numer identyfikacyjny pojazdu ( str. 26)

Pieczątka dealera

Numer silnika ( str. 27) Numer klucza ( str. 27)

W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jed nakże całkowicie wykluczyć niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.

Wszystkie informacje są niewiążące. Firma KTM Sportmotorcycle GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całkowitego zlikwidowania jednego z tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustracjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie wchodzące w seryjny zakres dostawy.

*3214106pl*

3214106pl 10/2019

SZANOWNY KLIENCIE KTM © 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria Wszelkie prawa zastrzeżone Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora.

ISO 9001(12 100 6061) Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma HTM stosuje procesy zapewniania jakości, gwarantujące najwyższą jakość produktów.

Wydane przez: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Austria Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących modeli: 790 Duke EU (F9603T5, F9603T6) 790 Duke L EU (F9603T8, F9603T9) 790 Duke ASEAN (F9688TA) 790 Duke CN (F9687T5, F9687T6) 790 Duke CKD CN (F9687TD, F9687TE) 790 Duke PH (F9682T5) 2

SPIS TREŚCI

1

2

3

ŚRODKI PREZENTACJI ................................. 10 1.1

1.2

Używane symbole............................... 10

Użyte style formatowania.................... 11

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ....................................... 12 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

Przeznaczenie – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .................. 12 Nieprawidłowe użytkowanie................ 12 Wskazówki bezpieczeństwa ............... 12

Stopnie zagrożenia i symbole............. 13

Ostrzeżenie przed manipulacjami....... 14

Bezpieczeństwo eksploatacji .............. 15

Odzież ochronna................................. 16

Zasady pracy ...................................... 17 Ochrona środowiska ........................... 17

Instrukcja obsługi ................................ 18

WAŻNE WSKAZÓWKI .................................... 19 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Gwarancja, rękojmia ........................... 19 Materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze......................................... 19 Części zamienne, akcesoria ............... 19

Serwis ................................................. 20 Ilustracje.............................................. 20

4

5

6

SPIS TREŚCI

3.6

Obsługa klienta ................................... 21

WIDOK POJAZDU .......................................... 22 4.1

4.2

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny)................. 22

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny)................. 24

NUMERY SERYJNE ....................................... 26 5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Numer identyfikacyjny pojazdu ........... 26 Tabliczka znamionowa ....................... 26

Numer klucza...................................... 27 Numer silnika ...................................... 27

Numer katalogowy widelca ................. 28 Numer katalogowy amortyzatora ........ 28

Numer katalogowy amortyzatora kierownicy ........................................... 29

ELEMENTY OBSŁUGOWE ............................ 30 6.1

6.2

6.3

6.4

6.4.1

Dźwignia sprzęgła............................... 30 Dźwignia hamulca ręcznego............... 30

Manetka gazu ..................................... 31 Przełączniki po lewej stronie w kierownicy ........................................... 31 Zestaw przełączników .................... 31

3

SPIS TREŚCI

7

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5

6.5.1

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Przełącznik świateł......................... 32

Przełącznik menu........................... 33 Przełącznik kierunkowskazów........ 33

Przycisk klaksonu........................... 34

Przełączniki po prawej stronie w kierownicy ........................................... 35 Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego.............. 35

Stacyjka i zamek kierownicy ............... 36

Otwieranie korka wlewu paliwa........... 37

Zamykanie korka wlewu paliwa .......... 40

Zamek kanapy .................................... 41 Zestaw narzędzi.................................. 41

Uchwyt ................................................ 42 Podnóżki pasażera ............................. 42

Dźwignia zmiany biegów .................... 43

Dźwignia hamulca nożnego................ 44 Stopka boczna .................................... 44

ZESTAW WSKAŹNIKÓW ............................... 46 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zestaw wskaźników ............................ 46 Aktywacja i test ................................... 46

Tryb dzienny-nocny ............................ 47

Ostrzeżenia......................................... 48

Lampki kontrolne ................................ 50

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.13.1

7.13.2

7.13.3

7.13.4

7.13.5

7.13.6

7.13.7

7.13.8

7.13.9

7.13.10

7.13.11

7.13.12

7.13.13

7.13.14

7.13.15

7.13.16

Wyświetlacz ........................................ 54

Wyświetlacz TRACK........................... 56

Sygnalizator zmiany biegów ............... 57

Wskaźnik poziomu paliwa................... 58

Godzina............................................... 60 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego........................................ 60

Licznik przebiegu ................................ 62 Menu................................................... 62

Favorites......................................... 63 Trip 1 .............................................. 63

Trip 2 .............................................. 64

General Info.................................... 66

Settings .......................................... 67

Bluetooth ® (opcja)........................... 68

Distance ......................................... 69

Temp .............................................. 70

Pressure......................................... 71

Fuel Cons....................................... 72

Language ....................................... 73

Clock/Date...................................... 74

DRL ................................................ 75

TPMS warning................................ 77

Quick Selector 1............................. 78

Quick Selector 2............................. 79

4

8

7.13.17

7.13.18

7.13.19

7.13.20

7.13.21

7.13.22

7.13.23

7.13.24

7.13.25

7.13.26

7.13.27

7.13.28

7.13.29

7.13.30

7.13.31

7.13.32

7.13.33

Set Favorites .................................. 80

Service ........................................... 81 Extra functions................................ 81

Warnings ........................................ 82

Ride Mode...................................... 83

Track .............................................. 84

Anti‑wheelie mode.......................... 85

Launch control................................ 86 MTC + MSR ................................... 86

ABS ................................................ 87

ABS Mode ...................................... 88

Quick Shift +................................... 89

Shift Light ....................................... 90

KTM MY RIDE (opcja).................... 91

Pairing (opcja) ................................ 92

Audio player (opcja) ....................... 95

Telefon (opcja) ............................... 97

ERGONOMIA .................................................. 99 8.1

8.2

8.3

8.4

Pozycja kierownicy ............................. 99 Regulacja pozycji kierownicy .......... 99

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła ............................... 101

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego ............... 102

SPIS TREŚCI

9

8.5

8.6

8.7

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego ............. 103

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów............................................... 105

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów ................. 106

URUCHOMIENIE .......................................... 108 9.1

9.2

9.3

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia .................................... 108

Docieranie silnika.............................. 110

Jazda z bagażem.............................. 111

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA .................... 114 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem.................... 114

Uruchamianie pojazdu ...................... 115

Ruszanie........................................... 118 Launch‑Control ................................. 118

Ruszanie z Launch‑Control .............. 119

Quickshifter +.................................... 120

Zmiana biegów, jazda....................... 121

5

SPIS TREŚCI

10.8

Regulacja układu przeciwdziałającego poślizgowi kół (MSR).......................................... 128 10.9

Hamowanie....................................... 128

10.10 Zatrzymywanie, parkowanie ............. 131

10.11 Transport........................................... 133

10.12 Tankowanie paliwa ........................... 134

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH .......................................... 137 11.1

11.2

11.3

Dodatkowe informacje ...................... 137 Prace obowiązkowe.......................... 137

Zalecane prace ................................. 140

12 REGULACJA PODWOZIA ............................ 141 12.1

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora .................. 141

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU ....... 143 13.1

13.2

13.3

Podnoszenie motocykla z tyłu za pomocą podnośnika.......................... 143 Zdejmowanie motocykla z podnośnika z tyłu .............................. 143

Podnoszenie motocykla za pomocą podnośnika z przodu........... 144

13.4

13.5

13.6

13.7

Zdejmowanie motocykla z podnośnika z przodu......................... 145

Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni widelca ... 146

Zdejmowanie kanapy pasażera ........ 148

Montaż kanapy pasażera.................. 149

13.8

Zdejmowanie kanapy kierowcy......... 150

13.9

Montaż kanapy kierowcy .................. 151

13.10 Sprawdzanie stopnia zabrudzenia łańcucha............................................ 152

13.11 Czyszczenie łańcucha ...................... 153

13.12 Sprawdzanie naprężenia łańcucha............................................ 155

13.13 Regulacja naprężenia łańcucha........ 157

13.14 Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego, zębatki łańcuchowej i prowadnika łańcucha............................................ 159

14 UKŁAD HAMULCOWY.................................. 164 14.1

14.2

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) .............. 164

Sprawdzanie tarcz hamulcowych ..... 167

6

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego hamulca koła przedniego ........................................ 168

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego .......... 169

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego ........................................ 172

Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca nożnego ............................................ 173

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego .............................................. 174

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego ................. 176

Sprawdzanie okładzin hamulcowych hamulca koła tylnego .............................................. 178

15 KOŁA, OPONY.............................................. 180 15.1

15.2

15.3

15.4

Demontaż koła przedniego ........... 180

Montaż koła przedniego ................ 183

Demontaż koła tylnego ................. 187

Montaż koła tylnego ...................... 190

SPIS TREŚCI

15.5

15.6

15.7

15.8

Sprawdzanie gumowych amortyzatorów piasty koła tylnego .......................................... 193

Sprawdzanie stanu opon .................. 195

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach ............................................ 198

Stosowanie sprayu naprawczego ..... 199

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ..................... 201 16.1

16.2

16.3

16.4

Światło do jazdy dziennej (DRL)....... 201

Demontaż akumulatora 12 V ........ 202

Montaż akumulatora 12 V ............. 205

Ładowanie akumulatora 12 V ....... 207

16.5

16.6

16.7

16.8

Wymiana bezpiecznika głównego..... 211

Wymiana bezpieczników układu ABS................................................... 213

Wymiana bezpieczników w poszczególnych odbiornikach elektrycznych .................................... 216

Odkręcanie osłony reflektora wraz z reflektorem ..................................... 219

16.9

Montaż osłony reflektora wraz z reflektorem........................................ 221

16.10 Demontaż pokrywy wspornika osłony reflektora ............................... 222

7

SPIS TREŚCI

16.11 Montaż pokrywy wspornika osłony reflektora........................................... 224

16.12 Sprawdzanie ustawienia reflektora ... 226

16.13 Regulacja zasięgu reflektora ............ 227

16.14 Wtyk diagnostyczny .......................... 228

16.15 ACC1 i ACC2 przód.......................... 229 16.16 ACC1 i ACC2 z tyłu .......................... 229

17 UKŁAD CHŁODZENIA .................................. 230 17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Układ chłodzenia .............................. 230

Sprawdzanie zabezpieczenia przed zamarzaniem i poziomu płynu chłodzącego ............................ 231

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym................................. 234

Spuszczanie płynu chłodzącego .................................. 237

Napełnianie/odpowietrzanie układu chłodzenia ..................................... 239

Wymiana płynu chłodzącego ............ 241

18 ZESTROJENIE SILNIKA............................... 245 18.1

18.2

Ride Mode......................................... 245

Kontrola trakcji motocykla (MTC)...... 246

18.3

18.4

Regulacja poślizgu............................ 247

Throttle response.............................. 248

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU............... 249 19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego ....................................... 249

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitek oleju ........ 250

Uzupełnianie oleju silnikowego......... 254

Sprawdzanie luzu na dźwigni sprzęgła ............................................ 256

Ustawianie luzu na dźwigni sprzęgła ........................................ 257

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA................ 258 20.1

20.2

Czyszczenie motocykla .................... 258

Kontrole i konserwacja dla eksploatacji zimą .............................. 262

21 PRZECHOWYWANIE. .................................. 264 21.1

21.2

Przechowywanie............................... 264

Uruchamianie po zakończeniu przechowywania ............................... 266

22 LOKALIZACJA USTEREK ............................ 267

8

23 DANE TECHNICZNE .................................... 272 23.1

23.2

23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Silnik ................................................. 272

Momenty dokręcania w silniku.......... 274

Pojemności ....................................... 280 Olej silnikowy................................ 280 Płyn chłodzący ............................. 280

Paliwo........................................... 281 Podwozie .......................................... 281

Instalacja elektryczna ....................... 283

Opony ............................................... 284 Widelec ............................................. 284

Amortyzator....................................... 285 Momenty dokręcania elementów podwozia........................................... 285

24 DEKLARACJE ZGODNOŚCI ........................ 294 24.1

24.2

Deklaracje zgodności........................ 294

Deklaracje zgodności obowiązujące na obszarze danego kraju .................................................. 295

25 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE................ 296

26 MATERIAŁY POMOCNICZE......................... 299

27 NORMY ......................................................... 302

SPIS TREŚCI

28 SŁOWNICZEK............................................... 303

29 SPIS SKRÓTÓW........................................... 304

30 SPIS SYMBOLI ............................................. 305 30.1

30.2

30.3

Czerwone symbole ........................... 305 Żółte i pomarańczowe symbole ........ 305

Zielone i niebieskie symbole............. 306

INDEKS ................................................................. 307

9

1 ŚRODKI PREZENTACJI 1.1

Używane symbole Poniżej objaśniono znaczenie określonych symboli.

Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej.

Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsz tacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specja listów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzędziami.

Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informa cje).

Oznacza treść z dodatkowymi informacjami lub poradami.

Oznacza wynik po zakończeniu etapu kontroli.

10

ŚRODKI PREZENTACJI 1 Oznacza pomiar napięcia.

Oznacza pomiar prądu.

Oznacza koniec danej czynności, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

1.2

Użyte style formatowania Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.

Nazwa własna Oznacza nazwę własną.

Nazwa ® Marka™ Podkreślone terminy Oznacza zastrzeżoną nazwę.

Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.

Odnoszą się do szczegółów technicznych pojazdu lub oznaczają fachowe słownictwo, objaśnione w katalogu słownictwa specjalistycznego.

11

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1

Przeznaczenie – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Pojazd ten został tak skonstruowany i wyprodukowany, aby był odporny na typowe obciążenia, występujące przy regularnej jeździe ulicznej i na torach wyścigowych.

Pojazd ten nie nadaje się do użytkowania poza drogami asfaltowymi.

Informacja Pojazd ten został dopuszczony do jazdy po drogach publicznych tylko w wersji z homologacją.

2.2

Nieprawidłowe użytkowanie Użytkować pojazd tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować zagrożeniami dla osób, materiału i środowiska.

Wszelkie stosowanie pojazdu wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem stanowi nie prawidłowe użytkowanie.

Nieprawidłowe użytkowanie obejmuje ponadto stosowanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, które nie spełniają specyfikacji wymaganych w konkretnym zastosowaniu.

2.3

Wskazówki bezpieczeństwa W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji opisywanego produktu konieczne jest przestrzeganie kilku zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy przestrzegać niniejszej instrukcji oraz wszystkich pozostałych dołączonych instrukcji objętych zakresem dostawy. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa są wyróż nione optycznie i połączone linkiem wraz z miejscami, do których się one odnoszą.

12

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Informacja W dobrze widocznych miejscach opisywanego produktu umieszczone zostały różne naklejki informa cyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żadnych naklejek informacyjnych ani ostrzegawczych. W przypadku ich braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obrażenia.

2.4

Stopnie zagrożenia i symbole Zagrożenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia maszyny lub szkody materialne.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszcze nie środowiska.

13

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.5

Ostrzeżenie przed manipulacjami Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynno ści lub powodowanie podanego stanu są prawnie zabronione: 1 Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumie nia hałasu, przed sprzedażą lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu, chyba że demontaż ma miejsce w celu konserwacji, naprawy lub wymiany, oraz 2 Użytkowanie pojazdu po usunięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.

Przykłady prawnie zabronionych manipulacji: 1 Usuwanie lub przewiercanie tłumików, blach odbojowych, kolektorów lub innych części wydalających spa liny.

2 Usuwanie lub przewiercanie części układu dolotowego.

3 Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.

4 Zamiana części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego lub dolotowego na części niedozwo lone przez producenta.

14

2.6

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Bezpieczeństwo eksploatacji Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają sobie i innym.

– Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.

– Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamknię tym pomieszczeniu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy, zanim części te nie ostygną.

– Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.

15

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Pojazd można użytkować wyłącznie w stanie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z jego przeznacze niem, a także pamiętając o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pojazdem po drogach publicznych mogą poruszać się wyłącznie osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Usterki, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warszta cie KTM.

Przestrzegać informacji podanych na naklejkach informacyjnych i ostrzegawczych umieszczonych na pojeździe.

2.7

Odzież ochronna Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie czeństwa.

– Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole wami, spodnie i kurtkę z protektorami.

– Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze ochronnym.

16

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 2.8

Zasady pracy O ile nie zostanie podana inna procedura, przed każdą pracą należy obowiązkowo wyłączyć zapłon (modele wyposażone w stacyjkę, modele wyposażone w kluczyk radiowy), wzgl. wyłączyć silnik (modele bez stacyjki lub kluczyka radiowego).

Do niektórych prac niezbędne są narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu pojazdu, jednak można je zamówić po podaniu numeru w nawiasie. Przykład: ściągacz do łożysk (15112017000) Części, których nie można użyć ponownie (np. śruby i nakrętki samozabezpieczające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpieczające), wymienić podczas montażu na nowe części.

W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie środka do zabezpieczania śrub (np. Loctite ® ). Prze strzegać wskazówek producenta dotyczących stosowania.

Jeżeli na nową część naniesiono już środek do zabezpieczania śrub (np. Precote ® ), nie nanosić dodatkowego środka.

Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyścić i sprawdzić, czy nie są uszkodzone albo zużyte. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić.

Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować jego bezpieczeństwo w ruchu drogo wym.

2.9

Ochrona środowiska Odpowiedzialne obchodzenie się z pojazdem zmniejsza ryzyko powstawania różnych problemów czy konfliktów.

Aby jazda motocyklem w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z pra wem, ekologicznie i respektuj prawa innych.

Podczas utylizacji zużytych olejów, części jak i innych materiałów i środków pomocniczych należy bezwzględnie stosować się do odpowiednich wytycznych, obowiązujących w danym kraju i przestrzegać prawa.

17

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ponieważ motocykle nie podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie ma zatem żadnych ustawowych reguł co do utylizacji motocykli. Twój autoryzowany przedstawi ciel KTM chętnie udzieli Ci pomocy.

2.10

Instrukcja obsługi Przed pierwszym wyjazdem należy bezwzględnie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawiera wiele informacji i rad ułatwiających obsługę, serwisowanie i korzystanie z motocykla. Tylko w ten spo sób można się dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej dopasować pojazd do własnych potrzeb i uchronić się przed zranieniem.

Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby zawsze móc z niej skorzystać.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o pojeździe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasno ści, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.

Instrukcja obsługi stanowi ważny element pojazdu. W przypadku jego odsprzedaży instrukcja musi koniecznie zostać przekazana nowemu właścicielowi.

Instrukcja obsługi jest ponadto dostępna do pobrania u autoryzowanego dealera KTM i na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

18

WAŻNE WSKAZÓWKI 3 3.1

Gwarancja, rękojmia Prace podane w harmonogramie serwisowym muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat KTM, a ich wykonanie zostać potwierdzone w książce serwisowo-gwarancyjnej oraz serwisie KTM Dealer.net, ponieważ w przeciwnym razie tracą ważność wszelkie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń i szkód następczych, spowodowanych przez manipulacje i/lub modyfikacje pojazdu.

Dalsze informacje na temat gwarancji lub rękojmi oraz ich realizacji znajdują się w książce serwisowo-gwarancyjnej.

3.2

Materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

Materiały eksploatacyjne i pomocnicze stosować zgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacją.

3.3

Części zamienne, akcesoria Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, dopuszczone i/lub zale cane przez firmę KTM. Ich montaż należy powierzać autoryzowanemu warsztatowi KTM. Firma KTM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne produkty i spowodowane przez nie szkody.

Niektóre części zamienne i akcesoria zostały podane przy określonych opisach w nawiasach. Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.

19

3 WAŻNE WSKAZÓWKI Aktualne KTM PowerParts do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

3.4

Serwis Warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu jest terminowe wykonywanie prac serwisowych, pielęgnacyjnych oraz regulacyjnych silnika i podwozia, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zestrojenie podwozia może spowodować uszkodzenia lub pęknięcia podze społów podwozia.

Użytkowanie pojazdu w utrudnionych warunkach, np. silny deszcz, wysoka temperatura lub jazda z ciężkim bagażem może spowodować nadmierne zużycie podzespołów, na przykład układu napędowego lub hamulco wego lub amortyzatora. Z tego powodu kontrola lub wymiana niektórych części może być konieczna już przed następnym terminem serwisowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dotyczących okresów docierania oraz terminów serwisowania. Ich dokładne przestrzeganie przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia żywotności motocykla.

W przypadku terminów uwzględniających przebieg i czas, decydujący jest termin, jaki nastąpi jako pierwszy.

3.5

Ilustracje Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają częściowo także wyposażenie dodatkowe.

W celu lepszego zilustrowania lub objaśnienia niektóre części mogą być wymontowane lub nieprzedstawione.

Demontaż nie musi być jednak zawsze konieczny. Zwracać uwagę na opis tekstowy i stosować się do niego.

20

WAŻNE WSKAZÓWKI 3 3.6

Obsługa klienta W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących pojazdu lub firmy KTM, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedsta wicielem KTM.

Listę autoryzowanych przedstawicieli KTM znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

21

4 WIDOK POJAZDU 4.1

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny) V01494-10 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zestaw wskaźników ( str. 46)

Stacyjka i zamek kierownicy (

Dźwignia sprzęgła ( str. 30)

Kanapa pasażera

Uchwyt ( str. 42)

Zamek kanapy ( str. 41)

Stopka boczna ( str. 44)

Dźwignia zmiany biegów (

Numer silnika ( str. 27)

str. 36)

str. 43)

WIDOK POJAZDU 4 23

4 WIDOK POJAZDU 4.2

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny) 24 V01493-10

1 2 3 3 3 4 5 6 7 8

Zestaw narzędzi (

Korek wlewu paliwa

Przełącznik świateł (

str. 41)

str. 32)

Przełącznik kierunkowskazów (

Dźwignia hamulca nożnego (

Podnóżki pasażera ( str. 42)

str. 33)

Przycisk klaksonu ( str. 34)

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego (

Dźwignia hamulca ręcznego (

Wizjer poziomu oleju silnikowego

str. 30)

str. 44)

str. 35)

WIDOK POJAZDU 4 25

5 NUMERY SERYJNE 5.1

Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu główki ramy motocykla.

1 jest wybity po prawej stronie 5.2

402324-10 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa 1 jest umieszczona na główce ramy po lewej stronie.

Tabliczka znamionowa Australia 2 jest przymocowana na ramie za główką ramy po lewej stronie.

V01213-10 26

5.3

Numer klucza NUMERY SERYJNE 5 Numer klucza 1 jest wymieniony na KEYCODECARD.

Informacja Numer klucza jest potrzebny do zamawiania zamiennego klucza. KEYCODECARD przechowywać w bezpiecznym miejscu.

5.4

Numer silnika V01200-10 Numer silnika 1 jest wybity na górze obudowy silnika.

H01047-10 27

5 NUMERY SERYJNE 5.5

Numer katalogowy widelca Numer katalogowy widelca końcówki goleni widelca.

1 jest nabity od strony wewnętrznej 5.6

402295-10 Numer katalogowy amortyzatora Numer katalogowy amortyzatora amortyzatora.

1 jest wybity po lewej stronie V01201-10 28

5.7

NUMERY SERYJNE 5 Numer katalogowy amortyzatora kierownicy Numer katalogowy amortyzatora kierownicy spodzie amortyzatora kierownicy.

1 jest wybity na H02669-10 29

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.1

Dźwignia sprzęgła Dźwignia sprzęgła stronie.

1 jest umieszczona na kierownicy po lewej 6.2

V01187-10 Dźwignia hamulca ręcznego Dźwignia hamulca ręcznego 1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stronie.

Za pomocą dźwigni hamulca ręcznego uruchamiany jest hamulec koła przedniego.

V01188-10 30

6.3

Manetka gazu ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Manetka gazu nie.

1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stro 6.4

6.4.1

V01189-10 Przełączniki po lewej stronie w kierownicy Zestaw przełączników Zestaw przełączników jest umieszczony na kierownicy po lewej stronie.

31

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE Przegląd zestawu przełączników po lewej stronie 1

Przełącznik świateł ( str. 32)

2

Przełącznik menu ( str. 33)

3

Przełącznik kierunkowskazów ( str. 33)

4

Przycisk klaksonu ( str. 34)

6.4.2

Przełącznik świateł V01190-10 V01191-10 Przełącznik świateł nicy.

1 Możliwe stany jest umieszczony po lewej stronie kierow Światła mijania wł. – Przełącznik świateł w położe niu A . W tym położeniu włącza się światło mijania i światło tylne.

Światła drogowe wł. – Przełącznik świateł przesta wiony w położenie B . W tym położeniu włącza się światło drogowe i światło tylne.

Sygnał świetlny – Przełącznik świateł przesunąć w położenie C .

32

6.4.3

6.4.4

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Przełącznik menu Przełącznik menu umieszczony jest centralnie w zestawie prze łączników po lewej stronie.

Przyciski menu służą do obsługi wyświetlacza w zestawie wskaź ników.

Przycisk 1 jest przyciskiem UP.

Przycisk Przycisk Przycisk 2 jest przyciskiem DOWN.

3 4 jest przyciskiem SET.

jest przyciskiem BACK.

V01192-10 Przełącznik kierunkowskazów V01192-11 Przełącznik kierunkowskazów nie kierownicy.

1 Możliwe stany jest umieszczony po lewej stro Kierunkowskaz wył.

Kierunkowskazy lewe wł. – Przełącznik kierunkow skazów naciśnięty w lewo. Po naciśnięciu przełącznik kierunkowskazów powraca w położenie środkowe.

Kierunkowskazy prawe wł. – Przełącznik kierunkow skazów naciśnięty w prawo. Po naciśnięciu prze łącznik kierunkowskazów powraca w położenie środ kowe.

33

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE Aby wyłączyć kierunkowskaz, należy wcisnąć przełącznik kierun kowskazów w obudowę.

6.4.5

Przycisk klaksonu Przycisk klaksonu nicy.

1 Możliwe stany • Przycisk klaksonu • Przycisk klaksonu się klakson.

jest umieszczony po lewej stronie kierow w położeniu wyjściowym wciśnięty – W tym położeniu uruchamia V01192-12 34

6.5

6.5.1

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Przełączniki po prawej stronie w kierownicy Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego V01194-10 Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego umieszczony po prawej stronie zestawu przełączników.

1 jest Możliwe stany Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wył. (górne położenie) – W tym położeniu obwód układu zapłonowego jest przerwany, silnik gaśnie, wzgl. zgaszony silnik nie uruchomi się. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat.

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycz nego wł. (środkowe położenie) – W tym położeniu odbywa się praca, obwód układu zapłonowego jest zamknięty.

Silnik rozrusznika wł. (dolne położenie) – W tym poło żeniu następuje uruchomienie silnika rozrusznika.

35

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.6

Stacyjka i zamek kierownicy V01195-01 Stacyjka i zamek kierownicy znajdują się przed górną półką widelca.

Możliwe stany Zapłon wył. – W tym położeniu obwód zapłonowy jest przerwany, pracujący silnik gaśnie, a nieruchomy sil nik nie rusza. Kluczyk zapłonowy można wyciągnąć.

Zapłon wł. – W tym położeniu obwód zapłonowy jest zwarty, a silnik może zostać uruchomiony.

Kierownica zablokowana – W tym położeniu obwód układu zapłonowego jest przerwany i kierownica jest zablokowana. Kluczyk zapłonowy można wyciągnąć.

36

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 6.7

Otwieranie korka wlewu paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne.

Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został przepełniony.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.

– Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.

– Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.

– Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.

– Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

37

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmo wego.

– Nie wdychać oparów paliwa.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

– Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

38

V01196-10 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 – Podnieść klapkę 1 zapłonowy do zamka.

na korku wlewu paliwa i włożyć kluczyk Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Przeciążony kluczyk zapłonowy może się złamać.

Uszkodzone kluczyki zapłonowe należy wymienić.

– Nacisnąć na korek wlewu paliwa, aby odciążyć kluczyk zapłonowy.

– Kluczyk zapłonowy obrócić 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

– Podnieść korek wlewu paliwa.

39

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.8

Zamykanie korka wlewu paliwa – Zamknąć korek wlewu paliwa.

– Kluczyk zapłonowy obrócić 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

– Wcisnąć korek wlewu paliwa i zamknąć, obracając kluczy kiem zapłonowym w kierunku odwrotnym do ruchu wskazó wek zegara.

V01197-01 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne, trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Po zamknięciu sprawdzić prawidłowe zablokowa nie korka wlewu paliwa.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Wyciągnąć kluczyk zapłonowy i opuścić klapkę.

40

6.9

Zamek kanapy ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Zamek kanapy 1 znajduje się po lewej stronie pojazdu.

Można go blokować kluczykiem zapłonowym.

6.10

Zestaw narzędzi V01198-10 Pod kanapą pasażera znajduje się zestaw narzędzi 1 .

V01214-10 41

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.11

Uchwyt Uchwyt Uchwyty mogą też służyć pasażerowi do trzymania się w czasie jazdy.

1 służy do manewrowania motocyklem.

6.12

V01225-10 Podnóżki pasażera Podnóżki pasażera można rozkładać i składać.

Możliwe stany • Podnóżki pasażera złożone – Jazda bez pasażera.

• Podnóżki pasażera rozłożone – Jazda z pasażerem.

V01199-01 42

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 6.13

Dźwignia zmiany biegów Dźwignia zmiany biegów lewej stronie.

1 jest zamontowana na silniku po V01271-11 Położenie biegów jest widoczne na rysunku.

Bieg jałowy albo luz znajduje się pomiędzy 1 a 2 biegiem.

V01271-10 43

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.14

Dźwignia hamulca nożnego Dźwignia hamulca nożnego 1 znajduje się przed prawym pod nóżkiem.

Za pomocą dźwigni hamulca nożnego uruchamiany jest hamulec koła tylnego.

402177-10 6.15

Stopka boczna 402029-10 Stopka boczna 1 znajduje się z lewej strony motocykla.

Stopka boczna służy do stawiania motocykla.

Informacja Stopka boczna w czasie jazdy musi być złożona.

Stopka boczna jest połączona z układem bezpiecznego rozruchu. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania.

Możliwe stany • Stopka boczna rozłożona – Pojazd można odstawić na stopce bocznej. Działa układ bezpiecznego rozruchu.

44

• ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Stopka boczna złożona – Ta pozycja jest zawsze konieczna aby rozpocząć jazdę. Układ bezpiecznego rozruchu nie jest aktywny.

45

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.1

Zestaw wskaźników Zestaw wskaźników jest umieszczony przed kierownicą.

Zestaw wskaźników jest podzielony na dwa zakresy funkcyjne.

1

Lampki kontrolne ( str. 50)

2 Wyświetlacz 7.2

H02851-10 Aktywacja i test V01296-01 Aktywacja Zestaw wskaźników włącza się wraz z włączeniem zapłonu.

Informacja Jasność wyświetlanych wskazań jest regulowana przez czujnik światła otoczenia w zestawie wskaźników.

Test Na wyświetlaczu pojawia się tekst powitania i następuje krótki test działania lampek kontrolnych.

46

7.3

Tryb dzienny-nocny ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Lampka kontrolna usterki świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka kontrolna usterki, natychmiast zatrzymać motocykl i skon taktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik.

Lampka ostrzegawcza układu ABS i lampka kontrolna układu TC świecą się aż do osiągnięcia prędkości ok.

6 km/h lub większej.

Tryb dzienny jest wskazywany jasnym odcieniem.

H02852-10 47

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW H02853-01 Tryb nocny jest wskazywany ciemnym odcieniem.

Informacja Czujnik światła otoczenia w zestawie wskaźników rejestruje jasność otoczenia i przełącza automatycznie wyświetlacz na tryb dzienny albo nocny. Zależnie od jasności zarejestrowanej przez czujnik światła otoczenia wyświetlacz jest rozjaśniany, ściemniany lub przełączany na inny tryb.

Trybu wyświetlania nie można zmienić ręcznie.

7.4

Ostrzeżenia

W razie zaświecenia się w grupie lampek kontrolnych (

menu Warnings.

str. 50)

ogólnej lampki ostrzegawczej , na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Naciśnięcie dowolnego przycisku potwier dza odbiór informacji, po czym komunikat znika z wyświetlacza.

Wszystkie aktywne komunikaty ostrzegawcze są wyświetlane w H02619-01 48

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 49

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.5

Lampki kontrolne 50 V01293-01

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Lampki kontrolne podają dodatkowe informacje o stanie motocykla.

Po włączeniu zapłonu włączają się na krótko wszystkie lampki kontrolne.

Informacja Lampka kontrolna usterki świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka kontrolna usterki, natychmiast zatrzymać motocykl i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy sil nika zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć sil nik.

Lampka ostrzegawcza układu ABS i lampka kontrolna układu TC świecą się dotąd, aż prędkość będzie wynosiła około 6 km/h lub więcej.

Możliwe stany Lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono w takt pracy kierunkowskazów – Kie runkowskaz jest włączony.

Lampka kontrolna usterki świeci się na żółto – Układ OBD wykrył błąd krytyczny w elektro nice pojazdu. Zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym KTM.

Lampka ostrzegawcza ABS świeci się / miga na żółto – Komunikat stanu lub błędu w ABS.

Lampka ostrzegawcza ABS miga, jeżeli aktywny jest tryb ABS Supermoto.

51

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Lampka kontrolna TC świeci się na żółto – MTC (

gdy jest aktywny układ Launch Control ( str. 118).

str. 246) nie działa lub aktualnie

ingeruje w układ hamulcowy. Lampka kontrolna układu TC świeci się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM. Lampka kontrolna TC miga, gdy układ MTC aktywnie ingeruje w układ hamulcowy lub Lampka kontrolna biegu jałowego świeci się na zielono – Skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu biegu jałowego.

Lampka kontrolna immobilizera świeci się/miga na czerwono – Komunikat stanu lub błędu w alarmie.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się na czerwono – Ciśnienie oleju jest za niskie.

Natychmiast zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik.

Lampka kontrolna świateł drogowych świeci się na niebiesko – Światła drogowe są włączone.

Ogólna lampka ostrzegawcza świeci się na żółto – Wykryto wskazówkę lub ostrzeżenie zwią zane z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo wyświetla się o tym informacja na wyświetlaczu.

52

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 53

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.6

Wyświetlacz 54 H02854-10

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Ilustracja przedstawia ekran startowy zestawu wskaźników. Jeżeli menu jest otwarte, wskazywana jest nadal prędkość.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk bl bm bm Wskaźnik biegu Bluetooth ® (opcja)

Ride Mode ( str. 245)

Jednostka wskaźnika prędkości jazdy

Wskaźnik poziomu paliwa ( str. 58)

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (

Wskaźnik zasięgu Prędkość

Licznik przebiegu ( str. 62)

Temperatura otoczenia

Godzina (

Obrotomierz

str. 60) str. 60)

Sygnalizator zmiany biegów ( str. 57)

Sygnalizator zmiany biegu jest zintegrowany ze wskaźnikiem obrotomierza.

55

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.7

Wyświetlacz TRACK 56 V01299-10

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Na ilustracji pokazano ekran startowy zestawu wskaźników przy aktywnym trybie jazdy TRACK. Jeżeli menu jest otwarte, wskazywana jest nadal prędkość.

1 2 3 4

Throttle response ( str. 248)

Regulacja poślizgu (

Launch‑Control (

str. 247)

str. 118)

Tryb Anti Wheelie 7.8

Sygnalizator zmiany biegów H02613-01 Sygnalizator zmiany biegu jest zintegrowany ze wskaźnikiem obrotomierza.

W menu Shift Light można ustawić prędkość obrotową uruchamiania sygnalizatora zmiany biegu. W fazie docierania pojazdu (do 1 000 km / 600 mil) sygnalizator zmiany biegu jest zawsze aktywny. Dopiero potem sygnalizator zmiany biegu można wyłączyć i ustawić wartości Lights up i Flashes.

Przy prędkości Lights up sygnalizator zmiany biegów świeci się na pomarańczowo, a przy prędkości Flashes miga na pomarańczowo.

Temperatura płynu chłodzącego > 35 °C 57

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.9

Lights up Flashes Sygnalizator zmiany biegów świeci się na pomarańczowo Sygnalizator zmiany biegów miga na pomarańczowo ≤ 35 °C Temperatura płynu chłodzącego Sygnalizator zmiany biegów świeci się zawsze przy 6 500 obr/min Wskaźnik poziomu paliwa Wskaźnik poziomu paliwa 1 składa się z pasków. Im więcej pasków, tym więcej paliwa jest w zbiorniku paliwa.

H02855-10 58

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Jeżeli zapas paliwa kończy się, ostatni pasek świeci się na pomarańczowo i dodatkowo pojawia się ostrzeżenie LOW FUEL.

Aby uniknąć ciągłych wahań wskazania podczas jazdy, poziom paliwa jest wskazywany z niewielkim opóźnieniem.

Przy rozłożonych stopkach bocznych lub wyłączonym wyłączniku awaryjnym wskaźnik poziomu paliwa nie jest aktualizowany.

Jeżeli stopka boczna zostanie złożona i zostanie włączony wyłącznik awaryjny, kolejna aktualizacja wskazania nastę puje dopiero po 2 minutach.

Jeżeli zestaw wskaźników nie odbiera sygnału z czujnika poziomu paliwa, wskaźnik poziomu paliwa miga.

59

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.10

Godzina 7.11

We wszystkich językach z wyjątkiem EN-US godzina 1 jest wskazywana w formacie 24‑godzinnym. Godzina zywana w formacie 12-godzinnym, jeżeli ustawiony jest język EN‑US.

1 W menu Clock/Date można skonfigurować godzinę.

jest wska Informacja Po odłączeniu akumulatora 12 V, wzgl. wyjęciu bezpiecz nika należy ponownie ustawić godzinę.

H02856-10 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego H02616-01 Wskazówka Uszkodzenie silnika Przegrzanie silnika powoduje uszkodzenie silnika.

– Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami rumu drogowego i wyłączyć silnik, jeśli pojawi się ostrzeżenie temperatury płynu chłodzącego.

– Odczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia.

– Po ostygnięciu układu chłodzenia skontrolować i ewentualnie skorygować poziom płynu chłodzącego.

60

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Wskaźnik temperatury na wyświetlaczu składa się z ośmiu pasków. Im więcej pasków się świeci, tym wyższa temperatura płynu chłodzącego.

W temperaturze płynu chłodzącego 120 °C włącza się automa tycznie tryb awaryjny.

Informacja W przypadku zaświecenia się wszystkich pasków dodat kowo wyświetla się ostrzeżenie ENGINE TEMP HIGH.

• • Możliwe stany • Silnik zimny – Wyświetla się od jednego do trzech pasków.

• Silnik w temperaturze roboczej – Wyświetla się od czterech do pięciu pasków.

Gorący silnik – Wyświetla się od sześciu do ośmiu pasków.

Silnik bardzo gorący – Wszystkie osiem pasków miga na pomarańczowo.

61

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.12

Licznik przebiegu H02617-01 Na ekranie startowym wyświetla się licznik przebiegu Trip 1. Nie można tego zmienić.

Informacje o łącznym przebiegu można wywołać w menu General Info pod punktem Odometer.

W menu Trip 1 można skonfigurować licznik przebiegu.

Informacje o dalszym przebiegu można wywołać i skonfigurować w menu Trip 2.

7.13

Menu Informacja Aby otworzyć menu, nacisnąć przycisk SET 1 .

Przycisk UP 2 lub przycisk DOWN cji w menu.

Naciśnięcie przycisku BACK 4 3 służy do nawiga zamyka aktualne menu lub przegląd menu.

V01145-10 62

7.13.1

Favorites 7.13.2

Trip 1 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Ponowne naciśnięcie przycisku SET otwiera menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET.

W menu Favorites można bezpośrednio uruchomić pięć dowolnie konfigurowalnych menu.

W menu Set Favorites konfiguruje się menu Favorites.

H02858-01 H02859-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trip 1. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Trip 1 wskazuje przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np.

między kolejnymi tankowaniami. Trip 1 odlicza do wartości 9999.

ØConsumption1 wskazuje średnie zużycie paliwa na podstawie Trip 1 i Trip time 1.

63

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.3

Trip 2 ØSpeed1 wskazuje średnią prędkość na podstawie Trip 1 i Trip time 1.

Trip time 1 wskazuje czas jazdy na podstawie Trip 1 i biegnie dalej aż do pojawienia się sygnału prędkości.

Fuel range wskazuje maksymalnie możliwy zasięg na rezerwie paliwa.

Przycisk trzymać wci śnięty przez 3 - 5 sekund.

W menu Trip 1 usuwane są wszystkie pozycje, z wyjątkiem Fuel range.

H02857-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trip 2. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Trip 2 wskazuje przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np.

między kolejnymi tankowaniami. Trip 2 odlicza do wartości 9999.

ØConsumption2 wskazuje średnie zużycie paliwa na podstawie Trip 2 i Trip time 2.

64

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 ØSpeed2 wskazuje średnią prędkość na podstawie Trip 2 i Trip time 2.

Trip time 2 wskazuje czas jazdy na podstawie Trip 2 i biegnie dalej aż do pojawienia się sygnału prędkości.

Fuel range wskazuje maksymalnie możliwy zasięg na rezerwie paliwa.

Przycisk trzymać wci śnięty przez 3 - 5 sekund.

W menu Trip 2 usuwane są wszystkie pozycje, z wyjątkiem Fuel range.

65

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.4

General Info V01111-01 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ kontroli ciśnie nia opon nie zastępuje sprawdzenia ciśnienia opon przez kierowcę przed rozpoczęciem jazdy.

W celu uniknięcia alarmów z powodu błędu, analizo wanie wartości ciśnienia opon trwa przez kilka minut.

– Przed każdą jazdą sprawdzić ciśnienie opon.

– W razie konieczności dopompować koła.

– Należy natychmiast przerwać jazdę, gdy zacho wanie się motocykla będzie wskazywało na brak powietrza w oponie, nawet wtedy gdy wartości ciśnienia opon będą prawidłowe.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu General Info. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

Date wskazuje datę.

66

7.13.5

Settings ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Odometer wskazuje pokonany łączny przebieg.

Battery wskazuje napięcie akumulatora.

Tire press fron (opcja) wskazuje ciśnienie powietrza w kole przednim.

Tire press rear (opcja) wskazuje ciśnienie powietrza w kole tyl nym.

V01139-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu Settings dokonuje się ustawień jednostek lub różnych wartości. Niektóre funkcje można aktywować lub dezaktywować.

67

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.6

Bluetooth® (opcja) V01112-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Bluetooth ® .

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth ® .

Informacja Funkcję Bluetooth oth ® ® można stosować tylko w połączeniu z KTM MY RIDE (opcja).

Jeżeli urządzenie zostało sparowane w menu Pairing, ale aktualnie nie jest połączone, przy włączonej funkcji Blueto miga symbol Bluetooth ® . Po połączeniu z urządze niem świeci się symbol Bluetooth ® .

68

7.13.7

Distance ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 V01115-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Units. Ponowne naciśnięcie przyci sku SET otwiera menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Distance. Ponowne naciśnięcie przy cisku SET powoduje ustawienie jednostki.

Wybrać jednostkę odległości w kilometrach km lub milach mi.

69

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.8

Temp V01116-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Units. Ponowne naciśnięcie przyci sku SET otwiera menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Temp. Ponowne naciśnięcie przyci sku SET powoduje ustawienie jednostki.

Wybrać jednostkę temperatury w °C lub °F.

70

7.13.9

Pressure ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 V01117-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Model z układem TPMS.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Units. Ponowne naciśnięcie przyci sku SET otwiera menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Pressure. Ponowne naciśnięcie przy cisku SET powoduje ustawienie jednostki.

Wybrać jednostkę bar lub psi.

71

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.10 Fuel Cons V01118-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Units. Ponowne naciśnięcie przyci sku SET otwiera menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Fuel Cons. Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje ustawienie jednostki.

Wybrać jedno z dostępnych wskazań zużycia.

72

7.13.11 Language ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 V01119-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Language. Ponownym naciśnięciem przycisku SET wybrać język.

Interfejs menu dostępny jest w następujących językach: angielski US, angielski UK, niemiecki, włoski, francuski i hiszpański.

73

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.12 Clock/Date V01120-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Clock/Date. Ponowne naciśnięcie przycisku SET otwiera menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN ustawić godzinę i zatwierdzić wybór przyciskiem SET.

– Przyciskiem UP lub DOWN ustawić datę i zatwierdzić wybór przyciskiem SET.

Jeżeli akumulator 12 V był odłączony, należy ustawić godzinę i datę.

Informacja Jeżeli akumulator 12 V był odłączony, wyświetla się dodat kowo wersja oprogramowania.

74

7.13.13 DRL ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 V01140-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

75

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Światło do jazdy dziennej nie zastępuje przy złej widoczności świateł mijania.

Przy znacznie pogorszonej widoczności przez mgłę, opady śniegu lub deszczu funkcja automatycznego przełączania między światłem do jazdy dziennej a światłami mijania może być dostępna jedynie w ogra niczonym zakresie.

– Zawsze sprawdzać, czy wybrano właściwy rodzaj oświetlenia.

– Ewentualnie przed rozpoczęciem jazdy lub przy zatrzymanym pojeździe wyłączyć w menu światło do jazdy dziennej, aby światła mijania były ciągle włączone.

– Przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących użytkowania świateł do jazdy dziennej.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczona pozycja DRL. Naciśnięcie przycisku SET włącza lub wyłącza światło do jazdy dziennej.

76

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.13.14 TPMS warning V01141-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Model z układem TPMS.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja TPMS warning. Naciskając przycisk SET, włączyć lub wyłączyć informacje o za wysokim lub za niskim ciśnieniu powietrza w oponach.

Wymaganie Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera przód 2,3 bar tył 2,6 bar Ciśnienie powietrza w oponach z pasażerem / maks. ciężar użyteczny przód tył 2,3 bar 2,6 bar 77

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.15 Quick Selector 1 V01121-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Quick Selector 1. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż zostanie zazna czone żądane menu.

– Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór.

W menu Quick Selector 1 można określić bezpośrednio wybie rane menu.

Naciśnięcie przycisku UP wyświetla przy zamkniętym menu okre ślone w Quick Selector 1 menu.

Informacja W trybie jazdy TRACK przyciskiem UP ustawia się regula cję poślizgu.

78

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.13.16 Quick Selector 2 V01122-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Quick Selector 2. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż zostanie zazna czone żądane menu.

– Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór.

W menu Quick Selector 2 można określić bezpośrednio wybie rane menu.

Naciśnięcie przycisku DOWN wyświetla przy zamkniętym menu określone w Quick Selector 2 menu.

Informacja W trybie jazdy TRACK przyciskiem DOWN ustawia się regulację poślizgu.

79

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.17 Set Favorites V01123-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Set Favorites. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać menu. Przyciskiem SET ustawić menu szybkiego wyboru.

W menu Set Favorites konfiguruje się menu Favorites.

80

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.13.18 Service V01125-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Service. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu Service wskazywany jest następny termin serwisu i wer sja oprogramowania.

7.13.19 Extra functions V01126-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Motocykl z opcjonalną funkcją dodatkową.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczona pozycja Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Extra functions. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

81

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.20 Warnings – Przycisk UP lub DOWN służy do nawigacji w funkcjach dodat kowych.

Informacja Menu Extra functions zawiera opcjonalne funkcje dodatkowe. Aktualne KTM PowerParts i dostępne oprogramowanie do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

V01124-01 Warunek • Występuje przynajmniej jedno ostrzeżenie.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Trips/Data. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Warnings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Za pomocą przycisków UP lub DOWN można przeglądać ostrzeżenia.

W menu Warnings wyświetlają się wszystkie zapisywane tam komunikaty.

82

7.13.21 Ride Mode ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 V01127-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Ride Mode. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

– Przyciski UP lub DOWN służą do nawigacji w menu. Przyci skiem SET można wybierać dostępne nastawy silnika i układu kontroli trakcji motocykla.

SPORT – homologowana moc i bardzo szybka reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na większy poślizg koła tylnego.

STREET – homologowana moc i płynna reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

RAIN – zredukowana moc homologowana w celu zapew nienia lepszych właściwości jezdnych, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

Ustawienie TRACK z homologowaną mocą i wyjątkowo szybką reakcją silnika na dodawanie gazu. Kontrolę trak cji i charakterystykę dodawania gazu można ustawić indy widualnie.

Informacja W trakcie dokonywania wyboru nie dodawać gazu.

83

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.22 Track V01128-01 Warunek • Tryb jazdy TRACK jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Ride Mode. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciski UP lub DOWN służą do nawigacji w menu. Przy ciskiem SET można dostosować poszczególne ustawienia TRACK PACK.

Informacja Przy ustawianiu charakterystyki dodawania gazu nie dodawać gazu.

Za pomocą Leave Track tryb jazdy TRACK jest zamy kany i następuje automatyczne przełączenie na tryb jazdy STREET. Nie dodawać przy tym gazu.

84

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.13.23 Anti‑wheelie mode V01142-01 Warunek • Tryb jazdy TRACK jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczony zostanie punkt menu Anti‑wheelie mo.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przy wyłączonym trybie Anti‑Wheelie kontrola trakcji nie przeciwdziała podnoszeniu się koła przedniego.

– Wyłączać tryb Anti‑Wheelie tylko przy posiadaniu odpowiedniego doświadczenia.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć tryb Anti‑Wheelie.

85

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.24 Launch control 7.13.25 MTC + MSR Warunek • Tryb jazdy TRACK jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczony zostanie punkt menu Launch control.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć układ Launch-Control

( str. 118).

V01143-01 V01130-01 Warunek • ABS ModeSupermoto nie jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony MTC + MSR.

– Trzymać wciśnięty przycisk SET przez 3-5 sekund, aby włą czyć lub wyłączyć MTC + MSR.

86

7.13.26 ABS ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Przy włączaniu lub wyłączaniu nie dodawać gazu.

Po włączeniu zapłonu ponownie włącza się kontrola trakcji motocykla i układ przeciwdziałający poślizgowi kół.

V01131-01 Warunek • Motocykl stoi.

Wskazówka Wygaśnięcie dopuszczenia do ruchu drogowego i ochrony ubezpieczeniowej Jeżeli układ ABS zostanie całkowicie odłączony, gaśnie lampka dopuszczenia do ruchu drogowego.

– Jeżeli pojazd jest używany wyłącznie na zamkniętych odcinkach poza publicznym ruchem drogowym, należy całkowicie wyłączyć układ ABS.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja ABS.

87

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.27 ABS Mode – Trzymać wciśnięty przycisk SET przez 3-5 sekund, aby wyłą czyć układ ABS.

Informacja Podczas wyłączania nie dodawać gazu.

Po włączeniu zapłonu układ ABS będzie ponownie aktywny.

V01132-01 Warunek • Motocykl stoi.

• ABS jest włączony.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja ABS Mode.

– Trzymać wciśnięty przycisk SET przez 3-5 sekund, aby prze łączyć tryb ABS.

88

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja W trakcie dokonywania wyboru nie dodawać gazu.

Jeżeli aktywny jest tryb ABS Road, układ ABS działa na oba koła.

Jeżeli aktywny jest tryb ABS Supermoto, układ ABS działa tylko na koło przednie. Lampka ostrzegawcza układu ABS miga powoli, przypominając o aktywnym trybie ABS Supermoto. Koło tylne hamuje bez układu ABS, a więc przy hamowaniu może dojść do zabloko wania się koła. MSR jest wyłączony.

Po włączeniu zapłonu tryb ABS będzie ponownie usta wiony na Road.

7.13.28 Quick Shift + V01133-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Quick Shift +.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć quickshifter +

( str. 120).

89

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.29 Shift Light V01134-01 Warunek • Motocykl stoi.

• ODO > 1 000 km (600 mi).

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Motorcycle. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu Shift Light. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać funkcję. Za pomocą przycisku SET ustawia się prędkość obrotową sygnalizatora zmiany biegów.

Po osiągnięciu prędkości obrotowej silnika określonej w Lights up wskaźnik prędkości obrotowej silnika świeci się na pomarań czowo.

Po osiągnięciu prędkości obrotowej silnika określonej w Flashes wskaźnik prędkości obrotowej silnika miga na pomarańczowo.

Sygnalizator zmiany biegów można włączyć lub wyłączyć za pomocą funkcji Shift Light.

90

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.13.30 KTM MY RIDE (opcja) V01135-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Funkcja Bluetooth ® (opcja) aktywowana.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu KTM MY RIDE. Naciśnięcie przy cisku SET wyświetla menu.

W menu KTM MY RIDE odpowiedni telefon komórkowy lub zestaw słuchawkowy można sparować poprzez Bluetooth ® ze sterownikiem KTM MY RIDE.

Informacja Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchawkowy nadaje się do parowania ze sterownikiem KTM MY RIDE.

Musi być obsługiwany standard Bluetooth ® 2.1.

91

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13.31 Pairing (opcja) V01137-01 • • Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

Bluetooth ® (opcja) jest włączony.

Funkcja Bluetooth ® na urządzeniu, które ma być sparowane, jest również włączona.

• Parowane urządzenie musi być widoczne dla innych urządzeń poprzez interfejs Bluetooth ® .

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu KTM MY RIDE. Naciśnięcie przy cisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczony wybrany punkt menu Phone lub Headset.

92

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Nie można sparować ze sterownikiem KTM MY RIDE jednocześnie dwóch telefonów komórkowych bądź dwóch zestawów słuchawkowych. Tylko jeden telefon komórkowy i jeden zestaw słuchawkowy można sparo wać jednocześnie ze sterownikiem KTM MY RIDE.

– W podmenu Phone można sparować odpowiedni telefon komórkowy ze sterownikiem KTM MY RIDE.

– W podmenu Headset można sparować odpowiedni zestaw słuchawkowy ze sterownikiem KTM MY RIDE.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– W przypadku pierwszego parowania urządzenia naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zaznaczona zostanie opcja Pairing. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do wybranego urządze nia. Potwierdzić wybór przyciskiem SET.

Informacja W tym miejscu parowanie zestawu słuchawkowe koń czy się.

– Potwierdzając Passkey, parowanie telefonu komórkowego kończy się pomyślnie.

93

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Informacja Po pomyślnym sparowaniu z odpowiednim urządze niem nazwa sparowanego telefonu komórkowego lub zestawu słuchawkowego jest wyświetlana w odpowied nim menu Phone lub Headset.

Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczone sparowane urządzenie. Naciska jąc przycisk SET, można usunąć sparowane urządze nie.

Ostatnio połączone urządzenie zostanie przy włączo nym Bluetooth ® automatycznie sparowane ze sterow nikiem KTM MY RIDE, gdy znajdzie się ono w zasięgu i nie zostało wcześniej usunięte.

Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słu chawkowy nadaje się do parowania ze sterownikiem KTM MY RIDE.

94

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.13.32 Audio player (opcja) H02860-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Bluetooth ® (opcja) jest włączony.

• • Funkcja Bluetooth włączona.

® przy sparowanych urządzeniach również Zestaw słuchawkowy połączony z odpowiednim odbiornikiem audio.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN dotąd, aż na wyświetlaczu zaznaczone zostanie menu KTM MY RIDE. Naciśnięcie przy cisku SET wyświetla menu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zosta nie zaznaczona pozycja Audio player. Naciśnięcie przyci sku SET wyświetla menu.

95

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – Trzymanie wciśniętego przycisku UP zwiększa głośność dźwięku.

– Trzymanie wciśniętego przycisku DOWN zmniejsza głośność dźwięku.

– Krótkie naciśnięcie przycisku UP przełącza na następny utwór audio.

– Krótkie naciśnięcie przycisku DOWN uruchamia odtwarzanie utworu audio.

– Krótkie dwukrotne naciśnięcie przycisku DOWN przełącza na poprzedni utwór audio.

– Naciśnięcie przycisku SET odtwarza utwór audio lub włącza pauzę w odtwarzaniu.

Rada W niektórych telefonach komórkowych, żeby możliwe było odtwarzanie, trzeba najpierw uruchomić odtwa rzacz w telefonie.

Aby ułatwić obsługę, funkcję audio można dodać do Quick Selector 1 lub do Quick Selector 2.

96

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.13.33 Telefon (opcja) V01138-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Bluetooth ® (opcja) włączony.

• • Funkcja Bluetooth włączona.

® przy sparowanych urządzeniach również Zestaw słuchawkowy połączony z odpowiednim telefonem komórkowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciśnięcie przycisku SET odbiera połączenie przychodzące.

– Naciśnięcie przycisku BACK odrzuca połączenie przycho dzące.

– Trzymanie wciśniętego przycisku UP zwiększa głośność dźwięku.

– Trzymanie wciśniętego przycisku DOWN zmniejsza głośność dźwięku.

97

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Informacja Czas połączenia i kontakt są wyświetlane. Zależnie od ustawienia telefonu komórkowego kontakt jest wizuali zowany z nazwą.

98

8.1

ERGONOMIA 8 Pozycja kierownicy V01210-11 Na górnej półce widelca znajdują się dwa otwory w odległości od siebie.

A Odstęp między otworami A 15 mm Kierownicę można montować w dwóch różnych pozycjach.

Pozwala to na ustawienie kierownicy w pozycji najwygodniejszej dla kierowcy.

Informacja W jeździe na torach wyścigowych KTM zaleca ustawienie kierownicy w pozycji przedniej.

8.2

Regulacja pozycji kierownicy Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Naprawiona kierownica stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa.

Materiał wygiętej lub wyrobionej kierownicy ulega zmęczeniu. W konsekwencji kierownica może pęk nąć.

– Wymienić kierownicę, jeśli jest ona uszkodzona lub wygięta.

99

8 ERGONOMIA V01210-10 – Wykręcić śruby 1 . Zdjąć elementy zaciskowe kierownicy 2 . Kierunek ustawić w taki sposób, by zapewnić łatwy dostęp do śrub 3 .

Informacja Przykryć elementy w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Nie załamywać kabli i przewodów.

– Wykręcić śruby 3 . Zdjąć mocowania kierownicy 4 .

– Mocowania kierownicy ustawić w żądanej pozycji Zamontować i dokręcić śruby 3 .

A Wymaganie lub B .

Zamontować mocowania kierownicy po lewej i prawej stro nie w tej samej pozycji.

Śruba mocowa nia kierownicy M10 – Ustawić równo kierownicę.

45 Nm Loctite ® 243™ Informacja Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie kabli i przewo dów.

– Ustawić równo element zaciskowy kierownicy. Zamontować i równo dokręcić śruby 1 .

100

Wymaganie Śruba zacisku mechanizmu kierownicy M8 20 Nm ERGONOMIA 8 8.3

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła – Nacisnąć do przodu dźwignię sprzęgła.

– Dopasować położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła za pomocą śruby nastawczej 1 do wielkości dłoni.

V01187-11 Informacja Przekręcenie śruby nastawczej zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje odsunięcie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku przeciw nym do ruchu wskazówek zegara powoduje dosunięcie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą obracać wyłącznie ręcznie, nie uży wać zbyt dużej siły.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

101

8 ERGONOMIA 8.4

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego – Nacisnąć do przodu dźwignię hamulca ręcznego.

– Dopasować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego za pomocą śruby nastawczej 1 do wielkości dłoni.

V01188-11 Informacja Przekręcenie śruby nastawczej zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje odsunięcie dźwigni hamulca ręcznego od kierownicy.

Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku przeciw nym do ruchu wskazówek zegara powoduje dosunięcie dźwigni hamulca ręcznego do kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą obracać wyłącznie ręcznie, nie uży wać zbyt dużej siły.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

102

ERGONOMIA 8 8.5

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego, w układzie hamulcowym jest wytwarzane ciśnie nie, działające na hamulec tylny.

– Ustawić luz na dźwigni hamulca nożnego zgodnie z wymaganiami.

– Wyczepić sprężynę 1 .

– Odkręcić nakrętkę 2 .

Rada Dla ułatwienia nacisnąć przy tym w dół dźwignię hamulca nożnego.

– Obrócić popychacz 3 , aby wyregulować położenie wyj ściowe dźwigni hamulca nożnego.

V01229-10 103

8 ERGONOMIA V01230-10 Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

Śruby pozostawić wkręcone na głębokość co najmniej pięciu zwojów gwintu.

Wkręcanie popychacza w przegub kulowy reguluje dźwignię hamulca nożnego w dół.

Wykręcanie popychacza z przegubu kulowego reguluje dźwignię hamulca nożnego do góry.

– Poluzować nakrętkę 4 i obracać śrubę 5 aż do osiągnięcia luzu A . Ewentualnie doregulować położenie wyjściowe dźwi gni hamulca nożnego.

Wymaganie Luz dźwigni hamulca noż nego 3 … 5 mm – Przytrzymać śrubę Wymaganie 5 i dokręcić nakrętkę 4 .

Pozostałe nakrętki podwozia M6 10 Nm 104

V01231-10 ERGONOMIA 8 – Dokręcić nakrętkę 2 .

Wymaganie Nakrętka drążka dociskowego dźwigni hamulca nożnego M6 6 Nm Rada Dla ułatwienia nacisnąć przy tym w dół dźwignię hamulca nożnego.

– Zaczepić sprężynę 1 .

8.6

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów Informacja Dźwignia zmiany biegów podczas jazdy, w położeniu wyjściowym nie może przylegać do buta).

Ciągłe przyleganie dźwigni zmiany biegów do buta powoduje przeciążenie skrzyni biegów i może dopro wadzić do błędnego działania quickshiftera.

105

8 ERGONOMIA 8.7

400692-10 – Wsiąść na pojazd w pozycji jazdy i zmierzyć odstęp dzy górną krawędzią buta a dźwignią zmiany biegu.

A mię Odległość dźwigni zmiany biegów od krawędzi górnej buta 10 … 20 mm » Jeżeli odstęp nie jest zgodny z wymaganiami: – Ustawić położenie wyjściowe dźwigni zmiany bie gów.

( str. 106)

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów – Odkręcić nakrętkę wany 2 .

1 , przytrzymując przy tym za pręt gwinto – Odkręcić nakrętkę wany 2 .

3 , przytrzymując przy tym za pręt gwinto H02668-10 Informacja Nakrętka 3 ma gwint lewoskrętny.

– Obracając śrubą dociskową gów.

2 ustawić dźwignię zmiany bie 106

ERGONOMIA 8 Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

Dźwignia podczas zmiany biegów nie może dotykać żadnych elementów pojazdu.

– Dokręcić nakrętkę towaną 2 .

3 , przytrzymując przy tym za śrubę gwin Wymaganie Nakrętka drążka zmiany biegów M6LH 6 Nm – Dokręcić nakrętkę towaną 2 .

1 , przytrzymując przy tym za śrubę gwin Wymaganie Nakrętka drążka zmiany biegów M6 6 Nm 107

9 URUCHOMIENIE 9.1

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają sobie i innym.

– Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.

– Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie czeństwa.

– Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole wami, spodnie i kurtkę z protektorami.

– Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Różne profile przedniej i tylnej opony powodują pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu.

Różne profile opon mogą znacząco utrudniać kontrolę nad pojazdem.

– Upewnić się, że na kole przednim i tylnym stosowane są tylko opony o tym samym rodzaju profilu.

108

URUCHOMIENIE 9 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niedopuszczone lub niezalecane do jazdy opony i koła powodują pogor szenie właściwości jezdnych.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zalecanych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane.

– Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

Informacja Podczas eksploatacji pojazdu należy pamiętać, że nadmierny hałas może przeszkadzać innym osobom.

– Podczas odbioru motocykla upewnić się, że autoryzowany warsztat KTM dokonał kontroli przedsprzedażo wej.

109

9 URUCHOMIENIE W chwili odbioru pojazdu przekazywany jest dokument dostawy i książka serwisowo-gwarancyjna.

– Przed pierwszą jazdą uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

– Zapoznać się z elementami obsługowymi.

– Ustawić położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła. ( str. 101)

– Ustawić położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego. ( str. 102)

– Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca nożnego.

( str. 103)

– Przed dłuższą jazdą przyzwyczaić się do jazdy motocyklem w odpowiednim terenie. Spróbować także jechać przez chwilę bardzo powoli, aby uzyskać lepsze wyczucie motocykla.

– Podczas jazdy trzymać kierownicę obiema rękami, a stopy cały czas opierać na podnóżkach.

– Dotrzeć silnik. ( str. 110)

9.2

Docieranie silnika – Podczas fazy docierania nie przekraczać podanej prędkości obrotowej silnika.

Wymaganie Maksymalna prędkość obrotowa Przy pierwszych: 1 000 km Po pierwszych: 1 000 km 6 500 obr/min 9 800 obr/min – Unikać jazdy na pełnym gazie!

110

URUCHOMIENIE 9 9.3

Jazda z bagażem Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężar całkowity oraz obciążenia techniczne osi wpływają na właściwo ści trakcyjne pojazdu.

Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

– Nie przekraczać ani maksymalnego dopuszczonego ciężaru całkowitego ani obciążenia technicz nego osi.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowy montaż kufra lub plecaka na zbiornik pogarsza właściwo ści trakcyjne pojazdu.

– Zamontować i zabezpieczyć kufer i plecak na zbiornik zgodnie z przepisami producenta.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne podczas jazdy z dużą prędkością.

– Dopasować prędkość do załadunku. Jechać wolniej, kiedy na motocyklu przewożone są kufry lub inny bagaż.

Najwyższa prędkość z bagażem 130 km/h 111

9 URUCHOMIENIE Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przeciążony bagażnik ulegnie uszkodzeniu.

– W przypadku montażu kufra uwzględnić informacje producenta dotyczące maksymalnego załadunku.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza widoczność.

Zasłonięte światło tylne powoduje, że pojazd jest gorzej widoczny dla innych uczestników ruchu drogo wego, zwłaszcza po zmierzchu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężki bagaż zmienia właściwości trakcyjne pojazdu i wydłuża drogę hamowania.

– Dopasować prędkość do załadowanego bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza właściwości trakcyjne pojazdu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spalić bagaż.

– Bagaż przymocować tak, aby nie mógł być spalony ani zniszczony przez gorący układ wydechowy.

112

URUCHOMIENIE 9 – W wypadku zabierania bagażu zwrócić uwagę na jego prawidłowe zamocowanie, jak najbliżej środka pojazdu, a także na równomierne rozłożenie obciążenia na przednie i tylne koło.

– Należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnych nacisków na osie.

Wymaganie Maksymalna dopuszczalna masa całkowita Maksymalnie dopuszczalne obciążenie osi przed niej Maksymalnie dopuszczalny nacisk na oś tylną 430 kg 160 kg 270 kg 113

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.1

sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem Informacja Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić stan pojazdu i bezpieczeństwo na drodze.

Stan pojazdu w czasie użytkowania nie może budzić żadnych zastrzeżeń.

H02217-01

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 249)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przed-

niego. ( str. 168)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tyl-

nego. ( str. 174)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.

( str. 172)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego.

( str. 178)

– Sprawdzić działanie układu hamulcowego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw-

czym. ( str. 234)

– Sprawdzić stopień zabrudzenia łańcucha. (

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 155)

str. 152)

– Sprawdzić stan opon. ( str. 195)

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 198)

114

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Sprawdzić ustawienia i swobodę ruchu wszystkich elementów obsługowych.

– Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

– Sprawdzić, czy bagaż jest prawidłowo zamocowany.

– Usiąść na motocyklu i sprawdzić ustawienie lusterka wstecz nego.

– Sprawdzić zapas paliwa.

10.2

Uruchamianie pojazdu Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamknię tym pomieszczeniu.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Wysokie prędkości obrotowe przy zimnym silniku mają negatywny wpływ na jego żywot ność.

– Nagrzewać silnik zawsze przy niskich prędkościach obrotowych.

115

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA B00782-10 – Zdjąć motocykl ze stopki bocznej i wsiąść na motocykl.

– Sprawdzić, czy wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego znajduje się w środkowym położeniu .

– Włączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

Po włączeniu zapłonu przez około 2 sekundy słychać odgłos pracy pompy paliwowej. Jednocześnie przepro wadzany jest test działania zestawu wskaźników.

Zaświeca się lampka ostrzegawcza ABS i po ruszeniu motocykla ponownie gaśnie.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

Zaświeca się zielona lampka kontrolna biegu jałowego N.

– Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wci snąć w dolne położenie .

116

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Informacja Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycz nego wcisnąć w dolne położenie ruszyć.

kać co najmniej 5 sekund.

woduje zatrzymanie silnika.

dopiero po zakoń czeniu kontroli działania zestawu wskaźników.

Podczas rozruchu NIE dodawać gazu. Dodawanie gazu podczas rozruchu powoduje, że układ sterowa nia silnika nie wtryskuje paliwa i silnik nie będzie mógł Maksymalnie przez 5 sekund wcisnąć wyłącznik awa ryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego w dolne położenie . Przed następną próbą rozruchu odcze Motocykl jest wyposażony w układ bezpiecznego roz ruchu. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko wtedy, jeżeli skrzynia biegów jest przełączona na położenie biegu jałowego lub przy włączonym biegu naciśnięta jest dźwignia sprzęgła. Puszczenie dźwigni sprzęgła przy włączonym biegu i otwartej stopce bocznej spo 117

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.3

Ruszanie – Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć 1. bieg i powoli zwalniać dźwignię sprzęgła, równocześnie ostrożnie dodając gazu.

10.4

Launch‑Control H02000-01 Układ Launch‑Control to funkcja elektroniki pojazdu.

Launch‑Control reguluje liczbę obrotów silnika w celu uzyskania optymalnego przyspieszenia.

Launch‑Control można użyć do ruszania maksymalnie trzy razy z rzędu. Aby chronić silnik, skrzynię biegów, układ chłodzenia przed przeciążeniem, układ Launch‑Control jest wyłączany okresowo po trzecim rozruchu.

Launch‑Control jest również wyłączany, jeżeli nie są spełnione wszystkie warunki aktywacji.

Launch‑Control jest ponownie aktywowany w następujących przy padkach: silnik pracuje przez co najmniej trzy minuty, silnik jest wyłączony przez 20 minut lub pokonano dystans 1,5 km (0,93 mi).

118

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 10.5

Ruszanie z Launch‑Control Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Launch‑Control umożliwia bardzo intensywne przyspieszenie, które może sprawić problemy początkującym kierowcom.

– Stosować układ Launch-Control tylko przy posiadaniu odpowiedniego doświadczenia.

– Nie stosować układu Launch‑Control do jazdy po drogach publicznych.

H02000-01 Warunek Tryb jazdy TRACK jest aktywny.

Pierwszy bieg jest włączony.

Lampka kontrolna TC nie świeci się.

Temperatura płynu chłodzącego: > 60 °C Przejechany łącznie dystans: > 1 000 km – Włączyć Launch‑Control w zestawie wskaźników.

Liczba możliwych prób rozruch wyświetla się na ekra nie startowym.

– Przy pociągniętej dźwigni sprzęgła włączyć pełny gaz.

Liczba obrotów silnika jest regulowana.

9 000 obr/min Lampka kontrolna TC miga szybko.

– Zwolnić szybko, lecz w sposób kontrolowany dźwignię sprzęgła.

119

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.6

Quickshifter + Jeżeli quickshifter + jest aktywny, można przełączać na wyższy i niższy bieg bez uruchamiania sprzęgła.

Ponieważ nie jest konieczne zamknięcie manetki gazu, możliwa jest płynna zmiana biegów.

Quickshifter + rozpoznaje po pozycji wałka zmiany biegów, czy należy uruchomić proces zmiany biegów, i wysyła odpowiedni sygnał do sterownika silnika.

Jeżeli quickshifter + jest wyłączony w zestawie wskaźników, przy każdej zmianie biegów należy jak zawsze uruchomić sprzęgło.

V01270-10 120

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 10.7

Zmiana biegów, jazda Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Gwałtowne zmiany obciążenia mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

– Unikać nagłej zmiany obciążenia i gwałtownego hamowania.

– Dostosować prędkość do stanu nawierzchni.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przełączenie na niższy bieg przy wysokiej prędkości obrotowej silnika powoduje zablokowanie tylnego koła i przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika.

– Przy wysokiej prędkości obrotowej silnika nie przełączać na niższy bieg.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niewłaściwe położenia kluczyka zapłonowego powoduje błędne działa nie.

– Nie przestawiać położenia kluczyka zapłonowego podczas jazdy.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Praca regulacyjne przy pojeździe odwracają uwagę od sytuacji na dro dze.

– Wszelkie prace regulacyjne wykonywać przy zatrzymanym pojeździe.

121

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Przy nieprawidłowym zachowaniu pasażer może spaść z motocykla.

– Zadbać, aby pasażer usiadł prawidłowo na swojej kanapie, odstawił stopy na podnóżki dla pasażera i trzymał się kierowcy lub uchwytów.

– Należy przestrzegać ustawowego minimalnego wieku pasażera przewożonego motocyklem.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ryzykowny styl jazdy stanowi duże ryzyko.

– Przestrzegać przepisów ruchu drogowego, jeździć asekuracyjnie i przewidująco, aby w porę rozpo znawać ewentualne zagrożenia.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zimne opony mają obniżoną przyczepność.

– Podczas każdej jazdy pierwsze kilometry należy przejechać ostrożnie ze zredukowaną prędkością, aż opony osiągną swoją temperaturę roboczą.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km 122

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężar całkowity oraz obciążenia techniczne osi wpływają na właściwo ści trakcyjne pojazdu.

Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

– Nie przekraczać ani maksymalnego dopuszczonego ciężaru całkowitego ani obciążenia technicz nego osi.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza właściwości trakcyjne pojazdu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Upadek może bardziej uszkodzić pojazd, niż się to wydaje na pierwszy rzut oka.

– Po każdym upadku sprawdzić pojazd jak przed każdym uruchomieniem.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Niefiltrowane powietrze zasysane ma negatywny wpływ na żywotność silnika.

Bez filtra powietrza kurz i brud dostają się do silnika.

– Nie uruchamiać pojazdu bez filtra powietrza.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Przegrzanie silnika powoduje uszkodzenie silnika.

123

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami rumu drogowego i wyłączyć silnik, jeśli pojawi się ostrzeżenie tem peratury płynu chłodzącego.

– Odczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia.

– Po ostygnięciu układu chłodzenia skontrolować i ewentualnie skorygować poziom płynu chłodzącego.

Wskazówka Uszkodzenia skrzyni biegów Niewłaściwe stosowanie quickshiftera+ skutkuje uszkodzeniem skrzyni biegów.

Quickshifter+ może być stosowany tylko wtedy, gdy funkcja jest włączona w zestawie wskaźników.

Po pociągnięciu dźwigni sprzęgła quickshifter+ jest wyłączany.

– Stosować quickshifter+ wyłącznie w podanym, dopuszczalnym zakresie obrotów.

Informacja Jeżeli podczas jazdy wystąpią nietypowe odgłosy, należy natychmiast zatrzymać pojazd zgodnie z prze pisami ruchu drogowego, wyłączyć silnik i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

– W odpowiednich uwarunkowaniach (nachylenie, sytuacja jazdy itp.) można przełączać na wyższe biegi.

– Odjąć gazu, równocześnie pociągając dźwignię sprzęgła, włą czyć następny bieg, zwolnić dźwignię sprzęgła i dodać gazu.

V01271-10 124

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Informacja Pozycje 6 biegów do przodu zostały pokazane na ilu stracji. Bieg jałowy albo luz znajduje się pomiędzy 1 a 2 biegiem. 1. bieg służy do ruszania lub do jazdy po wzniesieniach.

Temperatura robocza jest osiągnięta, gdy świeci się 5 pasków wskaźnika temperatury.

– Po osiągnięciu prędkości maksymalnej przez całkowite obró cenie manetki gazu należy cofnąć manetkę do położenia ¾ gazu. Prędkość nie ulegnie praktycznie zmniejszeniu, ale znacznie spadnie zużycie paliwa.

– Należy zawsze przyspieszać tylko w takim zakresie, w jakim pozwalają na to warunki drogowe i pogodowe. Zwłaszcza na zakrętach nie zmieniać biegów, a gazu dodawać tylko bardzo ostrożnie.

– Aby zredukować bieg w razie potrzeby zahamować motocykl, ujmując równocześnie gazu.

– Zaciągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć niższy bieg, powoli zwalniać dźwignię sprzęgła i dodać gazu lub ponownie zmie nić bieg.

– W razie przypadkowego zgaśnięcia silnika na skrzyżowaniu wystarczy pociągnąć dźwignię sprzęgła i wcisnąć wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego w dolne poło 125

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA żenie . Nie trzeba przełączać skrzyni biegów w położenie biegu jałowego.

– Wyłączyć silnik przed dłuższym postojem lub pracą na biegu jałowym.

– Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju , należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

– Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się lampka ostrzegawcza usterki , skontaktować się jak najszybciej z autoryzowanym warsztatem KTM.

– Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się ogólna lampka ostrzegaw cza , na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Informacja Szczególnie ważne komunikaty są przechowywane w menu Warnings.

– Jeżeli w zestawie wskaźników zapali się symbol oblodzenia, należy liczyć się z oblodzeniem nawierzchni. Dostosować prędkość do zmienionych warunków drogowych.

126

H02699-10 H02700-10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Jeżeli quickshifter + jest włączony w zestawie wskaźników, możliwe jest przełączanie na wyższy bieg w podanym zakre sie obrotów bez używania dźwigni sprzęgła.

Informacja Minimalna liczba obrotów silnika przed przełączeniem na wyższy bieg w obrotach na minutę – patrz ilustracja.

Szybko pociągnąć do oporu dźwignię zmiany biegów bez przestawiania manetki gazu.

– Jeżeli quickshifter + jest włączony w zestawie wskaźników, możliwe jest przełączanie na niższy bieg w podanym zakresie obrotów bez używania dźwigni sprzęgła.

Informacja Maksymalna liczba obrotów silnika przed przełącze niem na niższy bieg w obrotach na minutę – patrz ilu stracja.

Szybko nacisnąć do oporu dźwignię zmiany biegów bez przestawiania manetki gazu.

127

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.8

Regulacja układu przeciwdziałającego poślizgowi kół (MSR) 402423-01 Układ MSR jest funkcją sterownika silnika.

Gdy hamowanie silnikiem będzie zbyt silne, układ MSR zapo biega blokowaniu się koła tylnego podczas jazdy prosto lub uśli zgu w położeniu ukośnym.

W celu ochrony przed poślizgiem koła tylnego układ MSR otwiera przepustnice tylko do wymaganego położenia.

Układ MSR uruchamia się na powierzchniach o zbyt słabej przy czepności i ma na celu otwarcie sprzęgła antyhoppingowego.

W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy, układ MSR działa w zależności od pochylenia.

Informacja Przy wyłączonym układzie ABS lub aktywnym trybie ABS Supermoto układ MSR jest nieaktywny.

10.9

Hamowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wilgoć i brud powodują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby osuszyć i wyczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamul cowe.

128

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niewyczuwalny punkt oporu hamulca koła przedniego lub tylnego zmniejsza skuteczność hamowania.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane.

– Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wyższy ciężar całkowity wydłuża drogę hamowania.

– Wioząc pasażera lub bagaż, należy uwzględnić dłuższą drogę hamowania.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Sól drogowa ogranicza sprawność układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby oczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamulcowe z soli dro gowej.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ ABS może niekiedy wydłużyć drogę hamowania.

– Dostosować sposób hamowania do sytuacji i warunków drogowych.

129

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zbyt silne hamowanie prowadzi do zablokowania kół.

Skuteczne działanie układu ABS może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy układ ten jest włączony.

– Pozostawiać włączony układ ABS, aby wykorzystać funkcję ochronną.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Koło tylne może się zablokować przy hamowaniu silnikiem.

– Pociągnąć sprzęgło przy hamowaniu awaryjnym lub pełnym bądź hamowaniu na śliskiej nawierzchni.

– W celu zahamowania zdjąć gaz i równocześnie zahamować hamulcem koła przedniego i tylnego.

Informacja Dzięki układowi ABS można wykorzystać pełną siłę hamowania zarówno przy pełnym hamowaniu, jak i w wypadku hamowania na słabo przyczepnej nawierzchni (piaszczyste, mokre lub śliskie nawierzchnie), bez obawy, że dojdzie do zablokowania się kół.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Położenie ukośne lub nawierzchnia z bocznym spadkiem zmniejsza maksymalnie możliwe zwalnianie.

– O ile to możliwe, zakończyć hamowanie przed zakrętem.

130

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Proces hamowania należy zawsze zakończyć przed początkiem zakrętu. Odpowiednio do prędkości jazdy należy przy tym przełączyć na niższy bieg.

– Przy dłuższych zjazdach z górki wykorzystywać hamowanie silnikiem. W tym celu należy zredukować prze łożenie o jeden albo nawet dwa biegi, nie przekraczając jednak przy tym maksymalnej prędkości obroto wej silnika. Pozwala to znacznie zredukować konieczność używania hamulców, dzięki czemu nie następuje przegrzanie układu hamulcowego.

10.10

Zatrzymywanie, parkowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Przypadkowe osoby mogą stworzyć zagrożenie dla siebie i pozostałych osób.

– Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem.

– Zabezpieczyć pojazd przed dostępem niepowołanych osób.

– Zablokować kierownicę i wyciągnąć kluczyk zapłonowy, jeżeli pojazd zostanie pozostawiony bez nadzoru.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy, zanim części te nie ostygną.

– Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.

131

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wskazówka Szkody materialne Nieprawidłowe postępowanie przy parkowaniu może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

Stoczenie lub przewrócenie się pojazdu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.

Elementy do postawienia pojazdu są przystosowane do obciążenia jedynie masą pojazdu.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

– Pod żadnym pozorem nie wolno siadać na pojeździe postawionym na stopce.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.

– Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

– Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.

– Zahamować motocykl.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

– Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

Informacja W wypadku wyłączania silnika wyłącznikiem awaryjnym i pozostawienia włączonego zapłonu w sta cyjce, do większości odbiorników elektrycznych nadal dopływa zasilanie elektryczne. Wyładowuje się przez to akumulator 12 V. Silnik zatem zawsze wyłączyć kluczykiem zapłonowym, wyłącznik awa ryjny jest przeznaczony do użycia tylko w razie konieczności.

– Zaparkować motocykl na stabilnym podłożu.

– Odchylić stopkę boczną nogą do oporu w przód i oprzeć na niej pojazd.

132

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Zablokować kierownicę. W tym celu obrócić kierownicę całkowicie w lewo, wcisnąć kluczyk zapłonowy w pozycji i przekręcić na pozycję . Aby ułatwić zaryglowanie blokady kierownicy należy nieznacznie poruszać kierownicę tam i z powrotem. Wyjąć kluczyk zapłonowy.

10.11

Transport Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.

– Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

– Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.

133

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – Wyłączyć silnik.

– Zabezpieczyć motocykl zaciąganymi pasami lub innymi zamo cowaniami przed przewróceniem i stoczeniem się.

10.12

401448-01 Tankowanie paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne.

Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został przepełniony.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.

– Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.

– Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.

– Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.

– Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

134

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmo wego.

– Nie wdychać oparów paliwa.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

Wskazówka Szkody materialne Niewystarczająca jakość paliwa powoduje przedwczesne zatkanie filtra paliwa.

W niektórych krajach i regionach dostępna jakość i czystość paliwa w niektórych okolicznościach nie jest wystarczająca. Może przez to dojść do problemów z działaniem układu paliwowego.

– Tankować tylko czyste paliwo, które odpowiada podanym normom. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

135

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – Wyłączyć silnik.

– Otworzyć korek wlewu paliwa. ( str. 37)

– Paliwo wlać maksymalnie do dolnej krawędzi wowego.

A króćca wle Całkowita pojemność zbiornika paliwa ok.

14 l

(

Benzyna wyso kooktanowa bez ołowiowa (LO 95)

str. 296)

– Zamknąć korek wlewu paliwa. ( str. 40)

V01463-10 136

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11 11.1

Dodatkowe informacje Wszystkie dodatkowe prace wynikające z prac obowiązkowych, wzgl. zalecanych, przyjmowane są i rozliczane oddzielnie.

Terminy serwisowania uzależnione są od lokalnych warunków eksploatacji występujących w danym kraju.

W ramach rozwoju technicznego niektóre terminy serwisowania i zakresy prac mogą ulec zmianie. Aktualnie obowiązujący harmonogram czynności serwisowych jest zawsze przechowywany w serwisie KTM Dealer.net.

Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.

11.2

Prace obowiązkowe Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

Zaprogramować czujnik na wałku zmiany biegów.

Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 250)

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. ( str. 172)

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego. (

Sprawdzić tarcze hamulcowe. ( str. 167)

str. 178)

co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 137

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Sprawdzić przewody hamulcowe, czy są szczelne i nieuszkodzone.

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przedniego. (

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. (

Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła przedniego.

str. 168)

str. 174)

Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła tylnego.

Sprawdzić luz na dźwigni sprzęgła. ( str. 256)

Sprawdzić luz dźwigni hamulca nożnego. ( str. 173)

Sprawdzić szczelność amortyzatora i widelca. Przeprowadzić przegląd widelca według potrzeby i zastosowania.

Oczyścić kapturki przeciwpyłowe goleni widelca.

Sprawdzić luz na łożysku główki ramy.

( str. 146)

Sprawdzić stan opon. ( str. 195)

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 198)

(

Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe, zębatkę łańcuchową i prowadnik łańcucha.

str. 159)

Sprawdzić naprężenie łańcucha. (

Wymienić świece zapłonowe.

str. 155)

co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 138

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11 Sprawdzić luz zaworowy.

(

Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu chłodzącego.

str. 231)

Sprawdzić przewody, czy nie są uszkodzone i czy są ułożone bez załamań.

Wymienić filtr powietrza, wyczyścić obudowę filtra powietrza.

Sprawdzić ciśnienie paliwa i elementy amortyzujące łożysko zbiornika paliwa.

Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 226)

Sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy.

Kontrola końcowa: sprawdzić bezpieczeństwo drogowe pojazdu i wykonać jazdę próbną.

Po zakończeniu jazdy próbnej odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagno stycznego KTM.

Ustawić wskazanie terminu następnego serwisu.

Wykonać wpis serwisowy w KTM Dealer.net.

co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu 139

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11.3

Zalecane prace Sprawdzić ramę.

Sprawdzić wahacz.

Sprawdzić/wyczyścić dyszę oleju do smarowania sprzęgła.

Sprawdzić luz łożyska wahacza.

Sprawdzić luz łożyska koła.

Wymienić płyn chłodzący.

co 48 miesięcy co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● ● ● ● ● ● Usunąć wodę z wężyków drenażowych.

Sprawdzić wszystkie przewody i wężyki (np. paliwa, płynu chłodzącego, odpowietrza jące, spustowe itp.) oraz tuleje, czy nie są popękane, oraz czy są prawidłowo ułożone i szczelne.

Nasmarować wszystkie ruchome części (np. stopkę boczną, ręczne dźwignie, łańcuch, ...) i sprawdzić ich swobodę ruchu.

Sprawdzić mocne osadzenie śrub i nakrętek związanych z bezpieczeństwem, do któ rych dostęp jest łatwy.

○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu 140

12.1

REGULACJA PODWOZIA 12 Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Modyfikacje ustawienia podwozia mogą silnie wpływać na właściwości jezdne.

– Po dokonaniu zmian jechać najpierw powoli, aby oszacować właściwości jezdne.

Informacja Naprężenie wstępne sprężyny amortyzatora określa położenie wyjściowe sprężynowania amortyzatora.

Optymalnie ustawione naprężenie wstępne sprężyny amortyzatora powinno być dostosowane do wagi motocyklisty z ewentualnym bagażem oraz pasażerem, a także gwarantować kompromis między łatwo ścią prowadzenia a stabilnością motocykla.

– Wstępne naprężenie sprężyny amortyzatora ustawić poprzez obracanie nastawnika 1 kluczem hakowym z zestawu narzędzi.

Wymaganie Naprężenie wstępne sprężyny Standard 5 kliknięć V01224-10 141

12 REGULACJA PODWOZIA Informacja Wstępne naprężenie sprężyny amortyzatora można ustawiać w 10 różnych pozycjach.

142

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 13.1

Podnoszenie motocykla z tyłu za pomocą podnośnika Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

– Zamontować uchwyty podnośnika.

– Założyć adapter na podnośnik z tyłu motocykla.

Przejściówka mocująca (63529955000) Stojak montażowy pod koło tylne (69329955000) – Motocykl ustawić pionowo, wyrównać podnośnik względem wahacza i adapterów i podnieść motocykl.

402346-01 13.2

Zdejmowanie motocykla z podnośnika z tyłu Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

143

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Zabezpieczyć motocykl przed upadkiem.

– Zabrać stojak montażowy z tyłu i pojazd odstawić na stopce bocznej 1 .

– Zdjąć przejściówkę mocującą z wahacza.

402029-10 13.3

Podnoszenie motocykla za pomocą podnośnika z przodu Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 143)

144

402344-01 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Ustawić kierownicę do jazdy na wprost. Podnośnik przedni z adapterami ustawić równo z goleniami widelca.

Stojak montażowy mały pod koło przednie (61129965100) Informacja Najpierw zawsze podnosić tył motocykla.

– Podnieść motocykl z przodu.

13.4

Zdejmowanie motocykla z podnośnika z przodu Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

145

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Zabezpieczyć motocykl przed upadkiem.

– Usunąć podnośnik z przodu.

13.5

312029-10 Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni widelca Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Podnieść motocykl za pomocą podnośnika z przodu.

( str. 144)

str. 143)

146

V01241-10 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Przesunąć w dół kapturki przeciwpyłowe 1 obu goleni.

Informacja Zadaniem kapturków przeciwpyłowych jest ochrona goleni widelca przed pyłem i zanieczyszczeniami.

Z upływem czasu pod kapturki przeciwpyłowe może dostawać się brud. Jeżeli brud nie zostanie usunięty, może dojść do uszkodzenia znajdujących się głębiej pierścieni uszczelniających komory olejowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tar czach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tar cze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Oczyścić i naoliwić kapturki przeciwpyłowe oraz wnętrze rur obu goleni widelca.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 301)

147

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Cofnąć kapturki przeciwpyłowe z powrotem do pierwotnej pozycji montażowej.

– Usunąć nadmiar oleju.

Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z przodu. (

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

str. 145)

str. 143)

13.6

Zdejmowanie kanapy pasażera – Włożyć kluczyk zapłonowy do zamka kanapy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

1 i obrócić – Unieść z tyłu kanapę pasażera, przesunąć w kierunku tyłu i zdjąć do góry.

– Wyciągnąć kluczyk zapłonowy z zamka kanapy.

V01232-10 148

13.7

Montaż kanapy pasażera PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Kanapę pasażera zaczepić zaczepami ustalającymi schowku, opuścić z tyłu i przesunąć do przodu.

1 na – Nacisnąć w dół kanapę pasażera, aż się zatrzaśnie.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku W przypadku niepra widłowego montażu kanapa może wyskoczyć z moco wania.

– Po montażu sprawdzić, czy kanapa jest prawi dłowo zablokowana i nie daje się podnieść.

– Na koniec sprawdzić, czy kanapa pasażera została prawi dłowo zamontowana.

V01233-10 149

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.8

Zdejmowanie kanapy kierowcy Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 148)

Praca główna – Wykręcić śruby 1 .

– Podnieść kanapę kierowcy z tyłu, pociągnąć do tyłu i wyjąć do góry.

V01239-10 150

13.9

Montaż kanapy kierowcy PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Przesunąć kanapę kierowcy do przodu i opuścić z tyłu.

Zaczepy ustalające niku paliwa.

1 wchodzą w łączniki A na zbior Zaczepy ustalające 2 wchodzą w łączniki B ramy.

V01240-10 151

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 3 .

Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Na zakończenie sprawdzić, czy kanapa kierowcy została pra widłowo zamontowana.

V01239-11 Praca końcowa

– Zamontować kanapę pasażera. ( str. 149)

13.10

Sprawdzanie stopnia zabrudzenia łańcucha – Sprawdzić łańcuch, czy nie wykazuje dużych zabrudzeń.

» Jeżeli łańcuch jest mocno zabrudzony:

– Oczyścić łańcuch. ( str. 153)

400678-01 152

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 13.11

Czyszczenie łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Smar na oponach redukuje ich przyczepność.

– Usunąć smar z opon za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Żywotność łańcucha zależy przede wszystkim od jego pielęgnacji.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 143)

153

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Praca główna – Spłukać duże zanieczyszczenia delikatnym strumieniem wody.

– Zużyte resztki smaru usunąć środkiem do czyszczenia łańcu cha.

Środek do czyszczenia łańcuchów ( str. 300)

– Po wyschnięciu spryskać sprayem do łańcuchów.

Spray do łańcucha Street ( str. 300)

400725-01 Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. ( str. 143)

154

13.12

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Sprawdzanie naprężenia łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i prowadzi do wypadków.

Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łań cuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy kon strukcyjne zostają zerwane lub połamane.

Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.

W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.

– Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.

– Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 143)

155

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Praca główna – Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

– Z tyłu ślizgacza łańcucha nacisnąć łańcuch do góry i określić naprężenie łańcucha dzią łańcucha.

A między wahaczem a górną krawę Wymaganie Odstęp cucha B od ślizgacza łań 2,5 cm Zmierzyć bezpośrednio powyżej łańcucha odstęp od pła skiej części wahacza , a nie odstęp od brzegu wahacza.

M01569-10 Informacja Górna część łańcucha C musi być przy tym nacią gnięta.

Łańcuch na ogół nie ulega równomiernemu zużyciu.

Pomiaru dokonać w różnych miejscach łańcucha.

Naciąg łańcucha 2 … 5 mm » W wypadku gdy naprężenie łańcucha nie zgadza się z podanymi wytycznymi:

– Wyregulować naprężenie łańcucha. ( str. 157)

Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. ( str. 143)

156

13.13

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Regulacja naprężenia łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i prowadzi do wypadków.

Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łań cuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy kon strukcyjne zostają zerwane lub połamane.

Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.

W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.

– Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.

– Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 155)

str. 143)

157

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Praca główna – Odkręcić nakrętkę – Odkręcić nakrętki 1 2 .

.

– Wyregulować naprężenie łańcucha, obracając śrubami nastawczymi 3 po lewej i prawej stronie.

Wymaganie Naciąg łańcucha 2 … 5 mm Tak obracać śruby nastawcze aby znaczniki na lewym i prawym napinaczu łańcucha były ustawione w tej samej pozycji do znaczników odniesie nia A 3 po lewej i prawej stronie, 4 . W ten sposób koło tylne zostało prawidłowo usta wione.

V01242-10 Informacja Górna część łańcucha musi być przy tym naciągnięta.

Łańcuch na ogół nie ulega równomiernemu zużyciu.

Pomiaru dokonać w różnych miejscach łańcucha.

– Dokręcić nakrętki 2 .

– Napinacze łańcucha czych 3 .

4 muszą przylegać do śrub nastaw – Dokręcić nakrętkę 1 .

158

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Wymaganie Nakrętka osi koła tylnego M25x1,5 90 Nm Gwint i powierzchnia przylegania osi nasmarowane Praca końcowa

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. (

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

str. 155)

str. 143)

13.14

Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego, zębatki łańcuchowej i prowadnika łańcucha Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 143)

Praca główna – Sprawdzić stan zużycia koła łańcuchowego i zębatki łańcu chowej.

» W wypadku stwierdzenia zużycia koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej: – Wymienić zespół napędowy.

100132-10 159

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Informacja Zębatkę łańcuchową, koło łańcuchowe i łań cuch należy wymieniać w komplecie.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

– Pociągnąć dolną część łańcucha podanym odważnikiem Wymaganie A .

Odważnik do pomiaru zuży cia łańcucha 15 kg – Zmierzyć odstęp cha.

B 18 rolek łańcucha w dolnej części łańcu Informacja Łańcuch na ogół nie ulega równomiernemu zużyciu.

Pomiaru dokonać w różnych miejscach łańcucha.

Maksymalny odstęp B rolek łańcucha w najdłuż szym miejscu łańcucha 18 272 mm » Gdy odstęp B będzie większy niż podany wymiar: – Wymienić zespół napędowy.

M01433-10 160

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Informacja Wraz z nowym łańcuchem należy również wymienić koło łańcuchowe i zębatkę łańcuchową.

Nowe łańcuchy zużywają się szybciej na sta rym, zużytym kole łańcuchowym, wzgl. zębatce łańcuchowej.

Łańcuch ze względów bezpieczeństwa nie ma zamka.

161

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Sprawdzić stan zużycia osłony zębatki łańcuchowej 1 .

» Jeżeli osłona zębatki łańcuchowej w zaznaczonym obsza rze C jest silnie starta: – Wymienić osłonę małego koła łańcuchowego.

– Sprawdzić stabilne osadzenie osłony zębatki łańcuchowej » W wypadku poluzowania osłony zębatki łańcuchowej: – Dokręcić śruby osłony zębatki łańcuchowej.

Wymaganie 1 .

Śruba osłony zębatki łańcu chowej M5 5 Nm Loctite ® 243™ V01264-10 162

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Sprawdzić zużycie osłony ślizgowej łańcucha.

» Jeżeli na osłonie ślizgowej łańcucha w zaznaczonym obszarze D widoczne są rozległe ślady tarcia łańcucha: – Wymienić osłonę ślizgową łańcucha.

» Jeżeli osłona ślizgowa łańcuchowa w zaznaczonym obszarze E jest silnie starta: – Wymienić osłonę ślizgową łańcucha.

– Sprawdzić prawidłowe przymocowanie osłony ślizgowej łań cucha.

» W wypadku poluzowania osłony ślizgowej łańcucha: – Dokręcić śruby osłony ślizgowej łańcucha.

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M5 5 Nm V01265-10 Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. ( str. 143)

163

14 UKŁAD HAMULCOWY 14.1

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Moduł ABS ABS i pompy powrotu. Jest on zamontowany pod zbiornikiem paliwa. W kole przednim i tylnym znajduje się czujnik prędkości obrotowej 1 2 .

składa się z zespołu hydraulicznego, sterownika Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Dokonywanie zmian w pojeździe ogranicza sprawność działania układu ABS.

– Obracanie koła tylnego przy zaciągniętym hamulcu koła przedniego (palenie gumy) można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym układzie ABS.

– Nie dokonywać żadnych zmian ugięcia sprężyny.

– W układzie hamulcowym stosować wyłącznie części zamienne zalecane i/lub dopuszczone przez firmę KTM.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zaleca nych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

– Zachować wymagane ciśnienie powietrza w oponach.

– Upewnić się, że prace serwisowe i naprawy są wyko nywane prawidłowo. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) H02670-10 164

UKŁAD HAMULCOWY 14 Wskazówka Wygaśnięcie dopuszczenia do ruchu drogowego i ochrony ubezpieczeniowej Jeżeli układ ABS zostanie całkowicie odłączony, gaśnie lampka dopuszczenia do ruchu drogowego.

– Jeżeli pojazd jest używany wyłącznie na zamkniętych odcin kach poza publicznym ruchem drogowym, należy całkowicie wyłączyć układ ABS.

Układ ABS jest systemem bezpieczeństwa zapobiegającym blo kowaniu się kół przy jeździe prosto bez ingerencji sił bocznych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układy wspomagające jazdę mogą zapobiec wywróceniu się pojazdu jedynie w zakresie granic praw fizyki.

Nie zawsze daje się zrekompensować ekstremalne sytuacje drogowe, jak np. jazda z bagażem z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości, różne rodzaje nawierzchni, strome zjazdy lub pełne hamowanie bez wysprzęglenia.

– Styl jazdy należy dostosować do warunków drogo wych i umiejętności kierowania.

Układ ABS korzysta z dwóch niezależnych obwodów hamulco wych (hamulca koła przedniego i tylnego). Przy normalnej jeździe 165

14 UKŁAD HAMULCOWY układ hamulcowy działa jak zwykły układ hamulcowy bez ABS.

Gdy sterownik układu ABS wykryje sytuację, w której mogłoby dojść do zablokowania się koła w trakcie hamowania, układ ABS zaczyna ingerować w pracę układu hamulcowego poprzez odpo wiednie regulowanie ciśnienia hamowania. Ingerencję tę można wyczuć na ręku, wzgl. na stopie poprzez delikatne pulsowanie dźwigni hamulca.

Lampka ostrzegawcza ABS 3 musi się zaświecić po włączeniu zapłonu i zgasnąć po ruszeniu motocykla. Gdy po ruszeniu moto cykla lampka nie zgaśnie lub gdy zaświeci się w czasie jazdy, w układzie ABS wystąpił błąd. Układ ABS nie działa i w razie hamo wania może dojść do zablokowania się kół. Układ hamulcowy pozostaje sprawny, a jedynie układ ABS nie działa.

Lampka ostrzegawcza układu ABS może się zaświecić również w wypadku znacznej różnicy w prędkościach obrotowych koła przedniego i tylnego, np. podczas jazdy na jednym kole lub w wypadku obracania się koła tylnego w miejscu. W takich sytu acjach układ ABS wyłączy się.

W celu ponownego włączenia układu ABS zatrzymać pojazd i wyłączyć zapłon. Wraz z uruchomieniem silnika włącza się rów nież układ ABS. Po ruszeniu z miejsca lampka ostrzegawcza ABS gaśnie.

166

UKŁAD HAMULCOWY 14 14.2

Sprawdzanie tarcz hamulcowych Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte tarcze hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 100135-10 – Sprawdzić grubość tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu w kilku miejscach, czy jest większa od wymiaru A .

Informacja Zużycie powoduje spadek grubości tarcz hamulcowych w obszarze przylegania 1 okładzin hamulcowych.

Granica zużycia tarcz hamulcowych przód 4,5 mm tył 4,5 mm » Jeżeli grubość tarczy hamulcowej spadnie poniżej wyma ganej wartości: – Wymienić tarcze hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.

167

14 UKŁAD HAMULCOWY – Sprawdzić przednie i tylne tarcze hamulcowe, czy nie są uszkodzone, popękane lub odkształcone.

» Jeżeli tarcza hamulcowa wykazuje uszkodzenia, pęknięcia lub odkształcenia: – Wymienić tarcze hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.

14.3

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego hamulca koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej podanego zaznaczenia lub podanej wartości, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 168

14.4

UKŁAD HAMULCOWY 14 – Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.

– Sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym hamulcowego.

1 poziom płynu » Jeżeli poziom płynu hamulcowego spadł poniżej oznacze nia MIN A : – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła przed niego.

( str. 169)

V01259-10 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej podanego zaznaczenia lub podanej wartości, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 169

14 UKŁAD HAMULCOWY Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

170

UKŁAD HAMULCOWY 14 Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

V01263-10 Praca przygotowawcza – Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.

( str. 172)

Praca główna – Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.

– Wykręcić śruby 1 .

– Odkręcić korek 2 z membraną 3 .

– Napełnić płynem hamulcowym do zaznaczenia MAX A .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 298)

– Założyć na miejscu korek 2 – Zamontować i dokręcić śruby z membraną 1 .

3 .

171

14 UKŁAD HAMULCOWY Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

14.5

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chęt nie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

Jeśli okładziny hamulcowe zostaną za późno wymienione, jarzma zacisku hamulcowego będą ocierały się o tarczę hamulcową. Skutkiem tego jest znaczne pogorszenie skuteczności hamowania i uszkodze nie tarcz hamulcowych.

– Regularnie sprawdzać okładziny hamulcowe.

172

V01222-10 UKŁAD HAMULCOWY 14 – Sprawdzić minimalną grubość okładzin hamulcowych A .

Minimalna grubość okładzin hamulcowych A ≥ 1 mm » Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Sprawdzić okładziny hamulcowe, czy nie są uszkodzone i popękane.

» Jeżeli występują uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przed niego.

14.6

Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca nożnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego, w układzie hamulcowym jest wytwarzane ciśnie nie, działające na hamulec tylny.

– Ustawić luz na dźwigni hamulca nożnego zgodnie z wymaganiami.

173

14 UKŁAD HAMULCOWY V01223-10 – Wyczepić sprężynę 1 .

– Poruszać dźwignią hamulca nożnego pomiędzy ograniczni kiem końcowym i punktem przylgnięcia tłoczka hamulcowego hamulca nożnego i sprawdzić luz A .

Wymaganie Luz dźwigni hamulca noż nego 3 … 5 mm » Jeżeli luz nie jest zgodny z wymaganiami: – Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca nożnego.

( str. 103)

– Zaczepić sprężynę 1 .

14.7

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 174

UKŁAD HAMULCOWY 14 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) – Ustawić pojazd pionowo.

– Sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym poziom płynu hamulcowego.

» Gdy poziom płynu hamulcowego osiągnie oznaczenie MIN 1 : – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.

( str. 176)

G03319-10 175

14 UKŁAD HAMULCOWY 14.8

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

176

UKŁAD HAMULCOWY 14 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

Praca przygotowawcza – Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego.

( str. 178)

177

14 UKŁAD HAMULCOWY G03320-10 Praca główna – Ustawić pojazd pionowo.

– Odkręcić korek 1 z wkładką i membraną 2 .

– Napełnić płynem hamulcowym do zaznaczenia MAX.

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 298)

– Założyć i dokręcić korek z wkładką i membraną.

Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

14.9

Sprawdzanie okładzin hamulcowych hamulca koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chęt nie służą pomocą.) 178

UKŁAD HAMULCOWY 14 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

Jeśli okładziny hamulcowe zostaną za późno wymienione, jarzma zacisku hamulcowego będą ocierały się o tarczę hamulcową. Skutkiem tego jest znaczne pogorszenie skuteczności hamowania i uszkodze nie tarcz hamulcowych.

– Regularnie sprawdzać okładziny hamulcowe.

V01221-10 – Sprawdzić minimalną grubość okładzin hamulcowych A .

Minimalna grubość okładzin hamulcowych A ≥ 1 mm » Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tyl nego.

– Sprawdzić okładziny hamulcowe, czy są uszkodzone ani popękane.

» Jeżeli występują uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tyl nego.

179

15 KOŁA, OPONY 15.1

Demontaż koła przedniego Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Podnieść motocykl za pomocą podnośnika z przodu.

( str. 144)

str. 143)

180

V01243-10 KOŁA, OPONY 15 Praca główna – Wykręcić śrubę obrotowej koła 1 2 .

i wyciągnąć z otworu czujnik prędkości – Wykręcić śruby 3 .

– Okładziny hamulcowe cofnąć na tarczy hamulcowej poprzez lekkie przechylenie lewego zacisku hamulca w bok. Lewy zacisk hamulca ostrożnie ściągnąć do tyłu z tarczy hamulco wej i zawiesić z boku.

Informacja Przy zdemontowanym zacisku hamulca nie naciskać dźwigni hamulca ręcznego.

– Wykręcić śruby 4 .

– Okładziny hamulcowe cofnąć na tarczy hamulcowej poprzez lekkie przechylenie prawego zacisku hamulca w bok. Prawy zacisk hamulca ostrożnie ściągnąć do tyłu z tarczy hamulco wej i zawiesić z boku.

Informacja Przy zdemontowanym zacisku hamulca nie naciskać dźwigni hamulca ręcznego.

181

15 KOŁA, OPONY V01244-10 – Śrubę 5 odkręcić o kilka obrotów.

– Odkręcić śruby 6 .

– Nacisnąć na śrubę widelca.

– Wykręcić śrubę 5 .

5 , by wysunąć oś nasadzaną z goleni Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie uszkodzić tarcz hamulcowych.

– Przytrzymać koło przednie i wyciągnąć oś. Wyjąć koło przed nie z widelca.

– Zdemontować tuleje dystansowe 7 .

V01245-10 182

KOŁA, OPONY 15 15.2

Montaż koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożysko koła przedniego.

– Oczyścić i nasmarować simmerringi bieżne A tulei dystansowych.

1 oraz powierzchnie

Smar stały ( str. 299)

V01245-11 183

15 KOŁA, OPONY – Szeroką tuleję dystansową 2 włożyć po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

– Wąską tuleję dystansową 3 włożyć po prawej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

Informacja Strzałka B pokazuje kierunek obracania się koła przedniego.

Koło czujnika ABS znajduje się po lewej w stronie w kierunku ruchu.

V01246-10 184

V01248-10 KOŁA, OPONY 15 – Wyczyścić śrubę 4 i oś.

– Lekko przesmarować oś.

Smar stały ( str. 299)

– Wsunąć koło przednie w widelec, ustawić i założyć oś.

– Zamontować i dokręcić śrubę 4 .

Wymaganie Śruba osi przedniej M25x1,5 45 Nm Gwint nasmarowany 185

15 KOŁA, OPONY V01249-10 – Ustawić na miejscu oba zaciski hamulca.

Okładziny hamulcowe zostały prawidłowo ustawione.

– Zamontować śruby dokręcać.

5 po obu stronach, ale jeszcze ich nie Wymaganie Śruba przed niego zacisku hamulca M10x1,25 45 Nm Loctite ® 243™ – Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okła dziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczu walny punkt oporu. Unieruchomić dźwignię hamulca ręcznego ustawioną w pozycji wciśnięcia.

Zaciski hamulca pozycjonują się.

– Dokręcić śruby Wymaganie 5 po obu stronach.

Śruba przed niego zacisku hamulca M10x1,25 45 Nm Loctite ® 243™ – Czujnik prędkości obrotowej koła rze.

6 ustawić równo w otwo – Zamontować i dokręcić śrubę 7 .

186

KOŁA, OPONY 15 Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Zdjąć blokadę dźwigni hamulca ręcznego.

– Zdjąć motocykl z podnośnika z przodu. (

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

str. 145)

str. 143)

– Nacisnąć hamulec koła przedniego i kilka razy silnie nacisnąć widelec.

Golenie widelca pozycjonują się.

– Dokręcić śruby 8 .

Wymaganie Śruba nasady widelca M8 15 Nm 15.3

V01268-10 Demontaż koła tylnego Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 143)

187

15 KOŁA, OPONY Praca główna – Zacisk hamulca docisnąć ręką do tarczy hamulcowej, aby cof nąć tłoczek hamulcowy.

– Wykręcić śrubę obrotowej koła 1 2 .

i wyciągnąć z otworu czujnik prędkości – Wykręcić nakrętkę 3 . Zdjąć napinacz łańcucha – Na tyle wyciągnąć oś koła nąć do przodu.

5 4 .

, aby koło tylne dało się przesu V01242-11 188

V01250-01 KOŁA, OPONY 15 – Przesunąć koło tylne maksymalnie do przodu. Zdjąć łańcuch z koła łańcuchowego.

Informacja Przykryć elementy konstrukcyjne w celu zabezpiecze nia ich przed uszkodzeniem.

– Przytrzymać koło tylne i wyciągnąć oś.

– Koło tylne pociągnąć do tyłu, aż wspornik zacisku hamulca swobodnie zawiśnie między tarczą hamulcową i felgą.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie uszkodzić tarczy hamulcowej.

– Wyjąć koło tylne z wahacza.

Informacja Przy zdemontowanym kole tylnym nie naciskać dźwi gni hamulca nożnego.

189

15 KOŁA, OPONY 15.4

Montaż koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Po zamontowaniu koła tylnego hamulec tylny nie hamuje skutecznie.

– Przed rozpoczęciem jazdy nacisnąć kilkakrotnie hamulec nożny aż do wyczuwalnego punktu oporu.

Praca główna – Sprawdzić gumowe amortyzatory piasty koła tylnego.

( str. 193)

190

V01251-10 KOŁA, OPONY 15 – Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożysko koła tylnego.

– Zdjąć tuleję dystansującą.

– Wyczyścić i nasmarować simmerringi toczną A tulei dystansowej.

1 i powierzchnię

Smar stały ( str. 299)

– Zamontować tuleję dystansową.

– Wyczyścić i nasmarować gwint osi i nakrętkę.

Smar stały ( str. 299)

– Oczyścić i lekko przesmarować oś.

Smar stały ( str. 299)

– Oczyścić miejsca zacisku na wsporniku zacisku hamulca i wahaczu.

191

15 KOŁA, OPONY V01242-12 – Zazębić ze sobą podporę wspornika zacisku hamulca i wahacz.

B – Wsunąć koło tylne w wahacz, ustawić równo i założyć oś.

Okładziny hamulcowe zostały prawidłowo ustawione.

– Nałożyć łańcuch na koło łańcuchowe.

– Ustawić napinacz łańcucha ale jeszcze jej nie dokręcać.

2 . Zamontować nakrętkę 3 , Informacja Zamontować napinacze łańcucha po lewej i prawej stronie w tej samej pozycji.

– Napinacze łańcucha 2 czych. Dokręcić nakrętkę muszą przylegać do śrub nastaw 3 .

Wymaganie Aby koło tylne było prawidłowo ustawione, oznaczenia na napinaczach łańcucha po lewej i po prawej stronie muszą znajdować się w tej samej pozycji w stosunku do znaczni ków odniesienia C .

Nakrętka osi koła tylnego M25x1,5 90 Nm Gwint i powierzchnia przylegania osi nasmarowane 192

KOŁA, OPONY 15 – Czujnik prędkości obrotowej koła rze.

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 5 .

4 ustawić równo w otwo Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca nożnego, aż okła dziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczu walny punkt oporu.

Praca końcowa

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. (

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

str. 155)

str. 143)

15.5

Sprawdzanie gumowych amortyzatorów piasty koła tylnego Informacja Moc silnika jest przenoszona z koła łańcuchowego na koło tylne za pośrednictwem 6 gumowych amorty zatorów. Zużywają się one podczas pracy. Jeśli gumowe amortyzatory nie zostaną wymienione na czas, wspornik koła zębatego i piasta koła tylnego ulegną uszkodzeniu.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Zdemontować koło tylne.

( str. 187)

str. 143)

193

15 KOŁA, OPONY V01252-10 V01253-10 Praca główna – Sprawdzić łożysko 1 .

» W przypadku uszkodzenia lub zużycia łożyska: – Wymienić łożysko wspornika koła łańcuchowego.

– Sprawdzić, czy gumowe amortyzatory nie są uszkodzone i zużyte.

2 piasty koła tylnego » Jeśli gumowe amortyzatory piasty koła tylnego są uszko dzone lub zużyte: – Wymienić wszystkie gumowe amortyzatory piasty koła tylnego.

– Koło tylne z kołem zębatym do góry położyć na stole warszta towym i włożyć w piastę koła wał osiowy.

– Aby sprawdzić luz A , przytrzymać koło tylne i spróbować ręką przekręcić koło łańcuchowe.

Informacja Luz mierzy się na zewnątrz koła łańcuchowego.

Luz gumowych amortyzato rów piasty koła tylnego ≤ 5 mm » Jeśli luz A jest większy niż podana wartość: – Wymienić wszystkie gumowe amortyzatory piasty koła tylnego.

194

KOŁA, OPONY 15 Praca końcowa – Zamontować koło tylne.

( str. 190)

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. (

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

str. 155)

str. 143)

15.6

Sprawdzanie stanu opon Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Jeżeli podczas jazdy pęknie opona, traci się kontrolę nad pojazdem.

– Zadbać, aby natychmiast wymienić uszkodzone lub zużyte opony. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Różne profile przedniej i tylnej opony powodują pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu.

Różne profile opon mogą znacząco utrudniać kontrolę nad pojazdem.

– Upewnić się, że na kole przednim i tylnym stosowane są tylko opony o tym samym rodzaju profilu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niedopuszczone lub niezalecane do jazdy opony i koła powodują pogor szenie właściwości jezdnych.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zalecanych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

195

15 KOŁA, OPONY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Informacja Typ i stan opon oraz ciśnienie powietrza w oponach mają wpływ na właściwości trakcyjne motocykla.

Zużyte opony mają negatywny wpływ na właściwości trakcyjne, zwłaszcza na mokrym podłożu.

400602-10 – Sprawdzić oponę przedniego i tylnego koła, czy nie są pona cinane, nie mają wbitych obcych przedmiotów lub czy nie są uszkodzone w inny sposób.

» Jeżeli w oponie przedniego lub tylnego koła występują nacięcia, są wbite obce przedmioty lub występują inne uszkodzenia: – Wymienić oponę (lub opony).

– Sprawdzić głębokość profilu bieżnika opony.

Informacja Należy przestrzegać minimalnej głębokości bieżnika, wymaganej przepisami danego kraju.

196

H01144-10 KOŁA, OPONY 15 Minimalna głębokość profilu bieżnika ≥ 2 mm » Jeżeli głębokość profilu bieżnika jest mniejsza od minimal nej: – Wymienić oponę (lub opony).

– Sprawdzić wiek opony.

Informacja Data produkcji opon ukazana jest zazwyczaj na opo nach czterema ostatnimi cyframi oznaczenia DOT.

Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji a dwie ostatnie rok produkcji.

KTM zaleca zmianę opon, niezależnie od rzeczywi stego zużycia, najpóźniej po upływie 5 lat.

» Wiek opony powyżej 5 lat: – Wymienić oponę (lub opony).

197

15 KOŁA, OPONY 15.7

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach Informacja Za niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje nadmierne zużycie i przegrzanie opony.

Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach gwarantuje optymalny komfort jazdy i maksymalną żywotność opony.

400695-01 – Odkręcić kapturek ochronny.

– Sprawdzić ciśnienie powietrza przy zimnych oponach.

Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera przód 2,3 bar tył 2,6 bar Ciśnienie powietrza w oponach z pasażerem / maks. ciężar użyteczny przód tył 2,3 bar 2,6 bar » Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie jest zgodne z wymaganiami: – Skorygować ciśnienie powietrza w oponach.

– Zamontować kapturek ochronny.

198

15.8

KOŁA, OPONY 15 Stosowanie sprayu naprawczego H03319-01 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe użycie sprayu naprawczego prowadzi do straty ciśnienia powie trza w naprawionej oponie.

Nie każde uszkodzenie można naprawić sprayem naprawczym.

– Uwzględnić wskazówki i zalecenia producenta sprayu naprawczego.

– Jeździć powoli i ostrożnie po naprawie opony sprayem naprawczym.

– Dojechać do najbliższego warsztatu i zlecić wymianę opony.

Naprawę przy użyciu sprayu naprawczego należy przeprowadzać tylko w sytuacji awaryjnej.

Zamiast naprawy zaleca się transport uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu.

199

15 KOŁA, OPONY (Opcja: z TPMS) Wskazówka Szkody materialne Spray naprawczy uszkadza czujnik ciśnienia powietrza w oponie.

– Pamiętać, że po użyciu sprayu naprawczego może być konieczna wymiana czujnika ciśnienia powietrza w oponie.

200

16.1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Światło do jazdy dziennej (DRL) V01220-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Światło do jazdy dziennej nie zastępuje przy złej widoczności świateł mijania.

Przy znacznie pogorszonej widoczności przez mgłę, opady śniegu lub deszczu funkcja automatycznego prze łączania między światłem do jazdy dziennej a światłami mijania może być dostępna jedynie w ograniczonym zakresie.

– Zawsze sprawdzać, czy wybrano właściwy rodzaj oświetlenia.

– Ewentualnie przed rozpoczęciem jazdy lub przy zatrzymanym pojeździe wyłączyć w menu światło do jazdy dziennej, aby światła mijania były ciągle włączone.

– Przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących użytkowania świateł do jazdy dziennej.

Światło do jazdy dziennej (DRL) jest wbudowane w reflektor główny.

Światło do jazdy dziennej (DRL) wolno włączać tylko przy dobrej widoczności.

Włączyć światło do jazdy dziennej (DRL)w zestawie wskaźników.

201

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Sterowanie odbywa się przez czujnik światła otoczenia w zesta wie wskaźników. W warunkach dobrej widoczności światło mijania wyłącza się i włącza się światło do jazdy dziennej.

Informacja Światło pozycyjne oświetlenia.

1 świeci się przy każdym rodzaju 16.2

Demontaż akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

202

V01203-11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca przygotowawcza – Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 148)

Praca główna – Odłączyć przewód ujemny 1 od akumulatora 12 V.

– Zdjąć obudowę bieguna dodatniego 2 .

203

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Odłączyć kabel dodatni 3 od akumulatora 12 V.

– Wyjąć przewód ujemy z uchwytów na obejmie mocowania akumulatora.

– Wykręcić śrubę 4 .

– Odsunąć w bok obejmę mocowania akumulatora – Wyjąć do góry akumulator 12 V z półki.

5 .

V01204-10 204

16.3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Montaż akumulatora 12 V V01202-10 Praca główna – Ustawić równo akumulator 12 V w kieszeni na akumulator.

Akumulator 12 V (HTZ12A-BS) ( str. 283)

Bieguny akumulatora są zwrócone przeciwnie do kie runku jazdy.

– Ustawić równo obejmę mocowania akumulatora 1 .

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 2 .

Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Połączyć przewód dodatni 3 z akumulatorem 12 V.

Wymaganie Śruba bieguna aku mulatora M6x20 4,5 Nm Informacja Przewód musi być umieszczony w wycięciu obok półki akumulatora.

– Zaczepić przewód ujemny w uchwytach na obejmie mocowa nia akumulatora.

205

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Założyć osłonę bieguna dodatniego – Połączyć przewód ujemny 5 4 .

z akumulatorem 12 V.

Wymaganie Śruba bieguna aku mulatora M6x12 4,5 Nm V01203-10 Praca końcowa

– Zamontować kanapę pasażera. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 149)

206

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 16.4

Ładowanie akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Akumulatory 12 V zawierają substan cje szkodliwe dla środowiska.

– Nie wyrzucać akumulatorów 12 V do odpadów domowych.

– Oddać akumulatory 12 V do punktu zbiórki zużytych akumulatorów.

207

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Nawet gdy żaden odbiornik nie pobiera prądu z akumulatora 12 V, codziennie traci on część swojej mocy.

Bardzo duże znaczenie dla żywotności akumulatora 12 V ma stan naładowania i sposób ładowania.

Szybkie ładowania z dużym prądem ładowania mają negatywny wpływ na żywotność.

W razie przekroczenia prądu ładowania, napięcia ładowania lub czasu ładowania następuje ulatnianie się elektrolitu przez zawory bezpieczeństwa. Powoduje to, że akumulator 12 V traci pojemność.

Jeżeli akumulator 12 V został całkowicie rozładowany, należy go natychmiast naładować.

Przy dłuższym postoju rozładowanego akumulatora dochodzi do jego głębokiego rozładowania i wytrące nia się siarki, a w konsekwencji do zniszczenia akumulatora 12 V.

Akumulator 12 V jest bezobsługowy. Nie trzeba sprawdzać poziomu elektrolitu.

Praca przygotowawcza – Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 148)

208

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Odłączyć przewód ujemny 1 akumulatora 12 V, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektronicznej pojazdu.

– Zdjąć obudowę bieguna dodatniego 2 .

V01203-11 602678-01 – Podłączyć akumulator 12 V do prostownika. Włączyć prostow nik.

Ładowarka akumulatora (58429074000) Za pomocą prostownika można dodatkowo zmierzyć napię cie spoczynkowe, wydolność rozruchową akumulatora 12 V i prądnicę. Ponadto prostownik ten zapobiega przeładowaniu akumulatora 12 V.

Informacja Ładować akumulator 12 V prądem odpowiadającym maksymalnie 10% pojemności podanej na korpusie akumulatora.

– Po naładowaniu wyłączyć prostownik i odłączyć od akumula tora 12 V.

209

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wymaganie Nie wolno przekraczać prądu ładowania, napięcia ładowa nia i czasu ładowania.

Akumulator 12 V regularnie doładowywać, jeżeli moto cykl nie jest użytkowany.

3 miesiące – Założyć osłonę bieguna dodatniego – Połączyć przewód ujemny 1 2 .

z akumulatorem V.

V01203-11 Praca końcowa

– Zamontować kanapę pasażera. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 149)

210

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 16.5

Wymiana bezpiecznika głównego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Nieprawidłowe bezpieczniki przeciążenia układ elektryczny.

– Stosować tylko bezpieczniki o zalecanej wartości amperów.

– Nie próbować demontować ani naprawiać bezpieczników.

Informacja Bezpiecznik główny zabezpiecza wszystkie odbiorniki prądu pojazdu. Bezpiecznik główny znajduje się pod kanapą pasażera.

Praca przygotowawcza – Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 148)

211

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Praca główna – Zdjąć kapturek ochronny 1 .

V01205-10 V01206-10 – Wyjąć uszkodzony bezpiecznik główny 2 .

Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik W przekaźniku rozruchowym wetknięty jest bezpiecz nik zapasowy 3 .

A .

– Włożyć nowy bezpiecznik główny.

Bezpiecznik (58011109130) ( str. 283)

Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy do przekaźnika rozruchowego, aby był do dyspozycji w razie potrzeby.

212

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Zamontować kapturek ochronny 1 .

V01205-10 Praca końcowa

– Zamontować kanapę pasażera. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 149)

16.6

Wymiana bezpieczników układu ABS Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Nieprawidłowe bezpieczniki przeciążenia układ elektryczny.

– Stosować tylko bezpieczniki o zalecanej wartości amperów.

– Nie próbować demontować ani naprawiać bezpieczników.

213

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Informacja Dwa bezpieczniki układu ABS znajdują się pod kanapą pasażera. Oba te bezpieczniki stanowią zabez pieczenie pompy powrotu i zespołu hydraulicznego układu ABS. Trzeci bezpiecznik, stanowiący zabez pieczenie sterownika układu ABS, znajduje się w skrzynce bezpieczników.

V01209-10 Praca przygotowawcza – Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 148)

Wymiana bezpiecznika zespołu hydraulicznego układu ABS: – Zdjąć kapturek ochronny i wyjąć bezpiecznik 1 .

Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik A .

– Założyć bezpiecznik zapasowy o odpowiednim amperażu.

Bezpiecznik (75011088015) ( str. 283)

Rada Nowy zapasowy bezpiecznik 2 włożyć do skrzynki bezpieczników, by móc go w razie potrzeby wykorzystać w późniejszym czasie.

– Zamontować kapturek ochronny.

214

V01209-11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Wymiana bezpiecznika pompy powrotu układu ABS: – Zdjąć kapturek ochronny i wyjąć bezpiecznik 3 .

Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik A .

– Założyć bezpiecznik zapasowy o odpowiednim amperażu.

Bezpiecznik (75011088025) ( str. 283)

Rada Nowy zapasowy bezpiecznik 4 włożyć do skrzynki bezpieczników, by móc go w razie potrzeby wykorzystać w późniejszym czasie.

– Zamontować kapturek ochronny.

Praca końcowa

– Zamontować kanapę pasażera. ( str. 149)

215

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.7

Wymiana bezpieczników w poszczególnych odbiornikach elektrycznych Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Nieprawidłowe bezpieczniki przeciążenia układ elektryczny.

– Stosować tylko bezpieczniki o zalecanej wartości amperów.

– Nie próbować demontować ani naprawiać bezpieczników.

Informacja Skrzynka bezpieczników z bezpiecznikami poszczególnych odbiorników elektrycznych znajduje się pod kanapą.

Praca przygotowawcza – Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 148)

216

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników 1 .

V01207-10 – Wyjąć uszkodzony bezpiecznik.

V01208-10 217

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wymaganie Bezpiecznik 1 - 10 A - zapłon Bezpiecznik 2 - 10 A - zapłon, sterownik elektroniki sil nika, wtrysk paliwa, układ zapobiegający parowaniu paliwa, sonda lambda, immobilizer / alarm Bezpiecznik 3 - 10 A - pompa paliwa Bezpiecznik 4 - 10 A - wentylator chłodnicy Bezpiecznik 5 - 10 A - klakson, zestaw wskaźników, światło hamowania Bezpiecznik 6 - 10 A - światła drogowe, światła mijania, światło pozycyjne, światło tylne, oświetlenie tablicy rejestra cyjnej Bezpiecznik 7 - 10 A - ACC1 Bezpiecznik 8 - 10 A - ACC2 Bezpiecznik 9 - 10 A - sterownik ABS, wtyk diagnostyczny, czujnik 5‑D, TPMS (opcja) Bezpiecznik 10 - 10 A - sterownik reflektorów Bezpiecznik SPARE - 10 A - bezpieczniki zapasowe Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik A .

– Założyć bezpiecznik zapasowy o odpowiednim amperażu.

218

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16

Bezpiecznik (75011088010) ( str. 283)

Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy do skrzynki bez pieczników, aby był do dyspozycji w razie potrzeby.

– Sprawdzić działanie odbiornika elektrycznego.

– Zamknąć pokrywę skrzynki bezpieczników.

Praca końcowa

– Zamontować kanapę pasażera. ( str. 149)

16.8

Odkręcanie osłony reflektora wraz z reflektorem – Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu kluczyk zapłonowy na pozycję .

219

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Całkowicie wykręcić śrubę nastawczą 1 .

Informacja Śruba nastawcza jest przymocowana za pomocą główki kulistej do osłony reflektora Nie wyciągać śruby nastawczej z główki kulistej.

V01212-10 – Lekko przechylić do przodu osłonę reflektora i odłączyć wtyk 2 .

– Osłonę reflektora całkowicie przechylić do przodu.

V01217-10 220

16.9

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Montaż osłony reflektora wraz z reflektorem Praca główna – Osłonę reflektora odchylić w górę.

– Podłączyć wtyk 1 .

– Ustawić równo osłonę reflektora.

V01217-11 – Zamontować śrubę nastawczą 2 .

V01212-11 Praca końcowa

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 226)

221

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.10

Demontaż pokrywy wspornika osłony reflektora Informacja Pokrywę wspornika osłony reflektora należy zdemontować, aby dostać się do zewnętrznego układu zasi lania ACC1 i ACC2.

Praca przygotowawcza

– Odkręcić osłonę reflektora wraz z reflektorem. ( str. 219)

222

V01218-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Wykręcić śruby – Wykręcić śruby 1 .

2 .

223

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Chwycić za kierunkowskaz w obszarze snąć przeciwnie do kierunku jazdy.

A , i ostrożnie wci Pokrywa odłącza się, jak pokazano na ilustracji.

– Powtórzyć operację roboczą po przeciwległej stronie.

– Zdjąć pokrywę.

16.11

V01219-10 Montaż pokrywy wspornika osłony reflektora V01219-10 Praca główna – Ustawić równo pokrywę, przekładając wtyk reflektora przez otwór.

– Chwycić za kierunkowskaz w obszarze snąć przeciwnie do kierunku jazdy i jednocześnie docisnąć pokrywę.

A , ostrożnie wci Pokrywa zatrzaskuje się z wyraźnie słyszalnym kliknię ciem.

– Powtórzyć operację roboczą po przeciwległej stronie.

224

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 1 .

Pozostałe śruby pod wozia M5 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 .

Śruba reflektora EJOTPT ® K50x14 5 Nm 2 Nm V01218-10 Praca końcowa – Zamontować osłonę reflektora wraz z reflektorem.

( str. 221)

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 226)

225

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.12

Sprawdzanie ustawienia reflektora 400726-10 – Postawić pojazd na równej poziomej powierzchni przed jasną ścianą i na wysokości środka reflektora nanieść zaznaczenie.

– Pod pierwszym zaznaczeniem umieścić drugie zaznaczenie w odległości B .

Wymaganie Odstęp B 5 cm – W odstępie A po lewej i prawej stronie drugiego zaznacze nia umieścić dwa kolejne zaznaczenia.

Wymaganie Odstęp A 5 m – Teraz kierowca wsiada na motocykl, ewent. z bagażem i pasażerem.

– Sprawdzić ustawienie reflektora.

Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią musi znajdować się dokładnie na dolnym znaczniku.

» Gdy granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią nie zgadza się z wytycznymi:

– Wyregulować zasięg reflektora. ( str. 227)

226

16.13

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Regulacja zasięgu reflektora Praca przygotowawcza

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 226)

Praca główna – Za pomocą śruby nastawczej tora.

1 wyregulować zasięg reflek V01212-10 Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza zasięg.

Załadowanie może ewentualnie spowodować koniecz ność skorygowania ustawienia zasięgu reflektora.

Śruba 1 zabezpiecza też reflektor. Zadbać, aby śruba była zawsze wkręcona dostatecznie głęboko.

227

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Ustawić reflektor na zaznaczeniu Wymaganie B .

Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią musi znajdować się dokładnie na dolnym znaczniku B .

16.14

400726-11 Wtyk diagnostyczny H02681-10 Wtyk diagnostyczny 1 znajduje się pod kanapą pasażera.

(CN) Fabrycznie podłączony jest adapter diagnostyczny do połą czenia z uniwersalnym interfejsem diagnostycznym.

Informacja Aby korzystać z testera diagnostycznego KTM, odłą czyć adapter diagnostyczny.

Po zakończeniu diagnozy ponownie podłączyć adapter diagnostyczny.

228

16.15

ACC1 i ACC2 przód INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Lokalizacja – Układy zasilania napięciem ACC1 1 i ACC2 2 z przodu znajdują się pod pokrywą wspornika osłony reflektora.

V01216-10 16.16

ACC1 i ACC2 z tyłu Lokalizacja – Układy zasilania napięciem ACC1 1 i ACC2 2 z tyłu znaj dują się pod kanapą pasażera obok półki akumulatora.

V01215-10 229

17 UKŁAD CHŁODZENIA 17.1

Układ chłodzenia V01254-10 Pompa wodna 1 w silniku zapewnia wymuszony obieg płynu chłodzącego.

Ciśnienie w układzie chłodzenia, powstające przy nagrzewaniu, jest regulowane przez zawór w korku chłodnicy efekt rozszerzalności cieplnej nadmiar płynu chłodzącego uchodzi do zbiorniczka wyrównawczego 3 2 . Poprzez . Gdy temperatura spadnie, nadmiar ten trafia ponownie do układu chłodzenia. Dzięki temu dopuszczalne jest osiągnięcie podanej temperatury płynu chło dzącego bez ryzyka wystąpienia zakłóceń działania.

115 °C Chłodzenie następuje przez przepływ powietrza, powstający pod czas jazdy, oraz wentylator chłodnicy 4 , włączany w wysokiej temperaturze.

Im mniejsza prędkość, tym mniejsza wydajność chłodzenia. Rów nież zabrudzone żebra chłodzące pogarszają skuteczność chło dzenia.

H02695-10 230

17.2

UKŁAD CHŁODZENIA 17 Sprawdzanie zabezpieczenia przed zamarzaniem i poziomu płynu chłodzącego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

231

17 UKŁAD CHŁODZENIA V01255-10 Warunek Silnik jest zimny.

Praca przygotowawcza – Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

Praca główna – Usunąć korek chłodnicy nawczego.

1 oraz korek 2 zbiornika wyrów – Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzą cego.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem −25 … −45 °C » Jeżeli zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzą cego nie jest zgodne z wymaganiami: – Skorygować zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzącego.

– Skontrolować poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrów nawczym.

Poziom płynu chłodzącego musi się mieścić między zazna czeniem MIN a MAX.

» Jeżeli poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw czym nie jest zgodny z wymaganiami, ale zbiornik nie jest jeszcze pusty: 232

UKŁAD CHŁODZENIA 17 – Wlać płyn chłodzący do poziomu między zaznacze niem MIN a MAX.

płyn chłodzący ( str. 297)

» Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodzą cego: – Sprawdzić szczelność układu chłodzącego.

Informacja Nie uruchamiać motocykla!

– Napełnić/odpowietrzyć układ chłodzenia.

( str. 239)

– Zamontować korek 2 zbiornika wyrównawczego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy.

Cała chłodnica musi być wypełniona płynem.

» Jeżeli poziom płynu chłodzącego nie jest zgodny z wyma ganiami: – Uzupełnić poziom płynu chłodzącego i ustalić powód ubytku.

» Gdy ilość dolanego płynu chłodzącego była większa, niż podana wartość: > 0,50 l 233

17 UKŁAD CHŁODZENIA – Napełnić/odpowietrzyć układ chłodzenia.

( str. 239)

– Zakręcić korek chłodnicy 1 .

17.3

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

234

UKŁAD CHŁODZENIA 17 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

Warunek Silnik jest zimny.

W chłodnicy jest maks. ilość płynu chłodniczego.

Praca przygotowawcza – Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

235

17 UKŁAD CHŁODZENIA V01256-10 Praca główna – Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw czym.

Poziom płynu chłodzącego musi się mieścić między zazna czeniem MIN a MAX.

» Jeżeli poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw czym nie jest zgodny z wymaganiami, ale zbiornik nie jest jeszcze pusty: – Zdjąć korek zbiornika wyrównawczego.

– Wlać płyn chłodzący do poziomu między zaznacze niem MIN a MAX.

płyn chłodzący ( str. 297)

– Zamontować korek zbiornika wyrównawczego.

» Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodzą cego: – Sprawdzić szczelność układu chłodzącego.

Informacja Nie uruchamiać motocykla!

– Napełnić/odpowietrzyć układ chłodzenia.

( str. 239)

236

UKŁAD CHŁODZENIA 17 17.4

Spuszczanie płynu chłodzącego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

237

17 UKŁAD CHŁODZENIA V01254-11 Warunek Silnik jest zimny.

– Ustawić motocykl pionowo.

– Podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik.

– Wykręcić śrubę 1 z pierścieniem uszczelniającym.

– Odkręcić korek chłodnicy.

– Całkowicie spuścić płyn chłodzący.

– Zamontować śrubę cym i dokręcić.

1 z nowym pierścieniem uszczelniają Wymaganie Śruba zamy kająca otworu spustowego pompy wodnej EJOTALtracs ® Plus 60x14 8 Nm Loctite ® 243™ – Zakręcić korek chłodnicy.

238

UKŁAD CHŁODZENIA 17 17.5

Napełnianie/odpowietrzanie układu chłodzenia Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

– Odkręcić korek chłodnicy 1 .

V01257-10 239

17 UKŁAD CHŁODZENIA V01258-10 – Wykręcić śrubę odpowietrzającą – Pojazd lekko odchylić w prawo.

2 .

– Wlewać płyn chłodzący dotąd, aż przez otwór odpowietrza jący zacznie wypływać sam płyn, bez pęcherzyków powie trza, po czym natychmiast założyć śrubę odpowietrzającą 2 i mocno dokręcić.

Płyn chłodzący 1,20 l

(

płyn chłodzący

str. 297)

– Wlać płyn chłodzący do maksymalnego poziomu w chłodnicy.

Zakręcić korek chłodnicy 1 .

– Pojazd odstawić na stopce bocznej.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw-

czym. ( str. 234)

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

240

UKŁAD CHŁODZENIA 17 – Uruchomić silnik i pozostawić do nagrzania, aż zapali się piąty pasek na wskaźniku temperatury.

– Wyłączyć silnik i zaczekać do ostygnięcia.

– Po ostygnięciu ponownie sprawdzić poziom płynu chłodzą cego w chłodnicy i w razie potrzeby dolać płynu chłodzącego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw-

czym. ( str. 234)

17.6

Wymiana płynu chłodzącego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

241

17 UKŁAD CHŁODZENIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

– Ustawić motocykl pionowo.

– Podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik.

– Wykręcić śrubę 1 z pierścieniem uszczelniającym.

V01254-11 242

V01257-11 V01258-11 UKŁAD CHŁODZENIA 17 – Odkręcić korek chłodnicy 2 .

– Całkowicie spuścić płyn chłodzący.

– Zamontować śrubę cym i dokręcić.

1 z nowym pierścieniem uszczelniają Wymaganie Śruba zamy kająca otworu spustowego pompy wodnej EJOTALtracs ® Plus 60x14 8 Nm Loctite ® 243™ – Wykręcić śrubę odpowietrzającą – Pojazd lekko odchylić w prawo.

3 .

– Wlewać płyn chłodzący dotąd, aż przez otwór odpowietrza jący zacznie wypływać sam płyn, bez pęcherzyków powie trza, po czym natychmiast założyć śrubę odpowietrzającą 3 i mocno dokręcić.

Płyn chłodzący 1,20 l

(

płyn chłodzący

str. 297)

– Wlać płyn chłodzący do maksymalnego poziomu w chłodnicy.

Zakręcić korek chłodnicy 2 .

– Pojazd odstawić na stopce bocznej.

243

17 UKŁAD CHŁODZENIA Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i pozostawić do rozgrzania, aż zaświeci się 5. słupek na wskaźniku temperatury.

– Wyłączyć silnik i zaczekać do ostygnięcia.

– Po ostygnięciu jeszcze raz sprawdzić poziom płynu chło dzącego w chłodnicy i w zbiorniku wyrównawczym i w razie potrzeby uzupełnić płyn chłodzący.

244

18.1

Ride Mode ZESTROJENIE SILNIKA 18 V01127-01 Możliwe stany • SPORT – Homologowana moc i bardzo szybka reakcja sil nika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na większy poślizg koła tylnego.

• • • STREET – Homologowana moc i płynna reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

RAIN – Homologowana moc i łagodna reakcja zapewniająca lepsze właściwości jezdne, kontrola trakcji pozwala na nor malny poślizg koła tylnego.

TRACK – Ustawienie z homologowaną mocą i wyjątkowo szybką reakcją silnika na dodawanie gazu. Kontrolę trakcji i charakterystykę dodawania gazu można ustawić indywidual nie.

W menu Ride Mode można różnie zestroić właściwości jezdne pojazdu. Dostępne są następujące tryby: SPORT, STREET, RAIN i TRACK.

Ostatnio wybrany tryb jazdy wyświetla się na wyświetlaczu.

Tryb jazdy można przełączyć też podczas jazdy przy zamkniętej manetce gazu.

245

18 ZESTROJENIE SILNIKA 18.2

Informacja Wybór trybu jazdy nie ma wpływu na działanie układu ABS.

Kontrola trakcji motocykla (MTC) Kontrola trakcji motocykla (MTC) redukuje moment obrotowy sil nika podczas utraty trakcji na kole tylnym.

V01129-01 Informacja Przy wyłączonej kontroli trakcji motocykla koło tylne w wypadku gwałtownego przyspieszania lub na nawierzchni o ograniczonej przyczepności może się obracać w miejscu – niebezpieczeństwo przewrócenia.

Po włączeniu zapłonu kontrola trakcji motocykla ponownie się włączy.

W zestawie wskaźników obsługa kontroli trakcji motocykla

odbywa się za pośrednictwem menu Ride Mode ( str. 245). W

menu Motorcycle można wyłączyć kontrolę trakcji motocykla.

246

18.3

ZESTROJENIE SILNIKA 18 Informacja Miganie lampki kontrolnej TC sygnalizuje aktywną regu lację kontroli trakcji motocykla.

Przy wyłączonej kontroli trakcji motocykla lampka kontro lna TC świeci się.

Regulacja poślizgu 402790-01 Regulacja poślizgu jest funkcją układu kontroli trakcji motocykla.

Regulacja poślizgu umożliwia dostosowanie kontroli trakcji w dziewięciu stopniach do wymaganej charakterystyki.

Stopień 1 umożliwia najwyższy poślizg koła tylnego, stopień 9 najmniejszy poślizg.

Regulację poślizgu można ustawiać podczas jazdy przy zamknię tym menu przyciskiem UP lub DOWN.

Informacja Regulacja poślizgu jest dostępna tylko w trybie jazdy TRACK.

247

18 ZESTROJENIE SILNIKA 18.4

Throttle response V01144-01 Możliwe stany • TRACK – Wyjątkowo szybka reakcja silnika na dodawanie gazu • • SPORT – Bardzo szybka reakcja silnika na dodawanie gazu.

STREET – Płynna reakcja silnika na dodawanie gazu.

W menu Throttle response można dostosować charakterystykę dodawania gazu.

Throttle response można ustawić też podczas jazdy przy zamkniętej manetce gazu.

Informacja Throttle response jest dostępna tylko w trybie jazdy TRACK.

248

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 19.1

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego Informacja Poziom oleju silnikowego należy kontrolować przy rozgrzanym silniku.

V01226-10 – Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

Informacja Po wyłączeniu silnika odczekać jedną minutę i dopiero wtedy dokonać kontroli.

Olej silnikowy musi znajdować się między zaznaczeniem A i zaznaczeniem B wizjera.

» Jeżeli poziom oleju silnikowego znajduje się poniżej zaznaczenia B :

– Uzupełnić olej silnikowy. ( str. 254)

» Jeżeli poziom oleju silnikowego znajduje się powyżej zaznaczenia A : – Skorygować poziom oleju silnikowego.

249

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19.2

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitek oleju Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Olej silnikowy i olej przekładniowy mocno się nagrzewają podczas eksploatacji motocykla.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i rękawice ochronne.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Spuścić olej silnikowy przy silniku w temperaturze roboczej.

250

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Praca główna – Ustawić motocykl na poziomej powierzchni, opierając go na podstawce bocznej.

– Podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik.

– Wykręcić śrubę wlewową oleju sprzęgła.

1 z o-ringiem w pokrywie H01066-10 – Wykręcić śruby spustowe oleju sitkami oleju.

2 z magnesami, o-ringami i V01235-10 251

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Wykręcić śruby 3 . Zdjąć pokrywę filtra oleju – Wyciągnąć filtr oleju 5 z obudowy filtra oleju.

4 z o-ringiem.

Szczypce do pierścieni zabezpieczających (51012011000) – Całkowicie spuścić olej silnikowy.

– Dokładnie wyczyścić elementy i powierzchnie uszczelniające.

V01236-10 V01237-10 – Założyć nowy filtr oleju 5 .

Informacja Filtr oleju wkładać tylko ręcznie.

– Naoliwić o-ring pokrywy filtra oleju. Ustawić równo pokrywę filtra oleju 4 .

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 3 .

Śruba pokrywy filtra oleju M5 6 Nm 252

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 – Starannie oczyścić magnes wych oleju.

A i sitka oleju B śrub spusto V01238-10 V01235-10 – Zamontować i dokręcić śruby spustowe oleju sami i nowymi pierścieniami uszczelniającymi.

2 z magne Wymaganie Korek gwintowany sitka oleju M20x1,5 20 Nm – Wlać oleju silnikowego przez pokrywę sprzęgła.

Olej silnikowy 2,8 l

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 296)

253

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Zamontować i dokręcić śrubę wlewu oleju 1 z o-ringiem.

H01066-10 Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 249)

19.3

Uzupełnianie oleju silnikowego Informacja Za mało oleju silnikowego lub olej silnikowy o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie silnika.

254

H01066-10 PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Praca główna – Wykręcić śrubę wlewu oleju kowy.

1 z o-ringiem i wlać olej silni – Wlać olej silnikowy do środkowego poziomu wizjera.

Olej silnikowy (SAE 10W/50) ( str. 296)

Informacja W celu zapewnienia optymalnej mocy silnika niezale cane jest mieszanie ze sobą różnych olejów silniko wych.

W razie potrzeby zalecamy dokonanie wymiany oleju silnikowego.

– Zamontować i dokręcić śrubę wlewu oleju 1 z o-ringiem.

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

255

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 249)

19.4

Sprawdzanie luzu na dźwigni sprzęgła Wskazówka Uszkodzenia sprzęgła Brak luzu na dźwigni sprzęgła oznacza początek ślizgania się sprzęgła.

– Przed każdą jazdą motocyklem sprawdzić luz na dźwigni sprzęgła.

– W razie potrzeby ustawić luz na dźwigni sprzęgła zgodnie z wymaganiami.

V01187-12 – Sprawdzić swobodny ruch dźwigni sprzęgła.

– Ustawić kierownicę do jazdy na wprost.

– Pociągnąć dźwignię sprzęgła do wyczuwalnego oporu i okre ślić luz A .

Luz na dźwigni sprzęgła A 5 mm » Jeżeli luz na dźwigni sprzęgła nie jest zgodny z wymaga niami: – Ustawić luz na dźwigni sprzęgła.

( str. 257)

– Poruszać kierownicę tam i z powrotem w całym zakresie obrotu.

Luz na dźwigni sprzęgła nie może ulec zmianie.

256

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 » Jeżeli luz na dźwigni sprzęgła ulegnie zmianie: – Sprawdzić ułożenie linki sprzęgła.

19.5

Ustawianie luzu na dźwigni sprzęgła – Ustawić kierownicę do jazdy na wprost.

– Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą 1 .

– Luz A ustawić śrubą nastawczą Wymaganie 2 .

Luz na dźwigni sprzęgła A 5 mm – Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą 1 .

V01234-10 257

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20.1

Czyszczenie motocykla Wskazówka Szkody materialne W przypadku nieprawidłowego korzystania z myjki ciśnieniowej elementy konstrukcyjne mogą zostać uszkodzone lub zniszczone.

Woda pod wysokim ciśnieniem przedostaje się do części elektrycznych, wtyków, linek, łożysk itp.

Za wysokie ciśnienie powoduje awarie i niszczy elementy konstrukcyjne.

– Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na części elektryczne, wtyki, linki lub łożyska.

– Między czyszczonym elementem a dyszą myjki ciśnieniowej zachować minimalny odstęp.

Minimalny odstęp 60 cm Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Aby utrzymać wartość i wygląd motocykla przez długi czas, należy go regularnie czyścić.

Podczas czyszczenia należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia motocykla.

258

401061-01 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20 – Zatkać układ wydechowy, aby woda nie dostała się do środka.

– Usunąć brud za pomocą słabego strumienia wody.

– Mocno zabrudzone miejsca spryskać ogólnodostępnym w handlu preparatem do czyszczenia motocykli i dodatkowo przemyć pędzlem.

Preparat do czyszczenia motocykli ( str. 299)

Informacja Używać ciepłej wody ze środkiem do czyszczenia motocykli oraz miękkiej gąbki. Preparatu do czyszcze nia motocykli nie nakładać nigdy na suchą powierzch nię pojazdu, najpierw zawsze zwilżyć wodą.

Jeżeli pojazd jeździł po drogach posypanych solą, należy go umyć zimną wodą. Ciepła woda powoduje wzmocnienie działania soli.

– Po dokładnym spłukaniu motocykla słabym strumieniem wody należy go dobrze wysuszyć.

– Odetkać układ wydechowy.

259

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wilgoć i brud powo dują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby osuszyć i wyczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamul cowe.

– Po zakończeniu mycia przejechać krótki odcinek, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą.

Informacja Ciepło powoduje parowanie wody także w niedostęp nych miejscach silnika i układu hamulcowego.

– Po wystygnięciu motocykla przesmarować wszystkie powierzchnie ślizgowe i łożyska.

– Oczyścić łańcuch. ( str. 153)

– Niepowlekane części metalowe (za wyjątkiem tarcz hamulco wych i układu wydechowego) należy pokryć środkiem antyko rozyjnym.

(

Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy

str. 300)

– Wszystkie lakierowane części pokryć delikatnym środkiem do pielęgnacji lakierów.

260

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20

(

Perfect Finish i politura na wysoki połysk do lakierów

str. 299)

Informacja Przy fabrycznie nowym motocyklu nie polerować mato wych elementów z tworzywa sztucznego, ponieważ silnie pogarsza to jakość materiału.

– Wszystkie elementy plastikowe i zabezpieczone powłoką proszkową czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i kon serwującym.

(

Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych lakierów, powierzchni metalowych i plastikowych

str. 300)

– Nasmarować stacyjkę i zamek kierownicy.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 301)

261

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20.2

Kontrole i konserwacja dla eksploatacji zimą Informacja Jeżeli motocykl będzie eksploatowany także w zimie, należy się liczyć z drogami posypanymi solą.

Należy zapewnić środki zapobiegające agresywnemu działaniu soli.

Po jeździe po drogach posypanych solą należy oczyścić pojazd zimną wodą i dobrze go wysuszyć. Cie pła woda wzmacnia działanie soli.

401060-01

– Oczyścić motocykl. ( str. 258)

– Wyczyścić układ hamulcowy.

Informacja KAŻDORAZOWO po zakończeniu jazdy po drogach posypanych solą należy zimną wodą dokładnie wyczy ścić bez wymontowania zaciski hamulca i okładziny hamulcowe, a następnie dobrze wysuszyć.

Po jeździe po drogach posypanych solą należy oczy ścić motocykl zimną wodą i dobrze go wysuszyć.

– Powlec silnik, wahacz i wszystkie gołe lub ocynkowane części (z wyjątkiem tarcz hamulcowych) środkiem antykorozyjnym na bazie wosku.

262

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20 Informacja Nie wolno stosować środków antykorozyjnych na tar czach hamulcowych, osłabia to działanie hamulców.

– Oczyścić łańcuch. ( str. 153)

263

21 PRZECHOWYWANIE.

21.1

Przechowywanie Informacja Jeżeli motocykl ma nie być użytkowany przez dłuższy czas, należy wykonać lub zlecić wykonanie poniż szych prac.

Przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji sprawdzić działanie i stan zużycia wszystkich części. Jeżeli konieczne jest wykonanie prac serwisowych, napraw lub modyfikacji, to powinny one zostać przepro wadzone w okresie nieużytkowania (mniejsze obciążenie warsztatów). W ten sposób można unikać dłu giego czekania w warsztacie na początku sezonu.

401058-01 – Przy ostatnim tankowaniu przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji dolać dodatku do paliwa.

Dodatek do paliwa ( str. 299)

– Zatankować paliwo. (

– Oczyścić motocykl. (

str. 134)

str. 258)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 250)

– Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu

chłodzącego. ( str. 231)

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 198)

– Zdemontować akumulator 12 V.

– Naładować akumulator 12 V.

(

( str. 202)

str. 207)

264

PRZECHOWYWANIE. 21 Wymaganie Temperatura składowania akumulatora 12 V bez bez pośredniego promieniowa nia słonecznego 0 … 35 °C – Pojazd postawić w suchym miejscu, w którym panuje przez cały czas mniej więcej równa temperatura.

Informacja KTM zaleca stawianie motocykla na stojak.

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Podnieść motocykl za pomocą podnośnika z przodu.

( str. 144)

str. 143)

– Motocykl przykryć kocem lub plandeką przepuszczającą powietrze.

265

21 PRZECHOWYWANIE.

Informacja Nie należy używać materiałów nieprzepuszczających powietrza, gdyż wilgoć nie będzie mogła parować, co spowoduje korozję.

Bardzo niekorzystnym jest krótkotrwałe włączanie sil nika motocykla, który został wyłączony z eksploatacji.

Ponieważ silnik nie nagrzeje się przy tym wystarcza jąco, powstająca podczas spalania para wodna skrapla się we wnętrzu silnika, powodując korozję zaworów i układu wydechowego.

21.2

Uruchamianie po zakończeniu przechowywania

– Zdjąć motocykl z podnośnika z przodu. ( str. 145)

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

– Naładować akumulator 12 V.

(

str. 143)

str. 207)

– Zamontować akumulator 12 V.

– Ustawić godzinę i datę.

( str. 205)

– Przeprowadzić sprawdzanie i konserwację przed każdym uru-

chomieniem. ( str. 114)

– Wykonać jazdę próbną.

401059-01 266

Usterka Po naciśnięciu przycisku Start silnik nie obraca się Silnik obraca się tylko przy pociągniętej dźwigni sprzęgła Silnik obraca się, ale nie rusza LOKALIZACJA USTEREK 22 Możliwa przyczyna Przedsięwzięcie Błędy w obsłudze Akumulator 12 V rozładowany Przepalony bezpiecznik 1, 2 lub 3 – Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

Bezpiecznik główny przepalony – Wymienić bezpiecznik główny.

( str. 211)

Brak połączenia do masy Włączony jest bieg – Sprawdzić połączenie z masą.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

Bieg jest włączony, a pod stawka boczna jest rozłożona Błędy w obsłudze Przepalony bezpiecznik 3 Szybkozłącze rozpięte – Przeprowadzić operacje robocze,

konieczne do rozruchu. ( str. 115)

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 207)

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.

– Przeprowadzić operacje robocze,

konieczne do rozruchu. ( str. 115)

– Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

– Spiąć szybkozłącze.

267

22 LOKALIZACJA USTEREK Usterka Silnik obraca się, ale nie rusza Silnik ma za małą moc Silnik za bardzo się nagrzewa Możliwa przyczyna Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa W czasie rozruchu trzymanie manetki gazu Znacznie zabrudzony filtr powietrza Znacznie zanieczyszczony filtr paliwa Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Za mało płynu chłodzącego w układzie chłodzenia Silne zabrudzenie płytek chłod nicy Tworzenie się piany w układzie chłodzenia Przedsięwzięcie – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Podczas rozruchu NIE dodawać gazu.

– Przeprowadzić operacje robocze,

konieczne do rozruchu. ( str. 115)

– Zdemontować filtr powietrza.

– Zamontować filtr powietrza.

– Sprawdzić ciśnienie paliwa.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Sprawdzić szczelność układu chłodzą cego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzą cego w zbiorniku wyrównawczym.

( str. 234)

– Wyczyść płytki chłodnicy.

– Spuścić płyn chłodzący.

( str. 237)

– Napełnić/odpowietrzyć układ chłodze nia.

( str. 239)

268

LOKALIZACJA USTEREK 22 Usterka Silnik za bardzo się nagrzewa Lampka kontrolna usterki świeci się / miga NLampka kontrolna biegu jałowego nie świeci się, jeżeli skrzynia biegów znajduje się w położeniu biegu jałowego.

Silnik gaśnie podczas jazdy Możliwa przyczyna Zagięty lub uszkodzony prze wód chłodnicy Uszkodzony termostat Przepalony bezpiecznik 4 Uszkodzenie w systemie wen tylatora chłodnicy Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Brak zaprogramowania czuj nika identyfikacji biegów Przedsięwzięcie – Wymienić wąż chłodnicy.

– Sprawdzić termostat.

– Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

– Sprawdzić układ wentylatora chłod nicy.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

Lampka ostrzegawcza układu ABS świeci się Brak paliwa Przepalony bezpiecznik 1, 2 lub 3 Przepalony bezpiecznik układu ABS

– Zatankować paliwo. ( str. 134)

– Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

– Wymienić bezpieczniki układu ABS.

( str. 213)

269

22 LOKALIZACJA USTEREK Usterka Lampka ostrzegawcza układu ABS świeci się Wyższe zużycie oleju Nie działa reflektor i światło pozycyjne Nie działają kierunkowskazy, światło hamowania i klakson Nie widać wskazania czasu lub jest błędnie wyświetlane Możliwa przyczyna Duża różnica w prędkości obrotowej koła przedniego i tylnego Błędy w działaniu układu ABS Przedsięwzięcie – Zatrzymać motocykl, wyłączyć zapłon, ponownie uruchomić.

Wąż odpowietrzenia silnika zagięty Za wysoki poziom oleju silniko wego Za rzadki olej silnikowy (lep kość) Przepalony bezpiecznik 6 Przepalony bezpiecznik 5 Przepalony bezpiecznik 1 – Odczytać pamięć błędów ABS za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Wąż odpowietrzający poprowadzić bez zagięć, ewentualnie wymienić.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

( str. 249)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 250)

– Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

– Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

– Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

– Ustawić godzinę i datę.

270

LOKALIZACJA USTEREK 22 Usterka Akumulator 12 V rozładowany Na wyświetlaczu zestawu wskaźników nie wyświetlają się żadne wskazania Możliwa przyczyna Przedsięwzięcie Nie wyłączać zapłonu podczas wyłączania pojazdu Akumulator 12 V nie jest łado wany przez prądnicę – Naładować akumulator 12 V.

( str. 207)

– Sprawdzić napięcia ładowania.

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

Przepalony bezpiecznik 1 lub 2 – Wymienić bezpieczniki w poszcze gólnych odbiornikach elektrycznych.

( str. 216)

– Ustawić godzinę i datę.

271

23 DANE TECHNICZNE 23.1

Typ Silnik Pojemność skokowa Suw Otwór Uszczelka Sterowanie Średnica zaworu wlot Średnica zaworu wylot Luz zaworu zimny Wlot przy: 20 °C Wylot przy: 20 °C Łożysko wału korbowego Łożysko korbowe Łożysko sworznia tłokowego Tłoki Pierścienie tłokowe 272 2-cylindrowy, rzędowy silnik 4-suwowy, chłodzony cieczą 799 cm³ 65,7 mm 88 mm 12,7:1 DOHC, 4 zawory na cylinder, sterowane dźwigien kami zaworowymi, napęd łańcuchowy 36 mm 29 mm 0,10 … 0,15 mm 0,15 … 0,20 mm Łożysko ślizgowe Łożysko ślizgowe Sworzeń tłokowy z powłoką ceramiczną Kute z metalu lekkiego 1 pierścień kompresyjny, 1 pierścień minutowy, 1 pierścień olejowy ze sprężyną wężykową

Smarowanie silnika Pierwsze przełożenie Sprzęgło Przekładnia Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Przygotowanie mieszanki Instalacja zapłonu Generator Świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Chłodzenie DANE TECHNICZNE 23 Smarowanie z półsuchą miską olejową z 2 pompami trochoidalnymi 39:75 Sprzęgło antyhoppingowe w kąpieli olejowej, urucha miane mechanicznie Skrzynia 6-biegowa z przełączaniem kłowym 13:37 17:34 20:31 22:28 24:26 23:22 Elektroniczny układ wtrysku paliwa Bezstykowa całkowicie elektroniczna instalacja zapłonu z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu 12 V, 400 W NGK LMAR9AI‑10 1,0 mm Chłodzenie cieczą, ciągła cyrkulacja płynu chłodzą cego przez pompę wodną 273

23 DANE TECHNICZNE Prędkość obrotowa biegu jałowego Pomoc startowa 1 750 ± 50 obr/min Silnik rozrusznika 23.2

Momenty dokręcania w silniku Śruba króćca odpowietrzającego EJOTALtracs ® M6x12 Śruba zamykająca otworu spusto wego pompy wodnej Obejma kołnierza zasysającego Dysza odpowietrzania silnika EJOTALtracs ® Plus 60x14 M4 M5 Dysza olejowa do chłodzenia tłoka M5 Dysze olejowe w głowicy cylindra M5 Pozostałe śruby silnika Śruba blaszanego elementu usta lającego bęben zmiany biegów Śruba czujnika identyfikacji bie gów Śruba czujnika prędkości obroto wej wału korbowego M5 M5 M5 M5 8 Nm 8 Nm 2,5 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 274 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Śruba czujnika wałka zmiany bie gów Śruba obudowy termostatu Śruba płyty dociskowej Śruba cewki zapłonowej Śruba dźwigni zatrzymującej M5 M5 M5 Śruba pokrywy filtra oleju Śruba zabezpieczenia osiowego dźwigienki zaworowej Nakrętka kabla do zapłonu silnika Pozostałe śruby silnika Śruba blaszanego elementu usta lającego linki sprzęgła Śruba blaszanego elementu usta lającego wałek zmiany biegów Śruba blokady przełączania M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Śruba dźwigni zmiany biegów Śruba głowicy cylindra M6 M6 6 Nm DANE TECHNICZNE 23 Loctite ® 243™ 6 Nm Loctite ® 243™ 3 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm 6 Nm Loctite ® 243™ 5 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 8 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 14 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 275

23 DANE TECHNICZNE Śruba kanału łańcucha rozrządu Śruba koła pompy wody Śruba miski olejowej Śruba miski olejowej Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika Śruba pierścienia biegu jałowego Śruba pokrywa zaworu Śruba pokrywy alternatora Śruba pokrywy alternatora Śruba pokrywy pompy oleju Śruba pokrywy pompy wodnej Śruba pokrywy sprzęgła Śruba pompy oleju Śruba prowadnicy górnej M6 M6 M6 Śruba przegrody łożyskowej wałka rozrządu M6 M6 M6 M6x30 M6x35 M6x30 M6x60 M6 M6 M6x30 M6x35 M6 M6 276 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 14 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Śruba silnika rozrusznika Śruba sprężyny sprzęgła Śruba stojana Śruba wspornika łożyskowego wałka napędowego Śruba wymiennika ciepła Śruba wysprzęgnika Dysza olejowa do smarowania sprzęgła Nakrętka kołnierza wydechu Pozostałe śruby silnika Śruba koła pośredniego pompy oleju Śruba łożyska korbowodu M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 DANE TECHNICZNE 23 10 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 5 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm Pasta miedziana 20 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ 1. stopień 5 Nm 2. stopień 15 Nm 3. stopień 90° Kołnierz i gwint naoliwione 277

23 DANE TECHNICZNE Śruba obudowy silnika M8x45 Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika M8x55 M8x65 Śruba obudowy silnika M8x90 Śruba regulatora napięcia M8 Śruba trzpieniowa kołnierza wyde chu Śruba zamykająca / śruba bloku jąca Świeca zapłonowa Czujnik ciśnienia oleju Śruba odblokowania dla napina cza łańcucha sterującego Śruba zamykająca oś dźwigni zabierakowej M8 M8 M10 M10x1 M10x1 M10x1 278 25 Nm Powierzchnia przylegania śruby nasmarowana 25 Nm Powierzchnia przylegania śruby nasmarowana 25 Nm Powierzchnia przylegania śruby nasmarowana 25 Nm Powierzchnia przylegania śruby nasmarowana 15 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm 11 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

Śruba zamykająca przegrody łoży skowej Czujnik temperatury płynu chło dzącego Śruba głowicy cylindra M10x1 M10x1,25 M10x1,25 Śruba wirnika M12x1,5 Śruba zamykająca odpływu oleju głowicy cylindra Śruba zamykająca płaszcza wod nego Korek gwintowany sitka oleju M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 12 Nm DANE TECHNICZNE 23 Loctite ® 243™ 10 Nm Kolejność dokręcania: Przestrzegać kolejności dokręcania śrub.

Pierwszy stopień 5 Nm Drugi stopień 15 Nm Trzeci stopień 90° Czwarty stopień 90° Kołnierz nasmarowany / gwint naoliwiony 90 Nm Gwint nasmarowany 15 Nm 20 Nm 20 Nm 279

23 DANE TECHNICZNE Nakrętka zabieraka sprzęgła Nakrętka zębatki łańcuchowej M20x1,5 M20x1,5 Śruba zamykająca napinacza łań cucha rozrządu Śruba zamykająca pokrywy alter natora M24x1,5 M24x1,5 23.3

Pojemności 23.3.1

Olej silnikowy Olej silnikowy 2,8 l 23.3.2

Płyn chłodzący Płyn chłodzący 1,20 l 120 Nm 100 Nm 25 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 296)

płyn chłodzący ( str. 297)

280

23.3.3

Paliwo DANE TECHNICZNE 23 Uwzględnić oznaczenie na dystrybutorach paliwa w UE.

Całkowita pojemność zbiornika paliwa ok.

A00420-10 14 l 23.4

Rama Podwozie Widelec Amortyzator Ugięcie sprężyny przód tył Benzyna wysokooktanowa bezoło-

wiowa (LO 95) ( str. 296)

Kratownica przestrzenna z rur chromowo molibdenowo-stalowych, pokrywana proszkowo WP Suspension Up Side Down 4357 WP Suspension 4614 140 mm 150 mm 281

23 DANE TECHNICZNE Układ hamulcowy przód tył Tarcze hamulcowe - średnica przód tył Granica zużycia tarcz hamulcowych przód tył Przełożenie wtórne 300 mm 240 mm przód tył 4,5 mm 4,5 mm Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera przód tył 2,3 bar 2,6 bar Ciśnienie powietrza w oponach z pasażerem / maks. ciężar użyteczny 2,3 bar 2,6 bar 16:41 Łańcuch Kąt głowicy sterującej Rozstaw osi Hamulec dwutarczowy z przykręconymi promieniowo czterotłoczkowymi zaciskami hamulca, z pływającymi tarczami hamulcowymi Hamulec tarczowy z 1-tłoczkowym zaciskiem hamulca, tarcza hamulcowa pływająca X-ring 5/8 x 1/4” (520) 66° 1 475 ± 15 mm 282

DANE TECHNICZNE 23 Wysokość siedziska bez obciążenia Prześwit bez obciążenia Masa bez paliwa ok.

Maksymalnie dopuszczalne obciążenie osi przedniej Maksymalnie dopuszczalny nacisk na oś tylną Maksymalna dopuszczalna masa całkowita 825 mm 186 mm 174,6 kg 160 kg 270 kg 430 kg 23.5

Instalacja elektryczna Akumulator 12 V HTZ12A-BS Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik 75011088010 75011088015 75011088025 58011109130 Światła mijania / światła drogowe Światło do jazdy dziennej / światło pozycyjne Oświetlenie zestawu wskaźników i lampki kontrolne Kierunkowskaz Światła hamowania / wsteczne Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED LED LED LED LED LED Napięcie akumulatora: 12 V Pojemność znamionowa: 10 Ah bezobsługowy 10 A 15 A 25 A 30 A 283

23 DANE TECHNICZNE 23.6

Opony Opona przednia Opona tylna 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (J) Maxxis Supermaxx ST 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (G) Maxxis Supermaxx ST Opony o podanych rozmiarach mogą być montowane seryjnie. Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale serwisowym pod adresem: http://www.ktm.com

23.7

Widelec Numer katalogowy widelca Widelec Sztywność sprężyny średnia (standard) Długość widelca Długość sprężyny z tuleją(ami) naciągową(ymi) Długość zasobnika powietrza Ilość oleju w każdej goleni widelca 470 ml 05.58.6R.26

WP Suspension Up Side Down 4357 6,0 … 9,0 N/mm 765 mm 367 mm 108 mm

(

Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)

str. 297)

284

DANE TECHNICZNE 23 23.8

Amortyzator Numer katalogowy amortyzatora Amortyzator Naprężenie wstępne sprężyny Standard Długość montażowa Długość sprężyny Sztywność sprężyny średnia (standard) Olej do amortyzatorów 01.58.4R.26

WP Suspension 4614 5 kliknięć 387 mm 185 mm 130 … 160 N/mm Olej do amortyzatorów (SAE 2,5)

(50180751S1) ( str. 296)

23.9

Momenty dokręcania elementów podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba reflektora Pozostałe nakrętki podwozia EJOTPT ® K45x12 EJOTPT ® K50x12 EJOTPT ® K50x14 EJOTPT ® K50x16 EJOTPT ® K50x18 EJOTPT ® K50x14 M4 1 Nm 1 Nm 1 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 3 Nm 285

23 DANE TECHNICZNE Pozostałe śruby podwozia Śruba rączki po lewej stronie Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia M4 M4 M5 M5 Śruba blaszanej osłony termicznej M5 Śruba czujnika stopki bocznej Śruba kabla do zapłonu silnika Śruba manetki gazu Śruba obudowy filtra powietrza Śruba okładziny Śruba osłony reflektora Śruba osłony zębatki łańcuchowej M5 Śruba wałka podporowego M5 M5 M5 M5 M5 M5 Śruba zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego hamulca koła tylnego M5 M5 286 3 Nm 2 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 2 Nm 3 Nm 3,5 Nm 3 Nm 3 Nm 5 Nm 5 Nm 4 Nm 5 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Śruba zestawu przełączników po lewej stronie Śruba zestawu przełączników po prawej stronie Śruba zestawu wskaźników Nakrętka drążka dociskowego dźwigni hamulca nożnego Nakrętka drążka zmiany biegów Nakrętka drążka zmiany biegów Nakrętka dźwigni hamulca ręcz nego M5 M5 M5 M6 M6 M6LH M6 Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba bieguna akumulatora Śruba bieguna akumulatora Śruba cylindra hamulca nożnego Śruba czujnika pochylenia Śruba czujnika prędkości obroto wej koła Śruba do łożyska zbiornika paliwa M6 M6 M6 M6 M6 M6x12 M6x20 M6 2 Nm DANE TECHNICZNE 23 5 Nm 4 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm Przyłożyć do nakrętki moment dokręcenia.

10 Nm 10 Nm 10 Nm 4,5 Nm 4,5 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 5 Nm 6 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 287

23 DANE TECHNICZNE Śruba drążka przełączającego M6 Śruba elementu zwrotnego wałka zmiany biegów na wałku zmiany biegów Śruba kabla masy do silnika roz rusznika Śruba kabla masy na ramie Śruba nakładki dźwigni zmiany biegów Śruba obejmy kolektora M6 M6 M6 M6 M6 Śruba przegubu kulowego popy chacza wyciskowego na cylindrze hamulca nożnego Śruba spojlera zbiornika paliwa Śruba stacyjki (jednorazowa) M6 M6 M6 Śruba stopnia dźwigni hamulca nożnego Śruba uchwytu chłodnicy, dolna Śruba uchwytu magnetycznego w stopce bocznej M6 M6 M6 288 10 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 3 Nm 22 Nm 10 Nm 5 Nm 2 Nm Loctite Loctite ® ® 243™ 243™ Loctite ® 243™ Pasta miedziana Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Śruba uchwytu tablicy rejestracyj nej Śruba zamka kanapy M6 M6 Śruba zespołu hamulca ręcznego Śruba zespołu sprzęgła Nakrętka kolektora w głowicy cylindra M6 M6 M8 Nakrętka śruby koła łańcucho wego Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Sworzeń zabezpieczający okła dzin hamulcowych Sworzeń zacisku hamulca tylnego Śruba blachy sprężyny na konsoli stopki bocznej Śruba dźwigni hamulca nożnego M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 Śruba dźwigni zmiany biegów M8 DANE TECHNICZNE 23 10 Nm Loctite ® 243™ 8 Nm Loctite ® 222™ 5 Nm 5 Nm Równomiernie dokręcać nakrętki.

Nie wygiąć blaszki.

20 Nm Pasta miedziana 35 Nm Loctite ® 2701™ 25 Nm 25 Nm 10 Nm 22 Nm 15 Nm Loctite ® 2701™ 25 Nm 25 Nm Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ 289

23 DANE TECHNICZNE Śruba łącznika uchwytu silnika Śruba mocowania tłumika Śruba nasady widelca Śruba poprzeczki Śruba poprzeczki z tyłu Śruba półki widelca u dołu Śruba półki widelca u góry Śruba przedniej tarczy hamulco wej Śruba rury kolumny widelca Śruba tłumika przedniego na ramie Śruba tłumika układu kierowni czego do półki widelca Śruba tłumika układu kierowni czego do uchwytu Śruba tylnej tarczy hamulcowej M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8x18 M8x35 M8 M8 M8 M8 290 25 Nm 15 Nm 15 Nm 25 Nm 25 Nm 12 Nm 15 Nm 28 Nm 20 Nm 25 Nm 8 Nm 8 Nm 28 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701™

Śruba uchwytu kanapy pasażera Śruba uchwytu ustalającego Śruba wspornika podnóżki tylnej Śruba wspornika podnóżki tylnej M8 M8x50 M8x25 M8x40 M8 Śruba zacisku mechanizmu kie rownicy Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba mocowania kierownicy Śruba nośna silnika M10 M10 M10 M10 Śruba przedniego wspornika pod nóżka Śruba przedniego wspornika pod nóżka (Opcja: Nakrętka skrzyn kowa) M10x30 M10x65 25 Nm DANE TECHNICZNE 23 Loctite ® 243™ 25 Nm Loctite ® 243™ 25 Nm Loctite ® 243™ 25 Nm Loctite ® 243™ 20 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 291

23 DANE TECHNICZNE Śruba przedniego wspornika pod nóżka (Opcja: Nakrętka do zgrze wania) Śruba przedniego wspornika pod nóżka Śruba stojaka bocznego M10x65 M10x80 M10 M10 Śruba wysięgnika (Opcja: Nakrętka do zgrzewania) Śruba wysięgnika (Opcja: Nakrętka skrzynkowa) Śruba drążona przewodu hamul cowego Śruba przedniego zacisku hamulca Śruba amortyzatora u dołu Śruba amortyzatora u góry Śruba sworznia wahacza Sonda lambda Śruba nastawcza wahacza M10 M10x1 M10x1,25 M12 M12 M12 M18x1,5 M20LHx1,5 292 38 Nm 45 Nm 35 Nm 38 Nm 45 Nm 25 Nm 45 Nm 80 Nm 80 Nm 100 Nm 50 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™

Nakrętka osi koła tylnego Śruba główki ramy Śruba osi przedniej M25x1,5 M25x1,5 M25x1,5 DANE TECHNICZNE 23 90 Nm Gwint i powierzchnia przylegania osi nasmarowane 18 Nm 45 Nm Gwint nasmarowany 293

24 DEKLARACJE ZGODNOŚCI 24.1

Deklaracje zgodności Informacja Zakres funkcji i wyposażenia zależy od modelu oraz nie zawsze obejmuje wszystkie wymienione urzą dzenia radiowe i obszary zastosowań.

COBO SpA oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego BT‑ROUTER spełnia właściwe dyrektywy.

Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adresem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/btrouter KTM AG oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego Immo641 spełnia właściwe dyrektywy. Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adresem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/immo641 Schrader Electronics Ltd oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego Tyre Pressure Monitoring Sys tem spełnia właściwe dyrektywy. Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adre sem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/tpms 294

24.2

DEKLARACJE ZGODNOŚCI 24 Deklaracje zgodności obowiązujące na obszarze danego kraju V01514-01 295

25 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) Norma / klasyfikacja – DIN EN 228 (LO 95) Wymaganie – Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową, zgodną z podaną normą lub o takiej samej jakości.

– Dopuszcza się przy tym zawartość 10 % etanolu (paliwo E10).

Informacja Nie stosować paliwa zawierającego metanol (np. M15, M85, M100) ani żadnego innego paliwa zawierającego więcej niż 10 % etanolu (np. E15, E25, E85, E100).

Olej do amortyzatorów (SAE 2,5) (50180751S1) Norma / klasyfikacja

– SAE ( str. 302) (SAE 2,5)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Olej silnikowy (SAE 10W/50) Norma / klasyfikacja

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( str. 302) str. 302) (SAE 10W/50)

296

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 25 Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Pełnosyntetyczny olej silnikowy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Power Synt 4T Olej widelca (SAE 4) (48601166S1) Norma / klasyfikacja

– SAE ( str. 302) (SAE 4)

Wymaganie – Używać wyłącznie olejów, odpowiadających podanym normom (zobacz informacje na zbiorniku) i charakte ryzujących się odpowiednimi właściwościami.

płyn chłodzący Wymaganie – Stosować tylko bezkrzemianowy płyn chłodzący wysokiej jakości z dodatkiem antykorozyjnym do silników aluminiowych. Niewłaściwe środki antykorozyjne gorszej jakości powodują korozję, osady i pienienie się.

– Nie używać czystej wody, ponieważ wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej i właściwości smarnych spełnia tylko płyn chłodzący.

– Stosować wyłącznie płyn chłodzący spełniający podane wymagania (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadający odpowiednie właściwości.

297

25 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do −25 °C Proporcję mieszania należy dostosować do wymaganego zabezpieczenia przed zamarzaniem. Do rozcieńcza nia płynu chłodzącego stosować wodę destylowaną.

Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek płynu chłodzącego.

Przestrzegać informacji producenta płynu chłodzącego dotyczących zabezpieczenia przed zamarzaniem, roz cieńczania, mieszalności (kompatybilności) z innymi płynami chłodzącymi.

Zalecany dostawca MOTOREX ® – COOLANT M3.0

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1

Norma / klasyfikacja – DOT Wymaganie – Należy stosować wyłącznie płyn hamulcowy spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadający odpowiednie właściwości.

Zalecany dostawca Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

298

Dodatek do paliwa Zalecany dostawca MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Perfect Finish i politura na wysoki połysk do lakierów Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Shine Preparat do czyszczenia motocykli Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Clean Smar stały Zalecany dostawca MOTOREX ® – Bike Grease 2000 MATERIAŁY POMOCNICZE 26 299

26 MATERIAŁY POMOCNICZE Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych lakierów, powierzchni metalowych i plastikowych Zalecany dostawca MOTOREX ® – Quick Cleaner Spray do łańcucha Street Wymaganie Zalecany dostawca MOTOREX ® – Chainlube Road Strong Środek do czyszczenia łańcuchów Zalecany dostawca MOTOREX ® – Chain Clean Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Protect 300

Uniwersalny olej w aerozolu Zalecany dostawca MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic MATERIAŁY POMOCNICZE 26 301

27 NORMY SAE Klasy lepkości SAE zostały zdefiniowane przez „Society of Automotive Engineers” i służą do podziału olejów na klasy odpowiednio do ich lepkości. Lepkość opisuje tylko jedną właściwość oleju i nie zawiera żadnych informa cji na temat jakości oleju.

JASO T903 MA2 Różne kierunki rozwoju technicznego wymagały stworzenia oddzielnej specyfikacji dla normy JASO T903 MA2 dotyczącej motocykli.

W motocyklach stosowano dawniej oleje do samochodów osobowych, gdyż nie istniała oddzielna specyfikacja dla motocykli.

O ile w przypadku silników samochodów osobowych okresy między przeglądami są dłuższe, to w przypadku silników motocyklowych, ze względu na ich wysoką moc przy wysokich prędkościach obrotowych serwisowanie będzie zdecydowanie częstsze.

W przypadku większości silników motocyklowych skrzynia biegów i sprzęgło są smarowane tym samym olejem.

Norma JASO T903 MA2 odnosi się do tych specjalnych wymogów.

302

MTC MSR OBD DRL ABS Kontrola trakcji motocykla (Motor cycle Traction Control) KTM MY RIDE Launch-Control Quickshifter + Regulacja układu przeciwdziałają cego poślizgowi kół Samodiagnostyka Światło do jazdy dziennej (Day time Running Light) Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania SŁOWNICZEK 28 Dodatkowa funkcja sterownika silnika, która zmniej sza moment obrotowy silnika przy obracaniu się koła tylnego w miejscu System do komunikacji radiowej z odpowiednimi tele fonami komórkowymi i zestawami słuchawkowymi do telefonowania i słuchania sprzętu audio Funkcja elektroniki pojazdu do uzyskania optymal nego przyspieszenia z miejsca Funkcja elektroniki silnika do przełączania na wyższy i niższy bieg bez używania sprzęgła Dodatkowa funkcja sterownika silnika, która poprzez nieznaczne otwarcie przepustnic zapobiega bloko waniu się koła tylnego przy zbyt silnym hamowaniu silnikiem System pojazdu monitorujący zadane parametry elek troniki pojazdu Światło poprawiające widoczność pojazdu w dzień, w przeciwieństwie do światła mijania nie jest skupione i nie oświetla drogi System bezpieczeństwa, zapobiegający blokowaniu się kół przy jeździe prosto bez ingerencji sił bocznych 303

29 SPIS SKRÓTÓW ew.

ewent.

itd.

itp.

ok.

por.

wzgl.

ewentualnie ewentualnie i tak dalej i tym podobne itp.

m.in.

i tym podobne między innymi np.

na przykład Nr Numer Nr katalogowy nr katalogowy około porównaj względnie 304

SPIS SYMBOLI 30 30.1

Czerwone symbole Czerwone symbole pokazują stan błędu, który wymaga natychmiastowej ingerencji.

Lampka kontrolna immobilizera świeci się/miga na czerwono – Komunikat stanu lub błędu w alarmie.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się na czerwono – Ciśnienie oleju jest za niskie.

Natychmiast zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik.

30.2

Żółte i pomarańczowe symbole Żółte i pomarańczowe symbole pokazują stan błędu, wymagający możliwie szybkiej ingerencji. Aktywne układy wspomagające jazdę są również prezentowane poprzez żółte lub pomarańczowe symbole.

Lampka kontrolna usterki świeci się na żółto – Układ OBD wykrył błąd krytyczny w elektro nice pojazdu. Zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym KTM.

Lampka ostrzegawcza ABS świeci się / miga na żółto – Komunikat stanu lub błędu w ABS.

Lampka ostrzegawcza ABS miga, jeżeli aktywny jest tryb ABS Supermoto.

Lampka kontrolna TC świeci się na żółto – MTC (

gdy jest aktywny układ Launch Control ( str. 118).

str. 246) nie działa lub aktualnie

ingeruje w układ hamulcowy. Lampka kontrolna układu TC świeci się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM. Lampka kontrolna TC miga, gdy układ MTC aktywnie ingeruje w układ hamulcowy lub 305

30 SPIS SYMBOLI Ogólna lampka ostrzegawcza świeci się na żółto – Wykryto wskazówkę lub ostrzeżenie zwią zane z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo wyświetla się o tym informacja na wyświetlaczu.

30.3

Zielone i niebieskie symbole Zielone i niebieskie symbole pełnią funkcję informacyjną.

Lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono w takt pracy kierunkowskazów – Kie runkowskaz jest włączony.

Lampka kontrolna biegu jałowego świeci się na zielono – Skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu biegu jałowego.

Lampka kontrolna świateł drogowych świeci się na niebiesko – Światła drogowe są włączone.

306

INDEKS A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

ACC1

przód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

ACC2

przód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Akumulator 12 V

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Amortyzator ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny

141

B

Bagaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Bezpieczeństwo eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . 15

Bezpiecznik wymiana w poszczególnych odbiornikach

elektrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Bezpiecznik główny

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Bezpieczniki układu ABS

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

C Ciśnienie powietrza w oponach

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

D Dane techniczne

amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . 283

momenty dokręcania elementów podwozia . 285

momenty dokręcania w silniku . . . . . . . . . . 274

opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

pojemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272-293

widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Deklaracje zgodności . . . . . . . . . . . . . . . 294-295 obowiązujące na obszarze danego kraju . . . 295

INDEKS 307

INDEKS

Dźwignia hamulca nożnego . . . . . . . . . . . . . . . 44

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . 103

sprawdzanie luzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Dźwignia hamulca ręcznego . . . . . . . . . . . . . . 30

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 102

Dźwignia sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 101

Dźwignia zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

sprawdzanie położenia wyjściowego . . . . . . 105

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 106

E Eksploatacja w zimie

sprawdzanie i konserwacja . . . . . . . . . . . . 262

F Filtr oleju

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

G Golenie widelca

czyszczenie kapturków przeciwpyłowych . . . 146

Gumowe amortyzatory piasty koła tylnego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

H

Hamowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Hamulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Harmonogram czynności serwisowych . . . 137-140

I

Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

J

Jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

ruszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

ruszanie z Launch‑Control . . . . . . . . . . . . . 119

Jazda z bagażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

K Kanapa kierowcy

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Kanapa pasażera

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Koło łańcuchowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

308

Koło przednie

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Koło tylne

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Kontrola trakcji motocykla . . . . . . . . . . . . . . . 246

Korek wlewu paliwa

otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

L

Lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Launch-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Lokalizacja usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . 267-271

Luz na dźwigni sprzęgła

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Ł Łańcuch

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

kontrola zabrudzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 152

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

M

Manetka gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Materiały pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Motocykl

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

podnoszenie z tyłu za pomocą podnośnika . 143

podnoszenie za pomocą podnośnika z przodu 144

zdejmowanie z podnośnika z przodu . . . . . . 145

zdejmowanie z podnośnika z tyłu . . . . . . . . 143

MSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

N Naprężenie łańcucha

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Nieprawidłowe użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . 12

Numer identyfikacyjny pojazdu . . . . . . . . . . . . 26

Numer katalogowy amortyzatora . . . . . . . . . . . 28

Numer katalogowy amortyzatora kierownicy . . . 29

Numer katalogowy widelca . . . . . . . . . . . . . . . 28

Numer klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Numer silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

INDEKS 309

INDEKS O

Obsługa klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Odzież ochronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Okładziny hamulcowe

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . 172

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . 178

Olej silnikowy

uzupełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Osłona reflektora wraz z reflektorem

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

odkręcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

P

Parkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Płyn chłodzący

spuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Płyn hamulcowy

uzupełnianie w hamulcu koła przedniego . . . 169

uzupełnianie w hamulcu koła tylnego . . . . . 176

Podnóżki pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Pojemność

Olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253, 280

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 281

płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . 240, 243, 280

Pokrywa wspornika osłony reflektora

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Poziom oleju silnikowego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Poziom płynu chłodzącego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

sprawdzanie w zbiorniku wyrównawczym . . 234

Poziom płynu hamulcowego

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . 168

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . 174

Pozycja kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Proces rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264-266

Przełącznik kierunkowskazów . . . . . . . . . . . . . 33

Przełącznik świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Przełączniki

w kierownicy po lewej stronie . . . . . . . . . . . . 31

310

w kierownicy po prawej stronie . . . . . . . . . . . 35

Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Przycisk klaksonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Przycisk Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Q

Quickshifter + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

R Reflektor

regulacja zasięgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

sprawdzanie ustawienia . . . . . . . . . . . . . . 226

światło do jazdy dziennej . . . . . . . . . . . . . . 201

Regulacja poślizgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Regulacja układu przeciwdziałającego pośli-

zgowi kół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Rękojmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

S

Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Silnik

docieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Sitka oleju

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Spray naprawczy

Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Stacyjka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Stan opon

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Stopka boczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

T

Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tankowanie

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Tarcze hamulcowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

U

Uchwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

napełnianie/odpowietrzanie . . . . . . . . . . . . 239

Układ hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164-179

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas

hamowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

INDEKS 311

INDEKS Uruchomienie informacje dotyczące pierwszego uruchomie-

nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

po zakończeniu przechowywania . . . . . . . . 266

sprawdzanie i konserwacja przed każdym

uruchomieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem . . . . . . 12

W Widok pojazdu

od przodu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . 22

od tyłu z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Wtyk diagnostyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Wyłącznik awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Z Zabezpieczenie przed zamarzaniem

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Zamek kanapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Zamek kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Zasady pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Zatrzymywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Zestaw narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Zestaw przełączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Zestaw wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bluetooth ®

46-98

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ABS Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

aktywacja i test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Anti‑wheelie mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Audio player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Clock/Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Extra functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Fuel Cons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

General Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

godzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

KTM MY RIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Launch control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

licznik przebiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

MTC + MSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

312

przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Quick Shift + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Quick Selector 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Quick Selector 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

regulacja poślizgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Ride Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 245

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Set Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Shift Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

sygnalizator zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . 57

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Throttle response . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

TPMS warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

tryb dzienny-nocny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

wskaźnik poziomu paliwa . . . . . . . . . . . . . . 58

wskaźnik temperatury płynu chłodzącego . . . 60

wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

wyświetlacz TRACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Zębatka łańcuchowa

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Zmiana biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

INDEKS 313

*3214106pl*

3214106pl 10/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Austria http://www.ktm.com

Zdjęcie: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement