KTM 250 XC-F US 2020 Cross Country Bike Användarmanual

KTM 250 XC-F US 2020 Cross Country Bike Användarmanual

BRUKSANVISNING 2020 250 SX-F 250 XC‑F 250 SX‑F PRADO

Art.nr 3214129sv

KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du är nu ägare till ett modernt sportigt fordon som du kom mer att ha glädje av länge om det sköts på rätt sätt.

Vi önskar dig lycka till. Kör försiktigt!

Notera ditt fordons serienummer.

Fordonsidentifieringsnummer ( s 13)

Återförsäljarens stämpel

Motornummer ( s 13)

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.

Inga uppgifter är bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersätt ning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte ingår i standard leveransen.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike Alla rättigheter förbehållna Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrift liga medgivande.

ISO 9001(12 100 6061) I enlighet med den internationella kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001 tillämpar KTM kvalitets styrningsprocesser för högsta möjliga produktkvalitet.

Utfärdat av: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Österrike Detta dokument gäller för följande modeller: 250 SX‑F EU (F8101T5) 250 SX‑F US (F8175T5) 250 XC‑F US (F8175T0) 250 SX‑F PRADO EU (F8101T6)

*3214129sv*

3214129sv 10/2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ............................. 5

2

3

4

1.1

1.2

Använda symboler ................................ 5 Format................................................... 5

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

SÄKERHETSANVISNINGAR............................ 6 2.1

Användningsdefinition - avsedd användning ........................................... 6 Felaktig användning.............................. 6 Säkerhetsanvisningar ........................... 6

Risknivåer och symboler....................... 7 Varning för manipulationer.................... 7 Säker drift.............................................. 7

Skyddsutrustning .................................. 8 Arbetsregler .......................................... 8 Miljö....................................................... 8

Bruksanvisning ..................................... 9

VIKTIG INFORMATION .................................. 10 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Garanti, reklamationsrätt .................... 10 Bränslen, vätskor, oljor och övriga medel .................................................. 10 Reservdelar, tillbehör.......................... 10 Service................................................ 10 Bilder................................................... 10 Kundtjänst........................................... 10

FORDONSVY.................................................. 11

5

6

4.1

4.2

Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) ............................................. 11

Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) ............................................. 12

SERIENUMMER ............................................. 13 5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Fordonsidentifieringsnummer ............. 13 Typskylt............................................... 13 Motornummer ..................................... 13 Gaffelns artikelnummer....................... 13

Fjäderbensartikelnummer ................... 14

REGLAGE ....................................................... 15 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Kopplingshandtag ............................... 15 Bromshandtag .................................... 15 Gashandtag ........................................ 15 Avstängningsknapp ............................ 15

Startknapp........................................... 16 Kombinationsbrytare........................... 16 Översikt över kontrollampor................ 16

Drifttidsmätare..................................... 17 Öppna tanklocket................................ 17

Stänga tanklocket ............................... 18

Kallstartknapp ..................................... 19

Tomgångsvarvtal-regleringsskruv....... 20 Växelspak ........................................... 20

7

6.14

6.15

6.16

Fotbromspedal.................................... 21 Plug-in-stöd (alla SX‑F-modeller) ....... 21 Sidostöd (XC‑F US) ............................ 21

IDRIFTTAGNING ............................................ 22 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Anvisningar för första idrifttagningen ..................................... 22

Köra in motorn .................................... 23

Starteffekt från litiumjonbatterier vid låga temperaturer ............................... 24 Förbereda fordonet på svåra körförhållanden ................................... 24 Förbereda fordonet inför körning i torr sand.............................................. 24

Förbereda fordonet inför körning i våt sand .............................................. 25

Förbereda fordonet inför körning på våta och leriga sträckor....................... 26 Förbereda fordonet för höga temperaturer eller långsam körning .... 26 Förbereda fordonet för låga temperaturer eller snö......................... 26

8 8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

KÖRANVISNING............................................. 27 8.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagning ................................ 27 Starta fordonet .................................... 27

Aktivera Launch‑Control ..................... 28

Aktivera traktionskontroll..................... 29 Börja köra............................................ 29 Växla, köra.......................................... 29

Bromsa in............................................ 30

Stanna, parkera .................................. 31 Transport............................................. 31

Fylla på bränsle .................................. 32

SERVICESCHEMA ......................................... 34 9 9.1

9.2

9.3

Extra information................................. 34 Obligatoriskt arbete............................. 34

Rekommenderat arbete ...................... 35

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT .......................... 37 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Kontrollera chassits grundinställning i förhållande till aktuell förarvikt........... 37 Luftfjädring XACT 5548 ...................... 37

Kompressionsdämpning fjäderben ..... 38 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning lowspeed...... 38

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning highspeed .... 39 Ställa in fjäderbenets returdämpning..................................... 39

Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet.............................................. 40

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10.8

Kontrollera fjäderbenets statiska häng.................................................... 41 10.9

Kontrollera fjäderbenets häng under körning ................................................ 41

10.10 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning ............................ 42

10.11 Ställa in hänget under körning ........ 43 10.12 Kontrollera gaffelns grundinställning................................... 43

10.13 Ställa in gaffellufttryck......................... 44

10.14 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning...................... 45

10.15 Ställa in gaffelns returdämpning ......... 46 10.16 Styrets läge......................................... 46

10.17 Ställa in styrets läge ........................ 47

11 SERVICEARBETEN CHASSI ......................... 48 11.1

11.2

11.3

11.4

Lyfta motorcykeln med mc-lyft ............ 48 Ta bort motorcykeln från mc-lyften ..... 48

Avlufta gaffelben ................................. 49 Rengöra gaffelbenens dammtätningar.................................... 49

11.5

11.6

11.7

11.8

Demontera gaffelskyddet.................... 50 Montera gaffelskyddet ........................ 50 Demontera motorskyddet (PRADO) ... 50

Montera motorskyddet (PRADO)........ 51 11.9

Demontera gaffelbenen

11.10 Montera gaffelbenen ....................... 52

11.11 Demontera den nedre gaffelkronan

.................. 51

.................................... 53

11.12 Montera den nedre gaffelkronan ..... 54

11.13 Kontrollera spelet i styrhuvudets lager.................................................... 57

11.14 Ställa in spelet i styrhuvudets lager ................................................ 58

11.15 Smörja styrhuvudets lager .............. 59 11.16 Demontera startnummerskylten.......... 59

11.17 Montera startnummerskylten .............. 60 11.18 Demontera skärmen fram ................... 60

11.19 Montera skärmen fram........................ 61 11.20 Demontera fjäderbenet ................... 61

11.21 Montera fjäderbenet ........................ 62

11.22 Ta bort sadeln..................................... 64

11.23 Montera sadeln ................................... 65 11.24 Demontera luftfilterboxens skydd ....... 65

11.25 Montera luftfilterboxens skydd ............ 66 11.26 Demontera luftfiltret ......................... 66

11.27 Rengöra luftfiltret och luftfilterboxen ................................... 67

11.28 Montera luftfiltret ............................. 68 11.29 Förbereda luftfilterboxens skydd för fastgöring ........................................ 68

11.30 Demontera slutdämpare ..................... 69 11.31 Montera slutdämpare.......................... 69 11.32 Byta slutdämparens glasfibergarnstoppning .................... 69

11.33 Demontera bränsletanken ............... 70

11.34 Montera bränsletanken ................... 72

11.35 Kontrollera kedjans nedsmutsning...... 74 11.36 Rengöra kedjan .................................. 74

11.37 Kontrollera kedjespänning .................. 75

11.38 Ställa in kedjespänningen................... 76

11.39 Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare ................................. 77

11.40 Kontrollera ramen

11.45 Kontrollera/åtgärda

........................... 79 11.41 Kontrollera svingen ......................... 79 11.42 Kontrollera gasvajerns dragning ......... 79

11.43 Kontrollera gummihandtagen.............. 80

11.44 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ........................................ 81 hydraulkopplingens vätskenivå........... 81

11.46 Byta vätska i hydraulkopplingen ..... 82

12 BROMSSYSTEM ............................................ 84 12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Kontrollera bromshandtagets spel ...... 84 Ställa in bromshandtagets utgångsläge ........................................ 84 Kontrollera bromsskivorna .................. 84

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen....................................... 85

Fylla på frambromsens bromsvätska .................................... 86

Kontrollera frambromsens bromsbelägg ....................................... 87 12.7

12.8

Byta frambromsens bromsbelägg ... 87

Kontrollera fotbromspedalens spel ..... 89

12.9

Ställa in fotbromspedalens utgångsläge

bakbromsen

.................................... 90

12.10 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen ........................................ 91 12.11 Fylla på bromsvätska för .................................... 91

12.12 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg ....................................... 92

12.13 Byta bakbromsens bromsbelägg .... 93

13 HJUL, DÄCK ................................................... 95 13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Demontera framhjulet

Montera bakhjulet

..................... 95

Montera framhjulet .......................... 96

Demontera bakhjulet ....................... 97

........................... 98

Kontrollera däckens skick ................... 99

Kontrollera däcktrycket ..................... 100 Kontrollera ekrarnas spänning.......... 100

14 ELSYSTEM ................................................... 102 14.1

Demontera 12 V-batteri ................. 102

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

14.2

14.3

14.4

14.5

Montera 12 V-batteri ..................... 102

Ladda 12 V-batteriet ..................... 103

Byta huvudsäkring ............................ 104

Diagnoskontakt ................................. 105

15 KYLSYSTEM................................................. 106 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Kylsystem.......................................... 106 Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån .................................. 106

Kontrollera kylvätskenivån ................ 107 Tappa av kylvätska ....................... 107

Fylla på kylvätska .......................... 108

Byta kylvätskan................................. 109

16 INSTÄLLNING AV MOTORN ........................ 111 16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Kontrollera gasvajerns spel .............. 111 Ställa in gasvajerns spel ............... 111

Ställa in gasresponsens egenskaper ................................... 113

Ändra mapping ................................. 114 Ställa in tomgångsvarvtal .............. 114

Programmera gasspjälläget.............. 115

Kontrollera växelspakens utgångsläge ...................................... 116 Ställa in växelspakens utgångsläge .................................. 116

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN............... 117 17.1

17.2

17.3

17.4

Byta bränslesil ............................... 117

Kontrollera motoroljenivån ................ 118

Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilen ............................ 119

Fylla på motorolja ............................. 121

18 RENGÖRING, SKÖTSEL.............................. 123 18.1

Rengöra motorcykeln........................ 123

19 FÖRVARING ................................................. 125 19.1

19.2

Förvaring........................................... 125

Idrifttagande efter förvaring............... 126

20 FELSÖKNING ............................................... 127

21 BLINKKOD .................................................... 129

22 TEKNISK INFORMATION............................. 131 22.1

22.2

22.3

22.3.1

22.3.2

22.3.3

22.4

22.5

22.6

Motor................................................. 131

Åtdragningsmoment motor ............... 132

Volymer............................................. 134 Motorolja....................................... 134 Kylvätska...................................... 134 Bränsle ......................................... 134 Chassi............................................... 134

Elsystem ........................................... 135 Däck.................................................. 135 22.7

22.7.1

22.7.2

22.7.3

22.8

22.8.1

22.8.2

22.8.3

22.9

Gaffel ................................................ 135 alla EU-modeller........................... 135

SX‑F US ....................................... 136 XC‑F US ....................................... 136

Fjäderben.......................................... 137 alla EU-modeller........................... 137 SX‑F US ....................................... 137

XC‑F US ....................................... 138

Åtdragningsmoment chassi .............. 139

23 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......... 141

24 ÖVRIGA MEDEL ........................................... 143

25 STANDARDER.............................................. 145

26 FACKORDSFÖRTECKNING ........................ 146

27 LISTA MED FÖRKORTNINGAR................... 147

28 LISTA MED SYMBOLER .............................. 148 28.1

Gula och orangea symboler.............. 148

INDEXFÖRTECKNING ......................................... 149

4

FRAMSTÄLLNINGSMEDEL 1 1.1

Använda symboler Nedan förklaras hur några av symbolerna används.

Betecknar en väntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).

Betecknar en oväntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).

Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.

Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).

Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.

Betecknar resultatet av ett testmoment.

Betecknar en spänningsmätning.

Betecknar en strömmätning.

Betecknar att arbetsuppgiften inklusive eventuella efterarbeten har slutförts.

1.2

Format Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn Betecknar ett egennamn.

Namn ® Varumärke™ Understrukna begrepp Betecknar ett registrerat namn.

Betecknar ett varumärke.

Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteckningen.

5

2 SÄKERHETSANVISNINGAR 2.1

Användningsdefinition - avsedd användning (alla SX‑F-modeller) Det här fordonet är utformat och konstruerat för normala påfrestningar vid vanlig tävlingskörning. Det här fordonet uppfyller de högsta internationella motorsportförbundens aktuella regler och kategorier.

Info Det här fordonet får bara användas på avspärrade vägar som inte räknas som allmän väg.

(XC‑F US) Det här fordonet är utformat och konstruerat för normala påfrestningar vid vanlig tävlingskörning. Det här fordonet uppfyller de högsta internationella motorsportförbundens aktuella regler och kategorier.

Info Det här fordonet får bara användas på avspärrade vägar som inte räknas som allmän väg.

Det här fordonet är framtaget för längre tävlingskörning i terräng (enduro) och inte i första hand för motocross.

2.2

Felaktig användning Använd fordonet endast på avsett vis.

Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person­, material- och miljöskador.

All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen, klassas som felaktig användning.

Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven för den aktuella tillämpningen.

2.3

Säkerhetsanvisningar För säker hantering av den beskrivna produkten måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför ige nom denna anvisning och alla ytterligare anvisningar i leveransen noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.

Info På den beskrivna produkten finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen.

Ta inte bort några informations- eller varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra perso ner missa faror och skada sig på grund av detta.

6

SÄKERHETSANVISNINGAR 2 2.4

Risknivåer och symboler Fara Informerar om en fara som omedelbart och med säkerhet leder till dödsolyckor eller bestående skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Varning Informerar om en fara som sannolikt leder till dödsolyckor eller svåra skador om inte nödvändiga åtgär der vidtas.

Se upp Informerar om en fara som eventuellt kan leda till lättare skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Obs!

Informerar om en fara som leder till avsevärda skador på maskiner och material om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Obs!

Informerar om en fara som leder till skador på miljön om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

2.5

Varning för manipulationer Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd: 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation: 1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.

2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.

3 Användning i felaktigt underhållsskick.

4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.

2.6

Säker drift Fara Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

– Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.

– Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

7

2 SÄKERHETSANVISNINGAR Varning Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.

– Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper.

Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.

Observera de informations- och varningsdekaler som sitter på fordonet.

2.7

Skyddsutrustning Varning Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets risk.

– Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.

– Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.8

Arbetsregler Om inget annat anges måste man alltid slå av tändningen vid alla arbeten (modeller med tändningslås, modeller med trådlös nyckel) eller så måste motorn stå still (modeller utan tändningslås eller trådlös nyckel).

Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parentes. Exempel: lagerurdragare (15112017000) Delar som inte kan återanvändas (t.ex. självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, o-ringar, sprintar, låsbleck) ska bytas ut mot nya delar vid hopmonteringen.

För vissa skruvar krävs det skruvlåsning (t.ex. Loctite ® ). Följ tillverkarens specifika instruktioner vid använd ningen.

Om en ny del redan är försedd med skruvlåsning (t.ex. Precote ® ) ska inget ytterligare skruvlåsningsmedel stry kas på.

Rengör och kontrollera delar som ska återanvändas efter isärtagningen så att de inte är skadade eller slitna.

Skadade eller slitna delar ska ersättas med nya.

Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.

2.9

Miljö Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedve tande och respekterar andra människors rättigheter.

Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella lan dets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.

Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

8

SÄKERHETSANVISNINGAR 2 2.10

Bruksanvisning Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruks anvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service.

Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM‑återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

Bruksanvisningen kan dessutom laddas ner från din auktoriserade KTM‑återförsäljare och från KTMs hemsida.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

9

3 VIKTIG INFORMATION 3.1

Garanti, reklamationsrätt Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras i KTM Dealer.net

eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet omfattas inte av garantin.

3.2

Bränslen, vätskor, oljor och övriga medel Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd bränslen, vätskor, oljor och övriga medel enligt bruksanvisningen och specifikationen.

3.3

Reservdelar, tillbehör För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommen deras av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

3.4

Service För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angå ende service, skötsel samt anpassning av motor och chassi följas. Felaktig inställning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.

Om fordonet används under svåra förhållanden, t.ex. i sand, på våta och leriga sträckor eller i terräng, kan det leda till att vissa komponenter utsätts för ökat slitage. Detta gäller främst drivlinan, bromssystemet och fjäd ringen. Därför kan man behöva kontrollera och ev. byta ut dessa delar redan innan underhållsintervallet har gått ut.

De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste iakttas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

Vid körsträcke- och tidsintervall gäller det intervall som uppnås först.

3.5

Bilder Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.

För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.

3.6

Kundtjänst Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

10

4.1

Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) FORDONSVY 4 1 2 3 4 5 6 7 8

Bromshandtag ( s 15) Kopplingshandtag (

Tanklock

s 15)

Luftfilterboxens skydd

Plug-in-stöd ( s 21) (alla SX‑F-modeller)

Kallstartknapp (

Motornummer (

Växelspak (

s 19)

s 13)

s 20)

E01234-10 11

4 FORDONSVY 4.2

Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 bk bl bm Fjäderben, inställning av kompressionsdämpning

Kombinationsbrytare (

Avstängningsknapp (

Startknapp (

Gashandtag (

s 16)

s 15)

s 16)

s 15)

Fordonsidentifieringsnummer ( Typskylt ( s 13) s 13) Gaffelns artikelnummer ( s 13)

Tomgångsvarvtal-regleringsskruv ( s 20)

Fotbromspedal ( s 21)

Synglas för motorolja Fjäderben, inställning av returdämpning

Fjäderbensartikelnummer ( s 14)

E01233-10 12

SERIENUMMER 5 5.1

Fordonsidentifieringsnummer Fordonsidentifieringsnumret högra sida.

1 är instansat på styrhuvudets 5.2

Typskylt 401945-10 Typskylten 1 är fäst framtill på styrhuvudet.

5.3

Motornummer 401946-10 Motornumret framdrevet.

1 är instansat på vänster sida av motorn över 5.4

H01047-10 Gaffelns artikelnummer Gaffelns artikelnummer 1 är instansat på axelklämmans insida.

401947-10 13

5 SERIENUMMER 5.5

Fjäderbensartikelnummer Fjäderbenets artikelnummer 1 är instansat på fjäderbenets överdel över ställringen åt motorn till.

401948-10 14

REGLAGE 6 6.1

Kopplingshandtag Kopplingshandtaget 1 sitter till vänster på styret.

Kopplingen manövreras hydrauliskt och efterjusteras automatiskt.

6.2

Bromshandtag S01192-10 Bromshandtaget 1 sitter till höger på styret.

Med bromshandtaget manövreras frambromsen.

6.3

Gashandtag S01193-10 Gashandtaget 1 sitter till höger på styret.

6.4

S01193-11 Avstängningsknapp Avstängningsknappen 1 sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd • Avstängningsknapp i utgångsläget – I detta läge är tänd ningsströmkretsen sluten och motorn kan startas.

• Avstängningsknapp intryckt – I detta läge är tändkret sen bruten. Om motorn är igång stängs den av, om den är avstängd går den inte att starta.

S01194-10 15

6 REGLAGE 6.5

Startknapp Startknappen 1 Möjliga tillstånd • Startknapp • Startknapp sitter till höger på styret.

i utgångsläget intryckt – I detta läge aktiveras startmotorn.

6.6

6.7

S01195-10 Kombinationsbrytare Kombinationsbrytaren sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd 1 1TC STANDARD – När lysdioden 1 är tänd är STANDARD-mappingen aktiverad.

STANDARD med TC – När lysdioderna 1 och TC är tända är STANDARD-mapping med traktionskontroll aktiverad.

2 2TC ADVANCED – När lysdioden 2 är tänd är ADVANCED-mappingen aktiverad.

ADVANCED med TC – När lysdioderna 2 och TC är tända är ADVANCED-mapping med traktionskontroll aktiverad.

Motorkarakteristiken kan förändras med knappen MAP på kombi nationsbrytaren.

Dessutom kan Launch-Control och traktionskontrollen aktiveras via kombinationsbrytaren.

H02887-01 Översikt över kontrollampor F01577-10 Möjliga tillstånd Kontrollampan för funktionsfel lyser/blinkar orange – OBD har identifierat ett funktionsfel i fordonselektro niken.

Kontrollampan för funktionsfel blinkar snabbt orange – Launch-Control är aktiverad.

(XC‑F US) Bränslenivåvarningslampan lyser orange – Bräns lenivån har nått reservmarkeringen.

16

REGLAGE 6 6.8

Drifttidsmätare Drifttidsmätaren 1 är monterad framför styret.

Den visar hur många drifttimmar motorn har gått.

Drifttidsmätaren börjar mäta när motorn startar och slutar mäta när motorn stängs av.

Info Det går inte att radera eller ställa in något på drifttidsmäta ren.

F01571-10 6.9

Öppna tanklocket Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

– Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

(alla SX‑F-modeller) – Vrid tanklocket 1 motsols och ta av det uppåt.

F01518-10 17

6 REGLAGE (XC‑F US) – Tryck på låsknappen av det.

1 , vrid tanklocket motsols och lyft 6.10

Stänga tanklocket F01557-10 (alla SX‑F-modeller) – Sätt på tanklocket 1 och skruva det medsols tills bräns letanken är helt stängd.

Info Slangen till tankavluftningen veck.

2 ska dras utan F01519-10 (XC‑F US) – Sätt på tanklocket och skruva det medsols tills låsknap pen 1 hakar i.

Info Slangen till tankavluftningen veck.

2 ska dras utan F01556-10 18

6.11

Kallstartknapp (alla SX‑F-modeller) Kallstartknappen 1 sitter på nedre gasspjällskroppen.

REGLAGE 6 F01578-10 (XC‑F US) Kallstartknappen 1 sitter på nedre gasspjällskroppen.

Om motorn är kall och omgivningstemperaturen är låg ökar den elektroniska bränsleinsprutningen insprutningstiden. När kallstart knappen trycks in tillförs extra syre till motorn så att den ökade bränslemängden förbränns.

Om du ger kort gas och släpper gashandtaget, eller om gashand taget vrids framåt, återgår kallstartknappen till utgångsläget.

Info Kontrollera om kallstartknappen återgått till utgångsläget.

Möjliga tillstånd • Kallstartknappen aktiverad – Kallstartknappen har tryckts in till stoppläget.

• Kallstartknappen är avaktiverad – Kallstartknappen är i utgångsläget.

F01580-10 19

6 REGLAGE 6.12

Tomgångsvarvtal-regleringsskruv Tomgångsinställningen på gaspjällskroppen påverkar kraftigt for donets startförmåga, tomgångsvarvtalets stabilitet och reaktionen vid gaspådrag.

En motor med korrekt inställt tomgångsvarvtal är lättare att starta än en motor med felaktigt inställt tomgångsvarvtal.

Tomgångsvarvtalet ställs in med justerskruven för tomgång 1 Skruva reglerskruven medsols för att öka tomgångsvartalet.

Skruva reglerskruven motsols för att minska tomgångsvartalet.

.

6.13

Växelspak F01579-10 Växelspaken 1 är monterad till vänster på motorn.

401950-10 (alla SX‑F-modeller) De olika växlarnas lägen framgår av bilden.

Neutral- eller tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

401950-13 (XC‑F US) De olika växlarnas lägen framgår av bilden.

Neutral- eller tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

401950-11 20

6.14

Fotbromspedal Fotbromspedalen 1 sitter framför den högra fotpinnen.

Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.

REGLAGE 6 6.15

6.16

401956-10 Plug-in-stöd (alla SX‑F-modeller) Fästet för plug-in-stödet Plug-in-stödet är till för att motorcykeln ska kunna parkeras.

När motorcykeln transporteras används pluginstödet som gaf felspärr.

1 sitter på vänster sida om hjulaxeln.

Info Ta bort plug-in-stödet innan du kör iväg.

Verktyg kan sättas fast på plug-in-stödets fästen.

H02629-10 Sidostöd (XC‑F US) Sidostödet 1 sitter på fordonets vänstra sida.

401943-10 Motorcykeln parkeras på sidostödet.

Info Under körningen måste sidostödet fixerat med gummihållaren 2 .

1 vara uppfällt och 401944-10 21

7 IDRIFTTAGNING 7.1

Anvisningar för första idrifttagningen Fara Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

– Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.

– Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.

Varning Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets risk.

– Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.

– Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

Varning Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram‑ och bakhjulet påverkas köregenskaperna.

Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

– Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.

Varning Risk för olyckor En oanpassad körstil påverkar köregenskaperna.

– Kör inte snabbare än vad som är lämpligt med avseende på körbanan och ditt eget kunnande.

Varning Risk för olyckor Fordonet är inte avsett för att ta med en passagerare.

– Ta aldrig med passagerare.

Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.

– Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.

Varning Risk för olyckor Totalvikt och axellaster påverkar köregenskaperna.

– Överskrid varken den max. tillåtna totalvikten eller axellasterna.

Varning Risk för stöld Obehöriga som arbetar med fordonet utsätter både sig själva och andra för fara.

– Lämna aldrig fordonet obevakat när motorn är igång.

– Säkra fordonet så att obehöriga inte kan använda det.

Info Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder motorcykeln.

– Se till att arbetena vid kontrollen före försäljningen utförs av en behörig KTM-verkstad.

Leveransdokumentet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.

– Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder motorcykeln för första gången.

– Bekanta dig med manöverreglagen.

– Ställ in kopplingshandtagets utgångsläge. (

– Ställ in bromshandtagets utgångsläge. (

s 81)

s 84)

22

IDRIFTTAGNING 7 – Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.

– Ställ in växelspakens utgångsläge.

(

( s 90)

s 116)

– Gör dig förtrogen med motorcykelns köregenskaper på en lämplig yta innan du påbörjar mer krävande kör ning.

Info Det här fordonet är inte godkänt för körning på allmän väg.

I terräng bör man helst vara tillsammans med en annan person som kör sitt eget fordon så att man kan hjälpa varandra.

– Försök även att köra så långsamt som möjligt och att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.

– Kör inte i terräng vars egenskaper överskrider din förmåga och och erfarenhet.

– Håll i styret med båda händerna under körning och ha fötterna på fotpinnarna.

(alla SX‑F-modeller) – Ta inte med packning.

(XC‑F US) – Om packning tas med, ska den fästas ordentligt så nära mitten som möjligt och vikten fördelas jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.

Info Motorcyklar är känsliga för förändringar av viktfördelningen.

– Överskrid inte den högsta tillåtna totalvikten eller de högsta tillåtna axellasterna.

Specifikation Maximal tillåten totalvikt Högsta tillåtna axellast fram Maximal tillåten axellast bak 335 kg 145 kg 190 kg

– Kör in motorn. ( s 23)

7.2

Köra in motorn – Under inkörningstiden ska de angivna värdena för motorvarvtal och motoreffekt inte överskridas.

Specifikation Max motorvarvtal under den första driftstimmen Max motoreffekt under de första 3 driftstimmarna 7 000 v/min ≤ 75 % – Undvik att köra med fullt gaspådrag!

23

7 IDRIFTTAGNING 7.3

7.4

Starteffekt från litiumjonbatterier vid låga temperaturer 402555-01 Litiumjonbatterier är betydligt lättare än blybatterier, har lägre självurladdning och har en högre starteffekt vid temperaturer på över 15 °C (60 °F). Litiumjonbatteriers starteffekt minskar dock mer vid låga temperaturer än vad blybatteriers starteffekt gör.

Det kan behövas flera startförsök. Tryck på startknappen och håll den intryckt i 5 sekunder och vänta 30 sekunder mellan startför söken. Pauserna behövs för att fördela värmen som uppstått i litiumjonbatteriet och för att förhindra skador på 12 V-batteriet.

Om temperaturen är lägre än 15 °C (60 °F) och det laddade litiumjonbatteriet inte kan dra igång startmotorn, eller bara drar igång den lite grann, innebär det inte att batteriet är defekt.

Batteriet behöver bara värmas upp på insidan för att öka starteffekten (generera ström).

Starteffekten ökar ju varmare batteriet blir.

Förbereda fordonet på svåra körförhållanden Info Om fordonet används under svåra förhållanden, t ex i sand, på våta och leriga sträckor eller i terräng, kan det leda till att vissa komponenter utsätts för ökat slitage. Detta gäller främst drivlinan, bromssystemet och fjädringen. Därför kan man behöva kontrollera och ev. byta ut dessa delar redan innan underhållsin tervallet har gått ut.

– Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.

( s 67)

Info Kontrollera luftfiltret ungefär var 30:e minut.

– Förbered luftfilterboxens skydd för fastgöring.

( s 68)

– Kontrollera att elektriska kontakter sitter ordentligt och inte är fuktiga och korroderade.

» Om de är fuktiga, korroderade eller skadade: – Gör rent och torka kontakterna, byt ut dem vid behov.

Svåra körförhållanden är:

– Körning i torr sand. (

– Körning i våt sand. (

s 24)

s 25)

– Körning på våta och leriga sträckor. ( s 26) – Körning vid höga temperaturer eller långsam körning. ( – Körning vid låga temperatur eller snö. ( s 26) s 26)

7.5

Förbereda fordonet inför körning i torr sand – Montera luftfiltrets dammskydd.

Luftfiltrets dammskydd (79006920000) Info Se monteringsanvisningen för KTM PowerParts.

102136-01 24

IDRIFTTAGNING 7 – Montera luftfiltrets sandskydd.

Luftfiltrets sandskydd (79006922000) Info Se monteringsanvisningen för KTM PowerParts.

102138-01 600868-01 – Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel ( s 143)

– Montera bakdrevet av stål.

– Smörj kedjan.

Universal oljespray ( s 144)

– Rengör kylarens lameller.

– Räta försiktigt ut böjda kylarlameller.

Krav Regelbunden körning i sand – Byt kolv var 20:e drifttimme.

7.6

Förbereda fordonet inför körning i våt sand – Montera luftfiltrets vattenskydd.

Luftfiltrets vattenskydd (79006921000) Info Se monteringsanvisningen för KTM PowerParts.

102137-01 600868-01 – Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel (

– Montera bakdrevet av stål.

– Smörj kedjan.

Universal oljespray (

s 143)

s 144)

– Rengör kylarens lameller.

– Räta försiktigt ut böjda kylarlameller.

Krav Regelbunden körning i sand – Byt kolv var 20:e drifttimme.

25

7 IDRIFTTAGNING 7.7

Förbereda fordonet inför körning på våta och leriga sträckor – Montera luftfiltrets vattenskydd.

Luftfiltrets vattenskydd (79006921000) Info Se monteringsanvisningen för KTM PowerParts.

102137-01 – Montera bakdrevet av stål.

– Rengör motorcykeln. ( s 123)

– Räta försiktigt ut böjda kylarlameller.

7.8

7.9

600868-01 Förbereda fordonet för höga temperaturer eller långsam körning – Anpassa sekundärutväxlingen till sträckan.

600868-01 Info Motoroljan blir snabbt varm om man ofta måste dra i kopplingen p.g.a. för lång sekundärutväxling.

– Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel ( s 143)

– Rengör kylarens lameller.

– Räta försiktigt ut böjda kylarlameller.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 107)

Förbereda fordonet för låga temperaturer eller snö – Montera luftfiltrets vattenskydd.

Luftfiltrets vattenskydd (79006921000) Info Se monteringsanvisningen för KTM PowerParts.

102137-01 26

KÖRANVISNING 8 8.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagning Info Kontrollera alltid fordonet samt dess driftsäkerhet innan du påbörjar en körning.

Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.

H02217-01

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 118)

– Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. ( s 85)

– Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (

s 91)

s 87)

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. ( s 92)

– Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 107)

– Kontrollera kedjans nedsmutsning. ( s 74)

– Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare.

( s 77)

– Kontrollera kedjespänningen. ( s 75)

– Kontrollera däckens skick. (

– Kontrollera däcktrycket. (

s 99)

s 100) – Kontrollera ekrarnas spänning. ( s 100)

Info Ekerspänningen måste kontrolleras regelbundet, eftersom körsäkerheten försämras kraftigt vid felaktig ekerspänning.

– Rengör gaffelbenens dammtätningar. ( – Avlufta gaffelbenen. ( s 49) s 49)

– Kontrollera luftfiltret.

– Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och inte kärvar.

– Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar, muttrar och slangklämmor är fast åtdragna.

– Kontrollera bränslenivån.

8.2

Starta fordonet Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

Obs!

Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

– Värm alltid upp motorn på lågt varvtal.

27

8 KÖRANVISNING (alla SX‑F-modeller) – Ta bort pluginstödet 1 .

H02629-10 (XC‑F US) – Ta ner motorcykeln från sidostödet det med gummihållaren 2 .

– Lägg i växellådans friläge.

1 och fixera sidostö Villkor Omgivningstemperatur: < 20 °C – Tryck in kallstartknappen till stoppläget.

401944-10 400733-01 – Tryck på startknappen .

Info Tryck in startknappen i max. 5 sekunder. Vänta 30 sekunder innan nästa startförsök görs.

Vid temperaturer under 15 °C (60 °F) kan flera start försök krävas för att värma litiumjonbatteriet och öka starteffekten.

Kontrollampan för funktionsfel lyser under startförlop pet.

8.3

Aktivera Launch‑Control Info Launch-Control ger motorcykeln bästa möjliga acceleration vid tävlingsstart. När funktionen används sänks motorns maximala varvtal vid helt öppet gasspjäll (fullgas). Efter starten kan man sedan stegvis återgå till det maximala varvtalet. Kopplingen måste doseras på samma sätt som när Launch-Control inte är aktiv.

Krav Motorcykeln står upp.

Motorn går med tomgångsvarvtal.

Växellådan är i tomgångsläge.

28

KÖRANVISNING 8 H02884-01 – Håll knapparna MAP och TC intryckta samtidigt.

Kontrollampan för funktionsfel blinkar snabbt orange.

Info Några sekunder efter starten stängs Launch-Control av automatiskt.

Launch-Control avaktiveras även i följande fall (kon trollampan för funktionsfel slutar blinka): Efter full gas stängdes gasspjället till mer än 1/3 av hela vägen och/eller skedde ingen start inom 3 minuter.

Av säkerhetsskäl måste motorn vara avstängd i minst 10 sekunder, oavsett om en start har genomförts eller inte, för att aktivera Launch-Control igen.

Om motorn har gått en tid måste den först startas om innan Launch‑Control kan aktiveras.

8.4

Aktivera traktionskontroll Info Traktionskontrollen reducerar överdrivet hjulspinn på bakhjulet till förmån för bättre kontroll och framdriv ning, framför allt under våta förhållanden.

Om traktionskontrollen är avstängd kan bakhjulet spinna ännu mer vid kraftig acceleration eller vid dåligt grepp på vägbanan.

Traktionskontrollen kan även slås av och på under körning.

Den senast valda inställningen är åter aktiv efter förnyad start.

– Tryck på knappen TC för att slå av eller på traktionskontrollen.

Specifikation Motorvarvtal ≤ 4 000 v/min Lysdioden TC tänds när traktionskontrollen är aktiverad.

H02885-01 8.5

Börja köra – Dra i kopplingshandtaget, lägg i 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försik tigt.

8.6

Växla, köra Varning Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal blockerar bakhjulet och överbelastar motorn.

– Växla inte tillbaka till en lägre växel vid högt motorvarvtal.

29

8 KÖRANVISNING Info Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en behörig KTM-verkstad.

1:ans växel är start- och lågväxeln.

– Om förhållandena (uppförsbacke, körsituation osv.) tillåter det kan du lägga i en högre växel. Lätta på gashandtaget, dra samtidigt i kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.

– Om du tryckt in kallstartsknappen, gasar du kort och släpper gashandtaget eller vrider gashandtaget framåt.

Kallstartknappen återgår till utgångsläget.

– När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, släpp gashandtaget något till ¾ gaspå drag. Hastigheten sjunker knappt, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.

– Ge inte mer gas än vad motorn kan utnyttja. Vid plötsligt gaspådrag ökar bränsleförbrukningen.

– För nedväxling måste du bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.

– Dra i kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.

– Stäng av motorn i stället för att köra resp. stå still länge med tomgångsvarvtal.

Specifikation ≥ 1 min – Undvik ofta förekommande eller lång slirning med kopplingen. Då kopplingen slirar hettas motoroljan, motorn och kylsystemet upp.

– Kör hellre med lågt varvtal istället för högt varvtal och slirande koppling.

8.7

Bromsa in Varning Risk för olyckor Vid alltför kraftig inbromsning blockeras hjulen.

– Bromsa i enlighet med körsituationen och vägförhållandena.

Varning Risk för olyckor En instabil tryckpunkt i fram- eller bakbromsen försämrar bromskraften.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssystemet.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

– Använd i första hand bakbromsen på sandigt, regnvåttt eller halt underlag.

– Bromsningen bör alltid ha avslutats innan du kör in i en kurva. Lägg i en lägre växel beroende på hastighe ten.

– Använd motorbromsen vid körning i längre nedförsbackar. Växla ned en eller två växlar utan att rusa motorn.

Därigenom slipper du bromsa lika mycket och överhettar inte bromssystemet.

30

KÖRANVISNING 8 8.8

Stanna, parkera Varning Risk för stöld Obehöriga som arbetar med fordonet utsätter både sig själva och andra för fara.

– Lämna aldrig fordonet obevakat när motorn är igång.

– Säkra fordonet så att obehöriga inte kan använda det.

Varning Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.

– Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Obs!

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

Obs!

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

– Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.

– Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

– Bromsa in motorcykeln.

– Lägg i växellådans friläge.

– Tryck på avstängningsknappen – Parkera motorcykeln på fast mark.

när motorn går på tomgångsvarvtal, tills motorn står stilla.

8.9

Transport Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

Obs!

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

– Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.

– Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

31

8 KÖRANVISNING H02628-01 401475-01 (alla SX‑F-modeller) – Stäng av motorn.

– Montera pluginstödet vid gaffelbenen.

Plug-in-stöd (79029094000) Info Pluginstödet medföljer.

Se till att bromsledningen är dragen framför plugin stödet och inte är klämd.

– Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla iväg.

Info Dra ihop spännbandet så mycket att pluginstödet ligger an mot skärmen och däcket.

Se till att pluginstödet är riktad mot undersidan av skärmen.

(XC‑F US) – Stäng av motorn.

– Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla iväg.

8.10

Fylla på bränsle Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

Obs!

Materialskador Vid undermålig bränslekvalitet sätts bränslefiltret igen i förtid.

I vissa länder och regioner är den tillgängliga bränslekvaliteten och ‑renheten otillräcklig under vissa omstän digheter. Detta leder till problem i bränslesystemet.

32

KÖRANVISNING 8 – Tanka endast rent bränsle som uppfyller angiven standard. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

401522-10 – Stäng av motorn.

– Öppna tanklocket. ( s 17)

– Fyll bränsletanken maximalt till måttet Specifikation A .

Mått A 35 mm Volym bränsletank, totalt ca (alla SX‑F-modeller)

Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 141)

7 l Volym bränsletank, totalt ca (XC‑F US)

Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 141)

8,5 l

– Stäng tanklocket. ( s 18)

33

9 SERVICESCHEMA 9.1

Extra information Alla påföljande arbeten som uppstår genom obligatoriska eller rekommenderade arbeten kräver en separat order och beräknas separat.

Beroende på lokala körförhållanden kan andra serviceintervall gälla i ditt land.

Vissa serviceintervall och vad dessa omfattar kan ändra sig beroende på teknisk vidareutveckling. Det senast gällande serviceschemat finns alltid i KTM Dealer.net. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

9.2

Obligatoriskt arbete efter varje tävling var 40:e drifttimme var 30:e drifttimme var 20:e drifttimme var 10:e drifttimme efter 1 drifttimme ○ Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

Kontrollera och ladda 12 V‑batteriet.

Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (

Kontrollera bromsskivorna. ( s 84)

s 87)

s 92)

Kontrollera att bromskablarna är täta och oskadade.

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. ( s 91)

Kontrollera fotbromspedalens spel. (

Kontrollera ramen.

( s 79)

s 89)

Kontrollera svingen.

( s 79)

Kontrollera svinglagrets spel.

Kontrollera styrspindelns spel.

Kontrollera fjäderbensleden.

Kontrollera däckens skick. (

Kontrollera däcktrycket. (

s 99)

s 100)

Kontrollera hjullagrens spel.

Kontrollera hjulnaven.

Kontrollera fälgslaget.

Kontrollera ekrarnas spänning. ( s 100)

Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare. (

Kontrollera kedjespänningen. ( s 75)

Smörj alla rörliga delar (t.ex. handtag, kedja etc.) och kontrollera att de går lätt.

Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. (

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. ( s 85)

s 77)

s 81)

Kontrollera bromshandtagets spel. ( s 84)

Kontrollera spelet i styrhuvudets lager. ( s 57)

Kontrollera ventilspelet.

Kontrollera kopplingen.

Byt locktätningen och de radiella axeltätningsringarna för vattenpumpen.

Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilen.

( s 119)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34

SERVICESCHEMA 9 efter varje tävling var 40:e drifttimme var 30:e drifttimme var 20:e drifttimme var 10:e drifttimme efter 1 drifttimme ○ ● ● ● ● ● Kontrollera att alla slangar (t.ex. bränsle­, kyl­, avluftnings- och dräneringsslangar) och hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna.

Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. ( s 106)

Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta.

Kontrollera att vajrarna inte är skadade eller vikta. Kontrollera även vajrarnas inställning.

Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.

( s 67)

Byt slutdämparens glasfibergarnstoppning.

Utför service på gafflarna.

( s 69)

Genomför fjäderbenservice.

Kontrollera att lätt åtkomliga och säkerhetsrelaterade skruvar och muttrar är fast åtdragna.

Byt ut bränslesilen.

(

Kontrollera bränsletrycket.

s 117)

Kontrollera tomgångsvarvtalet.

Slutkontroll: Kontrollera fordonets driftsäkerhet och provkör fordonet.

Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget efter provkörningen.

Gör en serviceanteckning i KTM Dealer.net.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ engångsintervall ● återkommande intervall 9.3

Rekommenderat arbete Byt frambromsens bromsvätska.

Byt bakbromsens bromsvätska.

Byt vätska i hydraulkopplingen.

Smörj styrhuvudets lager.

(

(

s 59)

s 82)

var 100:e drifttimme var 50:e drifttimme efter 20 drifttimmar efter 10 drifttimmar var 12:e månad ● ● ● ● Utför service på gafflarna.

Genomför fjäderbenservice.

Byt bränslefiltret.

Genomför liten motorservice, inklusive demontering och montering av motorn. (Byt tändstift och tändstiftskabelsko. Byt kolven, kontrollera/mät cylindern och kontrollera topplocket. Kontrollera kamaxeln och släpventillyftaren. Kontrollera kamkedjan. Byt sugfläns.) ○ ○ ● ● ● 35

9 SERVICESCHEMA var 100:e drifttimme var 50:e drifttimme efter 20 drifttimmar efter 10 drifttimmar var 12:e månad Genomför stor motorservice inklusive demontering och montering av motor. (Byt ven tiler, ventilfjädrar, ventilfjäderstöd och ventilfjäderbrickor. Byt vevstake, vevstakslager och vevtapp. Kontrollera växellådan och växlingen. Kontrollera oljetryckreglerventilen.

Byt sugpumpen. Kontrollera tryckpumpen och smörjsystemet. Byt ut kamkedjan. Byt ut alla motorlager. Byt frihjulet.) ● ○ engångsintervall ● återkommande intervall 36

INSTÄLLNING AV CHASSIT 10 10.1

Kontrollera chassits grundinställning i förhållande till aktuell förarvikt Info Börja grundinställningen med att ställa in fjäderbenen och ställ därefter in gaffeln.

– För att uppnå optimala köregenskaper samt för att undvika skador på gaffel, fjäderben, sving och ram måste fjädrings komponenterna anpassas efter förarens vikt.

– Vid leverans är KTM offroad-motorcyklar inställda på stan dardförarvikt (med komplett skyddsutrustning).

Specifikation Standard förarvikt 75 … 85 kg – Om föraren väger mer eller mindre än standardvikten måste fjäderkomponenternas grundinställning anpassas.

– Mindre viktavvikelser kan kompenseras genom att ändra fjä derbenets fjäderförspänning. Vid större avvikelser ska lämp liga fjädrar monteras.

10.2

401030-01 Luftfjädring XACT 5548 M01110-01 Gaffeln WP XACT 5548 är försedd med en luftfjädring.

På detta system befinner sig fjädringen i det vänstra gaffelbenet och dämpningen i det högra.

Eftersom inga gaffelfjädrar behöver användas är gafflarna betyd ligt lättare än konventionella gafflar. Gafflarnas respons har för bättrats markant, även vid små ojämnheter.

Vid normal körning står en luftkudde för hela fjädringen. Stopplä get utgörs av en stålfjäder i det vänstra gaffelbenet.

Info Om gaffeln ofta slår igenom måste lufttrycket i gaffeln höjas för att undvika skador på gaffeln och ramen.

Med en gaffelpump kan lufttrycket i gaffeln snabbt anpassas efter förarens vikt, körförhållandena och förarens preferenser. Gaffeln får inte tas isär. Man behöver inte längre lägga ner tid på krånglig montering av hårdare eller mjukare gaffelfjädrar.

Om luftkammaren skulle tappa luft på grund av en skadad tätning sjunker gaffeln ändå inte ihop. Luften hålls i detta fall tillbaka i gaf feln. Fjädervägen förblir i största möjliga mån den samma. Dämp ningen blir hårdare och körkomforten minskar.

Som på konventionella gafflar kan man ställa in gaffelns retur och kompressionsdämpning.

Returdämpningens inställningsmekanism sitter längst ner på höger gaffelben.

37

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT Kompressionsdämpningens inställningsmekanism sitter längst upp på höger gaffelben.

10.3

Kompressionsdämpning fjäderben Fjäderbenets kompressionsdämpning är uppdelad i två områden, highspeed och lowspeed.

Highspeed och lowspeed gäller bakhjulets kompressionshastighet och inte körhastigheten.

Highspeed-inställningen av kompressionsdämpningen är exempelvis verksam vid landning efter ett hopp, då bakhjulets fjädrar komprimeras snabbt.

Lowspeed-inställningen av kompressionsdämpningen är exempelvis verksam vid körning över långa gupp i mar ken, då bakhjulets fjädrar komprimeras långsamt.

Dessa två områden kan ställas in separat, men övergången mellan highspeed och lowspeed är dock flytande.

Därigenom påverkar ändringar av highspeed-området kompressionen även i lowspeed-området och tvärtom.

10.4

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning lowspeed Se upp Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.

Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

– Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Lowspeed-inställningen av kompressionsdämpningen visar effekt vid långsam till normal fjädring av fjä derbenet.

F01840-10 – Vrid justerskruven 1 medsols med en skruvmejsel ända fram till det sista hörbara klickljudet.

Info Lossa inte skruvförbandet 2 !

– Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation Kompressionsdämpning lowspeed (alla EU-modeller) Komfort 17 klickningar Standard Sport 15 klickningar 13 klickningar Kompressionsdämpning lowspeed (SX‑F US) Komfort 17 klickningar Standard Sport 15 klickningar 13 klickningar Kompressionsdämpning lowspeed (XC‑F US) Komfort 17 klickningar Standard Sport 15 klickningar 13 klickningar Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.

38

INSTÄLLNING AV CHASSIT 10 10.5

Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning highspeed Se upp Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.

Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

– Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Highspeed-inställningen av kompressionsdämpningen visar effekt vid snabb fjädring av fjäderbenet.

F01840-11 – Vrid justerskruven stopp.

1 medsols med en hylsnyckel tills det tar Info Lossa inte skruvförbandet 2 !

– Vrid det antal varv som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation Kompressionsdämpning highspeed (alla EU-modeller) Komfort Standard 2 varv 1,5 varv Sport 1 varv Kompressionsdämpning highspeed (SX‑F US) Komfort Standard 2,5 varv 2 varv Sport 1,5 varv Kompressionsdämpning highspeed (XC‑F US) Komfort Standard Sport 2,5 varv 2 varv 1,5 varv Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.

10.6

Ställa in fjäderbenets returdämpning Se upp Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.

Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

– Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 39

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT K01013-10 – Vrid justerskruven klickljudet.

1 medsols ända till det sista kännbara – Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation Returdämpning (alla EU-modeller) Komfort 17 klickningar Standard Sport Returdämpning (SX‑F US) Komfort Standard Sport 15 klickningar 13 klickningar 17 klickningar 15 klickningar 13 klickningar Returdämpning (XC‑F US) Komfort Standard Sport 17 klickningar 15 klickningar 13 klickningar Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

10.7

Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Positionera hängmätaren i bakhjulsaxeln och mät avståndet till markeringen SAG på den bakre skärmen.

Hängmätare (00029090000) Hängmätarstift (00029990010) – Anteckna värdet som mått A .

402415-10 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

40

INSTÄLLNING AV CHASSIT 10 10.8

Kontrollera fjäderbenets statiska häng – Bestäm måttet A

för det avlastade bakhjulet. ( s 40)

– En annan person ska hålla motorcykeln i vertikalt läge.

– Använd hängmätaren och mät ännu en gång avståndet mellan bakhjulsaxeln och markeringen SAG på den bakre skärmen.

– Anteckna värdet som mått B .

402416-10 Info Differensen mellan mått hänget.

A och B är det statiska – Kontrollera det statiska hänget.

Statiskt häng (alla EU-modeller) 35 mm Statiskt häng (SX‑F US) 35 mm Statiskt häng (XC‑F US) 35 mm » Om det statiska hänget är större eller mindre än det angivna måttet: – Ställ in fjäderbenets fjäderförspänning.

( s 42)

10.9

Kontrollera fjäderbenets häng under körning – Bestäm måttet A

för det avlastade bakhjulet. ( s 40)

– En medhjälpare ska hålla fast motorcykeln. Föraren sätter sig på motorcykeln med komplett skyddsutrustning och intar nor mal sittposition med fötterna på fotpinnarna. Föraren gungar några gånger upp och ner.

Bakhjulets upphängning stabiliseras.

– En andra person mäter nu på nytt med hängmätaren avstån det mellan bakhjulsaxeln och markeringen SAG på den bakre skärmen.

– Anteckna värdet som mått C .

402417-10 Info Differensen mellan mått körning.

A och C är hänget under – Kontrollera hänget under körning.

Häng under körning (alla EU-modeller) 105 mm Häng under körning (SX‑F US) 105 mm Häng under körning (XC‑F US) 105 mm » Om hänget under körning avviker från det angivna måttet: – Ställ in hänget under körning.

( s 43)

41

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 10.10

Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning Se upp Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring.

Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

– Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Info Innan fjäderförspänningen ändras ska den aktuella inställningen antecknas, t.ex. fjäderlängden.

402659-10 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

– Demontera fjäderbenet.

( s 61)

– Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.

Huvudarbete – Lossa skruven 1 .

– Vrid inställningsringen 2 tills fjädern inte längre är spänd.

Tappnyckel (90129051000) – Mät den ospända fjäderlängden.

– Spänn fjädern genom att vrida inställningsringen specificerade måttet A har uppnåtts.

Specifikation 2 tills det 8 mm Fjäderförspänning (alla EU modeller) Fjäderförspänning (SX‑F US) Fjäderförspänning (XC‑F US) 9 mm 6 mm Info Beroende på det statiska hänget resp. hänget under körning kan högre eller lägre fjäderförspänning behöva väljas.

– Dra åt skruven Specifikation 1 .

Skruv ställring fjäder ben M5 Efterarbete – Montera fjäderbenet.

( s 62)

– Kontrollera fotbromspedalens spel. (

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

5 Nm

s 89)

s 48)

42

INSTÄLLNING AV CHASSIT 10 10.11

Ställa in hänget under körning B00292-10 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (

– Demontera fjäderbenet.

( s 61)

s 48)

– Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.

Huvudarbete – Välj och montera en lämplig fjäder.

Specifikation Fjäderkonstant (alla EU-modeller) Vikt förare: 65 … 75 kg 39 N/mm Vikt förare: 75 … 85 kg Vikt förare: 85 … 95 kg Fjäderkonstant (SX‑F US) Vikt förare: 65 … 75 kg Vikt förare: 75 … 85 kg Vikt förare: 85 … 95 kg Fjäderkonstant (XC‑F US) 42 N/mm 45 N/mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm Vikt förare: 65 … 75 kg Vikt förare: 75 … 85 kg Vikt förare: 85 … 95 kg 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm Info Fjäderkonstanten anges på fjäderns utsida.

Efterarbete – Montera fjäderbenet.

( s 62)

– Kontrollera fotbromspedalens spel. ( s 89)

– Kontrollera fjäderbenets statiska häng. ( s 41) – Kontrollera fjäderbenets häng under körning. (

– Ställ in fjäderbenets returdämpning. (

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

s 39)

s 48)

s 41)

10.12

Kontrollera gaffelns grundinställning Info Av olika skäl kan man inte definiera ett visst exakt häng under körning för gaffeln.

– Mindre avvikelser av förarens vikt kan kompenseras genom att justera gaffelns lufttryck.

– Om gaffeln ofta slår igenom (hårt dunk vid kompression) måste gaffellufttrycket höjas enligt direktiven för att förhindra skador på gaffeln och ramen.

– Om gaffeln känns ovanligt hård efter längre användning måste gaffelbenen avluftas.

401000-01 43

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 10.13

Ställa in gaffellufttryck Varning Risk för olyckor Ändringar av chassiinställningen kan påverka köregenskaperna avsevärt.

Extrema ändringar av chassiinställningen kan kraftigt försämra köregenskaperna och överbelasta kom ponenterna.

– Gör endast inställningar inom rekommenderat område.

– Kör till en början långsamt efter att inställningarna gjorts för att kontrollera köregenskaperna.

Info Kontrollera eller ställ in lufttrycket tidigast 5 minuter efter att motorn stängts av och under samma förhål landen.

Luftfjädringen sitter i vänster gaffelben. Kompressions- och returdämpningen sitter i det högra gaffelbe net.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (

Huvudarbete – Ta bort skyddshättan 1 .

– Skjut ihop gaffelpumpen 2 helt.

Gaffelpump (79412966100)

s 48)

F02211-10 Info Gaffelpumpen finns i en separat förpackning som följer med motorcykeln.

– Anslut gaffelpumpen till det vänstra gaffelbenet.

Gaffelpumpens indikator slås på automatiskt.

När pumpen ansluts läcker lite luft ut ur gaffelbenet.

Info Detta beror på slangens volym och utgör ingen defekt på gaffelpumpen eller gaffeln.

Följ instruktionerna i den bifogade KTM PowerParts anvisningen.

– Ställ in lufttrycket efter specifikationerna.

Specifikation Lufttryck (alla EU-modeller) Lufttryck (SX‑F US) 10,4 bar 10,3 bar Lufttryck (XC‑F US) Ändra lufttycket stegvis med Minimalt lufttryck Maximalt lufttryck 9,8 bar 0,2 bar 7 bar 12 bar Info Lufttrycket får under inga omständigheter ställas in utanför det angivna intervallet.

44

INSTÄLLNING AV CHASSIT 10 – Lossa gaffelpumpen från det vänstra gaffelbenet.

När gaffelpumpen lossas släpps övertryck ut ur slangen men själva gaffelbenet läcker inte ut någon luft.

Gaffelpumpens indikator stängs av automatiskt efter 80 sekunder.

– Montera skyddshättan.

Info Sätt endast dit skyddshättan för hand.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

10.14

Ställa in gaffelns kompressionsdämpning Info Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.

F02212-10 – Vrid justerdelen 1 medsols tills det tar stopp.

Info Justerdelen 1 sitter längst upp på höger gaffelben.

– Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation Kompressionsdämpning (alla EU-modeller) Komfort 17 klickningar Standard Sport 12 klickningar 7 klickningar Kompressionsdämpning (SX‑F US) Komfort Standard 17 klickningar 12 klickningar Sport 7 klickningar Kompressionsdämpning (XC‑F US) Komfort Standard Sport 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid fjädring.

45

10 INSTÄLLNING AV CHASSIT 10.15

Ställa in gaffelns returdämpning Info Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid utfjädringen.

M01100-10 – Ta av skyddshättan – Vrid justerskruven 1 .

2 medsols tills det tar stopp.

Info Justerskruven 2 sitter längst ner på höger gaffelben.

– Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation Returdämpning (alla EU-modeller) Komfort Standard Sport Returdämpning (SX‑F US) 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar Komfort Standard Sport Returdämpning (XC‑F US) Komfort Standard Sport 23 klickningar 18 klickningar 13 klickningar 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar Info Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

– Sätt tillbaka skyddshättan 1 .

10.16

Styrets läge Hålen i styrhållarna sitter på avståndet A från mitten.

Borrhålsavstånd A 3,5 mm Styret kan monteras i 2 olika lägen. Föraren kan på så sätt välja det bekvämaste läget för styret.

H01188-10 46

INSTÄLLNING AV CHASSIT 10 10.17

Ställa in styrets läge Varning Risk för olyckor Ett reparerat styre innebär en säkerhetsrisk.

Om styret böjs eller riktas, blir materialet utmattat. Resultatet kan bli ett brott på styret.

– Byt ut styret om det har skadats eller böjts.

H01189-10 Förarbete – Ta av styrskydden.

Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1 . Ta bort styrets klämelement. Ta bort styret och lägg det åt sidan.

Info Täck över komponenterna så att de inte skadas.

Se till att kablar och ledningar inte viks.

– Ta bort skruvarna 2 . Ta bort styrhållarna 3 .

– Sätt dit gummibussningarna underifrån.

4 och sätt i muttrarna – Placera styrhållarna i önskat läge.

5 Info Styrhållarna är längre och högre på en sida.

Placera vänster och höger styrhållare i samma läge.

– Sätt dit skruvarna Specifikation 2 och dra åt dem.

Skruv styrhål lare M10 40 Nm – Placera styret i korrekt läge.

Loctite ® 243™ Info Se till att kablarna och ledningarna ligger rätt.

– Sätt styrets klämelement på plats.

– Sätt dit skruvarna 1 utan att dra åt dem.

– Skruva först dit styrets klämelement med skruvar 1 på styr hållarnas längre, högre sida tills delarna rör vid varandra.

– Dra sedan åt skruvarna Specifikation 1 jämnt.

Skruv klämelement M8 20 Nm Efterarbete – Montera styrskydden.

47

11 SERVICEARBETEN CHASSI 11.1

Lyfta motorcykeln med mc-lyft Obs!

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

401942-01 (alla SX‑F standardmodeller) – Ta bort pluginstödet och lyft upp motorcykeln på ramen under motorn.

MC-lyft (78129955100) Inget av hjulen har kontakt med marken.

(PRADO) – Ta bort pluginstödet och lyft upp motorcykeln på motor skyddet under motorn.

MC-lyft (78129955100) Inget av hjulen har kontakt med marken.

(XC‑F US) – Fäll in sidostödet och lyft upp motorcykeln på ramen under motorn.

MC-lyft (78129955100) Inget av hjulen har kontakt med marken.

– Se till att motorcykeln inte kan välta.

11.2

Ta bort motorcykeln från mc-lyften Obs!

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

H02629-10 (alla SX‑F-modeller) – Ta bort motorcykeln från mc-lyften.

– Ta bort mc-lyften.

– Stick in pluginstödet 1 att parkera motorcykeln.

på vänster sida av hjulaxeln för Plug-in-stöd (79029094000) Info Plug-in-stödet medföljer leveransen.

Ta bort plug-in-stödet innan du kör iväg.

48

11.3

Avlufta gaffelben SERVICEARBETEN CHASSI 11 401943-10 (XC‑F US) – Ta bort motorcykeln från mc-lyften.

– Ta bort mc-lyften.

– För att parkera motorcykeln, fäll ut sidostödet 1 ned mot marken med foten och låt motorcykeln vila mot stödet.

Info Under körningen måste sidostödet vara uppfällt och fixerat med gummihållaren.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Lossa avluftningsskruvarna 1 .

Ett eventuellt övertryck i gaffelns insida utjämnas.

– Dra åt avluftningsskruvarna.

H01182-12 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

11.4

Rengöra gaffelbenens dammtätningar Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (

– Demontera gaffelskyddet. ( s 50)

s 48)

Huvudarbete – Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar 1 .

Info Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.

S01207-10 Varning Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna för sämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsren göringsmedel.

– Rengör och olja in dammtätningar och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.

49

11 SERVICEARBETEN CHASSI

Universal oljespray ( s 144)

– Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.

– Torka bort överflödig olja.

Efterarbete

– Montera gaffelskyddet. ( s 50)

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

11.5

Demontera gaffelskyddet – Ta bort skruvarna – Ta bort skruvarna – Ta bort skruvarna 1 och klämman.

2 och vänster gaffelskydd.

3 och höger gaffelskydd.

11.6

S01208-10 Montera gaffelskyddet S01208-11 – Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det vänstra gaffelbe net. Sätt dit skruvarna 1 och dra åt dem.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm – Placera bromsledningen och klämman i rätt läge. Sätt dit skru varna 2 och dra åt dem.

– Placera gaffelskyddet i korrekt läge på det högra gaffelbenet.

Sätt dit skruvarna 3 och dra åt dem.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm 11.7

Demontera motorskyddet (PRADO) – Ta bort skruvarna 1 .

F02589-10 50

SERVICEARBETEN CHASSI 11 – Ta bort skruven 2 . Ta av motorskyddet.

11.8

F02588-10 Montera motorskyddet (PRADO) – Sätt motorskyddet på ramen.

– Montera skruven 1 och dra åt.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm F02588-11 – Montera skruvarna Specifikation 2 och dra åt dem.

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm 11.9

F02589-11 Demontera gaffelbenen K01014-10 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (

– Demontera framhjulet.

( s 95)

s 48)

Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1 och klämman.

– Ta bort skruvarna 2 och avlägsna bromsoket.

– Häng bromsoket med bromsledningen åt sidan utan att de spänns.

Info Tryck inte in bromshandtaget när framhjulet är demon terat.

51

11 SERVICEARBETEN CHASSI (SX‑F EU/US, XC-F US) – Lossa skruvarna 3 . Ta bort vänster gaffelben.

– Lossa skruvarna 4 . Ta bort höger gaffelben.

F01559-10 (PRADO) – Lossa skruvarna 3 . Ta bort vänster gaffelben.

– Lossa skruvarna 4 . Ta bort höger gaffelben.

11.10

F01832-10 Montera gaffelbenen H01182-10 F01559-11 Huvudarbete – Positionera gaffelbenen i rätt läge.

Avluftningsskruven rad framåt.

1 för det högra gaffelbenet är place Det vänstra gaffelbenets ventil A pekar framåt.

Info Längst upp på gaffelbenen finns spår infrästa på sidorna. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

Luftfjädringen sitter i vänster gaffelben. Kompressions och returdämpningen sitter i det högra gaffelbenet.

(SX‑F EU/US, XC-F US) – Dra åt skruvarna 2 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill – Dra åt skruvarna 3 .

Specifikation Skruv gaffelkrona nedtill M8 M8 17 Nm 12 Nm 52

SERVICEARBETEN CHASSI 11 F01832-11 (PRADO) – Dra åt skruvarna Specifikation 2 .

Skruv gaffelkrona upptill – Dra åt skruvarna Specifikation 3 .

Skruv gaffelkrona nedtill M8 M8 17 Nm 12 Nm – Sätt bromsoket på plats. Montera skruvarna dem.

Specifikation 4 och dra åt Skruv bromsok fram M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Sätt bromsledningen och klämman på plats. Montera skru varna 5 och dra åt dem.

K01014-11 Efterarbete – Montera framhjulet.

( s 96)

11.11

Demontera den nedre gaffelkronan Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (

– Demontera framhjulet.

( s 95)

s 48)

– Demontera gaffelbenen.

( s 51)

– Demontera startnummerskylten. ( s 59)

– Demontera skärmen fram. (

– Ta av styrskydden.

s 60)

Huvudarbete (SX‑F EU/US, XC-F US) – Öppna kabelhållaren stammen.

– Ta bort skruven – Ta bort skruven 2 3 .

.

1 till vänster och häng ut kabel – Ta av den övre gaffelkronan och styret och lägg dem åt sidan.

F01561-10 Info Täck över komponenterna så att de inte skadas.

Se till att kablar och ledningar inte viks.

53

11 SERVICEARBETEN CHASSI F01833-10 (PRADO) – Öppna kabelhållaren stammen.

1 till vänster och häng ut kabel – Ta bort skruven 2 .

– Ta bort skruven 3 .

– Dra av den övre gaffelkronan med styret och häng dem åt sidan.

Info Täck över komponenterna så att de inte skadas.

Se till att kablar och ledningar inte viks.

– Avlägsna O-ringen 4 – Ta bort skyddsringen .

5 .

– Ta bort den nedre gaffelkronan tillsammans med gaffelröret.

– Ta bort styrhuvudets övre lager.

11.12

F01560-10 Montera den nedre gaffelkronan Huvudarbete – Gör rent lagren och tätningselementen, kontrollera att de inte är skadade och smörj in dem.

Högvisköst smörjfett ( s 143)

– Sätt in den nedre gaffelkronan tillsammans med gaffelröret.

Montera styrhuvudets övre lager.

– Kontrollera att styrhuvudets övre O-ring 1 sitter rätt.

– Skjut på skyddsringen 2 och o-ringen 3 .

S02307-10 54

SERVICEARBETEN CHASSI 11 (SX‑F EU/US, XC-F US) – Positionera den övre gaffelkronan och styret i rätt läge.

– Sätt dit skruven 4 utan att dra åt den.

F01562-10 H01182-11 – Positionera gaffelbenen i rätt läge.

Avluftningsskruven placerad framåt.

5 för det högra gaffelbenet är Det vänstra gaffelbenets ventil A pekar framåt.

Info Längst upp på gaffelbenen finns spår infrästa på sidorna. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

Luftfjädringen sitter i vänster gaffelben.

Kompressions- och returdämpningen sitter i det högra gaffelbenet.

– Dra åt skruvarna Specifikation 6 .

Skruv gaffelkrona nedtill M8 12 Nm F01572-10 – Dra åt skruven Specifikation 4 .

Skruv styrhuvud upptill M20x1,5 12 Nm F01563-10 – Montera skruven Specifikation 7 och dra åt.

Skruv gaffelrör upptill M8 20 Nm Loctite ® 243™ F01563-11 55

11 SERVICEARBETEN CHASSI – Slå lätt på den övre gaffelkronan med en gummihammare för att inga spänningar ska uppstå.

– Dra åt skruvarna 8 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill M8 17 Nm – Fixera kabelhärvan med kabelstammen 9 till vänster.

F01573-10 (PRADO) – Placera den övre gaffelkronan och styret i rätt läge.

– Sätt dit skruven 4 utan att dra åt den.

F01835-10 H01182-11 – Positionera gaffelbenen i rätt läge.

Avluftningsskruven placerad framåt.

5 för det högra gaffelbenet är Det vänstra gaffelbenets ventil A pekar framåt.

Info Längst upp på gaffelbenen finns spår infrästa på sidorna. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

Luftfjädringen sitter i vänster gaffelben.

Kompressions- och returdämpningen sitter i det högra gaffelbenet.

– Dra åt skruvarna 6 .

Specifikation Skruv gaffelkrona nedtill M8 12 Nm F01836-10 – Dra åt skruven 4 .

Specifikation Skruv styrhuvud upptill M20x1,5 12 Nm F01837-10 56

SERVICEARBETEN CHASSI 11 – Montera skruven Specifikation 7 och dra åt.

Skruv gaffelrör upptill M8 20 Nm Loctite ® 243™ F01837-11 – Slå lätt på den övre gaffelkronan med en gummihammare för att inga spänningar ska uppstå.

– Dra åt skruvarna Specifikation 8 .

Skruv gaffelkrona upptill M8 17 Nm – Fixera kabelhärvan med kabelstammen 9 till vänster.

F01838-10 – Sätt bromsoket på plats. Montera skruvarna dem.

Specifikation bk och dra åt Skruv bromsok fram M8 25 Nm Loctite ® 243™ – Sätt bromsledningen och klämman på plats. Montera skru varna bl och dra åt dem.

K01014-12 Efterarbete

– Montera skärmen fram. (

– Montera styrskydden.

s 61)

– Montera startnummerskylten. ( s 60)

– Montera framhjulet.

( s 96)

– Kontrollera att kabelstammen, vajrarna samt broms- och kopplingsledningen sitter korrekt och inte är inklämda.

– Kontrollera spelet i styrhuvudets lager. (

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

s 57)

s 48)

11.13

Kontrollera spelet i styrhuvudets lager Varning Risk för olyckor Felaktigt spel i styrhuvudets lager försämrar köregenskaperna och skadar komponen ter.

– Åtgärda det felaktiga spelet i styrhuvudets lager omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjäl per gärna till.) 57

11 SERVICEARBETEN CHASSI Info Om man under längre tid kör med spel i styrhuvudets lager kommer lagren och därefter även ramens lagersäten att skadas.

H01167-01 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Skjut gaffelbenen fram och tillbaka i färdriktning.

Det får inte finnas något spel i styrhuvudets lager.

» Om det finns ett märkbart spel: – Ställ in spelet i styrhuvudets lager.

( s 58)

– Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Styret ska kunna vridas lätt över hela styrområdet. Inga kännbara rasterlägen får finnas.

» Om rasterlägen finns: – Ställ in spelet i styrhuvudets lager.

( s 58)

– Kontrollera styrhuvudets lager. Byt lager vid behov.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

11.14

Ställa in spelet i styrhuvudets lager F02213-10 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (

– Ta av styrskydden.

s 48)

Huvudarbete (SX‑F EU/US, XC-F US) – Lossa skruvarna 1 .

– Ta bort skruven 2 .

– Lossa skruven 3 Specifikation och dra åt den igen.

Skruv styrhuvud upptill M20x1,5 12 Nm – Slå lätt på den övre gaffelkronan med en gummihammare för att inga spänningar ska uppstå.

– Montera skruven 2 och dra åt.

Specifikation Skruv gaffelrör upptill M8 20 Nm Loctite ® 243™ – Dra åt skruvarna 1 .

Specifikation Skruv gaffelkrona upptill M8 17 Nm 58

SERVICEARBETEN CHASSI 11 F01841-10 (PRADO) – Lossa skruvarna – Ta bort skruven 1 2 .

.

– Lossa skruven Specifikation 3 och dra åt den igen.

Skruv styrhuvud upptill M20x1,5 12 Nm – Slå lätt på den övre gaffelkronan med en gummihammare för att inga spänningar ska uppstå.

– Montera skruven 2 och dra åt.

Specifikation Skruv gaffelrör upptill M8 20 Nm Loctite ® 243™ – Dra åt skruvarna Specifikation 1 .

Skruv gaffelkrona upptill M8 17 Nm

– Kontrollera spelet i styrhuvudets lager. (

Efterarbete – Montera styrskydden.

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

s 57)

s 48)

11.15

Smörja styrhuvudets lager – Demontera den nedre gaffelkronan.

– Montera den nedre gaffelkronan.

(

( s 53)

s 54)

Info Styrhuvudets lager rengörs och smörjs i samband med demontering och montering av nedre gaffelkronan.

H02387-01 11.16

Demontera startnummerskylten – Ta bort skruven 1 .

– Haka loss startnummerskylten på bromsledningen och ta bort den.

F01524-10 59

11 SERVICEARBETEN CHASSI 11.17

Montera startnummerskylten – Positionera bromskabeln i hållarna Piggarna hakar i skärmen.

A startnummerskylten.

– Placera startnummerskylten i rätt läge. Sätt dit och dra åt skruven 1 .

11.18

F01525-10 Demontera skärmen fram Förarbete

– Demontera startnummerskylten. ( s 59)

Huvudarbete – Ta bort skruvarna 1 och 2 . Ta av skärmen fram.

F01526-10 60

SERVICEARBETEN CHASSI 11 11.19

Montera skärmen fram Huvudarbete – Sätt skärmen fram på plats. Sätt i och dra åt skruvarna och 2 .

Specifikation 1 Övriga skruvar chassi M6 10 Nm F01526-10 Efterarbete

– Montera startnummerskylten. ( s 60)

11.20

Demontera fjäderbenet Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Ta bort buntbanden.

– Ta bort skruvarna 1 med brickorna.

– Ta bort skruven 2 .

– Ta av det vänstra ramskyddet.

– Skjut det högra ramskyddet framåt och ta av det nedåt.

F01581-10 – Ta bort skruven 3 .

– Ta bort skruvförbandet 4 .

Info Lyft upp svingen något så att skruvarna lättare kan tas bort.

S01220-10 61

11 SERVICEARBETEN CHASSI – Ta bort skruvarna 5 .

– Dra av fotbromscylindern från tryckstången.

F01582-10 – Ta bort länken i kedjan.

– Ta av kedjan.

Info Täck över komponenterna så att de inte skadas.

S01222-10 – Ta bort muttern 6 och dra ut svingbulten.

– Skjut svingen bakåt och säkra den så att den inte kan ramla omkull.

F01583-10 – Håll fast fjäderbenet och avlägsna skruven 7 .

– Ta försiktigt bort fjäderbenet genom att dra det nedåt.

11.21

F01584-10 Montera fjäderbenet Huvudarbete – Sätt försiktigt fjäderbenet på plats nedifrån.

– Montera skruven 1 och dra åt.

Specifikation Skruv fjäderben upptill M10 60 Nm Loctite ® 2701™ F01585-10 62

SERVICEARBETEN CHASSI 11 F01586-10 – Sätt svingen på plats och montera svingbulten.

Info Observera den platta ytan A .

– Sätt dit och dra åt muttern 2 .

Specifikation Mutter svingbult M16x1,5 100 Nm – Montera kedjan.

– Koppla samman kedjan med länkar Specifikation 3 .

Låslänkssäkringens stängda sida måste peka i löpriktningen.

S01222-11 F01587-10 S01229-10 – Sätt dit fotbromscylindern.

Tryckstången 4 hakar i fotbromscylindern.

Info Kontrollera att dammtätningen sitter korrekt.

– Montera skruvarna Specifikation 5 och dra åt dem.

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm – Sätt vinkelarmen och anslutningsarmen på plats.

– Sätt dit och dra åt skruvförbandet 6 .

Specifikation Mutter anslutnings arm mot vinkelarm M14x1,5 60 Nm Info Observera den platta ytan B .

– Montera skruven Specifikation 7 och dra åt.

Skruv fjäderben nedtill M10 60 Nm Loctite ® 2701™ Info Lyft upp svingen något så att skruven lättare kan mon teras.

63

11 SERVICEARBETEN CHASSI F01581-11 – Passa in det vänstra ramskyddet.

– Sätt i det högra ramskyddet underifrån och skjut det bakåt.

– Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation 8 och brickorna.

Skruv ramskydd M5 3 Nm – Montera skruven Specifikation 9 och dra åt.

Skruv ramskydd M5 3 Nm – Montera nya buntband.

Efterarbete

– Kontrollera fotbromspedalens spel. (

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (

s 89)

s 48)

11.22

Ta bort sadeln Se upp Risk för brännskador Spänningsregulatorn blir mycket varm under drift.

– Låt spänningsregulatorn svalna innan arbetet påbörjas.

– Ta bort skruven 1 .

F01533-10 – Lyft upp sadeln baktill, dra den bakåt och ta av den uppåt.

H02218-10 64

11.23

Montera sadeln SERVICEARBETEN CHASSI 11 – Haka i sadeln framtill i flänshylsan på bränsletanken, sänk ner sadeln baktill och skjut framåt.

H02218-11 – Sätt dit och dra åt skruven Specifikation 1 .

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm F01533-10 11.24

Demontera luftfilterboxens skydd Villkor Luftfilterboxens skydd fasthakat.

– Ta bort sadeln. ( s 64)

– Ta bort skruven 1 .

F01588-10 – Dra av luftfilterboxens skydd i sidled vid området ta av det framåt.

A och F01588-11 65

11 SERVICEARBETEN CHASSI Villkor Luftfilterboxens skydd är inte fasthakat.

– Dra av luftfilterboxens skydd i sidled vid området ta av det framåt.

A och 11.25

F01589-10 Montera luftfilterboxens skydd Villkor Luftfilterboxens skydd fasthakat.

– Haka fast luftfilterboxens skydd i området området B .

A och sedan i F01588-12 – Sätt dit och dra åt skruven Specifikation 1 .

Skruv luftfilterbox ens skydd EJOT PT ® K60x20-Z

– Montera sadeln. ( s 65)

3 Nm F01588-10 Villkor Luftfilterboxens skydd är inte fasthakat.

– Haka fast luftfilterboxens skydd i området området B .

A och sedan i F01589-11 11.26

Demontera luftfiltret Obs!

Motorskador Ofiltrerad insugningsluft har negativ inverkan på motorns livslängd.

Utan luftfilter tränger damm och smuts in motorn.

– Ta aldrig fordonet i drift utan luftfilter.

66

SERVICEARBETEN CHASSI 11 Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Förarbete

– Demontera luftfilterboxens skydd. (

Huvudarbete – Haka loss hållarfliken 1 .

– Ta bort luftfiltret samt dess hållare.

– Ta bort luftfiltret från dess hållare.

s 65)

F01536-10 11.27

Rengöra luftfiltret och luftfilterboxen Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Gör inte rent luftfiltret med bränsle eller petroleum, eftersom dessa medel angriper skumgummit.

F01027-01 Förarbete

– Demontera luftfilterboxens skydd. (

– Demontera luftfiltret.

( s 66)

s 65)

Huvudarbete – Tvätta luftfiltret i specialrengöringsvätska och låt det torka noggrant.

Rengöringsmedel för luftfilter ( s 143)

Info Luftfiltret får bara pressas ur, inte vridas ur.

– Smörj det torra luftfiltret med luftfilterolja av hög kvalitet.

Olja för luftfilter av skumplast ( s 143)

– Rengör luftfilterboxen.

– Rengör insugningsröret. Kontrollera att insugningsröret är intakt och sitter fast.

Efterarbete – Montera luftfiltret.

( s 68)

– Montera luftfilterboxens skydd. ( s 66)

67

11 SERVICEARBETEN CHASSI 11.28

Montera luftfiltret Huvudarbete – Montera ett rent luftfilter i luftfilterhållaren.

– Smörj in luftfiltret i området A .

Långtidsfett ( s 143)

H02459-01 F01592-10 – Sätt i luftfiltret och sätt in hållstiften Luftfiltret är korrekt placerat.

1 i bussningen B .

– Haka i 2 hållarfliken.

Hållstiftet 3 fixeras av hållarfliken 2 .

Info Om luftfiltret inte monterats korrekt kan damm och smuts hamna i motorn och förstöra den.

Efterarbete

– Montera luftfilterboxens skydd. ( s 66)

11.29

Förbereda luftfilterboxens skydd för fastgöring Förarbete

– Demontera luftfilterboxens skydd. (

Huvudarbete – Borra ett hål vid markeringen Specifikation Diameter A .

6 mm

s 65)

S02308-10 Efterarbete

– Montera luftfilterboxens skydd. ( s 66)

68

SERVICEARBETEN CHASSI 11 11.30

Demontera slutdämpare Varning Risk för brännskador Avgassystemet blir mycket varmt under drift.

– Låt avgassystemet svalna av innan arbetet påbörjas.

– Haka av fjädern 1 .

Fjäderkrok (50305017000C1) – Ta bort skruvarna 2 med brickorna och ta av slutdämparen.

11.31

F01590-10 Montera slutdämpare F01590-11 – Placera slutdämparen i rätt läge.

– Sätt in skruvarna 1 och brickorna men dra inte åt än.

– Haka i fjädern 2 .

Fjäderkrok (50305017000C1) – Dra åt skruvarna 1 .

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm 11.32

Byta slutdämparens glasfibergarnstoppning Varning Risk för brännskador Avgassystemet blir mycket varmt under drift.

– Låt avgassystemet svalna av innan arbetet påbörjas.

Info Med tiden försvinner glasfibergarnets fibrer ut i luften, en ”utbränning” sker i dämparen.

Detta ger inte bara en högre ljudnivå utan förändrar även effektkarakteristiken.

Förarbete

– Demontera slutdämparen. ( s 69)

69

11 SERVICEARBETEN CHASSI Huvudarbete – Ta bort alla skruvar från slutdämparen.

– Ta av locket 1 och o-ringen 2 .

– Dra ut glasfiberstoppningen 3 – Dra ut glasfibergarnstoppningen ur ändskyddet.

4 ur det inre röret.

– Gör rent de delar som ska sättas tillbaka och kontrollera att de inte är skadade.

– Montera ny glasfibergarnstoppning 4 på det inre röret.

– Lägg den nya glasfiberstoppningen 3 i ändskyddet.

– Stick in o-ringen och ändskyddet i ytterröret 5 .

– Sätt dit och dra åt alla skruvar.

Specifikation Skruvar på slut dämparen M5 7 Nm S02309-10 Efterarbete

– Montera slutdämparen. ( s 69)

11.33

Demontera bränsletanken Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

– Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

Förarbete

– Ta bort sadeln. ( s 64)

70

SERVICEARBETEN CHASSI 11 F01591-10 F01593-10 Huvudarbete (alla SX‑F-modeller) – Lossa kontakten 1 till bränslepumpen.

– Rengör snabblåskopplingen 2 noggrant med tryckluft.

Info Det får absolut inte komma in smuts i bränsleled ningen. Om det tränger in smuts blir det stopp i insprutningsventilen!

– Lossa snabblåskopplingen.

Info Det kan rinna ut rester av bränsle ur bränsleslangen.

– Montera tvättskyddssatsen 3 .

Tvättskydd (81212016100) – Dra av bränsletankavluftningens slang från tanklocket.

– Ta bort skruven 4 med gummibussningen.

K01034-10 F01594-10 F01595-10 (XC‑F US) – Lossa kontakten 1 till bränslepumpen.

– Rengör snabblåskopplingen 2 noggrant med tryckluft.

Info Det får absolut inte komma in smuts i bränsleled ningen. Om det tränger in smuts blir det stopp i insprutningsventilen!

– Lossa snabblåskopplingen.

Info Det kan rinna ut rester av bränsle ur bränsleslangen.

– Montera tvättskyddssatsen 3 .

Tvättskydd (81212016100) – Dra av bränsletankavluftningens slang från tanklocket.

71

11 SERVICEARBETEN CHASSI – Ta bort skruven 4 med gummibussningen.

F01565-10 – Ta bort skruvarna 5 tillsammans med flänsbussningarna.

F01541-10 – Dra båda spoilrarna från kylaren åt sidan och ta bort bränsle tanken genom att dra den uppåt.

11.34

F01542-10 Montera bränsletanken Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

72

SERVICEARBETEN CHASSI 11 F01541-11 Huvudarbete

– Kontrollera gasvajerns dragning. ( s 79)

– Sätt bränsletanken i rätt läge och haka i båda spoilrarna på sidan om kylaren.

– Se till att inga kablar eller vajrar kläms fast eller skadas.

– Koppla på bränsletankavluftningens slang på tanklocket.

– Sätt dit skruvarna dra åt skruvarna.

1 Specifikation tillsammans med flänsbussningarna och Övriga skruvar chassi M6 10 Nm (alla SX‑F-modeller) – Sätt i skruven Specifikation 2 med gummibussningen och dra åt.

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm K01034-11 F01591-11 – Sätt i kontakten 3 till bränslepumpen.

– Ta bort tvättskydden. Rengör snabblåskopplingen nog grant med tryckluft.

Info Det får absolut inte komma in smuts i bränsleled ningen. Om det tränger in smuts blir det stopp i insprutningsventilen!

– Smörj o-ringen och koppla ihop snabblåskopplingen 4 .

Info Dra kabel och bränsleledning på säkert avstånd från avgassystemet.

(XC‑F US) – Sätt i skruven Specifikation 2 med gummibussningen och dra åt.

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm F01565-11 73

11 SERVICEARBETEN CHASSI F01594-11 – Sätt i kontakten 3 till bränslepumpen.

– Ta bort tvättskydden. Rengör snabblåskopplingen nog grant med tryckluft.

Info Det får absolut inte komma in smuts i bränsleled ningen. Om det tränger in smuts blir det stopp i insprutningsventilen!

– Smörj o-ringen och koppla ihop snabblåskopplingen 4 .

Info Dra kabel och bränsleledning på säkert avstånd från avgassystemet.

Efterarbete

– Montera sadeln. ( s 65)

11.35

Kontrollera kedjans nedsmutsning – Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.

» När kedjan är mycket smutsig:

– Rengör kedjan. ( s 74)

400678-01 11.36

Rengöra kedjan Varning Risk för olyckor Smörjmedel på däcken försämrar väghållningen.

– Ta bort smörjmedel från däcken med ett lämpligt rengöringsmedel.

Varning Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

74

SERVICEARBETEN CHASSI 11 Huvudarbete – Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.

– Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.

Kedjerengöringsmedel ( s 143)

– Spruta på kedjesprej efter torkningen.

Kedjesprej offroad ( s 143)

400725-01 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

11.37

Kontrollera kedjespänning Varning Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

– Kontrollera kedjespänningen regelbundet.

– Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

K01044-10 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Dra kedjan uppåt vid kedjeglidarens ände och bestäm kedje spänningen A .

Info Kedjans nedre del 1 ska vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Kedjespänning 55 … 58 mm » Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifika tionen:

– Ställ in kedjespänningen. ( s 76)

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

75

11 SERVICEARBETEN CHASSI 11.38

Ställa in kedjespänningen Varning Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

– Kontrollera kedjespänningen regelbundet.

– Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (

– Kontrollera kedjespänningen. ( s 75)

s 48)

Huvudarbete – Lossa muttern – Lossa muttrarna 1 .

2 .

– Justera kedjans spänning genom att vrida justerskruvarna på vänster och höger sida.

Specifikation 3 Kedjespänning 55 … 58 mm Vrid vänster och höger justerskruvar 3 så att märkena på den vänstra och högra kedjespännaren står i samma position i förhållande till referensmärkena nu korrekt inriktat.

A . Bakhjulet är – Dra åt muttrarna 2 .

– Se till att kedjespännarna justerskruvarna 3 .

– Dra åt muttern Specifikation 1 .

4 ligger an mot Mutter hjulaxel bak M25x1,5 80 Nm F00167-10 Info Tack vare kedjespännarnas stora inställningsområde (32 mm) kan olika sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd.

Kedjespännarna 4 kan vridas 180°.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

76

SERVICEARBETEN CHASSI 11 11.39

Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Lägg i växellådans friläge.

– Kontrollera om kedjan, bakdrevet och framdrevet är slitna.

» Om kedjan, bakdrevet eller framdrevet är nedslitna: – Byt drivningssats.

400227-01 Info Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

– Dra i kedjans övre del med angiven vikt A .

Specifikation Vikt, mätning av kedjans slitage 10 … 15 kg – Mät avståndet del.

B mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre Info Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

400987-10 Maximalt avstånd längsta del B mellan 18 kedjelänkar på kedjans 272 mm » Om avståndet B är större än det angivna måttet: – Byt drivningssats.

Info När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut.

Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev eller framdrev.

77

11 SERVICEARBETEN CHASSI – Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.

» Om kedjebultens nedre kant är i höjd med eller under ked jeskyddet: – Byt ut kedjeskyddet.

– Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.

» Om kedjeskyddet sitter löst: – Dra åt kedjeskyddets skruvar.

Specifikation Skruv kedje skydd M6 6 Nm Loctite ® 243™ S01249-01 – Kontrollera om kedjeglidaren är sliten.

» Om underkanten av kedjebulten är i höjd med eller under kedjeglidaren: – Byt kedjeglidare.

– Kontrollera att kedjeglidaren för kedjan sitter fast ordentligt.

» Om kedjeglidaren sitter lös: – Dra åt kedjeglidarens skruv.

Specifikation Skruv kedjegli dare M8 15 Nm S01250-01 – Använd ett skjutmått och kontrollera kedjestyraren gällande måttet C .

Minimal tjocklek jestyraren C på ked 6 mm » Om avvikelse från specifikationen föreligger: – Byt ut kedjestyraren.

402421-10 78

SERVICEARBETEN CHASSI 11 – Kontrollera att kedjestyraren sitter fast ordentligt.

» Om kedjestyraren sitter löst: – Dra åt kedjestyrarens skruvar.

Specifikation Övriga skruvar chassi M6 10 Nm F01553-01 Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

11.40

Kontrollera ramen S02306-01 – Kontrollera att ramen inte har sprickor eller deformationer.

» Om ramen uppvisar sprickor eller deformationer p g a mekanisk kraftinverkan: – Byt ut ramen.

Info En ram som skadats genom mekanisk kraftin verkan måste alltid bytas ut. KTM tillåter inte att ramen repareras.

11.41

Kontrollera svingen – Kontrollera att svingen inte har skador, sprickor eller deforma tioner.

» Om svingen har skador, sprickor eller deformationer: – Byt sving.

Info Byt alltid ut en skadad sving. KTM tillåter inte att svingen repareras.

S02305-01 11.42

Kontrollera gasvajerns dragning Förarbete

– Ta bort sadeln. ( s 64)

– Demontera bränsletanken.

( s 70)

79

11 SERVICEARBETEN CHASSI Huvudarbete – Kontrollera gasvajerns dragning.

Båda gasvajrarna måste vara dragna bredvid varandra på baksidan av styret, över bränsletanklagret, till styrspjälls kroppen. Båda gasvajrarna måste fixeras bakom gummihål laren på bränsletankens stöd.

» Om gasvajern inte är dragen som den ska: – Korrigera gasvajerns dragning.

F01596-01 Efterarbete – Montera bränsletanken.

– Montera sadeln. ( s 65)

( s 72)

11.43

Kontrollera gummihandtagen – Kontrollera att gummihandtagen på styret inte är skadade, slitna eller lösa.

401197-01 Info Gummihandtagen är vulkaniserade på en hylsa till vänster och till höger på gashandtagets rör. Den vänstra hylsan är fastklämd på styret.

Gummihandtagen kan endast bytas ut med hylsan resp. röret.

» Om ett gummihandtag är skadat eller slitet: – Byt ut gummihandtaget.

– Kontrollera att skruven Specifikation 1 sitter ordentligt.

Skruv fast handtag M4 5 Nm Loctite ® 243™ Romben A måste vara på ett ställe där den syns, precis som på bilden.

F02582-10 80

SERVICEARBETEN CHASSI 11 11.44

Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge – Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge efter handens storlek genom att vrida på justerskruven 1 .

F00157-10 Info När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Skruva bara justerskruven för hand, utan att använda våld.

Justeringar får inte utföras under körning.

11.45

Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå Varning Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Info Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ned.

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och kopp lingskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

F00158-10 – Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge.

Behållaren sitter på styret.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 och membranet – Kontrollera vätskenivån.

3 .

Vätskenivå under behålla rens övre kant 4 mm » Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 141)

– Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skru varna.

81

11 SERVICEARBETEN CHASSI Info Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvät tas bort omedelbart med vatten.

11.46

Byta vätska i hydraulkopplingen Varning Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ned.

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och kopp lingskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

– Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge.

Behållaren sitter på styret.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 och membranet 3 .

F00158-10 F01597-10 (alla SX‑F-modeller) – Fyll på passande vätska i avluftningssprutan 4 .

Spruta (50329050000)

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 141)

– Ta bort skyddshättan på kopplingens slavcylinder och montera avluftningssprutan 4 med ett passande slangstycke på avluftningsskruven 5 .

– Lossa bara avluftningsskruven 5 på kopplingens slavcy linder så mycket att det går att fylla på.

82

SERVICEARBETEN CHASSI 11 F01598-10 F00166-10 Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lacke rade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

(XC‑F US) – Fyll på passande vätska i avluftningssprutan 4 .

Spruta (50329050000)

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 141)

– Ta bort skyddshättan på kopplingens slavcylinder och montera avluftningssprutan 4 med ett passande slangstycke på avluftningsskruven 5 .

– Lossa bara avluftningsskruven 5 på kopplingens slavcy linder så mycket att det går att fylla på.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lacke rade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

– Spruta in vätska i systemet tills den börjar rinna ut utan bubb lor ur hålet 6 på huvudcylindern.

– Sug då och då upp vätska ur huvudcylinderns tank för att det inte ska rinna över.

– Dra åt avluftningsskruven, ta bort avluftningssprutan och slangen. Montera skyddshättan.

– Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Specifikation Vätskenivå under behålla rens övre kant 4 mm – Placera locket med membran i korrekt läge. Montera skru varna och dra åt.

83

12 BROMSSYSTEM 12.1

Kontrollera bromshandtagets spel Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för bromshandtaget, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på fram bromsen.

– Ställ in spelet för bromshandtaget enligt anvisningen.

– Tryck bromshandtaget framåt och kontrollera spelet A .

Bromshandtagets spel ≥ 3 mm » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:

– Ställ in bromshandtagets utgångsläge. ( s 84)

12.2

F00153-11 Ställa in bromshandtagets utgångsläge Förarbete

– Kontrollera bromshandtagets spel. ( s 84)

Huvudarbete – Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven 1 .

F00153-10 Info När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Skruva bara justerskruven för hand, utan att använda våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

12.3

Kontrollera bromsskivorna Varning Risk för olyckor Slitna bromsskivor försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsskivor byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 84

BROMSSYSTEM 12 402404-10 – Kontrollera måttet A för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.

Info Genom slitage blir bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen ligger an.

Bromsskivor, slitagegräns fram bak 2,5 mm 3,5 mm » Om bromsskivan är tunnare än specifikationen: – Byt frambromsens bromsskiva.

– Byt bakbromsens bromsskiva.

– Kontrollera bromsskivorna fram och bak avseende skador, sprickor och deformation.

» Om skador, sprickor eller deformation upptäcks: – Byt frambromsens bromsskiva.

– Byt bakbromsens bromsskiva.

12.4

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Förarbete

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. ( s 87)

Huvudarbete – Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.

– Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset 1 .

» Om bromsvätskan har sjunkit under markeringen – Fyll på frambromsens bromsvätska.

(

A

s 86)

: F00150-10 85

12 BROMSSYSTEM 12.5

Fylla på frambromsens bromsvätska Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Varning Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

Förarbete

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. ( s 87)

Huvudarbete – Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna – Ta bort locket 2 1 .

och membranet 3 .

F00149-10 86

BROMSSYSTEM 12 – Fyll på bromsvätska upp till måttet A .

Specifikation Mått A (bromsvätskenivån under behållarens övre kant) 5 mm

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 141)

400379-12 – Placera locket skruvarna 1 2 med membranet och dra åt dem.

3 i rätt läge. Montera Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

12.6

F00149-10 Kontrollera frambromsens bromsbelägg Varning Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) H01333-10 – Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjock lek A .

Minsta tillåtna beläggtjock lek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt frambromsens bromsbelägg.

( s 87)

– Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.

» Om skador eller sprickor föreligger: – Byt frambromsens bromsbelägg.

( s 87)

12.7

Byta frambromsens bromsbelägg Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid felaktig service.

– Säkerställ att servicearbeten och reparationer genomförs korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 87

12 BROMSSYSTEM Varning Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Varning Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

– Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 och membranet 3 .

F00149-10 F00142-11 – Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan för att trycka till baka bromskolvarna och säkerställa att ingen bromsvätska rinner ut ur bromsvätskebehållaren, sug upp vid behov.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvarna trycks tillbaka.

– Ta bort saxpinnarna beläggen.

4 , dra ut bulten – Rengör bromsok och bromsokshållare.

5 och ta bort broms 88

BROMSSYSTEM 12 – Kontrollera att fjäderplåten glidplåten 7 6 sitter rätt i bromsoket och att sitter rätt i bromsokshållaren.

100397-01 – Sätt i nya bromsbelägg, sätt i bulten narna 4 .

5 och montera saxpin Info Bromsbeläggen måste alltid bytas satsvis.

– Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och du känner av en tydlig tryckpunkt.

F00154-10 – Fyll på bromsvätska upp till måttet A .

Specifikation Mått A (bromsvätskenivån under behållarens övre kant) 5 mm

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 141)

– Positionera locket – Montera skruvarna 2 med membranet 3 i korrekt läge.

1 och dra åt dem.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

12.8

F00148-10 Kontrollera fotbromspedalens spel Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bak bromsen.

– Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

89

12 BROMSSYSTEM 402026-10 – Haka av fjädern 1 .

– Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stopplä get och anliggning mot fotbromsens cylinderkolv och kontrol lera spelet A .

Specifikation Fotbromspedalens spel 3 … 5 mm » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in fotbromspedalens utgångsläge.

( s 90)

– Haka i fjädern 1 .

12.9

Ställa in fotbromspedalens utgångsläge Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bak bromsen.

– Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

F01599-10 – Haka av fjädern 1 .

– Lossa muttern 4 och vrid tillbaka den med tryckstången tills max. spel har uppnåtts.

5 – För att anpassa fotbromspedalen efter individuella önskemål, lossa muttern 2 och skruva på skruven 3 till önskat läge.

Info Inställningsområdet är begränsat.

– Vrid tryckstången 5 tills önskat spel A har uppnåtts. Vid behov ska fotbromspedalens utgångsläge anpassas.

Specifikation Fotbromspedalens spel 3 … 5 mm – Håll emot tryckstången Specifikation 5 och dra åt muttern 4 .

Övriga muttrar chassi M6 10 Nm – Håll emot skruven Specifikation 3 och dra åt muttern 2 .

Mutter bromspedal stopp M8 20 Nm – Haka i fjädern 1 .

90

BROMSSYSTEM 12 12.10

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Förarbete

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. ( s 92)

Huvudarbete – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset 1 .

» Om bromsvätskenivån har sjunkit under märket – Fyll på bromsvätska för bakbromsen.

(

A :

s 91)

F01605-10 12.11

Fylla på bromsvätska för bakbromsen Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

91

12 BROMSSYSTEM Varning Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

F01546-10 Förarbete

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. ( s 92)

Huvudarbete – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Ta bort skruvlocket 1 med membran – Fyll på bromsvätska upp till märket A .

2 och o-ring.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 141)

– Sätt dit skruvlocket med membran och o-ring och dra åt det.

Info Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvät tas bort omedelbart med vatten.

12.12

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg Varning Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) M01180-10 – Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjock lek A .

Minsta tillåtna beläggtjock lek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt bakbromsens bromsbelägg.

( s 93)

– Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.

» Om skador eller sprickor föreligger: – Byt bakbromsens bromsbelägg.

( s 93)

92

BROMSSYSTEM 12 12.13

Byta bakbromsens bromsbelägg Varning Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid felaktig service.

– Säkerställ att servicearbeten och reparationer genomförs korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Varning Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Varning Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

– Ställ upp fordonet lodrätt.

– Ta bort skruvlocket 1 med membran 2 och O-ring.

F01600-10 93

12 BROMSSYSTEM F00155-10 – Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan för att trycka till baka bromskolven och säkerställa att ingen bromsvätska rin ner ut ur bromsvätskebehållaren, sug upp vid behov.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks tillbaka.

– Ta bort saxpinnarna beläggen.

3 , dra ut bulten 4 och ta bort broms – Rengör bromsok och bromsokshållare.

– Kontrollera att fjäderplåten glidplåten 6 5 sitter rätt i bromsoket och att sitter rätt i bromsokshållaren.

Info Pilen på fjäderplåten pekar i bromsskivans rotations riktning.

S01251-10 H00025-10 F01546-10 – Sätt i nya bromsbelägg, sätt i bulten narna 3 .

4 och montera saxpin Info Bromsbeläggen måste alltid bytas satsvis.

Se till att urkopplingsplåten 7 har monterats på bromsbelägget på kolvsidan.

– Trampa ner fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och du känner av en tydlig tryck punkt.

– Fyll på bromsvätska upp till markeringen A .

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 141)

– Montera skruvlocket dra åt det.

1 med membran 2 och O-ring och Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

94

HJUL, DÄCK 13 13.1

Demontera framhjulet Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskol varna trycks tillbaka.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvarna trycks tillbaka.

F00142-10 – Lossa skruven 1 några varv.

– Lossa skruvarna 2 .

– Tryck på skruven man.

1 – Ta bort skruven 1 .

för att skjuta ut hjulaxeln ur axelkläm F00141-10 F00140-10 Varning Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

– Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.

– Håll fast framhjulet och ta bort hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.

Info Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.

(SX‑F EU/US, XC-F US) – Ta bort distanshylsorna 3 .

H00934-10 95

13 HJUL, DÄCK (PRADO) – Ta bort distanshylsan 3 och bromsskiveskyddet 4 .

13.2

Montera framhjulet H01890-10 Varning Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

H00935-10 S01631-10 (SX‑F EU/US, XC-F US) – Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt hjullagret fram.

– Rengör och fetta in de radiella axeltätningsringarna och distanshylsornas löpytor A .

1

Långtidsfett ( Långtidsfett ( s 143)

– Sätt i distanshylsorna.

– Gör rent hjulaxeln och smörj in den något.

s 143)

– Sätt framhjulet på plats och stick in hjulaxeln.

Bromsbeläggen är rätt positionerade.

(PRADO) – Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt hjullagret fram.

– Rengör och fetta in de radiella axeltätningsringarna och distanshylsornas löpytor A .

1

Långtidsfett ( Långtidsfett ( s 143)

– Sätt in distanshylsan och bromsskiveskyddet.

– Gör rent hjulaxeln och smörj in den något.

s 143)

– Sätt framhjulet på plats och stick in hjulaxeln.

Bromsbeläggen är rätt positionerade.

96

HJUL, DÄCK 13 – Rikta in bromsskiveskyddet så att avståndet är lika stora.

B och C S01633-10 F00141-11 – Montera skruven Specifikation 2 och dra åt.

Skruv hjulaxel fram M20x1,5 35 Nm – Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan.

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

– Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.

Gaffelbenen justeras.

– Dra åt skruvarna 3 .

Specifikation Skruv axelklämma M8 15 Nm 13.3

Demontera bakhjulet V00296-10 Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskol ven trycks tillbaka.

Info Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks tillbaka.

– Ta bort muttern 1 .

– Ta av kedjespännaren 2 . Dra endast ut hjulaxeln bakhjulet kan skjutas framåt.

3 tills – Skjut bakhjulet framåt så långt som möjligt. Ta bort kedjan från bakdrevet.

Info Täck över komponenterna så att de inte skadas.

Varning Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

– Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.

97

13 HJUL, DÄCK – Håll fast bakhjulet och ta bort hjulaxeln. Ta ut bakhjulet ur svingen.

Info Trampa inte på fotbromspedalen när bakhjulet är demonterat.

– Ta bort distanshylsorna 4 .

H03002-10 13.4

Montera bakhjulet Varning Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

H03001-10 Huvudarbete – Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt bakhjulslager.

– Rengör och fetta in de radiella axeltätningsringarna distanshylsornas löpytor A .

1 och

Långtidsfett ( s 143)

– Sätt i distanshylsorna.

– Gör rent hjulaxeln och smörj in den något.

Långtidsfett ( s 143)

– Sätt bakhjulet på plats och stick in hjulaxeln 2 .

Bromsbeläggen är rätt positionerade.

– Lägg på kedjan.

V00297-10 98

HJUL, DÄCK 13 V00298-10 – Positionera kedjespännaren dra åt den.

3 . Sätt dit muttern 4 utan att – Se till att kedjespännarna justerskruvarna 5 .

3 ligger an mot

– Kontrollera kedjespänningen. (

– Dra åt muttern Specifikation 4 .

s 75)

Mutter hjulaxel bak M25x1,5 80 Nm Info Tack vare kedjespännarnas stora inställningsområde (32 mm) kan olika sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd.

Kedjespännarna 3 kan vridas 180°.

– Trampa ner fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och du känner av en tydlig tryck punkt.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

13.5

Kontrollera däckens skick Info Montera endast däck som godkänts och/eller rekommenderats av KTM.

Andra däck kan påverka köregenskaperna negativt.

Däckens typ, skick och tryck påverkar motorcykelns köregenskaper.

Fram- och bakhjul ska alltid ha däck med likartat profilmönster.

Slitna däck påverkar köregenskaperna negativt, i synnerhet på våt körbana.

Förarbete

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

Huvudarbete – Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.

» Om däcket har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador: – Byt däck.

400602-10 99

13 HJUL, DÄCK H01144-01 – Kontrollera däckens ålder.

Info Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däcken med hjälp av de fyra sista siffrorna i DOT beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret.

KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckens slitage.

» Om däcket är äldre än 5 år: – Byt däck.

Efterarbete

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

13.6

Kontrollera däcktrycket Info För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till att däcket överhettas.

Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckets livslängd.

400695-01 – Ta bort skyddshättan.

– Kontrollera däcktrycket när däcken är kalla.

Däcktryck terräng fram bak 1,0 bar 1,0 bar » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera däcktrycket.

– Montera skyddshättan.

13.7

Kontrollera ekrarnas spänning Varning Risk för olyckor Felaktigt spända ekrar påverkar köregenskaperna och leder till följdskador.

Om ekrarna är för hårt spända, spricker de genom överbelastningen. Om ekrarna är för löst spända uppstår ett sido- eller höjdslag i hjulet. Som resultat släpper ytterligare ekrar.

– Kontrollera ekerspänningen regelbundet, framför allt på ett nytt fordon. (Din auktoriserade KTM verkstad hjälper gärna till.) 100

HJUL, DÄCK 13 400694-01 – Slå kort på varje eker med bladet på en skruvmejsel.

Info Ljudfrekvensen är beroende av ekerns längd och dia meter.

Olika ljudfrekvenser från ekrar med samma längd och diameter tyder på att de är olika spända.

Ett ljust ljud ska höras.

» Om ekrarna är olika spända: – Korrigera ekrarnas spänning.

– Kontrollera ekrarnas åtdragningsmoment.

Specifikation Ekernippel framhjul Ekernippel bakhjul M4,5 M4,5 6 Nm 6 Nm Momentnyckelsats (58429094000) 101

14 ELSYSTEM 14.1

Demontera 12 V-batteri Se upp Risk för brännskador Spänningsregulatorn blir mycket varm under drift.

– Låt spänningsregulatorn svalna innan arbetet påbörjas.

Obs!

Risker för miljön 12 V-batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

– 12 V-batterier får inte kasseras bland hushållssopor.

– Lämna in 12 V-batterierna till en återvinningscentral.

Förarbete – Tryck på avstängningsknappen när motorn går på tom gångsvarvtal, tills motorn står stilla.

– Ta bort sadeln. ( s 64)

Huvudarbete – Häng spänningsregulatorn åt sidan.

– Lossa minuskabeln 1 från 12 V-batteriet.

– Dra tillbaka pluspolens lock kabel.

2 och lossa 12 V-batteriets plus – Ta bort skruven – Dra fästbygeln dra det uppåt.

3 .

4 framåt och ta ut 12 V-batteriet genom att F00138-10 14.2

Montera 12 V-batteri H00386-10 Huvudarbete – Sätt in 12 V-batteriet i batterifacket med polerna framåt och fixera med fästbygeln 1 .

12 V-batteri (HJTZ5S-FP-C) ( s 135)

– Sätt dit och dra åt skruven Specifikation 2 .

Övriga skruvar chassi M6 10 Nm – Anslut pluskabeln Specifikation Skruv batteripol 3 till 12 V-batteriet.

M5 2,5 Nm – Anslut minuskabeln Specifikation Skruv batteripol 4 till 12 V-batteriet.

M5 2,5 Nm Kontaktbrickorna och kabelskorna A 6 måste monteras under skruvarna med klorna mot batteripolen.

5 – Skjut för pluspolslocket 7 över pluspolen.

– Placera spänningsregulatorn i rätt läge.

Efterarbete

– Montera sadeln. ( s 65)

102

ELSYSTEM 14 14.3

Ladda 12 V-batteriet Varning Risk för personskador 12 V-batterier innehåller skadliga ämnen.

– Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batterier.

– Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.

– Håll ett minimiavstånd till brandfarliga ämnen när du laddar 12 V-batterier.

Minimiavstånd 1 m – Ladda inte upp djupurladdade 12 V-batterier när minimispänningen redan har underskridits.

Minimispänning innan laddningen påbörjas 9 V – Avfallshantera 12 V-batterier vars minimispänning har underskridits på ett korrekt sätt.

Obs!

Risker för miljön 12 V-batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

– 12 V-batterier får inte kasseras bland hushållssopor.

– Lämna in 12 V-batterierna till en återvinningscentral.

Info Batteriets laddningsnivå sjunker även när 12 V-batteriet inte belastas.

Laddningsnivå och laddningssätt är mycket viktiga för 12 V-batteriets livslängd.

Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.

Om laddströmmen, laddspänningen eller laddtiden överskrids, förstörs 12 V-batteriet.

Om 12 V-batteriet laddats ur på grund av upprepade startförsök ska 12 V-batteriet laddas upp direkt.

Om 12 V-batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djupurladdning och dess kapacitet förloras. 12 V-batteriet förstörs.

12 V-batteriet är underhållsfritt.

F01568-10 Förarbete – Tryck på avstängningsknappen när motorn går på tom gångsvarvtal, tills motorn står stilla.

– Ta bort sadeln. ( s 64)

– Demontera 12 V-batteriet.

( s 102)

Huvudarbete – Kontrollera batterispänningen.

» Batterispänning: < 9 V – Ladda inte 12 V-batteriet.

– Byt ut 12 V-batteriet och återvinn det gamla 12 -batteriet på ett korrekt sätt.

» Om specifikationen motsvaras: Batterispänning: ≥ 9 V – Anslut laddaren till 12 V-batteriet. Slå på laddaren.

103

14 ELSYSTEM Specifikation Laddningsström, laddningsspänning och laddnings tid får inte överskridas.

Max. laddningsspänning Max. laddström Max. laddningstid Ladda upp 12 V-batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs 14,4 V 3,0 A 24 h 6 månader Batteriladdare (EU) (79629974000) Alternativ 1 Batteriladdare (US) (79629974500) Dessa laddare testar om 12 V-batteriet innehåller spänning. Dessutom kan 12 V-batteriet inte överlad das med dessa laddare. Vid lägre temperaturer kan laddningstiden vara längre.

Dessa laddare är lämpliga endast för litium-järnfosfatbatterier. Följ instruktionerna i den bifogade KTM PowerParts-anvisningen.

Info Ta aldrig bort locket 1 .

– Stäng av laddaren efter laddningen och koppla bort den från 12 V-batteriet.

Efterarbete – Montera 12 V-batteriet.

– Montera sadeln. ( s 65)

( s 102)

14.4

Byta huvudsäkring Varning Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

– Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.

– Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

Se upp Risk för brännskador Spänningsregulatorn blir mycket varm under drift.

– Låt spänningsregulatorn svalna innan arbetet påbörjas.

Info Alla strömförbrukare i fordonet är säkrade via huvudsäkringen. Den sitter i startreläets hus under sadeln.

Förarbete – Tryck på avstängningsknappen när motorn går på tom gångsvarvtal, tills motorn står stilla.

– Ta bort sadeln. ( s 64)

104

ELSYSTEM 14 Huvudarbete – Dra bort startreläet 1 från hållaren.

14.5

Diagnoskontakt S02303-10 – Ta bort skyddshättorna 2 .

– Ta bort den defekta huvudsäkringen 3 .

Info En defekt säkring har en bruten smälttråd Inne i startreläet finns en reservsäkring 4 A .

.

– Sätt i en ny huvudsäkring.

Säkring (58011109110) ( s 135)

– Kontrollera elsystemets funktion.

Tips Sätt i en ny reservsäkring så att den finns till hands vid behov.

– Sätt på skyddshättorna.

– Sätt dit startreläet på hållaren och dra kabeln.

S02304-10 Efterarbete

– Montera sadeln. ( s 65)

Diagnoskontakten 1 sitter under sadeln.

H00933-12 105

15 KYLSYSTEM 15.1

15.2

Kylsystem F01601-10 Vattenpumpen 1 i motorn sörjer för en tvångscirkulation av kylvätskan.

Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket 2 . Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstörningar uppstår.

120 °C Kylningen fås av fartvinden.

Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kylarlameller minskar också kyleffekten.

Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

400243-10 Krav Motorn är kall.

– Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Ta bort kylarlocket.

– Kontrollera kylvätskans frostskydd.

−25 … −45 °C » Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera kylvätskans frostskydd.

– Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylvätskans nivå kylarens lameller A över 10 mm » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska ( s 141)

106

KYLSYSTEM 15 – Montera kylarlocket.

15.3

Kontrollera kylvätskenivån Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

400243-10 Krav Motorn är kall.

– Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Ta bort kylarlocket.

– Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylvätskans nivå kylarens lameller A över 10 mm » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska (

– Montera kylarlocket.

s 141)

15.4

Tappa av kylvätska Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

107

15 KYLSYSTEM Varning Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

F01601-11 Krav Motorn är kall.

Förarbete (PRADO)

– Demontera motorskyddet. ( s 50)

Huvudarbete – Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Ställ en lämplig behållare under vattenpumpens lock.

– Ta bort skruven 1 . Ta bort kylarlocket – Låt kylvätskan rinna ut helt.

2 .

– Sätt i skruven Specifikation 1 och en ny tätningsring och dra åt den.

Skruv vattenpumplock M6 10 Nm 15.5

Fylla på kylvätska Varning Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

F01602-10 Huvudarbete – Se till att skruven 1 är fast åtdragen.

– Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Fyll på kylvätska upp till måttet Specifikation A över kylarens lameller.

Mått A lameller över kylarens 10 mm Kylvätska 0,95 l

(

Kylvätska

s 141)

– Montera kylarlocket.

108

KYLSYSTEM 15 – Provkör.

– Kontrollera kylvätskenivån. (

Efterarbete (PRADO)

– Montera motorskyddet. (

s 107)

s 51)

15.6

Byta kylvätskan Varning Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav Motorn är kall.

Förarbete (PRADO)

– Demontera motorskyddet. ( s 50)

Huvudarbete – Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Ställ en lämplig behållare under vattenpumpens lock.

– Ta bort skruven 1 . Ta bort kylarlocket 2 .

– Låt kylvätskan rinna ut helt.

F01601-11 109

15 KYLSYSTEM F01602-10 – Sätt i skruven Specifikation 1 och en ny tätningsring och dra åt den.

Skruv vattenpumplock M6 10 Nm – Fyll på kylvätska upp till måttet A Specifikation över kylarens lameller.

Mått A lameller över kylarens 10 mm Kylvätska 0,95 l

(

Kylvätska

s 141)

– Montera kylarlocket.

– Provkör.

– Kontrollera kylvätskenivån. (

Efterarbete (PRADO)

– Montera motorskyddet. (

s 107)

s 51)

110

INSTÄLLNING AV MOTORN 16 16.1

Kontrollera gasvajerns spel 400192-11 – Kontrollera att gashandtaget går lätt.

– Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Vrid gashandtaget lätt fram och tillbaka för att bestämma gasvajerns spel A .

Gasvajerns spel 3 … 5 mm » Om gasvajerns spel inte överensstämmer med specifika tionen: – Ställ in gasvajerns spel.

( s 111)

– Tryck in kallstartknappen till stoppläget.

Om du vrider gashandtaget framåt återgår kallstartknappen till utgångsläget.

» Om kallstartknappen inte återgår till utgångsläget: – Ställ in gasvajerns spel.

( s 111)

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och låt den gå på tomgångsvarvtal. Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Tomgångsvarvtalet får inte ändras.

» Om tomgångsvarvtalet ändras: – Ställ in gasvajerns spel.

( s 111)

16.2

Ställa in gasvajerns spel Info Om du redan säkerställt att gasvajrarna dragits på ett korrekt sätt behöver bränsletanken inte demonte ras.

Förarbete

– Ta bort sadeln. ( s 64)

– Demontera bränsletanken.

(

– Kontrollera gasvajerns dragning. (

s 70)

s 79)

111

16 INSTÄLLNING AV MOTORN F01603-10 F01604-10 Huvudarbete (alla SX‑F-modeller) – Ställ styret i läget för körning rakt framåt.

– Skjut tillbaka dammtätningen 1 .

– Lossa muttern 2 .

– Skruva in justerskruven 3 helt.

– Lossa muttern 4 .

– Tryck in kallstartknappen 6 till stoppläget.

– Vrid justerskruven 5 så att kalltstartknappen återgår till utgångsläget när gashandtaget vrids framåt.

– Dra åt muttern 4 .

– Vrid justerskruven gashandtaget.

3 så att gasvajern har spel vid Specifikation Gasvajerns spel 3 … 5 mm – Dra åt muttern 2 .

– Skjut på skyddshylsan 1 .

– Kontrollera att gashandtaget går lätt.

(XC‑F US) – Ställ styret i läget för körning rakt framåt.

– Skjut tillbaka dammtätningen 1 .

– Lossa muttern 2 .

– Skruva in justerskruven 3 helt.

– Lossa muttern 4 .

– Tryck in kallstartknappen 6 till stoppläget.

– Vrid justerskruven 5 så att kalltstartknappen återgår till utgångsläget när gashandtaget vrids framåt.

– Dra åt muttern 4 .

– Vrid justerskruven gashandtaget.

3 så att gasvajern har spel vid Specifikation Gasvajerns spel 3 … 5 mm – Dra åt muttern 2 .

– Skjut på skyddshylsan 1 .

– Kontrollera att gashandtaget går lätt.

Efterarbete

– Kontrollera gasvajerns spel. ( s 111)

112

INSTÄLLNING AV MOTORN 16 16.3

Ställa in gasresponsens egenskaper Info Gasresponsens egenskaper kan ändras på gashandtaget genom att byta ut insatsen.

En insats med andra egenskaper medföljer.

Huvudarbete – Skjut tillbaka dammtätningen – Avlägsna skruvarna 2 1 .

och halvskalen 3 .

– Haka loss gasvajrarna och ta bort röret.

F00130-10 – Ta bort insatsen 4 från röret – Sätt dit önskad insats på röret.

5 .

Specifikation Beteckningen OUTSIDE måste vara synlig.

Markeringen A måste vara positionerad vid markeringen B .

Insats svart (79002014100) Alternativ 1 Insats grå (79002014000) Info Med den grå insatsen öppnas gasspjället långsam mare.

Med den svarta insatsen öppnas gasspjället snabbare.

Motorcykeln levereras med den svarta insatsen monte rad.

102246-10 F00131-10 – Rengör styrets utsida och rörets insida. Sätt dit röret på styret.

– Haka i gasvajrarna på insatsen och dra dem korrekt.

– Sätt dit halvorna Specifikation 3 , montera och dra åt skruvarna 2 .

Skruv gashandtag M6 5 Nm – Skjut på skyddshylsan inte kärvar.

1 och kontrollera att gashandtaget Efterarbete

– Kontrollera gasvajerns spel. ( s 111)

113

16 INSTÄLLNING AV MOTORN 16.4

Ändra mapping Info Önskad motorkarakteristik kan aktiveras via knappen MAP på kombinationsbrytaren.

Den senast valda inställningen är åter aktiv efter förnyad start.

Dessutom kan traktionskontrollen aktiveras via knappen TC i varje mapping.

Mappingen kan även ändras under körning.

Aktivera STANDARD-mapping: – Tryck på knappen MAP tills lysdioden 1 tänds.

Specifikation Motorvarvtal < 4 000 v/min STANDARD – kompenserade reaktionsegenskaper H02889-01 Aktivera ADVANCED-mapping: – Tryck på knappen MAP tills lysdioden 2 tänds.

Specifikation Motorvarvtal < 4 000 v/min ADVANCED – direkta reaktionsegenskaper 16.5

H02886-01 Ställa in tomgångsvarvtal Varning Risk för olyckor Motorn kan plötsligt stanna om tomgångsvarvtalet är för lågt.

– Ställ in tomgångsvarvtalet på det specificerade värdet. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 114

INSTÄLLNING AV MOTORN 16 F01579-10 – Låt motorn gå tills den är varm.

Kallstartknappen är avaktiverad – Kallstartknappen är i

utgångsläget. ( s 19)

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Ställ in tomgångsvarvtalet genom att vrida reglerskruven för tomgångsvarvtalet 1 .

Specifikation Tomgångsvarvtal 2 250 … 2 350 v/min Varvtalsmätare (45129075000) Info Skruva motsols för att minska tomgångsvarvtalet.

Skruva medsols för att öka tomgångsvarvtalet.

16.6

Programmera gasspjälläget Info Om styrdonet identifierar att gasspjälläget vid tomgångsvarvtal måste programmeras om, blinkar kontrol lampan för funktionsfel 2 gånger/sekund.

H02263-10 Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Låt fordonet gå med tomgångsvarvtal.

Kontrollampan för funktionsfel slutar att blinka när pro grammeringen är avslutad.

Info Om motorn blir för varm, ska du köra en runda med mellanhögt varvtal för att kyla ner den.

Stäng inte av motorn genast efteråt. Låt den istället fortsätta på tomgångsvarvtal tills programmeringen är avslutad.

115

16 INSTÄLLNING AV MOTORN 16.7

Kontrollera växelspakens utgångsläge Info Vid körning får växelspaken inte ligga an mot stöveln i normalläget.

Om växelspaken ständigt ligger an mot stöveln överbelastas växellådan.

– Sätt dig på fordonet i körposition och mät avståndet mellan stövelns övre kant och växelspaken.

A Avstånd mellan växelspaken och stövelns övre kant 10 … 20 mm » Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in växelspakens utgångsläge.

( s 116)

16.8

400692-10 Ställa in växelspakens utgångsläge – Ta bort skruven 1 och brickorna och ta av växelspaken 2 .

401950-12 401951-10 – Gör rent kuggarna A på växelspaken och växelaxeln.

– Placera växelspaken i önskat läge på växelaxeln och se till att kuggarna greppar.

Info Inställningsområdet är begränsat.

Växelspaken får inte ha kontakt med någon av fordo nets komponenter vid växling.

– Sätt dit skruven Specifikation 1 och brickorna och dra åt.

Skruv växelspak M6 14 Nm Loctite ® 243™ 116

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 17 17.1

Byta bränslesil Fara Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

(alla SX‑F-modeller) – Rengör snabblåskopplingen 1 noggrant med tryckluft.

Info Det får absolut inte komma in smuts i bränsleled ningen. Om det tränger in smuts blir det stopp i insprutningsventilen!

– Lossa snabblåskopplingen.

Info Det kan rinna ut rester av bränsle ur bränsleslangen.

– Dra ut bränslesilen 2 ur anslutningsdelen.

– Skjut in den nya bränslesilen i anslutningsdelen tills det tar stopp.

– Smörj o-ringen och koppla ihop snabblåskopplingen.

F01607-10 Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera hur ventilen reagerar.

117

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN F01606-10 (XC‑F US) – Rengör snabblåskopplingen 1 noggrant med tryckluft.

Info Det får absolut inte komma in smuts i bränsleled ningen. Om det tränger in smuts blir det stopp i insprutningsventilen!

– Lossa snabblåskopplingen.

Info Det kan rinna ut rester av bränsle ur bränsleslangen.

– Dra ut bränslesilen 2 ur anslutningsdelen.

– Skjut in den nya bränslesilen i anslutningsdelen tills det tar stopp.

– Smörj o-ringen och koppla ihop snabblåskopplingen.

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera hur ventilen reagerar.

17.2

Kontrollera motoroljenivån Info Motoroljenivån kan kontrolleras vid kall eller driftsvarm motor.

E01239-10 Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Krav Motorn är kall.

– Kontrollera motoroljenivån.

Motoroljan når upp till mitten av synglaset A .

» Om motoroljan inte når upp till mitten av synglaset:

– Fyll på motorolja. ( s 121)

Krav Motorn är driftsvarm.

– Kontrollera motoroljenivån.

Info Stäng av motorn och vänta en minut. Genomför sedan kontrollen.

118

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 17 Motoroljan står mellan mitten av synglaset glasets övre kant B .

A och syn » Om motoroljan inte når upp till mitten av synglaset

– Fyll på motorolja. ( s 121)

A : 17.3

Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilen Varning Risk för skållskador Motor‑ och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.

– Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Tappa av motoroljan när motorn är driftvarm.

Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

(PRADO)

– Demontera motorskyddet. ( s 50)

Huvudarbete – Ställ en lämplig behållare under motorn.

– Ta bort oljeavtappningsskruven ningsring.

1 samt magnet och tät Info Ta inte bort skruvarna 2 .

E01240-10 – Ta bort låsskruven 3 samt oljesilen – Låt motoroljan rinna ut helt.

4 och o-ringarna.

– Rengör noggrant delarna och tätningsytorna.

E01241-10 119

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN – Sätt oljesilen 4 med o-ringarna på en stiftnyckel.

– Sätt stiftnyckeln i hålet på låsskruven i motstående hälft av motorhuset.

– Skjut in oljesilen hela vägen in i motorhuset.

E01242-10 E01243-10 – Sätt in låsskruven Specifikation 3 samt O-ringen och dra åt skruven.

Låsskruv oljesil M20x1,5 15 Nm – Sätt i oljeavtappningsskruven ningsring och dra åt den.

Specifikation 1 med magnet och ny tät Oljeavtappnings skruv med magnet M12x1,5 20 Nm – Ta bort skruvarna 5 . Ta bort oljefilterlocket med O-ring.

E01244-10 – Dra ut oljefiltret 6 ur oljefilterhuset.

Låsringstång (51012011000) – Låt motoroljan rinna ut helt.

– Rengör noggrant delarna och tätningsytorna.

E01245-10 E01246-10 – Lägg motorcykeln på sidan och fyll på motorolja i oljefilterhu set till ca ⅓.

– Fyll på motorolja i oljefiltret och sätt in oljefiltret i huset.

– Olja in o-ringen på oljefilterlocket och montera den med oljefil terlocket 7 .

– Montera skruvarna och dra åt.

Specifikation Skruv oljefilterlock M6 10 Nm – Ställ upp motorcykeln.

120

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 17 401955-12 – Ta bort oljepåfyllningsskruven motorolja.

8 med O-ringen och fyll på Motorolja 1,0 l Motorolja (SAE

10W/50) ( s 142)

Info Om för lite motorolja eller motorolja av låg kvalitet används ökar slitaget av motorn.

– Sätt in oljepåfyllningsskruven samt O-ringen och dra åt skru ven.

Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete (PRADO)

– Montera motorskyddet. (

– Kontrollera motoroljenivån. (

s 51)

s 118)

17.4

Fylla på motorolja Info Om för lite motorolja eller motorolja av låg kvalitet används ökar slitaget av motorn.

401955-10 – Ta bort oljepåfyllningsskruven 1 samt o-ringen.

– Fyll på samma typ av motorolja som vid motoroljebytet.

Motorolja (SAE 10W/50) ( s 142)

Info För bästa möjliga prestanda bör man inte blanda olika typer av motorolja.

Vi rekommenderar att även ett motoroljebyte görs.

– Sätt in oljepåfyllningsskruven samt o-ringen och dra åt skru ven.

121

17 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN Fara Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

122

RENGÖRING, SKÖTSEL 18 18.1

Rengöra motorcykeln Obs!

Materialskador Vid felaktig användning av en högtrycksrengörare kommer komponenter att skadas eller för störas.

Genom det höga trycket tränger vattnet in i elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar, lager etc.

Alltför högt tryck orsakar störningar och förstör komponenter.

– Rikta inte vattenstrålen direkt mot elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar eller lager.

– Håll ett minimiavstånd mellan högtrycksmunstycket och komponenten.

Minimiavstånd 60 cm Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid.

Undvik direkt solljus på motorcykeln när du rengör den.

– Stäng till avgassystemet för att skydda det mot vatten.

– Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.

– Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengö ringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel ( s 143)

401061-01 Info Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Börja aldrig tvätta fordonet med motorcykelrengörings medel, skölj alltid av det med vatten först.

– När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vatten stråle bör den torka ordentligt.

– Ta bort locket på avgassystemet.

Varning Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssy stemet.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att torka broms beläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

– Efter rengöringen ska man köra ett stycke tills motorn har nått driftstemperatur.

Info Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkom liga ställen på motorn och bromssystemet.

123

18 RENGÖRING, SKÖTSEL – För tillbaka skyddshättorna från styrets armaturer så att vatten som trängt in kan avdunsta.

– Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.

– Rengör kedjan. ( s 74)

– Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi ( s 143)

– Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas med milda rengöringsmedel och vårdande medel.

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­,

metall- och plastytor ( s 144)

124

FÖRVARING 19 19.1

Förvaring Varning Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

– Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

Info När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder.

Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den.

Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verk städerna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.

401058-01 – Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsle tillsats blandas i.

Bränsletillsats ( s 143)

– Fyll på bränsle. ( s 32)

– Rengör motorcykeln. ( s 123)

– Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilen.

– Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (

– Kontrollera däcktrycket. ( s 100)

– Demontera 12 V-batteriet.

– Ladda 12 V-batteriet.

(

( s 102)

s 103)

Specifikation Ideal laddnings- och förva ringstemperatur för litiumjon batteriet 10 … 20 °C

( s 119)

s 106)

– Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större tempera turväxlingar bör förekomma.

Info KTM rekommenderar att motorcykeln lyfts upp.

– Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. ( s 48)

– Täck över fordonet med en presenning eller ett täcke som släpper in luft.

125

19 FÖRVARING Info Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kor tare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vatten ångan som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att ventiler och avgassystemet rostar.

19.2

Idrifttagande efter förvaring – Montera 12 V-batteriet.

( s 102)

– Ta bort motorcykeln från mc-lyften. ( s 48)

– Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagan-

det. ( s 27)

– Provkör fordonet.

401059-01 126

FELSÖKNING 20 Fel Motorn roterar ej när startknap pen trycks in Motorn kommer inte upp i varv tal Motorn har för lite effekt Motorn får motorstopp under körningen Motorn blir ovanligt varm Möjlig orsak Manövreringsfel Urladdning av 12 V-batteriet Huvudsäkringen har gått sön der Startreläet defekt Startmotorn defekt Motorn roterar, men startar inte Snabblåskopplingen är inte hopkopplad Bränslesilen i snabblåskopp lingen är igensatt Tomgångsvarvtalet felaktigt justerat Tändstift nedsotat eller vått Tändstiftets elektrodavstånd är för stort Kortslutningskabeln i kabelhär van skavd, avstängningsknap pen defekt Funktionsfel i den elektroniska bränsleinsprutningen Funktionsfel i den elektroniska bränsleinsprutningen Luftfiltret mycket smutsigt Bränslefiltret mycket smutsigt Funktionsfel i den elektroniska bränsleinsprutningen Avgassystemet otätt, deforme rat eller för lite glasfibergarn fyllning i slutdämparen Ventilernas spel för litet Bränslebrist Åtgärd – Utför arbetsmomenten för att starta

motorcykeln. ( s 27)

– Ladda 12 V-batteriet.

( s 103)

– Kontrollera laddningsspänningen.

– Kontrollera viloströmmen.

– Kontrollera generatorns statorlind ning.

– Byt huvudsäkring. ( s 104)

– Kontrollera startreläet.

– Kontrollera startmotorn.

– Koppla ihop snabblåskopplingen.

– Byt ut bränslesilen.

( s 117)

– Ställ in tomgångsvarvtalet.

( s 114)

– Rengör och torka resp byt ut tändstif tet.

– Ställ in elektrodavståndet.

Specifikation Elektrodavstånd tändstift 0,8 mm – Kontrollera kabelstammen (visuell kon troll).

– Kontrollera elsystemet.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Rengör luftfiltret och luftfilterboxen.

( s 67)

– Byt bränslefilter.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Kontrollera avgassystemet med avse ende på skador.

– Byt slutdämparens glasfibergarnstopp ning.

( s 69)

– Ställ in ventilernas spel.

– Fyll på bränsle. ( s 32)

För lite kylvätska i kylsystemet För svag fartvind Kylarens lameller mycket smut siga – Kontrollera att kylsystemet är tätt.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 107)

– Stäng av motorn när motorcykeln står stilla.

– Rengör kylarens lameller.

127

20 FELSÖKNING Fel Motorn blir ovanligt varm Kontrollampan för funktionsfel lyser resp. blinkar Hög oljeförbrukning Urladdning av 12 V-batteriet Möjlig orsak Åtgärd Skumbildning i kylsystemet Veck i kylarslangen Funktionsfel i den elektroniska bränsleinsprutningen – Tappa av kylvätskan.

– Fyll på kylvätska.

(

– Byt ut kylarslangen.

( s 107)

s 108)

– Kontrollera kablarna med avseende på skador och de elektriska stickanslut ningarna med avseende på korrosion och skador.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

Veck i motoravluftningsslangen – Dra avluftningsslangen utan veck eller byt ut slangen.

Motoroljenivå för hög Motoroljan för tunnflytande (viskositet) Kolv eller cylinder sliten

– Kontrollera motoroljenivån. (

– Byt motorolja och oljefilter, rengör olje silen.

(

– Bestäm kolvens/cylinderns monte ringsspel.

s 119)

s 118)

12 V-batteriet laddas inte En elektrisk förbrukare drar ström – Kontrollera laddningsspänningen.

– Kontrollera generatorns statorlind ning.

– Kontrollera viloströmmen.

128

Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel Blinkkod kontrollampan för funktionsfel 02a Kontrollampan för funktionsfel blinkar 2x per sekund Programmering av gasspjälläget krävs Villkor för sättning av fel Blinkkod kontrollampan för funktionsfel 02 Kontrollampan för funktionsfel blinkar kort 2x Varvtalsgivare för vevaxel - funktionsfel i kopplingskretsen Villkor för sättning av fel 06 Kontrollampan för funktionsfel blinkar kort 6x Gasspjällspositionssensor krets A - funktionsfel i kopplingskretsen Gasspjällspositionssensor krets A - för hög insignal Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel 09 Kontrollampan för funktionsfel blinkar kort 9x Insugningsrörets trycksensor - funktionsfel i kopplingskretsen Insugningsrörets trycksensor - för låg insignal Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel 12 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 1x, kort 2x Temperatursensor för kylvätska - funktionsfel i kopplingskretsen Temperatursensor för kylvätska - för låg insignal Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel 13 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 1x, kort 3x Temperatursensor för insugningsluft - funktionsfel i kopplingskretsen Temperatursensor för insugningsluft - för låg insignal Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel 15 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 1x, kort 5x Lutningssensor (A/D-typ) - för låg insignal Lutningssensor (A/D-typ) - för hög insignal Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel Blinkkod kontrollampan för funktionsfel 21 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 2x, kort 1x Batterispänning - för hög ingångsspänning Villkor för sättning av fel 22 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 2x, kort 2x Växelavkänningsgivare - funktionsfel i kopplingskretsen Växelavkänningsgivare - för hög insignal Växelavkänningsgivare - funktionsfel BLINKKOD 21 129

21 BLINKKOD Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel Blinkkod kontrollampan för funktionsfel 33 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 3x, kort 3x Insprutningsventil cylinder 1 - funktionsfel i kopplingskretsen Villkor för sättning av fel Blinkkod kontrollampan för funktionsfel 37 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 3x, kort 7x Tändspole - funktionsfel i kopplingskretsen Villkor för sättning av fel 41 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 4x, kort 1x Bränslepumpstyrning - avbrott/kortslutning mot jord Avbrott/kortslutning mot plus Blinkkod kontrollampan för funktionsfel Villkor för sättning av fel Blinkkod kontrollampan för funktionsfel 65 Kontrollampan för funktionsfel blinkar långt 6x, kort 5x EEPROM - funktionsfel Villkor för sättning av fel Kontrollampan för funktionsfel blinkar konstant THREF - funktionsfel 130

TEKNISK INFORMATION 22 22.1

Motor Typ Cylindervolym Slag Diameter Kompression Tomgångsvarvtal Styrning Ventildiameter insugning Ventildiameter utblåsning Ventilernas spel Inlopp vid: 20 °C Utlopp vid: 20 °C Vevaxellager Vevstakslager Kolvtappslager Kolv Kolvringar Motorsmörjning Primärutväxling Koppling Transmission (alla SX‑F-modeller) Transmission (XC‑F US) Utväxlingsförhållande (alla SX‑F-modeller) 1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel 4:ans växel 5:ans växel Utväxlingsförhållande (XC‑F US) 1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel 4:ans växel 5:ans växel 6:ans växel Generator Tändsystem Tändstift Elektrodavstånd tändstift Kylning Starthjälp 1-cylinder 4-takts bensinmotor, vätskekyld 249,91 cm³ 52,3 mm 78 mm 14,4:1 2 250 … 2 350 v/min DOHC, 4 svängarmsstyrda ventiler, drivning via styr kedja 32,5 mm 26,5 mm 0,08 … 0,15 mm 0,12 … 0,19 mm 2 cylindriska rullager Glidlager Lagerbussning Lättmetall, smidd 1 kompressionsring, 1 oljering Cirkulationssmörjning med 2 trokoidpumpar 24:73 Lamellkoppling i oljebad / hydraulisk manövrering 5-växlad växellåda med klokoppling 6-växlad växellåda med klokoppling 13:32 16:32 17:28 19:26 21:25 13:32 16:30 16:24 23:28 23:23 26:20 12 V, 70 W Kontaktfritt styrt helelektroniskt tändsystem med digi tal tändningsreglering NGK LMAR9AI-8 0,8 mm Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump Startmotor 131

22 TEKNISK INFORMATION 22.2

Åtdragningsmoment motor Munstycke vevhusventilation M4 Oljemunstycke för kopplingssmörj ning Oljemunstycke för smörjning av huvudlagret Oljemunstycke för vevstakslager smörjning Oljemunstycke till balansaxelsmörjningen Oljemunstycke till generatorkyl ningen Skruv oljemunstycke till kolvkyl ning Låsskruv oljekanal i generatorloc ket Oljemunstycke för kylning av kol ven Oljemunstycke till svängarms smörjningen Skruv arreteringsspak M4 M4 M4 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 Skruv fjädertallrik koppling M5 Skruv för vevaxelns varvtalsgivare M5 Skruv lagerbult oljepumpens mel lanhjul Skruv lagersäkring M5 M5 Skruv oljepumplock Skruv stator Skruv växelavkänningsgivare Mutter topplock M5 M5 M5 M6 Mutter vattenpumphjul Skruv avgasfläns Skruv generatorlock Skruv kopplingens slavcylinder Skruv kopplingslock Skruv motorhölje Skruv oljefilterlock M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 132 2 Nm 3 Nm 5 Nm 10 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2,5 Nm 2 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite Loctite Loctite ® ® ® 243™ 243™ 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Smord med motorolja Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Skruv skydd för kamkedjor Skruv startmotor Skruv styrskena Skruv vattenpumplock Skruv ventillock Skruv växelspak Skruv växlingsarretering Stiftskruv topplock Skruv kamaxelarmkors M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M7x1 Låsskruv vevaxelfixeringsskruv Skruv spännskena Skruv framdrev Låsskruv svängarmsaxel Skruv rotor M8 M8 M10 M10x1 M10x1 Skruv upplåsning av styrkedje spännare Skruvpropp oljekanal Tändstift Kylvätsketemperaturgivare Mutter topplock M10x1 M10x1 M10x1 M10x1,25 M10x1,25 Stiftskruv topplock M10x1,25 Låsskruv oljetryckreglerventil M12x1,5 Oljeavtappningsskruv med magnet M12x1,5 Oljeavtappningsskruv Mutter för primärdrev M14x1,5 M18LHx1,5 TEKNISK INFORMATION 22 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 8 Nm 14 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Åtdragningsföljd: Dra åt korsvis.

Åtdragningssteg 1 5 Nm Åtdragningssteg 2 14 Nm Smord med motorolja 10 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ 60 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 70 Nm Flänsen och gängan oljade/konan avfettad 8 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 12 Nm Åtdragningsföljd: Dra åt korsvis.

Åtdragningssteg 1 10 Nm Åtdragningssteg 2 30 Nm Åtdragningssteg 3 180° 20 Nm 20 Nm 20 Nm 15 Nm 120 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 133

22 TEKNISK INFORMATION Mutter kopplingsmedbringare Låsskruv oljesil Låsskruv kamkedjespännare Skruv generatorlock Mutter fixering för huvudlagrets innerring M18x1,5 M20x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M27x1 22.3

Volymer 22.3.1

Motorolja Motorolja 22.3.2

Kylvätska Kylvätska 1,0 l 0,95 l 22.3.3

Bränsle Volym bränsletank, totalt ca (alla SX‑F-modeller)

Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 141)

Volym bränsletank, totalt ca (XC‑F US)

Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 141)

Bränslereserv ca (XC‑F US) 22.4

Chassi Ram Gaffel Fjäderväg fram bak Gaffeloffset Fjäderben Bromsanläggning Bromsskivor - diameter fram bak Bromsskivor, slitagegräns fram bak Däcktryck terräng fram bak Sekundärutväxling (alla SX‑F-modeller) Sekundärutväxling (XC‑F US) Kedja 1,5 l 100 Nm 15 Nm 40 Nm 18 Nm 60 Nm

Motorolja (SAE 10W/50) ( s 142)

Kylvätska ( s 141)

7 l 8,5 l Centralrörsram av krommolybdenstål WP XACT 5548 310 mm 300 mm 22 mm WP XACT 5750 Skivbromsar, bromsok flytande lagrade 260 mm 220 mm 2,5 mm 3,5 mm 1,0 bar 1,0 bar 14:51 13:51 5/8 x 1/4" Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 134

TEKNISK INFORMATION 22 Tillgängliga bakdrev Styrhuvudvinkel Hjulbas Sitthöjd utan last Markfrigång utan belastning Vikt utan bränsle ca (alla SX‑F standardmodeller) Vikt utan bränsle ca (PRADO) Vikt utan bränsle ca (XC‑F US) Högsta tillåtna axellast fram Maximal tillåten axellast bak Maximal tillåten totalvikt 22.5

Elsystem 12 V-batteri HJTZ5S-FP-C 48, 50, 51, 52 63,9° 1 485 ± 10 mm 950 mm 370 mm 99 kg 99,8 kg 100 kg 145 kg 190 kg 335 kg 58011109110 LED W2,3W / sockel W2x4,6d Litiumjonbatteri Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 2,0 Ah underhållsfri 10 A Säkring Kontrollampa för funktionsfel Övriga kontrollampor (XC‑F US) 12 V 2,3 W 22.6

Däck Giltighet (alla SX‑F-modeller) Framdäck 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX3SF Bakdäck 110/90 - 19 62M TT Dunlop GEOMAX MX3S (XC‑F US) 80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX AT81F 110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX AT81 De angivna däcken tillhör gruppen av möjliga standarddäck. För ytterligare information, se avsnittet Service på: http://www.ktm.com

22.7

Gaffel 22.7.1

alla EU-modeller Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Lufttryck 34.18.8T.05

WP XACT 5548 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar 10,4 bar 135

22 TEKNISK INFORMATION Gaffellängd Oljemängd utvändig mekanism höger Oljemängd utvändig mekanism vänster Oljemängd patron höger Fettmängd patron vänster 220 ml 220 ml 380 ml 5 g 22.7.2

SX‑F US Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Lufttryck Gaffellängd Oljemängd utvändig mekanism höger Oljemängd utvändig mekanism vänster Oljemängd patron höger Fettmängd patron vänster 200 ml 200 ml 380 ml 5 g 22.7.3

XC‑F US Gaffelns artikelnummer Gaffel Kompressionsdämpning Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Lufttryck Gaffellängd 950 mm

(

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141) (

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141) (

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141)

(

Specialfett (00062010053)

s 144)

34.18.8T.55

WP XACT 5548 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar 23 klickningar 18 klickningar 13 klickningar 10,3 bar 950 mm

(

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141) (

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141) (

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141)

(

Specialfett (00062010053)

s 144)

34.18.8T.75

WP XACT 5548 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar 17 klickningar 12 klickningar 7 klickningar 9,8 bar 950 mm 136

TEKNISK INFORMATION 22 Oljemängd utvändig mekanism höger Oljemängd utvändig mekanism vänster Oljemängd patron höger Fettmängd patron vänster 200 ml 200 ml 380 ml 5 g 22.8

Fjäderben 22.8.1

alla EU-modeller Fjäderbenets artikelnummer Fjäderben Kompressionsdämpning lowspeed Komfort Standard Sport Kompressionsdämpning highspeed Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderförspänning Fjäderkonstant Vikt förare: 65 … 75 kg Vikt förare: 75 … 85 kg Vikt förare: 85 … 95 kg Fjäderlängd Gastryck Statiskt häng Häng under körning Monteringslängd Stötdämparolja 22.8.2

SX‑F US Fjäderbenets artikelnummer Fjäderben Kompressionsdämpning lowspeed Komfort Standard

(

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141) (

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141) (

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 141)

(

Specialfett (00062010053)

s 144)

18.18.7T.05

WP XACT 5750 17 klickningar 15 klickningar 13 klickningar 2 varv 1,5 varv 1 varv 17 klickningar 15 klickningar 13 klickningar 8 mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm 260 mm 10 bar 35 mm 105 mm 477 mm Stötdämparolja (SAE 2,5)

(50180751S1) ( s 142)

18.18.7T.55

WP XACT 5750 17 klickningar 15 klickningar 137

22 TEKNISK INFORMATION Sport Kompressionsdämpning highspeed Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderförspänning Fjäderkonstant Vikt förare: 65 … 75 kg Vikt förare: 75 … 85 kg Vikt förare: 85 … 95 kg Fjäderlängd Gastryck Statiskt häng Häng under körning Monteringslängd Stötdämparolja 22.8.3

XC‑F US Fjäderbenets artikelnummer Fjäderben Kompressionsdämpning lowspeed Komfort Standard Sport Kompressionsdämpning highspeed Komfort Standard Sport Returdämpning Komfort Standard Sport Fjäderförspänning Fjäderkonstant Vikt förare: 65 … 75 kg Vikt förare: 75 … 85 kg Vikt förare: 85 … 95 kg Fjäderlängd Gastryck 13 klickningar 2,5 varv 2 varv 1,5 varv 17 klickningar 15 klickningar 13 klickningar 9 mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm 260 mm 10 bar 35 mm 105 mm 477 mm Stötdämparolja (SAE 2,5)

(50180751S1) ( s 142)

18.18.7T.73

WP XACT 5750 17 klickningar 15 klickningar 13 klickningar 2,5 varv 2 varv 1,5 varv 17 klickningar 15 klickningar 13 klickningar 6 mm 39 N/mm 42 N/mm 45 N/mm 260 mm 10 bar 138

TEKNISK INFORMATION 22 Statiskt häng Häng under körning Monteringslängd Stötdämparolja 35 mm 105 mm 477 mm 22.9

Åtdragningsmoment chassi Skruv kombinationsbrytare Skruv luftfilterboxens skydd Skruv temperatursensor för insug ningsluft Skruvförband avstängningsknapp Skruvförband startknapp Skruv drifttidsmätare Skruv fast handtag EJOT PT ® K50x18 T20 EJOT PT ® K60x20-Z EJOT DELTA PT ® 45x12‑Z M3 M3 M4 M4 M4 Skruvförband sugmanschett för gasspjällskropp Ekernippel bakhjul Ekernippel framhjul Skruv batteripol Skruv ramskydd Skruv ställring fjäderben Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Mutter kabel till startmotor Skruv bromsskiva bak Skruv bromsskiva fram Skruv gashandtag Skruv kedjeskydd Skruv kontrollampshållare Skruv kulled tryckstång på fot bromscylindern Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Bränsleanslutning på bränsletan ken Mutter bakdrevsskruv Mutter bromspedalstopp Mutter däcklås Skruv axelklämma M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6 M6 M6 M4,5 M4,5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M8 Stötdämparolja (SAE 2,5)

(50180751S1) ( s 142)

2 Nm 3 Nm 0,7 Nm 0,4 Nm 0,4 Nm 0,8 Nm 5 Nm 5 Nm 6 Nm 6 Nm 2,5 Nm 3 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 4 Nm 14 Nm 14 Nm 5 Nm 6 Nm 5 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 15 Nm 35 Nm 20 Nm 12 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701™ 139

22 TEKNISK INFORMATION Skruv bromsok fram Skruv gaffelkrona nedtill Skruv gaffelkrona upptill Skruv gaffelrör upptill Skruv grenrör på cylinderblock Skruv kedjeglidare Skruv klämelement Skruv motorstag på motor Skruv motorstag på ram Skruv sidostödinfästning (XC‑F US) Skruv utliggare nedtill Skruv utliggare upptill Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Skruv fjäderben nedtill Skruv fjäderben upptill Skruv motorfäste Skruv styrhållare Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Mutter bränslepump Mutter anslutningsarm mot vinke larm Mutter ram mot vinkelarm Mutter vinkelarm mot sving Mutter svingbult Skruv hjulaxel fram Skruv styrhuvud upptill Inskruvningsstuts kylsystem Mutter hjulaxel bak M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M14x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M24x1,5 M25x1,5 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8x20 M8x15 M8 25 Nm 12 Nm 17 Nm 20 Nm 15 Nm 15 Nm 20 Nm 25 Nm 25 Nm 33 Nm 30 Nm 35 Nm 25 Nm 25 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 40 Nm 45 Nm 45 Nm 15 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 100 Nm 35 Nm 12 Nm 15 Nm 80 Nm Loctite Loctite Loctite ® ® ® 243™ 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ 243™ 140

BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 23 Blyfri bensin (ROZ 95) Standard/klassificering – DIN EN 228 (ROZ 95) Specifikation – Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.

– En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.

Info Använd inte bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1

Standard/klassificering – DOT Specifikation – Använd endast bromsvätska som motsvarar angiven standard (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Rekommenderad leverantör Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) Standard/klassificering

– SAE ( s 145) (SAE 4)

Specifikation – Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsva rande egenskaper.

Kylvätska Specifikation – Använd endast silikatfri kylvätska av hög kvalitet med korrosionsskyddstillsats för aluminiummotorer. Olämp liga frostskyddsmedel och frostskyddsmedel av lägre kvalitet orsakar korrosion, avlagringar och skumbild ning.

– Använd inte rent vatten eftersom endast kylvätska har smörjegenskaper och kan skydda mot korrosion.

– Använd endast kylvätska som motsvarar de angivna kraven (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Frostskydd minst ner till −25 °C Blandningsförhållandet måste anpassas till det nödvändiga frostskyddet. Använd destillerat vatten om kylväts kan måste spädas ut.

Vi rekommenderar att färdigblandad kylvätska används.

141

23 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR Följ anvisningarna från kylvätskans tillverkare gällande frostskydd, utspädning och blandbarhet (kompatibilitet) med andra kylvätskor.

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – COOLANT M3.0

Motorolja (SAE 10W/50) Standard/klassificering

– JASO T903 MA2 ( s 145) – SAE ( s 145) (SAE 10W/50)

Specifikation – Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Helsyntetisk motorolja Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Cross Power 4T Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180751S1) Standard/klassificering

– SAE ( s 145) (SAE 2,5)

Specifikation – Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

142

Bränsletillsats Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Högvisköst smörjfett Rekommenderad leverantör SKF ® – LGHB 2 Kedjerengöringsmedel Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Chain Clean Kedjesprej offroad Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Chainlube Offroad Konserveringsmedel för lack, metall och gummi Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Protect Långtidsfett Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Bike Grease 2000 Olja för luftfilter av skumplast Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Racing Bio Liquid Power Rengöringsmedel för luftfilter Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Racing Bio Dirt Remover Rengöringsmedel för motorcykel Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Clean ÖVRIGA MEDEL 24 143

24 ÖVRIGA MEDEL Specialfett (00062010053) Rekommenderad leverantör Klüber Lubrication ® – KLÜBERFOOD NH1 34‑401 Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­, metall- och plastytor Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Quick Cleaner Universal oljespray Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic 144

STANDARDER 25 SAE SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras visko sitet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA2 Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för motorcyklar - standarden JASO T903 MA2.

I motorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar.

För bilmotorer är långa serviceintervall viktiga. För motorcykelmotorer är det viktigt med högt effektutbyte vid höga varvtal.

I de flesta motorcykelmotorer används samma olja för att smörja växellådan och kopplingen.

Standarden JASO T903 MA2 tar hänsyn till dessa speciella krav.

145

26 FACKORDSFÖRTECKNING – OBD Launch‑Control On Board Diagnosis (diagnossy stem) Fordonselektronikens aktuella funktion för optimal acceleration Fordonssystem som övervakar fordonselektronikens angivna parametrar 146

Art.nr

bl.a.

ca el.dyl.

etc.

ev.

ev.

jfr.

Nr osv.

resp.

t.ex.

artikelnummer bland annat cirka eller dylikt et cetera eventuellt vid behov jämför nummer och så vidare respektive till exempel LISTA MED FÖRKORTNINGAR 27 147

28 LISTA MED SYMBOLER 28.1

Gula och orangea symboler Gula och orangea symboler visar ett fel som måste åtgärdas snart. Aktiv körhjälp visas också med gula eller orangea symboler.

Kontrollampan för funktionsfel lyser/blinkar orange – OBD har identifierat ett funktionsfel i fordonselektroniken.

Kontrollampan för funktionsfel blinkar snabbt orange – Launch-Control är aktiverad.

Bränslenivåvarningslampan lyser orange – Bränslenivån har nått reservmarkeringen.

148

INDEXFÖRTECKNING INDEXFÖRTECKNING 1 12 V-batteri

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

starteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

12 V-batteri

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

A

Användningsdefinition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Arbetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Avstängningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

B Bakdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Bakhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Blinkkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-130

Bromsbelägg

byte på bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

byte på frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . . 92

kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . 87

Bromshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . 84 kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Bromsskivor

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Bromsvätska

påfyllning i bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 91

påfyllning i frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . 86

Bromsvätskenivå

kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . . 85

kontroll för bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 91

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Bränslen, vätskor och oljor . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bränslesil

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Bränsletank

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

D

Diagnoskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Drifttidsmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Däckens skick

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Däcktryck

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

E Ekerspänning

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

F

Felaktig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-128

Fjäderben

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . . . 42

inställning av kompressionsdämpning high-

speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

inställning av kompressionsdämpning lowspeed 38

inställning av returdämpning . . . . . . . . . . . . 39

kompressionsdämpning allmänt . . . . . . . . . . 38

kontroll av hänget under körning . . . . . . . . . 41 kontroll av statiskt häng . . . . . . . . . . . . . . . 41

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Fjäderbensartikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Fordonsidentifieringsnummer . . . . . . . . . . . . . 13

Fordonsvy

bakifrån, höger sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

vänster sida fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Fotbromspedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . 90

kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Framdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Framhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Frostskydd

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

G Gaffelben

avluftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

inställning av kompressionsdämpning . . . . . . 45

inställning av lufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

inställning av returdämpning . . . . . . . . . . . . 46

kontroll av grundinställning . . . . . . . . . . . . . 43

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

rengöring av dammtätningar . . . . . . . . . . . . 49

Gaffelns artikelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

149

INDEXFÖRTECKNING Gaffelskydd

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Gashandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Gasspjälläge

anpassning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Gasvajerns dragning

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Gasvajerns spel

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Grundinställning chassi

kontroll av inställning med aktuell förarvikt . . . 37

Gummihandtag

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

H Huvudsäkring

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Häng under körning

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

I Idrifttagande

efter förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Idrifttagning

anvisningar för första idrifttagningen . . . . . . . 22

kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttag-

ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

K

Kallstartknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Karakteristik för gasrespons

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Kedja

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Kedjespänning

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Kedjestyrare

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Kompressionsdämpning

inställning av gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Kompressionsdämpning highspeed

inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Kompressionsdämpning lowspeed

inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kontrollampor

översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Koppling

byte av vätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

kontroll/åtgärd av vätskenivå . . . . . . . . . . . . 81

Kopplingshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . . 81

Kundtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kylsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Kylvätska

avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

kontroll av frostskydd och kylvätskenivå . . . 106

kontroll av nivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

L Launch‑Control

aktivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Luftfilter

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Luftfilterbox

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Luftfilterboxens skydd

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

förberedelse för fastgöring . . . . . . . . . . . . . . 68

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Luftfjädring XACT 5548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

M Mapping

ändring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

motor

inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Motorcykel

borttagning från mc-lyft . . . . . . . . . . . . . . . . 48 lyft med mc-lyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Motornummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Motorolja

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Motoroljenivå

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Motorskydd

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

150

INDEXFÖRTECKNING N Nedre gaffelkrona

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

O Oljefilter

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Oljesil

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

P

Plug-in-stöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

R Ram

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Reklamationsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Returdämpning

inställning av fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . 39

inställning av gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

S Sadel

borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Serviceschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36

Sidostöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Skyddsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Skärm fram

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Slutdämpare

byte av glasfibergarnstoppningen . . . . . . . . . 69 demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Spel i styrhuvudets lager

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Starteffekt från litiumjonbatterier vid låga tempe-

raturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Startknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Startnummerskylt

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Styrets läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Styrhuvudets lager

smörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Sving

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Svåra körförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

höga temperaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 leriga sträckor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 låga temperaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 långsam körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 snö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

torr sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

våt sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

våta sträckor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Säker drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Säkring

byte av huvudsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . 104

T Tanka

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tanklock

stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Teknisk information

chassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 elsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

volymer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

åtdragningsmoment chassi . . . . . . . . . . . . 139

åtdragningsmoment motor . . . . . . . . . . . . . 132

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tomgångsvarvtal

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Tomgångsvarvtal-regleringsskruv . . . . . . . . . . 20

Traktionskontroll

aktivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

V Volym

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 134 kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 110, 134 Motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 134

Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

inställning av utgångsläge . . . . . . . . . . . . . 116 kontroll av utgångsläget . . . . . . . . . . . . . . 116

151

INDEXFÖRTECKNING Ö

Övriga medel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

152

*3214129sv*

3214129sv 10/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Österrike http://www.ktm.com

Foto: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement