KTM 1290 Super Duke GT EU 2020 Touring Bike Instrukcja obsługi

KTM 1290 Super Duke GT EU 2020 Touring Bike Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2020

1290 Super Duke GT

Nr art. 3214112pl

SZANOWNY KLIENCIE KTM SZANOWNY KLIENCIE KTM Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś się właścicielem nowoczesnego pojazdu sporto wego, który sprawi Ci długotrwałą satysfakcję, jeżeli będziesz o niego odpowiednio dbał.

Życzymy Ci zawsze przyjemnej i bezpiecznej jazdy!

Wpisz tutaj numery seryjne swojego pojazdu.

Numer identyfikacyjny pojazdu ( str. 28)

Pieczątka dealera

Numer silnika ( str. 29) Numer kluczyka ( str. 29)

W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jed nakże całkowicie wykluczyć niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.

Wszystkie informacje są niewiążące. Firma KTM Sportmotorcycle GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całkowitego zlikwidowania jednego z tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustracjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie wchodzące w seryjny zakres dostawy.

*3214112pl*

3214112pl 10/2019

SZANOWNY KLIENCIE KTM © 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria Wszelkie prawa zastrzeżone Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora.

ISO 9001(12 100 6061) Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma HTM stosuje procesy zapewniania jakości, gwarantujące najwyższą jakość produktów.

Wydane przez: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Austria Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących modeli: 1290 Super Duke GT EU (F9903TE, F9903TF) 1290 Super Duke GT JP (F9986TE) 2

SPIS TREŚCI

1

2

3

ŚRODKI PREZENTACJI ................................. 11 1.1

1.2

Używane symbole............................... 11

Użyte style formatowania.................... 12

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ....................................... 13 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

Przeznaczenie – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .................. 13 Nieprawidłowe użytkowanie................ 13 Wskazówki bezpieczeństwa ............... 13

Stopnie zagrożenia i symbole............. 15

Ostrzeżenie przed manipulacjami....... 16

Bezpieczeństwo eksploatacji .............. 17

Odzież ochronna................................. 18

Zasady pracy ...................................... 19 Ochrona środowiska ........................... 19

Instrukcja obsługi ................................ 20

WAŻNE WSKAZÓWKI .................................... 21 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Gwarancja, rękojmia ........................... 21 Materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze......................................... 21 Części zamienne, akcesoria ............... 21

Serwis ................................................. 22 Ilustracje.............................................. 22

4

5

6

SPIS TREŚCI

3.6

Obsługa klienta ................................... 23

WIDOK POJAZDU .......................................... 24 4.1

4.2

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny)................. 24

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny)................. 26

NUMERY SERYJNE ....................................... 28 5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Numer identyfikacyjny pojazdu ........... 28 Tabliczka znamionowa ....................... 28

Numer kluczyka .................................. 29 Numer silnika ...................................... 29

Numer katalogowy widelca ................. 30 Numer katalogowy amortyzatora ........ 30

Numer katalogowy amortyzatora skrętu .................................................. 31

ELEMENTY OBSŁUGOWE ............................ 32 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Dźwignia sprzęgła............................... 32 Dźwignia hamulca ręcznego............... 32

Manetka gazu ..................................... 33 Zestaw przełączników z lewej............. 33

Przełącznik świateł ............................. 34

Przycisk menu .................................... 35

3

SPIS TREŚCI

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

Przełącznik kierunkowskazów ............ 36

Przycisk klaksonu ............................... 37

Przycisk tempomatu ........................... 38

Zestaw przełączników z prawej .......... 41

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego .................. 42

Włącznik świateł awaryjnych .............. 43

Przycisk RACE-ON............................. 44

Kluczyk RACE-ON.............................. 45

Zamek kierownicy (antena)................. 46

Immobilizer.......................................... 47

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych ...................... 48 Gniazdo USB ...................................... 48

Podłączanie kabla USB ...................... 49

Odłączanie kabla USB........................ 50

Otwieranie schowka po lewej stronie ................................................. 51

Otwieranie schowka po prawej stronie ................................................. 52

Zamykanie schowka po lewej stronie ................................................. 53 Zamykanie schowka po prawej stronie ................................................. 53

Otwieranie korka wlewu paliwa........... 54

7

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

Zamykanie korka wlewu paliwa .......... 56

Zamek kanapy .................................... 57

Zestaw narzędzi.................................. 58 Uchwyt ................................................ 58

Uchwyty na bagażnik.......................... 59

Podnóżki pasażera ............................. 60 Dźwignia zmiany biegów .................... 60

Dźwignia hamulca nożnego................ 61

Stopka boczna .................................... 62

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

ZESTAW WSKAŹNIKÓW ............................... 63 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zestaw wskaźników ............................ 63

Aktywacja i test ................................... 64

Tryb dzienny-nocny ............................ 65

Ostrzeżenia......................................... 66

Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą układu hamulcowego...... 67 Ostrzeżenie przed oblodzeniem ......... 67

Lampki kontrolne ................................ 70

Wyświetlacz ........................................ 74

Schemat Track (opcja)........................ 76

Schemat Performance (opcja) ............ 77 Prędkość obrotowa ............................. 77

Sygnalizator zmiany biegów ............... 78

Wskaźnik tempomatu ......................... 79

4

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.31.1

7.31.2

7.31.3

7.31.4

Prędkość............................................. 80

Wskaźnik ABS .................................... 81 Wskaźnik MTC.................................... 81

Wskaźnik Ride .................................... 82 Wskaźnik Damp.................................. 82

Wskaźnik biegu................................... 83 Ogrzewanie rączek kierownicy (opcja)................................................. 83

Ogrzewanie kanapy (opcja) ................ 84 Wskaźnik Load ................................... 84

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego........................................ 85

Wskaźnik poziomu paliwa................... 86

Wskaźnik temperatury powietrza otoczenia............................................. 87 Godzina............................................... 87

Wskaźnik Favourites........................... 88 Wskaźnik Quick Selector 1 ................. 88

Wskaźnik Quick Selector 2 ................. 89 Wskaźnik Navigation (opcja) .............. 89

Menu................................................... 90

KTM MY RIDE (opcja).................... 91

Audio (opcja) .................................. 92

Navigation (optional) ...................... 94

Navigation Setup (opcja)................ 95

7.31.5

7.31.6

7.31.7

7.31.8

7.31.9

7.31.10

7.31.11

7.31.12

7.31.13

7.31.14

7.31.15

7.31.16

7.31.17

7.31.18

7.31.19

7.31.20

7.31.21

7.31.22

7.31.23

7.31.24

7.31.25

7.31.26

7.31.27

7.31.28

7.31.29

SPIS TREŚCI

Navigation Information (opcja) ....... 97

Volume (opcja) ............................... 98

Bluetooth (opcja) .......................... 100

Pairing (opcja) .............................. 101

Telefon (opcja) ............................. 104

Info ............................................... 105

Trip 1 ............................................ 106

Trip 2 ............................................ 107

General Info ................................. 108 TPMS ........................................... 108

Warnings ...................................... 110

Service ......................................... 111 Extra Functions ............................ 111

Motorcycle.................................... 112

Heated Grips (opcja) .................... 113

Heated Seat (opcja) ..................... 114

Load ............................................. 115

Damping....................................... 116

Ride Mode.................................... 117

MTC.............................................. 118

MTC+MSR (opcja) ....................... 119

ABS .............................................. 120

HHC (opcja).................................. 121

Settings ........................................ 122

Favourites..................................... 123

5

SPIS TREŚCI

8

7.31.30

7.31.31

7.31.32

7.31.33

7.31.34

7.31.35

7.31.36

7.31.37

7.31.38

7.31.39

7.31.40

7.31.41

7.31.42

7.31.43

7.31.44

7.31.45

7.31.46

7.31.47

7.31.48

7.31.49

Quick Selector 1........................... 124

Quick Selector 2........................... 125

Shift Light ..................................... 126

Units ............................................. 127

Distance ....................................... 128

Temperature................................. 129

Pressure....................................... 130

Consumption ................................ 131

Language ..................................... 132 Ustawianie godziny i daty............. 132

Daytime Runn. Light..................... 135

Quickshift + (opcja) ...................... 137

Track (opcja) ................................ 138 Layout (opcja)............................... 138

Launch Control (opcja)................. 139

Anti Wheelie Mode (opcja) ........... 140

Heated Grips (opcja) .................... 141

Heated Seat Rider (opcja)............ 142

Heated Seat Pas (opcja) .............. 143

Corner. Light Test......................... 144

ERGONOMIA ................................................ 145 8.1

8.2

Pozycja kierownicy ........................... 145 Regulacja pozycji kierownicy ........ 145

9

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Ustawianie kąta skrętu kierownicy ..................................... 149

Ustawianie owiewki przedniej ........... 150

Ustawianie pochylenia zestawu wskaźników....................................... 152

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła ............................... 153

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego ............... 154

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego ............. 155

Regulacja stopnia dźwigni hamulca nożnego ............................................ 157

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów............................................... 158

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów ................. 159

Ustawianie pedała dźwigni zmiany biegów............................................... 161

URUCHOMIENIE .......................................... 162 9.1

9.2

9.3

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia .................................... 162

Docieranie silnika.............................. 164

Jazda z bagażem.............................. 165

6

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA .................... 168 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem.................... 168

Uruchamianie pojazdu ...................... 169

Launch‑Control (opcja) ..................... 173 Ruszanie........................................... 173

Ruszanie z Launch‑Control (opcja)............................................... 174

Ruszanie z układem HHC (Opcja: Wspomaganie podjazdu pod górę).................................................. 175

10.7

10.8

Tryb Anti-Wheelie (opcja) ................. 176

Quickshifter + (opcja)........................ 177

10.9

Zmiana biegów, jazda....................... 178

10.10 MSR (opcja)...................................... 184

10.11 Hamowanie....................................... 185

10.12 Zatrzymywanie, parkowanie ............. 189

10.13 Transport........................................... 191

10.14 Tankowanie paliwa ........................... 192

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH .......................................... 195 11.1

11.2

11.3

Dodatkowe informacje ...................... 195 Prace obowiązkowe.......................... 195

Zalecane prace ................................. 198

SPIS TREŚCI

12 ZESTROJENIE PODWOZIA ......................... 200 12.1

12.2

12.3

Widelec/amortyzator ......................... 200 "Load" ............................................... 200

"Damping"......................................... 201

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU ....... 202 13.1

13.2

13.3

13.4

Podnoszenie motocykla z tyłu za pomocą podnośnika.......................... 202 Zdejmowanie motocykla z podnośnika z tyłu .............................. 202

Podnoszenie motocykla za pomocą podnośnika z przodu........... 203

Zdejmowanie motocykla z podnośnika z przodu......................... 204

13.5

13.6

13.7

13.8

Zdejmowanie kanapy pasażera ........ 205

Montaż kanapy pasażera.................. 206 Zdejmowanie kanapy kierowcy......... 206

Montaż kanapy kierowcy .................. 208

13.9

Demontaż owiewki............................ 209 13.10 Montaż owiewki przedniej................. 209

13.11 Demontaż tłumika ......................... 210

13.12 Montaż tłumika .............................. 212

13.13 Sprawdzanie stopnia zabrudzenia łańcucha............................................ 213

13.14 Czyszczenie łańcucha ...................... 214

7

SPIS TREŚCI

13.15 Sprawdzanie naprężenia łańcucha............................................ 216

13.16 Regulacja naprężenia łańcucha........ 219

13.17 Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego, zębatki łańcuchowej i prowadnika łańcucha............................................ 221

13.18 Sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego.................................. 226

13.19 Demontaż spojlera zbiornika paliwa................................................ 229

13.20 Montaż spojlera zbiornika paliwa...... 230

13.21 Demontaż błotnika przedniego ......... 231 13.22 Montaż błotnika przedniego .......... 231

13.23 Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni widelca ... 232

14 UKŁAD HAMULCOWY.................................. 234 14.1

14.2

14.3

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) .............. 234

Nadzorowanie temperatury hamulca tylnego (BTM)..................... 238

Sprawdzanie tarcz hamulcowych ..... 239

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego hamulca koła przedniego ........................................ 240

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego .......... 241

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego ........................................ 244

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego .............................................. 246

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego ................. 247

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła tylnego .............................................. 251

15 KOŁA, OPONY.............................................. 253 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Demontaż koła przedniego ........... 253

Montaż koła przedniego ................ 255

Demontaż koła tylnego ................. 258

Montaż koła tylnego ...................... 260

Sprawdzanie stanu opon .................. 263

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach ............................................ 266

Stosowanie sprayu naprawczego ..... 267

8

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ..................... 269 16.1

Światło do jazdy dziennej (DRL)....... 269

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Światło zakrętowe............................. 270

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych .................... 271

Demontaż akumulatora 12 V ........ 272

Montaż akumulatora 12 V ............. 274

Ładowanie akumulatora 12 V ....... 277

Wymiana baterii kluczyka RACE-ON ......................................... 282

16.8

Wymiana bezpiecznika głównego..... 283

16.9

Wymiana bezpieczników w skrzynce bezpieczników ................... 285

16.10 Sprawdzanie ustawienia oświetlenia ........................................ 288

16.11 Regulacja zasięgu reflektora ............ 292

16.12 Regulowanie zasięgu światła zakrętowego ..................................... 293

16.13 Wtyk diagnostyczny .......................... 296

16.14 ACC1 i ACC2 przód.......................... 297

16.15 ACC1 i ACC2 z tyłu .......................... 298

SPIS TREŚCI

17 UKŁAD CHŁODZENIA .................................. 299 17.1

17.2

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym................................. 299

Korygowanie płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym ................. 301

18 REGULACJA SILNIKA .................................. 303 18.1

18.2

18.3

18.4

Ride Mode......................................... 303

Kontrola trakcji motocykla (MTC) ..... 304

Regulacja poślizgu (opcja)................ 305

Throttle Response (opcja) ................ 306

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU............... 307 19.1

19.2

19.3

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego ....................................... 307

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitek oleju ........ 308

Uzupełnianie oleju silnikowego......... 316

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA................ 319 20.1

20.2

Czyszczenie motocykla .................... 319

Kontrole i konserwacja dla eksploatacji zimą .............................. 323

9

SPIS TREŚCI

21 PRZECHOWYWANIE ................................... 325 21.1

21.2

Przechowywanie............................... 325

Uruchamianie po zakończeniu przechowywania. .............................. 327

22 LOKALIZACJA USTEREK ............................ 328

23 DANE TECHNICZNE .................................... 333 23.1

23.2

23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Silnik ................................................. 333

Momenty dokręcania w silniku.......... 335

Pojemności ....................................... 340 Olej silnikowy................................ 340 Płyn chłodzący ............................. 340

Paliwo........................................... 341 Podwozie .......................................... 341

Instalacja elektryczna ....................... 343

Opony ............................................... 344 Widelec ............................................. 344

Amortyzator....................................... 345 Momenty dokręcania elementów podwozia........................................... 345

24 DEKLARACJE ZGODNOŚCI ........................ 353 24.1

Deklaracje zgodności........................ 353

24.2

Deklaracje zgodności obowiązujące na obszarze danego kraju .................................................. 354

25 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE................ 355

26 MATERIAŁY POMOCNICZE......................... 359

27 NORMY ......................................................... 362

28 SŁOWNICZEK............................................... 363

29 SPIS SKRÓTÓW........................................... 365

30 SPIS SYMBOLI ............................................. 366 30.1

30.2

30.3

Czerwone symbole ........................... 366 Żółte i pomarańczowe symbole ........ 366

Zielone i niebieskie symbole............. 367

INDEKS ................................................................. 368

10

ŚRODKI PREZENTACJI 1 1.1

Używane symbole Poniżej objaśniono znaczenie określonych symboli.

Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej.

Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsz tacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specja listów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzędziami.

Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informa cje).

Oznacza treść z dodatkowymi informacjami lub poradami.

Oznacza wynik po zakończeniu etapu kontroli.

11

1 ŚRODKI PREZENTACJI Oznacza pomiar napięcia.

Oznacza pomiar prądu.

Oznacza koniec danej czynności, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

1.2

Użyte style formatowania Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.

Nazwa własna Oznacza nazwę własną.

Nazwa ® Marka™ Podkreślone terminy Oznacza zastrzeżoną nazwę.

Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.

Odnoszą się do szczegółów technicznych pojazdu lub oznaczają fachowe słownictwo, objaśnione w katalogu słownictwa specjalistycznego.

12

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 2.1

Przeznaczenie – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Pojazd ten został tak skonstruowany i wyprodukowany, aby był odporny na typowe obciążenia, występujące przy regularnej jeździe ulicznej i na torach wyścigowych. Pojazd ten nie nadaje się do użytkowania poza dro gami asfaltowymi.

Informacja Pojazd ten został dopuszczony do jazdy po drogach publicznych tylko w wersji z homologacją.

2.2

Nieprawidłowe użytkowanie Użytkować pojazd tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować zagrożeniami dla osób, materiału i środowiska.

Wszelkie stosowanie pojazdu wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem stanowi nie prawidłowe użytkowanie.

Nieprawidłowe użytkowanie obejmuje ponadto stosowanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, które nie spełniają specyfikacji wymaganych w konkretnym zastosowaniu.

2.3

Wskazówki bezpieczeństwa W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji opisywanego produktu konieczne jest przestrzeganie kilku zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy przestrzegać niniejszej instrukcji oraz wszystkich pozostałych dołączonych instrukcji objętych zakresem dostawy. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa są wyróż nione optycznie i połączone linkiem wraz z miejscami, do których się one odnoszą.

13

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Informacja W dobrze widocznych miejscach opisywanego produktu umieszczone zostały różne naklejki informa cyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żadnych naklejek informacyjnych ani ostrzegawczych. W przypadku ich braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obrażenia.

14

2.4

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Stopnie zagrożenia i symbole Zagrożenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

Ostrożnie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lek kich obrażeń ciała.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia maszyny lub szkody materialne.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszcze nie środowiska.

15

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.5

Ostrzeżenie przed manipulacjami Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynno ści lub powodowanie podanego stanu są prawnie zabronione: 1 Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumie nia hałasu, przed sprzedażą lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu, chyba że demontaż ma miejsce w celu konserwacji, naprawy lub wymiany, oraz 2 Użytkowanie pojazdu po usunięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.

Przykłady prawnie zabronionych manipulacji: 1 Usuwanie lub przewiercanie tłumików, blach odbojowych, kolektorów lub innych części wydalających spa liny.

2 Usuwanie lub przewiercanie części układu dolotowego.

3 Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.

4 Zamiana części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego lub dolotowego na części niedozwo lone przez producenta.

16

2.6

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Bezpieczeństwo eksploatacji Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają sobie i innym.

– Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.

– Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamknię tym pomieszczeniu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy, zanim części te nie ostygną.

– Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.

17

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Pojazd można użytkować wyłącznie w stanie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z jego przeznacze niem, a także pamiętając o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pojazd mogą używać wyłącznie osoby, które uprzednio zostały pouczone. Pojazdem po drogach publicznych mogą poruszać się wyłącznie osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Usterki, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warszta cie KTM.

Przestrzegać informacji podanych na naklejkach informacyjnych i ostrzegawczych umieszczonych na pojeździe.

2.7

Odzież ochronna Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie czeństwa.

– Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole wami, spodnie i kurtkę z protektorami.

– Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze ochronnym.

18

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 2.8

Zasady pracy O ile nie zostanie podana inna procedura, przed każdą pracą należy obowiązkowo wyłączyć zapłon (modele wyposażone w stacyjkę, modele wyposażone w kluczyk radiowy), wzgl. wyłączyć silnik (modele bez stacyjki lub kluczyka radiowego).

Do niektórych prac niezbędne są narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu pojazdu, jednak można je zamówić po podaniu numeru w nawiasie. Przykład: ściągacz do łożysk (15112017000) Części, których nie można użyć ponownie (np. śruby i nakrętki samozabezpieczające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpieczające), wymienić podczas montażu na nowe części.

W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie środka do zabezpieczania śrub (np. Loctite ® ). Prze strzegać wskazówek producenta dotyczących stosowania.

Jeżeli na nową część naniesiono już środek do zabezpieczania śrub (np. Precote ® ), nie nanosić dodatkowego środka.

Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyścić i sprawdzić, czy nie są uszkodzone albo zużyte. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić.

Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować jego bezpieczeństwo w ruchu drogo wym.

2.9

Ochrona środowiska Odpowiedzialne obchodzenie się z pojazdem zmniejsza ryzyko powstawania różnych problemów czy konfliktów.

Aby jazda motocyklem w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z pra wem, ekologicznie i respektuj prawa innych.

Podczas utylizacji zużytych olejów, części jak i innych materiałów i środków pomocniczych należy bezwzględnie stosować się do odpowiednich wytycznych, obowiązujących w danym kraju i przestrzegać prawa.

19

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ponieważ motocykle nie podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie ma zatem żadnych ustawowych reguł co do utylizacji motocykli. Twój autoryzowany przedstawi ciel KTM chętnie udzieli Ci pomocy.

2.10

Instrukcja obsługi Przed pierwszym wyjazdem należy bezwzględnie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawiera wiele informacji i rad ułatwiających obsługę, serwisowanie i korzystanie z motocykla. Tylko w ten spo sób można się dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej dopasować pojazd do własnych potrzeb i uchronić się przed zranieniem.

Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby zawsze móc z niej skorzystać.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o pojeździe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasno ści, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.

Instrukcja obsługi stanowi ważny element pojazdu. W przypadku jego odsprzedaży instrukcja musi koniecznie zostać przekazana nowemu właścicielowi.

Instrukcja obsługi jest ponadto dostępna do pobrania u autoryzowanego dealera KTM i na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

20

WAŻNE WSKAZÓWKI 3 3.1

Gwarancja, rękojmia Prace podane w harmonogramie serwisowym muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat KTM, a ich wykonanie zostać potwierdzone w książce serwisowo-gwarancyjnej oraz serwisie KTM Dealer.net, ponieważ w przeciwnym razie tracą ważność wszelkie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń i szkód następczych, spowodowanych przez manipulacje i/lub modyfikacje pojazdu.

Dalsze informacje na temat gwarancji lub rękojmi oraz ich realizacji znajdują się w książce serwisowo-gwarancyjnej.

3.2

Materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

Materiały eksploatacyjne i pomocnicze stosować zgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacją.

3.3

Części zamienne, akcesoria Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, dopuszczone i/lub zale cane przez firmę KTM. Ich montaż należy powierzać autoryzowanemu warsztatowi KTM. Firma KTM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne produkty i spowodowane przez nie szkody.

Niektóre części zamienne i akcesoria zostały podane przy określonych opisach w nawiasach. Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.

21

3 WAŻNE WSKAZÓWKI Aktualne KTM PowerParts do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

3.4

Serwis Warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu jest terminowe wykonywanie prac serwisowych, pielęgnacyjnych oraz regulacyjnych silnika i podwozia, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zestrojenie podwozia może spowodować uszkodzenia lub pęknięcia podze społów podwozia.

Użytkowanie pojazdu w utrudnionych warunkach, np. silny deszcz, wysoka temperatura lub jazda z ciężkim bagażem może spowodować nadmierne zużycie podzespołów, na przykład układu napędowego lub hamulco wego lub amortyzatora. Z tego powodu kontrola lub wymiana niektórych części może być konieczna już przed następnym terminem serwisowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dotyczących okresów docierania oraz terminów serwisowania. Ich dokładne przestrzeganie przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia żywotności motocykla.

W przypadku terminów uwzględniających przebieg i czas, decydujący jest termin, jaki nastąpi jako pierwszy.

3.5

Ilustracje Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają częściowo także wyposażenie dodatkowe.

W celu lepszego zilustrowania lub objaśnienia niektóre części mogą być wymontowane lub nieprzedstawione.

Demontaż nie musi być jednak zawsze konieczny. Zwracać uwagę na opis tekstowy i stosować się do niego.

22

WAŻNE WSKAZÓWKI 3 3.6

Obsługa klienta W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących pojazdu lub firmy KTM, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedsta wicielem KTM.

Listę autoryzowanych przedstawicieli KTM znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

23

4 WIDOK POJAZDU 4.1

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny) S03247-10 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk bl bm

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych (

Dźwignia sprzęgła (

Zamek kanapy (

str. 32)

str. 57)

Zestaw narzędzi ( str. 58) Uchwyt ( str. 58)

Podnóżki pasażera ( str. 60)

Podnóżki

Dźwignia zmiany biegów ( str. 60)

Stopka boczna ( str. 62)

Króciec wlewu oleju silnikowego Wizjer poziomu oleju silnikowego

Światło zakrętowe ( str. 270)

str. 48)

WIDOK POJAZDU 4 25

4 WIDOK POJAZDU 4.2

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny) 26 S03249-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk

Zamek kierownicy (antena) (

Korek wlewu paliwa

Zestaw przełączników z lewej (

Przycisk RACE-ON ( str. 44)

str. 46)

str. 33)

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego (

Manetka gazu ( str. 33)

Dźwignia hamulca ręcznego ( str. 32)

Zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia

Dźwignia hamulca nożnego (

Uchwyty na bagażnik (

str. 61)

str. 59)

str. 42)

WIDOK POJAZDU 4 27

5 NUMERY SERYJNE 5.1

Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu 1 jest wybity po prawej stronie główki ramy motocykla.

Numer identyfikacyjny pojazdu jest również podany na tabliczce znamionowej.

5.2

402324-10 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa 1 jest umieszczona na główce ramy.

402302-10 28

5.3

Numer kluczyka NUMERY SERYJNE 5 Numer kluczyka Code number karcie KEYCODECARD.

1 znajduje się na Informacja Numer kluczyka potrzebny jest do ewentualnego zamówie nia kluczyka zapasowego. Kartę KEYCODECARD należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

5.4

Numer silnika F01249-10 Numer silnika 1 jest wybity po prawej stronie silnika.

402296-10 29

5 NUMERY SERYJNE 5.5

Numer katalogowy widelca Numer katalogowy widelca końcówki goleni widelca.

1 jest nabity od strony wewnętrznej 5.6

402295-10 Numer katalogowy amortyzatora Numer katalogowy amortyzatora 1 podano na naklejce, umiesz czonej na obudowie amortyzatora, pod sprężyną.

H01165-10 30

5.7

NUMERY SERYJNE 5 Numer katalogowy amortyzatora skrętu Numer katalogowy amortyzatora kierownicy stronie amortyzatora kierownicy.

1 jest na górnej H01060-10 31

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.1

Dźwignia sprzęgła Dźwignia sprzęgła 1 jest umieszczona na kierownicy po lewej stronie.

Sprzęgło jest uruchamiane hydraulicznie i posiada automatyczną regulację luzu.

6.2

S03195-10 Dźwignia hamulca ręcznego Dźwignia hamulca ręcznego 1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stronie.

Za pomocą dźwigni hamulca ręcznego uruchamiany jest hamulec koła przedniego.

S03196-10 32

6.3

Manetka gazu ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Manetka gazu nie.

1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stro 6.4

S03196-11 Zestaw przełączników z lewej Zestaw przełączników jest umieszczony na kierownicy po lewej stronie.

33

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.5

Przegląd zestawu przełączników po lewej stronie 1

Przełącznik świateł ( str. 34)

2

Przycisk tempomatu ( str. 38)

3

Przycisk menu ( str. 35)

4

Przełącznik kierunkowskazów ( str. 36)

5

Przycisk klaksonu ( str. 37)

S03197-10 Przełącznik świateł S03198-10 Przełącznik świateł ków po lewej stronie.

1 Możliwe stany jest umieszczony w zestawie przełączni Światła mijania wł. – Przełącznik świateł w położe niu A . W tym położeniu włącza się światło mijania i światło tylne.

Światła drogowe wł. – Przełącznik świateł w położe niu B . W tym położeniu włącza się światło drogowe i światło tylne.

34

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Sygnał świetlny – Przełącznik świateł w położeniu C świetlny. Po naciśnięciu przełącznik świateł powraca do położenia . W tym położeniu uruchamia się sygnał A .

6.6

Przycisk menu S03197-11 Przycisk menu umieszczony jest centralnie w zestawie przełącz ników po lewej stronie.

Przyciski menu służą do obsługi wyświetlacza głównego w zesta wie wskaźników.

Przycisk 1 jest przyciskiem UP.

Przycisk 2 jest przyciskiem DOWN.

Przycisk Przycisk 3 4 jest przyciskiem SET.

jest przyciskiem BACK.

35

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.7

Przełącznik kierunkowskazów S03197-12 Przełącznik kierunkowskazów przełączników po lewej stronie.

1 jest umieszczony w zestawie Możliwe stany Kierunkowskazy wył. – Wcisnąć przełącznik kierun kowskazów do obudowy przełącznika.

Kierunkowskazy lewe wł. – Przełącznik kierunkow skazów naciśnięty w lewo. Po naciśnięciu przełącznik kierunkowskazów ponownie przechodzi w położenie środkowe.

Kierunkowskazy prawe wł. – Przełącznik kierunkow skazów naciśnięty w prawo. Po naciśnięciu przełącz nik kierunkowskazów ponownie przechodzi w położe nie środkowe.

36

6.8

Przycisk klaksonu S03197-13 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Informacja Funkcją dostępną w oprogramowaniu jest automatyczne wyłączanie kierunkowskazów (ATIR).

Funkcja ATIR wykorzystuje licznik czasu i przebiegu jazdy.

Gdy kierunkowskaz będzie włączony przez przynajmniej 10 sekund i na odcinku 150 metrów, nastąpi jego wyłącze nie.

Gdy pojazd stoi w miejscu, oba liczniki zatrzymują się.

Po ponownym włączeniu kierunkowskazów oba liczniki są resetowane.

Przycisk klaksonu przełączników.

1 Możliwe stany • Przycisk klaksonu • Przycisk klaksonu się klakson.

jest umieszczony po lewej stronie zestawu w położeniu wyjściowym.

wciśnięty – W tym położeniu uruchamia 37

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.9

Przycisk tempomatu S03197-14 Przycisk 1 tempomatu znajduje się w zestawie przełączników po lewej stronie.

Możliwe stany • • Przycisk tempomatu Przycisk tempomatu w położeniu wyjściowym.

naciśnięty w lewo. – W tym położeniu następuje włączanie / wyłączanie funkcji tempomatu. Stan roboczy jest wskazywany na zestawie wskaźników.

• • • • Przycisk tempomatu naciśnięty krótko w położenie RES/+.

– Ostatnio zapamiętana prędkość docelowa jest ponownie aktywowana. Każde kolejne krótkie naciśnięcie zwiększa prędkość docelową o 1 km/h lub 1 mph.

Przycisk tempomatu RES/+. – Prędkość docelowa wzrasta w krokach co 5 km/h lub 5 mph.

trzymać wciśnięty w położeniu Przycisk tempomatu naciśnięty krótko w położenie SET/‑.

– Tempomat działa i utrzymywana jest aktualna prędkość.

Każde kolejne krótkie naciśnięcie zmniejsza prędkość doce lową o 1 km/h lub 1 mph.

Przycisk tempomatu – Prędkość docelowa zmniejsza się w krokach co 5 km/h lub 5 mph.

trzymać wciśnięty w położeniu SET/‑.

38

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Informacja Po włączeniu funkcji tempomatu manetkę gazu można cofnąć w położenie podstawowe. Wybrana prędkość jest utrzymywana.

Jeżeli prędkość docelowa zostanie przekroczona poprzez obracanie manetki gazu przez krócej niż 30 sekund, tem pomat pozostanie aktywny.

W celu wyłączenia funkcji tempomatu ponownie nacisnąć przy cisk tempomatu kach: w lewo.

Funkcja tempomatu wyłącza się również w następujących wypad – Naciśnięcie dźwigni hamulca ręcznego – Naciśnięcie dźwigni hamulca nożnego – Naciśnięcie dźwigni sprzęgła – Zmiana biegu – Cofnięcia manetki gazu poza położenie podstawowe – Regulacja kontroli trakcji motocykla (MTC) – Poślizg koła tylnego lub podniesienie koła przedniego – Wystąpienie błędu ograniczającego działanie tempomatu – Przekroczenie prędkości docelowej podczas manewru wyprzedzania przez ponad 30 sekund 39

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Funkcja tempomatu nie sprawdza się we wszystkich sytuacjach drogowych.

Prędkość jazdy spada poniżej wybranej prędkości doce lowej, gdy na wzniesieniu moc silnika będzie niedosta teczna.

Wybrana prędkość docelowa jest przekraczana, gdy na spadku skuteczność hamowania silnikiem będzie niedo stateczna.

– Nie używać funkcji tempomatu na krętych odcinkach drogi.

– Nie używać funkcji tempomatu na śliskiej nawierzchni (np. deszcz, oblodzenie, śnieg ani na nieutwardzonym podłożu (np. piach, kamienie, żwir).

– Nie używać funkcji tempomatu, gdy nasilenie ruchu nie pozwala na jazdę ze stałą prędkością.

Tempomat działa tylko przy aktywnym układzie kontroli trakcji (MTC).

Dezaktywacja układu kontroli trakcji (MTC) powoduje również wyłączenie tempomatu.

Funkcja tempomatu nie działa w przypadku ostrego przyspiesza nia.

Funkcja tempomatu działa tylko na 3., 4., 5. i 6. biegu.

Zakres regulacji sięga od 40 do 200 km/h lub od 25 do 125 mph.

40

6.10

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Zestaw przełączników z prawej Prawy zestaw przełączników jest umieszczony na kierownicy po prawej stronie.

Przegląd zestawu przełączników po prawej stronie 1

Włącznik świateł awaryjnych ( str. 43)

2

(

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego

str. 42)

3

Przycisk RACE-ON ( str. 44)

S03199-10 41

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.11

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego S03199-11 Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego umieszczony po prawej stronie zestawu przełączników.

Możliwe stany 1 jest Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wył. (górne położenie) – W tym położeniu obwód układu zapłonowego jest przerwany, silnik gaśnie, wzgl. zgaszony silnik nie uruchomi się. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat.

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycz nego wł. (środkowe położenie) – W tym położeniu odbywa się praca, obwód układu zapłonowego jest zamknięty.

Silnik rozrusznika wł. (dolne położenie) – W tym poło żeniu następuje uruchomienie silnika rozrusznika.

42

6.12

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Włącznik świateł awaryjnych Włącznik świateł awaryjnych 1 jest umieszczony na zestawie przełączników po prawej stronie.

Świateł awaryjnych używa się do sygnalizowania awaryjnych sytuacji na drodze.

S03199-12 Informacja Światła awaryjne można włączyć lub wyłączyć przy włą czonym zapłonie, wzgl. w ciągu 60 sekund po wyłączeniu zapłonu.

Światła awaryjne powinny działać tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, aby uniknąć rozładowania akumu latora 12 V.

Możliwe stany Światła awaryjne wł. – Migają wszystkie cztery kie runkowskazy i zielone lampki kontrolne kierunkow skazów w zestawie wskaźników.

43

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.13

Przycisk RACE-ON S03199-13 Przycisk RACE-ON 1 zestawu przełączników.

jest umieszczony po prawej stronie Informacja Przycisk RACE-ON przejmuje w tym pojeździe funkcję sta cyjki.

Układ kierowniczy można zablokować tylko wtedy, gdy kierownica jest skręcona w lewo.

Możliwe stany • • Przycisk RACE-ON Przycisk RACE-ON kontrolna RACE-ON.

w położeniu wyjściowym.

krótko naciśnięty – Krótkie naciśnięcie włącza zapłon i odryglowuje blokadę kierownicy albo wyłą cza zapłon. Na potwierdzenie zaświeca się na chwilę lampka • Przycisk RACE-ON powoduje wyłączenie zapłonu i jednoczesne zablokowanie kierownicy.

długo naciśnięty – Długie naciśnięcie 44

6.14

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Kluczyk RACE-ON S01724-10 Kluczyk RACE-ON cje klasycznego kluczyka zapłonowego.

Przycisk 2 stosuje się tylko do odblokowania zamka kanapy i otwierania kufra (opcja).

rzyć kufer (opcja).

1 przejmuje w tym pojeździe wszystkie funk służy do rozkładania pióra kluczyka. Pióro kluczyka Czarny kluczyk zapłonowy 3 jest przewidziany tylko do sytuacji, w których kluczyk RACE-ON nie jest dostępny lub sprawny.

Czarny kluczyk zapłonowy można stosować do uruchamiania pojazdu, jeżeli napięcie baterii kluczyka RACE-ON jest za niskie i przekaźnik nie jest rozpoznawany przez pojazd. Czarnym kluczy kiem zapłonowym można też odblokować zamek kanapy i otwo Informacja Kluczyki zapłonowe zostały wyposażone w moduły elek troniczne. Zachować odstęp kilku centymetrów od innych urządzeń z elektronicznymi elementami.

Zgubiony kluczyk zapłonowy musi zostać zdezaktywowany przez autoryzowany warsztat KTM w celu uniemożliwienia niepowoła nego uruchomienia pojazdu.

Dostarczone kluczyki zapłonowe zostały już aktywowane i są gotowe do działania.

45

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.15

W autoryzowanym warsztacie KTM można aktywować łącznie cztery kluczyki zapłonowe po podaniu numeru kluczyka.

Zamek kierownicy (antena) W tym pojeździe stacyjkę i zamek kierownicy zastępuje kluczyk

radiowy z przekaźnikiem (kluczyk RACE-ON (

Aby uaktywnić blokadę kierownicy, kierownica musi być skręcona w lewo.

Układ kierowniczy jest blokowany i odblokowywany elektrome chanicznie za pomocą przycisku RACE-ON

(

str. 45)).

str. 44).

Jeżeli napięcie baterii kluczyka RACE-ON jest za niskie, umieścić kluczyk RACE-ON albo czarny kluczyk zapłonowy w obszarze A i powtórzyć proces rozruchu.

S03212-10 Informacja Po uruchomieniu silnika ponownie schować kluczyk zapło nowy.

Możliwe stany • Zapłon wyłączony, układ kierowniczy zablokowany – W tym stanie roboczym obwód układu zapłonowego jest przerwany i układ kierowniczy jest zablokowany.

• Zapłon wyłączony, układ kierowniczy odblokowany – W tym stanie roboczym obwód układu zapłonowego jest przerwany i układ kierowniczy jest odblokowany.

46

6.16

Immobilizer • ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Zapłon włączony, układ kierowniczy odblokowany – W tym stanie roboczym obwód układu zapłonowego jest zamknięty i układ kierowniczy jest odblokowany.

S03105-01 Immobilizer zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez nie powołaną osobę.

Po wyłączeniu zapłonu przyciskiem RACE-ON immobilizer jest wyłączony i elektronika silnika jest zablokowana.

Lampka kontrolna RACE-ON 1

( str. 44)

może sygnalizować błędy poprzez miganie.

Jeżeli pojazd został wyposażony w opcjonalny alarm, lampka kontrolna RACE-ON 1 miga, gdy zapłon jest wyłączony, a alarm jest włączony.

47

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.17

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych Gniazdo wtykowe umieszczone po lewej stronie konsoli przyrządów.

Jest ono podłączone do stałego plusa i zabezpieczone bezpiecz nikiem.

1 do zasilania urządzeń elektrycznych jest Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych Napięcie 12 V Maks. pobór prądu 10 A S03204-10 6.18

Gniazdo USB W lewym schowku znajduje się gniazdo USB 1 do zasilania napięciem urządzeń zewnętrznych.

Gniazdo USB włącza się wraz z włączeniem zapłonu.

Gniazdo USB Napięcie Maks. pobór prądu 5 V 2,1 A S03200-10 48

6.19

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Podłączanie kabla USB S03232-10 Praca przygotowawcza

– Otworzyć schowek po lewej stronie. ( str. 51)

Praca główna – Podłączyć odpowiedni kabel USB do gniazda USB 1 .

– Podłączyć kabel USB do urządzenia i schować w schowku 2 .

Informacja W zależności od rozmiaru urządzenia wygodniejsza jest wtyczka kątowa.

Przedmioty przewożone w schowku zabezpieczać zawsze przed wilgocią.

Kabel przeciągnąć w taki sposób, by nie powodował on żadnych szkód.

Praca końcowa

– Zamknąć schowek po lewej stronie. ( str. 53)

49

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.20

Odłączanie kabla USB Praca przygotowawcza

– Otworzyć schowek po lewej stronie. (

Praca główna – Odłączyć kabel USB 1 od urządzenia.

– Odłączyć kabel USB z gniazda USB 2 .

str. 51)

S03232-11 Praca końcowa

– Zamknąć schowek po lewej stronie. ( str. 53)

50

6.21

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Otwieranie schowka po lewej stronie – Skręcić kierownicę całkowicie w prawo.

– Otworzyć schowek w obszarze A w kierunku goleni widelca.

– Otworzyć schowek.

Informacja

W schowku znajduje się gniazdo USB ( str. 48)

1 do zasilania napięciem urządzeń zewnętrznych.

Przed rozpoczęciem jazdy należy zamknąć schowek.

S03201-10 51

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.22

Otwieranie schowka po prawej stronie – Skręcić kierownicę całkowicie w lewo.

– Otworzyć schowek w obszarze A w kierunku goleni widelca.

– Otworzyć schowek.

Informacja Przed rozpoczęciem jazdy należy zamknąć schowek.

S03202-10 52

6.23

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Zamykanie schowka po lewej stronie – Zamknąć schowek.

– Zamknąć schowek.

Informacja Przy skręconej w lewo kierownicy i zablokowanym układzie kierowniczym dostęp o schowka jest jedynie znacznie utrudniony, za to nie da się go zamknąć.

6.24

S03201-11 Zamykanie schowka po prawej stronie – Zamknąć schowek.

– Zamknąć schowek.

Informacja Schowka nie da się zamknąć.

S03202-11 53

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.25

Otwieranie korka wlewu paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne.

Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został przepełniony.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.

– Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.

– Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.

– Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.

– Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

54

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmo wego.

– Nie wdychać oparów paliwa.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

– Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

Warunek Motocykl stoi.

Silnik jest wyłączony.

Zapłon jest włączony albo wyłączony od mniej niż 1 minuta.

55

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE – Powoli podnieść pokrywę 1 .

Korek wlewu paliwa jest odblokowany.

– Podnieść korek wlewu paliwa 2 .

6.26

S01718-10 Zamykanie korka wlewu paliwa S01719-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne, trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Po zamknięciu sprawdzić prawidłowe zablokowa nie korka wlewu paliwa.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Opuścić i docisnąć korek wlewu paliwa 1 .

56

6.27

Zamek kanapy ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Korek wlewu paliwa zatrzaskuje się słyszalnie.

Zamek kanapy 1 znajduje się po lewej stronie pojazdu poniżej kanapy.

Można go odblokować kluczykiem RACE-ON albo czarnym klu czykiem zapłonowym.

S03205-10 57

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.28

Zestaw narzędzi W schowku pod kanapą pasażera znajduje się zestaw narzę dzi 1 .

6.29

Uchwyt S01097-10 Pasażer w czasie jazdy może się trzymać za uchwyt 1 .

S01566-10 58

6.30

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Uchwyty na bagażnik F01241-10 Uchwyty na bagażnik 1 znajdują się po obu stronach motocykla obok kanapy pasażera.

Do uchwytów na bagażnik można przymocować dedykowany bagażnik (opcja).

Uchwyty na bagażnik można obciążać wyłącznie ładunkiem o podanym maksymalnym ciężarze.

Maksymalnie dopuszczalne obciążenie uchwytów na bagażnik po każdej stronie 7 kg Informacja Przestrzegać danych producenta bagażnika.

59

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.31

Podnóżki pasażera Podnóżki pasażera można rozkładać i składać.

Możliwe stany • Podnóżki pasażera złożone – Jazda bez pasażera.

• Podnóżki pasażera rozłożone – Jazda z pasażerem.

6.32

S01098-11 Dźwignia zmiany biegów Dźwignia zmiany biegów silnika.

1 jest zamontowana po lewej stronie 402299-10 60

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Położenie biegów jest widoczne na rysunku.

Położenie biegu jałowego znajduje się między biegiem 1 i 2.

6.33

402299-11 Dźwignia hamulca nożnego Dźwignia hamulca nożnego 1 znajduje się przed prawym pod nóżkiem.

Za pomocą dźwigni hamulca nożnego uruchamiany jest hamulec koła tylnego.

402301-10 61

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.34

Stopka boczna 402029-10 Stopka boczna 1 znajduje się z lewej strony motocykla.

Stopka boczna służy do stawiania motocykla.

Informacja Stopka boczna w czasie jazdy musi być złożona.

Stopka boczna jest sprzężona z układem bezpiecznego rozruchu. Należy przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale Zatrzymywanie, parkowanie.

Możliwe stany • Stopka boczna rozłożona – Pojazd można odstawić na stopce bocznej. Działa układ bezpiecznego rozruchu.

• Stopka boczna złożona – Ta pozycja jest zawsze konieczna aby rozpocząć jazdę. Układ bezpiecznego rozruchu nie jest aktywny.

62

7.1

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Zestaw wskaźników S03106-10 Zestaw wskaźników jest umieszczony przed kierownicą.

Zestaw wskaźników jest podzielony na dwa zakresy funkcyjne.

1

Lampki kontrolne ( str. 70)

2 Wyświetlacz Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Części zestawu wskaź ników niekiedy nagrzewają się mocno.

W temperaturach otoczenia powyżej 55 °C (131 °F), podczas dłuższego postoju, np. przed sygnalizacją świetlną, lub przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym mocno nagrzewa się szczególnie wyświetlacz.

– W takich sytuacjach nie dotykać zestawu wskaźników gołymi rękami.

– Nosić odpowiednią odzież ochronną.

– Poparzone miejsce natychmiast włożyć pod letnią wodę.

63

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.2

Aktywacja i test S03107-01 Aktywacja Zestaw wskaźników włącza się wraz z włączeniem zapłonu.

Informacja Jasność wyświetlanych wskazań jest regulowana przez czujnik światła otoczenia w zestawie wskaźników.

Test Na wyświetlaczu pojawia się tekst powitania i następuje krótki test działania lampek kontrolnych.

Informacja Lampka kontrolna usterki świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka kontrolna usterki, natychmiast zatrzymać motocykl i skon taktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik.

Lampka ostrzegawcza układu ABS i lampka kontrolna układu TC świecą się aż do osiągnięcia prędkości ok.

6 km/h lub większej.

64

7.3

Tryb dzienny-nocny ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Tryb dzienny jest wskazywany jasnym odcieniem.

S03108-01 S03108-02 Tryb nocny jest wskazywany ciemnym odcieniem.

Informacja Czujnik światła otoczenia w zestawie wskaźników rejestruje jasność otoczenia i przełącza automatycznie wyświetlacz na tryb dzienny albo nocny. Zależnie od jasności zarejestrowanej przez czujnik światła otoczenia wyświetlacz jest rozjaśniany, ściemniany lub przełączany na inny tryb.

Trybu wyświetlania nie można zmienić ręcznie.

65

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.4

Ostrzeżenia Ostrzeżenia pojawiają się w dolnym rogu wyświetlacza, zależnie od rangi są podświetlone na żółto lub czerwono.

Żółte ostrzeżenia 1 wskazują błędy lub informacje, które wyma gają szybkiej ingerencji lub dostosowania stylu jazdy.

Czerwone ostrzeżenia 2 wskazują błędy i informacje, które wymagają natychmiastowej ingerencji.

Informacja Ostrzeżenia są ukrywane poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Wszystkie aktywne ostrzeżenia są wyświetlane w menu Warnings.

S03109-01 66

7.5

7.6

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą układu hamulcowego Zbyt długie lub zbyt częste korzystanie z hamulca tylnego pod czas jazdy, np. przy zjazdach z góry, może prowadzić do prze grzania się układu hamulcowego.

Ostrzeżenie 1 wyświetla się w dolnym obszarze zestawu wskaźników.

Zaleca się korzystanie jednocześnie z hamulca tylnego i przed niego.

S03182-01 Ostrzeżenie przed oblodzeniem S03110-10 Wyświetlenie ostrzeżenia przed oblodzeniem zwiększone niebezpieczeństwo śliskiej nawierzchni.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem sygnalizuje jest wskazywane w obsza rze 1 wyświetlacza.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem pojawia się na wyświetlaczu, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej podanej wartości.

Temperatura 3 °C Ostrzeżenie przed oblodzeniem gaśnie, gdy temperatura oto czenia wzrośnie ponownie powyżej podanej wartości.

Temperatura 4 °C 67

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Informacja Jeżeli zaświeci się ostrzeżenie przed oblodzeniem , pojawia się dodatkowo ostrzeżenie ICE WARNING.

68

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 69

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.7

Lampki kontrolne 70 F01267-01

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Lampki kontrolne podają dodatkowe informacje o stanie motocykla.

Po włączeniu zapłonu włączają się na krótko wszystkie lampki kontrolne.

Informacja Lampka kontrolna usterki świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka kontrolna usterki, natychmiast zatrzymać motocykl i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy sil nika zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć sil nik.

Lampka ostrzegawcza układu ABS i lampka kontrolna układu TC świecą się aż do osiągnięcia prędkości ok. 6 km/h lub większej.

Możliwe stany Lampka kontrolna RACE-ON świeci się / miga na żółto / pomarańczowo / czerwono – Komu nikat stanu lub błędu w systemie Race-on/alarmie.

Lewa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Włączone są lewe kierunkowskazy.

Lampka kontrolna świateł drogowych świeci się na niebiesko – Światła drogowe są włączone.

Ogólna lampka ostrzegawcza świeci się na żółto – Wykrycie wskazówki/ostrzeżenia związa nego z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo wyświetla się o tym informacja na wyświetlaczu.

Lampka ostrzegawcza ABS świeci się na żółto – Komunikat stanu lub błędu w ABS. Lampka ostrzegawcza ABS miga, jeżeli aktywny jest tryb ABS Supermoto.

71

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Lampka kontrolna TC świeci się/miga na żółto – MTC (

gdy jest aktywny układ HHC ( str. 175) (opcja).

str. 304) nie działa lub ingeruje

w układ hamulcowy. Lampka kontrolna układu TC świeci się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka kontrolna TC miga, gdy kontrola trakcji aktywnie ingeruje w układ hamulcowy lub Lampka kontrolna biegu jałowego świeci się na zielono – Skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu biegu jałowego.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się na czerwono – Ciśnienie oleju jest za niskie.

Natychmiast zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik.

Lampka kontrolna tempomatu świeci się na żółto – Funkcja tempomatu jest włączona, ale tempomat nie jest aktywny.

Lampka kontrolna tempomatu świeci się na zielono – Funkcja tempomatu jest włączona i tempomat jest aktywny.

Lampka kontrolna usterki świeci się na żółto – Układ OBD wykrył błąd w elektronice pojazdu.

Prawa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Kierunkowskazy prawe są włączone.

72

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 73

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.8

Wyświetlacz 74 S03112-01

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Ilustracja przedstawia ekran startowy zestawu wskaźników. Jeżeli menu jest otwarte, wskazywana jest nadal prędkość.

5 6 7 8 9 bk bl bm bn bo bp bq 1 2 3 4 4

Godzina ( str. 87) Wskaźnik temperatury powietrza otoczenia (

Ostrzeżenie przed oblodzeniem ( str. 67)

Prędkość obrotowa ( str. 77)

Sygnalizator zmiany biegów

str. 87)

Sygnalizator zmiany biegu jest zintegrowany ze wskaźnikiem obrotomierza.

Wskaźnik tempomatu ( str. 79)

Prędkość ( str. 80)

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (

Ulubione informacje po prawej stronie

Wskaźnik ABS ( Wskaźnik MTC ( str. 81) str. 81)

str. 85)

Wskaźnik Ride ( Wskaźnik Damp ( str. 82) str. 82)

Wskaźnik poziomu paliwa (

Wskaźnik biegu ( str. 83)

str. 86)

Jednostka wskaźnika prędkości jazdy

Ogrzewanie kanapy (opcja) ( str. 84)

75

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW br bs bt ck

Ogrzewanie rączek kierownicy (opcja) ( str. 83)

Wskaźnik Load ( str. 84)

Ulubione informacje po lewej stronie Wskaźnik stanu połączenia (GPS, Bluetooth ® , zestaw słuchawkowy) 7.9

Schemat Track (opcja) S03162-10 Informacja Na ilustracji pokazano ekran startowy zestawu wskaźni ków przy aktywowanym trybie jazdy TRACK (opcja) w schemacie Track. W schemacie Track wszystkie ulubione informacje są ukryte.

W tym trybie pozycja KTM MY RIDE jest niedostępna.

Jeżeli menu jest otwarte, wskazywana jest nadal pręd kość.

1 2 3 4

Regulacja poślizgu (opcja) (

Launch‑Control (opcja) (

str. 305)

str. 173)

Throttle Response (opcja) (

Tryb Anti-Wheelie (opcja) (

str. 306)

str. 176)

76

7.10

7.11

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Schemat Performance (opcja) Na ilustracji pokazano ekran startowy zestawu wskaźników przy aktywowanym trybie jazdy TRACK (opcja) w schemacie Perfor mance.

W schemacie Performance wyświetlają się informacje jak w widoku standardowym zestawu wskaźników plus funkcje trybu TRACK (opcja). Wyświetlają się tylko ulubione informacje po lewej stronie.

Jeżeli menu jest otwarte, wskazywana jest nadal prędkość.

S03183-01 Prędkość obrotowa Prędkość obrotowa jest wskazywana w obszarze 1 wyświetla cza.

Prędkość obrotowa jest wskazywana w obrotach na minutę.

S03113-10 77

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.12

Sygnalizator zmiany biegów Sygnalizator zmiany biegu jest zintegrowany ze wskaźnikiem obrotomierza.

W menu Settings, pod pozycją Shift Light, można ustawić prędkość obrotową sygnalizatora zmiany biegu. W fazie docierania pojazdu (do 1000 km / 621 mil) sygnalizator zmiany biegu jest zawsze aktywny. Dopiero potem sygnalizator zmiany biegu można wyłączyć i ustawić wartości Shines i Flashes. Przy prędkości Shines sygnalizator zmiany biegów świeci się na czerwono, a przy prędkości Flashes miga na czerwono.

Informacja Na 6. biegu sygnalizator zmiany biegu przy rozgrzanym silniku po pierwszym serwisie jest wyłączony.

S03114-01 Temperatura płynu chłodzącego ODO Sygnalizator zmiany biegów świeci się zawsze przy Temperatura płynu chłodzącego ≤ 35 °C < 1 000 km 6 500 obr/min > 35 °C 78

7.13

Wskaźnik tempomatu ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 ODO Sygnalizator zmiany biegów Shines Sygnalizator zmiany biegów Flashes > 1 000 km świeci się miga

(

Stan działającego tempomatu jest wskazywany w obszarze wyświetlacza.

Tempomat jest sterowany za pomocą przycisku tempomatu

str. 38).

1 S03115-10 79

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.14

Prędkość S03115-11 Prędkość jest wskazywana w obszarze pozycją UNITS.

milach na godzinę mph.

1 wyświetlacza.

Jednostkę prędkości można skonfigurować w menu Settings pod Prędkość jest wskazywana w kilometrach na godzinę km/h lub Informacja Od prędkości 160 km/h (100 mph) powiększa się czcionka na wskaźniku prędkości.

Przy prędkości 200 km/h (124 mph) osiągany jest najwięk szy rozmiar czcionki, potem redukowany jest kontrast pod świetlenia.

80

7.15

Wskaźnik ABS ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Ustawiony tryb ABS jest wskazywany w obszarze 1 wyświetla cza.

W menu Motorcycle, pod pozycją ABS można skonfigurować układ ABS.

7.16

Wskaźnik MTC S03115-12 W obszarze 1 wyświetlacza wskazywany jest stan MTC, włą czony lub wyłączony.

W menu Motorcycle, pod pozycją MTC można włączyć lub wyłą czyć kontrolę trakcji motocykla.

S03115-13 81

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.17

Wskaźnik Ride Ustawiony tryb Ride Mode jest wyświetlany w obszarze wyświetlacza.

W menu Ride Mode można skonfigurować tryb jazdy.

1 7.18

Wskaźnik Damp S03115-14 Ustawiony tryb Damping jest wskazywany w obszarze 1 wyświetlacza.

W menu Motorcycle, pod pozycją Damping można skonfigurować tłumienie.

S03115-15 82

7.19

Wskaźnik biegu ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Aktualny bieg jest pokazywany w obszarze 1 wyświetlacza.

7.20

S03115-21 Ogrzewanie rączek kierownicy (opcja) Przy aktywnym ogrzewaniu rączek kierownicy pojawia się sym bol Heated Grips w obszarze 1 wyświetlacza.

Ogrzewanie rączek kierownicy możne skonfigurować w menu Motorcycle, pod pozycją Heated Grips.

S03115-16 83

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.21

Ogrzewanie kanapy (opcja) Przy aktywnym ogrzewaniu kanapy pojawia się symbol Heated Seat w obszarze Ogrzewanie kanapy można skonfigurować w menu Motorcycle, pod pozycją Heated Seat.

1 wyświetlacza.

Informacja Stopień podgrzewania kanapy pasażera reguluje się prze łącznikiem obok prawej rączki kierownicy.

S03115-17 7.22

Wskaźnik Load Ustawiony stan załadunku jest wskazywany w obszarze 1 wyświetlacza.

Stan załadunku można skonfigurować w menu Motorcycle, pod pozycją Load.

Załadunek konfiguruje się, zawsze gdy motocykl jest nieobcią żony.

S03115-18 84

7.23

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego składa się z pasków.

Im więcej pasków się świeci, tym wyższa temperatura płynu chło dzącego.

S03116-01 Informacja Jeżeli migają wszystkie paski, pojawia się dodatkowo ostrzeżenie ENGINE TEMP HIGH.

Możliwe stany • Silnik zimny – Wyświetla się od jednego do trzech pasków.

• Silnik w temperaturze roboczej – Świecą cztery paski.

• • Gorący silnik – Świeci się od pięciu do ośmiu pasków.

Silnik bardzo gorący – Wszystkie osiem pasków miga na czerwono.

85

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.24

Wskaźnik poziomu paliwa S03117-10 Zawartość zbiornika paliwa jest wskazywana w obszarze wyświetlacza.

Wskaźnik poziomu paliwa składa się z pasków. Im więcej pasków, tym więcej paliwa jest w zbiorniku paliwa.

1 Informacja Jeżeli zapas paliwa kończy się, migają na czerwono wszystkie (osiem) słupki i dodatkowo pojawia się ostrzeżenie LOW FUEL.

Aby uniknąć ciągłych wahań wskazania podczas jazdy, poziom paliwa jest wskazywany z niewielkim opóźnieniem.

Przy rozłożonych stopkach bocznych lub wyłączonym wyłączniku awaryjnym wskaźnik poziomu paliwa nie jest aktualizowany.

Jeżeli stopka boczna zostanie złożona i zostanie włączony wyłącznik awaryjny, kolejna aktualizacja wskazania nastę puje dopiero po 2 minutach.

Jeżeli zestaw wskaźników nie odbiera sygnału z czujnika poziomu paliwa, wskaźnik poziomu paliwa miga.

86

7.25

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Wskaźnik temperatury powietrza otoczenia Temperatura otoczenia jest wskazywana w obszarze Jednostkę temperatury otoczenia można skonfigurować w menu Settings pod pozycją Units.

Temperatura otoczenia jest wskazywana w °C lub °F.

1 .

7.26

Godzina S03115-19 S03115-20 Godzina jest wskazywana w obszarze We wszystkich językach godzina może się wyświetlać w formacie 24‑godzinnym lub 12-godzinnym.

godzinę.

1 wyświetlacza.

W menu Settings, pod pozycją Clock/Date można skonfigurować Informacja Po odłączeniu akumulatora 12 V, wzgl. wyjęciu bezpiecz nika należy ponownie ustawić godzinę.

87

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.27

Wskaźnik Favourites 7.28

We wskaźniku Favourites po lewej i po prawej stronie wyświetlają się maksymalnie cztery informacje.

W menu Settings, pod pozycją Favourites można dowolnie skon figurować ulubione informacje po lewej i po prawej stronie.

Informacja Każda informacja jest wyświetlana w dwóch wierszach.

Każdą informację można zapisać pod dowolnie wybranym slotem.

S03118-01 Wskaźnik Quick Selector 1 Naciśnięcie przycisku UP wyświetla przy zamkniętym menu Quick Selector 1.

Naciśnięcie przycisku BACK zamyka menu Quick Selector 1.

Informacja W menu Settings można skonfigurować Quick Selector 1.

Można wybrać dowolną informację.

S03137-01 88

7.29

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Wskaźnik Quick Selector 2 Naciśnięcie przycisku DOWN wyświetla przy zamkniętym menu Quick Selector 2.

Naciśnięcie przycisku BACK zamyka menu Quick Selector 2.

Informacja W menu Settings można skonfigurować Quick Selector 2.

Można wybrać dowolną informację.

7.30

S03119-02 Wskaźnik Navigation (opcja) Wskaźnik Navigation pojawia się przy aktywnej nawigacji.

We wskaźniku Navigation pojawia się strzałka kierunkowa, odle głość do następnego punktu trasy, nazwa ulicy, czas przybycia oraz odległość do celu.

W menu KTM MY RIDE, pod pozycją Navigation można skonfi gurować wskaźnik Navigation.

S03120-01 89

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31

Menu V01145-10 Informacja Przy działającej nawigacji i wybraniu Turn by Turn jako ustawienie, ulubione informacje po lewej stronie są ukryte.

Ulubione informacje po prawej stronie pozostają wyświe tlone.

Informacja Aby otworzyć menu, nacisnąć w ekranie startowym przy cisk SET 1 .

Przycisk UP 2 lub przycisk DOWN 3 służy do nawiga cji w menu.

Naciśnięcie przycisku BACK 4 zamyka aktualne menu lub przegląd menu.

Gdy przy otwartym menu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk po lewej stronie zestawu przełączników, menu zamyka się automatycznie po upływie około 20 sekund.

Ponowne naciśnięcie przycisku SET otwiera ostatnio wyświetlone menu.

90

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.31.1

KTM MY RIDE (opcja) S03122-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu KTM MY RIDE odpowiedni telefon komórkowy lub zestaw słuchawkowy można sparować poprzez Bluetooth ® z zestawem wskaźników i skonfigurować nawigację.

Informacja Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchaw kowy nadaje się do parowania z zestawem wskaźników.

Musi być obsługiwany standard Bluetooth ® 2.1.

91

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.2

Audio (opcja) S03123-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

• Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim zesta wem słuchawkowym.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Audio. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Trzymanie wciśniętego przycisku UP zwiększa głośność dźwięku.

92

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Trzymanie wciśniętego przycisku DOWN zmniejsza głośność dźwięku.

– Krótkie naciśnięcie przycisku UP przełącza na następny utwór audio.

– Jedno lub dwa krótkie naciśnięcia przycisku DOWN powoduje przejście – w zależności od modelu telefonu komórkowego – do poprzedniego utworu audio lub rozpoczęcie odtwarzania bieżącego utworu audio od początku.

– Naciśnięcie przycisku SET odtwarza utwór audio lub włącza pauzę w odtwarzaniu.

Rada W niektórych telefonach komórkowych, żeby możliwe było odtwarzanie, trzeba najpierw uruchomić odtwa rzacz w telefonie.

Aby ułatwić obsługę, funkcję Audio można dodać do Quick Selector 1 lub do Quick Selector 2.

93

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.3

Navigation (optional) S03163-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty z systemem Android od wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

• • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

• Dotyczy nawigacji głosowej: zestaw wskaźników został sparo wany z odpowiednim zestawem słuchawkowym i na aplikację KTM MY RIDE został pobrany odpowiedni pakiet głosowy.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

W menu Navigation można przeprowadzić różne ustawienia i wywołać ogólne informacje o nawigacji.

94

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Funkcja Audio może być używana równocześnie z funkcją nawigacji.

Połączenie przychodzące, przy działającej nawigacji, pojawia się w małym oknie w górnym rogu wyświetlacza zestawu wskaźników. Przy trwającej rozmowie telefonicznej nie można korzystać z menu Navigation.

Przy włączonej nawigacji i sparowanym urządzeniu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się symbol GPS.

7.31.4

Navigation Setup (opcja) S03126-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE aktywna (opcja).

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty z systemem Android od wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

• • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

95

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczony wybrany tryb nawigacji Voice Navigation lub Turn by Turn.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

Informacja Za pomocą Voice Navigation można zmienić nawiga cję na nawigację głosową.

Za pomocą Turn by Turn można przejść na nawigację strzałkami kierunkowymi.

W podmenu Navigation Setup można ustawić tryb nawigacji.

96

7.31.5

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Navigation Information (opcja) S03165-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty z systemem Android od wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

• • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation Information. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

97

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Informacja Arrival Time pokazuje szacunkowy czas przybycia według położenia telefonu.

Distance to Target pokazuje odległość do celu.

W podmenu Navigation Information można przeglądać informa cje o aktualnej nawigacji.

7.31.6

Volume (opcja) S03163-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty z systemem Android od wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

• • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

• Dotyczy nawigacji głosowej: zestaw wskaźników został sparo wany z odpowiednim zestawem słuchawkowym i na aplikację KTM MY RIDE został pobrany odpowiedni pakiet głosowy.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

98

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Volume. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Trzymać wciśnięty przycisk UP w celu zwiększenia głośności.

– Trzymać wciśnięty przycisk DOWN w celu zmniejszenia gło śności.

W podmenu Volume można ustawić głośność nawigacji.

99

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.7

Bluetooth (opcja) S03169-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Bluetooth ® . Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja Bluetooth ® OFF lub ON. Naciśnięcie przyci sku SET zatwierdza żądany wybór.

Informacja Funkcję Bluetooth ® można stosować tylko w połączeniu z KTM MY RIDE (opcja).

Przy włączonej funkcji Bluetooth ® , w górnej części zestawu wskaźników pojawiają się ikony telefonu komórkowego i kasku. Gdy tylko zostanie nawiązane połączenie między telefonem komórkowym a zestawem słuchawkowym, symbole są wypełnione.

Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchaw kowy nadaje się do parowania z zestawem wskaźników.

100

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.31.8

Pairing (opcja) S03170-01 • • Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

Funkcja Bluetooth ® (opcja) aktywowana.

Funkcja Bluetooth ® na urządzeniu, które ma być sparowane, jest również aktywna.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Pairing. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczony wybrany punkt menu Phone, Headset Rider lub Headset Pass..

Informacja Nie można sparować z zestawem wskaźników jedno cześnie dwóch telefonów komórkowych. Tylko jeden telefon komórkowy bądź jeden zestaw słuchawkowy na punkt podmenu można sparować jednocześnie z zestawem wskaźników.

101

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – W podmenu Phone można sparować odpowiedni telefon komórkowy z zestawem wskaźników.

– W podmenu Headset Rider można sparować odpowiedni zestaw słuchawkowy kierowcy z zestawem wskaźników.

– W podmenu Headset Pass. można sparować odpowiedni zestaw słuchawkowy pasażera z zestawem wskaźników.

– Nacisnąć przycisk SET.

– Ponownym naciśnięciem przycisku SET zatwierdzić punkt podmenu Pairing.

– Po sparowaniu zestawu wskaźników z odpowiednim tele fonem komórkowym: na zestawie wskaźników pojawia się komunikat o gotowości zestawu wskaźników do sparowa nia. Zatwierdzenie kodu Passkey w telefonie komórkowym i w zestawie wskaźników powoduje pomyślne zakończenie sparowania.

– Po sparowaniu zestawu wskaźników z odpowiednim zesta wem słuchawkowym: na zestawie wskaźników pojawia się nazwa zestawu słuchawkowego. Naciskając przycisk SET, wybrać urządzenie. Ponownym naciśnięciem przycisku SET zatwierdzić punkt podmenu Confirm. Parowanie zestawu słuchawkowego z zestawem wskaźników w tym momencie zostaje zakończone z powodzeniem.

102

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Po pomyślnym sparowaniu z odpowiednim urządze niem nazwa sparowanego telefonu komórkowego lub zestawu słuchawkowego jest wyświetlana w odpowied nim menu Phone, Headset Rider lub Headset Pass..

Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczone sparowane urządzenie. Naciska jąc przycisk SET, można usunąć sparowane urządze nie.

Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchawkowy nadaje się do parowania z zestawem wskaźników.

– Gdy przy aktywowanej funkcji Bluetooth wcześniej nie zostało ono usunięte: ® ostatnio sparowane urządzenie znajdzie się w zasięgu zestawu wskaźników i gdy Urządzenie parowane jest automatycznie z zestawem wskaźników.

Gdyby po upływie około 30 sekund urządzenie nie sparo wało się automatycznie z zestawem wskaźników: – Uruchomić ponownie zestaw wskaźników lub powtó rzyć operację Pairing.

103

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.9

Telefon (opcja) S03168-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

• Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim zesta wem słuchawkowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciśnięcie przycisku SET odbiera połączenie przychodzące.

– Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BACK odrzuca połącze nie przychodzące.

– Trzymanie wciśniętego przycisku UP zwiększa głośność dźwięku.

– Trzymanie wciśniętego przycisku DOWN zmniejsza głośność dźwięku.

104

7.31.10 Info S03128-01 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Czas połączenia i kontakt są wyświetlane. Zależnie od ustawienia telefonu komórkowego kontakt jest wizuali zowany z nazwą i zdjęciem.

Połączenie przychodzące, przy działającej nawigacji, pojawia się w małym oknie w górnym rogu wyświetla cza zestawu wskaźników.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Info można wywołać ogólne informacje.

105

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.11 Trip 1 S03129-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Trip 1. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Trip 1 wskazuje przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np.

między kolejnymi tankowaniami. Trip 1 odlicza do wartości 9999.

ØCons1 wskazuje średnie zużycie paliwa na podstawie Trip 1.

ØSpeed1 wskazuje średnią prędkość na podstawie Trip 1 i Trip Time1.

Trip Time1 wskazuje czas jazdy na podstawie Trip 1 i biegnie dalej aż do pojawienia się sygnału prędkości.

Fuel Range wskazuje maksymalnie możliwy zasięg na rezerwie paliwa.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Wszystkie zapisane wartości w menu Trip 1 są resetowane.

106

7.31.12 Trip 2 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 S03129-02 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Trip 2. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Trip 2 wskazuje przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np.

między kolejnymi tankowaniami. Trip 2 odlicza do wartości 9999.

ØCons2 wskazuje średnie zużycie paliwa na podstawie Trip 2.

ØSpeed2 wskazuje średnią prędkość na podstawie Trip 2 i Trip Time2.

Trip Time2 wskazuje czas jazdy na podstawie Trip 2 i biegnie dalej aż do pojawienia się sygnału prędkości.

Fuel Range wskazuje maksymalnie możliwy zasięg na rezerwie paliwa.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Wszystkie zapisane wartości w menu Trip 2 są resetowane.

107

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.13 General Info S03130-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja General Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Date wskazuje datę.

ODO wskazuje pokonany łączny przebieg.

Battery wskazuje napięcie akumulatora.

Oil Temperature wskazuje temperaturę oleju silnikowego.

7.31.14 TPMS Warunek • Model z układem TPMS.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

S03131-01 108

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ kontroli ciśnie nia opon nie zastępuje sprawdzenia ciśnienia opon przez kierowcę przed rozpoczęciem jazdy.

W celu uniknięcia alarmów z powodu błędu, analizo wanie wartości ciśnienia opon trwa przez kilka minut.

– Przed każdą jazdą sprawdzić ciśnienie opon.

– W razie konieczności dopompować koła.

– Należy natychmiast przerwać jazdę, gdy zacho wanie się motocykla będzie wskazywało na brak powietrza w oponie, nawet wtedy gdy wartości ciśnienia opon będą prawidłowe.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Tire Air Pressure. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Wymaganie Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera / z pasaże rem / maks. ciężar użyteczny przód: przy zimnej opo nie 2,5 bar tył: przy zimnej oponie 2,9 bar 109

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.15 Warnings Menu Tire Air Pressure wskazuje ciśnienie powietrza w oponie koła przedniego i tylnego.

TIRE PRESS FRONT wskazuje ciśnienie powietrza w kole przednim.

TIRE PRESS REAR wskazuje ciśnienie powietrza w kole tylnym.

S03171-01 Warunek • Komunikat lub ostrzeżenie.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Warnings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Za pomocą przycisku UP lub DOWN można przeglądać ostrzeżenia.

W menu Warnings są wyświetlane zapisywane tam ostrzeżenia.

110

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.31.16 Service S03132-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Service. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu Service wskazywany jest następny termin serwisu.

7.31.17 Extra Functions S03133-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Motocykl z opcjonalną funkcją dodatkową.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Extra Functions. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przycisk UP lub DOWN służy do nawigacji w funkcjach dodat kowych.

Menu Extra Functions zawiera opcjonalne funkcje dodatkowe.

111

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.18 Motorcycle Informacja Aktualne KTM PowerParts i dostępne oprogramowanie do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

S03134-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Motorcycle można dokonać ustawień układu ABS, podwozia, kontroli trakcji i funkcji dodatkowych.

112

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.31.19 Heated Grips (opcja) S03135-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Menu Heated Grips aktywne.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Grips. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać stopień podgrzewania lub OFF.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

113

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.20 Heated Seat (opcja) S03136-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Menu Heated Seat Rider aktywne.

• Menu Heated Seat Pas aktywne.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Seat. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać stopień podgrzewania lub OFF.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

Informacja Stopień podgrzewania kanapy pasażera wybiera się przyciskiem obok prawego uchwytu.

114

7.31.21 Load ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 S03137-01 Warunek • Motocykl stoi bez obciążenia.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Load. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać stan załadunku.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza wybór.

W menu Load dostępne są cztery stany załadunku.

Ustawienie naprężenia wstępnego i tłumienia przy odbiciu dosto sowuje się do stanu załadunku.

115

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.22 Damping S03138-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Damping. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać ustawienie tłumika.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza wybór.

We wskaźniku Damp pokazywane jest ustawione tłumienie ele mentów amortyzujących.

W menu Damping dostępne są opcje ustawień SPORT, STREET i COMFORT.

116

7.31.23 Ride Mode ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 S03139-01 Warunek • Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wł.

(środkowe położenie) – W tym położeniu odbywa się praca,

obwód układu zapłonowego jest zamknięty. ( str. 42)

• Funkcja tempomatu wyłączona.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Ride Mode. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać żądany Ride Mode.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

– W menu Ride Mode można wybierać dostępne nastawy sil nika i układu kontroli trakcji motocykla.

TRACK – opcjonalne ustawienie z homologowaną mocą i wyjątkowo szybką reakcją silnika na dodawanie gazu.

Kontrolę trakcji i charakterystykę dodawania gazu można ustawić indywidualnie.

SPORT – homologowana moc i bardzo szybka reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na większy poślizg koła tylnego.

STREET – homologowana moc i płynna reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

117

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.24 MTC RAIN – zredukowana moc homologowana w celu zapew nienia lepszych właściwości jezdnych, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

Informacja W trakcie dokonywania wyboru nie dodawać gazu.

S03172-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja tempomatu wyłączona.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja MTC. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja MTCOFF lub ON.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

118

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Aktywacja kontroli trakcji motocykla.

7.31.25 MTC+MSR (opcja) S03173-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja tempomatu wyłączona.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja MTC+MSR. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja MTC+MSROFF lub ON.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

119

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.26 ABS Informacja Przy aktywnym trybie jazdy Track układ MSR jest nie aktywny.

Po włączeniu zapłonu ponownie włącza się kontrola trakcji motocykla i układ przeciwdziałający poślizgowi kół.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Aktywacja kontroli trakcji motocykla i układu przeciwdziałającego poślizgowi kół.

S03141-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja ABS. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać żądany tryb ABS.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

120

7.31.27 HHC (opcja) ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Jeżeli aktywny jest tryb ABS Road, układ ABS działa na oba koła.

Jeżeli aktywny jest tryb ABS Supermoto, układ ABS działa tylko na koło przednie. Koło tylne hamuje bez układu ABS, a więc przy hamowaniu może dojść do zablokowania się koła.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Aktywacja różnych trybów ABS.

S03142-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja HHC. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja HHCOFF lub ON.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

121

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.28 Settings S03174-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Settings można skonfigurować wskazywanie zestawu wskaź ników. Można dokonać ustawień jednostek lub różnych wartości.

Niektóre funkcje można aktywować lub dezaktywować.

122

7.31.29 Favourites S03175-01 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Favourites. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać żądany slot. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać żądaną informację ulu bioną i zatwierdzić wybór przyciskiem SET.

W menu Favourites można wybrać maks. osiem informacji.

123

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.30 Quick Selector 1 S03145-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Quick Selector 1. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać żądany punkt menu i zatwierdzić wybór przyciskiem SET.

W menu Quick Selector 1 można określić bezpośrednio wybie rane menu.

Naciśnięcie przycisku UP wyświetla przy zamkniętym menu okre ślone w Quick Selector 1 menu.

124

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.31.31 Quick Selector 2 S03146-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Quick Selector 2. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać żądany punkt menu i zatwierdzić wybór przyciskiem SET.

W menu Quick Selector 2 można określić bezpośrednio wybie rane menu.

Naciśnięcie przycisku DOWN wyświetla przy zamkniętym menu określone w Quick Selector 2 menu.

125

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.32 Shift Light S03180-01 Warunek • Motocykl stoi.

• ODO > 1000 km (621 mi).

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Shift Light. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać żądany podpunkt menu.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla wybrany podpunkt menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN ustawić wartości Shines i Flashes i zatwierdzić wybór przyciskiem SET.

Informacja Gdy prędkość obrotowa silnika osiągnie pierwszą usta wioną wartość Shines, wskaźnik prędkości obrotowej świeci się na czerwono.

Gdy prędkość obrotowa silnika osiągnie drugą usta wioną wartość Flashes, wskaźnik prędkości obrotowej miga na czerwono.

126

7.31.33 Units ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Sygnalizator zmiany biegu wyłączyć lub włączyć w punktach podmenu OFF lub ON.

S03147-01 Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Units można dokonać ustawień jednostek lub różnych warto ści.

127

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.34 Distance S03164-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Distance. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

128

7.31.35 Temperature ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 S03176-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Temperature. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

129

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.36 Pressure S03177-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Pressure. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

130

7.31.37 Consumption ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 S03178-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Consumption. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

131

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.38 Language S03179-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Language. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET.

Interfejs menu dostępny jest w następujących językach: angielski US, angielski UK, niemiecki, włoski, francuski i hiszpański.

7.31.39 Ustawianie godziny i daty Warunek Motocykl stoi.

132

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż pojawi się Settings.

Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Clock/Date. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

S03154-01 S03155-01 Ustawianie godziny – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zazna czona godzina.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga godzina obok Clock.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nej godziny.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga minuta obok Clock.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nej minuty.

– Nacisnąć przycisk SET.

Godzina jest zapamiętywana.

133

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW S03156-01 Ustawianie daty – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zazna czona data.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga dzień obok Date.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nego dnia.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga miesiąc obok Date.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nego miesiąca.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga rok obok Date.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nego roku.

– Nacisnąć przycisk SET.

Data jest zapamiętywana.

134

7.31.40 Daytime Runn. Light ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

S03157-01 135

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Światło do jazdy dziennej nie zastępuje przy złej widoczności świateł mijania.

Przy znacznie pogorszonej widoczności przez mgłę, opady śniegu lub deszczu funkcja automatycznego przełączania między światłem do jazdy dziennej a światłami mijania może być dostępna jedynie w ogra niczonym zakresie.

– Zawsze sprawdzać, czy wybrano właściwy rodzaj oświetlenia.

– Ewentualnie przed rozpoczęciem jazdy lub przy zatrzymanym pojeździe wyłączyć w menu światło do jazdy dziennej, aby światła mijania były ciągle włączone.

– Przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących użytkowania świateł do jazdy dziennej.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Daytime Runn. Light. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja Daytime Runn. LightOFF lub ON.

136

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć światło do jazdy dziennej.

7.31.41 Quickshift + (opcja) S03181-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Quickshift +. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja Quickshift +OFF lub ON.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć quickshifter +.

137

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.42 Track (opcja) S03184-01 Warunek • Tryb jazdy TRACK (opcja) jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja TRACK. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Informacja W TRACK można dokonać ustawień trybu TRACK.

Za pomocą Leave Track tryb jazdy TRACK jest zamy kany i następuje automatyczne przełączenie na tryb jazdy STREET. Nie dodawać przy tym gazu.

7.31.43 Layout (opcja) Warunek • Tryb jazdy TRACK (opcja) jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja TRACK. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja LAYOUT. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

S03185-01 138

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczony żądany schemat.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

7.31.44 Launch Control (opcja) S03186-01 Warunek • Tryb jazdy TRACK (opcja) jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja TRACK. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Launch Control. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Launch‑Control umożliwia bardzo intensywne przyspieszenie, które może sprawić problemy początkującym kierowcom.

– Stosować układ Launch-Control tylko przy posia daniu odpowiedniego doświadczenia.

– Nie stosować układu Launch‑Control do jazdy po drogach publicznych.

139

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja Launch ControlOFF lub ON.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

7.31.45 Anti Wheelie Mode (opcja) S03187-01 Warunek • Tryb jazdy TRACK (opcja) jest aktywny.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja TRACK. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Anti Wheelie Mode. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przy wyłączonym trybie Anti‑Wheelie kontrola trakcji nie przeciwdziała podnoszeniu się koła przedniego.

– Wyłączać tryb Anti‑Wheelie tylko przy posiadaniu odpowiedniego doświadczenia.

– Naciskać przycisk UP lub przycisk DOWN, aż zostanie zazna czona pozycja Anti Wheelie ModeOFF lub ON.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

140

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.31.46 Heated Grips (opcja) S03158-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Grips. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated GripsOFF lub ON. Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądany wybór.

– Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór.

Informacja W menu Settings można włączać i wyłączać ogrze wanie rączek kierownicy. Do sterowania ogrzewaniem rączek kierownicy służy menu Motorcycle, podmenu Heated Grips.

141

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.47 Heated Seat Rider (opcja) S03159-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Seat Rider. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Set RiderOFF lub ON.

– Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór.

Informacja W menu Settings można włączać i wyłączać ogrzewa nie kanapy. Do sterowania ogrzewaniem kanapy służy menu Motorcycle, podmenu Heated Seat.

142

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.31.48 Heated Seat Pas (opcja) S03160-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Seat Pas. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Set PasOFF lub ON.

– Nacisnąć przycisk SET, aby potwierdzić wybór.

Informacja W menu Settings można włączać i wyłączać ogrzewa nie kanapy. Do sterowania ogrzewaniem kanapy służy przełącznik obok prawej rączki kierownicy.

143

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.31.49 Corner. Light Test S03161-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Corner. Light Test. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

Informacja W punkcie menu Left przeprowadza się test lewego światła zakrętowego.

W punkcie menu Right przeprowadza się test prawego światła zakrętowego.

W punkcie menu Off można zakończyć test.

– Nacisnąć przycisk SET, aby przeprowadzić żądany test.

Informacja Segmenty odpowiedniego światła zakrętowego świecą się kolejno, począwszy od dolnego segmentu.

Po zakończeniu testu odpowiedniego światła zakręto wego górny segment świeci się ciągle.

144

8.1

8.2

ERGONOMIA 8 Pozycja kierownicy 402651-11 Regulacja pozycji kierownicy Na górnej półce widelca znajdują się dwa otwory w odległości od siebie.

A Odstęp między otworami A 15 mm Mocowania kierownicy można obrócić o 180 °.

Kierownicę można montować w czerech różnych pozycjach.

Pozwala to na ustawienie kierownicy w pozycji najwygodniejszej dla kierowcy.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Naprawiona kierownica stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa.

Materiał wygiętej lub wyrobionej kierownicy ulega zmęczeniu. W konsekwencji kierownica może pęk nąć.

– Wymienić kierownicę, jeśli jest ona uszkodzona lub wygięta.

145

8 ERGONOMIA 402651-10 – Wykręcić śruby 1 . Element zaciskowy kierownicy kierownicę i odłożyć do tyłu.

2 . Zdjąć Informacja Przykryć elementy w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Nie załamywać kabli i przewodów.

– Wykręcić śruby 3 . Zdjąć mocowania kierownicy 4 .

– Ustawić mocowania kierownicy w odpowiednim położeniu za pomocą otworu A lub B .

Informacja Mocowania kierownicy są z jednej strony dłuższe i wyższe.

Równomiernie ustawić nasadę kierownicy po lewej i po prawej stronie.

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 3 .

Śruba mocowa nia kierownicy M10 40 Nm Loctite ® 243™ 146

S03228-10 ERGONOMIA 8 – Ustawić równo kierownicę.

Informacja Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie kabli i przewo dów.

– Ustawić równo element zaciskowy kierownicy. Zamontować śruby 1 , ale jeszcze ich nie dokręcać.

Zaznaczenie C skali kierownicy jest skierowane na górną krawędź elementu zaciskowego kierownicy.

Linia środkowa D skali kierownicy jest skierowana na środek elementu zaciskowego kierownicy.

– Przykręcić elementy zaciskowe kierownicy śrubami pierw po dłuższej, wyższej stronie mocowania kierownicy do bloku.

1 naj – Dokręcić równomiernie śruby 1 .

Wymaganie Śruba elementów zaciskowych kierow nicy M8 20 Nm 147

8 ERGONOMIA S03213-12 – Wsiąść na motocykl i w poziomej pozycji ustawić oba lusterka wsteczne.

– Sprawdzić minimalny odstęp owiewką przy maksymalnie skręconej kierownicy w jedną i w drugą stronę.

E między drążkiem lusterka a Wymaganie Minimalny odstęp E mię dzy drążkiem lusterka a owiewką 9 mm » Gdy odległość między drążkiem lusterka a owiewką będzie mniejsza niż dopuszczalny minimalny odstęp E : – Ustawić kąt skrętu kierownicy.

( str. 149)

– Po zakończeniu prac, w położeniu maksymalnego skrętu kie rownicy musi być zachowany odpowiednio duży odstęp mię dzy elementami obsługowymi a zbiornikiem paliwa.

148

8.3

ERGONOMIA 8 Ustawianie kąta skrętu kierownicy – Odkręcić nakrętki 1 .

– Po zakończeniu prac musi być zachowany dostateczny kąt skrętu kierownicy.

S03214-10 Informacja Nie wykręcać śrub do końca.

Śruby pozostawić wkręcone na głębokość co najmniej pięciu zwojów gwintu.

– Ustawić kąt skrętu kierownicy, obracając śrubami nastaw czymi 2 po lewej i prawej stronie.

Wymaganie Minimalny odstęp między drążkiem lusterka a owiewką 9 mm Obracać śrubami nastawczymi 2 w taki sposób, by kąt skrętu kierownicy po lewej i po prawej stronie był taki sam.

– Dokręcić nakrętki Wymaganie 1 .

Pozostałe nakrętki podwozia M8 25 Nm 149

8 ERGONOMIA – Po zakończeniu prac, w położeniu maksymalnego skrętu kie rownicy musi być zachowany odpowiednio duży odstęp mię dzy elementami obsługowymi a zbiornikiem paliwa.

8.4

Ustawianie owiewki przedniej Informacja Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

– Nacisnąć do przodu owiewkę przednią.

Owiewka przednia jest odblokowana.

S03215-10 150

ERGONOMIA 8 – Aby ustawić owiewkę przednią w wymaganej pozycji, przesu nąć ją do góry lub w dół.

S03216-10 – Owiewkę przednią ściągnąć do tyłu.

Owiewka przednia jest zablokowana.

S03215-11 151

8 ERGONOMIA 8.5

Ustawianie pochylenia zestawu wskaźników – Dźwignię zaciskową 1 po lewej dolnej stronie zestawu wskaźników pociągnąć w kierunku strzałki.

Zestaw wskaźników jest odblokowany.

S03217-10 – Aby ustawić zestaw wskaźników w wymaganej pozycji, naci snąć go do góry lub w dół.

S03218-10 152

ERGONOMIA 8 – Dźwignię zaciskową 1 pociągnąć w kierunku strzałki.

Zestaw wskaźników jest zablokowany.

8.6

S03219-10 Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła – Nacisnąć do przodu dźwignię sprzęgła.

– Dopasować położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła za pomocą śruby nastawczej 1 do wielkości dłoni.

S03206-10 153

8 ERGONOMIA Informacja Przekręcenie śruby nastawczej zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje odsunięcie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku przeciw nym do ruchu wskazówek zegara powoduje dosunięcie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą obracać wyłącznie ręcznie, nie uży wać zbyt dużej siły.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

8.7

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego – Nacisnąć do przodu dźwignię hamulca ręcznego.

– Dopasować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego za pomocą śruby nastawczej 1 do wielkości dłoni.

S03207-10 154

ERGONOMIA 8 Informacja Przekręcenie śruby nastawczej zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje odsunięcie dźwigni hamulca ręcznego od kierownicy.

Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku przeciw nym do ruchu wskazówek zegara powoduje dosunięcie dźwigni hamulca ręcznego do kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą obracać wyłącznie ręcznie, nie uży wać zbyt dużej siły.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

8.8

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego – Odkręcić nakrętkę 1 .

– Dźwignię hamulca nożnego wcisnąć w dół, w celu umożliwie nia lżejszego kręcenia śrubą dociskową 2 .

– Obracać śrubą dociskową dotąd, aż dźwignia hamulca noż nego znajdzie się w żądanym położeniu.

F01224-10 155

8 ERGONOMIA Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

W przegubie kulowym śruba musi być wkręcona na głębokość co najmniej pięciu zwojów gwintu.

– Zakontrować nakrętką 1 .

156

8.9

ERGONOMIA 8 Regulacja stopnia dźwigni hamulca nożnego – Wyjąć śrubę 1 wraz ze stopniem dźwigni hamulca nożnego.

– W celu wyregulowania długości dźwigni hamulca nożnego, stopień dźwigni hamulca nożnego ustawić za pomocą śruby 1 we właściwym otworze 2 .

Wymaganie Standard środkowy otwór – Dokręcić śrubę Wymaganie 1 .

Śruba stop nia dźwigni hamulca noż nego M6 10 Nm Loctite ® 243™ F01225-10 157

8 ERGONOMIA 8.10

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów Informacja Dźwignia zmiany biegów podczas jazdy, w położeniu wyjściowym nie może przylegać do buta).

Ciągłe przyleganie dźwigni zmiany biegów do buta powoduje przeciążenie skrzyni biegów i może dopro wadzić do błędnego działania quickshiftera.

– Wsiąść na pojazd w pozycji jazdy i zmierzyć odstęp dzy górną krawędzią buta a dźwignią zmiany biegu.

A mię Odległość dźwigni zmiany biegów od krawędzi górnej buta 10 … 20 mm » Jeżeli odstęp nie jest zgodny z wymaganiami: – Ustawić położenie wyjściowe dźwigni zmiany bie gów.

( str. 159)

400692-10 158

8.11

ERGONOMIA 8 Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów – Odkręcić nakrętkę wany 2 .

1 , przytrzymując przy tym za pręt gwinto S01570-10 Informacja Nakrętka 1 ma gwint lewoskrętny.

– Odkręcić nakrętkę wany 2 .

3 , przytrzymując przy tym za pręt gwinto – Obracając śrubą dociskową gów.

2 ustawić dźwignię zmiany bie Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

Dźwignia podczas zmiany biegów nie może dotykać żadnych elementów pojazdu.

– Dokręcić nakrętkę towaną 2 .

3 , przytrzymując przy tym za śrubę gwin Wymaganie Nakrętka drążka zmiany biegów M8 12 Nm – Dokręcić nakrętkę towaną 2 .

1 , przytrzymując przy tym za śrubę gwin 159

8 ERGONOMIA Wymaganie Nakrętka drążka zmiany biegów M8LH 12 Nm 160

8.12

ERGONOMIA 8 Ustawianie pedała dźwigni zmiany biegów – Usunąć śrubę 1 z pedałem dźwigni zmiany biegów.

– Pedał dźwigni zmiany biegów ustawić za pomocą śruby zależ nie od żądanej długości dźwigni w otworze 2 .

Wymaganie Standard średni otwór – Dokręcić śrubę.

Wymaganie Śruba nakładki dźwigni zmiany biegów M6 10 Nm Loctite ® 243™ S01571-10 161

9 URUCHOMIENIE 9.1

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają sobie i innym.

– Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.

– Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie czeństwa.

– Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole wami, spodnie i kurtkę z protektorami.

– Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Różne profile przedniej i tylnej opony powodują pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu.

Różne profile opon mogą znacząco utrudniać kontrolę nad pojazdem.

– Upewnić się, że na kole przednim i tylnym stosowane są tylko opony o tym samym rodzaju profilu.

162

URUCHOMIENIE 9 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niedopuszczone lub niezalecane do jazdy opony i koła powodują pogor szenie właściwości jezdnych.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zalecanych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane.

– Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

Informacja Podczas eksploatacji pojazdu należy pamiętać, że nadmierny hałas może przeszkadzać innym osobom.

– Podczas odbioru motocykla upewnić się, że autoryzowany warsztat KTM dokonał kontroli przedsprzedażo wej.

163

9 URUCHOMIENIE W chwili odbioru pojazdu przekazywany jest dokument dostawy i książka serwisowo-gwarancyjna.

– Przed pierwszą jazdą uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

– Zapoznać się z elementami obsługowymi.

– Dostosuj motocykl do własnych potrzeb, patrz rozdział Ergonomia.

– Przed dłuższą jazdą przyzwyczaić się do jazdy motocyklem w odpowiednim terenie. Spróbować także jechać przez chwilę bardzo powoli, aby uzyskać lepsze wyczucie motocykla.

– Podczas jazdy trzymać kierownicę obiema rękami, a stopy cały czas opierać na podnóżkach.

– Dotrzeć silnik.

9.2

Docieranie silnika – Podczas fazy docierania nie przekraczać podanej prędkości obrotowej silnika.

Wymaganie Maksymalna prędkość obrotowa Przy pierwszych: 1 000 km Po pierwszych: 1 000 km 6 500 obr/min 10 500 obr/min Rada W czasie docierania silnika sygnalizator zmiany biegu ustawić na podaną prędkość obrotową silnika.

– Unikać jazdy na pełnym gazie!

164

URUCHOMIENIE 9 9.3

Jazda z bagażem Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężar całkowity oraz obciążenia techniczne osi wpływają na właściwo ści trakcyjne pojazdu.

Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

– Nie przekraczać ani maksymalnego dopuszczonego ciężaru całkowitego ani obciążenia technicz nego osi.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowy montaż kufra lub plecaka na zbiornik pogarsza właściwo ści trakcyjne pojazdu.

– Zamontować i zabezpieczyć kufer i plecak na zbiornik zgodnie z przepisami producenta.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne podczas jazdy z dużą prędkością.

– Dopasować prędkość do załadunku. Jechać wolniej, kiedy na motocyklu przewożone są kufry lub inny bagaż.

Prędkość maksymalna z bagażem 130 km/h 165

9 URUCHOMIENIE Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zniszczenie systemu toreb bagażowych.

– Jeśli na motocyklu zostały zamontowane torby bagażowe, należy przestrzegać danych producenta odnośnie maksymalnego załadunku.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza widoczność.

Zasłonięte światło tylne powoduje, że pojazd jest gorzej widoczny dla innych uczestników ruchu drogo wego, zwłaszcza po zmierzchu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężki bagaż zmienia właściwości trakcyjne pojazdu i wydłuża drogę hamowania.

– Dopasować prędkość do załadowanego bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza właściwości trakcyjne pojazdu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spalić bagaż.

– Bagaż przymocować tak, aby nie mógł być spalony ani zniszczony przez gorący układ wydechowy.

166

URUCHOMIENIE 9 – W wypadku zabierania bagażu zwrócić uwagę na jego prawidłowe zamocowanie, jak najbliżej środka pojazdu, a także na równomierne rozłożenie obciążenia na przednie i tylne koło.

– Należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnych nacisków na osie.

Wymaganie Maksymalna dopuszczalna masa całkowita Maksymalnie dopuszczalne obciążenie osi przed niej Maksymalnie dopuszczalny nacisk na oś tylną 459 kg 165 kg 294 kg 167

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.1

Sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem Informacja Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić stan pojazdu i bezpieczeństwo na drodze.

Stan pojazdu w czasie użytkowania nie może budzić żadnych zastrzeżeń.

H02217-01

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 307)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przed-

niego. ( str. 240)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tyl-

nego. ( str. 246)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.

( str. 244)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego.

( str. 251)

– Sprawdzić działanie układu hamulcowego.

– Skontrolować poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrów-

nawczym. ( str. 299)

– Sprawdzić stopień zabrudzenia łańcucha. (

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 216)

str. 213)

– Sprawdzić stan opon. ( str. 263)

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 266)

168

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Sprawdzić ustawienia i swobodę ruchu wszystkich elementów obsługowych.

– Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

– Sprawdzić, czy bagaż jest prawidłowo zamocowany.

– Sprawdzić ustawienie lusterek wstecznych.

– Sprawdzić zapas paliwa.

10.2

Uruchamianie pojazdu Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamknię tym pomieszczeniu.

Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Elementy elektroniczne i zabezpieczenia ulegną uszkodzeniu przy rozła dowanym akumulatorze 12 V lub w przypadku jego braku.

– Nigdy nie eksploatować pojazdu z rozładowanym akumulatorem 12 V lub bez akumulatora 12 V.

169

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wskazówka Uszkodzenie silnika Wysokie prędkości obrotowe przy zimnym silniku mają negatywny wpływ na jego żywot ność.

– Nagrzewać silnik zawsze przy niskich prędkościach obrotowych.

E00711-10 – Zdjąć motocykl ze stopki bocznej i wsiąść na motocykl.

– Umieścić kluczyk RACE-ON w zasięgu stacyjki.

– Sprawdzić, czy podczas jazdy kluczyk RACE-ON pozostaje w zasięgu działania.

Wymaganie Maksymalny zasięg klu czyka RACE-ON wokół zamka kierownicy 1,5 m Informacja Malejące napięcie baterii kluczyka RACE-ON i zakłó cenia wywoływane przez fale radiowe mogą ograni czyć zasięg działania.

Jeżeli napięcie baterii kluczyka RACE-ON jest za niskie, umieścić jeden z kluczyków zapłonowych

w obszarze zamka kierownicy ( str. 46) i po

uruchomieniu ponownie schować.

– Sprawdzić, czy wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego znajduje się w środkowym położeniu .

170

S03199-01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Aby włączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk RACE-ON (maksymalnie 1 sekundę).

Układ kierowniczy jest odblokowywany.

Przeprowadzany jest test działania zestawu wskaźników.

Po ruszeniu z miejsca lampka ostrzegawcza ABS gaśnie.

Informacja Jeżeli układ kierowniczy nie odblokuje się, lekko poru szyć kierownicą.

– Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

Świeci się zielona lampka kontrolna biegu jałowego .

– Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wci snąć w dolne położenie .

171

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Informacja Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycz nego wcisnąć w dolne położenie ruszyć.

kać co najmniej 5 sekund.

dopiero po zakoń czeniu kontroli działania zestawu wskaźników.

Podczas rozruchu NIE dodawać gazu. Dodawanie gazu podczas rozruchu powoduje, że układ sterowa nia silnika nie wtryskuje paliwa i silnik nie będzie mógł Maksymalnie przez 5 sekund wcisnąć wyłącznik awa ryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego w dolne położenie . Przed następną próbą rozruchu odcze Motocykl jest wyposażony w układ bezpiecznego roz ruchu. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko wtedy, jeżeli skrzynia biegów jest przełączona na położenie biegu jałowego lub przy włączonym biegu naciśnięta jest dźwignia sprzęgła. Włączenie biegu przy rozłożo nej stopce bocznej spowoduje zatrzymanie silnika.

172

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 10.3

Launch‑Control (opcja) H02000-01 Układ Launch‑Control to opcjonalna funkcja elektroniki pojazdu.

Launch‑Control reguluje liczbę obrotów silnika w celu uzyskania optymalnego przyspieszenia.

Launch‑Control można użyć do ruszania maksymalnie trzy razy z rzędu. Aby chronić silnik, skrzynię biegów, układ chłodzenia przed przeciążeniem, układ Launch‑Control jest wyłączany okresowo po trzecim rozruchu.

Launch‑Control jest również wyłączany, jeżeli nie są spełnione wszystkie warunki aktywacji.

Launch‑Control jest ponownie aktywowany w następujących przy padkach: silnik pracuje przez co najmniej trzy minuty, silnik jest wyłączony przez 20 minut lub pokonano dystans 1,5 km (0,93 mi).

10.4

Ruszanie – Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć 1. bieg i powoli zwalniać dźwignię sprzęgła, równocześnie ostrożnie dodając gazu.

173

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.5

Ruszanie z Launch‑Control (opcja) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Launch‑Control umożliwia bardzo intensywne przyspieszenie, które może sprawić problemy początkującym kierowcom.

– Stosować układ Launch-Control tylko przy posiadaniu odpowiedniego doświadczenia.

– Nie stosować układu Launch‑Control do jazdy po drogach publicznych.

H02000-01 Warunek Tryb jazdy TRACK (opcja) jest aktywny.

Pierwszy bieg jest włączony.

Lampka kontrolna TC nie świeci się.

Temperatura płynu chłodzącego: > 60 °C Przejechany łącznie dystans: > 1 000 km – Włączyć Launch‑Control w zestawie wskaźników.

Liczba możliwych prób rozruch wyświetla się na ekra nie startowym.

– Przy pociągniętej dźwigni sprzęgła włączyć pełny gaz.

Liczba obrotów silnika jest regulowana.

6 500 obr/min Lampka kontrolna TC miga szybko.

– Zwolnić szybko, lecz w sposób kontrolowany dźwignię sprzęgła.

174

10.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ruszanie z układem HHC (Opcja: Wspomaganie podjazdu pod górę) Układ HHC jest opcjonalną funkcją układu hamulcowego.

Układ HHC zapobiega niepożądanemu staczaniu się motocykla podczas stania na wzniesieniach.

Układ HHC wykrywa zatrzymywanie się na wzniesieniach i uru chamia hamulec koła tylnego.

Po puszczeniu dźwigni hamulca, hamulec trzyma jeszcze przez maksymalnie 5 sekund, dopóki motocykl nie ruszy do przodu.

Wraz z ruszeniem układ HHC automatycznie zwalnia hamulec koła tylnego.

402422-01 Informacja Przy uaktywnionym układzie HHC miga lampka kontrolna TC .

Układ HHC może aktywować się także przy wyłączonym silniku, wystarczy że będzie włączony zapłon.

W celu cofnięcia się motocyklem z aktywnym układem HHC, odczekać 5 sekund, włączyć bieg jałowy lub wyłą czyć zapłon.

Gdy po upływie 5 sekund układ HHC nie wykryje ruchu do przodu, hamulec zostanie automatycznie popuszczony.

Naciśnięcie dźwigni hamulca powoduje ponowną aktywację układu HHC.

175

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.7

Tryb Anti-Wheelie (opcja) Układ Anti Wheelie Mode jest opcjonalną funkcją elektroniki pojazdu.

Tryb Anti-Wheelie ma zapobiegać unoszeniu się koła przedniego podczas przyspieszania.

S03187-01 176

10.8

Quickshifter + (opcja) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Jeżeli quickshifter + (opcja) jest aktywny, można przełączać na wyższy i niższy bieg bez uruchamiania sprzęgła.

Ponieważ nie jest konieczne zamknięcie manetki gazu, możliwa jest płynna zmiana biegów.

Quickshifter + rozpoznaje po pozycji wałka zmiany biegów, czy należy uruchomić proces zmiany biegów, i wysyła odpowiedni sygnał do sterownika silnika.

Jeżeli quickshifter + jest wyłączony w zestawie wskaźników, przy każdej zmianie biegów należy jak zawsze uruchomić sprzęgło.

H01989-10 177

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.9

Zmiana biegów, jazda Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Gwałtowne zmiany obciążenia mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

– Unikać nagłej zmiany obciążenia i gwałtownego hamowania.

– Dostosować prędkość do stanu nawierzchni.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przełączenie na niższy bieg przy wysokiej prędkości obrotowej silnika powoduje zablokowanie tylnego koła i przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika.

– Przy wysokiej prędkości obrotowej silnika nie przełączać na niższy bieg.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Praca regulacyjne przy pojeździe odwracają uwagę od sytuacji na dro dze.

– Wszelkie prace regulacyjne wykonywać przy zatrzymanym pojeździe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Przy nieprawidłowym zachowaniu pasażer może spaść z motocykla.

– Zadbać, aby pasażer usiadł prawidłowo na swojej kanapie, odstawił stopy na podnóżki dla pasażera i trzymał się kierowcy lub uchwytów.

– Należy przestrzegać ustawowego minimalnego wieku pasażera przewożonego motocyklem.

178

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ryzykowny styl jazdy stanowi duże ryzyko.

– Przestrzegać przepisów ruchu drogowego, jeździć asekuracyjnie i przewidująco, aby w porę rozpo znawać ewentualne zagrożenia.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zimne opony mają obniżoną przyczepność.

– Podczas każdej jazdy pierwsze kilometry należy przejechać ostrożnie ze zredukowaną prędkością, aż opony osiągną swoją temperaturę roboczą.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężar całkowity oraz obciążenia techniczne osi wpływają na właściwo ści trakcyjne pojazdu.

Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

– Nie przekraczać ani maksymalnego dopuszczonego ciężaru całkowitego ani obciążenia technicz nego osi.

179

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza właściwości trakcyjne pojazdu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Upadek może bardziej uszkodzić pojazd, niż się to wydaje na pierwszy rzut oka.

– Po każdym upadku sprawdzić pojazd jak przed każdym uruchomieniem.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Niefiltrowane powietrze zasysane ma negatywny wpływ na żywotność silnika.

Bez filtra powietrza kurz i brud dostają się do silnika.

– Nie uruchamiać pojazdu bez filtra powietrza.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Przegrzanie silnika powoduje uszkodzenie silnika.

– Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami rumu drogowego i wyłączyć silnik, jeśli pojawi się ostrzeżenie tem peratury płynu chłodzącego.

– Odczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia.

– Po ostygnięciu układu chłodzenia skontrolować i ewentualnie skorygować poziom płynu chłodzącego.

180

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Wskazówka Uszkodzenia skrzyni biegów Niewłaściwe stosowanie quickshiftera+ skutkuje uszkodzeniem skrzyni biegów.

Quickshifter+ może być stosowany tylko wtedy, gdy funkcja jest włączona w zestawie wskaźników.

Po pociągnięciu dźwigni sprzęgła quickshifter+ jest wyłączany.

– Stosować quickshifter+ wyłącznie w podanym, dopuszczalnym zakresie obrotów.

Informacja Jeżeli podczas jazdy wystąpią nietypowe odgłosy, należy natychmiast zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

402299-11 – W odpowiednich warunkach (wzniesienie, sytuacja jazdy itp.) przełączać na wyższe biegi.

– Odjąć gazu, równocześnie pociągając dźwignię sprzęgła, włą czyć następny bieg, zwolnić dźwignię sprzęgła i dodać gazu.

Informacja Położenie biegów jest widoczne na rysunku. Położe nie biegu jałowego znajduje się między biegiem 1 i 2.

1. bieg służy do ruszania lub do jazdy po wzniesie niach.

– Po osiągnięciu prędkości maksymalnej przez całkowite obró cenie manetki gazu należy cofnąć manetkę do położenia ¾ 181

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA gazu. Prędkość nie ulegnie praktycznie zmniejszeniu, ale znacznie spadnie zużycie paliwa.

– Należy zawsze przyspieszać tylko w takim zakresie, w jakim pozwalają na to warunki drogowe i pogodowe. Zwłaszcza na zakrętach nie zmieniać biegów, a gazu dodawać tylko bardzo ostrożnie.

– Aby zredukować bieg w razie potrzeby zahamować motocykl, ujmując równocześnie gazu.

– Zaciągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć niższy bieg, powoli zwalniać dźwignię sprzęgła i dodać gazu lub ponownie zmie nić bieg.

– W razie przypadkowego zgaśnięcia silnika na skrzyżowaniu wystarczy pociągnąć dźwignię sprzęgła i wcisnąć wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego w dolne poło żenie . Nie trzeba przełączać skrzyni biegów w położenie biegu jałowego.

– Przed dłuższym postojem lub pracą na prędkości obrotowej biegu jałowego wyłączyć silnik.

– Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju , natychmiast zatrzymać motocykl zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

– Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się lampka ostrzegawcza usterki , skontaktować się jak najszybciej z autoryzowanym warsztatem KTM.

182

H01997-10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się ogólna lampka ostrzegaw cza , na wyświetlaczu przez 10 sekund wyświetla się odpo wiedni komunikat.

Informacja Szczególnie ważne komunikaty są przechowywane w menu Warning.

– Jeżeli w zestawie wskaźników zapali się symbol oblodzenia, należy liczyć się z oblodzeniem nawierzchni. Dostosować prędkość do zmienionych warunków drogowych.

Warunek Quickshifter + (opcja) aktywny.

– Jeżeli quickshifter + jest włączony w zestawie wskaźni ków, możliwe jest przełączanie na wyższy bieg w poda nym zakresie obrotów bez używania dźwigni sprzęgła.

Informacja Minimalna liczba obrotów silnika przed przełącze niem na wyższy bieg w obrotach na minutę jest widoczna na ilustracji.

Szybko przeciągnąć do oporu dźwignię zmiany biegów bez przestawiania manetki gazu.

183

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – Jeżeli quickshifter + jest włączony w zestawie wskaźni ków, możliwe jest przełączanie na niższy bieg w podanym zakresie obrotów bez używania dźwigni sprzęgła.

H01997-11 Informacja Maksymalna liczba obrotów silnika przed przełą czeniem na niższy bieg w obrotach na minutę jest widoczna na ilustracji.

Szybko nacisnąć do oporu dźwignię zmiany bie gów bez przestawiania manetki gazu.

10.10

MSR (opcja) 402423-01 Układ MSR jest opcjonalną funkcją sterownika silnika.

Gdy hamowanie silnikiem będzie zbyt silne, układ MSR zapo biega blokowaniu się koła tylnego podczas jazdy prosto lub uśli zgu w położeniu ukośnym.

W celu ochrony przed poślizgiem koła tylnego układ MSR otwiera przepustnice tylko do wymaganego położenia.

Układ MSR uruchamia się na powierzchniach o zbyt słabej przy czepności i ma na celu otwarcie sprzęgła antyhoppingowego.

W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy, układ MSR działa w zależności od pochylenia.

184

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Informacja Przy wyłączonym układzie MTC lub aktywnym trybie ABS Supermoto układ MSR jest nieaktywny.

10.11

Hamowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wilgoć i brud powodują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby osuszyć i wyczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamul cowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niewyczuwalny punkt oporu hamulca koła przedniego lub tylnego zmniejsza skuteczność hamowania.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane.

– Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

185

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wyższy ciężar całkowity wydłuża drogę hamowania.

– Wioząc pasażera lub bagaż, należy uwzględnić dłuższą drogę hamowania.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Sól drogowa ogranicza sprawność układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby oczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamulcowe z soli dro gowej.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ ABS może niekiedy wydłużyć drogę hamowania.

– Dostosować sposób hamowania do sytuacji i warunków drogowych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zbyt silne hamowanie prowadzi do zablokowania kół.

Skuteczne działanie układu ABS może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy układ ten jest włączony.

– Pozostawiać włączony układ ABS, aby wykorzystać funkcję ochronną.

186

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układy wspomagające jazdę mogą zapobiec wywróceniu się pojazdu jedynie w zakresie granic praw fizyki.

Nie zawsze daje się zrekompensować ekstremalne sytuacje drogowe, jak np. jazda z bagażem z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości, różne rodzaje nawierzchni, strome zjazdy lub pełne hamowanie bez wysprzęglenia.

– Styl jazdy należy dostosować do warunków drogowych i umiejętności kierowania.

– W celu zahamowania zdjąć gaz i równocześnie zahamować hamulcem koła przedniego i tylnego.

Informacja Dzięki układowi ABS można wykorzystać pełną siłę hamowania zarówno przy pełnym hamowaniu, jak i w wypadku hamowania na słabo przyczepnej nawierzchni (piaszczyste, mokre lub śliskie nawierzchnie), bez obawy, że dojdzie do zablokowania się kół.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Koło tylne może się zablokować przy hamowaniu silnikiem.

– Pociągnąć sprzęgło przy hamowaniu awaryjnym lub pełnym bądź hamowaniu na śliskiej nawierzchni.

187

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Położenie ukośne lub nawierzchnia z bocznym spadkiem zmniejsza maksymalnie możliwe zwalnianie.

– O ile to możliwe, zakończyć hamowanie przed zakrętem.

– Proces hamowania należy zawsze zakończyć przed początkiem zakrętu. Odpowiednio do prędkości jazdy należy przy tym przełączyć na niższy bieg.

– Przy dłuższych zjazdach z górki wykorzystywać hamowanie silnikiem. W tym celu należy zredukować prze łożenie o jeden albo nawet dwa biegi, nie przekraczając jednak przy tym maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Pozwala to na znaczne zredukowanie konieczności używania hamulców, dzięki czemu nie następuje ich przegrzanie.

188

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 10.12

Zatrzymywanie, parkowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Przypadkowe osoby mogą stworzyć zagrożenie dla siebie i pozostałych osób.

Jeżeli w zasięgu znajduje się odpowiedni przekaźnik, można uruchomić pojazd.

– Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem.

– Nigdy nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru, jeżeli w pobliżu pojazdu znajduje się kluczyk RACE-ON lub czarny kluczyk zapłonowy.

– Zabezpieczyć pojazd przed dostępem niepowołanych osób.

– Zablokować układ kierowniczy, jeżeli pojazd pozostaje bez nadzoru.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy, zanim części te nie ostygną.

– Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.

Wskazówka Szkody materialne Nieprawidłowe postępowanie przy parkowaniu może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

189

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Stoczenie lub przewrócenie się pojazdu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.

Elementy do postawienia pojazdu są przystosowane do obciążenia jedynie masą pojazdu.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

– Pod żadnym pozorem nie wolno siadać na pojeździe postawionym na stopce.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.

– Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

– Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.

– Zahamować motocykl.

– Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

– Aby wyłączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk RACE-ON 1 sekundę).

przy włączonym zapłonie (maksymalnie Informacja W razie wyłączenia silnika wyłącznikiem awaryjnym i pozostawienia włączonego zapłonu na przyci sku RACE-ON, do większości odbiorników elektrycznych nadal dopływa zasilanie elektryczne. Rozła dowuje się przez to akumulator 12 V. Silnik zatem zawsze wyłączać przyciskiem RACE-ON, wyłącz nik awaryjny jest przeznaczony do użycia tylko w razie konieczności.

– Zaparkować motocykl na stabilnym podłożu.

– Odchylić stopkę boczną nogą do oporu w przód i oprzeć na niej pojazd.

– Skręcić kierownicę w lewo i nacisnąć długo przycisk RACE-ON (co najmniej przez 2 sekundy).

Układ kierowniczy jest blokowany.

190

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Informacja Jeżeli blokada kierownicy nie zatrzaśnie się, lekko poruszyć kierownicą.

10.13

Transport Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.

– Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

– Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.

191

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – Wyłączyć silnik.

– Zabezpieczyć motocykl zaciąganymi pasami lub innymi zamo cowaniami przed przewróceniem i stoczeniem się.

10.14

401475-01 Tankowanie paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne.

Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został przepełniony.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.

– Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.

– Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.

– Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.

– Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

192

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmo wego.

– Nie wdychać oparów paliwa.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

Wskazówka Szkody materialne Niewystarczająca jakość paliwa powoduje przedwczesne zatkanie filtra paliwa.

W niektórych krajach i regionach dostępna jakość i czystość paliwa w niektórych okolicznościach nie jest wystarczająca. Może przez to dojść do problemów z działaniem układu paliwowego.

– Tankować tylko czyste paliwo, które odpowiada podanym normom. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

193

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – Wyłączyć silnik.

– Otworzyć korek wlewu paliwa. ( str. 54)

– Paliwo wlać maksymalnie do dolnej krawędzi wowego.

A króćca wle Łączna pojemność zbiornika w przybli żeniu 23 l

(

Benzyna wyso kooktanowa bez ołowiowa (LO 95)

str. 355)

– Zamknąć korek wlewu paliwa. ( str. 56)

S03211-10 194

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11 11.1

Dodatkowe informacje Wszystkie dodatkowe prace wynikające z prac obowiązkowych, wzgl. zalecanych, przyjmowane są i rozliczane oddzielnie.

Terminy serwisowania uzależnione są od lokalnych warunków eksploatacji występujących w danym kraju.

W ramach rozwoju technicznego niektóre terminy serwisowania i zakresy prac mogą ulec zmianie. Aktualnie obowiązujący harmonogram czynności serwisowych jest zawsze przechowywany w serwisie KTM Dealer.net.

Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.

11.2

Prace obowiązkowe Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

Sprawdzić sterownik przepustnicy wydechu przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 308)

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. ( str. 244)

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego. (

Sprawdzić tarcze hamulcowe. ( str. 239)

str. 251)

co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 195

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● Sprawdzić przewody hamulcowe, czy są szczelne i nieuszkodzone.

Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła przedniego.

Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła tylnego.

Wymienić płyn sprzęgła hydraulicznego.

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przedniego. (

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. (

Sprawdzić/uzupełnić poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Sprawdzić szczelność amortyzatora i widelca. Przeprowadzić serwis według potrzeby i zastosowania.

Oczyścić kapturki przeciwpyłowe goleni widelca.

Sprawdzić luz na łożysku główki ramy.

( str. 232)

str. 240)

str. 246)

Sprawdzić stan opon. ( str. 263)

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 266)

(

Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe, zębatkę łańcuchową i prowadnik łańcucha.

str. 221)

Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 216)

Zmierzyć luz łożyska koła, posmarować łożysko koła i piastę koła tylnego.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 196

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11 co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● Sprawdzić prawidłowy moment dokręcenia nakrętki koła tylnego (prawa strona).

Wymienić świece zapłonowe (filtr powietrza zdemontowany).

Sprawdzić luz zaworowy (zdemontowany filtr powietrza i świece zapłonowe).

Wymienić membrany SLS.

Sprawdzić przewody, czy nie są uszkodzone i czy są ułożone bez załamań (przy wymontowanym zbiorniku paliwa).

Skontrolować poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. ( str. 299)

Wymienić filtr powietrza, wyczyścić obudowę filtra powietrza.

Sprawdzić ciśnienie paliwa.

Sprawdzić ustawienie oświetlenia. ( str. 288)

Sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy.

Kontrola końcowa: sprawdzić bezpieczeństwo drogowe pojazdu i wykonać jazdę próbną.

Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM po odbyciu jazdy próbnej.

Zresetować wskaźnik serwisowy za pomocą testera diagnostycznego KTM.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 197

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Dokonać wpisu serwisowego w serwisie KTM Dealer.net i w książce serwisowo-gwarancyjnej.

○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● ● 11.3

Zalecane prace Sprawdzić ramę.

Sprawdzić wahacz.

Sprawdzić/wyczyścić dyszę oleju do smarowania sprzęgła.

Sprawdzić łożysko wahacza.

Sprawdzić łożyska kół.

co 48 miesięcy co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 198

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11 Oczyścić otwór odpływowy mocowania amortyzatora.

...) i sprawdzić ich swobodę ruchu.

Sprawdzić mocne osadzenie śrub i nakrętek.

Sprawdzić zabezpieczenie przed mrozem.

Wymienić płyn chłodzący.

co 48 miesięcy co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km Nasmarować wszystkie ruchome części (np. stopkę boczną, ręczne dźwignie, łańcuch, Usunąć wodę z wężyków drenażowych.

Sprawdzić wszystkie przewody i wężyki (np. paliwa, chłodziwa, odpowietrzające i drenażowe, itp.) oraz tuleje, czy nie są popękane, oraz czy są prawidłowo ułożone i szczelne.

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu 199

12 ZESTROJENIE PODWOZIA 12.1

Widelec/amortyzator Za pomocą półaktywnego zawieszenia WP Semi‑active Suspension można indywidualnie zestroić podwozie, bez konieczności używania narzędzi.

Elektroniczne ustawienie zawieszenia WP Semi‑active Suspension w oparciu o dane dostarczane z różnych czujników stale nadzoruje charakterystykę tłumienia podwozia.

Działanie tego układu polega dostosowywaniu elektrycznych zaworów amortyzatorów do aktualnych warun ków drogowych oraz charakterystyki podłoża, a także do ustawień dokonanych przez kierowcę w menu "Load" i "Damping".

Ustawienie podwozia dostosować zawsze do stylu jazdy i załadunku motocykla.

W menu "Load" ustawia się podwozie do aktualnego załadunku.

W "Damping" ustawia się charakterystykę tłumienia podwozia.

12.2

"Load" S03137-01 W menu "Load" można wybrać różne stany załadunku. Dostępne są takie nastawy jak jazda bez pasażera, jazda bez pasażera z bagażem, jazda z pasażerem i jazda z pasażerem i bagażem.

Ostatnio wybrany stan załadunku jest wskazywany na wyświetla czu po prawej stronie.

Informacja Ustawienie może być zastosowane tylko przy zatrzyma nym, nieobciążonym motocyklu i uruchomionym silniku.

Symbol ostatniego stanu załadunku miga aż do zastoso wania nowego ustawienia.

200

12.3

"Damping" ZESTROJENIE PODWOZIA 12 S03138-01 Możliwe stany • SPORT – Sztywne zestrojenie elementów amortyzujących z bardzo szybkimi reakcjami podwozia • • STREET – Normalne zestrojenie elementów amortyzujących z szybkimi reakcjami podwozia COMFORT – Miękkie zestrojenie elementów amortyzujących z komfortowymi reakcjami podwozia W menu "Damping" można wybrać różne zestrojenia pracy elementów amortyzujących. Dostępne są takie nastawy jak "SPORT", "STREET" i "COMFORT".

Informacja Wraz ze zmianą ustawienia w menu "Drive Mod" zmienia się jednocześnie właściwe ustawienie w menu "Damping".

201

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.1

Podnoszenie motocykla z tyłu za pomocą podnośnika Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

– Założyć adapter na podnośnik z tyłu motocykla.

Stojak montażowy koła tylnego z wahaczem jednostronnym (61329955000) – Motocykl ustawić pionowo, przystawić stojak montażowy do osi koła i podnieść motocykl.

E00695-01 13.2

Zdejmowanie motocykla z podnośnika z tyłu Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

202

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Zabezpieczyć motocykl przed upadkiem.

– Zabrać stojak montażowy z tyłu i pojazd odstawić na stopce bocznej 1 .

402029-10 13.3

Podnoszenie motocykla za pomocą podnośnika z przodu Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 202)

203

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Praca główna – Ustawić kierownicę w pozycji na wprost.

– Ustawić równo podnośnik z przodu z adapterem.

Trzpień mocujący (69329965040) Stojak montażowy duży pod koło przednie (69329965100) – Wyrównać podnośnik z przodu względem goleni widelca.

402345-01 Informacja Najpierw zawsze podnosić tył motocykla.

– Podnieść motocykl z przodu.

13.4

Zdejmowanie motocykla z podnośnika z przodu Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

204

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Zabezpieczyć motocykl przed upadkiem.

– Usunąć podnośnik z przodu.

13.5

402777-01 Zdejmowanie kanapy pasażera – Włożyć kluczyk RACE-ON lub czarny kluczyk zapłonowy w zamek kanapy 1 i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

– Kanapę pasażera unieść z przodu, pociągnąć w kierunku zbiornika paliwa i zdjąć do góry.

– Wyciągnąć kluczyk zapłonowy.

S01106-10 205

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.6

Montaż kanapy pasażera – Haczyki na kanapie pasażera zaczepić o uchwyty kanapy 1 .

– Kanapę pasażera opuścić z przodu i przesunąć do tyłu.

– Umieścić kołek ryglujący 2 kanapę pasażera z przodu.

w obudowie zamka i docisnąć Kołek ryglujący zatrzaskuje się z wyraźnie słyszalnym kliknięciem.

– Sprawdzić, czy kanapa pasażera została prawidłowo zamon towana.

402652-10 13.7

Zdejmowanie kanapy kierowcy Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 205)

206

S01104-10 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Wcisnąć ryglowanie kanapy z tyłu kanapę kierowcy.

1 w kierunku strzałki i podnieść – Kanapę kierowcy odczepić z przodu i zdjąć.

207

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.8

Montaż kanapy kierowcy 401921-10 Praca główna – Wycięcia 1 w kanapie kierowcy zaczepić na zbiorniku paliwa i przesunąć kanapę do przodu.

– Kołek ryglujący 2 wprowadzić do obudowy zamka i docisnąć kanapę kierowcy z tyłu.

Kołek ryglujący zatrzaskuje się z wyraźnie słyszalnym kliknięciem.

– Sprawdzić, czy kanapa kierowcy została prawidłowo zamonto wana.

Praca końcowa

– Zamontować kanapę pasażera. ( str. 206)

208

13.9

Demontaż owiewki PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Wykręcić śruby 1 z tulejami gumowymi i zdjąć owiewkę 2 .

S03220-10 13.10

Montaż owiewki przedniej – Ustawić równo owiewkę 1 .

– Zamontować śruby 2 Wymaganie z tulejami gumowymi i dokręcić.

Śruba owiewki M5 3,5 Nm S03220-11 209

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.11

Demontaż tłumika Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas pracy układ wydechowy pojazdu mocno się nagrzewa.

– Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie układu wydechowego.

– Wykręcić śrubę 1 .

– Zdjąć obejmę rury wydechowej.

H01297-10 210

R00006-10 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Wykręcić śrubę 2 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Ruchome części prze pustnicy wydechu stanowią niebezpieczeństwo obra żeń.

– Nie dotykać przepustnicy wydechu, gdy zdjęty jest tłumik.

– Dopilnować, by nikt nie został zakleszczony przy uruchomieniu przepustnicy wydechu.

– Zdjąć tłumik.

– Zdjąć pierścień uszczelniający 3 .

R00007-10 211

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.12

Montaż tłumika R00007-11 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Ruchome części prze pustnicy wydechu stanowią niebezpieczeństwo obra żeń.

– Nie dotykać przepustnicy wydechu, gdy zdjęty jest tłumik.

– Dopilnować, by nikt nie został zakleszczony przy uruchomieniu przepustnicy wydechu.

– Zamontować pierścień uszczelniający 1 .

– Ustawić równo tłumik.

– Zamontować śrubę 2 , ale jeszcze nie dokręcać jej.

Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M8 25 Nm R00006-10 212

R00005-11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Ustawić równo obejmę rury wydechowej.

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie Śruba obejmy rury wydechowej w tłu miku M6 3 .

8 Nm – Dokręcić śrubę Wymaganie 2 .

Pozostałe śruby pod wozia M8 25 Nm 13.13

Sprawdzanie stopnia zabrudzenia łańcucha – Sprawdzić łańcuch, czy nie wykazuje dużych zabrudzeń.

» Jeżeli łańcuch jest mocno zabrudzony:

– Oczyścić łańcuch. ( str. 214)

400678-01 213

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.14

Czyszczenie łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Smar na oponach redukuje ich przyczepność.

– Usunąć smar z opon za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Żywotność łańcucha zależy przede wszystkim od jego pielęgnacji.

Regularne czyszczenie zwiększa żywotność łańcucha.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 202)

214

400725-01 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Spłukać duże zanieczyszczenia delikatnym strumieniem wody.

– Zużyte resztki smaru usunąć środkiem do czyszczenia łańcu cha.

Środek do czyszczenia łańcuchów ( str. 360)

– Po wyschnięciu spryskać sprayem do łańcuchów.

Spray do łańcucha Street ( str. 360)

Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. ( str. 202)

215

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.15

Sprawdzanie naprężenia łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i prowadzi do wypadków.

Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łań cuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy kon strukcyjne zostają zerwane lub połamane.

Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.

W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.

– Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.

– Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 202)

216

S01105-10 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

– Przy osłonie ślizgowej łańcucha, w obszarze zaznaczeń i B unieść łańcuch i ustalić naprężenie łańcucha.

A Informacja Dolna część łańcucha musi być przy tym naciągnięta.

Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dla tego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

Górna krawędź łańcucha znajduje się między zaznacze niami A i B .

» W wypadku gdy naprężenie łańcucha nie zgadza się z podanymi wytycznymi:

– Wyregulować naprężenie łańcucha. ( str. 219)

217

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Sprawdzić, czy kapturki ochronne prawidłowo przymocowane.

1 nie są uszkodzone i są » Jeżeli kapturki ochronne są uszkodzone lub poluzowane: – Wymienić kapturki ochronne.

Kapturek ochronny wahacza (61304041100) H00380-11 Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. ( str. 202)

218

13.16

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Regulacja naprężenia łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i prowadzi do wypadków.

Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łań cuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy kon strukcyjne zostają zerwane lub połamane.

Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.

W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.

– Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.

– Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.

Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 216)

str. 202)

219

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Praca główna – Odkręcić śrubę 1 .

– Ustawić naprężenie łańcucha poprzez obracanie obudowy piasty.

Klucz ustalający (61329085000) Uchwyt na klucz ustalający (60012060000) S01107-10 Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa naprężenie łańcucha, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza je.

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 216)

Naprężenie łańcucha jest zgodne z zalecaną wartością.

Informacja Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dla tego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

– Dokręcić śrubę Wymaganie 1 .

Śruba mimośrodu M16

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

70 Nm

str. 202)

220

13.17

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego, zębatki łańcuchowej i prowadnika łańcucha Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. ( str. 202)

Praca główna – Sprawdzić stan zużycia koła łańcuchowego i zębatki łańcu chowej.

» W wypadku stwierdzenia zużycia koła łańcuchowego lub zębatki łańcuchowej: – Wymienić zespół napędowy.

100132-10 Informacja Zębatkę łańcuchową, koło łańcuchowe i łań cuch należy wymieniać w komplecie.

221

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

– Pociągnąć dolną część łańcucha podanym odważnikiem Wymaganie Odważnik do pomiaru zuży cia łańcucha 15 kg A .

– Zmierzyć odstęp cha.

B 18 rolek łańcucha w dolnej części łańcu Informacja Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dla tego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

402004-11 Maksymalny odstęp B rolek łańcucha w najdłuż szym miejscu łańcucha 18 272 mm » Gdy odstęp B będzie większy niż podany wymiar: – Wymienić zespół napędowy.

222

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Informacja Wraz z nowym łańcuchem należy również wymienić koło łańcuchowe i zębatkę łańcuchową.

Nowe łańcuchy zużywają się szybciej na sta rym, zużytym kole łańcuchowym lub zębatce łańcuchowej.

Łańcuch ze względów bezpieczeństwa nie ma zamka.

223

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Sprawdzić zużycie osłony ślizgowej łańcucha w wycięciu.

» Gdy nity dzi dolnej 1 łańcucha przestaną być widoczne na krawę C wycięcie w osłonie ślizgowej łańcucha: – Wymienić osłonę ślizgową łańcucha.

– Sprawdzić prawidłowe przymocowanie osłony ślizgowej łań cucha.

» W wypadku poluzowania osłony ślizgowej łańcucha: – Dokręcić śruby osłony ślizgowej łańcucha.

Wymaganie Śruba osłony śli zgowej łańcucha M5 5 Nm S01108-10 224

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Sprawdzić zużycie ślizgacza łańcucha.

» Gdy dolna krawędź łańcucha znajduje się na wysokości lub poniżej ślizgacza łańcucha: – Wymienić ślizgacz łańcucha.

– Sprawdzić zamocowanie ślizgacza łańcucha.

» W wypadku poluzowania ślizgacza łańcucha: – Dokręcić śruby ślizgacza łańcucha.

Wymaganie Pozostałe śruby podwozia M8 25 Nm L01489-01 Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. ( str. 202)

225

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.18

Sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

226

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Informacja Poziom płynu wzrasta wraz ze wzrastającym zużyciem płytek okładziny sprzęgła.

Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody sprzęgła nie są przystosowane do kontaktu z pły nem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

– Ustawić poziomo zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu sprzęgła hydraulicznego.

227

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Sprawdzić poziom płynu.

Poziom płynu musi znajdować się pomiędzy znacznikiem MIN‑ i MAX.

» W wypadku gdy poziom płynu nie będzie zgodny z wytycznymi: – Odkręcić korek 1 z membraną 2 .

– Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 357)

– Założyć i dokręcić korek 1 z membraną 2 .

Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamul cowy.

S03208-10 228

13.19

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Demontaż spojlera zbiornika paliwa – Wykręcić śruby 1 i 2 .

S03209-10 – Spojler zbiornika paliwa 3 pociągnąć ostrożnie do przodu.

– Zdjąć spojler zbiornika paliwa.

– Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

S03210-10 229

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.20

Montaż spojlera zbiornika paliwa – Ustawić spojler zbiornika paliwa 1 .

– Spojler zbiornika paliwa 1 przesunąć do tyłu.

Informacja Sprawdzić prawidłowe umiejscowienie spojlera zbior nika paliwa, a następnie zaczepić go na przeznaczo nych do tego celu punktach ustalających.

S03210-11 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 i 3 .

Śruba okładziny M5x12 3,5 Nm – Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

S03209-11 230

13.21

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Demontaż błotnika przedniego – Wykręcić śruby – Wykręcić śruby – Zdjąć błotnik.

1 .

2 .

Informacja Zwrócić uwagę na przewody hamulcowe.

S01575-10 13.22

Montaż błotnika przedniego – Ustawić błotnik.

S01575-10 Informacja Uważać na prawidłowe ułożenie przewodów hamulco wych.

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 1 .

Śruba okładziny M5x12 – Zamontować i dokręcić śruby 2 .

3,5 Nm 231

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M5 5 Nm 13.23

Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni widelca Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Podnieść motocykl za pomocą podnośnika z przodu.

( str. 203)

str. 202)

Praca główna – Przesunąć w dół kapturki przeciwpyłowe 1 obu goleni.

S01576-10 Informacja Zadaniem kapturków przeciwpyłowych jest ochrona goleni widelca przed pyłem i zanieczyszczeniami.

Z upływem czasu pod kapturki przeciwpyłowe może dostawać się brud. Jeżeli brud nie zostanie usunięty, może dojść do uszkodzenia znajdujących się głębiej pierścieni uszczelniających komory olejowe.

232

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tar czach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tar cze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Oczyścić i naoliwić kapturki przeciwpyłowe oraz wnętrze rur obu goleni widelca.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 361)

– Cofnąć kapturki przeciwpyłowe z powrotem do pierwotnej pozycji montażowej.

– Usunąć nadmiar oleju.

Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z przodu. (

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

str. 204)

str. 202)

233

14 UKŁAD HAMULCOWY 14.1

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Zespół ABS 1 , składający się z zespołu hydraulicznego, sterow nika układu ABS i pompy powrotu, jest zamontowany po prawej stronie motocykla pod zbiornikiem paliwa. W kole przednim i tyl nym znajduje się czujnik prędkości obrotowej 2 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Dokonywanie zmian w pojeździe ogranicza sprawność działania układu ABS.

– Obracanie koła tylnego przy zaciągniętym hamulcu koła przedniego (palenie gumy) można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym układzie ABS.

– Nie dokonywać żadnych zmian ugięcia sprężyny.

– W układzie hamulcowym stosować wyłącznie części zamienne zalecane i/lub dopuszczone przez firmę KTM.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zaleca nych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

– Zachować wymagane ciśnienie powietrza w oponach.

– Upewnić się, że prace serwisowe i naprawy są wyko nywane prawidłowo. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) H01161-10 234

UKŁAD HAMULCOWY 14 Układ ABS jest systemem bezpieczeństwa, zapobiegającym blo kowaniu się kół przy jeździe prosto bez ingerencji sił bocznych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układy wspomagające jazdę mogą zapobiec wywróceniu się pojazdu jedynie w zakresie granic praw fizyki.

Nie zawsze daje się zrekompensować ekstremalne sytuacje drogowe, jak np. jazda z bagażem z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości, różne rodzaje nawierzchni, strome zjazdy lub pełne hamowanie bez wysprzęglenia.

– Styl jazdy należy dostosować do warunków drogo wych i umiejętności kierowania.

Układ ABS może pracować w dwóch trybach ABS, "Road" i "Supermoto".

W trybie ABS "Road" układ ABS ingeruje w hamowanie obu kół.

W trybie ABS "Supermoto" układ ABS ingeruje tylko w hamo wanie koła przedniego. Układ ABS nie ingeruje w hamowanie koła tylnego. Lampka ostrzegawcza układu ABS 3 miga powoli, przypominając o aktywnym trybie ABS "Supermoto".

235

14 UKŁAD HAMULCOWY Informacja W trybie "Supermoto" może dojść do zablokowania się koła tylnego – niebezpieczeństwo upadku.

Układ ABS korzysta z dwóch niezależnych obwodów hamulco wych (hamulca koła przedniego i tylnego). Gdy sterownik układu ABS wykryje sytuację, w której mogłoby dojść do zablokowania się koła w trakcie hamowania, układ ABS zaczyna ingerować w pracę układu hamulcowego poprzez odpowiednie regulowanie ciśnienia hamowania. Ingerencję tę można wyczuć na ręku, wzgl.

na stopie poprzez delikatne pulsowanie dźwigni hamulca.

Lampka ostrzegawcza ABS 3 musi się zaświecić po włączeniu zapłonu i zgasnąć po ruszeniu motocykla. Gdy po ruszeniu moto cykla lampka nie zgaśnie lub gdy zaświeci się w czasie jazdy, w układzie ABS wystąpił błąd. Układ ABS nie działa i w razie hamo wania może dojść do zablokowania się kół. Układ hamulcowy pozostaje sprawny, a jedynie układ ABS nie działa.

Lampka ostrzegawcza układu ABS może się zaświecić również w wypadku znacznej różnicy w prędkościach obrotowych koła przedniego i tylnego, np. podczas jazdy na jednym kole lub w wypadku obracania się koła tylnego w miejscu. W takich sytu acjach układ ABS wyłączy się.

W celu ponownego włączenia układu ABS należy się zatrzymać i wyłączyć zapłon. Wraz z uruchomieniem silnika włącza się rów nież układ ABS. Po ruszeniu z miejsca lampka ostrzegawcza ABS gaśnie.

236

UKŁAD HAMULCOWY 14 MSC MSC jest dodatkową funkcją do układu ABS, która zapobiega blo kowaniu i ślizganiu się kół przy hamowaniu w położeniu ukośnym (jazda na zakręcie) w zakresie granic praw fizyki.

W tym układzie, dzięki czujnikowi 5-D ingerencja układu ABS zależy od nachylenia i pochylenia.

Ingerencja układu ABS zależna od nachylenia i pochylenia popra wia stabilność jazdy i skuteczność hamowania we wszystkich sytuacja drogowych. MSC skraca więc drogę zatrzymania moto cykla przy gwałtownym hamowaniu na zakrętach. Dzięki temu nie dochodzi do niekontrolowanego prostowania motocykla z położe nia ukośnego, jak również wpadania motocykla w ostry promień skrętu. Dzięki dodatkowej elektronicznej regulacji rozdziału siły hamowania między obydwa koła motocykl utrzymuje optymalną stabilność.

Informacja MSC działa tylko w trybie ABS "Road".

W trybie ABS "Supermoto" nie działa zakrętowy układ ABS.

237

14 UKŁAD HAMULCOWY 14.2

Nadzorowanie temperatury hamulca tylnego (BTM) S03253-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nadzorowanie tempera tury hamulca nie zapewnia ochrony przed przegrzaniem.

Temperatura hamulca jest jedynie obliczana, nie jest mierzona.

– Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale Hamowanie.

– Natychmiast zatrzymać się, także bez wyraźnego ostrzeżenia o wysokiej temperaturze, gdy przestanie być wyczuwalny punkt oporu dźwigni hamulca.

Zbyt długie lub zbyt częste korzystanie z hamulca tylnego pod czas jazdy, np. przy zjazdach z góry, może prowadzić do prze grzania się układu hamulcowego.

Przegrzanie się układu hamulcowego może skutkować zmniej szeniem się skuteczności hamowania, a nawet całkowitą awarią układu hamulcowego.

Na zestawie wskaźników wyświetla się ostrzeżenie ( str. 67)

nadzorowania temperatury hamulca tylnego.

W celu uniknięcia przeciążenia tylnego układu hamulcowego, należy używać jednocześnie hamulca przedniego i tylnego, a także hamować silnikiem.

238

UKŁAD HAMULCOWY 14 14.3

Sprawdzanie tarcz hamulcowych Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte tarcze hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) H01326-10 – Sprawdzić grubość tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu w kilku miejscach, czy jest większa od wymiaru A .

Informacja Zużycie powoduje spadek grubości tarcz hamulcowych w obszarze przylegania 1 okładzin hamulcowych.

Granica zużycia tarcz hamulcowych przód 4,5 mm tył 4,5 mm » Jeżeli grubość tarczy hamulcowej spadnie poniżej wyma ganej wartości: – Wymienić tarcze hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.

239

14 UKŁAD HAMULCOWY – Sprawdzić przednie i tylne tarcze hamulcowe, czy nie są uszkodzone, popękane lub odkształcone.

» Jeżeli tarcza hamulcowa wykazuje uszkodzenia, pęknięcia lub odkształcenia: – Wymienić tarcze hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.

14.4

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego hamulca koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 240

14.5

UKŁAD HAMULCOWY 14 – Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.

– Sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym hamulcowego.

1 poziom płynu » Jeżeli poziom płynu hamulcowego spadł poniżej oznacze nia MIN A : – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła przed niego.

( str. 241)

S03221-10 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 241

14 UKŁAD HAMULCOWY Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

242

UKŁAD HAMULCOWY 14 Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

S03222-10 Praca przygotowawcza – Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.

( str. 244)

Praca główna – Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.

– Wykręcić śruby 1 .

– Odkręcić korek 2 z membraną 3 .

– Napełnić płynem hamulcowym do zaznaczenia MAX A .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 357)

– Założyć na miejscu korek 2 – Zamontować i dokręcić śruby z membraną 1 .

3 .

243

14 UKŁAD HAMULCOWY Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

14.6

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chęt nie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

Jeśli okładziny hamulcowe zostaną za późno wymienione, jarzma zacisku hamulcowego będą ocierały się o tarczę hamulcową. Skutkiem tego jest znaczne pogorszenie skuteczności hamowania i uszkodze nie tarcz hamulcowych.

– Regularnie sprawdzać okładziny hamulcowe.

244

S01115-10 UKŁAD HAMULCOWY 14 – Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe w obu zaciskach hamulca osiągnęły minimalną grubość A .

Minimalna grubość okładzin hamulcowych A ≥ 1 mm » Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe w obu zaciskach hamulca nie uległy uszkodzeniu, ani nie są popękane.

» Jeżeli występują uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przed niego.

245

14 UKŁAD HAMULCOWY 14.7

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 246

UKŁAD HAMULCOWY 14 – Ustawić pojazd pionowo.

– Sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym hamulcowego.

1 poziom płynu » Gdy poziom płynu hamulcowego osiągnie oznaczenie MIN A : – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.

( str. 247)

14.8

S03843-10 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 247

14 UKŁAD HAMULCOWY Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

248

UKŁAD HAMULCOWY 14 Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

Praca przygotowawcza – Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego.

( str. 251)

249

14 UKŁAD HAMULCOWY S03844-10 Praca główna – Ustawić pojazd pionowo.

– Wykręcić śrubę 1 z zabezpieczeniem korka.

Informacja Zwrócić uwagę, aby zbiorniczek był ustawiony pionowo i nie wyciekał płyn hamulcowy.

– Odkręcić korek 2 z podkładką i membraną 3 .

– Napełnić płynem hamulcowym do zaznaczenia MAX A .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 357)

– Założyć i dokręcić korek 2 z podkładką i membraną 3 .

– Ustawić równo zabezpieczenie korka, zamontować i dokręcić śrubę 1 .

Wymaganie M5 3,5 Nm Śruba zbior niczka wyrów nawczego płynu hamulcowego hamulca tyl nego Loctite ® 243™ 250

UKŁAD HAMULCOWY 14 Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

14.9

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chęt nie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

Jeśli okładziny hamulcowe zostaną za późno wymienione, jarzma zacisku hamulcowego będą ocierały się o tarczę hamulcową. Skutkiem tego jest znaczne pogorszenie skuteczności hamowania i uszkodze nie tarcz hamulcowych.

– Regularnie sprawdzać okładziny hamulcowe.

251

14 UKŁAD HAMULCOWY S01118-10 – Sprawdzić minimalną grubość okładzin hamulcowych A .

Minimalna grubość okładzin hamulcowych A ≥ 1 mm » Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tyl nego.

– Sprawdzić okładziny hamulcowe, czy nie są uszkodzone i popękane.

» Jeżeli występują uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tyl nego.

252

15.1

KOŁA, OPONY 15 Demontaż koła przedniego Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Podnieść motocykl za pomocą podnośnika z przodu.

( str. 203)

str. 202)

Praca główna – Wykręcić śrubę obrotowej koła 1 2 .

i wyciągnąć z otworu czujnik prędkości E00163-10 253

15 KOŁA, OPONY S01143-10 E00165-15 – Wykręcić śruby 3 z obu zacisków hamulca.

– Okładziny hamulcowe cofnąć na tarczy hamulcowej poprzez lekkie przechylenie zacisków hamulca w bok. Zaciski hamulca ostrożnie ściągnąć do tyłu z tarcz hamulcowych i zawiesić z boku.

Informacja Przy zdemontowanych zaciskach hamulca nie naci skać dźwigni hamulca ręcznego.

– Odkręcić śrubę 4 i śruby 5 .

– Odkręcić śrubę 4 ok. 6 obrotów, docisnąć ręką śrubę, by wysunąć oś z nasady widelca.

– Wykręcić śrubę 4 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie uszkodzić tarcz hamulcowych.

– Przytrzymać koło przednie i wyciągnąć oś. Wyjąć koło przed nie z widelca.

254

– Zdemontować tuleje dystansowe 6 .

KOŁA, OPONY 15 15.2

H01164-10 Montaż koła przedniego – Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia lub zużycia łożyska koła: – Wymienić łożysko koła przedniego.

– Oczyścić i nasmarować promieniowe simmerringi powierzchnie bieżne A tulei dystansowych.

1 oraz

Smar stały ( str. 359)

H01075-10 255

15 KOŁA, OPONY S01134-10 – Szeroką tuleję dystansową 2 włożyć po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

Informacja Strzałka B pokazuje kierunek obracania się koła przedniego.

Koło czujnika prędkości obrotowej znajduje się po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

– Włożyć wąska tuleję dystansującą po prawej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

E00167-12 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tar czach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tar cze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Wyczyścić śrubę 3 i oś – Lekko przesmarować oś.

4 .

Smar stały ( str. 359)

– Wsunąć koło przednie w widelec, ustawić równo i założyć oś.

256

S01143-11 KOŁA, OPONY 15 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 3 .

Śruba osi przedniej M25x1,5 45 Nm Gwint nasmarowany – Ustawić równo zaciski hamulcowe, zwracając przy tym uwagę na prawidłowe założenie okładzin hamulcowych.

– Zamontować śruby 5 na obu zaciskach hamulca, ale jesz cze nie dokręcać do końca.

Wymaganie Śruba przed niego zacisku hamulca M10 45 Nm Loctite ® 243™ – Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okła dziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczu walny punkt oporu. Unieruchomić dźwignię hamulca ręcznego ustawioną w pozycji wciśnięcia.

Zaciski hamulca pozycjonują się.

– Dokręcić śruby Wymaganie 5 w obu zaciskach hamulca.

Śruba przed niego zacisku hamulca M10 45 Nm Loctite ® 243™ – Zdjąć blokadę dźwigni hamulca ręcznego.

257

15 KOŁA, OPONY 15.3

E00163-11 – Ustawić równo w otworze czujnik prędkości obrotowej koła 6 .

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie Śruba czujnika pręd kości obrotowej koła przedniego M6 7 .

4 Nm

– Zdjąć motocykl z podnośnika z przodu. (

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

str. 204)

str. 202)

– Nacisnąć hamulec koła przedniego i kilka razy silnie nacisnąć widelec.

Golenie widelca pozycjonują się.

– Dokręcić śruby Wymaganie 8 .

Śruba końcówki goleni widelca M8 15 Nm S01144-10 Demontaż koła tylnego Praca przygotowawcza

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Zdemontować tłumik.

( str. 210)

str. 202)

258

KOŁA, OPONY 15 Praca główna – Zdjąć wewnętrzną sprężynę zabezpieczającą – Zdjąć zewnętrzną sprężynę zabezpieczającą 1 2 .

.

B04149-10 – Korzystając z pomocy drugiej osoby uruchomić hamulec koła tylnego.

– Odkręcić nakrętkę 3 i zdjąć z podkładką 4 .

B04139-10 259

15 KOŁA, OPONY – Zdjąć koło tylne.

15.4

B04138-10 Montaż koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

260

E00180-10 KOŁA, OPONY 15 Praca główna – Sprawdzić ułożyskowanie koła tylnego, czy nie jest uszko dzone ani zużyte.

» Jeżeli łożysko koła tylnego jest uszkodzone lub zużyte: – Wymienić łożysko koła tylnego.

– Wyczyścić i nasmarować gwint osi koła i nakrętkę osi.

Smar stały ( str. 359)

– Wsunąć koło tylne na oś koła.

Trzpienie zabieraka 1 wchodzą w otwory A obręczy.

261

15 KOŁA, OPONY E00181-10 – Założyć podkładkę 2 i nakrętkę 3 .

– Korzystając z pomocy drugiej osoby uruchomić hamulec koła tylnego.

– Dokręcić nakrętkę Wymaganie 3 .

Nakrętka osi koła tylnego M50x1,5 250 Nm Gwint nasmarowany / sprężynę zabezpieczającą pomalować lakierem zabezpieczającym – Założyć zewnętrzną sprężynę zabezpieczającą 4 .

– Założyć wewnętrzną sprężynę zabezpieczającą 5 .

Trzpienie sprężyn zabezpieczającym wchodzą w otwory osi koła.

E00182-10 Praca końcowa

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

– Zamontować tłumik.

( str. 212)

str. 202)

262

KOŁA, OPONY 15 15.5

Sprawdzanie stanu opon Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Jeżeli podczas jazdy pęknie opona, traci się kontrolę nad pojazdem.

– Zadbać, aby natychmiast wymienić uszkodzone lub zużyte opony. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Różne profile przedniej i tylnej opony powodują pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu.

Różne profile opon mogą znacząco utrudniać kontrolę nad pojazdem.

– Upewnić się, że na kole przednim i tylnym stosowane są tylko opony o tym samym rodzaju profilu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niedopuszczone lub niezalecane do jazdy opony i koła powodują pogor szenie właściwości jezdnych.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zalecanych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

263

15 KOŁA, OPONY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Informacja Typ opon, stan opon i ciśnienie powietrza w oponach wpływają na skuteczność hamowania i właściwości trakcyjne pojazdu.

Nieskuteczność zużytych opon widać szczególnie na mokrej nawierzchni.

400602-10 – Sprawdzić oponę przedniego i tylnego koła, czy nie są pona cinane, nie mają wbitych obcych przedmiotów lub czy nie są uszkodzone w inny sposób.

» Jeżeli w oponie przedniego lub tylnego koła występują nacięcia, są wbite obce przedmioty lub występują inne uszkodzenia: – Wymienić oponę (lub opony).

– Sprawdzić głębokość profilu bieżnika opony.

Informacja Zwracać uwagę na obowiązujące w danym kraju prze pisy o minimalnej dopuszczalnej grubości bieżnika.

264

H01144-01 KOŁA, OPONY 15 Minimalna głębokość profilu bieżnika ≥ 2 mm » Jeżeli głębokość profilu bieżnika jest mniejsza od minimal nej: – Wymienić oponę (lub opony).

– Sprawdzić wiek opony.

Informacja Data produkcji opon ukazana jest zazwyczaj na opo nach czterema ostatnimi cyframi oznaczenia DOT.

Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji a dwie ostatnie rok produkcji.

KTM zaleca zmianę opon, niezależnie od rzeczywi stego zużycia, najpóźniej po upływie 5 lat.

» Wiek opony powyżej 5 lat: – Wymienić oponę (lub opony).

265

15 KOŁA, OPONY 15.6

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach Informacja Za niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje nadmierne zużycie i przegrzanie opony.

Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach gwarantuje optymalny komfort jazdy i maksymalną żywotność opony.

400695-01 – Odkręcić kapturek ochronny.

– Sprawdzić ciśnienie powietrza przy zimnych oponach.

Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera / z pasaże rem / maks. ciężar użyteczny przód: przy zimnej opo nie 2,5 bar tył: przy zimnej oponie 2,9 bar » Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie jest zgodne z wymaganiami: – Skorygować ciśnienie powietrza w oponach.

– Zamontować kapturek ochronny.

266

15.7

KOŁA, OPONY 15 Stosowanie sprayu naprawczego H03319-01 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe użycie sprayu naprawczego prowadzi do straty ciśnienia powie trza w naprawionej oponie.

Nie każde uszkodzenie można naprawić sprayem naprawczym.

– Uwzględnić wskazówki i zalecenia producenta sprayu naprawczego.

– Jeździć powoli i ostrożnie po naprawie opony sprayem naprawczym.

– Dojechać do najbliższego warsztatu i zlecić wymianę opony.

Naprawę przy użyciu sprayu naprawczego należy przeprowadzać tylko w sytuacji awaryjnej.

Zamiast naprawy zaleca się transport uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu.

267

15 KOŁA, OPONY (Super Duke GT EU) Wskazówka Szkody materialne Spray naprawczy uszkadza czujnik ciśnienia powietrza w oponie.

– Pamiętać, że po użyciu sprayu naprawczego może być konieczna wymiana czujnika ciśnienia powietrza w oponie.

268

16.1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Światło do jazdy dziennej (DRL) S03223-01 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Światło do jazdy dziennej nie zastępuje przy złej widoczności świateł mijania.

Przy znacznie pogorszonej widoczności przez mgłę, opady śniegu lub deszczu funkcja automatycznego prze łączania między światłem do jazdy dziennej a światłami mijania może być dostępna jedynie w ograniczonym zakresie.

– Zawsze sprawdzać, czy wybrano właściwy rodzaj oświetlenia.

– Ewentualnie przed rozpoczęciem jazdy lub przy zatrzymanym pojeździe wyłączyć w menu światło do jazdy dziennej, aby światła mijania były ciągle włączone.

– Przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących użytkowania świateł do jazdy dziennej.

Światło do jazdy dziennej/światło pozycyjne jest wbudowane w reflektor główny.

Światło do jazdy dziennej można włączyć w czasie jazdy w dobrej widoczności. Włączyć światło do jazdy dziennej w zestawie wskaźników. Sterowanie odbywa się przez czujnik 269

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA światła otoczenia w zestawie wskaźników. W warunkach dobrej widoczności światło mijania wyłącza się i włącza się światło do jazdy dziennej. Świeci się ono czterokrotnie jaśniej niż światło pozycyjne. Niewłączone światło do jazdy dziennej może pełnić rolę światła pozycyjnego.

16.2

Światło zakrętowe S03224-01 Światła zakrętowe znajdują się po lewej i po prawej stronie spoj lera zbiornika paliwa.

Informacja Światło zakrętowe działa przy włączonym świetle mijania i wyłączonym świetle do jazdy dziennej.

Kiedy uruchamiają się światła zakrętowe: Kąt pochylenia dol nej diody Kąt pochylenia środ kowej diody Kąt pochylenia gór nej diody Prędkość ≥ 12° ≥ 20° ≥ 28° ≥ 6 km/h 270

16.3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych Gniazdo wtykowe umieszczone po lewej stronie konsoli przyrządów.

Jest ono podłączone do stałego plusa i zabezpieczone bezpiecz nikiem.

1 do zasilania urządzeń elektrycznych jest Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych Napięcie 12 V Maks. pobór prądu 10 A S03204-10 271

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.4

Demontaż akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Elementy elektroniczne i zabezpieczenia ulegną uszkodzeniu przy rozła dowanym akumulatorze 12 V lub w przypadku jego braku.

– Nigdy nie eksploatować pojazdu z rozładowanym akumulatorem 12 V lub bez akumulatora 12 V.

Praca przygotowawcza – Aby wyłączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk RACE-ON przy włączonym zapłonie (maksymalnie 1 sekundę).

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 205)

– Zdjąć kanapę kierowcy. ( str. 206)

272

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Wykręcić śrubę 1 .

– Podnieść pokrywę z tyłu 2 i pociągnąć do tyłu.

– Zdjąć pokrywę.

S03233-10 S03234-10 – Odłączyć przewód ujemny 3 od akumulatora 12 V.

Informacja Odłączyć najpierw przewód ujemny od akumulatora 12 V, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu.

– Odłączyć kabel dodatni 4 od akumulatora 12 V.

– Wyjąć akumulator 12 V z kieszeni na akumulator.

273

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.5

Montaż akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Elementy elektroniczne i zabezpieczenia ulegną uszkodzeniu przy rozła dowanym akumulatorze 12 V lub w przypadku jego braku.

– Nigdy nie eksploatować pojazdu z rozładowanym akumulatorem 12 V lub bez akumulatora 12 V.

274

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Zdjąć pokrywę 1 .

– Włożyć akumulator 12 V 2 do kieszeni na akumulator.

Akumulator 12 V (YTZ14S) ( str. 343)

S03235-10 S03234-11 – Ułożyć przewód dodatni Wymaganie 3 , zamontować śrubę i dokręcić.

Śruba bieguna aku mulatora M6 4,5 Nm Informacja Podłączyć najpierw przewód dodatni do akumulatora 12 V, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu.

– Ułożyć przewód ujemny Wymaganie 4 , zamontować śrubę i dokręcić.

Śruba bieguna aku mulatora M6 4,5 Nm 275

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Opuścić pokrywę 1 .

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 5 .

Pozostałe śruby pod wozia M5 5 Nm S03233-11 Praca końcowa

– Zamontować kanapę kierowcy. (

– Zamontować kanapę pasażera. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 208)

str. 206)

276

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 16.6

Ładowanie akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Akumulatory 12 V zawierają substan cje szkodliwe dla środowiska.

– Nie wyrzucać akumulatorów 12 V do odpadów domowych.

– Oddać akumulatory 12 V do punktu zbiórki zużytych akumulatorów.

277

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Nawet wtedy gdy żaden odbiornik nie pobiera prądu z akumulatora 12 V, codziennie traci on część swo jej mocy.

Bardzo duże znaczenie dla żywotności akumulatora 12 V ma stan naładowania i sposób ładowania.

Szybkie ładowania z dużym prądem ładowania mają negatywny wpływ na żywotność.

W razie przekroczenia prądu ładowania, napięcia ładowania lub czasu ładowania następuje ulatnianie się elektrolitu przez zawory bezpieczeństwa. Powoduje to, że akumulator 12 V traci pojemność.

Jeżeli akumulator 12 V został całkowicie rozładowany, należy go natychmiast naładować.

Przy dłuższym postoju rozładowanego akumulatora dochodzi do jego głębokiego rozładowania i wytrące nia się siarki, a w konsekwencji do zniszczenia akumulatora 12 V.

Akumulator 12 V jest bezobsługowy. Nie trzeba sprawdzać poziomu elektrolitu.

W wypadku ładowania akumulatora 12 V innym prostownikiem niż prostownik KTM, akumulator 12 V na czas ładowania należy zdemontować. Z powodu przepięcia może dojść do uszkodzenia elektronicznych elementów. Akumulator 12 V ładować zgodnie z instrukcją producenta.

Praca przygotowawcza – Aby wyłączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk RACE-ON przy włączonym zapłonie (maksymalnie 1 sekundę).

– Zdjąć kanapę pasażera. ( str. 205)

– Zdjąć kanapę kierowcy. ( str. 206)

278

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Wykręcić śrubę 1 .

– Podnieść pokrywę z tyłu 2 i pociągnąć do tyłu.

– Zdjąć pokrywę.

S03233-10 – Odłączyć przewód ujemny 3 od akumulatora 12 V.

Informacja Jeżeli przewód ujemy będzie podłączony do akumula tora 12 V, istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji elek trycznej pojazdu.

– Odłączyć kabel dodatni 4 od akumulatora 12 V.

S03234-10 279

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Podłączyć akumulator 12 V do prostownika.

Prostownik do ładowania akumulatora (58429074000) Za pomocą prostownika można dodatkowo zmierzyć napię cie spoczynkowe, wydolność rozruchową akumulatora 12 V i prądnicę. Ponadto prostownik ten zapobiega przeładowaniu akumulatora 12 V.

M00775-01 Informacja Ładować akumulator 12 V prądem odpowiadającym maksymalnie 10% pojemności podanej na korpusie akumulatora.

– Włączyć prostownik.

Wymaganie Nie wolno przekraczać prądu ładowania, napięcia ładowa nia i czasu ładowania.

Akumulator 12 V regularnie doładowywać, jeżeli moto cykl nie jest użytkowany.

3 miesiące – Po naładowaniu wyłączyć prostownik i odłączyć od akumula tora 12 V.

280

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Zamontować i dokręcić przewód dodatni – Ułożyć przewód ujemny 3 4 .

, zamontować śrubę i dokręcić.

Wymaganie Śruba bieguna aku mulatora M6 4,5 Nm S03234-10 – Opuścić pokrywę 2 .

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 1 .

Pozostałe śruby pod wozia M5 5 Nm S03233-12 Praca końcowa

– Zamontować kanapę kierowcy. (

– Zamontować kanapę pasażera. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 208)

str. 206)

281

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.7

Wymiana baterii kluczyka RACE-ON – Rozłożyć pióro kluczyka RACE-ON.

– Przesunąć dolną część kluczyka RACE-ON w kierunku strzałki i zdjąć.

S01740-10 – Zdjąć pokrywę baterii – Wyjąć baterię 2 1 .

kluczyka RACE-ON.

– Włożyć nową baterię kluczyka RACE-ON napisem skierowa nym do góry.

Bateria kluczyka RACE-ON (CR 2032) (

– Zamontować pokrywę baterii 1 .

str. 343)

S01739-10 282

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Założyć dolną część kluczyka RACE-ON i zatrzasnąć w kie runku strzałki.

16.8

S01740-11 Wymiana bezpiecznika głównego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Nieprawidłowe bezpieczniki przeciążenia układ elektryczny.

– Stosować tylko bezpieczniki o zalecanej wartości amperów.

– Nie próbować demontować ani naprawiać bezpieczników.

Praca przygotowawcza – Aby wyłączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk RACE-ON przy włączonym zapłonie (maksymalnie 1 sekundę).

– Zdjąć kanapę pasażera. (

– Zdjąć kanapę kierowcy. (

str. 205)

str. 206)

283

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Praca główna – Zdjąć kapturek ochronny 1 .

S03236-10 S03237-10 – Wyjąć uszkodzony bezpiecznik główny 2 .

Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik W przekaźniku rozruchowym wetknięty jest bezpiecz nik zapasowy prądu pojazdu.

3 .

A .

Bezpiecznik główny zabezpiecza wszystkie odbiorniki – Włożyć nowy bezpiecznik główny.

Bezpiecznik (58011109130) ( str. 343)

– Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

– Zamontować kapturek ochronny.

284

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy do przekaźnika rozruchowego, aby był do dyspozycji w razie potrzeby.

Praca końcowa

– Zamontować kanapę kierowcy. (

– Zamontować kanapę pasażera. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 208)

str. 206)

16.9

Wymiana bezpieczników w skrzynce bezpieczników Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Nieprawidłowe bezpieczniki przeciążenia układ elektryczny.

– Stosować tylko bezpieczniki o zalecanej wartości amperów.

– Nie próbować demontować ani naprawiać bezpieczników.

Informacja Skrzynka bezpieczników z bezpiecznikami poszczególnych odbiorników elektrycznych znajduje się pod kanapą.

285

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Praca przygotowawcza – Aby wyłączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk RACE-ON przy włączonym zapłonie (maksymalnie 1 sekundę).

– Zdjąć kanapę pasażera. (

– Zdjąć kanapę kierowcy. (

str. 205)

str. 206)

Praca główna – Otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników 1 .

S03238-10 – Sprawdzić bezpieczniki.

Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik A .

– Wyjąć uszkodzony bezpiecznik.

S03239-10 286

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Wymaganie Bezpiecznik 1 - 10 A - KTM RACE ON, zestaw wskaźników, alarm (opcja) Bezpiecznik 2 - 10 A - ACC 1 Bezpiecznik 3 - 10 A - światło tylne, oświetlenie tablicy reje stracyjnej, podświetlenie zestawu wskaźników Bezpiecznik 4 - 10 A - sterownik reflektorów Bezpiecznik 5 - 10 A - sterownik silnika, zawór układu zapo biegającego parowaniu paliwa, sondy lambda, SLS, cewki zapłonowe, zawory wtryskowe Bezpiecznik 6 - 15 A - zawieszenie półaktywne, światło zakrętowe Bezpiecznik 7 - 25 A - pompa powrotu ABS Bezpiecznik 8 - 15 A - zespół hydrauliczny ABS Bezpiecznik 9 - 10 A - ACC 2 Bezpieczniki Spare - 10 A - rezerwa Bezpiecznik Spare - 15 A - rezerwa Bezpiecznik Spare - 25 A - rezerwa – Założyć bezpiecznik zapasowy o odpowiednim amperażu.

Bezpiecznik (58011109110) ( Bezpiecznik (58011109115) ( Bezpiecznik (58011109125) ( str. 343) str. 343) str. 343)

287

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy, aby był do dys pozycji w razie potrzeby.

– Sprawdzić działanie odbiornika elektrycznego.

– Zamknąć pokrywę skrzynki bezpieczników.

Praca końcowa

– Zamontować kanapę kierowcy. (

– Zamontować kanapę pasażera. (

str. 208)

str. 206)

16.10

Sprawdzanie ustawienia oświetlenia – Postawić pojazd na równej poziomej powierzchni przed jasną ścianą i na wysokości środka reflektora światła mijania nanieść zaznaczenie.

– Pod pierwszym zaznaczeniem umieścić drugie zaznaczenie w odległości A .

Wymaganie Odstęp A 5 cm 402424-10 288

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Po lewej i prawej stronie drugiego zaznaczenia umieścić dwa kolejne zaznaczenia B .

Wymaganie Odstęp B 37 cm 402426-10 402425-10 – W odstępie C po lewej i prawej stronie drugiego zaznacze nia umieścić dwa kolejne zaznaczenia.

Wymaganie Odstęp C 5 m – Teraz kierowca wsiada na motocykl, ewent. z bagażem i pasażerem.

– Sprawdzić ustawienie reflektora.

Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią światła mijania musi znajdo wać się dokładnie na dolnym zaznaczeniu.

» Gdy granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią nie zgadza się z wytycznymi:

– Wyregulować zasięg reflektora. ( str. 292)

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

289

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Corner. Light Test. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

Informacja W punkcie menu Left przeprowadza się test lewego światła zakrętowego.

W punkcie menu Right przeprowadza się test prawego światła zakrętowego.

W punkcie menu Off można zakończyć test.

– Nacisnąć przycisk SET, aby przeprowadzić żądany test.

Informacja Segmenty odpowiedniego światła zakrętowego świecą się kolejno, począwszy od dolnego segmentu.

Po zakończeniu testu odpowiedniego światła zakręto wego górny segment świeci się ciągle.

– Wybrać test lewego światła zakrętowego i odczekać kilka sekund, aż zaświeci się na stałe górna sekcja lewego świa tła zakrętowego.

290

402427-01 402428-01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Sprawdzić lewe ustawienie światła zakrętowego.

Granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią górnej lewej sekcji musi przebiegać dokładnie przez lewe zaznaczenie.

» Gdy granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią nie zgadza się z wytycznymi: – Wyregulować zasięg światła zakrętowego.

( str. 293)

– Przyciskiem UP lub DOWNwybrać punkt menu Off i zakoń czyć test przyciskiem SET.

– Wybrać test prawego światła zakrętowego i odczekać kilka sekund, aż zaświeci się na stałe górna sekcja prawego świa tła zakrętowego.

– Sprawdzić prawe ustawienie światła zakrętowego.

Granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią górnej pra wej sekcji musi przebiegać dokładnie przez prawe zazna czenie.

» Gdy granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią nie zgadza się z wytycznymi: – Wyregulować zasięg światła zakrętowego.

( str. 293)

– Przyciskiem UP lub DOWNwybrać punkt menu Off i zakoń czyć test przyciskiem SET.

291

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.11

Regulacja zasięgu reflektora Praca przygotowawcza

– Sprawdzić ustawienie oświetlenia. ( str. 288)

Praca główna – Za pomocą śruby nastawczej tora.

1 wyregulować zasięg reflek S03229-10 Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza zasięg.

Załadowanie może ewentualnie spowodować koniecz ność skorygowania ustawienia zasięgu reflektora.

– Ustawić reflektor na zaznaczeniu Wymaganie A .

Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią musi znajdować się dokładnie na dolnym znaczniku A .

402424-10 292

16.12

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Regulowanie zasięgu światła zakrętowego Praca przygotowawcza

– Sprawdzić ustawienie oświetlenia. ( str. 288)

Praca główna – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Corner. Light Test. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

Informacja W punkcie menu Left przeprowadza się test lewego światła zakrętowego.

W punkcie menu Right przeprowadza się test prawego światła zakrętowego.

W punkcie menu Off można zakończyć test.

– Nacisnąć przycisk SET, aby przeprowadzić żądany test.

293

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA S03230-10 Informacja Segmenty odpowiedniego światła zakrętowego świecą się kolejno, począwszy od dolnego segmentu.

Po zakończeniu testu odpowiedniego światła zakręto wego górny segment świeci się ciągle.

– Wybrać test lewego światła zakrętowego i odczekać kilka sekund, aż zaświeci się na stałe górna sekcja światła zakrę towego.

– Za pomocą śruby regulacyjnej lewego światła zakrętowego.

Wymaganie 1 wyregulować zasięg Ostrożnie obracać śrubę nastawczą i nie wywierać siły, aby nie uszkodzić mechanizmu regulacyjnego.

Moment dokręcenia śruby nastawczej ≤ 0,25 Nm Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza zasięg.

Załadowanie może ewentualnie spowodować koniecz ność skorygowania ustawienia zasięgu reflektora.

294

402427-01 S03231-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Górną sekcję ustawić na lewe zaznaczenie.

Wymaganie Granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią górnej sek cji musi przebiegać dokładnie przez lewe zaznaczenie.

– Przyciskiem UP lub DOWNwybrać punkt menu Off i zakoń czyć test przyciskiem SET.

– Wybrać test prawego światła zakrętowego i odczekać kilka sekund, aż zaświeci się na stałe górna sekcja światła zakręto wego.

– Za pomocą śruby regulacyjnej wego światła zakrętowego.

2 Wymaganie wyregulować zasięg pra Ostrożnie obracać śrubę nastawczą i nie wywierać siły, aby nie uszkodzić mechanizmu regulacyjnego.

Moment dokręcenia śruby nastawczej ≤ 0,25 Nm Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza zasięg.

Załadowanie może ewentualnie spowodować koniecz ność skorygowania ustawienia zasięgu reflektora.

295

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Górną sekcję ustawić na prawe zaznaczenie.

Wymaganie Granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią górnej sek cji musi przebiegać dokładnie przez prawe zaznaczenie.

– Przyciskiem UP lub DOWNwybrać punkt menu Off i zakoń czyć test przyciskiem SET.

16.13

402428-01 Wtyk diagnostyczny Wtyk diagnostyczny 1 znajduje się pod siedzeniem kierowcy.

S03240-10 296

16.14

ACC1 i ACC2 przód INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Układy zasilania napięciem ACC1 1 i ACC2 2 z przodu znaj dują się po prawej stronie konsoli przyrządów za pokrywą A .

S03226-10 297

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.15

ACC1 i ACC2 z tyłu Układy zasilania napięciem ACC1 1 i ACC2 się po prawej stronie blokady kanapy pasażera.

2 z tyłu znajdują P00147-10 298

17.1

UKŁAD CHŁODZENIA 17 Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

299

17 UKŁAD CHŁODZENIA S03227-10 Warunek Silnik jest zimny.

W chłodnicy jest maks. ilość płynu chłodniczego.

– Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

– Skontrolować poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrów nawczym 1 po prawej stronie.

Poziom płynu chłodzącego musi się mieścić między zazna czeniem MIN a MAX.

» Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodzą cego: – Sprawdzić szczelność układu chłodzącego.

Informacja Nie uruchamiać motocykla!

– Napełnić płyn chłodzący, odpowietrzyć układ chło dzący.

» Jeżeli poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw czym nie jest zgodny z wymaganiami, ale zbiornik nie jest jeszcze pusty: – Skorygować płyn chłodzący w zbiorniku wyrównaw-

czym. ( str. 301)

300

17.2

UKŁAD CHŁODZENIA 17 Korygowanie płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

301

17 UKŁAD CHŁODZENIA Warunek Silnik jest zimny.

W chłodnicy jest maks. ilość płynu chłodniczego.

Praca przygotowawcza – Skontrolować poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrów-

nawczym. ( str. 299)

Praca główna

– Zdemontować spojler zbiornika paliwa. ( str. 229)

Informacja Wymontować tylko prawą okładzinę boczną.

– Zdjąć korek 1 zbiornika wyrównawczego.

– Wlać płyn chłodzący do oznaczenia MAX.

płyn chłodzący ( str. 356)

– Założyć korek 1 zbiornika wyrównawczego.

S01124-10 Praca końcowa

– Zamontować spojler zbiornika paliwa. ( str. 230)

302

18.1

Ride Mode REGULACJA SILNIKA 18 S03139-01 Możliwe stany • TRACK – Opcjonalne ustawienie z homologowaną mocą i wyjątkowo szybką reakcją silnika na dodawanie gazu. Kon trolę trakcji i charakterystykę dodawania gazu można ustawić indywidualnie.

• • • SPORT – Homologowana moc i bardzo szybka reakcja sil nika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na większy poślizg koła tylnego.

STREET – Homologowana moc i płynna reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

RAIN – Homologowana moc i łagodna reakcja zapewniająca lepsze właściwości jezdne, kontrola trakcji pozwala na nor malny poślizg koła tylnego.

W menu Ride Mode można różnie zestroić właściwości jezdne pojazdu. Dostępne są TRACK (opcja), SPORT, STREET i RAIN.

Ostatnio wybrany tryb jazdy wskazywany jest na wyświetlaczu.

Tryb jazdy można przełączyć też podczas jazdy przy zamkniętej manetce gazu i wyłączonym tempomacie.

Informacja Wybór trybu jazdy nie ma wpływu na działanie układu ABS.

303

18 REGULACJA SILNIKA 18.2

Kontrola trakcji motocykla (MTC) Kontrola trakcji motocykla (MTC) redukuje moment obrotowy sil nika podczas utraty trakcji na kole tylnym.

S03172-01 Informacja Przy wyłączonej kontroli trakcji motocykla koło tylne w wypadku gwałtownego przyspieszania lub na nawierzchni o ograniczonej przyczepności może się obracać w miejscu – niebezpieczeństwo przewrócenia.

Po włączeniu zapłonu kontrola trakcji motocykla ponownie się włączy.

W zestawie wskaźników obsługa kontroli trakcji motocykla

odbywa się za pośrednictwem menu "Motorcycle" ( str. 81). W

menu "MTC" można wyłączyć kontrolę trakcji motocykla.

Informacja Miganie lampki kontrolnej TC sygnalizuje aktywną regu lację kontroli trakcji motocykla.

Przy wyłączonej kontroli trakcji motocykla lampka kontro lna TC świeci się.

304

18.3

REGULACJA SILNIKA 18 Regulacja poślizgu (opcja) 402790-01 Regulacja poślizgu jest opcjonalną funkcją układu kontroli trakcji w motocyklu.

Regulacja poślizgu umożliwia dostosowanie kontroli trakcji w dziewięciu stopniach do wymaganej charakterystyki.

Stopień 1 umożliwia najwyższy poślizg koła tylnego, stopień 9 najmniejszy poślizg.

Regulację poślizgu można ustawiać podczas jazdy przy zamknię tym menu przyciskiem UP lub DOWN.

Informacja Regulacja poślizgu jest dostępna tylko przy aktywnym

trybie jazdy TRACK ( str. 303) (opcja).

305

18 REGULACJA SILNIKA 18.4

Throttle Response (opcja) S03225-01 Możliwe stany • TRACK – Wyjątkowo szybka reakcja silnika na dodawanie gazu • • SPORT – Bardzo szybka reakcja silnika na dodawanie gazu STREET – Płynna reakcja silnika na dodawanie gazu W menu TRACK, pod pozycją Throttle Response można dosto sować charakterystykę dodawania gazu.

Throttle Response można ustawić też podczas jazdy przy zamkniętej manetce gazu i wyłączonym tempomacie.

Informacja Throttle Response jest dostępne tylko przy aktywnym

trybie jazdy TRACK ( str. 303) (opcja).

306

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 19.1

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego Informacja Zużycie oleju zależy od stylu jazdy i warunków eksploatacyjnych.

401696-11 Warunek Silnik jest nagrzany do temperatury roboczej.

Praca przygotowawcza – Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

Praca główna – Sprawdzić poziom oleju silnikowego na wskaźniku.

Informacja Po wyłączeniu silnika odczekać jedną minutę i dopiero wtedy dokonać kontroli.

Poziom oleju powinien sięgać górnego obszaru nika oleju silnikowego.

B wskaź » Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze A : – Nie dolewać oleju silnikowego.

» Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze B : – Można dolać oleju silnikowego.

307

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU » Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze C :

– Uzupełnić olej silnikowy. ( str. 316)

19.2

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitek oleju Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Olej silnikowy i olej przekładniowy mocno się nagrzewają podczas eksploatacji motocykla.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i rękawice ochronne.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

308

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Praca główna – Odstawić motocykl na poziomej powierzchni, opierając go na stopce bocznej.

– Wykręcić śruby 1 .

– Zdjąć blachę 2 .

G03400-12 – Podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik.

– Wykręcić śruby spustowe oleju sitkami oleju.

3 z magnesami, o-ringami i S01126-10 309

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Wykręcić śruby 4 . Zdjąć pokrywę filtra oleju 5 z o-ringiem.

S01127-10 – Wyciągnąć filtr oleju 6 z obudowy filtra oleju.

Szczypce do pierścieni zabezpieczających (51012011000) – Całkowicie spuścić olej silnikowy.

– Dokładnie wyczyścić elementy i powierzchnie uszczelniające.

S01128-10 310

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 – Założyć nowy filtr oleju 6 .

Informacja Filtr oleju wkładać tylko ręcznie.

– Naoliwić o-ring pokrywy filtra oleju. Zamontować pokrywę filtra oleju 5 .

S01129-10 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 4 .

Pozostałe śruby sil nika M5 6 Nm S01127-11 311

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Starannie oczyścić magnes wych oleju.

A i sitka oleju B śrub spusto 100773-12 – Wkręcić i dokręcić śruby spustowe oleju ringami i sitkami oleju.

3 z magnesami, o Wymaganie Śruba spuszczania oleju M20x1,5 20 Nm S01126-10 312

S01130-10 PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 – Przygotować wymaganą ilość oleju.

Olej silnikowy Temperatura otocze nia: ≥ 0 °C Olej silnikowy Temperatura otocze nia: < 0 °C 3,50 l

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 355)

(

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

str. 356)

– Wlać olej w dwóch etapach.

– Wykręcić śrubę wlewu oleju porcję oleju.

7 z o-ringiem i wlać pierwszą Olej silnikowy (1.

porcja) ok.

Temperatura otocze nia: ≥ 0 °C Olej silnikowy (1.

porcja) ok.

Temperatura otocze nia: < 0 °C 3,0 l

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 355)

(

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

str. 356)

– Zamontować śrubę wlewu oleju 7 z o-ringiem.

313

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU S01131-10 Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

– Wyłączyć silnik.

– Wykręcić śrubę wlewu oleju z o-ringiem i wlać drugą porcję aż do poziomu najwyższego zaznaczenia A na wizjerze oleju silnikowego.

Olej silnikowy (2.

porcja) ok.

Temperatura otocze nia: ≥ 0 °C Olej silnikowy (2.

porcja) ok.

Temperatura otocze nia: < 0 °C 0,50 l

(

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 355)

Olej silnikowy (SAE 5W/40) – Zamontować śrubę wlewu oleju z o-ringiem.

str. 356)

314

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

– Wyłączyć silnik.

– Ustawić równo blachę 2 .

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 1 .

Pozostałe śruby pod wozia M5 5 Nm G03400-12 Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 307)

315

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19.3

Uzupełnianie oleju silnikowego Informacja Za mało oleju silnikowego lub olej silnikowy o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie silnika.

Zbyt wysoki poziom oleju silnikowego może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Warunek Silnik jest nagrzany do temperatury roboczej.

Praca przygotowawcza – Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 307)

Praca główna – Wykręcić śrubę wlewu oleju 1 z o-ringiem.

500345-10 316

G03475-10 PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 – Wlać olej silnikowy aż do najwyższego oznaczenia wizjerze.

A na Warunek Temperatura otoczenia: ≥ 0 °C

Olej silnikowy (SAE 10W/50) (

Warunek Temperatura otoczenia: < 0 °C

str. 355)

Olej silnikowy (SAE 5W/40) ( str. 356)

Informacja W celu zapewnienia optymalnej mocy silnika niezale cane jest mieszanie ze sobą różnych olejów silniko wych.

KTM zaleca wymianę całego oleju silnikowego.

– Zamontować śrubę wlewu oleju z o-ringiem.

317

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 307)

318

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20 20.1

Czyszczenie motocykla Wskazówka Szkody materialne W przypadku nieprawidłowego korzystania z myjki ciśnieniowej elementy konstrukcyjne mogą zostać uszkodzone lub zniszczone.

Woda pod wysokim ciśnieniem przedostaje się do części elektrycznych, wtyków, linek, łożysk itp.

Za wysokie ciśnienie powoduje awarie i niszczy elementy konstrukcyjne.

– Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na części elektryczne, wtyki, linki lub łożyska.

– Między czyszczonym elementem a dyszą myjki ciśnieniowej zachować minimalny odstęp.

Minimalny odstęp 60 cm Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Regularnie czyścić motocykl, aby utrzymać wartość i wygląd motocykla przez długi czas.

Podczas czyszczenia należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia motocykla.

319

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA – Zatkać układ wydechowy, aby woda nie dostała się do środka.

– Najpierw usunąć brud za pomocą słabego strumienia wody.

– Mocno zabrudzone miejsca spryskać ogólnodostępnym w handlu preparatem do czyszczenia motocykli i dodatkowo przemyć pędzlem.

Preparat do czyszczenia motocykli ( str. 359)

401061-01 Informacja Używać ciepłej wody ze środkiem do czyszczenia motocykli oraz miękkiej gąbki.

Preparatu do czyszczenia motocykli nie nakładać nigdy na suchą powierzchnię pojazdu, najpierw zawsze zwilżyć wodą.

Jeżeli pojazd jeździł po drogach posypanych solą, po zakończeniu jazdy należy umyć go zimną wodą. Ciepła woda wzmacnia działanie soli.

– Po dokładnym spłukaniu motocykla słabym strumieniem wody należy go dobrze wysuszyć.

– Odetkać układ wydechowy.

320

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wilgoć i brud powo dują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby osuszyć i wyczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamul cowe.

– Po zakończeniu mycia przejechać krótki odcinek, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą.

Informacja Ciepło powoduje parowanie wody także w niedostęp nych miejscach silnika i układu hamulcowego.

– Odsunąć kapturki ochronne przyrządów na kierownicy, aby mogła wyparować również woda, która dostała się do ich wnętrza.

– Po wystygnięciu motocykla przesmarować wszystkie powierzchnie ślizgowe i łożyska.

– Oczyścić łańcuch. ( str. 214)

– Niepowlekane części metalowe (za wyjątkiem tarcz hamulco wych i układu wydechowego) należy pokryć środkiem antyko rozyjnym.

321

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA

(

Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy

str. 360)

– Lakierowane elementy zakonserwować łagodnym środkiem do konserwacji lakieru.

(

Perfect Finish i politura na wysoki połysk do lakierów

str. 359)

Informacja Przy fabrycznie nowym motocyklu nie polerować mato wych elementów z tworzywa sztucznego, ponieważ silnie pogarsza to jakość materiału.

– Elementy z tworzywa sztucznego i elementy powlekane proszkowo zakonserwować łagodnym płynem do czyszczenia i konserwacji.

(

Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych lakierów, powierzchni metalowych i plastikowych

str. 360)

– Nasmarować zamek kierownicy i zamek kanapy.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 361)

322

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20 20.2

Kontrole i konserwacja dla eksploatacji zimą Informacja Jeżeli motocykl będzie eksploatowany także w zimie, należy się liczyć z drogami posypanymi solą.

Należy zapewnić środki zapobiegające agresywnemu działaniu soli.

Jeżeli pojazd jeździł po drogach posypanych solą, po zakończeniu jazdy należy umyć go zimną wodą.

Ciepła woda wzmacnia działanie soli.

401060-01

– Oczyścić motocykl. (

– Wyczyścić hamulce.

str. 319)

Informacja KAŻDORAZOWO po zakończeniu jazdy po drogach posypanych solą należy zimną wodą dokładnie wyczy ścić bez wymontowania zaciski hamulca i okładziny hamulcowe, a następnie dobrze wysuszyć.

Po jeździe po drogach posypanych solą należy oczy ścić motocykl zimną wodą i dobrze go wysuszyć.

– Powlec silnik, wahacz i wszystkie gołe lub ocynkowane części (z wyjątkiem tarcz hamulcowych) środkiem antykorozyjnym na bazie wosku.

323

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA Informacja Nie wolno stosować środków antykorozyjnych na tar czach hamulcowych. Osłabia to działanie hamulców.

– Oczyścić łańcuch. ( str. 214)

324

PRZECHOWYWANIE 21 21.1

Przechowywanie Informacja Jeżeli motocykl ma nie być użytkowany przez dłuższy czas, należy wykonać lub zlecić wykonanie poniż szych prac.

Przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji sprawdzić działanie i stan zużycia wszystkich części. Jeżeli konieczne jest wykonanie prac serwisowych, napraw lub modyfikacji, to powinny one zostać przepro wadzone w okresie nieużytkowania (mniejsze obciążenie warsztatów). W ten sposób można unikać dłu giego czekania w warsztacie na początku sezonu.

401058-01 – Przy ostatnim tankowaniu przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji dolać dodatku do paliwa.

Dodatek do paliwa ( str. 359)

– Zatankować paliwo. (

– Oczyścić motocykl. (

str. 192)

str. 319)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 308)

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i zabezpieczenie przed mrozem.

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 266)

– Zdemontować akumulator 12 V.

( str. 272)

325

21 PRZECHOWYWANIE Wymaganie Temperatura składowania akumulatora 12 V bez bez pośredniego promieniowa nia słonecznego 0 … 35 °C – Naładować akumulator 12 V.

( str. 277)

– Pojazd postawić w suchym miejscu, w którym panuje przez cały czas mniej więcej równa temperatura.

Informacja KTM zaleca stawianie motocykla na stojak.

– Podnieść motocykl z tyłu za pomocą podnośnika. (

– Podnieść motocykl za pomocą podnośnika z przodu.

( str. 203)

str. 202)

– Motocykl przykryć kocem lub plandeką przepuszczającą powietrze.

326

PRZECHOWYWANIE 21 Informacja Nie należy używać materiałów nieprzepuszczających powietrza, gdyż wilgoć nie będzie mogła parować, co spowoduje korozję.

Bardzo niekorzystnym jest krótkotrwałe włączanie sil nika motocykla, który został wyłączony z eksploatacji.

Ponieważ silnik nie nagrzeje się przy tym wystarcza jąco, powstająca podczas spalania para wodna skrapla się we wnętrzu silnika, powodując korozję zaworów i układu wydechowego.

21.2

Uruchamianie po zakończeniu przechowywania.

– Zdjąć motocykl z podnośnika z przodu. ( str. 204)

– Zdjąć motocykl z podnośnika z tyłu. (

– Zamontować akumulator 12 V.

(

str. 202)

str. 274)

401059-01 Informacja Jeżeli akumulator 12 V był zdemontowany, należy ustawić godzinę i datę.

– Przeprowadzić sprawdzanie i konserwację przed każdym uru-

chomieniem. ( str. 168)

– Wykonać jazdę próbną.

327

22 LOKALIZACJA USTEREK Usterka Brak reakcji na naciśnięcie przycisku RACE-ON Lampka kontrolna RACE-ON 1 może sygnalizować błędy poprzez miganie. Mogą one wystąpić w ciągu pięciu sekund od naciśnięcia przycisku RACE-ON.

Informacja Kody migowe, odnoszące się do KTM RACE ON, wyświe tlają się tylko jeden raz, bez powtarzania.

S03105-01 Możliwa przyczyna Przycisk RACE-ON uszko dzony Przedsięwzięcie – Sprawdzić, czy przycisk RACE‑ON nie jest uszkodzony.

– Sprawdzić, czy kabel i wtyczka przyci sku RACE‑ON nie są uszkodzone.

328

Usterka Lampka kontrolna RACE-ON miga dwukrotnie Lampka kontrolna RACE-ON miga trzykrotnie Lampka kontrolna RACE-ON miga czterokrotnie Lampka kontrolna RACE-ON miga pięciokrotnie LOKALIZACJA USTEREK 22 Możliwa przyczyna Przedsięwzięcie Brak sygnału odpowiedzi z klu czyka RACE-ON Akumulator 12 V rozładowany – Sprawdzić, czy kluczyk RACE-ON pozostaje w zasięgu działania.

– Zabrać inne urządzenia elektroniczne leżące w pobliżu anteny RACE-ON.

– Sprawdzić, czy komora na baterię w kluczyku RACE-ON jest prawidłowo zaryglowana.

– Sprawdzić, czy komora na baterię klu czyka RACE-ON nie ma śladów koro zji.

– Wymienić baterię kluczyka RACE-ON.

( str. 282)

– Użyć czarnego kluczyka zapłonowego.

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 277)

Rygiel blokady kierownicy zablokowany lub naprężony – Sprawdzić prąd spoczynkowy.

– Poruszyć nieco kierownicą.

Antena RACE-ON uszkodzona – Sprawdzić, czy antena RACE‑ON nie jest uszkodzona.

329

22 LOKALIZACJA USTEREK Usterka Na wyświetlaczu zestawu wskaźników nie wyświetlają się żadne wskazania Możliwa przyczyna Przepalony bezpiecznik 1 Spalony bezpiecznik główny Silnik nie obraca się, jeżeli wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego jest wciśnięty w dolne położenie Rozrusznik kręci silnikiem tylko przy jednoczesnym przytrzy mywaniu dźwigni sprzęgła Rozrusznik kręci silnikiem na włączonym biegu Akumulator 12 V rozładowany Błąd w obsłudze Akumulator 12 V rozładowany Uszkodzony układ bezpiecz nego rozruchu Błąd elektroniki Włączony jest bieg Uszkodzony układ bezpiecz nego rozruchu Uszkodzony układ bezpiecz nego rozruchu Przedsięwzięcie – Wymienić bezpieczniki w skrzynce

bezpieczników. ( str. 285)

– Wymienić bezpiecznik główny.

( str. 283)

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 277)

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

– Przeprowadzić operacje robocze,

konieczne do rozruchu. ( str. 169)

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 277)

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

– Przełączyć skrzynię biegów na położe nie biegu jałowego .

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

330

Usterka Silnik obraca się, ale nie rusza Silnik gaśnie podczas jazdy Lampka kontrolna usterki świeci się lub miga Lampka ostrzegawcza układu ABS świeci się Wysokie zużycie oleju LOKALIZACJA USTEREK 22 Możliwa przyczyna Niepołączona złączka szybko złącza Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Niedostateczna jakość paliwa Brak paliwa Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Przepalony bezpiecznik układu ABS Duża różnica w prędkości obrotowej koła przedniego i tylnego Błędy w działaniu układu ABS Za wysoki poziom oleju silniko wego Za rzadki olej silnikowy (lep kość) Przedsięwzięcie – Podłączyć złącze szybkozłącza.

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

– Wlać paliwo o odpowiedniej jakości.

– Zatankować paliwo. ( str. 192)

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

– Wymienić bezpieczniki w skrzynce

bezpieczników. ( str. 285)

– Zatrzymać motocykl, wyłączyć zapłon, ponownie uruchomić.

– Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

( str. 307)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 308)

331

22 LOKALIZACJA USTEREK Usterka Akumulator 12 V rozładowany Możliwa przyczyna Włączone światła awaryjne Akumulator 12 V nie jest łado wany przez prądnicę Po zatrzymaniu pojazdu nie został wyłączony zapłon Przedsięwzięcie – Wyłączyć światła awaryjne.

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 277)

– Sprawdzić napięcia ładowania.

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 277)

332

23.1

Typ Silnik Pojemność skokowa Suw Otwór Uszczelka Prędkość obrotowa biegu jałowego Sterowanie Zawór - średnica talerzyka zaworu Wlot Wylot Luz zaworowy Wylot przy: 20 °C Wlot przy: 20 °C Łożysko wału korbowego Łożysko korbowe Tłoki Pierścień tłokowy DANE TECHNICZNE 23 2-cylindrowy 4-taktowy silnik Otto, układ V 75°, chło dzony płynem 1 301 cm³ 71 mm 108 mm 13,6:1 1 350 … 1 550 obr/min DOHC, 4 zawory na cylinder, napęd nad łańcuchem 42 mm 34 mm 0,25 … 0,30 mm 0,10 … 0,15 mm Łożysko ślizgowe Łożysko ślizgowe Kute z metalu lekkiego 1 pierścień o przekroju prostokątnym, 1 pierścień minutowy, 1 pierścień zgarniający olej 333

23 DANE TECHNICZNE Smarowanie silnika Pierwsze przełożenie Sprzęgło Przekładnia Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Przygotowanie mieszanki Instalacja zapłonu Generator Świeca zapłonowa Wewnętrzna świeca zapłonowa Zewnętrzna świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej 334 Smarowanie z suchą miską olejową z 3 pompami wir nikowymi 40:76 Sprzęgło antyhoppingowe w kąpieli olejowej, urucha miane hydraulicznie Skrzynia 6-biegowa z przełączaniem kłowym 12:35 15:32 18:30 20:27 24:27 27:26 Elektroniczny układ wtrysku paliwa Bezstykowa całkowicie elektroniczna instalacja zapłonu z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu 12 V, 450 W NGK LKAR9BI‑10 NGK LMAR7DI‑10 1 mm

Chłodzenie Pomoc startowa 23.2

Momenty dokręcania w silniku Śruba amortyzatora blaszanego EJOT ALtracs ® M6x14 Śruba blaszanego elementu usta lającego tylnej pokrywy zaworowej Obejma kołnierza zasysającego Dysza olejowa EJOT ALtracs ® M6x10 M4 M5 Pozostałe śruby silnika Śruba blaszanego elementu usta lającego panewki łożyska Śruba czujnika identyfikacji M5 M5 M5 Śruba czujnika kąta wahacza Śruba czujnika prędkości obroto wej wału korbowego Śruba wizjera oleju silnikowego M5 M5 M5 DANE TECHNICZNE 23 Chłodzenie cieczą, ciągła cyrkulacja płynu chłodzą cego przez pompę wodną Silnik rozrusznika 10 Nm 10 Nm 1,5 Nm 2 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 4 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 335

23 DANE TECHNICZNE Śruba zabezpieczenia łożyska Nakrętka głowicy cylindra Pozostałe śruby silnika Śruba blokady przełączania Śruba dwustronna kanału łańcu cha rozrządu Śruba dźwigni zatrzymującej Śruba dźwigni zmiany biegów Śruba koła pompy wody Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika Śruba odpowietrzająca pokrywy pompy wody Śruba pierścienia biegu jałowego Śruba pokrywy pompy oleju M5 M6 M6 M6 – 12.9

M6 M6 M6 M6 M6x60 M6x80 M6x90 M6 M6 – 10.9

M6 336 6 Nm 9 Nm 10 Nm 18 Nm 8 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 648™ Loctite ® 243™

Śruba pokrywy pompy wody Śruba pokrywy sprzęgła Śruba pokrywy zaworu Śruba prowadnicy koła rozrusz nika Śruba przegrody łożyskowej wałka rozrządu Śruba przyłącza płynu chłodzą cego na głowicy cylindra Śruba silnika rozruchowego Śruba sprężyny sprzęgła Śruba stojana M6 M6 M6 M6 M6 – 10.9

M6 M6 M6 M6 Śruba zamykająca przyłącza pod ciśnienia Dysza 100 M6 M6x0,75 Śruba dwustronna kołnierza układu wydechowego Śruba obudowy silnika Śruba prowadnicy M8 M8 M8 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm DANE TECHNICZNE 23 Loctite ® 243™ 10 Nm 8 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm 5 Nm 4 Nm 10 Nm 18 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 337

23 DANE TECHNICZNE Śruba przegrody łożyskowej wałka rozrządu M8 – 10.9

Śruba przegrody łożyskowej wałka rozrządu M8 – 10.9

Śruba regulatora napięcia M8 Śruba ustalająca wału korbowego Śruba podstawy silnika Przełącznik ciśnienia oleju Śruba łożyska korbowodu M8 M10 M10x1 M10x1 Śruba odryglowania napinacza łańcucha rozrządu M10x1 338 Pierwszy poziom 10 Nm Drugi poziom 18 Nm Pierwszy poziom 8,5 Nm Drugi poziom 14,5 Nm Obowiązuje tylko przy stosowaniu: Nasadka z gniazdem sześciokąt nym (61229025000) 15 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm 45 Nm 10 Nm Pierwszy poziom 25 Nm Drugi poziom 30 Nm Trzeci poziom 90° 10 Nm

Śruba zamykająca blokady pier ścienia rozprężnego Śruba zamykająca oś dźwigni zabierakowej.

Śruba zamykająca smarowania sprzęgła Świeca zapłonowa Śruba głowicy cylindra M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M11x1,5 Czujnik temperatury płynu chło dzącego Śruba wirnika Świeca zapłonowa Nakrętka zębatki łańcuchowej M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M20x1,5 12 Nm DANE TECHNICZNE 23 15 Nm 10 Nm 11 Nm Kolejność dokręcania: na krzyż Pierwszy poziom 15 Nm Drugi poziom 30 Nm Trzeci poziom 90° Czwarty poziom 90° Nasmarowana olejem silnikowym 12 Nm 115 Nm 18 Nm 100 Nm Loctite ® 243™ 339

23 DANE TECHNICZNE Śruba spuszczania oleju Nakrętka zabieraka sprzęgła Śruba zamykająca napinacz łań cucha rozrządu Śruba zamykająca pokrywy alter natora Nakrętka koła zębatego napędu pierwotnego 23.3

Pojemności 23.3.1

Olej silnikowy Olej silnikowy Temperatura otoczenia: ≥ 0 °C Olej silnikowy Temperatura otoczenia: < 0 °C M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M33LHx1,5 3,50 l 23.3.2

Płyn chłodzący Płyn chłodzący 3,20 l 340 20 Nm 120 Nm 25 Nm 8 Nm 130 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 355)

(

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

str. 356) płyn chłodzący ( str. 356)

23.3.3

Paliwo DANE TECHNICZNE 23 Uwzględnić oznaczenie na dystrybutorach paliwa w UE.

Łączna pojemność zbiornika w przybliżeniu Rezerwa paliwa ok.

A00420-10 23 l 23.4

Rama Podwozie Widelec Amortyzator Ugięcie sprężyny przód Benzyna wysokooktanowa bezoło-

wiowa (LO 95) ( str. 355)

3,5 l Rama kratownicowa zbudowana z rur chromowo molibdenowych, powlekana proszkowo WP SuspensionSemi‑active Suspension WP SuspensionSemi‑active Suspension 125 mm 341

23 DANE TECHNICZNE tył Układ hamulcowy przód tył 156 mm Hamulec dwutarczowy z przykręconymi promieniowo czterotłoczkowymi zaciskami hamulca, z pływającymi tarczami hamulcowymi Hamulec jednotarczowy z dwutłoczkowym zaciskiem hamulca, tarcza hamulcowa łożyskowana na stałe Średnica tarcz hamulcowych przód tył Granica zużycia tarcz hamulcowych 320 mm 240 mm przód 4,5 mm tył 4,5 mm Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera / z pasażerem / maks. ciężar użyteczny przód: przy zimnej oponie tył: przy zimnej oponie Przełożenie wtórne Łańcuch Kąt główki ramy Rozstaw kół Wysokość siedzenia bez obciążenia Prześwit bez obciążenia 2,5 bar 2,9 bar 17:38 X-ring 5/8 x 5/16” (525) 65,1° 1 482 ± 15 mm 835 mm 141 mm 342

DANE TECHNICZNE 23 Ciężar bez paliwa w przybliżeniu.

Maksymalnie dopuszczalne obciążenie osi przedniej Maksymalnie dopuszczalny nacisk na oś tylną Maksymalna dopuszczalna masa całkowita 216 kg 165 kg 294 kg 459 kg 23.5

Instalacja elektryczna Akumulator 12 V YTZ14S Bateria kluczyka RACE-ON Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik CR 2032 58011109110 58011109115 58011109125 58011109130 Światła mijania / światła drogowe Światło pozycyjne Światło zakrętowe Oświetlenie zestawu wskaźników i lampki kontrolne Kierunkowskaz Światło tylne Światło hamowania LED LED LED LED LED LED LED Napięcie akumulatora: 12 V Pojemność znamionowa: 11,2 Ah bezobsługowy 3 V 10 A 15 A 25 A 30 A 343

23 DANE TECHNICZNE Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED 23.6

Opony Opona przednia Opona tylna 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pirelli Angel GT 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (D) Pirelli Angel GT Opony o podanych rozmiarach mogą być montowane seryjnie. Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale serwisowym pod adresem: http://www.ktm.com

23.7

Widelec Numer katalogowy widelca Widelec Długość sprężyny z tuleją(ami) naciągową(ymi) Sztywność sprężyny średnia (standard) Długość widelca Olej do lewej goleni widelca 670 ml Olej do prawej goleni widelca 410 ml 14.18.1Q.23

WP SuspensionSemi‑active Suspension 335 mm 20 N/mm 776 mm

(

Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)

str. 356) (

Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)

str. 356)

344

DANE TECHNICZNE 23 23.8

Amortyzator Numer katalogowy amortyzatora Amortyzator Sztywność sprężyny średnia (standard) Długość sprężyny Ugięcie statyczne 01.18.1Q.23

WP SuspensionSemi‑active Suspension 185 N/mm 185 mm 24 mm 23.9

Momenty dokręcania elementów podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba mocowania pokrywy prze pustnicy wydechu Śruba pokrywy obudowy filtra powietrza Śruba światła tylnego Śruba czujnika stopki bocznej EJOT PT ® K50x12 EJOT PT ® K50x14 EJOT PT ® K50x16 EJOT PT ® K50x18 EJOT PT ® K45x12 EJOT SF ® M4x6‑K EJOT PT ® K60x30 EJOT PT ® K50x14 M4 1 Nm 1 Nm 2 Nm 2 Nm 1 Nm 4 Nm 2 Nm 2,5 Nm 2 Nm 345

23 DANE TECHNICZNE Śruba rączki po lewej stronie Śruba zestawu przełączników po lewej stronie Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba czujnika kąta wahacza M4 M4 M5 M5 M5x16 Śruba czujnika poziomu paliwa Śruba kanału kablowego Śruba korka wlewu paliwa Śruba manetki gazu Śruba okładziny Śruba osłony ślizgowej łańcucha Śruba światła zakrętowego Śruba zestawu przełączników po prawej stronie Nakrętka kabla do zapłonu silnika Nakrętka krążka linowego sterow nika przepustnicy wydechu M5 M5 M5 M5 M5x12 M5 M5 M5 M6 M6 Nakrętka linki sterowania prze pustnicą wydechu M6 Nakrętka mocowania modułu ABS M6 346 2 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 3 Nm 5 Nm 3 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 5 Nm 2 Nm 5 Nm 4 Nm 14 Nm 5 Nm 8 Nm Loctite ® 243™

Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba bieguna akumulatora Śruba blaszanego elementu usta lającego chłodnicy Śruba czujnika ciśnienia w opo nach (Super Duke GT EU) Śruba czujnika prędkości obroto wej koła przedniego Śruba czujnika prędkości obroto wej koła tylnego Śruba drążka przełączającego M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Śruba elementu zwrotnego wałka zmiany biegów na wałku zmiany biegów Śruba łącznika przewodu hamul cowego hamulca tylnego Śruba mocowania modułu ABS Śruba mocująca amortyzator kie rownicy na ramie Śruba nakładki dźwigni zmiany biegów M6 M6 M6 M6 M6 DANE TECHNICZNE 23 10 Nm 10 Nm 4,5 Nm 7 Nm 7 Nm 4 Nm 4 Nm 5 Nm 18 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 10 Nm 5 Nm 8 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 347

23 DANE TECHNICZNE Śruba obejmy rury wydechowej w tłumiku Śruba obejmy węży chłodnicy Śruba opaski układu wydecho wego na kolektorze M6 M6 M6 Śruba pokrywy czujnika pochyle nia Śruba połówek kufra Śruba pompy paliwowej Śruba przedłużki stopnia stopki bocznej Śruba przegubu kulowego popy chacza cylindra hamulca nożnego M6 M6 M6 M6 M6 Śruba siłownika hamulca nożnego M6 Śruba stopnia dźwigni hamulca nożnego Śruba stopnia stopki bocznej M6 M6 Śruba uchwytu tablicy rejestracyj nej w części dolnej Śruba zespołu sprzęgła M6 M6 348 5 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 12 Nm 5 Nm 8 Nm 3 Nm 8 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Złącze masy w ramie Nakrętka drążka zmiany biegów Nakrętka drążka zmiany biegów Nakrętka kolektora w głowicy cylindra M6 M8 M8LH M8 Nakrętka koła łańcuchowego Nakrętka mocowania krążka lino wego przepustnicy wydechu Nakrętka zaworu zakrzywiona (Super Duke GT JP) Nakrętka zaworu zakrzywiona (Super Duke GT EU) Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba dźwigni zmiany biegów we wsporniku podnóżka Śruba elementów zaciskowych kierownicy Śruba elementu zwrotnego wałka zmiany biegów do ramy M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 DANE TECHNICZNE 23 10 Nm 12 Nm 12 Nm Kolejność dokręcania: Równomiernie dokręcać nakrętki.

Nie wygiąć blaszki.

25 Nm 36 Nm 7 Nm 4 Nm 6 Nm 25 Nm 25 Nm 20 Nm 20 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 349

23 DANE TECHNICZNE Śruba hamulca nożnego Śruba konsoli stopki bocznej Śruba końcówki goleni widelca Śruba półki widelca u dołu Śruba półki widelca u góry Śruba przedniej tarczy hamulco wej Śruba sprężyny stopki bocznej Śruba tłumika układu kierowni czego do półki widelca Śruba tłumika układu kierowni czego do uchwytu Śruba tylnego zacisku hamulca Śruba tylnej tarczy hamulcowej M8 M8 M8 M8 M8 Śruba wspornika podnóżka kie rowcy Śruba wyłącznika zapłonu (jedno razowa) M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 350 20 Nm 25 Nm 15 Nm 15 Nm 18 Nm 28 Nm 15 Nm 8 Nm 8 Nm 25 Nm 28 Nm 25 Nm 25 Nm Loctite Loctite ® ® 243™ 243™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 2701™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Śruba zacisku kolumny widelca Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba konsoli stopki bocznej Śruba mocowania kierownicy Śruba mocowania stopki bocznej Śruba podstawy silnika Śruba przedniego zacisku hamulca Śruba stopki bocznej Śruba drążona przewodu hamul cowego Śruba drążona przewodu hamul cowego łącznik z tyłu Nakrętka wspornika tłumika szar pań Sonda lambda M10x1 M10x1,25 M12x1,25 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10x1 20 Nm DANE TECHNICZNE 23 Loctite ® 243™ 45 Nm 45 Nm 45 Nm Loctite ® 243™ 40 Nm Loctite ® 243™ 45 Nm Loctite ® 243™ 45 Nm Loctite ® 243™ 45 Nm Loctite ® 243™ 35 Nm Loctite ® 243™ 25 Nm 15 Nm 45 Nm 25 Nm Loctite ® 243™ 351

23 DANE TECHNICZNE Śruba amortyzatora u dołu Śruba amortyzatora u góry Śruba mimośrodu Nakrętka sworznia wahacza Nakrętka zamka kanapy Śruba główki ramy u góry Śruba osi przedniej Nakrętka osi koła tylnego strona tłumika szarpań M14x1,5 M14x1,5 M16 M19x1,5 M22x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M35x1,5 Nakrętka osi koła tylnego M50x1,5 80 Nm Gwint nasmarowany 80 Nm Gwint nasmarowany 70 Nm 130 Nm Gwint nasmarowany 4 Nm 18 Nm 45 Nm Gwint nasmarowany 200 Nm Loctite ® 262™ / Sprężynę zabezpieczającą pomalować lakierem zabezpieczającym 250 Nm Gwint nasmarowany / sprężynę zabezpieczającą pomalować lakierem zabezpieczającym 352

DEKLARACJE ZGODNOŚCI 24 24.1

Deklaracje zgodności Informacja Zakres funkcji i wyposażenia zależy od modelu oraz nie zawsze obejmuje wszystkie wymienione urzą dzenia radiowe i obszary zastosowań.

KTM AG oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego KTM RACE ON system spełnia właściwe dyrek tywy. Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adresem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/ktm-race-on-system KTM AG oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego LC8 DASHBOARD spełnia właściwe dyrektywy.

Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adresem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/lc8-dashboard Schrader Electronics Ltd oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego Tyre Pressure Monitoring Sys tem spełnia właściwe dyrektywy. Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adre sem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/tpms 353

24 DEKLARACJE ZGODNOŚCI 24.2

Deklaracje zgodności obowiązujące na obszarze danego kraju S03192-01 354

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 25 Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) Norma / klasyfikacja – DIN EN 228 (LO 95) Wymaganie – Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową, zgodną z podaną normą lub o takiej samej jakości.

– Dopuszcza się przy tym zawartość 10 % etanolu (paliwo E10).

Informacja Nie stosować paliwa zawierającego metanol (np. M15, M85, M100) ani żadnego innego paliwa zawierającego więcej niż 10 % etanolu (np. E15, E25, E85, E100).

Olej silnikowy (SAE 10W/50) Norma / klasyfikacja

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( str. 362) str. 362) (SAE 10W/50)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Pełnosyntetyczny olej silnikowy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Power Synt 4T 355

25 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Olej silnikowy (SAE 5W/40) Norma / klasyfikacja

– JASO T903 MA2 ( str. 362) – SAE ( str. 362) (SAE 5W/40)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Pełnosyntetyczny olej silnikowy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Power Synt 4T Olej widelca (SAE 4) (48601166S1) Norma / klasyfikacja

– SAE ( str. 362) (SAE 4)

Wymaganie – Używać wyłącznie olejów, odpowiadających podanym normom (zobacz informacje na zbiorniku) i charakte ryzujących się odpowiednimi właściwościami.

płyn chłodzący Wymaganie – Stosować tylko bezkrzemianowy płyn chłodzący wysokiej jakości z dodatkiem antykorozyjnym do silników aluminiowych. Niewłaściwe środki antykorozyjne gorszej jakości powodują korozję, osady i pienienie się.

356

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 25 – Nie używać czystej wody, ponieważ wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej i właściwości smarnych spełnia tylko płyn chłodzący.

– Stosować wyłącznie płyn chłodzący spełniający podane wymagania (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadający odpowiednie właściwości.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do −25 °C Proporcję mieszania należy dostosować do wymaganego zabezpieczenia przed zamarzaniem. Do rozcieńcza nia płynu chłodzącego stosować wodę destylowaną.

Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek płynu chłodzącego.

Przestrzegać informacji producenta płynu chłodzącego dotyczących zabezpieczenia przed zamarzaniem, roz cieńczania, mieszalności (kompatybilności) z innymi płynami chłodzącymi.

Zalecany dostawca MOTOREX ® – COOLANT M3.0

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1

Norma / klasyfikacja – DOT Wymaganie – Należy stosować wyłącznie płyn hamulcowy spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadający odpowiednie właściwości.

357

25 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Zalecany dostawca Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

358

Dodatek do paliwa Zalecany dostawca MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Perfect Finish i politura na wysoki połysk do lakierów Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Shine Preparat do czyszczenia motocykli Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Clean Smar stały Zalecany dostawca MOTOREX ® – Bike Grease 2000 MATERIAŁY POMOCNICZE 26 359

26 MATERIAŁY POMOCNICZE Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych lakierów, powierzchni metalowych i plastikowych Zalecany dostawca MOTOREX ® – Quick Cleaner Spray do łańcucha Street Wymaganie Zalecany dostawca MOTOREX ® – Chainlube Road Strong Środek do czyszczenia łańcuchów Zalecany dostawca MOTOREX ® – Chain Clean Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Protect 360

Uniwersalny olej w aerozolu Zalecany dostawca MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic MATERIAŁY POMOCNICZE 26 361

27 NORMY JASO T903 MA2 Różne kierunki rozwoju technicznego wymagały stworzenia oddzielnej specyfikacji dla normy JASO T903 MA2 dotyczącej motocykli.

W motocyklach stosowano dawniej oleje do samochodów osobowych, gdyż nie istniała oddzielna specyfikacja dla motocykli.

O ile w przypadku silników samochodów osobowych okresy między przeglądami są dłuższe, to w przypadku silników motocyklowych, ze względu na ich wysoką moc przy wysokich prędkościach obrotowych serwisowanie będzie zdecydowanie częstsze.

W przypadku większości silników motocyklowych skrzynia biegów i sprzęgło są smarowane tym samym olejem.

Norma JASO T903 MA2 odnosi się do tych specjalnych wymogów.

SAE Klasy lepkości SAE zostały zdefiniowane przez „Society of Automotive Engineers” i służą do podziału olejów na klasy odpowiednio do ich lepkości. Lepkość opisuje tylko jedną właściwość oleju i nie zawiera żadnych informa cji na temat jakości oleju.

362

MTC BTM MSR OBD ATIR SŁOWNICZEK 28 Kontrola trakcji motocykla (Motor cycle Traction Control) KTM RACE ON Launch-Control Nadzorowanie temperatury hamulca (Brake Temperature Monitoring) Quickshifter + Regulacja układu przeciwdziałają cego poślizgowi kół Samodiagnostyka Układ automatycznego wyłączania kierunkowskazów (Automatic Turn Indicator Reset) Dodatkowa funkcja sterownika silnika, która zmniej sza moment obrotowy silnika przy obracaniu się koła tylnego w miejscu System, w którym zapłon, zamek kierownicy i korek wlewu paliwa są zwalniane kluczykiem radiowym z przekaźnikiem Funkcja elektroniki pojazdu do uzyskania optymal nego przyspieszenia z miejsca Układ obliczający temperaturę układu hamulcowego i informujący kierowcę o przegrzaniu się układu hamul cowego Funkcja elektroniki silnika do przełączania na wyższy i niższy bieg bez używania sprzęgła Dodatkowa funkcja sterownika silnika, która poprzez nieznaczne otwarcie przepustnic zapobiega bloko waniu się koła tylnego przy zbyt silnym hamowaniu silnikiem System pojazdu monitorujący zadane parametry elek troniki pojazdu Program, który po upływie określonego czasu lub odcinka jazdy automatycznie wyłącza kierunkow skazy 363

28 SŁOWNICZEK TPMS MSC Układ monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (Tire Pressure Monitoring System) Układ stabilizacji toru jazdy motocy kla (Motorcycle Stability Control) ABS HHC Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania Wspomaganie podjazdu pod górę (Hill Hold Control) Układ bezpieczeństwa, który za pomocą czujników w oponach monitoruje ciśnienie powietrza w oponach i przekazuje informację kierowcy.

Dodatkowa funkcja do układu ABS, która zapobiega blokowaniu i ślizganiu się kół przy hamowaniu w poło żeniu ukośnym w zakresie granic praw fizyki.

System bezpieczeństwa, zapobiegający blokowaniu się kół przy jeździe prosto bez ingerencji sił bocznych Wspomaganie jazdy, zapobiegające staczaniu się pojazdu ze wzniesień 364

ew.

ewent.

itd.

itp.

ok.

por.

wzgl.

ewentualnie ewentualnie i tak dalej i tym podobne itp.

m.in.

i tym podobne między innymi np.

na przykład Nr Numer Nr katalogowy nr katalogowy około porównaj względnie SPIS SKRÓTÓW 29 365

30 SPIS SYMBOLI 30.1

Czerwone symbole Czerwone symbole pokazują stan błędu, który wymaga natychmiastowej ingerencji.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się na czerwono – Ciśnienie oleju jest za niskie.

Natychmiast zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik.

30.2

Żółte i pomarańczowe symbole Żółte i pomarańczowe symbole pokazują stan błędu, wymagający możliwie szybkiej ingerencji. Aktywne układy wspomagające jazdę są również prezentowane poprzez żółte lub pomarańczowe symbole.

Lampka kontrolna RACE-ON świeci się / miga na żółto / pomarańczowo / czerwono – Komu nikat stanu lub błędu w systemie Race-on/alarmie.

Ogólna lampka ostrzegawcza świeci się na żółto – Wykrycie wskazówki/ostrzeżenia związa nego z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo wyświetla się o tym informacja na wyświetlaczu.

Lampka ostrzegawcza ABS świeci się na żółto – Komunikat stanu lub błędu w ABS. Lampka ostrzegawcza ABS miga, jeżeli aktywny jest tryb ABS Supermoto.

Lampka kontrolna TC świeci się/miga na żółto – MTC (

gdy jest aktywny układ HHC ( str. 175) (opcja).

str. 304) nie działa lub ingeruje

w układ hamulcowy. Lampka kontrolna układu TC świeci się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka kontrolna TC miga, gdy kontrola trakcji aktywnie ingeruje w układ hamulcowy lub Lampka kontrolna tempomatu świeci się na żółto – Funkcja tempomatu jest włączona, ale tempomat nie jest aktywny.

366

SPIS SYMBOLI 30 Lampka kontrolna usterki świeci się na żółto – Układ OBD wykrył błąd w elektronice pojazdu.

30.3

Zielone i niebieskie symbole Zielone i niebieskie symbole pełnią funkcję informacyjną.

Lewa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Włączone są lewe kierunkowskazy.

Lampka kontrolna świateł drogowych świeci się na niebiesko – Światła drogowe są włączone.

Lampka kontrolna biegu jałowego świeci się na zielono – Skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu biegu jałowego.

Lampka kontrolna tempomatu świeci się na zielono – Funkcja tempomatu jest włączona i tempomat jest aktywny.

Prawa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Kierunkowskazy prawe są włączone.

367

INDEKS INDEKS A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

ACC1

przód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

ACC2

przód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Akumulator 12 V

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

B

Bagaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Bezpieczeństwo eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . 17

Bezpiecznik główny

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Bezpieczniki

w skrzynce bezpieczników – wymiana . . . . . 285

Błotnik przedni

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

C Ciśnienie powietrza w oponach

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

D Dane techniczne

amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . 343

momenty dokręcania elementów podwozia . 345

momenty dokręcania w silniku . . . . . . . . . . 335

opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

pojemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Data

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Deklaracje zgodności . . . . . . . . . . . . . . . 353-354 obowiązujące na obszarze danego kraju . . . 354

368

Dźwignia hamulca nożnego . . . . . . . . . . . . . . . 61

regulacja stopnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 155

Dźwignia hamulca ręcznego . . . . . . . . . . . . . . 32

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 154

Dźwignia sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 153

Dźwignia zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

sprawdzanie położenia wyjściowego . . . . . . 158

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 159

E Eksploatacja w zimie

sprawdzanie i konserwacja . . . . . . . . . . . . 323

F Filtr oleju

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

G

Gniazdo USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń

elektrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 271

Godzina

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Golenie widelca

czyszczenie kapturków przeciwpyłowych . . . 232

Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

H

Hamowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Hamulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Harmonogram czynności serwisowych . . . 195-199

I

Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

J

Jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

ruszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

ruszanie z Launch‑Control . . . . . . . . . . . . . 174

ruszanie z układem HHC . . . . . . . . . . . . . 175

K Kabel USB

odłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

podłączanie kabla USB . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Kanapa kierowcy

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

INDEKS 369

INDEKS

zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Kanapa pasażera

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Kąt skrętu kierownicy

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Kluczyk RACE-ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

wymiana baterii kluczyka RACE-ON . . . . . . 282

Koło łańcuchowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Koło przednie

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Koło tylne

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Kontrola trakcji motocykla . . . . . . . . . . . . . . . 304

Korek wlewu paliwa

otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

L

Lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Launch-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Lokalizacja usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . 328-332

Ł Łańcuch

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

sprawdzanie zanieczyszczenia . . . . . . . . . 213

M

Manetka gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Materiały pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Motocykl

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

podnoszenie z tyłu za pomocą podnośnika . 202

podnoszenie za pomocą podnośnika z przodu 203

zdejmowanie z podnośnika z przodu . . . . . . 204

zdejmowanie z podnośnika z tyłu . . . . . . . . 202

MSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

N Naprężenie łańcucha

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

370

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Nieprawidłowe użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . 13

Numer identyfikacyjny pojazdu . . . . . . . . . . . . 28

Numer katalogowy amortyzatora . . . . . . . . . . . 30

Numer katalogowy amortyzatora skrętu . . . . . . 31

Numer katalogowy widelca . . . . . . . . . . . . . . . 30

Numer kluczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Numer silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

O

Obsługa klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Odzież ochronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Okładziny hamulcowe

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . 244

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . 251

Olej silnikowy

uzupełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Ostrzeżenie przed oblodzeniem . . . . . . . . . . . . 67

Owiewka przednia

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

P

Parkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Pedał dźwigni zmiany biegów

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Płyn hamulcowy

uzupełnianie w hamulcu koła przedniego . . . 241

uzupełnianie w hamulcu koła tylnego . . . . . 247

Podnóżki pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

pojazd

załadowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Pojemność

olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313, 340

Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 341

płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Poziom oleju silnikowego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Poziom płynu chłodzącego

korygowanie w zbiorniku wyrównawczym . . 301

sprawdzanie w zbiorniku wyrównawczym . . 299

Poziom płynu hamulcowego

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . 240

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . 246

INDEKS 371

INDEKS

Pozycja kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Proces rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Prowadnik łańcucha

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Przełącznik kierunkowskazów . . . . . . . . . . . . . 36

Przełącznik świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Przycisk klaksonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Przycisk RACE-ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Przycisk Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Q

Quickshifter + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

R Reflektor

regulacja zasięgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

sprawdzanie ustawienia . . . . . . . . . . . . . . 288

światło do jazdy dziennej . . . . . . . . . . . . . . 269

Regulacja poślizgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Regulacja układu przeciwdziałającego pośli-

zgowi kół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Rękojmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

S Schowek

gniazdo USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

otwieranie po lewej stronie . . . . . . . . . . . . . 51

otwieranie po prawej stronie . . . . . . . . . . . . 52

zamykanie po lewej stronie . . . . . . . . . . . . . 53 zamykanie po prawej stronie . . . . . . . . . . . . 53

Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Silnik

docieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Sitka oleju

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Spojler zbiornika paliwa

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Spray naprawczy

zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Sprzęgło

sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu . . 226

Stan opon

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Stopka boczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

372

Ś

Światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Światło zakrętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

regulacja zasięgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

sprawdzanie ustawienia . . . . . . . . . . . . . . 288

T

Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tankowanie

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Tarcze hamulcowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Tempomat

obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tłumik

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Tryb Anti-Wheelie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

U

Uchwyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Uchwyty na bagażnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Układ hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234-252

Nadzorowanie temperatury hamulca tylnego 238

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas

hamowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Uruchomienie informacje dotyczące pierwszego uruchomie-

nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

po zakończeniu przechowywania . . . . . . . . 327

sprawdzanie i konserwacja przed każdym

uruchomieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem . . . . . . 13

W

Widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Widok pojazdu

od przodu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . 24

od tyłu z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Włącznik świateł awaryjnych . . . . . . . . . . . . . . 43

Wtyk diagnostyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Wyłącznik awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Z

Zamek kanapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Zamek kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Zasady pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

INDEKS 373

INDEKS

Zatrzymywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Zestaw narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Zestaw przełączników

przegląd po lewej stronie . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zestaw wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . .

63-144

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

aktywacja i test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Anti Wheelie Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Corner. Light Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Damping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 201

Daytime Runn. Light . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Extra Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Favourites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

General Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

godzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Heated Grips (opcja) . . . . . . . . . . . . . 113, 141

Heated Seat (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Heated Seat Pas (opcja) . . . . . . . . . . . . . 143

Heated Seat Rider (opcja) . . . . . . . . . . . . 142

HHC (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

KTM MY RIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Launch Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Layout (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 200

menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Motorcycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

MTC+MSR (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Navigation Information . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Navigation Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

ogrzewanie kanapy (opcja) . . . . . . . . . . . . . 84

ogrzewanie rączek kierownicy (opcja) . . . . . . 83

ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ostrzeżenie przed oblodzeniem . . . . . . . . . . 67

ostrzeżenie przed wysoką temperaturą układu

hamulcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

prędkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

prędkość obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

374

Quick Selector 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Quick Selector 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Quickshift + (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

regulacja poślizgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Ride Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 303

schemat Performance (opcja) . . . . . . . . . . . 77

Schemat Track (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

sygnalizator zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . 78

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Throttle Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

TPMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

tryb dzienny-nocny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ustawianie pochylenia . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

wskaźnik ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

wskaźnik biegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

wskaźnik Damp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

wskaźnik Favourites . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

wskaźnik Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

wskaźnik MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

wskaźnik Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

wskaźnik poziomu paliwa . . . . . . . . . . . . . . 86

wskaźnik Quick Selector 1 . . . . . . . . . . . . . 88

wskaźnik Quick Selector 2 . . . . . . . . . . . . . 89

wskaźnik Ride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

wskaźnik temperatury płynu chłodzącego . . . 85

wskaźnik temperatury powietrza otoczenia . . 87

wskaźnik tempomatu . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Zestrojenie podwozia . . . . . . . . . . . . . . . 200-201

Zębatka łańcuchowa

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Zmiana biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

INDEKS 375

*3214112pl*

3214112pl 10/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Austria http://www.ktm.com

Zdjęcie: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement