KTM RC 200 EU 2020 Sport Bike Kasutusjuhend

KTM RC 200 EU 2020 Sport Bike Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE 2020
RC 200
Tuote Nr. 3214115fi
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Onnittelemme sinua lämpimästi KTM-moottoripyörän hankinnasta! Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän omistaja. Moottoripyörästä on sinulle varmasti paljon iloa, kunhan vain hoidat ajokkiasi oikein.
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
Toivotamme sinulle aina hyvää ja turvallista matkaa!
Kirjoita tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Ajoneuvon valmistenumero (
Moottorin numero (
Avainnumero (
s. 26)
Myyjän leima
s. 27)
s. 27)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Yksittäinen tuote saattaa
kuitenkin poiketa hieman käyttöohjeen tiedoista, sillä valmistaja kehittää tuotteitaan jatkuvasti.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään erityisesti oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, hintoihin, väreihin, muotoihin, materiaaleihin, palvelu- ja huoltosuorituksiin, rakenteisiin,
varustukseen sekä muihin näiden kaltaisiin tekijöihin, ilman että se on velvollinen ilmoittamaan näistä muutoksista. KTM Sportmotorcycle GmbH pidättää itsellään myös oikeuden edellä mainittujen tietojen ja tekijöiden täydelliseen poistamiseen tai mukauttamiseen paikallisia olosuhteita vastaaviksi, ilman että sen on ilmoitettava näistäkään toimenpiteistä etukäteen. Edelleen KTM Sportmotorcycle GmbH:lla on oikeus lopettaa yksittäisen mallin
valmistus ilman tätä koskevaa ennakkoilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista
ja kuvauksista poikkeamista sekä painovirheistä ja erehdyksistä. Osa kuvien esittämistä malleista sisältää erikoisvarusteita, jotka puuttuvat vakiomalleista.
*3214115fi*
3214115fi
11/2019
ARVOISA KTM:N ASIAKAS!
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainenkin, sekä kaikkinainen muu jäljentäminen vain oikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaisesti KTM käyttää laadunvarmistusprosesseja, jotka takaavat parhaan mahdollisen tuotelaadun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Itävalta
Tämä dokumentti koskee seuraavia malleja:
RC 200 EU (F5103T1, F5103T1L)
RC 200 AR (F5142T1)
RC 200 CO (F5141T1)
RC 200 MY (F5189T1)
RC 200 PH (F5182T1)
RC 200 TH (F5183T1)
2
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO
1
KUVAUSTAVAT ............................................. 9
1.1
1.2
2
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
Käyttömääritys – käyttötarkoitus ........
Väärinkäyttö ....................................
Turvallisuusohjeet ............................
Vaara-asteet ja merkinnät .................
Luvattomia muutoksia koskeva
varoitus...........................................
Turvallinen käyttö ............................
Suojavaatetus ..................................
Työsäännöt......................................
Ympäristö........................................
Käyttöohje.......................................
TÄRKEITÄ OHJEITA .................................... 18
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Takuu, vastuu..................................
Käyttöeineet, apuaineet ....................
Varaosat, lisävarusteet ......................
Huolto ............................................
Kuvat..............................................
Asiakaspalvelu .................................
5
18
18
18
19
19
19
6
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta ... 22
Ajoneuvon kuva takaa oikealta........... 24
SARJANUMEROT ........................................ 26
5.1
5.2
5.3
5.4
11
11
11
13
14
15
16
16
17
17
AJONEUVON KUVA ..................................... 22
4.1
4.2
Käytetyt merkinnät............................. 9
Käytetyt korostukset ......................... 10
TURVALLISUUSOHJEET.............................. 11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
4
Ajoneuvon valmistenumero................
Tyyppikilpi ......................................
Moottorin numero ............................
Avainnumero ...................................
26
26
27
27
HALLINTALAITTEET.................................... 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
Kytkinkahva.....................................
Etujarrukahva ..................................
Kaasukahva .....................................
Äänimerkkipainike ...........................
Valokatkaisin ...................................
Kaukovalovilkun katkaisin .................
Vilkkukatkaisin ................................
Hätäpysäytyskatkaisin.......................
Käynnistysnappula ...........................
Virta- ja ohjauslukko.........................
Ohjauksen lukitseminen....................
Ohjauksen avaaminen lukituksesta ....
Polttoainetankin korkin avaaminen ....
Polttoainetankin korkin sulkeminen ...
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
34
35
37
3
SISÄLLYSLUETTELO
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7
38
38
39
39
40
41
41
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
YHDISTELMÄMITTARISTO........................... 43
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
4
Istuinlukko ......................................
Työkalut..........................................
Tartuntakahvat.................................
Matkustajan jalkatapit ......................
Vaihdepoljin ....................................
Jarrupoljin.......................................
Sivutuki ..........................................
Yhdistelmämittaristo ........................
Aktivointi ja testaus..........................
Varoitukset ......................................
Merkkivalot .....................................
Vaihtamiskehote ..............................
Näyttö.............................................
Polttoainemäärän näyttö ...................
Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö ...
toimintopainikkeet ...........................
TRIP F‑näyttö ..................................
ODO‑näyttö .....................................
TRIP 1‑näyttö ..................................
TRIP 2‑näyttö ..................................
Valikko ajoaika/keskinopeus ..............
valikko keskinopeus/keskikulutus 1....
Valikko keskikulutus 1 /
keskikulutus 2 .................................
43
44
45
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
61
62
8
63
64
65
65
67
68
69
KÄYTTÖÖNOTTO......................................... 71
8.1
8.2
8.3
9
Valikko keskikulutus 2/huolto ............
Valikko huolto/toimintasäde ..............
Valikko toimintasäde/ajoaika .............
Kilometrien tai mailien asetus ...........
Kellonajan asettaminen ....................
Vaihtamiskierrosluvun RPM1
asettaminen ....................................
Vaihtamiskierrosluvun RPM2
asettaminen ....................................
Ohjeita ensimmäiseen
käyttöönottoon ................................. 71
Moottorin sisäänajo .......................... 73
Ajoneuvon kuormaus ........................ 73
AJO-OHJEITA.............................................. 76
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen
jokaista käyttöönottoa.......................
Käynnistäminen ...............................
Liikkeellelähtö .................................
vaihtaminen, ajaminen .....................
Jarruttaminen ..................................
Pysähtyminen, pysäköinti..................
Kuljetus ..........................................
Polttoaineen tankkaus ......................
76
77
79
80
84
86
88
89
SISÄLLYSLUETTELO
10 HUOLTO-OHJELMA..................................... 92
10.1
10.2
10.3
Lisätietoja ....................................... 92
Pakolliset työt.................................. 92
Suositellut työt ................................ 94
11 RUNGON SÄÄTÖ......................................... 96
11.1
11.2
Takavaimentimen jousen
esijännityksen säätö ...................... 96
Vaihdepolkimen säätö....................... 97
12 RUNGON HUOLTOTYÖT .............................. 99
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
Moottoripyörän nosto takaa
huoltopukille ................................... 99
Moottoripyörän alasottaminen
takanostotelineeltä ........................... 99
Moottoripyörän nosto edestä
huoltopukilla ................................. 100
Moottoripyörän alasottaminen
edestä huoltopukilta....................... 102
Haarukkaputkien pölysuojien
puhdistus...................................... 103
Ajajan istuimen irrottaminen ........... 105
Kuljettajan istuimen asentaminen.... 106
Matkustajan istuimen
irrottaminen .................................. 106
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
Matkustajan istuimen
asentaminen..................................
Ketjun likaisuuden tarkistus............
Ketjun puhdistus ...........................
Ketjunkireyden tarkistus .................
Ketjun kireyden säätö .....................
Ketjun, takarattaan ja eturattaan
tarkastus .......................................
Akun suojakannen irrottaminen .......
Akun suojakannen asentaminen ......
Ala-spoilerin irrotus ........................
Ala-spoilerin asennus .....................
Vasemmanpuoleisen
sivuverhouksen poistaminen ........
Vasemmanpuoleisen
sivuverhouksen asentaminen .......
Oikeanpuoleisen sivuverhouksen
irrotus .......................................
Oikeanpuoleisen sivuverhouksen
asennus .....................................
Etulokasuojan irrottaminen .............
Etulokasuojan asentaminen.............
107
109
109
111
113
115
117
119
119
122
124
125
127
128
129
129
13 JARRUT ................................................... 130
13.1
Jarrulevyjen tarkastus ..................... 130
5
SISÄLLYSLUETTELO
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
Jarrunesteen määrän tarkastus
etujarrusta.....................................
Jarrunesteen lisääminen
etujarruun .................................
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta .....
Jarrunesteen määrän tarkistus
takajarrusta ...................................
Jarrunesteen lisääminen
takajarruun ................................
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta ...
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen
tarkistus........................................
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen
säätö .........................................
15 SÄHKÖLAITTEET ...................................... 160
131
132
135
136
137
141
142
144
14 PYÖRÄT, RENKAAT................................... 146
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
6
Etupyörän irrottaminen ...............
Etupyörän asentaminen ...............
Takapyörän irrottaminen ..............
Takapyörän asentaminen .............
Takapyörän
navan vaimennuskumien
tarkastaminen ............................
Renkaiden kunnon tarkastus ...........
Rengaspaineen tarkastus ................
146
147
149
151
154
156
158
15.1
15.2
15.3
15.4
12 V -akun irrottaminen ..............
12 V -akun asentaminen .............
12 V:n akun lataaminen ..............
Yksittäisten sähkölaitteiden
sulakkeiden vaihto .........................
15.5 Lähivalolampun vaihto....................
15.6 Kaukovalolampun vaihto .................
15.7 Lähivalon säädön tarkistus ..............
15.8 Kaukovalon tarkistus ......................
15.9 Lähivalon valokantaman säätö .........
15.10 Kaukovalon valokantaman säätö ......
15.11 Diagnoosiliitin ...............................
15.12 ACC1 ja ACC2 edessä.....................
160
162
163
166
169
171
173
175
176
177
178
178
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ ........................ 179
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Jäähdytysjärjestelmä ......................
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus
paisuntasäiliöstä ............................
Jäähdytysnesteen
pakkaskestävyyden ja määrän
tarkastus .......................................
Jäähdytysnesteen poisto ..............
Jäähdytysjärjestelmän
täyttö/ilmaus ..............................
179
181
183
186
188
SISÄLLYSLUETTELO
16.6
Jäähdytysnesteen vaihtaminen
..... 191
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ.................................. 195
17.1
17.2
17.3
17.4
Kaasuvaijerin välyksen
tarkastaminen................................
Kaasuvaijerin välyksen
säätäminen ................................
Kytkinkahvan välyksen tarkastus......
Kytkinkahvan välyksen säätö ........
195
196
196
198
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT ....................... 199
18.1
18.2
22 TEKNISET TIEDOT.................................... 217
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
Moottori ........................................
Moottorin kiristysmomentit..............
Täyttömäärät .................................
Moottoriöljy ...............................
Jäähdytysneste ..........................
Polttoaine .................................
Runko...........................................
Sähkölaitteet .................................
Renkaat ........................................
Etuhaarukka ..................................
Takavaimennin ..............................
Rungon kiristysmomentit ................
217
218
222
222
222
222
223
225
226
226
226
227
Moottoriöljymäärän tarkistus ........... 199
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
vaihto, öljysihdin puhdistus ......... 200
Moottoriöljyn lisääminen................. 204
23 KÄYTTÖAINEET ........................................ 233
19 PUHDISTUS, HOITO ................................. 206
24 APUAINEET.............................................. 237
18.3
19.1
19.2
Moottoripyörän puhdistus................ 206
Talvikäytön tarkistus- ja
hoitotehtävät ................................. 209
25 STANDARDIT............................................ 239
20 SÄILYTYS ................................................. 211
27 LYHENNELUETTELO................................. 241
20.1
20.2
Säilytys ......................................... 211
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen ... 213
21 VIANETSINTÄ ........................................... 214
26 AMMATTISANASTO................................... 240
28 MERKKILUETTELO ................................... 242
28.1
28.2
Keltaiset ja oranssit symbolit........... 242
Vihreät ja siniset symbolit ............... 242
7
SISÄLLYSLUETTELO
HAKEMISTO .................................................... 243
8
KUVAUSTAVAT 1
1.1
Käytetyt merkinnät
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkillä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä
nämä työt oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettaviksi! Siellä
erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Tarkoittaa sivuviittausta (ilmoitetulta sivulta löytyy lisätietoja).
Tämä merkki on lisätietoja ja erilaisia vihjeitä sisältävien tekstiosioiden yhteydessä.
Tämä merkki on tarkastusvaiheen tuloksen yhteydessä.
9
1 KUVAUSTAVAT
Tämä merkki on jännitemittauksen yhteydessä.
Tämä merkki on virranmittauksen yhteydessä.
Tarkoittaa jonkin työtehtävän sekä mahdollisten viimeistelytöiden päättymistä.
1.2
Käytetyt korostukset
Seuraavassa selitetään käytettyjen kirjainkorostusten merkitys.
Oma nimi
Tarkoittaa nimeä.
Nimi®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™
Tarkoittaa tavaramerkkiä.
Alleviivatut käsitteet
Viittaavat ajoneuvon teknisiin yksityiskohtiin tai ovat erikoiskäsitteitä, jotka
on selostettu erikoiskäsitteiden hakemistossa.
10
TURVALLISUUSOHJEET 2
Käyttömääritys – käyttötarkoitus
2.1
Tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu siten, että se kestää tieliikennekäytössä tyypillisesti esiintyvän rasituksen. Tätä ajoneuvoa ei ole tarkoitettu käyttöön kilparadoilla tai päällystettyjen ajoratojen ulkopuolella.
Info
Tämä ajoneuvo on hyväksytty yleiseen tieliikenteeseen vain tyyppihyväksynnän mukaisena versiona.
2.2
Väärinkäyttö
Ajoneuvoa on aina käytettävä ajoneuvolle määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
Määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, esineille ja ympäristölle.
Väärinkäytöksi katsotaan ajoneuvon käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin ajoneuvolle määriteltyyn
käyttötarkoitukseen ja muutoin kuin ajoneuvon käyttökohdetta koskevan määritelmän mukaisesti.
Väärinkäytöllä tarkoitetaan myös sellaisten käyttö- ja apuaineiden käyttöä, jotka eivät täytä yksittäisiä käyttökohteita koskevia ohjearvoja.
2.3
Turvallisuusohjeet
’Kuvatun tuotteen turvallinen käyttö edellyttää joidenkin turvallisuusohjeiden huomioimista. Lue tästä syystä
nämä käyttöohjeet ja kaikki muut toimitussisältöön kuuluvat ohjeet huolellisesti läpi. Turvallisuusohjeet on
tekstissä korostettu optisesti, ja ne on linkitetty asiaankuuluviin kohtiin.
11
2 TURVALLISUUSOHJEET
Info
Kuvattuun tuotteeseen on hyvin näkyviin kohtiin kiinnitetty erilaisia ohje- ja varoitustarroja. Älä poista
mitään näistä ohje- ja varoitustarroista. Jos niitä puuttuu, saattaa sinulta tai joltakin toiselta henkilöltä
jäädä vaaratilanteita huomaamatta, jolloin on olemassa loukkaantumisvaara.
12
TURVALLISUUSOHJEET 2
2.4
Vaara-asteet ja merkinnät
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan,
ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan vammaan, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin vahinkoihin tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
13
2 TURVALLISUUSOHJEET
2.5
Luvattomia muutoksia koskeva varoitus
On kiellettyä tehdä muutoksia äänenvaimennuksen osiin. Seuraavat toimenpiteet tai vastaavan tilan aikaansaaminen ovat lain mukaankiellettyjä:
1
Uudessa ajoneuvossa minkä tahansa äänenvaimennusta palvelevien järjestelmien tai osien poistaminen tai
ohittaminen ennen ajoneuvon myyntiä tai luovutusta loppuasiakkaalle tai ajoneuvon käyttöaikana muussa tarkoituksessa kuin huolto, korjaus tai osien vaihto
2
Ajoneuvon käyttö, sen jälkeen kun sellainen osa tai osakokonaisuus poistettiin tai saatettiin pois päältä.
Esimerkkejä lainvastaisista muutoksista:
1
Äänenvaimentajien poistaminen tai reiän poraaminen niihin, törmäyspelteihin, pakoputkiin tai muihin osiin,
joissa pakokaasu virtaa.
2
Imujärjestelmän osien poistaminen tai reikien poraaminen niihin.
3
Käyttö ei-asianmukaisessa huoltokunnossa.
4
Ajoneuvon liikkuvien osien tai pakoputkiston tai imujärjestelmän osien korvaaminen osilla, joita valmistaja ei
ole hyväksynyt.
14
TURVALLISUUSOHJEET 2
2.6
Turvallinen käyttö
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ajoneuvoa saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kunnossa ja vain ajoneuvolle määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Käytön aikana tulee myös ottaa huomioon niin turvallisuuteen kuin ympäristöönkin vaikuttavat tekijät.
Ajoneuvon kuljettaminen tieliikenteessä edellyttää ajokorttia.
15
2 TURVALLISUUSOHJEET
Häiriöt, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on välittömästi poistatettava valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa.
Ajoneuvoon liimattuja ohje-/varoitustarroja on noudatettava.
2.7
Suojavaatetus
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
KTM suosittelee käyttämään ajoneuvoa oman turvallisuutesi vuoksi vain sopivassa suojavaatetuksessa.
2.8
Työsäännöt
Jollei toisin ole mainittu, kaikki työt on tehtävä virran ollessa katkaisu (virtalukolla varustetut mallit, kaukokäyttöavaimella varustetut mallit) tai moottorin ollessa sammutettu (mallit ilman virtalukkoa tai kaukokäyttöavainta).
Joihinkin työtehtäviin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varusteisiin, mutta ne voidaan tilata
suluissa olevan numeron perusteella. Esimerkki: laakerin ulosvetäjä (15112017000)
Osat, joita ei voida käyttää uudelleen (esim. itselukittuvat ruuvit ja mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat,
sokat, lukkoaluslevyt), voidaan korvata kokoamisen yhteydessä uusilla osilla.
Joissakin ruuviliitoksissa on käytettävä ruuvilukitetta (esim. Loctite®). Käytön yhteydessä on noudatettava valmistajan erityisiä ohjeita.
Jos uuteen osaan on jo lisätty ruuvinlukitus (esim. Precote®), uutta ruuvinlukitusainetta ei saa lisätä.
Osat, jotka on tarkoitus purkamisen jälkeen käyttää uudestaan, puhdistetaan, ja niiden vauriot ja kuluneisuus tarkistetaan. Vahingoittuneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huoltamisen jälkeen varmistetaan ajoneuvon käyttöturvallisuus.
16
TURVALLISUUSOHJEET 2
2.9
Ympäristö
Vastuullinen toiminta moottoripyörän kanssa huolehtii siitä, ettei mitään ongelmia ja konflikteja pääse syntymään.
Moottoripyöräilyn tulevaisuuden varmistamiseksi huolehdi siitä, että käytät moottoripyörää laillisuuden puitteissa,
osoitat ympäristötietoisuutta ja kunnioitat muiden oikeuksia.
Huomioi hävittäessäsi jäteöljyjä, muita käyttö- ja apuaineita sekä vanhoja varaosia kussakin maassa voimassa olevat lait ja määräykset.
Koska moottoripyörät eivät kuulu vanhojen ajoneuvojen EU-kierrätysmääräysten alaisuuteen, ei ole olemassa lakisääteistä tapaa vanhan moottoripyörän romuttamiseksi. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi auttaa sinua mielellään.
2.10
Käyttöohje
Lue ehdottomasti tämä käyttöohje tarkasti ja kokonaan läpi, ennen kuin lähdet ajamaan ensimmäistä kertaa.
Tämä käyttöohje sisältää paljon tietoja ja vinkkejä, jotka helpottavat käyttöä, käsittelyä ja huoltoa. Vain näin saat
tietää, kuinka säädät ajoneuvon itsellesi parhaiten sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta.
Säilytä tämä käyttöohje aina paikassa, jossa se on tarvittaessa helposti saatavilla.
Jos haluat tietää enemmän ajoneuvostasi tai lukiessa syntyy kysymyksiä, käänny valtuutetun KTM‑kauppiaan puoleen.
Käyttöohje on tärkeä osa ajoneuvoa, ja se on myytäessä annettava uudelle omistajalle.
Käyttöohje on saatavissa lisäksi valtuutetulta KTM‑jälleenmyyjältä samoin kuin KTM‑verkkosivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
17
3 TÄRKEITÄ OHJEITA
3.1
Takuu, vastuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt saa teettää ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Suoritetuista töistä
on tehtävä merkinnät sekä Huolto- & takuuvihkoon että osoitteessa KTM Dealer.net. Muutoin koko takuu raukeaa.
Takuu ei korvaa vahinkoja ja seurausvahinkoja, jotka johtuvat ajoneuvoon luvatta tehdyistä muutoksista.
Lisätietoja takuusta tai vastuista ja niiden käsittelystä on saatavissa Huolto- & takuuvihkosta.
3.2
Käyttöeineet, apuaineet
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
Käytä käyttöaineita ja apuaineita käyttöohjeen ja teknisten tietojen mukaan.
3.3
Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain varaosia ja lisävarusteita, jotka ovat KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia
ja asennuta ne valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota
mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. Valtuutettu KTM‑kauppiaasi
opastaa sinua mielellään.
18
TÄRKEITÄ OHJEITA 3
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
3.4
Huolto
Virheetön toimivuus ja ennenaikaisen kulumisen välttäminen edellyttävät käyttöohjeessa mainittujen moottorin
sekä rungon huolto­, hoito- ja säätötöiden suorittamista. Väärä rungon säätö voi aiheuttaa vaurioita ja murtumia
runkokomponenteissa.
Ajoneuvon käyttö raskaissa olosuhteissa, esim. voimakkaassa sateessa, ankarassa kuumuudessa tai raskaasti kuormattuna, voi johtaa selvästi lisääntyneeseen kulumiseen eri komponenteissa kuten voimansiirrossa, jarruissa tai
jousituskomponenteissa. Siksi osien tarkastus tai vaihto saattaa olla tarpeellista jo ennen seuraavan huoltovälin
saavuttamista.
Määritettyjä sisäänajoaikoja ja huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi kestoiän nostamiseen.
Ajosuoritteen määrässä ja aikaväleissä ensimmäinen erääntyvä huoltoväli on ratkaiseva.
3.5
Kuvat
Ohjekirjassa esitetyt kuvat sisältävät osittain erikoisvarusteita.
Paremmin havannoitavaksi tai selittämiseksi voivat jotkut osat olla irrotettuina tai ei-kuvattuina. Kunkin kuvauksen kohdalla ei purkamiseen aina ole pakottavaa tarvetta. Huomioi tekstissä olevat tiedot.
3.6
Asiakaspalvelu
Ajoneuvoasi koskeviin kysymyksiin on valtuutettu KTM‑kauppiaasi mielellään käytettävissä.
19
3 TÄRKEITÄ OHJEITA
Listan valtuutetuista KTM-kauppiaista läydät KTM:n internetsivuilta.
Kansainvälinen KTM‑Internetsivusto: http://www.ktm.com
20
TÄRKEITÄ OHJEITA 3
21
4 AJONEUVON KUVA
4.1
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
S03381-10
22
AJONEUVON KUVA 4
1
1
1
1
2
3
4
5
6
Äänimerkkipainike (
Valokatkaisin (
s. 29)
s. 30)
Kaukovalovilkun katkaisin (
Vilkkukatkaisin (
Kytkinkahva (
s. 30)
s. 31)
s. 28)
Polttoainetankin korkki
Istuinlukko (
s. 38)
Vaihdepoljin (
Sivutuki (
s. 40)
s. 41)
23
4 AJONEUVON KUVA
4.2
Ajoneuvon kuva takaa oikealta
S03382-10
24
AJONEUVON KUVA 4
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
Tartuntakahvat (
Työkalut (
s. 39)
s. 38)
Virta- ja ohjauslukko (
s. 32)
Hätäpysäytyskatkaisin (
Käynnistysnappula (
Kaasukahva (
s. 31)
s. 32)
s. 29)
Etujarrukahva (
s. 28)
Moottoriöljyn tarkistusikkuna
Jarrupoljin (
s. 41)
Matkustajan jalkatapit (
s. 39)
25
5 SARJANUMEROT
5.1
Ajoneuvon valmistenumero
Ajoneuvon valmistenumero
taakse oikealle.
1 on painettu runkoon emäputken
402174-10
5.2
Tyyppikilpi
Tyyppikilpi
H01135-10
26
1 on rungossa oikealla.
SARJANUMEROT 5
5.3
Moottorin numero
1
Moottorinnumero
on lyöty moottoriin vasemmalle puolelle ketjurattaan alapuolelle.
402486-10
5.4
Avainnumero
Avainnumero
1 on merkitty KEYCODECARD:iin.
Info
Avainnumero tarvitaan vara-avaimen tilaamiseen.
Säilytä KEYCODECARD turvallisessa paikassa.
Jos vähintään yksi virta-avain on käytettävissä,
vara-avaimen voi valmistaa. Jos yhtään virta-avainta ei ole
jäljellä, koko lukitusjärjestelmä on vaihdettava.
402245-10
27
6 HALLINTALAITTEET
6.1
Kytkinkahva
Kytkinkahva
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
S01645-10
6.2
Etujarrukahva
1
Etujarrukahva
on ohjaustangossa oikealla.
Etujarrukahvalla käytetään etupyöräjarrua.
S01648-10
28
HALLINTALAITTEET 6
6.3
Kaasukahva
Kaasukahva
1 on ohjaustangossa oikealla.
S01648-11
6.4
Äänimerkkipainike
Äänimerkkipainike
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Äänimerkkipainike
• Äänimerkkipainike
asennossa.
perusasennossa
painettuna – Äänimerkki toimii tässä
S01646-10
29
6 HALLINTALAITTEET
6.5
Valokatkaisin
Valokatkaisin
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Lähivalo päällä – Valokatkaisin on käännetty alas.
Tässä asennossa ovat lähivalo ja takavalo päällekytkettyinä.
Kaukovalo päällä – Valokatkaisin on käännetty ylös.
Tässä asennossa ovat kaukovalo ja takavalo päällekytkettyinä.
S01646-11
6.6
Kaukovalovilkun katkaisin
Kaukovalovilkun katkaisin
malle.
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasem-
Mahdolliset tilat
• Kaukovalovilkun katkaisin perusasennossa
• Kaukovalovilkun katkaisin painettuna – Kaukovalovilkku toimii tässä asennossa.
S01647-10
30
HALLINTALAITTEET 6
6.7
Vilkkukatkaisin
Vilkkukatkaisin
1 on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
Vilkku ei päällä – Vilkkukatkaisin painettuna katkaisinkotelon suuntaan.
Vilkku vasemmalle päällä – Vilkkukatkaisinta on painettu vasemmalle. Vilkkukatkaisin palautuu painamisen jälkeen takaisin keskiasentoon.
S01646-12
6.8
Vilkku oikealle päällä – Vilkkukatkaisinta on painettu
oikealle. Vilkkukatkaisin palautuu painamisen jälkeen
takaisin keskiasentoon.
Hätäpysäytyskatkaisin
Hätäpysäytyskatkaisin
1 on ohjaustangossa oikealla.
Mahdolliset tilat
Hätäpysäytyskatkaisin päällä – Tässä asennossa on
sytytysvirtapiiri katkaistu, käynnissä ollut moottori
sammuu, moottoria ei voida käynnistää.
Hätäpysäytyskatkaisin pois päältä – Tämä asento on
tarpeellinen käytettäessä, virtapiiri on yhdistetty.
S01649-10
31
6 HALLINTALAITTEET
6.9
Käynnistysnappula
Käynnistysnappula
1 on ohjaustangossa oikealla.
Mahdolliset tilat
• Käynnistysnappula
• Käynnistysnappula
tysmoottori toimii.
perusasennossa
painettuna – Tässä asennossa käynnis-
S01649-11
6.10
Virta- ja ohjauslukko
Virta- ja ohjauslukko sijaitsee ylemmän T-kappaleen edessä.
Mahdolliset tilat
Sytytys pois päältä OFF – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistu, käynnissä ollut moottori sammuu,
pysähtynyt moottori ei käynnisty. Virta-avain voidaan
vetää lukosta.
Sytytys päällä ON – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri
on kytkettynä, moottori voidaan käynnistää.
L02115-01
32
HALLINTALAITTEET 6
Ohjaus on lukittu – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri
on katkaistuna ja ohjaus lukittuna. Virta-avain voidaan
vetää lukosta.
6.11
Ohjauksen lukitseminen
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Ajoneuvo pysäköidään.
–
Ohjaustanko käännetään täysin vasemmalle.
–
Virta-avain työnnetään virta-/ohjauslukkoon, painetaan ja käännetään vasemmalle. Virta-avain vedetään lukosta.
Ohjausliike ei enää ole mahdollinen.
400732-01
33
6 HALLINTALAITTEET
6.12
Ohjauksen avaaminen lukituksesta
–
Virta-avain työnnetään virta-/ohjauslukkoon, sitä painetaan ja
käännetään oikealle. Virta-avain vedetään lukosta.
Ohjausliike on jälleen mahdollinen.
400731-01
34
HALLINTALAITTEET 6
6.13
Polttoainetankin korkin avaaminen
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Säilytä polttoainetta tarkoitukseen sopivassa kanisterissa asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta.
35
6 HALLINTALAITTEET
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
–
Polttoainetankin korkin kansi
avain työnnetään lukkoon.
1 käännetään ylös ja virta-
Ohje
Vahingoittumisvaara Ylikuormitus voi johtaa virta-avaimen katkeamiseen.
Vaurioituneet virta-avaimet on vaihdettava.
–
L02116-10
36
Vähennä virta-avaimen kuormitusta painamalla polttoainetankin korkkia.
–
Virta-avainta käännetään 90° myötäpäivään.
–
Polttoainetankin korkki käännetään ylös.
–
Virta-avain vedetään lukosta.
HALLINTALAITTEET 6
6.14
Polttoainetankin korkin sulkeminen
Varoitus
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää, myrkyllistä
ja terveydelle vaarallista.
L02117-01
–
Tarkista polttoainetankin korkin sulkemisen jälkeen, että se on lukittu oikein.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle
altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Polttoainetankin korkki käännetään alas.
–
Polttoainetankin korkkia painetaan alaspäin, kunnes lukko loksahtaa kiinni.
37
6 HALLINTALAITTEET
6.15
Istuinlukko
1
Istuinlukko
on vasemmalla istuimen vieressä.
Istuinlukon voi avata virta-avaimella.
S01651-10
6.16
Työkalut
Työkalusarja
S01652-10
38
1 on lokerossaan istuimen alla.
HALLINTALAITTEET 6
6.17
Tartuntakahvat
1
Tartuntakahvoja
käytetään moottoripyörän siirtelyyn.
Moottoripyörän kyydissä oleva matkustaja voi myös pitää kahvasta
kiinni.
E01191-10
6.18
Matkustajan jalkatapit
Matkustajan jalkatapit ovat käännettävissä.
Mahdolliset tilat
• Matkustajan jalkatapit käännetty sisään – Ajo ilman matkustajaa.
• Matkustajan jalkatapit käännetty ulos – Moottoripyörän kyydissä matkustaja.
S01654-01
39
6 HALLINTALAITTEET
6.19
Vaihdepoljin
Vaihdepoljin
1 on moottorin vasemmalla puolella.
401950-10
Vaihteiden asennot näkyvät kuvassa.
Vapaa- eli tyhjäkäyntiasento sijaitsee ykkös- ja kakkosvaihteen
välissä.
401950-11
40
HALLINTALAITTEET 6
6.20
Jarrupoljin
1
Jarrupoljin
sijaitsee oikean jalkatapin edessä.
Jarrupolkimella käytetään takapyörän jarrua.
402177-10
6.21
Sivutuki
1
Sivutuki
on ajoneuvon vasemmalla puolella.
Sivutukea käytetään pysäköitäessä moottoripyörä.
Info
Ajettaessa on sivutuen oltava nostettuna ylös.
Sivutuki on kytketty turvakäynnistysjärjestelmään. Noudata
tämän osalta ajo-ohjetta.
402029-10
Mahdolliset tilat
• Sivutuki uloskäännettynä – Ajoneuvo voidaan asettaa sivutuen
varaan. Turvakäynnistysjärjestelmä on aktiivinen.
41
6 HALLINTALAITTEET
•
42
Sivutuki sisään käännettynä – Tämä asento on aina ajettaessa
tarpeellinen. Turvakäynnistysjärjestelmä ei ole aktiivinen.
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.1
Yhdistelmämittaristo
Yhdistelmämittaristo on asennettu ohjaustangon eteen.
Merkkivalot ( s. 49)
Näyttö ( s. 53)
Toimintopainikkeet ( s. 56)
1
2
3
E01184-10
43
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.2
Aktivointi ja testaus
Aktivointi
Yhdistelmämittaristo kytkeytyy päälle yhdessä sytytyksen kanssa.
Info
Näyttöjen kirkkautta ohjaa yhdistelmämittaristossa oleva
ympäröivän valon anturi.
Testaus
Virran kytkemisen yhteydessä kaikki merkkivalot syttyvät hetkeksi
vilkun ja ajonestolaitteen merkkivaloja lukuun ottamatta.
Kierroslukumittarin ja vaihdenäytön segmentit syttyvät ja sammuvat peräkkäin.
Nopeusnäyttö nousee 0–199 ja takaisin.
Muut näyttöelementit syttyvät hetkeksi.
Näyttöön ilmestyy teksti READY TO >> RACE.
Sen jälkeen näyttö vaihtuu viimeksi valittuun tilaan.
Info
F01487-10
44
Häiriömerkkivalo palaa aina, kun moottori ei ole käynnissä.
Jos moottori on käynnissä ja häiriömerkkivalo palaa, on
pysähdyttävä liikenneturvallisuus huomioiden ja otettava
yhteyttä valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.3
Varoitukset
Info
Kaikki asetetut varoitukset ovat nähtävissä näytössä Info,
kunnes ne eivät ole enää aktiivisia.
Turvallisuuteen vaikuttavista häiriöistä muistuttavat merkkivalot syttyvät heti häiriötilan esiintyessä.
Kun käyttöturvallisuutta koskeva varoitus on tunnistettu,
vilkkuu lisäksi yleisvaroitusvalo .
CAN-väylän virhetoiminnan tapauksessa näyttöön voi tulla näkyviin
erilaisia varoituksia:
Näyttöön voivat tulla näkyviin varoitukset CAN FAILURE ja
CAN EMS FAILURE.
F01437-01
45
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Clutch Switch Failure tulee näyttöön, jos kytkinkatkaisija on viallinen.
F01488-01
Transport Lock tulee näyttöön, jos kuljetustila on aktivoitu.
Side Stand Down tulee näyttöön, jos sivutuet on käännetty ulos.
F01438-01
46
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
Kill Switch tulee näyttöön, jos hätäpysäytyskytkintä on painettu.
Not Legal! tulee näyttöön, jos tyyppihyväksyntä on rauennut ajoneuvoon tehtyjen muutosten vuoksi.
F01438-02
Low Oil Pressure tulee näyttöön, jos öljynpaine on liian pieni.
Low Battery tulee näyttöön, jos akkujännite on laskenut asetetun
arvon alapuolelle.
Akkujännite
≤ 10,5 V
F01438-04
47
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Coolant Sensor Failure ilmestyy näyttöön, jos jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin on viallinen.
High Coolant Temperature ilmestyy näyttöön, jos jäähdytysnesteen
lämpötila nousee yli asetetun arvon.
Jäähdytysnesteen
lämpötila
> 110 °C
F01438-06
Fuel Level Sensor Failure ilmestyy näyttöön, jos polttoaineen määrän anturi on viallinen.
Low Fuel Level ilmestyy näyttöön, jos polttoaineen määrä on saavuttanut varatankin rajan.
F01438-05
48
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.4
Merkkivalot
Merkkivalot antavat lisätietoa moottoripyörän toimintatilasta.
Virran kytkemisen yhteydessä kaikki merkkivalot syttyvät hetkeksi
vilkun ja ajonestolaitteen merkkivaloja lukuun ottamatta.
Kun käyttöturvallisuutta koskeva varoitus on tunnistettu, vilkkuu
lisäksi yleisvaroitusvalo .
Info
Häiriömerkkivalo palaa aina, kun moottori ei ole käynnissä.
Jos moottori on käynnissä ja häiriömerkkivalo palaa, on
pysähdyttävä liikenneturvallisuus huomioiden ja otettava
yhteyttä valtuutettuun KTM‑huoltokorjaamoon.
Mahdolliset tilat
Vihreä vilkun merkkivalo vilkkuu suuntavilkun tahdissa – Vilkku on päällä.
E01187-01
Keltainen häiriömerkkivalo palaa – OBD on havainnut
virhetoiminnan ajoneuvon elektroniikassa. Moottoripyörä on pysäytettävä aiheuttamatta vaaraa muulle liikenteelle, ja on otettava yhteyttä valtuutettuun KTMhuoltokorjaamoon.
49
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Punainen vaihtamiskehote palaa/vilkkuu – Punainen
vaihtamiskehote vilkkuu, mikäli vaihtamiselle määritelty käyntinopeus RPM1 on saavutettu. Punainen
vaihtamiskehote palaa, mikäli vaihtamiselle määritelty
käyntinopeus RPM2 on saavutettu.
Vihreä tyhjäkäynnin merkkivalo palaa – Vaihteisto on
kytketty vapaavaihteelle.
Sininen kaukovalon merkkivalo palaa – Kaukovalo on
päällä.
Punainen ajonestolaitteen merkkivalo palaa – Ajonestolaitteen tila- tai virheilmoitus.
Keltainen yleisvaroitusvalo vilkkuu – Järjestelmä
on tuottanut käyttöturvallisuutta koskevan
ilmoituksen/varoituksen. Tämä näkyy lisäksi näytössä.
50
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.5
Vaihtamiskehote
Vaihtamiskehote
1 näkyy näytön yläosassa keskellä.
Info
Vaihtamiskehotteen asetukset voi määritellä näytössä Trip 1
ja näytössä Trip 2 pitämällä painiketta MODE painettuna.
Vaihtamiskehote on aina aktiivinen sisäänajovaiheen aikana (enint.
1 000 km / 621 mailia). Vaihtamiskehotteen voi poistaa käytöstä
vasta tämän jälkeen. Arvoja RPM1 ja RPM2 voi tällöin muuttaa.
Punainen vaihtamiskehote vilkkuu käyntinopeudella RPM1 ja palaa
yhtäjaksoisesti nopeudella RPM2.
Info
Vaihtamiskehote on pois käytöstä 6. vaihteella, jos moottori
on käyttölämmin ja ensimmäinen huolto on suoritettu.
F01467-10
Jäähdytysnesteen
lämpötila
≤ 35 °C
ODO
< 1 000 km
Vaihtamiskehote
palaa aina
6 500 kierr./min
51
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
52
Jäähdytysnesteen
lämpötila
> 35 °C
ODO
> 1 000 km
Vaihtamiskehote
RPM1
vilkkuu
Vaihtamiskehote
RPM2
palaa
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.6
Näyttö
1
Kierroslukumittari
näyttää moottorin kierrosluvun kierroksina
minuutissa.
Vaihdenäyttö
näyttää vaihteistossa päällä olevan vaihteen.
Näyttöruutu näyttää nopeuden
joko kilometreinä tunnissa km/h
tai maileina tunnissa mph.
Polttoaineen määrä näkyy alueella
.
Näytössä
näkyy lisätietoja.
Kellonaika näytetään alueella
.
Jäähdytysnesteen lämpötila näkyy alueella
.
2
3
4
5
6
7
Info
Kellonaika on aina asetettava, kun 12 V -akku on irrotettu
ajoneuvosta tai sulake on poistettu paikaltaan.
Näyttöjen kirkkautta ohjaa yhdistelmämittaristossa oleva
ympäröivän valon anturi.
F01465-10
53
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.7
Polttoainemäärän näyttö
1
Polttoainetankin sisältö näkyy näytössä alueella
.
Polttoainemäärän näyttö koostuu palkeista. Mitä enemmän palkkeja on näytössä, sitä enemmän polttoainetta on polttoainetankissa.
Info
Näyttöön ilmestyy lisäksi varoitus Low Fuel Level, mikäli
polttoaine on vähissä.
Jotta näyttö ei heilahtele jatkuvasti ajon aikana, polttoaineen määrä näytetään hieman viiveellä.
Kun sivutuki on käännetty ulos tai hätäkatkaisin on kytketty
pois päältä, polttoainemäärän näyttöä ei päivitetä.
Kun sivutuki käännetään sisään ja hätäkatkaisin kytketään
päälle, näyttö päivittyy seuraavan kerran vasta 2 minuutin
kuluttua.
Polttoainemäärän näyttö vilkkuu, jos yhdistelmämittaristo
ei saa signaalia polttoainemäärän ilmaisimelta.
F01466-10
54
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.8
Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö
1
Jäähdytysnesteen lämpötila näkyy näytön alueella
.
Jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö koostuu palkeista. Mitä enemmän palkkeja palaa, sitä kuumempaa jäähdytysneste on.
Ohje
Moottorivaurio Ylikuumeneminen aiheuttaa moottorivaurioita.
–
Jos näyttöön ilmestyy jäähdytysnesteen lämpötilaa koskeva
varoitus, pysähdy välittömästi aiheuttamatta kuitenkaan vaaraa
muulle liikenteelle ja sammuta tämän jälkeen moottori.
–
Anna moottorin ja jäähdytysjärjestelmän jäähtyä.
–
Tarkasta jäähdytysnesteen määrä jäähtyneestä jäähdytysjärjestelmästä ja korjaa jäähdytysnesteen määrää tarvittaessa.
Info
Kaikkien palkkien syttyessä näyttöön tulee lisäksi varoitus High Coolant Temperature.
Jos jäähdytysjärjestelmä kuumenee liikaa, moottorin suurinta käyntinopeutta rajoitetaan.
F01466-11
Mahdolliset tilat
• Moottori on kylmä – Yhdestä kolmeen palkkia on näkyvissä.
• Moottori on käyttölämmin – 4−10 palkkia on näkyvissä.
• Moottori on kuuma – 11−13 palkkia on näkyvissä.
55
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
•
7.9
Moottori on hyvin kuuma – Kaikki 13 palkkia ovat näkyvissä.
toimintopainikkeet
1
Painikkeella MODE
voi siirtyä näyttötilasta toiseen.
Mahdollisia näyttötiloja ovat TRIP F (varatankille siirtymisen jälkeen), Info, kokonaismatkan pituus (ODO), osamatka 1 (TRIP 1) ja
osamatka 2 (TRIP 2).
Painikkeella SET
voi siirtyä näyttötilan valikosta toiseen.
Painikkeessa
ei ole toimintoa.
2
3
F01464-10
56
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.10
TRIP F‑näyttö
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
TRIP F.
TRIP F näyttää matkan, joka on ajettu varatankille siirtymisen jälkeen.
Info
F01453-01
Kun polttoainetta on enää varatankillisen verran jäljellä,
näyttöön tulee varoitus Low Fuel Level. Painamalla lyhyesti
MODE‑painiketta näyttö siirtyy automaattisesti tilaan TRIP F.
Tämä mittari alkaa tällöin laskea ajomatkaa lukemasta 0.0
riippumatta siitä, mikä näyttötila on aiemmin ollut käytössä.
TRIP F‑näytössä voidaan lisäksi näyttää valikot Fuel Range ja
Actual F.C..
Kun käyttöturvallisuutta koskeva varoitus on tunnistettu,
vilkkuu lisäksi yleisvaroitusvalo .
Seuraavaan valikkoon siirrytään painamalla lyhyesti painiketta SET.
Seuraavaan näyttötilaan siirrytään painamalla lyhyesti painiketta MODE.
57
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.11
ODO‑näyttö
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on ODO
.
ODO näyttää ajetun kokonaismatkan pituuden.
Info
Tämä arvo säilyy muistissa myös siinä tapauksessa, että
12 V -akku irrotetaan ajoneuvosta tai sulake on palanut.
F01469-01
58
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.12
TRIP 1‑näyttö
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
TRIP 1.
TRIP 1 näyttää ajomatkan viimeisestä nollauksesta, esimerkiksi
ajomatkan tankkauksesta seuraavaan tankkaukseen. TRIP 1 käy
aina ja laskee 9999.9 saakka.
F01470-01
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
SET painetaan
3 sekuntia.
TRIP 1 näyttö nollataan
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
59
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.13
TRIP 2‑näyttö
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
TRIP 2.
TRIP 2 näyttää ajomatkan viimeisestä nollauksesta, esimerkiksi
ajomatkan tankkauksesta seuraavaan tankkaukseen. TRIP 2 käy
aina ja laskee 9999.9 saakka.
F01471-01
60
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
SET painetaan
3 sekuntia.
TRIP 2 näyttö nollataan
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.14
Valikko ajoaika/keskinopeus
–
Painiketta SET painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
sopiva valikko.
Tässä valikossa näytetään ajoaika ja keskinopeus.
F01472-01
7.15
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
valikko keskinopeus/keskikulutus 1
–
Painiketta SET painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
sopiva valikko.
Tässä valikossa näytetään keskinopeus ja keskikulutus 1, l/100 km
(tai l/100 mailia).
Info
Keskikulutus 1 näytetään sytytyksen päällekytkemisen jälkeen vasta muutaman 100 metrin jälkeen.
F01472-02
61
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.16
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
Valikko keskikulutus 1 / keskikulutus 2
–
Painiketta SET painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
sopiva valikko.
Tässä valikossa näytetään keskikulutus 1 l/100 km (tai l/100 mailia) ja keskikulutus 2 km/l (tai mailia/l).
Info
Keskikulutus 1 ja 2 näytetään sytytyksen päällekytkemisen
jälkeen vasta muutaman 100 metrin jälkeen.
F01472-03
62
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.17
Valikko keskikulutus 2/huolto
–
Painiketta SET painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
sopiva valikko.
Tässä valikossa näytetään keskikulutus 2 km/l (tai mailia/l) ja ajomatka seuraavaan huoltoon.
Info
Keskikulutus 2 näytetään sytytyksen päällekytkemisen jälkeen vasta muutaman 100 metrin ajon jälkeen.
F01472-04
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
63
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.18
Valikko huolto/toimintasäde
–
Painiketta SET painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
sopiva valikko.
Tässä valikossa näytetään matka seuraavaan huoltoon ja toimintasäde.
Info
F01472-05
64
Toimintasäde riippuu keskikulutuksesta ja tankissa olevasta
polttoainemäärästä.
Toimintasäde ilmestyy näyttöön virran kytkemisen jälkeen
vasta muutaman sadan metrin ajon jälkeen.
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.19
Valikko toimintasäde/ajoaika
–
Painiketta SET painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
sopiva valikko.
Tässä valikossa näytetään toimintasäde ja ajoaika.
Info
F01472-06
7.20
Toimintasäde riippuu keskikulutuksesta ja tankissa olevasta
polttoainemäärästä.
Toimintasäde ilmestyy näyttöön virran kytkemisen jälkeen
vasta muutaman sadan metrin ajon jälkeen.
Painiketta
SET painetaan
lyhyesti.
näytön seuraava valikko
Painiketta
MODE painetaan lyhyesti.
seuraava näyttötila näytössä
Kilometrien tai mailien asetus
Info
Maakohtaiset asetukset valitaan.
Jos vaihdetaan yksikköä, ODO arvo säilyy ja suoritetaan muuntolaskenta.
65
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on ODO
.
–
Painiketta MODE painetaan 5 sekuntia.
Näyttö vaihtuu muodosta km/h muotoon mph tai muodosta
mph muotoon km/h.
Info
Yksiköitä voidaan vaihtaa näytössä ODO pitämällä painiketta MODE painettuna.
F01473-01
66
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
7.21
Kellonajan asettaminen
Info
Kellonaika on näytössä 24 tunnin muodossa.
Kellonaika on aina asetettava, kun 12 V -akku on irrotettu ajoneuvosta tai sulake on poistettu paikaltaan.
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on ODO
.
–
Painiketta MODE ja painiketta SET painetaan samanaikaisesti 5
sekunnin ajan.
Kellonaika alkaa vilkkua.
Info
Kellonajan voi asettaa ODO‑näytön jokaisessa valikossa
painamalla samanaikaisesti painiketta MODE ja painiketta SET.
F01474-10
–
Tunnit asetetaan painikkeella MODE.
–
Minuutit asetetaan painikkeella SET.
–
Painiketta MODE ja painiketta SET painetaan samanaikaisesti.
Asetettu kellonaika on käytössä ja tallentunut muistiin.
67
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
7.22
Vaihtamiskierrosluvun RPM1 asettaminen
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
TRIP 1.
–
Painiketta MODE painetaan 5 sekuntia.
RPM1‑näyttö avautuu.
Info
RPM1‑näyttö näkyy jokaisen valikon TRIP 1-näytössä,
mikäli painiketta MODE pidetään painettuna.
RPM1 on käyntinopeus, jonka kohdalla vaihtamiskehote
alkaa vilkkua näytössä.
Käyntinopeuden voi asettaa 50 yksikön portain.
Vaihtamisen käyntinopeuden RPM1 asetus voi olla enintään 50 kierrosta minuutissa vaihtamisen käyntinopeuden arvoa RPM2 pienempi.
F01456-01
–
Käyntinopeus asetetaan painikkeilla MODE ja SET.
Info
Painikkeen MODE painaminen kasvattaa arvoa.
Painikkeen SET painaminen pienentää arvoa.
68
YHDISTELMÄMITTARISTO 7
–
Painiketta MODE ja painiketta SET painetaan samanaikaisesti.
RPM1‑näyttö katoaa, asetettu vaihtamisen käyntinopeus
RPM1 on käytössä ja tallentuu muistiin.
7.23
Vaihtamiskierrosluvun RPM2 asettaminen
Ehto
Moottoripyörä seisoo.
ODO > 1000 km (621 mi).
–
Painiketta MODE painetaan toistuvasti, kunnes näytössä on
TRIP 2.
–
Painiketta MODE painetaan 5 sekuntia.
RPM2‑näyttö avautuu.
Info
RPM2‑näyttö näkyy jokaisen valikon TRIP 2-näytössä,
mikäli painiketta MODE pidetään painettuna.
RPM2 on käyntinopeus, jonka kohdalla vaihtamiskehote
alkaa palaa yhtäjaksoisesti.
Käyntinopeuden voi asettaa 50 yksikön portain.
Vaihtamisen käyntinopeuden RPM2 asetus voi olla
vähintään 50 kierrosta minuutissa vaihtamisen
käyntinopeuden arvoa RPM1 suurempi.
F01457-01
–
Käyntinopeus asetetaan painikkeilla MODE ja SET.
69
7 YHDISTELMÄMITTARISTO
Info
Painikkeen MODE painaminen kasvattaa arvoa.
Painikkeen SET painaminen pienentää arvoa.
–
Painiketta MODE ja painiketta SET painetaan samanaikaisesti.
RPM2‑näyttö katoaa, asetettu vaihtamisen käyntinopeus
RPM2 on käytössä ja tallentuu muistiin.
70
KÄYTTÖÖNOTTO 8
8.1
Ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon
Vaara
Onnettomuusvaara Ajokyvytön kuljettaja on vaaraksi sekä itselleen että muille.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et ole ajokykyinen alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden käytön seurauksena.
–
Älä käytä ajoneuvoa, mikäli et pysty ajoneuvon kuljettamiseen fyysisten tai psyykkisten tekijöiden
vuoksi.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai vajavainen suojavaatetus lisää loukkaantumisvaaraa.
–
Käytä ajon aikana aina suojavaatetusta, kuten kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojuksilla varustettuja housuja ja takkia.
–
Käytä aina suojavaatetusta, joka on moitteettomassa kunnossa ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
Varoitus
Kaatumisvaara Etu- ja takapyörän toisistaan poikkeavat rengaskuviot heikentävät ajo-ominaisuuksia.
Erilaiset rengaskuviot voivat vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa huomattavasti.
–
Varmista, että etu- ja takapyörät on varustettu renkailla, joiden pintakuvio on samanlainen.
Varoitus
Onnettomuusvaara Muiden kuin valmistajan hyväksymien tai suosittelemien renkaiden ja pyörien käyttö
heikentää ajo-ominaisuuksia.
–
Käytä vain KTM:n hyväksymiä ja suosittelemia renkaita ja pyöriä, joiden nopeusindeksi on sopiva.
71
8 KÄYTTÖÖNOTTO
Varoitus
Onnettomuusvaara Uusien renkaiden pito on heikompaa.
Uusien renkaiden kulutuspinta ei ole vielä karheutunut.
–
Aja uusilla renkailla harkiten ja kallistellen.
Sisäänajovaihe
200 km
Info
Muista ajoneuvon käytön yhteydessä, että voimakas melu saattaa häiritä muita ihmisiä.
–
Varmista, että myyntiä edeltävän tarkastuksen on suorittanut valtuutettu KTM-huoltokorjaamo.
–
Lue koko käyttöohje läpi ennen ensimmäistä ajokertaa.
–
Tutustu hallintalaitteisiin.
–
Totuttele moottoripyörän ajokäyttäytymiseen sopivassa maastossa, ennen kuin ajat vaativampia matkoja.
Kokeile joskus myös ajamista mahdollisimman hitaasti. Näin saat paremman tuntuman moottoripyörän
käsittelyyn.
–
Pidä ajon aikana molemmin käsin kiinni ohjaustangosta sekä jalat jalkatapeilla.
–
Moottori sisäänajetaan. (
Sinulle luovutetaan ajoneuvon luovutustilaisuudessa sekä luovutustodistus että Huolto- ja takuuvihko.
72
s. 73)
KÄYTTÖÖNOTTO 8
8.2
–
Moottorin sisäänajo
Sisäänajovaiheen aikana ilmoitettua moottorin käyntinopeutta ei saa ylittää.
Ohjearvo
Maksimaalinen moottorinkierrosluku
Ensimmäiset: 1 000 km
7 500 kierr./min
Info
Sisäänajovaiheen aikana vaihtamiskehote on säädetty valmiiksi annettuun arvoon, eikä sitä voi muuttaa.
–
Täydellä kaasulla ajamista on vältettävä!
8.3
Ajoneuvon kuormaus
Varoitus
Onnettomuusvaara Kokonaispaino ja akselipainot vaikuttavat ajo-ominaisuuksiin.
Kokonaispaino koostuu seuraavista tekijöistä: ajovalmis moottoripyörä täyteen tankattuna sekä kuljettaja
ja matkustaja suojavarusteineen, kypärineen ja matkatavaroineen.
–
Älä ylitä suurinta sallittua kokonaispainoa tai ilmoitettuja akselipainoja.
73
8 KÄYTTÖÖNOTTO
Varoitus
Onnettomuusvaara Laukkujen tai tankkilaukun asiaton asennus heikentää ajo-ominaisuuksia.
–
Asenna ja varmista laukut ja tankkilaukku valmistajan antamien määräysten mukaisesti.
Varoitus
Onnettomuusvaara Ylikuormitus johtaa laukkujärjestelmän vaurioitumiseen.
–
Huomioi laukkujen asennuksessa valmistajan antamat enimmäiskuormaa koskevat tiedot.
Varoitus
Onnettomuusvaara Paikoiltaan siirtyneet matkatavarat haittaavat näkyvyyttä.
Jos takavalo peittyy, perässä kulkevien tielläliikkujien on etenkin pimeällä hankala havaita ajoneuvoa.
–
Tarkasta matkatavaroiden kiinnitys säännöllisesti.
Varoitus
Onnettomuusvaara Raskas kuorma muuttaa ajokäyttäytymistä ja pidentää jarrutusmatkaa.
–
Sovita ajonopeus kuorman mukaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Paikoiltaan siirtyneet matkatavarat heikentävät ajo-ominaisuuksia.
–
Tarkasta matkatavaroiden kiinnitys säännöllisesti.
–
Jos mukana on tavaraa, varmista, että ne on kiinnitetty turvallisesti mahdollisimman lähelle ajoneuvon keskustaa, ja että paino jakautuu tasaisesti etu- ja takapyörälle.
–
Suurin sallittu kokonaispaino ja suurin sallittu akselipaino eivät saa ylittyä.
74
KÄYTTÖÖNOTTO 8
Ohjearvo
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
125 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
210 kg
75
9 AJO-OHJEITA
9.1
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa
Info
Ennen jokaista ajoa on ajoneuvon kunto ja liikenneturvallisuus tarkistettava.
Ajoneuvon on oltava käytettäessä teknisesti moitteettomassa kunnossa.
H02217-01
76
–
Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
s. 131)
–
Jarrunesteen määrä tarkistetaan takajarrusta. (
s. 136)
–
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrulaitteiden toiminta tarkastetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan paisuntasäiliöstä.
( s. 181)
–
Ketjun likaisuus tarkistetaan. (
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
Kaikkien hallintalaitteiden säädöt ja liikkuvuus tarkastetaan.
–
Sähkölaitteiden toiminta tarkastetaan.
–
Matkatavaroiden virheetön kiinnitys tarkistetaan.
–
Istutaan moottoripyörän päälle ja tarkistetaan taustapeilien
asento.
s. 199)
s. 135)
s. 141)
s. 109)
s. 111)
s. 156)
s. 158)
AJO-OHJEITA 9
–
9.2
Polttoaineen määrä tarkistetaan.
Käynnistäminen
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa
tiloissa.
Varo
Onnettomuusvaara Elektroniset osat ja turvallisuusjärjestelmät vaurioituvat 12 V -akun ollessa tyhjä tai
puuttuessa kokonaan.
–
Älä käytä ajoneuvoa koskaan 12 V -akku tyhjänä tai ilman 12 V -akkua.
Ohje
Moottorivaurio Suodattamaton imuilma lyhentää moottorin käyttöikää.
Moottorin sisälle pääsee pölyä ja likaa, mikäli moottoria käytetään ilman ilmansuodatinta.
–
Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman ilmansuodatinta.
Ohje
Moottorivaurio Korkeat kierrosluvut kylmällä moottorilla vaikuttavat negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Käytä moottori aina lämpimäksi pienellä käyntinopeudella.
77
9 AJO-OHJEITA
–
Ohjaus avataan lukituksesta. (
–
Istutaan ajoneuvon päälle, sivutukea kevennetään ja se käännetään jalalla ylöspäin vasteeseen saakka.
–
Hätäpysäytyskatkaisin painetaan asentoon
–
Sytytys kytketään päälle kääntämällä virta-avain asentoon
s. 34)
.
Polttoainepumpun käyntiääni on kuultavissa noin 2
sekunnin ajan virran kytkemisen jälkeen. Samanaikaisesti
ohjausjärjestelmä tarkastaa yhdistelmämittariston
toiminnan.
B00782-10
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Käynnistysnappulaa
Vihreä tyhjäkäynnin merkkivalo N palaa.
78
.
painetaan.
AJO-OHJEITA 9
Info
Käynnistysnappulaa painetaan vasta sitten, kun yhdistelmämittariston toimintatarkastus on päättynyt.
Käynnistettäessä EI SAA kaasuttaa. Jos käynnistettäessä
kaasutetaan, ei moottorinohjausjärjestelmä salli polttoaineen ruiskutusta ja näin ollen moottori ei voi käynnistyä.
Moottorin käynnistämistä saa yrittää yhtäjaksoisesti
enintään 5 sekunnin ajan. Ennen seuraavaa käynnistysyritystä on odotettava vähintään 5 sekuntia.
Tämä moottoripyörä on varustettu turvakäynnistysjärjestelmällä. Moottori voidaan käynnistää vain, jos vaihteisto on vapaalla tai kytkinkahva on vedettynä jonkin
vaihteen ollessa kytkeytynyt. Moottori ei käynnisty, jos
jokin vaihde kytketään sivutuen ollessa ulkona ja ote
irrotetaan tällöin kytkinkahvasta.
9.3
–
Liikkeellelähtö
Kytkinkahva vedetään, 1. vaihde laitetaan päälle, kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja samalla annetaan varovasti kaasua.
79
9 AJO-OHJEITA
Vihje
Jos moottori sammuu liikkeelle lähdettäessä, kytkinkahva vain vedetään ja sähkökäynnistysnappia painetaan. Vaihteistoa ei tarvitse laittaa vapaalle.
9.4
vaihtaminen, ajaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Äkkinäisessä painonjakauman muutoksessa saatetaan menettää ajoneuvon hallinta.
–
Vältä äkkinäisiä painonjakauman muutoksia ja voimakkaita jarrutuksia.
–
Sovita ajonopeus ajoradan olosuhteisiin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörä lukkiutuu ja moottori käy ylinopeudella, mikäli vaihdetta vaihdetaan pienemmälle moottorin käydessä suurella nopeudella.
–
Älä vaihda pienemmälle vaihteelle, mikäli moottorin käyntinopeus on suuri.
Varoitus
Onnettomuusvaara Virta-avaimen väärä asento saa aikaan vikatoimintoja.
–
80
Älä muuta virta-avaimen asentoa ajon aikana.
AJO-OHJEITA 9
Varoitus
Onnettomuusvaara Huomio kiinnittyy pois liikenteestä tehtäessä säätöjä ajon aikana.
–
Tee kaikki säädöt ajoneuvon ollessa pysähdyksissä.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Matkustaja voi pudota moottoripyörän päältä virheellisen käyttäytymisen seurauksena.
–
Varmista, että matkustaja asettuu oikein matkustajan istuimelle, asettaa jalkansa matkustajalle tarkoitetuille jalkatapeille sekä pitää kiinni kuljettajasta tai tartuntakahvoista.
–
Noudata omassa maassasi voimassa olevia matkustajan vähimmäisikää koskevia määräyksiä.
Varoitus
Onnettomuusvaara Riskialtis ajotapa on suuri turvallisuusriski.
–
Noudata liikennesääntöjä sekä aja hillitysti ja ennakoivasti vaarojen tunnistamiseksi mahdollisimman
varhain.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kylmien renkaiden pito on heikompaa.
–
Aja ensimmäiset kilometrit aina varovasti kohtalaisella nopeudella, kunnes renkaat ovat saavuttaneet
käyttölämpötilansa.
81
9 AJO-OHJEITA
Varoitus
Onnettomuusvaara Uusien renkaiden pito on heikompaa.
Uusien renkaiden kulutuspinta ei ole vielä karheutunut.
–
Aja uusilla renkailla harkiten ja kallistellen.
Sisäänajovaihe
200 km
Varoitus
Onnettomuusvaara Paikoiltaan siirtyneet matkatavarat heikentävät ajo-ominaisuuksia.
–
Tarkasta matkatavaroiden kiinnitys säännöllisesti.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kaatuminen voi vaurioittaa ajoneuvoa ensivaikutelmaa enemmän.
–
Tarkista ajoneuvo kaatumisen jälkeen samalla tavalla kuin aina ennen käyttöönottoa.
Ohje
Moottorivaurio Ylikuumeneminen aiheuttaa moottorivaurioita.
–
Jos näyttöön ilmestyy jäähdytysnesteen lämpötilaa koskeva varoitus, pysähdy välittömästi aiheuttamatta kuitenkaan vaaraa muulle liikenteelle ja sammuta tämän jälkeen moottori.
–
Anna moottorin ja jäähdytysjärjestelmän jäähtyä.
–
Tarkasta jäähdytysnesteen määrä jäähtyneestä jäähdytysjärjestelmästä ja korjaa jäähdytysnesteen määrää tarvittaessa.
82
AJO-OHJEITA 9
Info
Jos ajon aikana esiintyy epätavallisia ääniä, ajoneuvo pysäytetään heti liikenneturvallisuus huomioiden ja
moottori sammutetaan. Tämän jälkeen otetaan yhteyttä valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
–
Suuremmille vaihteille vaihdetaan olosuhteiden (korkeuserojen, ajotilanteen jne.) salliessa.
–
Kaasu vapautetaan, samanaikaisesti vedetään kytkinkahvasta
ja vaihdetaan seuraavalle vaihteelle. Tämän jälkeen kytkinkahva vapautetaan ja annetaan kaasua.
Info
Vaihteiden paikat näkyvät kuvasta. Vapaa- eli tyhjäkäyntiasento sijaitsee 1. ja 2. vaihteen välissä. 1. vaihde on
liikkeellelähtö- tai ylämäkivaihde.
Käyttölämpötila on saavutettu, kun lämpötilanäytön 4
palkkia ovat näkyvissä.
401950-11
–
Kaasua annetaan vain sen verran kuin moottori voi kulloinkin
käyttää. Kaasukahvan kääntäminen äkillisesti avoimeen asentoon lisää vain polttoaineen kulutusta. Kaasua annetaan vain
sen verran kuin ajorata ja sääolosuhteet sallivat. Vaihteiden
vaihtamista on syytä välttää erityisesti kaarteissa. Myös kaasua
tulisi tällöin antaa vain erittäin varovasti.
–
Pienemmälle vaihteelle vaihdettaessa moottoripyörää jarrutetaan tarvittaessa ja samanaikaisesti otetaan kaasu pois.
83
9 AJO-OHJEITA
9.5
–
Kytkinkahvasta vedetään ja pienempi vaihde kytketään päälle.
Tämän jälkeen kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja kaasua
annetaan uudelleen tai vaihdetta vaihdetaan vielä kerran.
–
Moottori on sammutettava sen sijaan, että moottorin annettaisiin käydä pitkään joko tyhjäkäynnillä tai moottoripyörän
ollessa muuten paikallaan.
–
Jos häiriömerkkivalo syttyy ajon aikana, on pysähdyttävä
liikenneturvallisuus huomioiden ja sammutettava
moottori. Tämän jälkeen on otettava yhteyttä valtuutettuun
KTM-huoltokorjaamoon.
Jarruttaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista ja
jarrulevyistä.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epämääräinen etu- tai takajarrun jarrutustuntuma heikentää jarrutustehoa.
–
84
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
AJO-OHJEITA 9
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupoljinta ei vapauteta, jarrupalat hankaavat jatkuvasti jarrulevyä vasten.
–
Ota jalka pois jarrupolkimelta, kun et halua jarruttaa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Korkeampi kokonaispaino pidentää jarrutusmatkaa.
–
Muista, että jarrutusmatka pidentyy, mikäli kyydissäsi on matkustaja tai matkatavaraa.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kaduille levitetty suola haittaa jarrujen toimintaa.
–
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta suola irtoaa jarrupaloista ja jarrulevyistä.
Varoitus
Onnettomuusvaara Liian voimakas jarruttaminen johtaa pyörien lukkiutumiseen.
–
Sovita jarrutustapa ajotilanteeseen ja ajorataan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Moottorin jarrutusvaikutus saattaa aiheuttaa takapyörän lukkiutumisen.
–
Vedä hätä- tai täysjarrutuksen aikana tai liukkaalla alustalla jarruttaessasi aina myös kytkinkahvasta.
85
9 AJO-OHJEITA
Varoitus
Onnettomuusvaara Suurin mahdollinen hidastusvaikutus pienenee, mikäli ajoneuvo on kallistunut tai
ajopinta viettää sivusuunnassa.
–
Pyri lopettamaan jarrutus ennen kaarteen alkamista.
–
Jarrutus tapahtuu ottamalla kaasu pois ja jarruttamalla etu- ja takajarrulla samanaikaisesti.
–
Hiekkaisella, märällä ja liukkaalla ajopohjalla on enimmäkseen käytettävä takajarrua.
–
Jarruttaminen on syytä lopettaa ennen kaarteeseen ajoa. Vaihda tällöin, nopeutta vastaavasti, pienemmälle
vaihteelle.
–
Hyödynnä pitkissä alamäissä moottorijarrutusta. Tällöin on vaihdettava yksi tai kaksi vaihdetta pienemmälle.
Moottori ei saa kuitenkaan käydä liian suurella nopeudella. Tämä vähentää huomattavasti jarruttamisen tarvetta, jolloin jarrut eivät myöskään kuumene liikaa.
9.6
Pysähtyminen, pysäköinti
Varoitus
Loukkaantumisvaara Luvatta toimivat henkilöt vaarantavat sekä oman että muiden turvallisuuden.
86
–
Älä jätä ajoneuvoa koskaan ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.
–
Varmista, että asiattomat eivät voi ottaa ajoneuvoa käyttöön.
–
Lukitse ohjaus ja irrota virta-avain jättäessäsi ajoneuvon ilman valvontaa.
AJO-OHJEITA 9
Varoitus
Palovammojen vaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa pakoputkistoa, jäähdytintä, moottoria, iskunvaimentimia, jarrulaitteistoa ja muita näihin
verrattavia osia, ennen kuin osat ovat ehtineet jäähtyä.
–
Anna osien jäähtyä, ennen kuin aloitat työskentelyn.
Ohje
Materiaalivahinko Vääränlainen menettely pysäköitäessä vaurioittaa ajoneuvoa.
Jos ajoneuvo vierii pois paikaltaan tai kaatuu, se saattaa vaurioitua vakavasti.
Ajoneuvon pysäköintiin tarkoitetut rakenneosat on suunniteltu kestämään vain ajoneuvon painon.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Varmista, ettei kukaan istu ajoneuvon päälle, kun ajoneuvo on pysäköitynä tuen varaan.
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
–
Moottoripyörällä jarrutetaan pysähdykseen saakka.
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Sytytys katkaistaan kääntämällä virta-avain asentoon
.
87
9 AJO-OHJEITA
Info
Virransyöttö useimpiin sähkölaitteisiin ei katkea, vaikka moottori sammutetaan hätäpysäytyskatkaisimesta, mikäli virtaa ei kytketä pois päältä virtalukosta. Tämä johtaa 12 V -akun tyhjenemiseen. Moottori sammutetaan tämän vuoksi aina virtalukosta. Hätäkatkaisin on tarkoitettu vain hätätilanteita varten.
–
Moottoripyörä pysäköidään kovalle alustalle.
–
Sivutuki käännetään jalalla eteenpäin vasteeseen saakka, ja ajoneuvo jätetään sivutuen varaan.
–
Ohjaus lukitaan. (
9.7
s. 33)
Kuljetus
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Kuumista ajoneuvon osista aiheutuu palo- ja räjähdysvaara.
–
Älä pysäköi ajoneuvoa palavan tai räjähdysalttiin materiaalin läheisyyteen.
–
Anna ajoneuvon jäähtyä ennen ajoneuvon peittämistä.
88
AJO-OHJEITA 9
–
Moottori sammutetaan ja virta-avain vedetään pois.
–
Moottoripyörä varmistetaan kiinnityshihnoilla tai muilla sopivilla kiinnitysvälineillä kaatumista ja paikaltaan siirtymistä vastaan.
401448-01
9.8
Polttoaineen tankkaus
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
Polttoainetankissa oleva polttoaine laajenee lämmetessään. Polttoainetta voi vuotaa säiliöstä, jos tankki
on tankattu liian täyteen.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä.
–
Sammuta moottori tankkaamisen ajaksi.
–
Varo läikyttämästä polttoainetta, erityisesti ajoneuvon kuumien osien päälle.
–
Jos polttoainetta on kaikesta huolimatta päässyt läikkymään, pyyhi läikkynyt polttoaine välittömästi
pois.
–
Noudata polttoaineen tankkaamista koskevia ohjeita.
89
9 AJO-OHJEITA
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt polttoainetta.
–
Älä hengitä polttoainehöyryjä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos polttoainetta on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos polttoainetta on joutunut vaatteiden päälle.
Ohje
Materiaalivahinko Liian heikkolaatuinen polttoaine tukkii polttoainesuodattimen ennenaikaisesti.
Joissakin maissa ja joillakin alueilla saatavilla olevan polttoaineen laatu ja puhtaus eivät mahdollisesti ole riittäviä. Seurauksena on ongelmia polttoainejärjestelmässä.
–
Tankkaa vain puhdasta polttoainetta, joka on ilmoitetun standardin mukaista. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
90
Huolehdi siitä, että polttoainetta ei voi joutua pohjaveteen, maaperään tai viemäriverkkoon.
AJO-OHJEITA 9
–
Moottori sammutetaan.
–
Polttoainetankin korkki avataan. (
–
Polttoainetankin saa täyttää polttoaineella enintään täyttöaukon alareunaan
asti.
s. 35)
1
Polttoainetankki
yhteensä n.
10 l
Polttoainetankki
yhteensä n.
–
Polttoainetankin korkki suljetaan. (
Superpolttoaine
lyijytön (ROZ
95) ( s. 236)
(RC 200
EU/AR/CO/MY/PH)
Gasoholi 95 E20
(RON 95)
( s. 233)
(RC 200 TH)
s. 37)
S03383-10
91
10 HUOLTO-OHJELMA
10.1
Lisätietoja
Kaikki pakollisista tai suositelluista töistä seuraavat jatkotoimenpiteet on tilattava erikseen. Näistä töistä myös
laskutetaan erikseen.
Paikallisista käyttöolosuhteista riippuen omassa maassasi voi olla voimassa tästä poikkeavat huoltovälit.
Huoltovälit ja huolloissa tehtävät toimenpiteet voivat muuttua teknisen kehityksen myötä. Voimassa oleva huoltoohjelma on aina saatavissa KTM Dealer.net -palvelusta. Valtuutettu KTM‑jälleenmyyjä opastaa sinua mielellään.
10.2
Pakolliset työt
24 kuukauden välein
12 kuukauden välein
välein 15 000 km
välein 7 500 km
jälkeen 1 000 km
Virhemuisti luetaan KTM‑Diagnoosilaitteella.
Sähköjärjestelmän toiminta tarkastetaan.
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan, öljysihti puhdistetaan.
Jarrulevyt tarkastetaan. (
s. 130)
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
Renkaiden kunto tarkistetaan. (
Rengaspaine tarkastetaan. (
s. 135)
s. 141)
s. 156)
s. 158)
Jarruletkuista tarkistetaan vauriot ja tiiviys.
92
(
s. 200)
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
HUOLTO-OHJELMA 10
24 kuukauden välein
12 kuukauden välein
välein 15 000 km
välein 7 500 km
jälkeen 1 000 km
Jarrunesteen määrä tarkastetaan etujarrusta. (
s. 131)
○
●
●
●
Jarrunesteen määrä tarkistetaan takajarrusta. (
s. 136)
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Takavaimentimen ja etuhaarukan tiiviys tarkastetaan.
Haarukkaputkien pölysuojat puhdistetaan. (
Ketju, takaratas ja eturatas tarkistetaan. (
Ketjun kireys tarkastetaan. (
s. 103)
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
s. 115)
s. 111)
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan paisuntasäiliöstä. (
s. 181)
Jäähdytinpuhaltimen toiminta tarkistetaan.
Ilmansuodatin vaihdetaan, ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
Vaijereista tarkistetaan vauriot, taitteeton asennus ja säädöt.
○
●
●
●
●
Kaapeleiden vauriot ja taitteeton kulku tarkistetaan.
○
●
●
●
●
●
Venttiilivälys tarkastetaan, sytytystulppa vaihdetaan.
Etujarrun jarruneste vaihdetaan.
●
Takajarrun jarruneste vaihdetaan.
●
Emäputken laakerin välys tarkastetaan.
○
●
●
Tarkistetaan lähivalon säätö. (
○
●
●
○
●
●
Kaukovalo tarkistetaan. (
s. 173)
s. 175)
●
●
93
10 HUOLTO-OHJELMA
24 kuukauden välein
12 kuukauden välein
välein 15 000 km
välein 7 500 km
jälkeen 1 000 km
Lopputarkastus: ajoneuvon liikenneturvallisuuden tarkastus ja koeajo.
○
●
●
●
●
Vikamuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella koeajon jälkeen.
○
●
●
●
●
Huoltovälinäyttö nollataan.
○
●
●
●
●
Huoltomerkintä tehdään KTM Dealer.net-dokumenttiin.
○
●
●
●
●
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
10.3
Suositellut työt
48 kuukauden välein
12 kuukauden välein
välein 30 000 km
välein 7 500 km
jälkeen 1 000 km
●
Runko tarkastetaan.
●
Takahaarukka tarkastetaan.
Takahaarukan laakerien välys tarkastetaan.
94
●
●
HUOLTO-OHJELMA 10
48 kuukauden välein
12 kuukauden välein
välein 30 000 km
välein 7 500 km
jälkeen 1 000 km
Pyöränlaakereiden välys tarkastetaan.
●
●
Kaikki liikkuvat osat (esim. sivutuki, kahvat, ketju, ...) voidellaan ja niiden toimivuus
tarkistetaan.
○
●
●
●
●
Tyhjennysletkut tyhjennetään.
○
●
●
●
●
Kaikkien letkujen (esim. polttoaine­, jäähdytys­, ilmaus­, huohotus­, ...) ja mansettien
repeytymät, tiiviys ja oikea asennus tarkistetaan.
○
●
●
●
●
Pakkasenkesto tarkistetaan.
○
●
●
●
Jäähdytysneste vaihdetaan.
(
Helposti saavutettavien ja turvallisuudelle olennaisten ruuvien ja muttereiden kireys tarkastetaan.
○
ainutkertainen toimenpide
●
jaksoittainen toimenpide
●
s. 191)
○
●
●
●
●
95
11 RUNGON SÄÄTÖ
11.1
Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Rungon säätöjen muutokset voivat merkittävästi muuttaa ajokäyttäytymistä.
–
Muutosten jälkeen on ensin ajettava hitaasti, jotta saadaan tuntumaa ajokäyttäytymiseen.
Info
Takajousituksen säädön lähtökohta määräytyy jousen esijännityksen perusteella.
Jousen esijännitys on oikein säädetty, mikäli se sopii sekä kuljettajan että mahdollisten matkatavaroiden ja
matkustajan painolle. Näin ajo-ominaisuudet ovat hyvät sekä käsiteltävyyden että vakauden kannalta.
–
Jousen esijännitys säädetään kiertämällä säätörengasta
työkalusarjaan kuuluvalla haka-avaimella.
1
Ohjearvo
Jousen esijännitys
Vakio
5 naksahdusta
Takavaimentimen haka-avain (90529077000)
Haka-avaimen jatkokappale (90129099025)
E01200-10
Info
Jousen esijännitys voidaan säätää 10 eri asentoon.
96
RUNGON SÄÄTÖ 11
11.2
Vaihdepolkimen säätö
Info
Vaihdepolkimen säätöalue on rajallinen.
–
1
2
Mutteri
löysätään, ja samalla pidetään kiinni kierretangosta
.
Info
Mutterissa
1 on vasenkätinen kierre.
–
Mutteri
löysätään, ja samalla pidetään kiinni kierretangosta
.
–
Vaihdepoljin säädetään kiertämällä vaihdetankoa
3
2
2.
Ohjearvo
Vaihdetangon säätöalue
A
150 … 162 mm
Info
Säätö on suoritettava yhdenmukaisesti kummastakin
päästä.
Tangon kierteen tulee olla kierretty pidikkeen sisään
vähintään 5 kierroksen verran.
S01657-10
–
Säätökulma
B tarkastetaan.
97
11 RUNGON SÄÄTÖ
Ohjearvo
Vaihdetangon
säätökulma
suhteessa
vaihdepolkimeen
75°
B
–
3
2
Mutteri
kiristetään, ja samalla pidetään kiinni kierretangosta
.
Ohjearvo
Vaihtamistangon
mutteri
–
M6
10 Nm
1
2
Mutteri
kiristetään, ja samalla pidetään kiinni kierretangosta
.
Ohjearvo
Vaihtamistangon
mutteri
–
98
M6LH
10 Nm
Vaihdepolkimen toiminta ja vapaa liikkuvuus tarkistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.1
Moottoripyörän nosto takaa huoltopukille
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Huoltopukin sovitepalat asennetaan.
–
Sovittimet asetetaan takapään huoltopukkiin.
Kiinnitysadapteri (61029955244)
Takapyörän huoltopukki (69329955000)
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan, huoltopukki kohdistetaan takahaarukkaan ja sovittimiin ja moottoripyörä nostetaan
ylös.
402346-01
12.2
Moottoripyörän alasottaminen takanostotelineeltä
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
99
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Moottoripyörän kaatuminen on estettävä.
–
Takanostoteline poistetaan ja ajoneuvo lasketaan sivutuen
varaan.
–
Holkkisarja poistetaan.
1
402029-10
12.3
Moottoripyörän nosto edestä huoltopukilla
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
100
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Ehto
–
Suojakansi
1 poistetaan.
S01659-10
–
Ohjaustanko käännetään suoraan eteenpäin -asentoon. Huoltopukki kohdistetaan.
Vastapultti (69329965030)
Suuri etupyörän huoltopukki (69329965100)
Info
Moottoripyörä nostetaan aina ensin takaa.
402345-01
–
Moottoripyörä nostetaan edestä.
101
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.4
Moottoripyörän alasottaminen edestä huoltopukilta
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Pysäköi ajoneuvo tasaiselle ja kovalle alustalle.
Päätyö
– Moottoripyörän kaatuminen on estettävä.
–
402777-01
102
Huoltopukki edessä poistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Suojakansi
1 asennetaan.
S01659-10
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
12.5
s. 99)
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
–
Moottoripyörää nostetaan edestä huoltopukilla. (
s. 100)
103
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Suojakannet
alaspäin.
–
1 työnnetään molemmista haarukkaputkista
Molempien haarukkaputkien pölysuojat
päin.
2 työnnetään alas-
Info
Pölysuojien tehtävänä on pölyn ja karkean lian poistaminen etuhaarukan sisäputkista. Ajan kanssa likaa voi
päästä pölysuojien taakse. Jos tätä likaa ei poisteta,
pölysuojien takana olevat öljytiivisterenkaat voivat alkaa
vuotaa.
E01193-10
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy
tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole
rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Kummankin haarukkaputken pölysuojat ja sisäputket puhdistetaan ja öljytään.
Yleisöljyspray (
104
s. 238)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Kummankin haarukkaputken pölysuojat
sin alkuperäiseen asentoon.
–
Liiallinen öljy poistetaan.
–
Kummankin haarukkaputken suojakannet
päin.
2 työnnetään takai1 työnnetään ylös-
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan alas edestä huoltopukilta. (
12.6
s. 102)
–
Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
–
Virta-avain työnnetään istuinlukkoon
päivään.
–
Ajajan istuinta nostetaan takaa ylös, vedetään taaksepäin ja
otetaan irti ylöspäin.
–
Virta-avain vedetään istuinlukosta.
s. 99)
Ajajan istuimen irrottaminen
1 ja käännetään myötä-
S01651-10
105
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.7
Kuljettajan istuimen asentaminen
–
1
Kuljettajan istuin kiinnitetään kolojen
kohdalta polttoainetankkiin, minkä jälkeen istuinta työnnetään eteenpäin ja lasketaan takaa alaspäin.
Pultin
–
2 lukittuminen on kuultavissa.
Tarkastetaan, onko kuljettajan istuin asennettu oikein paikalleen.
H01084-10
12.8
Matkustajan istuimen irrottaminen
Esityö
– Ajajan istuin irrotetaan. (
106
s. 105)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Päätyö
– Ruuvi
–
1 aluslevyineen poistetaan.
Matkustajan istuin nostetaan ja irrotetaan.
L02191-10
12.9
Matkustajan istuimen asentaminen
Päätyö
– Matkustajan istuin asemoidaan.
Molemmat koukut
pidikkeisiin
.
1 asettuvat paikalleen
2
–
Matkustajan istuinta lasketaan edessä ja työnnetään taaksepäin.
S01661-10
107
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ruuvi
3 aluslevyineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Matkustajan istuimen
ruuvi
M6
7 Nm
Varoitus
Onnettomuusvaara Virheellisesti asennettu istuin saattaa nousta irti kiinnityksestään.
L02191-11
–
–
Asennuksen jälkeen on varmistettava, että istuin
on lukittunut moitteettomasti paikalleen ja että
istuinta ei voi vetää ylöspäin.
Tarkastetaan, onko matkustajan istuin asennettu oikein.
Viimeistely
– Kuljettajan istuin asennetaan. (
108
s. 106)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.10
Ketjun likaisuuden tarkistus
–
Ketjun karkea likaisuus tarkistetaan.
»
Jos ketju on vahvasti likaantunut:
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 109)
400678-01
12.11
Ketjun puhdistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Renkaiden pito heikkenee, jos voiteluainetta joutuu renkaille.
–
Poista voiteluaine renkaiden pinnalta tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
109
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Ketjun käyttöikä riippuu suurelta osin sen huollosta.
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
Päätyö
– Ketju puhdistetaan säännöllisesti.
–
Karkea lika pestään pois kevyellä vesisuihkulla.
–
Voiteluainejäämät poistetaan ketjunpuhdistusaineella.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 237)
Kuivumisen jälkeen laitetaan ketjuspraytä.
Ketjuspray Street (
s. 237)
400725-01
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
110
s. 99)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.12
Ketjunkireyden tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
111
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Alueelta ketjunohjainsuojuksen jälkeen painetaan ketjua ylöspäin takahaarukan suuntaan ja ketjun kireys
määritetään.
A
Info
B
Ketjun yläosan
täytyy tällöin olla kireällä.
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
Ketjun kireys
»
Jos ketjun kireys ei vastaa ohjearvoa:
–
–
S01665-10
112
5 … 7 mm
Ketjun kireyttä säädetään. (
s. 113)
Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
s. 99)
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.13
Ketjun kireyden säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjun kireys vahingoittaa ajoneuvon osia ja johtaa onnettomuuksiin.
Ketjun, eturattaan, takarattaan sekä vaihteiston ja takapyörän laakereiden kuluminen nopeutuu, jos ketju
on liian kireällä. Jotkut osat saattavat repeytyä tai katketa ylikuormituksen seurauksena.
Ketju saattaa pudota etu- tai takarattaalta, jos ketju on liian löysällä. Tämä voi johtaa takapyörän lukkiutumiseen tai moottorin vaurioitumiseen.
–
Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti.
–
Säädä ketjun kireys ohjearvon mukaiseksi.
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
s. 111)
113
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Mutteri
–
–
1 avataan.
Mutterit 2 löysätään.
Ketjunkireyttä säädetään kiertämällä säätöruuveja
malla ja oikealla puolella.
3 vasem-
Ohjearvo
Ketjun kireys
5 … 7 mm
3
Säätöruuveja
vasemmalla ja oikealla puolella kierretään siten, että molempien ketjunkiristimien
merkit ovat
samassa asennossa referenssimerkkeihin
nähden. Tällöin takapyörä on kohdistettu oikein.
4
A
Info
Ketjun yläosan täytyy tällöin olla kireällä.
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, minkä vuoksi säätö
tarkastetaan eri kohdista ketjua.
S01662-10
–
Mutterit
–
Varmistettava, että ketjunkiristin
–
Mutteri
2 kiristetään.
1
4 nojaa säätöruuveihin 3.
kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
114
M14x1,5
90 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
12.14
s. 99)
Ketjun, takarattaan ja eturattaan tarkastus
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
Päätyö
– Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Takarattaan ja eturattaan kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos takaratas tai eturatas on kulunut:
–
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
100132-10
Eturatas, takaratas ja ketju tulisi uusia vain
yhdessä.
115
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Ketjun alaosasta vedetään ilmoitetulla voimalla
A.
Ohjearvo
Ketjun kuluneisuuden mittaamisen paino
–
20 ketjurullan välinen etäisyys
15 kg
B mitataan ketjun alaosasta.
Info
Koska ketjut eivät aina kulu tasaisesti, mittaus toistetaan ketjun eri kohdista.
20 ketjurullan maksimietäisyys
ketjun pisimmässä
kohdassa
301,6 mm
B
»
Jos etäisyys
–
B on suurempi kuin ilmoitettu mitta:
Ketjurataspaketti vaihdetaan.
Info
401288-10
116
Kun uusi ketju asennetaan, myös takaratas ja
eturatas on vaihdettava.
Uudet ketjut kuluvat nopeammin, jos takaratas
tai eturatas on kulunut.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ketjua painetaan ylöspäin alueelta ketjunohjainsuojuksen jälkeen.
–
Ketjunohjainsuojuksen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainsuojus on kulumisesta johtuen menettänyt
niin paljon materiaalia, että alueella
ruuvin reikä
on näkyvissä ylhäältä päin:
C
–
–
Ketjunsuojus vaihdetaan.
Ketjunohjainsuojuksen tiukkuus tarkastetaan.
»
S01666-10
Jos ketjunohjainsuojus on löystynyt:
–
Ketjunohjainsuojuksen ruuvit kiristetään.
Viimeistely
– Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
12.15
1
s. 99)
Akun suojakannen irrottaminen
Esityö
– Ajajan istuin irrotetaan. (
s. 105)
117
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Silmukkaa
–
1 vedetään taaksepäin.
Akun suojakantta 2 vedetään eteenpäin ja nostetaan ylöspäin
irti.
S01667-10
118
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.16
Akun suojakannen asentaminen
Päätyö
– Akun suojakansi
sepäin.
1 kohdistetaan paikalleen ja vedetään taak-
Akun suojakansi naksahtaa kiinni selvästi kuultavan kilahduksen kera.
–
Akun suojuksen moitteeton asennus tarkistetaan.
S01668-10
Viimeistely
– Kuljettajan istuin asennetaan. (
12.17
s. 106)
Ala-spoilerin irrotus
Esityö
– Oikeanpuoleinen sivuverhous irrotetaan.
–
(
Vasemmanpuoleinen sivuverhous poistetaan.
s. 127)
(
s. 124)
119
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
Päätyö
– Ruuvit
1 poistetaan.
G01029-10
–
S01669-10
120
Ruuvi
2 poistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ruuvit
–
Ruuvi
3 poistetaan.
S01670-10
–
4 poistetaan.
Ruuvi 5 poistetaan.
–
Ala-spoileri otetaan irti.
G01721-13
121
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.18
Ala-spoilerin asennus
Päätyö
– Ala-spoileri kohdistetaan paikalleen.
–
Ruuvi
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Taka-alakatteen ruuvi
takana moottorin
luona
G01721-14
–
Ruuvi
M6
9 Nm
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Taka-alakatteen ruuvi
takana moottorin
luona
–
Ruuvit
M6
9 Nm
3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Taka-alakatteen pellin ruuvi
S01670-10
122
M6
6 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Ruuvi
4 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etualakatteen ruuvi
oikealla jalkatapin
kannattimessa
M6
7 Nm
S01669-11
–
Ruuvit
5 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etualakatteen ruuvi
M6
7 Nm
G01029-11
Viimeistely
– Vasemmanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
(
–
s. 128)
Oikeanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
(
s. 125)
123
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.19
Vasemmanpuoleisen sivuverhouksen poistaminen
–
–
1 poistetaan.
Ruuvit 2 poistetaan.
Alueen A pidikenokka vedetään pois.
–
Leviävät niitit
–
Ruuvit
S01672-10
S01683-10
124
3 poistetaan.
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
–
Sivuverhous käännetään ulospäin.
–
Letku
–
Sivuverhous irrotetaan.
4 vedetään ulos letkunohjaimesta 4.
S01685-11
12.20
Vasemmanpuoleisen sivuverhouksen asentaminen
–
Letku
1 kohdistetaan letkunohjaimeen 1.
S01685-10
125
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
–
Sivuverhous kohdistetaan.
–
Ruuvit
3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Sivuverhouksen ruuvi
–
Alueella
M6
7 Nm
A painetaan sivuverhoukseen.
Pidikenokka tarttuu alaspoilerin reikään.
–
Ruuvit
4 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
S01672-11
Sivuverhouksen ruuvi
etumaskiin
–
S01683-11
126
Leviävät niitit
M6
5 asennetaan.
6 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.21
Oikeanpuoleisen sivuverhouksen irrotus
–
–
1 poistetaan.
Ruuvit 2 poistetaan.
Alueen A pidikenokka vedetään pois.
–
Leviävät niitit
–
Sivuverhous irrotetaan.
–
Ruuvit
S01671-10
3 poistetaan.
S01684-10
127
12 RUNGON HUOLTOTYÖT
12.22
Oikeanpuoleisen sivuverhouksen asennus
–
Sivuverhous kohdistetaan.
–
Ruuvit
1 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Sivuverhouksen ruuvi
–
Alueella
M6
7 Nm
A painetaan sivuverhoukseen.
Pidikenokka tarttuu alaspoilerin reikään.
–
Ruuvit
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
S01671-10
Sivuverhouksen ruuvi
etumaskiin
–
S01684-10
128
Leviävät niitit
M6
3 asennetaan.
6 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT 12
12.23
Etulokasuojan irrottaminen
–
–
1 poistetaan.
Etulokasuoja 2 ja etuhaarukan suojus poistetaan.
–
Etuhaarukkasuoja
–
Ruuvit
Ruuvit
E01194-11
12.24
Etulokasuojan asentaminen
1 ja etulokasuoja sijoitetaan paikalleen.
2 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etulokasuojan ruuvi
etuhaarukan alapäässä
M6
7 Nm
E01194-10
129
13 JARRUT
13.1
Jarrulevyjen tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneet jarrulevyt johtavat jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrulevyt vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Etu- ja takajarrun jarrulevyjen paksuus tarkastetaan useasta
kohdasta jarrulevyä. Vähimmäismitta:
.
A
Info
Jarrulevy ohenee kulumisen seurauksena jarrupalojen
kosketuskohdan alueelta
.
1
Jarrulevyt - kulumisraja
400480-10
»
–
130
edessä
4,5 mm
takana
3,6 mm
Jos jarrulevyn paksuus on alle ohjearvon.
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
Tarkastetaan, onko etu- ja takajarrulevyissä vaurioita, halkeamia tai muodonmuutoksia.
JARRUT 13
»
13.2
Jos jarrulevyssä on halkeamia, muodonmuutoksia tai
muunlaisia vaurioita:
–
Etujarrun jarrulevy vaihdetaan.
–
Takajarrun jarrulevy vaihdetaan.
Jarrunesteen määrän tarkastus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee MIN-merkinnän alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
131
13 JARRUT
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta
»
1.
Jos jarrunesteen taso on laskenut MIN‑merkin alapuolella:
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
(
s. 132)
S01673-10
13.3
Jarrunesteen lisääminen etujarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee MIN-merkinnän alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
132
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
JARRUT 13
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
133
13 JARRUT
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 135)
Päätyö
– Ohjaustankoon asennettu jarrunesteen tasaussäiliö asetetaan
vaakasuoraan.
–
–
–
1 poistetaan.
Kansi 2 kalvoineen 3 irrotetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Ruuvit
Ohjearvo
Mitta
S01674-10
A
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
134
5 mm
s. 233)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja
kiristetään.
JARRUT 13
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
13.4
Jarrupalojen tarkistus etujarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat jarrutustehon heikentymiseen.
Jos jarrupalat vaihdetaan liian myöhään, jarrupalojen tukirakenteet hankaavat jarrulevyyn. Sen seurauksena jarrutusvaikutus heikkenee voimakkaasti ja jarrulevyt vaurioituvat.
–
Tarkasta jarrupalat säännöllisesti.
135
13 JARRUT
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus
Vähimmäispäällystevahvuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
Jarrupalojen vauriot ja halkeamat tarkastetaan.
»
S01675-10
13.5
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
Jos vaurioita tai halkeamia todetaan:
–
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
Jarrunesteen määrän tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee MIN-merkinnän alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
136
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
JARRUT 13
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Jarrunesteen määrä jarrunesteen tasaussäiliössä tarkastetaan.
»
Jos nestemäärä on saavuttanut MIN-merkin
–
Jarrunestettä lisätään takajarruun.
(
1:
s. 137)
S01676-10
13.6
Jarrunesteen lisääminen takajarruun
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulaitteisto lakkaa toimimasta, mikäli jarrunestettä on liian vähän.
Jos jarrunesteen määrä laskee MIN-merkinnän alapuolelle, jarrulaitteisto vuotaa tai jarrupalat ovat kuluneita.
–
Tarkasta jarrut äläkä jatka ajamista, ennen kuin ongelma on poistettu. (Valtuutettu
KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
137
13 JARRUT
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste aiheuttaa ihoärsytystä.
–
Säilytä jarrunestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Huolehdi siitä, että jarrunestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jarrunestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue runsaalla vedellä.
–
Huuhtele silmät heti huolellisesti vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos jarrunestettä on joutunut silmiin.
–
Vaihda vaatteet, jos jarrunestettä on joutunut vaatteiden päälle.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vanhentunut jarruneste johtaa jarrutustehon heikentymiseen.
–
Huolehdi siitä, että jarruneste vaihdetaan sekä etu- että takajarruun huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
138
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
JARRUT 13
Info
Jarrunestettä DOT 5 ei saa käyttää missään tapauksessa. Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty sinipunaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu jarrunesteelle DOT 5.
Jarruneste ei saa joutua kosketuksiin maalattujen osien kanssa, sillä jarruneste vahingoittaa maalipintaa.
Käytä vain puhdasta jarrunestettä, jota on säilytetty tiiviisti suljetussa astiassa.
Esityö
– Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
s. 141)
Päätyö
Ehto
Kierrekansi lukittu.
–
Ruuvi
1 poistetaan ja kierrekannen lukitsin poistetaan.
H01142-10
139
13 JARRUT
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi
–
2 kalvoineen 3 poistetaan.
Jarrunestettä täytetään merkkiin A asti.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 233)
Kierrekansi ja kalvo asennetaan.
Info
Ylivuotanut tai läikkynyt jarruneste pestään heti pois
vedellä.
S01677-10
Ehto
Kierrekansi lukittu.
–
Kierrekannen lukitsin sijoitetaan paikalleen, ruuvi
asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Kannen lukitsimen
ruuvi, takajarrun
paisuntasäiliö
H01142-10
140
M5
7 Nm
1
JARRUT 13
13.7
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrutusteho heikentyy, mikäli jarrupalat ovat kuluneita.
–
Huolehdi siitä, että kuluneet jarrupalat vaihdetaan viipymättä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat jarrutustehon heikentymiseen.
Jos jarrupalat vaihdetaan liian myöhään, jarrupalojen tukirakenteet hankaavat jarrulevyyn. Sen seurauksena jarrutusvaikutus heikkenee voimakkaasti ja jarrulevyt vaurioituvat.
–
Tarkasta jarrupalat säännöllisesti.
–
Jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuus
Kulutuspinnan minimipaksuus
A tarkistetaan.
≥ 1 mm
A
»
Jos jarrupalojen vähimmäispaksuus on alittunut:
–
–
Jarrupalojen vauriot ja säröilyt tarkastetaan.
»
S01678-10
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
Jos vaurioita tai säröilyä todetaan:
–
Takajarrun jarrupalat vaihdetaan.
141
13 JARRUT
13.8
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkistus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
142
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
JARRUT 13
–
Jousi
–
Jalkajarrupoljinta liikutellaan ääriasentojen välillä edestakaisin
ja vapaaliike
tarkistetaan.
1 irrotetaan.
A
Ohjearvo
Jarrupolkimen tyhjäliike
»
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
–
3 … 5 mm
Jousi
Jalkajarrupolkimen vapaaliike säädetään.
(
s. 144)
1 asennetaan.
S01679-10
143
13 JARRUT
13.9
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen säätö
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta ylikuumenemisen tapauksessa.
Jos jarrupolkimessa ei ole lainkaan tyhjäliikettä, takajarrun jarrulaitteistoon muodostuu painetta.
–
144
Säädä jarrupolkimen tyhjäliike ohjeiden mukaisesti.
JARRUT 13
–
–
1 irrotetaan.
Mutteri 2 löysätään ja ruuvilla 3 säädetään annettu vapaaliike A.
Jousi
Ohjearvo
Jarrupolkimen tyhjäliike
3 … 5 mm
Info
Säätöalue on rajallinen.
–
Ruuvista
–
Jousi
3 pidetään kiinni ja mutteri 2 kiristetään.
1 kiinnitetään.
S01679-11
145
14 PYÖRÄT, RENKAAT
14.1
Etupyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
–
Moottoripyörää nostetaan edestä huoltopukilla. (
s. 100)
Päätyö
– Ruuvia
–
–
1 löysätään muutamia kierroksia.
2 avataan.
Ruuvia 1 painetaan akselin työntämiseksi akselikiinnityksisRuuvit
tään.
–
Ruuvi
1 poistetaan.
Varoitus
S01682-10
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
–
–
146
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Etupyörästä pidetään kiinni ja akseli poistetaan. Etupyörä otetaan pois etuhaarukasta.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
Info
Etujarrukahvaa ei saa käyttää etupyörän ollessa pois
paikaltaan.
14.2
Etupyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
147
14 PYÖRÄT, RENKAAT
–
Väliholkit
–
Pyöränlaakereiden kunto tarkistetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
1 poistetaan.
Etupyöränlaakerit vaihdetaan.
2
Säteittäiset akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
puhdistetaan ja rasvataan.
A
Kestorasva (
s. 237)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akselin kierteet ja ruuvi
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
3 puhdistetaan.
s. 237)
–
Etupyörä kohdistetaan ja akseli työnnetään sisään.
–
Ruuvi
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etuakselin ruuvi
S01680-10
148
M8
26 Nm
–
Etujarrukahvaa puristetaan useasti, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy jarrutustuntuma.
–
Moottoripyörä otetaan alas edestä huoltopukilta. (
–
Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
s. 102)
s. 99)
PYÖRÄT, RENKAAT 14
–
Etujarrun kahvaa puristetaan ja etuhaarukkaa painetaan muutamia kertoja voimakkaasti.
Haarukkaputket asettuvat suoraan.
–
Ruuvit
4 kiristetään.
Ohjearvo
Haarukkaputken alakiinnikkeen ruuvi
14.3
M8
15 Nm
Takapyörän irrottaminen
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
Päätyö
– Ruuvi
–
1 poistetaan.
Ruuvi 2 hylsyineen poistetaan.
S01681-10
149
14 PYÖRÄT, RENKAAT
–
Mutteri
taan.
–
Takapyörästä pidetään kiinni ja akseli
junkiristimineen
vedetään ulos.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin paljon kuin mahdollista,
minkä jälkeen ketju otetaan pois takarattaalta.
–
Ketjunsuojusta painetaan ensin ylöspäin ja sen jälkeen sivulle.
3 ja aluslevy poistetaan. Ketjunkiristin 4 irrote5 aluslevyineen ja ket-
4
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
–
–
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
Takapyörää vedetään taaksepäin, minkä jälkeen pyörä poistetaan takahaarukasta.
Info
S01686-10
150
Jarrupoljinta ei saa painaa takapyörän ollessa pois paikaltaan.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
14.4
Takapyörän asentaminen
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrulevyjen pinnalle tarttunut öljy tai rasva heikentää jarrutustehoa.
–
Huolehdi aina siitä, että jarrulevyjen pinnalla ei ole rasvaa eikä öljyä.
–
Puhdista jarrulevyt tarvittaessa jarrunpuhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörän asennuksen jälkeen takapyöräjarrussa ei aluksi ole jarrutustehoa.
–
Jalkajarrua on painettava useita kertoja ennen ajoon lähtöä, kunnes kunnollinen jarrutustuntuma syntyy.
Päätyö
– Takapyörän navan vaimennuskumit tarkastetaan.
–
Väliholkit poistetaan.
–
Pyöränlaakereiden kunto tarkistetaan.
»
s. 154)
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
(
Takapyörän laakeri vaihdetaan.
1
Säteittäiset akselitiivisterenkaat
ja väliholkkien kulutuspinnat
puhdistetaan ja rasvataan.
A
Kestorasva (
S01687-10
s. 237)
–
Väliholkit asetetaan paikoilleen.
–
Akselin kierre ja mutteri
2 puhdistetaan.
151
14 PYÖRÄT, RENKAAT
–
Akseli puhdistetaan ja rasvataan.
Kestorasva (
s. 237)
–
Jarrusatulankannattimen ja takahaarukan tartuntakohdat puhdistetaan.
–
Takapyörä kohdistetaan paikalleen.
Jarrupalat ovat oikein paikoillaan.
152
–
Ketjunsuojusta painetaan sivulle.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin paljon kuin mahdollista,
ja ketju nostetaan takarattaalle.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
–
3
Takapyörää vedetään taaksepäin, minkä jälkeen akseli
aluslevyineen asennetaan paikalleen yhdessä ketjunkiristinten
kanssa.
4
Info
4 vasemmalla ja oikealla asennetaan
Ketjunkiristimet
samaan kohtaan.
–
Mutteri
–
Tässä yhteydessä on varmistettava, että ketjunkiristimet ovat
ruuveja vasten, minkä jälkeen mutterit
voi kiristää.
2 asennetaan paikalleen, mutta sitä ei kiristetä vielä.
2
Ohjearvo
Jotta takapyörä olisi suorassa, vasemman ja oikean ketjunkiristimen merkkien on oltava samassa kohdassa referenssimerkkeihin
nähden.
B
Taka-akselin mutteri
M14x1,5
90 Nm
S01688-10
153
14 PYÖRÄT, RENKAAT
–
Ketjunsuojus kohdistetaan paikalleen.
–
Ruuvi
5 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
EJOT PT®
K60x30
Ketjunsuojuksen
ruuvi
–
Ruuvi
4 Nm
6 hylsyineen asennetaan paikalleen ja kiristetään.
Ohjearvo
Ketjusuojuksen ruuvi
S01681-11
M6
Viimeistely
– Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
14.5
7 Nm
s. 111)
Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
s. 99)
Takapyörän navan vaimennuskumien tarkastaminen
Info
Moottorin voima siirretään takarattaalta 6 vaimennuskumin kautta takapyörälle. Ne kuluvat käytössä. Ellei
vaimennuskumeja vaihdeta oikeaan aikaan, ketjupyörän kannatin ja takapyörän napa vahingoittuvat.
Esityö
– Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
–
154
Takapyörä irrotetaan.
(
s. 149)
PYÖRÄT, RENKAAT 14
Päätyö
– Laakeri
»
Jos laakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Takapyörän laakeri vaihdetaan.
Takapyörän navan vaimennuskumien
tarkastetaan.
»
S01689-10
1 tarkastetaan.
2 viat ja kuluminen
Jos takanavan vaimennuskumit ovat vaurioituneet tai kuluneet:
–
Kaikki takanavan vaimennuskumit vaihdetaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vaurioituneet jarrulevyt johtavat
jarrutustehon heikentymiseen.
–
Säilytä pyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
–
Takapyörä asetetaan työpöydälle takaratas ylöspäin, ja akseli
työnnetään napaan.
–
Välyksen
tarkistamiseksi pidetään takapyörästä kiinni ja
yritetään kääntää takaratasta.
S01690-10
A
Info
Välys mitataan takarattaan ulkokehältä.
155
14 PYÖRÄT, RENKAAT
≤ 5 mm
Takapyörän vaimennuskumien välys
»
Jos välys
–
A on suurempi kuin annettu arvo:
Kaikki takanavan vaimennuskumit vaihdetaan.
Viimeistely
– Takapyörä asennetaan.
14.6
(
s. 151)
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
s. 111)
s. 99)
Renkaiden kunnon tarkastus
Varoitus
Onnettomuusvaara Jos rengas puhkeaa ajon aikana, ajoneuvoa ei voida hallita.
–
Vaurioituneet tai kuluneet renkaat on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi
auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Kaatumisvaara Etu- ja takapyörän toisistaan poikkeavat rengaskuviot heikentävät ajo-ominaisuuksia.
Erilaiset rengaskuviot voivat vaikeuttaa ajoneuvon hallintaa huomattavasti.
–
156
Varmista, että etu- ja takapyörät on varustettu renkailla, joiden pintakuvio on samanlainen.
PYÖRÄT, RENKAAT 14
Varoitus
Onnettomuusvaara Muiden kuin valmistajan hyväksymien tai suosittelemien renkaiden ja pyörien käyttö
heikentää ajo-ominaisuuksia.
–
Käytä vain KTM:n hyväksymiä ja suosittelemia renkaita ja pyöriä, joiden nopeusindeksi on sopiva.
Info
Rengastyyppi, renkaan kunto ja rengaspaine vaikuttavat moottoripyörän ajo-ominaisuuksiin.
Kuluneet renkaat heikentävät ajo-ominaisuuksia etenkin kostealla alustalla.
–
Etu- ja takarenkaasta tarkastetaan viillot, kiinnitarttuneet esineet sekä muut vauriot.
»
Jos renkaasta löytyy viiltoja, tarttuneita esineitä tai muita
vaurioita:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Kulutuspinnan syvyys tarkistetaan.
Info
Varmistetaan, että maakohtaisen lainsäädännön määrittelemä kulutuspinnan vähimmäissyvyys ei alitu.
400602-10
Kulutuspinnan vähimmäissyvyys
»
≥ 2 mm
Jos kulutuspinnan vähimmäissyvyys on alittunut:
–
Rengas vaihdetaan.
157
14 PYÖRÄT, RENKAAT
–
Renkaan ikä tarkistetaan.
Info
Renkaan valmistuspäivämäärä sisältyy yleensä renkaan
merkintöihin. Valmistuspäivän ilmoittaa tällöin merkinnän DOT neljä viimeistä numeroa. Ensimmäiset kaksi
numeroa ilmoittavat valmistusviikon ja kaksi viimeistä
numeroa valmistusvuoden.
KTM suosittelee renkaiden vaihtamista, todellisesta
kulumisesta riippumatta, viimeistään 5 vuoden jälkeen.
H01144-10
»
Jos rengas on vanhempi kuin 5 vuotta:
–
14.7
Rengas vaihdetaan.
Rengaspaineen tarkastus
Info
Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan epänormaaliin kulumiseen ja ylikuumenemiseen.
Oikea rengaspaine takaa renkaan optimaalisen ajomukavuuden ja maksimaalisen kestoiän.
158
PYÖRÄT, RENKAAT 14
–
Suojahattu poistetaan.
–
Rengaspaine tarkastetaan renkaan ollessa kylmä.
Rengaspaine yksin ajaessa
edessä
2,0 bar
takana
2,0 bar
Rengaspaine matkustajan kanssa / täydellä kuormalla
400695-01
»
2,0 bar
takana
2,2 bar
Jos rengaspaine poikkeaa ohjearvosta:
–
–
edessä
Rengaspaine korjataan oikeaksi.
Suojakansi asennetaan paikalleen.
159
15 SÄHKÖLAITTEET
15.1
12 V -akun irrottaminen
Varoitus
Loukkaantumisvaara Akkuhappo ja akkukaasut aiheuttavat vakavia syöpymiä.
–
Säilytä 12 V -akut poissa lasten ulottuvilta.
–
Käytä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Vältä joutumasta kosketuksiin akkuhapon ja akkukaasujen kanssa.
–
Pidä 12 V -akku kaukana kipinöistä tai avotulesta.
–
Lataa 12 V -akkuja vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos akkuhappoa tai akkukaasuja on joutunut silmiin, huuhtele silmiä vähintään 15 minuuttia huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
Esityö
– Sytytys katkaistaan kääntämällä virta-avain asentoon
160
–
Ajajan istuin irrotetaan. (
–
Akun suojakansi irrotetaan. (
s. 105)
s. 117)
.
SÄHKÖLAITTEET 15
Päätyö
– Miinuskaapeli
1 irrotetaan 12 V -akusta.
S01691-10
–
Plusnavan suojusta
–
Pluskaapeli
2 vedetään taaksepäin.
–
3 irrotetaan 12 V -akusta.
Kiinnityskumi 4 avataan.
–
12 V -akku nostetaan yläkautta pois akkukotelosta.
Info
S01692-10
Moottoripyörää ei koskaan saa käyttää tyhjentyneellä 12
V -akulla tai kokonaan ilman 12 V -akkua. Molemmissa
tapauksissa saattavat sähköiset osat tai turvallisuusjärjestelmät vaurioitua. Ajoneuvon liikenneturvallisuus on
tällöin puutteellinen.
161
15 SÄHKÖLAITTEET
15.2
12 V -akun asentaminen
Päätyö
– 12 V -akku sijoitetaan akkukoteloon.
Ohjearvo
Akun napojen pitää osoittaa ylöspäin.
12 V -akku (ETZ-9-BS) (
–
–
s. 225)
1 kiinnitetään.
Pluskaapeli 2 laitetaan paikalleen, ruuvi asennetaan ja kirisKiinnityskumi
tetään.
S01692-11
–
Plusnavan suojus
–
Miinuskaapeli
kiristetään.
3 sijoitetaan paikalleen.
4 asetetaan paikalleen, ruuvi asennetaan ja
S01691-11
Viimeistely
– Akun suojakansi asennetaan. (
–
162
Kuljettajan istuin asennetaan. (
s. 119)
s. 106)
SÄHKÖLAITTEET 15
–
15.3
Kellonaika asetetaan. (
s. 67)
12 V:n akun lataaminen
Varoitus
Loukkaantumisvaara Akkuhappo ja akkukaasut aiheuttavat vakavia syöpymiä.
–
Säilytä 12 V -akut poissa lasten ulottuvilta.
–
Käytä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Vältä joutumasta kosketuksiin akkuhapon ja akkukaasujen kanssa.
–
Pidä 12 V -akku kaukana kipinöistä tai avotulesta.
–
Lataa 12 V -akkuja vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos akkuhappoa tai akkukaasuja on joutunut silmiin, huuhtele silmiä vähintään 15 minuuttia huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen 12 V -akut sisältävät ympäristölle vahingollisia aineita.
–
Älä laita 12 V -akkuja talousjätteeseen.
–
Luovuta 12 V -akut vanhojen akkujen vastaanottopisteeseen.
163
15 SÄHKÖLAITTEET
Info
Vaikka 12 V -akkua ei kuormitettaisikaan, menettää se päivittäin lataustaan.
12 V -akun varaustila ja lataustapa ovat erittäin tärkeitä akun käyttöiän kannalta.
Suurella latausvirralla suoritettavat pikalataukset lyhentävät akun käyttöikää.
Jos määritelty latausvirta, latausjännite ja latausaika ylittyy, akkunestettä poistuu varoventtiilin kautta. Sen
vuoksi 12 V -akku menettää kapasiteettiaan.
Jos 12 V -akku on tyhjentynyt käynnistysyritysten yhteydessä, se on ladattava välittömästi uudelleen.
Jos 12 V -akku on pitkään purkautuneena, se syväpurkautuu ja sulfatoituu. Tämä johtaa akun rikkoutumiseen.
12 V -akku on huoltovapaa. Akkunesteen määrää ei tarvitse tarkastaa.
Esityö
– Sytytys katkaistaan kääntämällä virta-avain asentoon
164
.
–
Ajajan istuin irrotetaan. (
–
Akun suojakansi irrotetaan. (
–
Miinuskaapeli irrotetaan 12 V -akusta käyttöelektroniikan vaurioiden välttämiseksi.
s. 105)
s. 117)
SÄHKÖLAITTEET 15
Päätyö
– Latauslaite yhdistetään 12 V -akkuun. Latauslaite kytketään
päälle.
Akkulatauslaite (58429074000)
Lisäksi latauslaitteella voidaan testata lepojännite, 12 V -akun
käynnistyskyky ja laturi. 12 V -akun ylilataaminen ei ole mahdollista tätä laitetta käytettäessä.
Info
Kantta
–
1 ei missään tapauksessa saa poistaa.
Latauslaite kytketään pois päältä ja irrotetaan 12 V -akusta
latauksen päätyttyä.
Ohjearvo
Suurinta sallittua latausvirtaa, latausjännitettä ja latausaikaa
ei saa ylittää.
12 V -akkua on ladattava
säännöllisesti, jos moottoripyörää ei käytetä
M00729-11
–
Miinuskaapeli kohdistetaan paikalleen, ruuvi asennetaan ja
kiristetään.
Viimeistely
– Akun suojakansi asennetaan. (
–
3 kk
Kuljettajan istuin asennetaan. (
s. 119)
s. 106)
165
15 SÄHKÖLAITTEET
–
15.4
Kellonaika asetetaan. (
s. 67)
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeiden vaihto
Info
Sulakekotelo pääsulakkeineen ja yksittäisten virrankuluttajien sulakkeineen on 12 V -akun plusnavan vieressä.
Esityö
– Sytytys katkaistaan kääntämällä virta-avain asentoon
–
Ajajan istuin irrotetaan. (
–
Akun suojakansi irrotetaan. (
s. 105)
Päätyö
– Sulakekotelon kansi avataan.
–
S01693-10
166
Viallinen sulake poistetaan.
s. 117)
.
SÄHKÖLAITTEET 15
Ohjearvo
Sulake 1 - 30 A - pääsulake
Sulake 2 - 15 A - diagnoosiliitin, kaukovalo, yhdistelmämittaristo, hälytysjärjestelmä (lisävaruste)
Sulake 3 - 15 A - polttoainepumppu, päärele
Sulake 4 - 15 A - sytytyspuola, käynnistysrele
Sulake 5 – 15 A – jäähdyttimen puhallin
Sulake 6 – 15 A – äänimerkki, jarruvalo, vilkku, lähivalo,
kohdistusvalo, takavalo, rekisterikilven valo
Sulake 7 – 10 A – yhdistelmämittaristo, EFI‑ohjausyksikkö
Sulake 8 − ei käytössä
Sulake 9 − 10 A − jatkuva plus lisälaitteille (ACC1 edessä)
Sulake 10 − 10 A − sytytysplussa lisälaitteille (ACC2
edessä)
Sulake SPARE − 10 A/15 A/30 A − varasulakkeet
Info
Viallisen sulakkeen sulakelanka
A on katkennut.
167
15 SÄHKÖLAITTEET
Varoitus
Palovaara Sähkölaitteet voivat ylikuormittua vääränlaisten sulakkeiden käytön vuoksi.
–
–
Käytä vain sulakkeita, joiden ampeeriluku vastaa
ohjeissa ilmoitettua arvoa.
–
Älä ohita sulakkeita sähköisesti äläkä yritä korjata
sulakkeita.
Sopivan vahvuinen varasulake asetetaan paikalleen.
Sulake (75011088010) (
s. 225)
Sulake (75011088015) (
s. 225)
Sulake (75011088030) (
s. 225)
Vihje
Uusi varasulake laitetaan sulakekoteloon, jotta se on
tarvittaessa käytettävissä.
–
Sähkölaitteen toiminta tarkastetaan.
–
Sulakekotelon kansi suljetaan.
Viimeistely
– Akun suojakansi asennetaan. (
–
168
Kuljettajan istuin asennetaan. (
s. 119)
s. 106)
SÄHKÖLAITTEET 15
15.5
Lähivalolampun vaihto
Ohje
Heijastinviat Heijastimeen tarttunut rasva heikentää valotehoa.
Hehkulampun lasikuvussa oleva rasva höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu kiinni heijastimeen.
–
Puhdista lasikupu ja poista siihen kiinnittynyt rasva ennen asennusta.
–
Älä koske lasikupuun paljain käsin.
Esityö
– Sytytys katkaistaan kääntämällä virta-avain asentoon
.
169
15 SÄHKÖLAITTEET
Päätyö
– Istukkaa
–
–
1 kierretään vastapäivään.
Istukka lähivalolamppuineen 2 vedetään irti umpiosta.
Istukka lähivalolamppuineen irrotetaan liittimestä 3 ja poistetaan.
–
Uusi istukka lähivalolamppuineen työnnetään liittimeen.
Lähivalo (H11 / kanta PGJ19-2) (
L02161-10
170
s. 225)
SÄHKÖLAITTEET 15
–
Istukka lähivalolamppuineen kohdistetaan umpioon.
–
Istukkaa käännetään myötäpäivään.
–
Valojen toiminta tarkastetaan.
L02166-10
Viimeistely
– Tarkistetaan lähivalon säätö. (
15.6
s. 173)
Kaukovalolampun vaihto
Ohje
Heijastinviat Heijastimeen tarttunut rasva heikentää valotehoa.
Hehkulampun lasikuvussa oleva rasva höyrystyy kuumuudesta ja tarttuu kiinni heijastimeen.
–
Puhdista lasikupu ja poista siihen kiinnittynyt rasva ennen asennusta.
–
Älä koske lasikupuun paljain käsin.
Esityö
– Sytytys katkaistaan kääntämällä virta-avain asentoon
.
171
15 SÄHKÖLAITTEET
Päätyö
– Istukkaa
–
–
1 kierretään vastapäivään.
Istukka kaukovalolamppuineen 2 vedetään irti umpiosta.
Istukka kaukovalolamppuineen irrotetaan liittimestä 3 ja
poistetaan.
–
Uusi istukka lähivalolamppuineen työnnetään liittimeen.
Kaukovalo (H9 / kanta PGJ19-5) (
L02162-10
172
s. 225)
SÄHKÖLAITTEET 15
–
Istukka kaukovalolamppuineen kohdistetaan umpioon.
–
Istukkaa käännetään myötäpäivään.
–
Valojen toiminta tarkastetaan.
L02165-10
Viimeistely
– Kaukovalo tarkistetaan. (
15.7
s. 175)
Lähivalon säädön tarkistus
–
Ajoneuvo pysäköidään vaakasuoralle pinnalle vaalean seinän
eteen, minkä jälkeen seinään tehdään merkkiviiva valaisimen
keskikohdan korkeudelle.
–
Toinen merkintä tehdään
kinnän alapuolelle.
B etäisyydelle ensimmäisen mer-
Ohjearvo
Etäisyys
400726-10
–
B
5 cm
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan etäisyyden
nästä, ja lähivalo kytketään päälle.
A päähän sei-
173
15 SÄHKÖLAITTEET
Ohjearvo
Etäisyys
A
5m
–
Kuljettaja ja mahdollinen matkustaja istuutuvat nyt mahdollisesti matkatavaroilla varustetun moottoripyörän päälle.
–
Tarkistetaan lähivalon säätö.
Valorajan on oltava tarkalleen alemman merkin kohdalla,
kun moottoripyörä on ajovalmis ja moottoripyörän kyydissä
ovat kuljettaja sekä myös mahdolliset matkatavarat ja matkustaja.
»
Jos valoraja ei ole yhtenevä ohjearvon kanssa:
–
174
Lähivalon valokantama säädetään. (
s. 176)
SÄHKÖLAITTEET 15
15.8
Kaukovalon tarkistus
–
Ajoneuvo pysäköidään vaakasuoralle pinnalle vaalean seinän
eteen, minkä jälkeen seinään tehdään merkkiviiva valaisimen
keskikohdan korkeudelle.
–
Toinen merkintä tehdään
kinnän alapuolelle.
B etäisyydelle ensimmäisen mer-
Ohjearvo
Etäisyys
–
B
5 cm
Ajoneuvo asetetaan etäisyydelle pystysuoraan
ja kaukovalo kytketään päälle.
A seinän eteen
Ohjearvo
Etäisyys
A
5m
–
Kuljettaja ja mahdollinen matkustaja istuutuvat nyt mahdollisesti matkatavaroilla varustetun moottoripyörän päälle.
–
Kaukovalo tarkistetaan.
Valokeilan keskikohdan on ajovalmiissa moottoripyörässä
kuljettajineen, mahdollisesti myös matkatavaroiden ja matkustajan kanssa, oltava tarkalleen alemmassa merkissä.
400575-10
»
Jos valokeilan keskikohta ei vastaa ohjearvoa:
–
Kaukovalon valokantama säädetään. (
s. 177)
175
15 SÄHKÖLAITTEET
15.9
Lähivalon valokantaman säätö
Päätyö
– Kiertämällä ruuvia
1 säädetään lähivalon valokantamaa.
Ohjearvo
Valorajan on oltava ajovalmiissa pyörässä kuljettajineen sekä
mahdollisten matkatavaroiden ja matkustajan kanssa tarkalleen alemmassa merkissä (katso: Ajovalon säätö - lähivalon
tarkastus).
S01694-10
Info
Kiertämällä myötäpäivään valokantama suurenee, kiertämällä vastapäivään valokantama pienenee.
Viimeistely
– Tarkistetaan lähivalon säätö. (
176
s. 173)
SÄHKÖLAITTEET 15
15.10
Kaukovalon valokantaman säätö
Päätyö
– Kiertämällä ruuvia
1 säädetään kaukovalon valokantamaa.
Ohjearvo
Valorajan tulee olla ajovalmiissa pyörässä kuljettajineen,
mahdollisesti matkatavaroiden ja matkustajan kanssa, tarkalleen alemmassa merkissä (katso: Kaukovalon säädön tarkistus).
S01695-10
Info
Kiertämällä myötäpäivään valokantama suurenee, kiertämällä vastapäivään valokantama pienenee.
Viimeistely
– Kaukovalo tarkistetaan. (
s. 175)
177
15 SÄHKÖLAITTEET
15.11
Diagnoosiliitin
Diagnoosiliitin
1 sijaitsee kuljettajan istuimen alla.
H01911-10
15.12
ACC1 ja ACC2 edessä
Asennuspaikka
– Jännitteensyöttöliitännät ACC1
ja ACC2
sevat jäähdytysnesteen paisuntasäiliön alla.
1
F01484-10
178
2 edessä sijait-
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
16.1
Jäähdytysjärjestelmä
1
Vesipumppu
pakottaa jäähdytysnesteen kiertämään moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää painetta jäähdytysjärjestelmässä säädellään jäähdyttimen korkissa olevalla venttiilillä
. Jäähdytysnesteen tilavuus kasvaa lämpölaajenemisen seurauksena. Ylimääräinen neste ohjautuu tällöin paisuntasäiliöön
. Lämpötilan
laskiessa tämä neste palaa jälleen jäähdytysjärjestelmään. Siten
ilmoitettu jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen ilman, että
ilmenisi toimintahäiriöitä.
2
3
S01705-10
110 °C
179
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Jäähdytys tapahtuu ajoviiman ja korkeissa lämpötiloissa käynnistyvän jäähdyttimen puhaltimen
avulla.
Mitä alhaisempi nopeus, sitä vähäisempi jäähdytysvaikutus. Myös
likaiset jäähdytinlamellit vähentävät jäähdytysvaikutusta.
4
Info
Jos jäähdytysjärjestelmä kuumenee liikaa, moottorin suurinta käyntinopeutta rajoitetaan.
402242-10
180
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
16.2
Jäähdytysnesteen määrän tarkistus paisuntasäiliöstä
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
Jäähdytin on aivan täynnä.
181
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
–
Jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä
1 tarkistetaan.
Jäähdytysnesteen tason on oltava merkkien MIN ja MAX
välillä.
»
Jos paisuntasäiliössä ei ole ollenkaan jäähdytysnestettä:
–
Info
R04378-10
Moottoripyörää ei saa ottaa käyttöön!
–
»
Jäähdytysjärjestelmä täytetään / ilmataan.
( s. 188)
Jos jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliössä ei ole ohjearvon mukainen, mutta säiliö ei ole vielä tyhjä:
–
182
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkastetaan.
Jäähdytysnesteen määrää paisuntasäiliössä korjataan.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
16.3
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden ja määrän tarkastus
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
183
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Esityö
– Oikeanpuoleinen sivuverhous irrotetaan.
(
s. 127)
Päätyö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle pinnalle.
–
Paisuntasäiliön korkki
–
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys tarkastetaan.
1 poistetaan.
−25 … −45 °C
»
Jos jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ei vastaa ohjearvoa:
–
S01696-11
–
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyttä parannetaan.
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan paisuntasäiliöstä.
Jäähdytysnesteen määrän on oltava välillä MIN ja MAX.
»
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Jäähdytysneste (
–
184
s. 234)
Paisuntasäiliön tulppa kierretään paikalleen.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
–
Jäähdyttimen korkki
–
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys tarkastetaan.
2 irrotetaan.
−25 … −45 °C
»
Jos jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ei vastaa ohjearvoa:
–
–
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyttä parannetaan.
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan.
Jäähdyttimen on oltava aivan täynnä.
S01697-10
»
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan, ja vajauksen syy
selvitetään.
Jäähdytysneste (
»
Jos jäähdytysnestettä täytyi lisätä ohjearvoa enemmän:
> 0,20 l
–
–
s. 234)
Jäähdytysjärjestelmä täytetään / ilmataan.
( s. 188)
Jäähdyttimen korkki asennetaan paikalleen.
Viimeistely
– Oikeanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
(
s. 128)
185
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
16.4
Jäähdytysnesteen poisto
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
186
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
Esityö
– Oikeanpuoleinen sivuverhous irrotetaan.
(
–
Vasemmanpuoleinen sivuverhous poistetaan.
–
Ala-spoileri irrotetaan. (
s. 127)
(
s. 124)
s. 119)
Päätyö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
S01698-10
–
Moottorin alle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
–
Ruuvi
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Uudella tiivistysrenkaalla varustettu ruuvi
kiristetään.
1 poistetaan.
1 asennetaan ja
Ohjearvo
Vesipumpun poistoreiän sulkuruuvi
M6
10 Nm
187
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
16.5
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Päätyö
– Jäähdyttimen korkki
S01697-11
188
1 poistetaan.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
–
Ilmausruuvi
2 avataan.
Ohjearvo
3 kierr.
–
Ajoneuvoa kallistetaan lievästi oikealle.
–
Jäähdytysnestettä täytetään niin kauan, kunnes sitä tulee
kuplattomana ilmausruuvista ulos, minkä jälkeen ilmausruuvi
kiristetään heti.
Jäähdytysneste (
S01699-10
s. 234)
–
Jäähdytin täytetään reunojaan myöten jäähdytysnesteellä.
Jäähdyttimen korkki asennetaan paikalleen.
–
Ajoneuvo asetetaan sivutuelle.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään, ja sen annetaan käydä lämpimäksi.
189
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
–
Moottori sammutetaan, minkä jälkeen sen annetaan jäähtyä.
–
Jäähtymisen jälkeen tarkistetaan vielä jäähdytysnesteen määrä
jäähdyttimessä ja jäähdytysnestettä lisätään tarvittaessa.
–
Paisuntasäiliön korkki
poistetaan ja jäähdytysnestettä lisätään, kunnes nesteen pinta on merkin MAX tasolla.
–
Paisuntasäiliön tulppa kierretään paikalleen.
3
S01696-12
Viimeistely
– Ala-spoileri asennetaan. (
190
s. 122)
–
Vasemmanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
(
–
Oikeanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
s. 128)
(
s. 125)
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
16.6
Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Varoitus
Palovamman vaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Älä avaa jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja tai jäähdytysjärjestelmän muita osia, mikäli moottori tai
jäähdytysjärjestelmä on käyttölämpötilassa.
–
Anna jäähdytysjärjestelmän ja moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat jäähdyttimen, jäähdyttimen letkut
tai jäähdytysjärjestelmän muita osia.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Säilytä jäähdytysnestettä poissa lasten ulottuvilta.
–
Huolehdi siitä, että jäähdytysnestettä ei voi joutua iholle, silmiin tai vaatetuksen päälle.
–
Hakeudu heti lääkäriin, mikäli olet niellyt jäähdytysnestettä.
–
Jos ainetta on joutunut iholle, huuhtele aineelle altistunut ihoalue heti runsaalla vedellä.
–
Jos jäähdytysnestettä on joutunut silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
–
Vaihda vaatteet, jos jäähdytysnestettä on joutunut vaatteille.
Ehto
Moottori on kylmä.
191
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Esityö
– Oikeanpuoleinen sivuverhous irrotetaan.
(
–
Vasemmanpuoleinen sivuverhous poistetaan.
–
Ala-spoileri irrotetaan. (
s. 127)
(
s. 124)
s. 119)
Päätyö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Moottorin alle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
–
Ruuvi
–
Jäähdyttimen korkki
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Uudella tiivistysrenkaalla varustettu ruuvi
kiristetään.
1 poistetaan.
S01698-10
2 poistetaan.
1 asennetaan ja
Ohjearvo
Vesipumpun poistoreiän sulkuruuvi
S01697-10
192
M6
10 Nm
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 16
–
Ilmausruuvi
3 avataan.
Ohjearvo
3 kierr.
–
Ajoneuvoa kallistetaan lievästi oikealle.
–
Jäähdytysnestettä täytetään niin kauan, kunnes sitä tulee
kuplattomana ilmausruuvista ulos, minkä jälkeen ilmausruuvi
kiristetään heti.
Jäähdytysneste (
S01699-11
s. 234)
–
Jäähdytin täytetään reunojaan myöten jäähdytysnesteellä.
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
–
Ajoneuvo asetetaan sivutuelle.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään, ja sen annetaan käydä lämpimäksi.
193
16 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
–
Moottori sammutetaan, minkä jälkeen sen annetaan jäähtyä.
–
Jäähtymisen jälkeen tarkistetaan vielä jäähdytysnesteen määrä
jäähdyttimessä ja jäähdytysnestettä lisätään tarvittaessa.
–
Paisuntasäiliön korkki
poistetaan ja jäähdytysnestettä lisätään, kunnes nesteen pinta on merkin MAX tasolla.
–
Paisuntasäiliön tulppa kierretään paikalleen.
4
S01696-13
Viimeistely
– Ala-spoileri asennetaan. (
194
s. 122)
–
Vasemmanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
(
–
Oikeanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
s. 128)
(
s. 125)
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
17.1
Kaasuvaijerin välyksen tarkastaminen
–
Kaasukahvan liikkuvuus tarkastetaan.
–
Ohjaustanko käännetään suoraan eteenpäin -asentoon. Kaasukahvaa käännetään kevyesti edestakaisin kaasuvaijerin välyksen
määrittämiseksi.
A
Kaasuvaijerin välys
»
3 … 5 mm
Jos kaasuvaijerin välys ei vastaa ohjearvoa:
–
400192-11
A
Kaasuvaijerin välys säädetään.
(
s. 196)
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään, minkä jälkeen sen annetaan käydä tyhjäkäyntinopeudella. Ohjaustankoa käännetään koko kääntöalueensa yli edestakaisin.
Tyhjäkäyntinopeus ei saa muuttua.
195
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
»
Jos tyhjäkäyntinopeus muuttuu:
–
17.2
Kaasuvaijerin asennus tarkastetaan.
Kaasuvaijerin välyksen säätäminen
–
Ohjaustanko käännetään suoraan eteenpäin -asentoon.
–
Mansetti
–
1 työnnetään takaisinpäin.
Vastamutteri 2 avataan.
–
Kaasuvaijerin välys säädetään säätöruuvilla
3.
Ohjearvo
Kaasuvaijerin välys
S01700-10
17.3
–
Vastamutteri
–
Mansetti
3 … 5 mm
2 kiristetään.
1 työnnetään paikalleen.
Kytkinkahvan välyksen tarkastus
Ohje
Kytkinvauriot Kytkin alkaa luistaa, jos kytkinkahvassa ei esiinny lainkaan tyhjäliikettä.
–
Tarkasta kytkinkahvan tyhjäliike aina ennen moottoripyörän käyttöä.
–
Kytkinkahvan tyhjäliike säädetään tarvittaessa ohjearvon mukaisesti.
196
MOOTTORIN SÄÄTÖ 17
–
Kytkinkahvan liikkuvuus tarkastetaan.
–
Ohjaustanko viedään suoraan asentoon.
–
Kytkinkahvaa vedetään selvästi havaittavaan vastuspisteeseen
saakka, minkä jälkeen määritetään kytkinkahvan välys
.
A
Kytkinkahvan välys
»
–
1 … 3 mm
Jos kytkinkahvan välys ei vastaa ohjearvoa:
–
S01706-10
A
Kytkinkahvan välys säädetään.
(
s. 198)
Ohjaustankoa käännetään edestakaisin koko tangon kääntöalueen poikki.
Kytkinkahvan välys ei saa muuttua.
»
Jos kytkinkahvan välys muuttuu:
–
Kytkinvaijerin kulku tarkistetaan.
197
17 MOOTTORIN SÄÄTÖ
17.4
Kytkinkahvan välyksen säätö
–
Ohjaustanko viedään suoraan asentoon.
–
Mansetti
–
–
1 työnnetään takaisinpäin.
Vastamutteri 2 avataan.
Kytkinkahvan välys A säädetään säätöruuvilla 3.
Ohjearvo
Kytkinkahvan välys
–
–
S01707-10
198
A
1 … 3 mm
2 kiristetään.
Kumisuojus 1 sijoitetaan paikalleen.
Vastamutteri
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
18.1
Moottoriöljymäärän tarkistus
Ehto
Moottori on käyttölämmin.
Esityö
– Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan tasaiselle alustalle.
Päätyö
– Moottoriöljymäärä tarkistetaan.
Info
Moottorin sammuttamisen jälkeen odotetaan minuutti
ja vasta sitten tarkistetaan.
Moottoriöljyn pinnan tulee olla merkkien
S01701-10
»
Jos moottoriöljyn pinta on merkin
–
»
Moottoriöljyä lisätään. (
A alapuolella:
s. 204)
Jos moottoriöljyn pinta on merkin
–
A ja B välissä.
B yläpuolella:
Moottoriöljymäärä korjataan.
199
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
18.2
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto, öljysihdin puhdistus
Varoitus
Palovamman vaara Moottori- ja vaihteistoöljy kuumenevat voimakkaasti moottoripyörän käytön aikana.
–
Käytä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
–
Huuhtele palovammalle altistunutta kehon aluetta heti haalealla vedellä.
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Moottoriöljy lasketaan pois moottorin ollessa käyttölämmin.
Esityö
– Oikeanpuoleinen sivuverhous irrotetaan.
200
(
s. 127)
–
Vasemmanpuoleinen sivuverhous poistetaan.
–
Ala-spoileri irrotetaan. (
–
Moottoripyörä asetetaan vaakasuoralle pinnalle sivutuen
varaan.
(
s. 124)
s. 119)
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
Päätyö
– Moottorin alapuolelle asetetaan tarkoitukseen soveltuva astia.
–
Öljynpoistoruuvi
–
Öljysihti
–
Moottoriöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Öljynpoistoruuvi ja öljysihti puhdistetaan huolellisesti.
–
Öljysihti
kohdistetaan paikalleen ja öljynpoistoruuvi
renkaineen asennetaan ja kiristetään.
S01702-10
1 O-renkaineen poistetaan.
2 O-renkaineen poistetaan.
2
1 O-
Ohjearvo
Öljynpoistoruuvi
–
3
M24x1,5
15 Nm
Ruuvit
poistetaan. Öljynsuodattimen kansi
O-renkaineen irrotetaan.
4
S01703-10
201
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
S01704-10
–
Öljynsuodatin
–
Moottoriöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Osat ja tiivistepinnat puhdistetaan perusteellisesti.
–
Uusi öljynsuodatin
–
Öljynsuodattimen kannen O-rengas öljytään. Öljynsuodattimen
kansi
asennetaan.
–
Ruuvit
5 vedetään ulos öljynsuodattimen kotelosta.
5 asetetaan paikalleen.
4
3 asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Öljynsuodattimen
kannen ruuvi
M6
10 Nm
Info
Moottorin kuluminen nopeutuu, jos moottorissa on liian
vähän öljyä tai öljyn laatu on heikko.
202
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
–
Öljyntäyttöaukon tulppa
toriöljyä lisätään.
Moottoriöljy
Ympäristön lämpötila: 0 … 50 °C
6 O-renkaineen poistetaan ja moot1,5 l
Moottoriöljy
Ympäristön lämpötila: −10 … 40 °C
L02203-10
–
Moottoriöljy
(SAE 15W/50)
( s. 235)
Moottoriöljy
(SAE 10W/40)
( s. 235)
Öljyntäyttöaukon tulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkistetaan.
Viimeistely
– Ala-spoileri asennetaan. (
s. 122)
–
Vasemmanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
(
–
Oikeanpuoleinen sivuverhous asennetaan.
s. 128)
(
s. 125)
203
18 MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
18.3
Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
s. 199)
Moottoriöljyn lisääminen
Info
Moottorin kuluminen nopeutuu, jos moottorissa on liian vähän öljyä tai öljyn laatu on heikko.
Päätyö
– Öljyntäyttöaukon tulppa
toriöljyä lisätään.
1 O-renkaineen poistetaan ja moot-
Moottoriöljy (SAE 15W/50) (
s. 235)
Moottoriöljy (SAE 10W/40) (
s. 235)
Info
Jotta moottoriöljyjen ominaisuudet olisi mahdollista
hyödyntää optimaalisesti, erilaisia moottoriöljylaatuja ei
ole syytä sekoittaa keskenään.
Suosittelemme tarvittaessa öljynvaihdon suorittamista.
401955-10
–
204
Öljyntäyttöaukon tulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT 18
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
–
–
Huolehdi moottorin käytön aikana riittävästä tuuletuksesta.
–
Käytä sopivaa pakokaasun poistoimuria, mikäli
käynnistät moottorin tai käytät moottoria suljetuissa tiloissa.
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkistetaan.
Viimeistely
– Moottoriöljymäärä tarkistetaan. (
s. 199)
205
19 PUHDISTUS, HOITO
19.1
Moottoripyörän puhdistus
Ohje
Materiaalivahinko Painepesurin virheellinen käyttö johtaa ajoneuvon osien vaurioitumiseen tai rikkoutumiseen.
Korkean paineen vuoksi vesi pystyy tunkeutumaan sähköisten osien, liitinten, vaijereiden, laakereiden jne.
sisään.
Liian korkea paine aiheuttaa häiriöitä ja johtaa osien rikkoutumiseen.
–
Älä suuntaa vesisuihkua suoraan sähköisiä osia, liittimiä, vaijereita tai laakereita kohti.
–
Älä alita painepesurin suuttimen ja puhdistettavan osan välistä vähimmäisetäisyyttä.
Vähimmäisetäisyys
60 cm
Ohje
Ympäristön vaarantaminen Ongelma-aineet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Hävitä öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarrunesteet jne. asianmukaisesti ja
voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Info
Moottoripyörä kannattaa puhdistaa säännöllisesti, sillä siten sen arvo ja ulkonäkö säilyvät pitkään.
Moottoripyörän puhdistusta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.
206
PUHDISTUS, HOITO 19
–
Pakoputkisto suljetaan siten, että vesi ei pääse tunkeutumaan
sisään.
–
Karkea lika poistetaan ensin pehmeällä vesisuihkulla.
–
Voimakkaasti likaantuneisiin kohtiin sumutetaan tavallista
moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta, joka levitetään
pensselillä.
Moottoripyörän puhdistusaine (
401061-01
s. 238)
Info
Pesemiseen käytetään lämmintä vettä, johon on lisätty
tavallista moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta,
ja pehmeää sientä.
Moottoripyörän puhdistusainetta ei saa koskaan levittää
kuivan moottoripyörän pinnalle, vaan moottoripyörä on
aina ensin huuhdeltava vedellä.
Moottoripyörä on puhdistettava kylmällä vedellä sen jälkeen, kun moottoripyörällä on ajettu suolatulla tiellä.
Lämmin vesi vain vahvistaisi suolan haitallista vaikutusta.
–
Kun moottoripyörä on huuhdeltu huolellisesti pehmeällä vesisuihkulla, se on kuivattava hyvin.
–
Pakoputkiston tulppa poistetaan.
207
19 PUHDISTUS, HOITO
Varoitus
Onnettomuusvaara Kosteus ja lika haittaavat jarrulaitteiston toimintaa.
–
–
Jarruta useita kertoja varovasti, jotta jarrupalat ja
jarrulevyt kuivuvat ja jotta lika irtoaa jarrupaloista
ja jarrulevyistä.
Puhdistuksen jälkeen ajetaan lyhyt matka, kunnes moottori on
saavuttanut käyttölämpötilansa.
Info
Lämmön vaikutuksesta vesi haihtuu myös moottorin ja
jarrujen piiloon jäävistä paikoista.
–
Ohjaustangon vaijereiden suojakumit työnnetään takaisinpäin,
jotta sisään päässyt vesi voi haihtua.
–
Moottoripyörän jäähdyttyä kaikki liuku- ja laakerikohdat voidellaan.
–
Ketju puhdistetaan. (
–
Paljaat metalliosat (paitsi jarrulevyt ja pakoputkisto) käsitellään ruostesuoja-aineella.
s. 109)
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille (
–
208
s. 238)
Kaikki maalatut osat käsitellään miedolla maalipinnan hoitoaineella.
PUHDISTUS, HOITO 19
Perfect Finish ja erittäin hieno kiillotusaine maaleille
( s. 238)
Info
Toimitustilassa himmeitä muoviosia ei saa kiillottaa,
sillä muutoin materiaalin laatu heikentyy huomattavasti.
–
Kaikki muoviosat ja pulveripinnoitetut osat käsitellään miedolla puhdistus- ja hoitoaineella.
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille,
metalli- ja muovipinnoille ( s. 237)
–
Virta- ja ohjauslukko öljytään.
Yleisöljyspray (
19.2
s. 238)
Talvikäytön tarkistus- ja hoitotehtävät
Info
Jos moottoripyörää käytetään myös talvella, on varauduttava teille levitettävään suolaan. Siksi on tehtävä
ennakkotoimenpiteitä syövyttävää suolavaikutusta vastaan.
Moottoripyörä on puhdistettava kylmällä vedellä sen jälkeen, kun moottoripyörällä on ajettu suolatulla
tiellä. Lämmin vesi vain vahvistaisi suolan haitallista vaikutusta.
209
19 PUHDISTUS, HOITO
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Jarrut puhdistetaan.
s. 206)
Info
Moottoripyörä sekä erityisesti jarrusatulat ja jarrupalat
on huuhdeltava perusteellisesti kylmällä vedellä AINA
SEN JÄLKEEN, kun moottoripyörällä on ajettu suolatulla
tiellä. Jarrusatuloiden ja jarrupalojen on oltava paikallaan puhdistuksen aikana. Puhdistuksen saa aloittaa
vasta osien jäähdyttyä. Puhdistuksen jälkeen moottoripyörä on kuivattava huolellisesti.
401060-01
–
Moottori, takahaarukka ja kaikki muut paljaat tai sinkityt osat
(paitsi jarrulevyt) on käsiteltävä vahapohjaisella ruosteensuojaaineella.
Info
Ruosteensuoja-ainetta ei saa joutua jarrulevyille, sillä
silloin jarrutusteho vähenee voimakkaasti.
–
210
Ketju puhdistetaan. (
s. 109)
SÄILYTYS 20
20.1
Säilytys
Info
Seuraavat toimenpiteet ovat tarpeen siinä tapauksessa, että moottoripyörä on tarkoitus ottaa pitkäksi aikaa
pois käytöstä.
Tarkasta kaikkien osien toiminta ja kuluneisuus, ennen kuin otat moottoripyörän pois käytöstä. Mahdolliset
huolto­, korjaus- tai muutostyöt on syytä teettää seisokin aikana (korjaamojen ruuhka-aikojen välttämiseksi). Näin vältät pitkät odotusajat ajokauden alkaessa.
–
Viimeisessä tankkauksessa ennen moottoripyörän seisokkia
polttoaineen joukkoon lisätään polttoaineen lisäainetta.
Polttoaineen lisäaine (
401058-01
s. 238)
–
Polttoainetta tankataan. (
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan, öljysihti puhdistetaan. ( s. 200)
–
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja määrä tarkastetaan.
( s. 183)
–
Rengaspaine tarkastetaan. (
–
12 V -akku irrotetaan.
(
s. 160)
–
12 V:n akku ladataan.
(
s. 163)
s. 89)
s. 206)
s. 158)
211
20 SÄILYTYS
Ohjearvo
12 V -akun varastointilämpötila ilman akun altistumista
suoralle auringonpaisteelle
–
0 … 35 °C
Ajoneuvo sijoitetaan kuivaan varastotilaan, jossa ei ole suuria
lämpötilavaihteluja.
Info
KTM suosittelee moottoripyörän nostamista ylös.
–
Moottoripyörää nostetaan takimmaisen nostotelineen avulla.
( s. 99)
–
Moottoripyörää nostetaan edestä huoltopukilla. (
–
Moottoripyörä peitetään ilmaa läpäisevällä peitteellä.
s. 100)
Info
Ilmaa läpäisemättömiä materiaaleja ei saa missään
tapauksessa käyttää, koska silloin kosteus ei pääse
haihtumaan ja syntyy korroosiota.
On erittäin huono asia käynnistää seisokissa olevan
moottoripyörän moottori lyhyeksi aikaa. Koska moottori ei tällöin lämpene riittävästi, moottorin käydessä
muodostuva vesihöyry tiivistyy ja johtaa venttiilien ja
pakoputkiston ruostumiseen.
212
SÄILYTYS 20
20.2
Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen
–
Moottoripyörä otetaan alas edestä huoltopukilta. (
–
Moottoripyörä otetaan alas takanostotelineeltä. (
–
12 V -akku asennetaan paikalleen.
–
Kellonaika asetetaan. (
–
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttöönottoa suoritetaan. ( s. 76)
–
Koeajo suoritetaan.
(
s. 102)
s. 99)
s. 162)
s. 67)
401059-01
213
21 VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori ei pyöri painettaessa
käynnistysnappulaa
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan.
( s. 77)
12 V -akku purkautunut
–
12 V:n akku ladataan.
Sulake 1, 3, 4 tai 7 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 166)
Ei maadoitusyhteyttä
–
Maadoitus tarkistetaan.
Moottori pyörii vain kun kytkinkahva on vedetty
Vaihde on päällä
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
Vaihde on päällä ja sivutuki on
uloskäännettynä
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
Käyttövirhe
–
Käynnistämisvaiheet suoritetaan.
( s. 77)
Virhetoiminta elektronisessa
polttoaineen ruiskutuksessa
–
Virhemuisti luetaan
KTM‑Diagnoosilaitteella.
Ilmansuodatin hyvin likainen
–
Ilmansuodatin vaihdetaan.
Polttoainesuodatin hyvin likainen
–
Polttoaineenpaine tarkastetaan.
Virhetoiminta elektronisessa
polttoaineen ruiskutuksessa
–
Virhemuisti luetaan
KTM‑Diagnoosilaitteella.
Liian vähän jäähdytysnestettä
jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkistetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkistetaan
paisuntasäiliöstä. ( s. 181)
Moottorissa on liian vähän
tehoa
Moottori kuumenee aivan liikaa
214
(
s. 163)
VIANETSINTÄ 21
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori kuumenee aivan liikaa
Jäähdyttimen lamellit hyvin
likaiset
–
Jäähdyttimen lamellit puhdistetaan.
Vaahdonmuodostusta jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysneste lasketaan pois.
( s. 186)
–
Jäähdytysjärjestelmä täytetään / ilmataan. ( s. 188)
Termostaati rikki
–
Termostaatti tarkistetaan.
Sulake 5 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 166)
Jäähdyttimen puhallin rikki
–
Jäähdyttimen puhallinjärjestelmä tarkistetaan.
Keltainen häiriömerkkivalo
palaa
Virhetoiminta elektronisessa
polttoaineen ruiskutuksessa
–
Virhemuisti luetaan
KTM‑Diagnoosilaitteella.
Moottori sammuu kesken ajon
Polttoaineen puute
–
Polttoainetta tankataan. (
Sulake 1, 3, 4 tai 7 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 166)
Moottorin huohotusletku taittunut
–
Huohotusletku asetellaan taitoksitta tai
tarvittaessa se uusitaan.
Moottoriöljyn taso liian korkea
–
Moottoriöljymäärä tarkistetaan.
( s. 199)
Suuri öljynkulutus
s. 89)
215
21 VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Suuri öljynkulutus
Liian ohutta moottoriöljyä (viskositeetti)
–
Moottoriöljy ja öljynsuodatin
vaihdetaan, öljysihti puhdistetaan.
( s. 200)
Ajovalo ja kohdistusvalo eivät
toimi
Sulake 6 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 166)
Vilkut, jarruvalo ja äänimerkki
eivät toimi
Sulake 6 palanut
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 166)
12 V -akku purkautunut
Sytytystä ei ollut käännetty pois
päältä kun ajoneuvo oli pysäköity
–
12 V:n akku ladataan.
Laturi ei lataa 12 V -akkua
–
Latausjännite tarkastetaan.
–
Lepovirta tarkastetaan.
–
Yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeet
vaihdetaan. ( s. 166)
–
Kellonaika asetetaan. (
–
Kaapelikimppu ja liitin tarkastetaan.
Yhdistelmänäytön näytössä ei
näy mitään
Nopeusnäyttö ei toimi yhdistelmänäytössä
216
Sulake 2 palanut
Nopeusnäytön kaapelikimppu
vaurioitunut tai liitin hapettunut
(
s. 163)
s. 67)
TEKNISET TIEDOT 22
22.1
Moottori
Rakenne
1-sylinterinen 4-tahtimoottori, nestejäähdytetty
Iskutilavuus
200 cm³
Iskunpituus
49 mm
Männän halkaisija
72 mm
Puristussuhde
11,5:1
Moottorin ohjaus
DOHC, 4 venttiiliä keinuvipuohjauksella, käyttö nokkaketjulla
Imuventtiilin halkaisija
28,5 mm
Pakoventtiilin halkaisija
24 mm
Imuventtiilin välys kylmänä
0,08 … 0,12 mm
Pakoventtiilin välys kylmänä
0,13 … 0,17 mm
Kampiakselin laakerointi
2 kuulalaakeria
Kampilaakeri
liukulaakeri
Mäntä
kevytmetallista, valettu
Männänrenkaat
1 puristusrengas, 1 kaavintarengas, 1 öljyrengas
Moottorin voitelu
Painekiertovoitelu 1 trokoidipumpulla
Ensiövälitys
22:72
Kytkin
kytkin öljykylvyssä / mekaanisesti toimiva
Vaihteisto
6-vaihteinen vaihteisto
Vaihteiston välitykset
217
22 TEKNISET TIEDOT
1. vaihde
12:34
2. vaihde
15:31
3. vaihde
18:28
4. vaihde
21:26
5. vaihde
22:23
6. vaihde
24:22
Polttoaineseoksen syöttö
Elektroninen polttoaineen ruiskutus
Sytytysjärjestelmä
kontaktittomasti ohjattu täyselektroninen sytytysjärjestelmä digitaalisella sytytyksensäädöllä
Laturi
12 V, 296 W
Sytytystulppa
BOSCHVR5NEU
Sytytystulpan kärkiväli
1 mm
Jäähdytys
nestejäähdytys, jatkuva jäähdytysnesteen kierrätys
vesipumpulla
Tyhjäkäyntikierrosluku
1 450 … 1 550 kierr./min
Käynnistys
Käynnistysmoottori
22.2
Moottorin kiristysmomentit
Moottorihuohotuslevyn ruuvi
M5
7 Nm
Loctite®243™
Staattorikaapelin tukilevyn ruuvi
M5
8 Nm
Loctite®243™
218
TEKNISET TIEDOT 22
Staattorin ruuvi
M5
8 Nm
Loctite®243™
Tukilevyn ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Öljysuutin
M5
6 Nm
Loctite®243™
Eturattaan ruuvi
M6
12 Nm
Jakoketjun kiristyskiskon ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Ketjun putoamissuojuksen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite®243™
Kiinnityslevyn ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Kytkinkopan ruuvi
M6
12 Nm
Kytkinkopan säteittäisen akselitiivisterenkaan tukilevyn ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Käynnistysmoottorin ruuvi
M6
12 Nm
Laakerivarmistuksen ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Laturinkannen ruuvi
M6
12 Nm
Lukitusvivun ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Moottorilohkon ruuvi
M6x40
12 Nm
219
22 TEKNISET TIEDOT
Moottorilohkon ruuvi
M6x60
12 Nm
Loctite®243™
Nokka-akselin laakerisillan ruuvi
M6
10 Nm
Nokkaketjunkiristäjän ruuvi
M6
12 Nm
Sylinterinkannen ruuvi
M6
12 Nm
Vaihdelukituksen ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Vapaahammasrattaan tukilevyn
ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Venttiilikannen ruuvi
M6
12 Nm
Vesipumpun poistoreiän sulkuruuvi
M6
10 Nm
Vesipumpunkannen ruuvi
M6
12 Nm
Vesipumpunrattaan mutteri
M6
10 Nm
Loctite®243™
Öljynsuodattimen kannen ruuvi
M6
10 Nm
Öljypumpun ruuvi
M6
12 Nm
Loctite®243™
Kampilaakerin mutteri
M7
24 Nm
Nokka-akselin hammaspyörän
ruuvi
M8
32 Nm
Pakoputkenpannan mutteri
M8
8 Nm
Pakoputkenpannan puikkoruuvi
M8
22 Nm
220
Loctite®243™
TEKNISET TIEDOT 22
Pikavaihtajan palautusjousen ruuvi
M8
20 Nm
Loctite®243™
Tasapainotusakselin hammasrattaan ruuvi
M8
40 Nm
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
M10
14 Nm
Roottorin ruuvi
M10
70 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Sylinterinkannen ruuvi
M10
1. vaihe
25 Nm
2. vaihe
50 Nm
Kierteet öljytty, päällyslevy rasvattu
Öljynpainekytkin
M10
14 Nm
Siirtoakselin lukitusruuvi
M10x1
10 Nm
Sytytystulppa
M12
15 Nm
Ensiöhammaspyörän / nokkaketjurattaan mutteri
M14
55 Nm
Kytkimensiirtäjän mutteri
M14LH
Loctite®243™
60 Nm
Loctite®243™
Öljynpoistoruuvi
M24x1,5
15 Nm
221
22 TEKNISET TIEDOT
22.3
Täyttömäärät
22.3.1
Moottoriöljy
Moottoriöljy
Ympäristön lämpötila: 0 … 50 °C
1,5 l
Moottoriöljy
Ympäristön lämpötila: −10 …
40 °C
22.3.2
Moottoriöljy (SAE 10W/40)
( s. 235)
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste
22.3.3
Moottoriöljy (SAE 15W/50)
( s. 235)
1l
Jäähdytysneste (
Polttoaine
Huomioi EU-jakelumittareiden merkinnät.
A00420-10
222
s. 234)
TEKNISET TIEDOT 22
Polttoainetankki yhteensä n.
10 l
Superpolttoaine lyijytön (ROZ
95) ( s. 236) (RC 200
EU/AR/CO/MY/PH)
Polttoainetankki yhteensä n.
Varatankki n.
22.4
Gasoholi 95 E20 (RON 95)
( s. 233) (RC 200 TH)
1,5 l
Runko
Runko
Ristikkoputkirunko teräsputkesta, pulverimaalattu
Etuhaarukka
WP Suspension
Takaiskunvaimennin
WP Suspension
Jarrulaitteisto
edessä
Levyjarru nelimäntäjarrusatulalla
takana
Levyjarru yksimäntäisellä jarrusatulalla, uivasti laakeroitu
Jousitusmatka
edessä
125 mm
takana
150 mm
Jarrulevyt - halkaisija
edessä
300 mm
takana
230 mm
223
22 TEKNISET TIEDOT
Jarrulevyt - kulumisraja
edessä
4,5 mm
takana
3,6 mm
Rengaspaine yksin ajaessa
edessä
2,0 bar
takana
2,0 bar
Rengaspaine matkustajan kanssa / täydellä kuormalla
edessä
2,0 bar
takana
2,2 bar
Toisiovälitys
14:42
Ketju
5/8 x 1/4” (520) O‑rengas
Ohjauskulma
66,5°
Akseliväli
1 340 ± 15 mm
Istuinkorkeus kuormittamattomana
820 mm
Maavara kuormittamattomana
148 mm
Kuivapaino
137,5 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
125 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
210 kg
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
224
TEKNISET TIEDOT 22
22.5
Sähkölaitteet
12 V -akku
ETZ-9-BS
Akkujännite: 12 V
Nimelliskapasiteetti: 8 Ah
huoltovapaa
Sulake
75011088010
10 A
Sulake
75011088015
15 A
Sulake
90111088025
25 A
Sulake
75011088030
30 A
Lähivalo
H11 / kanta PGJ19-2
12 V
55 W
Kaukovalo
H9 / kanta PGJ19-5
12 V
65 W
Kohdistusvalo
LED
Yhdistelmämittariston valaistus ja
merkkivalot
LED
Vilkku
LED
Jarru-/takavalo
LED
Rekisterikilven valo
LED
225
22 TEKNISET TIEDOT
22.6
Renkaat
Eturengas
Takarengas
110/70 R 17 M/C 54S TL
MRF REVZ‑FC
150/60 R 17 M/C 66S TL
MRF REVZ‑C
Ilmoitetut renkaat ovat yksi mahdollisista vakiorengasyhdistelmistä. Lisää informaatiota löydät kohdasta
Service:
http://www.ktm.com
22.7
Etuhaarukka
Etuhaarukan osanumero
93601001000
Etuhaarukka
WP Suspension
Etuhaarukan pituus
736 mm
Haarukkaöljy
22.8
460 ml
Haarukkaöljy (SAE 4)
(48601166S1) ( s. 233)
Takavaimennin
Takavaimentimen osanumero
93504110100
Takaiskunvaimennin
WP Suspension
Jousen esijännitys
Vakio
226
5 naksahdusta
TEKNISET TIEDOT 22
Riippuma
15 mm
Painuma
45 … 50 mm
Pituus
300 mm
22.9
Rungon kiristysmomentit
Ketjunsuojuksen ruuvi
EJOT PT® K60x30
4 Nm
Pakoputken panta
-
19 Nm
EFI‑ohjausyksikön ruuvi
M4
3 Nm
Rungon muut mutterit
M4
3 Nm
Rungon muut ruuvit
M4
4 Nm
Akkukotelon kannen ruuvi
M5
4 Nm
Akkukotelon ruuvi
M5
4 Nm
Kaatumisanturin ruuvi
M5
6 Nm
Loctite®243™
Ketjusuojuksen ruuvi
M5
7 Nm
Loctite® 204™
Kiertolukituksen "Clip on" ohjaustangon ruuvi
M5
4 Nm
Pidikelevyn takavalon mutteri
M5
7 Nm
Polttoainepumpun ruuvi
M5
5 Nm
Polttoainetankin kannen ruuvi
M5
5 Nm
Rekisterikilven pidikelevyn mutteri
M5
4 Nm
227
22 TEKNISET TIEDOT
Rungon alatakaosan ruuvi
M5
4 Nm
Rungon muut mutterit
M5
5 Nm
Rungon muut ruuvit
M5
5 Nm
Sivutuen anturin ruuvi
M5
5 Nm
Loctite®243™
"Clip on" ohjaustangon ruuvi
M6
7 Nm
Loctite®243™
Akkukotelon ruuvi
M6
6 Nm
EFI-ohjausyksikön tukilevyn ruuvi
M6
6 Nm
Etualakatteen ruuvi
M6
7 Nm
Etualakatteen ruuvi oikealla jalkatapin kannattimessa
M6
7 Nm
Etulokasuojan ruuvi etuhaarukan
alapäässä
M6
7 Nm
Etulokasuojan yläosan ruuvi
M6
7 Nm
Etumaskin kehikon ruuvi ajovalojen M6
kannattimeen
6 Nm
Etumaskin ruuvi
M6
7 Nm
Etupyörän jarrun tasaussäiliön
ruuvi
M6
8 Nm
Eturattaan suojuksen ruuvi runkoon
M6
8 Nm
Ilmanohjaimen ruuvi
M6
9 Nm
228
TEKNISET TIEDOT 22
Ilmansuodattimen kotelon kannen
ruuvi
M6
3 Nm
Istuimenkiinnityksen ruuvi edessä
M6
6 Nm
Jalkajarrusylinterin ruuvi
M6
9 Nm
Loctite®243™
Jalkatapin hatturuuvi
M6
9 Nm
Jalkatapin kannatinruuvi
M6
7 Nm
Jarruletkunohjaimen ruuvi alemmassa T-kappaleessa
M6
7 Nm
Jarrupolkimen säätömutteri
M6
9 Nm
Jännitteensäätimen kannattimen
ruuvi
M6
11 Nm
Jännitteensäätimen ruuvi
M6
11 Nm
Jäähdyttimen ilmanpoiston ruuvi
runkoon
M6
6 Nm
Jäähdyttimen kiinnikkeen ruuvi
M6
6 Nm
Ketjusuojuksen ruuvi
M6
7 Nm
Ketjusuojuksen ruuvi
M6
7 Nm
Maajohdon ruuvi runkoon
M6
7 Nm
Matkustajan istuimen ruuvi
M6
7 Nm
Paisuntasäiliön ruuvi
M6
9 Nm
Peilipidikkeen ruuvi
M6
9 Nm
Loctite®243™
229
22 TEKNISET TIEDOT
Rekisterikilven kiinnikkeen mutteri
M6
8,5 Nm
Rekisterikilven pitimen ruuvi rekisterikilven kannattimeen
M6
7 Nm
Rungon muut mutterit
M6
10 Nm
Rungon muut ruuvit
M6
10 Nm
Sivutuen anturin kaapelipidikkeen
ruuvi
M6
9 Nm
Sivutuen magneettipitimen ruuvi
M6
Loctite®243™
5 Nm
Loctite®243™
Sivuverhouksen ruuvi
M6
7 Nm
Sivuverhouksen ruuvi etumaskiin
M6
6 Nm
Suodatinkotelon ruuvi runkoon
M6
6 Nm
Sytytyspuolan ruuvi
M6
9 Nm
Taka-alakatteen pellin ruuvi
M6
6 Nm
Taka-alakatteen ruuvi takana moottorin luona
M6
9 Nm
Takalokasuojan ruuvi
M6
7 Nm
Takapyörän jarrun tasaussäiliön
ruuvi
M6
7 Nm
Takavalon mutteri
M6
7 Nm
Vaihdepolkimen linkun ruuvi
M6
11 Nm
Loctite®243™
Vaihtamistangon mutteri
230
M6
10 Nm
TEKNISET TIEDOT 22
Vaihtamistangon mutteri
M6LH
10 Nm
Virtalukon ruuvi
M6
11 Nm
Etuakselin ruuvi
M8
26 Nm
Etujarrulevyn ruuvi
M8
30 Nm
Loctite®243™
Jalkajarrupolkimen ruuvi
M8
17 Nm
Loctite®243™
Ketjusuojuksen ruuvi
M8
11 Nm
Matkustajan jalkatapin kannattimen ruuvi
M8
26 Nm
Moottorin kannatinruuvi runkoon
M8
24 Nm
Polttoainetankin kiinnityksen ruuvi
takarunkoon
M8
16 Nm
Loctite®243™
Rungon muut mutterit
M8
25 Nm
Rungon muut ruuvit
M8
25 Nm
Takajarrulevyn ruuvi
M8
30 Nm
Loctite®243™
Takaäänenvaimentimen ruuvi
M8
24 Nm
Vaihdevivun ruuvi
M8
17 Nm
Loctite®243™
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
M8
15 Nm
Äänimerkin ruuvi
M8
7 Nm
231
22 TEKNISET TIEDOT
Etujarrusatulan ruuvi
M8x1
30 Nm
Loctite® 204™
Jarruletkun onttoruuvi
M10
24 Nm
Moottoriripustuksen kierreruuvi
M10
45 Nm
Rungon muut mutterit
M10
45 Nm
Rungon muut ruuvit
M10
45 Nm
Alatakavaimentimen tulppa
M10x1,25
50 Nm
Loctite®243™
Etujalkatapin kiinnikkeen / moottorin kannattimen ruuvi
M10x1,25
49 Nm
Eturattaan sidepultti
M10x1,25
50 Nm
Eturattaanruuvin mutteri
M10x1,25
27 Nm
Loctite®243™
Sivutuen konsolin mutteri
M10x1,25
35 Nm
Taka-akselin mutteri
M14x1,5
90 Nm
Ohjauspään yläruuvi
M16x1,5
52 Nm
Loctite® 204™
Lambdatunnistin
232
M18x1,5
20 Nm
KÄYTTÖAINEET 23
Gasoholi 95 E20 (RON 95)
Normi / luokitus
– Gasohol 95 E20 (RON 95)
Ohjearvo
– Käytä vain ohjeessa ilmoitettua lyijytöntä superbensiiniä tai muuta siihen verrattavaa bensiinilaatua.
–
Moottorissa saa tällöin käyttää myös lyijytöntä superbensiiniä, joka sisältää 19−20 % etanolia.
Info
Älä käytä metanolia sisältävää polttoainetta (esim. M15, M85, M100).
Älä käytä polttoainetta, joka sisältää alle 19 % etanolia (esim. E10).
Älä käytä polttoainetta, joka sisältää yli 20 % etanolia (esim. E25, E30, E85, E100).
Haarukkaöljy (SAE 4) (48601166S1)
Normi / luokitus
– SAE ( s. 239) (SAE 4)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vaadittavat
ominaisuudet.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1
Normi / luokitus
– DOT
233
23 KÄYTTÖAINEET
Ohjearvo
– Käytä vain jarrunestettä, joka vastaa ilmoitettua standardia (katso säiliössä olevat tiedot) ja jossa on sen
mukaiset ominaisuudet.
Suositeltu toimittaja
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Jäähdytysneste
Ohjearvo
– Käytä ainoastaan korkealaatuisia, silikaatittomia jäähdytysnesteitä, joihin on lisätty alumiinimoottorin
ruostesuoja-ainetta. Heikkolaatuiset ja tarkoitukseen soveltumattomat pakkasnesteet aiheuttavat korroosiota,
kertymiä ja vaahtoutumista.
–
Älä käytä pelkkää vettä, koska ainoastaan jäähdytysnesteet pystyvät täyttämään esimerkiksi ruostesuojaukselle
ja voiteluominaisuuksille asetettavat vaatimukset.
–
Käytä vain jäähdytysnestettä, joka vastaa ilmoitettuja ohjearvoja (ks. säiliössä olevat tiedot) ja jolla on vaadittavat ominaisuudet.
Pakkassuojan vähimmäisvoimassaoloaika
−25 °C
Seossuhde on valittava tarvittavan pakkassuojauksen perusteella. Käytä tislattua vettä, jos jäähdytysnestettä täytyy laimentaa.
234
KÄYTTÖAINEET 23
Valmiiksi sekoitetun jäähdytysnesteen käyttö on suositeltavaa.
Noudata jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita, jotka koskevat pakkassuojausta, laimentamista ja sekoituskelpoisuutta (yhteensopivuutta) muiden jäähdytysnesteiden kanssa.
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
Moottoriöljy (SAE 15W/50)
Normi / luokitus
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
s. 239)
s. 239) (SAE 15W/50)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja), ja joissa on niiden mukaiset ominaisuudet.
osasynteettinen moottoriöljy
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Formula 4T
Moottoriöljy (SAE 10W/40)
Normi / luokitus
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
s. 239)
s. 239) (SAE 10W/40)
235
23 KÄYTTÖAINEET
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja), ja joissa on niiden mukaiset ominaisuudet.
osasynteettinen moottoriöljy
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Formula 4T
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
Normi / luokitus
– DIN EN 228 (ROZ 95)
Ohjearvo
– Käytä vain lyijytöntä superpolttoainetta, joka vastaa annettua normia tai on vastaavaa.
–
Etanolipitoisuus 10 %:n asti (E10 polttoaine) on vaaratonta.
Info
Älä käytä mitään metanolia sisältävää polttoainetta (esim. M15, M85, M100) tai jotain muuta jossa on
enemmän kuin 10 % etanolia (esim. E15, E25, E85, E100).
236
APUAINEET 24
Erikoispuhdistusaine kiiltäville ja mattaisille maaleille, metalli- ja muovipinnoille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Kestorasva
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Ketjupuhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chain Clean
Ketjuspray Street
Ohjearvo
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
237
24 APUAINEET
Moottoripyörän puhdistusaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Clean
Perfect Finish ja erittäin hieno kiillotusaine maaleille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Shine
Polttoaineen lisäaine
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Suojaaine maaleille, metallille ja kumille
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Moto Protect
Yleisöljyspray
Suositeltu toimittaja
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
238
STANDARDIT 25
SAE
SAE-viskositeettiluokat on määrittänyt Society of Automotive Engineers ja ne palvelevat öljyjen jaottelua niiden
viskositeetin mukaan. Viskositetti kuvaa vain öljyn yhtä ominaisuutta eikä sisällä minkäänlaista lausumaa laatuun.
JASO T903 MA2
Erilaiset tekniset kehityssuunnat ovat vaatineet moottoripyörille oman spesifikaation – standardin JASO T903 MA2.
Aiemmin moottoripyörissä käytettiin henkilöautojen moottoriöljyjä, koska käytettävissä ei tuolloin ollut omaa erityistä moottoripyöriä koskevaa spesifikaatiota.
Henkilöauton moottoreiden kohdalla on olennaista pitää huoltovälit mahdollisimman pitkinä. Moottoripyörän
moottoreiden kohdalla on puolestaan tärkeintä saavuttaa suuri teho suurella käyntinopeudella.
Useimmissa moottoripyörissä moottoriöljy huolehtii myös vaihteiston ja kytkimen voitelusta.
Standardissa JASO T903 MA2 otetaan huomioon nämä erityisvaatimukset.
239
26 AMMATTISANASTO
OBD
240
On‑board‑diagnostiikka
Ajoneuvojärjestelmä, joka valvoo ajoneuvon elektroniikan parametreja
LYHENNELUETTELO 27
art.-nro
artikkelinumero
esim.
esimerkiksi
jne.
ja niin edelleen
jne.
ja niin edelleen
mahd.
mahdollisesti
mm.
muun muassa
n.
noin
nro
numero
t.
tai
tarv.
tarvittaessa
tms.
tai muu sellainen
vrt.
vertaa
241
28 MERKKILUETTELO
28.1
Keltaiset ja oranssit symbolit
Keltaiset ja oranssit symbolit ilmaisevat häiriötilan, joka vaatii pikaisia toimenpiteitä. Keltaisia ja oransseja symboleja käytetään myös toiminnassa olevien ajoa helpottavien järjestelmien yhteydessä.
Keltainen häiriömerkkivalo palaa – OBD on havainnut virhetoiminnan ajoneuvon elektroniikassa. Moottoripyörä on pysäytettävä aiheuttamatta vaaraa muulle liikenteelle, ja on otettava
yhteyttä valtuutettuun KTM-huoltokorjaamoon.
Keltainen yleisvaroitusvalo vilkkuu – Järjestelmä on tuottanut käyttöturvallisuutta koskevan
ilmoituksen/varoituksen. Tämä näkyy lisäksi näytössä.
28.2
Vihreät ja siniset symbolit
Vihreät ja siniset symbolit antavat lisätietoja.
Vihreä vilkun merkkivalo vilkkuu suuntavilkun tahdissa – Vilkku on päällä.
Vihreä tyhjäkäynnin merkkivalo palaa – Vaihteisto on kytketty vapaavaihteelle.
Sininen kaukovalon merkkivalo palaa – Kaukovalo on päällä.
242
HAKEMISTO
HAKEMISTO
1
12 V -akku
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ala-spoileri
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Apuaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Asiakaspalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Avainnumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A
D
ACC1
edessä
Diagnoosiliitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
ACC2
edessä
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
E
Etujarrukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ajajan istuin
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ajaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
liikkeellelähtö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ajoneuvon kuormaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Etulokasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Etupyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ajoneuvon kuva
edestä vasemmalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
takaa oikealta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Eturatas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ajoneuvon valmistenumero . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Haarukkaputket
pölysuojien puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Akun suojakansi
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
H
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
243
HAKEMISTO
Huolto-ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-95
Hätäpysäytyskatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jäähdytysjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
täyttö/ilmaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
I
Jäähdytysneste
poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Istuinlukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
J
Jalkajarrupoljin
vapaaliikkeen tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . 142
Jarrulevyt
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Jarruneste
lisääminen etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . 132
lisääminen takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . 137
Jarrunesteen määrä
tarkastus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Jarrupalat
tarkistus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
tarkistus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Jarrupoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
vapaaliikkeen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Jarrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Jarruttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
244
Jäähdytysnesteen määrä
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
tarkistus paisuntasäiliöstä . . . . . . . . . . . . . 181
K
Kaasukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kaasuvaijerin välys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Kaukovalolamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Kaukovalon säätö
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Kaukovalon valokantama
säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Kaukovalovilkun katkaisin
. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kellonaika
asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
HAKEMISTO
Ketju
likaisuuden tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ketjun kireys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Käyttöönotto
ohjeita ensimmäiseen käyttöönottoon . . . . . . 71
seisonta-ajan jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista
käyttöönottoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
L
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kilometrit tai mailit
asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Lähivalolamppu
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Kuljettajan istuin
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Lähivalon säätö
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kytkinkahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lähivalon valokantama
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Kytkinkahvan välys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Käynnistysnappula
Käynnistäminen .
Käyttöaineet . . .
Käyttömääritys . .
Käyttöohje . . . . .
Käyttötarkoitus . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
77
18
11
17
11
M
Matkatavarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Matkustajan istuin
asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Matkustajan jalkatapit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
moottori
sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Moottorin numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
245
HAKEMISTO
Moottoripyörä
alasottaminen edestä huoltopukilta
alasottaminen takanostotelineeltä .
nostaminen huoltopukilla edestä . .
nosto takaa huoltopukille . . . . . . .
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
102
. 99
100
. 99
206
Polttoainetankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pysähtyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Pysäköinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
R
Moottoriöljy
lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Rengaspaine
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Moottoriöljymäärä
tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Renkaiden kunto
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
O
Ohjaus
avaaminen lukituksesta . . . . . . . . . . . . . . . . 34
lukitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ohjauslukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Oikeanpuoleinen sivuverhous
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
P
Pakkaskestävyys
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
246
S
Sivutuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sulake
yksittäisten sähkölaitteiden sulakkeiden vaihto 166
Suojavaatetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
T
Takapyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Takapyörän navan vaimennuskumit
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
HAKEMISTO
Takaratas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Takavaimennin
jousen esijännityksen säätö . . . . . . . . . . . . . 96
Täyttömäärä
jäähdytysneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
moottoriöljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203, 222
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 223
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
V
Talvikäyttö
tarkistus- ja hoitotehtävät
Vaihdepoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
. . . . . . . . . . . . . 209
Tankkaus
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Tartuntakahvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tekniset tiedot
etuhaarukka . . . . . . . . . .
moottori . . . . . . . . . . . .
moottorin kiristysmomentit
renkaat . . . . . . . . . . . . .
rungon kiristysmomentit .
runko . . . . . . . . . . . . . .
sähkölaitteet . . . . . . . . .
takavaimennin . . . . . . . .
täyttömäärät . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
226
217
218
226
227
223
225
226
222
Turvallinen käyttö
Tyyppikilpi . . . .
Työkalut . . . . . .
Työsäännöt . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
26
38
16
Vaihtaminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Vaihtamisen käyntinopeus RPM2
asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Vaihtamiskierrosluku RPM1
asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Valokatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vasen sivuverhous
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Vastuu . . . . .
Vianetsintä . .
Vilkkukatkaisin
Virtalukko . . .
Väärinkäyttö .
...
...
..
...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . 18
. 214-216
. . . . . 31
. . . . . 32
. . . . . 11
247
HAKEMISTO
Y
Yhdistelmämittaristo
aktivointi ja testaus . . . . . . . . . . . . .
jäähdytysnesteen lämpötilan näyttö . .
merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . . .
näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODO‑näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
polttoainemäärän näyttö . . . . . . . . .
toimintopainikkeet . . . . . . . . . . . . .
TRIP 1‑näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIP 2‑näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIP F‑näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . .
vaihtamiskehote . . . . . . . . . . . . . . .
valikko ajoaika/keskinopeus . . . . . . .
valikko huolto/toimintasäde . . . . . . .
valikko keskikulutus 1 / keskikulutus 2
valikko keskikulutus 2/huolto . . . . . .
valikko keskinopeus/keskikulutus 1 . .
valikko toimintasäde/ajoaika . . . . . . .
varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ö
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44
55
49
53
58
54
56
59
60
57
51
61
64
62
63
61
65
45
43
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ä
Äänimerkkipainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
248
Öljynsuodatin
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Öljysihti
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
*3214115fi*
3214115fi
11/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Itävalta
http://www.ktm.com
Valokuva:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement