KTM RC 390 PH 2020 Sport Bike Panduan pengguna

KTM RC 390 PH 2020 Sport Bike Panduan pengguna

PANDUAN PENGENDALIAN

2020

RC 390

Nombor alat 3214116ms

PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI Kami ingin mengucapkan tahniah kepada anda atas keputusan anda untuk mendapatkan sebuah motosikal KTM. Anda kini adalah pemilik kenderaan moden, sporti, yang akan menyediakan anda cara penjagaan yang sesuai untuk ketahanan yang lebih lama. Kami inginkan anda selamat sepanjang perjalanan!

Sila masukkan nombor siri kenderaan anda di bawah.

Nombor pengenalan kenderaan ( S. 26)

Cop pengedar

Nombor enjin ( S. 27) Nombor kunci ( S. 27)

Panduan pengguna ini adalah berdasarkan kepada status model ini semasa tarikh pencetakan. Kemungkinan untuk sedikit perbezaan yang disebabkan kemajuan teknikal oleh tidak boleh disingkirkan.

Semua butiran yang diterima adalah tanpa tanggungan. KTM Sportmotorcycle GmbH berhak untuk menukar butiran teknikal, harga, warna, bentuk, bahan, servis, reka bentuk, kelengkapan dan sebagainya tanpa notis awal dan tanpa memberi sebab untuk menyesuaikannya seperti keadaan tempatan dan melaraskan pema sangan model tertentu tanpa notis awal. KTM tidak bertanggungjawab untuk cara penghantaran, perbezaan daripada gambar dan deskripsi dan juga kesilapan percetakan dan kesilapan lain. Model di gambar mengan dungi kelengkapan khas yang sebahagiannya tidak termasuk di dalam skop penghantaran.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria Semua hak terpelihara Cetak semula, ekstrak dan semua jenis salinan hanya dengan kebenaran bertulis oleh penulis.

*3214116ms*

3214116ms 11/2019

PELANGGAN KTM YANG DIHORMATI ISO 9001(12 100 6061) Berdasarkan standard pengurusan kualiti antarabangsa ISO 9001, KTM menggunakan proses kawalan kualiti yang menghasilkan kualiti produk tertinggi.

Diterbitkan oleh: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Austria Dokumen ini adalah sah untuk model yang berikut: RC 390 EU (F5303T1) RC 390 B.D. EU (F5303T2, F5303T2L) RC 390 AU (F5360T1) RC 390 JP (F5386T1) RC 390 AR (F5342T1) RC 390 CN (F5387T1) RC 390 MY (F5389T1) RC 390 PH (F5382T1) RC 390 TH (F5383T1) RC 390 CO (F5341T1) 2

ISI KANDUNGAN

1

2

3

BAHAN PAPARAN............................................ 9 1.1

1.2

Simbol yang digunakan ........................ 9

Format yang digunakan ...................... 10

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN ......... 11 2.1

Definisi penggunaan - penggunaan menurut peraturan .............................. 11 Penyalahgunaan................................. 11 Arahan Keselamatan .......................... 11

Tahap dan simbol bahaya .................. 13

Amaran manipulasi ............................. 14

Penggunaan Selamat ......................... 15

Pakaian perlindungan ......................... 16 Peraturan kerja ................................... 16

Alam sekitar ........................................ 17 Panduan operasi................................. 17

ARAHAN PENTING ........................................ 19 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Jaminan, waranti................................. 19 Bahan operasi, bahan tambahan........ 19 Alat ganti, aksesori ............................. 19

Servis.................................................. 20 Gambar-gambar ................................. 20

Perkhidmatan pelanggan.................... 21

4

5

6

ISI KANDUNGAN

PERSPEKTIF KENDERAAN........................... 22 4.1

4.2

Pandangan kenderaan daripada hadapan kiri (paparan simbol) ............ 22

Pandangan kenderaan belakang kanan (ilustrasi simbol) ....................... 24

NOMBOR SIRI ................................................ 26 5.1

5.2

5.3

5.4

Nombor pengenalan kenderaan ......... 26 Label ................................................... 26

Nombor enjin ...................................... 27 Nombor kunci...................................... 27

ELEMEN KAWALAN ....................................... 28 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Tuil klac............................................... 28 Tuil brek tangan .................................. 28

Genggam pendikit............................... 29 Butang hon.......................................... 29

Suis lampu .......................................... 30 Butang pengelip.................................. 30

Suis lampu isyarat .............................. 31

Suis kecemasan ................................. 32 Butang mula........................................ 32

Kekunci penghidup dan stereng ......... 33 Menghalang hendal ............................ 33

Bebaskan hendal ................................ 34

3

ISI KANDUNGAN

7

8

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Buka penutup tangki bahan api .......... 35

Tutup penutup tangki bahan api ......... 37

Kunci tempat duduk ............................ 38 Kit perkakas ........................................ 38

Tempat pemegang.............................. 39 Penjejak kaki....................................... 39

Tuil gear.............................................. 40

Tuil brek kaki....................................... 41 Tongkat sisi......................................... 41

ERGONOMIK .................................................. 43

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

7.1

7.2

7.3

Tetapkan kedudukan asal tuil brek tangan................................................. 43 Tetapkan kedudukan asal tuil klac...... 43

Selaraskan tuli suis............................. 44

ALAT GABUNGAN.......................................... 46 Alat gabungan..................................... 46

Pengaktifan dan ujian ......................... 47

Amaran ............................................... 48

Lampu kawalan................................... 53

Lampu shift ......................................... 55

Paparan .............................................. 57

Penunjuk paras bahan api .................. 58

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.13

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.14

8.14.1

8.14.2

8.14.3

8.15

8.16

8.17

8.18

Paparan untuk suhu cecair penyejuk.............................................. 59

Butang fungsi...................................... 60

Paparan TRIP F.................................. 61

Paparan Info ....................................... 62

Paparan ODO ..................................... 63 Fuel Range..................................... 63

Service ........................................... 64

Actual F.C....................................... 65

Paparan TRIP 1 .................................. 66

Time Trip 1 ..................................... 67

Average Speed Trip1 ..................... 68

Avg F.C. Trip 1 ............................... 69

Paparan TRIP 2 .................................. 70

Time Trip 2 ..................................... 71

Average Speed Trip2 ..................... 72

Avg F.C. Trip 2 ............................... 73 Penetapan unit.................................... 73

Tetapkan masa ................................... 75

Penetapan RPM RPM1 kelajuan shift ..................................................... 76

Penetapan RPM RPM2 kelajuan shift ..................................................... 77

4

9 PERMULAAN .................................................. 79 9.1

9.2

9.3

Arahan untuk penggunaan kali pertama............................................... 79

Masukkan enjin................................... 81

Meletakkan barangan diatas motosikal............................................. 82

10 ARAHAN PEMANDUAN ................................. 84 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum setiap penggunaan kali pertama............................................... 84

Proses penghidupan........................... 85

Mula memandu ................................... 87

Menukar gear, menunggang............... 88

Brek..................................................... 92

Berhenti, letak motosikal..................... 95

Pengangkutan..................................... 97

Isi bahan api ....................................... 98

11 PELAN SERVIS ............................................ 101 11.1

11.2

11.3

Maklumat lanjut................................. 101 Kerja-kerja wajib ............................... 101

Kerja-kerja disyorkan ........................ 104

ISI KANDUNGAN

12 PENALAAN CASIS ....................................... 105 12.1

Tetapkan spring termampat spring topang ........................................... 105

13 KERJA SERVIS CASIS................................. 107 13.1

13.2

13.3

13.4

Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat............. 107 Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang ...... 107

Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek ............................. 108

Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat ....................................... 110

13.5

13.6

Bersihkan pelindung habuk bagi kaki cabang....................................... 111

Keluarkan tempat duduk penunggang...................................... 113

13.7

13.8

Pasang tempat duduk penunggang...................................... 114 Alihkan tempat duduk penumpang ... 114

13.9

Pemasangan tempat duduk penumpang....................................... 115

13.10 Periksa kekotoran rantai ................... 117 13.11 Bersihkan rantai................................ 117

13.12 Periksa ketegangan rantai ................ 119

5

ISI KANDUNGAN

13.13 Menyelaraskan ketegangan rantai.... 121

13.14 Periksa rantai, roda rantai dan pinan rantai ....................................... 123

13.15 Alihkan penutup bateri ...................... 125

13.16 Pasang penutup bateri...................... 127

13.17 Tanggalkan spoiler depan ................ 128

13.18 Pasang spoiler depan ....................... 129

13.19 Keluarkan penutup tepi kiri ........... 131

13.20 Pasang penutup tepi kiri ............... 132

13.21 Keluarkan penutup tepi kanan ...... 134

13.22 Pasang penutup tepi kanan .......... 135

14 SISTEM BREK .............................................. 136 14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Sistem Anti Sekatan (ABS)............... 136

Periksa plat brek ............................... 138

Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan................................ 140

Isi semula cecair brek untuk brek roda depan .................................... 141

Periksa pad brek pada brek roda hadapan............................................ 143

Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang ........................... 144

Isi semula cecair brek untuk brek roda belakang ............................... 145

14.8

Periksa pad brek pada brek roda belakang ........................................... 149

14.9

Periksa gerak bebas pada tuil brek kaki.................................................... 150

14.10 Selaraskan jarak kosong untuk tuli brek kaki ........................................ 152

15 RODA, TAYAR .............................................. 154 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Keluarkan roda depan ................... 154

Pasang roda depan ....................... 156

Keluarkan roda belakang .............. 158

Pasang roda belakang .................. 160

Periksa getah perendam hab roda belakang ....................................... 163

Periksa keadaan tayar ...................... 165

Periksa tekanan tayar ....................... 167

16 ELEKTRIK ..................................................... 169 16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Keluarkan bateri 12 V

Pasang bateri 12 V

Cas bateri 12 V

................... 169

....................... 171

............................. 172

Tukar fius ABS.................................. 175

Tukar fius untuk pengguna elektrik masing-masing ................................. 178

Tukar lampu malap ........................... 181

6

16.7

16.8

Tukar lampu besar............................ 183

Periksa seting lampu depan lampu malap ..................................... 185

16.9

Periksa seting lampu depan lampu besar ...................................... 187

16.10 Tetapkan jarak pencahayaan lampu tinggi lampu rendah ............... 188

16.11 Penyelarasan jarak liputan lampu tinggi ................................................. 189

16.12 Plag diagnostik ................................. 190 16.13 ACC1 dan ACC2 hadapan................ 190

17 SISTEM PENYEJUKAN ................................ 191 17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Sistem penyejukan ........................... 191

Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang................. 193

Periksa perlindungan fros dan paras cecair penyejuk....................... 195

Betulkan paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang................. 198

Tuangkan cecair penyejuk ............ 199

Isi/lepaskan sistem penyejuk ........ 202

Tukar cecair penyejuk....................... 205

ISI KANDUNGAN

18 PENALAAN ENJIN........................................ 209 18.1

18.2

Periksa jarak tuli pencengkam.......... 209

Selaraskan tuli pencengkam ......... 210

19 KERJA SERVIS ENJIN ................................. 211 19.1

19.2

19.3

Periksa paras minyak enjin............... 211

Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak ........ 212

Isi semula minyak enjin..................... 216

20 CUCI, PENJAGAAN...................................... 218 20.1

20.2

Bersihkan motosikal.......................... 218

Kerja pemeriksaan dan penjagaan untuk operasi musim sejuk ............... 222

21 PENYIMPANAN ............................................ 224 21.1

21.2

Penyimpanan.................................... 224

Persediaan pengendalian selepas penyimpanan .................................... 226

22 PENCARIAN MASALAH ............................... 227

23 DATA TEKNIKAL .......................................... 231 23.1

23.2

Enjin.................................................. 231

Tork permulaan enjin ........................ 233

7

ISI KANDUNGAN

23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Jumlah isian...................................... 237 Minyak enjin ................................. 237 Cecair penyejuk............................ 237 Bahan api ..................................... 237

Casis................................................. 238

Elektrik .............................................. 240

Tayar................................................. 241 Cabang ............................................. 241 Spring topang ................................... 241

Tork stad casis.................................. 242

24 BAHAN PENGENDALIAN............................. 249

25 BAHAN BANTUAN........................................ 253

26 STANDARD................................................... 255

27 SENARAI ISTILAH ........................................ 256

28 SENARAI KEPENDEKAN ............................. 257

29 SENARAI SIMBOL ........................................ 258 29.1

29.2

Simbol kuning dan oren .................... 258 Simbol hijau dan biru ........................ 258

SENARAI INDEKS ................................................ 259

8

BAHAN PAPARAN 1 1.1

Simbol yang digunakan Penggunaan simbol tertentu akan dijelaskan seperti berikut.

Menunjukkan reaksi yang dijangka (Contohnya satu langkah kerja atau fungsi).

Menunjukkan reaksi yang tidak dijangka (Contohnya satu langkah kerja atau fungsi).

Semua kerja yang ditanda dengan simbol ini memerlukan kepakaran dan pemahaman tekni kal. Serahkan kerja-kerja ini kepada bengkel KTM yang dibenarkan demi keselamatan anda!

Di sana, motosikal anda akan dijaga secara prihatin oleh pakar yang dilatih khas dengan alat khas yang diperlukan.

Menunjukkan muka surat rujukan (Maklumat lanjut boleh dibaca di muka surat yang dirujuk).

Menunjukkan butiran dengan maklumat lanjut atau nasihat.

Menunjukkan keputusan langkah ujian.

9

1 BAHAN PAPARAN Menunjukkan pengukuran voltan.

Menunjukkan pengukuran semasa.

Menandakan berakhirnya aktiviti, termasuk apa-apa kerja semula.

1.2

Format yang digunakan Format tulisan yang digunakan dijelaskan seperti berikut.

Nama sendiri Menunjukkan satu nama sendiri.

Nama ® Jenama™ Syarat yang digariskan Menunjukkan satu nama yang dilindungi.

Menunjukkan satu jenama di pasaran.

Merujuk kepada maklumat teknikal kenderaan atau menandakan perka taan teknikal yang dijelaskan di dalam senarai perkataan teknikal.

10

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2 2.1

Definisi penggunaan - penggunaan menurut peraturan Kenderaan ini direka dan dibina untuk tahan dalam keadaan cabaran lalu lintas jalan raya biasa. Kenderaan ini tidak sesuai digunakan di trek perlumbaan dan di luar jalan berturap.

Maklumat Kenderaan ini hanya didaftarkan dalam versi umum untuk jalan awam.

2.2

Penyalahgunaan Gunakan kenderaan dengan betul.

Jika penggunaan tidak betul, situasi berbahaya mungkin terjadi terhadap orang, bahan dan alam sekitar.

Setiap penggunaan kenderaan yang berbeza daripada penggunaan betul dan definisi penggunaan dikira seba gai penyalahgunaan.

Penyalahgunaan merangkumi juga penggunaan bahan operasi dan bahan bantuan yang tidak memenuhi spesi fikasi yang diperlukan untuk setiap penggunaan.

2.3

Arahan Keselamatan Untuk pengendalian secara selamat untuk produk yang diterangkan, beberapa arahan keselamatan mesti dipa tuhi. Oleh sebab itu, sila baca arahan dan semua arahan tambahan dalam skop penghantaran dengan teliti.

Amaran keselamatan telah ditekankan di dalam teks dan dipaut pada tempat yang berkaitan.

11

2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN Maklumat Pelbagai label arahan dan label amaran telah diletakkan pada tempat-tempat tertentu yang jelas dilihat pada produk ini. Dilarang menanggalkan sebarang label arahan dan label amaran. Jika gagal melakukan demikian, ini akan menyebabkan anda atau individu lain tidak mengetahui bahaya tersebut dan akan mencederakan diri sendiri.

12

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2 2.4

Tahap dan simbol bahaya Bahaya Amaran bahaya terhadap keadaan yang pasti akan mengakibatkan kematian atau kecederaan serius melainkan langkah berjaga-jaga yang sesuai diambil.

Amaran Tanda amaran menunjukkan keadaan yang mungkin mengakibatkan kematian atau kecederaan serius melainkan langkah berjaga-jaga yang wajar diambil.

Berjaga-jaga Tanda berjaga-jaga menunjukkan keadaan yang mungkin mengakibatkan kecederaan ringan melainkan langkah berjaga-jaga yang betul diambil.

Pemberitahuan Petunjuk bahaya terhadap kerosakan mesin atau material yang besar melainkan langkah berjaga-jaga yang sesuai diambil.

Pemberitahuan Petunjuk bahaya terhadap pencemaran alam sekitar melainkan langkah berjaga-jaga yang sesuai diam bil.

13

2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2.5

Amaran manipulasi Pengubahan pada bahagian pemasangan perendam bunyi adalah dilarang. Langkah atau menjadikan keadaan yang berikut adalah dilarang di sisi undang-undang: 1 Menanggalkan atau memintas sebarang perendam bunyi bagi mekanisme atau bahagian pemasangan sesuatu kenderaan baharu sebelum penjualan atau penghantaran kepada pelanggan akhir atau semasa tempoh penggunaan kenderaan bagi tujuan lain daripada servis, pembaikan atau penukaran dan juga 2 Penggunaan kenderaan, selepas mekanisme atau bahagian pemasangan yang berkenaan ditanggalkan atau dipintas.

Contoh manipulasi yang melanggar undang-undang: 1 Penanggalan atau penggerudian penyenyap bunyi, plat impak, sesiku atau bahagian pemasangan lain, yang melencongkan gas ekzos.

2 Penanggalan atau penggerudian bahagian sistem pengambilan.

3 Penggunaan dalam keadaan penyelenggaraan yang tidak mengikut peraturan.

4 Penggantian bahagian kenderaan yang bergerak atau bahagian sistem ekzos atau sistem pengambilan yang tidak dibenarkan oleh pengilang.

14

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2 2.6

Penggunaan Selamat Bahaya Risiko kemalangan Penunggang yang tidak peka terhadap lalu lintas boleh mendatangkan risiko kepada dirinya dan yang lain.

– Jangan menunggang sekiranya anda tidak peka terhadap lalu lintas disebabkan oleh alkohol, dadah atau ubatan.

– Jangan menunggang sekiranya anda tidak boleh berbuat demikian dari segi fizikal dan mental.

Bahaya Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.

– Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.

– Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di dalam bilik tertutup.

Amaran Risiko kebakaran Beberapa bahagian kenderaan akan menjadi panas apabila kenderaan digunakan.

– Jangan sentuh bahagian seperti sistem ekzos, penyejuk, enjin, perendam atau sistem brek sebelum bahagian kenderaan ini sejuk.

– Biarkan bahagian kenderaan ini sejuk sebelum melakukan kerja.

Gunakan kenderaan hanya dalam keadaan teknikal yang selamat, mengikut panduan, dengan kesedaran kese lamatan dan persekitaran.

Lesen motor diperlukan jika digunakan di jalan raya.

15

2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN Kerosakan yang mengganggu keselamatan mestilah dibaiki dengan segera di pusat servis KTM yang disahkan sahaja.

Perhatikan label keselamatan dan laber amaran yang dilekatkan pada kenderaan.

2.7

Pakaian perlindungan Amaran Risiko kecederaan Ketiadaan atau ketidaksempurnaan pakaian keselamatan boleh meningkatkan risiko keselamatan.

– Pakai pakaian keselamatan untuk semua penunggangan seperti helmet, but, sarung tangan dan juga seluar dan jaket dengan perlindungan.

– Sentiasa gunakan pakaian keselamatan yang dalam keadaan elok dan mengikut peraturan yang diberikan.

KTM mengesyorkan anda untuk memakai pakaian perlindungan yang sesuai semasa menunggang kenderaan demi keselamatan anda sendiri.

2.8

Peraturan kerja Selagi tidak dinyatakan sebaliknya, pencucuhan mesti dimatikan pada setiap masa (model dengan pencucuh, model dengan kunci kawalan jauh) atau hentikan enjin (model tanpa pencucuh atau kunci kawalan jauh).

Perkakas khas adalah perlu untuk kerja tertentu. Ini bukan sebahagian daripada kenderaan, tetapi boleh ditem pah melalui nombor yang diberi dalam kurungan di bawah. Contoh: Pengekstrak galas (15112017000) Bahagian yang tidak boleh digunakan semula (cth. Skru dan nat kunci diri, gasket, cincin kedap, gelang O, cemat, plat pengunci) untuk menggantikan bahagian baru ketika pemasangan.

16

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN 2 Bagi sesetengah sambungan skru, pengikat skru (cth. Loctite ® ) adalah diperlukan. Perhatikan nota khas pengi lang sewaktu penggunaannya.

Jika kunci skru telah dipasang pada bahagian baharu (cth. Precote disemak. Gantikan bahagian yang rosak dan haus.

® ), jangan dipasang kunci skru tambahan.

Bahagian yang akan digunakan semula selepas dileraikan, perlu bersih dan, kerosakan dan kehausan perlu Selepas selesai pembaikan atau perkhidmatan, pastikan keselamatan operasi kenderaan.

2.9

Alam sekitar Pengendalian motosikal anda dengan penuh tanggungjawab akan memastikan bahawa tiada masalah dan kon flik yang akan timbul. Untuk memastikan keselamatan ketika menunggang motosikal di masa hadapan, sila pas tikan bahawa anda menggunakan motosikal dengan cara yang sah di sisi undang-undang, sila tunjukkan kese daran alam sekitar dan hormati hak pengguna lain.

Sila beri perhatian kepada pelupusan minyak lama, bahan pengendalian dan bantuan lain serta bahagian lama menurut undang-undang dan peraturan bagi setiap negara yang berkaitan.

Oleh kerana motosikal tidak tertakluk di bawah Peraturan EU untuk Pelupusan Kenderaan lama, tidak terdapat apa-apa peraturan di sisi undang-undang untuk melupuskan sebuah motosikal lama. Pengedar KTM sah anda sedia membantu anda.

2.10

Panduan operasi Sila baca panduan operasi ini dengan teliti dan lengkap, sebelum anda mula dengan perjalanan pertama.

Arahan penggunaan mengandungi banyak maklumat dan tip, yang boleh memudahkan penggunaan, pengendalian dan servis. Dengan itu, anda boleh mengetahui bagaimana untuk melaraskan kenderaan anda dan bagaimana untuk melindungi anda daripada kecederaan.

Simpan manual penggunaan ini di tempat yang senang dicapai supaya anda boleh merujuknya sekiranya perlu.

17

2 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan kenderaan anda atau terdapat ketidak pastian, hubungi pengedar KTM yang sah.

Manual pengendalian adalah bahagian kenderaan yang penting dan mesti diserahkan kepada pembeli yang baru sekiranya kenderaan anda dijual.

Manual arahan juga boleh dimuat turun dari peniaga KTM yang dibenarkan dan di laman web KTM.

Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com

18

ARAHAN PENTING 3 3.1

Jaminan, waranti Kerja-kerja yang ditetapkan dalam pelan perkhidmatan itu hendaklah dijalankan secara eksklusif di bengkel KTM yang disahkan dan merekod kedua-dua buku kecil perkhidmatan dan waranti serta jaminan KTM Dea ler.net, jika tidak, sebarang tuntutan waranti akan terhapus. Untuk kerosakan yang disebabkan oleh manipulasi dan/atau pengubahsuaian ke atas kenderaan, jaminan tidak dapat digunakan.

Maklumat lanjut berkaitan jaminan atau waranti dan perlaksanaannya boleh didapati di dalam buku servis & jaminan.

3.2

Bahan operasi, bahan tambahan Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.

– Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.

Guna bahan operasi dan bahan tambahan menurut arahan pengendalian dan spesifikasi.

3.3

Alat ganti, aksesori Untuk keselamatan anda, sila gunakan alat ganti dan produk aksesori yang dikeluarkan dan/atau disyorkan oleh KTM dan pastikan ianya dipasang di dalam bengkel pakar KTM yang sah. KTM tidak bertanggungjawab ke atas penggunaan produk-produk lain dan kerosakan yang berlaku akibatnya.

Beberapa alat ganti dan produk aksesori diberikan dalam kurungan dalam penerangan yang berkaitan. Penge dar KTM sah anda sedia menasihati anda.

19

3 ARAHAN PENTING Anda boleh mendapatkan KTM PowerParts semasa untuk kenderaan anda di laman web KTM.

Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com

3.4

Servis Syarat bagi penggunaan tanpa kerosakan dan mengelakkan berlakunya haus dengan lebih cepat, adalah dengan mematuhi manual pengendalian bagi kerja servis, penjagaan dan tetapan enjin dah casis. Tetapan casis yang salah boleh menyebabkan kerosakan dan patah pada komponen casis.

Penggunaan kenderaan di bawah keadaan yang esktrem, contohnya hujan lebat, kepanasan melampau atau muatan terlalu berat boleh membawa kepada kehausan yang tinggi pada komponen seperti rangkaian pemacu, sistem brek atau komponen ampaian. Oleh itu, pemeriksaan atau penukaran bahagian sebelum jangka masa servis yang ditetapkan mungkin diperlukan.

Beri perhatian terutamanya kepada tempoh penggunaan dan servis yang telah dinyatakan. Penjagaan yang betul menyumbang kepada peningkatan jangka hayat motosikal anda.

Untuk selang perbatuan dan masa, selang pertama yang berlaku adalah genting.

3.5

Gambar-gambar Gambar-gambar yang dipaparkan dalam pendahuluan sebahagiannya mengandungi peralatan khas.

Untuk paparan dan penerangan yang lebih baik, beberapa bahagian mungkin ditanggalkan atau tidak digam barkan. Penanggalan bagi setiap penerangan yang berkaitan bukan selalunya sangat penting. Sila beri perha tian kepada maklumat berbentuk teks.

20

ARAHAN PENTING 3 3.6

Perkhidmatan pelanggan Pihak pengedar KTM sah anda sedia untuk menjawab soalan mengenai kenderaan anda dan mengenai KTM.

Anda boleh mendapatkan senarai pengedar KTM sah di laman web KTM.

Laman web antarabangsa KTM: http://www.ktm.com

21

4 PERSPEKTIF KENDERAAN 4.1

Pandangan kenderaan daripada hadapan kiri (paparan simbol) A00267-10 22

1 2 3 3 4 5 6 7 8

Butang pengelip ( S. 30) Suis lampu (

Butang hon (

S. 30)

S. 29)

Suis lampu isyarat ( S. 31)

Tuil klac ( S. 28)

Penutup tangki bahan api

Kunci tempat duduk (

Tuil gear ( S. 40)

S. 38)

Tongkat sisi ( S. 41)

PERSPEKTIF KENDERAAN 4 23

4 PERSPEKTIF KENDERAAN 4.2

Pandangan kenderaan belakang kanan (ilustrasi simbol) 24 A00268-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tempat pemegang ( S. 39)

Kit perkakas ( S. 38)

Kekunci penghidup dan stereng (

Butang mula ( S. 32) Suis kecemasan (

Genggam pendikit (

S. 32)

S. 29)

Tuil brek tangan (

Tuil brek kaki (

S. 28)

S. 41)

Penjejak kaki ( S. 39)

S. 33)

PERSPEKTIF KENDERAAN 4 25

5 NOMBOR SIRI 5.1

Nombor pengenalan kenderaan Nombor pengenalan kenderaan kepala kawalan kanan.

1 terletak di bingkai di belakang 5.2

Label 402174-10 Label 1 terletak kanan bingkai.

H01135-10 26

5.3

Nombor enjin NOMBOR SIRI 5 Nombor enjin rantai.

1 diukir pada sebelah kiri enjin di bawah gegancu 402486-10 5.4

Nombor kunci 402245-10 Nombor kunci 1 berada di atas KEYCODECARD.

Maklumat Anda memerlukan nombor kunci sekiranya ingin menem pah kunci tambahan. Simpan KEYCODECARD di tempat yang selamat.

Jika sekurang-kurangnya terdapat satu kunci pencucuh, kunci pendua boleh dibuat. Jika tidak terdapat kunci pen cucuh, keseluruhan sistem kunci mesti diganti.

27

6 ELEMEN KAWALAN 6.1

Tuil klac Tuil klac 1 dipasang di bahagian kiri bar hendal.

6.2

Tuil brek tangan K00697-10 Tuas brek tangan 1 dipasang di bahagian kanan bar hendal.

Brek roda depan ditekan melalui tuas brek tangan.

K00703-10 28

6.3

Genggam pendikit ELEMEN KAWALAN 6 Genggam pendikit dal.

1 dipasang pada bahagian kanan bar hen 6.4

Butang hon K00703-11 Butang hon 1 terletak di bahagian kiri hendal.

Keadaan yang mungkin berlaku • Butang hon di kedudukan asas • Butang hon ditekan – Dalam posisi ini, hon akan ditekan.

K00706-10 29

6 ELEMEN KAWALAN 6.5

Suis lampu 6.6

Butang pengelip K00706-11 Suis lampu 1 dipasang di bahagian kiri bar hendal.

Keadaan yang mungkin berlaku Buka lampu malap – Ayun suis lampu ke bawah.

Lampu malap dan lampu belakang dibuka dalam posisi ini.

Buka lampu depan – Ayun suis lampu ke atas.

Lampu tinggi dan lampu belakang dibuka dalam posisi ini.

Butang pengelip 1 terletak di bahagian kiri hendal.

Keadaan yang mungkin berlaku • Butang pengelip di kedudukan asas • Butang pengelip ditekan – Dalam kedudukan ini, pengelip (lampu tinggi) diaktifkan.

K00697-11 30

6.7

ELEMEN KAWALAN 6 Suis lampu isyarat K00706-12 Suis lampu isyarat 1 dipasang pada bahagian kiri bar hendal.

Keadaan yang mungkin berlaku Lampu isyarat padam Lampu isyarat kiri hidup – Suis lampu isyarat ditekan ke kiri. Suis lampu isyarat kembali ke kedudukan tengah selepas beroperasi.

Lampu isyarat kanan hidup – Suis lampu isyarat ditekan ke kanan. Suis lampu isyarat kembali ke kedudukan tengah selepas beroperasi.

Untuk memadamkan lampu isyarat, tekan suis lampu isyarat ke arah perumah suis.

31

6 ELEMEN KAWALAN 6.8

Suis kecemasan K00703-13 Suis kecemasan 1 dipasang pada bahagian kanan bar hendal.

Keadaan yang mungkin berlaku Suis kecemasan tidak aktif – Dalam kedudukan ini, litar pencucuhan terputus, enjin yang hidup padam, dan enjin tidak dapat dihidupkan.

Suis kecemasan hidup – Kedudukan ini penting untuk pengendalian, litar pencucuhan akan disambungkan.

6.9

Butang mula Butang mula 1 terletak di bahagian kanan hendal.

Keadaan yang mungkin berlaku • Butang mula di kedudukan asas • Butang mula ditekan – Dalam posisi ini, enjin mula akan dipicu.

K00707-10 32

6.10

ELEMEN KAWALAN 6 Kekunci penghidup dan stereng L02115-01 Kunci pencucuhan dan stereng terletak di atas cabang fork atas.

Keadaan yang mungkin berlaku Tutup pencucuhan OFF – Dalam seting ini, kitaran litar pencucuhan berhenti, enjin yang berjalan tutup dan enjin tidak berjalan tidak boleh dimulakan. Kunci pencucuhan boleh ditarik keluar.

Buka pencucuhan ON – Dalam seting ini, litar pencu cuhan ditutup dan enjin boleh dimulakan.

Batang pengemudi (handlebar) terkunci – Pada kedu dukan ini, litar arus pencucuhan diputuskan dan hen dal tersekat. Kunci pencucuhan boleh ditarik keluar.

6.11

Menghalang hendal Pemberitahuan Bahaya Kerosakan Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.

– Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.

33

6 ELEMEN KAWALAN – Letakkan kenderaan.

– Pusingan hendal sepenuhnya ke kiri.

– Memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, tekan kunci terse but dan pusingkan ke kiri. Tarik kunci pencucuhan.

Pergerakan hendal tidak lagi dibolehkan.

6.12

Bebaskan hendal 400732-01 – Memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, tekan kunci terse but dan pusingkan ke kanan. Tarik kunci pencucuhan.

Pergerakan hendal dibolehkan kembali.

400731-01 34

ELEMEN KAWALAN 6 6.13

Buka penutup tangki bahan api Bahaya Bahaya kebakaran Bahan api mudah dibakar.

Bahan api dalam tangki bahan api mengembang semasa pemanasan dan boleh menyebabkan bekas minyak melimpah.

– Jangan isi minyak untuk kenderaan berdekatan dengan api yang terbuka atau rokok yang memba kar.

– Tegakkan enjin semasa anda isi bahan api.

– Pastikan bahawa tiada bahan api tumpah, terutamanya tidak pada bahagian panas kenderaan.

– Lap bahan api yang tumpah dengan segera.

– Beri perhatian untuk butiran untuk isi bahan api.

Amaran Bahaya racun Bahan api beracun dan memudaratkan kesihatan.

– Jangan biarkan bahan api pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika bahan api ditelan.

– Jangan menghidu wap bahan api.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika bahan api masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika bahan api sampai baju.

– Simpan bahan api di dalam tin yang sesuai dengan betul dan di luar capaian kanak-kanak.

35

6 ELEMEN KAWALAN Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.

– Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.

K00700-10 – Angkat tudung 1 pada penutup bahan api ke atas dan masukkan kunci pencucuh ke dalam kekunci.

Petunjuk Bahaya Kerosakan Kunci boleh patah jika terlebih beban.

Kunci yang rosak mesti ditukar.

– Tekan di atas penutup tangki bahan bakar untuk mele paskan kekunci pencucuh.

– Pusingkan kunci pencucuhan 90° mengikut arah pusingan jam.

– Angkat penutup tangki bahan api ke atas.

– Tarik kunci pencucuhan.

36

ELEMEN KAWALAN 6 6.14

Tutup penutup tangki bahan api K00701-10 Amaran Bahaya kebakaran Bahan api mudah terbakar, ber acun dan membahayakan kesihatan.

– Periksa penguncian yang betul bagi penutup tangki bahan bakar selepas ditutup.

– Tukar pakaian sekiranya bahan api mengenai pakaian.

– Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas serta merta tempat berkenaan dengan air yang banyak.

– Buka penutup tangki bahan api.

– Tekan penutup tangki bahan api sehingga kunci berbunyi klik.

37

6 ELEMEN KAWALAN 6.15

Kunci tempat duduk Kunci tempat duduk 1 terletak di tepi bahagian tepi tempat duduk.

Kunci tempat duduk boleh dikunci dengan kunci.

6.16

Kit perkakas K00708-10 Kit perkakas pat duduk.

1 berada di dalam ruang simpanan di bawah tem K00709-10 38

6.17

Tempat pemegang ELEMEN KAWALAN 6 Tempat pemegang 1 digunakan untuk membantu mengalihkan motosikal.

Penumpang dapat menggunakan tempat pemegang ketika dalam perjalanan.

6.18

Penjejak kaki K00705-10 Penjejak kaki dibuka.

Keadaan yang mungkin berlaku • Penjejak kaki dilipat – Penggunaan tanpa penumpang.

• Penjejak kaki dilipat – Penggunaan dengan penumpang.

K00702-01 39

6 ELEMEN KAWALAN 6.19

Tuil gear Tuil gear 1 dipasang pada bahagian kiri enjin.

401950-10 Kedudukan gear boleh dilihat dalam gambar.

Kedudukan neutral atau melahu berada di antara gear 1 dan 2.

401950-11 40

6.20

Tuil brek kaki ELEMEN KAWALAN 6 Tuil brek kaki 1 berada di hadapan peletak kaki sebelah kanan.

Tuil brek kaki bertindak ke atas brek roda belakang.

6.21

Tongkat sisi 402177-10 402029-10 Tongkat sisi 1 terletak di bahagian kiri kenderaan.

Tongkat sisi adalah untuk meletakkan motosikal.

Maklumat Topang sisi mesti dinaikkan semasa memandu.

Topang sisi disambungkan dengan sistem pemulaan kese lamatan yang akan mengawasi arahan pemanduan.

Keadaan yang mungkin berlaku • Topang sisi dibuka – Motosikal dapat berdiri pada topang sisi. Sistem permulaan keselamatan aktif.

41

6 ELEMEN KAWALAN • Topang sisi dilipat – Kedudukan ini diperlukan untuk semua perjalanan. Sistem permulaan keselamatan tidak aktif.

42

7.1

7.2

ERGONOMIK 7 Tetapkan kedudukan asal tuil brek tangan – Laraskan kedudukan asal tuil brek tangan mengikut saiz tangan menggunakan roda pelaras 1 .

Maklumat Tekan tuas brek tangan ke hadapan dan putar roda penyesuaian.

Jangan lakukan kerja pelarasan semasa menunggang.

K00703-12 Tetapkan kedudukan asal tuil klac – Laraskan kedudukan asal tuli klac mengikut saiz tangan menggunakan roda pelaras 1 .

Maklumat Tekan tuas klac ke hadapan dan putar dail.

Jangan lakukan kerja pelarasan semasa menunggang.

K00697-12 43

7 ERGONOMIK 7.3

Selaraskan tuli suis Maklumat Penetapan untuk tuil anjakan adalah terhad.

– Longgarkan nat 1 , kapitkannya kepada rod berulir 2 .

Maklumat Nat 1 mempunyai ulir kiri.

– Longgarkan nat 3 , kapitkannya kepada rod berulir 2 – Tetapkan batang gear dengan memutarkan rod berulir .

2 .

Panduan Kawasan penyelarasan rod berulir A 150 … 162 mm Maklumat Penyelarasan dibuat secara seimbang pada kedua dua sisi.

Sekurang-kurangnya 5 rod berulir harus diskru ke dalam penyimpan.

– Periksa sudut penyelarasan B .

V00621-10 44

ERGONOMIK 7 Panduan Sudut penyelarasan suis sisihan tuli suis B rod 75° – Ketatkan nat 3 , kapitkannya kepada rod berulir 2 .

Panduan Nat rod pemilih M6 10 Nm – Ketatkan nat 1 , kapitkannya kepada rod berulir 2 .

Panduan Nat rod pemilih M6LH 10 Nm – Periksa tuli suis untuk fungsi dan ruang.

45

8 ALAT GABUNGAN 8.1

Alat gabungan Alat gabungan telah dipasang di hadapan hendal.

1

Lampu kawalan ( S. 53)

2 3

Paparan ( S. 57)

Butang fungsi ( S. 60)

S03387-10 46

8.2

Pengaktifan dan ujian ALAT GABUNGAN 8 Pengaktifan Alat gabungan dibuka dengan pencucuh.

Maklumat Kecerahan paparan dikawal oleh sensor cahaya ambien di dalam alat gabungan.

Ujian Apabila sistem elektrik dihidupkan, semua lampu kawalan kecuali lampu isyarat dan lampu amaran pelumpuh (immobilizer) menyala sebentar.

Segmen meter pusingan enjin dan penunjuk gear menyala mengi kut urutan dan mematikan lagi.

Penunjuk meter kelajuan bergerak dari 0 hingga 199 dan kembali lagi.

Elemen paparan yang lain menyala sebentar.

Tulisan READY TO >> RACE akan ditunjukkan di panel paparan.

Selepas itu, paparan akan bertukar ke mod terakhir yang dipilih.

F01431-01 47

8 ALAT GABUNGAN 8.3

Amaran Maklumat Lampu kawalan kerosakan akan sentiasa menyala selagi enjin tidak dihidupkan. Jika enjin hidup dan lampu penun juk kerosakan menyala, berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.

Lampu amaran ABS akan menyala sehingga tercapainya kelajuan kira-kira 6 km/j (kira-kira 4 mph) atau lebih.

Maklumat Semua amaran yang sedia ada akan di paparkan di dalam paparan Info sehingga ia tidak lagi aktif.

Sebaik sahaja kepincangan berlaku, lampu amaran masing-masing akan menyala, memberitahu akan peringatan/amaran untuk keselamatan operasi telah dikesan.

Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah dikesan, tambahan lampu amaran universal berkedip.

48

ALAT GABUNGAN 8 Apabila kepincangan wujud di dalam bas CAN, pelbagai amaran boleh dipaparkan di dalam paparan: Ada kemungkinan yang CAN FAILURE, CAN ABS FAILURE dan CAN EMS FAILURE akan berlaku.

S03384-01 Transport Lock akan muncul di paparan, sekiranya mod pengangkutan diaktifkan.

Side Stand Down akan muncul di paparan, sekiranya tongkat sisi dikeluarkan.

S03385-01 49

8 ALAT GABUNGAN Kill Switch Akan muncul di paparan, sekiranya suis matikan litar keselamatan diaktifkan.

Not Legal! akan muncul di paparan, sekiranya dengan penguba hsuaian kelulusan jalan raya terhapus.

S03385-02 ABS Failure Akan muncul di paparan, sekiranya sistem ABS tidak lagi aktif.

Clutch Switch Failure akan muncul di paparan, sekiranya suis klac rosak.

S03385-03 50

ALAT GABUNGAN 8 Low Oil Pressure akan muncul di paparan, sekiranya tekanan minyak terlalu rendah.

Low Battery Akan muncul di paparan, sekiranya nilai voltan bateri kurang dari nilai yag ditetapkan.

Voltan bateri ≤ 10.5 V S03385-04 Coolant Sensor Failure Akan muncul di paparan, sekiranya sen sor suhu cecair penyejuk rosak.

High Coolant Temperature Akan muncul di paparan, sekiranya suhu cecair penyejuk melebihi nilai yang ditetapkan.

Suhu cecair penye juk > 110 °C S03385-05 51

8 ALAT GABUNGAN S03385-06 Fuel Level Sensor Failure Akan muncul di paparan, sekiranya sensor isipadu bahan api rosak.

Low Fuel Level Akan muncul di paparan, sekiranya isipadu bahan api mencapai tahap minima.

52

8.4

ALAT GABUNGAN 8 Lampu kawalan F01432-01 Lampu kawalan memberi maklumat tambahan tentang keadaan operasi motosikal.

Apabila sistem elektrik dihidupkan, semua lampu kawalan kecuali lampu isyarat dan lampu amaran pelumpuh (immobilizer) menyala sebentar.

Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah dikesan, tambahan lampu amaran universal berkedip.

Maklumat Lampu kawalan kerosakan akan sentiasa menyala selagi enjin tidak dihidupkan. Jika enjin hidup dan lampu penun juk kerosakan menyala, berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.

Lampu amaran ABS akan menyala sehingga tercapainya kelajuan kira-kira 6 km/j (kira-kira 4 mph) atau lebih.

Keadaan yang mungkin berlaku Lampu kawalan kelip mengelip dalam warna hijau – Lampu signal dibuka.

Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning – OBD telah mengesan ralat dalam elektronik ken deraan. Berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.

53

8 ALAT GABUNGAN Lampu shift menyala/mengelip merah – Lampu pera lihan gear berkelip merah apabila kelajuan peralihan ditetapkan RPM1 telah dicapai. Lampu peralihan gear menyala merah apabila kelajuan peralihan dite tapkan RPM2 telah dicapai.

Lampu kawalan melahu menyala hijau – Gear ditukar ke posisi melahu.

Lampu kawalan lampu besar menyala biru – Lampu besar dibuka.

Lampu amaran ABS berwarna kuning – Isyarat status atau masalah untuk ABS.

Lampu kawalan sistem pelumpuh (immobilizer) ber warna merah – Mesej status atau ralat pada sistem pelumpuh Lampu amaran universal berkedip kuning – Isya rat/amaran untuk keselamatan operasi dikenalpasti.

Ini juga akan ditunjukkan dalam paparan.

54

8.5

Lampu shift ALAT GABUNGAN 8 F01433-10 Lampu shift 1 terletak di bahagian tengah di atas paparan.

Maklumat Lampu shift boleh berada dalam paparan Trip 1 dan paparan Trip 2, dipilih dengan cara menekan butang MODE secara berterusan.

Semasa fasa permulaan (sehingga 1000 km / 621 batu), lampu shift sentiasa aktif. Hanya selepas lampu shift dinyahaktifkan, nilai untuk RPM1 dan RPM2 boleh dilaraskan. Ketika RPM1 lampu shift akan berkelip dengan warna merah dan ketika RPM2 ia akan menyala dengan warna merah.

Maklumat Dalam gear 6, lampu shift akan dinyahaktifkan semasa enjin dalam suhu beroperasi biasa selepas servis kali per tama.

Suhu cecair penye juk ODO Lampu shift sentiasa menyala ≤ 35 °C < 1,000 km 6,500 rpm 55

8 ALAT GABUNGAN Suhu cecair penye juk ODO RPM1 Lampu shift RPM2 Lampu shift > 35 °C > 1,000 km berkelip menyala 56

8.6

Paparan F01434-10 ALAT GABUNGAN 8 Takometer 1 minit.

Paparan gear memaparkan putaran enjin dalam pusingan per 2 memaparkan gear yang dimasukkan di dalam kotak gear.

Kelajuan 3 akan dipaparkan dalam kilometer per jam km/h ataupun dalam batu per jam mph.

Penunjuk isipadu bahan api ditunjukkan pada bahagian 4 .

Paparan 5 akan mennunjukkan maklumat tambahan.

Masa akan dipaparkan di kawasan 6 .

Penunjuk suhu cecair penyejuk ditunjukkan pada bahagian 7 .

Maklumat Masa mesti ditetapkan apabila bateri 12 V dipisahkan dari pada kenderaan atau apabila fius dikeluarkan.

Kecerahan paparan dikawal oleh sensor cahaya ambien di dalam alat gabungan.

57

8 ALAT GABUNGAN 8.7

Penunjuk paras bahan api Kandungan tangki bahan api akan ditunjukkan di kawasan 1 pada paparan.

Penunjuk untuk paras bahan api terdiri daripada bar. Semakin banyak bar dinyalakan, semakan banyak bahan api berada di dalam tangki bahan api.

Maklumat Apabila kuantiti bahan api hampir sampai ke minimum, amaran tambahan Low Fuel Level dipaparkan di dalam paparan.

Untuk mengelakkan paparan yang tidak stabil semasa per jalanan, paras bahan api akan ditunjukkan dengan sedikit ketangguhan.

Semasa tangkai tepi dibuka atau suis kecemasan ditutup, paparan paras bahan api tidak akan dikemaskini.

Jika tangkai tepi ditutup dan suis kecemasan dibuka, pengemaskinian yang seterusnya akan dijalankan selepas 2 minit.

Jika alat gabungan tidak menerima signal daripada sensor paras bahan api, paparan paras bahan api akan berkelip.

F01435-10 58

8.8

ALAT GABUNGAN 8 Paparan untuk suhu cecair penyejuk Paparan suhu cecair penyejuk dipaparkan di kawasan paparan 1 .

Penunjuk untuk suhu cecair penyejuk terdiri daripada bar. Sema kin banyak bar dinyalakan, semakan panas cecair penyejuk.

Pemberitahuan Kerosakan enjin Enjin akan rosak jika terlalu panas.

– Berhenti dengan segera dan tutup enjin, jika amaran suhu untuk cecair penyejuk dipaparkan.

– Biarkan enjin dan sistem penyejukan sejuk.

– Periksa atau betulkan paras cecair penyejuk semasa sistem penyejuk sejuk.

F01435-11 Maklumat Apabila semua bar menyala, tambahan amaran High Coo lant Temperature dipaparkan di dalam paparan.

Apabila sistem penyejukan terlalu panas, kelajuan enjin maksimum dihadkan.

Keadaan yang mungkin berlaku • Enjin sejuk – Maksimum tiga bar menyala.

• Enjin dalam suhu operasi biasa – Empat hingga sepuluh bar menyala.

59

8 ALAT GABUNGAN 8.9

Butang fungsi • • Enjin panas – Sebelas hingga tiga belas bar menyala.

Enjin sangat panas – Semua tiga belas bar menyala.

Dengan butang MODE Kemungkinan mod paparan ialah TRIP F (daripada simpanan bahan api tercapai), Info, jumlah jarak perjalanan (ODO), jarak 1 (TRIP 1) dan jarak 2 (TRIP 2).

Dengan butang SET 2 1 mod paparan akan ditukar.

untuk menukar menu dalam mod paparan.

S03386-10 60

8.10

ALAT GABUNGAN 8 Paparan TRIP F F01453-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP F‑Muncul di panel paparan.

TRIP F memaparkan jarak yang telah dilalui sejak simpanan bahan api tercapai.

Maklumat Apabila jumlah bahan api mencapai tahap rizab, amaran Low Fuel Level akan muncul di paparan. Dengan menekan butang MODE ebentar, mod paparan berubah kepada TRIP F dan 0.0 akan mula mengira, tanpa mengira mod paparan yang aktif sebelum ini.

Dalam paparan TRIP F, menu Fuel Range dan Actual F.C. juga boleh dipaparkan.

Sebaik sahaja amaran untuk keselamatan operasi telah dikesan, tambahan lampu amaran universal menu seterusnya dalam paparan.

berkedip.

Dengan menekan sebentar butang SET akan bertukar ke Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.

61

8 ALAT GABUNGAN 8.11

Paparan Info M01584-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan Info‑Muncul di panel paparan.

Info menunjukkan mesej atau amaran yang telah berlaku.

Maklumat Paparan Info‑hanya akan ditunjukkan ketika berlakunya mesej atau amaran.

Amaran yang telah berlaku disimpan dalam paparan Info sehingga ianya tidak lagi aktif.

Semua amaran yang telah berlaku dipaparkan Infosecara automatik satu demi satu dalam paparan.

Menekan butang SET seketika, menukar ke amaran sete rusnya di dalam paparan.

Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.

62

ALAT GABUNGAN 8 8.12

Paparan ODO F01440-01 Tekan butang MODE berulang kali sehinga paparan ODO mun cul.

Maklumat ODO memaparkan jumlah jarak yang dilalui.

Nilai ini kekal ditunjukkan, apabila bateri 12 V dipisahkan daripada kenderaan atau fius terbakar.

Dengan menekan sebentar butang SET akan bertukar ke menu seterusnya dalam paparan.

Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.

8.12.1

Fuel Range – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan ODO‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Menu Fuel Range sama dalam paparan TRIP F, paparan ODO, paparan TRIP 1, dan paparan TRIP 2.

Didalam menu ini liputan jarak dipaparkan.

F01440-02 63

8 ALAT GABUNGAN 8.12.2

Service F01441-01 Maklumat Liputan jarak adalah berdasarkan penggunaan purata dan jumlah bahan api dalam tangki bahan api.

Liputan jarak akan dipaparkan selepas pencucuh dibuka dan selepas 100 meter.

Butang SET ditekan seke jap.

Butang MODE ditekan sekejap.

Menu seterusnya di paparan Mod paparan yang seterusnya di Paparan – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan ODO‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Dalam menu ini, jarak hingga ke penyelenggaraan seterusnya dipaparkan.

64

8.12.3

Actual F.C.

ALAT GABUNGAN 8 Butang SET ditekan seke jap.

Butang MODE ditekan sekejap.

Menu seterusnya di paparan Mod paparan yang seterusnya di Paparan F01442-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan ODO‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Menu Actual F.C. sama dalam paparan TRIP F, dan paparan ODO.

Dalam menu ini, penggunaan semasa dipaparkan.

Maklumat Penggunaan bahan api dipaparkan apabila enjin dihi dupkan dan hanya setelah pergerakan beberapa ratus meter.

65

8 ALAT GABUNGAN 8.13

Butang SET ditekan seke jap.

Butang MODE ditekan sekejap.

Menu seterusnya di paparan Mod paparan yang seterusnya di Paparan Paparan TRIP 1 F01443-01 Tekan butang MODE berulang kali sehinga paparan TRIP 1 mun cul.

Maklumat TRIP 1 memaparkan jarak sejak penetapan semula yang terakhir, contohnya jarak daripada hentian isi tangki ke hentian isi tangki yang seterusnya. TRIP 1 sentiasa ber jalan dan dikira sehingga ke 9999.9.

Dengan menekan sebentar butang SET akan bertukar ke menu seterusnya dalam paparan.

Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.

66

8.13.1

Time Trip 1 ALAT GABUNGAN 8 F01444-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Dalam menu ini dipaparkan masa perjalanan 1 berdasarkan TRIP 1.

Menu seterusnya di Paparan Butang SET ditekan seke jap.

Tekan butang SET selama 3 saat.

Butang MODE ditekan sekejap.

Paparan daripada TRIP 1 akan diset semula Mod paparan yang seterusnya di Paparan 67

8 ALAT GABUNGAN 8.13.2

Average Speed Trip1 F01445-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Dalam menu ini, kelajuan purata 1 dipaparkan berdasarkan TRIP 1.

Menu seterusnya di Paparan Butang SET ditekan seke jap.

Tekan butang SET selama 3 saat.

Butang MODE ditekan sekejap.

Paparan daripada TRIP 1 akan diset semula Mod paparan yang seterusnya di Paparan 68

ALAT GABUNGAN 8 8.13.3

Avg F.C. Trip 1 F01446-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Dalam menu ini, penggunaan purata 1 dipaparkan berdasarkan TRIP 1.

Menu seterusnya di Paparan Butang SET ditekan seke jap.

Tekan butang SET selama 3 saat.

Butang MODE ditekan sekejap.

Paparan daripada TRIP 1 akan diset semula Mod paparan yang seterusnya di Paparan 69

8 ALAT GABUNGAN 8.14

Paparan TRIP 2 F01447-01 Tekan butang MODE berulang kali sehinga paparan TRIP 2 mun cul.

Maklumat TRIP 2 memaparkan jarak sejak penetapan semula yang terakhir, contohnya jarak daripada hentian isi tangki ke hentian isi tangki yang seterusnya. TRIP 2 sentiasa ber jalan dan dikira sehingga ke 9999.9.

Menu seterusnya akan dipaparkan dengan menekan butang SET.

Dengan menekan sebentar butang MODE mod dalam paparan akan berubah ke mod paparan seterusnya.

70

8.14.1

Time Trip 2 ALAT GABUNGAN 8 F01448-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Dalam menu ini dipaparkan masa perjalanan 2 berdasarkan TRIP 2.

Menu seterusnya di Paparan Butang SET ditekan seke jap.

Tekan butang SET selama 3 saat.

Butang MODE ditekan sekejap.

Paparan daripada TRIP 2 akan diset semula Mod paparan yang seterusnya di Paparan 71

8 ALAT GABUNGAN 8.14.2

Average Speed Trip2 F01449-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Dalam menu ini, kelajuan purata 2 dipaparkan berdasarkan TRIP 2.

Menu seterusnya di Paparan Butang SET ditekan seke jap.

Tekan butang SET selama 3 saat.

Butang MODE ditekan sekejap.

Paparan daripada TRIP 2 akan diset semula Mod paparan yang seterusnya di Paparan 72

ALAT GABUNGAN 8 8.14.3

Avg F.C. Trip 2 F01450-01 – MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.

– Butang SET ditekan beberapa kali sehingga menu yang ingin dipilih dipaparkan.

Dalam menu ini, penggunaan purata 2 dipaparkan berdasarkan TRIP 2.

Menu seterusnya di Paparan Butang SET ditekan seke jap.

Tekan butang SET selama 3 saat.

Butang MODE ditekan sekejap.

Paparan daripada TRIP 2 akan diset semula Mod paparan yang seterusnya di Paparan 8.15

Penetapan unit Maklumat Tetapkan tetapan mengikut negara.

Jika unit ditukar, nilai ODO akan kekal dan akan ditukar seperti yang berkenaan.

73

8 ALAT GABUNGAN F01454-01 Syarat-syarat Motosikal pegun.

– MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan ODO‑Muncul di panel paparan.

– Tekan butang selama 5 saat‑MODE.

Paparan unit muncul.

Maklumat Paparan unit muncul dalam paparan ODO‑pada setiap menu dengan menekan kekunci‑MODE.

– Tekan butang SET‑berulang kali sehingga unit yang diingini muncul di paparan.

– Jangan tekan butang MODE‑dan butang SET‑selama kira kira 5 saat.

Paparan unit hilang dan unit baris pertama yang dipilih akan diterima dan disimpan.

Maklumat Untuk unit jarak samada km atau miles boleh dite tapkan.

Untuk unit isipadu samada l, USga atau UKga boleh ditetapkan.

74

ALAT GABUNGAN 8 8.16

Tetapkan masa Maklumat Waktu dipaparkan dalam format 24 jam.

Masa mesti ditetapkan apabila bateri 12 V dipisahkan daripada kenderaan atau apabila fius dikeluarkan.

F01455-10 Syarat-syarat Motosikal pegun.

– MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan ODO‑Muncul di panel paparan.

– Tekan butang MODE‑dan butang SET‑secara serentak selama 5 saat.

Jam mula berkelip-kelip.

Maklumat Waktu jam dalam paparan ODO dalam setiap menu dapat dibuah dengan menekan butang MODE dan butang SET dengan serentak.

– Paparan jam diubah dengan menekan butang MODE.

– Paparan minit diubah dengan menekan butang SET.

– Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.

Waktu jam yang baru akan disimpan.

75

8 ALAT GABUNGAN 8.17

Penetapan RPM RPM1 kelajuan shift Syarat-syarat Motosikal pegun.

ODO > 1000 km (621 batu).

– MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 1‑Muncul di panel paparan.

– Tekan butang selama 5 saat‑MODE.

Paparan RPM1‑akan muncul.

F01456-01 Maklumat Paparan RPM1‑muncul dalam paparan TRIP 1‑pada setiap menu dengan menekan butang MODE‑secara berterusan.

RPM1 adalah kelajuan di mana lampu shift dihidupkan dan berkelip.

Kelajuan boleh ditetapkan dengan langkah kenaikan sebanyak 50RPM.

Kelajuan shift RPM1 hanya boleh ditetapkan kepada maksimum 50 RPM di bawah kelajuan shift RPM2.

– Pelarasan kelajuan pusingan enjin boleh dilakukan dengan menekan butang MODE‑dan butang SET-.

76

ALAT GABUNGAN 8 Maklumat Dengan butang MODE‑nilai RPM dinaikkan.

Dengan butang SET‑nilai RPM dikurangkan – Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.

Paparan RPM1‑akan dipadamkan dan nilai baru yang dilaraskan RPM1 akan disimpan.

8.18

Penetapan RPM RPM2 kelajuan shift Syarat-syarat Motosikal pegun.

ODO > 1000 km (621 batu).

– MODE‑Tekan butang sekejap secara berterusan, sehingga paparan TRIP 2‑Muncul di panel paparan.

– Tekan butang selama 5 saat‑MODE.

Paparan RPM2‑akan muncul.

F01457-01 77

8 ALAT GABUNGAN Maklumat Paparan RPM2‑muncul dalam paparan TRIP 2‑pada setiap menu dengan menekan butang MODE‑secara berterusan.

RPM2 Adalah nilai RPM, yang mana lampu shift akan dinyalakan.

Kelajuan boleh ditetapkan dengan langkah kenaikan sebanyak 50RPM.

Nilai shift RPM RPM2 boleh dilaraskan sebanyak mini mum 50 RPM melebihi nilai shift RPM1.

– Pelarasan kelajuan pusingan enjin boleh dilakukan dengan menekan butang MODE‑dan butang SET.

Maklumat Dengan butang MODE‑nilai RPM dinaikkan.

Dengan butang SET‑nilai RPM dikurangkan – Butang MODE‑dan butang SET‑ditekan serentak.

Paparan RPM2‑akan dipadamkan dan nilai baru yang dilaraskan RPM2 akan disimpan.

78

PERMULAAN 9 9.1

Arahan untuk penggunaan kali pertama Bahaya Risiko kemalangan Penunggang yang tidak peka terhadap lalu lintas boleh mendatangkan risiko kepada dirinya dan yang lain.

– Jangan menunggang sekiranya anda tidak peka terhadap lalu lintas disebabkan oleh alkohol, dadah atau ubatan.

– Jangan menunggang sekiranya anda tidak boleh berbuat demikian dari segi fizikal dan mental.

Amaran Risiko kecederaan Ketiadaan atau ketidaksempurnaan pakaian keselamatan boleh meningkatkan risiko keselamatan.

– Pakai pakaian keselamatan untuk semua penunggangan seperti helmet, but, sarung tangan dan juga seluar dan jaket dengan perlindungan.

– Sentiasa gunakan pakaian keselamatan yang dalam keadaan elok dan mengikut peraturan yang diberikan.

Amaran Risiko jatuh Profil tayar yang berbeza pada roda depan dan belakang mempengaruhi keadaan menu ngang.

Profil tayar yang berbeza boleh menjadikan kawalan untuk kenderaan lebih susah.

– Pastikan bahawa tayar untuk roda depan dan belakang mempunyai corak profil yang serupa.

79

9 PERMULAAN Amaran Risiko kemalangan Tayar dan roda yang tidak diluluskan dan tidak disyorkan mempengaruhi keadaan menunggang.

– Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kelajuan yang betul yang diluluskan dan disyorkan oleh KTM.

Amaran Risiko kemalangan Tayar yang baru mempunyai grip tayar yang lebih kurang.

Untuk tayar baru, permukaan tayar belum menjadi kasar.

– Pandu tayar baru dengan cermat dan kedudukan condong yang berbeza.

Fasa permulaan 200 km Maklumat Semasa mengendalikan kenderaan, sila ambil maklum bahawa orang lain mungkin merasa terganggu dengan bunyi yang berlebihan.

– Pastikan kerja pemeriksaan prajualan telah dijalankan oleh bengkel KTM yang dibenarkan.

Sijil penghantaran, buku panduan penyelenggaraan dan waranti akan diberi ketika penyerahan kende raan kepada pelanggan.

– Baca seluruh buku panduan pengendalian manual sebelum penggunaan pertama.

– Biasakan diri anda dengan kawalannya.

80

PERMULAAN 9 – Biasakan diri dengan cara memandu motosikal tersebut di atas permukaan yang sesuai sebelum peman duan selanjutnya. Sila tunggang motosikal pada kelajuan serendah yang mungkin untuk membiasakan diri anda dengannya.

– Pegang hendal dengan kedua-dua tangan semasa memandu dan kekalkan kaki anda pada peg kaki.

– Masukkan enjin. ( S. 81)

9.2

Masukkan enjin – Semasa fasa penghidupan, jangan melebihi rpm yang diberikan.

Panduan Putaran enjin maksimum Dalam jarak awalan: 1,000 km 7,500 rpm Maklumat Semasa fasa penghidupan, lampu shift ditetapkan pada nilai yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak boleh ditukar.

– Elakkan pemanduan dengan mendikit maksimum!

81

9 PERMULAAN 9.3

Meletakkan barangan diatas motosikal Amaran Risiko kemalangan Berat keseluruhan dan beban gandar memberi kesan ke atas ciri penunggangan.

Jumlah berat keseluruhan motosikal disebabkan faktor-faktor berikut: Motosikal yang siap untuk digunakan dan tangki penuh, penunggang dan penumpang dengan pakaian perlindungan dan helmet, bagasi.

– Jangan melebihi berat keseluruhan dan beban gandar maksimum yang dibenarkan.

Amaran Risiko kemalangan Pemasangan beg yang tidak dibenarkan akan mengganggu perilaku penung gangan.

– Pasang dan ketatkan beg berdasarkan arahan pengendalian.

Amaran Risiko kemalangan Sistem beg akan rosak jika terlebih beban.

– Beri perhatian kepada spesifikasi pengilang untuk beban maksimum, jika beg dipasang.

Amaran Risiko kemalangan Bagasi yang gelecek mengganggu kebolehlihatan.

Jika lampu belakang tertutup, anda akan kurang baik dilihat untuk pengguna jalan dari belakang teruta manya semasa waktu gelap.

– Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.

82

PERMULAAN 9 Amaran Risiko kemalangan Muatan yang tinggi mengubah perilaku penunggangan dan memanjangkan jarak brek.

– Laraskan kelajuan untuk muatan.

Amaran Risiko kemalangan Bagasi yang gelecek mengganggu perilaku penunggangan.

– Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.

– Jika membawa bagasi, pastikan ia diikat sebaik-baiknya pada bahagian tengah kenderaan dan beratnya diseimbangkan dengan bahagian depan dan belakang roda.

– Patuhi jumlah berat maksimum dan beban gandar yang dibenarkan.

Panduan Jumlah berat muatan maksimum dibenarkan Maksimum berat yang dibenarkan beban gandar hadapan Beban gandar belakang maksimum dibenarkan 335 kg 125 kg 210 kg 83

10 ARAHAN PEMANDUAN 10.1

Pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum setiap penggunaan kali pertama Maklumat Periksa keadaan kenderaan dan keselamatan jalan raya pada setiap kali perjalanan.

Kenderaan mesti berada dalam keadaan teknikal yang baik semasa pengendalian.

H02217-01

– Periksa paras minyak enjin. ( S. 211)

– Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan. (

– Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang.

( S. 144)

– Periksa pad brek pada brek roda hadapan. ( S. 143)

S. 140)

– Periksa pad brek pada brek roda belakang. (

– Periksa fungsi unit brek.

– Periksa ketegangan rantai. ( S. 119)

S. 149)

– Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang.

( S. 193)

– Periksa kekotoran rantai. ( S. 117)

– Periksa keadaan tayar. (

– Periksa tekanan tayar. (

S. 165)

S. 167)

– Periksa tetapan dan gerakan bebas semua elemen pengen dalian.

– Periksa fungsi unit elektrik.

– Periksa bagasi samada diletakkan dengan betul.

84

ARAHAN PEMANDUAN 10 – Sila duduk di atas motosikal dan periksa pelarasan cermin sisi.

– Periksa jumlah bahan api.

10.2

Proses penghidupan Bahaya Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.

– Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.

– Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di dalam bilik tertutup.

Berjaga-jaga Risiko kemalangan Komponen elektronik dan peranti keselamatan akan rosak jika digunakan dengan ketiadaan bateri 12 V ataupun bateri dalam keadaan nyahcas.

– Jangan sekali-kali mengendalikan kenderaan dengan bateri 12 V yang tiada cas atau tanpa bateri 12 V.

Pemberitahuan Kerosakan enjin Udara sedutan yang tidak ditapis memberi kesan negatif ke atas jangka hayat enjin.

Tanpa penapis udara, habuk dan kotoran akan memasuki enjin.

– Jangan sesekali menggunakan kenderaan tanpa penapis udara.

85

10 ARAHAN PEMANDUAN Pemberitahuan Kerosakan enjin Rpm yang tinggi bagi enjin yang sejuk memberi kesan negatif ke atas jangka hayat enjin.

– Sentiasa panaskan enjin dengan rpm yang rendah.

B00782-10

– Bebaskan hendal. ( S. 34)

– Duduk di atas kenderaan, angkat beban dari topang sisi dan lipat ke atas dengan kaki sepenuhnya.

– Tekan suis kecemasan dalam kedudukan tersebut.

– Buka pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

Selepas pencucuh dihidupkan, bunyi kerja pam bahan api boleh didengar selepas 2 saat. Pada masa yang sama, kawalan fungsi untuk alat gabungan dijalankan.

– Tukar gear ke posisi melahu.

Lampu kawalan melahu hijau N menyala.

Lampu kawalan ABS menyala dan malap selepas kende raan mula bergerak.

– Jangan tekan Butang mula .

86

ARAHAN PEMANDUAN 10 Maklumat Tekan butang mula terlebih dahulu, jika kawalan fungsi pada meter gabungan tamat.

JANGAN pulas minyak semasa penghidupan. Jika semasa langkah pemulaan, pemulas dipulas, tiada bahan api yang disuntik oleh sistem pengurusan enjin, dengan itu enjin tidak boleh dihidupkan.

Mula secara berterusan untuk maksimum 5 saat.

Tunggu sekurang-kurangnya 5 saat sebelum percubaan penghidupan seterusnya.

Motosikal ini dilengkapkan dengan sistem permulaan keselamatan. Enjin hanya boleh dihidupkan jika gear berada dalam posisi melahu atau dalam posisi trans misi dengan tuil klac ditarik. Sekiranya tongkat sisi dikeluarkan, gear dimasukkan dan tuil klac dilepaskan, enjin akan berhenti.

10.3

Mula memandu – Tarik tuil klac, masukkan gear 1, lepaskan tuil klac perlahan-lahan dan tekan minyak dengan berhati-hati pada masa yang sama.

87

10 ARAHAN PEMANDUAN Tip Apabila enjin mati semasa mula memandu, hanya tarik tuil klac dan tekan butang E-Starter. Gear tidak perlu diletakkan pada kedudukan melahu (N).

10.4

Menukar gear, menunggang Amaran Risiko kemalangan Jika beban ditukar secara tiba-tiba, kenderaan boleh berada di luar kawalan.

– Elakkan penukaran beban yang tiba-tiba dan gerakan brek yang kuat.

– Laraskan kelajuan berdasarkan keadaan jalan.

Amaran Risiko kemalangan Penukaran ke gear rendah semasa rpm enjin tinggi menghalang roda belakang dan menyebabkan enjin terlebih putar.

– Jangn turunkan gear semasa rpm enjin tinggi.

Amaran Risiko kemalangan Kedudukan kunci yang salah akan mencetuskan kerosakan.

– Jangan tukar kedudukan kunci semasa perjalanan.

88

ARAHAN PEMANDUAN 10 Amaran Risiko kemalangan Kerja pelarasan pada kenderaan bergantung kepada situasi trafik.

– Jalankan semua kerja pelarasan semasa kenderaan tidak bergerak.

Amaran Risiko kecederaan Penumpang mungkin terjatuh akibat kelakuan pemanduan yang tidak sepatutnya.

– Pastikan penumpang duduk di tempat duduknya, meletakkan kaki pada tempatnya dan memegang penunggang atau pemegang sisi.

– Sila pastikan had umur minima untuk penumpang.

Amaran Risiko kemalangan Cara memandu yang berbahaya menyebabkan risiko yang tinggi.

– Patuhi undang-undang di jalan raya dan pandu secara defensif dan pandang depan untuk mengenal pasti keadaan bahaya seawal mungkin.

Amaran Risiko kemalangan Tayar yang sejuk mempunyai grip tayar yang lebih kurang.

– Pandu kilometer pertama dengan cermat dan kelajuan yang sederhana untuk setiap perjalanan, sehingga tayar mencapai suhu pengendaliannya.

89

10 ARAHAN PEMANDUAN Amaran Risiko kemalangan Tayar yang baru mempunyai grip tayar yang lebih kurang.

Untuk tayar baru, permukaan tayar belum menjadi kasar.

– Pandu tayar baru dengan cermat dan kedudukan condong yang berbeza.

Fasa permulaan 200 km Amaran Risiko kemalangan Bagasi yang gelecek mengganggu perilaku penunggangan.

– Periksa ikatan bagasi yang diletakkan dengan kerap.

Amaran Risiko kemalangan Kejatuhan boleh merosakkan kenderaan, jelas seperti dinampak.

– Periksa kenderaan selepas kejatuhan seperti sebelum penggunaan kali pertama.

Pemberitahuan Kerosakan enjin Enjin akan rosak jika terlalu panas.

– Berhenti dengan segera dan tutup enjin, jika amaran suhu untuk cecair penyejuk dipaparkan.

– Biarkan enjin dan sistem penyejukan sejuk.

– Periksa atau betulkan paras cecair penyejuk semasa sistem penyejuk sejuk.

90

ARAHAN PEMANDUAN 10 Maklumat Jika bunyi pengendalian yang tidak normal berlaku semasa pengendalian, terus berhenti memandu, hen tikan enjin dan hubungi peniaga KTM dengan segera.

401950-11 – Sekiranya keadaan jalanraya membenarkannya (cerun, kea daan memandu, dan sebagainya), tukar ke gear yang lebih tinggi.

– Lepaskan minyak, tarik tuli pencengkam, masuk gear seterus nya, lepaskan tuli pencengkam dan tekan minyak.

Maklumat Kedudukan gear adalah seperti di gambar rajah. Gear neutral adalah di antara gear 1 dan 2. Gear 1 adalah untuk permulaan perjalan dan gear mendaki.

Suhu operasi sampai, jika 4 bar untuk paparan suhu menyala.

– Gunakan bahan api hanya seberapa banyak yang boleh dikendalikan oleh enjin. Penggunaan bahan api anda bertambah apabila cengkaman pendikit tiba-tiba koyak.

Hanya tekan minyak sepertimana yang dibenarkan oleh keadaan jalan dan cuaca. Jangan tekan minyak ataupun tekan minyak dengan berhati-hati terutamanya di lengkungan.

– Untuk turunkan gear, brek motosikal jika perlu dan lepaskan minyak pada masa yang sama.

91

10 ARAHAN PEMANDUAN – Tarik tuli pencengkam dan masukkan gear yang lebih rendah, lepaskan tuli pengengkam secare perlahan dan tekan minyak atau tukar gear lagi.

– Matikan enjin jika operasi berpanjangan dengan kadar putaran keadaan melahu atau terhenti.

– Lampu indikator kerosakan mula menyala semasa peman duan, berhenti segera di lokasi yang selamat, matikan enjin dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.

10.5

Brek Amaran Risiko kemalangan Basah dan kotoran mengganggu sistem brek.

– Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk mengeringkan pad brek dan cakera brek dan menghi langkan kotoran.

Amaran Risiko kemalangan Titik tekanan brek roda hadapan atau belakang yang berliang mengurangkan kesan pembrekan.

– Periksa sistem brek dan jangan teruskan penunggangan sebelum masalah diatasi. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) 92

ARAHAN PEMANDUAN 10 Amaran Risiko kemalangan Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.

Jika tuil brek kaki tidak dilepaskan, pad brek akan berterusan berkisar.

– Alihkan kaki daripada tuil brek kaki jika tidak diperlukan.

Amaran Risiko kemalangan Berat keseluruhan yang tinggi memanjangkan jarak brek.

– Sila ambil perhatian jarak berhenti yang lebih lama apabila membawa penumpang atau bagasi.

Amaran Risiko kemalangan Garam taburan di atas jalan mempengaruhi sistem brek.

– Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk menghilangkan garam taburan pada pelapis brek dan plat brek.

Amaran Risiko kemalangan ABS boleh memanjangkan jarak brek dalam situasi tertentu.

– Laraskan cara pembrekan mengikut situasi penunggangan dan keadaan jalan.

– Untuk brek, lepaskan pemecut dan brek dengan brek roda depan dan roda belakang secara serentak.

93

10 ARAHAN PEMANDUAN Maklumat Dengan ABS, anda boleh menggunakan kuasa brek dengan sepenuhnya dalam keadaan jalan yang berpasir, basah dan licin dengan pembrekan sepenuhnya dan juga grip tayar yang kurang, tanpa kemungkinan roda tersekat.

Amaran Risiko kemalangan Roda belakang boleh tersekat melalui kesan brek enjin.

– Tarik gear, jika anda ingin membuat brek kecemasan atau brek sepenuhnya atau brek di atas lapisan yang licin.

Amaran Risiko kemalangan Kedudukan mencerun ataupun lapisan yang mencerun di tepi mengurangkan nyahpecutan yang maksimum.

– Tamatkan pembrekan jika boleh sebelum permulaan lengkung.

– Proses brek harus tamat sebelum lengkungan bermula. Tukar gear bermula dengan gear kecil dengan sewajarnya.

– Gunakan brek apabila motor sedang menurun. Tukar satu atau dua gear tetapi jangan matikan enjin. Kurang menekan brek membuatkan sistem brek kurang terlebih panas.

94

ARAHAN PEMANDUAN 10 10.6

Berhenti, letak motosikal Amaran Risiko kecederaan Orang yang tidak tahu menggunakannya boleh membahayakan dirinya dan orang lain.

– Jangan sesekali meninggalkan kenderaan semasa enjin masih hidup.

– Pastikan pencuri tidak boleh mencuri kenderaan.

– Kunci hendal dan tarik keluar kunci, jika kenderaan ditinggalkan.

Amaran Risiko kebakaran Beberapa bahagian kenderaan akan menjadi panas apabila kenderaan digunakan.

– Jangan sentuh bahagian seperti sistem ekzos, penyejuk, enjin, perendam atau sistem brek sebelum bahagian kenderaan ini sejuk.

– Biarkan bahagian kenderaan ini sejuk sebelum melakukan kerja.

Pemberitahuan Kerosakan bahan Langkah yang salah semasa meletak motosikal merosakkan motosikal.

Jika kenderaan guling atau jatuh, kerosakan mungkin berlaku.

Bahagian untuk letakkan motosikal hanya direka bentuk untuk berat kenderaan.

– Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.

– Pastikan bahawa tiada orang duduk di atas kenderaan semasa kenderaan diletakkan dengan tangkai.

95

10 ARAHAN PEMANDUAN Pemberitahuan Risiko kebakaran Bahagian kenderaan yang panas berisiko untuk menyebabkan kebakaran dan letupan.

– Jangan letakkan kenderaan berhampiran dengan material yang mudah terbakar dan meletup.

– Biarkan kenderaan sejuk sebelum menutupnya.

– Brek motosikal.

– Tukar gear ke posisi melahu.

– Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

Maklumat Jika enjin dimatikan dengan suis berhenti kecemasan dan kunci masih dalam posisi hidup, bekalan kuasa kepada kebanyakan pengguna kuasa tidak akan terganggu dan bateri 12-V akan dinyahcaskan. Justeru itu, sentiasa tutup enjin dengan kunci. Butang-mati-kecemasan adalah hanya untuk kecemasan.

– Letak motosikal hanya di tapak yang kukuh.

– Keluarkan keseluruhan topang sisi dengan kaki anda dan pastikan berat motosikal ditanggung olehnya.

– Menghalang hendal. ( S. 33)

96

ARAHAN PEMANDUAN 10 10.7

Pengangkutan Pemberitahuan Bahaya Kerosakan Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.

– Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.

Pemberitahuan Risiko kebakaran Bahagian kenderaan yang panas berisiko untuk menyebabkan kebakaran dan letupan.

– Jangan letakkan kenderaan berhampiran dengan material yang mudah terbakar dan meletup.

– Biarkan kenderaan sejuk sebelum menutupnya.

– Matikan enjin dan tarik kunci.

– Tetapkan kedudukan motosikal menggunakan tali tegangan atau lain-lain peralatan pengikat yang sesuai untuk menge lakkan jatuh atau meluncur.

401475-01 97

10 ARAHAN PEMANDUAN 10.8

Isi bahan api Bahaya Bahaya kebakaran Bahan api mudah dibakar.

Bahan api dalam tangki bahan api mengembang semasa pemanasan dan boleh menyebabkan bekas minyak melimpah.

– Jangan isi minyak untuk kenderaan berdekatan dengan api yang terbuka atau rokok yang memba kar.

– Tegakkan enjin semasa anda isi bahan api.

– Pastikan bahawa tiada bahan api tumpah, terutamanya tidak pada bahagian panas kenderaan.

– Lap bahan api yang tumpah dengan segera.

– Beri perhatian untuk butiran untuk isi bahan api.

Amaran Bahaya keracunan Bahan api adalah beracun dan membahayakan kesihatan.

– Jangan biarkan bahan api mengenai kulit, masuk ke dalam mata atau terkena baju.

– Jika tertelan, hubungi doktor dengan segera.

– Jangan menghidup wap bahan api.

– Bilas kulit dengan air pada tempat yang bersentuhan dengan bahan api.

– Bilas mata dengan air dan hubungi doktor jika bahan api memasuki mata.

– Tukar pakaian sekiranya bahan api mengenai pakaian.

98

ARAHAN PEMANDUAN 10 Pemberitahuan Kerosakan bahan Kualiti bahan api yang rendah menyebabkan penapis bahan api perlu ditukar dengan lebih cepat.

Di beberapa negara dan kawasan, kualiti dan kebersihan bahan api yang tersedia adalah tidak mencukupi.

Kesannya sistem bahan api akan bermasalah.

– Isikan hanya bahan api yang bersih mengikut standard yang diberikan. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Pengendalian bahan api yang tidak betul merbahayakan alam sekitar.

– Jangan biarkan bahan api masuk ke dalam air bawah tanah, tanah atau sistem pembentungan.

99

10 ARAHAN PEMANDUAN – Matikan enjin.

– Buka penutup tangki bahan api. ( S. 35)

– Isi tangki bahan api sehingga paras bawah corong pengisi dicapai.

1 Jumlah kandungan tangki bahan api kira-kira Jumlah kandungan tangki bahan api kira-kira 9.5 l

– Tutup penutup tangki bahan api. (

Bahan api premium tanpa plumbum (RON

95) ( S. 249)

(EU/AU/JP/AR, CN/CO/MY/PH) Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

( S. 251)

(RC 390 TH)

S. 37)

S03388-10 100

PELAN SERVIS 11 11.1

Maklumat lanjut Semua kerja bersambungan yang terdiri daripada kerja wajib ataupun kerja yang disyorkan harus ditempah secara berasingan dan akan dikira secara berasingan.

Bergantung kepada keadaan operasi, jangka masa servis mungkin berbeza di negara anda.

Semasa pembangunan teknikal, selangan dan skop perkhidmatan boleh berubah. Pelan perkhidmatan yang terkini selalunya dipaparkan di KTM Dealer.net. Peniaga KTM yang diluluskan akan memberitahu anda.

11.2

Kerja-kerja wajib Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM.

Periksa fungsi alat elektronik.

Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak.

Periksa plat brek. ( S. 138)

Periksa pad brek pada brek roda hadapan. (

Periksa pad brek pada brek roda belakang. (

Periksa keadaan tayar. (

Periksa tekanan tayar. (

S. 165)

S. 167)

S. 143)

S. 149)

(

setiap 24 bulan setiap 12 bulan semua 15,000 km semua 7,500 km selepas 1,000 km

S. 212)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 101

11 PELAN SERVIS Periksa sambungan brek untuk kerosakan dan retakan.

Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan. ( S. 140)

Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang. (

Periksa piring topang dan cabang untuk kebocoran.

S. 144)

Bersihkan lengan habuk dan kaki cabang. (

Periksa rantai, roda rantai dan pinan rantai. (

S. 111)

S. 123)

Periksa ketegangan rantai. ( S. 119)

Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang. ( S. 193)

Periksa fungsi penyejuk udara.

Tukar penapis udara, bersihkan kotak penapis udara.

Periksa kabel Bowden untuk kerosakan, pemasangan bebas pintalan dan tetapan.

Periksa kabel untuk kerosakan dan pemasangan bebas pintalan.

Periksa ruang lega injap, tukar palam pencucuh.

Tukar cecair brek untuk brek roda hadapan.

Tukar cecair brek untuk brek roda belakang.

Periksa jarak ruangan kepala kawalan.

setiap 24 bulan setiap 12 bulan semua 15,000 km semua 7,500 km selepas 1,000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 102

PELAN SERVIS 11

Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah. (

Periksa seting lampu depan - lampu besar. (

Set semula paparan jarak waktu servis.

Buat catatan servis dalam KTM Dealer.net.

S. 185)

S. 187)

setiap 24 bulan setiap 12 bulan semua 15,000 km semua 7,500 km selepas 1,000 km Periksa terakhir: Periksa motosikal untuk keselamatan kenderaan dan jalankan penunggangan percubaan.

Baca memori ralat dengan alat diagnosis KTM selepas pandu uji.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ Selang sekali ● Selang berkala 103

11 PELAN SERVIS 11.3

Kerja-kerja disyorkan Periksa rangka.

Periksa pengayun.

Periksa pergerakan galas lengan ayun.

Periksa pergerakan galas roda.

setiap 48 bulan setiap 12 bulan semua 30,000 km semua 7,500 km selepas 1,000 km ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Bubuh pelincir pada semua bahagian-bahagian yang boleh bergerak (cth. tongkat sisi, tuil tangan, rantai, ...) dan periksa kebebasan pergerakannya.

Kosongkan hos saliran.

Periksa semua tiub-tiub (cth. tiub bahan api, penyejuk, pengudaraan, saliran, ...) dan manset-manset untuk kebocoran, retakan, dan pemasangan bebas pintalan.

Periksa perlindungan beku.

Tukar cecair penyejuk. ( S. 205)

Periksa bahawa skru dan nat mudah akses, keselamatan dalam keadaan yang ketat.

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ Selang sekali ● Selang berkala 104

PENALAAN CASIS 12 12.1

Tetapkan spring termampat spring topang Amaran Risiko kemalangan Perubahan penalaan casis boleh mengubah keadaan menunggang dengan banyak.

– Tunggang dengan perlahan selepas perubahan, untuk menganggarkan keadaan menunggang.

Maklumat Kedudukan spring termampat menentukan lokasi keluar untuk proses spring di spring topang.

Spring termampat yang diselaraskan secara optimum kepada berat penunggang termasuk bagasi dan penumpang akan memastikan keseimbangan ideal antara cara pengawalan kenderaan dan kestabilan.

– Tetapkan kedudukan spring termampat dengan memusing cincin pelarasan 1 dengan cangkuk pin daripada kit perka kas.

Panduan Tegangan awal spring Biasa 4 klik Kunci sepana cangkuk ampaian spring gegelung (90529077000) V00603-10 105

12 PENALAAN CASIS Maklumat Kedudukan spring termampat boleh diselaraskan kepada 10 kedudukan yang berbeza.

106

KERJA SERVIS CASIS 13 13.1

Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat Pemberitahuan Bahaya Kerosakan Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.

– Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.

– Pasang rakaman untuk alat mengangkat.

– Tukar penyesuai di belakang alat mengangkat.

Penyesuai penerima (61029955244) Alat mengangkat tayar belakang (69329955000) – Letakkan motosikal secara menegak, laraskan penyesuai pengangkat ke pengayun dan adapter dan angkat motosikal.

402346-01 13.2

Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang Pemberitahuan Bahaya Kerosakan Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.

– Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.

107

13 KERJA SERVIS CASIS – Pastikan motosikal tidak jatuh.

– Buka kelengkapan angkat di belakang dan letakkan motosikal dengan tangkai tepi 1 .

– Buka set sesendal.

402029-10 13.3

Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek Pemberitahuan Bahaya Kerosakan Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.

– Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.

Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

108

KERJA SERVIS CASIS 13 Syarat-syarat – Tanggalkan penutup perlindungan 1 .

V00600-10 402345-01 – Gerakkan hendal ke kedudukan menegak. Letakkan peranti mengangkat.

Bolt penahan (69329965030) Alat mengangkat tayar depan besar (69329965100) Maklumat Sentiasa angkat motosikal di belakang dulu.

– Angkat motosikal di bahagian hadapan.

109

13 KERJA SERVIS CASIS 13.4

Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat Pemberitahuan Bahaya Kerosakan Kenderaan yang diletakkan boleh berguling atau jatuh.

– Letakkan kenderaan di atas tapak yang keras dan rata.

Kerja utama – Pastikan motosikal tidak jatuh.

– Jek dihadapan dikeluarkan.

402777-01 110

– Pasangkan penutup 1 .

KERJA SERVIS CASIS 13 V00600-10 Kerja penutup – Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

13.5

Bersihkan pelindung habuk bagi kaki cabang Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

– Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. ( S. 108)

111

13 KERJA SERVIS CASIS V00692-10 Kerja utama – Tolak pelindung habuk bawah.

1 di kedua-dua belah kaki cabang ke Maklumat Pelindung habuk sepatutnya melindungi tiub kemudi cabang daripada habuk atau kotoran kasar. Lama kelamaan, kotoran boleh berada di belakang pelindung habuk. Jika kotoran ini tidak dibuang, gelang kedap minyak yang berada di belakangnya boleh menjadi tidak kedap.

Amaran Risiko kemalangan Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.

– Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.

– Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.

– Bersihkan dan minyakkan pelindung habuk dan tiub kemudi cabang di kedua-dua belah kaki cabang.

Semburan minyak universal ( S. 254)

112

KERJA SERVIS CASIS 13 – Tekan masuk pelindung habuk ke dalam tempat pemasa ngannya.

– Bersihkan minyak yang melimpah keluar.

Kerja penutup

– Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. ( S. 110)

– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

13.6

Keluarkan tempat duduk penunggang – Masukkan kunci pencucuh dalam lubang kunci tempat duduk 1 dan pusingkan mengikut arah jam.

– Angkat tempat duduk penunggang di bahagian belakang, tarik ke belakang dan keluarkan ke atas.

– Tarik kunci pencucuh dari lubang kunci tempat duduk.

K00708-10 113

13 KERJA SERVIS CASIS 13.7

Pasang tempat duduk penunggang – Sangkutkan penyangkut 1 tempat duduk penunggang pada tangki bahan api, tolak kehadapan dan tekan dibelakang.

Bolt 2 boleh didengar snap.

– Periksa jika tempat duduk penunggang dipasang dengan betul.

13.8

H01084-10 Alihkan tempat duduk penumpang Kerja awal

– Keluarkan tempat duduk penunggang. ( S. 113)

114

KERJA SERVIS CASIS 13 Kerja utama – Buka skru 1 beserta dengan piring.

– Angkat tempat duduk penumpang dan alihkan.

13.9

L02191-10 Pemasangan tempat duduk penumpang Kerja utama – Kenakan cangkuk 1 pada bingkai 2 .

– Tekan tempat duduk penumpang itu di depan dan tolak ke belakang.

K00021-10 115

13 KERJA SERVIS CASIS – Pasang dan ketatkan skru Panduan 3 dengan plat.

Skru tempat duduk penumpang M6 7 Nm L02191-11 Amaran Risiko kemalangan Kerusi itu boleh tercabut keluar dari pemegang jika tidak dipasang dengan betul.

– Selepas memasang, pastikan tempat duduk dikunci dengan betul dan tidak boleh diangkat.

– Periksa samada tempat duduk dipasang dengan betul.

Kerja penutup

– Pasang tempat duduk penunggang. ( S. 114)

116

KERJA SERVIS CASIS 13 13.10

Periksa kekotoran rantai – Periksa rantai untuk kekotoran yang kasar.

» Jika rantai sangat kotor:

– Bersihkan rantai. ( S. 117)

400678-01 13.11

Bersihkan rantai Amaran Risiko kemalangan Bahan gelincir pada roda menggurangkan cengkaman pada tanah.

– Tanggalkan bahan gelincir dari roda dengan bahan pencuci yang sesuai.

Amaran Risiko kemalangan Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.

– Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.

– Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.

117

13 KERJA SERVIS CASIS Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.

– Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan berdasarkan kepada peraturan.

Maklumat Sebahagian besar jangka hayat rantai bergantung kepada penjagaan.

400725-01 Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

Kerja utama – Bersihkan rantai dengan kerap.

– Basuh kotoran kasar dengan semburan air yang lembut.

– Buang lebihan pelincir yang telah digunakan dengan bahan pencuci rantai.

Bahan pembersih rantai ( S. 253)

– Selepas dikeringkan, semburkan semburan rantai.

Semburan rantai Street ( S. 254)

Kerja penutup – Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

118

KERJA SERVIS CASIS 13 13.12

Periksa ketegangan rantai Amaran Risiko kemalangan Ketegangan rantai yang salah merosakkan bahagian binaan dan boleh menye babkan kemalangan.

Jika rantai diketatkan dengan terlalu ketat, rantai, pinan rantai, roda rantai dan juga kedudukan gear dan kedudukan roda belakang haus dengan lagi cepat. Sesetengah bahagian binaan boleh retak atau pecah jika terlampau dibebankan.

Jika rantai terlalu longgar, rantai mungkin jatuh daripada pinan rantai atau daripada roda rantai. Ini akan menjadikan roda belakang tersekat atau enjin akan rosak.

– Periksa ketegangan rantai dengan kerap.

– Pastikan ketegangan rantai adalah seperti spesifikasi.

Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

119

13 KERJA SERVIS CASIS V00168-10 Kerja utama – Tukar gear ke posisi melahu.

– Pada kawasan selepas rantai gelongsor, tolak rantai ke atas ke arah pangsi ayun dan periksa ketegangan rantai A .

Maklumat Sementara itu, bahagian atas rantai B mesti tegang.

Rantai tidak selalunya haus secara sama rata, ulangi pengukuran pada titik yang berbeza pada rantai.

Tegangan rantai 5 … 7 mm » Jika ketegangan rantai tidak sama dengan nilai yang diberi:

– Menyelaraskan ketegangan rantai. ( S. 121)

– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

120

KERJA SERVIS CASIS 13 13.13

Menyelaraskan ketegangan rantai Amaran Risiko kemalangan Ketegangan rantai yang salah merosakkan bahagian binaan dan boleh menye babkan kemalangan.

Jika rantai diketatkan dengan terlalu ketat, rantai, pinan rantai, roda rantai dan juga kedudukan gear dan kedudukan roda belakang haus dengan lagi cepat. Sesetengah bahagian binaan boleh retak atau pecah jika terlampau dibebankan.

Jika rantai terlalu longgar, rantai mungkin jatuh daripada pinan rantai atau daripada roda rantai. Ini akan menjadikan roda belakang tersekat atau enjin akan rosak.

– Periksa ketegangan rantai dengan kerap.

– Pastikan ketegangan rantai adalah seperti spesifikasi.

Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

– Periksa ketegangan rantai. ( S. 119)

121

13 KERJA SERVIS CASIS V00162-10 Kerja utama – Longgarkan nat – Longgarkan nat 1 2 .

.

– Menyelaraskan ketegangan rantai dengan memusing skru penyelaras 3 ke kiri dan kanan.

Panduan Tegangan rantai 5 … 7 mm Pusing skru penyelaras 3 ke kiri dan kanan, sehingga tanda di kiri dan kanan penyelaras skru 4 berada di kedu dukan yang sama seperti tanda rujukan sudut roda belakang boleh dibetulkan.

A . Melaluinya, Maklumat Selain itu bahagian atas rantai mesti ditegangkan.

Rantai tidak sentiasa haus dengan seimbang, periksa tetapan pada kedudukan rantai yang berbeza.

– Ketatkan nat 2 .

– Pastikan kedudukan penegang rantai pelaras 3 .

– Ketatkan nat Panduan 1 .

Nat gandar pelepas cepat M14X1.5

4 berada pada skru 90 Nm 122

KERJA SERVIS CASIS 13 Kerja penutup – Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

13.14

Periksa rantai, roda rantai dan pinan rantai Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

Kerja utama – Tukar gear ke posisi melahu.

– Periksa kehausan pada roda rantai dan pinan rantai.

» Jika roda rantai atau pinan rantai rosak: – Tukar set pemacu.

100132-10 Maklumat Pinan rantai, roda rantai dan rantai hanya boleh ditukar semua sekali.

123

13 KERJA SERVIS CASIS 401288-10 – Tarik pada bahagian bawah rantai dengan berat diberikan.

A Panduan yang Pengukuran berat kehausan rantai 15 kg – Ukur jarak B bawah rantai.

daripada gegancu rantai 20 pada bahagian Maklumat Rantai tidak sentiasa haus dengan seimbang, ulang pengukuran pada kedudukan rantai yang berbeza.

Jarak maksimum 20 gegancu rantai pada kedudukan rantai yang ter panjang B untuk 304 mm » Jika jarak B lebih besar daripada ukuran yang diberi: – Tukar set pemacu.

Maklumat Apabila rantai baharu dipasang, roda rantai dan pemacu rantai juga harus ditukar.

Rantai baharu haus dengan lebih cepat dengan roda rantai atau pemacu rantai yang rosak.

124

V00602-10 KERJA SERVIS CASIS 13 – Tarik rantai ke atas di kawasan selepas pelindung gelincir rantai.

– Periksa pelindung gelincir rantai untuk kehausan.

» Jika pelindung gelincir rantai kehilangan banyak bahan kerana kehausan, sehingga kawasan C lubang gerudi skru 1 boleh dilihat dari atas: – Tukar pelindung rantai.

– Periksa pelindung gelincir rantai pada kedudukan yang stabil.

» Apabila pelindung gelincir rantai longgar: – Ketatkan skru untuk pelindung gelincir rantai.

Kerja penutup – Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

13.15

Alihkan penutup bateri Kerja awal

– Keluarkan tempat duduk penunggang. ( S. 113)

125

13 KERJA SERVIS CASIS Kerja utama – Tarik tiub 1 ke belakang.

– Tarik penutup bateri 2 kehadapan dan alihkan keatas.

K00711-10 126

KERJA SERVIS CASIS 13 13.16

Pasang penutup bateri Kerja utama – Tetapkan kedudukan penutup bateri kang.

1 dan tarik ke bela Penutup bateri masuk dengan satu bunyi “klik”.

– Pastikan tempat letak penutup bateri betul.

K00712-10 Kerja penutup

– Pasang tempat duduk penunggang. ( S. 114)

127

13 KERJA SERVIS CASIS 13.17

Tanggalkan spoiler depan – Tarik penentu kedudukan di kawasan A .

K00715-10 – Tanggalkan skru 1 .

V00604-10 128

– Tanggalkan skru 2 .

– Buka spoiler depan.

KERJA SERVIS CASIS 13 V00605-11 13.18

Pasang spoiler depan – Letakkan spoiler depan.

– Pasang dan ketatkan skru 1 .

Panduan Skru spoiler depan belakang M6 V00605-10 6 Nm 129

13 KERJA SERVIS CASIS – Pasang dan ketatkan skru Panduan 2 .

Skru spoiler depan, atas M6 7 Nm V00604-11 – Untuk sendalkan penutup tepi, tekan secara perlahan di kawasan A pada penutup tepi.

Penentu kedudukan disambung di lubang gerudi pada spoiler depan.

K00715-10 130

13.19

KERJA SERVIS CASIS 13 Keluarkan penutup tepi kiri – Tanggalkan skru 1 .

– Tanggalkan skru 2 .

– Tarik penentu kedudukan di kawasan A .

K00713-10 – Buka rivet berkembang 3 .

V00607-10 131

13 KERJA SERVIS CASIS 13.20

V00622-10 Pasang penutup tepi kiri – Gerakkan penutup tepi ke luar.

– Tarik hos 4 daripada kili hos – Buka penapis karbon teraktif 5 6 .

.

Maklumat Orang yang kedua boleh membantu.

– Buka penutup tepi.

– Letakkan penapis karbon teraktif 1 .

Maklumat Orang yang kedua boleh membantu.

– Letakkan hos 2 ke dalam kili hos 3 .

V00622-11 132

K00713-11 KERJA SERVIS CASIS 13 – Letakkan penutup tepi.

– Pasang dan ketatkan skru 4 .

Panduan Skru pelindung tepi M6 6 Nm – Untuk sendalkan penutup tepi, tekan secara perlahan di kawasan A pada penutup tepi.

Penentu kedudukan disambung di lubang gerudi pada spoiler depan.

– Pasang dan ketatkan skru 5 .

Panduan Skru pelindung tepi di reraut depan M6 6 Nm – Pasang rivet berkembang 6 .

V00607-11 133

13 KERJA SERVIS CASIS 13.21

Keluarkan penutup tepi kanan – Tanggalkan skru 1 .

– Tanggalkan skru 2 .

– Tarik penentu kedudukan di kawasan A .

K00714-10 – Buka rivet berkembang 3 .

– Buka penutup tepi.

V00606-10 134

13.22

KERJA SERVIS CASIS 13 Pasang penutup tepi kanan K00714-10 – Letakkan penutup tepi.

– Pasang dan ketatkan skru 1 .

Panduan Skru pelindung tepi M6 6 Nm – Untuk sendalkan penutup tepi, tekan secara perlahan di kawasan A pada penutup tepi.

Penentu kedudukan disambung di lubang gerudi pada spoiler depan.

– Pasang dan ketatkan skru 2 .

Panduan Skru pelindung tepi di reraut depan M6 6 Nm – Pasang rivet berkembang 3 .

V00606-10 135

14 SISTEM BREK 14.1

Sistem Anti Sekatan (ABS) Modul ABS 1 yang terdiri daripada unit hidraulik, unit kawalan ABS dan pam edaran semula dipasang di bawah tempat duduk.

Setiap sensor kelajuan roda 2 berada pada roda belakang dan hadapan.

Amaran Risiko kemalangan Jika kenderaan diubah suai, fungsi ABS akan diganggu.

– Biarkan roda belakang pusing semasa brek roda hadapan ditarik dengan ABS yang ditutup di luar kawasan kenderaan jalan awam.

– Jangan tukar pesongan spring.

– Hanya gunakan alat gantian yang diluluskan dan disyorkan oleh KTM untuk unit brek.

– Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kela juan yang betul yang diluluskan dan disyorkan oleh KTM.

– Patuhi tekanan udara yang telah ditetapkan.

– Pastikan yang kerja servis dan pembaikan dilakukan secara profesional. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) H01910-10 136

SISTEM BREK 14 ABS adalah satu sistem keselamatan yang menghalang roda daripada terkunci ketika membrek semasa perjalanan lurus tanpa impak daripada daya sisi.

Amaran Risiko kemalangan Bantuan memandu boleh menge lakkan kenderaan terbalik dalam had fizikal.

Keadaan memandu extrem seperti muatan bagasi dengan pusat graviti yang tinggi, keadaan jalan yang bertukar-tukar, permulaan perjalanan yang curam atau brek sepenuhnya tanpa lepaskan gear tidak boleh dipampas.

– Sesuaikan cara memandu dengan keadaan jalan dan kebolehan menunggang anda.

ABS kerja dengan dua bulatan brek yang tidak bergantung atas satu sama lain (brek roda depan dan brek roda belakang). Untuk operasi yang biasa, unit brek berfungsi seperti satu unit brek biasa tanpa ABS. Jika alat kawalan ABS mengenalpasti kemung kinan roda dikunci, ABS akan mula untuk kerja melalui kawalan tekanan brek. Proses kawalan adalah melalui denyutan ringan yang nyata di tuil brek tangan ataupun kaki.

Lampu amaran ABS 3 mesti menyala selepas pencucuh dihi dupkan dan padam selepas mula bergerak. Jika lampu tidak tutup atau jika lampu menyala semasa perjalanan, ini bermakna ABS 137

14 SISTEM BREK ada kepincangan. ABS tidak lagi aktif dan roda boleh disekat semasa proses pembrekan. Brek masih berfungsi, hanya kawalan ABS yang tidak berfungsi.

Lampu amaran ABS boleh juga menyala sekiranya dalam kea daan penunggangan yang ekstrem, putaran roda belakang dan hadapan berbeza dengan banyak, cth. semasa wheelie atau roda belakang yang terlebih putar. Melaluinya, ABS akan ditutup.

Untuk menghidupkan ABS semula, motosikal harus dihentikan dan pencucuh harus ditutup. Jika motosikal dioperasi semula, ABS akan dihidupkan kembali. Lampu amaran ABS tutup selepas motosikal berjalan.

14.2

Periksa plat brek Amaran Risiko kemalangan Plat brek yang haus mengurangkan kesan brek.

– Pastikan bahawa plat brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia mem bantu anda.) 138

400480-10 SISTEM BREK 14 – Periksa kekuatan plat brek depan dan belakang, pada bebe rapa tempat pada plat brek, untuk ukuran A .

Maklumat Melalui kehausan, ketebalan plat brek di kawasan per mukaan unit 1 untuk pelapis brek berkurangan.

Cakera brek - had kehausan hadapan belakang 4.0 mm 3.6 mm » Jika ketebalan plat brek kurang daripada nilai yang diten tukan.

– Tukar cakera brek untuk brek roda depan.

– Tukar cakera brek untuk brek roda belakang.

– Periksa kerosakan, keretakan dan kecacatan plat brek hadapan dan belakang.

» Jika plat brek ada kerosakan, keretakan atau pengubahan bentuk: – Tukar cakera brek untuk brek roda depan.

– Tukar cakera brek untuk brek roda belakang.

139

14 SISTEM BREK 14.3

Periksa paras cecair brek untuk brek roda depan Amaran Risiko kemalangan Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.

Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.

– Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibe narkan sedia membantu anda.) Amaran Risiko kemalangan Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.

– Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.

(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) – Bawa bekas pengimbang brek yang dipasang pada hendal ke posisi mendatar.

– Periksa paras cecair brek pada jarum penunjuk 1 .

» Sekiranya paras cecair brek turun di bawah tanda MIN: – Isi semula cecair brek untuk brek roda depan.

( S. 141)

V00155-10 140

SISTEM BREK 14 14.4

Isi semula cecair brek untuk brek roda depan Amaran Risiko kemalangan Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.

Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.

– Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibe narkan sedia membantu anda.) Amaran Kerengsaan kulit Cecair brek menyebabkan kerengsaan kulit.

– Simpan cecair brek di luar capaian kanak-kanak.

– Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.

– Jangan biarkan cecair brek pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair brek ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair brek masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair brek sampai baju.

Amaran Risiko kemalangan Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.

– Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.

(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) 141

14 SISTEM BREK Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.

– Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan berdasarkan kepada peraturan.

Maklumat Jangan sesekali gunakan cecair brek DOT 5. Ia terdiri daripada minyak silikon dan diwarnakan ungu.

Gasket dan paip brek tidak direkabentuk untuk cecair brek DOT 5.

Jangan sentuhkan cecair brek dengan bahagian yang dicat, kerana cecair brek mengakis cat.

Hanya gunakan cecair brek bersih dari bekas yang ditutup ketat.

V00171-10 Kerja awal

– Periksa pad brek pada brek roda hadapan. ( S. 143)

Kerja utama – Bawa bekas pengimbang brek yang dipasang pada hendal ke posisi mendatar.

– Tanggalkan skru 1 .

– Buka penutup 2 dengan diafragma – Isi minyak brek sehingga penanda A 3 .

.

Panduan Pengukuran A 5 mm

Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 249)

142

SISTEM BREK 14 – Letakkan penutup dengan diafragma. Pasang dan ketatkan skru.

Maklumat Cuci cecair brek yang mengalir keluar atau tumpah segera dengan air.

14.5

Periksa pad brek pada brek roda hadapan Amaran Risiko kemalangan Alas brek yang haus mengurangkan kesan brek.

– Pastikan bahawa alas brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia mem bantu anda.) Amaran Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.

Jika pelapis brek ditukar terlalu lambat, rod cakera brek dikisar pada plat brek. Seterusnya, kesan brek akan sangat berkurang dan plat brek akan rosak.

– Periksa pelapis brek dengan kerap.

143

14 SISTEM BREK V00619-10 – Periksa pad brek untuk ketebalan pelapik brek A minimum.

Ketebalan pelapik brek mini mum A ≥ 1 mm » Jika ketebalan pelapik brek minimum kurang: – Tukar pad brek untuk brek roda hadapan.

– Periksa pelapik brek untuk kerosakan dan retakan.

» Jika terdapat kerosakan atau retak: – Tukar pad brek untuk brek roda hadapan.

14.6

Periksa paras cecair brek untuk brek roda belakang Amaran Risiko kemalangan Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.

Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.

– Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibe narkan sedia membantu anda.) Amaran Risiko kemalangan Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.

– Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.

(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) 144

SISTEM BREK 14 – Letakkan kenderaan secara menegak.

– Periksa paras cecair brek pada bekas pengimbang brek.

» Sekiranya paras cecair telah mencapai tanda MIN 1 : – Isi semula cecair brek untuk brek roda belakang.

( S. 145)

14.7

K00716-10 Isi semula cecair brek untuk brek roda belakang Amaran Risiko kemalangan Unit brek tidak berfungsi jika paras cecair brek tidak mencukupi.

Jika paras cecair brek jatuh ke bawah MIN-tanda, unit brek tidak ketat atau alas brek telah haus.

– Periksa unit brek dan jangan lagi memandu, sebelum masalah ini diatasi. (Bengkel KTM yang dibe narkan sedia membantu anda.) 145

14 SISTEM BREK Amaran Kerengsaan kulit Cecair brek menyebabkan kerengsaan kulit.

– Simpan cecair brek di luar capaian kanak-kanak.

– Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.

– Jangan biarkan cecair brek pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair brek ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair brek masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair brek sampai baju.

Amaran Risiko kemalangan Cecair brek yang lama mengurangkan kesan brek.

– Pastikan bahawa cecair brek untuk roda depan dan belakang ditukar berdasarkan pelan servis.

(Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.

– Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan berdasarkan kepada peraturan.

146

SISTEM BREK 14 Maklumat Jangan gunakan cecair brek DOT 5. Ia terdiri daripada minyak silikon dan diwarnakan ungu. Gasket dan paip brek tidak direkabentuk untuk cecair brek DOT 5.

Jangan sentuhkan cecair brek dengan bahagian yang dicat, kerana cecair brek mengakis cat!

Hanya guna cecair brek yang bersih daripada bekas tertutup yang ketat!

Kerja awal

– Periksa pad brek pada brek roda belakang. ( S. 149)

Kerja utama Syarat-syarat Penutup skru dilindungi.

– Buka skru 1 dan buka perlindungan penutup skru.

H01142-10 147

14 SISTEM BREK V00158-11 – Letakkan motosikal tegak.

– Buka penutup skru 2 dengan diafragma – Isi cecair brek sehingga ke tanda A .

3 .

Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1 ( S. 249)

– Pasang penutup skru dengan diafragma.

Maklumat Cuci cecair brek yang mengalir keluar atau tumpah segera dengan air.

Syarat-syarat Penutup skru dilindungi.

– Letakkan perlindungan penutup skru, pasang dan ketatkan skru 1 .

Panduan Skru perlindungan penutup bekas aras brek roda belakang M5 7 Nm H01142-10 148

SISTEM BREK 14 14.8

Periksa pad brek pada brek roda belakang Amaran Risiko kemalangan Alas brek yang haus mengurangkan kesan brek.

– Pastikan bahawa alas brek yang haus mesti ditukar. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia mem bantu anda.) Amaran Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengurangkan kesan brek.

Jika pelapis brek ditukar terlalu lambat, rod cakera brek dikisar pada plat brek. Seterusnya, kesan brek akan sangat berkurang dan plat brek akan rosak.

– Periksa pelapis brek dengan kerap.

V00159-10 – Periksa pad brek untuk ketebalan pelapik brek A minimum.

Ketebalan pelapik brek mini mum A ≥ 1 mm » Jika ketebalan pelapik brek minimum kurang: – Tukar pad brek brek roda belakang.

– Periksa pelapik brek untuk kerosakan dan retakan.

» Jika terdapat kerosakan atau retak: – Tukar pad brek brek roda belakang.

149

14 SISTEM BREK 14.9

Periksa gerak bebas pada tuil brek kaki Amaran Risiko kemalangan Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.

Jika tiada jarak kosong pada tuil brek kaki, tekanan akan terbina di dalam sistem brek pada brek roda belakang.

– Tetapkan jarak kosong pada tuil brek kaki seperti yang dinyatakan.

150

V00160-10 SISTEM BREK 14 – Keluarkan Panduan 1 spring.

– Gerakkan tuil brek kaki ke kedua-dua arah di antara hujung dan sistem omboh silinder brek kaki dan periksa A gerak bebas.

Gerak bebas pada tuil brek kaki 3 … 5 mm » Jika gerak bebas tidak sepadan dengan spesifikasi: – Selaraskan jarak kosong untuk tuli brek kaki.

( S. 152)

– Masukkan 1 spring.

151

14 SISTEM BREK 14.10

Selaraskan jarak kosong untuk tuli brek kaki Amaran Risiko kemalangan Sistem brek tidak berfungsi jika terlalu panas.

Jika tiada jarak kosong pada tuil brek kaki, tekanan akan terbina di dalam sistem brek pada brek roda belakang.

– Tetapkan jarak kosong pada tuil brek kaki seperti yang dinyatakan.

152

V00160-11 SISTEM BREK 14 – Buka spring 1 .

– Longgarkan nat 2 dan selaraskan dengan skru kosong yang dispesifikasikan A .

3 Panduan jarak Gerak bebas pada tuil brek kaki 3 … 5 mm Maklumat Kawasan penyelarasan dihadkan.

– Kapit skru 3 dan ketatkan nat – Gantung spring 1 .

2 .

153

15 RODA, TAYAR 15.1

Keluarkan roda depan Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

– Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. ( S. 108)

154

K00717-10 RODA, TAYAR 15 Kerja utama – Buka skru ke tepi.

1 , tanggalkan pemantul dan tekan dapra sedikit – Keluarkan skru 2 dan tarik keluar sensor pusingan roda 3 .

– Longgarkan skru 4 beberapa pusingan.

– Longgarkan skru 5 .

– Tekan pada skru 4 untuk menolak gandar melalui garfu.

– Tanggalkan skru 4 .

Amaran Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengu rangkan kesan brek.

– Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak rosak.

– Tahan roda depan dan tarik keluar syaf. Keluarkan roda depan daripada cabang.

Maklumat Jangan dayakan tuil brek tangan semasa membuka roda depan.

155

15 RODA, TAYAR 15.2

Pasang roda depan Amaran Risiko kemalangan Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.

– Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.

– Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.

V00608-10 Kerja utama – Tanggalkan sesendal penjarak 1 .

– Periksa galas roda untuk kerosakan dan kehausan.

» Jika galas roda rosak atau haus: – Tukar galas roda hadapan.

– Bersihkan dan lincirkan adang aci jejari sesendal penjarak.

2 dan ulir A untuk

Gris hayat panjang ( S. 253)

– Pasang sesendal penjarak.

156

K00718-10 RODA, TAYAR 15 – Bersihkan ulir aci gandar dan skru 3 .

– Bersihkan aci dan griskannya.

Gris hayat panjang ( S. 253)

– Letakkan roda hadapan dan pasang aci gandar.

Pad brek telah diletakkan dengan betul.

– Ketatkan skru 4 .

Panduan Skru stub sepit udang M8 15 Nm – Pasang dan ketatkan skru 3 .

Panduan Skru gandar soket hadapan M8 – Letakkan pemantul dan dapra.

– Pasang dan ketatkan skru 7 .

26 Nm – Longgarkan skru 4 .

– Posisikan sensor kelajuan roda Pasang dan ketatkan skru 6 .

Panduan 5 di dalam ruangan lubang.

Skru pemegang sen sor kelajuan roda M6 8 Nm 157

15 RODA, TAYAR Panduan Skru fender hadapan M6 7 Nm – Tekan tuil brek tangan beberapa kali sehingga pad brek menyentuh cakera brek dan terdapat titik tekanan.

– Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. ( S. 110)

– Gerakkan brek roda hadapan dan pesongkan fork beberapa kali dengan kuat.

Kaki cabang dilaraskan.

– Ketatkan skru 4 .

Panduan Skru stub sepit udang M8 15 Nm Kerja penutup – Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

15.3

Keluarkan roda belakang Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

158

V00162-11 RODA, TAYAR 15 Kerja utama – Tanggalkan skru lubang gerudi.

1 dan tarik sensor kelajuan roda 2 dari – Tanggalkan nat rantai 4 .

3 dengan cakera. Keluarkan penyelaras – Tahan roda belakang dan tarik keluar gandar cakera dan penyelaras rantai 6 .

5 dengan – Tolak roda belakang sejauh mungkin ke hadapan dan ambil rantai dari roda rantai.

Amaran Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengu rangkan kesan brek.

– Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak rosak.

– Tarik roda belakang ke belakang dan keluarkan dari lengan ayun.

Maklumat Jangan tekan tuil brek kaki jika roda belakang tidak dipasang.

159

15 RODA, TAYAR 15.4

Pasang roda belakang Amaran Risiko kemalangan Minyak atau gris pada plat brek mengurangkan kesan brek.

– Pastikan plat brek sentiasa bebas daripada minyak dan gris.

– Bersihkan plat brek dengan pembersih brek jika perlu.

Amaran Risiko kemalangan Selepas tayar belakang dipasang, brek akan tidak berkesan pada brek roda bela kang pada mulanya.

– Tekan brek kaki beberapa kali sebelum permulaan perjalanan, sehingga titik tekanan yang stabil dapat dirasa.

Kerja utama – Periksa getah perendam hab roda belakang.

( S. 163)

160

V00609-10 RODA, TAYAR 15 – Tanggalkan sesendal penjarak 1 .

– Periksa galas roda untuk kerosakan dan kehausan.

» Jika galas roda rosak atau haus: – Tukar galas roda belakang.

– Bersihkan dan lincirkan adang aci jejari sesendal penjarak.

2 dan ulir A untuk

Gris hayat panjang ( S. 253)

– Pasang sesendal penjarak.

161

15 RODA, TAYAR V00162-12 – Bersihkan ulir untuk aci dan nat – Bersihkan aci dan griskannya.

3 .

Gris hayat panjang ( S. 253)

– Bersihkan titik hubungan pada angkup brek dan lengan ayun.

– Letakkan roda belakang.

Pad brek telah diletakkan dengan betul.

– Tolak roda belakang sejauh mungkin ke hadapan dan letakkan rantai di atas roda rantai.

– Tarik roda belakang ke belakang dan pasang aci gandar dengan cakera dan penegang rantai 5 .

4 Maklumat Pasang penyelaras rantai yang sama.

5 kiri dan kanan di tempat – Pasang nat 3 , tetapi jangan ketatkan dahulu.

– Pastikan bahawa penegang rantai terletak pada skru pelaras dan ketatkan nat 3 .

Panduan Untuk roda belakang diselaraskan dengan betul, tanda pada penegang rantai di sebelah kiri dan kanan mestilah berada di kedudukan yang sama berbanding dengan tanda rujukan B .

162

RODA, TAYAR 15 Nat gandar pelepas cepat M14X1.5

90 Nm – Posisikan sensor kelajuan roda Pasang dan ketatkan skru 7 .

Panduan 6 di dalam ruangan lubang.

Skru pemegang sen sor kelajuan roda M6 8 Nm Kerja penutup

– Periksa ketegangan rantai. ( S. 119)

– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

15.5

Periksa getah perendam hab roda belakang Maklumat Kuasa enjin dihantar dari roda rantai melalui 6 getah peredam ke roda belakang. Ia akan lelas semasa pengendalian. Sekiranya getah perendam tidak diganti pada masanya, pemegang roda rantai dan hab roda belakang boleh rosak.

Kerja awal – Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

– Keluarkan roda belakang.

( S. 158)

163

15 RODA, TAYAR L02153-10 Kerja utama – Periksa galas 1 .

» Jika bearing rosak atau haus: – Tukar galas roda belakang.

– Periksa kerosakan dan kehausan pada getah peredam hab roda belakang.

2 » Jika getah peredam hab belakang rosak atau telah haus: – Tukar semua getah peredam hab roda belakang.

L02152-10 Amaran Risiko kemalangan Plat brek yang rosak mengu rangkan kesan brek.

– Letakkan roda dengan cara supaya plat brek tidak rosak.

– Letak roda belakang dengan roda rantai ke atas di atas satu meja kerja dan masukkan hab ke aci.

– Untuk periksa pergerakan cuba putar roda rantai.

A , pegang roda belakang dan Maklumat Jarak paksi akan diukur dari roda rantai ke luar.

164

RODA, TAYAR 15 Jarak ruangan getah penye rap roda belakang ≤ 5 mm » Jika jarak paksi A lebih besar daripada nilai yang diberi: – Tukar semua getah peredam hab roda belakang.

Kerja penutup – Pasang roda belakang.

(

– Periksa ketegangan rantai. (

S. 160)

S. 119)

– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

15.6

Periksa keadaan tayar Amaran Risiko kemalangan Jika satu tayar pancit semasa perjalanan, kenderaan akan hilang kawalan.

– Pastikan bahawa tayar yang rosak atau botak harus ditukar dengan segera. (Bengkel KTM yang dibenarkan sedia membantu anda.) Amaran Risiko jatuh Profil tayar yang berbeza pada roda depan dan belakang mempengaruhi keadaan menu ngang.

Profil tayar yang berbeza boleh menjadikan kawalan untuk kenderaan lebih susah.

– Pastikan bahawa tayar untuk roda depan dan belakang mempunyai corak profil yang serupa.

165

15 RODA, TAYAR Amaran Risiko kemalangan Tayar dan roda yang tidak diluluskan dan tidak disyorkan mempengaruhi keadaan menunggang.

– Hanya gunakan tayar dan roda dengan indeks kelajuan yang betul yang diluluskan dan disyorkan oleh KTM.

Maklumat Jenis tayar, keadaan tayar dan tekanan tayar mempengaruhi situasi penunggangan motosikal.

Tayar yang botak mengakibatkan keadaan menunggang yang tidak selamat pada permukaan yang basah.

400602-10 – Periksa roda depan dan belakang untuk potongan, benda yang dilanggar dan kerosakan lain.

» Jika ada potongan tayar, benda yang dilanggar atau kero sakan lain: – Tukar tayar.

– Periksa kedalaman benang.

Maklumat Patuhi kedalaman tapak minimum yang sah di sisi undang-undang.

Dalam tapak minimum ≥ 2 mm 166

H01144-10 RODA, TAYAR 15 » JIka kedalaman benang minimum tidak dicapai: – Tukar tayar.

– Periksa umur tayar.

Maklumat Tarikh pembuatan tayar biasanya terletak di label tayar dan akan ditanda dengan empat nombor terakhir untuk DOT label. Kedua-dua nombor pertama merujuk kepada minggu pembuatan dan kedua-dua nombor terakhir merujuk kepada tahun pembuatan.

KTM mengesyorkan satu penukaran tayar selewat lewatnya selepas 5 tahun, tidak bergantung kepada kehausan sebenar.

» Jika tayar lebih tua daripada 5 tahun: – Tukar tayar.

15.7

Periksa tekanan tayar Maklumat Tekanan tayar terlalu rendah akan menyebabkan kehausan tidak sekata dan pemanasan melampau tayar.

Tekanan tayar yang betul memberi keselesaan tunggangan yang optimum dan jangka hayat maksimum tayar.

167

15 RODA, TAYAR 400695-01 – Tanggalkan tukup udara.

– Periksa tekanan tayar semasa tayar sejuk.

Tekanan tayar solo hadapan belakang 2.0 bar 2.0 bar Tekanan tayar dengan penumpang / beban penuh hadapan 2.0 bar belakang 2.1 bar » Jika tekanan tayar tidak mengikut spesifikasi: – Betulkan tekanan tayar.

– Pasang tukup udara.

168

ELEKTRIK 16 16.1

Keluarkan bateri 12 V Amaran Risiko kecederaan Asid bateri dan gas bateri menyebabkan pengakisan teruk.

– Jauhkan bateri 12 V dari capaian kanak-kanak.

– Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.

– Elakkan sentuhan dengan asid bateri dan gas bateri.

– Jauhkan bateri 12 V daripada percikan api atau pembakaran terbuka.

– Caj bateri 12 V hanya di dalam ruang dengan pengudaraan yang baik.

– Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas serta-merta tempat berkenaan dengan air yang banyak.

– Bilas mata dengan air sekurang-kurangnya selama 15 minit dan hubungi doktor dengan segera, jika asid bateri atau gas bateri memasuki mata.

Kerja awal – Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

– Keluarkan tempat duduk penunggang. ( S. 113)

– Alihkan penutup bateri. ( S. 125)

169

16 ELEKTRIK Kerja utama – Pisahkan kabel negatif 1 daripada bateri 12 V.

V00620-10 V00623-10 – Tarik balik penutup kutub positif – Cabut kabel positif 3 2 .

dari bateri 12 V.

– Gantung getah pemegang 4 .

– Tanggalkan bateri 12 V daripada ruang bateri.

Maklumat Jangan sesekali gunakan motosikal dengan bateri 12 V kosong atau tanpa bateri 12 V. Bahagian elektrik dan kelengkapan keselamatan mungkin akan rosak.

Motosikal tidak lagi selamat untuk digunakan dalam kes ini.

170

16.2

ELEKTRIK 16 Pasang bateri 12 V V00623-11 Kerja utama – Letakkan bateri 12 V di dalam ruang bateri.

Panduan Kutub bateri mesti menghala ke atas.

Bateri 12 V (ETZ-9-BS) ( S. 240)

– Gantung getah penahan – Letakkan wayar positif 1 .

2 , pasang dan ketatkan skru.

– Letakkan penutup kutub positif 3 .

– Letakkan wayar negatif 4 , pasang dan ketatkan skru.

V00620-11 Kerja penutup

– Pasang penutup bateri. ( S. 127)

– Pasang tempat duduk penunggang. ( S. 114)

171

16 ELEKTRIK

– Tetapkan masa. ( S. 75)

16.3

Cas bateri 12 V Amaran Risiko kecederaan Asid bateri dan gas bateri menyebabkan pengakisan teruk.

– Jauhkan bateri 12 V dari capaian kanak-kanak.

– Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan cermin mata perlindungan.

– Elakkan sentuhan dengan asid bateri dan gas bateri.

– Jauhkan bateri 12 V daripada percikan api atau pembakaran terbuka.

– Caj bateri 12 V hanya di dalam ruang dengan pengudaraan yang baik.

– Sekiranya bersentuhan dengan kulit, bilas serta-merta tempat berkenaan dengan air yang banyak.

– Bilas mata dengan air sekurang-kurangnya selama 15 minit dan hubungi doktor dengan segera, jika asid bateri atau gas bateri memasuki mata.

Pemberitahuan Bahaya persekitaran Bateri 12 V mengandungi bahan yang membahayakan persekitaran.

– Jangan buang bateri 12 V ke dalam sampah rumah.

– Hantar bateri 12 V ke tempat pengumpulan bagi bateri lama.

172

ELEKTRIK 16 Maklumat Walaupun bateri 12 V tidak digunakan, ia kehilangan casnya setiap hari.

Sangat penting untuk jangka hayat bateri 12 V adalah keadaan pengecasan dan jenis cas.

Pengecasan cepat dengan arus mengecas yang tinggi memberi kesan negatif kepada jangka hidup bateri.

Jika arus mengecas, voltan mengecas atau masa mengecas dilebihi, elektrolit dilepaskan melalui injap keselamatan. Dengan itu bateri 12 V akan kehilangan kapasiti.

Apabila bateri 12 V dihidupkan kosong, bateri 12 V akan dicas serta-merta.

Bagi keadaan pegun yang lama dalam keadaan penyahcasan, penyahcasan rendah dan pensulfatan akan berlaku dan akan merosakkan bateri 12 V.

Bateri 12 V bebas penyelenggaraan. Pemeriksaan paras sulfat tidak diperlukan.

Kerja awal – Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

– Keluarkan tempat duduk penunggang. ( S. 113)

– Alihkan penutup bateri. ( S. 125)

– Pisahkan kabel negatif daripada bateri 12 V untuk menge lakkan kerosakan pada papan elektronik.

173

16 ELEKTRIK M00729-11 Kerja utama – Sambungkan alat cas ke bateri 12 V. Hidupkan alat cas.

Peranti cas bateri (58429074000) Di samping itu, pengecas ini boleh digunakan untuk meng uji voltan litar terbuka, kebolehan permulaan bateri 12 V dan penjana elektrik. Pengecasan bateri 12 V secara berlebihan adalah mustahil dengan alat ini.

Maklumat Jangan sesekali tanggalkan penutup 1 .

– Matikan alat pengecas selepas dicas dan pisahkan daripada bateri 12 V.

Panduan Arus cas, voltan cas dan masa cas tidak boleh melebihi.

Sentiasa cas bateri 12 V, apabila motosikal tidak digu nakan 3 bulan – Letakkan wayar negatif, pasang dan ketatkan skru.

Kerja penutup

– Pasang penutup bateri. ( S. 127)

– Pasang tempat duduk penunggang. (

– Tetapkan masa. ( S. 75)

S. 114)

174

ELEKTRIK 16 16.4

Tukar fius ABS Amaran Risiko kebakaran Fius yang salah akan membebankan sistem elektrik.

– Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang dinyatakan.

– Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.

Maklumat Dua fius untuk ABS terletak di bawah penutup pelindung di tepi terminal negatif bateri 12 V. Pam suap kembali dan unit hidraulik untuk ABS dilindungi dengan kedua-dua fius ini. Pelindung yang ketiga untuk perlindungan alat kawalan ABS berada di dalam kotak keselamatan.

Kerja awal – Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

– Keluarkan tempat duduk penunggang. ( S. 113)

– Alihkan penutup bateri. ( S. 125)

175

16 ELEKTRIK V00624-10 Tukar pelindung unit hidraulik ABS: – Buka penutup pelindung dan keluarkan pelindung 1 .

Maklumat Fius yang rosak mempunyai dawai fius yang patah A .

Amaran Risiko kebakaran Fius yang salah akan membe bankan sistem elektrik.

– Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang dinyatakan.

– Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.

– Ganti pelindung gantian dengan saiz yang sesuai.

Kunci keselamatan (75011088010) ( S. 240)

Tip Ganti pelindung gantian baru B di dalam kotak keselamatan supaya boleh didapati jika perlu.

– Pasangkan tukup keselamatan.

176

ELEKTRIK 16 Tukar pelindung untuk pam suap kembali ABS: – Buka penutup pelindung dan keluarkan pelindung 2 .

Maklumat Fius yang rosak mempunyai dawai fius yang patah A .

V00624-11 Amaran Risiko kebakaran Fius yang salah akan membe bankan sistem elektrik.

– Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang dinyatakan.

– Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.

– Ganti pelindung gantian dengan saiz yang sesuai.

Kunci keselamatan (90111088025) ( S. 240)

Tip Ganti pelindung gantian baru C di dalam kotak keselamatan supaya boleh didapati jika perlu.

– Pasangkan tukup keselamatan.

Kerja penutup

– Pasang penutup bateri. ( S. 127)

177

16 ELEKTRIK

– Pasang tempat duduk penunggang. ( S. 114)

16.5

Tukar fius untuk pengguna elektrik masing-masing Maklumat Kotak fius dengan fius utama dan fius untuk setiap pengguna elektrik individu terletak di tepi kutub positif bateri 12 V.

Kerja awal – Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

– Keluarkan tempat duduk penunggang. (

– Alihkan penutup bateri. ( S. 125)

S. 113)

Kerja utama – Buka penutup kotak fius.

– Keluarkan fius yang rosak.

V00173-10 178

ELEKTRIK 16 Panduan Fius 1 - 30 A - Fius utama Fius 2 - 10 A - Alat gabungan Fius 3 - 10 A - Geganti utama Fius 4 - 15 A - Gegelung pencucuhan, pam bahan api Fius 5 - 15 A - Kipas radiator Fius 6 - 10 A - Hon, lampu brek, lampu signal, lampu besar, lampu malap, lampu kedudukan, lampu belakang, lampu nombor plat Fius 7 - 10 A - Alat gabungan, alat kawalan enjin elektronik, alat kawalan ABS Fius 8 - 10 A - Sistem penggera (pilihan) Fius 9 - 10 A - Terminal positif untuk peralatan tambahan (ACC1 hadapan) Fius 10 - 10 A - Terminal positif untuk peranti tambahan (ACC2 hadapan) Maklumat Fius yang rosak mempunyai dawai fius yang patah A .

179

16 ELEKTRIK Amaran Risiko kebakaran Fius yang salah akan membe bankan sistem elektrik.

– Gunakan hanya fius dengan nilai Ampere yang dinyatakan.

– Jangan melitar pintaskan atau membaiki fius.

– Ganti pelindung gantian dengan saiz yang sesuai.

Kunci keselamatan (75011088010) ( Kunci keselamatan (75011088015) ( Kunci keselamatan (75011088030) ( S. 240) S. 240) S. 240)

Tip Ganti fius gantian baru di dalam kotak fius supaya boleh didapati jika perlu.

– Periksa fungsi pengguna elektrik.

– Tutup penutup kotak fius.

Kerja penutup

– Pasang penutup bateri. ( S. 127)

– Pasang tempat duduk penunggang. ( S. 114)

180

16.6

Tukar lampu malap Pemberitahuan Kerosakan pada pemantul Kotoran berminyak pada pemantul mengurangkan kecerahan cahaya.

Gris pada omboh gelas mentol melalui haba dan letakkan pada pemantul.

– Bersihkan dan nyahgriskan mentol sebelum dipasang.

– Jangan sentuh omboh gelas dengan tangan sahaja.

Kerja awal – Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

ELEKTRIK 16 181

16 ELEKTRIK V00610-10 Kerja utama – Pusing soket 1 dalam arah lawan jam.

– Tarik soket dengan lampu malap depan.

2 daripada penutup lampu – Pisahkan dan buka soket dengan lampu malap daripada plag 3 .

– Pasang soket baru dengan lampu malap pada plag.

Lampu rendah (H11 / Soket PGJ19-2) ( S. 240)

182

ELEKTRIK 16 – Letakkan soket dengan lampu malap pada penutup lampu depan.

– Pusing soket dengan arah jam.

– Periksa fungsi lampu.

V00611-10 Kerja penutup

– Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah. ( S. 185)

16.7

Tukar lampu besar Pemberitahuan Kerosakan pada pemantul Kotoran berminyak pada pemantul mengurangkan kecerahan cahaya.

Gris pada omboh gelas mentol melalui haba dan letakkan pada pemantul.

– Bersihkan dan nyahgriskan mentol sebelum dipasang.

– Jangan sentuh omboh gelas dengan tangan sahaja.

183

16 ELEKTRIK V00614-10 Kerja awal – Tutup pencucuh, dan pusing kunci pencucuh ke kedudukan .

Kerja utama – Pusing soket 1 dalam arah lawan jam.

– Tarik soket dengan lampu besar depan.

2 daripada penutup lampu – Pisahkan dan buka soket dengan lampu besar daripada plag 3 .

– Pasang soket baru dengan lampu besar pada plag.

Lampu besar (H9 / Soket PGJ19-5) ( S. 240)

184

ELEKTRIK 16 – Letakkan soket dengan lampu besar pada penutup lampu depan.

– Pusing soket dengan arah jam.

– Periksa fungsi lampu.

V00615-10 Kerja penutup

– Periksa seting lampu depan - lampu besar. ( S. 187)

16.8

Periksa seting lampu depan - lampu malap – Letak motosikal di atas kawasan yang mendatar di depan din ding cerah dan tandakan ketinggian tengah lampu depan.

– Tandakan satu lagi tanda dengan jarak pertama.

B Panduan di bawah tanda Jarak B 5 cm – Letakkan motosika dalam jarak dan buka lampu malap.

A tegak di depan dinding 400726-10 185

16 ELEKTRIK Panduan Jarak A 5 m – Sekarang pemandu, mungkin dengan bagasi dan pembon ceng, duduk di atas motosikal.

– Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah.

Sempadan cerah gelap mesti berada tepat di bawah penanda motosikal yang sedia untuk penggunaan dengan pemandu, mungkin bagasi dan pembonceng.

» Sekiranya had cerah gelap tidak sama dengan tetapan: – Penyelarasan jarak liputan lampu hadapan.

( S. 188)

186

16.9

ELEKTRIK 16 Periksa seting lampu depan - lampu besar 400575-10 – Letak motosikal di atas kawasan yang mendatar di depan din ding cerah dan tandakan ketinggian tengah lampu depan.

– Tandakan satu lagi tanda dengan jarak pertama.

B di bawah tanda Panduan Jarak B 5 cm – Letak motosikal dengan jarak buka lampu besar.

Panduan A tegak di depan dinding dan Jarak A 5 m – Kini, pemandu meletakkan bagasi dan tempat duduk pembon ceng pada motosikal, jika perlu.

– Periksa seting lampu depan - lampu besar.

Titik tengah kon dan kemungkinan juga bagasi serta tempat duduk pembonceng mesti berada betul-betul di bawah penanda jika motosikal sedia untuk digunakan oleh pemandu.

» Jika titik tengah kon mengilau tidak sama dengan titik tengah yang diberi:

– Penyelarasan jarak liputan lampu tinggi. ( S. 189)

187

16 ELEKTRIK 16.10

Tetapkan jarak pencahayaan lampu tinggi lampu rendah Kerja utama – Jarak liputan lampu hadapan diselaraskan dengan memu singkan skru 1 .

Panduan Sempadan gelap cerah mesti berada di bawah penanda (rujuk kepada: Periksa tetapan lampu besar lampu rendah) ketika motosikal digunakan dengan pemandu, bagasi dan pembonceng.

V00613-10 Maklumat Pusing mengikut arah jam akan meningkatkan jarak pencahayaan, pusing mengikut arah lawan jam akan mengurangkan jarak pencahayaan.

Kerja penutup

– Periksa tetapan lampu tinggi- lampu rendah. ( S. 185)

188

16.11

ELEKTRIK 16 Penyelarasan jarak liputan lampu tinggi Kerja utama – Jarak liputan lampu tinggi diselaraskan dengan memusingkan skru 1 .

Panduan Sebaran cahaya ketika motosikal digunakan beserta dengan bagasi dan penumpang mestilah berada dibawah petanda yang ditetapkan (sesuai untuk: menyesuaikan lampu hadapan).

V00612-10 Maklumat Pusing mengikut arah jam akan meningkatkan jarak pencahayaan, pusing lawan arah jam akan mengu rangkan jarak pencahayaan.

Kerja penutup

– Periksa seting lampu depan - lampu besar. ( S. 187)

189

16 ELEKTRIK 16.12

Plag diagnostik Plag diagnostik 1 terletak di bawah tempat duduk penunggang.

16.13

H01911-10 ACC1 dan ACC2 hadapan Tempat pemasangan – Bekalan kuasa ACC1 1 dan ACC2 2 tangki pengembangan cecair penyejuk.

terletak di bawah E01197-10 190

17.1

SISTEM PENYEJUKAN 17 Sistem penyejukan K00719-10 Pergerakan cecair penyejuk dipacu oleh pam air 1 di dalam enjin.

Tekanan yang dihasilkan dalam sistem penyejukan semasa pemanasan 2 dikawal oleh injap dalam penutup radiator.

Melalui pengembangan haba, bahagian cecair penyejuk yang berlebihan akan disalurkan ke bekas pengembangan suhu turun, bahagian ini akan disalur kembali ke sistem penyejuk.

Dengan ini, suhu cecair penyejuk dapat dikurangkan tanpa mengganggu fungsi.

3 . Jika 110 °C 191

17 SISTEM PENYEJUKAN Penyejukan berlaku disebabkan oleh aliran udara dan kipas radi ator 4 , yang dihidupkan bergantung kepada suhu.

Pengurangan kelajuan menyebabkan kesan penyejukan berku rangan. Selain itu, radiator yang kotor juga mengurangkan kesan penyejukan.

402242-10 192

17.2

SISTEM PENYEJUKAN 17 Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang Amaran Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada di bawah tekanan.

– Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk, jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.

– Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan untuk sistem penyejuk dibuka.

– Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.

Amaran Bahaya racun Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.

– Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.

– Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.

Syarat-syarat Enjin sejuk.

Penyejuk telah diisi penuh.

193

17 SISTEM PENYEJUKAN V00178-10 – Letakkan motosikal di atas permukaan melintang secara menegak.

– Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas 1 pengimbang.

Paras cecair penyejuk perlu berada di antara MIN dan MAX.

» Jika tiada cecair penyejuk terdapat dalam bekas pengim bang: – Periksa kepekatan sistem penyejuk.

Maklumat Jangan kendalikan motosikal!

– Isi/lepaskan sistem penyejuk.

( S. 202)

» Jika paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang tidak sepadan dengan spesifikasi, tetapi masih belum kosong: – Betulkan paras cecair penyejuk dalam bekas pengim-

bang. ( S. 198)

194

17.3

SISTEM PENYEJUKAN 17 Periksa perlindungan fros dan paras cecair penyejuk Amaran Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada di bawah tekanan.

– Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk, jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.

– Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan untuk sistem penyejuk dibuka.

– Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.

Amaran Bahaya racun Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.

– Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.

– Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.

Syarat-syarat Enjin sejuk.

195

17 SISTEM PENYEJUKAN R04380-10 Kerja awal – Keluarkan penutup tepi kanan.

( S. 134)

Kerja utama – Letakkan motosikal dengan tegak atas kawasan mendatar.

– Tanggalkan penutup 1 bekas pengimbang.

– Periksa perlindungan fros cecair penyejuk.

−25 … −45 °C » Jika perlindungan fros dam cecair penyejuk tidak selaras dengan spesifikasi: – Betulkan perlindungan fros untuk cecair penyejuk.

– Periksa paras cecair penyejuk di dalam bekas pengimbang.

Paras cecair penyejuk harus berada di antara MIN dan MAX.

» Jika paras cecair penyejuk tidak sama dengan nilai yang diberi: – Betulkan paras cecair penyejuk.

Cecair penyejuk ( S. 250)

– Pasang tudung bekas pengimbang.

196

V00144-11 SISTEM PENYEJUKAN 17 – Buka penutup radiator 2 .

– Periksa perlindungan fros cecair penyejuk.

−25 … −45 °C » Jika perlindungan fros dam cecair penyejuk tidak selaras dengan spesifikasi: – Betulkan perlindungan fros untuk cecair penyejuk.

– Periksa paras cecair penyejuk dalam penyejuk.

Penyejuk mesti diisi dengan penuh.

» Jika paras cecair penyejuk tidak sama dengan nilai yang diberi: – Betulkan paras cecair penyejuk dan kenal pastikan sebab pengurangan.

Cecair penyejuk ( S. 250)

» Jika cecair penyejuk tambahan harus diisi sebagai nilai spesifikasi: > 0.20 l – Isi/lepaskan sistem penyejuk.

( S. 202)

– Pasang kunci penyejuk.

Kerja penutup – Pasang penutup tepi kanan.

( S. 135)

197

17 SISTEM PENYEJUKAN 17.4

Betulkan paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang Amaran Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada di bawah tekanan.

– Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk, jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.

– Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan untuk sistem penyejuk dibuka.

– Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.

Amaran Bahaya racun Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.

– Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.

– Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.

Syarat-syarat Enjin sejuk.

198

SISTEM PENYEJUKAN 17 Penyejuk telah diisi penuh.

Kerja awal – Periksa paras cecair penyejuk dalam bekas pengimbang.

( S. 193)

Kerja utama – Tanggalkan penutup 1 tangki pengimbang.

– Isi cecair penyejuk sehingga ke tanda MAX.

Cecair penyejuk ( S. 250)

– Pasang tudung bekas pengimbang.

17.5

V00178-11 Tuangkan cecair penyejuk Amaran Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada di bawah tekanan.

– Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk, jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.

– Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan untuk sistem penyejuk dibuka.

– Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.

199

17 SISTEM PENYEJUKAN Amaran Bahaya racun Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.

– Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.

– Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.

Syarat-syarat Enjin sejuk.

Kerja awal – Keluarkan penutup tepi kiri.

( S. 131)

– Keluarkan penutup tepi kanan.

– Tanggalkan spoiler depan. (

( S. 134)

S. 128)

200

V00146-10 SISTEM PENYEJUKAN 17 Kerja utama – Letakkan motosikal dalam keadaan menegak.

– Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.

– Tanggalkan skru 1 .

– Buka penutup penyejuk.

– Biarkan cecair penyejuk mengalir keluar sepenuhnya.

– Pasang dan ketatkan skru 1 Panduan dengan gelang adang baharu.

Skru kedap lubang saluran keluar untuk pam air M6 10 Nm 201

17 SISTEM PENYEJUKAN 17.6

Isi/lepaskan sistem penyejuk Amaran Bahaya racun Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.

– Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.

– Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.

Kerja utama – Buka kunci penyejuk 1 .

V00144-10 202

V00145-10 SISTEM PENYEJUKAN 17 – Buka skru pelepasan 2 .

Panduan 3 rev – Sandarkan motosikal ke kanan dengan sedikit.

– Isikan cecair penyejuk, sehingga tiada buih keluar daripada skru pelepasan dan ketatkan skru pelepasan dengan segera.

Cecair penyejuk ( S. 250)

– Isi penyejuk dengan cecair penyejuk sepenuhnya. Pasang kunci penyejuk.

– Letakkan motosikal pada topang tepi.

Bahaya Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.

– Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.

– Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di dalam bilik tertutup.

– Buka enjin dan biarkannya dipanaskan.

203

17 SISTEM PENYEJUKAN – Tutup enjin dan biarkannya disejukkan.

– Selepas disejukkan, periksa paras cecair penyejuk sekali lagi dalam penyejuk dan isi semula cecair penyejuk jika diper lukan.

– Buka penutup bekas pengimbang 3 penyejuk sehingga ke penanda MAX.

dan isikan paras cecair – Pasang tudung bekas pengimbang.

R04429-10 Kerja penutup

– Pasang spoiler depan. (

– Pasang penutup tepi kiri.

S. 129)

– Pasang penutup tepi kanan.

(

(

S. 132)

S. 135)

204

SISTEM PENYEJUKAN 17 17.7

Tukar cecair penyejuk Amaran Bahaya lecur Cecair penyejuk akan menjadi sangat panas semasa motosikal dikendalikan dan berada di bawah tekanan.

– Jangan buka penyejuk, paip penyejuk ataupun bahagian binaan yang lain untuk sistem penyejuk, jika enjin dan sistem penyejuk masih panas.

– Biarkan sistem penyejuk dan enjin sejuk, sebelum penyejuk, paip penyejuk dan bahagian binaan untuk sistem penyejuk dibuka.

– Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.

Amaran Bahaya racun Cecair penyejuk beracun dan memudaratkan kesihatan.

– Simpan cecair penyejuk di luar capaian kanak-kanak.

– Jangan biarkan cecair penyejuk pada kulit, dalam mata atau di baju.

– Jumpa doktor dengan segera jika cecair penyejuk ditelan.

– Cuci lokasi yang berkenaan dengan banyak air dengan segera jika ada sentuhan dengan kulit.

– Cuci mata dengan teliti dengan segera dan jumpa doktor, jika cecair penyejuk masuk ke dalam mata.

– Tukar baju, jika cecair penyejuk sampai baju.

Syarat-syarat Enjin sejuk.

205

17 SISTEM PENYEJUKAN Kerja awal – Keluarkan penutup tepi kanan.

– Keluarkan penutup tepi kiri.

– Tanggalkan spoiler depan. (

( S. 134)

( S. 131)

S. 128)

Kerja utama – Letakkan motosikal dalam keadaan menegak.

– Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.

– Tanggalkan skru 1 .

V00146-10 – Tanggalkan penutup radiator 2 .

– Biarkan cecair penyejuk mengalir keluar sepenuhnya.

– Pasang dan ketatkan skru Panduan 1 dengan gelang adang baharu.

Skru kedap lubang saluran keluar untuk pam air M6 10 Nm V00144-11 206

V00145-11 SISTEM PENYEJUKAN 17 – Longgarkan skru aliran keluar udara 3 .

Panduan 3 rev – Sandarkan motosikal ke kanan dengan sedikit.

– Isikan cecair penyejuk, sehingga tiada buih keluar daripada skru pelepasan dan ketatkan skru pelepasan dengan segera.

Cecair penyejuk ( S. 250)

– Isi penyejuk dengan cecair penyejuk sepenuhnya. Pasang penutup radiator.

– Letakkan motosikal pada topang tepi.

Bahaya Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.

– Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.

– Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di dalam bilik tertutup.

– Buka enjin dan biarkannya dipanaskan.

207

17 SISTEM PENYEJUKAN – Tutup enjin dan biarkannya disejukkan.

– Selepas disejukkan, periksa paras cecair penyejuk sekali lagi dalam penyejuk dan isi semula cecair penyejuk jika diper lukan.

– Buka penutup bekas pengimbang 4 penyejuk sehingga ke penanda MAX.

dan isikan paras cecair – Pasang tudung bekas pengimbang.

R04429-11 Kerja penutup

– Pasang spoiler depan. (

– Pasang penutup tepi kiri.

S. 129)

– Pasang penutup tepi kanan.

(

(

S. 132)

S. 135)

208

PENALAAN ENJIN 18 18.1

Periksa jarak tuli pencengkam Petunjuk Kerosakan klac Sekiranya tidak ada ruang pelepasan pada tuas klac, klac akan mula tergelincir.

– Periksa ruang pelepasan tuas klac sebelum setiap penggunaan motosikal.

– Laraskan ruang pelepasan tuas klac seperti yang diperlukan.

K00697-13 – Periksa tuli pencengkam untuk pergerakannya.

– Tegakkan kedudukan hendal.

– Tarik tuli pencengkam sehingga ke rintangan yang ketara dan dapatkan jarak tuli pencengkam A .

Jarak tuli pencengkam A 1 … 3 mm » Jika jarak tuli pencengkam tidak sama dengan jarak yang diberi: – Selaraskan tuli pencengkam.

( S. 210)

– Gerakkan bar hendal dwiarah untuk keseluruhan kawasan kawalan.

Jarak tuli pencengkam tidak boleh diubah.

» Jika jarak tuli pencengkam berubah: – Periksa letakkan dawai pencengkam.

209

18 PENALAAN ENJIN 18.2

Selaraskan tuli pencengkam – Tegakkan kedudukan hendal.

– Letakkan semula lengan 1 .

– Longgarkan nat lawan 2 .

– Selaraskan jarak tuli pencengkam ras 3 .

Panduan A dengan skru penyela Jarak tuli pencengkam A 1 … 3 mm – Ketatkan nat lawan – Letakkan lengan 1 .

2 .

V00616-10 210

19.1

KERJA SERVIS ENJIN 19 Periksa paras minyak enjin Syarat-syarat Enjin sedia beroperasi.

Kerja awal – Letakkan motosikal di atas permukaan melintang secara menegak.

Kerja utama – Periksa paras minyak enjin.

Maklumat Selepas enjin diletakkan, tunggu satu minit sebelum memulakan pemeriksaan.

K00720-10 Minyak enjin mesti berada antara tanda A dan B .

» Apabila minyak enjin berada di bawah tanda

– Isi semula minyak enjin. ( S. 216)

» Apabila minyak enjin melebihi tanda – Betulkan paras minyak enjin.

B : A : 211

19 KERJA SERVIS ENJIN 19.2

Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak Amaran Bahaya lecur Minyak enjin dan minyak gear akan menjadi sangat panas semasa pengendalian moto sikal.

– Pakai pakaian perlindungan yang sesuai dan sarung tangan perlindungan.

– Pegang lokasi yang berkenaan dengan segera dengan air suam semasa kelecuran.

Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.

– Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan berdasarkan kepada peraturan.

Maklumat Keluarkan minyak enjin semasa enjin dalam suhu beroperasi biasa.

Kerja awal

– Tanggalkan spoiler depan. ( S. 128)

– Letak motosikal di kawasan yang mendatar dengan tangkai tepi.

212

V00175-10 KERJA SERVIS ENJIN 19 Kerja utama – Letak bekas yang sesuai di bawah enjin.

– Tanggalkan skru lepas minyak 1 dengan gegelang O.

– Tanggalkan penapis minyak 2 dengan gegelang O.

– Tanggalkan skru kunci 3 dengan penapis minyak 4 .

– Biarkan minyak enjin dikeluarkan sepenuhnya.

– Bersihkan skru untuk lepaskan minyak dan penapis minyak.dengan teliti.

– Letakkan penapis minyak lepas minyak 1 2 dan pasang dan ketatkan skru dengan gegelang O.

Panduan Skru saliran minyak M24X1.5

15 Nm – Pasang dan ketatkan plag skru minyak 4 dan gegelang O.

3 Panduan dengan penapis Skru penutup pena pis jejaring minyak kecil M17X1.5

12 Nm 213

19 KERJA SERVIS ENJIN – Tanggalkan skru 5 dengan gegelang O.

. Keluarkan penutup penapis minyak 6 – Tarik penapis minyak 7 daripada penutup penuras minyak.

– Biarkan minyak enjin dikeluarkan sepenuhnya.

– Bersihkan bahagian dan permukaan kedap dengan teliti.

M01440-10 L02271-10 – Pasang penapis minyak baharu 7 .

– Lincirkan gegelang O untuk penutup penuras minyak. Pasang penutup penapis minyak 6 .

– Pasang dan ketatkan skru.

Panduan Tutupkan penutup penapis minyak M6 10 Nm Maklumat Minyak enjin yang terlalu sedikit atau minyak berkualiti rendah akan menyebabkan kehausan enjin prama tang.

214

H01080-10 KERJA SERVIS ENJIN 19 – Tanggalkan skru pengisi minyak isi minyak enjin.

8 dengan gegelang O dan Minyak enjin 1.7 l

(

Minyak enjin (SAE 15W/50)

S. 251)

– Pasang dan ketatkan skru pengisi minyak dengan gegelang O.

Bahaya Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.

– Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.

– Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di dalam bilik tertutup.

– Hidupkan enjin dan periksa keketatan.

Kerja penutup

– Pasang spoiler depan. ( S. 129)

– Periksa paras minyak enjin. ( S. 211)

215

19 KERJA SERVIS ENJIN 19.3

Isi semula minyak enjin Maklumat Minyak enjin terlalu sedikit atau minyak berkualiti rendah akan menyebabkan kelusuhan enjin pramatang.

H01066-10 Kerja utama – Tanggalkan skru pengisian minyak dan isi minyak enjin.

1 dengan gegelang O

Minyak enjin (SAE 15W/50) ( S. 251)

Maklumat Untuk mengoptimumkan prestasi minyak enjin, minyak enjin yang berbeza tidak dinasihatkan untuk dicampur.

Kami mengesyorkan untuk membuat satu penukaran minyak enjin, jika perlu.

– Pasang plag pengisi minyak dengan gegelang O dan ketatkan.

216

KERJA SERVIS ENJIN 19 Bahaya Bahaya racun Asap ekzos beracun dan boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan kematian.

– Sentiasa pastikan pengudaraan yang mencukupi semasa pengendalian enjin.

– Guna penyedut gas ekzos yang sesuai apabila anda menghidupkan dan membiarkan enjin hidup di dalam bilik tertutup.

– Mula enjin dan periksa untuk kebocoran.

Kerja penutup

– Periksa paras minyak enjin. ( S. 211)

217

20 CUCI, PENJAGAAN 20.1

Bersihkan motosikal Pemberitahuan Kerosakan bahan Bagi penggunaan pembersih bertekanan tinggi yang salah, bahagian boleh menjadi rosak atau hancur.

Air akan memasuki bahagian elektrik, soket, kabel bowden, galas dsb. melalui tekanan air yang tinggi.

Tekanan yang terlalu tinggi menyebabkan gangguan dan memusnahkan bahagian.

– Jangan halakan pancaran air terus kepada bahagian elektrik, soket, kabel bowden atau galas.

– Kekalkan jarak minimum di antara nozel pembersih bertekanan tinggi dan bahagian.

Jarak minimum 60 cm Pemberitahuan Bahaya kepada alam sekitar Bahan bermasalah mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar.

– Buang minyak, gris, filter, bahan api, bahan pencuci, cecair brek dan sebagainya dengan betul dan berdasarkan kepada peraturan.

Maklumat Bersihkan motosikal secara berkala untuk mengekalkan nilai dan jangka hayat yang lama.

Elakkan sinaran matahari secara terus pada motosikal semasa pembersihan.

218

401061-01 CUCI, PENJAGAAN 20 – Tutup sistem ekzos bagi mengelakkan air masuk kedalamnya.

– Tanggalkan terlebih dahulu kekotoran besar dengan pancutan air yang lembut.

– Pada tempat dengan kekotoran yang degil, semburkan pen cuci motosikal biasa dan bersihkan dengan menggunakan berus.

Pembersih motosikal ( S. 254)

Maklumat Gunakan air panas yang telah dicampur dengan pen cuci motosikal biasa dan span lembut.

Jangan gunakan pembersih motosikal untuk motosikal kering, sentiasa bilas dengan air terlebih dahulu.

Sekiranya motosikal terdedah kepada garam, ber sihkan motosikal dengan air sejuk. Air panas mening katkan kesan garam.

– Selepas motosikal dibilas dengan air dengan teliti, biarkan ia kering.

– Tanggalkan penutup sistem ekzos.

219

20 CUCI, PENJAGAAN Amaran Risiko kemalangan Basah dan kotoran mengganggu sistem brek.

– Brek beberapa kali dengan berhati-hati untuk mengeringkan pad brek dan cakera brek dan menghilangkan kotoran.

– Selepas pembersihan, tunggang seketika sehingga enjin mencapai suhu operasi.

Maklumat Melalui kepanasan, air pada bahagian enjin yang tidak dapat dicapai dan sistem brek tersejat.

– Selak penutup jauh dari kelengkapan pemegang untuk mem bolehkan air meruap.

– Selepas penyejukan motosikal, minyakkan semua tempat yang bergerak dan galas.

– Bersihkan rantai. ( S. 117)

– Letakkan bahan pelindung karat pada bahagian metal yang terdedah (kecuali cakera brek dan sistem ekzos).

Bahan pengawet untuk cat, besi dan getah ( S. 253)

– Lindungi semua bahagian yang dicat dengan produk penja gaan cat yang tidak agresif.

220

CUCI, PENJAGAAN 20

(

Perfect Finish dan penyempurnaan berkilat untuk lakur

S. 254)

Maklumat Bahagian plastik matt tidak boleh menggilap, ia mem bawa kesan yangburuk terhadap kualiti material terse but.

– Letakkan bahan pembersihan dan penjagaan biasa pada semua bahagian plastik dan bahagian yang disalut dengan serbuk.

Pembersih khas untuk cat berkilat dan matte, permukaan

besi dan plastik ( S. 253)

– Griskan lubang kunci motosikal.

Semburan minyak universal ( S. 254)

221

20 CUCI, PENJAGAAN 20.2

Kerja pemeriksaan dan penjagaan untuk operasi musim sejuk Maklumat Jika motosikal juga digunakan pada musim sejuk, tumpahan garam mesti dijangka di jalan raya. Ia mesti lah ditabur dengan garam jalan yang agresif.

Sekiranya motosikal terdedah kepada garam, bersihkan motosikal dengan air sejuk. Air panas mening katkan kesan garam.

401060-01

– Bersihkan motosikal. (

– Pencucian brek.

S. 218)

Maklumat Selepas berakhirnya SETIAP pemanduan di jalan yang bergaram, bersihkan motosikal dengan teliti, ter utamanya angkup dan pad brek apabila ianya telah sejuk dan dalam keadaan terpasang, dengan air dan keringkannya dengan baik.

– Kendali enjin, pengayun dan semua bahagian lain yang terde dah atau dilapiskan dengan zink (kecuali cakera brek) dengan bahan pelindung karat berasaskan lilin.

222

CUCI, PENJAGAAN 20 Maklumat Tiada bahan pelindung karat yang boleh berada pada cakera brek kerana ia boleh mengurangkan kesan pembrekan dengan banyak.

– Bersihkan rantai. ( S. 117)

223

21 PENYIMPANAN 21.1

Penyimpanan Maklumat Jika anda ingin memarkir motosikal anda untuk jangka waktu yang lama, anda perlu melakukan perkara berikut atau meminta pertolongan orang lain.

Periksa fungsi dan kehausan semua bahagian sebelum memarkir motosikal. Jika kerja servis, pembaikan atau penukaran diperlukan, ini perlu dilakukan semasa memarkir (semasa bengkel tidak sibuk). Dengan ini, anda boleh mengelakkan masa menunggu yang lama di dalam bengkel semasa permulaan musim.

401058-01 – Tambah aditif bahan api sebelum memarkir motosikal anda semasa mengisi bahan api.

Aditif Bahan api ( S. 253)

– Isi bahan api. ( S. 98)

– Bersihkan motosikal. ( S. 218)

– Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak.

( S. 212)

– Periksa perlindungan fros dan paras cecair penyejuk.

( S. 195)

– Periksa tekanan tayar. ( S. 167)

– Keluarkan bateri 12 V.

– Cas bateri 12 V.

(

( S. 169)

S. 172)

224

PENYIMPANAN 21 Panduan Suhu simpanan bateri 12 V tanpa cahaya matahari secara terus 0 … 35 °C – Parkir kenderaan di tempat penyimpanan yang kering, yang tiada perubahan suhu yang besar.

Maklumat KTM mencadangkan yang motosikal perlu dinaikkan.

– Motosikal diangkat di belakang dengan kelengkapan angkat.

( S. 107)

– Motosikal diangkat dibahagian depan dengan jek. ( S. 108)

– Lindungi motosikal dengan selimut telap udara.

Maklumat Jangan sesekali menggunakan material yang tidak telap udara kerana kelembapan boleh menyebabkan karat.

Adalah tidak elok untuk menghidupkan enjin motosikal yang diparkir untuk jangka waktu yang singkat. Oleh kerana enjin tidak dipanaskan dengan secukupnya, wap air yang muncul akan terkondesasi semasa pro ses pembakaran dan menyebabkan karat pada injap dan sistem ekzos.

225

21 PENYIMPANAN 21.2

Persediaan pengendalian selepas penyimpanan

– Motosikal dibawa keluar dari mesin pengangkat. ( S. 110)

– Ambil motosikal daripada kelengkapan angkat di belakang.

( S. 107)

– Pasang bateri 12 V.

– Tetapkan masa. (

(

S. 75)

S. 171)

– Jalankan kerja periksa dan penyelenggaraan sebelum setiap

penggunaan kali pertama. ( S. 84)

– Lakukan pemanduan percubaan.

401059-01 226

Kerosakan Enjin tidak dimulakan apabila butang penghidup ditekan Prestasi enjin terlalu rendah Enjin terlampau panas Kemungkinan punca Ralat pengendalian Enjin hanya berpusing semasa tuil klac ditarik Enjin hanya berpusing tetapi tidak hidup Nyahcas bateri 12 V Kunci kesela matan 1, 3, 4 atau 7 cair Tiada sambungan pembumian Satu gear dimasukkan Satu gear dimasukkan dan tongkat sisi dilipat Ralat pengendalian Kepincangan dalam penyuntik bahan api elektronik Penapis udara sangat kotor Penapis bahan api sangat kotor Kepincangan dalam penyuntik bahan api elektronik Terlalu sedikit cecair penyejuk terdapat dalam sistem penye juk PENCARIAN MASALAH 22 Langkah – Jalankan langkah kerja untuk proses

permulaan. ( S. 85)

– Cas bateri 12 V.

( S. 172)

– Tukar fius untuk pengguna elektrik

masing-masing. ( S. 178)

– Periksa sambungan pembumian.

– Tukar gear ke posisi melahu.

– Tukar gear ke posisi melahu.

– Jalankan langkah kerja untuk proses

permulaan. ( S. 85)

– Baca memori ralat dengan alat diagno sis KTM.

– Tukar penapis udara – Periksa tekanan bahan api.

– Baca memori ralat dengan alat diagno sis KTM.

– Periksa kepekatan sistem penyejuk.

– Periksa paras cecair penyejuk dalam

bekas pengimbang. ( S. 193)

227

22 PENCARIAN MASALAH Kerosakan Enjin terlampau panas Lampu kawalan untuk kero sakan bernyala merah Enjin mati ketika pemanduan Lampu amaran ABS menyala Kemungkinan punca Sirip penyejuk sangat kotor Buih terbentuk dalam sistem penyejuk Termostat rosak Kunci keselamatan 5 cair Kerosakan pada sistem pengu daraan penyejuk Kepincangan dalam penyuntik bahan api elektronik Kekurangan bahan api Kunci kesela matan 1, 3, 4 atau 7 cair Fius ABS meletup Kelajuan roda bagi roda hadapan dan belakang sangat berbeza Kerosakan fungsi dalam ABS Langkah – Bersihkan sirip penyejuk.

– Tuangkan cecair penyejuk.

( S. 199)

– Isi/lepaskan sistem penyejuk.

( S. 202)

– Periksa termostat.

– Tukar fius untuk pengguna elektrik

masing-masing. ( S. 178)

– Periksa sistem pengudaraan penye juk.

– Baca memori ralat dengan alat diagno sis KTM.

– Isi bahan api. (

– Tukar fius untuk pengguna elektrik

masing-masing. (

S. 98)

S. 178)

– Tukar fius ABS. ( S. 175)

– Berhenti, matikan pencucuh, hidupkan semula.

– Baca memori masalah dengan alat diagnosis KTM.

228

Kerosakan Penggunaan minyak yang tinggi Kemungkinan punca Tiub ventilator enjin bengkok Paras minyak enjin terlalu tinggi Minyak enjin terlalu cair (kepe katan) Lampu hadapan dan cahaya kedudukan tidak berfungsi Lampu isyarat, lampu brek dan hon tidak berfungsi Masa yang ditunjukkan tidak lagi betul atau salah Kunci keselamatan 6 cair Kunci keselamatan 6 cair Kunci keselamatan 7 cair PENCARIAN MASALAH 22 Langkah – Ubah kedudukan tiub ventilator supaya tidak bengkok atau tukar tiub.

– Periksa paras minyak enjin.

( S. 211)

– Tukar minyak enjin dan penuras minyak, cuci penapis minyak.

( S. 212)

– Tukar fius untuk pengguna elektrik

masing-masing. ( S. 178)

– Tukar fius untuk pengguna elektrik

masing-masing. ( S. 178)

– Tukar fius untuk pengguna elektrik

masing-masing. ( S. 178)

– Tetapkan masa. ( S. 75)

– Cas bateri 12 V.

( S. 172)

Nyahcas bateri 12 V Panel paparan tidak menun jukkan apa-apa dalam paparan Pencucuh tidak dipadamkan semasa kenderaan diletakkan Bateri 12 V tidak dicas dengan generator Kunci keselamatan 7 cair – Periksa voltan pengecasan.

– Periksa arus siap sedia.

– Tukar fius untuk pengguna elektrik

masing-masing. ( S. 178)

– Tetapkan masa. ( S. 75)

229

22 PENCARIAN MASALAH Kerosakan Penunjuk kelajuan dalam panel paparan tidak berfungsi Kemungkinan punca Kabel untuk paparan kelajuan rosak atau plag penyambung dioksida Langkah – Periksa kabel dan plag penyambung.

230

23.1

Enjin Jenis binaan Ruang hab Hab Lubang Mampatan Penyokong Diameter injap alur masuk Diameter injap alur keluar Pelepasan injap alur masuk ketika sejuk Pelepasan injap alur keluar ketika sejuk Perumah aci engkol Bearing rod penyambung Piston Gelang piston Pelincir enjin Nisbah utama DATA TEKNIKAL 23 Enjin petrol 1 silinder 4 lejang, penyejukan cecair 373 cm³ 60 mm 89 mm 12.6:1 DOHC, 4 injap disokong dengan tuil penarik, dipacu dengan rantai 36 mm 29 mm 0.10 … 0.15 mm 0.15 … 0.20 mm 2 Bearing luncur Bearing luncur Besi lembut ditempa 1 gelang pemampat, 1 gelang minit, 1 gelang pengi kis Perminyakan pergerakan tekanan dengan 2 pam tro koid 30:80 231

23 DATA TEKNIKAL Klac Gear Nisbah gear Kelajuan 1 Kelajuan 2 Kelajuan 3 Kelajuan 4 Kelajuan 5 Kelajuan 6 Persediaan campuran Sistem pencucuh Penjana Pencucuh Pencucuh penjarak elektrod Penyejukan Kelajuan melahu Bantuan pemula 232 Klac anti-lompat di dalam kubang minyak / didayakan secara mekanik Gear 6 transmisi ditukar dengan klac 12:32 14:26 19:27 21:24 23:22 25:21 penyuntik bahan api elektronik Sistem pencucuh elektronik penuh dengan sokongan tanpa sentuh dengan kawalan pencucuh 12 V, 296 W BOSCHVR5NEU 1 mm Penyejukan cecair penyejuk, sirkulasi tetap cecair penyejuk melalui pam air 1,680 ± 50 rpm Enjin penghidup

23.2

Tork permulaan enjin Muncung minyak M5 Skru pengesan penunjuk gear Skru plat pemegang Skru plat pemegang kabel stator Skru sensor putaran syaf pacuan Skru stator Muncung minyak M5 M6 Nat roda pam air M6 Skru aci engkol aci hias M6 Skru aci sesondol atas jejambat galas Skru alat pelepas untuk penegang rantai M6 M6 M5 M5 M5 M5 6 Nm 6 Nm 6 Nm 8 Nm 6 Nm 8 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm DATA TEKNIKAL 23 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 233

23 DATA TEKNIKAL Skru kedap lubang saluran keluar untuk pam air Skru kepala silinder Skru kunci keselamatan bearing M6 M6 M6 Skru pam minyak Skru pelindung kerosakan rantai Skru pemula enjin Skru penahan gear Skru penegang rantai Skru penutup injap Skru penutup klac Skru penutup pam air Skru penutup penjana Skru perumah enjin Skru perumah enjin Skru plat pemegang M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6X35 M6X75 M6 234 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite Loctite ® ® 243™ 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Skru plat pemegang adang aci jejari penutup klac Skru plat pemegang roda bergigi bergerak bebas Skru plat pengunci sproket rantai Skru plat ventilator enjin Skru rel penegangan rantai pema saan Skru spring klac Skru tuil pengunci M6 M6 M6 Tutupkan penutup penapis minyak M6 Nat bebibir ekzos M8 Skru aci keseimbangan-gerigi gear Skru pemilih ekzos Skru penutup M8 M8 M8 Skru spring penahan aci pemilih Skru bearing rod penyambung M6 M6 M6 M6 M8 M8X1 12 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm 8 Nm 40 Nm 22 Nm 12 Nm 20 Nm 34 Nm DATA TEKNIKAL 23 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 235

23 DATA TEKNIKAL Sensor suhu cecair penyejuk Skru kepala silinder M10 M10 Skru roda gear aci sesondol Skru rotor M10 M10 Suis tekanan minyak Skru penutupan gandar pengang kat injap Pencucuh Nat pemegang klac M10 M10X1 M12 M16LHX1.5

Pin utama gear / pinan rantai masa Skru penutup penapis jejaring minyak kecil Skru penutup palam penjana Skru penutup palam penjana M16X1.5

M17X1.5

M18X1.5

M24X1.5

236 14 Nm Tahap 1 30 Nm Tahap 2 60 Nm Bebenang diminyakkan, sokongan kepala digriskan 36 Nm Loctite ® 243™ 105 Nm Loctite ® 243™ 14 Nm 10 Nm 15 Nm 120 Nm 120 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 12 Nm 10 Nm 10 Nm

DATA TEKNIKAL 23 Skru saliran minyak 23.3

Jumlah isian 23.3.1

Minyak enjin Minyak enjin 23.3.2

Cecair penyejuk Cecair penyejuk 23.3.3

Bahan api M24X1.5

1.7 l 15 Nm

(

Minyak enjin (SAE 15W/50)

S. 251)

1.2 l

Cecair penyejuk ( S. 250)

Beri perhatian pada label pada pam minyak EU.

A00420-10 237

23 DATA TEKNIKAL Jumlah kandungan tangki bahan api kira-kira Jumlah kandungan tangki bahan api kira-kira Simpanan bahan api kira-kira 23.4

Casis Kerangka Sepit udang Ampaian spring gegelung Sistem brek depan belakang Jarak ampaian hadapan belakang Cakera brek - diameter hadapan belakang 9.5 l 238 Bahan api premium tanpa

plumbum (RON 95) ( S. 249)

(EU/AU/JP/AR, CN/CO/MY/PH)

(

Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

S. 251) (RC 390 TH)

1.5 l Kerangka kekisi dari tiub besi, kemasan serbuk WP Suspension WP Suspension Brek cakera dengan 4 omboh angkup brek Brek cakera dengan angkup brek omboh tunggal, terapung 120 mm 150 mm 320 mm 230 mm

Cakera brek - had kehausan hadapan belakang Tekanan tayar solo hadapan belakang Tekanan tayar dengan penumpang / beban penuh hadapan belakang Transmisi sekunder Rantai Sudut kepala stereng Tongkat roda Tinggi tempat duduk tanpa beban Kelegaan tanah tanpa beban Berat tanpa bahan api kira-kira Maksimum berat yang dibenarkan beban gandar hadapan Beban gandar belakang maksimum dibenarkan Jumlah berat muatan maksimum dibenarkan 4.0 mm 3.6 mm 2.0 bar 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 15:45 Gelang O 5/8 x 1/4” (520) 66.5° 1,340 ± 15 mm 820 mm 148 mm 159 kg 125 kg 210 kg 335 kg DATA TEKNIKAL 23 239

23 DATA TEKNIKAL 23.5

Elektrik Bateri 12 V ETZ-9-BS Kunci keselamatan Kunci keselamatan Kunci keselamatan Kunci keselamatan Kunci keselamatan Lampu rendah 75011088005 75011088010 75011088015 90111088025 75011088030 H11 / Soket PGJ19-2 Lampu besar H9 / Soket PGJ19-5 Lampu kedudukan Pencahayaan instrumen kombi dan lampu kawalan Lampu isyarat Lampu brek/belakang LED LED LED LED Pencahayaan nombor pendaftaran LED Voltan bateri: 12 V Kapasiti sebenar: 8 Ah bebas penyelenggaraan 5 A 10 A 15 A 25 A 30 A 12 V 55 W 12 V 65 W 240

DATA TEKNIKAL 23 23.6

Tayar Tayar hadapan Tayar belakang 110/70 R 17 M/C 54H TL Metzeler Sportec M5 Interact 110/70 R 17 M/C 54H TL Michelin Pilot Power Street 150/60 R 17 M/C 66H TL Metzeler Sportec M5 Interact 150/60 R 17 M/C 66H TL Michelin Pilot Power Street Tayar yang dinyatakan mewakili salah satu dari siri tayar yang tersedia. Maklumat lanjut boleh didapati di bahagian servis di: http://www.ktm.com

23.7

Cabang Nombor artikel cabang Sepit udang Panjang sepit udang Minyak sepit udang 460 ml 93801001000 WP Suspension 736 mm Minyak sepit udang (SAE 4)

(48601166S1) ( S. 252)

23.8

Spring topang Nombor artikel spring topang Ampaian spring gegelung 93704010000 WP Suspension 241

23 DATA TEKNIKAL Tegangan awal spring Biasa Lendut statik Lendut pemanduan Panjang pemasangan 23.9

Tork stad casis Skru pelindung rantai Skru elektronik enjin-alat kawalan Skru lain casis Nat lain casis Nat pelindung rantai Nat pemantul di plat pemegang Skru bahagian belakang bawah Skru bekas bateri Skru kunci putaran bar hendal Skru lain casis Skru penutup di hadapan bekas bateri Skru penutup tangki bahan api EJOT PT ® K60x30 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 4 klik 15 mm 45 … 50 mm 304 mm 4 Nm 3 Nm 4 Nm 5 Nm 7 Nm 5 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm 5 Nm 4 Nm 4 Nm 242

skru plat pemegang di pemegang plat nombor Skru sensor tongkat sisi M5 M5 Baki nat casis Nat lampu belakang Nat pemegang plat nombor Nat penyejuk Rod penutup ruang bateri Skru ABS Skru bar hendal Skru beban hendal Skru bekas bateri Skru bekas pengimbang Skru bekas pengimbang brek brek roda belakang Skru cincin penyelaras spring topang Skru fender hadapan M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 4 Nm 5 Nm 15 Nm 7 Nm 7 Nm 5 Nm 6 Nm 7 Nm 8 Nm 8 Nm 6 Nm 8 Nm 8 Nm 3.5 Nm 7 Nm DATA TEKNIKAL 23 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 243

23 DATA TEKNIKAL Skru getah peredam untuk penye juk Skru kabel pembumi pada kerangka Skru kapit paip brek Skru kerusi pelekap depan Skru kotak penapia udara di bing kai Skru lain casis Skru madgad belakang Skru panduan talian brek cabang fork bawah Skru papan pelindung Skru pelindung penyejuk Skru pelindung rantai Skru pelindung tangki bahan api Skru pelindung tepi Skru pelindung tepi di reraut depan Skru pelindung trek rantai Skru pemegang peletak kaki M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 244 6 Nm 7 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 9 Nm 7 Nm 7 Nm 8 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 7 Nm 7 Nm Loctite ® 243™

Skru pemegang sensor kelajuan roda M6 Skru penutup kotak penapis udara M6 Skru penutup pinan rantai di bing kai Skru perisai angin M6 M6 Skru perumah magnet tongkat sisi M6 Skru perumah nombor pendaf taran pada pemegang nombor pendaftaran Skru plat penahan elektronik enjin alat kawalan Skru plat penahan penutup tepi Skru reraut depan Skru roda sensor kelajuan roda belakang Skru sensor kip M6 M6 M6 M6 M6 M6 Skru spoiler depan belakang Skru spoiler depan, atas Skru spoiler depan, bawah M6 M6 M6 8 Nm 6 Nm 8 Nm 7 Nm 5 Nm 7 Nm 6.5 Nm 7 Nm 7 Nm 8 Nm 7 Nm 6 Nm 7 Nm 6 Nm DATA TEKNIKAL 23 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 245

23 DATA TEKNIKAL Skru struktur reraut depan di lampu depan Skru tempat duduk penumpang Baki nat casis Pendakap ekzos Skru cabang sepit udang atas Skru gandar soket hadapan Skru lain casis Skru lengkuk cabang bawah Skru pelindung rantai Skru penyenyap akhir Skru peredam bunyi depan di bingkai Skru plat brek belakang M6 Skru plat brek hadapan M8 M8 Skru plat penahan tangki bahan api Skru pon Skru sambungan tangki bahan api di belakang bingkai M8 M8 M8 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 246 7 Nm 7 Nm 30 Nm 20 Nm 15 Nm 26 Nm 25 Nm 12 Nm 11 Nm 18 Nm 24 Nm 21 Nm 32 Nm 13 Nm 9 Nm 17 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Skru tempat letak kaki tempat duduk pembonceng Skru tuil brek kaki Skru tuil gear Skru angkup brek hadapan Nat untuk skru roda rantai Lamda sond M8 M8 M8 M8X1 M8X1.25

Baki nat casis Penskruan tongkat sisi M10 M10 Skru engsel tangkai tepi Skru lain casis Nat konsol pendirian tepi Skru tempat letak kaki ke hadapan / pembawa motor Nat bolt ayun Nat gandar pelepas cepat Skru kepala kawalan atas M10 M10 M10X1.25

M10X1.25

M14X1.5

M14X1.5

M16X1.5

M18X1.5

20 Nm 17 Nm 17 Nm 30 Nm 27 Nm 50 Nm 35 Nm 35 Nm 45 Nm 35 Nm 49 Nm 100 Nm 90 Nm 53 Nm 19 Nm DATA TEKNIKAL 23 Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 204™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 204™ 247

23 DATA TEKNIKAL Gelang pelaras galas ayun Nat kepala kawalan M22X1 M30X1 tarik ruang lega 1.

55 Nm 2. Longgar (lawan arah jam) 2 rev 3.

5 Nm 248

BAHAN PENGENDALIAN 24 Bahan api premium tanpa plumbum (RON 95) Standard / Klasifikasi – DIN EN 228 (RON 95) Panduan – Gunakan bahan api premium tanpa plumbum sahaja, yang sepadan dengan standard yang diberikan atau setara dengannya.

– Peratusan sehingga 10% etanol (bahan api E10) juga tidak dilarang.

Maklumat Jangan gunakan bahan api dari metanol (cth. M15, M85, M100) atau dengan peratusan etanol lebih dari 10 % (cth. E15, E25, E85, E100).

Cecair brek DOT 4 / DOT 5.1

Standard / Klasifikasi – DOT Panduan – Gunakan hanya cecair brek yang mematuhi standard (lihat maklumat pada bekas) dan mengandungi ciri yang berkenaan.

Pengedar yang disyorkan Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

249

24 BAHAN PENGENDALIAN Cecair penyejuk Panduan – Guna cecair penyejuk berkualiti tinggi serta bebas silika yang mengandungi perencat kakisan untuk enjin aluminium. Antibeku yang berkualiti rendah dan tidak sesuai akan mengakibatkan kakisan, mendapan dan pembuihan.

– Jangan menggunakan air tulen kerana keperluan-keperluan untuk perlindungan daripada kakisan dan ciri ciri pelincir hanya boleh didapati pada cecair penyejuk.

– Guna (lihat spesifikasi pada bekas) cecair penyejuk yang mempunyai ciri-ciri dengan keperluan-keperluan yang ditentukan sahaja.

Antibeku sekurang-kurangnya sehingga −25 °C Nisbah campuran harus diselaraskan dengan antibeku yang diperlukan. Guna air suling jika cecair penyejuk perlu dicairkan.

Menggunakan cecair penyejuk pracampur adalah disarankan.

Beri perhatian kepada maklumat pengilang cecair penyejuk berkenaan antibeku, pencairan dan kebolehcam puran (keserasian) dengan cecair penyejuk lain.

Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – COOLANT M3.0

250

BAHAN PENGENDALIAN 24 Gasohol 95 E20 (ROZ 95) Standard / Klasifikasi – Gasohol 95 E20 (ROZ 95) Panduan – Hanya guna bahan api premium tanpa plumbum, di mana ciri-cirinya sama.

– Bahan api premium tanpa plumbum dengan peratusan etanol daripada 19 ke 20% dibenarkan.

Maklumat Jangan guna bahan api daripada metanol (Contohnya M15, M85, M100).

Jangan guna bahan api dengan peratusan etanol yang kurang daripada 19 % (Contohnya E10).

Jangan guna bahan api dengan peratusan etanol yang lebih daripada 20 % (Contohnya E25, E30, E85, E100).

Minyak enjin (SAE 15W/50) Standard / Klasifikasi

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( S. 255) S. 255) (SAE 15W/50)

Panduan – Gunakan minyak enjin yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas) dan memiliki ciri-ciri yang sepadan.

minyak enjin separa sintetik 251

24 BAHAN PENGENDALIAN Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Formula 4T Minyak sepit udang (SAE 4) (48601166S1) Standard / Klasifikasi

– SAE ( S. 255) (SAE 4)

Panduan – Gunakan minyak yang sepadan dengan standard yang diberikan sahaja (lihat maklumat pada bekas) dan memiliki ciri-ciri yang sepadan.

252

BAHAN BANTUAN 25 Aditif Bahan api Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Bahan pembersih rantai Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Chain Clean Bahan pengawet untuk cat, besi dan getah Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Moto Protect Gris hayat panjang Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Bike Grease 2000 Pembersih khas untuk cat berkilat dan matte, permukaan besi dan plastik Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Quick Cleaner 253

25 BAHAN BANTUAN Pembersih motosikal Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Moto Clean Perfect Finish dan penyempurnaan berkilat untuk lakur Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Moto Shine Semburan minyak universal Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic Semburan rantai Street Panduan Pengedar yang disyorkan MOTOREX ® – Chainlube Road Strong 254

STANDARD 26 JASO T903 MA2 Standard motosikal JASO T903 MA2 memerlukan spesifikasi teknikal yang berbeza.

Sebelum ini, minyak enjin untuk kereta digunakan untuk motosikal kerana belum ada minyak khusus untuk motosikal.

Tempoh selangan masa yang lama untuk melakukan servis pada enjin kereta adalah diperlukan, begitu juga untuk enjin motosikal berkuasa dan halaju tinggi.

Kebanyakan daripada gear dan cekam enjin motosikal menggunakan minyak pelincir yang serupa.

Piawai JASO T903 MA2 ini adalah berdasarkan keperluan-keperluan khusus ini.

SAE Kelas kelikatan SAE telah ditetapkan oleh Society of Automotive Engineers dan membantu mengkategorikan minyak mengikut kelikatannya. Kelikatan menunjukkan satu sifat minyak sahaja dan tidak melibatkan apa-apa pernyataan kualiti.

255

27 SENARAI ISTILAH OBD On‑Board‑Diagnose ABS Sistem Anti Sekatan Sistem kenderaan, elektronik kenderaan parameter yang diberikan diperhatikan Sistem keselamatan, yang menghalang sekatan roda semasa menunggang lurus tanpa gangguan daya sisi 256

antara lain berbanding dan lain-lain dan sama dan sebagai nya kemungkinan kemungkinan kira-kira masing masing Nombor Nombor siri sebagai con toh antara lain berbanding dan lain-lain dan sama dan sebagainya kemungkinan kemungkinan kira-kira masing-masing Nombor Nombor siri sebagai contoh SENARAI KEPENDEKAN 28 257

29 SENARAI SIMBOL 29.1

Simbol kuning dan oren Simbol kuning dan oren menunjukkan situasi yang bermasalah yang harus dilihat dalam masa yang terdekat.

Bantuan memandu yang aktif juga akan ditunjukkan dengan simbol kuning dan oren.

Lampu kawalan untuk kerosakan bernyala kuning – OBD telah mengesan ralat dalam elek tronik kenderaan. Berhenti di lokasi yang selamat dan hubungi bengkel pakar KTM yang dibenarkan.

Lampu amaran ABS berwarna kuning – Isyarat status atau masalah untuk ABS.

Lampu amaran universal berkedip kuning – Isyarat/amaran untuk keselamatan operasi dike nalpasti. Ini juga akan ditunjukkan dalam paparan.

29.2

Simbol hijau dan biru Simbol hijau dan biru memberi maklumat.

Lampu kawalan kelip mengelip dalam warna hijau – Lampu signal dibuka.

Lampu kawalan melahu menyala hijau – Gear ditukar ke posisi melahu.

Lampu kawalan lampu besar menyala biru – Lampu besar dibuka.

258

SENARAI INDEKS A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

ACC1

hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

ACC2

hadapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Aksesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Alam sekitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Alat gabungan

Actual F.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Amaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Average Speed Trip1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Average Speed Trip2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Avg F.C. Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Avg F.C. Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Butang fungsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Fuel Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Gambaran keseluruhan . . . . . . . . . . . . . . . 46

Lampu kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Lampu shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Paparan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Paparan untuk suhu cecair penyejuk . . . . . . 59

Paparan Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

SENARAI INDEKS

Paparan ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Paparan TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Paparan TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Paparan TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Pengaktifan dan ujian . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Penunjuk paras bahan api . . . . . . . . . . . . . . 58

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Time Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Time Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Alat ganti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

B

Bagasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Bahan operasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bahan tambahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Batang gear

Selaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Bateri 12 V

Cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Berhenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Brek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Butang hon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

259

SENARAI INDEKS

Butang mula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Butang pengelip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

C Cecair brek

Isi semula brek roda belakang . . . . . . . . . . 145

Isi semula untuk brek roda depan . . . . . . . . 141

Cecair penyejuk

Tuangkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

D Data teknikal

Cabang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Casis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Elektrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Enjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Jumlah isian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Spring topang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Tayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Tork permulaan enjin . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Tork stad casis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Definisi penggunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

E Enjin

dimasukkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

F Fius

Tukar untuk pengguna elektrik individu . . . . 178

Fius ABS

Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

G

Gambar-gambar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Genggam pendikit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Getah peredam hab roda belakang

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

J

Jaminan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Jarak liputan lampu tinggi

penyelarasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Jarak pencahayaan lampu tinggi lampu rendah

Tetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Jarak tuli pencengkam

Ditetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

260

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Jumlah isian

Bahan api . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 238

Jumlah pengisian

Cecair penyejuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Minyak enjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

K Kaki fork

Bersihkan pelindung habuk . . . . . . . . . . . . 111

Kawalan

Bebaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Menghalang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Keadaan tayar

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Kelajuan shift RPM2

ditetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Ketegangan rantai

Menyelaraskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Kit perkakas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kunci pencucuhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kunci stereng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

SENARAI INDEKS

Kunci tempat duduk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

L

Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lampu besar

Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Lampu kawalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Lampu malap

Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Letak motosikal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

M Masa

Tetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Meletakkan barangan diatas motosikal . . . . . . . 82

Memandu

Mula memandu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Membrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Menukar gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Menunggang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Minyak enjin

Isi semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

261

SENARAI INDEKS Motosikal Ambil daripada kelengkapan angkat di bela-

kang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Diangkat di bahagian hadapan dengan jek . 108

Diangkat di belakang dengan kelengkapan

angkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

dibawa keluar dari mesin pengangkat . . . . . 110

N

Nombor enjin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nombor kunci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Nombor pengenalan kenderaan . . . . . . . . . . . . 26

O Operasi musim sejuk

Kerja pemeriksaan dan penjagaan . . . . . . . 222

P Pad brek

periksa pada brek roda belakang . . . . . . . . 149

periksa pada brek roda hadapan . . . . . . . . 143

Pakaian perlindungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Panduan operasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Paras cecair brek

Brek roda depan diperiksa . . . . . . . . . . . . . 140

Periksa brek roda belakang . . . . . . . . . . . . 144

Paras cecair penyejuk

Betulkan dalam bekas pengimbang. . . . . . . 198

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

periksa dalam bekas pengimbang. . . . . . . . 193

Paras minyak enjin

periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Pelan servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-104

Penapis minyak

Bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Pencarian masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . 227-230

Pengangkutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Penggunaan kali pertama

Arahan untuk penggunaan kali pertama . . . . 79

Pemeriksaan dan penyelenggaraan sebelum

setiap penggunaan kali pertama . . . . . . . . . . 84

Penggunaan Selamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Penggunaan sepertimana yang dimaksudkan . . 11

Penjejak kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Penuras minyak

Tukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Penutup bateri

alihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

262

pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Penutup tangki bahan api

Buka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Tutup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Penutup tepi kanan

Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Penutup tepi kiri

Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Penyalahgunaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Penyimpanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Peraturan kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Perkhidmatan pelanggan . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Perlindungan fros

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Persediaan pengendalian

selepas penyimpanan . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Perspektif kenderaan

Belakang kanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Hadapan kiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pinan rantai

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

SENARAI INDEKS

Plag diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Plat brek

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Proses penghidupan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

R Rantai

bersihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Periksa kekotoran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Roda belakang

Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Roda depan

Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Roda hadapan

Keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Roda rantai

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

RPM shift RPM1

ditetapkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

S

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

263

SENARAI INDEKS Seting lampu depan - lampu besar

periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Sistem Anti Sekatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Sistem penyejuk

Isi/lepaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Sistem penyejukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Spoiler depan

Pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Tanggalkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Spring topang

Tetapkan spring termampat . . . . . . . . . . . . 105

Suis kecemasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Suis lampu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Suis lampu isyarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

T Tangki

Bahan api . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tekanan tayar

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Tempat duduk penumpang

alihkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

dipasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Tempat duduk penunggang

keluarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

pasang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Tempat pemegang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tetapan lampu tinggi lampu rendah

Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Tongkat sisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Tuil brek kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Periksa gerak bebas . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Tuil brek tangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tetapkan kedudukan asal . . . . . . . . . . . . . . 43

Tuil gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tuil klac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tetapkan kedudukan asal . . . . . . . . . . . . . . 43

Tuli brek kaki

Selaraskan jarak kosong . . . . . . . . . . . . . . 152

U Unit

penetapan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

W

Waranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

264

*3214116ms*

3214116ms 11/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Austria http://www.ktm.com

Gambar: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement