KTM RC 390 PH 2020 Sport Bike Navodila za uporabo

KTM RC 390 PH 2020 Sport Bike Navodila za uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

2020

RC 390

Št. art. 3214116sl

DRAGI KUPEC KTM DRAGI KUPEC KTM Iskreno vam čestitamo ob nakupu motocikla KTM. Sedaj ste lastnik sodobnega, športnega motocikla, ki vam bo zagotovo v veliko veselje, če ga boste ustrezno servisirali in negovali. Želimo vam prijetno in varno vožnjo!

Prosimo, da spodaj vnesete serijsko številko svojega vozila.

Identifikacijska številka vozila ( str. 26)

Žig prodajalca

Številka motorja ( str. 27) Številka ključa ( str. 27)

Navodilo za uporabo je v času tiskanja ustrezalo najnovejšemu stanju te serije. Nikoli ni mogoče popolnoma izključiti odstopanj, ki nastanejo zaradi konstruktivnega nadaljnjega razvoja.

Vsi vsebovani podatki so neobvezujoči. Podjetje KTM Sportmotorcycle GmbH si zlasti pridržuje pravico, da teh nične podatke, cene, barve, oblike, materiale, storitve, servisne storitve, konstrukcije, opremo in podobno spre meni oz. prekliče brez predhodne napovedi ali navedbe razloga, jih prilagodi krajevnim danostim ter preneha s proizvodnjo določenega modela brez predhodne napovedi. Podjetje KTM ne prevzema odgovornosti za mož nosti dostave, odstopanja od slik in opisov ter za tiskarske napake ali zmote. V nekaterih prikazanih modelih je vgrajena posebna oprema, ki ni del serijskega obsega dobave.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Avstrija Vse pravice pridržane Ponatis, tudi delni, ter kakršno koli razmnoževanje je dovoljeno le s pisnim dovoljenjem avtorja.

*3214116sl*

3214116sl 11/2019

DRAGI KUPEC KTM ISO 9001(12 100 6061) V smislu mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001 podjetje KTM uporablja postopke za zago tavljanje kakovosti, ki vodijo do najvišje možne kakovosti proizvodov.

Izdal: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Avstrija Ta dokument velja za naslednje modele: RC 390 EU (F5303T1) RC 390 B.D. EU (F5303T2, F5303T2L) RC 390 AU (F5360T1) RC 390 JP (F5386T1) RC 390 AR (F5342T1) RC 390 CN (F5387T1) RC 390 MY (F5389T1) RC 390 PH (F5382T1) RC 390 TH (F5383T1) RC 390 CO (F5341T1) 2

VSEBINSKO KAZALO

1

2

3

PRIKAZNA SREDSTVA .................................... 9 1.1

1.2

Uporabljeni simboli ............................... 9

Uporabljena formatiranja .................... 10

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

VARNOSTNI NAPOTKI................................... 11 2.1

Opredelitev uporabe – namenska uporaba............................................... 11 Napačna uporaba ............................... 11 Varnostni napotki ................................ 11

Stopnje nevarnosti in simboli .............. 13

Opozorilo pred manipulacijami ........... 14 Varno obratovanje .............................. 14

Zaščitna oblačila ................................. 16 Delovna pravila ................................... 16

Okolje.................................................. 17 Navodilo za uporabo........................... 17

POMEMBNI NAPOTKI .................................... 18 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Garancija, jamstvo .............................. 18 Obratovalna sredstva, pomožne snovi.................................................... 18 Nadomestni deli, dodatna oprema...... 18

Servis.................................................. 19 Slike .................................................... 19 Oddelek za pomoč strankam .............. 19

4

5

6

VSEBINSKO KAZALO

PRIKAZ VOZILA.............................................. 22 4.1

4.2

Prikaz vozila s sprednje leve strani (simbolični prikaz) ............................... 22

Prikaz vozila z zadnje desne strani (simbolični prikaz) ............................... 24

SERIJSKE ŠTEVILKE..................................... 26 5.1

5.2

5.3

5.4

Identifikacijska številka vozila ............. 26 Tipska tablica...................................... 26

Številka motorja .................................. 27 Številka ključa ..................................... 27

UPRAVLJALNI ELEMENTI ............................. 28 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Ročica sklopke.................................... 28 Ročica ročne zavore ........................... 28

Ročica za plin ..................................... 29 Tipka hupe .......................................... 29

Stikalo luči........................................... 30 Tipka svetlobne hupe.......................... 30

Stikalo smernikov................................ 31 Stikalo za izklop v sili .......................... 31

Zagonski gumb ................................... 32 Ključavnica za vžig in ključavnica krmila .................................................. 32

Zaklepanje krmila................................ 33

3

VSEBINSKO KAZALO

7

8

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Odklepanje krmila ............................... 34 Odpiranje pokrova rezervoarja za gorivo .................................................. 34

Zapiranje pokrova rezervoarja za gorivo .................................................. 36

Ključavnica na sedežu ........................ 37 Orodje motocikla................................. 37

Ročaji.................................................. 38 Nožni opori za sopotnika .................... 38

Prestavna ročica ................................. 39

Zavorna stopalka ................................ 40 Stransko stojalo .................................. 40

ERGONOMIJA ................................................ 42 7.1

7.2

7.3

Nastavljanje osnovnega položaja ročice ročne zavore ............................ 42 Nastavljanje osnovnega položaja ročice sklopke ..................................... 42

Nastavitev prestavne ročice................ 43

KOMBINIRANI INSTRUMENT ........................ 45 8.1

8.2

8.3

8.4

Kombinirani instrument ....................... 45

Aktiviranje in test................................. 46

Opozorila............................................. 47

Kontrolne lučke ................................... 51

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.13

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.14

8.14.1

8.14.2

8.14.3

8.15

8.16

8.17

Prestavna bliskavica ........................... 53

Prikazovalnik....................................... 55

Prikaz nivoja goriva............................. 56

Prikaz temperature hladilne tekočine............................................... 57

Funkcijske tipke .................................. 58

Prikaz TRIP F...................................... 59

Prikaz Info........................................... 60

Prikaz ODO......................................... 61 Fuel Range..................................... 61

Service ........................................... 62

Actual F.C....................................... 63

Prikaz TRIP 1...................................... 64 Time Trip 1 ..................................... 64

Average Speed Trip1 ..................... 65

Avg F.C. Trip 1 ............................... 66

Prikaz TRIP 2...................................... 67 Time Trip 2 ..................................... 67

Average Speed Trip2 ..................... 68

Avg F.C. Trip 2 ............................... 69 Nastavljanje enote .............................. 69

Nastavljanje časa................................ 71

Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM1 ..................................... 72

4

9

8.18

Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM2 ..................................... 73

PRVI ZAGON .................................................. 75 9.1

9.2

9.3

Napotki za prvi zagon ......................... 75

Utekanje motorja................................. 77 Natovarjanje vozila ............................. 77

10 NAVODILO ZA VOŽNJO................................. 80 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom................................. 80

Postopek zagona ................................ 81

Speljevanje ......................................... 83

Prestavljanje, vožnja........................... 84

Zaviranje ............................................. 88

Ustavljanje, parkiranje ........................ 90

Transport............................................. 92

Nalivanje goriva .................................. 93

11 SERVISNI NAČRT .......................................... 96 11.1

11.2

11.3

Dodatne informacije............................ 96 Obvezna dela...................................... 96

Priporočena dela................................. 99

VSEBINSKO KAZALO

12 NASTAVITEV PODVOZJA............................ 100 12.1

Nastavljanje prednapetosti vzmeti vzmetne noge ............................... 100

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU ............... 101 13.1

13.2

13.3

13.4

Dvig motocikla zadaj z dvigalnim pripomočkom .................................... 101 Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka zadaj.............................. 101

Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom .................................... 102

Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka spredaj .......................... 104

13.5

13.6

13.7

13.8

Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic.................................................... 105

Snetje voznikovega sedeža .............. 107

Montaža voznikovega sedeža .......... 108 Snemanje sopotnikovega sedeža..... 108

13.9

Montaža sopotnikovega sedeža ....... 109

13.10 Kontrola onesnaženosti verige ......... 111 13.11 Čiščenje verige ................................. 111

13.12 Preverjanje napetosti verige ............. 113

13.13 Nastavljanje napetosti verige............ 115

13.14 Preverjanje verige, verižnika in verižnega pastorka ........................... 117

5

VSEBINSKO KAZALO

13.15 Snemanje pokrova akumulatorja ...... 119

13.16 Montaža prekritja akumulatorja......... 121

13.17 Demontaža spodnjega spojlerja ....... 122

13.18 Vgradnja spodnjega spojlerja ........... 123

13.19 Demontaža stranske obloge levo ............................................... 125

13.20 Vgradnja stranske obloge levo ...... 126

13.21 Demontiranje stranske obloge desno

desno

............................................ 128

13.22 Vgradnja stranske obloge ............................................ 129

14 ZAVORNI SISTEM ........................................ 131 14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Sistem proti blokiranju koles (ABS)....................................... 131

Preverjanje zavornih kolutov............. 133

Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore.................. 135

Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro ............................ 136

Kontrola zavornih oblog sprednje zavore ............................................... 138

Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore ..................... 140

14.7

14.8

Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro ................................ 141

Kontrola zavornih oblog zadnje zavore ............................................... 144

14.9

Kontrola prostega hoda zavorne stopalke............................................. 145

14.10 Nastavitev prostega hoda zavorne stopalke ......................................... 147

15 KOLESA, PNEVMATIKE............................... 149 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Demontaža sprednjega kolesa

Vgradnja sprednjega kolesa

Demontaža zadnjega kolesa ......... 154

Vgradnja zadnjega kolesa ............. 155

Preverjanje blažilnih gumic na

..... 149

......... 151

pestu zadnjega kolesa .................. 158

Preverjanje stanja pnevmatik............ 160

Preverjanje tlaka v pnevmatikah....... 163

16 ELEKTRIKA................................................... 165 16.1

16.2

16.3

16.4

Demontaža 12 V akumulatorja ...... 165

Vgradnja 12 V akumulatorja .......... 167

Polnjenje 12 V akumulatorja ......... 168

Zamenjava varovalk ABS ................. 171

6

16.5

16.6

16.7

16.8

Zamenjava varovalk posameznih porabnikov toka ................................ 174

Zamenjava žarnice zasenčene luči..................................................... 177

Zamenjava žarnice dolgih luči .......... 179

Kontrola nastavitve žarometov zasenčene luči .................................. 181

16.9

Kontrola nastavitve žarometa za dolgi snop.......................................... 183

16.10 Nastavitev dosega svetlobe žarometa za zasenčeno luč .............. 184

16.11 Nastavitev dosega svetlobe žarometa za dolgi snop..................... 185

16.12 Diagnostično stikalo.......................... 186 16.13 ACC1 in ACC2 spredaj ..................... 186

17 HLADILNI SISTEM........................................ 187 17.1

17.2

17.3

17.4

Hladilni sistem................................... 187

Kontrola nivoja hladilne tekočine v izravnalni posodi ............................... 189

Preverjanje zaščite pred zamrznitvijo in nivoja hladilne tekočine............................................. 191

Korigiranje nivoja hladilne tekočine v izravnalni posodi ............................ 194

VSEBINSKO KAZALO

17.5

17.6

17.7

Izpuščanje hladilne tekočine ......... 195

Polnjenje/odzračevanje hladilnega sistema .......................................... 198

Zamenjava hladilne tekočine ............ 201

18 NASTAVITEV MOTORJA ............................. 205 18.1

18.2

Preverjanje zračnosti ročice sklopke.............................................. 205

Nastavitev zračnosti ročice sklopke .......................................... 206

19 SERVISNA DELA NA MOTORJU ................. 207 19.1

19.2

19.3

Kontrola nivoja motornega olja ......... 207

Zamenjava motornega olja in oljnega filtra, čiščenje oljnih sit ...... 208

Dolivanje motornega olja .................. 212

20 ČIŠČENJE, NEGA ........................................ 214 20.1

20.2

Čiščenje motocikla............................ 214

Kontrola in nega za uporabo pozimi................................................ 217

21 SKLADIŠČENJE ........................................... 219 21.1

Skladiščenje...................................... 219

7

VSEBINSKO KAZALO

21.2

Prevzem v obratovanje po skladiščenju ...................................... 221

22 ISKANJE NAPAK .......................................... 222

23 TEHNIČNI PODATKI..................................... 226 23.1

23.2

23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Motor................................................. 226

Pritezni vrtilni momenti za motor....... 228

Količine polnjenja.............................. 232 Motorno olje.................................. 232 Hladilna tekočina.......................... 232 Gorivo........................................... 232

Podvozje ........................................... 233

Elektrika ............................................ 234

Pnevmatike ....................................... 236 Vilice ................................................. 236 Vzmetna noga................................... 236

Pritezni vrtilni momenti za podvozje............................................ 237

24 POGONSKA SREDSTVA ............................. 244

25 POMOŽNE SNOVI ........................................ 248

26 STANDARDI.................................................. 251

27 KAZALO STROKOVNIH BESED .................. 252

28 KAZALO OKRAJŠAV .................................... 253

29 SEZNAM SIMBOLOV.................................... 254 29.1

29.2

Rumeni in oranžni simboli................. 254 Zeleni in modri simboli ...................... 254

STVARNO KAZALO.............................................. 255

8

PRIKAZNA SREDSTVA 1 1.1

Uporabljeni simboli V nadaljevanju je razložena uporaba določenih simbolov.

Označuje pričakovano reakcijo (npr. delovnega koraka ali funkcije).

Označuje nepričakovano reakcijo (npr. delovnega koraka ali funkcije).

Vsa dela, ob katerih je prikazan ta simbol, zahtevajo strokovno znanje in tehnično usposoblje nost. Zaradi lastne varnosti ta dela prepustite pooblaščeni servisni delavnici KTM! Tam bodo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki uporabljajo potrebno posebno orodje, poskrbeli za opti malno vzdrževanje vašega motocikla.

Označuje napotek na določeno stran (več informacij dobite na navedeni strani).

Označuje podatke z nadaljnjimi informacijami ali opozorili.

Označuje rezultat preizkusnega koraka.

9

1 PRIKAZNA SREDSTVA Označuje meritev napetosti.

Označuje meritev toka.

Označuje konec dejavnosti vključno z morebitnimi nadaljnjimi deli.

1.2

Uporabljena formatiranja V nadaljevanju so pojasnjena uporabljena pisna formatiranja.

Lastno ime Označuje lastno ime.

Ime ® Znamka™ Podčrtani pojmi Označuje zaščiteno ime.

Označuje znamko v blagovnem prometu.

Opozarjajo na tehnične detajle vozila ali označujejo strokovne izraze, ki so pojasnjeni v kazalu strokovnih izrazov.

10

VARNOSTNI NAPOTKI 2 2.1

Opredelitev uporabe – namenska uporaba To vozilo je zasnovano in konstruirano tako, da je kos običajnim obremenitvam pri normalni cestni uporabi.

Vozilo ni namenjeno uporabi na dirkalnih progah in cestiščih, ki niso asfaltirana.

Informacije To vozilo je registrirano za javni cestni promet le v različici s homologacijo.

2.2

Napačna uporaba Vozilo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe.

V primeru uporabe, ki ni v skladu z namenom uporabe, je vozilo lahko nevarno za ljudi, prav tako pa lahko pov zroči materialno in okoljsko škodo.

Kakršnakoli uporaba vozila, ki presega predvideni namen uporabe in opredelitev uporabe, se smatra za napačno uporabo.

Napačna uporaba nadalje obsega uporabo pogonskih in pomožnih sredstev, ki jih zahtevane specifikacije za zadevno uporabo ne izpolnjujejo.

2.3

Varnostni napotki Za varno ravnanje s opisanim izdelkom je treba upoštevati nekatera varnostna navodila. Zato pozorno in v celoti preberite ta navodila in vsa dodatna navodila v obsegu dobave. Varnostni napotki so v besedilu optično poudar jeni in povezani z relevantnimi mesti.

11

2 VARNOSTNI NAPOTKI Informacije Na jasno vidnih mestih opisanega izdelka so priloženi različni napotki in opozorilne nalepke. Nalepk z napotki ali opozorili ne smete odstraniti. Če slednje manjkajo, vi sami ali pa druge osebe morebiti ne pre poznate nevarnosti in se lahko zato poškodujete.

12

VARNOSTNI NAPOTKI 2 2.4

Stopnje nevarnosti in simboli Nevarnost Opozorilo na nevarnost, ki neposredno in z gotovostjo privede do smrti ali hudih trajnih telesnih poškodb, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.

Opozorilo Opozorilo na nevarnost, ki verjetno privede do smrti ali hudih trajnih telesnih poškodb, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.

Previdno Opozorilo na nevarnost, ki morebiti privede do lažjih telesnih poškodb, če se ne izvedejo ustrezni pre ventivni ukrepi.

Napotek Opozorilo na nevarnost, ki privede do občutnih poškodb stroja ali materiala, če se ne izvedejo ustrezni preven tivni ukrepi.

Napotek Opozorilo na nevarnost, ki privede do okoljske škode, če se ne izvedejo ustrezni preventivni ukrepi.

13

2 VARNOSTNI NAPOTKI 2.5

Opozorilo pred manipulacijami Prepovedane so spremembe na komponentah za dušenje hrupa. Zakonsko so prepovedani sledeči ukrepi ali vzpostavljanje ustreznih stanj: 1 odstranitev ali izklop vsake priprave ali komponente novega vozila, ki je namenjena dušenju hrupa, preden se ta proda ali dostavi končni stranki, ali med uporabo vozila v druge namene kot za servisiranje, popravilo ali zamenjavo ter 2 uporaba vozila, po odstranitvi oziroma izklopu take priprave ali take komponente.

Primeri za protizakonske manipulacije vozila: 1 odstranitev ali prevrtanje zadnjih glušnikov, odbojne pločevine, kolena izpušne cevi ali drugih komponent, ki prevajajo izpušne pline.

2 odstranitev ali prevrtanje kateregakoli dela dovodnega sistema.

3 uporaba v vsakem vzdrževalnem stanju, ki ni brezhibno.

4 zamenjava kateregakoli gibljivega dela vozila ali delov izpušnega ali dovodnega sistema z deli, ki niso izrecno odobreni s strani proizvaјalca.

2.6

Varno obratovanje Nevarnost Nevarnost nesreče Voznik, ki ni primeren za vožnjo, ogroža sebe in druge.

– Vozila ne uporabljajte, če zaradi alkohola, drog ali zdravil niste sposobno za vožnjo.

– Vozila ne uporabljajte, če niste fizično ali psihično sposobni za to.

14

VARNOSTNI NAPOTKI 2 Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

Opozorilo Nevarnost opeklin Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.

– Ne dotikajte se delov, kot so izpušna napeljava, hladilnik, motor, blažilnik sunkov ali zavorna naprava, dokler se ti deli vozila ne ohladijo.

– Preden začnete delati na vozilu, počakajte, da se deli vozila ohladijo.

Vozilo uporabljajte le v tehnično brezhibnem stanju, v skladu z namenom in z upoštevanjem varnostnih in okolij skih predpisov.

V cestnem prometu je potrebujete ustrezno vozniško dovoljenje.

Motnje, ki ogrožajo varnost, mora nemudoma odpraviti pooblaščena servisna delavnica KTM.

Upoštevajte nalepke z napotki/opozorili na vozilu.

15

2 VARNOSTNI NAPOTKI 2.7

Zaščitna oblačila Opozorilo Nevarnost poškodb Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno tveganje.

– Pri vseh vožnjah nosite zaščitna oblačila, kot so čelada, škornji, rokavice ter hlače in jopič s ščitniki.

– Vedno uporabljajte le zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.

Za lastno varnost podjetje KTM priporoča, da vozilo uporabljate le s primernimi zaščitnimi oblačili.

2.8

Delovna pravila Če ni navedeno drugače, mora biti vžig med vsakim delom izklopljen (modeli s ključavnico za vžig, modeli s klju čem za daljinsko odklepanje) oz. mora motor mirovati (modeli brez ključavnice za vžig ali ključa za daljinsko odklepanje).

Za nekatera dela potrebujete posebno orodje. To orodje ni sestavni del vozila, vendar ga lahko naročite pod navedeno številko v oklepajih. Primer: izvijač za ležaje (15112017000) Pri sestavljanju morate dele, ki jih ne morete ponovno uporabiti (npr. samovarovalne vijake in matice, tesnila, tesnilne obroče, obročna tesnila, razcepke, varovalne podložke), zamenjati z novimi.

Za nekatere privojne primere je potrebna zaščita vijakov (npr. Loctite ® ). Pri uporabi upoštevajte posebne napotke proizvajalca.

Če je na novem delu že nameščena zaščita vijakov (npr. Precote ® ), ne nameščajte dodatnega sredstva za zaščito vijakov.

Dele, ki se bodo po razstavljanju ponovno uporabili, je treba očistiti in preveriti glede poškodb oz. obrabe. Zame njajte poškodovane ali obrabljene dele.

Po opravljenem popravilu ali servisu zagotovite obratovalno varnost vozila.

16

VARNOSTNI NAPOTKI 2 2.9

Okolje Z odgovornim ravnanjem z motociklom lahko poskrbite, da ne pride do težav in konfliktov. Da pripomorete k zagotovitvi prihodnosti motociklizma, pri uporabi motocikla vedno upoštevajte zakonske predpise in ravnajte odgovorno do okolja ter spoštujte pravice drugih.

Pri odstranjevanju starega olja, drugih pogonskih sredstev in pomožnih snovi ter starih delov v odpad upošte vajte predpise in zakone, ki veljajo v posamezni državi.

Ker motocikli ne podlegajo EU direktivi za odstranjevanje starih vozil v odpad, zakonska regulativa za odstranje vanje starih motociklov ne obstaja. Vaš pooblaščeni KTM zastopnik vam bo pri tem z veseljem pomagal.

2.10

Navodilo za uporabo Pred prvo vožnjo obvezno natančno in v celoti preberite to Navodilo za uporabo. V navodilih za uporabo so šte vilne informacije in nasveti, ki olajšajo upravljanje, vzdrževanje in servisiranje motocikla. Le tako boste namreč izvedeli, kako najbolje prilagoditi vozilo vašim zahtevam, in kako se zaščititi pred poškodbami.

Navodilo za uporabo hranite na dobro dostopnem mestu, da ga lahko po potrebi vedno znova preberete.

Če želite izvedeti še več o tem vozilu ali pri branju navodila odkrijete nejasnosti, se obrnite na pooblaščenega KTM zastopnika.

Navodilo za uporabo je pomemben sestavni del vozila, zato ga morate v primeru, da vozilo prodate, predati novemu lastniku.

Navodila za uporabo so za prenos na razpolago tudi pri vašem pooblaščenem trgovcu KTM in na spletni strani KTM.

Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com

17

3 POMEMBNI NAPOTKI 3.1

Garancija, jamstvo Dela, predpisana v servisnem načrtu, se morajo izvesti izključno v pooblaščeni servisni delavnici KTM, potrditi pa jih je treba tako v servisni in garancijski knjižici kot tudi pod KTM Dealer.net, saj sicer izgubite vsako garan cijsko pravico. Za škodo in posledično škodo, ki nastane zaradi manipulacij in/ali predelave vozila, uveljavljanje garancije ni možno.

Dodatne informacije glede garancije ali jamstva in uveljavljanja slednjih najdete v servisni in garancijski knjižici.

3.2

Obratovalna sredstva, pomožne snovi Napotek Ogrožanje okolja Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.

– Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.

Obratovalna sredstva in pomožne snovi uporabljajte skladno z navodili za uporabo in specifikacijo.

3.3

Nadomestni deli, dodatna oprema Za lastno varnost uporabljajte samo nadomestne dele in dodatno opremo, ki so odobreni in/ali priporočeni s strani podjetja KTM, in katere naj montirajo v pooblaščeni delavnici KTM. Za druge izdelke in posledično škodo KTM ne prevzema nobene odgovornosti.

Nekateri nadomestni deli in dodatna oprema so pri posameznih opisih navedeni v oklepajih. Pooblaščen KTM zastopnik vam bo z veseljem svetoval.

18

POMEMBNI NAPOTKI 3 Aktualne dele KTM PowerParts za vaše vozilo najdete na spletni strani KTM.

Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com

3.4

Servis Upoštevanje servisnih, negovalnih in nastavitvenih del na motorju in podvozju, navedenih v navodilih za upo rabo, je pogoj za brezhibno obratovanje in preprečevanje predčasne obrabe. Nepravilna nastavitev podvozja lahko povzroči poškodbe in lom sestavnih delov podvozja.

Uporaba vozila pod oteženimi pogoji, npr. močan dež, velika vročina ali vožnja z velikim tovorom, lahko povzroči bistveno povečano obrabo na komponentah, kot so prenosnik moči, zavorni sistem ali vzmetne komponente.

Zato bo morda treba sestavne dele preveriti ali zamenjati, še preden je dosežen naslednji predpisan servisni interval.

Obvezno upoštevajte predpisane čase utekanja in servisne intervale. S tem lahko bistveno pripomorete k daljši življenjski dobi svojega motocikla.

Pri intervalih prevoženih kilometrov in časovnih intervalih je odločilen interval, ki nastopi prvi.

3.5

Slike V navodilu prikazane slike deloma vsebujejo posebno opremo.

Za boljši prikaz in pojasnilo se lahko nekateri deli demontirajo ali pa niso prikazani. Demontaža za posamezen opis ni vedno nujno potrebna. Upoštevajte zadevne navedbe v besedilu.

3.6

Oddelek za pomoč strankam Na vprašanja o vašem vozilu in podjetju KTM vam bo pooblaščen KTM zastopnik z veseljem odgovoril.

19

3 POMEMBNI NAPOTKI Seznam pooblaščenih KTM zastopnikov najdete na spletni strani KTM.

Mednarodna spletna stran KTM: http://www.ktm.com

20

POMEMBNI NAPOTKI 3 21

4 PRIKAZ VOZILA 4.1

Prikaz vozila s sprednje leve strani (simbolični prikaz) 22 A00267-10

1 2 3 3 4 5 6 7 8

Tipka svetlobne hupe ( str. 30) Stikalo luči (

Tipka hupe (

str. 30)

str. 29)

Stikalo smernikov ( str. 31)

Ročica sklopke ( str. 28)

Pokrov rezervoarja za gorivo

Ključavnica na sedežu (

Prestavna ročica (

str. 37)

str. 39)

Stransko stojalo ( str. 40)

PRIKAZ VOZILA 4 23

4 PRIKAZ VOZILA 4.2

Prikaz vozila z zadnje desne strani (simbolični prikaz) 24 A00268-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ročaji ( str. 38)

Orodje motocikla ( str. 37)

Ključavnica za vžig in ključavnica krmila ( Zagonski gumb ( str. 32)

Stikalo za izklop v sili (

Ročica za plin ( str. 29)

str. 31)

Ročica ročne zavore (

Zavorna stopalka (

str. 28)

str. 40)

Nožni opori za sopotnika ( str. 38)

str. 32)

PRIKAZ VOZILA 4 25

5 SERIJSKE ŠTEVILKE 5.1

Identifikacijska številka vozila Identifikacijska številka vozila krmila desno.

1 je vtisnjena v okvir za glavo 5.2

Tipska tablica 402174-10 Tipska tablica 1 je desno na okvirju.

H01135-10 26

5.3

Številka motorja SERIJSKE ŠTEVILKE 5 Številka motorja menjalno ročico.

1 je vtisnjena na levi strani motorja pod 5.4

402486-10 Številka ključa 402245-10 Številka ključa 1 je navedena na KEYCODECARD.

Informacije Za naročilo nadomestnega ključa potrebujete številko ključa. Shranite KEYCODECARD na varnem mestu.

Če obstaja še najmanj en ključ za vžig, je mogoče izdelati nadomestni ključ. Če na razpolago ni več nobenega ključa za vžig, je treba zamenjati celoten sistem ključavnice.

27

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.1

Ročica sklopke Ročica sklopke 1 je nameščena na levi strani krmila.

6.2

K00697-10 Ročica ročne zavore Ročica ročne zavore 1 je nameščena na krmilu desno.

Z ročico ročne zavore se aktivira zavora sprednjega kolesa.

K00703-10 28

6.3

Ročica za plin UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Ročica za plin 1 je nameščena na desni strani krmila.

6.4

Tipka hupe K00703-11 Tipka hupe 1 je nameščena levo na krmilu.

Možna stanja • Tipka hupe • Tipka hupe v osnovnem položaju pritisnjena – V tem položaju je hupa aktivirana.

K00706-10 29

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.5

Stikalo luči 6.6

K00706-11 Tipka svetlobne hupe Stikalo luči 1 je nameščeno levo na krmilu.

Možna stanja Zasenčena luč vklopljena – Stikalo luči je zasukano navzdol. V tem položaju sta vklopljeni zasenčena in zadnja luč.

Dolga luč vklopljena – Stikalo za luč je zasukano nav zgor. V tem položaju sta vklopljeni dolga in zadnja luč.

Tipka svetlobne hupe 1 je nameščena levo na krmilu.

Možna stanja • Tipka svetlobne hupe v osnovnem položaju • Tipka svetlobne hupe je pritisnjena – V tem položaju je sve tlobna hupa (dolga luč) aktivirana.

K00697-11 30

6.7

6.8

UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Stikalo smernikov K00706-12 Stikalo smernikov 1 je na levi strani krmila.

Možna stanja Smernik je izklopljen Levi smernik je vklopljen – Pritisnjena je leva stran stikala smernikov. Stikalo smernikov se po uporabi vrne nazaj v sredinski položaj.

Desni smernik je vklopljen – Pritisnjena je desna stran stikala smernikov. Stikalo smernikov se po upo rabi vrne nazaj v sredinski položaj.

Če želite izklopiti smernik, potisnite stikalo proti ohišju stikala.

Stikalo za izklop v sili Stikalo za izklop v sili Možna stanja 1 je na desni strani krmila.

Stikalo za izklop v sili je izklopljeno – V tem položaju je vžigalni tokokrog prekinjen, tekoč motor ugasne, motorja ni možno zagnati.

Stikalo za izklop v sili je vklopljeno – Ta položaj je potreben za obratovanje, vžigalni tokokrog je preki njen.

K00703-13 31

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.9

Zagonski gumb Zagonski gumb 1 je nameščen desno na krmilu.

Možna stanja • • Zagonski gumb Zagonski gumb v osnovnem položaju pritisnjen – V tem položaju se aktivira motor zaganjalnika.

6.10

K00707-10 Ključavnica za vžig in ključavnica krmila Ključavnica za vžig in ključavnica krmila se nahajata pred zgor njim mostom vilic.

Možna stanja Vžig izklopljen OFF – V tem položaju je vžigalni toko krog prekinjen, zagnani motor se ustavi, mirujoči motor se ne zažene. Ključ za vžig lahko izvlečete.

Vžig vklopljen ON – V tem položaju je vžigalni toko krog sklenjen, motor se lahko zažene.

L02115-01 32

UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Krmilo je blokirano – V tem položaju je vžigalni toko krog prekinjen in krmilo blokirano. Ključ za vžig lahko izvlečete.

6.11

Zaklepanje krmila Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

– Ustavite vozilo.

– Krmilo zasukajte povsem na levo.

– Ključ za vžig vstavite v ključavnico za vžig in ključavnico krmila, pritisnite navznoter ter ga obrnite na levo. Izvlecite ključ za vžig.

Krmila ni več možno premikati.

400732-01 33

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.12

Odklepanje krmila – Ključ za vžig vstavite v ključavnico za vžig in ključavnico krmila, pritisnite navznoter ter ga obrnite v desno. Izvlecite ključ za vžig.

Krmilo se lahko znova premika.

6.13

400731-01 Odpiranje pokrova rezervoarja za gorivo Nevarnost Nevarnost požara Gorivo je zelo vnetljivo.

Gorivo v rezervoarju za gorivo se ob segrevanju razteza in lahko izteče, če je rezervoar prenapolnjen.

– Ne dolivajte goriva v vozilo v bližini odprtega ognja ali gorečih cigaret.

– Motor ustavite, ko dolivate gorivo.

– Pazite, da goriva ne polijete, zlasti ne na vroče dele vozila.

– Če gorivo kljub temu polijete, ga takoj obrišite.

– Upoštevajte navodila glede dolivanja goriva.

34

UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Opozorilo Nevarnost zastrupitve Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.

– Gorivo ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste gorivo pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Ne vdihujte hlapov goriva.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je gorivo prišlo v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

– Gorivo shranjujte v skladu s predpisi v ustreznem kanistru in izven dosega otrok.

Napotek Ogrožanje okolja Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.

– Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.

K00700-10 – Dvignite pokrov 1 nad pokrovom rezervoarja za gorivo in vstavite ključ za vžig v ključavnico.

Napotek Nevarnost poškodb Ključ za vžig se lahko ob preobremeni tvi zlomi.

Poškodovane ključe za vžig je treba zamenjati.

– Pokrov rezervoarja za gorivo pritisnite navzdol, da se sprosti ključ za vžig.

35

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI – Ključ za vžig obrnite za 90° v smeri urnega kazalca.

– Privzdignite pokrov rezervoarja za gorivo.

– Izvlecite ključ za vžig.

6.14

Zapiranje pokrova rezervoarja za gorivo K00701-10 Opozorilo Nevarnost požara Gorivo je lahko vnetljivo, stru peno in zdravju škodljivo.

– Ko zaprete pokrov rezervoarja za gorivo, se pre pričajte, da je res pravilno zapahnjen.

– Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zame njajte.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Zaprite pokrov rezervoarja za gorivo.

– Pritisnite pokrov rezervoarja za gorivo navzdol tako, da se ključavnica zaskoči.

36

6.15

Ključavnica na sedežu UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Ključavnica na sedežu 1 se nahaja levo poleg sedeža.

Ključavnica na sedežu se lahko deblokira s ključem za vžig.

6.16

Orodje motocikla K00708-10 Orodje 1 je spravljeno v predalu pod sedežem.

K00709-10 37

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.17

Ročaji Ročaji 1 so namenjeni premikanju motocikla.

Če vozite sopotnika, se lahko ta med vožnjo prime zanje.

6.18

K00705-10 Nožni opori za sopotnika Nožni opori za sopotnika sta zložljivi.

Možna stanja • Nožni opori za sopotnika sta zloženi – Za vožnjo brez sopo tnika.

• Nožni opori za sopotnika sta iztegnjeni – Za vožnjo s sopotni kom.

K00702-01 38

6.19

Prestavna ročica UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Prestavna ročica 1 je nameščena na levi strani motorja.

401950-10 Položaj prestav je razviden iz slike.

Nevtralni položaj ali položaj za prosti tek je med 1. in 2. prestavo.

401950-11 39

6 UPRAVLJALNI ELEMENTI 6.20

Zavorna stopalka Zavorna stopalka 1 se nahaja pred desno nožno oporo.

Z zavorno stopalko aktivirate zadnjo zavoro.

6.21

402177-10 Stransko stojalo 402029-10 Stransko stojalo 1 je na levi strani vozila.

Stransko stojalo se uporablja za parkiranje motocikla.

Informacije Med vožnjo mora biti stransko stojalo sklopljeno navzgor.

Stransko stojalo je povezano z varnostnim sistemom zagona, upoštevajte navodilo za vožnjo.

Možna stanja • Stransko stojalo je razklopljeno – Vozilo se lahko postavi na stransko stojalo. Varnostni sistem zagona je aktiven.

40

• UPRAVLJALNI ELEMENTI 6 Stransko stojalo je zloženo – Med vožnjo mora biti vedno v tem položaju. Varnostni sistem zagona ni aktiven.

41

7 ERGONOMIJA 7.1

Nastavljanje osnovnega položaja ročice ročne zavore – Z nastavitvenim obročem 1 prilagodite osnovni položaj ročice ročne zavore na velikost dlani.

Informacije Ročico ročne zavore pritisnite naprej in zavrtite nasta vitveno kolesce.

Nastavitvenih del ne izvajajte med vožnjo.

7.2

K00703-12 Nastavljanje osnovnega položaja ročice sklopke – Z nastavitvenim obročem 1 prilagodite osnovni položaj ročice sklopke na velikost dlani.

Informacije Ročico sklopke pritisnite naprej in zavrtite nastavitveno kolesce.

Nastavitvenih del ne izvajajte med vožnjo.

K00697-12 42

ERGONOMIJA 7 7.3

Nastavitev prestavne ročice Informacije Nastavitveno območje prestavne ročice je omejeno.

– Odvijte matico 1 , pri tem na navojnem drogu 2 držite proti.

Informacije Matica 1 ima levi navoj.

– Odvijte matico 3 , pri tem na navojnem drogu 2 držite proti.

– Prestavno ročico nastavite z obračanjem prestavnega droga 2 .

Določilo Nastavitveno območje prestavnega droga A 150 … 162 mm Informacije Nastavitev morate izvesti na obeh straneh enako merno.

Najmanj 5 navojnih hodov mora biti zvijačenih v ležaju.

– Preverite nastavitveni kot B .

V00621-10 43

7 ERGONOMIJA Določilo Nastavitveni kot stavnega droga, prestavitev prestavne ročice B pre 75° – Pritegnite matico proti.

3 , pri tem na navojnem drogu 2 držite Določilo Matica, prestavni drog M6 10 Nm – Pritegnite matico proti.

Določilo 1 , pri tem na navojnem drogu 2 držite Matica, prestavni drog M6LH 10 Nm – Preverite delovanje in prosto gibljivost prestavne ročice.

44

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 8.1

Kombinirani instrument Kombinirani instrument je nameščen pred krmilom.

1

Kontrolne lučke ( str. 51)

2

Zaslon ( str. 55)

3

Funkcijske tipke ( str. 58)

S03387-10 45

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8.2

Aktiviranje in test F01431-01 Aktiviranje Kombinirani instrument se vklopi z vžigom.

Informacije Svetlost prikaza krmili senzor svetlobe v okolici na kombi niranem instrumentu.

Test Ob vklopu vžiga na kratko zasvetijo vse kontrolne lučke, razen kontrolne lučke za smernik in kontrolne lučke blokade speljevanja.

Segmenti merilnika števila vrtljajev in prikaza prestave po vrsti zasvetijo in se znova ugasnejo.

Prikaz hitrosti šteje od 0 do 199 in nazaj.

Preostali prikazni segmenti na prikazovalniku na kratko zasvetijo.

Na prikazovalniku se prikaže napis READY TO >> RACE.

Prikaz se nato vrne v nazadnje izbrani način.

Informacije Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti vedno, dokler motor ne deluje. Če motor deluje in kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti, takoj varno ustavite in stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.

Opozorilna lučka za ABS sveti, dokler ni dosežena hitrost pribl. 6 km/h (pribl. 4 milje/h) ali več.

46

8.3

Opozorila S03384-01 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 Informacije Vsa obstoječa opozorila bodo prikazana v Info, dokler bodo aktivna.

Takoj ko pride do napake, zasvetijo zadevne kontrolne lučke, kar signalizira, da je bil prepoznan napotek/opozorilo za varno obratovanje.

Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno utripa splošna opozorilna lučka .

Če je prišlo do napake v vodilu CAN, se lahko na prikazovalniku prikažejo različna opozorila: Pojavijo se lahko CAN FAILURE, CAN ABS FAILURE in CAN EMS FAILURE.

47

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT Na prikazovalniku se prikaže Transport Lock, če je vklopljen tran sportni način.

Na prikazovalniku se prikaže Side Stand Down, če je stranska noga razklopljena.

S03385-01 Na prikazovalniku se prikaže Kill Switch, če je bilo sproženo sti kalo za izklop v sili.

Na prikazovalniku se prikaže Not Legal!, če je zaradi spremembe prenehalo veljati prometno dovoljenje vozila.

S03385-02 48

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 Na prikazovalniku se prikaže ABS Failure, če sistem ABS ni več aktiven.

Na prikazovalniku se prikaže Clutch Switch Failure, če je v okvari stikalo sklopke.

S03385-03 Na prikazovalniku se prikaže Low Oil Pressure, če je tlak olja pre nizek.

Na prikazovalniku se prikaže Low Battery, če napetost v akumu latorju pade pod navedeno vrednost.

Napetost akumula torja ≤ 10,5 V S03385-04 49

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT Na prikazovalniku se prikaže Coolant Sensor Failure, če je v okvari temperaturni senzor hladilne tekočine.

Na prikazovalniku se prikaže High Coolant Temperature, če tem peratura hladilne tekočine preseže navedeno vrednost.

Temperatura hla dilne tekočine > 110 °C S03385-05 Na prikazovalniku se prikaže Fuel Level Sensor Failure, če je v okvari senzor za nivo goriva.

Na prikazovalniku se prikaže Low Fuel Level, ko nivo goriva doseže oznako za rezervo.

S03385-06 50

8.4

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 Kontrolne lučke F01432-01 Kontrolne lučke dodatno obveščajo o stanju delovanja motocikla.

Ob vklopu vžiga na kratko zasvetijo vse kontrolne lučke, razen kontrolne lučke za smernik in kontrolne lučke blokade speljevanja.

Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno utripa splošna opozorilna lučka .

Informacije Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti vedno, dokler motor ne deluje. Če motor deluje in kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti, takoj varno ustavite in stopite v stik s pooblaščeno servisno delavnico KTM.

Opozorilna lučka za ABS sveti, dokler ni dosežena hitrost pribl. 6 km/h (pribl. 4 milje/h) ali več.

Možna stanja Kontrolna lučka smernika utripa zeleno v ritmu utripa nja – Smernik je vklopljen.

Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rumeno – OBD je zaznal napako v delovanju elektronike vozila. Varno ustavite vozilo in se obrnite na pooblaščeno servisno delavnico KTM.

51

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT Prestavna bliskavica sveti/utripa rdeče – Prestavna bliskavica utripa rdeče, ko je doseženo nastavljeno število vrtljajev RPM1. Prestavna bliskavica sveti rdeče, ko je doseženo nastavljeno število vrtljajev RPM2.

Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjal nik je v položaju prostega teka.

Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč je vklopljena.

Opozorilna lučka za ABS sveti rumeno – Statusno sporočilo ali sporočilo o napaki pri sistemu ABS.

Kontrolna lučka za blokado speljevanja sveti rdeče – Sporočilo o stanju ali napaki pri blokadi speljevanja.

Splošna opozorilna lučka utripa rumeno – Prepo znano je bilo navodilo/opozorilo za varno obratova nje. To se dodatno prikaže na prikazovalniku.

52

8.5

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 Prestavna bliskavica F01433-10 Prestavna bliskavica 1 je na sredini nad prikazovalnikom.

Informacije Prestavno bliskavico lahko konfigurirate v prikazu Trip 1 in prikazu Trip 2 z daljšim pritiskom na tipko MODE.

Med fazo utekanja (do 1000 km/621 milj) je prestavna bliskavica vedno vklopljena. Šele nato je mogoče prestavno bliskavico deak tivirati in prestaviti vrednosti za RPM1 in RPM2. Pri RPM1 pre stavna bliskavica utripa rdeče, pri RPM2 pa sveti rdeče.

Informacije V 6. prestavi je prestavna bliskavica pri obratovalno toplem motorju po prvem servisu deaktivirana.

Temperatura hla dilne tekočine ODO Prestavna bliskavica vedno sveti pri Temperatura hla dilne tekočine ≤ 35 °C < 1.000 km 6.500 vrt/min > 35 °C 53

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT ODO Prestavna bliska vica RPM1 Prestavna bliska vica RPM2 > 1.000 km utripa sveti 54

8.6

Prikazovalnik F01434-10 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 Merilnik števila vrtljajev 1 prikazuje število vrtljajev motorja v vrtljajih na minuto.

Prikaz prestave 2 kaže, v kateri prestavi je menjalnik.

Hitrost 3 je prikazana v kilometrih na uro km/h ali v miljah na uro mph.

Prikaz nivoja goriva je prikazan v območju 4 .

Na prikazovalniku 5 se prikazujejo dodatne informacije.

Urni čas je prikazan v območju 6 .

Temperatura hladilne tekočine je prikazana v območju 7 .

Informacije Urni čas morate nastaviti, če ste 12 V akumulator ločili od vozila ali demontirali varovalko.

Svetlost prikaza krmili senzor svetlobe v okolici na kombi niranem instrumentu.

55

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8.7

Prikaz nivoja goriva Prostornina rezervoarja za gorivo je prikazana v območju 1 pri kazovalnika.

Prikaz nivoja goriva je sestavljen iz stolpcev. Več stolpcev sveti, več je goriva v rezervoarju za gorivo.

Informacije Ko gre zaloga goriva h koncu, se na prikazovalniku doda tno prikaže opozorilo Low Fuel Level.

Da bi preprečili nenehno nihanje prikaza med vožnjo, je nivo goriva prikazan z rahlim zamikom.

Ko je stransko stojalo razklopljeno ali stikalo za izklop v sili izklopljeno, se prikaz količine goriva ne posodablja.

Če stransko stojalo zložite in je stikalo za izklop v sili vklo pljeno, se prikaz posodobi šele po 2 minutah.

Ko kombinirani instrument ne prejema signala senzorja za nivo goriva, prikaz nivoja goriva utripa.

F01435-10 56

8.8

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 Prikaz temperature hladilne tekočine Temperatura hladilne tekočine je prikazana v območju 1 prika zovalnika.

Prikaz temperature hladilne tekočine je sestavljen iz stolpcev. Čim več stolpcev sveti, bolj vroča je hladilna tekočina.

Napotek Okvara motorja Motor se ob pregretju poškoduje.

– Če se prikaže opozorilo glede temperature hladilnega sred stva, motor glede na promet takoj ustavite in ugasnite motor.

– Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita.

– Ko se hladilni sistem ohladi, preverite oz. korigirajte nivo hla dilne tekočine.

F01435-11 Informacije Če zasvetijo vsi stolpci, se na prikazovalniku dodatno pri kaže opozorilo High Coolant Temperature.

Če se hladilni sistem pregreje, bo omejeno najvišje število vrtljajev motorja.

Možna stanja • Motor je hladen – Svetijo do trije stolpci.

• Motor je segret na obratovalno temperaturo – Sveti od štiri do deset stolpcev.

57

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT • • Motor je vroč – Sveti enajst do trinajst stolpcev.

Motor je zelo vroč – Sveti vseh trinajst stolpcev.

8.9

Funkcijske tipke S tipko MODE preklapljate med različnimi načini prikaza Možni načini prikaza so: TRIP F (samo pri vožnji z rezervnim gorivom), Info skupna prevožena pot (ODO), prevožena pot 1 (TRIP 1) in prevožena pot 2 (TRIP 2).

S tipko SET preklapljate med meniji v načinu prikaza 2 .

1 .

S03386-10 58

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 8.10

Prikaz TRIP F F01453-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP F.

TRIP F prikaže prevoženo pot z rezervnim gorivom.

Informacije Ko nivo goriva doseže oznako za rezervo, se na prikazovalniku prikaže opozorilo Low Fuel Level. S kratkim pritiskom na tipko MODE se način prikaza spremeni na TRIP F in začne šteti pri 0.0, ne glede na to, kateri način prikaza je bil aktiviran pred tem.

V prikazu TRIP F sta lahko dodatno prikazana menija Fuel Range in Actual F.C..

Ko je prepoznano opozorilo za varno obratovanje, dodatno utripa splošna opozorilna lučka .

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

59

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8.11

Prikaz Info M01584-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže Info.

Info prikaže obvestila in opozorila, ki so se pojavila.

Informacije Prikaz Info se prikaže samo v primeru sporočila ali opozo rila.

Opozorila, ki so se prikazala, se bodo v prikazu Info prika zovala, dokler bodo aktivna.

Vsa opozorila, ki so se pojavila, se v prikazu Info samo dejno prikažejo drug za drugim.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednje opozorilo na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

60

8.12

Prikaz ODO KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 F01440-01 Tipko MODE na kratko pritiskajte tako dolgo, da se na prikazoval niku prikaže ODO.

Informacije ODO prikazuje celotno prevoženo pot.

Ta vrednost se ohrani tudi, ko 12 V akumulator ločite od vozila ali ko pregori varovalka.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

8.12.1

Fuel Range – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže ODO.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

Meni Fuel Range je enak tako v prikazu TRIP F, prikazu ODO, prikazu TRIP 1 kot tudi v prikazu TRIP 2.

V tem meniju je prikazan doseg.

F01440-02 61

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT Informacije Doseg je odvisen od povprečne porabe in količine goriva v rezervoarju za gorivo.

Doseg se prikaže po vklopu vžiga šele po nekaj 100 metrih.

SET tipko na kratko priti snite.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Naslednji meni na prikazovalniku naslednji način prikaza na prikazovalniku 8.12.2

Service – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže ODO.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazana razdalja do naslednjega servisa.

SET tipko na kratko priti snite.

Naslednji meni na prikazovalniku F01441-01 62

8.12.3

Actual F.C.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 naslednji način prikaza na prikazovalniku F01442-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže ODO.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

Meni Actual F.C. je enak tako v prikazu TRIP F, kot tudi v pri kazu ODO.

V tem meniju se prikaže trenutna poraba goriva.

Informacije Trenutna poraba goriva se po vklopu vžiga prikaže šele po nekaj 100 metrih.

SET tipko na kratko priti snite.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Naslednji meni na prikazovalniku naslednji način prikaza na prikazovalniku 63

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8.13

Prikaz TRIP 1 F01443-01 Tipko MODE na kratko pritiskajte tako dolgo, da se na prikazoval niku prikaže TRIP 1.

Informacije TRIP 1 kaže prevoženo pot od zadnje ponastavitve, npr.

prevoženo pot med dvema polnjenjema rezervoarja.

TRIP 1 teče vedno hkrati in šteje do 9999.9.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni na prikazovalniku.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

8.13.1

Time Trip 1 F01444-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 1.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazan čas vožnje 1 na osnovi TRIP 1.

SET tipko na kratko priti snite.

Naslednji meni na prikazovalniku 64

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 Tipko SET pri tisnite za 3 sekund.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Prikaz TRIP 1 se ponastavi Naslednji način prikaza na prikazovalniku 8.13.2

Average Speed Trip1 F01445-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 1.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazana povprečna hitrost 1 na osnovi TRIP 1.

SET tipko na kratko priti snite.

Tipko SET pri tisnite za 3 sekund.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Naslednji meni na prikazovalniku Prikaz TRIP 1 se ponastavi Naslednji način prikaza na prikazovalniku 65

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8.13.3

Avg F.C. Trip 1 F01446-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 1.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazana povprečna poraba 1 na osnovi TRIP 1.

SET tipko na kratko priti snite.

Tipko SET pri tisnite za 3 sekund.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Naslednji meni na prikazovalniku Prikaz TRIP 1 se ponastavi Naslednji način prikaza na prikazovalniku 66

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 8.14

Prikaz TRIP 2 F01447-01 Tipko MODE na kratko pritiskajte tako dolgo, da se na prikazoval niku prikaže TRIP 2.

Informacije TRIP 2 kaže prevoženo pot od zadnje ponastavitve, npr.

prevoženo pot med dvema polnjenjema rezervoarja.

TRIP 2 teče vedno hkrati in šteje do 9999.9.

S kratkim pritiskom na tipko SET preklopite na naslednji meni.

S kratkim pritiskom na tipko MODE preklopite na naslednji način prikaza na prikazovalniku.

8.14.1

Time Trip 2 F01448-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 2.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazan čas vožnje 2 na osnovi TRIP 2.

SET tipko na kratko priti snite.

Naslednji meni na prikazovalniku 67

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT Tipko SET pri tisnite za 3 sekund.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Prikaz TRIP 2 se ponastavi Naslednji način prikaza na prikazovalniku 8.14.2

Average Speed Trip2 F01449-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 2.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazana povprečna hitrost 2 na osnovi TRIP 2.

SET tipko na kratko priti snite.

Tipko SET pri tisnite za 3 sekund.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Naslednji meni na prikazovalniku Prikaz TRIP 2 se ponastavi Naslednji način prikaza na prikazovalniku 68

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 8.14.3

Avg F.C. Trip 2 F01450-01 – Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 2.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni meni.

V tem meniju je prikazana povprečna poraba 2 na osnovi TRIP 2.

SET tipko na kratko priti snite.

Tipko SET pri tisnite za 3 sekund.

MODE tipko na kratko pri tisnite.

Naslednji meni na prikazovalniku Prikaz TRIP 2 se ponastavi Naslednji način prikaza na prikazovalniku 8.15

Nastavljanje enote Informacije Izberite za vašo državo specifično nastavitev.

Če zamenjate enoto, se vrednost za ODO ohrani in se ustrezno preračuna.

69

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT Pogoj Motocikel stoji.

– Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže ODO.

– Tipko MODE pritisnite za 5 sekund.

Prikaže se prikaz enot.

F01454-01 Informacije Prikaz enot se prikaže v prikazu ODO pri vsakem meniju, z daljšim pritiskom na tipko MODE.

– Na kratko pritiskajte tipko SET, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena enota.

– Nobene od obeh tipk MODEin SET ne pritisnite pribl. 5 sekund.

Prikaz enot ugasne in prevzame ter shrani se izbrana enota iz prve vrste.

Informacije Kot enota za dolžino se lahko nastavi km ali miles.

Kot enota za volumen se lahko nastavi l, USga ali UKga.

70

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 8.16

Nastavljanje časa Informacije Urni čas je prikazan v 24-urnem formatu.

Urni čas morate nastaviti, če ste 12 V akumulator ločili od vozila ali demontirali varovalko.

F01455-10 Pogoj Motocikel stoji.

– Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže ODO.

– Hkrati za 5 sekund pritisnite tipko MODE in SET.

Čas začne utripati.

Informacije Čas lahko v prikazu ODO nastavite v vsakem meniju z daljšim, hkratnim pritiskom na tipko MODE in tipko SET.

– Prikaz ur nastavite s tipko MODE.

– Prikaz minut nastavite s tipko SET.

– Hkrati pritisnite tipki MODE in SET.

Nastavljen urni čas se tako prevzame in shrani.

71

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT 8.17

Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM1 Pogoj Motocikel stoji.

ODO > 1000 km (621 mi).

– Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 1.

– Tipko MODE pritisnite za 5 sekund.

Prikaže se RPM1.

F01456-01 Informacije Prikaz RPM1 se prikaže v prikazu TRIP 1 pri vsakem meniju, z daljšim pritiskom na tipko MODE.

RPM1 je število vrtljajev, od katerega dalje se pre stavna bliskavica uporabi in utripa.

Število vrtljajev se lahko nastavi v korakih po 50.

Število vrtljajev prestav RPM1 je mogoče nastaviti RPM2 od najmanj 50 vrtljajev na minuto nad številom vrtljajev prestav.

– Število vrtljajev nastavite s tipkama MODE in SET.

Informacije Tipka MODE poviša vrednost.

Tipka SET zniža vrednost.

72

KOMBINIRANI INSTRUMENT 8 – Hkrati pritisnite tipki MODE in SET.

Prikaz RPM1 ugasne, prevzame in shrani se nastavljeno število vrtljajev RPM1.

8.18

Nastavitev št. vrtljajev prestav RPM2 Pogoj Motocikel stoji.

ODO > 1000 km (621 mi).

– Na kratko pritiskajte tipko MODE, dokler se na prikazovalniku ne prikaže TRIP 2.

– Tipko MODE pritisnite za 5 sekund.

Prikaže se RPM2.

F01457-01 Informacije Prikaz RPM2 se prikaže v prikazu TRIP 2 pri vsakem meniju, z daljšim pritiskom na tipko MODE.

RPM2 je število vrtljajev, od katerega naprej sveti pre stavna bliskavica.

Število vrtljajev se lahko nastavi v korakih po 50.

Število obratov RPM2 je mogoče nastaviti RPM1 od najmanj 50 obratov na minuto nad vklopnim številom vrtljajev.

– Število vrtljajev nastavite s tipkama MODE in SET.

73

8 KOMBINIRANI INSTRUMENT Informacije Tipka MODE poviša vrednost.

Tipka SET zniža vrednost.

– Hkrati pritisnite tipki MODE in SET.

Prikaz RPM2 ugasne, prevzame in shrani se nastavljeno število vrtljajev RPM2.

74

PRVI ZAGON 9 9.1

Napotki za prvi zagon Nevarnost Nevarnost nesreče Voznik, ki ni primeren za vožnjo, ogroža sebe in druge.

– Vozila ne uporabljajte, če zaradi alkohola, drog ali zdravil niste sposobno za vožnjo.

– Vozila ne uporabljajte, če niste fizično ali psihično sposobni za to.

Opozorilo Nevarnost poškodb Manjkajoča ali pomanjkljiva zaščitna oblačila predstavljajo povečano varnostno tveganje.

– Pri vseh vožnjah nosite zaščitna oblačila, kot so čelada, škornji, rokavice ter hlače in jopič s ščitniki.

– Vedno uporabljajte le zaščitna oblačila, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo zakonskim zahtevam.

Opozorilo Nevarnost padca Različni profili pnevmatik na sprednjem in zadnjem kolesu vplivajo na vozne lastno sti.

Različni profili pnevmatik lahko bistveno otežijo nadzor nad vozilom.

– Zagotovite, da sta na sprednjem in zadnjem kolesu nameščeni pnevmatiki z enakim profilom.

75

9 PRVI ZAGON Opozorilo Nevarnost nesreče Pnevmatike in kolesa, ki jih podjetje KTM ni odobrilo in priporočilo, vplivajo na vozne lastnosti.

– Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim indeksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podje tje KTM.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nove pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.

Tekalna površina novih pnevmatik še ni utečena.

– Nove pnevmatike utecite z zmerno vožnjo in med vožnjo izmenično vijugajte.

Faza utekanja 200 km Informacije Pri uporabi vozila se zavedajte, da lahko pretiran hrup moti druge ljudi.

– Zagotovite, da bo pregled pred prodajo opravljen v pooblaščeni servisni delavnici KTM.

Ob predaji vozila prejmete potrdilo o dobavi ter servisno in garancijsko knjižico.

– Pred prvo vožnjo preberite celotna navodila za uporabo.

– Seznanite se z upravljalnimi elementi.

– Preden se odpravite na zahtevnejšo vožnjo, se na primerni površini privadite na vozne lastnosti motocikla.

Poskusite se peljati tudi čim počasneje, da dobite boljši občutek za motocikel.

– Med vožnjo z obema rokama trdno držite krmilo, noge pa imejte na nožnih oporah.

76

PRVI ZAGON 9

– Počakajte, da se motor uteče. ( str. 77)

9.2

Utekanje motorja – Med uvajalno fazo ne smete prekoračiti določenega števila obratov motorja.

Določilo Največje število vrtljajev motorja Med prvimi: 1.000 km 7.500 vrt/min Informacije Med fazo utekanja je prestavna bliskavica nastavljena na predpisano vrednost in je ni mogoče spre meniti.

– Izogibajte se vožnji s polnim plinom!

9.3

Natovarjanje vozila Opozorilo Nevarnost nesreče Skupna teža in obremenitve osi vplivajo na vozne lastnosti.

V skupno težo je všteto: motocikel, ki je pripravljen na vožnjo in napolnjen z gorivom, voznik in sopotnik z zaščitnima oblekama in čeladama ter prtljaga.

– Največje dopustne skupne teže in obremenitev osi ne smete preseči.

77

9 PRVI ZAGON Opozorilo Nevarnost nesreče Nepravilna namestitev kovčkov ali druge prtljage vpliva na vozne lastnosti.

– Kovčke in drugo prtljago namestite in zavarujte v skladu z navedbami proizvajalca.

Opozorilo Nevarnost nesreče Sistem kovčkov se v primeru preobremenitve poškoduje.

– Če boste namestili kovčke, upoštevajte navedbe proizvajalca v zvezi z najvišjo dovoljeno obremeni tvijo vozila.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zdrs prtljage vpliva na vidljivost.

Če je zadnja luč prekrita, ste še zlasti v temi slabo vidni za udeležence v prometu za vami.

– Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.

Opozorilo Nevarnost nesreče Velik tovor spremeni vozne lastnosti in podaljša zaviralno pot.

– Prilagodite hitrost glede na spremenjeno obremenitev vozila.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zdrs prtljage vpliva na vozne lastnosti.

– Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.

– Če vzamete s seboj prtljago, jo je treba pritrditi čim bolj varno in čim bližje sredini vozila, paziti pa je treba tudi na enakomerno porazdelitev teže na sprednje in zadnje kolo.

78

– Upoštevati morate najvišjo dopustno skupno težo in najvišjo dopustno obremenitev osi.

Določilo Največja dovoljena skupna teža Največja dopustna osna obremenitev spredaj Največja dovoljena osna obremenitev zadaj 335 kg 125 kg 210 kg PRVI ZAGON 9 79

10 NAVODILO ZA VOŽNJO 10.1

Kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom Informacije Pred vsako vožnjo preverite stanje vozila in prometno varnost.

Med obratovanjem mora biti vozilo v tehnično neoporečnem stanju.

H02217-01

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 207)

– Preverite nivo zavorne tekočine sprednje zavore. (

– Preverite nivo zavorne tekočine zadnje zavore. (

– Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (

str. 135)

str. 140)

str. 138)

– Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (

– Preverite delovanje zavorne naprave.

str. 144)

– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.

( str. 189)

– Preverite onesnaženost verige. ( str. 111)

– Preverite napetost verige. (

– Preverite stanje pnevmatik. (

str. 113)

str. 160)

– Preverite tlak v pnevmatikah. ( str. 163)

– Preverite nastavitev in delovanje vseh upravljalnih elementov.

– Preverite delovanje električne naprave.

– Preverite, če je prtljaga pravilno pritrjena.

– Usedite se na motocikel in preverite nastavitev vzvratnega ogledala.

80

– Preverite zalogo goriva.

NAVODILO ZA VOŽNJO 10 10.2

Postopek zagona Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zračenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

Previdno Nevarnost nesreče Elektronski sestavni deli in varnostne naprave se v primeru izpraznjenega ali manj kajočega 12 V akumulatorja poškodujejo.

– Vozila nikoli ne upravljajte z izpraznjenim 12 V akumulatorjem ali celo brez njega.

Napotek Okvara motorja Nefiltrirani sesani zrak negativno učinkuje na trpežnost motorja.

Brez zračnega filtra prideta v motor prah in umazanija.

– Vozilo ne sme nikoli obratovati brez zračnega filtra.

Napotek Okvara motorja Visoko število vrtljajev hladnega motorja zmanjša trajnost motorja.

– Motor vedno segrevajte z nizkim številom vrtljajev.

81

10 NAVODILO ZA VOŽNJO B00782-10

– Odklenite krmilo. ( str. 34)

– Sedite na vozilo, razbremenite stransko nogo in jo z nogo zasukajte navzgor do omejevalnika.

– stikalo za izklop v sili pritisnite v položaj .

– Vključite vžig, ključ obrnite v položaj .

Po vklopu vžiga se še pribl. 2 sekundi sliši delovanje črpalke za gorivo. Hkrati se izvede funkcijski test kom biniranega instrumenta.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

Zelena kontrolna lučka prostega teka N sveti.

Kontrolna lučka ABS zasveti in po speljevanju spet uga sne.

– Pritisnite zagonski gumb .

82

NAVODILO ZA VOŽNJO 10 Informacije Gumb za zagon pritisnite šele po končanem preverja nju delovanja kombiniranega instrumenta.

Ob zagonu motorja NE dodajajte plina. Če med postopkom zagona dodate plin, sistem za upravljanje motorja ne vbrizga goriva, zato motor ne vžge.

Neprekinjeno lahko skušate zaganjati maksimalno 5 sekund. Do naslednjega poskusa zagona počakajte vsaj 5 sekund.

Ta motocikel je opremljen z varnostnim sistemom zagona. Motor lahko zaženete samo, če je menjalnik v položaju za prosti tek, ali če je pritegnjena ročica sklopke, ko je v prestavi. Če pri odprtem stranskem stojalu prestavite v prestavo in spustite ročico sklopke, motor obstane.

10.3

Speljevanje – Povlecite ročico sklopke, prestavite v 1. prestavo, počasi spuščajte ročico sklopke in istočasno previdno dodajajte plin.

Namig Če se motor pri speljevanju ugasne, le potegnite ročico sklopke in pritisnite na gumb za zagon.

Menjalnika ni treba prestaviti v prosti tek.

83

10 NAVODILO ZA VOŽNJO 10.4

Prestavljanje, vožnja Opozorilo Nevarnost nesreče V primeru nenadne spremembe teže lahko izgubite nadzor nad motociklom.

– Preprečite nenadne spremembe obremenitve in nevarno zaviranje.

– Prilagodite hitrost razmeram na cestišču.

Opozorilo Nevarnost nesreče Prestavljanje v nižjo prestavo pri visokem številu vrtljajev motorja blokira zadnje kolo in pride do prekoračitve vrtilnega momenta motorja.

– Pri visokem številu vrtljajev motorja ne prestavljajte nazaj v nižjo prestavo.

Opozorilo Nevarnost nesreče Napačen položaj ključa za vžig motorja bo sprožil nepravilno delovanje.

– Med vožnjo ne spreminjajte položaja ključa za vžig motorja.

Opozorilo Nevarnost nesreče Spreminjanje nastavitev na vozilu odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

– Vse nastavitve izvajajte, ko vozilo miruje.

84

NAVODILO ZA VOŽNJO 10 Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb V primeru neustreznega upravljanja lahko sovoznik pade z motocikla.

– Poskrbite, da se sovoznik pravilno usede na sovoznikov sedež, da nogi postavi na nožni opori za sovoznika in se čvrsto prime za voznika ali držalne ročaje.

– Upoštevajte predpise o spodnji starostni meji sovoznika v določeni državi.

Opozorilo Nevarnost nesreče Tvegan način vožnje predstavlja veliko nevarnost.

– Upoštevajte prometne predpise, vozite defenzivno in previdno ter poskušajte čim prej predvideti pre teče nevarnosti.

Opozorilo Nevarnost nesreče Hladne pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.

– Pri vsaki vožnji morate prvih nekaj kilometrov prevoziti previdno in z zmerno hitrostjo, da se pnevma tike segrejejo na delovno temperaturo.

Opozorilo Nevarnost nesreče Nove pnevmatike imajo zmanjšano oprijemljivost.

Tekalna površina novih pnevmatik še ni utečena.

– Nove pnevmatike utecite z zmerno vožnjo in med vožnjo izmenično vijugajte.

Faza utekanja 200 km 85

10 NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost nesreče Zdrs prtljage vpliva na vozne lastnosti.

– Redno kontrolirajte pritrditev prtljage.

Opozorilo Nevarnost nesreče Padec lahko vozilo poškoduje močneje, kot je razvidno na prvi pogled.

– Po padcu svoje vozilo preverite, kot ga preverjate pred vsakim zagonom.

Napotek Okvara motorja Motor se ob pregretju poškoduje.

– Če se prikaže opozorilo glede temperature hladilnega sredstva, motor glede na promet takoj ustavite in uga snite motor.

– Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita.

– Ko se hladilni sistem ohladi, preverite oz. korigirajte nivo hladilne tekočine.

Informacije Če med vožnjo zaslišite nenavadne zvoke, takoj varno ustavite, ugasnite motor in stopite v stik s poobla ščeno servisno delavnico KTM.

86

401950-11 NAVODILO ZA VOŽNJO 10 – Če to dopuščajo razmere (naklon, situacija itd.), prestavite v višje prestave.

– Prenehajte z dodajanjem plina, hkrati povlecite ročico sklopke, prestavite v naslednjo prestavo, nato pa popustite ročico sklopke in dodajte plin.

Informacije Na sliki so prikazani položaji prestav. Nevtralni položaj ali položaj za prosti tek je med 1. in 2. prestavo. 1. pre stava je namenjena speljevanju in vožnji v klanec.

Obratovalna temperatura je dosežena, ko na prikazu temperature svetijo 4 prikazovalni stolpci.

– Dodajte le toliko plina, kot ga lahko motor prenese – nenadno dodajanje plina poveča porabo goriva. Dodajte le toliko plina, kot ga cesta in vremenske razmere dopuščajo. Še posebej v ovinkih ne prestavljajte in zelo pazljivo dodajajte plin.

– Pri prestavljanju v nižje prestave znižajte hitrost z zaviranjem in hkrati odvzemite plin.

– Povlecite ročico sklopke in prestavite v nižjo prestavo, nato počasi spuščajte ročico sklopke in dodajte plin ali pa znova prestavite.

– Če načrtujete daljšo uporabo s številom vrtljajev v prostem teku ali na mestu, ugasnite motor.

87

10 NAVODILO ZA VOŽNJO – Če med vožnjo prične svetiti kontrolna lučka za nepra vilno delovanje , morate takoj varno ustaviti vozilo, izklopiti motor in se obrniti na pooblaščeno servisno delavnico KTM.

10.5

Zaviranje Opozorilo Nevarnost nesreče Vlaga in umazanija vplivajo na zavorno napravo.

– Zavirajte večkrat previdno, da zavorne obloge in zavorne kolute osušite in odstranite umazanijo.

Opozorilo Nevarnost nesreče Mehka točka prijema sprednje ali zadnje zavore zmanjša zavorni učinek.

– Preverite zavorno napravo in ne peljite naprej, dokler težava ni odpravljena. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.

Če zavorna stopalka ni sproščena, zavorne obloge neprekinjeno drsijo.

– Če ne želite zavirati, umaknite nogo z zavorne stopalke.

Opozorilo Nevarnost nesreče Večja skupna teža podaljša zavorno pot.

– Upoštevajte daljšo zavorno pot, če prevažate sopotnika ali prtljago.

88

NAVODILO ZA VOŽNJO 10 Opozorilo Nevarnost nesreče Sol za posipavanje na cestah vpliva na zavorni sistem.

– Zavirajte večkrat previdno, da iz zavornih oblog in zavornih kolutov odstranite sol za posipavanje.

Opozorilo Nevarnost nesreče ABS lahko v določenih situacijah podaljša zavorno pot.

– Način zaviranja prilagodite vozni situaciji in razmeram na cestišču.

– Za zaviranje odvzemite plin in hkrati zavirajte s sprednjo in zadnjo zavoro.

Informacije Z ABS lahko tako pri polnem zaviranju kot tudi pri slabem oprijemanju na tleh na peščeni, od dežja mokri ali spolzki podlagi uporabite polno zavorno moč, ne da bi obstajala nevarnost, da kolesa bloki rajo.

Opozorilo Nevarnost nesreče Zadnje kolo lahko blokira zaradi učinka motorne zavore.

– Potegnite sklopko, če zavirate v sili ali z vso močjo oz. če zavirate na spolzkem terenu.

89

10 NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost nesreče Poševni položaj ali stransko strma podlaga zmanjšajo maksimalno možno upo časnitev.

– Če je možno, zaključite zaviralni postopek pred vstopom v ovinek.

– Zaviralni postopek je treba vedno zaključiti pred vstopom v ovinek. Glede na hitrost po potrebi prestavite v nižjo prestavo.

– Pri daljši vožnji po klancu navzdol izkoristite zavorni učinek motorja. Prestavite eno ali dve prestavi navzdol, vendar pri tem ne prekoračite dovoljene vrtilne frekvence motorja. Tako je potrebno bistveno manjše zavira nje in zavorna naprava se ne pregreje.

10.6

Ustavljanje, parkiranje Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Osebe, ki ravnajo brez pooblastila, ogrožajo tako sebe kot tudi druge.

– Ko motor teče, vozila ne puščajte nenadzorovanega.

– Vozilo zavarujte pred posegom nepooblaščenih oseb.

– Kadar pustite vozilo nenadzorovano, blokirajte krmilo in izvlecite ključ.

90

NAVODILO ZA VOŽNJO 10 Opozorilo Nevarnost opeklin Nekateri deli vozila se med delovanjem zelo segrejejo.

– Ne dotikajte se delov, kot so izpušna napeljava, hladilnik, motor, blažilnik sunkov ali zavorna naprava, dokler se ti deli vozila ne ohladijo.

– Preden začnete delati na vozilu, počakajte, da se deli vozila ohladijo.

Napotek Materialna škoda Nepravilno ravnanje pri parkiranju poškoduje vozilo.

Če se vozilo odkotali ali prevrne, lahko nastane velika škoda.

Sestavni deli za postavitev vozila so zasnovani samo za težo vozila.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

– Pazite, da nihče ne bo sedel na vozilo, ko je vozilo parkirano na stojalu.

Napotek Nevarnost požara Vroči deli vozila predstavljajo nevarnost požara in eksplozije.

– Vozila ne parkirajte v bližini lahko vnetljivih in eksplozivnih materialov.

– Počakajte, da se vozilo ohladi, šele nato ga prekrijte.

– Motocikel zavrite.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

91

10 NAVODILO ZA VOŽNJO Informacije Če motor izklopite s stikalom za izklop v sili, na ključavnici za vžig pa ostane vžig vklopljen, se oskrba s tokom večine porabnikov ne prekine in tako se 12 V akumulator izprazni. Zato motor vedno izklopite s ključavnico za vžig, stikalo za izklop v sili je predvideno samo za uporabo v sili.

– Motocikel parkirajte na trdni podlagi.

– Stransko stojalo s stopalom potisnite do prislona v smeri naprej in ga obremenite z vozilom.

– Zaklenite krmilo. ( str. 33)

10.7

Transport Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

Napotek Nevarnost požara Vroči deli vozila predstavljajo nevarnost požara in eksplozije.

– Vozila ne parkirajte v bližini lahko vnetljivih in eksplozivnih materialov.

– Počakajte, da se vozilo ohladi, šele nato ga prekrijte.

92

NAVODILO ZA VOŽNJO 10 – Izklopite motor in izvlecite ključ za vžig.

– Z napenjalnimi trakovi ali drugimi primernimi pripomočki za pritrditev zavarujte motocikel pred padcem in premikom.

401475-01 10.8

Nalivanje goriva Nevarnost Nevarnost požara Gorivo je zelo vnetljivo.

Gorivo v rezervoarju za gorivo se ob segrevanju razteza in lahko izteče, če je rezervoar prenapolnjen.

– Ne dolivajte goriva v vozilo v bližini odprtega ognja ali gorečih cigaret.

– Motor ustavite, ko dolivate gorivo.

– Pazite, da goriva ne polijete, zlasti ne na vroče dele vozila.

– Če gorivo kljub temu polijete, ga takoj obrišite.

– Upoštevajte navodila glede dolivanja goriva.

93

10 NAVODILO ZA VOŽNJO Opozorilo Nevarnost zastrupitve Gorivo je strupeno in zdravju škodljivo.

– Gorivo ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste gorivo pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Ne vdihujte hlapov goriva.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je gorivo prišlo v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je gorivo prišlo v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Napotek Materialna škoda Filter za gorivo se predčasno zamaši, če kakovost goriva ni zadostna.

V nekaterih državah in regijah sta kakovost in čistost goriva nezadostni. Posledica so težave v sistemu goriva.

– Točite le čisto gorivo, ki ustreza navedenim standardom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Napotek Ogrožanje okolja Nepravilno ravnanje z gorivom ogroža okolje.

– Gorivo ne sme priti v podtalnico, tla ali kanalizacijo.

94

S03388-10 NAVODILO ZA VOŽNJO 10 – Izklopite motor.

– Odprite pokrov rezervoarja za gorivo. ( str. 34)

– Rezervoar za gorivo napolnite z gorivom največ do spodnjega roba 1 polnilnega nastavka.

Vsebina rezervo arja za gorivo skupaj pribl.

Vsebina rezervo arja za gorivo skupaj pribl.

9,5 l Neosvinčeno gorivo Super (ROZ

95) ( str. 246)

(EU/AU/JP/AR, CN/CO/MY/PH) Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

( str. 244)

(RC 390 TH)

– Zaprite pokrov rezervoarja za gorivo. ( str. 36)

95

11 SERVISNI NAČRT 11.1

Dodatne informacije Vsa nadaljnja dela, ki izhajajo iz obveznih del oz. priporočenih del, je treba posebej naročiti in se posebej obra čunajo.

V odvisnosti od lokalnih pogojev uporabe lahko v vaši državi veljajo drugačni servisni intervali.

V okviru tehničnega razvoja lahko pride do spremembe posamičnih servisnih intervalov in obsegov servisa.

Zadnji veljavni servisni načrt boste vedno našli na KTM Dealer.net. Pooblaščen KTM zastopnik vam bo z vese ljem svetoval.

11.2

Obvezna dela Z diagnostičnim orodjem KTM odčitajte pomnilnik napak.

Preverite delovanje električne napeljave.

Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljna sita.

Preverite zavorne kolute. ( str. 133)

Preverite zavorne obloge sprednje zavore. (

Preverite zavorne obloge zadnje zavore. (

Preverite stanje pnevmatik. ( str. 160)

str. 138)

str. 144)

( str. 208)

vsakih 24 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 15.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 96

SERVISNI NAČRT 11

Preverite tlak v pnevmatikah. ( str. 163)

Preverite morebitne poškodbe in tesnost zavornih vodov.

Preverite nivo zavorne tekočine sprednje zavore. (

Preverite nivo zavorne tekočine zadnje zavore. (

str. 135)

str. 140)

Preverite tesnost vzmetne noge in vilic.

Očistite protiprašne manšete nog vilic. ( str. 105)

Preverite verigo, verižnik in verižni pastorek. ( str. 117)

Preverite napetost verige. ( str. 113)

Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi. ( str. 189)

Preverite delovanje ventilatorja hladilnika.

Zamenjajte zračni filter, očistite ohišje zračnega filtra.

Preverite, ali so bovdenski vleki poškodovani oz. položeni brez pregibov ter preverite nastavitev.

Kable preverite glede morebitnih poškodb in speljave brez pregibov.

Preverite zračnost ventilov, zamenjajte vžigalno svečko.

Zamenjajte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.

vsakih 24 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 15.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 97

11 SERVISNI NAČRT Zamenjajte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.

Preverite zračnost krmilnega ležaja.

Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči. (

Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop. (

str. 181)

str. 183)

Končna kontrola: preverite prometno varnost vozila in opravite poskusno vožnjo.

Po poskusni vožnji odčitajte pomnilnik napak z diagnostičnim orodjem KTM.

Ponastavite prikaz servisnih intervalov.

Podatek o servisu vpišite v KTM Dealer.net.

vsakih 24 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 15.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ enkraten interval ● periodični interval 98

SERVISNI NAČRT 11 11.3

Priporočena dela Preglejte okvir.

Preverite nihalko.

Preverite zračnost nihajnih ležajev.

Preverite zračnost kolesnih ležajev.

Vse gibljive dele (npr. stransko nogo, ročne vzvode, verigo, …) podmažite in preverite, ali so prosto gibljivi.

Izpraznite drenažne gibke cevi.

Preverite morebitne razpoke, tesnost in pravilno speljavo vseh gibkih cevi (npr. cevi za gorivo, hladilnih, odzračevalnih, drenažnih cevi, …).

Preverite zaščito pred zamrznitvijo.

Zamenjajte hladilno tekočino. ( str. 201)

Preverite trdno namestitev lahko dostopnih varnostnih vijakov in matic.

vsakih 48 mesecev vsakih 12 mesecev vsakih 30.000 km vsakih 7.500 km po 1.000 km ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ enkraten interval ● periodični interval 99

12 NASTAVITEV PODVOZJA 12.1

Nastavljanje prednapetosti vzmeti vzmetne noge Opozorilo Nevarnost nesreče Spremembe na nastavitvah podvozja lahko močno spremenijo vozne lastnosti.

– Po spremembah vozite najprej počasi, da ocenite vozne lastnosti.

Informacije Prednapetost vzmeti določa izhodiščni položaj vzmetenja na vzmetni nogi.

Optimalno nastavljena prednapetost vzmeti je prilagojena teži voznika, morebitni prtljagi in sovozniku ter zagotavlja pravo razmerje med priročnostjo in stabilnostjo.

V00603-10 – Z obračanjem nastavitvenega kolesca 1 s ključem s kavljem iz kompleta orodja za vozilo nastavite prednapetost vzmeti.

Določilo Prednapetost vzmeti Standard 4 kliki Ključ s kavljem, vzmetna noga (90529077000) Informacije Prednapetost vzmeti se lahko nastavi na 10 različnih pozicij.

100

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 13.1

Dvig motocikla zadaj z dvigalnim pripomočkom Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

– Montirajte nosilce dvigalnega pripomočka.

– V dvigalni pripomoček zadaj vstavite adapter.

Sprejemni adapter (61029955244) Dvižna priprava za zadnje kolo (69329955000) – Motocikel postavite pokončno, dvigalni pripomoček usmerite proti nihalki in adapterjem ter privzdignite motocikel.

402346-01 13.2

Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka zadaj Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

101

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Motocikel zavarujte pred prevračanjem.

– Odstranite dvigalni pripomoček zadaj in vozilo postavite na stransko stojalo 1 .

– Odstranite komplet puš.

402029-10 13.3

Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

102

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Pogoj – Odstranite zaščitni pokrovček 1 .

V00600-10 402345-01 – Krmilo postavite v položaj naravnost. Namestite dvigalni pripo moček.

Sprejemni zatič (69329965030) Dvižna priprava za sprednje kolo, velika (69329965100) Informacije Vedno najprej dvignite zadnji del motocikla.

– Dvig motocikla spredaj.

103

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13.4

Odstranitev motocikla z dvigalnega pripomočka spredaj Napotek Nevarnost poškodb Parkirano vozilo se lahko samodejno premakne ali pade.

– Vozilo parkirajte na trdni in ravni podlagi.

Glavno delo – Motocikel zavarujte pred prevračanjem.

– Odstranite dvigalni pripomoček.

402777-01 104

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 – Namestite zaščitni pokrov 1 .

V00600-10 Naknadno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

13.5

Čiščenje protiprašnih manšet nog vilic Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

– Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. ( str. 102)

105

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Glavno delo – Protiprašni manšeti 1 na obeh nogah vilic potisnite navzdol.

Informacije Protiprašni manšeti naj bi očistili prah in grobo uma zanijo z notranjih cevi vilic. Sčasoma lahko umazanija prodre za protiprašni manšeti. Če umazanije ne odstra nite, lahko tesnilni obroči, ki so nameščeni za protipra šnima manšetama, prenehajo tesniti.

V00692-10 Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

– Očistite in naoljite protiprašni manšeti in notranje cevi vilic na obeh nogah vilic.

Univerzalno oljno razpršilo ( str. 250)

– Protiprašne manšete potisnite nazaj v vgradni položaj.

– Odstranite odvečno olje.

106

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Naknadno delo – Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.

( str. 104)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

13.6

Snetje voznikovega sedeža – Ključ za vžig vstavite v ključavnico na sedežu v smeri urnega kazalca.

1 in ga obrnite – Privzdignite zadnji del voznikovega sedeža, ga povlecite v smeri zadka in snemite navzgor.

– Izvlecite ključ za vžig iz ključavnice na sedežu.

K00708-10 107

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13.7

Montaža voznikovega sedeža – Utore 1 voznikovega sedeža obesite na rezervoar za gorivo, voznikov sedež potisnite naprej in ga spustite.

Sornik 2 se slišno zaskoči.

– Preverite, ali je voznikov sedež pravilno montiran.

13.8

H01084-10 Snemanje sopotnikovega sedeža Pripravljalno delo

– Snemite voznikov sedež. ( str. 107)

108

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Glavno delo – Odstranite vijak 1 s podložko.

– Sopotnikov sedež privzdignite in ga snemite.

13.9

L02191-10 Montaža sopotnikovega sedeža Glavno delo – Kavelj 1 obesite v streme 2 .

– Sopotnikov sedež spredaj spustite navzdol in potisnite nazaj.

K00021-10 109

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Montirajte vijak Določilo 3 s podložko in ga pritegnite.

Vijak sopotnikovega sedeža M6 7 Nm L02191-11 Opozorilo Nevarnost nesreče Če je sedež napačno montiran, lahko sovoznikov sedež skoči iz sidrne pritrditve.

– Po montaži preverite, ali je sedež pravilno zapah njen in ga ne morete povleči v smeri navzgor.

– Preverite, ali je sopotnikov sedež pravilno montiran.

Naknadno delo

– Montirajte voznikov sedež. ( str. 108)

110

13.10

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Kontrola onesnaženosti verige – Preverite, ali je veriga močno umazana.

» Če je veriga močno umazana:

– Očistite verigo. ( str. 111)

400678-01 13.11

Čiščenje verige Opozorilo Nevarnost nesreče Mazivo na pnevmatikah zmanjša oprijemljivost.

– Mazivo odstranite s pnevmatik s primernim čistilnim sredstvom.

Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

111

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Življenjska doba verige je odvisna predvsem od nege.

400725-01 Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

Glavno delo – Redno čistite verigo.

– Grobo umazanijo sperite z mehkim vodnim curkom.

– S čistilnim sredstvom za verige odstranite ostanke maziva z verige.

Sredstvo za čiščenje verig ( str. 249)

– Po sušenju verigo poškropite s pršilom za verige.

Razpršilo za verigo Street ( str. 248)

Naknadno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

112

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 13.12

Preverjanje napetosti verige Opozorilo Nevarnost nesreče Nepravilna napetost verige poškoduje komponente in povzroči nesreče.

Če je veriga premočno napeta, se hitreje obrabijo veriga, verižni pastorek, verižnik kot tudi ležaji menjalnika in zadnjega kolesa. Nekatere komponente se pri preobremenitvi lahko strgajo ali zlomijo.

Če je veriga premalo napeta, lahko pade z verižnega pastorka ali verižnika. Zaradi tega blokira zadnje kolo ali pa se poškoduje motor.

– Redno preverjajte napetost verige.

– Napetost verige nastavite v skladu z zahtevami.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

113

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Glavno delo – Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Na območju za odprtino za drsno zaščito verige potisnite verigo navzgor v smeri držala in odčitajte napetost verige A .

Informacije Zgornji del verige B mora biti pri tem napet.

Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato pono vite meritev na različnih delih verige.

Napetost verige 5 … 7 mm » Če napetost verige ne ustreza zahtevam:

– Nastavite napetost verige. ( str. 115)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

V00168-10 114

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 13.13

Nastavljanje napetosti verige Opozorilo Nevarnost nesreče Nepravilna napetost verige poškoduje komponente in povzroči nesreče.

Če je veriga premočno napeta, se hitreje obrabijo veriga, verižni pastorek, verižnik kot tudi ležaji menjalnika in zadnjega kolesa. Nekatere komponente se pri preobremenitvi lahko strgajo ali zlomijo.

Če je veriga premalo napeta, lahko pade z verižnega pastorka ali verižnika. Zaradi tega blokira zadnje kolo ali pa se poškoduje motor.

– Redno preverjajte napetost verige.

– Napetost verige nastavite v skladu z zahtevami.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

– Preverite napetost verige. ( str. 113)

115

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Glavno delo – Odvijte matico 1 .

– Odvijte matice 2 .

– Napetost verige nastavite z vrtenjem nastavitvenih vijakov levo in desno.

Določilo 3 Napetost verige 5 … 7 mm Nastavitvena vijaka tako, da bodo oznake na levem in desnem napenjalniku verige 4 3 na levi in desni strani zavrtite v istem položaju glede na referenčne oznake A . Tako je zadnje kolo pravilno usmerjeno.

V00162-10 Informacije Zgornji del verige mora biti pri tem napet.

Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato preve rite nastavitev na različnih delih verige.

– Pritegnite matice 2 .

– Prepričajte se, da napenjalniki verige tvenih vijakih 3 .

4 nalegajo na nastavi – Pritegnite matico Določilo 1 .

Matica polgredi zadaj M14x1,5 90 Nm 116

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Dodatno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

13.14

Preverjanje verige, verižnika in verižnega pastorka Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

Glavno delo – Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Preverite verižnik in verižni pastorek glede obrabe.

» Ko sta verižnik oz. verižni pastorek utečena: – Zamenjajte pogonski sklop.

100132-10 Informacije Verižni pastorek, verižnik in verigo je treba vedno zamenjati le skupaj.

117

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Na spodnjem delu verige povlecite z navedeno silo Določilo A .

Teža - merjenje obrabe verige 15 kg – Izmerite razmik verige.

B 20 verižnih kolesc na spodnjem delu Informacije Verige se ne obrabijo vedno enakomerno, zato pono vite meritev na različnih delih verige.

401288-10 Maksimalni razmik valjčkov verige na najdalj šem mestu verige B od 20 304 mm » Če je razmik B večji, kot je navedena mera: – Zamenjajte pogonski sklop.

Informacije Če montirate novo verigo, morate zamenjati tudi verižnik in verižni pastorek.

Nove verige se na starem, utečenem verižniku oz. verižnem pastorku hitreje obrabijo.

118

V00602-10 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 – V območju za zdrsno zaščito verige pritisnite verigo navzgor.

– Preverite obrabo drsne zaščite verige.

» Če je zdrsna zaščita verige zaradi obrabe izgubila toliko materiala, da je v območju C izvrtina vijaka 1 vidna od zgoraj: – Zamenjajte zdrsno zaščito verige.

– Preverite, ali je drsna zaščita verige trdno pritrjena.

» Če je drsna zaščita verige zrahljana: – Pritegnite vijake drsne zaščite verige.

Dodatno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

13.15

Snemanje pokrova akumulatorja Pripravljalno delo

– Snemite voznikov sedež. ( str. 107)

119

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU Glavno delo – Zanke 1 povlecite nazaj.

– Pokrov akumulatorja 2 povlecite naprej in snemite navzgor.

K00711-10 120

13.16

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Montaža prekritja akumulatorja Glavno delo – Prekritje akumulatorja smeri nazaj.

1 ustrezno namestite in povlecite v Prekritje akumulatorja slišno zaskoči.

– Preverite pravilen nased pokrova baterije.

K00712-10 Naknadno delo

– Montirajte voznikov sedež. ( str. 108)

121

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13.17

Demontaža spodnjega spojlerja – Snemite držalne nastavke v območju A .

K00715-10 – Odstranite vijake 1 .

V00604-10 122

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 – Odstranite vijake 2 .

– Snemite spodnji spojler.

V00605-11 13.18

Vgradnja spodnjega spojlerja – Namestite spodnji spojler.

– Montirajte vijake 1 in jih pritegnite.

Določilo Vijak spojlerja zadaj M6 6 Nm V00605-10 123

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Montirajte vijake 2 Določilo in jih pritegnite.

Vijak spojlerja spre daj zgoraj M6 7 Nm V00604-11 – Da stranska obloga zaskoči, nanjo rahlo pritisnite v obmo čju A .

Držalni nastavki zagrabijo v izvrtine na spodnjem spoj lerju.

K00715-10 124

13.19

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Demontaža stranske obloge levo – Odstranite vijake 1 .

– Odstranite vijake 2 .

– Snemite držalne nastavke v območju A .

K00713-10 – Odstranite razcepne kovice 3 .

V00607-10 125

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Stransko oblogo zasukajte navzven.

– Gibko cev 4 povlecite iz cevnega vodila – Izobesite filter na aktivno oglje 6 .

5 .

Informacije Pri tem vam lahko nekdo pomaga.

– Snemite stransko oblogo.

V00622-10 13.20

Vgradnja stranske obloge levo – Namestite filter z aktivnim ogljem 1 .

Informacije Pri tem vam lahko nekdo pomaga.

– Gibko cev 2 namestite v cevno vodilo 3 .

V00622-11 126

K00713-11 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 – Namestite stransko oblogo.

– Montirajte vijake 4 in jih pritegnite.

Določilo Vijak stranske obloge M6 6 Nm – Da stranska obloga zaskoči, nanjo rahlo pritisnite v obmo čju A .

Držalni nastavek zagrabi v izvrtino na spodnjem spojlerju.

– Montirajte vijake 5 in jih pritegnite.

Določilo Vijak stranske obloge na prednji maski M6 6 Nm – Montirajte razcepne kovice 6 .

V00607-11 127

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13.21

Demontiranje stranske obloge desno – Odstranite vijake 1 .

– Odstranite vijake 2 .

– Snemite držalne nastavke v območju A .

K00714-10 – Odstranite razcepne kovice – Snemite stransko oblogo.

3 .

V00606-10 128

13.22

SERVISNA DELA NA PODVOZJU 13 Vgradnja stranske obloge desno K00714-10 – Namestite stransko oblogo.

– Montirajte vijake 1 in jih pritegnite.

Določilo Vijak stranske obloge M6 6 Nm – Da stranska obloga zaskoči, nanjo rahlo pritisnite v obmo čju A .

Držalni nastavek zagrabi v izvrtino na spodnjem spojlerju.

– Montirajte vijake 2 in jih pritegnite.

Določilo Vijak stranske obloge na prednji maski M6 6 Nm 129

13 SERVISNA DELA NA PODVOZJU – Montirajte razcepne kovice 3 .

V00606-10 130

14.1

ZAVORNI SISTEM 14 Sistem proti blokiranju koles (ABS) Modul ABS 1 , ki je sestavljen iz hidravlične enote, krmilnika ABS in povratne črpalke, je pod sedežem. Na sprednjem in zadnjem kolesu je po en senzor števila vrtljajev kolesa 2 .

Opozorilo Nevarnost nesreče Spremembe na vozilu vplivajo na delovanje ABS.

– Pustite, da se zadnje kolo pri potegnjeni sprednji zavori vrti na mestu le z izklopljenim ABS izven javnega cestnega prometa.

– Ne izvajajte nobenih sprememb na gibu vzmeti.

– Na zavornem sistemu uporabite izključno nadomestne dele, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje KTM.

– Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim inde ksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podjetje KTM.

– Upoštevajte predpisani tlak v pnevmatikah.

– Prepričajte se, da so servisna dela in popravila stro kovno opravljena. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) H01910-10 131

14 ZAVORNI SISTEM ABS je varnostni sistem, ki preprečuje blokiranje koles pri vožnji naravnost brez delovanja stranskih sil.

Opozorilo Nevarnost nesreče Pomoči pri vožnji lahko prevrnitev vozila preprečijo samo v okviru fizikalnih meja.

Ekstremnih voznih situacij, kot so obremenitev s prtljago z visokim težiščem, spreminjajoče obloge cestišča, strmi spusti ali polno zaviranje brez razklopa sklopke, ne morejo vedno kompenzirati.

– Način vožnje prilagodite razmeram na cestišču in vašemu znanju vožnje.

ABS deluje z dvema neodvisnima zavornima krogoma (sprednja in zadnja zavora). Pri normalnem obratovanju delujejo zavore kot običajne zavore brez sistema ABS. Šele, ko krmilna naprava ABS prepozna nagib k blokadi enega kolesa, začne delovati ABS z uravnavanjem zavornega tlaka. Reguliranje občutite kot rahlo utri panje na ročni oz. nožni zavori.

Opozorilna lučka za ABS 3 mora zasvetiti po vklopu vžiga in po speljevanju ugasniti. Če po speljevanju ne ugasne ali med vožnjo zasveti, signalizira napako v sistemu ABS. Zdaj sistem ABS ni več aktiven in kolesi lahko ob postopku zaviranja blokirata.

Zavorna naprava sama deluje, samo regulacije ABS ni.

132

14.2

Preverjanje zavornih kolutov ZAVORNI SISTEM 14 Opozorilna lučka za ABS lahko zasveti tudi, če se v ekstremnih voznih situacijah število vrtljajev sprednjega in zadnjega kolesa med seboj močno razlikuje, npr. pri vožnji po zadnjem kolesu ali pri vrtenju zadnjega kolesa na mestu. S tem se sistem ABS izklopi.

Da bi sistem ABS znova aktivirali, vozilo ustavite in izklopite vžig.

Ko vozilo spet zaženete, se tudi sistem ABS znova aktivira. Opo zorilna lučka ABS po speljevanju ugasne.

Opozorilo Nevarnost nesreče Obrabljeni zavorni koluti zmanjšajo zavorni učinek.

– Zagotovite, da bodo obrabljeni zavorni koluti takoj zamenjani. (Osebje v pooblaščeni servisni delav nici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) 133

14 ZAVORNI SISTEM 400480-10 – Na več mestih zavornih kolutov spredaj in zadaj preverite debelino zavornih kolutov in se prepričajte, da dosegajo mero A .

Informacije Z obrabo se zmanjša debelina zavornega koluta na predelu naležne površine 1 zavornih oblog.

Zavorni koluti - meja obrabe Spredaj Zadaj 4,0 mm 3,6 mm » Če je debelina zavornega koluta pod določeno vrednostjo.

– Zamenjajte zavorni kolut sprednje zavore.

– Zamenjava zavornega koluta zadnje zavore.

– Sprednje in zadnje zavorne kolute preverite glede morebitnih poškodb, razpok ali deformacij.

» Če je zavorni kolut poškodovan, razpokan ali deformiran: – Zamenjajte zavorni kolut sprednje zavore.

– Zamenjava zavornega koluta zadnje zavore.

134

ZAVORNI SISTEM 14 14.3

Preverjanje nivoja zavorne tekočine sprednje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) – Na krmilu montirano izravnalno posodo za zavorno tekočino namestite v vodoraven položaj.

– Preverite nivo zavorne tekočine na kontrolnem okencu 1 .

» Če nivo zavorne tekočine pade pod označbo MIN: – Dolijte zavorno tekočino za sprednjo zavoro.

( str. 136)

V00155-10 135

14 ZAVORNI SISTEM 14.4

Dolivanje zavorne tekočine za sprednjo zavoro Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Draženje kože Zavorna tekočina draži kožo.

– Zavorno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Zavorna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste zavorno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto sperite z veliko vode.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z očmi, oči takoj dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

136

ZAVORNI SISTEM 14 Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije V nobenem primeru ne uporabljajte zavorne tekočine DOT 5. Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerni za zavorno tekočino DOT 5.

Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli, ker nažira lak.

Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz nepredušno zaprte posode.

Pripravljalno delo

– Preverite zavorne obloge sprednje zavore. ( str. 138)

137

14 ZAVORNI SISTEM V00171-10 Glavno delo – Na krmilu montirano izravnalno posodo za zavorno tekočino namestite v vodoraven položaj.

– Odstranite vijake 1 .

– Snemite pokrov 2 z membrano – Nalijte zavorno tekočino do mere 3 A .

.

Določilo Mera A 5 mm

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 246)

– Namestite pokrov z membrano. Montirajte vijake in jih prite gnite.

Informacije Prelito ali polito zavorno tekočino takoj sperite z vodo.

14.5

Kontrola zavornih oblog sprednje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Obrabljene zavorne obloge zmanjšajo zavorni učinek.

– Obrabljene zavorne obloge je treba takoj zamenjati. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) 138

ZAVORNI SISTEM 14 Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. Posle dično se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči.

– Redno preverjajte zavorne obloge.

V00619-10 – Preverite minimalno debelino zavornih oblog A .

Najmanjša debelina oblog A ≥ 1 mm » Če najmanjša debelina obloge ni dosežena: – Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.

– Zavorne obloge preverite glede poškodb in razpok.

» Če opazite poškodbe ali razpoke: – Zamenjajte zavorne obloge sprednje zavore.

139

14 ZAVORNI SISTEM 14.6

Preverjanje nivoja zavorne tekočine zadnje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) – Vozilo postavite pokončno.

– Preverite nivo zavorne tekočine na izravnalni posodi za zavorno tekočino.

» Ko nivo tekočine doseže oznako MIN 1 : – Dolijte zavorno tekočino za zadnjo zavoro.

( str. 141)

K00716-10 140

ZAVORNI SISTEM 14 14.7

Dolivanje zavorne tekočine za zadnjo zavoro Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove, če je nivo zavorne tekočine nezadosten.

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako MIN, je zavorna naprava netesen ali so zavorne obloge obrabljene.

– Preverite zavorno naprovo in ne vozite naprej, dokler težave ne odpravite. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Draženje kože Zavorna tekočina draži kožo.

– Zavorno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Zavorna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste zavorno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto sperite z veliko vode.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z očmi, oči takoj dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je zavorna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

141

14 ZAVORNI SISTEM Opozorilo Nevarnost nesreče Prestara zavorna tekočina zmanjša zavorni učinek.

– Zagotovite, da bo zavorna tekočina sprednje in zadnje zavore zamenjana v skladu s servisnim načr tom. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Nikakor ne uporabite zavorne tekočine DOT 5. Izdelana je na osnovi silikonskega olja in je škrlatne barve. Tesnila in cevi zavornega sistema niso primerni za zavorno tekočino DOT 5.

Pazite, da zavorna tekočina ne pride v stik z lakiranimi deli, ker nažira lak.

Uporabljajte samo čisto zavorno tekočino iz nepredušno zaprte posode.

Pripravljalno delo

– Preverite zavorne obloge zadnje zavore. ( str. 144)

142

ZAVORNI SISTEM 14 Glavno delo Pogoj Pokrov z navojem je zavarovan.

– Odstranite vijak jem.

1 in snemite varovalo pokrova z navo H01142-10 V00158-11 – Vozilo postavite pokončno.

– Odstranite pokrov z navojem 2 z membrano – Zavorno tekočino nalijte do oznake A .

3 .

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 246)

– Montirajte pokrov z navojem z membrano.

Informacije Prelito ali polito zavorno tekočino takoj sperite z vodo.

143

14 ZAVORNI SISTEM H01142-10 Pogoj Pokrov z navojem je zavarovan.

– Namestite varovalo pokrova z navojem, vijak rajte in pritegnite.

Določilo 1 monti Vijak, zaščita pokrova, izravnalna posoda, zadnja zavora M5 7 Nm 14.8

Kontrola zavornih oblog zadnje zavore Opozorilo Nevarnost nesreče Obrabljene zavorne obloge zmanjšajo zavorni učinek.

– Obrabljene zavorne obloge je treba takoj zamenjati. (Osebje v pooblaščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

Če zavorne obloge niso pravočasno zamenjane, nosilci zavornih oblog drsajo ob zavorni kolut. Posle dično se zavorni učinek močno zmanjša, zavorni kolut pa uniči.

– Redno preverjajte zavorne obloge.

144

V00159-10 ZAVORNI SISTEM 14 – Preverite minimalno debelino zavornih oblog A .

Najmanjša debelina oblog A ≥ 1 mm » Če najmanjša debelina obloge ni dosežena: – Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.

– Zavorne obloge preverite glede poškodb in razpok.

» Če opazite poškodbe ali razpoke: – Zamenjajte zavorne obloge zadnje zavore.

14.9

Kontrola prostega hoda zavorne stopalke Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.

Če na zavorni stopalki ni prostega hoda, nastane v zavorni napravi tlak na zadnjo zavoro.

– Prosti hod na zavorni stopalki nastavite glede na zahteve.

145

14 ZAVORNI SISTEM – Odpnite vzmet 1 .

– Zavorno stopalko premikajte sem ter tja med končnim ome jevalnikom in napravo na cilindričnem batu nožne zavore ter preverite prosti hod A .

Določilo Prosti hod zavorne stopalke 3 … 5 mm » Če prosti hod ne ustreza zahtevani vrednosti: – Nastavite prosti hod zavorne stopalke.

(

– Vpnite vzmet 1 .

str. 147)

V00160-10 146

ZAVORNI SISTEM 14 14.10

Nastavitev prostega hoda zavorne stopalke Opozorilo Nevarnost nesreče Zavorna naprava odpove v primeru pregretja.

Če na zavorni stopalki ni prostega hoda, nastane v zavorni napravi tlak na zadnjo zavoro.

– Prosti hod na zavorni stopalki nastavite glede na zahteve.

147

14 ZAVORNI SISTEM – Odpnite vzmet 1 .

– Popustite matico hod A .

Določilo 2 in z vijakom 3 nastavite določen prosti Prosti hod zavorne stopalke 3 … 5 mm Informacije Nastavitveno območje je omejeno.

– Vijak 3 držite proti in pritegnite matico 2 .

– Vpnite vzmet 1 .

V00160-11 148

15.1

KOLESA, PNEVMATIKE 15 Demontaža sprednjega kolesa Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

– Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. ( str. 102)

149

15 KOLESA, PNEVMATIKE K00717-10 Glavno delo – Odstranite vijake nekoliko na stran.

1 snemite reflektor in blatnik potisnite – Odstranite vijak cite iz izvrtine.

2 in senzor števila vrtljajev kolesa – Vijak 4 odvijte za nekaj obratov.

– Odvijte vijake 5 .

3 izvle – Pritisnite na vijak vilic.

4 , rako da vtično os potisnete iz držala – Odstranite vijak 4 .

Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

– Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne poškoduje.

– Držite sprednje kolo in odstranite vtično os. Sprednje kolo snemite z vilic.

Informacije Ne pritiskajte ročice ročne zavore, ko je sprednje kolo demontirano.

150

KOLESA, PNEVMATIKE 15 15.2

Vgradnja sprednjega kolesa Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

V00608-10 Glavno delo – Odstranite distančne puše 1 .

– Preverite, ali je kolesni ležaj poškodovan in obrabljen.

» Če je kolesni ležaj poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte kolesni ležaj spredaj.

– Radialne tesnilke gredi 2 puš očistite in podmažite.

in tekalne površine A distančnih

Trajna mast ( str. 249)

– Vstavite distančne puše.

151

15 KOLESA, PNEVMATIKE K00718-10 – Očistite navoj vtične osi in vijak 3 .

– Očistite in namastite vtično os.

Trajna mast ( str. 249)

– Namestite sprednje kolo in vstavite vtično os.

Zavorne obloge so pravilo nameščene.

– Pritegnite vijake Določilo 4 .

Vijak viličastega zaključka M8 15 Nm – Montirajte vijak Določilo 3 in ga pritegnite.

Vijak vtične osi spre daj M8 26 Nm – Odvijte vijake 4 .

– Senzor števila vrtljajev kolesa rajte vijak 6 in ga pritegnite.

Določilo 5 namestite v izvrtino. Monti Vijak držala sen zorja števila vrtljajev kolesa M6 8 Nm – Namestite reflektor in blatnik.

152

KOLESA, PNEVMATIKE 15 – Montirajte vijake 7 in jih pritegnite.

Določilo Vijak sprednjega bla tnika M6 7 Nm – Ročico zavore večkrat pritisnite, dokler se zavorne obloge ne priležejo zavornemu kolutu in ne začutite točke oprijema.

– Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.

( str. 104)

– Aktivirajte sprednjo zavoro in nekajkrat močno aktivirajte vzmeti vilic.

Noge vilic se usmerijo.

– Pritegnite vijake Določilo 4 .

Vijak viličastega zaključka M8 15 Nm Naknadno delo – Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

153

15 KOLESA, PNEVMATIKE 15.3

Demontaža zadnjega kolesa Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

Glavno delo – Odstranite vijak cite iz izvrtine.

1 in senzor števila vrtljajev kolesa 2 izvle – Odstranite matico verige 4 .

3 s podložko. Snemite napenjalnik – Zadnje kolo čvrsto držite in izvlecite vtično os in napenjalnikom verige 6 .

5 s podložko – Potisnite zadnje kolo čim bolj naprej in snemite verigo z veri žnika.

Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

– Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne poškoduje.

– Zadnje kolo povlecite nazaj in ga odstranite iz nihalke.

V00162-11 154

KOLESA, PNEVMATIKE 15 Informacije Ko je zadnje kolo demontirano, ne smete pritiskati na zavorno stopalko.

15.4

Vgradnja zadnjega kolesa Opozorilo Nevarnost nesreče Olje ali mast na zavornih kolutih zmanjšata zavorni učinek.

– Na zavornih kolutih ne sme biti olja in masti.

– Zavorne kolute po potrebi očistite s čistilom za zavore.

Opozorilo Nevarnost nesreče Po montaži zadnjega kolesa sprva na zadnji zavori ni videti nobenega zavornega učinka.

– Da začutite točko prijema, pred začetkom vožnje večkrat aktivirate nožno zavoro.

Glavno delo – Preverite blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa.

( str. 158)

155

15 KOLESA, PNEVMATIKE V00609-10 – Odstranite distančne puše 1 .

– Preverite, ali je kolesni ležaj poškodovan in obrabljen.

» Če je kolesni ležaj poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte kolesni ležaj zadaj.

– Radialne tesnilke gredi 2 puš očistite in podmažite.

in tekalne površine A distančnih

Trajna mast ( str. 249)

– Vstavite distančne puše.

156

V00162-12 KOLESA, PNEVMATIKE 15 – Očistite navoj vtične osi in matico – Očistite in namastite vtično os.

3 .

Trajna mast ( str. 249)

– Očistite prijemna mesta na nosilcu zavornega sedla in nihalke.

– Namestite zadnje kolo.

Zavorne obloge so pravilo nameščene.

– Zadnje kolo potisnite čim bolj naprej in verigo namestite na verižnik.

– Zadnje kolo povlecite nazaj in montirajte vtično os ložkami in napenjalniki verige 5 .

4 s pod Informacije Napenjalnika verige enak položaj.

5 levo in desno namestite v – Montirajte matico 3 , vendar je še ne pritegnite.

– Prepričajte se, da se napenjalnika verige prilegata nastavitve nim vijakom in pritegnite matico 3 .

Določilo Zadnje kolo je pravilno poravnano, ko so oznake na nape njalnikih verige levo in desno v enakem položaju glede na referenčne oznake B .

157

15 KOLESA, PNEVMATIKE Matica polgredi zadaj M14x1,5 90 Nm – Senzor števila vrtljajev kolesa rajte vijak 7 in ga pritegnite.

Določilo 6 namestite v izvrtino. Monti Vijak držala sen zorja števila vrtljajev kolesa M6 8 Nm Naknadno delo

– Preverite napetost verige. ( str. 113)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

15.5

Preverjanje blažilnih gumic na pestu zadnjega kolesa Informacije Moč motorja se z verižnika prenese na zadnje kolo prek 6 blažilnih gumic. Med obratovanjem se obrabijo.

Če blažilnih gumic ne zamenjate pravočasno, se poškodujeta nosilec verižnika in pesto zadnjega kolesa.

Pripravljalno delo – Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

– Demontirajte zadnje kolo.

( str. 154)

158

L02153-10 KOLESA, PNEVMATIKE 15 Glavno delo – Preverite ležaj 1 .

» Če je ležaj poškodovan oz. obrabljen: – Zamenjajte kolesni ležaj zadaj.

– Preglejte, ali so blažilne gumice poškodovane ali obrabljene.

2 na pestu zadnjega kolesa » Če so blažilne gumice pesta zadnjega kolesa poškodo vane ali obrabljene: – Zamenjajte vse blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa.

L02152-10 Opozorilo Nevarnost nesreče Poškodovani zavorni koluti zmanjšajo učinek zaviranja.

– Kolo odložite vedno tako, da se zavorni kolut ne poškoduje.

– Zadnje kolo položite z navzgor obrnjenim verižnikom na delovno mizo in v pesto vstavite vtično os.

– Če želite preveriti zračnost poskusite zavrteti verižnik.

A , čvrsto držite zadnje kolo in 159

15 KOLESA, PNEVMATIKE Informacije Zračnost se meri na zunanji strani verižnika.

Zračnost blažilnih gumic zadnjega kolesa ≤ 5 mm » Če je zračnost A večja od navedene vrednosti: – Zamenjajte vse blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa.

Dodatno delo – Vgradite zadnje kolo.

(

– Preverite napetost verige. (

str. 155)

str. 113)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

15.6

Preverjanje stanja pnevmatik Opozorilo Nevarnost nesreče Če med vožnjo poči pnevmatika, vozila ne morete več nadzorovati.

– Poskrbite, da boste poškodovane ali obrabljene pnevmatike nemudoma zamenjali. (Osebje v poobla ščeni servisni delavnici KTM vam bo z veseljem pomagalo.) 160

KOLESA, PNEVMATIKE 15 Opozorilo Nevarnost padca Različni profili pnevmatik na sprednjem in zadnjem kolesu vplivajo na vozne lastno sti.

Različni profili pnevmatik lahko bistveno otežijo nadzor nad vozilom.

– Zagotovite, da sta na sprednjem in zadnjem kolesu nameščeni pnevmatiki z enakim profilom.

Opozorilo Nevarnost nesreče Pnevmatike in kolesa, ki jih podjetje KTM ni odobrilo in priporočilo, vplivajo na vozne lastnosti.

– Uporabite le pnevmatike in kolesa z ustreznim indeksom hitrosti, ki jih je odobrilo in priporočilo podje tje KTM.

Informacije Tip pnevmatike, stanje pnevmatik in tlak v pnevmatikah vplivajo na vozne lastnosti motocikla.

Obrabljene pnevmatike predvsem na mokri podlagi poslabšajo vozno vedenje.

161

15 KOLESA, PNEVMATIKE 400602-10 H01144-10 – Preglejte, ali so na pnevmatikah vidne ureznine, ali so vanje ujeti tujki in ali so vidne druge poškodbe.

» Če v pnevmatiki opazite ureznine, ujete predmete in druge poškodbe: – Zamenjajte pnevmatike.

– Preverite globino profila.

Informacije Upoštevajte zakonsko določeno in za posamezno državo specifično minimalno globino profila.

Minimalna globina profila – Preverite starost pnevmatik.

≥ 2 mm » Če minimalna globina profila ni dosežena: – Zamenjajte pnevmatike.

Informacije Datum izdelave pnevmatike je običajno zapisan na pnevmatiki in je označen z zadnjimi štirimi številkami oznake DOT. Prvi dve številki označujeta teden, zadnji dve pa leto izdelave.

Podjetje KTM priporoča zamenjavo pnevmatik najka sneje po 5 letih, ne glede na dejansko obrabo pnevma tik.

162

KOLESA, PNEVMATIKE 15 » Če je pnevmatika starejša od 5 let: – Zamenjajte pnevmatike.

15.7

Preverjanje tlaka v pnevmatikah Informacije Prenizek tlak v pnevmatikah poveča obrabo in povzroči pregretje pnevmatik.

Pravilen tlak v pnevmatikah zagotavlja optimalno udobje med vožnjo in maksimalno življenjsko dobo pnevmatik.

400695-01 – Odstranite zaščitni pokrovček.

– Preverite tlak pri hladnih pnevmatikah.

Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika Spredaj Zadaj 2,0 bar 2,0 bar Tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom/polna obremeni tev Spredaj 2,0 bar Zadaj 2,1 bar » Če tlak v pnevmatikah ne ustreza zahtevam: – Odpravite tlak v pnevmatikah.

163

15 KOLESA, PNEVMATIKE – Montirajte zaščitni pokrovček.

164

ELEKTRIKA 16 16.1

Demontaža 12 V akumulatorja Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.

– 12 V akumulatorje hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.

– V bližini 12 V akumulatorja ne sme biti isker ali odprtega ognja.

– 12 V akumulator polnite le v dobro prezračenem prostoru.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če so akumulatorska kislina in akumulatorski plini prišli v stik z očmi, oči najmanj 15 minut spirajte z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite voznikov sedež. ( str. 107)

– Snemite pokrov akumulatorja. ( str. 119)

165

16 ELEKTRIKA Glavno delo – Z 12 V akumulatorja odklopite negativni kabel 1 .

V00620-10 V00623-10 – Odmaknite pokrov pozitivnega pola 2 .

– Z 12 V akumulatorja odklopite pozitivni kabel 3 .

– Odpnite zadrževalni gumijasti trak 4 .

– Odstranite 12 V akumulator iz predala za akumulator v smeri navzgor.

Informacije Motocikla nikoli ne uporabljajte z izpraznjenim 12 V akumulatorjem ali celo brez njega. V obeh primerih lahko pride do poškodb na elektronskih delih ali varnostni opremi. Vozilo v tem primeru ni več prometno varno.

166

16.2

ELEKTRIKA 16 Vgradnja 12 V akumulatorja Glavno delo – 12 V akumulator namestite v predal za akumulator.

Določilo Pola akumulatorja morata biti obrnjena navzgor.

V00623-11

12 V akumulator (ETZ-9-BS) ( str. 234)

– Obesite zadrževalni gumijasti trak – Namestite pozitivni kabel 2 1 .

, montirajte vijak in ga pritegnite.

– Namestite pokrov pozitivnega pola 3 .

– Priključite negativni kabel 4 , montirajte vijak in ga pritegnite.

V00620-11 Naknadno delo

– Montirajte prekritje akumulatorja. (

– Montirajte voznikov sedež. (

str. 121)

str. 108)

167

16 ELEKTRIKA

– Nastavite čas. ( str. 71)

16.3

Polnjenje 12 V akumulatorja Opozorilo Nevarnost telesnih poškodb Akumulatorska kislina in plini lahko povzročijo hude razjede na koži.

– 12 V akumulatorje hranite izven dosega otrok.

– Nosite primerna zaščitna oblačila in zaščitna očala.

– Preprečite stik z akumulatorsko kislino in akumulatorskimi plini.

– V bližini 12 V akumulatorja ne sme biti isker ali odprtega ognja.

– 12 V akumulator polnite le v dobro prezračenem prostoru.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če so akumulatorska kislina in akumulatorski plini prišli v stik z očmi, oči najmanj 15 minut spirajte z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Napotek Ogrožanje okolja 12 V akumulatorji vsebujejo okolju škodljive snovi.

– 12 V akumulatorjev ne odložite med hišne odpadke.

– 12 V akumulatorje oddajte na sprejemnem mestu za odpadne akumulatorje.

168

ELEKTRIKA 16 Informacije Čeprav 12 V akumulatorja ne obremenjujete, se vsak dan nekoliko izprazni.

Za življenjsko dobo 12 V akumulatorja sta zelo pomembna stanje napolnjenosti in način polnjenja akumu latorja.

Hitro polnjenje z višjim polnilnim tokom negativno učinkuje na življenjsko dobo.

Pri prekoračitvi polnilnega toka, polnilne napetosti ali časa polnjenja skozi varnostne ventile izteka elek trolit. Tako se zmanjša zmogljivost 12 V akumulatorja.

Če ste zagnali prazen 12 V akumulator, ga nemudoma napolnite.

Ob daljšem mirovanju v izpraznjenem stanju pride do popolne izpraznitve in sulfatiranja, na ta način se 12 V akumulator uniči.

12 V akumulatorja ni potrebno vzdrževati. Preverjanje stanja kisline odpade.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite voznikov sedež. ( str. 107)

– Snemite pokrov akumulatorja. ( str. 119)

– Z 12 V akumulatorja odklopite negativni kabel, da preprečite poškodbe elektronike.

169

16 ELEKTRIKA M00729-11 Glavno delo – Polnilnik povežite z 12 V akumulatorjem. Vklopite polnilnik.

Polnilnik za akumulator (58429074000) Dodatno je mogoče s tem polnilnikom preizkusiti napetost pri mirovanju, sposobnost zagona 12 V akumulatorja in genera tor. S to napravo 12 V akumulatorja ni mogoče prekomerno napolniti.

Informacije Pokrova 1 nikakor ne odstranite.

– Polnilnik po polnjenju izklopite in ga snemite z 12 V akumula torja.

Določilo Pazite, da ne prekoračite polnilnega toka, polnilne napetosti in časa polnjenja.

Če motocikel dalj časa miruje, redno polnite 12 V akumulator 3 mes.

– Priključite negativni kabel, montirajte vijak in ga pritegnite.

Naknadno delo

– Montirajte prekritje akumulatorja. (

– Montirajte voznikov sedež. (

str. 121)

str. 108)

– Nastavite čas. ( str. 71)

170

ELEKTRIKA 16 16.4

Zamenjava varovalk ABS Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobremenijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vrednostjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

Informacije Dve varovalki za ABS se nahajata pod zaščitnim pokrovčkom poleg negativnega pola 12 V akumulatorja.

S tema dvema varovalkama sta zavarovani povratna črpalka in hidravlična enota sistema ABS. Tretja varovalka, s katero je zavarovan ABS-krmilnik, se nahaja v zaboju z varovalkami.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite voznikov sedež. ( str. 107)

– Snemite pokrov akumulatorja. ( str. 119)

171

16 ELEKTRIKA V00624-10 Zamenjava varovalke hidravlične enote ABS: – Snemite zaščitni pokrovček in odstranite varovalko 1 .

Informacije Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po pre kinjeni talilni žici A .

Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobre menijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vredno stjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.

Varovalka (75011088010) ( str. 235)

Namig V omarico z varovalkami vstavite novo nadome stno varovalko B , da jo imate po potrebi na voljo.

– Montirajte zaščitni pokrovček.

172

ELEKTRIKA 16 Zamenjava varovalke povratne črpalke ABS: – Snemite zaščitni pokrovček in odstranite varovalko 2 .

Informacije Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po pre kinjeni talilni žici A .

V00624-11 Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobre menijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vredno stjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.

Varovalka (90111088025) ( str. 235)

Namig V omarico z varovalkami vstavite novo nadome stno varovalko C , da jo imate po potrebi na voljo.

– Montirajte zaščitni pokrovček.

Naknadno delo

– Montirajte prekritje akumulatorja. ( str. 121)

173

16 ELEKTRIKA

– Montirajte voznikov sedež. ( str. 108)

16.5

Zamenjava varovalk posameznih porabnikov toka Informacije Zaboj z glavno varovalko in varovalkami posameznih porabnikov toka se nahaja poleg pozitivnega pola 12 V akumulatorja.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

– Snemite voznikov sedež. ( str. 107)

– Snemite pokrov akumulatorja. ( str. 119)

Glavno delo – Odprite pokrov omarice z varovalkami.

– Odstranite okvarjeno varovalko.

V00173-10 174

ELEKTRIKA 16 Določilo Varovalka 1 – 30 A – glavna varovalka Varovalka 2 – 10 A – kombinirani instrument Varovalka 3 – 10 A – glavni rele Varovalka 4 – 15 A – vžigalna tuljava, črpalka za gorivo Varovalka 5 – 15 A – ventilator hladilnika Varovalka 6 – 10 A – hupa, zavorna luč, smernik, dolga luč, zasenčena luč, pozicijska luč, zadnja luč, osvetlitev registr ske tablice Varovalka 7 – 10 A – kombinirani instrument, krmilnik elek tronike motorja, krmilnik ABS Varovalka 8 – 10 A – alarmni sistem (izbirno) Varovalka 9 – 10 A – stalni plus za dodatne naprave (ACC1 spredaj) Varovalka 10 – 10 A – plus ob vžigu za dodatne naprave (ACC2 spredaj) Informacije Okvarjeno varovalko je mogoče prepoznati po preki njeni talilni žici A .

175

16 ELEKTRIKA Opozorilo Nevarnost požara Napačne varovalke preobreme nijo električno napeljavo.

– Uporabite le varovalke s predpisano vrednostjo v amperih.

– Varovalk ne premoščajte ali popravljajte.

– Vstavite nadomestno varovalko ustrezne jakosti.

Varovalka (75011088010) ( Varovalka (75011088015) ( Varovalka (75011088030) ( str. 235) str. 235) str. 235)

Namig V omarico z varovalkami vstavite novo nadomestno varovalko, da jo imate po potrebi na voljo.

– Preverite delovanje porabnikov.

– Zaprite pokrov omarice za varovalke.

Naknadno delo

– Montirajte prekritje akumulatorja. (

– Montirajte voznikov sedež. (

str. 121)

str. 108)

176

16.6

Zamenjava žarnice zasenčene luči Napotek Okvara na reflektorju Maščoba na reflektorju zmanjšuje moč luči.

Maščoba na stekleni bučki žarnice zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju.

– Pred montažo očistite in razmastite stekleno bučko.

– Steklene bučke se ne dotikajte z golimi rokami.

Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

ELEKTRIKA 16 177

16 ELEKTRIKA V00610-10 Glavno delo – Okov 1 zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

– Okov z lučko za zasenčeno luč meta.

2 povlecite iz ohišja žaro – Okov z lučko za zasenčeno luč odklopite z vtiča odstranite.

3 – Nov okov z lučko za zasenčeno luč priklopite na vtič.

in ga

Zasenčena luč (H11 / podstavek PGJ19-2) ( str. 235)

178

ELEKTRIKA 16 – Okov z lučko za zasenčeno luč namestite v ohišje žarometa.

– Okov zavrtite v smeri urnega kazalca.

– Preverite delovanje luči.

V00611-10 Naknadno delo – Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči.

( str. 181)

16.7

Zamenjava žarnice dolgih luči Napotek Okvara na reflektorju Maščoba na reflektorju zmanjšuje moč luči.

Maščoba na stekleni bučki žarnice zaradi vročine izpari in se začne nabirati na reflektorju.

– Pred montažo očistite in razmastite stekleno bučko.

– Steklene bučke se ne dotikajte z golimi rokami.

179

16 ELEKTRIKA Pripravljalno delo – Izključite vžig, ključ za vžig obrnite v položaj .

Glavno delo – Okov 1 zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

– Okov z lučko za dolgi snop 2 povlecite iz ohišja žarometa.

– Okov z lučko za dolgi snop odklopite z vtiča nite.

3 in ga odstra – Nov okov z lučko za dolgi snop priklopite na vtič.

Dolga luč (H9 / podstavek PGJ19-5) ( str. 235)

V00614-10 180

ELEKTRIKA 16 – Okov z lučko za dolgi snop namestite v ohišje žarometa.

– Okov zavrtite v smeri urnega kazalca.

– Preverite delovanje luči.

V00615-10 Naknadno delo

– Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop. ( str. 183)

16.8

Kontrola nastavitve žarometov zasenčene luči – Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlo steno in na višini žarometov naredite oznako.

– Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno za B .

Določilo Razmik B 5 cm – Vozilo parkirajte na razdalji čite zasenčene luči.

A navpično pred steno in vklju 400726-10 181

16 ELEKTRIKA Določilo Razmik A 5 m – Sedaj naj se voznik, po potrebi s prtljago in sovoznikom, usede na motocikel.

– Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči.

Meja med svetlim in temnim mora biti pri motociklu, ki je pripravljen za vožnjo, skupaj z voznikom, morebitno prtljago in sovoznikom točno na spodnji oznaki.

» Če meja med svetlim in temnim ne ustreza zahtevam: – Nastavite doseg svetlobe žarometa za zasenčeno luč.

( str. 184)

182

16.9

ELEKTRIKA 16 Kontrola nastavitve žarometa za dolgi snop 400575-10 – Vozilo parkirajte na vodoravno površino pred svetlo steno in na višini žarometov naredite oznako.

– Pod prvo oznako naredite še eno oznako, od prve oddaljeno za B .

Določilo Razmik B 5 cm – Vozilo parkirajte na razdalji luči.

A pred steno in vključite dolge Določilo Razmik A 5 m – Sedaj naj se voznik, po potrebi s prtljago in sovoznikom, usede na motocikel.

– Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop.

Sredina svetlobnega stožca mora biti pri na vožnjo pripra vljenem motociklu z voznikom, morebitno prtljago in sovo znikom, natanko na spodnji oznaki.

» Če sredina svetlobnega stožca ne ustreza temu določilu: – Nastavite doseg svetlobe žarometa za dolgi snop.

( str. 185)

183

16 ELEKTRIKA 16.10

Nastavitev dosega svetlobe žarometa za zasenčeno luč V00613-10 Glavno delo – Z obračanjem vijaka luči.

Določilo 1 nastavite doseg svetlobe zasenčene Meja med svetlim in temnim mora biti pri motornem kolesu, pripravljenem za uporabo, skupaj z voznikom, morebitno prtljago in sovoznikom, točno na spodnji oznaki (name ščeno pri: preverite nastavitev žarometov za zasenčeno luč).

Informacije Z vrtenjem v smeri urnega kazalca se poveča dol žina svetlobnega snopa, z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca pa se zmanjša.

Dodatno delo – Kontrolirajte nastavitev žarometov zasenčene luči.

( str. 181)

184

16.11

ELEKTRIKA 16 Nastavitev dosega svetlobe žarometa za dolgi snop Glavno delo – Z obračanjem vijaka za dolgi snop.

1 nastavite doseg svetlobe žarometa Določilo Sredina svetlobnega stožca mora biti pri na vožnjo pripra vljenem motociklu z voznikom, morebitno prtljago in sovo znikom, natanko na spodnji oznaki (pri: kontrola nastavitve žarometov za dolgi snop).

V00612-10 Informacije Z vrtenjem v smeri urnega kazalca se poveča dol žina svetlobnega snopa, z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca pa se zmanjša.

Dodatno delo

– Kontrolirajte nastavitev žarometa za dolgi snop. ( str. 183)

185

16 ELEKTRIKA 16.12

Diagnostično stikalo Diagnostično stikalo 1 je pod voznikovo klopjo.

16.13

H01911-10 ACC1 in ACC2 spredaj Mesto vgradnje – Oskrbi z napetostjo ACC1 1 in ACC2 2 spredaj se naha jata pod izravnalno posodo hladilne tekočine.

E01197-10 186

HLADILNI SISTEM 17 17.1

Hladilni sistem K00719-10 Vodna črpalka 1 v motorju zagotavlja prisilni obtok hladilne tekočine.

Ventil v zapiralu hladilnika 2 ki nastane pri segrevanju. Zaradi toplotnega raztezanja se odvečni del hladilne tekočine odvede v izravnalno posodo temperatura pade, se ta delež ponovno vsesa v hladilni sistem.

Zato je navedena temperatura hladilne tekočine dopustna in ne prihaja do motenj v delovanju.

uravnava tlak v hladilnem sistemu, 3 . Ko 110 °C 187

17 HLADILNI SISTEM Hlajenje poteka prek nasprotnega vetra in ventilatorja hladilnika 4 , ki se vklopi odvisno od temperature.

Čim nižja je hitrost, tem manjši je učinek hlajenja. Učinek hlajenja zmanjšujejo tudi umazana hladilna rebra.

402242-10 188

HLADILNI SISTEM 17 17.2

Kontrola nivoja hladilne tekočine v izravnalni posodi Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

Hladilnik je popolnoma napolnjen.

189

17 HLADILNI SISTEM V00178-10 – Motocikel postavite navpično na vodoravni podlagi.

– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi 1 .

Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama MIN in MAX.

» Če v izravnalni posodi ni hladilne tekočine: – Preverite tesnost hladilnega sistema.

Informacije Motocikla ne uporabljajte!

– Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 198)

» Če nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi ne ustreza zahtevani vrednosti, vendar posoda še ni prazna: – Korigirajte nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.

( str. 194)

190

17.3

HLADILNI SISTEM 17 Preverjanje zaščite pred zamrznitvijo in nivoja hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

Pripravljalno delo – Demontirajte stransko oblogo desno.

( str. 128)

191

17 HLADILNI SISTEM R04380-10 Glavno delo – Motocikel postavite pokončno na vodoravni podlagi.

– Snemite zapiralo 1 izravnalne posode.

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

−25 … −45 °C » Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

– Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.

Nivo hladilne tekočine mora biti med MIN in MAX.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – Prilagodite nivo hladilne tekočine.

Hladilna tekočina ( str. 244)

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

192

V00144-11 HLADILNI SISTEM 17 – Snemite zapiralo hladilnika 2 .

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

−25 … −45 °C » Če zaščita pred zamrznitvijo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – korigirajte zaščito pred zamrznitvijo hladilne tekočine.

– Preverite nivo hladilne tekočine v hladilniku.

Hladilnik mora biti povsem napolnjen.

» Če nivo hladilne tekočine ne ustreza zahtevam: – Popravite nivo hladilne tekočine in ugotovite vzrok za izgubo.

Hladilna tekočina ( str. 244)

» Če je bilo treba doliti večjo količino hladilne tekočine od določene vrednosti: > 0,20 l – Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 198)

– Namestite zapiralo hladilnika.

Dodatno delo – Vgradite stransko oblogo desno.

( str. 129)

193

17 HLADILNI SISTEM 17.4

Korigiranje nivoja hladilne tekočine v izravnalni posodi Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

Hladilnik je popolnoma poln.

194

HLADILNI SISTEM 17 Pripravljalno delo – Preverite nivo hladilne tekočine v izravnalni posodi.

( str. 189)

Glavno delo – Odstranite zapiralo 1 izravnalne posode.

– Hladilno tekočino nalijte do oznake MAX.

Hladilna tekočina ( str. 244)

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

17.5

V00178-11 Izpuščanje hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

195

17 HLADILNI SISTEM Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

Pripravljalno delo – Demontirajte stransko oblogo levo.

(

– Demontirajte stransko oblogo desno.

– Demontirajte spodnji spojler. (

(

str. 122)

str. 125)

str. 128)

196

V00146-10 HLADILNI SISTEM 17 Glavno delo – Motocikel postavite pokonci.

– Pod motor podstavite ustrezno posodo.

– Odstranite vijak 1 .

– Snemite zapiralo hladilnika.

– Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.

– Montirajte vijak gnite.

1 Določilo z novim tesnilnim obročem in ga prite Zaporni vijak odtočne izvrtine vodne črpalke M6 10 Nm 197

17 HLADILNI SISTEM 17.6

Polnjenje/odzračevanje hladilnega sistema Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Glavno delo – Odstranite zapiralo hladilnika 1 .

V00144-10 198

V00145-10 HLADILNI SISTEM 17 – Odvijte vijak za odzračevanje 2 .

Določilo 3 vrt.

– Nagnite motocikel nekoliko v desno.

– Dolivajte hladilno tekočino, dokler ta brez mehurčkov ne začne izstopati na odzračevalnem vijaku, ki ga nato takoj pritegnite.

Hladilna tekočina ( str. 244)

– Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite zapiralo hladilnika.

– Vozilo postavite na stransko stojalo.

Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in počakajte, da se segreje.

199

17 HLADILNI SISTEM – Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.

– Potem ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne teko čine v hladilniku in jo po potrebi dolijte.

– Odstranite zapiralo 3 izravnalne posode in dolijte hladilno tekočino do oznake MAX.

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

R04429-10 Naknadno delo

– Vgradite spodnji spojler. ( str. 123)

– Vgradite stransko oblogo levo.

( str. 126)

– Vgradite stransko oblogo desno.

( str. 129)

200

HLADILNI SISTEM 17 17.7

Zamenjava hladilne tekočine Opozorilo Nevarnost oparin Hladilna tekočina se med obratovanjem motocikla močno segreje in je pod pritiskom.

– Ko sta motor ali hladilni sistem segreta na obratovalno temperaturo, ne odpirajte niti hladilnika, cevi hladilnika niti drugih komponent hladilnega sistema.

– Počakajte, da se hladilni sistem in motor ohladita, šele nato odprite hladilnik, cevi hladilnika ali druge komponente hladilnega sistema.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Opozorilo Nevarnost zastrupitve Hladilna tekočina je strupena in zdravju škodljiva.

– Hladilno tekočino hranite izven dosega otrok.

– Hladilna tekočina ne sme priti v stik s kožo, očmi ali oblačili.

– Če ste hladilno tekočino pogoltnili, takoj poiščite zdravniško pomoč.

– Pri stiku s kožo to mesto takoj sperite z veliko vode.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z očmi, oči dobro sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

– Če je hladilna tekočina prišla v stik z oblačili, ta takoj zamenjajte.

Pogoj Motor je hladen.

Pripravljalno delo – Demontirajte stransko oblogo desno.

( str. 128)

201

17 HLADILNI SISTEM – Demontirajte stransko oblogo levo.

– Demontirajte spodnji spojler. (

(

str. 122)

str. 125)

Glavno delo – Motocikel postavite pokonci.

– Pod motor podstavite ustrezno posodo.

– Odstranite vijak 1 .

V00146-10 V00144-11 – Odstranite zapiralo hladilnika 2 .

– Počakajte, da odteče vsa hladilna tekočina.

– Montirajte vijak gnite.

Določilo 1 z novim tesnilnim obročem in ga prite Zaporni vijak odtočne izvrtine vodne črpalke M6 10 Nm 202

V00145-11 HLADILNI SISTEM 17 – Odvijte vijak za odzračevanje 3 .

Določilo 3 vrt.

– Nagnite motocikel nekoliko v desno.

– Dolivajte hladilno tekočino, dokler ta brez mehurčkov ne začne izstopati na odzračevalnem vijaku, ki ga nato takoj pritegnite.

Hladilna tekočina ( str. 244)

– Napolnite hladilnik do vrha s hladilno tekočino. Namestite zapiralo hladilnika.

– Vozilo postavite na stransko stojalo.

Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in počakajte, da se segreje.

203

17 HLADILNI SISTEM – Ugasnite motor in ga pustite, da se ohladi.

– Potem ko se motor ohladi, znova preverite nivo hladilne teko čine v hladilniku in jo po potrebi dolijte.

– Odstranite zapiralo 4 izravnalne posode in dolijte hladilno tekočino do oznake MAX.

– Namestite zapiralo izravnalne posode.

R04429-11 Naknadno delo

– Vgradite spodnji spojler. ( str. 123)

– Vgradite stransko oblogo levo.

( str. 126)

– Vgradite stransko oblogo desno.

( str. 129)

204

NASTAVITEV MOTORJA 18 18.1

Preverjanje zračnosti ročice sklopke Napotek Poškodbe sklopke Če ročica sklopke nima prostega hoda, začne sklopka drseti.

– Pred vsako uporabo motocikla preverite prosti hod ročice sklopke.

– Po potrebi nastavite prosti hod ročice sklopke glede na zahteve.

K00697-13 – Preverite prosto gibljivost ročice sklopke.

– Krmilo postavite v položaj naravnost.

– Ročico sklopke pritegnite vse do občutnega upora in ugotovite zračnost ročice sklopke A .

Zračnost ročice sklopke A 1 … 3 mm » Če zračnost ročice sklopke ne ustreza določilom: – Nastavite zračnost ročice sklopke.

( str. 206)

– Krmilo pomikajte sem in tja v celotnem območju krmiljenja.

Zračnost ročice sklopke se ne sme spremeniti.

» Če se zračnost ročice sklopke spremeni: – Preverite speljavo bovdenskega vleka sklopke.

205

18 NASTAVITEV MOTORJA 18.2

Nastavitev zračnosti ročice sklopke – Krmilo postavite v položaj naravnost.

– Manšeto 1 potisnite nazaj.

– Odvijte protimatico 2 .

– Zračnost ročice sklopke kom 3 .

A Določilo nastavite z nastavitvenim vija Zračnost ročice sklopke A 1 … 3 mm – Privijte protimatico – Namestite manšeto 2 .

1 .

V00616-10 206

19.1

SERVISNA DELA NA MOTORJU 19 Kontrola nivoja motornega olja Pogoj Motor je segret na obratovalno temperaturo.

Pripravljalno delo – Motocikel postavite navpično na vodoravni podlagi.

Glavno delo – Preverite nivo motornega olja.

Informacije Po izklopu motorja počakajte eno minuto in šele nato preverite.

K00720-10 Nivo motornega olja mora biti med oznakama A in B .

» Če je motorno olje pod oznako A :

– Dolijte motorno olje. ( str. 212)

» Če je motorno olje nad oznako B : – Popravite nivo motornega olja.

207

19 SERVISNA DELA NA MOTORJU 19.2

Zamenjava motornega olja in oljnega filtra, čiščenje oljnih sit Opozorilo Nevarnost oparin Motorno olje in olje v menjalniku se med obratovanjem motocikla močno segrejeta.

– Nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

– V primeru oparin držite prizadeto mesto pod mlačno vodo.

Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Motorno olje je treba iztočiti, ko je motor ogret na delovno temperaturo.

Pripravljalno delo

– Demontirajte spodnji spojler. ( str. 122)

– Motocikel na vodoravni površini postavite na stransko stojalo.

208

V00175-10 SERVISNA DELA NA MOTORJU 19 Glavno delo – Pod motor podstavite ustrezno posodo.

– Snemite vijak za izpust olja 1 s tesnilnim obročkom.

– Snemite oljno sito 2 s tesnilnim obročkom.

– Odstranite zaporni vijak 3 z oljnim sitom 4 .

– Počakajte, da motorno olje popolnoma izteče.

– Temeljito očistite vijake za izpust olja in oljna sita.

– Namestite oljno sito izpust olja 1 2 ter montirajte in pritegnite vijak za s tesnilnim obročkom.

Določilo Vijak za izpust olja M24x1,5 15 Nm – Montirajte in pritegnite zaporni vijak tesnilnim obročkom.

Določilo 3 z oljnim sitom 4 in Zaporni vijak majhno oljno sito M17x1,5 12 Nm 209

19 SERVISNA DELA NA MOTORJU – Odstranite vijake 5 tesnilnim obročkom.

. Snemite pokrov oljnega filtra 6 s – Oljni filter 7 izvlecite iz ohišja oljnega filtra.

– Počakajte, da motorno olje popolnoma izteče.

– Temeljito očistite dele in tesnilno površino.

M01440-10 L02271-10 – Vstavite novi oljni filter 7 .

– Naoljite tesnilni obroček pokrova oljnega filtra. Namestite pokrov oljnega filtra 6 .

– Montirajte in pritegnite vijake.

Določilo Vijak pokrova olj nega filtra M6 10 Nm Informacije Premalo motornega olja ali olje slabše kakovosti pov zroči predčasno obrabo motorja.

210

H01080-10 SERVISNA DELA NA MOTORJU 19 – Odstranite vijak za dolivanje olja nalijte motorno olje.

8 s tesnilnim obročkom in Motorno olje 1,7 l

(

Motorno olje (SAE 15W/50)

str. 245)

– Montirajte vijak za polnjenje olja s tesnilnim obročkom in ga pritegnite.

Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in preverite tesnjenje.

Naknadno delo

– Vgradite spodnji spojler. ( str. 123)

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 207)

211

19 SERVISNA DELA NA MOTORJU 19.3

Dolivanje motornega olja Informacije Premalo motornega olja ali olje slabše kakovosti povzroči predčasno obrabo motorja.

H01066-10 Glavno delo – Odstranite vijak za dolivanje olja nalijte motorno olje.

1 s tesnilnim obročkom in

Motorno olje (SAE 15W/50) ( str. 245)

Informacije Za optimalno zmogljivost motornega olja ne priporo čamo mešanja različnih vrst olja.

Priporočamo, da po potrebi zamenjate motorno olje.

– Montirajte vijak za polnjenje olja s tesnilnim obročkom in ga pritegnite.

212

SERVISNA DELA NA MOTORJU 19 Nevarnost Nevarnost zastrupitve Izpušni plini so strupeni in lahko povzročijo izgubo zavesti in smrt.

– Ko motor obratuje, vedno skrbite za zadostno zra čenje.

– Če motor zaženete ali pustite delovati v zaprtem prostoru, uporabite ustrezno odsesovanje izpušnih plinov.

– Zaženite motor in preverite tesnjenje.

Naknadno delo

– Preverite nivo motornega olja. ( str. 207)

213

20 ČIŠČENJE, NEGA 20.1

Čiščenje motocikla Napotek Materialna škoda Pri napačni uporabi visokotlačnega čistilnika se sestavni deli poškodujejo ali uničijo.

Zaradi visokega tlaka vdre voda v električne sestavne dele, vtiče, bovdenske potege, ležaje itd.

Previsok tlak povzroča motnje in uniči sestavne dele.

– Curka vode ne usmerite neposredno na električne sestavne dele, vtiče, bovdenske potege ali ležaje.

– Vzdržujte minimalni odmik med šobo visokotlačnega čistilnika in sestavnim delom.

Minimalni odmik 60 cm Napotek Ogrožanje okolja Problematične snovi škodijo okolju.

– Olja, masti, filtre, gorivo, čistilna sredstva, zavorno tekočino, itd. odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi.

Informacije Redno čistite motocikel, saj s tem dlje časa ohranite njegovo vrednost in njegov videz.

Poskrbite, da motocikel med čiščenjem ne bo izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.

214

401061-01 ČIŠČENJE, NEGA 20 – Izpušni sistem zaprite, da preprečite vdor vode.

– Večje kose umazanije predhodno sperite s šibkim vodnim cur kom.

– Zelo umazana mesta poškropite z običajnim čistilom in jih dodatno obdelajte s čopičem.

Čistilo za motocikle ( str. 248)

Informacije Uporabljajte toplo vodo, kateri ste dodali običajno čistilo za motocikle, in mehko gobo.

Čistila za motocikle nikoli ne nanašajte na suh motoci kel, vedno ga prej sperite z vodo.

Če ste motocikel vozili po cesti, ki je bila posipana s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda okrepi uči nek soli.

– Ko ste motocikel temeljito sprali z mehkim vodnim curkom, se mora dobro posušiti.

– Odstranite zapiralo izpušnega sistema.

215

20 ČIŠČENJE, NEGA Opozorilo Nevarnost nesreče Vlaga in umazanija vplivajo na zavorno napravo.

– Zavirajte večkrat previdno, da zavorne obloge in zavorne kolute osušite in odstranite umazanijo.

– Po čiščenju naredite kratko vožnjo, da se motor segreje na obratovalno temperaturo.

Informacije Zaradi toplote voda izpari tudi s sicer nedostopnih mest motorja in zavorni sistem.

– Manšete z armatur krmila potisnite nazaj, da lahko izpari voda, ki je prodrla vanje.

– Ko se motocikel ohladi, namažite vsa stična in ležajna mesta.

– Očistite verigo. ( str. 111)

– Namažite izpostavljene kovinske dele (razen zavornih kolutov in izpušnega sistema) s sredstvom za zaščito pred korozijo.

(

Sredstvo za konzerviranje za lake, kovino in gumo

str. 249)

– Vse lakirane dele namažite z blagim sredstvom za nego laki ranih površin.

216

ČIŠČENJE, NEGA 20 Perfect Finish in visoko sijoče polirno sredstvo za lakirane

površine ( str. 248)

Informacije Ne polirajte delov iz umetne mase, ki so ob dobavi matirani, saj to zelo vpliva na kakovost materiala.

– Vse dele iz umetne mase in praškasto prevlečene dele obde lajte z blagim čistilnim in negovalnim sredstvom.

(

Specialno čistilo za sijoče in matirane površine, tako lakirane kot tudi kovinske ter površine iz umetne mase

str. 249)

– Naoljite ključavnico za vžig in ključavnica krmila.

Univerzalno oljno razpršilo ( str. 250)

20.2

Kontrola in nega za uporabo pozimi Informacije Če boste motocikel uporabljali tudi pozimi, računajte na to, da bodo ceste posipane s soljo. Zato je treba izvesti preventivne ukrepe za zaščito pred agresivno posipno soljo.

Če ste motocikel vozili po cesti, ki je bila posipana s soljo, ga očistite s hladno vodo. Topla voda okrepi učinek soli.

217

20 ČIŠČENJE, NEGA 401060-01

– Očistite motocikel. (

– Očistite zavore.

str. 214)

Informacije Po koncu VSAKE vožnje po soljenih cestah morate motocikel in predvsem zavorna sedla ter zavorne obloge, ko so te ohlajene in vgrajene, temeljito očistiti s hladno vodo in jih dobro posušiti.

– Motor, nihalko in vse druge gladke ali pocinkane dele (razen zavornih kolutov) zaščitite z antikorozijskim sredstvom na osnovi voska.

Informacije Antikorozijsko sredstvo ne sme priti v stik z zavornimi koluti, saj bi to močno poslabšalo zavorni učinek.

– Očistite verigo. ( str. 111)

218

SKLADIŠČENJE 21 21.1

Skladiščenje Informacije Če dlje časa ne nameravate uporabljati motocikla, opravite (sami ali servisno osebje) naslednje ukrepe.

Pred skladiščenjem motocikla preverite delovanje in obrabo vseh delov. Če so potrebni servisni posegi, popravila ali predelave, jih opravite med mirovanjem (manjša zasedenost servisnih delavnic). Tako se lahko izognete daljšemu čakanju v delavnicah ob začetku sezone.

401058-01 – Pri zadnjem dolivanju goriva pred prenehanjem uporabe motocikla primešajte dodatke za gorivo.

Dodatki gorivu ( str. 248)

– Nalijte gorivo. ( str. 93)

– Očistite motocikel. ( str. 214)

– Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljna sita.

( str. 208)

– Preverite zaščito pred zamrznitvijo in nivo hladilne tekočine.

( str. 191)

– Preverite tlak v pnevmatikah. ( str. 163)

– Demontirajte 12 V akumulator.

– Napolnite 12 V akumulator.

(

( str. 165)

str. 168)

219

21 SKLADIŠČENJE Določilo Temperatura skladiščenja 12 V akumulatorja brez izpo stavljenosti neposrednim sončnim žarkom 0 … 35 °C – Vozilo pospravite na suho mesto, ki ni izpostavljeno velikim temperaturnim nihanjem.

Informacije KTM priporoča, da motocikel postavite na stojalo.

– Motocikel zadaj privzdignite z dvigalnim pripomočkom.

( str. 101)

– Dvig motocikla spredaj z dvigalnim pripomočkom. ( str. 102)

– Pokrijte motocikel s plahto ali odejo, ki prepušča zrak.

Informacije Ne uporabljajte materialov, ki ne prepuščajo zraka, saj v tem primeru vlaga ne bo mogla uhajati, zaradi česar pride do nastanka korozije.

Zagon motorja dalj časa mirujočega motocikla za kra tek čas močno odsvetujemo. Ker se motor pri tem ne ogreje dovolj, pride pri postopku izgorevanja do kon denziranja vodne pare, ki povzroči rjavenje ventilov in izpušnega sistema.

220

21.2

SKLADIŠČENJE 21 Prevzem v obratovanje po skladiščenju 401059-01 – Odstranite motocikel z dvigalnega pripomočka spredaj.

( str. 104)

– Motocikel odstranite z dvigalnega pripomočka zadaj.

( str. 101)

– Vgradite 12 V akumulator.

( str. 167)

– Nastavite čas. ( str. 71)

– Izvedite kontrolna in negovalna dela pred vsakim zagonom.

( str. 80)

– Opravite preskusno vožnjo.

221

22 ISKANJE NAPAK Napaka Motor se pri pritisku na zagon ski gumb ne zavrti Motor se zavrti samo, ko je povlečena ročica sklopke Motor se zavrti, vendar ne zažene Motor ima premalo moči Motor se pretirano segreva Možen vzrok Napaka v upravljanju Praznjenje 12 V akumulatorja Varovalka 1, 3, 4 ali 7 je prego rela Ni povezave z maso Motocikel je v prestavi Motocikel je v prestavi in stran sko stojalo je razklopljeno Napaka v upravljanju Napaka v delovanju pri elek tronskem vbrizgavanju goriva Zračni filter je zelo umazan Filter goriva je zelo umazan Napaka v delovanju pri elek tronskem vbrizgavanju goriva Premalo hladilne tekočine v hladilnem sistemu Ukrep – Izvedite delovne korake za postopek

zagona. ( str. 81)

– Napolnite 12 V akumulator.

( str. 168)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 174)

– Preverite povezavo z maso.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Menjalnik prestavite v položaj za prosti tek.

– Izvedite delovne korake za postopek

zagona. ( str. 81)

– Z diagnostičnim orodjem KTM odči tajte pomnilnik napak.

– Zamenjajte zračni filter.

– Preverite tlak goriva.

– Z diagnostičnim orodjem KTM odči tajte pomnilnik napak.

– Preverite tesnost hladilnega sistema.

– Preverite nivo hladilne tekočine v

izravnalni posodi. ( str. 189)

222

Napaka Motor se pretirano segreva Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rdeče.

Motor se med vožnjo ugasne Opozorilna lučka za ABS sveti ISKANJE NAPAK 22 Možen vzrok Lamele hladilnika so zelo uma zane Nastajanje pene v hladilnem sistemu Pokvarjen termostat Varovalka 5 je pregorela Okvara na ventilatorskem sis temu hladilnika Napaka v delovanju pri elek tronskem vbrizgavanju goriva Pomanjkanje goriva Varovalka 1, 3, 4 ali 7 je prego rela Varovalka ABS je pregorela Št. obratov sprednjega in zadnjega kolesa se močno razlikuje Ukrep – Očistite lamele hladilnika.

– Izpustite hladilno tekočino.

( str. 195)

– Napolnite/odzračite hladilni sistem.

( str. 198)

– Preverite termostat.

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 174)

– Preverite prezračevalni sistem hladil nika.

– Z diagnostičnim orodjem KTM odči tajte pomnilnik napak.

– Nalijte gorivo. ( str. 93)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 174)

– Zamenjajte varovalke ABS.

( str. 171)

– Ustavite, izklopite vžig, ponovno zaže nite.

223

22 ISKANJE NAPAK Napaka Opozorilna lučka za ABS sveti Višja poraba olja kot običajno Žaromet in pozicijska luč ne delujeta Smernik, zavorna luč in hupa ne delujejo Čas je prikazan narobe ali pa sploh ne Praznjenje 12 V akumulatorja Instrumentna plošča na zaslonu ničesar ne kaže Možen vzrok Napaka na ABS sistemu Gibka cev sistema za odzrače vanje motorja je prelomljena Nivo olja je previsok Preredko motorno olje (visko znost) Varovalka 6 je pregorela Varovalka 6 je pregorela Varovalka 7 je pregorela Vžig ob ustavitvi vozila ni izklo pljen Generator ne polni 12 V aku mulatorja Varovalka 7 je pregorela Ukrep – Pomnilnik napak odčitajte z diagnostič nim orodjem KTM.

– Odzračevalno cev speljite brez prelo mov, po potrebi jo zamenjajte.

– Preverite nivo motornega olja.

( str. 207)

– Zamenjajte motorno olje in oljni filter, očistite oljna sita.

( str. 208)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 174)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 174)

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 174)

– Nastavite čas. ( str. 71)

– Napolnite 12 V akumulator.

( str. 168)

– Preverite napajalno napetost.

– Preverite mirovni tok.

– Zamenjajte varovalke posameznih

porabnikov toka. ( str. 174)

– Nastavite čas. ( str. 71)

224

Napaka Prikazovalnik hitrosti na kombi niranem instrumentu ne deluje Možen vzrok Kabel za prikaz hitrosti poško dovan ali oksidirana vtična povezava ISKANJE NAPAK 22 Ukrep – Kontrolirajte kabel in vtično povezavo.

225

23 TEHNIČNI PODATKI 23.1

Motor Vrsta Delovna prostornina Hod Izvrtina Kompresija Krmiljenje Premer vstopnega ventila Premer izpustnega ventila Zračnost ventila vstop hladen Zračnost izpustnega ventila hladen Uležajenje ročične gredi Ojnični ležaj Bat Batni obročki Mazanje motorja Primarni prenos 226 1-cilinder 4-taktni Ottov motor, hlajen s tekočino 373 cm³ 60 mm 89 mm 12,6:1 DOHC, 4 ventili krmiljeni preko nihajnega vzvoda, pogon preko verige 36 mm 29 mm 0,10 … 0,15 mm 0,15 … 0,20 mm 2 drsna ležaja Drsni ležaj Kovan iz lahke kovine 1 kompresijski obroček, 1 minutni obroček, 1 strgalni obroček za olje Tlačno krožno mazanje z dvema trohoidnima črpal kama 30:80

Sklopka Menjalnik Prestavno razmerje 1. prestava 2. prestava 3. prestava 4. prestava 5. prestava 6. prestava Priprava goriva Vžigalni sistem Generator Vžigalna svečka Razdalja med elektrodami, vžigalna svečka Hlajenje Število vrtljajev prostega teka Pomoč pri zagonu TEHNIČNI PODATKI 23 Antihopping sklopka v oljni kadi / mehansko aktivi rana 6-prestavni menjalnik, čeljustni mehanizem 12:32 14:26 19:27 21:24 23:22 25:21 Elektronsko vbrizgavanje goriva Brezkontaktno krmiljena, povsem elektronska vži galna naprava z digitalno nastavitvijo vžiga 12 V, 296 W BOSCHVR5NEU 1 mm Hlajenje tekočine, neprestano kroženje hladilne teko čine prek vodne črpalke 1.680 ± 50 vrt/min Motor zaganjalnika 227

23 TEHNIČNI PODATKI 23.2

Oljna šoba Pritezni vrtilni momenti za motor M5 Vijak držalne pločevine M5 Vijak držalne pločevine kabel sta torja Vijak senzorja števila vrtljajev ročične gredi Vijak senzorja za zaznavanje pre stav Vijak statorja M5 M5 M5 M5 Matica zobnika vodne črpalke Oljna šoba Vijak aretirnega mehanizma sti kala Vijak blokirne ročice Vijak držalne pločevine M6 M6 M6 M6 M6 228 6 Nm 6 Nm 8 Nm 6 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 6 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Vijak držalne pločevine prosto tekoč zobnik Vijak držalne pločevine radialne tesnilke gredi za pokrov sklopke Vijak glave motorja Vijak ležajnega mostiča odmične gredi Vijak ležajnega varovala Vijak motorja zaganjalnika Vijak napenjalne tirnice krmilne verige Vijak napenjalnika krmilne verige Vijak odmična gred, dekorativna gred Vijak odzračevalna pločevina motorja Vijak ohišja motorja Vijak ohišja motorja Vijak oljne črpalke Vijak pokrova generatorja M6 M6 M6 M6x35 M6x75 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 12 Nm TEHNIČNI PODATKI 23 Loctite ® 243™ 12 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 229

23 TEHNIČNI PODATKI Vijak pokrova oljnega filtra Vijak pokrova sklopke Vijak pokrova ventila Vijak pokrova vodne črpalke Vijak ščitnika pred izmetom verige M6 M6 M6 M6 M6 Vijak vzmeti sklopke Vijak za sprostitev napenjalnika krmilne verige Vijak zaščitna pločevina, verižni pastorek Zaporni vijak odtočne izvrtine vodne črpalke Matica prirobnice izpuha Vijak za izravnalne gredi – zobnik M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 Vijak za vzmetni podpornik pre stavne gredi Zaporni vijak Zatični vijak prirobnice izpušnega sistema Vijak ojničnega ležaja M8 M8 M8x1 230 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 12 Nm 10 Nm 8 Nm 40 Nm 20 Nm 12 Nm 22 Nm 34 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Temperaturni senzor hladilne tekočine Tlačno stikalo za olje Vijak glava motorja M10 M10 M10 Vijak rotorja Vijak zobnika odmične gredi M10 M10 Zaporni vijak osi vlečnega vzvoda Vžigalna svečka Matica primarnega zobnika/pastorka krmilne verige Matica sojemala sklopke M10x1 M12 M16x1,5 M16LHx1,5 Zaporni vijak majhno oljno sito Zaporni vijak pokrov generatorja Vijak za izpust olja Zaporni vijak pokrov generatorja M17x1,5 M18x1,5 M24x1,5 M24x1,5 14 Nm TEHNIČNI PODATKI 23 14 Nm 1. stopnja 30 Nm 2. stopnja 60 Nm Navoj naoljen, nastavek glave namaščen 105 Nm Loctite ® 243™ 36 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 15 Nm 120 Nm Loctite ® 243™ 120 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm 231

23 TEHNIČNI PODATKI 23.3

Količine polnjenja 23.3.1

Motorno olje Motorno olje 1,7 l 23.3.2

Hladilna tekočina Hladilna tekočina 23.3.3

Gorivo 1,2 l

(

Motorno olje (SAE 15W/50)

str. 245)

Hladilna tekočina ( str. 244)

Upoštevajte oznako na EU črpalkah za gorivo.

A00420-10 Vsebina rezervoarja za gorivo sku paj pribl.

9,5 l 232 Neosvinčeno gorivo Super (ROZ

95) ( str. 246) (EU/AU/JP/AR,

CN/CO/MY/PH)

Vsebina rezervoarja za gorivo sku paj pribl.

9,5 l Rezerva goriva pribl.

23.4

Podvozje Okvir Vilice Vzmetna noga Zavorna naprava Spredaj Zadaj Vzmetna pot Spredaj Zadaj Premer zavornega koluta Spredaj Zadaj Zavorni koluti - meja obrabe Spredaj Zadaj TEHNIČNI PODATKI 23

(

Gasohol 95 E20 (ROZ 95)

str. 244) (RC 390 TH)

1,5 l Mrežast okvir iz jeklenih cevi, praškasto lakiran WP Suspension WP Suspension Kolutna zavora s 4-batnim zavornim sedlom Kolutna zavora z enobatnim zavornim sedlom, gibljiva namestitev 120 mm 150 mm 320 mm 230 mm 4,0 mm 3,6 mm 233

23 TEHNIČNI PODATKI Tlak v pnevmatikah pri vožnji brez sopotnika Spredaj Zadaj 2,0 bar 2,0 bar Tlak v pnevmatikah pri vožnji s sopotnikom/polna obremenitev Spredaj Zadaj Sekundarno prestavno razmerje Veriga 2,0 bar 2,1 bar 15:45 5/8 x 1/4” (520) tesnilni obroček Kot krmilne glave Medosje Višina sedeža neobteženo Odmik od tal, neobremenjen 66,5° 1.340 ± 15 mm 820 mm 148 mm Teža brez goriva pribl.

Največja dopustna osna obremenitev spredaj Največja dovoljena osna obremenitev zadaj Največja dovoljena skupna teža 159 kg 125 kg 210 kg 335 kg 23.5

Elektrika 12 V akumulator ETZ-9-BS Napetost akumulatorja: 12 V Nazivna kapaciteta: 8 Ah Ne zahteva vzdrževanja 234

Varovalka Varovalka Varovalka Varovalka Varovalka Zasenčena luč Dolga luč Pozicijska luč Osvetlitev kombiniranega instru ment in kontrolne lučke Smernik Zavorna/zadnja luč Žarnica registrske tablice 75011088005 75011088010 75011088015 90111088025 75011088030 H11 / podstavek PGJ19-2 H9 / podstavek PGJ19-5 LED LED LED LED LED 5 A 10 A 15 A 25 A 30 A 12 V 55 W 12 V 65 W TEHNIČNI PODATKI 23 235

23 TEHNIČNI PODATKI 23.6

Pnevmatike Pnevmatike spredaj Pnevmatike zadaj 110/70 R 17 M/C 54H TL Metzeler Sportec M5 Interact 110/70 R 17 M/C 54H TL Michelin Pilot Power Street 150/60 R 17 M/C 66H TL Metzeler Sportec M5 Interact 150/60 R 17 M/C 66H TL Michelin Pilot Power Street Navedene pnevmatike so ene izmed možnih serijskih pnevmatik. Nadaljnje informacije najdete v poglavju za servisiranje pod: http://www.ktm.com

23.7

Vilice Številka artikla vilic Vilice Dolžina vilic Olje za vilice 460 ml 93801001000 WP Suspension 736 mm Olje za vilice (SAE 4)

(48601166S1) ( str. 246)

23.8

Vzmetna noga Številka artikla vzmetne noge Vzmetna noga 93704010000 WP Suspension 236

Prednapetost vzmeti Standard Statični posed Vozni poves Vgradna dolžina 23.9

Pritezni vrtilni momenti za podvozje Vijak zaščite za verigo Ostali vijaki podvozja Vijak krmilnika elektronike motorja Matica ščitnika verige Matica, vzvratni žaromet na držalni plošči Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijak predala akumulatorja Vijak prekritja predala akumula torja Vijak pritrdilne plošče na držalu registrske tablice Vijak rezervoarja za gorivo EJOT PT ® K60x30 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 4 kliki 15 mm 45 … 50 mm 304 mm 4 Nm 4 Nm 3 Nm 7 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm TEHNIČNI PODATKI 23 237

23 TEHNIČNI PODATKI Vijak senzorja stranskega stojala Vijak spodnji del zadka Vijak vzvojne zaščite krmilnega droga Matica hladilnika Matica, držalo registrske tablice Matica, zadnja luč Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijačni spoj ABS M5 M5 M5 Vijak blatnik zadaj Vijak blažilne gumice za hladilnik Vijak drsne zaščite verige Vijak držala krmilnika elektronike motorja Vijak držala registrske tablice na nosilcu registrske tablice Vijak držala senzorja števila vrtlja jev kolesa M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 238 5 Nm 4 Nm 4 Nm 5 Nm 7 Nm 7 Nm 15 Nm 9 Nm 7 Nm 7 Nm 6 Nm 7 Nm 6,5 Nm 7 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Vijak držalne pločevine stranske obloge Vijak izravnalne posode Vijak izravnalne posode za zavorno tekočino zadnje zavore Vijak krmilnega droga M6 M6 M6 M6 Vijak magnetno držalo stranske noge Vijak masnega kabla na okvirju Vijak nastavitvenega obroča vzmetne noge Vijak nosilca nožne zaskočke Vijak objemke gibke zavorne cevi Vijak obloge rezervoarja za gorivo Vijak ohišja zračnega filtra na okvirju Vijak pokrova ohišja zračnega fil tra Vijak predala akumulatorja Vijak prednje maske Vijak prekritja verižnega pastorka na okvirju M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 7 Nm TEHNIČNI PODATKI 23 8 Nm 8 Nm 8 Nm 5 Nm 7 Nm 3,5 Nm 7 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 7 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 239

23 TEHNIČNI PODATKI Vijak pritrditve sedeža spredaj Vijak senzorja nagiba Vijak senzorja števila vrtljajev kolesa zadaj Vijak sopotnikovega sedeža Vijak spojlerja spredaj spodaj Vijak spojlerja spredaj zgoraj Vijak spojlerja zadaj Vijak sprednjega blatnika Vijak stranske obloge Vijak stranske obloge na prednji maski Vijak strukture prednjega okvirja na nosilcu žarometa Vijak ščitnika verige Vijak uteži krmila Vijak vetrobrana Vijak vodila zavornega voda na mostu vilic spodaj Vijak zaščite hladilnika Vijak zaščitne pločevine M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 240 6 Nm 7 Nm 8 Nm 7 Nm 6 Nm 7 Nm 6 Nm 7 Nm 6 Nm 6 Nm 7 Nm 6 Nm 8 Nm 7 Nm 7 Nm 6 Nm 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Zapah pokrova predala za akumu lator Objemka izpušne cevi Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijak držalne pločevine rezervo arja za gorivo Vijak hupe Vijak mostiča vilic spodaj Vijak mostiča vilic zgoraj Vijak prestavne ročice M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 Vijak pritrdila rezervoarja za gorivo zadaj na okvirju Vijak sopotnikovega nosilca nožne opore Vijak sprednjega dušilnika na okvirju Vijak ščitnika verige Vijak vtične osi spredaj Vijak zadnjega glušnika M8 M8 M8 M8 M8 M8 6 Nm TEHNIČNI PODATKI 23 20 Nm 30 Nm 25 Nm 13 Nm 9 Nm 12 Nm 15 Nm 17 Nm 17 Nm 20 Nm 24 Nm 11 Nm 26 Nm 18 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 241

23 TEHNIČNI PODATKI Vijak zavorne stopalke Vijak zavornega koluta spredaj Vijak zavornega koluta zadaj Vijak zavornega sedla spredaj Matica vijaka verižnika Ostale matice podvozja Ostali vijaki podvozja Vijačni spoj stranske noge Vijak zgloba stranskega stojala Matica konzole stranske noge Vijak nosilca nožne opore spre daj/nosilec motorja Matica polgredi zadaj Matica sornika nihalke Vijak krmilne glave zgoraj Lambda sonda M8 M8 M8 M8x1 M8x1,25 M10 M10 M10 M10 M10x1,25 M10x1,25 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 242 17 Nm 32 Nm 21 Nm 30 Nm 27 Nm 50 Nm 45 Nm 35 Nm 35 Nm 35 Nm 49 Nm 90 Nm 100 Nm 53 Nm 19 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 204™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 204™

Nastavitev nihajnih ležajev Matica krmilne glave M22x1 M30x1 TEHNIČNI PODATKI 23 Pritegnitev brez zračnosti 1.

55 Nm 2. Popuščanje (v nasprotni smeri urnega kazalca) 2 vrt.

3.

5 Nm 243

24 POGONSKA SREDSTVA Gasohol 95 E20 (ROZ 95) Standard / klasifikacija – Gasohol 95 E20 (ROZ 95) Zahteva – Uporabite le neosvinčen super bencin, ki ustreza zahtevam ali jim je enakovreden.

– Dovoljen je neosvinčen super bencin z deležem etanola od 19 do 20 %.

Informacije Ne uporabljajte goriva iz metanola (npr. M15, M85, M100).

Ne uporabljajte goriva z manj kot 19 % etanola (npr. E10).

Ne uporabljajte goriva z več kot 20 % etanola (npr. E25, E30, E85, E100).

Hladilna tekočina Zahteva – Uporabljajte samo visokokakovostno hladilno tekočino brez silikatov z dodanim sredstvom za zaščito pred korozijo za aluminijaste motorje. Sredstva proti zmrzovanju, ki so slabše kakovosti in niso primerna, povzro čijo nastajanje korozije, usedlin in pene.

– Ne uporabljajte čiste vode, saj je mogoče zahteve, kot so zaščita pred korozijo in mazalne lastnosti, doseči samo s hladilno tekočino.

– Uporabljajte samo hladilno tekočino, ki ustreza navedenim podatkom (glejte podatke na posodi) in ima ustre zne lastnosti.

Zaščita pred zmrzovanjem najmanj do −25 °C 244

POGONSKA SREDSTVA 24 Mešalno razmerje je treba prilagoditi potrebni zaščiti pred zmrzovanjem. Za redčenje hladilne tekočine uporabite destilirano vodo.

Priporočena je uporaba vnaprej zmešane hladilne tekočine.

Upoštevajte podatke proizvajalca hladilne tekočine o zaščiti pred zmrzovanjem, redčenju in možnosti mešanja (združljivosti) z drugimi hladilnimi tekočinami.

Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – COOLANT M3.0

Motorno olje (SAE 15W/50) Standard / klasifikacija

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( str. 251) str. 251) (SAE 15W/50)

Zahteva – Uporabljajte le motorna olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in imajo ustrezne lastnosti.

Delno sintetično motorno olje Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Formula 4T 245

24 POGONSKA SREDSTVA Neosvinčeno gorivo Super (ROZ 95) Standard / klasifikacija – DIN EN 228 (ROZ 95) Zahteva – Uporabljajte le neosvinčeno Super gorivo, ki ustreza navedenemu standardu oziroma je enakovredno.

– Pri tem delež do 10 % etanola (E10 gorivo) ni vprašljiv.

Informacije Ne uporabljajte goriva iz metanola (npr. M15, M85, M100) ali z deležem več kot 10 % etanola (npr.

E15, E25, E85, E100).

Olje za vilice (SAE 4) (48601166S1) Standard / klasifikacija

– SAE ( str. 251) (SAE 4)

Zahteva – Uporabljajte le olja, ki ustrezajo navedenim standardom (glejte podatke na posodi) in posedujejo ustrezne lastnosti.

Zavorna tekočina DOT 4 / DOT 5.1

Standard / klasifikacija – DOT Zahteva – Uporabljajte le zavorno tekočino, ki ustreza navedenemu standardu (glejte podatke na posodi) in ima ustre zne lastnosti.

246

Priporočen dobavitelj Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

POGONSKA SREDSTVA 24 247

25 POMOŽNE SNOVI Čistilo za motocikle Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Moto Clean Dodatki gorivu Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Perfect Finish in visoko sijoče polirno sredstvo za lakirane površine Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Moto Shine Razpršilo za verigo Street Zahteva Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Chainlube Road Strong 248

POMOŽNE SNOVI 25 Specialno čistilo za sijoče in matirane površine, tako lakirane kot tudi kovinske ter površine iz umetne mase Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Quick Cleaner Sredstvo za čiščenje verig Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Chain Clean Sredstvo za konzerviranje za lake, kovino in gumo Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Moto Protect Trajna mast Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Bike Grease 2000 249

25 POMOŽNE SNOVI Univerzalno oljno razpršilo Priporočen dobavitelj MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic 250

STANDARDI 26 JASO T903 MA2 Različne smeri tehničnega razvoja so zahtevale lastno specifikacijo za motocikle – standard JASO T903 MA2.

V preteklosti so se za motocikle uporabljala enaka motorna olja kot pri osebnih avtomobilih, ker ni bilo specifika cij za motocikle.

Medtem ko so pri osebnih avtomobilih zaželeni čim daljši servisni intervali, je pri motorjih za motocikle v ospredju predvsem visoka zmogljivost pri visokem številu vrtljajev.

Pri večini motorjev za motocikle se tudi menjalnik in sklopka mažeta z enakim oljem.

V standardu JASO T903 MA2 so te posebne zahteve upoštevane.

SAE Razrede viskoznosti SAE je določila zveza Society of Automotive Engineers, namenjeni pa so razvrstitvi mazal nih olj glede na viskoznost. Viskoznost je zgolj ena od lastnosti določenega olja in ne predstavlja nikakršnega zagotovila za kakovost.

251

27 KAZALO STROKOVNIH BESED OBD ABS On‑Board‑Diagnose (diagnoza na vozilu) Sistem proti blokiranju koles Sistem vozila, ki nadzoruje vpisane parametre elek tronike vozila Varnostni sistem, ki preprečuje blokiranje koles pri vožnji naravnost brez delovanja stranskih sil 252

evtl.

i. pd.

itd.

itd.

m. dr.

npr.

oz.

po potr.

pribl.

prim.

Štev.

Štev. art.

eventualen, morebiten in podobno in tako dalje in tako dalje med drugim na primer oziroma po potrebi približno primerjaj Številka Številka artikla KAZALO OKRAJŠAV 28 253

29 SEZNAM SIMBOLOV 29.1

Rumeni in oranžni simboli Rumeni in oranžni simboli označujejo stanje napake, ki zahteva čimprejšnji poseg. Aktivne pomoči pri vožnji so prav tako predstavljene z rumenimi ali oranžnimi simboli.

Kontrolna lučka za nepravilno delovanje sveti rumeno – OBD je zaznal napako v delovanju elektronike vozila. Varno ustavite vozilo in se obrnite na pooblaščeno servisno delavnico KTM.

Opozorilna lučka za ABS sveti rumeno – Statusno sporočilo ali sporočilo o napaki pri sis temu ABS.

Splošna opozorilna lučka utripa rumeno – Prepoznano je bilo navodilo/opozorilo za varno obratovanje. To se dodatno prikaže na prikazovalniku.

29.2

Zeleni in modri simboli Zeleni in modri simboli dajejo informacije.

Kontrolna lučka smernika utripa zeleno v ritmu utripanja – Smernik je vklopljen.

Kontrolna lučka prostega teka sveti zeleno – Menjalnik je v položaju prostega teka.

Kontrolna lučka za dolgo luč sveti modro – Dolga luč je vklopljena.

254

STVARNO KAZALO 1 12 V akumulator

Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

ACC1

Spredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

ACC2

Spredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

B Blažilne gumice na pestu zadnjega kolesa

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

D

Delovna pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Diagnostično stikalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Doseg svetlobe žarometa za dolgi snop

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

STVARNO KAZALO Doseg svetlobe žarometa za zasenčeno luč

Nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

E Enote

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

G

Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

H Hladilna tekočina

Izpuščanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Hladilni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Polnjenje/odzračevanje . . . . . . . . . . . . . . . 198

I

Identifikacijska številka vozila . . . . . . . . . . . . . 26

Iskanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222-225

J

Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

K

Ključavnica krmila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ključavnica na sedežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ključavnica za vžig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

255

STVARNO KAZALO Količina polnjenja

Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 232-233

Hladilna tekočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Motorno olje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Kombinirani instrument

Actual F.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Aktiviranje in test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Average Speed Trip1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Average Speed Trip2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Avg F.C. Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Avg F.C. Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Fuel Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Funkcijske tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Prestavna bliskavica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Prikaz nivoja goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Prikaz temperature hladilne tekočine . . . . . . 57

Prikaz Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Prikaz ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Prikaz TRIP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Prikaz TRIP 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Prikaz TRIP F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Prikazovalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Time Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Time Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Kontrolne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Krmilo

Odklepanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zaklepanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

M Motocikel

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Dvig spredaj z dvigalnim pripomočkom . . . . 102

Dvig zadaj z dvigalnim pripomočkom . . . . . 101

Odstranitev z dvigalnega pripomočka spredaj 104

Odstranitev z dvigalnega pripomočka zadaj . 101

Motor

Utekanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Motorno olje

Dolivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

N

Nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Namenska uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

256

Napačna uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Napetost verige

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Nastavitev žarometa za dolgi snop

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Nastavitev žarometov – zasenčena luč

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Natovarjanje vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Navodilo za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Nivo hladilne tekočine

Kontrola v izravnalni posodi . . . . . . . . . . . . 189

Korigirajte v izravnalni posodi . . . . . . . . . . 194

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Nivo motornega olja

Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Nivo zavorne tekočine

Preverjanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . 135

Preverjanje zadnje zavore . . . . . . . . . . . . . 140

Noge vilic

Čiščenje protiprašnih manšet . . . . . . . . . . . 105

Nožni opori za sopotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

STVARNO KAZALO O

Obratovalna sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Oddelek za pomoč strankam . . . . . . . . . . . . . . 19

Okolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Oljna sita

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Oljni filter

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Opredelitev uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Orodje motocikla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

P

Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Pokrov akumulatorja

Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Pokrov rezervoarja za gorivo

Odpiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zapiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Polnjenje rezervoarja

Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Pomožne snovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Postopek zagona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

257

STVARNO KAZALO Prekritje akumulatorja

Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Prestavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Prestavna ročica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Prevzem v obratovanje

Po skladiščenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Prikaz vozila

Spredaj levo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Zadaj desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Prtljaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

R

Ročaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ročica ročne zavore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Nastavljanje osnovnega položaja . . . . . . . . . 42

Ročica sklopke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Nastavljanje osnovnega položaja . . . . . . . . . 42

Ročica za plin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

S

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Servisni načrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-99

Sistem proti blokiranju koles . . . . . . . . . . . . . 131

Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Sopotnikov sedež

Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Spodnji spojler

Demontiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Sprednje kolo

Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Stanje pnevmatik

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Stikalo luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Stikalo smernikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Stikalo za izklop v sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Stranska obloga desno

Demontiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Stranska obloga levo

Demontiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Stransko stojalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

258

Š Št. vrtljajev prestav RPM1

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Štev. obratov prestav RPM2

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Številka ključa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Številka motorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

T Tehnični podatki

Elektrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Količine polnjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Pnevmatike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Podvozje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Pritezni vrtilni momenti za motor . . . . . . . . . 228

Pritezni vrtilni momenti za podvozje . . . . . . 237

Vilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Vzmetna noga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Tipka hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tipka svetlobne hupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tipska tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

STVARNO KAZALO Tlak v pnevmatikah

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

U Uporaba pozimi

Kontrola in nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Urni čas

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ustavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

V

Varno obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Varovalka

Zamenjava za posamezne porabnike toka . . 174

Varovalke ABS

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Veriga

Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Kontrola onesnaženosti . . . . . . . . . . . . . . 111

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Verižni pastorek

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

259

STVARNO KAZALO Verižnik

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Voznikov sedež

Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Snetje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Speljevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Vzmetna noga

Nastavljanje prednapetosti vzmeti . . . . . . . 100

Z Začetek uporabe

Napotki za prvi zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Zadnje kolo

Demontaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Vgradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Zagon Kontrolna in negovalna dela pred vsakim

zagonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Zagonski gumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Zaščita pred zamrznitvijo

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Zaščitna oblačila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zaviranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Zavorna stopalka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Kontrola prostega hoda . . . . . . . . . . . . . . . 145

Nastavitev prostega hoda . . . . . . . . . . . . . 147

Zavorna tekočina

Dolivanje za sprednjo zavoro . . . . . . . . . . . 136

Dolivanje za zadnjo zavoro . . . . . . . . . . . . 141

Zavorne obloge

Kontrola sprednje zavore . . . . . . . . . . . . . 138

Kontrola zadnje zavore . . . . . . . . . . . . . . . 144

Zavorni koluti

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Zračnost ročice sklopke

Nastavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Preverjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Ž Žarnica dolge luči

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Žarnica zasenčene luči

Zamenjava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

260

*3214116sl*

3214116sl 11/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Avstrija http://www.ktm.com

Fotografija: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement