KTM 125 Duke EU 2020 Naked Bike Εγχειρίδιο χρήστη

KTM 125 Duke EU 2020 Naked Bike Εγχειρίδιο χρήστη
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 2020
125 Duke
Κωδ. είδους 3214118el
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Θέλουμε να σας συγχαρούμε θερμά για την απόφασή σας να αγοράσετε μια μοτοσυκλέτα της KTM. Είστε πλέον
κάτοχος ενός σύγχρονου σπορ οχήματος, το οποίο με την κατάλληλη φροντίδα θα σας προσφέρει απόλαυση για
πολύ καιρό.
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Σας ευχόμαστε να έχετε πάντοτε καλά και ασφαλή ταξίδια!
Καταχωρήστε παρακάτω τους αριθμούς σειράς του οχήματός σας.
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (
Αριθμός κινητήρα (
σελ. 27)
Κωδικός κλειδιού (
σελ. 27)
σελ. 26)
Σφραγίδα εμπόρου
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις αυτής της κατασκευαστικής σειράς, όπως είχαν
κατά την εκτύπωση του παρόντος. Μικρές αποκλίσεις που προκύπτουν από την κατασκευαστική εξέλιξη δεν
μπορούν όμως να αποκλειστούν εντελώς.
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν είναι δεσμευτικά. Η εταιρεία KTM Sportmotorcycle GmbH
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί καθώς και να προσαρμόζει στα κατά τόπους δεδομένα
τα τεχνικά στοιχεία, τις τιμές, τα χρώματα, τις μορφές, τα υλικά, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και σέρβις, τις
κατασκευές, τους εξοπλισμούς και τα λοιπά παρόμοια στοιχεία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς
την ανακοίνωση αιτιολογίας, καθώς και να αναστέλλει την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μοντέλου χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις δυνατότητες παράδοσης, τις τυχόν
αποκλίσεις από τις εικόνες και τις περιγραφές καθώς και για πιθανά λάθη εκτύπωσης και νοηματικά σφάλματα.
*3214118el*
3214118el
12/2019
ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ KTM
Τα μοντέλα που εικονίζονται περιλαμβάνουν εν μέρει ειδικούς εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στο βασικό
εξοπλισμό που συνοδεύει το όχημα.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Αυστρία
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Η ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, καθώς και οποιουδήποτε είδους αναπαραγωγή επιτρέπονται μόνο με
έγγραφη έγκριση του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
ISO 9001(12 100 6061)
Η KTM εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, οι οποίες οδηγούν στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων.
Εκδόθηκε από: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Αυστρία
Αυτό το έγγραφο ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα:
125 Duke EU (F4003T1, F4003T2)
125 Duke B.D. EU (F4003T3, F4003T4)
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1
1.2
2
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται ........... 9
Μορφοποιήσεις που
χρησιμοποιούνται................................ 10
4
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Ορισμός χρήσης .................................
Λανθασμένη χρήση.............................
Υποδείξεις ασφαλείας .........................
Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα.....
Προειδοποίηση για τυχόν
παραποιήσεις......................................
Ασφαλής λειτουργία ............................
Προστατευτικός εξοπλισμός................
Κανόνες εργασίας ...............................
Περιβάλλον .........................................
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.............................
11
11
11
13
4.2
14
15
16
16
17
18
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ........................... 19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Εγγύηση, εγγυοδοσία .........................
Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά
προϊόντα .............................................
Ανταλλακτικά, αξεσουάρ .....................
Σέρβις..................................................
Εικόνες ................................................
19
19
19
20
21
5
Εμφάνιση οχήματος μπροστά
αριστερά (συμβολική απεικόνιση) ....... 22
Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά
(συμβολική απεικόνιση) ...................... 24
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ............................................ 26
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Εξυπηρέτηση πελατών ....................... 21
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ................................ 22
4.1
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................. 11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ................................. 9
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος.........
Πινακίδα τύπου ...................................
Αριθμός κινητήρα ................................
Κωδικός κλειδιού.................................
26
26
27
27
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ................................................... 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
Μανέτα συμπλέκτη..............................
Μανέτα φρένου ...................................
Γκαζιέρα ..............................................
Διακόπτες αριστερά στο τιμόνι ............
Διακόπτης πολλαπλών
λειτουργιών.....................................
Διακόπτης φώτων...........................
Πλήκτρα μενού ...............................
Διακόπτης φλας..............................
Κουμπί κόρνας ...............................
28
28
29
29
29
30
31
31
32
3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7
32
32
33
33
34
35
36
39
40
40
41
41
42
43
43
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ....................................... 45
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
4
Διακόπτες δεξιά στο τιμόνι ..................
Διακόπτης Run-Off .........................
Κουμπί εκκίνησης ...........................
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και
τιμονιού ...............................................
Κλείδωμα τιμονιού...............................
Ξεκλείδωμα τιμονιού ...........................
Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ
καυσίμου .............................................
Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ
καυσίμου .............................................
Κλειδαριά σέλας ..................................
Εργαλεία μοτοσυκλέτας ......................
Χειρολαβές ..........................................
Μαρσπιέ συνοδηγού ...........................
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων ..................
Πεντάλ φρένου ....................................
Πλαϊνό σταντ .......................................
Ταμπλό οργάνων ................................
Ενεργοποίηση και έλεγχος..................
Λειτουργία ημέρας/νύχτας...................
Προειδοποιήσεις .................................
Ενδεικτικές λυχνίες..............................
45
45
46
47
48
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
Οθόνη .................................................
Αριθμός στροφών ...............................
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας ...
Ταχύτητα .............................................
Ένδειξη ODO ......................................
Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού
υγρού ..................................................
7.12
Ένδειξη στάθμης καυσίμου .................
7.13
Ώρα .....................................................
7.14
Ένδειξη Favourites..............................
7.15
Ένδειξη Quick Selector 1 ....................
7.16
Ένδειξη Quick Selector 2 ....................
7.17
Μενού..................................................
7.17.1
KTM MY RIDE (προαιρετικά) .........
7.17.2
Info .................................................
7.17.3
Settings ..........................................
7.17.4
Preferences ....................................
7.17.5
Pairing (προαιρετικά)......................
7.17.6
Phone (προαιρετικά) ......................
7.17.7
Headset (προαιρετικά) ...................
7.17.8
Audio (προαιρετικά)........................
7.17.9
Τηλεφωνία (προαιρετικά)................
7.17.10 General Info....................................
7.17.11 Trip 1 ..............................................
7.17.12 Trip 2 ..............................................
52
54
54
56
56
57
58
60
60
61
61
62
62
63
64
64
65
66
69
71
74
75
76
77
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
7.17.13
7.17.14
7.17.15
7.17.16
7.17.17
7.17.18
7.17.19
7.17.20
7.17.21
7.17.22
7.17.23
7.17.24
7.17.25
7.17.26
7.17.27
8
78
79
80
81
82
83
84
85
87
89
90
91
92
93
93
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
11
8.2
8.3
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη
χρήσης της μοτοσυκλέτας ................... 95
Ροντάρισμα του κινητήρα.................... 97
Φόρτωση του οχήματος ...................... 98
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ...................... 100
9.1
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας
πριν από κάθε θέση σε λειτουργία .... 100
101
103
104
109
112
114
115
Πρόσθετες πληροφορίες ................... 118
Υποχρεωτικές εργασίες..................... 118
Συνιστώμενες εργασίες ..................... 121
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ...... 122
11.1
11.2
12
Διαδικασία εκκίνησης ........................
Ξεκίνημα............................................
Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση............
Φρενάρισμα ......................................
Ακινητοποίηση, στάθμευση...............
Μεταφορά .........................................
Ανεφοδιασμός καυσίμου ...................
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ .................................. 118
10.1
10.2
10.3
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ .......................................... 95
8.1
9
Warning ..........................................
Favourites.......................................
Quick Selector 1 .............................
Quick Selector 2 .............................
Bluetooth (προαιρετικά)..................
Display Theme ...............................
Shift Light .......................................
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας......
DRL ................................................
Distance .........................................
Temperature...................................
Fuel Cons .......................................
Language .......................................
Service ...........................................
Extra Functions ..............................
Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου
του αμορτισέρ ................................ 122
Ρύθμιση λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων.... 123
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ...................... 126
12.1
12.2
12.3
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με
πίσω σταντ ανύψωσης...................... 126
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από
το πίσω σταντ ανύψωσης ................. 126
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με
μπροστινό σταντ ανύψωσης ............. 127
5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
13
13.4
13.2
13.3
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο
φρένο του μπροστινού τροχού ......
13.5
Έλεγχος τακακιών φρένου
μπροστινού τροχού ...........................
13.6
Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ
φρένου ..............................................
13.7
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής του
πεντάλ φρένου ..............................
13.8
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων
στο φρένο του πίσω τροχού..............
13.9
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο
φρένο του πίσω τροχού ................
13.10 Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω
τροχού...............................................
129
130
132
133
133
134
135
135
137
139
141
145
146
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ..................................... 147
13.1
6
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από
το μπροστινό σταντ ανύψωσης.........
Καθαρισμός των ξυστρών στις
μπουκάλες.........................................
Αφαίρεση σέλας συνοδηγού .............
Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού.........
Αφαίρεση σέλας οδηγού ...................
Τοποθέτηση σέλας οδηγού ...............
Έλεγχος της ρύπανσης της
αλυσίδας ...........................................
Καθαρισμός της αλυσίδας.................
Έλεγχος τάσης αλυσίδας...................
Ρύθμιση τάσης αλυσίδας ..................
Έλεγχος αλυσίδας και γραναζιών
αλυσίδας ...........................................
Αφαίρεση καρίνας κινητήρα ..............
Τοποθέτηση καρίνας κινητήρα..........
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) ................................... 147
Έλεγχος δίσκων φρένων ................... 150
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων
στο φρένο του μπροστινού τροχού ... 152
14
153
156
157
159
161
162
166
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ..................................... 168
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Αφαίρεση μπροστινού τροχού .......
Τοποθέτηση μπροστινού
τροχού ...........................................
Αφαίρεση πίσω τροχού .................
Τοποθέτηση πίσω τροχού .............
Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω
τροχού ...........................................
Έλεγχος κατάστασης ελαστικών .......
Έλεγχος πίεσης ελαστικών................
168
170
172
175
179
181
183
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
15
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ................................ 185
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
Φως οδήγησης ημέρας (DRL)...........
Αφαίρεση μπαταρίας 12 V .............
Τοποθέτηση μπαταρίας 12 V ........
Φόρτιση μπαταρίας 12 V ...............
Αλλαγή ασφαλειών ABS ...................
Αλλαγή ασφαλειών των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος ....................
15.7
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού
φαναριού...........................................
15.8
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων
μπροστινού φαναριού .......................
15.9
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου..............
15.10 ACC1 και ACC2 εμπρός ...................
16
17
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ................................... 218
185
186
188
190
193
17.1
196
17.4
199
17.2
17.3
18
18.1
18.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ........................................ 203
18.3
16.3
16.4
16.5
16.6
Σύστημα ψύξης .................................
Έλεγχος της αντιψυκτικής
προστασίας και της στάθμης του
ψυκτικού υγρού.................................
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού ....
Άδειασμα ψυκτικού υγρού .............
Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος
ψύξης ............................................
Αλλαγή ψυκτικού υγρού....................
203
205
208
210
212
214
19
219
220
222
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.... 223
Αλλαγή λαδιού κινητήρα και
φίλτρου λαδιού, καθαρισμός της
σήτας λαδιού ................................. 224
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα.......... 227
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ .......................... 230
19.1
19.2
20
218
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ..................... 223
200
202
202
16.1
16.2
Έλεγχος νεκρής διαδρομής ντιζών
Bowden γκαζιού................................
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντιζών
Bowden γκαζιού ............................
Έλεγχος ανοχής μανέτας
συμπλέκτη.........................................
Ρύθμιση ανοχής μανέτας
συμπλέκτη .....................................
Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας.......... 230
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας
για χειμερινή χρήση........................... 234
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ............................................. 236
20.1
Αποθήκευση ..................................... 236
7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
20.2
Έναρξη λειτουργίας μετά την
αποθήκευση...................................... 238
21
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ................................. 239
22
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................ 243
22.1
22.2
22.3
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23
Κινητήρας..........................................
Ροπές σύσφιξης κινητήρα .................
Χωρητικότητες...................................
Λάδι κινητήρα ...............................
Ψυκτικό υγρό................................
Καύσιμο ........................................
Πλαίσιο..............................................
Ηλεκτρικό σύστημα ...........................
Ελαστικά ...........................................
Πιρούνι ..............................................
Αμορτισέρ .........................................
Ροπές σύσφιξης πλαισίου.................
243
245
248
248
249
249
249
251
252
252
253
253
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ....................... 261
23.1
Δηλώσεις συμμόρφωσης .................. 261
24
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.................................... 262
25
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ............................. 266
26
ΠΡΟΤΥΠΑ ..................................................... 268
8
27
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ....................... 269
28
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............... 270
29
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ............................ 271
29.1
29.2
29.3
Κόκκινα σύμβολα .............................. 271
Κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα ........ 271
Πράσινα και μπλε σύμβολα............... 272
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................... 273
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1
1.1
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
Στη συνέχεια επεξηγείται η χρήση ορισμένων συμβόλων.
Χαρακτηρίζει μια αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).
Χαρακτηρίζει μια μη αναμενόμενη αντίδραση (π.χ. ενός σταδίου εργασίας ή μιας λειτουργίας).
Όλες οι εργασίες, που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, απαιτούν ειδικές γνώσεις και
τεχνικό υπόβαθρο. Για τη δική σας ασφάλεια, οι εργασίες αυτές πρέπει να ανατίθενται σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM! Εκεί η φροντίδα της μοτοσυκλέτας σας πραγματοποιείται
από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία.
Χαρακτηρίζει μια παραπομπή σελίδας (Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη
σελίδα που αναφέρεται).
Χαρακτηρίζει ένα στοιχείο με περαιτέρω πληροφορίες ή συμβουλές.
Χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ενός βήματος εργασίας.
9
1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Χαρακτηρίζει μια μέτρηση τάσης.
Χαρακτηρίζει μια μέτρηση ρεύματος.
Χαρακτηρίζει το τέλος μιας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργασιών περάτωσης.
1.2
Μορφοποιήσεις που χρησιμοποιούνται
Στη συνέχεια επεξηγούνται οι μορφοποιήσεις γραφής που χρησιμοποιούνται.
Πρωτότυπη ονομασία
Χαρακτηρίζει μια πρωτότυπη ονομασία.
Όνομα®
Χαρακτηρίζει μια προστατευόμενη ονομασία.
Εμπορικό σήμα™
Χαρακτηρίζει ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.
Υπογραμμισμένοι όροι
Παραπέμπουν σε τεχνικές λεπτομέρειες του οχήματος ή χαρακτηρίζουν
εξειδικευμένη ορολογία, η οποία επεξηγείται στο ευρετήριο ειδικών όρων.
10
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.1
Ορισμός χρήσης
Οι σπορ μοτοσυκλέτες της KTM έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να πληρούν τις
ισχύουσες απαιτήσεις για την κανονική χρήση σε δημόσιους δρόμους, όχι όμως και τις απαιτήσεις για χρήση σε
πίστες αγώνων και εκτός ασφαλτοστρωμένων δρόμων.
Πληροφορίες
Η χρήση της μοτοσυκλέτας σε δημόσιους δρόμους επιτρέπεται μόνο στην εγκεκριμένη έκδοση.
2.2
Λανθασμένη χρήση
Χρησιμοποιείτε το όχημα μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Σε περίπτωση μη ορθής χρήσης ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για τον άνθρωπο, τα υλικά και το περιβάλλον.
Οποιαδήποτε χρήση του οχήματος, η οποία υπερβαίνει τη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς και τον ορισμό
χρήσης, αποτελεί λανθασμένη χρήση.
Συνεπώς, η λανθασμένη χρήση περιλαμβάνει επίσης τη χρήση υλικών λειτουργίας και βοηθητικών προϊόντων, τα
οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εκάστοτε χρήση.
2.3
Υποδείξεις ασφαλείας
Για την ασφαλή χρήση του περιγραφόμενου προϊόντος πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες υποδείξεις ασφαλείας. Διαβάστε για αυτό το λόγο προσεκτικά αυτές τις οδηγίες καθώς και όλες τις υπόλοιπες οδηγίες, που περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό. Οι υποδείξεις ασφαλείας είναι τονισμένες οπτικά στο κείμενο και
διασυνδέονται στα ανάλογα σημεία.
11
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πληροφορίες
Σε εμφανή σημεία του περιγραφόμενου προϊόντος έχουν τοποθετηθεί διάφορα αυτοκόλλητα με υποδείξεις
και υποδείξεις προειδοποίησης. Μην αφαιρείτε τα αυτοκόλλητα με τις υποδείξεις ή τις υποδείξεις
προειδοποίησης. Εάν τα αυτοκόλλητα αυτά λείπουν, ενδέχεται να μη διακρίνετε εσείς ο ίδιος ή άλλα άτομα
κάποιους υπάρχοντες κινδύνους και να προκληθεί τραυματισμός.
12
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.4
Διαβάθμιση κινδύνων και σύμβολα
Κίνδυνος
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε κάθε περίπτωση άμεσα σε θάνατο, σοβαρούς τραυματισμούς ή μόνιμες βλάβες, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Προειδοποίηση
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος είναι πιθανό να καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν
τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Προσοχή
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να καταλήξει σε ελαφρούς τραυματισμούς, εάν δεν
τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Υπόδειξη
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να καταλήξει σε πρόκληση σοβαρών ζημιών στον κινητήρα ή υλικών
ζημιών, εάν δεν τηρηθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα.
Υπόδειξη
Υπόδειξη για κίνδυνο, ο οποίος καταλήγει σε πρόκληση βλαβών στο περιβάλλον, εάν δεν τηρηθούν τα
ανάλογα προληπτικά μέτρα.
13
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.5
Προειδοποίηση για τυχόν παραποιήσεις
Απαγορεύεται η πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε εξαρτήματα ηχομόνωσης. Τα παρακάτω μέτρα ή η
δημιουργία των ανάλογων καταστάσεων απαγορεύονται από τη σχετική νομοθεσία:
1
Η αφαίρεση ή η αχρήστευση των ηχομονωτικών διατάξεων ή εξαρτημάτων ενός καινούργιου οχήματος, πριν
από την πώλησή του ή την παράδοσή του στον τελικό πελάτη ή κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος, για
διαφορετικούς σκοπούς από το σέρβις, την επισκευή ή την αντικατάσταση καθώς και
2
η χρήση του οχήματος, μετά από την αφαίρεση ή την αχρήστευση μιας τέτοιας διάταξης ή ενός τέτοιου εξαρτήματος.
Παραδείγματα για παραποιήσεις, που αντιβαίνουν στη σχετική νομοθεσία:
1
Αφαίρεση ή διάτρηση σιλανσιέ, διαφραγμάτων, λαιμών εξάτμισης ή άλλων εξαρτημάτων, που καθοδηγούν τα
καυσαέρια.
2
Αφαίρεση ή διάτρηση τμημάτων του συστήματος εισαγωγής.
3
Χρήση σε κατάσταση συντήρησης μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές.
4
Αντικατάσταση κινούμενων εξαρτημάτων του οχήματος καθώς και εξαρτημάτων του συστήματος εξαγωγής
καυσαερίων ή του συστήματος εισαγωγής με εξαρτήματα μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
14
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
2.6
Ασφαλής λειτουργία
Κίνδυνος
Κίνδυνος ατυχήματος Ένας οδηγός με μειωμένη ικανότητα οδήγησης αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό
του και για τους άλλους.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν έχετε μειωμένη ικανότητα οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος, χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λήψης φαρμάκων.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν σωματικά ή ψυχολογικά δεν είστε σε θέση να οδηγήσετε.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης
αισθήσεων και θάνατο.
Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά
τη λειτουργία του οχήματος.
–
Μην ακουμπάτε επιμέρους τμήματα του οχήματος, όπως το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, το
ψυγείο, ο κινητήρας, ο αποσβεστήρας κραδασμών ή το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, πριν
κρυώσουν.
–
Πριν την πραγματοποίηση εργασιών αφήστε τα επιμέρους τμήματα του οχήματος να κρυώσουν.
15
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε τεχνικά άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τους κανονισμούς και
με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Για τη χρήση σε δημόσιους δρόμους απαιτείται η αντίστοιχη άδεια οδήγησης.
Οι βλάβες, που επηρεάζουν την ασφάλεια, πρέπει να επισκευάζονται αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM.
Προσέξτε τα τοποθετημένα στο όχημα αυτοκόλλητα με υποδείξεις / υποδείξεις προειδοποίησης.
2.7
Προστατευτικός εξοπλισμός
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.
–
Κατά την οδήγηση φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος, μπότες και
γάντια καθώς και παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά.
–
Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση και πληροί τις
σχετικές νομικές διατάξεις.
Για τη δική σας ασφάλεια, η KTM συνιστά τη χρήση του οχήματος μόνο με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
2.8
Κανόνες εργασίας
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, σε όλες τις εργασίες το σύστημα ανάφλεξης πρέπει να είναι απενεργοποιημένο (μοντέλα με κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης, μοντέλα με ασύρματο κλειδί) ή ο κινητήρας να είναι σβηστός
(μοντέλα χωρίς κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης ή ασύρματο κλειδί).
16
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
Για ορισμένες εργασίες απαιτούνται ειδικά εργαλεία. Αυτά δεν συνοδεύουν το όχημα, αλλά μπορείτε να τα παραγγείλετε με τον ανάλογο αριθμό που αναφέρεται σε παρενθέσεις. Παράδειγμα: Εξολκέας ρουλεμάν (15112017000)
Κατά τη συναρμολόγηση αντικαταστήστε τα εξαρτήματα, τα οποία δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ.
αυτασφαλιζόμενες βίδες και παξιμάδια, τσιμούχες, στεγανοποιητικοί δακτύλιοι, O-ρινγκ, κοπίλιες, ελάσματα
ασφάλισης), με καινούργια.
Σε ορισμένες βίδες απαιτείται η χρήση κόλλας ασφάλισης σπειρωμάτων (π.χ. Loctite®). Κατά τη χρήση τηρήστε
τις ανάλογες υποδείξεις του κατασκευαστή.
Εάν ένα καινούργιο εξάρτημα διαθέτει ήδη επίστρωση κόλλας ασφάλισης σπειρωμάτων (π.χ. Precote®), μην επιστρώνετε πρόσθετη ποσότητα κόλλας ασφάλισης σπειρωμάτων.
Καθαρίστε και ελέγξτε για τυχόν ζημιά και φθορά τα εξαρτήματα, τα οποία πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν
μετά την αποσυναρμολόγηση. Αντικαταστήστε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή παρουσιάζουν
φθορά.
Μετά την ολοκλήρωση μιας επισκευής ή ενός σέρβις πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια του οχήματος.
2.9
Περιβάλλον
Η υπεύθυνη χρήση της μοτοσυκλέτας σας συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων και διενέξεων. Για να διασφαλιστεί το μέλλον της οδήγησης μοτοσυκλέτας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα στα πλαίσια της
νομιμότητας, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων.
Προσέξτε κατά τη διάθεση στα απορρίμματα του χρησιμοποιημένου λαδιού, των λοιπών υλικών λειτουργίας, των
βοηθητικών προϊόντων και των παλαιών εξαρτημάτων τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες, που ισχύουν στην
κάθε χώρα.
Λόγω του ότι οι μοτοσυκλέτες δεν υπόκεινται στην Οδηγία της ΕΕ για τη διάθεση των παλαιών οχημάτων, δεν
υπάρχει καμία νομική ρύθμιση για τη διάθεση στα απορρίμματα μιας παλαιάς μοτοσυκλέτας. Ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος της KTM θα χαρεί να σας βοηθήσει.
17
2 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.10
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Πριν οδηγήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Το
εγχειρίδιο ιδιοκτήτη περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες και συμβουλές, οι οποίες θα σας διευκολύνουν κατά τη
λειτουργία, τον χειρισμό και το σέρβις. Μόνο έτσι θα μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε το όχημά σας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στα μέτρα σας και πώς θα προστατευθείτε από πιθανούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο, έτσι ώστε να μπορείτε να το συμβουλεύεστε
ανά πάσα στιγμή.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το όχημα ή εάν κατά την ανάγνωση προκύψουν ασάφειες, απευθυνθείτε
σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM.
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη είναι ένα σημαντικό στοιχείο του οχήματος και πρέπει σε περίπτωση πώλησης να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη.
Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM και το
δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
18
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 3
3.1
Εγγύηση, εγγυοδοσία
Οι εργασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται οπωσδήποτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM και να καταχωρούνται στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης καθώς και
στο KTM Dealer.net, διότι διαφορετικά αποκλείεται οποιαδήποτε αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης. Στις
περιπτώσεις ζημιών και επακόλουθων ζημιών, που προκλήθηκαν από παραποιήσεις ή/και μετατροπές στο
όχημα, δεν μπορεί να υπάρχει αξίωση για κάλυψη μέσω της εγγύησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ή την εγγυοδοσία και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το βιβλίο συντήρησης & εγγύησης.
3.2
Υλικά λειτουργίας, βοηθητικά προϊόντα
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
Χρησιμοποιήστε τα υλικά λειτουργίας και τα βοηθητικά προϊόντα σύμφωνα με το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη και τις προδιαγραφές.
3.3
Ανταλλακτικά, αξεσουάρ
Χρησιμοποιήστε για τη δική σας ασφάλεια αποκλειστικά ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ, που
έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM και αναθέστε την τοποθέτησή τους σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο KTM. Η εταιρεία KTM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προϊόντα άλλου κατασκευαστή ή για ζημιές,
που τυχόν προκληθούν από τη χρήση τους.
19
3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Ορισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ αναφέρονται στις αντίστοιχες περιγραφές σε παρενθέσεις. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες
πληροφορίες.
Τα τρέχοντα KTM PowerParts για το όχημά σας μπορείτε να τα βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
3.4
Σέρβις
Προϋπόθεση για την απροβλημάτιστη λειτουργία και την αποφυγή πρόωρης φθοράς είναι η τήρηση των εργασιών σέρβις, φροντίδας και ρύθμισης του κινητήρα και των αναρτήσεων, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Η λανθασμένη ρύθμιση των αναρτήσεων μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ζημιών και θραύσης των
εξαρτημάτων των αναρτήσεων.
Η χρήση του οχήματος σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας, π.χ. δυνατή βροχή, καύσωνας ή υψηλό φορτίο, μπορεί να προκαλέσει εμφανώς αυξημένη φθορά σε εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του συστήματος φρένων ή του συστήματος ανάρτησης. Για αυτό το λόγο, ενδέχεται να απαιτείται ο έλεγχος ή η αντικατάσταση
ορισμένων εξαρτημάτων πριν από τη λήξη του διαστήματος για το επόμενο σέρβις.
Τηρήστε οπωσδήποτε τις προβλεπόμενες περιόδους ρονταρίσματος του κινητήρα καθώς και τα διαστήματα σέρβις. Η ακριβής τήρηση των διαστημάτων αυτών συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της μοτοσυκλέτας σας.
Όσον αφορά στα διαστήματα χιλιομετρικής απόδοσης και στα χρονικά διαστήματα, καθοριστικό ρόλο παίζει
όποιο από τα δύο λήξει πρώτο.
20
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 3
3.5
Εικόνες
Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών περιέχουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
Για λόγους καλύτερης παρουσίασης και επεξήγησης ενδέχεται ορισμένα εξαρτήματα να έχουν αφαιρεθεί ή να μην
εικονίζονται. Η αφαίρεση για την ανάλογη περιγραφή δεν είναι πάντοτε απολύτως απαραίτητη. Τηρήστε τις σχετικές οδηγίες κειμένου.
3.6
Εξυπηρέτηση πελατών
Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το όχημά σας και την KTM, ο τοπικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της KTM
θα χαρεί να σας βοηθήσει.
Τη λίστα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της KTM μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο της KTM.
Διεθνής ιστοσελίδα της KTM: http://www.ktm.com
21
4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.1
Εμφάνιση οχήματος μπροστά αριστερά (συμβολική απεικόνιση)
E01166-10
22
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
Ταμπλό οργάνων
Καθρέπτης
Μανέτα συμπλέκτη (
σελ. 28)
Σέλα οδηγού
Κλειδαριά σέλας (
σελ. 40)
Σέλα συνοδηγού
Χειρολαβές (
σελ. 41)
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων (
Πλαϊνό σταντ (
σελ. 42)
σελ. 43)
Αριθμός κινητήρα (
σελ. 27)
23
4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.2
Εμφάνιση οχήματος πίσω δεξιά (συμβολική απεικόνιση)
E01167-10
24
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4
1
2
2
2
2
3
4
4
5
6
7
7
8
9
Εργαλεία μοτοσυκλέτας (
Διακόπτης φώτων (
Πλήκτρα μενού (
σελ. 30)
σελ. 31)
Διακόπτης φλας (
Κουμπί κόρνας (
σελ. 40)
σελ. 31)
σελ. 32)
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Κουμπί εκκίνησης (
σελ. 33)
Διακόπτης Run-Off (
Μανέτα φρένου (
σελ. 32)
σελ. 28)
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού (
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος (
Πινακίδα τύπου (
σελ. 26)
Πεντάλ φρένου (
σελ. 43)
Μαρσπιέ συνοδηγού (
σελ. 33)
σελ. 26)
σελ. 41)
25
5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ
5.1
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
Ο αριθμός αναγνώρισης οχήματος
του πλαισίου δεξιά.
1 είναι χαραγμένος στο λαιμό
402408-10
5.2
Πινακίδα τύπου
Η πινακίδα τύπου
του πλαισίου.
402174-10
26
1 βρίσκεται στο πλαίσιο δεξιά μετά το λαιμό
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ 5
5.3
Αριθμός κινητήρα
Ο αριθμός του κινητήρα
είναι χαραγμένος στην αριστερή
πλευρά του κινητήρα, κάτω από το γρανάζι κινητήρα της
αλυσίδας.
1
402486-10
5.4
Κωδικός κλειδιού
Ο κωδικός κλειδιού
1 αναγράφεται στην KEYCODECARD.
Πληροφορίες
402245-10
Για την παραγγελία ενός ανταλλακτικού κλειδιού απαιτείται ο κωδικός κλειδιού. Φυλάξτε την KEYCODECARD σε
ασφαλές σημείο.
Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης, μπορεί να παραχθεί ένα εφεδρικό κλειδί.
Εάν δεν υπάρχει κανένα κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης,
θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το σύστημα
κλειδώματος.
27
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.1
Μανέτα συμπλέκτη
Η μανέτα συμπλέκτη
τιμονιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
F00717-10
6.2
Μανέτα φρένου
Η μανέτα φρένου
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Με τη μανέτα φρένου ενεργοποιείται το φρένο του μπροστινού
τροχού.
1
F00718-10
28
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.3
Γκαζιέρα
Η γκαζιέρα
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
F00718-11
6.4
Διακόπτες αριστερά στο τιμόνι
6.4.1
Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών
Ο διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά του τιμονιού.
29
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Συνοπτική παρουσίαση διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών
αριστερά
Διακόπτης φώτων ( σελ. 30)
1
2
3
4
Πλήκτρα μενού (
Διακόπτης φλας (
Κουμπί κόρνας (
σελ. 31)
σελ. 31)
σελ. 32)
F00720-10
6.4.2
Διακόπτης φώτων
Ο διακόπτης φώτων
νιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμο-
Πιθανές καταστάσεις
Φως μεσαίας σκάλας αναμμένο – Διακόπτης φώτων
στη θέση
. Σε αυτή τη θέση, το φως μεσαίας
σκάλας και το πίσω φως είναι αναμμένα.
A
Φως μεγάλης σκάλας αναμμένο – Κρατήστε το διακόπτη φώτων πατημένο στη θέση
. Σε αυτή τη
θέση, το φως μεγάλης σκάλας και το πίσω φως είναι
αναμμένα.
B
F00719-10
Σινιάλο φώτων – Τραβήξτε το διακόπτη φώτων στη
θέση
.
C
30
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.4.3
Πλήκτρα μενού
Τα πλήκτρα μενού βρίσκονται κεντρικά στην αριστερή πλευρά του
διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών.
Με τα πλήκτρα μενού ελέγχεται η οθόνη στο ταμπλό οργάνων.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο UP.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο DOWN.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο SET.
Το πλήκτρο
είναι το πλήκτρο BACK.
1
2
3
4
F00721-10
6.4.4
Διακόπτης φλας
Ο διακόπτης των φλας
τιμονιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
Πιθανές καταστάσεις
Φλας απενεργοποιημένα – Πατημένος διακόπτης
φλας προς το κέλυφος του διακόπτη.
Αριστερό φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας
πατημένος προς τα αριστερά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει στη συνέχεια στη μεσαία θέση.
F00721-11
Δεξί φλας ενεργοποιημένο – Διακόπτης φλας πατημένος προς τα δεξιά. Ο διακόπτης φλας επιστρέφει
στη συνέχεια στη μεσαία θέση.
31
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.4.5
Κουμπί κόρνας
Το κουμπί κόρνας
νιού.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τιμο-
Πιθανές καταστάσεις
• Κουμπί κόρνας στη βασική θέση
• Κουμπί κόρνας πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργοποιείται
η κόρνα.
F00721-12
6.5
Διακόπτες δεξιά στο τιμόνι
6.5.1
Διακόπτης Run-Off
Ο διακόπτης Run-Off
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Πιθανές καταστάσεις
Διακόπτης Run-Off κλειστός – Σε αυτή τη θέση, το
κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται. Ο
ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει και ο κινητήρας
δεν μπορεί να εκκινηθεί.
F00722-10
32
Διακόπτης Run-Off ανοιχτός – Αυτή η θέση απαιτείται
για τη λειτουργία, το κύκλωμα ρεύματος ανάφλεξης
είναι κλειστό.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.5.2
Κουμπί εκκίνησης
Το κουμπί εκκίνησης
1 βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.
Πιθανές καταστάσεις
• Κουμπί εκκίνησης
• Κουμπί εκκίνησης
ποιείται η μίζα.
στη βασική θέση
πατημένο – Σε αυτή τη θέση ενεργο-
F00723-10
6.6
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού
Η κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού είναι τοποθετημένη
μπροστά από την επάνω τιμονόπλακα.
Πιθανές καταστάσεις
Σύστημα ανάφλεξης απενεργοποιημένο OFF – Σε
αυτή τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης
διακόπτεται. Ο ενεργοποιημένος κινητήρας σβήνει
και ο σβηστός κινητήρας δεν μπορεί να εκκινηθεί. Το
κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.
F00724-01
Σύστημα ανάφλεξης ενεργοποιημένο ON – Σε αυτή
τη θέση, το κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης είναι
κλειστό και ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί.
33
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Τιμόνι μπλοκαρισμένο LOCK – Σε αυτή τη θέση, το
κύκλωμα του ρεύματος ανάφλεξης διακόπτεται και το
τιμόνι μπλοκάρει. Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης
μπορεί να αφαιρεθεί.
6.7
Κλείδωμα τιμονιού
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
–
Ακινητοποιήστε το όχημα.
–
Στρίψτε το τιμόνι εντελώς προς τα αριστερά.
–
Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά
του διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού, πιέστε το προς τα μέσα
και περιστρέψτε το προς τα αριστερά. Αφαιρέστε το κλειδί του
διακόπτη ανάφλεξης.
Η περιστροφή του τιμονιού δεν είναι πλέον δυνατή.
400732-01
34
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.8
Ξεκλείδωμα τιμονιού
–
Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά
του διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού, πιέστε το προς τα μέσα
και περιστρέψτε το προς τα δεξιά. Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
Η περιστροφή του τιμονιού είναι και πάλι δυνατή.
400731-01
35
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.9
Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
Κίνδυνος
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.
Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε
περίπτωση υπερπλήρωσης του ρεζερβουάρ.
36
–
Μην ανεφοδιάζετε το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνές φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
–
Σβήστε τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνεται καύσιμο έξω από το ρεζερβουάρ και ιδιαίτερα ότι δεν πέφτει επάνω σε
θερμά μέρη του οχήματος.
–
Σκουπίστε αμέσως καύσιμο που τυχόν έχει χυθεί έξω από το ρεζερβουάρ.
–
Προσέξτε τα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Μην αφήσετε το καύσιμο να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις καυσίμου.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το καύσιμο έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε τα ρούχα σας.
–
Το καύσιμο πρέπει να φυλάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές σε ένα κατάλληλο δοχείο
και μακριά από τα παιδιά.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
37
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
–
Ανασηκώστε το κάλυμμα
στην τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην
κλειδαριά.
1
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών Το κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης μπορεί να σπάσει σε περίπτωση άσκησης
υπερβολικής δύναμης.
Τα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης που έχουν υποστεί ζημιά
πρέπει να αντικαθίστανται.
F00874-10
–
38
Πιέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, για να αποφορτίσετε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
–
Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης 90°
δεξιόστροφα.
–
Ανασηκώστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
–
Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.10
Κλείσιμο τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Το καύσιμο είναι ιδιαίτερα
εύφλεκτο, δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Ελέγξτε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου μετά
το κλείσιμο, για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει
σωστά.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε
τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το
αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
F00875-01
–
Κατεβάστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
–
Πιέστε ελαφρά την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου προς τα
κάτω, μέχρι να ασφαλίσει η κλειδαριά.
39
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.11
Κλειδαριά σέλας
Η κλειδαριά σέλας
είναι τοποθετημένη αριστερά δίπλα από τη
σέλα.
Η κλειδαριά της σέλας μπορεί να ξεκλειδωθεί με το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
1
F00728-10
6.12
Εργαλεία μοτοσυκλέτας
Κάτω από τη σέλα του συνοδηγού είναι τοποθετημένα τα εργαλεία
της μοτοσυκλέτας
.
1
F00729-10
40
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.13
Χειρολαβές
Οι χειρολαβές
χρησιμοποιούνται για το μανουβράρισμα της
μοτοσυκλέτας.
Κατά τη χρήση με συνοδηγό, ο συνοδηγός μπορεί να κρατιέται
από αυτήν κατά την οδήγηση.
1
F00741-10
6.14
Μαρσπιέ συνοδηγού
Τα μαρσπιέ συνοδηγού είναι αναδιπλούμενα.
Πιθανές καταστάσεις
• Μαρσπιέ συνοδηγού ανεβασμένα – Για χρήση χωρίς συνοδηγό.
• Μαρσπιέ συνοδηγού κατεβασμένα – Για χρήση με συνοδηγό.
F00731-10
41
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
6.15
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων
Ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων
του κινητήρα.
1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
401950-10
Η θέση των ταχυτήτων παρουσιάζεται στην εικόνα.
Η νεκρά ή η θέση λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ της 1ης και
της 2ης ταχύτητας.
401950-11
42
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 6
6.16
Πεντάλ φρένου
Το πεντάλ φρένου
είναι τοποθετημένο μπροστά από το δεξιό
μαρσπιέ.
Με το πεντάλ φρένου ενεργοποιείται το φρένο του πίσω τροχού.
1
402177-10
6.17
Πλαϊνό σταντ
Το πλαϊνό σταντ
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οχήματος.
Το πλαϊνό σταντ χρησιμοποιείται για τη στήριξη της μοτοσυκλέτας.
1
Πληροφορίες
402029-10
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το πλαϊνό σταντ πρέπει να
είναι ανεβασμένο.
Το πλαϊνό σταντ είναι συνδεδεμένο με το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας, προσέξτε τις οδηγίες για την οδήγηση.
43
6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Πιθανές καταστάσεις
• Πλαϊνό σταντ κατεβασμένο – Το όχημα μπορεί να στηριχθεί
στο πλαϊνό σταντ. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας είναι
ενεργό.
• Πλαϊνό σταντ ανεβασμένο – Αυτή η θέση απαιτείται για την
οδήγηση. Το σύστημα εκκίνησης ασφαλείας είναι απενεργοποιημένο.
44
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.1
Ταμπλό οργάνων
Το ταμπλό οργάνων είναι τοποθετημένο μπροστά από το τιμόνι.
Το ταμπλό οργάνων χωρίζεται σε δύο περιοχές λειτουργιών.
Ενδεικτικές λυχνίες ( σελ. 48)
Οθόνη
1
2
M01577-10
7.2
Ενεργοποίηση και έλεγχος
Ενεργοποίηση
Το ταμπλό οργάνων ενεργοποιείται μαζί με το σύστημα ανάφλεξης.
Πληροφορίες
Η φωτεινότητα των ενδείξεων ελέγχεται από έναν αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος στο ταμπλό οργάνων.
F00876-01
Έλεγχος
Στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο καλωσορίσματος και οι ενδεικτικές λυχνίες ενεργοποιούνται σύντομα για έναν έλεγχο λειτουργίας.
45
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.3
Λειτουργία ημέρας/νύχτας
Η λειτουργία ημέρας απεικονίζεται σε ανοιχτόχρωμο περιβάλλον.
M01578-01
Η λειτουργία νύχτας απεικονίζεται σε σκουρόχρωμο περιβάλλον.
Πληροφορίες
M01579-01
46
Ο αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος στο ταμπλό οργάνων
μετράει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Ανάλογα με την
ένταση φωτός που μετράει ο αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος, η οθόνη αυξάνει ή μειώνει την ένταση φωτισμού
της ή αλλάζει λειτουργία, ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση.
Η λειτουργία ένδειξης μπορεί να ρυθμιστεί στο
μενού Display Theme. Εδώ μπορεί να επιλεχθεί η
αυτόματη λειτουργία ημέρας/νύχτας ή η μόνιμη λειτουργία
νύχτας.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.4
Προειδοποιήσεις
Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται στο επάνω ή/και στο κάτω
άκρο της οθόνης και απεικονίζονται με κίτρινο ή κόκκινο φόντο,
ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.
Οι κίτρινες προειδοποιήσεις
δείχνουν δυσλειτουργίες ή πληροφορίες, που απαιτούν σχετικά άμεση επέμβαση ή προσαρμογή
του τρόπου οδήγησης.
Οι κόκκινες προειδοποιήσεις
δείχνουν δυσλειτουργίες ή πληροφορίες, που απαιτούν άμεση επέμβαση.
1
2
F00904-10
Πληροφορίες
Οι προειδοποιήσεις αποκρύπτονται με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.
Όλες οι υπάρχουσες προειδοποιήσεις εμφανίζονται στο
μενού Warning, μέχρις ότου παύσουν πλέον να είναι ενεργές.
47
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.5
Ενδεικτικές λυχνίες
F00900-01
48
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Οι ενδεικτικές λυχνίες παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της μοτοσυκλέτας.
Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ανάβουν για λίγο όλες οι ενδεικτικές λυχνίες.
Πληροφορίες
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει πάντα, όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί και ανάψει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας, σταματήστε τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού ανάβει πάντα, όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας. Εάν λειτουργεί ο κινητήρας και ανάψει η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού σταματήστε αμέσως τηρώντας τους
κανόνες οδικής κυκλοφορίας και σβήστε τον κινητήρα.
Η προειδοποιητική λυχνία ABS ανάβει, μέχρι να επιτευχθεί μια ταχύτητα περ. 6 km/h (περ. 4 mph) ή
περισσότερο.
Πιθανές καταστάσεις
Η ενδεικτική λυχνία φλας αναβοσβήνει πράσινη με τον ρυθμό των φλας – Το φλας είναι ενεργοποιημένο.
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη – Το OBD αναγνώρισε δυσλειτουργία στο
ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος. Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας, και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει κίτρινη – Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος στο
ABS.
Η ενδεικτική λυχνία νεκράς ανάβει πράσινη – Το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση
νεκράς.
49
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού ανάβει κόκκινη – Η πίεση λαδιού είναι πολύ χαμηλή.
Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και σβήστε τον κινητήρα.
Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος συναγερμού αναβοσβήνει κόκκινη – Μήνυμα κατάστασης
στο σύστημα συναγερμού (προαιρετικά).
Η ενδεικτική λυχνία για το φως μεγάλης σκάλας ανάβει μπλε – Το φως μεγάλης σκάλας είναι
αναμμένο.
Η γενική προειδοποιητική λυχνία ανάβει κίτρινη – Αναγνωρίστηκε υπόδειξη / υπόδειξη προειδοποίησης για τη λειτουργική ασφάλεια. Ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται επιπρόσθετα στην
οθόνη.
50
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
51
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.6
Οθόνη
M01580-10
52
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πληροφορίες
Η λειτουργία ABS απλά εμφανίζεται και δεν είναι δυνατή η αλλαγή.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bk
bl
bm
Αριθμός στροφών (
σελ. 54)
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας (
σελ. 54)
Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας είναι ενσωματωμένη στο στροφόμετρο.
Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας
Μονάδα για την ένδειξη αριθμού στροφών
Ταχύτητα (
σελ. 56)
Μονάδα για την ένδειξη ταχύτητας
Ένδειξη ODO (
σελ. 56)
Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού (
Ένδειξη στάθμης καυσίμου (
σελ. 57)
σελ. 58)
Bluetooth® (προαιρετικά)
Ώρα (
σελ. 60)
SET
Εμφανίζεται μόνο όταν είναι κλειστή η συνοπτική παρουσίαση των μενού.
Ένδειξη Favourites (
σελ. 60)
53
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.7
Αριθμός στροφών
Ο αριθμός στροφών
1 απεικονίζεται σε στροφές ανά λεπτό.
M01581-10
7.8
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
F01772-01
54
Η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας είναι ενσωματωμένη στο
στροφόμετρο.
Στο μενού Shift Light μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός στροφών
για τη φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια της
φάσης ρονταρίσματος (μέχρι τα 1000 km / 621 mi) η φωτεινή
ένδειξη αλλαγής ταχύτητας είναι πάντοτε ενεργοποιημένη. Μόνο
μετά από αυτή τη φάση, η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
μπορεί να απενεργοποιηθεί και οι τιμές για τις ενδείξεις RPM1 και
RPM2 μπορούν να ρυθμιστούν. Στην ένδειξη RPM1 η φωτεινή
ένδειξη αλλαγής ταχύτητας αναβοσβήνει και στην ένδειξη RPM2
αναβοσβήνει και αλλάζει χρώμα.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πληροφορίες
Στην 6η ταχύτητα, η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
απενεργοποιείται, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας, μετά από το πρώτο σέρβις.
Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού
≤ 35 °C
ODO
< 1.000 km
Η φωτεινή ένδειξη
αλλαγής ταχύτητας αναβοσβήνει
πάντοτε στις
6.500 1/min
Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού
> 35 °C
ODO
> 1.000 km
RPM1 Φωτεινή
ένδειξη αλλαγής
ταχύτητας
Αναβοσβήνει
RPM2 Φωτεινή
ένδειξη αλλαγής
ταχύτητας
Αναβοσβήνει και αλλάζει χρώμα
55
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.9
Ταχύτητα
Η ταχύτητα
καταδεικνύεται σε χιλιόμετρα ανά ώρα km/h ή/και
σε μίλια ανά ώρα mph.
1
M01581-11
7.10
Ένδειξη ODO
H συνολική απόσταση που έχει διανυθεί ODO εμφανίζεται στην
περιοχή
της οθόνης.
1
Πληροφορίες
Αυτή η τιμή διατηρείται στη μνήμη ακόμη και εάν αποσυνδεθεί η μπαταρία 12 V από το όχημα ή/και καεί η ασφάλεια.
M01581-12
56
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.11
Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Η ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού αποτελείται από
μπάρες. Όσο περισσότερες μπάρες ανάβουν, τόσο πιο ζεστό είναι
το ψυκτικό υγρό.
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται
ζημιά στον κινητήρα.
–
Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση θερμοκρασίας ψυκτικού
υγρού, σταματήστε αμέσως το όχημα σε σημείο που δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία και σβήστε τον κινητήρα.
–
Αφήστε τον κινητήρα και το σύστημα ψύξης να κρυώσουν.
–
Ελέγξτε ή/και διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, αφού
κρυώσει το σύστημα ψύξης.
402808-01
Πληροφορίες
Όταν ανάβουν όλες οι μπάρες, εμφανίζεται επιπρόσθετα η
προειδοποίηση ENGINE TEMP HIGH.
Όταν υπερθερμαίνεται το σύστημα ψύξης, περιορίζεται ο
μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα.
Πιθανές καταστάσεις
• Κρύος κινητήρας – Ανάβουν μέχρι τρεις μπάρες.
57
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
•
•
•
7.12
Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας – Ανάβουν τέσσερις
έως πέντε μπάρες.
Θερμός κινητήρας – Ανάβουν έξι έως οκτώ μπάρες.
Πολύ θερμός κινητήρας – Και οι οκτώ μπάρες ανάβουν κόκκινες.
Ένδειξη στάθμης καυσίμου
Η ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ εμφανίζεται στην
περιοχή
της οθόνης.
Η ένδειξη της στάθμης καυσίμου αποτελείται από μπάρες. Όσο
περισσότερες μπάρες ανάβουν, τόσο περισσότερο καύσιμο υπάρχει στο ρεζερβουάρ.
1
402807-10
58
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πληροφορίες
Όταν τα καύσιμα τελειώνουν, η τελευταία μπάρα της κλίμακας αναβοσβήνει κόκκινη και εμφανίζεται επίσης η προειδοποίηση LOW FUEL.
Για να αποτραπεί η συνεχής διακύμανση της ένδειξης κατά
την οδήγηση, η στάθμη του καυσίμου απεικονίζεται με ελαφριά καθυστέρηση.
Όταν είναι κατεβασμένο το πλαϊνό σταντ ή κλειστός ο διακόπτης Run-Off, η ένδειξη στάθμης καυσίμου δεν ενημερώνεται.
Μετά το ανέβασμα του πλαϊνού σταντ και το άνοιγμα του
διακόπτη Run-Off, η επόμενη ενημέρωση πραγματοποιείται μετά από 2 λεπτά.
Εάν το ταμπλό οργάνων δεν λαμβάνει σήμα από τον
αισθητήρα στάθμης καυσίμου, η ένδειξη στάθμης καυσίμου
αναβοσβήνει.
59
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.13
Ώρα
Η ώρα εμφανίζεται στην περιοχή
της οθόνης.
Στις άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών ΗΠΑ, η ώρα εμφανίζεται
σε μορφή 24 ωρών. Η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, όταν
ως γλώσσα έχουν ρυθμιστεί τα αγγλικά (EN‑US).
Στο μενού Clock/Date μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα.
1
Πληροφορίες
M01581-13
7.14
Η ώρα πρέπει να ρυθμίζεται, όταν αποσυνδέεται η μπαταρία 12 V από το όχημα ή όταν αφαιρείται η ασφάλεια.
Ένδειξη Favourites
Στην ένδειξη Favourites εμφανίζονται μέχρι και οκτώ πληροφορίες.
Στο μενού Favourites μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα την
ένδειξη Favourites.
Πληροφορίες
V01182-01
60
Μία έως τέσσερις επιλεγμένες πληροφορίες εμφανίζονται
σε δύο γραμμές. Πέντε έως οκτώ επιλεγμένες πληροφορίες
εμφανίζονται σε μία γραμμή.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.15
Ένδειξη Quick Selector 1
Πατώντας το πλήκτρο UP με κλειστό το μενού, ανοίγετε το
μενού Quick Selector 1.
Με το πάτημα του πλήκτρου BACK κλείνετε το
μενού Quick Selector 1.
Πληροφορίες
E01065-01
7.16
Στο μενού Quick Selector 1 μπορείτε να ρυθμίσετε την
ένδειξη Quick Selector 1. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε πληροφορία.
Ένδειξη Quick Selector 2
Πατώντας το πλήκτρο DOWN με κλειστό το μενού, ανοίγετε το
μενού Quick Selector 2.
Με το πάτημα του πλήκτρου BACK κλείνετε το
μενού Quick Selector 2.
Πληροφορίες
E01066-01
Στο μενού Quick Selector 2 μπορείτε να ρυθμίσετε την
ένδειξη Quick Selector 2. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε πληροφορία.
61
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17
Μενού
Πληροφορίες
Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο SET
στην οθόνη έναρξης.
Με το πλήκτρο UP
ή το πλήκτρο DOWN
μπορείτε
να πλοηγηθείτε στο μενού.
Με το πάτημα του πλήκτρου BACK
κλείνει το τρέχον
μενού ή αντίστοιχα η συνοπτική παρουσίαση των μενού.
1
2
3
4
F00905-10
7.17.1
KTM MY RIDE (προαιρετικά)
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
M01582-01
62
•
Η λειτουργία KTM MY RIDE (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth® (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη KTM MY RIDE. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Στο μενού KTM MY RIDE μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth®
με το ταμπλό οργάνων ένα κατάλληλο κινητό τηλέφωνο ή ένα
κατάλληλο σετ ακουστικών.
Πληροφορίες
Δεν είναι όλα τα κινητά τηλέφωνα ούτε όλα τα σετ ακουστικών κατάλληλα για τη σύνδεση με το ταμπλό οργάνων.
Πρέπει να υποστηρίζεται το πρότυπο Bluetooth® 2.1.
7.17.2
Info
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Info. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
Στο μενού Info μπορείτε να εμφανίσετε γενικές πληροφορίες.
M01582-02
63
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.3
Settings
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Settings. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
Στο μενού Settings μπορείτε να ρυθμίσετε τα αγαπημένα και τις
γρήγορες επιλογές.
M01582-03
7.17.4
Preferences
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
M01582-04
64
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
Στο μενού Preferences μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη του
ταμπλό οργάνων. Μπορούν να πραγματοποιηθούν ρυθμίσεις για
τις μονάδες μέτρησης ή για διάφορες τιμές. Ορισμένες λειτουργίες
μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.17.5
Pairing (προαιρετικά)
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
•
Η λειτουργία KTM MY RIDE (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth® (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη KTM MY RIDE. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Pairing. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
F01958-01
Στο μενού Pairing μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth® με το
ταμπλό οργάνων ένα κατάλληλο κινητό τηλέφωνο ή σετ ακουστικών.
65
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες
Η λειτουργία Bluetooth® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε συνδυασμό με το KTM MY RIDE (προαιρετικά).
Όταν η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη και η
συσκευή συνδεδεμένη, στην οθόνη του ταμπλό οργάνων
εμφανίζεται το σύμβολο Bluetooth®.
Δεν είναι όλα τα κινητά τηλέφωνα ούτε όλα τα σετ ακουστικών κατάλληλα για τη σύνδεση με το ταμπλό οργάνων.
7.17.6
Phone (προαιρετικά)
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
F01959-01
66
•
Η λειτουργία KTM MY RIDE (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth® είναι επίσης ενεργοποιημένη στη
συσκευή, που θα συνδεθεί.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη KTM MY RIDE. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Pairing. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Phone. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
Πληροφορίες
Με το ταμπλό οργάνων δεν μπορούν να συνδεθούν
ποτέ ταυτόχρονα δύο κινητά τηλέφωνα.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Pairing. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Το ταμπλό οργάνων εκκινεί την αναζήτηση ενός κατάλληλου
κινητού τηλεφώνου. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης
της αναζήτησης, εμφανίζεται το όνομα του κινητού τηλεφώνου
στο μενού Pairing. Με το πάτημα του πλήκτρου SET εκκινείται
η διαδικασία σύζευξης.
Πληροφορίες
Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι ορατό μέσω
Bluetooth®, για να μπορεί να εντοπιστεί από το ταμπλό
οργάνων.
–
Στο ταμπλό οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα, ότι το ταμπλό
είναι πλέον έτοιμο για τη σύζευξη. Με την επιβεβαίωση του
Passkey στο κινητό τηλέφωνο και στο ταμπλό οργάνων, η
σύζευξη ολοκληρώνεται με επιτυχία.
67
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες
Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σύζευξης,
εμφανίζεται το όνομα του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου στο μενού Phone.
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί
η συνδεδεμένη συσκευή. Πατώντας το πλήκτρο SET
μπορείτε να διαγράψετε τη συνδεδεμένη συσκευή.
Δεν είναι όλα τα κινητά τηλέφωνα κατάλληλα για τη
σύνδεση με το ταμπλό οργάνων.
–
Φέρτε τη συσκευή που έχει ήδη συζευχθεί προηγουμένως, με
ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth®, εντός της εμβέλειας
του ταμπλό οργάνων.
Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το ταμπλό οργάνων.
Εάν η συσκευή δεν συνδεθεί αυτόματα μετά από περ. 30
δευτερόλεπτα με το ταμπλό οργάνων:
–
Επανεκκινήστε το ταμπλό οργάνων ή επαναλάβετε τη
διαδικασία Pairing.
Στο μενού Phone μπορεί να συνδεθεί ένα κατάλληλο κινητό
τηλέφωνο με το ταμπλό οργάνων.
68
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.17.7
Headset (προαιρετικά)
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
F01960-01
•
Η λειτουργία KTM MY RIDE (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth® είναι επίσης ενεργοποιημένη στη
συσκευή, που θα συνδεθεί.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη KTM MY RIDE. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Pairing. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Headset. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Pairing. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Το ταμπλό οργάνων εκκινεί την αναζήτηση ενός κατάλληλου
σετ ακουστικών. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της
αναζήτησης, εμφανίζεται το όνομα του σετ ακουστικών στο
69
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
μενού Pairing. Με το πάτημα του πλήκτρου SET μπορείτε να
επιλέξετε τη συσκευή. Με το εκ νέου πάτημα του πλήκτρου
SET επιβεβαιώνετε το στοιχείο μενού Confirm. Η σύζευξη
ενός σετ ακουστικών με το ταμπλό οργάνων ολοκληρώνεται
με επιτυχία σε αυτό το σημείο.
Πληροφορίες
Το σετ ακουστικών πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία
Pairing, για να μπορεί να εντοπιστεί από το ταμπλό
οργάνων. Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του σετ ακουστικών.
Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σύζευξης,
εμφανίζεται το όνομα του συνδεδεμένου σετ ακουστικών στο μενού Headset.
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί
η συνδεδεμένη συσκευή. Πατώντας το πλήκτρο SET
μπορείτε να διαγράψετε τη συνδεδεμένη συσκευή.
Δεν είναι όλα τα σετ ακουστικών κατάλληλα για τη σύνδεση με το ταμπλό οργάνων.
–
Φέρτε τη συσκευή που έχει ήδη συζευχθεί προηγουμένως, με
ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth®, εντός της εμβέλειας
του ταμπλό οργάνων.
Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το ταμπλό οργάνων.
70
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Εάν η συσκευή δεν συνδεθεί αυτόματα μετά από περ. 30
δευτερόλεπτα με το ταμπλό οργάνων:
–
Επανεκκινήστε το ταμπλό οργάνων ή επαναλάβετε τη
διαδικασία Pairing.
Στο μενού Headset μπορεί να συνδεθεί ένα κατάλληλο σετ ακουστικών με το ταμπλό οργάνων.
7.17.8
Audio (προαιρετικά)
Προϋπόθεση
• Η λειτουργία KTM MY RIDE (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
V01165-01
•
Η λειτουργία Bluetooth® (προαιρετικά) είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth® είναι επίσης ενεργοποιημένη στη
συσκευή, που θα συνδεθεί.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη KTM MY RIDE. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
71
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η πολύ υψηλή ένταση ακουστικών αποσπά την προσοχή κατά την οδήγηση.
–
72
Επιλέγετε πάντοτε μια χαμηλή ένταση στα ακουστικά, έτσι ώστε να γίνονται ταυτόχρονα εύκολα
αντιληπτά τα ακουστικά σήματα κυκλοφορίας.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Audio. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο UP αυξάνετε την ένταση του
ήχου.
–
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο DOWN μειώνετε την ένταση
του ήχου.
–
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου UP αλλάζετε στον
επόμενο τίτλο τραγουδιού.
–
Με το σύντομο πάτημα του πλήκτρου DOWN αλλάζετε στον
προηγούμενο τίτλο τραγουδιού.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET αναπαράγεται ή διακόπτεται
το τραγούδι.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πληροφορίες
Για πιο εύκολο χειρισμό, η λειτουργία ήχου (Audio)
μπορεί να προστεθεί στο Quick Selector 1 ή στο
Quick Selector 2.
73
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.9
Τηλεφωνία (προαιρετικά)
Προϋπόθεση
• Η λειτουργία KTM MY RIDE είναι ενεργοποιημένη (προαιρετικά).
•
Η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.
•
Η λειτουργία Bluetooth® είναι επίσης ενεργοποιημένη στη
συσκευή, που θα συνδεθεί.
•
Το σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο με κατάλληλο κινητό
τηλέφωνο.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η πολύ υψηλή ένταση ακουστικών αποσπά την προσοχή κατά την οδήγηση.
–
V01183-01
74
Επιλέγετε πάντοτε μια χαμηλή ένταση στα ακουστικά, έτσι ώστε να γίνονται ταυτόχρονα εύκολα
αντιληπτά τα ακουστικά σήματα κυκλοφορίας.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET αποδέχεστε μια εισερχόμενη
κλήση.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου BACK απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.
–
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο UP αυξάνετε την ένταση του
ήχου.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
–
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο DOWN μειώνετε την ένταση
του ήχου.
Πληροφορίες
Εμφανίζονται η διάρκεια και ο αριθμός της κλήσης.
Ανάλογα με τη ρύθμιση του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται το όνομα της επαφής.
7.17.10 General Info
V01166-01
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Info. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη General Info. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
Η ένδειξη Date δείχνει την ημερομηνία.
Η ένδειξη ODO δείχνει τη συνολική απόσταση που έχει διανυθεί.
Η ένδειξη Battery δείχνει την τάση της μπαταρίας.
75
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.11 Trip 1
E01062-01
76
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Info. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Trip 1. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
Η ένδειξη Trip δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση από τον τελευταίο
μηδενισμό, για παράδειγμα ανάμεσα σε δύο στάσεις ανεφοδιασμού καυσίμου. Ο μετρητής Trip λειτουργεί παράλληλα και μετράει
μέχρι το 9999.
Η ένδειξη ØCons δείχνει τη μέση κατανάλωση με βάση την
ένδειξη Trip.
Η ένδειξη ØSpeed δείχνει τη μέση ταχύτητα με βάση τις ενδείξεις Trip και Trip Time.
Η ένδειξη Trip Time δείχνει το χρόνο οδήγησης με βάση την
ένδειξη Trip, και αρχίζει να μετράει, μόλις ληφθεί σήμα ταχύτητας.
Η ένδειξη Fuel Range δείχνει την εφικτή αυτονομία με τη ρεζέρβα
καυσίμου.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Κρατήστε το
πλήκτρο SET
πατημένο για
3-5 δευτερόλεπτα.
Όλες οι καταχωρίσεις στο μενού Trip 1 μηδενίζονται.
7.17.12 Trip 2
E01063-01
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Info. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Trip 2. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
Η ένδειξη Trip δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση από τον τελευταίο
μηδενισμό, για παράδειγμα ανάμεσα σε δύο στάσεις ανεφοδιασμού καυσίμου. Ο μετρητής Trip λειτουργεί παράλληλα και μετράει
μέχρι το 9999.
Η ένδειξη ØCons δείχνει τη μέση κατανάλωση με βάση την
ένδειξη Trip.
Η ένδειξη ØSpeed δείχνει τη μέση ταχύτητα με βάση τις ενδείξεις Trip και Trip Time.
Η ένδειξη Trip Time δείχνει το χρόνο οδήγησης με βάση την
ένδειξη Trip, και αρχίζει να μετράει, μόλις ληφθεί σήμα ταχύτητας.
77
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η ένδειξη Fuel Range δείχνει την εφικτή αυτονομία με τη ρεζέρβα
καυσίμου.
Κρατήστε το
πλήκτρο SET
πατημένο για
3-5 δευτερόλεπτα.
Όλες οι καταχωρίσεις στο μενού Trip 2 μηδενίζονται.
7.17.13 Warning
Προϋπόθεση
• Υπάρχει μήνυμα ή προειδοποίηση.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Info. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Warning. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να πλοηγηθείτε στις
προειδοποιήσεις.
V01167-01
Στο μενού Warning εμφανίζονται και αποθηκεύονται οι προειδοποιήσεις, που ενεργοποιήθηκαν.
78
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.17.14 Favourites
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Settings. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Favourites. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο του μενού και με το πλήκτρο SET μπορείτε να το
επιλέξετε.
V01168-01
Στο μενού Favourites μπορούν να επιλεχθούν μέχρι οκτώ πληροφορίες.
79
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.15 Quick Selector 1
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Settings. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Quick Selector 1. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο του μενού και με το πλήκτρο SET μπορείτε να το
επιλέξετε.
V01169-01
Στο μενού Quick Selector 1 μπορείτε να επιλέξετε μια πληροφορία.
Πατώντας το πλήκτρο UP με κλειστό το μενού, ανοίγετε το
μενού Quick Selector 1.
80
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.17.16 Quick Selector 2
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Settings. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Quick Selector 2. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο του μενού και με το πλήκτρο SET μπορείτε να το
επιλέξετε.
V01170-01
Στο μενού Quick Selector 2 μπορείτε να επιλέξετε μια πληροφορία.
Πατώντας το πλήκτρο DOWN με κλειστό το μενού, ανοίγετε το
μενού Quick Selector 2.
81
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.17 Bluetooth (προαιρετικά)
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Bluetooth. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
μενού.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET μπορείτε να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®.
V01171-01
Πληροφορίες
Η λειτουργία Bluetooth® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε συνδυασμό με το KTM MY RIDE (προαιρετικά).
Όταν η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη και η
συσκευή συνδεδεμένη, στην οθόνη του ταμπλό οργάνων
εμφανίζεται το σύμβολο Bluetooth®.
82
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.17.18 Display Theme
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Display Theme. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
μενού.
–
Πατώντας το πλήκτρο SET ρυθμίστε την αυτόματη λειτουργία
ημέρας/νύχτας ή τη μόνιμη λειτουργία νύχτας.
F01957-01
Πληροφορίες
Και στις δύο λειτουργίες, η ένταση φωτισμού της οθόνης
αυξάνεται ή μειώνεται, ανάλογα με την ένταση του φωτός
που μετράει ο αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος.
83
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.19 Shift Light
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
V01186-01
84
•
ODO > 1000 km (621 mi).
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Shift Light. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
μενού.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET μπορείτε να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
καθώς και να ρυθμίσετε τον αριθμό στροφών για τη σύσταση
αλλαγής ταχύτητας.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Πληροφορίες
Όταν ο αριθμός στροφών του κινητήρα φτάσει στην
τιμή της ένδειξης RPM 1, η ένδειξη αριθμού στροφών
ανάβει κόκκινη.
Όταν ο αριθμός στροφών του κινητήρα φτάσει στην
τιμή της ένδειξης RPM 2, η ένδειξη αριθμού στροφών
αναβοσβήνει κόκκινη.
7.17.20 Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
Προϋπόθεση
Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Clock/Date. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
V01172-01
85
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ρύθμιση ώρας
– Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ώρα.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί η
τρέχουσα ώρα.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Η ώρα επιλέγεται αναβοσβήνοντας υπογραμμισμένη.
Τα λεπτά επιλέγονται αναβοσβήνοντας υπογραμμισμένα.
V01173-01
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστούν τα
τρέχοντα λεπτά.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Η ώρα αποθηκεύεται.
Ρύθμιση ημερομηνίας
– Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ημερομηνία.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Η ημέρα επιλέγεται αναβοσβήνοντας υπογραμμισμένη.
V01174-01
86
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί η
τρέχουσα ημέρα.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
Ο μήνας επιλέγεται αναβοσβήνοντας υπογραμμισμένος.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί ο
τρέχων μήνας.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να ρυθμιστεί το
τρέχον έτος.
–
Πατήστε το πλήκτρο SET.
Το έτος επιλέγεται αναβοσβήνοντας υπογραμμισμένο.
Η ημερομηνία αποθηκεύεται.
7.17.21 DRL
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
V01175-01
87
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Το φως οδήγησης ημέρας δεν
αντικαθιστά σε κακές συνθήκες ορατότητας το φως
μεσαίας σκάλας.
Σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης της ορατότητας λόγω ομίχλης, χιονόπτωσης ή βροχής, η
αυτόματη εναλλαγή του φωτός οδήγησης ημέρας και
του φωτός μεσαίας σκάλας ενδέχεται να είναι διαθέσιμη μόνο υπό περιορισμούς.
88
–
Βεβαιωθείτε ότι είναι πάντοτε επιλεγμένο το κατάλληλο είδος φωτισμού.
–
Απενεργοποιήστε, εάν απαιτείται, πριν από την
έναρξη της οδήγησης ή σε ακινητοποιημένο όχημα
το φως οδήγησης ημέρας μέσω του μενού, ώστε
να παραμένει μόνιμα ενεργοποιημένο το φως
μεσαίας σκάλας.
–
Προσέξτε τις νομικές διατάξεις για το φως οδήγησης ημέρας.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη DRL. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
μενού.
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET μπορείτε να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε το φως οδήγησης ημέρας.
7.17.22 Distance
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Units. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Distance. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
μενού.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET μπορείτε να επιβεβαιώσετε
την επιθυμητή μονάδα.
V01176-01
89
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.23 Temperature
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Units. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Temperature. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
μενού.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET μπορείτε να επιβεβαιώσετε
την επιθυμητή μονάδα.
E01064-01
90
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.17.24 Fuel Cons
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Units. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Fuel Cons. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο
μενού.
–
Με το πάτημα του πλήκτρου SET μπορείτε να επιβεβαιώσετε
την επιθυμητή μονάδα.
V01177-01
91
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.17.25 Language
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Language. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο του μενού και με το πλήκτρο SET μπορείτε να το
επιλέξετε.
V01178-01
Οι γλώσσες του μενού είναι αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών, αγγλικά
Ηνωμένου Βασιλείου, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά και ισπανικά.
92
ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 7
7.17.26 Service
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Service. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει το
μενού.
V01179-01
Στο μενού Service εμφανίζεται το επόμενο επικείμενο σέρβις.
7.17.27 Extra Functions
Προϋπόθεση
• Η μοτοσυκλέτα είναι ακινητοποιημένη.
V01180-01
•
Μοτοσυκλέτα με προαιρετική πρόσθετη λειτουργία.
–
Με το μενού κλειστό πατήστε το πλήκτρο SET.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Preferences. Με το πάτημα του πλήκτρου SET ανοίγει
το μενού.
–
Πατήστε το πλήκτρο UP ή DOWN, μέχρι να επιλεχθεί η
ένδειξη Extra Functions. Με το πάτημα του πλήκτρου SET
ανοίγει το μενού.
93
7 ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ
–
Με το πλήκτρο UP ή DOWN μπορείτε να πλοηγηθείτε στις
πρόσθετες λειτουργίες.
Στο μενού Extra Functions παρατίθενται οι προαιρετικές πρόσθετες λειτουργίες.
Πληροφορίες
Τα τρέχοντα KTM PowerParts και το διαθέσιμο λογισμικό
για το όχημά σας μπορείτε να τα βρείτε στο δικτυακό τόπο
της KTM.
94
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
8.1
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη χρήσης της μοτοσυκλέτας
Κίνδυνος
Κίνδυνος ατυχήματος Ένας οδηγός με μειωμένη ικανότητα οδήγησης αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό
του και για τους άλλους.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν έχετε μειωμένη ικανότητα οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος, χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λήψης φαρμάκων.
–
Μη θέτετε το όχημα σε λειτουργία, εάν σωματικά ή ψυχολογικά δεν είστε σε θέση να οδηγήσετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού Η απουσία προστατευτικού εξοπλισμού ή η χρήση ανεπαρκούς προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα.
–
Κατά την οδήγηση φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος, μπότες και
γάντια καθώς και παντελόνι και μπουφάν με προστατευτικά.
–
Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση και πληροί τις
σχετικές νομικές διατάξεις.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πτώσης Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών στον μπροστινό και στον πίσω τροχό επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τον έλεγχο του οχήματος.
–
Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός και ο πίσω τροχός εφοδιάζονται μόνο με ελαστικά ίδιου πέλματος.
95
8 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα μη εγκεκριμένα ή συνιστώμενα ελαστικά και οι μη εγκεκριμένοι ή συνιστώμενοι τροχοί επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την
KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τα καινούργια ελαστικά παρουσιάζουν μειωμένη πρόσφυση.
Στα καινούργια ελαστικά, η επιφάνεια κύλισης δεν έχει αγριέψει.
–
Όταν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά, οδηγήστε συγκρατημένα και με εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης.
Φάση ρονταρίσματος
200 km
Πληροφορίες
Κατά τη χρήση του οχήματός σας, λάβετε υπόψη ότι ο υπερβολικός θόρυβος ενοχλεί τους άλλους
ανθρώπους.
–
Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες ελέγχου πριν από την πώληση από ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της ΚΤΜ.
Το έγγραφο παράδοσης και το βιβλίο συντήρησης & εγγύησης παραδίδονται κατά την παράδοση του
οχήματος.
–
Πριν από την πρώτη διαδρομή, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.
–
Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια.
96
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
–
Εξοικειωθείτε σε κατάλληλη επιφάνεια με την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, πριν επιχειρήσετε να
διανύσετε μια πιο απαιτητική διαδρομή. Οδηγήστε επίσης μια φορά με όσο το δυνατόν μικρότερη ταχύτητα,
προκειμένου να αποκτήσετε καλύτερη αίσθηση της μοτοσυκλέτας.
–
Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, κρατάτε το τιμόνι και με τα δύο χέρια και στηρίζετε τα πόδια στα μαρσπιέ.
–
Ροντάρετε τον κινητήρα. (
8.2
–
σελ. 97)
Ροντάρισμα του κινητήρα
Κατά το στάδιο του ρονταρίσματος, μην υπερβαίνετε τον προβλεπόμενο αριθμό στροφών κινητήρα.
Προδιαγραφή
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
Κατά τα πρώτα: 1.000 km
7.500 1/min
Πληροφορίες
Κατά το στάδιο του ρονταρίσματος, η φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας είναι ρυθμισμένη σε μια
προκαθορισμένη τιμή και δεν μπορεί να αλλαχθεί.
–
Αποφύγετε την οδήγηση με πλήρες άνοιγμα του γκαζιού!
97
8 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
8.3
Φόρτωση του οχήματος
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Το συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Το συνολικό βάρος προκύπτει ως εξής: μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση με γεμάτο ρεζερβουάρ, οδηγός
και συνοδηγός με προστατευτική ενδυμασία και κράνος, αποσκευές.
–
Μην υπερβαίνετε το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και τα φορτία αξόνων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση των βαλιτσών ή του σάκου ρεζερβουάρ επηρεάζει την οδική συμπεριφορά.
–
Τοποθετήστε και ασφαλίστε τις βαλίτσες και το σάκο ρεζερβουάρ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το σύστημα βαλιτσών υφίσταται ζημιά σε περίπτωση υπερφόρτωσης.
Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή για το μέγιστο φορτίο, όταν τοποθετείτε βαλίτσες.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την ορατότητα.
Εάν έχει καλυφθεί το πίσω φως και ιδιαίτερα στο σκοτάδι, δεν είστε επαρκώς ορατός από τα οχήματα
που βρίσκονται πίσω σας.
–
98
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 8
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
πέδησης.
–
Το υψηλό φορτίο αλλάζει την οδική συμπεριφορά και αυξάνει την απόσταση
Προσαρμόστε την ταχύτητα στο φορτίο.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
–
–
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
Όταν μεταφέρετε αποσκευές, πρέπει να φροντίζετε για την ασφαλή στερέωσή τους όσο πιο κοντά γίνεται στο
κέντρο του οχήματος καθώς και για την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους στον μπροστινό και στον πίσω
τροχό.
Τηρείτε το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και τα ανώτατα επιτρεπόμενα φορτία άξονα.
Προδιαγραφή
Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος
355 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα εμπρός
127 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω
228 kg
99
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.1
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από κάθε θέση σε λειτουργία
Πληροφορίες
Πριν από κάθε οδήγηση, ελέγξτε την κατάσταση του οχήματος και την οδική ασφάλεια.
Το όχημα πρέπει κατά τη λειτουργία του να βρίσκεται σε τεχνικά άριστη κατάσταση.
H02217-01
100
–
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
σελ. 223)
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 152)
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω
τροχού. ( σελ. 161)
–
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.
( σελ. 156)
–
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος φρένων.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (
–
Ελέγξτε τη ρύπανση της αλυσίδας. (
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
–
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (
–
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση και την ευκολία κίνησης όλων των χειριστηρίων.
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
–
Ελέγξτε τις αποσκευές για σωστή στερέωση.
σελ. 166)
σελ. 208)
σελ. 135)
σελ. 137)
σελ. 181)
σελ. 183)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
9.2
–
Ανεβείτε στη μοτοσυκλέτα και ελέγξτε τη ρύθμιση των καθρεπτών.
–
Ελέγξτε την ποσότητα καυσίμου.
Διαδικασία εκκίνησης
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης
αισθήσεων και θάνατο.
Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Προσοχή
Κίνδυνος ατυχήματος Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα συστήματα ασφαλείας υφίστανται ζημιά, όταν
η μπαταρία 12 V είναι αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί.
–
Μη χρησιμοποιείτε το όχημα ποτέ με αποφορτισμένη μπαταρία 12 V ή χωρίς μπαταρία 12 V.
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
Ο μη φιλτραρισμένος αέρας εισαγωγής επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Χωρίς φίλτρο αέρα καταλήγουν σκόνη και ρύποι στον κινητήρα.
–
Μη θέτετε το όχημα ποτέ σε λειτουργία χωρίς φίλτρο αέρα.
101
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
–
Οι υψηλές στροφές με κρύο κινητήρα επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του.
Προθερμαίνετε τον κινητήρα πάντοτε οδηγώντας με χαμηλές στροφές.
–
Ξεκλειδώστε το τιμόνι. (
σελ. 35)
–
Καθίστε επάνω στο όχημα, αποφορτίστε το πλαϊνό σταντ και
περιστρέψτε το με το πόδι μέχρι το τέρμα προς τα επάνω.
–
Πιέστε το διακόπτη Run-Off στη θέση
–
Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το
σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
.
Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης ακούγεται για περίπου 2 δευτερόλεπτα ο θόρυβος λειτουργίας
της αντλίας καυσίμου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται ο
έλεγχος λειτουργίας του ταμπλό οργάνων.
B00782-10
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία νεκράς N ανάβει.
Η ενδεικτική λυχνία του ABS ανάβει και ξανασβήνει μόλις
ξεκινήσετε.
–
102
Πατήστε το κουμπί εκκίνησης
.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Πληροφορίες
Το κουμπί εκκίνησης πρέπει να πατηθεί, αφού ολοκληρωθεί πρώτα ο έλεγχος λειτουργίας του ταμπλό
οργάνων.
Κατά την εκκίνηση του κινητήρα ΜΗΝ ανοίγετε το γκάζι.
Ενεργοποιήστε τη μίζα συνεχόμενα το πολύ για 5 δευτερόλεπτα. Περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
μέχρι την επόμενη απόπειρα εκκίνησης.
Αυτή η μοτοσυκλέτα έχει εξοπλιστεί με σύστημα εκκίνησης ασφαλείας. Ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί
μόνο όταν στο κιβώτιο ταχυτήτων έχει επιλεχθεί η θέση
νεκράς ή εάν με επιλεγμένη κάποια ταχύτητα πατηθεί η μανέτα του συμπλέκτη. Εάν επιλέξετε με ανοιχτό
το πλαϊνό σταντ μια ταχύτητα στο κιβώτιο και ελευθερώσετε τη μανέτα του συμπλέκτη, ο κινητήρας σβήνει.
9.3
–
Ξεκίνημα
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη, βάλτε την 1η ταχύτητα, αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και
ανοίξτε ταυτόχρονα προσεκτικά το γκάζι.
Συμβουλή
Εάν ο κινητήρας σβήσει κατά την εκκίνηση, τραβήξτε μόνο τη μανέτα του συμπλέκτη και πατήστε το
κουμπί της μίζας. Δεν χρειάζεται να βάλετε νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.
103
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.4
Επιλογή ταχύτητας, οδήγηση
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση απότομης μεταβολής του φορτίου, μπορεί να προκληθεί απώλεια
του ελέγχου του οχήματος.
–
Αποφύγετε τις απότομες μεταβολές φορτίου και τους ελιγμούς με δυνατό φρενάρισμα.
–
Προσαρμόστε την ταχύτητα στις συνθήκες του οδοστρώματος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Το κατέβασμα ταχύτητας με υψηλές στροφές κινητήρα προκαλεί μπλοκάρισμα
του πίσω τροχού και υπερστροφία του κινητήρα.
–
Μην κατεβάζετε ταχύτητα με υψηλές στροφές κινητήρα.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η λανθασμένη θέση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης προκαλεί δυσλειτουργίες.
Μην αλλάζετε τη θέση του κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης κατά την οδήγηση.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
γηση.
–
104
Η πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο όχημα αποσπά την προσοχή κατά την οδή-
Πραγματοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις σε ακινητοποιημένο όχημα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
σμένης συμπεριφοράς.
Ο συνοδηγός μπορεί να πέσει από τη μοτοσυκλέτα σε περίπτωση λανθα-
–
Βεβαιωθείτε ότι ο συνοδηγός κάθεται σωστά στη σέλα συνοδηγού, στηρίζει τα πόδια του στα μαρσπιέ
συνοδηγού και κρατιέται από τον οδηγό ή από τις χειρολαβές.
–
Τηρήστε τις διατάξεις σχετικά με την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία συνοδηγού, που ισχύουν στη
χώρα σας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η ριψοκίνδυνη οδήγηση αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.
Τηρήστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και οδηγήστε αμυντικά και συγκρατημένα, για να μπορείτε
να αναγνωρίσετε έγκαιρα πιθανούς κινδύνους.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα κρύα ελαστικά έχουν μειωμένη πρόσφυση.
Κατά τα πρώτα χιλιόμετρα κάθε διαδρομής, οδηγήστε προσεκτικά και με μέτρια ταχύτητα, μέχρι να
φτάσουν τα ελαστικά στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας τους.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Τα καινούργια ελαστικά παρουσιάζουν μειωμένη πρόσφυση.
Στα καινούργια ελαστικά, η επιφάνεια κύλισης δεν έχει αγριέψει.
–
Όταν στο όχημα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά, οδηγήστε συγκρατημένα και με εναλλασσόμενες θέσεις κλίσης.
Φάση ρονταρίσματος
200 km
105
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τυχόν μετατοπισμένες αποσκευές επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Ελέγξτε τακτικά τη στερέωση των αποσκευών που μεταφέρετε.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Μια πτώση μπορεί να προκαλέσει στο όχημα μεγαλύτερες ζημιές από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.
–
Το όχημα πρέπει μετά από πτώση να ελέγχεται, όπως πριν από κάθε θέση σε λειτουργία.
Υπόδειξη
Ζημιά κινητήρα
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται ζημιά στον κινητήρα.
–
Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, σταματήστε αμέσως το όχημα σε σημείο
που δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία και σβήστε τον κινητήρα.
–
Αφήστε τον κινητήρα και το σύστημα ψύξης να κρυώσουν.
–
Ελέγξτε ή/και διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, αφού κρυώσει το σύστημα ψύξης.
Πληροφορίες
Εάν κατά τη λειτουργία ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι, σταματήστε αμέσως τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, σβήστε τον κινητήρα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KTM.
106
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
–
Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες (κλίση, οδηγικές συνθήκες
κ.λπ.), επιλέξτε μεγαλύτερες ταχύτητες στο κιβώτιο.
–
Κλείστε το γκάζι πατώντας ταυτόχρονα τη μανέτα του
συμπλέκτη, επιλέξτε την επόμενη ταχύτητα, αφήστε τη μανέτα
του συμπλέκτη και ανοίξτε το γκάζι.
Πληροφορίες
Η θέση των ταχυτήτων παρουσιάζεται στην εικόνα. Η
νεκρά ή η θέση λειτουργίας ρελαντί βρίσκεται μεταξύ
της 1ης και της 2ης ταχύτητας. Η 1η ταχύτητα χρησιμοποιείται για το ξεκίνημα ή για την κίνηση σε απότομη
ανηφόρα.
401950-11
–
Ανοίγετε το γκάζι μόνο στο βαθμό που μπορεί να αντεπεξέλθει ο κινητήρας - το απότομο άνοιγμα του γκαζιού αυξάνει
την κατανάλωση. Ανοίγετε το γκάζι μόνο όσο το επιτρέπουν
το οδόστρωμα και οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα μέσα στις
στροφές δεν συνιστάται να αλλάζετε ταχύτητα στο κιβώτιο και
πρέπει να ανοίγετε το γκάζι πολύ προσεκτικά.
–
Για να κατεβάσετε ταχύτητα φρενάρετε, εάν απαιτείται, τη
μοτοσυκλέτα κλείνοντας ταυτόχρονα το γκάζι.
–
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη και επιλέξτε μικρότερη
ταχύτητα. Αφήστε αργά τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε
το γκάζι ή αλλάξτε και πάλι ταχύτητα.
–
Σβήνετε τον κινητήρα, εάν πρόκειται να λειτουργήσει για
μεγάλο διάστημα στο ρελαντί ή με το όχημα ακινητοποιημένο.
107
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
108
–
Εάν κατά την οδήγηση ανάψει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας, σταματήστε αμέσως τηρώντας τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας.
–
Μετά από την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας με πλήρες
άνοιγμα του γκαζιού, επαναφέρετε το γκάζι στα ¾ της διαδρομής του. Η ταχύτητα δεν μειώνεται σχεδόν καθόλου, αλλά η
κατανάλωση καυσίμου μειώνεται πάρα πολύ.
–
Εάν για παράδειγμα ο κινητήρας σβήσει σε μια διασταύρωση,
τραβήξτε μόνο τη μανέτα του συμπλέκτη και πατήστε το κουμπί εκκίνησης. Δεν χρειάζεται να βάλετε νεκρά στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
–
Εάν κατά την οδήγηση αρχίσει να ανάβει η
προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού , σταματήστε αμέσως
τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και σβήστε τον
κινητήρα. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM.
–
Εάν κατά την οδήγηση αρχίσει να ανάβει η
ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας , επικοινωνήστε το
συντομότερο δυνατόν με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM.
–
Εάν κατά την οδήγηση αρχίσει να ανάβει η γενική προειδοποιητική λυχνία , αναγνωρίστηκε υπόδειξη / υπόδειξη προειδοποίησης για τη λειτουργική ασφάλεια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Πληροφορίες
Οι προειδοποιήσεις που ενεργοποιήθηκαν εμφανίζονται και αποθηκεύονται στο μενού Warning, μέχρις
ότου παύσουν πλέον να είναι ενεργές.
9.5
Φρενάρισμα
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα νερά και οι ρύποι επηρεάζουν το σύστημα φρένων.
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να στεγνώσετε τα τακάκια και τους δίσκους των φρένων
καθώς και για να καθαριστούν από τυχόν ρύπους.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η σπογγώδης αίσθηση σημείου πίεσης του φρένου μπροστινού ή πίσω τροχού
μειώνει την ικανότητα πέδησης.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν απελευθερώσετε το πεντάλ φρένου, τα τακάκια των φρένων τρίβονται συνεχώς.
–
Όταν δεν θέλετε να φρενάρετε, απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ φρένου.
109
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το υψηλότερο συνολικό βάρος αυξάνει την απόσταση πέδησης.
Λάβετε υπόψη την αυξημένη απόσταση πέδησης που απαιτείται, όταν στη μοτοσυκλέτα επιβαίνει
συνοδηγός ή μεταφέρετε αποσκευές.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το αλάτι που επιστρώνεται στους δρόμους επηρεάζει το σύστημα φρένων.
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να καθαριστούν τα τακάκια και οι δίσκοι των φρένων από
το αλάτι.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σης.
–
–
Το ABS ενδέχεται σε ορισμένες καταστάσεις να αυξήσει την απόσταση πέδη-
Προσαρμόστε τον τρόπο φρεναρίσματος στις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες και στην κατάσταση
του οδοστρώματος.
Για να φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα, κλείστε το γκάζι και φρενάρετε ταυτόχρονα με το φρένο του μπροστινού και
του πίσω τροχού.
Πληροφορίες
Με το ABS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη δύναμη πέδησης τόσο σε φρενάρισμα με πλήρη
ισχύ, όσο και σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης σε αμμώδες, βρεγμένο ή ολισθηρό έδαφος, χωρίς
να υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος των τροχών.
110
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
τήρα.
–
Ο πίσω τροχός ενδέχεται να μπλοκάρει λόγω της ισχύος πέδησης του κινη-
Τραβήξτε το συμπλέκτη, όταν πραγματοποιείτε φρενάρισμα ανάγκης ή φρενάρισμα με πλήρη
ισχύ ή όταν φρενάρετε σε ολισθηρό έδαφος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
δυνατή επιβράδυνση.
–
Η κεκλιμένη θέση και η πλευρική κλίση του εδάφους μειώνουν τη μέγιστη
Ολοκληρώστε κατά το δυνατόν τη διαδικασία φρεναρίσματος πριν την αρχή της στροφής.
–
Το φρενάρισμα πρέπει να ολοκληρώνεται πάντοτε πριν από την αρχή της στροφής. Κατεβάστε ταυτόχρονα
ταχύτητα στο κιβώτιο, ανάλογα με την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας.
–
Κατά την παρατεταμένη οδήγηση σε κατηφορικές διαδρομές, αξιοποιήστε την πέδηση του κινητήρα. Για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να κατεβάσετε μία ή δύο ταχύτητες, αλλά θα πρέπει να αποφύγετε την υπέρβαση του
ορίου στροφών του κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο απαιτείται πολύ λιγότερο φρενάρισμα και δεν υπερθερμαίνεται το σύστημα φρένων.
111
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.6
Ακινητοποίηση, στάθμευση
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
και για τους άλλους.
Η χρήση του οχήματος από αναρμόδια άτομα είναι επικίνδυνη για τους ίδιους
–
Μην αφήνετε ποτέ το όχημα χωρίς επιτήρηση, όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
–
Ασφαλίστε το όχημα από ενδεχόμενη χρήση από αναρμόδια άτομα.
–
Κλειδώστε το τιμόνι και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης, όταν αφήνετε το όχημα χωρίς
επιτήρηση.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος φτάνουν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά
τη λειτουργία του οχήματος.
–
Μην ακουμπάτε επιμέρους τμήματα του οχήματος, όπως το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, το
ψυγείο, ο κινητήρας, ο αποσβεστήρας κραδασμών ή το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, πριν
κρυώσουν.
–
Πριν την πραγματοποίηση εργασιών αφήστε τα επιμέρους τμήματα του οχήματος να κρυώσουν.
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές
στο όχημα.
Οι λανθασμένες ενέργειες κατά τη στάθμευση ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης ζημιάς
Εάν το όχημα κυλήσει ή πέσει, ενδέχεται να προκληθούν σημαντικές ζημιές.
Τα εξαρτήματα για τη στήριξη του οχήματος έχουν σχεδιαστεί μόνο για το βάρος του οχήματος.
–
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν κάθεται κανείς επάνω στο όχημα, όταν το όχημα στηρίζεται σε σταντ.
112
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
Υπόδειξη
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Τα θερμά μέρη του οχήματος αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης.
–
Μη σταθμεύετε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
–
Αφήστε το όχημα να κρυώσει πριν το καλύψετε.
–
Φρενάρετε τη μοτοσυκλέτα.
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
Πληροφορίες
Εάν σβήσετε τον κινητήρα με το διακόπτη Run-Off και στην κλειδαριά του διακόπτη ανάφλεξης το
σύστημα ανάφλεξης παραμείνει ενεργοποιημένο, δεν διακόπτεται η τροφοδοσία των περισσότερων
καταναλωτών ρεύματος και η μπαταρία 12 V αποφορτίζεται. Για αυτό το λόγο, συνιστάται να σβήνετε
τον κινητήρα πάντοτε από την κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης. Ο διακόπτης Run-Off προορίζεται μόνο
για καταστάσεις ανάγκης.
–
Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε σταθερό έδαφος.
–
Περιστρέψτε το πλαϊνό σταντ με το πόδι σας προς τα μπροστά μέχρι το τέρμα και στηρίξτε το όχημα.
–
Κλειδώστε το τιμόνι. (
σελ. 34)
113
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
9.7
Μεταφορά
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Υπόδειξη
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Τα θερμά μέρη του οχήματος αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης.
–
Μη σταθμεύετε το όχημα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
–
Αφήστε το όχημα να κρυώσει πριν το καλύψετε.
401448-01
114
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη
ανάφλεξης.
–
Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα με ιμάντες σύσφιξης ή άλλα κατάλληλα μέσα στερέωσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει ή να
κυλήσει.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
9.8
Ανεφοδιασμός καυσίμου
Κίνδυνος
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Το καύσιμο είναι εύφλεκτο.
Το καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και ενδέχεται να εκρεύσει σε
περίπτωση υπερπλήρωσης του ρεζερβουάρ.
–
Μην ανεφοδιάζετε το όχημα με καύσιμο κοντά σε γυμνές φλόγες ή αναμμένα τσιγάρα.
–
Σβήστε τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
–
Βεβαιωθείτε ότι δεν χύνεται καύσιμο έξω από το ρεζερβουάρ και ιδιαίτερα ότι δεν πέφτει επάνω σε
θερμά μέρη του οχήματος.
–
Σκουπίστε αμέσως καύσιμο που τυχόν έχει χυθεί έξω από το ρεζερβουάρ.
–
Προσέξτε τα στοιχεία για τον ανεφοδιασμό καυσίμου.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το καύσιμο είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Μην αφήσετε το καύσιμο να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης καυσίμου, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις καυσίμου.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το καύσιμο έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας καύσιμο, αλλάξτε τα ρούχα σας.
115
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές
σίμου.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς ποιότητας καυσίμου, προκαλείται πρόωρη έμφραξη του φίλτρου καυ-
Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, η διαθέσιμη ποιότητα και καθαρότητα του καυσίμου μπορεί να μην είναι επαρκείς. Η συνέπεια είναι η πρόκληση προβλημάτων στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
–
Ανεφοδιάστε το όχημα μόνο με καθαρό καύσιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο πρότυπο. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
λον.
–
116
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καυσίμου ενέχει κινδύνους για το περιβάλ-
Μην αφήνετε το καύσιμο να καταλήξει σε υπόγεια ύδατα, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 9
–
Σβήστε τον κινητήρα.
–
Ανοίξτε την τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου. (
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ το πολύ μέχρι την κάτω ακμή
στομίου πλήρωσης με καύσιμο.
Συνολική χωρητικότητα ρεζερβουάρ
καυσίμου περ.
–
13,5 l
σελ. 36)
1 του
Βενζίνη σούπερ
αμόλυβδη (RON
95) ( σελ. 262)
Κλείστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου. (
σελ. 39)
V01517-10
117
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ
10.1
Πρόσθετες πληροφορίες
Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.
Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα
σέρβις.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.
10.2
Υποχρεωτικές εργασίες
Κάθε 24 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 15.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
○
●
●
●
●
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού.
( σελ. 224)
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
σελ. 150)
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
118
σελ. 156)
σελ. 166)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ 10
Κάθε 24 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 15.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
Ελέγξτε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
σελ. 152)
σελ. 161)
σελ. 181)
σελ. 183)
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. (
σελ. 130)
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 141)
σελ. 137)
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (
σελ. 208)
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου.
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα.
Ελέγξτε το διάκενο βαλβίδων, αλλάξτε το μπουζί.
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.
●
●
●
119
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ
Κάθε 24 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 15.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.
●
○
●
●
○
●
●
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο
δρόμο.
○
●
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM
μετά τη δοκιμή στον δρόμο.
○
Ρυθμίστε την ένδειξη διαστημάτων σέρβις.
Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net.
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (
○
Μεμονωμένο διάστημα
●
Περιοδικό διάστημα
120
σελ. 199)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
●
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ 10
10.3
Συνιστώμενες εργασίες
Κάθε 48 μήνες
Κάθε 12 μήνες
Κάθε 30.000 km
Κάθε 7.500 km
Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το πλαίσιο.
●
Ελέγξτε το ψαλίδι.
●
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία.
Αλλαγή ψυκτικού υγρού. (
○
●
●
●
●
●
●
●
σελ. 214)
●
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού,
αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή
τακτοποίηση.
○
●
●
●
●
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε
την ευκολία κίνησης.
○
●
●
●
●
Ελέγξτε τις εύκολα προσβάσιμες, σχετικές με την ασφάλεια βίδες και τα παξιμάδια για
σταθερή έδραση.
○
●
●
●
●
○
Μεμονωμένο διάστημα
●
Περιοδικό διάστημα
121
11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
11.1
Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου του αμορτισέρ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι αλλαγές ρυθμίσεων στο σύστημα ανάρτησης μπορεί να μεταβάλουν αισθητά
την οδική συμπεριφορά.
–
Μετά από τις αλλαγές οδηγήστε πρώτα αργά, για να αξιολογήσετε την οδική συμπεριφορά.
Πληροφορίες
Η προφόρτιση ελατηρίου καθορίζει τη θέση έναρξης της διαδικασίας λειτουργίας της ανάρτησης στο αμορτισέρ.
Η βέλτιστα ρυθμισμένη προφόρτιση ελατηρίου είναι προσαρμοσμένη στο βάρος του οδηγού, ενδεχομένως
με αποσκευές και συνοδηγό, και διασφαλίζει τον άριστο συνδυασμό φιλικότητας χειρισμού και ευστάθειας.
–
Ρυθμίστε την προφόρτιση ελατηρίου μέσω της περιστροφής
του δακτυλίου ρύθμισης
.
1
Προδιαγραφή
Προφόρτιση ελατηρίου
Κανονική
3 κλικ
Γαντζόκλειδο αμορτισέρ (90529077000)
Προέκταση για γαντζόκλειδο (90129099025)
F00779-10
122
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11
Πληροφορίες
Η προφόρτιση ελατηρίου μπορεί να ρυθμιστεί σε 10
διαφορετικές θέσεις.
11.2
Ρύθμιση λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
Πληροφορίες
Η περιοχή ρύθμισης του λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων είναι περιορισμένη.
123
11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
–
Λασκάρετε τα παξιμάδια
–
Ρυθμίστε το λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων περιστρέφοντας τη
ράβδο αλλαγής ταχυτήτων
.
1.
2
Προδιαγραφή
Περιοχή ρύθμισης
της ράβδου αλλαγής
ταχυτήτων
90 … 102 mm
A
Πληροφορίες
Η ρύθμιση πρέπει να είναι ομοιόμορφη και στις δύο
πλευρές.
Τουλάχιστον 5 βήματα σπειρώματος πρέπει να έχουν
βιδωθεί στη βάση έδρασης.
–
Ελέγξτε τη γωνία ρύθμισης
B.
Προδιαγραφή
Γωνία ρύθμισης
ράβδου
αλλαγής ταχυτήτων για το
μοχλικό του λεβιέ αλλαγής
ταχυτήτων
B
F00734-10
–
124
Σφίξτε τα παξιμάδια
1.
90°
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11
Πληροφορίες
Τα έδρανα της ράβδου αλλαγής ταχυτήτων πρέπει μετά
τη σύσφιξη των παξιμαδιών να είναι κεντραρισμένα
και ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους, για να μπορεί να
διασφαλιστεί η ελευθερία κίνησης στους τριβείς.
–
Ελέγξτε τη λειτουργία και την ελευθερία κίνησης του λεβιέ
αλλαγής ταχυτήτων.
125
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
12.1
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με πίσω σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
–
Τοποθετήστε τις υποδοχές του σταντ ανύψωσης.
–
Τοποθετήστε τους προσαρμογείς στο πίσω σταντ ανύψωσης.
Προσαρμογέας υποδοχής (61029955244)
Σταντ ανύψωσης πίσω τροχού (69329955000)
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση, ευθυγραμμίστε το σταντ
ανύψωσης με το ψαλίδι και τους προσαρμογείς και ανασηκώστε τη μοτοσυκλέτα.
402346-01
12.2
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το πίσω σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
126
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
–
Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα από τυχόν πτώση.
–
Αφαιρέστε το πίσω σταντ ανύψωσης και στηρίξτε το όχημα
στο πλαϊνό σταντ
.
–
Αφαιρέστε το κιτ δαχτυλιδιών.
1
402029-10
12.3
Ανύψωση της μοτοσυκλέτας με μπροστινό σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
127
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Προϋπόθεση
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
1.
F00735-10
–
Ισιώστε το τιμόνι. Τοποθετήστε το σταντ ανύψωσης.
Πείρος υποδοχής (69329965030)
Μεγάλο σταντ ανύψωσης μπροστινού τροχού
(69329965100)
Πληροφορίες
Η μοτοσυκλέτα πρέπει να ανυψώνεται πάντοτε πρώτα
πίσω.
402345-01
–
128
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα μπροστά.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
12.4
Κατέβασμα της μοτοσυκλέτας από το μπροστινό σταντ ανύψωσης
Υπόδειξη
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
–
Το σταθμευμένο όχημα μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
Κύρια εργασία
– Ασφαλίστε τη μοτοσυκλέτα από τυχόν πτώση.
–
Αφαιρέστε το μπροστινό σταντ ανύψωσης.
402777-01
129
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
1.
F00735-10
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
12.5
Καθαρισμός των ξυστρών στις μπουκάλες
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
130
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 127)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
Κύρια εργασία
– Σπρώξτε προς τα κάτω τις ξύστρες
κάλες.
1 και στις δύο μπου-
Πληροφορίες
Οι ξύστρες πρέπει να καθαρίζουν τα καλάμια από τη
σκόνη και τους ρύπους. Με τον καιρό, ενδέχεται να
περάσουν ρύποι πίσω από τις ξύστρες. Εάν αυτοί οι
ρύποι δεν αφαιρεθούν, μπορεί να προκαλέσουν διαρροές στις τσιμούχες λαδιού που βρίσκονται πίσω από
τις ξύστρες.
E00735-10
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης
λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται
πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των
φρένων με καθαριστικό φρένων.
Καθαρίστε και λιπάνετε τις ξύστρες και τα καλάμια του πιρουνιού και στις δύο μπουκάλες.
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης (
σελ. 267)
131
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
–
Πιέστε και πάλι τις ξύστρες στη θέση τους.
–
Απομακρύνετε το περιττό λάδι.
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 129)
–
12.6
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
Αφαίρεση σέλας συνοδηγού
–
Τοποθετήστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά
σέλας
και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
–
Ανασηκώστε το πίσω μέρος της σέλας, σπρώξτε τη σέλα προς
το πίσω μέρος του οχήματος και αφαιρέστε την προς τα
επάνω.
–
Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης από την κλειδαριά σέλας.
1
H01991-10
132
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
12.7
Τοποθέτηση σέλας συνοδηγού
–
Αγκιστρώστε τα άγκιστρα
της σέλας συνοδηγού στις υποδοχές στήριξης της σέλας
στο υποπλαίσιο, κατεβάστε
την στην πίσω πλευρά και ταυτόχρονα σπρώξτε την προς τα
μπροστά.
–
Πιέστε τη σέλα συνοδηγού προς τα κάτω, για να ασφαλίσει.
1
2
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση λανθασμένης
τοποθέτησης, η σέλα μπορεί να πεταχτεί έξω από τη
βάση συγκράτησης.
H01992-01
–
–
12.8
Ελέγξτε μετά την τοποθέτηση εάν η σέλα έχει
ασφαλίσει σωστά και δεν μπορεί να τραβηχτεί
προς τα επάνω.
Ελέγξτε στη συνέχεια εάν η σέλα του συνοδηγού έχει τοποθετηθεί σωστά.
Αφαίρεση σέλας οδηγού
Προεργασία
– Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 132)
133
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Κύρια εργασία
– Ανασηκώστε το πίσω μέρος της σέλας οδηγού, τραβήξτε τη
σέλα προς το πίσω μέρος του οχήματος και αφαιρέστε την
προς τα επάνω.
H01993-01
12.9
Τοποθέτηση σέλας οδηγού
Κύρια εργασία
– Αγκιστρώστε τη σέλα οδηγού στην περιοχή
την στην πίσω πλευρά.
–
A και κατεβάστε
Ελέγξτε στη συνέχεια εάν η σέλα του οδηγού έχει τοποθετηθεί
σωστά.
H01994-01
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
134
σελ. 133)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
12.10
Έλεγχος της ρύπανσης της αλυσίδας
–
Ελέγξτε την αλυσίδα για εμφανείς ρύπους.
»
Εάν η αλυσίδα παρουσιάζει έντονη ρύπανση:
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 135)
400678-01
12.11
Καθαρισμός της αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Η παρουσία λιπαντικών ουσιών επάνω στα ελαστικά μειώνει την πρόσφυση.
Καθαρίστε τυχόν λιπαντικές ουσίες από τα ελαστικά με ένα κατάλληλο καθαριστικό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
135
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Η διάρκεια ζωής της αλυσίδας εξαρτάται κυρίως από τη φροντίδα.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
Κύρια εργασία
– Καθαρίστε τακτικά την αλυσίδα.
–
Ξεπλύντε τους εμφανείς ρύπους με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.
–
Απομακρύνετε τα υπολείμματα λιπαντικού με καθαριστικό αλυσίδας.
Καθαριστικό αλυσίδας (
400725-01
–
Όταν η αλυσίδα στεγνώσει, ψεκάστε σπρέι αλυσίδας.
Σπρέι αλυσίδας Street (
136
σελ. 266)
σελ. 267)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
12.12
Έλεγχος τάσης αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η λανθασμένη τάση αλυσίδας προκαλεί ζημιά σε εξαρτήματα και αποτελεί αιτία
πρόκλησης ατυχημάτων.
Σε περίπτωση υπερβολικής σύσφιξης της αλυσίδας, προκαλείται ταχύτερη φθορά της αλυσίδας και των
γραναζιών της καθώς και των ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων και του πίσω τροχού. Σε περίπτωση
υπερβολικής επιβάρυνσης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ρωγμές ή θραύση.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς σύσφιξης της αλυσίδας, η αλυσίδα μπορεί να φύγει από τα γρανάζια της. Η
συνέπεια είναι το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού ή η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.
–
Ελέγχετε τακτικά την τάση της αλυσίδας.
–
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
137
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Κύρια εργασία
– Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Πιέστε στην περιοχή μετά τη γλίστρα της αλυσίδας την αλυσίδα προς τα επάνω, προς την κατεύθυνση του ψαλιδιού και
μετρήστε την τάση της αλυσίδας
.
A
Πληροφορίες
Το επάνω μέρος της αλυσίδας
πρέπει να είναι
τεντωμένο.
Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
B
M00714-10
Τάση αλυσίδας
»
Εάν η τάση της αλυσίδας δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
138
5 … 7 mm
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 139)
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
12.13
Ρύθμιση τάσης αλυσίδας
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Η λανθασμένη τάση αλυσίδας προκαλεί ζημιά σε εξαρτήματα και αποτελεί αιτία
πρόκλησης ατυχημάτων.
Σε περίπτωση υπερβολικής σύσφιξης της αλυσίδας, προκαλείται ταχύτερη φθορά της αλυσίδας και των
γραναζιών της καθώς και των ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων και του πίσω τροχού. Σε περίπτωση
υπερβολικής επιβάρυνσης, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να υποστούν ρωγμές ή θραύση.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς σύσφιξης της αλυσίδας, η αλυσίδα μπορεί να φύγει από τα γρανάζια της. Η
συνέπεια είναι το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού ή η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα.
–
Ελέγχετε τακτικά την τάση της αλυσίδας.
–
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 137)
139
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Κύρια εργασία
– Λασκάρετε το παξιμάδι
–
–
1.
Λασκάρετε τα παξιμάδια 2.
Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας περιστρέφοντας τις ρυθμιστικές βίδες
αριστερά και δεξιά.
3
Προδιαγραφή
Τάση αλυσίδας
5 … 7 mm
Περιστρέψτε τις ρυθμιστικές βίδες
αριστερά και δεξιά
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα σημάδια στον αριστερό και στο
δεξιό τεντωτήρα αλυσίδας
να βρίσκονται στην ίδια θέση
σε σχέση με τα σημάδια αναφοράς
. Έτσι ευθυγραμμίζεται σωστά ο πίσω τροχός.
3
4
A
Πληροφορίες
Το επάνω μέρος της αλυσίδας πρέπει να είναι τεντωμένο.
Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα.
Για αυτό το λόγο η ρύθμιση πρέπει να ελέγχεται σε
διάφορα σημεία της αλυσίδας.
F00745-10
–
Σφίξτε τα παξιμάδια
–
Βεβαιωθείτε ότι οι τεντωτήρες της αλυσίδας
στις ρυθμιστικές βίδες
.
2.
3
–
140
Σφίξτε το παξιμάδι
1.
4 εφαρμόζουν
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
Προδιαγραφή
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
M14x1,5
98 Nm
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
12.14
Έλεγχος αλυσίδας και γραναζιών αλυσίδας
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε τα γρανάζια της αλυσίδας για φθορά.
»
Εάν τα γρανάζια της αλυσίδας έχουν φθαρεί:
–
Αλλάξτε το σετ μετάδοσης κίνησης.
Πληροφορίες
Τα γρανάζια της αλυσίδας και η αλυσίδα πρέπει
πάντοτε να αντικαθίστανται μαζί.
100132-10
141
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο ταχυτήτων.
–
Τραβήξτε το κάτω μέρος της αλυσίδας με το προβλεπόμενο
βάρος
.
A
Προδιαγραφή
Βάρος μέτρησης φθοράς
αλυσίδας
–
15 kg
Μετρήστε την απόσταση
κάτω τμήμα της αλυσίδας.
B των 20 κρίκων της αλυσίδας στο
Πληροφορίες
Οι αλυσίδες δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα. Επαναλάβετε τη μέτρηση σε διάφορα σημεία της αλυσίδας.
Μέγιστη απόσταση
20
κρίκων της αλυσίδας στο
μακρύτερο σημείο της αλυσίδας
B
401288-10
»
Εάν η απόσταση
πόμενη διάσταση:
B είναι μεγαλύτερη από την προβλε-
–
142
301,6 mm
Αλλάξτε το σετ μετάδοσης κίνησης.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
Πληροφορίες
Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί καινούργια αλυσίδα, πρέπει επίσης να αντικατασταθούν τα
γρανάζια της αλυσίδας.
Οι καινούργιες αλυσίδες φθείρονται πιο γρήγορα, όταν χρησιμοποιούνται με παλιά, φθαρμένα γρανάζια αλυσίδας.
143
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
–
Ελέγξτε τη γλίστρα της αλυσίδας για φθορά.
»
Εάν στη γλίστρα αλυσίδας, στην περιοχή
από πάνω, είναι ορατή η βίδα
:
C κοιτάζοντας
1
–
–
Αλλάξτε τη γλίστρα της αλυσίδας.
Ελέγξτε τη γλίστρα αλυσίδας, για να βεβαιωθείτε ότι εδράζει
σταθερά.
»
Εάν η γλίστρα αλυσίδας έχει λασκάρει:
–
Σφίξτε τη βίδα της γλίστρας αλυσίδας.
Προδιαγραφή
Βίδα προστατευτικού
αλυσίδας
M5
7 Nm
Loctite®243™
F00752-10
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
144
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 12
12.15
Αφαίρεση καρίνας κινητήρα
–
Ξεβιδώστε τις βίδες
1.
–
Αφαιρέστε τις βίδες
2.
–
Αφαιρέστε την καρίνα κινητήρα.
F00740-10
F00739-10
145
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
12.16
Τοποθέτηση καρίνας κινητήρα
–
Τοποθετήστε την καρίνα κινητήρα στη σωστή θέση. Τοποθετήστε τις βίδες
, αλλά μην τις σφίξετε ακόμη.
1
F00740-10
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
2.
Προδιαγραφή
Βίδα καρίνας κινητήρα πίσω
–
Σφίξτε τις βίδες
M6x9
9 Nm
M6x13
9 Nm
1.
Προδιαγραφή
F00739-10
146
Βίδα καρίνας κινητήρα εμπρός
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
13.1
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
Η μονάδα του ABS
, που αποτελείται από μια υδραυλική
μονάδα, τη μονάδα ελέγχου του ABS και μια αντλία επιστροφής,
είναι τοποθετημένη κάτω από το ρεζερβουάρ καυσίμου. Στον
μπροστινό και στον πίσω τροχό υπάρχει ένας αισθητήρας
αριθμού στροφών τροχού
.
1
2
H01908-10
147
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι μετατροπές στο όχημα επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του ABS.
–
Το σπινάρισμα του πίσω τροχού με πατημένο το
φρένο του μπροστινού τροχού επιτρέπεται να
πραγματοποιείται μόνο με απενεργοποιημένο ABS
εκτός των δημόσιων δρόμων.
–
Μην πραγματοποιείτε μετατροπές στη διαδρομή του
ελατηρίου.
–
Στο σύστημα φρένων χρησιμοποιήστε μόνο τα ανταλλακτικά που συνιστά και έχει εγκρίνει η KTM.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς
που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την KTM
και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
–
Τηρείτε την προβλεπόμενη πίεση ελαστικών.
–
Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες σέρβις και οι επισκευές
πραγματοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα
χαρεί να σας βοηθήσει.)
Το ABS αποτελεί ένα σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει το
μπλοκάρισμα των τροχών κατά την κίνηση σε ευθεία πορεία χωρίς
την επίδραση πλευρικών δυνάμεων.
148
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης μπορούν να αποτρέψουν την ανατροπή του οχήματος μόνο εντός των φυσικών ορίων.
Η αντιμετώπιση ακραίων οδηγικών καταστάσεων, όπως
φορτίο αποσκευών με υψηλό κέντρο βάρους, εναλλασσόμενα οδοστρώματα, απότομες κατηφόρες ή φρεναρίσματα με πλήρη ισχύ χωρίς αποσύμπλεξη δεν είναι
πάντοτε δυνατή.
–
Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησης στις συνθήκες του
οδοστρώματος και στις οδηγικές σας ικανότητες.
Το ABS λειτουργεί με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα
φρένων (φρένο μπροστινού τροχού και φρένο πίσω τροχού). Κατά
την κανονική λειτουργία, το σύστημα φρένων λειτουργεί όπως ένα
συμβατικό σύστημα φρένων χωρίς ABS. Μόνο όταν η μονάδα
ελέγχου του ABS αναγνωρίσει την τάση ενός τροχού για μπλοκάρισμα, αρχίζει το ABS να λειτουργεί και να ρυθμίζει την πίεση
των φρένων. Η διαδικασία ρύθμισης γίνεται αισθητή μέσω μιας
ελαφριάς παλμικής κίνησης της μανέτας ή του πεντάλ φρένου.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS
πρέπει να ανάψει μετά την
ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης και να σβήσει μόλις το
όχημα ξεκινήσει. Εάν μετά το ξεκίνημα δεν σβήσει ή εάν ανάψει
κατά την κίνηση του οχήματος, η λυχνία σηματοδοτεί την ύπαρξη
δυσλειτουργίας στο ABS. Σε αυτήν την περίπτωση, το ABS δεν
3
149
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
είναι πλέον ενεργό και οι τροχοί ενδέχεται να μπλοκάρουν κατά το
φρενάρισμα. Το ίδιο το σύστημα φρένων παραμένει λειτουργικό,
αλλά δεν πραγματοποιείται έλεγχος ABS.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS μπορεί επίσης να ανάψει, εάν
σε ακραίες οδηγικές καταστάσεις αναγνωριστεί μεγάλη απόκλιση
του αριθμού στροφών του μπροστινού και του πίσω τροχού, π.χ.
σε Wheelie ή σε σπινάρισμα του πίσω τροχού. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιείται το ABS.
Για να επανενεργοποιήσετε το ABS, σταματήστε το όχημα και
απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. Μόλις θέσετε το όχημα
και πάλι σε λειτουργία, επανενεργοποιείται και το ABS. Η προειδοποιητική λυχνία του ABS σβήνει μετά το ξεκίνημα.
13.2
Έλεγχος δίσκων φρένων
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
150
Οι δίσκοι φρένου που έχουν φθαρεί μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι οι φθαρμένοι δίσκοι φρένου αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Ελέγξτε το πάχος των δίσκων φρένων εμπρός και πίσω, σε
περισσότερα σημεία του δίσκου φρένου, στη διάσταση
.
A
Πληροφορίες
Λόγω της φθοράς, μειώνεται το πάχος του δίσκου
φρένου στην περιοχή της επιφάνειας επαφής
των
τακακιών.
1
Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς
400480-10
»
–
Εμπρός
4,5 mm
Πίσω
3,6 mm
Εάν το πάχος του δίσκου φρένου είναι μικρότερο από την
προκαθορισμένη τιμή.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του μπροστινού τροχού.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του πίσω τροχού.
Ελέγξτε τους δίσκους φρένου εμπρός και πίσω για τυχόν
ζημιά, δημιουργία ρωγμών και παραμόρφωση.
»
Εάν ο δίσκος του φρένου έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει ρωγμές ή παραμόρφωση:
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του μπροστινού τροχού.
–
Αλλάξτε το δίσκο φρένου του πίσω τροχού.
151
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.3
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
152
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο διαστολής υγρού φρένων
που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο παράθυρο ελέγχου
.
1
»
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων κατέβει κάτω από την
ένδειξη MIN:
–
Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 153)
F00746-10
13.4
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
153
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Προειδοποίηση
Ερεθισμοί του δέρματος
Το υγρό φρένων προκαλεί ερεθισμούς του δέρματος.
–
Φυλάξτε το υγρό φρένων μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Μην αφήσετε το υγρό φρένων να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης υγρού φρένων, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο με άφθονο νερό.
–
Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια προσεκτικά με νερό
και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας υγρό φρένων, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
154
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση υγρό φρένων DOT 5. Αυτό το υγρό έχει ως βάση το λάδι σιλικόνης και έχει ιώδες χρώμα. Οι τσιμούχες και τα σωληνάκια των φρένων δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση
υγρού φρένων DOT 5.
Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα, καθώς το υγρό φρένων
αλλοιώνει τη βαφή.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.
Προεργασία
– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.
( σελ. 156)
Κύρια εργασία
– Φέρτε σε οριζόντια θέση το δοχείο διαστολής υγρού φρένων
που είναι τοποθετημένο στο τιμόνι.
–
–
–
Αφαιρέστε τις βίδες
1.
Αφαιρέστε το καπάκι 2 με τη μεμβράνη 3.
Γεμίστε με υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη A.
Προδιαγραφή
Διάσταση
F00747-10
A
5 mm
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 (
–
σελ. 263)
Τοποθετήστε το καπάκι με τη μεμβράνη. Τοποθετήστε και
σφίξτε τις βίδες.
155
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Πληροφορίες
Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει
υπερχειλίσει ή χυθεί.
13.5
Έλεγχος τακακιών φρένου μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα φθαρμένα τακάκια φρένων μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι τα φθαρμένα τακάκια φρένων αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι δίσκοι φρένου που έχουν υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι φορείς των επενδύσεων τριβής
τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Κατά συνέπεια, η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι
δίσκοι των φρένων καταστρέφονται.
–
156
Ελέγχετε τακτικά τα τακάκια φρένων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε
σχέση με το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος
.
A
Ελάχιστο επιτρεπτό
πάχος
≥ 1 mm
A
»
Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το
ελάχιστο επιτρεπτό πάχος:
–
F00748-10
–
Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία
ρωγμών.
»
Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές:
–
13.6
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού.
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού.
Έλεγχος νεκρής διαδρομής πεντάλ φρένου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν υπάρχει νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του
πίσω τροχού.
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
157
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Απαγκιστρώστε το ελατήριο
–
Μετακινήστε το πεντάλ φρένου από το στοπ έως το σημείο
επαφής με το αξονάκι πίεσης της τρόμπας του πίσω φρένου
και ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή
.
1.
A
Προδιαγραφή
Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ
φρένου
»
Εάν η νεκρή διαδρομή δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
F00751-10
158
3 … 5 mm
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου.
( σελ. 159)
Αγκιστρώστε το ελατήριο
1.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
13.7
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής του πεντάλ φρένου
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, προκαλείται βλάβη στο σύστημα φρένων.
Εάν δεν υπάρχει νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου, δημιουργείται πίεση στο σύστημα φρένου του
πίσω τροχού.
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή στο πεντάλ φρένου σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
159
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Απαγκιστρώστε το ελατήριο
–
Ξεβιδώστε το παξιμάδι
και ρυθμίστε με τη βίδα
προβλεπόμενη νεκρή διαδρομή
.
1.
2
A
Προδιαγραφή
Νεκρή διαδρομή στο πεντάλ
φρένου
3 … 5 mm
Πληροφορίες
Η περιοχή ρύθμισης είναι περιορισμένη.
–
–
F00751-11
160
Κοντράρετε τη βίδα
3 και σφίξτε το παξιμάδι 2.
Αγκιστρώστε το ελατήριο 1.
3 την
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
13.8
Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
161
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
–
Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής
υγρού φρένων.
»
Εάν η στάθμη του υγρού φτάσει στην ένδειξη MIN
–
1:
Συμπληρώστε υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ( σελ. 162)
F00749-10
13.9
Συμπλήρωση υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
σύστημα φρένων.
Σε περίπτωση ανεπαρκούς στάθμης του υγρού φρένων, προκαλείται βλάβη στο
Εάν η στάθμη του υγρού φρένων μειωθεί κάτω από το σημάδι MIN, το σύστημα φρένων παρουσιάζει
διαρροή ή τα τακάκια φρένου έχουν φθαρεί.
–
162
Ελέγξτε το σύστημα φρένων και μη συνεχίσετε την οδήγηση, πριν επιδιορθωθεί το πρόβλημα. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
Προειδοποίηση
Ερεθισμοί του δέρματος
Το υγρό φρένων προκαλεί ερεθισμούς του δέρματος.
–
Φυλάξτε το υγρό φρένων μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Μην αφήσετε το υγρό φρένων να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης υγρού φρένων, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο με άφθονο νερό.
–
Εάν το υγρό φρένων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια προσεκτικά με νερό
και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας υγρό φρένων, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Το πολύ παλαιό υγρό φρένων μειώνει την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού αλλάζεται σύμφωνα
με το πρόγραμμα σέρβις. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας
βοηθήσει.)
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
163
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση υγρό φρένων DOT 5. Αυτό το υγρό έχει ως βάση το λάδι σιλικόνης και έχει ιώδες χρώμα. Οι τσιμούχες και τα σωληνάκια των φρένων δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση
υγρού φρένων DOT 5.
Το υγρό φρένων δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με βαμμένα εξαρτήματα, καθώς το υγρό φρένων
αλλοιώνει τη βαφή.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαρό υγρό φρένων από αεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.
Προεργασία
– Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (
σελ. 166)
Προϋπόθεση
Ασφαλισμένο βιδωτό καπάκι.
–
H01142-10
164
Ξεβιδώστε τη βίδα
βιδωτού καπακιού.
1 και αφαιρέστε την ασφάλεια του
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
–
Φέρτε το όχημα σε όρθια θέση.
–
Αφαιρέστε το βιδωτό καπάκι
–
2 με τη μεμβράνη 3.
Συμπληρώστε υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη A.
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1 (
–
σελ. 263)
Τοποθετήστε το βιδωτό καπάκι με τη μεμβράνη.
Πληροφορίες
Ξεπλύνετε αμέσως με νερό το υγρό φρένων που έχει
υπερχειλίσει ή χυθεί.
F00750-10
Προϋπόθεση
Ασφαλισμένο βιδωτό καπάκι.
–
Τοποθετήστε την ασφάλεια του βιδωτού καπακιού,
βιδώστε τη βίδα
και σφίξτε την.
1
Προδιαγραφή
H01142-10
Βίδα ασφάλειας
καπακιού δοχείου
διαστολής φρένου
πίσω τροχού
M5
9 Nm
165
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
13.10
Έλεγχος τακακιών φρένου πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
–
Τα φθαρμένα τακάκια φρένων μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Βεβαιωθείτε ότι τα φθαρμένα τακάκια φρένων αντικαθίστανται άμεσα. (Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι δίσκοι φρένου που έχουν υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
Εάν τα τακάκια φρένων αντικατασταθούν με μεγάλη καθυστέρηση, οι φορείς των επενδύσεων τριβής
τρίβονται επάνω στο δίσκο του φρένου. Κατά συνέπεια, η ικανότητα πέδησης μειώνεται σημαντικά και οι
δίσκοι των φρένων καταστρέφονται.
–
Ελέγχετε τακτικά τα τακάκια φρένων.
–
Ελέγξτε το πάχος του υλικού τριβής των τακακιών φρένων σε
σχέση με το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος
.
A
Ελάχιστο επιτρεπτό
πάχος
≥ 1 mm
A
»
Εάν το πάχος του υλικού τριβής είναι μικρότερο από το
ελάχιστο επιτρεπτό πάχος:
–
F00753-10
166
–
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του πίσω τροχού.
Ελέγξτε τα τακάκια φρένων για τυχόν ζημιά και δημιουργία
ρωγμών.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 13
»
Εάν υπάρχουν ζημιές ή ρωγμές:
–
Αλλάξτε τα τακάκια φρένου του πίσω τροχού.
167
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
14.1
Αφαίρεση μπροστινού τροχού
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
168
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 127)
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε τις βίδες
φρά προς το πλάι.
–
–
–
–
1 με τις ροδέλες και πιέστε το φτερό ελα-
Αφαιρέστε τη βίδα
στροφών τροχού
2 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού
3 έξω από την οπή.
Λασκάρετε τη βίδα 4 κατά μερικές περιστροφές.
Λασκάρετε τις βίδες 5.
Πιέστε τη βίδα 4, για να σπρώξετε τον άξονα έξω από το
νύχι του καλαμιού.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
4.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι δίσκοι φρένου που έχουν
υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
–
Ο τροχός πρέπει να αποτίθεται πάντοτε κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο
δίσκο του φρένου.
F00754-10
–
Συγκρατήστε τον μπροστινό τροχό και αφαιρέστε τον άξονα.
Αφαιρέστε τον μπροστινό τροχό από το πιρούνι.
169
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Πληροφορίες
Μην πατάτε τη μανέτα του φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει τον μπροστινό τροχό.
14.2
Τοποθέτηση μπροστινού τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
–
Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.
»
Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά:
–
Αλλάξτε το ρουλεμάν τροχού μπροστά.
–
Αφαιρέστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
–
Καθαρίστε και λιπάνετε τις ακτινικές τσιμούχες άξονα
τις επιφάνειες τριβής
των δαχτυλιδιών-αποστατών.
1 και
A
Γράσο μακράς διάρκειας (
F00755-10
–
170
σελ. 266)
Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Καθαρίστε το σπείρωμα του άξονα και της βίδας
–
Καθαρίστε και λιπάνετε τον άξονα.
Γράσο μακράς διάρκειας (
–
2.
σελ. 266)
Φέρτε τον μπροστινό τροχό στη σωστή θέση και τοποθετήστε
τον άξονα.
Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
2.
Προδιαγραφή
Βίδα άξονα τροχού
εμπρός
M8
25 Nm
–
Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
στην οπή.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
3
4.
Προδιαγραφή
Βίδα στηρίγματος
αισθητήρα αριθμού
στροφών τροχού
F00754-11
–
Τοποθετήστε τις βίδες
M6
8 Nm
5 με τις ροδέλες και σφίξτε τις.
Προδιαγραφή
Βίδα φτερού εμπρός
M6
7 Nm
171
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Πατήστε πολλές φορές τη μανέτα του φρένου, μέχρι να εφαρμόσουν τα τακάκια στο δίσκο του φρένου και να δημιουργηθεί
ένα σημείο πίεσης.
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 129)
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
Πατήστε το φρένο του μπροστινού τροχού και συμπιέστε μερικές φορές δυνατά το πιρούνι.
Οι μπουκάλες ευθυγραμμίζονται.
–
Σφίξτε τις βίδες
6.
Προδιαγραφή
Βίδα νυχιού καλαμιού
14.3
M8
15 Nm
Αφαίρεση πίσω τροχού
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
172
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε τη βίδα
1.
F00776-10
173
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
–
–
–
Αφαιρέστε τη βίδα
στροφών τροχού
2 και τραβήξτε τον αισθητήρα αριθμού
3 έξω από την οπή.
Αφαιρέστε το παξιμάδι 4 και τη ροδέλα.
Αφαιρέστε τους τεντωτήρες της αλυσίδας 5.
Συγκρατήστε τον πίσω τροχό και τραβήξτε έξω τον άξονα 6
με τη ροδέλα και τον τεντωτήρα αλυσίδας 5.
–
Σπρώξτε τον πίσω τροχό όσο περισσότερο γίνεται προς τα
μπροστά και αφαιρέστε την αλυσίδα από το γρανάζι του τροχού.
–
Πιέστε το προστατευτικό αλυσίδας προς το πλάι.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Οι δίσκοι φρένου που έχουν
υποστεί ζημιά μειώνουν την ικανότητα πέδησης.
–
F00745-11
–
Ο τροχός πρέπει να αποτίθεται πάντοτε κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο
δίσκο του φρένου.
Τραβήξτε τον πίσω τροχό προς τα πίσω και αφαιρέστε τον
από το ψαλίδι.
Πληροφορίες
Μην πατάτε το πεντάλ φρένου, όταν έχετε αφαιρέσει
τον πίσω τροχό.
174
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
14.4
Τοποθέτηση πίσω τροχού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης λαδιού ή γράσου επάνω στους δίσκους των φρένων,
μειώνεται η ικανότητα πέδησης.
–
Οι δίσκοι των φρένων πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί από λάδι και γράσο.
–
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τους δίσκους των φρένων με καθαριστικό φρένων.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Μετά την τοποθέτηση του πίσω τροχού, αρχικά δεν υπάρχει ικανότητα πέδησης
στο φρένο του πίσω τροχού.
–
Πατήστε το πεντάλ φρένου πολλές φορές πριν την έναρξη της οδήγησης, μέχρι να αισθανθείτε ένα
σταθερό σημείο πίεσης.
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού για τυχόν ζημιά και φθορά.
»
Εάν το ρουλεμάν τροχού έχει υποστεί ζημιά ή/και παρουσιάζει φθορά:
–
Αλλάξτε το ρουλεμάν τροχού πίσω.
–
Αφαιρέστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
–
Καθαρίστε και λιπάνετε τις ακτινικές τσιμούχες άξονα
τις επιφάνειες τριβής
των δαχτυλιδιών-αποστατών.
1 και
A
F00757-10
Γράσο μακράς διάρκειας (
–
σελ. 266)
Καθαρίστε το σπείρωμα του άξονα και του παξιμαδιού άξονα.
175
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Καθαρίστε και λιπάνετε τον άξονα.
Γράσο μακράς διάρκειας (
σελ. 266)
–
Καθαρίστε τα σημεία επαφής στη βάση της δαγκάνας φρένου
και στο ψαλίδι.
–
Τοποθετήστε τα σινεμπλόκ και τη γραναζιέρα στον πίσω
τροχό.
–
Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια-αποστάτες.
–
Τοποθετήστε στη σωστή θέση τον πίσω τροχό.
–
Σπρώξτε τον πίσω τροχό όσο περισσότερο γίνεται προς τα
μπροστά και τοποθετήστε την αλυσίδα στο γρανάζι του τροχού.
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό αλυσίδας στη σωστή θέση.
Τα τακάκια φρένων είναι τοποθετημένα σωστά.
176
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Τραβήξτε τον πίσω τροχό προς τα πίσω και τοποθετήστε τον
άξονα του τροχού
με τη ροδέλα και τον τεντωτήρα αλυσίδας
.
3
4
Προδιαγραφή
Τοποθετήστε τον τεντωτήρα αλυσίδας
δεξιά στην ίδια θέση.
4 αριστερά και
–
Τοποθετήστε το παξιμάδι
–
Πιέστε τον πίσω τροχό προς τα μπροστά, για να εφαρμόσουν
οι τεντωτήρες της αλυσίδας στις βίδες και σφίξτε το
παξιμάδι
.
2 και τη ροδέλα.
2
Προδιαγραφή
Για να είναι ευθυγραμμισμένος σωστά ο πίσω τροχός, τα
σημάδια στους τεντωτήρες αλυσίδας αριστερά και δεξιά
πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση, σε σχέση με τα
σημάδια αναφοράς
.
B
F00745-12
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
M14x1,5
98 Nm
–
Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
στην οπή.
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
5
6.
177
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφή
Βίδα στηρίγματος
αισθητήρα αριθμού
στροφών τροχού
–
M6
Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα
8 Nm
7.
Προδιαγραφή
Βίδα προστατευτικού
αλυσίδας
EJOT PT®
K60x30
7 Nm
F00776-11
Εργασία περάτωσης
– Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
178
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 137)
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
14.5
Έλεγχος σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού
Πληροφορίες
Η δύναμη του κινητήρα μεταδίδεται από το γρανάζι τροχού της αλυσίδας μέσω 6 σινεμπλόκ στον πίσω
τροχό. Αυτά φθείρονται κατά τη χρήση. Εάν δεν αλλαχθούν έγκαιρα τα σινεμπλόκ, προκαλείται ζημιά στη
γραναζιέρα και στο κέντρο του πίσω τροχού.
Προεργασία
– Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
Αφαιρέστε τον πίσω τροχό.
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε το έδρανο
»
F00756-10
1.
Αντικαταστήστε το έδρανο.
Ελέγξτε τα σινεμπλόκ
ζημιά και φθορά.
»
σελ. 172)
Εάν το έδρανο έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει φθορά:
–
–
(
2 του κέντρου πίσω τροχού για τυχόν
Εάν τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω τροχού έχουν υποστεί
ζημιά ή παρουσιάζουν φθορά:
–
Αντικαταστήστε όλα τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω
τροχού.
179
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Ακουμπήστε τον πίσω τροχό σε έναν πάγκο εργασίας με το
γρανάζι τροχού της αλυσίδας προς τα επάνω και τοποθετήστε
τον άξονα στο κέντρο.
–
Για να ελέγξετε την ανοχή
, συγκρατήστε τον πίσω τροχό
και προσπαθήστε να περιστρέψετε το γρανάζι τροχού αλυσίδας.
A
Πληροφορίες
Η ανοχή μετριέται στην εξωτερική πλευρά του γραναζιού τροχού της αλυσίδας.
S00678-10
Τζόγος σινεμπλόκ πίσω τροχού
»
Εάν η ανοχή
τιμή:
–
≤ 5 mm
A είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη
Αντικαταστήστε όλα τα σινεμπλόκ του κέντρου πίσω
τροχού.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τον πίσω τροχό.
180
(
σελ. 175)
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (
σελ. 137)
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
14.6
Έλεγχος κατάστασης ελαστικών
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος
του οχήματος.
–
Εάν κλατάρει κάποιο ελαστικό κατά την οδήγηση, προκαλείται απώλεια ελέγχου
Βεβαιωθείτε ότι αντικαθίστανται άμεσα τα ελαστικά που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί. (Το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM της περιοχής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πτώσης Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών στον μπροστινό και στον πίσω τροχό επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
Τα διαφορετικά πέλματα ελαστικών ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τον έλεγχο του οχήματος.
–
Βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός και ο πίσω τροχός εφοδιάζονται μόνο με ελαστικά ίδιου πέλματος.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα μη εγκεκριμένα ή συνιστώμενα ελαστικά και οι μη εγκεκριμένοι ή συνιστώμενοι τροχοί επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ελαστικά και τροχούς που έχουν εγκριθεί ή/και συνιστώνται από την
KTM και έχουν τον ανάλογο δείκτη ταχύτητας.
181
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Πληροφορίες
Ο τύπος, η κατάσταση και η πίεση των ελαστικών επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.
Τα φθαρμένα ελαστικά επηρεάζουν αρνητικά την οδική συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, ιδιαίτερα σε υγρό
έδαφος.
–
Ελέγξτε το μπροστινό και το πίσω ελαστικό για σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα και λοιπές φθορές.
»
Εάν το ελαστικό παρουσιάζει σκισίματα, καρφωμένα αντικείμενα ή λοιπές φθορές:
–
–
Αλλάξτε το ελαστικό.
Ελέγξτε το βάθος των αυλακώσεων του πέλματος.
Πληροφορίες
Προσέξτε το νομικά καθορισμένο ελάχιστο
επιτρεπόμενο βάθος αυλακώσεων πέλματος, που
ισχύει στη χώρα σας.
400602-10
Ελάχιστο βάθος
αυλακώσεων πέλματος
»
Εάν το βάθος αυλακώσεων πέλματος είναι μικρότερο από
το ελάχιστο επιτρεπτό βάθος:
–
182
≥ 2 mm
Αλλάξτε το ελαστικό.
ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ 14
–
Ελέγξτε την παλαιότητα των ελαστικών.
Πληροφορίες
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών περιλαμβάνεται συνήθως στην επιγραφή του ελαστικού και
καταδεικνύεται με τα τελευταία τέσσερα ψηφία του
χαρακτηρισμού DOT. Τα πρώτα δύο ψηφία δηλώνουν
την εβδομάδα κατασκευής και τα τελευταία δύο ψηφία
το έτος κατασκευής.
Η KTM συνιστά την αλλαγή των ελαστικών, ανεξάρτητα
από την πραγματική φθορά, το αργότερο μετά από 5
χρόνια.
H01144-10
»
Εάν το ελαστικό είναι παλαιότερο από 5 χρόνια:
–
14.7
Αλλάξτε το ελαστικό.
Έλεγχος πίεσης ελαστικών
Πληροφορίες
Η πολύ χαμηλή πίεση στα ελαστικά προκαλεί μη κανονική φθορά και υπερθέρμανση των ελαστικών.
Η σωστή πίεση στα ελαστικά διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή οδηγική άνεση και τη μέγιστη διάρκεια
ζωής των ελαστικών.
183
14 ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ
–
Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
–
Ελέγχετε την πίεση ελαστικών σε κρύα ελαστικά.
Πίεση ελαστικών, μόνο οδηγός
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,0 bar
Πίεση ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο
400695-01
»
184
2,0 bar
Πίσω
2,2 bar
Εάν η πίεση ελαστικών δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
Εμπρός
Διορθώστε την πίεση ελαστικών.
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
15.1
Φως οδήγησης ημέρας (DRL)
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Το φως οδήγησης ημέρας δεν
αντικαθιστά σε κακές συνθήκες ορατότητας το φως
μεσαίας σκάλας.
V01272-10
Σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης της ορατότητας
λόγω ομίχλης, χιονόπτωσης ή βροχής, η αυτόματη εναλλαγή του φωτός οδήγησης ημέρας και του φωτός μεσαίας
σκάλας ενδέχεται να είναι διαθέσιμη μόνο υπό περιορισμούς.
–
Βεβαιωθείτε ότι είναι πάντοτε επιλεγμένο το κατάλληλο
είδος φωτισμού.
–
Απενεργοποιήστε, εάν απαιτείται, πριν από την έναρξη
της οδήγησης ή σε ακινητοποιημένο όχημα το φως
οδήγησης ημέρας μέσω του μενού, ώστε να παραμένει
μόνιμα ενεργοποιημένο το φως μεσαίας σκάλας.
–
Προσέξτε τις νομικές διατάξεις για το φως οδήγησης
ημέρας.
Το φως οδήγησης ημέρας (DRL) είναι ενσωματωμένο στον κύριο
προβολέα.
Το φως οδήγησης ημέρας (DRL) επιτρέπεται να ενεργοποιείται
μόνο σε καλές συνθήκες ορατότητας.
185
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ενεργοποιήστε το φως οδήγησης ημέρας (DRL) στο ταμπλό
οργάνων.
Η ανάλογη λειτουργία ελέγχου πραγματοποιείται από τον αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος στο ταμπλό οργάνων. Όταν επικρατούν καλές συνθήκες ορατότητας, το φως μεσαίας σκάλας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται το φως οδήγησης ημέρας.
Πληροφορίες
Το φως θέσης
15.2
1 ανάβει σε κάθε είδος φωτισμού.
Αφαίρεση μπαταρίας 12 V
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
186
Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.
–
Φυλάσσετε τις μπαταρίες 12 V μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας.
–
Διατηρείτε την μπαταρία 12 V μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες.
–
Φορτίζετε τις μπαταρίες 12 V μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν τα υγρά ή τα αέρια της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 132)
–
Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 133)
Κύρια εργασία
– Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο
12 V.
1 από την μπαταρία
V01273-10
–
Τραβήξτε προς τα πίσω το καπάκι του θετικού πόλου
–
Αποσυνδέστε το θετικό καλώδιο
–
–
2.
3 από την μπαταρία 12 V.
Απαγκιστρώστε το λάστιχο συγκράτησης 4.
Τραβήξτε την μπαταρία 12 V προς τα επάνω, έξω από τη θήκη
της μπαταρίας.
V01274-10
187
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα ποτέ με αποφορτισμένη μπαταρία 12 V ή χωρίς μπαταρία 12 V. Και στις
δύο περιπτώσεις μπορεί να υποστούν ζημιά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα συστήματα ασφαλείας. Σε μια
τέτοια περίπτωση, το όχημα δεν είναι πλέον ασφαλές
για οδήγηση.
15.3
Τοποθέτηση μπαταρίας 12 V
Κύρια εργασία
– Τοποθετήστε την μπαταρία 12 V στη θήκη της μπαταρίας.
Μπαταρία 12 V (ETZ-9-BS) (
V01274-11
188
σελ. 251)
–
Τοποθετήστε το λάστιχο συγκράτησης
–
Τοποθετήστε το θετικό καλώδιο
σφίξτε την.
–
Τοποθετήστε το καπάκι του θετικού πόλου
1.
2, βιδώστε τη βίδα και
3.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
–
Τοποθετήστε το αρνητικό καλώδιο
σφίξτε την.
4, βιδώστε τη βίδα και
V01273-11
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 134)
–
Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 133)
–
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. (
σελ. 85)
189
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.4
Φόρτιση μπαταρίας 12 V
Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού
Τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας προκαλούν σοβαρά χημικά εγκαύματα.
–
Φυλάσσετε τις μπαταρίες 12 V μακριά από τα παιδιά.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και γυαλιά προστασίας.
–
Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά και τα αέρια της μπαταρίας.
–
Διατηρείτε την μπαταρία 12 V μακριά από σπινθήρες ή γυμνές φλόγες.
–
Φορτίζετε τις μπαταρίες 12 V μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν τα υγρά ή τα αέρια της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά και επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
190
Οι μπαταρίες 12 V περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον.
–
Οι μπαταρίες 12 V δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.
–
Απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες 12 V σε ένα σημείο συλλογής μπαταριών.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Πληροφορίες
Ακόμη και όταν η μπαταρία 12 V δεν χρησιμοποιείται, το φορτίο της μειώνεται καθημερινά.
Ιδιαίτερα σημαντικά για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 12 V είναι η κατάσταση φόρτισης και το είδος
φόρτισης.
Η ταχυφόρτιση με υψηλότερη ένταση ρεύματος φόρτισης έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης ή του χρόνου φόρτισης,
διαφεύγει ηλεκτρολύτης μέσω των βαλβίδων ασφαλείας. Εξαιτίας αυτού μειώνεται η χωρητικότητα της
μπαταρίας 12 V.
Η μπαταρία 12 V πρέπει να φορτιστεί άμεσα, εάν αποφορτιστεί εντελώς.
Τα μεγάλα διαστήματα ακινησίας με άδεια μπαταρία προκαλούν πλήρη αποφόρτιση και θειίκωση της μπαταρίας 12 V, με αποτέλεσμα την καταστροφή της.
Η μπαταρία 12 V δεν χρειάζεται συντήρηση. Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη δεν χρειάζεται.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 132)
–
Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 133)
–
Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο από την μπαταρία 12 V,
για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο ηλεκτρονικό
σύστημα του οχήματος.
191
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κύρια εργασία
– Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης με την μπαταρία 12 V. Ενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης.
Συσκευή φόρτισης μπαταρίας (58429074000)
Με τη συγκεκριμένη συσκευή φόρτισης μπορεί να ελεγχθεί
επίσης η τάση ηρεμίας, η ικανότητα εκκίνησης της μπαταρίας
12 V και ο εναλλάκτης. Με αυτή τη συσκευή είναι αδύνατη η
υπερφόρτιση της μπαταρίας 12 V.
Πληροφορίες
Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση το καπάκι
.
Φορτίστε την μπαταρία 12 V με μέγιστη τιμή το 10 %
της χωρητικότητας που αναγράφεται στο κέλυφος της
μπαταρίας
.
1
2
–
Μετά από τη φόρτιση, απενεργοποιήστε τη συσκευή φόρτισης
και αποσυνδέστε την από την μπαταρία 12 V.
Προδιαγραφή
M00729-10
Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση της έντασης ρεύματος φόρτισης, της τάσης φόρτισης και του χρόνου φόρτισης.
Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία 12 V, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα
192
3 μήνες
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
15.5
–
Τοποθετήστε το αρνητικό καλώδιο, βιδώστε τη βίδα και σφίξτε
την.
–
Τοποθετήστε το καπάκι του αρνητικού πόλου στη θέση του.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα του οδηγού. (
σελ. 134)
–
Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 133)
–
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. (
σελ. 85)
Αλλαγή ασφαλειών ABS
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς
τος.
Οι λανθασμένες ασφάλειες προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήμα-
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις ασφάλειες.
Πληροφορίες
Δύο ασφάλειες για το ABS είναι τοποθετημένες κάτω από τη σέλα συνοδηγού. Με αυτές τις δύο ασφάλειες
προστατεύεται η αντλία επιστροφής και η υδραυλική μονάδα του ABS. Η τρίτη ασφάλεια, με την οποία
προστατεύεται η μονάδα ελέγχου του ABS, βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη.
193
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 132)
Αλλαγή ασφάλειας της υδραυλικής μονάδας του ABS:
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια
αφαιρέστε την ασφάλεια
.
1
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
A
Προειδοποίηση
V01518-10
Κίνδυνος πυρκαγιάς Οι λανθασμένες ασφάλειες
προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.
–
194
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις
ασφάλειες.
Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή
έντασης ρεύματος.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Ασφάλεια (75011088015) (
σελ. 251)
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική
ασφάλεια
στην ασφαλειοθήκη, για να την έχετε
στη διάθεσή σας, εάν σας χρειαστεί.
2
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
Αλλαγή ασφάλειας της αντλίας επιστροφής του ABS:
– Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και στη συνέχεια
αφαιρέστε την ασφάλεια
.
3
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
A
V01518-11
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Οι λανθασμένες ασφάλειες
προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις
ασφάλειες.
195
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
–
Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή
έντασης ρεύματος.
Ασφάλεια (90111088025) (
σελ. 251)
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική
ασφάλεια
στην ασφαλειοθήκη, για να την έχετε
στη διάθεσή σας, εάν σας χρειαστεί.
4
–
Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
15.6
σελ. 133)
Αλλαγή ασφαλειών των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος
Πληροφορίες
Η ασφαλειοθήκη με την κύρια ασφάλεια και τις ασφάλειες για τους επιμέρους καταναλωτές ρεύματος βρίσκεται κάτω από τη σέλα του συνοδηγού.
Προεργασία
– Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης, περιστρέφοντας για
το σκοπό αυτό το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση .
–
196
Αφαιρέστε τη σέλα συνοδηγού. (
σελ. 132)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Κύρια εργασία
– Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης
–
1.
Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια.
Προδιαγραφή
Ασφάλεια 1 - 30 A - κύρια ασφάλεια
Ασφάλεια 2 - 10 A - ταμπλό οργάνων
Ασφάλεια 3 - 10 A - κύριο ρελέ
Ασφάλεια 4 - 15 A - πολλαπλασιαστής, αντλία καυσίμου,
βοηθητικό ρελέ μίζας, κόρνα
Ασφάλεια 5 - 15 A - βεντιλατέρ ψυγείου
Ασφάλεια 6 - 15 A - φως φρένων, φλας, φως μεγάλης
σκάλας, φως μεσαίας σκάλας, φως θέσης, πίσω φως, φως
πινακίδας κυκλοφορίας
Ασφάλεια 7 - 10 A - ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα,
μονάδα ελέγχου ABS
Ασφάλεια 8 - 10 A - σύστημα συναγερμού (προαιρετικά)
F00849-10
Ασφάλεια 9 - 10 A - συνεχές θετικό για πρόσθετες συσκευές
(ACC1 εμπρός)
Ασφάλεια 10 - 10 A - θετικό ανάφλεξης για πρόσθετες
συσκευές (ACC2 εμπρός)
Ασφάλεια SPARE - 10 A/15 A/30 A - εφεδρικές ασφάλειες
197
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πληροφορίες
Οι καμένες ασφάλειες έχουν διακεκομμένο εύτηκτο
σύρμα
.
A
Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς Οι λανθασμένες ασφάλειες
προκαλούν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού συστήματος.
–
198
–
Χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες με την προβλεπόμενη τιμή αμπέρ.
–
Μη γεφυρώνετε και μην επισκευάζετε τις
ασφάλειες.
Τοποθετήστε μια εφεδρική ασφάλεια με την ανάλογη τιμή έντασης ρεύματος.
Ασφάλεια (75011088010) (
σελ. 251)
Ασφάλεια (75011088015) (
σελ. 251)
Ασφάλεια (75011088030) (
σελ. 251)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Συμβουλή
Τοποθετήστε μια καινούργια εφεδρική ασφάλεια στην
ασφαλειοθήκη, για να την έχετε στη διάθεσή σας, εάν
σας χρειαστεί.
–
Ελέγξτε τη λειτουργία του καταναλωτή ρεύματος.
–
Κλείστε το καπάκι της ασφαλειοθήκης
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε τη σέλα συνοδηγού. (
15.7
1.
σελ. 133)
Έλεγχος ρύθμισης μπροστινού φαναριού
–
Ακινητοποιήστε το όχημα σε οριζόντια επιφάνεια μπροστά από
έναν ανοιχτόχρωμο τοίχο και κάντε ένα σημάδι στο ύψος της
μέσης του φαναριού.
–
Κάντε και ένα δεύτερο σημάδι σε απόσταση
πρώτο σημάδι.
B κάτω από το
Προδιαγραφή
Απόσταση
400726-10
–
B
5 cm
Ακινητοποιήστε το όχημα σε όρθια θέση και σε απόσταση
μπροστά από τον τοίχο και ανάψτε τα φώτα μεσαίας σκάλας.
A
199
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Προδιαγραφή
Απόσταση
A
5m
–
Στη συνέχεια πρέπει να ανέβει στη μοτοσυκλέτα ο οδηγός, εάν
απαιτείται, με τις αποσκευές και το συνοδηγό.
–
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού.
Το όριο φωτός - σκότους σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση,
με τον οδηγό και ενδεχομένως με αποσκευές και συνοδηγό,
πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο κάτω σημάδι.
»
Εάν το όριο φωτός - σκότους δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
15.8
Ρυθμίστε το ύψος της δέσμης φώτων μπροστινού
φαναριού. ( σελ. 200)
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων μπροστινού φαναριού
Προεργασία
– Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (
200
σελ. 199)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15
Κύρια εργασία
– Ρυθμίστε το ύψος δέσμης φώτων του μπροστινού φαναριού με
τη ρυθμιστική βίδα
.
1
Πληροφορίες
Η δεξιόστροφη περιστροφή αυξάνει το ύψος της
δέσμης των φώτων, ενώ η αριστερόστροφη το μειώνει.
Σε περίπτωση υψηλού φορτίου, μπορεί να απαιτείται
διόρθωση του ύψους δέσμης φώτων του μπροστινού
φαναριού.
Η βίδα
ασφαλίζει επίσης το μπροστινό φανάρι. Η
βίδα πρέπει πάντοτε να είναι αρκετά βιδωμένη προς τα
μέσα.
F00850-10
1
–
Ρυθμίστε το μπροστινό φανάρι σύμφωνα με το σημάδι
B.
Προδιαγραφή
Το όριο φωτός - σκότους πρέπει να βρίσκεται σε μοτοσυκλέτα έτοιμη για χρήση με τον οδηγό και ενδεχομένως με
αποσκευές και συνοδηγό, ακριβώς στο κάτω σημάδι
.
B
400726-11
201
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
15.9
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου
Η φίσα διαγνωστικού ελέγχου
τη σέλα του συνοδηγού.
1 είναι τοποθετημένη κάτω από
H01906-10
15.10
ACC1 και ACC2 εμπρός
Θέση τοποθέτησης
– Οι τροφοδοσίες τάσης ACC1
και ACC2
εμπρός βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του οχήματος, πίσω από το
κάλυμμα κάτω από το ρεζερβουάρ καυσίμου.
1
E01189-10
202
2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
16.1
Σύστημα ψύξης
Μέσω της αντλίας νερού
στον κινητήρα επιτυγχάνεται εξαναγκασμένη κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού.
Η πίεση που δημιουργείται κατά τη θέρμανση στο σύστημα ψύξης
ρυθμίζεται μέσω μιας βαλβίδας στην τάπα του ψυγείου
. Μέσω
της θερμικής διαστολής, η περιττή ποσότητα του ψυκτικού υγρού
οδηγείται στο δοχείο διαστολής
. Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, η ποσότητα αυτή επιστρέφει και πάλι στο σύστημα ψύξης
μέσω αναρρόφησης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιτρεπόμενη θερμοκρασία ψυκτικού υγρού που αναφέρεται, χωρίς να
προκαλούνται βλάβες λειτουργίας.
1
2
3
F00762-10
110 °C
203
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
Η ψύξη πραγματοποιείται με τη βοήθεια του αέρα και ενός βεντιλατέρ ψυγείου
, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση υψηλής
θερμοκρασίας.
Όσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι και η ικανότητα ψύξης. Η ρύπανση των ψυκτρών του ψυγείου μειώνει επίσης την ικανότητα ψύξης.
4
Πληροφορίες
Όταν υπερθερμαίνεται το σύστημα ψύξης, περιορίζεται ο
μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα.
H01904-10
204
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
16.2
Έλεγχος της αντιψυκτικής προστασίας και της στάθμης του ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
205
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
–
Αφαιρέστε την τάπα
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.
1 του δοχείου διαστολής.
−25 … −45 °C
»
Εάν η αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού δεν
συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
F00764-10
–
Διορθώστε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού
υγρού.
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.
Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα
στα δύο σημάδια.
»
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές:
–
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.
Ψυκτικό υγρό (
–
206
σελ. 264)
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού.
2.
−25 … −45 °C
»
Εάν η αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού υγρού δεν
συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
F00763-10
–
Διορθώστε την αντιψυκτική προστασία του ψυκτικού
υγρού.
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο.
Το ψυγείο πρέπει να είναι εντελώς γεμάτο.
»
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές:
–
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εξακριβώστε την αιτία της απώλειας.
Ψυκτικό υγρό (
»
Εάν απαιτείται συμπλήρωση μεγαλύτερης ποσότητας
ψυκτικού υγρού από την προκαθορισμένη τιμή:
> 0,20 l
–
–
σελ. 264)
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.
( σελ. 212)
Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου.
207
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.3
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
208
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής
.
1
Η στάθμη του ψυκτικού υγρού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα
στα δύο σημάδια.
»
F00764-10
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές:
–
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.
Ψυκτικό υγρό (
–
σελ. 264)
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
ψυκτικού υγρού στο ψυγείο.
2 και ελέγξτε τη στάθμη του
Το ψυγείο πρέπει να είναι εντελώς γεμάτο.
»
Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές:
–
F00763-10
»
Διορθώστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εξακριβώστε την αιτία της απώλειας.
Εάν απαιτείται συμπλήρωση μεγαλύτερης ποσότητας
ψυκτικού υγρού από την προκαθορισμένη τιμή:
> 0,20 l
–
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα ψύξης.
( σελ. 212)
209
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
16.4
Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου.
Άδειασμα ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
210
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Προϋπόθεση
Ο κινητήρας είναι κρύος.
Προεργασία
– Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. (
σελ. 145)
Κύρια εργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση.
F00765-10
–
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου.
1 μαζί με το στεγανοποιητικό δακτύλιο.
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το ψυκτικό υγρό.
–
Τοποθετήστε τη βίδα
με καινούργιο στεγανοποιητικό
δακτύλιο και σφίξτε την.
1
Προδιαγραφή
Βιδωτή τάπα οπής
εξόδου αντλίας
νερού
M6
10 Nm
211
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
16.5
Πλήρωση / εξαέρωση συστήματος ψύξης
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
F00763-11
212
1.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
–
Ξεβιδώστε τη βίδα εξαέρωσης
2.
Προδιαγραφή
3 στροφές
–
Γείρετε το όχημα ελαφρά προς τα δεξιά.
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό, μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται
ψυκτικό υγρό χωρίς φυσαλίδες από τη βίδα εξαέρωσης και
σφίξτε αμέσως τη βίδα εξαέρωσης.
Ψυκτικό υγρό (
F00766-10
σελ. 264)
–
Γεμίστε εντελώς το ψυγείο με ψυκτικό υγρό. Τοποθετήστε την
τάπα του ψυγείου.
–
Ακουμπήστε το όχημα στο πλαϊνό σταντ.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί.
213
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
–
Αφού κρυώσει, ελέγξτε ακόμη μία φορά τη στάθμη του
ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε
ψυκτικό υγρό.
–
Αφαιρέστε την τάπα
του δοχείου διαστολής και συμπληρώστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού μέχρι την επάνω ένδειξη.
–
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
3
F00764-11
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. (
16.6
σελ. 146)
Αλλαγή ψυκτικού υγρού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το ψυκτικό υγρό φτάνει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία της
μοτοσυκλέτας και βρίσκεται υπό πίεση.
214
–
Μην ανοίγετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος
ψύξης, όταν ο κινητήρας ή το σύστημα ψύξης βρίσκονται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
–
Αφήστε το σύστημα ψύξης και τον κινητήρα να κρυώσουν, πριν ανοίξετε το ψυγείο, τους εύκαμπτους
σωλήνες του ψυγείου ή άλλα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Προειδοποίηση
Κίνδυνος δηλητηρίασης
Το ψυκτικό υγρό είναι δηλητηριώδες και επιβλαβές για την υγεία.
–
Φυλάξτε το ψυκτικό υγρό μακριά από τα παιδιά.
–
Μην αφήσετε το ψυκτικό υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα σας.
–
Σε περίπτωση κατάποσης ψυκτικού υγρού, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
–
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε το αντίστοιχο σημείο αμέσως με άφθονο νερό.
–
Εάν το ψυκτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό και επισκεφθείτε γιατρό.
–
Εάν πέσει πάνω στα ρούχα σας ψυκτικό υγρό, αλλάξτε τα ρούχα σας.
Προεργασία
– Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. (
σελ. 145)
Κύρια εργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση.
–
Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
–
Αφαιρέστε τη βίδα
1 μαζί με το στεγανοποιητικό δακτύλιο.
F00765-10
215
16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
–
Αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το ψυκτικό υγρό.
–
Τοποθετήστε τη βίδα
με καινούργιο στεγανοποιητικό
δακτύλιο και σφίξτε την.
2.
1
Προδιαγραφή
Βιδωτή τάπα οπής
εξόδου αντλίας
νερού
F00763-10
–
M6
Ξεβιδώστε τη βίδα εξαέρωσης
10 Nm
3.
Προδιαγραφή
3 στροφές
–
Γείρετε το όχημα ελαφρά προς τα δεξιά.
–
Γεμίστε με ψυκτικό υγρό, μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται
ψυκτικό υγρό χωρίς φυσαλίδες από τη βίδα εξαέρωσης και
σφίξτε αμέσως τη βίδα εξαέρωσης.
Ψυκτικό υγρό (
F00766-11
216
σελ. 264)
–
Γεμίστε εντελώς το ψυγείο με ψυκτικό υγρό. Τοποθετήστε την
τάπα του ψυγείου.
–
Ακουμπήστε το όχημα στο πλαϊνό σταντ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 16
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
–
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί.
–
Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
–
Αφού κρυώσει, ελέγξτε ακόμη μία φορά τη στάθμη του
ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε
ψυκτικό υγρό.
–
Αφαιρέστε την τάπα
του δοχείου διαστολής και συμπληρώστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού μέχρι την ένδειξη MAX.
–
Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.
4
F00764-12
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. (
σελ. 146)
217
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.1
Έλεγχος νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden γκαζιού
–
Ελέγξτε εάν η γκαζιέρα κινείται με ευκολία.
–
Ισιώστε το τιμόνι. Ανοιγοκλείστε ελαφρά την γκαζιέρα και
προσδιορίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden του
γκαζιού
.
A
Νεκρή διαδρομή ντιζών
Bowden γκαζιού
3 … 5 mm
A
»
400192-11
Εάν η νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού δεν
συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού. ( σελ. 219)
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
218
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17
–
Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει στο
ρελαντί. Περιστρέψτε αριστερά-δεξιά το τιμόνι σε ολόκληρο το
εύρος της διαδρομής του.
Οι στροφές του ρελαντί δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν
διακυμάνσεις.
»
Εάν οι στροφές του ρελαντί μεταβάλλονται:
–
17.2
Ελέγξτε την τοποθέτηση των ντιζών Bowden γκαζιού.
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής ντιζών Bowden γκαζιού
–
Ισιώστε το τιμόνι.
–
Σπρώξτε προς τα πίσω το λαστιχένιο κάλυμμα
–
Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή των ντιζών Bowden γκαζιού με τη
ρυθμιστική βίδα
.
1.
.
2
3
Προδιαγραφή
F00773-10
Νεκρή διαδρομή ντιζών
Bowden γκαζιού
3 … 5 mm
–
Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Τοποθετήστε στη θέση του το λαστιχένιο κάλυμμα
2.
1.
219
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.3
Έλεγχος ανοχής μανέτας συμπλέκτη
Υπόδειξη
Ζημιές στο συμπλέκτη
αρχίζει να πατινάρει.
Εάν στη μανέτα του συμπλέκτη δεν υπάρχει καθόλου νεκρή διαδρομή, ο συμπλέκτης
–
Πριν από κάθε χρήση της μοτοσυκλέτας, ελέγξτε τη νεκρή διαδρομή της μανέτας συμπλέκτη.
–
Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τη νεκρή διαδρομή της μανέτας συμπλέκτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
–
Ελέγξτε τη μανέτα συμπλέκτη για ευκολία κίνησης.
–
Ισιώστε το τιμόνι.
–
Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη μέχρι να αισθανθείτε
αντίσταση και εξακριβώστε την ανοχή της μανέτας του
συμπλέκτη
.
A
Ανοχή μανέτας
συμπλέκτη
1 … 3 mm
A
»
F00767-10
Εάν η ανοχή μανέτας συμπλέκτη δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές:
–
–
Ρυθμίστε την ανοχή μανέτας συμπλέκτη.
( σελ. 222)
Στρέψτε αριστερά-δεξιά το τιμόνι σε όλο το εύρος της διαδρομής του.
Η ανοχή της μανέτας συμπλέκτη δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται.
220
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17
»
Εάν η ανοχή της μανέτας συμπλέκτη μεταβάλλεται:
–
Ελέγξτε την τακτοποίηση της ντίζας Bowden του
συμπλέκτη.
221
17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
17.4
Ρύθμιση ανοχής μανέτας συμπλέκτη
–
Ισιώστε το τιμόνι.
–
Σπρώξτε προς τα πίσω το λαστιχένιο κάλυμμα
–
Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Ρυθμίστε την ανοχή της μανέτας συμπλέκτη
στική βίδα
.
2.
3
Προδιαγραφή
Ανοχή μανέτας
συμπλέκτη
1 … 3 mm
A
F00768-10
222
1.
–
Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης
–
Τοποθετήστε το λαστιχένιο κάλυμμα
2.
1.
A με τη ρυθμι-
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
18.1
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα
Προϋπόθεση
Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας.
Προεργασία
– Φέρτε τη μοτοσυκλέτα σε όρθια θέση επάνω σε οριζόντια επιφάνεια.
Κύρια εργασία
– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.
Πληροφορίες
Μετά το σβήσιμο του κινητήρα, περιμένετε ένα λεπτό
και στη συνέχεια ελέγξτε τη στάθμη.
F00772-10
Το λάδι του κινητήρα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στα
σημάδια
και
.
A
»
Εάν το λάδι κινητήρα βρίσκεται κάτω από το σημάδι
–
»
B
Συμπληρώστε λάδι κινητήρα. (
A:
σελ. 227)
Εάν το λάδι κινητήρα βρίσκεται επάνω από το σημάδι
–
B:
Διορθώστε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.
223
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
18.2
Αλλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού, καθαρισμός της σήτας λαδιού
Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων Το λάδι του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων θερμαίνεται πολύ κατά τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας.
–
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γάντια προστασίας.
–
Σε περίπτωση εγκαύματος, βάλτε αμέσως τα ανάλογα σημεία κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό.
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Αδειάστε το λάδι κινητήρα με τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας.
Προεργασία
– Αφαιρέστε την καρίνα του κινητήρα. (
–
224
σελ. 145)
Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε οριζόντια επιφάνεια χρησιμοποιώντας το πλαϊνό σταντ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
Κύρια εργασία
– Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
F00769-10
–
Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης λαδιού
–
Αφαιρέστε τη σήτα λαδιού
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.
–
Καθαρίστε προσεκτικά τη βίδα αποστράγγισης λαδιού και τη
σήτα λαδιού.
–
Τοποθετήστε τη σήτα λαδιού
βίδα αποστράγγισης λαδιού
2
1 με το Ο-ρινγκ.
με το Ο-ρινγκ.
2 και βιδώστε και σφίξτε τη
1 με το Ο-ρινγκ.
Προδιαγραφή
Βίδα αποστράγγισης
λαδιού
–
M24x1,5
15 Nm
Αφαιρέστε τις βίδες
. Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου
λαδιού
με το Ο-ρινγκ.
3
4
–
Τραβήξτε το φίλτρο λαδιού
τρου λαδιού.
–
Αφήστε να αδειάσει εντελώς το λάδι του κινητήρα.
–
Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα και την επιφάνεια στεγανοποίησης.
5 έξω από το κέλυφος του φίλ-
F00770-10
225
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
–
Τοποθετήστε ένα καινούργιο φίλτρο λαδιού
–
Λιπάνετε με λάδι το Ο-ρινγκ του καπακιού του φίλτρου λαδιού.
Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου λαδιού
.
5.
6
–
Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες
3.
Προδιαγραφή
Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού
F00771-10
M6
10 Nm
Πληροφορίες
Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή η χρήση
λαδιού κατώτερης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα την
πρόωρη φθορά του κινητήρα.
–
Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
συμπληρώστε λάδι κινητήρα.
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 …
50 °C
401955-13
226
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: −10 …
40 °C
1,5 l
7 με το Ο-ρινγκ και
Λάδι κινητήρα
(SAE 15W/50)
( σελ. 262)
Λάδι κινητήρα
(SAE 10W/40)
( σελ. 263)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
–
Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού με το Ο-ρινγκ και
σφίξτε την.
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.
Εργασία περάτωσης
– Τοποθετήστε την καρίνα του κινητήρα. (
–
18.3
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
σελ. 146)
σελ. 223)
Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα
Πληροφορίες
Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού κινητήρα ή η χρήση λαδιού κατώτερης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα
την πρόωρη φθορά του κινητήρα.
227
18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Κύρια εργασία
– Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού
συμπληρώστε λάδι κινητήρα.
1 με το Ο-ρινγκ και
Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50) (
σελ. 262)
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/40) (
σελ. 263)
Πληροφορίες
Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του λαδιού κινητήρα
δεν συνιστάται η ανάμειξη διαφορετικών λαδιών κινητήρα.
Συνιστούμε, εάν απαιτείται, την πραγματοποίηση αλλαγής λαδιού κινητήρα.
401955-10
–
228
Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού με το Ο-ρινγκ και
σφίξτε την.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18
Κίνδυνος
Κίνδυνος δηλητηρίασης Τα καυσαέρια είναι δηλητηριώδη και μπορούν να προκαλέσουν απώλεια των
αισθήσεων και θάνατο.
–
–
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή εξαερισμό.
–
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων, εάν εκκινήσετε τον κινητήρα ή
τον αφήσετε να λειτουργεί σε κλειστό χώρο.
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές.
Εργασία περάτωσης
– Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (
σελ. 223)
229
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
19.1
Καθαρισμός της μοτοσυκλέτας
Υπόδειξη
Υλικές ζημιές Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μιας συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης, προκαλείται
ζημιά ή καταστροφή ορισμένων εξαρτημάτων.
Το νερό διεισδύει λόγω της υψηλής πίεσης σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, φίσες, ντίζες Bowden, ρουλεμάν κλπ.
Η υπερβολικά υψηλή πίεση προκαλεί βλάβες και καταστροφή εξαρτημάτων.
–
Μην κατευθύνετε τη δέσμη νερού απευθείας επάνω σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, φίσες, ντίζες Bowden ή ρουλεμάν.
–
Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο ακροφύσιο της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης και
στο εξάρτημα.
Ελάχιστη απόσταση
60 cm
Υπόδειξη
Κίνδυνος για το περιβάλλον
–
Τα προβληματικά υλικά προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον.
Διαθέστε τα λάδια, τα γράσα, τα φίλτρα, τα καύσιμα, τα καθαριστικά, τα υγρά φρένων κλπ. στα απορρίμματα με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πληροφορίες
Καθαρίζετε τακτικά τη μοτοσυκλέτα, για να διατηρηθεί αναλλοίωτη η αξία και η εμφάνισή της για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση της μοτοσυκλέτας στο ηλιακό φως κατά τον καθαρισμό.
230
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
–
Σφραγίστε το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, για να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού.
–
Απομακρύνετε πρώτα τους έντονους ρύπους με δέσμη νερού
χαμηλής πίεσης.
–
Ψεκάστε τα σημεία που παρουσιάζουν έντονη ρύπανση με
καθαριστικό του εμπορίου για μοτοσυκλέτες και καθαρίστε τα
επιπρόσθετα με ένα πινέλο.
Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες (
σελ. 266)
401061-01
Πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, στο οποίο έχετε προσθέσει καθαριστικό για μοτοσυκλέτες του εμπορίου και
ένα μαλακό σφουγγάρι.
Μην απλώνετε ποτέ καθαριστικό για μοτοσυκλέτες
επάνω σε στεγνή μοτοσυκλέτα, πρέπει πάντοτε να την
ξεπλένετε πρώτα με νερό.
Εάν η μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησε σε δρόμους επιστρωμένους με αλάτι, καθαρίστε την με κρύο νερό. Το ζεστό
νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.
–
Αφήστε τη μοτοσυκλέτα να στεγνώσει καλά, αφού την ξεπλύνετε σχολαστικά με δέσμη νερού χαμηλής πίεσης.
–
Αφαιρέστε την τάπα από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
231
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος Τα νερά και οι ρύποι επηρεάζουν το σύστημα φρένων.
–
–
Φρενάρετε πολλές φορές προσεκτικά, για να στεγνώσετε τα τακάκια και τους δίσκους των φρένων
καθώς και για να καθαριστούν από τυχόν ρύπους.
Μετά τον καθαρισμό διανύστε με τη μοτοσυκλέτα μια μικρή
απόσταση, μέχρι να φτάσει ο κινητήρας σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
Πληροφορίες
Το νερό εξατμίζεται με τη θερμότητα ακόμη και στα
σημεία του κινητήρα και του συστήματος φρένων, στα
οποία δεν έχετε πρόσβαση.
232
–
Μετακινήστε προς τα πίσω τα λαστιχένια καλύμματα στα χειριστήρια του τιμονιού, ώστε να μπορέσει να εξατμιστεί το νερό
που έχει διεισδύσει.
–
Αφού κρυώσει η μοτοσυκλέτα, λιπάνετε όλα τα σημεία ολίσθησης και έδρασης.
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 135)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
–
Επιστρώστε αντιδιαβρωτικό υλικό στα άβαφα μεταλλικά
εξαρτήματα (με εξαίρεση τους δίσκους των φρένων και την
εξάτμιση).
Προϊόν αντιδιαβρωτικής προστασίας για βαφές, μέταλλο και
λάστιχο ( σελ. 267)
–
Επιστρώστε μη δραστικό προϊόν φροντίδας της βαφής σε όλα
τα βαμμένα εξαρτήματα.
Perfect Finish και γυαλιστικό βαφής (
σελ. 266)
Πληροφορίες
Μη γυαλίζετε τα πλαστικά τμήματα, που στην
κατάσταση παράδοσης είναι ματ, διότι διαφορετικά
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του υλικού.
–
Καθαρίστε όλα τα πλαστικά τμήματα και τα τμήματα ηλεκτροστατικής βαφής με ένα μη δραστικό καθαριστικό και επεξεργαστείτε τα με ένα ανάλογο προϊόν φροντίδας.
Ειδικό καθαριστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες ( σελ. 266)
–
Λιπάνετε την κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης και τιμονιού.
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης (
σελ. 267)
233
19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
19.2
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας για χειμερινή χρήση
Πληροφορίες
Εάν χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα και το χειμώνα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την επίστρωση αλατιού
στους δρόμους. Συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν κάποια προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού
του δραστικού αλατιού.
Εάν η μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησε σε δρόμους επιστρωμένους με αλάτι, καθαρίστε την με κρύο νερό. Το
ζεστό νερό ενισχύει την επίδραση του αλατιού.
–
Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (
–
Καθαρίστε τα φρένα.
σελ. 230)
Πληροφορίες
Μετά από ΚΑΘΕ τερματισμό της οδήγησης σε δρόμους
που έχουν επιστρωθεί με αλάτι, η μοτοσυκλέτα και
ιδιαίτερα οι δαγκάνες των φρένων και τα τακάκια των
φρένων πρέπει, αφού κρυώσουν και σε τοποθετημένη
κατάσταση, να καθαρίζονται σχολαστικά με κρύο νερό
και να στεγνώνονται καλά.
401060-01
–
234
Επιστρώστε στον κινητήρα, στο ψαλίδι και σε όλα τα
υπόλοιπα γυμνά ή γαλβανισμένα εξαρτήματα (εξαιρούνται οι
δίσκοι των φρένων) αντιδιαβρωτικό υλικό με βάση το κερί.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ 19
Πληροφορίες
Δεν επιτρέπεται να πέσει αντιδιαβρωτικό υλικό στους
δίσκους των φρένων, διότι θα μειωθεί πάρα πολύ η
ικανότητα πέδησης.
–
Καθαρίστε την αλυσίδα. (
σελ. 135)
235
20 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20.1
Αποθήκευση
Πληροφορίες
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μοτοσυκλέτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να πραγματοποιήσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους τις παρακάτω εργασίες.
Ελέγξτε, πριν την αποθήκευση της μοτοσυκλέτας, τη λειτουργία και τη φθορά όλων των εξαρτημάτων. Εάν
απαιτούνται εργασίες σέρβις, επισκευές ή μετατροπές, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του διαστήματος αποθήκευσης (μικρότερος φόρτος εργασίας των συνεργείων). Με αυτόν τον
τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τους μεγάλους χρόνους αναμονής στο συνεργείο κατά την έναρξη της
σεζόν.
–
Κατά τον τελευταίο ανεφοδιασμό καυσίμου πριν από την ακινητοποίηση της μοτοσυκλέτας, προσθέστε πρόσθετο καυσίμου.
Πρόσθετο καυσίμου (
401058-01
236
σελ. 267)
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο. (
σελ. 115)
–
Καθαρίστε τη μοτοσυκλέτα. (
–
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τη
σήτα λαδιού. ( σελ. 224)
–
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. ( σελ. 205)
–
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. (
σελ. 183)
–
Αφαιρέστε την μπαταρία 12 V.
(
σελ. 230)
σελ. 186)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 20
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
(
σελ. 190)
Προδιαγραφή
Θερμοκρασία αποθήκευσης
της μπαταρίας 12 V χωρίς
άμεση έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία
–
0 … 35 °C
Σταθμεύστε το όχημα σε ένα στεγνό χώρο αποθήκευσης, που
δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Πληροφορίες
Η KTM συνιστά την τοποθέτηση της μοτοσυκλέτας σε
σταντ ανύψωσης.
–
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
Ανυψώστε τη μοτοσυκλέτα με μπροστινό σταντ ανύψωσης.
( σελ. 127)
–
Καλύψτε τη μοτοσυκλέτα με αεριζόμενη κουκούλα ή αεριζόμενο κάλυμμα.
237
20 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Πληροφορίες
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε υλικά που δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία του
αέρα, διότι δεν μπορεί να διαφύγει η υγρασία με αποτέλεσμα την πρόκληση διάβρωσης.
Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση να αφήνετε τον
κινητήρα της αποθηκευμένης μοτοσυκλέτας να λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Επειδή ο κινητήρας
δεν ζεσταίνεται επαρκώς, οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της καύσης υγροποιούνται και
σκουριάζουν τις βαλβίδες και το σύστημα εξάτμισης.
20.2
Έναρξη λειτουργίας μετά την αποθήκευση
401059-01
238
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης. ( σελ. 129)
–
Κατεβάστε τη μοτοσυκλέτα από το πίσω σταντ ανύψωσης.
( σελ. 126)
–
Τοποθετήστε την μπαταρία 12 V.
–
Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. (
–
Πραγματοποιήστε τις εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν
από κάθε θέση σε λειτουργία. ( σελ. 100)
–
Πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.
(
σελ. 188)
σελ. 85)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 21
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας δεν περιστρέφεται,
όταν πατάτε το κουμπί εκκίνησης
Σφάλμα χειρισμού
–
Πραγματοποιήστε τα βήματα
εργασίας για τη διαδικασία εκκίνησης.
( σελ. 101)
Αποφόρτιση μπαταρίας 12 V
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
( σελ. 190)
Η ασφάλεια 1, 3, 4 ή 7 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 196)
Δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης
–
Ελέγξτε τη σύνδεση γείωσης.
Ο κινητήρας περιστρέφεται
μόνο όταν είναι πατημένη η
μανέτα του συμπλέκτη
Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο
κιβώτιο
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
Έχει επιλεχθεί ταχύτητα στο
κιβώτιο και το πλαϊνό σταντ
είναι κατεβασμένο
–
Επιλέξτε τη θέση νεκράς στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
Ο κινητήρας περιστρέφεται,
αλλά δεν εκκινείται
Σφάλμα χειρισμού
–
Πραγματοποιήστε τα βήματα
εργασίας για τη διαδικασία εκκίνησης.
( σελ. 101)
Δυσλειτουργία στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Έντονη ρύπανση του φίλτρου
αέρα
–
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα.
Ο κινητήρας έχει πολύ χαμηλή
απόδοση
239
21 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Ο κινητήρας έχει πολύ χαμηλή
απόδοση
Έντονη ρύπανση του φίλτρου
καυσίμου
–
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου.
Δυσλειτουργία στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Πολύ χαμηλή ποσότητα ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης
–
Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος ψύξης.
–
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού
υγρού. ( σελ. 208)
Έντονη ρύπανση ψυκτρών
ψυγείου
–
Καθαρίστε τις ψύκτρες του ψυγείου.
Δημιουργία αφρού στο
σύστημα ψύξης
–
Αδειάστε το ψυκτικό υγρό.
( σελ. 210)
–
Γεμίστε / εξαερώστε το σύστημα
ψύξης. ( σελ. 212)
Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά
240
Βλάβη θερμοστάτη
–
Ελέγξτε το θερμοστάτη.
Η ασφάλεια 5 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 196)
Βλάβη στο σύστημα βεντιλατέρ
ψυγείου
–
Ελέγξτε το σύστημα βεντιλατέρ
ψυγείου.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 21
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη
Δυσλειτουργία στον ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Ο κινητήρας σβήνει κατά την
οδήγηση
Έλλειψη καυσίμου
–
Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο.
( σελ. 115)
Η ασφάλεια 1, 3, 4 ή 7 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 196)
Η ασφάλεια του ABS έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες του ABS.
( σελ. 193)
Μεγάλη απόκλιση του αριθμού
στροφών του μπροστινού και
του πίσω τροχού
–
Σταματήστε, απενεργοποιήστε το
σύστημα ανάφλεξης και επανεκκινήστε
το όχημα.
Δυσλειτουργία στο ABS
–
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης
της KTM.
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού κινητήρα διπλωμένος
–
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
εξαερισμού χωρίς να διπλώσει και, εάν
απαιτείται, αντικαταστήστε τον.
Πολύ υψηλή στάθμη λαδιού
κινητήρα
–
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. ( σελ. 223)
Πολύ λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα (ιξώδες)
–
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο
λαδιού, καθαρίστε τη σήτα λαδιού.
( σελ. 224)
Η προειδοποιητική λυχνία του
ABS ανάβει
Υψηλή κατανάλωση λαδιού
241
21 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σφάλμα
Πιθανή αιτία
Μέτρο
Το μπροστινό φανάρι και το
φως θέσης δεν λειτουργούν
Η ασφάλεια 6 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 196)
Τα φλας, το φως φρένων και η
κόρνα δεν λειτουργούν
Η ασφάλεια 4 ή 6 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 196)
Η ώρα δεν εμφανίζεται πλέον ή
είναι λανθασμένη
Η ασφάλεια 2 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 196)
Αποφόρτιση μπαταρίας 12 V
Δεν απενεργοποιήθηκε το
σύστημα ανάφλεξης κατά το
σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος
–
Φορτίστε την μπαταρία 12 V.
( σελ. 190)
Η μπαταρία 12 V δεν φορτίζεται από τον εναλλάκτη
–
Ελέγξτε την τάση φόρτισης.
–
Ελέγξτε το ρεύμα ηρεμίας.
Στην οθόνη του ταμπλό
οργάνων δεν εμφανίζεται καμία
ένδειξη
Η ασφάλεια 2 έχει καεί
–
Αλλάξτε τις ασφάλειες των επιμέρους
καταναλωτών ρεύματος. ( σελ. 196)
Η ένδειξη ταχύτητας στο
ταμπλό οργάνων δεν λειτουργεί
Η πλεξούδα καλωδίων για την
ένδειξη ταχύτητας έχει υποστεί
ζημιά ή η σύνδεση φίσας έχει
οξειδωθεί
–
Ελέγξτε την πλεξούδα καλωδίων και τη
σύνδεση φίσας.
242
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.1
Κινητήρας
Τύπος κατασκευής
Μονοκύλινδρος 4-χρονος βενζινοκινητήρας, υδρόψυκτος
Κυβισμός
125 cm³
Διαδρομή
47,2 mm
Διάμετρος (κυλίνδρου)
58 mm
Συμπίεση
12,8:1
Σύστημα χρονισμού
DOHC, 4 βαλβίδες ελεγχόμενες μέσω ζυγώθρων πιανόλας, κίνηση μέσω καδένας
Διάμετρος βαλβίδων εισαγωγής
22,5 mm
Διάμετρος βαλβίδων εξαγωγής
19 mm
Διάκενο βαλβίδων εισαγωγής (με κρύο κινητήρα)
0,08 … 0,12 mm
Διάκενο βαλβίδων εξαγωγής (με κρύο κινητήρα)
0,13 … 0,17 mm
Έδραση στροφαλοφόρου άξονα
2 ρουλεμάν
Έδραση μπιέλας
Έδρανο ολίσθησης
Έμβολο
Κράμα ελαφρού μετάλλου χυτό
Ελατήρια εμβόλου
1 ελατήριο συμπίεσης, 1 ελατήριο με τραπεζοειδή
τομή, 1 ελατήριο λαδιού
Λίπανση κινητήρα
Λίπανση κλειστού κυκλώματος υπό πίεση με 1 τροχοειδή αντλία
Πρωτεύουσα σχέση μετάδοσης κίνησης
22:72
243
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συμπλέκτης
Συμπλέκτης σε ελαιόλουτρο / μηχανική ενεργοποίηση
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κιβώτιο 6 ταχυτήτων, συνεχούς εμπλοκής
Σχέση μετάδοσης κιβωτίου ταχυτήτων
1η ταχύτητα
12:34
2η ταχύτητα
15:31
3η ταχύτητα
18:28
4η ταχύτητα
21:26
5η ταχύτητα
22:23
6η ταχύτητα
24:22
Προετοιμασία μείγματος
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
Σύστημα ανάφλεξης
Πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης χωρίς
επαφή ελέγχου με ψηφιακή ρύθμιση αβάνς
Εναλλάκτης
12 V, 230 W
Μπουζί
BOSCHVR5NEU
Απόσταση ηλεκτροδίων μπουζί
1 mm
Ψύξη
Υδρόψυξη, διαρκής επανακυκλοφορία του ψυκτικού
υγρού μέσω της αντλίας νερού
Στροφές ρελαντί
1.450 … 1.550 1/min
Βοήθημα εκκίνησης
Μίζα
244
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.2
Ροπές σύσφιξης κινητήρα
Βίδα ελάσματος εξαερισμού κινητήρα
M5
7 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης
M5
6 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης καλωδίου στάτη
M5
8 Nm
Βίδα στάτη
M5
8 Nm
Μπεκ λαδιού
M5
6 Nm
Βίδα άκρου (αστεράκι) μύλου
κιβωτίου ταχυτήτων
M6
12 Nm
Βίδα αντλίας λαδιού
M6
12 Nm
Βίδα ασφάλειας εδράνου
M6
12 Nm
Βίδα γέφυρας έδρασης εκκεντροφόρων αξόνων
M6
10 Nm
Βίδα γλίστρας τεντώματος καδένας
χρονισμού
M6
12 Nm
Βίδα γραναζιού κινητήρα αλυσίδας
M6
12 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
245
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα ελάσματος στήριξης ακτινικής τσιμούχας άξονα καπακιού
συμπλέκτη
M6
12 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης γραναζιού ελεύθερης περιστροφής
M6
12 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης ντίζας
Bowden συμπλέκτη
M6
10 Nm
Βίδα καπακιού αντλίας νερού
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού βαλβίδας
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού εναλλάκτη
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού συμπλέκτη
M6
12 Nm
Βίδα καπακιού φίλτρου λαδιού
M6
10 Nm
Βίδα κάσας κινητήρα
M6x40
12 Nm
Βίδα κάσας κινητήρα
M6x60
12 Nm
Βίδα κυλινδροκεφαλής
M6
12 Nm
Βίδα μίζας
M6
12 Nm
Βίδα μοχλού ασφάλισης
M6
12 Nm
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
M6
10 Nm
Βίδα τεντωτήρα καδένας χρονισμού
M6
12 Nm
246
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βιδωτή τάπα οπής εξόδου αντλίας
νερού
M6
10 Nm
Παξιμάδι φτερωτής αντλίας νερού
M6
10 Nm
Παξιμάδι έδρασης μπιέλας
M7
24 Nm
Βίδα γραναζιού αντικραδασμικού
άξονα
M8
40 Nm
Βίδα γραναζιού εκκεντροφόρου
άξονα
M8
32 Nm
Βίδα επανατατικού ελατηρίου
μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων
M8
20 Nm
Μπουζόνι βάσης σύσφιξης λαιμού
εξάτμισης
M8
22 Nm
Παξιμάδι βάσης σύσφιξης λαιμού
εξάτμισης
M8
8 Nm
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
M10
14 Nm
Βίδα κυλινδροκεφαλής
M10
1η βαθμίδα
25 Nm
2η βαθμίδα
50 Nm
Σπείρωμα λαδωμένο, επιφάνεια
επαφής κεφαλής γρασαρισμένη
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
247
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα ρότορα
M10
70 Nm
Διακόπτης πίεσης λαδιού
M10
14 Nm
Βιδωτή τάπα άξονα ζυγώθρου πιανόλας
M10x1
10 Nm
Μπουζί
M12
15 Nm
Παξιμάδι αφαλού καμπάνας
M14LH
60 Nm
Παξιμάδι πρωτεύοντος γραναζιού / γραναζιού στροφαλοφόρου
καδένας χρονισμού
M14
55 Nm
Βίδα αποστράγγισης λαδιού
M24x1,5
15 Nm
1,5 l
Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50)
( σελ. 262)
22.3
Χωρητικότητες
22.3.1
Λάδι κινητήρα
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 …
50 °C
Λάδι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: −10
… 40 °C
248
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/40)
( σελ. 263)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.3.2
Ψυκτικό υγρό
Ψυκτικό υγρό
22.3.3
1l
Ψυκτικό υγρό (
σελ. 264)
Καύσιμο
Προσέξτε τη σήμανση στις αντλίες καυσίμου ΕΕ.
A00420-10
Συνολική χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου περ.
Ρεζέρβα καυσίμου περ.
22.4
Πλαίσιο
13,5 l
Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON
95) ( σελ. 262)
1,5 l
Πλαίσιο
Σωληνωτό χωροδικτύωμα από χαλύβδινους σωλήνες,
ηλεκτροστατική βαφή
249
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πιρούνι
WP Suspension
Αμορτισέρ
WP Suspension
Σύστημα φρένων
Εμπρός
Δισκόφρενο με δαγκάνα φρένου 4 εμβόλων
Πίσω
Δισκόφρενο με δαγκάνα φρένου μονού εμβόλου,
πλευστού τύπου
Διαδρομή ανάρτησης
Εμπρός
142 mm
Πίσω
150 mm
Δίσκοι φρένου - διάμετρος
Εμπρός
300 mm
Πίσω
230 mm
Δίσκοι φρένων - όριο φθοράς
Εμπρός
4,5 mm
Πίσω
3,6 mm
Πίεση ελαστικών, μόνο οδηγός
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,0 bar
Πίεση ελαστικών με συνοδηγό / πλήρες ωφέλιμο φορτίο
250
Εμπρός
2,0 bar
Πίσω
2,2 bar
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Δευτερεύουσα μετάδοση
Αλυσίδα
5/8 x 1/4” (520) X‑Ring
Γωνία κάστερ
65°
Μεταξόνιο
1.357 ± 15,5 mm
Ύψος σέλας χωρίς φορτίο
830 mm
Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο
175 mm
Βάρος κενής μοτοσικλέτας
139 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα εμπρός
127 kg
Ανώτατο επιτρεπτό φορτίο άξονα πίσω
228 kg
Ανώτατο επιτρεπτό συνολικό βάρος
355 kg
22.5
Ηλεκτρικό σύστημα
Μπαταρία 12 V
ETZ-9-BS
Τάση μπαταρίας: 12 V
Ονομαστική χωρητικότητα: 8 Ah
Δεν χρειάζεται συντήρηση
Ασφάλεια
75011088010
10 A
Ασφάλεια
75011088015
15 A
Ασφάλεια
90111088025
25 A
Ασφάλεια
75011088030
30 A
Μπροστινό φανάρι
LED
Φως θέσης
LED
251
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φωτισμός ταμπλό οργάνων και
ενδεικτικές λυχνίες
LED
Φλας
LED
Φως φρένων / πίσω φως
LED
Φως πινακίδας κυκλοφορίας
LED
22.6
Ελαστικά
Ελαστικό εμπρός
Ελαστικό πίσω
110/70 R 17 M/C 54H TL
Michelin Pilot Street Radial
150/60 R 17 M/C 66H TL
Michelin Pilot Street Radial
Τα αναφερόμενα ελαστικά αποτελούν μία από τις πιθανές επιλογές ελαστικών βασικού εξοπλισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον τομέα Σέρβις στη διεύθυνση:
http://www.ktm.com
22.7
Πιρούνι
Κωδικός πιρουνιού
93101000044
Πιρούνι
WP Suspension
Μήκος πιρουνιού
744 mm
Λάδι πιρουνιού
252
450 ml
Λάδι πιρουνιού (SAE 4)
(48601166S1) ( σελ. 263)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
22.8
Αμορτισέρ
Κωδικός αμορτισέρ
93104010044
Αμορτισέρ
WP Suspension
Προφόρτιση ελατηρίου
Κανονική
3 κλικ
Στατική βύθιση
14 mm
Βύθιση με αναβάτη
49 mm
Μήκος τοποθέτησης
304 mm
22.9
Ροπές σύσφιξης πλαισίου
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
EJOT PT® K60x30
7 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M4
4 Nm
Βίδα αισθητήρα πλαϊνού σταντ
M5
5 Nm
Βίδα ασφάλειας καπακιού δοχείου
διαστολής φρένου πίσω τροχού
M5
9 Nm
Βίδα οδηγού ντίζας Bowden
συμπλέκτη
M5
5 Nm
Βίδα πίσω φωτός
M5
5 Nm
Loctite®243™
253
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα προστατευτικού αλυσίδας
M5
7 Nm
Βίδα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου
M5
4 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M5
5 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M5
5 Nm
Βίδα αισθητήρα γωνίας κλίσης
M6
8 Nm
Βίδα αντλίας καυσίμου
M6
10 Nm
Βίδα βάσης πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας
M6
12 Nm
Βίδα βάσης στερέωσης σέλας
εμπρός
M6
6 Nm
Βίδα γλίστρας αλυσίδας
M6
7 Nm
Βίδα δοχείου διαστολής
M6
5 Nm
Βίδα δοχείου διαστολής υγρού
φρένων για το φρένο του πίσω
τροχού
M6
8 Nm
Βίδα ελάσματος στήριξης μονάδας
ABS στο πλαίσιο
M6
7 Nm
Βίδα καλύμματος γραναζιού κινητήρα αλυσίδας
M6
8 Nm
Βίδα καρίνας κινητήρα εμπρός
M6x13
9 Nm
254
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα καρίνας κινητήρα πίσω
M6x9
9 Nm
Βίδα κάτω πίσω τμήματος
M6
7 Nm
Βίδα κλειδαριάς διακόπτη ανάφλεξης (βίδα μίας χρήσης)
M6
13 Nm
Βίδα κουτιού φίλτρου αέρα
M6
6 Nm
Βίδα μαγνητικής βάσης πλαϊνού
σταντ
M6
5 Nm
Βίδα μονάδας ABS
M6
10 Nm
Βίδα μοχλικού λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
M6
11 Nm
Βίδα μπλοκ απόσβεσης
M6
8 Nm
Βίδα μπροστινού φαναριού
M6
8 Nm
Βίδα πολλαπλασιαστή
M6
8 Nm
Βίδα προστατευτικού για τα νερά
πίσω
M6
9 Nm
Βίδα προστατευτικού ελάσματος
M6
8 Nm
Βίδα προστατευτικού ψυγείου
M6
7 Nm
Βίδα στηρίγματος αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού
M6
8 Nm
Βίδα στηρίγματος καλωδίων
αισθητήρα πλαϊνού σταντ
M6
9 Nm
Βίδα στηρίγματος ψυγείου
M6
10 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
255
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα σφιγκτήρα εύκαμπτου
σωλήνα ABS
M6
7 Nm
Βίδα σφιγκτήρα εύκαμπτου
σωλήνα φρένου
M6
7 Nm
Βίδα ταμπλό οργάνων
M6
7 Nm
Βίδα τελικού σιγαστήρα ελάσματος
στήριξης
M6
9 Nm
Βίδα τελικού σιλανσιέ
M6
12 Nm
Βίδα τρόμπας πίσω φρένου
M6
9 Nm
Βίδα τροχού αισθητήρα αριθμού
στροφών τροχού πίσω
M6
8 Nm
Βίδα φτερού εμπρός
M6
7 Nm
Παξιμάδι ρύθμισης πεντάλ φρένου
M6
9 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M6
10 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M6
10 Nm
Βίδα άξονα τροχού εμπρός
M8
25 Nm
Βίδα βάσης κινητήρα
M8
22 Nm
Βίδα βάσης μαρσπιέ συνοδηγού
M8
22 Nm
256
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα βάσης στερέωσης σέλας
εμπρός
M8
20 Nm
Βίδα βάσης στερέωσης σέλας
πίσω
M8
18 Nm
Βίδα δαγκάνας φρένου εμπρός
M8
30 Nm
Βίδα δίσκου φρένου εμπρός
M8
30 Nm
Βίδα δίσκου φρένου πίσω
M8
21 Nm
Βίδα ελάσματος βάσης στήριξης
σέλας
M8
18 Nm
Βίδα καβαλέτου τιμονιού
M8
20 Nm
Βίδα κάτω πίσω τμήματος
M8
15 Nm
Βίδα κόρνας
M8
12 Nm
Βίδα νυχιού καλαμιού
M8
15 Nm
Βίδα πεντάλ φρένου
M8
16 Nm
Βίδα ρεζερβουάρ
M8
20 Nm
Βίδα τελικού σιλανσιέ
M8
23 Nm
Βίδα τιμονόπλακας επάνω
M8
15 Nm
Loctite® 204™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
257
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βίδα τιμονόπλακας κάτω
M8
12 Nm
Βίδα υποπλαισίου
M8
25 Nm
Βίδα χειρολαβής
M8
22 Nm
Παξιμάδι γραναζιού τροχού αλυσίδας
M8
27 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M8
25 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M8
25 Nm
Βίδα βάσης κινητήρα
M10
49 Nm
Βιδωτή σύνδεση πλαϊνού σταντ
M10
35 Nm
Παξιμάδι καθρέπτη αριστερά
M10
16 Nm
Ρακόρ για το σωληνάκι του
φρένου
M10
24 Nm
Υπόλοιπα παξιμάδια συστήματος
ανάρτησης
M10
45 Nm
Υπόλοιπες βίδες συστήματος
ανάρτησης
M10
45 Nm
Βίδα βάσης μαρσπιέ εμπρός
M10x1,25
44 Nm
258
Loctite®620™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 22
Βίδα βάσης μαρσπιέ εμπρός /
βάση κινητήρα
M10x1,25
49 Nm
Βίδα στηρίγματος ταμπλό
οργάνων
M10x1,25
21 Nm
Βιδωτή σύνδεση αμορτισέρ κάτω
M10x1,25
51 Nm
Βιδωτή σύνδεση βάσης τιμονιού
M10x1,25
20 Nm
Επάνω βίδα αμορτισέρ
M10x1,25
51 Nm
Μπουζόνι γραναζιού τροχού αλυσίδας
M10x1,25
50 Nm
Παξιμάδι βάσης πλαϊνού σταντ
M10x1,25
35 Nm
Παξιμάδι καθρέπτη δεξιά
M10LHx1,25
16 Nm
Παξιμάδι άξονα τροχού πίσω
M14x1,5
98 Nm
Παξιμάδι πείρου ψαλιδιού
M14x1,5
98 Nm
Επάνω βίδα λαιμού πλαισίου
M16x1,5
49 Nm
Αισθητήρας λάμδα
M18x1,5
19 Nm
Δακτύλιος ρύθμισης ρουλεμάν
ψαλιδιού
M22x1
Σύσφιξη χωρίς διάκενο
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
259
22 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παξιμάδι λαιμού
260
M30x1
1η βαθμίδα
45 Nm
2η βαθμίδα (λασκάρισμα, αριστερόστροφα)
2 στροφές
3η βαθμίδα
5 Nm
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 23
23.1
Δηλώσεις συμμόρφωσης
Πληροφορίες
Το εύρος λειτουργιών και εξοπλισμού εξαρτάται από το μοντέλο και κατά περίπτωση δεν περιλαμβάνει
όλα τα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας και όλους τους τομείς χρήσης, που αναφέρονται.
Δια του παρόντος, η COBO SpA δηλώνει ότι ο τύπος του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας BT‑ROUTER ανταποκρίνεται στις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στην
παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση.
Δικτυακός τόπος πιστοποίησης: http://www.ktm.com/btrouter
Δια του παρόντος, η JNS Instruments Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας 210M1100
ανταποκρίνεται στις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται
στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση.
Δικτυακός τόπος πιστοποίησης: http://www.ktm.com/210m1100
261
24 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη (RON 95)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– DIN EN 228 (RON 95)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε μόνο αμόλυβδη βενζίνη Super, που αντιστοιχεί στο αναφερόμενο πρότυπο ή είναι ισοδύναμη με αυτό.
–
Η αναλογία μέχρι και 10 % αιθανόλη (καύσιμο E10) θεωρείται ασφαλής.
Πληροφορίες
Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο από μεθανόλη (π.χ. M15, M85, M100) ή καύσιμο με αναλογία αιθανόλης
μεγαλύτερη από 10 % (π.χ. E15, E25, E85, E100).
Λάδι κινητήρα (SAE 15W/50)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– JASO T903 MA2 ( σελ. 268)
–
SAE (
σελ. 268) (SAE 15W/50)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λάδια κινητήρα, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Formula 4T
262
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24
Λάδι κινητήρα (SAE 10W/40)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– JASO T903 MA2 ( σελ. 268)
–
SAE (
σελ. 268) (SAE 10W/40)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λάδια κινητήρα, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Formula 4T
Λάδι πιρουνιού (SAE 4) (48601166S1)
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– SAE ( σελ. 268) (SAE 4)
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λάδια, που πληρούν τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων (βλέπε
στοιχεία στο δοχείο) και έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Υγρό φρένων DOT 4 / DOT 5.1
Πρότυπο / Ταξινόμηση
– DOT
263
24 ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά υγρό φρένων, που πληροί τις προδιαγραφές των αναφερόμενων προτύπων
(βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Συνιστώμενος προμηθευτής
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
Ψυκτικό υγρό
Προδιαγραφή
– Χρησιμοποιήστε μόνο ψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας, χωρίς πυριτικά άλατα με πρόσθετα αντιδιαβρωτικής προστασίας για αλουμινένιους κινητήρες. Τα ακατάλληλα αντιψυκτικά κατώτερης ποιότητας προκαλούν
διάβρωση, απόθεση αλάτων και σχηματισμό αφρού.
–
Μη χρησιμοποιείτε καθαρό νερό, διότι οι απαιτήσεις όπως η αντιδιαβρωτική προστασία και οι λιπαντικές
ιδιότητες μπορούν να καλυφθούν μόνο από το ψυκτικό υγρό.
–
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ψυκτικό υγρό, που πληροί τις προδιαγραφές (βλέπε στοιχεία στο δοχείο) και
έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον
μέχρι
−25 °C
Η αναλογία ανάμειξης πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαιτούμενη αντιψυκτική προστασία. Εάν το
ψυκτικό υγρό πρέπει να αραιωθεί, χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό.
264
ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24
Συνιστάται η χρήση προαναμεμειγμένου ψυκτικού υγρού.
Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ψυκτικού υγρού σχετικά με την αντιψυκτική προστασία, την αραίωση
και τη δυνατότητα ανάμειξης (συμβατότητα) με άλλα ψυκτικά υγρά.
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
265
25 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Perfect Finish και γυαλιστικό βαφής
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Shine
Γράσο μακράς διάρκειας
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Ειδικό καθαριστικό για γυαλιστερές και ματ βαφές, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Καθαριστικό αλυσίδας
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Chain Clean
Καθαριστικό για μοτοσυκλέτες
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Clean
266
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 25
Προϊόν αντιδιαβρωτικής προστασίας για βαφές, μέταλλο και λάστιχο
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Moto Protect
Πρόσθετο καυσίμου
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Σπρέι αλυσίδας Street
Προδιαγραφή
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Chainlube Road Strong
Σπρέι λαδιού γενικής χρήσης
Συνιστώμενος προμηθευτής
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
267
26 ΠΡΟΤΥΠΑ
JASO T903 MA2
Οι διαφορετικές τάσεις εξέλιξης της τεχνολογίας κατέστησαν αναγκαία μια ειδική προδιαγραφή για μοτοσυκλέτες το πρότυπο JASO T903 MA2.
Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για τις μοτοσυκλέτες λάδια κινητήρα από τον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων,
διότι δεν υπήρχαν ειδικές προδιαγραφές για τις μοτοσυκλέτες.
Ενώ για τους κινητήρες των αυτοκινήτων απαιτούνται αραιά διαστήματα σέρβις, για τους κινητήρες των μοτοσυκλετών προέχει η επίτευξη υψηλής ισχύος σε υψηλές στροφές.
Στους περισσότερους κινητήρες μοτοσυκλετών, το κιβώτιο ταχυτήτων και ο συμπλέκτης λιπαίνονται με το ίδιο
λάδι.
Το πρότυπο JASO T903 MA2 καλύπτει αυτές τις ειδικές απαιτήσεις.
SAE
Οι κατηγορίες ιξώδους SAE έχουν καθοριστεί από την Society of Automotive Engineers και χρησιμεύουν για την
κατάταξη των λαδιών σύμφωνα με το ιξώδες τους. Το ιξώδες περιγράφει μόνο μία ιδιότητα ενός λαδιού και δεν
παρέχει καμία πληροφορία για την ποιότητα.
268
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 27
-
KTM MY RIDE
Σύστημα για ασύρματη επικοινωνία με κατάλληλα
κινητά τηλέφωνα και σετ ακουστικών για τηλεφωνία
και ακρόαση ήχου
OBD
On‑Board‑Diagnosis (Διάγνωση επί
του οχήματος)
Σύστημα του οχήματος, το οποίο επιτηρεί προκαθορισμένες παραμέτρους του ηλεκτρονικού συστήματος
του οχήματος
ABS
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
Σύστημα ασφαλείας, το οποίο αποτρέπει το
μπλοκάρισμα των τροχών κατά την κίνηση σε ευθεία
πορεία χωρίς την επίδραση πλευρικών δυνάμεων
DRL
Φως οδήγησης ημέρας
(Daytime Running Light)
Φως, το οποίο αυξάνει την ορατότητα του οχήματος
την ημέρα, αλλά σε αντίθεση με το φως μεσαίας
σκάλας δεν είναι εστιασμένο και δεν φωτίζει το
οδόστρωμα
269
28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
αρ.
αριθμός
ενδεχ.
ενδεχομένως
κ.λπ.
και λοιπά
κωδ. είδους
κωδικός είδους
π.χ.
παραδείγματος χάρη
περ.
περίπου
270
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 29
29.1
Κόκκινα σύμβολα
Τα κόκκινα σύμβολα δείχνουν μια κατάσταση σφάλματος, η οποία απαιτεί άμεση επέμβαση.
Η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού ανάβει κόκκινη – Η πίεση λαδιού είναι πολύ χαμηλή.
Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και σβήστε τον κινητήρα.
29.2
Κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα
Τα κίτρινα και πορτοκαλί σύμβολα δείχνουν μια κατάσταση σφάλματος, η οποία απαιτεί σχετικά γρήγορη επέμβαση. Οι ενεργές λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης καταδεικνύονται επίσης με κίτρινα ή πορτοκαλί σύμβολα.
Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας ανάβει κίτρινη – Το OBD αναγνώρισε δυσλειτουργία στο
ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος. Σταματήστε αμέσως, τηρώντας τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας, και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KTM.
Η προειδοποιητική λυχνία του ABS ανάβει κίτρινη – Μήνυμα κατάστασης ή σφάλματος στο
ABS.
Η γενική προειδοποιητική λυχνία ανάβει κίτρινη – Αναγνωρίστηκε υπόδειξη / υπόδειξη προειδοποίησης για τη λειτουργική ασφάλεια. Ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται επιπρόσθετα στην
οθόνη.
271
29 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
29.3
Πράσινα και μπλε σύμβολα
Τα πράσινα και μπλε σύμβολα απεικονίζουν πληροφορίες.
Η ενδεικτική λυχνία φλας αναβοσβήνει πράσινη με τον ρυθμό των φλας – Το φλας είναι ενεργοποιημένο.
Η ενδεικτική λυχνία νεκράς ανάβει πράσινη – Το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση
νεκράς.
Η ενδεικτική λυχνία για το φως μεγάλης σκάλας ανάβει μπλε – Το φως μεγάλης σκάλας είναι
αναμμένο.
272
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Αντιψυκτική προστασία
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
A
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
ACC1
Εμπρός
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
ACC2
Εμπρός
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Α
Ακινητοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Αλυσίδα
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Έλεγχος ρύπανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Αμορτισέρ
Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου . . . . . . . . 122
Αξεσουάρ . . . . . . . . . . . . . . .
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . .
Αποσκευές . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
Αριθμός κινητήρα . . . . . . . . . .
....
....
....
...
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 19
236
. 98
. 26
. 27
Ασφάλεια
Των επιμέρους καταναλωτών ρεύματος,
αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ασφάλειες ABS
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Ασφαλής λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Β
Βοηθητικά προϊόντα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Αναζήτηση βλάβης . . . . . . . . . . . . . . . . . 239-242
Γ
Ανεφοδιασμός
Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Γκαζιέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ανοχή μανέτας συμπλέκτη
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Γρανάζι κινητήρα αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Γρανάζι τροχού αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ανταλλακτικά εξαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . . 19
273
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Δ
Δηλώσεις συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Διαδικασία εκκίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Διακόπτης
Στο τιμόνι αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Στο τιμόνι δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Διακόπτης Run-Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Εξυπηρέτηση πελατών . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Επιλογή ταχύτητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Εργαλεία μοτοσυκλέτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Έ
Έναρξη λειτουργίας
Μετά την αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Διακόπτης φλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Διακόπτης φώτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Έναρξη χρήσης
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας πριν από
κάθε θέση σε λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . 100
Υποδείξεις σχετικά με την έναρξη χρήσης της
μοτοσυκλέτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Δίσκοι φρένων
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Κανόνες εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών . . . . . . . . . 29
Συνοπτική παρουσίαση . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ε
Εγγύηση . . . . . . .
Εγγυοδοσία . . . . .
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Εικόνες . . . . . . . .
...
...
..
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
19
18
21
Εμφάνιση οχήματος
Μπροστά αριστερά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Πίσω δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ενδεικτικές λυχνίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
274
Κ
Καρίνα κινητήρα
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Κατάσταση ελαστικών
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Κινητήρας
Ροντάρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης . . . . . . . . . . . . 33
Κλειδαριά σέλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Κλειδαριά τιμονιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Κουμπί εκκίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Κουμπί κόρνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Κωδικός κλειδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Φόρτιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Λ
Μπουκάλες
Καθαρισμός των ξυστρών . . . . . . . . . . . . . 130
Λάδι κινητήρα
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Συμπλήρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Μπροστινό φανάρι
Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων . . . . . . . . . 200
Φως οδήγησης ημέρας . . . . . . . . . . . . . . . 185
Λανθασμένη χρήση
Μπροστινός τροχός
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Μ
Μανέτα συμπλέκτη .
Μανέτα φρένου . . .
Μαρσπιέ συνοδηγού
Μεταφορά . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 28
. 28
. 41
114
Μοτοσυκλέτα
Ανύψωση με μπροστινό σταντ ανύψωσης . .
Ανύψωση με πίσω σταντ ανύψωσης . . . . . .
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κατέβασμα από το μπροστινό σταντ ανύψωσης
Κατέβασμα από το πίσω σταντ ανύψωσης . .
127
126
230
129
126
Μπαταρία 12 V
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ν
Νεκρή διαδρομή ντιζών Bowden γκαζιού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ο
Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ξεκίνημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ορισμός χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Π
Πεντάλ φρένου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Έλεγχος νεκρής διαδρομής . . . . . . . . . . . . 157
Ρύθμιση νεκρής διαδρομής . . . . . . . . . . . . 159
275
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Πίεση ελαστικών
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Πινακίδα τύπου
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Σήτα λαδιού
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Σινεμπλόκ κέντρου πίσω τροχού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Πίσω τροχός
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Στάθμευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Πλαϊνό σταντ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Πρόγραμμα σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-121
Προστατευτικός εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . 16
Στάθμη υγρού φρένων
Του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . 152
Του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . 161
Ρ
Στάθμη ψυκτικού υγρού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 208
Ρύθμιση μπροστινού φαναριού
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Σ
Σέλα οδηγού
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Σέλα συνοδηγού
Αφαίρεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
276
Στάθμη λαδιού κινητήρα
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
. . . . . . 147
Σύστημα ψύξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Πλήρωση / εξαέρωση . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Τ
Τακάκια φρένων
του φρένου μπροστινού τροχού, έλεγχος . . . 156
του φρένου πίσω τροχού, έλεγχος . . . . . . . 166
Ταμπλό οργάνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-94
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Bluetooth (προαιρετικά) . . . . . . . . . . . . . . . 82
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Display Theme . .
Distance . . . . . . .
DRL . . . . . . . . . .
Extra Functions . .
Favourites . . . . .
Fuel Cons . . . . . .
General Info . . . .
Headset . . . . . . .
Info . . . . . . . . . .
KTM MY RIDE . .
Language . . . . . .
Pairing . . . . . . . .
Phone . . . . . . . .
Preferences . . . .
Quick Selector 1 .
Quick Selector 2 .
Service . . . . . . . .
Settings . . . . . . .
Temperature . . . .
Trip 1 . . . . . . . . .
Trip 2 . . . . . . . . .
Warning . . . . . . .
Αριθμός στροφών
Ενδεικτικές λυχνίες
Ένδειξη Favourites
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
83
89
87
93
79
91
75
69
63
62
92
65
66
64
80
81
93
64
90
76
77
78
54
48
60
Ένδειξη ODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη Quick Selector 1 . . . . . . . . . . .
Ένδειξη Quick Selector 2 . . . . . . . . . . .
Ένδειξη στάθμης καυσίμου . . . . . . . . . .
Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Ενεργοποίηση και έλεγχος . . . . . . . . . . .
Λειτουργία ημέρας/νύχτας . . . . . . . . . . .
Μενού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προειδοποιήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνοπτική παρουσίαση . . . . . . . . . . . . .
Ταχύτητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλεφωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας . . . .
Ώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
56
61
61
58
57
45
46
62
52
47
45
56
74
54
60
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Άνοιγμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Κλείσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Τάση αλυσίδας
Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αμορτισέρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Ελαστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
277
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Ηλεκτρικό σύστημα . . . . .
Κινητήρας . . . . . . . . . . .
Πιρούνι . . . . . . . . . . . . .
Πλαίσιο . . . . . . . . . . . . .
Ροπές σύσφιξης κινητήρα
Ροπές σύσφιξης πλαισίου
Χωρητικότητες . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
251
243
252
249
245
253
248
Τιμόνι
Κλείδωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ξεκλείδωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Υ
Υγρό φρένων
Του φρένου μπροστινού τροχού, συμπλήρωση 153
Του φρένου πίσω τροχού, συμπλήρωση . . . 162
Υλικά λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Φ
Φίλτρο λαδιού
Αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Φίσα διαγνωστικού ελέγχου
Φόρτωση του οχήματος . .
Φρένα . . . . . . . . . . . . . . .
Φρενάρισμα . . . . . . . . . . .
278
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
202
. 98
109
109
Χ
Χειμερινή χρήση
Εργασίες ελέγχου και φροντίδας . . . . . . . . . 234
Χειρολαβές
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Χωρητικότητα
Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 249
Λάδι κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226, 248
Ψυκτικό υγρό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Ψ
Ψυκτικό υγρό
Άδειασμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Ώ
Ώρα
Ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
*3214118el*
3214118el
12/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Αυστρία
http://www.ktm.com
Φωτογραφία:
Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement