KTM 125 Duke EU 2020 Naked Bike Användarmanual

KTM 125 Duke EU 2020 Naked Bike Användarmanual

BRUKSANVISNING

2020

125 Duke

Art.nr 3214118sv

KÄRA KTM-KUND KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du är nu ägare till ett modernt sportigt fordon som du kom mer att ha glädje av länge om det sköts på rätt sätt.

Vi önskar dig lycka till. Kör försiktigt!

Notera ditt fordons serienummer.

Fordonsidentifieringsnummer ( s 24)

Återförsäljarens stämpel

Motornummer ( s 25) Nyckelnummer ( s 25)

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.

Inga uppgifter är bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersätt ning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte ingår i standard leveransen.

© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike Alla rättigheter förbehållna

*3214118sv*

3214118sv 12/2019

KÄRA KTM-KUND Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrift liga medgivande.

ISO 9001(12 100 6061) I enlighet med den internationella kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001 tillämpar KTM kvalitets styrningsprocesser för högsta möjliga produktkvalitet.

Utfärdat av: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Österrike Detta dokument gäller för följande modeller: 125 Duke EU (F4003T1, F4003T2) 125 Duke B.D. EU (F4003T3, F4003T4) 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ............................. 9 1.1

1.2

Använda symboler ................................ 9

Format................................................. 10

2

3

SÄKERHETSANVISNINGAR.......................... 11 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Avsedd användning ............................ 11 Felaktig användning............................ 11 Säkerhetsanvisningar ......................... 11

Risknivåer och symboler..................... 12

Varning för manipulationer.................. 13 Säker drift............................................ 13

Skyddsutrustning ................................ 15 Arbetsregler ........................................ 15

Miljö..................................................... 16 Bruksanvisning ................................... 16

VIKTIG INFORMATION .................................. 17 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Garanti, reklamationsrätt .................... 17 Bränslen, vätskor, oljor och övriga medel .................................................. 17 Reservdelar, tillbehör.......................... 17

Service................................................ 18 Bilder................................................... 18 Kundtjänst........................................... 18

4

5

6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FORDONSVY.................................................. 20 4.1

4.2

Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) ............................................. 20

Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) ............................................. 22

SERIENUMMER ............................................. 24 5.1

5.2

5.3

5.4

Fordonsidentifieringsnummer ............. 24 Typskylt............................................... 24

Motornummer ..................................... 25 Nyckelnummer.................................... 25

REGLAGE ....................................................... 26 6.1

6.2

6.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5

6.5.1

6.5.2

Kopplingshandtag ............................... 26 Bromshandtag .................................... 26

Gashandtag ........................................ 27 Reglage till vänster på styret .............. 27 Kombinationsbrytare ...................... 27

Ljusomkopplare.............................. 28

Menyknappar.................................. 29 Blinkersomkopplare........................ 29

Signalhornsknapp .......................... 30 Reglage till höger på styret ................. 30 Nödavstängningsknapp.................. 30

Startknapp...................................... 31

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Tändnings- och styrlås........................ 31

Spärra styret ....................................... 32

Låsa upp styret ................................... 33 Öppna tanklocket................................ 33

Stänga tanklocket ............................... 35

Sadellås .............................................. 36 Verktygssats ....................................... 36

Handtag .............................................. 37 Passagerarfotpinnar ........................... 37

Växelspak ........................................... 38

Fotbromspedal.................................... 39 Sidostöd.............................................. 39

KOMBINATIONSINSTRUMENT ..................... 41 Kombinationsinstrument ..................... 41 Aktivering och test .............................. 41

Dag‑natt‑läge ...................................... 42

Varningar ............................................ 43

Kontrollampor ..................................... 44

Display ................................................ 48

Varvtal................................................. 50 Växlingsblixt........................................ 50

Hastighet............................................. 51

ODO‑display ....................................... 52 Visning av kylvätsketemperatur .......... 52

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.17.1

7.17.2

7.17.3

7.17.4

7.17.5

7.17.6

7.17.7

7.17.8

7.17.9

7.17.10

7.17.11

7.17.12

7.17.13

7.17.14

7.17.15

7.17.16

7.17.17

7.17.18

7.17.19

Bränsleindikator .................................. 53

Tid....................................................... 54

Favourites‑display............................... 55 Quick Selector 1‑display ..................... 55

Quick Selector 2‑display ..................... 56 Meny ................................................... 56

KTM MY RIDE (tillval) .................... 57

Info ................................................. 58 Settings .......................................... 58

Preferences.................................... 59 Pairing (tillval)................................. 59

Phone (tillval).................................. 60

Headset (tillval)............................... 63

Audio (tillval)................................... 65

Telefoni (tillval) ............................... 67

General Info.................................... 68 Trip 1 .............................................. 68

Trip 2 .............................................. 69

Warning.......................................... 70 Favourites....................................... 70

Quick Selector 1............................. 71

Quick Selector 2............................. 72

Bluetooth (tillval)............................. 73

Display Theme ............................... 74

Shift Light ....................................... 75

4

8

9

7.17.20

7.17.21

7.17.22

7.17.23

7.17.24

7.17.25

7.17.26

7.17.27

Ställa in tid och datum.................... 75

DRL ................................................ 78

Distance ......................................... 79

Temperature................................... 80 Fuel Cons....................................... 80

Language ....................................... 81

Service ........................................... 82 Extra Functions .............................. 82

IDRIFTTAGNING ............................................ 84

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

8.1

8.2

8.3

Anvisningar för första idrifttagningen ..................................... 84

Köra in motorn .................................... 86 Lasta fordonet..................................... 86

KÖRANVISNING............................................. 89 9.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagning ................................ 89

Start .................................................... 90

Börja köra............................................ 92

Växla, kör............................................ 93

Bromsa in............................................ 97

Stanna, parkera ................................ 100

Transport........................................... 101

Fylla på bränsle ................................ 103

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10 SERVICESCHEMA ....................................... 106 10.1

10.2

10.3

Extra information............................... 106 Obligatoriskt arbete........................... 106

Rekommenderat arbete .................... 108

11 INSTÄLLNING AV CHASSIT ........................ 110 11.1

11.2

Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning .......................... 110

Ställa in växelspaken ........................ 111

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT ............... 113 12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Lyfta upp motorcykeln med monteringsstativet baktill .................. 113 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill ....................... 113

Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram .................... 114

Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram .................... 116

Rengöra gaffelbenens dammtätningar.................................. 117

Ta bort passagerarsadeln................. 119

Montera passagerarsadeln ............... 120 Ta bort förarsadel ............................. 120

Montera förarsadel............................ 121

5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

12.10 Kontrollera om kedjan är smutsig ..... 122 12.11 Rengöra kedjan ................................ 122

12.12 Kontrollera kedjespänning ................ 124

12.13 Ställa in kedjespänningen................. 125

12.14 Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev............................................ 127

12.15 Demontera framspoilern ................... 130

12.16 Montera framspoilern........................ 131

13 BROMSSYSTEM .......................................... 132 13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Låsningsfria bromsar (ABS).............. 132

Kontrollera bromsskivorna ................ 134

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen..................................... 135

Fylla på frambromsens bromsvätska .................................. 136

Kontrollera frambromsens bromsbelägg ..................................... 139

Kontrollera fotbromspedalens spel ... 140

Ställa in fotbromspedalens spel .... 142

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen ...................................... 144

Fylla på bromsvätska för bakbromsen .................................. 145

13.10 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg ..................................... 148

14 HJUL, DÄCK ................................................. 150 14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Demontera framhjulet

Montera framhjulet ........................ 152

Demontera bakhjulet ..................... 154

Montera bakhjulet

................... 150

......................... 156

Kontrollera bakhjulsnavets dämpningsgummin ........................ 159

Kontrollera däckens skick ................. 161

Kontrollera däcktrycket ..................... 163

15 ELSYSTEM ................................................... 164 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Varselljus (DRL) ............................... 164

Demontera 12 V-batteri ................. 165

Montera 12 V-batteri ..................... 167

Ladda 12 V-batteriet ..................... 168

Byta ABS-säkringar .......................... 171

Byta säkringar på de enskilda strömförbrukarna .............................. 174

Kontrollera strålkastarinställningen ..................... 177

Ställa in strålkastarens räckvidd ....... 178

Diagnoskontakt ................................. 179

6

15.10 ACC1 och ACC2 fram....................... 179

16 KYLSYSTEM................................................. 180 16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Kylsystem.......................................... 180

Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån .................................. 182

Kontrollera kylvätskenivån ................ 185

Tappa av kylvätska ....................... 187

Fylla på/avlufta kylsystemet .......... 189

Byta kylvätskan................................. 191

17 INSTÄLLNING AV MOTORN ........................ 195 17.1

17.2

17.3

17.4

Kontrollera gasvajerns spel .............. 195

Ställa in gasvajerns spel ............... 196 Kontrollera kopplingshandtagets spel ................................................... 196

Ställa in kopplingshandtagets spel ............................................... 198

18 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN............... 199 18.1

18.2

18.3

Kontrollera motoroljenivån ................ 199

Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilen ............................ 200

Fylla på motorolja ............................. 203

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

19 RENGÖRING, SKÖTSEL.............................. 205 19.1

19.2

Rengöra motorcykeln........................ 205

Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning ..................................... 208

20 FÖRVARING ................................................. 210 20.1

20.2

Förvaring........................................... 210

Idrifttagande efter förvaring............... 212

21 FELSÖKNING ............................................... 213

22 TEKNISK INFORMATION............................. 216 22.1

22.2

22.3

22.3.1

22.3.2

22.3.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

Motor................................................. 216

Åtdragningsmoment motor ............... 217

Volymer............................................. 221 Motorolja....................................... 221 Kylvätska...................................... 221

Bränsle ......................................... 222 Chassi............................................... 222

Elsystem ........................................... 224

Däck.................................................. 225 Gaffel ................................................ 225 Fjäderben.......................................... 225

Åtdragningsmoment chassi .............. 226

7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

23 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE............................... 232 23.1

Försäkran om överensstämmelse .... 232

24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......... 233

25 ÖVRIGA MEDEL ........................................... 237

26 STANDARDER.............................................. 239

27 FACKORDSFÖRTECKNING ........................ 240

28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR................... 241

29 LISTA MED SYMBOLER .............................. 242 29.1

29.2

29.3

Röda symboler.................................. 242 Gula och orangea symboler.............. 242 Gröna och blåa symboler.................. 242

INDEXFÖRTECKNING ......................................... 244

8

FRAMSTÄLLNINGSMEDEL 1

1.1

Använda symboler

Nedan förklaras hur några av symbolerna används.

Betecknar en väntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).

Betecknar en oväntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).

Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.

Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).

Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.

Betecknar resultatet av ett testmoment.

9

1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL Betecknar en spänningsmätning.

Betecknar en strömmätning.

Betecknar att arbetsuppgiften inklusive eventuella efterarbeten har slutförts.

1.2

Format

Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn Betecknar ett egennamn.

Namn ® Varumärke™ Understrukna begrepp Betecknar ett registrerat namn.

Betecknar ett varumärke.

Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteckningen.

10

SÄKERHETSANVISNINGAR 2

2.1

Avsedd användning

KTM sportmotorcyklar är designade och konstruerade för normal körning på allmänna vägar. De är inte konstru erade för att användas på tävlingsbanor och utanför asfalterade vägar.

Info Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.

2.2

Felaktig användning

Använd fordonet endast på avsett vis.

Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person­, material- och miljöskador.

All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen, klassas som felaktig användning.

Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven för den aktuella tillämpningen.

2.3

Säkerhetsanvisningar

För säker hantering av den beskrivna produkten måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför ige nom denna anvisning och alla ytterligare anvisningar i leveransen noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.

11

2 SÄKERHETSANVISNINGAR Info På den beskrivna produkten finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen.

Ta inte bort några informations- eller varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra perso ner missa faror och skada sig på grund av detta.

2.4

Risknivåer och symboler Fara

Informerar om en fara som omedelbart och med säkerhet leder till dödsolyckor eller bestående skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Varning

Informerar om en fara som sannolikt leder till dödsolyckor eller svåra skador om inte nödvändiga åtgär der vidtas.

Se upp

Informerar om en fara som eventuellt kan leda till lättare skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Obs!

Informerar om en fara som leder till avsevärda skador på maskiner och material om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Obs!

Informerar om en fara som leder till skador på miljön om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

12

SÄKERHETSANVISNINGAR 2

2.5

Varning för manipulationer

Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd: 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation: 1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.

2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.

3 Användning i felaktigt underhållsskick.

4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.

2.6

Säker drift Fara

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

– Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.

– Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.

13

2 SÄKERHETSANVISNINGAR

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.

– Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Vid körning på allmän väg krävs ett godkänt körkort.

Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas på en auktoriserad KTM-verkstad.

Observera de informations- och varningsdekaler som sitter på fordonet.

14

SÄKERHETSANVISNINGAR 2

2.7

Skyddsutrustning Varning

Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets risk.

– Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.

– Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.8

Arbetsregler

Om inget annat anges måste man alltid slå av tändningen vid alla arbeten (modeller med tändningslås, modeller med trådlös nyckel) eller så måste motorn stå still (modeller utan tändningslås eller trådlös nyckel).

Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parentes. Exempel: lagerurdragare (15112017000) Delar som inte kan återanvändas (t.ex. självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, o-ringar, sprintar, låsbleck) ska bytas ut mot nya delar vid hopmonteringen.

För vissa skruvar krävs det skruvlåsning (t.ex. Loctite ® ). Följ tillverkarens specifika instruktioner vid använd ningen.

Om en ny del redan är försedd med skruvlåsning (t.ex. Precote ® ) ska inget ytterligare skruvlåsningsmedel stry kas på.

Rengör och kontrollera delar som ska återanvändas efter isärtagningen så att de inte är skadade eller slitna.

Skadade eller slitna delar ska ersättas med nya.

Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.

15

2 SÄKERHETSANVISNINGAR

2.9

Miljö

Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedve tande och respekterar andra människors rättigheter.

Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella lan dets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.

Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

2.10

Bruksanvisning

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruks anvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service.

Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM‑återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

Bruksanvisningen kan dessutom laddas ner från din auktoriserade KTM‑återförsäljare och från KTMs hemsida.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

16

VIKTIG INFORMATION 3

3.1

Garanti, reklamationsrätt

Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garan tihäftet och i KTM Dealer.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet omfattas inte av garantin.

Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäf tet.

3.2

Bränslen, vätskor, oljor och övriga medel

Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd bränslen, vätskor, oljor och övriga medel enligt bruksanvisningen och specifikationen.

3.3

Reservdelar, tillbehör

För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommen deras av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

17

3 VIKTIG INFORMATION De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

3.4

Service

För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angå ende service, skötsel samt anpassning av motor och chassi följas. Felaktig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter.

Om fordonet används under svåra förhållanden, t.ex. i ösregn, stark hetta eller med tung packning, kan det leda till att vissa komponenter utsätts för ökat slitage. Detta gäller främst drivlinan, bromssystemet och fjädringen.

Därför kan man behöva kontrollera och ev. byta ut dessa delar redan före nästa underhållsintervall.

De föreskrivna inkörningstiderna samt underhållsintervallen måste observeras. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

Vid körsträcke- och tidsintervall gäller det intervall som uppnås först.

3.5

Bilder

Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.

För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.

3.6

Kundtjänst

Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

18

En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.

Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com

VIKTIG INFORMATION 3 19

4 FORDONSVY

4.1

Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)

20 E01166-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk Kombinationsinstrument Backspegel

Kopplingshandtag (

Förarsadel

s 26)

Sadellås ( s 36)

Passagerarsadel

Handtag (

Växelspak (

s 37)

s 38)

Sidostöd ( s 39)

Motornummer ( s 25)

FORDONSVY 4 21

4 FORDONSVY

4.2

Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)

22 E01167-10

1 2 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9

Verktygssats ( s 36)

Ljusomkopplare (

Menyknappar (

s 28)

s 29) Blinkersomkopplare ( s 29)

Signalhornsknapp (

Tanklock

s 30)

Startknapp ( s 31)

Nödavstängningsknapp ( s 30)

Bromshandtag ( s 26)

Tändnings- och styrlås ( s 31)

Fordonsidentifieringsnummer ( Typskylt ( s 24)

Fotbromspedal ( s 39)

Passagerarfotpinnar ( s 37)

s 24)

FORDONSVY 4 23

5 SERIENUMMER

5.1

Fordonsidentifieringsnummer

Fordonsidentifieringsnumret högra sida.

1 är instansat på styrhuvudets

5.2

Typskylt

402408-10 Typskylten 1 sitter på ramen till höger om styrhuvudet.

402174-10 24

5.3

Motornummer

SERIENUMMER 5 Motornumret drevet.

1 är instansat på vänster motorsida under fram 402486-10

5.4

Nyckelnummer

402245-10 Nyckelnumret 1 anges på KEYCODECARD.

Info Du behöver nyckelnumret om du vill beställa en reservnyc kel. Förvara KEYCODECARD på ett säkert ställe.

En ersättningsnyckel kan tillverkas om det fortfarande finns minst en tändningsnyckel. Om det inte längre finns någon tändningsnyckel måste hela låssystemet bytas ut.

25

6 REGLAGE

6.1

Kopplingshandtag

Kopplingshandtaget 1 sitter till vänster på styret.

6.2

Bromshandtag

F00717-10 Bromshandtaget 1 sitter till höger på styret.

Med bromshandtaget manövreras frambromsen.

F00718-10 26

6.3

Gashandtag

Gashandtaget 1 sitter till höger på styret.

REGLAGE 6

6.4

6.4.1

F00718-11

Reglage till vänster på styret

Kombinationsbrytare Kombinationsbrytaren sitter till vänster på styret.

27

6 REGLAGE Översikt vänster kombinationsbrytare 1

Ljusomkopplare ( s 28)

2

Menyknappar ( s 29)

3

Blinkersomkopplare ( s 29)

4

Signalhornsknapp ( s 30)

F00720-10 6.4.2

Ljusomkopplare F00719-10 Ljusomkopplaren Möjliga tillstånd 1 sitter till vänster på styret.

Halvljus på – Ljusomkopplare i läget är halvljuset och bakljuset tända.

A . I detta läge Helljus på – Ljusomkopplaren intryckt till läge detta läge är helljuset och bakljuset tända.

B . I Ljustuta – Dra ljusomkopplaren till läge C .

28

6.4.3

6.4.4

REGLAGE 6 Menyknappar Menyknapparna sitter centralt till vänster på kombinationsbryta ren.

Med menyknapparna styr man displayen på kombinationsinstru mentet.

Knapp 1 är UP‑knappen.

Knapp Knapp Knapp 2 3 4 är DOWN‑knappen.

är SET‑knappen.

är BACK‑knappen.

Blinkersomkopplare F00721-10 F00721-11 Blinkersomkopplaren 1 sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd Körriktningsvisare från – Blinkersomkopplaren tryckt mot höljet.

Vänster körriktningsvisare på – Blinkersomkopplaren tryckt åt vänster. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.

Körriktningsvisaren till höger till – Blinkersomkoppla ren tryckt åt höger. Blinkersomkopplaren går tillbaka till mittläget igen efter manövreringen.

29

6 REGLAGE 6.4.5

Signalhornsknapp Signalhornsknappen 1 sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd • Signalhornsknapp • Signalhornsknapp nalhornet.

i utgångsläget intryckt – I detta läge manövreras sig-

6.5

6.5.1

F00721-12

Reglage till höger på styret

Nödavstängningsknapp Nödavstängningsknappen 1 Möjliga tillstånd sitter till höger på styret.

Nödavstängningsknapp AV – I detta läge är tänd ningsströmkretsen bruten. Om motorn går stängs den av, om den är avstängd går den inte att starta.

Nödavstängningsknapp PÅ – Detta läge krävs för att kunna köra, tändningsströmkretsen är sluten.

F00722-10 30

6.5.2

Startknapp REGLAGE 6 Startknappen 1 Möjliga tillstånd • Startknapp • Startknapp sitter till höger på styret.

i utgångsläget intryckt – I detta läge aktiveras startmotorn.

6.6

F00723-10

Tändnings- och styrlås

F00724-01 Tändnings- och styrlåset sitter framför den övre gaffelkronan.

Möjliga tillstånd Tändning av OFF – I detta läge är tändkretsen bru ten. Om motorn är igång stängs den av, om den är avstängd går den inte att starta. Tändningsnyckeln kan dras ut.

Tändning på ON – I detta läge är tändningsströmkret sen sluten och motorn kan startas.

Styrningen blockerad LOCK – I detta läge är tänd ningsströmkretsen bruten och styrningen blockerad.

Tändningsnyckeln kan dras ut.

31

6 REGLAGE

6.7

Spärra styret

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Parkera fordonet.

– Vrid styret helt åt vänster.

– Sätt in tändningsnyckeln i tändnings- och styrlåset, tryck in den och vrid den motsols. Dra ut tändningsnyckeln.

Styret går inte att röra längre.

400732-01 32

6.8

Låsa upp styret

REGLAGE 6 – Stick in tändningsnyckeln i tändnings- och styrlåset, tryck in den och vrid den medsols. Dra ut tändningsnyckeln.

Styret går återigen att röra på.

400731-01

6.9

Öppna tanklocket Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

33

6 REGLAGE

Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

– Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

F00874-10 – Fäll upp skyddet keln i låset.

1 på tanklocket och stick in tändningsnyc Obs!

Risk för skador Tändningsnyckeln kan gå sönder vid över belastning.

Skadade tändningsnycklar måste bytas ut.

– Tryck på tanklocket för att avlasta tändningsnyckeln.

– Vrid tändningsnyckeln 90° medsols.

– Fäll upp tanklocket.

34

REGLAGE 6 – Dra ut tändningsnyckeln.

6.10

Stänga tanklocket

F00875-01

Varning

Brandrisk Bränslet är lättantändligt, giftigt och hälso vådligt.

– Kontrollera att tanklocket är korrekt låst efter stängning.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Fäll in tanklocket.

– Tryck in tanklocket tills låset snäpps fast.

35

6 REGLAGE

6.11

Sadellås

Sadellåset 1 sitter till vänster om sadeln.

Sadellåset kan låsas upp med tändningsnyckeln.

6.12

Verktygssats

F00728-10 Under passagerarsadeln finns verktygssatsen 1 .

F00729-10 36

6.13

Handtag

REGLAGE 6 Handtagen 1 används när motorcykeln ska förflyttas i trånga utrymmen.

Passageraren kan använda handtagen till att hålla sig i under färd.

6.14

F00741-10

Passagerarfotpinnar

Passagerarfotpinnarna är in- och utfällbara.

Möjliga tillstånd • Passagerarfotpinnar infällda – För körning utan passagerare.

• Passagerarfotpinnar utfällda – För körning med passagerare.

F00731-10 37

6 REGLAGE

6.15

Växelspak

Växelspaken 1 är monterad till vänster på motorn.

401950-10 De olika växlarnas lägen framgår av bilden.

Neutral-/friläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

401950-11 38

6.16

Fotbromspedal

Fotbromspedalen 1 sitter framför den högra fotpinnen.

Med fotbromspedalen aktiveras bakbromsen.

REGLAGE 6

6.17

Sidostöd

402177-10 402029-10 Sidostödet 1 sitter på fordonets vänstra sida.

Motorcykeln parkeras på sidostödet.

Info Under körning måste sidostödet vara uppfällt.

Sidostödet är sammankopplat med säkerhetsstartsyste met. Följ köranvisningarna.

Möjliga tillstånd • Utfällt sidostöd – Fordonet kan ställas på sidostödet. Säker hetssystemet är aktiverat.

39

6 REGLAGE • Sidostödet infällt – Detta läge krävs vid all typ av körning.

Säkerhetssystemet är aktiverat.

40

7.1

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7

Kombinationsinstrument

Kombinationsinstrumentet sitter framför styret.

Kombinationsinstrumentet är indelat i två funktionsområden.

1

Kontrollampor ( s 44)

2 Display

7.2

M01577-10

Aktivering och test

F00876-01 Aktivering Kombinationsinstrumentet slås på tillsammans med tändningen.

Info Displayernas ljusstyrka styrs av en omgivningsljussensor i kombinationsinstrumentet.

Test På displayen visas välkomsttexten och kontrollamporna aktiveras för en funktionskontroll.

41

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.3

Dag‑natt‑läge

I dagläget visas instrumenten i ljusa färger.

M01578-01 M01579-01 I nattläget visas instrumenten i mörka färger.

Info Omgivningsljussensorn i kombinationsinstrumentet regi strerar omgivningens ljusstyrka. Beroende på vilken ljus styrka som omgivningsljussensorn registrerar höjs eller sänks ljusstyrkan på displayen eller så aktiveras det andra läget, vilket beror på den aktuella inställningen.

Visningsläget kan ställas in i menyn Display Theme. Här kan man välja mellan automatiskt dag-natt-läge eller kon stant nattläge.

42

7.4

Varningar

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 F00904-10 Varningar visas på det nedre och/eller övre displayfältet. Bero ende på graden av relevans visas de mot gul eller röd bakgrund.

Gula varningar som kräver snabbt åtgärdande eller anpassning av körstilen.

Röda varningar 1 2 indikerar felfunktioner eller visar information indikerar felfunktioner eller visar information som kräver omedelbart ingripande.

Info Tryck på valfri knapp för att dölja varningar.

Alla aktuella varningar visas i menyn Warning, tills de inte är aktiva längre.

43

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.5

Kontrollampor

44 F00900-01

Kontrollamporna ger extra information om motorcykelns status.

När tändningen slås på tänds alla kontrollampor kort.

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Info Kontrollampan för funktionsfel lyser alltid när motorn inte är igång. Om motorn är igång och kontrollam pan för funktionsfel tänds ska du stanna fordonet på ett säkert sätt och kontakta en auktoriserad KTM verkstad.

Varningslampan för oljetryck lyser alltid när motorn inte är igång. När varningslampan för oljetryck tänds och motorn är igång ska du omedelbart stanna fordonet på ett säkert sätt och stänga av motorn.

ABS-varningslampan lyser tills en hastighet på ca 6 km/h (ca 4 mph) eller högre har uppnåtts.

Möjliga tillstånd Kontrollampan för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren är påslagen.

Kontrollampan för funktionsfel lyser gult – OBD har identifierat ett funktionsfel i fordonselekt roniken. Stanna fordonet på ett säkert sätt och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.

ABS-varningslampan lyser gult – Status- eller felmeddelande på ABS.

Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Växellådan är i friläge.

Varningslampan för oljetryck lyser rött – Oljetrycket är för lågt. Stanna fordonet omedelbart och stäng av motorn.

Larmsystem-kontrollampa blinkar rött – Statusmeddelande på larmsystemet (tillval).

45

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.

Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifie rats. Denna visas dessutom på displayen.

46

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 47

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.6

Display

48 M01580-10

Info ABS‑läget visas endast, men går inte att ändra.

2 3 4 5 6 7 8 9 bk 1 1 bl bm

Varvtal ( s 50) Växlingsblixt ( s 50)

Växlingsblixten är integrerad i varvtalsmätarindikeringen.

Växelindikering Enhet för varvtalsindikeringen

Hastighet ( s 51)

Enhet för hastighetsmätaren

ODO‑display ( s 52) Visning av kylvätsketemperatur (

Bränsleindikator (

Bluetooth ® (tillval)

Tid (

SET

s 54)

s 53)

s 52)

Visas endast vid stängd menyöversikt.

Favourites‑display ( s 55)

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 49

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.7

Varvtal

Varvtalet 1 visas i varv per minut.

M01581-10

7.8

Växlingsblixt

F01772-01 Växlingsblixten är integrerad i varvtalsmätarindikeringen.

I menyn Shift Light kan varvtalet för växlingsblixten ställas in.

Under inkörningsfasen (upp till 1 000 km/621 mi) är växlingsblix ten alltid aktiv. Först därefter kan man inaktivera växlingsblixten och ställa in värdena för RPM1 och RPM2. Vid RPM1 blinkar växlingsblixten och vid RPM2 blinkar den och färgen ändras.

Info När 6:ans växel är ilagd är växlingsblixten inaktiverad när motorn är driftvarm efter den första servicen.

50

7.9

Hastighet

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Kylvätsketemperatur ≤ 35 °C ODO < 1 000 km Växlingsblixten blin kar alltid vid 6 500 v/min kylvätsketemperatur ODO RPM1 Växlingsblixt RPM2 Växlingsblixt > 35 °C > 1 000 km blinkar blinkar och ändrar färg Hastigheten timme mph.

1 anges i kilometer per timme km/h eller i miles per M01581-11 51

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.10

ODO‑display

Den totala körsträckan ODO visas i området 1 på displayen.

Info Detta värde sparas även om 12 V-batteriet kopplas ur i fordonet eller om säkringen har gått.

7.11

M01581-12

Visning av kylvätsketemperatur

Kylvätsketemperaturen visas med staplar. Ju fler staplar som lyser, desto varmare är kylvätskan.

402808-01 Obs!

Motorskada Motorn skadas vid överhettning.

– Stanna genast på ett trafiksäkert sätt och stäng av motorn när kylvätsketemperaturvarningen visas.

– Låt motorn och kylsystemet svalna.

– Kontrollera eller/och justera kylvätskenivån när kylsystemet har svalnat.

52

7.12

Bränsleindikator

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Info När alla staplar lyser visas dessutom varningen ENGINE TEMP HIGH.

Om kylsystemet överhettas är det maximala motorvarvtalet begränsat.

• • Möjliga tillstånd • Motorn är kall – Max. tre staplar lyser.

• Driftvarm motor – Fyra till fem staplar lyser.

Motorn är varm – Sex till åtta staplar lyser.

Motorn är mycket varm – Alla åtta staplar lyser rött.

Nivån i bränsletanken visas i fältet 1 Bränslenivån visas med staplar. Ju fler staplar som lyser, desto mer bränsle finns det i bränsletanken.

på displayen.

402807-10 53

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Info När bränslet börjar ta slut blinkar det sista segmentet rött och dessutom visas varningen LOW FUEL.

Bränslenivån visas med en viss fördröjning för att förhindra att indikatorn ständigt pendlar fram och tillbaka under kör ning.

Bränsleindikatorn uppdateras inte när sidostödet är utfällt eller när nödavstängningsknappen är avstängd.

När sidostödet fälls in och nödavstängningsknappen slås på sker den första uppdateringen först efter 2 minuter.

Bränsleindikatorn blinkar om kombinationsinstrumentet inte tar emot någon signal från bränslenivågivaren.

7.13

Tid

Tiden visas i fältet 1 på displayen.

På alla språk, förutom EN-US, visas tiden i 24‑timmarsformat.

Tiden visas i 12‑timmarsformat om EN‑US ställts in som språk.

Tiden kan ställas in i menyn Clock/Date.

Info Klockan måste ställas in om 12 V-batteriet har kopplats bort från fordonet eller om säkringen har varit urmonterad.

M01581-13 54

7.14

Favourites‑display

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 På Favourites‑displayen visas upp till åtta uppgifter.

I menyn Favourites kan Favourites‑displayen ställas in fritt.

Info En till fyra uppgifter visas på två rader. Fem till åtta uppgif ter visas på en rad.

7.15

V01182-01

Quick Selector 1‑display

Tryck på UP‑knappen för att öppna Quick Selector 1 när menyn är stängd.

Tryck på BACK‑knappen för att stänga Quick Selector 1.

Info I menyn Quick Selector 1 kan Quick Selector 1 ställas in.

Valfri uppgift kan väljas.

E01065-01 55

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT

7.16

Quick Selector 2‑display

Tryck på DOWN‑knappen för att öppna Quick Selector 2 när menyn är stängd.

Tryck på BACK‑knappen för att stänga Quick Selector 2.

Info I menyn Quick Selector 2 kan Quick Selector 2 ställas in.

Valfri uppgift kan väljas.

E01066-01

7.17

Meny

Info För att öppna menyn, tryck på SET‑knappen menyn eller menyöversikten.

1 på startskärmen.

Använd UP-knappen 2 eller DOWN-knappen 3 navigera i menyn.

Tryck på BACK-knappen 4 för att för att stänga den aktuella F00905-10 56

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.17.1

KTM MY RIDE (tillval) M01582-01 Krav • Motorcykeln står still.

• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth ® aktiverad (tillval).

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I menyn KTM MY RIDE kan man parkoppla en kompatibel mobil telefon eller ett kompatibelt headset med kombinationsinstrumen tet via Bluetooth ® .

Info Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmodeller eller headsets med kombinationsinstrumentet.

Standarden Bluetooth ® 2.1 måste stödjas.

57

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.2

Info – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen, tills Info är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I Info är det möjligt att visa allmänna uppgifter.

7.17.3

Settings M01582-02 M01582-03 Krav • Motorcykeln står still.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Settings är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I Settings kan favoriter och snabbval konfigureras.

58

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.17.4

Preferences M01582-04 Krav • Motorcykeln står still.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I Preferences kan kombinationsinstrumentets display konfigu reras. Det är möjligt att ställa in enheter eller olika värden. Vissa funktioner kan aktiveras och avaktiveras.

7.17.5

Pairing (tillval) F01958-01 Krav • Motorcykeln står.

• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth ® aktiverad (tillval).

– Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Pairing är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

59

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT I menyn Pairing kan man parkoppla en kompatibel mobiltelefon eller ett kompatibelt headset med kombinationsinstrumentet via Bluetooth ® .

Info Funktionen Bluetooth med KTM MY RIDE (tillval).

När Bluetooth ® ® kan endast användas tillsammans -funktionen är på och enheten är ansluten visas Bluetooth ® -symbolen på kombinationsinstrumentets display.

Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmodeller eller headsets med kombinationsinstrumentet.

7.17.6

Phone (tillval) F01959-01 Krav • Motorcykeln står.

• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth ® också aktiverad.

på enheten som ska parkopplas är – Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

60

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 – Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Pairing är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Phone är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Info Man kan aldrig samtidigt parkoppla två mobiltelefoner med kombinationsinstrumentet.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Pairing är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Kombinationsinstrumentet börjar söka efter en kompatibel mobiltelefon. När sökningen är klar visas namnet på mobilte lefonen i menyn Pairing. Tryck på SET‑knappen för att starta parkopplingen.

Info Mobiltelefonen måste synas via Bluetooth ® för att den ska kunna hittas av kombinationsinstrumentet.

– På kombinationsinstrumentet visas ett meddelande om att det nu är redo för parkoppling. Bekräfta Passkey på mobiltelefo nen och på kombinationsinstrumentet för att slutföra parkopp lingen.

61

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Info När parkopplingen är gjord visas namnet på den par kopplade mobiltelefonen i menyn Phone.

Tryck på UP- eller DOWN-knappen tills den parkopp lade enheten är markerad. Tryck på SET-knappen för att radera den parkopplade enheten.

Det går tyvärr inte att parkoppla alla mobiltelefonsmo deller med kombinationsinstrumentet.

– Placera den redan tidigare parkopplade enheten inom räckvidden för kombinationsinstrumentet när Bluetooth ® -funktionen är aktiverad.

Enheten parkopplas automatiskt med kombinationsinstru mentet.

Om enheten inte har parkopplats automatiskt med kombi nationsinstrumentet efter ca 30 sekunder: – Starta om kombinationsinstrumentet eller upprepa Pairing-proceduren.

I menyn Phone kan man parkoppla en kompatibel mobiltelefon med kombinationsinstrumentet.

62

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.17.7

Headset (tillval) F01960-01 • • Krav • Motorcykeln står.

• Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

Funktionen Bluetooth aktiverad (tillval).

Funktionen Bluetooth ® på enheten som ska parkopplas är också aktiverad.

– Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Pairing är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Headset är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Pairing är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Kombinationsinstrumentet börjar söka efter ett kompatibelt headset. När sökningen är klar visas namnet på headsetet i menyn Pairing. Tryck på SET‑knappen för att välja enheten.

Tryck på SET‑knappen igen för att bekräfta menyalternati vet Confirm. Parkopplingen av headsetet med kombinations instrumentet slutförs nu.

63

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Info Headsetet måste vara i Pairing‑läge för att det ska kunna hittas av kombinationsinstrumentet. Observera headsetets bruksanvisning.

När parkopplingen är slutförd visas namnet på det par kopplade headsetet i menyn Headset.

Tryck på UP- eller DOWN-knappen tills den parkopp lade enheten är markerad. Tryck på SET-knappen för att radera den parkopplade enheten.

Det går tyvärr inte att parkoppla alla headsetmodeller med kombinationsinstrumentet.

– Placera den redan tidigare parkopplade enheten inom räckvidden för kombinationsinstrumentet när Bluetooth ® -funktionen är aktiverad.

Enheten parkopplas automatiskt med kombinationsinstru mentet.

Om enheten inte har parkopplats automatiskt med kombi nationsinstrumentet efter ca 30 sekunder: – Starta om kombinationsinstrumentet eller upprepa Pairing-proceduren.

I menyn Headset kan man parkoppla ett headset med kombina tionsinstrumentet.

64

7.17.8

Audio (tillval) KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 V01165-01 Krav • Funktionen KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth ® aktiverad (tillval).

• Funktionen Bluetooth ® på enheten som ska parkopplas är också aktiverad.

– Tryck på SET-knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills KTM MY RIDE är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Varning

Risk för olyckor För hög hörlursvolym utgör en dis traktion från trafiken.

– Välj en hörlursvolym som är tillräckligt låg för att du ska kunna höra ljudsignaler tydligt nog.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Audio är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Håll UP‑knappen intryckt för att höja ljudvolymen.

– Håll DOWN‑knappen intryckt för att sänka ljudvolymen.

– Tryck kort på UP‑knappen för att gå till nästa spår.

– Tryck kort på DOWN‑knappen för att gå till föregående spår.

– Tryck på SET‑knappen för att spela upp eller pausa spåret.

65

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT Info För att underlätta användningen kan du tilldela audiofunktionerna till Quick Selector 1 eller till Quick Selector 2.

66

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.17.9

Telefoni (tillval) V01183-01 Krav • Funktion KTM MY RIDE aktiverad (tillval).

• Funktion Bluetooth ® aktiverad.

• • Funktionen Bluetooth också aktiverad.

® på enheten som ska parkopplas är Headset anslutet till lämplig mobiltelefon.

Varning

Risk för olyckor För hög hörlursvolym utgör en dis traktion från trafiken.

– Välj en hörlursvolym som är tillräckligt låg för att du ska kunna höra ljudsignaler tydligt nog.

– Tryck på SET‑knappen för att ta emot ingående samtal.

– Tryck på BACK‑knappen för att avvisa ingående samtal.

– Håll UP‑knappen intryckt för att höja ljudvolymen.

– Håll DOWN‑knappen intryckt för att sänka ljudvolymen.

Info Samtalets längd och kontakt visas. Beroende på mobil telefonens inställning visas kontakten med namn.

67

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.10 General Info – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Info är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills General Info är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Date visar datum.

ODO visar den totala körsträckan.

Battery visar batterispänningen.

V01166-01 7.17.11 Trip 1 E01062-01 – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Info är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Trip 1 är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Trip visar körsträckan från den senaste nollställningen, till exem pel mellan två tankningar. Trip är aktiverad och går till 9999.

ØCons visar genomsnittshastigheten utifrån Trip.

ØSpeed visar genomsnittshastigheten utifrån Trip och Trip Time.

Trip Time visar körtiden utifrån Trip och går igång så fort det kom mer en hastighetssignal.

Fuel Range visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.

68

7.17.12 Trip 2 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Håll SET‑knappen intryckt i 3–5 sekunder.

Alla poster i menyn Trip 1 återställs.

E01063-01 – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Info är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Trip 2 är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

Trip visar körsträckan från den senaste nollställningen, till exem pel mellan två tankningar. Trip är aktiverad och går till 9999.

ØCons visar genomsnittshastigheten utifrån Trip.

ØSpeed visar genomsnittshastigheten utifrån Trip och Trip Time.

Trip Time visar körtiden utifrån Trip och går igång så fort det kom mer en hastighetssignal.

Fuel Range visar den möjliga räckvidden med bränslemängden.

Håll SET‑knappen intryckt i 3–5 sekunder.

Alla poster i menyn Trip 2 återställs.

69

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.13 Warning V01167-01 Krav • Meddelande eller varning.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Info är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Warning är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Med UP eller DOWN‑knappen kan du navigera bland varning arna.

I menyn Warning visas och sparas varningar som uppkommit.

7.17.14 Favourites V01168-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Favourites är marke rad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och välj med SET‑knappen.

I menynFavourites kan upp till åtta uppgifter väljas.

70

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.17.15 Quick Selector 1 V01169-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Quick Selector 1 är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och välj med SET‑knappen.

I menyn Quick Selector 1 kan man välja information.

Tryck på UP‑knappen för att öppna Quick Selector 1 när menyn är stängd.

71

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.16 Quick Selector 2 V01170-01 Krav • Motorcykeln står upp.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Settings är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Quick Selector 2 är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen och välj med SET‑knappen.

I menyn Quick Selector 2 kan man välja information.

Tryck på DOWN‑knappen för att öppna Quick Selector 2 när menyn är stängd.

72

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.17.17 Bluetooth (tillval) V01171-01 Krav • Motorcykeln står.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Bluetooth är marke rad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.

– Tryck på SET‑knappen för att sätta på eller stänga av Blue tooth ® ‑funktionen.

Info Funktionen Bluetooth med KTM MY RIDE (tillval).

När Bluetooth ® ® kan endast användas tillsammans -funktionen är på och enheten är ansluten visas Bluetooth ® -symbolen på kombinationsinstrumentets display.

73

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.18 Display Theme F01957-01 Krav • Motorcykeln står.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Display Theme är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.

– Tryck på SET‑knappen för att ställa in automatiskt dag‑natt‑läge eller permanent nattläge.

Info Displayen blir ljusare eller mörkare i båda lägena bero ende på den ljusstyrka som omgivningsljussensorn regi strerar.

74

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 7.17.19 Shift Light Krav • Motorcykeln står.

• ODO > 1 000 km (621 mi).

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Shift Light är marke rad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.

– Tryck på SET-knappen för att slå på eller stänga av växlings blixten eller ställa in varvtalet för växlingsrekommendationen.

Info När motorvarvtalet uppnår RPM 1 lyser varvtalsindike ringen rött.

När motorvarvtalet uppnår RPM 2 blinkar varvtalsindi keringen rött.

V01186-01 7.17.20 Ställa in tid och datum Krav Motorcykeln står.

75

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT – Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen, tills Preferences visas.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen, tills Clock/Date är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

V01172-01 V01173-01 Ställa in tiden – Tryck på UP- eller DOWN‑knappen, tills tidsinställningen är markerad.

– Tryck på SET‑knappen.

Timmen blinkar och markeras med en understrykning.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen, tills den aktuella tim men har ställts in.

– Tryck på SET‑knappen.

Minuten blinkar och markeras med en understrykning.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills den aktuella minu ten har ställts in.

– Tryck på SET‑knappen.

Tidsinställningen sparas.

76

V01174-01 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 Ställa in datum – Tryck på UP- eller DOWN‑knappen, tills datuminställ ningen är markerad.

– Tryck på SET‑knappen.

Dagen blinkar och markeras med en understrykning.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills den aktuella dagen har ställts in.

– Tryck på SET‑knappen.

Månaden blinkar och markeras med en understryk ning.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills den aktuella månaden har ställts in.

– Tryck på SET‑knappen.

Året blinkar och markeras med en understrykning.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills det aktuella året har ställts in.

– Tryck på SET‑knappen.

Datuminställningen sparas.

77

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.21 DRL Krav • Motorcykeln står.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

V01175-01

Varning

Risk för olyckor Varselljus får inte ersätta halvljus vid dåliga siktförhållanden.

Vid avsevärt nedsatt sikt på grund av dimma, snöfall eller regn kan den automatiska omkopplingen mellan varselljus och halvljus endast användas i begränsad omfattning.

– Säkerställ alltid att lämplig belysning har valts.

– Slå av varselljuset före körning eller när fordonet står still via menyn så att halvljuset är tillkopplat hela tiden.

– Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills DRL är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen.

78

7.17.22 Distance KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 – Tryck på SET-knappen för att slå på eller stänga av varsellju set.

V01176-01 Krav • Motorcykeln står still.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Distance är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.

– Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.

79

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.23 Temperature E01064-01 Krav • Motorcykeln står still.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Temperature är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.

– Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.

7.17.24 Fuel Cons V01177-01 Krav • Motorcykeln står still.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen, tills Units är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP eller DOWN‑knappen tills Fuel Cons är marke rad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

80

7.17.25 Language KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 – Aktivera menyalternativet med UP eller DOWN‑knappen.

– Tryck på SET‑knappen för att bekräfta den önskade enheten.

V01178-01 Krav • Motorcykeln står.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Language är marke rad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Aktivera menyalternativet med UP- eller DOWN‑knappen och välj med SET‑knappen.

Menyerna finns på amerikansk engelska, brittisk engelska, tyska, italienska, franska och spanska.

81

7 KOMBINATIONSINSTRUMENT 7.17.26 Service Krav • Motorcykeln står.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Service är markerad.

Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

I menyn Service visas information om nästa service.

V01179-01 7.17.27 Extra Functions V01180-01 Krav • Motorcykeln står.

• Motorcykel med alternativ extrafunktion.

– Tryck på SET‑knappen när menyn är stängd.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Preferences är mar kerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Tryck på UP- eller DOWN‑knappen tills Extra Functions är markerad. Tryck på SET‑knappen för att öppna menyn.

– Använd UP eller DOWN‑knappen för att navigera bland extra funktionerna.

82

KOMBINATIONSINSTRUMENT 7 I Extra Functions listas extrafunktionerna som kan väljas som tillval.

Info De aktuella KTM PowerParts och tillgängliga programmen för ditt fordon hittar du på KTMs webbsida.

83

8 IDRIFTTAGNING

8.1

Anvisningar för första idrifttagningen Fara

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

– Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.

– Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.

Varning

Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets risk.

– Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.

– Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

Varning

Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram‑ och bakhjulet påverkas köregenskaperna.

Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

– Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.

Varning

Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

– Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighets index.

84

IDRIFTTAGNING 8

Varning

Risk för olyckor Nya däck har sämre väggrepp.

På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.

– Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.

Inkörningsfas 200 km Info Tänk på att andra människor kan störas av överdrivet buller när du använder fordonet.

– Se till att arbetena vid kontrollen före försäljningen utförs av en behörig KTM-verkstad.

Leveransdokumentet samt service- och garantihäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.

– Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder motorcykeln för första gången.

– Bekanta dig med manöverreglagen.

– Gör dig förtrogen med motorcykelns köregenskaper på en lämplig yta innan du påbörjar mer krävande kör ning. Försök även att köra så långsamt som möjligt för att få bättre känsla för motorcykeln.

– Håll i styret med båda händerna under körning och ha fötterna på fotpinnarna.

– Kör in motorn. ( s 86)

85

8 IDRIFTTAGNING

8.2

Köra in motorn

– Under inkörningstiden får det angivna motorvarvtalet inte överskridas.

Specifikation Max motorvarvtal Under de första: 1 000 km 7 500 v/min Info Under inkörningstiden är växlingsblixten förinställd på ett värde och kan inte ändras.

– Undvik att köra med fullt gaspådrag!

8.3

Lasta fordonet Varning

Risk för olyckor Totalvikt och axellaster påverkar köregenskaperna.

Totalvikten motsvarar: en driftklar och fulltankad motorcykel, förare och passagerare med skyddskläder och hjälm, packning.

– Överskrid varken den max. tillåtna totalvikten eller axellasterna.

Varning

Risk för olyckor Felaktig montering av packväskan eller tankväskan påverkar körningen.

– Montera och säkra packväskan och tankväskan enligt tillverkarföreskriften.

86

IDRIFTTAGNING 8

Varning

Risk för olyckor Packväsksystemet skadas vid överbelastning.

– Beakta tillverkarspecifikationerna för maximal packning vid montering av packväskan.

Varning

Risk för olyckor Förpackningar som har halkat omkull påverkar sikten.

Om bakljusen är skymda är de särskilt svåra att upptäcka i för efterföljande trafikanter i mörker.

– Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.

Varning

Risk för olyckor Mycket packning förändrar körsättet och förlänger bromssträckan.

– Anpassa hastigheten efter packningen.

Varning

Risk för olyckor Förpackningar som har halkat omkull påverkar körsättet.

– Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.

– Om packning tas med, ska den fästas ordentligt så nära mitten som möjligt och vikten fördelas jämnt mellan framhjulet och bakhjulet.

– Överskrid inte den högsta tillåtna totalvikten eller de högsta tillåtna axellasterna.

87

8 IDRIFTTAGNING Specifikation Maximal tillåten totalvikt Högsta tillåtna axellast fram Maximal tillåten axellast bak 355 kg 127 kg 228 kg 88

KÖRANVISNING 9

9.1

Kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagning

Info Kontrollera alltid fordonet samt dess trafiksäkerhet innan du påbörjar en körning.

Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.

H02217-01

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 199)

– Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (

– Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (

s 135)

s 144)

s 139)

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. ( s 148)

– Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 185)

– Kontrollera om kedjan är smutsig. ( s 122)

– Kontrollera kedjespänningen. (

– Kontrollera däckens skick. (

s 124)

s 161)

– Kontrollera däcktrycket. ( s 163)

– Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och inte kärvar.

– Kontrollera elsystemets funktion.

– Kontrollera att packningen sitter fast.

– Sätt dig på motorcykeln och kontrollera backspegelns inställ ning.

89

9 KÖRANVISNING – Kontrollera bränslenivån.

9.2

Start Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

Se upp

Risk för olyckor Elkomponenter och säkerhetsanordningar skadas om 12 V-batteriet är skadat eller saknas.

– Använd aldrig fordonet med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri.

Obs!

Motorskador Ofiltrerad insugningsluft har negativ inverkan på motorns livslängd.

Utan luftfilter tränger damm och smuts in motorn.

– Ta aldrig fordonet i drift utan luftfilter.

Obs!

Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

– Värm alltid upp motorn på lågt varvtal.

90

B00782-10 KÖRANVISNING 9

– Lås upp styret. ( s 33)

– Sätt dig på fordonet, avlasta sidostödet och för det uppåt med foten tills det tar stopp.

– Tryck in nödavstängningsknappen till läget .

– Slå på tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .

Efter att tändningen slagits på hörs bränslepumpen i ca 2 sekunder. Samtidigt genomförs ett funktionstest av kombinationsinstrumentet.

– Lägg i växellådans friläge.

Den gröna kontrollampan för tomgång N lyser.

ABS‑kontrollampan tänds och släcks igen när man börjat köra.

– Tryck på startknappen .

91

9 KÖRANVISNING Info Tryck inte på startknappen förrän funktionstestet av kombinationsinstrumentet avslutats.

Inget gaspådrag vid start av motorcykeln.

Starta maximalt 5 sekunder i sträck. Vänta minst 5 sekunder innan nästa startförsök görs.

Denna motorcykel har ett säkerhetsstartsystem.

Motorn kan endast startas när växellådans friläge är ilagt eller om kopplingshandtaget har dragits in när en växel är ilagd. Om man lägger i en växel och släpper kopplingshandtaget när sidostödet är utfällt stannar motorn.

9.3

Börja köra

– Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försik tigt.

Tips Om motorn dör under starten: Dra endast i kopplingshandtaget och tryck på elstartknappen. Växellå dan behöver inte befinna sig i friläget.

92

KÖRANVISNING 9

9.4

Växla, kör Varning

Risk för olyckor Vid plötsligt gaspådrag/gassläpp kan föraren tappa kontrollen över fordonet.

– Undvik abrupta gaspådrag/gassläpp och kraftfulla bromsmanövrer.

– Anpassa hastigheten efter vägförhållandena.

Varning

Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal blockerar bakhjulet och överbelastar motorn.

– Växla inte tillbaka till en lägre växel vid högt motorvarvtal.

Varning

Risk för olyckor Ett felaktigt tändningsnyckelläge utlöser felfunktioner.

– Ändra inte tändningsnyckelläget under körningen.

Varning

Risk för olyckor Utför inga inställningar medan fordonet är i trafik.

– Genomför inställningar när fordonet står still.

93

9 KÖRANVISNING

Varning

Risk för personskador Felaktigt agerande kan leda till att passageraren ramlar av motorcykeln.

– Säkerställ att passageraren sätter sig på rätt sätt på passagerarsadeln, placerar fötterna på passa gerarfotpinnarna och håller i sig i föraren eller handtagen.

– Följ föreskrifterna om minimiålder på passagerare som gäller i ditt land.

Varning

Risk för olyckor En riskabel körstil innebär ett stort risktagande.

– Följ trafikreglerna och kör defensivt samt med god framförhållning så att du kan bedöma faror på ett så tidigt stadium som möjligt.

Varning

Risk för olyckor Kalla däck har sämre väggrepp.

– Kör alltid i maklig takt under de första kilometrarna tills däcken har uppnått drifttemperatur.

Varning

Risk för olyckor Nya däck har sämre väggrepp.

På nya däck är löpytan ännu inte uppruggad.

– Kör med måttlig hastighet i olika snedlägen med nya däck.

Inkörningsfas 200 km 94

KÖRANVISNING 9

Varning

Risk för olyckor Förpackningar som har halkat omkull påverkar körsättet.

– Kontrollera regelbundet att packningen sitter fast.

Varning

Risk för olyckor Vid en omkullkörning kan fordonet skadas mer än vad som framgår vid första anblick.

– Kontrollera fordonet efter en omkullkörning enligt rutinen vid driftstart.

Obs!

Motorskada Motorn skadas vid överhettning.

– Stanna genast på ett trafiksäkert sätt och stäng av motorn när kylvätsketemperaturvarningen visas.

– Låt motorn och kylsystemet svalna.

– Kontrollera eller/och justera kylvätskenivån när kylsystemet har svalnat.

Info Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en behörig KTM-verkstad.

95

9 KÖRANVISNING 401950-11 – Om förhållandena (uppförsbacke, körsituation osv.) tillåter det kan du lägga i en högre växel.

– Lätta på gashandtaget, dra samtidigt in kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.

Info De olika växlarnas lägen framgår av bilden. Neutral eller tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

1:ans växel är start- och bergväxeln.

– Ge inte mer gas än vad motorn kan utnyttja. Vid plötsligt gaspådrag ökar bränsleförbrukningen. Gasa aldrig mer än väglaget och vädret tillåter. I synnerhet ska man vara väldigt försiktig med att gasa i kurvor.

– För nedväxling måste du vid behov bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.

– Dra in kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa väx lingen.

– Stäng av motorn i stället för att köra resp. stå still länge med tomgångsvarvtal.

– Om kontrollampan för funktionsfel tänds under körningen, stanna omedelbart fordonet på ett säkert sätt.

– När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspå drag, släpp gashandtaget något till ¾ gaspådrag. Hastigheten 96

KÖRANVISNING 9 sjunker knappt, medan bränsleförbrukningen minskar avse värt.

– Om motorn t.ex. stryps vid en korsning kan man bara dra in kopplingshandtaget och trycka på startknappen. Växellådans neutralläge behöver inte läggas i.

– Om oljetryckslampan tänds under körning måste du omedelbart stanna på ett trafiksäkert sätt och stänga av motorn. Ta kontakt med en auktoriserad KTM-verkstad.

– Om kontrollampan för felfunktion tänds under körning bör en auktoriserad KTM‑verkstad kontaktas så snart som möjligt.

– Om den allmänna varningslampan tänds under körning, har information/varning om driftsäkerheten identifierats.

Info Uppkomna varningar visas i menyn Warning tills de inte är aktiva längre.

9.5

Bromsa in Varning

Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssystemet.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

97

9 KÖRANVISNING

Varning

Risk för olyckor En instabil tryckpunkt i fram- eller bakbromsen försämrar bromskraften.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.

– Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.

Varning

Risk för olyckor Högre totalvikt förlänger bromssträckan.

– Tänk på att bromssträckan blir längre om du har en passagerare eller packning på motorcykeln.

Varning

Risk för olyckor Bromssystemet påverkas negativt av saltade vägar.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att befria bromsbeläggen och bromsskivorna från salt.

Varning

Risk för olyckor Användning av ABS kan i vissa lägen göra att bromssträckan förlängs.

– Bromsa i enlighet med körsituationen och vägförhållandena.

– Bromsa genom att släppa på gasen och bromsa samtidigt med fram- och bakbromsen.

98

KÖRANVISNING 9 Info Med ABS kan du använda hela bromskraften, både vid tvärbromsning och vid dåligt väggrepp på sandigt, regnvått eller halt underlag utan risk för att hjulen låser sig.

Varning

Risk för olyckor Bakhjulet kan låsas på grund av motorbromsens inverkan.

– Dra åt kopplingen när du gör en nödbromsning eller annan kraftig inbromsning eller bromsar på halt underlag.

Varning

Risk för olyckor Lutande underlag minskar den maximalt möjliga bromseffekten.

– Sluta om möjligt bromsa innan kurvor börjar.

– Bromsningen bör alltid ha avslutats innan du kör in i en kurva. Lägg i en lägre växel beroende på hastighe ten.

– Använd motorbromsen vid körning i längre nedförsbackar. Växla ned en eller två växlar utan att rusa motorn.

Därigenom slipper du bromsa lika mycket och överhettar inte bromssystemet.

99

9 KÖRANVISNING

9.6

Stanna, parkera Varning

Risk för personskador Obehöriga som arbetar med fordonet utsätter både sig själva och andra för fara.

– Lämna aldrig fordonet obevakat när motorn är igång.

– Säkra fordonet så att obehöriga inte kan använda det.

– Spärra styrningen och dra ut tändningsnyckeln när du lämnar fordonet obevakat.

Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

– Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.

– Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Obs!

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

100

KÖRANVISNING 9 Obs!

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

– Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.

– Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

– Bromsa in motorcykeln.

– Lägg i växellådans friläge.

– Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .

Info När motorn stängs av med nödavstängningsknappen stängs tändningen inte av. Strömförsörjningen till de flesta strömförbrukarna bryts inte och 12 V-batteriet laddas ur. Stäng därför alltid av motorn med tändningslåset. Nödavstängningsknappen ska bara användas i nödsituationer.

– Parkera motorcykeln på fast mark.

– Fäll ner sidostödet med foten, för stödet framåt till stoppläget. Ställ fordonet på stödet.

– Spärra styret. ( s 32)

9.7

Transport

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

101

9 KÖRANVISNING Obs!

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

– Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.

– Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

– Stäng av motorn och dra ut tändningsnyckeln.

– Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fäs tanordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.

401448-01 102

KÖRANVISNING 9

9.8

Fylla på bränsle Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

– Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.

– Stäng av motorn när du tankar bränsle.

– Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.

– Torka omedelbart upp utspillt bränsle.

– Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

– Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.

– Andas inte in bränsleångor.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.

– Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

Obs!

Materialskador Vid undermålig bränslekvalitet sätts bränslefiltret igen i förtid.

103

9 KÖRANVISNING I vissa länder och regioner är den tillgängliga bränslekvaliteten och ‑renheten otillräcklig under vissa omstän digheter. Detta leder till problem i bränslesystemet.

– Tanka endast rent bränsle som uppfyller angiven standard. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

– Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

104

V01517-10 KÖRANVISNING 9 – Stäng av motorn.

– Öppna tanklocket. ( s 33)

– Fyll på bränsle i bränsletanken, max. upp till nedre kanten av påfyllningsstutsen.

1 Volym bränsletank, totalt ca

– Stäng tanklocket. (

13,5 l

s 35)

Blyfri bensin (ROZ

95) ( s 233)

105

10 SERVICESCHEMA

10.1

Extra information

Alla påföljande arbeten som uppstår genom obligatoriska eller rekommenderade arbeten kräver en separat order och beräknas separat.

Beroende på lokala körförhållanden kan andra serviceintervall gälla i ditt land.

Vissa serviceintervall och vad dessa omfattar kan ändra sig beroende på teknisk vidareutveckling. Det senast gällande serviceschemat finns alltid i KTM Dealer.net. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.

10.2

Obligatoriskt arbete

Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

Kontrollera elsystemets funktion.

Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilen.

Kontrollera bromsskivorna. ( s 134)

( s 200)

Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (

s 139)

s 148)

Kontrollera att bromskablarna är täta och oskadade.

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. ( s 135)

var 24:e månad var 12:e månad var 15 000 km var 7 500 km efter 1 000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 106

SERVICESCHEMA 10 var 24:e månad var 12:e månad var 15 000 km var 7 500 km efter 1 000 km

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (

Kontrollera däckens skick. ( s 161)

Kontrollera däcktrycket. ( s 163)

Kontrollera att fjäderbenet och gaffeln är täta.

s 144)

Rengör gaffelbenens dammtätningar. (

Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev. (

s 117)

s 127)

Kontrollera kedjespänningen. (

Kontrollera kylvätskenivån. (

s 124)

s 185)

Kontrollera kylarfläktens funktion.

Byt luftfilter, rengör luftfilterboxen.

Kontrollera att vajrarna inte är skadade eller vikta. Kontrollera även vajrarnas inställ ning.

Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta.

Kontrollera ventilspelet, byt tändstift.

Byt frambromsens bromsvätska.

Byt bakbromsens bromsvätska.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 107

10 SERVICESCHEMA Kontrollera spelet i styrhuvudets lager.

Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 177)

Slutkontroll: Kontrollera fordonets trafiksäkerhet och provkör fordonet.

Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget efter provkörningen.

Ställ in serviceindikeringen.

Gör en serviceanteckning i KTM Dealer.net.

○ engångsintervall ● återkommande intervall

10.3

Rekommenderat arbete

var 24:e månad var 12:e månad var 15 000 km var 7 500 km efter 1 000 km ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Kontrollera ramen.

var 48:e månad var 12:e månad var 30 000 km var 7 500 km efter 1 000 km ● 108

SERVICESCHEMA 10 Kontrollera svingen.

Kontrollera svinglagrets spel.

Kontrollera hjullagrens spel.

Kontrollera frostskyddet.

var 48:e månad var 12:e månad var 30 000 km var 7 500 km efter 1 000 km ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

Byt kylvätskan. ( s 191)

Töm dräneringsslangarna.

Kontrollera att alla slangar (t ex bränsle­, kyl­, avluftnings- och dräneringsslangar) och hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna.

Smörj alla rörliga delar (t.ex. sidostöd, handspak och kedja) och kontrollera att de går lätt.

Kontrollera att lättåtkomliga och säkerhetsrelaterade skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ engångsintervall ● återkommande intervall 109

11 INSTÄLLNING AV CHASSIT

11.1

Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning Varning

Risk för olyckor Ändringar av chassiinställningen kan påverka köregenskaperna avsevärt.

– Kör till en början långsamt efter att inställningarna gjorts för att kontrollera köregenskaperna.

Info Fjäderförspänningen bestämmer fjädringens utgångsläge på fjäderbenet.

En optimalt inställd fjäderförspänning är anpassad efter förarens vikt och eventuell packning och passa gerare och ger motorcykeln en väl avvägd kombination av körbarhet och stabilitet.

– Ställ in fjäderförspänningen genom att vrida på justerringen 1 .

Specifikation Fjäderförspänning Standard 3 klickningar Tappnyckel fjäderben (90529077000) Förlängning för tappnyckel (90129099025) F00779-10 Info Fjäderförspänningen kan ställas in på 10 olika lägen.

110

INSTÄLLNING AV CHASSIT 11

11.2

Ställa in växelspaken

Info Växelspakens inställningsområde är begränsat.

– Lossa muttrarna 1 .

– Ställ in växelspaken genom att vrida på växelstången Specifikation 2 .

Inställningsområde elstång A väx 90 … 102 mm Info Justeringen ska göras likadant på båda sidor.

Minst fem gängvarv måste vara inskruvade i lagret.

– Kontrollera inställningsvinkeln B .

Specifikation Inställningsvinkel B växel stång länkage växelspak 90° – Dra åt muttrarna 1 .

F00734-10 111

11 INSTÄLLNING AV CHASSIT Info Efter åtdragningen av muttrarna måste växelstångens lager stå centrerade och identiskt justerade i förhål lande till varandra så att de kan röra sig fritt i lagerskå larna.

– Kontrollera att växelspaken fungerar och går lätt att manö vrera.

112

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12

12.1

Lyfta upp motorcykeln med monteringsstativet baktill

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

– Montera monteringsstativets fästen.

– Sätt in adaptrar baktill på monteringsstativet.

Fästesadapter (61029955244) Bakjhulsmonteringsstativ (69329955000) – Ställ motorcykeln lodrätt, justera monteringsstativet i förhål lande till svingen och adaptrarna och palla upp motorcykeln.

402346-01

12.2

Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

113

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT – Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

– Ta bort lyftanordningen bak och ställ fordonet på sidostö det 1 .

– Ta bort bussningssats.

402029-10

12.3

Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

114

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 Villkor – Ta bort skyddshättan 1 .

F00735-10 402345-01 – Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Sätt lyftanordningen på plats.

Fästesbult (69329965030) Framhjulsmonteringsstativ, stort (69329965100) Info Lyft alltid upp motorcykeln bak först.

– Lyft upp motorcykeln fram.

115

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

12.4

Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram

Obs!

Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

– Parkera fordonet på fast och jämn mark.

Huvudarbete – Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

– Avlägsna monteringsstativet fram.

402777-01 116

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 – Sätt tillbaka skyddshättan 1 .

F00735-10 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

12.5

Rengöra gaffelbenens dammtätningar

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

– Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram. ( s 114)

117

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT Huvudarbete – Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar 1 .

Info Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.

E00735-10

Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna för sämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsren göringsmedel.

– Rengör och olja in dammtätningar och gaffelns innerrör på båda gaffelbenen.

Universal oljespray ( s 238)

– Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.

– Torka bort överflödig olja.

Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram. ( s 116)

118

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

12.6

Ta bort passagerarsadeln

– Sätt i tändningsnyckeln i sadellåset 1 och vrid den medsols.

– Lyft upp sadeln baktill, skjut den mot bakpartiet och lyft av den uppåt.

– Dra ut tändningsnyckeln ur sadellåset.

H01991-10 119

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

12.7

Montera passagerarsadeln

– Häng fast krokarna 1 på passagerarsadeln i sadellåsen på utliggaren, sänk ned den baktill och skjut den samtidigt framåt.

2 – Tryck ner passagerarsadeln så att den hakar fast.

H01992-01

Varning

Risk för olyckor Om sadeln är felmonterad kan den hoppa ur sitt fäste.

– Kontrollera efter monteringen att sadeln är korrekt låst och inte går att dra upp.

– Kontrollera sedan att passagerarsadeln är korrekt monterad.

12.8

Ta bort förarsadel

Förarbete

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 119)

120

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 Huvudarbete – Lyft upp förarsadeln baktill, dra den mot bakpartiet och ta av den genom att lyfta uppåt.

12.9

H01993-01

Montera förarsadel

Huvudarbete – Haka i förarsadeln omkring A och sänk ned baktill.

– Kontrollera sedan att förarsadeln är korrekt monterad.

H01994-01 Efterarbete

– Montera passagerarsadeln. ( s 120)

121

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

12.10

Kontrollera om kedjan är smutsig

– Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.

» Om kedjan är mycket smutsig:

– Rengör kedjan. ( s 122)

400678-01

12.11

Rengöra kedjan Varning

Risk för olyckor Smörjmedel på däcken försämrar väghållningen.

– Ta bort smörjmedel från däcken med ett lämpligt rengöringsmedel.

Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

122

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

Huvudarbete – Rengör kedjan regelbundet.

– Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.

– Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.

Kedjerengöringsmedel ( s 237)

– Spruta på kedjesprej efter torkningen.

Kedjesprej Street ( s 237)

400725-01 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

123

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

12.12

Kontrollera kedjespänning Varning

Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

– Kontrollera kedjespänningen regelbundet.

– Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

Huvudarbete – Lägg i växellådans friläge.

– Tryck kedjan uppåt mot svingen bakom kedjeskyddet för att få fram kedjespänningen A .

Info Kedjans övre del B ska vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

M00714-10 124

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 Kedjespänning 5 … 7 mm » Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifika tionen:

– Ställ in kedjespänningen. ( s 125)

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

12.13

Ställa in kedjespänningen Varning

Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

– Kontrollera kedjespänningen regelbundet.

– Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

– Kontrollera kedjespänningen. ( s 124)

125

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT Huvudarbete – Lossa muttern 1 .

– Lossa muttrarna Specifikation 2 .

– Justera kedjans spänning genom att vrida justerskruvarna på vänster och höger sida.

3 Kedjespänning 5 … 7 mm Vrid vänster och höger justerskruvar den vänstra och högra kedjespännaren position i förhållande till referensmärkena nu korrekt inriktat.

3 så att märkena på 4 står i samma A . Bakhjulet är F00745-10 Info Kedjans övre del ska vara spänd.

Kedjor slits inte alltid jämnt. Kontrollera därför inställ ningen på olika delar av kedjan.

– Dra åt muttrarna 2 .

– Se till att kedjespännarna justerskruvarna 3 .

– Dra åt muttern Specifikation 1 .

4 ligger an mot Mutter hjulaxel bak M14x1,5 98 Nm 126

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

12.14

Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

Huvudarbete – Kontrollera om bakdrevet och framdrevet är slitna.

» Om bakdrevet eller framdrevet är nedslitna: – Byt drivningssats.

Info Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

100132-10 127

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT – Lägg i växellådans friläge.

– Dra i kedjans nedre del med angiven vikt Specifikation Vikt, mätning av kedjans slitage 15 kg A .

– Mät avståndet del.

B mellan 20 kedjelänkar på kedjans nedre Info Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

401288-10 Maximalt avstånd 20 kedjelänkar på kedjans längsta del B mellan 301,6 mm » Om avståndet B är större än det angivna måttet: – Byt drivningssats.

Info När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut.

Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev/framdrev.

128

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 – Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.

» När det genom kedjeskyddet vid ovanifrån 1 : C går att se skruven – Byt kedjeskydd.

– Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.

» Om kedjeskyddet sitter löst: – Dra åt kedjeskyddets skruv.

Specifikation Skruv kedje skydd M5 7 Nm Loctite ® 243™ F00752-10 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

129

12 SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT

12.15

Demontera framspoilern

– Ta bort skruvarna 1 .

F00740-10 – Ta bort skruvarna 2 – Ta bort framspoilern.

.

F00739-10 130

12.16

Montera framspoilern

SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT 12 – Sätt framspoilern i rätt läge. Sätt dit skruvarna åt dem.

1 utan att dra F00740-10 F00739-10 – Sätt dit skruvarna 2 Specifikation och dra åt dem.

Skruv framspoiler bak M6x9 – Dra åt skruvarna 1 .

Specifikation Skruv framspoiler fram M6x13 9 Nm 9 Nm 131

13 BROMSSYSTEM

13.1

Låsningsfria bromsar (ABS)

ABS‑enheten pump och är monterad under bränsletanken. Det sitter en hjul varvtalssensor 1 2 består av hydraulenhet, ABS‑styrdon och retur på framhjulet och en på bakhjulet.

Varning

Risk för olyckor Om fordonet modifieras försämras ABS-funktionen.

– ABS måste vara avstängt för att, utanför det allmänna vägnätet, spinna loss med bakhjulet med åtdragen frambroms.

– Utför inga förändringar på fjädervägen.

– Använd endast reservdelar på bromssystemet som godkänts och rekommenderats av KTM.

– Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighetsindex.

– Observera det angivna däcktrycket.

– Säkerställ att servicearbeten och reparationer genom förs korrekt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) H01908-10 132

BROMSSYSTEM 13 ABS är ett säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter.

Varning

Risk för olyckor Körhjälpen kan endast hindra fordonet att slå runt inom naturlagarnas gränser.

Det är inte alltid möjligt att kompensera för extrema körsituationer som packningen med hög tyngdpunkt, växlande vägunderlag, branta nedförsbackar eller tvärbromsning utan urkoppling.

– Anpassa körstilen till vägförhållandena och din egen körkompetens.

ABS arbetar med två av varandra oberoende bromskretsar (fram och bakbroms). I normal drift fungerar bromssystemet som ett vanligt bromssystem utan ABS. När ABS-styrdonet registrerar en tendens till låsning på något av hjulen börjar ABS arbeta genom att reglera bromstrycket. Regleringen känns av genom ett lätt pul serande på bromshandtaget eller fotbromspedalen.

ABS‑varningslampan 3 ska tändas när tändningen slås på och slockna när man har börjat köra. Om den inte släcks när man har börjat köra eller om den tänds under körningen, indikerar detta att det finns ett funktionsfel på ABS‑systemet. ABS är då inte längre aktivt och hjulen kan låsa sig vid inbromsning. Bromssystemet i sig fungerar, det är bara ABS-regleringen som är ur funktion.

133

13 BROMSSYSTEM ABS‑varningslampan kan även tändas i extrema körsituationer då skillnaden i varvtal mellan fram- och bakhjul är stor, t.ex. vid wheelie eller spinnande bakhjul. Detta gör att ABS stängs av.

För att aktivera ABS igen, stanna fordonet och slå av tändningen. När fordonet startas igen aktiveras ABS igen.

ABS‑varningslampan slocknar när man har börjat köra.

13.2

Kontrollera bromsskivorna Varning

Risk för olyckor Slitna bromsskivor försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsskivor byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 400480-10 – Kontrollera måttet A för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.

Info Slitage gör bromsskivan tunnare inom det område där bromsbeläggen ligger an 1 .

Bromsskivor, slitagegräns fram bak 4,5 mm 3,6 mm 134

BROMSSYSTEM 13 » Om bromsskivans tjocklek är tunnare än det angivna vär det.

– Byt frambromsens bromsskiva.

– Byt bakbromsens bromsskiva.

– Kontrollera bromsskivorna fram och bak avseende skador, sprickor och deformation.

» Om skador, sprickor eller deformation upptäcks: – Byt frambromsens bromsskiva.

– Byt bakbromsens bromsskiva.

13.3

Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 135

13 BROMSSYSTEM

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) – Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.

– Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset 1 .

» Om bromsvätskenivån har sjunkit under MIN‑markeringen: – Fyll på frambromsens bromsvätska.

( s 136)

13.4

F00746-10

Fylla på frambromsens bromsvätska Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.) 136

BROMSSYSTEM 13

Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

137

13 BROMSSYSTEM Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

F00747-10 Förarbete

– Kontrollera frambromsens bromsbelägg. ( s 139)

Huvudarbete – Placera bromsvätskebehållaren på styret i horisontellt läge.

– Ta bort skruvarna 1 .

– Ta bort locket 2 och membranet 3 .

– Fyll på bromsvätska upp till måttet A .

Specifikation Mått A 5 mm

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 233)

– Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skru varna.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

138

BROMSSYSTEM 13

13.5

Kontrollera frambromsens bromsbelägg Varning

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren mot bromsskivorna. Detta medför att bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.

– Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

F00748-10 – Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjock lek A .

Minsta tillåtna beläggtjock lek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt frambromsens bromsbelägg.

– Kontrollera om bromsbeläggen är skadade eller spruckna.

» Om de är skadade eller spruckna: – Byt frambromsens bromsbelägg.

139

13 BROMSSYSTEM

13.6

Kontrollera fotbromspedalens spel Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bak bromsen.

– Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

140

F00751-10 BROMSSYSTEM 13 – Haka loss fjädern 1 .

– Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stopplä get och anliggning mot fotbromsens cylinderkolv och kontrol lera spelet A .

Specifikation Fotbromspedalens spel 3 … 5 mm » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in fotbromspedalens spel.

( s 142)

– Haka i fjädern 1 .

141

13 BROMSSYSTEM

13.7

Ställa in fotbromspedalens spel Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bak bromsen.

– Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

142

F00751-11 BROMSSYSTEM 13 – Haka av fjädern 1 .

– Lossa muttern 2 och skruva på skruven det specificerade spelet A .

3 för att ställa in Specifikation Fotbromspedalens spel 3 … 5 mm Info Inställningsområdet är begränsat.

– Håll emot skruven 3 och dra åt muttern 2 .

– Haka i fjädern 1 .

143

13 BROMSSYSTEM

13.8

Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Kontrollera bromsvätskenivån på bromsvätskebehållaren.

» När vätskenivån har nått MIN‑märket 1 – Fyll på bromsvätska för bakbromsen.

:

( s 145)

F00749-10 144

BROMSSYSTEM 13

13.9

Fylla på bromsvätska för bakbromsen Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under MIN-markeringen är antingen bromssystemet otätt eller bromsbe läggen nedslitna.

– Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktori serade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

– Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.

– Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

145

13 BROMSSYSTEM

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

– Säkerställ att bromsvätskan i fram‑ och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktorise rade KTM-verkstad hjälper gärna till.) Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och broms kablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

Förarbete

– Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. ( s 148)

146

BROMSSYSTEM 13 Villkor Skruvlocket är spärrat.

– Ta bort skruven 1 och ta av skruvlockets spärr.

H01142-10 F00750-10 – Ställ upp fordonet lodrätt.

– Ta bort skruvlocket 2 med membran 3 .

– Fyll på bromsvätska upp till märket A .

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 ( s 233)

– Sätt tillbaka skruvlocket och membranet.

Info Utspilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska omedelbart tvättas bort med vatten.

147

13 BROMSSYSTEM Villkor Skruvlocket är spärrat.

– Sätt skruvlockets spärr på plats, sätt i och dra åt skru ven 1 .

Specifikation Skruv locksäkring expansionskärl bakbroms M5 9 Nm H01142-10

13.10

Kontrollera bakbromsens bromsbelägg Varning

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

– Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

Om bromsbeläggen byts ut för sent skrapar bromsbelägghållaren mot bromsskivorna. Detta medför att bromseffekten minskar kraftigt och att bromsskivorna förstörs.

– Kontrollera bromsbeläggen regelbundet.

148

F00753-10 BROMSSYSTEM 13 – Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjock lek A .

Minsta tillåtna beläggtjock lek A ≥ 1 mm » Om den minsta tillåtna beläggtjockleken underskrids: – Byt bakbromsens bromsbelägg.

– Kontrollera om bromsbeläggen är skadade eller spruckna.

» Om de är skadade eller spruckna: – Byt bakbromsens bromsbelägg.

149

14 HJUL, DÄCK

14.1

Demontera framhjulet

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

– Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram. ( s 114)

150

F00754-10 HJUL, DÄCK 14 Huvudarbete – Ta bort skruvarna sidan.

1 med brickor och tryck skärmen något åt – Ta bort skruven hålet.

2 och dra ut hjulvarvtalssensorn 3 ur – Lossa skruven 4 några varv.

– Lossa skruvarna 5 .

– Tryck på skruven man.

4 för att skjuta ut hjulaxeln ur axelkläm – Ta bort skruven 4 .

Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

– Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.

– Håll fast framhjulet och ta bort hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.

Info Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.

151

14 HJUL, DÄCK

14.2

Montera framhjulet Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

F00755-10 – Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt hjullagret fram.

– Ta bort distanshylsorna.

– Rengör och fetta in de radiella axeltätningsringarna distanshylsornas löpytor A .

1 och

Långtidsfett ( s 238)

– Sätt i distanshylsorna.

152

F00754-11 HJUL, DÄCK 14 – Gör rent gängorna på hjulaxeln och skruven 2 .

– Gör rent hjulaxeln och smörj in den.

Långtidsfett ( s 238)

– Sätt framhjulet på plats och stick in hjulaxeln.

Bromsbeläggen är rätt positionerade.

– Montera skruven Specifikation 2 och dra åt.

Skruv hjulaxel fram M8 25 Nm – Sätt hjulvarvtalssensorn – Montera skruven 4 3 på plats i hålet.

och dra åt.

Specifikation Skruv hjulvarvtals sensorns fäste M6 8 Nm – Sätt i och dra åt skruvarna Specifikation 5 och brickorna.

Skruv skärm fram M6 7 Nm – Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och du känner av en tydlig tryckpunkt.

– Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram. ( s 116)

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

153

14 HJUL, DÄCK – Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.

Gaffelbenen justeras.

– Dra åt skruvarna 6 .

Specifikation Skruv axelklämma M8 15 Nm

14.3

Demontera bakhjulet

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

Huvudarbete – Ta bort skruven 1 .

F00776-10 154

F00745-11 HJUL, DÄCK 14 – Ta bort skruven hålet.

2 och dra ut hjulvarvtalssensorn 3 ur – Ta bort muttern 4 och brickan.

– Ta av kedjespännaren 5 .

– Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln kedjespännare 5 .

6 med bricka och – Skjut bakhjulet framåt så mycket som möjligt och ta av kedjan från bakdrevet.

– Tryck kedjeskyddet åt sidan.

Varning

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

– Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.

– Dra bakhjulet bakåt och ta ut det ur svingen.

Info Trampa inte på fotbromspedalen när bakhjulet är demonterat.

155

14 HJUL, DÄCK

14.4

Montera bakhjulet Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

– Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.

– Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

Varning

Risk för olyckor Direkt efter att bakhjulet satts dit har bakbromsen till en början ingen verkan.

– Tryck flera gånger på fotbromsen tills du känner en tydlig tryckpunkt.

F00757-10 Huvudarbete – Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.

» Om hjullagret är skadat eller slitet: – Byt bakhjulslager.

– Ta bort distanshylsorna.

– Rengör och fetta in de radiella axeltätningsringarna distanshylsornas löpytor A .

1 och

Långtidsfett ( s 238)

– Gör rent gängorna på hjulaxeln och axelmuttern.

– Gör rent hjulaxeln och smörj in den.

Långtidsfett ( s 238)

– Rengör ingreppsställena på bromsokshållaren och svingen.

156

HJUL, DÄCK 14 – Montera dämpningsgummina och bakdrevets hållare på bak hjulet.

– Sätt i distanshylsorna.

– Sätt bakhjulet på plats.

Bromsbeläggen är rätt positionerade.

– Skjut bakhjulet framåt så mycket som möjligt och lägg kedjan om bakdrevet.

– Sätt kedjeskyddet på plats.

157

14 HJUL, DÄCK F00745-12 – Dra bakhjulet bakåt och montera hjulaxeln och kedjespännaren 4 .

Specifikation 3 med brickan Montera kedjespännarna läge.

4 till vänster och höger i samma – Sätt dit muttern Specifikation 2 och brickan.

– Tryck bakhjulet framåt så att kedjespännarna ligger an mot skruvarna och dra åt muttern 2 .

För att bakhjulet ska vara korrekt inriktat måste marke ringarna på kedjespännarna till vänster och höger vara i samma läge i förhållande till referensmärkena B .

Mutter hjulaxel bak M14x1,5 98 Nm – Sätt hjulvarvtalssensorn – Montera skruven 6 5 på plats i hålet.

och dra åt.

Specifikation Skruv hjulvarvtals sensorns fäste M6 8 Nm 158

– Montera skruven Specifikation 7 och dra åt.

Skruv kedjeskydd EJOT PT ® K60x30 7 Nm HJUL, DÄCK 14 F00776-11 Efterarbete

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (

– Kontrollera kedjespänningen. ( s 124)

s 113)

14.5

Kontrollera bakhjulsnavets dämpningsgummin

Info Motorns kraft överförs till bakhjulet av bakdrevet via 6 dämpningsgummin. De slits ner under körning. Om dämpningsgummina inte byts ut i tid, skadas bakdrevshållaren och bakhjulsnavet.

Förarbete – Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

– Demontera bakhjulet.

( s 154)

159

14 HJUL, DÄCK F00756-10 S00678-10 Huvudarbete – Kontrollera lagret 1 .

» Om lagret är skadat eller slitet: – Byt lager.

– Kontrollera bakhjulsnavets dämpningsgummin inte är skadade eller slitna.

2 så att de » Om bakhjulsnavets dämpningsgummin är skadade eller slitna: – Byt ut bakhjulsnavets samtliga dämpningsgummin.

– Lägg bakhjulet på en arbetsbänk med bakdrevet uppåt. Stick in hjulaxeln i navet.

– För att kontrollera spelet rotera bakdrevet.

A , håll fast bakhjulet och försök att Info Spelet mäts på utsidan av bakdrevet.

Spel i bakhjulets dämp ningsgummin ≤ 5 mm » Om spelet A är större än det angivna värdet: – Byt ut bakhjulsnavets samtliga dämpningsgummin.

Efterarbete – Montera bakhjulet.

( s 156)

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. ( s 113)

160

HJUL, DÄCK 14

– Kontrollera kedjespänningen. ( s 124)

14.6

Kontrollera däckens skick Varning

Risk för olyckor Om ett däck går sönder under körningen förlorar man kontrollen över fordonet.

– Se till att omedelbart byta ut skadade eller nedslitna däck. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram‑ och bakhjulet påverkas köregenskaperna.

Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

– Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.

Varning

Risk för olyckor Däck som inte är godkända eller rekommenderade försämrar köregenskaperna.

– Använd endast hjul och däck som godkänts och rekommenderats av KTM enligt angivet hastighets index.

Info Däckens typ, skick och tryck påverkar motorcykelns köregenskaper.

Slitna däck påverkar köregenskaperna negativt, i synnerhet på våt körbana.

161

14 HJUL, DÄCK 400602-10 H01144-10 – Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.

» Om däcket har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador: – Byt däck.

– Kontrollera mönsterdjupet.

Info Beakta gällande bestämmelser angående minsta mönsterdjup.

Minsta mönsterdjup » Om mönsterdjupet är för litet: – Byt däck.

– Kontrollera däckens ålder.

≥ 2 mm Info Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däcken med hjälp av de fyra sista siffrorna i DOT beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret.

KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckens slitage.

» Om däcket är äldre än 5 år: 162

HJUL, DÄCK 14 – Byt däck.

14.7

Kontrollera däcktrycket

Info För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till att däcket överhettas.

Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckets livslängd.

400695-01 – Ta bort skyddshättan.

– Kontrollera däcktrycket när däcken är kalla.

Däcktryck enbart förare fram bak 2,0 bar 2,0 bar Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt fram 2,0 bar bak 2,2 bar » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera däcktrycket.

– Sätt tillbaka skyddshättan.

163

15 ELSYSTEM

15.1

Varselljus (DRL)

V01272-10

Varning

Risk för olyckor Varselljus får inte ersätta halvljus vid dåliga siktförhållanden.

Vid avsevärt nedsatt sikt på grund av dimma, snöfall eller regn kan den automatiska omkopplingen mellan varsel ljus och halvljus endast användas i begränsad omfatt ning.

– Säkerställ alltid att lämplig belysning har valts.

– Slå av varselljuset före körning eller när fordonet står still via menyn så att halvljuset är tillkopplat hela tiden.

– Följ gällande lagar om varsel- och halvljus.

Varselljuset (DRL) är inbyggt i huvudstrålkastaren.

Varselljuset (DRL) får bara tändas vid goda ljusförhållanden.

Aktivera varselljuset (DRL) på kombinationsinstrumentet.

Styrningen tar över omgivningsljussensorn i kombinationsinstru mentet. Om det råder goda ljusförhållanden stängs halvljuset av och varselljuset sätts på.

Info Positionsljuset 1 lyser alltid oavsett belysningstyp.

164

ELSYSTEM 15

15.2

Demontera 12 V-batteri Varning

Risk för personskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

– Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.

– Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batte rigaser har hamnat i ögonen.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 119)

– Ta bort förarsadeln. ( s 120)

165

15 ELSYSTEM Huvudarbete – Lossa minuskabeln 1 från 12 V-batteriet.

V01273-10 V01274-10 – Dra bort locket till pluspolen 2 .

– Lossa pluskabeln 3 från 12 V-batteriet.

– Haka av gummihållaren 4 .

– Dra upp 12 V-batteriet ur batterifacket.

Info Använd aldrig motorcykeln med urladdat 12 V-batteri eller utan 12 V-batteri. I båda fall riskerar elektriska komponenter och säkerhetsanordningar att skadas.

Fordonet är inte längre i trafiksäkert skick.

166

ELSYSTEM 15

15.3

Montera 12 V-batteri

Huvudarbete – Placera 12 V-batteriet i batterifacket.

12 V-batteri (ETZ-9-BS) ( s 224)

– Haka i gummihållaren – Sätt pluskabeln 2 1 .

på plats, sätt dit skruven och dra åt.

– Sätt pluspolskyddet 3 i rätt läge.

V01274-11 – Sätt minuskabeln 4 på plats, sätt dit skruven och dra åt.

V01273-11 Efterarbete

– Montera förarsadeln. ( s 121)

– Montera passagerarsadeln. ( s 120)

167

15 ELSYSTEM

– Ställ in tid och datum. ( s 75)

15.4

Ladda 12 V-batteriet Varning

Risk för personskador Batterisyra och batterigaser kan ge svåra frätskador.

– Förvara 12 V-batterier oåtkomligt för barn.

– Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.

– Undvik kontakt med batterisyra eller batterigaser.

– Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av 12 V-batteriet.

– Ladda endast 12 V-batterierna i väl ventilerade lokaler.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Skölj ögonen i minst 15 minuter med vatten och uppsök omedelbart läkare om batterisyra eller batte rigaser har hamnat i ögonen.

Obs!

Risker för miljön 12 V-batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

– 12 V-batterier får inte kasseras bland hushållssopor.

– Lämna in 12 V-batterierna till en återvinningscentral.

168

ELSYSTEM 15 Info 12 V-batteriets laddningsnivå sjunker även när det inte belastas.

Laddningsnivå och laddningssätt är mycket viktiga för 12 V-batteriets livslängd.

Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden.

När laddningsström, laddningsspänning eller laddningstid överskrids läcker elektrolyt ut via säkerhetsven tilerna. Detta gör att 12 V-batteriets kapacitet minskar.

Om 12 V-batteriet laddats ur på grund av upprepade startförsök ska 12 V-batteriet laddas upp direkt.

Om 12 V-batteriet står urladdat under en längre tid djupurladdas det och sulfateras, vilket leder till att bat teriet förstörs.

12 V-batteriet är underhållsfritt. Syranivån behöver inte kontrolleras.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 119)

– Ta bort förarsadeln. ( s 120)

– Ta bort minuskabeln från 12 V-batteriet för att undvika skador på fordonets elsystem.

169

15 ELSYSTEM M00729-10 Huvudarbete – Anslut laddaren till 12 V-batteriet. Slå på laddaren.

Batteriladdare (58429074000) Med denna laddare kan man dessutom testa vilospänningen, 12 V-batteriets startförmåga och generatorn. Med den här lad daren kan inte 12 V-batteriet överladdas.

Info Ta aldrig bort locket 1 .

Ladda 12 V-batteriet med max 10 % av den kapacitet som är angiven på batterihöljet 2 .

– Stäng av laddaren efter laddningen och koppla bort den från 12 V-batteriet.

Specifikation Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.

Ladda upp 12 V-batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs.

3 månader – Sätt minuskabeln på plats, sätt i och dra åt skruven.

– Sätt locket till minuspolen på plats.

Efterarbete

– Montera förarsadeln. ( s 121)

– Montera passagerarsadeln. ( s 120)

170

ELSYSTEM 15

– Ställ in tid och datum. ( s 75)

15.5

Byta ABS-säkringar Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

– Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.

– Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

Info Två säkringar för ABS sitter under passagerarsadeln. Med dessa båda säkringar skyddas ABS-systemets returpump och hydraulenhet. Den tredje säkringen som skyddar ABS-styrdonet sitter i säkringslådan.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 119)

171

15 ELSYSTEM V01518-10 Byta säkring för ABS‑hydraulenheten: – Ta bort skyddshättan och ta bort säkringen 1 .

Info En defekt säkring har en bruten smälttråd A .

Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsy stemet.

– Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.

– Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

– Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (75011088015) ( s 224)

Tips Sätt i en ny reservsäkring 2 den finns till hands vid behov.

i säkringslådan så att – Montera skyddshättan.

172

Byta säkring för ABS‑returpumpen: – Ta bort skyddshättan och ta bort säkringen 3 .

ELSYSTEM 15 Info En defekt säkring har en bruten smälttråd A .

V01518-11

Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsy stemet.

– Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.

– Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

– Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (90111088025) ( s 224)

Tips Sätt i en ny reservsäkring 4 den finns till hands vid behov.

i säkringslådan så att – Montera skyddshättan.

Efterarbete

– Montera passagerarsadeln. ( s 120)

173

15 ELSYSTEM

15.6

Byta säkringar på de enskilda strömförbrukarna

Info Säkringslådan med huvudsäkringen och de enskilda förbrukarnas säkringar sitter under passagerarsa deln.

Förarbete – Stäng av tändningen genom att vrida tändningsnyckeln till läget .

– Ta bort passagerarsadeln. ( s 119)

174

F00849-10 ELSYSTEM 15 Huvudarbete – Öppna säkringslådans lock 1 .

– Ta bort den defekta säkringen.

Specifikation Säkring 1 - 30 A - huvudsäkring Säkring 2 - 10 A - kombinationsinstrument Säkring 3 - 10 A - huvudrelä Säkring 4 - 15 A - tändspole, bränslepump, startmotorrelä, signalhorn Säkring 5 - 15 A - kylarfläkt Säkring 6 - 15 A - bromsljus, körriktningsvisare, helljus, halvljus, positionsljus, bakljus, nummerskyltsbelysning Säkring 7 - 10 A - styrdon för motorelektronik, ABS-styrdon Säkring 8 - 10 A - larm (tillval) Säkring 9 - 10 A - konstant plus för extra utrustning (ACC1 fram) Säkring 10 - 10 A - tändningsplus för extra utrustning (ACC2 fram) Säkring SPARE - 10 A/15 A/30 A - reservsäkringar Info En defekt säkring har en bruten smälttråd A .

175

15 ELSYSTEM

Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsyste met.

– Använd endast säkringar med föreskrivet ampere värde.

– Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

– Sätt i en reservsäkring med passande amperetal.

Säkring (75011088010) ( Säkring (75011088015) ( Säkring (75011088030) ( s 224) s 224) s 224)

Tips Sätt i en ny reservsäkring i säkringslådan så att den finns till hands vid behov.

– Kontrollera att förbrukaren fungerar.

– Stäng säkringslådans lock 1 .

Efterarbete

– Montera passagerarsadeln. ( s 120)

176

15.7

ELSYSTEM 15

Kontrollera strålkastarinställningen

400726-10 – Ställ fordonet på ett vågrätt underlag framför en ljus vägg och rita ett märke i höjd med strålkastarens mitt.

– Rita ett annat märke på avstånd B Specifikation under det första märket.

Avstånd B 5 cm – Ställ fordonet rakt upp med avståndet tänd halvljuset.

A Specifikation framför väggen och Avstånd A 5 m – Nu sätter sig föraren på motorcykeln, vid behov med packning och passagerare.

– Kontrollera strålkastarinställningen.

För en motorcykel med förare och ev. packning och passa gerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt vid det nedre märket.

» Om gränsen mellan ljust och mörkt område inte överens stämmer med specifikationen:

– Ställ in strålkastarens räckvidd. ( s 178)

177

15 ELSYSTEM

15.8

Ställa in strålkastarens räckvidd

Förarbete

– Kontrollera strålkastarinställningen. ( s 177)

Huvudarbete – Ställ in strålkastarens räckvidd med justerskruven 1 .

F00850-10 Info Vrid medsols för att öka räckvidden, vrid motsols för att minska räckvidden.

Extra vikt kan eventuellt leda till att strålkastarens räck vidd måste korrigeras.

Skruven 1 håller även fast strålkastaren. Säkerställ att skruven alltid är tillräckligt iskruvad.

– Ställ in strålkastaren på markeringen B .

Specifikation För en motorcykel med förare och ev. packning och passa gerare ska gränsen mellan ljust och mörkt område befinna sig exakt vid det nedre märket B .

400726-11 178

15.9

Diagnoskontakt

Diagnoskontakten 1 sitter under passagerarsadeln.

ELSYSTEM 15 H01906-10

15.10

ACC1 och ACC2 fram

Monteringsställe – Spänningsförsörjningarna ACC1 1 och ACC2 2 fram sitter på fordonets vänstra sida bakom kåpan under bränsletanken.

E01189-10 179

16 KYLSYSTEM

16.1

Kylsystem

F00762-10 Vattenpumpen 1 i motorn sörjer för en tvångscirkulation av kylvätskan.

Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket överflödiga kylvätskan till expansionskärlet ren sjunker sugs denna del tillbaka till kylsystemet. Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstör ningar uppstår.

2 . Genom värmeutvidgningen leds den 3 . När temperatu 110 °C 180

H01904-10 KYLSYSTEM 16 Kylningen genereras av fartvinden och en kylarfläkt 4 som kopplas till vid högre temperaturer.

Lägre körhastighet ger lägre kyleffekt. Smutsiga kylarlameller minskar också kyleffekten.

Info Om kylsystemet överhettas är det maximala motorvarvtalet begränsat.

181

16 KYLSYSTEM

16.2

Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav Motorn är kall.

182

F00764-10 KYLSYSTEM 16 – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Ta bort locket 1 på expansionskärlet.

– Kontrollera kylvätskans frostskydd.

−25 … −45 °C » Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera kylvätskans frostskydd.

– Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet.

Kylvätskenivån måste vara mellan de båda markeringarna.

» Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska ( s 234)

– Sätt tillbaka locket på expansionskärlet.

183

16 KYLSYSTEM F00763-10 – Ta bort kylarlocket 2 .

– Kontrollera kylvätskans frostskydd.

−25 … −45 °C » Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen: – Korrigera kylvätskans frostskydd.

– Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylaren måste vara helt påfylld.

» Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera kylvätskenivån och ta reda på orsaken till förlusten.

Kylvätska ( s 234)

» Om mer kylvätska behövde fyllas på än angiven specifika tion: > 0,20 l – Fyll på/avlufta kylsystemet.

( s 189)

– Montera kylarlocket.

184

KYLSYSTEM 16

16.3

Kontrollera kylvätskenivån Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav Motorn är kall.

185

16 KYLSYSTEM – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

– Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet 1 .

Kylvätskenivån måste vara mellan de båda markeringarna.

» Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska ( s 234)

F00764-10 F00763-10 – Ta bort kylarlocket ren.

2 och kontrollera kylvätskenivån i kyla Kylaren måste vara helt påfylld.

» Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikatio nen: – Korrigera kylvätskenivån och ta reda på orsaken till förlusten.

» Om mer kylvätska behövde fyllas på än angiven specifika tion: > 0,20 l – Fyll på/avlufta kylsystemet.

– Montera kylarlocket.

( s 189)

186

KYLSYSTEM 16

16.4

Tappa av kylvätska Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav Motorn är kall.

187

16 KYLSYSTEM F00765-10 Förarbete

– Demontera framspoilern. ( s 130)

Huvudarbete – Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Ställ en lämplig behållare under motorn.

– Ta bort skruven 1 – Ta bort kylarlocket.

med tätningsringen.

– Låt kylvätskan rinna ut helt.

– Sätt i skruven 1 och en ny tätningsring och dra åt den.

Specifikation Låsskruv vattenpum pens avtappningshål M6 10 Nm 188

KYLSYSTEM 16

16.5

Fylla på/avlufta kylsystemet Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Huvudarbete – Ta bort kylarlocket 1 .

F00763-11 189

16 KYLSYSTEM F00766-10 – Lossa avluftningsskruven Specifikation 2 .

3 varv – Luta fordonet något åt höger.

– Fyll på kylvätska tills den rinner ut ur avluftningsskruven utan bubblor och dra genast åt avluftningsskruven.

Kylvätska ( s 234)

– Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full. Montera kylarlocket.

– Ställ upp fordonet mot sidostödet.

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och varmkör den.

190

KYLSYSTEM 16 – Stäng av motorn och låt den svalna.

– Låt motorn svalna och kontrollera sedan kylvätskenivån i kyla ren igen. Fyll på kylvätska om det behövs.

– Ta av expansionskärlets locket till det övre märket.

3 och fyll på kylvätska upp – Sätt tillbaka locket på expansionskärlet.

F00764-11 Efterarbete

– Montera framspoilern. ( s 131)

16.6

Byta kylvätskan Varning

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

– Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.

– Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

191

16 KYLSYSTEM

Varning

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

– Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.

– Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.

– Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.

– Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.

– Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögo nen.

– Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Förarbete

– Demontera framspoilern. ( s 130)

Huvudarbete – Ställ upp motorcykeln lodrätt.

– Ställ en lämplig behållare under motorn.

– Ta bort skruven 1 med tätningsringen.

F00765-10 192

KYLSYSTEM 16 – Ta bort kylarlocket 2 .

– Låt kylvätskan rinna ut helt.

– Sätt i skruven 1 och en ny tätningsring och dra åt den.

Specifikation Låsskruv vattenpum pens avtappningshål M6 10 Nm F00763-10 F00766-11 – Lossa avluftningsskruven Specifikation 3 .

3 varv – Luta fordonet något åt höger.

– Fyll på kylvätska tills den rinner ut ur avluftningsskruven utan bubblor och dra genast åt avluftningsskruven.

Kylvätska ( s 234)

– Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full. Montera kylarlocket.

– Ställ upp fordonet mot sidostödet.

193

16 KYLSYSTEM

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och varmkör den.

– Stäng av motorn och låt den svalna.

– Låt motorn svalna och kontrollera sedan kylvätskenivån i kyla ren igen. Fyll på kylvätska om det behövs.

– Ta bort expansionskärlets lock till MAX-markeringen.

4 och fyll på kylvätska upp – Sätt tillbaka locket på expansionskärlet.

F00764-12 Efterarbete

– Montera framspoilern. ( s 131)

194

17.1

INSTÄLLNING AV MOTORN 17

Kontrollera gasvajerns spel

– Kontrollera att gashandtaget går lätt.

– Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Vrid gashandtaget lätt fram och tillbaka för att bestämma gasvajerns spel A .

Gasvajerns spel A 3 … 5 mm » Om gasvajerns spel inte överensstämmer med specifika tionen: – Ställ in gasvajerns spel.

( s 196)

400192-11

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och låt den gå på tomgångsvarvtal. Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Tomgångsvarvtalet får inte ändras.

» Om tomgångsvarvtalet ändras: – Kontrollera gasvajerns dragning.

195

17 INSTÄLLNING AV MOTORN

17.2

Ställa in gasvajerns spel

F00773-10 – Ställ styret i läget för körning rakt framåt.

– Skjut tillbaka dammtätningen 1 .

– Lossa låsmuttern 2 .

– Ställ in gasvajerns spel med justerskruven Specifikation 3 .

Gasvajerns spel 3 … 5 mm – Dra åt låsmuttern 2 .

– Skjut på skyddshylsan 1 .

17.3

Kontrollera kopplingshandtagets spel

Obs!

Kopplingsskador Om det inte finns något spel på kopplingshandtaget börjar kopplingen att slira.

– Kontrollera alltid kopplingshandtagets spel före användning av motorcykeln.

– Ställ vid behov in kopplingshandtagets spel enligt anvisning.

196

F00767-10 INSTÄLLNING AV MOTORN 17 – Kontrollera att kopplingshandtaget går lätt.

– Ställ styret i läget för körning rakt framåt.

– Dra åt kopplingshandtaget tills motståndet märks och ta reda på kopplingshandtagets spel A .

Kopplingshandtagets spel A 1 … 3 mm » Om kopplingshandtagets spel inte överensstämmer med specifikationen: – Ställ in kopplingshandtagets spel.

( s 198)

– Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Kopplingshandtagets spel får inte ändras.

» Om kopplingshandtagets spel ändras: – Kontrollera kopplingsvajerns dragning.

197

17 INSTÄLLNING AV MOTORN

17.4

Ställa in kopplingshandtagets spel

– Ställ styret i läget för körning rakt framåt.

– Skjut tillbaka dammtätningen 1 .

– Lossa låsmuttern 2 .

– Ställ in kopplingshandtagets spel ven 3 .

Specifikation A med inställningsskru Kopplingshandtagets spel A 1 … 3 mm – Dra åt låsmuttern – Sätt skyddshylsan 2 .

1 på plats.

F00768-10 198

18.1

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 18

Kontrollera motoroljenivån

F00772-10 Krav Motorn är driftsvarm.

Förarbete – Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete – Kontrollera motoroljenivån.

Info Stäng av motorn och vänta en minut. Genomför sedan kontrollen.

Motoroljans nivå måste ligga mellan markeringarna och B .

A » Om motoroljenivån ligger under markeringen

– Fyll på motorolja. ( s 203)

» Om motoroljenivån ligger över markeringen – Korrigera motoroljenivån.

A B : : 199

18 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN

18.2

Byta motorolja och oljefilter, rengöra oljesilen Varning

Risk för skållskador Motor‑ och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.

– Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

– Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelen omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Tappa av motoroljan när motorn är driftvarm.

Förarbete

– Demontera framspoilern. ( s 130)

– Ställ upp motorcykeln på en vågrät yta med hjälp av sidostö det.

200

F00769-10 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 18 Huvudarbete – Ställ en lämplig behållare under motorn.

– Ta bort oljeavtappningsskruven – Ta bort oljesilen 2 1 och O-ringen.

och o-ringen.

– Låt motoroljan rinna ut helt.

– Gör rent oljeavtappningsskruven och oljesilen noggrant.

– Sätt oljesilen ven 1 2 i rätt läge och montera oljeavtappningsskru med O-ring och dra åt.

Specifikation Oljeavtappnings skruv M24x1,5 15 Nm – Ta bort skruvarna o-ringen.

3 . Ta bort oljefiltrets lock 4 och – Dra ut oljefiltret 5 ur oljefilterhuset.

– Låt motoroljan rinna ut helt.

– Rengör noggrant delarna och tätningsytan.

F00770-10 201

18 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN – Sätt i ett nytt oljefilter 5 .

– Smörj oljefilterlockets o-ring. Sätt dit oljefilterlocket 6 .

– Montera skruvarna Specifikation 3 och dra åt dem.

Skruv oljefilterlock M6 10 Nm F00771-10 401955-13 Info Om för lite motorolja eller motorolja av låg kvalitet används ökar slitaget av motorn.

– Ta bort oljepåfyllningsskruven motorolja.

7 med O-ringen och fyll på Motorolja Omgivningstempera tur: 0 … 50 °C Motorolja Omgivningstempera tur: −10 … 40 °C 1,5 l Motorolja (SAE

15W/50) (

Motorolja (SAE

10W/40) ( s 235) s 235)

– Sätt in oljepåfyllningsskruven samt O-ringen och dra åt skru ven.

202

SERVICEARBETEN PÅ MOTORN 18

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete

– Montera framspoilern. ( s 131)

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 199)

18.3

Fylla på motorolja

Info Om för lite motorolja eller motorolja av låg kvalitet används ökar slitaget av motorn.

203

18 SERVICEARBETEN PÅ MOTORN Huvudarbete – Ta bort oljepåfyllningsskruven motorolja.

1 med o-ringen och fyll på

Motorolja (SAE 15W/50) ( Motorolja (SAE 10W/40) ( s 235) s 235)

401955-10 Info För optimal effekt bör inte olika motoroljor blandas.

Vi rekommenderar att även byta motoroljan.

– Sätt i oljepåfyllningsskruven samt o-ringen och dra åt skruven.

Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

– Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.

– Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

– Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 199)

204

RENGÖRING, SKÖTSEL 19

19.1

Rengöra motorcykeln

Obs!

Materialskador Vid felaktig användning av en högtrycksrengörare kommer komponenter att skadas eller för störas.

Genom det höga trycket tränger vattnet in i elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar, lager etc.

Alltför högt tryck orsakar störningar och förstör komponenter.

– Rikta inte vattenstrålen direkt mot elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar eller lager.

– Håll ett minimiavstånd mellan högtrycksmunstycket och komponenten.

Minimiavstånd 60 cm Obs!

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

– Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info Tvätta motorcykeln regelbundet för att bibehålla dess värde och utseende under lång tid.

Undvik direkt solljus på motorcykeln när du rengör den.

205

19 RENGÖRING, SKÖTSEL 401061-01 – Förslut avgassystemet så att det inte kommer in vatten.

– Börja med att ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.

– Mycket smutsiga ställen ska sprayas in med vanligt rengö ringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel ( s 238)

Info Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Använd aldrig rengöringsmedlet direkt på en torr motorcykel, utan skölj den alltid först med vatten.

Om motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas med kallt vatten. Varmt vatten förstärker saltets inverkan.

– När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vatten stråle bör den torka ordentligt.

– Ta bort skyddet för avgassystemet.

206

RENGÖRING, SKÖTSEL 19

Varning

Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssy stemet.

– Bromsa försiktigt flera gånger för att torka broms beläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

– Efter rengöringen ska man köra ett stycke tills motorn har nått drifttemperatur.

Info Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkom liga ställen på motorn och bromssystemet.

– Skjut tillbaka skyddshylsorna på styrets armaturer så att vat ten som har trängt in kan torka bort.

– Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.

– Rengör kedjan. ( s 122)

– Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi ( s 237)

– Alla lackerade delar ska behandlas med ett milt lackskydds medel.

207

19 RENGÖRING, SKÖTSEL

Perfect Finish och högglanspolermedel för lack ( s 238)

Info Vid leveransen får matta plastdelar inte poleras.

Annars påverkas materialets kvalitet negativt.

– Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas med milda rengöringsmedel och vårdande medel.

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­,

metall- och plastytor ( s 238)

– Smörj tändnings- och styrlåset med olja.

Universal oljespray ( s 238)

19.2

Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning

Info Om motorcykeln används vintertid bör man tänka på saltet som strös ut på gatorna. Motorcykeln bör skyddas mot det aggressiva saltet.

Om motorcykeln har körts på saltade vägar ska den tvättas med kallt vatten. Varmt vatten förstärker sal tets inverkan.

208

401060-01

– Rengör motorcykeln. (

– Gör rent bromsarna.

RENGÖRING, SKÖTSEL 19

s 205)

Info Efter ALL körning på saltade vägar ska motorcykeln och i synnerhet bromsoken och bromsbeläggen göras rent ordentligt med kallt vatten och därefter torka.

Komponenterna ska ha svalnat och behöver inte demonteras.

– Behandla motorn, svingen och alla övriga blanka eller förzin kade delar (utom bromsskivorna) med vaxbaserat korrosions skyddsmedel.

Info Se till att korrosionsskyddsmedlet inte hamnar på bromsskivorna eftersom bromsverkan reduceras avsevärt.

– Rengör kedjan. ( s 122)

209

20 FÖRVARING

20.1

Förvaring

Info När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder.

Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den.

Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verk städerna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.

401058-01 – Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsle tillsats blandas i.

Bränsletillsats ( s 237)

– Fyll på bränsle. ( s 103)

– Rengör motorcykeln. ( s 205)

– Byt motorolja och oljefilter, rengör oljesilen.

– Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (

(

– Kontrollera däcktrycket. (

– Demontera 12 V-batteriet.

– Ladda 12 V-batteriet.

Specifikation

(

Förvaringstemperatur för 12 V-batteriet utan direkt solljus

s 163)

( s 165)

s 168)

0 … 35 °C

s 200)

s 182)

210

FÖRVARING 20 – Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större tempera turväxlingar bör förekomma.

Info KTM rekommenderar att motorcykeln lyfts upp.

– Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet baktill.

( s 113)

– Lyft upp motorcykeln med monteringsstativet fram. ( s 114)

– Täck över motorcykeln med en luftgenomsläpplig presenning eller ett luftgenomsläppligt täcke.

Info Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kor tare perioder. Motorn värms inte upp tillräckligt. Vatten ångan som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att ventiler och avgassystemet rostar.

211

20 FÖRVARING

20.2

Idrifttagande efter förvaring

– Ta ned motorcykeln från monteringsstativet fram. (

– Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill. (

– Montera 12 V-batteriet.

– Ställ in tid och datum. (

( s 167)

s 75)

s 116)

s 113)

– Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagan-

det. ( s 89)

– Provkör fordonet.

401059-01 212

Fel Motorn roterar ej när startknap pen trycks in Möjlig orsak Handhavandefel Urladdning av 12 V-batteriet Säkring 1, 3, 4 eller 7 har gått Motorn roterar bara när kopp lingshandtaget används Ingen anslutning mot chas sijord En växel är ilagd En växel är ilagd och sidostö det är utfällt Motorn roterar, men startar inte Handhavandefel Motorn har för lite effekt Motorn blir ovanligt varm FELSÖKNING 21 Åtgärd – Utför arbetsmomenten för att starta

motorcykeln. ( s 90)

– Ladda 12 V-batteriet.

( s 168)

– Byt säkringar till de enskilda strömför-

brukarna. ( s 174)

– Kontrollera anslutningen mot chas sijord.

– Lägg i växellådans friläge.

– Lägg i växellådans friläge.

Funktionsfel i den elektroniska bränsleinsprutningen Luftfiltret är mycket smutsigt Bränslefiltret är mycket smut sigt Funktionsfel i den elektroniska bränsleinsprutningen För lite kylvätska i kylsystemet – Utför arbetsmomenten för att starta

motorcykeln. ( s 90)

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Byt ut luftfiltret.

– Kontrollera bränsletrycket.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Kontrollera att kylsystemet är tätt.

– Kontrollera kylvätskenivån. ( s 185)

213

21 FELSÖKNING Fel Motorn blir ovanligt varm Kontrollampan för funktionsfel lyser gult Motorn får motorstopp under körningen ABS-varningslampan lyser Hög oljeförbrukning Möjlig orsak Kyllamellerna är mycket smut siga Skumbildning i kylsystemet Termostat defekt Säkring 5 har gått Defekt på kylarfläktsystemet Funktionsfel i den elektroniska bränsleinsprutningen Bränslebrist Säkring 1, 3, 4 eller 7 har gått Åtgärd – Rengör kyllamellerna.

– Tappa av kylvätskan.

(

– Fyll på/avlufta kylsystemet.

( s 189)

s 187)

– Kontrollera termostaten.

– Byt säkringar till de enskilda strömför-

brukarna. ( s 174)

– Kontrollera kylarfläktsystemet.

– Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

– Fyll på bränsle. ( s 103)

– Byt säkringar till de enskilda strömför-

brukarna. ( s 174)

ABS-säkringen har gått Hjulvarvtalet på fram- och bak hjul skiljer sig kraftigt åt Funktionsfel i ABS – Läs av felminnet med KTM‑diagnosverktyget.

Veck i motoravluftningsslangen – Dra avluftningsslangen utan veck eller byt ut slangen.

Motoroljenivå för hög

– Byt ABS-säkringar. ( s 171)

– Stanna, slå av tändningen och starta om.

– Kontrollera motoroljenivån. ( s 199)

214

Fel Hög oljeförbrukning Strålkastare och positionsljus fungerar inte Körriktningsvisare, bromsljus och signalhorn fungerar inte Klockan går fel eller visas inte längre Urladdning av 12 V-batteriet Kombinationsinstrumentet visar inget på displayen Hastighetsmätaren på kombi nationsinstrumentet fungerar inte FELSÖKNING 21 Möjlig orsak Motoroljan för tunnflytande (viskositet) Säkring 6 har gått Säkring 4 eller 6 har gått Säkringen 2 har gått Åtgärd – Byt motorolja och oljefilter, rengör olje silen.

( s 200)

– Byt säkringar till de enskilda strömför-

brukarna. ( s 174)

– Byt säkringar till de enskilda strömför-

brukarna. ( s 174)

– Byt säkringar till de enskilda strömför-

brukarna. ( s 174)

– Ladda 12 V-batteriet.

( s 168)

Tändningen inte avstängd när fordonet parkerades 12 V-batteriet laddas inte av generatorn Säkringen 2 har gått Kabelhärvan för hastighetsmä taren är skadad eller stickan slutningen är oxiderad – Kontrollera laddningsspänningen.

– Kontrollera viloströmmen.

– Byt säkringar till de enskilda strömför-

brukarna. ( s 174)

– Kontrollera kabelhärvan och stickan slutningen.

215

22 TEKNISK INFORMATION

22.1

Motor

Typ Cylindervolym Slag Diameter Kompression Styrning Ventildiameter insugning Ventildiameter utblåsning Ventilspel kallt insug Ventilspel kallt utlopp Vevaxellager Vevstakslager Kolv Kolvringar Motorsmörjning Primärutväxling Koppling Växellåda Utväxlingsförhållande 216 1-cylinder 4-takts bensinmotor, vätskekyld 125 cm³ 47,2 mm 58 mm 12,8:1 DOHC, 4 svängarmsstyrda ventiler, drivning via kedja 22,5 mm 19 mm 0,08 … 0,12 mm 0,13 … 0,17 mm 2 kullager Glidlager Gjuten lättmetall 1 kompressionsring, 1 minutring, 1 oljeavstrykarring Cirkulationssmörjning med 1 trokoidpump 22:72 Koppling i oljebad/mekanisk funktion 6-växlad växellåda med klokoppling

1:ans växel 2:ans växel 3:ans växel 4:ans växel 5:ans växel 6:ans växel Beredning av bränsleluftblandningen Tändsystem Generator Tändstift Elektrodavstånd tändstift Kylning Tomgångsvarvtal Starthjälp

22.2

Åtdragningsmoment motor

Oljemunstycke M5 TEKNISK INFORMATION 22 12:34 15:31 18:28 21:26 22:23 24:22 elektronisk bränsleinsprutning Kontaktfritt styrt helelektroniskt tändsystem med digi tal tändningsreglering 12 V, 230 W BOSCHVR5NEU 1 mm Vätskekylning, permanent cirkulation av kylvätskan genom vattenpump 1 450 … 1 550 v/min Startmotor 6 Nm Loctite ® 243™ 217

22 TEKNISK INFORMATION Skruv fästplåt M5 Skruv fästplåt statorkabel Skruv motoravluftningsplåt Skruv stator Låsskruv vattenpumpens avtapp ningshål Mutter vattenpumphjul Skruv arreteringsspak Skruv framdrev Skruv fästplåt frihjul Skruv fästplåt kopplingsvajer M6 Skruv fästplåt radiell axeltätnings ring kopplingslock Skruv generatorlock Skruv kamaxelarmkors M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M5 M5 M5 M6 218 6 Nm 8 Nm 7 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm 12 Nm 12 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Skruv kamkedja ‑ spännskena Skruv kamkedjespännare Skruv kedjeavhoppningsskydd Skruv kopplingslock Skruv lagersäkring Skruv motorhölje Skruv motorhölje Skruv oljefilterlock Skruv oljepump Skruv startmotor Skruv topplock Skruv vattenpumplock Skruv ventillock Skruv växlingsarretering Mutter vevstakslager Mutter avgasfläns M6 M6 M6 M6 M6 M7 M8 M6 M6 M6 M6 M6 M6x40 M6x60 M6 M6 TEKNISK INFORMATION 22 12 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ 10 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm Loctite ® 243™ 24 Nm 8 Nm 219

22 TEKNISK INFORMATION Skruv balansaxlar-kugghjul M8 Skruv kamaxelkugghjul Skruv returfjäder växling Stiftskruv avgasrörfläns Kylvätsketemperaturgivare Oljetryckskontakt Skruv rotor Skruv topplock M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 Låsskruv släpventillyftarens axel Tändstift Mutter kopplingsmedbringare Mutter primärkugg hjul/kamkedjedrev M10x1 M12 M14LH M14 220 40 Nm Loctite ® 243™ 32 Nm Loctite ® 243™ 20 Nm Loctite ® 243™ 22 Nm 14 Nm 14 Nm 70 Nm Loctite ® 243™ 1:a steget 25 Nm 2:a steget 50 Nm Gängorna är inoljade, huvudets kontaktyta infettad 10 Nm 15 Nm 60 Nm Loctite ® 243™ 55 Nm Loctite ® 243™

Oljeavtappningsskruv

22.3

Volymer

22.3.1

Motorolja Motorolja Omgivningstemperatur: 0 … 50 °C Motorolja Omgivningstemperatur: −10 … 40 °C 1,5 l 22.3.2

Kylvätska Kylvätska M24x1,5 1 l TEKNISK INFORMATION 22 15 Nm

Motorolja (SAE 15W/50) ( s 235) Motorolja (SAE 10W/40) ( s 235)

Kylvätska ( s 234)

221

22 TEKNISK INFORMATION 22.3.3

Bränsle Beakta märkningen på EU-bränslepumpen.

Volym bränsletank, totalt ca Bränslereserv ca

22.4

Chassi

Ram Gaffel Fjäderben Bromssystem fram bak A00420-10 13,5 l

Blyfri bensin (ROZ 95) ( s 233)

1,5 l Ramrör av stålrör, pulverbeskiktat WP Suspension WP Suspension Skivbroms med bromsok med fyra kolvar Skivbroms med bromsok med en kolv, flytande lagrad 222

Fjäderväg fram bak Bromsskivor - diameter fram bak Bromsskivor, slitagegräns fram bak Däcktryck enbart förare fram bak Däcktryck med passagerare/max tillåten lastvikt fram bak Sekundärutväxling Kedja Styrhuvudvinkel Hjulbas Sitthöjd utan last Markfrigång utan last TEKNISK INFORMATION 22 142 mm 150 mm 300 mm 230 mm 4,5 mm 3,6 mm 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,2 bar 5/8 x 1/4” (520) X‑ring 65° 1 357 ± 15,5 mm 830 mm 175 mm 223

22 TEKNISK INFORMATION Torrvikt Högsta tillåtna axellast fram Maximal tillåten axellast bak Maximal tillåten totalvikt

22.5

Elsystem

12 V-batteri ETZ-9-BS Säkring Säkring Säkring Säkring Strålkastare Positionsljus Kombinationsinstrumentbelysning och kontrollampor Körriktningsvisare Broms-/bakljus Nummerskyltsbelysning 75011088010 75011088015 90111088025 75011088030 LED LED LED LED LED LED 139 kg 127 kg 228 kg 355 kg Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 8 Ah underhållsfri 10 A 15 A 25 A 30 A 224

TEKNISK INFORMATION 22

22.6

Däck

Framdäck Bakdäck 110/70 R 17 M/C 54H TL Michelin Pilot Street Radial 150/60 R 17 M/C 66H TL Michelin Pilot Street Radial De angivna däcken tillhör gruppen av möjliga standarddäck. För ytterligare information, se avsnittet Service på: http://www.ktm.com

22.7

Gaffel

Gaffelns artikelnummer Gaffel Gaffellängd Gaffelolja 450 ml 93101000044 WP Suspension 744 mm

(

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

s 234)

22.8

Fjäderben

Fjäderbenets artikelnummer Fjäderben Fjäderförspänning Standard 93104010044 WP Suspension 3 klickningar 225

22 TEKNISK INFORMATION Statiskt häng Häng under körning Monteringslängd

22.9

Åtdragningsmoment chassi

Skruv kedjeskydd Övriga skruvar chassi Skruv bakljus Skruv bränsletanklock Skruv kedjeskydd EJOT PT ® K60x30 M4 M5 M5 M5 Skruv locksäkring expansionskärl bakbroms Skruv sidostödssensor Skruv styrning för kopplingsva jerns dragning Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Mutter inställning fotbromspedal Skruv ABS-modul M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 14 mm 49 mm 304 mm 7 Nm 4 Nm 5 Nm 4 Nm 7 Nm 9 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 9 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 226

Skruv ABS-slangklämma Skruv bakpartiets underdel Skruv bromsslangklämma Skruv bromsvätskebehållare för bakbromsen Skruv bränslepump Skruv dämpningsblock Skruv expansionskärl Skruv fotbromscylinder Skruv framdrevsskydd Skruv framspoiler bak Skruv framspoiler fram Skruv fästplåt ABS‑modul på ram Skruv hjulvarvtalssensorhjul bak Skruv hjulvarvtalssensorns fäste Skruv kabelhållare sidostödssen sor Skruv kedjeskydd Skruv kombinationsinstrument Skruv kylarhållare M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x9 M6x13 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 TEKNISK INFORMATION 22 7 Nm 7 Nm 7 Nm 8 Nm 10 Nm 8 Nm 5 Nm 9 Nm 8 Nm 9 Nm 9 Nm 7 Nm 8 Nm 8 Nm 9 Nm 7 Nm 7 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 227

22 TEKNISK INFORMATION Skruv kylarskydd Skruv luftfilterbox Skruv lutningssensor Skruv magnethållare sidostöd M6 M6 M6 M6 Skruv registreringsskyltshållare Skruv sadelfäste fram Skruv skyddsplåt Skruv skärm fram Skruv slutdämpare Skruv slutdämpare fästplåt Skruv strålkastare Skruv stänkskydd bak Skruv tändningslås (engångs skruv) Skruv tändspole Skruv växelspak länkage Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 228 7 Nm 6 Nm 8 Nm 5 Nm 12 Nm 6 Nm 8 Nm 7 Nm 12 Nm 9 Nm 8 Nm 9 Nm 13 Nm 8 Nm 11 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Mutter bakdrev Skruv axelklämma Skruv bakpartiets underdel Skruv bromsok fram Skruv bromsskiva bak Skruv bromsskiva fram Skruv fotbromspedal Skruv gaffelkrona nedtill Skruv gaffelkrona upptill Skruv handtag Skruv hjulaxel fram Skruv motorfäste Skruv passagerar-fotpinnsfäste Skruv sadelfäste bak Skruv sadelfäste fram Skruv signalhorn M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 TEKNISK INFORMATION 22 27 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ 30 Nm Loctite ® 204™ 21 Nm Loctite ® 243™ 30 Nm Loctite ® 243™ 16 Nm Loctite ® 243™ 12 Nm 15 Nm 22 Nm 25 Nm 22 Nm 22 Nm Loctite ® 243™ 18 Nm 20 Nm 12 Nm 229

22 TEKNISK INFORMATION Skruv slutdämpare Skruv styrets klämelement M8 M8 Skruv stödplåt för sadel Skruv tank Skruv utliggare Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Hålskruv bromsledning Mutter vänster backspegel Skruv motorfäste Skruvförband sidostöd Övriga muttrar chassi Övriga skruvar chassi Mutter höger backspegel Mutter sidostödets konsol Pinnbult bakdrev Skruv fjäderben upptill M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10LHx1,25 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 230 23 Nm 20 Nm 18 Nm 20 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 24 Nm 16 Nm 49 Nm 35 Nm 45 Nm 45 Nm 16 Nm 35 Nm 50 Nm 51 Nm Loctite Loctite ® ® 243™ 620™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Skruv fotpinnsfäste fram Skruv fotpinnsfäste fram/motorfäste Skruv hållare kombinationsinstru ment Skruvförband fjäderben nedtill Skruvförband styrhållare Mutter hjulaxel bak Mutter svingbult Skruv styrhuvud upptill M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M10x1,25 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 Lambdasond Inställningsring svinglagring Mutter styrhuvud M18x1,5 M22x1 M30x1 TEKNISK INFORMATION 22 44 Nm 49 Nm 21 Nm 51 Nm Loctite ® 243™ 20 Nm 98 Nm 98 Nm 49 Nm Loctite ® 243™ 19 Nm dra åt utan spel 1:a steget 45 Nm 2:a steget (lossa motsols) 2 varv 3:e steget 5 Nm 231

23 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

23.1

Försäkran om överensstämmelse

Info De tillgängliga funktionerna och den tillgängliga utrustningen varierar beroende på modell och innefattar ibland inte alla angivna radiosystem och användningsområden.

Härmed intygar COBO SpA att radiosystemtypen BT‑ROUTER uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullständiga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/btrouter Härmed intygar JNS Instruments Ltd. att radiosystemtypen 210M1100 uppfyller tillämpliga direktiv. Den fullstän diga texten med försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats.

Hemsida för certifieringen: http://www.ktm.com/210m1100 232

BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 24

Blyfri bensin (ROZ 95)

Standard/klassificering – DIN EN 228 (ROZ 95) Specifikation – Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.

– En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.

Info Använd inte bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1

Standard/klassificering – DOT Specifikation – Använd endast bromsvätska som motsvarar angiven standard (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Rekommenderad leverantör Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

233

24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)

Standard/klassificering

– SAE ( s 239) (SAE 4)

Specifikation – Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsva rande egenskaper.

Kylvätska

Specifikation – Använd endast silikatfri kylvätska av hög kvalitet med korrosionsskyddstillsats för aluminiummotorer. Olämp liga frostskyddsmedel och frostskyddsmedel av lägre kvalitet orsakar korrosion, avlagringar och skumbild ning.

– Använd inte rent vatten eftersom endast kylvätska har smörjegenskaper och kan skydda mot korrosion.

– Använd endast kylvätska som motsvarar de angivna kraven (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Frostskydd minst ner till −25 °C Blandningsförhållandet måste anpassas till det nödvändiga frostskyddet. Använd destillerat vatten om kylväts kan måste spädas ut.

Vi rekommenderar att färdigblandad kylvätska används.

234

BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR 24 Följ anvisningarna från kylvätskans tillverkare gällande frostskydd, utspädning och blandbarhet (kompatibilitet) med andra kylvätskor.

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – COOLANT M3.0

Motorolja (SAE 15W/50)

Standard/klassificering

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( s 239) s 239) (SAE 15W/50)

Specifikation – Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Halvsyntetisk motorolja Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Formula 4T

Motorolja (SAE 10W/40)

Standard/klassificering

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( s 239) s 239) (SAE 10W/40)

235

24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR Specifikation – Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har mot svarande egenskaper.

Halvsyntetisk motorolja Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Formula 4T 236

Bränsletillsats

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Fuel Stabilizer

Kedjerengöringsmedel

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Chain Clean

Kedjesprej Street

Specifikation Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Chainlube Road Strong

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Protect ÖVRIGA MEDEL 25 237

25 ÖVRIGA MEDEL

Långtidsfett

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Bike Grease 2000

Perfect Finish och högglanspolermedel för lack

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Shine

Rengöringsmedel för motorcykel

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Moto Clean

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack­, metall- och plastytor

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Quick Cleaner

Universal oljespray

Rekommenderad leverantör MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic 238

STANDARDER 26

SAE

SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras visko sitet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA2

Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för motorcyklar - standarden JASO T903 MA2.

I motorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar.

För bilmotorer är långa serviceintervall viktiga. För motorcykelmotorer är det viktigt med högt effektutbyte vid höga varvtal.

I de flesta motorcykelmotorer används samma olja för att smörja växellådan och kopplingen.

Standarden JASO T903 MA2 tar hänsyn till dessa speciella krav.

239

27 FACKORDSFÖRTECKNING – KTM MY RIDE ABS OBD DRL Låsningsfria bromsar On Board Diagnosis (diagnossy stem) Varselljus (Daytime Running Light) System för radiokommunikation med lämpliga mobil telefoner och headsets för telefoni och ljud Säkerhetssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid körning rakt fram utan inverkan från sidokrafter Fordonssystem som övervakar fordonselektronikens angivna parametrar Ljus som ökar fordonets synlighet på dagen, men till skillnad från halvljuset inte är fokuserat och inte lyser upp vägbanan 240

Art.nr

bl.a.

ca el.dyl.

etc.

ev.

ev.

jfr.

Nr osv.

resp.

t.ex.

artikelnummer bland annat cirka eller dylikt et cetera eventuellt vid behov jämför nummer och så vidare respektive till exempel LISTA MED FÖRKORTNINGAR 28 241

29 LISTA MED SYMBOLER

29.1

Röda symboler

Röda symboler visar ett fel som måste åtgärdas omedelbart.

Varningslampan för oljetryck lyser rött – Oljetrycket är för lågt. Stanna fordonet omedelbart och stäng av motorn.

29.2

Gula och orangea symboler

Gula och orangea symboler visar ett fel som måste åtgärdas snart. Aktiv körhjälp visas också med gula eller orangea symboler.

Kontrollampan för funktionsfel lyser gult – OBD har identifierat ett funktionsfel i fordonselekt roniken. Stanna fordonet på ett säkert sätt och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad.

ABS-varningslampan lyser gult – Status- eller felmeddelande på ABS.

Den allmänna varningslampan lyser gult – Information/varning om driftsäkerhet har identifie rats. Denna visas dessutom på displayen.

29.3

Gröna och blåa symboler

Gröna och blåa symboler anger information.

Kontrollampan för körriktningsvisare blinkar grönt – Körriktningsvisaren är påslagen.

242

LISTA MED SYMBOLER 29 Kontrollampan för tomgång lyser grönt – Växellådan är i friläge.

Kontrollampan för helljus lyser blått – Helljuset är tänt.

243

INDEXFÖRTECKNING INDEXFÖRTECKNING 1 12 V-batteri

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

ABS-säkringar

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

ACC1

fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

ACC2

fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Arbetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

B Bakdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Bakhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Bakhjulsnavets dämpningsgummin

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Blinkersomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Bromsa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Bromsbelägg

kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 148

kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 139

Bromshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Bromsskivor

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Bromsvätska

påfyllning i bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . 145

påfyllning i frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 136

Bromsvätskenivå

kontroll av bakbromsen . . . . . . . . . . . . . . . 144

kontroll av frambromsen . . . . . . . . . . . . . . 135

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bränslen, vätskor och oljor . . . . . . . . . . . . . . . 17

D

Diagnoskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

244

Däckens skick

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Däcktryck

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

F

Felaktig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213-215

Fjäderben

inställning av fjäderförspänning . . . . . . . . . 110

Fordonsidentifieringsnummer . . . . . . . . . . . . . 24

Fordonsvy

bakifrån, höger sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

vänster sida fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Fotbromspedal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

inställning av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

kontroll av spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Framdrev

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Framhjul

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

INDEXFÖRTECKNING Framspoiler

demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Frostskydd

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Förarsadel

borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . 232

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

G Gaffelben

rengöring av dammtätningar . . . . . . . . . . . 117

Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Gashandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Gasvajerns spel

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

H

Handtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

245

INDEXFÖRTECKNING I Idrifttagande

efter förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Idrifttagning

anvisningar för första idrifttagningen . . . . . . . 84

kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttag-

ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

K Kedja

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

kontroll av smuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Kedjespänning

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Kombinationsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kombinationsinstrument . . . . . . . . . . . . . .

41-83

aktivering och test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Bluetooth (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

bränsleindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

dag‑natt‑läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Display Theme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Extra Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Favourites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Favourites‑display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Fuel Cons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

General Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

kontrollampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

KTM MY RIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ODO‑display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Phone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Quick Selector 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Quick Selector 1‑display . . . . . . . . . . . . . . . 55

Quick Selector 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Quick Selector 2‑display . . . . . . . . . . . . . . . 56

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

246

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

telefoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

varvtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

visning av kylvätsketemperatur . . . . . . . . . . 52

växlingsblixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Kontrollampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Kopplingshandtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kopplingshandtagets spel

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Kundtjänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kylsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

påfyllning/avluftning . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Kylvätska

avtappning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

INDEXFÖRTECKNING Kylvätskenivå

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

kontrollera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

börja köra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

L

Lasta fordonet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ljusomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Låsningsfria bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

M

Miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Motor

inkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Motorcykel

lyft med monteringsstativet fram . . . . . . . . . 114

lyftning med lyftanordning bak . . . . . . . . . . 113 nedtagning från lyftanordning bak . . . . . . . . 113

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

ta ned från monteringsstativet fram . . . . . . . 116

Motornummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Motorolja

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

påfyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

247

INDEXFÖRTECKNING Motoroljenivå

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

N

Nyckelnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Nödavstängningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

O Oljefilter

byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Oljesil

rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

P

Packning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Parkera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Passagerarfotpinnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Passagerarsadel

borttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

R Reglage

till höger på styret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

till vänster på styret . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Reklamationsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

S

Sadellås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Serviceschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-109

Sidostöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Signalhornsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Skyddsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Stanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Startknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Strålkastare

inställning av räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . 178

varselljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Strålkastarinställning

kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Styre

spärrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

upplåsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Styrlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Säker drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Säkring

byte av enskilda strömförbrukare . . . . . . . . 174

248

T Tanka

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Tanklock

stängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

öppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Teknisk information

chassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

elsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

fjäderben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 gaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

volymer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

åtdragningsmoment chassi . . . . . . . . . . . . 226

åtdragningsmoment motor . . . . . . . . . . . . . 217

Tid

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Tändningslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

INDEXFÖRTECKNING V

Verktygssats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Vinterkörning

kontroll- och skötselarbeten . . . . . . . . . . . . 208

Volym

bränsle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 222

kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 motorolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202, 221

Växelspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Växla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Ö

Övriga medel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

249

*3214118sv*

3214118sv 12/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Österrike http://www.ktm.com

Foto: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement