KTM 1190 Adventure R JP 2013 Travel Bike Instrukcja obsługi

KTM 1190 Adventure R JP 2013 Travel Bike Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2013

1190 Adventure R EU 1190 Adventure R FR 1190 Adventure R AUS 1190 Adventure R JP

Nr art. 3211956pl

SZANOWNY KLIENCIE KTM Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś się właścicielem nowoczesnego, sportowego motocykla, który z pewnością sprawi Ci dużo przyjemności, jeżeli będziesz go odpowiednio serwisował i pielęgnował.

Życzymy przyjemnej jazdy!

W polach poniżej wpisać numery seryjne pojazdu.

Numer podwozia ( str. 20)

Pieczątka dealera 1

Numer silnika ( str. 21) Numer kluczyka ( str. 21)

Instrukcja obsługi w chwili przekazania do druku odpowiadała najnowszemu stanowi niniejszej serii. Nie da się jednakże wykluczyć pew nych rozbieżności, wynikających ciągłego rozwoju konstrukcyjnego.

Wszystkie informacje są niewiążące. Firma KTM-Sportmotorcycle AG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicz nych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całkowi tego zlikwidowania jednego z tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustra cjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie wchodzące w seryjny zakres dostawy.

© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Austria Wszelkie prawa zastrzeżone Przedruk, także we fragmentach, jak również wszelkiego rodzaju powielanie, dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.

SZANOWNY KLIENCIE KTM ISO 9001(12 100 6061) Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma KTM stosuje proces zapewniania jako ści, gwarantujący najwyższą możliwą jakość produktów.

Wydane przez: TÜV Management Service 2 KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Austria

2

3

4

5

SPIS TREŚCI

1

SPIS TREŚCI

ŚRODKI PREZENTACJI ....................................................... 8 1.1

Używane symbole..................................................... 8 1.2

Użyte style formatowania.......................................... 8

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............... 9 2.1

Przeznaczenie - zakres użytku zgodnego z przeznaczeniem..................................................... 9 2.2

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .................... 9

2.3

2.4

2.5

2.6

Stopnie zagrożenia i symbole................................. 10 Ostrzeżenie przed manipulacjami........................... 10

Bezpieczeństwo eksploatacji .................................. 11

Odzież ochronna..................................................... 12 2.7

2.8

Zasady pracy .......................................................... 12 Ochrona środowiska ............................................... 12

2.9

Instrukcja obsługi .................................................... 13

WAŻNE WSKAZÓWKI ........................................................ 14 3.1

Gwarancja............................................................... 14 3.2

3.3

3.4

3.5

Materiały eksploatacyjne i pomocnicze .................. 14 Części zamienne, akcesoria ................................... 14

Serwis ..................................................................... 15 Ilustracje.................................................................. 15 3.6

Obsługa klienta ....................................................... 15

WIDOK POJAZDU .............................................................. 16 4.1

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny) ........................................................... 16

4.2

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny) ........................................................... 18

NUMERY SERYJNE ........................................................... 20 5.1

Numer podwozia..................................................... 20 5.2

Tabliczka znamionowa ........................................... 20

6

3

6.5.2

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5

6.5.1

5.3

5.4

5.5

5.6

Numer kluczyka ...................................................... 21 Numer silnika .......................................................... 21

Numer na widelcu ................................................... 22 Numer katalogowy amortyzatora ............................ 22

ELEMENTY OBSŁUGOWE ................................................ 23 6.1

Dźwignia sprzęgła................................................... 23 6.2

Dźwignia hamulca ręcznego................................... 23

6.3

6.4

Manetka gazu ......................................................... 24 Przełączniki po lewej stronie w kierownicy ............. 24 Zestaw wskaźników............................................ 24

Przełącznik świateł............................................. 25 Włącznik świateł awaryjnych.............................. 25

Przełącznik menu............................................... 26 Przełącznik kierunkowskazów............................ 26

Przycisk klaksonu............................................... 27 Przełączniki po prawej stronie w kierownicy........... 27 Wyłącznik awaryjny............................................ 27

Przycisk rozrusznika elektrycznego ................... 28 Stacyjka/blokada kierownicy................................... 28

Immobilizer.............................................................. 29

Gniazdo zasilania urządzeń elektrycznych............. 30 Otwieranie korka wlewu paliwa............................... 30

Zamykanie korka wlewu paliwa .............................. 32

Kraniki paliwa.......................................................... 33 Otwieranie schowka................................................ 33

Zamykanie schowka ............................................... 34 Zamek siedzenia kanapowego ............................... 34

Zestaw narzędzi...................................................... 35

7

SPIS TREŚCI

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

7.9.5

7.9.6

7.9.7

7.9.8

7.9.9

7.9.10

7.9.11

7.9.12

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Stopka boczna ........................................................ 38 Stopka środkowa .................................................... 38

ZESTAW WSKAŹNIKÓW ................................................... 39 7.1

Przegląd.................................................................. 39 7.2

uruchamianie i test.................................................. 39

7.3

7.4

Uchwyty .................................................................. 35

Płyta bagażnika ...................................................... 36 Podnóżki pasażera ................................................. 36

Dźwignia zmiany biegów ........................................ 37

Wyświetlacz główny................................................ 40 Wyświetlacz ............................................................ 40

Lampki kontrolne .................................................... 41

Komunikat na wyświetlaczu głównym..................... 42

Sygnalizator zmiany biegów ................................... 43

Wskazanie serwisu ................................................. 44 Menu wyświetlacza................................................. 44 "Favorites" .......................................................... 44

"Trip 1"................................................................ 45 "Trip 2"................................................................ 45

"General Info" ..................................................... 46 "TPMS" (opcja)................................................... 46

"Set Favorites".................................................... 47 "Settings"............................................................ 47

"Warnings".......................................................... 48 "Heat Grip" (opcja) ............................................. 48

"MTC/ABS"......................................................... 49 "Drive Mode" ...................................................... 49

Przegląd menu ................................................... 52

8

7.9.13

7.9.14

7.9.15

7.9.16

7.9.17

7.9.18

7.9.19

7.9.20

"Language"......................................................... 53

"Distance"........................................................... 54 "Temp"................................................................ 54

"Volume"............................................................. 55 "Pressure" .......................................................... 55

"Clock/Date" ....................................................... 56 "Fuel Cons" ........................................................ 56

"DRL".................................................................. 57 7.9.21

7.9.22

"Shift Light"......................................................... 57

"Quick Shift" ....................................................... 58 7.9.23

"Heat Grips"........................................................ 58

ERGONOMIA ...................................................................... 59 8.1

Pozycja kierownicy ................................................. 59 8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Regulacja pozycji kierownicy

Ustawianie podnóżków

x ............................. 59

Ustawianie owiewki przedniej ................................. 60

Ustawianie położenia podstawowego dźwigni sprzęgła .................................................................. 62 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego .................................................. 62

Podnóżki ................................................................. 63 x ...................................... 63

Dźwignia hamulca nożnego.................................... 65

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego x .............................................. 66

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów ........................................................ 67 Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów x ................................................... 67

4

SPIS TREŚCI

9 URUCHOMIENIE ................................................................ 69 9.1

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia.... 69

9.2

Docieranie silnika.................................................... 70

9.3

10 INSTRUKCJA JAZDY ......................................................... 73 10.1

Załadowanie pojazdu.............................................. 71

Prace serwisowe i czyszczenie przed każdym uruchomieniem ....................................................... 73

10.2

10.3

10.4

10.5

Proces rozruchu...................................................... 74

Ruszanie................................................................. 75 Zmiana biegów, jazda............................................. 75

Hamowanie............................................................. 79

10.6

10.7

Zatrzymywanie, parkowanie ................................... 81

Transport................................................................. 83

10.8

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH............ 86 11.1

Tankowanie paliwa ................................................. 84

Dodatkowe informacje ............................................ 86 11.2

Prace obowiązkowe................................................ 86

11.3

12 ZESTROJENIE PODWOZIA ............................................... 90 12.1

Zalecane prace ....................................................... 89

Widelec/amortyzator ............................................... 90 12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Ustawianie tłumienia przy dobiciu widelca.............. 90

Ustawianie tłumienia przy odbiciu widelca.............. 91

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny widelca.................................................................... 92

Tłumienie przy dobiciu amortyzatora ...................... 93 Ustawianie tłumienia przy dobiciu Low Speed w amortyzatorze ..................................................... 93

Ustawianie tłumienia przy dobiciu High Speed w amortyzatorze ..................................................... 94

12.8

Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora ......... 96

12.9

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA.................................... 98 13.1

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora........................................................... 97

Stawianie pojazdu na stopce środkowej................. 98 13.2

13.3

13.4

13.5

Zdejmowanie pojazdu ze stopki środkowej ............ 98

Zdejmowanie kanapy.............................................. 99

Montaż kanapy ..................................................... 100 Sprawdzanie zanieczyszczenia łańcucha............. 100

13.6

13.7

13.8

Czyszczenie łańcucha .......................................... 101

Sprawdzanie naprężenia łańcucha....................... 102

Regulacja naprężenia łańcucha............................ 103

13.9

Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej.............................................. 105

13.10 Sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego ....................................... 108

13.11 Sprawdzanie luzu łożyskowego główki ramy........ 109

13.12 Demontaż dolnej osłony półki widelca .................. 110 13.13 Zamontowanie dolnej osłony półki widelca

13.16 Demontaż spoilera przedniego

13.19 Montaż błotnika z przodu x

x

13.17 Zamontowanie spoilera przedniego x

x ..... 110

13.14 Demontaż przedniej okładziny bocznej ................ 111

13.15 Zamontowanie przedniej okładziny bocznej ......... 112

........................ 113

................ 116

13.18 Demontaż błotnika z przodu ................................. 118

................................ 119 13.20 Demontaż pokrywy zbiornika................................ 119

13.21 Zamontowanie pokrywy zbiornika......................... 121

13.22 Demontaż owiewki................................................ 122

13.23 Zamontowanie owiewki......................................... 123

5

SPIS TREŚCI

14 UKŁAD HAMULCOWY...................................................... 124 14.1

Układ ABS............................................................. 124

14.2

Sprawdzanie tarcz hamulcowych ......................... 126

14.3

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego .................................. 127

14.4

14.5

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego x ............................................... 128

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego .................................................... 129

14.6

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego ........................................ 130

14.7

14.8

15 KOŁA, OPONY.................................................................. 135 15.1

15.2

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego x ..................................................... 131

Sprawdzanie okładzin hamulcowych hamulca tylnego .................................................................. 133

Demontaż koła przedniego

Montaż koła przedniego

x .............................. 135

x .................................. 137

15.3

15.4

15.5

15.6

Demontaż koła tylnego

Montaż koła tylnego

x .................................... 139

x ........................................ 141

Sprawdzanie odbojów gumowych piasty koła tylnego x ............................................................. 144

Sprawdzanie stanu opon ...................................... 145

15.7

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach ....... 147

15.8

16 ELEKTRYKA ..................................................................... 149 16.1

Sprawdzanie naprężenia szprych......................... 148

Światło do jazdy dziennej ..................................... 149 16.2

16.3

Demontaż akumulatora

Montaż akumulatora

x ................................... 149

x ........................................ 151

16.4

16.5

Ładowanie akumulatora x .................................. 152

Wymiana bezpiecznika głównego......................... 156

16.6

16.7

16.8

Wymiana bezpieczników w skrzynce bezpieczników ...................................................... 158

Demontaż osłony reflektora wraz z reflektorem.... 160

Montaż osłony reflektora wraz z reflektorem ........ 161

16.9

17.1

Wymiana żarówki światła mijania ......................... 162

16.10 Wymiana żarówki światła drogowego................... 163

16.11 Sprawdzanie ustawienia reflektora ....................... 165

16.12 Regulowanie zasięgu reflektora............................ 166

17 UKŁAD CHŁODZENIA ...................................................... 167 Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym ..................................... 167

17.2

18 ZESTROJENIE SILNIKA................................................... 170 18.1

Korygowanie płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym..................................................... 168

"Drive Mode"......................................................... 170 18.2

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU................................... 172 19.1

MTC / kontrola trakcji motocykla........................... 170

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego .............. 172

19.2

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitka oleju x .................................... 173

19.3

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA.................................... 180 20.1

Uzupełnianie oleju silnikowego............................. 177

Czyszczenie motocykla ........................................ 180

20.2

21 PRZECHOWYWANIE ....................................................... 184 21.1

Sprawdzanie i konserwacja w eksploatacji zimą ...................................................................... 182

Przechowywanie................................................... 184

6

SPIS TREŚCI

21.2

23.1

Uruchamianie po składowaniu.............................. 185

22 WYSZUKIWANIE USTEREK ............................................ 186

23 DANE TECHNICZNE ........................................................ 189 Silnik ..................................................................... 189

23.2

23.3

Momenty dokręcania w silniku.............................. 190

Pojemności ........................................................... 194 23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.4

Olej silnikowy.................................................... 194 Płyn chłodzący ................................................. 194 Paliwo............................................................... 194

Podwozie .............................................................. 195

23.5

23.6

23.7

23.8

Elektryka ............................................................... 196

Opony ................................................................... 197 Widelec ................................................................. 197

Amortyzator........................................................... 198

23.9

Momenty dokręcenia w podwoziu......................... 200

24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE.................................... 204

25 MATERIAŁY POMOCNICZE............................................. 208

26 NORMY ............................................................................. 211

INDEKS ..................................................................................... 212

7

1 ŚRODKI PREZENTACJI

1.1

Używane symbole

Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych symboli.

Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej. Dla własnego bezpie czeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsztacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specjalistów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzę dziami.

Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informacje).

1.2

Użyte style formatowania

Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.

Nazwa własna Oznacza nazwę własną.

Nazwa ® Marka™ Oznacza zastrzeżoną nazwę.

Oznacza markę, stosowaną w obrocie handlowym.

8

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1

Przeznaczenie - zakres użytku zgodnego z przeznaczeniem

Motocykle sportowe KTM zostały tak skonstruowane i wyprodukowane, aby były odporne na typowe obciążenia, występujące w regu larnej jeździe ulicznej i w lekkim terenie (drogi nie utwardzone), natomiast nie zostały przystosowane do wyczynowego użytkowania na torach wyścigowych.

9 Informacja Tylko motocykl z homologacją może być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

2.2

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojazdu konieczne jest przestrzeganie kilku zasad bezpieczeństwa. Należy dlatego uważnie przeczytać całą instrukcję. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa są wyróżnione optycznie i połączone linkiem wraz z miejscami, do których się one odnoszą.

Informacja Na pojeździe umieszczone zostały w dobrze widocznych miejscach różne naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żad nych naklejek informacyjnych i ostrzegawczych. W przypadku ich braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obrażenia.

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.3

Stopnie zagrożenia i symbole

Zagrożenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

Uwaga Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lekkich obrażeń ciała.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia maszyny lub szkody materialne.

Ostrzeżenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszczenie środowiska.

10

2.4

Ostrzeżenie przed manipulacjami

Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynności lub powodowanie podanego stanu są prawnie zabronione: 1 Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumienia hałasu, przed sprzedażą lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu, chyba że demontaż ma miejsce w celu konserwacji, naprawy lub wymiany jak i 2 użytkowanie pojazdu po usnięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.

Przykłady prawnie zabronionych manipulacji:

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 Usuwanie lub przewiercanie tłumika, blach, rur lub innych części wydalających spaliny.

2 Usuwanie lub przewiercanie części układu zasysania.

3 Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.

4 Zamiana jakichkolwiek części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego na części niedozwolone przez producenta.

11

2.5

Bezpieczeństwo eksploatacji

Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczeństwo na skutek braku zdolności do prowadzenia pojazdu.

– Nie uruchamiać motocykla w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spożycia alkoholu, lekarstw lub narkotyków, bądź jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wentylację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pra cującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentylacyjnej.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać gorących części, np. układu wydechowego, chłodnicy, silnika, amortyzatorów i układu hamulcowego. Przed roz poczęciem pracy przy tych częściach należy odczekać, aż elementy te ostygną.

Pojazd używać wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz w bezpieczny i ekologiczny sposób.

Pojazd mogą używać wyłącznie osoby, które uprzednio zostały pouczone. Pojazdem po drogach publicznych mogą poruszać się wyłącz nie osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Awarie, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warsztacie KTM.

Przestrzegać umieszczone na pojeździe naklejki informacyjne i ostrzegawcze.

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 12

2.6

Odzież ochronna

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpieczeństwa.

– Przed rozpoczęciem każdej jazdy zawsze nakładać ochronną odzież (kask, buty z holewami, spodnie i kurtkę z protektorami).

Należy zawsze używać ubiór ochronny będący w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze ochronnym.

2.7

Zasady pracy

Do niektórych prac niezbędne są narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu pojazdu, jednak można je zamówić po podaniu numeru w nawiasie. Np.: ściągacz do sprężyn zaworowych (59029019000) Podczas montażu należy wymieniać na nowe wszystkie elementy, których nie można ponownie użyć (np. śruby i nakrętki samozaklesz czające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpieczające).

W wypadku użycia środka zabezpieczającego do połączeń gwintowanych (np. Loctite ® ), należy przestrzegać specjalnych wskazówek producenta odnośnie korzystania z tego środka.

Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyścić i sprawdzić, czy nie są uszkodzone albo zużyte. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić.

Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2.8

Ochrona środowiska

Jazda motocyklem może być wspaniałą formą spędzania czasu na sportowo. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszy scy muszą być zwolennikami jazdy pojazdami jednośladowymi i czasami zdarzają się konflikty między zwolennikami i przeciwnikami motocykli. Odpowiedzialne użytkowanie motocykla polega na tym, by nie przyczyniać się do powstawania tych problemów i konfliktów.

Aby jazda motocyklem w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z prawem, ekologicznie i respek tuj prawa innych.

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.9

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym wyjazdem należy bezwzględnie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawiera wiele informa cji i rad ułatwiających obsługę i korzystanie z motocykla. Tylko w ten sposób można się dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej dopasować pojazd do własnych potrzeb i uchronić się przed okaleczeniem.

Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby zawsze móc z niej skorzystać.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o pojeździe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.

Instrukcja obsługi stanowi ważny element pojazdu. W przypadku jego odsprzedaży instrukcja musi koniecznie zostać przekazana nowemu właścicielowi.

13

3 WAŻNE WSKAZÓWKI

3.1

Gwarancja

Prace podane w harmonogramie serwisowym muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat KTM, a ich wykonanie zostać potwierdzone w książce serwisowej i gwarancyjnej oraz serwisie KTM dealer.net, ponieważ w przeciwnym razie tracą ważność wszelkie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń i szkód następczych, spowodowanych przez manipulacje i/lub modyfikacje pojazdu.

Dalsze informacje na temat gwarancji lub rękojmi oraz ich realizacji znajdują się w książce serwisowej i gwarancyjnej.

14

3.2

Materiały eksploatacyjne i pomocnicze

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowi ska naturalnego.

– Paliwo nie może przedostać się do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

Należy stosować tylko podane w instrukcji obsługi materiały eksploatacyjne i pomocnicze (np. smary i paliwa) i zgodne ze specyfikacją.

3.3

Części zamienne, akcesoria

Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, dopuszczone i/lub zalecane przez firmę KTM. Ich montaż należy powierzać autoryzowanemu warsztatowi KTM. Firma KTM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne produkty i spowo dowane przez nie szkody.

Niektóre części zamienne i akcesoria zostały podane przy określonych opisach w nawiasach. Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowa nego przedstawiciela KTM.

Aktualne KTM PowerParts do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

3 WAŻNE WSKAZÓWKI 15

3.4

Serwis

Warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu jest terminowe wykonywanie prac serwisowych, pielę gnacyjnych oraz regulacyjnych silnika i podwozia, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zestrojenie pod wozia może spowodować uszkodzenia lub pęknięcia podzespołów podwozia.

Użytkowanie motocykli w utrudnionych warunkach, np. na zabłoconych i mokrych ulicach może spowodować nadmierne zużycie pod zespołów, na przykład układu napędowego lub hamulcowego. W związku z tym może się zdarzyć, że przegląd, wzgl. wymianę części eksploatacyjnych trzeba będzie wykonać przed osiągnięciem granicy zużycia podanego w harmonogramie serwisowym.

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dotyczących okresów docierania oraz terminów serwisowania. Ich dokładne przestrzeganie przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia żywotności motocykla.

3.5

Ilustracje

Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają częściowo także wyposażenie dodatkowe.

W celu lepszego zilustrowania lub objaśnienia niektóre części mogą być wymontowane lub nieprzedstawione. Demontaż nie musi być jednak zawsze konieczny. Zwracać uwagę na opis tekstowy i stosować się do niego.

3.6

Obsługa klienta

W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących pojazdu lub firmy KTM, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.

Listę autoryzowanych przedstawicieli KTM znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

4

4.1

WIDOK POJAZDU

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny)

16 S00318-10

4 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 WIDOK POJAZDU

Gniazdo zasilania urządzeń elektrycznych (

Dźwignia sprzęgła (

Zestaw narzędzi (

str. 23)

str. 35) Uchwyty ( str. 35)

Płyta bagażnika ( str. 36)

Zamek siedzenia kanapowego (

Podnóżki pasażera ( str. 36)

Stopka środkowa (

Podnóżki ( str. 63)

str. 38)

Dźwignia zmiany biegów (

Stopka boczna ( str. 38)

Wizjer oleju silnikowego

Kraniki paliwa ( str. 33)

str. 34)

str. 37)

str. 30)

17

4

4.2

WIDOK POJAZDU

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny)

18 S00319-10

4 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 WIDOK POJAZDU

Zestaw wskaźników ( str. 24)

Korek wlewu paliwa Regulacja stopnia twardości widelca przy dobiciu Regulacja stopnia twardości widelca przy odbiciu

Wyłącznik awaryjny ( str. 27)

Przycisk rozrusznika elektrycznego (

Dźwignia hamulca ręcznego ( str. 23)

str. 28)

Schowek Zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia

Dźwignia hamulca nożnego ( str. 65)

Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy dobiciu Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy odbiciu 19

5

5.1

NUMERY SERYJNE

Numer podwozia

Numer podwozia 1 jest wybity na ramie za główką ramy po prawej stronie na dole.

Numer podwozia jest również podany na tabliczce znamionowej.

20

5.2

S00257-10

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa na górze.

1 jest przymocowana na ramie za główką ramy po prawej stronie S00256-10

5

5.3

5.4

NUMERY SERYJNE

Numer kluczyka

21 Numer kluczyka Code number 1 znajduje się na karcie KEYCODECARD.

Informacja Numer kluczyka potrzebny jest do ewentualnego zamówienia kluczyka zapaso wego. Kartę KEYCODECARD należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Pomarańczowy kluczyk kodowy służy do aktywowania, wzgl. dezaktywowania czar nych kluczyków zapłonowych. Pomarańczowy kluczyk kodowy należy przechowy wać w bezpiecznym miejscu. Można go używać wyłącznie do funkcji związanych z kodowaniem i programowaniem.

700222-01

Numer silnika

Numer silnika 1 jest wybity po prawej stronie silnika.

S00261-10

5

5.5

NUMERY SERYJNE

Numer na widelcu

Numer na widelcu 1 wybity jest po wewnętrznej stronie nasady widelca.

22

5.6

S00306-10

Numer katalogowy amortyzatora

Numer katalogowy amortyzatora 1 wybity jest na części górnej amortyzatora.

S00264-10

6

6.1

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Dźwignia sprzęgła

Dźwignia sprzęgła 1 przymocowana jest po lewej stronie kierownicy.

Sprzęgło uruchamiane jest hydraulicznie i posiada automatyczny nastawnik.

23

6.2

S00214-10

Dźwignia hamulca ręcznego

Dźwignia hamulca ręcznego 1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stronie.

Dźwignia hamulca ręcznego uruchamia jednocześnie hamulec przedni i tylny.

Informacja Przy włączonym trybie ABS Offroad uruchamiany jest tylko hamulec przedni.

Przy wyłączonym trybie ABS, uruchamiany jest tylko hamulec przedni.

S00215-10

6

6.3

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Manetka gazu

Manetka gazu 1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stronie.

24

6.4

6.4.1

S00216-10

Przełączniki po lewej stronie w kierownicy

Zestaw wskaźników 2 3 4 5 Zestaw wskaźników jest umieszczony na kierownicy po lewej stronie.

Przegląd zestawu wskaźników po lewej stronie 1

Przełącznik świateł ( str. 25) Włącznik świateł awaryjnych (

Przełącznik menu ( str. 26) Przełącznik kierunkowskazów (

Przycisk klaksonu ( str. 27)

str. 25)

str. 26)

S00224-10

6 6.4.2

6.4.3

ELEMENTY OBSŁUGOWE Przełącznik świateł Przełącznik świateł 1 Możliwe stany jest umieszczony w zestawie wskaźników po lewej stronie.

Światła mijania włączone – Przełącznik świateł jest w położeniu położeniu włącza się światło mijania i tylne.

A . W tym Światła drogowe włączone – Przełącznik świateł jest w położeniu tym położeniu włącza się światło drogowe i tylne.

B . W Sygnał świetlny – Przełącznik świateł nacisnąć w położenie C .

25 S00219-10 Włącznik świateł awaryjnych 602606-10 Włącznik świateł awaryjnych 1 jest umieszczony w zestawie wskaźników po lewej stronie.

Świateł awaryjnych używa się do sygnalizowania awaryjnych sytuacji na drodze.

Informacja Światła awaryjne można włączyć lub wyłączyć przy włączonym zapłonie, wzgl. w ciągu 60 sekund po wyłączeniu zapłonu.

Światła awaryjne powinny działać tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne.

W przeciwnym razie szkoda marnować energię akumulatora.

Możliwe stany Światła awaryjne wł. – Migają wszystkie cztery kierunkowskazy i zielona lampka kontrolna kierunkowskazów w zestawie wskaźników.

6 6.4.4

ELEMENTY OBSŁUGOWE Przełącznik menu Przełącznik menu umieszczony jest centralnie w zestawie wskaźników po lewej stronie.

Przyciski menu służą do obsługi wyświetlacza głównego w zestawie wskaźników.

Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk 1 2 3 4 jest przyciskiem UP.

jest przyciskiem DOWN.

jest przyciskiem SET.

jest przyciskiem BACK.

26 6.4.5

S00224-11 Przełącznik kierunkowskazów Przełącznik kierunkowskazów stronie.

1 Możliwe stany jest umieszczony w zestawie przełączników po lewej Przełącznik kierunkowskazów wył. – Nacisnąć włącznik kierunkowskazów.

S00217-10 Lewy kierunkowskaz wł. – Przełącznik kierunkowskazów przesunięty w lewo. Przełącznik kierunkowskazów po naciśnięciu powraca w położenie środkowe.

Prawy kierunkowskaz wł. – Przełącznik kierunkowskazów przesunięty w prawo. Przełącznik kierunkowskazów po naciśnięciu powraca w położenie środkowe.

W celu wyłączenia kierunkowskazu wcisnąć przełącznik do obudowy przełącznika.

6 6.4.6

ELEMENTY OBSŁUGOWE Przycisk klaksonu Przycisk klaksonu 1 Możliwe stany • Przycisk klaksonu • Przycisk klaksonu jest umieszczony w zestawie wskaźników po lewej stronie.

w położeniu wyjściowym.

naciśnięty – W tej pozycji klakson jest włączony.

27

6.5

6.5.1

S00218-10

Przełączniki po prawej stronie w kierownicy

Wyłącznik awaryjny Wyłącznik awaryjny Możliwe stany 1 jest umieszczony po prawej stronie kierownicy.

Wyłącznik awaryjny wył. – W tym położeniu obwód układu zapłonowego jest przerwany, silnik gaśnie, wzgl. zgaszony silnik nie uruchomi się.

Wyświetla się komunikat.

Wyłącznik awaryjny wł. – W tym położeniu odbywa się praca, obwód układu zapłonowego jest zamknięty.

S00220-10

6 6.5.2

ELEMENTY OBSŁUGOWE Przycisk rozrusznika elektrycznego Przycisk rozrusznika elektrycznego 1 Możliwe stany • Przycisk rozrusznika elektrycznego • Przycisk rozrusznika elektrycznego nie rozrusznika elektrycznego.

jest umieszczony na kierownicy po prawej stronie.

w położeniu podstawowym.

naciśnięty – W tej pozycji następuje uruchomie 28

6.6

S00221-10

Stacyjka/blokada kierownicy

Stacyjka/blokada kierownicy 1 znajduje się przed górną półką widelca.

Informacja Do włączenia zapłonu służy wyłącznie czarny kluczyk zapłonowy.

Pomarańczowy kluczyk kodowy służy do aktywowania, wzgl. dezaktywowania czar nych kluczyków zapłonowych.

S00222-10 Możliwe stany Zapłon wył. OFF – W tym położeniu obwód układu zapłonowego jest prze rwany, silnik gaśnie, wzgl. zgaszony silnik nie uruchomi się. Można wyjąć czarny kluczyk zapłonowy.

Zapłon wł. ON – W tym położeniu obwód układu zapłonowego jest zamknięty, można uruchomić silnik.

Układ kierowniczy zablokowany – W tym położeniu obwód układu zapło nowego jest przerwany, a układ kierowniczy zablokowany. Można wyjąć czarny kluczyk zapłonowy.

6

6.7

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Immobilizer

401815-10 29 Immobilizer zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez niepowołaną osobę.

Immobilizer, a także blokada sterownika silnika włączają się automatycznie po wyciągnię ciu kluczyka zapłonowego.

Lampka kontrolna immobilizera Jeżeli pojazd został wyposażony w opcjonalny immobilizer, lampka kontrolna immobili zera 1 1 może sygnalizować błąd również poprzez miganie.

miga, gdy system alarmowy został aktywowany.

Informacja Kluczyki zapłonowe zostały wyposażone w elektroniczne moduły. Nie przechowy wać kilku kluczyków zapłonowych na jednym zestawie, ponieważ mogłyby się wza jemnie zakłócać.

Zgubiony czarny kluczyk należy dezaktywować w celu uniemożliwienia niepowołanego dostępu do pojazdu.

Czarne kluczyki zapłonowe dołączone do nowego motocykla zostały już aktywowane i są gotowe do działania.

W autoryzowanym warsztacie KTM można zamówić dodatkowe dwa zapasowe kluczyki zapłonowe (numer kluczyka na karcie KEYCODECARD). Zapasowe kluczyki należy dodatkowo aktywować.

6

6.8

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Gniazdo zasilania urządzeń elektrycznych

Gniazdo 1 zasilania urządzeń elektrycznych zamontowane jest po lewej stronie obok zestawu wskaźników.

Jest ono podłączone do stałego plusa i zabezpieczone bezpiecznikiem.

Gniazdo zasilania urządzeń elektrycznych Napięcie 12 V Maks. pobór prądu 10 A 30 S00223-10

6.9

Otwieranie korka wlewu paliwa

Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwozapalne.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów i zawsze wyłączać silnik. Uważać, aby paliwo nie zostało rozlane zwłaszcza na gorące części pojazdu. Natychmiast zetrzeć rozlane paliwo.

– Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został prze pełniony. Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Paliwo nie powinno mieć kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać par paliwa. W razie kontaktu z oczami, natych miast przepłukać wodą i udać się do lekarza. Umyć ręce wodą z mydłem po kontakcie skóry z paliwem. W razie połknięcia paliwa, natychmiast udać się do lekarza. Przebrać odzież zanieczyszczoną paliwem. Paliwo przechowywać w odpowiednim zbiorniku i trzymać z dala od dzieci.

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowi ska naturalnego.

– Paliwo nie może przedostać się do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

31 – Podnieść klapkę 1 w korku wlewu paliwa i włożyć kluczyk zapłonowy 2 do zamka.

S00225-10 Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Pęknięcie kluczyka zapłonowego.

– W celu zwolnienia kluczyka zapłonowego dociśnij korek wlewu paliwa. Uszkodzony kluczyk zapłonowy należy wymienić.

– Przekręcić kluczyk zapłonowy 2 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

– Otworzyć korek wlewu paliwa 3 .

S00227-10

6

6.10

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Zamykanie korka wlewu paliwa

– Zamknąć korek wlewu paliwa – Przekręcić kluczyk zapłonowy 1 .

2 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

32 S00228-10 S00229-10 – Wcisnąć korek wlewu paliwa i zamknąć kluczykiem zapłonowym 2 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne, trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Po zamknięciu korka zbiornika paliwa upewnić się, jest on prawidłowo zablokowany. Przebrać odzież zanieczyszczoną paliwem. Umyć ręce wodą z mydłem po kontakcie skóry z paliwem.

– Wyciągnąć kluczyk zapłonowy 2 i zamknąć klapkę 3 .

6

6.11

6.12

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Kraniki paliwa

S00341-10 Po każdej stronie zbiornika paliwa znajduje się kranik paliwa 1 .

Informacja Kraniki paliwa w czasie użytkowania motocykla muszą być zawsze otwarte.

Kraniki paliwa zamyka się tylko w celu zdemontowania zbiornika paliwa.

Możliwe stany • Kraniki paliwa zamknięte – Nie można przeprowadzić wypoziomowania i paliwo nie może płynąć ze zbiornika.

• Kraniki paliwa – Można przeprowadzić wypoziomowanie i paliwo może płynąć ze zbiornika.

33

Otwieranie schowka

– Wcisnąć przycisk 1 w kierunku strzałki i jednocześnie podnieść pokrywę.

S00226-10

6

6.13

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Zamykanie schowka

– Wcisnąć pokrywę 1 aż do wyraźnie słyszalnego zatrzaśnięcia.

34

6.14

S00226-11

Zamek siedzenia kanapowego

Zamek siedzenia kanapowego 1 znajduje się po lewej stronie pojazdu.

Zamek można otworzyć kluczykiem zapłonowym.

S00238-10

6

6.15

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Zestaw narzędzi

W schowku pod siedzeniem kanapowym znajduje się zestaw narzędzi 1 .

35

6.16

Uchwyty

S00235-10 Pasażer w czasie jazdy może się trzymać za uchwyty 1 .

S00236-10

6

6.17

6.18

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Płyta bagażnika

Płyta bagażnika Na płycie bagażnika można przymocować uchwyt bazowy bagażnika (opcja).

Płytę bagażnika można obciążać wyłącznie ładunkiem o podanym maksymalnym cięża rze.

1 znajduje się z tyłu za siedzeniem kanapowym.

Maks. dop. obciążenie płyty bagażnika 8 kg Informacja Przestrzegać danych producenta bagażnika.

S00237-10 36

Podnóżki pasażera

Podnóżki można rozkładać i składać.

Możliwe stany • Podnóżki złożone – Jazda bez pasażera.

• Podnóżki rozłożone – Jazda z pasażerem.

S00234-10

6

6.19

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Dźwignia zmiany biegów

Dźwignia zmiany biegów 1 jest zamontowana po lewej stronie silnika.

37 S00231-10 Rozmieszczenie biegów pokazano na ilustracji.

Położenie biegu jałowego znajduje się między biegiem 1 i 2.

S00232-10

6

6.20

6.21

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Stopka boczna

S00240-10 38 Stopka boczna 1 znajduje się z lewej strony motocykla.

Stopka boczna służy do stawiania motocykla.

Informacja Stopka boczna w czasie jazdy musi być złożona.

Stopka boczna jest sprzężona z układem bezpiecznego rozruchu. Należy prze strzegać wskazówek podanych w rozdziale Zatrzymywanie, parkowanie.

Możliwe stany • Stopka boczna rozłożona – Pojazd można odstawić na stopce bocznej. Działa układ bezpiecznego rozruchu.

• Stopka boczna złożona – W tym położeniu stopka boczna znajduje się zawsze w trak cie jazdy. Układ bezpiecznego rozruchu nie jest aktywny.

Stopka środkowa

Pojazd oprócz stopki bocznej został wyposażony w stopkę środkową 1 .

S00258-10

7

7.1

ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Przegląd

1 2 3 4 5

Wyświetlacz główny ( str. 40)

Obrotomierz

Sygnalizator zmiany biegów (

Wyświetlacz

Lampki kontrolne ( str. 41)

str. 43)

39

7.2

401800-10

uruchamianie i test

401801-01 Uruchamianie Zestaw wskaźników włącza się wraz z włączeniem zapłonu.

Informacja Jasność wyświetlanych wskazań jest regulowana przez czujnik jasności w zestawie wskaźników.

Test Wyświetlacz, lampki kontrolne i obrotomierz uruchamiają się na chwilę w celu przeprowa dzeniu testu działania.

Na wyświetlaczu głównym pojawia się tekst powitania i informacja o następnym serwisie

( str. 44).

Informacja W wypadku odłączenia od motocykla akumulatora, należy ustawić czas i datę.

7

7.3

7.4

ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Wyświetlacz główny

Do obsługi wyświetlacza głównego służy przełącznik menu (

Po włączeniu zapłonu wyświetla się informacja, kiedy nastąpi termin następnego serwisu

( str. 44).

W wypadku zapalenia się w grupie lampek kontrolnych (

służy do odbioru informacji i zatwierdzenia komunikatu.

str. 26).

str. 41) ogólnej lampki ostrze-

gawczej , na wyświetlaczu głównym wyświetla się odpowiedni komunikat. Przycisk Set Wyświetlanie komunikatów 10 s 40 401821-01

Wyświetlacz

401854-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poziom paliwa Czas Jednostka wyświetlanej prędkości Wskaźnik biegu Prędkość

"Drive Mode" ( str. 170)

Temperatura płynu chłodzącego Wolne Ostrzeżenie przed oblodzeniem

7

7.5

ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Lampki kontrolne

401813-01 41 Możliwe stany Zapala się niebieska lampka kontrolna światła drogowego – Światła dro gowe są włączone.

Lampka kontrolna immobilizera zapalona/miga na czerwono – Komunikat stanu lub błędu w immobilizerze/alarmie.

Zapala się czerwona lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju – Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego.

Ogólna lampka ostrzegawcza zapalona na żółto – Wykrycie wskazówki/ostrzeżenia związanego z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo wyświetla się o tym informacja na wyświetlaczu głównym.

Lewa lampka kierunkowskazów miga na zielono równo z miganiem kierun kowskazów lewych – Włączone są lewe kierunkowskazy.

Zapala się zielona lampka kontrolna biegu jałowego – Skrzynia biegów jest na biegu jałowym.

Prawa lampka kierunkowskazów miga na zielono równo z miganiem kie runkowskazów prawych – Kierunkowskazy prawe są włączone.

Zapala się/miga żółta lampka ostrzegawcza silnika – Sterownik silnika wykrył błąd.

Zapala się/miga żółta lampka kontrolna układu ABS – Układ ABS jest dez aktywowany. Lampka kontrolna układu ABS zapala się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu.

Zapala się/miga żółta lampka kontrolna układu TC – Kontrola trakcji nie działa lub ingeruje w układ hamulcowy. Lampka kontrolna układu TC zapala się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu.

7

7.6

ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Komunikat na wyświetlaczu głównym

Możliwe stany Usterka silnika – Sterownik silnika wykrył błąd. Udać się do najbliższego autoryzowanego warsztatu KTM.

401850-01 Komunikat ogólny – Ogólny komunikat dotyczący bezpieczeństwa użytko wania. Udać się do najbliższego autoryzowanego warsztatu KTM.

Ostrzeżenie ABS – Funkcja ABS niedostępna. Udać się do najbliższego autoryzowanego warsztatu KTM.

Kontrola trakcji – Kontrola trakcji niedostępna. Udać się do najbliższego autoryzowanego warsztatu KTM.

Ciśnienie oleju silnikowego – Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego. Nie zwłocznie wyłączyć silnik. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Poziom oleju silnikowego – Zbyt niski poziom oleju silnikowego. Sprawdzić i ewent. uzupełnić poziom oleju silnikowego.

Ciśnienie powietrza w oponach – Nierówne ciśnienie w oponach lub doszło do awarii układu. Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.

Oświetlenie – Zapala się w wypadku awarii jednego z elementów oświetle nia. Wymienić przepaloną żarówkę lub udać się do najbliższego autoryzo wanego warsztatu KTM.

Temperatura płynu chłodzącego – Zbyt wysoka temperatura płynu chło dzącego. Wyłączyć silnik. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Rezerwa paliwa – Kończy się zapas paliwa. Zatankować paliwo na najbliż szej stacji benzynowej.

42

7

7.7

ZESTAW WSKAŹNIKÓW Symbol oblodzenia – Możliwe oblodzenie nawierzchni. Dostosować pręd kość do zmienionych warunków drogowych.

Napięcie – Zbyt niskie napięcie akumulatora. Naładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Serwis – Termin serwisu. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Wyłącznik awaryjny – Wyłącznik awaryjny znajduje się w położeniu.

43 W menu "Warnings" wyświetlają się komunikaty.

Sygnalizator zmiany biegów

Sygnalizator zmiany biegów miga lub zapala się w razie konieczności zmiany biegu.

W menu "Shift Light" można ustawić prędkość obrotową uruchamiania sygnalizatora zmiany biegów. Przy prędkości "RMP1" sygnalizator zmiany biegów miga, a przy "RPM2" zapala się.

401855-01 Temperatura oleju silniko wego "RPM1" sygnalizatora zmiany biegów "RPM2" sygnalizatora zmiany biegów > 35 °C miga zapala się Temperatura oleju silniko wego Sygnalizator zmiany biegów zapala się zawsze przy ≤ 35 °C 6 500 obr/min

7

7.8

ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Wskazanie serwisu

Po włączeniu zapłonu na krótko wyświetla się wskazanie serwisu.

Terminy serwisowania zależne są od przebytej drogi i czasu. Zależnie od tego, co nastąpi najpierw.

Dokładne odstępy między terminami serwisowania znaleźć można w harmonogramie ser wisowym.

44

7.9

7.9.1

401821-01

Menu wyświetlacza

"Favorites" – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Favorites". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać punkt menu i uruchomić przyciskiem SET.

– Dwukrotne naciśnięcie przycisku BACK powoduje powrót do menu "Favorites".

W menu "Favorites" można uruchamiać pięć różnych menu.

W menu "Set Favorites" można skonfigurować menu "Favorites".

401827-01

7 7.9.2

7.9.3

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "Trip 1" 401826-01 45 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Trip 1".

"Trip 1" wyświetla przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np. od tankowania do tan kowania. "Trip 1" odlicza przebieg do stanu 9999.

"Ø Speed 1" wyświetla średnią prędkość obliczaną na podstawie przebiegu "Trip 1" i "Trip Time 1".

"Ø Cons 1" wyświetla średnie zużycie paliwa obliczane na podstawie przebiegu "Trip 1" i "Trip Time 1".

"Trip Time 1" wyświetla czas jazdy na podstawie przebiegu "Trip 1", liczony przy dostęp nym sygnale prędkości.

"Fuel Range" wyświetla przewidywany zasięg na rezerwie paliwa.

Przycisk przyciśniętym przez 3-5 sekund.

trzymać Wszystkie zapisane wartości w menu "Trip 1" zostają skaso wane.

"Trip 2" 401825-01 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Trip 2".

"Trip 2" wyświetla przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np. od tankowania do tan kowania. "Trip 2" odlicza przebieg do stanu 9999.

"Ø Speed 2" wyświetla średnią prędkość obliczaną na podstawie przebiegu "Trip 2" i "Trip Time 2".

"Ø Cons 2" wyświetla średnie zużycie paliwa obliczane na podstawie przebiegu "Trip 2" i "Trip Time 2".

"Trip Time 2" wyświetla czas jazdy na podstawie przebiegu "Trip 2", liczony przy dostęp nym sygnale prędkości.

"Fuel Range" wyświetla przewidywany zasięg na rezerwie paliwa.

7 7.9.4

ZESTAW WSKAŹNIKÓW Przycisk przyciśniętym przez 3-5 sekund.

trzymać Wszystkie zapisane wartości w menu "Trip 2" zostają skaso wane.

46 "General Info" – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "General Info".

"Air Temp" wyświetla temperaturę powietrza.

"Date" wyświetla datę.

"ODO" wyświetla łączny przebieg.

"Battery" wyświetla napięcie akumulatora.

"Oil Temp" wyświetla temperaturę oleju silnikowego.

401824-01 7.9.5

"TPMS" (opcja) 401845-01 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "TPMS".

Wymaganie Ciśnienie powietrza sam kierowca / pasażer / pełny ciężar użytkowy przód: Przy zimnej oponie 2,4 bara tył: Przy zimnej oponie 2,9 bara W menu "TPMS" wyświetla się wskazanie ciśnienia powietrza w oponie koła przedniego i tylnego.

"Front" wyświetla ciśnienie powietrza w kole przednim.

"Rear" wyświetla ciśnienie powietrza w kole tylnym.

7 7.9.6

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "Set Favorites" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Set Favorites". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać menu. Przyciskiem SET ustawić menu szybkiego wyboru.

W menu "Set Favorites" można skonfigurować menu "Favorites".

47 401843-01 7.9.7

"Settings" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu "Settings" dokonuje się ustawień jednostek lub różnych wartości. Niektóre funk cje można aktywować lub dezaktywować.

401841-01

7 7.9.8

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "Warnings" Warunek • Komunikat lub ostrzeżenie – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Warnings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Za pomocą przycisków UP lub DOWN można przeglądać ostrzeżenia.

W menu "Warnings" wyświetlają się wszystkie zapisywane tam komunikaty.

48 7.9.9

"Heat Grip" (opcja) 401840-01 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Heat Grip". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciski UP lub DOWN służą do nawigacji w menu. Przyciskiem SET można wybrać stopień grzania lub wyłączyć podgrzewanie rączek kierownicy.

401838-01

7 7.9.10

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "MTC/ABS" 401837-01 49 Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "MTC/ABS".

W menu "MTC/ABS" można wyłączyć układ "MTC" i "ABS".

W menu "ABS Mode" można wybrać tryb "Road" i "Offroad".

Informacja Po włączeniu zapłonu ponownie włącza się kontrola trakcji i układ ABS.

W wypadku wybrania trybu ABS "Offroad", układ ABS działa tylko na koło przednie.

Koło tylne hamuje bez układu ABS, a więc przy hamowaniu może dojść do zablo kowania się koła.

W wypadku wybrania trybu ABS "Road", wraz z hamulcem koła przedniego uru chomi się również hamulec koła tylnego. Układ ABS może ingerować w hamowanie obu kół.

7.9.11

"Drive Mode" 401829-01 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Drive Mode". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciski UP lub DOWN służą do nawigacji w menu. Przyciskiem SET można wybie rać dostępne nastawy silnika i kontroli trakcji.

SPORT – Płynna moc i bardzo szybka reakcja, kontrola trakcji pozwala na więk szy poślizg koła tylnego STREET – Płynna moc i zrównoważona reakcja, kontrola trakcji pozwala na nor malny poślizg koła tylnego RAIN – mniej płynna moc w celu zapewnienia lepszych właściwości jezdnych, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW OFFROAD – Mniej płynna moc w celu zapewnienia lepszych właściwości jezd nych, kontrola trakcji pozwala na duży poślizg koła tylnego 50

51

7 7.9.12

ZESTAW WSKAŹNIKÓW Przegląd menu 52 401849-01

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Ekran startowy KTM Przyciski menu "Favorites" "Trip 1" "Trip 2" "General Info" "TPMS" (opcja) "Set Favorites" "Settings" "Warnings" (tylko przy dostępnych komunikatach) "Heat Grip" (opcja) "MTC/ABS" "Drive Mode" 7.9.13

"Language" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Ponownym naciśnięciem przycisku SET wybrać język.

Interfejs menu dostępny jest w następujących językach: angielski, niemiecki, włoski, fran cuski i hiszpański.

53 401842-10

7 7.9.14

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "Distance" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "Distance". Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje ustawienie jed nostki.

Wybrać jednostkę kilometrów "km" lub mil "mi" odległości.

54 401842-11 7.9.15

"Temp" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "Temp". Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje ustawienie jednostki.

Wybrać jednostkę "°C" lub "°F" wskazania temperatury.

401842-12

7 7.9.16

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "Volume" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "Volume". Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje ustawienie jed nostki.

Wybrać jednostkę "Liter" lub "Gallon" wskazania zużycia paliwa.

55 401842-13 7.9.17

"Pressure" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "Pressure". Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje ustawienie jed nostki.

Wybrać jednostkę "bar" lub "psi" wskazania ciśnienia powietrza w oponach.

401842-14

7 7.9.18

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "Clock/Date" 401823-01 56 Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu główny zostanie zaznaczona pozycja "Clock/Date". Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje wyświetlenie menu.

– Przyciski UP lub DOWN służą do nawigacji w menu. Za pomocą przycisku SET usta wia się czas i datę.

W wypadku odłączenia od motocykla akumulatora, należy ustawić czas i datę na wyświe tlaczu głównym.

7.9.19

"Fuel Cons" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "Fuel Cons". Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje ustawienie jed nostki.

Wybrać jedno z dostępnych wskazań zużycia.

401842-16

7 7.9.20

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "DRL" 401842-17 57 Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "DRL". Ponowne naciśnięcie przycisku SET włącza lub wyłącza światło do jazdy dziennej.

Włączyć lub wyłączyć światło do jazdy dziennej.

Informacja Przestrzegać ustawowych przepisów odnośnie użytkowania świateł do jazdy dzien nej.

7.9.21

"Shift Light" 401846-01 Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "Shift Light". Ponowne naciśnięcie przycisku SET powoduje wyświetlenie menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN wybrać funkcję. Za pomocą przycisku SET ustawia się prędkość obrotową sygnalizatora zmiany biegów.

Po osiągnięciu prędkości obrotowej silnika "RPM 1", miga sygnalizator zmiany biegów.

Po osiągnięciu prędkości obrotowej silnika "RPM 2", zapala się sygnalizator zmiany bie gów.

Włączyć lub wyłączyć funkcję "Shift Light".

7 7.9.22

ZESTAW WSKAŹNIKÓW "Quick Shift" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Funkcja "Quick Shift" nie może zostać aktywowana.

Informacja Ta funkcja nie jest przewidziana dla tego modelu.

401842-20 7.9.23

"Heat Grips" Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym wyświetli się menu "Settings". Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu głównym zostanie zaznaczona pozycja "Heat Grips". Ponowne naciśnięcie przycisku SET włącza lub wyłącza menu podgrzewanych rączek kierownicy.

Włączyć lub wyłączyć menu podgrzewanych rączek kierownicy.

58 401842-21

8

8.1

ERGONOMIA

Pozycja kierownicy

Otwory w nasadzie kierownicy są ustawione w odległości A od środka.

Odstęp między otworami A 3,5 mm Kierownicę można montować w dwóch różnych pozycjach. Pozwala to na umieszczenie kierownicy w pozycji najwygodniejszej dla kierowcy.

59 401666-11

8.2

Regulacja pozycji kierownicy

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pęknięcie kierownicy.

– Materiał wygiętej lub wyrobionej kierownicy ulega zmęczeniu, przez co kierownica może pęknąć. Kierownicę taką należy nie zwłocznie wymienić.

– Wykręcić śruby na bok.

1 . Zdjąć elementy zaciskowe kierownicy. Zdjąć kierownicę i odłożyć Informacja Zabezpieczyć motocykl i elementy wyposażenia przed uszkodzeniem przez ich przykrycie.

Nie załamywać kabli i przewodów.

– Wykręcić śruby 2 . Zdjąć nasadę kierownicy.

308080-01

8

8.3

ERGONOMIA – Ustawić nasadę kierownicy w wymaganej pozycji. Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 .

Śruba mocowania mechani zmu kierownicy M10 40 Nm Loctite ® 243™ Informacja Równomiernie ustawić nasadę kierownicy po lewej i po prawej stronie.

– Ustawić kierownicę.

Informacja Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie kabli i przewodów.

– Ustawić elementy zaciskowe kierownicy. Założyć śruby 1 i równomiernie dokręcić.

Wymaganie Śruba zacisku mechanizmu kierownicy M8 20 Nm 60

Ustawianie owiewki przedniej

– Zwolnić dźwignię zaciskową 1 poprzez pociągnięcie w kierunku strzałki.

S00342-10

8 ERGONOMIA – Owiewkę przednią ustawić w żądanym położeniu.

S00247-10 – Dźwignię zaciskową 1 zaryglować poprzez dociśnięcie w kierunku strzałki.

S00342-11 61

8

8.4

8.5

ERGONOMIA 62

Ustawianie położenia podstawowego dźwigni sprzęgła

– Ustawienie podstawowe dźwigni sprzęgła dopasować do wielkości dłoni śrubą nastaw czą 1 .

S00244-10 Informacja Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje odsunięcie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara powoduje dosunięcie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubą nastawczą obracać wyłącznie ręką, bez użycia nadmiernej siły.

Nie wykonywać regulacji w trakcie jazdy.

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego

– Dopasować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego za pomocą pokrętła wielkości dłoni.

1 do Informacja Dźwignę hamulca ręcznego docisnąć do przodu i przekręcić pokrętło.

Nie wykonywać regulacji w trakcie jazdy.

S00243-10

8

8.6

ERGONOMIA

Podnóżki

Podnóżki można zamontować w dwóch położeniach.

Możliwe stany • Podnóżki nisko • A Podnóżki wysoko B S00230-10

8.7

Ustawianie podnóżków

x Informacja Ustawianie po lewej i po prawej stronie odbywa się w taki sam sposób.

– Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą 1 – Wyjąć trzpień 3 podnóżka.

– Zdjąć podnóżek ze sprężyną 4 .

z podkładką 2 .

S00248-10 63

8 ERGONOMIA – Wykręcić śruby 5 .

S00249-10 – Wspornik podnóżki ustawić w żądanym położeniu.

S00250-10 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 5 .

Śruba wspornika podnóżki przednia M8 S00249-10 25 Nm Loctite ® 243™ 64

8 ERGONOMIA – Zamontować podnóżek ze sprężyną 4 i trzpieniem 3 .

Kleszcze do sprężyn pedałów (58429083000) – Założyć podkładkę 2 i zawleczkę zabezpieczającą 1 .

8.8

S00251-10

Dźwignia hamulca nożnego

Dźwignia hamulca nożnego 1 znajduje się przed prawym podnóżkiem.

Dźwignią hamulca nożnego uruchamia się hamulec tylny.

65 S00233-10

8 ERGONOMIA

8.9

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego w układzie hamulcowym jest wytwarzane ciśnienie, działające na hamulec koła tylnego. Może to doprowadzić do awarii hamulca koła tylnego na skutek przegrzania. Ustawić luz na dźwigni hamulca nożnego zgodnie z wymaganiami.

66 S00283-10 – Wyczepić sprężynę 1 .

– Odkręcić nakrętkę 2 .

– Wykręcić śrubę 3 .

– Do indywidualnej regulacji położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego odpo wiednio obracać przegubem kulistym 4 .

Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

W przegubie kulowym śruba musi być wkręcona na głębokość co najmniej 5 zwojów gwintu.

– Przyblokować przegub kulisty 4 i dokręcić nakrętkę 2 .

Wymaganie Pozostałe nakrętki podwozia M6 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 3 .

Pozostałe nakrętki podwozia – Zaczepić sprężynę 1 .

M6 10 Nm 10 Nm

8

8.10

ERGONOMIA

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów

– Wsiąść na pojazd w pozycji jazdy i zmierzyć odległość między krawędzią górną buta a dźwignią zmiany biegu A .

Odległość dźwigni zmiany biegów od krawędzi górnej buta 10… 20 mm » Jeżeli odległość nie jest zgodna z wymaganiami: – Ustawić położenie wyjściowe dźwigni zmiany biegów.

x ( str. 67)

67

8.11

400692-10

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów

x – Wykręcić śrubę 1 i zdjąć dźwignię zmiany biegów 2 .

101873-10

8 ERGONOMIA 101874-10 – Wyczyść uzębienie A dźwigni zmiany biegów i wałka zmiany biegów.

– Dźwignię zmiany biegów założyć w żądanym położeniu na wałek zmiany biegów i zazębić.

Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

Dźwignia podczas zmiany biegów nie może dotykać żadnych elementów pojazdu.

– Zamontować i dokręcić śrubę.

Wymaganie Śruba dźwigni przełączają cej M6 18 Nm Loctite ® 243™ 68

9 URUCHOMIENIE 69

9.1

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia

Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczeństwo na skutek braku zdolności do prowadzenia pojazdu.

– Nie uruchamiać motocykla w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spożycia alkoholu, lekarstw lub narkotyków, bądź jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpieczeństwa.

– Przed rozpoczęciem każdej jazdy zawsze nakładać ochronną odzież (kask, buty z holewami, spodnie i kurtkę z protektorami).

Należy zawsze używać ubiór ochronny będący w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Negatywny wpływ różnych profili przedniej i tylnej opony na właściwości trakcyjne pojazdu.

– Na kole przednim i tylnym stosować tylko opony o tym samym rodzaju profilu, gdyż inaczej pojazd może wymykać się spod kontroli.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Utrata kontroli nad pojazdem w wyniku używania nie uznanych i/lub nie zalecanych opon/kół.

– Używać tylko opon/kół uznanych i/lub zalecanych przez KTM z odpowiednim indeksem prędkości.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zmniejszona przyczepność nawierzchni w przypadku nowych opon.

– Nowe opony są gładkie i nie zapewniają dlatego pełnej przyczepności. Cała powierzchnia opony musi zostać dotarta przez pierwsze 200 kilometrów podczas ostrożnej jazdy z różnym pochyleniem. Dopiero „dotarcie” pozwala na uzyskanie pełnej przyczepności.

9 URUCHOMIENIE Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane. Hamulec tylny może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

70 Informacja Podczas eksploatacji pojazdu należy pamiętać, że nadmierny hałas może przeszkadzać innym osobom.

– Upewnić się, że przegląd w chwili odbioru motocykla został przeprowadzony przez autoryzowany warsztat KTM.

W chwili odbioru pojazdu otrzymasz dokument dostawy i książkę serwisową i gwarancyjną.

– Przed pierwszą jazdą uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi.

– Zapoznać się z elementami obsługowymi.

– Dostosuj motocykl do własnych potrzeb, patrz rozdział Ergonomia.

– Przed większą wycieczką przyzwyczaić się do jazdy motocyklem w odpowiednim terenie. Spróbuj także jechać przez chwilę bardzo powoli i w pozycji stojącej, aby uzyskać lepsze wyczucie motocykla.

– Podczas jazdy trzymać kierownicę obiema rękami, a stopy cały czas opierać na podnóżkach.

– Dotrzeć silnik.

9.2

Docieranie silnika

– Podczas fazy docierania nie przekraczać podanej prędkości obrotowej silnika.

Wymaganie Maks. prędkość obrotowa silnika Przy pierwszym: 1 000 km Po pierwszym: 1 000 km 6 500 obr/min 10 250 obr/min – Unikać jazdy na pełnym gazie!

9 URUCHOMIENIE Informacja W wypadku przekroczenia maksymalnej prędkości obrotowej silnika przed pierwszym serwisem, miga sygnalizator zmiany biegów.

71

9.3

Załadowanie pojazdu

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne.

– Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków na osie. Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne w wyniku nieprawidłowego montażu kufra i/lub plecaka na zbiornik.

– Kufer i plecak na zbiornik założyć i zabezpieczyć zgodnie z przepisami producenta.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne podczas jazdy z dużą prędkością.

– Dopasować prędkość do załadunku. Jechać wolniej, kiedy na motocyklu przewożone są kufry lub inny bagaż.

Prędkość maksymalna z bagażem 150 km/h Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczeństwo złamania systemu kufra.

– Jeśli na motocyklu został zamontowany kufer, należy przestrzegać danych producenta odnośnie maksymalnego załadunku.

9 URUCHOMIENIE 72 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zła widoczność innych uczestników ruchu drogowego w wyniku przesunięcia się bagażu.

– Zasłonięte światło tylne powoduje, że pojazd jest znacznie gorzej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, zwłasz cza po zmierzchu. Regularnie sprawdzać zamocowanie wiezionego bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zmienione właściwości trakcyjne i wydłużona droga hamowania przy zwiększonym załadunku.

– Dopasować prędkość do załadunku.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne w wyniku przesunięcia się bagażu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie wiezionego bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Gorący układ wydechowy może spalić bagaż.

– Bagaż przymocować tak, aby nie mógł być spalony ani zniszczony przez gorący układ wydechowy.

– Przewożony bagaż należy dobrze zamocować jak najbliżej środka pojazdu, zwracając uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru na kole przednim i tylnym.

– Przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego i maksymalnych dopuszczalnych obciążeń technicznych osi.

Wymaganie Maks. dop. ciężar całkowity Maks. dop. obciążenie techniczne osi przedniej Maks. dop. obciążenie techniczne osi tylnej 440 kg 159 kg 281 kg

10 INSTRUKCJA JAZDY

10.1

Prace serwisowe i czyszczenie przed każdym uruchomieniem

Informacja Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić stan pojazdu i bezpieczeństwo na drodze.

Użytkowany pojazd musi być sprawny technicznie.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 172)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego. (

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. (

str. 127)

str. 130)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. (

– Sprawdzić okładziny hamulcowe hamulca tylnego. ( str. 133)

str. 129)

– Sprawdzić działanie układu hamulcowego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. ( str. 167)

– Sprawdzić zanieczyszczenie łańcucha. (

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. (

str. 100)

str. 102)

– Sprawdzić stan opon. ( str. 145)

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 147)

– Sprawdzić naprężenie szprych. ( str. 148)

– Sprawdzić ustawienie i swobodne działanie wszystkich elementów obsługowych.

– Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

– Sprawdzić prawidłowe przymocowanie bagażnika.

– Sprawdzić ustawienie lusterek wstecznych.

– Sprawdzić zapas paliwa.

73

10 INSTRUKCJA JAZDY 74

10.2

Proces rozruchu

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wentylację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pra cującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentylacyjnej.

Uwaga Niebezpieczeństwo wypadku Obsługa pojazdu z rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora może uszkodzić elektro niczne części i urządzenia bezpieczeństwa.

– Pojazdu nigdy nie obsługiwać z rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Wysokie prędkości obrotowe przy zimnym silniku mają negatywny wpływ na jego żywotność.

– Nagrzewać silnik zawsze przy niskich prędkościach obrotowych.

– Wyłącznik awaryjny nacisnąć w położenie ON .

– Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu czarny kluczyk zapłonowy w położenie ON .

Po włączeniu zapłonu przez około 2 sekundy słychać odgłos pracy pompy paliwo wej. Jednocześnie przeprowadzany jest test działania zestawu wskaźników.

Zapala się lampka układu ABS i po ruszeniu motocykla ponownie gaśnie.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy .

Zapala się zielona lampka kontrolna biegu jałowego .

602607-01

10 INSTRUKCJA JAZDY – Nacisnąć przycisk rozrusznika elektrycznego .

602608-01 75 Informacja Przycisk rozrusznika elektrycznego wcisnąć dopiero po zakończeniu testu dzia łania zestawu wskaźników.

Przy ruszaniu NIE dodawać gazu. W wypadku dodania gazu przy ruszaniu, ste rownik silnika nie wtryskuje dawki paliwa i silnik może się nie uruchomić.

Przycisk rozrusznika elektrycznego wciskać maksymalnie przez 5 sekund.

Do następnej próby rozruchu odczekać co najmniej 5 sekund.

Motocykl został wyposażony w układ zabezpieczający przed rozruchem. Sil nik można uruchomić tylko wtedy gdy skrzynia biegów będzie się znajdowała w położeniu biegu jałowego lub przy włączonym biegu kierowca pociągnie dźwi gnię sprzęgła. W wypadku włączenia biegu przy rozłożonej stopce bocznej, sil nik nie uruchomi się.

– Zestawić motocykl ze stopki środkowej wzgl. stopki bocznej.

10.3

Ruszanie

– Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć 1 bieg, powoli puszczać dźwignię sprzęgła i jednocześnie z wyczuciem dodawać gazu.

10.4

Zmiana biegów, jazda

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Gwałtowne zmiany obciążenia mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

– Unikać nagłej zmiany obciążenia i gwałtownego hamowania, dopasować prędkość do warunków jezdnych.

10 INSTRUKCJA JAZDY 76 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przełączenie na niższy bieg przy wysokiej prędkości obrotowej silnika powoduje zablokowanie tylnego koła.

– Przy wysokiej prędkości obrotowej silnika nie przełączać na niższy bieg. Nastąpi przekroczenie maksymalnej prędkości obro towej silnika, a tylne koło może ulec zablokowaniu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ryzyko błędnego funkcjonowania w wyniku złego ustawienia kluczyka zapłonowego.

– Ustawienia kluczyka zapłonowego nie zmieniać podczas jazdy.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze na skutek prac regulacyjnych przy pojeździe.

– Wszystkie prace regulacyjne wykonywać w stanie spoczynku pojazdu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zranienia Spadnięcie pasażera.

– Pasażer musi mieć możliwość pewnego siedzenia na swoim miejscu na kanapie i trzymania się kierowcy lub uchwytów. Stopy położyć na podnóżkach. Należy przestrzegać ustawowego wieku pasażera, przewożonego motocyklem.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczeństwo wypadku w wyniku ryzykownego stylu jazdy.

– Przestrzegać przepisów ruchu drogowego, jeździć zapobiegawczo i przewidywalnie, by jak najwcześniej móc przewidzieć ewentualne zagrożenia.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zmniejszona przyczepność zimnych opon.

– Podczas każdej jazdy pierwsze kilometry należy przejechać ostrożnie ze zredukowaną prędkością, aż opony osiągną swoją temperaturę roboczą i będzie zagwarantowana przyczepność nawierzchni.

10 INSTRUKCJA JAZDY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zmniejszona przyczepność nawierzchni w przypadku nowych opon.

– Nowe opony są gładkie i nie zapewniają dlatego pełnej przyczepności. Cała powierzchnia opony musi zostać dotarta przez pierwsze 200 kilometrów podczas ostrożnej jazdy z różnym pochyleniem. Dopiero „dotarcie” pozwala na uzyskanie pełnej przyczepności.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne.

– Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków na osie. Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne w wyniku przesunięcia się bagażu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie wiezionego bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Brak należytego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Po wywrotce pojazd należy sprawdzić tak, jak przed każdym uruchomieniem.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Niefiltrowane powietrze zasysane ma negatywny wpływ na żywotność silnika.

– Nigdy nie uruchamiać pojazdu bez filtra powietrza, gdyż pył i brud dostaną się do silnika i spowodują jego zwiększone zużycie.

77 Wskazówka Uszkodzenie silnika Przegrzanie silnika.

– W przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej temperatury płynu chłodzącego zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. Ostudzić silnik i sprawdzić lub wyrównać poziom płynu chłodzącego w chłodnicy. Jeśli mimo palącej się lampki ostrzegawczej temperatury płynu chłodzącego jazda jest kontynuowana dojdzie do uszkodzenia silnika.

10 INSTRUKCJA JAZDY Informacja Jeżeli podczas jazdy wystąpią nietypowe odgłosy, należy natychmiast zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

S00232-10 78 – W odpowiednich uwarunkowaniach (nachylenie, sytuacja jazdy itp.) można przełączać na wyższe biegi.

– W tym celu odjąć gazu, równocześnie pociągając dźwignię sprzęgła, włączyć następny bieg, zwolnić dźwignię sprzęgła i dodać gazu.

Informacja Położenie 6 biegu pokazano na ilustracji. Położenie biegu jałowego znajduje się między biegiem 1 i 2. 1 bieg służy do ruszania lub do jazdy po wzniesieniach.

– Po osiągnięciu prędkości maksymalnej przez całkowite obrócenie pokrętła gazu należy cofnąć pokrętło do położenia ¾ gazu. Prędkość nie ulegnie praktycznie zmniejszeniu, ale znacznie spadnie zużycie paliwa.

– Należy zawsze przyspieszać tylko w takim zakresie, w jakim pozwalają na to warunki drogowe i pogodowe. Szczególnie na zakrętach nie należy zmieniać biegów i należy przyspieszać bardzo ostrożnie.

– Aby zredukować bieg, zahamować motocykl, ujmując równocześnie gazu.

– Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć niższy bieg, powoli zwalniać dźwignię sprzęgła i dodać gazu lub ponownie zmienić bieg.

– Gdy przykładowo silnik przy ruszaniu ze skrzyżowania zadławi się, pociągnąć dźwignię sprzęgła i nacisnąć przycisk rozrusznika elektrycznego. Nie trzeba przełączać skrzyni biegów w położenie biegu jałowego.

– Wyłączyć silnik przed dłuższym postojem lub pracą na biegu jałowym.

– Gdy w czasie jazdy zapali się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju , należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

10 INSTRUKCJA JAZDY 79 – Gdy w czasie jazdy zapali się lampka ostrzegawcza silnika , należy udać się do auto ryzowanego warsztatu KTM.

Informacja Na podstawie częstotliwości migania można ustalić dwucyfrową liczbę, tak zwany kod migowy. Kod migowy informuje o tym, w którym elemencie doszło do usterki.

– Gdy w czasie jazdy zapali się ogólna lampka ostrzegawcza , na wyświetlaczu głów nym przez 10 sekund wyświetla się odpowiedni komunikat.

Informacja Dodatkowo w menu "Warnings" wyświetlają się szczególnie ważne komunikaty.

– Gdy w zestawie wskaźników zapali się symbol oblodzenia , należy liczyć się z oblo dzeniem nawierzchni. Dostosować prędkość do zmienionych warunków drogowych.

10.5

Hamowanie

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek mokrego lub zanieczyszczonego układu hamul cowego.

– Zabrudzony lub mokry układ hamulcowy należy oczyścić bądź osuszyć przez ostrożne hamowanie.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania przez niewyczuwalny punkt przyporu hamulca koła przed niego lub tylnego.

– Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)

10 INSTRUKCJA JAZDY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane. Hamulec tylny może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Dłuższa droga hamowania na skutek wyższej masy całkowitej.

– Wioząc pasażera lub bagaż należy uwzględnić dłuższą drogę hamowania.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Opóźniona reakcja hamowania na drodze posypanej solą.

– Sól może odkładać się na tarczach hamulcowych. Aby uzyskać normalne działanie hamulców, tarcze hamulcowe należy wpierw oczyścić poprzez kilkakrotne zahamowanie.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wydłużona droga hamowania w wyniku działanie układu ABS.

– Należy dostosować sposób hamowania do sytuacji i warunków drogowych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zbyt ostre hamowanie powoduje zablokowanie się kół.

– Skuteczne działanie układu ABS może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy układ ten będzie włączony.

80 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przewrócenie pojazdu – W ekstremalnych sytuacjach drogowych (np. jazda z bagażem z wysoko umieszczonym punktem ciężkości, różne rodzaje nawierzchni, strome zjazdy, pełne hamowanie bez zaciągnięcia sprzęgła), nie zawsze da się uniknąć przewrócenia się pojazdu. Styl jazdy należy dostosować do warunków drogowych i umiejętności kierowania.

– W celu zahamowania zdjąć gaz i równocześnie zahamować hamulcem koła przedniego i tylnego.

10 INSTRUKCJA JAZDY Informacja Dzięki układowi ABS można wykorzystać pełną siłę hamowania zarówno przy pełnym hamowaniu, jak i w wypadku hamowa nia na słabo przyczepnej nawierzchni (wysypany piasek, mokry asfalt), bez obawy, że dojdzie do zablokowania się kół.

81 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zablokowanie się kół w wyniku hamowania silnikiem.

– Manewr hamowania awaryjnego, hamowania pełnego i hamowania na śliskiej nawierzchni wykonywać zawsze z przytrzy maną dźwignią sprzęgła.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ograniczona przyczepność w trakcie hamowania na pochyleniu lub hamowania na nawierzchni z bocznym spadkiem.

– Manewr hamowania należy zakończyć przed wejściem w zakręt.

– Proces hamowania należy zawsze zakończyć przed początkiem zakrętu. Odpowiednio do prędkości jazdy należy przy tym przełą czyć na niższy bieg.

– Przy dłuższych zjazdach z górki wykorzystywać hamowanie silnikiem. W tym celu należy zredukować przełożenie o jeden albo nawet dwa biegi, nie przekraczając jednak przy tym maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Pozwala to na znaczne zredukowanie konieczności używania hamulców, dzięki czemu nie następuje ich przegrzanie.

10.6

Zatrzymywanie, parkowanie

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo kradzieży Użycie przez nieupoważnione osoby.

– Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem. Należy chronić pojazd przed dostępem osób nieupoważnio nych. Oddalając się od pojazdu, zablokować kierownicę i wyjąć kluczyk zapłonowy.

10 INSTRUKCJA JAZDY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać gorących części, np. układu wydechowego, chłodnicy, silnika, amortyzatorów i układu hamulcowego. Przed roz poczęciem pracy przy tych częściach należy odczekać, aż elementy te ostygną.

Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie odstawiać pojazdu w miejscach przechowywania łatwopalnych albo łatwozapalnych materiałów. Nie umieszczać żadnych przed miotów na rozgrzanym pojeździe. Zawsze najpierw odczekać do wystygnięcia pojazdu.

Wskazówka Szkody materialne Uszkodzenie i zniszczenie elementów z powodu nadmiernego przeciążenia.

– Stopka boczna jest przewidziana tylko do podpierania masy motocykla. Nie siadać na motocyklu postawionym na stopce bocznej.

Stopka boczna lub rama mogą zostać uszkodzone, a motocykl może się przewrócić.

82 Wskazówka Szkody materialne Uszkodzenie i zniszczenie elementów z powodu nadmiernego przeciążenia.

– Stopka środkowa może udźwignąć tylko ciężar motocykla i bagażu. Nie siadać na motocyklu postawionym na stopce środkowej. Nie bezpieczeństwo uszkodzenia stopki środkowej, wzgl. ramy, a także przewrócenia się motocykla.

– Motocykl ustawić na stopce środkowej, ciągnąć go do góry za rączkę w kierownicy.

– Zahamować motocykl.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy .

– Wyłączyć zapłon, przekręcając w tym celu czarny kluczyk zapłonowy w położenie OFF .

10 INSTRUKCJA JAZDY Informacja W wypadku wyłączania silnika wyłącznikiem awaryjnym i pozostawienia włączonego zapłonu w stacyjce, do większości odbiorników elektrycznych nadal dopływa zasilanie elektryczne. Wyładowuje się przez to akumulator. Z tego powodu silnik wyłączać zawsze stacyjką. Wyłącznik awaryjny służy do wyłączania silnika, ale tylko w sytuacjach awaryjnych.

– Odstawić motocykl na twardym podłożu.

Alternatywa 1 – Zsiąść z pojazdu, stopkę boczną odchylić nogą do przodu, a następnie obciążyć motocyklem.

Alternatywa 2

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 98)

– Zablokować układ kierowniczy, przekręcając w tym celu kierownicę w lewo, czarny kluczyk zapłonowy w położeniu OFF i przekręcić w położenie LOCK . W celu ułatwienia zatrzaśnięcia się blokady, poruszyć kierownicą lekko w jedną i w drugą stronę.

Wyciągnąć czarny kluczyk zapłonowy.

wcisnąć

10.7

Transport

Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie odstawiać pojazdu w miejscach przechowywania łatwopalnych albo łatwozapalnych materiałów. Nie umieszczać żadnych przed miotów na rozgrzanym pojeździe. Zawsze najpierw odczekać do wystygnięcia pojazdu.

83

10 INSTRUKCJA JAZDY – Wyłączyć silnik.

– Zabezpieczyć motocykl zaciąganymi pasami lub innymi zamocowaniami przed prze wróceniem i stoczeniem się.

84 401475-01

10.8

Tankowanie paliwa

Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwozapalne.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów i zawsze wyłączać silnik. Uważać, aby paliwo nie zostało rozlane zwłaszcza na gorące części pojazdu. Natychmiast zetrzeć rozlane paliwo.

– Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został prze pełniony. Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Paliwo nie powinno mieć kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać par paliwa. W razie kontaktu z oczami, natych miast przepłukać wodą i udać się do lekarza. Umyć ręce wodą z mydłem po kontakcie skóry z paliwem. W razie połknięcia paliwa, natychmiast udać się do lekarza. Przebrać odzież zanieczyszczoną paliwem.

Wskazówka Szkody materialne Przedwczesne zatkanie filtra paliwa.

– W niektórych krajach i regionach może się zdarzyć, że oferowana jakość i czystość paliwa nie będą wystarczające. Może przez to dojść do problemów z działaniem układu paliwowego. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)

10 INSTRUKCJA JAZDY – Należy tankować zawsze czyste paliwo, zgodne z podaną normą.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowi ska naturalnego.

– Paliwo nie może przedostać się do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

85 – Wyłączyć silnik.

– Otworzyć korek wlewu paliwa. ( str. 30)

– Paliwo wlać maksymalnie do dolnej krawędzi A króćca wlewowego.

Łączna pojemność zbiornika w przybli żeniu 23 l

– Zamknąć korek wlewu paliwa. ( str. 32)

Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa

(LO 95) ( str. 204)

S00239-10

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

11.1

Dodatkowe informacje

Wszystkie dodatkowe prace wynikające z prac obowiązkowych, wzgl. zalecanych, przyjmowane są i rozliczane oddzielnie.

11.2

Prace obowiązkowe

Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

Sprawdzić ciśnienie paliwa.

x Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, wyczyścić sito oleju.

x (

Sprawdzić tarcze hamulcowe. ( str. 126)

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. (

Sprawdzić okładziny hamulcowe hamulca tylnego. ( str. 133)

Dokręcić szprychy.

x

Sprawdzić naprężenie szprych. (

Sprawdzić bicie obręczy kół.

Sprawdzić stan opon. (

x

str. 145)

str. 148)

x

str. 173)

str. 129)

Co dwa lata Co roku co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 147)

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. ( str. 130)

Sprawdzić szczelność amortyzatora i widelca. Przegląd widelca i przegląd amortyzatora według potrzeby i zastosowania.

○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 86

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe i zębatkę łańcuchową. (

Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 102)

str. 105)

Sprawdzić przewody hamulcowe, czy są szczelne i nieuszkodzone.

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego. (

Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. (

str. 127)

str. 167)

Wymienić filtr powietrza. Oczyścić obudowę filtra powietrza.

x Sprawdzić przewody, czy nie są uszkodzone i czy są ułożone bez załamań. (zdemontowany zbiornik paliwa) x Wymienić świece zapłonowe. (zdemontowany filtr powietrza) x Sprawdzić luz zaworów. (zdemontowany filtr powietrza i świece zapłonowe) x Wymienić membrany systemu powietrza wtórnego.

Wymienić płyn hamulcowy hamulca przedniego.

Wymienić płyn hamulcowy hamulca tylnego.

Sprawdzić luz łożyskowy główki ramy. (

x

str. 109)

x x Co dwa lata Co roku co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 87

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 165)

Kontrola końcowa: sprawdzić bezpieczeństwo drogowe pojazdu i wykonać jazdę próbną.

Wykonać jazdę próbną, a następnie odczytać pamięć błędów przy użyciu przyrządu diagnostycznego KTM.

x Przeprowadzić dostosowanie zawartości CO za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x Co dwa lata Co roku co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Dokonać wpisu serwisowego w serwisie KTM DEALER.NET i w książce serwisowej i gwarancyjnej.

x ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu 88

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

11.3

Zalecane prace

Co cztery lata Co dwa lata Co roku co 15 000 km Sprawdzić dyszę oleju do smarowania sprzęgła.

x po 1 000 km ○ Sprawdzić łożyskowanie wahacza.

x Sprawdzić luz łożyska koła.

x Przesmarować wszystkie ruchome części (np. stopka boczna, dźwignia ręczna, łańcuch ...) i sprawdzić swobodę ruchu tych elementów.

x Sprawdzić wszystkie węże (np. węże paliwa, chłodzenia, odpowietrzania, węże diagnostyczne ...) i tuleje, czy nigdzie nie pojawiły się pęknięcia, nieszczelności oraz czy przewody zostały prawidłowo rozłożone.

x Sprawdzić zabezpieczenie przed mrozem.

x

Sprawdzić/uzupełnić poziom płynu sprzęgła hydraulicznego. ( str. 108)

○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Wymienić płyn sprzęgła hydraulicznego.

Wymienić płyn chłodzący.

x x Sprawdzić mocne osadzenie śrub i nakrętek.

x ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu 89

12 ZESTROJENIE PODWOZIA

12.1

Widelec/amortyzator

101875-10 90 Jest wiele możliwości dostosowania podwozia poprzez ustawienie widelca i amortyzatora do stylu jazdy i załadunku.

Informacja Zalecenia dotyczące zestrojenia podwozia zebrano w tabeli 1 . Tabela znajduje się na lewej okładzinie wewnętrznej zbiornika paliwa.

Wartości te są ustawieniami orientacyjnymi i mają stanowić zawsze jedynie punkt wyj ściowy do ostatecznego zestrojenia podwozia. Nieprzestrzeganie wartości orientacyjnych może spowodować pogorszenie właściwości jezdnych motocykla, szczególnie przy wyż szych prędkościach.

12.2

Ustawianie tłumienia przy dobiciu widelca

Informacja Hydrauliczne tłumienie przy dobiciu definiuje zachowanie przy wciskaniu widelca.

– Wkręcić białą śrubę nastawczą 1 do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Informacja Śruba regulacyjna 1 znajduje się w górnym końcu lewej goleni widelca.

Tłumienie przy dobiciu znajduje się w lewej goleni widelca COMP (biała śruba nastawcza). Tłumienie przy odbiciu znajduje się w prawej goleni widelca REB (czerwona śruba nastawcza).

– Cofnąć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć, dopaso waną do typu widelca.

S00262-10

12 ZESTROJENIE PODWOZIA Wymaganie Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 7 kliknięć Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obra canie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie podczas wciskania zawieszenia.

91

12.3

Ustawianie tłumienia przy odbiciu widelca

Informacja Hydrauliczne tłumienie przy odbiciu definiuje zachowanie przy rozciąganiu widelca.

S00263-10 – Czerwoną śrubą nastawczą oporu.

1 obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara do Informacja Śruba regulacyjna 1 znajduje się w górnym końcu prawej goleni widelca.

Tłumienie przy odbiciu znajduje się w prawej goleni widelca REB (czerwona śruba nastawcza). Tłumienie przy dobiciu znajduje się w lewej goleni widelca COMP (biała śruba nastawcza).

– Cofnąć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć, dopaso waną do typu widelca.

12 ZESTROJENIE PODWOZIA Wymaganie Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 7 kliknięć Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obra canie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie podczas rozciągania amortyzatora.

92

12.4

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny widelca

– Obrócić śruby nastawcze zegara.

1 do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek Informacja Dokonać równomiernego ustawienia obydwu goleni widelca.

S00260-10 – Obrócić w prawo o liczbę obrotów, dopasowaną do typu widelca.

Wymaganie Naprężenie wstępne sprężyny – Preload Adjuster Komfort 2 obr.

Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 5 obr.

5 obr.

8 obr.

12 ZESTROJENIE PODWOZIA 93 Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa naprężenie wstępne sprężyny, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza je.

Ustawienie naprężenia wstępnego sprężyny nie ma żadnego wpływu na usta wienie amortyzacji odbicia.

Zasadniczo jednak należy przy większym naprężeniu wstępnym sprężyny usta wić także większe tłumienie przy odbiciu.

12.5

Tłumienie przy dobiciu amortyzatora

Tłumienie przy dobiciu amortyzatora jest podzielone na dwa zakresy, High Speed i Low Speed.

High i Low Speed odnosi się do prędkości amortyzacji koła tylnego a nie do prędkości jazdy.

Ustawienie High Speed działa np. przy pokonywaniu krawędzi asfaltu, koło tylne szybciej amortyzuje.

Ustawienie Low Speed działa np. podczas długotrwałej jazdy po nierównym terenie, koło tylne amortyzuje przy tym wolniej.

Te dwa zakresy można regulować oddzielnie, przejście między ustawieniem High i Low Speed jest jednakże płynne. W związku z tym zmiany w zakresie High Speed działają również na zakres Low Speed i odwrotnie.

12.6

Ustawianie tłumienia przy dobiciu Low Speed w amortyzatorze

Uwaga Niebezpieczeństwo wypadku Rozkładanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autoryzo wane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Informacja Ustawienie Low Speed oddziałuje przy powolnych i normalnych ruchach amortyzatora.

12 ZESTROJENIE PODWOZIA – Wkręcić śrubę nastawczą 1 śrubokrętem zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do ostatniego wyczuwalnego kliknięcia.

94 Informacja Nie odkręcać złącza śrubowego 2 !

S00265-10 – Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć odpo wiednią do typu amortyzatora.

Wymaganie Tłumienie dobijania Low Speed Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 15 kliknięć 10 kliknięć 8 kliknięć 8 kliknięć Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obraca nie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie.

12.7

Ustawianie tłumienia przy dobiciu High Speed w amortyzatorze

Uwaga Niebezpieczeństwo wypadku Rozkładanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autoryzo wane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)

12 ZESTROJENIE PODWOZIA Informacja Ustawienie High Speed oddziałuje przy szybkich ruchach amortyzatora.

S00266-10 95 – Wkręcić śrubę nastawczą 1 ruchem wskazówek zegara.

kluczem nasadowym do oporu, obracając ją zgodnie z Informacja Nie odkręcać złącza śrubowego 2 !

– Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę obrotów, dopa sowaną do typu amortyzatora.

Wymaganie Tłumienie dobijania High Speed Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 1,5 obr.

1,5 obr.

1 obr.

1 obr.

Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obraca nie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie.

12 ZESTROJENIE PODWOZIA

12.8

Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora

Uwaga Niebezpieczeństwo wypadku Rozkładanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autoryzo wane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 96 S00267-10 – Wkręcić śrubę nastawczą wyczuwalnego kliknięcia.

1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do ostatniego – Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć odpo wiednią do typu amortyzatora.

Wymaganie Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 15 kliknięć 10 kliknięć 8 kliknięć 8 kliknięć Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obra canie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie podczas rozciągania amortyzatora.

12 ZESTROJENIE PODWOZIA

12.9

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora

Uwaga Niebezpieczeństwo wypadku Rozkładanie elementów pracujących pod ciśnieniem może spowodować obrażenia.

– Amortyzator jest wypełniony azotem sprężonym pod wysokim ciśnieniem. Należy przestrzegać podanego opisu. (Autoryzo wane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 97 S00268-10 – Pokrętło 1 obrócić do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

– Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o liczbę obrotów, dopasowaną do typu amortyzatora i warunków użytkowania.

Wymaganie Naprężenie wstępne sprężyny Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 4 obr.

4 obr.

4 obr.

16 obr.

Informacja Obracanie w prawo zwiększa naprężenie wstępne sprężyny, a obracanie w lewo zmniejsza je.

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA 98

13.1

Stawianie pojazdu na stopce środkowej

Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

Wskazówka Szkody materialne Uszkodzenie i zniszczenie elementów z powodu nadmiernego przeciążenia.

– Stopka środkowa może udźwignąć tylko ciężar motocykla i bagażu. Nie siadać na motocyklu postawionym na stopce środkowej. Nie bezpieczeństwo uszkodzenia stopki środkowej, wzgl. ramy, a także przewrócenia się motocykla.

– Motocykl ustawić na stopce środkowej, ciągnąć go do góry za rączkę w kierownicy.

– Staną po lewej stronie pojazdu.

– Chwycić kierownicę lewą ręką, a prawą stopą docisnąć stopkę środkową do podłoża.

– Całym ciężarem ciała obciążyć wysięgnik gnąć pojazd do góry, trzymając go za lewą rączkę kierownicy, aż stopka środkowa roz łoży się do końca w przód.

1 stopki środkowej i jednocześnie podcią S00307-10

13.2

Zdejmowanie pojazdu ze stopki środkowej

Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd należy ustawiać wyłącznie na twardym i płaskim podłożu.

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Odblokować układ kierowniczy i przesunąć pojazd oburącz do przodu.

– W czasie gdy pojazd zsuwa się ze stopki środkowej, trzymać zaciśniętą dźwignię hamulca przedniego, by nie doprowadzić do upadku pojazdu.

– Sprawdzić, czy stopka środkowa złożyła się do końca w górę.

99

13.3

S00308-10

Zdejmowanie kanapy

– Włożyć kluczyk zapłonowy do zamka kanapy ruchem wskazówek zegara.

1 i obrócić o 45° w kierunku zgodnym z – Podnieść kanapę z tyłu, pociągnąć do tyłu i wyjąć do góry.

– Wyciągnąć kluczyk zapłonowy.

S00241-10

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.4

Montaż kanapy

– Kanapę zaczepić zaczepem przesunąć do przodu.

1 przy zbiorniku paliwa, opuścić z tyłu i jednocześnie – Wprowadzić kołek ryglujący 2 do obudowy zamka i docisnąć kanapę z tyłu, aż swo rzeń ryglujący ulegnie zaryglowaniu ze słyszalnym kliknięciem.

– Sprawdzić, czy kanapa została prawidłowo zamontowana.

100

13.5

401677-10

Sprawdzanie zanieczyszczenia łańcucha

– Sprawdzić, czy na łańcuchu nie osadziły się większe zanieczyszczenia.

» W wypadku mocnego zanieczyszczenia łańcucha:

– Wyczyścić łańcuch. ( str. 101)

400678-01

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA 101

13.6

Czyszczenie łańcucha

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Smar na oponach redukuje ich przyczepność.

– Usunąć smar za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Tarcze hamulcowe nie mogą być zanieczyszczone olejem ani smarem. W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środ kiem do czyszczenia hamulców.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja Trwałość łańcucha zależy w dużym stopniu od jego regularnego czyszczenia i konserwacji.

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Regularnie czyścić łańcuch.

– Większe zanieczyszczenia spłukać strumieniem wody.

– Środkiem do czyszczenia łańcuch usunąć stary smar.

Środek do czyszczenia łańcuchów ( str. 209)

– Po wyschnięciu łańcuch spryskać smarem w sprayu.

Spray do łańcuchów Onroad ( str. 208)

102 400725-01

13.7

Sprawdzanie naprężenia łańcucha

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zagrożenie na skutek nieprawidłowego naciągu łańcucha.

– Zbyt mocny naciąg łańcucha dodatkowo obciąża składniki wtórnego przeniesienia napędu (łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łańcuchowe, łożyska w skrzyni biegów i w kole tylnym). Oprócz przedwczesnego zużycia się łańcucha, może on się nawet zerwać lub może dojść do pęknięcia wałka zdawczego skrzyni biegów. Zbyt słabe naprężenie łańcucha może z kolei spowo dować spadnięcie zębatki łańcuchowej, wzgl. koła łańcuchowego i zablokowanie koła tylnego lub uszkodzenie silnika. Zwra cać uwagę na prawidłowy naciąg łańcucha, ewent. ustawić.

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Ustawić motocykl na stopce bocznej.

– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy .

– Unieść łańcuch w okolicy prowadzenia łańcucha i ustalić naprężenie łańcucha A .

103 Informacja Górna część łańcucha B musi być przy tym naprężona.

Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dlatego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

401664-10 Naprężenie łańcucha 40… 45 mm » W wypadku gdy naprężenie łańcucha nie zgadza się z podanymi wytycznymi:

– Ustawić naprężenie łańcucha. ( str. 103)

13.8

Regulacja naprężenia łańcucha

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zagrożenie na skutek nieprawidłowego naciągu łańcucha.

– Zbyt mocny naciąg łańcucha dodatkowo obciąża składniki wtórnego przeniesienia napędu (łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łańcuchowe, łożyska w skrzyni biegów i w kole tylnym). Oprócz przedwczesnego zużycia się łańcucha, może on się nawet zerwać lub może dojść do pęknięcia wałka zdawczego skrzyni biegów. Zbyt słabe naprężenie łańcucha może z kolei spowo dować spadnięcie zębatki łańcuchowej, wzgl. koła łańcuchowego i zablokowanie koła tylnego lub uszkodzenie silnika. Zwra cać uwagę na prawidłowy naciąg łańcucha, ewent. ustawić.

Praca przygotowawcza

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 102)

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA 104 Praca główna – Odkręcić nakrętkę 1 .

– Odkręcić nakrętki 2 .

– Ustawić naprężenie łańcucha, obracając śrubami nastawczymi stronie.

3 po lewej i po prawej Wymaganie Naprężenie łańcucha 40… 45 mm Śruby nastawcze 3 po lewej i po prawej stronie ustawić w takim położeniu, by ozna czenia na lewym i prawym napinaczu łańcucha położeniu względem oznaczeń referencyjnych wione prawidłowo.

4 C znajdowały się w takim samym . Wtedy koło tylne będzie usta S00242-10 Informacja Górna część łańcucha musi być przy tym naprężona.

Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dlatego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

– Dokręcić nakrętki 2 – Napinacze łańcucha .

4 muszą przylegać do śrub nastawczych 3 .

– Dokręcić nakrętkę 1 .

Wymaganie Nakrętka osi z tyłu M25x1,5 90 Nm Gwint nasmaro wany Informacja Napinacze łańcucha 4 można obracać o 180°.

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.9

Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej

100132-10 Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 98)

Praca główna – Sprawdzić stan zużycia koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej.

» W wypadku stwierdzenia zużycia koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej: – Wymienić zespół napędowy.

x Informacja Zębatkę łańcuchową, koło łańcuchowe i łańcuch należy wymieniać w komplecie.

105

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy .

– Pociągnąć za dolną część łańcucha z użyciem odpowiedniego obciążnika Wymaganie A .

Obciążnik pomiaru zużycia łańcucha 15 kg – Zmierzyć odstęp B 18 szpilek w dolnej części łańcucha.

106 Informacja Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dlatego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

401665-10 Maksymalny odstęp miejscu łańcucha B w najdłuższym 272 mm » Gdy odstęp B będzie większy niż podany wymiar: – Wymienić zespół napędowy.

x Informacja Wraz z nowym łańcuchem należy również wymienić koło łańcuchowe i zębatkę łańcuchową.

Nowe łańcuchy zużywają się szybciej na starym, zużytym kole łańcu chowym, wzgl. zębatce łańcuchowej.

Łańcuch ze względów bezpieczeństwa nie ma zamka.

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA 107 – Sprawdzić zużycie osłony ślizgowej łańcucha w wycięciu.

» Gdy nity 1 łańcucha nie przestaną być widoczne na krawędzi dolnej osłonie ślizgowej łańcucha: C wycięcia w – Wymienić osłonę ślizgową łańcucha.

x – Sprawdzić prawidłowe przymocowanie osłony ślizgowej łańcucha.

» W wypadku poluzowania mocowania osłony ślizgowej łańcucha: – Dokręcić osłonę ślizgową łańcucha.

Wymaganie Śruba osłony ślizgowej łańcucha M5 5 Nm S00338-10 – Sprawdzić zużycie prowadzenia łańcucha.

» W wypadku zużycia prowadzenia łańcucha: – Wymienić prowadzenie łańcucha.

x – Sprawdzić prawidłowe przymocowanie prowadzenia łańcucha.

» W wypadku poluzowanego mocowania prowadzenia łańcucha: – Dokręcić prowadzenie łańcucha.

401670-01

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA Wymaganie Śruba prowadzenia łań cucha Praca końcowa

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. (

M6

str. 98)

13.10

Sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego

Informacja Poziom płynu wzrasta wraz ze wzrostem zużycia płytek okładzin sprzęgła.

Nie używać płynu hamulcowego.

S00270-10 5 Nm Loctite ® 243™ 108 – Ustawić poziomo zbiorniczek układu hydraulicznego sprzęgła zamontowany na kierow nicy.

– Wykręcić śruby 1 .

– Zdjąć pokrywę 2 z membraną – Sprawdzić poziom płynu.

3 .

Poziom płynu pod górną krawędzią zbiorniczka 4 mm » W wypadku gdy poziom płynu nie będzie zgodny z wytycznymi: – Uzupełnić poziom płynu w zbiorniczku układu hydraulicznego sprzęgła.

Olej hydrauliczny (15) ( str. 204)

– Ustawić pokrywę z membraną. Wkręcić i dokręcić śruby.

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.11

Sprawdzanie luzu łożyskowego główki ramy

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niebezpieczne właściwości trakcyjne na skutek nieprawidłowego luzu łożyskowego główki ramy motocykla.

– Niezwłocznie wyregulować luz łożyskowy główki ramy. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 109 Informacja Jazda przez dłuższy czas z luzem łożyskowym w główce ramy spowoduje uszkodzenie łożysk, a następnie gniazd łożyskowych w ramie.

400738-11 Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. (

Praca główna – Obciążyć pojazd z tyłu.

str. 98)

Koło przednie nie ma styczności z podłożem.

– Wyprostować kierownicę. Poruszać golenią widelca w kierunku jazdy w prawo i w lewo.

W łożysku główki ramy nie może być luzu.

» W wypadku stwierdzenia luzu: – Ustawić luz łożyskowy główki ramy.

x – Poruszać kierownicą w całym zakresie obrotu w prawo i w lewo.

Kierownica musi się płynnie poruszać w całym zakresie obrotu. Nie może być wyczuwalne haczenie ani inne utrudnienia.

» W wypadku stwierdzenia haczenia:

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Ustawić luz łożyskowy główki ramy.

x – Sprawdzić, ewent. wymienić łożysko główki ramy.

13.12

Demontaż dolnej osłony półki widelca

– Wykręcić śruby 1 – Odłączyć klakson.

.

– Zdjąć osłonę 2 półki widelca.

202248-12

13.13

Zamontowanie dolnej osłony półki widelca

x – Ustawić osłonę półki widelca 1 .

– Podłączyć klakson.

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 .

Pozostałe śruby podwozia 202248-13 M6 10 Nm 110

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.14

Demontaż przedniej okładziny bocznej

– Wykręcić śrubę 1 .

307815-10 – Wykręcić śruby 2 .

– Ściągnąć okładzinę boczną 3 .

– Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

307816-10 111

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.15

Zamontowanie przedniej okładziny bocznej

– Okładzinę boczną umieścić w obszarze A pod osłoną zbiornika paliwa.

112 307817-10 – Zaczepić okładzinę boczną zaczepem na zbiorniku paliwa.

1 i uchwytem 2 i założyć w poprawnej pozycji 307818-10

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 3 .

Śruba elementu okładziny M5x12 3,5 Nm 113 307815-11 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 4 .

Śruba elementu okładziny M5x12 – Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

13.16

307816-11

Demontaż spoilera przedniego

x Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. (

– Zdemontować pokrywę zbiornika. ( str. 119)

str. 111)

3,5 Nm

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA Praca główna – Wykręcić śrubę 1 .

307823-10 – Wykręcić śrubę 2 .

307824-10 – Odłączyć zaczep 3 od okładziny wewnętrznej.

307825-10 114

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Spoiler przedni ściągnąć na bok z uchwytów.

307828-10 – Spoiler przedni wyciągnąć w górę z uchwytu 4 .

307826-10 – Odłączyć wtyk 5 .

– Zdjąć spoiler przedni z kierunkowskazami.

– Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

307827-10 115

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.17

Zamontowanie spoilera przedniego

x Praca główna – Podłączyć wtyk 1 .

307827-11 – Spoiler przedni ustawić w uchwycie 2 .

Informacja Uważać na prawidłowe ułożenie przewodu kierunkowskaza.

307826-11 116

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Spoiler z boku wcisnąć w uchwyty.

307828-11 – Zaczep 3 umieścić w otworze.

307825-10 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 4 .

Śruba spoilera przedniego M5x17 3,5 Nm 307824-11 117

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 5 .

Śruba spoilera przedniego M5x17 – Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

13.18

307823-11 Praca końcowa

– Zamontować pokrywy zbiornika. ( str. 121)

– Zamontować przednią okładzinę boczną. (

– Zamontować kanapę. ( str. 100)

str. 112)

Demontaż błotnika z przodu

– Odkręcić uchwyt 1 od błotnika.

– Wykręcić śruby 2 .

– Zdjąć błotnik do przodu.

Informacja Zwrócić uwagę na przewody hamulcowe.

S00323-10 3,5 Nm 118

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.19

Montaż błotnika z przodu

S00323-11 x – Ustawić błotnik.

Informacja Uważać na prawidłowe ułożenie przewodów hamulcowych.

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 1 .

Śruba błotnika M5x12 – Zamontować uchwyt 2 z przewodem hamulcowym do błotnika.

3,5 Nm

13.20

Demontaż pokrywy zbiornika

Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. (

Praca główna – Wykręcić śrubę 1 .

– Wykręcić śrubę 2 .

str. 111)

119 307819-10

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Wykręcić śrubę – Wykręcić śrubę 3 .

4 .

307820-10 – Wykręcić śrubę 5 .

307821-10 – Tył pokrywy zbiornika paliwa unieść do góry i zdjąć do przodu.

307822-10 120

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.21

Zamontowanie pokrywy zbiornika

Praca główna – Ustawić pokrywę zbiornika paliwa.

Informacja Uważać na wargę uszczelniającą.

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 1 .

Śruba elementu okładziny 307821-11 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 2 .

Śruba elementu okładziny – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 3 .

Śruba elementu okładziny M5x12 M6 M5x12 307820-11 3,5 Nm 6 Nm 3,5 Nm 121

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 4 .

Śruba elementu okładziny – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 5 .

Śruba elementu okładziny 307819-11 M6 M5x12 Praca końcowa

– Zamontować przednią okładzinę boczną. (

– Zamontować kanapę. ( str. 100)

str. 112)

13.22

Demontaż owiewki

– Wykręcić śruby 1 i zdjąć owiewkę 2 .

6 Nm 3,5 Nm 122 S00259-10

13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA

13.23

Zamontowanie owiewki

– Ustawić równo owiewkę 1 .

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 .

Śruba owiewki M5 S00259-11 3,5 Nm 123

14 UKŁAD HAMULCOWY

14.1

Układ ABS

401662-01 124 Zespół ABS 1 składa się z zespołu hydraulicznego, sterownika ABS i pompy powrotu.

Jest on zamontowany pod siedzeniem kanapowym. W kole przednim i tylnym znajduje się nadajnik prędkości obrotowej 2 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niesprawny układ ABS – Obracanie koła tylnego w miejscu z włączonym hamulcem koła przedniego (palenie gumy), można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym układzie ABS.

– W wypadku przeróbek, takich jak skrócony lub wydłużony skok sprężyny, inne średnice obręczy kół, inne opony, nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, inne okładziny hamulcowe itp. może uniemożliwić optymalne działanie układu ABS. Optymalne działanie układu ABS można zapewnić jedynie poprzez używanie w układzie hamulcowym wyłącznie części zamiennych i opon zalecanych i/lub dopuszczonych przez firmę KTM.

– Prace serwisowe i naprawy muszą być wykonywane w profesjonalny sposób.

(Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Układ ABS jest systemem bezpieczeństwa, zapobiegającym blokowaniu się kół przy jeź dzie prosto bez ingerencji sił bocznych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przewrócenie pojazdu – W ekstremalnych sytuacjach drogowych (np. jazda z bagażem z wysoko umieszczonym punktem ciężkości, różne rodzaje nawierzchni, strome zjazdy, pełne hamowanie bez zaciągnięcia sprzęgła), nie zawsze da się uniknąć przewrócenia się pojazdu. Styl jazdy należy dostosować do warunków drogowych i umiejętności kierowania.

Układ ABS może pracować w dwóch trybach, "Road" i "Offroad".

14 UKŁAD HAMULCOWY W trybie "Road" koło tylne hamuje wraz z kołem przednim, gdy zostanie uruchomiony hamulec koła przedniego. Układ ABS może ingerować w hamowanie obu kół.

W trybie "Offroad" hamulec koła przedniego działa tylko na koło przednie. Hamulec koła tylnego działa na koło tylne. Układ ABS nie ingeruje w hamowanie koła tylnego. Lampka układu ABS 3 miga powoli, przypominając o działającym trybie "Offroad".

125 Informacja W trybie "Offroad" może dojść do zablokowania się koła tylnego – niebezpieczeń stwo upadku.

Układ ABS korzysta z dwóch niezależnych obwodów hamulcowych (hamulca koła przedniego i tylnego). Gdy sterownik układu ABS wykryje sytuację, w której mogłoby dojść do zablokowania się koła w trakcie hamowania, układ ABS zaczyna ingerować w pracę układu hamulcowego poprzez odpowiednie regulowanie ciśnienia hamowania. Ingerencję tę można wyczuć na ręku, wzgl. na stopie poprzez delikatne pulsowanie dźwigni hamulca.

Lampka układu ABS nie działa.

się.

3 musi się zapalić po włączeniu zapłonu i zgasnąć po ruszeniu motocykla. Gdy po ruszeniu motocykla lampka nie zgaśnie lub gdy zapali się w czasie jazdy, w układzie ABS wystąpił błąd. Układ ABS nie działa i w razie hamowania może dojść do zablokowania się kół. Układ hamulcowy pozostaje sprawny, a jedynie układ ABS Lampka układu ABS może się zapalić również w wypadku znacznej różnicy w prędko ściach obrotowych koła przedniego i tylnego, np. podczas jazdy na jednym kole lub w wypadku obracania się koła tylnego w miejscu. W takich sytuacjach układ ABS wyłączy W celu ponownego włączenia układu ABS należy się zatrzymać i wyłączyć zapłon. Wraz z uruchomieniem silnika włącza się również układ ABS. Po ruszeniu z miejsca lampka kon trolna układu ABS gaśnie.

W menu "MTC/ABS" można ręcznie wyłączyć układ ABS.

Informacja Po włączeniu zapłonu układ ABS będzie ponownie działał.

14 UKŁAD HAMULCOWY

14.2

Sprawdzanie tarcz hamulcowych

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ograniczona skuteczność hamowania spowodowana zużytą(ymi) tarczą(ami) hamulcową(ymi).

– Zużytą(e) tarczę(e) hamulcową(e) niezwłocznie wymienić. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 126 400618-10 – Sprawdzić w kilku punktach grubość tarczy hamulcowej przedniej i tylnej.

tarczy.

A – grubość Informacja Zużyta tarcza hamulcowa ma mniejszą grubość w obszarze przylegania okładzin hamulcowych.

1 Wartość graniczna zużycia tarcz hamulcowych przód 4 mm tył 4,5 mm » Grubość tarczy hamulcowej poniżej dopuszczalnej dolnej granicy.

– Wymienić tarczę hamulcową.

– Sprawdzić tarcze hamulcowe, zarówno z przodu jak i z tyłu, czy nie uległy uszkodze niu, ani nie mają śladów pęknięć.

» W wypadku stwierdzenia uszkodzenia, pęknięcia lub odkształceń: – Wymienić tarczę hamulcową.

14 UKŁAD HAMULCOWY

14.3

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym, wzgl. cał kowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy hamulca koła przedniego i tylnego wymieniać zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 127 – Ustawić poziomo zbiorniczek płynu hamulcowego, zamontowany na kierownicy.

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku płynu hamulcowego 1 .

» Jeżeli poziom płynu hamulcowego spadł poniżej oznaczenia MIN – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła przedniego.

x

(

A :

str. 128)

S00269-10

14 UKŁAD HAMULCOWY 128

14.4

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym, wzgl. cał kowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Podrażnienia skóry W przypadku kontaktu ze skórą płyn hamulcowy może powodować podrażnienia skóry.

– Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, dokładnie wypłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy hamulca koła przedniego i tylnego wymieniać zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14 UKŁAD HAMULCOWY 129 Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5! Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpu rowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami. Płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie!

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika!

S00272-10 Praca przygotowawcza

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. ( str. 129)

Praca główna – Ustawić poziomo zbiorniczek płynu hamulcowego, zamontowany na kierownicy.

– Wykręcić śruby 1 .

– Zdjąć pokrywę 2 z membraną 3 .

– Napełnić płynem hamulcowym do oznaczenia MAX A .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 (

– Ustawić pokrywę 2 z membraną 3 .

– Zamontować i dokręcić śruby 1 .

str. 206)

Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

14.5

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek zużycia okładzin hamulcowych.

– Zużyte okładziny hamulcowe niezwłocznie wymienić. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)

14 UKŁAD HAMULCOWY 130 Wskazówka Niebezpieczeństwo wypadku Ograniczona skuteczność hamowania w wyniku uszkodzonych tarcz hamulcowych.

– W wypadku zbyt późnej wymiany okładzin hamulcowych, na tarczach hamulcowych będzie ścierała się stalowa część nośna okła dziny hamulcowej. Znacznie pogorszy się wtedy skuteczność hamowania, a tarcza hamulcowa ulegnie zniszczeniu. Należy regular nie sprawdzać okładziny hamulcowe.

S00305-10 – Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe w obu zaciskach hamulcowych osiągnęły mini malną grubość A .

Minimalna grubość okładzin ≥ 1 mm » Zużycie poniżej minimalnej grubości okładzin: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca przedniego.

– Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe w obu zaciskach hamulcowych nie uległy uszko dzeniu, ani nie są popękane.

x » W razie stwierdzenia uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca przedniego.

x

14.6

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym, wzgl. cał kowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)

14 UKŁAD HAMULCOWY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy hamulca koła przedniego i tylnego wymieniać zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 131 Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 98)

Praca główna – Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku płynu hamulcowego 1 .

» Gdy poziom płynu hamulcowego osiągnie oznaczenie MIN – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.

x (

A :

str. 131)

S00273-10

14.7

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Awaria układu hamulcowego.

– Spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej zaznaczenia MIN oznacza nieszczelność w układzie hamulcowym, wzgl. cał kowite zużycie okładzin hamulcowych. Sprawdzić układ hamulcowy, nie kontynuować jazdy. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)

14 UKŁAD HAMULCOWY Ostrzeżenie Podrażnienia skóry W przypadku kontaktu ze skórą płyn hamulcowy może powodować podrażnienia skóry.

– Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, dokładnie wypłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszenie skuteczności hamowania na skutek przestarzałego płynu hamulcowego.

– Płyn hamulcowy hamulca koła przedniego i tylnego wymieniać zgodnie z harmonogramem. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 132 Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5! Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpu rowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami. Płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie!

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika!

Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 98)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe hamulca tylnego. ( str. 133)

14 UKŁAD HAMULCOWY Praca główna – Zdemontować pokrywę 1 z membraną 2 .

– Napełnić płynem hamulcowym do oznaczenia MAX A .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 206)

– Założyć i dokręcić pokrywę 1 z membraną 2 .

Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

S00274-10 133

14.8

Sprawdzanie okładzin hamulcowych hamulca tylnego

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek zużycia okładzin hamulcowych.

– Zużyte okładziny hamulcowe niezwłocznie wymienić. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo wypadku Ograniczona skuteczność hamowania w wyniku uszkodzonych tarcz hamulcowych.

– W wypadku zbyt późnej wymiany okładzin hamulcowych, na tarczach hamulcowych będzie ścierała się stalowa część nośna okła dziny hamulcowej. Znacznie pogorszy się wtedy skuteczność hamowania, a tarcza hamulcowa ulegnie zniszczeniu. Należy regular nie sprawdzać okładziny hamulcowe.

14 UKŁAD HAMULCOWY – Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe osiągnęły minimalną grubość A .

Minimalna grubość okładzin A ≥ 1 mm » Zużycie poniżej minimalnej grubości okładzin: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca tylnego.

x – Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe nie uległy uszkodzeniu, ani nie są popękane.

» W razie stwierdzenia uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca tylnego.

x S00292-10 134

15 KOŁA, OPONY

15.1

Demontaż koła przedniego

x Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. (

Praca główna – Obciążyć pojazd z tyłu.

str. 98)

Koło przednie nie ma styczności z podłożem.

– Wykręcić śrubę 1 wyciągnąć nadajnik prędkości obrotowej 2 z otworu.

135 S00313-10 – Wykręcić śruby 3 z obu zacisków hamulcowych.

– Okładziny hamulcowe cofnąć na tarczy hamulcowej poprzez lekkie przechylenie zaci sku hamulca w bok. Zaciski hamulcowe ostrożnie ściągnąć w tył z tarcz hamulcowych i zawiesić z boku.

Informacja Przy zdemontowanych zaciskach hamulcowych nie naciskać dźwigni hamulca ręcznego.

S00314-10

15 KOŁA, OPONY S00315-10 136 – Odkręcić śrubę 4 i śruby 5 .

– Wykręcić śrubę 4 ok. 6 obrotów, docisnąć ręką śrubę, by wysunąć oś z nasady widelca. Wykręcić śrubę 4 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ograniczona skuteczność hamowania w wyniku uszkodzonych tarcz hamulcowych.

– Koło kłaść zawsze tak, aby tarcze hamulcowe nie uległy uszkodzeniu.

– Przytrzymać koło przednie i wyciągnąć wał osiowy. Wyjąć koło przednie z widelca.

Informacja Przy zdemontowanym kole przednim nie naciskać dźwigni hamulca ręcznego.

– Zdemontować tuleje dystansowe 6 .

S00316-10

15 KOŁA, OPONY

15.2

Montaż koła przedniego

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Tarcze hamulcowe nie mogą być zanieczyszczone olejem ani smarem. W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środ kiem do czyszczenia hamulców.

137 – Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia, wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożysko koła.

x – Oczyścić i nasmarować pierścienie uszczelniające wał 1 tulei dystansowych.

oraz powierzchnię bieżną A

Smar stały ( str. 208)

S00316-11 – Szeroką tuleję dystansową się koła.

2 włożyć po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania Informacja Strzałka B pokazuje kierunek obracania się koła przedniego.

Koło czujnika ABS znajduje się po lewej w stronie w kierunku ruchu.

– Włożyć wąska tuleję dystansującą po prawej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

S00339-10

15 KOŁA, OPONY S00317-10 S00314-11 138 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Tarcze hamulcowe nie mogą być zanieczyszczone olejem ani smarem.

W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Wyczyścić śrubę 3 i oś 4 .

– Wsunąć koło przednie w widelec i założyć oś.

– Zamontować i dokręcić śrubę 3 .

Wymaganie Śruba osi koła przedniego M25x1,5 45 Nm – Ustawić równo zaciski hamulcowe, zwracając przy tym uwagę na prawidłowe założe nie okładzin hamulcowych.

– Wkręcić śruby 5 do obu zacisków hamulcowych, ale jeszcze nie dokręcać do końca.

– Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu. Unieruchomić dźwignię hamulca ręcznego ustawioną w pozycji wciśnięcia.

Zaciski hamulcowe ustawiają się równo.

– Dokręcić śruby Wymaganie 5 w obu zaciskach hamulcowych.

Śruba zacisku hamulco wego z przodu M10 45 Nm Loctite ® 243™ – Zdjąć blokadę dźwigni hamulca ręcznego.

15 KOŁA, OPONY – Włożyć nadajnik prędkości obrotowej 6 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 7 .

w otwór i ustawić.

Pozostałe śruby podwozia M6

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 98)

10 Nm S00313-11 – Nacisnąć hamulec koła przedniego i kilka razy silnie nacisnąć widelec.

Golenie widelca pozycjonują się.

– Dokręcić śruby 8 .

Wymaganie Śruba nasady widelca M8 15 Nm

15.3

S00315-11

Demontaż koła tylnego

x Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 98)

139

15 KOŁA, OPONY Praca główna – Ręką docisnąć zacisk hamulcowy do tarczy hamulcowej, aby cofnąć tłoczki hamul cowe.

140 S00275-10 – Wykręcić śrubę 1 wyciągnąć nadajnik prędkości obrotowej 2 z otworu.

S00277-10 – Wykręcić nakrętkę 3 . Zdjąć napinacz łańcucha 4 .

S00276-10

15 KOŁA, OPONY S00286-10 – Na tyle wyciągnąć oś koła 5 , aby koło tylne pozwoliło się przesunąć do przodu.

– Przesunąć koło tylne maksymalnie do przodu. Zdjąć łańcuch z koła łańcuchowego i odłożyć na osłonie koła łańcuchowego 6 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ograniczona skuteczność hamowania w wyniku uszkodzonych tarcz hamulcowych.

– Koło kłaść zawsze tak, aby tarcze hamulcowe nie uległy uszkodzeniu.

– Przytrzymać koło tylne i wyciągnąć oś. Wyjąć koło tylne z wahacza.

Informacja Nie wciskać hamulca nożnego przy zdjętym kole tylnym.

141 – Zdjąć tuleję dystansującą 7 .

15.4

Montaż koła tylnego

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek oleju lub smaru na tarczach hamulcowych.

– Tarcze hamulcowe nie mogą być zanieczyszczone olejem ani smarem. W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środ kiem do czyszczenia hamulców.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Brak działania hamulców podczas uruchomienia hamulca koła tylnego.

– Po montażu koła tylnego hamulec nożny uruchamiać zawsze do chwili uzyskania punktu docisku.

– Sprawdzić odboje gumowe piasty koła tylnego.

x

( str. 144)

15 KOŁA, OPONY S00285-10 – Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia, wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożysko koła.

x – Wyczyścić i nasmarować pierścienie uszczelniające wału tulei dystansowej.

1 i powierzchnię toczną A

Smar stały ( str. 208)

– Wyczyścić i nasmarować gwint osi i nakrętkę.

Smar stały ( str. 208)

– Zamontować odboje gumowe i wspornik koła łańcuchowego w kole tylnym.

– Założyć koło tylne na wahaczu i wsunąć tarczę hamulcową w zacisk hamulcowy.

– Zamontować oś 2 , ale jeszcze nie wbijać do oporu.

– Koło tylne dosunąć jak najdalej w przód i założyć łańcuch na koło łańcuchowe.

142 S00287-10

15 KOŁA, OPONY S00288-10 143 – Wsunąć oś do oporu, zamontować napinacz łańcucha 4 i nakrętkę 5 .

Informacja Zamontować napinacz łańcucha 3 i 4 w tym samym położeniu.

– Koło tylne docisnąć do przodu, by napinacze łańcucha przylegały do śrub mocujących i dokręcić nakrętki 5 .

Wymaganie Koło tylne będzie równo ustawione, gdy oznaczenia na napinaczach łańcucha po lewej i po prawej stronie będą się znajdowały w tym samym położeniu względem znaczników referencyjnych B .

Nakrętka osi z tyłu M25x1,5 90 Nm Gwint nasmaro wany – Włożyć nadajnik prędkości obrotowej 6 Wymaganie w otwór. Zamontować i dokręcić śrubę 7 .

Pozostałe śruby podwozia M6 10 Nm – Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca nożnego, aż okładziny hamulcowe dotkną tar czy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu.

S00289-10

15 KOŁA, OPONY 144

15.5

Sprawdzanie odbojów gumowych piasty koła tylnego

x Informacja Moc silnika przenoszona jest z koła łańcuchowego przez 6 odbojów gumowych na koło tylne. Odboje gumowe zużywają się z czasem. Zostawienie zużytych odbojów gumowych i dalsza jazda bez ich wymiany może doprowadzić do uszkodzenia wspornika koła łańcuchowego i piasty koła tylnego.

Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 98)

– Zdemontować koło tylne.

x

(

Praca główna – Sprawdzić, czy odboje gumowe zużyły się.

1

str. 139)

piasty koła tylnego nie uległy uszkodzeniu, ani nie » W wypadku stwierdzenia uszkodzenia, wzgl. zużycia odbojów gumowych piasty koła tylnego: – Wymienić wszystkie odboje gumowe piasty koła tylnego.

S00290-10

15 KOŁA, OPONY 145 – Położyć koło tylne na stole warsztatowym kołem łańcuchowym skierowanym do góry i włożyć oś w piastę.

– Sprawdzić luz koła łańcuchowego A .

Informacja Luz mierzy się na zewnątrz koła łańcuchowego.

S00291-10 Luz odboju gumowego koła tylnego ≤ 5 mm » Gdy luz A będzie większy niż podana wartość: – Wymienić wszystkie odboje gumowe piasty koła tylnego.

Praca końcowa – Zamontować koło tylne.

x ( str. 141)

15.6

Sprawdzanie stanu opon

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Utrata panowania nad motocyklem w wypadku pęknięcia opony.

– Uszkodzone lub zużyte opony należy jak najszybciej wymienić. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Negatywny wpływ różnych profili przedniej i tylnej opony na właściwości trakcyjne pojazdu.

– Na kole przednim i tylnym stosować tylko opony o tym samym rodzaju profilu, gdyż inaczej pojazd może wymykać się spod kontroli.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Utrata kontroli nad pojazdem w wyniku używania nie uznanych i/lub nie zalecanych opon/kół.

– Używać tylko opon/kół uznanych i/lub zalecanych przez KTM z odpowiednim indeksem prędkości.

15 KOŁA, OPONY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zmniejszona przyczepność nawierzchni w przypadku nowych opon.

– Nowe opony są gładkie i nie zapewniają dlatego pełnej przyczepności. Cała powierzchnia opony musi zostać dotarta przez pierwsze 200 kilometrów podczas ostrożnej jazdy z różnym pochyleniem. Dopiero „dotarcie” pozwala na uzyskanie pełnej przyczepności.

146 Informacja Typ opon, stan opon i ciśnienie powietrza w oponach wpływają skuteczność hamowania i przyczepność pojazdu do drogi.

Nieskuteczność zużytych opon widać szczególnie na mokrej nawierzchni.

400602-10 – Sprawdzić, czy na oponie przedniej i tylnej nie ma śladów przecięć lub uszkodzeń, ani nie wbiły się żadne przedmioty.

» W wypadku stwierdzenia przecięcia, wbitego przedmiotu lub innych uszkodzeń opon: – Wymienić opony.

– Sprawdzić głębokość bieżnika.

Informacja Przestrzegać przepisowej minimalnej dopuszczalnej grubości bieżnika.

Minimalny profil bieżnika ≥ 2 mm » W wypadku zużycia bieżnika poniżej minimalnej dopuszczalnej grubości: – Wymienić opony.

– Sprawdzić wiek opon.

15 KOŁA, OPONY 147 Informacja Data produkcji opon znajduje się przeważnie na opisie opony i jest oznaczona czterema ostatnimi cyframi numeru DOT. Pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień produkcji, a dwie ostatnie cyfry rok produkcji.

KTM zaleca wymianę opon co pięć lat bez względu na stan techniczny opon.

» W wypadku opony starszej niż 5 lat: – Wymienić opony.

15.7

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

Informacja Za niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje nadmierne zużycie i przegrzanie opony.

Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach gwarantuje optymalny komfort jazdy i maksymalną żywotność opony.

400695-01 – Odkręcić zatyczkę przeciwpyłową.

– Sprawdzić ciśnienie powietrza przy zimnych oponach.

Ciśnienie powietrza sam kierowca / pasażer / pełny ciężar użytkowy przód: Przy zimnej oponie 2,4 bara tył: Przy zimnej oponie 2,9 bara » Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie jest zgodne z wymaganiami: – Skorygować ciśnienie powietrza w oponach.

– Zamontować zatyczkę przeciwpyłową.

15 KOŁA, OPONY

15.8

Sprawdzanie naprężenia szprych

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne spowodowane nieprawidłowym naprężeniem szprych.

– Należy zwracać uwagę na prawidłowy naciąg szprych. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Informacja Luźna szprycha może spowodować bicie boczne lub górne. W krótkim czasie może dojść do poluzowania się pozostałych szprych.

Zbyt mocno naprężone szprychy mogą się urwać w wyniku działania na nie miejscowego przeciążenia.

Należy regularnie sprawdzać naprężenie szprych, w szczególności w nowym motocyklu.

400694-01 – Ostrzem śrubokręta uderzyć lekko każdą szprychę.

Informacja Częstotliwość dźwięku zależy od długości i średnicy szprychy.

Różnice w częstotliwościach dźwięku szprych o tej samej długości i grubości świadczy o różnym naprężeniu szprych.

Dźwięk musi być czysty.

» W wypadku stwierdzenia różnego naprężenia szprych: – Ustawić prawidłowe naprężenie szprych.

x 148

16 ELEKTRYKA

16.1

Światło do jazdy dziennej

149 S00381-01 Światło do jazdy dziennej/światło pozycyjne jest wbudowane w reflektor główny.

Światło do jazdy dziennej można włączyć w czasie jazdy w dobrej widoczności. Włączyć światło do jazdy dziennej w zestawie wskaźników. Sterowanie odbywa się odtąd przez czujnik jasności w zestawie wskaźników. W warunkach dobrej widoczności światło mija nia wyłącza się i włącza się światło do jazdy dziennej. Świeci ono czterokrotnie jaśniej niż światło pozycyjne. Niewłączone światło do jazdy dziennej może pełnić rolę światła pozy cyjnego.

Informacja Przestrzegać ustawowych przepisów odnośnie użytkowania świateł do jazdy dzien nej.

16.2

Demontaż akumulatora

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne poparzenia.

– Przechowywać akumulatory w miejscach niedostępnych dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Akumulator trzymać z dala od iskier lub otwartych płomieni. Akumulator ładować w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody. Jeżeli kwas akumulatorowy dostanie się do oczu, natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

16 ELEKTRYKA Uwaga Niebezpieczeństwo wypadku Obsługa pojazdu z rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora może uszkodzić elektro niczne części i urządzenia bezpieczeństwa.

– Pojazdu nigdy nie obsługiwać z rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora.

150 Praca przygotowawcza – Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

Praca główna – Ściągnąć blokadę – Otworzyć pokrywę 1 2 .

w kierunku strzałki.

S00302-10 – Odłączyć przewód ujemny 3 akumulatora.

– Odłączyć przewód dodatni – Akumulator z powłoką 5 4 akumulatora.

wyjąć z wnęki.

S00303-10

16 ELEKTRYKA 151

16.3

Montaż akumulatora

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne poparzenia.

– Przechowywać akumulatory w miejscach niedostępnych dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Akumulator trzymać z dala od iskier lub otwartych płomieni. Akumulator ładować w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody. Jeżeli kwas akumulatorowy dostanie się do oczu, natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Uwaga Niebezpieczeństwo wypadku Obsługa pojazdu z rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora może uszkodzić elektro niczne części i urządzenia bezpieczeństwa.

– Pojazdu nigdy nie obsługiwać z rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora.

602677-10 Praca główna – Włożyć akumulator do powłoki 1 .

Informacja Gładka część powłoki baterii musi być ułożona naprzeciw biegunom.

– Akumulator z powłoką włożyć do wnęki.

– Podłączyć oba przewody dodatnie 2 .

Wymaganie Śruba bieguna akumulatora – Podłączyć oba przewody ujemne 3 .

M6 4,5 Nm

16 ELEKTRYKA Wymaganie Śruba bieguna akumulatora M6 4,5 Nm – Zamknąć pokrywę 4 i zaryglować ją poprzez delikatne dociśnięcie w dół.

152 S00304-10 Praca końcowa

– Zamontować kanapę. (

– Ustawić czas i datę.

str. 100)

16.4

Ładowanie akumulatora

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne poparzenia.

– Przechowywać akumulatory w miejscach niedostępnych dla dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Akumulator trzymać z dala od iskier lub otwartych płomieni. Akumulator ładować w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody. Jeżeli kwas akumulatorowy dostanie się do oczu, natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

16 ELEKTRYKA 153 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Elementy konstrukcyjne i części akumulatora stanowią niebez pieczeństwo zanieczyszczenia środowiska.

– Akumulatorów nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Uszkodzone akumulatory utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Akumulator zwrócić do autoryzowanego przedstawiciela KTM lub oddać do punktu zbiórki zużytych akumulato rów.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja Nawet jeżeli akumulator nie jest obciążany, to i tak codziennie traci on część swojego ładunku.

Bardzo duże znaczenie dla żywotności akumulatora ma stan naładowania i sposób ładowania.

Szybkie ładowania z dużym prądem ładowania mają negatywny wpływ na żywotność.

W razie przekroczenia prądu ładowania, napięcia ładowania i czasu ładowania następuje ulatnianie się elektrolitu przez zawory bezpieczeństwa. Powoduje to, że akumulator traci pojemność.

Jeżeli akumulator został całkowicie rozładowany, należy go natychmiast naładować.

Przy dłuższym postoju rozładowanego akumulatora dochodzi do jego całkowitego rozładowania i wytrącenia się siarki, a w konse kwencji do zniszczenia akumulatora.

Akumulator jest bezobsługowy, dzięki czemu sprawdzanie poziomu kwasu nie jest konieczne.

W wypadku ładowania akumulatora inną ładowarką, niż ładowarka KTM, akumulator na czas ładowania należy zdemontować. Z powodu przepięcia może dojść do uszkodzenia elektronicznych elementów. Akumulator ładować zgodnie z instrukcją producenta.

Praca przygotowawcza – Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

16 ELEKTRYKA Praca główna – Ściągnąć blokadę 1 w kierunku strzałki.

– Otworzyć pokrywę 2 .

S00302-10 – Odłączyć przewód ujemny trycznej pojazdu.

3 akumulatora, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elek 154 602677-11 602678-01 – Podłączyć prostownik do akumulatora. Włączyć prostownik.

Ładowarka akumulatora (58429074000) Za pomocą prostownika można dodatkowo zmierzyć napięcie spoczynkowe, wydol ność rozruchową akumulatora i prądnicę. Ponadto to urządzenie uniemożliwia przeła dowanie akumulatora.

Informacja Ładować akumulator prądem, odpowiadającym maksymalnie 10% pojemności podanej na korpusie akumulatora.

16 ELEKTRYKA – Ładowarkę po naładowaniu wyłączyć i odłączyć.

Wymaganie Nie wolno przekraczać prądu ładowania, napięcia ładowania i czasu ładowania.

Akumulator regularnie doładowywać, jeżeli motocykl nie jest użytkowany 3 miesiące – Podłączyć oba przewody ujemne 3 .

Wymaganie Śruba bieguna akumulatora M6 4,5 Nm 155 602677-11 – Zamknąć pokrywę 4 i zaryglować ją poprzez delikatne dociśnięcie w dół.

S00304-10 Praca końcowa

– Zamontować kanapę. (

– Ustawić czas i datę.

str. 100)

16 ELEKTRYKA 156

16.5

Wymiana bezpiecznika głównego

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Zastosowanie niewłaściwych bezpieczników może spowodować przeciążenie instalacji elektrycznej.

– Stosować wyłącznie bezpieczniki o przepisanym amperażu. Nigdy nie mostkować ani nie naprawiać bezpieczników.

Praca przygotowawcza – Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

Praca główna – Wykręcić śruby 1 .

– Podnieść nieco główną okładzinę 2 .

S00332-10 – Zdjąć kapturki ochronne 3 .

S00311-10

16 ELEKTRYKA S00312-10 157 – Wyjąć uszkodzony bezpiecznik główny 4 .

Informacja Uszkodzony bezpiecznik można rozpoznać po przerwanym drucie topikowym A .

W przekaźniku rozruchowym wetknięty jest bezpiecznik zapasowy 5 .

Bezpiecznik główny zabezpiecza wszystkie odbiorniki prądu pojazdu.

– Włożyć nowy bezpiecznik główny.

Bezpiecznik (58011109130) ( str. 196)

– Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

– Założyć kapturki ochronne.

Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy do przekaźnika rozruchowego, aby był do dyspozycji w razie potrzeby.

– Ustawić na miejscu okładzinę tylną 2 .

– Zamontować i dokręcić śruby 1 .

Wymaganie Śruba elementu okładziny M5x12 3,5 Nm S00332-10 Praca końcowa

– Zamontować kanapę. ( str. 100)

16 ELEKTRYKA 158 – Ustawić czas i datę.

16.6

Wymiana bezpieczników w skrzynce bezpieczników

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Zastosowanie niewłaściwych bezpieczników może spowodować przeciążenie instalacji elektrycznej.

– Stosować wyłącznie bezpieczniki o przepisanym amperażu. Nigdy nie mostkować ani nie naprawiać bezpieczników.

Informacja Skrzynka bezpieczników z bezpiecznikami poszczególnych odbiorników elektrycznych znajduje się pod kanapą.

Praca przygotowawcza – Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

Praca główna – Otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników 1 .

S00322-10

16 ELEKTRYKA S00321-10 – Sprawdzić bezpieczniki.

Informacja Uszkodzony bezpiecznik można rozpoznać po przerwanym drucie topikowym A .

– Wyjąć uszkodzony bezpiecznik.

Wymaganie Bezpiecznik res - 10 A - bezpieczniki zapasowe Bezpiecznik 1 - 10 A - zasilanie elektryczne sterowników i składników Bezpiecznik 2 - 10 A - gniazdo wtykowe (ACC1) Bezpiecznik 3 - 25 A - zespół hydrauliczny ABS Bezpiecznik 4 - 40 A - pompa powrotu ABS Bezpiecznik 5 - wolny – Założyć bezpiecznik zapasowy o odpowiednim amperażu.

Bezpiecznik (58011109110) ( Bezpiecznik (58011109125) ( Bezpiecznik (58011109140) ( str. 196) str. 196) str. 196)

Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy, aby był do dyspozycji w razie potrzeby.

– Sprawdzić działanie odbiornika elektrycznego.

– Zamknąć pokrywę skrzynki bezpieczników.

Praca końcowa

– Zamontować kanapę. ( str. 100)

159

16 ELEKTRYKA

16.7

Demontaż osłony reflektora wraz z reflektorem

Praca przygotowawcza – Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. (

– Zdemontować pokrywę zbiornika. ( str. 119)

str. 111)

– Zdemontować spoiler przedni.

– Zdemontować owiewkę. (

x (

str. 122)

Praca główna – Wykręcić śruby 1 .

– Zdjąć do przodu osłonę reflektora.

str. 113)

S00293-10 – Rozłączyć wtyk 2 .

– Osłonę reflektora odłożyć na miękkiej szmatce, by nie uszkodzić reflektora.

160 S00294-10

16 ELEKTRYKA

16.8

Montaż osłony reflektora wraz z reflektorem

Praca główna – Podłączyć wtyk 1 reflektora.

– Sprawdzić działanie oświetlenia.

– Ustawić równo osłonę reflektora.

S00294-11 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 .

Pozostałe śruby podwozia M6 S00293-11 Praca końcowa

– Zamontować owiewkę. ( str. 123)

– Zamontować spoiler przedni.

x (

– Zamontować pokrywy zbiornika. (

str. 116)

str. 121)

– Zamontować przednią okładzinę boczną. ( str. 112)

– Zamontować kanapę. ( str. 100)

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 165)

10 Nm 161

16 ELEKTRYKA 162

16.9

Wymiana żarówki światła mijania

Wskazówka Uszkodzenie reflektora Ograniczona moc oświetlenia.

– Smar na szklanej bańce żarówki paruje pod wpływem ciepła i osadza się na reflektorze. Bańkę szklaną przed założeniem wyczyścić i chronić przed zaplamieniem smarem.

Praca przygotowawcza – Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. (

– Zdemontować pokrywę zbiornika. ( str. 119)

str. 111)

– Zdemontować spoiler przedni.

– Zdemontować owiewkę. (

x (

str. 122)

str. 113)

– Zdemontować osłonę reflektora wraz z reflektorem. ( str. 160)

Praca główna – Żarówkę reflektora 1 lekko wcisnąć w dół oprawki żarówki, obrócić do oporu w kie runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ją.

– Rozłączyć wtyk 2 .

S00297-10

16 ELEKTRYKA 163 – Podłączyć wtyk 2 do nowej żarówki reflektora.

Światło mijania (H11 / cokół PGJ19-2) ( str. 196)

– Wstawić żarówkę zówek zegara.

1 w oprawę i obrócić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wska Żarówka reflektora blokuje się w oprawie żarówki.

S00298-10 Praca końcowa

– Zamontować osłonę reflektora wraz z reflektorem. (

– Zamontować owiewkę. ( str. 123)

– Zamontować spoiler przedni.

x (

– Zamontować pokrywy zbiornika. (

str. 116)

str. 121)

– Zamontować przednią okładzinę boczną. (

– Zamontować kanapę. ( str. 100)

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 165)

str. 112)

str. 161)

16.10

Wymiana żarówki światła drogowego

Wskazówka Uszkodzenie reflektora Ograniczona moc oświetlenia.

– Smar na szklanej bańce żarówki paruje pod wpływem ciepła i osadza się na reflektorze. Bańkę szklaną przed założeniem wyczyścić i chronić przed zaplamieniem smarem.

16 ELEKTRYKA Praca przygotowawcza – Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i silnik.

– Zdjąć kanapę. ( str. 99)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. ( str. 111)

– Zdemontować pokrywę zbiornika. (

– Zdemontować spoiler przedni.

– Zdemontować owiewkę. (

x (

str. 122)

str. 119)

str. 113)

– Zdemontować osłonę reflektora wraz z reflektorem. ( str. 160)

Praca główna – Żarówkę reflektora 1 lekko wcisnąć w dół oprawki żarówki, obrócić do oporu w kie runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ją.

– Rozłączyć wtyk 2 .

164 S00295-10 – Podłączyć wtyk 2 do nowej żarówki reflektora.

Światło drogowe (H11 / cokół PGJ19-2) ( str. 196)

– Wstawić żarówkę zówek zegara.

1 w oprawę i obrócić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wska Żarówka reflektora blokuje się w oprawie żarówki.

S00296-10

16 ELEKTRYKA

16.11

Praca końcowa

– Zamontować osłonę reflektora wraz z reflektorem. (

– Zamontować owiewkę. ( str. 123)

– Zamontować spoiler przedni.

x (

– Zamontować pokrywy zbiornika. (

str. 116)

str. 121)

– Zamontować przednią okładzinę boczną. (

– Zamontować kanapę. ( str. 100)

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 165)

str. 112)

str. 161)

Sprawdzanie ustawienia reflektora

– Postawić pojazd na równej poziomej powierzchni przed jasną ścianą i na wysokości środka reflektora światła mijania nanieść zaznaczenie.

– Pod pierwszym zaznaczeniem umieścić drugie zaznaczenie w odległości B .

Wymaganie Odstęp B 5 cm 400726-10 – Postawić pojazd w odstępie A pionowo przed murem i włączyć światło mijania.

Wymaganie Odstęp A 5 m – Teraz kierowca wsiada na motocykl, ewent. z bagażem i pasażerem.

– Sprawdzić ustawienie reflektora.

Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią musi znajdować się dokładnie na dolnym znaczniku.

» Gdy granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią nie zgadza się z wytycznymi:

– Wyregulować zasięg reflektora. ( str. 166)

165

16 ELEKTRYKA

16.12

166

Regulowanie zasięgu reflektora

Praca przygotowawcza

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 165)

– Zdemontować dolną osłonę półki widelca. (

Praca główna – Za pomocą śruby nastawczej 1

str. 110)

ustawić zasięg świecenia reflektora.

Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza zasięg.

Załadowanie może ewentualnie wymagać nieznacznego skorygowania usta wienia zasięgu reflektora.

S00301-10 – Ustawić reflektor na zaznaczeniu B .

Wymaganie Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią musi znajdować się dokładnie na dolnym znaczniku B .

400726-11 Praca końcowa – Zamontować dolną osłonę półki widelca.

x

( str. 110)

17 UKŁAD CHŁODZENIA 167

17.1

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Płyn chłodzący nie powinien mieć kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać wodą i udać się do lekarza. Umyć ręce wodą z mydłem po kontakcie skóry z paliwem. W razie połknięcia płynu chłodzącego, natychmiast udać się do lekarza. Przebrać odzież zanieczyszczoną płynem chłodzącym. Płyn chłodzący trzymać z dala od dzieci.

Warunek Silnik jest zimny.

W chłodnicy jest maks. ilość płynu chłodniczego.

– Motocykl ustawić na poziomym podłożu.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym 1 .

Poziom płynu chłodzącego musi mieścić się w zakresie MIN i MAX.

» Gdy w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodzącego: – Sprawdzić szczelność układu chłodzenia.

x Informacja Nie uruchamiać motocykla!

S00324-10

17 UKŁAD CHŁODZENIA – Napełnić płynu chłodzącego, odpowietrzyć układ chłodzący.

» W wypadku gdy poziom płynu chłodzącego nie będzie zgodny z wytycznymi, ale jeszcze będzie znajdował się w zbiorniku wyrównawczym: x

– Skorygować płyn chłodzący w zbiorniku wyrównawczym. ( str. 168)

168

17.2

Korygowanie płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Płyn chłodzący podczas pracy motocykla nagrzewa się do wysokiej temperatury i znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

– Chłodnicy, węży chłodnicy ani żadnych innych elementów układu chłodzenia nie otwierać przy gorącym silniku. Zaczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Płyn chłodzący nie powinien mieć kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać wodą i udać się do lekarza. Umyć ręce wodą z mydłem po kontakcie skóry z paliwem. W razie połknięcia płynu chłodzącego, natychmiast udać się do lekarza. Przebrać odzież zanieczyszczoną płynem chłodzącym. Płyn chłodzący trzymać z dala od dzieci.

Warunek Silnik jest zimny.

W chłodnicy jest maks. ilość płynu chłodniczego.

Praca przygotowawcza

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. (

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. ( str. 111)

str. 167)

17 UKŁAD CHŁODZENIA Informacja Wymontować tylko prawą okładzinę boczną.

Praca główna – Zdjąć korek 1 zbiornika wyrównawczego.

169 S00325-10 S00326-01 – Uzupełniać płyn chodzący, aż poziom płynu chłodzącego będzie odpowiadał wartości zadanej.

Wymaganie Poziom płynu chłodzącego musi się mieścić między zaznaczeniem MIN a MAX.

Alternatywa 1

Płyn chłodzący ( str. 206)

Alternatywa 2

Płyn chłodzący (gotowa mieszanka) (

– Założyć korek zbiornika wyrównawczego.

Praca końcowa

– Zamontować przednią okładzinę boczną. (

str. 206)

str. 112)

18 ZESTROJENIE SILNIKA

18.1

"Drive Mode"

401829-01 170 Możliwe stany • Sport – Płynna moc i bardzo szybka reakcja, kontrola trakcji pozwala na większy poślizg koła tylnego • • • Street – Płynna moc i zrównoważona reakcja, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego RAIN – Mniej płynna moc w celu zapewnienia lepszych właściwości jezdnych, kon trola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego Offroad – Mniej płynna moc w celu zapewnienia lepszych właściwości jezdnych, kon trola trakcji pozwala na duży poślizg koła tylnego W menu "Drive Mode" można różnie zestroić właściwości jezdne pojazdu. Dostępne są takie nastawy, jak "SPORT", "STREET", "RAIN" i "OFFROAD".

Ostatnio wybrany tryb jazdy wyświetla się na wyświetlaczu po prawej stronie.

Informacja Wybór trybu jazdy nie ma wpływu na działanie układu ABS.

18.2

MTC / kontrola trakcji motocykla

Kontrola trakcji redukuje moment obrotowy podczas utraty trakcji na kole tylnym. W zależ ności od ustawienia kontroli trakcji, niewielki poślizg koła tylnego może być nawet pożą dany. Przykład: Offroad.

Informacja Przy wyłączonej kontroli trakcji koło tylne w wypadku gwałtownego przyspieszania lub na nawierzchni o ograniczonej przyczepności może się obracać w miejscu – niebezpieczeństwo przewrócenia.

Po włączeniu zapłonu kontrola trakcji ponownie się włączy.

401837-01

18 ZESTROJENIE SILNIKA Sterowanie kontrolą trakcji odbywa się za pośrednictwem menu "Drive Mode"

( str. 170). W menu "MTC/ABS" można wyłączyć kontrolę trakcji.

Informacja Miganie lampki układu TC sygnalizuje ingerowanie układu w działanie układu hamulcowego.

Przy wyłączonej kontroli trakcji lampka układu TC zapala się.

171

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU

19.1

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Informacja Zużycie oleju zależy od stylu jazdy i warunków eksploatacyjnych.

401696-11 172 Warunek Silnik jest nagrzany do temperatury roboczej.

Praca przygotowawcza – Motocykl ustawić pionowo na poziomym podłożu.

Praca główna – Sprawdzić poziom oleju silnikowego na wskaźniku.

Informacja Po wyłączeniu silnika odczekać jedną minutę i dopiero wtedy dokonać kontroli.

Poziom oleju powinien sięgać górnego obszaru B wskaźnika oleju silnikowego.

» Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze A : – Nie dolewać oleju silnikowego.

» Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze – Można dolać oleju silnikowego.

B : » Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze

– Uzupełnić olej silnikowy. ( str. 177)

C :

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU 173

19.2

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitka oleju

x Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Olej silnikowy i olej przekładniowy mocno się nagrzewają podczas eksploatacji motocykla.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i rękawice ochronne. W razie poparzenia obrażone miejsca natychmiast umieścić pod stru mieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Praca przygotowawcza – Zdemontować osłonę silnika.

x Praca główna – Ustawić motocykl na poziomej powierzchni, opierając go na podstawce bocznej.

– Podstawić odpowiednie naczynie pod silnik.

– Wkręcić śruby spustowe oleju 1 z magnesem, o-ringami i sitkiem oleju.

S00333-10

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Wykręcić śruby 2 . Zdjąć pokrywę filtra oleju 3 z o-ringiem.

174 S00334-10 – Wyciągnąć filtr oleju 4 z obudowy filtra oleju.

Obcęgi do pierścieni osadczych sprężynujących, odwrócone (51012011000) – Całkowicie spuścić olej silnikowy.

– Dokładnie wyczyścić elementy i powierzchnię uszczelniającą.

S00335-10 – Włożyć filtr oleju 4 .

– Naoliwić o-ring pokrywy filtra oleju. Zamontować pokrywę filtra oleju 3 .

S00336-10

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 .

Pozostałe śruby silnika M5 6 Nm S00334-11 – Starannie oczyścić magnes A i sitko oleju B śrub spustowych oleju.

175 100773-12 – Wkręcić i dokręcić śruby spustowe oleju 1 Wymaganie z magnesem, o-ringami i sitkiem oleju.

Śruba spuszczania oleju M20x1,5 20 Nm S00333-10

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Wlewanie oleju odbywa się dwuetapowo.

Olej silnikowy 3,60 l S00330-11 176 Temperatura zewnętrzna: ≥ 0 °C Temperatura zewnętrzna: < 0 °C Olej silnikowy (SAE 10W/50)

( str. 205)

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

( str. 205)

– Wykręcić śrubę zamykającą 5 i wlać olej silnikowy.

Olej silnikowy (1 ilość częściowa) około 3,0 l Temperatura zewnętrzna: ≥ 0 °C Temperatura zewnętrzna: < 0 °C Olej silnikowy (SAE 10W/50)

( str. 205)

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

( str. 205)

– Wkręcić śrubę zamykającą 5 .

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wenty lację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentylacyjnej.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Wykręcić śrubę zamykającą i wlać pozostałą ilość oleju silnikowego aż do poziomu najwyższego zaznaczenia A na wizjerze oleju silnikowego.

– Wkręcić śrubę zamykającą.

177 S00329-10 Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wenty lację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentylacyjnej.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 172)

– Zamontować osłonę silnika.

x

19.3

Uzupełnianie oleju silnikowego

Informacja Za mało oleju silnikowego lub olej silnikowy o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie silnika.

Zbyt wysoki poziom oleju silnikowego może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Warunek Silnik jest nagrzany do temperatury roboczej.

Praca przygotowawcza – Motocykl ustawić pionowo na poziomym podłożu.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 172)

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU Praca główna – Wykręcić śrubę zamykającą 1 .

S00330-10 S00329-10 – Wlać olej silnikowy aż do najwyższego oznaczenia A Warunek Temperatura zewnętrzna: ≥ 0 °C na wizjerze.

Olej silnikowy (SAE 10W/50) (

Warunek Temperatura zewnętrzna: < 0 °C

str. 205) Olej silnikowy (SAE 5W/40) ( str. 205)

Informacja W celu zapewnienia optymalnej mocy silnika niezalecane jest mieszanie ze sobą różnych olejów silnikowych.

KTM zaleca wymianę całego oleju silnikowego.

– Wkręcić śrubę zamykającą.

178

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU 179 Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności albo nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika należy zawsze zapewniać wystarczającą wenty lację. Nigdy nie uruchamiać silnika lub pozostawiać pracującego silnika w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej instalacji wentylacyjnej.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 172)

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 180

20.1

Czyszczenie motocykla

Wskazówka Szkody materialne Uszkodzenie i zniszczenie elementów konstrukcyjnych przez myjkę ciśnieniową.

– Czyszcząc pojazd myjką ciśnieniową nie kierować strumienia wody bezpośrednio na elementy instalacji elektrycznej, złącza wty kowe, cięgna, łożyska itd. Między czyszczonym elementem a dyszą myjki ciśnieniowej zachować odstęp conajmniej 60 cm. Zbyt wysokie ciśnienie może spowodować usterki lub doprowadzić do zniszczenia tych elementów.

Ostrzeżenie Zagrożenie dla środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanieczyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy, akumulatory itp. należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja Regularne czyszczenie motocykla pomaga utrzymać dłużej jego atrakcyjny wygląd i podwyższa jego wartość.

W czasie czyszczenia motocykla unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

– Zatkać otwór rury wydechowej, by uniemożliwić przedostanie się wody do układu wydechowego.

– Większe zanieczyszczenia najpierw zmyć delikatnym strumieniem wody.

– Mocno zanieczyszczone miejsca spryskać dostępnym w sprzedaży środkiem do czyszczenia motocykli i dodatkowo przetrzeć pędzelkiem.

Preparat do czyszczenia motocykli ( str. 208)

401061-01

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 181 Informacja Używać ciepłej wody ze środkiem do czyszczenia motocykli oraz miękkiej gąbki.

Środka do czyszczenia motocykli nigdy nie nakładać na suchą powierzchnię, najpierw zawsze zwilżyć wodą.

Pojazd czyszczony z soli drogowej należy myć zimną wodą. Ciepła woda przy spiesza działanie soli.

– Po spłukaniu motocykla dokładnie słabym strumieniem wody, należy go odstawić do wyschnięcia.

– Zdjąć zatyczkę z rury wydechowej.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Pogorszona skuteczność hamowania na skutek mokrego lub zanieczyszczonego układu hamulcowego.

– Zabrudzony lub mokry układ hamulcowy należy oczyścić bądź osuszyć przez ostrożne hamowanie.

– Po wyczyszczeniu motocykla przejechać fragment w celu nagrzania silnika do tempe ratury roboczej.

Informacja Ciepło spowoduje wyparowanie wody z trudno dostępnych miejsc silnika i układu hamulcowego.

– Zdjąć osłony z oprzyrządowania w kierownicy, by umożliwić wyparowanie wody.

– Po ostygnięciu silnika przesmarować wszystkie powierzchnie ślizgowe i łożyskowe.

– Wyczyścić łańcuch. ( str. 101)

– Odsłonięte części metalowe (z wyjątkiem tarcz hamulcowych i układu wydechowego) zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA

Środki czyszczące i konserwujące do metalu i gumy ( str. 209)

– Lakierowane elementy zakonserwować łagodnym środkiem do konserwacji lakieru.

Środek do polerowania lakierów na wysoki połysk ( str. 209)

– Elementy z tworzywa sztucznego i elementy powlekane proszkowo zakonserwować łagodnym płynem do czyszczenia i konserwacji.

Środki czyszczące i polerskie do lakierów metalicznych i matowych, powierzchni

metalowych i plastikowych ( str. 209)

– Naoliwić wyłącznik zapłonu/stacyjkę, zamek korka wlewu paliwa i zamek siedzenia kanapowego.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 210)

182

20.2

Sprawdzanie i konserwacja w eksploatacji zimą

Informacja Jeżeli motocykl będzie eksploatowany także w zimie, należy się liczyć z drogami posypanymi solą. Należy zapewnić środki zapo biegające agresywnemu działaniu soli.

Jeśli pojazd jest używany na rozsypanej soli, należy go wyczyścić zimną wodą. Ciepła woda przyspiesza działanie soli.

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA

– Wyczyścić motocykl. (

– Wyczyścić hamulce.

str. 180)

401060-01 183 Informacja KAŻDORAZOWO po zakończeniu jazdy po drogach posypanych solą należy zimną wodą dokładnie wyczyścić bez wymontowania zaciski hamulcowe i okła dziny hamulcowe, a następnie dobrze wysuszyć.

Po jeździe po drogach, posypanych solą, należy oczyścić pojazd zimną wodą i dobrze go wysuszyć.

– Powlec silnik, wahacz i inne niepowlekane albo ocynkowane części (za wyjątkiem tarcz hamulcowych) środkiem antykorozyjnym na bazie wosku.

Informacja Nie wolno stosować środków antykorozyjnych na tarczach hamulcowych. Osła bia to działanie hamulców.

– Wyczyścić łańcuch. ( str. 101)

21 PRZECHOWYWANIE 184

21.1

Przechowywanie

Informacja Jeżeli motocykl ma nie być użytkowany przez dłuższy czas, należy wykonać lub zlecić wykonanie poniższych prac.

Przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji sprawdzić działanie i stan zużycia wszystkich części. Jeżeli konieczne jest wykona nie prac serwisowych, napraw lub modyfikacji, to powinny one zostać przeprowadzone w okresie nieużytkowania (mniejsze obcią żenie warsztatów). W ten sposób można unikać długiego czekania w warsztacie na początku sezonu.

401058-01 – Przy ostatnim tankowaniu przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji dolać dodatku do paliwa.

Dodatek do paliwa ( str. 208)

– Wyczyścić motocykl. ( str. 180)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, wyczyścić sito oleju.

x

( str. 173)

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i zabezpieczenie przed mrozem.

x

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 147)

– Zdemontować akumulator.

x

(

Wymaganie

str. 149)

Temperatura przechowywania akumula tora bez bezpośredniego napromienio wania słonecznego 0… 35 °C – Naładować akumulator.

x

( str. 152)

– Pojazd postawić w suchym miejscu, w którym panuje przez cały czas mniej więcej równa temperatura.

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 98)

– Motocykl przykryć kocem lub plandeką przepuszczającą powietrze.

21 PRZECHOWYWANIE 185 Informacja Nie należy używać materiałów nieprzepuszczających powietrza, gdyż wilgoć nie będzie mogła parować, co spowoduje korozję.

Bardzo niekorzystne jest krótkotrwałe włączanie silnika motocykla, który został wyłączony z eksploatacji. Silnik nie nagrzewa się wtedy wystarczająco i powsta jąca podczas spalania para wodna skrapla się we wnętrzu silnika, powodując korozję zaworów i układu wydechowego.

21.2

Uruchamianie po składowaniu

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. (

– Naładować akumulator.

– Zamontować akumulator.

x

(

x (

str. 98)

str. 152)

str. 151)

Informacja W wypadku odłączenia od motocykla akumulatora, należy ustawić czas i datę.

401059-01

– Zatankować paliwo. ( str. 84)

– Prace serwisowe i czyszczenie przeprowadzać przed każdym uruchomieniem.

( str. 73)

– Wykonać jazdę próbną.

22 WYSZUKIWANIE USTEREK Usterka Na wyświetlaczu zestawu wskaźników nie wyświetlają się żadne wskazania Możliwa przyczyna Przepalony bezpiecznik 1 Przepalony bezpiecznik główny Rozładowany akumulator Po naciśnięciu przycisku rozrusznika elektrycznego rozrusznik nie kręci sil nikiem Usterka wyłącznika zapłonu/stacyjki Wyłącznik awaryjny jest wyłączony Błąd w obsłudze Rozładowany akumulator Usterka układu zabezpieczającego przed rozruchem Nie działa sterownik EWS Błędy w działaniu komunikacji magi strali CAN W sterowniku EFI wystąpił błąd.

W sterowniku MCU wystąpił błęd.

Rozrusznik kręci silnikiem tylko przy jednoczesnym przytrzymywaniu dźwi gni sprzęgła Włączony jest bieg Usterka układu zabezpieczającego przed rozruchem Przedsięwzięcie – Wymienić bezpieczniki w skrzynce bezpieczni-

ków. ( str. 158)

– Wymienić bezpiecznik główny. ( str. 156)

– Naładować akumulator.

x

(

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

str. 152)

x – Sprawdzić wyłącznik zapłonu/stacyjkę.

x – Wyłącznik awaryjny nacisnąć w położenie ON .

– Przeprowadzić operacje robocze, konieczne do

rozruchu. ( str. 74)

– Naładować akumulator.

x

(

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

– Aktywować sterownik EWS.

x

str. 152)

x – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy .

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x 186

22 WYSZUKIWANIE USTEREK Usterka Rozrusznik obraca silnikiem na włą czonym biegu Rozrusznik kręci silnikiem, ale silnik nie uruchamia się Możliwa przyczyna Usterka układu zabezpieczającego przed rozruchem Odłączone złącze połączenia wężyka paliwowego Błąd w układzie wtrysku paliwa Silnik wyłącza się w czasie jazdy Lampka ostrzegawcza silnika zapala się, wzgl. miga Zapala się lampka ostrzegawcza układu ABS Wysokie zużycie oleju Rozładowany akumulator Niedostateczna jakość paliwa Brak paliwa Błąd w układzie wtrysku paliwa Błąd w układzie wtrysku paliwa Przepalony bezpiecznik układu ABS Duża różnica w prędkości obrotowej koła przedniego i tylnego Błędy w działaniu układu ABS Zbyt wysoki poziom oleju silnikowego Zbyt rzadki olej silnikowy (lepkość) Do gniazdka wtykowego/ACC1 podłą czony jest odbiornik prądu.

187 Przedsięwzięcie – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Podłączyć złącze połączenia wężyka paliwo wego.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Wlać paliwo o odpowiedniej jakości.

– Zatankować paliwo. ( str. 84)

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Wymienić bezpieczniki w skrzynce bezpieczni-

ków. ( str. 158)

– Zatrzymać motocykl, wyłączyć zapłon, ponownie uruchomić.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

x – Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

( str. 172)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, wyczyścić sito oleju.

x ( str. 173)

– Odłączyć odbiornik prądu od gniazdka wtyko wego/ACC1.

– Naładować akumulator.

x

( str. 152)

22 WYSZUKIWANIE USTEREK Usterka Rozładowany akumulator Możliwa przyczyna Włączone światła awaryjne Alternator nie ładuje akumulatora Po zatrzymaniu pojazdu nie został wyłączony zapłon Przedsięwzięcie – Wyłączyć światła awaryjne.

– Naładować akumulator.

x

(

– Sprawdzić napięcie ładowania.

str. 152)

x – Naładować akumulator.

x

( str. 152)

188

23 DANE TECHNICZNE

23.1

Silnik

Typ Pojemność skokowa Suw Otwór Uszczelka Prędkość obrotowa biegu jałowego Sterowanie Zawór - średnica trzonka zaworu Wlot Wylot Luz zaworowy Wylot przy: 20 °C Wlot przy: 20 °C Łożysko wału korbowego Łożysko korbowe Tłoki Pierścień tłokowy Smarowanie silnika Pierwsze przełożenie Sprzęgło Przekładnia 189 2-cylindrowy 4-taktowy silnik Otto, układ V 75°, chłodzony płynem 1 195 cm³ 69 mm 105 mm 12,5:1 1 300… 1 500 obr/min DOHC, 4 zawory na cylinder, napęd nad łańcuchem 42 mm 34 mm 0,25… 0,30 mm 0,10… 0,15 mm Łożysko ślizgowe Łożysko ślizgowe Kute z metalu lekkiego 1 pierścień o przekroju prostokątnym, 1 pierścień minutowy, 1 pierścień zgarniający olej Smarowanie z suchą miską olejową z 3 pompami wirnikowymi 40:76 Sprzęgło antyhoppingowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie 6-biegowa, z przełączaniem kłowym

23 DANE TECHNICZNE Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Przygotowanie mieszanki Instalacja zapłonu Generator Świeca zapłonowa Wewnętrzna świeca zapłonowa Zewnętrzna świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Chłodzenie Pomoc startowa

23.2

Momenty dokręcania w silniku

Śruba blaszanego elementu ustalają cego tylnej pokrywy zaworowej Obejma kołnierza zasysającego Pozostałe śruby silnika EJOT Altracs M6x10 M4 M5 190 12:35 15:32 18:30 20:27 24:27 27:26 Elektroniczne sterowany układ wtrysku paliwa Bezstykowa całkowicie elektroniczna instalacja zapłonu z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu 12 V, 450 W NGK LKAR9BI9 NGK LMAR7A-9 0,8… 0,9 mm Chłodzenie cieczą, ciągła cyrkulacja płynu chłodzącego przez pompę wodną Rozrusznik elektryczny 10 Nm 1,5 Nm 6 Nm – – –

23 DANE TECHNICZNE Śruba blaszanego elementu ustalają cego panewki łożyskowej Śruba czujnika identyfikacji Śruba generatora impulsów Śruba wizjera oleju silnikowego Śruba zabezpieczenia łożyska Nakrętka głowicy cylindra Pozostałe śruby silnika Przyłącze podciśnienia Śruba amortyzatora blaszanego Śruba blokady wyłączania Śruba dwustronna wału łańcuchowego Śruba dźwigni przełączającej Śruba dźwigni zatrzymującej Śruba koła pompy wody Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika Śruba odpowietrzająca pokrywy pompy wody Śruba pierścienia biegu jałowego Śruba pokrywy pompy oleju Śruba pokrywy pompy wody Śruba pokrywy sprzęgła M5 M6 – 10.9

M6 M6 M6 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x60 M6x80 M6x90 M6 6 Nm 6 Nm 6 Nm 4 Nm 6 Nm 9 Nm 10 Nm 2,5 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 18 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 648™ Loctite ® 243™ – – 191

23 DANE TECHNICZNE Śruba pokrywy zaworu Śruba przegrody łożyskowej wału roz rządu Śruba przyłącza płynu chłodzącego do głowicy cylindra Śruba silnika rozruchowego Śruba sprężyny sprzęgła Śruba stojana Śruba uchwytu biegu jałowego Śruba zamykająca przyłącza podciśnie nia Dysza 100 Dysza olejowa Śruba dwustronna kołnierza układu wydechowego Śruba konsoli silnika Śruba obudowy silnika Śruba prowadnicy łańcucha Śruba przegrody łożyskowej wału roz rządu M6 M6 – 10.9

M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6x0,75 M6x0,75 M8 M8 M8 M8 M8 – 10.9

Śruba szyny napinacza łancucha roz rządu Śruba zamykająca mocowanie wału korbowego M8 M8 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm 10 Nm 5 Nm 4 Nm 4 Nm 10 Nm 20 Nm 18 Nm 15 Nm Pierwszy poziom 10 Nm Drugi poziom 18 Nm 15 Nm 15 Nm – – – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ – 192

23 DANE TECHNICZNE Przełącznik ciśnienia oleju Śruba łożyska korbowodu M10x1 M10x1 Śruba odryglowania napinacza łańcu cha rozrządu Śruba zamykająca oś dźwigni zabiera kowej.

Śruba zamykająca smarowania sprzę gła Świeca zapłonowa Śruba głowicy cylindra M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 M11x1,5 Czujnik temperatury płynu chłodzącego Śruba wirnika Świeca zapłonowa Nakrętka zębatki łańcuchowej M12x1,5 M12x1,5 M12x1,5 M20x1,5 10 Nm Pierwszy poziom 25 Nm Drugi poziom 30 Nm Trzeci poziom 90° 10 Nm 15 Nm 12 Nm 15 Nm Kolejność dokręcania: na krzyż Pierwszy poziom 15 Nm Drugi poziom 30 Nm Trzeci poziom 90° Czwarty poziom 90° 12 Nm 90 Nm 15 Nm 100 Nm – – – – – – Nasmarowana olejem silni kowym – – – Loctite ® 243™ 193

23 DANE TECHNICZNE Śruba spuszczania oleju Nakrętka zabieraka sprzęgła Śruba w pokrywie generatora Śruba zamykająca napinacz łańcucha rozrządu Nakrętka koła pierwotnego M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M33LHx1,5

23.3

Pojemności

23.3.1

Olej silnikowy Olej silnikowy 3,60 l 23.3.2

Płyn chłodzący płyn chłodzący 2,40 l 23.3.3

Paliwo Łączna pojemność zbiornika w przybliżeniu Rezerwa paliwa ok.

23 l 20 Nm 130 Nm 8 Nm 25 Nm 130 Nm – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Temperatura zewnętrzna: ≥ 0 °C Temperatura zewnętrzna: < 0 °C Olej silnikowy (SAE 10W/50)

( str. 205)

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

( str. 205)

Płyn chłodzący ( str. 206) Płyn chłodzący (gotowa mieszanka) ( str. 206)

Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) ( str. 204)

3,5 l 194

23 DANE TECHNICZNE 195

23.4

Podwozie

Rama Widelec Amortyzator Ugięcie sprężyny Przód Tył Układ hamulcowy przód Rama kratownicowa zbudowana z rur chromowo-molibdenowych, powlekana proszkowo WP Suspension 4860 MXTA SPLIT WP Suspension 4618 BAVP DCC PA 220 mm 220 mm tył Hamulec dwutarczowy z przykręconymi promieniowo czterotłocz kowymi zaciskami hamulcowymi, z pływającymi tarczami hamul cowymi Hamulec jednotarczowy z dwutłoczkowym zaciskiem hamulco wym, z pływającą tarczą hamulcową Średnica tarcz hamulcowych przód tył 320 mm 267 mm Wartość graniczna zużycia tarcz hamulcowych przód tył Ciśnienie powietrza sam kierowca / pasażer / pełny ciężar użytkowy 4 mm 4,5 mm przód: Przy zimnej oponie tył: Przy zimnej oponie Przełożenie wtórne Łańcuch 2,4 bara 2,9 bara 17:42 5/8 x 5/16” (525) X‑Ring

23 DANE TECHNICZNE Kąt główki ramy Rozstaw kół Wysokość siedzenia bez obciążenia Prześwit bez obciążenia Ciężar bez paliwa w przybliżeniu.

Maks. dop. obciążenie techniczne osi przedniej Maks. dop. obciążenie techniczne osi tylnej Maks. dop. ciężar całkowity

23.5

Elektryka

Akumulator YTZ14S Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik Światło mijania Światło drogowe 58011109110 58011109125 58011109130 58011109140 H11 / cokół PGJ19-2 H11 / cokół PGJ19-2 światło pozycyjne Podświetlenie wskaźników i lampki kontro lne Kierunkowskazy Dioda Dioda Dioda 64° 1 580 mm 890 mm 250 mm 217 kg 159 kg 281 kg 440 kg Napięcie: 12 V Pojemność znamionowa: 11,2 Ah bezobsługowy 10 A 25 A 30 A 40 A 12 V 55 W 12 V 55 W 196

23 DANE TECHNICZNE Światło tylne Światło hamowania Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Dioda Dioda Dioda

23.6

Opony

Opona przednia 90/90 V 21 M/C (54V) TL Continental ContiTrailATTACK 2 Opona tylna 150/70 ZR 18 M/C 70W TL Continental ContiTrailATTACK 2 Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale serwisowym pod adresem: http://www.ktm.com

23.7

Widelec

Numer na widelcu Widelec Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 14.18.8M.25

WP Suspension 4860 MXTA SPLIT 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 7 kliknięć 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 7 kliknięć 197

23 DANE TECHNICZNE Naprężenie wstępne sprężyny – Preload Adjuster Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Długość sprężyny z tuleją(ami) naciągową(ymi) Sztywność sprężyny Średnia (standard) Długość widelca Długość zasobnika powietrza Ilość oleju w każdej goleni widelca 720 ml

23.8

Amortyzator

Numer na amortyzatorze Amortyzator Tłumienie dobijania Low Speed Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Tłumienie dobijania High Speed Komfort Standard 2 obr.

5 obr.

5 obr.

8 obr.

475 mm 5,5 N/mm 915 mm 95 +25 −15 mm

Olej widelca (SAE 4) (48601166S1) ( str. 206)

15.18.7M.25

WP Suspension 4618 BAVP DCC PA 15 kliknięć 10 kliknięć 8 kliknięć 8 kliknięć 1,5 obr.

1,5 obr.

198

23 DANE TECHNICZNE Sport Pełny ciężar użytkowy Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Naprężenie wstępne sprężyny Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Sztywność sprężyny Średnia (standard) Długość sprężyny Ciśnienie gazu Dogięcie w czasie jazdy Ugięcie statyczne Długość montażowa

Olej do amortyzatorów ( str. 204)

1 obr.

1 obr.

15 kliknięć 10 kliknięć 8 kliknięć 8 kliknięć 4 obr.

4 obr.

4 obr.

16 obr.

170 N/mm 205 mm 10 barów 55 mm 25 mm 406 mm SAE 2,5 199

23 DANE TECHNICZNE

23.9

Momenty dokręcenia w podwoziu

Śruba czujnika stopki bocznej Śruba zestawu przełączników po lewej stronie Pozostałe śruby podwozia Śruba blaszanej osłony termicznej w tłumiku końcowym Śruba czujnika poziomu paliwa Śruba elementu okładziny Śruba kanału kablowego Śruba korka wlewu paliwa Śruba osłony ślizgowej łańcucha Śruba owiewki Śruba prowadnicy czujnika prędkości obrotowej koła tylnego Śruba stopnia dźwigni hamulca noż nego Śruba uchwytu przewodu hamulcowego w wahaczu Śruba zestawu przełączników po prawej stronie Złącze szprychowe Nakrętka mocowania zespołu ABS Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia M4 M4 M5 M5 M5 M5x12 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 2 Nm 2 Nm 5 Nm 4 Nm 3 Nm 3,5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 3,5 Nm 3 Nm 6 Nm 5 Nm 3,5 Nm 4… 6 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm – – – – – – – – – – – – – – – – Loctite ® 243™ – 200

23 DANE TECHNICZNE Śruba bieguna akumulatora Śruba blaszanego elementu ustalają cego chłodnicy Śruba części dolnej tyłu motocykla Śruba czujnika prędkości obrotowej koła przedniego Śruba elementu okładziny Śruba kanału kablowego Śruba kranika paliwa Śruba nadajnika prędkości obrotowej koła tylnego Śruba osłony silnika Śruba pompy paliwowej Śruba prowadzenia łańcucha Śruba regulatora napięcia Śruba siłownika hamulca nożnego Śruba tarczy hamulcowej przedniej Śruba tarczy hamulcowej tylnej Śruba uchwytu magnetycznego w stopce bocznej Śruba uchwytu przewodu hamulcowego w półce widelca na dole Śruba wspornika kolektora Śruba zbiornika paliwa Śruba zespołu sprzęgła M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 4,5 Nm 7 Nm 6 Nm 10 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm 5 Nm 6 Nm 10 Nm 14 Nm 14 Nm 6 Nm 8 Nm 12 Nm 10 Nm 5 Nm – – – – – – – – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – 201

23 DANE TECHNICZNE Złącze masy w ramie Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba dźwigni hamulca nożnego Śruba haka na bagaż Śruba nasady widelca Śruba obejmy amortyzatora Śruba obejmy rury wydechowej Śruba półki widelca na dole Śruba półki widelca na górze Śruba wspornika podnóżki przednia Śruba wspornika podnóżki tylnej Śruba wyłącznika zapłonu (jednora zowa) Śruba zacisku mechanizmu kierownicy Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba konsoli stopki bocznej Śruba mocowania mechanizmu kierow nicy Śruba nośna silnika Śruba stopki bocznej Śruba zacisku hamulcowego z przodu Nakrętka czujnika ciśnienia powietrza w oponie M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10x1 6 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 20 Nm 15 Nm 12 Nm 12 Nm 12 Nm 15 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 20 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 40 Nm 45 Nm 35 Nm 45 Nm 12 Nm – – – – – – – – Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – – – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ – 202

23 DANE TECHNICZNE Śruba drążona przewodu hamulcowego M10x1 Śruba wysięgnika ramy Sonda lambda M10x1,25 M12x1,25 Śruba amortyzatora dolna Śruba amortyzatora górna Nakrętka gniazda wtykowego Nakrętka trzpienia wahacza Śruba główki ramy na górze Nakrętka osi z tyłu Śruba osi koła przedniego Nakrętka główki kierownicy na górze M14x1,5 M14x1,5 M18x1 M19x1,5 M22x1,5 M25x1,5 M25x1,5 M28x1,0 25 Nm 45 Nm 25 Nm 80 Nm 80 Nm 4 Nm 130 Nm 50 Nm 90 Nm 45 Nm 12 Nm – Loctite ® 243™ – Gwint nasmarowany Gwint nasmarowany – Gwint nasmarowany – Gwint nasmarowany – – 203

24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 204

Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95)

Odpowiada – DIN EN 228 (LO 95) Wymaganie – Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową, zgodną z podaną normą lub o takiej samej jakości.

– Dopuszcza się przy tym zawartość 10 % etanolu (paliwo E10).

Informacja Nie stosować paliwa zawierającego metanol (np. M15, M85, M100) ani żadnego innego paliwa zawierającego więcej niż 10 % etanolu (np. E15, E25, E85, E100).

Olej do amortyzatorów (SAE 2,5) (50180342S1)

Odpowiada

– SAE ( str. 211) (SAE 2,5)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpo wiednie właściwości.

Olej hydrauliczny (15)

Odpowiada – ISO VG (15) Wymaganie – Należy stosować wyłącznie olej hydrauliczny, spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiada jący odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Hydraulic Fluid 75

24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 205

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

Odpowiada

– JASO T903 MA ( – SAE ( str. 211) str. 211) (SAE 10W/50)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Pełnosyntetyczny olej silnikowy Dostawca Motorex ® – Power Synt 4T

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

Odpowiada

– JASO T903 MA ( str. 211) – SAE ( str. 211) (SAE 5W/40)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

pełnosyntetyczny olej silnikowy Dostawca Motorex ® – Power Synt 4T

24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 206

Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)

Odpowiada

– SAE ( str. 211) (SAE 4)

Wymaganie – Używać wyłącznie olejów, odpowiadających podanym normom (zobacz informacje na zbiorniku) i charakteryzujących się odpowied nimi właściwościami.

Płyn chłodzący

Wymaganie – Stosować tylko odpowiedni płyn chłodzący (także w krajach o wysokich temperaturach). Niskiej jakości preparaty zabezpieczające przed zamarzaniem mogą powodować korozję i pienienie. KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Stosunek mieszania Zabezpieczenie przed zamarzaniem: −25… −45 °C 50 % środek antykorozyjny i chroniący przed zamarzaniem 50 % woda destylowana

Płyn chłodzący (gotowa mieszanka)

Zabezpieczenie przed zamarzaniem Dostawca Motorex ® – COOLANT G48 −40 °C

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1

Odpowiada – DOT Wymaganie – Należy stosować wyłącznie płyn hamulcowy, spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiada jący odpowiednie właściwości. KTM zaleca produkty firmy Castrol i Motorex ® .

24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Dostawca Castrol – RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Motorex ® – Brake Fluid DOT 5.1

207

25 MATERIAŁY POMOCNICZE

Dodatek do paliwa

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Fuel Stabilizer

Preparat do czyszczenia motocykli

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Moto Clean 900

Smar stały

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Bike Grease 2000

Spray do łańcuchów Onroad

Wymaganie – KTM zaleca produkty Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Chainlube Road 208

25 MATERIAŁY POMOCNICZE

Środek do czyszczenia łańcuchów

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Chain Clean 209

Środek do polerowania lakierów na wysoki połysk

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Moto Polish

Środki czyszczące i konserwujące do metalu i gumy

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Protect & Shine

Środki czyszczące i polerskie do lakierów metalicznych i matowych, powierzchni metalowych i plastikowych

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Clean & Polish

25 MATERIAŁY POMOCNICZE

Uniwersalny olej w aerozolu

Wymaganie – KTM zaleca produkty firmy Motorex ® .

Dostawca Motorex ® – Joker 440 Synthetic 210

26 NORMY 211

SAE

Klasy lepkości SAE zostały zdefiniowane przez „Society of Automotive Engineers” i służą do podziału olejów na klasy odpowiednio do ich lepkości. Lepkość opisuje tylko jedną właściwość oleju i nie zawiera żadnych informacji na temat jakości oleju.

JASO T903 MA

Różne kierunki rozwoju technicznego wymagały stworzenia oddzielnej specyfikacji dla motocykli 4-suwowych - normy JASO T903 MA.

W motocyklach 4-suwowych stosowano dawniej oleje do samochodów osobowych, gdyż nie istniała oddzielna specyfikacja dla motocy kli. O ile w przypadku silników samochodów osobowych okresy między przeglądami są dłuższe, to w przypadku silników motocykli pierw szoplanowe znaczenie ma duży wydatek mocy przy wysokich prędkościach obrotowych. W przypadku większości silników motocyklo wych również skrzynia biegów i sprzęgło są smarowane tym samym olejem. Norma JASO MA odnosi się do tych specjalnych wymogów.

INDEKS INDEKS A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Akumulator

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

tłumienie przy dobiciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ustawianie naprężenia wstępnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

ustawianie tłumienia odbijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ustawianie tłumienia przy dobiciu High Speed . . . . . . . . . 94

ustawianie tłumienia przy dobiciu Low Speed . . . . . . . . . . 93

B

Bagaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Bezpieczeństwo eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Bezpiecznik główny

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Bezpieczniki

w skrzynce bezpieczników – wymiana . . . . . . . . . . . . . . 158

Blokada kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Błotnik z przodu

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

212 C Ciśnienie powietrza w oponach

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

D Dane techniczne

amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

elektryka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

momenty dokręcania w silniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

momenty dokręcenia w podwoziu . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

pojemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189-203

widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Dźwignia hamulca nożnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Dźwignia hamulca ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Dźwignia sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Dźwignia zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 sprawdzanie położenia wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . 67

INDEKS E Eksploatacji w zimie

sprawdzanie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

F Filtr oleju

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

G

Gniazdo zasilania urządzeń elektrycznych . . . . . . . . . . . . . 30

Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

H

Hamowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Hamulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Harmonogram czynności serwisowych . . . . . . . . . . . . . . 86-89

I

Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

J Jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 ruszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

K Kanapa

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

213 Koło łańcuchowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Koło przednie

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Koło tylne

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Kontrola trakcji motocykla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Korek wlewu paliwa

otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Kraniki paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

L Luz łożyskowy główki ramy

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Ł Łańcuch

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

sprawdzanie zanieczyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

M

Manetka gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Materiały pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

INDEKS Motocykl

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

N Naprężenie łańcucha

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Naprężenie szprych

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Numer katalogowy amortyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Numer kluczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Numer na widelcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Numer podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Numer silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

O

Obsługa klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Odboje gumowe piasty koła tylnego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Odzież ochronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Okładziny hamulcowe

hamulca tylnego – sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . . . . . . . . . . 129

Olej silnikowy

uzupełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

214

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Osłona półki widelca dolna

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Osłona reflektora wraz z reflektorem

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Owiewka przednia

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

P

Parkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Płyn hamulcowy

uzupełnianie w hamulcu koła przedniego . . . . . . . . . . . . 128

uzupełnianie w hamulcu koła tylnego . . . . . . . . . . . . . . 131

Płyta bagażnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Podnóżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Podnóżki pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Pojazd

stawianie na stopce środkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

załadowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

zdejmowanie ze stopki środkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Pojemność

olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176, 194

INDEKS

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 194 płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Pokrywa zbiornika

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Poziom oleju silnikowego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Poziom płynu chłodzącego

korygowanie w zbiorniku wyrównawczym . . . . . . . . . . . 168

w zbiorniku wyrównawczym – sprawdzanie . . . . . . . . . . 167

Poziom płynu hamulcowego

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . . . . . . . . . . 127

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . . . . . . . . . . 130

Pozycja kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Proces rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Przednia okładzina boczna

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Przełącznik kierunkowskazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Przełącznik świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Przełączniki

w kierownicy po lewej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

w kierownicy po prawej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

215

Przycisk klaksonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Przycisk rozrusznika elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

R Reflektor

regulacja zasięgu reflektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

światło do jazdy dziennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

S Schowek

otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Silnik

docieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Sitka oleju

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Spoiler przedni

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Sprzęgło

sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu . . . . . . . . . . . 108

Stacyjka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Stan opon

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Stopka boczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Stopka środkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

INDEKS Ś

Światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

T

Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tankowanie

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Tarcze hamulcowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

U

Uchwyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Układ ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Układ hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-134

Uruchamianie

informacje dotyczące pierwszego uruchomienia . . . . . . . . 69

po składowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

prace serwisowe i czyszczenie przed każdym uruchomie-

niem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Ustawienie reflektora

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

W Widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny . . . . . . . . . . 92

ustawianie tłumienia przy dobiciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ustawianie tłumienia przy odbiciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

216 Widok pojazdu

od przodu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

od tyłu z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Włącznik świateł awaryjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Wyłącznik awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Wyszukiwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186-188

Wyświetlacz główny

menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Z

Zakres użytku zgodnego z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . 9

Zamek siedzenia kanapowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zasady pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zatrzymywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zestaw narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Zestaw wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 39-50, 52-58

"ABS" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

"Clock/Date" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

"Distance" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

"Drive Mode" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 170

"DRL" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

"Favorites" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

"Fuel Cons" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

"General Info" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

"Heat Grips" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

komunikat na wyświetlaczu głównym . . . . . . . . . . . . . . . 42

lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

"Language" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

INDEKS

Menu "Heat Grip" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

"MTC" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

"Pressure" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 39

przegląd menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

"Quick Shift" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

"Set Favorites" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 "Settings" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

"Shift Light" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

sygnalizator zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

"Temp" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

"TPMS" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

"Trip 1" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 "Trip 2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

uruchamianie i test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

"Volume" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

"Warnings" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

wskazanie serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 wyświetlacz główny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Zestrojenie podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-97

Zębatka łańcuchowa

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Zmiana biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ż Żarówka światła drogowego

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

217 Żarówka światła mijania

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

*3211956pl*

3211956pl 07/2013 KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen/Austria http://www.ktm.com

Zdjęcie: Mitterbauer/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement